Skip to main content

Full text of "Chartularium Universitatis parisiensis"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| UNIVERSITATIS PARISIENSIS \S!:,M ! \'\ '■''M'-' A -jS •-\''M]'i:\::^V EX DIVERSLS BIBLIOTHECIS TABULARIISQUE COLLEGIT 
CUM AUTHENTIGIS CHARTIS CONTULIT, N0T18QUE ILLUSTRAVIT IN AnCIIIVO APOSTOLICAE SEDIS nOMANAE VlGARrOS, ACADEMIAROM VINDOBONENSIS, 
BEItOLINENSIS ET GOETTINGEKSIS SOCIUS BIBLIOTHECAE UNIVEHSITATIS IN SOBBONA CONSERVATORB ADJUNCTO. TOMUS IV 

AB ANNO MCCCLXXXXIin USQUE AD ANNUM MCOOOLII PARISIIS 

VIA A SORBONE DICTA. 

ANNO M DCCCLXXXXVII. Digitized by VjOOQIC Digitized by Google CHARTULARIUM 

UNIVERSITATIS PARISIENSIS Digitized by Google Digitized by Google CHARTULARIUM 

UNIVERSITATIS PARISIENSIS 

SUB AIISPICIIS CONSILIl UNIVERSITATIS PAKISIENSIS 

EX DIVER8IS BIBUOTHECIS TABOLlRnSQnB COLLEGII 

am AUTHENTICIB CHAKTIS COHTDLIT, NOTISQtlE ILLIISTRATIT 

HENBICfUS DENIFUB, O. P. 

IN ARCHIVO APOSTOLICAE SEDIS ROMANAE VICAHIUS, ACADEMIARUM VINDOBONENSIS, BER0LINENSI3 ET 60ETTINOENSIS SOGIUS AEMILIO CHATELAIN 
BI6LI0THEGAE VNlVEBBITATIS IN SOBBONA CONSEBVATOBE ADJUNCTO. TOMUS IV 

AB AMNO MOOCLXXXXIirr USQUK AD ANNUM MCOCOXill PARISIIS 

EX TYPIS FRATKUM DELALAIN 
VIA A SORBONB DIOTA. 

AKNO HDCGCLXXXXVII. Digitized by Google 


Digitized by VjOOQIC INTRODUCTIO Annorum tractus, quem hoc volumen amplectitur, scilicet a defuncto Clemente VII papa 
Aveoioiiensiusqneadreformatam Uoiversitatem Parisiensem an. I4o2,adeoabundatevcntibus 
diversissimis quorum parliceps fuit Universitas, ut opportunum nobis visiim fuerit divisiones 
instituere et res ejusdem naturae seorsum' in duobus tomis connectere. Sic omnibus pensatis 
ac mutato priore proposito nostro, documenta omnigena simul usque ad an. 1420 in tonio IV, 
et ao- 1420-1452 in tomo V edendi, in tomum V rejecimus : 

1° Quidquid ad schisma pertinet ab ineunfe Benedicto XIII ; 

2° Quidquid est Conciliorum vel generalium vel provincialium ; 

3° Quidqnid ad Wiclifi Bohemorumque errores spectat, sicut controversias de Johanne 
Pai"vi in Concilio Conslantiensi agitatas; 

4* Qnidquid proprium est nationis Anglicanae aut nalionis Gallicanae, in variis Auctarii 
voluminibus editum vel edendum. Itaque nonnuUa de natione Gallicapa apud BuLaeum' vulgata 
(rustra hic quaesieris. 

Cum autem talem sejunctionem non omnino ad amussim, ut manifestura est, perficere 
liceret, aliquando hujus generis documenta plane necessaria ad magislros scholaresqiie 
cognoscendos vel plurimis rebus referta inserere oportuit. Index materiarum in ulroque volu- 
mine comprebensarum, quem in flne quinti dabimus, lectorem adjuvabit. 

Labor non parvus in hoc volumine superandus fuit, tum quia eventus inDumeri, ut supra 
diximus, rapide incurrunt quibus Universitas se immiscuit, tum quia copiosissima super sup- 
positis Universitatis instrumenta suppetunt. De quibus verba faciamus, primum de insjgni 
evenluum abundantia. 

II 

Agitatam illam Universitatis Paris. aetatera ut optime intellegeremus, Auctarii lomum II 
prius elaboravimus, id est continuationem Libri procuratoris nationis Anghcanae vel Aleman- 
niae, qui in quibusdam referendis ceteros fontes superat, cum quasi chronicus liher sit non 
modo nationis singularis, sed etiam facultatis artium, immo totius Universitatis ; ibi enim 
memorantur facla aliunde ignota, quae nobis auxilio fuerunt ne erentuum seriem ac quasi 
6Ium perderemus. 

I. Eiempli gratia apud Bul,, t. V, p, 304 sq., Wi, 394, 434, 440, 441. Digitized by Google VI INTRODCCTIO. 

Quam ob causam tain multis eventibus tomus IV cumulandus sit, facile reperias; 
siquidem saeculo quinto decimo Universitas rebus politicis curandis magis quam doctrinae 
acquirendae vel docendae infenta fuit. Tunc enim cum Horatio' jure poterat dicere : « Nunc 
agiUs fio et raersor civilibus undis. » Politicarum rerum in Francia momentura quodvis (et 
quam multa fuerunt) momentum alterum in Universitafe repraesentat. In politicis eventibus 
dirigendis Universitas vis actuosa fuit quae inter quaslibel alias vires in historia Franciae 
DUmeraretur : dissensiones in Francia ipsa tanquam dux Burgundiae, sed minus conscia, aluit. 

Rebus publicis Franciae initio saeculi quinti decimi dux Aurelianensis imperat, deinde 
dux Burgundiae, tum dux Aurelianensis seu pars Armagniaca, tum dux Burgundiae atque 
Anglici, postremo rex Carolus Vli. Quibus vicissitudinibus aut favit aut adversata est Uni- 
Tersitas, nunquam incuriosa, et in ipso Universitatis sinu orlae sunt factiones quae Univer- 
silatem ducere conabantur, Usque ad annum 1415 (etiam 1418 dici potest) Johannes Gerson 
partem Universitatis acluosam, Aurelianensi duci ante an. 1407 potius contrariam, formare ac 
dirigere tentaverat, neque semper rem ex senlentia gesserat. Tyrannum hunc ducem nuncu- 
pabat ipse Gerson an. 1405. Post an. 1407 paulo placidior Universitas cavit ne factioni alicui 
favendo commodis suis officeret, sed mox incepit timere Johannem ducem Burgundiae. 
An. 1410-1411 sectam ejus magna pars Universilatis aperte amplexa esl, multique an. 1413 
cum Cabochianis fuerunt. Eodem anno, duce Burgundiae coacto potestatem dimiltere, Gerson 
strenue conatus est ut magistri contra eum agerent, at non impedire potuit quin fideles duci 
Burgundiae non pauci in Universitate remanerent. An. 141&, auctoritate regia concordia 
quaedam, levior quam profundior, effecta est. An. 1418 rursus alta tenet Burgundiae dux, 
terror Parisios occupat, delphinus et Armagniaca elementa vel Universitatis vel civitatis vitam 
perdere aut urbem fugere coguntur^ ; dux dominatur omnipotens eique famulatur Universilas. 
An. 1419 duce occiso, Uuiversilas se cum ejus filio Phihppo socielate actionis conjunxit, et nJl 
mirum si an. 1420 Uniyersitas AngUca facta sit, postquam dux Philippus partes Anglicas 
amplexus esset. In iUa probrosissima omnium terapestate accidit actio confra Johannam d'Arc 
ab Universilale instituta. At ab an. 1432 grave nimis Anglorura jugum Universitas, sicut alii, 
exislimavit; paci obtinendae curara dedit et quando Carolus VII an. 1436 urbem Paris. recu- 
peravit, illi tanquam uxorem conjugi fidissimam se monstravit. 2. Vid. Chartul., a" 2104. De (uga magistrorum et scholarium Universitatis Paris. propkr seditionem scribit Kobeetus 
Blohubl {(Buvres-, ed. HgRON, I, p. 73| : 

Ello (la sedicityn) a dispergiei vagabondes 

Les estudiaoe ez sept ars, 

Qui sont fuitifz parmi li mondcs 

Et eiilliez de toutes pars. Cf. etiam ibid. p. 111, Digitized by Gobgle CNIVERSITAS POLITICIS REBUS IMDULGET. VII 

Praeter has poUticas, aliae diversi generis controversiae, vividiores aliquando, illa aetate 
succedebant, quae Universitati sustinendae erant cum urbis praefecto et Tectij^alium redemp- 
toribus seu i( generalibus » de privilegiis scholasticis, cum episcopo Parisiensi, cum Mendi- 
canlibus. Praeferea in ipsa Uniyersitate dissensiones ortae sunt de electione rectoris et pro~ 
curatorum, aliquando usque ad verbera, ut proprie in Anctsno videri potest. 

m 

Politicis confentionibus habitus ipse Universitatis mutatus est. In eodem boc volumine 
Universitatem in summo auctoritatis publicae culmine quod unquam attigerit atque etiam in 
iDfimo humilitatis gradu quo unquam ceciderit, cemimiis. Altissimam enim auctoritatem in 
publicis rebus esercuitan. 1413, cum cuneti Franciae duces acprincipesfavorem ejusarripere 
tentareat*. Eo terapore etiam niagis quam quovis alio se interposuit Universitas ul epis- 
copatibusvel abbatiis praeficerentur gratae sibi personae (qiiod ostendunt non pauca docu- 
menta sive in textu nostro sive in notis allafa), et saepe cum fausto successu. Sed mox in 
humilem locum reducta est, cum an. 1446, curiae Parlamenli subjecta^, libei-tatem antiquam 
qua gloriabatur amisit et veterem arrogantiam exnere coacta est. Ea fuit prima contumeliarum 
quaetemporibus sequentibus ei sustinendae fuerunt. 

Quisnam miretur si studia scientiae jacerent, animis a doctrina abhorrentihus? Jam in 
Introductione praecedentis voluminis' obifer locuti sumus de perdita scientiae propensione 
qua pollebant saeculis anterioribus magistri Parisienses; sed nunc res in pejus ruebat, dete- 
rioresque etiam animi politicis controversiis enervati, cum non publicas res agitare sed doc- 
Irinam tradere ac divulgare sibi propositiim obliti essent. De quo quaedara strictim in Intro- 
ductione ad statuta cardinalis de Estoutevilla* diximus. 

Talem statum non parum adduxerant divisiones, bella, pestilentiae, soli sterllilas, 
annonae caritas, mala saeculo XV in Francia horrenda. Aliquoties timendum erat ne 
Universitas totadissiparetur; sic annis 1418, 1420, liliS-S^*. Immo natio Anglicanaperlon- 

1. Vid. Chanul., a" 1937, et Auetar., II, p. 155, 13 sqq. 

2. Ckariul., IV, n" 2608. 

3. IMd., III, p. VI, iK, siii aqq. 

4. Chartul. IV, p. 713. 

5. QQantum ad an. 1418 vid. Chartul., IV, □" 2115. Quantum ad an. 1420 scribil, Robeetus Blosdbl {(Euvre-s, od. 
HeROS, I, p. 124) : 

Par laqiiel rage deESus dictc 

On cesse la divine loy 

A enseignicr, qui tant prouHte 

Aui chresUens de bonne toj ; * 

Par qui la lumi^re dn monde 

Fault en Festude de Paris. 

Quaatum ad ann. 1438-1439 vid. Auct., II, p. 505, not. 1, ct Chartul., IV, p. 612 et a. 5. Ct. praeterea intra n" 2392. 
**** Chart. Univ. Paris. IV. b Digitized by Google TIII INTRODUCTIO. 

gum temporis spaliuirt annihilata remansit. Accidit ut in solis collegiis, quae studentibus 
fere vacuata erant, Univcrsilas, ipsa fateQte', servaretur; peregrini scholares iter Parisiacum 
inire desinereat; Itaque in Indtce nominum hujus voluminis paucti externanim regionum 
iQveniuntur. 

Aliam, nec minorem, hujus sfatus causam in eo invenjmus, quod novae Universitates in 
Fraucia fuodatae sunt, neque tam multis etiam Gallicis schoiaribus quam antea frequentata est 
Parisiensis. Studiorum novorum erectionis causa fuit distraclio inter Gallicos vigens. Sic 
Dolensem Univcrsitalem erigit an. 142i-22 PliiUppus Burgundiae^ Pictavensem an. 1431-32 
CarolusVII, quae in fide regis manentes altraxit*. Universifalem in Normannia habendam 
Auglidiupraecogitamnt*, quaeCadomi landem an. I^32creata est'', contra cujus « studioli » , 
ut Universitatem vocare libnil, erectionem Universitas Paris. per quaedam decennia incassum 
certabat, sicut in Chartulario distinctius quam in quovis alio opere patet. Burdigalensis 
an. 1439-1441 erecta est, quia scholares ejus regionis in Universitalibus Carolo V[I 
fidelibus vexabantur*. Taceamus de Aquensi (1409) et Nannetensi (1414) sfudiis conditis, 
quippe quae pauca a Parisiis supposita abstulerint. Non idem dicendum de Cadomensi 
Universitate in quajam an. 1439-40 multa nomina ex Universitate Paris. inscribuntur^. 
Majorem ea famam acquisivit sub jugum Caroli VII redueta, In catalogo suppositorum 
Universitatis Cadomensis qui inter annos 1453-1435, non autem ad an. 1494 ut ap. 
M. Fournier^, ponendus est, plurirai magistri, elc, antea Parisiensi addicti, inveniuntur; 1. ChartuL, IV, p. 648. Vid. etiam ibid. n" 2552, 

S. Siipplioatio cjusdein de hoc ad Martinum V est in Suppl. Mart. T, n» 157, an, W22, Oriob. 15. 

3. Bulla Eugcnii IV jam ao. 1431, Maii 29, dsta eet; rid. ForKNiBB, Statuta, cto., III, p. 283. Litterae Caroli VII Bunt 
an. 1432, Mart. 16 lArch. nat., Xi» 8604, fol. 109"). Eugcnius IV etiam eodem anno, Maii 3, concessit, ut preebjteri, diaconi, etc., 
leges audire in «isquc graduari possent (Suppl. Eugen. IV, a° 270, fol. ZO^). Univcrsitas Paris. pustea erga hanc Universitatem 
Don inimicaiD se gcssit, eamque an. 1149 appellat « honoraadam UoiTersitatcm Pictavens. » [LS). procur. nat. Gailic, fol- 100). 

4. ChartuL, IV, n° 3239. 

5. Ibid.,ii''2405. 

6. Vid, Deniple, La disolation des eglises en France, n" 346, 

T.Vid.BgNET, Inveniaire des Archives de VUniversii^ de Caen, II, p. S sqq., ad quodopus saepius in hoc 1«mo quoad 
Unlv. Cadomens. remisimus. Perperam Car. Jouedain, JjuteE chronoL, p. 260, n, 1, asserebat litteras Henrici VI et Eugenii IV 
de lundationo UnivcrsitatiB non effcctum sortitas cssc, et soiuoiiaodo post rcversos sub jugum Pranoicum Kormannos Univ, Cado- 
mens. vere eistitissc. At jam conscri-ator privilogioruni Univ. Cadomcns. institutus erat an. 1437-38 (Suppl. Eugen. IV, n" 334, 
lol, 50; n" 34S, £ol. 79'', ad ana. 1437 ct 1438), et Thomas Basin, juris ulriusque doctor, mag. ia art, archidiaoonus Belvacens,, 
fuit an. 1443 viccsgcrcas conservatoria privilegiorum UaiTcrsitatis Cadomcns. (Suppl. Eugcn. IV, a." 3SS, (ol. 61 et 75) ; an. 1448, 
Rogerius dc Stampis, archidiaconus Bclvaccns., commorans Cadomi, tuit Tieesgerens episcopi teioTiensis, judicis, commissarii 
ct coascTTaloris privilegiorum Univ, Cadomcus., i. e. Thomae Baeln (Suppl, Nicol. V, n" 417, fol. 38). 

8. Statuls et privileges, III, 243, n° 1709. Doeumcntum ibi editum inscriptum est <r rev. in Christo patri ac domioo 
dom. G[uillcImo] tit. S. Martiai ia Moatibus cardiaali, do f^tautcvilla vulgaritcr auncupato, archiepiscopo Botom^cas. », dum 
easet » in Franoia legatue ». la cardinalis de EBloutevilla jam undeoim annos ante an. 1494 dcfunetus orat; immo aoa post 
an. 1459 documcntum rcdactum cst, nam eodcm aano Guillehnue, titulo mutato, factus est episc. Portuensis; scd eliam antc 
aa. 1455, Scpt. 17, ponendum cst, nam tunc cardiualis ATeaioncDsis ut lcgatus in Franda missus est [Arch. Vat., Arm, XXXI, 
n° 52, fol. 25), uec jam Guillelmus de EstoutcTilla fuit lcgatus in Franda. Igitur documcntum ad ann. 1453^, yerisimilltcr ad 
an. 1151, jierUnet. DlgitizedbyVwjOOQlCi VARIAE STATUS INFERIORIS CAUS\E. II 

e quibus unum hic annotamus, scil. Thomam Fortin, quia nolissimus est ex iis qui ab Univ. 
Paris. propterea resecati fuerunt'. Etiam inter supposita anni 1462 nonnuUa Parisiensia 
detegimus^. 

Sed praeter haec generalia damna singulare quoddam detrimentum subiit Parisiensis 
Universitas, quod docendi theologiain, olim ei saltem pro majore parte Franciae reservatam, 
quaedam in Francia Universitates potestatem obtinuerunt. Pictavis, theologia permissa, Iheo- 
logos Parisienses invenimus; Burdigalensisetiamprotheologicafacultatefundalaest; eademque 
facultas Andcgavis au. 1433, Gadomi an. \i'S1 admissa est, nedum de Montepessulana 
(1421) loquamur. Caeterum etiam extra Franciam novae Universitates non paucis schola- 
rlbus Parisiensem privaverunt : Picardi multi, qui oh'm aationem Picardicam Universitalis 
Parisiensis augebanl, Lovaniensem (an. 1425, Dec. 9) praetulerunt', quam etiam plurinia 
Parisiensis Universitatis supposita frequentarnnt. Praeterea Scotostam mimerososolim Parislis 
Universitas Sancti Andreae an. 14H erecta, an. 1413 a Benediclo XIII confirmata', retinuit; 
atlamen Parisios non deseruerunt ante an. 1420, post quem, Anglis in Universitate dominan- 
tibus, Scoti, cum Carolo VII in bello conjuncti, evanescunt^, uno alterove remanente*, quan- 
quam multo post alii redibunt. Neque levi detrimento fuerunt non modo veferes sed novae 
Universitates Alemanniae, Lipsiae et Rostocki fundatae. 

Sed et Gallici multi, Francia relicta, ut patriae calamitates fugerent, peregrinas regiones, 
imprimis Italiam, petierunt, ad discendum vel docendura. Non paucos in supplicationibus 
Vaticanis citatos invenimus, Papiae praeserlim et Bomae, ubi ex antiquis magistrisParisiensi- 
bus videmus decanos facultafis theologiae factos esse, v. g. Jordanum Morini' ac Guillelmum 
de Fossato*; itaque an. 1433 rector doctoresque Universitahs Urbis jam sperantforeutUniver- 
sitas Romana « cunctarum Universitatum orbis primatura ' » obtineat. Praeferea alios Gallicos 
reperiraus qui poslremos gradus extra Universitates Galhcas ob eamdem causam recipere conati 
sunt et receperunt. 

IVe peceemus, fatendum est non ouinia in hoc desolalo tempore pessumdata fuisse. De 
scientiis in Universitate Paris. docendis quae praesens tomus affert non minimi momenti exi- 

1. Vid. Auctar., U, 820, iS. 

2. FouRSiER, 1. c, p. 216. In hoc documento plurimi eorum tanquam magistri et doctores cuumerautur, qui baccalarei vcl 
licentiati tantum dicuntur in altero, quod quasi 33 anuis poBtcTius ie editor putavit. 

3. Vid. Reusbns, in Analecles pour sfcir d 1'kisloire ecclis. de Belgique, XXIV, p. 53. 

4. Vid. Awctar., I, p. xliv; II, p. 99, not. 3. 

5. Idoneum est animadvortere, solum ab an. 1420 Scotos multos ia Univcrsitate Coloniensi studuisse. Vid. Keussbn, D'm 
Matrihel der Univers. Koln, in Indice. 

6. Certe redditus aonui 100 libr. par. quos in. 1370 Carolus V admortizavcrat pro Scotis Parisiia stadcntibus (Aroh. iiat., 
JJ 1(@, n" ^O) effectu tum, sub dominatu Anglonim, carcbant. 

7. Chartul., IV, n° 8355, not. 2. 

8. Ibid., Q" 2453, not. 2 

9. CharttiL, IV, n" E441. Digitized by Google X INTRODUCTIO. 

stimaDda suiit. Acta aunc habenius quibus in prioribus iDdigebamus, hoc est catalogos hcen- 
tiatoruTD Id theologia, decretis, medicina, qui quam utihtatem conferant ad viros in ConciUis, 
legationibus, negotiis pubhcis, occupatos, vel aliunde celebres optime cognosceudos, nemo 
est qui noD conlileatur. Imprimis theologiae facuhas solum ab an. 1421 constltuhonem suam 
certissimis documentis nobis aperit de cursoribus, de bibhcis, de sentenfiariis. Equidem jam 
prius ' de iis locuti sumus, at nunc, catalogis editis, melius res intellegitur. Saepius docti pro- 
peosi fuerunt ad confundendos cursores cum biblicis, peuitus diversis. BiblJci eiiim, quibus 
Bibliae legendae cura fuit, e MendicaDtium vel S. Beruardi OrdiDibDS esse debueruut; cur- 
sores autem, inter quos eorumdem Ordinum membra raro iuveniuntur, Dihil nisi duos Bibhae 
libros legerunt, scilicet unum Veteris Testamenti (hoc erat primos corsus), alterum Novi 
Testamenti (quod secundus cursus vocabatur). CoDSuetDdoillajaDi aDteactis temporibus vige- 
bat, lunc vero iD minore inter cursus iDtervallo acquiescebaDt. Tempestas agitata qua privi- 
legiis, dispensationibus, immunitatibus quihbet vivit! Baccalareos in theologia quaudoque uno 
eodemque auno primum ac secuDdum cursum legisse videmus, semper secundum cursum 
ac Sententias, immo uhumque cursumatque Sententias, sicut Martinum Berech*. Senteuliarii 
sex mcDsibus peracfis jam formati dicuntur^. Primum etiam edocemur quae pecuniae summa 
cuique solveuda esset tam pro lectionibus baccalareorum quam pro licentia*. Quantum ad 
liceuUalos iu theologia, adhibere potuimus duos originales codices a bedellis facultatis hujus 
conscriptos, alterum ann. 1421-38', alterum ann. 1449-64.*, utrumque Bulaeo ignotum, 
quia theologi cum eo communicare recusarant. Reliquos annos apographum saec. XVII con- 
fectum^ nobis suppeditavit, verum ibi nihil uisi hcentiati enumerantDr. Tunc supererant 
originales codices ante an. 1414 et ann. 1438-49, deficiebat codes ann. 1414-22; unde fit ut 
licentiatos hujus temporis ignoremDS. Magistrorum regenlium catalogi aunui, quos e codicibus 
originalibus vulgamus, nonnihil utiUtatis afferunt, cum numerum magistrorum oslendant, 

Similiter in facultate decreforum ab an. 1415 usque ad au. 1448 et in facultate medi- 
cinae ab an. 1395 eosdem graduatorum ac magistrorum catalogos edidimus, quoties iu 1. Chartul.. II, Indei, p. 805; in, p. 441-i43. 

2. Ibid., IV, n» 2349. 

3. Quod liquet ab snno 1434. 

4. Quantum ad baccalareos occasioiie daU sumina annotatur. Quantum ad liccatiatos vid, n™ 2330, 2406 et 2474. Id ms. 
lat. Bibl. nat. Paris. 5494, p. 121, invenitur etiam, quod magistri pro rcspcnsionibus in aula, etc., a bedello receperiut. Ibi enim 
ad an. 1431, Februarii, scribitui' : n Solvi pro prima responsione in aula magistri nostri ma£- Nicolai de Roeeriis magistro Guil- 
lelmo de BoviJla unum parvum angclum, TnJoris liiij sol., viij den. — Item magistro Girardo Gourron totidem, et solvi pro 
magistro Nicolao de Caaipello Ord. frat. Min., qui eam debebat facere. — Nota qucd ego solvi magistro Johanni le Moutardier 
V sol. paris. pro magistro Nicolau de Campello, non obstante quod dictus le Moutardier non erat presens, quia ipse [eccrat fieri 
per alios magistros responsicnes in aula domiiii episcopi, quaudo magister Nicolaus de Campelto fuit magist^r. » 

5. Bibl. nat. Paria., nis. lat. 5494. 

6. Ms. lat. 5657=. 

. Ms. lat. 5657*. Yid. qacad hos tres codices infi^a p. xxxiv. Digitized by Google DOCUMENTORUM COPIA. XI 

promptu erant, at utriusque baccalareis enumerandis abslinuiinus, cum codices dicti « Memo- 
rialia » fac. decretorum et « Commentarii » fac. medicinae ab aliis iu extenso vulganda sint. 

rv 

Jam diximus copiam documentorum, non modo eventuum, difticultates huic parando 
volumini aceiTavisse. Quod si quis cum Bulaeo vel Carolo Jourdain comparaverit, super iis- 
dem annis messeni uberiorem agnoscet, quanquam neque schismati rebusve ecclesiasticis neque 
Collegiis saecularibus Locum dedimus. Bulaeoimpriniis magis iu animo fuit coutentiones in 
ecclesia quam res Universilatis eolligere. Quamvis autem tam mulla hJc curaulaverimus, do- 
cumenlis plurimis abstinendum fuit, ut chartae parceremus. Nam si omnia documenta, in 
quibus supposita Universitatis nominantur, vel per summaria, aiferre voluissemus, volumen 
geminum evasisset, parum scientiae profuturum. Sic in Regestis euriae Parlamenti Paris. 
leguntur innumerae htes inter supposita Universitatis atque ahos, praesertim propter beneficia 
simiiiaque ' . 

Parte alia coUectio Archivi Nat. Z" t etc. {Aides) contentiones continet de impositionibus 
vini vel frumenti quas saepius Universitatis membra detrectabant. Exempla tanlum satis gravia 
attulimus^. Praeterea in eodem Archivo quaedam minutae servantur quas omittere censuimus 
cum provisiones suppositorum aliunde ignotorum respiciant, aliquando ue nomen quidem 
personae exprimatur, et nihil cui tempori inserendae sint indicet; itaque eas vel omnino omit- 
timus vel in finem voluminis V rejicimus, vehit etiam additiones ad priora volumina quas 
reperimus vel reperiemus. 

Idera de Archivo Vaticano dicendum. Ibi supplicationes nomine Universitatis ad papam 
missae nihil aliud quam provisiones privatorum suppositorum respiciunt ; privilegia, exemp- 
tiones aliaque hujusmodi. Rursus litterae pontificales suppositis Universitatis missae, praesertim 
post Johannis XXIII tempus, iis lai^iuntur facultatem fruendi beneiiciis concessis antea iu ro- 

1. Ut eiempla notemus, X'» 42, fol. IC" (mag, Gaufndus Bertraniii); 48, £ol. 34T' (Rolaiitfufl Belierii, pr«sb., mag. 
leprosarie de Lusarchils, schol. Faris.); 53, fol. 428 (Dionysiua Potini, presb., schol. Psris.); 54, fol. 57 {GuilL Labbe. bac. 
decr.); 58, fol. 2^; 60, fol. 433 (PetrnB Cauchon, lic. decr.J; fol. 318'' (Matheus de Monderiis, bac, decr.); tol. 247 (Nicolaus 
Gehe, lici leg., et Hngo Bonisoladi junior, schol. decr.); 1473, fol. 140», ad aii. 1403 Jannar. 16 (inf«r episc. Constant. ac m^. 
Hugonem ei una, et capitulum Conataat. et mag. Ursinum Talevande «i altera parte); 4786, fol- 7 (Universitas contra Petrum 
d^Orgemont, episc Paris.); 4789, £ol. 84 (Universitas et tr. Richart Bouret adyersua Cardinalem de Flisco, propler prioratum 
d'Aufaj); tol. 237* (Universitas et mag. Joh. Chuffart adversua roag. G. Matrelin et Colinum Adam, ad an. 1412, Martii 10); 4794, 
fol. 146> (Joh. le Damoisel, de Provino oriundus, mag. art., bac. in utr. jure); fot. 170 (Universiias el mag. Joh, le Boulengier); 
— JJ. 15^, u" 102 (Guil. Germain, presb., stud.); 157, n° 290 (GuUI. Colini), Sic etiam meationem non fecimus magistrorum 
apud mQOlas de Baye, ed. Tuetey, I, 139 et 200 citatorum. 

2. Innumerae suat allegatioQea : Z'» 1, tol, 189 ; q" 3. In eo regesto mulfae vini venditiones occurrunt, ei. gr. lol 28, 41'', 
45'', 47, 96, etc.; me etiam in q'* 4, oujus fol. 236 citandus (in quo ad an. 1409 tabemae « de la Huche " et o de respf e au Lendit » 
nominanturl; atque in n" 5, fol. 6, U, 32'', etc.; in n° 6, fol, 1, 7, 2T», etc. (quod regestum talibus abundat; imprdmis bedellis 
partioularibus qui privilegiiB bedeUis faoultatum conoessis uti praetendebant). Sequentia regesta enumerare abBtinemus. Dlgitized by Google XII IKTRODUCTIO. 

lulis lolius Universitafis. Parvi momenti sunt, et cavendum ne titulo decipiamur, cum tales 
nugae inscribantur : n declaratio pro Universitate studii Parisiensis >' , quemadmodum intitulatur 
noster n"' 2409 in folio liminari Regesti Vaticani. Talibus usi sumus, quautum potuimus, ia 
notJs; aliorum jam per summaria redacforum jacturam fecimus. 

ParcoB etiam in documenlis admissis nos gessimus, rationem in vol. lU initam secuti, sed 
in brevius contrahendo, ifa tamen ut leclori ad fonlem recurrere supervacaneum esset. Textcs 
jam haud semel vulgatos compendiose refulimus, nisi omnino necessarii essent ad historiam 
Universitatis, quo casu eos ex fonfe edidimus. Processum Johannis Parvi in angustum deduxi-- 
mus, quera si quis in extenso dare vellet, quinti operum Joliannis Gerson voluminis nova 
editioparanda esset ; quod minime ad editores Chartularii Universitatis pertinet; ex eo processu 
quicquid utile visum est atlulimus, atque nomina personanim in editione ah EI. Dupin adulte- 
rata incomprehensibiliaque restituimus. 

Causani Johannae d'Arc integram nemo e Ckartulario exspectabit; satis sit quid egerint 
Universitatis supposita et quae fuerint praecipua lucidius quam hactenus osfendisse. 

E Libro procuralorum nationi.s Auglicanae, vere chronico rernm Universitatis quantum 
ad quaedam tempora, ut jam diximus, summaria traximus, si quando necesse vlsum est, ne 
filum acforuminUniversitate rumperetur. Caeterum AMCtonW* simul cum Chartularw semj^ec 
versandum est, altero alterum complente. Similiter e Libro procuratorum nationis Gallicanae 
pauca, inler annos in eo servatos, edidimus. 

In edendis textibus, quos elegimus, quot labores superandi essent ii tantum intelle- 
gent qui similia opera aggressi sunt. In .Arch. Nat. Paris. M 65-66 supersunt minutae, ple- 
rumque chartaceae, quae fere 400 epistolas Universitatis, vix tertia parte excepta ad hoc vo- 
lumen pertinentes, praebent. Quas Bulaeus tacuit vel despexit, Carolus Jourdain ignoravit, 
nemo patefecit. Scriptura saepe horrida, papyrus fluit, denique lacunae, scissurae, verborum 
mutationes ac trajectiones in marginibus seu inler lineas sudorem lectoris excitant. Aliud ac 
majus difficultatis genus ex eo nascitur quod fere omiies minutae quo tempore conscriptae sint 
haud nolatum invenitur. Si quando lempus facile assignabatur propter evenfus ibi memoratos, 
multo saepius vana manebat indagatio quia res expositae nimis generales erant; sic ex. gr. 
n'"° 1894 (an. 1410) fortasseeritqui annol432atlribualcumtofies Universifasduci Bui^undiae 
scripserit; atfamenputavimus, dum Angli dominarentur, non adeo Universitatem ducem Bur- 
gundiae supra caeteros sanguinis Franciae principes laudibusextulisse. Et sicde perpaucisaliis. 

In nominibus personarum restitnendis quam sudaverimus quilibet videbit. Nomina 
enimjam jn codicibus corrupta (quia saeculo XV fere ambiguis elementis in cursiva uteban- 
tur), aliquoties falsis praenominibus vel menticia Ordinis religiosi significatione adjecta, iu 
uiagnas CoIIectiones irruerunt. Laudandus J. HaUerqui in Basileensi Concilio muHa nomina 
reformavit. Digitized by Google JOHANNES DE MONSTEROLIO. ALA.M13S CHAHTIER. XIII 

Nomina propria uUra 4600 hoc voluBien affert, nou omnia tamen. Namque desiderantur 
in facultate artiuni catalogi et in facultatibus superioribus etiam scholares, nisi a rotulis Vati- 
canis nomina patefacta fuerint, Praeferea magistri in theologia et in jure canonico, imprimis 
ante an. 1422, non pauci desunt', cum documenta proprie ad Universitatem pertioentia 
deliciant. 

V 

Qnamvis in hoc volumine tam io textu quam in notis ad illuslrandara historiam persona- 
rum celebrium multa novaattulerimus, quorum partem maximam praebuerunt quadringenta 
Regesla Vaticana in-folio Supplicationura Maitino V, Eugenio IV, Nicolao Y iactarura, quae- 
dara tamen restant quae Introductioni reservavimus. Scilicet de nounullis claris Universitatjs 
viris nova indicia afferre vel opiniones temere admissas emeadai^e tentabimus. 

\. Quale Monsierolium asstgnandum sit Jokanni de Monsterolio. 

Hactenus ignoratum est e quo Monslurolio (quot loca sic nuncupata!) nominatus sit Jo- 
liannes ille vir qui ad Paris. Umv. etiam pertinet. L\ Croix du Maine* et Paquot^ pronuntia- 
verunt Monsterolii, in oppido Morinorum ad mare sito, sed jam Antonius Thomas* talem sen- 
tentiam nullo ai^umento fulciri ratus, prudentius existimat inter tot oppida judicio abstinere. 
Nunc prosit suppHcatio a Martino V signata an. 1420, tertiodecimo Kal. Jun. (Maii 20), iu qua 
citatur » Johannes de Monsterolio alias Johannis Ade de Baudribosco" », unde patet nostrum 
fuisse filium Johannis Adaede Baudribosco. Sic etiam levatur miratio Antonii Thomas * cur 
Christina Pisana eumdem vocaret n Jehan Johannes' » , iiomine patris nomini filii adjuncto, ut 
communiter tunc fiebat. Cum autem pater e Baudribosco in Caleto^ fuerit, admittendum est 
Johannem nostrum nomen traxisse e Monsteroho in Caleto (gallice Montreuil-en-Caux). 

2. De legatione Alani Chartier in Germaniam. 

Qho anno legatus fuerit ad Sigismundum in Germaniam celeber Alanus Quadrigarii, tam 
patriae devotus, scriptores historici dissentiunt, cum Vallet de Vmiva.LE" circa an. 1419, 

1. Quidam luagistri notati sunt, v. g. in Paris et aes historiens, ed. Le Roux. de Lincv et TissEit*.Ni>, p. 3S1 sqq. 

2. Bibliotheque franeoise, I, 5i3. 

3. Hisloire liUeraire des Pays-Bas, IX, 150. 

i. De Johannis de Monsurolio vita ec operibus [Paris, 1883), p. 3. 

5. Martinus Pinardi narrat so dudum <i diversos ccclesie Rothomagensis et per diversorum, videlicet «luondaBi G. de Ven- 
thadoro, Jo. de Monsterolio alias Johannis Ade de Baudribosco, cta., ecclesie prcdicte canonicorum prebendatorum citra 
curiaxD predictiua defiiDctorum obituE, vacantes successive canouicatus et prebendas acccptassc » iSuppl. n" 137, fol. 261''). J<^. 
dc Monstcrotio rcrera etiam cauonicus Kotom^cns. fuit. Vid. Tuouas, p. 7. 

6. i. c, p. 4. 

7. Bibl. nat., ms. fran^ais 604, lol. 112", 113". 

8. Baudribosc, canton de Doudeville, commune de BerTille-en-Caiu (Seine-lnfSrieure). 

9. Biagraphie g4n4rale, X, p. 23. Digitized by Google XIV INTRODUCTIO. 

Delaunay' 1423-1424, de Beaucodrt" inter annos 1423-1426, idem deinde* ao. 1424 pro- 
posuerint. Nos adjuvat supplicatio a Martino Vsignata an. 1425, Julii S, in qua, Carolo VII 
loquente, « Alanus, ambaxiator ad priucipem Sigismundum destinatus, agit presentialiter in 
remotis » et ante amium non sperat se reversurum*. Ex eodem documenlo probatur Alanum 
magistrum in artibus soliim fuisse, saltem tunc temporis, minime doctorem in decretis^. 

3, Num Johannes Chuffart opus dictum Journal d'un bourgeois de Paris scnpserit. 

Quanlum conferat ad historiam civitatis Parisiensis in priore saecuU XV parle narratio 
dicta Joumal d^un bourgeois de Paris nemo nescit. Quod optime iliustravil Aiexander Toetey 
et nova editione doctissjmis notis referta pretium operis multum adauxit. Minime mirandum 
quod is auctorem investigaverit. Conjecturis antiquis abjeclis ipse scriptorem non alium esse 
quam Johannem Chuffart, cancellarium Universitatis Paris., probare {p. xvi-xliv) conatus est. 
At prudenter opus anonymum edidit neque nomen Chuffardi titiilo editionis inscripsit, nedum 
in mendum illorum caderet qui inscriptionem temere mutant, quemadmodum (ut unoexem- 
plo utamur) Karolus Schmidt* famosum ac fabulosum «Amicum Dci n sub nomine haeretici 
Nicolai Basileensis vulgavit, ita ut, post errorem nominis palefactum, Nicolaus falsus utique 
citandussit. Prudentiam Alexandri TuETEy jam non omnessecuti sunt^. 

Quamvis thesim a Tuetev positam documentis dlruere non possemus, nihilominus ai^u- 
menta ab ipso inventa minime valida, immo infirma, remanenl, utpote nimis vagn ac gene- 
ralia. Cuique articulo illius thesis aliquid opponi facile potest. Paucis tantum quaestionem 
agitare in animo habemus. Tuetey auctorem diarii Parisiensis fuisse e clero Nostrae Dominae, 
factionem Anglo-Burgundam fovisse, deinde ad partem regis Franciae transgressum esse, fuisse 

1. £twde sur Alain Ckanier, 1876, p. 80. 

2. Memoires de la Soc. des antiquaires de Nortnandie, t. XXVIII, p. 17. 

3. Sisioire de CharUs VII, t. U, p. 345. 

4. SHppI. Mart. V, n" 181, fol. 243''. n Supplioat S. V. dev. veater fil. Karoliia Frantorum rei diristianiBsimus, quatinus 
sibi in personam dil. familiaris et secretarii aui ordinarii Alani Chartief, recforia parroch. ecclesie S. Lamberti de Lcvatis, 
Andegavens. dioc., isagistri iu artibus, spedalem graliaia fiicieiit«s eidem Alano, qui pn> certis ejusdem regis per^cndis negociis 
sui seremssimiira prindpem Sigismundum Roiaaiiorum regem auguatum ambaxiator aeu nuncius destinatus clericalique caractere 
dumtaxat insignitus existit, ut ratione dicte ecclesie, infra cujua adcpte possessioius paciCicc a""ii m adhuc ciistit, ad aliqucm vi 
aliis etiam sacris ordinibos minime hino unum annum a data presenUum compotandum promoveri teneatur nec ad id a quoquam 
inTitus valeat coartari, dispcnsare miBericorditer dignemini de gratia speciali, cum idem Alanus agat prcsentiatiter in remotis, 
nec spes nlla silu mancat ante annum hujusmodi posse commissa exsequi... Fiat. 0. Dat. Home apud Sanotos Apostolos quarto 
non. Julii, anno octaTo. » Hoc documentum probat insupcr, Alanum ad sacros ordiuea promoveri debuisse. Caeterum notamus. 
Alani montioncm non ficri in Deutsche Reichtagsahten, ed. Kerler, tom. VIIT et IX. 

5. Ut V. g, in Bihl. nat. Faris., ms. franf. 24410 (olim S. Vicior. 394), fol. 231 : t. maistre Alain Chartyer, en son Tii-ant 
doctear en decret et secretaire du roy ■>. 

6. Nikolaus von Basel Leben und ausgeiodhlte Schriflsn. "Wien, 1866. 

7. Ei. gr. Marcel Foursieb in l.a faeult4 de d^erel de Paris, p. 225, 231 ; Ayeoles, La Pucelle devant l'4glue, ctc. 
(Paris, 1890), p. 182 sq.; La Libiratrice (Paris, 1897), p. 513 sqq. Cautior de Bbaccourt, quanquam conjecturam Tuefey 

approbat {Hist. de Chartes VII, t. I, p. lvk), titulo Journal, etc., utitur, et sic caeteri. Digitized by Google JOHANNES CHUFFiRT. XV 

e clero S. Opporluoae, S. Germani Autissiodorensis, S. Laurentii, S. Eustachii atque S. Mar- 
celli probare nitifur, cum sciat ChutTart canonicatus in Nostra Domina et reliquis ecclesiis su- 
pradictis obtinuisse et partes Angiorum, deinde regis Franciae amplexum esse. Quae quidem 
argumenta auctorem esse Chuffart aliqiialiter confirmarent, si jam ex certo fonte ambos unum 
esse ratum haberemus, minime autem coovincunt. Quot enim Parisienses de iisdem rebus 
scribere potuerunt? Quot Parisienses dominatn mutato animum mutaverunt? Caeterum ad 
estendendum quain faciem habeant ^eneratim argumenta proposita, sequentia sufficiant. 
LocaTuETEyquamplura profert,in quibus auctor diarii quaein ecclesiaCapituloque cathedraU 
Parrsiens. evenerint narrat, ut probet illum clero Nostrae Dominae conjunctum fuisse; at id 
oblivisci videtur ; civitalis Paris. diarium, non generalem historiam Franciae, auctor condidit, 
et Medio aevo in civitate qualihet ecclesia cathedrahs cum Capitulo res primi ordinis liabila 
est, maxime pro clerieo {sicut sane fuit auctor diarii), quemadmodum in ruribus « ecclesia 
matrix». Episcoporum electiones, praesertim difficultatibus magnis peractae, processiones, 
sacrae caerimoniae, etc, cunctis civibus curae erant, unde auctori diarii, tam curioso de caete- 
ris, eae quoque describendae fuerunt. Sed si (alia fuse depinguntur, nihil oranino pro Ghuffart 
pervincunt. Et sic de receptis in ecclesia cathedrali regibus, et sic de aliis. Tuetet arripit nar- 
rationem pulchrae praedicationis an- 1449 in Innocentium ecclesia factae et magnae proces- 
siouis, addens : n et Ton nous dira si la personnalit(5 du chanoine de Sainte-Opportune et de 
iVotre-Dame (scil. Johannis Chuffart) ne semble pas s'y r6v61er h tous les yeux » . At ea pro- 
cessio adeo celebris fuit ut alii auctores, qui non scripsei;u,nt Journal de Paris, sicuti Johannes 
Chartier', ampliori ejusdem processionis descriptioni quam auctor diarii indulserint. Kum 
liijuet praeterea, clero S. Opportunae addictum fuisse diarii auctorem (cujus ecclesiae Chuifart 
i8 annos canonicus fuit), qui nunquam de illa ecclesia mentionem injiciat? Si de ecclesia 
coemeterioque Innocentium saepe loquitur, ne miremur, cum coemeterium fuerit maximum 
Parisiis^, atque Parisienses illam ecclesiam magna devotione coluerint'. Caeterum etiam de 
ilk non optime monitus erat auctor diarii, cum errores admilfat. P. 280 scribit ecclesiam 
an. 1446, Febr. 24, dedicafam esse, quae revera Febr. 22 dedicata est sub invocatione SS. In- 
nocentium et S. Petri" ; et eadem die Febr. 22 fuit festum cathedrae S. Petri. Certissima est 
illadies dedicationis ex certis documentis^. 

Sicut in praecedentibus jam in animo Tuetet causam praejudicafam habet, sic et mullo 
magis in aliis argumenfis. Quo textu fulcitur assertio auctorem diarii fuisse anibitiosum? 
Ulique hoc notum est de Johanne Chuffart ; sed Tuetey quaerebat exinde fulcimentum in 

1. Chron., ed. Vallet de Tibivulb, II, p, 2D0. 

2. Vid. Journal, p. 116. 

3. Dbnifle, La disolation Oes ^glises en France, n" 973, et p. 474, not. 1. 
i. Vid. Jaillot, .Quanier.des. Hattes, p. 15. ..,,....-,. 

5. -l«crar„ II, 641, 39sqq.; Arch. nat., Xf» 4300, in Cftanw(., IV, 667; Gall. christ., VII, 148. 
««• Chart. Unto. Paris. IV. " Dlgitized by Google XVI INTRODUCTIO. 

auctore diarii, illudque detectum opinatus est in opposilione auctoris contra omne regimen. 
Sed merito atque optinio jure ex eo quilibet alius omnino contrarium probare posset, scilicet 
auctorem diarii fuisse virum suae spontis ac liberum, minime ambitiosuni. Quibus textibus 
etiam fulciuntur assertiones, auctorem diarii iter fecisse ad Meldensem obsidionem (ubi revera 
fuit Chuffarl); auctorem fuisse excelsam personam Universitatis (cujus Chuffart cancellarius 
fuit) ; auctorem fuisse unum e clericis domui Isabellae Bavarae adjunctis (cujus Chuffart fuit 
cancellarius)? Auctor diarii de his nihil. Regem Angliae Meldis morari Parisienses non igno- 
rabant, cum rex et regina[inter alia Htteras ex ea civitate Universitati misissent^, et Capi- 
tulum Parisiense legatos eo destinavisset. De obsidione et expugnatione Meldens. omnes 
aequales loquuniur, et narratio auctoris diarii, quae corda legentium movet, nullo pacto 
auctorem praesentem ibi fuisse evincit. Sic, exempli gratia, Robertus Blondel^ vivis coloribus 
incendium Milliaci a Johanne Fitz-Alain comitede Arundel jussum depingit;ipsum «tecturam 
plumbi in guttJs ardentibus resolutam miserrimos comphientem, et campanarum metallum 
super eos liquescens » ■vidisse credideris; qui tamen non testis, sed ex aliorum relatioue 
eonscripsit, cum referatunam solam mulierem ciim lactente pueroex hac catamitate super- 
fuisse. Deinde quonam fundamento admittamus auctorem excelsum iu Universitate locum 
tenuisse? Certe ex Universitate fuit, cum ipse p. 381 et p. 385 hoc indicet, sed nuUibi se 
excelsam fuisse personam suggerit ; immo sententia quam eligit Tuetey potius evineeret aucto- 
rem non eminentia munera, minus etiam cancellariam, exercuisse. Ait euim ; « Item en celui 
an. (1446)^, vint ung jeune homme... il a disput6 a nous au College de Navarre, qui estions 
plus de cinquante de plus parfaiz clercs de TUniversit^ de Paris el pius de III mil autres 
clorcs », significans ibi plus quam 50 magistros et 3000 scholares congregatos. Unde, maxi- 
mum quod concedere quis possil, auctor unus ex illis 50 magislris exislimandus. At infauste 
errat, quando adventum Fernandi Cordubensis ponit ad annum quo jamdJu juvenis Hispanus 
abierat, scil. an. 1445, Dec. 14 ; etiam ignorare videtur Fernandum detentum fuisse ab Uni- 
versitate donec promissa impleret, id est se disputaturum coram tota Universitate, deuique 
non promissis satisfecisse, sed causas inanes ad se excusandum praetexisse. Ea omnia, 
quaenunclucescunt ex Awctow', cancellarius Universitatis sinedubio cognoscebat^. Econtra 
auctor diarii a juvene Hispano stupefactus fuit, et divagationibus super Antechristo indu^t, 

1. Chanui., Tf 8190. 

S. (Ewores, ed. HfiKON, p. 207 aq. 

3. Hunc annum adyentui juvenis Hispani aEsignatiim psse ab auckire diam Tubtey indicat, p. 381, u. 1, addendo id, 
eecundum alios (onteB guibus aaa omnimodam Cdem adhibet (« s'il faut ajonter £oi auz sourcsB indiqu^s par Vallet de Viri- 
viUe »), an. 1445 circa Adventom eTenissc. Hodie nuUum dubium superest. 

4. II, 632, 16; 633; 635, 3-12, et not. 

5. ]Son semel aactor diarii res Univeraitatia tanquam persona haud actuosa, sed ei rumore i^ert. Sic causaa cur rector 
Universitatis an. 1418 prehensus esset falsissimas narrat; in quo insiatere nolumus cum Tcbtey ipse errarem, p. 85, n. 3, emen- Dlgitized by Google JOHA.NNES CHUFF\RT. XVn 

unde putaveris eum potius theologum quam doctorem in jure, sicut fuit Chuffart. Caeferum, 
nostra quidem sententia, si auctor fuisset cancellarius Universitafis, mulfo plura relatu digna 
ex Universitate, imprimis vehementes tumultus tenipore Concilii Basileensis in ea concitatos, 
respexissel. At nihil tale. Res Universifatis vulgo narrat auclor quas aliquis extraneus scribere 
potuisset, et revera v. g. a Monstrelet pleramque scriptae sunt, ne loquamur de Religioso 
S. Dionysii, qui quoad Universitatem ante an. 1422 vere uber est. Quoad disputationes Parisia- 
cas tempore Basileensis Concilii agitatas, magis prodest parvum diariura a Maupoint exara- 
tum. 

Denique non minus levi arena fulcitur argumeiitum quo auctor fuisset unus e clericis in 
domo Isabellae habitantibus; nam quae excerpit Tuetey (p. xxx), scriptor quilibet Parisiensis 
coloris amans depingere potuit. In his omnibus videmus polius pelilionem principn. 

Spatium deficiat, si in minutas res desceudere vellemus, quod supervacaneum est; nam 
semper idem responsum in promplu foret. Tuetey nobis videtur oblitus esse auctorem diarii 
Paris. curiositati succubuisse qua praestant qui diaria moderna componunt. Nunc diaria nar- 
rant quae in auHs regiis, in domibus privatis, in viis fiunt, adeo ut quis putet scriptores mune- 
ribus fungi apud principes, etc, cum tamen plerique omnia ex relattone depingant; eo 
tantum caeteris praestant quod alacriores importunioresque se oslendunt. Caeterum, si ad 
probandum auctorem valetmentio facta ecclesiarum Parisiensium, etiam aUquid valebil de 
iisdem silentium. Ab anno 1442 Chuffart rector erat ecclesiae parochialis S. Laurentii cxtra 
muros Paris. et parochianos suos magnae curae habebat, qui ut absolverentur, saltem bis 
Romam supplicationes misit' . Si Journd percurrimus, de ecclesia non ultra an. 1 429 mentio- 
nem factam invenimns. Gravius est quod supra de ecclesia S. Opportunae observavimus. Et sic 
de caeteris ecclesiis, in quibus .Toh, Chuffart beneficium vel canonicatum possidebat, quarura 
tamenTuETEY non meminit, quia nuUumindiario vesligium. Itaan. 1419 Chuffart, jam cano- 
nicus Bekacensis,canonicatum etpraebendamTornacens.necnon archidiaeonatum Gandens. 
recepit^. An. 1421 capellaniam perpetnam ad altare S. Ludovici in parochiah ecclesia de 
Savigniaco Templi, Senonensis dioec, petit, « non obstanlibns canonicatibus Parisiens. et Tor- 
nacens., el paroch. ecclesia S. Germani de Castris [hodieArpajou] Paris. dioec, quodque de 
archidiaconatu in ecclesiaTornacens. litigat et io cerlis canonicatu et praebenda in Belvacens. 
ecciesiajushaberepraetendit D^. Summa fructuum ad 200 flor. auriascendebat. An. 1436, 
Sept., ecclesia paroch. de Doinvilla Rotomagens. dioec. auctoritate ordinaria Jam provisus 
erat'. An. 1441, iVlaii20, sexagenarius, senio confraclus, <( gravique infirmitate detentus », 1. Au, 1443 et 1445 in Suppl. Eugon. IV, n" 1 

2. Reg. Lat. Mart. V, n" 201, fol. 84. 

3. Suppl. Mart. V, n- 150, tol. 175'-. 

4. Soppl. Eugcn. IV, n" 320, foL ^. Digitized by Google XVni INTRODUCTib. 

archidiacouatum Silvanectens., cui deservire non potest, et cujus jructus 100 libr. tur., 
resignat, sibi pensione annua 30 scut. auri de cugno regis Franciaereservata'. 

Posiremo si auctor diarii solum de illis ecclesiis Parisiens., quae ciim Joli. Chuffart con-' 
gruunt, loqueretur, argumentum fortasse pluris valeret. Ast auclor non minus de aliis Paris. 
ecclesiiset circumvicinismemorabiliaaffert, v. g. S. Johannisin Gravia, S. Mederici, S. Mar- 
tini de Campis, eccl. Augustinorura, S. Dionysii, etc. 

Sed quae nos magis quam praecedentia movent ne thesi illi subscribamus, breviter in 
sequeiitibus expOQemus. Johannes Chuffart, et hocneque Tuetey neque aHus unquam auimad- 
vertit, saepius ac diulius a civitate Parisiensi et a regno Franeiae abfuit quam ut diarium 
Parisiense lam dihgenter conscriberet. Absentias enumeramus, at minime certi sumus omnes 
detexisse. Primo, quantum scimus, abfuit a Parisiis per octo minimum menses an. 1419^ a 
Februario vel Martio, in curia Romaua degens^ ; nihilominus in Journal, p. 121 sqq., res hujus 
temporis Parisiis peraclae accurate narratae sunt; 2°, an. 1428 quinque menses in curia 
Romana consumpsil^, ac mirum quod nJhil auctor diarii de Italia vel curia afferat, cum tanien, 
justa TuETEY, nos semper optime informet de locis quibus Chuffart vinculo quodam junge- 
batur; S^^an. 1429, Paris. urbe relicta Tornacum petiit'; ^''etS^jan. 1436 bis absens fuit, 
prius (April. 27-Jun. 1) cum deputatis civitatis Parisiens., apud regem Carolum VIP, deinde 
(a Dec. 5 usque ad. 1437, circ. Febr. 1 5 vel 19) in Picardia in sociefate constabularii Arthuris 
de [Richeraonl et cancellarii Franciae archiepiscopi Remensis*. Ast auctor diarii aUum silen- 
tium tenet delegatione civitatis Paris. Universitatisquead regem;et, quantum ad alteram lega- 
tionem, Parisios an. 1436, Nov. 23, advenisse constabularium et archiepisc. Remensem notat, 
non autem an iidem abierint, quod plane Chuffart interesl; unde quis crediderit ambos 
Parisiis remausisse ; 6°, an 1 438 legalus Universitatis ad regem et Concihum Biturigis fuit' ; 
auctor diarii de talibus non curat, vituperat autem regem quod Franciam neglegat nec Parisios ! IV d n 3ti6 t 1 310 <i B, P. Cuoi dev. Tester Johannes ChuHart, decr. doctor ao devotisBimi V, S. et ccclesie filu 
Carol Fran m g harius, archidiacouatum ecclesie Si!vaneot«nB, oMnens, in seiageKinio sue etatis anno lel circa 

constt t ad m co [ aiA. s gra.viquc infirmitatc detentus eiistat, quod dicto archidiaconatui deEervire nec ipsius curam 
debitt. n* »1 t to 

2. Vid. Ckartvl., IV, n» 2141, et not. 1. 

3, Ibid. a" 223S. 

■4. De hoc in Memoires cte la Soe. hUtor. et lUte'raire de Tountai {1863}, VIII, p, ^5-356. Tornaci fuit saltem mense 
NoTembria, et appellatur « rfficier de la reine d'Angleterre b, qui sine salyoconductu auauB est Tenire, quamvis Anglis jura- 
mentum praestiterit. Officialis aliique Johannem ChufCart purgare nisi sunt, « ea all^guant qu'il n'est pas au service des 
Anglais, et qu'il n'est venn par de^^ que pour toucher les assignations f^tes par le duc de Bourgogne cn faveur de la reine et 
de madanie Marie de France, afin de leur permettre d'acheter de fourrures de gris et de menu vair », Johanni Chuffart, qui 
crat in carcerem conjectus, eives libertatem donarunt, si usque ad Jun, 24 se praesenlaret. Sed Febr. 7 tempua prorogatum est 
ad Decemb, 25 an. 1430, et suiuma 1500 coron. auri, a patre ejusdem satisdanda, reducebatiir ad 500. 

5. Arch. nat. Paris., LL 114, p. 208 et £15. 

6. Ibid., p. 267, a^ffi. 

7. Vid. Chartttl., a« 35^2. Digitized by Google JOHANNES CHUFFART. XIX 

adeatet « se tenoit tousjours en Berri par les mauvais conseils qu'il avoit' »; 7°, an. 1445 cum 
iterum in Picardia staret, nomen ejus deest inter canonicos Nostrae Dominae ab Octob. 13 ad 
Dec. l^; 8°, an. 1446 abfuit etiam a Sept. 28 ad Nov. 15, frustraque nomen ejus quaesieris 
inter canonicos*. 

Ex iis tres absentiae an. 1436 et 1438 imprimis notandae. Chuffart ad Carolum VII, urbe 
Paris. reducla, statim missus est salutatums obedienliamque professurus, et deinde ad Con- 
cilium Bituricense; idem mense Decembre 1436 cum constabulario, cui debetur reductio ciyi- 
tatisParisiens., et cancellario fidelibus Carolo conversatur. Auctordiarii contra ad an. 1436, 
Septemb., scribit : « Oncques puis Tentr^e de Paris nulz des cappitaiues franQoys ne fist 
quelque bien... senon rober et piUier par nuyt et par jour^ » ; et de rege ; « En celuy temps 
n'estoil nouvelle du roy nuHement, ne que se il fusl a Romme ou ea Jherusalem )> *. 

Alia difficultas e nostro n° 2597 (p. 659) oritur. Rapiout advocatus in Parlamento exponit 
e munere scribae conservatoris privilegiorum Universitatis Chuffart revocatum esse a Petro 
Cauchon, episc. Belvacensi, conservatore privilegiorum, qui diffidebat de adhaesione ejus 
sincera parti suae proindeque eum suspicabatur. Quaenam vero suspicio in mente Cauchonis 
nasci pofuisset de auctore diarii qui, ut constat, Armagniacorum et Carofi parti praesertim 
an. 1423-24 adversabatur? 

Nec moveamur quod Chuffart, partem Anglorum ingressus, iis spoute juramentum prae- 
stiterit. Causam enim hujus inconstantiae idem documentum subjicit : « ad altiora )) Chuffart 
tendebat, cancellarius reginae Isabellae fieri cupiens. Ingenium ejus his appetitionibus patefit. 
Primatum amat, ut suspicatur Gerardus Macheti*. Beneficionimhonorumque avidus, se Anglis 
jurejurando obstrinxif, velut antea et postea legitimo regi Franciae. Revera minirae Anglus 
fuit, et defensores ejus Tomaci an. 1429 jure opposuerunt, eum non esse in servitio Anglo- 
rum^; utique tamen servivit Burgundo, sicut pars in Universitate dominans, ac mobilis animi 
vir fuit; itaque an. I436optime potuiteligi ut cumaliis ambassiatoribus civitatis Paris. regem 
Carolum adiret eique obsequium offerret. Vemm est etiam auctorem diarii eo tempore parli 
Anglorum non favisse, sed quisnam dicetiUum unquam conjunctum fuisse cum Carolo, dum 
regem ac regimen, ut vidimus, libere vituperet? Hoc penitus differunt auctor diarii atque Chuf- 
fart, qui an. 144J se nominat regis consiliariom*, quod frustra quidam negaverunt. Regimini 
cuihbet imposito Chuffart cautus adhaeret, auctor diarii censor adversatur. Anno 1441 gravi 

1. Journal, p. 341 sq. 

2. Vid. Memorialia fac. decret. post fol. 221. Arch. nat. Paris., LL 116, p. 85-100. 

3. LL 116, p. 216-237. 
i. Journal, p, 327. 

5. Ibid. Quajitum ad an. 143S vid. quae jam Dotavimus. 

6. Epp. in Bihl. oat., me. lat. 85T7, fol. 64. Infra n' K50, ncrt- 

7. Vid. SQpra, p. xviii, not. 4. 

8. Vid. supra p. xviu, not. 1. , . , Digitized by Google XX INTRODtlCTIO. 

infirmitate ChufTart detentus erat', ut ipse dicit, et senio confractus, itautnon solum archi- 
diaconatum Silvanectensem, cui jam deservire nequibat, abdicaverit, sed etiara in animo 
hahuerit cancellariae Parisiensi renuntiare^, quamvis postea, fortasse salute instaurata, eam 
retinuerit. Ex auctore diarii, qui tunc optima valetudine frui videtur, tempus lllud descri- 
bente nihil simile eruere possis, immo ut alias Carolum VH ejusque consiliarios persequitur*. 
Equidem miniuie nobis prodesset Johannem Chuffart dicto diario orbare; econlrario huic 
festivo capiti quoddam opus tribuere contenti essemus; at hucusque, sententia nostra, narratio 
Journal d'un bourgeots alii non peregrino, non Picardo, sed cuidam Parisiensi civi utique cle- 
rico, qui vix a Parisiis absens fuit, relinquenda. Quisnam vero sit auctor, conjecturam novara 
afferre nolumus, cum nobis videatur illud diarium, velut histoFla Religiosi S. Dionysii, pau- 
ciora indicia in textu suo continere, quam ut affirmatio decretoria pronuntiefur. 

4. Niiin fuerit cardinalis GuUklmus de Estoulevilla monachus Clumacensis ei octogenarius 
viia funcius. 

Vincula quibus cardinalis ille cum Universitate Paris. juuctus est et rehabihtafio Johannae 
d'Arc abeoan. 1452inceptanosimpuIerunt utvitamillius magis perscrutaremur^.Dequovarii 
errores propagati sunt. Fere tria saecula fluxemnt ex quo cardinaUs nuncupatnr monachus 
Cluniacensis et quidem in prioratu S. Martini de Campis, in quo postea prior claustralis dicitur 
fuisse, decretoruru doctor, ac demum cardinalis. Primus, quantum scimus, hoc asseruit Cia- 
coNius^. Nominat autem Guillelmum « decret. doctorem, monachum et priorem S. Martini de 
CampisParis, ». M. MABRiER^an. 1606ad an. i473 solum affertcard. Guillelmum « de Toule- 
ville » ut priorem commendatarium, nec tunc ei alium locum in Calalogo priorum'' S. Martini 
de Campis assignat, neque eum monachum efficit. Interim ad ejus oculos advenif opus Ciacouii, 
el in praefatione* ad Bibliothecam. Ciuniacensem an. 1614, et postea in suo Ilbro Monasterii 
regalis S. Martini de Campis Paris. kistoria^, approbat exscribilque verba Ciaconii. Tum alter 
alteri errandi auctorfuit. Eam opinioneminteralios secuti sunt Feizon"', Ughelli" , Thoraas 

L Vid. ibid. 

2. Vid. Chartul., IV, n" 2550. 

3. o Ainsi estoit oe roy Charlea le VII"» gouyerne, voire pis que je ne dy, car Uz le tenoient comme on lait ung enfent 
en tutello » (p. 362). 

4. Ne qois inutili indagalJoni indulgeat, inonemus nihil de Guillclmo de EstouteviUa inveniri in Reciteil de titres de la 
maison iTEmMemUe, 1741. in-^" (Bibl. nat Lm', 354), 

5. Vitae et res gestae summ. pontificum etcardtnat,, Eomac 1601-1602, Onuphrius Panvinius, Epitome pontificum 
Bom. (Venetiia, 1557), p. 342 nondum de monaohatu Guillelmi loquitur. 

6. liartitiiana (Parisiis, 1606), M. 45. 

7. Qui incipit ibid.. fol. 44. 

8. Praefationi numeri paginarum desunt. 

9. Parisiia (1636), p. 255. 

10. Gallia purpurata (Pariaiis, 1638), p. 485. 

11. Italia sacra (Romae, 1643), t. I ; ed. 2' (Venetiis, 1717), I, col. 76. Ibi vocatur prior S. Martini « in Pratis » Pariwens. Digitized by Google GUILLELMUS DE E STO UTEVILLA. XXI 

Le Rov ', BucELiNUS*, DU MoNSTiER*, PoMMERATE^ Gallta ckmdana' , Roox de la Borie', etc. 
Pauci tantum dubium conceperunt, mter quos Dom 3. Hutnes^, et editor ejusdem Ca- 
rolus Beaurepaire*, qui omnino affirmat GuiUelmum fuisse presbyterum saecularem. Sed 
modemi antiquos exscripserunt. Sic, ut aliquosnominemus, Moroni*, J. Quigherat"', Vallet 
DE Viriville", U. Cbevalier'^, de Beaucourt^', Atroles et Baime". An. 1627, iterumque 
an. 1865, nova inscriptione in eccl. S. Augustiai Romae insculpta falsa opinio perpetuata est'". 
At Guillelmus de EstouteviUa minime monachus Cluniaeeusis fuit neque alicui Ordini 
adscriptus; quod Marrier imprimis persuasum habere potuit, nam quihusdam paginis post 
allatam Ciaconii opinionem, in lucemdedit'^ e codice etiam nunc conservato '^ documentum 
anno 1500 (1501), i. e. 17-18 annis post defunetum cardinalem, in monasterio S. Martini 
Paris. confectura, in quo scribitur ; « monasterium S. Martini per spatium centum annorum et 
ampliusper seculares rectum fuerat, administratum et gubernafum, videltcet per dominos cardi- 
nales Laudunensem, Bolhomagensem,, Lugdunensem, patriarcham Antiochenum, et episeopum 
Nannetensera, etc. » Is saecularis administrator card. Rotomagensis iiuUus alius quam GuiUel- 
mus de EstouteviUa fuU. Revera e documentis Archivi Vatic. luce clarius demonstrafur eum 
noo fuisse religiosum, sed saecularem. Ab an. 1433 de ipso in Suppl. Eugen. IV agifur. 
An. 1433, Martii 1 , vocatur « GuiUelmus de Estoutevilla, qui ejusdem Sanctitatis et sedis apo- 
stolice notarius, ac... Karoli regis Francie consanguineus existit'*. » An. 1435, Aug. 23, appel- 
latur <i notarius noster ac de regum Francie slirpe procreatus, mag, in art. ef in decr. cuin 
rigore examinis licenciatus^^i) .Idem an. 1436, Dec. 18^'*. Annis 1438, Septemb. 26^^ ; 1439, 1. Les curieuses reeherches du Mont-Sainct-Michel in Mem. de ta Soc. des atiliq. de Normandie, t. XXIS, p. 492. 

2. Annal. Benedictini (Augustae Vindelic, 1656], Pars II, p. 90. 

3. Neustria pia (Rothomagi, 1663,) p, 43. 

i. Hist. des archevSques de Rouen (Rouen, 1667), p. 563. 

5. T. XI, p. 90. 

6. Slogede Gwillaume iTEstoutsvilU (Paris, 1788), p. 8. 

7. mst. g^n&ale de Vabbaye du Mont-Saint-Mirhel, ed. Ch. Beavkbpaire (Rouen, 1872), 1. 1, p. 203. 

8. Ibid. in nota. 

9. Dixionario, t. XXII, p. 110. 

10. Procis de Jeanne rfArc, t. U, p. 291, not 1. 

11. Nouv. Ifiographie g^n., t. XVI, p. 5© sq, 

12. lUpertoire, p. 6^. 

13. Hist. de Charles m, t. V, p. 19L 

11. Atroles, La Pucelle devant V^glise, etc., p. 231. Bblon et Balme, Jean Brehal (Paris, 1S93), p. 6. 

15. UoHELLi, I. c. coL 77, ct FoBCELLA, Iscfitioni delU chiese di Roma, elc., t. Y, p. 111, n" 33S. 

16. Monasierii S. Martini historia, p. 261. 

17, Arch. nat. Paris., LL 1377, otim fol. 32, nunc £ol. 1. 

18, Suppl. Eugeu. IV, n° 376, toL lc^ : Ut omnia et singula bencficia quae oblonet et obtinebit permutare, sorvatis sei'- 
Tandis, possit. 

W. Ibid., a" 303, lol. ISI*, 188. Papa ipse dioit, se Guillelmum dispensavisse, ut curo duobus incompatibilibus tertium 
habere posset. 

20. Ibid,, W 323, fol. 48''. Tunc cum Stephano de Montemoreti de archidiacona.tu Transligeren. litigavit. 

21. Ibid,, n° 343, £ol. 108. Digitized by Google XXII INTRODUCTIO. 

Jan, 12,Febr. 7', solum nominatur « sedisapost. prothonotarius » seu «notarius ». Nunqiiam 
designatur « monaehus » vel « frater », quanquam in Supplicationibus talia noo omittuhtur. 
Peremptoria est bulla qua Eugenius IV ei an. 1439, Febr. 27, episcopafum Andegavensem 
providel^, cum in similibus provisionibus character personae cui providefur exprimi debeat. 
Sed in illa GuiUelmus solum archidiaconus Transligerensis in eccl. Andegavensi appellatur, 
non monachus vel religiosus vel prior alicujus monasterii et Ordinis. 

Quomodo tahs error in historiam introductus sit, facile resolvitur. Cum Guillelmus jam 
cardinalis esset, factus est magni cellerariatus S. Martini de Campis commendatarius^, et ab 
an, 1471 ejusdem prior commendatarius*, sicut etiam affertur prior commendatarius Grandi- 
montis, Bellimontis in Algia, abbas commendatarius iWontis S. Michaelis (jam ab an. 1444-45), 
S. Audoeni,Gemeticensis, Montisburgensis, ut taceamus de episcopatibus quos in commendam 
receperat et de quibus in fine loquemur. Ciaconius, quemadmodum in sexcentis ahis locis, 
quoderuditi sciunt, sic hoc in loco quaodo GuiHelmum vocari priorem S. Martini in Campis 
vidit, parum animadvertit, et priorem claustralem, non commeudatarium, proinde mona- 
chum S. Martini fuisse Guillelmum conclusit. Sequentes bona fide exscripserunt senteniiam 
antesignani. 

Non unicum hunc errorem super Guillelmo admiserunt. Natalia ipsa ejus quandoque 
male assignatasunt. Aviam ejusdem Catherinam fuisse sororem regis Caroli V afQrmaverunt 
PoMMERAYE, Roux DE LA BomE, Ayroles, Balme. Sed minime. Pater Guillelmi fuit Johannes II 
de Estoutevilla, mater Margarita de Harcourt, ipsa filia Johannis VI de Harcourf et Catherinae 
de Borbonio, sororis Johannae de Borbouio, quae fuit uxor, non soror CaroH V'. Is etiam non 
habuit sororem nomine Catherinam^. Catherina et Johanna de Borbonio filiae fuerunt Petri I 
ducis Borbonii et Isabellae de Valesio, quae fuit ipsa filia natu minor Caroli Yalesii, et soror 
Philippi VI regis Franciae'. 

Quem annum agens Guillelmus de Esloutevilla defunctus est? Octogenarium dicunt, 
an. 1483, Jan. 22, mortuum, ut ex marmore monumenti S. Augustini Romae apud Ughelli 
affertur*. At dubitationem suggerit incognitum hactenus documenfum ex Arch. Vat. protrac- 

1. Ibid., n" 347, fol. 91^ SOl. 

2. Sic in Reg. Vat., n° 365, fol. 222, papa cum alloquitur ; « Demuro ad te archidiaconuin Transligeren. in eadem ecclcsia, 
netarium aostrum, iiceutiatum in decr. ct In subdiaconatus ordine coastitutum .... a. earissiuiiB in Christ^ filiis noetris Carolo 
Francorum, utpote qui ob int«gram erga eum fidem de tuo dominio pulsus cras, et GeDato Sidlie rcgibus illustribus, ac dilcdis 
Ciliis nobilibua viris ducibus et aliis principibus Fraucie domus, quibus coDsangiiiDitate et neceesitudine jungcris, supor proTi- 
sionc de persona tua prime ecclesic cathcdrali de regno Fraacie vacanti facieada, sepenumera litteris pulsati, direierimus oculos 
nostre mentis ... Dat. Fiorcnlie an. Incaniat. Dom. milles. quadriHgant. trices. octavo, iij kal. Mart. pont. nostri an. ootavo ». 

3. Markier, p. 254. 

4. Ut prior commendatarius S, Martini etiam in Parlamettto litigabat. Vid. v. gr. Arch. nat., X'* 1486, fol. ZfSf; 311'', 
5. Vid, P. Abselmk, HisC gAiial., VIII, 90j V, IK sq,; I, 110, , ... 

6. Ibid.,I, 106. ., _ 

7. Ibid.,I, S99 sq,,ie2. 

e. « Obiit anno Domini M CCCCLXXXIII, xi Kal. Feb. aet. suae an lxxx «, Ilalia sacra, 2 ed„ I, col. 76, not.-2, ubi Digitized by Google GUILLELMUS DE ESTOTITEV ILLA. XXHI 

tum'. Anno enim 1428, Nov. 26, Guillelmiis de Estoutevilla, Caroli regis Franciaedefuncti 
in terfio gradu consanguineus, annorum 16 Parisius studens, propter bella Franciam interei 
Angliam omnibus bonis privatus, duo incompatibilia beneficia postulat et obtiuet. Quis est is 
Guillelmus? P. Akselme non alium Guillelmnm ecclesiaslici ordinis in domo Estoutevillae 
post an. 1414 quam cardinalem agnoscit*. Revera ut in lioc sic etiam in reliquis documentis, 
quae ad cardinalem spectant, Guillelmus regis consanguineus dicitur, uterque patria expulsus, 
uterque in Universitafe Paris. studens et quidem in minoribus annis*. uterque habuit duo in- 
eompatibilia et is qui fuit carditialis tertium recepil. Si quis opinetur de uno eodemque Guil- 
lelmoinomnibushis instrumentis agi, ei facilequilibetassentietur. Nonobstat,hoccasu,quod 
Guillelmus post quinque aunos, scil. an. 1433, annum 21™ agens, notarius apostolicus eteirca 
au. 22™ vel 23"" licentlatus in decretis nuncupatur*, cum similia ingenuis viris hoc tempore 
non raro concederentur, dum episcopatus suppositis vix 22™ annum agentibus conferrentur*. 
Sic etiam bulla qua Guillelmus ad Andegavensem episcopatum appellatur, huic eidem cooelu- 
sioni favet; ut enim in ea ait Eugenius IV, rex Franciae ac Renatus primam ecclesiam cathe- 
dralem de regno Franciae vacantem pro Guillelmo petebant^. Si duoGuillelmi dislinguendi. 
cardinalis, octogenarius defunctus, ecclesiam aecepisset jam 36 annos natus, multo serius 
qiiam solebat illo tempore vir clarae familiae et a principibiis protectus. Si vero unum Guil- 
lelmumamboetTiciunt, noster ecclesiam accepit an. 27 nafus, quod commune fuit similibus 
ejusdem aetatis clericis. Tum consequenter sepfuagenarius, non octogenarius, mortuus, et 
circa an. 1412, non an, 1403, utnumeraverant, natus est. Sed obstaf, ut supra diximus, mar- 
mortumulo incisum. Caeterum memineris vix aliquem medio aevo inveniri qui certam pro- 
priae aetatis notionem habuerit; semper euim quisque asseruit : aelatis ... annorum vel circa, 
atque idem se juniorem vel seniorem, pro tempore, etiam bona fide affirmavit. Itaque forsitan 

praet^rea dicitur, ioscripUonem quatuor annis ab oMtu cardinalis eiaratam castigatione indigere qunntum ad diem obitus. Pan- 
viNius, Epit. pont, Rom., I. c, refert eum defunctum csse « prope ootuogenariHm ». 

1. In Suppl. Mart. V, n° 226, fol. 69'', exstat sequens supplicalio: nB. P. Cum humilis et dev. ora.tor vester Guilleliiius de 
EstouteTilla, iUustris mem. Karoli regis Francorum ia tcrtio gradu consanguineus, qiii ob guerras et dissidia alia, que huc- 
nsqoe inter Francie et Anglie regna viguerunt, suis bonia omnibus patrimonialibus et aliis mobilibus privatus fuit, non habeat 
juita generis sui conditioneoi unde studium suum Parisius, ubi studit, Yaleat juxta laudabile propositum continuare : dignetur 
S. V. cum eodem Guillelmo, qui ia dcdmoaexlo vel ciFcitcr etatis sue anno constitutua existit, ob suorum pn^eoitorum memo- 
riam et reverenciam, ut ipse quccunquc duo cum cura aut aliae iavicem incompatibilia beneficia ecclesiastica ... rctinere libcre ei 
licite valeat misericorditer dispensare, canonicatu et prcbenda ecclesie Ebroicens., quos obtinet et quorum fructus, etc., triginla 
libras parv. turonens. ... valorem annuum non excedunt, ac dcfectu etatis prcdicte necnon condicioaibus ct ordinacionibus 
apostolicis, elc... non obstantibus. — Fiat ut petitur de consensu. O. — Datum Bome apud Sanctos Apostolos, sexto kal. 
Dccembris, ^no duodecimo. » 

2. Hist. g^4al., VIII, p. 90-101. Cf. etiam Mim. de la Soc. des antig. de Normanaie, t. XXIV, p. 407. 

3. Cardinalis an. 3452 dicit, se in mboribus annis Parisiis studuisse, et in artibus mi^stratus honorem accepisse 
lCftanul., IV, p. 714). 

4. Vid. supra, p. xxi. 

5. Sic V. g, Johannes Cordis (Cceur) ann. 22 natus ad archiepiscopatiun Bituricens, pervenit, et 25" aimo mi. 
tionis recipcre potuit (Suppl. Nicol. V, n" 422, foi. 45-47). 

6. Utique rei se opposutt, ut notum est, promotioni Guillelmi ad sedem Andegavens. 
»*«» Chart. Univ. Paris. IV. Digitized by Google XXIV introductio. 

neque 16 neque 80 anni ad litteram accipiendi. Satis nobis sil si observalionibus noslris alios 

ad novas indagationes impulerimus. 

Giiillelmiis, ut aliqua addamus, nunquam decretorum doctor in instrumenlis vocatur, 
sed licentiatus in decrets cum rigore examinis, et cerle talem gradum non Parisiis obtinuerat. 
An. 1439, Dec. 18, « electus Andegavens. » cardinalis eligilur; an. 1440, Jan. 8, recepit 
titulum S. Martini in Monlibns*. Jam an. 1439, Octob. 9, ecclesia Dignens., Decemb. 2, 
ecclesia Conseranens. commendatus est*. Exinde incipit pro eo, ut pro nullo alio, series 
comTneDdatorum episcopatuura, quia ecclesiam Andegavens. , alio competitore et Yolanda 
regina SicJliae, alque rege Franciae et Carolo Andegavens. obsistenlibus, obtinere nequivit. Sic 
ab an. 1440 babuit vicissim ecclesias Mirapicens., Nemausens. (1441), Biterrens. (1444), et 
simul relinuiODignens. , non caeteras ecclesias*. An. 1447 (amen, Octob. 27, renuntiat ecclesiae 
Andegavens., relinetque titulumcard. Andegavens. ^ An. 1450, Jan. 7, episcopus Lodovens.^, 
an. 1453, Jan. 26, transfertur ad Maurianens.^ Inlerim Nicolaus V, an. 1451, Decemb. 28, 
eum (frustra) praeficit ecclesiae Ebrodunens., si vacet vel cum vacaverit. Tandem anno 1453, 
April. 20, nominalus est archiepiscopus Rotomagens., absolutus a vinculo quo ecclesiae 
Maurianens. aslrictus erat, indeque vocatur card. Rotomagensis^. Nihilominus ecclesiam Mau- 
rianens. quoad vixerit in commendam obtinuit*. Eodem anno, Jan. 3, Romam ingressus est, 
quam au. 1451, Septemb. 16, ut legatus in Francia reliquerat*. Iterum « exivit Urbem 
capiens iter versus Franciam " an. 1454, Maii 16'". Ut (andem finem demus, quamvis plura 
omittamus, an. 1459, Martii 19, fltepiscopus Portuens."; an. 1461, Octob. 26, ab ecclesia 
Porluensi ad Ostiensem transfertur, ita ut remaneat archiepiscopus Rotoraagens. '^; an, 1477, 
Aug. 1 1, s. Rom. eccies. camerarius creatur''. Sat est. 

Alii sunt clari viri de quibus nova afferre possemus nisi spatium deficeret, Ouaedam 
tamen dicemus. 

1. Aroh. Vat,, Arni. XXXI, 0." 52, tol. 15. In 6atl. christ., XI, 90, perperajn an. 1437 (cf. etiam db Bbaucourt, 1. c). 
Rccto XIV, 580. 

2. Arch. Vat., Oblig. n- 66, fol. 48»; Reg. Vat., a- m, fol. 2&'. 

3. Oblig. n" 66, ft.1. 51", 56; a' 12, tal. 5. 
i. Oblig. n- 72, fol. 29». 

5. Reg. Vat. Nicol, V, n" 411, fol. 1. 

6. Oblig.n" TZ, fol. 51. Db Bbaucoukt, V, 199, perperam an. 1452. 

7. Rcg. Vat. Nicol. Y, n" 402. Eol. 337. 

8. Ibid., n»399, foL 172; Oblig. n" 72, fol. 55». Rotomagi receptus est an. 1454, Oul. 28. Concil.Iiolomagens.provinciae., 
p. 102, not, 

9. Vid. Chartal., IV, W 2675, not. 2. 

10. Ardi. Vat., Arm. XXXI, n" 52, fol. 24. 

11. Reg. Vat. Pii II, n" 475, fol. ,185 ; n° 473, fol. 290". Sed ibi yocatur tit, S. Polentianae presb. card., qui ecclesiae Roto- 
magCDS. praeesse dignoscitur. 

12. Ibid., n" 433, fol. 29". 

13. Reg. Vat. Sisa IV, a« 657, fol. SOK Dlgitized by Google Duae epislolae Univei-silatis' pro magistro Nicolao de Baye « ina;,'ne scientie ac discre- 
tionis viro, mag. in art., lieentiato in legibus et bac. in jure canonico, prolhonotario regis et 
graphario in ctiria parlamenti « , qui vocatur atumnus Universitatis et « nostro cetui hdissimus 
obseculor ». Per lioc certum fit Nicolaum de Baye Parisiis studuisse, el fortasse noa Aureha- 
nensem sed Parisiensem baccalareum in decretls fuisse. Celeber AEamius de Duremort, sub 
nomine abbatis Fiscamnensis notior, qui ut magister regens theologiam per plura annorum 
ciirricula Parisiis doeuit et partl Anglorum addictissimus fuit, an. 1441, Novemb. 8, jam epis- 
copus Constantiensis, confessus est se « a clare mem. Henrico rege Auglie ac aliis secularibus 
principibus, quorum consiUarius fuit, tam pro salario quam etiam ex eorum liberalltalc 
magnas pecuniarum summas n accepisse, et petiit ut usque ad summam 3000 hbr. turon. inler 
pauperes vel alias distribuere posset^, 

De ahis jam vel in ChartuL, vel in Auctar. locuti sumus. Sicut observavimus, abbas pro- 
ponens an. 1408 Parisiis post occisum ducem Aurelianensem non fuit abbas S. Fiacri, ut, 
auctore Monstrelet, cuncti dixerunt usque ad nostram aetatem, sed Thomas abbas de Cera- 
seyo*. JoHANNEM Parvi, tam in IIE quam in IV vol. Chartularii, non religiosum fuisse docu- 
mentis probavimus'. Quantum ad Petrum Cauchon, magni momenti sunt duac htterae^ quibus 
Universitas eum pro sede Belvacensi commendat. Quae altuhmus de Jordano iMorini ut epis- 
copo Silvanectensi fere omnia nova sunl*. Non minora invenies de Petro de Versalhs'. 
Momento non caret, quod Guillelmum Theroude atque Nicolaum de Roseriis*, abbates Mor- 
tuimaris, hactenus confusos, discrevimus. Idem dicendnm de disUnctlone inter Guillelmum 
Erardi ac GuiLLELMUM EvRARDi', quorum unara personam, magno historiae detrimento, 
effecerant. Nicolao Midi gloriam propositionum coram Carolo VH factarum abstulimus; 
Anglorum creatura coram Henrico VI proposuit'". Nicolaum de Clamengis frequenlavisse 
iterum Universitatem Paris. quibusdam annis aiite mortem, jam Launoius pronuntiaverat, 
quod nunc certo anni 1429 documento probatur"; quamvis autem testante recfore verus 
scholaris appelletur, fortasse eam solummodo frequenlavit ut privilegiis uteretur, sicut multi 
ahi ejusdem temporis, simul citati, quos quasi abusores privilegiorum collectores vectigalium 
persequebantur. Febnakdi Cobdubensis famam ad justa reduximus, pallidiorem eam instru- 

1. Arch. rat., M 65«, n" 60 et 142 (olim A. 33. iixl. 
a. Suppl. Eugen. IV, n" 370, M. 197. 

3. Charttil., IV, p. 143. Vid. Du Monstieb, Neustria pia, p. 434. 

4. Chartal, IV, a^ 1763, rot. 8; 1793, not. 7; 1849, nirt. 2. ; 

5. Ibid., IV, n" 2167. 

6. Ibid., IV. n" 2369, n. 2. 

7. Ibid., p. 224, not. 11, ctapud Indicetn. 

8. Ibid., n" 2338, d. 5, et p. 523, n. 46. 

9. Ibid., n" 2301, a. 1; 2338, n. 2. 

10. Ibid., n" 2399, u. 

11. Ibid., n» 2324. Digitized by Google XXVi INTRODUCTIO. 

mentis elficienlibus'. Legatum summi pontincis qui ab an. 1449, Septemb., in Francia mora- 
batur, hactenus nominabant episcopum Minturnensem, quia d'Achery ^ sic typis mandaverat. 
De Beaucourt^ etiam ejus nomen detexit eumque vocat Jacobum. At Minturnensis episcopatus 
in Italia (Minturno) jam a pluribus saecuUs sublatus erat, nec etiam titulus hujus episcopatus 
cuiquam honorifice dabatur. Revera d'Achery male legit, cum « Mindonensis » (Mondonedo, 
in Hispania) legendum esset. Et is episcopus Mindonensis tunc mJssus in Franciam non 
alius fuit quam Alphonsus de Segora qui jam antea, cum esset decanus Toletanus, decret. 
doctor et in palatio apostolico causarum auditor, in Franciam legatus desfinatus erat*. 

CaeterTim vix personam alicujus famae in Universitale inveneris, quam in nolis non nova 
quaedam illustrent. 

VI 

Rectorum saeculi XV elenchum Bulaeus edidit", a Vallet de Viriville'* ilerum, nulla 
mutatavoce, expressum. Huic quasi fonti optimo fidem indebilam tribuerunt eruditi, quoties 
quo tempore magister quidam fuerit rector adnolandum erat. Non Bulaeus ipse catalogum 
illum composuisse, sed ab ignoto congestum exscripsisse nobis videtur, cum lacunae inve- 
niantur et nou raro nomen in textu voluminis admissum aliud sit ac nomen catalogi ad eumdem 
annum. Jam in Auctario, t. I, an. 1401-1407, rectorum nomina emendando uon semcl, dixi- 
nius quam commenticius sit praedictus elenchus. Nunc sententia nostra certissima facta est, 
fontibus nomina alia ac nomina Bulaei ad eosdem annos suppeditantibus ; nos tatitum dolet 
quod non singulorum amiorum lectores invenerimus, ut elenchum Bulaei omnino emen- 
daremus. Elenchum Bulaei et nostrum una edimus. Nomina apud Bulaeum falsa vel saltem 
docuraenlis noslris non confii-mata indinatis litteris exprimuntiir. Ab an. 1408 incipimus, 
quia copiosae abhinc fiunt emendationes; rursus non cum an. 1452 terminum facimus, 
sed usque ad an. 1464 pergimus, ut nostri Auctarii tomus II prosit. Jam caveat monitus 
lector ne nominibus rectorum ia solo Bulaeo occurrentibus ulatur, quippe quae multo proba- 
bilius falsa sint, saltem in decenniis prioribus. Numeri in noslro elencho opposili paginas 
Auctarii, 1. 11, significant, nisi Chartul. addatur, quocasu ad CkartuL. '^ol. IV vel Y, refertur. 

1. Auctar., II, p. 6K, 16; 633, 36; 635, 3-12 et n. 1; ChartuL, IV, ^"3603. 
3, Spicilegium, 2' ed., III, p. 785. 

3. Sist. de Charles VU, t. V, p. 203^5, «t VI, to5. 

4. De hiB omnibus in Auclar^ H, p, T75, n. 3; iti Chartul., IV, n» 2649. 

5. T. V, p. 919 sqq. 

6. Hutoire de IHnstruttion publique en Europe, p. 385 sq. Digitized by Google ELEMCHUS BECTOBUM. ELENCHDS RECTORIIM 

[Numeri designaat pagfinas cum notis Auclarii, t. II. | 1408. 

1409. Mart. 

Oct. 
Bec. 
Mort. 
Jun. 
Ocl. 
Dec. 
Marl. 
Jun. 
Oct. Mart. 

Oct. 

Dec. 
Mart. Mart. Mart. 

Oct. 
Dec. 
Mart. BULAEI 

Joh. Warin 

Joh. de Bria 

Marlmm de Arragonia. 
Gttiltelmai BardeUi. 

Hugo Fabri 

Andreas de Wesalia 

Henricus Stacther 

Bolandus Bamier 

Nicolaus Amanlis 

Andreas de Bavaria. 

Dominicus Chaillon 

Joh. de Camera 

Guillelmiis Rousselli ...... 

Jacobus de Harlem 

Joh. Fabri 

Joh. Pakhripalris 

Andreas de Prassia 

Joh. de CourceUes. 

Henricas Gorkan 

Joh. Thevroli. 

Philiberlas Agasse 

GttiUelmus Lochem 

Joh. Campani 

Joh. de Templis. 

Guillelmus Bloch 

Petras de Credalio, 

lieginaldas da Boulay 

Jac. de Goada 

Joa. Hochet. 

Simon de Bergeriis. 

Pet. Roodh de Abo 

Gaufrid. Henriei. 

Joan. Probi 

Francisc. de BruUe, Pie. 
Aegidius Caniveli. 
Malhaeus Menagii. 

Petrus Forgeti 

Joannes Hervaei. 

Laurent. de Ulmonte. 

Nieolaus Midy 

Johannes de Camera 

Nicoiaus AmKy Pic 

Joan. Archeru . . , 

Dionysius de Sabevrois 

Henricus ThiboaU 

Petras de Medwlano 

Jo. de Gomonte 

Martin. Berruyer 

Nic. de Johannes Warinl. 

|Interi4o5eti4ioIto1andu Hugo Fabri. 

Johannes de Bellomonte. 
Henricus Statter. 
Bolandns de Rameriis. 
Nicolaus Amantis. 

Dominicus Cbaillon. 
Johannes Pulchrlj^atrb. 
Guillelmus Rousselli. 
Jacobus de Haerlem. 
Guillelmus Bloc. 
Dominicus Francisci. 
Johannes Bont, Picard, 

Johannes de Monteleonis, GaH. 

Johannes de Templis. 
Johannes de Landa. 
Johannes Campani. 

Johannes Cranach. 

Martinus Takyero. 
lohannes Chuffart {?). 

Guillelraus de VaUe. 
Radulphus Hecuchon. Jobaniies rArcher. Guillelmua Erardi. 67, n, I. 

71, 44; Charl. III, 39: Charl. 
118, 43; id. 
ia6. 37. Digitized by Google IMTaODUCTIO, Mart. Dec. 
Mart. Dec. 
Marl. Marl. 

Oct. 
Dec. 
Mart. 

Oct. Dec. 
Mart. 

Ocl. 
Dec. 
Mart. 

Ocl. 

Dec. 
Mart. Dec. 
Mart. Mart. 
Jun. Mart. Simon Oliverii 

Jo. Hochel 

Guill. Eorardi 

Joannes Joannis 

Petrus de Credalio. 

Mi£h. Carpentarii. 

Gaill. Menirasse 

Guili. Evrardi. 
Nie. de Gondriouria. 

Pelras de Longolio 

Gaill. Hagueneli. 

Jo. de Capella. 

Matkaeas le Vassear de Cassio. 

Guill. de Fosaalo 

Nic. de Longolio. 

Petrus de Credulio 

Alberl. de Werden 

Radulphat de Ponlbriom. 

Ftoberlas de BeltaforU 

Jaeob. de Celeriis 

fiadulphas Barnesse 

Jo. Frogerii 

Adam de Bragetongne 

Joan. de Bena 

Aegidius Hoadebin 

Aegidias de Stanno. 

Joan. Maugerii 

Jo. Joannis. 

Thomas Fiene 

Jaeobas Galet 

Joan. Danchy 

Pelrus Mauricii 

Jo- de Gomontc 

Jo. de Ponle 

Micol. Amici , 

A. Palene 

Guill. Evrardi 

Bolandas de Capella. 

Tliomas de Courcellls 

Jo. Haoeron 

Gaill. de Gooea 

Peiras Maugerii 

Jacobus Oallet 

Jo. de Courcettis 

Aiberlus Hole , 

Martinus Berech. 

Roberlas Denys 

Olavas Magni 

Aegidim Corderii. alias de.Biparia. 

Gerardas Gehe. 

Lad. Bailly. 

Joan. Hoehsli. 

Joan. Godarl. 

Petras BicherU. 

Philippus de Longolio. PetrusMaiiricii. 
Petrus de Gredulio. 
Johannes Chuffart. 
Johannes Johannis. 
Johannes Hutwrti. 

Jacobus Galet. Johannes le Moustardier. Norm Guillelmus de Fossato. 

Pelrus de Credulio. 
Guillelmus de Fossato. 

Joh. Johannis de Leydis. 
Johannes de Insula. 
Thomas de Courcallis. 
Johannes Pottagi. Norm. 
Guill. de Fossato. 
Hicolaus Amicl. 
Petrus Mauricii. Norman. 
Guillelmus Evrardi. 
Pelrus Maugerii. 
Joh, Johannis. al. Reyneri. 
Johanaes de Gomonte. 
Gerardus Gehe. 
Hugo Majoris. 
Petrus Mauricii. 
Joh. de Gomonte. 
GregoriuB Nicolai. Picard. 
Nicolaus Amici. 
Gerardus Gehe, Paris. 
Guill. Evrardi, Lingon. 

Thomas de Corcellis. 
Johannes Haneron. 
Pctrus de Gouda, 
Johannes de Ponle. 
Guillelmus Estocarl. 
Johannes ChuHart, - 
PJicolaus Coquerel, Picard. 
Martinus Berech, 
Jacobus Galet? 
Alardus Palenc? Charl. 
Charl. 
I. n. 3. 334. 1. 

335. 38. 
343, a. 356, I. 
359. 3i. 

367, n. 1 

368, 39. 

374, n. 4 44i, 48; Chart. 

Chart. V. 

449, n. 2%Charl. 467: 
Ibid. Digitized by Google ELENCHUS BECTORUM Andreas Peli. 
Ladov. Bailly. 
Philippus de LongoUo. . 
Jo. de Coareeltis. . . . 

Olavus Magnus 

Hicol. Danchy 

Phil. de Longolio 

Gerardus Gehe 

Ludov. Bally 

Gaufridas Amici 

Aegidius HoudebiD. . . 

Roberlas Ciboaie 

•A)b. Galet 

Ladov. Baiily. Mart. 

Jun, Hugo Drouardi. 
Oct. Mathaeas . 
Dec. Gaiil Bouylte 
Mart. Jo. Mileti . 
Jun. Joan. de Olii 

Jo. Danchy. . 
Dec. Guill. Aubry. 
Mart. Johannes Hae. 
Jun. Joan. Amici. 
Oct. Petrus de Vaucello 

Dec. Joan. de Oliva. 
Mart, Nicasitts Biel. 
Jun. Joan. Playelte 

Arnoidtts de Spira . . . 

Anselmas de CaixlabrigU 
Mart, Odo deCredulio. 
Jun. Aianus de BellaviUa. 

Christophoras de Parma. 

Gervasias Melloti 

Joan. Normani 

All>ertas de Hassia. . . . 

Gaill. de Tholohan. . . . 

Maximilianaa PaviUon. . 

Firminas Rogerii 

Gaultidus Normani. . . 
Ocl, Engaerandas de Parenti. 

Dec. Gaafrid. Catvi. [Compel. Mart, Chaboz. 
Mart. Jacobas Lailtier. 

Pelras Pilatre. 
Oct. Berengarias Mercatorh . 

Dec. Joan. Beguin. 
Hart. Tbomas de Gersono. 
JuQ, Joan. Boucart. 
Oct. Joan. Luillier. 

Dec. Albertus Scriptoris 
Mart. Joan. Pluyelle. 
Jun. Jacobas Bernardi Pliilippus de Longolio, Call. 

Olavus Magni. 

Nicolaus d'Aucliy. 

Petrus Richerii. 

Gerardus Gehe. 

Gaufridus Amicl seu Normanr 

Bobertus Ciboulle. 

Egidius Houdebin. 

Johannes d'Aucy. 

GuiUelmus BouiU^. Johannes Mileti, Navar. Johannes dAucy. Cholet. 


515, n. 


Guillelmus Auberi. 


517, n. 


Petrus Bicherii. 


519, "■ 


Petrus de Vaucello. 


5a5. 6. 


Johannes Solerii, prior Sorb. 


53i, la. 


Petrus Corii. 


5W, n. 


Jobannes d'Aucy, 


559, 34. 


Balduinus Begini. 


563, S. 


Odo de Credulio. 


566, n. 


Pelrus Richier. 


573. 45. 


Joh. Bocardi. 


578. a8. 


Rodolphus Morini. 


585, 34. 


Albertus Scripioris. 


593, 3o. 


Nicolaus Coquerel. 


599, i5. 


Johannes Haneron. 


6o5, 3. 


Nicolaus Coquerel. 


61», n. 


Gaufridus Normanni, 


6.9. n. . 


Johannes Haneron. 


6M. 4i- 


Martinus Ghabot. 


63i, 17. 


Johannes SoIcrU. 


649. "»• 


Johannes Boucart. 


657. n- = 


Johannes Parentis. 


667, n. 


Johannes Bigiin. 


674. 33. 


Thomas Gerson. 


683, 44. 


Johannes Boukardi. 


691. 4. 


Johannes Luillier. 


698. 18. 


Albertus Scriptoris, 


704. 36. 


Jobannes Pluette. 


719. 6. 


Jobannes Normanni, Nav. 


,33, n. Digitized by Google Mart. Dec. 
Mart. Mart. 
Jun. 
Oct. Dec. 
. Mart. Oct. 
Dec. 

Mart. Joan. Daucart 

Jo. Charpentier 

Jacobus Liiillier 

Jo. Escombarl 

Tiimanas de Gouda 

Gaufridus Calvi 

Albertus Scriptoris 

Itot>ertu3 Remigij 

Victor Testoris, al. de Ceriferiis . . . 

Nlcol. Fraterni 

Petras de Gonda 

Tbomai RousselU 

Clemens Parmentier 

Thomas Bosselia 

Jo. Normani 

Emardas 

Jacob. de Boaco 

Aubertus de S. Simone 

jgidius Marie 

Joan. de Conjlans 

PetiTis Caros 

Joannes Hauede 

Gaitfridas Normani, Pie 

Guillel. Houppelande, Nav 

Beginaidus du Brule, jan., Sorb. Pic. 

Nicol. de Fwno 

Nicol. Dentis 

MaTXlnus, Enyci de Valentia 

Joa. Ehilcisamici 

Pelriis Maaricii 

Guill. Biveti 

Gaufridus Calvi, coi(. Cornabiens. . . 

Nicol. Bertoul. ChoM 

Lud. Scanalieghe, Pic., Nav 

Jo. Boulangier, Ptc 

Nieol. Fraierni 

Jo. Chambellan 

Jo. BalUmgariiK 

Jacob. Junii. Gall 

Joan. Versoris, Norm 

Jo. Peron, Bitarie. _ 

Jo. Aegidii, Pic 

Gaspar Mileti 

Joan. MaaricU. . - -, 

Rob. Remigii, Norin Marllnns Magisiri, Turon . 
Petnis Marie, Remens. . . 
Joan. de Vallibus. Pic. . . 

Joannes Hirei 

Gatieras de Wernia .... >CCTIO, 

Johannes I>oltart (Doucart). 

Jacobus Carpenticr. 

Jacobus Luillier. 

Jacobus de Gouda. 

Guillelmus de Castroforti, Nav. 

GoderridusCalvi. 

Alberlus Scriptoris (contendent 

rardo Thome). 
Roberius Remigii. 
Victor Texloris. 
Nicolaus f^aterni. 
Jacobus de Gouda, 
Thomas Trocelli (Trosselli). 
Clemens Parmenlarii. 
Thomas Joselin, Morm, 
Johannes Normanni. 
Everardus Custodis de Harlcm. 
Jacobus de Busco. 
Auhertus de S. Simone. 
Egidius [Marie]. Harcur, 
Victor Textoris. 
Petrus Caros', 
Johannes Kanedi. 
Petrus Caros. 
Guillermus Hoplant, 
Re^naldus du Brulle. 
Nicolaus de Foro. 
Nicolaus Dentis. 
Martinus Eunuchi, 
Johannes Duidsamici, 
Guiiielmus Ogelbii. 
Guillermus Biveti. 
GotfridusCalvi. 
Nicolaus Bertoul. 
Ludovicus Scovelinch. 
Joh. Bellengarii, 
Amoldus Futkin. 
Joh. Cbambellan. 
Galterus de Wernia. 
Jacobus Junii. 
Johaunes Versoris. 
INicolaus Grenier. 
Johannes Egidii. 
Johannes Ramier. 
Desiderius Natalis. 
Johannes Peron. 
Johannes Toungis. 
Rolierlus Remigii. 
Arnoldus Fokini. 
Petrus Marie. 
Johannes de Vailibus. 7«, 23. 

753. ag. 
757, 5, 
768, 45. 
780. 38. 8ao. ag. 
836. a3. 894. ag. 

897. .0. 

Lib. nat. Galt. 

898, 21. 
901, 4. 
901, 37. 909, 38. 
9»a, 4. 9i3, 31 
914.8 
916. 1 
916. a BaJi, 3i. 
9ai, 33. 
936, Uo. 
987, I, 
980. 17. 
gSo, 2$. 
Lib. nai. Gail. 
934, 8. 83, Eol. 138, Petrus Cari>s et Henrious Megret dicuQtor rectorea. Digitized by Google ca.ncej:,la.rii Oct, 
Dec. Joan. de Roca 

Joan. de Bosco sea Basto. . . 
Rob. de Masengarbe, Pic. . . 

Andreas Wasselin. Pie 

Nicolaus Ripault. d. BUar. . . 
Gaill. de Toloham. Corisop . , 

Simon FequierolLes 

Joannes Peral, Remens. . . . 
Carolas GoaaJfHoar, Corisop. . 
David Arctias, nat. Germ. . . 
Qaintinas Jusloti, d, Aeduens . 

Anton. de Rusto. Pic 

Jo. Juratoris, Norm 

Jo. Parmenlier, lic Johannes de Roca. 
Joliannes de Bosco. 
Boberlus Masengaerb. 
Eustacius Carbonnier. 
Nicolaus Ripauli. 
Peirus de S. Marlino. 
Simon Fequierolles. 
Johannes Priart. 
Ptiilippus Bolart. 
David Archas. 
Martinus Magistri. 
Antonius de Bosco. 
Johannes Juratoris. 
Joh. Parmentarii. c.4a 


30 


q4a 


35 


g45 


33 


q45 


a5 


941) 


13 


94e 
948, 39 


948 


43 


94q 


36 


94q 


3, 


9!» 


4a 


954 


«Q 


gH 


37 


9M 


5a VII Series cancellariorum hac tempestafe magis quam prioribus saeculis intricata est. Causa 
est absentia Gersonis, quian. 1415 ad Concilium ivit, ab an. 1418 vero quasiexsal nunquam 
Parisios reversus est, nihilominus tamen cancellariain retiuuit. Absente cancellario, ad vice- 
cancellarios redibat munus, quod ipsi saepe « commissis », ut aiebant, reliquerunt. Noslrum 
erat nomina horum omnium detegere, et lacunas apud Hemeraeum' complere. Sed eliam 
post defunctum an. 1429, Jul. 12, Johannem Gersonem, res non adeo simplex evadil, cum 
multi competitores fnissent. Hinc novi eiTOres apud modernos, qui Johannem Chuffart fiiisse 
ab an. 1429 cancellarium putabant^. Ignorabanl enim quid antea, vivente adhuc Gersone, 
factum esset. Tunc aliqui confidentes Gersonem vel cancellaria Parisiensi se abdicaturum vel 
brevi morifurum, ad eara adspirabant, ac quisque papam orabat ut sibi reservaretur ejus 
canonicatus et canceHaria Paris., forsan altero alterius concursationem nesciente; at quod 
certum esf, quisque a curia Romana responsum obtinuit : Comessum ut petilur. Statim ut 
obitus Johannis Gersonis Parisiis notus est, primus ante omnes Johannes Chuffart accurrit, 
lilteras aposlohcas episcopo et capitulo Paris. ostendens et jam cancellarius ab iis acceplus 
est. Mox eodem jure quo Chuffart cancellariam poposcit vatidissimus competilor Johannes 
Saunerii, idemque Andream Gareti fecisse admittendum est. Sic aliquantisper Joh. Chuflart 
ambitione lapsus meliora tempora exspectare debuil; neque id solatium quidem habuit qiiod 
cancellarii nondum instituti vicesgerens eligerelur. Interim duo novi competitores, Johannes 
Pulchripatris et Jacobus Branlardi, supervenerunt. Solum an. 1433, caeteris competitoribus 1. De anademia Parisiemi, p. 1% sq., ubi plura roctc aasignaU sunt. 

S. Sic TuErEY, Joumal d'un bourgeoi$, p. xxix, not. 1. Aysoles, Lu Lib&atrice, p. 514, Johannem ChufCsrt noj 
solum ab an. 1429, Aug. 29, ut canccllarium agnoscit, sed insupcr, quia rerum Univcrsitatis ignarus, «djungit ; « II s dA e: 
««' Chart. Univ. FarU. IV. e Digitized by Google SXXIl INTRODUCTIO. 

vel mortuis vel desiderio muDeris renuntiantibus, Chuffart eancellariam adeptus est. Elencho 
scquente, in qao ad Contes remittimus, lectori licebit erroribus hactenus admissis abstinere. CANCELLARII PARISIENSES 
Petbus de AiLLiACO, an. 1389, Octob. 7, usque 1395, post April. 13 (vid. tom. II Chartul., 

p. XV). 

JOHANNES Gebsoh, an. 1395, post April. 13 (n" 1719), usque 1429, Jul. 12 (n" 2328). 
Vicesgerentes canceUarii absentis. 

(1415, Jnn..l4!8.) 

;, Maii. 

(aii I (n" 2i3a), tisque i4»' (n* 3179, n, 5), Gerardus Macheti, an. i4i5. Jan.-t^i^ 
Johannes Breviscoxae, sallem 1419. N fieginaldus de Fontanis, t 

Anclar., II. 363, 10). I vel i433 usque i&aS (n'> 3179, n. 5; 3189; 33ia Commis&i vtcesgerentis Reginaldi. 

Johannes PulchrJpatriB {Auclar. U, p. 3SS, n. 5; 339, 8)<. 

DoDiinkus Farvl, usque 1427, Febr. [a" 2242] 2264; 2266; 2381, n. 1 ; Auctar. II, 

p. »39, 16, etnot. 2), 
Pelrus de Dierreyo, an. 1427, Febr., usque 1428 {n" 2299; 2308). 

Vicesgerentes auctoritale papae per episc. Parisietis. instttuendi. 

(1428-1429.) 

Petrus dc Dien-eyo el Guillelmus Erardi, an. ijaS, Septemb. (n" aSii). 
Johannea Pulchripatris, an. 14^9, Jan. (n" aSiS). 

Petitores ca.ncell&riae: 

(1429, Sepleinh.-1433.) 
Jobannee Cbulfsrt, Jobannes Saunerii, Andreaa Gareti, Jobannes PulcbrlpatriB, 
Jncobus Branlardi (n>' 2328; 2334; 23S5; 2356; 2368). 

Vicesgerentes cancellarii uondum itistttutt. 

(1429-1433.) 
HugoMajoris, ab ftn. 1^39, Decemb. (n" a338; aSia, not. 3; iHii p. 4sS; n" 3348). 
Guilielmus Erardi, an. i433 sq. (ni» a4o6; a434; a4»7). 

JoiiANNES Chtjffart, an. 1433, Maii 20, usque 1451, Maii 8 (n^ 2430; 2673, n. 1). 
RoBERTUs CiBOULE, ao. 1451, Maii 18, usque 1459 (n" 2673). Footes hujus volQminis breviter enumerandi. Praecipui ex Archivls Vaticano, Nationali 
Paris., Univeisitatis in Sorbonael e Bibliotheca NalionaliParis. protracli sunt. 

cJercor les fonctions longtenips aiant, car dcpuis It Coucile de Constauce Geraon, abhorre de ses contrercs dc Paris, n'aiirait pas 
pu sans peril rentrer dans la capitaie ■>. Es quo sequeretur, Johannem ChuIIart ab an. 1415, vel saltem H18, vicecancellarium 
fuissel 

1. Ibidem ipse et DominicuG Pani iit conmiesi Reginaldi de Fontanis, ab aa. 1423 cpiscopi Sueasionens., eodem tcmpore, 
id cst an. 14£5 vel l^, occurrunt. Ad alios tamcn annos Dominicus Parvi ctiam ut commissus, noa autem Joh. Pulchripatris, 
aCtcrtur. Digitized by Google FONTES. xxxirt 

Ex Archivo Vaticano profuerunt SupplicaHones Benedicti XIII n" 77-99, Marfini V 
n" 101-258, Eugenii IV n'' 259-407, Nicolal V n'' 408-471, tam fructuosae. praesei-lim a 
Marlino V, ad res Franciae illustrandas, quas autem nunc primom hic tomus et opns Henrici 
Denifle, La Desolation des 4glises en Prance, in medium proferunt, — Regesta Avenionensia 
Benedicti XIII, uno et septuaginta voluminibus constantia, quae plerumque provisiones priva- 
torum continent vel documenta Scliismati describendo utilia, huic volumini pauca contulerunt. 
— Aegesta Vaticana Benedicti XIII n'' 321-332, Innocentii VII n'' 333-334, Alexandri V 
n" 339, Johannis XXIII n" 340-347, Marlini V n'' 348-359, Eugenii IV n" 360-384, Nicolai V 
n'' 383-435. — Regesta Tjiteranensia Alexandri V n'^ 136-138, Johannis \Xlll n'= 139-186, 
Martini V n'= 1 87-301 , Eugenii IV n'^ 302-431 , Nicolai V n" 432-504. At monemus a Martino V 
non eos numeros in priore hujus voluminis parte citatos fuisse, quia series Regestorum 
Lateran. ordinem Jiovum ac necessariura accepit, parte TOluminis noslri jam (ypis expressa; 
antea numeros temere dorso inscriptos post veclurara a Parisiis el tumuKuariam ligationem 
citavimus. — Libri Obligationum et solutionmn (quos semper citavimus « Oblig. » cum 
numero) ad notas augendas plurimum utilitatis contulerunt, sicut et Armarium XXXI, impri- 
mis n" 52, et Armarium XII, n" 121 ; minus autem Introitm et emtus (citavimus « Intr. et 
exit. »). — Ouaedam suppedtlaverunt Dtversa Cameralia, perpauca Regesla brevium, non 
nihil Instrumenta miscellanea. — In Archivo Status Bomae Libri Annafarum nostro textui 
inuliles fuerunt, quamvis non raro in tis agatur de suppositis Unlversitatis Parisiensis. 

Archivijm Nationale Paris. in serie M, n'' 65-73, inultas Universitatis epistoias praebuil. 
Cujus sint pretii minutae hactenus ineditae jam indicavimus, aUae proprie ad Schisma aut 
Concilia perfinentes in tomoV vulgabuntur. Ex actis Parlamenii (X'*, X'", X^) satis multa 
inseruimus, quibusdam per summaria notatis, neque omnia membrum unum vel alterum 
Universitatis continentia referre, ut jam diximus', licebat, Acta nonnuUa ad historiam CoIIe- 
giorum spectantia tum dabimus, quando tomos Collegiis reservatos aggrediemur. Praeterea 
diversae series : K (Monumenta regum historica), L (BuIIae pontificum aliaque), LL (imprimis 
Regesla capiluli Nostrae Dominae), S (Corporaliones), T (Lihri Castelleti et praepositorum), 
Z (Lites propter vectigaUa), non sine fructu adhibitae fuerunt; series JJ {Thesaurus char- 
tarum) exspectalionem nostram non explevit, quia volumina hujus temporis reraissionibus 
privatis maxime abundant. 

Ex Arcbivo Umiversitatis instrumenta sive a Bulaeo sive a Carolo Jourdain edita in 
formam geuuinara reducere potuimus. Hic enim seivantur minutae quaedam chartaceae 
omnino similes iis quas praebent thecae M 65' el 65" Archivi nationalis' et simiU modo pes- 

1. Vid. supra p. XI. 
3. Vid. Eupra p. xu. Digitized by Google XXXIV INTRODUCTIO. 

sumdalae. Praeterea Librum procuratomm nationis Gatlkanae an. 1444-1436, qui solus 
quoad Mediam aelatem nobis superest, post Bulaeum adhibuimus. 

AvENiOKE, iii Archivo dicto « du D^parlement de Vaucluse » , originale ad processum 
posteriorem Johannis Parvi exponendum ex fundo Coelestinornm quaesivimus. 

RoTOMAGi utrumque Archivum adiimus : e Municipali documenta in theca 1' et 3*, e 
Praefectura (Arch. d6par(ementales) instrumentum J. i 154 examinavimus. 

Bakcinonae Archivum Coronae Aragoniae quaedam nobis obtulit e Regesto n" 2449. 

LucERNAE in Helvetia, Archivi Status codex n" 544 de studiis apud Cistercienses nos 
instruxit. Is codex, quanquam aetatis posterioris apographum, eo pretiosior est quod quasi 
unicus superest ad res saecuU quintl decimi cognoscendas, ef multa retinet quae frustra quae- 
sieris ap. Mart£ne {Tkes. nov. anecd., t. IV), in quo Capitula generalia saepe alio modo nar- 
rantur. Quia taraen notitiae imprimis ad privatos scholares vel provisiones spectabant, eas 
per summaria fere retuliraus. 

Praedicatoruu Archivum generale fragmenta Capitulorum generalium liujus temporis 
quae conliuent assignationes baccaleorum Ordinis pro Universitate Parisiensi. Apographa 
sunt codicis Barcinonens. perditi saeculo xviii" facta, et fere fons unicus quantum ad 
saec. XV. 

BiBLioTHEGA Nationalis Paris. minus quara praecedentibus tomis forsan obtuUt, attamen 
plurimos codices preliosissimos. Ante oranes citandi Libri bedellorum principaiium faeultatis 
theologiae, qui praeler computa receptorum et expensorum, multa suggerunt Ckartulario 
inutilia, ul distribuliones pro missis, processionibus, etc, at rursus licentiatos, magistros, 
cursores, biblicos, sententiarios enumerant. E quibus hi supersunt: Codex lat. 3494, duabus 
partibus constans, priore a Johanne Vacheret ab an. 1421 usque ad an. 1434, altera a Lau- 
rentio Poutrelli usque ad an. 1438 conscripta. Prior bedeUus multa simul confudil, ita ut 
saepe ad quem annum referenda sint atta facultatis sit difficile dictu; quae in ordinem repo- 
suiraus, et ?,\c Ckartuiarium quaerenfi responsum dabit. Alter res melius ordinat, sed magis 
in nominibus transcribendis peccat. Uterque velociter scripsit, pessima latinitate usus ; et ut 
margaritas ex isto fimo erueremus saUs diu rimaU sumus. Indicem noraiuum in flne adjecit 
PhUippus Bouvot, bedellus saecuU XVII, de quo infra. — Codex lat. 5657" ad annos 1449-64 
periiuet, ab eodem Laureutio Poutrelli exaratus. Majus pretium huic codici eo accedit quod 
computa LaurenUi coramunicata sunt cum notabilibus magislris in theologia qui signa sua in 
libro apposuerunt*; uude de forma nominum quorumdara, aliunde dubia, v. g. Sabrevoys, 
Eurardi, erudiU fuimus. — Valde nos dolet quod' Uber an. 1438-49, a Laurentio quoque 
scriptus, jam deperdilus sit. Ad banc lacunam complendam quantura Ucet, superest labor a 

1. FrcqueQtius itt hoc signa magistrorum subacripta sunt quam in prfLecedente, ubi ter aut quater tantum leguutur. Digitized by Google FONTES, XXXV 

Philippo Bouvot, bedello sive » niajore apparitore » , confectus, quem praebet Codex lat. o657*. 
Jam tum deficiebant, ipso leste, licentiati facuHatis theologiae an. 1414-21. Saltem ordinem 
licontiatorum, exceptis lacunis, ab an. 1373 usque ad an. 1667 (quo mortuus videtur) manu 
sua exaravit, sive ex antiquis bedellomm libris prout callebat exsciibens, sive licentiatos 
aelate sua euumerans. Praeterea nominibus licenliatorum varias notas de eorum magisterio, 
promotione ad episcopatum, obitu, quas potuit, addidit et varias facultatis deliberationes 
iaseruit. Scriptura minutissima utebatur, et non raro quid significare voluerit iucertnm est, 
praesertim in notis mai^ines libri oruantibus. Nihilominus ex opere hujusmodi boiium 
quaestum fecisse nos confidimus. 

Inter codices ejusdem bibliothecae profuerunt etiam lat. 1485' et 1485* (Martini Por6e)j 
lat. 1486*(Processus Joh. Parvi), lat. 3126, lat. 8577 (Gerardi Macheti epistolae), lat. 5965, 
5966, 8838 (ad Processum Johannae d'Arc); lat. 9789, lat. 9945 (Richerii opus), lat. 10402, 
lat. 12847 (Apographa), lat. 14379, lat. 14582, lat. 14617, lat. 14643 sq., lat. 14902, 
lal. 16576 (Apographa); nouv. a. lat. 533 (Liber pergam. nationis AngUcanae), nouv. 
a. 1. 2263 (Cluniacens.); frang. 20591 (olim Gaign^res), fran?. 25352; alios passim prae- 
sertim pro Joh. Gersone adhibitos enumerare supersedcmus. 

BiBUOTHECA S. Genovefae Cod. 577 et Bibuotheca Absenalis Codd. 2450, 4106; 
BiBuoTHECA Mazarin. ms. 1765, nonnulla subministrarunt. 

In BiBLiOTHEGA Facultatis medicinae nuHc servantnr Codices dicti u Commentarii >i , acta 
a decanis facuitatis scripta ab an. 1395 continentes; qui ex Archivo speciali, defuncto archi- 
vista nomine Bataillard, reportati sunt. Tomis I et II usi sumus. 

BiBLioTHBCA Facultatis juRis possidet codices nMemoriaiia» vocatos, in quibus acta 
facultatis decretorum, lectiones baccalareorum, necnon nomina baccalareorum, licentiato- 
rura, doctorum, satis neglegenter inscripta sunt. Primum volumen ad annos 1415-1448 adhi- 
biiimus. 

E BiBUOTHECAE Carnotensis mauuscripto 598, suh nomine Codicis Harcuriaui vel libri 
IVationis Normannicae noto, statuta Cardinalis de Estoutevilla aliaque recensuimus. 

Praeterea sequentes manuscripti nobis profuerunt : 

DivioNENSis BiBLioTHECAE Codex 837; 

LoNDiNii, in Museo Britannico, Liber rectoris,AdAit. 17304; 

In BiBLioTHECA Vaticana Cod. Vatic. lat. 4990 et Codd. Regin. lat. 332 et 870; 

Florentiae, in Bibliotheca Ricardiana Cod. 443. 

Addenda prioribus tomis quae repperimus vel reperiemus, sicut quaedam instrumenta 
quibus certum tempus assignari nequit, v. gr. facultafem decretorum respicientia, ad finem 
ulterioris tomi reservamus. Immo etiam lectores precamur, si quid omissum invenerint, cum 
nobis communicare benevole velint. Facile enim intellectu quo pacto in llniversitate, cujus Digitized by Google XZXTI INTBODtJCTIO. 

documenla dispersa (ut quivis inspectis his quatuor lomis videre potest) plus quam in nulla 
alia Universitate nbique jaceQt, aliqua nos fugisse potuerint. 

Auxilium doctorum in praecedentibus tomis nominatorum nobis non defuit, quos singil- 
latim iterum enumerare longum esset. Grato tamen animo Eliam Berger, L. Legrand Archivi 
nationalis, H. Deprez, H. Omont, L. Dorez, Bibliothecae nationalis Paris., E. Reusens Lova- 
niensem, Th. de Liebenau Lucernensem, Gonradum Eubel, 0. Min., Romanum, denique 
Paulum Delalain, amicum nostrura ac quasi laboris socium, recordamur. 

Praesentem (omiim eo ipso tempore absolvimus quo destruuntur ultima ei aotiqaa 
Sorboua, sic dicta, restantia aedificia, quae ambos abhinc decem annis hulc Chartulario con- 
corditer laborantes, alterum ut hospitem, alterum ut bibliothecarium. tecto eodem pro- 
texerunt, quod quasi paternam domum dJIigebamus. Cura quinlum aggrediemur, vixerit 
antiqua Sorbonacum suis suavibus recordationibus; ilaque non sine desiderio ei carissimae 
domui valedicimus ac Tolumen uostrum consecramus. 

CasteUione juita Balneolum, 27 Septembris 1897. Digitized by Google CHARTULARIUM 

UNIVERSITATIS PARISIENSIS PARS OUARTA 
AB ANNO MCCCIXXXXIIII nSQUE AD ANNUM MCCCCLII! 

EES PROPRM AD UNIYEESITATEM PERTINENTES Digitized by VjOOQIC Digitized by Google CHARTULARIUM UNIVERSITATIS PARISIENSIS 1714. fl Hoiului plurium graduatorum Parisiensium in Curia presentiunt » ad Benedictuni XIII^ . 

1394. Octob. 23, Avenione. 

Dignetur sanctitas veslra infrascriptis devotis oraloribus vestris in Romana curia pre- 
senttbus, quomm, aliqui Parisius gradus suos receperunt, et alii ibidem sluduerunt, gratias 
facere que secuuntur. Et primo 

Supplicat .... Michael Draperii, presb. Rothomag. dioc. mag. in art. et in med. licent., qui in eisdem art. et 
med. tam Parisius quam Hontepessulano per plures annos legit. 

Ilein Guillermus Oliverii, mag. io art. et licenl. in. decret. Parisius. 

Ricardus Rallardi, cler. Itajocens. dloc., mag. in avt. et in leg. bac, dudum Universit. Parisieiisis reclor. 

Johannes Espriogueti. subdiac. Ebroicens. dioc., llcent. in )eg. et bac. in decr. 

Laurentius Juliani, cler. Ebroicens. dioc, mag. in art. Parisius et l)ac in leg. Tholose. 

Gervaslus de Larchamp, subdiac Bajocens. dioc, de nobili genere ex utroque latere procreatus, qui Parisius 
in decr. per plures annos studuit. 

Guillermus Lovalej, presb. Bajocens.. mag. in art. 

Johannes Munhorie, cler. Trecorens. dioc, mag. in art. Parisius et scol. in decr. 

Pctrus Odonis, prasb. monachus expresse professus monasterii Sancti Michaelis in Peticulo maris, 0. S. B.. 
bac. in decr. a longo lempore. 

Matbeus Corderii, cler. Lexoviens. dioc, mag. in art. actu regens Parisius in eisdem art. 

Jacoljus de 5. Hedardo, mag. in art. et bac in decr. Parisius. 

riicolaus Habardi, cler. Constanciens. dioc, mag. in art. 

Johannes Tournay de Turonis, licent. in decr. Parisius et cum rigore examinis ac bac. in leg. 

Johannes de Espallone, Bajocens. dioc, mag. in art. 

Johannes Gelu, cler. Rolhomag. dioc, bac in art., qui per tres annos vel circa Parisius tamin Logica quam 
Philosophia studuit. 

Aalardns de SancUs, presb. Laudunens. dioc, mag. in art. Parisius. de canonicalu ecclesie Suessionens. 

Malheus de Versignyaco, presb. Laudunens. dioc, mag. in art. Parisius, qui ibidem studuit in jure can. per 

Itaduiphus de Marchais de Monleacuto, cler. Laudunens. dioc, mag. iii art. Parisius. 

Guillermus Forestarii, cler., mag. in art. 

Ranulphus Guerez, cler. Goastanciens. dioc, mag. in art. [ao] 

Dignelur sanctitas vestra presentem rotulum sub data signare, quam haberent si in 
rotulo Parisiensi signati forent. — Fiat pro omnibus. L. — Dat. Avinione decimo kal. No- 
vembris, anno primo. 

Reg. Vot. Suppl. Beoedioti XIII, n" 82, fol. 6. — In n" 79, fol. 61, eistal e rolulns ptincipalia ramiliarium dom. n. pape 
B«ii«dicti n cum 150 nominibus, 3 id. Oct. (13 Octob.) an. 1 (1394). KonnuIIi Paris. studentea ibi occurranl, quorum duo solum 
notandi : 

**** Ctuxn. Vniu. Paris. IV, 1 DigitizecJ by Google ERS. PAHIS. 


[1394 


,ic.tu ca,c.ll.ri., 


n Pari!., cantorinm Rolom., orcbidiac. 


g. in 01.1., boc. foi 


■mat, iii theol.. aotu Papisius in theol. 


Drayia «, non Scot 


o, sed AuBtriaco, Tld. Auctar. I, et II 


^runcti Johanuis ir 


1 canun. Faris. roceptits esl (Arch. not. 2 GHARTULARIUMUNIV 

Petrns de Ailljaco, mag. theol., de can. Bnioc, et u( cum canoi 
Camerac, theaaurariam Noviomens. et capellae i-egii palatii retinere 

Joh. Druchwen, atias de Momvia, cler. Otomnccns. dioec, maj 
legens, de can. Paris. — Dc isto mag. nat. Anglic. o Johanne de M< 
p. 17, nol, E, el Addendo. An, 1107, Maii 4, Petrus de Cantella loco det 
Paris., LL 109«, p. 659), 

In altero rotulo, ibid. fol. ki, composito per dom. Petmm Bluvi, ppoeter alios inveniuntur Petrus de Paaaado, cler. 
Mimateng., mog. in art. aclu regcns Parisius; — Matheus Roeder (dequo infra) ; — Petrus de Bosco, presb. Horinens. dioec, 
ineg, in art., etc, 

1. Pelrum de Luna, de quo in Chartut. III, elect. in papam die lnnae SS Sept. 1394, sabb. Octob, 3 in preabyt. ordi- 
iiotnin, die domiDica Oclob. 11 in episcopum consecralum et coronotDm (Arcb. Vat. Oblig. n° 49, fol. SS). 171. 5. « Rotulus per episcopam Xanctonens, ' coafectus de prtma el secunda aparicione. » 

1394. Ocfob. 25-2S. Amiione. 

Digiietur sanctitas vestra peticiones infrascriplas ad exaudicionis graliain benigne 
adinittere ut in fornia, 

El primo supplicatur sanclilati vestre quatetms spccialem gratiam facienles devoto vestro Michaeli Monetarii, 
presb. Cenomancns, dioc. in utroque jure liccnc, can, ct arcliid. ccclesie Dolens. 

Item Joucerandode Cuaeriaco, cler., iicenc. in leg. ct bac. in decr. Eduens. dioc 

Guillelmo de Cuseriaco. cler., bac. in decr., Eduens. dioc. 

Guillelmo Acerbi, presb. Trecorens., Imc. in decr. Parisius. 

Hamoni Novelli, presb., boc. in decr., rectori parroch. eccl. de Sancto Gleno Dolens. dioc. 

Hcnrico dc Harstallis decano ecclesie Bcati Germani Thoncns. L^odiens. dioc. bac. in leg. et alias in utroque 
jure adco provecto quod pro discurrendls jurium dubiis in parlibus illis tanquam ad unum de suITicientioribus ad 

Johanni de Villanova^, Trecorens. dioc, lic. Parisius in jnre can. 

Guidoni de Campis, subdiac. lic. in teg. et bac in decr.. consiliarioque illustrissimi principisducisBituricensis. 

Petro Merle, cler. Pictavens. dioc. lic. in leg. studcniiquo Parisius in foc, decr. 

Nicolao de Cluzrehou alias de Villanova, Lieonens. dioc.. bac. actu legcnti Parisius in lac. decr. et mag. in 
artibus. 

Alano le Mieu, cler. Trecorens. dioc, bac actu legenti Parisius in lac. decr. 

Oliverio Porti, hac, in decr,, Brioccns. dioc 

Johanni Oliverii alias Jegoti. l)ac. in decr., Trecorens. dioc. 

Johanni de Tournay de Turonis, subdiac, lic in decr. Parisius et in rigore cxaminis. canonicoque Turonensi. 

Johanni Leht, Hc in leg. ac hac in decr., Bisuntin. dioc. 

Johanni Mocanerii, presb., hac. in decr, 

Guillelmo Silvestris, presb. Bajoccns. dioc, img. in art. et bac in decr.. de can, eccl. coilegiate S. Sepulclu-i 
de Codomo Bajocens. dioc. 

Dionisio Pagani. cler. Bajocens. dioc. mag. in art. et slud. Parisius in fac theol. in oclavo anno sue audi- 
cionis oxistonli. 

Henrico de Fontanis, cter. Bajocens, dioc, inag. in art., qui per septcm onnos continuos 1'ariMus in fac theol. 
sluduit. 

Johanni de Espallone, presb, Bajocens, dioc, mag. in art., bac in decr. et lic in leg. 

Kfatheo Preii, cler. Bajocens. dioc, niag, in art., qui sex annis Parisius In s. theol. studult. 

Yvoni Roussclli, presb. Bajocens, dioc, niag, in avt., slud. Pansius in fac. Iheol, in quarto anno sue audic. Dlgitized by Google ANKO MCGCLXXXXIV IJSQUE AD A,KNUM MCGCCLII. 1 art. et stud. Parisius in fac. thcol. in quarto vel quinto Johanni Baldouini'. cler. Bajocens. dioc, i 
anno sue audicionis. 

Helie Luce, cler. Bajoccns. dioc mag. in art. 

Nicolao Septem annorum. cler. Bajocens. dioc., maa- in art, 

Roberto Flori, cler. Sagiens. dioc, mag. in art. 

Johanni Militis, presb. mag. in ait. 

Guilletmo Mercatoris, cler. Bajocens. dloc, mag. in art. et siud. Paristus in fac theol. 

Jacobo Johanne, cler. Bajocens. dioc. mag. in art, et stud. Parisius in fac Iheol. 

Radulptio Bonnel. cler. Bajocens. dioc,, mag. in art. 

Guillelmo Mautalhe, cler. Abrincens. dioc, mag. in art. et bac in leg, 

Pbilippo Egidii. presb. mag. in art., Sagiens- dioc. 

Guillelmo Lodour, cler, Briocens. dioc, mag. inart. sludentique in jure can. in sesto anno sue audic 

Johanni de Puleo, cler. Bajocens. dioc, mag. in art. 

Michadi le Bouedre, cler. Bajocens. dioc, mag, in art. et stud. Parisius in fac. theol. 

Rogero Manchonis. presb, Bajocens. dioc., mag. in art. et stud. Parisius in fac, theol. 

Johanni de Boda, clcr. Bajocens. dioc. mag. in art. et bac in med. 

Philippo Seelez, presb. Bajocens. dioc. mag. in art. et stud, Parisius in fac theol. 

Thome Bertini, cier. Conslandens. dioc, mag- in art. et stud. Parisius in fac theol, 

Thome Hobe. cler. Bajocens. dioc, mag. in art. et siud. Parisius in fac. theol. in seplimo anno sue audic- 
existcnti. 

Petro Guiihameti, cler. Bajocens, dioc. mag. in art, 

Nicolao Douchet, cler. Bajocens. dioc, mag- in art. et stud. Parisius. 

Johanni Lafile, cler. Sagiens. dioc, mag. inart 

Oliverio Celoti, cler. Sagiens. dioc, mag. in art., de can, ecdesie Ebroicens. 

GuiUermo Hardi. presb., mag. in art. Rothomagens. dioc 

Herveo de [C]luzreou alias de Villanova, der, LeOnens. dioc, mag. in art., qui in theol. per sex annos con- 
Uduos studuit. 

Guillelmo te Mieu, der, Trecorens, dioc, mag. in arl. Parisius et scolari in decretis in secundo anno sue 
audic. 

Petro Champion, mag. in. art. et bac. in jure civ. , Constandens. dioc. 

Jobanni Sapientis, mag. in art.. Sagiens. dioc. 

Luce de Fayaco. raag. in art., Sagiens. dioc 

Johanni Jordanis. mag. in art,, Constandens. dioc. 

Guillelmo Prioris, mag. in art. et cappellano perpetuo in eccl, Sagiens. 

Petro Guiasse, cler. Lemovicens. dioc, mag. in art. 

Gaufrido Gatineii, Redonens,, mag. in art., studentiquc in med. 

Petro de Valle, cler. Redonens. dioc, mag. in art. 

Richardo dc Bosco. cler. Sagiens, dioc, mag. in arl. 

Petro de Castanca, Rothomagens. dioc, mag, in ari, et med., rcgentique Parisius infac. mcd. 

Philippo Corru, Rothomagens, dioc-. mag. in art. 

Gaufrido Haj, mag. in art. et siud. in fac thcol,, Constanciens. dioc. 

Jolianni Bourduchon, Rothomagens. dioc, mag. in art, 

Johanni de Planoforesio, mag. in art., Anidens. dioc- Dat, Avinione pro graduatis in jure et inagistris in artibus viij" kal. Novembris, 
anno primo. 

Ilem Fulconi Darifabrc, cler, Tutellens. dioc. de nobili genere procrcalo, slud. Parisius. 
Guillelmo Laudeur, Bajocens. dioc, de nobili genere procrealo, studenlique in jure can. in sexto anno suc 
audicionis- 

Guilleimo Davidis, bac in art. ac stud. in theol. Parisius, Briocens. dioc Digitized by Google 4 CHA,RTULA.RIUM TINIVERS. PA.RIS. [1394 

Ghiselberto Lupi, can. expresse professo monastfirii B. Marie Jeccens. Ord. Premonstratens., Canieracens. dioc, 
stud. Parisius in theol. 

Fratri Oliverio Golgonis, can. reg. eipresse professo monasterii B. Marie Belliporlus Ord. Premonstratens., 
Briocens. dioc., stud. Parisius io jure can, in quinto aue audic. anno existenti, 

Menguito Frezour, presb. Briocens, dioc, stud. Parisius in jure can. in quinto anno sue audic. existenti. 

Riciiardo Ame, presb, Bajocens. dioc, rectori parroch, eccl. S. Scolastice Sagiens. dioc., actu stud, Parisius in 
fac, decretorum. de can. eccl. collegiate S. Sepulchri de Gadomo dicte dioc. 

Simoni deKech, presb. S. Ajidree dioc., scolari in jurecan. actu studenti. 

Reginaldo Couches, cler. Dolens. dioc, scol, Parisius in decr. in quinto anno sue audic. 

Nicolao Moyssins, alias Almanni, Briocens. dioc, qui Parisios in theol. per sex annos sluduit. 

Johanni Gualerue, cler. Trecorens. dioc, qui per quinque annos Parisius in jure can. studuit, et adhuc sludet. 

Johanni David, cler. [Trecorens. dioc.] capellano perpetuo S. Katerine in collegio Navarre Parisius, cujus 
fructus. etc, xxviij Ubr. annualim non eiccedunt, stud. in decr., et qui in dicta tac. per magna tempora sluduit. 

Yvoni Richardi, cter. Trecoreus. dioc. stud. Parisius in decr. 

Yvoni de Mota, cler. Trecorens., stud. Parisius in jure can. in sexto anno suc audic 

Rollando Fabri, rectori parroch, eccl, de Gastris sublus Montem Lethericum Paris. dioc., sludentique Parisius 
in decr,, de can. eccl. Hoviomens. 

Johanni Ville Mauricii. cler. Trecorens. dioc, studentique Parisius in decr. 

Rollando Nigri, cler, Trecorens. dioc, studentique Parisius in jure can. 

Clemenli Anglici, presb. Nivernens., stud. Parisius in decr, 

Pelro JudiceHi, presb. Briocens. dioc, stud. Parisius in jure can. 

Jolianni Christiani. presb. stud. Parisius in decr., Carnotens, dioc. 

Alano Rollandi, cler. Briocens. dioc, stud. Parisius in jure can, 

Nicolao Bourdon, presb. Rothomagens. dioc,, actu stud. Parisius in fac decr. 

Johanni Barat, presb. Atrebatens, dioc, stud. Parisius in fac, theol. 

Menoto Bosset, cler, Trecorens. dioc, stud. in fac, decr. Parisius, de can. eccl. Trecorens. [85] 

Dat. Avinione quarto kal. Novembiis, anno primo. — Fiat pro omnibus. L. 

Reg. Vat. Suppl. Benedicti XIII, n" 79, lol. 89. Ea isto ratola eos salani deBampsimus, qui Psrisiis stiid«bant. Ptures . 
earum iteium in magno rotulo aD. 1403 occurrant, ubi etima quoBdam notae illuslrabunt. 

1. Eliam de Lestrange. ~ 2. De ipso, poatea doctore, jam in t. IIL Kunc acimua, nn. 1394 jam fuisse llocnt. — 3. Sau 
t Baudouia », de quo infia. 1716. « Rotulus per mag. Petrum de AiUyaco composilus », ad Benedictum XIII missus. 

1394. D»c»mb. 13, Ayenioae. 

Guiberio Meret, cler. Parisius, stud. ibidem in decr. 

Johanni Vinchet, aUas Fioti, cler. Cabilonens. dioc, mag, in arl. et bac in theoL 

Henrico de Aillyaco, cler. Suessionens, dioc. 

Jacobo Parvi, cler. Paris. dioc 

Johanni Guichardi, cler. Sues^onens. dioc 

PhiUppo Majoris, cler. Ambianens., stud. Parisius. 

Jobanni Guioti, 

Petro Sansonneti, cler. Trecens, dioc. 

Henrico Fioti, cler. Corisopitens. dioc, Parisius studenti. 

GutUelmo Arboris, cler. Lingonens. dioc, atud. Pari^us. 

Dominico Baillivi, cler. Melens., mag. in art. et bac. in decr. in quarto anno lecture sue, Parfsius actu legenti. 

Hicolao PotUevillain de Clamengiis', cler. Cathalanens. dioc, niag. in art. et bac. in theol., de can. in eccl. 
Cathalan., non obslante quod alteram capellaniarum Universitatis Parisiensis, valent. xvj, et alleram ad allare 
majus Beate Marie in novo opere dicte eccl. Cathalanens., xii(j libr. paris. valent.. noscatur obtincre. Digitized by Google 1395] AB ANNO MCCCLXXXXIV USQTJE AD ANNUM MCCCCLII. 5 

Egidio de DullenUo, cler. A.mb[anens. dioc, mag. in art. et in med. 

Nlcolao de Gondricuria, cler. Tullens, dioc, niag. in arl. et lic. in decr., stud. Parisius in Tac. tlieol. in lercio 

Johanni Jenneli de Trinerio, cler. Tullens. dioc, stod. Parisius, 

Marlino de Houdelaincuria, presb. Tullens. dloc, scol. Parisius. 

Jolianni Marmeti, subdiac Lingonens. dioc, scol. Parisius. 

Johanni Leporis, clcr. Eduens, dioc, mag. in art. et in med., actu regenti Parisius. 

Johauni de Gampremi, cler. Ambianens. dloc, Parisius stud. 

Michaeli Cbaronis. mag. in arl., Suessionens. dioc. 

Joliaimi Gourdlnl, cler. Sagiens. dioc, Parisius stud. 

Johanni Cousin, cler.... dioc, Parisius stud. 

Jobanni de Efficils, presb. Suesslonens. dioc, mag. in arl. Parisius a xv annis cltra, in tiieol. stud, 

Guillelmo Nepolis, in art. mag. Bajocens. dioc, Parisius stud. in fac theol. 

Johanni Estoccardi, cler. Ambianens.. Parisius stud. [i5] 

Fiat pro omnibus. L. — Sine alia lectione et cum commissione examinis ad partes. — 
Fial. L. — Dat. Avinione id. Decembpis, anno primo. 

Beg. Suppl. Bened. XIII, n* 79, fol. 137>>. Ex isto eliam rotiilo scliolBres Parisiens. soluni exscripsimus. — In n° Bl 
(ejusdem aniii) alias rotulas exstal Petri de Aillioco, pro conaanguineis suis (fol. 78»); et in n" 83, fol. 31, idem Petras, regis 
Fraucie eleemoatnarius, an. eadem, Octob. 14, in a rotulo pro ramUiaribus familiariam dom. aastri pape s pettt pFO suis 

1. I. e. isti celeliri liro, de quo sicut de multta aliis io t. fll. 1717. a Rotulas archidiaconi Parisiensis. » 

1394, Oeeemb. 6-1385, Janaarii 6, Arenione. 

Sanctissimo in Christo patri et domino noslro domino Benedicto divina providente 
clementia sacrosancte Romane ac universalis ecclesie summo pontifici, devotus et humilis 
orator vesler Garnerius Gueraodi, archidiaconus ecclesie Parisiens., alias de Josayo, olim 
refferendarius, cappellanus et familiaris fel. rec. domini Clementis pape septimi .... cum 
sui recommendatione humilima reverentiaque et suhjectione perpetuis se ipsum ad devo- 
tissima pedum oscula beatorum. Pater beatissime, ego attente considerans quod in vestre 
sanctissime considerationis intuitu ubilibet visione clarissima cuncta cernenle non est per- 
sonarum accepllo, sed potius meritorum .... ut creditur bene meritis vestris temporibus 
non claudetur janua gratiarum in hoc vestro jocundo adventu ad summum pontificatus 
honorein, de cujus promotione condigna propter bonum, quod exinde toti rei publice chri- 
stiane speratur provenire, cor meum quamplurimum exultavit in Domino et exultat, ex eo 
grates referendo bonorum omnium largitori.... 

Et primo Jobannl Garoms, presb. Belvacens. dioc, mag, in art. et bac in tbeol., olim rectori Universitatis 
studli Paris. ac alias lemptatori et examinatori in art. licenliandorum in examine B. Marie Paris. 

Item Jobamii Fouquerelli', presb. Belvacens. dioc., mag. in art. et slud. Parisius In theol. in sesto sue audic. Digitized by Google 6 CHA.RTULA.RHJM UNIVERS. PARIS. [1395 

Dyonisio Feullart, presb. Belvacens. dioc, mag. in art. et scol. Parisius continuo in thcol. in quinto sue 
audic. anno. 

Martiali Nepotis, presb. Lemoviceiis. dioc, scol, Parisius in fac. decr. in sec. sue audic. anno. 

Nicolao Tricotel, cler. Belvacens. dioc. 

Hugoni dc Pratis, cler. et nobili, Parisiens. dioc, nullum beneficium ecclesiasticum obtinenti, scol. Parisius 
in art. [6] 

Fiat pro omnibus. L. -— Et transeat sine alia lectione et cura examinis ad partes com- 
missione. — Fiat. L. 

Pater beatisstme, personam vestram benediclissimam conservet allissimus feUlciter et 
longeve ad regimen ecclesie sue sancte. Scriptum Parisius sub sigillo meo presentibus 
hiis appenso anno Domini millesimo trecentesimo noDageeimo quarto, die quinla mensis 
Decembris, sanclissimi pontificatus veslri anno primo. 

Dat. Avinione, octavo idus Januarii, anno primo. 

Reg, Suppl. Beoed. XIII, n° 78, /ol. 136. — In n» 43, fol. 77l*-79, eislal eliam polulns episcopl Pacis. Sed non parvi 
Kolnlua curie Parlamtnli regis Froncie an. 1394, Oclob, 25, in n" B4, fol. 69-;&''. 

1. Kn. 1409 lolum in theol. licent. Vid. de ipao ibid. 1/18. « Roluliis quorumdam studentiitm Parisiis. » 

139S, Februai-ii 9, Arenione. 

Supplicant sanctitati vestre vestri devoti et humiles scolares Parisieiises iiiferius nomi- 
nati, quatenus sibi specialeiii gratiam facientes de beneiiciis.... 

Et primo Johanni de Laudissono, cler. Cenoinanens. dioc., mag. in arl. et scoL Pari^us in fac. tlieol. 

Item Hicolao Manducantis. cler. Cenomanens. dioc, mag. in art. et scol. Parisius in fac. med. 

Michaeli de Boscolibonti, cler. Abrincens. dioc, mag. inart. 

Johanni Rotarii, cler. Cenomaneiis. dioc, bac. in art. et scol. Parisius in predicta fac. art. 

Reginaldo Cbourtes, cler. Dolens. dioc, scol. Parisius in fac. decr. in quinto anno sue auditionis. 

Matheo de Bosco, cler. Cenomanens. dioc, bac. in art., scol. Parisius in predicta facultate. 

Johannl Vuneche. cler, Cenomanens. dioc, acol. Parisius in fac. art. 

Guillcrmo Chourtes, presb, Dolens. dioc, scol. Parisius in fac decr, 

Badulpho de Camino, cler. Cenomanens. dioc.. bac in art. et scol, Parisius in predicta fac. art. 

Johanni Brune, cler. Dolens. dioc, 

Guillermo Bousselli. cler. Cenomanens. dioc. scol. Parisius in art. fac 

Johanni Reginaldi, cler. Sagiens. dioc. bac- in art.. scoL Parisius in predicta facultate art. 

Johanni Boissouche, cler. Cenomanens, dioc, bac. inart. et scol. Parisius Infac. art, 

Guillermo Chauveleti. cler, Cenomauens. dioc 

Petro Tesson, cler. Abrinccns. dioc, seoL Parisius. bac. in arl, [iS] 

Fiat pro oinnibus. L. — Sine alia lectione. — Fiat, L. — Dat. Avinione quinto id. Fe- 
bruarii, anno primo. 

Reg. Sappl. Bened. XIII, n" 82, foJ. S5'>. — In n° 83, fol. 106^ esl [otulus baccalaieorum et magistrorum et nobiliani 
ejusdem nnni, sed non eiprimilur, ntrum Pariaieoaes ii sint necae. Digitized by Google 1395J KR AtiNO MCCCLXXXXIV USQUE \D ANNUM MCCCCLII. i 

1719. BencJiHiis XlJIJohanrti Gersoni canceilariam Paris. resen-at. ■ 

1395. Aprilia 13, Arenione. 

Dilecto filio Johanni de Gersono decano ecclesie Sancti Donatiani Brugensis Torna- 
censis diocesis, niagistro in theologia, salutem et apostolicam benediclionem, Litlerarum 

scientia Ciim itaque nuper de persona dilecti filii Petri electi Aniciens. ecclesie Aniciens.' 

tunc vacanti auctoritate apostolica duxerimus providendum, preficiendo ipsum eidem ec- 
clesie in episcopum et pastorem, et propterea cancellaria ecclesie Parisiens,, quam idem 
Petrus tempore provisionis Iiujusmodi oblinebat proul obtinet per niuntis consecrationis 
eidem Petro iropendenduni vacare speretur, nos voientes libi premiasorum meritorum tuo- 
rum intuitu gratiam facere specialem, cancellariam predictam, cmn illa ut prefertur aut 
per iapsum temporis de consecrandis episcopis a canonibus difHniti vel alias quovis inodo 
preter quam per ipsius Petri electi obitum vacare contingeret, conferendam tibi cum omni- 
bus juribus et pertinentiis suis, etiam si dispositioni apostoHce specialiter vel generaliter 
reservata existat, motu proprio non ad tuam vel alterius pro te nobis super hoc oblate 
petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate donationi apostolice reservamus, 
districtius inhibentea venerabili fratri nostro episcopo et dilectis fiiiis capitulo Parisiens. ac 
illi vel illis ad quero vel ad quos ejusdem cancellarie collatio, provisio, presentatio seu 
quevis alia dispositio perlinet communiler vel divisim, ne de dicta canceilaria contra reser- 
vationem nostram hujusmodi disponere quoquomodo presumant,... Nos enim, si cancel- 
laria ipsa dignitas vel personatus existat, aut curam habeat animarum, tecura ut decanatum 
ecclesie Sancti Donatiani Brugens., qui dignitas in eadem ecclesia existit, ac parrochialem 
ecclesiam de Campellis iii Bria', Tornacens. et Parisiens. dioces., quos canonice obtines, una 
cum dicta cancellaria, eliamsi ad eain et dictum decanatum consueverit quis per electionem 
assumi ac eidem decanalui cura immineat animarum, retinere, generalis Concilii et quibus- 
cumque aliis constitutionibus apostolicis et statutis .... contrariis nequaquam obstantibus, 
libere et iicite valeas, motu simili de uberioris dono gralie dispensainus, proviso quod 
decanatus, cancellaria et parrochialis ecclesia predicte debitis non fraudentur obsequiis et 
animarum cura in parrochiali ecclesia et decanatu ac cancellaria predictis, si qua illis 
imminet, nuliatenus negligatur, Volumus aulem, quod infra unuin annuin a tempore asse- 
cutionis hujusmodi computandum cancellariam, si dignitas vel personatus ut prefertur 
existat ac ei rura immineat animarum, aut decanatum vel parrochialem ecclesiam predictos 
pro alio beneficio cuin aliis compatibilibus permutare, alioquin decanatum, parrochialem 
ecclesiam vel cancellariam hujusmodi, quem vel quam extunc vacare decernimus, omnino 
dimittere tenearis', NuIIi ergo, etc. Datum Avinione id, Aprilis, pontificatus nostri anno 
primo. 

Re^, Aven. Bened, XIII, vol. VI, fol, 89. — Ifaid. ; » In eodem modo, dilcctia filiis nbbaU monasterii Sancle Genoyefe Digitized by Google 8 CHA.HTTILAHHIM UNIVERS. PA.HIS. [1395 

Parisiens. et decano SancU Agricoli ATinion. ac Johanni de Marjonno cunonico Silvoncctetis. ecclGsinrum. — £xcquuta vj id. 
jDTiii, anno primo. R. de Valle. » 

1. Polms d'Ail1y, cancellarius Paris., April. 2, an. 1395, a Benedicto Xlll Ct cpiscopuB Aniciens. (Rcg. Aven., toI. I, 
fol. 17S). Cf, Chartul., III, p. 259, not. 33, — 2. Ma. : s Campelli sinLeria ». — 3. An. 1395, Jul. 12, Benedictus XIII canceU 
lario Paris. pro tcmpore perniisit quoddam beneficium eccles. in dioecesi yel civiiate Paris. ncceptare, cujus fruclue annui 
valorem eentum libr. turon. parv. non eicedunt, — dum tamen nan git canonicntus et praebenda eccl. cathedraiis, — quia 
cancellaria Paris, pancis redditibus dolata est (Reg. Aven. Bened. XIII, vol. III, fol. 334 : l Si dignitales u). Paroch. tainen 
ecclesiam postea dimisit (Reg. Lat. Joh. XXIII, n° 145, fol. SGO). 1720> Vniversitas injuriam magislro Dominico Zoutre, et Johanni Hains, Marco Zoutre sckolaribus a tribus 

sergentibus illatamj posiulat a curia parlamenti puniri. 

1335. Janii 14, Parisiia. 
Lundi xiiij* jour [de Juing]. 

Entre rUniversit6 de Paris et maistre Dominique Zoiitre, Jehan Hains, Marc Zoudres, 
estudians A Paris, demandeurs d'une part, et Jehan Renart', Jehan k la Teste et Jehan Bil- 
leron, sergens du roy ou Chastellet [d'autre part]. Dient les demandeurs que ilz sont gens 
de bonne vie et que les demandeurs estoient al6s a la porte Saint Denis pour parler au 
messager de Flandrez, et en parlant a un varlet, les ii[i] sergens, sanz ce qu'ilz eussent 
meffait, ne eussent aulcunes arinez, 8'adrec6reiit a eulx en les appelans « garcons » et que 
« ilz faisoient les maistres », et de fait les prindrent pour rnener en Chastellet, et avec ce 
aprfes plusieurs paroles injurieuses les menferent en Chastellet, josoit ce que maistre Domi- 
nique requist que il feust mis en un hostel et que ilz s'enformassent, et les men^renl en 
feranl de leurs calochez, et depuis ont est6 renduz a roflicial chargiez de la bateure d'uii 
homme, inais Pen ne scet qui, Si concluet a amende honorable, que de Ghastellet niis il 
soient meuez pour faire amende et aiissi en plaine assambl^e, une torche en leur inain, et 
en l'6glise de Paris et de la menez en Chastellet et tiengnent prison jusque i satisfaction 
et a amende prouffitable et dommages interescz el despens. Les sergens vendront en per- 
»onne jeudi prochain. 

Arcb.nat. Paris., Xi* 1477, fol. 55!|X. » Jun. 22 curin parlamenti iniormatlDnem fieri jubel (ibid., fol. 55S»). 
1. Hoc nomen add. supra lineem. 1721. Capitulum generale Cisterc. anniversariam pro dudum defuncto Guillelmo Curti^, ijai ecclesiam S. Ber- 
nardi Paris. collapsam reparavit, quinque millia /lorenorum ad emendos reddiius misit, librisque librariam 
S. Bernardi insignivit aliaque in boaum Collegii fecit^, die obitus Jan. il^ quolibet anno ibidem celebrandum 
esse statuit. 

1395, SBptemb. 12, Cislercii. 

MABTtKE-DuRAND, Thes. nov. anecd., IV, 1530. 

1. An. 1361. Jun. 12 (Arch. Val. Oblig., n" 35, fol. B}, defuncto. Vid. de eo Chartul., II, imprimis p. 253, nol., ubi in 
teilu de ecclesia inchoanda; p. 450, not. — 2, Cf. Chartul., III, n° 1400. — 3. Legas : o Jun. 12 b. Digitized by Google 1395] ANNO MCCCLXXXXIV USQUE 1722. Magisl s facuUatis medicinae a 139S, Navemb. 4. Pai-isHa. Anno Domini M°GCC" nonagesimo quinto, die jovis post festum Omniuin Sanctorum, 
que fuit quarta dies mensis Novembris, inceperunt iectiones suas magistri qui hic inscri- 
buntur : Mag. Thomas de Sancto Petro'. 

— Guillelmus Boucheni^. 

— Johannes de Beliomonte*. 

— Itadulplius de Herpis^. 

— Martinus Gazel. 

— Petrus de Aussonno. 

— Henricus Crevessac. 

— Thomas Blanchecappe. 

— Johannes Voignon^. 

— Albericus Divitis^. 

— Johannes Richardi. 

— Johannes Comilis. 

— Bonifacius de Sannevierez*. 

— Johannes Plumion'. 

— Bichardus de Baudribosco, 

— Georgius de Castro. Camment. fac. med., 
praeler Bequenles vid. ad n™ Mag. Johannes Leporis*. 

— Thomas Lemauge. 

— Honoratus [de Puteo Villari]». 

— Guillelmua de Senonis'''. 

— Johannes Parvi. 

— Henricus Piiati. 

— Johannes Tanquardi. 

— Petrus de Valiibus*< . 

— Petrus de Gastanea. 

— Epdius de Dulendio. 

— Johannesde Marla'*. 

— Radulphus Prepositl. 

— Johannes de Fontanis. 

— Johannes du Martroy. 

— Badulphus Blanche*'. 

- Hov, 6 decanus electus esl Petrus dc Vallibus. - 1740, 1. De ec et plerisqne scquenliutn vld. Charlul., IIT. — 2. c Guillaimie Boucher, i. e. CBrniGcia, et Jelian de Beau' 
monl » nominatilar inter pliysicos a Ludovico duce Aarelianensi mercedc conductos an. 1402 ap. de Laborce, Duts de 
Bourgogne, Preaves, III, p. 199. — 3. Radulptius de Harbis burserias collcgii Lnudunensis meiriotatur an. 1373; principalig 
ejusdem coIle^'i an. 1386, Iterum nn. 1387 (Ari-h. nnt., H. 28031). — 4. De ipso Chartul., III. Canon. Pnris., on. 139H ad 
ptesbyt. ordinem promotus est. (Arch. nal. Paria., LL lOSf, fol. 419). — 5- Albericus Divitis, de quo vid. ChaHuL, III, fuit 
etiam pracurator vel principalis damus ac collegii Bcolariuni Laudun. Paris. fundaloruDi, sslteni aa. 1381-82, 1385-86 (Arch. 
nat., H 2803')- — 6. I. e. de CheneTiires, ut aliquando invenitur, e. g. Comm. fac. mcd., l, p. 51. — 7. Johannes du Ploys, 
bI. de Plonimiono, de quo in Chartul., III, an. 1378 Febr. 13 receptus fuerat bursarius in coll. Laudun. An. 1388, jsm mogi- 
ster in medicina, bursam artislaTUiu adhuc in eodem collegio obtinebet, quam mox reliquit (1389, Jan. 24) quia o suum comple- 
Terat septennium u (Arcb. nat., H 2803'). — S. « Jehan Le Lievre, physicien du dnc d'Orl«Bns i> ann. 1400, 1408, 1415 occurrit 

ap. DE Labobde, l. c, p. 195, 243, 267. — 9. tr De PullieTillers » add. m. recont 10. Idem qui alias Tocatur Guillelmus 

Pelliparii. Vid. ad an. 1403, Ocloh. 1, — 11. n Pierre de Vaux, physicien de Monseigneor le duc d'0rI6nns... et de la duchesse 
9on «pouse s an. 1397-1415 sallem invenilur ap. de Laborde, l. c, p. 142. 263, 2G8. — 12. tc Jehan de Marle n an. 1394, 
Moii 16, pecuniam accipit a duce Aurelianensi. Cf. de Labobde, l. c, p. 87. lUedicus etiam regis, can. Laudun. et can. sacrae 
capellao dicitnr ad an. 13S3-85 in rej^stro computi [Arcb. nat., H 2303<) collegii LaudunensJs in qiio bursarius luerat et priQ' 
cipnlis SBltem an. 1358-59. At non de illo jam agctur. Namque Ires Jobannes de Marla in eodem registro memorantur. Praeter 
celebrem illum Joh. [Jarbe] de Marla (cf. ChartuL, III, p. 250) inveniunlur an. 1381 : <> Joh. de Marla minor, receptus loco 
Johannis de Msrla majoris. Job. de Marla major, receptus ad bursum medicinne toco ma^. Joh. Baudaille ». An. 1338 
Aug. 18, Job. de Sancto Clemente scu potius « Clemenlis ii de Msrla (id est major) licent. in arlibus, receptus fuit ad bursas 
medicinales loco mag- Renerii LaGorge; an 1394, Nov, 33, Jah. de Marla, mag. in arl. ctmedii;., principalis collegii LauduD. 
clectus est. De quo hic et infra mentio fit; vid. ad an. 1403, Jal. 14. — 13. Rad. Blanche novitBT reCBptns ad baraam sn. 1387 
in coll. Laudnn. (Arch. nat., H 2803»), .procnrator nal. Picard. nn, 1390 {ChartuL, III, n" 1579, not.). ***« Chart. Unio. Paris. IV. Digitized by Google lU CHARTULARIIIM UNIVERS. PARIS. [1395 

1/23. Faeullatis medicinae bona tibrit/ue iri manus decani Petri de Yaltibus remUtuntu.r. 

I39S. Noremb. 22, ParisHa. 

Die xxija ejusdein mensis recepi a venerabili el discreto viro magislro Johanne Voy- 
gnon, regeiite in facultate medicine Paris. et predecessore meo decano, de bonis facultatis 
ea que secunlur' : 

Primo papirum aliam, immediate precedentem, quinque codicescontinentem-; 

Item scrinium magnum tacultalis; 

Item aliud papirum in quo continentur llttere et privilegia multa facultatls; 

Item Ahrefiaciones synonimorum Januensis'; 

item Tractatus de tiriaca^ ; 

Item translacionem carpinatam es 5" CoHiget Averrois'; 

Item statuta antiqua facultatis; 

Item Exposiciones antiquas super partes A.vicenne, in papiro; 

Item secundum et tertium Ganonem Avicenne, in eodem volumine; 

Item Concordancias Johannis de Sancto Amando*^; 

Item duas laietas facultatis in quibus sunt plures littere facultatis; 

Item librum Hebe Mesue^ de simplicibus medicinis, cum Practjca ejusdem ; 

Item Antidotarium clarificatum'*; 

Item unum volumen magnum, in quo continentur plures libri Galieni; 

Item diias claves, unam de scrinio. in quo est sigillum Universitatis, in Navarra existenti, et aliam de scrinio 
magno facultatis. Ilem sex alias claves; unde sint nescio. 

Item magister Guillelmus Boucherii habet Concordancias Petri de Sancto Floro*, Antidotarium Albucasis el 
Totum continens Rhasis in duobus volumlnibus'", in vadio xaij francorum ut continetur in aLia papiro, in deca- 
natu magistri Richardi de Bodribosco. 

Item magister Johannes de Bellomonte habet calicem cum patera argentea et repositorio de corio in quo 
ponitur; et habet similiter in vadio pro vj francis, ut habetur in alia papiro, in decanatu magistri de Bodribosco. 

Ilem duas cedulas, sigillo reclorie sigillatas, quibus rector nomine Universitatis fat«tur teneri facultall in 
xxij francis. 

Comineiit. fac. med., t. I, p. 1- — Vallet de Viriviij.e, Hist. de Vinstr. pvbl. en Europe, p. 362; Jour»*in, n° 928; 
A. Framkijh, Anciennes biblioth. de Paris, II, p. 18. 

1. Similem sjngTapham quotanDia decanus recens electus de bonis fae. med. dabat. nisi qiiod unus vel atler magister 
aliquos libros detinebat. — 3. Quot registra rac. med. amissa sint incertum est. Hie de quinque codicibua agitur, aane mule 
consutis et una cbarta involutls. An. 1407 decanus Casson testatur se recepisse « papirum istam precedentem u ; an. 1409 l'vo 
Levis adnotat n duas popiros antiquos; item papirum presentem »; an. 14E0 deconuB oit « duas papiros t. Tiulli eorum in 
mentem venit tam pretiosa documenta describore. — 3. Sinion Januenais (1370-1303), medicus papae Nicolai IV. Sjnonyma 
mediciuoe sive Clavis sanntionis snepe typis edita saut ub an. 1473. — 4. Verisimiliter traclatus qui invenitur in Aristotelis 
opp. cum comraentario Averrois (Venet., 1560, 8°, t. V). — 5. CoUiget, sive Kitfib el-Kollijjfit, i. e. Liber aniversolia de medi- 
citio, in septem parlibus distributns. — 6. De Jabanne de S. Ami 
Gesch. der Medicin, 3 ed., I, p. 667. — 7. I- e. Mesne junior, au< 
■atus. — 8. Kicolai Myrepsi. — 9. De Pctro Guas de S. Floro, u 
Dot. 18. In .Ircb. nat., MM 266, fol. 170, refertur una ■ Quillance 
se a Guillelmo Carni£cis 48 francoa recepisse occaEiane libroru 
Flori 8 invadiatorum. — 10. Celeberrimum [uit iatud Kasis eiemplar ei eo quod Lodovico XI regi Franciae commodatum 
foit (vid. Fbanklim, Andennes biblioth. de Paris, U, p. 22-34). Destructum putatur; al, si forte alicubi jaceat, ul reco- 
gnoscatur facile, hic adnotabimus quemdam decaaum diligentiarem qoam caeteri on. 1455 ecripsisse : g Secunda pars 
COTtCinentis incipiens libro decimotercio, et incipit in principio Becuodi lolii armoniaciini sigia et in penulUmo folio finit 
n gariofitaium, et est in uuo volumlne o (Comm. fac. med., t. II, p. 141). Primum exeniplar versionis latinae a mag. 
2. saec. XI, tolies latina lingua in bibliotbeeis ver' 
icina Paris., vld. Chartul., III, imprlmls p. 631, 
ile la tac. du devnier Avrll 1397 x qua confiletur 
a n Tolum contlnens v et o Concordantiae Sancti Digitized by Google 1396] AB A.NNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCLII. H 

Parrsgio jndaea factae ct a rege Jerusutem Siciliaeque Carolo V missaiD, supereat in Bibl. nat. Pari;. lat. 6913; de quo ege- 
runt P. DuRKiEu in Gaieile archeologique, 1886, et Aem, Chatelain, Notict mir un ouvrage de m^decine omi de minior- 
(«m (Ivnpr. ponr le mariage Availe-Bossereaii, Sjuin 1886). Denique jam Aizinias {Charttil . , III, p. 46, nol. 7) oliud exemplar 
Continentis in msa. 126-127 Bibl, OniTersitalis Paris. a 1724. Liceniiati irt faeuitate theotogiae. 

An. 1395. Pamiis. 

Mag. A.damus CarriiQcis alias Boucliei'. 

Fr. GuiUelmus de Be\ilk', Aug, 

Mag. Johannes de Villaribus. 

Fr. Laurentius* abbas de Bello Pralo, Gisterc. 

Mag. Petrus Fleurye. 

Fr. Guillelmus Ferreoly, Minor. 

Mag. Johannes de Austria^. 

Mag. Flamlagus du Martroy. 

Fr. Johannes Noblet, Carmelita. 

Fr. Johannes de Calmis, alias de Gbaumes ', Aug. 

Fr. JotiannesGardis, Minor. 

Fr. Eustachius le Grant^. Carmelita. 

Fr. Johannes Brixeus^, Minor. 

Fr. Robertus Egidii, Cisterc. [j4] 

Bibl. nnt. Psris,, ms. lal. 5657", fol. 11. — De plerisque jam in Chartul., III. 

I.Ma. add.t.alias d'AbbevilIe ». Arch. nat. ParJs., J 517,0° 158 : . Boiville ». — 2. Laurentius de Rua.abbas Beriiprati 
ab an. 1390. Vid. Chartul, III, n° 1604. -- 3. Adjungitur : o dicilur Joh. Alberlus de Auslria u. Ast nominatur ; Jobonnes 
Mullechner de Austria, de quo in Auctario, t. I, Index, p. 965. Tarde ad niagisterium peiyenit, et quidem solum an. I39S 
(1899?), npm eodem anno, Martii 1, conGletur, se a cambelluno dncis Anrelianens. 20 fruncos aureos reccpisee, a pour 
faire ma feste en ILioIogie » (De LiBOBDE, Les ducs de Bourgogne, III, n" 58761. Revora in ms. 5657' scribitur, enm an. 1398 
incepiase. — 4. Ma. : <.ChaumurB. Corr. ei Areh, nal. Paris,, J 517, n» 173. — 5. Ms. : b Aehardy ». Vid. CAartuI., III, p. 397 el 
nol. 26. — 6. Ms. ;< Grandye». Corr. ex Arch. nal. Paris., J 517, n° 151. Iste eat eeleber Euslacbius Pavill; seu de Pavilliaco, 
de quo in AUCtar., t. II, p. 112 et l50, not., et pluries infra. Longe postea, post an. 1411, iste Eostacblus de PaTill^, i a. 
theol. celeherrimus et veritalia fumosissimns predicalor, vir quippe opere et sermone conspicuus... cujus doctrina saluber- 
rima... mullorum animoa in viam eterae patrie conducil ii, ut Universltas tunc ad quemdam ecripsit (Martii :ivij), a fr. Bar- 
tbolomaeo de Roqueli, vicario generali Johannis Groesi, intolerabili vexatione exagitabatur et ad Capitulum generale citatuB. 
Com essel aegrotns et suppositum Universitatis, ejus causa Farisiis coram judice decidebatur (Arcb. nat. Paris., M 65'', a." 131]. 
— 7. Seu II Brisse s>, de quo in Chartul., IIL 1725. Ad examen licentiandorum in medicina Johannes de Pisls iixoratut admitlendiis sit necne, magislri fac. 
med. inter se dissenliunl. 

1396. Februar. 13, Pariaiia. 

Die dominica que fuit xiij* Februarii, quia die sabbathi precedenti nullam habueram 
conclusioneni, fuit facultas congregata in Sancto Maturino siiper duobus articulis : priinus 
fuit ad ordinandum de bachalariis ad examen pro licencia admittendis. Fuerunt xiij bacha- 
larii ad exainen admissi, videlicel : Johamies Simardi; magislri Johannes Belardi, Stephanua 
Garnerii, Geraldus de Lingonis, JohaTines Fusoris', Marcus de Mediolano, In artibus magi- 
slri, Gallici; magistri Egidius Herbaudi, Johannes Cocineal, Picardi; Johannes de Roda, Digitized by Google 12 CIIAHTULARIIIM UMIVERS. PARIS. [1396 

.Robertiis de Sancto Gerinano, Philippus Herpin, Robertiis Veteris, Norniiinni, et magister 
Joliannes de Pisis', Gallicus, 

Et est notanduni quod fuit controversia de predicto magistro Johanne de Pisis, eo 
qiiod, ut dicebatur, nxoratus est. Tamen perlectis statutis que jurare debent bachalarii 
autequaui cancellario presentantur, et quibusdain aliis, sciHcet illo quod juratur a bacha- 
lariis ad lectiirain siioruin cursuum admissis, videlicet quod non sunt uxorati neque cirur- 
gici inanualiter operantes; itein alio, quod quidem continetur inler statuta tangentia 
magistros, bachalarios et scolares, videlicet quod nullus uxoratus, durante matrimonio, 
admittatur ad legendum : visum fuit inajori parti magistrorum presentium quod ex quo, 
dum fuit bachalarius et perlegit suos cursus et frequentavit per duos annos dispulationes. 
et illo toto teinpore uon fuit uxoratus, licet modo essel, non ppopter hoc ininus debet ad 
examen cum aliis adinitti et cancellario presentari, attento etiam quod non sunt aliqua sta- 
tuta que habeant jurare hachalarii antequam caiicellario presententur ad contrarium. Aliqui 
tamen contradicebant, dicentes quod ex illis duobus statutis supradictis sequitur satis clare 
quod non potest admitti; et ideo quantum erat in eis interimebatur, etc. Et fuerunt pre- 
sentes huic congregacioni magistri Thoma de Sancto Petro, Guillelmus Boucherii, Johannes 
de Bellomonte, Radulphus de Herpis, Johannes Voignon, Johannes Richardi, Johannes 
Gomitis, Bonifacius de Sanneviferez, Georgius de Castro, Johannes Leporis, Honoratus de 
Puteo Villari, Henricus Pilati, Johannes de Marla, Johannes de Fontams, Johannes Du Mar- 
troy, Radulphus Blanche, elc. 1726. Facuitas medicinae Thomae Brom sex annos, per quos tn Univ. Oxoniensi medieinae studuit, /iro iribus 
annis de speeiali gratia admitfit. 

1368, Febraar. 21, Parisiia. 

Die vero 21» ejusdem [mensis] niagistris convocatis in nonis Nostre Doinine ad viden- 
diim probacionem temporis sue audicionis in doino inea, probaverunt per inodum infra 
scriptum, presenlibus magistris Johanne de Bellomonte, Radulpho de Herpis, Alberico 
Divilis, Bonifacio de Sanevi^res, Johanne Plumion, Johanne Leporis, Thoma Le, Mauge, 
Johanne de Alarla, Johanne de Fontanis et pluribus aliis magistris regentibus ejusdem 
facullatis. 

El primo, magister Johannes Petri probavit de tempore sue audicionis 33 menses cum 
dimidio, sine anno presenti. 

Secundo, Thoinas Brovn, magisler in artibus, ut dicil, pro probacione sui temporis 
quoddain instruinentuin in Anglia confeclum, inanu cujusdam notarii vocati Johannis 
Rampton, Wintoniensis diocesis, apostolici notarii, signatum exhibuit, in [qao] cavetur. Digitized by Google 1390] AB ANNO MCGCLXXXXIV USQUE AD \NNUK MCCC 01.11. 13 

quod dictus inagister Thoinas sex annis cum dimidio audivit medicinam in studio Oxo- 
niensi,. ut idem magister Thoinas asseruit in presencia dicti notarii, et tunc oslendit per 
cedulas in Oxoniensi studio fieri solitas de tempore audicionis studentium, ut apparebat, 
quas idem notarius vidil, iegit et palpavit, Et quia facultas alias de speciali gracia sibi 
concessit qiiod medietas [temporis per] quod poterit legilime probare se audtvisse in alio 
studio generali sibi computaretur, etc, attamen quia islud instrumentum magistris pre- 
sentibus non faciebat fidein plenam, quia ignorabant an siipra nominatus Johannes esset 
notarius : volenles secum generose quantuin poteranl agere, admiserunt ipsum ad examen 
pro bachalareatu, sic tainen quod de tempore predicto lenebitur fidein facere per litteras 
patentes sigillatas sigillo facultatis medicine predicli studii aut Universilatis. Neque aliter 
sibi aliquid coinpuiabitur de predicto tempore cum veniet ad licenciam. 1727. Universilas Paris. interiiicit, ne facaltas uUa vel natio rotulum ad papam mitlere praesu 

1366, FebruariiSS, Pwlsiis, Universis presentes litteras inspecturis universitas magistrorum et scholarium Pari- 
sius studenlium, salutem. Reruni omnium condllor.... Altendentes itaque quain pulchrum, 
debitum et necessarium est servare pacem, tenere ordineni, quamque' periculosum et grave 
est in hiis vel negligentes existere, vel incautos, prehabila matura et sepius digesta deli- 
beratione pro nostre Universitatis pace, honore et stabilitate in modum qui sequitur, ordi- 
navimus statuenda et perpetttis temporibus observanda, videlicet, ut, nisi de consensu et 
licentia Universitatis, nulla facultas, nalio, collegium seu cetus vel congregatio scolarium 
vel graduatoruin in eadem pretextu seu nomine gradus vel scolaritatis obtentorum in 
eadem, rotulum seu supplicationes per inodum rotuli ad summum pontificem qui nunc est, 
vel pro teinpore erit, mittant vel per quoscunque milti procurent. Nam si sic licerel sin- 
gulis, non requisilo consensu totius Universitatis, sufficientiorum et bene merilorum honor 
preriperetur a minus dignis et temerariis, ac per hoc ordo debitus perturbaretur, et scan- 
dala ac dissensiones in lotius Universitatis prejudicium generarentur. Quod ne fiat, nobis 
est districtissime precavendum. Quocirca oinnibus nostre Universilatis juratis presentibus 
et futuris, cujuscunque status aut conditionis existant, districte precipimus et inandamus, 
quatenus talia facere non presumant, et facere volentes si sciverint, denuncient stalim 
rectori, qui est vel pro teinpore erit, quatenus reniedium adhibeatur opportunum. Quod si 
aliqui proprii juramenti immemores seu contemptores hujus nostre ordinationis, contra- 
rium fecerint, sciaiit se a nostre Universitatis consorcio privandos et resecandos; et si 
jurati fuerint, perjuros et infames declarandos, ad alias nichilominus penas juxta qualita- 
tem uriminis processuri. Ut autem hec noslra ordinatlo et statutum inviolabiliter obser- Digitized by Google 14 CHAMTULARIUM UmVEHS. PARIS. [1396 

vetur, et iie aliquis ejiis pretendere valeatignorantiaiii, voliinius ut inscribaturlibris singu- 
larum racultatum et nationum, et a siiigulis gradiini recipientibus observari jurelur, Datum 
in congregatione generali apud S. Maturinum super boc specialiler celebrata anno Domini 
M GGG nonagesimo quinto, xxij* Februarii, 

Mqs. Britonn. ms. »dd. 17304, fol. 103. - BulaeUS, IV, 755,— Ad hoec vid.Auctar., t. 1, p. 715, nol, 3. Cactera «pli- 
cabuntur in Chartul., t. V. 1728. Lieentiati in facultate medieinae. 

1398. Fabruarii 24-25, Pmsiia. 

Die 24 ejusdem inensis, magistris regentibus facullatis convocatis solempniter per 
bedellum apud Sanctum Malurinum, ut moris est, hora tercia post meridiem super 
duobus articulis, super facto bachalariornin in precedenti congregacione, que fuit die 
xvij" Febriiarii, ad examen pro licencia admissorum, qui jam per singulos magistros exa- 
minati fuerant, vel saltem ipsi magistros contemptaverunt de examine, scilicet ad ipsos 
ulterius ad licenciam admittendos, et ad ehgendum magistros sub quibus sunt Ucenciandi 
el incepturi. Secundus articulus fuit super suplicationibus et injuriis. De primo delibe- 
ratum fuit quod 12 uumero ad licenciam admilterentur et presentarentur cancellario; 
13"'' vero, videlicet magisler Johannes de Pisa, non fuit admissus', obstaiilibus aliquihus 
slatutis, ut visum fwit inajori parti faoultatis. Alii vero 12 elegerunt raagistros per inodum 

qui sequitur, post juramenta preslita per eos, ut moris est 

In crastinum vero de mane, circa horain decimam, fuerunt presentali cancellario, pre- 
senlibus magistris Guilielmo Boucherii, Johanne Leporis, Johanne de Fonlanis et me, 
magistris regentibus dicte facullatis.... 

Sequitur ordo observalus in licencia bachalariorum cancellario per faculialem pre- 
.sentatorum : 

i"» Mag. Jotiannes Fusoris, a^ sol. 
jus — Marcus de Mediolano, »4 sol. 
3"" — Joii. de Roda, i8 sol. 
^us „ joli. Belardi, 34 sol. 
5iis _ Robertusde S. Germano, a4sol. 
fini — Egidius Herbaudi, a4 sol. 
,ju6 _ Philippus Herpin. aj sol. 
8"» — Geraldus de Lingonis. 18 sol. 
gus — Stephanus Gamerii, a4 sol. 
10'» — Johannes Cocinelii, ai aol. 
II"* — Robertus Veteris, 34 sot. 
is"' Dominus Johannes SimaTdi, a4 sol. 

Cbmin. lac. med., t, 1, p. 7. — Jourdain, n" 328. 

1. Poslea tamen mogislei' regens fuit etiamque dBcanas rBtultotis on. 141 1, Kot. B, eleetus. Vide infra. Idem opera- 
tiones chirurgicas fociendo dilficultnles iterum cum facuUate babuil; vid. ad an. 1408, Jun. 9. Digitized by Google 1396] AB aNNO MCCCLXXXXIV USQTJE AD ANNUM MCCCCLir. 15 

1729. Facahas medicinae jubet bonetos el chirothecas magistris asianiibus ad principium a candidalis debi- 
tas non distrtbui, priusquam ea deeanus visitaeeril approbaveritque. 

139S. Mwt 24. PcrMs 

Die vicesinia quarta ejusdem mensis posl missam facullatis, facultaie sufficienler vocala 
per bedellum super duobus articulis, primus ad eligendum examinalores pro termino 
Pasche ; 2"' super supLicationibus et injuriis. Quantum ad primum, fuerunt elecU magistri 
Johannes Comilis, Pi[cardus]; Bonifacius, Gallicus; Richardus de Bodribosco et Petrus de 
Castanea, Normanni. Quantum ad 2"", conquesli sunt plures magistrorum presencium quod 
magister Johannes Fusoris', nuper in suo principio non fecit debitum suum de dandis 
bonis bonelis et cirothecis magistris astantibus suo principio, sicul lenetur; quod eciam 
visum fuit facultati non esse honestum. Propterea ordinavit pro tunc facultas quod satisfa- 
ciat quibus non satisfeceril, etc, et quod amodo nullus bedellorum audeat magistris ali- 
quibus cirothecas vel bonetos presentare, nisi fuerint per decanum nomine facultatis visi- 
tati et approbati, leste sigillo parvo facultatis; et si de cetero decaiius aliquis acceptet non 
acceptandos, punietur secundum arbitrium et ordinacionem facultatis, 

Comm. fHc. med., t. I, p, 8. — JoilFiDAIN, n» 928. 

I. Principiaverat Hart. S3 sub magistro Guillclmo Boucberii. Verisimiliter fscultati satisfecit! nam mene. Noveinbr, 
ejaadem anni in1«r mag. regentes facultntia mcil, inienitur. 1730. Capitulum Cluniacense approbat decisionem visiialoris collegii Cluniacens. Paris., qui alitfoos sckolares 
mansione priravit. 

1396, April. 23, Cluniaci. 

Prior de Volta visilavit Parisius collegium scolarium Ciuniacensium, inter quos scolares 
est magna dicessio et contemptio, in lantum quod nolunt obedire regenti collegium. Dictus 
vero prior de Volta privavit mansione sua Petrum de Verduno scolarem, eciam privavit 
scolarem de Nogento mansione sua, quia fuit scolaris per decem annos, et nichil scit neque 
profecit in sciencia, qui appellavit et petiit apostolos. Dictus vero prior assignavit ei proxi- 
mum CapilHlum generale ad dandum sibi apostolos. Diclus prior de Volta citavit Bartho- 
loineum de Matiscone ad diem nonam Julii corain domino abbate Cluniacensi' super con- 
tentis in cilacione specialiter, quia est bricosus. Eciam citavit Verdonem de Uris ad diem 
xiiijam iTiensis Maii corain illo et super illis qiiibus dictus Barlholomeus. Difiiniunt diffini- 
tores quod dominus Cluniacensis in predictis provideat secundum beneplacitum sue dis- 
crecionis, omnia ordinata per visitatores approbantes et rata el grata habentes. 
Bibl. naL PoriB,, ms. lat. nouv. ucquis. 2263, fol. 89. 

1. I. e. Abbas ClDniaceni., Joh. de Coeaao (non conrumlendug cum praodecessore Jacobo de Geusanls, de quo ChartuL, 
t. III, p. 316, not, 5), ab an. 1383, Aug. 7 (Re^. Aven. Glement. VII, toI. XXIX, fol. 149). Digitized by Google 1(7 . CHARTULARltlM UNiVBRS. PARIS, LloyO 

1/31. Assignationes baccalareorum Ord. Praed. pro studio Paris. 

1396, eirca Maii 21. Claromonie. 

Assignatiiiis ad legendum Senlentias Parisius pro anno presenli fratrem Albertum Ro~ 
berti' de provincia Francie, cui substituimus fratrem Joliannem Stephani de eadem provincia 
in casu,in quo ipsum contigerit impedirj, Ilem ibidem pro primo anno extraneis debito ad 
legendum Sententias assignamus fratrein Johannem de Merula de provincia Tholosana, cui 
suhstiCuinius fratrem Johannem de Lacii de provincia Provincie. Item pro secundo anno 
extraneis debilo, quantum nostra interest. assignamus ibidem ad legendum Sententias fra- 
trem Johannem Stephani. Itein ibidem pro secuudo exiraneis debito, quantum nostra inte- 
rest, disponimus ad legendum Sententias ibidem fratrem Raymundum Burgeti provincie 
Aragonie, Comittimus autem provinciali Francie, quod de auctoritate nostra ibidem de 
biblico idoneo valeat providere, 

Fraguenta Capp. general Ord. Praeil. ad Oril, Praed. pcrlinentia. — lala et scquenlja fragmenta, ul omnia in tam. III 
ediln, sacc. 18 desumpta erent e manuacripto olitn in i^onTGDla S. Catharinae 6arcinonens. servata, sed nunr deperdito, nani 
liber manuacrtptus Cspp. generol. in Bibl. UniTersitalia Barcinonens. 1, 111, 1G, CDnserratUB eolum uaque ad an. 1348 capitula 
continet, 

1. Iste et sequens jam an. 1388 et an. 1391 assifrnali erant pro Sententiis legendia (vid. Charful, III, ni» 1647 et 
1594). Propter Iil«in inter UniTersitatem et Praedicatores ad lecturam minime perrenerant. Iterum an. 1403 assiKnantur (vid* 
n" 1777), eodemque solum anno lecturas incipere polaerunt. Vid. ibid. ].732> Caroltts y/ a lallia, oecasione nupliaruni filiae suae Isabellae cum rege AngUae imposita, eximit omnes 
magistros et vere studentes, bedellos, librarioi, Hiuminatores, pergamenarios aliosqne Universifatis Paris. 
servitores Jam aliorum tributorum expertes. Donn^ a Paris le ii' jour de Juin Tan niil CCC 1111"* et seize et de 
nostre regne le seizesme. « Oye avons ». 

1390, Juo. 9, Parisiis. 
Arch. nat. Paris., Y 2, fol. 128". — Ordonn. des rois. VIII, p. 77. 1733. « Rotulas quorundam licentialorum ef bacalariorum Vniversitatis Parisiensis. » 

1394, Oetob, 20-1396, post Jan. 1, Arenione. 

Supplicani S. V. huiniles et devoti oratores vestri licenciati et bacalarii subscripti de 
presenti Parisius studentes, quorunique aliqui legunt etiam de presenti, pro quibus epi- 
scopus Vasetens., nunc V. S. ibidem nuncius, E. S. ipsos recommendando scripsit, quatenus 
eorum peliciones subscriplas sub data et cum prerogativis quas habuissent in rotulo Uni- 
versilatis studii Parisiensis, si rotulum fecissent', ad exaudicionis gratiam admittere digne- 
mini de gratia speciali, 

Et primo Johanni Kaeruan, cler, Corisopitens, dioc,. Aurelianis cum rigore examinis lic. in decr.,qui ante 
licentiam hujusnaodi per quinque annos Parisius vel eo circa decreta hujusmodi legit et de presenti in eisdem iH- 

dem studet. Digitized by Google Idgbj AB ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD \NNTJM MCCCCLII. 17 

Item Kicolao Careti, presb, Parisiens., in jure can. lic. ac domini episcopi Parisiens. curie auditori, de canonl- 
catu sub ejcfipcctationc prebendc eccl. Suessioneiis. 

Johanni de Viiianova, clcr. Ti-ecorens. dioc, lic. in decr. Parisius. 

Guillelmo Nicolay. presb. Lingonens. dioc, lic. in decr. et continuo in tlieol. fac. scol., de canonicatu eccl. 
Ti-ecends. 

Jobanni de Jannuplo, presb. Bisuntin. dioc, lic. in dccr., Pari^us stud. in fac. theol. 

Fratri Dyonisio Gadiou alias de Kaerdonar, lic. in decr. Parisius cum rigore examinis, monacho enpresse pro- 
fesso monasterii S. Wingualoey de Landegveneuc 0. S. B., Corisopitens. dioc. 

Fiaciio de Fonte, cler. Parisius lic. in decr. ac stud. Parisius in eisdem. 

Guillelmo Brieucii, presb. Briocens. dioc., lic. in decr. ac stud. Parisius in eisdem. 

Yvoni Henrici, presb. Leonens. dioc, lic in decr., Parisius stud. >n eisdem. 

Guillelmo de Maale, presb. Sagiens. dtoc, bac. in decr., Parisius in quinto anno suc lectute e):istenti. 

Alano Corre, presb. Trecorens. dioc, bac, in decr., Parisius in guinto anno sue lecture existenti. 

Guillelmo de Molis, presb. Lemoviccns. dioc, bac. in decr. Pariuus in tercio anno lecture Gue. 

Guidoni Salomonis, presb. Leonens. dioc, bac. in decr. Parisius in tercioanno sue lecture. 

Herveo Pouchardi, presb. Leonens. dioc., bac. iu decr. in tercio anno sue lecture. 

Fralri Petro Fulconis aiias de Sailis, monacho expresse professo monaslerii Majorismonasterii prope Turon. 
0. S. B., bac. in dccr. in quarto anno sue iecture constiluto. 

Herveo Judei, cler. Leonens. dioc, bac in decr., in secundo anno sue leclure Parislus esistenti. 

Guillelmo Guignardi, presb. Bituriccns. dioc, bac. in decr. in secundo anno sue lecture constituto. 

Johanni Douchin*, presb. Bolhomagena. dioc, bac in decr. In secundo anno lecture Parisius esistenli. 

Johanni Alanon, presb. Trecorens. dioc, bac in decr., in secundo anno lecture Parisius existenti. 

Herveo GaufTridi, presb, Leon. dioc, bac. in decr. in secundo anno lecture Parisius eiistcnti. 

Fratri Bemardo Boudell, presb. can. regulari Ord. S. Aug. expresse professo, bac. in utr, jure, Parlsius in 
secundo anno lecture exisfenti. 

GaufTrido Gallici, presb. Trecorens. dioc, bac. in decr., in secuiido anno lecture Parisius existenti. 

Guiilelmo Accerbi, presb. Trecorcns. dioc, bac in decr., in quarto anno leclure constituto, 

Johanni Vielleti, presb., bac. in decr. et lic, in leg. ac stud. Paris. in tbeol. 

Guillelmo Grangerii de Sinemuro in Auxeto presb., bac. in utr. jure. 

Guidoni de Mebuciaco, cler. Bisunlin. dioc, bac in decr. 

Jolianni Oliverii, presb. Trccorens. dioc., bac. in decr,, qui jura can, Parisius legit per iiy"' annos vel eo circa. 

Gauffrido Oliverii, presb. Macloriens. dioc, bac in decr. 

Johanni Luleli, presb. Cenomanens. dioc. bac. in decr, 

Stephano Cotti, presb., bac. in decr, 

Johanni Songe, presb. Ceuomanens. dioc, bac. in decr. 

Mauricio de S. Paulo. presb. Leonens. dioc., bac. in decr, 

Badulpho Albi, presb. Abrincens. dioc, bac in decr. 

Petro Peponis, presh, Briocens. dioc, bac. in decr. 

Herveo Senis, presb. Corisopitens. dioc, bac In decr. 

Petro Normes, prcsb. Dolens. dioc.. bac. indecr. 

Guillelmo Bozec, presb. Dolens. dioc, bac. in decr. 

Micaeii Nillon, presb. Sagiens. dioc, bac in decr. 

Guillelmo de la Planche, prcsb. Macloviens. dioc, hac, in decr, 

Petro de Wemoribus, presb. Macloviens. dioc, bac. in dccr. 

Jobanni Gat, presb. Gorisopitens. diac, hac in decr. 

Guillelrno .Andree, presb., Corisopitens. dioc, bac. in decr. 

Yvoni de Foresla, presb. Gorisopitens. dioc-, bac in decr. 

Johanni Brieucii, presb. Trecorens. dioc, bac. in decr, 

Yvoni de Mola. cler. Trecorens. dioc, bac. in decr. 

Guillolmo fideline, presb, Briocens. dioc. Ijac, in decr. 

Guillelmo Superbi, presb. Corisopitens. dioc, hac. in decr. 

**«* Ckarl. Univ.Paris. IV. 8 Digitized by Google CHARTULARIUM UKIVERS. [1396 Johanni Hervei, presb. Constantiens, dioc,, bac. in decr, 

Guillelmo Bonrdays, presb. Sagiens. dioc, bac. in decv. 

Pasquero Bonnandini. pi-esb, Malleacens. dioc, bac. in decr. 

Rol>erlo de Stampis, presb. Bajocens. dioc lic. in. leg.^. [5i] 

Item quod si conciirranl in data cum aliquibus aliis ejusdem gradus, quod ceteris 
paribus isti preferantur, et quod in concurrentia bachalarius legens preferatur magistro 
etiam legenti 

Dat. Avinione pro contentis in isto rotulo pro licenciatis in jure terliodecimo, pro 
bacalariis duodecimo kal, Novembris anno primo, ad vacatura post kal. Junii anno secundo. 

tteg. Suppl. Bened. XIII, n° 85, fol. 100^. — Cum He^stra facult. decr, PaHs. solum cum an, U15 seu 1416 incipiant, 
bic rotulds licent. el baccalar. mamenti non coret, An. 1395 ai Gcned. XIJI missus est, UmTerBJtasijUG impedire voluit, quin 
ad pRpum perireniret. Vid. Auctar., I, p. 715, 40 aqq., el p. LKXiii et nat. 7. 

1. Universitas Paris. miuime ratulam ad Benedictum XIII misit (vid. Awctar., I, p. 715, nol. 3, et p. 993), cum tamen 
V, g-. Universitas Anrelianens. an. 1394, Noyemh. 5, rotulum nd Benediclum millendum roncluserit, et anno sequenli, Febr. 16, 
sigillo muniveril (FouHNiEB, StatWtS et privil^gen, etc, t. III, p. 493). — 2. Ms. : 8 Donobin », Infrn n° 1790 ; < Doucini J), 
— 3. Poslea tormulse plurcs sequuntur. 1734. « Rotulus quoruiidam nobitium Ucentiatorum et baealariorum studii Parisiensi 

1394. Oclob. 27-1396. post Jm. 1, 

Beatissime pater et sanctissime domine, S. V. beatissime supplicant humiliter et devote 
humiles iilii vestri infrascripti, quorum aliqui iiobiles, alii licentiati, alii bacalarii et ma- 
gislri in artibus existunt, et Parisius jamdudum per magna temporum curricula studuerunt, 
licet modo non sludeant, et a prefata S. V. nullam gratiam adhuc reportarunt, quatenus eis 
gracias speciales facere dignemini subsequentes. 

Et primodevoto vestro Guillclmo de Eule', can. Uoriaens., mag. in art., de nobili genere procreato, qui Pa- 
risius per magna tempora studuit, de can. ectl. S. Guidomari de S. Guidomaro, vel. S. Petri Ariens. vel Casletens,, 
Morinens. dioc. 

Ilem nobili Ingeranno dc Eule, predicti Guillelmi germano, mag. in ariibus, 

Brixio Dane, mag. in artibus, de nobili genere procreato, de canonicatu eccl. S. Petri Casletens.. vel Ariens. 
aut Morinens., vel S. Salvaforis Harlebett«ns, . vel S. Valburge Fumens. 

Jacobo Ponninage, recfori parrochialis eccl. S. Petri Tornacens. 

Martino Memard, presb. Morinens. 

Johanni Capsel, Dominici Capsel nato, cler. Morinens. dioc. 

Petro Capsel, proxime Johannia scripti germano, cler. Morinens- dioc 

Guillelmo Trenin, presb, dicte dioc. 

Mag. Johanni Carpentarii, can. Morinens., bac. in decr. 

Oliverio Gruzien, presb. Hannet«ns, dioc. 

Johanni Cbignie, presb. Ambian. dioc., lic Parisius in jure can. cum rigore eiaminis et scol. in theol, Parisius. 

Johanni Bouquenoys, cler. Noviomens. 

Brixio le Zenre, cler. Morinens. dioc. 

Jobanni le Cornet, presb. Nannetens. dioc. 

Petro Terrati, presb. Bituricens. dioc. Digitized by Google 1396] AB ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCLII. 19 

Rogeno de Pistorjbus, rectori alterius portionis parroch. eccl. S. Pelri Ariens. Morinens. dioc, mag. in art., 
de can. eccl. Fumens., aul S. Audomari de S. Audomaro dictedioc. [16] 

Datuiii Avinione pro contentis in isto rotulo sexlo kal. Novembris anno priino. ad 
vacatura post kal. Junii anno secundo. 

Reg. SDppl. Bened. XIII, n" 86, fol. 108''. 

i, Seignenrie d'Eulle » designori videtur. Vid. P. Anselme, HisL g^ialog., 3 ed., VIII, 40. 1735. « Rotulus quorundam Parisiensium de sludio expulsorum. » 

1394, Oeiob. 18-1396, post. Jun. 1, AveitioM. 

Supplicat sanctitati vestre Alanus Corre, presbyter Trecorensis dioc. , lic. in jure can. 

Guillermus Acerbi, presb. Trecorens. dioc,, t>ac. in jure can. in quarlo anno sue lecture. 

Herveus Judei. cler. Leonens, dioc, bac. in jure can. in secundo sue lecture anno. 

Herveus Senis, presb. Gorisopitens. dioc, bac in jure can, 

Mauritius de S. Paulo, presb. Leonens. dioc, bac. in jure can. [5] 

Fiat pro omnibus. L. — Sine alia lectione. — Fiat. L. — Dat. Avinione pro primo 
quintodecimo kal., pro aliis terliodecimo kal. Novembris anno primo, ad vacatura post 
kal. Junii anno secundo. 

Reg. Suppl. Bened. XJII, n° 86, rol. 110. _ SufEciat hic notarf, diversas, inter olios Petruni do Ailliaco, tunc ab Uni- 
vergilate privatos fuisse. Vid. Auctar., \, p. 707, not. 1. 1736. Benedicias XIII cancellario eccl. Paris., supplicaniibus aliliate ei conveniu S. Dioaysii de S. Dionysio in 
Prancia, Ord. S. Sen, Paris.' dioee., injungit ut Philippum de Villette-, presb. dicti monasterii 23" aetalis 
suae anno eonstiluium, qui per iiij'" annos in dicta facultaie conlinue studaif, ad gradum baccalarealus^ et 
ad legendam recipiat in dicia faculiate, quamvis in staiulis inveniatur lecturum religiosum in tkeologia 25"""^ 
annum atiingere debuisse el sallem per quinrjue annos iheol. audivisse. Datum Avinione vjj kal. Julii, 
pontif. nostri anno secundo. — Expedita xj kal. Sept., an. sec. Jouawhis Asonis pro H. db Spina. — Tradita 
i Ital. Sept., an. sec. u Viri sacre religionis ». 

1396, Janii 25. Avenione. 
Reg. Aven. Bened. XIII, vol. XXIII, fol. 146. 

1. Guidone de Monrsau, de quo Chartul., III, p. 485, not. 5. — 2. Qul an. I39S Guidonis abbatis S. Dionysii successor 
fuit. Vid. infra n" 1763, — 3. Hic non de haccalarcatu legenlis Sententiapum, sed biblici agitur, nam infra Bolum ad 
aa. 1397, Mart. 13, pro Pbilippo, jam baccalareo, petitur, ut Seutenlias legero possit. 173/. Inter episcopum Paris. et Vuiversiiatem de pergameno ad Lenditum emendo conteslalio in curia Parla- 

1396, Jimil 27, Parlaiii. 

Mardi xxvij jour [Juing]. Entre Tevesque de Paris' d'iin part et rUniversit6 de Paris 
d'autre part. Dit 1'evesque que a cause de sa dignil6 il a plusieurs prerogatives, par espe- 
cial de user de prinse de parchemin au Lendit, et le premier apris le roy, et en a joui et Digitized by Google 20 CHA,RTULARIIIM UNIVERS. PARIS. [1396 

us6 de tel temps il n'est memoire et qui souflist, etc. Dist qiie le lundi du Lenrfit dernier 
pass^, ses gens prindrent xvj botes de velin el de froiicine xxx botes, et quant l'en les 
voult etiimener, ceulz de l'Universil6 rempesch^reiit; et digoit que ce n'estoit pas grant 
chose au^regart de l'Universit6 qui en avoit prins bien vii'^, et elle n'en souloit prendre 
que 11«, et neantmoins ont fait arrester le parchemiii de Tevesque, et pour ce que la cause 
aloit devant le juge dii Lendit, ceulx de l'Universit6 la iirent venir devant le prevost, et 
depuis pour les marchans estre pai6s fu orden6 que dedans certain teinps Targent deii aus 
marchans seroit baiU6 en la main M* Guillaume Rabigois, juge au Lendit, et qu'il ne le 
feroit renunceroit a son droit, et depuis il a consigne; mais rUniversit6 non qu'ilz sachent, 
et s'ilz l'ont fait, ce n'a pas est6 en la main de maistre Guillaume et s'ilz l'ont consignS, 
n'est ce pas tout. Et dist Pevesque que, tant que touche le parehemin velin, il doit avoir la 
delivrance des xv botes, car au coinmencement il en y ot xvj, mais I'une a est6 trov6e mau- 
vaise et rendue. Et quant a ce qu'ilz ont fait arrester la froncine, requiert aussi qu'il l'ait, 
car il a toul pai6 et n'a argent ne parchemin, A ce conclut et a despens. 

L'Universite dist que entre ses prerogalivez que elle a, elle a une que les marchans 
qui aportent parchemin k Paris ne peuent vendre sanz le faire a savoir a l'Universit6, et 
que en usant de leur droit ils envoiferent au Lendit pour faire prise et les premiers apr^s 
le roy, et ainsi en ont us6. Et dient ... que revesque ... n'a point de prinse de parchemiii, 
mais il sont en possession de avoir la prise preniier aprfes le roy. Et s'il a prinse a Paris, 
c'e3t au poisson, et encore esl-elle en dSbat. Et dient que ilz en ont moins prins deux cens 
botes que encan, et soiistiennent Tarrest pour leur droit, et si ont consign^ a que ilz de- 
voient... 

Le procureur du roy, pour ce que l'Universit6 dist que elle en peut preudre tant 
comme il iui plaist et que elle en a tant pris, a requis que la court ne ord6ne rienz sanz 
loy ouir, 

Replique Tevesque ,,,, Dient ceulx de TUniversil^ que ce que ilz ont prins n'est que 
velin et n'ont gu^rez prins de froncine ..,. En arrest, — Sens, ArcIi.nQt.Porv 
nuscHtS et la mmia 


4,. XI' 4 
ture, p. 


/84, fol 
34 sq. 


. IM*, — 


Do bac venditione 


pErgameni nd Lenditum vid, 1 


Lei:c.t de la M*b 


;cHE, Les nta- 


1. Helrum d'Oi 


'""•" 


■'"•'■ 


Paris, ofa 


aa. 1384. Jaa. 19 | 


[vld. ChartuL, III, p, kS,k, not. 


, 1) usque Kd an. 


1409, Jul. 16, 


1738. Lilem motam <i 
facuUate decretorum. 
meati, obaitente regii 


nter Matbaeum Vavassoris, clericum baecalaream in jure 
la, ad se retinel et de qaibusdam rebus Mathaeo satisfacit. 


civili, stadentei 
es protegentem. 


n Parisiis in 
curia Parla- 
t396. Sepiembri. 


s 7, Parhiis. 

In nostra Parlamenti curia conslitutis magistro Matheo Vavassoris, bachalario in jure 
civili et studente Parisius in facultate decretorum aclore noslro, et diiecte filie nostre Uni- Digitized by Google 1396] \B ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANHCM MCCCCLII. 21 

versitatis magistrorum et scolarium Parisius studencium procuratoribus, secum adjunclis 
ex una parte; et carissiine amite nostre regine Jherusalein et Sicilie habentis bailhiin, gar- 
diam et administrationem liberorum suorum Johannis Beaugeart, Johannis Chapperon, 
Johannis Maleteste, Gauffridi le Metoier, Bertrandi CofTin, Malhei Becquet, Petri de Noroie, 
Innocencii Perdriac, Guerini Rogier, Johannis Trouic, Bertrandi de rEscuerie, Egidii de 
Pratis, Gervasii Proces, Guilielmi Pointeau, Mathei Porcheron, Mathei le Conte, fratris 
Fulconis de Rupe et fratris JohannJs Aurilleau, religiosorum, atque Johannis Bougeau de- 
fensoribus, procuratoribus ex altera. 

Pro parte dictorum actorum extitit propositum quod prediclus magister Mulheus semper 
fueral et erat vir bone vite et conversacionis honeste longoque tempore studium tam An- 
degavis in quo bachalarius in legibus fuerat, quam Parisius, potissime ah octo annis citra, 
continuaverat, quodque predicti Fulco de Rupe et Johannes Aurilleau in odium cujusdam 
execucionis de summa centum librarum paris. quam dictus Fulco solvere certis terminis 
promiserat et suam propter hoc temporalitatem obligaveral erga ipsum inagistrum Matheum, 
ratione certorum excessuum et delictorum in eum per ipsos perpetratorum, quorum ocea- 
sione in certis emendis honorahilibus et utilibus eidem magistro Matheo fuerant condemp- 
nati, et potissime dictus Fulco, qui postea cum eo ad dictam suinmam composuerat et 
Iranssigerat {sic) in el super temporalitale prioratus de Luch6 ad ipsum Fulconem spectan- 
tis, ad inslanliam ipsius magistri Mathei inchoate, et eciam quia non obstante manu nostra, 
ad quam dicta temporalitas erat apposita, idem Fulco fructus ipsius levaverat et receperat, 
fuerat procuratori nostro in Castelleto Paris. ac dicto magistro Matheo responsurus adjor- 
natus, eundem inagistrum Matheum apud dictam amictam nostram de pluribus criminibue 
el delictis ac eciam escessibus denunciaverant, et saitem tantum procuraverant, quod ab ea 
quedam emanaverat commissio sigillo suo secreto sigillala, per quam inter celera, licet 
nulla precederet informacio, inandabatur dictum inagistrum Malheum, ubicumque in terra 
sua reperiretiir et posset apprehendi, de facto capi et in prisionibus suis Andegavis incar- 
cerari; necnon quod ipsius bona caperenlur et saisirentur et in custodia personis ydoneis 
qui inde valerent respondere sub inventario traderentur aut ducerentur sub tuta custodia 
in castro suo Andegavensi. Si vero dictus Matheus reperiri non posset, quod publice ad 
bannum proclamaretur.., 

Dicebant ulterius quod supradictus Johannes Beaugeart prenominatis sibi complicibus 
associatis et aliis usque ad nmnerum triglnta vel circa ad domum ipsius magistri Mathei 
dictam de Rupibus accesserant, bonaque sua, presertim victualia in dicto prioratu de Luch6 
per eos asportata consumpserant et ea discipendo et inhonestam vitam ducendo cum mulier- 
culis quas in domo sua tenebaut, expenderant, necnon ancillam suam senem et antiquam, 
etatis septuaginta annorum vel circa, per eos in manicis ferreis positam, per duos dies et 
amplius detinuerant, amotisque sibi clavlbus archas et coffros apperuerant, et peccunias in 
eis repertas ac eciara lintheamina et celera linea ceperant, et ea cum quinquaginta caudis Digitized by Google 22 CHA.RTULARrUM UN 1 YK RS. PARI S. [1396 

vini inagnamque quantitatem armentorum seu bovirni atque eciam gregum ducl fecerant et 
quo eis placuerat asportari, Quibus non conteiiti supradicti Gauffridus le Metoier et Ber- 
trandus de TEscuierie penuncellos noslros iu ejus domum existenles ad terram prostrave- 
rant, hujusmodi verba proferendo : « Credebat ille rusticus quod metu penuncellorum 
istorum domum suam dimitleremus ingredi a, deteriusque faciendo magnam ligni quanti- 
tatem ad edificandum paratam combusserant, pinguedinem cum lignis ut melius arderent 
immittendo... 

Dicebant ulterius quod pro predictis reparandis et restituendis ac eciam emendandis 
ad ipsius magistri Mathei et procuratoris nostri instanciam superius nominati coram prepo- 
sito nostro Paris. privilegiorum studenlibus in Universitate Paris. concessorum conserva- 
tore fuerant adjornati personaliter comparituri, coram quo dicta amicta nostra vel ejus pro- 
curator pro ea pro ipsis deffensionem susceperal. Postque dictus prepositus eos elargaverat 
bonaque eorum juxta sue commissionis tenore arrestata per recredenciam deliberaverat 
eisdem. Deinde vero cuni quadam die sub spe tractatus et concordie ad domum dicte amicte 
nostre Paris. cum mag. Martino Dupplicis, nostro et dicte amicte nostre consiliario, acces- 
sisset, dictum mag. Matheum, qui cum dicla amicta nostra loquebatur, exspectantem, Petrus 
Comitis una cum quibusdam predicte amicte nostre familiaribus, salvam gardiam nostram 
infringendo, ipsum verberaverant atrociter, ac diversis suis corporis partibus letaliter vul- 
neratum pro mortuo relinquerant (stc). Unde virtute certarum lilterarum, ad ipsius mag. 
Mathei requestam, attento quod amicta nostra predicta nisi iii Parlamenti nostri curia liti- 
gare tenebatur a nobis obtentarum, causam coram domino preposito pendentem feceramus 
in predicta Parlamenti nostri curia evocari 

Ex adverso pro parte dicte amicte noslre et celerorum deffensorum prenominatorum, 
fuit ex adverso propositum, supradictum niag. Matheum male fuisse et esse in partibus illis 
famatuin, committendi scilicet plura mala, verberandi et mulieres rapiendi, ac eciam a com- 
patriotis peccunias indebite citacionibus et monicionibus virtute privilegiorum studentium 
Parisius concessorum abutendo, exigendi; quodque predicta amicta anno Domini M^CCC" 
nonagesimo quinto in patria Cenomanensi et Andegavensi existente, plures habuerat contra 
dictum mag. Malheum clamores et querimonias, specialiter a Petro Comitis dictum mag, 
Matheum conscium mortis deffuncti Guillelmi Comitis patris sui dicente .... Delatus eciam 
erat penes eam super raptu cujusdam mulieris Johanne la Mausoix' nuncupate, quam in 
capite eo quod sibi noluerat assentire vulneraverat. Super quibus et aliis Johanni Chauvin 
inquestori in dicta patria commissionem suam, ut se de hiis informaret, direxerat, qui facta 
infonnalione eundem Matheum de predictis culpabilem repererat; necnon quod quandam 
juvenem filiam etatis sexdecim annorum vel circa violenter in Ruppe sua, in qua commo- 
rabatur, duxerat, et longo eam tempore tenuerat, que ex tunc visa non fuerat, sed fuerant 
membra cujusdam persone mortue, ac eciam crines mulieris, inter lapides Huppis reperta; 
cujus occasione contra eum erat orta suspicio quod eam occidisset. Dicebat eciam quod Digitized by Google 1396] AB ANNO MGCCLXXXXIV DSQUEADANNUMMCCCCLII. 23 

ipse dictani domiim et Riippem suam, vulgariler Romam iiuncupntam, adeo fortificaverat 
quod nuUus eo iuvito eam ingredi poterat, Kt idcirco eadem amicta nostra, de preinissis 
informata, commissionem suain narrantem ipsum niag. Matheum de predictis diffamaUim, 
et se infonnatam jam diclis Baugeart, Johanni Chaperon, Johanni Maleteste, Gaufrido le 
jNIetoier et Bertrando Coflin directam concesserat, per quam ipsum eapi et eciam bona sua 
sub inventario in ejusdem ainicte nostre custodia duci mandabalur^,... 

Tandem parlibus antedictis in omnibus que circa premissa et tam replicando* quain 
duplicando dicere et proponere voluerant, ad plenum auditis .... per arrestum ejusdem 
curie nostre dictum fuit quod predicta curia nostra de causa cognoscet nec eidem amicte 
nostre remittetur. Erantque et sunl admittendi nostri et predicte Universitatis procuratores 
ad se presenti processui adjungendum et remanebunt in processu. Et per idein arrestum 
predicta curia nostra supradictam amicfam nostram ad reddendum et restituendum predicto 
magisiro Matheo bona sua per eum confessala ac celeros supranominatos ipsius inag. Ma- 
thei bona per eos asportata, deductts hiia que predicta regina confitetur habuisse, si et in 
rerum natura exislant; si autem non sunt in rerum natura, estimacionem eorum que dictus 
magister Matheus, coram certo commissario a dicta curia nostra deputando, ablata sibi 
fuisse probare poterit, condempnavit el coudempnat. In ceteris vero non poterant neque 
possunt dicte partes sine factis expediri; facient igitur facta sua super quibus inquiretup 
veritas, et inquesta facta ac eidem curie nostre reportata fiet jus eisdem, 

Pronunciatum septima die Seplembris anno nonagesinio sexto. — Boisy. 

Arch. nilt. Pnris., X» 43, fal. 2m-1in\ - Anno aequenti, Mnrtli 10, iternm de hoc agltnr {ibid., n<> hk, to\. 1?gb), et 
jam Mnrtii 1 caria Porlflmenti arrestuni, (^ud bonu capta n regina JeruBnlem Siciliaeque Diagistro « Mncaeo u (Mace) reddenda 
SDnt, exaecDtioni mBndnt (ibid., n° 4;8'>, M. 300i>). Sed ndhuc aa. 1400, Septemb., inter Matbaeum et {r. JobBnnem Aurillenu 
el GailleJmum de Plesseyo lis ardebat (ibid., n" 47, foi. 158'', 160% 328), el tandem on. I'i02, Juii. 17, Malhoeus omnino jua 
Buum oblinuit por litteras regis (ibid,, ii° &9, rol. 2<j1; Joubdain, n° 051), 

1. Quae voeatur s la marcoise a in instrumento Arch. XJniv. A. 10. e. (thoc. Ili). — 2. Addit procurator reginae, niiUam 
vim in domo Malhnoi erga Bervnm senem iidhibitam, et ignornbat i[ eum acolarem esse, et revcrii nan erot, sed aalum Pnri- 
seBB, metn ne de suis delictis in pnlria puniretur, sc Iranstulorot ». — 3. De dolicliB oontcn Mnthneum nllatis, pnra cjus 
replicabat eam bac de causa fuisse in cucia opiscopali Paris. detenlum ct tandem absolutum. 1/00, Capiluliim generale Cisterciens. slaluta anliqua d.e mittendis ad divei-sa studia generalia, impri. 
studium Pai-is.', et de provisione studeiitium renorat. 

1396, Septemb. 1S, ChferoU. 

Capp. general. Cisterc., cod, n" 544 in Arch, stat. Lmern. (I, p, 1C4). 

i. Do Btntuto on. 1387 agitur. Vid. Chartul, III, n" 1542. Postcn in quoiihet fcre Cnpilulo, v. g. an. 139 Digitized by Google CHARTULARIUM UNIVERS. [1396 1 740. Magistri regentes facuUatis medictnai 1398. Novmb. 4, Parialh. Aniio Domini MoCCG" nonagesimo sexto die sabbati que fuit quarta Novembris post 
festurn Omniuni Sanctorum inceperant lectiones suas inagistri infrascripti : 1'rimo niag. TtiomasdeS, Pe- 

tro, 
Mag. Guillclmus Carnificis, 

— Joli. de Bellomonte', 

— Hadulplius de Harbis, 

— MartinMS Gazel, 

— Petrus de Aussonno, 

— Henricus Grevesac, 

— Thomas Blanchechappe, 

— Joti. Woinenon, 

— Albericus Divitis. 

— Joh, Ricliardi*, 

— Joh, Gomitis, Camment. fnc. med. Paris., t. T, p. 16. 
cDnlinuato decnno, eosdem mag. regentes i 
Praelerea nomcn JoliQnnis Belardi additam e Mag. BonifaciusdeSannevierez, 

— Ricardus de Baudribosco, 

— Geoi^ius de Caslro, 

— Johannes Lepoiis, 

— Ttiomas Le Mauge, 

— HonoratasdePithevillers'' 

— Petrus Miote, 

— Guillelmus de Senonis, 

— Henricus Pelati, 

— Joh. Tanquardi', 

— l>etrus de Vallibus, 

— Petrus de Castanea, 

— Egidius de Durlendio, 

- Nov. 4, Joh. de Marla decanns eli r. Joh. de Marla, 
Joh. de Fontanis, 
Radulphus Blanche. 
Joh. du Martroy, 
Joh. Fusoris^, 
Marcus de Mediolano, 
Joh. de Roda, 
Philippus Herpin*'', 
Egidius Herbaut, 
Gerai^dus de Lingonis, 
Rohertus Veteris, 
Ludovicus de Lapide. 
[37] ectus est. An. 1397, Noy. 4, Joh, de Mada, 
i^enimua, praeter Henr, Crevesoc, Thomam Blanchechappe, Ludov. de Lapide, 
. post Job. de Roda (ibid,, p. 24). Pinres jam in Chartul., IIL Quasdam alias 1. Distingaendus n theologo (Suppl. Mart. V, n" 127, fol. 207l'|. — 2. Ma^, regens jam ah an. 1387 (vid. ChartuL, III) 
nltiniujn inter regenles nominalar, quia postea tLeologfae staduit. Vid, infro Rotu), nn. 1403. — 3, Seu o de Pulooviilari =, 
an. 1423 reclor ecci. paroch. S, Mavt. in burgo Ambianens, (SuppJ Mait V. n" IjB, fol. 205). — i. Presb. Rotomoe. diocc., 
e dispensaU apostal. in medicina Parisiie regens (ibid., n" 161, fol 190'' nd an 1423). — 5, Poslea, scil. an. 1397 (139S), 
• mnistre Jehan Fusoria, maistce es ars et en medccine et bachelier »n Ibeologie, confesse avoir receu de Monseigneur le duc 
d'Orteans la somme de doaze vins escus, qui deue lui estoit pour deui nrloges a |De LKBtyKO!^, Ducs de Sourgogm, 
Preuves, III, p. 147). An. 1410 o Johanne XXIII pro negotiis « ad pHpe presentmm vocatus » est eique datus « salviiscondactus, 
ut gressus suos com omni celeritale poasibili student ad nostram presentium festmare > (Reg. Vnt., n" 340, fol. 164 ; n" 342, 
fol. II!}. Postea nccuealus est criminis laesae mnjestatis. Vid. infra ad an. 1415, Moii 4, Ejusdem opera superesse videntur in 
Bibl. n»l. Paris. ms. lat. 7290 ; Canones de motibus planetarum, ct ms. lat, 7405 : Astrola^iwm. — 6. An. 1418 ad canon. 
Rolomag. aepiravit (Suppl. Movt. V, W 106, fol. 212^). 1741. Benedictus XiU (Mianni Gersoni) cancellario Paris., decaao et magisti-is facult. theol. Paris. injungit, 
ut Maithaeum Reginaldi, archidiaconum eccl. Atrebaten^., mag. ia art., baccal. in tkeol., ia servilio Ludovici 
ducis Aurelianens., poslquam carsus complevent, quamns scholas et aclas theologicos per tempora slatuta 
non coniinuaveril, dum tamen aA iecturam idoneus sit, ad ordinariam Senientiarum lecturam auctoritata 
apostolica admittant. Dat. Avenione iiij kal. Februarii. an. tertio, — Eiped. vij id. Jun., an. tertio. » Litte- 
rarum scientia ", 

1397, Januarii29, Avenioae. 

, Reg. Aven. Benoa. XIII, rol, XXVI, fol. 4b9. Digitized by Google 1397] AB ANNO MCCCLXXXXIV AD ANNUM MCCCCLII, 25 

1742. Senedictas Xltl (Joh. GersoniJ canceUario Paris. injungit^ itt Philippum de Villette, monach. S. Dionj-sii, 
ad lecturam Sententiarum admittat. 

1397. Itartii 18, Avenione. 

Dilecto filio cancellario eccl. Parisiensis salutem, etc. Viri sacre lectionls, etc. Exhibila 
siquidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorum abbatis et conventus monaslerii 
S, Dionisii de Sancto Dionisio in Francia Ord. S. Ben. Paris. dioc, peticio continebat quod 
a longo lempore citra pauci fuerunt et sunl de presenli monachi ejusdem monaslerii 
habentes gradtim in facultate theologie, qui in studio Parisiensi actus theologicos exercue- 
runt, et quod pro utilitate et honore ipsius monasterii ipsi desiderant, ut dileclus fiUus 
Philippus de Vileta, monachus dicti monasterii, bachalarius in theologia, in proximo dicli 
studii ordinario librum Sentenliarum ibidem legere valeat, quodque in staiutis facultatis 
et studii predictorum inter celera cavetiir, quod uullus religiosus in eodem studio librum 
predictum incipere seu legere valeat, nisi in nono anno audiendi seu studendi hujusmodi 
iheologiam fuerit, Quare pro parte ahbatis et conventus ac Philipi predictorum nobis fuit 
humiliter supplicatum ut non obstante, quod idem Philipus in ordinario predicto in sexto 
dumtaxat anno audiendi seu sludendi hujusmodi iheologiam erit, sibi librum predictuin 
tunc incipiendi et legendi licenciam concedere de benignitate apostolica dignaremur, Nok 

igitur discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatenus, si est ita ipsum ad 

incipiendum et legendum hujusinodi librum Sententiarum in ordinario et studio prediclis, 
ut prefertur, apostoHca auctoritale recipias et admittas et admitti facias, ut est moris, con- 
tradictores per censuram ecclesiasticam compescendo .... Dal. Avinione xv kal. Aprilis, 
pontif. nostri anno tercio. — Expedita non. JuHi, anno tercio. R. de Valle. — Tradila parti 
xvkal. Augusti, anno terlio. 

Reg. ATen, Bened. Xlil, vol, XXV, fol. 435^ 1743. Definitiones Capituli generalis Ciuniacena. de studentibus, bejanio, bursis CoUegii Cluniacens. Paris. 

1397. Maii 13. Cluaiaci. 

Cum a' diffinitoribus anni preteriti M^^GGC"' nonagesimi quinti facla fuerit cerla diiR- 
nitio quod levaretur quedam vicesima secundum taxacionein decime in toto ordine Chinia- 
censi certis de causis ipsos moventibus, hinc est quod nos diffinitores anni presentis 
M"' CCC"' nonagesimi seplimi certis et legilimis de causis nos moventibus diffinimus el 
ordinamus sex viginli libras luron. tradi scolaribus Cluniac. studentibus Parisius de priinis 
denariis per receplores dicte vicesime ordinatos recipiendis. 

Cum propter qnoddam bejanium, quod in collegio Cluniacensi Parisiiis scolares qui 
de novo in dicto collegio mittuntur vexeniur quamphirimum et graventur dampnis, el 
expensis gravibus ac enormibus afficiantur dispendiis, multeque exinde dissoluciones et 
**** Chart. Vniv. Paris. IV, k Digitized by Google 26 CHABTLILARIUM UNIVERS. PARIS. [1397 

irregularilates generentur, propter qiiod plures boni juvenes religiosi ad studendum habiles 
ad dictutn collegium causa studendi ire retardantur, quod cedit in magnuin dedecus reli- 
gionis maxiniuinque dampnum plucimorum : diflinitores prediclam consueludinem abusi- 
vam considerantes et non consonantem rationi, difiiniunt quod acelero tale bejanium per 
aliquos seu aliquem non solvatur, el in virlute sancte obediencie et sub excommunicacionis 
pena quam ferunt in hiis scriptis, monicione canonica premissa, ac privacionis sue pensio- 
nis, precipiunt omnibus et singulis scolaribus dicti collegii, ne aliquis deinceps ausu teme- 
rario presumat per se vel per alium directe vel indirecte inducere vel compellere aliquem 
ad solvendum diclum bejanium vel ab eodem exigere vel exigi procurare quovismodo 
aliquid nomine dicti bejanii, precipientes sub eadem fonna et penis priori scolarium, qui 
est de presenti et qui erit in futurum, ne paciatur vel sustineat quovismodo quod hec con- 
snetudo abusiva iii diclo collegio amodo observelur, sed hanc presentem difiinitionem 
inviolabiliter et perpetuis temporibus faciat observari^..,. 

Cum plures priores et decani Ord, Gluniac, tenerentur et leneantur in diversis summis 
pecuniarum scolaribus collegii Cluniacensis Parisius racione pensionum suarum scolasti- 
carum, qui non tenuerunl scolares in dicto collegio, ordinant certis de causis diffinitores, 
quod prior scolarium Parisius predictorum recipial acelero pecuniam debitam pro absen- 
tibus, qui non fuerunt in collegio, el quod nulli alteri solvatur, et quod deduclis expensis 
factis in iitigio, anie omiiia precipiunt dicto priori qui nunc est, et qui erit vel fuerit pro 
tempore, sub virlute sancle obediencie el excommunicacionis pena, quod dicla pecunia con- 
vertalur m utilitatem collegii, et non singulariuni personarum, juxla ordinacionem domini 
Chiniacensis vel prioris majoris, et quod eciam de predicla pecunia teneatur reddere com- 
polum camerario provincie Francie. Bibl. nat. Paris,, ms. lot. nou», a=q. 2263, fol. 86 et 86'-. - Ut sapru pos 
J. Faeriuius, Die akademische Deposition (Frnnkfurt, 1895). 
1. Mb. ; < ad )). — 2. Sequitur ordinatio qua eicommunicationis sententia iii 


coe iBta, qui statutis temporibus pensio- 


em seholttribus non solvunl, suspenditur. Hoc anna in curia Parlamenti agrbatur 


inter priorem, magistrum »u rectorem et 


cholBres Collegii Claniacens. ei una parte, et priorem et con»entam S. Martini 


de Campis ex allera. Isle conrentTis obli- 


1/2 annoB (1386-1394) nihil solverat, iU ut obligatus esset in 340 lihr. Prjor el co 


nvenlus S, Marlini appellabanl ad Parla- 


lentum, nbi ioter alia usseruerant ee esse exemptos. Aal »d soiutionem Febr. 31 


condemnali sunt, ot senlenlia pronunliata esl Jnn. 8 (Arch. nal. Poris., X<* 4i, fol. 323. Cf. X<' 4784, fol. 3101'). 

1744. Reclor declarat Roberlum de Fraxinis scholarem Parts. injure can. esse et vinum Rolomagum millere. 

1397, Oeiobns 9, Parisiis. 

Universis presenles litleras inspecturis PelrusCauchon', rector Universitalis niagistro- 
rum et scolariiim Parisius studenlium, salutem in Domino sempiternam. Ut ait Seneca' — 
Hinc esl quod nos' ... verum testimonium perbibemus quod dilectus noster venerabilis et Digitized by Google 13971 AD ANKO MCCCLXXXXIV AD AMNUM MGCCCLll. 27 

religiosus vir dominus Roberlus de Fraxinis, presbiter, canonicus regularis, capellanus 
perpetuiis capellanie perpelue B. Johamiis Baptiste de Forgia in villa Sancti Lupi* prope 
Tavernlacum, Parie . dioc, fuit proul adhuc esl de presenti ac esse intendit verus el conti- 
nuns scolaris Parisiensis in facultate decretorum sub venerabili et discreto viro magislro 
Radulpho de Lesya, decret, doctore actu regente Parisius in predicta facuitate, prout ex 
ejusdem doctoris regentis testimonio didicimus. Qui quidem scolaris nobis asseruit medio 
juramento, quod ipse duci facit seu duci facere intendit per ripariam Secane Rotomagum 
decem et octo caudas vini gallici ; que quidem vina in terris seu hereditagiis predicte sue 
capellanie creverunt. Et hoc omnibus quibus interest aut interesse potest seu poterit quo- 
modolibetin futurum, tenore presencium certiiicamus. Quare nos dictum scolarem et omnia 
bona sua ac parentes, nuncios et familiares suos quoscumque et ubicumque sint, sub nostra 
et dicte Universitatis proteclione, tuicione, tutela et salvagardia ponimus, etc.''. Datuin 
Parisius anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo septimo, die nona mensis Octo- 
bris. 

Et ce jour fut present messire Robert de Fresnez escolier estudiant en ladicte facuit^, 
lequel afferma par son serementque lez xviij pifeces de vin estoient ii lui, et sont aujourdhui 
pass^es par les acquis de Meullant sanz paier aucun acquit pour ce qu'il esl frauc par 
vertu des privill^ges de I'Universit6. Donn6 comme dessus. Pasqdieh. Arcb. nat. ParU., K 237S, exemplar a Duuet d'Arcq ai 

1. Vid. infra nd ao. 1403, Oclob. — 2. Ut in similibu 
UDC Saint-Leu. — 4. Ut in similibus epp. . V. g. ChartuL, II, 1745, Lieentiati in faeultale theologiae. An. 1397, Parisiis Mag. Johannes Fioti. 

Mag. Mattheus de Longeull'. 

Fr. Egidius de Asperomonle^. .kug. 

Mag. Godefridus Lattactier. 

Fr. Galtlierus de Lunarivilla. Carm. 

Mag. Jotiannes Manchon^. 

Mag. Jolianaes Guimonnet ^ Mnor. Fr. Petrus Salomonis. Minor. 

Fr. Petrus Le Maislre, Aug. 

Mag. Johannes Troiltetus. 

Mag. Petrus Salientis, atias du Sault. 

Fr. Johanoes de Sanctis. Aug. 

Fr. Petrus de Saviniaeo, Cisterc. Bibl. I i. lal. 5657 , fol. 11''. 1. Sea II Lon^lio ». An. 1419 can. eccl. colleg. de Gerberado Belvac. dioec. {Sappl. Marl. V, n« 115, fol. 33t>|. — 

2. Gitle d'Aspremont » on. 1398 con&tetur, se a Godefredo le Fjtvre cBmbellano ducis Aurelianens. recepissc 20 rrsncos, ut 
festom magislerii facere posaet (De LaEORDE, Les ducs de Boursoffne, III, n" 587fi). Idem confitentur Marlii 11, an. 1397 
{1398), Joffroj LaUehier (ibid., n» 6263); ApriL 30, an, 1398-1399, Pierre Salomon; Maii 17, Jehan Troullet (ibid., n» 5876).— 

3. Seu « Uancjon i, de quo in C/iarlut., IIL Fuit postea confeseor regis, Universitasque papae supplicat, ut eum ad aliquam 
dignitateni promoveat (Arch. nat. Paris., M 65», n" 73), immo decano et capilnlo eccl. Bajoeens. soribit, ut eum o de diocesi 
illa oriundum, et solura in theol. mag. Bccularem et concanonicum i in episcopum eligant (ibid., n" 117). De ipso praeterea 
QuicHERAT. Prods de Jeanne d'Arc, I, p. 156. — 4. Ms. : a Quaymoville o et in marg. : n Quimonelly i>. Cotr. ei Arch. nat. 
Paris,. J 517, n" 176. Digitized by Google CHARTrLARIUM UNIVERS 1746. Licenllaii in mediciaae facultate. 

1398, Febmarii 19, Pariaiia. 

Sequilur ordo observatua in licentia bachalariorum cancellario presentatoruin anno 
M°CCC° nonagesimo septiino : 

I'" Mag. Jficobus Saque&pSe*. Atrebatensis. i^ sol. 

a"' — Joh. Petri [de Grangiis]. Gallicus, ad sol, 

3us — Henricus Doigny, Gallicus, 34 sol. 

4us _ Johannes Gray*, Anglicus, ai sol. 

^•" — Herbernus de Justfas^, Anglicus. sh sol. 

6"' — Joh. de Floricurte^, Picardus. nk sol. 

7"* — Hicolaus Gervasii. Gallicus, j4 sol. 

8"' — Joh, de Heda, Picardus, ai sol. 

9>" — Franco de Delf Ghiisberli de Delf ^, Anglicus. a4 sol. 

lons — Petrus Bileti", Picardus, 34 sol. 

itus — Henricus Dalami, Gallicus. aj sol. 

12«» — Guillelnius Germoli, Normannus, aS sol. 

i3i" — Guillelmus Nepotis. Normannus, 34 sol. 

CoDiin, fac. med., t. J, p. 30, 

1. Celebetrimus, aseps ambassiataF Unjversitatis {\iA. Auctar,, II, et Chartul.), an. 14S5, 14SC Tornacena. canan. et 
ducis Bargiincliae consiliarias (Suppl. Mart. V, n" 172, rol. 153»), arrhidiae. de Bria in eccl. Suessionens. (n° Wi, fol. 5; 
n" S39, fol. 204''). Alii commisit Tieitationem libid., el n° 33S, f. 52 ad an. 1439). — 2. Ms. : « Greil ii, quanquam saepins in 
eodem recte scribitur. MuUos annos Pariaiis viitit, postea Jacobi regis Scotorum consiliarius et phystcus. Vid. Aactar. I et It. 
Illegit. natal. An, 1425 arcbidiac. eccl. cathedr. Candidaecaiae ac Caroli regis Franciae ambassiator ad papam (Suppl. 
Mai't. V, n" 178, fol, lal), Plures canonicotua quacsivit (n" 2J9, fol. £B). — 3. Vid, Auctar., I, p. 788, 3, Prfmum GoJoniae 
duos annos medicinBe studuerat (Comui, fac. med., l. T, p. 12). — 4. Job. de Floricurte quondam bursarius in collegia 
Lauduneusi, ejnsdem principalis an. 1392-93 fueiat(Arch. nal., H 2803i). — 5, In nalione Ang-licana jam minimum ab an. 1392. 
Vid, Auctar., I. — 6. Petrus Biteli in collegia Laudun. ad bursam arlistac reccptus an. 1387, Nov. 13, ad bursam medicin. 
de fundatione P. de Gouc; asaamptus est an. 1394, Nor. 33 ; postea collegii compula audit, e. g. an. 1400 (Arch. nat„ H 2803>). 1747, Capitulum Cluniacense renovat et explicat statutam, quantum temporis scholares in CoUegio Paris. 
remanere possint. Stalutam, contra conspiratores. 

1398, Aprilia 28-30. Claniaei. 

Quia publica fama refFerente pervenit ad noticiam difBnitorum et super hoc eciam sunt 
suflicienter informati quod in collegio Cluniacensi Parisius studentium fuerunt et sunt 
nonnulli religiosi indocibiles seu addiscere non curantes, qui bona religionis et Ordinis 
ibidem inuliliter consumunt, ac loca illorum qui vellent et possent in sciencia proficere 
iinpediunt sive tenent occupata', nec obediunt ordinacionibus Capituli generalis nec aliorum 
suorum superiorum frequenter et alias se iiiale regunt, quod cedit in scandalum plurimorum 
et In non inodicum Ordinis opprobriuin et jacturam, qui indiget permaxime viris litteratis 
et bonis religiosis et obedientibus, et negligencia plurimorum statuta rationabilia in obli- 
vionem et dissuetudinem redducuntur, fuitque anno Domini M^CC"" nonagesimo lercio Digitized by Google 1398] AB A.NNO MCCCLXXXXIV AD ANNUM MCCCCLIt. 29 

per diffinitores Capituli generalis Cluniacensis inter ceteras difflniciones facta difTinicio 
sequeBS : 

« Quia nonnulla statuta salubria et valde utilia edila fuerunt temporibus retroactis per 
diffinitores Capituli generalis contra noii solventes slatuto termino pensiones scolarii)us 
studentibus Parisius deputatas, et de dictis pensionibus non aliler concedendis nisi studen- 
tibus Parisius in theologica facullate et in doino predicta, precipiunt diftinitores predicta 
statuta inviolabiliter observari, adicientes insuper quod aliquis scolaris ydoneus ibideni 
commorans ad studendum non possit nec debeat per aliquem amoveri, nisi ex causa racio- 
nabili, donec quinquennium ibidem compleverJt, prout alias extitit ordinatum; ordinant 
etiam diffinitores quod dominus abbas venerabili et religioso viro priori Cluniacensi comillat 
polestatem compellendi priores non solventes dictas pensiones, prout in dictis statutis 
continetur, per sententiam excommunicacionis, suspensionis vel alias vel eciam pena pecu- 
niaria, prout inelius sibi viderit expedire, » 

DifRnilores Capituli generalis anni presentis millesimi CCC"' nonagesimi octavi pre- 
dictam diffinicionem renovantes qrdinant inviolabiliter observandam, et ut acetero de dictis 
scolaribus major sequalur fructus in Ordine, qui eciam quandoque tamdiu consueverant 
morari in dicto collegio, quousque aliquam promocionem obtinuissent, eciam extra Ordi- 
nem, statuendo diffiniunt, addendo dicte diflinicioni et ipsam declarando, quod scolares qui 
sunt de presenti in predicto collegio et qui erunt pro lempore reperti per dominum abba- 
tem Cluniacensein dispositi et fundati ad proficiendum et ad fructum sciencie theologie 
adipiscendum et alias bene conversantes et bene obedientes, teneantur informare ante 
lapsum quinquennii per litteras autenticas domini abbatis priores et decanos, qui tenent 
eos in dicto collegio et qui soivunt eis pensiones, quod ipsi debent remanere in dicto col- 
legio ultra dictum quinquennium, quia cum eis fuit dispensatum per dominum abbatem 
contra statuta Ordinis et antiquam consuetudinem, etper quod tempus in futurum debeant 
remanere, alioquin lapso dicto quinquennio dicti scolares sic privati per mensem post 
lapsum dicti quinquennii teneantur recedere ex toto a dicto collegio ad loca et claustra 
eorum, in quibus habent mansiones, pro aliis fratribus salubriter informandis eorum pre- 
dicacionibus et sermonibus et bonis exemplis, quia ista fuit intencio illorum de Ordine, 
qui fundaverunt dictum collegimn, et hoc sub excommunicacionis pena quam incurrent 
ipso facto contrarium faciendo, et tales ab aliis scolaribus repellantur ab eorum societate, 
si volebant ibideni remanere ut scolares sine licencia domini abbatis, aliique ydonei lapso- 
que dicto quinquennio vel majori lempore prefixo a domino abbate loco ipsorum missi ab 
eo vel eis quorum interest vel intererit recipiantur sine difficultate quacumque, postquam 
fuerint examinati per dominum Cluniacensem sive deputatos ab ipso, ut moris est. Volunl 
tamen dicU diffinitores quod scolares, qui sunt de presenti in collegio et qui ibidem stete- 
runt ultra quinquennium, de gracia speciali remaneant ibidem hinc ad annum, et lapso 
anno teneantur recedere a dicto collegio sub penis predictls, nisi fuerit cuin eis dispen- Digitized by Google 30 CHARTUL.VRIUMUNIVERS. PARIS. [1398 

satiim de majori teinpore, ut premisstim est, et a predictis sententiis poterit doiiiinus Clii- 
niaceiisis absolvere per se vel per alium, statutis, ordinacionibus, consuetudinibus quibus- 
cumque in contrarium hactenus editis vel observatis iion obstantibus. Et fuit facta presens 
diffinicio de consensu domiui abbatis et coiivenlus Cluniacensis et tocius Capituli generalis 
anno quo supra el die ultima mensis Aprilis, dum celebratur Capitulum generale Clunia- 

Prior collegii scolariuin Cluniacensium Parisitis et oiimes scolares noluerunt recipere 
visitatores, licet debeant recipi visitatores semel in anno el visitatoribus dare unum pran- 
dium, qui visilatores diligenler de vita, moribus et conversacione dictoruin scolarium secrete 
el sigillatim per juramentum debent inquirere, et si proficianl* in scientia acquirenda, et 
utruin statuta dicte domus ibidem observentur, et si sint oinnes priori et suppriori obe- 
dientes prout decet secundum dif!inicionem anni millesimi CCC quadringentesimi secundi, 
et plures alias diffiniciones; et contra prohibicionem Capituli generalis proxime preteriti 
receperunt bejanium anno isto ab aliquibus. Dicitur eciam quod aliqui sunt conspiratores 
contra eorum superiores et alias non bene obedientes eonim superioribus et Ordini : ideo 
ordinant diffinitores quod super preiuissis cainerarius provincie Francie vel alius a doinino 
Gluniacensi deputandus se inform(3t, et facta info-rmacione eam mitlat domino Cluniacensi, 
qui indilate privet aliquos de inagis culpabilibus, et alios puniat taliter quod cedat ceteris 
in exempluni ; et scolares intus residentes arrestandi* sunt, nec de Cluniaco recedant, donec 
correctionem receperint de suis demeritis secundum regularia Ordinis staluta. 

Bibl. nat.Paiis., ms.lat. nouT. acq. 3263, Fol. 92''; g8. >.• Haec statuta unncain sequentibus et statutis an. 1383 {Chartul. 
III, n" 1478) a Raymnndo de Cadoena, priore majoci Cluoiacens. monasterii edita, ansam praebuerant, ut ptior et scbolatca 
collegii Cluniac. Faris. post an. 1400, quando Kajmundus abbos Cluniscens. luit, litem conlra istum abbat«m in curia parla- 
menti inteolnrenl, qnae plures annos duravit, ut infca videbimus. 

l. Usque ad hoc verbum Introductio eadeni est ac illa onni 13S3. — 2. Ms. : " preaidentea arpeslati o. — 3. Hs. : ■ pco- 
ficiiint ... observaatDr x. Fi Parlamento inter mag. Nervaeunt Jiidaei, bac. in decret., et qaosdam seivientes regis. qui eum 

1398. Aagasti 14. Parisiis. 

Lite mota iii nostra parlamenti curia inter carissimam et dilectam filiam nostram Uni- 
versitatem Parisiensem, procuratorem nostrum pro nobis et magistrum Herveum Judei 
bacbalarium in decrelis, actores ex una parte, et Johannem de Capella, Johannem Villette 
et Johannem Gerbeti, in quantum quemlibet eoruin tangere polerat, defensores ex altera, 
super eo quod dicebant dicti actores quod dicius magister Herveus, bomo pacificus, bone 
fame et conversationis honeste, absque hoc quod rixosus aut de aliquo crimine difTamatus 
unquam fuisset, toto tempore vite sue extiterat, a longoque lempore scolaris et bachalarius 
in decretis in dicta Universitate Paris. fuerat, ac adhiic tempore excessuum infra declara- 
torum perpelratorum in facultate decretorum legebal, sicque in nostra salvagardia speciali Digitized by Google 13t'8] AB ANNO MCCCLXXXXIV AD ANNLM MCCCCLll. 31 

erat et fiieral, quodque dictus scolaris de suo clerico solum associatus in mense Martii 
anni Domini millesimi CCC"'' nonagesimi sexti, redeundo de Sancto Dionisio in Francia 
cum certis quaternis cujusdam libri Scrinium juris Petri Bertratidi' niincupati, quos prior 
dicti loci sibi accommodaverat, prope bastidcm Sancti Dionisii dicte ville nostre Parisiensis 
certos homines rixantes el quosdani de predicta rixa fugientes viderat et perceperat; Guil- 
lermnsque Amici qui se servienlem nostrum esse dicebat, tLinc enm per pectus percutiendo 
et vocando latronem ac homicidam, licet dictus scolaris nullain resistenciam faceret, seu 
de prediclorum fugientium socielale foret, ceperal; ipsumque dictus Guillermiis et Thomas 
Sancli Innocentii, qui se eciatn servientem nostrum esse dicebat et qui statim post super- 
venerat, per spatulas, collum et alias sui corporis partes pereutiendo, ac alla voce falsum, 
latronein et homicidam per vicuin Sancli Dionisii pluries iteralis vicibus clamando, cum 
magnis tumultu et populi congregatione in dicte noslre filie et in dicti' scolaris vitupe- 
rium et Injuriam in Castellelo nostro Parisiensi duxerant, ubi eum in introitu guicheti 
dicto Johanni de Capella tradiderant, ei quem prefati de Capella el Gerbeti tunc lalronem 
et homicidam vocaverant, ipso scolari quod ipse probus homo et bachalarius in jure cano- 
nico ac legens Parisius in decretorum facultate erat humiliter respondente. Et nichilominua 
dicli tres defensores ipsum per pectus ceperant et eum clamantem et dicentem quod de eo 
inisericordiam haberent, verberando et fortiter pluribus ictibus et in pluribus sui corporis 
parlibus percutiendo ad terrain prostraverant, et a guicheto dicti Castelleti usque super 
quarrellos ejusdem Castelleti traxeranl seu trainaveranl... Dicebant insuper quod predicti 
tres defensores diclos excessus et verberationes perpetrando, robani seu houpelandam dicti 
scolaris et quaternos predictos, quos tunc idem scolaris habebat, deleverant seu dirupe- 
rant ac de luto sic maculaverant et madidaverant, quod roba et quaterni predicti nullius 
valoris ac penitus inuliles facli fuerant, clericusque dicti scolaris in quadam alia prisione 
positus per totam noctem remanseral, et postea dictus scolaris suo ordinario restitutus ... 
per diclum ordinarium liberatus fueral... Quare petebant, dictos defensores et eorum 
quemlibet pro injurits, excessibus ac nostre salvegardie infractione predictis ad faciendum 
emendas honorabiles et utiles ... videlicet in loco seu locis quibus eedem injurie perpe- 
Irate fuerunt, in catnisia absque mantello et capucio eoruin quolibet unam torchiam pon- 
deris quatuor librarum cere in suis manibus et genibus flexis lenendo, dicle filie nostre 
aut ejus deputatis scolari prediclo ac procuratori nostro pro nobis supplicando, quod 
dictos excessus et maleficia eisdem indulgere vellent... In dicloque slatu de dictis locis in 
plena congregatione Universitatis apud S. Maturinum vel alibi ducerentur, predictas 
emendas modo prefato faciendo, et quod deinde in dicto Castelleto et statu predicto redu- 
cerentur, et pro emendis utilibus ad solvendum dicte lilie nostre quatercentum librarum, 
et dicto scolari similiter quatercenfum librarutn, ac dicto procuratori nostro pro nobis 
occies centum librarum summas.... 

Defensores opponebant ... quod dictus scolaris pro eo quod prope baslidem S, Dio- Digitized by Google 32 GHARTtlLARIUM UHIVERS. PARIS. [1398 

nisii dicte ville nostre Paris. Colinum et Johannem Hervei fratres vinearum cultores enor- 

miter vulneraverat ac eis sex scala removerat, ut dicti fratres dicebant, per certos nostros 

servientes in diclo Castelleto nostro ad requestam dictorum fratrum, qui cum dictis ser- 

vientibus erant, prisionarius cum quodam suo socio adductus fuerat.... 

Super quibus ... inquesta facta dicta curia ... dictos defensores a predictis impeli- 

tionibus et demandis dictorum actorum absolvit, filiam nostram et scolarein predictos ab 

expensis relevando et ex causa. Pronunciatum xiiij* die Augusti, anno Domini M° CCC 

nonagesimo viij". 

BOSCHET. Ma. de BosCo. 

Arch, nut. PariB,, X" 45, fol. 322. 

1. Apud ScHULTE, Gesch. d. QuelUn des carton. Rechis. 11, 236, hic titulus desiderslur. — 2. Ms, : « diotis)) . 1749. « Conclvsio facuttatis theologie super materia fidei nunc agitata noviasime determinata » de supersii- 

1398, Sapierab. 19, Parisiis. 

Attentis facto seu opere principali et ejus composilione in se ac omnibus suis circum- 
stantiis simul junctis, videlicet magno circulo diversis nominibus ignotis conscripto et 
variis caracteribus consignatis, parva rota Iignea super quatuor pedes ligneos el stipilem 
in medio ejusdem magni circuli elevata el ampula super dictam rotam collocata, super 
quam ainpulam in quadain parva rotula papirea inscripia erant quedam noinina, quorum 
signata sunt nobis ignota, scilicet Garsepin, Oroth, Cannesine, Visoc, signo crucis et qui- 
busdani caracteribus inter predicta noinina interpositis ac etiam cathedris, potis terreia, 
igne incenso, sufTumigationibus, luminaribus, ensibus, pluribusque alils caracteribus et 
figuris et nominibus diversis verbisque ignotis ac etiam nominatione seu inscriptione 
quatuor regum in qualuor parvis rotis papireis, scilicet regis Galtini, septentrionis, regis 
Baltini, ponentis, regis Saltini, meridiei, regis Ultini, occidentis, interpositis inter nomina 
dictorum regum quibusdam caracteribus, signis rubeis conscriptis; attentis etiam circum- 
stantiis temporis et loci suspecti et modo se habendi illorum qui in dicto opere interfue- 
runt et in eodem cooperati sunt, et hiis que egerunt post juramenla de faciendo tegalem 
portionem de thesauris reperiendi[s] per eos pluries prestita. iterata etiam post declara- 
tionem dicti operis a principali actore illius artificii, sicut ex eoruin confessionibus apparet, 
quibus habetur quod in quadam camera, in qua erant predicta instrumenta de se supep- 
sticiosa accensis luminaribus el consiiffumigationibus circa ampulam et circulos, in quibus 
erant predicte inscriptiones et predicti caracteres, dicti cooperatores expoliati in suis 
giponibus enses tenentes per pommellos ante cathedras quilibet unum, cuspidibus quan- 
doque in terra fixis et quandoque cum dictis ensibus juxta cathedras et circulos et ampu- 
lam fecerunt circuitus, elevando versus celum cuspides ensiuin, apposueruntque quandoque 
manus suas simul cum manu priucipalis actoris prefati operis super ampulam, quam Digitized by Google 1398] A.R ANNO MGCCr.XXXXIV \D AKKUM MCCCCI.If. 33 

sanctam vocabat et in qua, ut dicebant, debebat venire spiritvis qiii thesaiiros absconditos 
docere et revelare debebat ; predictis omnibus attentis et siniul jiinctis ponitur delibe- 
ratio seu conclusio talis, quod non solum illi qui ad thesaiiros absconditos reperiendos 
seu secreta el occulta sclenda et cognoscenda talibus (iginentis et maleficiis utuntur, sed 
etiam omnes christianam religionein professi ralione ulentes sponte talia et taliter ope- 
rantes ac etiam talibus et laliter utentes censendi sunl in christiana religione superstitiosi, 
censendi sunt ydolatre, oensendi sunt demonum invocatores et sunt in fide vehementer 
suspecti'. 

Universis orthodoxe fidei zelatoribus cancellarius Parisiensis et faculfas Iheologie in 
alma Universitate Parisiensi, matre nostra, cum integro divini cullus honore spem habere 
in Domino ac in vanilates et insanias falsas non respicere. Ex antiquis lalebris emergens 
noviler errorum feda colluvio recogilare commonuit, quod plerumque verilas catholica apud 
studiosos in sacris litterls apertissima est que celeros latet, nimirum cum hoc proprium 
habeat omnis ars, manifestum esse exercitatis in ea, slc ut exinde consurgat illa maxima : 
« cuilibet in sua arle perito credendum est, i Hinc est Oracianum illud, quod Jheronimus 
ad Paulinum* scribens assumit : « quod medicorum est promittunt medlci, traotant fabrilia 
fabri' ». Accedit ad hec in sacris litteris aliud speciale, quod nec experientia et sensu 
constant ut alie arles, nec possunt ab oculis clrcumvolulis nube vitiorum facile depreliendi. 
Excecavit enim eos malitia eorum'; ail siquidem apostolus, quod propter avariliam^ multi 
erraverunt a fide. Propterea non irrationabiliter ydolorum servitus' ab eodem nominatur. 
Alii propter ingratitudinem, qui « cum cognovissent Deum, non sicut Deum glorificave- 
runt' B, in omnem ydolatrie impietatem, sicut idem commemoral, corruerunt- Porro Saloino- 
nem ad ydola, et Dydonein ad magicas artes, pertraxil efTrena voluptas. Alios ad hoc ipsum 
intorsit superba curiosilas invesligandorumque occultorum [dira cupido. Alioa postremo 
misera timiditas, tota ex crastino pendens, in observaliones superstitiosissimas impiasque 
depulit, quemadmodum apud Lucanum de filio Pompeii magni' et apud historicos de plu- 
ribus notatum est. Ita fit ut recedens peccatora Deo declinet in vanilates et insanias falsas*. 
et ad eum, qui pater est mendacii, tandem imprudenler palamque apostasiando se con- 
vertat. Sic Saul a Domino derelictus phitonlssam, cui prius adversabatur, consuluit"; sic 
Ochozias Deo Israhel spreto misit ad consulendum Deum Acharon"; sic denique omnes 
eos qui fide vel opere absque Deo vero sunt, ut a deo falso ludificentLir, necesse est'*. 

Hanc igitur nephariain, pestiferam monslruosamque insaniarum falsarum cum suis 
heresibus abhominationem plus solito nostra etate cernentes invaluisse, ne forsan christia- 
nissimum regnum, quod olim monstro caruit et Deo protegente oarebit, inficere valeat tam 
horrende impietatis et perniciosissime contagionls monstrum, cijpiente& totis conatibus 
obviare; memores insuper nostre professionis proque" legis zelo succensi, paucos ad hanc 
rem articulos dainpnalionis cauterio, ne deinceps fallant incognili, notare decrevimus, 
rememoranles inter cetera innumera dictuin illud sapientissimi doctoris Augustini de 
*»*• Chart. Unic. Pitris. IV. 5 Digitized by Google 34 CHA.IlTULABHiMUNlVERS.PA 11 IS. [1398 

superstiliosis observaUonibus", quod qui talibus credunt atit ad eorum domum euntes 
aut suis doinibus inlroducunt, aut interrogant, sciant se fidem cbristiannm et baptisinum 
prevaricasse et paganum et apostatam, id esl retro abeunteni, et Dei inimicum et iram 
Dei graviter in eternum incurrisse, nisi ecclesiastica penitentia emendati" Deo reconsi- 
lienlur. Hec ille. Neque tameti intentio nostra est in aliquo derogare quibasdam licitis et 
veris traditionibus, scientiis el artibus, sed insanos errores atque sacrilegas insipientiuin 
et ferales ritus, pro quanto fidem orlhodoxain et religionem christianam ledunt, contami- 
nant, inSciunt, radicitus, quantum fas nobis est, exfirpare satagimus, et honorem suum sin- 
cere lelinquere veritati. 

Est autem primus articulus, quod per artes magicas et maleficia el invocationes nepha- 
rias querere familiaritales et amicilias et auxilia demonum non sit ydolatria. Error...^*. — 
Secundus arlicuhis, quod dare vel offerre vel promitlere demonibus qualemcunque rem ut 
impleant desiderium hominis,'aut in honorem eorum aliquid osculari vel portare, non sit 
ydolalria. Error.... — Terlius articulus, quod inire paclum cum demonibus tacitum vel 

expressum non sit ydolatria vel species ydolatrie el apostasie. Error — Quartus arli- 

culus, quod conari per artes magicas demones in lapidibus, annulis, specuHs, ymaginibus 
nomine eoruin consecratis vel potius execratis includere, cogere et artare vel ea velle vivi- 
ficare, non sit ydolatria. i^rror. — Quintus articulus, quod licitum est uti inagicis arlibus 
vel aliis quibuscunque superstitionibus a Deo et ecclesia probibitis pro quocunque bono 
fine. Error.... — Sextus articulus, quod licitum sit aut etiam periniltendum maleficia male- 
ficiis repellere. Error. — Septimus articulus, quod aliquis eum aliquo possit dispensare 
in quocunque casu, ut licile talibus utatur. Error. — Oclavus arliciilus, quod artes niagice 
et siiniles supersliliones et earum observationes sint ah ecclesia irrationabiliter prohibile. 
Error. — Nouus arliculus, quod Deus per arles magicas et maleficia inducatur coinpellere 
deinones suis invocationibus obedire. Error. — Decimus articulus, quod thurificationes et 
sufrumigaliones, que fiunt in talium artium et maleficiorum exercitio, sint ad honoreni Dei 
el ei placeanl. Error et blasphemia.... — XI"' articulus, quod talibus et taliter uti non est 
sacrificare seu iinmolare demonibus et ex consequenti dampnabiliter ydolatrare. Error. — 
XII"' articulus, quod verba sancta et orationes qiiedam devole et jejuiiia et balneatioiies et 
continentia corporalis in pueris et aliis, et missarum celebratio et alia opera de genere 
bonorum, que fiunt pro exercendo hnjusmodiartes, excusent ea'^ a nialo, et non potius 
accusenl. Error — — - XIII'" arliculus, quod sancti prophete et alii per tales artes habue- 
runt suas prophetias" et miracula fecerunl aut demones expulerunt. Error et blasphemia. — 
XlIIl"' articulus", quod Deus per se inimediate vel per bonos angelos talia maleficia sanctis 
hominibus revelaverit. Error et blasphemia. ~ XV"" articulus, quod possibile est per tales 

artes cogere hoininis liberum arbitrium ad voluntatem seu desideriiim alterius. Error 

— XVI"' arliculus, qiiod ideo artes prefale bone sunt et a Deo, el quod eas licel observare, 
quia per eas quaudoque vel sepe evenil, sicut ulenles eis queruni vel predicunt, vel qiiia Digitized by Google 1398] AB ANNO MCCCLXXXXIV AD ANNUM MCGCCLK. 35 

bonuni quaiidoqiie provenit ex eis. Error. — XVII"' arliculiis, quod per tales artes demo- 
nes veraciter coguntnr et ooinpellundir et non potius ita se cogi fingimt ad seducenduin 
homines. Error. — XVIIl"' articulus, quod per tales arles ct ritus impios, per sortilegia, 
per carminationes, per invocationes demonum, per quasdam invultuationes et alia inaliflcia 
nullus unquam effectus ministerio demonnm subsequatur. Error,... — XIX"' arliculus, quod 
boni angeli includaniur in lapidibus et consecrent ymagines vel vestimenla aut alia faciant, 
que in istis artibus continentur. Error et blasphemia. — XX"' articulus, quod sanguis 
hupupe vel hedi vel allerius animalis vel pergamenum virgineuin aut corlum leonis et 
similia habeant efficaciain ad cogendos et repellendos demones ministerio hujusmodi 
arlium. Error. — XXI" articulus, quod yinagines de ere vel de pkunbo vel auro vel de 
cera alba vel rubea vel alia materia baptizate, exorcizate et consecrale seu potius execrate 
secundum predictas artes et sub certis diebus habeant virtutes mirabiles, que in libris 
talium artium recitantur. Error in fide, in philosophia naturali et aslrologia vera. — 
XXII"' arliculus, quod uti talibus et fidein dare non sit ydolalria et infidelitas. Error. ■ — 
XXIII'" articulus, quod aliqui demones boni sunt, aliqui benigni, aliqui omniscientes, alil 
nec salvali nec dampnati. Error. — XXIIH'" articuhis, quod suIFuinigationes que fiunt in 
hujusmodi operationibus convertuntur in spiritus, aut quod sint debite eis. Error. — 
XXV"' articulus, quod unus demon sit rex orientis et presertim suo merito, alius occi- 
dentis, alius septentrionis, alius meridiei. Error. — XXVI"' articulus, quod intelHgentia 
motrix celi influit in animam rationabilem, sicut corpus celi influit in corpus humaiium. 
Error. — XXVII"* articulus, quod cogitationes nostre intellectuales et voliliones interiorea 
immediate causentur a celo, et quod per aliquam traditionem magicam tales possunt sciri, 
et quod per illam de eis certitudinaUter judicare sit licitum. Error. — XXVIII"' articulus, 
quod per quasdam artes magicas possumus devenire ad visionem divine essentie vel sanclo- 
ruin spirituum. Error. 

Acta sunt hec et post maturam crebramque iiiler nos et deputatos nostros examinatio- 
nein conclusa in nostra congregalione generali Parisius apud Sanctum Maturinum de mane 
super hoc specialiter celebrata, anno Domini M.CCC^S", die xix» mensis Septeinbris. In 
cujus rei testimoiiium sigillum dicte facultatis presentibus litteris diiximus apponendum. 

Bibl. Vat. Reg., ms. lut. 870, fol. 29^ (vid. nol. 1) ; Bibl. nat. Paris., ins. lut. 14002 (S. Vlctop. C98), fol. lCOMe^i' , sed 
ibidem ut in impreBsis deesl inlroduclio supra edita, et incipit : n Reprobatio quorumdam arliculopum Pttiisius rucla au. 
Dom. 1398 pep Tac. theol. Datuiu pep copinra sub signo et subscriptione mei notarii publici subscripti. Unirecsls ortbo- 
doie B, etc. — Bul,, IV, 861 ad Sept. 14; D'Arcentre, Coll. jud., [", p. 154. Opp. Gersonii, J, 217, ubi tamen ei eodeai 
ms'" Parls., fol. 210, nlin inlroduclio, s Harenga pro licentiunilis in raedicina o, ponitup quae incipit : * Collaudonli mibi 
nupep >, Bed non eal intpodoetio repetenda. 

1. Omnia pracdicta desunt in Bibl. nat. et in impressis. In cod. Reg. sequitup spatium sex linearura, postea : < Unl- 
versis D etc., ut SDpi-a. Praedlcta ad idem augmcntum referri apparet ei eTIOPe 25" aliisque orroribus infra nolalis. — 2. De 
StHdio scriptwr., ed. MAURin., IV, p. 571 (Pupis., 1/06). — 3. HoRAT., Eyist., II, 1, 115. Ap. S. Hicponymum tamen Horotii 
nomen non affBrtup; ipsum euctor documcnti, Joh. Geraon, invcnit. — 4. Sap., ii, 21. — 5. In Vulgnta : o cupidilatem ». 
1 Titnolh., VI, 10. — 6. Gal., v, 20. - 7. Rom., i. 21. — 8- Llcan-., VI, 410 sqq. ~- 9. Psalm. sxxii, 5. — 10. I Reg., Digitized by Google XIY.I.. 7.-11. IV «<■!,., 1, 


2. - 12. In cod. PflHfl. 


Vnl. Re^.; alii : « pieque ». 


- 14. .\d sensnm in Sei 


cod. Vat. RSR. — 16. Seqiii 


ur probatio, quam ut e 


- 18. Hunc articniam omit 


unt D'Argentre et edd CHA.RTUL\RHTM UNIVERS, PARIS. 1 margrine legitur i • sicut in leg-enda S. Mathei scribilnr d. — 13- Sic 
n. 105 (suppoait.) et 278 (ed. Mtgke, V, p. 3049, 3093. — 15. Hic desinit 
am in sequenlibus omittimus. — 17. Seu < eoa », - 18, Ma. : « artes ». 1750. Magisfri regentes facuUatis medicinae an. 1398-1399. 1398, Ihvemb. S, Pariaiia, Anno Domini M^CCC" nonagesiino oclavo, die martis post festum Omnium Sanctorum 
que fuit quinta Novembris, inceperunt lectiones suas ordinarias magislri qui secunlur : Mag. Thomas de S. Petro. 

— Guillelmus Boucherii, 

— Johannes de Bellomonte, 

— Radulplius de Herpis, 

— Martiuus Gazel, 

— Petrus de Aussonno, 

— GuillelmTis de Camera', 

— Albericus Divitis, 

— Johannes Comilis, 

— - Bonifacius de Saunieres, 

— Ricardus de Baudribosco, 

— Georgius de Castro, 

— Jobannes Leporis, 

— Petrus Mioti, 

— Guillelmus de Senonis. 

— Thomas Le Mauge, 

— Henricus Pelati, 

— Johannes Tanquardi, Comment. fac. med. Psr LI,| Mag. Petrus de Vallibus, 

— Petrus de Gastanea'. 

— Egidius de Duiendio, 

— Johannes de Marla, 

— Johannes de Fontanis, 

— Rol>erlus de Sanclo Germano, 

— Girardus de Lingonis, 

— Johannes du Maltray, 

— Johannes Fusoris. 

— Philippus Herpin, 

— Jacobus Saqueespee, 

— Johannes Petri, 

— Henricus Dongny, 

— Hebernus Jutfaes. 

— Johannes de Floricurte, 

— Nicolaus Gervasii, 

— Pelrus Biteti. - Nov. S, Guillelinus ds Camera decanus fac. eiectas erat. 1. s Die xix* meDBia Septembris anni nonagesiml octavi fnit facla eongreg-atio facultatis in Sanctu Maturino ... et ibidem 
mag. Guillelmus de Cainera supplicavit dispeosari de regentia, quia conjngatns. Super quo facnllas Toluit conauli per jure- 
peiitos magislros et domiiios levcrendos episcopum Atrebatensem mng, Joh. Quennnrt (i. e. Canard), abbatem Sancti Eligii 
N<iciomensi$ [Petrum de Agnevilla], et Johannem d« Crepone decretomm doctores... Prefati doctores decreverunl fucultatem 
posse BBOum dispensari iicile et sine difficultate et ita effectna est regens. » (Gomm, fac. med., t. I, p. 36|. Plures aimos non 
reierat, quanquaiu luog, regens ab an. 1337 (CkartuL, IIT, p. 397), sed servitio reginne an. 1393-98 oddietus erat; nam 
Carolus rei FraDciae munerat ii 6. de la Chambre, Giicien de ia reine, pour ses bons onices st l'accro!sssmeDt de son 
maringe ». [De LaboRde, J>UCs de Bourgogne, Preuves, in, p. 472.) — 2. Sept. 19 P. de Castanea supplicaverat nt possel 
legere in terliis u tunquam regens; quod oblinuerat. 1751. Decemh. 13 litterae Uaiversitatis Paris. Capitalo Paris. pro parte mag. Johannis de Bellomoate prae- 
sentalae sunl, ut sais de benefieiis ad coUationem Capitali providerelar. Capitalum Paris. Decemb. il Univer^ 
sitati Paris. respondet, canonicos magistros recommeitdatos bonamqae affectionem habere eis de beaefieiis 
providendi, prout poterit. 139S, Decemb. 13, 21 Parisiia. . LL 108^ p. 115, 419. Vid. infra Digitized by Google 1399J AB ANNO MCCGLXXXXIV AD ANNUM MGCCCl.lI. 37 

1/52. Cum Petrum^ abbalem eeclesiae seu monasterii de Laligniaco supra Maternam, jiraelatum nolabilem, in 
salvagardia regis tam ad causam suae ecclesiae de fimdatione regia quam ad causant Vniversitalis, el 
Jokannem Dadon ejus comiCem invasissent armis el graviter vulneravissent Perrotinus d'Asnieres, Pkilippus 
Dormoy bastarius et Perrinus Martelle, ii in summa D Ub. turon, erga abbalem ac CC Ub. tur. erga Vniversi- 
tatem a parlamento damnati sunt et a regno Franciae banniti. 

t398. Deeembris 23. Parisiis. 

Arrh. Dat. Paris., X^» 13. fol. 263-2ftii'. — Eadem causa iterum jn parlamento agitalur on. 1400, Julii 28, ubi nominon- 
tur •• Tabbe de Laigny-Eur-Marne estudiant et Jehan Dadon. religieui de tadite abbaye » (ibid., X^' 14, rol. 35). 

1. .IbbaE confirmatus, cum cssc^t [irior S. Theobaldi in Vineis (per obllum Petri), an. 138S, SepC. 5 (Reg. Aven. 
Clement. VII, vol. XLIX. fol. 47). In Galt. christ., IV, 503, omnino mancum. l7o3. Licentiati in faeultate theologia An. 13SS. Pansiis. Mag. Mattheus Reginaldi, j Fr. M. Johannes Arnould (Arnaldi), Minor'. 

Mag. Johannes Moraine', Fr. Bertrandus de Fontenay'", Cisterc, 

Fr. Johannes de Londa^, Aug., Fr. Guillelmus Prevost, Carm. 

Mag. Johannes Leana', \ h] 

Bibl. nat. Paris., ms. lat. 5657*, fol. !!>'. 

1. De quo in tom. 111 Charlul. — 2. An. 1398 (1399), Jan. 12, confitetar Jeban de la Londe, se a Godefredo U F^vre, 

Les ducs de Bourgogne, 111. n" 5876). — 3. Add. - « prepositus Haepuen:. a — 4. Ab an. 1411, Jau. 2, episc. Sarlatens. (Rcg. 
Lateran. Joh. XXIll. n° 142, fol. 168). — 5. Verisimiliter idem ac Bertrandns Paratoris infra an. 1414, Febr. 1754. Capitulum Parisiense ad Universitatem Paris. de beneficiis vacantibus. 

t399. Janaarii 4, Pm-isiis. 

Exposito per magistruin Johannein de Juslfas', rectopem Universitatis Papisieasis, 
quod cuin nuper fuerint certa supposita Universitatis nominata ad providendum eisdera de 
beneficiis curn vacaverint ad collacionem nostrain spectantibus', quodque nuper vacaverit 
et vacet ecclesia parrochialis Sancti Christofori in civitate Parisiensi, quatenus nos dictam 
parrochialeni ecclesiam magistro Franconio de Delph in artibus et medicina inagistro, 
alteri de nominatis per qualuor prelatos super hoc deputatos, vellent conferre : qui quidein 
domini responderunt eidem, quatenus exiret capituluin, ut super supplicacione hujusmodi 
possent deliberare. Quo domino rectore capitulum exeunte, magister Nicolaus de Game- 
rian* clericus Trajectensis diocesis consimiliter supplicavit dictam ecclesiam sibi conferri, 
et doinini consiiniliter responderunt, ul exiret, ut ipsi super totum deliberare possent. 
Quia magister Johannes Chanteprime, canonicus Parisiensis, existens in turno suo duobus 
diebus elapsis de ipsa ordinaverat et ipsam contulerat, ideo fuit eis respoiisum, quod de 
presenti domini eos exaudire non poterant. Digitized by Google CHAIITULARIUM UKIVERS, PAIllS. [1399 

i'22. Hoc evenit e die sabbati post (estum Circumcis. Dominj iiij>* mensis Jaii. >i. 1. Rertor fuit ab an. 13M, Deocmb. 16, usque 1399, Martii 54. In AUCtar., 
idius »._2. Vid. ii" 1751. - 3. Seu o Gomeren o, de quo in Auciar. I. 17oO, Litem motam inter Gilctum Eygret, qui filio studenti Parisiis vineas dederat, etJohannem Soiibite firma- 
rium Peroniiae, qiii vectigal vinarium ah eo exigere praetendehat, curia partamenti retinet. 

1399, Jaituvii 31, Parisiis. 

Du venredi dernier jour de Janvier, — Entre le procureur du roy et Gilet Eygret en 
personne deniandeurs d'une part, et Jehan Soubite en personne defendeur d'autre part. 
Les deniandeurs dient que ledit defendeur est granl riches homs et a vignes a Mar[i]court 
et le vin qui y croist. H vend a detail public et d'autant coinme marchand publique qu'il 
est, et en ceste annee ledit Gilet a prins la ferme du iiij' de Peronne; et depuiz l'encom- 
mencement d'icelle Jehan a vendu deux queues de vin, dont il lui en iisl demande du iiij* 
par devant les esleuz au pris de x den. le lot. Lequel Jehan dist que ledit vin n'estoit pas 
sien, maiz a son filz qui estoit escolier a Paris et qu'il n'en devoit riens, et pour asouper 
ledit proc^s par son poiirchas, lui-mesmes fist faire defense audit fermier a la requeste 
de son dit filz. par une protection qu'il obtint, qu'il ne altemptast a ses biens, mais ce 
nonobstant ledit fermier proceda en son dit proc6s.... Ledit deffendeur a allegu6 les pri- 
vilfeges de rUniversit6 de Paris et dit que Jehan a viij enfans et Tun d'iceulx escolier a 
Paris, qui esl emencip6 de lui et hors de sa puissance et gonvernement, et pour le sous- 
tenir a !'escole lui a donn6 iij quarts de vigne assis audit Maricourt qui coustent xl francs 
par an, et en est en possession et en saisine, et cette ann6e y creust v tonneaux de vin 
qu'il fisl vendengier ou uom dudit filz el le vin apporta en Tostel dudit p6re pour ce qu'il 
n'a point d'ostel.... 

Lesdiz demandeurs dient que Ten proc6de contre les gens d'eglise par prinse de 
leur teinporel, quant ilz entreprennent sur la juridicion du roy, et veu la confession dudit 
p6re, il[Sj requi6rent que de rofTice de la court lesdits heritaiges dudit filz soienl mis en la 
main du roy. Dit que .... n'a ledit filz que xij k xiij ons, el suppos6 qu'il eust fait ledil 
transport dudit p6re, se ne Ta pas emencipe; mais depuis que lesdictes vignes furent bien 
labourees, il les a donnees a son dit filz, qui est chose frauduleuse, el si la fait venden- 
gier encore le p6re a ses despens..-. Dit qu'il n'est pas a croire que ledit filz qui est si 
jeusnes eust sceu faire ledit procfes par devant ledit conservateur se n'eust est6 son dit 
p^re.... 

Appoinct^ a mettre devers la court toutes leurs lettres d'emeucipation el transport et 
autres ,.., et ... elle leur fera droit, efc. Et ne sera point ledit Soubite receu par procu- 
r[eur] jusques i ce qu'il ait fait ce que ladile court lui a autreffols enjoingt. 

Av<:li. nat. Puris., Z'" l {Plcidoierics), M. 189. Digitized by Google 1 d99J AB ANJSO MCCCLXXXXIVAD AKXUM MCCCCI-II. oif 

1756. Abbas Omiiiuia Saiicloriini An.de gaveiis, contra ciiratorein galiellaiiim Aiidegav. litigat, vim iit sua alibn- 
tia leinere adhibitam esse querendo, cuin i/ise sil scholaris Paiis. et a iinteposilo Paris. jiidicandus. 

1393. Febraarii, 5-7, Paphiis. 

Du mercredi v' jour de Fevrier IIH^XVIII. — Entre rabb6 de Toiissains (rAngiers' 
demandeur d'une part et les grenetier et controuleiir et procnrenr du roy d'Angiers en 
personne, defendeurs d'aulre part. L'abb6 dit qu'il est bonime d"eglise d'eslat et honnesle- 
ment s'est tousjours port6 et est estudiant escolier a Paris, et par ce et pour cause de iadite 
abbaie estoit en la sauve garde du roy. Dit que en la lin d'Aoust passe, de nuit lui estant 
hors d'Angiers, lesdits defendeurs vindrent en ladicle ahhaie et de fail eulx accompaigniez 
d'aulres gens de petit estal el renomm^e, enlrferent en son logis et roinpirent les huia de 
sa chanihre et estude en son absence et de ses gens qui en avoient ies clefs, et y avoit 
nne Bihle, unes Decrelales, un Sautier gloz6^, cuillers d'argent et autres hiens qui furent 
prins et emportez par aucuns de ceulx de la compaignie* et sont perduz, et se lesdits defen- 
deurs ne les prindrent, toutesvoies par leur coulpe ilz furent et sont perduz et inontent iii'' 1. 
Dit que ledit ahbe, ce sceu, a obtenu lettres royaulx ponr s'en informer et les coulpables 
adjouiner ou Chaslellet de Paris pour respondre a lui el au procnreur du roy. Et pource que 
lesdits defeiideurs et autres en fureiit trouvez coulpables, ilz furent adjournez oudit Ghastel- 
let et eschul la journ6e samedi derrainement pass^, et depuis ladicte caiise a est(i renvoy^e 
ceans. En lant qu'il touche lesdits defendeurs, conclud ladicte cause estre renvoyi^e pardevant 
le prevost de Paris pource qu'il est protecteur des previleges de rUniversite de Parls el si 
y ont contre eulx le procureur de ladicte Universit6 et celliii du roy, et si y est I'infor- 
inatiou et aucuns qui y ont est6 mis en delTaut par recreance du cas principal, se rapporte 
a ses lettres royaulx qui contiennent le cas, et la cour a dil que ladicte cause demourra 
ceans, et qu'ilz procederont oullre. 

Arcli. nat. Paris., Z» 1, fol. 191. ~ Dio vcneris Febiuar. 7 (ibid., li>]. 192) eadem causa produdlur. DefFnsores dlcebant 

[fabb^] ne prenoit poinl de sel ou grenier, ilz y aUrent et firent CDmmandemcnt qa'ilz ouvrisseut huis oii cstoit lodit sel et 
qu'ilz reraserent, el poar cc par ua serrarier Gcent lever lu eerrare eiins routure ... ct y Irouverent utio qiieuc commc plaine 
dc ael ... et n'emporUrent aucuns biens. a Abbote rursua diccnta se esse scolarem stadentem Farisiis, curia delibcrBvit 
n qu'elle fero droit, ou les appoinclera, cle., et y gardern le droit de rUniversit^ le mieulic qu'elle poumi ». 

1. Guillelmus. nisi ejus successor Hamo. — 2. 1. e. Psolterium glossulum. — 3. Seu la grande Compagnie. Vid. 1757. Magisler Petrus Lombari, paedagogas, studens Paris., virlute iiriviiegiorum Universitalis, vectigiil viiia- 
rium quod Johaiines Le Caron firmariiis exigere tenfaveral, recasavit et pigiioia qaod is airiiiuil aihi reddi, 
a curia parlamenii iielil. 1339, Februaril 15, Parisiie. Du sainedi [xv^ joiir de Fevrier IUI"XV1I1]. — Entre maislre Pierre Lomhart appelant 
en personne d'nne parl, et Jehan le Caron fermier inlime d'autre parl, L'appelant dit Digitized by Google 40 CHARTULARIUM UNIVERS. PARIS. [1399 

qu'il est estudiant S Paris et par ce doit joir des previlfeges de FUniversitd de Paris, qu'il 
a all6gu6s; quant a ce, dit que Tan pass^ comme pedagoge r{u'il est il prinst certains esco- 
liers k gouverner, et acheta pour ce xiij queues de vin et que ledit Caron inventoria aanz 
ce qu'il eust cercel, qu'il les vendit. Dit que apr^s il en vendi iij queues en gros, demie 
queue a delail au pris de iiij den. tourn., et le seurplus despens^rent lui el ses dits esco- 
liers. Dit que Jehan le Caron lul fist deinande du iiij* des dictes xiij queues de vin comme 

vendues, sur quoy il all^gua qu'il estoit clerc non mari6 et declara la court des esleuz et 

fist foy de sa lettre de scolaril6. Dit que ce nonobslant Caron le fist execuler et prenre 
ses gaiges et s'opposa et requist aux diz esleuz la delivrance de ses vins, et qu'il estoil en 
droit sur sa declination et si propoRa son dit fait principal. Dit que les diz esleuz dirent 
qu'il repondroit par devant eulx qu'il paieroit audil Caron le iiij" desdictes xiij queues de 
vin, dont il appela.... Et requiert que ses biens lui soient renduz.... 

Finablemenl la court, oye ladicte cause d'appel pour ce qu'elle touche ladicte Univer- 
sit^, a dit que ladicte cause surcerra jusques au jour et avecques les autres causes de 
ladicte Universit6. 

Areh. nal. Pnri»., Z" 1, fot. 194. AdhaecTid. praeterea fol. 571, 1758, Capifttliim Cluniacense reprobat quaedam intenla prioris et scholarium Collegii Cluniac. Paris., quaedam- 

1399. April. 20. Cluniaci. 

Circa collegium seu domum, in qua morantur scolares Ckiniacenses Parisius studentes, 
difliniunt difflnitores super dubiis in quodam rotulo pro parte collegii in ultimo Capitulo 
generali datis et traditis pro parte dictorum scolarium super hiis, de quibus debebant 
informare difiinitores istius anni, et quia priore et suppriore ipsius domus in diebus assi- 
giiatis durante capitulo presenti personaliter comparentibus jpsi non informaverunt nec 
aliquid in scriptis aut alias, prout eis fueral in precedenti prosime Capitulo generali injun- 
ctum, tradiderunl, nec de eorum aliquali diligencia conslitit alias seu constat : diffiniunt dif- 
finitores ea que sequntur : 

Primo ad artieuium pro parte ipsorum scolarium tradilurii, quo cavetur quod collegium 
habet el habere debet sigillum commune, qiioni^am audita relacione nonnullorum venera- 
bilium virorum constitit et constat quod dicti scolares non debent habere sigillum com- 
mune : ordinant difflnitores quod predictum sigillum qiiod modo dicunt se habere, realiler 
et de facto tradatur camerario provincie Francie, et quod amodo commune sigillum non 
habeant aut alias utantur quoquomodo, sed quod prior, supprior seu alius ex parte ipso- 
rum prioris et supprioris utantur amodo sigillo facto nomine proprio ipsius prioris in 
quittanciis dandis et aliis, proul esl alias sibi consuetum. 

Item ad articulum pro parle predictorum scolarium traditum, quo cavetur dominum Digitized by Google 1399] AB ANKO MCCCLXXXXIV AD ANNTM MCCCCLII. 41 

nostrum communem Cluiiiacensem ' teneri et coherceri debere ad tenendum qualuor sco- 
lares in ipso collegio suis propriis expensis ratione mense sue : dicunt diffinitores, quod, 
quia dicti scolares nichil produxerunt seu probaveruiit super hoc articulo, ymo dicti diffi- 
nitores sitnt iegitime de contrario informati, ipsum dominum Gluniacensem ad id non 
debere cogi seu coherceri ob reverenciain et decenciam ejusdem reverende paternitatis et 
superioritatis, nisi racione suorum decanatuum vel aliorum beneficiorum unitorum seu 
uniendorum ad id ex antiqua fundacione alias teneretur. 

Item quia prior de Marbosio, rector ipsius domus, in pluribus fuit irreverens el inobe- 
diens erga ipsum dominum nostrum communem Gluniacensem majoremque priorem et 
dilTinitores anni preteriti : ordinant difiinitores anni presentis quod dictus prior ad pre- 
senciam domini nostri communis Cluniacensis el eciam prioris majoris humiliter accedat 
petendo absolucionem sententiarum, si quas incurril transgrediendo seu inobediendo pre- 
ceptis et ordinacionibus ipsorum domini Cluniacensis et prioris majoris ac difBnitorum, 
ac veniam et indulgenciam hnmiliter petat et se submittat subjeccioni, determinacioni et 
disposicioni ipsius domini Ckmiacensis et majoris prioris. 

Ilem quod celera in dictis arliculis contenta el expressa et omnia tangentia statum et 
refformacionem personarum et loci remittantur dieto reverendissimo domino Cluniacensi 
et ordinacioni omnimodeque ipsius disposicioni, et circa illa provideat prout sibi visum 
fuerit expedire. 

Item quia dictus prior de Marbosio, prior predicte domiis scolarium, in presencia 
diffinitorum tradidit vel tradi fecit in quodam rotulo et exhibuit quasdam expensas extra- 
ordinarias el alias factas in et ralione administracionis domus predicte, et dicti diffinitores 
arduissimis et inagnis causis iuipediti pro presenti nequeant circa audictionem compotorum 
ipsius vacare : ordinant et constituunt ad audiendum compola et verifficacionem ipsorum 
elemosinarium et hostellarium Gluniacensem; quibus auditis refferant dicto reverendissimo 
domino aut alteri per ipsum deputato, qui pro libito voluntatis et prout sibi visum fuerit 
expedire ordinabit et disponet, prout est juris et racionis. 

Cum nonnulli priorum arreragia scolaribus collegii GluniacensisParisius pensionum 
scolaslicarum racione debenlium super horum solucione dificultates ingerant, frivolas 
oceasiones hinc inde sompniantes : diffiniunt diflinitores quatenus omnia prefata arreragia 
jam debita et imposterum ipsis scolaribus debenda et quecumque alie pecunie ad ipsos 
quomodolibet pertinenles realiter tradantur et solvantur, rejecta quacumque difficultate, 
priori seu suppriori prefate domus seu collegii aut alteri deputando ab eis seu ipsorum 
altero. 

Secundum relacionem visilatorum provincie Francie dominus Johannes Calibis sco- 

laris prioratus de Cousiaco est inhoneste conversacionis, brigosus et multum inordinatus 

in vita et moribus : quare diffinitores pensione et mansione sua scolaslica Parisiensi ipsum 

privant, precipientes priori, suppriori el procuratori domus seu collegii scolarium Glunia- 

»«»t Chart. Univ. Parin- IV. 6 Digitized by Google 42 CHARTLLABIDM UNIVEIIS. 1>ARIS, lld99 

ceiisium, quateniis prefatum dominum Johannem de dicto collegio realiter expellant, 
nichilque scolaribus debilum eidera ministrent. 

Bibl. nat. PaHs., ms. lat. noav. acq. 2263, fol. 89, 89", 00. Hoei praelerea mveniuntur typis eiaraln in Bibl. Arsen., 
ms. 777, p. 1S6 sq. _ Ibid. etiam ordinDlio de reparatione introltas, Galilea vocuti, majoris ecclesiae Gluniac. et de siibve- 
niendo colleg-io Papis. 

1. Adbuc Johannem de Cosano. 1759. Facultas inedicmae, decano Jac. Sacquespee, lectiones dispulationesque post Epiphaniam differt, propter 
mortalitatem. 

1399, Motmb. 3, Parisiis. 

Anno Domini M°CCC" nonagesimo nono die sabbati que fuit octava inensis Novembris 
posl missam facullatis ... ego Jacobus Sacquesp^e magister regens in eadem facultale Paris. 
fui electus in decanum... Fuit deliberatum quod prima die legibili magistri inciperent 
lectiones suas ordinarias et fierent illa ebdomada disputaciones ordinarie cum QuoHbetis, 
et ab illa die propter mortalitatem', que tunc vigebat Parisius, cessarent a lectura nec fie- 
rent disputaciones usque post festuin Epyphanie. Et fuit tunc deliberalum quod absentes 
propter dictam morlalitalein, vel quia occupati in feervicium regaliuni, qui preterito anno 
rexerunt, regentes reputareiitur. Et sic supplicacio facla pro parte magistri Alberti Divitis 
absenlis, tunc occupali in servicium domini ducis Aurelianensis^, fuit concessa. 

Camment. fac. mpdic., I, p. iS. 

i. Propter epidemiani multi Parisios reliquerant. Cf. Attctar., 1, K04, 44. — 2. De penuniis ab « Aubry le Ricbe n, 
medico ducis Aurelianeasis, acceptis inter an. 1399-1404, vid. de Laborde, TIucs de Bourgogne, FreuTeE, IIT, p. 112, 212, 228. 1 760. Die lunae in rigilift festi Epiphaniae Dom., quinta mensis Januarii, interempta esf supplicalio ex parte 
rectoris Universitatis facta pro mag. Petro Plaoul, ut ipse possel conferre beneficium vacalarum in turno suo 
per procaratorem in absenlia, 

1400, Januarii S, Parisiis. 1761. Johannes Gerson, cancellarius Paris., cancellariae renuntiare vult, et Dominicam Parvi, mag. Iheol., 
substituere. 

1400, Marfii 11, Parisiia. 

Supplicalo ex parte facultatis theologie et nacionis Gallicane, quod cum magister 
Johannes de Gersonno cancellarius ecclesie Parisiensis nolit plus exercere oflicium can- 
cellariatus, sed loco ipsius supplical magistrum Dominicum Parvi assumi ', quatinus domini 
[canonici] eundein magislrum Dominicum vellent creare in canonicum unacum domino 
episcopo Parisiensi, sibique conferre cancellariatum predictiim, vel dare licenliam eidem Digitized by Google AR ANKO MCCCLXXXXr ANNUM MCCCC inagistro Johanni de Gersonno pennutandi cancellariatum predictLim i 
quain obtinet idem mag. Dominicua. Et interempta est supplicatio. 43 
i quadam cuia. et pradwndam eucl. S. Mederi obtin< voluit Arch. nat. Paris., LL 109% p. 53. — A.og. S ejusdem anni, canonicutam 
(ibtd., p. 85), qaae non obtinuit (p. 1S4 ad an. 1401, Maii 20), indeque appelln 

JatD nolum erot Johannem Gerson. cancellariae renunciaese. Ast hoc ractam minime ad an. 1397 pertinet, ut Sciiwab, 
Johannes Gerson, p. 263, et Bess, Zur Oesch. des Konstanser KonsiU, p. 33. asserunl, sed ad an. 1400, ut nuno ei hoe 
hucuaque ignolo documenlo apparei. Ad hunc ergo annum referendae sunt <i Cflnsae propter quas cancellariam dimillere 
Tolebat (Bibl. nal. Paris., ms. lat. 14907, fol. 135 sqq.; Opp. Gerson., IV, 725 eqq.). Johannes Gerson ut decnnus S. Dona- 
tiuni Brngis uiorabatur. Mense Aprilis ejusdem anni epistolam e Brugis scripsit ad quemdam R reverend. patrem n, mutato 
JBm consilio, « in lecto odverse valetudinis u (Bibl, nat. Paris., ms. lut. 14907, fol. 13-i>; Opp. Gerson., I, 120). Ut enim in 
alia epist., Brugis, April. 27, refert, maiidatis ducis Burgundiae obtemperovit, el oHJcium cancellariotus reoasumpsil. Sed 
jam arreplo itinere aliqno incommodo afflciebalar, ita ut reverti compnlsus in leclo detineretur (Opp., IV, 724). Ad idem 
tempus fortasse pertinet alia magni mamenti epistola, Opp., I, 122, ad qnemdBm reverendum patrem de r«farmando studio 
Iheologiae. D'AnGENTi<E, Coll. jud., P; p. 192, eam refert ad au. 1412. 1. De hoc subslituto, nl opinamur, loquitur Gerson iu epist. ( , IV, 723. 1400, Uartio, Parisiis. 

Ilein [recepi] a quolibel quinque licenciatorum istius aniii xxiiij sol. 

Comm. fac. med., I, p. 49. Decanus Sacquesp^e nomina Ucentialorum omisil. Inter quos saltem fuit Droco Decani, nam 
eadem pugina le|^itur : o A mag. Drocone Decani pro principio suo viij sol. a Qui quidem in collegio lauduucnsi ataduerat; 
anno enim 1400 compulo ejus collegii audit (Arch. nat., H 3S03'). Quanlam conjicerc licel, inter caeteros quottuar noinino- 
bantur : 1" Joh. Gaillardi de Bjencuria, Gallious. qui on. 1398. Jan, 2fi, proboverat 38 menses ; 2" Nicolous de Soionio, An- 
{(liciii (non confundendns cnm altero lic. med. an. 1412), qui 32 menses eodem die probaverat; 3° et 4° Petrus Viel ac Jiidocus 
de Borna^illa qui an. 1398, Sept. 20, 47 menses studli bobuerant (Comm. fec. med.. I, p. 27 et 36). 1763 . Licentiati in faeullate Iheologi/ie. 

Fr. Philippus Villetle, Abbas S'' Dionysii', 
Mag. Ursinus Talevande-, 

— Pontius de Ulmonte, 

— Micolaus Pictemen, 

— Henricus Chycoly. Navar., 

— Petrus Mauge^, 

— Egidius Genart, Abbas S'' Bazoli', 
Fr. Petnis Pontius, Minor.. 

Mag, Johannes d'Achepy*, 

— Johannes Mathie'', 

Fr. Hicolaus de Tornaco. Aug.^. Bihl. I il. Paris., ms. lat. 5057', fol, I!. — De plerisque e 1400. Maii 3, Parisiis. 

Mag. Jacobus Pathoin. 

— Johannes Pelit*', 

Fr, Nicolaus Le Coq, Carm., 
Mag. Germanus de Rongiaco", 

— Georgius de Sclavonia'". 

— Hicolausde Gonnelia". 

— Johannes Baillivi'*, 

Fr. Nicolaus Le Comte'*, Cisterc, 

— Egidius de Montibus, Minor.. 

— Theobaldus Picardi, Carm". vid. Chartul., III. 1. Ab an. 1398, et an. 1403, Jul. 30, confirmalus. Vid. Reg. Aven. Ben, XIII, vol, XXX, fol. 86'»; Gall. christ., VD, 402. 
Fuit jactatus variis casibus. Vid. Tvetev od Joumal d'un bourgeois, p. 93, not. 3, — 2. Celeber theol., de quo infra. 
Verisimiliter on, 1417, Maii 27, defunctus est. Vid. Auctar., II, p, 188, nol. - 3, Adjungilur : « qui sequobotur dom. Genart 
el precessit eum ex ordinatiaae facultatis ». Cave, ne confnndas eum cam Petro Haugier, decr. doctore. — 4. Olim n Viri- Digitized by Google 44 

liod «, dioec. RemeiiB, Sec. Gall. c-hrisl., IX, 201. 
Maii 10, episc. Silvanect,, an. 1418, Jun. 12, oi 
ao. 1418 voluit ecd. poroch, S, Phiacrii, Kanneti 
Venctens, (n" 179, fol. 252). — 7. Adjungitur ; a 
M[ag.] scribebalur : f[raler], el adjungebatur : J 
toremqae codicis nostri, opinioni temporia eai (i 
Bibl.nat.let. 12850 etm40, talsa lectio solarem 
III, p. 462, not. 2. — 9. Vocatur « Gsrnioims Fai 
n de Rongiaco D. ko. 1410 jam defunctus ei-at 
« Gonnessia «. — 12. Ms. ; « Bailli»y. — 13. Si CHARTULARIUU UNIVERS. PARIS, [1400 

1400 Aegidius Jennait ractus est abbas S. Bssoli. — 5. Ab an. 1415, 
Qccisus {Auctar., II, p. 245, not, 6). ~ 6. Fuit presb. Leonens. dloec, et 
:tens. dioec. (Suppl. Mart. V, n° 114, fol. 2S1). An. 1425 litJKabat de can. 
alias de 'Wslays vel de Aleii ». — 8. Primo sic sci-iplum eral, postea loco 
linar. — Ei hoc apparct in originali sic ut edidimas exaratum fuisse; auc- 
saec, xvii) cedentem, teiluni priorem mutavigse, Inde in mss. recentioribua 
anait. Gaeterum videos infra, nd an, 1403, rolulum focult. theol,. et Chartvl., 
nuli, «lias de Rungi o (Suppl. Mart. V, n» 107, fol. 148''; 120, fol, 21^), intva 
. — 10. Seu de Rain », de qoo in Chartttl.. III, et Attctar., I, — H, Seu 
ve Comitis de Voto. 1764. Magislri regenles facuUatis medici W, Horemb. 4, Pariaiis. Anno Domini W CCCC" die jovis post feslum Omnium Sanctorum que fuit quarta No- 
[nbris inceperunt lectiones suas magistri qui hic subscribuntur : Mag. Thomas de Sancto Petro, 
Mag, Thomas le Mauge, 


— Guillelmus Boucherii, 
— 


Henricus Pelati, 


— Johannes de BellomoQte, 
— 


Johannes Tanquardi, 


— Radulphus de Herpis, 
— 


Egidius de Durlendio. 


— Martinus Gazel, 
— 


Johannes de Maria, 


— Petrus de A.ussoQno, 
„ 
— Gmllelmus de Gamera, 
_ 


Jolkannes Fusoris, 


— Albeticus Divitis, 
— 


Joh, Belardit. 


— Johannes Comitis, 
— 


Jacobus Sacquespfe, 


— Bonifacius de Sanneyierez, 
— 


Henricus Doigny, 


— Richardus de Baudribosco, 
_ 


Petrus Bileti, 


— Johannes Leporis, 
— 


Guillelmus NepotisS. 


— PetrusMioU, 
— 


Droco Decani. 


— GuiUehnus de Senonis, 
Comment. fac, med., 1, p, 57, — Nov, 5, Henric 


UB Doigny decanu! fac. electus est. An 1401, Nov, 5, 


decanus continuataa est, lidem mag. regentes reperia 


tur praeter Joh. de Matla et Joh. Fuaoris (ibid., p. 87 


1. Noraen inter linees additum poslerius. — 2, 


luter lineas additain 

X765. Cam Joliannes de Alrebalo^ librarias juralas Vhiversitatis, vulnera accepisset ab Adamo de Bosco et 
Boberto Amit, ii nd emendam a praeposilo damnati appellant. Curia parlamenli sententiani praepositi eon- 
firmat, summa lainen paulo redueta. 

1400. Deeembris 23, Pariaiis. 

Gum a quadam emende dampnorum inleresse et expensarum taxatione per prepositum 
nostrum Parisiensem ad utilitatem Johannis de Atrabato, librarii jurati Universilatis Pari- 
siensis, actoris conlra Adam de Bosco et Robertum Amit, defensores, in quibus emenda 
dampnis interesse et expensis iidem defensores et eorum quilibet in solidum, ratioiie 
certarura verberacionis, vulneracionis et mutilacionis per eos in personam dicti Johannis 
de Atrabato, nostram salvam gardiam infringendo, factarum ac ad tenendum prisionem Digitized by Google 1401] AB ANNO MCCCLXXXXIV AD ANNUM MCCCCLIl. 45 

iisqiie ad pleiiain satisfactionein einende dampnorLiin et interesse prediclarum fuerant per 
eundem preposiliiin condempnati, facta, per quam prefatiis prepositus emendam predictaiii 
ad viginti, et dainpna et interesse per dicluni de Atrabato ante dictam taxacionem habita et 
sustenta, ad triginta quinque librarum paris. sommas et pro tempore fiUuro dampna et 
interesse predicta ad novem librarum duodecim solidorum paris. annui reddilus summam, 
vita dicti de Atrabato dumtaxat durante, aut ad quaterviginti francorum auri summain 
semel, loco dicti redditus per dictos defensores, si hoc preeligerent, dieto actori solvendam 
et expensas predictas ad summam quatuordecim librariim duorum soUdorum paris., taxa- 
veral, fuisset pro parte dictoruin defensoruin tamquani a nimia et excessiva ad nostram 
parlamenti curiam appellatuni : auditis in curia noslra partibus..., per judicium dicte curie 
nostre dictum fuit, prefatuin prepositum in eo quod expensas predictas ad summam qua- 
tuordecim librarum duorum soUdorum paris. taxaverat, male et excessive taxasse, et dictos 
defensores bene appellasse, in ceteris vero bene taxasse. Et ... curia summain predictam 
quatuordecim librarum duorum soUdorum paris. ad summam tresdecim Ubrarum sex soli- 
dorum paris. moderavit et moderat. Pronunciatum xxiij» Decembris anno millesimo CCCC. 
P. BussiEBE. Saint Veh.vin. PoUPA-INCOURT. 

Arch, nal. Paris., Xi-- 48, fol. mab. 1766. Causa in parlamenio pendens iitter UniversUatem magistrumque Nicolaum Vaste scholarem, aciores, ac 
Guiilelmum Peirumque Lyen fratres, defensores, a rege praeposito Paris. committitur ad exhibendum ceteris 
Justitiae eomplementum. 

1401. aartii 24, Parisiia. 
Arch. nal. Paria., XI» 48, (ol. 47. 1767. Supposita Vniversitatis Paria. non fenentur interesse convenlibus canonicorum Paris. eecl.; niliili 

1401, April. U. Pariaiis. 

Exposito hodie ex parte Universitatis per mag. Johannem Luqueti, quod cuin dicta 
Universitas sit privilegiata, ut supposita Universitatis predicte non teneantur interesse iii 
synodo cujuscunque judicis vel superioris, prout per privilegia Uuiversitatis aUas in capi- 
lulo, ut dicebat, pubUcala constabat lacius : nichilominus tamen domini [canonici] processe- 
rant ad excommunicacionem conlra mag. Petrum de Aussono et Joh. Trucan, ex eo quod 
non fuerant in synodo dominorum ullimo preterita, que tamen excommunicacio non tenebat 
attenlo dicto privilegio. Eapropter reqaisivit dominos, ut eos vellent absolvere. Et super 
hoc tunc interrogati dicli canonici', videlicet magistri Petrus et Johannes, supposila pre- 
dicte Universitalis, an advoarent dictum opponentem, qui responderunt quod sic, quodque 
allegaverant privilegium suuin ante excommunicacionem latam. Et domini habita super 
hoc deUberacione responderunt in presencia dominorum deputatorum, quod nunquam pri- Digitized by Google 46 CHARTULARIL'M UriEVERS. PARIS, [1401 

vilegium suum exhibueranl, quodqiie parati erant doniini contemplacione dicte Univer- 
sitatis relaxare prefatos canonicos ab hujusmodi senlentiis usque ad festum Nativitatis 
b. Joh. Bapt. Quod non acceptaverunt dicti canonici, sed appellaverunl, et postmodum 
appellacioni sue renunciaverunt. 

Arcb. net. Paris., LI, 109>, p. il^G. — Pastea seqiiitur renunttatio appellationis, proplerea citabanlur ad camparendum 
1. Fuerunt cononici eccl. S. Mederiii Paris. P. 144 nominatiir Btinm Pelrua Aguenini, itemque mag. et can. S. Mederici. 1 768. Capitulum Ctuniacense ordinal, ut plura beneficia collegio Cluniacensi Paris. unianturj prior el scfiu- 
lares ejusdem priores negligenUs compeUere non possint. 

1401. April. 24, Claniaci. 

Cum nedum ordo Cluniacensis, qulnymo universalis ecclesia viris litteratis permaxime 
noscatur indigere, qui in eadem fulgeant sicut splendor firmamenti in eternitate mansuri, 
et eapropter collegium nostri Ordinis scolarium Parisius deliberacione provida ab antiquo 
fundatum extiteril, cumque pensiones eisdem scolaribus annuatim solvi solite experiencia 
oculata docente pro neccessariis non sufficiant et indigentes nonnumquam a bono retrahant, 
quinymo dilHcile sit indigentem bene operari : idcirco ut inconvenientiis iioloriis, que inde 
de die in diem sequi prospiciuntur, sufficienter provideatur, diffiniunt diffinitores quod pro 
reparacionibus et aliis oneribus supportandis pensioneque debila hospitali Beate Marie 
persolvendis, per dominum Cluniacenaem' quam citius commode fleri poteril unum, duo, 
tria vel quatuor beneflcia et non conventualia, quorum fructus, redditus et proventus, aliis 
oneribus beneficiorum ipsorum supportatis, usque ad valorem ducentarum quadraginta 
librarum turonens. ascendant, uniantur antedicto collegio, interponantur et annectantur 
eidem domino Cluniacensi seu aiii aut aliis superioribus ipsorum uniendorum beneficiorum 
mediatis et immediatis, si velint tam in spiritualibus quam teinporalibus, tam in locis 
quani in personis et rebus ipsorum juribus et juridictionibus reservatis et retentis, per- 
inde ac si hujusmodi uniones facte non fuissent scolaribus sepedictis sola perceptione 
duntaxat contentis. 

Item quia capul taliter omnibus et singulis membris providere tenetur et taliler uni 
inembro, quod ceteris non inferat irreparabile nocumentum, ordinant difTtnitores reno- 
vando statuta et Ordinis difHniciones circa pensionum solucionem, regimen, statum et con- 
servacionem hujusmodi coUegii et jurium suorum editas et edita, promulgatas et promul- 
gata, quod ea debite observenlur, exceptis statutis et diffinicionibus peuas pecuniarias 
prioribus, decanis et celeris Ordinis beneficiatis pensiones annuas predictas scolasticas 
debentibus, si forte in ipsarum solucione terminis solitis defficerent, apponentibus et 
affigentibus ipsarumque exactioni concedentibus, priori et suppriori atque scolaribus uni- 
versis et singulis ejusdem collegii presentibus et futuris precipientes, quod decetero pro- Digitized by Google 1401] AO A.f)KO MCCCLXXXXrV AD ANNUM MCCCCLll, 47 

pter retardacionetn solucionis pensionuin predictaruni jam debilarum vel iniposterum 
debendarnm per apposicionem quaruincinnque penarum ad solucionem pensionum hujiis- 
modi, quacumque difiinicione contraria non obstante, non compellant nec compelli facianl. 
priores, decanos el beneficiatos Ordinis antedicli', nec eisdem penis ipsos afficiant nec ab 
eisdem ipsas exigant, etianisi jam per judicialein condempnalionem vel partium ronven- 
tionem in prejudicium beneficiorum ipsorum scolaribus sepediclis de et super eisdem 
penis jus videatur acquisitmn seu presumatur et speretur imposterum acquirendum, decer- 
nentes hujusmodi exactionem eisdem scolaribus non prodesse, eosque qui decetcro contra 
hoc fieri procurabunt, pena debita per dominum Ciuniacensem puniendos. 

Sibl. nal. Paris,, ma. lat. nouT. acq. 2283, fol. 90\ l.Qui tuncruitRBjmundus de Cndoena, quamvis salum an. 1403, Sept. 10, confirmatus (Reg. Aven. Ben. XIII, vol. XXX, 
tol. m). - 2. Ma. : antedielis o. 1769. Capitulam generale Cistetc. moleate fert abbates de Vasconiae et Lingaae Oeanae partibuSj opulenlis 
monasieriis praesidentes, omiitere soholares ad Parisiense studium desiinarCj propterea duos abbates wisita- 
tores ad illas partes ordiaat, ut abbates de Grandissilva, de Boilona, de Bonofonte, de Bonacumba, de Bella- 
pertica, de Campisbonis, de Mansiade, de Bonavalle Ratkenensi et de Valle magna propter koc excommuni- 
catos esse denuntient, compellendo ipsos aliosque ad obediendam statutis de studiis. 

1401, Sepiemb. 12, CistercH. 

Capp. gencrnl. Cisterc. in Arch. stalus Luiern., I, p. 317. — Deeat haec opdinatio in Collectione ap. MAKTENE-DirRAND, 
Thes. nov. anecd., IV, 1538, quatnvis ibidem statuta qusedam ad an. ' 1770. Universitas a curia parlamenli obiinet, quatuor monachos Parisiis siudentes, quos abbas Trouai-ni in 
carcerem conjeeerat, liberari quoasque eorum proeessas sive Parisiis sive in Normannia peragaiur. 

1401. Septemb. 22, Parisih. 

Juesdi xxij" jour fureul assemblez pour une requesle a faire par rUniversite de Paris 
Maistre H[enri] de Marle, prSsideut, M° S[imon] de Nanterre, M* Philippe de Boisgilloud, 
M* G[uillaume] de Villers, M' R[enaud] d'Amiens, M' Berlh[elemy] du Fosse, M* N[icolas] 
Fraillon, M' H[ebert] Lescripvain, M* Rfenaud] du Mont Sainl Eloy, M' G[uillaume] de 
Celsoy, M* Andr6 Marchant'. 

Sur une requeste faicle par rUniversit6 de Paris a reucontre de Tabb^ de Trouart*, 
qu'il pleust que iiij des moines de Trouart soydisans escoliers a Paris, emprisonnez par 
veu d'uu arresl donn6 au proufflt dudit abb6 a rencontre de xxij de ses religieux, estre 
eslargiz partout et leiir procfes estre fait a Paris juxta privile^itim predicte Universitatis. 

II a sembl6 aux dessusdils president et conseillers que ledit abb6 puet impune con- 
sentir el souffrir que les iiij dessusdits religieux soydisans escoliers soienl eslargiz a Paris 
et en Normendie, au iieu ou le proc6s sera fait selon la leneur dudit arrest pronunc6 le Digitized by Google 4o CHARTULARIUM UNIVEHS. PARIS. 11401 

iij* de ce present nioiz et ouquel lieu les dessusdits religieux stabunt jttri, et sanz prejti- 
dice de Tabb^. 

Arcli. nat. Paria,, Xi" 1478, fol- 36, — Journal de Nicolas de Baye, ed. Tuetey, 1, p. 12. 

i. De istis magintrig vid. F. Aubert, Le Parlement de ParU, sa comp^tence, ses attribuUons (Paris, 1890). — 
2. Seu II Troarn », dioec. Bajoccns. Ab an. 1393, Jud. 1), fait abbas LudoTJcus de Chantcnierle, bacc. decret. (Beg'. Vat. 
Bened. XIII, n" 322, fol. 15), de quo ad an. 1411, Haii 11. 1771. Licentiatiin facullateth.eologiae. , 

An. 1401. Parisiis. 

Mag. Gerardus RondeUyi, 

Fr. Stephanus*. abbas de Charitate, Cist., 

Mag. Nicolaus Caoache, 

Fr. Pelrus Guerin, Aug., 

Fr. Bernardus Mager, Carm", 

Mag. Guiiielmus Cave^, 

Fr. Simon de Coursy', Minor. 

Bibl, nat. Paris,, ms. lot. 5657', fol. 12", 

1. Ad an. 1407, Octob., ut can. Leodiens. anertur in Reg. Vat, Lat., n" 128, foL iV'. — 2, o De Vallibus ». Vid. Gall. 
chTist., XV, p. 270. — 3. In Tot. an. 1403 ul rel. Ord. S. B. affertur. Circa an. 1408 abbas S. Andreae Viennens. (deesl tamen 
in Gatl. christ,., XVf, p. 182) facIuE esl. Universilas ecclesiae congratulabotur, hunc <i sacre fidei doctorem >> ill! ecclesiae 
proefectum esse (Arcb. nat. Paris., M 65°-, n" 104). In alia Tera epislola aegre fert, < virum laleni velle oppugnatum iri n, per 
quemdnm adversarium, qui ed Petti de Luaa auctoritatem confugit (ihid,, n" 137). Sec. Gall. christ., XI, 426, ab an. 1414 fuit 
abbas S, Stephani GadomenB. An, 1429, Fehr. 4, jam resignnverat (Reg. Lat. Marl. V, an. 12, lib. 1S4, fol. Seo"). — t, Seu 
« Courcy s, qui an. 1406 pro Maria filia ducis Bituriccns., cui n confessionibus fuit, o Slimulum divini amoris ii, S. BonaTen- 
tnrae perperam inscriptum, in linguam gall. canvertit (» Esguillon d'amour divine » in Bibl. nat. Paris., ms. (rang. 926, 
fol, 1, L, Delisle, Cab. des mss., I, p. 167). 1772. Licentiali in facultate medicinae. 

1402, Martii 8, farisiis. 

Die mercurii que fuit octava Marlii immediate sequenlis fuerunl dicti bachalarii licen- 
tiati per ordinem qui sequitur ; 

Primus mag. Johannes Rose, Gallicus, 

a"' — ■ Ruggerus Boutbour, Almannus', 

3"' — Pelrus Parvi, Gallicus, 

4"' — iNicholaus de Mola, Gallicus, 

5"' — Guillelmus Mercaloris, Wormannus, 

6"* — OUverius Gamt>elini, Gallicus. 

Comm, fac. med., I, p. 73, 

1, De quo vid. AiiCtar., I. Jam an. 1396 sub fratre suo in art, delerminaverat ParisiiB. Digitized by Google t402J AB ANNO MCCCLXXXXIV AD ANNtlM MCCCCLII. 49 

1773. Carolas VI, rex FraitcOFuin, omnia prtvilegia, libertates et francklsias ab oUm magisiris, doctoribas, 
baccalareis, scholarihua et supposilis Universitatis Paris. concessas, ne in studio impediantar, perlitteras ad 
Parlamentum aliosque suos otficiarios direetas confirmal. Donne a Paris le derrain jour de Mars, Tan de grace 
mil CCCG et deux, et lo iiiiij" de nostre rJgne. -i Hos amez le recteur ». 

UOZ Martii 31, Pamiis. 

Origiiiale in Arch. UDivers. Pacia., thec. II, A. 5. bb. Deest sigillum. — Ordonn. des rois, VJII, 575. Rec. des privi~ 
tiges, p. 13. BUL., V, 54. — Sed observandum est, docnmentuni see. notflni temporia ad an. 140a pectinere, nam Paschn 
en. 1402 fait Mart. SG; sed « an. uiij' » essel an, 1403. 1774. Statutum faeultatis medicinae de juribus bedellorum subbedellorumque, tam theologiae fac. quam natio- 
num aualluor, a quoUbet novo magistro in medicina solvendis. 

1402, Aprif. 22, Pariaiis. 

In isto decanatu die xxij*^ mensis Aprilis, scilicet sabbali posl tnissam in Sancto Matu- 
rino, facultale solemniter congregata et convocata per cedulam in capitulo Sancti Maturini 
ad ordinandum de juribus que recipiunt bedelli facultatum, scilicet theologie et artium in 
dicla nostra facultate, quia etiam bedelli facultatis nostre jura multa in illis percipiunt ; 
quia quidam novi magistri illa nolebant dictis bedellis facultatum predictarum persolvere, 
et sic nostri suo etiam jure in illis privati fuissent, fuit declaratum et conclusum conoor- 
diter quod magni bedelli principales antedicti scilicet theologie el iiij*"' nationum haberent 
de cetero et habere debebunt et debueranl a quolibet magistro noviter in medicine facultate 
incipiente, quilibet birretuin et cirothecas duplices. Et sic sunt quinque birreta et quinque 
paria cirothecarum duplicium. Subbedeilus autem theologie el subbedelli iiij" nationum 
haberenl similiter quilibet cirolhecas simplices. El sic sunt quinque paria cirothecarum 
simplicium. Presentibus magistris reverendis, scilicet Thoma de Sancto Petro, Guillelmo 
Boucherii, Radulpho de Harbis, Guillelmo de Camera, Johanne Comitis, Johanne Leporis, 
Thoma Le Mauge, Petro Miole, Guillelmo de Senonis, Henrico Pelati, Jobanne Tanquardi, 
Henrico Doigny tunc decano, Pelro Bileti, Guillelmo Nepotis, Johanne Rose, P. Parvi, 
Nicolao de Mola, hoc factum fuit et conclusum. 

Comm. fac. medie., I, p. 7S. — But*EUS, V, 4, qui ralso April. 1 edil, et nomina BubBcripla mag-islrorum medioinae 1775. Magistri regentes facullaCis medicinae an. U02-U03. 

UD2, Hoy«mb. B, Parisiis. 

Fuerunl magistri regentes sequentes qui inceperunt lectiones suas die jovis que fuit 
quinta Novembris : 

Thomas de Sancto Petro, 1 ■loli. de Betlomonte. 

G. Bouclierii, I Radulphus de Herbis, 

*«*• Chart. Vnio. Paris. IV. ' Digitized by Google CHARTULAHIUM rWIVEHS [1403 Martinus Gazel, 
Pelrus de AuEsonno, 
Guil. de Camera, 
Albericus Divilis. 
Johannes d'ADs', 
Johannes ComitJs. 
Johannes Leporis. 
Thomas Le Mauge, 
Petrus Miote, 
G. de Senonis. 
Henricus Pelali, 
Joh. Tanquardi, 
Egidius de Durlendio. Comm. fac. ined., J, p. 77. — Nov. 7 Renriciis Doigfnj' 

i. Idein qui infra o de Ens » nominatur. Jam ia Chartiil. III Bad. Blanche. 

Joh. Belardi, 

Hob. de Sancto Germano, 

Jac. Sacquespee, 

Henr. Doigny, 

Pelrus Bileti, 

Guil. Nepolis, 

Droco Decani. 

Joh. Rose. 

Petrus Parvi, 

Nicolaus de Mola, 

Oliverius Gambelini. [39] est decaniis facultetis. 

rrit, an. 13H5, Joh. de Hens, inag. art. 1 776 . /okannea Morice, quondam comes ahbatis S. Bligii defuncti, litigat contra Petrum d'Orgemont, episcopam 
Paris., qiii, ratione compatorum injaria petita. domicilium Jokannis violaverat. Universitas causam Johannii 
amplectiiur et coram curia /larlamenti defert. 

1403. Maii 15-17, Parisiis. 

Mardi xv' jour de May. — Entre rUmversit6 de Paris et messire Jehan Morice' prestre 
et escolier, compl[aignant] en cas de saisine et de nouvellet6 d'une part, et I'evesque de 
Paris opposant d'autre part. 

L'Universit^ propose et dit que entre ses autres droiz et privil^ges a ce droit et pri- 
vilfege que Tevesque de Paris n'a nulle prise sur eulz, et en sont en possession et saisine 
et alias proposent selon leur complainte selon laquelle propose et conclut toul pertioens, 
et a cesser de telz faiz par Tevesque et par mani^re de droit ou de restablissement soit 
remiz Morice en Testat qu'il estoit ab inicio, et recreance lui soit faicte ou provision. Et 
en tant qu'il y a eu abus et exc6s, requiert que toutes foiz que Tevesque atleraptera en 
telz exc6s, soit condempnez en c mars d'or, et que touz les supposts de l'Universit6 soient 
exemps dudit evesque tant qu'il sera evesque, el de son ofBcial, et lui soient renduz ses 
biens au raoins par restablissement et soit creu des dits biens, attendu ce que dit est, et 
amende proufitable et les iiij clers qui ont exced6 a amende honorable icy au lieu des 
excfes et en rassembUe de TUniversit^ et amende proufitable de M lib. a chacun pour le 
tout et in solidum et tenir prison, au moins que Morice soit exemps perpetuo dudit evesque 
et official, au moins le procfes durant, et despens dommages interesce et despens {sic). 

Le procureur du roy propose et dit que, nonobstant que l'evesque de Paris n'ait prise 
a Paris ne de corps ne de biens n'arrest, nonobstant pource que messire Jehan Morice 
disoit avoir prest6 a Tabb^ de Noyon' jadis vj tasses, un promoteur appell6 N. de Ville- 
nueve et l'apparileur de l'evesque firent commaiidement sur J. Micheau couturier, ou estoil 
la chambre dudit prestre, que Teii leur feist ouverlure de la chambre dudit prestre, ce Digitized by Google 1403] AB ANNO HCCCLXXXXIV AD ANNUM MCCCCLII, 51 

que par ignorance lirent les serviteurs el une dame de l'ostel et y trouvferent lesdits offl- 
ciers de revesque ji^^ escus et autre monnoie, vaisselle et lettres et quittances en un coffre, 
ce que port6rent en la chambre roilicial, et xv jours aprfes revindrent et portferent le 
remenanl et couffres et tout... Dit outre que combien que ledit evesque n'ait point prise i 
Paris, toutevoie Tevesque ou ses gena in fratidem Crent venir Morice en une maison afin 
d'illec le pranre et le mener prisonnier 4 sa court, qui vault prise faicte, et ce a esl6 fait 
par Tofficial dudit evesque, et de ce le charge ledit procureur du roy. Si requiert que ce 
soit repar^, et en ce reparant soient par lesdits oflicial Villenueve et appariteur que les- 
dits biens soient report^s sur J. Micheau, oii la sera fait par les gens du roy ce qu'il appar- 
tendra. Et soient contrains a amende, de v* lib.* quaiit a I'officiaI, et Villenueve de 11«, et 
rappariteur de c lib. et soit la prise dudit Morice repar^e au moins par signe, et soit 
1'oincial condempnez a I'amender d'amende prouffitable av" lib.... 

L'evesque de Paris d^fent el dit qu"il a toute justice ecclesiastique sur touz, par espe- 
cial sur gens d'eglise, soient escoliers ou non, et a ce tiltre est en possession et saisine, 
que s'aueun criminel a offendu son juge en son auditoire, de le povoir pranre et empri- 
soner, de le corriger et en avoir correction et cognoiscence in soUdutn, soit escolier ou 
non, et n'est tenu de le rendre k rUntversit6 par la requeste de son maistre, et maxime 
quant a la requeste de partie est en sa court.... Dit que niessire Jehan Morice qui est nez 
devers Orleans, filz de niessire J. Morice chevalier en Dieu, par quoy n'avoil pas grant 
possession, a demour6 longuement avec le feu abb^ de S. Eloy, qui fut molt vaillant 
homme, et fu son vallet en la cuisine, et apr^s son bedeau. Et pour ce que ledit abb6 avoit 
radministration de son abbaie et de quoy doit rendre compte, commist audit gouverneraeut 
Morice, et aussi au gouvernement dune terre que S. Eloy a en Hainaut, de quoy n'a pas 
bien rendu compte. Dit que Morice par cy devanl demoura par x ans a Noyon et y demou- 
roitau teinps du trepas dudit abb6 qui avoit grant chevance et a Paris et a Noyon. Dit que 
en une chappelle, pr6s de la chambre de bourgeois a S. Eloy, avoit en un lieu xix^ escus 
et d'icellui lieu avoit la clef Morice. Dit que en Septembre derrenier fut sourpriz de tnaladie 
a Noyon, si prist iii^^xxx couronnes et en un autre bourse W^ ou iiic et prist de la vaisselle 
et se mitau chemin a venir a Paris pour soy guerir, accompaign6 de messire Bertrand de 
Longueville, et vint a Senliz et se loga, et mist son argent et cedules d'iceUui en une 
bouges' dont se prist garde Morice, qui ne souffroit, ne messire Bertrand, que aucun 
parlast audit abb6 malade, qui la crul tellement en maladie qu'il ne savoit parler. Alors 
Moricewida les bouges. 

Juesdi xvij' jour. — En la cause de rUniversite de Paris et messire J. Maurice {sic) 
contre l'evesque de Paris et autres qui defendent, outre ce que derrainement disoient et 
dient que Maurice wida les bouges de l'abb6 de S. Esloy oii il avoil plus de 1111= escus et 
apres prirent grant foison de vaisselle et cuillers et gobelez et tasses qui distribu^rent 
entre eulz inessire Bertrand et Maurice ; qui parlferent a Tabb^ en demandant Tun le gobelet. Digitized by Google 52 CHARTULARITIM TJNIVERS. PA.RIS. [1403 

Tautre son breviaire, Tautre le cheval griz et simUia, et Tabb^, qui aulre chose ne savoit. 
dire fors « oy », disoit « oy » et ne souffrirent que hostes n'autre parlast k lui, et apr6s lui 
querirenl un prestre pour le confesser, qui vinst et dist que de testament ne seroit point 
a le faire, si n'y avoil tabeUion; si vint et firent ce que voudrent, et pource que Maurice, 
qui avoit administr^ Teglise, demanda quitlance et lui deinanda si le quittoit, dist « oy n, et 
ce requist estre enregistr^, laqiielle chose Maurice appelle testament. Apr6s dit qu'il prirent 
chevaulz, argent, vaisselle; par especial maistre Jehan monta a cheval et ala a Noyon et 
dist a aucuns religieux que rabb6 estoit fort malade, et ... ala oii estoient xix« fr., et 
landemain tnonsla a cheval et trouva ou chemin un vallet qui dist la inort de I'abb6, et 
d'icellui vallet prist le cheval qui estoit frez et sitot qui vit le corps, tourna sur bride et 
ala ... a Senliz... 

Repliquent l'Universit6 et Maurice*.,.. 

Le procnreur du roy replique au prepos^ de 1'evesque et autres defendeurs et dit qu'il 
n'est recevable ce que dit, que du consentement de Maurice envoya querir les biens cum 
force, qui vray est des tasses, elposito que en justicant ^/jam deconsensu partis eust 6t6 
fait, ce ne seroit recevable, car sic sibi attribuerei ce que & lui n'appartient point;... attendu 
que Tevesque n'a point prise manuele, maiz appartient au roy... Quant k Tautre fait que 
Maurice fu faiz venir en Tostel I'evesque, ce tut per J)'audetfl, et !a fu arrestez, quod esi 
proinde ac st il eusl ete priz hors et seroit (ait per obliquum, quod de directo Jieri nequiret 
et puiz oultre qu'il n'y avoit point de present delict, fu mal arrestez. Pour quoy concludit 
ut supra. 

Arch. net, Paris., X>" 4786, fol. 120''-123>'. — Ad haec vid. Xi" 6786, fol. 93 et Journal de Nicol. de Baye, I, p. 72, ad 
Sepl. 10. 

1. HIc «t in plerlsque locls sequentifaus legrebstur priua « Lorin » pro « Morice u, quod non ubique CDrrectnni est. — 
2. 1. e. S. Eligii Noviomens., O. S. B.; de Petro de A^nevilla abbale agitur, de quo jo Ckartul. 111. — 3. Ms. : « v lib. t, sed 
vide paolo inrre. — 4. " bouge n vel « bonge », ideui quod gallice o bolte ». — 5. Inler rationes ab Universltate allegatas, 
ea adnulanda : a Quant au proces et a ce que psitle dit qu'II n'est polnt escoller, dit que si est, quod appareC, car son doc- 
teur le tesmoignoit et dit que eo ipso que un honime se diapoae de venir A Tescole, eo ipso il est eacolier; poc quoj esto 
que son docleur ne leust tesmoigni^, est esoolier, puizque 11 se disposoit, swfficiebat ac sufficit. i Maurillus addebat se paF- 
eimoniae consulenda per 22 annos peculium mille francorum cumulasse. baccalareorum Ord. Praed. pro studio Paris. 

1403, cirea Jan. 3, Paientiae. 

Assignamus ad legendum Sententias Parisius pro anno immediate sequenti intraneis 
debito fratrem Albertum Roberti de provincia Francie, cui substituimus fratrem Johannem 
Stephani' Guingampensi. Pro secundo anno intraneis debilo assignamus quam nostra 
interest fratrem Johannem Stephani de provincia Francie. Item ibidem pro primo anno 
extraneis debito assignamus fratrem Johaiinein Bonaldi provincie Provincie. Item ibidem Digitized by Google 1403] AB ANWO MCCCLXXXXIV AD ANNUM MCCCCLII. 53 

pro secundo aiino extraneis debilo fratrem Johannein de Monte Mayrano de provincia 
Tholosana. 

Assignamus ibidem pro inagistro studentium fralrem Johaniiem Richelis'' de provincia 
Francie. Comittimus autem provinciali Francie, ut ibidein de biblico valeat providere. 

FrBgmenta Capp. generai. Ord. Prned. ad eamdem Ord. perlinentia. 

1. Isti dno jam ah sn. 1388 ussignati fuerunt (vid. supra ad an. 1396, n° 1731, not. 1). Hoc solum anno. post<iuani 
Praedicatares UnirerJitati iterum incorporati erant, ad lecturam pervenerunt. — 2. Licent. an. 140S (vid. ibid.J, non confnii- 
dendmn cum JohBune Mictiaelia ejusd. Ord., licent. an. 1411. 1778. Evrardus de Conly, mag. medic, suum jubUaeum soivil et qaosdam libros facultati medic. legat. 

1403, Juaio, Parisiii. 

Sciendum quod magister Evrardus de Conty solvit suum jubileum, scilicet dando pran- 
dium notabile in domo magistri Johannis de MontenantoHo, ubi iuerunt xxxj magistri, et 
fuit dicfum ex parte sui, quia eral absens, per magistrum Guil. Carnificis et Joh. de Mon- 
tenantolio, qualiter dictus magister legabat facullati in suo testamento libros, scil. textus 
Galeni, Gonsiliatorem et Probleumata Aristotelis, etc. 

i 20, leste T. B. Bertband, Annaks medici, p. 11. Cf. Fh*nk 1779. Contra abbalem Cluniacensem, qui Collegium Avenionem transferre in animo kabuit, scliolarihus coUegii 
Cluniacenais Paris. litigantibus, caasa ad curiam parlamenti defertur. 

1403, Julii S, Parisiia. 

Lundi ij" jour de Juillet. — Entre l'Universit6 et les escoliers de Cluingny k Paris 
d'une part, et Tabbfe de Gluingnj' d'autre part. Dit rUniversit^ et lesdits escoliers qu'ilz 
sont membre de TUniversit^ en la sauvegarde du roy, qui est p6re de rUniversit6. Dit 
qu'ilz sont fondez xxvij escoliers et y a prieur, et aussy y a xxv prieurs qui doivent pen- 
sions oudit collfege de Cluingny ou les escoliers doivent demourer jusque a ce qu'il soient 
alias pourveu, et doivent avoir les escoliers siinples xx lib,, les bacheliers xxx lib., les 
maistres en theologie xl, et, se benefices onl, puent eslire Tun ou l'autre, et doit I'abb6 
soustenir les maisons. Dit que Tabbe qui est a present a volu destruire ledil coll^ge et 
transporter les rentes de pardeca a Avignon pour fondcr un collfege de decrelistes, et il 
appert assez, car y pluet partout ou collfege el n'y puet Ten porter chaudement. Dit que 
Tabbe a defendu et empeschi^ aux prieurs qui doivent les pensions que plus ne paient 
sub petia excommunicationis, ct, si le font, les prive de loute honneur en lOrdre et usque 
ad tercium gradum, et ordonne que nul ne demourra oudit college que v ans, afin que nul 
ne soit gfraduez et soient plus en sa subjection. Et proposenl et dient que, en cas de refFus 
a paier ladicte rente, ont en possession et saisine de recourir a la justice laye, et proposent Digitized by Google 54 CHARTULARIUM UNIVKKS. PA.RIS. [1403 

tout possessoire perlinent selon leur impetration, et conclut tout pertinens au regart de la 
complainte. Et au regart de ce que Fabb^ doit paier le medecin dudil coUfege, et au regart 
du prior^ de Paroy qui doit pencion de xvj ann6es, requiferent qu'il soit condempnez, c'est 
assavoir l'abb6 de paier lesdites pensions cum penis de iij souls pour jour, et a reparer les 
inaisonB, et recreance au regart de la complainte et despens. 

Le procureur du roy propose et dit que coinme Tabb^ de Cluingny ait ordonnd qiie 
lesdits religieux sub petta excommunical ionis n'ait recours h la justice teinporelle au regart 
de vestiaire et de vivre, et qu'ilz soient privez usque ad terctam generationem de loute hon- 
neur qui est entreprise, ledit abb6 par toutes voies raisonnables soil condempnez a annuller 
lesdites ordonnances et amende de ii"" Ubr., attendu qu'il a fail par certeins religieux ap- 
pelez de Tlispinasse publier lesdites ordonnances oudit college. 

Apr6s rUniversit^, lesdits escoliers ont requis provision sur ce qu'ont propos6 et sur 
ce qui soloient avoir dona gratuita dudit abb6, quant aucun promovebatur ad gradum. 

L'abb6 de Cluigny defent et dit, aprfes ce que les advocas se sonl excus^s, que le col- 
lege de Cluigny est l*un des plus notables coll6ge[s] de ce royaume, ayans en Espaigne, 
Engleterre, Italie, pluseurs particuliers coll^ges soubz lui. Dit qu'il a institution et desti- 
tution de ses religieux, eulz oster offices non titulez, eulz revoquer de I'estude, et dit que 
le religieux lui jurent ob6issance usque ad mortem. Dit que le temporel qu'il a est dislin- 
guez des singuliers, qui est molt chargi6 en reparation de diilicult6s en vivres de ii<^ reli- 
gieux qu'il a 'a Cluingny, Dit que oudit Ordre « quoHbet anno dominioa Jubilate » se fait 
chapitre general a Cluingny ou touz prieurs doyens du royaume viennent, et de ij ans en 
ij ans celz de hors du royaume, ouquel chapitre sont creez xvj diffiniteurs qui mesme ont 
puissance sur Tabb^, lesquelz font ordonnances qui valent arrests, et y a excommunication 
contre celz qui viennent contre, car il traitent de Testat de rOrdre. En touz cas, dfes que 
Tabb^ a est6 xxx ans en TOrdre et est de molt notable vie, bon clerc et suffisant homme, et 
pour ce via sancti Spiriius a est6 eslu abb6. Dit qu'il a traicli6 et traicte molt doucement ses 
subgiez, nonobstant que les escoliers de Cluiugny oht volu desobeir en molt de inani6res. 
Dil qu'il fu ordonn6 pieca que oudit coIl6ge seroient aucuns escoliers pour instruire, apr^s 
qu'il averoient estudi6 les autres, in numero xxvij, qui paioient xxv prieus; ij d'eulz iiij pen- 
sions, et les autres le remenanl. Dit que la maison dudit coU6ge fu acquise par TOrdre, 
non pas par I'abbe, et se les escoliers ont eu defaut, se sont plaings aux difliniteurs qui leur 
faisoient ayder par collecte ou aulrement, combien qu'il eussent pension ^rimo d'aucune 
quantit6 qui fut aprfes accreue usque ad sommam per partem propositam. Dit que les pre- 
sens, esto qu'ilz ne soient que x, regoivent les pensions des absens, si a est6 ordonn6 
que ce que percevoient les absens seroit converti in restilutionem edijiciorum^ et ce a este 
ordonn6 par diflinition, et que le prieur seroit revoqu6 d'an en an, combien que le prieur 
qui est oudit coll6ge ya est6 iij ans, par quoya encouru excommuniement, ... et les esco- 
liers qui sont religieux n'ont nolle neque velle et doivent obeir etiam in impossibilibus. Dit Digitized by Google 1403] A^B ANNO MCCCLXXXXIV AD ANNUM MCCCCLII. 55 

oulre que les prieurs nomment lesdits escoliers et l'abb6 les approuve; ergo les puet 
reprouver et de ce propose possessioD et saisine, et de ies exauiiner, et que nul prieur dudit 
coUfege ne les puet approver ne reprover, sinon par commission, car il y a statut oudit 
coll6ge que nul ne sera escolier oudit coll6ge, si n^esl avant par lui examinez, et n'y a le 
prieur que veoir ne que cognoistre. Dit que a tanto tempore etc. les [es]coliers dudlt coll6ge 
ny puent demourer que v ans, nist cum prorogatione abbatis, aliter seroit inconveniens, 
mesme qu'il y a trop peu d'escoUers qui face fruit oudit collfcge maiz nulz, et sufBt ledit 
tcinps ineame de raison k percevoir les fruiz de benelices; maiz oultre par leur ordonnance 
faicte Tan M CC IIII" et XIII Ten puet bouter hors aprfes v ans parfaiz un chacun escolier 
dudit coUfege, et fu ce declar6 IIlI"et XVIII, que se lesdits escoliers, s'il ont dispense, la 
doivent notifier aux prieurs pensionaires, aliter in dicto collegio residere non debent. Et 
propose tout pertinens en ce, c'est assavoir que lui seul les puet oster et destituer cum causa 
et punir devant v ans, et apr6s sine causa les puet bouter hors et de dispenser avec eulz. 
Ce nonobstant lesdils religieux ont elev6 les cornez contre leur seigneur.... 

Repliquent les demandeurs et complaignants et dient quant a ce que partie nye simpU- 
citer, qu'il seront tenus en possession et saisine... Quant k ce que partie dit qu'il est chief 
et puet instituer, etc. ad nutum, dient que, en I'Ordre de Cluingny a pluseurs membres 
qui ont leurs chiefs coinme celz de la Charit^, de Saint Martin des Ghamps et d^ailleurs qui 
ont leurs chiefs. et si n'e8t pas ledit collfege du couvenl de Cluingny, mais de TOrdre par 
le propos de partie; par quoy ne n'ensuit pas que s'il est chief de rOrdre, que pourtant 
puist instituer. Dit Ordre que le prieur dudit collfege y puet estre plus d'un an, auquel 
appartient la reception des eecoliers, puisqu*il est chief, ne ce n'appartient point a Tabb^, 
qui ne les paie pas, ne ne les y met point, maiz les prieurs... Quant au prior6 de Paroy, 
dit qu'il doit ij pensions. Appoint6 que les parties escripront par niani6re de inemoire... 

Le procureur du roy requiert lettre en tant que Tabb^ a dit qu'il n'adueue pas les com- 
misslons des difTiniteurs contre lesquels avera adjornement, qui lui sont octroiez. 

Arch. iiHl. Paris., X'" 4786, fol. liaMfiO*. 1780. Benedictus Xlll Johanni Clemenlis de Marla^, presbytero Laudunens. dioec, in art. et med. magistro, 
permittii iit in studio Paris. arfem medieinae iegere et practicare possit, nort obstantibus coastilutione Uono- 
rii IIP aliisque. Dat. apud Pontem Sorgie 4\inlon. dioc. ij id. Julii, anno nono. « Litterarum scientia ". 

1403, Jalii 14, ap. Poatem Sargiae. 

Reg. Val. ATen. Benedicti Xlfl, vol. XXXIX, rol. 490'*. — Comm. lar. med., 1, piig. SS, ubi praecedunt ea : • Aniia 
Domini M" CCCC" tertio, die sabbati ante Nativltalem Domini.., facaltate solempniler vocata in cepitulo Sancti Haturini, ut 
moria est ... Mog. J. de Marla recerat se foptem de ostendendo bullam qualiter poterat esae regens. non obstants oo quod 
ipse sit presbyler, ipse tunc presentaTit bullaa soas, et foit faeallas bens contenta de eo. Item tune foit coaclosum qood Dlgitized by Google 56 CHA.RTUL.\.RHJM UNIVERS. PARIS. [1403 

amodo buile tales inacriberenlur in isla papiro u, — BcLAEiis, V, 93; Hazon. Ftoge historigue de la fdc. de midedne, 

1. Idem qui sapra nominatur Joh. de Saneto Clemente de Marla. Vid. ad an, 1395, Nov, 4, not, 8. — 2. Vid. Chartul., 
1, p. 91. 

1 78 1 . Vniversiias Paris. fratres Praedicalores in suuni consortium recipit et redinlegral. 

1403. Augusti 21, ParisHa. 

Universis preseEtes litteras inspecturis, Universitas studii Parisiensis paceni et dilec- 
tionem in eo, qui est Deus pacis et dilectioiiis, et veritatem fidei sinceriter observare. 
Nullum corpus naturale suorum ainplius integritalem meinbrorum appetit, nuUum animal 
quantumvis gregale plus sui similis societate congaudet, nulla perinde materfilio a longe 
redeunti teneriori congratulatur applausu, quam nos semper optavimus unionem in mem- 
bris nostris, nostri simiHbus et filiis; ita eniin afTectare nos insila ratio vehementer allicit, 
et lex urget carilatis, ita tameii, si fidei religionisque pietas nullo pacto violetur. Alioquin 
audieodus est, qui dicit : « Non veni pacem mittere in terram, sed gladium' ». Cum igitur 
dudum fratres Predicatores fuissent alienati a gremio nostro, eo quod videbantur velle 
lepugnare cuidam condempnationi quoad aliquam ejus parteni, ob reverentiani beati Thome, 
ut dicebant : que condempnatio olini facta est per sacram theologie facultatein et approbata 
postmodum per nos omnes, et per reverenduin in Christo patreni dominum P[etrum] epi- 
scopum Parisiensein ' sententialiter promulgata contra fratrem Johannem de Montesono, 
prefati Ordinis causa et occasione quatuordecim propositionuin, quas non satis ad regulam 
fidei ponere presunipserat, prout per formam dicte sententie, cujus tenor sequitur, liquide 

patet : « Aiino Domini millesimo trecentesimo octogesimo septimo remedia procede- 

mus », ut in Chartul. III, n" 1559. 

Haec est sententia occasione cujus, ut dictum est, alienatio fratrum Predicatorum facta 
est a nobis. Nos seinper hanc alienationem, quantum in nobis erat, moleste tulimus, parati 
sinum materninn regredi via debita volentibus aperire, Nunc vero, quia placuit christianis- 
simo regi nostro et patri serenissimo gratiose scribere nobis sue filie humili et devote per 
litleras pace plenas et fide, quatenus fratres predictos ad nostrum gremiuin regredi humi- 
liter supplicantes reciperemus ad nos et ad actus scolasticos solitos, sub lali tamen adjec- 
tione, quod condempnatio prenominata quatuordecim propositionum inviolata ab eis serva- 
retur, nullusque fratruni aut alius dogmatizaret, aut legeret, aut predicaret oppositum; ac 
perinde processus omnes hinc inde habiti hac occasione, omnia insuper gesta in contra- 
riiim dicte condempnationis, sive per appellationem aut alias quovis modo, omnes denique 
discordiarum materie cessarent; scripserunt preterea ad idem illiistrissimi et prudentissiini 
principes doinini Burgondie et Borbonii, et suos miserunt legatos : 

Xos attendentes ista omnia, et rememorantes, quanto zelo Dominus noster papa Bene- Digitized by Google 1403] AB ANNO MCCCLXXXXIV AD ANNUM MCCCCLTI. 57 

3ictus. cui tenemur obiioxii, olim diim esset in ininoribiis constitutus et legatiis in Francia, 
ad hanc unionem anhelabal, et similiter plurimi ex dominis principibiia; considerantes 
preterea humilein suppliciilionem diclorum fratrum Predicatoruni, specialiler ad hoc depii- 
tatorum, et sub instrumenlo publico fundatorum pro prpvincia Francie, qui corani depulatis 
nostris et nobis comparenles, pluries super sua reconciliatione cuin omni signo bumilitatis 
braverunl, et appunctamentuin prefalum tenere inviolabiliter poIHcili sunt; 

Attendentes denique pium materne caritalis fedus erga filios et professionis noslre 
memores, que concordiam et misericordiam predicare non cessnt, et quia speciosior est 
forma totius ex sui plena compage membroruni, virtus quoque unita forcior est seipsa 
dispersa; 

Habentes poslremo pre oculis doctores precellenlissimos ejusdeni Ordinis, qui et 
ecclesiam universam el noatrani Universitaleni de fructu operum suorum illustraverunt et 
illustrabunt Deo propitio : 

Decrevimus concordi deliberatione predictos fratres ad nostrum consortium de nostra 
speciali gratia recipere et reintegrare, sicut oliin fueranl, priusquam lites iste moverentur, 
el de facto recipiinus et reintegramus. Hoc tamen observato, quod sicut fratres predicti ex 
parte provincie Francie promiserunt, et adhuc promittunt pro se et provincia sua tota, 
tenere ordinalionem regis superius expressam, ita procurabunt bona fide pro posse illain 
facere observari apud oinnes alios fratres de sua religione, renunciantes expresse quibus- 
cumque appellationibus per eos aut alias per conventmn Parisieus. factis, et in speciali 
quod nullus frater recipietur amodo ad gradus scolasticos Parisius, qui non prius hanc 
ordinationein tenere juraverit in manibus facultatis iheologie vel depulatorum ab eadem. 
Quod si quis eoruin aut aliorum fratruni conlra predicia venirel, promiltunt facere, quod 
in eis erit, ut debite puniatur. 

Reliquas autem omnes penas ordinatas aut statiilas occasione discordie preterite, nos 
intuitu Dei et omnium premissorum consideratione graliose relaxamus, abolemus et tol- 
limus. In quorum omnium memoriam et robiir perpetuum sigilluui nostruin presenlibus 
apposuimus, et fratres depulati pro provincia Francie se snbscripserunt in testimonium 
approbacionis premissorum, et sigillnm provincie Francie ac conventus Parisiensis appen- 
derunt. 

Datum et actum in congregatione nostra generali apud S. Malurinuin Parisius cele- 
brala, anno Domini millesimo quadringentesimo tertio, die vicesima prima mensis Augusti. 
Ita signatiwi : Frater Boniliis Litelli*, magister in theologia, procurator ad premissa; fr. Cle- 
iiiens Bolengerii*, inag. in iheol., procurator ad premissa; fr. Thomas Bibardi, mag. in 
(heologia et prior conveulus Parisiensis, procurator ad premissa; fraler Johannes Richelis, 
inagister studentium' in conventu Parisiensi, procuratorad premissa. 

Et' ego Johannes de Edyo, clericus Rothomagens. dioc, bacchalarius in decretis, pu- 
blicus auctoritate apostoUca et imperiali notarius, ac aline matris Universitatis sludii Pari- 
»«** Chan. Univ. Paris. IV. 8 Digitized by Google CHA,HTUI.AR1UM UNIVERS. PARIS. L140J 

;criba, quia de predictis Utcris originalibus ad preseiitem copiain diligenter coUa- 
tionem feci, etc. 

Eiemplar caaeTani in Arcb. nat. Paris., M67'', Q" 57. ii Datam per copiaia Enb signo «t subscripcione inei notarii 
publici infrasoripli. b — D'Abgentre, CoU. jud., P, p. liS. In cod. Monoc. lat. 18985, fol. 22&'' legitur : •, An. Doui. 14[0]S 
reBtituti nd communioneni Predicatores condempnali 16 anuis pvopler hos avlicoloa condempnatos ii. qui ibid. sequuntur. 
Utique lli-i; annis Bliennli erant ab Universitale. In capitulo provincioli ppovine, Franciae GBrnoli Jul. 22 celcbpalo » tuerunt 
dati commissani per provindsm ad componendum cum Univorsitate super scismate Ordinis et Universitatis, quod JBni per 
xvij annos durarerut. Commissarii vero taiiter labuvaverunt, potiasime frater Martinus Poree, protunc conressor domtni 
comitia Nivernensis, quod inlra mensem post capituluin Ordo Euit cum Universitate refoFmntus et pax totaliler et concorditer 
facta, nicbil penitus immntato de bis que Ordo per prius ante dieturbiam habuerat. » Sic in Bibl. nat. Paris. ms. let. 14532 
[Loureiitius Pignon), fol, l^e. Cf. praelerea QiETiF-EciiARD, I, «96, 777. — Tunc temporis etiam ulii magistrl UniversiUti 
restituti «unt (vid, Auctar., I, p. 863, 15 sq.), in Chron. du rel. de S. Ihnys. III, p. 100, nominantur [Fulco de Blandeyo] 
prior S. Martini de Campis, decr. doct., et Joh. de Mornvia, « in tbeol, ina)irisler soleinDts ,, qni tamen non inlep licentialos 

1. Matth., 1, 34. ~ 2. Petrnm d'Orgemant. — 3. Do quo in Chartul. III. — i. Apud D'ARCENTItE omittitur Clemens 
Bolengerii, qni in dicto capilnlo piovinciiili ad hoc eelebralo, ut provincialis eligeretur, uno sufTragio inferior fiiit Johanni 
RicLielis, qui electus cst. — B, Ei hoc apparet, Johannem nondum olBeio provinctalis functnm esse. — 6. .^p. D'Ahgentii^ 
ante hjnc rubricam invenilur decIarBtia Jobannis Perrini. bac. decret. et notarii, Aug. 2!i, se o collationem de dictis litteris u 
fecisse. X782. Capitalum generale Cisterc. abbatibus et conventibus monasteriorum de Belloprato iit Lotkaringia, de 
Valleliicenti, de Noa, de AltisfontibuSj de Fonte Jokannis, de Tribas Fontibus, de Boheriis, de Aliofonte, de 
Begar, de Bonarequie, de Loco regio, de 5w Leonardo, de Pinu, de S. Sul/jilio, de Sonofonfe, de Stamedio, de 
Altaerista, de Monte S. Mariae. injangit ul manaehos mittant adS. Bernardum Paris. vel ad atiud studium 
Ord, 

1403, Septemb, 12, CiatercH. 

Constil. et Capp. gener. Cistere. in Arch. status Luiernens., I, p. 378, Marteke-Durand, Thes. hov. attecd., IV, 1545. 
Adbaec cF. Winteb, Die CiStercitriser deS nordostl. Deutschtattils, III, p. 330.~Talia statuln seu ordinationes postea saepe X783. Universitas Paris. saos nuntios cum rotulo ad Benedictui 1403, Oetob. 1, Parlsiis. Adiinus' cuin fiducia, paler beatissime, thronuin gratie veslre, qui est sicut sol < 
Deo et sicut luna perfecla in eternum, ut gratiam et pacein inveniamus in tempore oportuno, 
rememoranles, quonlam ilUus vices gerilis in terris, qui dat e celis omnibus afiluenter, et 
seciinduin misericordie sue proprielatem merita supplicum excedit et vota, Et quoniain 
presenlialiter oinnes nos exhibere neque facile et propter dislantiain, neque congruit aut 
expedit propter studii excercitalionem, mitlimus nuntios nostros solennes venerabiles' 
magistros* Joliannem de Jersonno, cancellarium ei;clesie Parisiensis, Henricum Chiquoli, 
in curia Roinana comitem adjunctuni sacre theologie professorein, Fulconein de Blandeyo', 
decret. doctorem, priorem prioratus Sancti Martini de Campis Parisiensis, Guilelinuin 
Pelliparii', in artibus et inedicina magistrum aclu regentem Parisius, Matheuin Reder, 
Johaniiem ,\lmaris el Matheuin de Mauro, in arlibus magistros et in th[eologia] bacalareos Digitized by Google 1403] AB ANNO MGCCLXXXXIV A I» ANNtlM MCGCCLri. ^9 

formatos, viros ulique boni testtrnonii apud nos. Confidimus autem quod et apud sancti- 
talem vestram, qui parliculariori lucidiorique serinone* pro parte noslra exponeot ea que 
pelituri sumus, non tantummodo pro nobis ipsis in rolulo supplicationum pro gratiis, sed 
maxime pro communi oinnium pace et saUite, rogando ea que ad pacem sunt Jherusalein, 
et offerendo quidquid suinus, possumus aut scimus eidein sanclitati vestre, quam conservet 
Altissimus feliciter et longeve ad regimen ecclesie sue sancte. 

Mlnuta in Arcb. iiot. Paris., M 65*, n" 57, sine temporis nota. o Ottob. 1 u desnmpsinius e nutn. sequenti. 

1. Vid, infra IiilrodHCtionem od Rotulnm baceal, format. in tbeol., n" 1791. — 2. Poatea sequitur : a Johsnnein de 
Gersonno, elc. >, sed verba deleta suat. — 3. Haee nomins asquc « rarmntos s manu eltera in inurgine superiori aeripta 
sunt. Eadem nomina infro in Introductione ad Rotulum msgnuni occurrunt, uno adjuncto. De pluribus horum magiBlrorunt 
jam in Chartvl. III. — 4. Sen - Blandis ». Vid. Chartul. III, et supra n» 1781, not. - 6. Seu a Guillelmus de Senonis ». 
An. 1436 adhuc litigal de par, ecd. S. Marlini de Thevrayo Ebroiceiia. dioec. cum Philippo Caronis (Suppl. Eugen. IV, 
n" 316, fol. <iOI>). — 6. Quem Johannes Gerson Massiliae, Koiemb. 9, eoram papa habuit. Vid. Introduct. ad a"-^ 1792. X7o4. Universitas Paris, suos nunttos cuidam praeiato, verisimitiler cardinali Saluliarum, recommendat, 

1403, Oeiob. 1, Parisiis. 
Tandem aliquando, reverendissime pater, post a^^itationem hujns obedienlie facta est 
Domino imperante major tranquilitas. Unde gloriamur in Domino, non quod ea nobis suf- 
flciat, dum undique fratrum naufragia conspicimus, sed quoniam hec reintegratio et unio 
poterit, ut speramus, efiicacius erga alios de pace communi traclare, nain quamdiu inva- 
luisset turbatio, non ita alii hanc obedientiain de sedatione et pace loquenlem audissent. 
Propterea nos, qui secundum graliam nobis a Deo dalain laborare studuioius apsidue ad 
ea que pacis sunt, quamquain non ila prosperum fecit Deus laborem nostrum pro pacis 
adeplione, quemadmoduni noslra spes erat el votum, qua super re scribimus domino 
nostro suinmo pontiiici sub hac forma : a Adimus cum fiducia », etc. Quocirca supplicamus, 
reverendissime paternilati vestre, quatinus nunlios nostros prefatos benigno favore pro- 
sequi in agendo omnibus proinovere insuper atque dirigere dignetur eadem Re""* paler- 
nitas, quam conservet Altissimus feltciter et longeve. Scriptum in congregatione nostra 
generali apud Sanctum Malurinum Parisius celebrala die prima mensis Octobris'. 

Minufa in Arch. nat. Paris., M 66', n* 57. Ad haec vid. n°: precedenlem et sequenteni. 

J. Hac die ergo ambassiatores Pnrislis adhuc morabantnr; sed nnle Ocl. 8 Snllonem seu polius Msssiliam ad Bene- 
diclum Xin profecti sanl (vid. A%Ktar., I, p, 870, 41). 1785.. Universilas Paris'. ad suos nuntios ap. Benedicium XIII scribii. 

1403, Ociob., Parisiis. 
Litteras vestras geminas, venerabiles ac scientifici viri, exultantibus aniinis recepiinus, 
et de prospera valitudinc, que veslri llineris fidelis comes extitil, veliementer admoduin Digitized by Google 60 CHARTULARIUM TIKIVERS. PAIIIS. [1403 

congaudeivius, speraiiles quod ipse ciijus causa agitur taliler labores vestros promovebit et 
diriget, quod saluber exinde ac desideratus sequetur efTectus. Ceterum de grata domini 
nostri summi pontificis responsione tam super facto desideratissime unionis ecclesie, quam 
super facto roluli nostri eidem scribimus, afTectionein ipsius quam ad pacem ecclesie gerit 
singulariter collaudantes, et nos nostraque omnia in tam sancti operis prosecutione eidem 
huiuiliter offerentes. De benigna vestra receptione, de audientia faciliter impetrata el 
obtenta, deque premissis eliant familiaribus colloquiis affectuosissime sibi regraliamur, 
rursus eidem supplicantes, quatinus vos paterno favore Iractare dignetur et legattonem 
vestram ad finem optatum perducere. 

Scribimus insuper domino cardinali Saluliarum', carilatein ejus atque singularem 
amorem, quem ad hanc Universitatem gerit, recognoscentes, rursusque eidehi supplicantes, 
quatinus vos adjuvare, in agendis dirigere et pro vobis apud doniinum nostrum -interce- 
dere, uti incepit, perseverel, quousque finem optatum fueritis assecuti*. 

De rotulo bachalariorum in decretis non sine contemptu Universitatis ante nostrum 
presentato', vehementi admiratione perculsi sumus, ad memoriam reducentes ordinationem 
nostram', quam ipsi materne gravitatis immemores non timuerunt {nescimus an ignoranles) 
infriiigere, considerantes insuper quod ex tali inordinata presumptione inter nos oriri 
posset occasio non modica magnarum dissensionum, quas tanquam quieti studiorum no- 
strorum contrarias abhorremus, Ne igitur talis presuuiptuosissima temeritas cedat in 
nostrum ac rotuli nostri prejudicium, vestrum erit circumspecte providere, vestrisque 
sagacibus discretionibus pro nunc provisionem remiltinius, et taliler lamque mature pro 
futuro ordinabimus, quod modus et via quibuslibet hujusmodi caulelis presumptuosis pre- 
cludetur. 

Postremo de controversia inter abbatem Gluniacensem et ejus religiosos exorta, de 
qua in veslris primis litteris, que multum tarde ad nostras manus devenerunt, facitis men- 
tionem, providimus modo in vestris litteris aperto^. Denique" affectuosissime rogamus, ut 
que vobis postmodum conliugeant {sic), sedule curetis rescribere. Altissimus gre^sus 
veslros dirigal, labores salubriler promoveal ad honorem ecclesie sacrosancte. ScrJptum 
in nostra generali congregatione apud Sanctum Maturinum, ut iiioris est, super boc spe- 
cialiter convocala, die, etc. 

Reclor et-Universitas studii Parisiensis. 

Miwuta in Arch. nol. Paris., M 65", n" 116, sine lenipom nnta, sed acl .oii. 1403, mens. Octob. vel Noyemli,, pei'tinel, 
ut e coiiUi.tis in ipso liqucl. 

1. Amadeo de Sttlnliia, episc. Valentin. et Dien., card. til. S. Mariae Kovae oh oii. 1383. Decemb. 23. — 3. Verisimiliter 
ad ipsum epistola praecedens directa cst. — 3. Inria n' 1790 aditD, Ast videtur non solum rotiilum baccal. et liivnliatoruin 
in decr. infra editum priua quam rotulum Diagnuoi UniTersilatis proesentstum esse, sed etioin unum rotulum facult. medi- 
cinae el rolulum bnccol. forinotorum in theologio. Fortosse magistri medicinoe el buccalarei forraali theoi. baccalareos 
decret. iniitQti' sunt, quin baccalarei meliorcm o datatn » faabere eisque proeferri roluerunt. — 4. Vid. supro n» \lil. — 
Sequens senlentia jn morgine acripla est. Sed etiam in teitu, delineato, invenitur, ubi praeterea 
rotulinoctri si opus sit, tempus vobis de it diebos prolongamus ». , Digitized by Google 14UdJ AU ANNO MCCCLXXXXIV AD ANSUM MCCCCLII, Ol 

1786. « RoluUis iianciorum Universitatis Paris. » 

1403. Ootob. 16, Salfone. 

Supplicant S. V. humiles et devoti oratores veslri magistri in art, e[ in theol. Parisius 
actu regentes infrascripli, qui seinper fuerunt ejusdem saiiclitatis vestre et ecclesie sancle 
Dei zelatores precipui, quatinus, etc. 

Et primo Menttco Chicoti, presb. ttemens. dloc, . mag. in art. et in theol. actu regenti. 
■ Johanni d'Achery, presb. Laudun. dioc, mag. in art. el fn Iheol. aclu reg., magistroquc principali Collegii 
scolaiium Laudun. Paris; fundalorunt. 

Nicolaode Gonnessia, presb. Laudun. dioec, mag. in art. et in IheoL Parisios actu reg. 

Nicolao Pitement, Rolhomagens. dioc, mag. in art et in theol. actu reg. 

Johanni Baillivi. presb. Meldens. dioc. mag. in art, et in theol. Parisius actu i^eg. 

Egidio de Asperomonte, presh. Remens. dioc, mag. in art. et in theol. Parisius actu reg. 

Germano de Rongiaco', presb. Paris, dioc, mag, in art. et in theol. Parisius actu reg. [7] 

Fiat pro omnibus. L. — Dat. Sallone Arelatens. dioc, decimo septimo kal. Novemlj, 
an. decimo, ad vacatura post sexto kal. Junii anno quo supra', 

iUg. Suppl. Bened.' XIII, t," 97, fol, 87". 

f. Seu n Famuli ». Ms. : • Royignyaco ». — 2. I. e. post Maii 27, an. 1404. 1787. « Bolalus nunciorum Vniversitatis Parisiensis. » 

1463. Oetob. 18-33. Salhne. 

Supplicant S. V. devoti vestri Universitatis Parisiensis principales necnon licentiatorum, 
bachalariorum et scolarium ejusdem nuncii quatinus 

In personam devoti veslri' GuiUelmi Pelliparii, clerici Senonensis, in med, et art. niag., ad sanct. vest. pro 
facultate medidne destinali, gratiam fecientes specialem sub dalaiij" idus Octobris, ponlillcatus vestri anno primo, 
debenelicio, ctc. 

Item Mathei Roeder, prcsb., mag. in art. et bac. in theol. formati, ad eandem S. pro nacione Francie destioati. 

Johannis Adamare-, presb. curati eccl. parroch. de Lilteruel Tornacens, dioc, mag. in art. et bac. in theol. 
iormati, ad 5. V. pro nac. Picardie destinati. 

Matbei de Mauro. presb., mag. in art. et bac, in theoL formati, pro nac. Normanie ad E. S. deslinati. 

Alani Guilloti, presb., decr. doctoris regentis Paris, in fac. predicta, cum prediclis nuociis adjuncti. 

Jacobi Gelu*, cler. Treverens. dioc, lic in leg, in forma licencie in jure can., mag. in art., legentis ordina- 
rium de mane Paris. ac illustris principis domini ducis Aurelianensia consiliarii, 

Fratris Martini Bonceray, monachi expresse professi monast. Majoris Monasterii prope Turonem O. S. B,, in 
jure can. lic., etiam ad S. V. pro licentiatis et bachallariis in jure canonico destinali. 

Guillelmi Picardi, subdiac. Turonens, can., in decr. cum rigore examinis lic, quiqueut subslitutus perlonga 
tempora legit ordinarium de mane Parisius, ad S. V. es parte nonnuHorum scolarium Parisiensium destinati, 
similem gratiam facientes, de can. sub expect. prebende in eccL Sancli Martini Turonens. 

. Johannis de Bria, cler. eurati eccl. parroch. de Bolerellis Ehroicensis dioc, mag. in art. et bac. in theoL pro 
bacallariis in art. ad S. V. destinati, .; 

Johannis Pichon, presb. curali eccL parroch. de Fonlibus abbatis Ehroiccns, dioc, mag. in art. et bac. in 
;theoJ , Lio] Digitized by Google 62 CHARTULARIUM UNEVBRS. PARIS. [1403 

Fiat pro omnibus. L. — Datum Sallone Arelatens. dioces. pro magistris in theologi;: 
docloribus in jure qtiinlo deciino, ileni pro licentiatis injure, bacallariis formatis in theo- 
logia quarto decimo, magistris in artibus et medicina et bacnllariis in theologia non formatis 
tercio decimo, item pro nobilibus bachalariis in jure diiodecimo, el pro aliis decimo kal. 
Novemb. anno decimo, ad vacatura posl kal. Maii anno quo supra. 

Re^. Suppl. Bened, Xlll, n" 97, fol. 101. 

1. Haec Terba omnibas sequentibua anleponuntur, — 3- I- e. AluiaHa, — 3. An. I41!i, Nov. 7, archiepiscopi Turonens., 
an. 1437 ad sedem Ebrodunens. transiati. Vid, vilain ab ipaomet deseriptam in Gall. chruU, XIV, p. 135. 1 7cS8 . « Roliilus magistri Nicolai de Clameagiis. » 

1403. Octob. 16, SalloM. 

Supplicat sanctitati vestre devotus familiaris et secretarius vester Nicolaus de Cla- 
meugiis, quatenus sibi pro personis infrascriplis gralias infrascriptas concedere dignemini : 

Primo Johanni Erardi, cler. Lingonensi, qui per triennium jura can. Parisius audivit. 

Item Jolianni Belier, cler. Treceas. dloc., bac. in art. 

Toussaoo Vaquierii alias de Vicinoloco, cler. Belvacensi. 

Petro Cliarmelli alias de Mellajo, presb. Bisuntinens. dioc. 

Francisco Palrignon, cler. Paris., bac. in art. 

Johanni de Porla. cier. Lingonens. dioc, bac. in art. [6] 

Fiat pro omnibus. L. — Dat. Sallone Arelatens. dioc. decimoseptimo kal. Novembris 
anno decimo, ad vacatura post quinto non. Octobris anno quo supra. 

Reg. Suppl. Bened. XIII, n« 97, fol. 18S. 1789. « Hotulus magistrorum facultatls medicine Parisiensis. » 

1403, Oetob. fS, Salloae. 

Supplicant S. V. humiles el devoti vestri infrascripti magistri facullatis medicine 
Parisiens. qui a tempore assumptionis vestre ad apicem summi apostolatus semper fuerunt 
fideles ejusdem sanctilatia substraclioni V. S. facte .totis viribus resistendo, et postquam 
facta fuit, eani et que inde secula sunt reprobantes et ad reslilutionem obedientie E. S. 
facienda[m] viriliter laborarunt; propter quod fuerunt vilipensi in beneficiis et honoribus 
obtineudis : quatenus eis gralias speciales expectativas concedere dignemini infrascriptas. 
Cuin omnibus non obstanlibus et clausulis opportunis. 

Et pTimo Guitlelmo Boucherii in personam dilecti sui fllii Guiberti Boucherii. cler. Paris., tic. in leg. et bac. 
in decr...'. 

Fiat pro omnibus. L. — Sine aha lectione pro omnibus. — Fiat L. — Dat. Sallone Digitized by Google 14031 A.B AKNO MCCCLXXXXIV AD AHN U M MCCCCLI 1, 63 

Arelatens. dioo. decimo quiiito kal. Novembris anno deciino, ad vacatiira post kal- Maii' 
anno quo supra. 

Reg. Suppl. Bened. XIII, n" 'J7, fol. 2al>. 

i. AlTeruntnr 50 maeistri; sed paene omnea inter 46 magistroa infta n» 1795 allalos occurnml, Vid. ibid,, not. 2. ~ 
2. I. e. post Maiil, an. 14U4. l790. < Hotulus licenliatorum el bacallariarum in decretis Parislus, » 

Jam supra, n* 1785, dictum est, hunc: rotulum Benedicto XIII ante magnum rolult 
praeaeatatiua ease. Caeterum hac ipaum ei urticulis coinmunibus hic positia liquet. L 
praeveDiro Toloeruat, ut i dataai n mellavem quantum ad gralias ezspectalivas rei;iperenl, 

i403. Octob. 20, 21. Sallone. 

Sanctissimo in Christo patri ac domino noslro doniino Benedicto sacrosancte Romane 
ac universalis ecclesie suinino pontifici, hiimiles et devoti sanctitalis ejusdem oratores 
licentiati et bacalarii facultatis decrelorum Paris. seipsos ad pedum oscula beatorum cum 
omni humillima recomendatione. Sanctilatis vestre oelsitudini presentem generaliuin et 
specialium supplicationum rotiiluin presentandi ansiim {sic) prebet paterne beatitudinis 
affectus .... quatenus tam nus quam nuncios hac super re specialiter destinalos favore 
paterno ac misericordie solite gratia acceptos habere dignetur eadem sanctitas vestra: 

Et priino dignetur eadem sanctitas vestra diclum rotulum et contenta in eodem solito 
clementie ejusdem sanctitatis inore benigne recipere et deffectus tam juris quam erroris aut 
ignorantie misericorditer supplere. 

Item dignetur eadem sanctitas presentem rotulum et gratias inferius subscriptas sub 
data consimili quam habebit rotulus magistroriim Umversitatis Parisiensis signare et expe- 
diri mandare. 

Item et si licentiati et bachalarii inferius descripti concurrant in data cum licentiatis 
et bachalariis alioruin studiorum generalium quorumcunque, dignetur eadein sanctitas 
concedere et declarare quod illis licentiati et bacalarii infrascripti in asseculione benefi- 
ciorum preferantur. Et insuper dignetur eadem sanclitas concedere quod licentiati infra- 
scripti magistris in medicina, bachalariis in theologia formalis necnon etiam magistris in 
artibus; bachalarii vero inferius conscripli Ucentiatis in medicina, bachalariis in theologia 
non formatis, eliam magistris in artibus inler concurrentes ceteris parlbus preferanlur.... 

Et primo RadulplKF Sapientis, cler. Coastanciensi ctvi,..., in decr. Parisius lic. et in leg. bac, de maneque 
legenti Parisius, nunc in flne tertii anni lecture matutinalis, de canonicatu ecd. Gonslanciens., Bajocens. et Leio- 

Item Jacobo Gelu, Treverens. dioc., lic. in leg., mag. in art. et t>ac. in decr. in forma licentie, de mane 
legenli Parisius. de canonic. cccl. Rothomagens., Cameracens., Carnotens., A.urelianen$. vel Ambianens. 

Fi'atri Simoni de Bousyes, religioso monasterii S. Eligil prope Noviomum 0, S. B., bac. iii jurc can. in forma 
licentie existenti ac de presentianno lcgenti ordinariam lectionem de manc Parisiua. Digitized by Google 64 CHARTUr.ARIUM UNIVERS. PARIS. [1403 

Stephano Pernielli, presb. in utr. jure lic, archidiac. Brie et can. prebendato in eccl. Pacis de canonicatii 

... eccl. Carnotens. vel Andegavens. 

Fratri Martino Ronceray, religioso presb. cxpresse professo Majoris Monasterii Turonens. O. S. B., lic. in decr. 

Michaeli Episcopi, presb. Abrincens, dioc, in utr. jure cum rigore ex^minis lic. et qui per tres annos ordi- 
narie legit in legibus Andegav. 

Guillermo de Conligneiis, presb. Lingonens, dioc, lic. in deer. de rigore esaminis et continuo in tlieol. scol., 
de can. eccl. Nivernens. 

Guillermo Picardi. subdiac, can. Turonens., in decr. cum rigore examinis lic, de can. eccl. S. Martini 
Turonens. 

Gaciolo Auvredi, presb. Bajoceas. dioc, lic. in decr., cappellanoque et secretario illustrissimi principb domlni 
ducis Bituricens. 

Michaeli Perruelli, presb., lic. in utr. jure cum rigore examinis. de can. eccl, Turonens, 

Johanni Pinelli, presb. Garnotens, dioc, lic. cum rigore examinis in decr. et slud. in tlieol. 

Thome Fabri, Rothomagens. dioc, mag. in art. ac in jure can. lic. stud. Parisius in eadem fac. decr, 

Guillermo de Maale, presb. Sagiens. dioc, lic. in decr. cum rigore examinis. 

Herveo Pouchardi', presb. Leonens. dioc, lic. in decr. cum rigore cxaminis diu est slud. et scol. in theol. 

yvoni Henrici, presb. lic. in decr. cum rigore examinis, stud. in theol. 

Pelro Joseph*. cler. Remcns. dioc.. lic. indecr. Parisius et acol. Parisius stud. in fac, Iheol, 

Johannide Villanovaa, cler. Trecorens. dioc. lic Parisius cum rigore examinisin ftic. decr. 

Guidoni Salomonis. presb. Leonens. dioc, lic. In jurecan. cum rigore examinis. 

Fratri Petro Champi. presb. dioc. Trecens,, lic, indecj., religloso expresse professo monast. S.Luppi Trecens., 
O. S. Aug. 

Guillermo Brieucii, presb. lic. in decr. Briocens. dioc. 

Dyonisio Simi, presb. Corisopitens. dioc lic in decr. Parisius cum rigore eiamioia, stud, in fac. theol. 

Alano Corre, presb. Trecorens. dioc, lic in jure can. Parisius cum rigore examinis. 

Fratri Petro de Salis, religioso presb. expresse professo monasterii Majoris Monasterii prope Turon. 0. S. B,, 
in jure can. lic. et ab utroque parentede nobili genere procreato. 

Johanni Fromundi, subdiac. Belvacens. dioc, mag. in art. et in' ulr. jure lic 

Johanni Vibeti, presb. Constanciens. dioc, Bolhomagens. provincie, lic. Paiisius in docr. cum rigore examinis, 
scol. in fac. tbeol. in secundo anno sue audiiionis. 

Pelro de Area, cler. Claromontens. dioc., lic in decr. cum rigore examinis, 

Michaeli Monetarii, in ulr. jure lic. 

Fratri Petro de Bosayo^, presb., monach, expresse professo monast. S. Wandregesilii O. S. B,, Rothomagens. 
dioc., in decr. cum rigoie examinis lic. 

Fratri Folqueto de Roheria^, can. regulari eccl, Carcasson. et preposito de Villasicca indicta cccl. O. S. Aug., 
lic. in decr. 

Petro de Buxeriis, presb. lic. in jure can. cum rigore examinis et scol. in theol. per quadriennium et uttra, 
curalo de Nocento Lingonens. dioc. 

Guillermo de Bcaurepere. Sagiens. dioc, preab. lic, in decr. cum rigore cxaminis, curato eccl. parrocli. de 
Jonoyo de Bosco dicle dioc 

Robcrto Douche, presb. Bothomagens. dioc, lic. in decr. parisius. 

Plicolao Courtoys, lic. in leg. cum rigore examinis et bac. in decr. 

Johanni Coieti, lic. in leg. ct bac. in decr. de Turonis oriundo. 

Johanni de Mota'\ presb. Atlrcl»tens. dioc, generc nobili, lic. in decr. cum rig. examinis, actu stud. Pari- 
rius in fac. tbeol. in quinto auditionis sue anno. 

Nicolao Gaudeti, sufodiac., lic. in leg, cum rigore examinis, dc Cabilone, slud. Parisius in fac. deu'. 

Johanni Dourini, presb. Rothomagens. dioc Uc. in jure can. cuin rig. examinis, qui fuit studens per qua- 
tuor anno^et est actu in theol. Parisius, 

Johanni Alanon. presb. lic ia decr. et stud. Parisius in fac IheoL, Trecorens. dioc 

Giraldo Forteti. cler. S. Flori dioc, lic. in leg. et bac. in decr., de can eccl. Claroniontons. 

Johanni Forgeti, cler. Suessionens. dioc, in jure can. lic. cum rig. examinis. 

Ysembardo Baitrot, lic. in jure civ. ac bac. in decr. Parisius, in secundo anno sue lecturc eiistenti. Digitized by Google 1403] AB AKKO MCCCI.XXXXIV AD \NNUM MCCCCILII. 65 

Johanni de Laqueo, lic. in leg. et bac. in decr., de nobili genere procrealo. Bisuntin. dioc. 

Georgio de Lavoutzac, lic. in jure civ. etbac. indecr,, rectori eccl. parroch. et curato de Javeneyo, Redonens. 
dioc., administratori eletnosinarie B. Marie de Boechidosaco cappcllanoque perpetuo cappellanie B. Leonardi de 
Chemeleyo, cappellanie de Busca, cappelianleque de Coudreyo Andegavens, dioc. 

Johanni de Leonibus, Parisiens. dioc, lic, in leg. etbac. in dccr. 

Fratri Johanni Josepb, presb. can. reg. monasterii S. Marlini de Spernaco O. S. Aug., ftemeits, dioc., lic. in 
jure can,, scol. Parisius stud. in fac. theol. 

Guillermode Molis, presb. Lemovicens, dioc, lic. io decr., slud. in theol, 

Thome Goudardi, presb. Genomanens. dioc, lic. in decr. 

Johanni Bourrillieti, presb. Eduens. dioc, mag. in art. et lic, in decr. cum rig. examinis, scol. in theol. in 
quinto anno. 

Fralri Guillermo Pacheu, can. regulari espresse professo in monast. B. Marie de Castello in heremo O. S. 
Aug., Cenomanens. dioc, lic. in decr. 

Johanni Creste. cler. Cameraccns. dioc lic in jure can. Parisius cum rig, examinis, stud, in leg. Aurelianis 
in terlio volumine audiendi. 

Johanni Foderali, presb. Cenomanens. dioc, lic in jure can. Parisius. 

Koberto de Petraponte, presb. Constanciens. dioc., de nobili genere procreato, mag. in art. ac in decr. cum 
rig, examinis lic. 

Nicolao Calvi, presb. Carnotens. dioc, lic. in leg. et bac. in decr. Parisius. 

Fratri Rolando Hellouk. presb. in art. et jure can. lic., can. regul. expressc professo monast. Sancte Cracis 
juxta Guigampnum O. S. Aug., Trecorens. dioc 

Thyadmaro Yppana. Monasteriens. dioc, lic. ia deci*. 

Olivero Monelarii, in utr. jure lic, qui alias de mane lectionem matutinalem in jure can. per longa tempora 
legit Parisius. 

Seqaantur bachalarii legenles. 

Et primo Guillemio dc Landa, cler. Garnotens. dioc., de nobili generc procreato, bac. in decr. in quinto 
anno lecture sue et in forma licentie cxistenti. 

Item Hugoni Magistri, cler. de Parisius, bac in jure can. in quinto anno et quinlo volumine leclure sue 
existenti. 

Alano Petri", presb. Corisopitens. dioc, bac. in decr. in quinto anno et quarto volumine lecture sue cxistenti. 

Fratri Jacobo de Fontenays, religioso expresse professo Majoris Monasterii O. S, B. Turonens., indecr. bac, in 
quinto anno et quinto volumine lecture sue ac in forma licentie existenti, 

Johanni de Vado^, presb. Constanciens. dioc. provincie Rothomagens., bac. in decr. in quarto anno et 
quarlo volumine leeture sue esistenti., 

Johanni de Velsia, presb. Carnotens. dioc, bac in decr. in quarlo [anno] et quarto volumine lecture sue 
existenti, rectori parroch. ecci. S. Johannis de Vernolio Ebroicens. dioc 

Johanni Arnulpbi, cler. Cenomaaens. dioc, bac in decr. in quarlo anno et quarto volumine lecture sue 
existenti. 

Yvoni Meillar, presb. Corisopitens. dioc, bac. ia decr. in quarto anno et quarto volumine leclure sue existenti, 

Johanni Plumentis, cler. de Parisius, in art. et decr. bac et in quarto anno et quarto volumine lecture sue 
existenti. 

Johanni LeslourneP, in decr. bac. in quarto anno et quarto volumine lecture sue existenti. 

Petro Charieti, presb. Remens. dioc, bac. in decr. in quarto anno et quarLo volumine lecture sue existenti. 

Johanni Vippardi'", presb. Bajocens. dioc, bac in decr. in quarlo anno et quarto volumine lecture sue exis- 
tenti. 

Pctro Pomponis, Briocens. dioc, hac. in decr. in quarto anno lecture sue existenti. 

Sjmoni Viennoys, cler. Matisconens. dioc, bac in decr. in quarto aano et tertio voiumine lecture sue exis- 

Eustacio de Nivernis, cler. Aniciens. dioc, in decr, bac, ac in quarto anno et quarto voluminc lecture sue 
exislenti. 

Aleiandro Hugonis, presb. Corisopitens. dioc. in decr. bac, in quarto anno lecture sue existenti. 
**•* Charl. Univ. Paris. IV. 9 Digitized by Google 66 CH\BTUI.\RIUM XJNIVERS. PARIS. L1403 

Geraldo Barrerie". subdiac. S. Floridioc, bac. iri decr. in quarto anno suelectnreeTtistenti. 

Michaeli Gruet, Attrebatens. dioc, hac. in decr. in quarto anno sue lectnre eiistenti. 

Symoni Peruchon, presb. Paris. dioc, bac. in decr. et in quarto anno leclure sue existenti. 

Raymundo Albi, presb. bac in decr. qui in decr. per quatuor annos legit. 

Guillermo dicto de Fourches, cler. Aurelianens. dioc. de nobili genere procreato, in art, et decr. bac in 
tcrlio anno lecture sue existenti. 

Pliilippo Courloys, prcsb. Slacloviens.. in utr. jure bac. in tertio anno lecture sue existenti. 

Fratri Johanni Burgen^, presb.. priori prioratus de Curle dependentis a monasterio Ageduni Lemovicens. 
dioc. 0. S. B., in decr. bac. ac in tertio anno et quarto volumine lecture sue existenti. 

Pelro de Bauviao, presb. Attrebatens. dioc., bac. in dect. in teriio anno et tertio volumine sue leclure eiis- 
tenti. 

Fratri Johanni de Boconis, religioso monasterli Molismens. 0. S. B.. Lingonens. dioc, pnori prioratus de 
Nortello prope Bellomonte Belvacens. dioc, bac indecr. in terlioanno ct tertio volumine sue leclure existenti. 

Jacobo Clerici, cler. Attrebatens. dioc. bac in decr. in terlio anno et tertio volumine lecture sue existenti. 

Johanni de Foysseyo, diac. in jure can. liac. in tertio anno et tertio volumine leclure sue existenti. 

Matheo Couppe, presb. Redonens. dioc, bac. in decr. in terlio anno et teriio volumiQe lecture sue esistenti. 

Johanni Basire'^, presb. Lenoviens. dioc, in decr. bac ac in lcrtio anno el secundo volumine leclure sue 
esislenti, de can. eccl. Lexoviens. vel Bajocens. vel Constanciens. aut Rothomagens. 

Baymundo le Hagnoiz, presb., bac in decr. qui per triennium in decr. legit. 

Nicolao le Galojs, presb., bac. in decr. qui per tres annos legit Parisius. 

Johanni Tayfardi, Trecens. dioc, bac. in decr. qui in dicla fac. pcr tres annos legit. 

Petro Anselini, presb. Suessionens. dioc, bac. in decr. in tertio anno lecture sne existenti. 

Johanni Guaterne, presb. Trecorens. dioc, bac in decr. qui per tres annos legit in fac decr. 

Fratri Matheo Bertrandi. expresse professo monast. Sancli Guingaloy 0. S. B.. Gorlsopitens. dioc, bac, in 
decr. in terlio anno leciure sue existenti, 

Johanni de Prato, cler. de Attreliato in art. et decr. bac in terlio anno et tertio volumine lecture sue exis- 
tenti. 

Jacobo Ymer, subdiac Mcldensi. bac. in jure can. qui per Ircs annos legit decretales Pansius. 

Henrico Penquelennec, presb. Corisopitens. dioc. tiac in decr. in tertio anno et secundo volumine lecture 
sue existenti. 

Johanni Hemardi, cler, de Parisius. nunc bac in decr. in terlio anno leclure sue existenti. illustris Francoram 
regis secretario. 

Johanni Pouchet'^, cler. Roihomagens. dioc, in art. et in utr. juro bac in secundo anno juris can. et in 
tertio anno lecture sue juris dv. Aurelianis existenti. 

Fratri Symoni de Salione", religioso monast. S, Benigni de Divione 0. S. B., Lingonens. dioc, bac. in decr. 
actu legenti Parisius in dicta fac 

Johanni Glementis'*, pi-esb. Constanciens. dioc. bac. in decr. in secundo anno et secundo volumine lecture 
sue existenti rectorique parroch. ecci. de Tourlavilla dicte Constanciensis dioc 

Martino Arturi, presb., bac in decr. in secundo anno leclure sue eiistenti. 

Rogero de Laboulloye, presb, Abrincens. dioc, bac. in decr. in secundo anno lecture sue existenti. 

Johanni Rupphi''^, Leonens. dioc. bac in decr. in secundo anno lecturesue esistenti. 

Warnero Barreti. subdiac, TuUens. dioc. can. prebend. eccl. S. Pelri de Cominis Tornacens. dioc. in decr. 
in secundo anno leclurc sne existenti. 

Rolando de la Fruglaye. presb. Briocens. dioc., hac in decr. ac in secundo anno lecture sue eiistenti, can. 
prebend. eccl. Briocens. 

Johanni Cheurerii, Pictavens. dioc, in ulr, jure bac, in tertio anno el tertio volumine lecture sue tam juris 
can. qnam civiUs. 

Fratri Johanni de Clercyaco", mon. expresse professo monast. S. Trinitatis Fiscannensis, 0. S. B., Rothoma- 
gens. dioc. de nobili genere procreato, bac tn decr. in secundo anno lecture sue cdstenti. 

riicolao de Valle, presb. Constanciens. dioc, in decr. bac. ac in secundo anno lecture sue eristenti. 

Sicasjo Fauquet. presb, Cameracens. dioc, bac. in decr. in secundo anno et secundo volumine lecture sue 
exislenli. Digitized by Google 1403] A.R \NNO HCCCLXXXXIV AD ANNUM M CC CCLI r. 67 

Johanni Ler. presb. Coiislanciens. dioc., bac, in decr. in secundo anno et sccundo volumine lecture sue 
emtenti. 

Guillermo de Plancha, presb. Macloviens. dioc, bac. in decr, qui per duos annos jura can. Icgit. 

Fratri Petro de Chamelliis, relig. expresse professo monasl^rii Casedei O. S. Ti,, Claromontensis dioc. 

Petro dc Quesnejo, presb.. bac. in decr. in secundo anno et secundo volumine lecture suc exisienti, 

JohanuiBoussardi, presb., bac. in decr. in secundo anno lecLure sue existcnti. 

Guillermo le Goibe, presb., bac. in decr. ac dominl i-egis Francie secretario qui per duos annos in dicta fac. 
legit. 

Thome Bouverii, presb., rectori parroch. eccl. B. Marie ultra aquam. Constanciens. dioc, bacalarioque in 
decr. et in secundo anno lecture sue esistenti. 

Ricardo Baiaille. subdiac, Rotbomagens. dioc,, mag, in art. et in jure can. bac. in secundo anno lecture sue 
eiistenti. 

Petro Vifrarii. presb.. in utr, jurc bac, in secundo anno et secundo volumine lecture suc enistcnti. 

Johanni Reisse, presb. Andegavens. dioc, in uti*. jure bac. in secundo anno et secundo volumine lecture sue 
eiistenti. 

Johanni Quoquiel dicto de Malda, presb. Tournacens. (stc). in art. et decr. bac in secundo anno lecture sue 
existenti. 

Malheo Majoris, bac. in dccr. in sccundo anno et secundo volumine lecture sue existenti. 

Johanni de Teyrinis, presb,, in decr. bac. ac in secundo anno lecture sue existenti. 

Jacobo Lourdelli, presb, Attrebatens. dioc,, in decr. l>ac., qui unum volumen decrelalium legit. 

Michaeli Blopdelli, cler. Morinens. dioc, mag. in art, et bac. in decr. in primo anno lecture sue. 

Herveo Baronis, cler. Leonens. dioc. bac. in decr. in primo anno leclure sue existenti, 

Petro Rebrachien 's, cler. Autisiodorens,, bac. in decr, in primo anno et primo volumine lecture sueexistenti. 

Gauftido de S. Cirico. diac. Macloviens. dioc, in arf. mag. et bac. in decr. ac in primo anno lecture sue 
existenti. 

Guillermo Cerarii, Remens. dioc presb., bac. in jure can. in primo anno lecfure sue existenti. 

Thome Bense, presb. Bajocens. dioc, In art, ct decr. bac. in primo anno lecture sue existenti. 

Michaeli Pelote<'>, Constanciens, dioc, nullum beneiicium obtinenti, mag, in art. et bac. in decr. in primo 
anno lecture existenti secretarioque ducis Bituricensis. 

Fratri Jacobo Mutonis, dyac. expresse professo monast. Sancti Vincentii prope muios Laudunens., bac in 
decr. inprimo anno lecture sue cx.istenli. 

Guidoni Cboqualdi, presb. Lconens. dioc, bac. in decr. ct in primo anno lecture sue exisfenti. 

Johanni Pignaudi. cler. Aurelianens. dioc, bac, in [decr.] ac in primo anno lecture sue existenti. 

Johanni Baghac de Claromonte in Alvernia, bac in decr. et in primo anno lecture sue exisfenti, 

Petro Maitini, cler, Lemoviccns. dioc, bac. in decr. ac in primo anno el primo volumine lecture sue cxislenti. 

Portejoaie, presb. Redonens. dioc. . hac, in leg. Aurelianis. in primo volumine legendi pro nunc Parisius, bac 
in decr. in primo anno ef primo volumine lecture sue esislenti. 

Hicolao Pelez, cler. Constanciens. dioc, bac. in jure can. Parisiusin sccundo anno lecture suac esistcnfi. 

Nicolao Prigaut-", subdiac,, bac. in decr. et lic. in art. 

Gaufirido Gallici, presb. Trecorens. dioc, bac in decr. qui per tres annos in eadem fac legit. 

Johanni de Brest, cler. Cameracens. dioc, in jurc can. bac- in primo anno et primo volumine lecture sue 
existenti. 

Danieli Tnihel. presb. Corisopilens. dioc, bac in decr. in primo anno lecture sue existenli. 

Johanni de Haricourt-', cler. Morinens. dioc, bac. in decr. in primo anno lecture suc existenti. 

Jobanni Yalentis, presb. Eduens. dioc, mag. in arf. et bac. in decr. in primo anno lecfure sue exislenti. 

Alano RuHl, presb. Corisopitens. dioc, bac in decr. in primo anno ct primo volumine lccture sue. 

Egidio de Extravilla, presb. Macloviens, dloc, bac. in decr. in secundo anno lecture sue, 

Radulpbo Blauguernoa, presb. Coastanciens. dioc. bac in decr. in prlmo anno lecturc sue. curato parroch. 
eccl. de Ccsseyo dicte dioc. 

Hugoni Mallaudi, cler. Bisuntinens. dioc, bac. in decr. in primo anno lecture suc existenti. 

Johanni le Deli^. presb.. bac. in decr. in primo anno lecture sue esistenU. 

Johanni Hajs, presb. Rothomagens. dioc, bac in decr. in primo anno lecture sue cxislenti. Digitized by Google '68 CHARTULAHIUM UNIVEHS. PABIS. [1403 

Petro le Bond, cler. Camotens. dioc, bacalario in decr! in primo anno lecturc sue existenli. 

Johanni Aurilleti. presb. curato parroch. eccl. de Lalacuria Cathalan. dioc. bacalario in decr. in primo anno 
leclure sue existenli. 

Johanni Juvenis, presb. curato parroch. eccl. de Carvilla prope Rothomagum, l)ac. in decr. in primo anno 
lecture sue existenti. 

Roberto Domini. presb. bac. in decr. in primo anno lecture sue existenti, 

Stephano Galteri Andegavens. dioc , bac in decr. in secundo anno lecture sue existenti. 

Johanni Cheron. presb. Lemovicens. dioc, bac. in decr. in primo anno lecture sue existenti. 

Johanni Brieucii, presb. Trecorcns. dioc, io jure can. bac. qui alias legit pro primo anno lecture sue. 

Johanni Graffardi, clcr. A.brincens, dioc. bac in decr. in dicta fac. actu legenti. 

Guillermo de Ulmis. presb. Lexoviens. dioc, bac, in decr. qui per unum annum in dicta fac. legit. 

Johanni Branque, cler. Noviomens. dioc, bac, in decr. inprimoannoetprimo volumine lecture sueeiistenti. 

Guillermo Caprarii de Matiscone. subdiac bac. in decr. in primo anno. etc 

Reginaldo Mailloti. subdiac. Cabilonens. dioc. in decr. et Sn art. bac. in primo anno lecture sue exlstenli. 

Frairi Natali Paulini, religioso Majoris Monasterii Turonens, dioc O. S. B.. bac in decr. in primo anao lectiire 
sue existenti. 

Petro Falveti, cler. Claromontens. dioc, bac, in decr, in primo anno lecture sue existenti. 

Hutino Medici, Parisius in art. el in decr. bac in primo anno lecture aue existenti. 

Fratri Gerardo dc Mareu. religioso expresse professo abbatie SancU Maiiimi[ni] Miciacens- Aurellaaens. dioc, 
O. S. B.. bac. in decr. in secundo anno lecturc aue. priori prioratus Montis Litardi Garnotens. dioc 

Johanni Johanneti alias de Loveto, cler. Meldens, dioc, bac, in decr. in primo anno et volumine primo lecture 
sue existenli, 

Fratri Hicolao Ruffl^, bac. in decr. in primo anno lecture sue; etc, religioso expresse professo monaat. Sancti 
Petri 0. S. B. Rothomagens. dioc. 

Gauflrido le Memiet, cier. Constanciens. dioc., bac in decr. in primo anno lecture sue cxistent: 

Laurentio Bacon, Ambianeas. dioc,. bac. in jure caa. et med. in primo anno lecture sue. 

Symoni Droueli, cler. Tullens. dioc, mag. in arf. et hac, in decr. in primoanno sue lecturc. 

Johanni Dolebel, presb. Briocens. dioc, bac in decr. et in art. 

Nicolao Barhey, presb. Constanciens. dioc, bac in decr., stud. Parisius m dicta fac, de can. eccl. Sancti Se- 
pulcri Cadomens. 

Guillelmo Mercerii, presb, Macloviens. dioc, bac, in decr. 

Dyonisio Fabri, presb.,rectori parroch, eccl. Sancte Columbe, decanatus deCauvilla Rotbomagens. dioc, bac. 
in decr. slud. Parisius in dicta fac. 

Laurentio de Busco, cler. Rothomagens, dioc, bac in decr. et stud, Parisius in dicfa fac, 

Rot)erto Bigardi, presb. Constanciens. dioc, bac in decr. 

Fratri Vincentio Bemardi, can, regul. monasterii B, Marie de Valle O. S. Aug., Bajocens. dioc, bac. in decr. 
et stud. Parisius in dicta fac 

Aymerico Prepositi, presb. Lemovicens. dioc, bac. in decr, 

Herveo Cahin, presb. Trccorens. dioc, bac. in deer. 

Hugoni de Scplemarivilla, presb. Rolhomagens. dioc, bac in decr, 

Fratrl Johaani Filioli. presb., priori claustrali S. Bened. Jloriacens. O. S. B. Aurelianens, dioc, bac in 

Fratri Stephano Blancheti, religioso expresso prof. Majoris Monasterii prope Turon.. 0. S. B., bac: in decr. 
Parisius ia secundo anno leclure sue. 

Gauffrido Guioli, cler. Constaaciens. dioc, bac. ia decr. 

Mam'icio de S. Paulo, presb.. bac. in decr. 

Andrce de Courceneto, presb. dioc. Seaonens,, bac. in jure can. 

Dominlco Hermanoi dc Lcnoncuria. Tullens. dioc, bac. in decc. 

Yvoni de Foresta. presb. Corisopilcns., bac in dccr. Parisius. 

Glrardo Thesaurarii, presb. Tullens. dioc., bac. In decr. 

Dyonisio GuiHemeti, Eajocens, dioc, bac. in decr. 

Petro Robineli, presb. Matisconena. dioc, bac. in decr., rectori seu curalo pnrroch, eccl. S,, Petr! de Sarcellis Digitized by Google 1403] AB .VXNO MCCCLXXXXIV AD ANNUM MCCCCI.II. 69 

Parisiens. dioc, el can. prebend. eccl. collegiate B. Hylarii, dioc. Eduens., de can, eccl. £duens. yel similiter de 
can. eccl. Matisconens. aut de can. eccl. collegiatc B. Manc de Belna dioc. Eduens. 

Guillermo Quentini, presb. Pictavens. dioc., bac. in decr., de can. eccl, collegiate B. Hylarii Piclavens. 

Petro Normes, presb. Dolens. dioc, bac. in decr. 

Alano Hamonis. presb. Leonens. dioc, Parisius 1n jm'e can, bac. 

Thome Fabri, cler,, in decp. bac. civi Gonstanciens. 

Gauffrido Mancelli, cler. Lexoviens. dioc-, bac in decr. 

Jolianni BeUevenue, presb. Lingonens. dioc, bac in decr. Parisius. 

Laurentio Juvenis. cler. Leonens. dioc, bac. in decr, Parisius. 

Petro de Ponte, cler. Attrebalensi, bac. in decr. Parisius. 

Fratri Stephano de Ronzeria, presb, relig. espresse professo monast, S. Martini de Troarno O. S, B, Bajocens. 
dioc. bac. in decr. Parisius. 

Guillerrao de Kaerpaul, presb.. bac. in decr. 

Thome Frene^ dicto de Peneucbe, cler, Cameracens. dioc, mag, in art. et bac in decr. 

Fratri Johanni Pinsonis^'. presb. can. regul. espresse professo monast, seu prioratus S. Stephani dc Plesseyo 
Grimolti 0. S. Aug. Bajocens, dioc. priori prioratus eccl. parroch. S. Cornelii a dicto monasterio deppendentis, 
bac in decr. 

Thome le Gras, Macloviens. dioc, bac. in decr.. curato eccl, parroch. S. Petri de Borvigneux et cappcllano per- 
petuo in eccl. S. Laudi prope Andegavis. 

Johanni Michaelis, presb. Sagiens. dioc, bac. in decr. 

Nicolao OiTy, cler. Trecens. dioc. bac in decr. Parisius, 

Nicolao Bonometi, presb.. in decr. bac Pariaus. cappellano perpetuc cappellanie ad altare B. Juliani in ecel. 
B. Martini Turonens. fundat. 

GaufMdo Oliverii, presb, bac in decr. 

Thome de Buco, Sagiens. dioc, twc in decr. Parisius. 

Heberto de Alneto, subdiac Bajocens, dioc., bac. in decr. 

Laurentio le Courtoys, presb, Rothomagens. dioc, bac. in decr, Parisius. 

Johanni Carpentarii, presb., bac. in decr. Parisius. 

Yvoni de Mota, cler. Trecorens. dioc, bac. in decr. Parisius. 

Stephano de Capella, presb. dioc. Ccnomanens,, bac in decr, Parisius. 

Guillermo Andree, pvesb. Corisopitens, dioc, bac. in decr. curatoque eccl. parroch. dc Ferroliis Parisiens. 

Guillermo Daniehs. presb. Corisopitens. dioc. bac in decr. 

Guidoni Textoris^^. presb. Gorisopilens. dioc, bac. in decr, 

Johanni de Houdelot, Rothomagens. dioc, bac in decr. 

Guillermo Calsac, presb. Venctcns, dioc, in art. et jure can, bac. 

Dominico le Porrat, presb. Calhalaunens. dioc-, bac in decr. 

Petro de Luslria, presb. Trecorens, dioc. canonico regul. monast, Omnium Sanctorum in insula Gatbala- 
nens. 0. S. Aug., bac. in decr, 

Matheo Melioris, presb. bac. in decr. Parisius. 

Guillermo Endeline, preeb. Briocens. dioc. bac in decr, 

Guilleriho Burnel. presb. Dolens. dioc, bac in decr. 

Johanni Souge, presb. Genomanens, dioc, bac in decr. 

Petro de Nemoribus, presb. Macloviens- dioc, bac- in decr. 

Petro Dominid de Sevigneyo, Tullens. dioc, presb. can. eccl. coUegiate B- Marie de Valliscolore ojusdem dioc 
bac. in decr. Parisius. 

Guillermo Cleriri. de Montebiligardo Bisuntinens. dioc. presb- cappellano in eccl, collegiata B. Maymbodi de 
dicto Montebiligardo, bac in decr. Parisius- 

Johanni Housseti, presb. Sagiens. dioc, bac in decr. 

Johanni Babelin, presb. bac in decr. Cathalanens. dioc 

Reginaldo Limosin, presb, bac. in decr. Parisius Pictavens. dioc 

Mcolao Saffre, Sagiens. dioc. bac in decr Digitized by Google 70 CHA[lTUI.AHrtIM UNIVERS. PARIS. [1403 

Fratri Dyonisio Mercerii, relig. expresse prof. monast. S. Salvatoris de Rothono, O. S. B. Venetens. dioc., bac. 
in decr. 

Herveo Salomonis, presb. Leonens. dioc, bac. in decr. 

Johanni Boesiart, presb. Sagiens, dioc. bac. in decr. 

Johanni Raimbaut. presb. Sagiens. dioc, bac. in decr. 

Johanni Huberti''', cler. Constanciens. dioc., bac. in decr. actu legenti Parisius. 

Roberto le Testu, presb. Sagiens. dioc, bac. in decr. 

Johanni Cachelart, presb., bac. in decr. Gorisopitens. dioc, rectori parroch. eccl. de Herqueyo Briocens. dioc, 
cappellanoque cappellanie perpetue B. Marie fundate in eccl. parrocb. B. Petri in S. Dyonisio in Francia prope 
Parisius. 

Hamoni 1e Comie, subdiac. Macloviens., bac. in decr. 

Fratri Johanni de Hennin, religioso expresse prof. monast. Montis S. Eligii Attrebatens. dioc, bac. in decr. 

Jolianni Duleaudi. cler. Trecorens. dioc, bac in decr. 

Johanni Laillyer alias Baudini, presb. Trecens. dioc, bac in decr. 

Johanni Marquier. presb. Carnotens. dioc, bac. in decr. Pari^us. 

Johanni de Cballompna^i, in utr. jure Imc. 

GaufTrido Robini, can. And^avensi, bac. in decr. ac domini ducis Biturte secretario. 

Guillermo Pagani, presb. Lemo\icens. dioc, bac in decr. Parisius. 

Fratri Nicolao Olearii, presb., religioso enpresse prof. monasl. S. Johannis in Valleya Carnoteas. O. S. Aug., 
liac. in decr. Parisius. 

Johanni Dyonis, cler. Conslanciens. dioc, bac. in decr. 

Johanni BichardS, presb., can. r^ul. expre&se prof. monast. S. Vincentii de Nyolio super Alticiam 0, S. Aug. 
Malleacensis dioc, bac in decr. in lertio anno lecture sue. 

Salomoni Buorz, presb. Leonens. dioc, bac in decr. 

Jobanni Paroti de Ponte, Cathalauneus. dioc, bac, in decr. 

Johanni Fourre Parlsien^, viro conjugato, bedello legentlum de mane in fac. decr., vestre humillime filie et 
dcvote Universitatis Paris. ab octo annls citra continuo secvilori. [a5o] 

Fiat pro omnibus. L. — Dat.Sallone Arelalens. dioc. pro licentiatis xiij", pro bacal- 
lariis xij" kal. Novembris anno deciino. 

Reg. Siippl. Bcnod. XIII, n» 97, fol. 189-208. Plurea int«r suprn nominatos ut doclores et regentea ab on. 1415 in Mem. 
fac, deci; I offernntur. Supplicolionea in prlncipio Roluli cum ilHs quie snnt in rolulo Univcrsitatis conveniunt. — In Suppl. 
n" 9G, fol. 72, inTenitur Rotulus nuntiocum Rotuii licentialorum, etc, in quo pro diversis personis, pterumque non schola- 
ribne, siipplicunt. 

1 He -ens « Pouchort a an. 1416 od doctocatum ndmissus {Mem. (hc. iXecr., t. I, tol. 11'.!'], ad an. 1418 regis Franc. 
cons ! a et in Bpiriluoli curin advocatus offcrtur, qui petit conon. cccl. Poris. (Suppl. Mart, V, n" 106, rol. g"). — 2. Aii. 141G 

solum c m Wornero Bnrreli (Borray] cl Jocobo Luce od docloralom recepto [Mem. fae. decr., I, (ol. 161. — 3- Posleo, 
q ando fu t doclor in deeretis, Universitas papae grnliaE egil quod Jobannis de Villanova et Petri Cardonelli, in medicina 
doelor s US09 beneficlolea od judices Pnrisienses remisisset. (Arch. nnt. Paiis., M e5>. n" 69). An. 1417, Novemh., ut 
defu ctus nlTertur (Suppl. Mort. V, n'> 101, fol. 23); vid. lomen ad an. 1418, Jan. (n» 110, (ol. 224.) — 4. An. 1411, Januar., 
Ud vers tas Paris. a Joh, XXIH postuIoTit, ut Petrnm abbBlioe S. Theodorici propo Remos praeficeret (dd. Arcb. nal. Paris., 
M fa^ 1"); ted ibidem an. 1411, Jan, 31, a Johonne XXIII Fulcordo de Rappecanardi obbate introducto (Re|;. Lat. 
Joh. XXIll, n'* 14S, fol. 194), UntvcrEitas Jun. 1!0 capituloribus monoslerii S. Uoriae de Josuphat, Caraalena. dioec., scripsit, 
ut Pelrum do Rosoyo, doct. decr., in abbotem eligerent (Arch. nat. Poris., M 65», n° 118, ubi neque nomen monasterii nec 
nnnua eiprimitur). Revera Joh. XXIll eodem onno, Octob. 7, eum monasterio dicto in nbbatem praefecit (Eteg. Lat. n" 151, 
fol. 129); propteren Univerailos summopontlfici gralios ogere voluit (Arch, not. Paris., M 65', ^"44). — 5. 1 Fnlco de lo Rovere >, 
nn. 1413, Sept 29, <am iloclor, factus est ubbas S. Saluminl Tolosnn. (Arch. Vat. XII, 121, p. 79) et odhac on. !41S scho- 
lorum abbatis Parisiia mentio £t {Ment. fac. decr., t, I, fal. 35). Ad haec vid. Gall. christ., XUl, 98. — 6. Distingaendum a 

Joh. de MotB, O. S. B., obhale Beccensi, de quo ad nn. 1415 et 1434 7. An. 1425 ut licent. in decr. Pnriaiis atfertur, et petit 

conon. ct archidiaconotum Nannelens, (Suppl. Mapl. V, n» 186, fol. W). — 8. Suh Mort, V scriptor cancellar. Vid. Otten- 
TUAL, Itegulae cancellariae apostolicae, p. 227. — 9. Presbytero Leioviens. dioec, qui on, 1419 jom ut licentiotus in Digitized by Google 1403] AB ANNO MCCCLXXXXIV AD ANNUM MCCCCLII. 71 

decr, et reclor paroph. eocl, S. Thoimae de Tongua ejuad, dioec, offerlur (Suppl, Matl. V, «•> 115, fol. 111^, 191). An. 1424 
can. Abrineens. (n" 170, fol. IS"]. — 10. Jam decr, doctor, fait ambassialor Univers. Paris. ad Concil. Constant,, et canon. 
Bccl. LejtoTicns. desideravit (ibid. n" 101, fol. 19; 102, fol. 19, ubi « Vypart »). — 11. Ad an. 143J « Geraldus Barriers o 
affertur ut lic. in decr., scd Lemovicens. dioec. (Suppl. Eugreti. IV, n» 570, fol, 1361"). — 12. Fuit ahbreviator et coirector 
in cancellaria apost. sub JoliBnne XXIII [vid. Ottenthal, Begulae caticell. apoml; p. 1S3). Ad an, 1438 allus (?) ejnsdem 
nominis, bac. in decr. et litt. apost. abbreviator affertur, et presb, Rotomag. dioec. (Snppl, Eugen. IV, n° 339, fol. 110). — 
13, « Poucbel», adan. 14181ic.in utroque jure (Suppl. Marl. V, n" 105, fol. 221i>), —14. " de SauliL d an. 1394 monacho et 
pitanciario S. Benigni Divionena., ab an. 1406, Junii, abbati de Roomo dioec, Lingonens. (Reg. Av. Bened. XIII, vol. XL, 
fol. 151"). Obiit decret. docl. 1416, Oct. 27. Cf. Gall. christ., IV, 665. — 15. Ad nn. 1431 Joh. Clementis occurrit, odhuc bac. 
in decr.. familiarisqae Cardinalis de Cipro (Suppl. Eugen. IV, n-> 262, fol. 214^). — IB. Cum eeaet odhuc mng^ister in artibus, 
Universitas a quodam ptaelntfl petit ut Jobannem Ruphum aliquo benclicia insti'uat, quo stiidium scientinrum interruptnm 
perficere valeat (Arch. nat. Paria., M l>5', n° 12<>). — 17. Utique cognato Johannis de Clirchiaco, mag. crt. Paris,, etiam de 
nobili genere procreati (Suppl, Mect, V, n" 104, fol. 206). — 18. Qui pro el nomine episc. Autissiodorcns. in ConcElio 
generali Conslant. interfuit n, an. 1418 lic. in decr. et can. Autiasiodorens. (ibid., n» 110, fol. 45^). — 19, An. 1418 udhuc bac. 
indecr., litigat de quibnsdam parocbiia Pavis, dioec. (ibid., n" 118, fol. 77"; 127, fol. 197). — 20. Seu n Perrigaut u, an. 1419 can. 
Andegavens,, jam lic. in decr., Yoiandis reginae Siciliae consiliario ejuBque ambasaiatori ad papam (Reg. Lateran. Mart. V, 
an. 2, lib. XXXV. fol. 48). An. 1430 etiam leg. bac., can. Constant. (n" 254, parte 2>, fol. 55). — 21. An. 1418 ut licenU in decr. 
Parisiis et cun. Laudunens. afCertur (n« 111, foi. 103|, An. 1436, Nov. 5, archiepiso, Karbonnens. (Arch. Vat. Oblig. n" 66, 
fol. 30. Vid. Auctar. II). — 22. Fuil religiosus S. Pelri de Gemeticia, Rolcmagens. diocc, ibique a nutritus et educatus « sub 
Simone de Bosco ohbalc, decrel. dootore. Ambassiator ad Concilium Pisanum, RomonuiD el postea Conatantiense, Univer- 
sitas Paris. pluries, imprimis an. 141.!, Julii 15, papam rogat, ut ipsnm, n doctorem eiimium n monaslerio S. Leuffrcdi da 
Cruce, Ebroicens. dioec., in nbbatem praeficial (Arch. nat. Paris., M 65', no 56, sine anno). Quod et eodem otino, Jul. 20, 
factum est (Reg. Vat. Job. XXIII, n» 162, fol. 195^). Universitas papae gratias egit (Arch. nat., I. c, n" 64). Simone de 
Bosca, abbatc de Gemeticis, an. 1418, Sept. 11, defuncto, monasterium unanimiter praedictum Nicolaum eodem anno Sept. 28 
in abbatem elegit i6alL ehrist., XI, p. 198), et suus eum superior confirmavit. Sed Universitas papae supplicabat, ut ipse 
etiam eom confirmarct, cum » iste doctor egcegiua et soleninis pro eccIesiasUca pacc bis Rome, eemel Parisius, semel Gon- 
stantie aliisque locis, itineribus, ambassiatis atque scripturis multiplieiter lobaraverit > (Arcb. niit., !. c. n" 40. ihid. etiam 
epp. ad episc. Ostiens., ad dom. correclorem, el ad Leonardum de Passano, decret. doct. Paris.j. Nov. 14 itcrum ad papam 
preces dirigit [ibid.. n" 135). ConfirmBtus esl ut ahbas Gemeticens. on. 1419, Jan. 17 (Arch. Vat, XII. 121, p. 114). — 
23. Ms. ; Fiene «. De iiomine vid. ad an. 1426, ApriL 26. Jam onte nn. 1416 licent. in decr. Paris. (et aic ab an. 1420 in SuppL 
Mart. Vocc-urrit, et quidem in ntr. j., v. g. n» 143, foL 244; n" 154, foL 30», 126; n" 183, foL 53), an. 1426 solum se ad doc- 
toratum in decr. praesentavit (Mem. fac. decr., 1, fol. 79), An. 1431 nunlius ad Concil. Basil. (cf. Auctar., II, p. 451, not. 1). 
— 24. Sed an. 1416, Aug., Job. Pinsonis, Ord. Praem., ut bac. format. in theol. affertni'. Vid. infra. — 25. An. 1419 jam 
-defunctus erat (Suppl. Mart. V, n" 118, tol, 230). — 26. In SuppL Mart. V et Eugen. IV affertur Joh. Hubecti ut presb. 
Camerac. dioec, an. 1420 bac. decr. (n» 143, fal, 244 ; et postea), sed verisimililer alius jnnior est. — 27. Johunnem « de Cha- 
lonae, bac. in decr., studentem Pacis. ', in carcere Castelleti dclentuin, petenle Universitate, curia pnrlamenti an. 1403 
Aiiguet. 28 elargovit " sine prejudicio juris episcopi, capituli Poris. et Universitatis » (Arch, nat. Pacis., X" SSOO», tol. 84). X79l. < Rolulus bacallariorum in Iheologia formatorum et cursorum Universitatis Parisiensis. » 

1403, Oetob. 20-21, Sallooe. 

Sanctissimo in Christo patri ac doniino doinino Benedicto sacrosancte Romane ac 
universalis ecclesie suiiimo pontifici, huiniles ac devoti S. E. oratores assidui bacallarii in 
sacra pagina Parisius formati et cursores, ad pedum oscula beatorum cum omni humillima 
recommandatione suam intencionem aperire cupientes rotulum islum duxerunt flexis geni- 
hus presentare. Fiducialiter confugimus, pater sancte, ad thronum gratie vestre, qui est 
sicut sol coram Deo et sicut luna perfecta in eternum, ul gratiam et misericordiam inve- 
niamus in tempore opportuno, rememorantes quoniam vices illius geritis in terris, qui dat 
e celis omnihus affluenter, pluens super jugtos et super iniuslos, qul secundum iniseri- Digitized by Google 72 CHARTOLARIUM UNIVERS. PARIH. [1403 

cordie siie proprietateni el inerita supplicum excedit et votii, quippe qiii dat iinicuique juxta 
viain siiaiu et juxta fructum adinvencionum suarHin.... 

Et prirao dignetur E. S. V. diclum rotulum et contenta in eodem solito cleinenlie 
ejusdem S. inore beuigiie recipere, et deffectus tain juris quaiii erroris aiit ignorancie 
misericorditer supplere. 

Item digneliir E. S. V. gratias inferius subscriptas sub dala primi anni et inensis veslre 
creacionis ac poiiliticatus solitaque clemencia summoruni ponlificum cum prerogaliva date 
ante alias Universitates cujuscunque stadii, nisi tamen ibidem fuerint ieguin aut decreto- 
runi doctores vel magistri sive licentiali in sacra pagina, signare et expediri mandare sub 
data et aliis premgativis hic non expressis filie veslre ac iiiatri noslre Universilati Pari- 
sieiisi concessis vel concedendis.... 

Item quod gratie predicte si et quantum reperiantur inutiles reformari valeant iii eadein 
data, et quod valeant dicti religiosi quamdiu fiierinl veri studentes iii dicta Universilate 
carnibiis uti, et qnod in favoreni scientie in qua studuerint et student concedanlur eis 
gratie expectative etiam usque ad beneficia conventualia Inclusive. Atlento quod tantum 
sunt septem {sic} qui supplicant.... 

Item specialiler supplicat S. V. devotus vester frater Johanncs Manselli religiosus monasterii Majoris Mona- 
stcrii Turonens. dioc, sacerdos expresse professus, bac. formalus in theol. et in forma licencie existens. 

Item frat. Johannes de Bovesgue', pi-esb, rel. expresse professus monasleni 5. Trinitatis Fiscanipnens. ad Ro- 
manam curiam nullo medio pertinentis O. S. B., bac. in theol. in fornia licencic cxistcns. 

Frat. Radulphus Marescalli^, can. regularis et canlor S. Genovefe Paris. Ord. S. Aug., presb. expresse profcs- 
sns, bac. formatus in theol. 

Frater Guillelmus de Hotot', sacerdos religiosus espresse professus S. Wandregisilii Rothomagens. dioc, bac, 
formatus in theol. 

Prater Matheus de Guris*, mon. expresse professus 'moDaslerii Majoris Monasterii Turoncns. dioc. 0. S, B,. 
presb,, bac. in sacra pagina Paris., et ibi jani legit primum cursum" et est de presenti in septimo anno sue audi- 
cionis. 

Georgius Rul>au, cler. dioc. Valencie in regno Aragonie. bac. in s. pagina Paris. et ibidem actu slud. in fac. 
theol, [6| 

Fiat pro omnibus. L. — Dat. Sallone Arelatensis diocesis, pio bacallariis formatis xiij" 
et pro bacallaribus cursoribus xij" kal. Novembris, anno decimo. 

B«g. Suppl. Bened. XIII, n" 93, fol. 88. Suppliostiaaes ia principio rotuli magna ex parte solitiie sunt, Quantum ad 
inJtium : o Fiducialiter » etc, cf. aupra n" 1783. 

1. De qno infrH. — 2. Annci 1407, Junii 20, postqnam tuisaet fancellarias S. GenovBfao PaHs., (aetus est abbas monastepii 
Omniom Snnctoram (Reg. ATen. Bened, XIII, vol. XLIX, fol. 127)i an. 1414, Aug. 18, obbos S, Genovefae Paris. (Reg. Lat. 
Joiian, XX111, an. V», lib. XXXXIV, fol. 351]. — 3. Vid. ad an. 140K.~4. Kon multo posl, cum esset bac, formatus in tfaeologia 
et prior priaratus de Rency, Universitas Paris. supplicat ahbati Majorismonasterii ut collegio ejusdem Parisiis Malheus 
praeGciatur : « Quis aptior, quisve digiiiar inter vestros potest iiiveniri? Solus est, ut fertur, in tbealogiae facultate gr^- 
duatus, novit redditus, novit marea, novilque statum colleg-ii; in vila semper integerrimns fuit ct in studiis acerrimus. Quod 
s[ ista vos non movent,..., moveant scolariura callegii supplicatioaoB... « (Avch. nat Paris., M 65", n" 91. Subscribitui- n Uni- 
vorsitas msgistroram et doctorum studii Parisiensis »). — S. I> c. de Biblia. Digitized by Google 1403j AB ANNO MCCCI.XXXXrV USQIIE AD ANNUM MCCGCLri. '<> 

ROTULUS MAGNIIS UnIVERSIT.VTIS PaRISIENS. PltO MAGISTRIS. 

/403, Ocfob. 27, Saihne. 

Hic rotulus solum Novemb. 9 Bcnedioto Xtll ppoesentotus est, et quidem Mossiliae. ubi Joii. Gerson canccllnrius cornm 
papa nomlne UniTcrsilatiB Pnris. sermonGm {Benedic hereditati tue) hobuit, quem lcgas in inss. lat. Bibl. nal. Pnria. 1573' 
fol, 1; 3126, fol. 101; 14902, fol. ini"; Bibl. Arsenal. ms. 523, fol. 23i; Bibl. Trecena., n"1397; CoLDSST, Monarcftia, II, p. I'i82 
Opp. Gerson., II, 43. Hac occaeiono rotulum proescntnverunt, cujus ■! cnput » Gerson in dicto sevmone ofl'ert (vid. Opp., 
p. 53), magislros pro beneficijs adipiscendis pBpoe recommendot, etc. 

1792. [Articuli communes.] 

Sanctissimo in Christo patri et domino domino Benedioto sacrosancte Romane ac uni- 
versalis ecclesie suinmo ponlifici hiiinilis et devota filia vestra Universitas Parisiensis se 
ipsain ad pedum oscula beatorum. 

Fiduciam' accipit, pater beatissime, niinc rotulum istum supplicationum generalium 
et specialium presentandi apud saiictitatis vestre celsitudinem humilis et devota ejusdem 
sanctitatis vestre iilia Parisieusis Universitas, plus in paterna benevolentissinie liberalitatis 
vestre gratia, quain in meritis propriis posl Demn spem reponens; plus insuper studens 
ex hoc rotulo iiiservire commodis ecclesie et sue unilati, quam avare cupiditati; ut denique 
obedienliain sinceram alque filialem dicta filia erga sanctitatis vestre subliinitalem non 
tautummodo verborum aut lilterarum assertione, sed factoruui soliditate inonstraret, 
quemadmodum hec et alia laliori sermone per nuncios suos speciales venerabiles et 
circumspectos viros magistros' Johannem de Gersonno sacre theologie professorem et 
cancellarium ecclesie Parisiensis; Henricum Chicoti simililer magistrum in theologia; 
Fulconem de Blandeyo* decretorum doctorem et priorem S. Martini de Campis Parisiens.; 
Guillermum Pelliparii in artibus et medicina magislrum, aclu regenles Parisius; Matheuiii 
Roeder*, Johannem Almaris et Matheum de Mauro, magistros in artibus et bachallarios in 
theologia formatos, necnon Simonem' de Mundavilla magistrum in artibiis et licentiatum 
in legibus, quos benigne suscipere eisdemque fidem adhibere dignelur eadem sanctitas 
veslra, commisit exponenda. Supplicanles humillime quatenus supplicationes generales 
infrascriptas exaudire dignemini.... 

Primo dignetur eadem sanctitas vestra dictum rotulum et conlenta in eodem beni- 

gne recipere et deffectus .... misericorditer supplere. 

Item dignetur eadem sanclilas vestra supplicationes seu gralias inferius subscriptas 

sub data primi anni et meusis vestre creationis ac pontificalus cuni prerogaliva date 

ante oinnes alias Universitates cujuscunque studii generalis signare et expediri mandare. 

Item cum tempore date per sanctitatem vestram in dictis supplicalionibus seu gratiis 
ponende ut speramus, nonnulli de suppositis ejusdem filie presenti rolulo subscripti magi- 
slrali vel graduati, presbjleri aul in sacris ordinibus consliluti sludenles in dicta Univer- 
sitate minime fuissent prout nunc sunt, dignetur eadem sanctitas veslra gratias eisdein 
concessas aut in dicto rotulo concedendas expediri mandare, non obslantibus predictis — Digitized by Google 74 CHARTULAHIUM rWIVERS. PARIS. [1403 

Item ad idem de illis qui tempore dicte date non habebant etaleni legilimam 

Item ad idem de illis qui lempore dicte date dicti rotuli liabebant beneficia que postea 
dimiserunt vel postmodum asseculi sunt beneficia que minc exprimiml, vel qui nullum 
tunc habebant beneficium et nunc habent que expriniunt vel qui lunc habebaut beneficia 
etiam curata que nunc obtinent, ut cum graliis eis factis vel fiendis in dicto rotulo possint 
dicla beneticia etiam curata relinere, et duo incompalibilia usque ad bienniuni cum facul- 
tate permutandi.... 

Ilem dignetur sanctitas veslra declarare et decernere prejudicium non fieri nonnullis 
in presenli rotulo supplicantihus, qui tempore date dicti rotuli heneficia obtinebant, que 
postea dimiserunt.... 

Item et quod illi qui oblinuerunt beneficia curata post datam dicli rotuli possint et 
valeant uti gratiis eis factis vel fiendis etiam quoad beneficia curata 

Ilem quod magislri in sacra pagina, doctores decrelorum, magistri in medicina et ar- 
tibus eorum quilibel possit uli duobus graliis et una nominatione regia vel allerius rega- 
lium concessis vel concedendis etiani quoad incompalibilia bcneficia, etiamsi in una ipsa- 
rum de alia raentio non habeatur, et quod pendentibus effectis dictarum gratiarum vel 
alterius ipsarum quilibet eorum possit permutare unum beneficium incompatibile cum 
alio vel dimisibili.... 

Item et quod gratie expectative cum clausola anteferri seu tertio idus aut alia quacun- 
que data quibuscunque personis, cujuscunque status, dignitatis vel conditionis exislanl, 
concesse vel concedende de magistris in hoc rotulo nominatis quoad assecutionem bene- 
ficii vigore unius gratie quam elegerit assequenda non prejudicent, nisi tales persone, car- 
dinales, auditores sacri palatii, familiares seu ofliciarii ejusdem sanctitatis vestre conlinui 
et commensales aut eque graduati existant. 

Item quod littere facultatis seu quecumque gralie sub quacunqiie verborum forma 
etiam cum clausola anteferri concesse vel concedende archiepiscopis, episcopis, abbatibus, 
abbalissis, prioribus, priorissis et capitulis cathedralium seu collegiatarum ecclesiarum 
tain regularium quam secularium seu quibuscunque aliis personis de providendo certis 
clericis seu personis ydoneis alterius vicibus aut alios de beneficiis quibuscunque magi- 
stris in theologia, docloribus decretorum, magislris in medioina ac magislris in artibus 
prediclis nullomodo noceant aut prejudicent quovismodo quoad aasecutionem beneficii.... 

Item quod magistri in theologia, doctores decretorum, magistri in medicina necnon 
magistri in artibus presentes omnibus absentibus preferantur. 

Iteni quod in facultatibus et natiouibus ordo rotuli et inrotulatorum ceteris paribus 
observentur {sic).... 

Item quod magistri et doctores antedicti quihus concedatur gratia ad collationem epi- 
scopi, decani et capiluli, etc, cum cura vel sine cura, etiam si canonicatus et prebenda ac 
dignitas personatus, adniinistratio vel ofiicium existat acceplando prebendam possit cum Digitized by Google 1403] A.B ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNLM MCCCCLII. 75 

hoc virtute hujusmodi gralie digiiitatem ac personatum, administrationem vel offlcium asse- 
qui, edamsi siinul vel successive vacaverint, sive in eadeni ecclesia sive in diversis fue- 
rint, dum tainen ad collationem de qua supra fuerit 

Item quod magislris predictis et graduatis eligendi confessorem unum vel plures etiam 
successive qui eis indulgentiam plenariam semel in mortis articulo concedat et dicendi 
divinum servitium ad usum Romane ecclesie [facultatem largiatur et] litere valeant expediri. 

Item quod singulis monachis et religiosia in predicta Universitate studentibus et gra- 
duatis ut prefertur unam expectalionem habentibus alia concedatur si petant, ita tamen 
quod per assecutionem vel provisionem unius alia nullius sit monienti.... 

1. Abhinc ugque « manBtraret » Gorson scntenliam aETcrt in sna scrmone, de quo supra in Jntroductione od rolulum. — 

2. Sequeutes, excepto ultimo, jam supra n° 1783 alferebantur. — 3. Ipse eodem nnno rotuluai Benedicto XIII praeseiitavU, 
qui exstat in Suppl. Bened. n° 97, tol. 127. ~ 4. I. e. Roderici. Vid. infra n° ia03. — 5. Ms. perperatn : « Gaillelmum ». De 
Sinuine vid. Awctar. I. 1793. < Facultas theologiae. » 

Supplicant sanctitati vestre devota vestra (ilia Universitas magistrorum Parisiensis 
quatenus de solita benignitate vestre clemenlie in personis magistrorum in sacra theologia 
professorum gratiam specialem facientes eisdem magistris inferius nominatis de beneficiis 
ecclesiasticis infrascriptis vel aliis, prout vestre placuerit sanclitati, iiituitu pielatis digne- 
mini inisericorditer providere, cum acceptatione 

Et quod transeat sine alia lectione. 

Item sine alio examine. 

Ilem quodjiatufpelitur. 

" Hagistri iii Theologia regentes'. » 

El primo magistro Galcrano de Pendref Gorisopilens. dioc, niag. in art,, medic. el llieol., actuque regenli 

PaTisius in eadein fac. theol. ac decano ejusdem fac de beneficio, non obstante quod prebendain et cantorlam 

eccl. Paris..... oblineat. 

llem mag. Johanni dc 'l'relon, presb. Cameracens. dioc, mag. in art. et in theol., de canonlcatu eccl. Paris. 

Mag, Egidio de Gampis, prcsb. Rothomagensi, mag. in art. el theol., aclu regenti a xiiij'^'™ annis et ultra, de- 
cano et canonico prebendato eccl. collegiate S. Macuti de BaiTO super Albam Lingonens. dioc, canoriicoque pre- 
bendato in ecclesiis cathedraUbus Rothotnagensi , Parisiensi, Bajocensi, Gonstancicnsi of curato eccl. parroch. 
S. Gennani de Monasterio Villari Rotlioinagensis dioc. [de bencOcio]. 

Mag. Dominico Parvi^, presb. Remens. dioc, in arl. mag. et in s. pagina professori Parisius in eadem fac. 
theol. aclu regenti. 

Mag. Johanni Luqueti, presb. Cathalanens. dioc, mag. in art. et theol, actuque regenti Parisius in eadeni 

fac. theol non obstante prel>enda Carnot«nsi, decanatu, canonicatuet prebenda S. Thome de Lupara prope Pa- 

risius, una capellania ad collationem Universitatis Paris 

Mag. Johanni Breviscoxe, presb. Paris., can. Cenomaneusi et Pictavensi, mag. in tlieol. et art. fac. regenli 
Parisius in dicta fac. theol. 

Mag. Stepliano de Mesnillo* Foucbardi, mag. in Iheol. actu regenli Parisius in eadem fac fheologie a ihij"''" 
annis, humilique minislro S. Maturini Parisiens. Ord. S. Trinitatis et Redemptionis caplivorum. qui bls tuit a sex 
annis citra apud infldeliasimos Macometicos in regno seu partibus Granale ad redimendum pauperes captivos Digitized by Google 76 CHARTIILARIUM TJHIVERS. PA.RIS. [1403 

Chrisfianos per eos in nostrc fldei Christiane opprobrium maKiinum crudelissime detentos et tractatos, quihus 
\icibus rcddemit una cum aliis 11'atribus dicti Ordinis et de bonis ipsius Ordinis centum et quatuor, apud quos 
plures delineolur Christiani. manus corum exire non valentes, nisi fidelium catholicorum elemosiais adjuventur 
[ut coiifcsaorem eligere possint in civitate et dioec. Paris., qui usque ad annum pro redemptione duos francos por- 
rexerint]. 

Mag. Petro Waardi, presb. Bothomagens. dioc, mag. in aii. et tbeol. actuque regentt Parisius in predicta fac, 
theologie ab annis undecim et ultra. 

Mag. Philjppo Parontjs, presb. Cameracens, dioc., in art. et theol, mag. actuque regenti Paris. in eadem fac. 
tbeologie. 

Mag. Petro de Dyerrcyo^, prcsb. Treceos, dioc. can. prebend, eccl, Trecens., mag. in art. et theol. regentique 
Parisius in predicta fac, theologie a decem annls. 

Mag. Radulpho Laurenlii dicto Paris, Lexoviens. dioc. presb,. mag. in art. et theol. actu regenti Parisius in 
eadem fac. theol. 

Mag. Jolianni de Mullechner^ de A.ustria, presb. Pataviens. dioc, mag. in art. et theol., regenti Parisius in 
predicta fac, tbeol. 

Mag. Johanni Ulcheti alias Fioli, presb. Cabilonens. dioc, mag. in art. et theol. actu regenti Parisius in pre- 
dida fac, theol. 

Mag. Matbeo de Longolio, presb, Rothomagens. dioc, mag, in art, et theol. actuque regenti Parisius in eadem 
fac. theol., archidiac. de Gaceyo in eccl. Lexoviensi, de canonicatu eccl, Lexoviens. predicte. 

Mag, Egidio de Asperomonte, Remens. dioc, prcsb,, mag. in art, et theol. actuque regenti in eadem fac. theol., 
can. prebend. eccL Remens, ac curato parroch. eccl. S. Nicolay de Gardonneto Parisiens., ac perpetue cappellanie 
ad altare B. Marie in eccl. paiToch, de Gentiliaco, Paris. dioc. fundate, capellano. 

Mag. Gaufrido Latacher, presb. Rothomagensi, mag. in art. et theol. regentique Parisius in predicta fac. theol. 

Mag. Johanni Manchonis, presb. Bajocens. dioc, mag. in art. et theol. actu regenti Parisius in eadem fac. 
theol, 

Mag. Johanni Trouillct, presb. Cameracens. dioc, mag. in art. et theol,, aelu regenti Parisius in eadem fac 
theol. 

Mag. Matheo Reginaldi, presb. Attrebalens. dioc, mag. in art., med. et theol. 

Mag. Jobanni de Londa, Bajocciis. presb., in art. el theoL mag.,actu regenli Parisius in eadem fac. theol. per 
quinque annos continue, 

Mag. UrMno de Talovende, presb. Constanciens. dioc, mag. in ai-t. et theol. actu regenti Parisius in eadem 
fac. theol., de nohili genere procreato. 

Mag. Nicolao Pitemen, Bothomagensi subdiac, mag. in art. et theol, regentique Parisius in eadem £ac. theol. 

Mag. Henrico Chicoti, presh. Hemens. dioc, mag. in art. et Iheologia, actu regenti in predicla fac. theo- 
logie necnon altera duarum cappcllaniarum Uniyersitatis Paris. in thesauro regis Parisius fundatarum. 

Mog. Johanni d'Achety, presb. Laudunens. dioc, mag. in art. et theol. Parisius, actu regeoti in eadem fac. 
tiieol. 

Mag. Johanni Mathie, presb. Leonens. dioc, mag. in art. el theol. acluque regenti Parisius in eadem fac. 
theol. 

Mag. JacoboPathoyni". presb. Trecens. dioc, mag. in art. , doctori in decr. els. pagine professori. actu regenti 
Pari^us in predicta fac. theologie, thesaurario regalis cappelle castri nemoris Vicennarum nundum ex integro 
ymo nec pro dimidio fundale, 

Mag. Johanni Parvi', presb. Ilothomagens. dioc, mag. in art. el theol. actuque regentj in eadem fac. theol. 
[de beneflcio ad collationem episcopi, decani et capituli ecci. Paris,, non obstante eccl. paroch. de Benecclesia 
Rotom. dioc.]. 

Mag. Germano Famuli alias de Rongiaco, presb, Parisiens. dioc, mag. in art. et in theoL, regenti Parisius in 
eadem fac 

Mag, Nicolao Ue Gonnessia. presh. Laudunens, dioc, mag. in art. et theol. actuque regenti Parisius in eadem 

fac. Uieologie non obstanto quod alteram trium cappellaniarum Universitalis Paris. supra redditus Castellell 

fundataruin. cujus redditus aunui ultra summani xij librarum paris. non ascendunt. 

Mag. Jolianni Baillivi, presb. Mcldcns. dioc, mag, in art. ct thcol. acluquc regcnti Parisius in predicta fac. 
tlieol. Digitized by Google 1403] AB ANNO MCCCLXXXXrV USQUE AD ANSUM MCCCCLll. 77 

Mag. Kicolao Canache, pre^b. Ambianens. dioc. mag. in art. et tlieol. acluque regenti Parisius in eadem f^c. 
theol., de canonicatu Belvacensi. 

Mag. Gulllermo Cave, presb. religioso expresse professo monast. S. Stepliani de Cadomo O. S. B. Bajocens. 
dioc., mag. in Iheol. 

« Uaffistii in theologia non regentes. •> 

Mag. Herveo Sulven, presb. can. prehend. eccl. Corisopilens., niag. in art. et theol. 
Mag. Petro Fleurie, presb. Ebroicens, dioc., inag. in art. el theol. 
Mag. Johanni Moraine. presb. Remens. dioc, mag. in art. et in Iheol. 
Mag. Poncio de Ulmonte, Bemens. dioc, mag. in art. et in iheol. 
Mag. Petro Mazerii aha& le Mauge. cler. Rothomag. dioc, mag. in art. et in theol. 
Mag. Georgiode Rayn, presb. Aquilegiens. dioc, raag. in art. et theol. 

Mag. Nicolao de Tornaco, presh. , in s. theol. professori Ord. h'atrum Herem. S. Aug. conventus Tornacens. 

[39J 
« Bedelli facultatis theologie. » 

Johanni Mancyon de Parisius oriundo, principali hedello fac. theol. Universilatis Parislenais ac nolario publico 
apostolico. 

Johanni Vachereti, Eduens. dioc, cler. conjugato subbedclloque venerabilis fac theol. in Universifate Paria. 

1. De phiribus aequentibus jani. in l. 1)1 vel supra actum est. — 2. Ds ipso 1. c. et in Atictario, I. Ilnivepsitas Paris. 
fum post an. 140S cuidam episcopo (Meteiisi, opinamur) reconimendat, ut ci. n purum pronioto n, beneficium conterat, num 
■ Rst tanlus clericus, divinis et humanis scientiis apprime eraditns. fidci daclor grandis ctatis, cujus loboribus ct auiiiiis in 
causis fidei et prosccutioue UDionJs s. malris ecdesie maxjme usi snmus » (Arch. nat. Paris., M 65', n° 34). Paclus est archi' 
diaconus Metens., et Universitas Paris. (April. 22) ad « magni&cos firos et potenles supplicaliDnem direxit, ut Dominicum 
adjuTarent contra mag. Petrum de S. Nanareo, qui Dominiei in quadam summo a longo tempore debitor enslabat (ibid., 
n° $K). —3. An. 1407, Jun.. fr. Tbeodoricus Wayerlant ut cnsjor minisler Ord. S. Trinit. obieral. Deinde « correctores Capituli 
generales 1 aliique nolabiliores ministri Mesuillum FouchaFdi in custadem generalem Ord. elegerunt, donec de majore ministro 
religionis provisnm rorel. Johannea XXIII reTera Stepbano Hdministralionein Ordinis contulit, annoque l&tS Capitulum 
gcnerale bane collutionem approbavit, et Slepbanum, ministrum S. Matburmi Piins., ut majorem mintstrum ognovit. Nibilo- 
miitus poslea plures ministri contra eum liteui inlcntabant allumque, scil. Pelrum Cbandol«, prlaren de CerTOfrigido, in 
minigtruui majorem eligobant. Parlainentum omnia advcrsariorum annuUavit 1417, Maii 19 (Arch. nat. Paris., \"- 62, 
tol. 105 sqq., ubi nomina ministi'orum parlicul. afferunlQr). De hoe lite yid. GiiU. christ., Vll[, p. 1738 sq.,— 4. An. 1423 
(uil rector por, eed, S. Andreae de .1.rcubus Poris. (Suppl. Mart. V, n" 161, fo], 210''). - 5. Vid. Auelar. [, [ndes. — 6. Seu 
« PathDin», « Pathovlni B. — 7. E supr» relatis et adjunctis nisi jam supro, etiamque in t. [[I, illum minime Ordtnis Mendi- 
uantium Tuisse probaverimus, omnino dubitatio ejiceretur. Vid. infra n" IS'!?. 1794, « Seqaitur facultas dei-retorum. » 

Richardo', humili abbati monasterii S. Johannis in Vaileya O. S, Aug. Carnotens. 

Petro*. abbati humili monasterii Montis S. Michaelis in periculo maris O. S. B. Abi'lncens. dioc. 

Mag. Herveo Rousselli, presb. .Aurelianens. dioc. actu regenti Parisius in fac dccr. a viginti annis et ultra, 
liac. in leg. ac officiario Paris. 

Johanni de Crepone, Constanciens. dioc, decr. doctori et lic. in leg., aclu regenti Parisius in fac decr.. caii- 
tori eccl. Abrincens. 

Yvoni de Kaerengar, presb., doclori decr.. actu regenli in fac decr. Parisius. 

Richardo de Fonte, prcsb. Sagiens. dioc, cujus ecclesia catbedralis regularis est, doctori decr. 

Symoni*, humili abbati S. Petri de Gemeticis O. S. B. Rothomagens. dioc. 

Mauricio de Kaergourant, presb. Corisopitens. dioc. mag. in arl. et decr, doclori, aclu regenti Paiisius, curalo 
parroch. eccl. de Beuzec-Capval dicte Corisopitens. dioc. 

Roberto HepUs*. presb., can. regulari expresse prof, monast. 5. Laudi de S. Laudo. Constanciens. dioc, 
0, S. Aug., decr. doctori, actu regenti in prefata fac in sextodecimo anno. 

l^^ralri Roherto de Baubigneyo'', abbati monast. S. Stephani de Divione 0. S. Aug. Lingonens. dioc. et decr., 
doclori actuque Parisius iu predicta fac nunc regenti. Digitized by Google 78 CHARTULA.BHJM UNIVERS. PAHIS. [1403 

Oliverio Doulon, cler. Trecorcns. dioc, bac. injure civill et decr. doctori. aclu regenti ParUius. 

Slephano*. abbafi monast. S. Petri Carnotensis 0. S. B. 

Jacobo Parvi de Tomodoro Lingonens. dioc, presb., doctori, aclu regenti Parisius in fac. deer. 

Alano Guilloti, presb., decr. doclori regenli Parisius in eadem fac, curato parroch. eccl, de Ploemgucu, 
Trecorens. dioc. ejusdem dioc. oriundo, de canonicalu eccl. Paris. 

Johanni Guioli, presb. Eduens. dioc, mag. in art,, doctori actu regenti Parisius in fac decr. iu anno sue 
regentie octavo. 

Johanni de Boquetot', priori prioratus conventualis B. Marie de Pralo prope Rotliomagum, doclori decr. 
actuque Parisius regcnli O, S. B, 

RoberU) de Quesneyo, presb, Rothomagens. dioc, decr, doctori, mag. in art. et in leg. lic, de nobili geaere 
militari ei utroque latere procreato ac regis Francie regisque, regine Sicilie ac ducis Biturie, mag. requeslarum et 
consiliario. 

Johanni Rousselli, presb. Piclavens. dioc, decr. doctori actu regenti Parisius. 

Fralri Johanni de Servavilla^, presb., monacho espresse prof. monast. S. Wandregeailii Rothomagens. dioc. 
[O. S. B.], prtori prioratus de Marcoussis Parisiens. dioc. a dicto monaslerio dependenlis, doctori decr,, actu regenti 
Parirfus. 

Fratri Johanni Sutoris, decr, doctoii, actu in eadem fac regenlt, priori prioratus de Cayoto 0. S. B. Ambia- 
nens. dioc., a monasterio S. Geremari de Fla[v]yaco Belvacens. dioc dependentis. 

Petro Episcopi, decr. doclori et lic in leg.. can. prebend. eccl. Remens. et curato eccl. parroch. de Poligneyo et 
cappellano cappellaniarum B. Thome de Monte Lucii, B, Marie de Morzella Redonens, dioc, et cappellanie fundate 
per dominum Guillermum Domine in eccl. Dolens. 

Johanni Fossati', presb, Ambianens. dioc, decr. doctori. 

Guidoni Clerici. conjugato Cabiloncas. dioc, bac. in decr. Parisius bedelloque principali dicte venerahilis fac. 
decr. 

Bricio'* Monachi, presb., subbedello generali fac. decr. Univers. Paris. [si] 

Flurea ialer Bupra numinatDS doctores etiam poat an. 1415 PuriBiis in [acult. decrelarum rexerunt. 

1. Ricliarda Papin- Vid. Chort., 111, p. 398, nol. 11, Ad Bn. 1417, Novemb., occurrunt sciioTae, in quilms legere conaue- 
verol bon. mem. dom. ahhas S. Johnnnia in Vnllaya (Jtfem. fac. decr.. I, fol. 3k). - 2. Petro Regi» (Le Roj). Vid, Charl., III. 
p, 250, not. 1. An. 1411, UHrt. 3, ei auccessit Robertus JoHveti de Honte Plnchonis (Reg. Lat. Job. X.XIII, n'> 142, rol. 198), qai 
an. 1416 Paris, ut bocc. pro 2" anno legit. (Jfem. fac. decr., I, fol. 24*>). — 3. Simoni de Bosco. {Chart.. III, p. 541, not. 6). 
— 4. Prlmo ECriptum erat o Kepolis d. Rabertus Kepotls jnnior est et Bolum mag. art. (cf. Suppl. Mnrt. V, n» 111, fol. 56). — 
G. Cum esaet prior prioratus de Mnrtenayo, in decretis licenlialus, factus est an. 1397, Janunr. 30, abbas S. Slephani (Reg'. 
Aven. Clem. VII, voi. XLIV, fol. \W). Pcstea Univereitss Paris. scribit aicbiepiacopD Viennensi, contra quem in causa pecu- 
niaria coram curin Roniona nosler cilatus fiiit, quod, cum hoc privilegio Universilatis obviet, lis intra muros Paris. dirimatui- 
(Arch. nat. Paris., M 6i\ n° lOs). Vid. Aitctar. I. — 6. n Baillivi n. Cnm cseet hoatellnriua monasterii Fiscannensis et jam 
decretorum doctor, anno 13<J4, Kovemh. 4, ractus cst abbos S. Petri in Valle Curnoeens. (Heg. Aven. Ben. Xlll, vol. I, 
fol. 1H4). — 7. Seu Bouquetot », on. 1412, April. 11, tacto obboli S. 'Wandreeesilli, Rolomagens. dioec, cum ob ao. 1410, 
Jun. 4, fuisset abbas S. Richarii Amhianena. dioec. (Reg. Lat. Joh. XXllI, n" 142, fol. 176<>; n" 151, fot. llgb). — 8. Paulo 
posl Universitas Paris. o varante monosterio B. Murie de Columbis, O, S. B. Carnol«ns. dioc. » »iimmo puntitiri scripsit, 
ut Joh. de Servavilla monaslerio diclo ut obbntem praeGcei-et, cum major et souior pars monaalerii ipaum cle^isset (Arch. nat. 
Paris., M 65», n' 115 et 333; epist. directa est Decemb. 24 ad cardinolera Au^iitan.). Johannes lamen an. 1404, Maii 16, faclus 
est abbas S. Crispini Magni Suessionens. (Reg. Aven. Bcncd. XIII, vol. XXXI. lol. 451»). An. 1424 translatue est ad abbaUam 
S. Teurini Ebroic, et ann. 142!) ad S. Uaurum de Fasaatis. Vid. ad an. 1426, April. 4. — 9. An. 1428 alius, Joh. de Fossato, 
bflc, utr. jor., BlForlur (Suppl. Mart. V, n» 216, fo!. M"). — 10. Us. : ii Brioio b. 1795. « Sequitur facuUas medicine. » 

Thome de S, Pelro, devolo oratori vcsLro, can, prehendato eccl. Parisiens., in art. et medic. mag. actu regenti 
et qui ijer xxiij annos ct ultra rexit Parisius in fac med. 

Jobanni de Bellomonte, Remens. dioc, mag. in art. ct ined., regenfi in predicta fac. med. Digitized by Google 1403] A.B ANNO MCCCLXXXXIV USQTJK AD ANNUM MCCCCLII. 79 

Radulpho de Harbis, diacono Laudunens. dioc mag. in art. et med., actu regenti in eadem fac. med. 

Marlino Gazeli. presb. quinquagenario in art. et med. mag., actu regenti in fac. med., regis Francie primo 
medico. 

Petro de Altosono, Eduens. dioc, mag, in art. et med. mag.. aclu reecnti in ftc. med., quondam papo Cle- 
menti VII predecessoris vestri medico et familtari. 

A.lberico Divitis, Laudunens. dioc, mag. in art. et med., actu regenti in fac. med. Parisius ac domini ducis 
A.ureliancnsiE medico commensaU. 

Johanni de Ens, cler. Gameracens, dioc, in art. el med. mag., actu regenti in fac. medicine. 

Johanni Comitis, subdiac. Belvacens. dioc, mag. in art. et med., actu regenli Parisius in fac. med. 

Johanni Leporis de Sinemuro, cler, Eduens. dtoc. mag, in art. et med., actu regenli Parisius in fac. med. 
eiistenti in duodecimo anno sue lecture. 

Tliome le Mauge. illustrissimi principis Ludovici domini A.quilanie ac dalphini Viennensis medico, cler. 
Rothomagens. dioc. mag. in art, et in mcd., actu regenti Parisius in fac. med. et In duodecimo anno sue regenlie 
existenti. 

Petro Mioti, Eduens, dtoc, mag. in art. et med, ac regenli Parisius in fac mcd, 

Guillermo de Senonis dicto Pelliparii, cler., in art. et med. mag., aclu regenti Parisius in fac med. ac iUu- 
strissimi principis domini Francorum regis phisico, 

Henrico Pelali, cler. Parisiens. dioc, in art. et med. mag., actu regcnti Parisius in fac. med. 

Johanni Tanquardi, mag. in med., actu regenti in fac. med. 

Egidio le Viezier de DuUendio, cler. Amhianens. dioc, mag. in arl, et med., actu regenli in fac. med. 

Radulpho Blanche, Laudunens. dioc, mag. in art. et med., aclu regenti in fac med., de can. eccl. Silva- 
nectens. 

Johanni Crose dicto Bclardi, cler. Remens. dioc, in art. et med. mag., actu regenti Parisius in fac med. 

Roberto de S. Germano, subdiac, in art. et med. mag., actu regenti Parisius in fac med. 

Jacobo Sacquespee, subdiac, Attrebatens.. mag. in art. et med., actu regenli Parisius in fac. med. 

Henrico Doigny, subdiac. Parisiens. dioc, in art. et nied. mag., actu regenli Parisius in fac. med. et ^usdem 
fac. decano ac illustrissiml princlpls domini ducis Aurelianensis phisico. 

Petro Biteti. sididiac. Laudunens. dioc, in art. et med. mag., actu regenti Parisius in fac. med. ac decano 
substituto ejusdem f^c. 

Guillermo Nepotis, cler. Constanclens, dioc, in art. et med. mag., actu rcgenti Parisius in fac med. 

Droconi Decani, cler. Laudunens. dioc, in art, el med. mag., actu regenti Parisius in fac. med. 

Johanni Rose, in art. et med. mag,, actu regenti Parisius in fac. med. 

Petro Parvi alias Garnerii, de Grepionno Virdunens. dioc, in arl. et med. mag., actu regenti Parisius in 
fac. med. 

Nicolao de Mola, subdiac. Senonens. dioc, mag. in art. et med., actu regenti Parisius iii fac med. 

Oliverio Gambelini, subdiac Paris., mag. in art. et med.. actu regenli Parisius in fac. med. 

« Secontur non regentes facnltatis medicine. » 

Jobanni de Montenantholio, sacerdoti Laudunens. dioc, mag. in art. el med., medico commensalis domini 
nostri regis Francie. 

Thome Graffardi, presb. Abrincens. dioc, in art. et med. mag. 

Thome Blanchecape, presb,, devoto oratori vcstro, in art. et mcd. mag., Francorum regis medico. 

Johanni Durandi, diac. Rothomagens. dioc.in art. et med. mag. dominiquc ducisBurgundie phisico, decan. 
eccl. Tornacensis vel Camotensis aut S. Petri Insulens., Tornacens. dioc 

Jobanni Voignon, presb. archidiac. Nivernens., in art. el med. mag. el in theol. bac, illustrissimi principis 
domini ducis Burgundie phisico, de can, eccl. Rothomageusis. 

Johanni Richardi, presb. Suessionens. dioc, mag. in art. et med.. scol. in fac theologie. 

Caufrido Malipiperis, presb. Ebroicens. dioc., mag. in ari. et med. 

Petro d'Arrech', sacerdoti Amtrianens. dioc.,in arl. et med. mag. prindpaWque pbisico illuatrissime domine 
ducissc Aurelianensis et in Iheol. bac. formato in tertio anno lecture Sententiarum, de can, in eccl. cathedrali civi- 
tatum Meldens. et Belvacens. Digitized by Google 80 CHAHTULVHIUM UNIVERS. PAHIS. [1403 

Bichardo de Baudribosco, presb,, mag. in art. et med. ac illusiTissimi principis regis Francorum et regiae 
medico, de can. in eccl. Lesoviensi. 

Johanni Parvt de Turna, presb. Bemensis dioc., mag. in art. et med. etstud. Pari»us in fac. tbeol. 

Philippo Harpio, presb. Rothomagcns, dioc., mag. in art. et med. ac bac. in fac. theol. 

Johanni Petri de Grangiis, presb. Cabilonens. dioc, in art. et med. mag., stud. Parisius in fac. theol. 

« Secnntur absentes ejusdem facultatis medicine. » 

Radulpho Tabernarii, presb. Bothomsgens. , mag. in art. et med., illustrissimi principis regis Francic phisico. 

Juliano de Blessonno, presb. Remens. dioc, in art, et nied. mag. 

Johanni Pelemire de Fontanis, Cathalanens. dioc, mag. in art. et med. 

Johanni de .Uactroy, mag. in art. et med. 

Gerardo Landry. pTesh, Lingonens., in art. et med. mag. 

Nicolao Gervasii, subdiac Virdunens. dioc, in art. et med. mag. 

Gnillepmo de Valle, cler. conjugato de Parisius, principali bedello fac med. in Universitate Paris., de Xeno- 
dochio, leprosaria, domo dei, hospitali, matricularia... 

Johanni d'Assy, Ambianens. dioc, layco litterato, subbedello fac, med. in Universitate Paris. 

Godefrido Parvi. subdyac. Remens, dioc, in art. et med. mag. a decem annis citra, qui alias per annos plures 
rexit Parisius in fac. med.^. [^8] 

1. In rot, n-> 1789 vocatur ii d'.\re9t o, et con. praebeiid. eapellae reg. Puris. Ao. Ii0f> lic. liieol. {vM. infrn). An. 1393 
et sqq. afieitur ut « Pierre Dsret » ap. de Laborde, Les ducS de Bourgogiie, 111, p. Sl, 167 ; rcctius ibid. p. 112, 1!8. — 2. In 
rol. n' 1789 multi anpra nominatorum ofTemntur, et aliqui qui hic desunt, scil. ; Guillelmus Eoocherii, Honurotus de Puteo- 
villari, cler. Ambianens. dioec., Joh. da Mnrlu, prasb. Laudunens. dioec, Petrus de Vallibus, physicus duciasoo Aurelianens., 
qoi peliit eanon. S. Martini Turonens. 1796. « Secuntiir suppUcatioaes magistrorum facultatis artium'. > 

PRIHO NATIONIS GALLICANE OUE DISTINGUITUR IN QUINQUE PBOVINCUS. 

Henrico de Biuria alias dicto de Mosonio, presb. dioc Treverens., in arl, mag. ac bac in decr., venerab, nat. 
Frande procuratori. 

Provincia Parisiensia. 

Primo Dyonisio de Boinvilla, subdiac. Paris., in art. mag. et in decr, lic, predicte Parisiens. provincie decano 
studentique in fac. theol, 

Item Johanni Clerici, presb. Parisiens. dioc, in art. mag. ac in theol. bac 

Petro de Parrochia, accolito Parisiensi, in art. mag. 

Petro Bequjllardi, cler. Paris., in art. mag, ac in theoL stud., jam fere quadragenario. 

Johanni Pocheti^, presb, Paris. dioc., in art. mag. a xiij annis, in theoi. bac, a x. scolarique continuo Parisius 
in fac. theol. 

Jacobo de Sanois, cler. Parisiens. dioc in art. mag. ac in dsci'. hac, filii vestri rcps Francie secrelario, qui 
tempore quo eratis in minoribua constitutus legatus domini Clementis predeccssoris vestri ad partes Francie reclor 
extitit. 

Johanni Gilberti, prcsb. Meldens. dioc. in art. mag., scol. Parisius in fac. theol. 

Johanni Bicherii alias de Plnu, presb, Parisiena. dioc. in art. mag. et in decr. lic. studenlique in fac. Iheol. 

Johanni de Latigniaco, diac. Parisiens., inart, mag. et in tlieol. bac 

Johanni Loerii, presb. Parisiens., in art. mag. et in decr. lic. studcnlique in fac, theol. 

Petro de Prato^, presb. Purisiens., in art, mog. et in decr. bac, qui per iiij*"' annos integros legit in predicta 
facultate. 

Martino de Brueriis '; cler. Parisiens. dioc, mag. in art. ac bac. in theol. 

Johanni deBria, cler. Meldens, dioc, in art. mag. ac in theol. bac, actu regenli Parisius in fac art. Digitized by Google ANNO MCCCLXXXXIV IJSQUE A.NNIIM MCCCCLII. Nicolao Gouin, subdiac. Parisiens., in art. m; 
Gervasio Clerici, subdiac. Garnotens. dioc.. in 
Radulpho de Porla '•, cler. Parisiens., in art. i 
Jotianni Piri, presb. Parisiens,, in art. mag. e j. ac in utr. jure bac. , In decr. stud. 
ii't. mag. ac in tiicol. bac, actu regenti in fac. art. 
lag. ac in theol. hac. 
in decr. bac. Pelro de Longocampo, cier. Rothomagens. dioc, in art. mag., in theol. stud. in seplimo anno sue auditionis. 
Radulpho Admiraldi. subdiac. Parisiens., in art. mag., in fac. thcol. stud. 

Pelro MonlJsretardi alias de Pacioco, presb., in art. mag. et in decr, bac, actu in dicta fac. legenti pro tertio 
anno et tertio t olumine lecture sue. 

Johanni de Parvo Molendino, cler, Sagiens. dioc, in art. mag. 

Jobanni Barbere, cler. Parisiens,, in art, mag. ac scol. in theol. in quarlo anno sue auditionis. 

Jacobo de Burreyo, cler. Parisiens. dioc., in art, mag., stud. in theol. in tertio sue audilionis anno. Johauni de Rouvreyo", cler. Parisiens, 
nensis secretario. 

Nicolao de Sancto Elario', cler, Parisiens., in art. mag, el stud. in fac. decr. 

Petro de Trecis, cler. Parisiens., in art. mag.. stud, in fac. med. 

Andree Choleti, subdlac. Parisiens,, in fac, Iheol. stud, 

Jacoho Besoin, cler. Parisiens. dioc.. in art. mag. 

Laurentio de Moriaco, cler, Meldens, dioc, in art, mag. 

Petro Galteri, cler. Paiisiens., in ari. mag.. stud. in fac. tlieol, 

Laurentio de Fonte. cler. Paris., in art. mag. 

Guillermo Joie, presb. Senonens. dioc, in art. mag, ac in decr. licent, 

Juliano deDola. presb, Parisiens, dioc, in arl. mag, et in decr. bac, de car 

Johanni Milonis, presb. Parisiens. dioc. in ari, mag. ac in theol, bac. can, 

Tbeobaldo Magistri, cler. Parisiens., in art. mag, 

Johanni de Santolio^ subdiac Bothomagens. dioc, in ari. mag. ct in utr. j 

Matheo tielioli, presb. Rolhomagens. dioc, in ail. mag. 

Michaeli Carnificis, cler, Carnotens. dioc, in art. mag. 

Guillermo Germe, cler. Carnotens. dioc, in art. mag. 

Guillermo Bartholomei, cler. Parisiens. dioc, in ari. mug. 

Guillermo Ducis, cler. Parisiens,, inart. mag. et in leg. bac 

Roberto Thouroude, cler, Parisiens., in art, mag. 

Guillermo Monnart, cler. Parisiens., in art. mag,, stud. in le 

Johanni de Circulo Parisiens,, in art, mag. Aurelianis stud. 

Ludovico Benefacti, cler. Parisiens.. in art, mag. in sexto an 
mine legendi AureUanis io predicta Icgali scientia. stud. ac dilecti fllii vestri ducis Aurelia- n terlio anno sue auditionis. I. eccl. Cameracens, 

prebend. ac lectori eccl. Meldens. Andegavis, 

c dilecti filii vestri Fraocorum regis secretario, 

I sui magisterii et in leg. bac. in quarto volu* Proviiicia Senonensis. 

Et primo Iteginaldo de Uoyaco, presb. Autissiodorens. dioc, decano dicte provincie, mag. in art. et lic. in 
decr. Parisius ac. stud, in theol. magistroque scolarium collegii Cameracensis Parisius fundati. 

Item Johanni Rachon, presb. Autissiodorens. dioc., mag. in art. , stud. Parisius in fac. theol. 

Slepbano de Galore, presb. Lingonens. dioc, niag. in art. et scol. in decr. 

Pelro de Boyaco, presb. Autissiodorens. dioc, mag. in art. et lic. in decr., scol. Parisius in f^c. theol. 

Johaoni Grossi de Maillyaco, presb. Trecens. dioc, mag. in art. et scol. Parisius in fac tbeol. in septimo sue 
auditionis anno. 

Jobanni Churuel^, presb. Lingonens. dioc, in art. mag., bac. in theol., curato parroch. eccl. de BlessonviUa 
dicle dioc. Lingonens. 

Micolao de Cerillcyo, presb. Lingonens. dioc, mag. in art. in theol. stud., qui dominum Karolum dTlbreto'" 
connestabularium Francie tempore juventutis sue in disciplina et litterarum srientia docuit et instruiit. 

Johanni de Trihu, presb. Senonens. dioc. mag. in art, et scol. Parisius in fac. s. theol. in oclavo sue audi- 
tioais anno. focto suo in fac. ipsa facere parato si sibi ad hoc suppeterent facultates. 

Nicolao de Gondis, presb. Lingonens. dioc, mag, in art. et lic, in decr. ac scol. in fac tbeol. , 

**«« Chart. Vnio. Paris. IV. 11 DigitizedbyCjOOQlC 82 CHARTULARIDM UNIVERS. PaRIS, [1403 

Johanni Clergeli alias tleGrayaco, presb. Btsunfin. dioc, mag. inart, et bac. in decr, ac slud. Parisius io fac. 
Iheol. 

Laurentio de Cunis, presb., mag. in art. et scol. in theol. 

Johaniii Bonne. presb. Eduens. dioc, mag. in art. actuque slud. Pnrisius in fac. theol. 

Guillermo Guerini, Treccns. dioc, mag. in art., in leg. lic. et t>ac. in decr. 

Jobanni Valentis, presb. Eduens. dioc, mag. inart. el bac. in decr., actu legenti Parisius in primo volumine 
etanno sue lecture. 

Gnillermo Graterii, presb. Eduens. dioc, mag. in art. et Lic. in jnre can. Parisius. 

Johanni Petri'de Grangiis, presb. Cabilonens. dioc, mag. in art. et in med. siudentique Parisius in fac. theol. 

Johanni Lamberti de Grangiis, presb. Cabilonens. dioc, mag. in art. et bac. in decr. studentique Parisius in 
Tac. theol. 

Johanni Bourrilleti", presb. Eduens. dioc, mag. in art, et lic. in decr.. scol, in theol, in quinto anno sue 
auditionls. 

Johanni de Arconvalle, presb., mag. in artihus, regis et domini dophini (sic) Viennensis secretario, stud. 
Parisius iu fac. decr. in tertio anno sue auditionis. 

Petro Rotarii de Salone, Trecens. dioc, cler. Parislus stud. in fac. decr. 

Johanni de Signevilla, der. Lingoueos. dioc, mag, in art. et bac. Tormalo in theol., can. Lingonensi. 

Johanni Droconis, dyac Trecens. dyoc, mag. in art, et bac. in decr. 

Micttaeli de Creueyo'*, Trecens. oriundo, mag. in art. et bac in theol. Parisius, slud. in fac. theol. 

Johanni Olearil, cler. Senonens. dioc. mag. in art. el lic. in leg., stud. Parislus in fac decr. 

Reginaldo Nobilis alias de Fontanis '^, Trecens. dioc, mag. in art. et bac. in theol. 

Johanni Casson", cler. Nivernens. dioc, mag. in art. et bac. in med. in forma licentie, actu l^arisius suos 
cursus in med. legens. 

Pelro Sansonncti Trecens., mag, in art., stud. Parisius in fac theol. in octavo sue auditionis anno. 

Johanni Kichardi, cler. Trecens. dioc, mag. in art. in octavo sue inceptionis Parisius stud, in fac decr, 

Petro de Villaribus alias Baudini, Trecens, dioc, presb., mag. in art., stud. Parisius in fac. decr. in septimo 
sue auditionis anno. 

Steptiano Massellarii de Ponlongnyaco Bisuntin. dloc, cler., mag. in art. et in med. bac. in forma licentic 
existenti, 

Guillermo Britonis, presb. Senonens. dioc, mag. In art. et bac. in decr. Parisius, actu stud. in predicla fac., 
de canonicatu Senonens. 

Viviano Roboleli, Cabilonens. dloc. presb., mag. in art., actu regenti et a sex annls in predlcta fac stud. in 
theol., curato parroch- eccl. Sanctorum Saviniani et Potentiani in villa de Gonesio, Senonens. dioc 

Johanni Pulcripatris'^, clcr. Nivernens. dioc, mag. actu rcgenti in art., in sexto anno sui magislerii existenti, 
et stud. in theol. 

Johanni de Monteleonis"^, presb. Lingonens. dioc, mag. in art., stud. in fac theol, in sexto sue auditionis 
anno. 

Johanni Martinelli. cler. Lingonens. dioc., mag. in art. et bac. in decr. Parisius, 

Petro Pugniquadrati, presb. Lingonens. dioc, mag. in art,, stud. Parisius in fac decr. in terlio sue auditionis 
anno, cappellano domini ducis Aurelianensis industrioquc Ludovici fllii domini ducis Borbonii. 

GuiUermo Commaille, cler. Eduens, dioc, mag, inart., actu stud. Parisius in fac theol. 

Johanni de Floignyaco, cler. Lingonens. dioc, mag. inart., stud. infac theol. et in quartosueauditionisanno, 

Sjmoni Parvi, cler. Cabllonens. dioc, mag. in art. ac Parisius stud, in jure can. 

Guillermo de Molinis, cler. Trecens. dioc, inag. in art. et stud. Parisius in fac, decr, in quarto sue auditionis 

Johanni R,obeleU, cler, Matisconens. dloc, mag. in art. stud. in fac. decr. Parisius. 

Stephano Blondelli. cler, Senonens. dioc, mag. in art. Parisius stud. in fac. decr. 

Johanni de Ghavlgnyaco, subdiac. Trecens. dioc, mag. in art. Parisius stud, in fac theol., secretario domini 
Francorum regis et de nobili geuere procreato. 

Johannl Beroudi, cler. Cabilonens. dioc, mag. in art., actu regenli Parisius et stud. in fac theol. 

Johanni Archerii de Puteolis, cler. Eduens. dioc, , mag. in art., actu regcnti Parisius in fac earumdem art. et 
stud. in theol. Digitized by Google 1403] \B A.NNO MCCCLXXXXIV L'SQUE AD ANNUM MCCCCLII. 83 

Petro Michaelis. cler. Autisiodorens. , mag. in art., aclu regenti in predicta fac, et stud. in Ibeol. 

Pelro de Brena", cler. Lingonens,, mag. in art., Parisius stud. in fac. decr. in tertio sue auditionia aniio. 

Jfohanni de Teniplis'8, clcr. Trecens,, mag. in art., Parisius stud. in fac. theol. 

Andree Bernardi, presb, Bisuatin. diac, mag. in art. Paris. et bac. in decr. Aureliatiis actuque stud. in fac. 
theol. et hoc pro sexto anno sue auditionis. 

Petro Galteri, subdyac. Senonens, dioc,, mag, in art., stud. Paris. in Tac. theol. 

Petro le Barueti alias Legalis, cler, Lingonens. dioc., mag. in art. actu regenti in predicta fac. art. Parisius. 

Thierrico Clopeti, Bisuntin. dioc, subdyac, mag. in art., actu stud. Paris. in fac. decr. 

Nicolao Grassi. cler. Trecens. dioc, mag. in art. et Parisius stud, in fac, decr. 

Nicolao Kousselli, cler. Lingonens. dioc. mag. in art., stud. in fac. decr. 

Egidlo Grusmeti. Bisuntin. dioc. cler., mag. in art., actu Parisius stud. in fac. theol. 

Johanni Thiessardi. Bisuntin. dioc. cler,, mag. in art,, actu stud. Parisius in fac, decr. 

Jacobo Guillermi de Cubreyo, cler. Bisuntin, dioc, mag, in art,, stud. Paris. in fac. decr. 

Johanni de Gylfeyo. cler. Lingonens,. mag. iu art. 

Johanni Canerii. presb. Eduens. dioc, mag. in art. et lic. in jure can. Parisius. 

Johanni MarlJni. presb. Eduens. dloc, mag. in art., qui plures annos audivit jura can. Paiisius. 

Petro Fabri, presb. Senonens. dioc, mag, in art, et lic. in decr. Parisius. de can. ad coUationem, etc, archi- 
episcopi Senonens. seu episcopi Autisiodorens. 

Johanni Sebaudi, presb. Lingonens. dioc, mag. in art. a quindedm annis jam elapsis ac etiam bac in theol. 

Emardo Garrorerii, presb. Eduens, dioc, mag. in art. 

Johanni Begis. cler. Eduens. dioc., mag. in art., qui per plures annos audivit juracaa, 

Guillermo Vouerii. nobili et cler. Seoonens. dioc, mag. in arl, 

Johanni Durandi. cler. Lingonens. dioc, mag. in art, 

Reginaldo de Bieban, presb. Parisiens, dioc, mag, in art. 

Nicolao Scolaris, cler, Bisuntinens. dioc. mag. in art. 

Girardo Gillon. cler. Cabilonens. dioc, mag. in art. 

Reginaldo de Auro. cler, Lingonens. dioc, mag. in art. 

Hugoni de Palma, Bisuntinens. dioc, mag, in art. 

Pelro de Lenlillis, cler. Eduens. dioc, mag. in art., qui per plures annos audivit s. ttieol. 

Johanni Gerearii, presb., mag. in art., Trecens, dioc 

Guidoni Gelieti de Gellandiis, cler. Bisuntin. dioc, mag. in art., qui audivit jura can. per duos annos. 

Guillermo Broissaudi, cler, Bisuntin. dioc, mag, in art,, qui audivit jura can. per duos anaos. 

Humberlo Tardieli, cler. Bisuntin. dioc. mag. in art. 

Guillermo Bursarii. cler. Bisuntinens. dioc, mag. in art. 

Provincia Remensis. 

Et primo Johanni Girardi de Marsonno, subdyac Tullens. dioc, mag. in art. et stud. in fac. tbeol. decanoque 
hujus Bemensis provincie et sigiUifero atque scribe curle conseivationis privilegiorum Uuiversitatis Paris.. qui alias 
bina vice ipsius Universitatis rector atque ex parte ejusdem ad sanctam sedem aposlolicam tempore felicis recor- 
dationis Clementis vestri predeccssoris nuncius eittitit. 

Item Johanni Jacobi de Dompnomartiao. presb. Tullens. dioc, mag. in art. et bac in tlieol. 

Radulpho Pasque alias de Justinis, presb. Hemens. dioc, mag. in art. et stud. Parisius In fac theol. ac domini 
ducis Aurelianensis consiliario el per prius ejusdem domini informatori el preceptori et elemosinarlo, de canoni- 
catu eccl. Suessionens, 

Theodorico de Girauvillari, presb,, mag. in art,, rectori eccl. parroch. S. Judoci Paris. 

Johanni B^uioi'*, presb. Remens. dioc, mag. in art., scol. Parisius stud, io fac decr. 

Beruino de Winvilla, cler. Virdunens. dioc, mag. in art, et bac. in decr. et scol. Parisius stud. in fac theol. 

Guidoni de Waudemonte. presfa. Tullens. dioc, mag. in arl., actu regenti Parisius In fac. art. a ivj annis. qui 
audivit theol. per tempus sufRciens ad bacallariatum oblinendum et ultra in dicta fac. theol. in qua adhuc scolaris 

Stephano de Sury, presfa. Rcmens. dioc, mag. in art., Uc in leg. ac bac. in decr., stud. in fac. decr. Digitized by Google 84 CHARTULARItlM IINIVERS. PARIS. [1403 

Johanni Boveti. subdyac. TuUens. dioc, mag, in arf., siud. Parisius in fac. med. a triennio vel ultra, 

Bernardo Hemardi, presb. Suessionens. dioc, mag. in arf . el bac. in decr. in quarto anno sue lecture. 

Johanni de Ociiia, ptesb. Remcns. dioc, mag. in art., scol. Parisius stud. in fac. theol. 

Jolianni Pasguerii alias de Cathalauno, cler. Cathataunens, dioc, mag. in art, et stud. Padstus in fac tbeol. 

Thierico Mileti, cler. Remens. dioc, mag. in art, 

Nicolao Pignoti, dyac, Remens. dioc, mag, in art., stud. Parisius in theol. a sei annis, 

Johanni Warini Metensi, presb,, mag. inart. ac bac. in decr. in quarto anno leclure sue existenfi rectorique 
parroch, eccl. de Vemartio Parisiens. dioc 

Johanni de Revigneyo'*, presb. Tullens. dioc, aiias per se.idecim annos mag, regenfi in fac. art. et Imic, in 
ih^ol. a seplem annis. 

Nicolao Goumardi. cler. Remens. dioc, mag. in art., quondam stud. in fac, dccr. per duos annos, nunc 
autein sludenti in fac. tbeol. in se:t,to anno sue auditionis. 

Petro Cauchon*'. dyac. Remens, dioc, mag. in art. et Uc. in dccr, scolarique Parisius in fac, Iheol. in sejtto 
anno sue auditionis [dcbenettcio ad collat. capituli Remcns., non obstante quod canonic, elpraeb. eccl. Cathalaun. 
et paroch. eccl. de S. Esgrisoliis Senonens. dioc. obtlneat], 

Symoni de Ulmonte, cler, Remens, dioc, mag. in art. et bac. formato in theoJ. 

Jacobo de Ploviano. dyac. Remens. dioc,, mag. in arl. et hac. in theol,, regenli Parisius in fac. art. a novem 
annis citra ef ultra. 

All>erico Laragon, cler. Remens. dioc, mag. in art., lic in ieg. ac bac, in decr. Parisius, in fac decr. stud, 

Symoni Salmonis, presb. Suessionens. dioc, mag. in art., scol. Paris. In fac. theol. 

Johanni de Caslelllone. presb. Remens, dioc, mag. in art. et hac. in theol.. stud. in fac. theoi. 

Johannl Tellarii aUas de Cathalauno, cler. Cathalaunens. dioc. 

Johanni Giganlis alias d'Atichi, Suessionens. dioc, mag. in arl. et lic. in leg. ac stud. Parislus in fac, decr. 

Dominico Chaillon^, cler. Virdunens. dioc., bac. in theol., actu regenti Parisius in fac. art. 

Dominico de Vavuriaco, subdiac, de Metis oriundo, mag. in art. et bac. in decr. 

Dominico Francisci^' de Metis. presb.. mag. In art., actu regenti Parisius in fac. art., curato de Chailliaco 
Parisiens. dioc. 

Droconi de Chermis supra Mosellam, cler. TuUens. dioc.. mag, in art.. scolari Parisius In fac. decr. in secundo 
anno sue auditionis. 

Pontio Baiistarii alias d'Erpy, Remens; dioc subdiac. mag. in art. et bac in decr. 

Geiardo Macheti^*, Remens. dloc., mag. in art., insextoanno sue auditionis in fac. theol. [debeneUcio eccles., 
canon., elc. ad collationem archiopiscopi vel praepositi, etc, Remens. Nihil habet]. 

Arnulpho Gharton^^, Hemens. dioc. cler., mag. in art., stud. Paris, in fac. dccr. in quarto anno sue audi- 
tionis existenti. 

Johanni Sancte de Arceyo, cler. Suessionens, dioc, mag. in arl., quondam regcnti per triennium in fac. art., 
slud. Parisius in fac. theol. in quiuto anno sue auditionis. 

Matheo Tabernarli. clcr. Silvaneclons. dioc, mag. in art. ct in septimoanno sue auditionis in fac. theol. 

Jacobo Parvi, cler. Cathalaunens. dioc. mag. in art. et lic. in decr. 

Johanni Hagoti, presb. Remens. dioc. mag. in art. 

Nobiliviro Michaeli Saxonis, Cafhalaunens. subdlac. in utroquejure lic 

Petro de Grangiis, cler. Suessionens. dioc, mag. in art,, stud. in fac. med. pro quinto anno sue auditionls. 

Percevaldo Hcnrieti, cler. Tullens. dioc, m^. in art., stud. Parisius in fac. decr. in quarto anno sue audi- 

Symoni Droueli, cler. TuUens. diac, mag.^in art, et bac. in decr., in primo anno sue lccture. 

Johanni de Furno, cler. Suessionens. dioc, mag. in art., scol. in decr. in quarto anno sue auditionls. 

Roberto Bariselli, cler. Remens. dioc, mag. io art., scol. in decr. 

JolTrido Hearici de Blenodio, cler. Tullens, dioc, mag. in art. et stnd. in med. 

Hugoni Henrid, subdiac, TuIIens. dioc. mag. In art. etstud. in decr. in quarto anno sue auditionis, 

Nicolao Caritatis, cler. Tullens. dioc. mag. in art. et stud. in decr. in quarto anno sue auditionis cxistentt. 

Johanni Caucbon, cler. Remens. dioc, mag. in art. et sfud. in theol. 

Johanni Chauvency, acolito de Remis, mag. in art., stud. in decr. in tertio anno suc audilionis. 

Gallero Johannis de Bonovillari, Tuliens. dioc, mag. in art., stud. in fac med. a duobus annis citra. Digitized by Google 1403] AB ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCLII. 85 

Roberto Charmoliie. cler. Suessioneiis. dioc., mag. in art., stud. Parisius in fac. med. in tertio anno sue 
auditionis. 

Nicolao de Petraficta. cler. Tullens. dioc, mag, in art.. stud. Parisius in fac. decr. in secundo auno sue audi- 

Johanni CauquereUi, cler. de Remis, niag. in art. et stud. in decr. a duobus annis citia. 
Pelro Hersant. cler. Suessionens. dioc, mag. in art.,. stud. in decr. 

Gerardo de Clialignejo. presb. Catlialauneas. dioc, mag. in art., stud. in decr. in quarto anno sue auditionis 
exbtenti. 

Symoni Ritherii, cler. Reniens. dioc., mag. in art, 

Johanni Parvi, cler. Remens. dioc, niag. in art., actu regenti Parisius in fac art. 

Johanni de Gersonno, cler. Remens. dioc, mag. inart., slud. itt theol. in secundo anno sue auditionis. 

Nicolao Grossi. subdyac. Remens. dioc, mag. in art., scol. Paris. stud. in fac decr. in sexto anno sue audi- 

Stephano de Revigneyo, cler. TuUens. dioc, mag. in art. 
Petro de Sury, cler. Remens. dioc, niag. in art., stud. in theol. 
Nicolao Sirenis, cler. Remens. dioc, mag. in art., stud. in tbeol. 
Droconi Hugueti de Parellis, cler. Tullens. dioc. uxorato, mag. in arl. et scol. in med. 
Jobanni le Maque, cler. Remens. dioc, mag. in art. 
Henrico Bardinelli, cler. Remens. dioc. 

Johannl Aurige, cler. Suessionens. dioc, mag. in art., stud. Pariaius indecr., de canonicatu eccl. Suessionens. 
Bertaudo Ghevalct, cler. Silvanectens. dioc, mag. in art., stud. Paris. in decr. 
Gerardo de Ocheyo, cler., mag. in art. 

Pontio Durandi, cler. Remens. dioc., mag. in art., stud. in decr. 
Jacobo de Meura, Remens. dioc. cier.. mag. in art. et lic in leg., stud. in decr. 
Lansonno Gardini, presb. TuUens. dioc. mag. in art. 
Jobanni Brachii calibis, mag. in art. et lic. in decr. 
T4icolao Hugonis de Gundricuria, presb. Tullens. dioc. 
Gerardo Blondeli, Virdunens. dioc. suLdyac, mag. in art. 

Hemardo Leoneti de Berruco, presb. Remens. dioc. mag. in art. qui per iiij annos et amplius sluduit Parisius 
In jure can., sed propler paupertatem reliquit studium. 

Michaeli le Charron. cler. Suessionens. dioc, mag. in art., de can. Noviomens., Suession. vel Silvanect. 
Dominico Baillivi, cler. de Metis, mag. in art. et lic. in jure can. 
Johanni Legieu de Insula, Remens. dioc. cler., mag. in art. et lic. in leg. 

Slephano de Vennis. Tuliens. dioc, mag. in art., can. reg. Montis Sancli Eligii O. S. Aug. Atrcbatensis dioc. 
licentia commorandi Parisius et studendi Parisius in fac. theol. a prelalo suo petita, Ucentia licet non oblenta. etc. 
Hugoni Henrici de Blenodio, piesb., mag. in ait,, Tullens. dioc 
Jnliano Gomaudi. cler. Remens. dioc, mag. in art., 
Johanni Liebai-t, cler. Bemens, dioc, inag. in art. et lic in leg. 
Hicolao dicto de Archiis. cler. Remens. dioc, mag. in art. 
Theohaldo de Montibus vinosis, Tullens. dioc, mag. in arl. 
Johanni le Raguelatdo Roncuria, Tullens. dioc. mag. in art. 
Ancelino Fabri dc Cathalauno, mag, in art. et bac in decr. 
Roberto Guin, cler. Remens. dioc., mag. in art. 
Radulpho de Parlis, presb, Remens. dioc. mag. in art. 

Johanni Meynart de Nantholio {nts. Mantholio). cler. Remens. dioc, mag. in art, 
Symoni de Petraficta. cler. Tullens. dioc, mag. in arl. 
Nicolao Hapardi^", cler. Suessionens. dloc, mag. in art. et bac in leg. 
Jobanni Abrahe, cler, Remens. dioc. mag, in art. 
Hugoni Bcrruyerii, presb. Suessionens. dioc, mag, in art. 
Alardo Britonis de Bellomonte, subdyiac. Bemens. dioc 
Pontio Leviel (im- : n le mel j>) de Marvilla, mag. in art. 
Jobanni de Vlnea, cler. Suessionens. dioc, mag. in art. Digitized by Google Ob CHARTIILARIUM liNIVERS. PARIS. 11403 

Petro Porcherii, Reniens. dioc, mag, in art. 

Johanni Clerici, cler. Remeas. dioc., mag. in arl. et lic. in leg., scol. Paris, stud. in decr. 
Ponlio Symoneti^, suMyac. Remens. dioc, mag. in art, et bac. formalo in tiieol. 
Johanni Peton. cler. Remens. dioc, mag. in art. 

Nicolao de Gondricuria^, subdyac. Tullcns. dioc, mag. in art. el lic. in decr.. qui tempore coiiclusiottis 
hujus rotuU rector Universitalis Paris. fuit et alias extilcrat. 

Provmcia TnronensiB. 

Alano Levis. rectori parroch. eccl. de Malorespectu Meldens. dioc, mag. in art. et scol, in jure can. Parisius, 
decano provincie Turonens. 

Malheo MercerW, presb. Genomanens. oriundo, mag. in art.. lic. in utroque jure et bac. foi-mato in theol. 
et in forma Ucentie existenti. 

Hyvoni Helie, mag, in art. et l)ac, in theoi. 

Guillermo Gourlay. presb. Ri'ioceas. dioc, mag. in art. et lic in jurc can. ac scol. Parisius in fac theol. 

Matheo Roeder, presb. Trecorens. dioc, mag. in art. et bac. formato in theol., quondam rectori Universitatis 
Paris., de can. eccl. Nannetens. vel. de can. eccl. Briocens. vel de can. eccl. Dolens. 

Guillermo Horscon', presb. Trecorens, dioc, mag. in art. et bac in theol. 

Guillermo Oliverii, rectori parroch. eccl. de Ploere^cat Leonens. dioc.,mag. in art. et tic. injurecan, Parislus. 

Nicolao de Molendino, Leonens. dioc, vicario perpetuo vicariatus crucifixi ante chorum in eccl. Leonens., 
mag. in art. et scol. in jure can. Parisius. 

Herveo de Villanova alias de Lenzreon, Leonens. dioc, mag. in art. et bac, formato in theol. 

Gaufrido Guastinelli, presb. Redonens. dioc, mag. in art. et stud. Parisius in fac- decr. 

Johanni Ymsam, presb., mag. In art. et bac in jure can, Corisopitens, dioc. 

Herrico Hellouk, presb., mag. in art. et bac. in decr. Pariwus Trecorens. dioc. curatoque parroch. eccl. de 
Ciconnellis Parisiens. dioc 

Johanni de Saliceto, cler, Leonens, dioc, mag. in art. et in utr. jure bac, legenli Pariaius in fac. decr. 

Yvoni Benon**, cler. Leonens. dioc, mag. in art. et bac. in decr. Parisius. 

Petro Parvi. Turonens. dioc, mag. in art, et bac, in theol. 

RoUando Henrion, cler. Dolens. dioc, mag. in art, ot scol. in fac decr. Parisius. 

Jacoho Ferre, cler, Macioviens. dioc, mag. in art. et bac, actu legenti Parisius in med. in secundo anno lec- 
ture sue et in forma liceolie. 

Johanni Mibin, cler. Leoncns, dioc, mag, in art. et scol. in theo!. in sexto anno sue auditionis, 

Guillermo de Vendello. noblli ex utroque parente, Redonens. dioc, mag. in art., lic in leg. et bac in decr. 
Aurelianis, pio nunc stud. Paris. in liic theol. in septimo anno auditionis sue, 

Johanni Lauton, cler. Trecorens. dioc, mag. in art. ct slud. Paris, in fac. decr. 

Barlholomeo Ohes, cler, Nannetens, dioc, mag, in art. et stud. Paris. in fac. med. 

Johanni Kxuenmov (sic), cler. Leonens. dioc, mag. in art. et bac- in decr. Paris., scol. in eadem fac 

Alano Militis, Trecorens. dioc, mag. in art. et bac in jure can., curato parcoch. eccl. de Ploegruesgneuc Tre- 
corens. dioc. 

Peiro de Valle, cler. Redonens., mag. in art, et bac in med. 

Hamoni de Bosco, cler. Leonens. dloc., mag, in art. ac stud. in fac. theol. Paris. 

Michaeli Barz, reclori parroch, cccl. de S. Marcano Dolens. dioc, mag. inart. et stud, in jure can, Paris. 

Yvoni Hugonis, cler. Leonens, dioc, mag. in art. et stud. in fac med. Pari». 

Paulo Nataljs, presb. Leonens. dioc, mag. in art. et scol. Paris. in fac theol, 

Yvoni FIami[n]gi, presb. Venetens, dioc, mag. in art. et lic. in decr., Paris. scol. in theol. 

Johanni Portsal, cler. Leonens.. mag. in art., stud. in fac. mcd. Paris. 

Guillermo Cognati alias Corfmam, cler, Leonens, dioc, mag. in art, 

Johanni de Tramblayo, presb. Cenomanens. dioc. mag. in art. et bac. in decr, 

Roberto de Tusca, cler. Briocens. dioc, mag. in art, Paris. 

Thome Ladam, cler. Trecorens. dioc, mag, in art., in tertio anno anditionis sue in tac. Iheol, Digitized by Google 1403] *.B ANNO MCCCLXXXXIV USQUEADANHDMMCCCCI.il. 87 

Guillemio AbbaUs, cler. Macloviens. dioc,, mag. in art. 

Vincentio de Campolorlo, cler. Briocens, dioc, mag. actu regenti Paris. in art. et slud. in fheol. 

Guidoiii Carpentarii, cler. Leonens. dioc, mag. in arf. et in utr. jure bac. 

Salonioni Lesquclen, cler. Leonens. dioc, mag. in art. etbac. in decr, Paris. 

Yvoni Levia, cler. Corisopitens, dloc.. mag. in art, et lic in med. ac, stud. in theoL Paris. 

Guillermo Youctour, presb. Corisopitens, dioc, niag. in art. et bac. in decr. Paiis, 

Guillermo Bardelli, cler. Briocens. dioc mag. actu regcnti Parisius in art. et stud. in tlieol. 

Guillermo Martini, cler. Cenomanens. dioc. , mag. in ari. in predicta fac. a Iribus annts citra actu regenti. 

Oliverio Hospitis, cler. Corisopitens. dioc, mag. in art., lic. in leg. 

Michaeli Godardi, der. Redonens. dioc, mag. in art. 

Radulplio Lectoris, presb. Venetens. dioc, mag. in arl. et bac. in jure can. Paris. 

Gaufrido Prepositi, cler. Briocens, dioc, mag. in art. et scoL in decr. Paris. 

Guillermo MilitJs. cler. Leonens. dioc, mag. in art. et lic. in utr. jure. 

Johanni Micheleti, cler. Cenomanens. dioc, mag. in art. et slud. in fac decr. Paris. nuUum beneflcium 
ecclesiaslicum obtinenti. 

Guidoni Boscherii, cler. Redonena. dioc, mag. in arl. capellanoque cujnsdam capellanic B. Petri et Omnium 
Sanclorum in eccl. S. Salvatoris in civitate Redonensi ab abbole S. Mamerti fundate. 

Guillermo Goayot, presb. Redonens. dioc, niag. in art. et bac, in leg. 

Nicolao Symonelli, cier. Turonens. dioc, mag. in art. 

Petro Parvi, Turonens. dioc, mag. in art. et bac. in theol. 

Jacobo Malenutriti, presb. Redonens, dioc, mag. in art. Parisius ac ibidem stud. in fac. theol. 

Hamoni Barberii, acolito Leonens. civitatis, mag, in art. et scol. Parisius in fac. med. 

Johanni Ploelan, Leonens. dioc. , mag. in art. regentique Parisius in predicta fac. 

Gadano Honeau, nunc presb. Genomanens. dioc, mag. in art. et Parisius stud. in decr. in quinto anno sue 
auditionis. 

Johanni de Kaercoent, cier. Leonensis dioc. mag. in art. et stud. Andegavis in leg. 

Mathurino de Lacbesnaye. cler. Macloviens. dioc, mag. in art. et bac in decr. Parisius. de nobilique genere 
procrealo. 

Petro Natalis, cler, Briocens. dioc, mag. in art. et scol. in deor, 

Mioni Rufll, cler, Trecorens. dioc. mag. in art. 

Boberto Boscberii, cler. Redonens. dioc, mag. in art. 

DJonisio Mercerii, presb., mag. in art. ac acol. Parisius in fac decr, 

Johanni Vigerii, clei. Leonens. dioc, mag. in art. Parisius el schol. Andegavis in jure civ, 

Johanni Chauvin, presb. Nannetens. dioc, mag. in art. 

Bartholomeo Bertoaudi, cler. mag. in art. et bac. in jure can, Briocens. dioc 

Johanni de Custonet, cler. Macloviens, dioc, mag. in art. et in tertio anno leges audienti Andegavis. 

Johanni Prepositi. Maclovicns. dioc presb.. niag. in art,, lic. in leg., bac in dccr. et qui legit per quadrien- 
nium et ultra in studio Andegavensi in fac. juria can. 

Pelro Juvenis, Leonens. dioc, mag, in art. et scol. Parisius in fac decr. 

Rollando Barguenel, presb. Macloviens. dioc, mag. in arl. decem annis eJapsis bac, in theol. 

Johanni dc Laudisson, presb. Cenomanens. dioc, mag. in art., bac. in fac, tbeol. ac stud. Paris. in eadem 
fac. theol., curalo parroch. eccl. Nostre Domine de Contilleyo Cenomanens. dioc, capellano perpetuo cappellanie 
fundate ad altare S. Margherite in eccl. S. Sepulcri Parisius. 

Johanni Bonodon. cler. Cenomanens. dioc, mag. in art,. in lac. decr. stud. actu, curato eccl. parroch. 
S. Baudelli predicte dioc 

Johanni Custurarii, presb. Cenomanens. dioc, mag. in art. 

Johanni Danthenaise. presb.. mag. in art. et bac in leg. Andegavens. dioc. 

Johanni Morin, Briocens. dioc, mag. in art. Paris. et scol. in decr. 

GuiUermo Olearii. presb. Andegavens. dioc, mag. in art, 

Johanni Henrid, cler. Venetens. dioc . mag. iu art ac stud. in fac med. Paris. 

Guillermo Hervei, presb. Turonens. dioc, mag. in ai't. 

Jacobo Gahorelli, mag. in art., cler. Hannetens. dioc. Digitized by Google 88 CHARTULARIUM UNIVERS. PARIS. [1403 

Johanni Piri, presb. mag. in art.. qui per quinquc annos continue in s. pagina Parisius studuit et conttnue 
studet. de can. eccl. Turonensis. 

Petro de Landis, mag. in art. Cenomanens. dioc. 

Vlerveo Ui^oez, cler. Leonens. dioc mag. in art. et scol. in decr. Parisius. 

Jolianni Urgoez, cler. Leonens. dioc, mag. in art. ac stud. in theol. 

Johanni Parentls, subdiac. BelYacens. dioc. 

Y\oni Rolandi, cler. Macloviens. dioc, mag. in art. Paris. et bac, in leg. Andegavis, de nobilt genere procreato. 

Johanni Corne, can. prebend. eccl. Corisopitens. , mag. in art. el bac. in jurc can. 

Oliverio de Karlialos, subdiac Macloviens. dioc., mag. in art,, stud. Parisius in decr. et qui in tertio anno 
auditionis sue in eisdem estitit. 

Guillenno du Plessejs. cler. Cenomanena. dioc mag. in art. 

Ade de Saliurs, presb. Cenomanens. dioc, mag. in art. ab undecini annis et ultra studenlique Parisius in 
fac. theol., curalo parrocli. eccl. Sancti Beati de Spedona Carnotens. dioc, et can. prebend. eccl. collegiate 
S. Macufi de Barro super Albam Lingonens. dioc. 

Matheo de Bosco. sutidiac. Cenomanens. dioc, mag. in art. qui in fac. thcol. per quinque annos stnduit et 
adbuc studet. 

Johanni de Colle, cler. Cenomanens. dioc mag. in art. in s. pagina slud. 

Guillermo Roucelli^', subdiac. Cenomaacns. dioc. mag. in art. qui de post sex annos in s. pagina continue 
studuit et adhuc de presenti studet, curato eccl. parroch. S. Vigoris de Nigello predicle dioc. 

AufTredo Saisiz, presb, Corisopitens. dioc, mag. in art. et lic in utr. jure, 

Johanni Buorz, mag. in art. et lic. in decr,, presb. Leonens. dloc. 

Johanni Evenon, presb., mag. in art., vicario perpctuo vicariatus B. Petri in eccl. Leonensi. 

Guillermo de Kaergroezez, mag. in art. et lic, in jure can. 

Jotaanni Mililis, cler. Trecorens. dioc, in art. mag. et in leg. lic. 

Bertrando de Bosmadeuc, mag. in art. et lic in leg. ac bac in jure can. 

Radulpho Edi, cler, Leonens. dioc, mag. in art. 

Johanni Floch, Leonens. dioc. presb,, mag. in arl. 

Alano Giquelli, cler. Nannetens, dioc, mag. in art. et bac. in leg., actu Icgenti iii secundo volumine sue lec- 

Herveo Mathie, suhdiac. Leonens. dioc, vaag. in art. ac bac. in theol, 

Oliverio Constantin, Briocens, dioc, mag. in art. et bac. in leg, in secundo anno lecture sue in leg. in stud. 
Andegavensi. 

Johanni Belini, presb, mag. in art. ab xviij annis citra Genomanens. dioc, 

Gaurrido de S. Cirico, diac. Macloviens. dioc. mag. in art. el bac. in decr. ia primo anno lecture sue. 

Nicolao Manducantis, presb. Genomanens. dioc, mag, in art,, curato eccl, parroch. de S. Bomaro dicte dioc. 

Badulpho Juhelli, Nannetens. dioc, mag. in art. ac bac. in leg. in secundo anno lecture sue in studio Ande- 
gavensi, 

Radulpho de Chemin, subdiac. Cenomanens. dioc, mag. in art. 

Johanni Tirogis, cler, Cenomanens. dioc, mag. in art, 

Johanni Anglici, presb, Cenomanens. dioc., mag. in art. , in utr. jure bac. qui per annum cum dimidio con- 
tinuavit lecturam in leg,, curato parroch. eccl. B. Marie de Floreyo. 

Johanni Tennegot, Cenomanens. dioc. presb,, in utr. jure lic. et rigore publici examinis mag, in art. et offl- 
ciali Sagiensi, qui in s. pagina per longa tempora studuit. 

Johanni de Burgo, presb. Cenomanens, dioc, mag. in art., lic. in leg. et bac in deci'. rigore e 

Stephano Boetardi, presb, Macloviens. dioc, mag. in art. 

Herveo Hugueti, subdiac Redonens.. mag. in art. et bac in leg. in tertio anno lecture sue. 

Johanni BuiTeche, presb. Cenomanens. dioc, mag. in art., curato parroch. eccl. S. Johannis <: 
Bajocens. dioc. 

Gervasio Piri, cler. Cenomanens. dioc, mag. in art. 

Oliverio Acerbi, presb. Trecorens. dioc.. mag. in art. et stud. in dccr, 

Yvoni Audren, mag. in art. et lic, in jure can. Digitized by Google 1^1)61 AB ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCLII, O» 

[Prormcia Bitnricensis. 

Et primo Stephano Martini, subdiac. Claromont. dioc, mag. in art. et lic. in decr. in rigore examinis, stud. 
Paris. in fac, theol. 

Item Matheo Bamen, presb, Glaromont. dioc., mag. in art. et in rigore examiois hc. in jure can. 

Philjppo Aymcnulphi. prcsb., mag. in art. et bac. in jurc can. In eadem fac. acta regenti Parlsius pro tertio 
anno et secundo volumioe, 

St«phano Manserii, presb. Lemovicens, dioc, mag. in art,. lic. in leg. et bac. in decr, 

Martiali de Morinia^s, Lemoyicens. dioc, prcsb. mag. in art. et bac. formato in theol. 

Johanni Kobini. prcsb. Bituricens. dioc, mag. in art. et stud. Paris. in jure can. 

Guillenno de Campobosco, presb, Claromonlens. dioc., mag. in art. et lic. in utr. jure. 

Guillermo de Fontangiis. subdiac. Claromontens. dioc. de nobili genei^e procreato. mag. in art. et lic. in 
decr. Parisius. 

Johanni Heraudi. presb, Claromontens, dioc. niag. in art. el stud, Parisius in fac. theol. a decem annis citra, 

Johanni Raymundi, cler, S. Flori dioc, mag. in art. et bac, in decr. in quarto anno et quarto volumine 
lecture sue. 

Andreede Licout, cler- Lemovicens. dioc. mag. in art. el stud. in ju:e can. Parisius. 

Philippo de Medallia. cler. Barchinonens. dioc, mag. in art.. actu legenti Ethicam Aristotilis et scol. actu 
stud. Parisius in fac, theoL 

Guillermo de Monteformoso. cler. Claromontens. dioc, mag. in art. et siud. Parlsius in jurc can. 

Rolterto Mathionis, cler. Anidens. dioc, mag, in art., actu regenti Paris, in eadem fac 

Thome Mellini. diac. Bituricens. dioc., mag. in art. ct stud. Paris. in fac, theoL 

Jacobo Risli, accoKto Narbonens, dioc. mag. in art. et stud. Paris. in fac. theol. 

Guillermo Maistironis, cler. Claromontens. dioc. mag. in art. 

Michaeli de Vallibus, presb. Clai-omontons- dioc, mag. in art. et lic. in jure can. in i-igore examinis, 

Johanni de la Gogue, cler. Bituricens. dioc, mag. in art. actu rcgenti Parisius in predicta fac. 

Gilleberto Rufl), Claroniontens. dioc, clei-. conjugato, bedello principali nat. Fi-ancie in Universitate Pari- 
siensi, de zenodochio, leproserla, domo dei hospitali.... 

Johanni Testardi, Rolhomageas. dioc. cler., subbedello predicte naL in predtcta Univ. [35gj 

1. Plures eorum jam in Chartul. III, inyeniuiitor. — 2. An, 1417 iu ulr. jure lieent. {Suppl. Mart. V, ti» 105, foL 221^). 
- 3. An. 1428 ut canon. Claromontena,, licent, in leg. el hac. decp. (.ccuirit (Suppl, Mapl. V, n» 223, fol. 199). - 4, Primum 
cursum Bibliae legit an, 1403, secundum on. 1409, Sententiaa nn. 1410 (BibLnat.Poris., ms. lat. 5657', foL 15). Licent, in theol. 
iiit«r on. 1413 et 1416. Fuit unus «x Bmbassiatorlbus Universitatis ad Concilium Conslant. (Suppl, MapU V, n» 104, foL 29<»|. 
An. 1428 ut can. eccL collegiatae S. Gaugerici CBmepHc. BlTertur (ibid., n° 252, foL 78^ de IIIo eliam n<' 150, foL 173t'{. Ab 
ipso distinguendus Martinua Beppuier, qui fuit decaiius Tuponens,, ad quem tjorardus Macheti plures epistolns misil, et 
an. 1440 adhno bac, form, io theoL (Soppl. Eugen. IV, n" 357, fol. 163). - 6, Vid. infra ad «n. 1411 intflr lic. iheol, — 
6, Lic. in theol. inler an. 1413 et 1416. Prtainm cursum legit an. 1408. An, 1426 ut consillarius regis Franciae sffertur (SuppL 
Mart, V, n- 189, fol, 8|. — 7, Utique . de Sainl-TUier », qui an. 1113 inter i Caboehiens > fail. An. 1419 ut can. S, Montani 
de Fayia Laudanens. dioec, ellic. in decp. affertur (Reg. Lalpren. Mart. V, on. 2, lib. 35, fol. 2". Cf. SuppL Mort, V, n" 131, 
(ol. 45). — 8. An. 1400 a canonicis Kostrae Dominae capellaniam obtinuit, quam bobuerat defunctus mag. Guido de Villaribus 
in eccl. S. Benedicti (Arcb. nat. Paris., LL 109*, p. 119), — 9. An. 1416 adhuc bac. theal. — 10. I. e. Carolum d'Albpet, 
1402-1415. — 11. Qui alias vocatup Jobannea Franciaci, an. 1414 raag. Collegii Forteti (Arch. nat,, X". 4790, fol. 147), an. 1409 
ambasGiator UnivePS. ad Concil, Plsanum. An. 1448, lic. in decr. et in theol. bec, septuogeeimum annum jem eiceBsil, et 
tbesBarariann eccL Senonens. resi^nvit (Suppl. ^"icoL V, n<> 420, fol. 2). — 12. An. 1399, Fcbr, 15, Paplamentum eum contra 
raeg. Clemcntem Parvi, sacrae Gapcllae Paris, thesaupariuio, in possessione tbeseurariae S. Frombaldi Silvanectens. i loanu- 
lenebat » (Arch. nal,, X", 46, fol. 156-159"), Cave ne confundes eum cnm Michaele de Greney, jamdiu episc. Autissiodorens., 
de qno in Chartul. IIL — 13. Qui posten conftssor Caroll VI, subslitutus cancellarii Pavis. el cpiscopus Suossionens. fuit. 
Vid, Aiictar., II, p, 288, not. 5; 339, 10. — U. Qui an. 1418 Parisiia occiaus esl, Vid. Auctar., 11, p. 246, 22. — IB. Qui 
poslen nnus c celeberrimis Universitatis profeasopibus fuit (vid, Auctar. II). E sopra relntis apparet, circa an. 1397 factum 
esBc mag. in artifaus. An. 1407 primom cursum Bifalioe legit (BihL nat. Paris., lus, lot. 5657», FoL 15), Licent. in thooL 
in iine un, 1419 vel ppincip. 1420; an. 1419, Novcmb., adbuc bnc. fopmnt. (Suppl. Mort. V. n° 131, fol. 97), Vid. praelerea 
AtlClar., II, p. 305, not. 2; 306, not, 7, etC. Inter oo. 1410 et 1413 Universitaa Paria. pro ipso Johanui XXIII suppUcovi:, 

**»* Chart. Unio. Pari$. IV, 12 Digitized by Google 90 CHARTULA.RITJM ONIVERS. PARIS. [1403 

protegeret (Arcb. nal, Paris., M 65\ n° 94). An. 1432 po^sldcbat cellernriam Scnonens., canon. Bisuntin., Parisieng,, Laudu- 
nens., Rotomagrens,, capellaniam in Bpia Parisiena., liligabat de eanon. Eduens., parochia in Gravia Paris. et capicerialuum 
uno S. Medei'ici Poris., canon, Leioriens., «c. (Suppl. Eugen. IV, n= 261, fol, 49). Vid. Qvioheb*!, Prods de Jennne 
d'ArC, V, Index, p. 491. Plurica de eodam in hoc ct sequenli tcmo. Fuit etiam dncis Burgundioe couailiarius (Suppl. Matt. V, 
n« 122, fol. ilV-, ad an. 1419, Jun.|. — 16. Cf. Auctar., II, p. 154, not. 4. Fuit ducis Burgundiae eleemosinarius (Suppl. 
Macl. V, n° 110, (ol. 145"), — 17. Qui poaten ceUber doctor decrel. fuit, Vid. de illo in Auctar., II, p. 531, not. 6. Supra 
de seniori agitnr, junior postea claruil. — 18. Vid. ibid. An. 1418 admiasus est ad Hcentiam in theol,, can, Paria. el 
rumilisrit pnpae (Snppl. Mart. V, a" 110, (o\. 155). — 19. An. 1417 Joh, « Begini n nt bac, decr. et beneGcie.tus in eccl, 
Metensi afTeilur (Snppl. Mart. V, no 101, fol. 57). — 20. An. 1422 ut decanus S, Maxinii Barroducis afTerlur (ibid., n* 152, 
fol. 157). — 21. De hoc famoso Bupposito Univers. in Auctar. I. Jom ad an. 1398 ut lireul. in dccr. afTertur (Arch. nat. 
Paris,, J 517, n" 199). An. 1413 inter « Cabochiena b tuit et BJectus (vid. Dodet d'Akc;q, €hoix depUees in^dites, I, 368). Fuit 
consiliarins ducis Burgundioe ejusdemque ambbssiatar od Goncil. Constanttense (Suppl. Mnrt. V, n>' 109, fol. 28G>", 110, 
fot. lOI). An. 1418, jam Ticiidominus Bemens. et requestarum regiurum mag., liltgabat (posl mortem JohHnnis de Monste- 
rolioj de praepositura Insuleosi (rid. I. c, ct n- 120, fol. 74), quam an. 1419 ohlinuit. Univerailaa Pnris. propter boc papne 
gratias egit, eique supplicavit, ut Petrua cum priLcposilura omnia beneficia adeptn, etiam incompiitibiiia, possidcre posset, 
cum iili, i qui ncriores et perseverantiores in Uboribus, vig-iliis, veiationibua et innumeris sollicitudinihus pra bonD 
ecclesic ... fuerunt, emplioribus gratiis u digni sint (Arch. nat. Paris., M SS', n' 10), Et qualitt possidubot ! Praeter. supra 
dicta : Brchldiaconatuia Cnrnotens., canonicat. Etcmens., Carnotens,, Catbalaunens., Belvncens., capellne dui^alis Burgundiae 
dc Divione, persDnaluin S. Clari Bajocens. dioec, omnia feru duo millia frucluum, aspirabat ad arcbidiBconalum eccl. 
Catbalaunens. (Suppl. Mart. V.n" 122, fol. 268, ad an. 1419), qiiem etinm ohtinuil. An. 1419 reterendarius papae (Reg. Uarl., 
n° 352, fol, 2l5i>). An. 1420 elcclus in episc, Bcivacens. Vid, infra ad bunc annuni, — 22. Can. Virdunens. et Kotomagens. 
(Suppl. Mnrl. V, a" 102, fol. 159; 104, fol. 146), scd jam an. 1421 defunctua (n» 142, fol, lyi"). — 23. Qui an. 1413 inter 
iCabochienssfuit etrelegatuseat (vid. DuuET D'Aitcq, 1. c.).— 24. Collegii NavDiTae et cnn. Parislena. Cum Jobannc Geraone i:eleberrimum Uni supposil Natura et ingenio optimus puriasimusque suorum aequalium. Nunquom ambivit officia rectoris et procuratoris, « sed et 
ne nnquam functus sum aliquo eorum, ne tempus pcrderem, quod breve niininm est, sed einnlarer carismata meliora », ut 
ipse scribit in Epp., tol. 53 (nihilominna Bulaeus eum ponil ut reclorem, V, 875, ad an. 1405, Jun. 23, p, 919, ad Decemb., 
ubi Gervasius. An. 1419 confcasor Caroli Delpbini, cuni quo postea commoratus est {vid. Auctar. II); aii. 1432, Jnn. 33, 
episc, Costrens. (Reg. Lat. Eugen. IV, an. 1, lib. 8, fol. 122). Eugen. IV enm nn. 1444, April. 20, ad eccL Bitcrrens. trnnstulit 
(Obligat. n» 72, tol. S>'), sed non acceptavit, sicnt nec alios episcopalns rructuDsiDres. Animnm occupavit in Universitate 
Pnris., scholares iiidigentes ct pauperes siiis et rcgiis opibus suslentuvit, ut probanl ejus Epistolae, quns publici juris 
fncicmus, el ubi omnia quae ad vitam Gerardi pertinent, enarrubimus. — 26. Seu i Gharreton >, qui an. 1410, Maii 8, ut 
conressor Caroli delphini (ante Gerardum Macheti), licent. iu utroque jure cum rigore exnminis, et thesaurarius snrr. Capellae 
ragalis palatii afferlur (Suppl. Mart. V, n° 122, fol. 43). — 26. Scu n Happnrl n. An. 1420, lic. in leg., can. Noviomens. 
(Suppl.Mart. V, n" 141, fol. 158; cf. 145, n» 142)..- 27. Saepe Universitatis ambasBialor, de quo pluriea in boc et !n sequenti 
tomo. — 28. An. 1419 jam, ut can, eccl. eoUcg. in Bria Paris., defunctus (ibid,, n« 120, fol. 21"). — 29. Ms. : a Meririnii ». — 
30. An. 1417 adhuc bac. decr., capell, B. Mariae od nltare Sncramenti in eccl. Venelens. (ibid., n° UG, fol, 77), — 31. Csvc 
ne confundas eum cum Guillelmo Rouaselli, lic. in leg., nepote Badulphi BousBelli archiepisc. Rotomng. — 32, Cum adbuc 
tuiaset bocc. formatua, Universitaa eum, o ingeotia prudentic, profunde litleralure clareque virtutis o virum, Benediclo XIII, 
ad fjuem nccessil, rccommendavtt (Arch. nat., M 65>, n° 8, August. 31). 

NOKINA MAaiSIRORUH NATIONIS PICABDORTm. 

Et priino Guillermo Veulet, procuratori dicte nat., cler. Ambianens. dioc: mag. in art. ct Uc, in juro can., 
stud. Pari*. in fac. theol. 

Ilem Ptiilippo Ogierii, presb. Noviomens, dioc, recoptori predicte nal. Picardie, mag. in art. a sxvj annis, 
aDUquiori in dicto gradu posl otQcialem Parisieosein omnibus magislris dicte diocesis nunc Parisius studentibus et 
in presenti rotulo inscriptis. stud. Parisius in fac, decretorum in viij anno sue auditionis, qui postquam fuit regens 
in artibus primo studuit in tlieol. per xiiij annos continuos, in quibus scienliis gradus suos minime adeptus, ob- 
stante penuria reddituum. dispositus est et paratus eosdem acquirere et efBcl bac. ln utraque ipsarum si facultates 
ei suppeterent. 

Thouie Marescalli', cler. Leodiens. dioc, actu regenti in fac. art. etbac, in theol., de can. eccl. Suessionens. 

Nicolao A.mantis^, clcr. Noviomens. dioc, mag. actu regenli in fac. art. et bac. in theol. 

Johanni de Boroy^, cler. Ambianens. dioc, mag. actu regenti in fac. arl. 

Matliuo Foliette, cler. Ambianens. dioc... mag. acfu regcnti in fac. art. stud. in theol. a scptem annis cilra 

Hugoni Danielis alias Fabri, cler. Camcracens. dioc, inag. aclu.regenti in fac art., stud. in theol. DigitizecJ by Google 1403] AB ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCLII. 91 

Johannide Namurco, presb. Cameracens. dioc., niag. aclu regenti in fac. art., stud. in tiieol. 

Guillermo Wiithgeu de Gravia. cler. Lcodiens. dioc. mag. actu regcnti in fac. art. 

Johanni Tegularii, cler. Cameracens. dloc, niag. actu regenti in fac. art., stud. io theol. 

Ade Bourgln', cler. Ambianens. dioc, mag. actu regenti in fac art., stud. in theol, a quatuor annis cltra. 

Johanni Cadarf^, cler. Morinens. dioc, mag. actu regenli in fac, art. 

Johanni de Sorra. cier, Cameracens. dioc, mag. actu regenti in fac. art., stud. iti theol. 

Ingerrano Lesenne. cler. Ambianens. dioc... laag. actu regenti in fac. art., sfud. in tlieol. 

Jacobo de Ligno, cler. Morlnens. dioc, mag. actu regenti in fac. art. 

Johanni Comitis. presb, Ambianens, dioc, mag. in art. et lic. Paris. in med. noo praclicanli, scol. in Ihcol., 
de can. eccl. collegiate S, Benedicti Paris. 

Johanni GuilTardi, presb. Ambianens, dioc, mag, in arl.,stud. in fac. theol,. rectorl parroch. eccl. S. Johannis 
Evangeliste in Gollegio scolarium Cardinalis Monachi Paris. 

Guidoni Cutelli, subdiac Noviomens. dioc, mag. in art. et in jure civ, lic ac ofllciali Parisiensi. 

Goberto Buytardi de Marla. presb. Laudunens. dioc, mag. in art. ei bac. in iheol. 

Johanni Cardonis de Craonna, presb, Laudunens. dioc, mag. in art. et in Iheol. stud. 

Honorato de Porla, can. prebend. eccl. Bajocens., mag. in art. et bac. in theol, 

Johanni Pansel, presb. Morinens. dioc, mag. in art. et in theol, stud. 

Johanni Buffeti, presb. Belvacens. dioc. , mag. in art. et bac. !n theol. 

Mathie de Pratis". presb. Cameracens. dioc, mag. inart., stud. in theol. 

Nicolao de Santon, presb. Amtiianens. dioc, mag. in art. et bac. in theol. 

Petro Mignote. presb. Noviomens. dioc, mag. in art. et ttac in theol. legenti actu Sententias Parisius. 

Guillermo de Busco. presb. Morinens. dioc, mag, in arl. et in utr. jure lic, stud, in. theoL 

Nicolao Robaudi, cler. Atrebatens. dioc., mag. in art. et lic. in jure can., qui quatuor annorum spatlo in fec. 
theol. studuit. 

Johanni de Novaviila aiias Ployardi, cler. Laudunens. dioc, mag, in art. 

Jacobo Parisis. presb. Ambianens. dioc, mag. in art. et hac. in theot. 

Henricode Bragella. presb. Ambianens. dioc, mag. in art. et bac, formato in tbeol. in quarto anno sue lec- 
iure existenti, de can. eccl. Aurelianens. 

Petro Clerlci, cler. Tornacens. dioc, mag, fn art. et bac. ia theoi,. actu legenti Sententias. 
Eustacio de Falcaberga^, presb, Ambianens, dioc. mag, in art. et lic in jure can. Parisius stud. In fkc. 
theol.. de can. eccl. collegiate S, Audomari de S, Audomaro Morinens. dioc. 
Petro Goubn, presb. Noviomens. dioc, mag. in art., stud. infac decr. 

Egidio de S. Quintino*, cler, Atrebatens, dioc, mag, in art,, jn theol. stud. pro septimo anno, 
Johanni de Bussyaco, cler. Laudunens. dioc, mag, in art. et in utr. jure tic. 
Johanni Balduini^, presb. Amhianens. dioc, mag. in art.. stud. in fac. thcol, 

Johanni FouquerelU, presh. Belvacens. dioc, mag. in art, et bac in theol., de can. cccl. Silvanectcns. 
Firmino de Le Hestroie, cler. Ambianens, dioc, mag. in art. 

Petro Aiutarii aliasde Fara, presb. Laudunens, dioc, mag. in arl., stud. in theot. et in quinto anno sue audi- 
tlonis existenti, de can, cccl, coUegiate S, Laurentil de Roseto dicte Laudunens, dioc. 

Eustacio de Bosco, presb. Atrebatens, dioc, raag. in art.,.slud. in jure can., de can. eccL collegiafe S, Amati 
de Dnaco dicte Atreijatens, dioc. 

Michaeh de Rier, cler, Caraeracens. dioc, mag. in art.,lic, in leg, etiiac. in decr.,3tud, in fac decr. 
Jacobo de Hemdeerstede alias de Flandria, presb. Cameracons. dioc, inag. in art. ct tiac. formato in theol. 
Dionisio Feuillart, presb. Belvacens. dioc. mag. in art. et bac in theol. 
Petro de Hangardo, presb. Ambianens, dioc, mag. in art., stud. in fac. theol. 
Johanni de Cuelsbrouc <", presb. Cameracens, dioc, mag. in art, et lic in jure can, Parisius. 
Johanni Ademare", presb, Morinens. dioc, mag. in arl, et bac formato in theol., de can. eccL collegiate 
S, Piati Sicliniens. Tornacens. dioc. et de canonicatu eccl. coll. Sancle Walliurgis Fumens., Morinens. dioc, 

Johanni de Ghoques, cler. Tornacensi, mag. in art. el bac. in dea\ in quarto anno et quarto voiumine lecture 
sue existenti. 

Fratri Johanni Hesselini, monacho expresse prof. monasterii S. Richarii 0. S. B. Ambianens. dioc, mag. in 
art., stud. ui fac theol. Digitized by Google 92 CHAHTULABIUM UNIVERS. PARIS. [1403 

Johanoi de Boucuria. cler. Ambifinens. dioc,- niag. in art. et lic. in leg., stud. in fac, decr. 

Anselmo Carlerii'-, acolilo Tornacens. dioc, mag. in arl. et bac. in decr. in tertio anno el volumine lec- 
ture sue. 

Eustacio de Mesntlio '\ presb. Ambianens, dioc, mag. in art. 

Jacobo Petit, cler. de Brugis in Flandria Tomacens. dioc. oriundo, mag. in art. et bac. in tlieol. tegenti Sen- 
tentias. 

Johanni Fare, cler. Ambianens. dioc, mag, in art. 

Gabrieli Brout, presb, Morinens. dioc. mag. in art. 

Bertrando de Mota. presb. Laudunens. dioc, mag. in art. et bac. in decr. 

JohanniTde Villaribus, cler. Ambianeus. dioc.,'mag. in art.. stud. in fac. decr. 

Petro Herriart, presb. Laudunens. dioc, mag. in art. el bac. in theol. 

Jolianni Manequin. cler. Laudunens. dioc, mag. in art., stud. in tlieol. 

Petro Hernico, cler, Laudunens. dioc, mag. in art, 

Jotiaiuii Bousselli, cler. Belvacens. dioc, mag. in art. 

Roberto l'Ostelier, presb. Betvacens. dioc, mag. in art., stud. in theol. 

Johannt taDor^", der. Canieracens. dioc. mag. in art. et bac in theol. ac serentasimi princlpis domini 
ducis Burgondie secretario. 

Johanni l'Ortillier, cler. Ambianens. dioc, niag. in art, et lic. in leg. , stud. in fac. decr, 

Guillermo Bemardi, clet, Tornacens., ma^. in art, el bac. in jure can. in tertio anno et tertio volumine lec- 
ture sue existenti, 

JVicasio Lauberti,'subdiac Cameracens. dioc, mag. iu art. et bac. in jure can. 

Johanni Cordigeri, cler. Cameracens. dioc. , mag. in art. et bac. in jure can. 

Michaeli Blondelli. cler. Morinens. dioc, mag. in art. et bac.in decr. 

GuiUermo le Mari^'*,'presb. Amhianens. dioc, mag. in art., stud. in fac. theol. 

Nicolao de Bihars"', subdiac de Amhianis, mag, in art. et bac. in decr. 

Johanni Tegularii alias Cabbout, subdiac. Cameracens. dioc, mag. in art., stud. in fac theoL a quinque 

JohanniMajoris'^ alias de Jussy, cler. Noviomens. dioc, m^. iu ari., stud. indecr. pro scxto anno sue audl- 

Jacobo Cati"','^!^!. Novioraens, dioc, mag. in art. et bac. in decr. actu legenti. 

Johanni Koppini, cler. T4oviomens. dioc, mag. in art. et jure can. Iwiic legenti. 

Johanni Magnifamuli, sulidiac Laudunens., mag. in arl-, stud. in med, 

Johanni Potier'^, suhdiac. Cameraccns. dioc., mag. in art. ct in jure can. bac. legenti. 

Quintino d'Eslrecs, presb. de nobili parente procreato, mag. in art. el in jure can. tiac legenti, Noviomensis 
dioc, can. prebendato eccl. Belvacens. 

Reginaldo de Leqmeze, cler. Belvacens. dioc., mag. in art. et bac in leg.,stud. in jure can. pro quarlo an.no 
sue audilionis, de can. eccl. collegiate nostre Domine de JNigella in Viromandia, Noviomens. dioc 

Johanni Maurroyz, dyac Atrehatens. dioc, mag. in art., stud. iu fac. theol, in quinto sue auditionis anno. 

Baldujno Dulcis, subdiac. Laudunens. dioc, mag. in art., slud. in fac. theol. 

Ludovico de BuiUemont, cler. Cameracens. dloc., de nobili parentela procreato, mag. in art., stud. in 
jurc can. 

Antonio Chastemer^, cler. Belvaceas. dioc, mag. in art., stud, tn fac theol. pro quinto anno sue audi- 

Fratri Johanni Bristelli, presh. reiigioso et mon. expresse prof. monasterii S. Bemigii Remens. O. S. B. Mori- 
nens. dioc, mag. in art. 

Guillermo Gosseti, cler, Amhianens. dioc, mag. in art., stud. in theol. 

Hughoni Rtchardi, presb. Morinens. dioc, mag, In art. et bac in decr. 

Rogero de Agro,' cler, Tornacena. dioc, mag. in art., stud. in jure can. 

Gossvino Forlis, acolilo Tornacens. dioc, mag. in art. et stud. in fac. tlieol. 

Micliaeli Fabri. cler. Amhianens. dioc, mag. in art., stud. in fac decr. 

GuiUermo Lupi, cler. Belvacens. dioc, mag. in art. et in fac. theol. 

Egidio de Priches-', cler. Cameracens, dioc, subdiac, mag. in art. stud, in theol. a quatuor aanis citra. Digitized by Google 1403] AB A.NNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCI.II. 93 

Odoni de Fouilliaco, cler. Ambianens. diac.. mag. in art.. stud. in fac. decr., de can. ecd. coU^iate B. Mathei 
de Fouillyaco Ambianens. dioc. 

Hugoni Vassoris. cler. Ambianens. dioc., mag. in art., slud. in jure can. 

Joiiannl de Zelanda, cler. Leodiens. dioc, mag. in art,. stud. Farisius in fac. med. a Iribus annis citra, 

Johanni Blanche, cler. Laudunens. dioc, mag. in art., stud. in fac. med. 

Johanni Hapardi, cler. Ambianens. dioc, mag. in art., stud. in fac. decr, a duobus annis citra, 

Guillermo de Sarcuto, der. Belvacens. dioc, mag. in art., stud. in theol. 

Johanni Zeberti. cler. Leodiens. dioc, mag. in art.. stud, in fac. med. 

Johanni Bronchin, cler. Gameracens. dioc, mag. in art., stud. in theol. 

Johanni Darques. cler. Ambianens. dioc, mag. in art.. slud, in fac theol. 

Balduyno Galle. cler. Morinens. dioc, mag. in art. 

Matheo de Greus^^, cler. Morioens. dioc, mag, in art., stud. in fac decr. 

Petrode Goi^echon, cler. Ambianens. dioc, mag. in art., stud. in theol. 

Johamii Hellant. cler. Ambianens. dioc, mag. in art.. stud. in decr. 

Johanni Vassoris alias Grotando, der. Ambianens. dioc, mag. in arl., stud. in decr. 

Johanni Bertrandi, cler, Ambianens. dioc. mag. in art., stud. in theol. 

Petro Raimberti, cler, Belvacens. dioc, mag. in art., stnd. in theoL in tertio sue auditionis anno. 

Egidlo Carlarii*^, cler, Gameracens. dioc, mag. in art,. stnd. in theol. 

Karolo Raynery (.'], cler. Belvacens. dioc, mag. in art., stud, in theol. 

Turiano de Praellis, Laudunens. dioc subdiac, mag. in art. 

Arnulphode Cruce, cler. Ambianens. dioc, mag, in art., stnd. in fac. med. 

Martino de Varsevare, cler. Tornacens. dioc, mag. in art.. stud, in fac. decr. 

Matbeo le Moytier, cler. Ambianens. dioc, mag. in art, 

Clemenli de Pucheviller, cler, de Ambianis, mag. in art. 

Jacobo Despars^, cler. Tornacens., mag. in art. 

Johanni Olearii, cler. Tornacens. dioc, mag. in art. 

Petro de Bachimont, cler, Ambianens, dioc, mag. in art. 

Johanni Picardi, cler. Relvacens. dioc, mag. in art,, stud. in jure can. 

Quintino Rousselh, cler. Noviomens. dioc, mag. in art., stud. in decr. 

Guillermo Lanerii, cler. Ambianens. dioc, mag, in art., stud. in fac. theol. 

Johanni Allecis. cler. Laudunens. dioc, mag. in art, 

Johanni de Bony juniori, cler. Ambianens. dioc, mag, in art, 

Johanni Fabri, cler. Ambianens. dioc, mag. in art., stud. in fac med. 

Jacobo Patoul, cler. Morinens. dioc, mag. in art, 

Johanni de Loue, mag. in art,, cler. Tornacens. dioc, in vicesimo secundo elatis sue anno constituto, stud, 
in theol. 

Johanni de Malfience. cter. Morinens. dioc, mag. in art. 

Waltero Woestelant, cler. Morinens. dioc, mag. in art., in jure can. stud. 

Thome Garonis, cler. Atrebatens. dioc, mag. in art., stud. Parisius in fac. decr. in quinto sue auditionis anno. 

Nicolao Voskin, cler. Morinens. dioc. mag. In art.. stud, Paris. in fac dccr. [laS] Seqaantur sapplicatioiies magistronim absentiimi Nationis Picardie. 

Gerardo Mai-coul, presb. Ambianens. dioc, mag. in art., qui dudum per aliqua temponim curricula in theol. 
studuit. 

Johanni de Haga, presb. Cameracens. dioc, mag. in arl., qul citra magisterium studuit Parisius per quatuor 
annos in decretis. 

Guillcrmo Smaween, preab. Worinens. dioc., mag. in art. 

Jobannl Coti de Noviomo, mag. in arl., qui studuit Parisius in fac med. per quatuor annos vel circiter, per- 
petuo cappellano ad altare B. Dionisii in eccl. Noviomens. Digitized by Google 94 CHARTULARIUM UNIVERS, PA.RIS. [1403 

Johanni Longhem. presb. Morinens. dioc.. mag. in art. et lic. in leg. 

Johanni Caronis^^, presb. Belvacens. dioc, mag. in art. et bac. in tbeol.. de can. eccl. coliegiate S. Vedasti 
Belvacens. dioc. 

Malheo de Versigniaco, mag. in art., de can. eccl. Suessionensis, non ohsUnte can. eccl. Laudunens. 

Reynero la Gorge, presb. Laudunens. dioc, mag. in art. et lic. in med. 

Johanni Colache, presb. Ambianens. dioc. mag. in art. 

Rogero de Piscatoribus. presb. Morinens. dioc. mag. in art. 

Guillermo Pile Aveine, presb. Ambianens. dioc mag. in art. 

Jobiinni Houssette. presb. Laudunens. dioc, mag. in art . bac. in tbeol. 

Firmino Mercerii. diac. Ambianens. dioc, niag. in art. 

Hugoni Vadoul, presh. Ambianens. dioc, mag. in art. 

Johanni Dudel. presb. NoTiomens. dtoc. mag. in art. 

Sigero Sirout, subdiac. Noviomens. dioc, mag. in art. 

Johanni GaufTardi. minori cler. Ambianens. dioc, mag. in art. 

Petro de Equivillari, cler. Ambianens. dioc, mag. in art. et lic in decr. 

Petro de Bosco, prcsh. Morinens. dioc, mag. in art. et lic in decr. 

Radulpho de Marcbays, cler. Laudunens. dioc, mag. in art. 

Arnulpho de Cantu Lupi, presh. Amhianens. dioc, mag. in art. 

Simoni de Fraiino, cler. Morinens. dioc, mag. in art. et lic. in med. 

Jacobo Carpenlarii. cler. Ambianens. dioc, mag. in arl. et bac Jn ulr. jure. 

Francisco Rasoir. presb. Cameracens. dioc mag. in art. 

Ade de Ardone, cler. Laudunens. dioc, mag. in art. et lic in leg. 

Petro Maresquel, cler. Morinens. dioc, mag. in art. et bac in decr. 

Gerardo Loheti, presb. Cameracens. dioc., mag. in art. 

Petro Hagenbart. presb. Cameracens. dioc, niag. in art. et bac in decr. a quinque annis citra. 

Judoco de Sleeland, cler. Tornacens. dioc., mag. in arl. 

Egidio le Marie. cler. Amblanens. dioc, mag. in art. 

Jacobo du Maynil, subdiac. Cameracens. dioc, mag. in art. 

Egidio Courdevant, presb. Cameracens. dioc, mag. in art. 

Johanni Lobeti. presb. Cameracens. dioc, mag. in art. 

Nicolao de Fonte. cler. Cameracens. dioc. mag. in art. et in jure civ, bac 

Guiilermo Kllenim (sie), presb. Moiinens. dioc mag. in art. 

Johanni Deveta, presb. Cameracens. dioc, mag. in art. 

Nicolao du Caveul, presb, Alrebatens. dioc mag. in art. 

Jacobo Estrelin, presb. Cameracens. dioc, mag. in art. 

Guillermo Maers, presb. Morinens. dioc, mag. in art. 

Arnulpho de Ecclesia, prcsb. Morinens. dioc mag. in arl. 

Jobanni de Hauchin, presb. Camcracens. dioc, mag. in art. 

Slephano de Blangy, cler. Ambianens. dioc mag. in art. el bac. in leg. in Montepcsulano In primo anno 
sue lecture existenli, de can. eccl. Ambianensis. 

Sinioni Bocheus-'*, cler. Cameracens, dioc, mag. in art. actu stud. in decr. 

Peiro de Wale, presb, Morinens, dioc, mag. in art. 

Jobanni Sandrini, cler. Laudunens. dioc, mag. in arl. 

Jobanni de Ultraaquam, presb. Ambianens. dioc, mag. in art. 

Jacobo de Belloramo^', cler. Ambianens. dioc, mag. in art., slud. in leg. Aurelianis. 

Laurenlio Scolin, cler. Morinens. dioc mag. in art, 

Nicolao Hamon (ms. .- « Hanon »), cler. Moi-incns. dioc mag. in art. 

Johanni Choquart-*, cler. Morlnens. dioc.. mag. in arl. 

Clemenli ?iazardi, presb. Ambianens. dioc, mag. in art. 

Mai'lino Coc, presb. Morinens. dioc, niag. In art. 

Matheo de Doniibus, cler. Ambianens. dioc, mag. in art. 

Joliauni de Busco alias Carpentatoris, cler. Tornacens. dioc mag. in art. Digitized by Google 1403] AB A,WNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCLII. 95 

Pirmaldo Oliverii, presb. Tornacens. dioc, bac. in arl., stiidenli in jiiro can., principali bcdello dicle nat. 
Picardie. 

Johanni Amantis, presb. Ainbianens. dioc, stud. in jure can., subbedetlo dicte natlonis. 
Johanni I.oquel alias Scriploris. presb. Cameracen.s. dioc, mag. in art. 

Johanni de Galeyda, cler. TornBcens, dioc, mag. in art,, stud. in jure can. [58] 

[Summa i86] 

1. De ipso saepinB in tom. I Auctar. — 2. An. 1419 can. NoviomGns. (Suppl. Mart. V, n" 124, tol. 76*-), Bn. 1423 e«l. 
coUegiutoe S. Quintini Viromand. (ibid., n« 163, fol. 131"). — 3. Seu o Boiri », noo confundendo ciim Joh, Brouat, an, IMl 
licenl. in Iheol. — 4. Ambaasintovi ad Concil. Constant. An. 1417 bac. ronnBto in theol., ut adhuc an. 1418 (Suppl, Mart. V, 
n^lOI, rol. 199; 1l>4, rol. 107). Licent. in theol. inter an. 1418 et 1422. Tunc fuil paroeh. S. Bcnedicti Beneverai Paris. et can, 
Abrincens. (ibid.) — 5. Qui postea celeber medicus fuit (vid. Auctar. II). Coneiliarius Caroli delphini (Suppl. Mart. V 
n» 122, foL 43. Cf. a" 129, fol. 223<'). — 6. UniTOrsitaa Paris. pro ipso scribit post nn. 1498 ad abbatem S. Androae de Caslra 
Cameroc, ut in beneficio conferendo elerico non graduato proeferatur (Arch. not., M 65', n' 112]. — 7. Sen . Fooquem- 
berguo », qui roit in Concilio Pisano. — 8. An. 1424 sopplicnl ul recloviam paroch. eccl. S. Martini de 'Vitrioco, Alrebatens. 
dioec, pecipist; adhuc bac. in theol. (Suppl, Morl. V, n" 170, fol. 114''). — 9. Seu o Bnudouin u. Posten nuntius Univers. ad 
Concil. Conslant., an. 1417 can. Cathalaun. (jbid., if 103, fol. 45, 141). An. 141S rector poroch. eccl. de Gorduhio Tolosan. 
dioec, preab., can. Galhnlaun. et capell, in eccl. Paria. (Reg. Lat. Mort. V, n" 187, fol. 1B0''). Ab ipso distin)fuendus Jobannea 
Baudouin junior, qoi postea etiam art. et theol. studuiL — 10. Epislola UnivGraitatis pro eo in Arch. nat. H 6&^, n° 153. — 
11. Idem oc Job, «'Almaris s, de quo ti" 1823. An. 1418 parocb. eccL S. Nicolai de Gampis Parisiens. obtinuit (Suppl., n° 113, 
fol. 179"), — 12. An. 1419 ut lic. in decr. affertnr, et petit duo incompatibilio (ibid., n" 128, fol. 194*>; 129, fol. 25). — 
13. An. 1423 eon. Suessionens. (ibid., n" 158, fol, 270). - 14. Seu « La Doria o, ut scribilur in Arch. nat. Paris., M 85'', n» 52. 
— 15. An. 1429, adhuc bacc, theol., archipcBab. rui-alis de Boyno PicloTens. dioec, resignat n propter g-uerras » (Suppl. 
Mart. V, n' 233, fol. 213. Cf. n" 133, fol. 32"). — 16, An. 1420 JBni lic. in decr., reclor par. eccl. de Bria Paria. dioec. (ibid., 
n° 139, fol. 274"). — 17, Nescimus. an sit idero, qut an. 1432 nl lic. in j, cjt, et instructor Ludovici delphini < io atudiis 
liberalibus o afferlur (Suppl. Eugen. IV, n" 266, fol. 297"); an. 1448 ejusdem eonfessor et theaaurarius cccl. Remcns. (Suppl. 
Nicol. V, n' 423, fol. 3S). — 18. An. 1419 ut licent. in decrel. Pnriaiis cum rigorc eiaminis citafur, qni pctit benofieium in 
eccl. Cenomoneoai (Suppl. Hnrt. V, n-' 127, (ol. 280). — 19. An. 1425 ut canon. S. Benedicti Bcneverei Paris. defuncto (ibid., 
n" 182, fol. 53). — 20. An. 1417 ut aecret. et nolar. CaroU Franc. rcgis aiTerlur, et petit paroch. eccl. de Novovico Garnotena. 
dloec. |ibid„ n" 101, fol. 276"). — 21. An. 1451, decaniis eecl. S. Gaugerici Cameracens., in septuageainio aetalis anno fuit 
(Soppl. Nic, V, n» 448, fol. 275"). - 23. An. 1407 (1408), Jan., rector et Universitos Paris. scribit od « celebrem oc magne 
diguitntis vlrum dom, prepositum S. Donntiam Brugens. >, nt Matthaeum, o de villo Iprenei ociundum h, et join « grodum 
baccalariatus u in jure con. oblinentem, aliqito beneGcio providesl, ut licenliam recipere poasit (Arch. nat. Paris., M GS", 
n" 143). — 23, Ms. ; n Carlarii ii. An. 1411 primum cursum Bibliae habuit (Ms. Int. Par. 5657^ fol. 15). Licent, In theol, inter 
nn. 1416 et 1422, An, 1424 petivit ut posset habere duo incompatihilia (Suppl. Mart. V, ni> 168, fol, 133; 170, fol. 146) ; nn. 1427 
can. Atrebatena. (ibid., n<> 203, fol. 270''); an. 1432 fit deconua eocl. Comeracena, (Suppl, Eogen, IV, n° 272, fol, 252"), nn. 1436 
etiam can. Tornacens. (ibid., n° 314, fol. 122), nn. 1438 supplicnt, nt cum decsnatu plura beneEcia, etiam incompaiibilio, 
relinere possil (ibid., n" 3'i5, fol. 274"). Ad ipsum plures epislolue Gerardi Macheti directae sunt. — 21. Seu « Desparta ». 
Vid. AllClar-, 11, p. 185, not. 4. Fuit celeber medicus, ombossiolor Univeraitotis ad Goncil. Conslant. (cf. Suppl. Hart. V, 
n" 102, fol. 32 et passim). An. 1419 jam plura bsneficia possidebot, inter olia fuit Ibesnurarius eccl, Tornncens. (ibid., ni> 116, 
fol. 105''; 128, fol. 142"), et familiaris Johnnnis potriarchoe Conalnntinopolit. Vid. do ipso Stographie nationale de Belgique, 
V, p. 774. Ad longom exposuit primum libr. canonis Avicennae, incipiens an. 1432, el finiens an. 1453. Ejus opp. in Bibl. 
nal. Pari»., msa. lot, 6926-6928, allbique. — 25. An. 1420 bac. formnliis Iheol. (Soppl. Morl. V, n" 135, fol. 168), verisimililer 
eodem anno licent. est. — 26. Seu < le Bacheui, B^beux ». Jam an. 1415 ut lic. Foria. in decr. aHertur (cf. infra ad an.), 
eodemiiue nnno, et ndhuc an. 1420 de canon. et praeb. Anibian. litigabal (Snppl. Marl. V, n° 133, fol. 33). An. 1434 can. Camers- 
cens. (^"293. fol. 84). — 27. An. 1421 lic. in utroque jare, can. Arobianans. (ibid.,n« 140, ful. 224). _ 28. An. 1422adhuc bsc. 
decr., can. Morinens. vel Atcebat. (ibid., n" 160, fol. 18"). 

Clementissime sanctitati veslre supplicat huinililer devota Glia vestra Universitas 
magislrorum el scolarium Parisius studentium quatenus eidem gratiam facientes specialem 
in personis magislrorum in artibus nntionis Normanie inferius subscriptorum eisdem 
magistris de beneficiis, officiis, personatibus aut etiam dignitatibus vel alias juxta eorum 
supplicationesinfrascriptas digneinini misericordiler providere, cuinclausolis acceptatiQnis, Digitized by Google 96 CHAHTTJI.AR1UH UMIVERS. PAltlS. [1403 

reservationis, inhibitionis, decreli ac etiam aiitefepri noii obslantibus, suis beneficiis vel 
expeclationibus cum aliis iion obstantibus et clausolis oportunis. MiGISTRORUM NATIOMIS NORMANNIB IN UNIVEK3ITATE PARI3IEHSI. 

Et primo Michaeli le Boydre. mag. in art., procuralori nat. Normannorum. Bajocens dioc, rectori majoris 
porlionis parroch. eccl, de Collevilla supra niare ejusdem dioc. actu stud. Paris. in fac, tlieol. 

Item Laurentio Dorgebreut', presb. Rothomagens., mag, in art. regenli Parisius in fac. art. a ivj annis et 
bac. in theol, 

Thome lk>utini. Constanciens. dioc. presb., mag. in art. actu regenti Paris. in eadem facultale tn 
xv° anno sui magisterii. sue regentie continue et audientie in theol. 

Johanni Manessier, cler. Rolhomagens., mag. in art. actu regenti Paris. in eadem art. fac. bac. cursori in 
theol., curato de Mesnillo Radulphi. 

Gulltermo Quillel, cler. Rothomagens. dioc, mag. in art. in duodecimo anno sui magisterii, actu regenti in 
decimo anno sue regentie et bac. in theol. 

Simoni Pinardi", presb, Lexoviens, dioc, mag. in art. actu regenli Parisius in predicta fac. in liii" anno ma- 
gislerii sui et in x" regentie sue et ia iiij° audientie in theol. 

Ricardo de Valle, Rolhomagens. dioc, mag. in art. ab undecim annis et in septimo regenlid in vico. 

Guillermo Trenchevent, sut)diac., inag. in art. et liac. in theol. Bajocens. dioc, qui fuit per septennium 
regens in fac artium. 

Tbome Monachi^ presb., mag. in art. actu regenti Parisius fn fac art.. stud. etiam in fac. theol. 

Roberto Gatliri, Rothomagens. dioc. cler.. mag. in art. actu regenti Paris. in fac. art., stud. in theot. in 
octavo anno sue auditionis in dicla fac theol. exist«nti. 

Guillermo Poulain, presb, Bajocens. dioc, mag. in art. actu regcnli Paris. in fac. art.. stud. in theol. 

Petro Guitlemeti, cler. Bajocens. dioc, mag. in art, actu regenti in predicta fac el in septimo anno sue audi- 
tionis in theol. 

Egidio Camail, Bajocens. dioc. mag. regenti Paris. in fac art. in quinlo anno auditionis sue in theot. 

Roberlo Reginaldi, Constanciens. dioc, mag. in art. actu regenti Paris. in fac predicla in septimo anno sue 
rcgentieet slud. in fac. theol. in duodecimo anno sue auditionis. 

Roberto Avelline. presb. Lexoviens. dioc. mag. in art. actu rogenti Paris. in eadem fac. et bac in theol. 

INicolao Thybout. Conslanciens. dioc, mag. in arl. actu regenli Parisius in predicta fac. et in theol. stud. in 
quinlo anno sue auditionis. 

Ricardo !e Maiguen. mag. actu regenti in art. Bajocens. dioc. et stud. in theol. 

Johanni Laurentii, cler. Rothomagens. dioc, mag. aclu regenti Parisius in art., stud. in theol. 

Petro le Minier. Rothomagens. , mag. inart. actu regenti Parisius in eadem fac. inquinloanno sue auditionis 
in Iheol. 

Matheo Feronis. cler. mag. actu regenti Parisiua in lac arUum. 

Johanni Saunerii', cler. Rothomageos. dioc, mag. actu regenti Parisius in art,, in secto anno sue audilionis 
In theol. 

Johanni Baliguen'', cler. Rothomagens. dioc. mag. actu regenti Farlsius in fac artium. 

Guillermo Anglici, Bothomagens. dioc. mag. actu regenti Parisius in fac art.. in quartoanno sue audillonis 
in Iheol. 

Rogero Borflni, cler. Rothomagens. dioc. Parisius regenti ac mag. in fac art., stud. in theol. et in tertio 
anno sue auditionis. 

Gervasio Beginaldi^, Bajocens. dioc, mag. actu regenti Parisius in fac. art. sludentique in fac theot. 

Egidio Fabri, cier. Bajocens. dioc, mag. actu regcnti Parisius in fac. art., stud. in theol. 

Jacobo Godefredj, Bajocens. dioc, mag. actu regenti Parisius in fac art., stud. in fac. theol. 

Roberlo Godefredi'. mag. actu rt^enti PariMua in fac. art. 

Inguerrando le Bigot, Rothomagens- dioc, .mag. in art. ct bae. in decr., qui per tres annos hujusmodi 
decreta legit. 

Johanni Barbali, Rothomagens, dioc, mag. in art. et Jmlc. in theol. Digitized by Google 1403] AB aNNO MCCCI.XXXXIV USQUE AD ANTfUM MCCCCLII. 9" 

Simoni Barberii, presb. Rothomagens, dioc., mag. in art. studentique Parisius in fac. theol. 

Nicolao de Valle, presb. Bajocens. dioc, niag. in art. et bac. actu studenti Parisius in tlicol., dudum rectori 
Universitatis Paris. 

Roberto deBuyvilla. presb.. mag. inart., Rothomagens. dioc., bac. indecr., stnd. Pari^usinrac. theol. 

Guiliermo Domini, cler. Sagiens, dioc, mag. in art, ct bac in leg. et in jure can. Parisius stud. 

Vincenlio BoufTardi, mag. in art., bac. in utr. jure ac seol. Parisius in fac. theol. 

Johanni de Valle*, preab. Rothomagens. dioc, mag. in art. 
. Petro Magistri, Ebroicens. presb., mag. in art. et bac in decr. 
. Johanni de Alnelo. Lexoviens., mag. in art. et bac. in utr. jure. 

Radulpho Bruerii, presb. Bajocens. dioc.. mag. in art., lic. in lcg.. slud. Parisius in fac decr. in quarfo 
anno sue auditionis. 

Dionisio Anlhioche, presb. Rothomagens. dioc, mag. in art. 

Johanni Guidonis. mag. in art. ac bac in leg. , domini ducis Biturie secrelario, Parisius in jure can. stud. 

Irfatbeo Canuti de Bothomago, presb., mag. in art. et lic. in utr. jure, stud. Parisius in fac theol. 

Rt^ero Fortin. mag. in art. Ebroicens. dioc. 

Roberto Cardonis, Leioviens. dioc. presb.. mag. in art., stud. Parisius in fac. Iheol. 

PhihpxH) Selles, mag. in art. Gonstanciens. dioc, actu slud. Parisius in fac. theol. 

Johanni Brilonis, presb. Bajocens. dioc, mag. in art., bac. in Iheol., adu stud. Paris. in fac. theol. 

Henrico Malinepolis, presb. Rothomagens. dloc, mag. in art. et bac in leg. scolarique Parisius in fac deci-. 

Petro Jourdain, Bajocens. dioc, mag. in art., stud. Parisius in fac. theol. 

Johanni de la Bouverie, presb, Lexoviens. dioc, mag. in art. et bac. in theol., actu stud, Parisius in dicta 
fac theol. 

Alexandro Cavellier, presb. Rothomagens. dioc, mag. in art. et l>ac. in theol. 

Johanni Bourduchon, presb, Rothomagens. dioc., mag. in art.. stud, Parisius in fac. theol. 

Guillermo de Raimbomara. presb. Rothomagens. dioc, mag. in art. et bac. in decr. 

Johanni Manchonjs", presb. Bajocens. dioc, mag. in art. 

Piicolao de Duno'", presb, Rotliomagens. dioc, mag. in art. et bac in theol. actu legenli Sententias. 

Roberto de Gardinis, presb. Rothomagens. dioc., mag. in arl., bac. in theol. in forma licentie Pariaius, qui 
etiam ftiit regens in arl. per ivj annos. 

Ade de Baudribosco, presb. Rothomagens., regis consiliario, mag. in art, , lic in utr. jure. 

GuiUermo de Vico, presb. Leioviens. dioc, mag. in art, et bacallario in decr. dominigue ducis Blturicensis 
secrelario. 

Yvoni Rousselli, mag. in art. Bajocens, dioc, stud. Paris. in fac theol. 

Ricardo Habardi", Constanciens. dioc, mag. in art. et bac. in theol. 

Gauin^ido Brouart, presb. mag. in art,, bac. in decr. 

Johanni Lamberti" Rothomagensi in esemptione episcopi Leioviens., mag, in art. 

Johanni Bruilloti <^, presb. Bajocens. dioc, mag. in art. et cum rigore examinis in jure can. lic. 

Johanni Vasse. presb, Rothomagens, dioc. mag, in art, et lic. in jure civ. 

-Johanni Dodeman, Constanciens. dioc, mag. in art, 

Johanni de Divetta, presb. mag. in art., rectori parroch. eccl. B, Marie de Dumo Bajocens. dioc. 

Nicolao de Turni in eiemptione Lexoviens, Rothomagens. dloc, mag. In art. 

GaufTrido l'Angevin, presb. mag. in art. et bac. in decr. in tertio anno sue lecture in jure can, Parisius cura- 
toque parroch. ecd. B. Marie de Villa in Co[l]le Rothomagens. dioc. 

Petro BlanbouUy, preab. Rothomagens. dioc, mag, in art. et bac, formato in theol. in forma licenlie, 

Rogero Manchonis, mag, in art, Bajocens, dioc, 

Ricardo Baalardi, presb. Bajocens. dioc, mag. in art. et bac, in leg, 

GuHlermo de Longolio, Rothomagens. dioc, mag. in art., lic, in leg. el bac. in decr., stud. Paris. in I^c. decr. 
- Jordano Morini ", presb. Rothomagens. dioc,, ex nobili genere procreato, mag. in ai-t. in vicesimo anno sui 
magistralus. et bac. formato in theol. Parislus in quarto anno sul bacalariatus [de Ijeneficio ad collat. monast. 
Fiscannens.]- 

. Thome Fabri, Rothomagens. dioc. mag. in art. et in jure can. lic. a septem annis citra. 

Tbome Vitrarii, presb. Bajocens, dioc,, mag, in art., stud. I*arisius in fac. theol, 

«•*« C/uirt. Univ. Paris. IV. t3 Digitized by Google 98 CHARTULARHJM UNIVEKS. PAKIS. [1403 

Guillenno Mautaillie. presb. Abriacens. dioc, mag. in art. et in leg. rigore eiaminis lic. ac Parisius in dect. 
stud. in secundo anno sue auditionis secrelarioque domini principis de Tarente. 

Nicolao de Bordeautx. presb., mag. in art., Parisius stud. in fac. theoi in xvj° anno sue auditionis in Iheol. 
Petro de Nogcnlo, presb. Rothomagens. dioc mag. in art. et bac. in theol. actu legenti SenleQtias. 
Nicolao Blanboully, Bothomagens. dioc. mag. in art., actu stud. Parisius in fac. decr. 

Guillermo Carpcntarii, presh. Rothomagens. dioc., mag. in art. et iiac. in theol. Parisius disposito ad lectu- 
ram Sententiarum. 

Dionisio Pagani, mag. in art. et bac. in theol. Bajocens. dioc. 

A.uberton Loison, Bothomagens. dioc., mag. in art. et bac. in dccr. in quarto anno et volumine lecture sue. 
Aymerico Tesson, Constanciens. dioc, mag. in art. ac in leg. rigore examinis lic. ef qui per trcs annos et 
ultra jura can. audivil. 

Johanai Pinchonis''"', presb. Rothomagens. dioc, mag. in art. et bac. in theol. 
Guillermo de Sella'*', mag. in art. a sesdccim annis et bac. formato in theoL, Sagicns. dioc. 
Johanni Potaige". presb. Rotbomagensi, mag. in art. a xvj annis, bac. Parisius in fac. tbeoL 
JchanQi Miiitis, Bajocens. dioc, mag. in art. et bac, in theol., actu stud. Parisins in fac, theol, 
Laurenlio Tyravant, cler. Bajocens. dioc. mag. in art., Paris. stud. in fac. theol. 

Matheo de Mauro, presb. Rotbomagens. dioc., mag, in art. et bac. formato in theol., nunc ex parte Univer- 
sitatis pro rotulo ad Sanctitatem vestram destinalo. 
Johanni Lamberti, mag. in art. 

Ricardo le Sauvage, cler. de Rothomago, mag. in art. et bac. in decr. , actu stud. Parisius in fac. decr. 
Thome Hobc''*, presb. Bajocens, dioc. mag. in art., qui rexit Parisius in art. per septem annos, bac formato 
in theol. in tertio anno sui studii et bacallariatus a lectura Sententiarum, de can. eccl. coiiegiate S. Sepulcri de 
Cadomo predicte dioc. 

GuUlerrao Epjscopi, Rothomageas. dioc, stud. Paris. in fac. theol., prothocappellano et Bubelemosinario 
illustrissimi principis domini ducis Acquitanie et dalphini Viennensis, domini regis Francorum primogeniti, con- 
tinue sibi servienti et ejus commensali. 

Mag. Johanni de Espallone, presb. S^iens. dioc, mag. in art., Parisius stud. in fac. decr. et in quinto anno 
sue auditionis. 

Johanni Vicini'", presb. Sagiens. dioc, mag. in art. et bac in decr. Pari^us in tertio anno lectui-e sue. 
Johanni Pureli, Bajocens. dioc, presb., mag. in art. 

Radulpbo Silvestris, presb. Rothomagens. dioc, mag. in art- a xv annis et bac. in decr., slud. in fac. theol. 
Radulpho Bonnclli, Bajoccns. dioc. mag. in art,, actu stud. Parisius in fac. theol. 
Roberlo Drapperii, presb. Bajocens. dioc, mag. in art. et bac. in theol. 
Guiilermo CrasoyseF", presb. Rothomagens. dioc, mag. in art. et Iwic. in theol. 
Johanni de Frevilla, Rothoniagens. dioc. presb., mag. in art., et lic in leg, 
Johanni Magistri, presb. Rothomagcns. dioc, mag. in art. 
Johanni Beausamis de Rothomago, mag, in art., stud. Parisius in fac decr. 
Stepbano Egidii. presb., mag. in art. Rothomagens. dioc, actu stud. Parisius in decr. 

GuillermoPulcrinepotisS', Rothomagens. dioc, mag. in art. et bac. in theoi, et actu legenti Sententias 
Parisius. 

Erardo Emangarl, presb. Rothomagens. dioc. mag. in art, et bac. in theol. 

Matheo Pagani, presb. Ebroicens. dioc, mag. in art. et bac. in theol. in xj° anno sue auditionis in theoL 
Guillermo Hardi, presb. Rothomagens. dioc, mag. in art. el bac. in theol. 
Jobanni Baudouini, cler. Bajocens. dioc, mag. in art., stud. in ibeol. 
Andree Marguerie-^ de Rothomago, mag. in art., lic, in leg. et bac- in decr. 
Oliverio Teloti, presb. Sagiens, dioc, mag. in art., stud. Parisius in fac theol. 

Roberto Fleury, presb. Sagiens. dioc, niag. in art., stud. in theol. in sij" anno sue auditionls in eadem. 
Petro Godardi, subdiac. Rothomagens. dioc., mag. in art. et bac. in theol. et qui alias tuit reclor Univ. Paris. 
Ricardo Martini, presb. Constanciens. dioc, mag. in art. 

Guiltermo de Baudribosco de Rothomago, subdiac, mag, in art. et bac. in theol. 

Johanni de DuIcimcsniIlo*'',Rothomagens. dioc, ex nobili genere procreato. presb. mag. in art. in xij" anno 
sue auditionis el bac formato in theol. Parisius iu lertio anno ejusdem hacallarialus. Digitized by Google 1403] All ANnO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCLII. 99 

Nicolao Blancboully, p[«sb. Rothomagens. dioc., mag. in art. 
Johanni Sutoris, presb. Ebroicens. dioc,, mag. in art. 
Johanni Maugerii^^ Rothomagens. dioc. mag. in art,, bac. in jure can. 
Johanni de Puleo, cler. Bajocens. dioc., mag. in art. a xij annis citra. 
Guillermo Domini. presb. mag. in art., stud. Paris. in fac. tlieol. 
Guillermo de Busco, cler. Lexoviens. dioc, mag. in art,. stud. Paris. in fac. med. 

Johanni de Mesnillo, Bothomagens. dioc, mag, in art. in sj" anno sue auditionis et tolo illo tcmpore con- 
tinuo Ecol. in theol. in qua ipse Tecisset facta sua, nisi paupertas nimia obstittsset. 

Bicardo de Courceyo, presb. Sagiens. dioc, ex nobili genere baronum procreato. mag. in art., in vij" anno 
auditionis in Iheol, 

Johanni de BouIIaya. Lexoviens, dioc, mag. in art. et hac in leg,, secrelario domini duds Aurelianensis. 
Johanni de BufTossa. Bothomagens. dioc, mag. in art. 

Egidio de Cantu Bane, presb. Rothomagens. dioc.. mag. in art. a xij annis et bac in decr. 

Nicolao Habardi'*, Constanciens, dioc, mag. in art., stud, Parfsius in fac. decr. 

Gaulfrido Graffardi, Abrincens. dioc. presb., mag. in art,, slud, in theol. 

Petro Ciiauvin. presb. Ehroicens. dioc, mag, in art. et bac. in decr. 

Johanni Jourdain, presb, Constandens. dioc, mag. in art. 

Thome Boniamoris. mag. In art., stud. Parisius in fac. decr., Constanciens. dioc 

Guillenno le Sesne'", Bajocens. dioc, mag. in art. in aesto anno sue auditionLs io theol. 

Jacobo Ligatoris. mag. in art., Bothomagens. dioc diacono. 

Pelro Angoti, presb. mag. in art. 

Bamano Varrot. Constanciens. dioc, niag. in art., bac in theol., stud. Parislus in fac theol. 

Nicolao Doucheti, presb. curato parroch. eccl. S. Genovefe in Val[l]e Sare Constanciens. dioc, mag, in art,, 
Parisius stud. in fac. decr, 

Thome Gosselin. presb. Rothomagens. dioc, bac in iheo). 

Guillermo Selles. subdiac, Ebroicensi, mag. in art. et bac. in decr. Parisius in secundo anno sue lecture. 

Boberto Hune, cler, Rothomagens. dioc, mag. in art.. bac in decr.. actu legenti Parisius. 

Hicolao Silvestri de Bothomago. mag. in art, et bac. in decr., actu legenti Farisius. 

Ysambardo Mariini. Rothomagens. dioc. mag. in art., stud, Parisius in fac. theol- 

Johanni de Peronna, presb. mag. in art. ab octo annis parato legere cursus suos in theol. 

Guillermo Levis, subdiac Ebroicens. dioc, mag. in art. in sexto anno auditionis in med. 

Philippo le Dojs, cler. Rothomagens. dioc, mag. in art., bac in decr. actu legenti Parisius. 

Ricardo Nerin, Lexoviens. dioc cler.. mag. in art. 

Johanni Buvache, Bothomagens. dioc, mag. in art. 

Guillermo Mercatoris, Bajocens. dioc, mag. in arl. et lic in med. |rectori par. eccl. de Monsterolio, Rotlio- 
magens, dioec.J. 

Jotaanni Mercatoris, presb. Constandens. dioc, mag. in art. 

Gujlberto Poucheti, presb. Rothomagens. dioc, mag. in art. et in decr. Parisius studentique in theol. 

Radulpho Tonnelarii, Sagiens. dioc- presb., mag. in art.. stud. Parisius in theol. 

Petro Guespjn, diac. Ebroieens., mag, in art. et bac, in theoL 

Reginaldo Dor^, presb, mag. in art. Rothomagens. dioc, stud. Parisius in fac. decr. 

Roberto Cktmelli, cler. Lexoviens. dioc., mag. in art,. stud. Parisius in tac. theol, 

Symoni Furnier^, cler. Hothomagens. dioc, mag. in art. et bac in med. in forma licentie- 

Guidoni de Monte Fiqueti, Bajocens-, mag. in art. et bac. in med. !n forma llcentie. 

Nicolao Monachi, Constanciens. dioc, mag. in art., stud. Paris. in fac dccr, 

Johanni Basini^*. subdiac mag. in art. et bac, in med. in forma licentie. 

Michaeli Verdier, Ebroicensi presb-, mag. in art. 

Johanni de Plumetot, Bothomagens- dioc, mag. in art. subdiac. 

Egidio Luce, mag. in art. 

Johanni Ferrati, presb. mag. in art. Rothomagens. dioc. 

Ricardo Bataille, sulidiac Rothomagens. dioc, mag. in art. ac bac. in jure can. Parisius In a° anno sue leclure, 

Guillermo Durescu, mag. in art, in quinto anno sue auditionis in decr. Digitized by Google 100 GHAHTUI.ARIUM nNIVERS. PARIS, [1403 

GuiHermo Sensus, Bajocens. dioc.. mag. in arl., stud. Pariaus in fac. Iheol. 

Michaelt Lalouyer, Rothomagens, d!oc., mag, in art. 

Guillermo Grippel, mag. in art, Bajocens. dioc. 

Johanni de Montecn, Ebroicens. dioc, mag, in art.. stud. Parisius in fac. decr. 

Johanni de Fresneya, presb. Bothomagens. dioc, mag, in art,, stud. Parisius in fac. decr, a sex annls citra. 

Petro Pulcriconati, Rothomagens. dioc., mag. in art, 

Petro de Fago, mag. in art. subdiac. 

Nicolao Barboli, cler, Lesoviens. dloc, mag, in art,, stud. in fac. med. 

Johanni de Tamervilla, subdiac. Constanciens. dioc. mag. in art. 

Guidoni de Busco, ex nohili genere procreato, Rothomagens. dioc., mag. in art. et bac. in decr. actu legenti 
pro primo anno et pro primo volumine, 

Thome Molet, cler. Constanciens. dioc., mag. in art., stad, Parislus infac. Iheol. 

Guillermo Revel, Rothomagens. dioc, mag. in art, , a septem anni» stud, Parisius in fac. theol. 

Johanni Amici, Bothomagens. dioc., mag. in art., stud, Parisius in theol. 

Badulpho Beraudi, presb, Lexoviens, dioc, mag. in art. 

PhiUppo Moleti. Sagieos, dioc., mag, in art., stud. in theol. 

Guillermo Ttuerry, cier. Rothomagcnsi, mag, in art., scol. Parislus in fac. med. In quarto anno sue audilionls. 

Radulpho Palouini*!i, mag, in arl., stud, Parisius in fac. med. 

Uugoni Uideux, Bothomagens, dioc,, mag. in art. stud. Paristus in fac. decr. in s&cto anno sue auditionis. 

Stephano Mercatoris, mag. in art,, stud, in fac. theol, 

Guilberto Maniet, cler, Rothomagens, dioc, mag. in arl. 

Guiliermo de Gardinis, cler. mag, in art. Rothomagens. dioc, stud, Parisius in fac, med, 

Guillermo Monnicr, presb. Ehroicens, dioc, mag, in art., stud. in theol. 

Johanni Pigache, cler. Bothomagens. dioc, mag. in art.. stud, Parisius in fac. theol. in quinto anno audi- 
tionis sue iii eadem, 

Bertaudo Custurarii, presb. Bothomagens. dioc,, cappellano sacre Capelle regalis palatii Parisius, mag. in 
art., stud. Parisius in fac. theol. 

Guillermo Fabri, Lexoviens. dioc, mag. in art., scol, in fac. med. 

Johanni Mautalent, presb. mag. in art. Bajocens, dioc, 

Johanni de Londa. cler, Bajocens, dioc. mag. in art., nuUum beneflcium obtinenti, stud, in theol. 

GuUlermo Euverie^", mag. in art,, qui rexit per biennium in fac. artium, stud, in theol, 

Boberto Gosseti*', cler, Lexoviens. dioc mag. in art. et bac. in theol. 

Guillermo Vauchis. presb, civi Bajocensi, mag. in art. ac bac. in theol, 

Johanni de Bellomonte, cler, mag. in art,, a sex annis citra stud. Parisius in fac. theoL, Garnotens. dioc. 
oriundo, 

Jobanni Domini, mag, iii art,, stud. Parisius in med. 

Jobanni Boulengarii^, cler., mag. in art. Bajocens, dioc, 

GuiUermo Postelli'*. Sagiens. dioc, mag. in art., secretario illustrissimi domini nostri regis. stud. Paris. in 
fec decr. 

Guillermo Deducti alias Vignetier, clerico etalis xlvuj annorum Sagiens. dioc, mag, in art,. stud, Paris. in fac. 
decr. in iiij° anno sue auditionis. 

Alardo Caronis, clei-. Bothomagens. dioc. mag. in art., stud. Parisius in fac. decr. 

Petro Amioti", cler. mag. in art. Bajocens, dioc, stud. Parisiusin fac. decr, 

Egidio Loison, mag, in art, 

Petix) GardonneUis^, suhdiac, mag. in ait. et nobili genere procreato, Lexoviens. dioc-, stnd. in med, 

Henrico Theroude, Bothomagens, dioc, mag. in art., stud, in fac, theol. in sexto anno sue auditlonis, . 

Almedo Huberti, diac, mag. in art., Constanciens. dioc, stud. Parisius in fac. decr. in tertio anno audi- 

Hugoni Richardi, Rolhomagens. dioc. mag. in art,, stud. Paria. in decr. in quarto anno auditionis sue. 
Michacli Pelotc, ConslancteRS. dioc, nullum obtinenti beneflcium, mag. in art. et bac. in decr. actu legenti 
Paris. in primo anno lecturc sue et domini ducis Biturie secrctario, 

GuiUermo Trunqueti. cler,, mag. in art. Ebroicens. dioc. stud, in thcol. Digitized by Google 1403] AB ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCLir. 101 

Guillermo Allz. cler, Constanciens. dioc, , mag. in art. et in tertlo anno audiendi medicinam existenti. 

Johanni Fouquerie. cler. Bajocens. dioc, mag, in art., stud. Paris. in fac. decr. 

Jolianni Burgensi, subdlac. mag. In art. 

Guillermode Capella, cler. Rothomagens. dioc, mag. in art., stud. in theol. 

Nicolao Vaste, presb. Rothomagens. dioc., de nobm genere procreato, mag. in art. 

Thome Anglici, Rothomagens. dioc cler., niag, in art., nuUum beneflcium obtinenti. 

Johanni MifTanl. mag. in art. Rothomagens. dioc. 

Sanpson! Karoli, Bajoceas. dioc. mag. in art., stud. Parisius in fac theol. 

Nicolao de Soula^, mag. in art. et bac. in decr. in primo anno lecture, 

Guillermo Malederree"^, Rothomagens. dioc., mag, in art. 

Nicolao MascuU*', mag. in art. 

Guillermo Haro, mag. in art., stud. in fac. med. 

Laurentio le Berruier*'. subdiac. Rothomagens. dioc, mag. in art., scol. Parislus in fac decr. et in secundo 
anno sue auditionis. 

Henrico Bonipueri, cler. Lexoviens. dioc, mag. in art.. stud. in (ac. theol. 

Reginaldo Vassoris, Rothomagens. dioc, mag. in art., stud. Parisius in fac. theol. 

Johanni Grente, cler. Lexoviens. dioc, mag. in art. 

Johanni Goubaut. mag. in art. Rothomagens. dloc. 

Nicolao Burgueti™, cler. Rothomagens. dioc, mag. in art. 

Johanni Guarini^^ presb. mag. in art. , Parisius slud. in fac. decr.. Rothomagens. dioc. 

Radulpho Venatoris, cler. Rothomagens. dioc, mag. in art., stud. Parisius In fac decr, 

Petro Albi, presb. Rofhomagens. dioc, mag. in art., stud, in theol. 

Radulpho Johannis, mag. in art. Bajocens. dioc 

Paulo de Mauny, Bajocensi, mag. in art., stud. in fac med. 

Jobanni de Roda, cler. Bajocens. dioc, mag. in art. et stud. Parls. in fac med. 

Guillermo le Poigneur, cler. Constanciens. dioc, mag. inart., stud. Parlsius In fac theol. 

Johannl Louvin, cler. Rothomagens. dloc, mag. in art., stud. Pari^usin fac theol. 

Radulpho Recuchon^^, Hothomagens. dioc, mag. in arl. 

GuiUermo de Valle, cler. Hothomagens. dioc., mag. in art. 

Radulpho de Tumo, cler. Bajocens. dioc, mag. in art.. stud. in med. 

Simoni de Bosco, cler. Bajocens. dioc, mag. in art., stud. in fac. med. 

Ricardo de Vitebe, cler. Rotbomagens. dioc, mag. inart., stud. in theol. 

Nicolao le Segrestain. mag. in art.. stud. Parisius in fac tbeol. 

Roberto Medici, cler. mag, in art., Bajocens. dioc. 

Radulpho Hamelin. cler. Bajocens. dioc, mag. in art. 

Roberto Grandis, Bajocens. dioc, mag. iu art., Parisius stud. in fac. med. 

Nicolao de Vjnea '•^, cler. Lexoviens. dioc. mag. in art. 

Guillermo Fahri, Constanciens. dioc., mag. in art. 

Johanni Regis, cler. Rothomagens. dioc, mag. in art., stud. Paris. in fac decr. 

Petro de Blovilla. Bajocens. dioc, mag. in art. 

Nicolao Toustain, Rothomagensi cler., stud. Farisius in fac. med. 

Johanni Montormelli, presb, Abrincens. dioc., stud. in decr. 

Ggidio Louyn, Lexoviens. dloc. mag, in art. 

Balduyno Simonis, cler. Bajocens. dioc, stud. in theol. 

Richardo Alexandri. cler. Rothomagens. dioc, mag. in art., stud. in theol. 

rsicolao Coupequesne. cler. Rothomagens. dioc. mag. in art. 

Phitippo Hay^', Lexoviens. dioc, mag. in art. 

Galtero Hay. Lesoviens. dioc.. mag. in art. 

Richardo de Grouchet. Rothomagens. , mag. in art. 

Roberto Poutrel, cler. Rothomagens. dioc, mag. in art. 

E[r]naudo de la Greverie, cler. Rolhomagens. dioc. , mag. in art. 

Johanni MutelU, cler. Rothomagens.. niag. in art. Digitized by Google W2 GHARTULA.RIUM UNIVF.RS. PARIS. 

Guillermo Tabernarii de Rothomago, cler,, mag, in art. 

Germano Couardi, cler. Bajocens, dioc.. mag. in art, 

Jolianni Morice. cler., mag, in art, 

Richardo Valloe, mag. in art. 

Jolianni rAnemi, dioc, Rothomagens-, mag, in art. 

Nicplao Chargrasse alias Reperti, Sagiens. dioc., mag. in art.. 

Pelro Vicecomitis, subdiac. Lexoviens, dioc, mag. in art. 

Petro de Rouvilla, cler. Rothomagensi, mag, in art. 

Henrico Tibout", cler. Constanciens. dioc mag, in art. 

Nicolao Anglici, cler. Bajocens. dioc. 

Alano de Bupibus, Bajocens. dioc, mag. in arl, 

Guillernio Havart. mag. in art. 

JotianDi Amioti, mag, in art. 

Ade Carniflcis, mag. in arl. Rothomagens. dioc. 

Johanni Pvdcrinepotis, Rothomagens. dioc. 

Petro Binet. cler. Constanciens. dioc, mag. in art. 

Stephano Scriptoris, cler. Bajocens. dioc, mag. in art. 

Radulpho de Prato, cler. Ebroicens, dioc, mag. in art, 

Guillermo Bosquet, cler. Rothomagens. dioc, mag. in art, 

GaulTrido des Temeres (sk), dioc. Ebroicens., niag. in art. 

Roberto de Varvilla, presb, Lexoviens, dioc., mag. in art, 

Ysembardode Benarvilla, Rothomagens. dioc, mag. in art, 

Guillermo Picoti alias Fratrus, Constanciens. dioc. cler,, mag. in arl. 

Guillermo Caquessin, cler, Rothomagens. dioc, mag. in art, 

Nicolao Buglel. Rothomagens. dioc. mag, in art. 

Thome Roucelli, cler. Rothomagens, dioc, mag, in art. 

Guidoni de Burgo, presb. Sa^ens, dioc, mag. in art. 

Guillermo Parvi, cler. Rothomagens. dioc, mag. in art. 

Richardo de Bailli, cler. Rothomagens, dioc, mag, in art, 

Jolianni Tholomei, subdiac Sagiens,, mag. in art, 

Johanni Caable alias de Cany, Bothomagens, dioc, mag- in art, 

Bichaido Palin, Rothomagens. dioc, mag, in art, 

Johanni Avice, Abrincens. dioc, mag, in art. 

Michaeli Anglici-"'', cler, Constandens. dioc, mag, in art. 

Johanni Mercatoris, cler, Abrincens. dioc., mag. in art. 

Johanni Basseti-''', cler, Constanciens, dioc, mag. in art, 

Secantur supplicationes magistrornm absentium predicte Nationls. 

Petro Luce, presb. Lexoviens. dioc, mag. in art, multum antiquo '" ac in utr. jure rigore 
Johanni Dandr^, mag. in art. ac in utr. juce lic, Rajocens, dioc, 

Tbome de Mara, presb, Constanciens. dioc, mag. in art- ac in utr. jure lic. de rigore examinis. 
Guillermo Denisete, Constanciens- dioc, mag. in art, ct in leg- lic et bac in decr, 
Johanni Boyssel'", Rothomagens, dioc, mag. in art. et in utr. jure lic. 
Guillermo AmeLine, Ebroicens, dioc, mag. iu art. et bac in decr, 

Guiilermo Gorren (ms. : << Gorten a), presb. Rothomagens, dioc, mag, in arl, et bac, in theol. 
.iohanni Godefredi. Bajocens, dioc, mag, in art, et in utr. jure liac. cao- Bajocens, 
Rolwrto de Jiellafago, presb. mag. in art, ct in leg. rigoi^e examinis lic, ct qui per quatuor 
jura can. 

Jolianni Rachinc, prcsb,. mag. in art., licentiatoque Ln leg. ac bac in decr, 
Johanni Tibout, Ebroiccns. dioc, mag. in art. el lic. in utr. jurc ■ Digitized by Google 14UdJ AB ANNO MCCCLXXXXIV USQUE Ab ANNUM MCCCCLll, lUd 

Stephano de Jardinis, presb. Bajocens. dioc., mag. in art. et ii» jurc civ. lic. 

Guillerino le Desinibe, pi-esb. mag. in art. el bac. in jure can., qui qualuor annis studuit Parisius in fac. 
theol.. Constanciens. dioc. 

Guillermo le Desire. presb. mag. in art. et bac. in decr. 
Guillermo Hasteleu, presb. mag. in art. Rothomagens, dioe. 
Symoni Hasteleu, presb, Rothomagens- dioc, mag. in art. et in deci'. bac. 

Johanni de Pinis, presb. Abrincens, dioc.. mag, in ai't, et in utr. jure cum rigore esaminis lic, de can. eccl. 
Bajocens. vel Abrincens. aut Dolens. 

Roberto Boulangarii. prcsb, Bajocens. dioc, mag. in art, 

Guillermo Silvestris, presb. Bajocens. dioc. mag. in art. ct bac in decr. 

Jacobo de FreviUa, presb, Hothomagens. dloc. de nobili genere procreato, mag. in art, et in decr. bac. 

Johanni Guidonis, mag. in art. et in jure civ. lic, 

Johanni Housseti, presb. Hothomagens. dioc, mag. in art. 

Ade Basire, presb. Rothoniagens. dioc, mag. in art. et bac in decr. 

Johatiiii Pinguis, presb. Rothomagens. dioc, mag. in art. 

Nigasio MauricU, presb. Hothomagens. dioc, mag. in art. et l>ac in decr, 

Johanni de Vallibus, Ehroicens. dloc, mag. in art. 

Petro Clementis. presb. Holhomagens. dioc, mag. in art. 

Guillermo Chemin, presb. mag. in art. et in leg. lic. thesaurario et can. in eccl. Constanciens., qui per qiia- 
tuor annos studoit in jure can, et oRlcium ofHcialalus rexit pcr plures annos Belvacens. et Constanciens. per qua- 
tuor annos et adhuc regit. 

Jolianni Rosson, presb. Abrincens. dioc, mag. in avt. etin leg. rigore examinis lic, Itacallarioque in decr. 

Johanni Blandraps, presb. Abrincens. dioc, mag. in art., doinini diicis Aureliaiiensis secretario, in utr. jure 
Uc rigore examinis et in art. mag. 

GauITrido de Perrelis. Ebroicens. dioc. mag. in art. et Uc. in teg. cum rigore examinis. 

Guillermo?Iicolay. mag. in art. et bac. in med.. reclorl parroch, eccl. S. Sulplcli de Serans Sagiens. dioc 

Roberto Episcopi, presb. Ebroicens. dioc, mag. in art. 

Nicolao Salerne. presb, Lexoviens. dioc. mag, inart, et bac, in decr, 

Guillermo Sauvalle, presb. Rothomagens, dioc, mag, in art. 

Johanni Vavassoris, Bajocens. dioc, mag. in art. et lic. in leg. 

Guillermo Prioris, Sa^ens, dioc. mag. in art. 

GaufTrido des Mares. presb. et qui per septem annos studuit in theol., mag. in art. 

Johanni Cultri alias Prepositi, presb., mag, inart,, lic. in decr. et bac. in leg. 

Guillermo de S. Grispino, cler. Rothoniagens. dioc. mag, in art. 

Johannl Angar. cler. Lexoviens. dioc. mag. In art. et bac in leg.. nullum obtinenti beneflcium. 

Richardo de Bosco, presb. Sagiens, dioc. mag. in art., vicario eccl. parroch. S. Martini rAguillon dicte dioc, 
valoris triginla lihranim vel circiter. 

Rol>erto Quinnart. presb. mag, in art. Rothomagens. dioc 

Johanni Fessardi, Bajocens. dioc. presb., mag. in art. 

Guillermo Lavaley. presh. Bajocens. dioc.. mag, in art. 

Dionisio de Harvilla. cler. Constanciens, dioc, mag. in art, 

Matheo Gouberii. Holhomagens. dioc, mag, in art.. qui per sei annos et ainplius studuit in tlieol. 

Johanni Sutoris, presb., can. regul. professo eccl. cathedr. SS. Gervasii et Prothasii Sagicns., mag. in art. 

Michaeli Pannarii, presb. Rothomagens. dioc, mag. in art. et lic. in med. 

Gilberto Esmondi, presb. Rothomagens. dioc, mag, in art, et bac. in utr. jure. 

Herveo Garmont, presh. Abrincens. dioc. mag. in art. et lic in utr. jure cum rigore examinis. 

Robeilo Preposill, presb. Hothomagens, dioc, mag. in art., Uc. in leg. et bac. in decr. 

Johanni Harel, Lexoviens. dioc. mag. in arl. 

Guillermo Barbey, der. Gonstanciens. dioc, mag. in art. 

GuiUermo Chatisel. presb. Sagiens, dioc, mag. in art. ac in ulr. jure bac. 

Richardo le Bailleys, presb, Constanciens. dioc, . mag. in art. et bac in leg. , qui legiL iJcr annum et tainen 
studuit Partsius in fac, decr. Digitized by Google 104 CHA.RTIJLA.KIUM UNIVERS. PARIS. [1403 

Johanni Trophardis", Bajocens. dioc, mag. in art. ac bac. in decr. 

Guillermo Nepolis. cler. Bajocens. dioc, mag. in art., stud. in theol. in xj° anno sue auditionis. 

GuilleiTno de Capeval. presb. Rotliomagens. dioc, mag, in art., qui per seplem aitnoa continue Paris. juri 
can. studuit. 

Guillermo de Ambianis, presb. mag. in art. 

Andree Garinl. mag. in art. et lic. in leg. 

Guillermo Beaufllz. presb. mag. in art. 

Johanni Beraudi, Rothomagens. dioc, 

Johanni Caronis, presb. Lexoviens. dioc, niag. in art. 

Johanni Auber, presb. Constandens. dioc., mag. in art. et quiper annos tam in thcol. quam decr. studult 
Parisius. 

Bichardo du Terlre, presb. mag. in art, Lexoviens. dioc. 

Roberto Cardonis, presb. Lexoviens. dioc, mag, in art. 

Gautfrido Basire. presb. mag. in art. Leioviens. dioc. 

Johanni Papelorey, presb. Bothomagens. dioc. mag. in art. 

Roberto Vatier, Sagiens. dioc, mag, in art. 

GauflHdo Lupi, presh. Rothomagens. dioc., mag. in art. 

Jobanni Capre, presb, Bajocens. dioc, mag. in art. 

Roberto de Petraponle, presb. Constanciens. dioc, mag. in arl.. lic in decr. 
Guillermode Granvilla, Rothomagens. dioc, mag. in art. 
Nicolao de QuiefdevUte, Eothomagens. dioc, mag. in att. et lic- in jure can. 
Johanni de Frevilla, presb. Rothomagens, dioc, mag, in art. etlic. in leg. 
Nicolao Septemannorum, presb. Bajocens. dioc, mag. in artj 

Ricardo Antin^', presb. Ebroicens. dioc mag. in art. et bac, in decr. . qui legit per triennium. 
Michaeli de Boscolivoti, presh. mag. in art. et can. regul. professo eccl. cathedr. SS. Gervasii et Prothasii 
Sagiens., gui quatuor annis etamplius studuit Paris. infiic. theol. 
Johanni Domestici^', presb. Rothomagens. dioc. mag. in art. 
Nicolao Bequoys, cler. Sagiens. dioc, mag. in art. 
Helye Luce, cler. Bajocens. dioc, mag. in art. 
Johanni Alani^, cler. Bajocens. dioc, mag. in art, 
Johanni de Pissoto. ptesb. Sagiens. dioc, mag. in art. et bac. in leg. 
Johanai Magni, Lexoviens, dioc, mag. in art. 
Johanni Fidelilatis. mag, in art., qui alias Parisius rexit in art. per octo annos, stud. in theol., promptus inci- 

Guillermo Grimont. presb. mag. in art. et in med. lic. 

Philippo Egidii, presb. Sagiens. dioc, mag. in art. 

Philippo VolelJ, presb. Sagiens. dioc, mag. in art. 

Jobanni Hauchardi, cler. mag. in art. Rothomagens. dioc. 

Johanni Ridelli, presb. Rothomagens, dioc, mag. in art. 

Johanni Emaudi, mag. in art. et bac in leg., presb. Sagiens. dioc 

Michaeli Harescalli, presb. mag. in art. Ebroicens. oriund. 

Johanni de Moncello. cler. Rothomagens. dloc, nuUum beneficium obtinenti, mag. in art. 

Marlino Ravenot, Rolbomagens. dioc.. mag. in art. 

Johanni Havenot, Rolhomagens. dioc, mag, in art. 

Thome de Busco, Rothomagens. dioc, mag. in art. 

Johanni Maquignon, presb. Sagleng. dioc, mag, in art, 

Valentino Bouvery, presb. Sa^ens. dioc, mag. in art. 

Jobanoi Yvonis, mag. in art. Constanciens. dioc. 

Johanni Amffridi, presb. Ebroicens. dioc, mag. in art. et bac. in leg. 

Ludovico Lalasse, cler. Bajocens. dioc, mag. in art. 

Petro Verelli juniori, mag. in art. 

Guillermo Migues, Rothomagens. dioc, mag. in art. et Rc. in med- . - -'---- Digitized by Google 1403] NNO MCCCLXXXXIV USQUE AD .VKSUM MCCCCLII, Johaniii Soqueti^*. Rotliomagens. dioc, niag. in art., qui per oclo annos ve\ii in vico Slraminis et per decem 
contiiiue stiiduH in fac. tlieol. 

Nicolao Malherbe, Bajocens. dioc, mag. in art., scol. Paris. in fac iheol. 

Jacobo Joanne, presb. inag. in art. 

Roberto Dan, cler. Bajocens. dioc, niag. in art. 

Thome Thovelli. cler. Bajocens. dioc, mag. in art. 

Guillerino Bihorel, Rolhoinagens. dioc, mag. in art. 

Jolianiii Brisegal, cler. Rothomagens. dioc, mag. in art. 

Badulpho Guei-es, cler. Gonstanciens. dioc, mag. in art, el bac. in ulr. jiire, 

Itadulpho Lamlierli, presb. Uothomagens. dioc mag. in avt. 

Johanni de InsuJa^'', cler. Rothomagens. dioc, mag. in art. 

Johannl Anglici, presb. inag. in art. dioc Ebroicens. 

Johanni Pfcoti, cler. Lexoviens. dioc, mag. In art. et utr. juris bac, 

Johanni Alveredi, Rothomagens. dioc, mag. in arl. 

RobertoHurelli, subdiac Lexovietis. dioc, mag. in art. et Ijac. in leg. Andegavis in terlio volumiiie sue 
lecture. 

Philippo Cornici, cler. Sa^ens. dioc, mag. in art. 

Roberto Bosquet, Rothomagens. dioc, qui per trcs rexit in vico Straminis annos et per quatuor atuduit in 
theol. 

Petro de Alneto, cler. Abrincens. dioc, mag, in art., qui rexit in vico Stramtnis per septennium. 

Dyonisio Bassi, presh. Lexoviens. dioc, mag, in art., qui novem anuis studuit in fac decr. 

Jordano Magistri, Rothomagensi, mag. in art. 

Guillermo Barboti, cler. Lcxoviens. dioc, mag. in art. 

Guillermo de Monte, mag. in art„ reclori parrocli. eccl. S, Petri de Grangucs Le.^coviens. dioc. 

Johanni Hucherii, cler, Sagiens. dioc, mag. In art. 

Thome Lucas, presb. Lexoviens., mag. in art. 

Guillermo Locheti, presb. Ebroicens. dioc, mag. in ari. 

Johanni Reginaldi. subdiac Sagiens. dioc 

Hugoni Bertheloti, cler. Lexoviens, dioc, nullum obtinenti bcneficiuni. niag. in art. 

Guillermo Dabini, mag. in art. Rothomagens. dioc- 

Petro Casselli, presb. Lexoviens. dioc, mag. in art. 

Roberto de Breciaco, presb. Rolhomagens. dioc. 

Nicolao Aumesne. presb. Bothomagens. dioc. mag. in art. 

Roberto Fabri, presb. Rothomagens. dioc 

Johanni Cognali, mag. in art., cler. Bajocens. dioc. 

Pelro de S. Germano'!''. Rothomagens. dioc, mag. in arl. 

Laurentio de Ferrferes, mag. in art. Ebroicens. dioc 

Petro Masselini, presb. Rothomagens. dioc, mag, in art. 

Nicolao Normani, cler. Rotbomagens. dioc, mag. in art. 

Johanni Ic Mcssier, cler, Ehroiccns, dioc, mag. in ail. 

Thome de Housseya alias Muirel, prcsb., mag. in art. 

Philippo Cabonet, presb. Lesovicna. dioc. 

Thome Pans, Lexoviens. dioc. mag. In art. 

Guillermo Candelier, presb. Rothomagens. dioc, mag, in art. 

Pctro Thessonis, presb. mag. in art. Abrincens. dioc 

Roberto d'Orgebreul, cler. Rothomag, dioc, mag. in art. 

Johanni de Gonfrcvilla, cler. Constancicns, dioc, mag. iu art. 

Stephano Caval-'", Rothomagens. dloc, mag, in art. 

Marlino d'Arondel, presb. Rothomagens. dioc, qui per spatiuro quinque annarum miX in vico Straminis. 
nnllum obtinenti beneficium. 

Ilcginaldo de Villarihus, presb. mag, in arl,. de nobili gcnerc ex ulr, lalere procreato. 

Roberto de Coquina, cler, Rolhomageiis. dioc, mag. in art. 
««»» Chart. Univ- Paris IV. n Digitized by Google > C II A H T C L A U I U M li N I V E B S , P \ U I S . 

Galtero de Grainvilla, clcr. Lexoviens. dioc, raag. in art. 

Guillermo Picoli alias Fratms, cler. Constanciens. dioc, mag. in art. 

Jolianni Filioil de Rothoniago, mag. in art. 

Johanni Boutevillain. mag. in art. 

Johanni Bertrandi, cler. Abrincens. dioc., mag. in art. 

Richardo Pifel. aul>diac Sagiens. dioc, mag. in arl. et bac in leg. 

Thome Douclie, presb. Hothomagens. dioc, mag. in art. 

Radulpho de Monte. cler. Rothomagens. dioc, mag. in art. 

Richardo de Bcaurepaire. presb., mag, in art. Saglens. dioc 

Guillermo Roiisselli, Abrinccns. dioc, mag. in art., lic. in log. c\itn rigore examinis ct in decr, bac 

Johanni Mcnneti, cler. Sagiens. dioc, mag. in arl. 

Bicliardo Quesnel^. inag. in art. 

Guillermo Sebire, Lexoviens. dioc, mag. in art. 

Guillermo TablelariiS'*, presb. Rothomagens. dloc, mag. in art. 

Henrico Fortis, Sagiens. dioc., mag. in art. 

Badulpho de Gardino, clcr. Sagiens. dioc, mag. in art. 

Jolianni du Croc. Hothomagens. dioc, mag. in arl, 

Richardo de Salicibus. mag. in art. et bac. in decr,. Rothomagens. dioc. 

Johanni Monachi, Rothomagens. dioc, mag. in art. et bac iu leg. 

Michaeli Gaudiui, subdiac. Abrincens. dioc, mag. in art. 

Nicolao Caval*'*, niag. in art. et bac. in Icg. Rothomagens. dioc. 

Petro Franci. Ebroicensi. mag. in art. 

Michaeli deValle, Bajocens. dioc. 

Johanni Stephanl, Hothomagens. dioc, mag. in art. 

Thome Britonis. pi-esb. Saglens, dioc., mag. in art. 

Richardo Crespini, presb. mag. in art. Sagiens. dioc 

Nicolao Verelli, cler. Bajocens. dloc. 

Johanni Pabri'", Rotbomagens. dioc, mag. in art. 

Johanni Piot, Rolhomagens. dioc., mag. in art. 

lloberto Guidonis, diac. Sagiens. dioc, mag. in arl. 

i^ficolao de Brayo, presh. mag. in art. Ebroicens. dioc. 

Michaeli de Monnaux, Bothomagens. dioc, mag, in arl, 

Blancheto Martini, Rothomagens. , mag, in art. 

Johanni Vitrarii''*, clej-. Bajocensi, mag. in art. 

Martino Loeson, Bothomagens. dioc., mag, in art. 

Roherlo Barbilonsoris, Rothomagens. dioc, mag. in art. et bac. in leg, 

Petro Sellcs, Lexoviens. dioc, nullum obtinenti benellcium. mag, in art, 

Johanni Hyveti, cler, Constanciensi, mag, In art, 

Guillermo de Vico, Ebroicens. dioc, mag. in art. 

Roberto de Lombelon''*, subdiac, Lexoviens, dioc, mag. in art. 

Nicolao de Scyseyo, RoUiomagens. dioc, mag, in art. 

Reginaldo de S, Lsurentio, Rotbomagens, dioc, mag. in arl. 

Johanni Hamelin, presb. Rothomagens, dioc, mag. in art. 

Martino Beginaldi, presb. Bothomagens, dioc, mag. in art. 

Guillermo de Balla, cler. Sagiens. dioc, mag, in art, 

Guillermo Guillebert, cler, Gonstanciens. dioc, mag. in arl, 

Richardo Novi, Bajocens. dloc, cler. mag. in art. 

?iicolao Melion, cler. Sagiens, dioc, mag, in art. 

Petro Sonde. cler, Ebroicens. dioc, mag, in art. 

Philippo Varnier, cler, Bothomagens. dioc. 

Petro Munerii, Lexoviens, dioc, mng, in art, 

Joliauiii RouIIon''', llajoceiis. dioc, mag, in art. Digitizeid by Google 1403] A.R ASKO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCI.ir. 107 

Richardo Johannis, Lexoviens. dioc., mag. in art. 
Philippo Pinardi, cler. Lexoviens. dioc., mag. in art. 
Philippo Josscti, Constanciens. dioc. mag. inart. 
Bichardo Lenvoiai^, cler. Constanciens. dioc., niag, in art. 
Petro filancheti. Lexoviens. dioc, mag. in art. 
Petro Corderii, cler. Bajocens. dioc, mng, in art. 
Guillermo Bisson, Abrincens. dioc, mag. in arl. 
Pelro Decani, cler. Bajocens. dioc, mag. in art. 
Johanni Lohier^, Rothomagena. dioc, mag. in art, 

Ricliardo Hucherii, mag. in art.,qui per duoa annos completos leges Aureliania audivit ac in ipsls studet 
incessanter. 

Petro Barbes, cler. Rothomagens. dioc, mag. inart. 

Johanni Forestarii '*, cler. Sagiens. dioc. Andegavens.. stud. in leg., mag. in art. 

Johanni Calenge, cler. Ebroicens. dioc, mag. in art, 

Badulpho Prepositi, cler. Ebroicens. dioc, mag. in art. 

Jacobo Bouteri, cler. Lexoviena. dioc, mag. in art. 

Petro Muloli, cler. Constandens. dioc, mag. in art. 

Guillermo Castenay, cler. Rothomagens. dioc, tnag. in art. 

Johanni de Riboto, Rothomagens. dioc, mag. in art. 

A.ndree Pepin, presb. Ebroicens. dioc, mag. in art. 

Thome Erardi. cler. Bajocens. dioc, mag. in art. 

Guillermo Guignou, clcr. mag. in art. Ehroicens. dioc. 

Pelro Mellin, presb. Bajocens. dioc, mag. in art., nuBum obtinenti beneficium. 

Petro de Castanea, presb. Bothomagens. dioc. mag, in art. et med. 

Petro Benomini, diac. mag. in art., Bajocens. dioc, secretario Yolandic reginc Cecilic 

Johanni de Fonte", cler. Bajocens. dioc, mag. in art.. stud. in decr. 

Nicolao Vauquelin, cler. Bothomagens, dioc. mag. in art. 

Petro Gampionis, cler.^Constanciens. dioc, mag. in art. et bac. in lcf,'. 

Guillermo de Pratellis, cler. Rothomagens, dioc, mag. in art. 

Petro du Roujl,subdiac. Lexoviens. dioc, mag, in art. 

Bichardo Broqueti, cler. Conslanciens. dioc, mag. in art, 

Nicolao Apostoli, presb. Constanciens, dioc, mag, in art. 

Johanni de Ordcivalle**. subdiac. Ebroicens. dioc, mag. in art. 

Nicolao Claville. cler. Ebroicens. dioc, mag, in art. 

Georgio de Castro, in art. et med. mag., rectori parroch. eccl. de Theneyo in Vincia Bajoccns, dioc 

Johanni de Concheto, ex nobili genere procreato, Bajocens. dioc. mag. in art. [aS^] 

Secuntnr due supplicationes bideUornm predicte nationis. 

Johanni GuUiardi, subdiac. Bajocens. dioc, magno bidello nat. Normannie. 

Joliamii de Edyo, cier. Bothomagens. dioc , bac. in decr., actu legenti Parisius pro secundo anno ct secundo 
volumine lecture sue, subbidello ejusdem nationis. 

1. Circa idem tpmpus Universitas Paris. od archicpiscop, Rolomogens. epistolam direiit, in qua aegrc fert Laurenlium, 
qui a paiicis snni; ecclesiam parocb. riostrae Dominae de 'Ymovilla in decanatu de Calidomontc obtinuit, prr olGcialcm 

plicat, ut Laurentio permittat tructibus suae ecclesiae in libertate gaudore. Epistola in uno documenlo inscrta est epislolae 
ed mag. Robertum de Liveto (Arch. nat. Faris., M 65*, n- 98, nd Mai-I. 2G|, in nltero epistolue ad officiBJem Kotomag. (ibid., 
n^llOfi), — 2. An. 1424 adhuc bac. in Ibeol. (Suppl. Mart. V, n" 185, fol, 253). Ambassiotor ad GonciL Constant. (vid. Auctar., 
II, p, 185, not. 4), on. 1417, 1418 ad can. Abrinceoa. et Bojocens. ospirnvit (Suppl. Mopt. V, ni' 102, foL 137. laS"; 103, 
fol, 107; 114, fol. 193), nn. 1410 can. Rotomog. (n" 119, fol. 48: 122, fol. 7), etc, an. 1420 can. Liogonans. [n» 140, fol, 132). 
— 3. An. 1419 odhuc bac. form. in Ihcol. et vectori eccl. S. Michaelis do Vpervilla Rotoni. dioec. (Suppl. Marl. V, n» 130, Digitized by Google 108 CH\HTIILA1II UM UNfVERS. PARIS. [1403 

rol. 76). Licent. in thcol. nn. tm. Sed primum cursum Biblioe jam. au. im incepit (Bibl. nat. Paris., ms. Inl. 5e5T>, 
(ol. 15). An. 1424 conon. eccl. Paris. habei^i -voluit (Suppl. Mnrt. V, n" 174, fol. 41). An. 1439 est deci.o. eccl. B. Mariae de 
Medunta Garnot. dioec, et poenitciitiarius Paris. (Suppl. Eiigeri. |V, n° 353, fol. 25;. — i. D« ipso in Auctar. U. An. 1452 
ut mag. theol. et rector eccl. de Fulelot Rotom. dioec. afTartuT regcns Pariaiis (n<> 153, fol. 164»), dccon. NiveFD. Licent. in 
theol,intoi-on.l413etU22. — 5. Vid. infraadfln. l422,Mort. — 6, An, 1419rectori eecl. par.de Moulinca ejusd. diocc. (Suppl. 
Mart. V, n" 125, fol. 174). — 7, Seu < Godefraj o. Aq. 1432 adhuo bac, Ibeol., baboit ecol. de Novomcrcuto dioec. Rotomag. 
(ibid., n» 153, fol. 110"). — 8. A.n. 1420 rectori eccL dc Lombervilla Botom. dioec. (ibid., d<> 134, foL 31). — 9. Puerunt plures 
ejusdem nominis. — 10. An, 1432 ut copellanus ad altnre S. Trinit. in ec.J. S. Sepulchri Paria. defunetus erat (SuppL 
Gagen. IV, n° 262, foL 20»). — II. Adbuc un. 1426 bac. in tbeoL et sexa)^noriu9 et amplius, arcbidiocon. Cadomens. in eccl. 
Bajocens. (Suppl. Marl. V, n« 220, fol. 166]. Fuit garmauus episc. BaJDCens. (n" 209, fol. 150), ob an. 1495 archidiac. (n° 179, 
foL 227). — 12. Lic. in theol. int«r 1413 et 1416. Incepit primuin curaum on. 140S, Scntentias 1409-1410 (BibL nat. Paris., tns. 
Iflt. 5657', fol. 15), De ipso in Suppl. Mort. V, n° 190, fol. 37, — 13. An, 1418 ut regie Franc. in camero inquestarum seu 
Parlnmenti consiliarius et coratus eocL S. NicoUi de Taillya Rotomag, dioec, affertur (ibid,, n" 112, foL 135). — 14. Celeber 
fuit mngister UnirersitatiB. Ambasaiator regis ad Coucil. Constunt. An. 1417 petiil conon. eccL Aureliancns. (ibid,, 
n° 104, foL 841>), an. 1415 can. Bajoc, et litigahat ctiam an. 1422 (Arch. nat. Paris., X<' 63, [ol, 365»). An. 1429 saltem in ruria 
Rom. ut decanus focnlt. theol. studii almoe Urbis naornLolur (Suppl. Mart. V, n» 228, fol. 3»). An. 1432 cpiseopatum Silva- 
nect. rBcuBOTil. Circa an. 1442 (in Apaen. ms. 1328, fol. 451», perperam dicitur, on. 1430) defunctus cst, et Gerardus MBcheli 
od Petrum de Versaliis, episc. Meldena., scribit ; n Migravit ab hoc seculo uoob patrum nostroruni, mag. Jordanus Morini, 
luminare niognum theologorum. Vivat cum bcalia b {Epp.. fol. 3G»). Vid, etiam Deusle, Cab. des WISS., If, p, 191. — 
15. Sitno ille, qui sub Mnrl. Vabbreviotor litt. apost. fuit? (vid, Otte.nthal, Regulae cancdlariae apost., p. 227). Sed idem 
f uit decret. vel leg. graduatus. — 16. Anno 1423 deca... el ean. eccl. Ehroicens. (SuppL Mart. V, n" 104, fol. 196). — 17. Dia- 
tinguenduB a celebriori et juniori Johanne Potcge, de quo in Auctario, II, p. 347, not, 1. — 18. An. 1419 archidiacon. Car- 
pentoracena. (ibid., n' 124, fol. 57»). — IS- An. 1410 jam luit decanus focuh. decrel. Vocutnr gsJlice u Voisin D. — 20. 1. e. 
Pinguiaavis. Vid. Avctar., If, p. 409, 1 et not. 1. — 21. Fuit Caroli regis ambaseiator ad ConciL Constant. (ihid,, n< 106, 
fol. 239). An. 1420 canon. eccL S. Agricoli Avenionens. peliit (n° 138, fol. ^^^i'), on. 1425 canou, eccl. tornacens. (n<> 178, 
tol. 161), et rennntiavil canon, Carnotens. (tol. 291»). — 22. An, 1423 lic. in utroqua jnre, arcbidioc, Parvi Galeli Rotomag, 
(ibid., n» 160, fol. 247). — 23, An. 1419 ut can. eccl. coUeg, de (Jerborcdo Belvoccns. dioeo. defuncto (ibid., n» 123, foL 6»). — 
24. Seu « Maugicr s. Vid. QtncHEbiAT, Proc4s de Jeanm d'Arc, V, 542. Index. —25. An. 1426 adhuc boc. in decr., rector fuil 
eccl. paroch, de Asonvilla [Suppl. Mart. V, n" 187, foL 153). — 26. Seu <i le Cesine >, consilior. regis Frnncioe el Philippi 
ducis Eurgondioe,an. ]416in Parlnmento agit de ean.ecol. Lexoviens. (Arch. not. Paris., X", 61, fol. 136), 1423 arohidiacon, 
in eccL Bajocens. (SuppL Mort. V, n« 160, fol. 247). — 27. Ad an. 1418 ut phjaicus Boucicaldi (Jeau 1« Maigre, dit Bouci- 
caut, moricbol de France) affertur, qui peliil canon. cccl. Paris. (ibid., n" 111, fol. 249»), — 28. Vid. ibid., n» 154, fol. 179. 
— 29. Aii. 1428 cen. Leioviena. et ducissne de Bedfordio commensali et medico et archidiacou. in eccl. Bajocena. (ibid., 
n° ^22, foL 220), — 30. Ad an. 1419 : o Becretariua regis francor., qui pro unione in eccleaia.obtinendn pluries el nd diversa 
loca ombaxiotor pro parte Uhiversitatis studii Paris. destinalus fuit i, scolaaticuB eccl. Abrincens. (n° 127, fol. 232), ran. 
Belvacens. (n" 128, foL 164). — 31. Seu i Gossot ii, an. 1419 adhuc bac. thooL, et rectur cccl. de Kacrs Lexov. dioec. (n° 123, 
fol. 215). — 32. An. 1424 affertur ut nobUis, bac. in decr. et orchidioe. do Occu in ecol. Ebroicens. (n" 175, fol, , 7). — 
33- An. 1424 supplicat pro duobua iuuompotibilibus (n" 176, fol. 173). ~ 34. \n. 1420 litigubnt de canon. de Cnmpellis Paris. 
(n" 134, foL 97), nn. 1427 de cunon. et nrchidiacon. in eccl. Bituric. (n° 204, foL 50), an, 1431 de can. Tornac. (Suppl. 
Eugeo. IV, n" 269, rol. 56), lantuin mag. art. — 35. De nobili genere, on, 1420 od eanon, Poris, ospirovit (Suppl. Morl. V, 
n" 133, fol. 2'.)St>i cf. n" 140, foL 35»); an. 1424 litigat de codem cum Joh. Pulchripatris (n" 170, fol, 84), an. 1425 cunun. 
Senonens. (n" 177, tol, 217), tnndem ut cnn. Paris, Gispectet conon, S. Marcelli Puria. (n° S1G, foL 125). — 36. De nobili 
genere, licent. in docr. Paris., rcctori par. eccl. de CamviUa Cunslant, dioec. (n° 132, foL 17«), — 37. An. 1420 ad canon, 
S. Moderici Paria. aspirat [n" 140, foL 93^). Jom tunc per deccm nnnos theol, studuit. Cf.- eliam n° 216, fol. 2G», — 38. An, 1421 
bac. format. in theol. el rector. cccL pnr. de Obervilln Rolomag. dioec. (n" 146, fol. 167). Sed ndhuc an. 1438 baccoL format. 
(SuppL Eageu. IV, n° 347, fol. 70; cf, n" 239, foL 204). — 39. An. 1437,'quamvis seiagenario, aolum mng. art., archidiacon. 
in eccl, Bajoo. (n» 323, fol. 240). — *9. Postea med. doctor. Cf. ibid,, n" 964, fol. 144. — 41. An. 1421 ut decr, doctor et reotor 
par. eccl. S. Chrislophori de Baucia Ebroicens. affertur (n° 144, foL 191»). — 42. Vid. Auctar., II, p. 212, not. 3. — «. Do 
nobili gencre, on, 1418 canon. Carootena. postulavit (n» 106, fol. 212»). Solum mag. art. — 44. Seu « Haja a. An. 1426 studens 
theoL, de militari genere, et rector eccl, par. S. Martini de Cnniaco Botomag. diocc, (d" lUS, fol. 34), — 45. Ambaasiatori 
Universil. nd Concil, Conslant., an. 1417 et 1413 canon. Constant., Belvacens. et Parisiens, desideravit (n^' 104,. fol. 107; 
106. foL 212»; 110, tol. 23k^]. An. 1426 eet poenitentiarius perpetuus eccl, ConslantiBns. et Bajocens. provindae Rolomag. 
(n° 103, fol. deesl). 1432 praepositurom S. Amati Duaceos., conon. eccl. Noviomens, pelit (Suppl. Eugen. IV, n^ 266, 
tol. 171 ; 267, fol. 172). rithilominus est phyaicuB canonicorum Paria. et ub nn. 1436 poenitcntiorius Paris. (Arch. nat. Paris., 
LL 114, p. 251 et paHBiui). — 46, De ipso in Auclar. [[. An. 1436 rcctor eccL por. B. Marioe de Colidobeoco (Suppl. 
Eugen. IV, n" 317, fol. lOl*), an. 1440 can. proeb. eccL Lesoviena. (n° 364, fol. 51»), on. 1445 thesaurar. ejusd. etcl., elc. 
(n°397, fol, 17), — 47. An. J419 ut licont. decr, offertur (n" 115, foL 200), an. 1420 can. .\brincons. (n° 2SJ, fol. 209). Pluries Digitized by Google 1W61 AH ANISO MCCCLXXXXIV USQliK AD AKXUM WCCCCI-II. lUii 

iiiintinE Univerailatis. — ig, Vid, Charlul. III, — 48. Seu (i Boiselli ji, <i de Rothomago oriundus, <[ui foit unus de i>rinci- 
pnlibus et anliquis jurijperitis ducntus Karmannio, ijui in magiiis bonoribus et otliciis, utpote aHicialia Bojoccns. in sede 
Cadomens. ac vieorius episcopi ... (iiil pcr longiim tempus ... » (Suppi. MnrL V, n" l'il. fol. 118'', ad ou. Ii50. Cf. clinm 
n* m, fol. 196>>}, ~ 50. Cavc, ne confundos eum cum alio Joli. Trophnrdl, etinm dloec. Bajoccns., qui on. 141M uondum fuit 
m>,g. art., et poatea bac. theol. (Suppl. Mart. V, n° l!ig, fol. 13P) et post on. 1453 in studio Cadamens. (FuuRKIEB, 111, 244"). 
— 51. An, 1425 nl licent, in decr. afEertur (Suppl. Mart, V, n" 179, fol. 143). — 52. Ad an. 1414 inter theolo^B, et 145S ut 
mog. in Ihcol, occnrril in Suppl, Mort. V, n" loil, fol. 286; inler nn, 1413 et 1422 licent, esf, Plura benelieia appetivit. 
sed non ndeptua est (n" 183, fol. 53|, — 53. An, 1425 reetor eecl, por. S. Mauritii dc Moroovilla (n° 178, fol. Wi>'). — 54. Duo 
sunt ejusdem nominis. Qui suprn, itn. 1421 (14!>3) in thool. liceut. est; nlter on. 1424 adhuc bacc. tbeol., recLor eccl. 
S. Remigii <Ie Booayilla Lcxovieua. dioec. (u° KiC, fol. 195). ~ B6. Qui nn. 1416 in dccr. licenl. est. et nn. 1437 par. eccl. do 
Sarcellis. S, Nicolai subtua Montemmelionem, de Puteoli», etc, possidctiat (n° 205. fol. 1431>). No confundas cum alio Joh. de 
Lille,— 58. An, 1424 hac. in theol, (n" 166, fol. 155]. — 67, An. 1426 adhac mag.art.^n" 195, fol, 129). — 68. An. 1429 ut lic. in 
jnr. con, Paris. afferlur, presb. Sogiens. dioec. et rector pap. eccl, do Sopo Leioviens, dioec. (n" 230, fol, 116'"). — 59. An. 1425 
aolnm mng;. arU. rcctori eccl. S, Dionjsii de Montihus (totomagenE. dioec. [n" 178, fol. 148*'), — 60- An. 1428 ut lic. in leg, ct 
bac. decr.. decanua eccl. S. Mnrine de Andaliaco Rotomn)^. dioec, occurrit (n^ 222, fol. 178). — 61. Verisirnilitcr est < Jehnn 
le Herut dit le Fcvre i seu « alias Fobri », pro quo Universitas Paris. iin. 1406, Sept. 19, ad qiiemdam ii tres nohle et trea 
puissant seigneur u scribit, ul aliquod bcneficium acoipiat; per aliam epistolam Universitos eum canonicis Parisiens, recom- 
mendel ad euindem Qnem (Arch. nat. Paris., M 65^ if 80). Job, Fahri tunc fuit etiam stud. theol. — 62. An. 1422 ut lic. in 
decr. atfertur {Snppl. Mart, V, n" 154, fol. 31). — 63. An. 1427 ut lic. in leg. el nrchidiac. de Ocen in eccl. Ebroicena. aup- 
plicit (n» 201, fol. 253"). — 64. Seu « Rouyllon ,, on. 1425 solum mug. urt,, pluru bcneficia petit jn Bnjoo. dioec. (n" 178, 
fol. 134). - 66. Diatinguendus videtur a Jobanne Lohier, etium Rotoroag., jur. ntr. doclore, de qno in Auctar. II. — 
66. Seu « le Forestier j. . Pluves fuerunl, lam Gnllici qunm Scoli. — 67. Etinm plures fuernnt, lam in decr. qnom in Iheol. — 
68. -An. 1420 nt bac. in decr. et licent, in leg.. rector eecl. parocfa. S. Sulpitii de Hossayo, Cenomanens. diocc, affertur et 
cnnon. eccl. Poris, haberc voluit (ii« 151, fol. 285). 

( KAOISTRI K&TIOMIS ANGLICANAe. ] 

Cleinentissime sanctitati vestre supplicat huiniliter devota filia vestra Universitas magi- 
strorum et scolariuin Parisius studentium quatenus eidem gratiam facientes specialein in 
personis magistrorum in artibus nalioiiis Anglicane inferius subscriptorum eisdem magi- 
stris de beneficiis, officiis, personatibus aut etiam dignitalibus vel alias juxta eoruin suppli- 
cationes infrascriptas digmjmini providere..., 

El primo Arnaldo de Wtwiic. dyac- Trajectens. dioc mag. in avl. ct bac. in theol.. regenli in artibus a 
siiij annis. lecturo anoo prcsenti Sententias. 

Itetn Laurentio de Lundoris, cler, S. Andree dioc., mag, in arl, et bac. iti IhBol,, decan, cccl. Abordonetis. 

Simoni de Mundavilla. subdyac. Glasguens. dioc, mag. in art. et lic. in leg.. decan, cccl. Duniieldens. 

Hcniico de Fulda, cler, Herbipolens- dioc, niag- in art., studcnti in Itieol. a scptem annis citra, 

Guillermo de Egmonda, cler. Trajectens. dioc., mag. in art., actu stud. in med. a quinquc annis citra. 

Thome de Grcnlau', clei'- S, Andree dioc-. mag, in art, stud. in fac. decr. in iiij" anno suc audilionis. 

Roberto de Mevton. cler. Glasj^uens- dioc. mag. in arl., de can. Giasguens. 

Thome Ethiopis, cler. Jauriens. dioc. , mag, in art., slud. in Iheol. 1'arisius. 

Jotianni I.averok', cler. Dunkeldens- dioc. mag. in art., stud- in fac. decr. 

Henrico Brugg, cler. Cauriens. dioc-, mag. in art-. stud- in jurc can-. de can. occl. Cnricns. 

Stephano Bigly, presb. S. Andree dioc-. mag, in art., stud. in fac. dccr. 

Johanni de Dalketh, cler. S. Andree dioc, mag. in art., stud, in fac- dccr. 

Willermo Bel', cler. Brechinens. dioc, mag. in art., stud. in fac. decr- [13] 

Seqnantur absentes. 

Johanni Forestarii', presb- S, Andree dioc, mag. in art. et lic. in jurc can., dc can, in cccl. Moravicnsi. 
Johanni de Claromonte, cler. Leodiens. dioc. mag. in arl. ct lic in dccr. 
Jacobo de Fausjdc, presb. S. Andrce dioc, mag. in arl. 
Johanni IdjL', cler. S. Andree dioc, mag. in art. Dlgitized by Google 110 CHARTULARIUM UNIVEKS. PARIS. [1403 

Alexandro dc Foiilerton, cler. S. Andi-ee dioc. mag. in art.. de canonicatu eccl. Rossens. 

Boemondo Theodorici de Lutrea", cler. Treverens. dioc., bedelloque principali nationis Anglicane in Univer- 
sitate Paiisiensi. [6] 

[Summa oranium : igl 

Johanni Comilis", presb. Ebroycens. dioc. actu docenti Parisiusin arte musice, ex aucloritate et licenlia Uni- 
versitatis ejusdem instructori puerorum chori eccl. Paiisiensis. 

Guillermo Burgondi, presb. Pavisiens. dioc, actu docenti in arte musice Parisius ex auctoritate et licentia 
Universitatis Paris. ac cantori ejusdem. 

Fial pro oinnibus. L. — Dat. Sallone Arehilens. dioc. xij" kal. Novembris, anno decimo. 

Futis Rotuli Parisiensis. 

[Summa inrotulatorum : laii] 

Rc£. Suppl. Bened. XIII, n" 95, rol. 152-2G1. Rotuluin nst. Anglle. jitm in Auclar. I edidiiuus, p. Lxxv. Nomina supra 
posifai vid. in Indice ad Altclar. I et II. Qaaedam novu infra aeqauntnr. 

1. An. 1404-140^ Jiil. 20, Univeraitas eum, jam bnoc. in deor., Benedicto XIII, ad qu«m ivit, recomniendat (Arch. nat. 
PariB., MlJB», n" 11;; on. 141!» iii theoi, pcovectus et archidiac. atque canon. Caliianens. affertur (Suppl. Marl. V, d" 116, 
fol. 73). An. 1428 idem elium can. dc Croye in eccl. Uoraviena. (n* 215, fol. 143).— 2. Ad an. 1425 ut g In decr. Parisius licent. 
cum rigoce eiominia s occurrit — sed deest inter licent. Parjs., tovtnsse ante an. 1416 — « in generali atudio S. Andree in 
ait. aotu regens ", reetop por. eccl. de Cambuslang^e. lllegit. nat. (n" 181, fol. deest). — 3. An. 1432 aliui, mag, arl., occurrit 
(Suppl. Eugen. IV, n° 278, fol. 261i>).— 4. An. 1432 ut can. Glaaguena., de noh, genere, offertiir (n" 267, [ol. 45''; 270, fol. 149). 
- B. An. 1436 solum raag. art. et vicor. eccl. paroch. de Hynverupy, Aberdonens. dioec. (n" 312, fol. 9^). — 6. Vid, de !pso, qui 
solum an. 14&3 ut bedellas dicm supremum objil, Awctar. I\. — 7. An. 1402, Jun. 5, institutus eat iu mag. canlus puero- 
rnm cbori In eccl. Paris. (Arch. nat. Paris., LL 109^, p. S29). Cunlor Universitalis Paris. jum an. 1399 fuit (ibid. lOS^ p. 435). 1797. * Rolulus scolariiim Parl 

U03, Ociob. 23. Sallone, 

Sanctissimo in Christo patri ac domino nostro domino Benedicto divina providenlia 
sacrosancte Romane ac universalis ecclesie suinmo pontifici .. humiles et devoti S. V. filii 
et oratores assidui infrascripti Universitatis Parisiensis scolares, se ipsos cum devotissima 
humillimaque recommendatione premissa pedtim ad oscula bealorum. Tanta est apostolice 
sedis exuberans gratia et salubris beatitudinis veslre consideracio, ut ad ejus sinuin velud 
ad matris ubera reffecta dulcedine, ac ad Romani pontificis Chrisli vicarii successorisque 
Petri et ejusdem S. V. cleineiitiam tamquam ad patris plenam providenciam et pietatem 
orbis terrarum et qui habitant in eo gratiaruin spe assidue luleque confluunt universi, et 
potissime devoti assiduique oratores vestri scolares prefati fiduciam obtinentes tutissimam, 
ut E. S. V. que exuberat in graliis non defficiat in donis. Ipsi namque, pater beatissime, 
sunt pauperes, in studio die noctuque laboriose insudantes, quorum pre inopia nonnulli, 
qui parentes patrianique reliquerunt, ac heredilates paternas scientie acquirende gratia 
vendicioni ac dislractioni exposuerunt, nullam hodie aliain habentes heredilatem preter 
illam, de qua ait psalmista, quod Doininus est eorum hereditatis pars, gradus acquirere 
nou valenl, sed juxla diclum Apostoli victuin manibus et arle querere cuin distractione 
studii cogunlur. Ut igitur, pater beatissime, in agro dorainico diutius qiiieliusque valeant 
insistere, digneturS. V, infrascriptas eorum supplicationes ad exaudicionis gratiain benigne Digitized by Google 1403] AB ANPJO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCLII. 111 

admitlere, ipsasqiie maiiu veslra consignare beatissima, per Jiat itt pelitur, deffectus si qiii 
sint el errores de plenitudine potestatis supplendo. 

Itein dignetur E. S. presentes supplicationes et gratias inferius subseriptas siib data 
priini anni et niensis vestre crealionis ac pontificatiis solitaque elementia suuiiiiorum pon- 
tificiini cum prerogativa date ante scolares aliopum sludiorum generaliuin omnium et sin- 
guloruin signare et expediri mandare, 

Et si scolares inferius descripti concurranl in data cum scolaribus aliorum studioruiii 
generaliiim quorinncunque, dignetur E. S. concedere et declarare quod illis scolares infra- 
scripti in assecucionibus beneficiorum preferantur..., 

Et primo devoto vestro Mattieo Vavassoris, cler, Cenonianensis dioc, bac. in lcg., scol. Parisius in fac. decr., 
nullum benefldum obtinenti. 

Item Reginaldo Barberii de Hivernis, presb., lic. in leg.. in quarto volumiiie audiendi jura canonica. 

Guillelmo Cbeminelli, prcsb., Imc. in decr. Aurelianis, Nivernens. dioc. 

Jacobo Garnerii, presb. Trecens. dioc, bac. \n decr. Aurelian. et scol. Parisius in fac. decr. in lertio anno sue 
audicionis. 

Fratri Johannide Azayo', monacho expresse piufesso nionasterii Sancti l'auli de Conneriaco Turoneiis. dioc, 
0. S. B., scol. Parisius in fac. decr. in iercio anno sue audicionis, licct fuerlt per duos annos precedentes in fac. 
artium. 

Fratri Guillelmo Militoris, reli^oso monaslerii t>eali Petri Fulgeriarum Ord. S. Aug. Redonens. dioc, stud. 
Parisius in decr. 

Johanni Aloire. presb. Macloviens. dioc., scol. in decr. in quinto anno sue audicionis. 

Joiianni Ilays, presb. Bajocens. dioc, scot. Parisius in fac. tlieol. in quinto anno sue audicionis. 

Petro Corniguel, cler. Leonensi, scol. Parisius in decr. in quinto anno sue audicionis. 

Roberlo Brion. presb. Rothomagens. dioc, scol. Parisius in decr. in quarto anno sue audicionis. 

Johanni Bernardi, dyac. Pictavens, dioc. scol. Parisius in decr. i'n v'' anno sue audicioois. 

Guillelmo de Puisaye, presb. Sagiens, dioc. , scol. Parisius in decr. in v'" anno sue audicionis. 

Girardo Dominici de Clievegneyo, Tuiiens. dioc, scol. Parisius in decr. in quinto anno sue audicionis. 

Jolianni Borcaudi, presb. Lemovicens. dloc., scol, Parisius in decr. in quintoanno suc audicionis. 

Guillelmo Guilloux, subdiac Trecorcns. dioc. scol. Parisius in decr. in quinto anno sue audictonts. 

Jotianni Edouardi, presb. Bajocens. dioc. . scol. Parisius in decr. in quinto anno sue audicionis. 

Berlrando Bucart, presb. Sagiens. dioc, scol. Parjsius in decr. in quinla anno sue audicionis. 

Jolianni Paganl, cler. Bituricens. dioc, scol. Partsius in decr. in quinlo anno audicionis sue. 

Johanni Gallici, cler. Trecorens. dioc, scol. Parisius in decr. in quinlo anno audicionis sue. 

Johannl de Putlieo, cler. Cenomanens, dioc, nullum beneflcium obtincnti, scol. Parisius in decr. in quinlo 
anno sue audidonis. 

Johanni de Chemino, presb. Constanciens. dioc, studenti Parisius in fac. decret. in quarto anno audicionis 

Petro Mignoti alias de Houles, presb.. curato parroch. eccl. S. Martini de Daucenvilla Senonens. dioc, scol. 
Parisius in fac decr. in quarto anno sue audicionis. 

Johanni Burgensi dicto du Bourgel, cler. Ambaniens. dioc. stud. in jure can. in studio Parisiensi in quarto 
anno audiendi. 

Auberto le Proguex, dyac, can. eccl. collegiate de Gampellis in Brya Paris, dioc, scol. Parisius in fac. decr. 
et in quinto audicionis sue anno exisleali. 

Petro Toustain, presb. Rothomagens. dioc, scol. Parisius in fac decr. in quarlo anno sue audicionis. 

Roberio Kadigue, presb, Sagiens. dioc, nulium benencium ecelesiaslicum obtiuenti. 

Guidoni Garmelin, cler. Edueusis dioc, scol. Parisius in decr. in quarto anno sue audicionis existenti, bac. 
in artibus. 

Guillelmo de Nivernis, presb. Niverncnsi, Digitized by Google 112 GII\RTfL\HHJM UNIVERS. I>\RIS. [I40r{ 

Roberto Clavigerii, presb. Sagicris. dioc, scol. Parisius in fac. decr. i» quarto anno sue audicionis. 

Jolianni Galli, cler. Biluric«ns. dioc, , acol. Parisius in fac. decr. in quarto anno sue audicionis. 

Hcnrico dc Monasterlo, presb. Rothomagens. dioc. , scol. Parislus in decr. in quarto anno sue audicionis. 

Johanni de Molendino, presb. Bituriccns. dioc. 

Henrico de Gyen, cler. de Parisius oriundo, scol. in decr. in v^" anno audicionis. 

Jofaanni Gaiet, presb. A.brincens. dioc, stud. Parisius in decr. in quarfo anno sue audicionis, nullum benefi- 
cium obtinenti. 

Fralri Helyc de Borgonio, drapperio eccl. Lucionensis. 0. S, B., oriundo Angolumens. dioc, scol, Parisius in 
decr. in quarto anno sue audicionis. 

Johanni Tardi, presb., reclori cccl. parr. de Lizignyaco [ms. : << Libignyaco )>) Pictavcns. dioc, cappellanoque 
cujusdam cappellanie fundate in eccl. majori S. Petri Pictavcns,. scol, Parisius in quarto anno suc audicionis. 

Roberlo Lorieust. presb. Sagiens. dioc, nuUum benelldum oblinenti, stud. Parisius in fac decr. in quarto 
anno sue audicionis. 

Johanni ChrisUani, presli. Carnotens. dioc, slud. Parisius in fac, decr. in quarto anno audicionia suc, 

Guilleimo Tresleon, cler., slud. in decr. In quarto anno sue audicionis. 

Roliando Jacobi, presb. Briocens. dioc. stud. Parisius in decr. In quarto anno sue audicionis. 

A,rnulpho Hasterii, presb., stud. Parisius in jure can, in quarto anno sue audlcionis. 

Jacobo Haymer, presb. Bajocens. dioc, stud. Parisius in decr. in quarto anno sue audidonis. 

Johaoni Rigaudi. cler. Genomanens, dioc, stud. Parisius in decr, in quarto anno sue audicionis. 

Johanni de Cbemino, presb. Constanciens. dioc, stud. Pariaius in decr. in quarto anno aue audicionis. 

Nicolao de Furno, presb.. scol. Parisius in fac. dccr. in quarto anno sue audicionis. 

Petro Buot, presb.. scol. Parisius in £ac. decr, in quarto anno sue audicionis. 

Marqueto Helys, cler. Briocens. dioc, scol. Parisius in decr. in quarto anno sue audicionis. 

Petro de Faya, presb. Turonens. dioc, scol. Parisius in decr. in iercio anno sue audicionis. 

Petro Rivaux. presb. Macloviens. dioc, slud. Parisius in fac. decr. in tercio anno sue audicionis. 

Aymerico de Altafa, presb., scoL Parisius in fac decr. in quarto anno sue audicionis. 

Fralri Oliverio Guihou^, rellgioso abbatie Panispontis O. S. Aug. Macloviens. dioc, stud. Parisius in fac Iheol, 

Johanni Mathei, presb, Trecorens. dioc, , scoL Parisius in fac deci'. in quarto anno sue audidonis, 

GauHVido Hervei alias Bidolou, cler. Trecoreiis, dioc, scol, Parisius in decr, in tercio anno sue audicionis. 

Oliverio Oculosi, cler, Gorisopitens. dioc, stud. Parisius in fac decr, in tercio anno sue audicionis. 

Roberlo Robillart, cler, Atrebatens. dioc, scol. Parisius in terdo anno sue audicionis. 

Ytherio Ciiauveti, cler. Lemovicens. dioc, de nobili genere en utroque parente procreato, scol, Parisius in 
decr. In lercio anno sue audictonis. 

Petro Anglici, presb., scol. Patislus in decr, in terdo anno sue audicionis. 

Johanni Sivry, cler. Eduens. dioc, stud. Parisius in decr. in tcrcio anno sue audicionis. 

Hugoni du Bourgel. der. Parisiensi, scol. Parisius in fac. artlum. qul Ibidem per quatuor annos et amplius 
studuit. 

Anlhonio Morelli, presb. dioc Lausanens., studenti ParMus in decr. in tercio anno sue audicionis. 

Roberto Marguen. presb. dioc. Bituricens., scol. Parisius in decr. ia tercio anno sue audidonls. 

Henrico Mercatorls, subdiac Meldens, dioc, scol. Parisius in fac decr. in tcrclo anno sue audicionis. 

Reginaldo Fouques, presb, Bajocens. dioc, scol, Parisius iu.dccr, in quinto anno sue audicionis. 

Oliverio Cantoris, presb. dioc. Briocens., scol. Pariaius in decr. in tercio anno sue audicionis. 

Pelro Jagou. presh. Briocens. dioc, scol. Parisius In decr, in tercio anno sue audicionis. 

Richardo Farcy, presb. Bajocens. dioc, sLud. Parisius in decr. in terclo anno suo audicionis. 

Guillelmo Martini, cfer, Eduons. dioc, scol, Parislus In fac. decr. in quarto anno suc audLclonis, 

Richardo Blondelli, prcsh. Rothomagens. dioc, , scol, Parisius in decr, in terdo anno sue audicionis. 

Guillelmo Cassoti, subdyac Constanciens, dioc , scol. Parisius in fac decr, in tercio anno sue audicionis. 

Hugoni de Borda, presb. Educns. dioc, stud. Parisius in fac. theol. 

Pctro de Orto, presb, Lemovicens. dioc, scol. Parisius in fac theol. 

Johanni Troussavl, presb. i*Iaonetens. dioc. ■ scol. Parisius in fac. theol. 

Johanni Gorrotelli, presb. A,ndegavens. dioc, scol. Parisius in fac. thcol. 

GaufTrldo Slarzelereti, cler, TuUens. dioc, scol. Parisius iii decr.in tcrcio anno sue audicionis. Digitized by Google 1403] \II ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD \NNUM MCCCCLII. 113 

Johanni Alouel, presb. Sagiens. dioc., stud. Parisius in jure can. in tcrcio anno sue audicionis. 

Johanni Picloris, presb. Lauduncns. dioc, scol. Parislus in fac. tiieol. 

Johanni Fouqiieti. presb. Sagicns. dioc.. scol. collcgii Boiiorum Puciorum SaucU Honorati. slud. in fac. decr. 
in lercio atino suc audicionis, 

Nicolao dc Dola. dy.ic. de Parisius, scol. l>urisius in f^c. theol. in lcrcio auno suc audicianis. 

Philippo de Curia, presb. Suessionens. dioc, qui pcr tres annos vel circiter in jure can. studuit. 

Stephano Prigaut, pauperi cler. Andogavens. dioc, slud. Paris. in quarlo anno audiendi in art. 

Johanni Lanii, presb, Pictavens. dioc, scol. Paris. in fac. decr. 

Guiilelmo Brechir, presb. Trecorens. diocscol. Paris. in fac. decr. in secundo unno suc audicionis. 

Johanni Jambot, prcsb,, stud. Paris. in decr. in secundo anno suc audiclonis. 

Philippo le Testu, subdyac. Andegavens. dioc, scol. in lac. dccr. in secundo auno sue audicionis. 

Guiltelmo Gourrichon, cler. Briocens, dioc. scol, Paris. in fac. decr. In sccundo anno sue audicionis. 

RoJjerto de Monasterio, presb. Rothomagens. dioc, scol. Paris. in fac. decr. in secundo anno suc audicionis 

Johanni de Cuiia, prcsb. Suessionens. dioc, qui per duos annos vel circiter in jui-e can. studuit Parisius. 

Judicello Mathei. presb. Trecorcns. dioc, scol. Paris. in fac. decr. in tercio anno sue audicionis. 

Johanni Ler, presb. Constanciens, dioc , stud. Paris. in fac. dccr. in sexto anno sue audicionis. 

Petro AdzoUes, presb. Matisconens. dioc, scol. Paris. in fac decr, in quinto anno sue audicionis, 

Fratri Johanni Pointsolc. presb, relig. expresse professo monasterii S, Maxcncii Piclavens. dioc, 0. S. B., scol. 
Paris. in decr, in quarto anno sue audidonis. 

Fralri Philippo Bitloni, religioso eipresse professo monastcrii S, Savini Bituricens, dioc, 

Fratri ISicolao Jameti, monacho expresse professo monaslerii Majoris monasterii prope Turonem O, S. I(. 

Johanni Perousseli de Edua, presb,, scoL Paris. in fac, decr, 

Jobanni Halna, presb. Dolens. dioc, 

Nuzo de Comubia, cler, Leonens, dioc, scol, Paris, in decr, 

Johanni Dudoyut, cler, Abrincens, dioc, stud, Paris, in decr. in fac decr. 

Guitlelmo Douchet, presb, Cameracens. dioc, scol- Paris. in fac, decr, 

Guillelmo le Recoquillii, presb. Cenomanens, dioc, scol. Paris, in fac. decp. 

Hamoni Cruillart, presb, scol. Paris. in decr. Briocens. dioc 

Guillelmo Gharval, cler. Macloviens. dioc-, stud. Parisius in fuc dccr, io quinto anno sue audicionis, ac etiain 
secrelario excellentissimi principis domini regis [Siciliae] Ludovici. 

Guillelmo de Frost, cler. Macioviens. dioc, stud. in decr. Parisius, 

Thome RousselU. presb, dioc. Belvacens., stud. Paris, in fac. docr. 

Johanni de Mongelain, presb. Carnotens, dioc., stud. Paris. in fac. decr. in tercio ahno sue audicionis. 

Roberto Boveti, subdyac Autissiodorens- dioc, scoi. Paris. in fac. decr. 

Johanni Ferre, presb. dioc Cenomanens,, scoi- Paris. in decr. in secundo anno sue audicionis. 

Thome Perrigaul, cler. Andegavens. dioc, qui per triennium studuit in art. et ultia per biennium in deci'. 

Tvoni Roussei, presb. Leonens-, stud. Paris. in decr. in secundo anno sue audicionis. 

Jolianni Bleyn, presb. dioc Senonens., scol. Paris- in fac. decr. in secundo anno sue audidonis. 

Michaeli de Perreyo, subdiac. dioc Gonstanciens., scoL Paris. in dGcr. in secundo anno sue audicionis. 

Oliverio Rochart, presb. Briocens. dioc-, scoL Paris. in fac- decr. in secundo anno sue audicionis. 

Petro le Guichous, Briocens. dioc. scol. Paris- in decr,, stud- in secundo anno suc audicionis- 

Johanni de Puisaye, cler, Sagiens. dioc, stud, Paris. in decr. in secundo anno sue audicionis, 

Thome Gueroul, cler. Constandens. dioc, stud. Paris. in decr, in secundo anno s-je audicionis, 

Johanni Bodini, presb. Cenomanens. dloc, scol. Paris. in fac decr. in secundo ai.no suc audicionis. 

Itoberto de Poste, cler. Carnotens, dioc-, Parts- stud, In sccundo anno audiendi in Iheol, 

Gervasio Lierardi, cler. Sagiens, dioc, scol- Paris. in fac- decr. in secundo anno sue audicionis. 

Guiilelmo de Dumo, cler- Rothomagens, dioc, scol, Paris- in fac decr- in secundo anno sue audicionis, 

Guillelmo des Bonnes, presb- Sagiens, dioc, scol, Paris. in fac dccr, 

Petro Havardi, cler, Redonens. dioc, Parisius stud. in fac, decr. 

Lanrentio Babou, presb, Bituricens- dioc, stud- in fac artium Paris. 

Pelro Ocent, presb- religioso professo monasterli S, Mauri Fossaten^, U. S, B. l*aris, dioc, scol, Paris, in fac 
decrel . 

■"'* rhait. Lnh: Fnri;,. IV. 15 Digitized by Google 114 CUAHTULAimiM UNIVERS. PA H I S, [1403 

Giiillelmo Ltsgleiilies, presb. Rolhomagens. dioc, stud. Pans. iii fuc. decr. 
Johamii Oiiverii, cler. Trecens. dioc, scol. Paris. stud. in fac, dccr. 
llollaiido de la Ghesnaye, cler. Maclovieris. dioc, stud. l'aris. in fac. doci'. 
l^etro Garrellioni. presb. de Trecis, slud. Paris. in fac. deci-. 
Egidio Gervasii, prcsb, Macloviens. dioc, scol. Paris. in fac decr. 
Sicolao GastiLielli, cler. Malleacens. dioc, stud. Paris. in fac. decr. 
Clementi Mellot, cler. Cenomanens- dioc, stud. in decr. Paris. 

Fratri Dionysio Coterel. mon. expresse professo monasterii S. Salvatoris dc Virtulo 0. S. B. Calhalan. dioc. 
Stepliano Arhel, presb, Briocens. dioc, scol. Paris. in fac. decr, 
Johauni Damoti, presb, Lucionens. dioc, scol. Paris, in fac decr, 

Fratri Hugont Lingerii. priori prioratua S. Jacobi Monlisacuti Liidoncns, dioc. scol. Poris. in fac dccr. 
Stephano Lingerii, presb, Ludonens. dioc, scoL Paris, in fac decr. 
Guillelmo Courcoul, presb. Bajocens, dioc, scol, Poris. in fac decr, 
Badulpho Hutelli, presb. Macloviens. dioc., stud. Paris. in fac, dccr. 
Johanni Huger, presb. Cenomanens. dioc, stud. Paris, infac. decr. 
Petro Francisci, eler. Trecorens. dtoc, scol. Paris, in fac. decr, 
Johanni Guilloys, der. Macloviens. dioc, slud, Paris, in fac, decr, 
Guillelmo Coleti, cler. Carnotens. dioc, stud. Paris, in art. 
Michaeli Henrid, cler. Parisiens., acol. Paris. ia fac decr. 
Richardo Clementis, presb, Bajocens, dioc. scol, Paris, in fac, decr. 
Johanni Bogain, cler. Claromontens. dioc. scol. Paris. in fac decr, 
Johanni Anglici. cler. Parisiens. dioc, scoL Paris, in fac, decr, 
Ancellelo le Bicherel, cler. Lexoviens. dioc, scol. Paris, in decr. 

Fratri Johanni A.ucupis, religioso monasterii S, Vincentii dc Bosco 0- S. k.ag. Cariiotcns, dioc. 
Oliverio de Timadeuc, cler. Briocens. dioc, scoL Paris, in dccr. 
Outi-equano Broherii, cler, Gonstantiens. dioc, scol, Paris, in decr. 
Nicolao Alani, presb, Lexoviens. dioc, scol. Paris. in fac, decr. 
Rolino Crax>aillon, cler, Cahilonens, dioc, scol. Paris. in fac decr, 
Guillelmo Poyade. presb, LemoTicens, dioc, scol, Paris. in fac. decr. 
JSicoIao Bourdon, presb. Laudunens, dioc, scol. Paris, in fac, decr. 

Herveo Rochedif alias Rauguendi, pi-csb, can, regul. eipresse professo monast. Beatc Marie de Douglas (sic) 
O. S, Aug. Corisopitens. dioc, scol. Paris. in fac decr. 
Johanni de Lacu, presb. Lingonens. dioc, 
Vitall Archerii, prcsb. Anicicns. dioc, scol. Paris. in fac. decr. 
Petro PonicreHi, presb. Nivernens. dloc, scol. Paris, in fac decr. 
Petro le Galoys, cler. Redoncns, dioc, scol, Paris. in fac art. 
Johanni Ilardi, presb. Sagiens. dioc, scol. Paris. iu fac. decr, 
Guillelmo lc Baunier, cler. Bedonetis. dioc, scoL Paris. in fac, decr. 
Guilldmo Cormier, cler. Cenomanens. dioc, scol. Paris. 
Guillelmo Martini, cler. Cenomanens. dioc. scol. Paris. in art. 
Johanni le Baleur, cler. Belvacens, dioc, 

Johanni Morini, cler. Bedonens, dioc, stud. Paris. in fac, decr. 
Stephano Guiart, presb. dioc, Sagiensis. 

Johanni Clerid, presb. Cenomanens, dioc,, scol, Paris. in decr, 
Johanni Hueti, cler. Suessionens. dioc 

Egidio de Ctiria, cler. Suessionens, dioc, stud. Paris, in jure can, 
Michaeli Bernardi, cler, Cenomanens. dioc, stud, Paris. in fac dccr. 
Arnulpho de Moyssellis, presb. Paris, dioc, slud, Paris, in fac. decr. 
Joluinni GoncHi. presb. Rothomagens. dioc, stud. Paris, in fac dccr 
nicolao Clinlillo]]. cler,, in art. stud. Paris. 
Vciro Bioti, clcr, Trecorciis. dioc, stud, Paria, in fac decr. 
Vitiili Arclierii, uresb, ,\.iiidctis, dioc, scol, Paris, iii fac, decr. Digitized by Google 1403] AB A.NNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANSCM MCCCCLll. 115 ■ 

Eustachio de Ludnis. cler. Turonens. dioc.. scol. Paris. in decr, 

Johanni Dugu^. cler. Natinetens. dioc, scol. Paris. in fac. decr. 

Johanni Burgensl, cler. dioc, Bajocens., scol, Paris. in fac. decr, in terlio anno sue audiclonis. 

Guillelmo Kermaret, presb, Dolens. dioc. O. Prcmonstr.. can. regulari cccl. B. Maric UcHiportus Brioccns. 
dioc, stud, Paris. inrac. theol. 

Michaeli Warini. presh. Noviomens. dioc, acol. in Tac. decr, Paris, in tcrcio anno suc audicionis. 

Johanni de Aleto, presb. Lemovicens. dioc, scol. Paris. in fac, decr. in tcrlio anno suc audicionis. 

Johanni Fabri, cler. dc Paris. oriundo, scol, Paris, in fac. art. 

Rogero Fiqueti, cler. Rothomagens.. scol. Paris. infac. art. 

Johanni Fumeraye, cler. Redonens. dioc. scol. Paris. in fac art, 

Hicolao Vavassoris, presb. Sagiens. dioc, scol. Paris. in fac decr, 

Petro Beton, cler. Cenomanens. dioc. nullum beneQcium ohtinenti. 

Johanni Heufenin, cler. Cenomancnsi. 

Johanni Pe[Hn, cler. Cenomanens. dioc. 

Johanni Guilloys, cler, Sagiens. dioc. 

Johanni de Billon. cler. Sagiens, dioc 

Matheo Hardi. presb. Sagiens, dioc, scol. Paris. in fac decr. 

Michaeli Bosse, presb. Saglens. dioc. 

Petro de Aleto, cler. LemoviceQs, dioc 

Alano Eurini, presb. Trecorens. dioc, scol. Paris. in fac decr. in quinto anno sue audicionis. 

Fratri Johannide Castro, preab,,caQ. regulari monasterii beati Amabiiis de Riomo, O. S. Aug., Claromontens. 
dioc, scol. Paris. in fac decr. in quinto anno sue audicionis existenti. 

Guillelmo Guilloni, presb. Luctonens. dioc.. scol. Paris. in fac. decr. in secundo anno sue audicionis. 

Johanni Auvergne, presb. Carnotens. dioc. scol. Paris. in fac decr. in secundo anno sue audidonis. 

Hugoni du Bourgel. cter. Paris.. scol. Paris. in fac. art. a quinquennio citra. 

Tvoni de Monte. presb. Leonens. dioc, scol. Paris. in fac decr. in lercio anuo sue audicionis. 

Johanni Lorieust, cler. Sagiens. dioc, scol. Paris. in fac. decr. 

Morvano Aufensteuc, presb. religioso eitpresse professo monasterii beate Marie de Doula, O, S. Aug,, Coriso- 
pitens. dioc, scol. Paris. in fac. decr. 

Johanni du Bourgel. cler. Ambianens. dioc. 

Matheo du Bourgel, cler. Amblanens. dioc 

Johanni Toutain, prosb. dioc Bajocens., scol. Paris. in fac. decr. in lercio anno sue audicioiiis, rcclori seu. 
curalo parroch. eccl. S, Albini de Huglevilia Rothomagens. dioc. 

Guillelmo Andreuin, presb. Pictavens. dioc, scol, Paris. in fac decr. 

Johanni AubenelU, cler. Pictavens. dioc, scol. Paris. in foc decr,, de can. sub expeclationc prebendc eccl. 
collegiate B. Marie majoris Pictavens, 

Dyonisio Orlolani, conjugato librario, similem gratiam facientes, de lcprosaria, orphanatropliio, ^enodochio, 
hospitali, matriculariatu vcl officio lajcali. 

Johanni Amauvini, cler. Lucionens. dioc, scol. Paris. in fac. decr, 

Petro Gerroti, scol. Paris. in fac. art., Redonens. dioc cler. 

Roberto Bourdon, cler. Ebroicens, dioc 

Michaeli Monuaulx, presb. Rothomagens. dioc 

Johanni de Ponle, cler, Andegaveus. dioc.. scol. Paris. in decr. 

Yvoni Jourdcn, cler. Corisopitens. dioc, scol. Paris. in fac. dccr. in lcrdoanno sue audicionis. [aii| 

Fiat pro oinnibus. L. — Dat. Sallonc Arelatens. dioc. x" kal. iVovenibris, anno deciino. !QS. dioec. (ArcL, Vat., XII, 
lialolnni ad rjueiiidom prao- 
olcclD {Gall. chrisU, XIV, Beg. SappL Bened. XIII. n" 93. fol. 


73-86. Supplicaliones 


in principio Botnli cuii 


mutBndis, concordant. 


1. An. 1410, Febr. 26, a Joh. XXIII 


fa.clus ahbas monaslcri 


i S. Pctri de MIlcb.>co, I 


121, p. Sa), litem habuit in curia Roiuana; 


«ed Universitos Pnria. . 


3n>n defendit et hac Ae c< 


lalnm aeripsit (Aich. nnt. Paris., M. 65", 


n" T0|, — 2. An. 140/ i 


in abbalCQi cjusdoni mor 


p. 1035). Digitized by Google ■ 116 CHA.RTTILARHJM UNIVERS. PARIS. [\W6 

1/98. « liolalus quoriimdam scolariitm Parisiensium. " 

t403. Oefab. 23, Sallone. 

Dignetur S. V. infrascriplas supplicationes ad exaudicionis graliam benigne admittere. 

Et primo siipplicant infrascripti scolares Parisienses quod cqhi in rolulo aliorum sco- 
lariuin nuper S. V. presentalo positi non fuerunl, quatinus easdem signacionem, datam et 
prerogalivas quas concessura est S. V. in primo rolulo positis scolaribus infrascriptis con- 
cedere dignetur. 

Item in personam Bernardi Fabri clerici, bac. in decr. Aurelian. et scol. Parisius in. fac. decr. 
Johannis de Barbasia, cler. Remens. dioc. 
Bertrandi de Barbasia, cler. Cattialaunens. dioc, 
Symonis Karoli Martelli, cler. de Parisius oriundi, elc. 

Slepliani dicti dc Foimchea (Fonches.'). cler. Aurelianens. dioc, de nobili genere procreati. 
Jotiannis le Grain, presb. Sagiens. dioc., scol. Paris. in t&c. decr, in quarto anno sue audicicionis. 
Johannis de Pulcrovisu, cler. Lemovicens. dioc, scol. Paris. in fac, art. 
Gilleli Jaqueline. cler. Paris. dioc., etc, 
Nicolai Maillardi, cler. Senonens, dioc, etc, 
Johanijis Grossi, cler. Paris., etc. 

Joliannis Triboleti, presb. rectoris eccl. parroch. de Leinevilla Tullens. dioc., scol, Paris, in fac. decr. in 
secundo anno sue audicionis, 

Michaelis de Sicomonaslerio, presb. Lingonens. dioc, scol. Paris, in fac dccr. in tercio anno sue audicionis. 

Johannis Francisci Draconi, Sagiens. dioc, scol. Paris. in fac. decr., etc. 

Johannis Bezaumer, cler. Bituricens. dioc,, scol. Paris. in fac, art. [ij] 

Fiat ppo oiniiibus. L. — Dat. Sallone Arelatens. dioc. x kal. Novembris, anno deciino. 

Reg. Suppl. Bened. XIII, n° 93, M. 67, 1799, « Itolulus bacaUarioriim in aHibtis Unwi-sitatis Pnrisiensis. » 

1403, Ociob, 23, Sallone. 

Sanctissinio in Ghristo patri et doinino doinino Benedicto sacrosancte Romane ac 
universalis ecclesie summo pontifici humilis et devota filia vestra nacio Gallicana in alma 
Universilale Parisiensi se ipsam ad pedum oscula beatorum, Clementissime sanctitati 
vestre humillime supplicat quatenug eidem gratiam facientes specialem in personis suorum 
hachalarioruin in arlibus inferius subscriptorum eisdem bachaiariis de beneliciis, ofliciis, 
personatibus vel aliis juxta eorum supplicationes infrascriptas dignemini providere, sup- 
plicationesque generales infrascriptas exaudire cum effectu et signare inanu vestra beatis- 
sima, vel viva voce concedere sicut petitur.... 

NATIO QAI.LICANA. 

Item Johanni Jossouin, de nobili genorc procreato, cler. Trecens. dioc., bac. in arl. ct secrctario domini 
ducis Atjuilanic cl DalpUini Vicunensis. Digitized by Google :U,iJ AB ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNTJM MCCCCI.n. lll 

Johanni Alayme de Yvodio, cler. Treverens. dioc., bac. in art,, actu sludenti Paris. in predicta fac. 

Jacobo de Burgez, cler, Turonens. dioc, bac, in art,, actu stud, Paris. in predicta fac, 

Jacobode Croda. cler. Verdunens. dioc, bac. in art. 

Gabrieli Vaileti, cler. Paris. dioc, bac, in art. 

Guidoni Clcrici de Vendolio, dyac. Novjoniens. dioc Iwc. in art. et in decr. 

Tiobili viro Ludovico de Varenis, cler. Bituriceos. dioc, bac. in art. ac domini ducis Aurelianenais secretario. 

Joffrido Thierselini, presb. Tullens, dioc., bac. in art. 

Thomede Villaalba, dyac, Paris. dioc, bac. in art, 

Jolianni Hospitis de Mailliaco, cler, Trecens. dioc, bac et stud. in art, 

Slephano Philomene, cler, Nannetens. dioc, l)ac. in art. et stud. in eisdem, 

Laurencio Calloti, cler. de Parisius, bac, in art. 

Michaeli Sigeri, cler. Senonens. dioc. liac. in art. 

Mengindo Parvi, Briocens. dioc. presb,, bac, in ai-t. et scol. in tlieol. Paris. 

Jolianni Alani, cler. Brlocens. dioc. 

Johanni Macereti, cler. Bituricens. dioc, bac, in art. 

Golino Virieti de Bressa. cler. Tullens. dioc. bac, in art, 

Jacobo de Ciresio', cler. Trecens. dioc, bac. in art, 

Galthero Sermeti, cler. Senonens. dioc, bac, in art, 

Johanni AlWrusUci, cler. de Paris., bac. in art. 

Jobanni Gampaniste, cler. ttemens, dioc. bac etstud. in art. 

Johanni Clerici, cler, Lingonens. dioc. bac. in art., studenti in eisdem, 

Johanni de Alnetu, cler. Genomanens. dioc. bac in art, 

Petro Maucelli. cler. de Parisius oriundo, bac. in art. 

Johanni Walteri de Telonia, Remens. dioc, bac. in art. 

Hicolao Aul)ertini de Vazilisia, Tullens, dioc. cler,, bac et stud, in arlibus. 

Jolianni Frumenti de Pisis, cler. Remens, dioc, bac. in art. 

Guiltelmo le Pontonnier. presb. Paris, dioc, bac. in art. et stud, in theol. 

Ancelino Gastonis, Electensis dioc. tiac in art. et stud, continue in theot. a xij annis cilra et ultra. 

Hichaeli Bienassis. cter. KedoneQsi, bac. in arl- 

Eviteto Eulteli de Docellis. cler, Tultens. dioc-. bac el stud. in art. 

Egldio Danielis, der, Bedonensi, bac in art. 

Johanni Grallonis, cter. Leonens. dioc, bac. et scol. in art. 

Luce de Toto, cler. Carnotens. dioc, bac- in art- 

Petro Bouton, cler, Trecensi. bac in art. et stud, Paris. in predicla art. fac 

Gaufrido Jaillon, cler, Cenomanens, dioc., liac. in art. 

Guillelmo de Quingeyo, cier. Bisuntinens- dioc,, bac, in art- et scol- Parisius. 

Symoni de Quingeyo, cler, Bisuntinens, dioc, bac- in arU 

Joltanni Barreti, Tullens. dioc. cler-, bac. in art- ac scol- Paris. in fac. art. 

Otiverio Dionysii Henrici, cler. Leonens. dioc, bac in art,, stud- Paris, in fac- art. 

Jotiannl Belettp, cler, Paris. dioc, bac in art, etstud. Paris- in fac art. 

Sitvestro Bnmi, cler- Edueus. dioc, bac. et scol. stud. Paris. in art. 

Ermengaudo Laurencii, presb. Narbonens. dioc. bac in arl. et slud, in theol. 

Johanni Reginaldi de Putheolis in Vastino, cler., bac in art, 

Guillelmo de Capella, cler. de Parisius, bac- in art, 

Reginaldo Legentil, presb., bac in arl. Trecens, dioc 

Otivei'io Petri, cier- Corisopitens, dioc., bac ct stud. Paris. in art- 

Tvoni Kicolaj, presb, Leonens, dioc, bac in art- et slud- in decr- 

Stephano Veracis, cler. Glaromontens. dioc, lic. in art- 

Nicolao Aurilieti de Lingonis, cler.. bac. in art, 

Guidoni Balboux, cter- Corisopitens, dioc, bac in art, 

Johanni Johannis, cler. Paris, dioc, bac in art, 

Ade Dartois, cler, Paris, dioc, bac inart. Digitized by Google 118 CHARTULARIUM UNIVERS. PARIS. 11403 

Jacobo Bouclieli, clet. Cenomanens. dioc, hac. el stud. in avt. 

Johanni Alaude, cler. Paris. dioc, bac. in art. 

Johanni de Fontanis, cler. Bituricens. dioc, Imc. in art. 

Guillelmo Regis. cler, Trecens. dioc, bac. in art. 

Symoni Basdos. cler. Carnotens. dioc, bac in art. 

Nicolao Loiseleur, cler. Carnotens. dioc, hac. in art. 

Yvoni Fabri, cler. Leonens, dioc, bac, et stud. in art. 

Johanni Benedicti, cler. Leonens. dioc, bac. ct stud, in art. 

Thierrico Turrionni, cler. TuIIena. dioc, bac. in art. 

Guillelmo Cordier, cler. Trecens. dioc, bac et stud. in art. 

Johanni Jaquelet, Remens. dtoc. cler.. bac. et stud. in art. 

Petro Forgeti, cler, Carnot«ns. dioc, hac et stud. in art. 

Yvoni Hervoet, cler. Trecorens. dioc, bac et stud. in art. 

Jacobo Bolatre, der. Autissiodorens. dioc, l>ac. in art. 

Stephano de Rovroyo, cler. Parls. oriundo. bac. et stud. in art. 

Johanni Ysambardi, cler. de Paris.. bac inart. 

GuillelmoRanielleli^, cler, dioc Lausannens., tiac in art.. scol. Paris, in eisdem. 

Johanni Warini deAIba. cier. Metensl, bac in aH. 

Oliverio Mercale, presb. Briocens. dioc, bac. in art., capellano perpetuo capellanie ad altare beati Theobaldi 
in eccl. TuronenM. 

Jacobo de Croda deKeures, clei'. Virdunens. dioc., bac. in arl. 

Thierrico de Sanclo Deodato, cler. Tullens. dioc, hac. in art. 

Johanni de Pralis de Juvigneyo, Catbalaunens. dioc., cler. bac. in art, 

Jobaani Lequator alias Baconne, cler. Bemens. dioc, bac, ct stud. in art. 

Theobaldo Guiho, cler. Macloviens. dioc, bac in art. 
■ PelroBoterelli,cIer., bac. in art. Bajocens, dyoc 

Johanni Gaoadon Ville in Tramay, bac. in art. Redonens. djoc. 

Hugoni Carnificia, Paris. dioc, bac. in art. 

Johanni Gaudigier, cler. Bedonens. dioc. bac. inart. 

Oliverio Enx»icbon, cler. Trecorens. dyoc.. bac in art. 

Johanni Briquebale. cler. Meldens. dyoc, bac inart. 

Francisco Ganit, cler, Gebennens. dioc. hac. io art. 

Jobanni de Ponte. acolito, bac. in art.. eapellano capellanie S, Spiritus in eccl. pariwli. de Spinalo Tulleos. 
dyoc et in eccl. B, Marie Magdalene prope et estra muros ejusdem viUe fundate, 

Durando de Botolesio, presb, Buthenens. dioc., bac. in art, et stud. in decr, in quarto anno suc audicionis. 

Balthasari Eberlin, bac in art, et stud, in eisdera, Turonens, dyoc 

Thome de Jouys, cler. Sagiens. dioc, t>ac. in art. 

Oliverio Pipionis, Macloiilens. dioc, bac. in art. 

Johanni Normanni, Leonens. dyoc cler., bac, et stud, in ai-t. 

Francisco Pati-ignon, cler. de Parisius, bac, et scol. in art. 

Laurendo Gotigny, cler. Senonens. dyoc, Iwc et scol. in art. 

Perrjoo de CorcelHs, cler. Bisuntinens. dioc, bac, in art, 

Hamoni Kaerredan, cler. Lconcns. dyoc, bac. in art. et stud. in eisdem, 

Jobanni Seguini, cler. Eduens, dyoc, bac in art, 

Gerardo Quatuor Oboli, acolifo dc Montebeligardo Bisuntinens, dyoc, bac. et stud. in art, 

Petro de Valaurens, cler. Gebennens. dyoc, bac. et scol. in art. 

Petro dc Greneyo, cier. de Trecis, bac. et stud, in art. 

Johanni Sapaneti, cler,, bac et stud, inart., Lausanens, dioc 

Johanni Rotharii, presb. Cenomanens. djoc. bac. io art. ct stud. in theol. a vj annis, curato eccl. parroch- 
B. Maric du Tayl Sagiens. djoc. 

Guillclmo Chauveleli, cler. Cenomanens. dyoc, bac. in art. 

Prigencio Jourdain, cler., bac. et stud. tn art.. Corisopilens, djoe. Digitized by Google )3j AB ANWO MOCCLXXXXIV US<JL.K AD AXNLM MCCCCLII. 1 

Johanni de Greyo fllias Reguardi, Lingonens. dyoc, bac. et stud. in arl. 

Johanni VuiTy, cler. Bisuntinens. djoc, bac. cl stud. in art. 

Guiltelnio Mengant, presb. Leonens. dyoc, bac. in art. et stud. in dccr, 

JacolK) de Celeriis. Trecensi oriundo cler., bac. et slud. in art, 

Yyoni Barilleur, Leonensi, hac. in art. 

Jestino Pouchardi, cler. Leonens. dyoc, bac. in art. 

Guidoni Gauyeiini de Macoliaco, cler. Eduens. dyoc, bac. in art. et stud. in decr. 

Guillelmo Prepositi, cler. Leonens. dyoc, hac. in art. 

Johanni Fflbri, presb. Lucionens. dyoc, bac et stud. in art. 

Johanni Bovereti. cler. Bisuntinens. dyoc, bac in art. 

Johanni Parvi de Darneyo, cler, Bisuntinens. dyoc bac. in art, 

Johanni Argnaull, clcr. Carnotens. dyoc, bac. in art. 

Petrodc Recelo, cler. Liogonens. dioc, bac. et stud. in art. 

Petro de Solerio alias Maillet, cler. Bituricens. dyoc, bac. in art. et stud. in decr, 

Guidoni de Quingeyo, cler,, bac. in art. et stud, in eisdem, Bisunlinens. dyoc. 

Dionysio de Celario, cler. Paris. dyoc, bac in art. et stud. in cisdem. 

Johanni Hervei, cler. Corlsopilens. dyoc, bac. in art, 

Herveo de VaCe, cler. Leoncns. dyoc, bac in art. 

Auffrido Tortoret, cler. Venetens, dioc, 

Henrico Apparuti de Courcellis, cler, Tulleos. dloc. , bac et stud. in art, 

Juliano Paris, clcr. Tullens. dyoc, bac. in arl, 

Johanni de Courtplain, cier. Maclovlcns. dyoc, bac. ct stnd, in art. 

Johanni Balistarii alias de Erpeio, presb. Remens. dyoc. bac, in art. 

Odoni Johannis de Crippeyo, accolito cler. Tullens, dioc, bac, et stud, in art. 

Guillclmo David, cler. Briocens. dyoc, hac. in art., stud, in theol. 

Johanni Prioris, cler, Carnotcns. dyoc, bac in avt. 

Pelro Catonis, cler. Garnotens. dyoc, bac in art, 

Jacobo des Garrois, cler, Trecens, dyoc, bac ct stud, in art. 

Johanni Bouveti, cler. dc Castro Theodorici. Suessionens. dyoc 

Emerico Mercatoris, clet'- Parisiens. dyoc., twc et stud, in art. 

Johanni Dariani, cler. Leonens, dyoc, bac, in art, 

Yvoni Qnelenet, cler. Coiisopitens. dyoc, bac in art, 

Petro de Sabulone alias de Gotis, bac in art, et stud. In dccr., Itemens. dioc 

Micliaeli Bruni Ville Cresti, Claromontens. dioc. bac in art, 

Michaeli Borini, acolilo de Molinis Autissiodorens. dyoc, bac et stud. in art. 

Nicholao Berthometl de Remis, bac- in art, et stud. in eisdem. 

Johanni de Montibus, Claromontens. dyoc cler., bac. et slud. in art. 

Guillelmo Vallis, presb. Parisiensi, bac- in art. et stnd- in jure can. a sex annis citra. 

Michaeli Aflilati, cler. Sagiens- dyoc, bac- et stud. in arl, 

Johanni Sulketi, subdiac Gebennens- dyoc, bac etstud. in art, 

Egidio Adineti, cler. de Trecis, bac. et stud- in acl. 

Henrico Generi, hac. et stud. In art- 

Guidoni Florieti, eler. Lingonens, dyoc, bac et stud, in art, 

Alano de Campolorto, cler. Briocens. dyoc. bac et stud. in art. 

Johanni de Porta de Chatenayo, cler. Lingonens. dyoc, bac. in art. et stud. in eisdem, 

PJicoIao Jacob, cler. Cenomanens, dyoc, bac in art. 

Yvoni Regis, cler. Parisiens. dyoc, bac in ,irt. 

Petro Lcboo. Parisiens. dyoc, bac in art, 

Jobanni Bichardi de Spinalo, acolito Tullens. dyoc- [i5i] 

Sanctissinio in Chnsto putri c\ doiiiiiio doniiuo Beuediclo sacrosancte Roinane Digitized by Google i20 «HMITULARIUM UKIVEIIS. PARrS. [1403 

iiniversalis ecclesie sumino pontifici humilis et devotii filia veslra nacio Picardie in alma 
Universitale Parisiensi se ipsam ad peduiii oscula beatoruin. Clenientissiine sanctilati 
vestre huinillime suppHcat^ quatenus eidem gratiam facientes specialein in personis suoruni 
bachalarioruin in artibus inferius subscriptornni, eisdein bachalariis de beiieficiis, oiliciis, 
personalibus vel alias juxta eorum supplicationes infrascriptas dignemini providere, sup- 
plicationesque geiierales infrascriptas exaudire cum eifectu et signare inanu vestra beatis- 
sima vel viva voce concedere sicut petttur, et cum aliis specialibus supplicalionibus expe- 
diri mandare et litteras apostolicas super eis fieri, cum clausulis ad proposituin necessariis, 
ut in fonna in articulis in capite roluli siiperius positis. 

SEaUUNTDR SUPPLICA.TIONE8 M&CIONIS PICABDIE. 

Et primo Goberto Lanchart, cler. Noviomens. dioc, bac, in art., in eadeni fac. stud. 

Item Mallieo dcHeriez, subdyac. Noviomens. dyoc, bac. in art. 

Firmaldo Oliverii, presb. Tornacens, dioc., bac. in art. 

Petro Bertran, presb. lioviomens. dyoc., Imc, in art. 

Roberto Fabri, cler. Ambianens. dyoc,, l>ac. in art., scol. aclu stud. in jure can. 

Johanni de A.ttrio alias Clerici. cler, Cameracens. dioc,. bac, in aH. 

Furseo du Bruille^, cler. Noviomens. dioc, bac. in arl., scol. aciu stud. in eadem fac. 

Jolianni de Naours, seniori cler. Ambianens. dioc, bac. in art. 

Piicolao Geneviere, cler. Attrebatens. dioc bac. in art., scol. aclu in eadeni fac, nullum beneficium obti- 

Guillelmo de Catheu, cler. Ambianens. dloc, bac in ari., scol. actn stud. in eadem fac, nullum benciicium 
obtinenti. 

Waliero Rart, Leodiens. dioc, bac. in art. 

Matheo Malicorne, cler. Ambianens. dioc. bac in art., actu stud. Parisius iu predicla fac, nullum benefi- 
cium oblinenti. 

Luciano Cannery, dioc. Belvacens., bac. in art., actu stud. Parisius in fac decr., liabenti de presenii Ires 
annos in eadem decretorum fac, presb. coratoque parrocli. eccl, S. Petri de Broilleto Carnoteus. dioc 

Tliome Rart, Leodiens- dioc tiac. in art, 

Jolianni de Curia, cler. Morinens. dioc. bac. in art. 

Guillelmo Serhunzone, Morinens, dioc, bac- in art., actu stud. Paris. in predicta fac 

Philippo de Namurco, cler. Tornacens. dioc. flllo domini de Wivendale fratris legillimi comitis Namurcensis, 
bac. in art., actu stud, in eadem. fac. 

Johanni Oegerlandc, fllio suprerai bailtivi Gandenais, cler. Tornacens. dioc, bac in art., actu stud. in eadem 
fac, nullum beneflcium obLinenti. 

Egidio Oegerlaude, lilio liaitliTi Gandensis supremi, cler, 'rornacens. dioc, hac. in art.. actu slud. Parisius in 
Budem fac 

Arnouldo de Gibeque, Cameracens. dioc, cler., bac. in avt. 

Tliome Hericlion, cler. Ambianens. dioc, bac. in art., actu stud. Paris. in pi-edicia fac, uullum benelicium 
obtinenti, 

Florencio Episcopi, cler. Morinens. dioc, bac in art. 

Eligio MainelMde, cter. Morinens. dioc, nullum t>encricium obtinenti, hac. in ai't. 

Johanni Ancelini, cler. Ambianens. dioc,. bac. in art., nullum benellcium obtinenti. 

Johanni Juvenis, cler. Ambianens. dioc, bac in ari., nuUum Ijeneficium obtinenti. 

Ade Rol>art, cler. Laudunens. dioc, bac in art. 

iNicoIao de Vailc, cler. Morinens. dtoc, bac. in ari. 

Radulpho de Insula, cler. Ambianens. dioc, bac in art., actu stud. m predicta fac, nullum bcneltcium 
obtlnettt Digitized by Google 1403] AB ANNO MCCCLXXXXIV IJSQUE AD ANSUM MCCCCI.il. 121 

Johanni A.n(Jree, cler. Cameracens. dioc. bac. in art., actu stud. in predicta fac. 

Micbaeli Wale, cler. Cameracens. dioc, bac. in art.. actu stud. in cadem fac. 

Johanni deMolendinaria, presb. Morinens. dioc, bac. in art. Paris. 

Nicolao Bels. presb. Morinens. dioc. bac. in art. Paris. 

Johanni Courtin. cler. Morinens. dioc, bac. in art., nullum beneHcium obtincnti. 

Johanni Carette, cler. Attrel>alens. dioc, bac. in art., slud, Paris. in fac. decr. 

Victori Rugghenoet, cler. Morinens. dioc. bac. in art., actu stud. in predicia fac. 

Nicolao Filleul, cler. Ambianens. dioc, bac in art., siud, Paris. in predicta fac 

Johanni de Monstrelet. cler. Ambianens. dioc.. bac. in arl., stud. Paris. in predicta fac 

Johanni Megnorie. cler. Ambianens. dioc, bac in art., slud. Paris. in predictaftic. arl. [38] 

Sanctissimo in Christo patri ac domino domino Benediclo sacrosancte Romane ac 
universalis ecclesie sumnio ponlifici humilis et devola filia vestra nacio Normannorum 
in altiia Universitate Parisiensi se ipsam ad peduin oscula bealoruin. Clementissime sancli- 
tati vestre humillime supplicat, quatenus eidem gratiam facientes specialem in personis 
suorum bacalanorum in arlibus inferius subscripiorum eisdem bachalariis de beneficiis, 
ofRciis, personatibus vel alias juxta eorum supplicationes infrascriptas dignemini providere, 
supplicationesque generales infrascriptas exaudire cum efFectu et signare manu veslra 
beatissima vel viva voce concedere sicut petilur el cuin aliis specialibus supplicationibus 
expediri mandare et lilteras apostolicas super eis fieri cum clausulis ad propositum neces- 
sariis, ut in forma et articulis in capile rotuli superius positis. 

SEQDCtNTDR 3aPPLIGA.TtOMES BACAI.ARIORtIM NATIONIS NOKMANNOBOU. 

Et primo Boberto Agnetis, cler. lic. in art. Abrincens. dioc 

Item Leodegario du Mouchel, cler. Rothomagena. dioc, bac in art. 

Itoberto de Fontanis, cler. Bajocens. dioc, bac. in art. 

Petro Marescot, cler. Conslantiens. dioc, bac. in art. 

Johanni de Hamello, cler. Rotbomagens. dioc., bac. in art. 

Meolao Charles, cler. Rothomagens. dioc, bac in art. 

Johanni Pellcgay, presb. Bajocens. dioc. I)ac. in art.. stud. Paris. in decr. in secuodo anno sue audicionis. 

Guillelmo de Valle. cler. Kothomagens, dioc. bac in art. in forma lic. 

Malheo Nepotis, cler. Lesoviens. dioc. bac in art. 

Nicoiaode Mota, cler. Rothomagens. dioc-, bac. in art. 

Guillelmb Boessel, presb. Botboniagens. dioc, bac in art, 

AleKandro Aiini, Sagiens. dyoc, bac in art., stud. in fac- theol. 

Johanni Orenge, cler. Bajocens, dioc, bac in art. 

Roberto Aviengue, presb. Bajocens, dioc., bac. in ai-t., stud. in decr. in quarto anno sue audicionis. 

Matheo Canipuli, dyac. Bajocens, dioc,. bac. in art. 

Andree Garet, cler. Holhomagens, dioc, bac in art, in forma lic 

Johanni de Montalorio, cler, Lexovlens. dioc, bac in art, 

Jotianni Vincentii, cler. Rothomagens, dioc, bac in 3j't. 

Martino Yvelin, Bi^ocens. dioc, bac, in art., scol. Paris. in fac decr, 

Guillelmo Hugonis, cler, Constanliens, dioc, bac. in art, 

Radulpho Septennant. Rothomagens. dioc, bac. in art. 

Nalali de Ponte, cler. Bajocens- dioc 

Roherto Regnault, presb, Rothoinagens. dioc, bac in art.. stud. in fac, dea". 

Johanni Hugonis, subdiac. Sagiens, dioc., bac, in art. 

»*»* Charl. Univ. Faiis. IV. *8 Digitized by Google 1 GHARTULAHIUM CNIVERS, PARIS. 

Michaeli de Haya. der. RDlh.omagens. dioc.. bac. in art- 

Tohanni de Fossato, clcr. Bajocens. dioc, bac. in art. 

Jolianni le Galoys, cler. Ebroic«ns, dioc, bac. in art. 

GuiDelmo Garpentalotis, cler. Rotbomagens. dioc, I>ac in arl. 

Natali Regis, cler. Abri[n]cens. dioc, bac. in art. 

Tlieobaldo de Marquetis, cler. Rothomagens. dioc, bac. in arl. 

R. le Rous, cler. Abri[n]cens. etatb xx" duorum annonim cum dimidio, bac i 

Laurencio Godardi, Sagiens. dioc. der., bac in art. 

Johanni de Croce, cler. Rolhoniagena. dioc, l>ac. in art. 

Johanni Faverel, cler. Ebroicens. dioc, bac. in art. 

Guiileimo Fauqoeti, cler. Bajocens. dioc, bac. in arl. 

Petro Johannis, cler. Bajocens. dioc, ixic. in art. 

Johanni Faverel, cler. Ebroiccns, dioc, bac. in art. 

Rogero Puicriludi, cler. Rothomagens. dioc, bac. in arl. 

Galteri (sie), cler. Sagiens. dioc, bac. in art. 

Nicolao Ouion, cler. Ebroicens. dioc, l)ac. in art. 

Johanni Teitoris, cler. Constantiens. dioc, bac. in art. 

Johanni Frereti, cler. Constantiens. dioc, bac in art. 

Nicolao Bernardi, Sagiens. dioc, l>ac. in arl. 

Nicolao Blondelli, cler. Bajocens. dioc. 

Ymljerto Vauchis, cler. Bajocens. dioc. 

Petro Gonuorif, presb. Gonstantiens. dioc, bac in art., stud. in decr, Paris. in 

Henrico Beuse, cler. Bajocens. dioc., bac in art. 

Devolo vestro Guillelmo Regnout, cler. Constsmtiens. dioc, Iwc. in art. 

Roberto Vaste, Rothomagens. dioc, de nobili genere procreato, bac. in art. 

Guillelmo Gravarii, cler. Uajocens. dioc, liac. io art. 

Johanni Manchon. cler. Rothomagens. dioc, bac. in art, 

Jordano le Carpentaloris, cler. Bajocens. dioc, t»ac. in art, 

Ricardo Damaye, Constantiens. dioc. presb., bac. in art. 

Johanni le Bourt, c!er. Bajocens. dioc, bac. in art. 

Johannide Haga, cler, Constantiens. dioc. I>ac. in art. 

Nicolao Pagani, cler. Abrinc«ns. dioc, bac. ia art. 

Johanni SoIIii, cler. Sagiens. dioc. bac in art. 

Johanni Tieceuie, Sagiens. dioc. bac. in arl. 

Michaeli Marlefex, Sagiens. dioc , bac. in art. 

Johanni de Angulo, cler. Lexoviens. dioc, bac. in art, 

Johanni Sonrain, cler. Rothomagens. dioc, bac in art. 

Johanni de Alneto, cler. Abrincens. dioc, bac- in art, 

Steptiano Piquenart, cler. Bajocens. dioc, Imc in art. 

Landerico Joiiannis, cler, Constantien9.'dioc-, bac. in art, 

Guittelmo Chinon, cler. Sagiens. dioc, tiac- in art. 

Johanni Dagouliert. cter. Bajocens. dioc, bac. in art. 

Johanni Bassi, clcr. Lexoviens, dioc. bac. in art. 

Johanni Godefredi alias Sapientis, cler. Lexoviens. dioc, bac. in art. 

Roberto de Criercn, Lexoviens. dioc., bac- in art. 

Petro Medici, cler. Ebroicens. dioc, bac in art. 

Johanni Bernagii, cler. Ebroicens. dioc.. bac. in art, 

Johanni Greaume, cler. Bajocens. dioc, bac in art. 

Johanni Leber, cler. Ebi-oicens, dioc. bac. In art. 

Radulpho Lugon, cler, Bajocens- dioc, hac in art, 

Rogero Vavassoris, presh. dioc. Lexoviens., bac in art, 

Ysambardo RufTi, Rolhomagens. dioc, hac in art. Digitized by Google )6i AB ANNO MCCCLXXXXIV USQDE AD ANNUM MGGCCI.II. 

Clement) Morelli. Sagiens. dioc. presb., bac. in art. 

Petro Burgondi. cler,, bac. in art. Rolhomagens. dioc. 

Michaeli du Quesnay, cler. Constantlens, dioc, bac. in arl. 

Jolianni de Clatot. Rothomagens. dioc. Iiac. in art. 

Petro Morant, Bajocens. dioc, l>ac. in art. 

Roberto Bosquerii, presb., bac. in art. 

Roberto Fleiriani, cler, Bajocens. dioc, bac in art. 

Joltanni CalxiU, cler. LeiOTiens. dioc, bac. in art. 

Johanni Pagani, Lexoviens. dyoc. bac. in art. 

Reginaldode Hausyo, Lexoviens. dioc, bac in art. 

Roberlo Hue, bac. in art., Lexoviens. dioc. 

Thome Augerii, Bajocens. dioc presb., bac. in art., stud. in fac decr. in secundo anno sut 

Johanni Theours, cler. Bajocens. dioc, bac. in art. 

Guiilelmo de Turry, cler. Sagiens. dioc, de nobili genere procreato, Jwc. in art. 

Sansoni £ue, cler. Rothomagena. dioc, bac. in art. 

Gervasio Fouquez, cler. Lexoviens. dioc., bac. in art. 

Roberto Piri, cler. provincie Rothomagens., bac in art. 

Petro de Sotdeval, cler. Constantiens. dioc bac in art. 

Roberto Silvestris, presb. Bajocens. dioc, bac in art., scol. in fac. decr. pro quinto anno si 

Guillelmo Harelli, Sagiens. dioc,, lac in art. 

Jacobo de Vermesnilo, cler. Rothomagens. dioc, bac in art. 

Petro de Valetot, Rothomagens. dioc, bac. in art. de nolrfii genere piwcreato. 

Johanni Torqueli, cler. Constantiens. dioc, bac in art. 

Guilletmo de Rota, Bajocena. dyoc. cler., bac. in art. 

Enguerrando de Bellovisu, cler. Bajocens. dioc, bac in arl. 

Petro Milleti, cler. Sagiens, dioc, bac. in art. 

Guillelmo de Souchayo, Ebrolcens. dioc, bac. ia art. 

Guiltermo Carnillcis. cler. Rothomagens. dioc, bac in art. 

Johanni le Mignier, cler. Rothomagens. dioc, bac in art. 

Michaeli Mallevant, cler. Ebroicens. dioc, bac. in art. 

Johanni Martini, presb. Bajocens. dioc, bac in art. 

Egidio de Puleo, cler. Bajocens. dioc, bac. In art. 

Roberto Jouyn, cler. Lexoviens. dioc, bac. in att. 

Guillelmo Anglici, cler. Bajocens. dioc 

Mcolao Martini, cler. Bajocens. dloc, bac. in art. 

Stephano Nepotis, cler. Rothomagens. dioc, bac in art. 

Guidoni Miaule, cler. Lesoviens. dioc, bac. in art. 

Ricardo de Vallee, cler. Lexoviens. dioc, bac. in art. 

Radulpho Rousselli', cter. Constantiens. dioc, bac in art. 

GuiUermo Fabri, cler, Bajocens. dioc, bac. in art, 

Pelro Berthelemieu, prcsb. Bajocens. dioc., bac. in art. 

GuiUelmo ViUequin, cler. Conslanliens. dioc, bac in art. 

Petro Francisci, Rothomagens. dioc, bac in art. 

Ricardo Varol, cter. Constantiens. dloc, bac in art. 

Thome Varrot. cler. Constantiens. dtoc, bac in art. 

Rogero Gailton, Lenovlens. dioc, bac. in art. 

Guillelmo Cochon, cler. Rothomagens. dioc, bac. in art. 

Radulpho de Mesnyllo, Rothomagens. dioc, bac. in art. 

Stepbano Parentis, presb. Hothomagens. dioc.bae. inart., stud. in fac decr. in sccundoai 

Roberto Peregrini, presb. Rothomagens. dioc., bac. in art. 

Nicolao de Mesnjllo, presb. Rothomagens. dioc, bac in art. 

Jacobo Marguerie, cler. Bajocens. dloc, bac. in art. Digitized by Google 124 CHARTtILA.niUM UNIVERS. PABIS, [14 

Jacobo Goubet, cler. Bajocens. dioc-, bac. in art. 

Johanni Gauge, Rothomagens. dioc, bac. in arf. 

BicordD A.venel, cler, Bajocens. dioc., bac. in art. 

Johanni Hemericy. cler. Sf^iens. dioc, bac. in art. 

Ricardo de Fayello, Bajocens. dioc. cler., bac. in art.. stud. in fac. decr. 

Thome Neel, Conslantlens. dioc, cler., bac. in art. 

Guillelmo du Vivier, Ebroicens. dioc, bac. in art. 

Johanni Clare, Sagiens. dioc. cler., bac. in art. 

Johanni Teuguez, cler. Bajocens. dioc. bac. in art. 

Slepbano Fayel, presb. Lexoviens. dioc., bac. in art. 

Johanni Osmondi, Ebroicens. dioc. presb.. bac. in art. studentique Parisius in fac. theol, 

Roberto Hastc, cler, bac. in art,, Lexoviens. dioc. 

Ricardo Angtici, cler. Sagiens. dioc., bac. iii arl. 

Henrico de Novavilla, cier. Bajocens. dioc, bac. in art. 

Nicolao Caritatis, cler., bac. in art., Rothoniagens. dtoc 

Stephano de Toregny, cler. Lesoviens. dioc, bac. in art. 

Radulpho de Porta, clcr. Bajocens, dioc, bac in art. 

Johanni le Vesie, clcr., bac. in art., Rothomagens. dioc. 

Guillelmo de Bosco, cler. Ebroicens. dioc, bac. in art. 

Johanni Agni, cler. Rothomagens. dioc, bac. in art. 

Radulpho de Bosco, Rolhomagens. dioc, bac, in art. 

Guillelmo Leporis, cler. Constantiens. dioc, bac in art. studentique Parisius in decr. in tercio anno si 
audicionis. 

Roberto Dartoys, cler, Abrincens. dioc, bac. io art. 

Nicolao Materbe, presb. Bajocens. dioc, de nobili genere procrealo, bac. in art.. stud. Paris. tn fac decr. i 
secundo aiino sue audicionis. 

Guidonj Capre, Sagiens, dioc, bac, in art, 

Johanni Cbennevieres, bac. in art., clerico (sic) diocesis. 

Guillelmo de Dumo, Rothomagens, dioc. cler,. bac. in art. 

Guitlelmo de Valle, cler. Bajocens. dioc, bac, in art. 

Roberto Mancbyon, cler, Hothomagens. dloc, bac. in art. 

Henryco Herpin, clcr. Rothomagens. dioc., bac. in art. 

Martino Thome, presb. Bajocens. dioc. , bac io art. 

Johanni Quoquelin, cler. Rothomagens. dioc, bac. in art. 

Rogero Hauppin, cler. Conslantiens. dioc, bac. in art. 

Johanni Berguardi, cler. Ebrotcens. dioc, hac. in art. 

Johanoi Thome, presb. Bajocens. dioc, bac. in art. 

Johanni Esculi, cler. Constantiens, dloc. bac. in art. 

Johanni Columbelli, Rothomagens. dioc, hac in art., cler. 

Thome Bouciiart, cler. Bajocens. dioc, bac, in art. 

Petro Castillon, cler, Bajocens. dioc, bac. in art. 

Stephano Mali Glerici, cler. Ebroicens. dioc, bac. in art. 

Petrole Bouloys, Sagiens. dioc, bac in art., cler. 

PetroMercatoris. cler. Constanfiens. dioc, bac inarl, 

Herveo de Larchamp, cler. Bajocens. dioc, de nobili genere procreato, bac. in arl. 

Thome Dor^e alias le Franc, presb. Bajocens, dioc, bac. in art. 

Johanni le Franc alias Dore, Bajocens. dioc, bac in art. 

GuiUelmo Brachiiferri, cler. Ebroicensi, bac in art, 

Guillelmo de Fresneya, Sagiens. dioc cler., bac in art, 

Ricardo de Valle, cler. Rothomagens. dioc, bac iii art. 

Micolao de Mara, cler. Rothomagens, dloc. bac. in arl. 

Jobanni le Meneur, cier, Abiincens. dioc, bac, in arl. Digitized by Google 1403! AB ANNO MCCCLXXSXiV USQUE AD AKNUM MCCCCLII. 125 

Philippo Toutrout, cler. Lexoviens. dioc, bac. in art. 
Robeilo de Monciiello. cler. Rotliomagena. dioc,. bac. in arl. 
Vilardas (sic) TrousBebourcS, cler. Rothomagens. dioc.. bac. in art. 
Johanni Tierry, cler. Rothomagens. dioc, hiac. in arl. 
Johauni Pifort. Sagiens. dioc, bac in art, 
Philippo Tatioul. presb. Rothomagens. dioc, bac in art. 
Guillelnio Faulosme, clei'. Lexoviens. dioc. bac. in art. 
Hicolao Pulcrioris, cler. Sagiens. dioc. bac in art. 
Vincentio Guelloe. cler. Sagiens. dioc. bac. in art. 
Roberto Boudin, presb. Ebroiceos. dioc, bac in arl. 
Hugoni Cognati. cler. Rothomagens. dioc, bac in art. 
Matheo Gaillon. cler. Rothoniagens. dioc, tiac in art. 
Nicolflo de Fardella, cler, Bajocens. dioc, bac. in art. 
Radulplio Toustain, Rolhomagens, dyoc cler., bac in art, 
Radulpho Osmont. cler, Lexoviens. dyoc. hac. in art. 
Johanni de Fonte, Constantiens, dioc. cler., tiac in art. 
PetroAmioti. cler. Bajocens, dioc, bac. inart. 
Johanni Fabri. cler. Rothomagens. dioc, bac. in art. 
Lubino Chiefdable, cler. S^iens. dioc, bac. inart. 
Johanni Heudegot, cler. Bajocens. dioc, bac, in art. 
Roberto Maillot, cler. Rothomagens. dioc, bac. in art. 
Pelro du Londel, Sagiens. dioc. cler., bac. in art. 
Guidoni Herveny, cler. Constantiens. dioc.bac. in art. 
Ricardo de Mota, cler. Rothomagens. dioc, bac in art. 
Johanni dePratis, cler. Lexoviens. dioc., bac. in art. 
Jacobo de Bosco, cler,, bac in art, Lexoviens. dioc 
Guillermo Pignardi, cler. Sagiens. dioc.. bac. in art. 
Johanni Aubril, Bajocens. dioc, bac in art. 
Johanni de Brandiencuria, Abrincens. dioc, bac in art, 

Roberto de Longollio*, cler. Leioviens. dioc, bac. in art. |»o8| 

[Summa : 397] 

Fiat pro omnibus. L. — Dat, Sallone Arelateosis diocesis pro predictis bacalariis x' kal, 

Novembris, anno decimo. 

[Summa inrotulatorum an. i4o3 : circa a 100] 

Bog. Suppl. Bened. XIII, n° 97, fal. tOS". — Ad allquus tsntum scbolurium notas adjicimus, cum de pluribus ndbuc 
infra ai^etur. 

1. Qoi postea tuit canoaicus S. Pauli Lugdunens., ad quem Gerardus Macli«li 33 epistolas direxit. — 2- Ar. 1410, 
Jul. 17, in parlamenlo de ipso ag^etiatur, cum esset mag. in art. et studens thcol.; cura de Prunay dom. Gnillelmo Loisel 
odjudlcata est, quia GuiUelmus fuit fidelis Benedicto XIII {Arch. nut. Porls., X*», 47S8, fol. 536). Universitas Paris. Jul. 21 
dicit, ordinationes regia jam non Romanae curiae submitteudas esse (fol. 530). Postea, oum Gaillelmus jam essethacc. theol,, 
Uniiersitas pro eo, ad curiara Rom. pedes dirigente, papae (Job. XXIll) ob causam cujasdain bencficii, in rotulo Univer- 
sitatis ipsi nscripti et a quodum manu atmata detenti, scribit (ibid., M 65'. n° S7). — 3. An. 1416 lic. in deci. Parisiis, ab 
an. 1417 pluries ad Martinum V supplices preces direiit, ut canonicatus Camerocens., Atrebatens., Noviomens., etc., reciperet 
(Suppl. Mart. V, »1» 102, lol. SO; 116, tol. 184; 123, fol. 163; 133, fol. 12G, elc.). Sub Mart. V fuit abbreylator litter. oposl. (vid. 
Ottenthal, Begulae cancellariae apost., p. 227j, et an. 1426 secretarius Francisci electi Gebenncns. cancellarii (n" 197, 
fol. iP). — 4. Primo bic ia actis hujus celebris viri, an. 1415 jam. lic. in leg., an. sequeDti in decr., ab an. 1443 archiepisc. 
Rotomag., montio fit, Vid. infra. — 5. Qui an. 1416 Parisiis licent. est in decr. — 8, Pro illo pn9t«a Unlversitas Pai-is. 
scribit ad orohiepise. Rotomagens., ut « nohili viro Roberto de Longolio, mog. in art. », qul parocb. ecclesinm S. Johonnis 
de Ahbelot asseculus est, taxnm canonicam et (ructus sui benefiuii cxpediri jubeat (Arcb. nat. Paris., M 65*, n° 144). Digitized by Google RTULARIUM UNIVEBS. PARIS. 1800. Benedictus XIII eancellaiio Pttris. injungit, ut GuHlelmo SoticoUi*, Ord. Praed., qai logicae, philo- 
aopkiae et iheologiae per deceai aitnos studait, logicam et pkilosopkiam per tres annos, tkeologiam per 
novem annos in domibui Ord. legil, et in domo Andegavensi lector prineipalis fuit, in proximo aestivali 
tempore in parvis scholis S. Tkomae domus Praed. Paris. Kcentiam tegendi lihrum Sententiarum largiatur. 
Dat. Sallone A.velatens. dioc. kal, Novemb., anno decimo. u Cum sacre lectionis». 

1i03, Nortmb. 1, Sallone. 

Reg. Aven, Bened. Xlll, vol. XXXIX, ful. 481''. 

i. Ad nn. 1410 uJmsquc roculur « lioulfroli d, n Itoutitot ^, " Ilaiiti.elli u. 1.80 1 . Benedictus XIII parock. eccles. S. Johannis de Gravia Paris. cancetlariae ecctes. Paris. unit et ineorpo- 
ral, ila ut si Garnerus Gaerout, praesens reclor dictae eeclesiae (qui resignare intendit, ut unio celerius 
sortiatar effectum), eedai vel decedat, Joltannes de Gersono, canceltarius vel ejus successores ejusdeia ecclesiae 
possessionem accipere possinl. Dat. apud S. Victoreni prope Massiliam siiij kal. Decemb., aniio decimo. 
<L< Exigit devolionis i>. 

1403. tlirenilt. 18, MasUlioe. 

Reg. Ayen. Bened. XIII, -vol. XXXIX, fol. 373. Sed solum an, 1408, Febr. 19, Benedictua XIII ej de dlcla ecclesia, 
defuncto Garnero Gueraut, pi'ovidit (Reg. Aveu., toI. LII, fot. 175). Hucusque ignarabant, qnando Joh. Gerson rectur istius 
ecclesiae factus essct. Vid. Schwab, Johannes Oerson, p. 223, not. 2. An. 1410, Jul. 24, Johiinnee XXIII eum in possessione 
decanatus S. Donatiani Rrugens. et ecel. S. Jobannis in Gravia conGrmavit, cnm inolestatns luisaet (Eeg. Lat. Joh. XXIII, 
n° 145, fol. 260|. 1802. « Sequens informatio Ulirariorum juratorum Universilatis Parisiensis ex ordinatione ejusdem Universi- 
tatis facta anno Domini liOS, die duodecima Decemliris, debet legi bis anno quotibet. videticet in festo 
Omnium Sanctorum post collalionem rectoris, el in die dominica ante carnisprivium cum atiis que solent in 
illis diebus iegi. » 

1403, Decemb. 12, Parisiis. 

w Juramenta librariorum. » 

Ex ordinalione Universilalis Parisiensis ad coinmunem ulilitatem magistrorum et sco- 
lariuin ejusdeni facta anno Domini M^CCCC tertio, die xij Decembris, quilibet librarius 
antequam in ea ad ofllciuin librariatus admittatur vel recipiatur, tactis sacrosanctis evan- 
geliis sequentia jurabit in congregatione generall ipsius Universitatis aut in manibus 
rectoris. 

Primo, quod infra octo dies post receptionem suam dabit cautionem burgens. Parisiens. 
de ducenlis libris parisiens., si sit unus de quatuor principalibus librariis, vel de centuin, 
si sit unus de ininus principalibus, quam cautionem si contingal perire vel minus ydoneam 
fieri per sul fidejussoris mortem, grave infortunium vei alias, hoc revelabit rectori Univer- 
sitatis tunc existenti infra octo dies postquam illud ad suam noticiam pervenerit, et infra 
idem tempus de simili caulione juxta suain possibilitatem sibi providebit. 

Itein quod infra idem tempus habebit unain tabulam de pergaineno 'la coininuni repo- Digitized by Google 1403] AB ASNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCI.ir. 127 

sitorio libroriim siiorum venalium existentem, in qua erunt scripta de optima littera omnia 
juramenta per eum facta in sua receptione, et qiiam magistris et scolaribus ostendet, quo- 
cienscumque occasione venditionis vel emptionis libroruin illara petent, ne per ipsorum 
juramenlorum aut alicujus eorum ignoranliam contingat ipsos volentes libros emere vel 
vendere, in aliquo deoipi seu fraudari. 

Item, quod infra idem tempus habebit papirum in prediclo librorum venalium reposi- 
torio existentem, in qiia eriinl nomina omnium libroriun suorum venalium et alienoriim 
sibi traditorum scripta cuin eorundem rationabilibus preciis; et quam lenebilur ostendere 
magistris et scolaribus eam petenlibus, necnon ad sermones Universitatis portare cum 
suis libris venalibus, ut predicti magistri et scolares possint faciltter reperire libros sibi 
neccessarios vel utiles. Et si contingat contra ipsum sufiicienter probari quod aliquem 
librum venalem habeat, sive proprium sive alienum, cujus nomen et precium non sint in 
dicta papiro scripta, eril ille liber confiscatus Universilati. 

Item, quod si contingat eum scire aliquem extraneum attulisse libros venales, pariter 
illud statim, ve! quam citius poteril, denunciabit rectori, ut ad coinmunem magistroruin el 
scolarium utililatem possit de illis ordinari juxta ipsius rectoris bonam discretionem. 

llem' fideliter et legittime habebit libros venales recipiendo, custodiendo, exponendo 
et vendendo eosdem. 

Item, quod libros venales non supprimet nec celabit, sed ipsos semper loco et tempore 
exponet quando petentur. 

Item, quod non intromittet se de taxatione seu etiam estiinalione librorum quoquo- 
modo, nisi sil uiius de principalibus quatuor juratis aut ab aliquo ipsorum vocatus. 

Item, quod si sit unus de quatuor principalibus juratis et a venditoribus seu venditore 
super venditione libri vel librorum vocatus fueril aut requisitus, eslimabit el dicet bona 
fide medianle salario, quantum credet Hbrum vel libros ad vendendum oblatos vel oblatum 
justo el legittimo precio posse vendi, ut pro se ipso emere vellel, si facultas se offerret. 

Iteni, quod pretium libri venalis, etc. usque de stationariis ut in Chartul. II, n° 1064. 

Ilem*, quod pro exemplaribus ultra id quod ab Universitale fuerit taxatum non exiget 
a magistris et scolaribus. 

Ilem, quod pro exeinplaribus ab Universitate non taxatis ultra justum et inoderatum 
pretium vel salarium non exiget. 

Item, quod non atteinptabit aliquid doli vel fraudis circa officium suum, unde possit 
studio vel studentibus procreari' aliquod detrimentum. 

Item, quod habebit tabulam de pergameno scriptam in bona littera et patente positam 
ad fenestram suam, in qua scripla erLiiil oinnia exemplaria quibus utelur, si qua babeat, 
cum prelio taxationis eorum. 

Ilem, quod si contingat quod habeat aliqua exemplaria non taxata, ea non comnumi- 
cabit, quousque dicte Universitati fuerint oblata vel taxata. Digitized by Google 128 CUARTULAHITJM UNIVERS. P.VIIIS. [1403 

Item, quod ipse librorum venaliuin pro studio eiijiiscitmqiie fitcultalis exemplaria proul 
melius et citius poterit, procurabit ad commodum sludenlium et librariorum ulilitateni. 

Si vero aliquis librarius juratus contra prenominatos arliculos vel aliquem eorum 
fecerit, ex tunc a suo officio sit penitus alienus et privatus usque ad satisfHCtioueiii aibi 
possibileai et revocationem Universitalis. 

HuE. Bntanri., ms. addit. 17304, lol. 157. 1. Qoae sequi 1342 in Chartul. II, 
» bkdeest. — 3. Quu - 2. Rubrica n de Ait. 7403, Parisiis. Fraler Hugo Stoquerius', Pred. 

Mag. Mattheus Roeder^. 

Fr. Petrus ad Boves, Minor. '■' 

Fr. Bartholomeus Scutireri, Gisterc. 

Mag. Petrus de CanteUa-*, Navar. 

Fr. Guillelmus de Sanctis*, Aug. 

Mag. Robertusdes JariJins''. 

Meg. Johaiines Generi', prior de Galvomonte. 

Mag. Radulphus de Tilia '. 

Mag. Johannes Bovesgue', prior de Rupe. 

Mag. Henricus de Bragella"'. Bibl. nat, Paris., 
leSpinolis, Benedictns Fr, Guillelmus Chaussardy, Carm'^. 

Fr. Thomas de PonleH, rel. S. Germani de Pratis, 

Fr. Johannes Michon. Carm'". 

Fr. Gabriel de Bononia, Aug. 

Mag. Mattheus Mercerius. 

Mag. PetrusBlanchoillj'-. 

Fr. JohannesdeTrecis, Ord.SanctissimeTrinilalis'-^, 

Fr. Gnillelmus de Edua", Cisterc. 

Fr. JohannesMansseUj, rel. Majoris Monasterii. 

Mag. Thomas de Cracovia'^. 1. lal. 5657', fol. 12''. Iq mnrginp additur : n Rcperimilur inter c 
is JanDue et fr. tfodricus Euyrardi, Ord. S. Johannis Hierosolyrai i 1403 dam. Jiiliai 1. Ab sn. 1403, Aug. 20, episc. Trccorens., IkWi Vcnetene. Yid. Cliartvl., IH, p. 333, not. Jam anle an. 1397 Sentenlias 
Parisiis legit. Vid. ibid. — 2. Vid. tom. III. p. 454, not. 19. An. 1417, Decemb. 15, Motbeus a RDdericl » raetus est episcopus 
Trecorens. aMart. V(Arch. Vat., XII, 121, p. 94). Es hoc habetur ejus verum i.omen; « Roder B, t Roedec », « Roderc » obbre- 
viationes sunl. ~ 3. Ms. odd. : « obiit Junic l'i2'i {leff. 1425) •.. — 4. Seu e Conl<i1o ». An. 140T, Maii 4, Canon. PaHe. recep- 
tus est (Arcb. naL.PariB., LL 109°, p. 659). Vid. AtiCtar., II, p. 17, not. 5. Fuit an. 1412 aqq. legia confesBor, ed qnem 
Nicolous de Clamengis epistolam direiit (vid, ed. LvDii. ep. 123). — 6, Fuit nat, AlemanDiae. Vid. Auctar., II, p. 33,1 et not. 
— 6. Posleo Universitns Poris. ad quemdam praelatuai (arcbiep. Rotomag.) scribil, ut causam lloberti (n qui et clcmentia el 
mansuctudine semper poltuit 1, jom fere senei) de praebcnda Hotomag. contra Petrum Nicoteum.ds Bronchatiis nd civitate|a 
Paris, remitlat (Aich. nat. Paris., M 65', n-ST). _ 7. Seu cc Legendre ». in Arcb. not. Pnris., XI' 61, fol. 160^ od an. 1415 (1416), 
Jan. IS, ubi adhuc ppiop de Calvomonle. —8- Ms. add. ; o non solsit, quia decessit anle magisterium >. — 9- Ms. : < Bouesque », 
et odd. « vel. Fiscannens. u. An. 1406, Aug. 8, conliruiatui' a Bcnediclo \ni (Guillelmo Bonnel jam consecralo abbate de Cop- 
mellis) in eleBnioainorium Fiscannens. (Reg. Av. Ben. XIII. vol. XLVll, fol. 470). Erat pro buc olGcio recommendatus pnpae per 
Universilatem, qnae in eplslola 9 April. de ipso scribit; « quem non modo sui fratres ejusdem monnsterii devoti religiosi flagi- 
tnnt et exposcunt, sed etiam lota patria quasi publica patione ipsum exoptnt » (Areh. nat. Fapis., M 65^, n'' 33 ct 138). De ipso 
pluries inrra. — 10. An. 1415 litem hahult cura Symane de Bacheus, lic. in decr. de canon. eccl. Ambianens. (Arch. nat. 
Paris., X"" 60, fol. 428). Cipcs idcm tempus UnivePBi^na Popia, de ipso scribit ad snoa nnnlios. (Apth. nat. Pnris., M 65», 
n" 10). — 11. Postea fuit praeposltus S. Germoni de Pratis. — 12. Seu c. BlnnbouUy ... Fuit collegii Thesaurarii. — 13. Manu 
alia : « «lias Halboud, incepit 1393, et leglt Sentent. 1399 u. Vld. de ipso, postea minietro genernll Ordinis, Gall. christ., 
VIII. p. 1740. — 14. An. 1405, Jul. 3, faclus est abbas Mortuimaris (Reg. Aven. Ben, XIII, vol. XL, fol. 156), nn. 142S, 
Kovemb. 26, translatus ad ClaramvnllHm (Avch. Vat., Xil, 121, p, 2'1), - 15. Nat. Angliconae, de quo in Atictar. I, De 
ejusdem ia'° 16409 Uibl. nat. Paris. legato pauperibus scholnribus Sorbonae vid. HaubeAu in Notices et extraits dea mss., 
t. XXXIV, 2' parlie (1895). Digitizeid by Google 14041 AB ANNO MCCCLXXXXIV 

1804. /nci/iientes in facultate medicinae. 1404. Apri/.-Janii, Pariiiia. 1° Incepil magister Joh. Dorpi die x^ April. &ub mag. Joh. Leporis. 

3° — — Jacobus Ferre die xxj April, sub mag. Guil, Boucherii. 

3" — — Simon Fumiere die Kxvj April, sub mag. Thoma le Mauge, quia iiiag. Thomas de S. Pelro 

ejus magister inflrmabalur, 
i" — — Johannes Basin die septima Maii sub predicto mag. Tlioma.' 

5° — — Stepiianus de Poligoy dle xv» Maii sub mag. Guil. Bouclierii. 

6" — — Guido de Honte Flqueti sub mag, Tboma le Mauge xvij» Maii. 

7' — — Joh. Casson* sub mag. ttadulpho de Harbis, die ijuinta Junil. 

Comm. fac. incd., I, p. 89, — Licentiati boc anno non inscripti eunt in regUtro racultatie. 

1. Joh. Dorpt de Leydis jamdiu Parisiis in nat, Anglicana, in qua an. 1393 determinaTeret. Vid. Aw:tar. L — 3. Vid. 
Clerval. Les ecoles de Chartres, p. 369, not. 4, p. 479. 1 805 . jOum Vniversitas processionatiler de S. Mathwrino ad S. Katherinam VaUis scholarium, die Julii li, ibat 
oralura pro pace ecclesiae regnique et salute regis, gentes Caroli de Savoiay, tpso insiigante, multos acholares 
tam intra ecclesiam qaam extra verberaveruni^ . Die Julii 15 Universitas querimonias fecit reginae, ducibus 
Aurelianensi et Burgundiae^, et Julii 19 ore Gersonis canceUarii longam querelam coram parlamento atlulit 
super textu S. S. : * Estote misericordes^ ». Curia jussit dictam Carolum arresfariK Rector inkibuit paeda- 
gogis Parisiens., ne pueri reciperentur in sckolis, et indixit cessationes in omnHius facultatibus et in ecctesiis 

1404, Julii 14-ia. Parisiis. 

i. Auctar., 1, p, 829, 2-3, el Bel. Oe Saint-Benys. III, 186 sqg. — 2. Rel. de Saint-Denys, 1. c, p. 188. — 3. Buiaeuh, 
V, 96-106; Gesson, Opp., IV, 571, Quercla paacis referlur in Avch, nol., X^» {Criminelj 14, fol. 196; DoVET-D'ABt(i, Pi^s 
inMites, I, 261, — i. Journal de Nicolas de Baye, ed. Tuetei, I, p. 93-9i; Bul., V, 106 sq. — 5. Rel. de Saint-Denys, 1806. Benedicttts XIII canceltario Paris. injungit, ut Joltannem MichaeUs^, Ord. Praed., qui togicam, philo- 
sopkiam et theol. in Andeguv. et Parisiens. domilius audivit, alibique Senlentias legit et tector principalis 
fuit et disputasHt, Parisiis ad leetaram Sententiaram in schotis exterioribus domas Paris. tempore hiemali, 
et postea ad magisterium in tbeotogia admittat. Dat. Massilic ap. S. Victorem kal. Aug,, anno decimo, « Viri 
sBcre leclionis w. 

i404, Augasti 1, MassHiae. 
Reg. Vot, Bened. XIII, n" 326, foL 434. 

1. Qui an. 1411 Ilconlialua est, distinguendus a Job. Ricfaelis ejusd, Ord. 1807. Universifas, Aug. 19, ore fratris Petri ad Soves*, Ord. Mi na^ theol n c r a pa lamenti ora- 

tionem contra Carolum de Savoisy aperit super themate : c Dep ecaban a e m ut pone et e manum^ ». 

Die sequente de koc agebalurK Aug. 22, pronuntiatam fuil domun d t Carol deo ol e dam propter offensam 
Universiiati iUatam^; quod arrestum Aug. 93 publicatam est. P a te ea mate ae don s ad ee les. S. Kathe- 
rinae pertinebunt ; Carotus CC libras par, reddiius ad capeUas fundandas solvet, et mille libr. pro scholaribus 
vulneratis, mitte etiam pro Universilate conferet^. 

1404, Augusii 19-23, Parisiis. ,. ^S»; Bel. de Saint-Denps, III, 190, Digitized by Google 130 CHARTLiLABIUM UHIVERS. PARIS. [1404 

fol. 379"; Jourrtal de Nic. de Baye, I, p. 100 sqq. — 3. Journ. de N. de Baye, I, 105 et lOS. — i,. Ap,4. nnt., M 67', no^; 
X>» n, fol. 20(ii>; DouetVArcq, CKoix d€ piices inMiWs, I, p. 2G2; Rel. de Saint-Denys, I. c, p. 192.- 5. Arcb. nat., Xi» 
1478, fo!, 172''; Journal de Nic. de Baye, l, p. 111; Bul., V, 107; Rel. de Sainl-Benys, 1. c. 1808. Carottts VI nolam facit C libras annui redditus, ijuas Carolas de Savoisy Vniversitali tradidit, admorti.. 
satas aactoritate regia fuisse, ila ut ille redditus perpetuis temporibus ad usum ijuinque eapeUaniaram ' demitti 
possit et assigaari. Dat.' Parisius itiense Augusto an. mill. CCCC 1111'', regnique nostri ^cxilij". n Dominorum 
Domino ", 

1404, mense Augusto, Paeisiis. ms\ de Charles VI, p. 775; Bul., V, 108. — Poulo pogt, Sept. 12, curia eea C libr 

, mobilibiis ct immobilibus, constitulas e1 assidotas esse di-oernit. (Arcb. Unir. Paris., tbi 'edditi 


JoUKDAlN, n" 9C6). 

1. Triam pro ) m. Vid od 00. 1417, Dee. 27, 1809. Benedictus XHI canc^Uario Paris. injungit, ut Johannem le Daadet*, Ord. Praed., qui iii provincia 
Franciae Sententias jam legit et lector principalis fuil, ad eas legendas « in scholis S. Thomae nuncupatis 
sea scholis exterioribus * domus Praed. Paris,, et demum ad alios actus sckolasticos usque ad magisterium 
admittat. Dat. Massilie ap. S. Victorem xij kal. Octob., an. decimo. u Viri sacre lectionJs ». Reg. Vat. Bened. XIII, n" 326, fol. 275, 
1. Ms. potius : K Daudec », 1404. Seplemb. 20. Kassiliae. 1810. Magislri regentes facultatls medicinae an. Ii0i-li05. 1404, HovMib. 3, Parisiis. Anno Douiini millesimo IIII^IIII" die lnne post feslum Omnium Sanctorum que fuit 
tercia Novembris inceperiint lectiones suas magistri qui hic subscribuntur : Magisler Thomas de Sancto Petro. 

— Guillelmus Boucherii. 

— Joli. cle Bellomonle. 

— Radulphus de Harbis, 

— Martinus Gszel. 

— Petrus de Aussonno. 

— Guillelmus de Camei'a. 

— Albericus Di\itis. 

— Joh. de Ens. 

— Joh, Comitis. 

— Joh. Leporis. 

— Thomas Le Maugc. 

— PetruB Miote. 

— Guill. Pelliparii. 

— Henricus Pelati. 

— Joh. Tanquardi, 

— Egidius de Dorlendio. 

17. Magisier Johannes de Marla. 

— Joh. de Marlrolio. 

— Joh. Belardi. 

— Robertus de Sancto Germano. 

— Jacobus Sacquespee. 

— Henricus Doygny, 
' — Petrus Bileti. 

— Droco Decani. 

— Joh. Rose. 

— Oliverius Gamhelini. 

— Joh. Dorp. 

— Symon Fumiere, 

— Joh. Basin. 

— Stephanus de Poulignyaco, 

— Guido de Monte Fiqueli. 

— Joh. Casson, 

133J Digitized by Google 1404] \S ANNO MCCCLXXXXIV USQCK AD ANNUM MCCCGLir. 131 

Camineiit. rac. ined., I, p. 03. — Kov. 8, Droco Decnni electas est decanus fac. Anno 1405, Nov. 7, Droco Deconi conti- 
naatus eat dccanus. MegrCstri pegentcs od namerutn 27 tnntum aiscendant. cuoi iidem fere qai saprii invcniantur, dftmptis 

Alber. Dlritis, Thoma Lc Mauge, Guil. PcUiparii (script. prius, postea liiieu deleto), Job. Itosp, Jah. Dopp, Syai'. Fumicre, 
Steph. de Ponlignyaco, Gnid. de Monte Fiqueti, additis autem GruilL de Senonis et Guill. Nepotis (ibid., p. 101). 1811. Universitas Paris. Benedicto XIII sappUcai, ut /ohannes Nanton, dectet. doclor, ad sedent Bisimtinam 

1404, Decemb, 24, Parisiis. 

Sanctissimo doinino Qostro domino Benedicto sacrosancte ac universalis ecclesie 
suinmo ponlifici. Bealissime pater, probitalis merita, morDin honeslas, scienliarum pericia 
et laudabilis conversacio, quibus vir nobilis el providus magister Johannes de Nanto 
archidiaconus Magni Caleti in ecclesia Rothoniagensi, canonicus Bisuntinensis', in noslre 
Universitatis decretorum facultale doctor actu regens, se nobis universis et singulis gra- 
liosum reddidil, amicabilem et acceptabilem, nos inducunt, admonent et hortantur, ymo 
verius magno desiderio nos compellunt ut ipsius honorem et conimodum prosequentes 
promoveri eundem pro viribus studeamus. Quapropter S. V. humillinie supplicamus, qua- 
tinus prediclum archidiaconum virtutum donis multipliciter insignitum in agendis et pre- 
sertim ejusdem ad ecclesiam Bisuntinensem, nunc pastore destitutam\ conoementibus 
promotionem', super qua pro eo e[idem] S. V. sui ecclesie predicte concanonici, ut iide- 
dignorum relatu accepimus, preces humiles porrexerunt, in sinu gratie vestre dignemlni 
nostrorum precum intuitu recommendatum habere, sic quod, cujus dignam Deo, ut credi- 
mus, acceptam, eidem ecclesie proficuam et patrie, ex qua de nobili parentum stirpe et 
potenti originem Iraxit, complacentem quamplurimuni afTectamus promotionem inferces- 
sionis nostre affectum sentiat cum effectu, Beatissime paler, personam vestram beatissiinani 
conservet Altissimus cum a[u]gmento gratie et salutis ad salubre regimen ecclesie sue 
sancte. Datuni in nostra generali congregatione in Sancto Bernardo celebrata die xxiiij 
mensis Decembris. 

Vestri humtles oralores reclor ei Universitas sludii Parisiensis. 

Minuta in Arch. ust. Puris., M €^, n° 61, slne temporis nola, quam tam«n ex epistola ipsa eruimus. Vid. not. i. — 
Ibid., n" 63, alis epistolu Universitatis ad papam invenitup, in qua, Jobanne de Nontou, « decretorum doclore celeberpimo, 
qai ex inclita Viennensi et Gebennensi domo orij^inem duiit cl libertntes ecclesioslicas dercndit v, jam arcbiepiscopo Vien- 
nensi, Univepsitas supplical, ut i$ ad aliquam sedem metropolitanam aut aliam sedem in regno FrnnciHe trans feralur, Revera, 
an. 1423, Jun. 26, nd sedoro Paris. translatus esl (Areh. Vat., XII, 121, p. 164). Jam on, 1410 ut ai-chiepiscopus Vieiinens. 
«pialolnm recommendatoriom ad Johannem XXIII ab Univepsilote obUnuit (Awctar., 11, p. 88, 21). 

1. Inter lineaa. — 2. Bisuntina ecclesia, Johanne de Nanton nonduia cpiscopo, on. 1404, Noverab. 23, vacabal, usqiie 
ad an. 1405, Febr- 20. Proindeque epistola anno 1404 adbiic Bcripta est. — 3. At non ad Bisuntinam sed ad Viennensem 
Joh. de NBnlon. an. 1405, Febr. 20. promotus (Reg. ATcn. Bened. XIll, rol. LX. Col. 131), et Theobnldas de sede Viennensi 
ad Bisuntin. translatus est (ibid,, foj. 109). Digitized by Google loi CH\RTULA.RIUM UNIVERS. PARIS, [t4C 

lol2. Vniversilas Paris. Pelru/n de Castanea^, mag. in. medicina, qui abhinc 30 aanis in studio Paris. moratu 
in artibus in prima auditione, in medicina secundo loco licentiatus est el legaliis in facto unionis ecclesi. 
fuit, cariae parlamenti pro beneficio quodam ('in eccl. TornacensiJ recommendat. 

1406. Jaiiuwi/ 19, Parisiis. 

krth. nat. Paris., X'* 4787, fol. W; Jowm. de Nicolas de Baye, \, p. 126. 
1. Ms. : ■ Casteigne ». 1813. Benedicltts XIII ordinat, ut Philippus Levomer O. S. B. monasl. S. Dionyaii, baceal. in theoL, de nobHi 
genere, ab abbate S. Dionysii pensionem debitam recipial ad hoc, ut in studio Paris. juri canonico studere et 
in eo licentiam recipere paisit. Dat. Nicie viij id, Februarii. an, undeciino. «Religionis zelus ». 

UOS, Febr. 6. mciae. 
Reg. ATen. Benedicti XIII, toI- XLIII, tol. 357. 1814. In curia parlamenti agitar de tite inier abbatem Cluniacens. et scliotares domus Paris. in favorem 
eorumdem. 

1405, Febr. 14. Parisiie. 

Liligantibiis in nostra parlamenti curia dilecta noslra filia Universitale Paris. et reli- 
gio&is priore et scolaribus Collegii Cluniacens. fundali Parisius actoribus et conqueren- 
tibus ... ac procuratore nostro pro nobis eisdein adjiincto ex una parte, et dil. nostro 
Raymundo abbale Cluniacens. defensore et opponente ex allera, pro parle dicloruin actorum 
plures raliones et facta fuerunt proposite ad finem, qiiod dicti conquerentes religiosi 
manutenerentur et conservarenlur iii possessione et saisina Iiabendi recursum ad curiain 
secularem et in ea suos debitores prosequendi pro pensionibus eis debitis, earuin arre- 
ragils..,, in saisina quod per dictuin defensorem aut aliquos alios Ord. Cluniacens. per 
eoruin slaluta aut alias dictos religiosos in predictis iinpedire seu eos occasione et in 
odiuiii predictorum excommunicare aut alias moleslari non poleranl aut debebant, in pos- 
sessioneque el saisinn quod dictus defenSor eundein priorem et in ejus absentia supriorem 
dicli collegii interdicere vel impedire non poteranl, quin ipsi scolares ad diclum collegium 
noviler venientes recipiant.,.; et quod dictus defensor predictos priorem et scolares aut 
aliquos eorumdem a diclo collegio donec gradum in theologia tempore debito atligissent 
et post dictum gradum donec beneficiati forent ac beneficia acceptassent, absque tamen 

causa racionabili et cognila, expellere aut alias privare non polerat Dicta noslra curia 

per suiiin arrestuin dictos priorein et religiosos dicli Collegii habiles et easdem partes 
ad predicta sua proposila admitlendos fore declaravit et declarat ... et ... dictis conqueren- 
tibus dictarum suarum possessionuin recredentiam durante presenti processu adjudlcavit 
et adjudicat, ac eundem defensorem ad faciendum per inodum provisionis reparaciones 
que in diclo coUegio aut edificiis ejusdem per cerlos commissarios a dicla nostra curia Digitized by Google 1405] AB ANNO MCCCLXXXXIV USQtJE AD ANNWM MCCCCLII. 133 

super hoc deputandos vocatis evocandis condempiiavit et condeiupnat... Pronunciatuin 

xiiija Februarii anno Dom. mill. CCCG 1111'°. 

Arch, nat, Paris., X" 52, fol. 15S. — Pluries tuno de hoc tkrgUmeDto in parlnmeiito agebatur. Sic Jan. 19, 23, 30 
(ibid..n° 147H, rol, 192 gq,|; ao, IWU, Nov. 13, scbolarcs n Kquiircnt lenr cnqucste estre receue »; Vabb^ o re([uierl delay, 

Bulremenf. Appoincti^ eat que la courl parlera aux commisaaires el verrn les commissiona et en QiTast > (Xl« 4787, rol. 435). 
Distributio commissionum Parlamenti n" 1478, fol. 2a4. Alia Nov, 19 ibid,, fol. 297 ; an, 1407, Febr. 10 et 15 Ifol. 304^ 305i>), 
Jul. 30 (n° 4787, fol. B85). Nihil novi pro Universitate Paris. afferunl baec omnia nd ea, quae infra od an, 1411, Sept. 7, 
edimns. iolo. Johannem Rose presbyterum a prao/iosito Paris. ad curiam parlameati appeUanteiu, contra Gitill. le 
Fivre quem indigne verberaverat, reclor Vniveraitatis utpote pigram ac neqnam sententiae arbitrorwa relln- 

1405, Marlii B. Pwisiis. 

Lundi ix" jour. — - Entre messire J. Rose appellant du prevost de Paris et J. Testars el 
autres intimez d'autre part, dit Rose qu'il esL bon homme, prestre, et a demour^ avec Guil- 
laume le Ffevre poure frepier, qui lui donna d'un coustel et de ce fu emprisonnez en la court 
1'evesque, et fu delivrez et puniz et corrigez comme appert par lettre, et paia les sirurgiens 
et bailla au F^vre v queues de vin et autre chose dont a quittances, et deinoura avec iui 
ij ans et deini; et depuiz, maistre Thomas le Marichal' estanl recteur de rUniversit^, le 
F^vre le fil devant ledit recteur adjorner, et proposa ce que dit est, el tandem fu priz 
arbilrage et fait, et furent arbitres maistre Estienne de Surry et un autre maistre en ars, 
devant lesquelz deinanda le F6vre c lib. et il defendi ce que dit esl; maiz ce non obstant 
lesdits arbilres le condempnferent en Ix escus, dont appela devant rofficial de Paris, devant 
qui le Ffevre fu miz en defaut, et les autres citez firenl contumace, et fu le F^vre adjorn6 ou 
cit6 sur le defaut; el ce non obstant J. Testart avec autres prirent et Iev6rent tous ses biens 
et livres, a quoy s'opposa, et aloit ropposant devanl le prevost de Paris devant qui le rec- 
teur requisl le renvoy devanl rUniversite, attendu que la cause par avanl esloil devant le 
recteur; a quoy proposa au contraire ce que dit est. Sur quoy le prevost de Paris renvoya 
la cause devaot le recteur dont appela, ord[onnant] que la cause estoit pendante devant 
l'official de Paris ou avoit obtenu iij defaus contre le Ffevre... 

Defent partie et TUniversit^ de Paris et dit que rUniversit6 et le recleur a acoustum6 
d'avoir juridiction ordinaire sur les escoliers de rUniversit6 et de cognoistre de leurs 
eauses, posito que un lay face convenir un escolier devant eulx. Dil que Rose est noiseur 
et noceur, qui bati le Ffevre enormement, dont fu au lit xiiij sepmaines, et ce confessa 
partie el le proumist desdommager et le aruoit par son simple servileur et par instrument 
de notaire, de la date duquel est la quittance que partie maintient. Dit que pour ce que 
partie ne le voloit paier, le fit citer devant le recleur et ly demanda c lib. pour ses dom- 
mages interestset despens, a quoy partie defendit peremptorie. Si dit le recteur qu'il estoit 
bon que les parlies accordassent; si eurent arbitres maistres Raoul le Tonnelier et Digitized by Google 134 CHAllTULABIUM UNIVEHS. rARlS. 114( 

Gstienne de Surry... Replique l'appellant et dit que devant le recteur n'avoit rien a fair* 
maiz seulenient devant 1'ofGciaI de Paris... La cour verra et fera droit... 

Areh. oal, Paris., XI* 4787, (ol. 82i, 

1. I. e. Thomas Marescalli, nationis Picardiae. Frustra huiic rectorem in NomBnolntura 1816. Mag. Joh. La Doree, examinafor in examine B. Mariae Parisiens., a cancellarco foh. Gersono ab offici 
suspenditur. Caiisa in euria partamenii agitatitr. 

1405. April. 3~J0. Parisiis. Karolus, elc. Universis, etc. Cum dil. nosler mag. Joh. La Dor6e iu art. uiag. ac in 
theol. facultatibus bacalarius in Universitate Paris. lilia nostra dilecta nobis exponi fecisset 
cooquerendo super eo, quod Hcet ab omni antiquitate in dicla Untversitale fuerit ac sit con- 
suelum quolibet anno certum examen sive temptamen' scolarium et bachalariorum in dicta 
arcium facultate licenciari volencium fieri et celebrari, quod examen Beate Marte tempta- 
men nuncupari et in ecclesia seu clauslro ipsiug ecclesie B. Marie Parisius teneri et fieri 
solet, pro quo exercendo quatuor magistri arcium solennes dc quatuor nacionibus dicte 
Universitatis deputari et ordinari solent, qui et eorum quilibet dictum oEIicium tenere et 
exercere et eodem ac ipsius juribus, honoribus, franchisiis, prerogativis, preeminenciis uti 
et gaudere pacifice quantum eis placebat, consueverant, absque eo quod cancellarius 
B, Marie Paris. nec alius quicunque ipsos, maxime in ipso ofiicio examinis seu leuiptaminis 
de defectu non convictos, neque deprehensos possit aut debeat quovismodo privare, neque 
in ipsius ofHcii exercicio sine ipsorum voluntate et consensu impedire; ipseque conque- 
rcns, qui per longa temporum curricnla in dicla Universitate studuerat ac sua facta in 
dictis facultatibus bene et solempniter feceral ... aller examinatorum seu temptatoruin pro 
nacione videl. Picardie eleclus, constitutus, et ordinatus fuisset, dictumque officium hene 
et notabiliter et absque opprobriis per longa tempora rexisset atque exercuisset et ad cau- 
sam hujusmodi jus haberet, ac in possessione et saisina esset, quod magister Johannes 
de Yarsonno dicte B. Marie cancellarius ecclesie non poterat neque debebat nec alius 
quevis {sic) dicto olficio ipsum privare ... absque eo quod in facto et ipsius ofRcii exercicio 
dereliquisset,-. ; quod dictus cancellarius non poterat neque debebat ... deputare ... 

alium quemcumque a dicto couquerente Nichiloniinus ab anno citra et in presenti 

Februarii niense, quod dictus {sic) examen seu temptamen appertum erat, quoque dictus 
conquerens ad locum pro dictuni e.xamen seu temptamen exercendo deputatum et ordi- 
natum ... iverat et processerat; dictus eancellarius aut alius sui parte hostium dicti loci, 
ne eundem idem conquerens intraret, claudi, obserrari seu fermari fecerat, adeo quod ipse 
conquereiis intrare nequiverat neque dictum ofBcium exercere, quinimo dictum suiim ofli- 
cium per mag, Jacobum de Flandria ... illud officium exercere et fieri fecerat, ipsum coii- Digitized by Google 1405] AB ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCI.II. 135 

qiierenlein non anditum, non vocatuni... Nostra cnria ... de consensu predicli conquerentis 
omne impedinientuin eidem cancellario virtute dicle querimonie appositum absque expensis 
amovit et amovet per presentes, 

Arch. nat., X'' 52, rol. iefi, sine temporia nolD, sed pertinet ad supro notatum temporis spatium. 1817. Sialutiim pro eoUegio S. Bernardi Paris., Ord. Cislerciensis, de baccalareis Bibliam aiif Seiilentias lec- 
turis. 

1405. Sepfemb. 12, CisiercH. 

Cum studium S. Bernardi Paris. inler alia sit flos, decus et oriiamentum speciale Ord. 
Cist., generale Cap. statuit quod baccalarius Bibliam aut Sententias legere vo!ens ibidem 
antea juramentum solemne prestet, quod nec ante nec post adeptum in dicto studio quem- 
cunque gradnm per se vel alios prociirabunt vel acceptabunt absque Hcentia speciali domini 
Cisterciens., ut promoveantur ad abbatialum vel aliuin quemcunque statum, antequam 
regentie teinpus compleverint in eodem studio consuetum, nisi tamen intra dictum tem- 
pus canonice sint electi, vel patrum abbatum auctoritate promoti, Qui vero jam sunt ordi- 
nati actu legentes, et qui jam legerunl, nullatenus presententur ad licentiam, nec aliquid 
pro lecturis ab Ordine recipiant, donec predictum jupamentum prestiterint. Baccalarei 
autem cursores, postquam cursum stie lecture compleverint, nisi sint ad legendum Sen- 
tentias deputati, ad propria monasteria sub excomnnmicationis late sententie pena red- 
eant infra annnm. 

Capp. genar. Giiterc., c»d. n> 64ft inArch. etat. Luiern. (I, p. 421). — Makteke-Dura^d, Thes. nov. anecd., IV, 1546. 
Hoc statutum poslea etinm pluries renoTatum est. lolo. Inimiciliis durantibus inler dacein Aurelianens. et ducem Biirgundiae, el lilteris ducis Aurelianeiis., 
qaas legafi portaverant, receptis, recfor Unifersitatis Paris. diversiqiie doctores sotlennes cuin aliis legatis 
ducem Aurelianens. Meloduni commorantem adierunt. ei significanles, ui reformationi regni intenderel ' simul- 
que sibi dueem Burgundiae reconciliaret. Dii-t indignationis ardore vehementer aestuans respondit : * Sicui 
nec in casa fidei ad eonsiUum miliies evocaretis, sic iiee in casibas beUicis debetis vos immiseere. Recedentes 
igifar sfudendo minisferium vestrum debite compleatis, qiioniam etsi filia regis Universitas vocetur, tamen de 
regimine regni ipsam intromittere non decei *. Legati eonfusi Parisios reversi sunt. 

1405, Sapfemb. 

Rcl. de Sainl-Benys., III, 314; Chron. de MomtreUi, ed, Dchjet-ii'Arc;q, t, lil sq. Contra Universilos ad ducem Bur- 
gandiae mense Augusli Parisiis accessit, eique gralias egil de ipsius amora at afTertione ad regnum (Monslrelef, p. 112 aij.). 

1. De ncccssilate hujus rerormationis dui Burgundiae onleu, mense Ai'gustt>, in pali 
conailiariis regis, rectore Universitalis et multis in utrofjue jnre docloribus et magistrif 
Nieles fecit, quae quasi fundamentum est pro eequenti oratione Jobannis Gerson. Vid. Rel. de Saint-Denys, III, p. 2% sqq.; 
MonstreUt, p. 114 sqq. Digitized by Google Idb CIIARTtJI.A.HIUM UKIVERS. PAIIIS. U4UD 

18 19. Jokannes Gerson cancellarias in hosfiicio reginae coram rege Navarrae, quatuor ducibus et iituUiludine 
promiscua oraiionem gallicam ex parte Universitatis in Lupara de rcformatione regni pronuntiat. Partem 
primam aggreditur de corporali vita regis et educatione delpkini coHrenienli; in secunda reformandos tres 
statas, scil, ecclesiasticuTti, niilitareiii, cinlein, contendit. 

Regis consilium bonis depulatis provineiaruni adaugendum est, secrela eonsilii et regis, utpote « forlis- 
siniuai et optimum contra oiniies reipublicae adversitates remedium », secreta tenenda. < Novit Deus, excla- 
mat, si consilia Franeorum stnapis sequantur clamorem, et per urbem decantentur, quantumcumque secreta 

Milil4?s (« chevaliers *} a juventule inatruendi et exercendi in poenis et laboribus el bellandi exercitiis. 
In militari sfalu fragalitas et mediocritas in vino, fercuUs et vestimentis, quae corpus et animam ad lasciviam 
et pigritiam vertere possent, observandae. « Si lanica ad duos pedes post se in terra trahatur et manicae a 
sinistris amplae sini... quid proderit omne Hlud ad vigorose kostes perseqaendos ?» Perspicacissimi antiquo- 
rum Roiiianoruiit koste ahsente ila se gerebant ac si praesens esset, propter quod viciores extiterunt. « Non 
trahebant post se tres aut quatuor saumarios seu qaadrigas onustas tunieis, ornamentis...; non ferebantur 
post eos ferrei furni ... utparvas facerent paslas ...; tale onua quidvalet nisi ad impediendum celeritatem seu 
festinationem ? Et optimum lucrum est hostes aggredi et adoriri improvisos » ... « Jules Cesar et le l)on 
conneslable Guesclin gaign^rent tout par ceste celerite, mais ung ost (exercitus) qui porte sa ctiai^e comme 
unelymarl ou tortue, comment se hasteroit >? 7n militari statu ante omnia disciptina servanda; per disci- 
plinam obedientia capilaneo generatur. < Exercitus sine obedientia quantumque numerosus non est nisi turba 
hominum ad mortem et omnem oecisionem deditorum, qaemadmodum oves sine ordine et paslore. » Armigeri 
et stipendiarii recipiant aalaria, alias furabuntur, < de altertus corio largas corrigias secabunt ». 

« Justiciae ofljciarli maltiplicandi non sunt nec saepenumero mutandi. Cum ofiiciarii multiplieantur, anus- 
quisque suam aafert portionem in pensioue, in donis, in exactionibus, ut suum ducat statum... Audivistisne 
de bona malrona, quae Auretianenses vidit studentes, et ab iis qaaesivit quidnam faeerent? Responderunt illi, 
se sludiis operam dare, ut essent judices, advocati et procuralores. Heu. aiebat illa, solum est unus in patria 
nostra (« nostre pays >} procurator, et ferme tota patria destrucla est : i/uid flet de tam ingenti caterva ? » 

De vectigalibus quid dicendum? Tanta sublevantur, « veluti si hostes per totum regnum expansi et 
dispersi esseni, ut contra ipsum praeliarentur ». Ner.esse est ad regni nutritionem levare subsidia, sed id 
. faciendum in bona aequalitate et aequitate. i Pauper aliquis homo non habebit de omni labore suo, ut toto 
anno uxorem et filios nutriat et jura persolvat et debita, nisi decem aut duodecim eados vini et ditas aut 
tres mensuras bladi, quod omne peribit in una raptara aul armigerorum adventu. Quid aget? Qaid incipiet? 
Qaomodo vivet? Hac damtaxat cogitare soluiti grave est. Et in tali casu divites plures inveniiint exitiis aiit 
favores quam pauperiores. » Si doniini bene confoederali essenl, non opus essel nutrire armigeros extraneos, 
et regnum satis dives essel. Universilas Paris. praesertim quietala debetesse ab omnibus subsidHs et deciniis. 

Loquiiur contra pomposum statum cleriealem, miiitarem et eivilem, contra dona pomposa, « quae spo- 
liant ceiitum et centum paaperes komines, immo mille et mille».In orationc multuin inveliilur eontra tyrannoa, 
qui populum opprimunt per extraneos armigeros, per exacliones, tribata, homieidas secrelos. Tjrannis esl 
venenum vilae politicae. Nikil irrationabilius esset quam per seditionem lyrannidem impedire velle. Opus est 
magna discretione ad tjrannidem expellendam. Audiendi sunt philosophi, jarisperiti, legistae, theologi. 
Ubique Vniversiiatem Paris. exlollit. Incipit : Vivat rex, 

1405, Jilayemb. 7. Parisiis. 

Eibl. Arsen. PoriB., ii" 24aO, fol, 1-53. Bibl. S. Audoinaii, ms, 298; Bibl. Burdegalens,, ms, 118, fol. 243; Divionens.. 
ms. 835, fol. 67; Bibl. nat. Poris., iiis. lol. 14582, fol, 55-85'', tonds frane. mss. 9S6, fol, 279 (>id. Delisle, Cabinet des mss., 
Atlaa, pl. 49, 1); 936, fol. lOeO-ieS; 974 (Colb. 2320]. fol. ^m^-Ml* ; 1029 (Golb, 1356), (ol. llO-iai"; 25552 (S. Viclor. Bl5). 
fol. 94, Opp. Gerson., IV, 583-622 [Jnt.). Ad huec Yid. Skhwab, Gerson, p. 416 sqq. 

Oratio illa, quae gallica lingua pronuntiato ee,l, ut sic in mss. cilutis occurril, Talde conspicua, wntenlias quaraplu- 
rimas offert sane salubres (mullis utique periodis involutos) etiam pro nostra aetate; quibus si rei uli voluissct, clndea. 
quam exeicitus in Aiincourt putsa esl, fortasso >it3lo fulssel, Etiam ad declinnnda consilia earum qui res publicas subvertere 
conantur ptures cogitationes occurruiil. Oiani modo uiiranda audacia tot veritales eoram ducibus exponendi, Quae contra 
tyrannidem perorobal Gerson, conlra ducem Aurellanensent ejusque rpgimen direcla eiant (cf. ronU'arium an. 1415, Jan. 5). Digitized by Google AB ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANHUM MCCCCI.II. 

9 (ed. GoDEFRoY, p. 176) acribit de hoc Harmone : o Si onl cu voulii gardeF le contenu en icella e 
mcnl du rayauma, les chosea euasent bien esl6. Mais on avoit beau prcscher, ear les aeigneura et ( 1820. * Ad fularam rei memoriam. [ Innocentius VIIJ scholaribus studentibus, et magistris in studio Pari- 
siensi incnlis regentibus, et aUis quibuscumrjue persortis, censuris et poenis schismatis praesenlis laqueatis, 
permittit, ut libere el licite valeaal participare tam in missis el aliis dirinis officiis, ijuam in quibascumqiie 
aliis cammiinihus actibus praeterquam in crimine, etc., similemque gratiam extendit ad Aureiianens., 
Tholosan., Montispessulntt., el Andegavens. et aliis dicti regni Galliae studiis generalibus (sic), etc. Dat. Viterbii i3 cal. Novembris', a 140S. Hovemb. 13. VitBFbii. eistal in Archivo. 

1. Jam in Auetar., I, p. 906, not. 1, diximus, corrigendum esse in « 13 knl. Dccemb. t, cum enim an. 1^04, Novemb. 11, 
coronatus sit |,Areh. Vnt,, Oblig. n* S?, rol. 75), 13 kai. Nor. an. 2° essel an. 140G, Octob. 20. quando Taaocenliua jam Romoe 
commoratus est (Tid. Eubei., in Hist. Jahrbuch, an. 1895, p. 560). 'Vel. diccndum, Innocentium VU suos aanos pqntificotus 
numerasse a die electionis, non coronationis. 1 82 1 . Quia Benediclus X//1 per subcoUectores Universitatem Paris. cogebal ,ad solvend<fm diu taxatam deci- 
mam, Universitas in generali congregatiotte statuit, iit a 21 iVovembris a praedicationibus et actibits sckola- 
sticis cessaretur, quod propter Adventum Domini omnes aegre tulerunt. Dux Auretianensis vigilia Nativitalis 
rectorem adivit et rogavit, ut pro tanta solemnitate praedicaiiones resumerent, promittens tibertates eorum 
tueri. Frustra. Nam dux semper promisit, et nikil tenuit. Tandem rex Universitatem usque ad Nativitatem 
sequenlem exemit. 

" 140B, llovemb., /teceoib. ■ 

Ret. de Saint-Denys, IH, 352. 1822, Johannes Breviscaxae et Dominicus Parn onus lectoris in theologia libenter accepturos se declaranl. 

1405, Deeemb. 7. 11, Parisiia. 

Exposuit niag. Joh, Breviscoxe quod cum dom. noster suminus pontifex eideni gFahain 
feceril specialem de canonicatu sub expectalione prebende Paris., ipseque doininus noster' 
voiuerit in cerlis ecclesiis regni assumi unutn lectorem theologie, quem preferri volebat 
quibuscumque aliis impetrantibus, eapropter ipse promptus erat onus hujusmodi in se 
suscipere dum et quamprimum vacaret in dicta ecclesia prebenda ; mag. Dominicus Parvi 
mag. in theol. exposuit et declaravil voluntatem suam quod paratus erat subire et in se 
assumere onus iectoris in theol. et residere ac alia facere nuper imposita per dom. nost. 
papam Bened. XIII in certis ecclesiis regni Francie. 1. Benedictua XIII, qui renovaTit ea. quae posl Innoecntiuui III sub Clcu 
**** CkarC. Vniv. Faris. IV. Digitized by Google CRARTULABIUSI UNIVEIIS. PARIS. 1823. {.icentiati in famltate thenlogiae. 

Mag, Jordanus Morini. 

Fr. Guillelmus de Caromonle, Cisterc. provisoi' 
Bernardislarum. 

Mag. Matbeus dc Mauro. Naviir. 
Mag. Joliannes dc Maraya, Navar. 

Bibl. nat. PariB., ms. lat. 5657». /ol. 13. 

1. Seu n d'Arest o, uliquc illo med. doclor, qni on. 1403 in rotulo n" 1795 ut bacc 
• Dnriet ». — 2. Add. i alios da Mesnil, Narsrr. >. — 3. c De Almari » in Reg. Caniei 
fln. 1414, Novemh. 27, quando Conatnnlioe in cubieularium popae recepius est, Joli, o Ademare ■ eodcm anno, Maii 29, 
scTiplor litter. aposl. electus est (Reg. Lnt. Joh. XXIII, n° Ifid, fol. 1SS»), cum jnm an. I!il3, April. 13, factus sil familiaris 
papae ejusque biblicus. i. e, o lector Biblie cornm papa u (Reg. Val,, n" 345, fol. 69'') et can. Carnolens. Gommuniter 
coguomen afferlui- ut supra. Cf. etiam Auctar., 11, p. 289, 6 sqq. —4. Postea corr. in nis. n Mag. J. de Tiyinvilln, Novar. u An. 1405, Parisiis. 

Mag, Pelrus d'Arech ' . 

Mag. Johannes de Dulcimesnillo ^. 

Mag, Johannes Almaris^. 

Fr. Bichardus Generalis Minor. 

Fr. Johannes de Tignivilla Cluniac^ 1824:. Pelrtts de Pierreyo, mag. theoL, proponil ex parle Universitatis coram canonicis eccl. Paris., at domini 
el magistri doclores quamdiu intereruat in congregatione Universitaiis vel propositionibtts faciendis aul in 
consiliis, //uando vocabuntur per dom. episc. Paris. in materia fidei, possint lucrari distrihuciones in eccl. 
Paris., ete. Reaponsam est : Expectetur Capitulum generale. 

140B, Martii 13, PariaHs. 
Arob, nat. Pnris,, LL, 109% p, 545. 18,^5. Licentiaii in facuitate medicinae. 

Uee, April. 3, faeisiis. 

Die tereia Aprilis fueriint bachalarii licentiali per hunc ordinem : '■ Magister Johannes Magnifaniuli^. 
'■ — Guillelmns Lcvis', 
"• — Petrus Cardonnetli^. i'«i Magisler Petrus de Grangiis. 
a"5 — Ajnoldus Blocq ' . 
3°' — Radulphus Palouini*. 
(lu — Guillelmus Fabri. 

Comm. fac. med., I, p. 107. 

1. Fortasseidem Arn. BIoc, Leod. dioc, qui lleidclbergae au. 1388-87 intitnlatnr (Tuepke, JlfafriAef, I, p. 25).--3, Idem 
« Raonl Palnin v an. 1429-30 dicitur confeBsor et phjsicus Annae ducissoe Bedfordine (Delisle, CaUnet des mss., 111, 314). 
An. 1421! litigobut ia parlamento cum lugeranno de Campo rotondo, in ulroqae jare lic, dc quadam praebendn (Arcb. nat., 
X<' 65, fol. 61'<'). An. 1473 ut benofnctor collegii mag. Uervasii Cbristiani affertur {Recueit de toutes les delib. du Coll, Louis- 
te-Grand, 1781, 4°, p. 612). — 3. An, 1400, ut scbularis in medicina orcurrit in registro compulorum collegii Laudunensis 
(Arch. nal., H 2803'). — 4. DisliMguendus ab ipso a Yvo Levia, alias de Karengouent » (Cumm. fQc. toed., I, p. 31), jam 
an. 1403 ul licent. medicinao allalus in rotulo a" 1796. Yvo fait nat. Gallic, Guillelmus i>ol. ^ormanniae. - S. De Guillelmo 
Cardonnel, ejus aTonculo, canon, Paris., medico CaroJi delphini, vid. Chartul., III, p. 351, el Chebeait, BuU. du biblio- 
phile, 1863, p. 224. De ipso Petro vid. infra not. ad un. 1437, Nov, lo26. Benedictus XIII permittit Joltanni Tanquardi. presb. Rotomagens. dioec, mag. in medicina et coinitib 
Ludoviei de Borbonio pkjsico, ul in sludio Paris. physicam legere caelerosi/ue actus facere possit. Dat. Saone 
non. Maii, anno xij. i< Litterarum scientia ». 

t40e, Miiff 7. Sariine. 
Reg. Avcn. Bened. XIII, vol- XLVII, foi. S^O". Digitized by Google 1406J AB ANNO MCCCLXXXXIV USQOE AD ANWUM MCCCCLll. 1-59 

1827. Benedictus XSII Johanni Gray, preshytero, licenl. in medicina et rectori fiaroch. eccl. Kirkanders Can- 
didae Casae dioec, permittlt ut magisterium. acquirere, et actus scholasiicos exercere atque legere per triert- 
nium valeat in quocanqae studio generali, aon obstanlibus Constitutionibus ffonorii III alHsque. Parochialis 
ecclesia debitis interim obsequiis non fraadetur. Dat. Saone xv kal. Junii, ponlificalua noslri anno duo- 
decimo. « Littcrarum scientia ». 

J40B, Maii 18. Savone. 

Commtnl. fou, med[c, Paris,, I, p, 134. BuL*.EUS, V, 92, _ An. 1408, Mai>tii 31, fuclus est cannn. Glosguens. (Reg. 
Aven. Bened, XIII, toI, Lll, fol, 415], lo2o. Lis corant parlamento inier Universitaiem ei Vlementem Juvenis sehoiarem lascivam coUegii Cluniacens. 
Paris. ex una, et (RaymundamJ abbatem Cluniaeensem ex altera parte. 

1406, Apritia 2, Junii 15, Parislis. 

Venredi ij° jour. — En la cause de rUniversitfi de Paris et Clement Juesne homme 
d'une part, el l'abb6 de Clugny d'autre part, qui propose et dit que Clement est son reli- 
gieux et par ce est son punissable mesme en tant que louche rfegle, monacal est, tt'est 
point escoIJer, ne ne puest estre sans le congi^ de lui, et en tanl qu'il a fait est excom- 
munie el si a dit inesse depuiz, par quoy esl irregulier; dit oultre qu'il est indisciplinable 
et de maise vie, poursuiant femmes dissolues, briguenx, baleur de gens, qui ne dit heures 
ne ne porte habit de moine, vestu court de vert, chausses semell6es a chapperon de rouge, 
habit fendu devant et derrier, qui a vendu livres el calices de S, Julien le Povre, non 
estudiant, et rien ne scet, et combien que alias ait est6 prinz et prisonnier et fust eslargi 
et proniift qu'il s'amenderoit, maiz depuiz fu trouvez avec Aguesot Danessy par le guet de 
nuit et couchi6 avec elle, et fu en Janvier; et le juesdi de la C^ne Nostre Seigneur ancor 
ala-il couchier avec ladicte Aguesot et bouta hors son mari, Et pour ce que le prevost de 
Paris en avoit tant de noises, le rendi a son abbe, et dist que se plus estoit remiz ou Chas- 
tellet, I'en en delivreroit le paiz; si fu troussez et miz a cheval et fu menez jusques es 
boiz de la Selle vers la Charite, oii fu resqueux de galans de Paris et revinl a Paris ou a 
piz fait que devaiit. Car il a miz filleltes a S. Julien le Povre et gaste les biens de ceans et 
pour ce que le clerc du prieur en parloil, ly rompy Tun des deus inaxillairs, et bailla la 
chappe du prieur a une maquerelle pour un escu qui lui avoil promiz pour avoir une fil- 
lette, el ful ladicte chappe trouv^e par galans qui Tangag^rent en la taverne, et puiz quant 
le prieur volt ravolr sa chappe, Glement prist Tun des livre[s] de S, JuUan el le mist en gage 
ou lieu de la chappe. Et trop d'aulres maulx a fail, comme appert par les informalions .... 
il est obstin^, incorrigible et scandaliseur contra totum Ordinem. Et ny fait ce que rUni- 
versit6 dit qu'il est escolier; dit que iion, car il I'a revoque d'escoIage et cesse en ce cas 
la raison des privil^ges de 1'Universite, qui parient et s'enlendent de secidaribus. Si con- 
clut qu'il ne sera pas rendu, el despens. Tandetn la courl a eslargi, et du consenteuienl de Digitized by Google 140 CHABTUr-ARIUM XIN IVERS. PA.RIS. 11406 

ladicle Uiiiversit^ de Paris, ledit Clement de cy a Qttasimodo proiichain veiiant par ie 
eloistre de S. Martin des Champs oii il est prisonnier '. 

Mardi xv' jour. ~ Repliquent rUniversit^ et Clemenl et dient que l'abb6 Jehan, pre- 
decesseur de present abb6, fit venir k Paris estudier Clement qui eut la secreteure de 
S- Julien le Povre, dont fu contens entre lui et le nepveu du present abb4, et le prieur de 
Longpont, et a eu recreance de ce, pour quoy lui nianda l'abbe qu'il renuncast au procfes 
des reqiiestes, dont ne volt rien faire, si fit tant qn'il fu niiz ou Chaslellet et lui. fu rendu 
et puiz fu prisonnier a S. Martin, et fu dit ceans par appoinclement que Tabbfe n'avoit 
point la cognoissance dudit Glement, inaiz il deputa a la court certains commissaires l'abb6 
de S. Benoit et le prieur de S. Deniz de la Chalre. Depuiz fut envoi6 a Clugny et s'eschappa 
et revint ceans ou bailla une requeste et eut ancor arrest pour lui, contre lequel I'abb6 
vienl et esl venn, et pos^ qu'il n'en eust point; toute voie Glemeut esl escoHer et ne doit 
point tenir prison, sinon pour cas criminel; or n'est-il point accus6 de cas criminel, et si 
lui a offert le vicaire de Clugny que si voloit renuncer a tous procez, Ten lui pardonroit 
tout.... Quant TUniversit^ approuve aucun en escolier, nulla probatio tn contrarium admit- 

tilur Quant aux cas propos6s de nouvel contre lui d'un vallet de S. Julien batu, dil que 

le vallet lui demandoit ij blancs qui n'avoit pas, si lui dessira son scapulaire le vallet, pour 
quoy le bati. Quant aux fillettes donl a parlS partie, n'en est rien; et supposfe que si, n'est 
pas cause de le faire mourir en prison. Quaut a la chappe engag6e, dit que ce fu pour ce 
qu'il n'yavoit que manger a S. Julian, si fu engag^e la chape, et puiz Ten a controy6 le cas 
propos6, et pour le scaodaliser ont est6 ses adversaires devers fillettes dire ; « Je suiz le 
secr^lain » et depuiz ont defendu a S. Martin ledit abbe et ses gens qui Ten ne ly baillast 
i\u% fragmenta. Si conclut a se requeste alias faicte. 1. Eatleiii die April. 3 Unlversitns pclit Clemcntein tanquam i 
elargiri (ibid., fol. 331''). 1829. Cum ad inslanciam episcopi Laadunensis', paris Fraacie, quatuor vini caudae ad Johannem de Sieit, 
sludenlem Paris. in fac. decr. pertinenles, ul is dicebat, fuissent apad Biancuriam per mag. Morardum Des- 
guiens, baillivam dicti episcopi, eaplae et vendilioni exposilae, euria parlamenti juhet vina, quae eommode 
servari non posseni, mag. Jokanni de Bien tradi et detiberari, cautione de valore vinorum dicto episcopo 
Iradita. 

140S. Jalii 2, Pamiis. 
Arch. iiat. Paria., X'" 53. fol. 102. 

1. Johannis de Rouci, ab an. 1185, Jun. 8. Perpeiani scribit Gahs, Ser. cpisc, p. 560, eum an, 1418, Jun. 12, octisuin ; 
esse. Obiit an. 1419. Dlgitized by Google 1406] AIJ ANKO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANKUM MCCCCLII. 141 

1830. Carolus VI omnes subjectos regni Franciae et Delpkinatiis durante suhlractione ad episcopatus, digni- 
tales, beneficia promulos in placida possessione confirmal. Doiiini a Paris le ttolsifeme jour de Juillet Tan 
de grace inil CCCC et 8ix, et le vingl &i)tieme de noslre regne, u Comme par grant >>. Ordonnances des rois, IX, p. 1 MOS, Julii 3, Pariaiis. lool. Arrestum curiae parlamenti aea i 
quod Benedictus Xlll ejusque officiarii 
buntijue ad tempus oianes exacliones. ariae Parisiensis, quo, Univ: 
cessabunt decimas quascun, rsitate Paris. sie requirente, decernilai 
unque in regno Franciae percipere, cessa- 

140B. Sepfemb. U, Parisiis. . Poris., X" 53, fol. 380 ; 1478, fol. 292»>. Journal de Nieol. de Baye, I, 172 »q. : Bul., V. p. 12". — Q 
d tom. V pertineat, fuit tsinen jain bic nataQdum, cam UDiveraitas Qt etiam an. 1418 rex et parlan 1832. Magisti inles facaltalis medicinae ', Hovomb. 3, Parisiis. Anno Domini millesiino CCCG VI", die jovis post festum Omnium Sancloiuin que fuil 
iiija Novembris, inceperunt lectiones suas magistrl qui infra scribunLur : r Thomas de Sancto Petro. 
Guillelmus Carnificis. 
Joh de Bellomonte. 
lUdulphus de Harbis'. 
Martinus Gasel- 
Pet- de Aussonno. 
Guil. de Camera. 
Joh. dTns. 
Joh. Comitis. 
Joh. Leporis. 
Pet. Miote. 
Guil, PeUiparil*. 
Henricus Pellati. 
Joh. de Matrolio. 
Joh. de Marla. Magister Joh. Belardi. 

— Rob. de Sancto Germano. 

— Jacobus Sacquespee. 

— Henricus Doigny. 

— Petrus Biteti- 

— Droco Decani. 

— Guill. fiepotis. 

— Oliverius Gambelini. 

— Joh, Ba^n. 

— Guido de Monte Fiqueti. 

— Joh. Cassoo. 

— Y\o Levis'*. 

— Radulphus Palouioi. 

— Petrus Cardonelli. 

— Jacobus Ferre. Gomment. tac. med., I, p. 113. — Mof. S, Job. ile Ens dcranus (ac. elcctus esl. 

1. Ultimnm intei regenles noniiDBtur. o Raoul de Horbes a presbyler, canon. ectl. Carnotensis, testamenlo an. 1407 
Jun. 18 dato quuttuor bursas fundavit in coUegio Landunensi PoriBiis [Becveil de toutes Us dcliberationS ... du Coll&gc 
Louis-le-Grand, 1781, 4», p. 499). Ejus obitus in boc coliegio celebrabatup Jun. 56, (Arch. nat., H. 2803', ad an. 1426), — 
2. « Guillaume le Pcllelier >, idem qui superioribus annis GuillBlmus de Scnonis dieilur, plijsicus ducis Aurelianensis saltem 
an. 1402-1404 fuit. Gf. CE Laborde, Ducs de Bourgogne, Preuves, III, p, 212, 228. — 3. Vid. Supra a° 1825, not. 4. Digitizedby Google 142 GHARTDLARIttM UTJIVERS. PAHIS. [1406 

J.833. Lis authenticumne sit caput Dionysii marl. in ecctesia Paris. ad facullalem llieol. Paris. deferfur. 

!40e. Decemb. B. Parisiis. 

De facto capilis S. Dionisii, quia relatum fuil quod doin. abbas S- Dyonisii se refert 
super debato, elc., facultati theologie, placet doininis [canonicis eccl. Paris.] eciam se 
referre dicte facultati in casu premisso, alioquin impetrelur audientia publica coram 
dominis rege, ductbus et aliis de sanguine suo. 

Arch. nat. Paris., LL t09°, p. 614. — An. eodem, Novemb. 20. cpiscopus Pans. de « magna porcione capitia B, DioDyaii 
maityri!; » cum aliis reliquiis in eccl. Paris. conservata scripsit epistolam ad suos aubditos (ihid., p. 911), et cancellarius 
Joh. « de Jarsonno • paulo ante in processiona generuli apod S. Kalherinam sermorem habuit. Religiosi S. Dionysii jam 
Oolob. diecbant se babere intcgrum caput S, Dionysii, nihil vero ecclesiam Paria. et diierunt maiiinas injurias canonicis, 
qai praetendebant in eccl. Paris. conservari 9umniita(«m dicti capitis, propter quDd a Dionjsiania a idololntrae u appelta- 
bantnr. Cananici eia minabantur nt caperentur et incarcerarentur (p. 596). De bis omnibus et de toto processu vid. F. Dela.- 

Bo»DE, in AKm. de la soc. dt rhfst. de ParU, XI, p. 297-409. 1834. Ucentiati in facultate tkealogia An. 1406, Paritiis. Frater Alberlus Boherli, Pred. | Fr. GuiUelmus Squirelb^. Garm'". 

Mag. Guillelmus de Gella', al. de la Celle. Fr. Radulphus Marescally^. 

Fr. Jacobus de Liffodio, A.ug. Mag. Thomas Hob^*. 

Mag. Martialis de Morinia. | Bib]. nat. Paris., ms. kt. BQ57>, fol. 13. — Certe ad an. 1406 pertinent, non ud a 


n. 1407 ante Fascha, aeii an. 1406 more 


dMfOis, IX, p. 194). 
1. Seu B Sello ». Vid, ad an. 1425, Seplemb. - 2. Ms. : « Quirelly ». In processi 


Li contra proposit. Jean Pattt au. 1414 : 


B Sqninelli > et 8 Squirelii u. — 3- In morg. add. : • cancellariua S. Genovefoe, po 


Btea abbas usque ad an. 1426 [canon. 


reg. S.j Aug. B. De ipso jam supra p. 72, nol. 2. — 4. Ul supra p. 98; o Hobbe u ir 


1 Areh. nat. Paris., X»» 59, fol. 382, ad 


aa. 1412, Decemb. 29, quundo cum Jobanne Tiphaine, mo^. art.. litigabat de pan 


iKb. ecclesla S. Clari de Herouvilla, 


Bajocena. dioec, quae a curia parlamenti Johanni Tiphaine adjudicata eal. 

1835. Carolus VI contra moi-em Romanoriini pontijicum invekitur siatuitqae ul ecclesiis cathedralibus, colle- 
giatis, eonventualibus aUisque etectivis per electionem, etc, caeteris beneficiis per praeseatationem provi- 
deatur, cessantihus omnino reiervationibus et graliis expectatins. 

1407, Febmarii 18, Parisiis. 

Karolus, ... «niversis presentes litteras inspecturis, saluteni. Notum facimus, qnod 
cum nuper in presencia principum nostre prosapie, videlicet regis Sicilie consanguinei, 
Biturie patrui, Burgundie consanguinei, et Borbonii avuncuH, comitis Nivernensis consan- 
guinei, et alioruin procenim regni nostri predicti, .... in concilio prelatorum, etc, regni et 
dalphinatus Viennensis ipsas ecclesias representaiitiuiii .... in aula alta supra Secanam 
domus seu palacii regalis Parisiiis congregato, aliqiia fuissenl proposita et exposita lucu- Digitized by Google 1407] AB A^NO MCCCLXXXXIV TSQUE AD ANNUM WCCCCT.II. 143 

lenter et diserte per advocatum nostrum regiuni ad instanciam eciain procuratoris nostri 
generalis, teiidentia et conferentia ad conservationem jiirium et libertatum dictarum eccle- 
starum personarunigue ecclesiasticarum dictoriim regni et Dalphinatus, presertim quoad 
modum assumendi ibideni personas ad prelaturas, elc^ providereturqiie contra graves 
iisurpaciones et interprisias, quas contra hoc fecerunl Roniani pontifices ab aliquibus annis 
citra, concludens et requirens, quod super propositis per eum deliberaretur in dicto con- 
cilio, ac eciam provideretur pro futuro.... : landem que circa hec fuerant per eos advisata 
et deliberata, nobis ad plenuin inlimare et referre curantes exposuerunt graviter conque- 
rendo, quod quamvis pape potestas sit ad pasturam corporalem et spiritualem gregis 
dominici et conservacioneni status ac ierarcbie mistici oorporis Ecclesie principaliter ordi- 
nata, nec sibi conveniat aut liceat ad proprium trahere conimoduni, qne propter perpetuam 
utililatem sunt ad honum commune prefixa....; statutis autem conciliorum generaliuin ac 
decretis sanctorum patrum pro bono regimine ac conservacione perpetua status Ecclesie, 
inter alia noscitur salubriter institutum quod prelati ad ecclesias quascumque cathedrales 
et coUegiatas per eleccionem illorum de coUegio et eoruni consensu assumantur, el quoad 
dicfas calhedrales ecclesias per suum inetropolitanuni, alii vero per loci diocesanum con- 
tirmentur, et per eundem alia beneficia sue diocesis personJs ydoneis conferantur, vel si 
fuerint patroni, ad eorum presentacionem instituantur in eis, quamvis eciam illa sint ma- 
gnopere preeavenda, ex quibus inducitur via delinquendi, et maxime ubi desiderande seu 
captande aliene mortis votum et occasio minislratur, viaque aperitur ad heneficia vacatura, 
sitque, nalurali racione dictante, per Concilia generalia similiter institutuin, quod beneficia 
ecclesiastica vacatura proinitti non debeant nec dari jus expectationis ad ea,... : nichilo- 
minus tamen ab aliquibus annis citra Romani ponliiices, conlemptis prefatis sanctoruin 
Patrum et Conciliorum generaliuin decretis et eis penitus non servatis, omnes ecclesiasticas 
dignitates, calhedrales et collegialas, et alias quascumque post episcopalem majores indif- 
ferenter sue disposicioni reservaverunt, gracias ad vacatura beneficia, per quod contra 
sancta generalia Concilia occasio votumque aliene mortis ingeritur et via ad vacatura contra 
racionem aperitur, indistincEe et sine limitacione quacumque omni petenli concesserunt, 
modos innumerabiles introduxerunt quibus potestas prelatorum, capitulorum, collegiorum 
et aliorum quorumcumque penitus absorbetur, apponendo prohibiciones et decreta quibus 
eciam ignorantes volunt esse ligatos, diversas fulminando sentencias in contrarium facien- 
tes, adeo quod vix reperiatur aliquis aut nullus cui eciam unicum beneficium conferendi 
aut presentandi ad aliud sit relicta facullas, clausulas eciam varias et interdum inexplica- 
biles suis in bullis solent apponere, regulas diversas aut preter aut contra jus nunc con- 
stituunt, nune revocant, ut eciam perspicaciter discernenli apparere non valeat, quis inler 
plurimos impetrantes videatur jus habere; intrusiones in beneficiis inde sequuntur, gra- 
vissima litigia oriuntur que cum magnis expensis et in prejudicium regnicolarum ducuniur 
extra regnum, et cum promoventur aliqui ad dignitates eleclivas, cessant banna et evoca- Digitized by Google 144 CHAnTULAMILM UNIVEftS. PARIS. [1407 

ciones, qiie de jiire ad probandas elecciones et personas fieri staluiintiir. Propter qiiod, 
cum non possit Roinaniis ponlifex omniuin honiinuni et stalus ecclesianim habere noti- 
ciam, sepe contingit indignos et indigne ad hujusinodi dignitares assumi, et tales inter- 
dum, qui tantum modo probali sunt argento, quique nunquam in loco beneficii morabuntur. 
Occasioiie autem preniissorum jura beneficiorum depereunr, edificia corruunt et cultus 
divinus minuitur : hec dederunt occasionem reservandi vaccacionum annatas et infinitas 
pecunias extorquendi, per que regnum pecuniis et opibus contimie vaciiatur. Ex hiis datur 
occasio aut per fas aut iiephas ad papatnm aspirandi el adeptum contra bonum regiminis 
et unionis Ecclesie retinendi, ad ditandiim potius subliniendumque se et suos 

Propter que et alia que diclos prelalos el alios in dicto concilio congregatos racionabi- 
liter niovere poterant et debebant, deliberaverunt et concbiserunt in niodum qui sequitur, 
videlicet quod decetero, sicul volunt statuta Conciliorum generalium et decreta sanctorum 
Patrum per electiones capitulorum, conventuuiu et collegioruin, confinnacionesque supe- 
riorum, ecclesiis cathedralibus, collegialis, ceterisque heneficiis electivis, tam regularibus 
quam secularibus, necnon per presenlaciones, collaciones et instituciones per illos ad quos 
de jure communi, privilegio vel consueludine spectat, faciendas provideatur, cessantibus 
et rejectis omnino ac non obstantibus quibuscumque et quorumcumque reservacionibus 
geiieralibus vel specialibus ac prohibicionibus, expectacionibus aut graciia, eciam cum 
decreti apposicione ex parte pape vel ejus auctoritate factis aut faciendis seu concessis aut 
concedendis, quo usque per Goncilium generale canonice celebrandum aliud fuerit ordi- 
natum : ad cujus Concilii ordinacionem dicta ecclesia Gallicana et Dalphihatus se sum- 
mittit'.,.. 

Nos igitur volumus per presentes, mandanles et districtius injungentes dilectis et 

fidelibus consiliarlis nostris gentibns noslrum presens tenentibus et que in futurum tene- 
bunt parlamentum, baillivis, prepositis, senescallis, judicibus, vicariis ceterisque justicia- 
riis et officiariis nostris in nostris regno et Dalpbinalu memoratis constilulis et consti- 
tuendis vel eopum loca tenehtibus et eorum cuilibet, prout ad ipsum perfinuerit, quatinus 
omnia preinissa et singiila, prout superius sunt expressa, in oinnibus et singulis civila- 
tibus, villis et locis Insignibus regni et dalphinatus predictorum debite et, ut in talibus est 
fieri consuetum, publicari faciant, et ab omnibus, quoriim intererit, inviolabiliter et inte- 
graliter observari el dictas personas ecclesiasticas' diclis eleccionibus, postulacionibus, 
presentaclonibus et collacionibus secundum moduin et forinam premissorum ab oinni tur- 
bacione et violencia defendant, oinnes quascumque personas contra venientes, cujuscumque 
status seu condicionis existant, puniendo taliter quod ceteris cedat in exempluih : nam 
premissa sic fieri volumus et jubemus per presentes. In cujus rei testimoniuin presentibus 
litteris noslrum jussinius apponi sigillum. Dalum Parisius die xviij* niensis Februarii, 
anno Domini millesimo quadringentesimo sexlo, et regni nostri vlcesimo seplimo. — Per 
regein : cum consllio et assensa doininorum meorum Ludovici Sicilie regis, ducumque Digitized by Google 1407] A.B ANNO MCCCLXXXXIV USQUE Mi ANNUM MCCCCLII. 145 

Aquilanie, Biliirie et Aurelianensis alqne Borbonii, veslrique necnon pali-iarche Alexandrie 
ac prelatorum et procerum, necnon pliiriinorum aliorum ecclesiasticoriim virornni et secu- 
larium de consilio magno regis. De Monsterolio. 

Lecta el in curia piiblicata xv^ die mensis Mait anno Domini inillesimo quadringente- 
simo octavo'. B.^ye. 

Arch. nnl. Paris., XI» 81502, fol. 213'' (olim Rpgistre A du Parlement de Paris); Arch. Vat., Vnv. Polil. XXIIl, fol. 35 
(post sic diclam pragmaticatn sanctionein Lndovici IX). 'Vid, Auctar., II, p. 810, not. — IIoo decrctDm postea snepe, 
imprimis an. 1418, oflerebBtur, el cum ordiiioUone Coroli VI on. 1418, Mai'tii, rundBmentum pro praf^matica sancdOne 
an. 1438 dici polest. Nibilominus edictuni post an. 1410 usque ad nn. 1418 propter diversas caiisHS vix vigorem obtinnil. 
EtiaiB Job. de MDosterolio tempore Jobaonis XXIll acFibil. nibil reslore nisi haec cbartn regia ex littcramm regiarum Ihe- 
sauro Qssiimotur el puhlicetur (Epp, in Cod. Vat. Reg. 332, fol. n»; MaRteNe, Amp!. cotl.. II, 1370|, 

1. Huec ordinatio bene Biplioota refortur a consilio porlamenli on, 1418, Martii 10 (BuL.. V, p. 318). — 2. An. 1418, 
Mort, 16, consilium porlamenli icribit. publicationem procroslioatam esse usque od an. 1408, Maii 15, quiu rex n esperoit y 
estre pourvea par le pape ou les Conciles generaux u (BuL., V, 313). lo36. Carolus Yl in exaciiones graves, quas Romani ponfi/ices, per of^ciarios suos et collectores, praedpue in 
elerum tain saecutarem quam regularem Franciae et Deiphinatas, exerccre solebant, invekitur, providetque ut 
aii iis clerus populusque in regno Franeiae et Delphinatiis in perpetuum immunes sirtt. Dat. Parisiua die 
xviij mensb Februarii, an. Dom. milles. CCCC et sexto. et regni nostri vicesimo septimo. « Si ditave vcl 
dotare». 

1407. Febniarii 19, Parisiia. 

Arcb. nut. Paris., X'» 8002, foJ. 215; M Oe^ n" 29. Ordonn. des rms, IX, p. 183. - Carolus VI reci.rrit eliani ad 
arrestum parlamenti supra ad an. 1400, Scpl. 11, nutatum, et ad deiiberationem cleri Galliconi an. 1407, Januorii 4. Cf. inlro 
ad aii. 1418, Martij et April. 2. loo7. Assignationes baccalareorum Ord. Praed. pro studio Parisiensi. 

1407. Maii 1S, Phiam. 

Assignamus ad legendum Senteutias Parisius pro anno immediate sequenti qui est 
intraneorum fratrem Petrum Barre' provincie Francie, cui substiluimus fratrem Johannem 
Bidangot de conventu Bnrgensi; pro anno autem qui erit extraneorum fratrem Johannem 
Caprioli* provincie Tholose. Pro secundo anno intraneis debito assignamus quantum noslra 
interest fratrein Petrum Flore' provincie Francie, cui substituimiis fralrem Bodinum Gra- 
nerii conventus Claromontens, Iteni ad legendum Sententias ponimus fratrem Jacobum 
Florenlarii de conventu Rothomagensi; pro biblico ad duos annos inmediate sequentes 
fratreni Guillermum de Spinello de conventu Tulensi, cui substituiinus fralrem Lauren- 
tium de Nocosoponte; pro sequentibus vero duobus annis quantum nostra interest ad 
legendum Bibliam ibidem fratrem Stephanum Boleti de conventu Parisiensi. 

FragmBnto Capp. general. Ord. Praed. ad Ordioem perlinentio, 

1. Qui sub Worlino V provincialis Fronciae fuit. — 2. Seu o Capreoli o, postea ceUbrem mag-istrum theologioe, de 
qno vid. QuETiF-EcHABD, Script. Ord. Praed., I, 795. Supra notitiam antiquissimom ejusdem hobemus,— 3. Ms. : ■ Flos ». 
Agitur de Petro Floure, qoi poslea fuit vicarius generalis inquisitocis Francioe. 

jps**» Chart. Unio. Parts. IV. t» Digitized by Google ARtUM UNIVERS 1838. Mag. Hutinus Medki prisionarius in carcerilius capitati propter saspicionem raptae puellae Jokannetae 
la Ckaronne in villa La Capella S. Dionysii penes Jaquelum de Yersailles burgensem. Ambo lamen jnrave- 
veranl, Hatinum nullam injwiam fecisse. Cam reclor Vniversilatis requisisset ut reus elargtretur, major pars 
eanonicorum decrevit illiim expediendum Universitati eum caatione juratoria, Tamen Hutinus comparere in 
capitulo dehuit praesentibus ahbate S. Petri in Valleya Carnotens.^, abbate S. Germani de Pratis-, decret. 
doctoribus, mag. Jok. Malhiae, mag. tkeol., mag. Guillelmo le Mieu, N. de Villanova aliis/iue. , LL 109«, p. 683-686. 1407, Jolii 1S. 16. 25, Parisiis. 1. Stepfaana BailHvi, dt qno ad an. im. — 2. Giiillelmo Episcapi s«u rEvesquc {Charltil., III, p. 1 1839. Magistri regenles facultatis medicin 1407, Novemb. 3. Parisiis. Anno Domini millesimi 0000™' septimi die jovis post festum Omnium Sanctoriim que 
fuit 3* Novembris, inceperunl magistri quorum nomina hic inferius subscribuntur lectiones 
suas ordinarias : Thomas de Sancto Petro. 
Guill. Boucherii. 
Joh. de Bellomonte. 
Marliaus Gaiel. 
Petrus de Aussonna, 
Guill. de Camera. 
Joli. de Ens. 
Joh. Comitis. 
Joh. Leporis. 
Pelrus Miole. 
Guili. Pelliparli. 
Henr. Pellafi- 
Joh. de MatroUo. 
Joh. Tanquardi. 

Camm. Fuc. mecl., 1, p. 116. — Nov. 5, JofaanDes CassaD, dioec. Miveraensis, decanus fsc. eloctus est. 
1. Nomen posterius addttum, nam ei anliqitilale magisterii anle Jah. Caason locani babuisset. Johannes Bellardi. 
Jacobus Sacquesp^e. 
Henricus Dojgny. 
Droco Decani. 
Guill. Nepotis. 
Oliverius Gambetin. 
Jacobus Ferro. 
Joh. Basini. 
Joh. Casson. 
Yvo Levis. 
Guill. Fabri, 
Petrus Cardonnel. 
Guido de Monte Fiqueli'- 1840. Occasione nonnullorum processuum eeclesiasticorum cohtra Guillelmum de Tignonvilla, mititem eustodem 
praeposilurae Paris., etc, in Castelleto per episcopum Paris. ad instanliam procaratoris ojficii curiae suae 
ecclesiasticae ac procuratoris Universitatis, ratione eognitionis et punitionis defunctorum Leodegarii de Mou- 
cello et Oliverii Burgensis, quos dicti episcopas et Universitas clericos et scholares dicebant et quos nihilo- 
minus dictus custos praepositurae, ipsorum cxigenlibus demeritis, ad mortem condem pnaverat et deinde patibulo 
suspendi feeerat, Carolus rex or',nat, guod dicti processus ecclesiastici cesaabunt quousgue aliud super 
praemissis extiterit ordinatam. Dat. in castro Lupare, decinia die Novembris, anno Domini M" CCCC» seplimo 
et regni nostri siviij". 1407. No¥emb. 10, Parisiia, soholares propter homicidium ei Digitized by Google 

Rtg. Yat. 


Aven. Bened. XIII 


, rol. 


LIII 


. fol. 397 


. — Haee ea 


t ultitnt 


i quam cognoBcimua 


CDHcellari 


umParis. directarum, in 


qaa ■ 


ei « J 


manJat > 


ut l>o< 


^ vel illud in 


Univereita 


te faciat. 


quam 


lodo 


Bened 


iclas XIII adhuc . 


!o teo 


apor. 


>, quo U 


niversi 


Eas ei 


obedie 


nliam jam 


subtra» 


Paris 


.mlj 


»ime i 


nler eas Universital 


[es ioveniti 


.V, ad q« 


as an. 


1407, 


Jon. 31 


, e Mossilii 


) proptei 


dire:. 


it - 


Reg. 


Av. Bened. XIII, t. 


.1. LVIII, 


fol. 591 ! 


iq.), m. 


indati 


umad c 


ancellariuu 


1 diriger. 


Nove 


mbri 


. legil 


Li reg" Franeiae et 


Univ. 


^rsita 


itis opud Bened 


ietam 


Savone 
ir, ut euE 


deqi 


lo in 
V Ckartularii. 1407J AB ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCLII. 147 

et eus Universitali reddero obtulerat. qua« tamen eos noo ease Universitatis atudentes [« [earg clei^cs ii) contendendn, recu- 
savit (CouBiNOT, Geste lies nobles. cd. Vallet be Vihivili.e. p. 120. Sed Bel, de Saint- Denys, III, 724, et Chron. de 
Momu-elet, 1, 75. de hoc momeoto rctifent). Octob. 2(> vero Bupplieio scholurium sumpto, Univeraitas deannullnlionc suorum 
privilegiaruni et libertatum conquercbatur, et quibusdam NormanniH .imicis ducis Burgundiiic instigantibus cauRum conli-n 
praopositum auscepit (at Coustnot. tunc advocutus in parlamento, narrat), simnl a lectjonibus cl scrmonibus ccssBudo, doner 
Petrus des Essars in locum Guillelmi de Tignonvilln, olim ducis Aurelionens. consilinrii, nn. I^^OS, Maii 5. praepositus noini- 
naretur (CoUBiNoT. I. c; Joumol de Nicolas de Baye, ed. TvEtev, I, p. 229). Caelcra vid. infra n° 1852. 1841. Benedictus XII/ eancellario ecclesiae Paris. « aiandal » ut Tltomam Faverelli Ord. Praed., qui logicam 
et philosophiam nataralem et moralem in solennibus domibiis Ordinis provinciae Franeiae legit, Parisiis 
duobtis annis m tkeologia studuit et deinde qualtuor Ubros Sententiarum in domo Bemensi legif ef in Seno- 
nensi leclor principalis faif, ad perficiendum cursum suum ia siudio Parisiensi, ad tegendos libros Sen- 
tentiarum in scholis Saacti Tkomae ordinarie vel extraordinarie anno immediale sequenti assignel. Dat. 
Saone iiij kal. Deceiubris, anno quartodecimo. « Viri sacre lectionis ». 

1407, Sovemb. 28, Satone. 

epistolarum Bcnedicti XIII ad 
Et certe mirnri aliquis posset, 
'ol (propler quod Univcrsilas 
An^elum de Corrariu epistolas 
potuerit. Sed ilto anno. mense 
mad cessiouem inducerent. etc., 1842. Benediclus Xltl Marlino Porie, episc. Atrebatens., ut duobus fratr. Praedicatortbus provinciae Franeiae 
magisierium in ikeol. conferaf, quia magistris et baccalareis caret. 

1407. Soramb. 28, Savooe. 

Dilecto filio Martino' elpcto Atrebatensi salulem, etc. Viri sacre lectionis, elc. Ciiin 
itaque sicut exhibita pro parle lua pelicio continebat fralres Ordinis Predicatoiuin, cujiis 
professor existis. a decein et novein annis^ citra non potuerint in sliidio Parisiensi propter 
quedam disturbia que ibidein passi sunt ad gradus facullatis iheologie promoveri, el pro- 
pterea provincia Francie secuudum morem dicti Ordinis sub qua Senonensis et Remensis 
domus dicti Ordinis conliiientur ejusdem facultalis careat bncallariis et magistris, ac ibi 
sint plures aliorum Ordinum professores in eadem facullate magistri, per quos ioca fratrum 
dicti Ordinis Predicatorum lam in predicationibus quatn disputalionibus solennibns occu- 
pantur : nos tuis in hac parte supplicationibus inclinati discretioni tue ... per le, qui in 
eadem theologia magister existis, vel aliuni dicli Ordinis professorem in eadem theologia 
inagislrum doobus fratribus dicti Ordinis, qui in dicta ibeologia per leinpus sufKciens 
sluduerint et libros Senlentiarum legerinl ac alios actus scolasticos ... exercuerint, ... do- 
nandi magislerii honorem et docendi licentiam ... concediinus tenore presentium facul- 
latein, Dat, Saone iiij kal. Decembris, anno quarlodecimo. 

Reg. Aven. Bened. XIII, vol. LIU, fol, 397''. 

1. A Kovemb. 24 lanluni Morlin Por^e fuit episc. Atrebalens. (Reg. Aven. Bencd. XIII, vol, LIV, fo], 55J), Loco ejus Digitized by Google 148 CHARTUI-ARIUM UNIVERS. PA.RIS. [1408 

dux Bargundiae Jolmnnem Mnrcband, cjusdam Ord., in confessarein elegit (B. Petit, Itini!raires, etc., p. 5S8). — 2. Solum 
16-t7 nnnis ah Uniiersitalc olienati eraat (Tid. p. 58, not.). Quia tamen isto temporis spatio PiaedJcatoces in Uiiiversitate 
Paris. nen Bibliam nec Senleutias legebant nec alios actus scholastieos eierccbnnl, atatim post an. 1403, quamvia recepti ad 
Universitatem, magisterium in tbeot. minioie reeipere patuerunt. 1843. < Instructiones pro magiatris /. Breviscoxe, J. Voignon, H[enrico] de Fontanisj ex parte Universitafis 
ad domiiaim Burgundie tra/tsmiitende. > 

1408, post Jamiarii 1S, Pariaiia. 

Primo, regratiandiim est dicto doraino super affeclione boiia quam habet et habuit ad 
bonum Universitatis, et super literis suis eidem Universitati nuperrime transmissis. 

Itern, respondendum est punctis in eisdem literis contentis, videlicet de relalibus qiios 
idem dominus scribit Universitati factos fuisse super promolione sui confessoris, narrando 
eidera Universitatem non fuisse de eo male contenfain ; neque de hoc aliquid audierat; que 
si ad ipsius Universitatis noticiain devenissent, non prebuissel aures credulas, nisi prius 
ab eodem doniino novisset purissimam veritatem. 

Item, quia postulat sibi fieri narrationem gestorum in facto ecclesie per ambassiatores, 
alias transmissos apud duos contendeates', informetur. 

Item, etiam informetur de eis que circa factuin unionis gesla sunt Parisius, post redi- 
tuin eorumdem nunciorum, et tangatur appunctuamenlum regis. 

Item, supplicetur eidem, quatenus semper promoveat factum unionis ecclesio. ad inten- 
tionein Universitatis, et seinper eam habeat in omnibus agendis suis recommissam. 

Itein, petantur ab eo litere consensus ipsius in ordinationem regis auper facto neutra- 
litatis, cursuin habere debentis in festo Ascensionis Domiiil proxime venturo^, si infra 
diem illam non fueril unio ecclesie'. 

Item, supplicetur eidem, quod laboret efiicaciter, quod fial reparatio injurie illate 
ecclesie et Universilati per prepositum Parisiensem'; et aggravetur factum quantum fuerit 
possibile; et quod, iiisi cita fiat reparatio, Universitas esl in periculo dissipationis et exter- 
minationis finalis, quia jamdiu cessavit a lectionibus et sermonibus, et adhuc de facto ces- 
sat; et hinc oritur murmur in populo valde magnum; et hinc scandalizanlur clerus et 
ecclesia. 

Itern", et pro eadeni materia adeantur alii domini per prenominatos legatos, qui eliam 
habebunl facere verbum de arresto parlameiiti, dato contra privilegium de loeagio donio- 
rum ; et laborabunt quod ex parlc dominorum scribatur doiuino cancellario Francie et curie 
parlamenti, quod revocetur". 

Minula chartacea in Archiv, Univ. I>,ris.. theca F, A. 1. n. Partim ed. np. Bvh.. V, S02. JourdAix, n" 1003. — Hae 
instructiones potiiis ad Iod). V Ckartularii pertinent. Sed parlim etism ad banc tomum, quia quaedam in ipsis tanguntut, 
quoc faclum praepositi Paris. Guillcimi de Tignanvilia respiciunt. 

1. Ad Gregorium XII et Benedictum XIII. — 2. In lltteris on. liO' (1408), Oanuarii XII (BUL., V, 147). - 3. Ad mnrgi- 
nem; n Fiat quealio b. — 4. Guillelmum da Tignonvilla. Vid. supra n»lB40. — 6. Ultimo parographus, quam omisit Bti,., alia 
manu additn esl. _ B. JovREiAlN scribit, instrucliones fuisse dalas •< sub Gnem anni l!i07 vel iiiitio 1408 o. Ast an. 1408, posl Digitized by Google 140oJ AB ANNO MCCCLXXXXIV USQIIE *D ANNUM MCCCGLII, l^y 

Jan. 12 datas enae, ei co liquet qaod litterae regis on. UOS, Jaa. 12, afTerDntar. Sed adbuc menac Januarii scriptas eise, e 
duabus epistolis 9et[uentibua apparel. 

1844. Epistola Universitatls Paris. ad ducem Burgundiae, a legalis duci tradenda. 

1408, post Januarii 1S, PaeisHs. 

A nostre Ires redoubt6 segneur monseigneur le duc de Bourgogne, conte de Flandre, 
d'Artoys et de Eourgoigne. Tre[s] redoubte segneur, nous nous recominandons a vostre 
haulte el nobte segneurie tant humblement come uous povons, et vous plaise savoir, tre» 
redoubt6 segneur, que nous avons receu vos lettres desquelles nous vous r[emercions] de 
la bonne [et solide] affection, laquelle en ensuivant voslre Lres nohle p6re de boiine me- 
moire (a qni Dieu pardont), vous av6s tousjours eue au bien, honneur et avancemenl de 
nous, et aves encore come plus k plain est contenu en icelles et nous Tavons ... continiiel- 
ment par effect et encores ferons, se Dieu plaist, come nous y avons grant fiance. Et pour 
ce que longue chose seroit de respondre par escript h aucunes choses touchiSes es dictes 
lettres, nous envoyons par devers vous nos certains messagers et legas venerables per- 
sonnes maistre Jehan Brifevecutsse maistre es ars [etj en theologie, maistre Jehan Voignon 
maistre es ars [et] en medicine, et maistre Henry de Fontaiiies maistre es ars et bachelier 
en iheologie, pour vous exposer plus a plain nostre entention surle contenu de nos dictes 
lettres el aussi pour autrea choses, auxquelz y vous plaise adjouster foy eii ce que par eul/, 
de par nous vous sera expos6, et labourer a racompUssement de ce; et s*il vous vient a 
plaisir chose que faire puissons, commandez le nous et nous I'acompUrons a tout nosire 
povoir, come nous le devons faire, Tres redoiibte segneuv, le Saint Esperit vous ait eii sa 
sainte garde, qui vous dont bonne vie et longue. Escript a Paris, le ,..' jour de Janvier. 
Vos bien weillans les recteur el maistres de VUniversite de Vestude de Paris. 

MinMa cbarlac. in A.rch. naL Paris., H 651', „0 log (olim A 3. pppp). Qunedam TOcahulo vetustote delela sunt. — Quan- 
tuin ad epistolam, -sld, iDBtructionea in n" 1943. 1845. Epislola Dniversitatis ad diicem Bituricensem , a legotis daci tradenda. 

1408, post Jaauarii 13, Parisiis. 

A nostre tres redouble segneur monseigneur le duc de Berry, Tres redoubte segneur, 
nous nous recommandons a vostre haulte et noble segneurie tant coine nous povons. Et 
pour ce que il est neccessit6 pour Tonneur de saincte eglise, du roy, de vous et de nousj 
que aucun appoincteinent final soit inis en cerlaines choses, lesquelles seroient longues k 
escripre, nous envoions par devers vous nos cerlains inessagers et legas venerables et dis- 
cretes personnes maistre Jehan Brievecuisse docteur en theologie, maistre Jehan Voignon 
-maistre es ars et en inedicine, et maistre Henry de Fontaines maistre es ars et bacheler Digitized by Google 150 CHARTULARIUM UHIVERS. PARIS. [1408 

en theologie, pour les vous exposer plus a plaiii; aus quelz il voiis plaise adjouster foy en 
ce qiii par eulz de par nous vous sera expos6, et vous supplions tant humblement que 
plus povons qu'il voiis plaise exposer vostre bon labour a 1'aconiplissement de ce. Et s'il 
vous vient ii plaisir chose que nous puissons, coininandfes !e nous et nous racompUrons 
a tout nostre povoir come nous le devons faire el y sommes tenus. Tres redoubl6 segneur, 
le Saint Esperit vous ait en sa saincte garde, qui vous dont bonne vie et longue. Escript a 
Paris le ...' jour de Janvier. 

Vos tres bien weillatis les recteur et maistres de tUniversite de Vestude de Paris. 

Minum cbartscea in Ar<^b. nat. Pnris., M 65", n" S3 (uliin A. 3. mmin). — E fine Inatmctianum n" ld43 editamni. 3 
leg-atis etiaui od n alioa dominos u, non salum ad duceDi Burgnndiae odcundum esse ediscinius. Xo46. Facultas medicinae symholam praadii S. I.ucae a magistris negHgentibus requirit; subbedellumqiie 
Guerinum de Koacuria rite accif/it. 

1408, Febraar. 4, Parhiis. 

Anni M GCCC septimi die sabbati 4'° Februarii, facultate solemniter in capitulo Sancti 
Maturini, post missam facultatis, ut moris est, congregala et siiper duobus arliculis : priino, 
ad ordiiiandum de niodo quo magistri qui in festo Sancti Luce prandebant nec cimboluin 
suum solverunt, solverent; 1" super supplicationibus et injuriis- Super primo conclusit 
facultas in solvendo corain ea advocari, caiisam sohicionis neglecte allegaturos. Super 2", 
Guillelmus de Valle, facultatis bedellus principalis, asserens se facuUati non posse, ut 
decebat, obsequi vel servire, obslante Johannis d'Acy' subedelli virium pre morbida senec- 
lute (que senectus ipsa inorbus est) destitucione, supplicuit eidem quatinus ipsa de uno 
coadjutore vel subedelio sibi provideret. Quapropter visum est dictum Johanneni, tunc 
subedellum, ul prefertur, pure, libere, simpliciter el absolute oflicium siium subedellatus 
Guerino de Roncuria, TuIIensis diocesis, coram tota facullate resignasse, tali pacto quod 
dictus Guerinus de Roncuria eidem Johanni promisil et promitlit admodo annuatim, vita 
dicti Johannis comite, duodeciin francos in principio mensis Januarii solvere, in casuque 
larde, neglecte vel non eideni Johanni solucionis facle, doinini inei veuerabiles magistrique 
inei metuendi, Guillelmus Boucherii et Johannes Leporis exhibuerunt seque exhibenl, in 
confirmacionem predicti pacti, pro dicto Guerino fidejussores. Istam resignacionem, ut 
premittilur, faclam facultas grntain ratamque habens, dictum Guerinum tanquam viruni 
probinn, sufficientem et ydoueum ad ofliciuni subedellatus exercendum, in suum subbedel- 
luin elegit. Idcirco a diclo Gueriuo juramenlis, a bedellis facultalis prestari solitis, coram 
ea preslilis, ego Johannes Casson, rsivernensis diocesis, facultatis decanus, utinam non 
indignus, eidem Guerino officium subbedellatus, ex precepto matris inee facultatis, in facto 
contuli, euindemque mediante virga a Johaniie d'Acy mihi tradila, eodein officio cuin 
omnibus juribus, emoluinenlis fructibusque, eidem officio pertinentibus, investivi. Age- Digitized by Google 1408] AB AHNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCLII. 151 

bantur hec apnd Sanctuin Maturiniim, anno, die, horaque jam expressis, presentibus vene- 
rabilibiis et discretis viris, inagistris Guillebno Boucherii, Marlino Gazel, Giiillebno de 
Caniera, Petro de Aussonna, Johanne Comitis, Johanne Leporis, Johanne Tunquard, Johanne 
Du Martroy, Guillehno Nepotis, Johanne Basini, Guidone de Monte Fiqueti, Yvone Levis, 
Guillebno Fabri, et pluribus aliis luin facultalein constituentibus. Comment. fo. 


c. med., 


r, p. 119. - 


JOIIRDAIN, 


nolOOO. 


1. Joh. de Ac 


liaco jsn 


1 subbedellu 


a fac. med. 


Qn. 1387 1847. Cam praeposilus Paris., GuUlelmus de Tignonvilla, in caria aarravisseC qaosdam e palibalo corpora 
necaiorum circa Parisios abstulisse, el a mutieribus parlus morluos oblinuisse, i/uos qaidem reos maleficorum 
inslar persequi dubitabal, Vniversitale Paris. taliuin excessuum eognitionem ad justiciam ecctesiasCicam 
pertinere sustinente, curia fubei praepositum percunctari el sontes, si inveneril, jure punire. 

1408, FebFtiar. 10, Parisiis. 

Areh. nat. Poris., X'" 14. fol. ^ll''. — Journal de Nicolas de Baye, ed. Tuetey, I, p. 221. Ad baet Tid. ibid., not. 2. Io4o. Magisler Guitletmus Euvrie, qui pro duce Burgundiae plures epistolas scripsil, conflrmat solutionem. 

1408, Ftbruar. 27, ParisHs. 

Saichent tuit que je Guillaume Euvrie tnaistre es ars' confesse avoir receu de Jehan de 
Pressy receveur general des finances de monseigneur le duc de Bourgogne par !a main 
de Jocer[an] Frepier, conseiller dudit seigneur, la soinme de vinl escuz d'or pour ma peine 
de avoir fait et conpos^ certainnes leltres louchans les faiz d'icelui seigneur'. De laquelle 
socnme de xx escus d'or dessus dile je me tien pour content et bien payc et en quilte son 
dit receveur general et tous autres, En tesmoing de ce j'ay cy niis mon saing manuel. le 
xxvij' jour de Fevrier Tan mil CCGC et sept. 

Aroh; nat. Paris., M 65'', a" 108, 

1, Postee mag. tbeol. -.- 2. Kortasse eliani in cau«n occisionis ducis Aarelionens. 1849. In curia nulla causa perorata fuit die MartH S*, quia curia domum regis in S. Paalo adivil, aaditura 
Jotiannem Parvi^ mag. ttieol., qui tunc commorabatur in Coltegio Thesaurarii^, altegantem rationes propter 
quas Jokannes dux Burgundiae jure ducem Aarelianensem necavissei. ffuic defensioni aderant rex Siciliae 
{rege Franciae lunc inctuso, ut aegro), daces Bituricens., Burgundiae, Britanniae, comites Mortanens. et 
Nivernens., duces^ Lotharingiae et Barensis atque cardiiialis Sarensis, plures comites, barones, milites, 
scutiferi, praelali et doctores Universitatis Parisiensis, et magna laulliludo hominum omnium siaiuum. Oralio 
Johannis Parvi incipit : <i l>ar devers la tres noble et Ires iiaulte niajeste royale, comme vray subgect ». 

1408, MarfiiS, Parisiis. 

Arcb. nat. Porig., X" 4788, fol, SO", Journal de Nicolas de Baye, ed. Tuetey, I, p. 222. — Cum an. 1407, Nov. 23, Digitized by Google CHAnTUL\RlUM UNIVEKS. PARIS. [1408 

vicus dux Aurclianensis, quem populus tyrannum habebat, Pamiis instigsnte duce Burgnndiae accisus est, dui Bur- 
iae Decembri aurugit, sed an. IftOS, Fcbruario, cuin armatis Parisios ingressus esl, ibique quaerehat, qul patrocinium 
^iminis ussunieret, et invenit mag. Johnnnem Parvi {Jean Petil). quem dux Burgundiae in studio nutrivil, et adhue 
el, ul ipse nsserebat (vid. Monstrelet, I, p. 184). Defensio Johannis Parii postea acriptis in lingaa g-alHca et latina evul- 
est sub inscriptione 1 Justificatioti du duc de BoUTgogne, quae post longnm Introdiictionem pra themate bnbet Radiic 
malorum cupidUas. Vid. eam aptid Chron. de Monstrelet, ed. DimET-n^ARCQ, I, p. 178-242 {gallice); Bibl. nat. 
a., ms. lat. 1486=, fol. ISl-lfiO" (gall.), 167-179 (lal.); Bibl. Arsen. Paris., ms. 372S, foJ. l-iOb (gallioe), Bihl, nat„ ms. 
9789. fol. 1, sopersunt S veritates propositne a Joh. Purvi in sua orotione (gall.). Opp. Gerson., V, 15 sqq. {tatine)- 
1414 Parisiis saltem 11 eiemplaria seu n quutcrni ii Justi/icationis exalabant {Opp., p. 220, 237, 273), 

i. Derunclus cst on, 1411 , Jul, 15, Hesdini, et sepullus apiid rrafres Minorca (CftrOn. de Monslreht, H, p, 123). Tn ultima 
milate diiit ; g UtFnum nunquam didicissem verbum iu scolis u Opp. Gerson., V, 168. — 2. Haee nota est magni 
lenti, quue hucusque omnes fugit, el hnbetur in assertione Pelri Blancbouli, mag. theol., qui etiain bursarius colte^ii 
faurarii fuit, an. 1413, Decemb. 6 (Opp. Gerson., V. 75 cl 212), et adjungit : a contra TOluntatcm toUus CoIIegii fecit 
im propositionem, el nullus ipsorum de Collegio fuit presens u. Cum Jobannes Parvi bursarius Collegii Tbesaurarii fuerit, 
nam audehit adbuc Bsssrere, eum fuisse Minorem vel Praedicnlorem? — 3. Quae sequuntDr, desumpla sunt ei t Expli- 
ad B Justification du duc a in ms. lat. 1486», fol. 166f> et 179. 1.850. Carolus VJ prokibet ne supposita Universilalis magis //iiam quicumqae alii eongregationes populi con- 

1408. ApFil. e, Parisiis. 

Charles, par la grAce de Dieu, roy de France, au prevost de Paris ou a son lieutenant. 
sakit. Gomme h quelque personne qui ce soit, de quelconque aucloril6 ou preeminence 
que elle use en nostre royaume, soit nostre ainsn^ filz ne autre, except6 a nous seulemenl, 
qui soinmez seul souverain seigneur en nostredit royaume, ne loise ne apparteigne faire 
convocacion ne assembl6e de peuple en ycellui noslre royaume sans noz licence, expres 
commandement; et ceulx qui feroient le contraire, eneherroient envers nous en crime de 
Ifese majesl6; et pour obvier aux inconveniens qui de ce se pourroient ensuir, avons pieca 
fait crier, proclamer et fait deffendre publtquement en ceste nostre ville de Paris et en 
phiseurs autres lieux de noslredit royaume sur moult grans peines, que aucun ne presu- 
niast y faire aucunes convocacions ne assembl^es de peuple sans noz licence el comman- 
demens dessusdiz. Si comme ce est assez notoire a lous, neantmoins si comme de nouvel 
est venu it nostre congnoissance, aticuns suppos de nostre ain6e filie rUniversit6 de l'es- 
lude de Paris, ou aiitres meuz de leur vouIeut6, soubz umbre de certaines couleurs, ont 
mis et alachi6 ou fait niettre et atachier en pluseurs eglises de ndstredicte ville de Paris et 
ailleurs certaines cedules pour induire, inciter et esinouvoir ie pcuple d'icelle de se assem- 
bler en certain lieu et a certain brief jour, en entencion et propos, comme nous avons 
entendu et sentons par vrayes semblables presumpcions et conjeclures, de dire et proposer 
entre autres choses audit peuple pluseurs paroles grandement prejudiciables et dommai- 
gableS a nous, a nostredit royaume et a noz subgez et bien publique d'icellui, qui est chose 
de tres mauvais exemple, et s'en pourroit ensuir de tres grans dommaiges et inconveniens, 

se a ce n'esloit par nous pourveu de hatif remcde. Nous vous mandons, commettons el 

enjoignons estpoictement, que incontinent sans aucun delay, vous deffendez et faites crier Digitized by Google 1408] AB ANNO MCCCLXXXXIV IISQUE AD ANNUM MCCCCLII. 153 

publiquemeiit en nostiedicle viUe de Paris, en lous les lieux ou l'en a acoustumez k faire 
criz, et par ces presentes defFendons a tous noz subgiez generaument, de quelque estat et 
auctorit6 qu'ilz soient, sur peine de corps et de biens, que aucuns d'eulz ne aille ii ladicte 
convocacion ou assembl^e ne assembl6es, [Et pour ce que nagaires ladicte Universit6 a 
fail faire certaine predicacion en Teglise de Saint Martin des Champs contre nostre dicte 
deffense' .... en grant lesion de nostre seigneurie, et pourroit plus eslre se teles asseni- 
blees s'acoustunioient faire, vous mandons en commettanl, se mestier est, que de ces 
choses vous vous informez bien el diligement, et tous ceulx que par vostre inforinacion 
en trouverez estre coulpables, punissiez les ainsy que au cas appartendra.] Toutesvoies 
nostre entencion n'est pas que se aucuns de ladicte Universit6 wellent preschier la parole 
en Dieu, ainsy que ilz ont acoustuni6 de faire, que ilz ne le facent que en la foruie et nia- 
niferes deues, el que ilz ont acoustum6 de faire fes eglises de nostre dicte viHe de Paris, el 
non autreinenl. Et oullre vous inandons et commandons par ces mesmes presentes, que 
vous faciez el faicte deffendre k tous les gens d'6glise d'icelle nostre ville de Paris, que.ilz 
ne souffreut faire telles assembl^es ou convocations en leurs dictes egUses, sur certaines 
grans peines, et ce m6mes leurs deffendons par ces presentes. [Et avecques ce vous man- 
dons et commandons, que se pour le temps avenir aucuns de ladicte Universit^ vouloient 
faire ou s'efforcoient de vouloir faire telles assembl^es ou convocacions, que incontinent 
vous faciez armer tous noz ofliciers et les sergens de nostre ville de ParJs, et prendre ou 
faire prendre tous ceulx que vous en sariez esLre coulpables, et les pugnir tellenient que 
ce feust exemple ti tous autres pour le leinps avenir.] Donne a Paris le vj° jour d'Avi'il, 
Tan de grace mil qualre cens etsept, et de nostre rfegne le xxviii**. 

Arch. nal. Paris., Livre rouge vieil du Cbutelet. Y 2, to]. 264». — Orilinatio publicatn esl die eequenti, «abbalo in vi^ilia 
dominicae Ram, pBlm. [a veille des Paques Flories b|. rfed jnm Febr. 18 eaedem lilteroe, quibusdom demptis, Bupra inler 
ancoB inclusis, dHtae sunt {ibid,, Col. 270»]. Ambae in Ordonn. ^es rois, IX, 293. 

1. Mi" folium dilaoeratum. — 2, Sequuntur nomina eorum qui (uerunt in magno consilio, et nota quod decretum 
April. 7 publicatnm est. JL85X. Johannes Cerson coram rege Franciae nomiae Universitatis, in lingua gaClica, orationem de justitia 
habet, et quidem propier factum praepoaiti Gaillelmi de Tignonvillaj qui duos scholares komicidas siippticio 
eapitali punierat*, eam hucusque neque ecclesiae. neijue Universitafi justiiia facta sii, semper durai 
suspensio a lectionibus et sermonibus in Universitate. « Diligite justitiam b. 

f408, luitB Maii 5 ¥el 12, Pwisiis. 

Bibl. nat. Paris., ma. frnnc. 35552, rol. 37-68, Opp. Gerson., IV, 642 (lat.). — BouwiiT, Essai historiquc et critigue xur 
les sermons frang. de Gerson, p. 117, joste obscrvat : n Cesl peol-itre ce qne lc chaneelicr a ^crit de plus parfait en ce 
genre. On trouve dons ce diacoura une seience profonde du droit, des pensiea ilev^es.,. Le stjle en eat serri, coneis et beou- 
coup moins surcbarg^ que dans la harangue pr^cetlenle {i. e. an. 1405, supra, n° 1819) de citations etrangeres ii. Nibilominus 1, quos praeposil I, licel ir suspenderat; immo Gerson miratur, cur praepositus a ne a'[hjumilie poinl, ne submet S amendement et ne Tuelt c< 
qa'il aist fait mal • (fol. 46"). Digitized by Google 154 CHA.RTIILA.HHJM UN[VERS. PARIS. [1408 

l8o2. Relalio restitationis corporam Leodegarii du Moucei et Oiiverii Burgenais sekolariiiia faeta Universitad 
Parisiensi e mandato regis. 

1408, Maii 16, ParisHs. 

la nomine Doniini, anien. Per hoc presens publiciim inslrumentum cunctis paleat evi- 
denter et sit notiim, quod anno ejusdem Domioi millesimo quadringenlesimo octavo, indic- 
tione prima, mensis Maii die decinia sexta, pontificatiis sanclissiirti in Chrislo patris et 
domini noslri, domini Benedirti, divina providentia pape lerlii decimi, anno decimo quarto, 
in nostrorum notariornm publicorum lestiumque infra scriptorum ad hec vocatortim spe- 
ciahter et rogalorum presentia, venerabilibus et discretis viris, magistris Johanne Bruil- 
loti procuratore et promotore alme matris nostre Universitalis Parisiensis, Henrico Mali- 
nepotis, magistris in arlibus, et Johanne Testart, subbedello venerabilis nationis Francie 
in prefata Universitate, ex parte ipsius Universitalis; Johanne MeUoti juniore, Alauo Le 
Mieu, promotoribus curie Parisiensis, ac Michaele de Rivo altero comniissariorum ipsius 
curie, necnon Yvone Dugril et Gtiillermo Yvelin, servientibus ipsius curie, prope pati- 
bulum dictum Montemfalconem prope Parisius existentibus et aicessis, comparuerunt et 
accesserunl ibidem, circiter octavam horam de mane, discrefus vir Johannes Chouart, cle- 
ricus grelFerius criminalis CasLelleti Parisiensis, Franciscus Targis, Johannes Fontis, Guil- 
lelmus Quiller, Guillelmus Viviani, servientes equestres; Michael Renart, Mathurinus 
Ciopere, Guillelmus Maupoint et Guillelmus Le Rouge, servientes ad virgam, una cum 
pliiribus aliis servienlibus tain equestribus quam pedestribus, usque ad numeruni et esti- 
mationem sex viginti, prout dicebat et refferebat dictus Chouart. 

Quibus sic accessis ibidein, et inter ipsos habito colloquio juxla crucem dicti loci de 
Montefalconis, prefatus Chouart et dicti servientes venerunt ad presentiam supra nomina- 
lorum promotorum; et eisdem dixit quod ibidem veneral ex parle regis pro faciendo et 
deducendo ad effectum contenta in litteris regiis super restitutione cadaverum seu corpo- 
rum deffunctorum magistri Leodegarii Du Moiicel et Oliverii Burgensis nuper ad dictuin 
palibulum suspensorum , et appunctuamento inter dominum nostrum regem et ejus consilium 
ex una parle, el doininum reclorem et deputatos ipsius Universitatis super modum ipsiiis 
reslitutionis facto et habito; offerens se promptum esse premissa adimplere el fieri facere 
juxta et secundum formam et tenorem litterarum regiarum soper hoc confectarum, qiiarum 
tenor inferius est insertus. A quo quidein grefferio petiit dictus magister Johannes Bruii- 
loti, si ipse secuin adduxerat illos clienles qui interfuerant ad suspendendum ipsos magi- 
strum Leodegarium et OIiverii>m, clericos et scolares, Cui ipse grefferius respondit et 
dixil quod, quia ipsos non cognoscebat, fueral ordinatuin, quod ibidem accederenl oinnes 
servientes Castelleti, el quod ipse compelleret dictos servientes ad interessendum cum 
quadriga et speculatore, si ipse promotor aul alius nomine Universitatis cognosceret et 
nominaret dictos servientes qui interfuerant ad suspendendum eosdem. Deinde idem pro- Digitized by Google 1408] AB ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNVM MCCCCLII. 1-^5 

motor Universitatis petiit alta et intelligibili voce ab assistentibus, quot erant hore; el ei 
responso dato a pluribus, quod octo hore fuerant pulsate, peliit etiain dictus promotoi' a 
speculatore seu bourello, si ipse dictos deffunctos cognosceret el cognoscebat : responso- 
que dato ab eodem speculatore, quod sic, deiiionstrando duos suspensos proximiore 
secundo pilario patlbuli a parle molendini ad ventum, testificatoque per quamplures de 
astantibus ibidem qui dicebant fuisse presentes cum fuerunt suspensi, et quod ipsos bene 
cognoscebant, ut dicebant, et quod speculator seu bourellus verum dicebat; quod ipsi 
demonstrati per prefatum speculalorem erant propria corpora seu cadavera supra noniina- 
torum Leodegarii et OHverii, clericorum et scolariuin, slatim precepit idem promotor Uni- 
versitalis Gauffrido Tardif, executori justicie seu speculatori, quod ipsos deponeret a pati- 
bulo. Et ascendentes sursum in scala, dictus Gauffridus speculalor et ejus famulus se 
ceperunt ad alterum ipsorum suspensorum; petitoque per ipsum proinoforem, quis erat 
ille primus quem volebant deponere, respondit ille Gauffridus speculator, quod erat magi- 
ster Leodegarius. Quo descenso, statiin se ceperunt ad alteruin, quem dicebant esse Olive- 
rium. Quibus depositis, et amotis ligaminibus a nianibus ipsorum suspensorum, eosdem 
posuerunt In sartofagis (sk) novis, ibidem per prefatum executorein seu speculatorem 
apporlatis, et ipsos extra clausuram dicti patibuli asporlaverunt ad porlam dicti patibuli 
seu hostium; ipsosque deffunclos extra patibulum posuerunt, juxla quadrigam, prope pre- 
dictam portam per eundem speculatorem adductam. Et accedens dictus proinotor ipsius 
Universitatis una cum aliis magistris, promotore curie Parisiensis ac quam plurimis aliis 
personis, tain presbiteris, clericis et laycis quain mulieribus, ad predictam portam, statim 
ipse promotor precepit dicto executori justicie seu speculatori, quod Ipsos discooperiret 
ad finem, ut cilius et inelius perciperentur et valerent cognosci per presentes ibidem. Quo 
facto, idem proinotor iterum fecit eos cooperire per prefatum speculatorem et deinde 
ascendere et levare supra quadrigam, et deinde cooperire de quodam panno nigro. De et 
super quibus preinissis omnibus et singulis prenominati proinotores, nominibus doinini 
Parisiensis et Universitatis, pelierunt publica instrumenta eis fieri per nos, notarios publi- 
cos, ibidem presentes : presentibus venerabilibus discretis et honestis viris, dominis 
Johanne Durant, canonico Parisiensi, ....'. Quibus sic in ipsa quadriga levatis et posltis, 
fuerunt dicta cadavera, de precepto dicti grefferii ipsius, cum snis servientibus associatis, 
per quadrigam retro' aducta per viam, per quam dicebantur fuisse ducta ad patibulum per 
prefatum Gauffridum speculatorem et ejus famulum', usque ad Castelletum Parisiense, et 
deinde per supra magnum pontem usque ad ecclesiam Parisiensem; et ibidem depositis 
de quadriga per eosdem speculatorem et ejus famulum, et positis supra trestellos, unum 
in terra in juridictione domini Parisiensis, et alterum in terra in juridictione capituli a 
qualibet parte itineris seu vie per quam seu quod intratur per inagnam portam in dicla 
ecclesia Parisiensi. 

Quibus ibidem positis et coopertis, slatim accessit predictus magister Joliannes, grel- Digitized by Google 156 OHARTULARIUM UNIVERS. PARIS. [1408 

ferius criminalis dicti Castelleti, ad presentiain reverendi in Christo patris et domini, 
domini Parisiensis episcopi ibidem in ponlificalibus, una cum domino reclore et quam- 
plurimis magistris doctoribus, licentiatis et baccallariis ulriusqiie juris, ibidem in capis 
existentibus, presenteque nobili viro domino Petro des Essars, milite, preposito Parisiensi, 
associatis nobilibus viris domino Florentio Dautre, milite, Anthonio des Essars, ....'; ibi- 
demque quamdam cedulam, in pergameno scriptam, quam in suis tenebat manibus, legit 
et publicavit alta et intelligibili voce et facto silentio. Cujua cedule tenor talis est ; 

(I Monseigneur r^esque, et vous, monseigneur le recteur de rUniversit^ de Paris, k la requeste et poursieute 
de vous, le roy nostre sire. lequel ne veult enfraindre les libertfe de rflglise ne les privil^ges de sa fllle 1'Unlver^te. 
nous a commande, que les corps de feuz Ligier Du Moucel et de Olivier Bourjois, lequelx vous dites avoir est^ clers 
et escoliers, nagaires executez & sa justice, fussent despendus et admenes cy en vos presences et rendus a vous ; et 
pour ce. en ob^issant au roy nostre sire, les corps des dessus dis Ligier et Olivier avons fait despendre et admeuer 
cy, et les vous rendons. Et veult le roy nostre sire et commande, que le pr6vost de Paris et ses aultres ofQciers en 
son royaulme gardent les libert^s et franchises de satnte Eglise. et que aussy ledit prevost garde les privil^ges de 
rUniversit^ de Paris, aussy comme il a jur6, et que d'anciennet^ a ete fait. » 

Quibus sic actis, reverendus in Christo pater dominus Parisiensis episcopus et rector 
dicte Universitatis prefati jusserunt dicta corpora seu cadavera ecclesiastice tradi sepul- 
ture. De et super quibiis premissis prefali domini episcopus et rector a nobis, notariis 
publicis subscriptis, sibi iieri petierunt publicum instrumentum, unum vel plura. 

Acta sunt hec sub anno, indictione, mense, die, pontiiicatu et locis predictis, presen- 
tibus ibidem dominis Guillelmo Hugonis, archidiacono Metensis ecclesie '. 

Tenor dictarum litterarum regiarum, de qua(4)c) superiusfitmentio,sequituret est talis : 

H Charles, par la grace de Dieu, etc. » 

Par le roy, messires les ducs de Berry et de Bourgoigne, les contes de Nevers et de 
Vendosme, et aultres pr^^sens. Sic signatum : Neauville^ 

Originale in Arcli. Univ. Parls., tlieea IV (A. 21. t]. In parte aversa Jegitnr : ( Instramentum clericoTuin a paCibaio 
reduclorum o. — JouRHiiB, n" 1006. 

Litteria Maii 12 datis, quarum supra meatio fit, Caralus VI bos duos soliolares Universitati reatitui jusaerat (Arcli. 
Univ. Paris., tlicca IV, A. 21. s; Y 9, fol. 2''"; JdURDiiN, n° 1005). Rcstitiitionem Universitati faetam etiam refert Nvcaias 
de Ba;e (ed. TuETEr, I, p. S31 ; Arcb. nat. Psris.. X'^ V?88, fol. 93), ubi legitur plus qnam quadrag-inta personas de patibuio 
tunc detractas esse. 

1. Afferuntur plura nomino, soiL cBpellanorum. civiui» Pads., inter quos Andreaa Duperroy, libracius juratus UniTersi- 
latis. — 2. OHg. ; a retro quadrigara o. — 3. Sequitur in Orig. vox e aducti n, quae yidelur esse delenda. — A. Sequuntur nominu 
gcutiferorum alioramquc. — &. Nomina praescntium, imprimis civiuml — 6. Nocaina ootariorum : Joh. Perrlni, Rcmens. 
dioec, jur. can. baccal.; Job. Graffardl. — Notondum, npud S. Mathurinum positum Fsse epilaphium (up. BuLAEUJii, V, 
p. I!i5 bis) Maii 17, in quo nominabantur Leglec du l^oussel et Olivier Boorgeois. loo3. Cam refereiiie magisfro Pelro de Aiissona magisler Johaanes de Pisis, chirurguSj ante inceplionem ii 

fac. medieinae manualiter operaretur, iste magisler eoram facuUate promittere coactus est, se non ampliu 
operatariim manaaliler Pariaiis in chirurgia puOlice, cum koc muiquam visum sit in stadio Paris. I. fuc. med., I, p. 122. — JotHD*iN, n° 1010. 1403. Jun. 9, Parisih. Digitized by Google 1408] AB ANNO MCCCLXXXXIV USQUE \0 ANNUM MCCCCLIl. 157 

18o4. Liceiitiali in facultale medicinae. 

1408. Janii 16. Pariaiis. 

Die vero deciiiia sexta inensis Junii anni 0000""' octavi prenominati uiideciiii luerunl 
et secundum hunc ordinein licenciali : 7 Magister Henricns de Piro'- 

8 — Yvo Hugonis. 

9 — Johannes Beraudi. 

10 — Nicholaus Barbot. 

11 — Simon de Bosco. 1 Magister Guillelmua de Gardinis. 
a — Girardus Isbrandi'. 

3 — Robertus Gharmolue. 

4 — Petrus de Trecis. 

5 — GuiUelmus de Busco. 

6 — Guillelmus Uaro. 

Camm. fac. med., I, p. 124. 

1. GerarduB Ysebrandi de Delft suepius luemoratur in Auctar. IL — 2. Fuerat ■ magjster Corropite 
l««ii CoriBopitensiE Paris. (Comm. toc. med„ I, p. 83J. ISOO. Universilas Paris. scribit epistolam ad Antonium ducem Brabatiiiae de stragibas Leodiensibus, et petit 
ut Johannes dux Burgundiae oppressis succurrat. 

1408. Julii 25, Parisiis. 

A' trfes hault et puissant prince et trfes redoubt6 seigneur le duc de Breban, de 
Lotrenge, de Lymborch, et marquis de l'Empire*. 

Tres noble et tres puissant prince, nous nous recommandons a vostre haulte seigneurie 
tant el si humblement que faire povons, pour la grant confiance que avons eu tousjours en 
vostre noblesce. Tres haut et puissant prince, plusieurs fois a Paris avons eu acles a vous 
pour vous exposer les crueulz oultragez que les communez du Lifege ont cominis contre 
Dieu et saincte esgUse, el pour secourir aux notables clers et preudeshommes qui par <^e 
ont est^ desapointes de leur estat, et avec ce aves acfes congnu comment les gens d'esglise 
du Lifege tous indilTeranment qui n'ont voulu consentir a la fureur du commun encontre 
leur seigneur, ont est6 de leur pais bannis, leurs maisons demolies, leurs biens pill^s, 
leurs benefices donn6s, et qui pis est s'en sunt ensuyvies plusieurs illusions contre Dieu 
et les sacremens de saincte esglise. Si est voir, tres noble prince, que entre celz gens 
d'eglise qui ainsi ont est6 cruelment et horriblement traities, grant nombre estoient no- 
tables clers, maistres en divinite, docteurs en decret et aultres plusieurs facult6s de nostre 
Universit^. Par quoy avec 1'ofrense de Dieu et de reglise sommes injuri^s et sont enfrains 
nos privil^ges; pour quoy consider^ que en ce fait present les dites communes ont donn^ 
exemple a toutes aultres de rebeller eucontre leur seigneur, consider6 la grant conslance 
desdites gens d'eglise qui plus onl voulu souffrir toute persecution que consentir a la 
violente Jntrusion, que fesoient les communez liegoisez, adjoust^ la bonne et juste deter- 
ininacion de vostre pais de Breban, qui est du diocfese du Lifege, qui ne preste j Digitized by Google 158 CHAHTIiLARIUM UNIVERS. PARIS, [1408 

obeissance a I'intriiz de par le commun, veu aussi que vostre frfere aisn^ nostre tres re- 
doubl6 geigneiir le duc de Bourgongne se veult du toul emploier k Taide de leur droit 
seigneur Jehan de Bavifere eslu du Liege et sez adherens, el a reslituer en leur lieu ceulx 
qui par ceste furieuse iniquit6 en ont estc debout6s; attendu routrageuse enormite du cas 
et les maniferes que en ce a tenus Pierre de Lune pour empeschier le traicti6 de Tunion et 
coutinuer le scisme, Vous supplions, trfes haut et puissant prince, que les biens dezdites 
gens d'eglise qui pour et a cause de leurs chanoineries ou aultres benefices se prennent 
en vostre pais et duoh6 de Breban el Lenbor, vueill6s faire delivrer en leurs mains et oster 
tous empeschemens qui seroient au contraire, ainsi que parfaite fiance en avons en vous 
selon les bonnes et agreables paroles et responses que feistes k nous par pluseurs foiz en 
presence de vostre frfere nostre tres redoubt6 seigneur le duc de Bourgongne, en laquelle 
dictes que vous pour la conteniplation et prifere de nous vous en feriez tant que nous en 
serions contens, et pour nous aucunement consolacier, nous vous prions que il vous plaise 
a nous signifier vostre bonne voulent^ et ce que fait en aur^s. En ce faisant feres service 
a Dieu et a saincte eglise et a nous singulier plaisir. Tres noble et tres puissant prince, 
le Saint Esperit vous doint bonne vie et longue. Escript a Paris en nostre congregacion 
generale a Saint Maturin sur ce specialement celebr6 le xxv^ jour de Juillet. 

Les toiis postres, recteur et maistres de VUnwersite de Paris. 

- Supra agitar clc atrocitiitibus, <]uas Leodienscs (duce HenrJco de 
le Romanae (tunc Gregorii XII) Jobanni de Bararia, socero 
irweys et cnnonico Leodiena., intruao in sedem Leodiensem a Bene- 
sqq.). Omnia per longum narrantur a Gregorio XII nn. 14C7, 
n" 129, fol. 289-291". Cf. etiam n'- 336, fol. 38" ad April. 11). De 
hov etiam Chron. de Monslrelel, I, p. 350 aqq. Dux Burgundiae Leodiensibus bellum intulit, et un. 1408, Septemb. 23, Tictor 
evBsit, inlruBus durante pugoa cocidil, Johnnnes de BflTaria in sedem rastitutus est. {Chron. des ducs de Brabant par Dyater, 
ed. DE Ram, III, p. 176 et Ernest Petit, Itineraires ds Philippe le Hardi et de Jean sans Pettr, p, 366). 

1. Inscriplio in fiue epistolae invenitur. — 2. Antonio de Burgundia, fratri Jotannis ducis Burguiidiae. 

Arch. nat. Pari»., M 65", n" 42 (olim A. 3. r]. — 


Pai 


rweys) et circumyicini inferebant episoopo Leodicnsi < 


du< 


;is Buvgundiae, pro Theodorico, filio Hcnvici de Paw 


dic 


to XIII an. 1407, Martii S (Reg. Aven., vol. LIV, fol. 


Jul 


ii2-2 (Reg. Vat, Gregor. Xll, a" 336, fol, :4"-79; Laler 1856. Coraia plarihus principihus, rectore Vniyersitatis et magna mutlitudine ia castro Luparae eongregatis 
« abbas S. Fiacrii' s 0. S. S. nomine dacissae viduae Aurelianens. ejusque filiorum sermonem habet de nece 
dacis Aurelianens. per ducem Bargundiae, el perorat cvntra propositiones contenias in Apologia magisiri 
Johannis Parvi. Fiat justitia et reparatio. Oratione finita magister Guilielmus Cousinot, advocatus Parta- 
menti et ducissae Aurelianens., evnclusiones facit eontra ducem Ilurgundiae. Oratio abbalis incipit : « Roy, 
tres chr^lien prince » ; advocati Cousinot : ii Hec vidua erat ». 

1408, Septemb. 11, Parisik. 

Bibl. Arsen. Paris. 3738, fol. 41 , H4. Ibi tamen non scrlbltur, abbiitem S. Flacrli propositlnnBm fecisss. Bene TSro ap. 
Chron. de Monstrelet, ed. Douet-d^Arcq, I, p. 269-336, et p. 337-348. Fragmenla np. Rel. de SaintrDenys, IV, p. 92-130, et 
130-136. Dux Burgundiae jom a Julli 5 absena fuit. 

1. Ast monaslerium S. Fiacrii solum prioratus fuit. Vid. Gall. cnrist., VIII, 1699. Fortnise desigftatnr abbas S. Pha- 
ronis, e quo prioratus S. Fiacrii dependobal. Digitized by Google 1408J AB ANNO MCCCLXXXKIV USQUE A I) ANNUM MCCCCLII. 15',) 

1857. Pro Michaele dii Hiez, mag. arl., Ucenl. arl. el bacc. decret., uno e qualiwr principalibus tibranis Vni~ 
versitatis Paris. caulela 300 lilirarum interponilar. 

1409. Ocltbri» 18. Parivia. 

Andry L'Eiireux, marchant, bourgeois de Paris, et Giles Pavillon, taillcur de robes, 
bourgeois de Paris, confessent que de nouvel uiaislrc Micliicl du Hie/,, niaislre cii ars 
licenci^ en loys el bacheler en decrel, a esl«i fait et cH6 \\n des quatro libraires pritici- 
panlx de rUniversitfi de Pnris. Kt pourcc ([u^il est acoustinn('> quc ycciilx jure/. ii leup 
creation baillent caution de deux eens livres parlsis, yceiilx Aiidry et (lileH, ii la retiucglc 
et pri6re dndil maistre Michiel s'establissent et conslitiicnl pleiges el rantioiiH cnverH 
nostre mire rUniveraild dc Paris jtisqiies 1*1 ladile soiDimi ile ili-iix reiis livrcn |)»riHis jMiiir 
fournir droit et restitucr ct rcpparor toutoH rauIlcK, iiiesj^rcnliircs i>t inli^rcHl/,, (iiie ladil(! 
nostre in6re rUniversil* ou aulre auroient, ct KonBtipndroi(!iil par In fait diidil iiuuHtro 
Michiel, ou fail et deppendence de son dlt ollico, ct ycellc somme de (leiix rcns livres 
parisis yceulx Andry Giles et chacun ponr le toiit gaigent cl promettenl paier 11 Indito 
nostre infere ou au porteur, toutesfoiz que bcsoing en sera, protiietlent et ohligent biens 
chacun pour le toul, etc. Fail l'an mil GCCC et huil, ce jeudi dix huitjours d'Octobre. 

M. DUBRXJEIL. G. PORET- 

Arch. nat. Poris., M 68, n" 89 (D. 18. yy), — Aetes concernans U pouvoir et la direction de rUniuersM de Paris 
sur les escrivains, elc., p. 21. 

1.8&8. Concilium Parisiense eeclesiae Gallicanae et Delpliinatas an. Ii08 a mense Augusto celebratum moditm 
slatuit conferendi, nealralitate durante, beneficia viris gradualis ac lilleralis aUisqae, ne propter provisionis 
defectum studia in regno Franciae dissipenlar. Tandem Octob. 1 ijuidam episcopi et abbalea designabantur, 
quibus Universitates Franciae aliique suos rotulos Iradere deberent, et isti collatores beneficiorum *. tene- 
buntur secundum ordinem aominationis et coUocationis de beneficiis vacantibas ... disponere >. Octob. 9, ifi, 
19 praeterea quaedam parlicularia atatuebantur. 

1408. Aug., Oeteb. 1. 6, fS. 16, Fafitil». 

Bibl. nat. Peri*., n». lat. UM3, fol. iS^: Dul., V, ISS. — Iiiler tune prueient»* nomlnBnlUF Joh. Bravlacoia, UanrUua 
d> BT«t*lla, mms, thidl.; Patru* Coobon, Joh. Wurinl, mair. arl., liu. in duur. — In Bodem m>", fol, \k^ (Uci.., p. 179| Inva- 
niunlur ■ «Tliaull communai luper praviiilonlbHi i|uonil moduin eaalitnandl •. Tunilein rul, a64>SIiH nt!i--urruiil • AdvUamauta 
■Ufier reifiminD Mclmia OalllEAnii diiranla nonlr*lltiita iteliliernln al »uni'lii<iu 1'arUlHii pni' Ciiiinllluiii ninldlB (irBllbnln, i|ufiibi 
men«. Novrmbrii tin, Dom. M CCCC Vtll->ii, ubl ntlam dn pr<ivl«iima Itensflciot-iim, Kndem In m*. Int. UT8D, fol. m, tt^. 
Pro Chartul. haev annDUiie *nBlclBl. 1858. FacuUas medieinae ttnaa vesperiat vel unum principium sotummodo singtttis septimaais fieri jabel. 

1408, Oetob. 27, PaHmia. 

xxvij" die Octobris anni GGGC"'' octavi per facultatem fuit conclusum quod quia aliqui 
licenciali incipere volentes magistros ad suas vesperias et principia precipilabant, actus 
facultalis solemnes conculcando; ne admodo duc vesperie vel eciam duo principia cadem Digitized by Google 160 TULAKIWM UniVERS [1408 hebdomada fierent vel eadem seplimana fieri proniinciarentur; sed tanfiim vesperie et prin- 
cipiiim unins et ejusdem valeant compleri leinpore cuilibet incepturorum prefixo et ordi- 
nato, presentibus magistris hic subscriptis fiebat hec ordinacio propterea quia inagistri 
mei reverendi Yvo Hugonis et Johannes Beraudi oppositum hujus facere pretensi sunt. 1860. Magistri regentes facidtatis medUinae an. iiOS-ii09. 1408. /loremb. 3. Parisiia. Anni millesimi CCCC octavi [die] sabbati qiie fuil tercia mensis Novembris post 
festmn Omniuin Sanctorum, inceperunt magistri quorum nomina subscribunlur suas lec- 
liones ordinarias : Thomas de Sancto Petro. 
Guillelmus Boucherii. 
Johannes de Bellomonle. 
Martinus Gazel. 
Petros de Aussonnai. 
Guillclmus de Camera. 
Joliaitaes de Ens, 
Johannea Comitis. 
Johaunes Leporis. 
Petrus Mioti. 
Guillelmus Pelleparii. 
Heinricus Pellati. 
Joliannes Tanquard. 
Johannes Du Martroy. 
Johasnes Bellardi. 
Jacobus Sacesp^e. 
Heinricus Doygny. Droco Decani. 
Guillelmus Nepolis. 
rjicholaus de Mola. 
Oliverius Gambellni. 
Johannes Basini. 
Guido de Monte Fiqueli. 
Jphannes Casson. 
Yvo Levis. 
Petrus Cardonnel. 
Guillelmus Fabri. 
Johannes de Pisis. 
Guillelmus de Gardinis. 
Robertus Charmolue, 
Petrus de Trecis, 
Guillelmus de Busco. 
Guillelmvs Itaro. 
Johannes Beraudi. Comm. fa«. med. Paris., I, p. 130. — Koy. 3 Johannes Casson conlinaalns est decanos. 

lidem mag. regentes bii. 1!i09, ppaeler Oliverium Gambeliiii, Joh. Basiar, addilo in Gne Hicholaa Barboti (ibid., p. 144). 
Decanus fait Yvo LaTis. 

1. Ullimum an. 1409 inlor regentes nominotur, moriturus an, 1410 die feslo DecoIIalionis S Johanni» Baptislaa, Librum 
Galeni de utilitate partium facultati med. leg^avit (Bertkand, Annales medici ms , y SOt) Ejus 
TuETEY. Tcsiaments enregistres som Ur^gnede Charles VI, in Milanges, historiques t III (ISSo) p. =04 ISojl* Jokaniies Geraon, cancellarius Parisieas., nomine Universilatts orationem in tingaa galtie^ 
paceni conciliandam inler domam Aurelianensem el domam Burgundiae. « Veniatpax ». 

1408, Horemb., Farimis. itibl. nai. Paris., ms. lot, 145b2, lol, 3« (gullice), cuin toram BouKKEi, Essai hist. et. cril. sitr lei sermons francais 
de Gerson, p. 118. textum originalem se non invcnisse" confiteatur, et Jourdain, p. 224, nol. 1, asserat gallicum textuni jom 
non eistare, Latine in Opp. Gerson.. IV, 635. Serinonem mens>- Novembri babitum esse, ei Introductione ejusdem patet, 
nam Gerson ibi Introilum «. de la granle messe do troi» dimencbes de ce temps b affert : « [Dicil Dominus,] ecce cogito cogi- 
tutiones pacis t, etc. Eoe tres dominione sunt dom. 23-25 post Pentecosttn (v. k. '" Missali, Bibl. Univers. ma. 705, rol, 372" Digitized by Google ad a?'" (t, g. il 
nem qul ea proi 
terribile beUum 1" 177, tol. B 
vit, post qni <c Introil 
■ »q-). D< CLXXXXIV USQIIE 
tu iin. 1408 utcbanl ANNUM MCCCGLII. icet quibusdam uliis annia quinquc dominicui' a dom. '. 
■mono ipso ef. Suhwab. Gersoa, p. 'iSS sqq, Vin credendum eomdem Gera 
ntra ducem Burgundiue taui aci'itcr oecnaione pruposilioDuiii Jobannis Pai 1862. Universitas Paris. collectori in episcopalu Dolensi scrihit, subcoikctorem magislro Laurentiu de Moriaco, 
mag. artiuia et bacc. in tegibus, sub pretextu vacanlium beneficioram r/uae nuper Benedictus XIU usurpabal, 
conlra arrestum parlamenti et ecclesiae Gallicanae, occasione ecclesiaeS.Pelri de Migniaco molestias inferre. 
Scribal suhcolteelori, ne quidr/uam exigat. n Intelleximus >i. iSinuta chariuc. i An. 1407-1408, Parisiis. An. 1408, Pariaiis. Mag. GuiUelmus Pulchrinepolis fuit licentiatus 

anie festum S" Johannis. 

Qal sequunlar veiv posl feslnin S'' Remigii' : 
Mag. Simon de Ulmonte, Nav. 
Mag. Petrus de Nogento. 
Fi'. Johannes Richelis*, provindalis Pred. 
Mag. Guillelmus Hotot-', monasterii S.Wandrigisilii. 
Fr. Johannes, abljas de Gardo^, Cisterc. 
Fr. Guerinus de Lotharingia, Minor. 
Fr. Johaunes de Gorrello^, Minor. 
Mag. Jacobns Parvi. Fr. Egidius de Bello Becco*. 
Mag. Herveus de Villanova'. 
Mag. Nicolaus de Duno. 
Fr. Robertus Grlselli, Carm'^. 

Posi feslam Omniam Sanetorum'* : 
Mag. Axnaudus de Brevimonte. 

Licenliati post Nalale ,* 
Mag. Pontius Simoneti, 
Mag. Arnaldus Uitwiic'. 
Fr. Franciscus de Populeto'*, Cbterc. 
Mag. Johannes de Castellione". Bibl. n i, lot. &657», fol, 13. Vid, not. 1 et 8. 1. S«d anle nn. l/i09, c 
2. Ms. ■- « Michelis 
ab an. 1404 vel 140j paciBce . B Gorello 1 documento an. 1409, Jantiar. 2, jam vocetur licent. in tbeol, — 
D QuiTiF.-KCH*HD, I, 755. An. 1403, Jal. 22, in proyincialem proT. Franciae clectus, solummodo 
inere suo funei potuit (BibL nnt. Pncia., ms. b.t. 14588, fo!. 146, et Quetif, elc., 1. c). Quando 
a provinciali Franciae faclus bjI inquisitor Covcassonena. (Petro de Marolegio defunclo), ncBcimus. CertB Bub Mortino V, ad 
quem (nomioe non eiprosBo) Universitas Paris., poslquam inquisitor institutus fuerat, Bccipsil : o A summtB pontificibus 
proTincinlibus Francie Ord. Pred. collnla est auctorltas ingtitueiidi in regno Frnncie sex inqiiisitores heret. pravit,, et spe- 
cialiteT in CBrquasaona debet unum de provincia Francie ordinare, ne, si de dicta palrta existeret, tandem aligitando, 
patrie autparentttm devictus amore, veteri errori Albigsnsium non satis obstaret u. Hinc provincialis Fronciae Johan- 
nem Ricbetis, doct. tbeul., et per decem annos proTincialem Francine, in inquisitorem ibidena instituit. ProvinciallB Tolo- 
sanuB vero olium ibidem triduo post intrusit. Remedium a popa Universitas poslnlot (Arch. not. Poris., M 65", n" 23). Intrusus 
in Suppl, Mart. V, n" 167, fol. 249», vocatur Raymundua de Tilio, ad an. 1424, Febr. 12. Usque ad isLim lempestatem lis inter 
duos durabat; nam ante on. 1423 Ubertinus de Albicis, procurator genei-ai. Ord,, causam ad se vocnvit, et an. 1423 Lconordus 
de Florentia. mug. geaeral. Ordinis, Bojmundum, qnia o magie habiiis et idoneus D quam Johannes fuit, in inquiBitorcm 
instituit (RiPOU,, Buil. Ord, Praed., II, £37). — 3. An. 1410 d monaEterio S. Wandrigisilli in obbatein electus esl, et Universilus 
Haris. April. 13 summo ponlifiei supplicabnt, aX electionem confirmaret (Arch, nat, Poris., M 65', n- 140, sine anno). Sed 
JohanneB XXHl, Jun. 2, GuiUelmum obboUue B. Mariae de S. Petro suprn Kvam, Sagiens. dioec, praefecil (Re^, Vat. 
Lateran. Joh. XXIII, n" 142, tol. 171), on, sequenti, Julii 30, abbntiae S, Pauli de Cormeciaco, Turonens. dioec. (ibid.in'' 151, 
foL 159''), et quamvia poateo obbatiam do Coibeya. Ambiunens. dioec, in commcndain obtinuerit uequc ad tin, 1428, Oclob. 
(Arch. Vut., XII, 121, p. 330), remansil tamen obbas de Cormeriacc.An. 1433, Febr. 18, cpisc. Silvonectens. (Oblig., d" 66, 
fol. 157). Ad hoec vid. Gall. christ.. X, Instrum. p. 501 ; XIV, 207. - 4. Johannos de Alneto, seu Picort (vid. Gall. christ., X, 
p. 1332), ab an. 1388 abbos B. Mariae de Gardo (Regr. Vot. Clom. VII, a' 299, fol. IJ), an, 1410, Maii 30, translolus od 
abbaliam Ursicampi, Pioviomens. dioec. (Reg. Laleran. Joh. XXIII, n' 142, JoL 1C9); an. 1129, Mortii S, nbbas Cislerc. (Anh. 
•*«* Gfiait. Univ. Paris. IV. 21 Digitized by Google 162 CHAIITULARIUMUNIVEHS.PARIS. [1409 

Vat.,XI], 121, p. 239). Fult in Concilio Baailiensi,— 5. In margine odd. : t Anlp niogisferiiim die 2^ Januarii 1408 revocaTil 
errorcs coutra hierarcbiam etclesinsticam in K«TOvra u. Vid. num™ scquentera. — 6. Add. : o obbos Belliprnti. Alibi dicitur 
abbas Fiscnnnena. », Revern primum, sn. 1403, Oclob. IS, « Egidius Duremortis b, monachue Beltihecci, baec. form, Iheol., 
faclus est nbbas de Belloprato (Reg. Aven. Ben. Xtll, toI. XXXI. rol. 505); on. 1413, Jul. 31, abbas Bellibecci (Reg. Lat. 
Joh, XXIII, n" 17!i, fol. 140); nn. 1423, Mai-t. 10, abbaa Fiacnnnens. (Arcb. Vnl., XII, 121, p, 160). In Gall. chHst., IX, 836; 
XI, 21S, 302, plura incerla, An, 1439, Octob. 9, factus est episcopus Conslanliens. (Obligat., n<> 06, fol. 48]. - 7. Seu « Nova- 
villa >, od qnem Gerordus Maohet scripsit, — 8. In ms'" sequcntes offernnlor ad on. 1409, Scd perperam, nam Pontios 
Simoneli et Arnaldua UJtvriic jam an. 140S (1409), Febr. 26, ut licentiati \n theol, affEruntur (vid. BuL., V, 191). Ergo in 
line an. 1408, vel in principio an. 1409 licenliati sunl. _ 9. Hs. » WethH e, in margine « VVtvvit >. Vid. od haec 
Auctar. 1. — 10. Seu « Franciscus do Ecclesiis n, qui ex parte Benedicti XIII ruit, ut inler alia patel ei Instruclionihus, 
quns Jobannes Umberli an. 1414 od Benedictum portavit (Arch. Vat. Rcg. Bened. XIIT, n" 333, fol. 28-29"). An. 141&. Jan. S8, 
factus est nbbas B. Mariae de Caatellariis dioec. Piclavena. (Reg. Lat. Job. XXIII, n° 178, rol. 305; omittitur in Gall. ehrist., 
II, 1349), et Cuit in Concilio Constanliensi. nbi on. 1416 dcfunclus est, saltem jam ntense Sepl. Vid. ad an. 1416, Aug. 19, 
Sept. 12, etc., not. — 11. In msu» appellotur f froter n, el Ord. Min.; sed perp.eroro, nam fuit clcr. aaecularis (vid. supra 
p. 84). Cam jam esset mag. theol. (« inaistre Jehan de CbQSlillan, maistre en Iheol. dc Poris «), Univei'sitas Puris.eum cuidum 
principi iccommendnvil, dicens eum etinm ad archiepiscopum Senonens. pedes dingere (Arch. nnt. Paris., M 6!fi, n" 70). 1884. t Deliberatio facultatis tkeologie Parisiensis super quibusdam dictis per fratrem Johannem GorreflJ, 
Minorem, in suis vesperiis » de curatis et Meadieantibus quantam ad sacramentum poenitentiae. 

1409, Jaoaarii 2, Parisih. 

In nomine Domini, amen. Universis presens ptibliciJin instriimentum inspecturis pateat 
evidenter, quod anno ejusdein Domini M CGCC* octavo more gallicano, indictione 2*, 
inensis Januarii die 2», ab electione Pelri de Luna ultinio in papam electi, qui dudum 
Benedictiis XIII nuncupatur, an. xv, in congi-egatione venerabilium et circumspectorum 
virorum doininorum et magistrorum sacre facullatis theologice studii' Paris. in aula col- 
legii theologorum de iVavarra mullum solempniter congregatorum, et more solito dicte 
facullatis iheologice congregationem ibidem celebrantium, de mandato reverendi patris 
doinini cancellarii Parisiensis, tani regentium quani noii regentiuin, el religiosorum ac 
secularium, ad infrascripla ibidem vocatoruin specialiier, propter boc personaliter consli- 
tutus prefatus cancellarius Parisieiisis, dicens el proponens quod mag. Johannes de Gov- 
rello*, Ordinis fratrum Minorum, licentiatus in iheologia, post vesperias suas fuerat delatus 
apud ipsum, et consequenter apud dictam facultatem theologie, tanquam dixisset ea que 
sequuntur, sicut etiam scripta sua exhibita de propria manu sonare videbantur, forma que 
sequitur, continentia : 

1" Quod sacramenlum penitentie nichil agit in habente graliam virtule sacrainenti : 
fundatur quia sacramentum penitenlie non respicit principaliter nisi expulsionem culpe. 

2" Quod rite confessus non possit obligari, ut iteruin confiteatur eadem peccata. Et 
hoc ex radice precedentis dicti. 

3" Curatis non competit, ut tales sunt, predicare, confessare, extremam unctionem 
dare, sepulturas dare, decimas recipere. Fundr-lur in hoc quod curati iion sunt de instl- 
lutione Christi el ecclesie priniaria, sed per Dyonisium papam fuerunt ordinati. Itein quia Digitized by Google 1409] AB ANNO HCCCLXXXX1V USQUE AD ANNUM MCCCCI.II. 163 

stal curatos esse, qui non erunt sacerdotes. Item quia locus parrochialis non est ille quem 
elegit Dominus, secundum figuram autique legis, alioquiii deberet illic comedi, etc, 

4° Fratribus competit principalius vel essenlialius predicare et confessiones audire 
quam curatis. Fundatur quia fratribus competit ex regula. Et hoc est principalius vel 
essentialius quam ex statulo Dyonisii. llem qiiia stat quod non sint sacerdotes. Item qoia 
hec aucloritas : « Agnosce vullum pecoris tui » non intelhgitur de confessione. 

5" Guratis habentibus sufflcienter aliunde non licet recipere decimas ad usum propriuni, 
yrao sacrilegium comraitterent. 

Que propositiones, seu dicta, pluries per depulatos ejusdem facultatis diligenler exa- 
minate judicabantur esse reparande, preserlim cum dominus rector et multi de Universi- 
tate talem reparationem requisissent in presentia dicte facultatis. Tandem prefatus dom. 
cancellarius ex matura et diligenti ac concordi deliberatione magistrorum dicte facultatis, 
tam regentjum quam non regenlium, et tam secularium quam religiosorum, prehabila, 
conclusit quod prediclus frater Johannes de Gorrello, Ordinis fratrnni Minorum, qui tunc 
et alias auditus fuit ad longum, et cujus inlentio scita fuerat, qui etiain subiniserat se dicte 
facultati theologie, diceret in die aule sue ante receplionem blrreti sub hac foi-ma : 

M Ex vesperiis meis quidam fuerunt scandalizati, sicut michi signiiicalum est per 
matrem meam facultatem theologie, tamquam intellexerinl, quod volueriin inter alia 
detrahere statui doininorum curatorum et quorumdam aliorum ecclesiaslicorum ; propterea 
volens quantum in me est tollere omne scandalum et esse filius obedientie et pacis et 
assertor veritatis, dico nunc ex ordinalione ejusdem matris mee et ultronea voliintate veri- 
tates que secuiitur : 

la Domini curati sunt in ecclesia minores prelati et iherarche ex primaria institulione 
Christi, quibus competit ex slatu jus predicandi, jus confessiones audiendi, jus sacrainenta 
ecclesiastica secundum exigentiam sui status et parrochianorum ministrandi, jus sepul- 
turas dandi, jus insuper decimas et alia jura parrochialia recipiendi. 

2^ Item quod jus predicandi et confessandi competit prelatis et curalis principaliter et 
essentialiter, el Mendicantibus de per accidens ex privilegio : quoniam sunt introducti vel 
admissi ex commissione et beneplacito dominorum prelatorum. 

3» Item quod eadem peccata possunt licite et meritorie pluries confiteri in multis 
casibus, et quod virtute sacramenti prodesse poterit eis qnelibet talis reiterata^ confessio. 

4» Quod ista auctoritas : « Agnosce vultum pecorls lui » bene et apte intelligitur de 
agnitione in foro penitentie. 

5* Quod locus parrochialis est congruus et ordinarius, ut sacramenta ecclesiastica 
recipianlur in eo. 

6^ Dum posui quod curatis, habcntibus suflicienter unde vivere aliunde quam de 
decimis, non licet recipere decimas ad usuin proprium, ymo sacrilegium commillerent : 
nolui per boc dare occasionem laycis vel aliis, quominus decimas solverent, sed volui coii- Digitized by Google 164 CH\RTULARHJM VNIVERS. PA.iUS. [1409 

dempnare ahusiini, et iion juri dominorum curatoruin detrahere super receptione et usii 
licito decimaruin, sicul arbitror sanctos doclores <fUos allegitvi inlelligere voluisse. 
Denique si aliqiia protulerim vei scripserim que videantur prediclis contraria, ve! que 
aliter accepta sint, nolo in eis stare, sed volo et supplico haberi pro non dictis vel scriplis, 
et alia quecumque que viderentur prehere occasionem scandali vel erroris. « 

De et super qua conclusione per dictum dominum cancellarium facta et per dicluin 
fratrem Johannem de Gorrello licentiatum acceptata, idem dominus cancellarius petiit a 
me notario publico subscripto sibi fieri et confici publicum instrumentum, unum aut plura, 
presentibus ad hec venerabilibus et circumspectis viris dominis el magistris Petro Wart, 
Gauffrido Lattacher', Guillelmo de Bevilia, Johanne d'Achery, Johanne Malhie, Mattheo 
Roeder, Jordano Morini, et Johanne de Dulcimesnillo', necnon venerabiUbus et religiosis 
viris dominis et magistris Arnulpho* de Fonte, Ordinis fratrum Minorum, Richardo Gene- 
rahs, ejusdem Ord.', ac Guiilelmo de Sanctis, Ordinis fratrum Heremitarum S. Auguslini, 
et Jacobo de Liffodio, ejusdem Ordinis, omnibus sacre theologie professoribus, testibus ad 
premissa vocatis specialiter etrogatis. 

Et ego Johannes Mancion Parisiensis, publicus apostolica auctoritate notarius, priu- 
cipalisque bedellus facultatis theologie studii Parisieusis, quia premisse conclusioni, etc. 

B[bl . nat. Paris., mBs. laL 3126, fol. 81 ; 14902, tol. 284, e quo supra insmptio. — Bll., V, 189 ; D'Aroentke, 1'', p. 17», 
ambo cum nominibus -iritiatia. 

1, studii .... Nuvarra • om. ms. 14002. — 2. Idem ac Jobaniies de Coriello (ut quandoquc etism ins. 3m, i. g. fol. 1 
et 81 SL-ribit] Ord. Min., in tbeol. mag., qni an. 1412, Jul., in curia Rom. morabaliir et a paps ad mogisteiium conrerendum 
Matheo Duscrli ejusd. Ord,, bao, tormelo Paris.. depulatug erut (Reg. Lat. Joh. XXIII, n" 166, fol. 251"), - 3- Mss. : u reci- 
tala I. — 4. Mss. : « Lalancfaer ». — 5. Edd. : o Vasmenillo n, et anlca : a Moria ». — 6. Edd. : « Amelto i>. — 7. Edd. eum 
omitlunl. Xo6o> Carolus VI praelalis, abbatibus caeterisque bene/iciorum colialoribus mandal, utsuppositis Unifersitafis 
Paris. mille benefieia reservenlur, cum Universitas laboribus ad exslinguendum sckisma occupata nullum a 
Benedicto XIII, tjuando papa eleclus fuit, favoreia pelierii, Beneficia aufem qiiae quatuor praelati potius 
famitiaribus regis reginaeque qu/im suppositis Universitafis conferre properabant, jam vicissim uni familiari 
et uni supposito trlbuenda esse jubel. Donnea Paris, le xv jour de Mars Tan Mil CGCG et huit. « Nous avons 
entendu ». 1409, Martii 20, Parisiis. BULAEUS, V, 186. 

1866. Liceaiiati iafacultale theologiae. 

Mense Marlio anle Pascha : 

Mag. Jacobus de Xoviano', Nav. 

— Simon Daynor, archld. Pampilonensis. 

— Reginaldus dc Fontanis '. 

— Johannes Contareno de Venefiis^. AiL 1409, Pamiis. 

Fr. llenricus Pistoris, prebendarius S. Victoris, 
Mag. JohannesFoucquerelly'. 

— Aymericus de Brwsseriis'', Aug, 

— ■ Gerardus Canonid alias Doemherre*, Tre- 

t8J Bibl. nat. Paris-, ms. lal. !)6&7*, tul, 13. Inscriptio in ms"': « Eodem anno (1408), mense Martia ante Pascha n. Fesluoi Digitized by Google 140t*J A B VN N O M C C C LXXX XI V USQDE AD ANNUM MCCCCLII. 165 

Paschae on. 1409 fuil April. 7. Posteo iti msK' vcniont liccnliati, i|uc8 auprn n" 1R6S in fine " Post fcstum Omn. SS. o, ctc, 
edidimuB. 

1. De •^ua jsm p. Si. aA qucm Nicolsus de Clamengle plures epistolos direiil. Sed jum in principio onni 1411 obiit 
Bononiae, de cujus morte Tid. Nicolai de Clamengis epp. 69 et 70 (ed. Lipii, p. 1^9 sqq.). — 2. De quo joni supra p. S3, 
not. 13, et pluriee infra. — 3. An. U09, Octob. 8, jam a Gregorio XII vocntur in e. puginn mogistei-, electus ConstanlinO' 
politan. (Reg. Vat. n» 337. fol. \^0); an. 1422, Jul. 17, patriarcha Alexandrinus, an. 1424, Jul. 14, iterum CanUantinopoIit. 
(Arch. Vat., XII, 121, p. 153: Reg. Lat. Mort. V, an. 7, Provis., fol. 90). — 4. Ante an. 1415 curalus cceleaiae SS. CosmBe et 
Damiani Paris. (Arch. nat. Paris,, M 65', W 99|, on. 1423, Maii 14, episcopus Silvoaectcns. (Arch, Vat., arm. XII, 121, p. 162). 
— 5. Seu a de Biluria ', ut infra ad an. 1413 acribitur, — 6. De quo in Auctar. I et II. Omittilur in ms'". Sed ipBemel 
scribit in quadam epist. ad mag. Johanneni Bori. ae esae mugistpum in art. un. 1395, et licentiotum in theol. an. 1409, postu- 
lalqae minutam recommendatoriam ex parte procuratoris ct magiatrorum nat. Angtir., unam ex parto proTisoris et pro- 
vinciac magistror. et scolar. Alemanniae generalem nd omncB viros eoclesiast., praolntos, eopiluln, abbotes, etc., ad quos sc 
duierit iransferendum pro auiilio et favore ; aliam ad omnes reges, principes, comiles (ef. Auctar., II, p. 65, 12]. ctc; uli.im 
ad civitatas Trevercns. et Lucemburgens. (Arcb. nat. Paria., M 65>, n° 60). 1867. De rolulo ad Alexandriim V mittendo. 

1409. Auguaii 17, Parisiis. 

Facta fiiit congregatio Universitatia in S. Bernardo super facto rotuii. Et ibi conclusus 
fuit rotulus concorditer per omnes nationes et facultales iniltendus dom. noalro pape. 

BuL., V, 194, e lib. proc. nat. Gallic. ~ Rotulus jam non exstat. Septemb. 7 pro natione Gatlie. nia^. Gcrvasius Cterici 
in portitorem rotuli eligchatur (ibid.); 24 Aug. pro nat. Anglic. Guillelmus Bloc [Auclar., II, p. 58, 24). Septemb. 7 fncultas 
medicinae, et quidom niEigistri regentes, eTCclusis non cegentibns, elegerunt Henricum Doigny, at Novcmb. 10 mag. Petrum 
Cardonelli (Comm, Inc. med., I, p. 118, 140). Portitor rotuli ei parte fac. tbeol. vidctur fuisse Nicotaus Conoge (vid. Auct., 
n, p. 85, 6). 

Baccalarei artium etiam rotulum miserunt (Auctar., II, p. 6C. 6). Botuli post Decemb. 15 solum ad curinm portati 
sunt, sed propter morlem papae in curia non fuerunt expedili |ibid,, p. 77, not. 4). 1868, Aiexander V eos improiiat qut fratribus Mendicanlibus jus praedicandi, confessiones audie.ndi, sacra- 
menla ministrandi non compelere sustinebanl. 

1409. Oetob. 12. Pisis. 

Alexander, eic, venerabilibus Iratribus, universis palriarchis, archiepiscopis, episcopis 

et dilectis filiis electis, elc. Regnans in excelsis Iriumplians ecclesia Sane dtidum fel. 

rec. Bonifacius papa VIII predecessor noster in constitulione sua que incipit Super cathe- 
dram^... aucloritate aposlolica statuit et etiatn ordinavil, ul dictoruiii Ordinum fratres [Pre- 
dicatores, Minores, et successive Ereiiiite S. Auguslini et religiosi B. Marie de Monte 
Carmelo] in ecclesiis et locis eorum el iu plateis coinmunibus libere valerent clero et 
populo predicare et proponere verbum Dei, hora illa duntaxat excepta in qua vellent prelati 
ecclesiarum coram se facere solemniter predicare, in qua fratres ipsi predicare cessarent, 
preterquani si aliud de ipsorum prelatorum consensu procederet ex licentia speciaii. In 
studiis autem generalibus, ubi sermones ex inore fieri solent diebus illis, quibus predicari 
solemniter cunsuevit, ad funera etiam mortuorum, et in festis specialibus seu etiam pecu- 
liaribus eorundem fralrum possent iidem fralres et liceret eis predicare libere, nisi forsan 
in illa hora qua solet ad clerum in predictis locis seu studiis proponi verbuin Dei, episcopus 
vel prelatus superior clerum ad se generaliter convocaret, aut ex aliqua ralione vel causa Digitized by Google 166 CHARTUt.VHIUM UNIVERS. PAR[S. [1409 

urgente clerum ipsum duceret congregandum. In eccleaiis autem parochialibus fralres illi 
nullatenus auderent nec deberent predicare vel proponere verbum Dei, nisi fratres ipsi a 
parochialibus sacerdotibus invitati vel vocati fortassis existerent, vel de ipsorum placito 
vel assensu petila licentia vel obtenta foret.... 

Postea vero ad pie memorie Johannis pape XXll etiam predecessoris nostri notitiain 
deducto, quod quondam Johannes de Poliaco in sacra tlieologia magisler in quibusdam arti- 
culis tangentibus penitentie sacramenium non sobrie sed perperam sapiebat, infrascriptos 
articulos periculosos, continentes errores, docens publice in suis predicationibus et in 
scholis : primum siquidem astruens quod confessi*... Quos etiam articulos omnes et sin~ 
gulos idem mag^ster Johannes veris sibi rationibus opinioni sue dudum habite contrariis 
demonstratis In eodem consistorio revocavit, asserens eos non veros, sed contrarium veruni 
esse, cum diceret se nescire rationibus sibi factis in contrarium respondere. Ideoque ne 
per assertionem, predicationem et doctrinam hujusmodi in errorem (quod absit!) anime 
simplicium prolaberentur, omnes predictos articulos et quemlibet eorum tanquam falsos 
et erroneos et a doclrina sana devios idem Johannes predecessor aucLoritate apostohca 
dampnavit et reprobavit de fratrum suorum consilio predictorum, doctrinam ipsis conLra- 
riam veram esse et catholicam asserens.... 

Cum autem, sicut nuper fratrum Predicatorum et Minorum predictorum ac etiam 
Eremitarum Sancti Augustini et beate Marie de Monte Carmelo Ordinum lamenLabilis 
querela ad nostrum perduxit auditum^, nonnulli clerici et ecclesiastice persone ac 
utriusque sexus homines, nedum predicfos damnalos per eundem Johannem predeces- 
sorem, ut prefertur, sed etiam quosdam alios articulos prorsus erroneos et sacris cano- 
nibus contrarios etiam pubhce non verentur astruere et per illos proprias et multorum 
simplicium animas inficere, iUosque a devotione eorundem fratrum Ordinum prediclorum 
avertere, et ne Chrisli fideles sua peccata fratribus ipsis confiteantur, damnabililer detra- 
here satagant, eLiam contra eandem constitutionem Bonifacii predecessoris super hoc edi- 
tam, ut prefertur, qui quidem adjecti erronei articuli sequuntur per ordinem in hec verba : 

Primus, ut videtur, articulus talis est : Confessus fratri admisso in forina Dudutn tene- 
tur eadem peccala in numero iterum curato confiteri. Damnatur per Johannem papam XXII 
in sLaluLo quod incipit : Vas electionis- — Secundus : Conclusiones Johannis de Poliaco 
damnate per Johannem XXU sunt satis vere et a quocuHque litterato sufficienter possunt 
teneri. — (3) SlatuLum Johannis XXII editum : Vas electionis^, esl irritum et inane, quia, 
cum illud fecit, erat herelicus, et per consequens quidquid fecit predictus Johannes sive 
Mendicantibus :;:ve aliis ante revocationem inane fuit. — (4) Stante statnto Otnnis utriusque 
sexus, nec Deus nec papa de potenlia sua potest facere, quin confessus fratri Mendicanti 
adinisso ileruin teneatur confiteri suo curato. — (5) Confessio fratribus admissis facta est 
dubitabilis et incerta ; quapropter omnes lenenLur dimillere incertum, et sic soluin confi- 
teri suis sacerdotibus curam aaimarum habenLibus sub pena peccati mortalis. — (6) Quam- Digitized by Google 1409] AB ANNO MCCCI.XXXXIV USQUE AD ANHUM MCCCCLII. 167 

vis fratres admissi habeant auctoritatem absolvendi et audiendi confessiones, tamen populus 
siibjectus non habet potestatem accedendi ad Mendicantes admissos sine licenlia proprii 
sacerdotis; et IVatres petentes privilegia pro confessionibus audiendis et aepulturis 
babendis sunt in peccato morlali; et Romani pontifices talia privilegia concedenles Men- 
dicantibus aut eisdem confirniantes sunl iii peccato morlali et excommunicati. — (7} Fratres 
non sunt aut fuerunt paslores, sed fures, latrones et lupi. — (8) Sacerdos curatus dans 
licenliam Mendicantibus audiendi confessiones niagis dispensat cum slatuto : Omnis 
utruisque sexus, quam papa fratribus dans licentiam juxta formam decretalis : Dudum. 
Nos vero attendentes quod minus perniciosum esset antiquos, dudum, ut premittitur, 
per eundem Johannem predecessorem cum tanta solemnitate et maturitate damnalos et 
reprobatos et etiam hujusmodi novos articulos per nos veluti erroneos et etiam eisdem 
canonibus contrarios lenere, adstruere vel docere, necnon in hac parte salubriter pro- 
videre volenles, eosdem novos arliculos, et quos nos etiam una cum fratribus nostris 
S. R. E. cardinalibus malure, prout tanti negotii qualitas exigit, vidimus et examina- 
vimus, necnon etiam per plerosque in sacra theologia niagistros ac quosdam doctores 
in jure canonico recenseri fecimus diligenter, per quam quideni examinationem repe- 
rimus etiam ipsos novos fuisae et esse falsos, confictos et erroneos, ac eisdem canoni- 
bus conlrarios, et propterea ipsos ul tales de eorundem fratrum consilio damnamus et 
reprobamus, volenles quod si quis deinceps predictos articulos asserere aut in schoHs 
vel alibi glossare, defendere seu tenere aut predicare presumpserit, tanquam herelicus 
sil censendus et excomraunicationis sententiam incurrat ipso facto, a qua nisi per sum- 
inum pontiiicem, preterquam in mortis articulo non possil absolvi. Quocirca Univer- 
silati vestre mandainus, quateniis universi et singuli vestrum, convocato clero civitatuin et 
dioceseuin vestrarum, eis premissa omnia et singula per vos vel alios, ubi et quando super 
hoc per eosdem fralres seu eoruni aliquein aut aliquos requisiti fuerilis, auctoritale nostra 
solemniter publicetis ac etiain per rectores ipsarum parochialiuni ecclesiarum, civitalum et 
dioceseum prefatarum in hujusmodi parochialibus ecclesiis pubiicari facialls, et si qiios 
forsan hujiismodi dainnatos articulos novos et veleres aut eorum aliquem seu aliquos 
astruere vel tenere sive predicare repereritis, contra illos communiler vel divisim tanquam 
bereticos seu de catholica fide suspectos procedere, necnon ipsos et eorum quemlibet juxta 
tantorum excessuum qualitatem per censuram ecclesiasticam et alia juris opportuna 
remedia auctoritate predicta compescere, necnon ad observandum dictnm constitulionem 
prefati Bonifacii predecessoris juxta ejus lenorem compellere ratione previa studeatis. 
Gontradictores per censuram, etc, invocato ad hoc, si opus iuerit, auxilio brachii secu- 
laris. Non obstantibus predicta que incipit : Omnis utritisqiie sexus, ac aliis constitutionibus 
apostolicis contrariis quibuscunque... Dat. Pisis id. Octobris, anno primo. 

Reg, Vat. Laleren. Aleiendri V, n° 136, fol. 180. — Bibl. nat, Paris., i 
per capiain ■). Bibl. caes. Vindobon., ms. lat. 4923, fol. 70. _ Bul., V, m, i Digitized by Google 168 G H A II T U L A lU U M t) N I V E It S . I> A H I s . [1409 

RiPOLL, et op. \V*DDING, Atin. Min.: Sel. de Saint-Denys, IV, 990. — In trs'^ Pnrig. in principio iullaB narratur, eam 
Parisiis Angelo de Bnlionibus de Pcriisio, defrel. doelovi, nrchipresbytero ei-cl. Piiria. et dom.pupoe cupellano el caus. cameroe 
aposlol. aoditori praesenlatnm csse per fr. Pelrum Sergeyronis. theol. ninjf., inqaisilorem pi^avitolis haei-el,, Johanneiii 
Radioni Minorem et Jacobum de ClnrnFalle Praedicatorem. Ad cnlcein vero butloe, fol. 3{|9N narratur, ADgelum de Balionibus 
eodem nnno, die mercarii 2(1 mensis Novembris, hanc bullRm per Jahannem Jobnnnia curiac causoram cSLmerae apoatolicae 
in formam publicBm redipi et transcribi fncisse. Proinde hnllam ante Nov. 20 Universitas ignoravit. 

1, Conlinetar in Decret. Clementis V, Jhidutn, Ciem.. III, 7, 3. — 2. Sequuntur tres orticuli seu errorea in Chartul. II, 
n" 798, editi. In Arch. deperl. Carnotensi, G 364, cistat Vidimus bd. 1321, Aug. 11, in quu dicitur Jobannem de Pollioco 
Jalii 27 ejusdcm anni in vico de Serbona (?) in seholis suia ubi legere consueverat in cathedca sua magiBtroli leclionem snam 
ordinnriuin legiasc, el posten suos errorea rovocavissB (cl. Chartul. II, n» 799). Presenlea fuerunt : Jncobus de Anciaco, Joh. 
de Alvernin, Alnnus Anglicua, Peti-ua de Abbatisvilla, Fr. Joh. de qhjerinis Ciaterc, Fr. Joh. dc Vnlle Scholapium, Guillelmus 
de Arcbiis, Joh. d« Claronionte, Fr. Bentondus Ord. Praed., Fr. Henricus de Sorigniaco, Ord. Uin., Fr. Paganus, Heremit. 
S. Ang., Fr. Joh. Anglieus Carmel. (isli quuluor haccal. theol.], et magna multitudo bnccol. et scholar. theol., circa 300 per- 
sonae. — 3. Hoc confirmstur per instrumentum an. 1410, Jun. 10, in quo nnrrntur, imprimis Adamum Pajn, tbeol. miig.,Ord. 
S. Aug., et Johannem Cuock, 0. Min., venientes de Hibernia ex parle suocum el aliorum Oi-dinum cum asaistentia generalium 
supplicotionem Alexondi-o porreiisse et uvrorea notificosse {Chron. Xic. Glassberger in Analecta Franciscana, Qnarocchi, 
ie&7, II, p. S3S, ubi &«' arlicutus in duos dividilur). — 4. Ea ipsa Constilutio Johannis XXII esl, qua Joh. de Polliaco 
dumnatur {Eatravag..'V, 3, 2), 

1869. Quidam e caria visilanl Colinuiit Verjus, in earcerem S. Eiigii conjectum posceittibus Universitale et 
abbate S. Remigii Remensis* ; et quoniam Jac. Sacqitespie, mag. med., Johanties de Trecis ae Gilet Descabz- 
le-fourj chiriirgici juratij captivum melanckolia affectum affirmabant eumque moritarum nisi bonus focus 
bonaeque carnea siippeditarentur, Oudincl Verjas captin fratre cauiionem D franc. afferente, Colino liberlas 
donata esl. 

1409. Kovembr. 5-9. Parisiis. 

Arch. not. PDrta., X'" 4788, fol. 361. — Jourtlal de ^icolas de Baye, cd. Tijetey, I, p. 294 sq. 

, 13U4, Fcbr. 20 (Reg. Avcn. Clemenl. VII, vol. LXX, fol. 132), docret. doctore. Vid. 1870. Facullas medicinae ded t dep tatos ad conficiendas instructiones pro nunlio, qui fail Petiiis Cardonelli, 
scil. magislros Joh. Comil s G llel u Pelliparii, Boberlum de S. Germano, IJenricam Doigni, Petrum Car- 
donelli, Gailletnium ' Baro ei de ai u svil. Yvonem Levis. Instrucliones illae tradendae siinl naiilio ad 
papam tempore digressus Exe ii ia aneat penes decanum. 

1409, Movemb. 10. Parisiis. 

Comment. fnc. mod., I, p. 140. 187 1. Universitas Paris. midain Universitatifi^J scribit, ut ea sibi adjiingaiiir contra oppressores Gallicanae 
ecclesiae. Agitur de biilla pro MendicaiUibus. 

1409, in Hne Novemb.. Parisiis. ' 

Nostre quidem vocacionis esse cognoscimus, diserti ac sapientes viri, ut circumspec- 
tionis nobis oblate divinitus super statuni reipublice presertim ecclesiastice oculos inten- 
damus, idque nos aliquando impulit ut exaccionibus, subsidiis, Iributis, extorsionibus innu- 
meris, quibus undique ecclesia Gallicana intolerabiliter opprimebatur, occurreremus. Quis 
enim' nesciat- quanta mala, quot turbaciones, qualia discrimina inde subsequuta sint, et 
majora, si non provideatur, subsequutura'^ Ilinc fomes nephandi scismatis, quod lamdiu 
ecclesie sancte meinbra depastum est, hinc ecclesiarum desolalio, hinc dissipatio heredi- Digitized by Google 1409] AB ANNO MCCCLXXXXIV USQIJE A.D ANNUM MCCCGLII, 169 

tatis Ghrisli, hinc divini ciillus diiriinulio comparalur, hinc suspeiisiones, excoinmunica- 
tiones, reruin ecclesiasticarum alienatio sacrilega, ignominia sacerdotum, origo contenlio- 
nuin et discordiarum consurgit atque alia flagitia inenarrabilia .... Eapropter labores 
nostros dudum ad succurrendum infestissime plage convertimus, quibus primum factum 
est, ut per arrestum parlamenti hujusmodi exactiones cessarent ad tempiis". Deinde con- 
vocato Parisius Goncilio ecclesie Gallicane ... decretum est iii perpetuum observandum et 
regia aucloritate confirmaluni alque in formam legis redaclum*, que omnia vobis liquido 
per transcriptum dicli decreti iniiotescent. Verum suadente inexplebili cupiditate nonnulH 
hanc equissimam alque sanctissimam legem infringere moUiuntur et ecclesiam inatrem 
nostram, que non anciila sed libera censenda est, gravissimo servitutis jugo siibicere. 
Quocirca vobis supplicainus .... uli nobiscum talibus exacloribus obsistere curetis .,., non 
enim negamus quin doinino noslro suinino pontifici pro necessitatibus suis aut potius 
ecclesie subveniri oporteat.... 

Postscriptum : Nola quantum ad primum punctum relationem mag. Johannis Bruilloti 
et demum magistri proponenlis, et responsionem et versucias cardinalis' et suorum fau- 
torum, et quid dixit, et quanlum inconveniens esset, si succumberemus, et quanta vali- 
[di]tas si abstineremus in dando caritalivuin subsidium. 

Demum quantum ad Mendicanles' quid faclum est apud cancellarium', quid demiim 
apud ofRciarios et inquisitorem, et quid scriptum est magistro in niedicina". 

Minuta cbsrtacea in Arch. nat. Paria., M Go'>, n° 15 (olim A. 3. t). Instramentum yerisimililer ad legationem card. 
Petri de Tureyo apectat, qoi ei parte Aleiandri V Parisios -venit ad duas decinias cs eccl, Gallicana aumendas [Chron. de 
Monscreiet, II, 60), qnna UniTersitas recasaTit. Hon onte an. 1409, Novenib. 18, Pariaiis fuil (cf, Auciar., 11, p. 65, not 1), 
Cf. not. 3. Si mugisler medicinoe Petrus CiirdoDelli est, tunc c«rte ad sn. 1409 documentum referendum est (cf. not. G), 
minimc nd an. 1410, MoTemb. 30, quamvis alia ibidem contenta non contradicerent. 

1, Supra sd an. 1406. Sept. 11, - 2. Ad an. 1407, Febr. 18. — 3. Si documentum ad an. 1410, nav., referendum easet, 
tunc agerctur de cordinali Barrensi (cf, Aucior., II, p. 89). — i. I. e,, n quantum ad bullam pro Mendicantibus ». — S. Can- 
cellflpium Franciae, Arnaldum de Corbie. — 6. Verieimiliter Pelvo Cardonelli, qui in curla fuil ut portitor rotuli, et an. 1410, . 
Octob. 9, jam reversus erat {Auctar., II, p. 85, 7). 1.0/2. Xagister Johannes Belardi ad facultatem medicinae scribit, at se excuset, qaod vice siia in scholis non 

1409, Hovemb. 30. Parisiis. 

Reverendi patres domini ac magistri mei, propter egritudinem douiiue mee, metuende 
connestabularie, coinpellor per douiinum meuin, inetuendum dominum eonnestabularium', 
aliquandiu hic remanere; quare non possum in ordine ineo, juxta consuetudinem lauda- 
bilem, disputare; unde multum doleo et supplico quanto humilius possum, qualenus 
dignemini me habere excusalum et mecum dispensare, quod non perdain regentiam, sed 
sequens me loco mei disputet; et ego loco sui, per Dei gratiam, post Nativitatem Domini 
**i* Chart. Univ. Paris. IV. 22 Digitized by Google 170 CHARTUI.A.K1UM UNIVERS. PAIIIS. [1409 

disputabo. Altissimus vos conservet feliciter et votive. Scripliiin, prope teste lillere qua- 
litate, in capella Gilonie, die sancti Andree Apostoli^ 

Commenl. fa«. med., I, p. 143. — Jourdai.n, n" 1034. 

1. Carolnm d'Albi-cl. — 2. Fait conclugum o fflcultole niedicinac, die 14 Decembria, (|uod « mog. Johonnes Belardi 
veniret Perisins. uccederet ad facultatem, «t dieeret eicusationes suas personaliter, el remaneret tunc regvns, modo, ut 
scripserat, post Natale Domini dispulQret. » 1873. Universitas Paris. Guitlelmum Guignon generaiem proeuralorem etnuntium coram Alexandro V conslituit. 

1409, eifca Decemb. 15, Parisiis. 

Universis presenies Utteras inspecturis nos Hugo Fabri rector Universitatis studii 
Parisiensis, talis' decanus facullatis theologie, talis^ decanus facultatis decretoruni, talis' 
(lecanus facultatis niedicine, talis' Francie, talis^ Picardie, talis' Normanie, talis' Anglie 
uationum procuratores, tain nomine facullatum, quam nationum predictarum, per nos 
rectorem dicte Universitatis Parisiensis in congregatione generali ipsius Universitatis in 
Sancto Maturino pro certis negotiis predictam Universitatem tangentibus pertractandis 
per jurainentum et more solilo celebrata congregati, assistentibus ibidem nobiscum theo- 
logie, decretoruin, medicine et artium regentibus et non regemibus inagistris et docto- 
ribua et facientibus totain Universitatem seii majorem et saniorem partem ejusdem nomine 
Universitatis et pro ipsa, ac nomine omniuin et singulorum doctomiii, nmgistrorum, 
regenlium et non regentium, licentiatoruin, bachalariorum et scolarium seu studentium 
ac suppositorum ejiisdem ac omnium sibi adherentium et adherere volentium, adhesuris 
et successuris lam conjunctim quam divisiin melioribus via, inodo, jure et forma, quibus 
potuiinus et possumiis, feciinus, consliluimus, nominavimus et ordinavimus, et tenore 
presentium facimus, conslituimus et etiam ordinamus nostrum et dicte Universitatis 
generalem procuratorem, actorein, factorem, negotiorum geslorem et nuiiciuin specialeni, 
venerabilem virum magistrum Guillermum Guignon Ebroicens. dioc, magistrum in arti- 
bus, licentialum in legibus et bachalarium in decretis, videlicet ad comparendum et se 
representanduni nominibus nostris et dicte Uuiversitatis coram sanclissimo in Christo palre 
ac doinino uostro, domino Alexandro sacrosancte Romane ac universalis ecclesie divina 
providentia summo pontifice, et sacro ac reverendissimo coUegio reverendissimorum 
patrum et dominorum sacrosancle Romane ecclesie dominorum cardinaliuin, audiluris, 
viceaudituris. aiit quibuscunque judicibus, deputatis seu deputandis, aut commlssis seu 
committendis ab eisdem seu allero eorundem tain in curia Romana quam alibi ubi dominus 
noster papa cum sua curia residebit, ac lotiens et quotiens fuerit opporlunuui, quascunque 
supplicaciones seu requeslas faciendum eL impetraiidum et eas presentandum et prose- 
quendum, crimina et deffeclus opponenduni, allegandum, proponendum et, si necesse Digitized by Google 1409] AB ANJSO MCCC1.XXXXIV USQUE AD ANRUM MCCCCHI. 171 

fuerit, probandum, necnon pro premissis omnibus et singulis et qiiibuscunque aliis nostris 
et dicte Universitatis causis et negotiis ac aliis in curia Romana inolis et movendis, nos et 
dictam Universitatcm ac supposita ejusdem tangentibus, conlra quascunque personas eccle- 
siasticas et seculares, coram quibuscunque judicibus ecclesiasliois et seculuribus .... 
libelbim seu libellos et petitiones quascunque dandum et recipiendum, excipiendum, 
proponendum, repplicanduin ...,', et generaliter oinnia alia et singula faciendum, geren- 
dum el exercendum, que circa premissa et ea ac nos et dictam Universitatem tangentia 
necessaria fuerint, seu etiam opportuna, etiamsi inandatum exigatur magis speciale; pro- 
tnittentes bona tide nominibus quibus supra nos ratuin, gratum atque flrinuin habere el 
perpetuo habituros totum el quicquid per dictum procuratorem nostrum actuin, dictum, 
factuin, gestumve fueril in premissis seu eciain modo quolibet procuratum et conlra non 
venire in futurum; ymo pro ipso, si necesse fuerit, judicatum solvi et judicio sisli, 
ipsumque ex nunc ab omni onere salisdandi relevantes. In quorum omnium el singulorum 
premissorum testiinonium sigillum Universitalis predicte preseutibus apponi facimus. 

Mittuta chartarBo in Arch. UniT. Paris., thec. I, AA. g. BuLAEUS, V, 195. — Decsl nota temporis, sed oirta 
Decenib. 15 instrumentum confectum. esl, cura Johonnes de Hollis adhuc procnrator nat. Anglic. (vid. Auctar., H, p. 65 sij,), 
el Hugo Fabri jsm in rectorem elactus fuissel. Jourdain, n" 1035, perperam : o Dec. 23 i. 

1. Laceratu initio charla, uomina quae hic et moi supra T (i. e. talls) addila erant partim de&ciunt. Kicolaus 
Ganoche erat dec. rac. theol. Bal. edtdit « Nicolaus Cap. n, sed nihil hodie legi poteat. — 3. n Johannes Vicini n add. inler 
lineaj. — 3. Tunc Yvo Levis. — 4. n GaaEfridus de Sancto Girico o add. inter lineas, - 
in margine. — 6. e Radulphus Becuchon ii add. in margine. — 7. « Johannes de Halis a ad 
alia officia, qoae in omnibua procuratoriis ii 1874. Universilas Paris. spondet, se reddlfuram nationi Franciae viigam argenteam, qaae ei commodata fuerat 
ad curiam Hom. deferenda. 

1403, circa Deceaib. 15, Parisiis. 

Ex concordi deliberatione Universitalis apud Sanclum Maturinum per venerabilem 
virum magistrum Hugonem Fabri tunc ejusdem rectorem convocale et solenniler congre- 
gate, prefata Universitas proniisit, et se et sua obligavit ad reddendam venerabili nationi 
Francie quandam virgam argenteam ponderantem tribus niarchis cuni sex strelinis ipsi Uni- 

versitati deferendam ad curiam Romanam per dictam nationem concessam quam qui- 

dem virgam magister Gaufridus de Sancto Cirico, tunc procurator dicte nationis prefate, 
reclori tradidit realiter. De quibus premissis omnibus el singulis prefatus-dominus procu- 
rator nomine procuraloris dicte nationis petiit a me notario subscripto instruinentuin sibi 
fieri. Acta fuerunt hec in capitulo ecclesie Sancti Malurini, in quo tunc predicta congre- 
gratio celebrabatur, presentibus venerabilibus et discretis viris magistro Nic. Canache, 
Guilelmo de Hotot, magislris in theologia, Johanne Guioti el Johanne Vicini, decretoruin 
doctoribus, inagistro Petro Cardonnelli in medicina, magislris Gervasio Clerici, Johanne 
Magnifamuli', procuratore Picardie, Radulpbo de Recuchon Normanie et Johanne de Hal- Digitized by Google 172 GHARTULABITJM UNIVERS. PARIS, tl410 

lis^ Almanie^ procuratore, cuni pluribus aliis ad premissa vocatis. Signatum : Testardi 
cum syngrapha. 

Defense des drcrits de VUnioersiU ds Paris, add. p, 43, e libro receptoris Frnnciae. Ibidem scribitur, hoc factum 
ease Decemb. 2S. Sed jam u Dccemb. li non Joh. de HalliB, sed Spaeii dictua Friso prooural«r nat. Auglic. fuit {Auclar., 11, 
65, 40; 66, 2). Vid. documeDtum praecedens. 1875. FacuUas decretorum duos licentiatos ea condilione recipit, ut volumina sua ante doctoralam complerent. 

1410, Febnarii 24, Pofisiis. 

Tempope decanatns magistrl Johannis Yicini' fuit examen licentie facuUatis [decre- 
torum] apertum die lune xxiiij» Februarii anni miUesiini CCCC'IX, et fuerunt duo recepti 
ea condicione quod legerenl tantum tempus adhuc in facultate, quod ipsi finivissent omnia 
sua volumina, et quod nunquam reciperent gradum doctoratus nisi de licentia facultalis, 
omnibus doctoribus trino edicto specialiter antea evocatis. 

Mem. fac. decr., I. fol. 175. — Nolilia ea, bis scripta, legitur inter res anni 1435. 
t. Seu a Voisin >i. 1876. Licentiati in faeuliate medicinae. 

1416, Martii 4, Parisiis. 

Die martis que fuit quarta dies mensis Marcii anni Dominl inillesimi CGCC' iioni, 
novem bachalarii prius nominati domino cancellario ex parte facultatis presentati, fuerunt 
secunduin hunc ordinein licentiati et solverunt bursas suas decano sicut juraverant : Mag. A.dain Robart*. 

— Nicliolaus Voisquini. 

— Johann«s Picardi. 

— Johannes Domini. Mag. Jacobua Despars'. 

— Johannes Zeberli de Breda. 

— Rasso Dogghert*. 

— Joh. de Fonte. 

— Hicholaus Burgueli. 

Comm, foc m«d., I, p. 147. 

1. Celeberrimus intBf medicos saec. xv, de quo Tid, Gheheau ^Nouv. biographie gMA-ole, XIII, 875-87S), Darembebg, 
Hisl. des sciences mMicales, I. 345 sqq. Saepius de eo ngetor in hoc lomo. — 2. Vocatnr Btianl pluries in nis. n R. da Haen- 
siide B, « Haemstede », sed pleriimqae nomine correcto- .— 3. Au. 1408 rBceptus eatad buraaiu medicinae ia collegio Laudunenai 
Parig. (Arch. nat., H2H03<). Digitized by Google 141Uj AB ANNO MCCCLXXXXIV OSQUE A.D AfiNUM MCCCCLII. 1/ 

18//. Joh. Gerson, cancellarius Paris.. coram populo in ecclesia Noslrae Dominae ex parte Vniverstiatis sermo 
nem in lingua gallica habuit contra buUam Mendicantibus ab Alexandro V concessam et pro hierarchic 
ordine, tertia dominica Quadragesimae. u Quomodo stabit regnum ejusP >i. 

H1Q, Febraarii S3, Parisik. 

Bitl, nat, Paris., fonds franc. ms. 25552 (cod. S. Victor. 515), fol. 143 [lingua galL). Opp. Gerson.., II, 431 (latinej, - 
Dicit, bullam quam n aucuns ite iiij ordrea des Mendians ont empetrSe ou, i pliis vray dire, extorquie ou par caalelle, ou pt 
inadverlance de noslre saint pere. Car nostre sninl pire, qui est grand tb^olog:icn, jsmais n'enBt pnas^ une telle chose, s' 
l'eust eianiinee. Mais, conime il a est^ raport^ par solempnez maistres en rUniTersile, lout a este Tuit sans son sceu et eanti 
son gre, aa moins «ans son adTis oa deliberalion » (rel. 145>']. 1878. Prima dominica mensis Martii in processione generali Vniversitatis Paris. ad S. Martinum de Campis 
quidam frater Ord. Praed. praedicando dixit, bullam Alexandri V insciis suis fratribus impetratam esse, 
Praedicatores hujusmodi buliae renuntiare seque Universilati recommendare. Praedicatoribus fratres Carme- 
litae se adjunxerunt', cum protestatione manutenentiae privilegiorum Ordinis. Minores' vero et Eremitae 
S. Augustini buUam sustinuerunt, et ideo ab Universitate resecati sunt, et fuit magnam disturbium inter eos 
kae deeausaK 

1410, MartffS, ParisUs. 

1. Rel. Oe Saint-Denys, IV, 290, 306 aqq. Cf. Chran. de Monstrelet, [J, 61. — 2. Bibl. nat. Paris., ms, lat. 14582 
(LanrentiuB Pig^on), fol. 14C''. Resecati faerunt Minores et Augustinenses usque ad an. 1417, Noyeinb. 13 (vid. ibid., Not. 16), 
minime tamen una generalis resecatio fuit ut olim Praedicalorum, nam semper aliqui eoram occurrunt, qui licentiali erant, 
actus scbolasticas exercebant, cnm aliis deliberabauL Cerle hi coDditionibus ab Universitate requisitis se submillebant. 

Gf. infra Juramertla rectoris n" 1965. 1879. Facultas iheuiogiae conlra bttllam ab Alexandro V Mendicaniibus concessam prolestnlur. 

1410, UartiiS, Parisiis. 

Facultas theologie congregata anno Domini millesimo 408, die yt» JMartii in capitulo 
Paris. deliberavit super bulla', etc, que secuntiir : 

Videtur eis primo quod est intolerabilis, preserlim ex modo condempnacionis et adjec- 
tionis penarum et non obstanciamm, et stando iii terminis theologie. 

Videtur secundo quod est status ecclesiastici turbativa, presertim propter eos qui 
hanc bullam possent assuinere in instrumentum malicie et persequtionis prelatoruni, cura- 
torum et populorum, propler horrorem penarum et involucionem tot articulorum. 

Videlur tertio quod obviandum est talibus macbinacionibus et videlicet quorundam 
fratrum Mendicantium, qui nituntur supplantare statum primitus a Christo institutum de 
prelatis et curatis, et hoc fiat tara apud prelatos quam apud Universitates regni istius. 

Videtur quarto quod non expedit determinare nunc per inodum facultatis, an confessi 
fratribus teneantur vel non iterum eadem peccata confiteri proprio sacerdoti cum celeris 
di£BcuItatibus circa materiam hanc emergentibus, sed agal quilibet ad inquisicionem 
veritatis prout videbitur. Digitized by Google 174 cha.rtula.rh;m umvERS. PARis. L1410 

Secitntur ea gue tacta sunt per modiim advisamentorum vel provisionum. 

Primo quod in solenni convocacione prelatorum et alionim sapientum et prudentum 
tam de consilio regis quam de parlamento et Caslellelo et aliorum iiat justificacio proces- 
sus Universitatis contra hanc buUaiii , 

Item postmodum fiat hoc coram principibus et deinde coram populis secundum 
instructionem dandam predicatoribus. 

Itera pro salute plebium et pro acquisicione conscienciarum apud prelatos et curatos 
el cessacionem obloqautionum, videtur expediens quod in qualibet parrochia tam iu civi- 
tatihus quam extra civitates in villulis habeantur parvi tractatuU in gallico, continentes in 
generali tenorem preceplorum et enumeraeionem et numerum articulorum, ut vel legendo 
vel recitando possint curati quantumcuraque simplices docere diebus dominicis et festivis 
plebem suam*. 

Item quod diligenter observetur ut nullus curatus aut vicarius ejus suscipiat deinceps 
aliquem fratrem privilegiatum, nisi habeat litteras sui prelali, propter abusus qui cotidie 
fieri meinorantur per eos, qui se non missos ingerunt contra intencionem decretalium 
Dudum vel Super caihedram, que certos et certo modo eligendos esse determinat. Et supei^ 
hoc viderentur etiam parrochiani comtnonendi, ne irent ad lales nisi certi hene essent de 
sua missione. 

Expediret postrerao quod determinacio facultatis theologie novissime facla contra 
magistnim Johannem Gorrel approbaretur per Universitatem et publicaretur, quatenus 
viderent populi et ceteri melius errores, quos aliqui conceperunt contra statum prelato- 
rum et curatorum, et veritas contraria nosceretur, 

Bibl, nat. Paris., ms. lat, 14644 (olim S. Victor. 402, poslea 277), tol, 3*6; 9789 (olim Claudii PulBnnil, fol. 117» 
ubi temporis notn deesl, BuL., V, p. 201, — Haeo conclusia, iinprimis tres priorea paragraphi, non bene inlelligiintur, nisi 
aequens declaralio Johannis Gerson ndhibeatuc. 

1. Supra lineam additur : « cujus copia hic inseritur •> 2. Jam an. 1^00 Johannea Gerson e Briig-is dc componondo 

trnctalulo auper punctJa principalibus nostrno religionia ad instructionem simplicimn Bcripait [Opp. Gerson., 1, !24J. PoBtea 
vero proponebnt ut Concilio generali, aive Romano, siTe Conatanlipns!, hujusraadi i tractatulus tam in Inlino quam in gal- 
lico composilus o, per facult. Iheol. correctus, olTerrelur et Bingali» metropolitanis el epiacopie communicaretur (Bibl, cnes. 
Vindobon,, ms. lat. 5097, fol. 29), 1880. Plurimi in tlieologia, imprimis Johannes Gerson, professores bullara Alexandri V pro Mendicantibus 
datam "iifperant. 

1410, Martii 5, Parisiis. 

[U]niver8is Christi fidelibus plurimi sacre theologie professores zelantes ea que iherar- 
chicum ordinem ecclesie respiciunt, gralia, salus et pax. Sane iherarchicus ordo militantis 
ecclesie docente beato Dyonisio constitutus est immobili firmitate per Christum ad exem- Digitized by Google 1410] AB A.NNO MCCCr.X XXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCLII. 175 

plar celestis iherarchie, ubi inOma reducuntur ad Deum per media .... Hec nos att«ndentes 
simul et professionis nostre memores que doclrinis variis et peregrinis obviare debet .... 
reddimus nunc ad instantiam alme matris noslre Universitatis Parisiensis testimonium 
verifati, quam post examinationem diligentissimam sentiiniis super copia cujusdam bulle 
per aliquos fratrum Mendicantium siirreplicie vel alias insciis reverendissimis patribus 
dominis cardinalibus, ut ferlur, exlorte, que incipit : Regnans tn excelsis, finitur : Datum 
Pisis iiij" idiis Octobris pontificatus nostri anno primo. 

Dicimus ergo sub omni reverentia sancte sedis apostolice et sedentis in ea summi 
pontificis, ac loiius ecclesie, quod tenor iUius copie videtur nobis plurimum intoUerabilis, 
dehinc totius ecclesiastici status turbaturus. Et ita demum diciinus, adversus tales abusus 
provisione celeri et salubri opus esse. 

Videtur quidem intoUerabibs ex modo condempnationis XI articulorum' illic numera- 
torum cuin fulminatione penarum horrendarum, et adjectione, quod non obstant statula 
apostolica, iieque illud saluberrimum et celeberrimum Omnis utriusque sexus editum in 
Goncilio generali*. cui statuto derogare quid nisi palam deviare est? Dicit itaque pars una 
condempnationis hoc modo : volentes quod si quis deinceps predictos articulos asserere 
aut in scolis aut alibi glosare, deffendere, seu tenere aut predicare presumpseril, tamquam 
hereticus sit censendus el excommunicalionis sententiam ipso facto incurrat, a qua nisi per 
summum pontificem, etc. Additur quod per invocalionem brachii secularis, si opus est, 
talis coherceatur, prout ex lenore ejusdem bulle posterius inscripte clare patet, Gonstat 
vero nobis juxta proprios theologice doctrine terminos, quod in articulis XI illic jam 
dampnatis inplicantur multa que possunt glosari, nedum absque periculo heresis et ana- 
thematis, sed cum veritate et merito, preserlim per illos, quibus ex ofiicio iherarchico 
compelit interpretari et glosare scripturas, tam doctrinaliler quam auctoritative, quemad- 
modum sunl doctores et pastores, quibus hoc oflicium tollere quid aliud est, Domine Deus, 
quam obstare ne declaratio sermonuin tuorum illuminet et intellectum det parvulis'. Quid 
aliud prelerea quain veritati viam claudere et erroribus aperire ? 

Ecce quod in predictis articulis off^ert se multiplicitas terininorum et amphibologia pro- 
positionum tam de vi sermonis secundum diversos sensus, compositum et divisum, uni- 
versalem et indefinitum, quam ex vario usu nunc hic nunc ibi per doctores, ut exempli 
gratia est iste terminus complexus : proprii sacerdotis, et isle : licentia generalis, et ista 
propositio : stante statuto Omnis utriusque sexus papa non potvst, etc, et ista : confessio 
facta fratribus incerta est, que propositio sicut el alie plures illuc posite, si capiantur 
indefinite prout jacent, veritatem habent in multis casibus, nec assertor earum vel glo- 
sator herelicus est censendus vel anathemandus. Unde el si acceptio hujus termini^rojprn 
sacerdotis extendatur ad papam et ad episcopum et ad curalum parrochialem, quemad- 
modum plurimi sumunt ex doctoribus pro salvando constilutionem Johannis XXII, que 
incipit : Vas electionis^ constat quod v"" arliculus inter 8 novos, cujus assertor dampnatur Digitized by Google 176 CHA.tlTUL\RIUM UNIVERS. PARIS. [1410 

hic tamquani hereticiis sit censendiis et anatheniatizntus, et cohercendus per invocationem 
brachii secuiaris, est verissiuius pro secunda parle; nam de veritate priiiie partis fralres 
Mendicantes non dubitant. Si autem fiat reslrictior acceplio hujus lermiui proprii sacer- 
dotis pro curato parroehiali, videant ipsi fratres quomodo constitutionem predictam : Vas 
electionis, concordari non extorle nec preJLidicialiter potuerit cum statuto generalis Goncilii : 
Omnis utriiisque sexus. Kst autem articulus iste vj°' in hac forma : « Quamvis fratres admissi 
habeant auctoritatem absolvendi et audiendi confessiones, populus subjeclus non habet 
poteslatem accedendi ad Mendicantes admissos sine licentia proprii sacerdolis ». Hec enim 
secunda pars vera est appellando sacerdotem quenilibet horum trium, scilicet papam, 
episcopum el curatum, sicut fratres exponunt. Nescimus preterea quo commento primus 
articulus inter octo dicatur fuisse dampnatus per Johannem XXH, quoniam, in constitutione 
Ki5 electionis, nullus in ibrma talis articulus continetur, scilicet, « quod confessus fratri 
admisso in forma Dtidum teneatur eadem peccata in numero iterum curato confiteri ». 
Miilla ponit in hunc modum copia bulle iltius, que vel reprehensibilia sunt, vel gfosis, 
que prohibentur, egentia, cum textus non dislingual. Quid rursus, quod articuli XI sic 
dampnati vehit hereses multa implicant, quonim veritas aut falsitas iinpertineus est penitus 
ad ea que sunt fidei, quoruin perinde assertio vel negalio, quanio minus glosatio, nullo 
pacto reddit homineni taniquam sit hereticus censendus et anatheinate terribili feriendus 
et per invocationem brachii secuiaris cohercendas, presiipposito es doctrina theologica .... 
quod neino censendus est hereticus, nisi depravatus sil per errorem contra fidein iu intel- 
lectu et per obstinationem vel periinaciam, non per solam presuinptionein ia affectu .... 

Est igitiir intolerabilis dampnatio talis. Adjecimus eam esse totiiis ecclesiastici slatus 
lurbativam, Quod existimamus patere tum ex premissis, tum ex inspectione statuum singu- 
lorum in ecclesia prelatorum, scilicet et dominorum secularium et cleri et populi et ipso- 
rum religiosorum. Turbat itaque priino statum ipsoruin fralruin Mendicantium et conse- 
quenter alterum quemlibet indisponit quare et quia cerle dalur inslrumentuin vel occasio 
niultis ex fratribus (ne loquamur de ipsis omnibus), ut ipsi .... presumant statim supreme 
perfectionis operationem exercere, que esl predicatio secundum apostolumi presumant 
insuper alios, non qualescunque, sed prelatos el dominos suos corrigere, ne dicamus cor- 
rodere; presumant preterea se laute curare, divitias acquirere, se periculis omnibus, 
iinpudicitie et gule el adulationis, horis omnibus exponere, nunc penetrando domos, uunc 
sub obtentu confessionis caplivas ducendo mulierculas onustas peccalis .... Ipsi non vere- 
buntur se adversus eos [prelatos et curatos] coniumaciter erigere, iinpudenter ingerere, 
calumpp^cas accusationes per hanc bullam struere, quos oportuerat per ipsos fratres, si 
vocarentur, sedulo coadjuvari in luesse dominica. Quos itidem apud populum subditum 
reverendos, colendos, ainandosque reddere omnibus inodis eqimm erat, ipsi eos ex adverso 
spernendos, deserendos, odiendos, se sequendos palam airirinabunt, et hoc imjHine, quod 
iniquissiinuni omnium est. Nain si quis aliorum statuum obmutire, si quis obviare suis Digitized by Google 1410] AB ANNO MCCCLXXXXIV USQtJE AD ANNUM MCCCCLII. 177 

ausibiis inprobis lemplaverit, affereliir protinus in medium biilla ista, dampnans tot arti- 
culos ...., illico qui contradixeril, hereticus anathematizatus, ymo interficiendus igne vel 
gladio per auxilium. brachii secularis accusabitur, evocabitur, convincetur, condempna- 
bitur. Experli loquimur; nam si in viridi hoc faciunt, id est Parisius, ubi sedes regia, ubi 
cetus tot prelatorum, tot doctoruin in utroque jure, el aliorum residet, in arido quid 
facient, id eat apud subditos ydiolas et simplices?.... Quin etiam decretalis Dudum, qua 
se tantopere fratres jactant, determinat eligendas esse personas tam merito probatas quam 
numero certas secundum exigentiam cleri et populi. Recte prorsus; nam per multitudinem 
intemperatam et incertam lalium gravantur supra iiiodum sicut sacerdotes, sic populi simul 
in uiium dives el pauper. Inineritos autem quis proficere et non graviiis officere rei 
publice judicaret? Jubet ergo decretatis personas eligendas esse inter eos sufficientes, 
ydoneas, vita probatas et discrelas, modestas atque peritas, quales utique nos non reppel- 

lendos, sed evocandos, fovendos, reinunerandos .... judicamus At vero longum esset 

modestorum et bonorum vita ab illa qualem descripsimus insuflicientium, ineptorum, 
reproborum, indiscretorum, sine modestia, sine peritia, omnia per arrogantem intrusionem, 
nichil per licentiam agere conanlium, et qui se supra numerum mulliplicant, quibus si non 
obviatum fuerit, quid reliquum est, juste Deus, nisi ut abductis plebibus ab episcopis et 
curatis ipsi prelali et curati nudi, inopes et abjecti sub istis fratribus, quodam nomine 
mendicantibus, sed re ipsa honoratis, opulentis et elevatis, et pro arbitrio cuncta volven- 
tibus, miseram aganl vitam ! Superest, ut fertur, rei hujus Ytalia testis; prohibeat dete- 
riora Deus, nec in novarum sectarum excoj^itationem, ut olim de Evangelto eterno, corruat 

cetus aliquis christianus 

Goncludentes igitur dicimus propter hec et alia que brevitali et modestie studentes 
preterimus, quia nec ad singularia descendere propositum est, quod predicta bulla si 
supersit, cujus copiam accepimus, qualemque non credimns de conscientia doinini nostrl 
pape, tam exercitati in sacris litteris, neque ex deliberalione sacri collegii dominorum 
cardinalium processisse, primo tamquam intolerabilis, deinde velut totius ecclesiaslici 
status turbativa abradenda est, cassanda et adnullanda perpetuo in confusionem illorum 
qui talia vel excogitare vel suggerere vel extorquere inoliti sunt, ad laudem vero bonorum. 
Addimus ad extremum, quod provisio cautissima per prelatos et doctores, per dominos 
insuper temporales, per clerum et popuhim ex omni parte christianitatis querenda erit et 
obtinenda in sacro Concilio proxime celebrando, si non ante fieri potuerit, quod maneat 
inperturbatus ierarchicus ordo et lessentialis ecclesie prelatorum et curatoruni, quorum 
potissiine papa defensor, non destitutor, esse debet, ne subintroeant vineam dominicam 
vulpecule parvule demolientes eam,.., ne preterea dicant se aliqui coadjutores prelatorum 
et complantatores, re autem ipsa supplantatores inveniantur.... Hec sentimus pro testi- 
monio veritatis, hec hortamur pro tollendis scandalis, hec apud omnes christianos, maxime 
prelatos et doctores, fieri postulamus, optantes eis gratiam. pacem et gloriain. Amen. 
*«« Chart. Vnio. Paris. IV. 33 Digitized by Google 178 CHARTUI.AHIUM UNIVERS. rAriis. LUIO 

Bibl. not. Piiris., m!. lal. 14002, fol. ^Ab\ .\bl)revialuiii in ms. lul. 14907, fol. If.?. — Opp- Gersort., l\. 442. Cf. D'Ak- 
CENTKE, Coll.jud., |2, p. 181. 

i. Suiit 11 cum tribus Johnuuis de Polliacu. — 2. LaUran. IV. Decret. V, as, 12, — 3. Psalm. csviii. 130, — 4, M». : 
I. V x, etsic infra. 

1.881. . Pelrus Plaoiil, episcopns SUvaneclens., episfolam scribit magislris Vniversitatis Paris. de feliei transita 
papae Alexandri V . Praelerea de rotulo verba facit : « Pro rotulo vestro frequenter per eum {Alexandruin V) 
mandattts sitm, et tandem dedit vobis supremam datam ei summam ^ sibi possibilem, et coepit koc principiam 
pro radice, i/uod iiitendebal tos omnes habeie tani/uam familiares, immo et preferre, si opus esset, suis fami- 
iiaribus et omniuin cardinatiuin famthaiibus, et dixit plurima verba viscerose affectioiiis....; plurima secreta 
reservo in piopria persona evplii.anda ad vestras dominationes Deo duce accessurii.s. » Scriptum Bononie 
iiij° die mensis Maii. Petrus Silvanectens episcopus, totus vester. 

14tO, Maii 4, Boaoniae. 

Chron. de Jean Brandon, nd. Kehvyn de Leitenhove in Chron. retatives d VMst. de la Belgique (1870), I, p. 135 sq, 

1. Obiito die domiuica Muii 4 » (Arcb. Vo(, Oblig,, n"&6, fol. 29b), at quidem Bononiae, ubi lunc PBlrua Plaonl raorii- 
batup. — Z. Scil., a die coronalionis. Sed morte inleremplo papo, i-otiilug non signatus esl. Vid. n'' 1989, 1890, 1882, CiiBi Philippus de Nanterre, filius Siiiwiiis de NaMerre, in parlamenlo regio praesidentis, studens in 
UniveFsitate Paris., e provisione Concitii eccl. Gailicanae, cujus conslituiiones per Concihum Pisanum 
minime derogalas esse c testimonio fidedignorum accepimas >, quoddam beneficium teneat, super qao quidtim 
Ramier de Arnhein in Roinana ciiria liteiii movit in dispendium conclusionis eccl. Gallicanae, Universitas Parn 
papae sapplicat, ut ipso Jiibente auditores, vicecancellariiis aut quivis alius nikil contia hanc concliisionem 
determinent. AUis lilteris Universitas suos ambassiatore? de Hsdem inforiiiat. Dat. Parisius die... i< Vestram 
non fugil sanctitatem «. « Scribimus nunc o. 

1409. lloyamb. 20-U10. Parisiis. 

Minuta chartac. in Arch, nat. Parig., M 65', n" 9. — Siiuon de NnnteTre praesjdens fuit ab aa. 1409, Novemb. 20, usque 
ad un. 141!i (vid. TuETEY in Jourtial de Nicolos de Baye, 1, p, 298, iiot. 1). Epislolu gcripta esse vldetar cum magistri acla 
Conuilii Pisani iionduin inspeiissent. tortasse adhuc vivenlc Alesandro V. 1883, Carolus VI jubet omnia arreragia coUegiis Parisiensibus debita a thesaurariis suis solvi alque in futurum 
redditus praescriptis terininis numerari, 

1410. Maiil3. Pmsik. 

Charles, par la grace de Dieii roy de France, a iios ainez el feaux Iresoriers a Paris, 
salul.... Nostre Ires chi6re et lr6s ara6e fille rUniversite de Paris nous a expos6 que comine 
aucuns nos predecesseurs et de noslre sang et autres nolables gens, pargranf devotion el 
afin que la foy chrestieiine feust et peut estre mieux et plus notablement essauc6e, et tous 
ceulx dc .;hrestient6 et mesniement de nostre royautne introduilz en seieiice, et aussi pour 
faire falre el celebrer cerlains services divins et aulres justes causes qui a ce les ont meus, 
ont fonde pUisieurs notitbles rolleges en nostre ville de Paris de plusieurs inaislres el 
escoliers de divers pays et en diverses sciences, dont la foy chreslienae a est6 ^s temps 
passez el encore est chacun jour grandeineiit essauciJe, et nostre royaulme maiiiteiiu en Digitized by Google 1410] AB ANNO MOCnLXXXXlV TJSQUE AD ANNUM MCGCCLII. 11*' 

bonne police et justice, et plusieiirs autres grands inombrables biens sont ensuivis. Et 
il soit ainsi que pour la fonclatiou, dotation et augmentation d'iceux colleges ayeiit este 
bailliez et assignez par lesditz Ibndeurs aux maistres et escholliers desdilz colleges pki- 
sieurs terres, possessions, rentes et revenuz assiz en plusieurs et diverses parties de 
noslre royaulme, el ies aucunes en nostre ville de Paris, ei aussi ayent est6 par aucuns 
des fondeurs d'iceulx coll6ges aclietez a trfes grand et chier prix d'aucuns de nos prede- 
cesseurs roys de France plusieurs rentes k prendre et avoir perpettielleinent sur nostre tre- 
sor k Paris et sur les revenus d'iceluy, qui pour ce ont est6 et sont expressemenl afrectez, 
hypolequez et obligez tant et si largement que on peut faire en tel cas. Depuis lesquelles 
fondations aucuns de nos predecesseurs pour aucunes causes qui 4 ce les ont meuz, ayent 
prins et appliques a nostre demaine ou autrement faict leur plaisir aucunement desdictes 
terres et possessions ordonn6es pour la fondation et dotation desdilz collfeges et en recom- 
pensation ou pour eschange de ce, nosditz predecesseurs ont assis et assign6 aux maistres 
et escoliers desditz colleges plusieurs et diverses rentes sur noslre dit tresor ii Paris et 
les revenus d'iceluy, et aussi sur aucune de nos receptes particuliferes qui pour ce ont est6 
et sont express6ment affect^es, hypotequ6es et oblig6es. 

Et entre les autres, nostre di( tresor doil et est tenu et oblige ausdits maistres et 
escoliers du Coll6ge des Cholet^ en deux centz livres parisis de rente; item au Coll6ge de 
Bayeux en soixante cinq livres, huit deniers par.; et item au coll^ge de Saint-Denys en 
France en huict vingt douze livres par. llem au collfege ou monasEere de S. Victor-le\-Paris 
sur nostre dit tresor en quarante et quatre livres par,, et sur nostre recepte de Paris de 
nostre demaine en quatre vingt et seize livres par. Itein au CoU^ge de Bourgoigne en deux 
cenlz livres par. Item au CoIl6ge de Hubant^ autrenient dit VAve Maria, en quatorze livres 
treize solz, quatre deniers parisiz. Item au Coll6ge des Dix-huict escolliers fondez devant 
Nostre Dame de Paris en vingt livres par. Item aux quatre pauvres escolliers fondez par 
Jehan Sarra\in en xxj livres par. Item au Collfege d,'Autun sur uostre receple de Paris en 
six vingt unze livres, dix solz par. Item au CoIl6ge des Bons enfans sur les moulins de Gon- 
nesse a nous appartenantz, assignez par nostre receveur de Paris, en huicE sextiers de bled. 
Item oullre plus sur nostre dit tresor a maistre Henry Chicot pour cause de deux chap- 
pelles estant a la collation de nostre dite fille TUniversite, pour chacun an seize livres par, 

Depuis lesquelles choses et que lesdictes rentes ont este constituees sur nostre dil 
tresor et autres, nos receptes et revenus, et du temps d'aulcun8 nos predecesseurs les 
inaistres et escolliers desdits coilfeges ayent esl6 payez et contentez par aulcun temps des- 
dites rentes, et a aulcuns d'ieeux baille diverses assignations sur plusieurs nos vicomt6s 
et autres nos receveurs de plusieurs arrerages deubz et escheuz desdites rentes, et com- 
bien que lesdits colleges selon raison el les ordonnances royaulx deussent avoir est6 et 
et estre a plain satisfaitz et contentez desdites rentes et des arrerages, qui a cause dicelles 
sont deubz et escheuz des deniers el revenuz de nostre dil tresor et autres receptes, qui Digitized by Google 180 CHAnTUL\RItJM UNIVERS. PARIS. Ii410 

de ce ont est6 et sont charg6es, et que feu uostre tres cher seigneur et p6re (que Dieu 
absoille) par son testameiit et ordonnance de derrfene volontfi, et aussi nos autres prede- 
cesseurs roys de France aient votilu el ordonn6 leurs debles estre payees ... neantmoins 
lesdits coUfeges, obstantz aulcunes grant charges qui ont est6 le temps pass6 sur nostre 
dit tresor k la diminution d'iceluy, n'ont peu estre satisfaitz ne contentz desdites rentes, 
et leuren sonl deubz les arrerages de plusieurs termes et ann^es montant a Ires grandes 
sommes de deniers, dont il esl convenu que les services divins ordonnez estre faitz esditz 
coll6ge5 soienl cessez ou grandement diminuez, et plusieurs des maistres et escolliers 
desdilz coll^ges partiz desditz colleges, et d^laissez de toul le faict et exercice de leur 
estude.... 

Vous mandons, coniniandons et enjoignons express6menl par ces presentes que incon- 
tinent ces lettres veues .... vous par te changeur de nostre dit tresor, ou autres qu'il 
appartiendra, faites payer, bailler et delivrer reaulmenl et de fait des deniers de nostre 
dit tresor aux maistres et escoUiers desditz collfeges ou a leur certain commandement 
tout ce que par cedules de nostredit tresor ou autre loyal enseignement vous apperera 
estre deu ausdilz coUfeges du temps pass6, en leur payant et continuant ... doresenavant les- 
dites rentes ausditz termes ... 

Donn^ a Paris le treizi^me jour de may l'an de grace uiil quatre cents et dix, et de 
noslre rfegne le trentiesme. Ainsi sign6 : Par le roy, a la relation du grand Gonseil tenu 
par Monsieur de Guyenne, oii le Roy de Navarre, messieurs les ducs de Bourgogne et de 
Brebant, le conite de La Marche, vous, les evesques de Tournay, de Lyinoges, de Luxon, 
de Bayeux et d'Auxerre, Messires Jehan de Nielles et Jehan de Saulx et autres esloient. 

Arch. DSt., K. 160, llasse 1, n" 3; Blbl. nat. Paris., ms. lat. 14372, ad Maii 14, fol. Uh*: — Quanquani eae litterae 
patlua sd Tolumina nostra de Collegiiis rejiciendae erant, tamea edendas nanc judicavimus ut quaedam documenta sequentia, 
imprimis de collegio S. Victoris, inteUigi possent. Eodem anno, mense Julio, CnTolus per secundaa litteras ordinaTit suid- 
mam decem et octo millium librurura par. oronibus collegiia Paria.lanquam arreragia debita peraolTi, in quibus tamen litteria 
pcr inadvertentiem colteginm S. Victoris omissum est (ms. 1437-2, ful. 393"). An. 1411, Mart. 11, Carolus parlamento mandat ne 
remissia mille libr. racta, an. 1410, Sept. 9, Johanni de la Cloche in delrimentam collegiorum accipiatUF, sed ille summam 
duarum millium libr. eoUegiis promissam reipsa eolval (oiiginale mntilum in Avcb. nat. Poris., M tG'', n" 30), Tandem, 
reclamante collcgio S. Victoiis, et quibusdam enecutiani se opponcntibus, Carolus tertias lilteras thesaurariis suis dirextt 
. an. 1411. Julii 21, ul eollBgium S. Victoris summas ei debitas reciperet (Bibl. nal. Paris., ms. lat. 14372, fol. 3941"). 1884. Magislri Johannes Cerson, Pelras de Dyerreio, Jordanas Morini, Jokannes d'Ackeri, fr. Gaillelmus de 
Buvilia*, GaiUelmus de Xantis, Petrus Waardi^, fr. Stephanas^, Pelriis de Nogenio, Petriis d'Arech', Domi- 
nicus Parvi, Malhaeus Roeder', omnes magistri in theologia, deliberant, an ille miles saecalaris conjugatas, 
qui aere alieno grafalus vitam monasticam amplexus esl, et professione peracta, itt debita solveretj post 
septenniam habitain dimisit et ad saeculum rediil, koc licile et bene feeerit. Magistri decidanl, illum male 
egisse. Ceduta magisirorum de hoc confecta Johanni de Bellomonte, reciori Universitatis, a cancellario Uni- 
versilatis Joh. Gersone Maii 38 oblata est. 

1410. Maii 31, 28. 

Opp. Gerson., cd. Coloniens. an. 1483, t. 111, fol. 316»; ed. Dlpin, II, 736, Bui.., V, 20i. JoURDAIN, n" 1012, instru- Digitized by Google 1410] AB ANNO MCCCIXXXXIV tlSQUE A.D ANNUM MCCCGLII. 181 

mentum perperam ad en. 1408 refert. In Bibl. nat. Paris. ras. lal. 14907, fol. 78>> (olini S. Victor. 463), quem citat Dvpin, nihil 
nisi t Quedam praposiciones excerpte de lectione cancellarii Parisiensis anno 1409 apud Sanctnm Victorem, occasiaue cuju9- 
dam dubitacionis in facto uniua militis Cartusiensis, quod incipit ; s Convertamus nunc Eermonem ad deeiaionem prediete 
dabitaeionis litteralis de Tellieatiane spicarnm alicnarum per discipulos Cbristi u. In ine ; « Eiplii^it traclntulus de obliga- 
tione fnrti Tel alterius rei mutuate Tel commodate ». Deinde : n Anna Dom. M CCCC X, crastino Aanuntiatianis », quod in 
duabus edd,, deliberationem fac. theol. proecedit. 

1. Seu Bevilla n, Oid. S. Au^. In antiqna editiane Gersonis -. 
Bunulla e. — 2. Edd. : « BaaTdi >. — 3. De Uesnillo Foncbardi, minister S 
— B. Ubique ; t Roeitor n. 1885. Generales, praesidentes et procuralores Ordinum Praedicatoritin, Minorum, Eremit. S. Aug., Carmelit. 
et Semorum, inter quos Adam Payn*, iheol. mag. Ord. Eremit., et Jok. Cuock Ord. Min. ex Hiberrtia, cum 
consiUo et assensu theologiae magistroram, ut Ordines contra temerarias impetuositates^ se et jura sua 
defenderent, Jun. 6 in curia Rom. se conjungunt praesertim « ut reprobafio artieulorum iper Alexandrum V 
faela) in suo robore perseveret, vel de novo lillij reprobentur ». 

1410, Jua. S, 10, BomiJiaa. 

Chron. A'ic. Glassberger in AnaUcta Fraticiscana (Quaracchi, 1887), II, p. 239. 

1. An. 1413, Jul. 26, factus est episeopas Clonens. in Hibernia (Reg. Lat. Joh. XXIII, n* 174, lol. 1981>). — 2. Ut in 
Chron. cit., 1. c., narratur, occasione bullae noDnuIli de UniTersilate Mcndicantibus molestias inlulerunt, sliqaoa incarce- 
rando ac etiam praedicationibus et cursu studii privando, eia imponendo quod nunc posaent decimas exigere et facere quae 1886. Universitas Paris. quibttsdam fratribus Minoribus scribit, at itlos fratres, qui regulam S. Francisci sub 
summa paupertate juxta ejus rigorem observant et a Benedieto XIII vicarium generatem', ministro generali 
assentiente, obtinuerunt, non molestent, noii obslante bulla quadam Alexandri V, piae recordationis. Imprimis 
conventti,m S. Audomari, quemadmodum omnes conventas sic viveates, in pace et tranquillitate, sub vicarlo 
generali, vtvere permittanl. Dat. in congregatione nostra generali Parisius ap. S. Maturinum solemniter cele- 
brata die tertia decima mensis Junii. v Satis esse debet )>. 

1410, Jmii 13, Parisiis. 

Orig^iuale in Arch, Univ. Paris., Ihec, IV, A. 26. a. JourdAin, n" 1041. — Ad haee vid. infra n" 1965, nol. 4. 
1. Tunc Thomam de Curia. 1887. Johannes XXIII prohibet ne quis in posterum litteris Alexandri V pro Mendicantibus uli praesumat. 

1410, Junii 27, Boaoaiee. Johannes episcopiis servus servorum Dei. Ad futurain rei memoriain- In apostoUce 
sedls specula licet immeriti disponenle Doinino constiltiti ad procurandum cnnctis christi- 
fidelibus pacis commoda libenter intendimus, eorumque scandalis, quantum possumus, 
obviamus- Dudiim siquidem cuin querela dilectorum filiorum fratruin Ordinum Predica- 
torum et Minorum, nec non Eremitarum S. Augustini ac beate Marie de Monte Carmelo, 
ad fel. rec. Alexandri pape V predecessoris nostri perduxisset auditum, quod nonnulli cle- 
rici et ecclesiaslice persone ac utriusque sexus homines certos arliculos, quos iidem fratres 
dicebant erroneos, tangentes materiam Clementine Dudutn in prejudicium ipsorum fralrum Digitized by Google 182 CHAR'njLA.RnJM UmVERS. PARIS. [1410 

astruere publice presumebant, prefatus Alexander predecessor, iiij id. Octob. pontificatus 
9ui anno priino, per auas certi tenoris litteras que incipiunt : Regnans in excelsis, certo modo 
super hoc providit ac disposuit, prout in eisdem litleris plenius conlinetur. Cum autem, 
prout nuper nobis, qui, dicto Alexaadro predecessore, sicut Domino placuit, sublato de 
medio, fuimus divina favente clementia ad apicem summi apostulatus assumpii, non sine 
gravi nientis turbatione. innotuit, in diversis niundi partibus inter alios christifideles ac 
ipsos fratres occasione publicationis diclaruni litterarum magna scandala sint exorta, et 
nisi super hiis de oportuno remedio celeriter provideatur, majora verisimiliter timeantur 
in posterum exoriri : nos super hiis, prout ex debito nobis injuncti pastoralis tenemur 
oflicii salubriter providere et scandalis hujusmodi obviare cupientes, volumus, et aucto- 
ritate apostolica de fratrum nostroruin consilio tenore presemium decernimus qiiod (par- 
tibus ipsis nec noa rebus, juribus et causis, de quibus in eisdem lilteris fit mentio, in 
eodem statu per omnia remanentibus, prout erant ante confectionem dictarum litterarum) 
predicte littere ac processus habiti per easdem et quecumque inde secuta ex nunc in antea 
perinde habeantur, ac si littere ac processus hujusmodi nuUatenus emanassent, districtius 
inhibentes ne quis in posterum dictis predecessoris nostri litteris uti aut earum auctoritati 
vel vigori inniti presumat. Nulli ergo, etc. Dal. Bononie v kal. Julii, pontificatus nostri 
anno primo. 

Bibl. nat; Paris., ms. lot. 14617, tol. 88. — Bul., V, 204. 1888. Facullas medicinae deeano reddil peciiniam quam in //rosecutione facta conlra Johannem de Riibeis expo- 

1410, Junii 27, Parisiis. 

Die veneris que fuit xxvij Junii anni Domini M'GCCG' decimi fuit facta congregatio 
facultatis in Sancto Maturino in primis Sancti Jacohi, scilicel inter sextam et septimam, et 

fuerunt omnes magistri regentes vocati per cedulam per Guillelmiim de Valie bedellum 

Fuit conclusum quod placebat facultati restituere duo scuta et de pecunia facultatis magi- 
stro Henrico Doigni, qui fecerat plures misias in quadam inisia per ipsum facta pro advo- 
cato et procuratore regiis super prosecutione fagta contra Johannem de Rubeis', qui gerehat 
se pro medico et cyrurgico et fecerat apponi quoddam vexillum ad domum suain, quod fuit 
depositum per justitiam ad requestam facultatis. 

Comm. fac. med., I, p. 150. 

1. n Mag-isloi' in uiedicinB Paris. u tamen Johannes vocatur in doRumento paiiameiiti quod notamus inrrn ud nn. 141G, 
Mart. 13, n» 2059. Dlgitized by Google IVIO] MCCCLXXXXIV USQUE AD \NTHJM MGCCCLII. 1889. Universitas Paris. ad Jokanneni XXllI scribit, supplicando, ul rolutum olim Alexandro Y praesentatam 
signet. 

1410, Junh, Pariaiis. 

Ad vestram sublimitatem, pater sancte, presenteni rotulum cnm inscriptis supplicatio- 
nibus Iransuiittit humilis filia vestra primogenita, vestre quoque paterne sanclitati devota 
penilus Universitas magistrorum sludii Parisiensis. Cum enini laboribus et tenuitate ipsius 
aniniadversis, apud fel. rec, Alexandrum papam quintum ejusmodi roluli signalionem 
amplissimam vestro interveniente auxiUo fuisset consequuta', quem hora extrema preripuit, 
priusquam dictus rotulus effectum sortiretur, fas est eidem^ sperare, si fieri posset, etiam 
ampliorem gratiam a vestra munificentissima sanctitate concessum iri, neque operas nostras 
quibus in ecclesiam matrem semper fuimus propensi aut nobis ipsis licet aut opus est 
vestre sanctitali referre; hoc nostrum propositum aperuisse satis sit, nullum laborem recii- 
sare, si modo ad obedientiam vestre sanctitatis quod superesl ecclesie possimus adducere. 
Id eniin omnibus beneficiis, quibuscumque promotionibus et universis utilitatibus nostris 
volumus anteponi. Reverentiam quoque debite obedientie istius rotuli presentatione 
vestre sanctitatis celsitudini offerimus, quam noslra pro parte legati nostri N., elc, exple- 
bunt, quos benigne recipere, placide audire et eorum diclis fidem addere, dignetur eadem 
Vestra sanclitas, atque inscriplas rotulo isto suppHcationes exaudlre, prout eliam petitur 
concedere ac lilteras apostolicas super eisdem expediri inaudare, cum prerogativis sub- 
scriptis et clausuHs oportunis, ul in forma. 

Minuta obarlac. in Arch. nat. ParU., M 6&>-, n" i6, Teiaporig nota e num*' «equenli appareb. Ibidem ITniTersitas pro 
Jobanne Bouveti, mag. art., ba<rca]oreo legente in (bc. decr., n portitore litterornm ad sanctitatem directarum », petit. 1890. tJniversitas Paris. scriliit ad suos nuntios in curia Rom., ut accelerenf rotuli signalionem. 

1410, Junio. Pariaiis, 

Suscepimus litleras vestras, predilecti et venerabiles viri, nostri rotuli signationem 
expriinentes* el quamquam scribendi morain aliquantum miraremur, percepto tainen fructu 
vestri laboris fuimus habunde coiilenti; ejusmodi vero litleras in festo Trinitatis' perle- 
gimus, qu« nobis magnam letitiam attulerunt. Verum, ul res humane se habeiit, brevis 
Jnit hec ietilia, siquidem post triduum alie littere vestre obitum domini noslri' nuntiantes 
supervenerunl, sicque extrema gaudia meror occuppavit. Celebrata itaque missa votiva pro 
aniina ipsius*, que in pace requiescal, animadvertimus nichiloininus providendum esse in 
nostri rotuli expeditione. Qua in re pensavimus equis animis vestros labores, etvos iterum 
elegimiis in niintios et legatos, rotuli nostri signationem et expeditionem prosequuturos, 
Qua super re noveritis mentem nostram esse, predictuin rotulum qui apud vos est in curia Digitized by Google 184 CHiHTULAHHJM UNIVERS. PA.R1S. [1410 

iterum domiiio nostro summo pontifici presentari et signari sub data sue coronationis, 
quemadmodum fel. rec. Alexander dominus noster mox deffiinctus nobis coticesserat'. Hoc 
autem facile concedi speramus, qui interventu sanctissimi doinini nostri suinini pontificis 
nuper elecli' tanlam gratiain fuerainus consequuti; similein igilur, videlicet datam sue 
coronalionis, si potissima esl, omni conatu prosequamini, neque minorem ulio pacto reci- 
piatis. Satius enim censemus rotaiuni ad nos reportari, quam ipsum sub data minori reci- 
pere', etiam cum prerogalivis et articulis concessis, prosequendo alios non concessos 
secundum correctionem presenlibus inlerclusam, cum aliquibus de novo adjectis, ut inspi- 
cere poteritis. Procurare insuper necesse est, ut novi magistri, quoruiii supplicationes in 
quodam alio parvo rotulo' inissuri siimus quamprimum fieri poterit, eadem data gau- 
deant, quod certe justum est, cum tempore gratie fuerint gradum adepti. Addidimus itaque 
articulum pro ipsis, cujus concessionem exquirere oporlet. Preterea quia novus pontifex 
summus assumplus est, et rotulum, ul prediximus, tamquam novum presentamus, niutan- 
dum est caput ipsius et prologus sive prefatio. Modernum enim reclorem in capite suppli- 
cationera habere*, ut moris est, deliberavimus. Volumus etiam quod procuratores qui erant 
dum istud conclusuni extltit, procuratoruin prerogattvis gaudeant. Procedatis itaque sine 
remissione; veslris enim sumptibus subvenire proposuiinus et super negotiis nostris 
crebro rescribatis. Personas vestras exhilaret Spiritus Sanctus et ad nos reducat incolumes. 
Datum, etc."', 

Minuta chaflac. in ArcL. nat. Peris., M 6^'-, n" 46. 

1. I. e. polius, apedi securam, rotDlum ab AleiEindro si^natum iri. ~ 2. Maii 18. — 3. Alexandri V, Maii k Boaoniae 
defuncti. — t. Circa Jun. tl c«lebrata est Vid. Avctar., II, p. 77, 24 sqq. Poslerim ergo hae epislolae scriptoe aunt. — 5. Vid. 
9upra n° 1861. — 6. Job. XXIII Maii 17 electus et Maii 25 caronatas est. — 7. Non tamen sab data coronationis (Moii S5|, 
9ed Maii 27 (v kal. Jun.), ratulas principalis in curia signatue est (Beg. Lat. Joh. XXIII, n° IGS, tol. 301, no^]. — 8. De quo 
p. 186. — 8. Anliqnum rectorem proinde in cBpite artialarnm parvj rotuli posnerunt. Vid. infra n" 1908. — 10. Postea in 
minuta seqnitur epislola Universitatis recommendatoria ad papam pra Johanne BouTeti, subdiac, rang. att., bacc. legens in 
fac. decret., ut is beneficium aliquod recipiat. lagistris Uiiiversilalis stadii Parisiensis >. 
t410, Janio-Auguati 5. Bononiae. 

Primo dignelur S. V, magistris et graduatis in isto rotulo contentis concedere faculta- 
tem eligendi confessorem unum vel plures, simul vel successive, .... ac etiam plenam indul- 
ger.liam in arliculo mortis ... concedere. — Fiat de utroque; sed qui volunt habere lilleras 
habeant ad partem. 

Item quod prefati magistri possint dicere officiuni divinum ad usum Romane ecclesie.... 
— Fiat. B. 

Item dignetur E, S. V. presentem rotulum et contenta in eodem solito clementie E. S. Digitized by Google 1410] AB ANNO MCCGLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCI.II. 185 

more benigiie recipere et defectus lam juris quam facti aut igiiorantie supplere. — Fiat 
quod in confectione litteraruin suppleatur. B. 

Itein dignetur E. S. V. supplicaliones seu gralias inferius scriplas pro more fel. rec. 
Alexandri pape quinti predecessoris vestri cum prei-ogativa date et cuin aliis prerogalivis 
inferius pelilis anle omnes alias Universitates quoruincunque sludiorum generalium signare 
et expediri mandare, — Provisum est et optime. B. 

Item' cum tempore retroacto, pro dolor, plus fuerit personis quam beneficiis provisuin, 
adeo quod ipsis beneficiis de personis paucis litteratis el graduatis fuerit provisum in 
grave ipsorum beneficiorum dampnum et salutis aainiarum periculum, quod dicli magistri 
in isto rotulo contenli quibusvis aliis gratias expectativas habentibus etiam in rotulo prin- 
cipali familiariuin veslrorum, coinmensalium, doinesticorum cantinuorum ac imposterum 
gralias rotulares aut particulares habiturorum, cujuscunque status, gradus, auctoritatis, 
nobilitatis ac familiaritatis, etiamsi imperialis aul regalis existant, in assecutione ecclesia- 
sticorum beneficiorum cadentium sub ipsoriim gratiis preferantur, aliasque prerogativas 
habeant, ac si in dicto rotulo familiarium vestrorum et sub ipsius data gratias suas habuis- 
sent, dominorum cardinalium veris familiaribus doniesticis et actu continue commensalibus, 
magis vel equaliter graduatis dumtaxat exceptis. — Provisum est de optima data quam 
paucissimi precedunt. B. 

Item si S. V. aliquibus forsan personis, cujuscunque gradus aut condicionis, etc, exi- 
stant, hactenus concesaerit vel concedat in fuluruin, quod in gratiis eis concessis vel con- 
cedendis sub quacunque data prerogalivis familiarium vestrorum aut aliorum quorumcunque 
gaudeant ac si in ipso rotulo vestro ac aliorum inscripti fuissent, talis concessio magislri.s 
in presenti rotulo contentis In nullo noceat, ymmo ipsi magistri lales prerogativas habentes 
in assecutione beneficiorum sub suis gratiis cadentium preferantur. — Nullis disposuimus 
dare prerogativas tales, et si daremus, daremus vobis. 

Item si E. S. V. aliquibus, cujuscunque status, gradus el conditionis exislant, gratias 
expeclativas habentibus vel babituris sub quacunque data concesserit aut concedat, quod 
gralie expectative postea per E. S, V. concedende hiis non noceanl, sed quod eis pre- 
feranlur, talis prerogativa magistris in isto rotulo contentis nullomodo noceat quominus 
talibus, cujuscunque gradus, dignitatis et status fuerint, in assecutione, elc, preferantur, 
quibuscunque regulis el constitutionibus cancellarie per E. S. V. factis et faciendis non 
obstantibus, exceplis dumtaxat hiis qui in quinto articulo excipiuntur. — Idem ut supra. 

Itein quod magistri antedicti et eorum quilibet possint uti duabus gratiis, vel una 
gi-atia cum una nominatione concessa vel concedenda, etiam quoad incompatibilia.,..' 

Item quod in singulis nacionibus et facultatibus ordo rotuli et inrotulatoruin obser- 
vetur celeris paribus. — Fiat ut petitur, B. 

Item cum regnuin Francie inter cetera regna plures Universilates habeat et solempnes 
atque magis populalas, quibus minus provisum esl, viderelur justum et rationabile quod 
■**» Chart. Univ- Faris. IV. 24 Dlgitized by Google 186 CHARTULAIIIUM UM VEHS. l>AltlS, [1410 

S. V. decernerel, conformiter ad jus commune, qiiod nuUus extraneus recipiatur in regno, 
nisi saltem in allero studiorum predicti regni graduaUis fuerit, quod etsi aliquis non gra- 
dnatus in predictis studiis recipjatur, dignelur S. V. concedere quod magistris infrascriplis 
in nichilo noceant, etiam cujuscunque status, gradus aut condicionis seu familiaritatis exi- 
stant. — - Provisum et suflicienter. [B.] 

Item quod magistri quos Universitas reputat presentes, omnibus absentibus prefe- 
rantur. — Fiat ut petilur. B 

item cum in nonnullis partibus jam inoleverit consuetudo, ymmo potius abusus intol- 
lerabilis, quod scole magis danli, licet tamen ignoranli, dislribuanlur vel potius vendanlur, 
in graye dampnum doctrine, juvenum et reipublice ac totius ecclesie polUtie, dignetur 
S. V. tale remedium apponere, quod non ita distribuantur, sed pauperibus magistris scien- 
tificis mere gratis conferantur, — Servetur jus commune. B. 

Item cum in proseculione unionis sancte malris ecclesie predicte Universitas Pari- 
siensis et ejus supposita multas expensas in solempnibus et frequenlibus ambasiatis fece- 
rint et sustinuerint, dignetur S. V. precium nuper pro bullis solvi solitum a prediclis 
levandum diminuere usque ad sunimam quatuor scutorum vel niinus francorum. — Servetur 
consuetudo antiqua. B 

Item dignetur E[adem] S[anctitas] illos solum reputare in presenli rotulo presentes quos 
Universitas conformiter ad suas conslilutiones presentes reputavit. — Fiat ut petitur, B 

Item cum nonnulli magistri in dicto rotulo contenti gradus, quos post istius roluli 
confeclionem, ante lamen S. V. ad sumini apostolatus apicem assumptionem, acquisiverunt, 
in suis supplicalionibus non posuerunt, dignelur E. S. quod in confectione bullarum 
defectus hujusmodi suppleantur. — Fiat ut petitur. B. 

Itein cum plures magistri dicte Universitatis propter eorum tunc absentiam et alii, qui 
post confectionem roluli jam veslre beatitudini presentati suos gradus acquisiverunt, in 
dicto rotulo non fuerunt inscripti, prefata Universitas unum parvum rotulum^ ex et de 
talibus personis confectuni intendat E. S. presentari facere, dignetur E. S. rotulum hujus- 
modi sub data et prerogativis prioris rotuli manu vestra beatissima signare ac ipsum et 
litteras apostolicas super hoc fieri oportunum expediri mandare .... atque ambos rotulos 
pro eodem repulare et decemere. — Fiat ut petitur. B. 

Item illos magistros in rotulo Universitatis predicle scriptos qui per maxiinam partem 
ordinarii anni presentis Parisius moram traxerunt et non alios, conformiter ad ipsius Uni- 
versitalis intentionem, E. S. V. presentes reputare dignetur. — Fiat ut petitur. B 

item quia propter itinerum discrimina et distantiam adeo plerumque fatigantur liti- 
gantes, quod et qui contra justitiam se in beneficiis intruserunt ipsorum reinanent deten- 
tores, et quibus canonice pertinebant, ob premissa suam justitiam prosequi non valent, ab 
eisdem remanent exclusi, dignetur E. S. quod magislri in dicto rotulo inscripti ratione 
beneficiorum exlra muros Parisienses tam agendo quam defendendo non Irahantur, sed Digitized by Google 1410] AB ANKO MCGCLXXXXIV USQUE \D ANNtlM MCCCCLK. 187 

inibi aliquos judices, qui de causis diclormn suoruin beneficionnn cognosoant, decidant el 
oinniinode determinent, comniittere, — Servelur sicut fuit a temporibus retroaclis con- 
suetum. B. 

Item si, antequam rotulus mittendus* et alleri continuandus, eo quod unum cum illo 
ipsum reputamus, ad S. V. perveniat, alium rotulum in curia existenlem signare contingat, 
dignetuc E. S. V. rotulum mittendum et alteri conjungendum sub data et prerogativa alte- 
rius rotuli in rotulo mittendo inscripti secundum tenorem supplicationum suarum bullas 
levare, ac si fuissent in alio rotulo per S. V. signato vel signando inscripti. — Provisum 
est. B. 

Item dignetur S. V. concedere devote filie vestre ut ejus supposita valeant et possinl 
debitores conveniri facere a quacunque loci distancia vel saltim a duodecim dietis a iine 
dioc. Parisieiis. compulando, — Servetur prout supra. B. 

Datum Bononie non, Augusti, aniio primo. 

BeRTHOLDUS. J. OSTIENSIS. 

CoiJ. Vat. lat. 4990, M. 150". Ap. Bui., IV, 906, eliom editi sunt orliculi, sed perperom od Benedictum XEII peferuntur. 
PlurB supra abbrevioTinius, r. g. ut magistrl Paris. omnibus praererantur, semper in cotlationibus beneficiorum praeami- 
nenliam faabeant, de Feligiosis mag^islris, qui praerogalivis graudeant ut soeculares, etC, quae jam olias occurrerunt. Si qiiis 
tolia nulliuE momenti leg«re Toluerlt, adeat Bdl. 

Certe missi sunt tsti articuli cum epislalis ni^ praecederitibus editis. Nondum Psriaios nuntius venerol, rotulum prin- 1. Hic arlicnlns est ceteber qumttts articutus, de quo inlra, praesrrtim n" 1925. 1941, 19S2, pluries ag-itur, de quo nt 
plene sibi concederetur UniversiUs per tliversos annoa tum curia Rom. litigavit. Jobannes XXIII cum modo limilato con- 
cessil vj id. Jul. oa, 2° {i. e., an. 1411, Jul. 10), sed si);navit vj id. Jul. an. 1° |an. 1410, Jul, lO). K t quiuto artieulo t in serie 
articulorum communium supra editorum nomen accepit. — 2. Sequuntur multi alii orticuli, quos oniittimm. — 3. De iato 
saepiua in Auetar., II, p. 80, e quo apparel istutn parvum rotulum Aug. 4 nondum missum fuisse. Opinamur in curi.-i non 
eipeditum tuisae onte an. 1411, Januar. 7 vel 8. Vid. n° 1907. — 4. Vid. nol. 3. 1892. Universitas {Johaani) duci Bitariae solemnem legationem miltii, ut ad pacem restaurandam laboret. 

1410, Saptsmbrie S, Parfsiis. 

A nostre tres redoubtc seigneur, monseigneur le duc de Berry et dAuverne, conte 
de Poytou, d'Etampes, de Boulongne et d'Auverne. 

jNostre tres redoubt^ seigneur, nous nous recommandons ii vous tant et sy humble- 
ment comine plus povons; et voiis plaise savoir que pour certaines causes touchans Ton- 
neur, bie» et proufit du roy nostre souverain seigneur et de vous et la transquilit^ de 
son royaume, a laquelle vous avez tousjours este propice el convenable, et esperons fer- 
meinent que encores, et tant plus que le besoing en est plus grant, serez directeur et con- 
duiseur de toute paix et concorde comme vray p6re d'icelle, nous envoyons presentement 
pardevers vous noz bieii amez", c'est a savoir monsieur Tabbe de Pontigny*, docleur Digitized by Google 188 CMARTCtA.RHJM UNIVERS. PABIS. [1410 

en la sainte iheologie, maistre Johati Voisin, docteur en decret et doieii d'icelle faciilt6, 
Johan Pierre, maistre en medecine, Pierres Cauchon, Eusthace Fauquenberge, Johan 
Bruillot, inaistres en ars el licenciez en decret, et Jacquez....', maistre en ars, lesquelx 
vous vueillez de vostre grace favorablement Iraiclier et escouter benignement et a eulx 
plaiue foy adjouster en lout ce qu'ilz vous diront de par nous, ainsi comme toujours eh 
tous noz afTaires l'avez de vostre benigne griice acoustum^, en nous commandant tous voz 
bons plaisirs, lesquelx nous acomplirons tres diligemment, joyeusement et de cuer it nostre 
povoir. Noslre tres redonbt6 seigneur, nous prions au benoist filz de Dieu qu'il vous ait en 
sa benoite garde et doint tres bonne vie et longue. — Escript k Paris en nostre congrega- 
tion generale sur ce celebr6e a Saint Maturin le v* jour de Seplembre. 

Vos tres humbles et biemeillans les recteur et maistres de VUniversite de Parts. 

MinMta cbsrtsc. in Arcb. nat. Paris., M 65^ n« 32 (otim A. 3. g), Deest annus in documento. Ad liaec vid. ChrOnique 
de Monstrelet, ei. Douet-d'Aiicq, II, 30 sqq. ; Ret. de Saint-Denys, IV, 370 sqq. Dutem ambaBBiatorea adierunt Sept. 23. 

1. Legitur in charta u lelz et teli, etc. d, et nomina nd calcem addila sunt. — 2. Johannes Piicis. abbns de Pontiniaco 
(1389-141S). Vid. Auciar., II, p. 68, not. 3. Fruslra Jourdaik, p. 227. not.. duce Bulaeo. V, 214 : n Natalis, obbas de Poigny »; 
Douet-d^Arcq in Chron. de Monstrelet, II, 90 ; « Ami, Vahhi de Poignj », et in Qota perpcram : ) il faut lire Foig-ny i>. 
— 3. Vemiinilitcr Jacobus de llsrlem. 1893. « Instructiones pro nunliis mitlendls ad dominum Bilurie. * 

1410, Septembrh, Pariaiis. 

Ex parte Universitaiis mittenda est ambassiata solemnis ad dominum Biturie et ad 
alios dominos cum ipsis existentes in honesta et honorabili comitiva. 

Primo proponens habebit presentare litteras credenlie Universilatis, et tunc proponel 
coram eis inducendo et horlando ad pacem pro honore et utilitate regis et regni, stando in 
terininis generalibus, non descendendo ad aliqua particularia, que viderentur quomodo- 
libet irritativa vel offensiva alicujus partis, sed semper alUeiendo ad bonum pacis, etc. 

Item inducantur ad preinissa auctoritates, rationes, colores et motiva, ostendendo incon- 
venientia, scandala et pericula inevitabilia et dampna irreparabilia que verisimiliter eveni- 
rent tain in isto regno quain in tota christianitate si procederetur ad viain facti. Que omnia 
vitabuntur per tractatuin pacis et innumerabilia bona inde subsequenlur. 

Itein coloretur qualiter Universitas Parisiensis tanquam legalis filia regis in isla dis- 
sensione inter doniinos domus Francie nuper exorla' non fuit nec est, nec esse intendit 
pa.cialis, sed vult seinper tenere medium, bortando ad bonum pacis ab utraque parte. 

Uem dicalur qualiier Universitas offert se ad laboranduin totis viribus ad hanc pacein 
procurandam et oplinendam, hortando, consulendo, predicando et orando et aliter quantum 
Deus sibi minislrabit, prout ex sua professione sibi incumbit et prout semper facere con- 
suevit. Digitized by Google 1410] AR A.NPfO MCCCLXXXXIV USQVE AD AMNrM MCCCCLII. 189 

Item nullus loquatur ad partein cum aliquo dominorum, nisi majori parte ainbassia- 
lorum consentiente et presente. 

Mintaa chortaceii in Arch, UniT. Paris., Ihet, I, A, 1. 7. — Bulaeus, V, 214, Cf. nuinerunx pr.iecedentem. 
1. 1409-UlO. 

1894. Uiiiversifas duci Burgundiae depulalos luiUil, ut ipse paci consulat. 

1410, Septembr. (?}. Pariaiis. 

Tres hault et tres puissant prince, nostre tres honore seigneur, humble recominenda- 
cion precedent. Nous envoions par devers vostre haultesse nos ambaasateurs especiaulx 
N. N.', lesquelx nous avons chargi6 vous exposer les affliclions, ruines et desolacions pi- 
teuses de ce doloreux et desert royaume de France, en especial de ceste bonne cit6 de 
Paris et des bons et loyaux amis et bienveillans du roy nostre souverain seigneur et de 
vous, et aussi de declarer par devant vostre haulle noblesce cerlaines mani6res de pro- 
vision et convencion plus a plain contenues es instructions d'iceulx nos ambassateurs. El 
pour ce, tres hault et tres puissant prince et nostre tres honore seigneur, que de lout 
temps vous avez am6, aid6 et secouru et singuliferement ladicte ville et pourchassi^ le 
bien et salut du royaume par sur tous les autres princes du sang de France, nous supplions 
Ires humblement a icelle vostre tres noble haultesse, que pour eviler la desercion fmal 
d'icelui et meltre lin aux afflictions notoires qui tant ont dur6, il vous plaise recevoir et 
oir iceulx nos ambassateurs, et leur supplications et requestes octroier et aeomplir par 
effecl, et aussi adjouster foy a yceulx et creance plaine en tout ce qu'ilz diront touchant la 
mati^re dessus dicte el les deppeqdances. Et nous esperons que ainsy par la pitie divine 
cesseront du tout icelles afilictions et seront mises paix, transquillit6 et repos en ce povre 
et miserable royaume a Vaide de vostre tres sage et puissante haultesse, laquelle veille en 
prosperit^ garder et acroistre en honneur et gloire perdurable le tout puissant roy des 
rois. Escript, elc. Minuta chartoc. in .treh. nat. 


Paris., M 651', n" 74 (olim A. 


3, ccc). Desunt annus, menais, die 


,cede„tibaaomninocor.iungendu, 


n iilud. In numero praecedent 


i «cribitar, ambassiatam etiam ad alii 


1. NDminadefidunt; huic lega 


tioni, si BULAEO, V, 214, fideB 


adhibenda, prneerat Rolandus Rame 1895. Vniversitas Paris. annuit supplicationi abbatis et conventus S. Vietoris, pelentiam ul monasleriuin prae- 
dictum, cum fuerit antiquitus de gremio Uriiversitatis, iis privilegiis exemptionibus/jue gaudeat, quae re.x 
reliquis coUegiis coneessit. 

1410, Seplemb. 10, Pariaiis. 

Universis presentes litteras inspecturis Henricus Statter', rector Universitatis inagi- 
strorum et scolarium Parisius studentium, salutem. Notum facimus quod anno ejusdem 
Doinini inillesimo quadringentesiino decimo, die deciina Sepleinbris Universilate Pari- Digitized by Google 190 CHARTILARIUM UNIVERS. PARIS. [1410 

siensi apiid Sanctuin Matufinum hora septima de mane solemniter congregala et specialiter 
per juramentum, ut moris est, convocata ad deliberandum siiper duobus articulis, [quorum] 
primus erat ad audiendum litteras patentes transmissas eidem Universitati per domioos 
duces Biturie, Aurelian[ensis], de Borbonio, comilesque Aleiiconii [et] Armeniaci, aigil- 
lisque ipsorum sigillatas. Secundus erat super supplicacionibus et injuriis : in quo quideui 
articulo pro parte venerabiliuin et religiosorum virorum abbatis' et conventus monasterii 
Sancti Victoris juxta Parisius, per orgaiium venerabilis et circunspecti viri magistri Henrici 
Pistoris, sacre theologie professoris, dicti monasterii religiosi, fuit humiliter eidem Uni- 
versitati supplicatum, quod cum predictum monasterium fuisset ab antiquo de gremio Uni- 
versitatis predicte reputatum tanquam unum de suis collegiis, et hoc certis et ralionabilibus 
de causis quaniplurimis, quarum alique fuerunt per organum dicti magistri expresse et 
declarate, cum etiain in predicto monasterio viguerint et floruerint quamplures solemnes 
doctores tbeologi, ut puta Hugo, Richardus, Adam, Brito et plurimi alii, qui sua doctrioa 
et libris ab eis editis predictam Universitalem inultipliciter decoraverunt et illustraverunt : 
qiiodque per dominum nostrum regem et ejus consilium fuissel concessum, quod oinnia 
collegia dicte Universitatis persolverenlur de omuibus arreragiis sibi debitis usque ad 
quartamdecimam diem mensis Maii ultinio elapsi, de qua concessione multi de collegiis 
prefate Universitatis, specialiter religiosi dicti collegii seu monasterii Sancti Victoris, obti- 
nuerunt literas regias dalas dicta quarta deeima die mensis Maii directivas thesaurariis 
mentionem facientes, quod eisdem de Sancto Victore indiiate persolvatur de otnnibus 
arreragiis sibi debitis, ac etiam per dictum dominum nostrum regem circa fmem mensis 
Julii ultimo elapsi dictis collegiis Universitatis fuisset assignala sunima decem et octo 
millium librarum parisiens., et de hoc fuissent date littere executorie, quatinus placeret 
dicte Universilati predicluni monasterium, videlicet abbalem et conventum predictos Sancti 
Vicloris, benigne recipere, et in casu quo reperiretur quod summa totalis cedularuin tra- 
ditarum thesaurariis regis per alia coUegia dicle Universilatis nominata in dictis ultimis 
litteris regiis executoriis iion ascenderet ad suinmam decem et octo millium librarum paris., 
eisdem de Sancto Victore assignare totam summam exislentem dictis aliis collegiis de- 
bitam, placeretque dicte Universitali ipsos religiosos juvare.... quousque dictis de Sancto 
Victore persolvatur totalis summa arreragiorum eis per dominuin nostruin regem debi- 

torum Quam quidem supplicationem... Universitas concorditer per singulas facultates 

et nationes favorabiliter annuit et concessit in forma..., 

Bibl. nat. PBria., ms. lal. 14372 (Joh. de Tboulouze), (ol. 38S. Bi-i.., V, 20R. — Ibid. fol. 389'> el Bul., 1. c, csstat aliud 
'..slrumenlum «jusdeot die! et de eodem omnino argumenlo, in divevssin tantum rormnm redaelum, quod proinde omil- 
tipins. Intci' praesenteB enumerantur Urginus de Talevando, Johnnnes Generi et Tbomns Hobe, s. tbeol. proressores; 
Jobaiines Vicini el Petrus de Roanyo, deeret. doctorcs ; Joh. Potri et Jobannes' de Pisis, magistri in oiedicina; Girnrdus 
Emcngort elNicolaas de Beiloramo, magistri in art. el bncc. in tlieol. 

1. Ms. : ■ ScoiJcr ». In altero documento : c Dantca n. Fult cDuonieus TrQJeclens., et an. 1424, Octob. 16, fit chorepi- 
scopns Trojeetens.. cnm esset art. et medic. mngister (Suppl. Marl. V, ii" 172, fol. 141). Vid. etiam Auclar. II. — 2. Gautridi 
Pcllflgoy, qI) on. 1400, Octob, 28 [ms. cil., fol. 2!iS). — 3. Ms. et Bli.. ; « PhiJippus s. Digitized by Google 141UJ AB ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCI.II. 1^1 

1890. Capitulum geneyate Cislerc. commitlit Matthaeo de Dunis, abbati Claraevallensi^ , mag. in theol., ut cuin 
duobus abbatibus eiiam magistris in tkeol. ad siudiam S. Bei-iiardi Paris. accedat, Htudque visitet atque 
reformet. 

1410, Septemb. 12, Cislercii, 
Maeteni-Dvhand, Thes. nov. atiecd,. IV, p. 1554. 

1. De quo CharluL, III, n° 1604. not. 2. 1897. Beclor Universitatis Paris. cum diversis magistris regem adivil ei annuntians, Universilatem pronam 
esse Parisios i'elin'/uere, quia victualia ad vitam susiinendaiii, quae propter gentes armorum ad Parisienses 
pervenire non potuerunt, deficiunl. Piopler geiites armorum etiam omnia bona ubique dissipata sunt. Eeme- 
dium afferatur. 

1410, Sepiemb. 24, Parisiis. 

Chron.de jtfonSWcto, ed. DouetVArcq, II, 92,- Rel. de Saint-Denys,\\, 37^. Cf. tamen AmcW»-., II, p. 83, ubi plura 
alla referanlor. et 8el. de Saint-Benys oorrigilur. 1898. Carolus VI prtvilegium anliquum confirmal, quo reclor Universitatis inventarium bonorum a sckolaribus 
defunctis ab intestato relictoram conficiendum curat, vel heredibus boaa reddituras vel ad pios usus eadem 

1410, Sepiemb., Parisiis. 

Gharles, etc. Savoir faisons a tous presens et a venir, qiie nostre tres chifere et tres 
ain^e fiUe rUniversit^ de Paris nous a fail exposer que ilz ont un cerlain privilfege, c'est 
assavoir que tout clerc et estudiant en icelle Universit^, qui va de vie a trespassement sans 
faire testament, le recteur de nostre dicte fille, qui est el preside pour lors, a la cognois- 
sauce de par ladicle Universit6 des biens dudit cierc niourant iulestat, et d'iceulx fait faire 
inventoire deueinent si coinme il appartieiiL; et se ledit deifunct a aucuns amis qui viennent 
et s'apparissent dedens Tan et jour, lesdiz biens lui sont rendus entierement, except6 la 
despense qui auroil et^ faicte pour ledit inventoire faire, et pour la garde d'iceulz biens, 
et autre despense raisonnable, s'aucune y en avoit, et le demourant est rendu ausdiz ainis; 
et s'il n'y a nulz amiz qui s'apparissent dedens Tan el jour, comiue dit est, iceulz biens 
sont doniiez et convertiz par l'ordonnance de I'Universit6 a povres escoliers, ou la oii il 
semble mieulx eniploy6 pour rime dudit deffunct; duquel priviU6ge ilz ont joy et use le 
temps pass6 paiaiblement et par longtemps jusques a naguferes que par aucuns de noz offi- 
ciers en la prevost6 de Paris leur a est6 mis empeschemenl.... [Rex approbat privilegium 
et executioni mandat]. Donn6 a Paris ou moys de Seplembre l'an de grace mil GCCC el 
dix, et de nostre regne le xxx". 

Ar<*. nat, Paris,, JJ 105, lol. 196", n" 3m. — Ordonn. rf« roys, IX, p. 543. Digitized by Google CHA.RTULAKIVM UNIVEKS. PARIS. 1899. Magislri regmtes faculiaiis medicm }4iO. Hovemb. 4, Parisiis. Anno Doinini M" CCCCo deciino, die inartis que fuit quarta dies mensis Novembris 
post feslum Onmiuin Sanctorimi, inagistri quoruin noinina subscribunlur inceperunt lec- 
tioiies suas ordinarias pro regencia tocius anni : Tlionias de Sancto Petro. 
.lolianaes de Bellomoiite. 
Guillelinus de Camera, 
Johanaes de Ens. 
Johannes Comitis*. 
Jotianaes Leporis. 
Guittelmus Peltiparii. 
HenricuB Pelati. 
Jolt. Tanquardi. 
Joli. du Martroy. 
Joh. Belardi. 
Jacotius Saqoespec. 
Henricus Dongny. 
Guillelmus Nepolia. 


fac. ned.. . p. 158. Drocho Decani. 
Joti. Casson. 
Yvo LevJs. 
Pelrus Cardonelti. 
Guitl. Fabri. 
Joh. de Pisis. 
Guill. de Gardinis. 
Rot>ertus Charmolue. 
Pelrus de Trecis. 
Guill. de Busco. 
Guill. Haro. 
iNicolaus Barboti. 
Jacobus Despars. 
Adam Robart'. Et bedellorum. : Guillelmus de Vulie, mBgniie; Gue 1900. Universitas Paris. congregatio 
Johannis XXIII, reprobat. Auclar., 11, p. 97, 15-33. — Cr. 1 mbas bultas de Mendicanlibws, tam Alexandri V, ijuam 
UIO. Hovemb, 17. Parisiis. 1901. Rolandits Bamerii, rei^tor Unii-ersiiatis, magistros 
Vniversitatis juralos, etiam Parlamenti, ad congregatiot 
sigaipcatae viiuperat. vel civiti licentiatos, 1410. Howemb. 22. Parisiis. Sainedy xxij' jour de Noveinbre. — Cedit jour a envoie ceans le recteur de rUniversit6 
de Paris une cedule seell^e du seel dudit recleur, contenaut ce qui s'ensuit : 

Nos Rolandus Rarnerii, rector Universilatis magistrorum et scolarium Parislus studentium. requirimus pcr 
juramentum et sub omDi pena omnes magistros dicte Uiiiversitalis ac omnes et singulos in jure canonico vel civili 
licentiatos dicle Universilalis juratos, cujuscunque status fuerint, quatinus cras' de maae, hora oclava, compa- 
reant in congregatione generali dicte Universitatis in Sancto Beniardo, annuente Domino, celebranda. In ciyus 
testimonium sigillum rectorie tiuic cedule apposuimus, elc. Digitized by Google t410] AB ANXO MCCCLXXXXIY USQTJE AD ANNUM MCCCCI.d, 193 

Par vertu de laquelie un escolier ou bedel a sigiiifie que les jurez de ladicle Univet- 
sitfe estans ceaue fussent a ladicte assembl6e. 

A quoy la court a respondu que ce n'estoit point la mani^re de venir ceans signifier 
les assembl^es, attendii Teslat de la court qui n'estoit subgecte ne jurce que du roy, mais 
s'il [y] avoil auciih ou aucuns singuliers qui eussent fait serment de rUniversiti^, devoienl 
estre k part requis d'aler en ladicte assembl6e et non pas en la court par ladicte niani^re; 
et fut enjoint audit messager que ce deist audit recteur et que plus ne feist ainsy. A quoy 
a dit que Tentention et eutendemenl, quant i la mani^re de la courl, estoit renlention du- 
dil recteur, mais pour brift^ avoit est6 falt de par ledit recleur par ceste manifere. 

Arfih. Qot. Paris., X" 1479, tot, 139. — Bulheus, V, 911. Journal de Nie. de Baye, ed. Tuetet, I, p. 341. 1902. Vniversitas Paria. in S. Bernardo congregala oeeasione legalorum a papa i 

aliaqae sutisidia requirebant, uiianimiter 3e declaravit contra deeimas, annafas, vaeanlia, coiiformiter ad 
alia deliberata et stabilita. Subsidiuin solum caritativum eoneedere voluit. 

1410,' Horemb. 23, Par/siis. 

Auctar. ChanuL, II, p. 03, IS sqq., ad quod lectorem remittimua. Chron. de Monstrelel, II, 103 sqq., ubi tamcn con- 
fusio magna lempons, qnam editor Doi;et-d'Ahuq minime depi^^hendil, sicut nec Ti:etet in cd. Nicol. de Baye, I. p. 344, 
not. Apud Manstrelet Bcribilur, coii);rc)(ationem fuisse 24 NOT., et die Innae. Sed deinde prosequitur : a lundi suivant tnt 
fait un couBeil rojat u, boc esset Dec. 1. At sec. Kicot. de Bayc consiJium regium 34 Novemb. babebatur. Poetea op. Mons- 
trelet narratur, s le dimenche pnsuiTsnt xxlx jour dudit moys de noTembre « Universitatem feciBse aliam congreg-atiouem, in 
eodem loco quo « dimancbe deTant », qune quidem congregatio secundnm Monstrelet noo 29 NoTemb., sed 7 Decemh., facta 
esset. At ullima congregatio roTera fuit 30 Noveoib. (quod per documealum infra relalum confiruiatur), quae fuit dies domi- 
nica, et dominica prior, sc[l. S3 Novemb. (quod pcr documenlum n" 1601 conGrmalur), fuit prima coagregatio, et « lundi 
suivant D, 34 Nov., consiliuiu regium. Ap. Bi:l., Y, p. S12 sq., correclior teztus c Chron. de Motistrelet quoad hoc aDertur. ropi Pisani, Alemaniii Ademari, et episeopi Silvanectens., Petri PJaoul [Auctar. 1903, Carolus rex consilium lenuil, ad quod etiam rector et atii Universitatis veniebaiil. Archieptscopas Pisa- 
nus proponebat, papam jure divino decimas colligere et recipere posse; qui hoe negaveril, minime ckri- 
slianus censendus esset'. Universitas per ijuemdam magistrum ikeologiae proponebat in curia parlamenii, 
papam non habere in eojas; koc praeterea esse conlra arrestam parlamenii a rege confirmatam; conclusit, 
arrestam praedictum manittenendum esse a curia^. 

1410, Heremb. 24, Parisiis. 

i. Chron. de Momtrelet,- 11, p. 105. — 2, Arch. nat. Paris., X'», 478», fol. a*; Joumal de Nicol. de Baye, ed. Tuetet, « Chart. Univ. Paris Digitized by Google 194 CHARTULA.RIUM TFNIVERS. PARIS. L1410 

1904. Universitas m S. Bernardo congregata eoncludit legatos mitlendos ad regem, ei relaturos, quae dixerint 
legati papae de decimis; revoeandi sunt. Si legati nollent abire, facaltas tkeologiae contra eos In facto fidei 
proeederet. Universitas conclasil etiam omnibas aliis Universilatibus, praelaiis, capellanis seribendum ul sese 
ipsi adjungerent. Legati Parisios reliquerunf « sans dire adiea. t. 

UIO. Novemb. 30, Paiiub. 

Chron, de Monstretel, II, p. t05. — Poslea etiQin diTersae coDgr^gationei celebralae sanL Vid. ibld. mUo. Universltas Parcs. ad quemdam praetatum scribil contra legalos papae, qui decimas reqitirunt; sese 
Universitati adjungat. 

1410, Horemb. 30, Perisiis. 

Sperabamue, reverende pater, prout annuente Deo nostri vestrique labores meruerant, 

ecclesiam Gallicanam antiquis in libertatibus perpeluo duraturam, cum regiis litleris, ar- 

resto parlamenti communique ecclesle Gallicane consensu, sicut scitis cilra paucos annos 

coniirraalum exlitit et conclusum. Nunc autem, quasi nos siiigulaiiter laborare Deo' corapla- 

ceat, novis laboribus nostris nova supervenere pericula, quibus cerie nisi viriliter occur- 

ratur, peribunt et evacuabuntur ecclesie libertates, moxque servitus antiqua redibil, Vene- 

runt si nescitis, reverende pater, sanctissimi domini nostri pape legati, qui sicut ex eorum 

propositis edocemur, decimas quotiens papa volet, vacancia, collectores subcollectoresque 

ac alia que retroactis teinporibus viguere subsidia introducere nitantur, regemque impor- 

tune pulsant, ut exactiones hujusmodi suo currere decetero perniittat in regno, que omnia, 

reverende pater, sub silentio transeamus. Ecclesia in perdilionem non sine culpa nostra 

nostris temporlbus redigetur. Exurgite igitur, reverende [pale]r, et ecclesie matri, que non 

ad servitutein sed ad libertatein nata est, una nobiscum succurrile, nobisque, qui jam 

co[ntra] eos processum ad libertatuin conservationem incepimus, adjunclionem vestiam ila 

et procurationem ad appellandum e[t defend]endum quibus opus erit, visis presenlibus, 

nobis deslinare velitis. Nos aulem que iiiterdum opere defension[is proderunt] infatiga- 

biliter procurare studebiinus. Reverende pater, vestra valeat reverenda paternitas per 

incrementa bonorum, Dal[uin Parisius in] nostra congregatione generali apud Sanctum 

Bernardum super hoc specialiter celebrata, die ullima mensis Novembris. 

Vestri rector et Universitas studii Parisiensis. 

Origiuole, laccratam, in Arcb. nat. Paris., M 65*, n" 122 (olim A, 33. asa). Fortoase epistola deEtinata erat ad ercbi- 
episcopum RamensBni, ad quem Universitas scriptura erat {Chron. de Monstrelet, II, p. 106), 

i, Oi"ig. '. 1 Deus B, et ante n singuloriter o ponitur. Digitized by Google 1411] AB A.NNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNLM MCCCCLII. 

l90o. Licenfiati in facultate tkeologiae Parisiis. An. 1410. posi Pascha. 

Mag. Diony^us Pagani. 

Fr. Petrus Barra, Pred. 

Fr. Johannes de Morimundo, Cisterc. 

Mag. Erardus Emengart. 

Fr. Johannes Le Daudet^, Pred. Mag. Joliannes de Galencoep*. 

Fr. Petrus de Haya, alias des Hayes, Carm'»^. 

Mag. Petrus Godart. 

Mag. Rolandus BargueneP. 

Fr. GuiUelmus Bouticoli', Pred, 

Fr, Benediclus Gentiani, relig. S. Dionysii. 

Bibl. nat. Paris., ms. Int. SSST», fol. UK 

l. Nationis Anglicanite. Yid. Auctar, S. An. 1^19 eccl. parocb. MaTeeterrae Traject. dioec. desideravit [Suppl. Matt. V, 
W 120, rol. 'i1). — 2. AnDO sequenti, Jul. U, lactus est episcopus Tinaram el Hicon. (Reg. Lat Joh. XXIII, a» 151, rol. n4t>). 
— 3. UniTersitas Paris. cuidam praelalo recammendat pro benefido Ralandam Barguene), mag. in art. et bac. formatum in 
theol., e de presente rectorem Unti. » {Minwta chart. in Arch, nat. Paris., M 65% n° 95). Videtar tnissc rector inter an. 1405 
et 1410, quem in Momenclatura oniittit Bulaeus. — 4. Ms. ; ic BoiUitoa ». Vid. supra n" 1300, ubi notavimus, eunideni alias 
Tocari ci Bouticelli ». — 5. Ms, : a Dentuech t>. 1907. Siipplicalio legatorum Universitatis Paris., quiparvum rotulum ad Johannem XXlIf portaverant. 

1411, Januarii 7, 8, Boaoniae. 

Beatissime pater, supplicaiit S. V. devoti oratores vestri ambasiatores devote filie vestre 
Universitatis Parisiensis, qui ultitnate venerunl', quatenus seinper ceteris paribus et in 
equali data ac etiain inter omnes habentes vel habituros datam concessam vel concedendam 
magistris in presenti rotulo dicle Universitatis insertus sit talis ordo, quod in assecutione 
beneficii seu beneficiorum graduatus non graduato et inagis gradualiis minus graduato 
preferatur, non obstantibus quacunque inaiori diligentia vel expedicione litteraruni, cele- 
riori promulgatione vel fulminatione processuum seu sententiaruin. Salvo tamen pro inle- 
gro articulo dicente^, quod magistri qiios Universitas reputat presentes, oinnibus absentibus 
preferantur, dumtaxat veris familiaribus et continuis commensalibus .... exceptis.... — Dat. 
Bononie vj id. Jaiiuarii, anno primo. 

Item supplicant eidem S. V. quod magistri in artibus Parisienses iii preseuti rotulo 
inscripti admittantur ad ecclesias cathedrales.... Exceptis novem cathedralibus ecclesiis 
excipi consuetis, in qulbus admitlantur baccalarii formati in theologia in dicto rotulo con- 
lenti. — Dat. Bononie vij id. Januarii, anno primo. Cod. Vat. [at. 4990, foL 147>', sub rubrica : i Supplicatio Uni 
1. Cum pario rotulo. — 2. Vid. p. 186. Digitized by Google GHA1ITULA.RI11H limVERS. PARIS. 1908. e nolati pro parvo rotulo mitienio ad Joharmem XXtll. De Fraucie, Antiquus rector, 
Procurator, 

Intrans, 

Receplor. 

[Johannes] de Mar^onno 

M. P[etru5] Cauchon 

M. Jo[hannes] Franci^ici 

M. Jacobus de Centuninucibus. 

Dom. archidiacouus de Saint-Malo. 

M. D^ominicus] Chaillon, 

M.Dionisiusde Bom>illa, 

M. Dominicus Francisci 

M. Radulphusde Portn. 

[Johannes] de Monteleouis. 

[Nicolaus] de Sancto Elario. 

[Nicolaus] de 'Vclerifoho. 

Jacobus Groiseti, 

Andreas Choleti. 

[Petri:sj de Merula. 

Jo[bannGs] de Lenda. 

Gaufrcdus de Sancto Clrico, 

[GulHelmus] de Molinis et ejus socius. 

M. Raimondus Brissonts. 

[Johannes] de Bria. 

G[uillelmus] .Marfini. 

[Johannes] de Cathalano. 

[Johannes] Ai-cherii. 

[Jobannes] Laudissonno. 

[Guillelnius] RousseHi. 

[Gcrardus] Macbeli. 

[Guillelmus] de Monteformoso. 

K[icolaus] Syrenis. 

Evrardus Carrerii. 

Johannes Cauchon. 

[Guido] Texloris. 

PetiTJs Pai-vi. 

M. R. de Rubelis. 

M. Jo[hannes]Barre'. 

M. Yvo de Ponto. 

M. Jo[hannes] de Turgls. 

[Hugo?] de Murolio. 

M. Jo[hanne5] Boveti, dc coUegio Balvacens. 

M. Martinus [Talayero] de Arragonia. 

M, Persevaldus [Henrieti]. 

M. Guillclmus Bardel. 

M. Vivianus Hobeleli-. 1410. Augusti-14lf, Januarii, Parisiia. 

De Dacione Picardie. 
Procurator. 
Intrans. 
Rcceptor. 

[Thomas] Marescalli. . 
Philippus Ogerii. 
Dionisius Feulai't. 
Robertus Hospilis. 
Egidius le Mariez, 
Adam Burgin. 
Nicolaus Amanti^. 
[Johannes] Boiri. 
[Jacobus] de Belloramo. 
Johannes de Atrio, 

Doriquez^ el alii de collegio Choletorum. 
[Joliannes] de Hova domo'. 
M. Livinus [Neuelinc]''. 

Normannie, 

Procurator. 
Intrans. 
Receptor. 

[Johannes] Britonis. 
M. Bavanus Varrol. 
Promotor. 
Rolandus Ramier. 
M. Guillelmus le Sesne. 
Thomas Boutin, 
Simon Pinardi. 
M. Job. LauFentii. 
M. G[uillelmus] Vauchis. 
. P. de Villaribus. 
M. Richardus le Mainguen. 
M, Johannes Saunier*. 
M. Guillelmus Quillet. 

Anglie. 

Procuralor. 
Intrans. 

Receptor. 

[Jobannes] Galencoept. 

M. Joh, Borborl. 

M. Henricus [de GoiTichen]. 

M. Bernardus Vreuuelincf. 

M. Gerardus Dommehere. [86] 

Samma supra seriptorum cum bedeltis oelo : iiij" j''. Digitized by Google 14111 AB ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCLII. 197 

Minuta chartac. in Ar*h. not. Pnris., M 65^, n" 15, seit. a tergo instrumenli supi-a ad an. 1409, n' 1871, editi. Opi- 
namur hic eistace minutam seu appuiictamcola prt> rolulo actistarum. non quidem pvo principali, sed pro parvo rDtalQ, 
<iai uienae Aug. cin. 1410 nondum ad curiam missus eral. Gera.rdus Dommehere, an. 1^09 jn thcol. licent., noniiam magi' 
Btecium adeptus est. Uliqne fntendam, aliqoas notas inveniri adjunctas, qui ad rotulum nullam relationem hnbent. 

1. Propler errorem qnemdom pondemnatus. 'Vid. Opp. Gerson., V, p. 95. — 2. Poatea in imo niurgine addituf ; 
Les cniBeniers iviij sol. Pierre de Longaloar demor[ant] au Pont neuf, qui aerl de linge, ixviij sol. ■ — 3- Seu ii Dorqnez s. 
— 4. Univeraitas Paris. ad ■ venerahiles atque egrcgios liros > (canonicos Parisiens.?} epietolam direiit, eis gratias agendo, 
quod providehant s mag. Johanni de Nova Domo, regcnti Parisjus in fac. artium, viro magrne et eminentis scienlic, qui oninein 
laborem, quo mirifice urgel iogenium, canctamque operam doctriuis salubribua impendit, unde etiam gradum in Ibeol. fac, 
nisi apum tenuitas obeseet, foret adeptus o (Arcb. nat. Paris., M 65', n° S2|. — 6. Ei boc apparet, Livinum Neuelinc {vid. 
Auetar., II, p. 566, not. 4) seu de Gandavo, an. 1415 deconum fac. decr,, tunc nondum doclorcm deer. fiiisse. Cum vero 
an. 1412, Febr. 23 (vid. infra). jem iit doctor aiTeratur, inter an. 1410 et 1412 doctoratum accepit. An. 1418 fnctus est audilor 
polae (ei notis Conteloki jn Arcb. Val.). — 6. Qui nn. 1413, jam hac. ropmat. in theoK, vocatur « Salncrii i, seu ii Sau- 
nerii ., ut an. 1422, jam mag. theol. (Soppl. Marl. V, r," 153, fol. 184''). —7. I. e. « Vlogeline^h », de quo in Auetar. L - 
8. Sic in minula (quia nonnulli posteris diebas addili sunt), pro : 94. 1909. Universitas Parisiens. graiias agii Johanni XXIII pro signatione roluli. 

14f1, Parisiis. 

Veslre sanclitati, beatissiiiie paler, cx iiheri gratiaruin munere placuit rotulum nostro- 
ruin suppositorum signare ac specialibus nuinire prerogativis, que inagistris in dicto rotulo 
inscriptis dunilaxat sutfragarentur. Erant autein in fine rotuli ex ritu et more quem ex 
antiquitate tenuimus inscripti pauci officiarii, qui et scolis et congregalionibus et actibus 
universis atque intimis rebus nostris assislunt cothidie, quos bidellos appellainus. Islos 
percepimus sub prerogativis illis niillalenus compreheiidi. Cum vero pertineal ad coinple- 
mentum largitatis et cumulum gratiarum, ut prefati oflTiciarii nostri nostras prerogativas 
participent, sicut hactenus usu venisse cognosciinus, vestre sanctitati supplicamus, qua- 
tinus illis concedere dignetur, ut sine cujuscunque magistri prejudicio iisdem prerogalivis 
nostris tam piimi quam secundi' roliili uti valeant et gaudere, in quo continualam amplitu- 
dinem paterni monslrabit affectus clementia vestra, qiiam conservare dignetur Spiritus 
Sanctus ad regiinen ecclesie sancle. 

Minuta in Arch. nut. P^iris,, M 65», n° /4. — Certo post signatiouem rotnli parvi composita esl epislola, si od 
Johannem XXIII scripla est. Fatenduni enim, «am etiam ad on. 1424 perlinere poase, ad Haptinum V directam. 1910. Jokannes XXIII Thomae le Mauge, rectori jiaroch. eccl. d'Aiisebosi: Rotomagens. dioec.. mag.in medicina, 
permittit ut in facallate medicinae Pavisiis ijuoad vixerit legere et regere iibere et licile valeatj non obstan- 
tilius Honorii III et i/itibuscumqae aliis constitutionibus. Ecctesia tamen parach, obsequiis et animarum cura 
non fraudetur. Dat. Bononie quarto id. Januarii, anno primo. « Sincere devocionis «. 

H1I. Janaarii 10. Bononiae. 

Reg. Vat. Lateron. Joh. XXIH, n" 145, fol. 21. Digitized by Google 198 CHARTULARIUM UNIVERS. PARIS. L1411 

1 9 1 X . Universifas Paris. conquerilur papae, EUam epiacopum Anicieasem, qui nunc ParisHa eommoratur, mul- 
tam gravari. Et tamen est « vir elafe grandevus, genere nobiUs ex utroque latere mililari, jam evotutis iO fere 
annis utnusque juris doctoi- solemnis, et 31 in duabus ecclesiis episcopua extitit; inter nos ut suppositum 
noslrum egregiam annia 34 conversatus, in Romanaque caria audiloris, acoUti mitrarii pape ac cubicularii, 
examinatoris et referendarii, ceteraque pene konorabilia Hom. curie temporibus Gregorii XI, cujiis fiiii in 
secundo gradu consanguineas, et expost saccessorum suorum simal aut successive laudabititer exercuit ojfi- 
cia », Remedium Oniversitas expostulal^. Agitur de lite, ipiae an. iili, mense Januarii, exarsit inter epi- 
seopum Xanctonensem et ejus praedecessorem, Etiam episcopum Aniciens., in curia parlamenti, et quidem 
quantum ad quasdam reparationes factas in palatio episcopali Xanctonensi. Be eadem causa Etias episcopus 
Aniciensis litigabat etiam ibidem cuin duce Biturieensi^. Universitas semper partes Etiae episcopi Anicienais 
tenebat. 

1411. Jtuiuarii ft. tS, Parisils, 

1. Duae minutae cLartac, in Artb. not. Paris., M 65* n" 25, et 65^ ii" 7 (olim A, 3. 1] : o Sepo querimur, beatissime 
paler», aine temporis notu. Agitur de Elia de rEstrangG, qni an. 1381. Msrt. 1, fuctus est epiacopus XaDctDuens., cum esset 
decanus dictae ecel. el legum doctor (Reg. Aven. Clein. VII, vol. XXII, fol. 13), an. 13%, Novemb. 15, tranalatus ad eocles, 
Anioiena. [Reg. Aten. Ben. XIII, Tol. XXVI, fol. 142}. Ejus successor in episcopatu Xauclonenai fuit an. 1398, Jnn, 19, 
Bernardus, epiac, Agennens. (ibid,, vol. XXVII, fol. ISS"). — 2. Atch. nat. Paris., XH 4789. fol, 2«b. SOt-. Iyi2. Perretta Petonne, quae in vieo S. Dionysii chirurgium exercebat, quanquam a medicis chirurgisque non 
approbala fuerat, ad instanfiam magistrorum ehirurgorum Paris. vexatur. 

f4fl, Jamarii 31. Pae/sHs. 

Cum ad reqiiestam seu inslanciaiii magtatroriim et jiiratoruro artis ciriirgice ville nostre 
Parisienais cerlus «xaminator Castelleti nostri de inandato seu precepto preposili nostri 
Parisiensis aut ejua.locumtenentis, dornum Perrete Petonne Parisius in vico magno Sancti 
Dionisii situatain adiisset, et reperto quod ipsa Perreta, que licet in arte predicta exanii- 
nata' nec approbata fuissel, prout privilegia et statuta ipsins artis per nos seu predeces- 
sores noslros edita et coiifirmata requirebant et conlinebant, eidem arli se imniiscens, 
certam buslam^ aut banneriam seu intersignium ad modiim cirurgici publici domui sue 
predicte seu hospicio appendi feceral, eandem baiineriam seu interaigniuni reinoveri et in 
dicto Caslellelo deferri fecisset, et insnper eidem Perrele inhibuisset ex parte noslra ne 
quousque secundum dicta staluta et privilegia examinata fuisset et approbata, et donec 
aliud super hoc per dictnm preposituin esset ordinaium, se de arte prefala et exercilio 
ejusdein se intromitteret, ipsain Perretam adjornando personaliter coinpariluram coram 
preposito predicto procuratori noatro et dictis magistris et juratis super his que ab ipsa 
petere vellent responsurain, ac ulterius processuram prout foret rationis. Qiie quidem Per- 
rela fuisset postinoduin de alio dicti prepositi seu ejus locumtenentis precepto in dicto 
Caslellelo prisionaria adducta et niancipata absque abinde medianle cautione prestita elar- 
gita; deindeque auditis parlibus antedictis causa earundem partium in slatu quo erat ad 
aliam dieni sequentem continuala ext''isset, ac ullerius ordinatum et appunclatum per 
diclum prepositum, quod interim dicta Perrela snos libros artis cirurgice predicle penes Digitized by Google 1411] aB ANKO MCCCLXXXXIV tSQXJE AD ANNUM MCCCCLII. 199 

curiam dicti preposili poneret, per quatuor phisicos Parisius in presencia predicti exami- 
natoris ac clerici criminalis ejnsdem prepositi visitandos, examinareturque eadem Perreta 
per diclos phisicos predictis examinatore et clerico necnon diiobus cirurfricis utrique par- 
tium minus suspectis presenlibus. Et hoc facto necnon dicto examinalore de et super curis 
infirmorum, de quibus ipsa Perreta se jactabat, ac de his quibus dicti magislri et jurati 
ipsum in contrarium informare vellent, informato, iidem phisici examinator et clericus 
reperta per eos in hac parte dicto preposilo referrent; et iiisuper elargaretur in difCinitiva 
Perreta prefata, que demum in dicta causa juxta dicti appunctamenti tenorem, ipso primitus 
in quantum eam tangebal, ut dicebat, furnito, ulterius procedi peciisset. In contrarium 
vero prefati magislri et jurati certam dilacionem pro habendo duntaxat copiam relationis 
dictorum phisicorum examinatoris et clerici quam antea pecierant, et nondum potuerant 
habere, ut dicebant, sibi dari peciissent, dicla Perrela id impugnante, ipsisque partibus 
auditis dictus prepositus dictam causam usque ad aliain brevem diem immediate sequenlem 
in stalu tenuisset, propter quod dicta Perreta, quod ipsa in sua cura plures infirmos seu 
pacientes habebat, qui remedio et visitatione necessario indigebant, requisisset quatenus 
licencia eosdem infirmos seu pacientes visitandi concederetur eidem, inhibitione predicta 
non obstante. Quam quidem licentiam dictus prepositus eidem Perrete plenarie concedere 
noluisset.... 

Et respectu principalis cause predicle, dicta curia partes predictas coram dicto prepo- 
sito ad XV»"' diem inslantis mensis Februarii remisit ac remittit super dicto principali 
processuras et facturas prout fuerit rationis. Et insuper ... inhibuit et inhibet ... prefate 
Perrete ne pendente hujusmodi processu ipsa oflicium seu factum cirurgie aliquatenus 
exerceat, nec bustiam seu banneriam aut aliud cirurgici vel cirurgice intersignium hospicio 
suo apponat seu apponere faciat vel presumat, Et absque expensis cause appellationis 
prefate. 

Pronunciatum ultima die Januarii anno Domini M CCCCX". — Nakterbe. 

Arch. nat. Paris., X" 58, fol. 101. — Jain an, 1410 in porlainenlo ea causa ineepta fuit; prinio Junli 9, ubi legilur, 
PerreUam inlerrogatam fuisae a [Pelro de] Ausson, [Guillelmo] le Pelelier, aliisque niag-istris in m«dicifiii, an legere sciret 
(quae respondit se scire, u combien qu'«llB ne cogncuGt un it d'un (agot >) ac ijuae proprietatea essent herbarum in reiuediis 
adhibitarum, tanquam « achs g et ti ysope «, tum praepositum Paris. decreviase oegros a Perretta curatos convocandos BSse 
(ibid., Xi» 4788, fol. &IXi); — secundo Junii 16, quo Perrella respondet se operari « pour Bieu n, neque joatum esse si ea veia- 
retur, o car pluseurs remmes autres se mellent de simrgie a Paris, a qui Ton ne demande rien i>. Posl responsionem chirur- 
gorum eam persequenlium, curla delibera-vit se vlsuram (ibid., Xi> 4788, fol. 5ti&>'|. 

1. Ex hoc apparet non modo chirurgos sed etiam mulieres chirurgione arti indulgentes luno jure pcactioavisee, 
Perretta ob id tnntum veAUta esl quod sine approbatione eieroebat. — 2. Seu i bustiara », quod gallice tunc diccbolur 
« boile », ut legitur in documento galKco hic altato (ibid., X*" 11788, Tol. 500»]. DigitizecJ by Google 200 CIIA.RTULARIUM DMVERS. PARIS, L1411 

1013. Viiiversilas aegre ferenst datam » quam Jok. XXtll rotiilo aHixit, et qaod non acceperil praerogalivas, 
scribit papae. De morte cardinalis de Tureyo. Atia mandat cuidam magistro Guillelmo, alia nuntiis. 

1411, Janaaril, Parisi/s. 

1. Expectavinms cum spe, beatissiine pater, gnitie vestre liirgifluam irianuTn super nos 
ac nostra supposilu exuberanttssime exlendi, preserlini cmn labores nostros ac inerita, 
quibiis ecclesie malri succurrere curavimus, priinum recolende memorie Alexandro pape 
vestro predecessori, deinde veslre sanctilali ac toti dominonim cardinalium collegio taulo- 
pere acceptatos ac ingentibiis laudum titulis efferri acceperimiis. Quainquain enim non tall 
nos dignemur honore, audenter tatiien fatebiniur operas nostras nosque ipsos ejus obse- 
quio penitns devovisse, neque annuente ipsius auclore desistemus pro lenuitate nostra 
eidem tamquam matri inservire. Verum si anteactis temporibiis nostras promotiones, ut ea 
que ad pacem sunt Jherusalem libentius sequeremur, non solum contempsimus. sed etiam 
sponte oblatas repulimus ' ; si execrsbile scisma, quod menibra ecclesie sancte tain inisera- 
biliter et iinpie depastum est, non cessavimus oppugnare; si nostra prosequutione ejecti 
sunt scismatici, tandem opitulante sponso ecclesie prorsns exlerininandi, et, quod jactare 
non aiideremus, ymo nec cogitare nisi ex vestre sanctitatis ore manasset, sedes apostolica 
esl ope noslra stabilila; si denique hoc ipsum quod datur otii doctrinis salubribus impen- 
dimus ad edificationem corporis Christi : quid speravimus aut quid sperare debuimus? 
Spectabant omnes quid pro bene gestis rebus Universilas studii Farisieusis consequeretur, 
qiiuia laboris inercedem preler celeste premium a Chrisli vicario reporlaret. Que bene de 
ecclesia merendi relinquerentur posteris monimenta;' At vero eidem attenuatissime allata 
est provisio gratie sub datii v kal,, e!c.', nullis prerogalivls siiblevata, in quam concurrunt 
innumeri, et quain phirimi anlecedunt, velut antea scripsisse meminiinus- Profecto, pater 
sancte, nuUo pacto induci possumus, ut hoc nisi ex emulonim nostrorum suggestione 
processisse existimemus. Crebris siquidem non tantum legalorum vestrorum, sed eliain 
aliorum relationibus nobis haud dubie innotuit, quanla in vestram primogenitam filiam 
benivolenlia propendeatis, quainque fructuose sibi providisse vestre sanctitatis sublimitas 
arbitretur. Ast ut summam attingainus, nisi vel poliorem habeamus dalam, vel illo arliculo' 
equissimo, quem petimus, pro quo etiam nostri nnncii apiid celsitudinem veslram inslant, 
subnixa fuerit, videlicet ul nuUe antedate nec' nominationes [noslris supposilis noceanl], 
rali sumus gratias nostras miniine effectum sorlituras. 

Nec' vos, beatissime paler, nonnullorum in hac parte frivole suggestiones decipiant, 
no3 scilicet data prerogativis nunciisque noslris, qui modo nobiscum sunt, contentos esse 
dicentium, quoniam certe in ea menle persistimus, quam per Guillermum d^Andelot regiuin 
equitatorem nuper vestre sanctilati^ litteratenus insinuare decreviinus^. Et ut in hac re 
celerisque quibus animi nostri pro nuiic versantur distinctius mens nostra vestre sanclitati 
palescal, scedulam sigillatiin omnium contentivam eidem presentibus interclusain trans- Digitized by Google 1411] AB ANNO MGCCLXXXXIV USQUE AD A.ISNUM MCCCCLII. 201 

mittimus. Supplicamus itaque vest.re paterne sanctitati devotis aniniis, uti circa hec omnia 
animadversa esse dignetur, nos videlicet in merite retribulionis attestationein liberaliter de 
sui gratia contenlando, ut etsi ferventes antea fuerimus in subveniendo ecclesie. adhuc 
magi? et magis eidem atque ipsius pontifici sinnnio reddamur propensi. 

Celeriim, beatissime pater, audivimus, nuper bone recordationis dominum cardinaleni 
de Thureyo emenso hujus mundane vite salo patrie portnin volente Deo attigisse*. Quapro- 
pter novus terror animos nostros concussit; formidamus enim, ne ilU sceleratissimi scisma- 
tici ac ecclesie hostes infestissimi, qui arcem Avinionensem occuparunt et occupant, inde'' 
exultantes civilatem et ecclesiam illius patrie invadant insolentius atque acrius lacessere 
molliantur. Quamobrem visum est nobis esse expedientissimum, reverendissimum patrem 
dominum archiepiscopum Nerbonensem' illius reipublice gubernaculum vestre sanctitatis 
dispositione capessere et vices vestras in hac parte gerere. Speramus enim ipsius provi- 
dissimo consilio rem ecclesie ilUus prosperari. Interea vero inlerpellabimus apud regem 
dominum nostrum et principes Francie, ut sibi in hac parte succurratur. Assidue insuper 
quecumque honori ecclesie matris videbimus prodesse, totis conatibus niore noslro elabo- 
rabimus. Denique nobis humillimis filiis vestre sanctitatis ipsa quelibet mandata dignetur 
iinponere eidem sedulo obtemperaturis, quam inhabitet Spiritus Sanctus pro sue sponse 
felici gubernatione. Datum, etc, 

2. Mag. Guillelme, faciatis litteras Universitatis dirigendas domino noslro pape tam 
super revocatoria bulle Mendieantium, quam super provisionibus tjniyersitatis quoad pre- 
rogativas conformiter ad ultimate scripta sibi per equitatorem, 

Item faciatis quasdam alias litteras pro nunciis Universitatis, quod prosequemur ista 
apud dominum nostrum et cardinales Hostiensem et de Chalanco coinmissarios Universi- 
tatis. Insuper prosequemur abbaciam Sancti Theodorici prope Remis pro magistro Petro 
de Roseyo decretorum doctore, actu regente in eadem facultate, pro quo scribit Univer- 
sitas domino nostro pape*, etc, Ultra in litteris ponalur, quomodo Universitas non fuil con- 
tenta de nunciis nostris, eo quod suas instructiones sunt transgressi, nec fuerunt grati in 
- Universilate, nisi dumtaxat In bene actis, Preterea tangatur, quod cedulam punclorum que 
pro nunc petimus contentivam in litteris suis interclusam, transmittimus tam super revo- 
caloria quam provisionibus, et fiat mentio quod per equitatorem regium sibi scripsimus. 

jlfmuea cliurt, in Aruh, nat. Faris., M 65% n'> 21 et S2. In a" 22 exstat etiam mimita epistolae ad nuntios, quibus Uni- 
versitas scribit se miaisse ad papani epistolam o ExpeclaviiQus b. Nuntiis incnmbit npud papam et eardinales omnia puncta 
prosequi, eliam abbatiam [S. Tbeodorici]. Quontum ad temporis notam vid, not. 6. 

i. Nempe sub Benedicto XIII. — 2. 1. e. a >• kal. Junii a, quo ratulua a Jobanne XXUI sit^natus est. Vid. a-> 1890, not. 7. 
— 3. Quinto. — 4. Sequentia usque s contGntundo > aisCtint in n° 22. — 5. De hoc in Auctar., II, p. 88, 14, et 92, 4, ad 
an. 1410, Octob., Kot.. ug^tur. — 6. Ita corrigitur error, in quem auctores bucusque qaantum ad annum mortis cardi- 
□alis Petri de Thureyo, lil. S. Susannae, inciderunt. Cuxtblobi scribit, constare e lilteris Benedicti XIII an. 1417, April. 16, 
de Tbureyo tunc adhuc vixisse. Ipsum sequunlur Bahiie, VtU pap. Aven., I, p. 1353 ; Cuetjilier, R^pertoire, etc., p. 1838. 
Ast Petrus de Thureyo jam in fine anni 1410 deFunctus est. Ai^umentum peremptarium praebet epistola Johannis XXIIJ, 

IV. 86 Digitized by Google 202 CHAltTTILARlUM UNIVERS. PARIS. [1411 

an. Iftll, Jan. 2, ad FraDciacum CoDzieu, aprhiepUcapum «arbaneDs., caDieraHum, queiu tunc in succeseorem P«tri de Thu^ 
rejo ut reClorcDi ATenionU et comitotus instituit. Papa scrihil ; « SeDticDtes nuperrime ... hone memarie quondam Petrum 
til. S. Susanne presb, Rom. eccl, cnrdinDlem ac in comilatu VeDaysini, cititate Avinionensi ejusque comilatu... [vicarinm 
generolem in temporalibus] db /mjus labilis vile morialUate subtractum ec clausUse pne laudabiii dies suos ... Dat. 
Bononie iiij non, Jannarii on. primo » (Reg. Vat., n» 342. fol. 119"; fol, 371, ubi iij non. Jno.). Sie eonfirmator, quod 
UniTersitas supra diiit, Rerei'a etiam Antonius card. AquiiegienE. junior jam an. 1412, April 0, titulum S. Siiaannae recepit 
l.lrch,Vat„ XII. ISl. p. 59); abbatia S. Theodorici vacubat an, lUl, Jan, 4, agque ud Jan. 31; aucceasor Pelri de Thnreyo ut 
commendalarii ecdesiae Avenionena. on, 141J, Mnrl, 23, fuil Guido abbns monasterii extra porlam Viennens, (Arch, Vat., XII. 
121, p. i6). Praeterea niinime vcrnm esl, Benedictum XIII adhuc an. I&IT Petrum viris ascripsisse, imma jnm an. UIS, Aptil., 
in Bulia Coena Domini, et sic etinm an, 1417, eum inter defunctas cardinales e de medio jam divina dispositione sublalos u 
recenset (Arch. Vat., D, Fasc. I, n'' 1 et 2, divis. 2"), — 7. Ms, ; * unde n. — 8. Quod et factum est. Vid. not. 6. Perperam in 
Gatt. ehrist., I, 841 ; VI, 100, acribitur, boc solum an. 1418 evenisse. — 9. Ast JoLonnes XXIII an, 1411. Jan, 31, Fulcardum 
inetiluit: Petrus de Roseyo Octoh, 7 faclns est obbos dc Josopbat (vid. snpra n' 17&0, nol. 4, el infra n" 1932, not,). 1914. Nicolaas Aiaantis, rector Vniversitalis, mandat tkesaurario el campsori regis Franciae ut religiosos collegii 
Sancli Yictoris gaudere et frui faeiaiit arreragHs sibi debitis per litteras Caroli VI aitni praeieriti sibi con- 
cessis. Datum Parisiis aitno millesimo quadringentesimo decimo. die decima sexta mensis Martii. De FtiBcnns. Blbt. nat. Paris., ms. lat. 1437!! (Joh. dc Thoulouze), fol, 391, — An, 1411, Maii 19, per organum ma^. Henrjri PistcHs 
i S. Victoris proteslQlur irritas fuiase littcras primas Caroli regis VI an. 1410 et concluaionem TJniversitntis ejus- 
dem onni Sept. 10, alque in aecondis litteriB Coroli nomen conventus omissum esse. Declarat proelerea nonnullos de aliis 
collegiis novissime se opposuisse ne ipsis de S. Victore aliquid persalvcrrlur suprr arreraj^iis de dicta « retta u ; nuUum aliud 
remedium cogjioscit quam recurrere nd gpemium Universitatis (ibid., fol. 39S). liaque tertiae lilterae Caroli V secutae sunt 
de quibus n° 1383 in nata. 1915, Unii-ersitas deputalis siiis in eitria Homana scribit ul a Jokanne XXTII petita obtinere valeaiit. 

1411, Martii 17, Parisils. 

Venerabiles et circuiiispecti viri, nos ad presens scribinius sanctissimo pontifici per 
hunc inodum : « iVisi, beatissime pater », etc. Quocirca vestras caritales obnixe rogamus, 
qualinus effectum lilterarum noslrarum adeo perseveranter, curiose et vigilanter proturare 
velitis, ut hoc quod petiinus, per modum privilegii perpetui obtinere valeatis. Et si ininus, 
saltem pro nuiic, quia uti res nunc sese habere videntur, mullitudine curialium considerata 
longitudine vie et ainplissiinis gratiis prefatis curialibus factis modicum nobis proderunt 
labores veslri, nisi hoc cuin celeris prerogativis oblentum riobis referatis, Ceteruin nuper 
vobis scripsiinus super revocatione cujusdam b'ulle Mendicantibus in totius ecclesiaslici 
ordiuis confusionein concesse; ad quam inipetrandam omnes vires vestras exponere vos 
convenit, laborare, summum pontificem sollicitari, nec more nec quieli indulgere, usque 
adeo donec abolitionem prefatarum bullarum et contrariarum consequemini impetrationem. 
Vobis el item scripseranuis, quatinus propter bonum pacis .... confirmationem paucorum 
de gremio nostro in suis beneficiis efflcaciter procuretis, qiii ante promulgaiionem gratia- 
rum apostolicaruin in locss beneficiorum ab ordinariis el presertiin auctoritate Concilii 
Gallicani predicta beneficia fueruut assequuti, quod quoniani factu facile et obtentu mullam Digitized by Google 1411] AB ANNO MCCCLXXXXIV USQTJE AD AKNUM MCCCCLII. 203 

afferens quielein, el ob lioc niultum iiobig cordi, iterum denno scribentes rogainus vos 
prosequi. 

Postremo nos super merita promotione reverendi in Christo patris domini abbatis Sancti 
Grispini Suessionensis', decretorum doctoris, scribimus sanctissimo domino nostro. Vobis 
etiam supplicalionem quandain rectoris nostre Universitatis transmittiinus, pro quorum 
duorum promotionibus attente et fideliter laborare affectu quo majore possumus caritates 
vestras rogitamus, quorum merita, cum ipsos eque ac nos cognoscitis, opus non fuit vobis 

scribere Vola vestra secundet Aitissimus. Datum in nostra congregatione generali apud 

Sanclum Maturinum xvij* die Martii. 

Minuta thartac. in Arch, nat. Paris., M tiS", n" l56 {olim A. 33. mmnim). 

1. Johannis de ServaviUa [vid. aapra p. 7S, not. 8). Sed lunc nallibi prDmDtus esL Veriaimilitei' Univcrsitas petiit ut ad 
epiacopatum vel ad metiorem abbatiam promoveretar. 1016. Carolas, dux Aurelianeiis,, postalat ab Universitate Paris., ut ab ipsa errores in propoaitione Johannis 
Parvi de nece patris sui Ludovici deteganiur et condemnentur. 

1411, mense ifartio. Parisiia. 

Cum dux Aurelianensis lilteris suis clausis Universitati et nationi GalUcane missis 
assereret, propositionem nuper per mag, Johannem Parvi contra defunctum patrem ipsiiis 
domini coram dominis regalibus et regis consilio prolatam continere multos errores into- 
lerabiles in moribus et fide, cuin omni instantia requirendo Universitatem et exhortando 
tanquam religionis catholice zelatricem et defensatricem veritatis, quatinus premissos 
errores vellet detegere, damnare, damnatosque et intolerabiles preconizare : deliberavil 
nalio [Gallicana]. quod predicta piopositio per facultatem iheologie et alios solempnes 
deputalos facultatis decret. visitaretur inature et digeste; et si aliquos tales errores conti- 
neret, quos ipsi iheologi et juriste censerenl intolerabiles, qiiod Universitas, quantum ad 
eam spectat, scil. aiicloritate doctrinali ipsos damnaret, veritates catholicas eis contrarias 
predicando, et publice, quemadmodum errores fuerunt prolali, precoiiizando. Et hujus- 
modi deliberationem voluit natio suis litteris clausis dicto domino duci intimare. « Anno 
Domini 1410, mense Martio. » 

Parcie des}iiicej et actei gui coneerneM VUniversitf de Paris, vec. in (alias xiiij. p. I : Bll., V, 215, e lib. procur. 
nat. Gallic. ~- Minime tamen tunc congregatio facta eat de erroribus Joh. P«rvi. .juod an. U13, Kovemb. 30, mag. Job. 
d'Av1icry pronuntiavit : a Si Cacullas tbeol, pvovidiasct circa «rrores ... mala que venvrant In isto regno non «venisBent .... 
Kunc snnl duo nnni, quod aliqwl de facult. tbeol. requircbunt coiigregationpm ouper dicta propositionc dicti magistri 
Jobnnnia Parvi fiori, ct aliqui reijuirebant quod non, dicentcs quod non cjipediebat. et sie diSCUSsiO ipsiUS r 
suspenso » (Bibl. nni. Poris., ms. lat. 148G', fol. 13; Opp. Gersort., V. p. 65). Observal Rel. de Saint-Deni/s, V, 270 
formidabilcm uucloritateiu ducis Burgundiae obstilisse, ut rclij^ioso saepius sciscilanti respondefaatur. Solum pos 
an. 1413, ducis Burgundine potestato diminuta ipsoiiue amolo, « fnculta» libera suppositis Univeraitntis Paris. concessE Digitized by Google CH.VRTULARIUM tl4U 1917. Vniversitas a /ohanne XXIIl quattnor petit : 1' ul bullam Alexandri V pro Mendicantibus omnino revo- 
cel ; 2" ut Conciliiim proximam in Gallia celebretur; 3" ne suppositis Universitatis noceant antidatae faoiilia- 
ribus concessae et ut quintus articulus signettir; 4" ut Parisiis Judex seu vicarius inslituatur qui controversias 
de benefieiis in regno Franciae sine curia Romana judicet. 

1411, posl April., Parisiis. 

Clemeiilia veslra, beatissime pater, inulta nobis ac noslris ab inilio g;loriose creationis 
veslre hucusque largita est atque iii amplis gratiarum muneribus sese monstravit libera- 
letn. Quatuor tantum restant, que si vestra sanctitas plane concedere renuerit aut quovis- 
modo distulerit, que nobis gratie facte sunt nullius videbunlur utilitatis. Horuin duo ad 
decus fidei speclant el rectuin ordinem; reliqua vero ad nniversain justitiam el nostrorum 
pertinent gratias suppositorum. 

lllud itaque primum esl fidei et ecclesiaslico regimini conjimctum, quod novitatibus 
bulle Mendicantibus per fel. rec. Alexandrum papam quintum predecessorem veslrum con- 
cesse continetur, quas novitates penilus evelli atque sepeliri jam diu postuiavimus. Ut non 
gravius dicamus, videbantur nobis intollerabiles et totius ordinis ecclesiastici turbative, 
quod cum esset vestre snnclilali clarius apertum, etiam antequam ad summum apostolatum 
assumeremini, satis ut per legatos noslros intelleximus tali bulle signaslis nullatenus esse 
deferendum. Deinde buUam aliam dedistis, non prime revocatoriam, ut petebamus, sed que 
illam priniam periculosam atque perniciosam nec approbaret nec reprobaret. Idcirco non 
sunt precisa lot et tanla scandala, que bievi tempore predicla bulla generavit, quibus abo- 
lendis fidei Chrisli religiosa pielas corapellere debet veslram soUicitudinem, nec ad talem 
buUam revocandum expectare debel vestra sanclitas, quousque alienis precibus pulsetur : 
nichiloniinus tamen nos, qui prediclam bullam cum recta conscienlia ampltus toUerare 
non possumus, supplicamus veslre sanctitali ut altam bullam concedatis per universum 
orbem pubUcandam, que iUam priorem predecessoris vestri recitet, per expressum revocet 
et anuUet, penas ibi adjeclas decernendo nullam obtinere roboris firmilatem, articulos vero 
noviter superadditos ad ConsiUi generalis judicium reservando. Non est, beatissime pater, 
inconsuelum aut inauditum decrela priorum pontificum per posteriores corrigi, Interpretari 
aut penilus anullari, ymo est plurima laude dignum, et nonnumquam necessarium. Nec 
isla revocatio decus minuet vestri predecessoris, presertim cum predicta buUa preter deli- 
berationem ejus el sacri collegii voUmlatem dicatur esse subrepla, qui etiam, si ex ejus 
deliberata mente, quod absit, processisset et adhuc vilam mortali sorte ageret, eam profecto 
cogente fidei reverentia revocaret. 

Secundum est, ut citra niontes generale Concilium in termino Pisis nuper prestituto 
celebretur', attenlo quod Galli[c]is grave essei et propler bella nimis periculosum ad Ytalas 
partes accedere; deinde, quod non ita commode tractarentur [negotia] Hyspanie ex Ytalis, 
sicud ex Cisnlpinis parlibus; luin posliemo quod singults partibus christianitalis alterna- 
tione quadam honoris dignitatisque deferetur. Accedit, ut Galliarum confinia Y'talis, Ala- Digitized by Google 1411] AB ANNO MCCCLXXXXIV USQXIE AD A.nN«M MCCCCLCI, 205 

mannis et Hispanis sint pervia, nec multa iiarrari possint Concilia securiori libertate ac 
majori exaltatione Romane sedia quam in Galliis celebrata. Itaque hoc jure poscimua, 
ut citra Alpes noslris quoque finibus seciiritali atque libertati locum accommodatum eligat 
sanctitas veslra. 

Sequitur illud, quod favorem poslulat uberioris gratie. Quamvis enim equis oculis 
nequeat aspici, ut plurimi non graduati et in his, que sunt seculi, habundantes, licitis aut 
illicitis mediis, nostris suppositis preferantur, tamen humiliter supplicainus, ul antidate 
talibus concesse nostris suppositis non noceant, scilicel ut ille quintus articulus nostra- 
rum prerogativarum tociens vestre sanctitati explicatus, « ut pelitur in forma », signetur. 
Et quid est, beatissime pater, quod equius aut justius petere possimus, quam quod erudi- 
tissimi viri et cum summa scientia pauperrimi post vitam longe studiis attrilam et con- 
sumpta patrimonia variasque fidei cathoHce pugnas, illiteratis famulis ac divitibus hujus 
seculi preferantur? Quid postea flagitiosius ac ecclesiastice dispensationi niagis contrarium 
dici aut fingi potest, quam cocis ac pistoribus celerisque oiRciariis aliquorum domiuorum 
pro laboribus administratioiiem rependere beneficioruin ? Sed hec speramus divino favore 
posse extirpari. iVec nos movet quod nostrorum supposilorum plurimi has antidatas jam 
obtinuerunl, nam malumus, ut suppressa procedendi forina potius privata paucorum tollatur 
inordlnata utilitas, quam nostrorum frangatur publica provisio suppositorum. 

Poslremum est quod non solum ex arbitrio, ut apud multos, sed imperante neccessi- 
tate postulamus, ne ad iites ultra montes decidendas trahamur, sed nobis detur judex aut 
vicarius, apud quem infra regni limites sopiantur ecclesiastice controversie et debito fine 
terminentur, nec ab eo ad sedem apostolicam appellare liceat, nisi forsan in ea causa fides 
principaliler ageretur. Hoc, beatissime pater, ad universas Gallias pertinet, que certe tam 
loiiga viaruni discrimina, tam graves sumptus, tot hominum aqua, ferro fameque pericli- 
tationes diu non possent tollerare. Illud etiam acerbius esl onmibus probis, quod si cause 
hujus regni uUra montes venlilentur, ut ceperunt, jus suuin defendere fere nulius pauper 
audebil, et sic causis indefensis beneficia ad illicitos pervenient occupatores. Hec tanien 
nostris suppositis videntur plus nocumenti allatura, primum quia propter sumptus sludii 
sua euique res familiaris adeo tenuis est, ut ex fine orbis nequeat in Ylalia suam causam 
tutari; deinde quia ista jactura studium nostrum priino distractioaem pateretur, et postea 
vastitatein; demuin quia privilegium habemus vetustissimuni prohibens, ne in causa aliqua 
citra fidem extra muros Parisienses trahamur inviti. 

His quatuor punctis suinnia providentia occurrere debet sanctitas vestra nec aliis com- 
miltere. Nichil enim novi postulamus, nichil ignoluin aul inexplicatum querimus. Omnia 
hec jam diu novit sanctitas vestra. Ul tainen hec recenliori pulsu affectiones nostras sentiat 
clementia vestra, ad pedes vestre beatitudinis mittimus magistrum Johannem de Bovesgue*, 
sacre theologie professorem eximiuin et elemosinarium monasterii Fiscainpnensis, apud nos 
scientia, moribus et firmitate multipliciter commendatum, cui, ut hec omnia et alia sibi in Digitized by Google 206 CHA.RTULA.RIUM UNIVERS. PARIS. [1411 

instructionibus tradita veslri sanclitati explicaret, commisimus'. Idcirco supplicamus, ut in 
his el aliis pro parle nostra dicendis sanctitas vestra sibi fidem indubiam dignetur adhi- 
bere, suam etiain personam' favore paterno proseqnendo. Sanclitatem vestram conservare 
dignetur Domimis noster Jhesus Christus ad felix regimen ecclesie sue sancte. 

Minuta cbsrtac. in Arch. nat. Pepis., U 65*, n° 36. — Ibidein. eislat alia epistola ad qvemdam o: reTerendUsimuia 
patreni n, cui sapplicBtur, ut < pro his optinendis apud •lominum nostrum auas interponere velit operas efficaces ». De leinporis 
nata vid. not. 1 et 2. 

. 1. Johanncs codem unno, April. 29, Conciliam generalc Romae cdebrEindam iadiiit (Reg. Vat., n° 3!l2, fol. 236*'). Uni- 
versitas epistolam scripsit, qnando nantius indictionis nondum nd eom pervenit. Eamdem aupplicationem Unirersilas Paria, 
tempore Concllii Romani (1412.1413) ad papam direiit, acil. n ul papa Concilium genePolE ultra mQntcs mitteret n (MuratpRi, 
Ser. ital. script., III, 2, p S40} ~-2Ipptadxit p gmtU tatmudJhn XXIII pro certis nego- 

tiis arduis regem et re^num a TJn lat ta g nt bu d t tum Tn t n p pill dos et latrones prope 

Bomam oaptus, depredalu nln atu tnn dndpfi (ftt np napp et cardinalium pluries 

solemniter predicaverat, in Uat nb tal tbaad ntblt hbn tqdp h n dictorum pape et CQi- 

dinalium gracia yalde singula te hab tu fu t t p t Qu p pt p P pa P P m t dem in snum ... (aini- 

liarem commensalem elege at thhlmadb G am pt ndum dl tppt jdn Hi2, Febr., prioralum 

de Goutnayo |de quo etiom in Reg. Lat. Joh. XXni, n" 17«, M. 183) acceptavit (Arch, nat. Poris., Xi" Bl, fol. 210]. Revera 
Johannea XXIII per epistolam (antedatam an. 1510, Maii 25) Johanni Bovesj-ue conceasit, ut prioratum quemdam acceplare 
etdeinde cum eleemosinario, cojus fructas non ultra 450 libr. taron. valebant, relinere posset (Reg. Lot., n° US, fol. 43") Cum 
papa an. 1411, April. II, solum Urbem intravetit, JohannL-s Bovesgae non anteu missus est et Romum pcrvenit, verisimiliter 
cum Nicolao Gebe, lic. in leg.. qui an. 1411 ente Auguat. nuntius regis fiiit (Reg. Lal. Joh., n° 151, fot. 242). — 3. Postea dele- 
tum est. — 4. Ma. manu prima : « suas eliam personas ». 1918. Vniversitas Paria. JohannL XX/II suppticat, ut registralores huUarum suppositis Universitatis de sappli- 
cationibus contentis in rotiilo Alexandro V praesentato litleras apostolicas in forma Ralioni congrutt, guoties 
fuerit opportunum, stimptibus suppositorum, expediaitt. Scriplum Pafislus in nostra congregatione generali 
apud S. Maturinum xj* Maii celebrata. « Apud vestre sanctitatis ». 

1411, miaii II, Parisiis. 

Minuia chartac. in Arcb. nat. Paris., M 65% n» 55. Ibid., n° 125, cpislola Universitatia « venerab. et acicntifico viro 
mag. Hcnrico de Fontania amico noatro corissimo » scripta, nuntio in curia Rom, de eodem argumcnto el epistoln ad papam. 1919. UHii-ersitas Paris. ad ducem Burgundiae, ui abbatem S. Audoeni coiitra abbalem de Truarno protegat. 

1411, Maii II, Pariaiis. 

A tres hault et tres puissant prince et nostre tres redoubtii seigneur inonseigneur le 
duc de Bourgogne, conte de Flandre, d'Artois et de Bourgoigne. 

Tres hault et tres puissant prince et nostre tres redou[b]te seigneur, nous nous recom- 
mandons a vostre seignourie tant et si tres afFei;tueusement coniine phis povons, a laqiielle 
plaise savoir comme, ainsi que nous avons entendu, nostre sainl pfere le pape nagaires a 
despoiiitife de son benefice et prive reverend pere en Dieu l'abb6 de Saint Ouen de Rouen', 
venerable supposl de iiostre Univers"*e, et de long temps, et sans ce que il ait este cite, 
appell^, ne ouy, ne son couvent aussi, ne aultre pour eulx, au pourchaz et proinocion de Digitized by Google 1411] AB ANNO MGCCLXXXXIV USQUE AD ANHTIM MCCCCLII, 207 

Lois de Chanlemerle, Tabb^ de Trouart, comme Teii dit, ja soit qiie le dit abb6 de Saint 
Ouen ait est6 esleu saincteinent et canoniquenient d'un coinmun accord par son dit cou- 
vent pour le leinps de la subslraction et conferme par messire Guillaume de Vienne' de 
bonne inemoire, lors arcevesque de Rouen, possede paisiblement 1'espace de neuf ans et 
gouvern^ raoult grandeiiient tanl en espiriluel que en temporel ladicte abbaye, laquelle 
chose est de mauvoise exemple el directement conlre la substraction si solenneleinent 
faicte, concluse et condiiite jusquez a ore sans violacion qiielcouique comme vous savez 
assez, conlre aussi les ordonnances royaulx et le saint Concile general derrenierement 
celebrfe k Pise; pourquoy aprez grande et nieure deliberacion nous nous sommes adjoins 
en la cause dudit abb6 et en avons fait nosEre fait propre, si conime plus & plain voua 
dira nostre ain6 et feal promoteur maistre Jehan Bruillot, maistre en ars et licenci6 en droit 
canon, lequel nous envoions preseutement par devers icelle vostre seignourie pour celle 
cause seullement. Si vous supplions, tres hauU et puissant prince, que icelle nostre dicte 
cause vous plaise avoir en especialle recommendacion et nous aidier en loutes les inani6res 
que vostre noble seignourie advisera, et en faire tant que nous en soyons a tousjours vos 
obligez. Tres hault et tres puissant prince et nostre tres redoubt6 seigneur, se aucune 
chose vous plest en quoy nous vous puissons servir, mandez le nous et nous l'acompIi- 
rons de tres bon cuer a tout noslre povoir. Ce sait nostre Seigneur, qui vous ait en sa 
benoite garde et vous doint bonne vie et loiigue. Escript a Paris en noslre congregation 
generale celebr6e k Saint Maturin le xj" jour de may. 

Vos tres hitmbles, bienviieillans et obeissans, les recteiir et maisti-es de V Universite 
de Paris. 

Arch. nat. Paiis.. M 65''. n» 40 (ollm A. 3. p). Ibid., M 65', n" 154, alia epistols Universilatis ad pnpam de hoc ai'gu- 
iuenla et contra depositionem abbulis de S. Audorno, oliooqae tres : ana, 6*^ Julii, ad papam [ibid., n° 6j); altcra, ejusdem 
temporis notae, ad colle)rium cardinalium (II Ua", u° <J); tertla o Pro abbate de S. Ricbario » (Joh. Bonquetot] vid. supra 
p, 78, not. 7), ut cousQm apnd pajiam promoveuut (U 66», n» 120). Cf. not. 1. 

1. Job. Richardi, abbalem ob an. 1403. Cf. Gall christ,, XI, 152. Ravera Job. XXIII, eo amato el deposito, Ludovicnm 
do Cbantemerle, abbalem de Triiarno (vid, siipra n" t/JO, not. 2), an. 1411, Martii 21, monusl.erio S. Andoeni in abbatem pvne- 
fecit, et Marlii 23 nuemdoni fpat. IIu)ioiieni monnstcrio de Ti'oarno dedit (Arch, Vat,, XII, lai, p, 45 9q.). In Gall- christ., 
XI, p, 152 et 418, de hoc altum silcntiuni. Vldctur Johanuem XXIII tandem Intellexis^e, se Johanneni Rlchardi pei- « falsa- 
rum adinvenlionum intcrjectionem » (M 6a^ n» 154] nmovisse. Saltsm non invenimus, statum in monasteriis S. Andoeni et 
ie Truarno posl un. 1411 inutalam esse, — 2. Aci;h!episcopiim RotomageDg. ISSS-UOj. 1920. JoJiannes XXIil lilteras dii-igil ad eancellarium et conailiiim Johaimia diieis Biirgundiae, quem papa at 
« ^elatorcm juslitie, (livhii cullus ampIiaLuroni, bonorum prolectorem et persecutorem malignantium juxta 
vires, ac laudabiliuni opcrum scclalorem tssc cognovit >i ; assisfat Theobaido archiepiscopo Bisantin. et capi- 
liilo conlra rebeik-s mai-isli-alus Bi^uiit n. Dat. Ronic apud S. Petrura xv kal. Junii, anno primo. « Senlient«s ". 

1411, Uaii 18, RorattB. Digitized by Google 208 CHARTtlLARIUM UN l VE RS. PA Rl S. [1411 

1921 . Unifersitas Paris., posl longara inlroductionem de paupeHate suppositorum, supplicat vicario rev. domiai 
episeopi Cameracens. •, jilii Universitatis, ut apud tantum dominum intercedat pro mag. Jokaane Magni de 
Brabantia, mag. in fac. artium et ab octo annis regente continue, in fac. tkeol. non mediocriter promoto, 
qui ex ordinatione eommissariorum ab eccles. Gallicana institutorum primo loco ad beneficium in Brabantia 
assignatus est. u Quamquam, venerabilis dotnlne ». 

1408-1411. JuB. 6, Parisiis. 

Minuta charlac. in Arch. nat. Patia,, M 65», n° 127 (olim A- 33. fff). 

i. Petri d'Ailly, qui an. 1411, Jun. 6, faotus eat cardinalis, Vid. Charlul. III. 1.322. Universiias Paris. inststit apud Joh. XXU! pro Guidone de Malsec, cardinale Praenestino. 

1411, post Jutt. 8, Pdfiaiia. 

Vestre snnctitati gralum esse crediinus, beatissiiiie pater, quod iisque ad veslra tem- 
pora dominum cardinalem Penestrinum' conservaverit Altissimus, virum in gravi senio ac 
summa etate, doctissimuni atque prudentissimum, sed certe fortuna rerurn oppressum, Te- 
nuerat enim in Yspaniis beneficia, quibus status suus mediocri decore nitebatur, que sub 
adepcione pacis amisit. Unde sibi succurrere volens ecclesia Gallicana voluit ul pro stalu 
suo fruclibus ecclesie Agatbensis uteretur et gauderet, Et fel, rec. Alexander papa quintus 
predecessor vester senectuti tanti viri coinpatiens, qui meinoria erat antique pacis, eccle- 
siam eamdem sibi dedil ad triennium in commendam*, dedissetque pro perpetuo, ut cre- 
dimus, si hoc prefatus dominus petivisset. Nunc vero, ut audimus, infra tempus dicte com- 
mende de illa ecclesia providit alteri* sanctitas vestra. Quod si fuerit in dicla ecclesia 
electio aliqua, sine quocumque vitio, sed rite et canonice facta, eam non attingimus. Alias 
vero durum esset in tali prelato sene et optime merito aspicere, qui tanta passus est pro 
ecclesiastica pace et qui personaliter el devote in dicta diocesi exequitur opera pastoralis 
ofiicii, presertim hoc tempore pacia, quo tales viri quiescere deberent et sapere premia 
laborum suorum. Gum igitur, beatissime pater, ille doininus sit unicus cardinalis antiquis- 
simus et ex veteris pacis memoria, qui ad duo milia non obtinetin obedientia vestre sanc- 
titatis, nec alibi quain in dicto episcopatu competens babet domicilium : ne ultimis diebus 
suis cogatur mendicare, ad vitain de dicta ecclesia providere dignemini, Hoc pro honore 
persone vestre et apostolice sedis hortainur, Jioc pro tanto viro supplicamus, ne turpem 
patiatur egestatem*, cum jam moderari deberet opulentiani a majestate vestra sibi occur- 
rentem. Sanctitatem vestram tueatur et conservel summa Trinilas ad sue regimen ecclesie 
sacrosancte, Scriptum. 

Minnta charlac. in Arch. nat, Poris., M SS', n" 49. 

1. Guidonem de Malsac, cum tit, S. Crucis an. 1375, Dec. 20, a Gregorio XI creatuB. Defunctua eat Parisils Martii 18 
on, U12. April. 4 Johanni XXIII jam rclatum erat, GuidoDem obiiase (Arch. Vol., Oblig. n» 56, fol. 61*'; Baluie, Vit. Pap. 
Aven., I, ll&i). — 2, An, 1409, Jul. 8. ~ 3. Philippo de Loyib sn. 1411, Jun, 8. Cf. Eueel, Hitrarch. cathol., p, 75. — *. Sed 
Guido nihil recepit. Digitized by Google 14111 AB iNNO MCCCLXXXXIV USQUE A.D ANNUM MCCCCLII, MiU 

1323. Carolus VI, Tex Franciae, privilegium Universitatis Paris. instituendi Ubrarios agnoscit. edidtque, kos 
soios Ubrarios Universitali juratos, mn alios, jus habere in villa Paris. libros emendi ad uendendos. Charles,., 
au pr^ost .. De la partie... Donn^ k Paris le xx jour de Juin, Tan de grace mil CCCC et onze, et de nostre 
regne le xxig. 

Hli, Janii 20, Paritiis. 

Aeles coneemants le pouvoir de VUniverHt^ de Paris sur les dcrivains, elc., p. 21 sq. ~ P. DeLii.im, Stude sur 
le libraire Parisien, p. 56. — Kirchhoff, Dis HandschriflenJtdndler des Mittetalters (2 ei.), p. 169, f. dioec, 


mag. in, medicina et 


it tegere, 


in illa regere et omn 


secuodo. 


« Lilerarum scientia 1924. Jokannes XXIII permittit Boherto de Saneto Germano*, presb. Botom 
arf., ut pkysicam Parisiis vel in quocunqtie alio stadio generali guoad vixi 
aetus scholasticos exercere possil. Dat. Ronie ap. S. Petrum oct. id. Julii. ai 

UtJ.Julii S, Romae. 
Reg. Vat, Lateran. Joh. XXItl, n' 157, fol. 132. 

1. An. 1417, Decernb., et 14:18, Jul., affertar ut ph^aicus reginae Franciae et decnDat. eccl. Abrincens. desjderat (Suppt. 
Mart. V, n" 103, fol. 5S9; n" 110, fol. 273"). 1925. Johannes XXIII praerogativam qyAaii acticuli Universitati Paris., sub quibusdam tamen exceptionibus, 
concessit. 

1410. Jal. 10: U11. Jal. 10. 

Sanctissimus doininus noster Johannes papa XXIII, vj" id. Julii pontificatus siii anno 
primo, in favorem et pro increinento Universitatis Parisiensis studii declaravit, voluit, sta- 
tuit et ordinavil, quod hac vice duntaxat in iheologia ac decretis doctoribus, medicina et 
artibus inagistris in rotulo Universilatis studii Parisiensis per eum signato deacriptis et in 
ipso studio lempore date ipsius rotuli actu et sine fraude per ipsam Universitatem presen- 
tibus reputatis, el qui in eadem hujusmodi gradum el gradus receperint, in assecutione 
benelicii seu beneficiorum, quod seu que vigore gratiaruin eis in dicto rotulo factarum ex- 
pectant, nuUi alii sive alius sub quacumque data pari aut majori, qui ab eodein sub qua- 
cumque forina verborum gratias expectativas obtinuerunl vel in posteruni obtinebunt, pre- 
judicare valeal quovis modo nec preferri debeant, ipsius domini nostri familiaribus, 
domesticis, conlinuis commensalibus fel. rec. Alexandri pape V predecessoris sui et sancte 
Romane ecclesie cardinalium in ipsorum Alexandri et cardinalium principalibus rotulis 
inscriplis', similibus'familiaribus, tunc eis in curia personaliter servientibus*, singulis 
duabus personis ecclesiasticis in rotulo conclavis inscriptis, que in conclavi, in quo idem 
dominus noster fuit assumptus, eidem et singulis aliis in eo existentibus personaliter do- 
minis cardinalibus servierunt, prothonotariis ac contradictarum aiiditore, correctore, refe- 
rendariis, subdiaconis, tribus acolytis, auditoribus palalii apostoHci, scriploribus literarum 
apostolicarum usque ad numerum duodeciin in cancellaria nominandis, nepotibus domi- 
norum cardinalium, fralribus, filiis ac nepotibus reguiii, ducum, marchionum, comitum, 
*•»* Charl. UniD. Paris. IV, 27 Digitized by Google 210 CHAHTULARIOM UNIVERS. PARIS. [141 1 

ambassiatoribus ipsoruin regum, ducum, marchionum etcomitum, ac etiam niinciis Univer- 
sitatum generalium studiorum ad ipsum destinatis, qui ambassiatores et nuncii personaliter 
se conspectui domini nostri et primos rotulos principales ipsorum eidem presenlaverunt 
et in posterum presentabunl, el quibus ambassiatoribus per eundem dominum nostrum de 
benefjciis vacanlibus aut certo modo vacaturis non extitil provisum aut mandatum provi- 
deri et gratia sortita fuerit effectum ; ipsorum regum, reginarum dalphini et singulis singu- 
lorum ducum, videlicet Bituricens., Burgundie, Aurelianens., Britannie, Turonie et Bor- 
bonii procuratoribus in Romana curia continue residentibus, familiaribus domesticis actu 
et continue servitiis insistentibus, regum et ducum prefatorum ac uxorum eorundem in 
principalibus suis rotulis inscriptis, et quoad beneficia, que in regnis, ducatibus et dominiis 
suis expectant et expeclabunt in futurum, tenentibus parlamentum regium Parisius polio- 
ribus in data, et qui omnes et singuli supra specificati singulariter singuli actu suis ser- 
vitiis et offlciis insistebant, ac qui familiares veri, domestici continui, commensales expres- 
sorum erant tempore date rotuli predicli beneficiorum ecclesiasticorum capacibus et pro 
seipsis tantummodo et duntaxat exceptis; illis etiam ambassialoribus et nunciis predictis 
et quibusvis aliis personis superius [non]' expressis, quibus forsan idem dominus noster 
fecit gratias expectativas ad duo vel plura beneficia, ad unam vel dJversas coUationes sive 
virtule unins et ejusdem gracie, sive virtute diversarum gratiarum, quoad unum beneficium 
duntaxat per singulos vigore gratie vel gratiarum hujusmodi assequendum*. Quo autem ad 
aliud vel alia, etiam si alias essent doctoribus et magistris predictis preferendi, voluit 
idem dominus noster eisdem docloribus et magistris prejudicari, nec quod eis prefe- 
raiitur'. F. de Montepoliciano. 

Cod. Vat. lat. 49D0, fol. riT*-. Infra ad on, 1412, Jon. 7 et pluriea, ut in Arch. nat, Paris., X"» 1479, fol. 273. - Hic est 
celeber qaintas articulus, de quo supra p. 1S7, not, 1, verba fecimus. In quinto enim artiealorum communiam (p. 1S5) Uni- 
Tersitas pro hoc privilegio adipiscendo sapplicavit. Non tamen 1410, Jal. 10, papa priTilegiura primo coneessit, ut quieque 
opinari posset, legendo principium, sed anno 141), Jul. 10, ut infra n° 1942 explicstur. Eum eaae « de anlidatis ». scri- 
bltur eliam infra a" 1927, not. 5. Tunc priviJegium solum in papjro per secretarii 
papsm Bignatum, vel sub buUo, nec registralum {vid. nuniH™ scqacntem). Hinc Ia( 
contenla erat. Vid. ia(ra n" 1941. 

quaeras, — 2, In Afch. nat. Paria., M 66", n» 33 (A. 13. <■), eistat 
itionum Johannis XXIU anni primi, qui diversos libroa (ut Sup- 
3to transsumpto sunt eiscripta nomina familiariam Johannis XXIIl 
n ad assecittionem gratiarum expectativarum prseterri non debe- 
iront, Sic etlom sub Murlino V viguit, ut appnret « reguHs ap, 
OiTEKTH*!., ScffUlae cancell. ajtost., p. 210, qai tamen quoad Job. XXIII haee omnia ut etiem articulum romisit, quamvis 
pro regulis Martini V fundamentum faerint. AtTeruntur oomina in transgumpto : De rotulo familiarium Jah. pape; de rot. 
conclavis ; de rotuliB cardjnslium Neapolitiini, Laudens., de Branchatiis, de Hjspenia, Tuderlin., S. Angeli, Aquilcgens., de 
Flisco, Ostiens., de Columpno, de GheHant, Militens., de Ursinis, AnicJens., Burdegelens., Barens,, Albanens., Ravennat., de 
Barro, de Saluciis, de Thureyo, Penestriui; de rotuiis protbonotariornm, anditoruna palatii aposlolici, et in fine nomina 
scriptomm enceplorum a concessione Universitatis. Jnter hos quasi 700 familiarea, elc, non paaci studentcs et magistri 
Universitatum, etiom Germanioe et Italiae, inveniuntur. ~ 3. E num» 192« inserendum cst. — 4. Ut hoc Inteillgos, 
cf. n<^ 1926. — 5. Deinde sequuntuF in Cod. Vat. a.li articuli infra in privilegio papae an. 1412, Jan. 7, conlenti. Inauper 
iterum ponitur, magistros praerogativam babere, minime tamen papae ramiliaribus et domcslicis coatinuis praeferendos 
esse. Proeterea conceduntur mBgiatris (ac. medicinae eaedem praerogativoe atque magistris in Ibeol., jure coquii. et civili. 
23. 

l.Subinlelligenei 


ceptls 


B, quod verbui 


m loi 


ngo pos 


Iran^ 


isumptum i 


n perg. e 


nunc 


deperdilo Regi 


et™ 


supplk 


plica 


llones sequ 


entlum pt 


iparui 


n), saltem 8, co 


ntinebat. In 


etcardinalium, 


quibus m 


agistr 


i in rotulo inscripti 


quaiitu 


bant 


, Generatim 


1 30 famil 


iares 


in canceUaria 
linondi DigitizecJ by Google 1411] A.B AWNO MCGCLXXXXIV USQUE ADA.NNIIMMCCCCLII. ^H 

1926. Vniveraitaa deputatis sais in curia Romana, ut ampliores favorea a Johanne XXi/I obtineant, praesertim 
ut concessio quinti articuli in eancellaria registretur. De Concilio generali. De Mendicantibus. 

14lt. posl Julii 10. Parisiis. 

Venerabiles magistri el amici, recepimus litteras vestras duplicatas et ex earum toto 
decursu nichil actum videmus de hiis que obtinere sperabamus, non, ut credimus, ex parva 
diligencia, sed ex temporum malicia. Nam ut ab eo incipiamus, in quo ferventius est 
atteinplatum, que est hec quinti articuli nostri concessio papirea, a solo secretario 
signata, non publicata, non regialrata, nec per papam nec per vicecancellarium signata, 
versus finem' continel quod non expressi et illi quibus dominus noster fecit vel faciet in 
antea gratiam ad duo beneficia, nos precedant quoad primum benelicium. An illudimur, 
an vento pascimur? Deinde super bulla Mendicantium quid obtinuimus? Profecto nichil 
nisi temporis dilacionem et scandalorum inveteracionem. Misistis nobis minulam buUe 
cujusdam, in quam dicebatis Mendicantes consentire velle*. Et quid mirum si eam accep- 
lent, que illos relevat et nos gravat in eoruni decus, in nostrum dedecus? Postea super 
privilegio in causis beneBcialibus', super loci Consilii generalis mutacione, quid optiiiui- 
mus? Nichil penitus^. Quonam igitur paclo contentari poterimus, qui in omnibus vel plane 
vel sub dissimulacione repelluntur? Ceterum intelleximus quosdam de nostro gremio anti- 
datas pro se et suis ad partem obtinuisse in prejudicium nostri quinti articuli. Quare ve- 
litis requirere dominuni nostrum, quod tales gralias adnullet. Non enim particulares et 
inordinatos aflfectus, sed publica commoda prosequimur. Cum hec et alia vobis injuncta 
ad finalem effectum perduxeritis, pro vestris promocionibus scribemus, et erit tunc vobis 
gioriosa el non suspecta promocio. 

Minuta chart. in Arch. nal. Paris., M 65*, n' 12. — Refertur ad n™ praecedentem, ei qiio temporia nola aliqualiler 
erui polest, nam certe acripta est «plstola post n"™ 19S5 et ante an. 1412, Jan. 7 vel circa, nam tunc papa praerogatiram 
quinti articoli aub bulla plumbea dedit. 

1. Vid. p. SIO. — 2. Non est illa, quam Jobannes XXIll edldit. — 3. I. e. ne trahantur extra Pnri^ios. — 4. Ut o 
n° 1917 aupra allalo, p. 204 sq., apparet, Universilas Toluit CDnciliuni in Fraucia celebrari. 1927. Vniversitas ad fokannem XXIII seribit de omnibus ul in epistola praecedenli ad nuntios, 

1411, poif Jttlii 10, Parisiis. 

Voluit tandeni, clementissime pater, vestra sanctitas nostras supplicaciones ad pater- 
nam exaudicionem admiltere, voluit iioslrorum suppositorum studiis consulere, ne rei 
familiaris inopia deperirenl; voluit denique illam ipsain, quam, ut credimus, a priniis annis 
gessistis affeclionem opere patefacere, utpote ecclesiarum regimina et beneficia non nisi 
erudilissimis et optimis viris committere, qui mores corruptos et ecclesiain jacentem in Digitized by Google 212 \RIUD1 UNIVE [1411 antiquuin splendorem vendicarenl;, inter quos optimus quisque el sapieatissimus impe- 
paret. Et cum eorum numero, qui talia possent, vestra sanctitas nos ascripserit, non lam 
ipsa proiiiocione gaudemus, que plena est oneris et periculi, quam ab apostolica sede 
tales reputari exullamus. Unde velut ad pedes vestre bealitudinis affusi gratias ferlmus, 
quod petitos articulos sij^nare voluerit, quod obtuleril commoda queque nostris provisio- 
nibus, quod demum utilis pacis et ecclesie sancte ac divini cultus exaltacionis nos repu- 
lavit procuratores efficaces. Mon ita ut de' articuli forma et una ejus clausula illusoria ac 
locius intencionis sanctitalis veslre irritativa ex mala voluntale inserla' contentemur. Nullo 
enim pacto acceptaremus, quod qui in exceptionibus essent non expressi, si haberent ad 
duo benelicia, qiioad primuui beneficium uobis anteirent, quod tamen clausa illa designal, 
qua dicitur : « illis », etc. usque « assequendum' », Illa vero correcta' clausula sancte et 
paterne voluntatis vestre efFectum obtinebimus. Ut autem hujuscemodi concessiones apo- 
stolice suum sortianVur efFectum, supplicamus vestre sanctitati, beatissime pater, ut publi- 
centur in cancellaria et scribantur in registro et codice cancellarie; deinde ut nobis 
mittatur illa ultima declaracio et concessio vestre sanctitatis super predicto articulo sic 
correcto^, non in cedula papirea, sed in bulla patenti et plumbea, que omni judicio sil 
fidem allatura. 

Erit autem sapiencie et constancie veslre sanctitatis nemini gratiam concedere, que 
concessioni nobis facte deroget aut non obstanciam gerat nostrura articulum exprimenlem; 
hoc enim esset non soluni irritare indulta, sed etiam nos velut venlo sufTarcinatos delu- 
dere, uti expriinere poterit dominus corrector litterarum apostolicarum, qui sicut moribus 
inlegerrimus et omni jure doctissimus*, ita nobis visus est onere el honore dignissimus. 
Fecisset Deus, ul curia Romana inultos tales haberet viros. Hec etiam demum nostris sup- 
plicationibus comprehensa volunius uL ad reductionem Yspanorum el Grecoruin intendat 
vestra sanctitas, super quo legali nostri ad Gonsilium generale' mentes nostras aperient 
vestre clemencie, et ex hiis nonnulla referre poterit nobilis vir dominus Nicolaus de Ro- 
berlis miles Tripolitanensis vestre sanctilatis nuncius. 

Deinde ul illa periculosa bulla per V. S. adnulletur, que olim foit per fel. rec. Alexan- 
drum papam quintum Mendicantibus concessa. 

Hec, bealissime pater, tanidiu repetemus, quamdiu perliciendum aliquid restabit, Quo- 
ciens de summa pace et exallacione ecclesie et status vestri cogitabinius, tociens de his 
tribus perficiendis ac poslulandis ageinus. Sunt enim talia, ut sine hiis neque honor vester 
neque ipsuni ecclesie decus valeat consistere. Quis enim honorem vestrum cuslodiet, si 
concessiones vestre velut illusiones quedam vane et casse intento careant effectu, si ad 
reductionem Yspanorum et Grecormn, si ad sublacionem scandalorum ex prefata Mendi- 
cantium bulla provenientium vestra sanctitas enixis viribus non intenderit? Quis eciain non 
videret hec tria ad decus ecclesie pertinere, ut efficaces sint summi poniificis concessiones, 
Ht pax universalis procuretur, ut illa demum tollantur scandalla ex bulla Mendicantium Digitized by Google 1411] AB ANNO MCCCLXXXXIV USQWK iD ANNUM MCCCCLII. 213 

orla? Itaqiie, beatifjsiiiie pater, hec ut supplicainiis perficite, ut pax, honos el decus ecelesie 
coalescanl et nos sub sanctissimo ac providissimo patre letemur. 

Minuta eliiirtar. in Arch. nat, Papia,. M 65', n° 12. Quantoni ad temporis notam Tid. num." praecedentes, od quos 

1. Mb. omillit. — 2. Prima redactio : « clnusula diabolico mare inserts x. — 3. VJd. supra in fine n< 1925. — 
4, Prima rsdactio -, i omota a. — 5. Prima pedactio ; u super quinto arlicalo, qni est de antidatis u. — 6. Jobannes de Bupe- 
scissa, quem hic UniTersites Pam. recammendat, et qui an. 1^12 factne est patriarcha Gonstanlinopol. Vid. intra, — 7. Quod 
Somae an. 1413. April., celebrBndum erat. 19^0. Carolus dax jiurelianensis, Philippus comes Virtufum et Johannea comea Engolismena. ad regem Franciae 
litteras dirigunt, in quibua conqueruntur de atroce morte patria, acil, Ludoviei Aureiianensis, et de justitia sibi 
peniluj denegata. Propter hoc armati veniunt. Donti^ k Jargueau sur Loire le xiilj Juillet mil qualre cens 
et imze. " Cbarles duc d'Orleans el de Valois. . Ja soit ce ». 

UJI. Julii 14. Jargeau. 

Bihl. Arsen., 3728. fol. 96-109. Chron. de Monstrelet, ed. Doubt-i>'Arcq, II, 124-14», ad Julii 9. Fragmenta (latine) 
apnd Rel. de Sainl-Denys, IV, 413-434, ut supra ad Jul. 14, ubi praelerea p. 418 narratur, ducem etiam ad UniTersitatem 
.Bliosijue haa litteras niisisae. Rex Jul. 20 duci Aurelianensi mandavil ut arma deponerct. 1929, Instigante comile S. Pauli oeto consiliarii regii et totidem magiatri Universitalis Paris. eumlotidem 
civibua Paris. deliberabanl quid faciendum pro securitate tam regis quam cisium, et Aug. 2t> ducem Aqui- 
taniae adeantes deliberata proponant. 

141!. Aaguati 2S. Pariaiis. 

Rel. de Saint-Benys, IV, 448. Cf. Chron. de Monstrelet, II, 168 sq. 1930. Lite mota inler sckolares collegH Cluniacensia Parisiis fundati, quos sustinebal Vnirersilas, conlra 
abbalem Cluniaeensem qui, yiolatis slalutis antiquis, bursas scholaribua aolvere negligebat, partem sehola- 
rium Avenionem transferre volebat et niulla alia perpetrabai, curia parlamenti abbatem Cluniaeensem coH' 
demnat. 

1411. Septemb. 7, Parisiis. 

Lite mota in nostra parlamenli curia inter dilectam filiam nostrain Universilatem Paris. 
et religiosos viros priorem et scolares coliegii Cluniacensis Parisius fundati, actores el 
conquerentes in casu novitatis et saisine, procuralore noslro cuin eisdein adjuncto ex parte 
una; et dilectum nostruni abbalem Cluniacensem defensorem et opponentem ex altera. 

Super eo quod dicebant dicli actores quod collegiuni Cluniacense pulcruin et notabile 
ab anliquo in dicta Universitate Parisiens. iiicorporatum fueral, in quo retroactis tempo- 
ribus quamplures notabiles persone magne auctoritatis et preminencie, videlicet defunctus 
papa Urbanus quintus et aliqui cardinales, archiepiscopi, episcopi, abbates, priores et alii 
notabiles magistri in iheologia latius in processu nominati ibidem degentes et residentes, 
quorum aHqui adhuc de presenti in rerum natura existebant, facta sua in dicta Universitate Digitized by Google 214 CllA.aTULA.RIUM UNIVERS. PAttlS. [1411 

Paris. suficessive notabiliter fecerant, a quibus Dei ecclesia, regnum nostrum, totusque 
Ordo Cluniacensis decorati fuerant, et multa bona in dicto Ordine et re publica provene- 
rant. Quod quidem collegium Gluniacense a sui fundatore continoe verum corpus et colle- 
gium nominatum et reputatum fuerat. Et in signum hujus ibidem studentes predicti 
collegii priorem, suppriorem, claustrum, capitulum, dormitorium, archam communem, 
campanam, sigillum et alia signa collegii a fundatione ipsius seu a tali tempore, cujus 
memoria hominum in contrarium non extabal, habuerant et habebant; et ab antiquo pro 
prioratu conventuali viginti septem religiosorum super pensionibus infra declarandis fun- 
dalo et in dicta Universitate incorporato tenebatur et reputabatur. In quo colIef;io scolares 
seu religiosi ibidem manentes divinum servitium facere, insimul bibere, comedcre et dor- 
mire, prout alii religiosi facere consueverunt, tenebantur et astringebantur. Quod quidem 
collegium ab antiquo per duos prudentes vlros dicti monasterii Cluniacensis ' abbates, 
Yvones nominatos, videlicet avunculum et nepotem, fundatum extiterat, quorum avunculus 
plateam seu domos antiquitus ibidem existentes acquisierat seu ad censum viginti libi-arum 
paris. acceperat, et eos mediante dicto censu admortisaverat, dictusque ejus nepos post 
mortem dicti sui avunculi dictuni collegium pluribus notabilibus edificiis, prout est de 
presenti, decoraverat seu construxerat, Et in signum dicte fundationis religiosi qui in dicto 
collegio manserant et manebant plura anniversaria et potissime qualibet ebdomada certum 
oflicium solempne ob remedium animarum dictorum fundatorum facere consueverant et 
faciebant. Post cujus collegii edificationem et dictorum fundatorum decessum, per abbatem 
Cluniacensem, qui prolunc erat, Capitulo generali dicti Ordinis solempniter cuni eo oon- 
gregato, pensalis conimodo el utilitate dicti Ordinis, quod in eodem collegio viginti seplem 
scolares qui iri facultate artium el theologie studerent sub quodam priore et suppriore 
diclorum scolanum, qui de eisdem administrationem seu reginien haberent, et quod pro 
eorum sustentatione, videlicet victu et vestitu habendis a xxv prioribas et decanis dicti 
Ordinis Cluniacensis ditioribus, cuilibet dictorum scolarium certa pensio annua quindecim 
librarum paris., videlicet a priore S. Martini de Campis Paris., necnon a priore Caritatis 
super Ligerim, a quolibet eorundem due pensiones; a priore de Sausillengiis, una; a priore 
de Paredo, qui a longo tempore citra et adhuc de presenti unitus est mense dicti defen- 
soris, una; ab aliis quoque in processu latius declaratis, a quolibet una; ab abbate vero 
qui tunc erat et ejus successoribus, quia ditiofes erant, due pensiones duobus aliis scola- 
ribus et una viginti librarum paris. priori dicti collegii, ratione dicti sui officii. solve- 
rentur, statutum et ordinatum luerat. 

Que pensiones quindecim librarum, post alicujus temporis spatium, eo quod dicti sco- 
lares de eisdem vivere et sustentari non poterant, per certos commissarios aucloritate 
papali deputatos ad summam viginti librarum paris. cuilibet simplici scolari, bacallario vero 
in theologia ad triginta, et magistrc in theologia ad xl librar. paris. sunimas augmentate 
fuerant... Digitized by Google 1411] \B ANNO MCCCLXXXXIV DSQXTE AD ANNUM UGCCCLII. 215 

Cum priores et decani ab anliquo suos scolares dicto collegio mittere quando tempus 
afFuerat consueverant, quorum receptiones et exaiiiinationes ad priorem duntaxat dioti col- 
legii... spectaverant et spectabant..,, post quorum receptiones dicti scolares decetero a 
diclo collegio quousque facta sua in dictis facultatibus fecissent, nisi causa rationabili vel 
si collatum eisdem beneficium fuerat, expelli non poterant, quo casu dicti scolares bene- 
ficium eisdem collatutn retinere et bursas dicti coUegii que beneficia intitulata reputabantur 
dimiltere, vel econtra beneficium eisdem collatum dimittere et bursas retinore pro eorum 
libito voluntatis poterant, Pro quibus bursis contra non solventes exigendis dicti scolares a 
nobis lilteras de debitis generales pro predictis eorum debitoribus coram gentibus reque- 
stas in palatio nostro Parisius tenentibus adjornandis... a nobis obtinere consueveranl... 

Diclusque defensor, antequam ad dictam abbatiam promotus fuisset, per longa tem- 
pora prior [major] dicti monasterii fuerat, et in odium dictoruni scolariuin tempore abbatis 
Jacobi certam ordinationeni seu diinnitionem, quod medietas dictorum scolarium a dicto 
collegio removeretur et in collegio eorum Avinionensi mitteretur, ac quod decetero burse 
dictorum scolarium non dicto collegio Cluniacensi, sed Avinionensi, solverentur, procurare 
fecerat- Quam ordinationeni seu difiinitionem papa Clemens VII ad requestam carissimi 
progeniloris nostri et dicte Universitatis filie nostre adnullaverat seu revocari fecerat. In 
odium cujus dictus defensor plura dampna et impedimenta dictis collegio et scolaribus et 
polissime tempore Johannis de Cousanto predecessoris sui immediati, et maxime super 
dictis reparationibus in dicto collegio non fiendis, necnon quod dictis scolaribus in dicta 
Universitate facta sua theologica facere volentibus aliqua bona fieri ab Ordine consueta 
de cetero non fierent, ac teinpore dicti sui ofRcii prioratus certa antiqua statuta, ut dicebat, 
a Bertrando quondam abbate dicti monasterii edita, et directe ad destructionem dtcli col- 
legii tendentia (esto quod de ipsis nulla protunc in dicto monasterio mencio foret) per dic- 
tum suum quondam immediate predecessorem et diffinitores Ordinis renovari et in dicto 
collegio publicari, videlicet quod decetero dicti scolares sub pena excommunicationis et 

inhabililationis ipsorum et illorum qui de eoruin lignea essent usque ad tertium gradum 

pro diclis eorum pensionibus, victu et veslitu, ad dictam jurisdictionem laycalem decetero 
recnrsum non haberent, ac quod nullus in dicto collegio recip.eretur per dictum priorem 
vel siibpriorem nisi prius per eum examinatus et receplus, et quod i[i]dem scolares in eorum 
receptione statuta seu ordinationes dicti collegii jurare non haberent, necnon quod in ipso 
scolares ultra quinquennium reinanere non possent aut deberent absque espressa abbatis 
Cluniacensis dispensatione... Necnon edifficia dicti collegii suo tempore in magnam rui- 
nam cadere dimiserat et pensiones tam illam que a dicto decanatu de Paredo quam etiam 
illas que priori dicti collegii, et medico scolarium ipsius a tempore fundationis dicti col- 
legii ab ejus predecessoribus exsolvi consueverant solvere, videlicet predictam de Paredo 
a XXV annis citra, illam dicti prioris ab uno anno citra cum dimidio ante inchoationem 
hujus processus, illam dicti medici a sexdecim annis citra, solvere cessaverat...'. Digitized by Google 216 CHARTULARIUM UHIVERS. PAlllS. [1411 

Curia... per suuin judiciuiii dictos actores in possessione et saisina habendis posse 
recursum ad jurisdiclionem laycalem et ibideni suos debitores conveniendi pro pensionibus 
et arreragiis ipsarum eisdem debitis et aliis casibus eisdem perniissis et licitis; in posses- 
sione et saisina... quod dictus defensor... dictos scolares priorem vel subpriorem in quantum 
scolares a dicto collegio absque causa justa et rationabili quousque suos gradits in iheologia 
acquisissent... removere, necnon quod sub pretextu quod in dicto collegio dicti scolares 
ultra quinqiiennium mansisseiit, ab eo seu de eorum bursis ipsos privare, excommunicare 
vel alias molestare seu impedire posset..., prefatamque Universitatem in possessione et 
saisina prefatos priorem, subpriorein et scolares in possessionibus predictis manutenendi 

et conservandi... manutenet et conserval Ipsumque defensorein ad solvendum dictis ac- 

toribus pro arreragiia pensionis dicti decanatus de Paredo, sue mense uniti, summam du- 
centarum octoginta sex libr. paris. et ad ipsain prout cetere pensiones dicti collegii exsolvi 
consueverant continuandam et exsolvendam (ipsum defensorem a penis occasione predic- 
torum arreragiorum non solutorum obventis relevando et ex causa), et etiam ad solvendum 
dicto priori, ratione pensionis eidem occasione sui oflicii debite. ducentarum decem libr. 
paris. summam ; ipsamque pensionem priori prefato quantum in dicto officio erit seu ejtis 
successoribus, ac pensionem decem librar. turonens. decetero phisico dicti collegii ex- 
solvendain et continuandam; necnon ipsuin defensorem per caplionem sue temporalitatis 
ad faciendum seu fieri faciendum reparaliones dicti collegii tam pro tempore presenti quam 
pro futuro condempnavit et condempnat 

Pronuntiatum die vij» Septembris anno Domini M" 0000° XI"". — Baillet, Nanterre. 

Arch. nal. Paria., X<» 58, M. 268-274. Ad huec lid. \" 1479, rol. \~2>', nbi «sdem aententio. In H 65>, n° 136, eislat 
eplstola UniTBrsitatis »d abbotem CluniHCfna., in qua dicit UniTersitatem a collegiis potissiniG fomenlum recipere; scribit 
contra abbalem, qui de priore GoUegii Pariiiens. ad sunm libitum disponit; rogct ut scbolares in quiete et pace rcliaquat. 

1. Defensor abbas objicit onern ejua, deinde statutum Bertrandi anno 1301 editum et an. 3383 confirmetum per difEni- 
torcs. scil. quod seolaris in dicto colleg'. non reciperelur nisi prina ab abbate Cluniac. seu deputato ab ipso eiiiminBretur 
et suCEciens in grammaticalibus ad audiendum pbiloaophiam aeu logicain reperiretur (cf. Chartul., IIT, p. 31^), poslen diOi- 
nitionem anni 1399, quam yideas n° 1758. 1931 . Capitiilum Cisterciense quosdam scholares collegii S. Bemardi /iropter oommoliones revocat. 

Wl, SepUmb. 12, Cistareii. 

Quia scandalose commotionis in studio S. Bernardi Paris. occasionem prebuerunt 
fratres Johannes de Alna, Henricus de Villari et Johannes de Badelto, scolares ibidem, 
abbatibus eorundem monasterioruin precipit... generale Capitulum, quatinus infra menseni 
a notificatione presentis diffinitionis sibi facta quilibet abbas suum revocet a dicto studio, 
nec ipsum illuc remitlat absque ipsius capituli licenlia et consensu. 

Constit. et Cupp. gen. Ciaterc. in Arcb. status Luzern., Cod. n° 54'j, II, p. 13o. Deost in Coirerlionc ap. MARTEne- 
DuRANP, Thes. nov. anecd., IV, 1555. Digitized by Google 1411J AB ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCLII. -il/ 

1932. Vniversitas Paris. apud Johannem XXIIt conqueritur quod quantum ad benefieia sibi komines rudes et 
stratores equorum, pauperibus doctis divites ignorantes praeferantur. 

1411, Sepleoib. 17, ParisHe. 

[A vestra' sanclitate,.-. bealissime] pater, tot et tanta gratiarum munera in nog eman[apunt 

propjense volunlatis. Nam ut a primis affectibus [ ] hujus filie 

vestre graduatos infra tres an[nos Jcere munificentie finem et liberalitatis 

cle[ ]um ac decens et congruum vestre celsitudini ut hoc [ 

]animo constanter haberetis, voluistis ul nemo nos nisi grad[ ] 

deinde ut in majori data nemo nobis prejudicet [ ] exemit. Que sic 

omnia ex paterno favore profluxisse [ ]mu8 oscula pedihus V. S., 

et ut spem alque fiduciam nostram ap[ beati]ssime pater, atque constituisset 

S. vestra, ut noster articulus* tociens postulatus [.,..... ] esset si nos 

nostrasque rationes audivisset. Neque tot et tantas exceptiones [ ] ex quihus 

involutiones raeliorum postpositiones ac pene infinite litium materie sunt [ 

]cium, permisisset sapientia vestra ut coquus, dapifer aut equorum strator cujus- 

cumque domini doctori [facultatis theojlogie preferretur, aut enim quia grate serviunt et 

tunc judicate si magni sceleris labes [ ] cum pro temporali servitio solvuntur 

de spiriluali beneficio; aut quia servitores isti omni sufiicientia prestaut [suppositis] suis, 
hoc credat doctos viros ad sternendum dominorum equos sic procursuros. Profecto si ad 
hec servitia graduatos aliqua fortuna delulerit, i]Ii sunt maxime qui in studiis nitere non 
poterant, vel qui occultis modis gradus impetrarunt, quales audivimus plurimos in ecclesia 
sublimari. Illud etiam animadvertisset clementia vestra, procuratores, legatos aut scrip- 
tores non debere nobis preferri; legatis enim, ut tenenius, de vacantibus beneficiis non 
sine causa providetur, quare minus dignum est quod precedant in vacaturis, ne, dum alii 
esuriunt, divites bis ditentur. Scriptores vero et procuratores, dum bene scribunt et pro- 
curant, ex suis ofiiciis vivunt et ditanlur. Nos vero neque predicando, neque legendo, 
neque modis aliis veritates elucidando ad usus necessarios nobis sufficimus. Primo patri- 
inonia consumimus, deinde scientias pro capacitate personarum consecuti, ad gradus 
summo rigidoque disciti (?) rigoris exainine vocamur, eo tunc magis pauperes quo fuerimus 
doctiores. Illi quasi quibusdam mechanicis elevantur : nos cum divinis disciplinis ad in- 
fima deicimur. Qui nou didicerunt efficiuntur ecclesiarum rectores, qui docuerunt, di- 
cuntur inferiores. Nec tenentem parlamentum regium ex[c]ipere opportuit. Sunt enim illi 
divites ac de suis pasti oHiciis ita pingues, ut parenles, si prius fuerint pauperes et ignoti, 
divites fecerint et claros dominos. Sed obiciunt aliqui domini : merentur, ut sic sui servi- 
tores preficiantur. Profecto quod iniquum est non facit equuin .... meritum alienum. Ini- 
quum est non sufiicientem preficere ecclesie; indignum, minus longe sufficientem preferri 
sufficientiori, quare non merentur domini ut nobis indiferenter sui preferanlur servitores. 
»«(* Chart Univ. Paris. IV. 28 Digitized by Google 218 CHA.RTULA.RIUM UNIVERS. PARIS. [1411 

Nec inovere debet quod facultas artium, que licentiatos in theologia et in jure aliosque 
scientia, etate et prudenlia claros continet, sic prefertur; pertullit enim longa illa fastidia 
laborum querende pacls. Deinde cum sufTicientein habeat neminem ut est alicui provisum, 
mox ad altiora procedit, et ita illi facultali bene providere, est summos viros efficere. 

Hec, beatissime pater, non ideo mentibus nostris altius insederunt, quod velimus 
alicui statui in quo sunt multi aolennes et egregii derogare, sed quia videmus in Galliis 
jam multos indoctos et minus meritos beneficia obtinuisse. Ex nostris vero vix decem 
reperimus qui ex rotulo nostro sint beneficia consecuti, quamquam ex ore vestro sanctis- 
simo prefatum illud manaverit, quod singulis hujus Universitatis suppositis infra tres annos 
fieret debita provisio. Transivit annus cum medio, et adhuc sumus gratiarum nostrarum 
incerti. Supplicamus igitur V. S., ut prefatus arliculus sine illis exceptionibus nobis con- 
cedatur; deinde ut nemo nobis preferatur nisi primis ordinationibus datarum fuisset pre- 
cessurus, et adhuc qui talis sit quod nobis sit gradu superior; postremo ut, sicut est nobis 
alias concessum, nulla poteslas aut facultas legato concessa vel concedenda sit expectatio- 
nibus nostrorum suppositorum prejudicium allatura. Sanctitalem vestram conservare di- 
gnetur Dominus noster Jhesus Christus ad sue regimen ecclesie sacrosancte. Datum in 
congregatione nostra generali Parisius apud Sanctum Maturinum solenniter celebrata die 
decima spptima mensis Seplembris. 

Minuia chartac. in krtii. nat. Puris.. M6f>>, n°4I>. ~_Ibiilem pro eadem argiimenta Bcribitur cardinalibus « generaliler u. 
Alia epistola, paene deleU, directa eat ad nuntios, jn qua praeteres legitnr papam dixisae nuntiis, se Telie Petrum de Roaayo 
monaslerio de S. Joeaplint prneficere. Tertia epistola destiData est < pro qnolibet qnatuor cardinalium n. Quarta a pro cardi- 
nnli Bnrdegalensi », qui an. I<il2, Jul. 14, defunctus est (Arcb. Vat., \I. n° 41, fol. 24(0). In hac epistola Univereitaa scribit : 
< quia super cetcros dominos sacri collegii specialiori, ymo singularissima ratioDe fiduciam auiilii vestri concepimus, paler- 

nitati Testro sollim, et alteri nemini eonceptum nOSirum apei'itnus Arliculum quem petimus Inclusimus cum eice- 

ptionibus quas ad ultimiim lollersbiuius ... ut ad minus bunc orticulum sic modificatnm obtineamus, non tamen quod boc 
petere videamnru. 

Temporis nota e praedictis apparet. Pelrus de Rosayo an. lill, Oclob. 7, factus est abbas monaslerii S. Josaphat. 

1. Docnmenti a deitra parte 10 lineoe, a sinistra 16 laceratae sunt. In principin legituc : a domini nostri pape ». — 1933. Cum /ohannes XXIU voluerit ut illi, quos /iro tempore confectionii rotuli Vniversitas praesenles repulat, 
canctis guos absentes censet, in beneficiorum assecutione praeferantur, rector et Universitas magistrorum 
Parisiis studentium declarant, iUos praesentes censendos esse, « qui pro majori parte ordinarii anni Dom. 
miiles"'^ CCCC noni in studio conlinue steterunt, inclpientes a festo B. Dionisii ejusdem anni et continuantes 
usque post Pascka anni Dom. milies"'' CCCC decimi * ,■ caeieros absentes deelarai. Propter hoc Jofiannem 
Bertaudif cler. Amltianens, dioec, mag, in art. et tunc studentem in decr., et nunc baccalareum, praesen- 
tem declarat. Dat. in congregatione nostra generali Parisius apud S. Maturinum solemniter celebrata die 
quinta mensis Octobris anno Dom., millesimo quadringentesimo undecimo. « Ut inqmt philosophus, sedando 
et quiescendo flt anima sciens i>. 

1411, Oefob. 5. Parims, 

Originole in Arth. nal. Paris., M 67' (olim A. 13. d). Deest nunc numerus. — Similis a littera presentie u pro mog. 
Petro Juvenis, mag. in artibua, qui megisteriut. in art. an. 1409 obtiouit, exstat ap. Jouhdain. n° 1059, an. 1412, Jun. SS : 
c< Cum universi Sdei catbolice cultoreE s. Cerle plures aliae hnjus generis • litlerae praesenliae i supersunt. Pro Chariutario 
vero eae parvi momenti sunt, De quibuadom lamen adhuc infrB. 
28. Digitized by Google 1411J A.B AKt*0 MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNTJM MCCCCI.II. 219 

1934. Jokannes comes de Roucy, Johannes de Hangest aliiqae domini, immero viginti quatuor, miltunt rectori^, 
magistris et suppositis Universitatis Paris. epistolam directam ad regem, in qua negant ducem Aurelianens. 
cum suis in animo habere occupare domtnium regis. Adjuvahunt vero ducem in prosecutione vindictae per la voie 
de liiit contra ocelsores ducis Aurelianens. Omnes subseripti sunt. Escript audit lieu de Satnt Oyn le ix jour 
d'Octobre ran mil CCCC et onzc. « A voua no7 tres chers )>, « A vous noslre souverain ». 

14ff. Qcfob. $, S. Audoeai. 

Originale in Arcli. nat. Paria., J 359, n» 28. Olim cum 24 ■if^llii cereis rab. colorts. fiestant 8. Bibl. de Vieole des 
chartes, 2 ser., i. IV, p. 472. Douet-d'Aiicq, Choix ite piices inMitCS, etc, I, 344. — Agilur de Tilla Saint-Ouen-aur-Seine, 
quam dux Aurel, cirea Oct. 3 occupavit. Oct. 3 rex dacem Aurelian. eique adbaei-eutea rebelles pronuatiavit, contra quos at 
contra bosles dimicandum eal {Ordonn. des rois, IX, p. 635). 

1. Tunc Dominico Chaillon, cuj Oct. 10 successit Joh. Pulcbripati^s (Bui.., V, 217, qui tamen p. 920, ad Oct. 10, « Joh. 
de Camera t bariolatur). 1935. Carolus VI, viso miserabili regni statu, et cum dux Biiuricens., Aurelianens. et adhaerentes jam 
S. Dionysium occupaverint, ab Vniversitate Paris. consilium auxiliamque efp,agitat. 

t41l, thiob. 14, Parkiia. 
Charles, par la grace de Dieu roy de France, k nostre tr6s chi6re el trfes am6e fille 
rUniversit6 de Paris, salut et dileclion. Pource qu'il est venu pleinement et clerement a 
nostre comioissance et nous tenons pour deuement et souSisamment informez, tant par 
certaines lettres qui ont est6 nagui6res trouv^es et apportees en nos mains et de nostre 
conseil comme par les fais et ceuvres que nous avons veu ca en arriire et veons chacun 
jour, coinbien que pieca ait est6 soubconn^e et que longueinent la chose ait este couverte, 
palli^e et dissimul^e, que Jean nostre oncle de Berry, Charles nostre neveu d'Orleans el 
ses frferes, Jean de Bourbon, Jean d^AIen^on, Charles d'Albret nos cousins, Bernard d'Ar- 
inaignac et leurs aidans, confortans, adherans, alliez et complices, meuz et induits de mau- 
vais, inique, pervers et damnable propos, ont entrepris et se sont efTorcez et efforcent de 
nous debouter, demettre et destituer de nostre estat et autorit6 royal et detruire du toul 
i leur pouvoir nous et nostre lignSe, que Dieu ne vueille, et faire nouvel roy en France, 
qui est cbose abominable a ouir dire et reciter k tous les cuers de nos bons, vrays et 
loyaux subjets : nous voulons i ce pourveoir et obvier en toutes mani^res a Taide de Dieu 
et de nos bons et loyaux vassaux et subjets... escrivons par devers vous, comme aussi 
faisons devers plusieurs autres nos bons subjets, et vous prions, requerons tres instam- 
ment, et neantmoins mandons si expressement que plus pouvons.... pour nous aider, con- 
seiller et conforter, ainsi que vous verrez en vos consciences, qui se devra faire selon la 
necessit^ que vous voyez et Toppression que s'efforcenl de nous faire les dessusdits, qui 
d6ja sont moult pr^s de nous et ont si avant procedd, que par force sont enlrez en nostre 
viUe de Saint-Denys en France', en laquelle sont plusieurs reliques et corps sains, noslre 
couronne, nostre oriflambe et plusieurs autres precieux et riches joyaux; sont aussi entrez 
et ont pris le pont de Saint-Clou', et paravant avoient priiis sur nous et sur nos subjels, Digitized by Google 220 CHA.RTULARirM UKIVERS. PARIS. [1411 nommement sur nostre tres chier et tres am^ cousin le duc de Eourgongne (lequel avoient 
deffife' et non pas nous), plusieurs autres villes, bout6 feux, desrob6 egUses, raengonn^, 
tu6, niutil6, efforc^ femmes mari^es, viol6 pucelles el fait tous maulx que enuemis pour- 
roient faire '. Vous publiez et preschez et faites publier el prescher solemnellement par vos 
Qotables supposts es eglises et ailleurs par nostre royaume ou bon vous semblera les 
choses dessusdites, et aulrement nous donnez conseil, confort et aide comme vous scaurez 
bon adviser et que vous avez tousjours accoustumez de faire en toules choses touchant 
nostre honneur.... 

Donn6 k Paris le xiiij' jour d'Octobre l'an de grace mil CCCC el unze, et de nostre 
regne le xxxij™*. Oiiginale in Arcb. nat. ParU., M 67', i. Sigilliii 0, parte pei^meDi nanc deest. — BcL., V, p. 21S. 1. Octob. 11. Vid. Rel. de Saint-Denys, IV, p. 500 sqq. (« inrre diem Di«rcnrii post S. Dionysiam », p. 502]. — 
2. Oetob. 13. Ibid., p. 508, et Jtmrnal d'un bourgeois, p. 20. — 3. Per dncem Aurelianena. Jul. 18. Cf. Chron. de Monstreht, 
[I, p. 152. DuK Burgundioe Aug. 13 responsum dcdil, Ibid., p. 153; Rel. de Saint-Denys, IV, p. 134 sqq. — 4. Cf. n"^1938. 
Kedem crimina post sex annos adhaerenlibus ducis Burgundiaa injicientur. Vid. n" 20S$. 1836. Carotui VI beneficia ab ordinartis certis personis, inter qiias supposita Vniversilatum^ durante sub~ 
Iractione obedientiae secundum deliberationem Concilii Gallieani, eollata in placida possessione confirmat, 
jttheiqiie lites suppositorum de hac maleria judicandas a commissariis qui rotulos nominationum episcopis 
praesentant. Donn^ a Paris le xvij jour d'Octobre l'ande grace milCGGG et onze, et de nostre regne le iixij». 
B Receue avons runible supplicacion de notre tres chWre ... fllle rUniversite de Paris », 1411, Oefob. 17, Pwiaiis. Arch. nal. Poris., X" S602, fol. 246». — Ordonn. des rois, IX, 
April. 17, (i Notre tres chgre et am^e] fille >) ap. BuL., V, 215, legitur 
fol. 205, ad an, 1412, Jun. 22. Journal de likolas de Baye. II, p, 72. 1937. Magistri regentes facidtatis medicinae a 1411, Hoi/emb, 4. Parisiis. Anno Domini millesimo CCCCXI, die martis quarla Novembris posl festum Omniuni 
Sanctorum, magistri quorum nomina subscribuntur inceperant lectiones suas ordinarias pro 
regencia tocius anni : T[h]omas de Sancto Pelro. 
GuIUelmus de Camera. 
Joli. de Ens. 
Joh. Leporis. 
Joh. Tanquardi. 
Guill. PelUparii, 
Henricus Pelatj. 
Joh. de Martreyo. 
Joh. Beiardi. Jacohus Sacquesp^. 
Henricus Dongny, 
Guill. Kepotis. 
Droco Decani. 
Johannes Casson. 
Yvo Levis. 
Petrus Cardonelli. 
Guill. Fabri, 
Joh. de Pisis. Digitized by Google LIJ A.B ANNO MCCCLXXXXIV TJSQUE AD ANNUM MCCCCLII. 

Guill. de Gardinis. Jacobus Despars. 

Robertus Charmolue. Adam Bobart, 

Petrus de Trecis. Rasso Dogghert. 

Guill. de Busco. Nicholaus Barbot. 

Guill. Haro. [17] 

Comm. fac, med., I, p. 162. — Nov. 8, Joh. da Pisis decaDus eleclus cst. 1938. Universiias Paris. Johanni XXIII narrat gesta conira parlem ducis Auretianensis ejusque crimina; 
qui excommuntcatus est auctoritale bullae Urbani V. Universilas suppticat ut Ires episcopatus aliis dentur, 

1411. Nonmb.-lheemb., Parisiii. 

[Vestre sanctitati sjatis superque satis mali fama crebrescente innotuit, qualis tumultus, 

quanta turbatio, que servitia hoc Fraiicorum regnum ..m invaserunt, quique fuerinl 

sintve hujus impietatis auctores el sateUites, quos quia timore Dei posthabito templa et [ , 

virgijnes cum viduis violabant, ipsosque agricolas bonis spoHatos omnibus aut 

ducebant atrociter captivos aut ferro trucidabant hortationes regias atque 

prohibitiones, quinymo regem ipsum suum nostrumque dominum et civitatem Parisiensem 

obsidere [. Proinde] nona mensis Novembris' ultlmo preteriti ipsos excommunicari 

ac excommunicatos denunciari et omnibus privatos digni[tatibus et honoribus esse prae- 
cepit, juxta] tenorem bulle sancte recordationis Urbani pape quinti, ad rei memoriam perpe- 
tuam et salutem regni Francie contra societates armigeras ipsum vastantes [dudum edite', 
sive illi sint duces] aul domini aut magistratus aut quecumque rei publice officia in regno 

polestalem habent a rege. Quis non videat istos homines invicem coujuratos 

cum nec duces, nec comites, aut alii quicumque contra regis mandatum, ymo nec sine 

ipsius mandato possint arma movere? Ideoque et his sceleribus umerat illius 

memorale bulle sententiara illos iniquitatis duces cum suis snbire compUcibus. Cui etiam 
ipse rerum eventus allusit. Nempe eadem [hora in ipsos excommunicajtionem ecclesia ful- 
minavit^, cum dominus dux Burgundie iUustrissimns, cum eoque multi regis fideles e Pa- 

risius exivissent apud Sanctum Clodoaldum [ubi m]ultitudinem et armis nephandis 

acerrimam stravit, percussit atque exterminavit. Ex iUo vero tempore fluere ac retrolapsa 

referri cepit spes [ ] sunt. Pavidi itaque et quasi exanimi nocturno tempore quam- 

primum hinc atque hinc aufugerunt. Et quamquam sese iterum ad explendum [ 

]tur, perdiderunt tamen ducatum Valesii, necnon comitatus Piclavens., Stamparum, 

Virtutum, Bolonens., Claromontene., Foresii, Suession. [ ] BeUomonte ac baro- 

nias, castra et dominia de Coussiaco, de Dordano, de Bris, de Bellojoco, aUaque plurima 

castra que magnopere percurrere [ ] ipsos citius sperato suorum facinorum sup- 

pUcia luere. 

At vero, quod dolentes ac etiam horrenles referimus, non defuerunt viri ecclesiastici Digitized by Google 222 CH\RTULARIUM TIWiyERS. PARIS. [1411 

[qui ] operibus operani dederint, qui consiliuin, qui favorem atque facultates compli- 

cibus predictis prestiterint, <![ui eos in sua perlinacia ma[ .]. Ilane nichil ipsos 

puduit non propriarum personarum infamie, non pollutionis nominis ecclesiastici, non reli- 

gionis christiane dedecorum ersi, non pro pauperibus aiendis, rerum Deo dica- 

tarum vastalionis et in usibus pessimis ac sceleratissimis consumptionis? Qni quidem 

tos quorum, quia ad celsas ecclesie dignitates sublevali fuerant, crimina apertiora 

sunt et magis scandalosa, nostram subeunt [ antea archiepiscopus] Senonens.* 

cum fratre suo Geraldo de Monte Acuto, nuper' episcopo Parisiensi, et Martinus Gouge 

Carnotensis antea episcopus*, in quos ere oporlere coiijectanius'. Cum enim 

bulle antedicte auctoritate sedes quibus preerant vacare reputent et reputare egi 

de ydoneis pasloribus. Nullo enim pacto, cum excommunicati ipso facto, ymo ex tot ne- 

phandis flagitiis et immanibus [ ]tur, rex aut populus tales sibi presules 

tolleraret. Ne igitur in prejudicium auctoritatis ecclesie rex ipse quadam necessilate [ 

ve]stre sanctitatis celsitudinem sic disponere, ut el regi ipsi aliisque dominis con- 

sanguineis ipsius satisfaciat et conscientia [ p]ontifices constituantur, et illi 

maxime quos habet dominus rex gratos et acceptos. NuIIi enim alii tali tempore debe- 

rent virum egregium et nobilem scientiis et virtutibus preclarissimum 

Eustatium de Atrio', in utroque jure licentiatum magistrum req]uestarum sui 

hospicii et continuum ejus consiUarium, cujus sapientia et consilio regnum hoc plurimum 

utitur. Supplicamus sa quamprtinum obviare dignetur, que non modica in hoc 

regno discrimina allatura sunt, si non provideretur utque firmare dignum 

ducat. Ac etiam processus inde canonice emanatos, ut pateat anledictos regis inimicos 

penas in ipsa illi providerat, quem pro tidelissimo vestre clementie dominus 

noster rex humiliter nominavit. Sic enim non soluin regno Francie magnum 

afferet obsequium. Quantum enim ecclesia Romana universalis ex hujus regni prosperitate 

gratuletur quia vestre sanctitati habunde clarescunt, ea verborum multitudine 

prosequi non censemus oportunum eget nostre veslra paterna sublimilas, nos 

filiali devotione eidem obtemperabimus, quam Spirilus Sanctus'.... 

Minuta chartac. in Arch. oat. Paria., M 65", D" 31, in qua deest per totam paginam pars ainistra. 

1. Chron. de Monstretel, II, p. 210, dicit : n NovGiab, 13 " ; Joumal (Twm bourgeois, p. 16 : b Noremb. 10 » ; Rel. de 
Saint-Denys, IV, 562 : « NoTemb. 9 i>; vid. iafra not. 3. OpiDamnr pluriee boc [actum esse. Vid. etiam Journal de Nicolas 
de Baye. 11, p. 84 sq. — 2. Contra la granii' Compagnie in diversis buJlis ab an. 1364, Febr. 26 (Areh. Vat. Regr. n° 261, 
fol. 99, 1365, Maii 1; I. c, fol. 156, ad diversoa episcopos), uaque ad an. 1369, Ut ei Arch. nat. Paris. X" 8602. fol. 21.1, et ei 
epiatola Caroli regis an. 1411, Octob,, apparet, usi sunt Bulla Urbani V : Quam Stt plena periculis, an. 1367, Maii 9 {Rel. de 
Saint-Denys, I. c, p. 534, quam Bellacuet, p. 548, perperam ad annum n unum » pro a »"" " ponit; Birt., IV. p. 414). At 
noD : < ad perpeluam r«i memoriam », ut mngistri supra dicunt, sed n ad futnrnm Tei memoriam s edita est, quod non idem 
8Bt. UniTersitas Paris. hanc bullam qoocumque misit, etiam Rotomagum ante Decemb. 1 (vid. BeaurepiURE in Chron. Nor- 
mande de Pierre Cockon, p. 269, nol. 2). — 3. Sio etiam Set. de Saint-Denj/s, I. c, p. 662. Fuit 9 Novemb. Cf. Journal 
d'un bourgeois, p. 15. Vid. supra not. 1. — 4. 'ohannes ie Mantaign ab an. 1407, quem nominat etiam Joumat (Tun bour~ 
geois, p. 16. Quia dueis Aurelianens. consiliariua principalia tueral, comes S. Pauii eum ut el frnlrem episcopum Paris. 
Tirtute lillerarum regis Octoh. 3 auia ecclesiis privavit {Rel. de Saint-Benys, IV, 464), solum an. 1412, Aug. 22, restilutis Digitized by Google 141 Ij AB ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANHUM MCCCCLII. 223 

(ibid., p. 7£S).— 5. Ab an. 1409, Jul. 24. Dicuut < auperu vel a antea d, quia islos tres episcopos reputabant auctoritale bullae 
Tlibani V eicamiDunicatos et «arnm aedes episcopalea vacare. — S. Ab an. 14iOB, Mart. 10, episcopus Carnotene. (Reg. Av. 
Bened. XIII, vol. LIV, fol. BSS"). Omnes tres lioenl. in legibus eranl. — 7. Hi tres episcopi, Aureliauis congregali, in ducem 
Bnrgandiae, buHa Urbani V suffulti, aententiam eicomniunicationis proclamarunl. Vid. Cousinot, Geste des Mhles, ed. ValleT 
DE ViRiviLLE, p. 140 sq. SicQt Porisiis contra ducem Aurelioneosem Universitas Paris. coadjutrii lait, sic Aurelianis contra 
duceni Bureundiae UniversiUa jVurelianans. — 8. Qui an. 1413 cum « Cabocbiens - fuil el cancallnrius Franciae factos »st. 
Gf. TuETEK in Journal d'un bourfftois, p. 42, not. 5. — 9. Johannes XXIII an. 1412, Jun, 15, per lilteras n ad perpetuam rei 
» solum bullam Urbani V ; Quatn sit pUna periculis, confirmavit {OrdMin. des rois, X, 158). 1939. Slaiutum CapituU generalis Ord. Minor. sulr ministro generali Antonio de Pirelo, de pi 
magisteriunt in theol. 

14U, tliimae. 

Deinceps nullus promoveatur ad gradum magjsterii, nisi prius vadat Parisius juxta 
papalia statuta et generalia instituta, et faciat oinnia et singula, que facere tenetur, pro- 
vincia Anglie excepta. 

Ckron. Nicol. Glassberger, \a Analecia Franciscana, 11, p. 241, 1940. Lieentiati in facullale theologiae. Att. 1411, Parisiis. Mag. Rodolphus de Porta', Nav. 

— Petrus Henriart*. 

Dom. Egidius Chaumardy, dec. de Nogeato, Cluriiac. 
Mag. Johannes Charpentier (Carpentarii) . 

— Egidius Le Marie. 

— Johannes Broul". 

~ Johannes de Piaumulco. 
Dom. JohannesdeVincei!is'suppriorCollegiiCluniac. 
Mag. Nicolaus Amantis^. 

— Thomas Marescally". 

— Johannes de Laudissonno, alias de Lausson, 
Fr. Johannes Capreolus, Predicator presentatus, 
Fr. Johannes Michaelis, Predic. Mag. Jacobus Jeanne, 

— JohannesBalduyn. 

Fr. Albinus Bellocis, Carm'». 

— Guillelmus Cholet, Carrn'». 
Mag. Gerardus Macheti. 

Fr. Johanues de Altacumba, Cisterc. 
Mag. Johsnnes de la Doue. 

— Bernardus Flogelingh'. 

— Guillelmus Ptnguisam. 
Dom. Abbas de Precibus*, Cisterc. 
Mag. Johannes de Boupour^. 
Dom. Abbas S" Eligii*". 

Petrus de Versaliis, de CoUegio S. Dionyai". [afi Bibl. I ., ms. lat. 5S57», ol. 14. 1. Additur, incepisae priiuum cursum an. 1403, Becundnm 1405, Sententias 1406. An. 1412 et postea lis ma^na exarsit 
inler ipsum et Reginaldum da Fontanis de gubernando collogio Navarrae. Viclor evasit (vid. LAunoiUM, CoU. Natiar. hist., 
p. 112 sqq.; 922) on. 1413, Jul. 16 (X'» 59, /ol. 428). — 2. In rotalo en. 1403, supro p, 92 -. « Herriart », — 3. Seu « Broust », 
ut n>> 2001, 2003 scribitur. In ms» additur -. « Incepit 1404, Sentent. 1407 ■>. Non confundendus cum episcopo Meldensi, Jolianne 
Boiry seu Boroy, Bourf. — 4. Seu « Vinzellis u (Reg. Lat. Joh. XXIII, a" 165, fol. 230), « Vinieriis », de nohili genere, in 
Coneilio Constant. procnralor Cluniacens. (Bibl. nat. Pacis., ms. lat. 1485, fol. 180^) et inoior prior Cluniac. {Gall. christ., 
IV, 1169). An. 1424, Oclob, 11, cum esset (ah ar. 1421, GcUl. christ., XII, p. 410) prior de Caritate (Autissiod. dioec), confir- 
matus in abbalem S. Petri de Luiovio Binuntin. dioec. (Reg. Lal. Mart. V, an. S, lib. 108, fol. 285»), an. 1426, Mart. 18, abbas 
Trenorchiens. Gabilonens. dioec. (Arch. Val. Xll, 121, p. 198). Deesl in Gall. christ., IV, 974; mancum, XV, 159 (ubi Job. de 
Ungellis). Sallcm jam an. 1428 abbas S. Claudii Lugdunens. dioec. fuit (Bibl. nat. Paris. ms. lat. 5494, p. 77; infra ad 
an, 1428, DecemL.). — 5. An. 1408, Aug., cuni Parisiis Senlentias legeret, Benediclo XIII supplicavit, ut capellaniam 
B. CatbeTinae eccl. S. Vedasti reciperet (Suppl. Bened. XIII, n" 99, fol. 15G''). — 6, Dloee. Leodiens. Universitss pro ipso, Digitized by Google 224 CHAHTrLA.RIUM UNIVEHS. PAHIS. [1412 

n ingenuo profesBore artiuiu » ad quemdem praelalnm dirigit epist«lam, ut beneficium petipiat, v nuo theolagici atudii honorem 
Taleat adipisci » (Arch. nat. Paris., M 65», a» 139), — 7. Ms. : o Flengoin », « Fioguelincli », « Flongnenth ». Fuit nat. Anglic, 
et bursariua Sorbonoe. Vid, Atictar. I. Certe est iile Bernardus, qui captus erat an, 1412 lAuctar., 11, 113, 13). — 8, Utique 
Johannes Radulphi II, qui postea fuit in Concilio ConstanL — 9. Nat. Anglic. Vid. Auet. I. Voealur « Botbur >, — 10. Joh. 
d'Arthan, bacc. formiit. in thecl. et an. 1408, Uartii 16, ut monachaB S. Eli^i ractus «st abbas S. Silvini de Alchiaco (Reg. 
ATen. Bened. XIII, toI. IIV, rol. &70); an. lUl, Octob. ii, shbaa S. Eligii NoTiomens. 0. S. B, defuncto Egidia (Reg. Lat. 
Job. XXIII, n" 151, fol. 209). Perperam if^tur Gall. chrtst., EX, 1072, asserit Egidinm de Atrio, decr, doct., usque fln. 1413 
vellili abbatem fuisse.— 4i. Omitlitur in ms*», etpomlur foI.lS ioteTJllos, qui solum inter 1413 el 1421 lieentiam reccperunt. 
Asl perperam. Nam an. 1413, NoTemb. 30, jam ut magister Iheoi. affertar (vid. infra), proindeque ante an. 1413, Nalivit,, 
licf^ntiatna est. Cum in ms»' dicatur : « incepit 140S, et fecit 2°> cursum et Sentent. 1407 », ut Johannea Broust an. 1411 licen- 
tiatus est, quo anno etiam Joh. Michaelis, cum quo semper affertnr, licentiam recepit. E Versaliis, dioec. Parie. et e nobili 
genere ex utroqne parente pFocreetus (Suppl. Mart. V, n" 106, fol. 281'>), regis Caroli ad Concil. Conatant. ambassialAr et prior 
S. Petri de Caliomonte fnit (ms. lat. 14S5>, fol. S7>>). An. 1413, April. 19, prioratum S. Salvatoris in fiua, Viennens. dioec, 
peUTit (Suppl. Mort. V, n" 106, fol. 281t); 1420, Jul. Z, factus est abbaa Talmundens, lucionens. dioec. (Arcb. Vat., Slf, 
121, p. 131; □mnino incerlum in Qall. chTist., 11,1424); an. 1429, Decemb. 9, abbas S. Hartialis Lemoyjcens. (ibid., p. 245); 
an. 1432, Hartii 31, episc. DigneDB. (ibid., p. 271) ; an. 1439, Septemb. 25, translatus ad sedem Heldens. (Oblig. a" 66, foJ. 41^), 
ad qnem plnrea epp. Gerardi Machett. Petci epist. ad Jobann. Jouvenel de corrupto atatn Franciae ap. Marteke, Thes. nov- 
anecd., J, 1723. Apud Martinum Por4e (ms. ]at. 1485', fol. 57«) ut a bostis publicuB Jobannis ducis Burgundle et nolorius 
inimious ct omniuni fidelinm servitorum ejusdem n designalur. 1941 . Jokannes XXIII praerogalivam quinti articuli Vniveraitati Paris. eoncedil sub bulla plumbea, ui atia 
etiam prtvHegia. 

I41S, Jaituarii 7, Sotnae. 

Johannes episcopus servus servorum Dei rectori et Universitati sludii Parisiensis 

salutem et aposlolicam benedictionem. In supreme dignilatis specula Sane atlendentes 

preclara et saluberrima studia, que actionibus indefessis, nulljs parcendo laboribus, peri- 
culis aut impensis que circa salutarem effectuin unionis, ac pro dignitate, statu et honore 
hujusmodi hactenus laudabiliter impendistis, ac impendere jugiter non cessatis, ac fructus 
uberrimos qui ex plantis vestris toto terrarum orbe hactenus provenerunt ac prodeunt 
incessanter, dignum censuimus et censemus, ut nos et sedem ipsani in prerogativis et 
specialibus gratiis inveniatis favorabiles et etiam gratiosos. Hinc est quod nos premisso- 
rum intuitu et quia speramus indubie quod erga tara laudabilia studia propensioribus 
curis et actionibus sedulo insistetis, ac vestris in hac parte supplicationibus inclinati, de- 
claraliones, prerogativas, regulas seu ordinationes ac slatuta per nos dudum in favorem 
vestrum et dilectorum filiorum magistrorum et aliorum de Universitate veslra predicla 
edita et in cancellaria nostra de speciali mandato nostro postmodum sub diversorum die- 
rum datis solemniter publicata et in quodam libro cancellarie predicle', in quo nonnuUe 
constilutiones et ordinationes nostre inserte, de verbo ad vcrbum redacta, presenlibus 
ad consolationem veslram duximus annotanda, quorum tenor sequitur et est talis : 

« Sanctissimus dominus noster Johannes papa XXHI, vj" id. Julii pontificatus sui anno 
primo, in favorem et pro incremento Universitatis Parisiensis, etc. ut supra n" 1925 usque 
in Jinem . Deinde : 

« Item declaravit et voluit quod magistris in artibus, qui per septennium studuerint Digitized by Google 1412] AB ANNO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANN«M MCCCCLII. 225 

in ipso sludio post magisterium, Uceat bullas expedire ad dignitates iii ecclesiis cathedra- 
libus, si ad dignitates petiverint in supplicalionibus eoruradem, 

« Item voluit idem dominus noster et ordinavit quod si alicui aut aliquibus per im- 
porlunitatem petentium aut alias concesserit vel in futurum concederel prerogativam seu 
clausulam derogatoriam sub quavis forma verborum, per quam in aliquo prejudicium gene- 
raretur vel derogari posset doctoribus et magistris prefate Universitatis studii Parisiensis 
seu alicui ex eis, ad quos extenditur prerogativa, per quam concessit ut priores eis in 
data, certis personis exceptis, non prejudicetur illis, nulluin prejudicium eis afferre pos- 
sint nec valeant, sed quoad ipsos sint ipso facto casse et irrite. 

« Item voluit observari in gratiis per ipsum concessis et eliam concedendis quibusvis 
personis de pluribus beneficiis assequendis in una civitate, dioces! vel provincia aut plu- 
ribus, sive ad plurium collationes usque ad certam taxam sive valorem, etiamsi de personis 
in prerogativa dictis de Universitate concessa exceptis, quod per hoc nullum prejudicium 
eis nec alteri ipsorum generetur, aut in sliquo derogetur, nisi quoad unum beneficium 
tantum, si de personis exceptis fuerint; canonicatu, prebenda, dignitate, personatu vel 
officio in eadem ecclesia pro uno beneficio computalis. » 

Ceterum volumus, et apostolica auctoritate declaramus, quod presentes litere ad pro- 
bandum plene declarationes, prerogativas, constitullones, ordinationes ac statuta predicta 
ubique sufRciant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur. Decernimus etiam 
ex nunc irritum et inane, quicquid in antea contra declarationes, prerogativas, constitu- 
tiones, ordinationes ac statuta hujusmodi a quoquam quavis auctoritate scienter vel igno- 
ranler contigerit attemptari. NuIIi ergo, etc. 

Datum Rome apud Sanctum Petrum vij id. Januarii, pontificatus nostri anno secundo, 

Originole in Arcli. nnl, Paris., L 318, n" 4, Bulla plumbea filis sericis rubei et flaTi coloris appendilur, Infro ; « F, de 
Montepcilitian. », Superplicam : « Gralis de mandolo domi. iiostri pape. B. de Montepolioiano ». A lergo : Yi.. — Bulla Uni- 
Tersilati supra prerogativa quinti artlculi. » — Anno eodem. 1412, Octob. !3, olBcialis Paris., coram quo mag', Bominicua Fran- 
dsci, rector Universitatis, comparuil, hanc Johaniiis bullam, requirenle rectore, Irenscrihi et « exeoiplari u mnndavit prae- 
sentibus magistris Johanne Matbiae in theol,, Jobanne de Villanova in decret. doctorilius, Uuill. GraUril ei Petro Josepb, 
cantore Bemensi, jurisperitis et advocatis in cnrio Paris., Guillelmo Rauaselli, mag. io art. et bac. in theol., Job. Bourilleli 
sea Francisci, in decr. licent., theaaur. Seuonena., in arl. mag., Pariaiia commorantibua (Boi., V, 329, e Ub. nat. Picard.). 

Supra p. 187, not. 1, eipticaTimus quid «it quintUS articulus. Quia papa ialum ectioulum nunc primum Hub bulla 
plumbea confipmaTil, integrn bulla cum aliis privilegiis in iila contenlis « Quintus articulua vnlgariter nuncuputa est o, ut 
emitur e litteris Garoli VI an. 1413, Jul. 6 (infra d" lgS2), el an. 1415 mag. Hugo Vidatele in parlamento recitarit (Xi^ 61, 
fol. 92<'). Ut in documento n° 1925, sic etiam in hoc, iu fine u quinti articuli v, scribitur : « et qaibuSTls aliis personia 
superius eipressis >, sicut eliam infra n" 1971; pai^tlcula scilicet negativa non ublque deest anle ( expressis ». 

1. Sicul hoc etiam temporo Martlni V factum est : s Ponatur in libro cancellarie o, etc. Gf. Ottenthai, Regulae can.- * Chart. iftiiu, Paris. IV. Digitized by Google 226 CHARTULARIUM UNIVERS. PAR1S. [1412 

1942. Vniversitas Paris. de « dafa > quinli flrtlculi ad suos nunttos m curia, 

1411, Decemb.-1412, Janomi, Pariaiis. 

Venerabiles viri et ainici carissinii. Nuperrime recepimus litteras vestras per veixera- 
bilem virum magistrum Johannem de Bellomonte* nobis transinissas, ex quarum tenore 
concepimus prerogalivam qiunti articuli nobis coiicessi siium, vigorem habere dumtaicat a 
die publicationis ejus in canrellaria, cum tamen per ante tanquam certum omnes concor- 
diter teneremiis, ipsam vigorem habere et suum debere sortiri effectum a sexto idus Julii 
anno primo, sicut ex relatu magistri Thome Mareschali ac lenore scedule' bullis domini 
noslri intercluse nobis transmissis dudum concepimus. Quapropler domino noslro scri- 
bimus sub hac forma : « Vestre Sanctitalis clemencia, beatissime pater, etc. » — Idcirco 
vos attente rogamus et requirinius quatinus pre ceteris et omni mora semota bullam, quam 
jam phnTibatara oplinuistis', nobis transmillatis, cum protestatione tamen solempni nos 
cum illa bulla et ejus prerogaliva, quin pro uberiori laboremus, nequaquam contenlari, 
dilligenter valde ad hoc, quod concessio dicti quinti articuli valeat nobis et suum sorliatur 
efTectum a dicta data insistendo. Quam si videritis vos non posse optinere, aul quod in 
prejudicium nostrum niinia dillacio fieret, recipiatis eam sub data prime ejus concessionis, 
videlicet vj" idus Julii anno secundo ', ipsam sic accommode expeditani nobis quam brevius 
poteritis transmitlenles, proviso quod data publicationis ipsius prerogative tunc, si regi- 
strata fuerit, e registro deleatur. In spe cujus et premium aliquale laborum veslrorum per- 
sonas veslras nobis dillectas domino noslro specialiter recommendamus et vobis ordina- 
vimus octuaginta scuta, ulrique scilicet quadraginta. Et quia intelleximus nonnullos ex 
nostris suppositis laborare ne predicta prerogativa aut concessio quinti articuli nobis valeat 
anle ejus publicationem in caucellaria, vos precamur, ut si quos lales noveritis, illos nomi- 
natim nobis designetis, ad quorum utique privationem, si non se ipsos corrigentes concor- 
diter vobiscum ad nostram intencionem laboraveriut, procedemus. 

Minuta chartac, in Arrh. nat. Ptiris., H 65', n" 96 (otim A. 33. u). Quoad temporiB notam, vid. notas «equentee. 

1, An. 1411, NoTemb., non inter regentes fac. medicinae affertur, quin in curin Romaiia eral, et postea ibidem mora- 
botnr. — 2. I. e. illius chartae, in qua privilegium qulnti articuli Tuit, supra ii° 19^5. — 3. In iiam° praecedenli publicatam. 
— 4- C quo spparet, privilegium quinti arliculi salum an. 1411, Jul. 10, concessum esse. Cf. etiam n» ig!."!, not., et n" 1953. 1943. Rector Vniversitati 


■s nomiite facullalis artium in Concllio Gaiticano Parisii 


is celebra 


lo dicil, facuUalem 


non velle impedire, quin 


■ exlorsiones pecuniarum in Rom. curia corrigantur; mm 


ime tame 


n subtractio cotta- 


tionis heneficiorum sum. 


710 ponlifici facienda esl. Appellal ad summum pontificei 1412, Foltraarii 23. Parisiis. In uomine Domini nostii Jesu Ghristi, amen. Noverinl universi presens publicum 
instrumeiitum inspecturi quod anno ejusdem Domini millesimo quadringentesimo unde- Digitized by Google 1412] AB ANNO MCCGLXXXXIV USQUE A D ANNUM MCCCCLII. 227 

cimo more Gallicano, indiclione quinta, die martis viceaima tercia mensis Februarii, pon- 
tificatus sanclissimi in Chrislo patris et domini nostri, domini Johannis divina providentia 
pape vicesinii tertii anno secundo, in reverendorum in Christo patrum dominorum episco- 
porum Tornacensis' et Silvanectensis* et aliorum dominorum episcoporum et abbatum ac 
nonnullorum dominorum de consiHo illustrissimi domini nostri Francorum regis ad Gon- 
cilium ecclesie Gallicane iii palatio fegali Parisiensi celebrando more solito congregalorum 
et consedentium nostrorumque nolariorum publicorum et teslium infrascriptorum presen- 
tia, propter hoc personaliter constitulis venerabilibus et circumspectis viris domino Guil- 
lelmo Rousselli magistro in artibus et bachalario in theologia, alme matris Universitatis 
Parisiensis rectore, ac decano venerabilis facultatis artium de predicta Universilate Pari- 
siensi', necnon magislro Petro Guigonis magislro in arlibus, procuratore et sindico sub- 
stilulo predicte facuUatis artium, prefatus dominus rector, ut et tamquam decanus dicte 
facultatis artium, implorata per ipsum prius et impelrala a dictis dominis prelalis episcopo 
Tornacensi presidente et aliis in eodem Concilio Gallicano existentibus et constitutis 
uudientia, asserens el protestans quod ea que dicturus erat et diceret submittebat correc- 
tioni et emendationi predicti domini nostri pape summi pontificis et Concilii universalis 
ecclesie proximo celebrandi; nolens nec etiam intendens venire aul facere quovismodo 
contra statuta seu ordinaliones regias et ecclesie Gallicane dudum et in ultimo Concilio 
Gallicano super neutralitate et beneficiorum collatione facienda et substrahenda {prout 
facta et substracta exlilit Petro de Luna, qui nuper Benedictus decimus tertius papa nun- 
cupabatur) Parisius in dicto palatio regio celebrato et congregato, in quo quidein Concilio 
Gallicano dicebat et asserebat dominus rector prefatus collationem beneficiorum eidem 
Petro de Luna fore substractam et ad collationem seu dispositionem ordinariorum et ea 
conferendi jus babentium devolulam, donec et quousque in universali ecclesia Dei de 
uuico et indubitato summo pontifice fuisset provisum vel per Concilium ecclesie univer- 
salis predicte ex tunc proxime celebrandum aliter stalutuin seu ordiaatum extitisset, 
Et sic, ex quo Dei gratia modernis temporibus unicum et indubitatum in universali 
ecclesia Dei habuerimus et habeamus de presenti summum pontificem, videlicet dominum 
nostrum, dominum Johannein divina providentia papam vicesimum tertium, ad ipsum omni- 
moda collatio et dispositio beneficiorum quorumcumque, quemadmodum et predecessores 
sui suinmi pontifices unici et induhitati habuerunt, exlitit devoluta, quod ex hoc constare 
dicebat, maxime quia Universitas Parisiensis predicta eidem domino Johanni sumrao pou- 
tifici moderno el quamplures alii doinini rotulos suos lamquam ad eerura et unicum papam 
ac collatorem beneficiorum quorumcuraque supplicationes suppositorum ipsius Universi- 
tatis pro gratiis expectativis eisdein suppositis et eorum singiilis ac aliis per ipsuin domi- 
num nostrum papam faciendis continentes destinarunt; dixit et asseruit ex parte dicle 
facultatis ariium quod nullo modo iiilentionis predicte facultatis fuerat aut erat impedire 
quovismodo, quJn abusus et extorsioiies pccuniarum qui committuntur et fiunt in curia Digitized by Google 228 CHARTULA.RIUM UNIVERS. PARIS. [1412 

Bomana corriganlur et emendentup meliori modo quo fieri poterit, ymo sumiiie eidem 
facultati placebat el placel abusus et extorsiones hujusmodi corrigi et emendari, tion tamen 
pep substractionem collatioms beneficiorum eidem domino nostro sumVno pontiiici facien- 
dam, cum abusus et extorsiones predicti alio modo sanctius et melius corrigi et emendari 
vaieant, sed predicta facultas pluribus de causis, rationibus et motivis ad hoc ducta et incli- 
nata, et potissinie ex eo quod in predicla Universitate Parisiensi pluries concorditer deli- 
beratum extlterat, quod non expediebat nec intentionis suppositorum ipsius Universitatis 
fuerat aut erat substractionem collationis beneficiorum eidem domino nostro summo pon- 
tilici facere, nec hoc procuranlibus adherere quoquomodo ; contra omnes et singulos sub- 
stractionem predictam facere volentes et eisdem adherentes per ipsius facultatis artium 
procuratorem et sindicum substitutum ad hoc legittime conslitutum provocaverat et appel- 
laverat modo et forma per ipsum procuralorem et sindicum in continenti coram omnibus 
ibidem astantibus exprimendis et declarandis. 

Quem quidem procuratorem et eindicum in predicto concilio presentem surgere et 
sibi incunibentia facere et explicare ex parte facultatis predicte jussit et precepit. Ad cujus 
mandati expletionem idem procurator et sindicus obtemperans, appellationem predictam et 
alia modo et forma in quodam appellationis instrumento publico .... perlegit et recitavit a 
principio iisque ad finem, nichil de in eo contentis obmittendo. Cujus instrumenti tenor 
de verbo ad verbum sequitur in hunc modum : 

In nomine Domini nostri Jhesu Chrisli, amen, Noverint universi presens publicum 
instrumentum inspecturi, quod anno ejusdem Domini millesimo quadringentesimo unde- 
cimo more Gallicano, indiclione quinta, die lune quinta decima mensis Februarii, pontiii- 
catus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Johannis divina providentia 
pape vicesimi tertii anno secundo .... venerabilis vir magister Petrus Guigonis procurator 
et sindicus substitutus venerabilis facultatis arlium alme matris nostre Universitatis Pari- 
siensis .... provocavit et appellavit, apostolos petiil, protestalus fuit, et alia dixit et fecit in 
omnibus et per omnia prout et sicud in eodem folio papireo continetur. Gujus quidem folii 
papirei tenor de verbo ad verbum noscitur esse talis : 

In Christi nomine. Cuin appellacionis refuginm....' Ego itaque Petrus Guigonis, pro- 
curalor et sindicus specialiter ad infrascripla substitutus a magistro Johanne Bout procu- 
ratore et sindico principaliter cum potestate suHstituendi constitulo et ordinato per vene- 
rabilem facultatem artium de alma Universitate Parisiensi matre nostra, advertens et 
considerans quod nonnulli tam ecclesiastici quam seculares viri diversorum dignitalum, 
statuum, religionum, ordinum et condicionum, quo nescitur nisi malo spiritu ducti novi- 
tales insolitas et non honas indagine superstitiosa querentes et scandalum in ecclesia Dei 
ponere non verentes, diversis et exquisitis viis seu verius deviis et anfractibus moliuntur 
et querunt. Quod sanctissimus in Christo pater et beatissimus dominus noster, dominus 
Johannes papa vicesimus tercius, vel alius qui pro terapore Romanus poatifex extiterit in Digitized by Google 1412] AB ANNO MCCCLXXXXIV tlSQUE A» ANNUM MCCCCLII. 229 

futurum, illam liberam et omnimodam potestatem et facultatem nou habeat deinceps in 
regno Fraucie conferendi quascumque dignitates et ecclesias episcopales aut hiis majores 
vel etiam inferiores et tam seculares vel regulares, collegiatas et non collegiatas, electivas 
et non electivas, seu personatus officia, canonicatus, prebendas el quevis alia beneficia 
ecclesiastiea, cum cura vel sine cura, tam vacantia quam vacatura, et etiam jus ad ipsa 
vacatura conferendi, sicud hactenus alii Romani pontiiices habuerunt et hujusmodi po- 
tentia usi sunt indiscusse, conantes super hiis novas leges, institiiciones, regulas et sta- 
tuta quantum in eis est facere aut ab alio quolibet quam ipso Romano pontifice statuta et 
decreta hujusmodi aut eorum confirmationem impetrare seu verius extorquere; el atten- 
dens quod hoc fieri sit omnlno res pestifera, scandalosa, exemplo perniciosa statui et 
utilitati ecclesie universalis et aliarum, necnon specialiter et singulariter Universitatum 
studiorum et studentium, et maxime illorum de facultate predicta dampnosa penitus et 
contraria, ex multis causis et rationibus evidentibus, manifestis et notoriis suis tamen 
loco et tempore oportunis lalius declarandis et exprimendis. 

Et primo, quoniam hoc esset privilegiis et prerogativis ecclesie Romane apostolice 
sedis Romanique pontificis detrahere et derogare. 

Item, rebellionem et contemptutn adversus sanctam sedem predictam manifesle facere, 
quod quidem absque divina offensa et diversarum penarum tam spiritualium quam tempo- 
ralium incursu non transiret et per hoc multorum anime inlaque[a]rentur et scandala nas- 
cerentur. 

Iteni, ceteris nationibus materia et occasio similia aut pejora faciendi prestaretur. 

Item, ex hoc finna devotio fidelis et catholica, quam semper ecclesia Gallicana et 
regnum Francie erga sanctam sedem eterni clavigeri noscitur habuisse, non parum sic 
faciendo denigraretur et materia male loquendi et sentiendi de ecclesia et regno prediclis 
facile preberetur, 

Item, per hoc regnorum, provinciarum et locorum non reductorum ad unionem, gre- 
mium et obedienliam veri pastoris et capitis ecclesie reductio impediretur. 

Item, verisimiliter in electionibus et collationibus dignitatum et heneflciorum hujus- 
modi, libertas ecclesiastica fortius impediretur, cum, si ad exemplum hujus regni sic face- 
rent alie nationes, maxime in quibus tyrannides laicalis dominatur, sepe expediret electores 
seu provisores ad nutum dominorum lemporalium vel potentum eligere vel conferre aut 
alias importunis precibus, requisicionibus et instanciis talium assentire, et sic aut per 
impressiones aut extortas et importunas requestas laicorum dignitates et beneficia hujus- 
modi occuparentur; qui quidem timor in collacionibus et provisionibus, quas facit Romanus 
pontifex, omnino cessat. 

Item, per hanc viam et maxime si gracie expectative per Romanum pontiflcem con- 
cesse vel concedende infringerentur, omnes hujus regni et aliorum, ubi hoc servaretur, 
studiorum Univeraitates et principaliter hec alma Universitas mater nostra, et specialiter Digitized by Google 230 CHA.RTULARIUM UNIVEHS. PARIS. [1412 

ettani facultas predicta destructionein totalei» seu saltein ruinam gravem et insupporla- 
bilem palerentur. Nam cum studentes Universitalum hujusmodi videntes el sentienles 
conlemplacione studiorum se penes Romanum pontificem acceptos et favoribus graliosis, 
maxime in expectativis gratiis, exauditos et pre ceteris communiter antelatos, et sic se de 
proxitna provisione et alimonia futura, quam indubitanter expectant, certioratos : per id 
et plurimi ad studium invitantur et studentes ipsi quietius lectionibus et studiis suis invi- 
gilant, Qua quidem hujusmodi spe adempta et plurimi quidem ab inchoatione studii desi- 
sterent, et hii qui jatn inchoassent, dum expedirel eos, quomodo provideretur eis in bene- 
ficiis, cogitare et operari a sctentiarum conteinplacione se diverlere et deficiente etiain 
necessaria subventione, ex inopia studium deserere plurimi cogerentur. 

Itero, cum omnes quasi de Universitate et facultate predictis gratias expectativas opti- 
nuerint et lilleras apostoHcas super hiis confici et super eisdein processus suos fieri non 
sine laboribus et expensis fecerint et sic eis jus saltem ad reni super vacaturis beneficiis 
in eorum gratiis comprehensis quesitum existat, jus ipsum labores, expensas et spem pre- 
diclas per[derent], et jure suo indebite et cum eorum gravi interesse privarentur. 

Item, cum considerato quod de proximo celebrari debet generale Concilium, in quo 
quidem et per quod, si quid in predictis aut aliis vel circa premissa corrigi vel emendari 
expediat, juridice et canonice poterit ordinari, non expedit ad presens per parlicularem 
provisionem novitates tam arduas et tante imporlantie suscitare. 

Ideoque ex premissis causis, rationibus et motivis ac earum qualibet conjunctim et 
divisim, et tam pro communi et publico interesse, quain etiam pro privato et singulari 
dicte facultatis et singulorum eidem facultati suppositorum et aliorum infra dicendorum, 
ego Pelrus Guigonis predictus vice et nomine facultatis predicle ac omnium et singulorum 
de dicta facultale, oinniumque aliorum et stngulorum infrascriple appellationi adheren- 
tium vel adherere volentium, seu qui in posterum adherebunt, contra oinnes et singulos, 
etiam si sint Universitates, collegia vei corpora ecclesiastica vel secularia, seii singulares 
persone cujuscumque dignitatis, honoris, status, prerogative vel condicionis, tam eccle- 
siastice quam secularis, existant eorumque sequaces fautores et adherentes, qui predictas 
novitates et abusiones inducere voluerint aut inducent quovismodo, dlrecte vel iiidirecte, 
in toto vel in parte, et qui se contradictores, oppositores aut partiales infrascriple appella- 
cioni constituent, et generaiiter contra omnes et singulos quorum interest vel interesse 
poterit seii se sua pulaverint inleresse omni via, modo et forma quihus melius possum in 
hiis scriptis provoco et appello ad prefatum dominum nostruni papam et sedem aposloUcam 
et ad generale Concilium universalis ecclesie jam indictum et proxime celebrandutn in 
Urbe, et ad quamcumque aliam audientiam ad quam de jure melius possum et fieri expe- 
diat, petens et ilerum petens, seniel, secundo et terlio, ihslanter, instantius et instanlis- 
sime, apostolos.,.. 

De et super quibus omnibus et singulis procuralor el sindicus predictus substilutus Digitized by Google 1412] AB ANNO MCCCLXXXXIV XJSQUE AD ANNUM MCCCCLII. 231 

vice~ac nominibus siipradictis petiit a nobis notariis publicis siibscriptis sibi fieri publicum 
instrumentum seii publica instrumenta, unum vel plura, Acta fuerunt hec Parisius in 
ecciesia Sancli Juliani Pauperis prope quadruvium Sancti Severini sub anno, indic[t]ione, 
mense, die et pontificatu predictis, presentibus venerabilibus et discretis viris, dominis et 
magistris Thuruhio de Praellis nalionis Picardie, Jacobo de Herlem nationis Anglie, in 
predicta facultate artium procuratoribus', Thoma Marescalli, Johanne La Dor^e, licentiatis, 
Eustachio de Mesnellio, bachalario formato in theologia, Godefrido de Vhmen, Herveo 
Hellonk, Oliverio Pichon, Hugone Magni, Petro Maes, Guidone Balbeuz et Johanne Hen- 
rici, magistris in artibus, Laiidunens., Trajectens., Leodiens., Cameracens., Ambianens., 
Trecorens., Tornacens., Corisopitens. et Venetens. dioces., testibus ad premissa vocalis 
specialiter et rogatis. 

Et ego Johannes Andree alias du Leandi clericus Trecorens. dyoc, in utroque jure 
bachal., publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius, curieque episcopalis Pari- 
siensis juratus.... [Pro Joha.nne Andbee] O. Acebbi. 

Et ego Egidius Massardi Atrebatens. dioc, bach. in jure canonico, publicus apostolica 
et imperiali auctoritate ac curie Parisiensis notarius juratus.... E. Mass\rdi. 

Post cujus instrumenti perlectionem idem procurator et sindicus petiit primo, secundo 
et tertio, instanter, instantius, inslantissime, apostolos de et super appellacione hujusmodi 
sibi quo supra nomine dari, si aliquis aut aliqui in eodem Concilio esset vel essent qiii de 
jure eos dare possel et vellet seu possent et vellent, protestans diclus procurator et sin- 
dicus quod, si predictum Concilium Gallicanum vel aliqui singulares de ipso vel extra 
ipsuni vellet aut vellent vel intenderent in predictis vel aliquo predictorum opponere, 
resislere vel adversarios se constituere seu quomodolibet sua putarent interesse, cum ipse 
pro cerlo nescial, ut dicebat, qui sunt hujusmodi tales, si hoc peterent, se promptum offe- 
rebat et paratum dictum appellacionis instrumenlum vel ejus copiam, una cum copia pote- 
statis sibi in hac parte attribute, eis tradere, suis tamen sumptibus et expensis. Quibus 
omnibus et singulis, sic ut premittitur dictis, factis, narratis, perlectis ac protestatis, pre- 
fatus dominus episcopus Tornacensis, in dicto Concilio Gallicano presidens, post aliqualem 
collacionem inter dictos dominos prelatos et consiliarios regios in eodem Concilio pre- 
sentes habitam, dixit eisdem domino rectori et procuratori, quod modicum expectarent 
quousque dicti domini de consilio regio adeuntes curiam parlamenti in dicto palatio ad 
dictum Concilium Gallicanum redirent, ad finem ut super premissis responsio eisdem 
pectori et procuratori maturior preberetur. Quibus aliquantulum expectatis et supervenien- 
tibus prefatus dominus episcopus Tornacensis in dicto Goncilio Gallicano presidens petiil 
a predicto domino rectore si ea que ibidem facla et dicta fuerant, fuerantdicta et facta pro 
et nomine totius facultatis artium et quatuor nationum ejusdem. Qui quidem dominus 
rector respondit et dixit quod sic, et quod tota facultas artium et ipsius quatuor nationes 
ad premissa concordes fuerant. Qua responsione sic facta idem dominus episcopus Torna- Digitized by Google 232 CHARTULARIUM UNIVERS. PARIS. [1412 

censis dixit et aflirmavit se presidentem in dicto Concilio Gallicano, per dictum dominum 
nostrum Francorum regem constitutum ad audiendum et referendum solum eidem domino 
noslro regi ea que in predicto Goncilio agerentur, dicerentur et fierent, interdicta sibi et 
aliis prelatis in dicto Goncilio existentibus omnimoda potestate aliquid concludendi, ordi- 
nandi seu disponendi in ipso Concilio, nisi prefalo domino nostro rege presente; et ideo 
aliam responsionem super premissis dare non intendebat. Poslrerao magjster Johannes 
Jouvenel, advocalus regius in parlamento regali Parisiensi, pro et nomine procuratoris 
doraini nostri Francorum regis prefati, in eodem parlamenlo dixit et proposuit coram 
omnibus in dicto Concilio Gallicano existentibus, quod pro bono dicti domini nostri regis 
et regni sui expediebat eidem procuralori regio, non quod se partem aut adversariura de 
presenti facerevel constituere velit in hac parte, copiam appellacionis antedicte habere et 
penes se custodire. Idcirco copiam ipsius appellacionis eidem procuratori regio per pre- 
dictog dominos rectorem et procuratorem ac sindicum dicte facultatis artium dari petiit et 
requisivit. Quibus sic per dictum advocatum regium dictis, pelitis et requisitis, prefatus 
dominus rector eidem advocato regio respondit, quod ipse faceret congregari super hoc 
supposita dicte facultatis artium, ex cujus deliberatione ipse reclor ejusdem advocato et 
procuratori regio [brevi], ut credebat, super premissis daret responsum, quod ipsi conlen- 
tarentur de facultate predicla,,.. 

Acta fuerunt hec in dicto palatio regali Parisiensi, dictis prelatis ad dictum Gonciliura 
Gallicanum celebrandum more solito congregatis, sub anno, indictione, mense, die et pon- 
tificatu predictis, presentibus venerabilibus et circumspectis viris magistrJs, dominis et 
magistris Johanne de Villanova archidyacono Penthevrie in ecclesia Briocensi, Levino 
^'yeuelinc, decretorum doctoribus, Johanne Tuderti officiali Parisiensi, Thoina Marescalli, 
Jobanne La Dor6e, licentiatis, Doininico Chaillon, Johanne Yonis, bachalariis in theologia, 
GuiUermo Yvri, Godefrido de Vlimen, Yvone de Pontibus, Johanne de Kersaliou, Oliverio 
Pichon, Johanne Guigonis, Michaele de Rivo*, Matheo Petri et Johanne Normani, magi- 
stris in artibus Parisius commorantibus, unacum pluribus aliis testibus ad premissa vocalis 
specialiter el rogalis. 

Et ego Johannes Andree alias du Leandi.... 

Et ego Egidius Massardi.... 

Et ego Oliverius Acerbi, rector parrochialis ecclesie de Plebeparva Trecorens. dyoc, 

magister in artibus, publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius.... 

Origioale in Areli.oat. Paris., M 66'', n°31 (olim A. 4. a), — Ad hanc appeJlationem haotenua ignotam UniTersitas recurrit 
adhnc an. H18. — Martii 30 Jacabus de Uarlem, rector Universitatis, Jobaoni de Kantolio, nat. Gallic. receptori, maadat. ut 
latori scedulae dno scuta tradat, cum deliberstum Tuerit, a receptore cujuslibel nalionis tradenda esse duo ecuts pro notariis, 
qui ptaedicta iDstrumenta ooofecerant (Bul. V, 223). 

1. Joh. Thoisy. — 2. Petri Plaoul. — 3. Bene notandum, hic rectorem decanum facultatis artium Paris. nominari. 
— 4. Solitae formulae alias in sppellationibus adhibilae. — S. Vld. Aticlar., II, p. 114. — G. Pro quo postea, ut videtur, 
quando jam in leg. llcent. et baccal. in jure can. fuit, UniTeraitas libellos supplices ad papsm misit (Arch. nal. Paris., 
H 65», n» 32). Digitized by Google 1412] ANNO MCCCLXXXXIV USQ«E KO MJNUM MCCCCLIl. 1944. Uiiiversilate Pai-iatens. apud S. Bernardum solemniter congregata et lecta appellalione artistarum in 
nuin" pi-aecedenti contenta, facultates tkeologiae, decrelorum et medicinae facultati artium concordlter adhae- 
reni, ne scil. devotverentur collationes beneficiomm ad ordinarios. k Noverint universi ». 

141S, MartU 7, Parisiis. 

OrieinalB in Arch. nat. Pari»., M 67», n" 24 (oiim G, b. aa). BuL., IV, p. 222. — Haec acla fuerunt e presentibus 
TGnerande circunspectionis et magne prndentje viris domiais et magistris Johanne de Trclon cantore eeclesie Paria,, reve- 
rendo patre domino abbale monasterii Sancli Gennani de Pratis extra muros Psris.', Doniinico Parvi, Johanne HancboD, 
Jobanne Breviscoxe, Malheo Roder, Johanne D'Acherj, Matheo Mercerii, Nicolaa de Duno, sacre theologie prafeszoribus ; 
Johsnne Vicini, frntre Jobanne de Papg^ia prtore de Nenaeto Leodiens. dioc, Ord. Cluniac, decretorum doctoribus ; Jobanne 
de Pisis. Pelro Mioti, Johanne Tanquardi, Oliverio Gambelin, Johanne Casson, in medicina magistris ; Guillermo Marlini, 
eervasiD Clerici. Johanne de Landissono, Micolao Poisiere, Nicolao de S. Uilario, Egidio Salomonis, Johanne Bouveti, Dio- 
nysio Feuillart, Jobanne la Doree, Micbaele de Rivo, Johanne Csmbier, Rolando Ramier, Simone Pinardi. Jobanne Dulcit. 
GuiUermo Euvioye. JoUanne Aise, Jacobo de Hacrlem et Guillermo Bloc, Franeie, Picardie, Normannie et Anglicane natio- 
nura suppositis, cnm aliorum doclorum et magistrorum uniuscujusque facullnlis multiludine copiosa, lestibus ad premisaa 
Yocalia specialiter et rogatis. p 

1. Guiilelmo Episcopi seu rEvesque. de qno jam in Chartul. III. 1945, Johannes XXiri cancellario Paris. tnjungit, ut Ludovico de Yalleoleti, Ord. Praed. {qui per duos annos 
logicae el duos alios pkilosophiae Yalleoleti studail, ibique theologiae per annumj el sequente Totosae, tertio 
Parisiis in Ordinis domibus incambebat, deinde Yatteoteti per qaatuor annos prior, et per duos Sententias 
legit, ad ijuas Parisiis legendas a magislra generali Ord. deslinatus est), licentiam legendi dictas Sententias 
concedai, et postea, sermtis servandis, ad magisteriam promoveal. Dat. Roine ap. S, Petrum qulnto kal. 
Marcii, anno aecundo. « Viri sacre lectionis ». 

1412. Febr. SS. Romae. 

Reg. Lateran. Joh. XX!1I, n» 156, fol. 110. — Revera an. 141S-14t3 Sententius Parisiis legit, ut apparet e Bibl. nat. 
Poris. ms. Int. 14707. De hoo celebri Dominicano, qui jam magister s. Iheoi., et quidem Pnrisiens., iit legalu» regis Castellac 
in Concilio Constonl. elaruit, vid, Quetif-Eghard, Script., I, p. 789, Fuit postea notissimua profesaor Universitntis VaUis- 
oletanae ejusdemque facultali theolog. an. 1418, Febr, G. a papa Martino Y datus est ad vitam ut prior et decanus |Reg. Lat, 

tant ad Hartinum V in Reg. Supplic, V. g. W 167, fol. 21 sq. 1946. Vniversitas Parisiens, apad Johannem XXIII conqueriiur, quantum ad quintuin articulum, magistris 
multos praeferri, qui in dicto articulo non capiuntur. 

1412, Martii 12, Parisiis. 

Scribimiis, reverendissime pater, sanctissimo domitio nostro in modum qtii sequitiir : 
« Nostros, beatissinie paler, el longa dudum per tempora labores apud sanctilatem 
yestram e.xsolvimiis, quatinus meritis promotionibus noatris exundans atque largiflua inaiius 
vestra solito copiosiiis responderet, nec inter cetera cassum aliquid a nobis retulisse credi- 
tuin est, dum quintum articiiluin noslrum, qua exoptabamus forma, nobis sub bulla plumbea 
sanctitas vestra largita est. Sed fruslra prerogativam hanc, beatissime paler, nobis vestra 
liberalitas impartita est, ubi istius rei corruptores vestra nullatenus potentia cohercerel. 
Multa namque gentium genera siirrexere, que nostrum prefatum articulum contra expres- 
**•» Chan. Vniv. Paris IV. 80 Digitized by Google 234 CHARTULARIUM UKIVERS. PARIS. [1412 

sum ipsius tenorem satagunt enervare. Priino dominorum ducum Biturie, Burgundie, 
Turonie et Aureliani et uxorum eorumdem procurntores, dicentes se alibi quam terris 
doininorum suorum supposita nostra debere precedere. Secundo illi non exislentes de 
exceplis in nostro quinto articulo, quibus amplior data concessa est. Tertio nonnulli domi- 
noriun cardinalium familiares, qui loco nominatorum in cardinalium principalibus rotulis 
fecerunt se in eisdem in nostri prejudicium subrogari. Quarto nonnuili seciindi et minus 
principalis roluli nostri portitores, asserentes se hisdem prerogativis uti, eliam respectu 
quorumcumque suppositorum nostrorum, quibus primis et principalibus noslri rotuli por- 
titoribus uti pennissum esl atque dalum, cum tamen contrarium inter nos matura ex 
deliberatione conclusum extiterit. Quinto nonnulli nostre Universitatis, dum rotulus confi- 
ciebatur, absentea, dicentes se prerogalivam impetrasse, qua utuntur prerogativis Universi- 
tatis, ac si lempore date dicti roluli principaliter affuissent. Sexto vero aliqui ambassiatores 
secundi rotuli antedicti, qui palam se jactarunt impelrasse, quod gaudebunt gratiis et pre- 
rogativis, ac si tempore coronationis vestre sanctitatis ambassiatores destinati fuissent. 
Demum nonnulli exploratores in Romana curia existentes, qui, dum alicujus beneficii 
vacationem qualicumque causa sompniant, supplicationem nove provisionis ejusdem bene- 
ficii utramque temptantes fortunam vestre cotidie porrigunt sanctitati, quod fit ut beneficii 
postmoduin vacatione scita, illam solam supplicationem per apostolicas bullas levant, quam 
gratiarum nostre Universitatis suppositorum impeditivam cognoverunl. Et quia hec omnia, 
beatissime pater, quicquid boni noster articulus conlinet, per taliuin importunitatem eva- 
cuatur, vestram sanctitatem affectione quanta possumus duximus supplicandam, quatinus 
cootra omnes tales et singulos in observantia noslri juris sua in cancellaria declarare 
dignetur, ut sint alumpni noslri numquam talibus affecti proterviis, studio valeant soltla 
libertate vacare. » 

Et quia hanc rem, reverendissime paler, profundo corde tenemus, vestram reveren- 
dissimam paternitatem in juris nostri subsidium deprecamur, nichilominus supplicantes 
quatinus in presentatione nostrarum litterarum velitis assistere circaque hanc rem nostram 
tantum, uti semper fecistis, peragere, ut quod petimus finein veniat ad optatura. Reveren- 
dissime paler, vestram reverendissimam paternitatem conservare dignetur Altissimus feli- 
citer et ad votum. — Datum in nostra congregatione generali apud Sanctum Bernardum 
Parisius celebrata die xij Martii. 

Vestri benivoli rector ceterique magistri Universitatis studii Parisiensis. 

Originale membranac. iu Arch. nat. Paris., M 65*, n" 77 (oliiu A. 33. a), Eistal taeniolum. quo sigillam appendebatur. 
— E tenore epistolae liqnet, cam paulo post bullam plambatam an. 1413, Jan. 7, proindeque an. 1412. scriptam esse. Dlgitized by Google 1412] AB A.NNO MCCCLXXXXIV USQUE AD A.NKVM MCCCCLIl, 235 

1947. Licentiali in facuUate medieinae. 

1412. Marti! 29, Parisiis. 

Die inartis xxix Martii ... iverunt ad Nostram Dominam pro licentia recipienda ... el 
fuerunt licenciati secundum hunc ordinem : 

1"^ Magister Stephanus de Rovroy, Gallicus. I 6" Magister Micliael Bouveti, Gallicus. 

a"s — Hugo Fabri, Picardus. 7"* — Nicolaus de Saxonia, Alcniatmus^. 

3"^ — Johannes Cadart, Picardus'. 8"» — Jacobus Percheti, Normannus. 

k"- — Henricus Tibout, Norinannus^. 9"* — GuiJIelmus Cadioci, GaUicus. 

5"' — Joliaunes Heredis, Normannus. I 

Comra. fac. med,, I, p. 173. 

1. Cf. DH LiBOKDE, DlfCS dc Botcfffogne, Preuves, I, p. Sk, ad Bn, 1412 : n i maialre Cadflpt, maistre «n ars el licende 
en m^derine, ta SDmiue de ixv fr. k lui donn^s pour aToir une queue de Ttn a faire la feste de la science de medecine ». 
Aq. 1418 et postea phjBicus CaroH delplilni fult [Suppl. Mart. V, n" 122, fol. 43; a" 129, fol. 223i>). Ante an. 1425 matnmo. 
niam contrasit (n" 183, fol. 1554. ''o" longo tempore magister regens (uit; tei publicae incumbebat. An. 1425 eipulsns esl. 
Ai ipsuro 10 epistolae Gerardi Macheti. Vid. etiam supra p. 95, iiot. 5; Auclar., II, p. 38 sqq. Cf. BEA.iicorRT, Hist. de 
Charlea VII, t. VI, p. 396, — 3- Vid. p. 108, not. 45. — 3. Nicolaus Koneken de Mogdebarg, alias de Saxonia in natione Angli- 
cana Parie. an. 1405 determinaverat ; an. 1407 ejusdem praciiralor; postea Errordiam iyll. Vid. At*etar. I et II, imprlmis II, 
11, not, I. ^ 

1948. Jacobus Magni, Ord, S. Aug., unas ex ambassiaioril/us dueis Aurelianensis et ducis Bitariae eorumijue 
partis ad regeia Angliae contra dacem Bargaitdiae, inter alia ad reformationem regiii Franciae proposita 
hoc proferre intendebat, < ifue l'Vniversiii soit mise hors de Paris, ei quon en feisi une nouvelle pleine de 
preadkommie ». 

An. 14i2, anfe Paseha'. Chron. de Monstrelet, ed. Do(iet-d'Arccj, II, p. 241. Perperam tamea ibidem eontinue nominatur (r. Jacques Petit i> 
(p. 237 sqq.), reote Bel. de Saint-Denys, IV, p. 626, 668 (qui praeterea addit Petrum de VeEsaliis, 0. S. B. in S. Dionysio), 
et Juvenalis des Ursins, ed. Godefroy, p. 239. Jacobas Parvi, licent. an. 140S, fuit cler. saecularis. Jacabus Magni, Augustin., 
quem tumen DotEr-D'AitcH. p. 242, not., perperam vocat a jncohin », lieent, an. 1413, a Rel. de Saint-Denys afferlur ul 
< Tulliana pollens eloquenlia, vir utique literatus u. Certe Johannes de Monaterolio cum ipso commercium epistolare hobuit 
(vid, A. Thomas, De Joh. de MonSterolio vita et oper., p. 37, 82 sq.). An. 1411, Kovemb., ut adbaerens duci Aurelianeos. 
us est {Journald'unbourgeois,p. 16). 

1. April. 3. 1949. Quidam nomine Universitalis Paris, scribit ad ducem Barrensem [ut opinamur), uf Peirum de Pruvino, 
doctorem decret.j in praeceptoria S. Antonii de Ponte- Moncionis contra intrusum protegat. 

1410.1412. April, 20, PwMe. 

Tres hault et puissant prince et Ires redoubtfe seigneur, humble recommendation pre- 
cedant. Plaise vous savoir que nous avons entendu que la commenderie de Saint Anthoine 
en vostre ville du Pont' vaque, laquelle chet en la griice d'un dez suppoz de nostre m6re 
l'Universit6 appell6 maistre Pierre de Provins*, docteur en decret et de Tordre de Sainl 
Anthone, personne notable et renomm6e en ma dicle m6re, et lequel fust un de ces mes- 
sagiers au Concile general de Pise el pour lequel autres foys aucuns des suppos de nostre- 
dicte mfere vous ont suppli^ que ledit maistre Pierre vous vossisi^s avoir pour recommandc Digitized by Google 236 CHARTULAaiUM XINIVEBS. PARI3. [1412 

en Heu et en teinps et auqueb. vous donnastes bonne et gracieuse response, dont ilz 
furent bien conlenl et vous en remerciferent. Et combien que en ladicte comnianderie du 
Ponl niii impetrant ne puisse avoir ne pretendre avoir aucun droit au resgart dudil maistre 
Pierre pour les prerogatives, que nostre saint pere le pape a doniie a ceulz qui sont ou 
role de nostredite m6re, ouquel ledit maistre Pierre est mis et colloques^ : ni ont mains 
un simpie religieus appell^ frere Gerart Mertinel sub nnibre d'aucune expectation ou 
autrement et par faveiir d'aucuns de ladicte ville du Pont, dont 11 est, et de vous subg^s, 
si s'est mis et instrus en ladicte commanderie et la detienl comine commandeur, et ont 
donn6 et donnent empeschement que les procureurs et ceulz qui sont et se porlent pour 
ledit maislfe Pierre ne pevent mettre a execucion sadicte grace ne les proc^s sur ce fais 
par leurs puissances et faveurs, qui est chose contre justice et raison, et ne cuide pas que 
ce soii de vostre voloer ne commandemant; car je say bien que vous vol6s que justice el 
raison soit faite en voslre terre et par vos subges. Pourquoy, mon tres redoubt^ seigneur, 
je vous supplie si tres buniblement comme je puis que en contemplacion de justice et de 
nostredite m^re, laquelle en ce fait et aultres est moult affect^e audit maistre Pierre, et 
aussi car cesle cause la touche grandement, car seniblablement pourroit ou empechier ses 
aultres suppos en cas parel, vous plaise d'avoir ledit maistre Pierre pour recommand6 en 
son bon et juste droit et H donner faveur et ayde et faire donner par voz gens et ofTiciers 
dudit lieu du Pont et aultres pour interiner sadite grSce, Et en ce vous fer6s raison et 
justice et tres grant plasir a nostredite m§re. Et se ledit frfere Gerart pretent d'avoir 
bon droit, je vous afSrme de par ledit maistre Pierre que il consent, que son droit et Taulre 
soit veu par aucuns clercs auquelz vous plaira en chargier a Paris ou par ceulx qui seront 
esleus par les partiez oudit lieu de Paris, oii il pourra mieulx apperoir dez prerogativez 
donn6es k nostre dite m^re et audit maistre, et comme vous savez, tres redoubt^ seigneur, 
ce n'est pas offre qui se doive refuser, et sur ce vous plaise donner voz gracieuses lettres 
a nostre feal et am6 suppost Jehan Barre niaistre ez ars et bachelier en decret, lequel pour 
ceste cause envoyons par devers vous. Et se aucune chose voulez que tbre puissions, 
mandez le nous et nous racomplirons de tres bon cuer. Ce scet Nostre Seigneur, qui vous 
doinl bonne vie el longue. Donn6 en nostre congregacion generale sur ce celebree i\ Paris 
ou cloistre de Saint Maturin le xx' jour d'AvriI. 

Minuta oborlac. in Arch. not. Paris., M 65'', n*» 89 (olim A. 3. sss). — Eodeni tempore Universilas Bpistolos misil i< pro 
quolibet episcoporum », inter quos Radulpbus de Coucy, episc. Meteos., od qaem etiam Jehannem Barre misit (65% n" 149). 
Ad Johannem XX11I etiam UoiiersitiiB Bcripsit, sed poslen, cum quidam i Valdemaras JohanDJa, sine gradu vel alia dignitate ii, 
praeccptoriom sibi appropriavil, ut Petruni de PruTino in iUa confirmet (65', n" 37). Nihilominus Pstrus adhuc en. 1417. cum 
esset anibnssiator ad Concil. CenBlant., litlg-abat (Suppl. Mart. V, n" 102, (ol. 217). 

1. Seu Pontis-Honcionis (PonU-Mouason), Metens. dioec, ut in eS*, n" 37, scpibitur, — 2. Ibid. scribitur ; « mag. 
Petrus Cbarrenig dictus de Pruvino, ei prolessis monasterii S. Antonll Viennens. d. — 3. An. 1410, Maii 26 {if antiJala »), 
Jobannes XXIJI Petro de Pravino, praeceptoi: domus S. Antonii de Boteriis, Xanctonens. dioec., concedit, ut praeceptoriam 
vacanlem non conventualem dependentem a monasterio S. Antonii Viennens. acceptare possit (Reg. Lat. Johannis XXIII, 
n" 150. Col. 100). Digitized by Google 1412] AB A.NNO MCCCLXXXXIV USQUE AD A.NNUM MCCCCI.H. 237 

1950. Carolus VI beneficia cotlata, duranle neutralilate, imprimis supposilis Universitatis Paris., conservari 
jabet, cum etiam Atexander- V seu Concilium Pisanum omnes praesenlationes et coUationes illius temporis 
coiiservasset. Donn^ a Paiis le xxyy jour d'AvTil Tan de grace mil CCCC et douze, et de nostre regne le 
iMij'. « De la partie de nostre fille lUniversite de Paris a. Publicata liiij die Junii. anno M CGGG Xllf. — 
Baie. 

f4l2, April. 28. Parisiis. 

Arch. nat. Poris., X>», 8608, fol. 261. Ordonn. des rois, X, 3; Bin,., V, 3S4. 1 9o 1 . Johannes XXIII Franeisco archiepiscopo Narbonensi, camerario suo et in civHate Avenionensi et comi- 
tatu Yenayssini vicario generali, committit, ut causas beneficiales Vniversitatis Paris. ef regni Francioe, si 
fructus benefieiorum summam iOO libr. taron. non excedant, decidal. Dat. Bome ap. S. Petrum kal. Maii. 
anno secundo. « Ad regnum Francie n. 

14i2. Uaii 1, Bomae. 

c UmTersitati jadex AreniDne datus esl et solum quaad causus citra 1951 . Cam aliqui religiosi Ord, Eremit, S. Aug, Tornaci in sermonibus errores conira kierarchiam ecclesia- 
sticam praedicaseenl et populum a elero averlissent, Johannes de Thoisy, episc. Tornacens,, annuntiat, 
Universitatem Paris., de koc jam cerliorem factam, legatos aaos Tornaeum miasuram, ut populum ad veri- 
iatem reducant. Usque ad eorum adventum sermonibus Fratrum nuUa fides praebeatur. 

1412. Maii 10, Tornaci. 

Mem. de la Societe histor. et litter. de Tournay (1861), t. VII, p. 91. — Edictum epiaeopi imprimis fr Nirolanm de 
TornacD seu Sermrarii (Serrurier) tang:ebn.t, sn. 1400 Parisiis in tbool. licentiatum {yid. n" 1763), et au. l^H in Caneilio 
ConslanliBnsi ut baerBticum condBmnatum, de qno Cmjouie, in AnaUcteS pour seroir d l'hist. eCcUsiost, de la Belpqve 
XXIV, p. 241 aqq.; et Chartul. V. 195^. Jaeobus de Haerleniy rector Universitatis Paris., iestalurj Johannem Mureaux per majorem partem ordi- 
narii an. lill verum el continuum scholarem in fae. ibeol. fuisse < sub magne scientie viro mag. Tlioma de 
Cracovia, mag. in theoL actu regenle >. Proinde ipsum, ejusgue parenles, nuntios, familiares sub Universi- 
tatis proteclione ponit. Dat. Parisiusanno Dom. liia, die tertia Junii. « Utail Senecan. 

1412, Jan, 3. Pariaiia. 

BuL., V, 884. Ibid., p. 883, simile instrumentum ejusdem an. 1412, Jun. 17, pro Hicolao Moureli, bac. in art., qui decr. 
studuit sub Jacobo Parvi, decrBt. doctore sctu regente. In Remargues sur >a digniti du recleur (1668], p. 18, ad Jun. l'i 1953, Universilas Paris. Jokanni XXIII scribit de nuntiis in Bispaniam mittendis, de judicibus ParisHs dandis, 
de temporis nota Quinti articuli. 

t4t2. Janii 30, Parisiis. 

Sanctissime ac vere bealissime pater. Sicut ad rnagniiin Pro tantis igitur donorum in 

nos cotidie propensius manantibus afQuentiis dignum est, ut paterna precepta cotidie fer- Digitized by Google 238 CHARTULARIUM UNIVERS. PARIS. [1412 

ventioribus studiis prosequamur, et jam ex multis diebus insitum niemori meiite inanebat 
accedere ad Concilium generale' et legalionem mittere adYspanias* per regis nuntios 
atque noslros, el utique jam expeditos, si non inprevisa resfitissent ostacula et bellorum 
circumfluentium infortunia distulissent, quibus quautuinlibet sacrilega et infelix adversetur 
impietas, patrem misericordiarum Deum metas daturum celeriter et flnem speramus. 
Interiin, pater beatissime, ut gratie semper in devotissimam filiam vestram ab excellentia 
vestre preclare nmnificentie velud ab ubertate torrentis exundent, dignetar sanctitas veslra 
inslituere judices intra inuros Parisienses, dominos videlicet episcopos Parisiensem atque 
Silvanectensem et dominum abbalein Sancle Genovefe, quem olim de talibus cognovisse 
ex munimentis vetustis recordamur, qui universos processus et causas noslroruin suppo- 
sitorum actu in studio presentium secundum formam privilegii dudum nobis a sede apo- 
slolica indulti, ut pluries alias scripsisse meminimus, auctoritate apostolica Iraclare habeaul 
et terminare, quibus non tantum causas movendas dictorum nostrorum suppositon.im com- 
niittere, verum etiam causas jain motas eadem S. V. remittere dignetur. Cui siquidem 
sanctilati quanto magis filiali valemus affectu supplicamus, quatinus prerogativam articuli 
quinti (non obstante dala ejus de vij" idus Januarii anni secundi* vestre assumptionis ad 
summurn pontificatum) declarare dignetur valituram magistris et supposilis nostris in 
rotulo nostro dudum vestre sauctitati exhibito presentibus, qui a vj" idus Julii anni pre- 
dicti' beneticia secundum forinam juridicam acceptarunt, de quibus sibi providere fecerunt, 
et easdem acceptationes et provisiones infra tempus juris in locis eorundem beneficiorum 
publicaveruiil aat publicabunt, confidenles, quinymo et firmiter tenentes dictani preroga- 
tivam valuisse et valere suumque sortiri effectum debuisse et debere a data vj" idus Julii 
predicta; declarantes insiiper quascuinque gratias derogatorias, si quas ipsa sanctitas in 
prejudicium ipsorum fecerit, fuisse et esse infectas, irritas et inanes, quoniam tunc vestra 
saiictitas eandem nobis concessit et concessam per nuntios nostros el sub signo veslri 
secretarii F, de Monte Poliliano transmisit, propter quod multi snppositorum nostrorum 
predictorum maximas partes suarum facultatum in longa diialione litigii consumpserunt. 
Obsecrantes per viscera palerne affectionis ac bonum totius ecclesie, ut de bulla Mendi- 

cantium veslra sanctitas promissa aut eis meliora non differat adimplere Scriptum in con- 

gregatione nostra generali Parisius apud Sanclum Maturinum solenniler celebrala die 
ultima mensis Junii. 

Minuta charlac. in \rcb. nst. Paris., M 65', n" 75, Postea sequitar inscriptio : o Gopia BeEande littere domini nostri g. 
Agitarne de miQula quadam epistolae jDhannia XXllI coatrs, Mendicanles nobis ignotae ? — Epistola supra edita scripta esl 
ante an. 1413. April. 1, nam tunc episcopua Paria. ul judei coastttutns eat. Proinde ad an. 14I!t pertinet, quod conGrmat 
epistola an. 1412, Decemb. 

1. Romanam. — 2. Sed an. 1414, Jan., nandom missa erat legatio. Vid. AtiCtar,, 11, p. 162, 7. — 3. Sub hac temporis 
nola epistala plumbata de articolo qointo data esl. Vjd. supta n" 1941, — 4. I. e. aecundi, seu an. 1411, Jul. 10, quo primo 
erticQlns concedebatur. Vid. supra n° 1943. Digitized by Google 1412] AB A.NNO MCCCLXXXXIV USQUE A.D ANNDM MCCCCLII. 239 

lo04. Jn. iiii, circa festum S. Martini kjremalis, Phitijipus de Monte', ciim xij vel xiiij hominibus, loricis el 
ensibus evaginalis ariaatis, ad domam mag. Jokanais de Lugduno, licenl. in medicina, stud. Paris. in fac. 
decret., accesserunt, eum « falsum prodilorem, Armeniacum, canem et maillefum » appellando, pturaque 
bona mobilia surripuerunt. Anno sequenli, Aug. 11, Philippus de Monte, qui tunc inter magnos rectores villae 
Paris. erat, et ejus complices, Johanni de Lugduno moriem minati fuerant et ad domum ejusdem ensibus 
evaginatis accesserant. Qui ostium suae camerae clausit. Praedtcti malefactores famulos ejus verberaverunt, 
ostiumquc camerae rampere nisi fuerunl. Jokannes per fenestram fugU ct ad Caslelletum cum suis famulis 
accessit, justitiam regis implorando. Ibi Philippus de Monle cum complicibus eum invenit, tribus ictibus ense 
percussit, tres magnas plagas in capite eidem faciendo, eumque ad lerram proslravit atque perforare 
voluit. Famulum etiam simHiter Craclaverunt. Postea malefactores ad ecclesiam S. Leuffredi confageriinl, 
iterumque ad dicfum locum reversi sunt, el Phiiippus de Monte Jokannem pede percussit, ut sciret an is 
mortuus esset. Qui revera tanquam moriuus inter magnam sanguinis effusionem ad domum cujusdam barbi- 
lonsoris portatus eat. Hae valnerationes in praesentia servientiam regis acciderant, qui non ausi sunl se inter- 
ponere, quia Philippus de rectoribus villae erat, el etiam minabatur iltos Universitalis occidere, qui querimo- 
niam de dicto faclo moverent, 

Htl. Ho¥. 11-1412. Aug.. Paris. 

Arcb. nal. Paris,, Xt' il2, ral. 223''. — Lis solum an. 1417, A.ag. 7, judicata et sentcntia pranuntiata eat. Curia parla- 
menti Philippunj eJQsque compliccs condemnavit ad emendam faciondam Jolianiki auisque, procuratori Universitatja et regis. 
Vid.ibid., /ol. 225. 

itaniaeet ducis Burgundiae qui tunc 1. In processu describitur ut uxot-alua, varletns seu famulus car 


iierae d 


tetnporie • cum nonnullis snpienlibus ville Paris. pro providendo luic 


■oni et 
cives 


fuerat ». NuSlns Parisiensis sc eiimere potuit. JohEinnes de Lugduno 


. dives 


camificis (Aubry-le-Boucber) commorans ii, recuaavit praedicto servitio 


inng, 1955. Universitas Paris. domino de Heillj, ducibus Burgundiae et Aquilaniae ei Anlonio des Essarls scribit 
epistotas de Iristi staiu regni, de tractatibus non servatis; fuiurus tractalus metior fiat el adversarii regis 
subjugenlur. 

1412, Julii, Parisiis. 

1. Pro domino de Helly ' soit ainsi conclud : 

Si voiis prions tant et si affectueusement que nous povoiis, coine a celui que nous 
savons que aiine tres sincerement, parfaitement et de cuer l'onneur du roy et de son 
royauine, et qui taiit el si honnoraubleinent avez travailU en ceste matifere, par quoy la 
gloire et l'onneur de vostre nom demourra perpetuellement ii la memoire de tout le 
royaume et de toutes aulres nations, et de nous, aussi que de toute vostre puissance voub 
veuilliez adviser les bons et loyaulx chevaliers, nobles escuiers et autres qui sont en le 
ost du roy nostredit seigneur et par especial ceulx qui frequenlent les conseulx dii roy e1 
des autres grans seigneurs comme de monseigneur de Guienne, de monseigneur de Bour- 
gogne, qu'il advisent bien qu'ilz feront a ceste foiz, en leur ramenant en memoire selonc 
vostre bonne discrelion les traictiez dessusdis, qui n'ont poiut este Lenuz^, et aussi le fait de 
Saint Cloud, leqiiel s'il eust est6 poursuy, comme nous et tout le peuple avions esperance 
que ainsi feust fait, ne feuissions pas de present en ce tres grant peril, ouquel nous sommes Digitized by Google 240 CHARTtJLA.RHJH UNIVERS. PARIS. [1412 

par les lraicti6s, que on dii que par dela on veull faire, se par boii conseil la chose ne se 
fail, ainsi oomme dit est, car il nous sainble se on fait traicti^s autrement que dit est es 
leltres du roy, tres grant peril vraisamblablement s'ensuivra, car en ronibre d'icellui se 
fortifReront et alyeront avecques les Angloys et autres nacions. Pour quoy cez choses con- 
sider6es les adversaires du roy doivent venir a mercy sinipleuient el absolument, en ayant 
la seigneurie de leurs personnes, villes et chasteaulx quelconques, et qu'ilz soient sub- 

juguez 

2. Ponatur ista conclusio in litteris domini Bui^undie : 

Si vous supplions tres huinbleinent, Ires excellent prince et tres redoubt6 seigneur, 
quil vous plaise de conseillier et advertir le roy nostredit seigneur et inonseigneur de 
Guienne lelleinent sur les choses dessus escriptes que eux et tout le royaume demeurent 
en seurt^, pais et bonne tra[njsquillit6, laquelle pais nous veuille octroier le P^re et le Filz 
et le Saint Esperit, qu'il vous doint boilne vie et longue et bon conseil pour mettre' .... 
fait vostre bonne et loyal volonte. 

3. Ponatur ista conclusio in litteris domini Acquitanle : 

Si vous supplions, tres excellent prince et tres redoubt^ seigneur, auquel cesle chose 
apres le roy nostredit seigneur touche plus de prfes que quelconque aultre, que il vous 
plaise d'avertir ex choses dessus escriples el si diligemment proceder et aler avant, comme 
la chose le requiert, sans vous tant amuser; quar vous av^s asses grant puissance, la grace 
Nostre Seigneur de bonne et loyal chevalerie pour mettre bonne lin en ceste besoigne, 
Ires excellent prince et tres redoubte seigneur, le Saint Esperit par sa saincle gr^ce vous 
doint bonne vie el longue avecques bon, seur et loyal conseil come besoin vous est d'avoir. 

4. Isla est conclusio que poterit poni in litteris Anthonii des Essars^, si videatur bona ; 

Si vous prions tant et si affectueusement que nous povons comme a c[elui] que nous 
savons, qui am^s entierement Tonneur et le bien du roy et de son royaume, que de toute 
[vostre puis]sance vous vueill6s aviser les bons et loyaux chevaliers, nobles escuiers el 
anltres qu'ilz seront en [le] ost du roy nostredit seignour et par especial ceulx qLi'ilz fre- 
quentent les conseilx du roy et des aultres grans seigneurs, comme de monseigneur de 
Guienne et de monseigneur de Bourgogne, qu'ilz avisent bien qu'ilz feront a ceste fois, 
Qwar en verit6 [il] nous samble que se les adversaires du roy ne viennent k merci siinple- 
menl et absoluement, ou se il ne sont subjuguez par ces moiens (?), que le roy soit maistre 
de eulx et qu'ilz ne lui puissent nuire [ue] a li ne a son royaume, et maismement que 
onques mies roy qu'il fust en France n'eust plus grant puissance non plus grant opportu- 
nit6 de le faire que il a, se il n'est mal conseilliez, etc, Dieu ne vueille que les villes et 
[chasteaulx] et toutes les communaut^z de son royaume ne soient si mal contens que plus 
ne le pourroient estre. Et n'esl [trai]tti6 que Tan peust faire en ceste partie qu'il les peust Digitized by Google 1412] AB ANNO MCCCLXXXXIV USQLE AD ANNLM MCCCCI.il, 241 

apaisier, coiisider^ que les accors qui onL est6 fais ou temps pass^ sont si villaineinent 
aiifrai[n]s, dont il est avenue lant de maulx, comme chascun scet, que nous ne soions en 
peril vraisamblableraenl de grande cominotion, dont il pourroit avenir si grant meschef 
que a grant paine le pourroit l'aii jamais appaisier, dont Dieu noiis vueille garder et def- 
fendre. Tres chiers et tres especial amis, le Saint Esperit par sa grace vous ait en sa garde. 
Escript [k P]aris le .,. jour de Juillet. 

Les recteur et maistres de rUniversit^ de Paris, prest afaire vostre plaisir . 

Duae MmUtaecbarUK:. iii Arcli. niit. Paris., M Gai^, n'< (>3 |oUni k. 3. pp) et 6li (Dlim A. 3. ss|, in ijuaram priori exstanl 
coDclnsiones 1-3. in altera, Tetuatate in <juibusdatn liwts pessnmdata, conclusio 4*. Epistalae ipsae desnnt. Temporis nota 
eniitur e ppima et quarta condusione. Scriptae eniin sunt post ractum apud S. ClodDalduoi (1411, Novemb. 9). sed antean.HlS, 
aam 4' conclnsio signata est : mense Julii. An. 1413, April. 23, Antonins des Essarls eum sao fratre Petro dea Esaarts, pme- 
posilo Paris., caplus esl, et jam Pebruarii 13 Universitas Antonio des Eisarts minime pepercit. Proinde ad an. 141S, Jiilii, 
sive onte tpactatum Bituricens. (Jnl. 15], eive post et nnte tractatum Autissiodorens.. pertinent. 

1. Maresehallo Aquitaniae, et ab an. 1411, Maii 14, gubernatori Rupellae. An. 1413 ab Anglis captus. cecidit an. 1415 in 
proelio apud Axincoart — 2. V. g. tractatus Garnotens, an. 1409, Martii 9 ; de BicStre an. 1410, NoTemb, 2. — 3. Voces diJutae. 
Qnoad sententiam -rid. oonclusionera sequenlem. — j. Tilulus iste in fine inscriWlur. — E. Fratris praepositi Paris. Pelri 
des Essnrts. Fuit magist«r equorum, cuslos aerarii et bibljothecae regis. ub an. 1411, Jutii '-1412, Maii S (cr. Deusle, Ca3>. 
des mss.. I, 4G), et ab an. 1411, NDvemb, 20, cusIds palntii regis. 1956. Vnii-ersitaa Paris. regi Franciae annuntiat, se, ei obedientem, ad conventum principum Autissiodorens. 
12 legatos miltere, qai de pace regni consalaitl. De eodein negotio scribit duci Aquitaniae et Jokanni duci Burgundia t4t2, Augitsti 4, Pvisiis. 1. Noslre tvfes redoubtti et souveraiii seigneur, nos nous recominandoii[s] a vous tant 
et si tres humbleinent que plus povons'. Nostre tr6s redoubt^ el souverain seigneur, il 
vous a pleii a noiis mander par vos lettres closes, scel^es du seel du secret, donn^es du 
peni.illi6me jour de juillet, que nos envoyssons xij personnes notables en vostre cit6 d'Au- 
cerreS au x' jour de cest pr6senl moys d'Aoust, bien instruiz, ponr vous aidier et consiller 
lojalmenl a parfaire et accomplir la paix et la transquillil6 en vostre royaulme, enconi- 
menchie par notre tr6s redoubt6 seignenr, votre ainsn6 filz, monseigQCur le duc de 
Guienne, Pour laquelle choze accomplir, en ob^issant tousjours a vos bons commande- 
inens, comine tenus yssommes et faire le devons, avons esleus xij personnes notables : 
c'e3t a savoir, reverend pfere en Dieu I'evesque de Senlis^; Ursin de Talvende, Tabb^ de 
Fontaine-Daniel ', de Tordre Saint-Bernart, maistres en th^ologie; le prieur d'AbbevilIe'- 
Jehau de Villeneuve, et Fabb^ de Sainl-Messent', docteurs en decret; Guiffroy Maupeivre', 
Jehan de Pise, inaistres en m^dicine; Adam' de Cambroy, Jehan Bout, Guillauine Everie 
et Thomas de Hersfcyn, maistres en ars, et procureurs' des quatre nations, c'est assavoir 
de France, Picardie, Normendie et Engleterre, de la faculte des ars; lesquelx nos vos 
envoions audit lieu d'Aucerre, par vosli^e commandemenl, a entendre selon leurs instruc- 
lions fes chozes dessus dictes; esqiielz, nostre trfes redoubt^ et souverain seigneur, nos vous 
*»•» Chart. Univ. Paris. IV, Rl Digitized by Google 242 CHA.HTULABILU UNIVERS. PARiS. [1412 

suppHons que viiillez adjousier foy et cr^ance en ce que proposeront de par nous, et qu'il 
vos plaise de bonne grace a les avoir pour recoinmand^s. Notre tres redoubte el souverain 
seigneur, nos" vos recommendons a vous taiit humbleinent que plus povons, et Dieu 
prions qui vos vuille donnes grace de mestre paix el transquillite en vostre royaulme, 
aussi " comme nous le desirons ; et vous doint bonne vie el longue, au bon et joyeulx gou- 
vernement de vostre royaume. Escript a Paris [en'^ notre congregation geuerale, pour ee 
celebr^e a Saint Maturin,] le iiij' jour de Aoust. 

2. Pro duce Acquilanie. 

Tres exellant et Ires redoubt6 seigneur, nos nous recommendons a vous tant et si hum- 
blemenl que plus povons. Et vos plaise savoir que par le cominendement de nostre tres 
redouble et souverain seigneur le roy voslre pfere et le nostre nos envoyons a Aucerre 
xij personnes nolables, elc, pour aidier et consiJler a parfaire la paix encommenchie par 
vostre bonne ordomiance, lesquelx nos vos supplions que vuilliez esdrechier et avoir pour 
recommend6s et adjouster foy a ce que vos diront de par nous, Notre tres redoubt^ sei- 

gneur, le Sainl Esperil, etc. 

3. Pro duce Burgundie, 

Trefi excellent el Ires redoubl6 prince, nous nous recommendons a vous tant et si 
humblenient que plus povons. Nos vos [re]mercions des peines et travaulx que av6s prins 
pour la transquillite de cest royaulme et aussy de la communication de vos secr^s. Tres 
excellent et tres redoubtS prince, nos envoion par le commenderaent de nostre tres 
redoubt6 et souverain seigneur le roy xij personnes nolables, etc, a Aucerre pour aidier et 
consiller k parfaire la paix encommencie, lesquelx nos vos, etc, ut prius. 

Minuta chartac. m Arcb. nat. Paris. M 6&^ n° 4H (olim A. 3. z). Alia minuta eum epistola 1" t«ntuiii in Arch. Uni-vers. 
Paris.. thec. I, A. 1. g- 1« qua JourdAin, n" 1000). Magistri accaralius in priori mintita afferuntTtr; altcra abundat qiiibus- 
ilam v«rbia noD necesaariis, babetque aliam ortbographiam. Priorem sequimur. 

ConTcntas Autissiodoreosis Aug. 22 celebratua est. Vid. Auetar., TI, p. 123, not. 3. 

i. Cbarta UniTers. pro sequentibus ponit : « et toub remercions da ce qu'il vous 3 pleu », etc. — 2. Chart. Univers. ; 
n Auioirrc», et sicinfra; prius : a Auieurre t, « Aucearre «. —3. Petram Plaaui. ~ 4. Certe Guillelmuui. nd an. UI2 apud 
MaRtekE, Thes. nov. anectf., IV, p. 1558, allntum. Ab. an, U0«, Octob. 19, defunoto Petro, fuit abbos Jooobus (Reg, Aven. 
Ben. XIII, vol. XLIX, fol. 61), omissus in Gall. chrisl.. XIV, p. 534. GuiUelmus verisimiliter «nno sequenli ei suceessil, cum 
in CoUect. Capit. generul. in Arcb. stnt. Luiernens. abbas Far.tis Danielis ad an. 1407 vocelur : « mag. tbeolog. n ; Jacohus 
vero non fuit mogiBtpr. — 5. Charta Univers. -. ( Aubeville v. —6..I. e. S. Maxentii Pictavens., ubi ab an. 1403, Septemb. 24, 
Pelrus (Boston) sbbas [uit (Reg. Aven. Bcned. Xlll, vol. XXXI, fol. 5IC). —7. Charta Univers.: ii Geuftroy ... pouvre s. GeoITroi 
Moupoivro primus medicus ducis Burgundiae fuit (vid. Clerval, Les icoles de Chartres, p. ITS). — 8. Charta Univers. : 
Audain «. De mag. ci Adam de CambFav i> vid. Tuetcv in Journal de Nicolas de Baye, II, p. 27S, not, 1. — 9. Cbarta 
prior omillit « el procurours >, — 10. n Kos ... prion» qu« a om. charta Univers. — 11. Pro i oussi ... royaume ■ chDPta 
prior : a qui vous ait en aa siiinFte singuliere greee ». — 12. t< En ... Mnlnrin o om. charta piior. Digitized by Google 1412] AB A.NNO MCCCLXXXXtV USQTJE AD ANNtM MCCCGLII. ^^3 

1957. Universilas Paris. scribtt regi Autissiodorum, Anglos duealiim Normanniae invasisse. Succurrat, al 
hostes expellanfw. Similes epistolas ad duces Aquitaniae et Burgundiae, ad Rohertam de la ffeuse, ad 
nuntios Autissiodori commorantes mitlit. 

1412. Augasti 20. Parisiia, 

1. A tres excellent et tres puiasatit prince le roy, nostre tres souverain et tres redoubl^ seigneur, 

Tres souveraiii prince nostre tres redoubt^ seigneui', pour ce que nous sumes asses 
certifiez tanl par noble, loyal et prudent chevalier messire Robert de la Heuse' comme 
par aullres bien vueillans de vous et de vostre royaulme que ce de quoy nous faisions 
doubte es lettres, que darrenierement escriptes nous avona, c'est a savoir que les Anglois 
voz ennemis ne vinssent et entrassent en vostre dit royaulnie, comme de fait est avenu el 
de nouvei en vostre duchi^ de Normandie, ou ilz sont arriv6s et antrez en grant norabre, 
et ne savons a qiielle fin, se noo maulvaise, prejudiciable, pefilleuse et domaigeable a vous, 
a vostre tres noble lign^e et k tout vostre dit royaulme irreparablement, se par vous sans 
longue demeure n'y est proveu de remede convenable. Si vous supplions tres humblement, 
tres souverain prince et nostre tres redoubt6 seigneur, qui tous teinps voudrions garder le 
bien, Tonneur et le proufllt de vostre tres souverainne seignorie, de tout nostre loyal 
povoir et vous loyalment conseiller et avisier (come naturelleinent tenuz y sunies et obli- 
giez), qu'il vous plaise tellement proveoir a ce comme besoin en est et qiie le cas le 
requiert, el que ce soit bien tost sans longue demeure, a fin de bouter dehors vous diz 
ennemis et de obvier tellement k leur mauvaise intencion, que ilz ne voiis puissent nuire, 
en donnant brefment secours de gens d'armes et de finance au dit de la Heuse, qui moult 
loyalment vous a servi ou temps passS, ou aultrement come mieulx faire se pourra. Et en 
oultre vous supplions Eres affectueusement en tant que sans lesion de justice et de vostre 
souverainnete bonnement faire se pourra, qu'il vous plaise le duc de Lorr^ne qui, come 
entendu avons, vous a loyalment servi et puet servir ou temps a venir en ses afaires, avoir 
pour recommende. 

Tres souverain prince et nostre tres redoubt^ seigneur, le Saint Esperit par sa saincte 
grace vous vueille saulver et garder de mal et de peril et vous doint bonne vie et longue 
et victoire de vos diz ennemis. Escript a Paris en nostre assembl^e generale celebr6e sur 
ce ou cloistre Saint Malurin le xx' jour du mois d'Aoust, 

Vo\ humbles et bienvueillans les recteur et maisi?-es de vostre tres luimble Jille 
r Universite de Paris. 

2. A tres puissant prince le duc de Guienne, noslre tres redoubte seigneur. 

Tres puissant prince et tres redoubt^ seigneur, plaise vous savoir que nous escrivons 
pour le present au roy nostre p^re et nostre tres souverain et tres redoubt6 seigneur, en 
la forme qu'il s'ansuit : « Tres souverain prince, etc. » Si vous supplions tres humblement Digitized by Google 244 CHA.BTULA^BIUM UHIVERS. PARIS. [1412 

come k celui auquel h chose touche le plus apr^s lui que a nul aultre, que tellemeot 
vueill6s aidier et conseillep de proveoir au cas ainssy avenir come besoin en esl, et que 
ledit cas le reqiiiert, et se aucune chose vous plait que nous puissioiis, nous sumes 
proinps d'obeir a vos commendemens, Tres puissanL prince et tres redoubt6 seigneur, le 
Saint Esperit par sa grace vous ait en sa garde, qu'il vous doint bon conseil et bonne vie 
et longue. Escript, etc. ut siipra. 

Vos bienvueillans les recteur et maistres de VUniversite de Paris. 

3. A tres eKcellent prince le duc de Bourgogne, nostre tres chier et tres redoubt^ seigneur. 

Tres excellent prince et tres redoubt6 seigneur, plaise vous savoir que nous escrip- 
vons pour le present au roy nostre tres souverain et tres redoubt6 seigneur, en la forme 
qu'il 9'ansuit ; « Tres souverain, etc. « Si vous supplions tres humblement de bien et dili- 
gemment advertir es choses dessus dicles et tellement advisier et conseiller le roy que 
sur ce soit proveu de bon el bref rem6de convenable et prouflitable au roy et a tout son 
royaulnie. Et se aucune chose vous plait que faire puissions nous sumes prests de racom- 
plir. Tres excellent prince et tres redoubt^ seigneur, le Saint Esperit vous ait en sa saincte 
garde. Escript, etc. ut supra. 

Vo^ humbles et bienvueillans les recteur et maistres de rUniversite de Paris. 

4. A. noble, loyal, expert et clievalereux seigneur, messire Robert de la Heuse. 

Tres chier seigneur, plaise vous savoir que uous avons receues les leltres que envoies 
nous av^s de la date du xvj' joiir d'Aoust et nulles aultres, dont nous vous regracions fant 
et si acertes que plus povons, et quant est sur tous les poins de toute la mati6re contenue 
en icelles au jour duhi nous escripsons au roy et a noz seigneurs de Gui^ne et de Bour- 
gogne si acertes que faire le povons afin de reraedier au cas aveuu le plus tost que faire 
se pourra, el ainsy que escript le nous av68 et d*abondant escripsons sur ceste matifere a 
noz messagiers qu'ilz sont au cohseil dever[s] le roy afin de solliciter l'acomplissement des 
choses dessus dictes le plus diligemment que faire le pourront. Si vous prions que con- 
stamment vous perseveri6a en vostre bonne loyaulte a rhoiieur et au profQt du roy et de 
son royaume et ai6s bonne et ferme esperance en Dieu et \\ vous aidera, et aussy ou roy, 
quar nous tenons fermeinent que bien tost l'aa vous envoira si bonne aide que vous ser6s 
ass6s fort pour subjuguer voz ennemis et les nostres, et Dieu vous en vueille donner puis- 
sance, quar nous savons ass^s que voiis aves a ce faire bonne volant^. Et se aucune chose 
vous plait que nous puissons, nous le ferons de bon cuer. Tres chier seigneur, le Saint 
Esperit vous ait en sa saincte garde. Escript, etc. 

Les roslres recteur et maistres de V Ujtiversile de Paris. Digitized by Google l*'-iJ AB ANNO MCCCLXXXXiV USQUE AD ANHrM MGCCCI.II. '^*» 

5. Venerabilibiis et circumspectis viris dominis et magistris talibtts et lalibus, etc, nuuciis nostris' 
ad Goncilium regis in A.utissiodoro celebtatum missis. 

Veiierabiles doinini et magistri carissimi. Scribimus pro presenti domino noslro regi 
in forma sequenti : « Tres souverain prince », etc. Quare quantum possumus et sub debito 
juramenli vos rogamus quatinus taliter quam in vobis erit et ita diligenler soIUcitetis ipsum 
et etiam dominos Acquilanie et Burgundie, quibus etiam super hiis scribimus, quod nego- 
tium suum votivum sortiatur effectum, retro scribentes nobis, sicut vobis injunximus fore 
scribendum. Altissimus vos conservet. Scriptum, ut supra. 

Rector et magistri Universttatis studii Parisiensis. 

ARnueiZctiartaceain Arch. nat. Paris., M 6&k, »« 68 (olim A.3. au).~ Sapra agilar de inTasione plurium milliunt Angla- 
rum an. 1413 in porte dicta Cotentin, a Thoma duce Laneastriae duclorum. Vid. Bel. de Sairtt-Benj/S, IV, 704; Bibl. nat. 
Paris., fonds franc. 25708, n» 635, 639; 25709, n° 697. Qoantum sd Cadonium vid. De l\ Rue, Essais sur Caen, [[, 256. Jn 
Chron. ctAlengon dicitur, 10 vel 11 000 Anglos Tenisse (ap. Cotille, les Cabochiens, p. 431), ubi tamen perperom ad 
mensem Septemb. iiicursio Anglorum referlur. 

1. Seu 1 Lii Borg^ne de la Heuse », ijui ab an. 1413, Harttt 16. fnit praepoBitus Paris,, sed soluoi usque ad Septemb. 22. 
— 2. Qui snpra n" 1956 nominati snnt. 19S8. Vniversiias Paris. supplicat episcopo Silvanectensi, ut officium conservatoris pritilegiorum Universitatis 
acceplet. 

1412. posi Aiigust.-1420, Pariaiis. 

Reverende in Christo pater, privilegia nostris majoribus apostolica atque regali aucto- 
ritate olim indulta in hac preclara urbe, nostre Universitati locum et originem dederunt, 
que quanto magis summorum pontificum regumque largitionibus amplificata crevere, tanto 
ipsam almam Universitatem numerosiorem, fructuosiorera atque gloriosiorem reddiderunt. 
Quantus itaque amor quantaque cura nobis inest preiate Universitatis in suo vigore pariter 
et honore conservande, tam propensa animis nostris eorundem privilegtoruin in sua inle- 
gritate tulandorum iuesse nobis debet sollicitudo, quoniam ipsis crescentibus crescimus, 
valentibus valemus, depressis aut labenlibus labimur et dissolvimur. Ad ea autem in suo 
debito tenore manutenenda iiullus salubrius aul eflicacius cooperari potest, quam ille qui 
a summo pontifice nobis delegalus est eorundem privilegiornm conservator et judex, qui 
scilicel vite probitate, conscientie puritate et prudentie maturitate speclabilis privilegiorum 
prefatorum vigore turbalores tranquillitatis animis studiosis debite scit et potest reprimere 
et ipsos studentes in terminis pacis et quietis sapienter retinere. 

Cum itaque nuper bone memorie reverendo in Christo patre episcopo Belvacensi, 
nostrorum predictorum privilegiorum conservatore, dum vivebat, ab hac mortali luce def- 
functo, conservatorie privilegiorum administratio vacaverit, qua diutius carere non pos- 
sumus sine gravi detrimento atque dispendio suppositorum nostrorum; nos de benignitate 
atque sincera benivolentia vestre reverende paternitalis optimam spem concipientes, cuin 
in hac nostra Universitate longuo tempore litterarum acquisitioni vacaveritis, ad memoriam Digitized by Google 24G CHAHTULARIUM UNIVEBS. PARI5. L1412 

ettaiH reducentes magnos labores et fidelem adminislrationein reverendorum patruni pre- 
(lecessorum vestrorum in episcopatu SJlvanectensJ in ipsis privilegiis, in melius seniper 
promovendo jura iiostra, unanimiter ac concorditer in eandem reverendam paternitatem 
direxiinus, eandeni in conservalorem prefatorum privilegiorum eligentes. Quocirca eandem 
paternilatem sinceris affectibus deprecamur, quatinus onus prefate conservatorie benigne 
acceptare et suscipere dignemini'. Reverendain paternitatem vestrani feliciter conservet 
Altissiinus. 

AfinwW chartac. in Arrh, nat, Paria., M 65>, n" 133 lolim A. 33. 111). — Opinamur epistolnm Bcriplam esse post 
raoptem Petri de Savoiay, epiadopi BelloTacena. (1413, Aug. 13), Universitatemque tiinc otllcium conaervatoris Petro Plooul, 
epiacopo Sitvanecl«nsi, qui longo tempore in Universitate docuit, obtullsse. Niliiloininus ralemur. an. 1430 Petrum de Cbis- 
scy, epJBcopum SilYanecteDS., conservatoreai faisse (vid. n' 2159); minime tnmen, quanlum scimna, o \ongo tempore litte- 
rarum oquisilioni n Pariaiis vfloavit. 

1. Sequuutur duae lineae cancellatae, in quibus signiGrabatur u personaliler ... aut snltrm pcrsonus idoneas vives- 
gerentes eligcre qoc oHioium predictum vuleant e. 1959. Lis mola est in curia paplamenti inter Amadeum cardinalem de Saluliis et Simoiiem de Cianiaud, 
arckiepiscopum-Remensem, quem Vniversitas protegit. Card. de Salatiis impedivit arckiepiscopum in posses- 
sione quorumdam beneficiorum, el quamns litteras apostolicas obtinuerit, tamen niliil prafecil quia in curia 
Bom. diciiur .- Contra cardinalem non licet cardinali contraire. 

1412. Sepleml». 15. PvisHs. 1960, Pelras des Essars, praeposilus Paris., Johannem de Fontaais, mag. artium, protectioni regis, virtute pri- 
1'ilegiorum Univeriilatis, quantum ad ejus personam, bona, familiares substilail, ila ul tiber sit ab omnibus 

1412, Septemb. 21. Parisiis. 

Pierre des Essars, chivalier seingneur de Willerval et de la Motte de Tilly, conseillier 
(■liainbe!lain du roy nostre sire et garde de la prevost6 de Paris, cominissaire, gardieu et 
conservateur general, donn6 et deput^ de par le roy nostre dit seigneur aux maistres 
regcns et escoliers estudians en I'Universile de Paris, aii premier sergent royal qui sur ce 
sera requis, salut. Nous a la requeste de venerable el discr^te personne maistre Jehan de 
Fonlaines maistre en ars et cur^ de regHse parrochial de Saint Plaisir ou dyocese de 
Bourges, estndiant a Paris eii ladicte Universit6 en la facult6 de decret, selon ce que tes- 
moign^ nous a esl6 par lettres patentes scellees du seel de la rectorie dMcelle Universit^, 
donnfies en date le xiij* jour de ce present moys de Seplembre, estant a cause de ce par 
les privileges royaulx donnes et oclroiez a ladicte Universite et aux suppoz d'icelle ein- 
seinble, ses gens familiers, parens et biens quelzconques en la proleclion, sauve et special 
garde du roy nostre dit seigneur, si notoirement qiie aucun soubz dissimilation non puet ou 
doit pretendre juste cause d'ignorance, vous mandons et par verlu du povoir a nous donn^ 
et comniis en ceste partie commettons que vous qui requis en ser^s d'abundant par la teneur Digitized by Google 1412] \B AKNO MCCCLXXXXIV USQUE AD AKKUM MCCCCLII. 247 

de ces presentes signiffiez el faictes soiifnsainment ascavoir ladicle saiivegarde <ie par le 
roy nostre dit seigneur et tle par nous a tous jusliciers, oufficiers, leurs lieutenans, sergens, 
peages, traverciers, gabeiliers, gardes de pors, pons, passaiges, collecleurs de tailles, 
impositions, qiiatriesines, et a toutes autres personnes tant en general comme en especial, 
dont de par ledit escolier oii autre par lui vous ser^s requis; et leur faictes inhibjtion el 
deffence de par le roy nostre dit seigneur et de par nous que audit escolier, parens, sa 
fajnile, procureurs et biens quelzconques ilz ne niefFacent oii mesdient, ne facent meffaire 
ou mesdire par eulx ne par autres en aucune inanifere, sur paine de cent mars d'argen[t], a 
appliquer, c'est assavoir la moiti6 au prouffit du roy nostre dit seigneur, et I'autre inoj'li6 
audit escoliep. Et en signe d'icelle sauvegarde mettez et asseez penonceaulx et bastons 
royaulx en et sur les meisons, terres, heritages, pr6s, boys, vignes, manoirs, granges et 
possessions dudit escolier {se requis en estes) k lui appartinentes, tant a cause de sesdis 
benefices ou heritaiges, que autrement deueinent, et aussi faicles inhibition et deffence a 
toutes personnes quelxconques sur lesdictes paines, que ledit escolier, sa famile, parens et 
procureurs portans, rapportans el conduisans ses biens quelz que ils soient, ilz laissent 
aler, venir, porter, rapporter, passer, reppasser par leurs destrois, passaiges et juridicions 
francheinent et quittement sans empeschement et sans le contraindre k payer peages, failles, 
costumes, impositions, aides de guet ou de villes, winages, tollieux, ne autres tribus, sub- 
ventions ou exactions personnelles quelles que elles soyent, et aussi que ilz ne lievent ou 
exigent dudit escolier aucuns aides, ne detiegnent, praignent ou arrestent.... '. Doniit 
soubz le s6el de ladiote prevost^ de Paris Tan de grace mil GCCC et douze et le mercredi 
xxj* jour de Septembre. J. Doulzsire. 


1. Po9tee inhibilio, n ., JI 70, n" 40. Appendet taeniolum s eorum, qui opinai 1961. Magistri regentes facultaiis medicinae an. Ui2-lil3. 

Die sahbati que fuit & inensis .\ovembris incepi 
qui sequuntiir : 1412. Novemb. 6, Parisiis. 
nt lectiones suas ordinarias magistri Ttiomas de Sancto Petro, 

Guill.de Camera. 

Joh. Leporis. 

Guil. Pelliparii. 

Henricus Pelali. 

Joh. Tanquart. 

Joh. du Martroy. 

Joh. Belardi. 

Roherlus de Sancto Geiinano. Henricus Doigny. 
Jacobus Sacquespfe. 
Droco Decani. 
Guillelmus Kepotis. 
Robertus Charmolue, 
Petrus de Trecis. 
Hugo Fabri. 
Guil. Fabri. 
Y\o Levis, Digitized by Google > CHARTULA.RIUM UNIVERS. PARIS. 

Guil. Haro, i Jacobus Despars. 

Petnis Cardonnelli. | Joh. Gadardi. 

Joh. Beraudi. i Henricus Tjbouth. 

Petms de Grangiis. Micliael Bouveti. 

Joh. de Pisis. I Jacobus Percheti. 

Conim. fac. med., I, p. 177. — ?iov. 5, Petrus de ReniJs decanns fac. eleclus erat. Ic70^. Universitas Pari$. Johanni XXIII gratias agil de benejiciis receptis et de promofione Johannis de Rupe- 
scissa ad patriarchatum. 

1412. H/oremb,. Parisiia. 

Propositum sanctitalis vestre, beatissime pater, ac benivoleiiliam paternam, qua nos 
siiigulariter amplectimini, ex nuntio nostro magistro Simone Bocheus alta virtute alqiie 
gloria perseverare intelleximus; cumque id per ante nobis satis esset compertum, nunc 

tiinien nobis tante perseverantie decus gloriosius affulsit Ipse quoque paternus affectus, 

qui in dies propensior magis ac magis nobis crescere videtur, sese plerisque gratie mune- 
ribus patefecit, cuni iiobis tot grafias ac prerogalivas indulsit, indultas confirmavit, confir- 
matas ad utilitatem nostram declaravit et declaratas sub littera bullata nobis duxit esse 
transmittendas. Profeclo, sanclissime pater, gratias niagnas el habere et agere debemus 
vestre beatitudini, que nichil umquam nobis negavit, quod posset honeste concedi, unde 
accuratius studuimus nichil umquam postulare quod pigeret concessisse. Sed adhuc gratias 
debemus ampliores, quod in amplexu munifico vestra clementia nos censuit celeris esse 
preferendos. Quod si pro tantis tamque manifestis beneficiis non satis accumulate gratias 
agimus, id nolit sai.ctitas vestra nostris voluntatibus potius quam inagnltudini beneficiorum 
deputare. Nam licet ea verbis consequi non possimus, habemus tamen ipsa mentibus infixa 
et animis concepta proniptissime vix ardorem suum explere valentibus. Accedit ad gratie 
cumulum quod amici nostri atque benivoli grati sunt vestre sanctitati et accepti, maxime 
qood nuper doctor egregius corrector litterarum apostolicarum fnit ad patriarchatum pro- 
inotus cum honesta provisione^, quem ante menses istos ex virtute ac disciplinis, quibus 
inter homines nostri temporis plurimum fulget, vestre sanclitati commendavimus*. Kx illa 
itaquc optimi viri et a nobis sincere dilecti promotione ac universis aliis beneficiis, que ab 
apostolice sedis apice in nos ac nostros defluxerunt gratias votis ferimus humillimis, nos 
ad singula sancte sedis beneplacita devota menle ofFerentes atque memoriam gerentes 
vestre in nos benivolentie sempilerne. Minum cliavuc. in Arch. nat. Paris., M 


65% n" 59. — Ihidem eliam mtnuta epiatolae ad onines oardinales de eoden 
n • reverendissimum palrem bc dominum o, qul odum adhuc nuntius nostc 


raag. Simon Bocheus res nostras Rome ngeret. i 


singulare nobis auiilium prebuistis ap. dominum nastFum o. Simon Boclieus 


nal. Picard.. jom mense Novembr. 7, an. 1412 


, Parislos reversus erat (vid. Auctif., II, p. 131. 24; \Z% 18. ubi a Simoi 


Vucioser »). Proinde epistola circa idena terapus 


i scripla est. Cf. etiam not. 1. 


1. Johannee de Rupescissa, canan. Paris.. 


, juris utr. doctor, corrector iitt. apost. anno eodem, 1412, Jul. 13, factus es Digitized by VjOOQICI 1412] AB ANNO MCCCLXXXXIV TJSQUE AD ANKUM MCCCCLII. 249 

patriarcba GansUnlinapol. (Reg. Lnt. Jali. XXIII, 11° 162, (ol. 193), eQdeiuquc die pspa ei praviilit de ecdesia S. Papuli 
(fol. 258). - 2. Vid. snpra p. 212. 

1963. Joliannes XXIII declarat, supposila Vniversitatis quanium ad heneficia membris parlamenli non prae- 
ferenda. 

t4l2, Deeamb. 13. 

Sanctissiinus dom. noster Johannes dJv. providenlia papa XXIII, id. Deceinb. pontifi- 
catus sui an. terlio, ad omne dubium submovendum declaravil et statuit quod in theologia 
ac decretis doctoribus, medicine et arlibus magistris in rotulo Universitatis studii Parisiens. 
per eum signato descriptis et in ipso studio tempore date ipsius rotuli actu et sine fraude 
per ipsam Universitatein presentibus reputatis, et qui in eadem hujusinodi gradum et gra- 
dus receperunt, in asseculione beneficii seu beneficiorum predictorum' nuHJ de gentibus 
parlaitienli prefati preferantur seu preferri debeant, nisi cierici existant parlamentum liujus- 
modi actu tenentes Parisius, sicut in prerogativa eidem Universitali concessa continetur. 

Item declaravit e1 voluit quod si qui de Universitate Parisiens. prefata vigore gratia- 
ruin expectativaruni per ipsum dom. nostrum eis in dicto rotulo vel extra quomodolibet 
concessarum concurrerent in data cum ipsis genlibus parlamentum predictuin tenentJbus, 
quod dignior et inagis graduatus non eque digno et graduato preferri debeat. 

Arcb. nal. Paris., X" 1479, fol, %li\ ad an. 1413. lan. Bibl. nat. Paris., ms. lal. 9789, fol. 2S2. Cod. Vat. lal. 4990, 
fol. 149 (prioc para aolam). Fol. 149'* sequituc elenchos dericorum tenenliurn pariamenlum. 

1. In Xt>, I. c, inscHptae sunt praerogativaa a Jab. XKfll sub dicta tcmporis aa 
le conveniunt quantum ad inlroductionem, motutia mulandis, cura praerog:i 1964. Universilas Paris. ad Johannem XXIIl de unione ecclesiae, al Conciliiim Romanum prorogel, el judices 
intra muros Parisiens. concedat. 

1412, circa finam Decamb., Parmiis. 

Vestre sanctitati, beatissime pater, magna nostrorum animorum alacritate congratu- 
lamur quod vobis laborantibus atque vigilantibus de duabus que restabant particulis eccle- 
siastice pacis alteram prope operata est divinitas. Accepimus eniin Lancelaum de Duracio', 
regnum Neapolitanum et circumjacentes oras ad communionem fidelium, unitatem eccle- 
siasticam et sanctitatem vestram rediisse' ut eoruin a Consilio generali et ab ecclesia 
secessis videatur fuisse medicine capax et venie. Nunc vero, beatissime pater, quid jam 
restat nisi ut Angelum Corario' et sui sequaces ad vos reducatis, deinde iit Yspanos et 
Scotos adoriatur sanctitas veslra; quos jain, ut credimus, hujus secessionis atque labis 
tedium aliquod cepisset, si sollicita vigilancia fuissent excitati. Hec esl, bealissime pater, 
fratrum salus, quam, dum naufragari videmus, etiam ipsis invitis, si ita fieri potest, pro- 
curare tenemur. Cum autem sit bona spes in Domino concepta de ipsoruni reductione, ad 
hunc laborein dominicum vos vocat divina et humana ra*.io. Nos quoque ad hoc residuum 
»*** Chart. Univ. Paris. IV. 33 Digitized by Google 250 CHARTULARIUM UNIVERS. PARIS. [1412 

pacis transigendum nosmelipsos, fortunaa nostras el labores offerimus, in quo ne aliquid 
tempore nostris curis intermissum videretur, sic egimus. Nam anno preteriio ambassiatam 
unain ad Scotos misimus*, que ipsos ad pacem inultum videtur disposuisse, el adeo utjam 
unus solempnissimus prelatus dicti regni, sacre theologie doctor, contra errorem Pelri de 
Luna et pro ecclesie sancte obediencia deterniinaverit. Altera parle per nonnullos hujus 
regni visitate sunt Yspanie tam in Castella quam Arrogonia, et amplius actum exlitissel, 
nisi doinns Francie seva dissencio nunc Deo volente sublata mullum impedivisset. Itaque 
pace inter nos adepta epistolas, nuncios et ambassiatas et universa pacis media, qiiantum 
dalur facultas, disponimus, ad hoc sanctilatem vestram (cui Dominus gratiam, autoritatem 
et potestatem donavit) adhortantes. Ut vero cetera commodius tractari valeant et perfici, 
vestram clementiam exoralam velimus ut Consilium generale Grecis, Alamanis, Anglis et 
Scotis, Yspanis et Arrogonibus publicantes, prorogare dignetur ad congruum tempus per- 
ficiendarum publicationum; dein consilii et ambassiatarum hujus regni, quatinus si parte 
.... pro nunc amplectendam hanc pacem non duxerint, saltim ad Consilium mittant. 

Et nichilominiis interim expedire dignemini supplicacionem illam, quam tociens et a 
tantis temporibus manibus vestre beatiludinis porreximus. Supplicabamus enim et adhuc 
supplicamus et per magistrum Johannem Fergamenarii procuratorem nostrum' scribimus, 
ut nobis concederet vestra sanctitas quod pro causis etiam beneficialibus, sive inchoatis 
sive inchoandis, cujiiscumque magnitudinis exislentibus, extra muros Parisienses non 
traheremur. Deinde ut privilegium, quod super hoc habemus, de uberiori dono gralie 
confinnare dignaremini. Non enim causas solum citra centum libras, sed omnes indilFe- 
renter noslrorum supposilorum remitti postulamus; nec judicem in Avenione', sed intra 
menia Parisiorum exposcimus, quia si alibi darelur, adhuc maneret studii dissipandi 
occasio. 

Hec itaque, bealissjme pater, humiliter et devote siipplicamus, ut et ad Hispaniam et 
Scociam reducendas indefesse laboretis, ut Consilium generale inchoatum in Urbe proro- 
gelis, nt denique judices infra muros Parisienses et generalem causarum nostrarum remis- 
sionem ac noslri privilegii confirmationeni nobis concedatis. In quibus divine majestatis 
obsequium, ecclesie paci ex tolo instaurande subsidium, ac noslris studiis firinitatis stabi- 
limenlum prestabitis, ut Deo laudes inspiranti dicere, vestre sanctitati congratulari et 
gralias agere possimus vestre clementie, quam' conservare dignetur Jhesus Christus ad 
sue regimen ecclesie sacrosancte. 

ai-tes epistola ad toin. V Ckariul, 
o reverendUsiinuni pntrcm in Bom. 

1. Somen iUud scriptum est supra « Augelum Cororio u liueo deletum. — 2. An. 1412, Oetob. 16, Vid. Raisald, 
Altn.. oii. 1412, n"16, 25 sqq. Universilos iosa Ladislaum iitteris (in lom, V edcndia) ad paeem eeeiesiasticam prosequeudum 
exhortata est. — 3. I. e. Gregorium XII. — i. Vid. lcm. V. — 5. Poslea m Universitate Andegavensi. Vid. n" 2026. — 6. Vid. 
aupru n" 1951. MinWa chartnc. 


in Arch. nal 


t. Pajria., M 65», n' 


' 7. - Quanlum od duas prio 


lel, quoadultimai 


n pnrtem ve. 


'0 adhuDctomum. 


— Ibid. exstal epistola »d que 


de eodem negotio 


, quod iili re 


commendat. 

Digitized by Google 1412] A.B ANKO MCCCLXXXXIV USQTE *.D AKNUM MCCCCLII, ^51 

1965. « Juramenla recloris in presentia facuUatis in sua inslitutione, » 

}412, post Martii 7. ParisHs. 

Vos jurabitis, quod fideliter exercebitis officium reclorie ad lionorem et utililaleiti 
Universitatis et fficultatis artiuin. 

Itein, quod ad supplicalionem vel requestam cujuscumque aut proprio motu nunquam 
ponetis in deliberatione, quod alicui fiat gratia quod soUitis solvendis determinans repu- 
tetur. 

Itein, quod pacem nuper factam inter theologie et artJum facultates firmiter obser- 
vabitis. 

Item, quod pro signeto rectorie quibusvis litteris apponendo ultra duodecim denarios 
parisiens. non recipietis direcle vel indirecte, publice vel occLilte: pro IJtteris aulem testi- 
monialibus ut magistri vel scolares ab impositionibus liberentur nichil recipietis quovJs 
modo, et in neutro predictorum casuum pro cera permittetis clerico vestro aut alteri qiiid- 
quam darj. 

Item, quod non dabitis alicui sigillum rectorie iit ab inipositionJbns liberetur, uisi in 
propria [persona] veuerit ad vos, jurans illa bona que petet sibi expediri esse de suo patri- 
raonio aut beneficio aut empta causa sui usus in studio, vel nisi iniserit cedulam manu 
propria signatam, si fuerit magister. 

Iteiu' jurabitis quod non recipietis nec recipere permiltetis per commJssos veslros 
pecunias dari soliias pro beneficio seu jure Universitatis, nec aliqnein ad juramenta reci- 
pietis nisi vobis constiterit per scedulam receptoris Universitatis, ipsum solvisse dictas 
bursas seu jura ipsius Universitatis, ul moris est. 

Ex ordinatione Universitatis. 

[Ilem jurabitis nichil in prejudicium auctoritatis domini noslri summi pontificis quoad 
beneficia] prosequi^, scilicet viam subtraclionis, nullomodo retractando deliberata. 

Item jurabitis prosequi libertates ecclesie quoad pecunias et eas inviolabililer observare. 

Item jurabilis prosequi revocationem et annuUationeiu bulle Mcndicantium per donii- 
num Ale.xandrum V primo anno eisdem concesse surrepticie aut alias, ut dicitur, ac etiam 
laborare pro declaratione oinnium articuloruin et aliorum infra contentoruin in Consilio 
generali universaHs ecclesie. 

Tertio jurabiiis :ion ponere in deliberatione Universilatis reconsiliationem alicujus 
religiosi de Ordine Augustinensium ac fralrum Minorum*, nisi prius conventus reconsi- 
lietur totus, 

Quarto jurabitis non ponere iii deliberalione reconsiliationem alicujus illorum conveii- 
tuum Augustinensium et Minorum, nisi prius habita revocatoria et ipsa publicata. 

Itein quoad Minores, etiam non reconsiliabuntur, nisi prius juraverint tres ministri Digitized by Google 252 CHARTULA.KIUM UNIVERS. PARIS. [1413 

Francie ac singuli diclorum Jlinoiiiin conventus, permittere vivere fratres Minores secun- 
dum observantiam regule beati Francisci modo et forma contentis in quadain bulla eis 
concessa a Petro de Luna tempore quo in regno Francie reputabatur papa*. 

Sexlo jurabitis conformiter predicta facere jurare successori vestro. 

Itein jurabitis prosequi factum unionis Grecorum cum Latinis^ per modum el formam 
conclusos per Universitatem et laborare ad expeditionem Consilii generalis ecclesie per 
Alexandrum papam fel. rec. incepti, et transmittere ambassiatas solempnes ad partes illas 
citius quam erit possibile super reintegratione illa adimplenda. Et hec faeiatis jurare suc- 
cessores vestros. Sign^ : Fbete(?) 

Mus. Britann., addit. 17304, tol. 126" (150). — Pars prior documeiili cerle snliquior est (ad haec Chartul., II, p. «81, 
n» iO) ; pars paalerior ad aa. 1410 rererri possel; nsl ad an. 1412 perlinet. G[. supra ni> 1943, 1944. 

1. Haec rubrica postea addita est. — 2. Sic nova pogina (fol. 127) incipit. Quoiid inleccliisa yid. p. 290. — 3. Ut jam 
n» 1878 vidtmus, bi duo Ordinea se non submiBeruut Universilati quantum ad bullom Alexandri V. _ i. BenedictUE XIII et 
minister general. Ord. Uinor. ejus obedientiae Job. Bardolin! niultum ]aborabant, ut Ordo Minorum regulam S. Francisci 
stricte abservaret. -^n. 1404, April. 11, Bcnedlctus scribil ad ministrum general., multa esae reformanda, praesertim in con> 
Tontibus Parisiens. et Tolosan.; reprobnt (et quidem jusle) ossignationes^trntrum in apost. sedis et eardinalium capellanos, 
aaslgnationes ad legendum, praeBPrtim Pariaiis et Tolosae. in studiis solemnihus, et niulta ulia (Rep. Av. Bened. XIII, 
Tol. XXICIX, tol. 433). Uni-versitas patroeinium Minorum t obeerTantium ii oesumpsit. Vid. n" 1886. — 5. Pro hac unione 
Joh. Gecson jam an. 1409 eoram rege orationeni nomine Uniirersitatis habuit [Opp. Gerson., II, p. 141 sqq.). IUdG. Stalilms genei-jUlius a rege Parisiis convocatis ad Iraclandum de reformando regno, et cuHibet provin^ 
ciae a 30 Januarii audientia dafa, Februarii 9 Universitas Paris. el cives Paris. in caria S. PauU admissi 
sunt, quorum nomine mag. Benedictus Gentiani principes ad unionem adhortatus est. Deinde loculas est 
conlra seditionem ducis Burgundiae, qicod tamen valde displicuit; postea de paupertale populi per imposi- 
tiones, etc, orla peroravit. A Benedicto Gentiani pubticandus erai etiam quidani rotulus ab UniversHaie 
compositus^, qui continebat excessivas pensiones el furtivas rapinas oinnium et singulorum officialium et 
famulantium regi a cancellario Franciae usqae ad minimum, et quomodo per nimium numerum thesaurario- 
rum et reeeplorum prodigorum opes regiae distrakerentur ; remedia proponunlur. Sed Geniiani omiiia et 
oianes superficialiter tonium tangebal, nuilo nomine expresso. — Ab ipso prolata placaerunl theologiae pro- 
fessoribtts, uno excepto (i. e. Eustachio de Pavitly, Carmetitaj, minime lamen caeteris doctoribas et magistris. 

1413, Febniarii 9, Pariaiia. 

Rel. de Saint-Benys, IV, 73B.744. Cf. Ji:venai. des Unsi^is, Eist. de Charleg VI, ed, Godefhot, p. 248. 
1. Voeahatur poslea o rolalus Univecsilalis u. Vid. Rel. de Sntnt-Denys, V, 58. 19d7. Ab Uiiiversitaie Paris., a praeposito mercalorum et scabinis Paris. iteruiii coram rege et priacipibus 
audientia obtenta, mag. Eustachius de Pavilty, Carmelila, orationem magistri Benedicti Centiani reprobavit, 
cam inani metu seductus inlentionem Universilaiis civiumque Paris. minime explicaisset. Obtinuit a rege, ul 
ad longum audiret benignis auribus queretas. Deinde quidam magisier ariium facandissimas jussu recioris 
Universilatis rotulum, cujus jam Februarii 9 menlio fiebat, per horam et dimidiam alte et inieUigibililer per- 
legit. Quidquid roiulus continebat, iam innumerabilis plebs func adstans, quam tegati seu cives provinciarum 
regni graiiiin habueriint'. 

H13, Fabraarii 13, Parisiis. 

Vid. documentum iiilBgrum a MoR*:iviLLe ed. in Bibl. de VScole des chartfS. t. Ll, p. 422-442. Fragmenla ap. Chron. Digitized by Google O MCCCLXXXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCI,II. 

I. dt Saint-Denys, IV, 746 sqq. Do i»to rolulo {rooU) scrihunt «lianf 
>Dse8 Moil a. Vid. Bpistolam in Bibl. de rScole des chartes, VII, »n. I l.Cf. Eel. de Saint-Denyt, l. 1968. Vitiversitate Paris., praeposito mereatorum et acabinis Paris. in curia parlamenfi congregatis, </uidam 
magister tkeologiae (Euataehius de Pavilly) aomine eorum quoad reformandum regnum ideni ac Februarii 13 
coram rege et principibus protmntiavit, et parlamenti euriam dbi adjunctam iri optabat. Parlamentum 
adkaesionem denegavit, auxilium tamen promisit. « La court estoit seure que les jures de VUniversile se gar- 
deroient bien de faire chose ijui a faire ne fust. » 

1413, Februarii 17, Pariaiis. 

Arch. nat. Paris., XI' 1479, fol. 230. — Journal de Nicokcs dc Baye, ed. Tletilv, II. p. 99 sq. X969. Universitas Paris. et dyes Paris. obtinuerunt a duce Aquitaniae < u( statuerentur qai ad utililalem 
regni excessus, qtios protuterant, reformarent ». 

1413, Febrttar.-tlart., Parisiis. 

Rel. de Saint-Bcnys, V, p. 4. Ibi affaruutur 2 praplali, 4 exordinc militari; 2eparle regis, et 2 e Parlamento; Pelrus 
Caucbau e gremio Universitatis, et JohanneB de OliTa scabinua Paris. Cf. etiam Coville, les Cabochiens, p. 177, 214 sq. 
Minime solus Petrus Caucbon e gremio Universitatis fuit. Ad eandem pertinuerunt dno praelati, Job. <te Thoisj. episc. Tor- 
nacens., Uc, in decret.; Simon de Salione. ahbas monasterij S. Jobannis sou Reomena., deoret. doctop Paris. (vid. p, 71, 
not. 14), et a parte regis (Joh. Courteouisse) eleemosinarius regis alque (Johannes Manehou) oonfessor reffis, ambo magistri 
tbealogiae. Propter hoc aliqui dicebant, ineptissimnm rsse, « quod libricolo et speculscioni dediti ... rcgnorum gubernacula 
baberent moderori B [Rel., 1. c). Illi 12 sic diclam Ordonna.nce Cabochienne composuerunt. 1970. Universitas Paris. ad Jbkannem XXlll, ut praerogativam quinti articuli contra aemulos conservet. 

1412, Dec«mb.-UI3, MarfU f3, Perisiis. 

Certi sumus, pater beatissime, in scrinio vestre sanctitatis fore memoriter intixiini 
animoque Insedere palerno lemporis tractum, labores inimensos, gravissimas contradicen- 
tiiim pugnas, quos filia vestra devolissima perpessa est apud vestre sanctitatis conspectum 
pro concessione quinti articuli suo in rotulo tandem inserti ex inilulto vestre exuberantis- 
sime largitatis, cujus forma magno temporis traclu digesta, diligentissime examinata el in 
modum buUe reda[c]ta talein vigorem sortila est ac roboris firmilatem, ut si quid adversum 
fieret, uti cassum haberetur, irritum prorsus et inane. Verum, pater indulgentissime, qiii- 
dam emuli tam de gremio filie vestre dilectissime, quam de forincesis, quibus predicta 
quinti articuli prerogaliva minirae sufCragari valet, ambicione quadam inexorabili otnni via, 
modo astuque distortis et obliquo procurare jam moliuntur declarationes quasdam sinistras 
et inlerpretaciones non modo dislrahentes a vero et sano intellectu, verum dissonas penitus 
el contrarias expresso vestre paterne concessionia tenori, quorum temerarie audacie et 
importunilati, nisi celerius palerna vigilancia obviaverit clementissima vestra beatitudo, 
cuncta filie vestre singulariler concessa violatum iri neccesse cum incredibili V. S. nota Digitized by Google 254 CHARTULARIUM UNIVKRS. PARIS. [1413 

et filie veslre dampno irreparabili ac supposiloruin ipsius tam gravi prejudicio, potissime 
eoruiH qui dicte concessionis vigore actualiter jus quesiere in aliquibus beneiiciis, ut non 
sit explicabile dictu. Sic nam[que], pater clementissime, indultum V. S. pro nullo repu- 
tiiretur tantaque fenestra patefieret inalicie et improbitati de consimilia obtinendo apud 
omnes, ut tandem infructuosa penilus redderetur desideratissima vestre gratie concessio. 
Et ecce amplius fons litium atque turbacionum in ecclesiastico corpore scaturiet, unde pax 
transquiUa et amplissima scolaslicorum virorum provisio credebanlur. Quibus diligentius 
attentis cupientesque fuluris providere periculis et nobis ipsis consulere, clementissime 
palemitali vestre decrevimus premissa oinuia cum onini humilitate detegere et insinuare, 
obsecrantes ad pedum oscula bealorum cum omni devotione filiaii, quatinus hujusmodi 
prerogative concessum integerrime conservare et manutenere dignetur in sua roboris fir- 
mitate, indulgens vestra beatitudo sine declaratione vel interpretalione contraria, nec 
amodo conferre cuiquam dignetur idein indultum in prejudicium eorum, ad quos ex forma 
et lenore ipsius solum pertinere dignoscitur ; demum concessionis prefate decretum laliler 
confirmare et roborare, quod si per infestain petentiuin importunitatem vel alias, quod 
absit, in conlrarium aliquid concedatur, quasset' penitus, irrilum ex nunc faciat et adnullet 
et habeat pro non concesso. Ex hoc eiiim Deo gloria, sanclitati vestre grandis honor el 
filie vestre devotissime fructus latissimus tribuetur, eoque tenaciori vinculo vestre copula- 
bitur sanctitati, cujus felicem successum dignetur clementissinie conservare et augere 
felicissimus omnium Deus ad complelam unionem ecclesie sue sancle. Datum,.. 

minuta charlac. iii Arch, not. ParU., M 65", n" 1. Ibid. al[a epistola ad nuntios iu curia, «d « rev. doniinos <t mogiatros 
venerabiles ii ; aganl ne quid in praejudicium concessioma fiat, et juxta iastructiones dilij^nter se habeant. Opinamur hic 
agi de iis udTersai-Jis, qui nn. 1^12, Dacerab., dicebant, praerogatiYam quinti nrticuli jllis solam de Francia prodessc 
{Auccar., 11, p. 135, 17). SoriptQ eat proinde fpistola on. 141S, Decemb.-1413, Mnrtii 13. 1971 . Johanites XXllt pronuntiat, prifilegium quinti articuli non soliim Gallicis, sed omnihus aliarum natio- 
Hum in sludio Paris. pratsentibus prodesse. 

i4t3. Martii 13. Romae. 

Johannes, etc. Universis et singulis ad quos presentes littere nostre pervenerint salu- 
teiu, elc. Apostolice sedis.... Dudum siquidem ex certis rationabilibus caiisis animum 
nostriim moventibus in favorem dileclorum filiorum rectoris et TJniversitatis Parisiensis 
studii et suppositorum eorundem super graciis expectativis .,.. gracJas et prerogalivas 
concessimits in hec verba videlicel : « Sanclissimus dominus noster, dominus Johannes 
papa XXIII, vj idus Julii, pontificatus sui aiino priino .... preferantur. » [Snpra n" 1925.) 

Cum autein, sicut accepiinus, nonnuIU dicantur asserere gratias et prerogativas prefatas 
dumtaxat Gallicos et non alias nationes de Uiiiversitate prefata et beueficia intra regniim 
Francie situata coinprehendere, nos scrupulum dubitacionis cujuspiam, que super premissis Digitized by VwjOOQ lC 1413] AB A.NKO MCCCLXXXXIV USQUE AD ANiSUM MCCCGLII. 255 

ac depeDdentibusposset coiitingere vel quoinodolibetcausari.pi^otinus suinmovere volentes, 
universilali vestre ac veslrnm singulis notum facimus per presentes et etiitm declaranius, 
nostre intentionis fuisse et esse gratias et prerogativas supradictas et quascunque alias doc- 
torjbus et magistris bujusmodi et aliis in rotulopredicto descriptis per nos hactenus sub pre- 
dicta vel alterius diei daLi concessas debuisse ac debere quoscunque doctores et magistros 
in prefato rotulo Universitatis Parisiensis prefate contenlos, sive Italici, Gallici, Theotonici, 
Alanianni, Anglici, Scoti, Flamingi, Hollandini, Brabanlinj, Leodienses aut alterius cujus- 
cunque nacionis existaiit, et per Universitatem ipsam pro presentibus reputatos, undecun- 
que oriundos, et beneficia tain intra Francie quam alia quecunque regna, dominia et partes 
situata, ad que hujusmodi gratie expectative per nos ipsis doctoribus et magistris ac 
aliis in dicto rolulo denotatis concesse se possunt extendere, comprehendisse ac compre- 
hendere, ac uti et gaudere potuisse ac posse pmilegiis et prerogativis predictis doctoribus 
et magistris aliis in dictis privilegiis et prerogativis comprehensis, ut prefertur, per nos 
concessis.... Per predicta autem vel aliquod eorum nullum volumus prejudicium fieri seu in 
ahquo genevari hiis qui vigore graciarum suaruin fuissent aliqua beneficia assecuti, et illa 
hodie pacilice possiderent, ad quos presentein declaratioiiein pro ipsis doctoribus et magi- 
stris de provinciis et nationibus prefatis factam intendimns jn aliquo non extendi. Dat. Rome 
apnd Sanctum Petrum iij id, Marcii, pontificatus nostri anno tercio. 

Regr- Vat. Johannis XXdl, n» 345, fol, 45*', — Ad haet viA. qneretam nat. Anglio. an. 1412, Decemb. 5, in Auctar., II, 
p, 135, 18, 1972. Cum supposita Unwersitatis Paris. contra priviiegia apostolica in catisis beneflciorum extra muros Paris. 
et ullra monies ciiarenfur, Johannes XXIII dicias causas in curia ad quinque menses prorogavit. Nihilominus 
supposita molestaliantur, et Carolua VI praepositum Paris. monet, ul senlenliae ajadicihas apostolicis curiae 
Bomanae contra ea latae vanae irritaeque maneant. Donne a Paiia le Iiiij jour de Mars. Taa mil CCCC et 
douze, el de nostre regne le xxiiij». « De la partie de nostre amfe fille n. 

W3, Mariii 23, Pariaiis. 
Bui,., V, 230. — Ordonn. des rois, X, 66, 1973. Jokannes XXIII Jokanni Gersoni, cancellario Paris., concedit usrjue ad Iriennium facullaleni absotyendi 
quascunqiie personas sckolasticas actu Parisiis studentes a quibuscunijtte peccaits ei senientiis. Dat, Rome 
ap. S. Pelrum kal. April., an. tertio. " Cum Justa oflicii nostri, » 

1413, Aprilia 1, Bomae. i. l.it. 14617, fol. 89. - 1974. Jokannes XXIII ad Geraldum episcopum Paris., magistris et scholaribus Universitalis Paris. petentibus, 
ut usque ad triennium causae beneficiales super gratiis exspectativis quanium ad roiulum Universitatis 
Paris. non in curia Romana, sed per ipsum decidanlur, et sic magistri ejctra muros Paris. non trahantar. 
Dat. Rome apud S. Petrum Ital. April,, an, tertio. « Ad incremenla ». 

Ii13, Aprilis 1. Romae. 
Bibl. nal. Poris., ma. lal. 14617, fol. 91. — Bvi.., V, 227. Digitized by Google 256 gha-rtularium univers, PARfS. L1413 

1975, Cum Antonius Alemantj coUeetor /lapae, ballas electionis mag. Joliannis d'Arlhan' in abbatem S. Eligii 
Noviomens. Parisios portasset, eas Jokanni dare recusavit, nisi pro vacante 3500 daeatos sotverei, atiamque 
summam pro manere consecrationis, i. e. pliis quam iOOO francos. Anlonias propter hoc in carcerem missus 
est, et Universitas Paris. in curia parlanieati pro parte Johannis insistebat, ne lilieraretur Antontus, nisi 
bultas traderet, cuin efiam is dixisset, ahbatiam vacantein esse ncuinque abbafem eligendum. 

1413, Aprilis 11, Paeisiis. 

Arch. nat. Paria., Xi» 4789, fol, 436. Joumatde Nicol. de Baye, II, p. 107. — April. 15 el 18 adhuc inter Antonium et 
Jolannem in curi» agebatur (Tid. aH baec Tuete\ in not. 2 ad yiieol. de Baj/e). Paplamentum Antonio prohibnit sub poena 
2000 libr.. ne cuin Johanne alibi quam in curia litigaret, et conservavil ballas. Vid praeterea nam'"° sequentem. 

1. Ms. : B Varten o. Sed vid. supra n" 1940, abi eliam notatur eum luisae abbatem ab an. 1411, Octob. 24. 1976. Jokannes XXIfl Aiamanao, tit, S. Eusebii card,, legato de lalere in regno franciae, ad triennium plen 
potestateia concedit causas beneficiales, imprimis magistrorum et scltolarium Paris. in rotuto contentori 
efiam usque ad ultimam senlentiam tractandi et determinandi . Dat. Ronic ap. S, Petrum kal. Maii. ai 
tertio. 11 Cum te ad carissimum «. 

1413, IUaii l, Romae. 

BuL., V, p. 228, et infra n" 2022. 1977. Johannes XXIII statuit, ut caiisae pendentes in Rom. curia in prima instaniia magistroruin et scliola- 
1 Paris. in rotulo contentorum qiiantum ad gratlas exspectativas ParisHs per judices a papa constitutos 


1413. MbU S. Sanctissimiis dominus noster, dominus Johannes XXtll die secunda meusis Maii pontifi- 
catus sui anno tertio voluit et statuit quod cause beneficiales pendentes in Romana curia in 
prinia instantia citra conclusionem contra quecunque supposita Universitatis studii Pari- 
siensis in eodem studio residentia et studentia, etiamsl ad Romauam curiaui pro dictarum 
defensione causarum veneriut, que cause moventur contra ipsa supposita defendentia ralione 
beneficiorum provenientium, vel que pretendunt eis provenisse vigore gratiarum expe- 
ctalivarum factarum per dictum dominuin nostrum in rotulo dicte Universitatis predicte, 
lemittantur Parisius ad judices ibidem per eundem dominuin nostrum super causis simi- 
libus ex prefato rotulo provenientibus deputatos*, cognoscende el terminande secunduin 
formain Hlterarum dicti domini nostri prefatis judicibus directaruin. Voluit etiam el ^tatuit 
idem dominus noster quod si in aliqua dictarum causarum lata fuerll prima diffinitiva sen- 
tentia que propter appellationem fuerit revocata et in stalum ante conclusionem cause repo- 
sita, talis causa etiam in prima instantia censeatur et, ut premissum est, reraittatur. 

Uaer «t qaasdain aliDs regulas Johannes epiac. Ostiensis, Ticecancellarius, o UnivBrsis et sing-ulis » eodem anno, 
9Maii, Romae annunliavit, Vid. Bibl. nat. Paris., ms. lat, 14617, tol. 94»; Bibl. Vat„ ms. lal. 4990, fol. 148'', Anno seqnenti, 
April. 16, card. Alamamius, ad cujus instaatiam Joliannes -vicecnncellapius supra posita scripsit, eadem iterum pronuntiavit 
(Reg. Lat. Job. XXIll. n" 185, fol. 213; /-ch, nat., Mee'', n" 32). Vid. infra n" 2022. 

1. Ki- 1974, 1979. DigitizedbyVwjOOQlC 1413] AKNO MCCCr.XKXXIV USQUE AD ANNUM MCCCCr.lI. 1978. Miiiisler Mathurinorum Paris. aliique in curia parlamenti reqiiirunl, ut abbati S. EtigH liallae tra- 
danliir, contradicente /irociiraloi-e Universitatis. 

J413, Maii 11. Parisiia. 

Jeudi xj jour de May CCGCXIII. — Le menistre des Mateliiis' de Paris, maistre en 
theologie, et austves inaistres pour rUniversit6 de Paris ont requiz avecques Tabbe de 
SaintEloy' que certeinnes bulles touchans ledit abb6, qui sont devers la court par son 
appoinctement, soient delivr6es audit abb6, et tiegne la court la main a ce que les exactions 
des vacans et autrement que Ten fait a court de Romme cessent, comme mesme TUniver- 
site dessusdite le requiert, comme apert par certain instrument qu'il se dient tenir. 

Maistre J, Hoignart, procureur pour ladite Universit6 ceans, a dit que le recteur de 
I'Universit6 lui avoitdit ou fait dire que avec ledit abb6 ne poursuist pas. 

Lesdis menistre et maistres dient au contraire que ce que dit Hoignart ne procfede 
point a mente Um'i>ersitatis, mais d'aucuus estrangiers, et que leur instrument porte le con- 
traire. Appoiucti^ que la court verra la requeste par escript et instrumeut, et au conseil, 

Au conseil. M\rle. 

Arcb. iiat. Paris., X<» MS^, fol. m\ 

1. Slepbonns d« Meanillo Fouchardi. — 2. I. e, S, Eligii Noviomens., de quo n^ ]04(l et 1973. - 1979. Ordonnance Gabochienne lecta esl coram rege ojasque consilio atgiie coram deputatis Universitatis 
eivibtis Parisiens., et reqairmte Universitate a rege approbata. 

1413. IHai! 26, 27. Parisiis. 

Arch. nat. Paris,, Xt» 1479. fol. 2'i4. Jowrnutt dt Nicol. de Baye, \l, 114 sqq, Rel. de Saint-Denys, V, 52. Ordinat 
Dem ipeam post prioree editiones de noro edidil Cuville, VOrdonnanee Caboettienne (13'JI). 1980. Vniversitate Paris., praeposito inercalorum, scaliinis, mallis civifius Paris. coram rege congregatis, 
magister Johannes Courtecuisse, mag. theol., orationem in Hngaa gallica habuit super Bonum mihi lex oria 
lui super millia auri el argenti [Psatm. cwni. 71] de necessilate reformandi regnuin, ad quod Universilas 
Paris. el eivilas Paris. manus praebuerunl. Propterea ordinationem composuerunl, per quam nemini injuria 
infertitr. Eex kanc crdinalionem observare debeal et observare faciat. 

1413. Maii 29. Parhiis. 

Bui.., V, 83, pcrperam »d an. 1403. Vid. Coyille, Les Cabochiens, p. 211 si|q. Paris. Jokanni XXIII supplical, ut episcopo Macloviensi contra baronem de Montfort assislat. 
H1S. Deeemb.-1413. Janii, ParisHs. 

Cum vestram sanctitatem, beatissime pater, omnium ecclesiarum solicitudinem gerere 

nuliathenus ignoremus, eandem fidentius scriptis votivis excitamus, quociens aliquam ipsa- 

•«*» Chart. Univ. Paris. IV. 3S Digitized by Google 258 CHAHTULARIUM UNITERS. PARIS. [1413 

rnm ecclesiarum aut ecclesiasticos viros improbitas opprimere, lacessereve mollitur. Al 
vero nobis nuper innotuit queniadmodum presul egregius dominus episcopus Macloviensis', 
vir generis claritudine et celebritate vite admodum conspicuus, ecclesie invictus pugil et 
pastor solertissiinus, occasione juris, qiiod in quibusdam silvis ipse predecessoresque sui 
inconcusse haljuerunt, a doniino de Monteforli sue diocesis magnum et intollerabile gra- 
vamen perpessus est. Siquidem iste baro gentes episcopi capi fecit et carceribus mancipavit, 
neque post monitionem amicabilem et ex caritate mananlem atque etiam post juridicam 
monitionem ipsos voluit restitue