Skip to main content

Full text of "Chrestomathia Aethiopica"

See other formats


HANDBOUND 
AT THE UNIVERSITY OF 
TORONTO PRESS 
CHRESTOMATHIA AETHIOPICA EDITA ET GLOSSARIO EXPLANATA AB AUGUSTO DILLMANN 

PHIL. KT THEOIi. DR. , HUlUSCjIIE CJ ACADEMIA LUDOVfCrANA GISSENSI PKOPESSORK P. O. 


LIPSIAE, 

T. O. W E I G E L 
MDCCCLXVl. .9.»>>?r'-*' V I RI S 

SUMME VENERANDIS, AMPLISSIMIS, ERUDITISSIMIS , 

THEOLOGIAE DOCTORIBUS ET IN ACADEMIA LIPSIENSI 

PROFESSORIBUS PUBLICIS ORDINARIIS FRIDEMCO TUCH, 

CAROLO FRIDERICO AUGUSTO KAHiNIS, 

BRUNONI BRUCKNER, 

CHRISTOPHORO ERNESTO LUTHARDT, 

RUDOLPHO ANGER, 

GOTTHARDO VICTORI LECHLER, DELATOS SIBI NUPER 

8UMM08 IN THEOLOGIA H0N0RE8 

OFFICII REVEKENTIAE ET GRATI ANIMI SIGNIFICATIONE 

REMUNERATURUS 

HUNC LIBRUM 

U. D. 1). 

AUCTOR. PRAEFATIO. (jhrestomathiam edituri siimus quae et juvenibus Geez linguam 
addiscentibus et viris doctioribus nova quaedam studiorum adjumenta 
praebere possit. Ea continentur specimina literarum Aethiopicarum 
inedita, varii generis, neque indigna quae arte typographica divulgata 
pluribus tam philologis quam theologis innotescant et legantur. Plu- 
rima eorum ex aliis linguis in Geez translata sunt et stylum sive 
Graecum sive Arabicum redolent, pauciora in Abyssinia ipsa com- 
posita sunt; alia antiquitatis Christianae monumenta sunt satis 
meraorabilia, alia sermonis et ingenii quo Abyssini medio aevo 
exeunte utebantur documenta; alia plana aperta emendata, alia dif- 
ficiliora, nonnumquam corrupta et criticae quoque arti exercendae 
idonea. 

Primum ducunt agmen specimina quaedam orationis historicae, 
videlicet liber Baruchi apocryphus et narratiunculae de viris sanctis, 
quae, quamquam ad interpretandum faciliores, tamen cum aetate 
et dicendi genere inferiores sint, post librum Baruchi collocandae 
videbantur. ViiJ Fraefatio, 

1) Liher Baruchi, cui inscriptum est: „ReIiqua verbonim Ba- 
ruchi, haud apocrypha, quae ad tempus quo in Babylonia captivi 
erant pertinent", unum est e scriptorum pseudepigraphorum numero 
quibus Abyssini gaudent. Reperitur in omnibus * Bibliorum Aethi- 
opicorum voluminibus inanu exaratis , scriptis Jeremiae annexus. 
Libro enim vaticiniorum Jeremiae appingere solent a) librum Baruchi 
illum qui Graece apud LXX exstat, quamquam breviorem et in com- 
pendium quasi redactum, b) Threnos, c) Epistolam Jeremiae apocry- 
pham secundum LXX, d) fragmentum prophetiae pusillum, manifesto 
confictum, quo verba Matthaei Cap. XXVII, 9 ab errore liberentur,^ 
e) Reliqua verborum Baruchi seu hunc ipsuni librum de quo hic 
loquimur. Ei subscriptum est: ©'Th^-^-i" •" Vl^- -" tiYi>C9°yh -•><? = 
?:ih*\A'' (O-tli- ' OD^Ax^ ' nCY}', deinde: -t^^ffo : nifp : OD^' 
ih^ ' (\C\\ ' fl^l-^-^-i- V74- tih,C9''ytl ••• Hunc librum non in 
Abyssinia compositum sed cum caeteris Bibliorum scriptis e Graeca 
lingua translatum esse, cum e stylo et orationis genere et argu- 
mento, tuih e loco quem inter libros sacros obtinet ultro elucet. 
Ejus notitiam quandam publicam fecimus anno 1860 in Herzog 1 exceptis Brucianis; J. Bruce enim Britannus nimio ecclesiae suae zelo 
praestrictus mirae illi scriptorum apocryphorum despicientiae eo usquo indul- 
gebat, ut ne unum quidem a suis librariis Abyssinis transcribendum curaret. 

2 Quod cum brevissimum sit, hic apponere Hceat: 'l^^idJl^iJihaC^^ytl' 

(D^dti^ : h.C9^yil • tii-ilfiC ' h^nih : M^ooil ' nW"A- • ^VdA. 
yicm- : ^^^^Ci^ : A^i^* • rilh ' hHVyi^ ' flJ A**htf«>-5r • ?iA -■ 
J&^K-h- hr^^hdMo^ '-' (Dho^TfPii J8.1'fl4- -hauh-t - m-i^ - 
^j^^-ftsJii^ih^- "• ho^ir-U-^wf^^rP-tin-h^a • «^t • (oydi 
Tr^ ' AH ' J&^Cfl^ft • ^^nn-^r ' (Df^^^-ilfP : AH f>/id '- -^auh-t 
ffli&>/^K. ' w 'd^d ' nt^ •" Ahn-c ' nf^wf''?p •• A** • hiii^K^ 
(D^ih-np : Afl^?i* •• n^-c ' (thti-t •• oj^fi ' A-n^i^ i ah^ •• hmi. Praefatio. tx 

^)^eatenct)do^abie fiir |3voteftautifc^e ^X^eotogie uub fird;e ^b. XII p. 314. 
Fabulae quae in eo expromuntur aliae quidem etiam aliis in libris 
tam Judaicis quam Christianis (ut in 2 Macc. 2, maxime in Epistola 
illa Baruchi apocrypha quae Syriace in Polyglottis Parisiensibus et 
Londinensibus edita est) quamquam non plane eaedem inveniuntur; 
aliae (ut narratiuncula de Ebedmelech) singulares videntur; per- 
multa autem quae ibi perhibentur (ex. gr. de Barucho in vicinitate 
Hierosolymorum et Jeremia in Babylonia per totum exsilii Babylo- 
nici tempus superstite, de Jeremia cum exsulibus in patriam rede- 
unte et connubia Judaeorum cum peregrinis juncta impugnante, 
denique martyrium in Palaestina subeunte , de Samaritarum origine, 
al.) veritati historicae tam vehementer repugnant, ut auctorem non 
possimus non suspicari satis rudem et commentorum vanorum magis 
quam rerum sacrarum peritum. Eum Christi religioni addictum 
fuisse non est quod uberius exponamus. Etiam quid in libello suo 
compilando sibi proposuerit, haud dubium videtur. Nam sicut in 
antiqua ecclesia multis Veteris Testamenti viris et vatibus scripta 
pseudepigrapha supponebantur (vid. Herzog 1. c. p. 312 — 319), 
quibus sive dogmata sive commenta inferioris aetatis confirmarentur hirLh-dih.c '- h^^ih : M-n-n « (oaM-tii • j&flJCJt -- ^diuin^ -• w- 

Vi ''Oiao^tl^i-htlh' A^Ar : (Dfidh ' Ohti-p.ao^ : hilh ' J^^^^lf ^: 
hil^ : hOOK ' ft^ : Tr^th ' O^ili' ' \i'ii, ' i ^ Prophetia Jeremiae. Et 
dixit Jeremias ad Paschur ita: vos autem omnibus diebus vestris repugnatis ve- 
ritati cum patribus vestris et filiis vestris qui post vos venturi sunt. li autem 
peccatum facient magis reprobandum quam vos: ii vendent eum cujus nullum 
est pretium, et dolore afficient eum qui dolores sanaturus est, et condemnabunt 
eum qui peccatum remissurus est, et accipient triginta argenteos, pretium ho- 
norati, quem vendituri sunt filii Israelis, et dabunt istam pecuniam in agrum 
figuli. Sicut me jussit Dominus, ita loquor. Et propterea demittetur super 
eos judicium et perditio usque in aeternum et super filios eorum usque post 
eos, quia in judicio sanguinem innocentem effuderunt." X Praefatio. 

et iu ipsa Christianismi iiicunabula referrentur, ita noster quoque 
auctor quaequae sua aetate vel sua in patria de Jeremia ejusque 
sociis ficta circumferebantur literis consignare et Jeremiae quoque 
praedicta in Jesum Christum magis aperta et perspicua, quam quae 
in Vetere Testamento legerentur, subjicere voluit. Baruchum au- 
tem, Jeremiae scribam, quod auctorem libri finxit, satis consentaneum 
erat: nam Jeremias, qui in ipso vaticinio praenuntiando lapidibus 
obrutus esse dicitur, sua verba quomodo conscribere potuissetV Sed 
aetatem libri difficilius erit accurate definire. Quamquam cum in 
eo alius libri pseudepigraphi , qui Ascensio, rectius Visio Isaiae 
inscriptus est, certe quinque ejus capitum priorum diserta habeatur 
ratio (p. 15), ejusque ut tota indoles ita singula verba (ex. gr. Di- 
lectus, quo nomine Messias significatur) illi assimilata sint, nos qui- 
dem eum Visione Isaiae inferiorem et ad saeculum tertium vel quar- 
tum referendum esse censemus. — Libellum exscripsimus e tribus 
codicibus manuscriptis 1) A sive cod. Abbadiano XXXV; 2) B sive 
cod. Abbadiano LV; 3) C sive cod. Francofurtensi quo scripta Je- 
remiae continentur. — De loco p. 14 1. 9 et 10 hic annotare juvat, 
numerum 303 vel 330 vel 333 (cfr. numerum 332 in Asc. Jes. 4, 14), 
etiamsi singularum hebdomadum dies septingenos statueris, cum so- 
lito temporum computo haud quadrare, neque emendatione nostra, 
qua 30003 simplices dierum hebdomades substituuntur , multum 
profici. 

2) Narratiunculae de Viris Sanctis septem sumtae sunt e Syna- 
xariorum Aethiopicorum codice Tubingensi. Quinta (de Salama) et 
septima (de Tacla-Haimanot) collatae sunt cum libro qui inscriptus 
est Viaggio e Missione Cattolica fra i Mensa i Bogos e gli Habab, 
di Giuseppe Sapeto, Rom. 1857, ubi eaedem, e codice msc. alio pe- 
titae, typis impressae sunt; sexta autem (de Jared) cum apographo 
eo, quod quondam Oxonii e codice Bodleiano in nostrum usum fe- Praefatio. XI 

cimus, coraparata est. Primae earum (de Melcliisedec) expoiiendae 
consuli possunt ,,ha^ d)riftUd;e 5lbam6u(^ M 9}?orgeulanbe^" in Ewald 
Oat;rhic^ ber bi6Ufd;eu 2Biffeufd;aft Vol. V 1853 et Clemens Aetliiopicus 
Msc, ubi eaedem fabulae uberius narrantur. Synaxaria cum e ser- 
mone Arabico translata sint, stylus totius operis ad Arabismum 
vergit, etiam earum illius partium quae ad viros Abyssinos per- 
tinent, 

3) Quae sequuntur Sententiae, intellectu satis faciles, orationis 
philosophicae ejusdemque arabizantis specimen exhibent. Excerptae 
sunt e ^K'rfi<<,s<i.Aft4*smfl«fl'>s seu „libro philosophorum", qui 
ex Arabica lingua translatus coUectaneas continet philosophomm, 
physicorum aliorumque virorum sententias, sapienter vel lepide et 
facete dictas. Usum fecimus non codicis illius chartacei Tubin- 
gensis qui nobis in elaborando lexico nostro praesto fuerat, sed 
melioris membranacei Francofurtensis (quem Riippell in suo libro 
9?eife iu ^lbt^ffinien Sb. II. p. 409 parum recte descripsit) nitidi, 110 
foliorum, in binis columnis bene exarati, in quo singulae sententiae 
adscriptis numeris et rubricatis verbis initialibus signatae sunt. 
Quos sententiaruni numeros in chrestomathia quoque adjecimus, ut 
quicumque voluerit eas cum codice ipso conferre possit. Caeterum 
iste codex multis in lectionibus a Tubingensi diftert. 

Has Sententias excipiunt quaedam Liturgica, eleganter con- 
scripta et satis antiqua, sc. Preces officii matutini et Oratio eucha- 
ristica. 

4) Preces officii matutini cum e libro U..S7 •' H?i*7H,?i> ' hS 
frftshCft-fft' haustae sunt, et ipsae Xi^f^i^^Vl^i}' „testamentum 
horae matutinae" appellari solent et in permultis codicibus trans- 
scri])tae reperiuntur. Eorum usi sumus tribus, qui in Museo Bri- 
tannico asservantur, sc. J) A sive Cod. LXX; 2) B sive Cod. XXI; 
3) C sive Cod. XX. XII Praelatio. 

5) Oratio eucharistica Joannis Chrysostomi suppeditata est co- 
dice Bodleiano Oxoniensi. XYII. Aliae hujus generis orationes typis 
editae sunt in Novo Testamento Aeth., llomae impresso, et in J. 
Ludolfi Comment. ad Histor. Aeth. De iis diligenter disputavit Re- 
naudot in Collectione Liturgiarum Orientalium. Par. 1716. 

6) Begulas Pachomii exscripsimus e codice Abbadiano CLXXIV 
(eodem e quo nuper liber Hermae editus est) eumque siglo A no- 
tavimus; pars earum tertia (p. 63 — 69) continetur etiam in codice 
Musei Britannici XVIII f. 139 — 146, cujus apographum, siglo B 
insignitum, comparavimus. Regulae constant tribus partibus quae 
quamvis origine diversae sint, tamen in libro Msc. uno tenore con- 
scriptae sunt. Earum prima perantiquum est monumentum quod 
etiamnum Graece exstat in Palladii historia Lausiaca C. XXXIX 
et XL; pars secunda Graece typis nondum impressa est, sed ma- 
nuscripta invenitur in codice quodam Florentino, ejusque versionem 
Latinam invenies in Actis Sanctorum (Venet. 1738) sub die XI V'' 
Maii p. 346 et 347; partis tertiae, recentioris utique sed scite com- 
positae, archetypum nos quidem reperire non potuimus. Harum 
regularum partes duae priores etsi passim corruptae et mancae 
sunt, tamen a nobis impetrare nequivimus, ut monumentum tam 
rarum e nostra anecdoton collectione excluderemus. Sed ne lectores 
in illis locis haererent, lectiones Graecas vel Latinas, e quibus 
emendare licet, in annotationibus subjiciendas esse censuimus. 

7) Epistolae et 8) Homiliae omnes continentur libro Cyrilli 
Aethiopico, cujus exemplaribus usi sumus duobus, videlicet B i. e. 
Tubingensi et A i. e. Londinensi illo, quod quondam in bibliotheca 
Societatis Indiae orientali imperantis repositum erat. Epistolae nec 
non Severi, Juvenalis, Eusebii, Theodoti, Firmi homiliae ad con- 
cilium Ephesi a. 431 habitum pertinent. Epistola utraque, sc. 
Joannis Antiocheni ad Cyrillum Alexandrinum et Cyrilli Al. per Praefatio. XIII 

Paulum Emesae episcopum ad Joannem Ant. missa, Graece exstat 
in Sacrorum Conciliorum Nova Collectione a Mansi edita tom. V 
c. 289 — 292 et 301 — 309. At homiliae octo quas selegimus 
omnes, quamquam et ipsae e Graeco in Geez versae, quantum nos 
quidem scimus, Graece nondum typis editae sunt. Et epistolae et 
homiliae intellectu quidem difficiliores , sed orationis genere pu- 
rissimo et antiquissimo insignes sunt et dignae, quae a viris Ae- 
thiopicae linguae studiosis pertractentur. Ex iisdem scriptorum 
quae ad theologiam dogmaticam et exegeticam pertinent stylum 
addiscere licet. Homilias Severiani et Cyrilli, cum magis apertae 
et ad exponendum faciliores sint, contra auctoritatem codicum ante 
caeteras posuimus. 

In chrestomathia in qua varia literarum genera exemplis illu- 
stranda sint poesis deesse nequit. Ejus species apud Aethiopes 
sunt duae: alia constat carminibus quae fere omnia in res sacras 
vel personas sanctas dicta sunt, alia hymnis et antiphonis quae 
praeter psahnos vel psalmis intermixtae diebus festis in aedibus 
sacris cantari solebant. Haec Aethiopibus prius exculta fuisse vi- 
detur quam illa; certe carmina quotquot supersunt linguae sunt 
documenta degeneris, non nativae illius quae in ore populi quondam 
viva erat, sed facticiae cujusdam et ornatae, quae ultimis medii 
aevi saeculis in scholis literatorum efficta nonnisi ad libros conscri- 
bendos usurpata erat. 

9) E Carminibus selegimus praestantiora quaedam et quae 
Abyssinis ipsis maxime sunt in deliciis, quamquam ab ea quae 
nostrae artis poeticae legibus praecipitur elegantia et venustate 
longe aliena. Carmen primum, Tabiba Tabiban inscriptum, cen- 
turia ^ versuum seu stropharum constat, in quibus Deus ex historia Numerus 102 quem in lexico nostro c. XI statuimus, errore nititur, XIV Praetatio. 

hiblica et ex fabulis apud auctores librorum apocryphorum et in 
ecclesia antiqua obviis laudatur. Depromptum est e codice Bod- 
leiano Oxoniensi XVIII f. 1 — 34 = A , cui collati sunt B i. e. 
codex Musei Britannici LYI f. 5 — 46 et C = codex ejusdem LVII 
f. 3 — 25. Secundo, Machbara Me'manan, communio sacramenti 
altaris celebratur; nobis suppeditatum est codicibus duobus, sc. A 
seu Bodleiano XVIII f. 35 — 42 et B seu Musei Brit. LVII f. 37 —4L 
Tertio, Malke'a Mariam, exemplum exhibetur eorum poematura, in 
quibus per singulos versus singula Sanctorum membra vel virtutes 
laudari solent, quibusque prae ceteris gaudent; transscriptum est 
ex A i. e. codice Bodl. XVIII f. 47 — 62 et collatum cum B i. e. 
codice Mus. Brit. LVII f. 44 — 56. Quartum et quintum, quae ad 
aliud genus rhythmicum pertinent, sumsimus e codice Bodleiano 
XVIII f. 62 — 63 et f. 34 — 35. 

10) AntipJionarum quae in libris «WJ^p/^^M^: vel Jt^: in- 
scriptis continentur hucusque nuUa typis edita est. At cum pre- 
tiosissimis literarum Aethiopicarum monumentis annumerandae sint, 
earum quoque specimen addere placuit, quo eruditorum animi ad 
illum ecclesiae Abyssinicae thesaurum adverterentnr. Selegimus pri- 
mam, transscriptam e Degua quod Londini in bibliotheca Societatis ad 
Biblia sacra in Britannia et apud exteras gentes evulganda institutae 
asservatur, eamque, exceptis locis paucis qui insani videbantur, 
totam exhibuimus. Notas musicas, quibus singula singulorum hym- 
norum verba in hymnologiis Msc. munita esse solent, omisimus: 
neque enim quid singulae valeant adhuc explanatum est, neque 
typographica subsidia nostra ad eas imitandas sufficiunt. Voces inde orto, quod in apographo nostro versuum numeros adscribentes lapsu ca- 
lami a numero 47 ad numerum 50 progressi sumus. Cuius erroris veniam pe- 
timus. Practcatio. XV 

autem tochnicas quae raultae ibi occurrunt, vel sigla, quamquam 
et ipsa nondum satis explicari possunt, praetermittere noluimus. 
Verba lineis subnotatis distincta in codice Msc. rubro colore deli- 
neata sunt. 

Haec hactenus. Glossarium adjectum ita institutum est, ut 
iis qui lexicon non possident inopiam quodammodo supplere pos- 
sit. Quare in eo non illae tantum voces et formae, quae in 
chrestomathia leguntur, receptae sunt, sed etiam alia vocabula 
usitatissima et notatu dignissima nec non radices fere omnes re- 
censentur. Sed ne liber ultra fines propositos excresceret, signifi- 
cationes parcius adscripsimus, etyma autem ubique praetermisimus ; 
quae si quis cognoscere voluerit, lexicon magnum a nobis editum 
adeat. Locos difficillimos in glossario invenient tirones Latine ver- 
sos; aliis in locis, ubi vis verborum obscurior videri possit, acumini 
discentium in glossario ita subventum est, ut significationes illis 
verbis convenientes numeris paginarum et linearum annotatis in- 
signirentur. Pauca quaedam vocabula, ut d\^ii'i V^VLA'? 'Md'\*? 
in glossario accuratius exposuimus quam in lexico. 

Denique de rebus grammaticis pauca sunt monenda. Bis in 
hac chrestomathia legitur Imperfecti forma J&^Jfn^i): p. 51 et LS3; 
eam a 'h'}fnAlls i. e. Passivo stirpis quintae {t\i(^^0') derivatam 
et e J&l^^^n/^^ ; transformatara esse , in glossario annotaviraus, unde 
suppleas, quae in gramm. § 87 et 100 de hac Passivi forma per- 
raro obvia exposita sunt. Praeterea quae in gramra. § 185 p. 364 
de statu norainis constructo praecepta sunt dupliciter eraendanda 
sunt. Prirao enim cum in lectione phrasis ({^% '> %P^ ' tf^lfd^li' 
*^ft-- (pro fl^^ii.wWJ-J^ftr^t^ft.lDKP-Bl^:) p. 47 1. 5 et ^h 
^'^iffo^ih»' it\^(D^s p. 48 1. 16 omnes codices consentiant, nos 
quidera non arai^lius dubitaraus, quin etiam in Geez sermone, sicut 
in Hebraico ((gn^alb auSfit^rlici^e^ 2el)xhnd) bev i)chx. @|jrac^e 1863 XVI Fraelatio. 

§ 289, c), inter nomen determinatiim et determinans aliud interponi 
potuerit, quod determinati tamquam permutativum sit. Deinde id 
quod jam J. Ludolfus in sua grammatica asseruerat, nos autem, 
quia exemplo nobis nondum probatum erat, in nostra grammatica (1. 
c. annot. 1) negavimus, verum esse ex duobus chrestomathiae locis 
apparet, licentiam dico, qua sumta poetae nomen determinans ante 
nomen determinatum et in statu constructo positum collocare haud 
dubitant: exempla inveniuntur p. 36 1. 9 et p. 147 1. 10 (at locus 
p. 137 1. 18 inde exponitur, quod O^^H»' vim Infinitivi habet). 
Denique monere velimus, legem in gramm. § 189, 3, a prae- 
ceptam, e qua Subjecto nomen in Accusativo apponere licet, multis 
chrestomathiae exemplis firmari, ut p. 50. 88. 99 al. 
Dabam Gissae Cattorum 
die IX Octobris MDCCCLXV. A. Dillmann. 1. Liber Barucli. 

(OM : fia ' liDpao^ s AR** • ?iA^/i> A '>7-i*' • h AR.?*'> • Vflfl = 

?i«7ri,h-flrh.C' hh^Cr^li ' a>J&fl,A- : h.Cl^^ft : 'V^-J&f : -M/^h : CD 
nh'hm±'VlC : K7'^ : aiflCTh Jift^ : (//WVb : h^^M - hf^-H 
m-h -Tim.h-f-tf»- : AM : J&>-fl4- : lO-fl-fr;^ I ?ift^ : KA-lhSi : h^ : 
9^^ ' R-lr-d : fl^^^ih A ' OIC : flJh^ : *^C = li/iJ^^^A : 0(0-^ ' l (D^h 
H,3r : -t-i^h^ : IDrh^- : fl»?h- ■" Hhl^flA = J&9"Hh : '1[j& A • h'\R.?''> : (O 

^th^ : Ai;7C « fl> jflfl : Kcryii - hm - ^-n^ - hti-i-a^oh - hin. 

h? ' h-nn ' Al-flCh : h^ : J&'>^1C : *J^'^h : fl>/2-fl.A- : h*7H.h'fl 

duC ' i-fl-fl • 'V4-j&f : Kcy^yti '' (oma -- h.cr^yti - fl>j&fl. : hin^h - 
if w-A- •■ ^h^^-n ' ->^m-y- : n-t - oid - '^d-t- - a^ Ai- : h^w^^ -- ah^ 

^y-i ' h^ : ^n-^C ' ll-hr - rtlh - MHO* : fllj&fl A : i-lrP Ah- : flH 
h-t ' ' Old' : H/iSPAh 1 ^rt : h^in^h ' haoii : <C*J^h fl>-?i* : fl?i 
ft,h s ^J-^A'? w flJJifl. A« : h^in^h hhCrfll ' htiOD : '1f4,J&e , f^-J^- : 
-f^ll^h : fll9h. : Mi- : fllflCh : hft^ : liA-Yb : h^^M ' d-^KfUh-f-f^ ' 
Ah A • J&J-fl^- : fl^ A-fc;» • I (Dh/i-h^ : fll A.-lf J& A • H./il^ • /u J?^h A : fl 
"^h : flHAI- : y 7C Ah^ : >i!^ : K^f.9^\h ' (Dh.fC'h(D-\b ' M^^y l ^ %(D(D.i BC. '^ Jer. 1, 18. 15, 20. ' (D-h't ' OlC '- BC 

1 2 1. Liber Baruch. 

h^ ' hCMYl^' ' (Otihi^ ' M ' K^f^9°\h ' h^^tlV^ ' MIC • K,J& 

hA- ' aVh^* '- CDH-J-h: -flVLA- : MlOi : -^A^ : Jtl^-Tffl : h>C9^9h « 
(DKCryil ' An.y : IPmm : ?% Anfl.U- : aiaiftP : rh^ft : ^Q : CJlfr » 
flin/t ' ahtli- : n,i- : ^*Rft •! IDChP* ' : ni?h : AAbCJ^^A : h'}» : 5^ 

A-7i ^^i- •• -^.n : C?i A- : coh An A.ii-5: : /^m-T : KC-1r : non^je. : j^ A » 

?!•>» : je.-n A : ?in-f : h.c9^yn - n-f- - w\\ - (Dh? » -^auh-t » i-n^- » 
^h-H-n •••- ?iA^ • An : je.h.-nfr : /h^H-n : ^diH'} '- h>C9^yh - oij&ai^ i 

rh^ft : -^n : Chfr : ai JZ.5\.A. : nhl-h : A-H-n : Jifth : J&l-lfM : A-^« 

hnAif^ : A/h-H-n ••! aii-AhA- : nrrh : Mn : ^-n a : ^n-f : h.cir» 

^ft : jP"}-h : h^Jh : ai^ '}1' : Y^^h ' ATf-n ••• aij&n,A« : h.C9^yti : A4"n » 

h^ : /^"Ji^TT ' : hMfO ' : M •■ -Ji^TT : A Ann.> ' ai A.'}ftJ& > 
-^f : ai-fl-^ : JPAj^A^ : h^ -■ 'J-nh, : 0^0 ' htth ' 7^ A^OO- : hl 

-no » ?ift^ -■ h9^y>h\i. ' Kf^9^itvCP ' A-H : A-H-n '' ai j&n. : ncrh : h 

n-f : KC9^ytl ' ^^t-t •■ hT^h 1 aij&n. A- : h.C9^ytl ' htioo : JtJPAh s J& 

^TT » A W7C : aHfti- : JiR.0- : A^T-IP : \i^9^Plf ' httoo : f^^Ohpao^ , 
A^-H-n : n?ih.1- •••• (Dfi^^P ' H'}+ •• W-A- : nC^h : IPrtim •• hMhjh « 
aiJ&n.:?in*e:>BClP'^ft:r'}i':Afch-:Ah •! aiJ2;n.A- : h.Ci^^ft : X* 

V A •• l^ft A,f s Kfth •• ft J^ft* -• rtn^ « HA.A.1- : h^ : ;^?i?"C : H^t*^! » 
V1C « aijn4'»n.i':^*ftft:?i'}H:J&nh^ •-• aiAn:h>:ftJ^ft* :rt 
n1- : HA.A.^- : HJ&n,A- : MH.?i : iih>C9^ytl ' h^ -• J&f ?i ' JP^ftA : n 
C?h : ainir /h- : ai-fti- : *«•<: : 07C : ai^n4- : h^H : J&R^J/h. « ai»l> « 

;^A : +C7 : aiaidh. : ^ AJihl- : Jii^rt^^je. -• ainJift^if «»• -• y>^ah^ « 

'nCy9'-f-s?lrt1'sai*im.:fl|.A-^:4.^^:U-lC ••! ^1^^.^ « ' ^^.Cl^^ft « ' aiCfc,P-: A. ^ ;u1-/*'TT«hAnfl.h-" A, nec non C per 

emend. ' Joel 2, 13. * aifln : ChJ&P^Oi». J BC. 1. Liber Baruch. 3 

ainc?3fi • flh^ • Mn ' j&'nA- • hft^ : ^hn, - Mxtr^c^ - h^ •• hii » 

'ilC '' a}hni''n^Pi^''KC'ryti'iii^^hTn^''Mn'' f^n^' hlti- 

a^oiiao^ : inr-/t« : h^jhvr-A^ : o-id - htih - htiht^ » AMrtfc-nrh.c « 
hrh-^-v?^! (D^tma^ ' hinjh ' A^^Ahhi- '' Mn - ^-nA K^^v 
T^A- i;?^ • htih ' h^^ic ' rti^ ' Kcryti • 'V<-/if -.s fDtmv • -^9 
7^ • h.cr^yti ' hin • /^-n a - ^iA-^fl+^oh • ivinM^ - h-n-n » A.i- » 
h^ : M-^ic ' rtitiM 1 flij&n.A- • -j-n-n • 'K.j&p • hcrfti • h1-<c 
*j^ '' (Df>a.t\r''KC9^yti''^o^''^hn. - hh^c^ - h^nnjh? • h^» 
^-^T^- Ay7C-ai-Ai-:?,A- j^^^w- • (D^^^^^h ' ih-n-n ' Hhrnn, 
fy^-} i mn-f' ' H-d.^^ ' \\ao : 1 hmc ' *je^Ai' : 4>iv fl^^n^h • h^i- 
4'>j&-fl>r'}i'-l"<^4'j^s' h'7flC5-^n,rrtf»--'. <»j&n.A-sh'7r^^ 
^oD- : fli£iD/pip : Ar j^c " i»An,'f' • ' ^^J^A hin 1 -n a (Dhit-kx « 
r .^c AJ^^ ^h ' d.mdtu ' nd.mi:K - fl-if J& a 'ly^ il-lii-^h. » 
fl g i^^^i^^o:^ : i-^m^ • i^Vh. (Dd^H ' *} W ^&h. hAh » i^K' 

h-^ ' A^*c •" fljjnn Kcrfti c»iin. htii-a^oh • x-^rthf » K 
ch^X ' nhi-nc ' A^n.-^A.hj' Mp-*^« • ntD^h-u -nfr-Y • o* 
no»- • A/h-H-n • iDAi-nchS: • Kcryti - AJt4-A • hr\itir » A-nA ' o 
ic ' (Dohh-u • h^D-hhx ' hr^D-tii- s on^i- ' oror - (Dh^^^^^ i 
ti-'U''^chf''(^ti'^V'(Doi^^''iioiC'hi^''K^M'}'^^(Df>a»it-'h 
'inji '- tih.cryti - iLiP (D-ti-t d^ft fl> ji-j • hu-^^aa a^v-t- » hj^ 

'flC ' (dM ' hhJ^V ' htih » hl-nho^ ' A A-H-n s a>- A-^ : oic i (DhJi' -- 

h,cryti ' rhc r AA A-n-n ' ' hAh » ^-nx-rh. r j^^ nn.A--} • ©•> 
nc « ^i-ifl je. .• A-oD. : ?i Ah •• hi-nho^ : oi-ft + : (/icod. i id An(?b% » ' Verba h<W».?| ': *": 4[»"s rt^H "» fl> "' ^"» desunt in A; an 1 
<pf :4»iVs legendum pro ^'iV •• fl^^n^?! s ? " Emendaverim flflii*! 

^ Jer. 38, 7 seq.; 39, 16. ^ A^J&^hTI'} •" BC. ^ Addunt (D*tl^ i 

on^^^ Ac. 4 1. Liber Baruch. 

9^yi\ • (D-^^d. ' ^i^-Tfrt • KC9^ytl ' Ohti-t ' ii^nf» '-' (Oh.CT^fh ' (oa 
f?h : f\h- ' (P-ii-t ' n,i- • ^^f^ti ' (oid-A^ ' IV^ ' n^Wf^ ' troai 

oh^ s 1^9^ ^c ' m\oo : hmif^ ' MiLh ' (Dfidv ' wdd-f- ' r^c • cd 
jn4--SriA^t.jr^.fl>nh^ •.• (Dmxi^-fSid^-d.^ip-Kcrfii-hKfi» 
'^A.h • hin ' ji-n A • i^h ' h^n (d^^c • M-b • ^'ri- -• f.-ac - m- 

/hii-nsJiA^s^^/^^Ai-sh^^ruh-tiA-sflj-Ai-.-chAh • cDA-nrh*! 
flirh^ ! a^?ii:3: -• nh*^ hm -- (dm\^ -■ j;n,rh -li j& A • h AR.fP'> • /* 
j^^ • A01C • flj j^-if s n^ci ' nn.j& ^ AKh ■• fl»j&n, • a^K* : nh- « 

-Tr Ji A : h AA.f^^ -• VU- -• J& Th^-lifl^ ' Ah^ -• M^9: '' (DfidV -• dh ' 7 

7-/** s^ftA -■ rt^«* • (Dt(DaK ' WA- • ;h-Hn •-! i»rtn,y Kcr^yti » 

V/*'^ : £/D^'lp.i- : Hn.i' : ^^Rft : OHDd^ : h^h ' hr^OlC '- (D(Dia « 
A^H-Ji: : iwi^if, > : ^f^ao : 0^ jK, s K^H : J^-O A: Ah : ' hil Ah : ' 0^f> - 
l^^h ' (^/^'Ihi' ' Hn.i- : h9^^il ' cDd+n^ : htth ' <w><pd A : HJ&A.A 
Ah : hniUh-dduC ' dh-ithlh \ htli^ ' AV : ;uh> : J^ AOIi' : ' Afti-> :' 
AO*fli: : hfl^ : i-^hili : ^A^A : MH : Vrhd V : A'1[m,hi-> ■'. (Dh 
•>H : jRnh.: h.Cr^A : A/h-Hil : h^D-dhP '- MU '- y-bili^P : IDJJ?: 
hF : ' r A A : /h-Hil : ?ifth : nn.A-'* « OincrhA : J/^A : rh^A : IDID 
R? : (D-tli- : CJifr : IDVn^ : <DKft*4*ai : H^Ji- : ii*^(D : OlJ&n, : n?i 
l-t : 1^71- : '^rt>-> : K^^flt^r '- h^-dM-t ' 'lim.Jl* : A¥*C : A 

-H-fl : flii-a^uni- : dh^' MK"i • Mii-t : -1fm.?ii-* : aiHA-Hil l M-- 
h^ : Kf^n-h^-^^^vhl ' aiAuj&nA- : hUAV : "i^h:^ - Mld : KjP 

Ah : n'1(i& A> : ^h> : n^-Jdhtf»- : Hhll Ah^ *P : h^ ' a-^OUhi-i ' i* 
ai-On^ : Ah^ 1 aihr AhV : J2.r ;h<:V : (Dyi-nhi - (D-tl-t : 070 : ' deest in A. ' ^^(D'> ' A ARiV : B, J^Aai^- : Ai^Jt AV:c. ' aiVJ?:?iJPa»-: AB. 1. Liber Baruch. 5 

An-t • vic « cD^ijrj^-'^^ : n^i-t 'h'?'!^ : fl)dh Mu s j^nifi. " cD j^n. 

Hi- : oD^-aci (Df.aD^h^ : aoi^hYl^- ' rDi2.H.'}fl>-fP : dhl-l* ' Vf-A- s 

IDjin.^A.h>. : hl^^-h • flAA:^H. " *1C : hiP^llfl : hh\\ ' h.Q 
jP''.eA : CD^hfl : be ' K"^*i' : fl>>fl^ : <»h^AA : h^ : f dC^ : IMl-i- » 
ID?iAiW>h : Ch^ : ^fl : ^^f : flAA : AJT^ : A^ : (Dtl^M' ' 'J^f- • 
(DhJ^^O : hJ^-J^Ptf»»- « IDKjPJ^^V^-H : ^*Pl)A : i-'>/*'fi : 10^4»«;: 
Jjjr"}^im. : IDJ&fl, : «J^ : Afl : 'TS^Vh : '>A'fci' : hA^ : ^^ : j&h-fl A3: » 
Ch Af : fl»/i,T-^Vb ' ^ •>*P^ « (OhU"t s -Hho : ^^f : tt Aft : «O^hn » 
'Hh»:nAfl:'rh^«-fl»^'>R<<.^^-rhA.n'> « ai<<.4'ft:J&V-jr>:J^<7^: 

?iA^ : j&h-n^ : cJifr ' <»AuTi)f ' ' J^;^A i' fljj&n* • ?i<<.^fi " h^ •• A. 

J&>-r : (DK^l^l^ : h^ • Kf^ihM = ^n-f : KCr^ti '' hiioo : R" 
%* : d.i(Di^ : n J^^U 1 (Df.hWi ' h^Wh ' (Dhdx(D*C : h A^ : ^4*^ 
*P^je. :<»hAfl: Ans f 'IfJ^*^ : nWAX ••• (D-irlr^h ' (D^/^h : <^^f 
nAfr : (DOh ' (D-h-t : Vld : A,f 4-fl A.1^ : (Dh^^h^od ' Vld ' (Dh^(\»'f' 

(Df.a» : n-4.h •• Ji^i- ' h^iiih ' htioD : iin.j& : s^-iPt •• ®^ft •• Ad A,i> •• 

l»/2.n. : hM- • H-fc s J&h-fc •• Vld ' A,f 4-fl A,J^ I ?-% ' h%% ' htlOD : h 
'ii' ' ^V-t : ft-nC : ^HAVh 1 (Dhao : ^h : hftiw» : Jih-n A3: : ChAf : 

(DK^%\b ' ' I^POD : CD j2.H>*7fl5: = A-nf 1 flJhC •• hlLi- - H^Ji- : ild ■• 
n-^ns>i.CJ^^A:Hh^5 i-nOfti-S::' UIC ''- (D-hlPU» - wa- : ^-h9^ 
C-h : Hli A« : «D-A-h : li7C : h^ : Ai^C : AK^ V- : /i,f 4-fl A.r : jRh-fc » 
Ol-nK : hdn : O^A-h : HIC •• (D-^WW ' AK^fl ' n9h^(^ ' (D-h^Vh '' 

fli J&n. : n-^h • M-h ' MH.Ak : hhi^ •• lin,J& • ^tPt •• fl>^* •• Ai> A,f i ' fl'/i,TdJ&Vbs c, fl>/i,rn(lp.Vi* : a. dM-t'^ b, pcr 

emend. ' fl>A.mOf ' A ' J^J^A' C 't^dOM.' AC. 6 1. Liber Baruch. 

^ihohc ' Kyh9^c « (Dhwd • 'Hho s a^fi^ '- flAft • mj&n, : M-nc > 

1f f • Mh ' fh^Hr : ?i*7H.Ji'flrfi.C « H^i- • Uf i- ! ' hrf\6M '' (Dh 

r^'hd.'n ' ^njc -- cm - -nhfL - A!d* f A* hrdi^^ • (D^nn- = h 

fl.*^ A,h s Ah • h-fl Ah • h^i-b ' AVL* • h^-b ' ' j&K-fc : H-fc : UIC » (Df. 

fl./W : ^^;»^ : hS^^i^9^ ' ^h± '' flJJiflBA- : Jifl.^^A.h : Ki&'t « 
OA- : AbClP^^A ^hU"» : «DflCh : A.'P'E : ©W-A- : /Ih-Hmf : U7C: ?iA^ : 
JlAn : H^h-flYb •" <»j&fl.A- : hd.P^ : hhV- : hm^ : O^C : Ml^ I ID 
^hlUl^ : ^fthCT : ' A^Cr^A : h^ : ^-AJlA : OJi-J-fc^Ii- : H^J^ » 
yf-A- : £W>^dA : ifl,^h 1 /bCJT-^Arth, : Ol-Ai' : flfl,A-7 : liA- : J^AA' 
/h-H-fl : hll^ : i-^flJfll : flJ-^flHUfl : fl^AI- : h^th : A^Tfl^h W^IC : *> 
7-IP : 4-CA : flJrh^ : Uf : h^ : J&1'>flJ& : A-A^ S! fl>/i^y : fi9^0 ' hO» 
mUYl ' hr-ha : (D-hi: : hdP^ : flJjifl.A- : Kfl.^^A.Sfl : Afl : h\l * 
-flhA. : AVL* :' Ji-Ji- : M^ROAVl-h : (Dhrwdi^ ' AdA.h : >iA : Ai. 
J&hfl^^J : h^ 5 ^A-^rh*^- : fl-flii : flJ-flAA. :' AVL* 1 fllAfl : Jih : 
Hh^Ti : JiS^Xfl. : H^^^dh « (Dahlf-f-tl ' HTlfl. : ^Tf-fl : -^^fllfll.» 
fl^A-h : flfl,A«7:^ft^fl: A^^JR : T* : AJi^ : fl^^ft : •^.fl.lf <»«»• : ' K 
Xlh : T.H.U- : h^ : J&rH<- : fl>-Ai' : flfl,A«'> l (Dhl-itl ' ^fl. : i-^fl^fll. ' 
fl^Ai- : flft.A«'J :•- (Dhltl ' flh'^ : d^^^^D^ : /ifl-f : KCr^ytl ' ihCXb » 
fl^Ai- : fl5\R : (D^-} : HU*7^AA : flJi-J-^ : If^T : fl AA : h^ : ^«/-fl : AJ^ 
m-n : ?iA : fll-ft-^ : rTiTf-fl '' ihCYb ' flJflKrlhh- : V? : fiJj-^Mn- : H^iH 
nl : fllhiiDf Th- : (Dhm : Jirhfl^C : ^h-flh- : d0 '- flJjflCVb : j^A-fcV » 
h^^^lR^AA^JiA^^XH. : t^C: fl>-?i* : (Dh9°V? : hht^\b'' (Xh 
Ai- !0D.^f : flAA : flJTi^h- : fl^J^Uf : «^AASl : HT^^JftJ&h- : fl^hlP ^rThR+: C per emend.; Uf ^•/- : A. ^ Legas h^' vel h 

J&V- "^ ' ^nMG : C. ' Afl : ^h : ?i^ : KW\\ '- -fl^iA. : A«* : 

AB. ' -flhA.: eine fll, C. ^ 4 Reg. 7, 2. 1. Liber Baruch. 7 

<o-fti-: flfl,/t-7 1 ©'/9 CA. ' h^ • ^J^riif P ! nAA-5: « aihi*"l'5 

/t--!: : im.J^f :fl AA • (DhCh?- 1 (D^^d K^J^JK. : h<^ : di^M " «^-Jii^ : 
aMt'(Dy'}^(L^^^''ihfi^a' « <D|^fl.y:^'}h^!|0-h'»: : ^i^^^/Z. : (Df> 
fl.A- : Ahfl.^A,5fl : ^^^ : Ji-Ji' : C» AJ^f : hA^ : A.<{.*ft : hr^\l « 
^C^h : ^MV : A«;iC : (Dhrf^h '- /il^Ah : V-Hft : Al>A,h : ©hUf 
f h : ' 9li- : P-r : M ' <»AJE^A* : 9^'T[- : hJ : hl^^l^ : -['^01(11. : rlh 
Tl-fl : (D-tli- : flfl.A-'} •" <D?i<W> : 'Th^-|l ^^^JtlP^C: flB->rnJ&* : l»AJ^-f : 
VX-C : <»C/u ' O^M^ '' 1^(D'V ' h^ : WCK : JtTfChty : CDAfl AA3: » 
h^ : /uW : XH.IM flBhh^^ : h^ : ^uhV :lf^^: ATi: WA- :• Afl.ya 
hfl.^A,lfl : J&fl. : aoa^f^ : ^^A : hflChh : hllLh ' Ji^ Ah.f l h^ 
Ah : A<^J& : (D9^S^C l dd^-f^f^ : A^'^ A : ^^^'i ' nW- A- : a^h^D^C^ :: 
IDJ&fl. A- : iihdP^ : Jl j& : fl^?i* : TfJ* : fl^CV : <»J&fl,A- : 0«*^<« * (DA 
W : AfllC-ll : Ml : HO^Ji* : 'T.^lf ^ :: Wh^^J^^lld : 'H'>* : (DU(\ '- h 
fl.-^A.h : ATf-)*: Ji^;3Ji : ^r^fl : Tf'J* : h-flAA : <»JRfl.A- : h9^ 
Ah : J&r^Ah : M-t : AdA- : Vld ' ^f 4* AA.^ :•■ (D-t^i^h ' /ifl.^ 
A.h : fliaidK : h^h ' hf^VlC : OIRAf : -Vn : ?t'^H,K'flrfi.C : (Df^V- 3 
^^•h : <W> Afch : (DODCih : 'lifl : fltTh : fll^hn : (D^tl-t '- OO^^aC ' h 

m-f^h-ac'' 

(Dt^a''i'h9^'\''(D'i'a\i^'aaf'^±V(^ - (D-ttiot^' - (dcm^ 

flAA : (D-ti-t ' a^fi^ : (Dh^OA '- hbf*l±V* : fl>-A1' : A^JZ- : fl^J^Af « 
Ti-^ff : Ji-flA : (lfl.J& : fl^h* : hr^Yl '- tl^V-flt^ i OAfl^ : AHJt^ 
ilM -^RA^ : Wtl? : fl>i'<{./^rfi. : K-Jlf : ^ild ' AflJ^-7 : li/^P ' A 
fl.1- : *'^A : ' fllA/hh. : ^^-t^?^ : flJ-fl-^ : -flCy*} : (Dh^^^^d^ ' ^ 
^WJX"?! •" f^hff^l : fll^l-flhU. : (D-tl-t : flJE^^Jh. I rflfl^-K. : fl^Ai- « ^ fll^/hffllh: C. hic locus corruptus esse videtur. 8 1. Liber Bariich. 

flAn • V^ M ' (Otl^tl-U ' "i^-t- ' hr^h^ ' 'M/^ao^ : (Dh^^ii^ ' (O 

hj^h. ' M " rhA.fl^ ' n^d.?:i* : hMl ' ^hH I h^-H " J& >7flC : 
.^,fl.h.:/^;5f : hft^:' |l4"flh. " I^JiHHh.:' JiJT^Irfl : ^Ahh :' ?: 
J^* I * HO^-fl : tf»-^f : fl Afl : Ol-h* : hdfl ' f fl^flh. : fl-TfJi A H.KU- .: 
fiJh^lf : -flXA- : nt^h " hOh/^h ' hd^^ti.i} ' a)^fl.A- : -^-J/^?! : h 
dfl : "JKA. : h<^ : ^Che J : ?i*7H.?i : ^Ai" • H^JK-^^ •• hKCr^tl ' Oh 
tl-i- : fln,A»'J : il^^-t : Hh«5: = ' ^(i>^ '' fD^M ' flCTh : flJJRfl. : 'I1/& 
Af : /ir Ah • h-^H,?! : OHTi* : ID-flCy^ = Hi&l»d?i : h^^hi-O' ' hd 

^C : /1 A-^flt^flh ' flJJili • A'>.4. >h I flfl.^ • Ar h • flJh Afl : H Jih A : 

hhrC-f' l hbrh : 5^A- ^ : 7-flCh : h^^i : hoo-^ : J&h--^ : ' fl A-flf : d. 
^fM ' A7fl.C • (Bhd.h^ ' AhU> : H.hh : h.Crytt : fl^ft-^ : flfl.A«7 •' 
(Dhlrn ' n^ib ' J&JI.A. : i^^h ' <W> A^lh : l»J&fl, A- : flCTln : ^h^ : -flC 
yj ^-^-^A. : h<^ : >AV- : hJi' ' -^fl • KC^^ytl I lA^ • flAfli- : -flC 
•/•J : J&^X-h : 'Tffl.h : -itlC ' (Bhli- ' MiM ' dl(D-9: ' (\h'i'f' ' h.C9^ 
ftl ' flJJ^rh^. : iD-A-f' : tn^^^th^ '- (Oatira^ : h^'H : AflHA-ft : htl^ 
Ti, A : HJ&hfl^7 ' Mlfi • flfl^A-t^h^ : J&l-li.AT • ' h-Ji- : fl At* : 
?i Ah : flli^-C : (Ddif^tl ' diiH' ' (Dh^^^^^d-n ' hfKD-hlflf^- '- fl^A-h : 

vic ' j&fl. : hinjh i nKr^d.^a\ - aoo^c - (Ddio^ti ?ii^flfl.A"'> : 

J&flh : h>C9^9h ' (t^tt-t : OIC ' (Dfs-n^Giao* : AA-fl^ : flfl.A-'> : /ifl, : 

?i*7H.h •■• (Dnii'b'"M.t^'o^^h\i''*ihd.' hr-Vi ' (\c\\ ' fl>flcrh: 

dJlP : JiAh : O^CfMi ' (Dhr?:h ' ilC^A ' flJ^^f : !h^^ : (D^did. : 
Ji-^H • Ji-flA : ' ••. (D-t-i/^h' nCTh - (DWbh : ^iKf^ ' h^TI- ^ (Dth(D-^'' AC. ^ Addunt h^^nlU'' -^OUh^ ' (D BC. 

' Hi-JiH-Hh.: C. ' i^^hln-^J^^' BC, OO^hYl^^J^^: A 

^ Scriptum est Hhft^Jh : ^ ?ih«7 -" AC. ' Addit hjr^OHA-fe-V 

fjll»«: B. Verba epistolae, cum corrupta et manca sint, infra lineas 1. Liber Barucli. 9 

n,/v- ' naii » ?in^ • 'V<-j& • fc-^-h hrYtti^ 'hb^d. -- fi^f^ : ^^^ici 
hr-ncn • hdf^i-Ox • ?itf«>-c Mi- 1 © j&?iH.3: = hch^\ • r 71- • 1-i 

-flC = fl-Hf •" «DJ&fl. A- s -^ftC ' -^i^-^lfh • -Mf » h^ Vf-A- : j^A ' Hl-^ 

*Jt : ^ A^hJ: ' h.^P •" fl»J&fl,A" : flC^h : ^YlM* : M^J-h : V7^ : K-fl 
X"rh : '^fl : IbCl^^fl • l»-fti- • flfl.A-'} 1 CDJ&fl. A« • 7flC : flh-J-^-H : i-ii. 

Voi-Yh ■•- m^h'(\C\\'' tm^thd^-aiiaihMti'^ hr-n^b-ao^f^S!^ 

flAft : H^r^K: fifl.^A.h : (Ohii^. '- iO^tli' ' h^^- -• A^JAC •" (Df> 
fl,A- : Ah • h-fl A : TfhC ntro^ : AVfA-tf^ : hd^P^ ' ihC ' flflAr : 
©fl/hJiCO^ I H.'? : hr^h • AV I (Dh^^^i^flii^ : A*d : Hl^.V?' • ^'^ • reponenda censebamus: flh^l' : flCTh = l-fl^ : h9^Ml ' ^^Hi^ ' t^fC 
ihd, ' iih.C9^ytl ' Ohtl-t ' %9 ' flfl.A"'} ! ^Z*'^ : (Ddin^ ' hll^ : h 
ir»Ah : /ue-lfJtlV : ->??! • AH-'?» : dhl-t ' «-dA^ : <Dtfi>-AV 1 flJi'} 

•i"H : hHi-rihd ' h1\Uh ' -^fl : M-flM ' cD-hHh^ • /^'CO-h •• nh^ 

R€ID: jr^AA-Afl^ei ' h-flCVl^ : J&Arh* : ID^d*-fl •- WiLia) : ifoA 
/lh.-'1rfl.f •<»V7^3::?iA'}i':^7^: (?i':>": deest in a) HAAh- s -1| 
fl.h : h^ h^'?* ' ^IC ' m-fid ' hlHh : Kr Ah : AA^fb A : (addit H 

ha^bM' B, H/ifl^9?ih>: c) ^iIP-J?:^ : -l-flR- : Hh^l- • hA*^ = A^O 

+-flh^ : W-A- : Kf^^-bih : M : >l AdAh^^ : Aflh^»- : IDMH^ 

htf»- h^Rh<^ ^-J^^u- : aiaDaiaJlnao^ : <d-a-^ : h-^i ' flft.A-'} : 

?iA^ : Kii^ndYiaO' : j^ Af : J&fl. : ?i*7H.K-flrh.C : ^1^ h<2. = h.C9^yti ' 

4^A'i,i^ ■•- A?iA = rtr£^: haibha^ ' ?i9"nfl,A-'} : aJh^^hah^h ' i 
1f^'h9'K?<^fiii>9^'an(lti-'} '-' a)haDii'^d.'P'^hrc:ao*' (ad- 

dit W^9^iiC:ao^: b) ^«r-J^im- : (^": deest c) ^^-^^i"»- : (^'Th": de- 
est a) fl«^f : ?-CWti ' mKf^iiT^d ' f^^haoC (je." • deest AC) fl-^ 
hr^. : 'H'}* : -Thhr C^ • Hf Ofl. : '^'h't'9^ -- ' fl Ah •• A. ^h 

-flAA: C. 10 1- Liber Baruch. 

hn"'^A'tiT'^lh''10^'h'i'l'y,''i'^h'n'}'t''^M' ' ip«7f • tiKCr 

•^^■H'}i'-^^/^;h'h.A;]hTf'fl-'^^^v hr^ii -' oiht^x • /'-^hs 

hd"?^ ' Trf-A- oilnf-A-tf'»' MhfVi ' AK-J^* Kin - J&i<.*?« J&*1- 
A-h"i'flftC-c»?i*7Jt?isf(;'flhs'1fJ&A-«»M'^<^eTs;uAf'^^ • 01 

KtiepT" ' M « h<w» : rhR- • n^ihohc ' c-Po ' ihc n-i[j& A •■ Jii^Ah « 

flJH^J-h •■ -flVLA- s fltrh rt^^ '>rtC J^A A ! <^}?*rh^ (Dihd : fll-fti- J 
flfl.A^-J : (DhddiL ' ■^fl : orX: ' nh^h ' hf^OlC ' fl^h^ : HI^J^ » 
(D?,'idl ' Ue : ?iAh : f -ll A^ : KCrftl ' mb^l ' ^-H-fl ••• fl^-llAf : h 
-0- : Ue : h^ : ^^-fl^- : -flhrt. : IfT^i' : JiA^ : Hhtir ' KCT^ftl : M 

fl-h«^c : Mn ' f^-n^ ' oax - rs^d. - -hd - M-nc - hrhx-n-n^ - (d 

WOtl :: (Dhin-^ihiD-^-tD^aYl^iiid^ ' nf-t ' flX-fh. : *J?r^> 
Tf h- : 'JrtC : flJJ^C-lf : •>rt C : flflfl.J& : ^ A : IDJ&fl, : Ah : Tl-flAh : h.Cl^ 
ytl ' ^i^? ' h9^^h ' ih^C : (Dhtl-tP-nht^ ' A1rf-A-<n>- : /h-H-fl : (D^9^ 
^h^ : Tif : h^ : ^tl9^0- ' I^^Tf : H.'? : H^?"^hh- •.•• ' (Df^^^P : n^i-t ' 
rt-flrK : A?i*7n,?i-flrh.C : (Dfin»V '- htl-tP-nh - IffA- : /hTlfl : (Dhltl^f 
Wo^''(Df.4l^ao*s(Dn^ib'''%n''0tt^ntlC ••• fflOi^fi^^Hh-^^JrtC» 

-llfl : flJ^'} : fllh.JP. : fl^rhj&fll : (Dni-t ' l-fl^ : h^ : J&h^ V- : fllJi^^h^- - 

^i-A^-ih-n-n-nMi-nm ••. fljpfl.A-:p-^:'H'}*:fl>-?i*:hrAh» 

HJirti-CKP-*^- : A^fl-EV : fl7^1^ : J^ft A : A^A. : flii-^ft A : ' fl?il^ 

rtA:'}ftC:flJiift'^Che:A*:h<^:?i'J-^:7ftC:Ufl.J& '' fllJ&fl.A- » *> 
ftC: tih.C9^ytl 'hln ' J&-flA : J9 : fllft^^d : H-Ji" : ^^rhli. : (DM 

-n-n-tiih-n-n-^DhTfnniti^oo' ... airtfl:rtri^:;h'H'fl:flh&:vfA*>^: 

Iffl-^ : fllfllR^ : rh<W»A : fl^ft-^ : CJiA^ : (D^n»^P : A^C^^ft : h 
JtWl 5^71- •'}'7flC:h^:'}*7fl?i:fll-fti': 010 .: (Di''iA^h'h.C ' B addit hr ifl : flrrh ' fll^fl,^ A.h * ' fll+<W>rt A > C. 1. Liber Baruch. H 

M*i(Dyi'nM\f^"'Ohli'f''VlC\ia^ « fliKrh^-h,Cr^A-^X-/h<C.« 
hf{G\\ ' h^Tl -■ Mn ' JR-fl A c» AJ^-f ! ^*C • M-1'«^hJ& • J^A-i- » ?i 
->» ^"IX ' hhr^\\ ' flh^-tM = h^ J&l^Crli!r Ohli-b ' W>> ' K 
fth '}fl'dh fl1-?iHH : ' '«'JiJ 71'/*' • ^T?! •.• fflM-hrt • X-J^* • ^h 
-flh : fl*J^^ hr Ah H/u-TfRih ! '^r ^h 5f»ft A,> ' h^ ! K^ch^ « 

?ih-e ' If J&1"lflC • ^fl,lf ^ ' AA^H-fl flQft.A-'} ••. flh^ • K-fl • Hfl » 
fi^ A-ft ' hrhft • ' (DiO-TM: ! -^fli-Ufl • iiao : j&'Thh«n • flJ?i A • UAfli. » 
•lifl • ha-th • ?iA • f^^-niiP ' J&hJ^^ • 15i^ • h<^ " Kf^Chf^P ' Ah 
fl-ih r ' f -^AC • aihU'} i h^ti • h,^h -t^UMi ' hrMi fli A.-VRlh > 

^1^5l?i ! flfl<A-'J h^ • K^Ch^ •' l^-J^fl. • ^hli-fl ■•. Mao : JtjT 

h^ • flH/lhV • fl^-Ai- ! Tf}* • Vic ' K^d^.^^ ' hiih ' P-r : hrdini 8 
M ' flJ A J^A+ • 9^'Th P-i^ • ^"JH ! Vif/^/^ ! 'JCh-fl ! h^^hxll-n ' A* 
A-j : hr-^a ' '7fl-hftV^C • '}>/*' ' hin ' J&flh^ • fl»J&-flA- ' i"^VM ' 
hjP^Ah • AC 1 ' flJAfl -• rt^T^dh- • H^i- ! ^l^ ! rhH^Jh- • flJflhj&h- rtfl » 
^f^a^o- ' h Ah hSP^Ah ti^M ' fl>j&-fl A- -f-^nvM i fl^hdfl ?iH.hC » 

M • fl^A ! niac\ ' fl^eMA,!^ ' Hh^flA ' l^fDOh : fl)-^Hh.Cf hl 

-ah' fl>-Ai- fl.1-e • hm- h^oc -• flj^flh. '- fl^je-hii^ -• ^irt-^-fl+^i^» 
Ahi^ Ah> ' a-^a ' vhfD-iiof^ : hi-t ' (Dha,nt^\\ -• flh^ji- - ^n-a » 

h^ • ^tiro- ' ^M ! flJV7^ -• Af f ! h^ ! J&?h* -■ ?i9"> -■ 4-CA 5'. (Df, 

hnx ' Ji-flAh -■ w-A- • ^9dA -• nwch -• -ne = h-iiH-i -• hm -• jiiiA- -• 7 

*?«! '^rYiA.i- ! rh-^rt !' h^^Af^y • A^-P-'} -• ^^Af s' HJirAh 
h<^ ' (D'ia.t\rao' : JiC : >^A. ! Ahtf»- -• K^JH -• Vt^r^t ' (D^tl-t • 9^^d ' 

!>h.C ••. h^-H •X-rh.C : KCrytl ' Jlrt/. : ao^dlG: : fl^rti- : hrtR: * exspectaveris JilT^^JiHH: ^ flHA-R: sine JlrhA: A, fl^AJt' 

^;hJt: C. ' (DhOrirao-i A. ^ hChfi'' B. ' deest in A; 

rtr?^-: C; in margine B additum est rt(?1*: ^ Ps. 137. "^ ^ftlM' C. 12 !• Liber Baruch. 

'ihc ' &(\u. ' «Dh-fl^-rh 5 oofcM^ -' -iffl : naii ! io^^^Lh ' dCYi ' hn 
flfl tn»^thd. ' fljflhf ^fl lif^o '' hiPi^pt^ ' hhxn-n ' (D^^^y^a» 

Ifim- :: iDh>Cr*ynfi'^/^h ' (O-h-t • flArt -• (D(DV(ltP^ '- AJ^m-^"»! 

AhA -• (D-lli"' A-H-fl • flJVfl^ • Mn ' ^'^VCoo^ ' Xioo - AuJ&^^fl^ • 9^ 
•7n(?^ • A/KiTf fl : nfl.A-'> '•- 

(DM ' fl^-rh ' dti^ - flH • y(D6h^ ' h9^ fiil ' ArlK-H-fl : ?il^nft. 
itr'} ' fliJ&n,A- • hltlh ' hKC9^fl\ ' -tlr/^h ' h'i't' ' Oi/hli-flh ' (D 
l!(h ' (D-hi- ' P-C^TA (Dfli^a^ : AAll-fl • fsd,^^ : h^nnji ' i&h 
^l ' ' Jf^-^n^ : if A-Hfl : fln,A-'>iaiAi-fld^ : H^m-Afl : MAi- : fl^. 

OAiao^ : m^-JAl-Jr : ?|A : h(D*fi(\ ' hrWo^ ' l^^^foo^ l (Dhh ' A 
f^OAlii ' hl-nhoo- : ' tD-il-t : K^^flii,9^ : (DAhAA : ^uArO-h : M" 
'^J^-)tfD-:pnK«:a^A'fc;^ :•. IIIh.C5^^A:h^'H:K'}flfl: A-^^H'}'^: 
ti'it^'(Dhr'X^htlO'''(D-ii't'?'CWii'h^'^^^'rao^ •■• (Dhtn'^ 
ilC^i^ : H-J-h : >7^ : nf^di^ ' hlilh '' V<<.* : JiA : h^D-fiO' : fllA.A 
4-^. : ' h^ : J&Ai^d?' : hKCrfii ' (D{\ : JiA : J&fl. AP' : Au^'TlJ^'7 : M 

ii±9\ ' A9A1^ : '»/*'^'> : riih>\ ' (D-iii- ' VlCi I oi-lfA*- : hr^-Cfi 

Vii ' IDflX-rh. : lO-A-^ : K?^^ii>r '' (D^OO* '- KCrfii ' (D({C\l : (D 
Kfl.^A.yi : hin ' J^-flA- : W-A- ^-fl^iA. : H/il»-Afl : ?ir flfl.A-7 : /uJ&fl 
(D*h : (D-ii-^ ' VlCt 1 1» J&fl, A- : hti ' AtOI-rtfl- : M A-h : Afl.>i<^ : -^7 
/^h- : "^^^flJl : Ol-Ai- : flfl.A"'} : ID-lfA^ : (D^^nh^ '' (Dfid : Ch^Pt^ ' 
ii-nh ' flfl.A-'} : (D6h, ' h^ : K^n-^a^Poo^'' (DhAf^^^P^' 
\\ao : je,nh« : (D-iii* : flfl.A"'} : ?i7H : Ji-fl A' : K^J^fl»»- : ^^oo s h^^V : ^ AdA»>: ABC; alia manu emendatum est A^A>h: in BC. J&^V 

A^*7: B, item C inter lineas. ^ Jl^^-fl^^' : A. * C addit (Dhn 

Jlim-: Ji'}Hs J&»f]^:. eadem verba exstant in B, sed expuncta sunt. 
^ ^^H'^Pao^s B; fll-^^flAFtf»-: C, omisso h<^: 1. Liber Baruch. 13 

MhYit^'^ : (Dd^^a-h '- (Dihiiao^ ' itx^'\M • (DOh-i-t ' -H^* ." M-n 

lo-K. -■ a^h-t' ' OiCi ' hh^ ' l^nAiM ' flA^ ' JilT-AhJ h^ • Ky 
hoD- : ai^<p A^h^ ' ' ^.'JTh^h^ hft^ • «'^fl-?! .- -irA^h^ - h9^ 
'^fl.V •.! (Dti^^Poo- ' h^w^if : 7-flh« • a^h-f' ' K^^^t^T" • (dM9^' 
(^a^ : hUT-^ • a^h-l' ' hf^fn ' iihS^^h>9^ ' <»rt^JR*P • A-HVb » 

vic ' ii^icy ' aid.'i(D : •Tifl.irtf«>- : Kcr^yh • ?i'>h • ji-fl a • >ft/h- « fl> 
V<P • J&^R-Ji : ao^hh ' 8rJ^* • atfq-nhln'^' - ahh-t • <w»h7h<^ « 
H*<P'V « 

flJ^fl^- hm ' f^^^^ih* ' aif.wah(h .• iTifl-o • dA-h • dM-f' - 
^ii'n '' a)h^ ' oi^c ' dti^ ' h9^tt ' -ti-nd ' Tf}* • hddi • h>C9^ 
fh • i^r^Pd-t ' ' fl;ifi'fc* ■.'. a}^M ' KCr^fh ' Mtt • Ji-fl A : *^. A -- 

*^ft : *^ft : hli- ' ^On : T£M^ : Afl-fl?! : ffl-flCyj : HflK^^-J : H;^ 

flCU : A.-h : ?iAh : M : h^^^ '- ^J^^h I hh-td^oh ' (iM-t ' /h-H 

-flh : aihhhhh : fl?i^i- : ^ A : «^OCi.C : Hfr^lC A : ©flJi-Ji- : ^HH : 

6mi ' Hh.4-fl. A I hhhtih ' hai : '^lhh>^f> ' "^hh^fii : ^ Ahh : Xr 

J^* : l»-?t+ : H^C-lf- : ' h^^^ ' R-J^'* : hhh ' J&flO^JifP'} : hh-ta^ 

Oh : K*7H,?i : AVf-A- : fl»MH,K : H1nf-A- : J&Ji^V-H : CDW-A- : iLmd ' tty 

hi-CK ' aittK-ta^fiifL : HVf-A- : ^^i^ : fflW-A- : ^T^ 1h : '^a-h : UA" : 
-lffl.1^ : ttMO^ ' f>^ia^ : fllf fl-?i :•. * l»H7i' : RAf : «D^^.R.r' : X A-* : 
*#W> : h,C9^yh ' ahh-t-aBi- : '^^ftA : <»?"AA.U- : fllTh : ffl^lfl.*^ 
A.h : <Dh> : h.C9^yh : h^ : Jirh^ : -flhA. : HOIdll : 5¥fr : h^^^d 
h,lh •.-. a» Afl.y : flJJ^* : flC?h : ffl^fl.*^ A.h : flJOflHm : fl£lfl.J& : ^ A : 
fl>je.fl. A- : flJ J& : A> : hOri ' h.CT^fh : hVJi ' h9^^1n ' -hhd. : h9^^V « 
flJ A'^./'^ : h^WJ-H : A-H-fl : CK- : 'Iffl.lh : a^Ol-aP '- hKC9^9h ' fl^ 
^.4» : Wr^ahi- : flJflh^ : flJlPflim- : fc AflA.lfA»- : fllfll^t^ : rh<W>ft : ^ fllfl»-A-Rh<''*' : C. ^ deest in AB; expunctum est in C, inter 

lineas inscriptum in B. Addit A.i' : B, C in margine. fl^^lffl'?! : AC. 14 !• Liber Baruch. 

j&4"flCP " ^^^ -• ^ A Hj&-fl A ! Kr^^ni-n?^ i ^foh -. i»-?i* .- aij 

^fr l-^-flJi -^n /^PU- : ^-7^ M tDfi^pao^ : H-Ji- : j#»A ' M> 

TffP s M -• W^' Mn ' f O^-flJP -■ OOhP- • ipA-A -■ 009 bh • hfth ' ^-l 
•flh-J^frsai-ft-^s/^J^ih « aih^:'^A:'n<^7ihA:^'A»^.-aij&fl,9 
A^fl/hfP Mvdi^ ^ A rt-fl AF» -• AKr Ah ai W- Ahtf"»- • A-flrh. - A^ 
A.A aiAft s hr Ah : H^>*Ohfl»-s oif.^^-iVno^ -■ A.f A-A 5 aiAft » 
^J^Ah -flCn ' ATrf-A- 9A9" (D^^^h^^ '- ttKf^m^h • w^h^oi^ j 
Hyj&^^^lh ••- aij&ha^-j : hJPj^lf^-M •«wKp^ A ' i^AA • l^^JiTh =' aiiP 
AA ' ' ^'Jn;^^ -• H<^*Pd A • Al^K-Zi* ' ai-A-h : r J^C ' da -• AJ&ai^ : 
HUA- -• ai-fti- -• 1>1- -• ai/k.-h-MfiA ' J&^AP-o»- -• AWA- • 66 ' nf(obh » 
^^ • aijifl-rt V -■ h<w> : j&ir-x-h- -• 'Vi.ih -• aij2;^Ap-im- : h<w> : ji-^n^ ' 
^^ : aij&/^^j^:ai^^if im-: j&v-flc -• jF-ftA • <w>A?ih1- •-! aiflJi^Ji- » 
i-hA ' bdOh : hfl^ ' /i AJ^ Aoi»- : ai^-Jlf. : ' W-a -• ^n/lfi-^ -• AAuP-C • ' 
h^" A.J&J&nA •• ^^dVW'^ ' h^ • i'hA -• HAuMh -• /^caK''9^ 
^d -' ' mih^nd ' +j&;h -• ^ko^ -■ h^ -• 09^c -• ai^^je. : HTi^r -• ^ 
^^ ! J&hai-7 -• ai^^c -■ T£h<w» : j&hai-7 : aod^ '- di^n.^- 1 ai^^/^-A 
^^i- -• liir-Ah AArt^^ ' h^ J&^^^ s ^^ nvi^ hf u- -• ai Aft • ' 
njMh •-•• ' aiai-?i* -• AA.o- -• J&nai-Ji : ai-fti- : 9A1^ •• aif -Ti^ : /vo-|j : ^h 
«PC^i' •• OtPC-t ' atTn^h.-t : h^ • j&^^?ij& = ' A-^ -• Hhl' = C^h- « 
AC^ai : HJ2.^<CTs hl^-lin 5 Afl-i^ •• nf^o^fcTtx ' ahti-t : ^Al^ -• aia^ 
Ai- R-fl^ •• HJZ.1- -• J&h J&J^ -• ai^R^-fl •• >^A - Ch-ni- -•• aih^-H » > 
l^ -■ h.Ci^^ A •• nh^Ji- ■• <» A A •• A?»Ah •• hfl^ •• J&^X*h ' ai-Ai- : 9A1^ « ^ aihOh/^h-^tir' C. ^ Emendandum videtur @. ^ ai^ 

A, ai^airc. ^TfJ+sA. ^ ai^^'».: a, aij&j--^: c. 

' deest A, AhfC' C. ' l^Ca^^f^RC* A. ' deest in A; AOI 

AR •• njMh -• c. ' f^^haoc ' c. 1. Liber Baruch. 15 

(Dfia • Aro' » nTft ' Hiii-a ' 'tr'(h - aM-v - ii^i-u » coj&n. a- » tii-u • 

OH?!* : V7^ > • nKWil ' <» A A : h^PK^ : HJ&'fl A : C/i.Vh : hrMl » 
lDAR:;iJ^Ahl' Ji?iH.3:: i-Ji^h- : -J-^flC : ^fl.«^ : flh^ • 7flC>» 
■?.fl : K^S^ftl ' flJJ2^fl>A- = OD-i^^ao. : /^^fl I ^TjOI»- : fl^-fl-} : -Jfll 
•7t^ « ' <D J^C-lr- : /t-^ : fltrh • fl»hfl.^ A,h : Ji*}» : i&-fl A- : fl^f-fc : T^ » 
A,^*^AJP ••• CDrfiH>-:flC?h : IDhfl.^A-h : flh^J-h : KC9^fh ' A» 
9-1 : hAf.^^P ' f^n.'iPa^ ' lia-h-t : nCM « CDJ&fl,A-^ : h.C9^ 
JPA : hC9^ao^ : /i^^-flhp. : ?iAiWi : A^j&h A- » 4-t A- Thf : ?ifth : hn.tOi 

hoo- : vf-A- : ncK> i <»j&?iH.5: » *is^x-h« -ii.-t - hdii- - h-a^ - (ohr' 

Kh^ : A-* ' h-a^ s hrh-^ •.- (Dh^'1 : <»J&fl. : 'flC'/'> : HA9AJ^ : ^A. » 

H-h = h-fli • h^ ' Ch?'b ' ii-ah •• ^h-'} i fl» Afl.y : h J : h-a'} - flCKf -h « 

hcryti : Hj&^AA- •! <»MH* : ^oh^cp -• Ah-fl-} » h-yn : j&^a 
(^ao^-hcrfhi « (Dh.cr^yti » H.jiPi»»- » Aflc^h • aiAhfl.^A,hs 

Yf-A" • HChf • 'Ifft-h'^ : (Dhy^^^^dH ' ^%SP : >XCr*^ : rh^ : ID 

♦^wJr^KhA-^h-H-fl^dLiA^^h^^j&A^Ti^ : r^^fl ••- aiAfl.y ^KC-lf» 

A"^ ^-Hh-: ?i'fl'} ' CDP-fl, : Akh-fl^'} : ft** : 7iA^h>A : fl^i-J-^ : 9" 

i^ ' ^"mvK ' Mn ' ^(^hti-x : ' hcryM - (ohcryh • w - -^hh 

A.h^ : J&*ID-r :! IDAfl : C?iJ&{P : C^ ' l^AA -flH''^ -" h^ai : <D^, 
K<^ : ' d Af»' : ' (D^aCP ' ID J/^^h. : Ohh-t '- ?i-fl> : IDh-Jfl^- « ID- ft-h i 
^^-fl^l^ -• (Ddiif>P : h<W» : h-Ji' : <^d}l : IDS^rhf : lD-ft*+ : Mn » 
J&-fl A- 5 V*P -• Tf}* -• CD-?i* s d^h* ' hKCrfh '- ^ Vid. Ascens. Jes. ^ •}lD*'7(? ' C; 'i^SIC ' A. ' ;^*^ft 

A-^s C. ^ (Dd.^aD : OAJP» A, (DdJf^aD : («JAJ^s inter lineas) ^ 

A-«»nDf' C. 2. De viris sanctis. 

E Synaxariis. 
a) De Melchisedec, 

R.* :: oill-Pii • ^ Ah ^R.* • flJ AA ^^^lf ' <D AR • CD A^. A 

rt.ir :: Wfia'W'X(DS'iaD^''h9^h^''t(DfiK^:hnn'M\Lh'n 

rh.C A?'^ • h<^ -• J&i^.^JP • Art.r • <» A^. ! JP' A A • /*';' • *in-v • Mr s 
«D^^-flcr- n'^?ihA'i^JtC!?i'>i'5j&?i-t'+^'}P-' flJ/i^f? .' h<w> : JK, 

£lD}f ?i: IIDJ^-^V : ^Al^ • (D^i^^d ' OI-A-fc* : (Df^^dnP '- AMi^ -* 

nfttf»- s! aij/*';%:rt.jr':A<w»Ah!?UR,*'?iir»n,i-.->in-u-sn'^n-?is© 

nX^/h-sOf .•?i^H'i&^Crhtf«»-:<w>A?th:Mn,?i-nrh.C '' (D-tu^^aDs 
iro^U'9t.f^^'hVi'(D^^h''X(Dehh(\^'(Dhddl'^a»\ran^'aD/^ 

*Pdi- : a^h-ntl^"' aiOif.-i : HOI^ft : A-* : Jt^ rt-^Ji : K^^H : 9CK ' 9^ti 
m.^ : h)n : rh^ft ••. O^tlA^X ' fao^h^ : Ao-f: : aoi^hh^' l fl>h> : A 
-nfr:^^:^»*'?*:!!'^^^ I fllVn^^h-JH: /2.^Ahh:4'J^<wi : /^'J^: 
Kn-> : Ml^ -' (Dhao : -taDf^ai ' h-nC^r' : hi^K-nJi : «wxg^ : >1 
i^i- : K*^n : A«* : '^-nAi' : C»flJJ&> : fllfl>-h*5: : flHlO : 'i^^^-t '- h 
J^W-A-^^J^P^IflJ-^rtS^f .•hO>:fl»'}'M*':flA.ir' :: 

A Ar : A^ Ah : ^A.* : Ki^rt A- : fllfr;^^ : 
Anao^h ' J^ A : af^aoq : J^-^-^ A : OR-^ : 

mdni ' 'i-nc^ ' nhao : ^^4. -. 
hi^:^ : Mr ' -hn - i-rh^jK : rbi^i* - 

•»•>* : hU-J : J&^-nC : Ali A-f « '1. Dc viris sanctis. 17 

b) De Marco Evangelista. 
AhrMi- = hCha^ : Aa>-A«ft : h^^-ndu^. ' & hVhC ' (ohl '- Mxf^- - «^ 

C^r : (Df.M: ' iWlC^ : m-Ai' : ^X-rlllJ. : «^-fl^ : rhVC^ > s: OiyiV : 
ftoo- : ATl'}* " di^PCy ' *^'^ P-rh'} A : flh^w» .- r#D;i-rh<^ : '^-fl^ : rh 
9C^1- : htlir^ : di^PCf-l' ' »!>• : J&3\. A^ : OHft-h : fl,-^ : ^C^ J^ : ?itf»- : 
Af-rh^ft -■ Hi-rtrf : '^C^A : rh^PC^ •.- fl>H-fc : •flhrt.T' : InVl' : 0* 
A-h : (DaDUd-f' ' Afl> A^ : <^C*A : fl A^V : P-V^^e^^ : fl^fl A^V : h^ 
Oi^^fl^flA^^d-fl^J&ftT •-: flJ^fl:AU4':>/^^:flC'S'flft:rAA.I>: 
fll-A-h : A-flh^ : ^fl : rh^ : ^ AA : Afl^A^A I flJ^ft : Chf : HflR-rh : Ad 
A,|f in>« : jr-^m : (DaD^a>^t : fll-V^C: -^ft-Jfl"»' : flOl/, : A^J^A^ : 

(oiiih ' avi^ : A^f M A.ir ■•- (Dfia - i-^j&m- : tuvcy^ - -^a - hs 

^illUr ' (D-f^l^- Hi-i^^tna^ : iih^tiHa : fl^Ai- : h^^A : h1)l 
M ' K^fhtl : ilCtl-f-tl ' A«* : A-flrh-Th : fl^Hh^ : l-dd ' ?i*7lt?l'flrh.C « 
fthft-eif ^ : 'Vhri^-l- ' (DOD-iYi^^ s ^h5p : (D^tlAi ' dM-t ' liihd ' 
h9^i\roo* :s fl)?il^11:'1[«PlP:h^:j&rh.C:J^AA.a'fl»-:fl>A.<«.+ft« 
*fl>-A-A : rh^PC^ : h^ : ^Tr/^h ' htlt^ ' (D^h-P '' '\Mo^ I M : > 

i^h-^ac^iiti-^rtituth-htioo.ahh-ti-noo^' •■- fl>hi^.^v.:d^ 

^* : AftC VftA * rH^ : -Vft : K.'?Ctl - VlO - fl>1n> : A-* « ^J^^ « 
fllftUe : 5\rh<«. •• flJ^J^A- : Hi-Ooo : /to^|: i ^^.^C^fl : ifrtfth : fl* : fl>- 
Ai*:U1^:(?'^ ••• flJ^irj^^lf^lf^rh^: ft1-?iHH : hlHM ' /i,f frA - 
hCA-f^A ' A-* : tl-nihn- ' (Da^hHHOO^ : Arh*PC^> : (D^tl-t ' 07^ ' h 

Ah^JJtC^: flJrtfth : fl^A-t;^ : ftA-flh-h : fl^T^A : *^.A !•- fl>9^, •• A ^ sc. Air'(|: ^ scriptum est l^^^h'- (lC^QtlV' sed vid. Act. 15, 

36 — 39. " nomen proprium deest; sine dnbio 9^"%' jg 2. De viris sanctis. 

M"'Vld' hhm^Cf ' ©i-fl^h • 4^;^J h^^h^v^ • hrhldv^ i (d 
yi>!'^fl.M4'R'yiC-g'flhA.'rt4-fn:aiaii;fl:4'^-ft.^«7?iii^"h^» 

jRftit^A-* « ai?i^H:|»*?i*:je.rti(,:fl<w>ft<t,: '^ipT* : K5l'fl'4.l^s 
(DChM : AJ^ : Jil^iU- » <»J&fl. •• fl A^* : P-'S"V^^'J : Kit^Pil ' Hfl 

'tc^^^v- ' b hinh^ath.c » fl>i&fl,/t- •• ^-^ft •• '^c*^ : fl^ : ^hr^c: - 

AhlHh-dih^C : (Df>a,nr : ^l Afl : M : -Jrt*^ : hr : fl A** : <DA.V 
hr^C •! fl»MH •' Ji'}*^!? : ^H^it : '^C* A : hl^T^I' : H Am^: : ?i*7lt 
h-dduC : rt^^f : fl^i^J^^ : fl^Hh^ : hV • i-O^?^'^ ' Afcfl** : h^J^ •" fl» 
5^X*h* : A*^f : ^J&lf •• fl>Hh<^ •• hfld.P : ?i'7H.K'fl#fl.C : Afl«»-rt, : fl> 
^IO*d^£ii>- : AR** : htl^h,^ : h^ "^-fl «- » (DWVf\a^ « A7 : fllHh<^ : 
^fllfPim- : AJl** : ?iA^h. A : -llfl : Vld ' flfl.A-'} : [fl^Ai-^-fl^fl"»- :] ' 'Vfl : 

lil^ : /uf 4-rtA.i^ : fl^Hh^ •• i-rt-flh •• h^llLM '- K^ihti '- hCA-l^A' 

A-* : A-flrhl- : Hh<W> : -^Jfl^ : ^df^ : fl^-J-h : J^X"Ji* ••• 09^9^11 ' (O 
U^ : jl^^* : fll-A-h : fCOrC ' m-dd ' •S.fl ' ?iR«U- : Hfl^Ji* : rt4-J& : (D 

'td.(Dii''fia.Vl(DM'tltP^'Mi^^'h'}yVtl •• flJflJrt^^A^^-fts-^C 

*A : -Iffl : fl.* ' (Dh-tt^ih ' A"* : fl» A^ : fllH<w»^ : (Dla>^a^ : AW" 
/io|lo-:^C*rt:fh*PC^: (DODVC^a^' '- fll/iT<w>*<m- : TS^+i' : hCA 

^f^''ttti^''h'n''(D(DfiiJi:sa}aD'id.ti''^^ti ••• flJrtfl^fl^H-Tf-: <w>y/2^ 

jr'9'} : hii : ^r >• : fl?i*7H,?i> : K^ihtl '- ilCtl^tt ' A«* : A-flrhl* : fl>rt 
9^0' ' A-tth ' VIC : H^^V- ' A*^A : <^C*fl : flJ-^/^-flh. : flJ<^*^. : 
hi^ : J&4>1- A}P •= (D^H^ ' *^rt : '^C* A : ^hlf^^h " ^A,A : **A : 
flJ Aft** •" 4'rtfl>-A+ : (D^f^^-t- ' a^Wdh ' -Vfl : Vld : flC^ : fl^-^fl : 
g Ji07-C: fl»rtflh: fl^A-fe-f-^ : Wh^ClPao*' fl^Ai* : yjK.^^Tl" : C^- 
d^ : fllVfl^:'1lfl,lf fl»- : g 9<WJi- : W^aoi (^^ao* : ^j^^A : ^M^t" ' (D^ 

fiohti-t ' fli^^*V+ •-• whrn ' -taof^ni ' -lifl : Vld ' htiln^iS^Cf ' deest in Ms^ 2. De viris sanctis. 19 

n rHAia-^-f-riD-A-h-^hi " DJ\ft ^AUr-> : -^n : K*'}^, : OrTfiC « 
l»»l>- : h^J^'^'} : rhrr?" : A*'^.A : '^C-P A : flV/A- : H*^ : h^ : f.* 
'Tf- AfP : flJh> : ai-?i* : flWA- : ^H. : J&fh.ai-R-}P : A g fcU7-C : CD^ >^ 
f T : C»/2»fll»-?i : l»-A'/- : lil^ : TlAh^^J^rC^ : fl^^fl-?! :: aiM\A>rt ' b 
A-1- : '^<w>J2.ni : ?il^ gJiU-hC : mY\ ' (D-tli' '- d-t ' ilCMlH '' flfl 
9 A : * A-^ : ^t^^h. ^h^'^(Dd ACDC-Tl : ^/Jfl.^- : ffl Iff- A-Oi»- : /^/Ifi 

H-fl:flii»-J^l»' « mh^-h^hS^f^i-ahti-tifii-.iiCM-byTf-ai^ii^: 

hitid^-a^^fl-tilnfl^' ' A*^A : 1C*h : CDrtrh-fli^ : m-A'h : W-A-: 
lilC : IDhi»'»-'}* : MH : Ji-flA- : "J^ : 7 Arhfl : A^fl. A : OhM' '- flXR : 
i\U{P : Wao^h : R^- : A^-^ft : <»• ft-h : Vf" A- : ^T-^ : li7C « l»|Jl»-^ : 
(Dh^C^iM '' (Dfia : h> : A.A.'h : ^ft-^CJiP- : hin.M '- K^fl-h ' hC 
A-^ A : A-* : A-flrhl- : ahChf - nW ' fl* •• rilii ' ih^PCyt- : (D(DV(l : 
iifiOD : fll^iR'7/' : (DlMF- : fl>J&fl.A« : VU- : hlft ' W\i ' 6^^ ' 9^ 
AA: ih9Cf^ : Ji-Ti-eh : (Dird.rAv{* ' i^A-: flJ'f-rh/*'f'Th « fllfli^ 
3r;h : hdfl : ^fl^ : hihdh ' (D'li'V ' h^^- : [flJArh-flP' :] ' flJ-A'^ : W-A : 

OlCifl-h^H^^-h^^^A-Tl-^^wJmflJ:*^/^ :: flih^J^^^A^h^JR.^-: 

Mir : Ofl.e : flJfl»l4- : ^^Plh '- A^-^A : fl>-ft'fr* : fl^fli^^ ^* : A^*? 
n.M : Ai,f A-A : hCA-i^A : A-* : h-ndi^ ' h> : «" A^-Th : fll>4-A : *<5C : 
fl^jRi : AflJ^ » 'flCy^ : fl>h> : <W>-fl^^ : (D^^h'^^!^ : fll-HS"!^ : (Dhll 
rh-V ' JiAh : 7-^ : h'fiJ^J?'> •"• flJ^«"h. : A-flh : aDif>r^1r '- (D^ 
i^h. : l^Pih : A*^A : '^C^A : Mn ' "Pthj^ ' (D*h'P ' fl^/wflKTrh : 
(DhJ^-i^l : ?im»-AV : (DmP ' fll^^^jK. : hMh ' (DhlfflCP ' (D^ 

AA^ : A^^C* A : h^Cfr ' Ji^A » 

HArhflJP : flJt/hn A : fll-A^h : OKR : AJ^* " h*^ : J^ft.A : deest in Ms. 20 2. De viris sanctis. 

c) Z)^ Dionysio M,, Patriarcha Alexandriae. 

nH-fc-MThKAi^s Tmr A<w>;in.^:)M^A.-A'fl!*'^n.'J^f- 
VftP-ft • A.+ - Mitl'\r • HU7^ • ?ifth'>.^C^ ." fflOi-Ji* • hr -^ A*<n». .- 
tKhfiah : A.^> : AA«^ Th • I ai 5 .: A-M^* .• Ji-fl • *^A InV- hn-gi^ » 
;i^^i»-^>:aih^J^^> « flja>-?i*:i-jpu^: ThJ^DCi- -flH-rVi- : ?i 

ft^ • lifl-U- • hV : ^iiT^HiniJ^ : hfl-C : «D-VAP • A-* ' h9^1fhtb - 0)00 

VC : Vf-A- Tfln • (D^f^DC-t : Jifth ! h> • ^w^ir-ii^ : Amfl«n'> • hd/^ 
Ohy} :: J^-}» : a^?i+ : p.J-flC s (Ihdvb - dA^ « ai9"i> • hih ± -flJiO - 
hdP^^ ' JflCft-fc^ V«1- ' •W^J.l- • *J^^i^ • torhM • g T^-M : K 
^R-WiA • ^ AJih* : AAa>-A-A • rli^PC^ • ail-fl. A- • i"^f T • TtriP ' 
ai^/^-li^AJ&Ji-fc^T^-M ".! aiAn'Mnn'^hn.a>-A'fr;i-:^A'>h.^: 
ai|i?i^l^s^J^l^'^.aij2;fl,A- n^^^^m'} • h'wf.m • aiThfl.A- : flA 
^CMini ' (DC^ • ai j&fl.A • ih^d • ai;h Th-fc = h^ • 1-^hfl. • H-^C^i. -• hr" 

'M'}* ! ^K-rh^ -• (Dh9^^K •• A.-h •". airh^'Th : (Dh^^^hH- ' A-+ 

rjT^Hi-^hAAii-^aiaiiinsoJtCU^^aic* ••. (Dfia^ hl(\(\i^'d 

hn ' A^^K-rh^ • ;h^5V • (D^dfi : rh.^ : ai^f/*"^ : JiJPTf 7* : <w>X'^^ : 

Hi-C^ s ai.Thfl.A- ^'JA ^^h-flh- : hti^l-t - ({(D^tt-t - ^R-rh^ : aiA 
htr^ ' d.^^h ' oofcAi^ Aai- A-A : Ai^C9 ' ^^^ 'i^/^ ' hr^-ha ' 
A-fl>i.-H-fc:fl.i-:hCA'fc^'> •.•• aij&fl.A.A?i^ '1[i*'/*'h?'s?il^ilf^-3 

J&H-fl-ilh: luyO-'' (D^dMi^ : h(D : (Dthd '- (D-^WW ' OOf^Ai^ : ^(D- 
A-A:-1fn:g?ijPhU^^':aiai|ifl:h.^|^ :: aih-^nfl.ai^iK^^/^^nAfl*: ^ scriptum XiOOi ^ scriptum <C+As ^ scriptum -H^?": 

scriptum ^T^Jl»' 2. De viris sanctis. 21 

<D/.rtP-:hfl:jet"^T(rA:^ni/.:fl£0-A-A:n.'^:hCA-fc^'> « lOAfl» 
i-l^ j&£W> : ^n : ^(^hA : A.4» : AMI- : ^AP" : A'H7* : Kfl : Uf -J-tl^ : 
fllO-A-h : Uld : ^iAh-^JE^C^ : h^ : J&*7flC : ^ >rh : ^Ah A : ^•//&r 
^*} : (Dh-nih : WA- • *7'n^ : A"frAV : h^ : ^^1'^ '- flOAfl : hd^.iL ' 
hfl :^CrhA : -i-ii^haK : WA-<W»- : h/hH-fl : (D»%9°9» : Alf}* : h^d ' 
*^A : Kfl s ^P-VAP-A : A.+ : ^M^ ' A* A : Ulll : ?iAh1J?:C^ : WO 
^fl : «WJC^k-f^ : fllP9i& : -tO^d « fiBfl^-rh : S^^^fl. : On^JK. : OlrhHI ' 
fl^*PdA : «^«Wi'!: : JiAlWi : (D^h^ti '- 'f'l^»f>0O : fl<n><P|)A : <w>'}«7/*''|j : 

AAA*A:©M:^^*crtf«>-:^A*A : AhCA-fc^ ■•• (Dfid ' -f-irh' 

AdA-l^ : ^h,f^A : (D-i-Mih ' (DTf^ '- (D^-t/t^ '- Ali. A AA : (D^li^^ : Uf 
'J'tO-s (Dhf^lMf^ ' A^^yj&J^VT^ : J^'}^n. : lin,f : (D^-f^h^OO^ i 
AA*^!);!-^ : -nfrr^i'} : hr^i - A.;^* : *AA1- : l»h.A.A : **A1- : ©h A 

M-hrhooq-i V. (Di^^'.hn,v^'"(\it^'i''ti'nh'(\h'i'i'^'}p%'' 

C»^CU'> : flJflh* : 10- A-^ : ^^'^l' : «D^-fr : •nH-:5.'} : ?| jPilf im- : fltlf :: 
(Oh-hllP ' ih^U' s ATfJ-fr : h-n : (D-llACP s'.' ffl?iJP"M : fll^h : <»- 
h* : h^i-S. : flJj-^IP : Uf '}'fcl> : -^C^FA : l»OJ^h : {^'J^in, : hn»- 
A-R : T?"*^ : fl^TdA.0- : ATfJ^fc : 'JT-/*' « OlAfl : ^-^ : ai>«7a» : 
l/fJ-tO- : ^ACP-A : h"}/^?! : hdfl : l^^J^fl. : A^A : n.'h : hCA^fc^"} ' 
(Dh-^IIP : ^Vi-J-J-fcU- : A'H'J+ : h-H : *^ A : (D^^lhP '' (DMlP : 

"d-n ' fln.e : d^n : d.^i^^ « flihni : -ViPi**- : ^r iU- : h^ : J& A 

1^' AmP^' (Dh^D-Z^hf^' : (D^dii^an* ' 'iMH '- h^TrHl^ - A^ 
P:3'1' : Ch-A-} : Hh-JflA : AJi-^H.h-flrh.C : h-d - (D(DM^ ' hSthlt '- h ' ni legendum est (Dh^^ACP 22 2. De viris sauctis. 

fi A s /».<<.(:«/ = hmh -' mrtft^ • flivfl<: -• flfl^fti- -■ ^a^ -• 'nit-h • <w» 

*PdA « whr^^^^dH • '^rii ' hr AA1- • fl>J&fl,A- fl^dVh • flJi^-fc 
Ah s h<^ • M-t ' ni^ti • fl^ift-Ji • flflrTi-t >h • a^h€9'/^h • *.^A -• 
fliJ&fl,A" : Trlhyrt • K'^'^^'^ '' 5^A-;l"fc> ' flJ*^ft^-fci : A,fl^9Al- -• 
fl>/ufl A. A.-> I flJJiS^-H -■ i-^J&m : ^-^ft •• -Tifl • ai-H-fl '- JiA •• J^A A.0- -" 

fll J&fl. A-^- • rh.<- flJ* J?:fr l hltxoo : Mh* Crh<+ • Jil^ihc»»- • fl/^^: 
Mli ' hth* ' l^AA.*l<n>- : fl<w>->^ft : 4»^./! :: m-f^f^a ' O^Ml ' (D 
-^rn : fl^A-l- : Aft |[- :•• a3i''}/^h : ' AA A : 117* : h-h-^ : i'A^'}^ '- 
h9^fl'(ih : flCflC : (Dd.CV ' hmrt^' : (D^-t^P '- (DaDaiO) : Afl» 
A^. : iw>7«7/^4l :: fliyij : fl) A-S. : mfl^fl : O^hl^^ • AJ^-f-J^ : (DiL^ 
ihO^' : AW-A-fl»- : ODi^9^^1 : ?iA : ^4»rHin>* : /ifl-I^ : ei^(naO' : 
AhA : fl^ft* : Aft > :•- fl>Krh<J. : A-fl«»- : tm^ihd. ' <W>A?ih1- : -llfl : 
A.* : A W > : fllj&fl, A-tf»- : hJl'^Clhh : fllA.I-R^J-^a-K I hC^(D,h ' 

li-fl^* : hCA-Zr^^i^-fch^- : fli.e^if Thfli. : fli/i.j&flX-A : AdA,hfl»- : flJ/l, 

^^VtX ' Kr hh-J&h ••: flJrhJ&fl* : 'H'>* : ^-fl : tti'Cd. ' h^*Pl)A.U- : 
flyj^M":<»flflAr « fl>hAi-Che:fl<^^dA.I^:A'H'}*:'lHl-:-flH* 
:5»'T[- : flh-J* : V^^^^ri- l h9^(D-hi: : htiao : A-fl?i : >lfl*Ch^ : fl-fl 
ih,d : O^-fl^ : ftrTfi-fr : fl»J&fl, A- : flhhP : JP^-MlTfl»»- : ?ifl<W» : Wil ' ^ 

<iD|i^ 'i- : jpft/v : /^;5 : (0^9^11 ' Hi''^**!^' 9^tHUih ' ttdAi- ''i-'}'*!^. •■! 
(Dhlli^Pilh-^Ati^irt^-^^^^ttd-^Dh^D-lfH^-^DaDi-ain^ :: flihA 

hl : hdfl : h'/- : fl^^lJH : ACl^Jfl : flJ Afl AP-ft :: flJ Afl : AU* : Ti7* : h-fl« 

htii-Ch? ' Afli-A-ft : rt^T.rtm. : A.* : ^Mi' ' noid ' hllttuf ' ' Hh 

A^ : Afli A J^" : flj/l A-h;^-flh : Ad A.U- : ' '^'^fl^ : fl>Afl>-7H : ' fl><W>^(ri ' ' scriptum cst (Dhl^/^h ' " scriptura KfthT^J^C^: 

Bcriptum ^dii>Wao^' * scriptum flJhflJ-IH'»»":^^^'^!?"»' SJ 2. De viris sanctis. 23 

•/j&^T-f- • cTh^i- " <»/^n • nx-rh • -Tin • c/*'?i v • u^^f* ' ^hii » -iin • 
?i^H.fc-flrh.c HA^^-t? • hrf^^^d ' >n/. ^.n : ^-jn/, = '^c-Pft: 

hrftAi-l- • H^rn : AAix^A^n : ^Ahh-f- : j^A-i 

Jt1fd : dha : lP»^J?fl. : <»AR'> : ^^^96^* « 
#«.AA : P-r : li?^-^ : -flCn : HAdA* r 
ST^AA : ^^rt-} : Iffl-^ : f UA- •: 

d) De Macario M. 

hoo.^m% haop{i/^ : h6d.d. ' Ji-fl : 4»^^ : ai-fl;(.A : '^'\'f"f' i 

lfi9^ ' h(i ' rttirt^ : i^ltYifl^ ' niHf^ - htlif^tl - hd '- oo^Ch : Hf 

Ofl. •- 'H7*:4'-^A:W:?iirrt'flA:i;i^:flfr«C:?il^ftaiA:^V''P: 
hJT^Afl-n : '7'flX' : «DlflV- : An^Bl^ : '^M ' l»^J^J^* : (DliOO^ : A/ifl-ll- : 
h*nCV9^ : l»fl<^ : A?itf«>- : fl^ : «» Jih-fc : h<^ : fl^ : 01/^ Artfl.T : i-ih 

ohc ' a^hnn - hin^h-dfh.c - n^ a^? i (om - horO' - hvi : mhfl-^ : 

fl> J2»'Th AKh : l»-fti- : fl.-^ s ^*Rft : (O^^d : n<<.^0 : ?i*7H,fc-flrh.C : fl^ 
«■;hV : (O^^M ' (OdOl : MH.h-flrh.C : A^A^lf ^»- : Olh-flllA-^ : 

fljrf-A- : JP"^7flcr^- : mlnV- : fsth-dpao* : ir'^^-^ : irf-A- : h'^^. : AV^ 

^•> : (Df^9^hiC9^0^ ' ^M-t^ao* : ft-fl?| : aije.^;iftA- : Oll-^ : (\9^9^ : I» 
KA"^ I l»/uhi : A-^ : I» AJ^ •" ID^ft-^CAlf : A"* : fc-flCyj^ : fl^ 
hf^ ' hr-hd ' h^nnMid^C : ID/imP* : \\ao : ?i*7H>-flrh.C » l/A- : 
h<w» : eOfl : I» AR : HJ&hl»-'> : Tih^- ' l»-ft-^ : W-A- : /iX' V<<. : J^^J^C : 
IDJ&IDAJ^': II>-A-ft : ^7<{.Al»-^> .: IDIIlOn : ?t'7H.?i-flrh.C : H"}*: 
*^A : ^;*Cfty : Hfll-C^'^!;- : Aft^»- : ^-^ft : -^9^-6 « IDh> : 3\;»: 
MH.Ji-flrh.C: A^A.I^:?ir'}?ifr :l»J&-Th;i.mr: Afin^ll- f l»An : A 24 2. De viris sanctis. 

w ^j&i^^je:- • m-t-' 'n-tid • (ohincp • h^ • j&'7flc • d.^F^a^- 
fli-^hHH • A*^- • aihti-t^Pfi-n?* • H^i^JflA • iL^^* '-' wfia '(ih-ah 
ti-t-^Cih^-dM ' CM ' h^ : Hj&R^ • fflVfl^ s -fllh-lf « aA^f-i- • h 
^lf 1 (Dhr^^^^dH ' "hiPw '- Aifl-i^ ! flij&fl. A- s 'VJ^l^ • Ttxih-C ' -hd • 
7^r •h^:?iTOJ&s'>A-fci' • Kl^'»'^* • ft« : flihV • Vf-A- • h^XO 
^ilM^ • A?!'?!^ Ji-flrh.C • fl^H. • 5^A-* • h^ -• ^9^Cih '- ahtli- : ifl,^ : 
/^ir'^* .. fli?ijP'j^''V^'H • ihd ' -^fl • 7^^ ! hA*TA ■• flJ Afl • hV ■" fl^ 

ft-^ : 7^1^» : CJif : ^.?if : Hh^ : h,4-fl. A ■• H I m^lh : MH • fl?iA,ll- 

(Dhd^i^i ' ^ Ad Ai- • Chrt • f.-nC ' a^hCh?- - W-A- ■• 1^^ 1 9"/^/^-^ 

fl^i^d^a • fl^v-:^ • fli*7J^^ I fljj&fl,A- ■• vo- • flJOflh s MH.fi-flA.c 
if-ji-^^^iwi^cAi-^AhsflJAfl^A-J^h •■• fl^Aflsi-^J&msJil^fl^A-h 
l^ir» : fli^hfl ' Af^h^ -• fli A^ ■• ?i^H = ^f^V ' whr^n ' hdd^-t- : h^in 
MAfli > ■• flJ^^J-? AV ■• fl>>i?iho4^ : Ah-^H.?!* ■• K^thtl ' ilCtl-ftl ' A-* • 
A-flrh1--fltt"V ■•• flJhJ^J^If^s^^^Ts^TdAsMfl^fcA^f •Jifl^Bt^- 
wa^va-ii-ti^-^iV^-n-^f.lP-Man ■• fliArAh.'?'^ : fl^AK-y-A^J '- 
aiii-nh'' AA--ECrt ■• i;7<. • Afl ■• Ch^ - ^J^* ■• fl>'>X-;]hW : A*^A-- 
hn ' a^^Ctl ' '*L9^P ' *A.rt ■• fidtUWa^' ' flirhV^ ' A-* = <w>»iv : flfc 
^ Jt lilC •• flihV- ■• rt-flh ! uic ' f rhfl>-4- • 'Tffl.i^ ■• ai^^^maK -- 9°ti 
aul^-f* ' ^f^fiHr ' h9^^0' :•• aiutiw^ s hihi: - fl>Al- •• a^h± : ii7C •• 
S^Tfl^ ' fliH^fli Th •• 9^tih ' g fli^H ■• aid-iii^ : flije.fl,A ■• fl>-?i* : aid.H s 
Afl ! i-A^iAh. ■• hfl-h. • ^V- ! H/t^rt V ■• J^'^'^ A9h. - flA.P- ■• htii^ -- ah 
h't ■• +A.A = nih^V ' h^^M ' f^l^lM? ••• flirtfl : hhaod ' hfl-y s 
h^ ' ^h-b ' airtil' ' aji-tihfi -' hn-V • flije.fl.A • ^^ : ni-nd • -flh. * 
nii* •• -Ti^^-f- •■ a^ha^-z^h-f- ■• flil-fl. A- : hih i^ '- dM- - rhCh- = -lifl : ah 
hi: '- nih^V ' +rt.A • HA^ ■• ^^CA 1 i/^hi, ■• fl'1rj& A : fl>rthfl ■• 9^ti 
A.f !fliflJAh-:?iirii> •■• flirtfl-rtJ^lhs^fl^ysH^J-f-^Jl^^fli-MP^lhs 
dX-i-f^ : flirh^- • 'Iffl ■• ^fitl ' a^^CtX i r^tltUWao^ ' -nWh '- rt-flh I fli 2. De viris sanctis. 25 

^H-h ' ^fi^hti^f^' ' Mn ' ^-nn^t^ - r^it- - f^h-k ' -^m.M-^ - ?ift^ •• 
h-} Tf'^-5: : l-H-flm-i nMM - r^h^-Th ■- (ohrv - hii^ - a^tii- • 
h^'?. •rh-flA • <D-^.fl,i>- : rt+A- • iM-t • H^X-Ai^fP^ • n^/hr • I» 
Ifi^ ' fil^lx-ny ' AA. • <»A<C -• h^ • /i-flJ^' • flij&h. Arh. • K-}»! ' je.-flA- .• 

-ni-^-nh^^M-f^^iiMi-hto^^h V. (Daa^h'^'xn.'hh'1'Ch^i 
i^fihM' ' ahr^^h ' ii-nh • <»j&fl. ajp^»- • aka- • h\bn - n^- • n 
i^ttd-^n^i-tii^tii-jf^^-^D^ic^t^-ni^n/i-fidh-f^h^ '• i»j&fl» 

A?'^!?i^'>*:<^A?ih1--'H'}*- V1C : thii-t : II>-?i* : ?iA^ : 'i 
M : Vhr C? : A-H^* : -fl?iA. : hJ^-jTifr : JiAh : Ht : ^A > : flHO-Til: : 
'IbC : fll^J^* •" flJ+Cfl- : hoo^-ii: i #w»A?ih > : 'Iffl.l^ : (Dd/t-hx^* ' h 
'lhM''(D'lfLi':h9^fidA"'h1M't"' (Dfn»^pao' : htn^'}'^ : hh- 

n^^^-VJ^^" J2^/fi.C : ?iAh : J&l^n> : HJ&^rhOP- ••• (DOD^h '- g-fl 
?lA. : Hh> : J&fPj&T : ^^-fl^ : hf^O^ : fll-hrhnp- : h^^Wtm- : liiW : f 
Vn : AJ&Jii: : flJAl- : Mf ' hMi ' htn> : ^fll AJ^ '' (Dfiff:? ' (Dihd : 
-^a : fl/i* : fl^hV : J&2/^^ : AWfh '' fl^jR-fl A : i^^J^CA : J&JiH. : «?li- : 
h^ : Ah : -fl?iA.1- : fll A** 1 J&R Afl^h : h^ : l^ Th7flC : A.A.dh : fl»^9 
Ai':fl?i'}'^:MJ&h:fl>MP-^"Afl^A-J^h:fl»A-flhA.1-h :- fl^hj: 
fl>-Th<: : J&7-flC : htld.d.^'1' : flJJ&lhfl : Afl>-?i* : -flJiA. : h^h '' ^*C » 
HhV : J&l-AJih : fll J&IPj&rntf»- : fllj&lhfl : hf>h± '- -fl?i A.'Th : M^ : (D^ 

dd' Mn ' f^i-nc : h^-H : JiAh : ^ca '- in. - (dh^f-^' - tiS^h-t - -flA 

fl.Th "- (dM ' *Cfl : dAi- : fliA.^;^ : (DOM ' d.f^i-f ' (D^dd^ ' (D- 
Ai- : Oa^f : r 7^fl. : 3 ^^ Ai^ : fll 3 A, A.i' : fljji A5\i*^ : A^^^- ' 
fll/i.fllAft-Th •" flllfl.A-Ji'^:^'}'!- : Hh> : hrYM. ' htioo : iru- : J& 
?iH. :1-^fl>-i:: fllllfl.A: AJi^ : hfll : Mii ' A.J&ftAfl>3: : ^«i' •' h ncscio an (Df^j^ i emendandum sit. 2() 2. De viris sanctis. 

'VdA • 7-0^ • ?i'7H,h-flrh,C ! 4'fl.A • ^H-li ' M • ^^CA s flA;l-B •- ^ 
Afl • Ari^ - ^fl«7 ' »*}+ ' rhHV- • AJ^-f-ft • flii-J^-flh. s Vf/h-tf»- • 9^ 
AA s A-flfi -• Oia s fl>i-<^h4- ' h^ • f^rlK^- • -Iffl • *^.A = (Df.hh^P •• 
h^ : J&^VJ^*? '• A-tf»- • hMXTf^ • Hl-fl^' •• AdA.ll- ••- 03^ ' iir^O ' * 
^A : Jifl : oD^cti s h^ ' A-flA 5 oic ' J&<<.*^ • je.-flX'/h- • -h^o- ' (Of 
Hi-tlC^ ' hrM' ' iD-hHh^ ' OhM' ' ^hf • HCTif • fll^H^ : *ftA • 4^ 
Cfl>."fl>4'<w>fliai.:irAra^.i':4»j^'A1- k mhAi-CJif •A-l^saHTii:: 
h.<-fl.A"Hgh!^i2.ll- • l»MH s fthfclh • fOa^Cd^ ' htih ' h-fl^rh ' 1 
f\aD s JiA«TA ' Hfl1-C^*^0- •• i^^ AOi : ^Afl-fl '' iD/&fl.A- • *^.A • 
hn • ^^CA • Ao^Ji* : h.4-fl, A ! ^?i*7H.?if • (Olil ' A.-h • <w>h> : Hh 
'1fJtCsc»-A'fc+ : (Bhoh^h ' h.4-fl,A • i»J&fl.A- Mfi 5 A,JR'Bft'Js 
Ah • oDhl ' \\ao : y^^qitx - haohl • Hh^ft-J • Ah •• [(D]K^^0f.ah : 1- 
hHH-?i*7H.?i'flWi.C:Ti^:lf7*-7J?9^-1rf-A'};f-i> = Ah -• «D-lifl s H^C* 
J^hsrh.C.-i»'}flCs n* ••- flJ-Tfft^ • *^A ! <^^CA • ahh-t- •• i»-Am.« 

I^JP': /ID[|> : ft^C?tf»- s A^-^A*} s i^^OhfTf : #w>hA.T'A = flJj^*^* 

FAliDAfl-flX-rh-'1rfl.0-!'1rR4-.fl*^'fl.-?ili"iii- -.s (Ohrf^^hObC 

^Ji^ao^ : ^HH i^A^h • MH^K-flrh.C • h<W> : J&H1.C s (Of.'\f^C ' OH 

ft-h : n»h'} • Hio-?ii2 • ft-fl^ • H.hih • ' fl> J&fl.A- • <^ Ahh • JiA^ •• 1f 
'l* : riDh^J s J&rt^^ •• flAT^^ ' Aa»-A-J^h <w»h A.T*A • i» A^-frf^ft : 

(OOh-ix^ : hfth s H-fc • bti^ ' f^haof, : ^^^ : ^CT^ft ' Hfll-C^^^li- " 
R-fl^sfTlT» :: ID*^ftrt:?ifl:#w»j^Cft.-7-fl^5A-*!fl*ii'.flCI>-ft-fr*-- 

i»*fl^s (0'tPf.h ' i-PJ^tt- ' 0(L? ' 0^9^ ' «DflKA-l- • cort^J^ • (o^ 
po ' nhiOh ' bco^' 1 (oxi^f : yti-tch^ • a-* - fi^ci'^^ • iv^ • aij& 

9.'ahP • flA.A.Th .5 (Ohr^^h^. ' V ao^i^n' ' Mn ' J&^J^ftA • (Of. 
H«n>. : (O^oD^i^-np: ii^m^l' ' (OhXM • dd^-t -VAf • flij&fl. ' ft ^ ft.hlftf^ ." lcjrenduin vidctur. 2. De viris sanctis. . 27 

1«^ : r wft V » <»f ufli -• /ihrc? c» Afl-v • h^ • hAfl- • j^hcTtf»»- • 

AAj&^Vl- ' Ch-^'} ••• (O-t-Tr/^h ' (D^A? '- (Dihd : (D-tli' ' iHr ' ^7 
Ih-rA^d^^-htlh-a^ih-m ' h^.PV. ' *.?.A • hd • A-Jrn-JP-A « 

CD^fl : Chf • : hrCih^^ : «DJ&fl.A- ' Tl-}* : htl^K^ ' H>i Afl : K^ 
th'^ i mi-aihfi: ••! (D-f^hr-^ - flflfl^/Z. : ^Z*'^ : (DhtP-t - A-* : '^A. 
^■U- : fl^^/^-H : h^ : CD AJ^' : 5^A A : h^^lh « (DhdPVA '' ^'^•A : *lfl : 

Ji^Jrn WA : i-yir-lt ' Chfi : A*^.A : hn ' ao^cil l h(D^3^? : ao^ 
Ctl'h'}i"'i'A(^^''(lR'Oimiiro''i'C^'^' tirh : flA^> : P-V'?aH 
^7 : hA^ : ?i*7«LK'flrh.C : hJ^Ahf : hlPi* : A.-^ : l-ndLll '- (Df^TCh 
-Ih : 'Tlfl.e : l»flK'}'h'H : hlHH- : hK^JA : J^R-^-^h « CD^^P^efl : * 
'%ti : Kfl : Mrn-Jp-ft : ^WI/tT : A*^ : Kfl : <Wijl»CA : W^ A- : ^T+ : 
JP-jyf- A«? : *JE^ A^- : C»JiR-7/' : fl J7C : -flH"* : HJ&ftAr : Alfl.^ : «-/^* : 
IDhlP-h : A-l: : Kfl.;^-j^a»- : Afl J&^n^l* I l»J&fl,A- : hdfl : ?|tf>»-7* : II 
AJPim- : \\ao , j&}r-fl2v.h : n^lfl-Ji : fl^^A.^ : h7* : (Dfirm/^^ ' 1 
•/ ft : ?iAh : Afl^^ieTh ' h^ : ^Tfb'} : K'}'^ * ^K-^ : Afl : J&K-flh-h : (D-t 
OIA^ : htlil ' A^«1- ■•: IDrtKA- : *.^A : Kfl : ^^CA : AJifl : A^Jrn 
-JP-A : aJ^fl^A- : 'Vje^lJ: : Ti-JflC : fl'1[fl,h I aiJ&fl.A- : *^A : Jtfl : M((i 
If^tl' ih^C ' 'Ifl : a^hlf ' n(DM ' Ah : hin.h-Hih.C - (D-t-oi^^ : a^ft 
-t-l: •••• (Dhr^^^d ' m/i ' -llfl : hd:^^ ' M ' Ji-Jfn-Jp-A : '^fim ' aot^ 
dii'Mn ' fs^a^OC ' hr^ih ' /^COi- ' rWtl"!'' (DrCOi* : R- 
jS^* : irlirh''(DiraDj^a\ - -lifl : i^hV« : ?i7H : f^i-d^Hih ' (DMih 

IP je. : fl/^Ca.-M- : (DOl-rVC^I' - -^/hf -e-V : H-M^U^ : ^il^V : hil : 
*'^.A : hn ' h^Jrn-Jp-A :: aihlJfl : ^ifl : ao^Ctl - 'fl^l> : 'f'^hfl:' 
l^AA: ^fl : rt^-flP-J : h>Kl\ ' **ft • <»J&fl.A- : Irf-A- : ^'PdA : Hjfl scriptum 'h^hfl 28 2. De viris sanctis. 

c\b' -^a • h(t? ' hn ' Ma^-i^-n - KchjhP - Mn - j&vomp 5 «1 

a^&^ K iD^fl^ : *^A : oD^Cli ' (o-tli- ' tf^Vi- ' 'flH-'1[ ■• <»»*PdA • h 

h.4-fl, A • y>d^ah9. ' rif. ••• (oahdi± ' 6h^ ' hro • ^h ' hrii^^f^ ' 
l/J&^flA- • hoo^Ch ' Khl-b ' Hrt^^dh • ^M ' (D^hn-n^ ' (DOD9A\\ « 
'Iffl.f • m-lfftch ' I»- Ai- s 'H'}* • ^h'> = «7ih ' K* hh-t-P^fXh • o^fti' s 
Tf}* : oDii-i : ^^nfl ■• nKf^^t-^Mr* ' hrii-t^ • ^-Hr je^ • (Dhrid-A^ » 

fl^OHC^ : (Dhr^f-ti' A A9"1- • <» J&lAKh->, : C» J&flCh- • flS^ f fl^ 

•^fl^-fclf^s lA^VJ&l- 1 'haihC'^ s (D^Cihoo- s ahtii* '- Wi* ' K' 

J^* :: fllAfl ! rtm : *^.A ' hn ' OD^Cli ' ni-t •• i"1lf A • fllK'}|l -• 
Afl- ••• c»}i7H-JK.*a>-5P':flXH.-KA-1'.flA.A.^iDhi*"^.A-+sM 

H.JiOrh.c ' ' (Dfir^po^ ' M^m^i- 'htn'' j&Th-^h^- flfl j&9-ttf ^ •• 

aij&fl,A-' A?i^ ''-hM^ih : ATf}* ! -flTiA. • J&^^J^C fl^A-h • H-fc • 7 
^r ' J&^AJ&*P ■• AH-fc s JiU-h^ : h^^f^D-n •■ ?iA^ ■• ?i^'J* » J&^« 
hA-sfl/hJ&iD^ -HA^Al^ ■• ioj&rtJt^.V s hjr"»-}* • 9A1^ • fl/lh^^s 
W-^i s KA-;^'fcl/'^ l 'i(h ' f>hn, ' Tri-Pnh ' Ad A,i^ ■• P-X ' "Jh A ' 7A 

j^^ • WT/'}* ■• ^h7 •.! (Dt^n ' iir^o ' ^-^.ft ■• aofich ' n^i-f- • Mo » 
Afl-5i»i"T[f A-AdA = Aj&^^Th • a>h> • J&flCh • A?i*7H,?i'flrh.C = Hh 
ip-h ! A-fc • hnXih ' hliXi ' fi9^0 -• 9^1(\(^aD' : AflJ&^*? l- ■• (Dhh^^d ' 
^h^POD* :: fllJijr-Jtlf^-H: -t^f-dh^ ' AdA.1^ -• Aj&^H-^l- = (D^-nhP- 

J^-flX ' fln,f • (Dhlf^^ ' hfi-t AdA -• -^-^i- s fl^* -• flih^ ' J&Vi^h. 

h^^Ohh-U ' Mi- ' (D^(DJ^^ : ahll-t : flji* : fllh> > ' J&?l-fc ■• h^i^ : 

^(n^h ' flKA-* ■• Ahfl ■• i^^Cti '-' (Dfin ' -t-aDOhh^ : h^^HTft: ' (D 
ft^ : iD-ti-t ' Afl- -• 'l A.'? -• -Hoi»-^ : cD^hH -• A-fl -• (Dhx^^^^ ' (D'\rdnA* ' 
fli^*^ • h-fl^ • -H^* -• 9Ar 1 ^CI/i- : fl>^9"h Ai- 1 1/h.i- -■ flidC 

^.-h -• (D-h^nj^ ' v^^vi- ' fli+n.5; ' i-tii' ' hrv ' h^nn.h-nih.c - (on suppleas hnijh' 2. De viris sanctis. 29 

f>d.M^f^ ' hr-m-u ' w-A- • K-n?!?' • a-+ flh*^ = >7c? • *^.A • Kfl » 

h^Jrn^p-A :: I» Afl • Vfl^ • V-e-V • ^*Pd A • i» Aj&^ Vl" •• f^K-nhP ' (IH 
•}i: : ir''7fl^'> • Ai*'-'^'!- • 'hT/*';^ ' hda • <»rh^ : -^fl : *^.A : h-Jrnl 

p-A ••• «»Afl ' cJiP-s^^Jrn^p-ft : hrcrh.* • vitr^- : tihc^Ko- « fl» 

/ifl. : -H-Ji^ : hhl^h^^V • flK'^'^ H/^ AO : X" A/h. T[- : flHft-h : Afl- ? ^-^ 
hJ&iP^- : AiO»- A-J?:f : A-M'}'^ s -flhA. : «iAf»' : h^ : )&»!••} : fl^-^ : «-J^* •• 
C*n : a)i^'\ : A'flH-:5i'> : hHxH-a : CDJ2,hai->- : A«-|2 : ^d^f-t ' 'rthl-t •• 

h9^h4'V''iih'itLh'n,h.C''Mh^ '' (Dfia''iir'0'^^ti'hn''i^^ 

Cn ' iil^ ' A«"t : ^fl : i^J^C : (DhJ/^h ' Kfl : M(^l?-h ' ^/n-> : 01 
i-;iJP''^ : OlAd^ s hA^ : «n-Ti-t : CJiP :1^ : OI-A-fll : h^ : 1R : HJ& 

ft-B : ahi-t' ' -awh ' jv-flJi : ns^MihP - Aj&^9^ ••• Olhr J^^V^ : X 

A^:Vfl4.: 'hOrd. ! (DhOh/^h ' ^^n s hlrn-jf.ft : fl^/^^ : ailDJ& 

fl. A- : ^'VJ^ : A«h : 1%® AJ^f : ^^CA 1 ^lO»-/^ A : *^A : aD^Ctl ' 
fl^Jifl. A- : «^lh : h-af^dh ' h^mh-aduC - (Ohu^i' - Ah : Vf-A- : ?ir if :: 
(Dfia.V ' ODOf^ : (DhK'iP ' fl>Jifl.A- : X"« : (Dh^^^^^V '- hli^ ' h 
OD^n : ODq^^t-Oh : AV : h<^ : l^Oir ' ATi"}* : <w>h^ : 1rf-A- : H^^ 
R-h.: AdA,>: KA?i'» 1 fflflM^h-H : J&RAI»> : h^ : '}h-'> : ODf^O 
in\ : A/lAH-fl : -aXtC^^k ' hh ' yd,^^ : Tflfl : ^'id.ftVt ' Mi- ' ^ 
h± ' r"}\ttl^ '' l»J&fl,A- : M» AJ^f : tr^^Ctl ' -tllhC ' (D-hi* ' ^ii 
H>7^h : hnilh : Mn ' -tdlOhC : ^* J^/lfi : -^f 1 1» Afl : Am : *^ft 
ha ' OD^Cti : H-J-h : hlfhd. ' d.!^4^f. ' Whhff^d ' hOD : jP-^fl^-fcO- 
(D^hOrh^O^ : i-h/^-h : A-* : A*^ft : ?i7m7P-ft : aoD^id.tl ' *^ft : 
fflVfl^ : -Ifl : /l^;J^ : ^ifl : Mrn-Jf-ft : -flH-lf s ^<PdA : Jl-JH : J&^-fl 
£tl ' hnV* ' (Dfi,H'^VC ' i-hm^V- : m-^i^UJ : hJPiO- : h^ : M 
-flA : Kfth,*^ : *'^.A ••• l»KAe : AAA.lh : <» A Afl A : /lAnA : h.^H- 1 (D 

ah'ii"n''i'iir'?''d.^h^'^^H.ti''M(D'}?-ti ••• (Dhm'^a.iir''h 

dPv ' ha ' ^(D-if^ti ' a^^a-h - h^ : ^^vh^ - h^ •■ ^r9,h : -iifl.f -• 

llf : M : ?ir J^'^^ : ODt^b^ : hrhl»-C ' -llfl : ?i'7H,h-flrh.C '^ I» Afl : 30 2. De viris sanctis. 

Ar^O ' hn • tnf^Cil «• H^i- -• >1^ • -tJ/^h ' (Oinf. ■• A-* : tDliht^ s 
h^-^7flC-rt'in.lh ! fllj&^ftf- : J^ACD s je.-J»^?! : fl^h-P : «w»'}!^.^ 
'B'^:l»J&n./l-:'}flC:fl'T[n,e:<0*fl^:fl-1[n,U- :: l»J&n. A- : X^fn-Jf-ft : 
IDTiS^J^'^^:: '^^T^^^^dA : ^IIC<«.h : Mn.h^nih.C : ?il^'H7+ : X 
-flh : 1f A.V : ?ih-J& : iOh^^Xr^^dll '- J&R-flh-h : Aj&^n^l- : iV^ I ^-TA : 
|II^O+-fl : aiA.;h;ifiTlT : AO^Ji* : h.4-n, A : M^AP- : ?i*7H.?i-nrh.C : 
H^ft A,h : A^a^h.t-h : f IIA- : J^ft A.h : Jifth : -t^^^^i- : <Wi<PdA.h : <» 

pfl*flh : flh^ : hnn - hnn^h-nih.c -- h9^Mnh -' oiajun - hn - hi 

rn-je-ft : fll-^ : ItJil^ : (B-^rhT-^ '- h9^^ '- ^^^^^ : WhddiL ' (D-t^ 
'nd'/^Pth''nir^h'i''hn'h''nKyh9^C'0o'^t''iroliip :: (Di-aD^ai' 
*^ft : hn ' OD^Ch : "hn : 7^^ : ?ift*Tft : OlVfl^: : ahhi- '- <w>hV- : I» 
-^AlT^O : li^l^ : ahtt-t : 1rf"A- : hK-9"<J. : 9^^C '- «Dl-fl^ : hin^hil 
ih.C' -^fl : Tift^l^ : -f-hT^l^ir ' HflJ&i- : ai?i5PilJ- : XftlWi : «J-Mp : h 
'HttUf ' dJi9 : A<»A* : -lin.l^ : n^ft.O'} : ^n^V : «^i-J^ft : Ch-ft : l»fl 
^dl^ ' 'lin.l^ : flhl^AA: ffll^»! : l»*i?i^d : h^^ : J&?i't : l»A'> : ID<C 
OlA : fll^i^ : 'Tlfl : hn-^f ' (Dh'1 : fll Afl : flHi-fl^P : ' OiC^ '- -flfr-^ : hjk 
/^K : (OhJ^lii^X ' h9^Wf^ !' (O0t)r : g <w»>Vift : ahlii' : 1/7^ : h 
ahby^ : ft/hi- : (Df.n» '- h Afl : l^-J-^h. : a^"J-lr '- fllhftrh*^ : A-flH* 
:5i^:A'fl?i:fllflMi-:?i'T.'r-f^:n'fr:hV«:J&^«hf :;^A- •-: fllrh^: 
h. Jkft : **ft : nOl^. : hahhjT ' 'Ifl : Afl : a^^Ch ' aJ^lC^ : h^ : /ift 
^h-^im- : fl>-?|-|: : A ATffl : »t ?il^ • l»rth A- : ft JiA-^ : -flH-lf : h<wi : J&^-^ 
J?:/^ :: flJi-l/^h : Kfl : OD^Ctl '- Oid^d '- l^ft A : h, A.ft : * Aft : -Iffl : 
Id : hahti9^ : fllChf- : Afl^^-fr : fl A;l'« : Hfll-ft-t* : i^i-^^ft : Ch-ft :• 
fllAfl : i"^!^. : J^A A.1^ : fl?i7'f- : ^t^^K ' an^;^'} : aihah/^h : fl^ 
h-fc : nHi^V : fll jZ-n. A- : MH ' K^hT^i : h^ : T^ah;^-} : J&^-^/^-h. : 
Ah^w» : i^^-J-^Jih : A.-^ : -nhA, : ?»ir»V : iWJ^-flC : fllX Af : *^ft : hn : sc. parentes filiae, sed legendum videtur (DOilf^ 2. De viris sanctis. 31 

hfL ' hr^ ' 9^(D-'J^1 ' flO^> -fl?irt.li- r hr^h^h^n s +^5^1- : l»fc 

9'^'k'ahh'^ ' n^^V ' (D-ti^f^m ' h9^tii1\'l"t: i oih^^ii- -• irf-A-o»-: 
Alf-n ' hh ' hhfh-f-t^' ' -h^J&m- K ©AJiA- • Ohh^t: : -flTiA. r hM 

/^h ' hr^ah^hTt : A^-^ft " hn ' OO^Ch ' h^ ' ^TJ^* : Ti^4"f- : h 

Cft-Tl-^ : oihToD^ ' ath^M '' hMA - rWM - fliVfl^ : -^fl,|^ : % 9 
^i- s aihb^,d. « aihr^^hln^ - -t^TrP^h ' *^ft • Aifl : ao^ch ' dA 
Ji A .• ' I»- Ai- •• l^ j'" • h^ •• Al^C • A?i^ s f/A« : i»-ft -h : I^JP» : rt-fl?! « 

^iip^^jEi-^i^ ••. a^ch?- ' i iJRiD s A4-^> • ^.cu -■ hmrf^ - hiii^ - 

aofiti" : h<^ •• ^«^-7* ' iif^m^^Hr •• i»XAf : fl^J^^^if ff»- : hM^-td 

07 ••HlIHJi*.- /ifl-V ' nna^iy^' -■ I»h.^lh5r : ^OhdP : flftoi»- : IDJ&fl, 
^P ' K^^^V .' hOO^Cli ID/l?i^^ h<W> : ?i0i>-7* s ^^^7 : 1^^ 

iiH^7 •.'- aii-hh^P ' fihl-i* » A^Hh - ^M^ - w^^^qnGtn^ : lojifl. 

A*im-:J|«7H>'flrfi.Csfl5^;h^*5^'^A.s' ■S.fl ' W-A-^ ••: ID?ilf"Tf: 
•hAAA-^s A?i<wi : h> : f^CGao* .- ijm.^ .- h^jP^ : ID^AUn^ : rfi 
4-^s0^J&'fl^li • rfiPj& : Whah/^hP • l»J&fl.A5P : ?i'7lt^-flrfi.Cs 

[^JtM ^mV -• 'M'}* ' 9 9^1- -• iDJflCV • ahh-t - 1H9^ : h^f^d 
^*»h^n- = IOA.MMV s ihPf> -.5 iDJ&fl,A-^ • *^A : hn ' ao^ 
CA • KC 5 ?ihi»-'J • h^^h^n»- : iD/&fl, AF -■ 7flC ' ahti-t- : flKI-h = i» 
•flh. • AAA 5 -^auh^h ' a^hlf-t • ^hi»-'} = hli « m-hfl^h ■• TiJ^i 

If <m- : W^ti^^m «• -Vfl 5 ^hlr- « IDflfl : fl^Hlf- .■ «mJh^-Tl- : iDh^f^s 
A-O»- : (f »f 4"h : I0rfi^^ ' A''^^ = l»^fl '- l»^ft s flHA*;!' : 4»-?.A : h<^ -• 

ie.1-'1i0'fl • h7-1r A9 s rtj&^^"^- AdA.if- h^ • J&*1- AF* • aJaDf^h- : 
^>h^l-.fl*^fl^d?iJ»s?il^iy ••. fli^fl-<i.4»ft:?i«7ff,?i-flrfi.C.'d^^-f-- 
^VflJ • A-* • h.4-fl. Ay • If hi : f>ih.ah^ ' fl>je.fl,A- • -tf.hah : hlitn» : 
'J/lfii s -J^K-Ji •ifl.h s flJ-JV/^/ih • whCh^ ' lihn ' hlKD-i^^h ' fl»A Exspectaveris afgh/^s vel atp^i scriptum P^llA. 32 2. De viris sanctis^. 

01«» •■ Wi^ « ^1r>> •" W-A- •■ «^*PdA •■ rThJ&<»* '1,^% 'i^i' k fl>li> -• 
119^0 ' aHTr-t ' flnV-^ •• ^J^h. • h«w» : ohh^ : CAf ■• Wth ' A*-^A • 
}in • ^^Ctl ' -f-OCI •• 'Tffl •• ii^^f. ' (Diir^pao^ : Mi^m^^-t- •• K'}» -■ ^ 
h. Arh- •• flJJ&-fl A- ! flJ^lf^i^ •• ^?ihi •• ^^;^^ • "PhM ' flJ^fl. A-tf»- s 
*^A •■ Kfl •• ^;^CA : 9-^.f •• ?iAh ' J&?i!i •• fl> Afl •• nfc ' *^A •• fl>- Ai- = 

li^-h^ih^-n^^' AihA •• h'»» •■ j&-nA- = "PhM ' ha^^6 •• fljj&n. 

A-0O- : ^-^-A -• Kfl ' ^J^CA • J&1-fl/.h • fttf»- •• HKJ^"1[>J: ' h9^hfu 
iiao- -.! iDh>-4''?-A:^<^-;i[i^fl^';ilfH^:Afl>'A--?.:h^:J&1r-nh.: 

/^Pth : fll<W>}i-h, : A-nJi • hr^Ol^ : fr A-gC • (0(000- ' tV^ ' iidf^h^ ' 

P-rh^JA -HhV '^%/^^ •■ W-A- s XH. ' J&-nA- : 1-11+-^ •• h9^h^^c; ' 'i 
tp^ l (OaDCihtn^ : Ohh-t: '- (OhCh^-t^ ' ^^PO* -" A*-^A •• hO ' oo^ 
CA ••'• flJV/^^JiF-flJflJAJtfPs-lfflsUlir^n^-sfllJfl^-flUf sgfllg^^wii-: 
hliXi-oD^^bii-ao-^^nf^-^r-OlAi -• fl^^J^h-AsPvh^JAsMs-MAT-A-- 
KM-t^ ' h^^C^ ' t^P? '' ' (oh^^^^hdH ih^ ' flHA-?. •■ <W>JlfiAl-: 
-Tifl •• 1/74. ' A-A^C •• fl'<<.+'^ s h^ •• J&^i^h. •• ' (O-fi/^h^ '' fidi^Wao^ -• 
ii-ah^OlC-^^ll^-a^Ml-^oh^hPof^ « fl»flJ&?i-fc!A,A.1'shA'^ 
CKP- : *^A •• iifl s ^^CA ' Ai^M'} ' fliJ&fl.A- •• 'h^lX ' hih-C ' r 
AAsfl>-A-J^f -• fl^flR-fl/hsJ^fl^/^^^-s^ho^J^J.A^wjjhAThsflJiiHH^-s 

i\0^''f>^^''/^PO"'(o^cp''fia»'i''(oh'}acp'' (o-iii- •• fl.-^ •• hcA 

-t^'}:n'H<^^!fl>fl^;hA.^!'flH-'^sh^sTfliBA>rhrt. ''- (OMihr^ 
iH- •• i-h^^/^H' ' (OOD-yYi^^ : oa^^ •-•- 

A Al^ : AoD^Clt •• noO.^ ' h-fl^ » 

JiA<iD : o^a ' o^C%^ ' AJi^Jm^JP- A • flfll-4- -" 

hJPJrggMflA-^^V)?-^-- 4 Reg. 5, 27. suppleas f^PO- 2. De viris sanctis. 33 

e) De AblHi Saldmd. 
Mi: ' dA-> : {hi^ 'HfD% Arhr A. •) hd^d. ' ht\ '- AA^ = h^^-fr • 

-ncy} •• ^^i\ • hM-p-*^ ' fl^h^-H • oi-ji* : H.«7u- '' oo^tx ' 6 -nhfL -- 

h9^'(\ih.d : ^Cd ' Hfl^- : '^(?fl A-p-ft : A.* : mH-fl > : hTrfl '- f>d.^ff: : 
jRClijP .• A-flrh.^ : /t^-ThP-A-JP : IDrAA.U- : g R** : ?ir ^-M^^^.U- 1 

Aai>- : A A ^iiirvrnA : aiAh AK- : ?iJ^AP-A : ©fl : ?iA : JR Ar J&fP : A. 

.^^h A :: <»nX-rh : i\dif^C ' dif>^ ' -fl rh.^ : hl^ill ' (DCM ' yfA" : 
It^^^y-t ' n^^^^D-t : ' Afl- : (DMli ' J&<2.*J^ : J&^-^f T : 'flrh.t? : i ''} 
/^h- ' AdA.li- : flC : CD+i-AF : l^AA : Irf-A-tf»- : ?iA : J^A A,l> : (D-f* 
lA* ' hA- ' i ft** : ^h-^'} ■•- (Dg(DiD'pao^ : Aflh : OlC '- (DODVC 
ptnu : «7^^ : i-^^/to : fDOlAJ^^^^ : h^"^ ' A'}7-I*' : >ihfr5^ : H 
A^ : KAhA^ : ' <»"«,^ : '>7-/*' : AhJt AP-ft : <W»;ifl, : fl.-^ : tm,'> : (D 

^^d>9^^((^t\'0.^a»'iiii'(D^'hd„' hTnfhr" '-' (Dhr'!^'^^ - '^^t* 

<W><Pd A : A^^iJ. : '>7-/*' : Ol-lfJ^I : M^ : 7K- A : J^ A A : h^ : ai>*7u^ : ' 
hA : K-H^^ •" ' <»Vn4- : K Jt AP- A : 01^^^ 9m A : Ji-^H : f rh^-JfP : A/K 
97 : fl) f,^UC}P : y jR-^^-h ' : A-iJ : A-flrh > : nfl-} At^ : 7 A-fci- : flJrh 
VK- : A-* : jr»X- Af : Ol/i A-^;3-fl h- : 'Yfl.II- : R*4' : Ji-JH : P.^^UCP'^- : 
iW>'Hcm-^:ai^;ihA.-h :: fllAn ^K-nX-rh^Tffr^/hn^O^^^^ri^CH^: 
Ah AJP : h^ : f^d.-yptl^' ' 01(^00^ l (Dhf^h^-h ' rh^ : m,C? A : -nrh.^ : 
\\O0'.ff.Chf^'(D^^-fXth :: fll^^rVrnAi^nX-rh^TiAh^JJ^C^:-^: 
A.* : AAA^- : lin : KI-^^l-p-A : fll^^hfl : (\th\l\ ' '^#W>* : fllH.>F > 
W-A- : ndKdi : AAA.1^ : mMi^ ' yjR^^^T-ptf»- : A-nrh.^: : ^•7^H, : (D ' HA-^fll^: Sap. ^ 7iA:fi?i'^: Sap. ^ Plur. majest. 

scriptum h^iH^') ' ' suppleas hCA^^A : 34 2. De viris sanctis. 

Hh<w» : hr"^- ' aYicii-f-tt ' A«* ' ti-ndi^ ' Mn - h aa^- ^M> -• i»* 

flOhtl^ :: Wh^^H-^^L^P - hQ ' h^-^T^P-ft ' A^^i^VmA : h<w» : J& 

V^-J ■• AAfl • A-drfi.^ • hl^in. '' H VT-P-A-^ -• ^<^* J^ • i^A A • ll(lJ& « h 
-flC « fl^flK.rh • 't\ib.d''h1'in^ ' hao : ^iD-J^V/^-f-tf»- ' Afc-flCy •• oah 
K-HAi ' rtnh ■• M\oo : JfiCA^A ■• A-* • A-flrh Th - ahtti- : WA- « h^f 
"^V-iDahti^n-i-iiy^^-hn-fi^l « lOhl^J^^V^s^h^T^^-sAA 
-fl^ • K^?-f^y ' hddd. ' flrtAl^ '' 

rt AJ^ : fl^ A ■• tiilthi- ' h-ntir 

Mn ' hO-n?- i»>iA,dA- • 

Art A^ : -r 1,^ : HJP-A^I' ■• ID+*^UA- » 

ih/^^* ■• H A,^P-A-^ : A-flcy > • hCrt-Pft •• Kfl A« » 

?t'}H-A*A.i>s«'A^1-s<»*flCsliA- ••• 

f) De Jared, miisico. 
flM-t ■• dAl- •• (fc^ ■•!<»§ A*770^ :) hd^iC ■• ^^.^- « <^A A.;i-J& » 

hi^rtA.lf <^- = AA-^A.A « fl»'M'>+ : ^^J^ : h^^hH^^^U' : lO-Ji* i 

A/tfl ■• ^f.Pl ' hrhV^-t'' hYlti-r ' M-t ' J&h-fc ■• +^'^-> s hlP 
hA • i-rh-JH ■• h-fl^i- •• hCA-fc^^Th * nuid ' /u^P-frjP •• ffli-rt-flh - 
n-t-Vf-^^V-t-iiCti-f-tt-ai-t^f.iil' : flrt^ •• hl-nhi-^ - 'lCfr ••: 
Oi^n^i-U ' hn IR,?"} rtfl ' Wmi ■• ^rUC ' aonao^d. : ^«-> : A-fl^A * 
^^J^sAM-O^fl^sJiAh-flfMf.-^^AA « afhr-n-fin' Hflrn : oi 
h;h<w»'p-fl'7''e!<o-rti'--|^r ■•i»hK"AAs;^;ifii'-/'l^ : mch? ■• A^» 
K^JH • fOCI ' ^ Ad Ai^ s Pr •• aiflx.rh ■• -Vfl ■• ir^Tfd.^ ■• J&c»J^* : 10- 
Ai- : r J^C 1 41tl-1i ■^H. ' Jil-flC s h'^!^ •• fl>?iJ^dK.-fl • HCI •• ^A* 
^-fr-Pr ■•• cDrtflsCJif »^^^!^;»lf ••A*%-'>A#h.fl>^rt-saii-iip 
J&fli •• -lifl •• i^5P*U<- : fl»J&fl. » A^J& • A.-h •• JKlin •• fli^rtf 5: •• HA*JE::h » Supplendum videtur IflH' In Cod. Tubing. male Af%' 2. De viris sanctis. 35 

(Di-iDlnG: ' ao9^V<^ ' f^lriLflV. '» (Dfid : Ahh ' -Vfl • hlli^hOili^C ^ 
n-flhP • i-ChO) 5 Afl- Vii- (D-JrrDC ' Hhdii: ' dtiV ' f^^iWi^ ' -fl 

A-f Oifh^a I (Dh^^-n : 'HpJ&OD : P^fJ^^ :: aiflOHh-f: : iW>qi,VA • h 

^(i'''^'^ti^i"'^i, ' (\^(hA ' n.'^ • nMaa • diiihfiti « <»/^fl : a 

4»^ • ?i*7H.K-flrh.C • h«^ • y^r* ' A-* • 'btihd ' (Dd^fD : A«* • P Kd 

<P<f. • ?il^7W' s /B^r • (Di-^ICP ' fl A^V • rt-flh (DODip^p : jT A A. 

irai>.:a>-Ai':^Kf<-AA,5^-rt^^«>5fl>fli;f -i-S^O^ •• '^^(u-f-t^'- 
ii^(Do hV^i- • A^^JR ■•• (Dfin : 'J-/w> j&rti : «10 •• UA^i^ « n^ ' fl^A-f' -• 
fl. ^ •• iicn-bn '' *i^A Th •• HlflM • hhrt-l^ •• fl^ti •• r A91- • fl^h Arh •• 
fl AI^A •• J^A •• ?i7H -• J&-fl A ' VA. •• A-^ : AA-fl : VA, •• A-^ •• Afli Ait ? V 
A,A-^ •• (Dhao-^^ii s ^.^A 1 4»^*^^ :' AR-p-'> ' A^^f • •^^/. • flifl^ 
•75^ •• ACJiP- •• A^A. • Hh^ •• J&l-flC •• l-m^ ' AR-fli-^ I flJ A<wj^ : 

AH'fc-'^;hA.-t"?iC^ir' ••• (Dm- hro''^r0' ^h^-a^f-i-h/^X' 

(D-i^l/^l^-y^tlh ' *AA •• (DhV^i- : flJOfl^i- : 'J-h/*' : flJfllOA- • h 

in-f^iirbP ••! fliiPCfl- ^AA.i' •• AAH^^ •• hJ^9^> •■ ?iAh -■ ^ 
^^ •• HrhJ^je. ' flJHh^J^^ I H^Kfl^ •• flJHR^je. I Afl^iAl- •• fl^AAV 
-fl > •• H^^AJihl- -■ fl^HJfl.^^ : HA^d;^^ •• (Dns^^^lr I fl r H.'^ : Hfl>- 
h* •• •7A'H •• flJd-H A •• flJh^^Ji I fl»/ueil-S. 5 ?i9" r H.'^il* • ?i<w»VL •• *> 
(\a'iiilh'h(D-''i^(D:p^''(DMM '-' (Dahih^-dii^-hin-^H 
9^C '-y&f^ ' ^VP ' ^hiir ' '}'h/^ ' lild - <w>a*a '- (DIt^/^^^ : h 

-in s yerh •■ ^ a- ' i-h a •• fll-^ -• -iiiL^J •• ' (D-iii* -• i^h^ft « hi^i^ • h 

7H •• J&fl^ A-H -• ?ir 2ii^ -• RJ^ -• -flH^lf ' (Dh^irO(D*^ ' hfd^f^ ' Jifth • A 
K^ ! '^/hA.i- .! flJAfl -• CJif : "JT-/^ -• ft^70 -• flJ#^ A-lf -• fl1-r? -• hr ?i 
•74- -• flJ JZ-fl, A- : A?i Ai -• Hl-<<.*JE^ -• OAfl -• Tl'}* -• Rr h -• H-^hiJflJ I flJf^ 
fl.A-:^<2.J^:<^rhA:A.i':h^:/i.'Thhflf>, ^- fllAfl:^rhA: A-*:/?^ 
fl,A-:^^J^:<«.'}fll5::h<^:?i^WA « fl>A'^/':'>7-/*':i-hH: T*: Sic scriptura est in utroque codice. Legas 'ja^T*: 3G 2. De viris sanctis. 

i&fl. : *J^ft1- •■ flJ-fl^-lJl- • A-flrM' «Dfl-Ch-l- h-flCl- flJAdA^- ?i 

fth-i-^K*^*: i-AliA h9^5^a • ^mV • hf^^ « (Dh9^V^ rh^:-- 
'Vfls^l^^-^fl^^^JsflJJfl^.flOf fl}ir s <»flKA-1- (Dh^aD(D : /** 

;>i^ ! AJ^4-A fl><^?»^ ' iJ^Dr • fliif I iDai(;n MHh-dih.C n.^> 
M^^ohd • ft^ • (of.i-nc -h-Hhcr « oiJiS^-H : hbCd. ! flrtAy" • <» 
(^^'d&thii K-i^ooh^ : ?iAh « P-l^ ••• 

A Ajp* • ay^^ ' ti-dih-t •■ ^ A?ih1- Arh-p^ • ' 

M-t hddl •■ ?ir Afl- '^ A.«7 • ^'><«.ft • ^^^ I 
Al-S^liC-h • ^K-rh^ •■ l-ah • hr 'W tiV V4-^ ' 
IHllMr ! ^*^ •■ HAi Afl • rh-H2^ •• 
^Ad A-^ ! 7^'>R Pr >X.cr Ji^H •• ?0C1 « d% !•• 

g) /)6 Tacla Haimdnot. 

hao : n-fc » d A 1h ! (g fl> AVrhrt. -) hb^.^ ' (^rod ' 9Ar : hO-i • 
'^hA!yje.'^'ri- » fl>A'M'>'|J!*^.A ! h> ! A<^ ! *tfl-ii' ! ^P ! H*i-fl» 

iD ftiiD : hoo- : h^^H,?! .• -V^^ I fl>h> ! r;i ! nh-ii ! ?ir H^R ! hu'?'1[- ! 
?iA!*i-flCUV!AA.1'P-A'^!flyj&^^-i^^- !! fli-fl?iA.'|Ji!?i'7H,?i-'1f 

^^ : yi>-Th ! ^hv ! (om^ ' a-ni-P '- h-in - f rh-nv- ! fl>j&-frhH- ! fl>j&^ 

A^!'1rfl!?i*7H,K'flrh.C!h^!fOflaD-:ii>.A.j?, :: flih-^H^UAfli. ! fllf 

'J-IJ! V1C ! K^J/^^ ! Aj&^n'} ! A-r^-M^ ! /^^^ ! W1- ! fl^^Ah^ 

iffA« ! }ij^'^<wj : ff^ : ?ifth ! fl/h^ ! :)r'^ I flj>fl4- ! vf-A«<^ ! ^v^-j-j-^ : 
U7C! MH ! j&i^-fl?* ! A-|J ! 'dh/L-f''^ ! flfl?i-fl&-f-tf»- ". (Dhr^n-' 
n^^o/ihi-fia-^din-n-Mit-t-n^y-t - je.^ftp-'} ! d*fl-fcii- -'- (oa ' l»-A-^!|;7^! in Cod. Bodl. ^ i. e. Arh*P^ ! ft-flrh-^ ! «»» 

A?ih1-! 2. De viris sanctis. 37 

(o^p • nh'(iA '- >^ ' hr^cui^ : 4» Th A m-nhfLi-ii - hin^h - -^df -- 
^wio-q^-.ih^.a-uDh-n^itxV ' -^(lih « d^n • chf ' Mh/. • i^T- 
flj'f-<<./*'rH ' An- •■ (Dwun ' /ici" ' 'nw-h - (ohM-^MD .- ^^co-t- - hn 
h-n • (o^^fD ! -Tin • ff^^Kii-nv' ' (D/^^.^iO' • h^ " ^^^i-nh- - Ah-n 
h-n •" (ofin ' rts^oTh • H'}'^ hin^h - -^^.9 '- i-M.^ • j^A-i- • -^n - hi 
n.h'nih»c^hff^'y^'^^'hr^^r'C'i' - hds% -- wpn^^i - t^^h' 
^hh, A • A.-^ • ^ Ahh > : (Du^ : niiii^ ' 'ncv^v - hr^^. • ^r-> » 
ain. • r rt^'> : (DhnK^^x -• jp^j^^ • n^i^ : nin. - g rt^l- : (oh-nh ^ 

(D-tl-t : n,-!- : lnCtl±n •• ^^fl fl»dh : l^;l- : ^P ' nh-n : ^m.i' : 
^^ftft : r ft A : 'ld(n'i^ : >}\^ : t^*^ : Mn '- tlCh^^ ' fs,h± l M 

\\o nAn- : (Df^n. - f^i^h* - n-b - -nhtijv - (oao^ s h9^^h - -n? ••. 

(Dhr^^^hd : ^5^*^ : 5^A-1- : ^fl : th-t^' ' hh^d ' \iOD : ^h± ' -nh 
A,l2 : (D^h^l : ^ld-r^ : W-A- : H7'n^ : Ai: : Mlt^-nrfi.C : Ji^ T"}* : 
Jifth:-!-^^^* ••• (Dnhih^-tUfL^-htl-tCh^-a^ ' ^AJlh : M 

n.h-nih.c ' (Dn.'i9''^ :h^ ' j&cda.?. : cdar : Hj&nK-A : tio^^i-f- 

^^'k : fl^ftl- : TnT-A- : ^^-^T^^ : ^A^ :- CDhi^J^'^^: : If^T : <W><pd A 
-^0^ A : 'H^+ : *.^A : (D^t^D^f. : K<w> : ^ 01 g ii^'^'*!/^ : fllhV : 0^.^ 
"V^/^MW- : fl^A-^ : n.l' : hn-U- ' (Dho^' ' (D-hn ' ^i^tt-t^ ' ?%Tf ^-^.l^ 

(Dndti'i"'h'nhP''Yicti^'7'ii^^?''ti'r'^^/''A^"^?-'} -- (dai;* 
n^^^.A « ^fiti ' fl»n-if j&A : Tn-n : (o^m. - Mn - fn-nc - -th^^d : 

(DOD-iY}^ : If KAfl : -^ A*fe : ?iAh : ^Vh4- : ?i9"&0- : WA-^ : ?iA : C 
?i^ : (Ditr*(h :: <»?iiP"ll : I»AJ?:?* : -^n '- Mtl 'hn ' 2CA-A : h^ : J& 
'^.^ : M^#w>^- : ^*I7 : ^j-JH : n^D-hii ' O^^il^ '- hn ' -mS'^ ' A.* : 

AM1- : niihtiYi^if^cf ' hoo : oD-i^^-t-t nj> : nhr^i^ ••- ««An : fc 

-nR-rliJP : -llfl : A* A -^Vfle : A^* : hln : 3?.-^ A : ?i A^ : If^* • <» AJ^ : 
j&hflM : '>Te : 'V^-f :: CD>«^.^ : «^#W>'|- : ^-fe«7 : |'h#/«>J&m : OHAi- : 
'nth,^ •" flO An : AUi» : COh> s «D^H : (Dd,/. ' 1^<^ : h^ : JRTOfl»* ' /l^ 38 2. De viris sanctis. 

flJiif"^A"fl»^H.ip«rj&."A;hf •1K- « flJi&fl,/i-:A,^^^u:;^'i:*cf-" 

hrf>h\Lfi' M"hl»-J : >9^ : h^^^- : M : ;I-IP*7C : J^fli» : r^T 
^l-J : -flH-r^i-^ : «» je. Vb-J : A J^h : -MfJ A : '/J?.^^ I hfl^ : M ' 'Uf^ 
Ybh : hrhCw : hr h : flJ-f-ftftVhh : h<^ : h>Cr^h ' >fl.i& : Olh^ : 
P-fh^Jft : <WJT?"4[' : ©«S"a- : ?/lW[i : /** A^> : h^ : -Th<f.fl>- A : J^fl^^> s 
d-AJ^J^ : OD^^^tl-t ' Ch-«^V : hrOi-li-f' ' WA- : ««»»1'} 1 £»»71' : -fl 
^t^t-tiiOJOh^^^kih :: fllTi^-M^l^-M» : fl^ft-^ : ^'IfW- : fllH^fll: 
WA- : 7*??- : AV^^-J : flJAl^fth.'7'> : fll^/^ A : ^ CT^H : fll-llftl : fl.* : 
C^fll : fllflld/i : flA.A.'^ : MH ' J&-fl A : ri-t ' ^ttt^P ' AAflh : A 
l^OD : Vf. A- : 'J A^ : ^-flrh : fl^V^ A : 1/7« A :'. fll?i5P"H : >/** Al : -^^-^ : 
hliH- : fllfllmV : J&A-flh : yj&^^T-^ : fll'?^ A : fl1rf-A- : ^ J^^ : Yl9 '- (D 
hTffO^ : flhrh-fc : dh^ '- ^m> : #? ' WA : (DflOd ' tf • A- : JP^A^J-*^-/- » ' 

/1]/'^ : fliiH^ : hA^P^^-tWi^ ' hhh ' >^ ' iif^m^^^ - hH - f -llJ^^- : 

(Itf»- .: fllftr J^^ : ^H^^t ' hho^h ' -flH-r^iV : '^C^J : fll^rt*7A> I fll 
-flfr-lf : dAI- : -^^^flir : AT''^'!'^ : * Afll- : ftJi'}-^ : y^*^*? ^ : C-1- 
dlh : hAh : /ih^T : fthCft-l^A I (DhhaottOD. s A-flH-r^i-J : ?iA : ?" ft 
A,U- :: fll^A-^CJte : h^^ : A-flfl : ritXt-M '- fl^ J^^ : K9 : flljfl^ : 
MH : g^eoD^ : fl)ir : fllflRA"^ : HA Afl : 'V- A* : hhXk ' h^lhO^ ' 
A^>M->:fld^'> .: flJJiS^-H^rH^^rj^^-h^^rh^ : '^X"%.^ : flA^ 
7A : h. A^ A : tDdKdl : -llfl : Aft : ft^lA--^ : '^h^ A : ^A-^^^J^ A : ^ 
^hfl : fl> Jft^ : '^fl.O : -flfr-lr : <W>ip^A : ^'JH : J&^-^V J& : A--^ : h^ : 
^-flC : fllje.0^J^ : AJ^A^-fc .: ' fllJiJ^-H : -^^ J&rtl : ^^C ' K*P : fll-f-^ 
hn : A«^C* A - fl* A A : Jilf fll : Afl-fh : fll^ft^- : '^fl-^ : fl7^^ : m^i : ' 
fll-^;»-flK.:'1lft:*^A: ^fll* : JLfll?;' hCJ^*?i^ : fll/iAftA<^ : hA ' «WifliJ s y^ fll gg CD r j? Tub. ' avcn^-t : 1 ub. "^ A 

:^r : fllAXA-^ : Sap. ' fll*?^ : Sap ^rn'# : % Sap. 2. De viris sanctis. 39 

jr-j-f-i- Hh^flA ! 'feX-A ' fl/h-fc;!* • fflA-ti^i • -^Ji :•. lo^X-^i- • 'Ti 
fl.li- ••flH-.'5i'> • dJ^- «oh^JAI- ' <»*iV- • ^VriA-^ • ai£w>nA;f"f' I fflf •'i 
J^<. : o^A-h • hih± ' fl.'Th • toh^^^hin^^^ ' flflj&9-tira»- • -fl?iA. ' r 
AA • 'flAA.I- ' flJflXli s ?;A-1- • (D^cn'i ' f^^Oha^ s "ifl-^ : hhi^ * 
fljR/i|'} : -thtld • fl^9dA.i^ « flJ^iJP-M Vft*- oi-Ai' -• I^AiJi: • dh 
ir»AA • jr'd'>;'d OJi-hA • fl^A-ti^ -li^ithlft • flA.r^i- ' Mi- ' J^^V 
^w s flf '^y- : (oadPoo^ • h<w> : h^ytir^ln • n* • ai*£w> : a>-Airi: '- 

g9<W>i-:?iAh-i-rtil^:M^-K*7^ :: (D^idd.Mtt ' ^.J&T*!^ • J^ 

7i'is?il^^<2.^'l--«»/u'feX'A-fl'/u^f •^mJso^^^ •.! fl^hS^Tf.- 
^«•K ! 'Ifl.O- : ?i*7H. W • ^f frft •• hCA*A • A-* 5 tt-ttih-l' ' flJ^ A 

A.U- : h'n'tth^'1 : -^C^S^ » fl^ I flJ i ih^PCyt- ' (01{^^J : fll A^^d;^- : 
fll^TLhh. A : flllilCAb A : flJJ&fl.A- : ^^*Cf : ^•}i'VL : i-^AAhSl : fl 
A^r P : (Dhn : Al^kCf h : fl^'}'^/^'!-? I «^lh : i-<i.J^^ : If-A- : J^h 
JT-h : flTf : 9Ar : fllhJ : fl^Vhi^. : fl-^fl.f I h9^^htt.A '- V9 : h<»» : ^'dtl ' 
Aj&fl»i- : ttMii9^ '' (Dhm : fl»On : h.^V : AH : JR^fl^A : AT* : fl^AH : 

J&lilC : i-TfhC^ ■•• (Dhm ' thao : ^ftiri- : fl A*^^ : ilJ^ilJ?: : (Dhb 

l.^ ' aCJ^^hl : T A- A 'hltt' f^^diijih : 3 fl> B 'J<W»i- : (D T Kfl>-^il : (D 

l bMr : flJ7>'MP' : flSflilC : fl>flftilrh'> : (D^nCP ' fl^fti- : ^^ilC •■■ ' 

A Ar : Jt-fl A : h-JflA : hCrT ' fl^^^k : 

h.^h : hd : h.^h : Mh> l i-Jl A : if>'^'?^ ' (^"Ph. I 

h-Jrf : ^--Y. A. : i-ft^- : ^^l^h. : 

hK-«?dh : a^Vr ' hhPd : h Ah. : 

flJhir-ft-fr : ^J& : hihdrh : T^Ck ••: ' ;4AA*: Sap. 3. Sententiae, e „libro philosoplioruni'' excerptae. 

J&h-flC • h9^1r • hd^^ • hn-^l- • «D^h-flC • H^R •• '^fr^> • ai^^-OH 

^<m- : ll^fti-: JP4><P£ID : hft-^7 • A^^h-flC • Jk^HA -tQf»^ • CD^fl 

'H'^ » ^J^h.i- • h^JH : A An+ ' HC?i ••• Tfl-flrt '- JRK^d • hl^i • 11^»^^ ' 

-flH-:5i'J:fllK?il^tr'/.-J2^h-flCs?irVsH^J^:hfl-^'> !•. •7^'M!IPVJ&» 
J&1tJ&/l ' ?ii>''* • fl.K- • U^VJi ' CD#fDK"rh^y. • ^mUO' • A lh-'H : HHh* « 

4. -^ftJiA • A h9^il/^^ • flJJ&fl. • AC: • UA(D't : H^^J •! «wj&fl. 

AP : Jift^ : H^'}^ : AA.h : ai-?!* : h^ ' KlA^Vj&h : hH' '- '>nX ' Oi 

Mioo : h(t\w9^h ' hl-t- ' -tih^^^ s nff^l '-' 6. J&fl, AJP s A-fl 

Jirt. : ^^ : 7lPXh 1 f'(\» : CA^h- : ?iflA^a«>- : Ah-flH'} - Afl Ah- : (B-tl 
I*»X"h- ■" 8. >K^ : fiS-Plrh ' fllfl.-fl : -flhrt. : K-fl A : ^fl,t? : A* A : 

h-fl'} I 01 J&fl. : ^lh ' h-m : 'tHG : A^A : h-ni « 10. J&fl, Af^ : tih 

^Arn-} : flr "J^V- : je.-l-fl.+ A : -flhA. : ?il^> : d^ l C» Jifl, A^ff»- : hhoo i 

h^?:i^f^'hW)iS!-t^bM- '-' J&fl,A?':AA?iJ^mfl,fl'>:r7^V-:fl^ 

K* : «^-flC : HJ&fl*^d : fO/u^-th-H I J&fl. : H^-t - fi-Hh ' h\^n « 
14. VJltr : ^P-J^-Jfl : A-flhA. : W^^ : 1?: ' Mll '- ^ A.fr I J&fl. : htl^ '- 
a»H'A : 1*»^^ : <»fl;h+ : Hf -TfJtC : ^fl.li- : ?ih-je. : Ohh-U « 18. J& 

fl, Af* : A^VhA : aM-t : y"}^^ - -Yftl : ^A<W> : J&fl, : mf * : h^ : 
li> : hCDdJi : h9^M : fl*7-flC : (Dd.^^Yl' ' Mh '- hrVi ' fl<<„*J^f :: 
J?.fl. AfP : hCV- : ^^h^ : A9Ai^ l J^fl, : Ji^JH : ^-^TC : Z*';'-!- : <»-Th 
ih.f^h : V^^^-^ : fll;l-*C-fl : ^-l' « 25 'h*^>. : ^h^ C : JK. '^J?- A : 3. Sententiae, e „libro philosopliorum" excerptae. 41 

hn ' h-n^ ' ^^iAu « 27. iiim-Thrt • fi^^ch ' IM ' (D-y^^hi. - 
fl^h'[- (o^6M « M. j&n. • mn.-fl " df^ahii - o ha»--}-!: i -flhA. •• 

nyh^^^C' (Ofh.TC : h'>H • Ol-hi: : <^?il^C : ID-M^+rt • '^hrC • fl>- 

A,j&^uc • Mn • o^hiJ : ^hrc i mi\bii - Afl^ : ohh-u i -niic^ :: 
ai-nhdi.nKyh^^C' (Dh^f^^vci' (o-nin-fk - i-^^rii. : ohh-i^i 

a^VC^' : (Or^C^P :: flJ-flhA.}: : HKfh^^C '- (Oh^fs^OoVC l flJII 
Vhrt : ^-fl J^ : (D-h-^ l ddi* : h9^i,V' :• 42. J&fl. : d.:i''i(^tl ' htli^ - 

'th^^^^fi-hiM' : Wtl-Oi-h-ii : fl/*';» : ¥A-T : fl»A,A-JZ. :: 
44. JK-fl, : mfl,-fl : fl>JK.'> : nKi-f^tldi ' h^ : 'JT'/*' : 0*^1 : fl>-?i* : (D 
n-Mtlihfi ' h^ : l-h^ : ^'^|5 : (D^h-^ l (Dtl-bH '- ^^f> '- fl^^ ^A : 
n^H' : R-4-J& : fl^h'15 : flfl>- A'^ : ^^-1^^ ' (D^hO^lfi ' Prhr ^7 : Afl : 
(D^fUrr : (DyCd^-'/^P ' (Df.&ti?- : J&IV^-lf :: J&fl,A- : -J-^^S:: 
ahll^ : ^fl Ad-> i J&fl, : ?i A^ : ^fl AdlA : -flfl-^i^ : ?i'^'>* : fl> A. 
A-^-> : h-fl A : hlXX ' K^-n-n^h : -flTiA. : flA.0 : h9"iV"} - h^ : K^ 
IPAT: ^Thflll-: h-JArt^-Th : Al)A,U- :: J&fl, : fljr-J^-V- : /&"*-|t.J^r : 
Afl-Tl^ : A-flhA. : J&fl, : Afl: Ai.'^(lRfl> :?ini*tf<^ :: flr'>-»-:J& 
-Th^gRA : ^?irC? : ^fl, : Afl : ^^•'^7/*' : -flJlA. : h^ ' J&A^ d : dC 
4.1- :: J&fl,AJP : Amfl.-fl : (DrWh ' ddih^ - M^^f^ l J&fl. : Afl : ^ 
li-fl- : AH : J&fl*^l) :: 49. je.'i/2;A : -flY.^ : ?irifl.-fl : dihii^ '- 

50. J&fl, : mfl.-fl : ?iA<^ : A-fl?iA : ^O^Ayli : jE.-«Ofl>* s Afl : je.-V 
^h-flJP^- : (Dii-Hh^L-^^hao^lr-ho^ ' J&V/*'h. : (Df.aDf^a^ : Olfll 
AJ^Vl:fllH<W>je:;«:JK,^(|fllij: J^£W>:'|.li. : -Jft,^- : (DOD^^^f^ | fll-^Vi 
P*L''haO'nf\{[.'(Ddini'' 53. ^fl,:')C'>CP-A:?iA'^ -liJ&AA: 
Hfl^Jflrt : fll-?i-«5 : (DVf^h^i. ' ni^C ' fl^Tfl-flVL : nPd. ' T^^Jfl/h : flJ-f*^ 

^'^''i-nctin^^d.-i-^D-iinct - w^^ - n^iv-a - (Dnxa - t^m-n scriptum fllJ&^^ZUC:, legeudum aut (Dh^f.^VC- aut (Df.'\uiDVC'' 42 3. Sententiae, e „libro philosophorum" excerptae. 

-ThVL- H^ur : (o-h-t: ' 56. jRfL • d.^-1iati - mfl-fl " hi^ii •M'^ 

57. ^fl s '1^%/^^ s A?ifl-ft s MK fl-^Tflfl s >7C ' mChiU-^ ' ^^ -• 
h<^ 'K^Cth^ s Jijp^ih • ©/uJ&lfflJih s -^niahh^V' s fli/i,j&^rt. s «7 

<JH s -1[ni.fl1- s /to-l: : ^«17^ : Jri^ : (If^fy : (DA'f:iS' « 58. J&fl, s ni 

fl.-fl • h^ s ic^je^-h • ^dfli^ s hi^J^-th ' fl-lffl s rtflh s i^uJ^^nji s fl 
'^fl.h s flJh-'j s i-^-f- s fliA.-Thl-^^hrTh i hft^ - hnYia s ipvj&l-hrt • 
J&ij&ft s Qhd. ' hAhiM s hr/iHyir^1h - hl-i- - flfcf h • hhoo s -h-j 
i^rt s ^y-flC " Hh-fl^'} s a»-?i* :•. mYidd - J&fl. s aJi^ s cA,h s h Afl s -if 
•^-J s ?i«7H,;i s flii-Aflyh s irr .• dh-n'} - htn^ -- AhX • ^-"i^ih - flh<w> s 

'Tfft') s AMH,h- ••- 63 ^9,d'. ^^-P^ilt s mfl.-fl s hdX-t ' HRh<w»^ s 

^.j^4-fi s flij&fl.A s ji#wifl : ii7h, s j^A--^ s i^-jiA s ;]h^97 s r-;ifiA«l- s 

M-t-fl>?i'wiAs'f-fiAfl>-h.siwi'}7A= 9^aK^^'} ' Ai^-Tifc s 7fl^^ j ip 
VJ& ••• -^-flOA s 9^ s flh7-fclil^ s h^ s i».?!-!: : Ch^ s Ahrfft s h#iD;|- : 
Mn ' ^^'l.OC ' tn^Kihd. s jRfl. s ^A-l-f^ • hhAi9M s /Ihi^jf :s 
71. <^?i5^^'}rt-h*Ph-fl-l:ir^shin>.'}1::Art'flhsjr'J^C-.- 74. H 
J&AA A s rtJ&<J. » r-AA-Tl- s Aft.^ • JK. l-4"^ A s (1+ s aa.0- i fl^Hh^e s 
•7fl s AKIf-i^ s j&flij^* s ohh-^-t^ l mhhiipao : «7rtn : h-im-h s hd 
^^ s (onho^h^ s «7^H s hiPjf s ;]hj&fli-f^ I flJHfl-H-lf s 'Pl-fli^h-fra- s j&y 
•flC s ^h-w s hrth s Mhr s ?i«w. : ^,-11^7 s ^1'fli;^-f:i^ ' ?irt^ •• ^••Tl- 
flJ-lhrt •K-^sAl-h-HsJ&h-f: s ^fliA^ s HAiC I fliHfl-H-V • «^^h* s f^» 
;i-«- • •7C'^ll- 1 fliHfl-H-V s •^«^/hH-fr s y'\tiC9^ I fl^HX 5 ^T^f • A^^ft s 
l-d«7/*'1'sj&.«^'^'}: ?|ji«> ! -^KA^ s fl^HVL •• flf-flJi s irAm.f? s j?;jt 
If-J s ?ir>7C ?ih-^-^ ■•. 81. J&fl, s mfl.-fl s hhao s «^d-Hrt • ip^rj^ •• 
JK.I-^rt A s h^ s ^rfl A s K-V-d s HJ&rt/Ki-fl s fl-f: s H^a^P - fl^^tC-fl s 

'Trfl.ii- s flih^ • Te^ ' nyCi^h^ • fl-f: - flflJi^ s ah • ^ihr^^ -- 

88. 'f"flOA s «•9d s AdA • ^dl- s h^ s /i.l-h-'} s |J0 s A7y>S^ I fl> A 

T^r S Artih S h^ S Vl-^hTf ! J^'^/. i' 90. '^-flUA ! ?l<Wlrt S -hlfD 3. Sententiae, e „libro philosophorum" excerptae. 43 
OihC^^Tt ' WC^ ' (B^Mi « 91. Hrt : fl-H-Tf : -Jflfl- : /ifl-WV : A\ 

A* I mi^ ' flTi-l -■ 1"?^ ' je.flTi'^ : '\mahhjh i- 96. /^aoc » flH 
h^Ah h1\lh'nih.C ' (D^\\ah'T, : fl()A l fli-i-flih A fl?i*7lt ?i-flrh,C • 
iDj&flt^oh fl/h-fc* I fl'*ii*'3: • 't'P(o-G'\- ' -ich » aiVhfl^'} : ^*^ : 
fl-^fl • V^A- 1 cD-^^^hC : flW-A- • ^^*Jth • r AA • d.^Vf^i : X-^IL K 

-flrh.C • \\00 : ^h-'> : /^^-rh "" 99. J&fl. : 6 hr mfl,fl'> : H^-S^ A?i * 

tiChli\i'?:Mtx'^hMi\i'(DroDC' AhA?ih • Hl-iA^rcT : AChAh •- 
'^-flii A = JiT^ • /t'^^^ : ?iir'4' jE^w : ^^tii^ ' h-ny^t i (Dh-nyy^ ' h9^ 

*^^ ^ihC ^V-t •! 108. J&fl. : mfl.-fl : /u;^£^* : Art-fl?ih « 

<»Affl AJ^h • > A* : '>*Pj&h I hft^ : ho^^i-p • ^fl : J&^Kf^ : -flTI-^i : 
•J^Pj&h • P'>^V«^ • ^-f-h : Ol^flX • ^&h^ ' 'Jft-t-h s y-^lt^Yl :: fll 

9^ • J&fl. • K^(h^ : A^*C-Thh • h^^C^th ' At • h^ : A^^ipAT ' 

AdA>h» 131. -fl?irt.l-:flJ|»-A-J^:>«|'||*:A'><PJ2^ :?!«»•'}*:! 

133. -^-fll/A' hft^ • hl^in^A ' hl^in^ ' (D-h-ts ' (Dht^l : liiM- - 'i 

R.^ : flioD^v^. ; noD-y i m^nct • inc • fli-?i* : flirf-A- • %n. - (DHh 

f^% ' -^fliJl^C-i^ : naol ' fli-^^J^M- 9A1^ ••• 155. tihoo ' -^H 
fli-ll • -nhtK ' M^C ' A.^-T[-fif P- : (DhJ\rn^ ' A-H^J+fl : li^^d^O' ' h 

jr*Jt#w> : p-jr» : h<w> : /i,J&-Mfl-H : fli^fr : fllfl/h* • -^fllh^ -• '>flfl « 
flAift-^TlJ^ (Dhhoo^ : h^Jh 'J-h9^C : JiA^ : O^^inCA ' IPVJ^ •" 

-flTirt. Ah^ : /iCrhfl ' Afl : Art^T.O ' V1C n^tWiohP !•. 156. '^ 

•flli A : hj-tl-t^^n^ ' AKA?i-Thh • flifl-H')* • ->hfli-'} • Jl^fll.h : A-'fc « 

159. fli AJ^e : hi^Hll ' flH 5 h<«.Ah ! ?i*7H.li-flrh.C I -Thhfl^7 • 

-fll^A : h9^^ • WA- ' rt-fl?i ■" 160. 3fl Ah. • «^-flC hjin^/^^n- ' h^ 

diii^ih-n-n-^-rYi-if^-^Dh^n-n-^-^btii' ••. j&fl,:mfl.'fl'/i'>rt 

CK> ' ^A^l-t : 'flH-t : fllA.^hfllfb : HJ&Tl>l^ = ?il^l*' Aft-fJ • «^-flC 

n^D-h-fo^ ' hoo^ni'? : (Dhhr^c^ - (D-nd^ - nhjn^^ • hm^? 

162. flJ AJ^e : /i.1-^-iWi9|) : ^H : '1 'l-4-;lv1i ' h A<^ ' ^fl->rt JP 44 ^- Sententiae, e „libro phiiosophorum" excerptae. 

m^h ' "tmXi ' (D^aoohhh ' ^MMXi « 173. -nhrt. • HJ&** 

ai/uiK,R.Aa^:fl-fc- AA.U- : V^j& : m^VnvJi : Hflli<^7 K 174. /i-fl 
JE^rt • ^fl = J&rtr d • V7^ f^Mn ' :wnr : Mxl-b : hah^h-U : flJmfl. 

-flrt \P^r5^!aiJ&h'fl II-." Hrtirn: CDPO^-fl HJ&flt^/' :•- flJAJ^f : A 

4-;ili-?i^oh: AWn-" ii^ ^Ch-fl • fl^h-^ : ^X-^^-J- 1 (Dh.^ti-t^ 
A A • fl>-Xfl • i^x-^Pl- • hti^ • h-flc^- • j&?i-t : fl-Vfl • hin.h-ttduC !•. 

177. O-n 'hWi • flf^VjK, : fi^ : fllfl^l*»-A : 7X" • ©flCV^-'^ » 

Afl: fl>fl?ij^:c;h'fl1-.h^s1-^<f.R/?-of'}'fcy ••. ns. fliAj^e» 

M^^nv : -j^f : rfi* Ah • ATrThA-e : h^ A./i* Th Ah • fl-f: l fl>;i.;^ 
•^-Hc: • Ah A-flh ' h^ = Kf^lMi '- hnR^ii • rtfl : ^/^'ih^ - j?A.d A • 
^tir ' (omd-nli ' yiiriiii • fluj^-M- « isi. -^-fluA • ^ti-t^p 

^^ ' flJrh^^P. • iDT^AA^ = flJ-h^^Kfl. • f -If A^ : ^nv J « 193. flA 
Art ' fldA • fl.1- • fl>-?i+ • flfl^A-h • -hM*?^ » fl> JJ^J&i : Ji-J-^J^ : fl^h* : 

flfl.* :: 202. i^-flUA = (0\i', : AiCA^^A.rt • JRV-flC : fllR** : VI 

/^nt-^^aha^z-^HW.^^-^glh :: fll Arh-h • ^ A-f* = f.fl, ' iihih^' 

hr*i,Vt^"' K<w>rt."i-fl^Uflhs^'}'7/*''l- • {^'Jl- : Tf-^-flC • A.i- 1 J& 
fl.A-s?i^rt?h!^'^hC^-P ••. fl>AhAh.VL:pfl.A- • (Dh^i-ti, ' ^^'ii"' 
'tiaC' A.-h I jZ.fl.A« = Airt-hrtl-^.h : ao-i*!/^^? .: fliJRfl,A" • A?iA 
Sn^JJ^C • hih^' ' hr^xft^ ' (Dhl-f-H. : 9^1'f' : Th^-flC • M- ' hf^ ' -f- 
fl^ufl : Ah • aom^^' i flij&fl.A- : hoo9^vc ' K^iih^ ' nhi-nC' 
Ah : i-Uli^i = hrth = %iir l hlti - hl-nc : r rt A.h • HJ&RA- AH • h 

<^e 'hi^ ' f^*nna - ah • h^^h -' 207 'V.^*^ - ^ih-ir - htia^ - j& 

hl: ' hlr^^ ' -!•<<. Arn : (Dhlf^P^ ' Ph-n ••. 209. -h-flOA • ?irt^ • -f- 
rt4.rt.-ft^^.fl>-?i* = fl'fl>-VL-flVL5'M91P':fl^?i1:.: 210. J&fl,AJP: 

Ah^.^^ ." ir"J 1h V- • fl>-?l* • Afl-^ : P-fl, : -V^l • 'V AP- : fll-^^CrhY. : 

flH^hV.flJflH^J&hfl^^J ••. 211 -^-flOA- hiP^JP-^hrt 'A?i^9H,: 

^rtrhftrh^A^.^i.flJhlP-JP-l-hrt! A**J&s .Ortrhrtrli ' -^^J&m : -V 3. Sententiae, e ..libro philosophorum" excerptae. 45 

n»h'MiK^''' 219. /&n.-mn.-n"/i./ii-AP':A-fl?irt.-?i5^9A<^-- 
nMd^' r*^fl<- '- nKf^ni-} - A?iiMi- • at^I- « 7fl,^ • ip^f*=i - 
A-i-" ''KF^nn'i ' (\d.^T ' A«* « 234. /ifl.A?' -flii-r^i^ • Aft* 

(Doa.^ i j&fl. • hti^ « M -^df^Yh ' •jft-fci' : hr^ ' hK^ :•- 

237 /ifl. : hChmmtiJl ' A^J^h. : Mn ' Ohh-t: '- J&^^Ut? : i&fl,A- : Afl 
fl^hV-:J&fl.:h®:J&fl,A-:rhrtflHh:J&fl.:hC^IJ&fl.A":?ift^:-l-^JP 
C-P ' AA-flfP : l-^/*' Ai- : <Drh"^-l- : lO-Ji* : CD A.C/i> : JJ^-fl^* : rfi 
"i l- : fl>-A-h : 1?:\\ -' 238. -^-flUA : ««-/h- : A-fl?! : ^-JH : nfitlOK ' fl 
^'T^ : iDi-^^/hli^ : flJflh-: -llfl : <W> J^ift : ?|7Jf : U/^: n^«i7l)i: : je,fl,^JP: 

hG^h ' ¥T-Jh : Ak^J h A : J&fl. A-^ : Tlf : Ohhi: '- ^^^- I 01^00^ : fl^ 
R.U-:^'}7A: A^^JZ. : (DhChX^f^ « ©Wfl : ^fl.A^ : dhl-t' ' 9^1 
->y- : ^l-^rt fr : htHh : fl "J-^: : n^d. ' hin : KW\\ ' hdP^S ' (Dh.R' 

aK?if>(\.'hh'%C^'h^'M'hihahC'hti^'n±ii''0^f^'d.^M'' 
^h±''a)h'i.n''a'>Cii''t'h9^C'i"'ihVC'ahh't: -' 246. j&fl,:m 

fl.-fl : J^^^ : A-ThlJ'?/^^- : ^'d.d ' ^6^^ '' aifqd'^ : AOh>^ : ;^<^<5 : 9^ 
d-t l ID^^l^i : A^^ : bd^^ ' ahh-U '' 247. J&fl. A- : **l? A : a3 

hctimfnti.il 'hii^ ' wtifi ' u^v^ ' fsh-k - i^M-^^bat '' 

249. J&fl.A-:>i-fl4'^T:ID;'A.^A:V¥A: K^tiir''nhl({h'' J^h^-: 

M^P-t-^^P' oi-^-lfA^ : m^d.^ ' ai-f^diT^r ' fl/h*^^ •• 

262. J&fl,A-:-fl?iA.:A'^VhA: flh^-^ : ri^^i* - -Tffil : 9A^ : l»^> 
"Jh : J&fl. : A^Of : \\aD : J&Ji-fc : ^-liJE^-lS: ••• 289. 9^rli ' M"^ ' A> 

^A : ^l-flJ;!-^ > : fl>5VA--Thy. : A^*^ : AV^A : I/D(l1'<^^ > :: IP^^ : 
"Jfl-fl : rtfl : fMah-i : C*(l : aif.^i{,({ah : Mi^dy} : h^ : A-fl A : HJ& 

4'CdP' : A-fl?ifl. : aih^^-hK^G '' 291. -^-flUA : hiio^ ' hh9^Cii '- 
oD^q-a ' ahh-P ' nKf-d.^^ ' fl^A- : d^fl. : A«* •" 292. -f-nahp 

-j^im-: Ah-flM^^^-BAh: A-flTlA. : W. : '>A.-^ : fl^JR.* « fll-^HflH 
/'i- : mfl.fl7rt : ^^-flrlh : "J^e : fl»-fldA :: 4 Preces officii matiitini. 
*.?.ft Mn.h-tiih.c s *-?.ft - -v^A • *'S.ft -• i^hfoh : nhj^i^ 

Oh^ : H+Oi A/^ •• hPlCfT" ' h9^^^M' ' J^")*? A 1 -h-^r/AV • hlHh '' 

*'^A » ?l«7lt?i'flrh.C ' *^ft ' 'V; A : *^-ft : A^OH : fiKf^i^ah^ ' M 
'hnil^4' : flP-C^^Tft : (D-tA^a : ^fl : dO ' <^ft+A f 'h-^liAV : h1 
n.h '' *'^f|:?i'7H,fc-flrh.C:4*.?.n:'VA : ^Htl '- ^fOh: nK^i^ 
Oh-t : n-i-l^h ' hao^^l : ht^ '- «^ Aftl" : dA'Th I CIC7 : flft-flrh > : 01- 
ft^ : fl-^^l- : ai>fl^ : flf ^^ : Jift-I^ : ^«7^ : J&^«-?i : flft-flrhlh : .G 
h»'}'} •• A^*P> •• fl>tf«>-;hj s i-^VM : Mlt^ ••• ft-flrhl- : A^-fl : ft 

-flrhl- •• Al» AJ^ : ft-flrhl- : ^(^'id.h : *^ft : ^MiJr : m^dX '' l»A9 
A^ : 9A1^ : K^7 : (Dhn'i ' ti^Xb'} ' AJRlfh'} '- *^.ft • /** A-ft : 

Mfth-flrh.C : /h^OH : l-^OAV •- »l" : ' ft-flrhl- : iihin^h-ndi.C i' 

/h" •• ' C-Pd ' Z&ftA- ••! h" : Ah : h*?»,;^ • iiind. ' Vf-A- : MK 

^'ll-tCK ' hy^MH :7fl^A : >^A> •• ©ft-flrhi- : n^lV : -Ji,'/- I Ah : 
h^inji : ATflfl • Vf-A- : -ll^ A : -flH-Tf : «^U A : KlP^Ah : "^ddV ' AV^ft : 
"^A-flrhh AH?il^*J^^ : 9Ar : -hOlAft : hrh-ti ' ^^ ' Hfl/h-fc*- 
fl^^-^il^ : d4-^ 1 h.^h : H^Afl A : hl^ft-flrh;^- : nKf 1,9^9^ ' C» 
Kr fl^^-h : A.^> : ^ Ahhl- I h.^h : Hi^^i-^-fl^ •• flJlJ^ I ^^.^O^ : 'V 

ft-VTh : nK^^li-tcK i 'i9^di ' ojs^^ii i h.9''B : niid^ '- Tflfl • 'Vft- 1. e . hVi : J&'fl A : ' i. e ATI-fl : J&-fl A : 4. Preccs officii matutini. 47 

ht- ' ^^fitXi ' (oam ' M '- nKf^m^h • MGM i ft-flJrh wh 
ho-tl- 7A.Y- • (D^R^^i' ' l^ih ' -J-fl A •• -J/hV " }i(i.hh ' hl-ncl' ' (o 
rTfi-M-fli tuyh ' J&rt.-fl/h. « A" -• Kyh ' Irt.-fl/h • ?i*7li> ••• 

h" -• ^iji^Ah •• -ncv} i m^ • Aj&flJl- 1 chfi- ' tihhra i oiyfl. .• x.^ .• 
M?ij^j^;5 • ^^r 1 70^ •• wii 1 0**^ •• Ji;'^ •• ^7<cft •• *.s-ft i <w>if 

7fl •• Tfl-fl : MK • ^S^U^ •• *^.^7 •■ fDODiPi^-f' s ^Ar •• HJ&^^h^: •• 
X/t-f- •• '>K.^'> s Ah s 7rt.-fl A •• I» AJ^ •• ^ AJ?: 1 4"^^ •• flW-C •• ;^A « 
h-n ' HAVf A- 1 H.^h •• 9.P ' HOJO-flhJ = A?iA » 7 J\.fl>-|lh I /i-fl • 'ift^hi » 
H*i Afl s >m-C • Hfl* • T^-h •• 'Irfl •• n ■• fli*^'}*^^ -• Kf^ttV I AHfl 
V^A- -• 'If A.V •• AJi A •■ J&l-^Bh A- •■ -flh s ^ih-a ' nfdJt-Pao* ' hi^^hYl^ ' 

^Axc^?:P 1 hnhr^f^in^ ; 9Ai^ •• -flcy} • ii;^fl.i - nKf^^^lii - t^n 
7fl -• X- A^ Th -• h-JI- -• -flV » fl/*'!^^-^ s Afl-h A-fl^iih •■ M I nhfo-^h 
M •■ Ti^dS^* -• ahti-l- -■ -flcy*} s oiaio-flh* ' AJ&flJ-^ -■ Ji^Pl- -■ ©R-JhV -■ 
?ir -^-flCV > ' •7dH> -■ aifloDfl^* Ah ' h^d^flM » 'W ' Jifl-h •■ fl<^ A* 
A-^ ! fl^^^l- 1 flfli-Jl A •■ ^^Ah> •■ flJfl>fl.^1- •■ ^H-HhJ I Ah •■ /il^A 
h> •■ 7«J?:ft ! h^ •• flJ^C • nnKf^rr -• /%h«-fc^ 1 7-fl A • -^^KiJ -• AA. 
fch:>i'7-flC^-fliA'H-fl3:.h.^h-j&^J^fr « rV-h.^hs^^J^A.- 
hin^h -' h "-•'}"^Aft -• Ah -• n-ii- • ft-flrh-^ -• hrhi^i • Hir-ftA -• 
iWi^q^^^h : HA9Ar -• A,f A-ft • fl» Aft = ?i*7H,K-fl r[i.C -• H^ Ad A-^ -• 
*f-A-5J^ftA=/i-fl lW-A-s^T^;^1-5jZ.A.-fl/h.h •• fl^^J^ sflifl^Cli-hs 
<^^<«.ft I HVf-A- •• V4:ft •• ^iLCV •• flilrfA-^ -• ^^-^i" -• ^!^^'i ' -flh -• J& 
KflJV- 1 HJi-Hrh^Jh -• hrVi -• ^dflA-^ -• flHrh.H-^ •• ^ V^ftl- 1 Hh^Jh* • 
^CA 5 AJ^^flJ^- •• ?itf»>-ft«7 •• fliHh^Jh* •• rt-y? •• Hfl* ' -f-ft4. ! ^JE^-Tr "* 
i1- •• H A9 Al^ I flfl/hC •• h A 5 J&l-^ Jftfl- s ^^J^^^-J • fli A?i A •• flfl J^fli- •• 

ns^;» • jR4C.fl^ft fl^AhA -• fl^v* A-1- •• ^i^it ' nritt^Wf^ • j&xa- i' ^ l-XA-: BC; construenda sunt verba fllHl^ftA.lf O»*' A?lA>fl^"-" 

«^"••je^XA-' 48 4. Preces officii matutini. 

A?iA ' 9,aoaK ' n^fl-PA- • JRn A;ifi 1 Y^A- • ^dl' f.^J&T • (OffiM^ ' 
ItirWi-Mxh' fl* • i-CDhAV I HVn.^^- • fDdx^PCy^ • K?iM:h : nif 

n-?i I h..eh • i^^^h ' hinh ' (D-y^-ndih • h^ • An,fl>> • -nh • "^dc^^ - 
n^^ift^ '^f^o)^ ' Mn ' -ii-ac-iL^M} i va^ • 7rh-c • n^hn-nh •• 
©w-A- • ?i*7H,A^ • ar,'hd'i'h • rhoi-^ • iM^ ' flBon..ev : ^h--» • i» 

/hlf n I ?A« • (Daoco^^ i Y^tioD s H, J^h • ao-il/^^' \ fb4-h • Vinj^ ' 
h^Kah '' tl-aih-y- ' (ihil ' OilD AJ^ • (DoolriLil ' *'^ft • hr^^^oo : 
^Ar • /?^?iH.i • (on^iX " A9A5^ • mAThfli-Aft • T-iii-Aje^ .- H^i.e-lf 

A*:A9A«^:9Ar:K'^'} :: h "•J^J^ :H?|*7H,M •? liA-^rAA. 

jinD- .: /h" • rii^ ' o^ldMh •- h" • -Jrtnrh • AJiJ^AhV ••• 
A ' • C*d : /&RA- « h " • K^-JI^ • 'htiS ' A-nh*^- • 

;ih '-n>-' -iin s?i'7H,K-nrfi.c i hn*> • nnrt^^^i- 1 ?in-> • Hnrt^^l! 

fin-V.Hnrt^^^l-i ;u;^'nM'?i'7H>:a»-Ai'=^'}fr1' ••. h ':?! 

•7H,K'nrfi.C:h'n:fliyn.:'nCn:HAlrf"A-:-1[JRA : OIAWA- : ^T^A : rh 
*PK. I -nC*/'} : H?ir*JEt"^ : 9Ar : -Tf;!-^ : oo/^di. ' lh^(D^ ' (0^ 

*«%, : '^J^A : nKf>aDah^ : H^<ii«?>ihV 'iMrd^^-f' ' ^ A^'Th : fli-n 
cy> : H A, j&l-^h^n : 9/iWt i nTx^hiiC - Ah a : sOxr^h - -nh : d.±ih\\ - 

ny/i^^'Th:hAAhV : H/ui&CrTi* : h^^h^l-nCillh : fll>^ : H^AA. 

if tf«»- : j&XA- : nK^^^r ' Ana^cvi' : flin^^j^ : HHhti- -- wti \ 

•M^^f^OD : 'VA.'? : W-A" : ^^l^ C : fllJtlT *J^^ : 'V A.«7 : JR-^^.^'} : fllH 
hia^-^itlhtir : J&l^^n : ^'T-fll-^V : H?iriCj^^ : /irtni!^ : hA : ^-^ 
^ n A : V-4-* : 75\.fl»-/' : H A, Ji^->7C : 'nCV 7 1 77-1*' : ft^^-h : rt*^^^ l 
ii'^^ ' tl-adi-t ' <^;hA.l- : HA,J^V : ^AMfl^ : H^n.iftf«>- : fOC^ I rt 
Sr-DV^^rthAh: ?i*7H,Ak : Wn^r : nlfll-hA^ : ^A : nKU9^9^ « h. 
^h : 'JA.-nA : h.^h : ^h\f'^ ' (Dtuyh naCil : flJh^ : -nh : -JJlflJ^: ' sc 'nV:'lfA.^:A-nV:(X-V-0:) 4. Preces officii matntini. 49 

iih « h '• ?i*7n,^ K^thti ' hcft-f-ft • ftrnv • *^.ft « Any 

<^'} '.Wao^ : ;^A : Aftn-^'} = r^Ct-il i AdOK/^'} '- -nCVi ' aiArh^h 
hh ' h?:oo^*nir ' f^d.(0-l\ '' A^'1"-HAG: • (Dti^^ao-t : "/'fP- • M7 

-n^ = -ncy> ' 0^j& • w/uf oc-n • m^ifS^^ : H^uj&m^?! : hh a<«. : ya 

CV ' ^n • ^'^Al l (Old-H^ : i-h A • ArtC?» • ^Al^' i (\/^9^d^ : d^lf» : 
7'/^ • AW-A- ' iPd^ • iiii-nh ' ^.^-1r3:i- 1 <wj^m// • iiWti l ©W-A- 

m^f^t^-h^f^rh • -iiAp- : in^ : €io\wvv i hn • w-a- • ao • 9 
AJ^ : lA-^^y • A9"j^'C : Trt-n • (Dhh9^c^ -- hr^h-n i nvt^ : ajp^» 
j^r : m-fii- : «JAi^ = -t-d/i^D i iiiJA-T • nKfA'^^^ ' (DnK^-td 
n^^^.aDj^tiiduKi^^ti-tcK-n^i^G « tia-^-hii"- (000-^^1^:11 

/h' -• h.^h ■•J'BJ^'A Mlt^i '' h" • 7'^Aft Ah *.^A H-^-i- » 

A-nrhi- • HflJO-nhi • it^h • Vf^^^v-t- - nKf^^^ii^-^ = (Dd-P - inch - 
A>:'}<^h:^?iA^i;.:A7"> 1 H^^mCh • '^A.-^i' : C-U^it ' hhti ' ?h 
9"^- : -nh ' hao : hf^ti-nh • j&h-*- • fi*^ Ahi- r n ©o-nh v • 0^*} AA : 
'>h.j^:iff-A-'i[i&A-'ARA;u.h^ s-j^^ivh- nKf^^^^^i^^^.' 

M '-ha-hnrh-iach • fl>li^+ • '^l^hA,^ •" ti^nd ' hnn^h ' hii • h. 
jPh • j& A?i A- hin^h ' hti ' n-itihtih Au^rt-^ > • M • «Ahe > : ^.n « 
MK '' Wt^ l Ua^ ' HflJ l-C j;A«"h J : hr^l^ni- KA/u ' "J^o-f-n « A 

'^d^HA^Air»:'}-^/^ : ^WJ^JAn-TTl-H : h^ti''^(B-:i-''t(Dh^l'*L<^ 

j?v-njr>;h^^h=K'}R-;h:^-n^>=KT'n-n:fl>U7-A>:'7.Ti?iA:i»-A'^.- ^ 
^*;h = h^'^'} ' fl> AVf- A* h-7 J^flJ > ?i A<^ Ah hlllh ' hr^im • 
ao-il^^ : n.^h : ^o^-j .. »,' s ^pif. . A?t«7H,K'nrh.C • f OA- • 9^tl 

tuiii^ « .-h" : rtiA • ^'j^Ah •■ h ' • hhu^^p ' Ahrfim •- 

;h'' • c-fcA • j&RA- ••. Ah • A^-n • nK^^^ttir i ^n^^n • >^ 

A> : fliiioip^-f- : ^nn^ i o^n» ' K Ann.v ? »?!•} -^ = fl^AT • (ijr>> • K-n 50 4. Preces officii matutini. 

^Oh • lOK* A^-^ -• 'hdS^ ' flHH.?ih Mirc ' h A Ah> l hli-t' ' H-f-Oh 
I)fl- A^ftT- H-ThhTh -flhrt.' h^-h^ih ' fl<w>ft4»A- ' AV^IhJE^h (Odi^ 
Ah • flH/i.J&'^A7 I HflftrTfii-^ -• flfliA atMlth oiflT^i' <d AJ?:h • 
n>Ha>-h ' m-tl^iL ' -^wj^h l (IMi' - -H^* "J/hJ hl-nc^h' 
'}ti.'(\ihh'M\ih « !ti':h.yh''iti,'nHi'Miih •- h '•'}« 

J^flh = h*7n,^s Hai1'^!j&rt.-flrh. = ft'fl#hi-5'^AA.-> <dHA.^> = <w>A 
?ih^--flA.^Ci^^=?i^flA-d^^1-= fl>-^A, : A-flrh-Th -• hh^-^-t : fliw» 
-h A j& ! j&A.-flrh.h - h^itLh i nd.^ih - 9^1ndh - n^hh -• .*A • (on^hh -• 

Tflfl ' flJHH.Jih • IhVft. ' nvti^ ! r AA,h -• ?ir*Jt^ 'JAr : Ji-JflA-" 

^ l-iflc : nK-i^i-nd ' j^ A : ni-cM • fl/^;' -• A^j^-liiti- : ^-nrfL » 
A-flh : flj AJ^h : fl>^*ch ' h^in.M -■ K^thtt -• Hlt^^oHV : hrhcfh-fr ." 
'^m.K Th I flh^JI- -• -H-J* -• -J/hV -• Ai*7-flC-th -• l^^f^tth - h^nn.h « 

A" = h.^h : ^'BJ^ft • Ji'?^,^ •-! h" : Ah -• Hhr A-fl> : flH^A. : 'J'^ 

A A = fl^y n» ' /hj&fl^l- = K-^H,/^ : rh^P^ : >¥A : ^d^'J^ll I ^7^rt -• J^-J 

^fl : /u-Mif f I H^^-^BhCtf»»' -• A?i A -• J&rtft^ • Mh> ' fl^AhA -• fl>-rt -h -• 

l*'Ci^-J&^^Vftft-s<^J^'^'} I AC-y-fl"} : HJK.-lkA. : fl'J8.^fl.*A : A*? 

i^^i-i l OCh ' ao^^sr^l \ aotli-^IC ' ii^^^'i • flJ^^lfftC -■ iil^ 

^l : flJ AhA : flX\^* : J&J\.fl>-dF : ft'^"^ I A^^flAl* ' h^5: : fl^flArh. : 

Ah^As^^fl^;^ 1 HJ&i^-fl :^Crh -• C*£l • hd-t : hCrt-t^'^ -• H-^hA' 

A-t s IT^d^^C sil-flrhi- : yje.'^^ > : 7-flh. : ^7<<.rt -* V-ni- '- 9,P : fll-ll 

J& A I Ah -• h^JH ' -i^BS^tl ' (OhSOC^ ' A-HA-^ fl ji Afln.> : ^tii^'^ 

rt A : hril^ ' OO-i^^^Xi : fl-l: : nM±hh ' (DnMi' ' ^*C -• fl> A 
Jth ' h^nnjh^l '' K^thtl : Hfl* : Ah : A-flrh^ • (Dh^-n ' A^A^ '- ^Al^ : 
hn-i '' 5) Oratio eucliaristica Joaniiis Chrysostomi. 

-Tffl • Ii1-4»fl>-^ • iDti9^(h ! ;^ A -• i^-J^* • ©Kdr h- H.9 • «*» Vf •• 
«TU- ! l^liV- ! U A-BO- • AK-fl • HU/t- • hr^^aD : j&^-^mC • ^A^ flJi& 
XA-s ?iAh • A9A^ 9A1^ I hAfl ^r^^^^ii- mhAfl • Jirj^-^ 

M^-V^Oh-M^^f^OD.^ti-i^ :: hr^f^i^ ' J&^^flfl • rt^^l- • fllh 

jr»4>j^ifD : fh-l-cK' IJ^ -■ f -flft i hr^^o^ ' j&Vb^- = hJ^fl^l- • fl>?i 

jr'4»JE^#wi:je.^^^-fl:V-'^: /if^l- : V^Oh : OHji* : flUA*BU- ••- hl^ 
4. j^ilD : J&^ir>^ : ^'A^l' I 7x9^^ ^ao : J&q: Arh- : h^J^dl" : ^^^ Tf- : fl> 
S^jT^^J^iWi : ^-JflA-flrh-:' ^J&lii-:' h^A*7 : UAfl>- : fl>-?i* : flUA 
«U- !! hr *J^^ : JZ-^J^if- : >4-4^ : (Dhr*^^^ - ^lflft-fl A : fl9d : 
flJhl^^J^^ : ^1-<wi A'1h : ^flC*^ : (Dhf^^^OD : J&J^JT^d : >7"Jt 
^J^ I ?ii^*J^^ : J&Arhfl>- : •7H<<. : R^'?!- : UAfl^ : fl>-?i* : flUA 
^U- -.: ?ii^*.«^^ : J&1-;>fl^rh- : -flC/V^ -• flJJii^^J^^ -• J&^m/^d* 
X- A<W»^ I Kr ^J^TOD : J&^^y :-flCy> : ^Wi^ Al" : flJ^r *Jt^ : J&l"!! 
ftr : A. A.1- : U Afl>- : fl>-?i* : ([m^^lh i- h^^^^ » J& A^"» •• fl^ J& -• ' scriptum fidth-nih'' ' pro (O^^tl'!"' 52 5, Oratio eucharistica Joannis Chrysostomi. 

flu M hi^^J^^ •■ M^dd^ ' h^Ph-fl^ : mh9^^J^^ ' je.'>rh<»fr • <w> 

V^A^ : (Dh9^^^aD s J2,:i[-<«.ni4- ^AhhThs U • Oh : flU :: JilT'* 
J^tfD:>^A: JflfH- 5 ai?ilP4»J^<W> : /^J^ : aDtp±^ j (Dh9^^^f^* 
W-A- •■ ^T^I- •• «'^fl*?! s ©l/hi*»-^ •• H<w> AiJ A^- -• (ont^-tlh^ : U •• !»• s 
fllj :: J|JP'4»,^W : XH ' (DiiO^' : (Dhr^^OD : A^ A/Z. : OI^A^M- 1 ?i 
^^J^OD 8 ha^^^ : (D'iaD^-'t : (Dh9^^^aD : ODfp^^ : (Dhll'^'^^* 
U:a)-:flU « A'flrh-tU-:H?ijr''T[fl,U-:flJa>-^rt.U-:?ijr'H,AiU.:jr'A-?i» 
flJ^^r : -fld A : JV^^U- :: "J^^^C : Ji^Jh : *flf : i^ A^* : Hl-(ia>-* : flA 

dM'nK^^'^ti^'(DnK^iid.c ■•• ai^fl:uAa>-y:^-?itiH:flrh^: 

hj&A. : C1-1P : aiJhV : h^^l^-t '- -^J^A : (D^M^ '- OD^M l hrhl^(Oh' « 

a^fti- : ^ i[- : hT^ldnif ' (D-llt ' •7'flC9"1- 1 ai-^+JJ&V : AACU-i-' 
'^ni.M- ••• (0'h't:ii'K'hf.li'(Dh^'i'U??i''M'ini'''(Dh^'t^^aD^i 

a-h^^KO-hJi '^^(^ : •>'^A7 : flh^: ^flftV : A^* : M : h^+^^* : ai 
ih(OM l ^ih/ih : ^OM ' (D^f^UM ' (DhlliLh ' h9^hf^ : H J&+'>P* :•• 
^y ai : A> : ai A^ : ^J^^V* : aiilofl.ifai : £WJA/ih : rh<- I f^>- : Jlft: 
^-M^** : -TfJ&A- : aiTflfl- : -fl^A : ^PV- 1 aifl* : l-fl^ : W-A" : H<<. 

+R:A?iA:'ai-A-^:'H7*:9Al^ « A?iA:-1[^f ^h.^U^^^^J^ai-UiA 

^A : Kai-U : h.^U'tf«»- : h^^d l iihii ' h^^d '- h.f U^Oi»- : hildd l A 
?lA : MlHC ' XUfiroD- : hX-^i» l iih^ ' hX"A+ : h.^U^OO- : ipCU : 

h^:J&h->-:'ThCrt,i':aiA^ :: aifl-I^^JiAi^.^-flM^hr^HCai^ : aH 

l\-t'M'i"''t'Ofl' •/J&^^TTh : (D^,ii^'t ' hx-na : T-fl-h : (Dh^dm : -If 
fl,U«:AAfl#ll.U-:aiXrh<<.:M'^'tV:ai-fti-:iW>^ai<«. : Aj&ai1-:h^: 
J&h-"} : -h-HhfT^ : fl^J^^^U- : AAgg Atf»-;^'} : (D^^hf^P'} '' -S. :' 

-fl^* « ' 'JH.y- : hdfl : U A-BU- : A*P AJ^ : Hh^ : hG '- aH?i* : aiH ' scriptum ?iA » ' i. e. J&-fl A : ■^^*'} : ' i. e. ahlft '- -fl 

A»A^ al.; sequitur commemoratio nominum e diptychis, vid. Can. Lit. gener. 
in N. T. Romano f. 164, c. 2. 5. Oratio eiicharistica Joannis Chrysostomi. 53 

^^ha-V' i fli^A : Mn ^j&'Tr"4{.AT 'hr^v^^sih i '^if. -hvi » A.je.-7n 
o^''h9^/^^^V'ih^V^'h'}n'Kf'na''h9^^'^d>v^i'^f^d'a^M-^ 

(Dti-p : ^P s Mn ' hSOC^ ' ha^ia^ -' h ' 1"> « ' -|-07rt « 

tiXicr ' Mn ' Kf^tPdh ' hrw-AX : r a^-i: i -t-o^d - a^ a+ • '^ 
^heTr^Mn ' A^f riiX-X" : nA^A- 1 fl>-MDAft mh : A.j&i-^Ah : n;i- 
;h* « x- « ' yiv : rt-n^i » ^^^ H^i-jnA - -^okM' -• c»h Ai-c 
hf • h<^ • ^-nc • ?i'}H : M-nc • h^ • hin.h-dih^c • nh^ ' Ai^o: 
h^sAnh^vsai-j^A--'- -»•.:' ?ir'\n:Ain-ii:i-rt'nrh:<»?i 

i^-lin : ^ AJih Th : l-^W-l- 1 ?i5r"1rn : rt-n?i s i-fll^rt : (Dhy^^MlV' : ++ 

f.rtifli^A?i:rt^^i-:fli5^J^'^:*j^-rt+:rt-n^-th ••■ m^iL-h^iYii 
IMX ' K^oc^^ : nh Ann.v : ^"^-n-fx - ^^ti-tr - rt-nrh-th : my^c^ - h 

^n ' "J-n A : *^rt !S ^^rt : *^.rt : ^f-^A : Mi- : nOh'^-} : /1,? rt-A : 
hCA-frt : n^^i^tl ' h9^h(L ' W-A- : Oih^ttt-ao* ' ^^rt^h : niP VJ? 
-fch : m-iWiao^ : h^ : J&h-V- : *^rt> : ?!•>+ : J&Ji-fc : *Jtrt* : h^J-^ : 

K^^^ii^^ ' fohA^^hl I Hnje^'} : Kch^ - (oh-nii - KA9^oi fl^rti^ - 
^n-ti-iih-nK-t-^Minhtii-fiAfD.iihA-Fd.^cp •.: ahc^Kv"' 

*^rt •} : fllArh^C^-fcli- : T^V-^'} : ?iChP-<n>. : /^COt : i^ftni,C : Ht^ 

cn'} ••• ^/^h''h'nti'i-'ah^vv''^^ti''i"'(0'n:^.'i^''a3'}^Ax^'.h^' 

MnA : CArhl- : A-J^lJfiflJ : rt^f : -linBh : -lin : An-lh : MH,h-nrh.C : 

fl»?i*7H.ft : W-A- : H^ Ad A-f' : W-A* ••. hhh^-t ' mXi : flirJ.i"^ : flJflJi; 

nai>- : flJJ&n, A-tf»- : -Hfll-?!* : /^^^f : OD^^Q : ^J^-^» : nOh^^l ' ntt 
Ad : hr^M' ' n/hj&fll-^ : HA^Ar I "J/^h* : -nAl^ : hrikV- : Vf-A 
hin>- :: fllh^^l^ : R- ^05: '"^llih''1? '' (D(Df.'i | hhll^-t ' ndh ' (D^ 
ftrt : (D(DV(iO^ : fll^n.A-^ : IKD^hi: '' ftJ^P : A-fr ' /KiJ&fl»^ » Hn^ ' i. e. J&-n A : ^JP*-J : hH ' 1->-n<- : -^-Jr^K- « ' J&-n A : ^f 

*'}:|0.rti-:;ffl;h:>X'4-» ' Ji-nA s^^^^s-JWC' 54 5. Oratio eucharistica Joannis Chrysostomi. 

ao-n ' -^n^- • -t-nhc? - htih - M - ha^^ch i (Dt^M. • ^^-P-nh^ • flft 

jr^f : n.lOK ' "Pt? -' (D^-i^^M ' (OdClt? ' (D^tl-t ' ti^^y-l' :•- «O-^/Ji 

*i ' hA • -tPnM ' 7H.>- ! ^-^ • AH • A^J&i^fl»-^ I -}«.>- s A^^ • AH 

hsdirr '- flj&Ji-t : A.M- ' M-t ' (\± ' dd.^ ' r AA • hcfiKo- - 

aom(D'''^^fi''A'F''l"'a4L^f^''hibih'(Di\A^rd't'Chtl' '' h-YnP'- 
iih^n. ' W-A- 1 hiiCP ' A^AU. • W- A- = (D-^ao^y : Afl> Aft = fcr Ah ' 

/Ih^in- I Arh-flP • fl^Ol- • (D-ttipao* : fl^-^f-C • (D(Dii^p : ^-JH : f 

ih(D'C''^'h&vt^''ht^ ' niA-^^pv '' nK^i-n-n - fl*j^^ • hj&+ 

C^ r. >i4*J^?' • (D-tli- ' 0(D-^ ' AH • A-i: •• ^^(D-tn^ : A.;^J : #IDA?I 
hl- : mcol' ' (DmH^i^ l hCtiHiP ' AHP'lfJt'7 • -^aKh-b • (DM-iP '- 
A^h»'} J • ^M*} 1- ! /iAi-*x AfP : Jih A.A -• nrTn ' nyti-ti^ti^a^ : 

li^ • Afr^A, A I fc Afl AfP • h A^J? • HAja ' A-^A A* : AH • ^A-fl A^ • 

^^;hi-s'7c<^'Ah.<-n.A « i'nC''hin'f>'h^:'yo'hS^O"'(D^^p: 

l^ ' AHJ&rt.<»4- hr^^oo s 7K. • h.4-n*B^'} • flKh?^ • ?iA-> • ^i-JH s 

j&'>7Aflfl- •" ?iA+-fl^h- ' *jt^i^ • Mn ' ^n^r-r-p • ah a^* • j& 

fl*?^- A^«i'!^AJih-> = flfln.Ji • ^lPt '' M-A1-V • H^m^-H - 
^hi^^ i h^d*!/^^ ' H^mi-H • ^d^l/^-l- 1 hhcrT^ • H^mV-H -• 
hcrr^ I ^'i.4-1-sH^mV'H s -14.^ I A^^C -• ni^diitl -• ^4»CI 
;^?i^4»c?-^ • ti-nh i ^.*c • rtrhfl • A<» aj^ = -Ti^ a -• hao-m^ -. wh-a 

R-rH htlh' A^^ ■-! A*AP s h^ s ?in-A AH = KAO hflA flJ-^A 
t^F : ^AA ' X-hn ' A7n^ Aj&flJ^ ■-! hhM(D- ' hti ArhV.U- A 

h^l^ : i-tjqj : fl^-J^-h : i^ Ai" A 1 ^^iJiJ^C : ?iA -• h^ifiti^P ' (D-tl-t ' 

7i1- • -i-^W ' a^l^-t ' ^A* A : hh^ n^t^-h ' (D-tl-t ' IS^ ' tih^r ' 
oold^tl ' lh^(D^ ' 'nduh ' 00%B H9"A A thH^^' ' iP^fl :■- *i J& : h^- - 

(Dhf>'h^^C'(Dh^''M'i''nf>''t^lC'^x'^^'l:0''ii9dxR' '' A-fl- 

J&^hi^ A '' (D^^ii^q : /^^HflT '' (DWil ' H^^l^ (D/^P : j& Ahl^' I Afl s 5. Oratio eucharistica Joannis Chrysostomi. 55 

OG ' M^^^-fFi' ' h^ ' yihf^^^ao' -' Atm.^*-} ■: -nhJZ-i^ - &Mhah9*i 
hti'^'^^CP -' f"P.f«-h'^>-/bA.?irAhV l p.fof. : hSti-tl ' ^^^ 
-Wi i f«f-f. \\Cli^h ' l-hr^ I f«f.f. ■" ha^d!i:P = hrdd - df.oh .- 
S^R^^-iiWhr^^rh^' hiL^Fi-' hCIL '- 'hOKw oiA-flrt • 1CH.'> » A*?'* 
ni^ ' J^PO- '-' h^ ' «^ Aftl- •• 6h^ ' rm - AJ^fr a^ft-h • l^PO' i 

'tt/^h ' ho^-j-i ' ^f^oo .. K-jnA • f^M • oih^nowi ' hrhco-i- - 

-hmM' i n^h-b ' /^P rilh ' -Tf Ji A ' ^Ah'> • fl'^^'^ • OCl ' -Mi • 
IhTh ." UA^Bii- •.! •JfthAh • h^nxKh ' I» VAi-nt^dh • nh^ • dJfh - A 
hC^Kh '- ^'^'ti-} : (DAfh^C^-th • l^^l .h^i^ ! ^V- • ^dM - oo 
'id.Mi ' ^H-il ' n^^k^lt ' WM ' (Oi^pk : a^ao-i^ii^ .- (Dtih ' J^RA- : 

h-flC : aih-ndl^ : A^A^ : ^Ar : h^^-J « nW. :•.' -^HhC : 

h-^rt.^ : h.^V : ;^Ah : Hl-Jlf J^h : ^ AA : hn«> : a^rtlh ' ih^PCf 
-th : ^'^.^^ h^ : n-d.^ ' fidM ' t^-id.m : ^^fl : H^J&h A : 'iAr ' 
V«^h-^ ..! maoOCM ' A> : h^ : '>RflM)h : h^JH : ^fl A : hfl-> : HflA 

^^'> : jE. Th-^AA : tirh ' 'ir^h ' oDin^i-h '-' a^-h-U - lih- - o^l 

^.Ah : *^fl : H/uf rhX-X- : ainKf^ld.-t'} ' f^^Kh '' h^ AlJA- : h^ 
A^^f : tl^ny^ ' Ar^ A : IWJ&nCh : H^-^ : '^'flft'^ : ^9^90^, ' f^^S^ti '-' 
^^ftf- : AH-J-fr ^lfflA^ : tbjd^ ' ^Ph ' "^^x^V ' ^hda ' J&^Af- : 
ti-n^i-p ' ^"Pd ' ti-^d» ' ftr h : ^A^^-^O A I J&R^C : rtiti : TfJ-fc : 

'^-ntil' ' a}^9d ' jKlfb-J : A*J^fl1- : I» Ah^JK-rh : hrctidiV '- aj^^-} 

^nh, ' hO^-J-l ' ACft-i- : ao-i^^^-i^ : ti'^yt' : afti^f^W^' : H A9AJ^ : 

h'^'} -' K : d. -' ' oM ' ' n A ■.-. h-m-^ ' rtim.c : ha. 
je.'l-A,hC : ' wnKf^-lrtn^r i oo\. -. flo»- .- wao'^ : ttao -, m-o-i h^-U - ^ ut videtur nHf : seq. (vid. Can. Lit. gen. f. 165, c. 2). ^ RA-i's 

^•(•4^s (vid. Can. Lit. gen. f. 165, c. 4). initium orationis (vid. Can. 

Lit. gen. c. 165, c. 4). ' scriptum nh^^i^dAlC' 56 5. Oratio eucharistica Joannis Chrysostomi. 

i^jp : -1 AP- h^ - i&Ch-n - 'r\ilrf'\r • >ic w^mc • Vi-H- ^ A.H4» 
^*^ wh.uf.f^d ••. a>-?i* • rtJflJ • (\M'khV' • flinh-J-h • M-ih -■ nh 

9"/!]^ • 7h A • rt^T.O ' h^ • h^nTr ' a^-h-P • ^J^"1i3:V • H<w>K"h : fl>-fti- s 

^Ar .nA-nrti- •'«'>*• /^psh-ji-^v/^A •?ir5;> •-! -h-j*-!»-?!*: 
M'>;]h^ ■' 'iipohp : A^j^-ifSLThi • nh^ • hy^o • n^^-jp- .• A/Hij&flj-f- -• 

W-A- ' 9Ar •.'. /ih • nh • nh^ • ^ii^h^P • ATi-J* • '^-flftl' -• j&fl-rt • (d 
-nfrA • H^1-7flft • flJHJ& II Ah^ ' M • hfii' ' ^ Ahl- • fl^Ji* •• H^fl^^J. : 
r\i • -haiM' l a^X '' (^h-ti ' n^HM • O^^d^V I flHa-J& : fl>-?ii: : H^ 

ah\ : riTh^' ••. h?i5^<« ' flJ A* • Chflh^ I ih^lh ' hh-ha^ ' <w>yj& 
9^^1t I Ah^n • ?irw ' m- >fl^^ • fl^Ai- • ^^Pih ' flJ-lm.M- -• oh 
it-t • V^fr • J& Thlrh/^ : fl>A.i8-Sr»H?i « fl^Ah^n • h9^M • Hfl • *^ 1 
fl^ft'h!Afl--J&->hA?i'flJA,J&*r :: fllHAsA^JX-rhsJ^rtsfl»/*':'!^: 

-aR.d ' ohh-ti • J2.S^H?i • (Df^i^h ' aif.1-p\f. : Hhl-l- ' 'haOi'^ - h 
tiOD : oDAxd ' fl^Ji* ." h^nnJ^riXth^C ' ^J^AhV « J^ : ' "/U A-rt s Ah 
*7H.A-nrli.C:?i5^9Al^:fl>?iAh:A^Al^ -' Tf h. : fl^h* : «^y A- : A?i'7 
H,?l'nrh.C:H^VflJ:flJA^:9Aft:H^/l-H-:'1[m,?i1':9Al^ :•- -Hfe: 
fl^Ji* : «^UA- : AMH.h-nrh.C : mO(\aD^ : AhU?'> : ^W-t '- hftH' ' 
ll^ ' ^^^di*:^hfid''hm.h^ '' a}f.hn.\ : ^^di'! ' h^nhAdihi 
AT'Th:h'7H.h-flrh.C:?irAh>:/ifl-V:Hnrt'^^1- .. ^fll^^Vj^^T-^h^s 
J&^^J^*? : Ah tf»- I hfl» : ft^^ : h^ : J?. A^je. : Ah<w>^l Jifll : ;^ Af^ : h^ : 

hj\r(\h- ' ahtii' : 0^1 fh^ '-'' i^Tfihi-lh - a^hi: : i^^th - /^Po- : nj^ 
^d^''ai'l'iro^y:RaD^'.nh'i(\h''9CUi'''h'ill''(i'^d(UU'''iahd'.'^ 
auh^ '- a)^hn.i, ' n A-n : l^Ih - flinj^A : ^H-h ' a^a^p : ;f 4, j& s 

"^^^-n : A^J^-lf V> J '' 'i(h : "Jft^^jt : fll-}*? Jj& : A-i^ '.•. 6, Regulae Pachomii. 

a) Pars prima, 

n A^ : /^ A-ft • ^.^ft I ^co^ • nhnn - t^^hh - hiiLh-dih.c « 

AKfl- AW-^rZ.ft « n-flrh.C : ifA^n»- • mOlttih ' flRoiA • -hflj&ft » -fl 
?iA.-Hfttf»--Alrf-'T.A.-HM.?ir2iir^-!AhA- 'JK.rh ■• AJ&cd-^ : ^j^ 

flB. : aj-tohva ' A«* • hh9^c: ' iD^M ' «^Ahh-Ti-i i (OM ' fi-nhfu « 

^4» : ii»^«|»^ : rt-flJi •• (OOD^^^ : /^-Tia^ :: (Dhln ' JB>-flC •• fl^ft-f- » 

nA'Ths/iA'tCJ%P-s^Alih-?i*7rLh'flrh.C-flJJ&fl.A- • Hflh-J-h : ChA 
hrt -• ^fl ATh cD-H-A • l-a^.-t •• ^>'flC • j&JiH. • flfl^Ai- : ah^ i m 
^h. ' ^h ' (DhM-P-nhf^ ' ^'ihA'^ ' (D^lt^ ' (Dtac • (DUti' -■ 9^tliU 
If tf»- 1 fllflh^ -• Jil^nh •• /^CO-l^ ' h^TI -• troVC^ao^ :: (Daoai^ .- ^ 
A»^ • H-flC-T- -• H«-/h-^ s fli-ft-t* • HJi-fl A ••: 1f JB^«7 -• AW-A- -• J&-fl AtJVl i 
flJJ&fti-je.VL-fliflrh^ns ^-flAlh -■ Vf\o^ : *3ilf tf^ I (DT^^OD^ : /i^l- 
h Ah : flifl A.0^ flifl A-fr -• h^-H - 'h^^ -■ AX-^-^^J -■ A.A.1- : flidfl-ft » 
Adfl-^7 •■ fl^rt.A.i' •■ ^ilf <»«»• •■ l/fltf«»- .s flJ^^flC ^lf ft^ • (D-h-t •• g 
KJ^ : fl>rflHAi-:Jirh-t -■ fl.1- • flfJ^^- ■••• (DoD^^pm^ : A1rf-A*-<^: 
fl>- Ai- : E II (D^^^ao* : hin ' K^iiYiO' -• M -• h^ ' hli- -• M^^Vli • H^ 

j^* j&^^n^ ' f.acay. - (D^o-ti-k-u j&jx"*- •• h AflA.if o»- • fl>j&Ahfl- > 

7fl-^ ss flJJ&Aflfr- Afl.m7--Ha^d: (D^^^±\ro^ih^ooix * Deperdita sunt verba ExaaToc aurwv eY^rci) fjiiqXwTTQv atyiav e?pYaafxevt)v X£U>Cviv (H-flJ^fl^) 58 6. Regulae Pachomii. 

lncM±n'f'^'t'ih''^'i^±\rfi^'a)y^'n^:nns^Virao^: ' 

5^ftA" ^'P-nd-fclftf^ « (D^^^d ' /t-ff»- ^"P-nd-t ' H^Afl ' -Wd^' 

n\\oo : fi*^' : mhn^^n - '^d-^n - ^A7 • H^ft* A hi:x^ = fl^A-fc* ••■- 

flJHH -• g flJ 5 ^'^flC ! JK-VhV- = flJAA ' '^lfflC ' ftlP^P-tfi^- : mvf-t' '- K" 
Cd-?il^AA4«'CDn.^-flj;5<^.flJftA'^.flfl;?i;^U- •.•. cD^fl:i&ft.fcAs 

la-fti- : #i7^n^ : ^«7 jP : ^^«^ : ^ Ji-fl A hC • '^'^fl^- • A;»*^ s IDJifi: s 

II A« • ^'W4- • Afl,^ I hr -^ • Arr : oiinf- A- • flfl : ^;i-ii- • flJfll-^il^^U- ! 

f^^-Om^ :: (Dti^ahVi '- tl9^?*(n>* : f 01-^ : OiM^P'} ' AjPP-tf»- : h 

^A. • iDh^^-H flfl ' ^^'V' ' iDflfl 1d\t ' Oi^CO^oo* ' flJflfl ' Aje. 
fl)* = AA • '^'VflC • UA^I^ Airp-im- ::^ oin/hi: • ?iA • t^ld.h - fh 

J^4- ' H/i-n A ! ^X-rh^ • Ohtl-l- : a>-?i* : ^ A.^ ••« CD>]f|,C • Ji^ - 

(^Kh ' hrhMx ' r i^ • nhX^^ • Hh^-H ' /^'co > /ui^-n^^dv: •• 9^ 

AA,lf ^ (oKf^ti-f-f^^ ' Oih^mh ' ahti-t 'r^^ao^t ' nMah ' fl 

ODjq^ : hao : -h^hn- ••. ' «Dn/h* s HVL <W>if Jt : -ha^lpao^ : J&^flC 

K^^o^wy : ID-Ai- : ^'^flC*^ • HJi^JflA r •J^'/- ^d.^9" flJfl 

;h*-j&*'}j&P'.fl>-Ai-'*!/'ncsflj?ir'H."<<.>L'r'-r9^'h.-jz.flh -.: fli 
?t"}H • j&flA£^ • fl^^P-nd-fcir^ • c?iA<^ • j&hJ^V- • hoD : h'>^ : h^i 
90' ! K.j&c?ije. • Mn ' Prhj&h ••. flJ/i.j&h-'} = -^^^^^cr • Jt^JH • ^a^o-i 
oih^h ' a^hM^ • h^^hR^ ' aj^Hi^ ' Kf^^^C • OPS'^ •'. flJh-Hli - 
Vf" A- • d A-h ! JZ.'7fl4- ' K A-i- • I fli g rt Ch • I fli i fli A, A.i- s T fli I fli^H, : 
i-fr^J^s' ••. fl^AflsJ&flAO-s^^^VflC-^J^^sJiJ^RA-Ths^Ti^^C' ^ Graecus habet xal {jLtxa xouxouXXCou fjLCvou (l^AAs 4"P'nd'fcl/'<'^0 

£?;tTti)aav. Graecus habet iva £v xw ^pwtav xa\ cpiXoTtpaYM-ovetv tov ap^t- 

{JiavSptTIQV Tiept TtVO? £?<; TOaOUTOV uXfj^O? ^pWTa TCV 8£UT£pOV £aUTOU' TCW? £X.£t TOO 

aX^a t6 TaYJAa, al.; quare emendare licet ''7'VflC ' ■^*7T* ' xai outws 

xaT' dvaXoYiav T-fj; xaTaoTaV^w? twv irpoatp^aetov xat twv Tportwv xat twv ^twv 
ExdoTto TdYiAttTt To aTOtxEtov Tou YpdfJi.iJi.aTO? ^9ap,ao'a£t(;. ^xto? otv e? \)A\ £?? 

686 V eup^Sin- ' deperditum est V (xai £vvdTif)V wpav Tpeti;). 6. Regulae Pachomii. 59 

.e.-l-vn-fl ' hii^n -' (D-tv/^h ' M-^^ti ' A^ A Wfi ' Mn -- j&-fl a '^ 

^T • h^n^i-P ' Mrt -" }\A-'l- 1 <»^fl, A- <w> A Wn IfJ-h fiHliTrb h«w> : 
j&JlWA- -J^fAlVL nR.rh flJ7fl.^ • ll^COl' ' flJAu^i-hH- aiTK. 
'^'Jfl •• K^d.^^' ' ti^f^ ^COi* ?iA<^ • AA.ir<^ 8 aHft-h s <wi:5i 
J^^jrim- :inf-A« Hi^Oi^ai^ , •^f^f, .. AMrth-flrli.C • HJ&^A. I ath 
A-T-hrt i^^^Afr AJiA ^Afltf»- <w>«}R, : h<^ Mi- s *i •• T* s 

j&hwA- ifl.^ ! H-WiHM- • (Df.-n^ih* ' ohti-t ' !hC0o^ ' lyft s n-fl 

<-U IX^ '' 

flJ-fllMf Vi;^'[- • H-Hi^Cd* <»ehhA- ' ^f 6f^(0^ '' ^^*^' 
rii'>sHPIlfl.-ai-?iR:AA.H--/i>'flCs Aln^^T.A » oindRi • ri^^i- 
©ARs rjrt-flh:-.' cia^A'fr-i^fl«».:h¥4^3isHlfiVi-'pCh5l'h-^ 
fiJa^Ji* : J&JiH. • f\1ao* '- AAVf-^T.A • Ohti-t ' l^il- 1 (D^ht ' ' Hh Afl 
<^d*^ (Dd^^i' I (D^^-ilOhjP : -flrh.^ ' ?iA ' Ah^JJ^LC]^ J&"tT 
/^OD. : «7^^ : W^nfL '- t^a^ -■ «H>^4[>^im- :: fllfl : h A^i-h^ : 9^^^ 

Ti^^VnCsMggaiHrg « ai-flrh.^ : JiAA^r AVL HhlP^ai-A-t.p^ .- fl 
^/hh- ■' (DCK>'ri^t^i* ' ai^h-flh- rg rt-flh ^'^flC « ai^^* 

>^ • vf- A« s h.> (Ditxr-f-m^. • hf^vif^ '' f-i-a^ ' ^ri^^-t ' /i^ a 

1i:.aiAfl.i's^*A5: •.-. ai?iA.-?i'fl^-i^^.J&l-V/*'h.= nV*7UI?iAVL.- 
ni^^^J^ .7 ^^^ . K-fl A A" • aiKAVL • ai-A-h .- h*Cfl • '^JiJ^ ' (Dftiir 
^ Aoi. .■ aij&iPC£h JiAh • xn>th • ' JZ-flR-^h : ai- Ai- : ai-Jil: : ^^hJ^ : 1f 

-flA-h 1 hy^tl^iy l S^*^^ : h. A^ft : (D7"(\^ir : HAUl^' : aih*«^iw> : 
KJt -.5 aifl:?iA:J?^nai-K.:n|fl(l1-:JinAl^:aifl:?iA:n%rtll'Th:J& scriptum ai-fllf^: Gr. habet eTrxaxicxiXfou?. iax\ tl t6 

•n:p(iSTOv xa\ fx^ya fJiovaaTinpiov i'v^a auTo? 6 (Jiaxapto? nax.ti){JLto? wxet, to xa\ aXXa 

4 
aTCOxitfjaav aaxiQT-j^pia , Ixov dvdpwv dp6fxwv xCkidi'* Tpiaxoafcov, Palladius 

loquitur. corruptum videtur, an e (D^fs(Di?'l Sv ^(; daxavSdXtcjTov dTio- 

aT^XXouatv. scriptum Aj^i^l* : scriptum 9^1ff%f^ : Gr. 

habet fj.^xP'- "P^^^n? wpa?. 60 6. Regulae Pachomii. 

aahh* » (Dh^hiy, nrt^J:* iio^* - j&na^h- i»n •■ ?iA • n g rt91- ' 
JRno^h. • fl^fl • hA " n T ID A rtol- «DO ?iA • nji^i^-> • T+ = ^ 

nrt>-j&i' nns^hi^c^^i-MW-fcc^.AA • ao* • yhrc ■-' h^^i^- 
*iif in»- 1 fl • Hje.l'*>j& • r j^^ '- (D^diCti I ©n s tiiyt i m • hhkr - 
ih9^^ i m • n^^c-ni i m • n^^^^n-n i i»fl • hj&i A^-i i m ?ift4- 
^^•^ onje-l- Hj&i-nc i ojfl ni^^ic-t - ^i-nc i (Dh^oo .- n .- hj& 

tld. i m HJ&K-;]h^ I iDfl • H^fl^C • ^AJ^i- » ?iA • ?ifl»-7* • hhi^d 
^^ : R^* I w\tt^oo^ ^AV*? A- • ^ilA^i- ••■ i»fl<^ 5 h A* s l^ 

ii- • ' ^m> -• §g H-M • /^CO^o^ ' nMa^ • nm^a^ •" c»^> 
iiA-f- ■• Mti^X ?iA.hir^ •'^d^-h s i^hn. - J&J-n^ • cndR-ejfim-Jt : 
"^dF^i-ti^L '•• i»A?i^ :T*'M-5<^V1nAj&>- J&TJHy • hr^p-fcV •■ ^> 
h^l- (oiW ' y^^M rhji4* i-hH, I (D^O^OK • MiD- s n^-^ 

VI- • i^ft A ^act (Dhd^^ ' n^^ ' (DfoD^M ' (li^-no^c ' -iin. 
if «iD- : flije,+-flC9 • i»-Ai- : -n^^aoo* -.: H h->nA -• ^a.a • (DJi^*-} i 

Yiao-n^-b-f-i^-h^O-n^O^^ (O-ti-t .•lP'i+ s h^JA-Th : «DH^Ji-i» 

na » rt-jn-h • hcA-fcn ••. 

b) Pars secunda, 

ahoo : h-fl : CDOI AJ^ : (DOD-i^li : ^.^ft :: /^-CO^ • (D^-hnii « 

H*^A hn AVf-^A ••. H-fc s J&K-fc : 4»^*^^ ' i^CnTh • M-f- » AA 
'JH :•. ' M ■• l-rtl^d • hin J&2\.a>-i^h • a^hir • aonan^c ^m-> 4''> 
/^h I fflJi-jH -tiha^-c ' hi-n-n ' hMi • ^'d^Hi ' -^n - -^'hir ' n.-h » 

hCft-fc^7 • aih(^ ' h\\ ' KA. 5! i»h Afl 5 HJ2^^<w>pT flJ J&5iR-C ■• h^JH •• 

f.JtAf^sMa»- !! ?i<Wifl:H'^<J'7^:fll?i<^:hhsiPfh4' ' nfl^ft^* ' «^ 

'Htf^-CsJ&l-^iPR- s n^^J^^ • l^/^^Pi) •• flJ?i<wifl:H-1f^7:jvA-4' ' h scriptum flflV"JK»s " w? exaaTov aTOix.£fov tyjv ?Stav wpav yvwpfCet. 

deperditum est A^JAT'; Gr. enim habet: toutwv iox\ xa\ {JiovaaTiQpiov 

4 

Yvvaixwv «; TETpaxoafwv. Versio Lat.: „hoc est principium fundationis". G. Regulae Pachomii. 61 

ihf^ -• H^^J Al- • f^tli*'^' l tohi^a » H-liftl HA,M- •• r 5lA-;^i- * J& 
^M-i « <»hAfl • Hi&??i : hm-l- • hCft-t^-J • Ji-JH • Jl^A^ » /^ 
-^ahtnMa^-^nh^ « ffl?irJt1fds lOdK • ao-na^Q • ?i'>H •• i-fc 
^oi. •■ fl^fti- • iw>:3ij^^htfi>- : iK^flfl- : H ^A*}! Ah<^ • hMi •• 'ThnR'/ii- ' 
i»-ft'hsa,Thhtf^ ■.• fl^hAOsHJ&l-lAfl-flsCh^sK^JHs^J-fl-fl :s 01^ 
AO ' Hje.iX-C •• Ji^^H s J&fl Al^ -• Mi»- •• i»/i Afl • nyaJCR^ s ?iR,ih : !»• 
ft-f-^^XJts^r^J^^-HJ&AO* ••• i»^An-HJ&HA^.-flJHje.^VlCi 
fl)K^A -• 1** rh* •• ' ^1-h»V7 •••• ?i<w>fl ; nK^^h -• fl^ft-^ -• KA-I- ." '^ 

TiJE^ -■ VL J&fl Alh Mfl>- •■ J&l-h-V'} •• flJh^wi^lri : ^OKt^ •• J&?i* s fl> 

K^-n^d « flih^fl -• H^<<.*jt •• flfl^Ai- • '^h^ -• K^i-n^n \ ^/h 

^A •-! flJ?irJ^1f^'flJ??ih:?ijr''l[fl5l-flAdsA.;^'fl'H'V!>7^ -.! fl>li 
Afl • HJifl» AT • Ch^ ! ^i-JH •• J&fl Ad •• flHfl-r- •• -^Aft • Mfl^ ' AHh-fl 
^-(s^h^-^AI-^Afl^: ^-flAO ■••' AHJ&A^ •■ Ji-^ -■ Kflft .J&^^flC» 
A;#»^ : '^"t/' .• n^^^^f^ ••- flJfl^At- : ^h> -• Mfl>- -• J^fll.^'} •• Ji Afl : 
H/Z.-flAd -• /'C'^ •• fl>J&fl1'J& •• fliJ&V -• nlxhnti ' HJK-A^ « hAfl « H^J^ 
R-?i • ^il All •• J^fli.^'} • fl^ Ai- • ^ A^VV-^ •• Mfl»- •• -Tifl » ^fl A A-s A-^ s 
M5jR'7fl4-A-^.AJtfll.^'Js?i7+.nA'fc4^^ •'. flJ/u^C^^- • fl>- 

y.fl^cfD- : A?i A • J& Afl>-& ■•. fll?iiw>fl : H^K" K -• h9"9A?" -• h<w> : J&Vb^ : 
<w»>hA -• f^r^UCP -• ^J^^w» : j^/to^ : fli7l A -• flJJil^TI -• ^9°0CP -• «w» 
-Mfli»-^ : fli JR-Jflc -• Mh • fl^Ai- • A.R. ' Ti-JH ' J&l-^^iiC - flJ J&Th^hC • 
^C0't'Ma}*''iDd^'^'iDiir''n'Mh -- ^fl^dh. •• ?iAnA.u- •• h9 

Al^ » fli^ A-fl AJP •• ^ An A ! <w>>ti A :: fliji AnA«f^A ■• H^AH^ •• nhohdh ' 
fliJi^^DisndAsfl-frsHhisfii-flJP! A<w>;ifl.: ' sc. in loco comestionis. Verba AH'h'^'^' secundum La- 

tinum emendanda videntur AChJ^ ' vel flHJ&C^J&-- Hh^WJs^Ai^^Afll.-' 

^•flAO 8S ^ Regulae Latinae versionis XVIII— XXVII deperditae sunt, 

quamquam in apographo Aethiopico lacunae vestigium nullum superest. 62 6. Regulae Pachomii. 

(D^tti' fl.* • (Dh^r-i-tl • flJhAti • H^m^ • (Dh.rTFi' • <<.J^4-ft ." 

?ii^H j j&i-aiu-fl : /f * • hr^-ha •• hn^u- ' nMa^ • hj& A-nft • flJTi fl>- 

?i* SfiAh. •• Arirn^C • w EiiH'} • flJH-flJti»* •■ H«^?ift • (oWnM • 

fl> i 4"P'fli5l- • flj^s-i- ! fl>ni-c ••! flj/i Afl Herhfl>-c -- (ohj^f^-^x •■ h 

Kyh^^"hnh s! fli/iAfl.Hi&^rs^^AtsJi^^jn^--'. flJ^Afl-HJ?^ 
??i'K^K5?il^2i^:H/i.^?i<wj^.-/inA •■. fl>?iAfl.HJ&Th«77C- J^ftA' 

hAh.-n^^h^^.n-Tinsprth-n ••. ^AflsHj&vx-^.fl^ft-h-^-jn^-.fl» 

hJ^li-X-ltxaDz hjii''9^llih1 '' n/Ki-t-i^ ••! flJhAfl ! HJ&^*nh • /** 

:fih' Yttf • Hfc-jnA • nR^i^ • fl^A^j&Th-Vfl-n ••. /iAfl : n^n^^ic • r 

ftA.n,^.n}l-A^"^ « flJ?iAfl:HJ&?i1f'H"?iR=hAK."fl>/i,'1[n.HW.- 

/^-Pl^ :: ?|iw> : h^in '- ^^(D-ao- ^ : (DMn - ' ^di^D-^ - V^P-V : ^'^^'b ' 
^hhtt^f^ ' ^mV : hao^ : gfl^h^fl- : ^ld^' hin : J^^-fl^- « fl>/i 
Afl : n^H-^dd : C?i/^ : Hh^n A : yh9^C ' hntl : (DhM '- nf^^Cb ' ao 
V-X : nhiah : J& Th^H-H '' (Dh^(\ ' nf^l^nh : nW : hiP^-^n : h-Y' : H 
KfhaoOhnti ••• AiAfl^HJ&Xll'}:^^:^;^*?:*^*:^^^:»!^?!*-.: 
Ji Afl : HJS^^C : (D-tii- : »!.'> : h^ : J2^1-+>J& : HMnA : ^^i^ C : AHA :• 
?i Afl : nfsl^Hh : Hh5r : -><?? : h^ : HM*fl : hti\\ '- J&^^mP : HH. 
hV* :: fl>hAfl:Hje.Th«C:fl>-Ai- : ^^'hfVn '- hin '' J&l-fl^- : Ifflft-^s 
Mfl»- : M : n-nn^ : ?iAh:JiA,R-^ I AiAfl : HJ&1-97C : M : J^* 
rh*/h- ••• hAfl : HJ&l^llM : JtJ^fl^Ai- : Mfl>- : h<^ : T^-^ : h-^' 
hao : J&^-JP : hfth : ft-flC •: h Afl : HfrhflHC : *J?r^ : hdtl •• A Afl : 

n^^'nC''^a'd'''nKyhaod''h(\tii(D\tt^'.nfia.v - j&^mc: A.J& 
^•^nc^HJi-jnA^AJ^c^JinA ••• h^n-n^ih^D-c^D-tii-^n.-t-hi scriptum ^tCP": Apud Latinum verba (D^n* — JZi^k: desunt; at le- 

2 

gitur Regula XXVIII: nemo sibi quidquam putet permissum. Graece: 

TzapoL t^? x£9aXTi?. ^ scriptum J&4*fl>-?" : ^ legas: fl^Ji^^VL : MH * 

Gr. habet fXTQSel? uXYjpoTCOiiQonf) uape^ xoO IlaTpo?. Aethiops legit TzriXoizoiriori^ 6. Regulae Pachomii. ^3 

n/^^9^ '- ^rt.ft •• (Dh^ '- S^=\rht\Yi9^ •'. oiht^ : Mn ' tim-^li ' A-flft -• tp 
d^ • A(>A,ii- • /^Art ! 0^J& ' M\lh ' A-flft s J& Ihon aM±hih « 
(Df^mf^ ' Hfl.-h ! hcft-t^'} aije.*r .- -^n : j&n Ai^ h-ha^ i wh 

ln> •• J&*7n4- •• /t"*X h^ •• If 4»^*^ ! Iff-Vi 55 Hli^i- •■ ^AI-I- • wh^^o 

4-fl: J&l"hoV'}sH?i'}flA-W-/i-s*/*'1- : ttM^hlh'' XiOD : Ji^fr : ^ 

hAh •• ilC: H*.^ft • AVf-^^ft •.! oiWAfl^l- •■ M* -■ Hfl/*';' i»h 
^4.^;j. i^yti-ii^ : rD4.^9 : aiA4>>;^ = cD7-fl^ A-fc • '^'^R^ • AflrTK 
'fc;l- • fl^d^i-s flAC ! <^ni> ' 9^6/^^ -' iDfllP^h'}^'^ • HKV • -hP 
-fl^sftV^^A-iD^wj^ft-fl : (BW ' -Ib^-t ' <<.J^4-ft •.! ffl^Afl • Heo^.! 

ue- H^^jflA • n-tiPCih • hji^-iifl .• hn ' M-^^ti .' /^4-97 • flj-i^^-js 

flfl9A'h:MH,W!?iff»-^'} •.! aihoo{\inh6^,dJ\r'hdii:'hrWi' 
^l-a^r^ ' oD^na^d ' (BffilM^^i ' fl*J^A9 flJJ&TJH/ 1 cDj&Th-^m 
ID-<P : fl^*? Vl- ." i»J&4"flC*P .• Ji-^fl^ ! fli-M' ! ^hT<^ : (Dho^li-H. -' 
/uJK'^?!^''!^'^ •■ fl^?i^'>*^ ' K^&hf l^tf»- .-. flJf^h^! gflJ-B- 
who^li^l : rg fli g flij&h.-HHtf»- • h^ s J&l-O+fl- • i(.J^4-ft = h9^C 
M ' 1^1 ' (oA^^o ' ^iir'} -.5 

c) Pars tertia. 

flihdfl-' ^^CO^' • «^Aft '.-. 4»^^ • VfA- • AuJ&ftA- • flft-flC ' * 
^h .' J&Yb^s' flih/h .' flJhA/h ! fliX-^^lf I fliX^fl s H741^ • H-Ji- ' J& 
h-7 • ^-^T^^U- s hh\\ ' rt'^-'} • dA'> • fliJ&fl*7Jt s flfl • vl AAdAl- « Ah 
^fl • ^'^'^flC hlH ! Vttr • flJ^41C • fliflJl^ • h9^{\»ir ' '^'h([C' Hfl ^ scriptum flh^J-tKlffl»»--" ^ scriptum A^J&h-^.'; in Cod. B: 

^^*^ ' Vf-A- .' A.J&h-'> : fl A41C ' *.?.fl • flJh/lfi ' flih A/h .' 54 6. Regulae Pacliomii. 

>*i; • xft ^^-Jii.* • A.A.1I- • mKd^ih ' -ha • n-t • hcA-tn • 9^ 

tlii-MfO^-nMati-f^^e-ht^C-^hl^' Iginflj&Ji-t : JPA,^- : A, 

J&TOr J^-fl-lf: (Dh^f^tl-t^ : Hh-JflA • '^je. • d^* ••• ' ©fl^^A-f-J: : 

?iA : UAoi. : ahtii- : R-flC • HK^Firh ' -ha ' a^i- ' YiCti-bn ' n^ft » 

AO;^'>-h^lh: J&*7fl<- ■" IDAK^^s^-fl^ -■ ;>?iH • (Di^tl^i l Ah : (O^ 
l^i^ihT^^^SO^/^C ' (DhOh : ^rj^^V^ : l^^A J^Vb^ ^^Vl^' 
TdAl-:i»'I^Cfl>VL:je.hA?i}P :: ID AX^fl • h^ Mfl>- Hfl^ A : AdA s 
h Ah. : rt^^P- ' ' flri<^ A : ^T^* -• flH : M ' h^*? I htlt^ ' Ofl.J& • ^ 
P J& : I0-?|* • flfl.i- -• ' *^rt7 1 ?i A^ : hCh^X : ?i'7H.h'flrh.C -" flJt^i' • 

Ti'}* : «^-flC - MH ' ^1'Vl.VV' aM^ ' (O-tf. i (DMa^^ -■ -H^-fc •• Jifl. •• 
J&^J^ -■ 9 d A-^ -• IDJ& A*?.^ • AA •■ dA* •■ flfl M ' flJlltfO-VL : fLXbl : fllf 
•flA-Th (D^n^ ' (Oh^fM^aoaxah : ^ca^i •• (oh^f^^Ar - A-* : "7^^ ? 
?iA^:<«.Ani-flJH^flJ:?ifl*7fl:^C'i.+ :AlflCA'fA •• flJAJt^fl: Hh 
d^^:?irMfl>-'P.^T[-r'hP' ' AAdA*:'flXH. : 6^1 1 fl^fl 9dA^-.- 

fs^PHh^ ' W-A-^- ^^-rt^J : fl^H. : 199^ ' (O-tl-t : fl. ^ : hCAt^^ : 

flJJR^-hi(.A- hU9 Th •■ dm^ ' ' flJ^.^* V > fljyf-A-^ : hflfl»- •■ *.W} » 
fl>JK.A*7^. = A-* : AH^i- '' ahr^m^ ' -Irf^A-^ : OihV^ll ' JS-hllfll. •• 

h-i-aPao^ : A^A •• d^"} : fllJ&dTV- : h^JH : J&-h«7l^ : WA : A»A.i- 1 h 
AlW> ! ^h-flh- : HJi-fl A : J&hfl>-7 : h^ : Ml ' h^o : ^^(0-9^ : 4»J^^ : 

4Lmd I flJ AhAX KA^ •• J&hfl^'?^^ • (lfl.f •• flAfl ■-•. ' fliAh^fl -" 

HflT^e : -JTf : flfl.-h : '^'VflC : ?iAh : OoC^ht ' HhiaA : ^hJ^C : ' 
aor^V^ : flljMfh-J : +S'Vll-5 V^9A-> : fl>i^ :' IPA-A : fl^V-flA^-s ^ Verba H' f^''(OH''^'^ '- desunt in B. fl At* : B. 

' flifliwip-: B. ' Afl.+: B. ' AAAfli:- A. ' dmTr' AB. 

^ Verba (Ofihtit' — flftfl-" desunt in B. ^ yh9^C' deest in A. 
' fl^liP': A. 6. Regulae Pacliomii. 65 

A^Vb : g «7^n^ • h\i'n i p, '^'^ni - ix-nTx-n^ - cdJi ak : '^'^n^ : h a 

fl Th : iD«^ Aft : ^'^n^ • -Mrf-^ Th l' lo^-fld • ^^fl^ • 'fe«7R- A i ©.'^'IPA « 
«^lffl/. ' hmii^ '' (Dhda ' hcMi, ' £ «^lffl^ : h^h-} ' ip^n i S '^ 
'had. ' hnid i (Dh^h ' '^'ha^ • hcp-a \ «««^a a • *^'M1^ • ^dv* i 

«'^•^(^•'^'ifl^- ^'/-«1^ cD:?»rA : ^'haL ' (Bj^av\^ "' ai?ifl.A- 1 
d.i}C ' A.i- • ^J^*^^* I fl»j&fl.A3: • A^^d • ahn^ ' A-flh •" h-nh 
-al-ii '-' ?iA= ^l-^rtA- • nchM - hh* - K^-j* : a^^Xifi^ - h^ • j&v 

-fl4--'l^AAsMii^-'^'Vfl^«Br>"A^^--«»nrTK*-flJ%rflA-- 

5r«7nrrtf»- ••• ^^A-f-: J&OMJA-sX-fO.'^')^ : 5^AA ' h'\eh : ^f^Al- 
iDOOlU^ : XH. : -JTl^ : Ufji^ : -Th;5U : HA*A.^ • J&<»6K. •• n^t A<^ > ' 
h<w» : 1l?i'fl :: flJfrhflJ-C ' 01-^'^ : T^-b ' ^^flA;*' > •' A^ ThlD-f- •' hC 

r^''(D?njy'' j&^/^^t •• ha^^M- • 3ficA4^A : j^j&^ : hh'^^^ » ?i 

•^l- : J&H.*^- ': 'flhrt.-f- : ^VMJ&I- -■ lih^^Ci- : ai^lP7C • n-t •• AWi^^s 
*^fr:HA9Ar:fl>/iflnC:ln'><<.:rWAVl^ ••! ^A. : A«i:= AK^- A. 

'/•^J&m •• n7 A^ 1 A-flrhl •• AhCA-l^A .' Hfliiifl : ^A^ : AACf -h • -Vm, 
Ji > i' flJ9^ s ^-Vn^ •• hAn > •• HCK.h hiirX ' ^ihi^l- : ho^ 

7* •• Mn ' j&v-fl^-fl^A-h : '^'hac ' hh ' h^vd^ ' "^'pe •• flc^A^- ■' 

hf^t ' OH^ •• /ifl>- 'Ih-iil (Dhf^*L • hT^^l-f- ' h(D- ' oolid^ : ^i»- : 
aoc^.h-nhinh-^ahx-l-^aorVCoo^ '-' h^:h^shAn>s?iA'^« 
hA-flsA.^-TiJ^-^-WA-sH^^hfl.-K^X -• 'd'h,h ' h(D- ' MK-P -• h^D^' 
ftW'^WA«:|j0^'f-IflJ^iAn--J^7i'3:!HJ&'^'>7 -.s (Dho^J-Ut* ^ -^V,A-1|-: B. ''}U'fl:B. ' flJJR/nA-- B. * A et B. 

' J&l-^^rtA-: B. 'AetB. ' M-fl^" A. gg 6. Regulae Pacboniii. 

M^it^ ' r^p ' d^^ ' hiro s j^-j^ s 'Mr^Al- • Mn ' y-h-n^ ' W. ' A 

dh-ffor^VGi^' t\(0- ' AdA • n.;^^- 1 h*^ H^J* • -Mnf-A -• (Df.?^ 
Ohd ' h'l\y^ih ' A4-fcA 'MM ' W^O-ih ' ?iA-3:: ^-Jh^n ' Wtl ' A 
•fl?i •' flA^STtf»- -' (DflMi-n ' h^AA- ahCh^ • -MrfAi- 1' flJ-fl 

ft.d • -flJiA. • if huA • h9^^^(n : hr^ni-u ' \tn - nn\\c\ -- (d^ 

'hnOWKlK'L'ht\r'ha^'i'ti'i^'i\ifl^ ' hti • J&Th-^rtA- = '^lffl^ 
^^•} : h'}'^ • h^hira^' • <»?i7 ^ • (O-tKntn^/i : h^ : * V^l-A ■• aij& 
fl AO- - VJi- flrVfc-^*^ CD* V^f Art fl^- ' A^^R : /ifl Alh : M-l^ » 
flrlit-f'<^ s inf-A- • H^hfl- -• fl'A.P'i'fl<- • AflA.d : htli^ - ^^W^il : 
T* • Afl A.d I fl^h^u- : ?iA-V. ' ^Vhrt > i n?iA : j&fl A£h : (D%hO^ ' h 

5^«.-^ s ^"iflC • fl>n • hh ' je.fl Alh : Jir *J^^ : J&nh. • fl.i- : ^'VflC s 
Ji^i- • flrTi-fc-f-^- • M ' r ft A • ti^m : ¥*<• ■! (Dhia^i -• -Hl* : i" 

#wirtA- • ahch? ' *v^-A • ch-rt-} !•. iD?ifl.A- • ahAA '^chej:- ' hi 

llh? ' hti\l • -«>• • W-A- • ' ft\^'lh ' V/^/^d-t -• /^;» ••- i»JRfl.A2r : A 

^•} ! Ti-fl Ah if.J^^-ft • d^-n ' W- Jilf oo- 1 ^A. • A-* -• Aa>-h-|: : ao)( 

hrt • H-^MH • ftH-fc -• h\K^ ' ^^1C'1' ' tihffo : q^-t : H?i7flA ' 'itl^ '' 

(D^^Mld ' hmtiX ' <^5fhrt-> ' ho^l-P • (^''^'ha/^vn '- hti ' 

^d>M^' fl.^^ :^Vhrt^s hin- J&h.-flrt* •• (D^-t^OK ' hwCa^ ' fl 
h^ • iK^^lA. : rtfl • J&^K"h= Vi^C -• flJ^MH • A 6 iDJil^TI s f rhfl^4- -• 
W-A-tf»- : -Tlfl : O^Ji-l: : V J^C -' <w>«^m, -• (D^diCP^f^' ' ti\i't^(^ ' hmti^ l 

(D\\^ih\h. : ?iA-VL •• ^Jhrtl- -• /uje-^fl^fl* •' "hin -• j&rJ»h^ -• *-ThA -•' ' *;^ A^i : Wti Hrt-flh •• B. ' -^WA^ -• B. ' A§ deest 

in A. ^ additur O^^hYl ' in B. ^ Iff-A* •" deest in B. 

® 01 deest in B. ^ ^'-ThA'^-" B. 6. Regulae Pachomii, ^7 

h«^li- ' (Dtihao^l^ :- rh^^fo : J&^i-^ : fllP^-^n^- • Jih-je. : tDAh^VL» 
b^ : flft^V.d : 9^T* : h<I>- flH : W ' h^^T i- fllflh^JI^H : -f-^rtA- s dh 
^ti^-hr^h-^^pyx'} : htf»-'}* :s (Dhlii ' fl^^df : MhCVl- : flM 

'^-H I io?in.A«:<<.hC.A.'h-?iA«'}1'-hAM.-^'^fl^:g « 

ffij&n.A3:'A'^d.n?iTi>'Tfl'n:cD'^^«^^i5n<^ •.-.' oiJiA- * i^H 
"^vn ' hh ahrM ^a*7i> ka- ho^i-t: - ^>hA > • '^'^a/^v 
n ' hh ' i&n A£h : 'in-^ h-}» : Kf-^a^ii^ - wr aa ^*c > h^ « 

H A J^A : (DW-tl-t : 5;A«->VL : (D^Cfl-i : IDSPT'^^' = (D(D*tli' : Vf-A* » 

^^ldd-iP^^-^ia-^t-Mah ' i-dlArn : h^ • *in*?d ••! ©h^^u-s 

^0*71)^! n^ ' A-^A : jinA/i- : ^a-d - (Dfiat • j&©c^. = ^ai-^-' 

*^f >ia^ : h^ f rh^^ft- : ' K^-td.tiah ' miLhWo^ ' M • l^ar^'} » 

nwA-s-^dHtf»»- !! flihA-vi^^^vMT-^-h^AA-sh^wi^hn^^dsn^^-n 

^4- : «7l)Htf»- :! flJ^/^ : ^n*7l)A ' 0^»' h Ah A^^ft I ^n : J^^^Ji^ : 
jr^ • Ji^JH J&Ji^VH : A A hr^XFo^ ' J&H^fll. s HHH,?ilf tf«»- : fliA,J&^ 
hfiim- : 4*;^A. I flih^i^- • ?iA- ^HAl ' M ' ^&h^ ' MU ' J&l-M-H • 

A ^vhA • n.>i^- • hf^t' avo^^ • hfl>- ' n^i^ifi/h^ : Afl>- : a^d 

n.^ : Afll- : adi^^V ' J& ThCI*n- • h^ • K^h-^nt^ : -|>;^A, : J^-A -.: 

flih^^H • ^^Jip-^ • AhA- : ' *^.A'> • ha^no • fli-Jl A : A-dJ^^l i -n 

^9-} • ?iA • J&fi A JP<n>. .. 'H-Jij : h^ A •.! fli9^ • nJil^A A hCP-a " 

?iA- Ktf^'}* ! ^>h<^i- : <^'^n^*e^'j • f ^•/'> ' h^ • c*7-n ■• i^aa « 

hhl^fr • fliTnn : (D^^C • S^AA ! n.^<^ I Ji^JH ' f^?t.6^pao* .. ai 
^OC^P^ I jfiL^CPoo* ' \iOO : V^/^OD- :: ?tft<w> : ^C^I-n ' A^^ 

^•j : T+ : fliJiA-vL • ^fi^fii • Ji^AA- '' Tn^^vt^ : n/^> ' ^iac ' H 
r^jw-ft? •.! JiA^ • i-noA • nh-ji- ' JiC/i-n • /^n • f^^irh^ -• kt-a ' AH'^^: A. ^ fllA?iAy..h^s A. ^ Additur Ans in B. 

* n*.- B. ' ;i,J&-1["V^^: B. ' fllW-A-s A. ' ?iA-5 A. gg 6. Regulae Pacliomii. 

lD?i'}H: UAfll. s n/^;' : J&rtC<. : nKh^TiC : i^lrdM : J\9J^fl^ •- 

flihA-vL^wn^KA^c^uhsnJii^i^As^^w* : (ohti-t : '^'^n^ : ^> 

yi/k 1- 1 hU-J-l- : (D^f^^^- : fll^lf r ^*} : (O^^iAl '- hti ' f rhA^ : (i 

.*A : TO-i'" : fl^nH.*^ '^th^PH ' nMflii ' ^dH^ ' a}^9^i}^^ I a^ 

;h1-«; : tn^lM"^ ' J^A A : ^CV^' ' flJ^^JJ^ : a3{Q'Mi' ' hl-nd : Vn<- : 
Mn : J&tLr <• : nfl.'^ : hCA't^'> : Ah-fl^ : ^md ' hhh ' ^O^OK '' (D 

(\Mi"n ' -t^titi- ' h^ ' 'Hd^^ : htl^ ' ii^ld^^ ' T£M^ : /^A- 1 fl^n 

Ji-J-hTf : ^fl. : ^^Ci-Th : nfii^. : rt A-r •> : >fl.J& : J^A : '^d^* : -^Ar : 
nfl>-A1-:rJ^'C> « flJ?i'}nje.y'H:-^<W'flA-:?iA-VL:n'H:AlC;i^l'flX- 
9'}:hU«;1---?iA:RAP<^:'H'}*:h¥A:5 fll?iA-: Wfl :?iA : n 

Jiir»A A : '}U'fl : ^Vb A'> ^*^ '^n^*e^'} : mfl.fl'} : h<^ : •>U'fl I flJflh^ ' 
^^A^^J^-flJi • '}0'fl : ^9^ : ?i5^W-A- : KZfi^ ' h^l^ : ?iA-VL : W^ ' h 

-in'- ftii-p-nh^-riQ/i.-t-^j^^-hri^A^an.: ti^^^a-i « tDnh 

'}'tll : -l^aDtit^ : flKiTA A : '>U'fl :: (D^i^ : ?iA : n?iSr»A A : flJJ&m 

^^''ha^i-P^ • ^jhAi- : ^^-^n^-en •■ ?iA : w^ - hin - ^-t-a 

KVh : n^'B«' ' ^i^JH : h^ : fl^J&m A : H^i^^n A : 'JTIU A A : ?i<^V!. : Afl.^^ ' 
\lCt\±n ' fl^?i^Vl • Afl.-^ : '^'hiiC: ' hHi^ : fl.i- : ^i-^H^fc-fl A.C : fl^ 
?i*:fli;uhi:fl.'^:rt'fl?i ■• ?iA^: AA.U-: J&fl.:?|-7H,?iV ^flfll^lA'' 

-Trn : UAfli. '^(Dr' 'ba^hlr ' fl Al^f : Uf : UAfl>-h- : M ' '^hh A-^ I 

;i.Ji^rhrtfl>-h, : ^i^Jh : J^A* : AhCA-fA : ?iA^ : ?i<^?ihA : "l^^aCtli « 

A.J2.-W.AT:^.^'^7 •" Tt^i^^^J&^UAi^^Ah^^^Mfl^^rftA» 
^^^:>fl.^-W-A-:<^TM:Aj&fl»'>h^ ••• fl^HjL^HJil-Afih^nfl.^: 

fliflJi^?! : hh 'Ati-nh ' n^Vtihln - M : A?ir Ah i (onx : fs^a^r « ' ^i^A-tU*^: A. ^ a)(\ll1&'' B. ' fl>J&mA» b. 

^ ?i*7H,?i> : n : deest in A. * I et P deest in A. 6. Regulae Pachomii. 69 

AA.* ! '^'VflC» HOA- ' 'nltxhti-oo* l AHhC?-!: ' J&RA- « h-ftC fliA-fl 
rh^ :CDrt7.J^ « 'flX'9'>.Ah<^--"^ft**flA?i^'fl*'flhl^?'«A'H« 
fl>7flChr fP • n^il-nP : A^ AP : J&M' : dM- ' flj^flfl : Mi^K^ - fl«7 
Cr-Th : flOHj^ .! IDIII-?!* : ^•^H./i-flrh.C : j&CJ^hh^ : A^fl.^ : 71 
7* ' 'l-?!»! Hl- : HA»+ : A-flrliTh : A9A^ : 9Al^ : A^7 « 7. Epistolae. 

a) Epistola Joannis Antiocheni ad CyrUlum ryiissa. 

ff^^di^ ' Hf^ihd. ' P-rh'}ft •• ^htl ' ff K7m,P-h.^ -• A*CA«ft • A.* •• 
^M^-nMtitlill^cy'' 

iiiiinM ' ^^+^ ■• Mnh-dih.c ^^.ft • (D^^a-d. • hvi? •• a 

*C/t"ft • P-rh7ft • nh-^H?! • ^i^^ '- MMlia^ ' hri^rxl ' >!/*'> • 

-t-hm' -htM^-tijiP-ii ' Hhfl-^'} • AW'> • m^it •' vic ' h.^fi'} ' 

Ji^^J-flh. • fli?i'}i' •• *7^ •■ H-t ' lnCtl±n ' (Ddhli' ' V^^^V^ ' C^ 
6^ •••• fl>nx.rhi-}A>5:.-Aj&?i't = i;7C:i-^m»?i'>H = A.'}1-^h'fll 

^ftOD : -t^d.^ : ii-fl^i- : hCftt^'} •• ^^^-OH : AW-A» •• f OA- • '^fl-^ •' 

h^-rtA.A-sirf-A-sV-4-*!jK.ft<^c • vf-A- •• oiH-ji- : hnn- ' ^^+c 
^> ' hcft+ft • V7/^1- s h^ • j&ft^^ • ?i A •■ nvf- AX • fl.-h • Tncti-bn ' 
tf hCft-l^ft ••! «Dnhl-Ml ! i<.iaHjP ! Ahfl-C s T^fl-^ft ' (D^^ds ' ' hC 
ftTA^ft 5 ' K^cr ' hfl-^ •• iw»;^*^'?^ s HJ&h.Tllf •• Vf-A- •• d*^;^i" -• 
yiiti^-^hlhh^-foyv^li-^t-ti^ « oio-h • flJVf-A- = #fiHV ••• <»naH 
?i* • hfl-C •• <w»}^rh^ : -thniili •• Afl.y ! d.ha^qv* : -l[fl,h<^ • AK^^H. flTJtli' in Cod. Tub.; Gr. habet: xaxa tyiv 'E^safwv [AYjxpoTCoXtv. 
scriptum HKrhlCs scriptum hftTAl»ft' sc. Synodug. 7. Epistolae. 71 

l.'i ' rilh ' *^- A « hh1fUP"ft • C09"A A W^A-tf»- • ^M^- ' Itxh ' r A A.i •- 
&\\ao : j&^T» • d,^(0-^ih s hA^ ! -J/hV • tiM • ^X.?i s h^ "J^ 
R'r'1K=n7X' = 'Th?iHHtf»--AV7/^'Th « «DflrTfi-fcsliHTiVii-sUe^J-fri» 
<Dn?i'}'fc?i> •• fl^n;^ A ' HM • JR<<.K-r • Hnh^-h • A A?" i i/ai-?i* » oh 
M- ' ^fin. l ^atJP ' ' Ad^^^h • ' Mt- • <C.?> • -^fl.^* • flh-Ji- » V 
tinli^ ' Hh*7H,?i> • A,f frA • TxlW ' im « h^-H • MxlV ' (Ofi^-t ' 
hr^fiYl-^^i^l^-^ihr^VL ' flJh<7»1l • 7V*7t: • (DaMi- -• ^-9 8 'l"A'fl 
h'Th H^rThJ^- • fl> AA • h*7H,h-flrh.C • Kh : J&JiH. • HflJrthV • M = ^ 
'JA.c: • ah^n'} • h^ • ?ir ^h-fc • hr^^A^- • «^^rli^l- • mjir Tl-ai- 

^-^im- : A^^A*} • ^no^ - M • -^-p-flK- •■ ai^y i hfii^ ' nh^ •• h^ 

RrVh ! ^Xd • i-Wfl A • O^A^ • Vf-A- • KAr (T • C^A > • fl^W- A" » d AOi 
jl-i-s^hoA. ■••- >hl^msn?i*7H,?iVs/i,ffrft • SflCA-f^A • fl^Aft • h1 
H.fi-flrli.C • "P^^ 1 h^mh-dih.C •• ^^r ' (DAilh ^i^r •• nhri! 
^A .fl^Afl-^ 1 *J^^ ! "JAr A •• H?irK-fl •■ -^fl^Aft •■ (oaf^^d •■ ^<P 

^ A •• fli-?i*^ 5 ah-i^M •• fl^nh-j-^ -• ^ j^-iiv^i •• hr^-ii^ • '^c^ • 
ni-A-flh* I '^fl-^ u A« •• r A A ' h-n • n^Ah* •• fli^^fl*^ •■ u a« •■ rit 

M ' a^-tl-nh-ti :: oifl-H : E JiCA-f-A ' (D E hlU.h -• fl^ g Au^frA ! VK 
5^^'} ' n^J^S^C > -■ HMaA -■ -Ihi^t -- (D^h9^^ -■ A*J^A^ > J^7*7 A s 
fl> A^i- ^r Ah • h A^ -• K'7H,?i-flrh.C -• ^ A -• ?ir V/ -• -t-it^KD : oi-^A 

'nh'(Dhr^h±''&'iii''i'f.^d'riih'nhr%V' ^-hd.^ -■ Hfl»-?!-!:- 

/^:3 :: fllj^A'^rt-Hfl»'}lA-fllHrh*PC^1-s>i^r'}-fllH4''^.fl'J:Knfll-5 

(D^hn. ' hrwi ' j&R.r <- ■' hao : wn g 1?: ' (Dh9^Wo^ •• je-i^. Am- -- 

liao s H?|9« I V^^e l (Dhh ' j&R A^ •• A^ Ah-f- hCA-f ft •• '>V'7C = fli-> 
rh.;M-A'Al-A-fl?i'l5:Kfl»^^V ••• ahli- ' mi: ' lnprc - (dj 

hofl. : Vf-A« flihrh ' h^ • A A5^ -• f OA- -• flHft-h -• h-ttfi' ' ilCtlkn '- ^ sci iptum (D0Dat.P : ^ Bupple O^^ihd. '- ^ eci iptum J&^<^<- » 72 7- Epistolae. 

ftrn^P-A •• H^J^^Ti " A^ft ' H* Am7ni. WA^ft » oi-linc^! " hoh^qii : doi. 
p-i- : WTti^^i' ' 't-rvc^i^-f- ' M^ ' ?iA n-^fl.> -• K'fl^+ • hCA-fc^ 

^^ • aiiiyaf'^ •■ iDnc'>i>-> - v^^^t^ - j&x a^p • <»h.^'/ • f o^n -• i»^ 

ai^^-A^irTiH-fl-h^s^J^^-fch^- sj flJ7iPi^C-iD>-^'flC-n'^^*> 
Ahfl-C •• iD^-S-A : AAA • ^h A^T.^^r A ■• nd-t -• hCA-fc^"} •• *J^A-Th ' h 
•^i- -• * Am'}m,^AA.A • fl'J^^-^'> •• *} Ai •• 5^AA » 1nf-A"<^ -• hfl-^"} » 
©^^fl-J -• AM1- -■ HflW-A- -• -JAT ' ?iA -• ^X Acn. nc1-d1- -• VJ&^ 
*?> •••. ?i'>H-1-T'%.--'j^A.=Al>A-f •MH.hf •^<Pt^!?i'7H.K-flrli.C« 
*^A • i»nW-A--}i^A-' Ji-i-f •- 

b) Epistola Cyrilli ad Joannem. 
aofcAi^ i n^ihd. ' iCiirtl tL^ '- ^M^ ' HhA • htlWJ^Cf ' 

AP-rh^JA -• AAA -• HK-^mh.^ :: 
A?i'7H.?iP OBq^^kC? : ai?i ^p : ID^^fl-^ : hU"}? -• P-rh-JA -• AAA » 

nhicniuy ' *CA-A •• AAA : HAA •■ htiii^i^cy •• nh^H.?! •• ^z*'^ •-' j& 
^<t./*'/h^ : ii^iy-t ' (D^^dii^^ : r J^C -• ' ?i A^ -• •i-V/*''^ -• ''^Jih AP » 

fc^^l-: HT*l^s' flJ-hAd^ ! rhHl • CDW-A- -• ^^*? : V-^-* ^ -hlP^OI : ?i 

m ' oD^-hi.' w-A^ hcA-f-A -• f^ih-n - aa^ •• ah-nf^t •■ hCA-fc^v- :•- 
wR(D*(hn ' ahTt-t-n - ^^+c^v - h^nnj^^n^c •• ^i/*'!' •• ?i a » ?ii^ 

^IO- A^^n». : ^.-Jh, : ^901 : ^n^lftf^ : (OhKllh ' nhHX^ ' 1-W'i ' 
aWt^f^ : CW-h : yj&^^i- : Ji-JH : f (l*fl- : l»^U+ : ATihCVL : 
aS ' J&^ft^ ' ntth-i-t ' fl.i' : hCA-fc^7 : \\ao : AH : ihdV. ' y-tC^' : h 
iiCf^ ' (DOD-i^^^tr^ : ^Q}^^ s h-flCi- 1' A-a»-i : l»-?i-t5: : M * 1"m.'%,! in Cod. Tub. ^ Ps. 95 (hebr. 96), 11. ' Eph. 2, 14. 

Iva SiapoTfjTov i^xwaiv e?? alwva tk^v So|av xa\ euxXeeaTaTYjv aTCO^-Z^vwa!. Tir,v 
eauTtov paatXeCav. 7. Epistolae. 73 

tUh ' 'hf^^i ' n-fl^ A "][• .' h^ ' f^^t ' WiM- •• (O^aDOhh : fi(?im- » CD 
A,J&rh.fr!?i7H- je.-flA.^/h^OH.-M s j&fl. s ?i'7H,?i'flrh.C ?iA • J&rt. 

-flrh.!: " hln-nc « flx.rKlfi. 5 '^fl.V flhA • hfth-jj^c^ • hfl-c • cdiwi^. 
+^:?i*7ri.fi'flrh.C-?i*7rf.?if •cD?i1f-f • cDlffl-^ • hii-}? : Aa>-A-A -^ 
/*'^ • ^ AM • flJT* s X'^'} • ?ift^ • Hh^Tf • -flhA. • '^hhA.V • lfi> » 
H^4{.R^J^ • hr -IrJ&A- 5 rh*^^ • h^ •• J&^?i • ^TM- A^.^-flA-A » 
(D^fLrC ' A?iA • fl>-4-* ' i-d.^Oh flihrt A. A- • ' W- A« d*^;!"^ • fl-i 
-fl^^ s cDflrt AJ^ J&h AA-^ ' AhA • fl-lffl.V «DAJiA n'^fl.htf«>- = h-Q 
yi"'Y}Ctl±n -.5 iDn?i'J'^-9"'}'Th!-^<(.Am-!4»^^:;u^^1-iD-:7 

'>*7C:M:<^^-Thl»- : HnAAJ^ : J&fiA- : 'Jh^'} : ID^jTh^C « ^-^«7 
/hVh. : nh^ : 'Jfl. : fl-^^hfl* : A-H^J* : hfl-C : -flhA. : HMf : ^ifl AV » 
'flViA«:h^:^^1-fl>-: J&R<^^:nAA?" ' h-fiy-t ' hCA'fc^'> : IDHd 
A9'}:i*'rh4':je.'^A'>:<DJ&'Thh4«?|:5^h-: A-^^-flA-A ■•. (DMl' dU 
nV : J^ A9> : a>- Ai' : TfJ* : (Dh^f^aoahtiO' ' W h^a^^tt-l ''■ hh^^ « 

-inXic^ih ' A^J^-liS:^ : hin - j^-fl a : ' rt a^ : hi-th^ - Jii^nh^ « 

iDrtA^m : hl±h^ ' h-h^l ' Ah<^- 1 aii-aD|;c>VL : j^AP* : nj^A-l-V : 
Mn ' l-a^ : ' ?i'7H.?t : ?ir Ahi : ii\O0 : OflV :: (DHV/^h : ti^oo s ?» 
jr"1[n:?i*7H.?i'flrh.C:5^A-?i : ai-?i+ : niA-^Ji* :: aih^^A : HhAfl: 
mbr : hV : >-4-* : A^i-fl^-f' : \\Ch±n ' J&hH. : i-rt^a>-> : ' flHhfl-C : 
h^nnM ' (Dh'lhf : A^A : Aa^A-A : h-flR-rh : M ' \lC^'ti : <W>}^^^ 

hai>- : HAdA^i^ : liAai^ : C=\'6^ ' yji^^r-l- : nhKi^' TA*^- : Oihh 

'f'h(^^\'\iOO''^^^'tt\(^'(Dh^ ' UAOl. : Uf : *^« : aihfl-^'}» 
WAl-:J\rh^:h.^li- ••. aih^'H:X-;h<^+in?l'}'h:*^Al-: J^-7*7A« 
aiA^-h : ?ir Ah : 'ihrit ' (D-^^ICt : ain?!'}'^ : ^9 : ^-A-fl^il- : H*P 
;hJt:aiAft:?i'7H.fi'flrh.C:aiH'i'C«{.}::nh^:Krh^h^ « aiMfl. * 1 Reg. (Sam.) 2, 30. ^ scriptum ai?iA.AA-: ' Joh. 14, 27. 

^ Jes. 26, 12 LXX. ^ scriptum '^l^.aiAJi 74 7. Epistolae. 

htii^ ' S MHh-iifb.C ' (Dhih± ' '/^'nV^ ' (ohihi: ' Ti^ +1- 1 ' ai A 

fl;]fi w " A^ j^'Tr& • w-A- • hin^h-iiih.c ' Mn ' i^d^^nhx - m^^-a » 
hh^ ' na^fiA^ ' ^HA^Th •■ mii^a^d.-i* - ^f^Wr • hHoh : y j&«^ 
'Tl- : «/Afl» > ^h-nf-t ' \\ch±n • ?t A fl-iin.vvL ©KA • fl-Tin.h^ « 

l»?lfl<W> : rt^^iJh- : h^n ?lA •■ J&^-9"I4- s Al> A.P (D^l^/^th : flh-J-fc 

/if j^A-i- ' 00«? • h^ • H?in* ' M -• flJ^JiJ^'} •• ?i J^rt^^/i s h^ • ©^ A -" 
*^A '^Pih'- AhCA-f-A flJ/uhV •■ h9^^^tl^ J^'}'?^ •■ KU+ » h 
*}:•■ fl?i'}'l"H •■ hoh^^hf^ •■ If^m ••• h?iA •■ HJi^^flA •• A-n •• M •• flrTii 

•t* : ;l-h?"4- rhftF I ?iC: •■ fl>-A ^-H - "1611 ' a^Mhhf^ '- (Dhl-f' - ao 
m>'H •• Rfli/z.1fi^ ?ifl^ ••■ /u^^Thfl^i- • flTfl-n •• i-liA^ •■ h^ -■ 
W-A- -■ 7J^Ai ! HflK^Jl- ! yi&'^*r > •• ?i7H •• "J-n A • fl^A^i- ! h9"A*l • f^ 
h-t ' Jt'}*^ A ••• (Dh^ii ' h^^bnf^ •• 'Jn. •• i^Pih • fl>A,h> •• hT^?: 
hh- ' ^'il^ ' Hi-flJ AR • /^P ' hlllM •• hCA-f-A •• hG ' 1'^hf^l ' 
tDfi^-t^hrMl-^^tl^-^^il^ '- ^^•flJAR'>-'?i^."/ufl>AA'f-' 
a/^P ' tih^^^hKiK ■•• ^'UA^iL ' hh ' ^m' '' Ad A,f -• h^Tf •• htl^ s 

K^ih.fh •■ -nfl-d • KWti •■ ^i^^H -■ jR-n A -■ ' ^o- - l-e-yti • ^ii^ - fl> > 

flJAJ^-fl>AAsfl>1-rtl^P- -• tlH^ • /i^>-h.A • HnThC'^''^!)- •• K^^H^K-n 
rh.C : r A A.V I flJ^-nCh. A3: -• h^^l ' JRn. -• A4f J^AI- ! Jt'J'7 A s ' M-^ 

cvi • <^c^i^ -■ ^h-nh. : nfi ' fl-irfl • h-^H.h-flrh.c ' fl>^o- : t-eTrfu ' 

flJ ThflJ A-^ -• fl> Aft -■ flJ^-Ar f-.P- •• A^ •• /uf A-A •• hA*^ •• fl^?!* •■ ^J^ 
'^'} •■ Allfl ' hl^-lfm^M-tf^ ••• flJ^^w^A •• •>J*7C • hr A()A- •• (Dh9^ii 

i^ ' h^injti^ ' ' /uf A-A = Yicti-f-ti ' h\i ' nhr^id^- - flj^ftl- -■ *j^a1- •■ 

/^PO"' h^-H hli ' H^-nA ! hA -• '^A.flJV • AiP^^i. ' Afl>-A-A -■ h^JH » 
7-nA--'4'^'^je.'?il^J^C-^ri;^«!fl>A:5.^j2.:?irrt<^Ji ••> fl>'}H.h ^ Eph. 4, 5. , "^ scriptum flHfl>Aft'Th' ^ Jes. 7, U. ^ Luc. 

1, 30; Matth. 1, 21. ^ scriptum /^;»!)-! Ml^inM'' ^ 1 Cor. 15, 47. 7. Epistolae. 75 

cx ' hl\iM ' Mn .' j&-fl A ' ' h^a ' noci - ahht • rt^j& -• ?i^ • h^ 
»!>• M?irrt'^^ (Ddf. : ;^A « fliaiA^- K^A • h^^hyoi-ii - Mn* 

dh^i ' hr^^'ti'> ' ^ii^ ' -toi/^R : tirp ' nh^ • h^f^rXir^ 
^xd.'h^'hiiao'.hr^bt\r' hrii^^f. ' (DdF-.hin.h-nih.C'^^^ 
fim ' chfi ' (D^^xh ' hchy ' i-nc • (o\i^ aj ar • x^a » hf^^yoh -. u 

ii^P' hr^hV. • hti^ • /lAfl • *T.m> s cDhAfl • fl^Am. flUA^i^» 
Ji^H • A ahh-^ -' (D & fs^ho^l ' rti^ ' /^PV' : hG ' Kf^=\rM^ - ' h 

rti^^f^ ' (Dd^f^ : hin ' ^^f^r - a^hi: : n^Aii* : afohh-u ' ^%.r - 
n l-ft-fl?!* •" hiioo : 6 h^nnjtx '- hsh^h - \iCMii - hho^x - hr g u a 

-B : Ohh-ii ' aJ-tf.OD/i : nHAuJ&1->7C : ^^rC^ '-' CD Ah^^rt : J&-fl A" » 
-y-IPl- : hO^ : iiti^-t ' nhin^h-nd^^C - ;^ A : J^A A : /^Plh : l/^R- : 

?i-iff « htia^ : p-^ : fl?iA : s^>i^(h ' hii^i-t^ ' aM-uM ' (\nm 

-fllfb: hah: nnhf^^i^i^^aihm ' Cih*^ '- hrm-t: -- <»Kfl-^> : h&ti 
^tn^ : AM: IfJi- : JZ.-i.At^ •" hti^ : UA- : AlfAf I Aui-nciRVl : C» 

h.-toD^m^ '' aiihri-ahin^hiiih.c^^t^-nh-idh-fti^nr-a 

^Ab*:M:nTnft-:nHai-?i*:^KrC:: HftJiU-: J^^^A. : m^^^O' ".: 
innhT-^ : 117* : ^fl. : ^"TC^ti ' 'iiCti-f-tl ' dxOO : Khl^M ' O^PO- : 
aih^^a. : n^ All* '' aiXiOD : ai-?ii: : f.=]rhf^l ' oof^-h^ - WA- : hl 
-bhO- : J&^A. : m^PO* ' aXiOO : J&fl, s Jft^Jg, : fl^A : JlCA-f A : Ji-JH : 

je.'flA:'Hfl'Jf :^rnVb: A*/*'^^.!- : fl»^A;lvTfi1-f : AR-^O-Th : fl9Au 

'^Tlfh : l^? ' hr-h^db ' r^^ '' C»h^A : AKA : nW-AX : *-?. 
fl-} : haa^- : -Ji- A- : V Ji^T-f <">• : <» AJ^4. AA : Hhfl^C : hO-^ ' h^'^^ 

?'ti ' ai-it-Mh ' ai%h ' hri.Vi^ ' h^ : /uJ&^hrh^- : adHJ - -an-h : 
r^n^id-hrdfi^Xi^ - hrwf^ - a^-ti-t-n - (^?:di^ - nhr^Mi 

IfflO- : J»-}» : /ift-hKr -} : ;^A-The : M : y--^ : ' i7C : h^h^th " flJfl^h* • ^ Joh. 3, 13. ^ scriptum J&l-flUA: ^ 1 Ptr. 3, 18. 

* Jes. 50, 6. ^ legas ni-'^: 76 '^- Epistolae. 

CO^' ?il^*'W} • Aiflfl»- .• ?iA • fli*^ « flJ/u'}^'»'» • hih-t ' :^A' 
Jifl^ • ^irh-^ • '^C^i' • ^^flJAT ' 3^r H • UA« • Uf • i-Hh.^V • HJZ^n, •• ' 
K^l^-^ • /^-COi- " H lA-CO- •• ^fl^h 'Ttitit^' Kht^l-^ ! ?i A s Vflft- » ' 
h^ ' fl^7<«.rt •• K^itA-flA.c •• h-n ' nhr^i.ih .- ^(o^h » <»A.ifiV •• J' 

tUd • hn» AJ^ ! flUA*Bi> •••• iDfl'H'J* • ^ A-f-Ki^ J* •• j^A-fclf ^- • A* 

^-rt'} •• hti^ • j&-n A • a^fti- : n-nd •• rh*PC^-> •' ' oiaDfuho^ ' l.h9 > 

iiai-A-rt:J&R';]h¥::?i'>H : J^-flA:' ?iArt : ^XAOl. : fl/^J^ : h^fM^^i 
h/^r^C : h1Hh'nih.C - CDhlTh^rt : A^O A-h<^ : n/^P : hA : fl^ 
'Jl^.A : ?irt<Wi : OD-id.fli : ?i'7n,h'flrh.C : f -^J^C : Al>A.htf»- : fl^Hrt : h 
An:^'J<{.rt:hCrt-frt:A*A.U-:fl>-?i*:HAuh!lr:H,Kl^ ••» fl)rtflrt:?iA> 

f^aDf.m- : C'>(i : fl^rt-h : 0^1 '- J&^Jinh : ^^A^f : K^-t^TnihPf^ » 

/iJi^^^h*^ : h^ : W- A- : iJ A^P'} : nhao'}d.tl - ^S-ft : C*0 : 1-flU A : 
J&^J&nh : fl^ft-^ : 0--*^- ••: (Dhha^ ' ti^^b^i - h^ : OO^ihG: '- A^^-S-ft : 

fliAhft-C: h^^'t?-l\ ' n?.ihd. ' A-ftfl-d : K^^aK(ntl -- H*Ornft : n 

flC-Thdl- : y J&^^^ri- : fl?i A : h^lfL'!^' ' ^+Cfl* : rV^^i^ : fl^fl-H^* : 
-nn-^'} ' JiJ^'^0' : ^U* : Oft.f : hj^ : fl?i'}+ : ^i-Tffl^ : Ji^ H : UA- : "If 
ft.i : d AflJ* : Afl>-?iiJ : i^^ih^^ ' n-t-^-^hd. ' ^iS^-lrfl : fl>-?i* : hft-C : 

^i-ThV ThP-ft ' H^i^Jfl A : %Pf> ' T^TiK^.^ ' d.^ah^ - hdli.tD'^ - A^J^rtth : 
4:*Cf ••• ^ Prov. 22, 28. ^ Matth. 10, 20. ^ Act. 16, 7. * Rom. 8, 8. 9. 8. Sermones vel Homiliae. 

a) Hornilia Severiani Gahalorum, 

flR^rt • n5\A-1- .Jir J^^V^: i->n : ©-J^A a 

flJ-flO-.^ s ai'^'^1- : ^T^f : iLOhfi : 1» AA g Hrh<Wi : fl^^fl : ^hlf^ » 
^V^-n-iLahti .! h^'H:n:?iA:^^>l«:|»-M':5^^<Pft:Hfl.i-:5flC 
n-fc^T : Mn : J&1-rh.nm- : nl-<)fl,-f tf«»- : «Dfl^TfVCl- : i-^«E^^' 

aij-^^tfi>-:<<.a^rt:HT[';h1'V:'Hho:rThnm:;h^?":'h<Cfl>fr « <»hA 

^l"}}: •• tr;^ : ?i A : n;h^^ : iwio:^ : J&VJ^^ : ho^^i-Pt : Ah.T'^- : ?l 
S^-ThJ^liC-^ : ^61/^^ : JiT^h* : /h*^^ : 5^ J^ : ODO-f-t^ i' (Dhfiih 
IV M'(i^^a)'t : TfdD-l- : J&1->J^h. : #w>X.htf»- : Vi^h. : ^lO-rti 
n1-d*7/^1- : (Da^i^lh : h A>tf»- : /^^/^ir^ :: J&^H.^ : 70- : ^*^ 
-Jf : hftfW» : H+^^T.i : «^l^ UC : aV^'^'^^ '- d^aili : J^^im- : A?i A : ft 
fliP^ : ny J&^^T 1h : ' -} A>i : titlWd. : H^hO- : l^tir ' Oihy-ih.n-a ' -flH- 
^l : hSP^hA : JZ.'['a>-in>- : -Hf : J&^4>^ : f>il9^(h : fl^i^J-h : yj&<^^^ * 
hh : hft^ : OHh-f tfo- : h^yh^i* '- htli^ '- ^^V^l^l ' Ohh-f-t^ ' M » 
JR-<<.*^. : n-H : ^r^VC^ s ?i A : ' J^^Rl»-^ : J&^^.ID fr : Jlft^ : 'flM-r^i'} > ' nh-Ji- : yj&^^S*^- : B. ' A?iA > A. 78 B. Homiliae. 

'Mj -• ^*^'}? ' Mn ' hd.'P ' M • nf^hiu • i- jn • amz^ : h^cn 
iDji^vncs H^ftrib ' i-^^nc ! nMi' •/j&^^^n- • i»?iA = i-k-u* 

^^ahoo* : ^hnh-hf^ ' ao^h'0h : hC^h^ ' 'J/Th> Hrh^PC^I- 
5^fl A •■ WA- 5 W-A- • '}1[h'> : h^ • VfA- • 'JCfl/h " wyxh-f-a^OYiao* 
Moi-P : h^yDV: • ?i A^n. • ' OhM' • J7^ >P • A^^ A.-^ • hlioo : ?iA s J& 

^«7<,:hrJif lftf>»--.^'>t'h • flJ^^R^ • }lrh.^ • P-^ • J?.A*-ne^s' 

lo/u J2.h A- " A-nJP wdiOh^. : <w>;i;]h^.:^ : aivi^ : KAC*^?' ••• cd/i'}^ 
o^fi ' nhi-i- ' oH AThtf^ • -nKA. • H A-nh^- -• fl>-?i+ s K4'<»»- s A.'l- •■ 
nif f • 'Ji^.rh ' h^ • WA- • HJi»7C • ' /uh> • nA-fc-Ji^ ^-hrth M » 

a;]h* ! l-ch^ -nnj&VjA-nhtf»-: 01 A'Hinf-A-s>id-A*-nai.: -Iij&a- ■•• 
<»*j^^A ! ■/j&<^'r'> ?i7i- • n?i'7H,K-nrh.c •• hi-t- •■ M -i iaa • 
jRh-fcsfli/uTh^M-H: <»M">^f Ji •• M •■ dhcri^ ' Thllhnc • fl>n 
A-n ' ^tn^ ' yj&^T 1- •• hi-i- •• Xr /i-n •• 1''Bt'j • ' fli-iin w^^ : ii-n 

^A:iiifli/D'j^A = *.^-A.-H-ii.Krr/J&'^T-Th- }l">9 ' hWli <»^ 
u^d;^'ii^^a}'>'.(D/^C0h:Mi-'K^'aoah^ « w/^cahfi.Mi"' 
yji^^TI- : /h jRfli-^ -• ^-n -■ fl>-?i+ -■ /^ AA, -■ K-J-h ! M- Aft* -' fohjt^* 

rheft • fliA^i- liic ' fliK.>'><^AT -■ nd^'? s flin-if j& A s warinc « 

flifl<w>Ah> • flifl(iflji I flfTK*-- fl-^A*!»^ '- fliflfcA^I- : ->-jh<{.AT I wa 
'1rJ& AA fliflr "70^ -• i-^aoC ' ' /^ AA. -■ hli- '- hr^^a^ ' ^A^ '- 
iiw^ : fl>;i.h> "![■ fl^^Pd A nUhw-V : M /i Afl -' ^'J^ M^P^ s 

flJ/u^^/*'?! •■ Wh^^nwq : Wh^^ODOh^ : Wh^^^OWil '' wh^^i 

^•«7 : M -■ fli Th^ » A-H A-^ -■ flh^ -■ J&?i-t -• UAfli^ s >)i A- • /** AA. ! /%h • 
Ji^Ji- -• J&hH. ! -h^hfll- • h^ ' 'Th AlJ^ M -■ hr^X:^^ ' 9 A?" -• K^ A ^ additur ?!<'» in A ; erasum est in B. ^ htitt^' A. ^ J&A"!!^ ' B. 

' HJ&^-TIC- AB. ' i-W^^^s B per corrct. ' i-f^rC'' AB. 8. Ilomiliae. 79 

yi' '^^mc' (DiMrAi9cyi' ' i-rtnh : (Dhrhnfi' - incn-t^^t' -- 
htih ' ^h\L ' t-^w^ ' (D^M^h '- -y^s^p-y : ^«^-je -• rirnA^^yi' - 

h'ln'> ' ' (Df^CK ' h<^ hihi: - ^A^il- H/*^Art. • (Dhin.h'^ ' <»A 
If.t-^Dda^lh^ll' rMu ' oD^hYltr ' -h^M -- fr^<(„A • (dU.^ 

n. A • *'?.ft • ^^'ti ' ^H^ti • dh^ ' nKyoc^' ' m^n - nhrh-t -• ^ a 
\itr'f^d>ti^*'hhinM' t\'ndi'\r '-' r ^/^hhi- ' Kn-j • h-nc/r' s h 
'in '- un^ : ^^/h-f- : 66 ' ^^ti ' doo-iac - -^n : f\ti - ch? - hih-t -- ao^ 

h-t- : (Dhdx-f' : h-n^ : A/** Art. I P a^^h^iltr ' (D60 ' f^^tl ' (DS\ti ' (Dh-d 

ar ' i^Art. : flj^A^A : ©n. ^ : Yicti-bn ' (Dnch' ii-nh : (D-h-t; ••. 

a>-?i*h, : h-nCVr' ' ^T-t : Hl^A-ft : dAl- : rh^: : h^ '- f^i^P ' AJ&fl 
rh* : <» A^ : tihnnJ^-niti.C l C»HipA-A : l5Al- : ^fT > : flBJ& Arfi^A -' 
nS^0^^6 ' MlP A-A : d Al- : n^A* A : h^^^oo^ ' A^P AJt : fl>-?i* ••. fl> Jl 
^A : HhCA-f A : l^ Am.^ : njR Arh* : ChP : h-nCir ' h^inJM ' 10^ 
Cf : nffl'}^ A : ?i7H » Ji-n A : ' ^n-h^ : -hrh/^e : h^ : J&C/%J& : <J A 
^•f : CKeVL : flJl-^^/^^rh .! hlin : HlA^A-A : 6ht' ' d^d ' i^tl. ' J&U^-d 
AX-^H.h-nrh.C : flJJ&n. A- : A<^C/"> : V;h9^ : !*• A- A : l> A-Th : WhOI-C « 
7«p-*: Ah*7n.h'nrh.C: h9"M}^ '- V tr^tld.Ci' ' d\d6 ' Y*Lh ' fll^i 
l-n^ K- : fi^l'V KDvti' i^tid,C't ' ndi66 ' (Dtil^ : (D^^-^-Jh : ^^djt » 
^^i^tr^t : /^ Art. : (DO.-t : hCA-fc^l : nif n-?i : A^ : A-nh : HJ&'Th(l4"n : 

i»-?i* •.! rh-n^-Oy^^-a-Ti^^Lh-^Dai^ti^l-^l^^-^D^^-shai^ih'' 
iifi(\'i''hti't?l(Dr/i''h'at'C''(D^^'(Dh(\16''hA^/i'1'?-'/^^6.s 

{D^^^f-^Dh^H-a'' H^m^* : O^h* M l*»A-A 8 dA'^ : (Dlt>ti'iis 

A.A.i':P-'7A:>n^:<»*A1':hCip:n'jn^ I «DO^jn^A^fl^o^A-A^dATh-- 
airA.A.> : flJP-TA^u^A-A^dAi-s^-n^+sA^PAJ^^a^Ai- : A./%A» ' htH'}: A, JitH'}: B. ' (Dhin.h^ AB. ' Joh. 8, 56. 

Ex. 5, 3. 8, 23. 80 8. Homiliae. 

€0-}%^ : ' nh^ md ' p-'?^ • ohii-t • hcip • o-jn^ • i^^a-a ^ai- ' 

OllPA-fl • ii^K-t"' hlO' r Oti^ : je.-jnC •• l»AR : MA ' h^HifOh : 0h 

{1-1- ' An • r^R^C : i: dA-^ : O) r A, A.i' « 1*» A-A • dAi- : A-Hh : Ji^B : J\^ 

^l^ ' rhj&in. I miP A- A A • dA^ : mr' » mrt-flfl : ^*^ : rhj&l^^ : /** 
Art.: (\CO'"(lCV'i : ID'VJ^7'h : ?ihjR : l»ir'?i«y»V'> • ID/hJ&IDTh : HA9 
AJ^-l»-?i* « /^Artsh.A^A:!^fl.J&:|»-ft ^^dO^rhT-fl.lDlD-A-f-:?! 
fl A ■• AUr : '^f : A^in : Jirt i- : ?ir rt^jK. : AllD-^R : Ad A,lf in>. : CD^^Jg, : 

AfC'/*'Art-l»d0:rhT'fl-l»^nA:AUl^:lD?irt'h:rt^J&:/*'Art.:lDT 
9«4.^ : IDl/DA4> A : l»/lfl A : hCA-l^A : (D-aCn ' HXr A^^Ji » l»-?i* •" 

/^-Art-^^h-A: AAdA+'^rthi»:fl,i3s?iCt^ • fl«77A : ^flrTi' ^ 

A.P- : AhA-^ • lihfl : ^i^JH J&^^UC trtim.d ' \iOO : i/D^->a>- : ^|>J2^ 
Iri' ' V^rt V : KCilDV : AA-fl : IDI» AJ^ : (Oool^li ' *^A • ^'}7A » 

X-fl/h «r-fl?! • A?iAi-V •" r A** : ?iA : Mnh ' ^M ' (O-ti-t ' h-f^i » 
M^ ' -hm^p-ai»- : ai?i Afl : Hhy- : whMahy-iii : omJ^ i id r rt •• R 

** : HJi^^nA : ^ft T • J^^iV- : IDh A^ID-^'^ : h A : ID-|>^ : /^-Art. : K^Ji- » 
h Afl : <^ft9 : IDh A^ID-^"}^ : ^;»'}'}^- • ^'^^* ' ?i A : i-h-J V- : IDm 
^h. •! r /^J : AlD-A-ft Afl.i' : hCft-fc^7 • hlD^^.^ : ?i7H : J&ilA ''V 
je.^T V : IDi-ft^. : ID^*C : IDyj&^'? >rt • ^tl ' hii ' Oi-ttli' '- ^fl : ID 
AJ^ : IDi-^H^^i- : /h*? : ¥*^ : ^7^ft - *-S.ft : ID-?|* : ?iftiw> : jRO. : ' 
^^:iWJ'}<{.ft ^^f-^ft^^^-Cs ID-?!* :: ID-?i+5r : AlD-A-ft : VtihnnJS. 
i1rh.C • lifti-il*^/' • h-JH • J&il A : ' r A^'7H.hilrh.C : ?ift 1-41*^^?^ I 
ID JX-C • Tfln : -flJirt. : fl-Jft-tl- : >7C Jl-Ji- : i-^^-flh^- 1 A.JRfl, ' /** 

Art AMn,?i-flrh.C : ;ifti-fl*dh- : M V ^hTinMiituC Kft-h-fl* 

*Vl-5 Jift^ : Ah-fl • 0)0)^^'. OJerD-id.tl '- ^^tl ' P-^A* : «wiAhi: :: ^ Matth. 12, 40. ^ 1 Cor. 13, 13. ^ Gal. 5, 22. "* 2 Cor. 8. Honiiliae. 81 

(Dhda ' J&fl. • ' r 'M/flTh- tlh-atC - h^ - hihi^ ' i'<»7Clfh • (\hh(\'i I 
(DVi-U 'Ohh-l: ' 'iVi.^ ' V fl y^ A-l^ • haol^i* ' «Dfl^rfW: " yj&«^'?^ : 

nrMu ' aiti-ni - hry> - ahih± - -*a t-j^r^c-i^ v^ftf • hx-v 

d\b -' <DhiJfl-JRfl..'r'hrtflClrh-flrli^Ciai'H'>'rj:aH?i-|::'flVLA.- 

>i^:'1[m.?lTh:HK^: J&ll-.^'? : flft^W» : ?i.n " a)(D^^' : OlfWJ^^ft : 4» 
^.ft • lO-ft-h : V^O : T?"*!- • *lftmr»b ••• r ^ftif.C'/' rh^d : ' A*^ 

'J*?/*''^ • rt^^'Th • -ti^ii^^ ' 'fl?iA.-> ' V-^^i • aifl7ft-t1- • -flrhA : h 
-niKh ' Vf-A- 'ihdO' h-nhih^ i (o V i^tid.C-t: ' hdidb ' mixtri"- 

-flrh-K • (D-nhh/i* ' M-i^ ' ^-nhvh ' Tfl^fl ' j&K-fc • M-v : a^^PO' - a 

\lCMli ' Vf-A- : rt-fl^ : Ohli-f' : '/f.^^^- : K/^/^A. : -Th#W>J&T « Alf s 

Vf-A--l^Am.^'Th:h^'^'^'^r • -Tntr = h^^ItW • flrCA'^ : -^JS^: 

hrh^h : Tr4"h • AKCJ^?i'f- • njMh : Jifll^^f : hin • J&^flA:' rh^E^ 
hflo- : ODU^ : WA* •• hlhna ' hin ' ^a\9°^9^(^ ' flA^ : h'fl • 0101 
AJt : Oliw>'><<.A : ^fhll :: Ah^^ • «w^^Yo)- : (D^h-t; ' lHd ' h-d ' (O 
ID AJ^ : (DOD-iiLll : ^^A • hChP" = h^ • g O»-?!-!: : ,^' Afl» : ' ^CA. I ?i 
l^h^^rt ' /iCfcj&> : g "^-fl^ • Hh^fl • Olfll AJ?: : 0)001 d,tl : ^-^- A : A'^'} : 
/irh'^ • U A^BO- : Vhr •> • fllff- A- • h A<^ : flh^ • •7'fl4- • A U A^Bi • § fll-Tf 
J&A-5: ".• '}'BT7h. • flJ-JJ-^C- dM-t ' IHdi' ' 9Ar flifl^-Ji- : ^C 

fl.'^ : fli Aft : fi-nh ' fl^;» (DdM-t ' "idHi ' (oaMi - A^j& • oiflK 
i-t ' r^c ' (Dahii- ' I) A« • vfA- • fljJirh'^ • i-fl A : ahi-i^ - mac -- 
(onad^i, '- rlh j&flj^- • fliH^^*j^> : h^^h-a • fl^ai aj^ = fl»^'}<<.A • 4f» 

^A:h#w>:-^1-fl^ :: TfM-n-h^^^^^^^^Oif^aD^h-ah^h-h^^ll'' 

a-tii^co : J1C5' • 'J^x-r ••. A A'^^ i-ac^ ' h-a • h^ • ^h> : nh-ia^ - 

j^ A 5 (DOO-id.n : JtftOD : j&fl, : « fl^^A ' ?i*7n. Ji'flrh.C • K'}^ • A^^J?^- : 

(oai^ld.ii • hf i^ .-ilrf-A- .■ '1fJ&A"0«>- ••. AW-A- • ^A^ • <«.xr •" A-fl « ^ 2 Cor. 11,25. ^ 2 Cor. 11, 25. ^ Matth. 13, 33. * Matth. 28, 19. ^ Jt Afll* ." A, ^ Ps. 32, 6 (hebr. 33, 6). §2 8. Homiliae. 

flh^ -• s^ih*^''ii'^^ ' o)9^s^d'M ' <cxrh- -• j&o. = Mn.h-nih.c i 

d.^ao : iiiA,^'3: • flh^ ' J?>-n A 5 ^^rh-^ :' yf-A- • fl+ • Vi> • IDHA^flA. 
u-rts^AO' iflnV • (Dtun-t-X I fts^/' • Amn.-flX • Ji-JH • J&flA'' flh 

l^ ' f flfl. • ?il^W-A- s ^T^ Th I hM- ' A-flh I <»A,ViV • hT^h-H •• fl/h 
•fc* ! i-^-fl^ • KA • rhh ' fl» AJ^ • Ji^H • ^iCJrr • ^-J^A • *^A ••. 
?ift<wi : j&fl, : ' -}«7flC s A-flfc • flKC W> •• flJflfcJ^^ A.V ? ^•^flC • rt-flK s 
P-fl, • flJ A.Jifl. • MflC ' M -• flJ^J&fl. » "^flC •• Mi- •• fl> A, jRfl, • J8,'7flC ! 
-Hh* s M -■ ^fl. s "J^^flC I iDrtflA s J&fl. -• '^flC -• Jt^i- -• hl^^Ciif ' 
\\0o • AJih s fl>-?i* -• M -• h^ •• fMMK ' H AJih ! o^9CK '- h<^ -• g h-flC » 
J^fl. 8 '}'7flC -• A-flK « flhrh-t » J^hC • flJjirhi: • -^-flC 1 «DW- A- -• ^T^I- -• 
Hhrh-fc--/*'AA.-'fl^?i+ « fl>h^A'*t'flsfl>fl»AJts<»<wiT^<f.As*^A-- 
l-flC^ • Art-flJi 5 ^«^ s 'H^C I ' H^^ • Ji^JH • J2^-fl A -• ' -lifl s ?i*7H,h-fl 

rh.c s Aft-Bh -• n-n/^X -• fl»ArhV^3: i hh -• /t'}-^ -• fl/h-t-Thh -• H^mCh}:- 
cDA.h>-Th5?iR -• e'^'}^ -• Hl-fl^-^5: -• M-i' > f>h± -• T/hJ^ -• ©AJE^h.- 

M-?iR«hs7-fl^3:'<»ArhV^3r I ai-H^-|::fl>-?i-|::-flVLA.-J^Ah •• <»^ 

7 Afth -• h^^ll -• -flX A 5 ?i7-^ -• ;^ Ah -• Tfl-fl • iLmdi-i, - (DhTft -■ ^Tf 

d.hh'hhrG'Adiho'ti.:Mn'h'i't''i'^^r -' h^-HX^A.p-fl.- 
j&fl. s -Tifl • MH,?i-flrh.Cs' ?iR«h s <Cm^3: ' fl^ArhV^j^ :■- rt<^^^3: » 

<DVf-A- • 'llje' A s HOI-A-fc-f^tf»- -• aOhh-f''} -• hROH : -tl-d^ : Ji-JH -" J& 

•fl A s ' fl^ A 5 MH. Ji-flrh.C K")? • rt^^^-Th -• wtti^liLii ' hf U- • W-A- » 
•IJ&A"^ I ^A- ! <» A^ •-! «Dhtffl s JRfl. s If A.* 5 >fl.J& •• ' HflhA^i^ • 
d.md ' W-A" s rt^«i- •• rt<^^-1h i flTfh, • ycK ' fl:^A • «Dfl^wi-jAft : 
Vf-A-.-rt^-Bi-srt^^^^-h^- Am^ s-. "J^^flCsrtilJi ' tthchy^ - <ofl ^ Jer. 23, 24. ^ Joh. 1, 3. ^ Sap. 1, 7. ^* Gen. 1, 26. 

^ aDn9°C' B. ^ Ps. 118 (hebr. 119), 73. ^ Job 10, 8. ^ Ps. 32 

(hebr. 33), 6. ^ Hos. 13, 4 (LXX). 8. Homiliae. 83 

h^ ' /uj&^rhHrt- ■• 'niti^ir ' (oh^mH' ' nh^^fih • h-n •• n/h-fc* • i-i 
'n/.'a'nh'aM±hO''^n.''ahrfiii^''(Dnhchyv « wnM-tn* 
w-A- • ^T^^ • +^'^/&-Th • h^-^ • fl/ii^<^ A • (onhchy • -f-i-n^ Th • n-t 

0^^ ' 'l-hn-n s ^rt.9 • (DOD^^ : fl^ ThlD'1- • i-rli^^rt^ : flJ>X-rh'Th •" 
(Dhjhyt' : flft^wi : /i-n : (\;h±'P ' (O-M' '- T^ 4*^ : 'Thlvh. Aft : M : flH 
C» AJ^VL : flJflH^^JAft : *'^ft ■•• KA^ : fl^T^^-VL : h^Ti : -M-fl^ » 

fliflhii-H : f -if-Ti-i^ : h^n ' a^rr^^-t - flh^ : j&n. : Aa^ /t« a : di9cy - ' 

hft^^m-fl^V : flTi-}* : ?i*7H,?t-flrh.C : fll^flK:' i}Ji • ?i*7H,^-fl 
rh.C : H-Tli-^i : fl^^J^ft : *^. A I '^'V-^^ J^ : flh^ : j&fl. : Afl>-A«ft : ' 
K-J-lhHlP : A^^^f-ft : *^fl : Hn-fe : -^-Iff-S^lfliii»- : AdA-h : -^fl 
Arh :: -h-^-fc^ Jh. : Ji^-JiCfl : h Aflft.* : /uh^rh, : fl 6 ' hCh^ : Hl-^ 
'^rtA:M:fl?irh-fc:?l'}-^:fl>AJ^:flh^:^fl,:Afl>-A"ft:'?iA:'h4' 
Ano : iiJinr : (Dh^^t^ ' W60 ' h^flh ' h^ : J&h-V- : fllii^-^ A : (D 
A^ :: fll?ijr"H : V^A* : ^^Pnh ' h^ : g HJi-fl : fl^flJ A.^ : (DODt^M ' 
*^A : JiJ^^A : /^AA. : AA^ : -h-Tf-fc-WJV : ?iiw>7^ft : ^..^.ft : j^Qf^f . 
MH.h-flrh.C: 'Jhfl^'}: fl^/iJ^^A: H,?iO-: flh^WJ : J&fl, : Afl^A^A :' -fl 
JiM : K^^^O^ '' J&hJ^7 : C?i^ : hlffl ' h-fl^ : ?i'7H.?i-flrh.C : (Dh 
rflh : ?i1H.K-flrh.C : AdA^I^ 1 flJ<(.J^4-Rrt : OO^idM ' ^.^.ft : hChf '- 
MH.?i-flrh.C : flJ 6 r ft A,l^ ••: lin,ja : fl^K-fc : Ji-fl I dfl. j& : fl^Ji* : (D 
AJ^:fl>A.J&A04':'<^'}<<.ft:4['^.ft :: J^ft^ : ^"rh.^ :' Hfl.^ : Ji-^H. 
h-flrh.C : (DOn.^ : -If J& A- 1 (D^di^^ ' '' h^ : SflCft-f^ft : -Tf J&A : ?i'7H,h 
'ndhC 1 fllATfln,U': ?iAfl : OdM,C^"' ' n^D-hi: ' (^l^.l\ : *^.ft : h ' 2 Cor. 1, 21. 22. ' KftiW» : H-flV : fl^flTf}* : hlH^h-ndi.C » 

^••flJi: B, per emend, ^ Eph. 4, 30. "^ flhA?i: B. '^ Rom. 

8, 29. ^ M: AB. ^ 1 Cor. 11, 7. ^ fl» A,'^ A* : B. 

9 10 

Ps. 146 (hebr. 147), 5. 1 Cor. 1, 24. g4 ^- Homiliae. 

n-n-iDhhiri^ -' My^-a^h-P-h-a-hii^-^ih^^-^^^-h^iro^'?' 

AOh-A-ft : ' fl>-?i* : rt A9" • rt A^ -• \LM • Hl-fl^ : *! Ah.lf «^ -• g 1 fl Al^ » 

(D-h'^'o^lrd.l\'^^h'hhf^'?:ih^^''^ 01^^: naoTfd.h -- ^*c -• fl» 
^/^-^^mrtAJ^:!»-?!* •••• i^f^dsfl^Tii^sAi-flshrt^wi.-^^q^.-^TirtijDs 
h^^^^Hh-V^O' ^f^fo^ i <»<»AJ^v::>*d -• fl>-?ii2 -•h<^ -• ^•rh.^s' 
A.-hrt -• -hf^hX • >*ii : '^f -• /hje.!» Th • ««h^^ -• A«^ : OH^i- : HAuiK.1- 

^hil • '^/2' I «»^flrt -• ^M : i*0 : <w>7^ft : 4..^rt : ?iiwi .. /i^J2.fl, : Aa>- 
A-A:'Vf-AV-h.^0-''^7<C.rt:rtW ••• <»9^:AJ^4-A:?infMft 
J^V : ;#» A^lh : t^CAi. : h^ • V*d ' O^h* : <WJ->^ A : 4»^, A : h A^ : JT/h-^ s ' 
*'E'P = A.f A-A -■ h Arh fllje-fl, • M3^1^?i : ^r9Ctx ' 'Vfl.f : Off.lli'^ s 
flh^ -• J&fl. •• ^KTrh^ •• /i^Al s <^e : Ih^Oi^ ' ^Ohlhll ' h9^hCn^ \ 
C^m-i' ' W. ' flh^Ji- -■ OO^hUtl : HOA- : J&T/^K- : ?iA : ^h^k^ ' fl-fr ••• 
-flCyj ' fl^?i* •• K-fl •• hhoo : K-/h.^ : '' Mlt/i-flrh.C : -flCy} I <» A 
JtVL : -flCy} : flH?i+ -• ?iA^ : J&fl. : '' hh ' tthh-^ ' -flCVy- -• A9A5^ 1 fl> A 
flA'Ai.h>:-flC«s^'}<<.A:*^A' ?irAi.J&fl.= Ao^A-A^^^-J^A: 
;i.;^T¥h. ••• KA •• A-flH-r^i^ : Tf J7C •• J^^'>'^V : J2.^A A I ^«H' 
J&V*7C •• iVft = '' fl-flCyjh : Tr^K ' -nCV^ - ©-»7* •• a>-?i* : -flVl A : fl 
i»AJ^hs7^Ai,"flCy> : nahh'P ' oold.h : *^A : «^AA '' y^ldH 
h-n ' n'1'^'i? •• A-Trm.hl- 1 yid^n - fl> AJ^V: : hA^ •• n-lffl : J&fl. A«tf«». 
AhJ&U-J^s'" hooti : flJAJ^ : h'7(IHlfl<»^ : h^^li ' llhHi ' WTna^ 
yid^n ' O^ld^hX ' ^^h ' hhoo : fl-Tffl •• J&fl. ' '' -Iffl : WA- : OD^i^ii ^ Jes. XI, 2. ^ Jes. 6Q, 12, ^ Eph. 2, 14. * Gal. 5, 22. 

^ Ps. 35 (hbr. 36), 10. ^ Jer. 2, 13, '^ 1 Cor. 12, 13. ^ h^^ 

Ifim- : AB. ^ Joh. 7, 37. 38. ^^ 1 Joh. 1, 5. ^^ Joh. 8, 12. 

^^ 1 Thess. 5, 19. ^^ Ps. 35 (hbr. 36), 10. ^* Joh. 8, 36. ^^ 2 Cor. 

3, 17. 8. Homiliae. 85 

Mtlh-ttih.C ' W ' Uti^ : «^dH-J :: ^xl : A-fl : yidH l rTfll : «» AJ^Vl s 
^•7dTf : ;ih7 : ^ V.A : *'?.ft Y. : ^•7()Tf I Olfl : -Tffl : jRfl, : ^Th-l : iw>7^f| : 

*.S.ft : ^•7l)Hh : ?ir *2i : G^^O^li^ :: -^C : ^i-fl I IkC : CD A JtY. : ?ift^ : 
fl-^fl : J&fl, : ' tikao s oje.-Jh : J^^^^B : ' Ki ' 'IbC l ^"J^ft VL : *^.ft : 
'tC:?ift«»:J&fl.:'^'}^fth:iC:J&rCWi5:"flrj^C:CW"[- :: 'Vfl: 
i&<«.*J^ : J2.X A- : K-fl : ?ift^ : /l Afl : AH : J&7CC l 'Tffl : J&^*Jt : CD A 
J^y. : J&XA- : JiA^ : A'79HJ& : ai-?i*V: : i^'}<(.ft : ^^-AVL : 'Iffl : ji<(. 
*J^ : /i« A- : hhao : J&fl. : ^ 1^17^ ft : -^fl : ^^.R s J&J^^^ : 01;^^- : ^ti 
Tb : M : K^-hTC : ?iJ^'1[fl : J2.^X'?i : ai'Tifl : f rh<»-C :: W-A« : J&?i 
'1'H : h-fll Irf-A- : J&Ji^iTf : «» AJ^ I J&MTi : ^7<<.A : *'?-A : W-A- -5 fl> 
J^^l-S:: J&fl. s ' hji-fc : hrhOI-C : ho^l^hXi ' (Dh^^lf^hl ' hf^-b^ : 
M^^f. :: 1rf-A-:J&SfJA:h-fl:flh^:J&fl.:/uP-'fl:';i?irC:?i'7li,X: 
hHD : Vf./to : ^Jfl A : lll/u^A?i'> : (DhjTl-t l Irf-A- : J&h A : CD AJ^i : 
flh<^ : J&fl. : amZ^ ' hlHM - ' WA- : J&^-hWA- : iitt^hrj I WA« : 
J&hA : ^-JAAVL : *^A : JiA^ : J&fl, :' H-fc ' J&h-fc " K^Ji- • Ji^^ftK-fl 
rfi.C : Tfl-fl : '' ^"J^A : 4»^. A : ^'J^^.A : ^lhr CT : *^A : hf A : ' A;» : 
ai-A'f':'flH-'V:4'fll,'>IC»fllff-A-:OA-l4'J^<D-:HAuJ&'^A7 : Tfl-fl : H 
K^^atl^ : flArfi. : H/uJ&l^hAJi : fl4»^d : (DOO^^d. ' A-flh : H A,je.-Thho 
AJ& : K-V-A : H/uJ&'thTf : hV A. : 1ff-A- : (D^ih. '- Vf- A- » H^fl : Vf- A- : h. 
Ktl ' **A .- (Dhl[l : (llti^'^ ' H^fl : W-A- : h. A,A : ** A : M : 9^ : AA 
-fl?|:h,A.A:**A:J&^A. .'. 01-^0»-^? : ACD-A- A : O^ A-^ : rfl^PC^ -> : '' 
h^JH : je.-fl A : '' "iK^ ' ChAh^ : OlAlrf-A- : ^Ci.l" : Hfl* : U>CO\}^' '- 
aold.ll ' *^-A : ;i.A,A : ^AA-h .: ^.V<» : Vfl.^'^ : K-fl : CO<<.Vfll : Jfl. 
^-^ : 01 AJ^ : (Od.^(D : Vfl^^-h : ^'}<<.A : *^A : flh^ : b hr^fLf^ ' ^ Rom. 8, 2. Matth. 20, 15. ^ Emendandum ft^JH^: 

* Ps. 142, 12 (hbr. 143, 10). ^ Joh. 3, 8. ^ Ps. 138, 6 (hbr. 139, 7). 

^ Job 42, 2. ^ Marc. 9, 23. ^ Sap. 7, 22. 23- ^^ rflfl.-fl : A. 

'' h^A : AB. ^- i e. 10- Ai" : •^'fl^i : rfl^PC^^ • '' Act. 20, 28. gg 8. Homiliae. 

J&fl, • ' i9 ' M ' itid^KO^ia^ : XiOD : l^tiqii : <»7?ihA ' WATh I flJ?i<wi-} 

AftVL • *.?.A • +^^01. -• nh^ • J&fl. •' a>-Ai- : -^-fl^ : Ji^PC^I- : Ol?! 

Art : 'VMOK ' h^^iiLh : *^A • fl»^-^ • A.Aio-*^ h };a>-/'tfi>- : Ji-fl : 

iithVC^H' l 7,a^pao* 'W^^t 1 hOD^n : fWi-^^ft : 4»^,ft : ^(O-pao^s 
htlOD : (Rfl. : * Wh^in : J&^-**^ : AMH.h-flrh.C : h^^ihVCy-t- ' J&fl. : 

^'idM : *'?-A ' ^- AT?**^ • A.i' : AflC^nA : <»Aa>-A-A : lO-A-h : •? 
-flC^lfK^Pdh?*^- :: ^Anv: A.-h : J&fl. : MHa^H ' ^Am- : A.-h' 
Anc?nA : oiAaH A-A 1 ^nc ' hJ : h^ • ?i*7H.?i : AlP-ihi : h^ : ?l*7 
-flCl- 1 j&fl, : Mn ' ^9,aha^ : w^H^^w ' iih^liih-nih.c i mj&^h, - 

h^ : J&fl.: aiJ&l+V^ : AMH,h-flrh.C •- l»J&-flA-h. : J&?iH. : ?iA : JR> 
*74. : h^ : Ahh : OHji* : «WJ-J^ft : 4»^A : CD^rM^ : •}>'7t?^ : ?i<W>rt : 
Ahh : ai-?i+ : OD^i^d : ^.^ft : g ai-?i* : ?i^ Ahlfll- : fll^^^rh^PC^^ ' 

>iA<wi: j&^A:'HJ2.^ftP-a^' A<w»A?ih-fcU- : ffo'}d.ii ' wnhfi '- J&-ThA 

^hi^ : >ft : ?i^1- 1 M • Auh> : \h\i ' i^liLll ' *^ A : h^ '- ' HJ&ThA/i 
YlP : fllJ&^^V^ : A-* : flh<W> : J&fl, : Mn '- J2. Th^J^ : A?i*7H.?i'flr[i.C « 
Jifl, : ^7^A : *'S-A : ^ AHh : A.-f" I mj&4' » h<W> : J&fl, : ^j: Am- : ^^ 

h^^h-haozti^qiih'. fli-Ji* I A?ihrt : JiJ^A^J&fl, : ^Am- : A.i- : M: 

nh9^hin.h ' H-t : ^A : Ji-J-h : J&fl. : ^Am- : A.i- : AflC?flA : fllAA 

ahti-n : A^-flC : n^^PAYlPao^ i ^}mI : hVt-ao^ :^Am- : A.i- : AA 

fll-A-A • WaC^ntl : JiA^ : Mfl • ^AThP^fl»- : Ai^hCU' : hH^OO* '-' 

a)hi^ii'hff^'}d.li''¥H^h''t^aho -- Aai-A-A : a)h9^iii9Cy^ - -td. 

^m-ahill' : fll-^lA : fl4'J?'^J& : OD^A^^ '- mihlh ' fllJi-flA : ' Afl^ ^ Jes. 48, 16. ^ Matth. 10, 16. ^ Act. 13, 4. ^ Act. 13, 2. 

^ Ps. 103, 5 (hebr. 104, 4). ^ h^' deest in B. ' Rom. 1, 1. B 

habet ^"fl A : sine fll , per emend. 8. Homiliae. g7 

^-flrli.C « M ' J&?ill.rt • ^*^'}? : ^hft- : ?iA ^ft-^^hft* •• a^Jii- : /** 
rlfiKi' : ^ii^^ft-h^hft- : fl^fti- : ^-^^ > : ^K;]fi^. Tl- : (DfhrCP '- tih 
in^h-nih.C : flh^ : J&ft. : ' hfti-Chft- : (Dhh9^^' '- h^ : ^V : O!-?!*: 
^A : h A^ : dClCi' : CD/^/hKi" : ^hft- : <» J&rt.h /V-3: : Mll ' j&ft A- : ft^ : 
^^•Jfl^: Ail : (D^(D^hO^ : hOI : ?iftl#D s J&fl. : ^ ?i*7»tfi'flrh.C : J&> 
ilC : -^fl : ^'>fl4- : 4»^-fl I OlJ&ft-^tf»- J : ft^ : «^i-^fl^ s CD A J^VL : fl> V 
W/^hf^ : hfll : Jiftiwi s K-rh-^ : flh^Ji* : fl^ AJ^' : ' ^"JflCh : ?i*7ri,^ : 
A^A^ : ^AST' :: fll^-JflCA : ^fl : A^^dh : J^Afl^i- : «^Ahl» : ^-flP : 
A^'}flC:flJ'H'>* : fl^Ji* : i^A^^ : fllOD-J^^/^^. s (DhlHM ' h 
tiao s Mii s #wia;h^1- : ^H.flt : h^ : Ailh : J&^«^> :: fll Wfl : J&il 
A-!r : hj&i: : «•rh-^ : h<^ : <W>7iCA VI : * 4».^ A : 0* : ^^-Jfl^ : h^ : h^ 
•}flC:Aft.flJ>:1fft-^:UA«:flJMH.h:'}^Af- •" flJ^JAJfl : flHh^-H : 
lilC : A.^^Pl-fl^ : ^(D-l^hO^ ' AhA : h^lf 1 Mn ' h^l-QC^ '- T* : 
h^'h9^!^C'''l'd.'?<^''hO^'i'P' ih^Cy-t- : HhiCA-^- : idd : -^.fl: 
<w»7flC ' hA^ : J&ft» :' V^P :>%•}'><»»•: T fll g l->il4. : fll-Ai' : T fll e #/» 
-i-ilC-Th : Mn : ^V^-JV' : T fll e >1 A : ?i A^h. A : ^iC : <(.J^-4-R : ^'J^C.A : 
^^A ••• fl>9^ : JiilA-V : h^-k ' Ailrhl- : A^^l^-A : *^A : Kil : f^H. 
fl/h 1 fl^AJt : Jirt,flA : fcjS.-t : J&Afl^h : ^7^A : *^A :s «^fll/^^ 
tfo-h. : fl-HVL : fs^hJ^U^ : rh^C^i* : ' fllJ&V'?^ : h^fl^fil '- (D^^D-fV 
tlt-^n.rC « ?iA*^:J&ft.:'C;uhiP:A?l'7H.?ti)rh.C:J&>'ftC:-^fl: 
^lflC : Al^A 1 fllH^Ji- : J&ft, : flh^Ji' : <^'}<«.A : (DhS^^I^ ' (Ih 
l-l : hCh?- •" C^hF* : A?i*7lt-Ki]rh.C : ^JilC : •S.fl : ^'JflC : Vi^^l : 
fll AfhA : (DT^ti^h : fl.i- : Ailrhi- : H,h!i- : (Dfhd^^t '- f>^(D'aO' : d ^ Ps. 45, 10 (hbr. 46, 11). ^ Ps. 46, 8 (hbr. 47, 9). 


^ Ps. 44, 8 


(hbr. 45, 7). ^ A^^JAAXs A. ^ Matth. 19, 28. 


^rh-P 


C^« A. ' Jes. 6, 1. 

gg 8. Homiliae. 

OhF^ 'hA''% il'id.Vf^' ' AA g je-JlCif- -• i»J&-nA- -" *.?.A • ^^-A • * 
^.ft :?i'7H,?i'flrh.C=RflM-|J^A-h -• ii^^fi* flJrJ?:^ -• ft-flrh-h s H, 

/iih I ' m j&^h. • -HP -• ^"jfldVL : oifi-fl^-^ I (D j&fl. AS: • hnnMid^c • 

^> • hd^^h -• OiiyDV- ■• Prlia^C • -Iffl -• -»7* -• Ali-fl 1 flJA-H-flrt •• Aije' 
u-J^ I w^^^K^an^sOift^^o -• 'ThrtJ^O- • fl»/i.->A*'flai. -• fl>c?iP • ^-^ 

Jif^ : (Dh^^-h^^^i^ • ?i A^ -• 11f <i. : Afl^ -• A-M : /HiTI-fl « (Ddhli^iao^ - 
hYim- ' fl^fl:' mOt^ : ^-rh-^ : h^^J^^^dV ''' J&^^hfc : Al»- 
A- A : hr?:'^^. ' -fllMf -• Clfl>-R - 9fl^;i"l- : fllJ&fl^rTli : fllT'^ : fl> J2^1" V 
1C : r A A : JiJ&U-J^ : M^ ' ^"^vao^ - (O-tl-t ' H^lhS^ ' YlCMli ' 
yja^^r-Th -• fli?itf»-7*A -■ f^^ao^^p'' (D^-tUihS^Pi' fidV ' J&H. 

h^s' AH-fc : ^Trd^ ' hlif^ ' n* : -^^R^Th I (DT^i-t- ' f>^1(^on* : 
l^Tf • J&fl. • ?ih : ?i-fl -• fllhh : fll AJ^ : M ' IP^e : J&fl. : ^'J<«.A : ^^.A : 
ttK^^ytl ' >fl.je. • A'T.(I -• '1-Ai^O- -• fllM- A,'flfll. ' flJHWA- : X"/h.^ s 

Jii^jB^-^^i^ '' hrh^A ' KWti ' j&fl.'' ?i'7H,?i'flrh.c : 5\nM-8 

J&>-flC5-S.fl--^'>flC -• A(^A : fliTi^Ahhl- -• ^A.fl;h : (D^nifLhl 

AflHA-Ai -• J&V^^C •■ h^ • ^*} AA : *'9.A : fl>-?i* : ^^- : Mh ' -tdd, » 
i-^Phrh. -• ?iA^ ' hniUh ' (Dhr^f^il ' fl>-?i* ' ao-i^li : fllJ&^4>V^-- 
/i«i: : fllJ&^A?ihP' s- (Dii^-t: ' tt-nih^ ' (Dh'i:n ' (D^^id ' 9^11^' 
h-n : fllflJ A Jt : A^JA^ -• ^Al^ : ?i*^'} :•. 

b) Cyrilli de Melchisedec homilia prio7\ 
nliCtirti ' A.* -• Miti ' nhii ' htlilTfS^cy -• fl^i^-^ = ^ Ah • ^R,* :: 

J&fl. : Afll-A-A : ' Tf^ Ah • ^R.* : 'JT-O' : AAl^ : hVJ : H^i'?^,?! 
•flrh.C ' A£h A : Hi-^hfl s Ah-flCyj^ : -^l^jRrn : ?ir -^fl : ^^^tt^in^ : Jes. 


6, 1 — 3. ^6, 8 - 


-10. 


3 

Act. 


, 28, 


25 seq. 


'iD^^it 


AJ^JP^A, 


(D^YHh^P- B 
'J&lih4-: 


A. 


'>n.j&' 


i AB. 


^ Ilbr. 7, 1 


-10. 

8. Homiliae. 89 

^o^ : 1['C^^I> : 77-I*' : R-J^* : fl^hi^Uf : •>7'l*' : flAi^ : H^C^^U- s 
77-lP : rtA,!^ • Hi&h-fc -• K^^^t^^ I K AO : fc-n : fl>?i AO • hl^ 5 G^\\ 
Afl : ;1-;Ki<^^ AAft* : Ol/i Afl : T^Ji* " ^9lJA- : Ol^ Afl : <^1f A* 1- » 
rliJ&CD-l: : n^i^^ A- : AOI Aft : MltK-fl A.C : J&J-flC : hUi : ATlA-f :•. 
JX-^- : dflP- : A'H'}+ • H A-* : ^/^^^i* s h-dCVy^ '- (DUa ' h9^VChU' : 
A.* : ^fllO- !• fll?iAA : hrOh^rf^ : A,-^ • AhU'7 > : J&Vi^h. : /^'CO-f- : 
flim- ^/i-}/*-?!.: 9/*"^-^ : Tir/hlf-fl flh^ s h\l ' «^rt. : h^^h-^V 

vao' : A?iA • <»dh- : hr^ihfiu- ' Ah-flcyr « mii - K-f-^^^ - hr 

V7^ao- : \^h ' O/^^-t ' hr^h-nCVr ' fli AHfl : i-tli^ ' CM' ' fl^h -•• 

cDT«^*rt nhiaa - h/h.^ • n^^ihti - h^rn^oti • f-^ndii - (oa-n^ii - 

fi-nh ' ^T-fc : JKr>/^?i : 'i/^d^-t : flJflUf A • Hfl • tl9^d ' h^ '- hifO^ « 

fl-flVLA :' tthl-i- ' h-nar • (OiuV. ' H^/^^i- • ^!r/^?i • fl>-?i* : 

IP^ : h^JH : 9-^ : fll-AI- : rh^ : hfl-U- • UA" : A.^ : rtfl : i-^hfl • ^Ah : 

X.R.*-A?i'flCyr:J&fl.-"' H*CA-A '' fliJi?iH.i:R**f :K-U-;^'}-- 

^iiMntf»* s -ne • fli/w>A?ih<»>»- -• fl.i- : hcA-fc^i -• K^jh : «•^•Ai7 : hT 

-Thifo- : \iao s ^Th^fll^ : ^f : Hfl.i* : YlCtl±yTt ' (Bf^^Cf^ ' A-flh^»- : 
^^:il^^f •-! flh^.U-fli':'^/^ : ^fl+^A : ^^V : A^J^C : Hfll^^: 
^ii^f*9^ : h^^U- : ^A-tf»- ' a}^9^UC^OO* -• AKflfll- : hA : -^^U<- s 

fllnfA- • Tfl-fl ' (DhhrG ' J&flfli-?i : fli-A -^ : Jt Aflfl A-flh : ^ao^-h 

5:> •••- ^hnX' 'io- •■ ^^•>i'>- fli«fli-f htf»- -• K-J^lih<^- : J^f.^v : h 

9^^aht\rtl :mfl.-fl' ^f -• htlt^ ' V*U : ^J^-llVV •' C^hi: « j2^fl.h. : 
Mh ' Afli-A- A : flh-Ji- -• hfl-C : ^ Ah = ^R,* : Ti^ Ah : ?;.&* -■ 7 
-MP : A A.r : hVh : A?i'7H,h-flrh.C : AU-A : Wn-t^-^iL '- aht^hU' » 

w-A- " -flH-if : h^h -• ii-nn'^'} ' naM-khu- - h j : >7C -• flh^ • fli-?i* -• 

*fli- A- A -• fl •• 'ifl •• J&fl. •• ' d^-fl : ^h^U- : fli/i,h> = 4» A.A : fli<CJt4-Rfl •• ^ ws l'TCo; £?7iefv Hbr. 7, 9. ^ Hbr. 7, 1 — 10. ^ Hbr. 5, 11. 90 8. Homiiiae. 

'i-bhV' s hi-^c s hfttf» n • ?iA • j&fl.A- KM • A-flA • h^> • M ^7 

d.h'^^'tl ' fl>-?i* ' ^i»- s ?i*7H,A'flrli.C •■. ll^h. ' (D(Dbh* ' hl^^V 
A.V • M ' n^i-t ' h^-n • i&1k A^ 5 ai<w»^^ai-h. • Ti^Jh = H^i- • V* 
J^J^s>%C^*^!?irirf-A- ■" ?iC:s^Ah-l\.R.4'.h^.-hU^.AM»t 
Ji-flrh.Cs Thfl.AfP.-^-JiJ.rt.-^^.A • hoh : ?i*7H,h-flrh.C ' ?iAi^ '- K 
hV • fl"t^i- • hU> Tf- • ^7<CA • *^A • Hlffl-C ' i»d4«/& -■ jr^A A s Ji-fl • 

IDOIAJf^.flHA^H- -■ aih.f.^aDfi^ : fllAi,je.1<pRj^ : (ir^ : «^tf»-^» 

A^ : hll>'Th • (D^q-a^t • A.A^Ah1- ' J& AA- « iD A^V- • Mh ' J&l-h 
^•J.flh^s^fl.A- 1 AHfP-flP-y- ! (Dhn^iL^^F' » iDJ&'ThA.(iA » hJP' 
ili- 1 OD'^ : J&^A,IIA- s HhJ^W-A- 1 (Dn+wf.aDii .- flhUH- s /uh> • AC 
hfr • ^'t^^^ ' (D^H'l\UTr l hhflDii : C^^Q : 1-^ AP^ ' AHf O-flP- -" fl» J& 
-7A,(IA- 1 A?i'7H,h'flA.CA • dflJL* .• ?iA^ • flh^ ' X-rh-^ s ' ^A?i 
hl- s fl> A.^5r aoWxXi^ : (DaD^^-nc^ : fli/*' A^ V^ ' J&^*»^ » flhU 
It^ -• A*J?:A^ ' fli^V-flCi- • UA^B r^Art. flifl^?i+A /^Art. A^5r- h 
^h • J&+flMP' ! fli JZ.1-+> J& •.". h*n s J&-fl A- • «"rh.^ -• flh-J-^ ! fl> A J^ s ' 
C?iJ&?' : ArhTC^V -• IDA,* -• hU9^ -■ HhrJl-V ! A.f A-A -■ hCA-^Al 
i»h*fl'J&'flA-s'rh*PC^-1[fl.n?is*^^J& -• fl?i7-fcM = /uffrA •• hc 
A-f-A : flh^ -• "Z.^* -• A^ Ah -• J^.R,* s A,+ -• hV!^ - hVV '- A9A5^ - 
M1C:oD'''(Ddh ' 'hlL^iiaD^ ' hr^^t^ -■ C^-d^ ' Hhfl-C -• fliUfl.J&-- 

rhau: ' n^h-nh'^ a*p aj^ -• hh^in^M -■ K^tbh - hcA-f-A i ?iG h 
Ih' K-^tif^hf^ -• h^ -■ /u-^rtJ^f --^ Ahh ' fliA.+ huv^ -■ fliAJt-- 
h-JflA •■ fc^ -• hV A-flJi -■ i»/t1-rh-h CJiA -• Ji-JH » ^uJ&lflUJ^ -■ fl>;uJ& 
-l-ifDeT • flJ A.JK.l-hU A 5 "^^^ : 'H'>* .• J&Chfl • h^ ' hhoD s h^Ax-t -" 
C?iA • ([hrm'i ' ii-nh ' flJJJtf • f^hM -• ^'JH -• Od A -• fl^?i* -• (Dh9^ ^ 1 Petr. 3, 22; Col. 1, 16. ^ Ilbr. 3, 1. ^ Hbr. 6, 20. K+tPfMOD S B. 8. Homiliae, 91 

01 A.+ • hU*?!- -• amti: .- W- A- » J& AA- • AKCJt^ ' l-fl C • i» A^ A<<.C-f' • 

A-fl?! • rh-PC^VL s <» A.* • hU^Tl- » Jifliwi : A-flh : »1> : h^^V •• flJ J&MiX " 
A?i#w>^ : IID-J^A : ^.^ft s -tA-ah ^ AJ& ThhU'} s O^Ti+lr : Oi^ao^ - 

A?ih-Aj&chn-flh<w>:fliAJE:r!ir'rh.c^:h.^^-M « IDAh^rt ''«'}+• 

-flVlA-dC<?.1- • a>-?i* : (DOhfhh ' (DKf^ODli^ : «7iiD.^. : A^'-?.^')-' 

^H;h^1- • Air»7l- • fs^^Axf^ • A* A • fl-flrhi* • ^Ahl- • «oJihH : fl/h 
•fc-f- ' M » 9^ • ytti^PC^P : lo-fl-h • /iir^^ir • l-flC Aiw>'}<<.fl : * 
^fl • HOH?!* ! ^ii^V • AW- A- ! l^fl A • h-a ' (DiD^^ : fliir^A- • ^TdH' • 
J&rt^^-A"*s<»W-A-shU'7l-sJ2^h.AAF.-flrt^J&:fl>fli^J^C « M' 
j&-flA- • h*fl • 'tiir^ ' ^ Ah 5 ^R,* • 'Jt-ip • }?rJt* = ' H^c^^ih : 
h^o- : tif^ ' a>9^ : -j-MP ' rtA.5^ •• «Dfl-flh s Hh^> Ohhi: ' K^^ 
hl) A • ^XbTr ' l-hw : Kf:^ ' (O-^-hw : fl AJ^ • /lA • Ti'}* • JZ. A A- = A^ 
Ah^ •" (BlrM\il)i'nC(^'naMirni''i^o^''ih±i'''(D9,iX^'hb 
J?^'}-^.A'flh<^-'h'1it.flh^s'Vi*»'5Hfl?i'}'Mi!'VA.«7-C*(l ••. ^<w>: 

Ji^i : im-J^fl : 4[..^rt : ^haotl^P : A<7» Ah ^R.* J&h-*} = fl)fll)flj& : 

flJflfl-flrhl- • i-Jiir-} JP : H^ Ah^ • aMi- • H-hrtS^f ll^i^ : it-Jt^» » 
(DA^r l JiC • Ji-Jh ! /i.->^ A^ : ?ifl^ nahilihi- ' <^ Ahl- • flh-J-^ : 
n^ ' AX-J^* ©rtAi^ A.J&-l-hO A" ' •^tf^-rJ- • J2^^+i JR s ffl A,f A- ' ' 
Ohtii-i^Mii' ••. i»'^R-A<«.rt-fl?i'}'f' ' *^« • ^A?ih1-=' Jifl^ • 
JihA^C s hM^ • J&^*>^ ' AMH.Ji-flrh.C I flJhdfls J&fl.:' flChF- 

Ah^^H.h-flrh.C ' W-Ahfl«»- s (^^hil±th : R-^^-} ! n-lfJ&A : hA -• H'l 

-fl<- -• ^A -• ILhV' i aChJP » A?i'7H,fi-flrh.C ' W- A- -■ -ij?. A- ' '^Jih- ?iA ' 
J&l-fl<- ' A.*-P« ••« JiJiH. • hoo : hh -• hah^^f^f* ' hffo^iad -• ^Ah-Jj • 
AMH,?i-flrh.C ' (Dh^haCP ' r fl A (^fihln^ -" flJ A.J& AR^Jt ' ?iri ^ 51J?:*." AB. ^ fl>/i,i;A« -■ AB. ' Dau. 7, 10. * Ps. 102 

(hbr. 103), 20. 21. 92 8. Homiliae. 

irao^ • tDh^^^-i-tV. l h^ ' hYi • nir-t ' -fl% A •• CD-V AP- • /^'/KiKl- • l»- 

^i- •-! hG ' M\\ • K'^» • T+ • ^m.flfl- • aif.aDixti^inu .. h j&rn'?** = 
<^;i;]h^'h^?i'7rLJi-flrh.C!li^ ■■• Jift^shVi.flj^^^sftr- je-ha^-j: 

UA^O- flh<^ ' fl^ I COh^'*?^ • If Ji^^J^^V^ • «^rt. • n-f-wf.OD : /^J^fi 
^h. A 5 A^f fr fiy • -t-rt^f • iD-ThC^^^U- ATIAIP' • ^Jt-lri • rlh-H-fl - 
tDKf^ill-^ ' 'Hfti^ ' hh^'h'i • M • Ah-^ltM ' /uf frA • hCfl-J^ft • 
Afl/h-fc* = na^M^ • ^^-liW = JZ-AAF « Tift^ s hfl-C • l-flCh.A' 
^fl • J&J'^^' A^J^fll- • J^'?*?^:' ^U- s ^Ollu ' fl»>aiA-^ • fliAft» 
flJ ihrtr P- s /uffrA • Jifl^ • a^?i-|j • ^J^If-j : rThlin : h^^-haiM-f^ « 

J&hH.S: : Jl-Jh -• nhrR^hd. - ao^iy : -f-Wf.OD : taxh/.h.^ : i'rtr f : hS 
A-A I ai-h-fcV- : MXi ' ni-lPf^t^ : A^J^-VS:-!- : Vf-A- : 9A1I" I /lAfl: 

K.h J : a^?i* : h\ ' 5\T^ : li^ ' W ' ai^"}* : {l9^ ' HhltlM ' hS 

frft : hCA-f^ft : fl A-fc* • AAai : ah*^! '' ahda ' ft^- : Ahft^h. A : 
't-C^^^O'' 'lA.'? : liJ&^?iP-' iihlllh-flih.C ' (Di-fi^^^ : h^-M : Mfl 
/**;» : htl^h^ ' (Dh^^CP ' AMltK-flrli.C : ahd^li- '- Afltf"»- : 
M : hl^AVh : A^^-fl^ : Jift : fl-fl?i : (Dh\l ' A<<.^^lf ^ I ?|C : Mh ' 
'VA.'? : nS^&h?- : A?i*7ll,?i-flrh.C : -^ft^ ^ : (DhJi^^CP ' ^hin^h-fl 
rh,C •" •};h>h,:A-fl?i:'^fl^J&>:/l'^Ahi':a)ft** : ^(h^ f Wh^ 
M-aV^^B^ 'h^^Mli- ' M : flh-flC : 'hlPf 9«> : hS^-lffl : ?i«7lfch-fl 
rh.C : h^^U- :-. WUda ' J&-fl A- : flh^J-^ : ^ Ah : ^R.* : K Afl : /i-fl : ai 

Ji Afl : h9^ ' (Dh^i-^hid. ' Aft* : ai^i Afl : T7-Th : <w>Td A* : ai A,*^'^ 
A4"^ : ^ij&ai-f: : aihA-A ' aiHh^TlA : KS^oDh^ .- fi^h -- hVL - C 

i:0 ' W^^^h^- : J&fl. : *CA-ft : /il^Ah- : HJ&fl. : Aai-A-ft : h^ : ^C 
Jif^ : C*P I h Afl : ii-fl • aih Afl : h9^ : (DhJ^^Chvd. '- AR* : ai/i Afl : 

T-J-^ : ^Td A- s ai ^.'^'VA^'-^ : /hj&ai-js : flKsr>^ A : ai Aft : hinjh-a ^ Luc. 1, 31; Matth. 1, 21. ^ Ps. 81 (hbr. 82), 6. 8. Homiliae. 93 

rlhC ■•• TtiG: ' Mh ' W^AH •• ha ' (DhM ' 7x9^ ' J&^ftrt- •• AfflAfts 

?i'7lt?l-flrh.C I ho^ii-hM-h-n' \lCM'll ' (B^f. : h^ltJl-flrli.C* 

/?:^ft /t- • /V^ Ah ' ^R.* •• M • fl-^fl.Vrt •• 0* Jt-fl •• hft ^ s -M» AR * 

jiiPMfth-fl rh.c •• (Bhbn ' ?i<^v:n •• ' 10 Aft*vL 'f-X';]hA •• Jift^ •• ?i 

riv-^/^^: hr?ii^i- • K^hrc ' rt-flrtfl • hr^l'!^ •• i-aiAft.- 
fliR-rli.^ • fl^-tiPftS:'' flh^J-tJii^ •• AA* : A/uPA-fl • hCft-f^A • h 
^-H ■••• J&?iH.ill.s ^V*7C- ^^ •• a>-?i* • ^Ah ' 5\.R.* •• moo' i-Pd 
M-fl-HP •5 ?ift<»».flM^tr:je.i[,j&ft.-J^CrtVl'sh^-}l'<^Ai5:h<^-« 
'1-r x-h. •■ lul-l-^ai^ : fl;h* ' ^fi±o^ ' AMft^-flrh.c ' h^ •■ hr-fl 
Tiif."/u^uh.h^.flJA.j&9?i5ifA.Th^ • KrA^T.o : ^icv • fl>HVi« 

-Tl-X-U* • n-^aoVi* :•. A^^A- • A* ' H-flO- A s ^Plh : A^f frA • hCA 
*^ A • ft-flrh > fl^h-i-H : M^oo : ^Al^ s h^-J « 

c) Cyrilli de Melchisedec altera, 
^•?. h Ah • J^CrtT • H*^.A : *CA-A : Mxii- ' ^ Ah : 2^S»* « 

?iA: JZ.Ai^^.:flA^fli : -hJ^ATf : 9Al^ : fl^fl-fl-H-Tf : -fldA-tf^: 
J&flC/h. : fl>J&1-A./*'/h. : flA* : fl-flTfll : d'}*^"»- : hfl^C : n-Hdud. ' V 
7Rh, : flJh.^I^ : d'}'k ' eH^fl- : a^tl-t : *J^m^1- : HXihan^ : «•y.d s 
flJ J&l^itfl^ : fl?ld«?*^ : (DTrMfi : ?iA: fl^-JlJ. A : A^/K : ATI : 9 Al^ : 
-llAlt : fl^S^hrh : H A.J&flt^d : hCrh.** : fl»^ Ad A-Ml : ^Af V : '^A. 

«^'Jl-iflc^hfl-^^n/hcp^Hflh'^^ : Hfl>-?i+ : hcA-f A : mahi 

±hO* ' hh^^C: : Hfl>-?i* : <^;hf -B : fllHA^Ai^ : J&lhfl5f : h-fl^ ■•: h 
tl^ ' •JH.hC : HX-rh.^ : fl>-A-^ : flJ-Jl A : HJ&fl>A^ : hCA-l^A : AA.1^ : ' 

^aoti^ : oDj^q^i': ii^iy^-nhii.' MPfau - n-^^d. - ^if/*'/*' : flA 

Ce : IP^^f : fl»^h.fl : hdli* ' fl ACf : H-flfrlf : «^m- : rh^ : (D^^Ol ' Vf- A- : i. e. matrem quoque habet. Matth. 1. Matth. 13, 45. 46. 94 8. Ilomiiiae. 

j&fl. • jTi^Q-a -• AChA J ! mdlna /kfl 'Jrh.fl^R- • «o-Ai- • <^ha^1- » 

n^H^fi'} ' Ma^ ' H E hrWf^ ' OhTtt-t: : -fla-d <»mfl.-fl Afl>- A- A 
Hfl-flH*'^ dAiiH A> ' nah'1'i • HhCA*A rtiaud '- fli/ihH. • AA.i^ • 
Aco- A- A • K^ Am -• (DhCh? • h^ -• flhJ^fl A- -• fl»flJiCJi.e : hu>* : Ah 
CA-PA-fl^?i* = <^Ahs^R.* « flifl+^^J&3::-^^h.flV-'flH-'^-Hn 
M-t -■ ^ Ah •' ^R,* -• V7Ch-h<»^ -■ Ji^JH •■ AiChf htf»- 'VA.'S'H'fl«>- •■ A 
dA^*} ?iA^ -• ^-flA- ' /uhV •■ A-flh -■ h*^* -• M -• ?i*7H.?i-flrh.C -• fl^ 

?i-[2 •.! flJJ&hftrt -• VMDi,: MlCilt^ -• <w>>. : Mh ' Ohh-t: ' Hflfi'^'J -• 

<w> Ah -• ?UR.* -• (DhCh^Ylti^ -• ^r ^ A -• Hfl-lJ -• -^^A A -• «^J^-^l^V '- A.f 
frA -• hCA-PA '-'- J&fl. -• ^fl^A-A I flJflA-l-- s ^R-H+J: -• H^J-^ • >i*J^J^ -• 
VX^ -• n-b ' -htiX- ' Afl^A- A -• ni-V^ -• J?.»-/]!!^ -• (D^^l-tr -• <<.-fc?* -• ^A-^ 
l^^b ' Gina^h* -■ J&-Thfl?iA ' ^\\^h ' Y\C -• hrilh ' (DhChf -• HhCA 
*A • J&^AP- •• A^ Ah •• }\.R.* .5 ^CA^h. •• Afl^A- A •• flVf-A- •• h^ '- hU 
>1-s H^^-> •• Mi- ' (if.r •• fl^m^A -• h^ -• ^'JX">1' s J&A-fc -• fl>/i.1-fl 
4»^d -• flJ>i Afl-fc -• '1iJ& A • *7fl^^ •• ^M^ih : -1[m,A1- -• h^ •• Ti-J-h •• hCA 
-J^A •• '1iJ& A ' }^Jt* •• ?i7H • J&^-Bh^ -• ?i^> s flli'^'> -• flJfll) A«0« • i-V 
H'^-^ ••- hA^ ' A.+ • h09-Th • J&Ar P- -• flVf-AX • flJJifl. -• lyR -• AJiA -■ 
hjPV- -■ fl+ -■ ' Chf>P -• Ar/i-PC^i -• fli A.4» -• hli^^ -" HJiJ^V-» • A,efr A -• 
JP-X^wi^ : fl^h-i: : AH<<.VF I flJhdfl -• J&fl. -• ' h-JH -• -flV 5 A.* -• hO«?1- -• 
fl.J& s HOftflJ -• fl^^-h -• /uf A-A -• flJ AR -• K'7n,?i-flrh.C • 'i^'}6 -• /t^TLV ' 
hA^-- hA-fl> ! A.* ! h09l- -• H^je-hA '- dx^^oo s A<^rw>j : M -• l^ 
h-C • fllrf- A- s flKr ^ A> -• Hh-Jfl A • 'Ifm.h^ •'. (D\\b(i • -flH-li -• -h9"I^: • 
*fl»-A-A -• mvii^ -• a-AA-^ -• Al s ;%^^ -• h^ -• /i Afl-fc -■ -TiJ&A ^M 
9:^ ' -lim.hl- -• flh^ -• 7fl. -• ^fi^. ' hh(^ - K-rh.^ -• ' W-A^fl^ -• ?iA -• fl 
/hT -• hd't ' OAfli. • fl^A-^ -• (^Cir" ' J&>-fl4- .• hA^ -• ^ib^^ '- CT-l^ -• ^ Hbr. 3, 1. 2. ^ Hbr. 4, 14. 15. ^ Gal. 3, 10. 8. Homiliae. 95 

Ohh-t: ' W-A- « nKO^n ' ^A- -• n^ih^^ Ohtl-t - oofCAxl. ' hd^ • h<^ •• 

^iA I Aflrt 'i-ohva ' m « Hj&hA • Ji/hjRjp : Yirw - k-^.+ :' n+ > 

M : H*7rh : «Wi^^/h^l- : AW-A* : OHftl- : '1[/n,fc'Th : h^ : ^-JiHlf : flfc 
-^V : A.f A-A : hCA-PA : ^^m-fi ' M ' ?tir"h : 0* =: ©«J^ : Ji-JH ' 
-HJr : mrth : Afl^A-A : aij&fl,:' JiAiW» : fl/hT : /^^J^- : ^lAfl : HJiJlJ^*: 
fl-Vfl : Mn.h-nih.C-ha^'} ''(D^^^A : fl^^TL'» ■• ^ih^ '' Hh. : ^-9" 

vci''Mn' f>'^vGao^'^(D'it-ti''l'9^^hP 'd-n^ahf'} .• h-}» .- p 

^•^/,7«H- : ;h1 : ;%d:1- : H^A. : (D^-n^P : /uJ&^hli A : hUJ-^ : h A 
hH- : ^h-*} : (D^liaDf, : A?iiW» : A^hV : Txii* ' h^ '^fl.lf ^»- : fl> A.J&h 
!»••> : fll/l,^^ : J&^-hO'} : hoo : A,h> : ?il^H^^ : AA.^ :•. OlJth : Aft 
CD-A-A : fl/h-fc* : n-t-hdif^P ' ' M : 9^ : AMH, W : (000^-^^ ' hS 

frA:hcA-f^A 1 hooi^ hin''f^nahh'ahh'i"'r\i'&*'n'h'nnjtiV - K 

fh-h ' ^hfl : JiA : f^ip^a^ ' hnio ' i»K AUjr^i- .- mhCPn - h^Xh ' #h 
-flA : l-nl ' ao^ip^ir ' OirtR^im- : flij&fl, A"<^ : ^fli-dh. : ni-i' : h9° 

lie : flJ/u^-^A^ : fl.i* : hft-f : fl.i- : l^/^^^T : flJrt fl,y : ^dl- : Un.je. : 
-Yi^ff^ : H A.J&h A- : 5V«^ : ' A^rU^ilf ^ : fll AhUTtlf <^ : A?i J& 
U-J^ : flli-^J/^h. : Ad A.U- : n^lO^- ' OO^C ' hin ' f^^Clh ' fll J^-fl A- : 

nhf» '-^^m ' nii-ir - ^i-nc '- (000^ .- fliuflh : ni-i- - /^a^^v : ?i 

Ai7D:A>: Afl/h-fc^^ : Jihfll-7 : 'i/^^6 '- fl.-^ : Ji-^H.Ji-flrh.C : fll/i7 
i-rt s Ji^JH : AA-flh : '^OD-t : ilV^^ ' hG ' nift : 'Thl-flC '" fl>fl?i7 
-tH ' W-A- : h A^<^ : WWYldi-f^ao* : A*'fl^flH^'} : hC/iP-<^ : mfl.-fl : 
Afll-A-A : hr^^n : *^rt1- : ^a/h^W^»- : h<w> : ^C^^ : 09^9^ 
AA: AhUil-^hCA-f^A : flHJi* : <w>Ah : ^R.* : fllJ&R-U* : d.ahfk 
^ao^ : h^ : Mn : T* : Kftl-tCh^^ : hUil^ : ^^J-^ : hd^- '' Vt\r '- ^ Gal. 3, 21. 22. ^ R-S.^» : A. ^ Gal. 3, 11. ^ hf^i^ AB. 

n^YlHlS^P'' AB. ^ Joh. 2, 14 seq. ' dlVd' A. 9g 8. Homiliac. 

owa -' uft-h. • M\\ ' i&?iit = idMc ' nc '- \\ao : rif^ .- -j-hr^ - nv 

-^^ou :: ^-i^C ' \\00 : rt-flh : mh'^! ' OHji* • ^ Ah • fu^^ ' nl 
7-/^:|fM^5rtA.i^-fl>hOV-!A?i*9lth-flrh.C:A|hA:fl;]h* '' (Dhn 

vfi • ' ?iA ' ^^ AVb ' h^n^iii- ' i-n^* ' -nn^^ir - ka - h^-^ • ^Ti' - 
flJVf-A- -• flfl^^A.vii- • ^^ Ah i lonvL • hh ' yi^MiP ' iihin.h-UiiuC - 

A(h A ' (D^hr^ ' h<^ • iL^d ' mnd^ ' Vf-A- ' fl^Ji* • An- A • (D^fi, 
-nhvP ' flJJ&l-^BhA- ' fl* •.! K^y • i-^hn • ^Ah • J\.R.* • Ah-flC 
yiT' : hf^ ' i-t^^in ' hr^^hd ! 4"^ A • g ^l/^i' i fl^h : Mn • je.-fl A: ' 

fl-4.5fi • A?i*7tt.?i-flrh.c • AihA • h-ncvr ' ni-m. • A^e * fl^r j^^ • aj 
n-Vn'h*nnMid\.C' ArhAsH^mfl^h • KAhi-h fl>-Ai- • hfch « 
flJH^j-h ' ft^h-h ' fl'^/' •• -nfhd ' h-ncvr ' (Dhh"%C ' \\oD : i^iiYl (D 

hU7 ! fl>-?i* • (Dh\\ ' Ah^^Ahl- • r^-ftl- • h\ • ^•^H.h-ftrh.C Ad- A * 
Khflcr • flJ^ j^-^ • (Dh-nh ' A-+ ' ^/^^i- •• JirW- A- • Hh^ • KTrli-^^ •" 
flJfl/lh+s/^Cfl^.fl^UH^-Th • Hl-fl>-Aft • A.^ -• hli-t' ' h05r-^ • hd^"' 

^h± ' h-ncvr ' hYirn^ - a^ Ah • j^r.* - ^i • Hf o-flp- • a-+vl (d 

Mhr^^h&ih-^D-ti-f.: th^lh i' flTfl'flh.s?iT^h.-flfl-i>!Afl^A-AsJ& 
^i^Go^ ' \\oo ' f^^^Vh • hti ' ^ttrih • fl>J&it,hC A-<^ s h^ • hr 
A A • fl^AiCh^ ' AhUV-^ • hCA-l^A • fl>-?i* • ^ Ah • J\.R.* I ^^^^JR • 
H-C^^^ih .• A^ Ah : JV.R.* •J7-I*' K-J^* • -flVL A s fliHA A.i^ • VlC ' 
'\n ' ili^ '-' flA* • A^ • ^d • fl>-?i* s «^ Ah • ^R.* • fl»/uh> • U A^BU- s 

nh^ • A^ I ?i*7H,w ! flj^^j^-ifSLV • K^ti-n ' iicit-f^ti • nnh^iTf -- fl^ 

K-l: : -i-hip : X'Jt4' : fli-}?-!*» • A A?^ •.". fl^TfJ* ' A Al^ s ' h> • AV • hJ^ 

-Tffl • ?i*7H.K-flrh.C • hn-th : fllfl^K* : KCKf > : ^V-t ' 8"Jt* : flfl''^ 
2 A : fllhV : A> : A Ar : hA^W» : ii>> : nh-^ : -Tffl : K-fl : fl>fl>-?i* : >IP-^ : ' ' fllK^y : : B. ^ Gen. 14, 19. 20. ' fllTfJ-fcA » A. Eph. 2, 14. 15. 8. Ilomiliae. 97 

M ' g /KiTi-n •■ fl A -nhfl. • di^.li ' n^^YxhM - \\CMh - htioD .- a»-?i* .• 

li^aD : H,M •■ (DhVl^t |lfl.jK. l^^hx : 01^^^'* : lOPVU : CD^Afl : > 

oi-c ■cD^A-T'?ir:5iTAi'>.-<»A£^As'?iS^rt'^^Th:h^T '' ai#w>Ah» 
?UR.* A • h Afl h-H • 01 A Afl : lti9^ ' (Dh^-i-^^hd. ' A^-f: : 01 AiAfl s T 
-Ji- : OD^d^ ' (DhJ^-hh^-t^ : rlhJ&OI* : 0)J&-flA- : l) A^*} : tihoo : A 
•fl?i 0^?i'|J : ?iC : >i Afl h-H ' (DhM ' hr ' (DtxJ-^hid. ' ^fL-p : (D 
h^^-ii-' <^^M- • Ol/i.^lfA^-^SrThjROI* « J&Ajr'a-h,:?i5P'ifl.J: 
h^fl • ^hi^ ' >7^ •". O^-a-t : A*? : OIKrh^'^'^ ' AT 01 g hlPf. ' htl 
^K^''l'iP^ToD^ ' hMlP^ao^ ' oif 'Tf/*'!/*- : htii-Ax^Xq^ao^ : OIJR 
Khii* ' Hi-oi AR • A<w>V-VL • OI?irw>V- : i-oi Aft : '^JiH. : i-oi A A : oi<^ 
JiH. : hb^.^ '' m-ii' ' M-fK^ flHJ&mT^^J oiflHjR^-^Am- : flfl^ 

-iP^ao^ : IDflfl»<7D^im- : Wd.f!:4'f^fi ' h^ ^hl^<- : Hi^OI AR M^ 
JiTi^ft : A.« Ol/i, je, Thh W'J nKW ?i5^i : A,« : ?i A^ : KfMOh^ s 

AflftJ^ ■• f^^XxOl : A?i'7H,Ji'flrh.C ' flrKiT « ^^Th •.! oi^-JH : h^-H /** 
Cfl-l^^ 5 X-u* fto^A- A mfl.-fl <Coi- A-i^^ • oi^cJiP-f-tf»- : h^ • 

I;A« : hO*} : HMH.f|-flrfbC ' ^ Ah " JUR.* ' H;i,hV • X-rh-li. : OI-A-h : 

AR-i^tf»- : AA.Toi-^'} oiflh^ Mtf^ A,i'«';h<<. AA* : A^ Ah 
}\.R,* 01 A.T'}i' ^*Pd A* (DhJ^'hh^'i' ' rlhJ&Oli: : Ol/i^HOlA^ « 
fli^Jilt • i-OiAft • OI^^JiH. : h6d.d. ' htiao : hji^ ' h9^(l't ' htld^ 

h^ '-' oifl/h* ' 'i/^^-t' ' (Dua : h-ncvr • a^ Ah • ^R.* : a? • ne 

llfl. ' hUV* : Jil^hUVi- : hdl' ' Mn : W A" 9^ O^ Ai- : dii^ ' /ifl-l^ : 

A.«'Afl:i'^hfl=^Ah'5\.R.*:A?i'flCyr '' (Of.hn,\h'hr?:h^' 
'tlf^ ' -J-fll^/h oD-iiti : ?i«7H,M hSlbtl ' hCA-PA •.• h> A.* ' hU 

^l- nhr^^^l • Ol^i^JiV : -Vn : AI^ A ^ifl-U- : (DiO-h-Pii ' hCA-^A » 

A,hv hr^noDfi. : AA.-e ka • Jij^vi^ aj&u-^ • nK^ih^. • ^a. » ^ OlAfhAf AB; vid. Hbr. 7, 2G. 98 8. Homiliap. 

hr^n^f^ : JRlh^ : YlVii' ' flh<W> : J&n, ' ^Oht^h « flJ J&?iH.3: J flh^ 

hCA-f ft • A.-f'X-;Ki<«.»ntf«»- « fl»hAO » K-fl s ®>tAfl " ?i5^ « loKAfl» 
^7-^ : aof^bt^ -• iD/vi'^'^A4'i' -• /hJ&flJ* -• Ohh-t -• ^^did. « H^R » 
A.*Pa>-^'> -• A^ Ah • 5\.R.* ' fl»hU5f*A -• AhCA-J^A : Kf^AOC » A^J 
A9" : CD JtA<»^ 5 A-fc 8 Jilfl A s '^'VA*^- •• hOVi- -• hCA-^A -• ^flCh « 
AhUi-^ s ^^1- ' (D^tl^h ' ItxrVi -• ^i^^i- -.5 ?iA^ • HMflA -• h 
/h J?: -• H J&^ A -■ Itxf^n -• f (i-flP- -• j&l-fl^h 1 ?i<^rt ' A-flJi -• t^9± -• T* ' 
M -• Jii^H^R A.« • J&V/^h. • fl A"! -• ;^^1- -• ^i^/^i- -• ?iC -• AJ^4- A 5 
nKS^^^hl' ai;jh^flH: A9AJ^ -• (oo^lhfv - A.* ^ hu9l- -• <»rh*PC^» 

H?il^Vl->-^^'T|-ai-5 Ji-J-^JisJil^-llfl : W-A- » ^wiflK :: nH. ' hh9^^^ 

^ A A •• W-A- -■ H^fl, -• htl^ ' hohbh -• ^ Ah -• iV.R.* « 'V-fl Ai- -■ maij&j » 
aiMH.MY. ' A^efrA »hCA*A » fthA-^ -■ ?ihfl^> » aifl-HjPAm.c» 
Hfl^h*' AT^f >» ai^AOAV •• h^P^ ' (Dltxao^M » flA/hV ■-' KChJR 
-7htfD-h. •lyft -• aihi*'-^ s h^ •• hcft^ » f»*t5^rtA •• hu>* -• AhCA 
4^A : h> -• ^ Ah » ^R.* « hip-f -■ ?i'7H,?i'flfh.C • A*^-rt7 ' hftai- : 
aiAK-flCyi^'?iA" Tirrih^K^ s A-^J&A -• T^hauC « ai^-ricyiP^fl » 
fl^i^^l- -• a>flin»fl?| : h\l(iC 5 AX5r»rt A » hUVi- > hCA-f^A -• A^ Ah • 
J\.R,* I ai?iArt ' fl* -• hr V- -• h^ht^ ' Tir»*-f^ » K^A-OK ' yhT*^ ^ 
hfl-^ -• (D^thh-f^tiau^ ' h<»» s HjK.fl.A- -• Aai-A-A • A<^Ah •• K.R,* » 
h^-H s (Dh^fhoo^ -■ * K"J^4» -• HMH^K-fl/h.C I Hn,^If ^ = '^A.T -• iC 
^OK^y^fn^ '.wh/l-n^ ' AX^Jt* 8 ?i*?H,h'flrh.C « ?»Aiid : i-^;v«^ 
*rt » Ah^l- -• hCA-Fft -■ flR-Jt* -• AW-A- » Hf hr -> -• fl* •-! aj-} AVrt « 
hh « h^* Jlft^V •■ aii;A«!ir fl+ft4-i^ • h^ • 7'>'7/*' -• ir»rt A.U- » AhC 
ft-J^ft s HA-* -• JPftA.1^ ' AMH,h-flrh.C ' h^n -• ft-flrhl* -• aih-iTi * IP 
ftAs^-J^fts^^ftsA^ArsK^-} ••. ^ (Dh^fhf^atl^'' AB. 8. Homiliae. 99 

d) Homilia Sei^eri, episcopi Synnadorum, 

T ID g AipC* •• #hl^ A. s nX-Cd :•- 
f rhl^ J^ • /^'Pf • iD-M^Ul? -• MTr '- Ky^ahoo^ : Ai- V*7(? • M -• 

n A* • -ty^i-t • ^*ch<^ -• (o^ti^^iitnu , a^^^-j : /iflfl)- .• ^^.ft a » 

;iK<^£W> : aije.?U7- : -li JR A l flh-J-tJil^ -• MX -• ^iA-^^k-^/^ : iti^^aD : C?i 
?-?•• ^^^h^^sfl^K^fl^-A-A/h^^l^sTift^wi.-^^fiCC-fl+^ll •.:' OA»s 

HATfAf -■'jiXA- -Ji*?»!, ?!■•<»>» AnsK^--A,i; A- •-! aije.h.A;h»r/R-- 

AH-fcsh-flC^sflJl^AJfl^s^^^fl^s 0.1- •hCA-fc^'} ••?!•}» • P-flA -• K 
'ii':ln-\iHi'a)an'b'\u>\t^'hih'i^ • Afl.i- • hCA-fc^7 -• (dM^?!.' 

A.I» A -• A.J&ik A A9 '' ItitlOD i fl : -iih : J&H.A*- s (D^-taDOht^ : ft/^ 
?««>. s fllflJi-J-fcKlh s J2,^>?'V : 'Hf = ' J?.^'flA"A : Wf^^OiDln ' ©f -Tf 
^C : ID-1+ : (D^V^t '- ^J&h A : ©flHjR^fl>-?i : K^dilii '- W-fOD 
Ohh^-^-h^C '' fl''Th?irC*fl:AA.efrft:fl?»'7flC:'}^A.:AJ^4-R« 
hr^^-bO* : fllJ&M9 : ;^A-fcl^ : fl^ '^flC : l»h Afl : tlM '- d-ht^th : 
AHW-A-: J&hA : mf^^^nC' fl^A- : J&A.X"J^ : M-h^^^ilh :: '^^m: 
J&^-V7C : <DflflJ&'h : -^>ijr'^i' : J&7-flC : ' fll7 A> A : rt-fl?! : -flli-V : 7 Th 
91C : h^ : "J^^flC : (DliHm ' idd ' /^-Jh A -•- C»fl^?i*rt : hVA. : fl 

Yi-t^iltiinjh-^^Hm-^^^lCi-t^dF* : fl-ThA-fl?!* : mil^i' ' m 

•flC :fl<»»Ah* : «Drt^^di- : ^^A-fcl^fl : S^^lfl^. :: flljr"}-^ : ^fl. : M ' 
Ohh-t: : W^- : M : fl>-?i* : 'dCV'} I KV : fl>-?i* : ftfl : fllJR-} : WM : 'fl+^fl:B. 'ATfAf^A. 'Tf:, eraso f, B. ' In 

B additur : ^ib.^'t : J&^^IC : ID|lflJ&'h : -^Al^^ : J&^-flC 1 IQQ 8. Homiliae, 

'V^T-M-fl/lfii^ -• iD-fti' -• 9^^1(10 • Oflji-^ » htl-tCK^'' -l-h^^d ••• 
jRfl. • M • i»-?i* •■ ^'T 1h •• (D/i^d-t • liT s ih^iiill -• rhj&?' •• ?i7H •• ^ih 
cD-nsai-fti-sW^ •" J&fl.!M!fl^?i*';ifiJ&fl>1-si»rt'^d'^--lfi?'/i 
AOnC ' ih^P - ?i<^;f-'} ••• J&fl. • ?i> • ahh-t: '- a^C ' (Dft^d-t ' »!>- : ' 
hP'}'y^'i'na.(na^'''Mn'^'(\/^'^!^1 1 1^71- -flV ' rftA-h -• <» 
ARsMlth-flrh.C I ^a?ihs*J^^.-H^>--;l-^VJ^fl> •'' J&fl,:M = 
i»*?i* -• dd •• I» J2''> -• fl^rt^^di- •• W ' ^fs ' i-^J&rn : i»-Ai- : oi JK.-J n 

J&fl,:MsaH?i*:'V'nft1-:l0rt'^di':h7JPs3grt-fl?i:5lXfl<»»- :! J&fl.s 
;iV -• a^Mi ' t-h/^ • OJfi^di' : h? : A.Tt^ft : i-Ol^p- : fW»^'^-^ : 00-} 
•^i^l- : HJ&fl, !! ha)iL?^ : r ftm.^ : H,?ilh I hS^^til ' -TfJ&A : 5^A 

ni.4-: fl<W>^C:?l<i: : ft^AV ^' hinA'' flfl^j^ : '}RCA : 9^l\((UC ' ah 

?i* I ?i^rt:'77A-A.i-5R^AiP : J&^-h4-?i • ^Pih : ArAm.C •■•• A.-^ 
•7J^^ : n^^-fil ' haah : h^^^t-t i M*7 J^^ • J^ Am,^V : h<^ •• A^ja-fl 
9:tM'o^^o>^'ii''M^9^t^lf l K^dC^''9°tiauO \l^ - Ki^dT"'' 

hi^-Whl « l»flA*!;%?i'^f.-^^1-ai-:Hf(lfl,:?ir'Mlrhrts7A 

*Ah. ''h\'' htltn» ' ao^^oh : grhr^n ' ' ^hrC •• -TiMJ : -fl*A : ^A 
-bxroo^-^haah" irhKM « J^A^- n?i'}i:?iV : aYlCti^ti ' HA-+ s ft 
•flrh^^A^A^wi^^Ai^s! 

e) Homilia Juvenalis, Hierosolymiiani. 

^cti-i ' HP-fl«7A.A • nK^^^i^r ' fljah-t : * a^ •• hj^^A « 

V?i1rf-f : hKPV. ' OfLy-t ' ' hin^h-dih.C - AH^mi-H : oa.fi' • 

W^f-i^-Mai^i : aihf^f^hnX ' Hf Ofl. • JZ^^^^fll* : fllfl^rh!^ : H<w>> s ' In B additur: h^t ' fl^?l* ' Irl-l^ I ' ftiirChf' B, per 

emend. hT: B. sic in A et B. * h^' B per emend. 

^ M-" deest in A. ^ sic in A et B pro J^h<^W » ^ AKJ^^ : 

llfl,^1-:B. 8. Homiliae. IQl 

nrt^ : rtiA = ne-d - j?« 1- • hin - -j-fl a h6M - iHd - m - hiiih-a 

W " ihS^AVh : A^lJ^-fl «^ CDflJiT-^ : 1^7 > : 11-}* : rH^^C^ : V 
fl,J&"3^'>H-J&'flA:5lDj^'4'-fl,A:fll'^+T4'm: W 1 AID,^+ 

+T4'm • <»a^?i*^-i&«»J^*: Ah<w» ^/i^^A^h -• fl-liJ&A • ^7<2.fl •• 
htii^ • A.1fi> • -^A^-J : flrt-fl?! : M • ahl\ih'nih.c ' n-tiinh i ai-H 

flD.^ : ;^A-ThP : >fl.J& : KCr^h : ' fl?i A • /i0Cf ' ^A = Mll.Ji-flrh.C = 
<»flA-fl?i : J&->«h A- I CT-r : -flTifl. : HJ&rt,C • Al> A • fl-flh : \[mh^ - 

hrMxLh-nd^c : Afl- : aij&hoi-'} : h^ : \^HA - iii^r - ari^c ' 9: 

rhlr : aij&-flfi > : ht-t : K^&K ' i^^iTJ&i' • M • ^i^S^h i aiAW = 
J&V-^Cfl-^Jfls-flJirt. • HJ&1-*BhA : flMH.h-flrfi.C : ai»i> : 4-^4.1^.- 
fl?i*7H,^-flrh.C • aij&ha^-j : h^ dd • na^^f^ • ft^C r fl^^l-: 

h^i- : hAfl-fc : -n^r : A,Th<<.CU : (D^hOh'} : hdA-^O' : Aod-^ | K 
A<7D:|>0ik4>:^^ : hinnf/V s- (Dhtroft : mfl.fl'> : ^l^U^'} : R^fr: 
-flH-:5i ! flh-Ji- • -T-i^-h* : A3nCA-f^fl • U-fl : "JrWiL • S^ft A.lf ^ : «S^-flh s 
fl/fr^nj : -VJ&AV : OJ-i-i^C : aij^* • fl-flh ' aMi- : 'Irm.A* : OJi' 
Afi : ?|J^7>^ : ahl-t A^A^d I af^ihi • ^^4-^ = rtflh • htli^ : J& 
KC-lh : Vfl.^-> : h^H : J&41A- = l^^dj^'^ - (Dh^ih^tD : ^ft^ : A-flJi : tlM - 
h!hf'9' « ^flft^J : Vfl,J& :' ?i7H : J^^^IA : ^th : -h-JflA : (Dh\l '- ^A 

Wn :M:ai-?i-|5 : h^in^h-nih.c - s^o^^ch - (Dy^^h^^ « (Dfi^ti^J 

ytl-ta^d : Mn ' J&41 A : H J&^*P-tf«>- : hhlil^h,^ '- i^C l n^i^Cih : 
h^ : hfl-^d : Af-rt,^ I H Ji J41C : Al) A : h.<-fl. A : ^ft -^C/lf I A'}/*'?! : 

-liJiAh^aij^^hJ^W •" ai?iAiiD:};ai*/':A'rA-B:?iA^h.A:flirrh: 

aiMi'C?ie:flrj^C:aiJ&fl.:M:ai-?i*:'?A«:'iC ••' ^K-» : A*^ ^ Ps. 125, 4 (libr. 126, 3). ^ Ps. 45, 7 (hbr. 46, 8). ^ Jcs. 46, 1. 

Jer. 17, 5 — 9. ^ Jes. 63, 9. ^ Ps. 79, 1 — 3 (hbr. 80, 2. 3)- 

Joh. 10, 11. IQ2 8. Homiliae. 

mrt^^ aWd. s >4.ft I ' 5fiCft+ft • ^X-h ' cDifiv : ft-nh : Xioo : fl j^;>u- » 

ji^ftp-tf^ : Afl-flh : h^Ahi' I hft^ • fl^h* • jin. -• n^aj& ' Mft » 

hn. • h*^ Ahl- -■ hn^oo^ -• <dR** -• Alh A ! W- Ah<»»- s- K^UOh^^ 
P\h -• AhCft^ft s l^-Th-^ • ?i A ' h.J&rt'?'^ -• Aft-flrh* •-• h^rt -• h-JH » 
K^d,^aK' ^fi^^^ -• A-* • h^ -• ^ih*^'' A-* -• J&rt^^- W-A- -• -fl 

cJi • Hnrt^je. ! c»Hnr jE^c •• ma^^iy^^^ •• ©•} AJrt • '}^'^»i;h •• m 
M •• j;;'!^ • tiMiLh-aduC -■ h3fi A.A « v^^^v^ •• 3;«^v • 01^^ : flin-fc » 
•}XA-!fl»hAn'h<^' V'i[j^;>sM'ifA<<.=fl-[:=<^«M -• ^nc s a*a 

<P7 -• ' hhr'^ -• ^ AH-fl -• h<W» : l-^iiDfll-h. : fllh#w>2r : K^dJflA^ ' hdn « 

^^ODOhh^ : fliW-/to s jrh^ ! H<w>hChfl«>- -• h'7H,h'flrh.C • J&ftdC -• h 
ft#w> : rilM •• MH.h-flrh.C » HJ&i^nV -• hhA.A -• fl»ft-flrh'^ •■ A9A<^ » 
^Ar-h^^Jss 

f) Homilia Eusehii, episcopi Heracleae, 
Hhfli-rt.-flP-ft • Aftft • UK^^^y •• H^-Jmft : n j&M: ' dAl- « 

hoKid -• h« ■• hJ^HIIAfll. -• Ad A.f •• ^Al" » h A • i-^OCh- -■ h<^ 
Id.iKO-y-i : M^l-t -• <wi jru^ J : i'^h.-flf s h^^lf fl«>- -• 'hHm ' hMC > 
A^*^5h*^H,h-flrh.C' ATI-fl s h^Hs ^ikj&rt5: ' ^-hHHfl»»- • Ahnfl^3 
hA' hft'^;'-flhfl'»--h'7H,W • h^fft-ft : hCft-f^ft -• -aCV^i"' AW-A-* 
9A9" flJHhl^-^-flX-VL -■ hJ^^Tin ' fl»-h* ! -^Kfl^O -• hft^ -• JRfl. •■ hJ^*? 
-flX-sR^PdhJPs AflJAJ^P ■••' flinhj&-fr •■ hft-^J^-flh*»»- 1 -^n s H/2^1-A 
*C •• hr ii^ •• ^J^h •■ ^-ihTrtl '- Mn ' fCK '' h^ •• (t-a^i, : d4-f » jT-ft 
A.1^ -• f^^Gao^ ••• Hhft-hJ3-flh«^rt •• hh ' \iao .- f- jp> .- f,^aDO^ i A ^ Ps. 17, 11. 12 (hbr. 18, 10. 11). ^ Ps. 81, 6 (hbr.'82, 6). 

^ Jes. 45, 23; Phil. 2, 10. ^ Jes. 8, 9. 10. ^ sic in AB. ^ Hos. 

11, 1; Matth. 2, 15. 8. Homiliae. 103 

H/h^i- s ^'l » h^ ' j&'>/*'* » -Thdrii' s -^^-0 A-ft : Mi- ' flliAl' » h^ «• 
fc^^h A ' A^ A ' X-J^* » wVf^^^Vi- • *^^'} • l%flaH -• Ti-Ji- •• i-ohva^ ' 
n7»"t/'* • Ah/iA. •• (Of>tiO^ ' flX-^d s ^T^moD- s c?i/^ ' Ad4-« » 
hJ&A. iDA+W-A s HJ& A-flA ' i*» Vf ' A-flfll- • Hfl-^i) •" /Kiftoi : ^Ch^ • K 
ir-fl*^* • © AT A« • h^ • ^htioh : ' ^ A« • (DtiO^d ■• fl^* s ' 01 A<f.*Pfl. > 
+;f-A..-' fch • n^d^Ohti : M ' HJ&-BAh ' «I^AA • Wh ' <»Kh • lf^« 
fth » ' A^h A.1- •• M s J&rt C* s fflOPT-h • '^'flfll- 5 h-fli • J&^m- « AH 
flh A • iDUf •>i' : •J-V s ?iC« • i^J^-C ' nohhi: ' Uf -J-h • Vf^^^i^ ' Kh 
*TL> :: h^l-i •• J&hlifl •■ H^> l-^i^^hl- •• fl^/h 1 /uhV s h^ • i-^^ 

!h^ : Hh^ s 'td.^ih* s hA^h. A • A<W» s J&IDJE^* s KT'^^ • rt.F^ s 

aiuoHh 5 'J-M*' -• Ml •• M •• ^CJ^^-R •• hr^nTfi? - (^tid.Ci^ •• ^mV •• H 

eoa •• Hp-r 5 ?ii^ii^y .5 hti^ • Hi-fld^: » 0^ • h^ti^ • fl^?i+ ' o^h^ - 

A.h V ' 0^ •• Wti •• Hll^f ! ^fl s Alh A s J&^ V1C •• flJm-flO ' UO^ Af-P « 
A*PAJ^ •• flHi-iPlflJ •• flJi-A-flh •• o^dif^ •• flJ^'}1- ' IM - i-ooAhi » 
hhV- •• ailhrfiln^ ' -Hi-flh ' A9A<^ •• 9 Al^ « 

g) Homilia Theodoti, episcopi Ancyrae. 
H-fejp/^rnft • ftAA ' H^i-Ji^ s ' m^H-y • flj&?ii: •• dA > « 

-fl^-U ' flJ^a».rh s Ji^JiP- 5 A-HT-flh. •• fl»fllJtA •• yji^^ri- : X' 
V-fl 1 hfloD s i^j^JE^Ahoi»- : iP^f •■ flJfllX^hfl»- s ytl-tCK ' ^/^'^1 * 
iJt A I h^ •• (I je.^ 5 ytii-ih^^ '' ' i^rt ' ' 03^&K •" fli«" ' Hh<w» : i;a 

flll- :• i-d.J^ih* ' Oht^^i '^^'i : fl-hfllblf fl^ •• Ai!.^'} ' fllH*-^rt'} » 

hflflH I i-iCi^rh. •• •JX.^'} » fl^ A-R • y J&^?1- 1 i-rhip^ •• MH ' ^d» ' scriptum flljirtd^» ' Aftfl»- B. ' A^*» B. * 

;^A. ' B ' H J&^erth ' B. ' Hdl*^ ' B. ' ^^Ai-rhJRX" •• B. 

' Wtl^ A et B. ' i-th^^^' A et B. \()4: ^' Homiliae. 

7,Pih ' iih^injh '' KMo^m^-tt ' y-fl > •• hl-t- ' 1-h > .- •7'flR' 1 P-?" : 
rt^f : yi>l- : Kft^ K^tiCV ' h^-H • -flcyj • 0-h J& • n A'^J& ^m> -• 

^flCU : •7'flX' :: *^^rt : h^H : A- : ^fl.'/ : /h?-} = A.f frft : 7«^P : 

hvT ' ah-iiiM ' iihi^i ' j&^* A- : r-e-j^ : ?iA : Kyhrcp : ATh A-fl 

h-P I #M> : Hfl?i'}'fc?ii : >? : +<»h^'Th : •^-flX" : flJ^^y : Jl-fl^ > : fl 

Ml ' ttOhh-U ' Idd, ' WA- : 9Ar : wah-i^M ' il> : Mi '-' M> 

^C : h<^ : 7"? : W AOI- : M : VX"C : h^ : T-f -^ : ^n : ^T^f P- : A-^ 
JP-flA-ft : Jift^ : /u7"f e : iLdW ' M : ytl-thr'! '- ^tl-tih-f^ ' hliO^ '- 

w ' fi-nh ' ahi±h\i : ftii-hr-i - ahx^^^-tv* » atthh-tch^ i k-i^ 

Vah^f>\i.'':h'n'^'l-'htii^''(i'i''yti'bh9^'i''^ti'nh'f' « a^h^^Vfi^ 

h-nd^ ' Wti ' ' •7-flX* : h^itt ' Vt^ : ^fl.'/ : Ml ' ^^P ' K^thti : h 
tiOD : ;]h? J : h> : fi^ : h.^h : J&^A. : A?i : flf II>-U9 :: flJp-r A : liA- : 
J5.fl,y:HS^AA.l^:'A^J?:1f7:J&flCU : fl^^JihA : ^3flA.A : WyQCV'' 
V^^i-^fl^J^*: A^A^yj&^^r-h ::' fl^^^-Jh. : J&hliX : -tiL^ih^z 
w-l^fhw^-hdah n^^hlr ' hK^Ma^ •.! ID9^ : /iJ : \\^h ' Th^/*' 
Ai- : h&>K' Ah^ : UA«h- s: hf^ ' Tf'}* 1 -flfh'! : £Wi<p«7.^. s /^;^}^ 
'^T^ : &t\h\^ ' A^J* A* A- : ID AhAft : •/J&'^Tl'h<»«»- : -flH''* : HTifr -' 
ID^ AO : HJ&RhJ^ I h AH : i-JJt A : CD^ Afl : H*ft A 1 -^^fl A : 0^^ : 
Wt-aoi^h ' 7"f : ?i'}h.(^ : ^IO ' n^-t : hCft-fc^^J : (Dif^o^ff^ .: /i J 
hC : ffl?i1-«(IC : Tflfl : AHrh>^ : hCft-l^ft : fh^K. : Olh-WvTi : J&h-fc : 
hl-f- ' fl-fc : -t-diilk^ : fl.-h : YlCti^fl -- ^^.* J- : ;l-?ir ^ : AhoW» A : 
hl^t- ' a-fc- -hrhiX-h*^ : l»/k.;^'}*A*A- « «WJjfllrJ : hltt ' J&^-^ 
7C : J^ft A : JiC^Jl* : J&fl. : ^> : J&-flA}: : A-fl?! : Al» Aft : Mh : ho^ 
IhfOh I ;i,J&nC: flh^J-^: hfl;^f : M : flH^ft tCAi, l ^> " J^-flA^ « ^ >^A : erasum est in B. ^ (»S^ft A.1^ : AB. ^ Dicit Cyrillum. 8. Homiliae. 105 

fl-nh • Ac» Aft • Mti ' ?i^rV<»- " hj-hrCh • Mn.h = hMa a 
-nh • nhi-i' ' ^f^r^ ' -^ a.v> i K^hrCh » Anv = j^*"}-!- -• /i.?i 
tf»-c • n-irn.h • nhi-f- • ^-hrc - ns^ao^-h • Hh^n a •• j&h-7 « ^^ = 

fs-ahX-ii-ah' AfliAfi • h^A 'haoh.fa}' •■ tu^p : H^fti-CAu = AA: 
^> • j&-nA3: ! rt-nh ••• n • h A ja-n A-h • h. a^ A • ' m .• h a • j&-n A-h • 
h.crfh • fljo ' ?iA • j&-nA-h b hr^fi9^ - Hhn-^'} • ohMoo. : >^^s 

^•} 1-im- : hoW-^ : An.i' • hCA-fc^^J •" hf^-b ' Uti^ - HJ2.n.A- : AhCA 

-f-A : A-nh • hn-c • (B^h-u ' (Dh^^hrv - hr fih • ni-ii-ah •- AnA -• 
fl-nh • hn-c : ahh-^ ' hrhhiir -- nii: : h-n^ • >n.^1- • <»?i^rt • /u 
hhti^-hrfiii-a^h-U-n-tii-nh ••. <w»v:ji-nAi:AcDAR:?i^A:?i^ 
rTh^a>-:rt-n?i 1 flhA'j&-nA-h:h.A^A : mhh ' j&-nA-h : KWti' 
mh^-s^ahh-h.cr^h-m-hh-s^-nMi -- bhr^taj-^ ••. hi^i- 
im-h. : #w>> : ^-iitirX I nyti-tcK '- hh ' Hj&->hn > I <»ha>-/^;i : A.T 

CrA:i1^:Hfl>-?i+:hV:^IP^-h:CDhoVf-rh:Mn,-h:hCA'fc^'> •'. C»l^ 
l-t ' h(0'/^h I h^J-^ ' Ohh-U : hCfl-l^A : CDAJ2L : ?i'7H,?l-nrfi.C -• A 
yOh :: mAM^ Ai-C^rt • CD Aft : hin^h-Qih.C ' itif(0* : rt^P" •■ <» A, 
7iP>l : hao : Hhhntr : ^J^'4-A : hS^UA^BU- ' M ' htii-HKP - AA.T 
Cr A I h-^i : ^*^* .' *iai-/*'K : fllj&n, A- : -({0-6 '- M-t - tirPl - fl> Aft ' 

p-? : nKhwt- : Ah ' n^p - M - /in-e : Hnfl*^^!- •.! ;%* Afl^ : h--} = 
-na-o : (Dhjt-Wi ' vf-^ J •.= -na-d : Mi- • fl^ Aft ' p-'? : hfl^ • ^^p •• 
fl>fti^:/uhip+.Ah' flihfl^ : h.^e : nyti-tcK ' h^m^h-dih.c^ - 
^h-tiOD^h ' (o^rtiaud - ^/*"b^ - h'^'^ ' hha^ch' (oanahc 
hy ' 7-nc : h^in^h - fl^^h : 'i^^ih • ht-ti, : dti.-t - hr-^a - h^inji - 
(ohr^hn. : hihah - /^ a^> : H?ii^h-nc = (dmx •■ M^^dh •■ ht-t • 
A.Tcrfl : fl>nH-fc : h«w-;ifi : Krh-JK •' An.-^ •" hcfl-fc^-j « Hth. •• h-Vf- A » 

^l*'^^-* •■ ^h± ! fl^nJi^J-fcKU- : ^<P*7ft : i;»J& : /u^l* A* A- ^l*» ' ^I-Rjr»-} : A ' In B additur : m-hti' J&-nA-h ' ^Aj&^fl 106 S. Homiliae. 

T^ : -Jl-rhJX- ' (DHbl ' nhCA-f^A • /u^A-A • Mn • V/ir 7 • § ^ « Vh 
5r"7 • -PAft » «»AR ! ?i*7H,h-flA.C Ji-JH » A.'}h^/V- • Oi/u^JA, Af- ' 

A.9 ••• Ar-Jl-' ^hoft.: 1-ft-flhi- : ^-flhA. I A<wi^ : ChA : h-^H.Ji-fl 

rli.C • r A A • ii-nh « 01 Ar'}^- • 't"^lh ' A^-m- AR • A-flh » fl);^*?^^ » 
chrth • rti^' hcs • r .^-C • JiA^ • ai-?i+i • 4''>/i ! hm-nd ' MH. 

^-flrfbC • h^^^ : /ij^rt A s Chth 8 1fl.Cr : OlM-^Vl : P-jP : 1-4'lJi : 
fia : ^A^ : Ahir-rtA- : 'Ifl-^ : ^wi-Jfl^, :: Wh.^-iYlC : fl-HI* 1 fl>?i 
^A : /l^V: 1+'}?i : *V?i : AH+^*^ : flhCh^ : ?i'7H,fc-flrh.C : +1 
-fl^ « fl}iA-h> : ^^Al- : 'Jl-rhiX- : fl^fl : H-fc : h-W-A : flflj& : fl^fl-fl 
^P : AHfltf-A- : hrfiil : MH : ^^J^^Jfh : 'VA.T-h : ChAh^^ « ' -tP 
RA- : ^«^-Jf : aM-t : }f J^* : hA ^ : Hh^Jfl A : 7J^ A : A,p.1h. A A « 
fllflMi-H : '}1-(lflj& : /**> : Uf 'J-^ : /h^^iP :: fl>A^h-7 : AW" A V : flX 
Plh : Ah*7H,h> : hCA-J^A : -J-flH^t : fl^ft-^ : ^Xrtl^ : fl,* : AhCA-f^A : 
K^ihtl : +rhiK> : tti^ l^d-t-t^ - ^diVCf^ ' fl' AVfl.^^ s' 

h) Homilia Finniy episcopi Caesareae^ 

nd.cri : WA : ntficy - a^h± - * a1- « 

JiA: je.^fl>-h*:fl7JtA«fl»-:?il^Uf ^^mC^^^^i^/h-^in»- :: ?| 
flHD : +'}/*'h : Ad A.> : 0d^V '' (D-tffD^h ' ^h^^ '- Vflfl : ^V^t- : h7* : 
fli;5J& : n^^C : A* A : ;^ A : -Mff A I flhl^-fcJilh : ^M^ - ^ih^-t '- ^ Af- •••• ' 
Kl^WA- : i-AOA : Ofl.f : h^ : h^^th^ ' J&R* : flJ^** ••• -^*»» 
fl.A-: AJifl-l^ : ^^-flA-A : hlr/^h ' Afl : ^AdA-f- : A*^^ I flJil* ' A^JHI-: B. ' scriptum fl>AJ&h-'J : AW" A> : ' flCTiA 

hfl»-8B. *^flJ&iP:AB. 8. Homiliae. 107 

\\^^ ' h^^ii-ti- 1 Aftrfl ' ft.ah : h»l : flOA-Bl^ : M : W^bW '- i-^^flh : 
rt;^ AX : AVX/** : M : Mtlih : ' AH+-fl^ : hJiHa ' fl-P V : ^'}«7/*'+ :: 
M±hYl(^ih : ^«?i : hft^ : ^hhtf"»- : A> : ?iA : h(D^f.\\a^'i : «ni 
ft*A:!L?iO-: AAl^Ahi 1 ai?iAA:h;iK-S.: A>: AhA: K^> : ^flP^J : T 
6ir ••. r;^ : Afl^^A.* : htt^h.^i' '^Jllt : ^fl : dhrftA : ^A+A : 
Ji-1h^rtA: tf^A. : Ol/^fl : ^-fr/h^- : ?lR.lh : 0C ' J&'1e.J&A-^ : AhA^ 
h. A ••. iT-Jl- : Tf-Ji: : >7C : If J&fl. 1 'tfl : /i'>^fcA : <w>A4» A ^W-ao 
"Rh '- K*i:'^l*'J&*^'^>:-^fl:'fl?lfl.:7l-«C:?iA^:<^^1'a^:'>A 
Tf •} : hft£W» : ^-y^ : 07^^ | IDh»! : flt-J/il- : m^^**ih l M > hh^ ' h 

flf : anyh-tthrr' - +flfl A : ^OI-fl* :•. 2 

sic A et B. Ex. 17, 8 seq. 9. Carmina. 

a) Sapiens Sapientium. 

1. ^?i'7itK-nrh.C!mn.n-mn.n'>-hyA.= 

St^Xt-ao : '^aj; s 7^ch (Dd.1,0 ' A-n ' A,i"tfl A. • 
hft^ 'Irn.h • Ji-^H,^ -• }l/t- ^ • AiJ^'^'? • ?iX.A. -• 
hJ^r^VVi • flJfl A#hi • hl^W-A- • +;i-A. « 

2. h^md> ' 9 A^ Th • n-vje. A • hcr^p • flj>n.'n • 
hr^vi-t • +^'^j& • ?irh-j^ • hMi • rtch • rt^ ft • ncn • 
MiLK-nrh.c • -^M ' ?i'^n-A-nrh.c 5 mn.-n » 
^Rfrh • RC1 • A-^y • ^-T-y J : fl^j& • aih.4.-n • 

h A^ : ?i7n A • h-n • ^^h-nh = fl A-fc Thh • ?i-n « 

3. AkHmh-A^^-nA-ft.n^iJn.*: 

(Driih ' 'TLhh. A s K AO Ah : A^*}^ A = 1-nCh. A • n-^^ A-f^* • 
?i*7lt K-nrh.C • hr\ti^ • ?iA^ = -Th/h^-^ • ^d.-f^ : 

«^ii^^ s rih? • ->;hl-9 s Hhr -^n^h ' eMi - 

^bfiJl-A-hrfifsmi-ai-M; •'. 9. Carmina. 109 

iiMtin i^fihYll' ' Mn ' ;^fliJ^*aD- : ?iJ^A-9 A. » 
?i*7H.K'nrh.C • ^^*^ • A9A^ ^Al^ (\KMii> ' 
YiOh^^tf^ : AJ^A^il-f iDh^J-f^af^ : -fl AO A> ' 
liaD : fl-H^-l: : ^?! jP^ : '1ij& Ah • hy A, K 

5. hnd.mCli''hf^&'l"'9^3^C'iiM9^i 

Mn • 1-mn A A- ' a^^hti (o^hi-mip nndjr» : 
<^'><<.rt Aj&i»^ j^-^^h » AdA.1^ : Mn.tvddi.c •• ^j^.jT» I 
^T^ J: • ahrfi^M ' nfl^A-h • rhJ?A ^Ar : 
h^ hCfib' UA^Bf • H/^;» .• flJftJP K 

6. ^Hl'n.!'}'7nC:A-*: 

AMA : hoohifOh : n.K : h<W» : h^^-idC '- ^ A-fc-J: : 

Mitfc-n/h.c : ^j^n. : fliip^^i. : ^Ai^ : nn/^^cn* > 
^^cov^a-d.^^h-hr^^-iL^^^iii^h.'^'. 

•^ AA«A : "^-nC : hJ^rt J&fll'} : fll-?i* ss 

7. /^HAiJt-i-^h^^i^-Kn^^CJifr^A-nJiA.: 

?i Aiw» : ^iTDh^f ;). s 1 -flhA.1- : (Df,h±X '' dV^ild '- hj& A. : 

n/iJ^-^^ri-h : 'M'}* : ?i*7rt Ji-n rh.c : i-9;''^ : 

/*"lfi-3l : hdC^ : ?i*7n.^ : hr^lS^-b : /''^J : /1^ A. : 

hhoo-h^nj^-h^-mi-ac-d.^fu •- 

8. ;^HK4« A Ah : l-hH-h : KJ?r : hH ' \i'M : 

hr *-}? : ' Aft* : ?ir 7>-Th : hln ' ^^VP '- IdHi ' ^ Jlfth: K<W>h>f : scriptum est. ^ h9^^i' BC. 21Q 9. Carmina. 

^hn ' 9Ar rt • flfl-wj^ AOH > ViV » 

9. ^H+<Dh^h-if?ifl,A!*^cn>.- 

Tifth • -flJiA. • ^'Jfcl' ' 4-^ A- • Mn ' ^(onc ' ?i-fl> ' ' 
Mitfc-flrh.C • h-VJ: • M^AVi-^ • ^•JAil- ' K<D> ' 

?ift<^ • d(D.d ' A-fl • i»-?i* • +9'/u ' foji^f^&K •' -flcy* » 

©AAA ' ?i1f-i> •• ?9V ! f rh* •• hMi « 

10. l^<H>'>/^h.sA,1-sUe'>+.-fcfl.A:H?<^« 

flJHhAflaMi • AX^ft ' f^ahp-f^ .- ftirh ■• *J^^ » 
?i*7H.fi-flrh.C • hJ^JJ: • ^-J^A • aiMr « hV-^ « 
aiC*7S^ • 5lA?i1-f • flh^ » ^^1 ' -tdli^ 8 
/^fl s >¥A • HJ^* -• +-^A » oihdflJ • A^ « 

11. ^H(i4"flhsl^ftA-'}^'h'}.-A'Hfl-.- 

?i*7H.K'flrh.c • h9d>f^ ' flft-fl^ • i^ni-n^ '' ft-fl^ • i^fthfl* f ' 
d+fli • flr ;h^i-h • K^rfKDi : flAufl- • 

iy V*??*!? • M^ ' AR* A^^ • «^Tf^fl- « 

12. J»H-inJih:AVfl./?^h.-^S'h« 

i»-fl#h.^ • A^*P7 ' fl>rt JE^h • h9^19^ • ^l- • J^<-h ' 

MH, Ji-flrh.C • HifOh : HK^O^iO'^ : K jT" Ah • 1 2 

Vid. Liber Jubil. ed. Dillmann p. 19. Vid. Gadela Adam vel baS 

d^rifWtc^e Hbamtu^ be§ SO^JorgenknbeS, in Ewald ^a^rBud^ ber 6i6Ufd^en SBiffenfd^oft V 
p. 87 seq. 9. Carmina. ' Hl 

httoD I -MDh A Vh • fl-Ti j& Ah » iC.^n^ ' fl-<-h !s 

13. ^Hfl>il'flhsy--1['<w»q>M»A^+flA5 

ID AJlflCD : ' ATf-fl : Irf- A"*^ > ?i A ' 0»- A+ : ^^r ' IDh^PA » 

MH^h-dih.C ' iD J&lf : ' A-flCy V ' ' A-flf « + A*^ « -^A « 

hAh^J: -• amdrh - ^-ii • i^^PAM ' w-A « 

cDflA-th • ' i^tti-^/^iK ' hC-dihl s +JE^A !• 

14. Mf1ifl?ihsfl^A1-.hCiPs;^fl1-.-AT'^« 
MltJi-fl A.C • in>Aid • oih^^QA • *r • f *Pll -• 

a^tJi • 1-flch -Ji-^n.^ • KH-^^^d.i' a^^^h ' 

htl^ s hV^-hm.h^ • ?i Afl • -flJi A. • 'i^:ti « 

15. hn-^f.ch-ohtii-ta^-tni^^znr' 
Mtt : i-lf^ • Kfo- ' hr > • y^^ • iDhl^ « 
A^*Rfl « V^iAf • rfiJ? A • /uf^-A A.iT' . 
Mn.?i-flrh.C: 'If JtC • AdA,y • fl/*'> • i-TAA^ * ;K<-5r» • 

16. i^lfJi'^d*-flh:+fl^!Mr->ifl-5r: 

A^ Ah • ^S»* » '}IV.;h • Mtt ' ^iir?- « huv « * 

}|'7ltK'flrfi.C • h->i ! A£h^fl,f : ^J^^V» : ' 01 Afcflo»- : Bc. ' -Tf J& Af s c. ' (D-ncVi • AC. ' (O 

flA1-P-1-hs Ac (pro i»flAift1-P-^hO- ' i-lil*' c, -hM*' b. 

6 

vid. supra p. 16, et Gadela Adam vel ha9 d^rifiUd^c 5tbamBud^ bc8 SWorgcn- 
tanbeS in Ewald Sal^rbud^ bcr biBIifd^en 2Biffcn[(3^aft V p. IH seq. \12 9. Carniiiia. 

17. MH^:a>-h-A«!lnf-/V-!A'>;'J^5 

•iin y^ A* • rt-fl? • flJh Ah. -• hf^^h ' d-fl^^ ! «p/hj^ -• 

M ' hf^J^^hd hf>^ • fl^m^ ! rh5:J\ •• A£^ A ' '^'^d.R' • 

llCy^ : AJld^Cf • h<w> : dli^d ' ?ih A • h9^0(O*^ : 
IDh^ • n>4-A • -ll^ A -• J&H^OI* : fhooft: :: 

18. ;^HKfl>-??ih:?il^hAfl^R.?'7:rj^^:CA+: 
flJK^^dh : hrh/^1 : h^^hh A : K^A*7 : h Ah.+ : 
?l*7ltK'flrh.C:>lrfl^:AK-flC^i^: yj&^^*: 
j^HMlJr : -Tin : K'^'} : ?i j^^l^ Ah : ^/''Th : h^* : 
JiflHD : tUa^n-t- : jr»JtC : W-A"fl»- : mP^^- ' ?i<^-'}* « 

19. hiL^'B'M^'^a'hV'bC'''li9^tl'P' 
(DaD^^h^ : ;iJt* : A-T : tthfL : OOfihYi^ ' h Ah.* : 
AlJ^'^T+ : Hh? ' /^^C : h1iLh'(lih,C ' hrfih :-«•}* 
m^ni : 'Tin : AJ^fl>-f : HJ&XA?i5: : nh"}* • 

Ji-J-^ : MM : A(> A.f : ^-fl A/» : Kfl* :•- 

20, hn(DV'nh''^'hd''i6n''h'}ti^'''^f.P' 

li-nhii-t ' h-ncvr - hi^ - fli Aft : n^h^ : ao\h> - 7^;» ^ 

MH,?|-flrli.C : l/fli : HM?t Ah-h : ^J^^-R. : J^J' I 
*J^^2r : n?iR.h : <f.^<2. : Vf" A" : h^ilfyP ' 
h-^nA : JiAK Ah : K* : \\f.lf\\\ - ^^P '^ 

21. hnh^-^-iri-iif.liih^-hr-tm-nih: 9. Carmina. 1J3 

Kf^ ' hdd^i '- h-UCVr' ' A(>A 5 de ' 9^r"?6 ' hlfM '' f.^P^ih : 

h^-^^iL ' mfiiiiii ' hra-A* - h\b^ nhiLcw » 

MCi, • ^9 • 07^ A ■• i^Crh •- 

22. hnh^-h-iYi-hr^^n-^-^^^ah-h-^ih^ 

tohoo ' Afl s J?„1T -• h-Jfl J& V • h A^lf 7 • h^P^^jh : 
Afl> AR C-n^ • ^d*'^ s K-^lt A-flrh.C s ll^n,ii- » 
A^^V^i • flr A^^-h • fl>iJ*fli s h*^i^ • 

?ift^!KA?i^f •T4"^Jt<C^:«Dfl'H'^ :: 

23. ;^<<.;^5;sA,P-'fl-flft'B-'h^9Asfl»llfl4[': 

hho^ s Ji</ohCh s Afl j&^7 s ^ V^^^^r-t s li^-I: s HJ^^» s 

?i'7n.fi-fl r*bC s hvt ' ih9^^ ' nto-tti' s Afl s fl;hc s da^-^ > 

A.^^^->i S 2 fl^<^r S fllflX-711 S •JR.1- S flD^iJ^. s 

Jift^ s Jth-^ s -!,)& A s A> : (D-ahfL ' Ohfi.^ :: 

24. MiiiJflJ&hsAP-A,¥sa-fl^^:«7-flK-s 

^'V^ s M^l^ s •^TP' s n-fl^-^ s ^-ih^ s ;jhi^X' s 

<»H^h»nh s Atf»-A, s o^* : I h-df^ s 

hd-flf i s /\|J A s /^;if : KiTD'}^ A : j^ri^ s /^-J^^ s 
<»hh-7>isnhA?islX-:: 

25. ;iHi«.Jl»-hs?iir'-flA.^:jr'Jt^jr':Afl«>-A.s 

hC-fl? s "iOD^ s Jt'^^ : Jfl^ s ^^rt. s 

/h-Mfl s hhd^K^ s ^«7^11 s ?ir ^-flCi"'^ s <<.C/"> s -^T-ip s ^r A, s ' K^hcr s ii^m « B. ' A>^1->i s B. 

8 114 9. Carmina. 

^> ' A.i- • h^^lf^ •• llfldni ' -flJirt. ' 

26. Mfrt^dh-l9^"Ali'flh"?iA^h.As 

ID-flrh.^ -• n-n^ ' Ol^J^h • 'Thn ArHim- : O-lljR A ' 

h^ • -h V7Ch s A^rt. X^Kh A •• hfll- -• fl>*X- A : 

h^lf in». : fti^d 7^Cf • l»/i J^^VVS: • 7x9^07-^ J 

n?ifr • R"7*1- •• ainao^ni^d^ ' Al^ A « 

27. Mhf^^ViXi-hlPf^-K^&^^-for^iU' 

i^oD : *7-flHa>-^7 •• i-^^i* •• fl-V- A* •• Oi^C » ao^i^^^-t : im-rt. ' 
Tiftiwi : oDti-lronr' » Mi- • 01 A,;hft-h4-T'} •• AJ^?"/irt. ' 
HA-fi ' ^lihTi: ' Mn.h •• htih •• Tihi»-^ » -Tf^-^ ' 
-p^-^ •• it^ih ' nra^h • *^rt. •-•. 

28. ?*Hhi«.AhsflA^-h.Cl-^!*7<-^» 
«D^dRfl^h*^ •• n* •• A/h-Hfl •• TiA^h. A •• 7^^ •• 
JiAh •• hAmr h • ii^CP'} '- r A A •• A^-C* •• ^^^ -• 

JidJtais: : n^/: - h^^ •• Mn - H-i-nc •• ^^r ^ •• 

MtLh-flrh.C •• nX-Jt* ' If 1-Vl,'}'} : 9 A^ « 

29. hni'An!hii''ahti'P'Pi"'iLCP'i''ahii'bi:'' 
AO/hi: • *^ Alf r ! d^* : H/uJ&l-^A^ •• ^AiCC* • ' 
AKMiC •• oD-rt. •• rlh-H-flh • ?i7H •• ^OJ^P'^ '' 0+ ." 

i'flfl A •• -^n •• 0Cf •• htl^ : i-«H>^3^ : |0.?i+ : 
?i'7lLK'flrh.C • /trhS- •iDJih ' il^h.^ K ^ aD03ij^i B 9. Carmina. 115 

AAA •■ ^rt. : /Kilf-flh •■ 'hnn.h-tiduC • Jir ^ih liS » 
iD/^fl •' JiCi-fl ! h^if ^ s A Af J: •• <w»9 « 

31. /^lf^Aj&h^s^C^fl^s^^nii-: 

A^hlf fl s TiA^Ai. A 8 ^ V s fl^^« : 'V-flAi- s 

h9^0f>\ : hoVf-rh : h^-fl : <^f : Jk-}» : ^fi^^^oo* s «7-fli- : 

?i'7H,Ji-fl A.C : fl9 A : :^P •• ?i7fl A : ^'h^rhl •■ l^^-^ •■ 
OD^^^-t-./^JJ! mWh : A.ftPi:;fi'J'h :s 

32. Mf^Afth:A}iO:hU!^4^: 
flJ-Tf^J^^h : Ah : ?i?"fl.'h : ^d^-fl : d-f' ' 
hlHh-nii^C : +J^A : A^^A,-?? : ^ A?ih-P : 
«DflAd A.e : *«7 A. : AJi^ : >flfl : h^-f : 
HMI- : *d. : ;il»*dP- : OlRl^Aft : ^J&Ol-^ K 

33. hnm-niioo^-ii^hiia-htid^K^-ni-^f.th'' 

hVtd : l^-A^ : Itl/^^ : A^-l»- A J^ : ^OH Ait : J&^fr : 
?i'7ff,?l-flrfi.C : If ^rt, : Mff,h-flrfi.C : If A^^fr : 
h-nhi, : Ol- Al- : 9^^d : CA^-h : ?i7l- : i-^M ' mVih : 
i^Jt* : ^-flCyjT' : A^^-} : Chth i- 

34. ;iff /i+r h : -thn. : P-C^?A : t^^TL : 

K*7if,K'fl A.C : fli^nJ: : hin^h-Qih.C - d.li'^ : \IQ 9. Carmina. 

M^f- 'M ' niOX'} • ^*^ « 

35. hnhnilYiO^ : h9^f^9^0 • R-^-Ttf»- : htlh ' •J'^ A •" 
hh^d. ' hhl.h>^ ' f^ih^ ' "V^oo : y^y^Xi : Ai^A ' 
hnn.h-dih.C ' ^ftP- : Ad^-n? ' 4- A.A 

A jimA ! '^d^^e • H^^-flj^S: ' s «^UA • 

KiV.-h' l-JiHH^ - i&JT^ • mf,(D-'h'? ' I^A « 

36. hnhf^'Yih'^'nhM''"fid\.C'hiM:'' 

hoo : Q\Gh^l ' -f-li?- A- • fl<^*lP¥^h s hl^HVt ' 

^h ' A-flh •• iij&'> -■ h Ah. s hhf^ •■ -tofYid.H' •• J&h-t -• 
flir» A^1-h : h^y • h^ ' ^'i^v ' <w><p-t : 
h^m.h-tiiiuC ' AiJ^if^ ' /iWM ' n± !•• 

37. AkHhflhhtf^:-^fl:jr>J^^:i-ft4« = Hmi-- 

Afl) Aft s J^ •• Kyi^ ' flJ Ah A.-fl •• fl» AR • P-Ci •■ 
MlLh-fl JbC • Jt^V^ •• CAi- •• >¥fl ' KJ^^7 •• h^Ai • 
P-r 5: 5 Ti-^H.^ •• flH^irhP^ ' ^COl ' 

hr^Y ' hthc ' M ' d^^p ' '^fii. ••• 

38. ^HfcJ^-^'}h^-sfl?ift:|f.'>rhft-+V/u' 

A/h-Hfl- htii^h,^ ' hj^-flj^-fljt •■ ahrhd. • h^^j-i- : j^flA, « 

W^irao^i-f^-i^h-^-^^hW-MnJ^Xi-lfXK^ 

^fl •■ AdA.f •• f^^Y^nh ' MK « ' My^-iiKX' A, flH^4"fl5l3:: c. 9. Carmina. |27 

hJtif>3: • hrh^woo. s AA*+ s >h.c • rh^. s 

hA = JR^*^- : ntl^ ' AV^ftP : h-fl^ :: 

40. hhr^MH : lA.fP'} : (DaDi^h - ' ^A^-} : ^^V^ib. '- 
fl^-i/i A : ftr^fit ' fl> Aft : <^V-rh, : 

hllLh-nd^C : CJ^/tJ: : fia ' h^iO^Oh : at-fll- : Vf-AX : 
hllDjr : OD^h-i, s A.A-¥A. : <0^*/h-3: : OO^^ih. » 
Mhoo-i : Mfl : -llJ&Ah : iC;^rh. « 

4L ;%^JE^'^> : hft^h. A : flhft : fltf«»-/b A : J^^h^. '- /bA. : 

flJflKA : -i-h/^ : ^ A A : h^ii- ' ^J^-^-Jlfltf»- : hr /uA^^A. « 
MltJi-flrh.C : 01^^ : £ni*7fli- : H^^f : -^/V.: 
fll/^^C : hJ^lf 'Tl-f : fl^J^h. >h : MlL ' 

hrhd. : o^-J^d • ^Tfl A1- : a>h*.^1- : 4»;^^. -s 

42. AtH/iJ^-ll^h^A/uA-^A^^-iA^Jt:?!^?!^: 
I»?l5^h«.9i- : fl A Ai : (Dh9^hn»(i.t\i^r : CD A^. : 
h*7H,h'flrh.C : A^^l- : Jt^JI- : K^Oti^ ' h9^\ ' OOhH. : 
h^^h^X ' hrMhH-^ : A?i^ : h.^P : CT^ : 

KftOD s htfo.-}* : hM^' : fflfci : >trh^ ss 

43. AHrt^J&h:'1[m.h+:^«1-:^1'7'flA: 

^fl : ;^ A : -flh J& : hl^/.^ : fl^ -h : ^CP- : ** A * ^ aHTDrpli,: BC. 218 9- Carmina. 

Wti • MiL^-flrh.C » ^m-i • •flKTrfu ." HJ&'fl A » 

44. ;%H^rtJ&h : Ad A • hn^i- r J^c • ^h-flfl .- 
Afl» Aft • ^-e^ : rt A"^'^ • wr rt A» ." W-A- s iflfl 5 
l/flJ:: h-^ft Ak s hiT-ih • Tflfl -• 

Hfl-t : i7/*'1- • J& V*?!**- • h A • J&MV- -• A-Hfl » 
iD-lf^A^s^K^fh.-J^^^fl-" 

45. ;^Hfl<^/>h<^!^fls'1[fl.h.-flfiA-» 

5r1/^-h • ?iA^h> A • 01 j&i^^ : H'^'}/*'h. : flfl^-PdA- » 

MH.h-flrh.C : -Tl^ A : i^i-ph. : 'Ir^A'} : W-A- : 
hoVl^ s 1 ^fto^lJ : >7Cf I ' >i?iH> : C^^-th : X" A- » 
ID^iJt^lf Thh : fO=^C : l^fl A»f : -M/A- « 

46. KH-t^J&h*^ :A5rfl.^i-:?iA^h.A: 01 J&lh^s 

drt.-h : ^J^^"} : ^CK^ : mi^^^hn : ^J? : 
<Wi'>4«.A : AhhS^h : JiA- : *^;^> : <^?i A : OI^V^ : 
K*70l5r : A.-h : Al-flCh : H<C^'^ : ' A JPh : -fc^ : 
MH.K-flrh.C: A^J^* :£ir^ : OlJt^ :: 

47. /^Hi'fl+Ah:?irfl.'h:*ih9'fl:hu^+s 

fl* A : «^fl-fc : fl*?^* : flj&> : OKft : OIJ&>- : H^i- a ' h^lfim-: BC. ^ 5\A"'>f : BC. 

' n^9rL^ BC. 9. Carmina. 119 

48. hn^a.'ChM'^'h.^yii' 

h^ ! n/h* ' Mi0 '- An •• Aho-n - ift/^ » 

n^Alli^^-Mi-tth-n^ii-aJChn « 
49. /^^wjj^^v J : h. Af A • hl^AR • h. AHn. A = nfi^lCf ' 

hMl ' -ttdud ' A^CD^ : IDfl Jt»l : PJ&J : #w> Afch '- "P^ • h-Jt • K 

chy- 

(Oih^d.''^il^'h.M6'hi^'01^P''A'tth'{iCf^ 
dif^d ' ao^-M^ ' h-i5: h-^ih • h^^bi-ir ?ih-j& • r-A A^ • 
MH.fi-nrh.C s 'Tf^ A • (Doitt^tt • h."}^ M 

50. mhtxhnhxi-hr^^hoa^^hia-oittd' 
^n ' 5^ai-nh • p-^^A • n^ A • «•^'^ • i"?;'^ » 
MiLJi-n rh.c 1-hu s if A.-Th>fl>-r • d.fnd ' 
hohbhx ' nTn-nh • Jii^/i'^*» ' ^Tn^ii- » a^-j^d - 
hhao : ^ jp-zth • X'^* • Ai^i- • oiMnjh -• <^^^ ••- 

51. hh^m.h-ttduC • n^rh. • /i-j^^j^ s ' h A;i>i: • 

K<w> : AAi^VAC!'}?-/*' • ^lDJPim- s AOipC* -• 

(Dh^ : rt«7h<i?" 8 oci ' ttntn^i ' din^yti •• Ai^JE^rifi » ti 7* s ' Ji^rJJ^s A. 120 9- Carmina. 

52. hnchji ' Mi^\i&>r ' ^d^c-f^ ' 
AHJ^* : ^-n^yti ' i'(D\ud.h ' hhh-f^ ' 

't-d^C-t- ' 0C? ' CK ' h^^th : WhCMX '' Jt+-f- : 
JiftifD : ^^^ : a>-?i* : (Oyd.^C '- \\li^ « 

53. hniL^^\i'h(^^ih.'h1^'(Dh^'' 

^ft -■ l?"'?^. • JlAf • h-JH • ^H.h^h : -fl-H-lf • hfl^ » 
h^W.h-dfh.C ' ^^ihi, ' A-Tim.hl-f • hr^cio ' T^-J^ -•' 
(Dh^^ao^-l-X : '7'fl+ • flh^ ' hT^' ' ' (OM* I 

h-jflA • hrrcxi ' anao-i -. H,ih^«- : ^*^ u 

54. /tHfc-J^/lfih.AMJ&^A-J^S^Ai^}?-: 

Mn ' ;i-AhC: • hf Ih : a^itxi^ - h^l^ -- -fl*»- : 
hnn^h^lihC ' h-HTf : ^Ahh-th : Ji-fl^^ : 
^Oh^CP ' A0Ce : Ti^^hh A : hhPC ' tDl^ : 
Jlflh : i&IPT*fP : flT^IA-Cl* : nfi6 :: ' 

55. ^Hi'aih^ln:AA.P-A^ft:fl;r^: 

hi^ : •/'0 : Ah : OOf^f^^^ s ^^.j^J^ : {\r\w^ : 
h'7H,?l-flrh.C : -MHh^ : t^CflJ : ?t A« Thf : h^kn ' ^'tR-fl '- 
(Dhr-^^ : Mh^? : hl^'? J^ : A O-Jfl^ : 
h^:je.'?''J&^:>iKA^:?i'>A^ :: ^, i. e. K": T^": A^ll": ^ 4 Reg. 21, 23 sec. LXX. ^ Vid. Asc. Jes. 9. Carmina. 121 

56. hnhoM-ihYi-M^^in'' 09^09^ 'iih^cr^yti' 

hlllh-ttih.C : 11^:^ : hltt.h-nih.C : ttWtt ' 

hahbh\ ' fl^jth. ih • hrhi^?. ' -IM-i ! mhh » 
hi^^hah^hhVh'ii"'^^'%'hr'hC^ « 

57. AkHhTh^^h JJ?,e J : /Ki-H-flh • ohti-b^ : 

AA-fliJ A-^ : 'flrfi.CA • ha^d^hf^ ' 9^^d ' R.-fl'^;*- : 
A^.e^^ A,r : n. "lih ' '^o-hM^c ' ht^ • ho'^ ' 
h^CdJi : h^^-tlohp : fla>«ni* "J A*^ Th • tn»-}^ .- 
?i'7ltfi-flrh.C • RiD'} : Oi^ao^C ' <» A;^ •■- 

58. hnh^'h'ih'iVfi't^rf.t^: 

ha^ : flJi-J-tKh ' flh- : ^?ih A • h^l ' da^^ ' 
hin ' ^hoi-Ttfii- : rtiA : ue^Ji- • *Pl)^ • fl»*?^* : 
hf^^hh^ ' hrWM^ ' a}hrh?/^V ' ^-nd^ ' 

hin^h-nih.C' 0^^d ' aihrMa • kj^* ••• 

59. hnfioch''Mn-hy.i9^C'6nn' 

hhh : hc^ ' i^r : ^Aj&h • Mn ' hr^% • h-nh • -j^^idn - 
ihWi ' hiW^-i ' i-nch ' h-n^h • n-t-oim • 
^h Ay- : h^inMiih.c ' wii ' tt.Jif • ^-nn - 
aii{ih/^ahy'i''/^p^shi^'^ai^^s'qdn ••« 

60. hna^u-nhiMn-hM^c^M^E' 

^mV • % 'iffo^ : Jtlf^ : l-MM ' nidn - hCS - 
aih^Whh : yhrt-^h • ahti-t r J^^ • '>'7ii^- • Vi^B = 122 9- Carmina. 

6L AilfhJt-li-Jh.hiP^Tift.-^fl^-ThslflAh.*.- 

Afli Ai- hi;«7l- • ^ft «7 .' AJ^-JAb A • A^ h-fl^* s 
K-JH ." tU^/ • ;I-KJ^* • fl^l-rh ' ifl.i&h • -«•}* • 
Mn^h-dih.C • hJ^1f>5: • hr dJt^P'}? • -ttlO-P » 
h-Jfl A • -J A^h • >^Aa^ • A.1-*^ A • n A* ••. ' 

62. hnh^-h-iYi-hrhd.-o^^-nti^-cihnj^ 

hoo : fli7C?' .• fl^^-fl • dil^ • ^CP- A • ODli^-i s 

A^kdf-h' fi-iK^-hnn.h-nih.C' a^f^-h-i 
M^ldX ' h9^h^v^ K^ahnh.i, • fl+o 
fl>/uJ&'}Ah-3:.flhAh.:hA'S"> « 

63. /^Hfc^lClfisrArhs^^JlbAsif^^^-J 

?iAh ' ia • flfl.A-7 • Ji AJ^ 5 ?ir Auf <-A A.r : jT^JE^^ : im- A^ 
flJh-^flhh s ^m-^ .• MTrd^r' ' Ohli-t ' OK^ • 
h^n-nh ' h-hHS^ • hrhlMV. ' Kfl^. -• 
'Tifl s Tfl-flh • ^'H^ ' hdiH^ -.s 

64. ^hl^ Ah • ^hTl^h. A • tr^l/^h. ' hdbT"^ ' h A • ^* • 
mhCh^Yi ' fl;h Ajr» : ' u A^B * h-} A Ah hCfld* 
MlLh-flrh.C • IS^h • hCMX '- iiiiiiO-P ' 
i^iachii-h^ii-^f^^i^d-hr^^lh-U'' 

n^hd : -t^r ' "i^r • nh Ah. • ^s** « 'flh^J+SA. 'nUAfl^sA. 9. Carmina. 123 

65, h\lh^OMi''ha'h/i't'n}''tMA''' 

A^-flCh dli^ .- ' hr^m^ '- hf^aoOi ' fl^^Pd A- -• 

/i-^lt Ai-flrh.C .' ll^hX ' flfi*?-?^ s Ih^ : hOt^ » 

hhao : /i7i- : fl9/v KJ^ : ^-j-j- s -^Kh A AW" A- 5 

66. h\i^^hi\\ ' hh^M^ ' h^nhh^ ' 

hoo : flnfl.A-'>:>'7lP./bP'A'^(?R.4' s flW-^: 

A-i-fl-hft WC • H^+ 8 ID<<. Afl • hr > • h-fl^- « 
^1-/h • A*^ A.Vf • h^nhiid. ' h^ • (Dhl^ s 
?i*7ri,K'flrh.C:'tC.A^«1--^*4. •-•. 

67. hn^'t'ChiChA'"n^mfiC''i^09^6' 

hi^ ' hoh^hYif^ ' h Afl .• ^d-ni^ohfi : ii-fl^;^ .• 

hrOl^. : A^IP : flfl.rt-'} : ^-Ji- : i-^ynA Al" : fl^^-fl^- : 

h^nnMiiiuC 'r^C' xr A-fle : h^^c-ir - 9 Ar : /h^x- : 

h«w> : fl-^rTfiJt : J&-Th#y»+C ' <»JK.^7HJ^ : Ad « 

68. AHfcAi';'fl?ih:^'^fl^:?iA^h.A:aih9A: 

flJlA : '>7'IP : 4-CA : -feCTA : <<.^^ : -fld^l- : «»<W>^/\ . 
/iJP/llJ : -irnCaK ' ^f^ao s hao^d^ ' If rt. : CD AR : "i A : 
^A+^J-flJl : -Irfl : OAOI : ^*^ : H,hh : ifiA : 

hlhC-fr ' A-flf : hJ^AiJ^flC • <D*A •". 

69. ^H^^Th^sAA-fl/isJ&i^^^Jijr'*^'^' 

fl^n*^ : A-fl^ : 9^Th : ^ A A : H-^flfl, A : ACB : 1 4 Esr. 14, 7. 53 (sec. Aeth. vers.). 124 ^- Carmina. 

A jrii&h • P-Vft flftnh* • h^ " i-^^m^ - ii^B ' 

70. ^iHfliii-nhtf»»- • jr-iich • >h.^7 • rt-flK • "il • 
AH<-flfl. A • aip-rt.() : A.^o^-Ji- s ik^'} • hMI - 

h<w> : mn^v • j&^-jK. • fl^^firt • -fl A.1- • A*7 s 
ofli • -fliJA • jiPh • nK^^BtiV • J^'};''^ • 

MltA-flrh.C: f 'PD s ?ll^?lhj& • IDa-*? •" 

7L M[+1-Ah.AlfA-£^C3ift!-fl?irt..-fil^.- 

flJift • P--^'Th • -fl?iA.'> • d-flAi- : AflA • dddr : 

?l'7!tK'flrli.C' CJ^Klr: fl4-tA = rt/&m : Chr = ' 

hti^-hii-^^iYiC' f^vh't'''^y^'i^r'' 

a^lYlCti ' hht^ : ^/t : fl'lj& A ' J^h-r « 

72. hH?iJE^'1l7h^:fl4-tA:0Cr^:rh'^: 
AKli^^^y : JiA^h. A : (O^aoCP-Xh^^ti ' fh^^ ' ft^ : 

?l*7rtK-flrh.C : Ahft-fcC : ^fl : C/^h : A*^"? : 
A^A-^AKAhl-f :fl^ft*A:;]fi^J^: CDK<^: 
?iA^ : ^ii : i^Af : ^rh. A : -tfi^^O ' fl^*^ •". 

73. hlih^'\'}Yif^''h^^hll'fl9^C''/iinfi'?' 
hff^-hii' d-n^ ' Oim^h ' rhij; : hd^^ : fl^A-T : 
h"}» : ^L?:hO^ ' -If J& A : hJ^fl» A A : ^fl-frC : i^A-T : ACl^jr': BC. Artaxerxen dicere videtur. 9. Carmina. 125 hlMh-nih.C ' h^^^n ' A-flhrt. '-'itl^' *T*T ' 
hr^H^ ' A9^-Th ' nh^h fli^cyi- Ha>-ftT « 

74. ;%»^?^uh : flc^if i- •• ^ AJih • s^^Pa. • rt j&^ 

Ah.*'hv';±\\'^iii^'rti^'hr^''^^V''' 
h^cira^ : liMh^? ' (oh^iiPf^ ' m^^ : 

fl^-fl^^-^As^Ab^^^sHJ&jTCsJirii^ :: 

75. ;kHh}t'«li.-?in/^>-flTA.T'A:p-V5:: 

Jtfth • A^ : ^oi AJ^ • J^-J*? A : Aftr ^7 • -t-h^^X ' 
MiLh-flrh.C • 'V^m : dJt'^ • '}ft ^ • X">ai3: • 
•flih-lfrt • Kf^-nMi ' ' flh^ • ^^'i ' vai i 

hf^ti^ : hh^l ' ^hV- : ^^-flC : J&"ii •- 

76. hnh^'Yi\\o^'hf.^^'ao^{{^,'aD^^f'ii 

Jii^MTf h A ! 0^« : ' 'taDiiiU : -Jh. A : ^Cl : 
flh-J-fcJtf • fl A-^ : AA?ih3:h : -Y.^^ : 
^R AF : J& A AfP : J&ft AiP : ^Vi ' 
h^h^ ' li'}* : nf^t : AlfJ* : ^^tlh/i '' 77. ;%H?iTfldh<^:fl?i'}-f-:fti^h:J&<^*: 

All A^HC : OlA^^h-fl^ : fllAJ^**^ : A-flfl* : 
fl^-flft A : -flCl- : Cfr7 : Ah^JT^hft : ^^ : OD-il/^i: : ' Vid.Pseudojosephum Aeth.; Jos. Gorionides ed.Breithaupt p.85 et86. 
Vid. Thilo cod. apocr. N. T. I. p. 386; Eutychii Annales ed. Pocok. p. 297. 
^ I p. S. ^ i^ifn^' BC. ' KC^^g: A. ^ Sec. Pseu- 

dojosephum et Libros Maccabaeorum, quos circumferunt, spurios. 126 9. Carmina. 

RA.h-h -• '»'>* ■• 9Ar -• HCh-A • ^?* !•- 

78, /^lfTf^J&h-Jil^A-JA-hs^Al^sH^-^y.- 

^iffi^ -• ^ Ah -• ^-h-^j • Jifti^ -• c+^^ -• ^«^-ey -• 

A<»A^h -• ^C^r -• MltJt-flA.C fcfl-y •• 
>^ftf -• +Jtft • MiLh : nri4>Afth • luyv • 
ai/*';'f -• ?i7Ji- A -• a-i^ih 8 i^^jy « 

79. hnMahYiiht^if.^ati-^^P-Hiih'' 

o^ft i- -• hCo^ s Jt'}*7 A -• /hCi^-h -• ^hfl, • fflHCh s 
A*^*^ : ^ Ah ' hCft-f^ft s oif -^-Jh : ' ^^d -• ' 
dJ^ -• A.i- -• ^Jt^.^h :' hnn.h-dih.ch^injk'' 
nnfl* -• ?iJt'*'> = 1-flCh ' r^^Th,» 

80. MffcCfcj&h<»«>-:ATA-i-»'fl!Mf--<wi^*J&: 

ft-fl#h+ -■ AR* -• AhCft-f^ft -• aOld s ^«1- : Hfl J& : 

Mtt ' ^-Tf -• ii,lL^ '-^acv ' h^ •• ^9 A;^^; -• fl^J& -• 
hChn '- «^ Ahi-h ' a0o^ih»'t -• h'^'} ' «r4-J& » 
MHLK-flrh.C ' ftf A • wdi^ ' nAcje. •-! 

81. htthtt'nYi''hf^''f>^^:9^'hdi'^ 

(Dh^ ' hf^th^ ' ^^lttC -• nrt tf»-> » Aft-Th ! -^TI^-h -• 
AJih A s j^ Ah hcft-f ft ! /t^ -• JiAnfth • ^ft-flJii- -• 
Mtt ' ^i-nc ' nhR.h -• Hif ^.«7? -■ ^^d.-t -■ 
hnn^h-aih.C' HAh » ^ftf Ji: fl.-h •.: ' mihc^ii '- '^a-h ' BG. Pro ^Jth.+h » 9. Carmina. 127 

ih^A^ (l-t'' Arh.i^ • f^dCb ' ^iil^'} -• h9^4^Ch ' 
h^ ^OiiP : aic* ' AH+oi A A s hCft-f^ft -• 

rCihl • ai/i*Cl3:: -ifl : ft-flCh : *^A : 
MltK'flr[i.C:iflfl,:^'>AA :! 

83. ;^MKHTIh:AP-rt.^:^h-M:7X': 

rTfi9> : yr-^^ : h^^ll-h : XC^Jtft : ^i^^f^ : 
Ji-^H.Ji-fl A.C : -hy^ : flft^+ : j^ Ah : dif^ : 
ft^^oo- : fihP'}'}^ : h jP-fl rh.^: : A-flf : •7'flR- « 
lOCh A •• mP-f-t^ : +T*T : flfl^Ch : 66 ^- 

84. ^HhJt-lf-Jh : AP-rh-Jft : iwi/pST'* : 

h^ : A.J&*1- /t« : «f^Jtft : ^^tU ' M^^ : R** : 
^fl:A.^hfl:A3nCft-fft:?i^A:<^C^r:^d'>*: 
l^^/hO^h- : flft^ : •7¥:0- : AHhC^ft : Kf^^ - 
h^wir^hJ^^^Vl^.JijP^Pi-J.-IDj^J^^. :: 

85. ^Hftfl;hln:flrhJ&*:p-C^Vft:aiflft-nCs 
AhCft-f ft : fl> AJth : ?i*7H.lt-flrh.C : 

h^^i-i^Tr^^ki^-ih^iii-hi^-io-hii-iia-C'' 

rt-flrhi : flft-flrh-bh : ^ Ad A-^ : ' W-A* : VlC : 
nMi- : flflf^je. : ID Mi- : fl^ J^TC « 

86. ^Hfl>i;-flh:Al'ft-fl?ii-:hCft-f-ft:*wi«gJ|! 
ii^iq-i : 2 /^-/^^:)- : riKUlh : /t^ : i-K-flh ' * H^AdAi*: B. ^ flje.«l>» B. 128 ^- Carmina. 

87. hnhch^Yit^-rtiau^-^cnir-Mi^' 

nrM- ' -hoo^ti ' iihc^h^ ' hr^^oD .• j&jh s j^^u-^ .. 
n?iR ' oj Aj^h • YicMh ' hnnj^-n rh.c • h?:^du • ^^ • 
vnx-M^nh-^^po^-MH^-xtn-fBb^' 
wf.T ' ina-d '- r ft A -• '^^ ' M^ ■••• 

88. hnd^ahh^'^(i'(D^^h''hhp,±' 

n9MP ' oD^hYi ' htiXi ' R-^Po - je.rt-fc • 
Mn.?i-flrh.c •• h-^i^ •• hfl.Ah •• flJ AR •• ^^i: ' 
J%n -• fc^V A4- •■ Kl^ if •• Ai^-^O •• ^ A+ A • hl^\l± ' 
n A+ • Al-lfh'} » i(.:^J?:h •■ H-fc -• 

89. KHflnAhs.S.n:d0s^ft+A.-HyA- = 

AhCA-^A ' <» AJth •• a^iPC^^-t' • 5r»J^C ' flJi'}* A* A- ' 
?i Ah ' MmA •• Ji-Jh^ • (ooDh^h •■ g Hje.^ A A« •• 
fl-flrhi ' MM^ ' Rje.'> ' (OhMhX ' hMit- ' 

hin^h-nih.c ' nc^d '- h^ • ^M*} - w-a- •-•. 

90. hn^*^hh • ^^A-h • ^"TM ' hr^i-vr-tir ' 

(DK.MdYi ' iih^r ' n^-fl^ ' oon^n-n^' • h«/ a- • ' 
^i.M^h ' h^nn.h-ndi.c •• i-^u a- • ^ Matth. 4, 2. ^ Vid. Gadela Adam; coU. 1 Ptr. 3, 19. 20. 9. Carmina. 129 


91. hnhj^^ihYiihr^i-ao^^jin-b'' 

h^m^h-fiih.C s ?ih-Th •• Affl AJ?:h • hhyK-b • 
flh.> • Tfl-flh •• 'h-nh^ •• nK^hT^i^ • <wi<P't .- 
ht/^h-t •• >^flf -• rhc • iD-^mfl-fl A-t ••' 

92, AHW^')s>¥/i1-.-HJt^']^:->fl:;fi,|ICJ3s 

fl» MflCh •• ^K-<wi : iD-ft^h : e<^7h •• <w>^h. •■ J^P 8 

hv^y-T^oh^Tr'' hYich^f-h ' hm '^-hi^h •■ fl/*':5 .- 
hbcnx ' o^h-nhx '- oid •• 'i^'h'} •■ ^-j*? a;» • 
hin,h'(iduC'''%C'h(b?'a^p « 

93, M/<<.>aHhsA^*A.mfty:#iD;f'J«i: 

•iffl •• ihvcy^ ' vhoK • htn ' j&i-fl^- •■ 7-fl;fc » 

fl^^*^ • 9 d A1- •• hr^h^ ' M ' ^irl^h. •• 
hli^-^X ' m-f' '- m J&> '' '1[J& A •• ^TAA. •• 
MH,^'flA.Cs|f1->*7/^sA^A?"shA;fe ■•• 

94 K^ch^X-h^nn^h-maotM^^rzoho-^i 
(DhJtitJ^fLx « ^K-C' jr»AA 'riT^^ • i^^^e •• 

7i'7H.h-fl#fi.C •• 01 AJth •• h^ ' AM7 •" A^? * 

CD J&'fl A^ifi»- : A^J^;^ ilh -■ '>0- •■ -1[fl,P s 
fl-4-hJLi^ •■ Aft*4-h •■ ^ifl-P ••! 

95. ^fl : hn.hC ' rx^hi- ' 01 AJth Ah»-}? « fc-^-flCl- s hA ViC.* s 

9 J30 ^- Carmina. 

i»?i-fl/t-tf»- .• AfcJ^flC A*A,e sft* ••• 

96. ^MH.h-flrh.C-iil^Ah-VWATI-fl: 
^?i*7lt A^ -^A* ^fl-^"} : <wi1f 1-fl : 
hMfLh : ^*AA, : ilC : d^-fl : 
AiH^fl?"* : flClf^-Y, : OO^^-^ : Vf-A- : l^^J^-fl : 
Ah A+ : :5iT?i : l-flCh : A,^-<w>'>'} : h-fl •-: 

97. ^J%r Ah : A.TC?A : OlhD^Ah : kOht^tl :>il^Ah> » 

flJiX' Vdhtf»- : ms^droo^ : flJ/uh7h<»«»- : ' t^f:'^ : 

h<^|f no. s /i'^ J^C : OD-id.ti : Thd'7/*' > : ^bM : 
Ji^ A : fl W- A- : hf^^h^f^Xl : AlJ.* : 

. V^th^MI-^ni^A^flfiJR-fc^TijP-hV :: 

98. hH-1lR'»il«>-:fcjP'AA:'fl4-C:J&1-<i.'hV-: 
ArhTC^^ : (Dfi^^d^^ : ?i A : ?i Ai-Chfi ' nflH^i- : 
n*^^i- : /*':^J& : A-<^ : nHh/*'^^-^ : ' ?ih V- : 
h<W> : ^a*^P : A-fl^-C: JiR-CP*'^ : M^ ' flCA^- : 
A.+i: hT^^b^ll^^OO* s J&i^fljr s iw>^ :: 

99. h^ : ^ J&n A- : hhxHil - K J&-fc : OH?!* : ^l^Ahtf»- : 
hrh^ : (19-flAl- : OlJiAl- : OO^-Vk ' /^P '- WtlOO- s * fflh7h<»»-: c, wnWlioo-s B. 

'nHiih^WiCh: AC. 9. Carmina. 131 

?i'7H,h-flrh.C--i'fl^h»A'i.<->"^'^i'^ « 

m Jiiirflii'}*'^^-/*';»''^'?;»^:: 
(ohji-n s ^ A •• A"}^ •• i-t^nnd •• 

M •• fl-H'}* •• ^ A •• ^7 Aft ' *^ft •• >fl^ •• 

flif •• 9 A5P •■ A Avf"^h ' d.md ' 

flHJ&^lfJii' fl^A?" ' f^^d ••- 

b) Congregatio fidelium, 

1. '^'Vfl^ •• rTtiooq-i .- (Drhaoq^^ : ?iA • ti.^h s -h Ai^^ •■ 

Ai"tK » i^J^h •• flJ^^ -Tffl •• -Mlf V- •• 

ID Aft : A-fl hCft-l^A H A^^^^AT •• hl^/hdV- •• 

^iA-flh •• t^oo^ ' hi^^t^Xi •• oi/wift 4.Ah 5 ?iH.V- •■ 

2. 'HiO-?i*:^H-flCh1-|?iir'W-A-s''>'^?il 
iDdCli- : 4^Cfl7 : *^A ^ Ad Ai- = r /*'^d •■ 
;%1fiCft*A •■ 1'4'*P^ : A J?:A* s h-fl^d •■ 

h(h^ ' f '^Jh : fl^Ti-Hil^ s fcCfld •• 

AflCh s 'H'}* •• 'l-flft 1- •■ fli-H'}* : ?:96 « 

3, fcr ^ A : -fl hA. : H JiX. A. : fllO-^m. : fl,^- : l»f OK- : -^lff^ : 
hh-f-PiiM ' Afl : hr^hHS : Jifl^ : I»^ft1-f^ « ' K^b^d' AC. ' JiWA--*: A. J32 ^* Carmiiia. 

Mn ' h^i^T • 7'i.A. mnMc - t^ « 

•1 AJ&? -• Jift Vh (\^:^v ' oihfii-ihrr • ' 
iiaD.h^i-y^a^tt^^-^h^vH^-hf.^p '- 

5. 'hHhC?'-AhCA*ft."<»iP9^-tt^»A,1-CAa-' 

j^ jP/i) V s ^A^^ ' R^ • <» AA ." /^Pih : 1-n A£^ • 
jR,^ jp : 4»j^*^h<»«>- •• i-tlh^ « ^ft+ A- •• ai«7^£^ : 

h^w» : A A.1^ : ^MM •' ii^ahArtt : ^J^K- •.•• 

6. i-HhC : MM.X : i-hr^Vi-i ' -flh : 

fljJiT-fl/^+V : T* : nJi^*C?1-h : 
a^iiSM : JirhR : h^ : li\h1i : Ah : 
«?U- : n/*';'> : "> A.r C : i^^^h : 
l»nRrV:7*AA:ft^h:: 

7. nh<W> : -hf.-h : AV : R** : Jift^h. A : ^JT^^A : 

h^ ' nMit^oo^ ' na^ - ^hT^Cir : ftChT : 4:*A : 

flT-flrh : /^^-Pl^ : Oif.in^ : ^li : "Jl-flC : fl^ A : ^ h^ : AB. ^ CDAhA: A. ^ 1» deest in utroque cod. 

* scriptum est ^ft+A: 9. Carmina. |go 

Mn ' ^fl : chth ' ^^ohc » nh/^91n - hYiiiA »• 
8. ^Mn-hr^^h-^nh^^-aih^^ctKh-iuWi 

A** • Ttih^h,^ ' fcrt^ flH A^ s A-flrt^ iCl-A » f.ChV « 
•J Aifl AhCA-f^A : XH, s 9(ICT : +^Cfl? ' 

flM A^^r* : '^'t A. : ffl-JiX-C : flJt? » 

9, *'}^'^:?iR«h:<D^7^h:fl»hhA.Ah:|fylfl: 
Afl : %X"C : a^-tsd : fl<wi/*'«P j)i- : l^-q A : <» ACJl : 
-Mlh^» : Mn^h ' fDOO^d^i ' flflh : 
flh^ : -MlhCh : iid^f^V ' fl^dCI : ' ViC : l»IICh : 
?l Ah : 1- A^-^h : ^>hC : <W» Afch « 

10, -^tf h^ : eh-t-t^ ' Jll^J^^ : •7'fl;?" : W^qdHVt^ '- hV^lilC^^ » 
ft** : ?iA^^ A : 7-fl4- : fl^w^/^-^d-f- : n«»* : M^^l- > 
-J A>rt : AhCA-f^A : flW-A- : A9'> : 
'^H.hC : /h^^^h : fllT-flrhi-h : A^l* : 

AflClfi^TfJ+sK-^d^iDTIT-fcs^V-flAI- « 

IL hoo-Ou^O^OCh-^M-^f^filn^-hMan^'' 

Afl : J2^lih4- : /iJ&I^Jt : J^lf fl^ : Viat^ '- ff *-^^ : 
7A>A:AhCA+A:'}flh.:AA:'lA^: fl^vCl: A. sic scriptum est in utroque codice; cfr. Jer. 

52, 4 secundum LXX. ^ A}|A » A. 22^ 9. Carmina. 

12, Mn''nn'i^'i''iihi'hr^^'ni^'i''n)ihih' 
i\hinjM ' ' hcft-i^A • nK^^h-t^ « f.po- * 
nJill''?^?. • 9 A9" ' J^^mfl A • *irh ^ • J^JfO' ■•: 

hU> ' mz^ s /** J5h ! AA ' ^H. ' J&iP<Pd ! n<«.;^^ s 

A-Mih^ • r^h ' n^c ' A An • rh'^^'} » i^m^ -• 
V4-A s '^A.9' ^7^^« -■ ^n s js^v^-v • nufl^^s 

h<W»:VnAnA:Pl'>«7?l'T'7^ ••»' 

14. xH. •• j&ip^d •• if-n Ai- s /^;5h » Ji^ AhA •• /**;» -• ^ a-t » 
© ftl^h ■• (0^-} : hir^ftiwi : mQf>d - oh A-T ' 

<i:^£w> : oDf^-^i^ : hcA-i^A • AACf 'h « -lim.Jil- •• /^'A-T » 
1 A> A ! nnj&V • Vf>'^V^ ' jPiJt^-T » 

15. h-ncyi^s-^^wijf^ai-^^/^^Wisfl^+ynf-- 
rtim.d '- -pi-h • hcA-f^ A • hoo : nn*7* • chf •• 
-fl^^-} -' '};]hi • ?i9" jiih : nhd.^^^^0^ : dne ' ' A}i«7tLh'nrh>C ! A, -iMii : A B. ' Bc. Afl AC : rh\f^ 

AAn:rK^9'>:, quod est M^nhOT^Xl' 9. Carmina. |g5 

16. doo^id.^ : fl-fld : dCV J fl9A » ^KAI- s f^l-d^ > 
•^^ A » -J-fl^-i^tf»- : dlf^r ^Mn- Md^tb^ : JiH,h4- : 

7AV A : AhCA-PA : -Jflh. : AA : ' A^TL*- -" 
mhC : A<^^h : H^V+l^ : l^Arn.4- : 

<»*7-fl^ : ^^h : HdK.-fl : V74- :: 

17. Vl^:'^?ihA.*:lO^?ihA,h:/*'fiiP': 
^hr^C-t : <W>rhA : i^^^h : ©4» Ai" : h^^^h : ftj^ : 

/uf A-A : hCft-f A : ao/^^di' ' A AJ^ : 

flh<y» : 'tl^ad : 4» A i* : f^i^^ : /i^ : -h Ji J&^V : 9Al^ : 
'M?^ : %P^? : J&d;^ : T-fl Ah : M9^ « 

18. R*+:?iA^fi.A:*Jtiwi:fl'Jfth1':^C«:Rfllfi: 
(OaCM : /lCB : H-flCTh : hJ^J : /Ih^r'^ : Tdf^ : 
•} A> A : AVlCA-f A : A-*4-> : Atf"»- : (D^^ : 
Mrhr r : fl^AJT» : h^ : A^f rhi^r : fl/hCf^ : 
<» AJi^ : Ji^hJ : r^ : ^^^iw» : >^«l .: 

19. *7>P:A?l'7H,fc-flrh.C:aiKa>-|h:A^: 
A,^¥Am-:?i*p: 

f^hoot;^ s ^-^1». : 01^^ : fiKfCT^^P : 

i'Hh.^h<n>- : fl^ Ad A-h : <w>A«|> A : A^^T* « 

fl?i'>i:Ji> : Hhdfll : RT* « 
' A?iA: A 136 ^- Carmina. 

?il^ A-flh^ •• n4»A • Mn • ;^*i1-* : 
ild^ '' ' hMYloo. : rth AfP • A-* • 

21. *7>P:A?l*7ltMrfi.Cl'1[n:'^C^5^:'flAlA-: 
hft ^ : t^^^ : ^*}* : ' YiiiJ^O' : AtO A- * ' 
'^A.Vh^ : A^^f : K"}» : ;^A,I>A- : 
h#W» s 11-0 A/h. : ?l?"*7n^ : ?lhj& : W-A» : 
^rh^> : hr^M : ^tfl-* : nA" *- c) Effigies Mariae. 

t^^lnh'icy9^ '' 
L h^m.h-dih.c : (Dvn ' -ncv} - hj&'^aa : nfchA- : 

Mn : -tVlh}^ : W* •■ n^ Ah-fr : l»'1[J& A- : 
DJ&i : Aft- Vf : ^•flCll : ({'^'h-f-t ' Tn-fl : /^* : J^^A- » 
h^ : hC^J& : 7K : >7C : Ah.^7h. : HJ&JE^ A- : 
'^Cyy^ : ?i'7TI?i+ : W-A- : lf;^A* : Oi/idiir :: 

2. AA5^:A'Mh^:Arh.:HhA'^'^flA?':nhh'fl: 
Afl : -flCy^ : i-hJt^ : If A^;^V : ^?ij& : ^jfitf-fl : 
Mlr : lil^Ah : "lCy^^ : ID-^A*- : ^J^T-lfJ:^ : If HC-fl 1 ' h^ : f>'^,^1 : B. ' 'Tin : ]flCA4^A : B. ' Emendandum 

videtur ^h± : ' M-t '- ^h± ' /^PU- : m^^-t '- ^lfl A- : B. 9. Carmina. 137 

3. fifir ' A/^dC-t • Chttlu ' H A ThA ^ A^ : nohp : 
wrfiihV ' ^h± ' hrniA ' 1*» VJ&1- h-Jfl A 71-;» 1 

?t J^fl A ' Kfiiyti ' hYi ' fdif>(DX : ' fl/**;:! « 

4. rtAJ^.AChftn."Hi;A-:CDJ&XA-" 
•^.fl-mfl/i^Jlslnr-A-- 

i-hf je^J: : ' '^cfr ' K^\ ' 9^ihdt' ' Hj&RA- 1 
r fi A •■ rH-ii ' i-hf .^> •■ fli-^-^rh Ai •■ HJR-flA- - ' 

hi-f .•>flft-si»>¥/^tf»-:iir'A- ••• 

5. AAr-AlX'tU-1K:*J^ftV:ftft-;h" 

HJ^^flCU • Z*'^ : hr K^A : 0^J& : aJfDC^ - 
l-hl^C-l- : h.^'} : '^C^l^ : l»4*ft -h : R<w»i7 : -fl4,y s 

?ir -llfl : Ar Ah : ^^^ : hf^ho^ ' i/^htU ' ' ff 'V » 
/l^AT;^ : Ar JtC : A^Al^ : Kj&^* ••• 

6. AAr:A4'^'J'fl1'h.:'}^^:Mj&'}1-:A£hJ^ft.»' 

h A : A^^^^ ' h*^-}* : Wl-t : JT-A^PC : flJ-^ Aflft. I 
^C^r : flA.P- : AHaiAJth.P- ' fl/u^hft» : ' ^Aj&fl>i: B. ' -hheJtJ: B. ' Jes. 28, 15. 

sciiptum J-^Jih. : ' i. e. Alh ' : "J ' : hd "« 238 9. Carmina. 

^^-fcV- •• :^ Ah • MlLh ' h9^lhC ' Ah ' n^O» - 
Tkoo j i^f^hl ' 9,ahih ' ti^tK ' vnil. ••• 

'^C^l^ • M-b •• V^O s -fr/^AC^ ' ffl-^U A •■ 

Jij^-^-Ji • flh.j^-jh. •■ m^hiX ' hrur-^ -■ 

htl^ • H?i'}flA.h. ! K AO •• h^1i'i • IfJ&h A •! 

8. iifir'iihhn'iru'h^'"tati/:.'iK^^' 
hr^hd. ' d.md •• fli A J?:h. •" Hfln/HiCj&h. •• ^hhJti i 
hrhih\i.''^c9r''\ii^'K^'Chf^\'W' 
h-jflA •• rma • fl/h* •• ax^ -• AuJ&kj^* •• M = 
(iv-'Ah'}*:h.^'}h.shV-- 

9, A Al^ : A^Al-;hh. '- ^Zfi* ' a^^i • hA •• J&^ AA 

fl A* -• ^}^ A9 •• flTi^i- s M-fld •• flVfl AflA • 
MiJMXx^ ' 'nCfr • hACIX ' 09.K '' l-J^A 

CD J2. : A* ! ?i A. s AV ■• h^wi : |»-fti' : ftJK.^ : J&^IA s 

Wfli- •• h Ah.i: ' fcrh-fc •• li A.fl -■ ' <DU A s. ' 

10. A^r ' ^hM^lK' ooii\i(D : /hj&fl» Th • l^'}.-^^ -• 
HJi A-h^PRM -• >iJ^Ah • flfcX-fldi' -• Tfl-fl -• © Afl« 

^c^iP" ■• hi9:cx ' fl-if J2' A •• h.^'}^. -• hriii'^ -• 

iD*T*m. -• Cht^ ' flfll-^ ' A^^i^ -■ «Dft^B -■ 

Ah^ : K4-lh : ^-fl+fl» 5 f -Ifflli -• hC^ -- ' Hez. 23, 4. ^ pro lOh AJiJ^ ' « A ' 9. Carmina. 139 

AX-J^* : H-fc • Vu^^h. • AA • ^H. • JRhco--} • n^J A ' 
^n • Chti ' ^'?h ' l-flCh • hli-fid • hh A.A ••• 

12. rtAr-A?ifh.-Ji<«..n^h'>-1-4-T- 
K^+K • ' *^.rt • ^K-rh^ • 

'^r^^hieix • '^c^ j^ • nh.J^'}^. • i»-h-^ • 

13. rtA?" s Ahrt^^h. ' h^ • #w>^*j& ' hii ' ++C? s ' 

hA ' (Ddh ' hr^i-a ' Mn • j&^nf k i 

(DM^oh^ •• •^-n^^ • n^^fo-t ' An- •• o^? -• 
^lf^di-s3lA-1-h.s^rt,.- J&J^^S' s n-^ii ■«' 

14. rtArsAArt'>h.sHh<<.J?:^ft!*^rt.-- 

TiJP^hU Vi- • rt^^JK. • rt-^iC A ■• KA -• ^^Ohoo^ : Siff^aD 1 1^\(^ s 
fcHh^ s A.-h -• "^C^r ' -f •Tih^ » h.^-Jh. • K^ • J?:i^rtrt. s 

nTti-h s hhi^K^ ' m^r • h^ • ^wh^ • Koh a. -■ 
h.^> -• fc-ncyr -• j^^ftrh* « ©^d-P-n -• ai^-j^* : Atf^rt. » ^ scriptum estlJRrt-hh^s ^ l»/l74»K-' B. 

' h9^/^C(0'' A, hooi^pifD B. ^ Cant. 4, 2. 

Ex. 2, 12. 140 Carmina. 15. ii^r'ii^^tU''l'ii'n'U'^^'ii^ti'' 

a^Cy^ : it^^tt^ : A?i*7rt.h'flrh.C - ^hli ' 'VJ& A- « 

flHfl*-K^+ ' ^'?hn'fMt^ ••••' 

16. flAl^:A?ift^'>4-fttU:>-^fl-T'i.«;:A'PA.: 

wh-f- ' -flif-:^'} ' A-flK -■ ?iA : *feft A- : diMf^n ' h j& A. i 

flh.^'>h. : '^C^l^ : "Smahh^ : RiT-A A. I 
Ji^^flA : h.^'}h.fl : flJ^ft+A : IflCft-i^ft : <»^A. •" 
K AO : hrtLh^ - H J&J^lf'} : •flhft. « 

17. flAJ^:AT'C'kh.:i*'Vj&:flJMr: 

Mi- : /i^^Aflh : n+ : K^P^-fl' ' <^^C : ' «D^tflT' | 
r^i-t : MflC : ^C^?" : hti^ ' '^f^M ' X:\b9^ l 
rhJ^i : n-aC ' JirWAX : 0)^1 ' 9A1^ i 
n;ih+: flh.^'>h. : «/-Mlli: hr •.• 

18. rtAr:AhflJ^h.:H<^'V<«.R:>?«^»C?iP-;^:' 
^fl : i- A^P-ft : fllfl.n7 : nhtt'l'^^4' ' COipl^ | 
*^C^5^ : fl AP- : lO-ft-h : hn\h ' V^ftf • ^'^lin^ « 
Ar 'Jl- : •flfr-ll •• ^ftCrfu : Wft : U^M ' "^C^ '- ' 
htlff^ ' 'hH'? : f Jih A : JiJ^-fllh^V : rhi';^ •' ' JT-ftm^C: A. A.J&hA-: a. 

^ scriptum est R^P+slD^^C» ^ Cant. 4, 4. 

Luc. 10, 41. 9. Carmina. 141 

la rtAr • A^;»-h^- 1-h. •• '7dH> » adM^ • KA •• -^iDlfli- • 
^C^r • ;^C3i ' A^r J^* • h.^'>iU • ^n « ^l-h-f- ' 

20. flAjr':Ai/a'}h.:flaiC'1[:i'rt^"4*-?.tf»-- 

'^Cf l^ • A^h. • An^d. ' <^ Ad Al- • A<n>- -• 
fldA-h • W->i • ?i^ » ;i.^A Am • A^ • 
O/^^-t • h.^-Jh. -• t/^h?- • ^^^'Th • h^ !s 

2L AAr-A?i'}*7Jt>ih.'iDAAd'>h.:»iA?i;f-.- 
aiAfcMfl^h.s<wi7;^i 

>iJ^;ih Ah. • '^Cfr • fl VK^^iiL 5 ' Ai^ s WiM^ : 
AV^Af:l^AA:i¥Ah.:;^A'h^A«e:^h<<.A;^: 

22. AAr:A^HC'V.h.:®Alrf-C«h.:rd'};»/i:' 
ndi^i^ih : AhCA-^A : fl ACf : i^Ml^ : '^fl-Ji I 

^cyy^ : if^l- : Ji^ AJihl- : (Dii-nh - 

-t^nhdtK : Ah^ : 7-0^ : fli-Air T '^^6'- 
aoD-i^qi^^ s rtn^jg, s jT-A A.h. : J&>*7/*' : :5iT?i s: 

23. flAir':A?i^;^1-h.:Afl.i':<^*AA:4"P'T.: 

?l A : hw^lf iWC^' rtiii : l<.^ A : '^^^ - *7-fl^ : M'^ l '?ijr»*i:B. 'fl3^^5iiC:B. ' ir'dJ5*» B. 142 ^- Carmina. 

Xiao i flTnfl* -■ iit^Tli ' ++ A- : Afl*^ a ^ 

24. rtAi^:A?i^-iil'h.:'^<Wifll*B:1f'flftTh:ID'^J&: 
/ifl : ^lWJ^^h. : ArU ■• ^ A?ih'h : A^ J& : 

Mn ' vt^Xu ' '^c^s^ -• fl^^ftrt : ^^ Th : on J& 1 

j&^IDh^: A.1' : tU^'>lfU •• h^ : ffo^tpdi- : ACh : 1f<-f^ : 

25. rtAl^^AKH-flfth.^aiAJiK-^-CtU'»'*^^*»-' 

ffl AKTOI-IK • h Ah. • h'}**'^ : rhA.-fl : V^Oh | 

'h'^ AO^JVb : flKTO Thh. : aifl/*"}h. : l^X" Ao^ * 

fl-lf J& A : K A-l-h. : hJt-ll'} : hJ^hrt l" ' Jt AOI- « 

26. rtAl^:Alflh.:'^7lA:AA.:<DA<C: 

?iA : l-^lrt^ • ftCI : fh<^ A^^A : <DC* : A.-TlAlC. I 
*^C^?" : i^T*3: : fl7n : h.^'}^. : l^A A ' /h-;^lC : 
rt fl : J&I»C^ : :5iT>i'> : 'flrh.^ : K- A^-Th : KVlt. : 
?i A : aHif^tO-t-in^ : JV Ah. : tt^^^'} ' fh^^ '- 

27. rtA^:AhC/*'h.:AhCl*':*^A?ih1-:Hai-'h: 
-If-fl Ai- : rt'r?J& : (D^d ' tt^il^A^ ' O^t^ : 1^^^?- 1 
^C^ j^ : flX-p-'} » ' A?i*7lth'fl#h.C : ^^fl-h : A7- : ^ scriptum est ^H^: ^ 3 Reg. 2, 41 seq. J^lf AO^: A. 

"hClA^JAB. 'X-P-I^A. 9. Carmina. 143 

28. rt'\r-AA'fltU'ft'>?i<»-1rf-A^1-sfli'VA.'7s 

(Diih^^o-^iK « rt AJ^ •• j^A A •• "j^pe -• (D-ttTtK • nd^9 1 

a^tli- ' l^J^^ • Cft Th • h-nhX •• -^C^r • 09^ f. •• ft^ V = 

fl-flCy > • h^^ lU^-Jh. Ji^H •• 1-^Crhi •• ^ V ." 

(O^iyllf^X ■• ?ii^^*C»U' ^^ « 

29. A A9" 5 ArM-flC^h. • 5^»^ A- ¥/h.* s <^dhh - ' 
<» A^ A071fU "J^ A : r ft A •• rh^h. •• ft-^h I 
^C^IT' : *Jt A^ : fliA-?.i- •• *^.A • hr^\l ' 
-Mlf i = Cli»-A : >^Ae : ?i Ah •• "HMV. <^ Ah 

K<W» : +^fll<^ : fl/if C • ^^K ' ^ AJih ••! 

30. flAr.AJ^7'7AS"h.-^h-flfl:A9^1--'VrA: 
CD A?i4^^X-h. • h Ah. « hd^^ft •■ wa/t » <w>4.ft A i 

*-fl?i}: : CaO : ^iJP' : ?iAh : Ah»^ : MC : (DChll : 
JiA#wi : ^jr» : ^•iC.fll.A : /jh'^'^ : AV^fl ss 

31. flA?" : iih-n^YlXl.-lJl : ^A-^CJiP- : ' tD-fi-ntt^ : 
i^ A A : hhPCiL ' RCI : h A : ^tilH - fl^u^-flT A- : 
"lCyr : fl;^ Ah. : ' Ji A<wi : -hAi-^h. : ^ A" : 

AK AP- : Affl AJ^h, : J&S;*7fl> Jr : M/y/^ . 

hiro : OHAi' : M^ : J&©^ : r^iTA J = IP^J^C : W-A" ss ^ Cant. 7, 3. ^ emendandum liA+flCf-: ^ A^Ah.: AB. ]^44 9- Carmiiia. 

32. A^r* •• Arth-^^JfU * fl» A<^hf J^h. • ' ?iA • rh^ • 
AfcJ^Ah • A^^JR • fl A.P- • 'icyr s 01 A+ • d-H^ •■ 

A-^-jy- • 1-11.79 • ' flh^i- ' & m^ • 
AH • ^^^CK' >^A ' flWA- : rmi^ s- 

33. rt^r • tih9ci{6K' h^Clli' • AJiJ^C: hA;i.-fc: 

l»A?l}^4-^U"}-AAhrht: 

flh.^^Jh. : ^C^r : -l[m.hThf : h-fl-t I 

fl-flhrt : h A?if : Mn : h^f : ^«P-fc « 
flX-^PO : Ml : ftr f : +^rh : J&fl-fc :• 

34 rtAl^:A*rh.:hf/.:1-4.4.'Th:Mfh0S': 
(DOOht^ : -lim.h^ : H/uf «■>*? l 
flh-}^ : h.J?7h. : \IS^1\ : -^C^l^ : 711^-^^-7? l 
rtfl : h.^-Jh. : rWif-i- : Jtt"» ' A.h'? : 
WA : flA^i^ : rt-flJi s ^^ •• Jir hU A : hf^^^V '- 

35. rtA^:'A<W>Ahh:#h';:<Dh.Artfl.T: 
H-flO-Jt : /** V- : 01 A J^ A'^!^ : ^P A-T I 

'^C^J^^Jt^J^^A^Jt^^^Ai-^^^^A^oiaHflT: 

fl.H : J&h-Vi : h.^lh. : fllR : <<.'»1^ : /** A-T » 
JiiiD : fllClf : -i^^ : ^ f -Tf A* : (D^B^d '- fl-^T « ' fllA^hfJ^h.» B. ' +ho>9": A. 

' B addit A<W>Ah?lh.: ' *JE^A+-- B. 

' >7fr: A, *J^^:B. 9. Carnuna. 145 

yt^^iixMK ' "ncfr ' tihnxOi-nih.c - n^A^i* 

37. A Ai^ • Anj^v • ^^PK ' liKi^^iM ' artih-n - 

K^^^hC" Ah. • "^cjfr • h^'i^'1' s^^^-i : Hxii-n '' 
h^A ' h^^-^ifiu ' ^"fM ' aru^-iru - Tn-n • 

Tf h, ' OOTi\iC : flJTf h, : |J^-fl :: 

38. rt Ar min-ir /^'j^h. : n^«PTrh h;!--} • flJhCfl. 

AdA-Aft • A.Tf^ft •-flJirt. • J&Ofl. : 

i"^li A3: • -^C^r • flJ^uThn A2: • ^^ : r -JJ^fl. : 

Ar 71- :;>-^lrf-^ : Ml^ ' (Od^h,'l'? ' 0^0» : 

^nh-^^vh-i-hri^h-Kf^t^nh-hd -' 

39. flA5r»:A^J^'flCh.:?iA JRl^J^-flh-^fl-t: 

A Jt/hH-fl : W-A-^ : Jift^ : ^hrHlH»- : ^-J-fc : ' 
^Cfr ' -flK-^KiS: : ArtO-h : ^ >f : Ai^T-fc : 
JlJ^V^rt : hCA-fcn hhV- : rtn : ^.00(0*^ : Krfi-fc : 

A«i"HH;^ : ^nvJ : 1[n«-rh. hli: '' * I p. s. ' i e htiao : rYiihou^ : Afi/hH-fl • ?i" J&" • fl" •" Mil ' 

10 246 ^^' Carmina. 

h'}^^' ^^'(lCmf-ih-MH' KfC-lhl 

^fl h\i ' KA-1-lfU • (Otu^^K ' rhi\>V' • 

Ohli-t s d^4» s 07^ A- ?il^ii> » fl>^fr • (D^PO' :•. 

4L rt Al^ • A^ Art-h ' /*';'tU -lifl •• ^hi • AJ&iD-l- » H-tihM 

hr^^^i^ « ifJ: • -^dv- : /^;j » cii A J^h. -• rf.A A i 
n.H«i- » 9AJ^ • ^C^J^ • A Ai-fl+^dh. • h^iii ' 
^HHVaK^^K^nMh^^-i^ii' 
?iA^sfl/*'^j&tu»A4^AAP."+fl?ihJ:s<<.m-rt ••. 

42. >ifiW-+.'A?t*7H,fc'fl#h.C»AHKflH(l5r'«:'P^.-' 

i-Hh^ ' h.^'>h. • -iiac » "^hhii ' rif^Al • 7-fl/i. = 
-^^m-EP- » fl/h* • '^C^J^ • h^ » 1''}'^lb • 
(DhlHd > flChrt « V^rt- » ^h A.Ai- » iwi'><7/*'^ s rt-n^k • 
AVflfl. .-MT*» JE^Crtl-' fcC-fl^ • mhAh. « A-flrhl- ' Ah. • '^Cff^ ' fl-V^ A* « fc J^flC • (DhOhnC ' 
A-flfhl- ! Ah. » '^Cy^^ ' fl-^ A* • d09l- ' (D^6C ' 
A-flrhl- » Ah. ' 'ncyr ' fl-^ A* « + A^^ • flJfl/hC " 
A-flfhl- • Ah. » ^C^ J^ • fl-^ A* ' W- A- • ^(f^C ' 
5^ A-Ji » A-flrh^h. ' flrt-^JR • fl> J^J^C « ' ^ n^V*k." B. ^ 'tldd' A. ^ Haec stropha deest in B. 9. Carmina. ]^47 d) Saldm ad Mariam, 

2. AAr s Ah. •• Mi » 9" A^ Tf- ' ihoh^^ : H-Hi Atu -" ?i*7ri,?i : 

^hrC-t : fcJ^-VT » ^ihX » AW-A- « :5iT?i • 

3. AAl^ • Ah. » M> « S^/h^l- » n^^JR : H;^j;7:t « ^J^A-i- = 

i-fcr ff -^J: « -nh. -• ^Af-. • A.-^ • 

7/^Ah.»fl»^4--f«'^K' 

4. A A j^ • Ah.^> 8 S^/h^l- « aic^» : woD-nia » W-A- ' ">*?)& i 

^•^•t ' ohh-P' riiha « v^j& • 

5. AAJ^ « Ah. « Afl : tlMXl- ' K^* s flJ^^^fl^ : IP9J& • I07J^A s 

h A^h- : -flh. -• h.^> » J^'}'? A : 

^j^-ifii- s WM » ?ir > : wr' A « 

6. AAr : Ah. ' h.^> s r /Ifi^l- : M^ « K^n> » ^-JiCA • MA*A- 1 

HM*^:h.:fl'f'A4«:/iXA-- 

hAh ' h^ : J&hco-^J » -Ih^J-^h. » Vf-A- « ' i.e. IDl-":l": ' rectius ID-fldA-s 

10 ]^48 ^* Carmiiia. 

7. rtAr:AlfU-flft'^-lU^'>h.-n''^"AMrh>}V'7-flClfU- 

Ahti. ' m ■• -luC ' flJ AJ^JfU « 

e) Gloria tibi. 

A^nrii^-sAh •- 

1. A-flrh1--Ah«>i*7ltK'flA.C.-/i-flsT7'h-^9M!fl>*Jt'^- 

A<w» Ali1-h •• HA Afl • ^C=^^ -• 
ID AiT»'}'?/^^^ • "^-fl^ • <(.Jl'^ K 

2. fl-flrhl- -• Ah ! A^7<^Ah • A^J^ •• iDAoi AJth • JR^A- -• 

?i*7ll,fi'flrh.C'hyA.sW-A-' / 

HOA-h'flJHl-XA-.! 

3. ft-flrliTh • Ah s ^-Hlfl : C^rS.-^ • ai«f U A • hn H.h-flrh.C • ^fl-V ' 

hCA*Ay -• I» Afth •• ^J^^VJ • 
HiC?h--fl>H:H.M: 

4. ft-flrhlh •• Ah •• ^wH-^-fli- •• fl) AJ^ •• Ofli = ?i*7H.^ •• Ji-JflA •• hi%9: « 

hhoo : flhT-fc^V : ^-^ : .«^'^^ : rh^ : Hl^P : 
fllAJth:*^'^:}^;»!'. 

5. A-flrhl- : Ah : -If J& A • ^b^ll^h^ : WflV : M\U^ : JirHi : ^ fllClf : ^ ^ 

^ Scriptum est h<^ ' fl^C^lf » X'^* : 9. CHimiiia. 

/^>.-X'Jt*:j#'A:H,fch!-. 

7. h'tidi=\r : Ah : H A.1- A*J^ : txf^^Yl : ^i^ : ^^T?! ' -nJiA. : 
+1-^ : OD^^^^ : 4»Jtiwi : J&IT^A. : 
?l'7H.h-nrh.C: /l-n : i-i^AA. : 
l/^J&fsn-^UAhs^VAA.:: 149 10. Antiphonae in festnm Joannis Baptistae, 

primo anni Abyssinorum die, 
quo eodem Requies Bartholomaei Apostoli commemoratur. 

ff OAoih » ;^?ilf"C ' fD-tthOhC ' *J^^ « Mlt^-nrh.C « ^ii. » nK'}-t 
M 1 ohM- ! Chrt ' Oi»-R » 9<w>^ « i-X- AA • -ttiyiCh i OChS: » ?i'> 
•^h = n^hl^h « 5)^A^'> : ohhi' 9 CM ' — n^h-hh k Ah^^ftK 

-nrh.c ^yj^c-nyA^k ••' j&n.»p-rh'>A « aa? « cK> » fl^M • A*^ 

d* : Hlll^h-i: : ^7fl : h^yh^^C ' fOxO^ ' U^ » fh^^CP » ?irt^^> A » 
MA » <W>;^?iVb :: yA^7 : J&tt. » P-rh^Jfl : — t^Kliib :« h^^lUX 

-nJl.C » >'7l*' « ' KC-lf : P-rh'} A : <»i&n, : J^^V^ : ?il^>n.^1- : hr *J^fl« « 
r R-fci- : m AJ^ : n.»i : 'Ifm.h*^^ » >lTr * » n^J& » MA » 'tiLVYl' « 

?^A^: j^Cli : P-rh"} A » — -h A^fh- « MHjh » Jl^^Vh- » -lin.h « 
AJ^Pi «^ h9^hCw » ?i<»»- » K?i<w>^ 8 Ttjr-hCi*» » ht^ » h?i<w>^ I A 
if. » iDM^^cnj; « ^^^mt » hr^hcu' » ?i<n>. : >ih<w>^ : — 
iD^-j^ccnK « f^^ndii '' ' m^ » j^c-ifl- » n.-^ » iicii-bn « 'i^n » 

P-r/i-JA : flll-n. A- : h^i-tlh » hCA-J^A » IDJ&n.'^ : hJH : /^h^Jh- » h.^1^ » ^ Exspectaveris (O^ghC ' ^ Ps. 23 (hbr. 24). ^ Ps. 92. 96. 

98. (hbr. 93. 97. 99). Ps. 140 (hbr. 141). "^ Preces Zachariae Luc. 1, 

68 seq.? 10. Antiphonae in festum Joannis Baptistae. 151 

^9 s aiO' « iihiiih-nih.c ' nyh^^t - -iim.Jt-h' 9Ar •« yA^» 

V*P »fl*7lh » /&n. • P-rh^JA : £fDTr* » /^fl ' ChP- » MlCh-f-ti ' O :•. 
y^A^"}» >*P » fl*70- » •Vm.hi- » ^Al^ » H^Ai1"> 1 >^ ' fl-^lh « -lim.Ji-^ -• 
9A1^ » W^>i1-1- « AAy » fl g « H^mVTf » ^CA.-^ « h-flC ' 
^^Ji; » Al^ A » ^•;ifi^'? « <»^*C « Ch^ » dflP- ! AP-rh7ft « H<w>A?i 

hl-» J&rt*7^ • A-* ' -TiJiA • ArhA-} ' KyO' •• J&rt,-fl/h- 1 Hjr>AA • M 
fi.Ji.»h.>?>» HAi+^iai^flH-:^*» hi1in(\'hh^ii ohtii-t 
ih^ih « * V* « H/i^r » '}'fl^* « 7^r -• iDlnf-A- • >1^ • fl A 
Alf" s« C?i^ » dflP- » AP-Wi^JA ' MH^K. « Hh<^ ' h AA- I P-ir» • fll^" 
JtC«1"Hh<-»flfl*^^1- » flAiJA- •'- J&fl.A- » i^J^-hVt ' A^-diitl • doi. 
/^'}*f>d>h^ « IDK-'^'^'} -• J&AS^I^ I ?iA » A?"X- • ^VX-zh. s ?iA s «^ 
X'^i*''1ifl.f « yA^-} ' Ch^ « dflP- » AP-rh-JA ' MH,h. : Hh^ • h 
A A- 1 H^^Ahhl- » ^fl'^-^ « A-* 1 OHft 1- ! th^ih s *9* •• ^^9* • 
•J-fl^* ' 7^1^ s © J74-3: » rt A J^ « yAm-HV^^U « (Dhli-l ' 

/h?^ • >n.f » Aih A » 1- A^j2^ I iicfr » A^c9« s 1-fl^je. I (Dh^n'^^ - 

nrP ' ^ A<^ J2^ I i-<(.'?h ' ^C-^h » h^^^Jl » X-J^* « Hi-^^UA}: « 
P-#h7 A » 5VA. » flh-J-tfci « 51 A-1-h s ffll-^ • J&'flX"rh> « hCfrj 
^^^-H.*^ » f-rh^JAi » A" » flA •.! J&^-fl^» s". A^P- » -flCyj « fli»- 
Ai- s X- A^l- » AHi-i» A A » ?i9"-fl?iA.1- •• hh^^C ' h9^\\Cw » ?itf«K « 
A7ft « iDAft s ^h7 » AiDAft « Jt'}'?^ 5! flH-^O- • ^A » O^^^i' 
fl A «-. J&fl. » ^-diih » AAe » C/uh« « ^7<«.A • *^A • hin • ^mCJt » 
h^ j C^-fl » i»-A1' » jPT<^^1- « P:;rh2A s hO*} » h9^^fL9^ ' i-A 
IIA» ^AP»A.AP-»*X'A»i»inA» Aflh^Arh^^HiD^JlAs^A» 
hT<7»4>»>flAnA» HhAfl»<^lPAA« Aflh.^iP^^A» 

flTI^J^ » A A>- » CA V » i^tiYi^ » 7A A^ » e^V- » ^t-d » 7<^ A » 
-hhJ^* » Hfl>- » AP-rh-} A » t^* » -Jft^ » 7ft V- -.' :fl^ •• P" A"» A » 
HKt^* » ID AR » flhdJ&T-tU- » C/if » iVft » ^"J^CA » *^A » 
hrti^lf^ » iD^jei » flhl^A A » C^-fl » P-C^^TA » Pf. '-' i-h 152 ^^* Antiphonae in festum Joannis Baptistae. 

j^-t ' ^h ' OV^ ' HJ&rt-flh •• Ti^4"h • liTrli^ ' h^ • je-h^V- -- Aii-fl •• 
n-nCVh ' ^-ih^itl • hfl-C •" M\h ' ^A •• oi-Jl A > l-^Th •• ^.^--^i^ : 
HCh- A^dV rt'^^^ •••• mt^ ! AT<w»*£m- : HA •- P-rh^Jfts 

hrhCiP : ?icn»- : fl A •-. ^v^: 'jrt.-fl/ih • mn>9^c ' ii}yr^\\ ' It^^f^ " 

ft tfo- ! fl A ■•. i-rtyrh ' 0(L^ ' Vfl.J& -• P-#h7A • 1r<-J& • KAi- 

^Z^rh : A*^J& s hHH : J&rh-^ = fl^^^TTh • lP«rj& •' AACf -h • fc 

flA = Kt^* ' fl^^JR '' P-rh-JAi •• IIA- • ymr^ ' flX?-} ' y ••' A<D 
AJ^ • 'JH.r C •• V • aJAoD-iiLtl ' *^ A • 'Jrt.-flrTh • m]^rc l h.^ii- • ^ 
J^-^V : JiT^* •• P-rh-JA ' AAuf A-A • fl<{.A7 ' P-CJ^^TA ••. ^ ' J&fl. 
AJP • ATi-fl! AP-rh^JA • y •• <^V- •• ItT^I- •• -flJiA. ' n^air^ ' y • fliJR.fl. 
/totfD- : p-rhiA •• A/h-H-fl • MA •■ ^h ' 09^ ' nhfi-nii -- ^Mjyo^' 

^h ' OT^ • mfir ' R.rh. • ^T-f • A Alh A ' y - hT^^^ao^ s e-^7 A ' 

A/h-H-fl s i»j&fl,A-^ • htr^^ ' a-ncVh '-' x-j^» -• in^hTf-tn^d^' -• 
p-rh^jAy-j?^'}*?^' fl7^<w» : p-c^«rA • Hi-fl^ -• -i-hr^d •-! hv^ •• a^j^ 

'}'7As Ji^JH •• J&A-flh -• ^A ' «D-JIA • £DJ&fl.A-^ ' Aih^ - X./h- ' ^ 
^r* ' AAO-A ••. ^•7-y'> : ;^A dT^ • fll^lT' : y : x,rh- -■ ^V-f^ '- AA 
£h A ! y -■ P-rh^JA s hfl-C ©'>lA-e ! A,T« s y s flJJ&fl. A-^ • h^V- -• fl-fl 
Cy V- ••. fcTAft • P-rh^JA ' <» AR 5 ;i9"Ah -• ^APh : OCh -■ (Dh. 

fif>yti ' A<^eh -■ <wi AKh ' A<^ Jl-flrh'} -■ W-h -■ K-J^* -• Aflh = 

fl-^fl • n;hc •• HfcT^* s Kr Ah ••- hoi' p-rh^^A (on^v -• 

OCh- -• A^Ci^ • Hhr ilft ! A.-B • P-rh^JA • m^fiV ' 
r^K^h-f^ '' ^n.'h ' M(D\i : ^ A -■ DCh- • Ai^CiV ' P-rh7 A -• 

(onfiV ' i-A^^h ' *fl.f •• Al^ A •.•- 9^ ' P-rh^JA • hfl-C •■ 
OCh- '- A;^ A -■ -hT-fl A ' -^'J-fl A = Al^ /h^^ •■ <» A-^O A « 

fltf-^ : AaoWi : p-rh-} A • hVi ' Vd. ' nh9^^S^^l ' 

'yA.A-^s 10. Antiphonae in festum Joannis Baptistae. 153 

}PA = hfl-f = AflClfl : *^fljr :: flfl^fi:».'^ : J&fl, AfP ' flA « 

^: P-rh-JA • hft-C ' (O-i^fi^ : 7^<^«e : OCVb : A^C^'? Ji^^ltK» ' H 

fcT<^4» • flP-C^i^A « Pvh^A • hfl-C • 1J^^ rt.V : >fl^ ' A^K^- 

tirih' fl^Tfl/hl- • i-^i-^ ••. ^1% ' -iiWh • p-r • AP-rh-^A : dflp- ' 
hu'} : ?i5^hc«*' • ^W} ' n-ttwtd ' ^M- ' o^ii^ ' A/hTf-fl ' t^ 

Od K wnii • ^•}*7/*''Th •• flC-^A-^P^A s Aflh -• A-flrh.^ ' Ji A 

ipHi : aorvd ' hil ' li?« 19^hv '' hdP ' ^ A ' 09^ ' HJ& 

A-flh • TJ^+i- A^A^h -• h^ •■ J&h^wiv, : ^h-H-fl : flh^l- • -flCyj 5 K 
•}H • JR-flA VA/h- -• fli-^m^* ai?i#w>v, .- flaiAA K^H.h-flrh.C •••• 
fliyp^A : ^A flV^ ! flflh • A-ff»- ! y s A-Hfl ?iA^h.A • h^ • J&h 
iiiiV.:y:y:p-^'jA:hU'>-Jfl.e!AihA:Anh.s;^A.-flJ7lA •-. RAfg 
— A-flh* • 7^<w> : ^^h." l^Am,^ • iD^JlA flX*^* • 5^?i 

^^ ' fl^j^* ' rtflh. • y • Afli AJt ' ^ Ah. ' hritdy^ •• p-a 

•} A ! eofl. •• flhR^BO- -• H-hmJ^* • ^fl. ••. M9^ ' fll^i^ J&K 

ch-XiOD.^d'. ^cn ' Aflh. 5 -flcn p-rhT^ft • ho^ -.« 

AHI-flCh. : A:^ A 09^ • dflP- • -JH.^- -• V : ^TI^fl -• ^Z*'^ ' HC 

Kf ' floj&Y- ' y n^ fl • fl;hc -■ ca> ' ^ Ahi- = iaai- e -^^ » 

^«^7 s Afl» Aft ' h-a ' hU^- •'• ?iy-T[fl:iyp7AA : >"t Ak : hrt-h -• 7 » 

i^ut^ : yje.^^^ri- : A/h-H-fl •• hu^l- s A-flrh.^: • fc A^/h s flc 
i- A-^JP A ' rtflh s HiD-Jl A ." ^fi-f* • hU7 : i\?:f^^ : h> » rt^^di- •.•• 

gPHtfP- : fl I y A, s A-^ ••. KC-ll-T" • fl,-^ : hCfl-f:^'} : -llfl : P-rh-^A » 

oil-fl, A- : hl-fr^h ' \iCMh ' flJ J&fl. A : KX^IX^ ' h.^u- : -h^^Th- -■ 
rtflh. : ^J^-^u- ••. hCA-i^A^ -• h.A^AV- : Jfl.j&V- 1 fl^J&fl. : P-rh 

Ih ' -^<<.Th- : /i-Jrt : >lTr * : fl<^J& : flP-C^^T A : *A^ •.'. flf ^ " 

'XP : P-rh-JA : ir>'7fl(? : iiK^t^h ' flfl,-^ : ^ ^/h : A?ih : 1 hrtiCfi 
KO^ : MH : J&-flA : hVt^ '- '1'in»^h - m^h '- hA?i : H^JA.C : fldft» 154 l^- Antiphonae in festum Joannis Baptistae. 

^?i^ • (Ddi^iMTr » C*£l » PrfiO^^. I ^;!-'} •• J&^>/^h- 1 hA » A^ X" • 
J&>^/h. » (D^cao^t^-i 8 JiAsr'!^ :-. ng (OfiOhM: : ODf^d^ ' t^^h- 

p-rh7ft • #^T5^* •• fljflnh •• Tj^+i- • m^<^ » j&u-^ • <D j&n, • ^ft/h. » 
ai?iiw»v. 8 n^ncy V- = (DOD^h » -tn.i^ • A-nAi -• K^^^a^^^ -• oivf- /t-<n»- : 

ii-nh « JRU-^ • fl>W-A-tf»- » '^^'h • P-C^T A « h^ s y^r^^on^ ' n<<.AT « 

•nH-:3i'> » hr^ft^^ohfir » h a » ^irh* » -iin.i^ > h<^ » ^t?"*^ • <» j& 

n,A«ai»« 8 «7n<-« Mh •• ^^ « llje.RAaihtf«>- • A7A^ » <»/i> ' Ami^+ 
htfo-« n^^J?^' J&^X-Ti » JiJP^JB^r^V^e » Hl/A- > ?iJ^*J^^f • H/uJRftA 
mi : ' i0-?i-|:h. » ^ml^^htf»- • n^'>i<.A • *^.A • /i^^y • o^Kh » ;^f 
A-A • hnii.^ ' -lin s ?-thlh ' hoo j ^Tr * • n^AT .• P-C^S^A » hti?- » 
P-rh"} A ' <o JRn. A- • M •• Ji^* J^ •• M-f- •• ^^Ti^+i s fflh^J-^ s 'l-<w>|?-?i I 

'W.f •j&n,A-»A.efrA=ifj^*7-'>i«.^j^ ••• ng j&n,A-^.p-rh'>A-A?i 

^•^* ' ATI-n •• A?iA • t^^h^ ' \\oo : y^9^^tn^ « Aft A- » A A^Pl » ?iir» 
?iAl- • n^iD^h » Aft A- ' A A^-} I J&^-Ji-^V • +0 ' hrhChn-t : ?iJt 
nC s h^^H ■• J2.-nA • AftA- J AA^^ ! ^X-h • 77-/*' • AftA-s AA*P'> I fl>-?i 
i:A • <^/*"k •• ?iAl- s ahtli- : ?|R,U- : f ?iCC -• OiD-F^ : ID/^-C^P-A ' J&^ 

A?i » HHft-^ •• ir^n^l-n^ih : oirhu^c? A = ^io-^V. : n?iA1- » H A,/2^m^?i •• A 

9 A?" :: ?irH>A : A^^Aho^ » M'}-^ ' -Th?iHH : nhh.HttlnoO' : hJ ' ^^ 

/^ob : ?i<w>4»iP^i- 1 htr^A •• ?in j&htf^i s H'}'^ ' ^?inH • nhHMfit^' - 

M « hA^nh^ « -lin ''^^ao/^ob' hr^hS^th : A?i:5iH. •• w-A- ••• ?ift<yp s 
A?Ay •• -ni^A : Ji-^-h •• P-rh7ft » H?i*7H,?ih • ftm : *^ ' Ah ' (Dhl-ti » 
A'^** 5 AA.h » ?iG s Kt^w'* : at^^ ' ao^i^f^ '- Mi^^fV * h<^ » /2^-Tl- 
♦ftft 5 *^^ •• nP-CJ^^rft •" ^-AJ^ ••• -(1^6 ' ht-t • P-rh^^ft ' H?i1H,?ih ' BC. h^^-lh ' +;^> •• h^^lhi^lh : hrhldih :•• 10. Antiphonae in festum Joannis Baptistae. 155 

h-n^ ^ ' i/a»-*!^ » ^i>h » ni-Hhc^ 5 '^'^f.c » «nrt '^^1- » JiT^^ » 
i<w>A -• ^rtj^^h » o^nh « 'n^^ » p-rh^Jft » ?i*7ii,h « hKt^^* ' fl»<P 

Uf » P-rh^Jft •• ^}^^ ' -^^i^rh •! ^'7i*7H,;^ = <^Cfh» — t^it 
/^rh « fl|AMl 'P-rh-^ft » i hrhC^KO- ' 'Iffl » hcft-f^ft » Ii7^ » 

1A.A • «Drtflh » hfth • hf^f^^i ' AP-c^^rft • h^ » Ji-n^/h « ;^A « ^X" 
rh^ s M'i-<<.>fl> •• M1-y- 5 1-^»"?! •• flJO^ » h Ah s H'}rt.C 8 fltfft « 
'J*^^» » lyft ' Aflh. » iD^Jl A •• ^/^''h » HPI1.V- •■ Afl>- A-ft •• iiiih •- 

Cin.J& •• »njR » Hi-<C>CD :: ^: O^J?. : ^7^9" » X./h- •• ^T-f^ « AAl^Al 

f-rh^ A 5 ^i?-/! ' A^^di- •■ je.fr'} = Khl-lr » •ncn » hro-X « h 

tf«»- j : h^*h •• fl-ncy^ •• p-rh^^AVL « OA" •• ^mj^* •• fli?'> •• fl^^-fl » 

rtA.r •■ fl^^d^i- ' P-C^^Tft I rtml- « (oi-iL/^di^ « X'p-7 1 rt^^^ « 
'^<(./*'rh^ ' R-P-^ « flg A£^A ' J&rtCC •• J&KCt •• (D^^VC ' (O 
J&rt-nh » ;^A * (on^ » flfl.;M^ » fl^^d/^l- ' ^-CWh » fl>rtfl •• ChP- • 

P-rh'}^ ' AA^f rt-ft ' h Arh ' flJje-fl. » >^ s fl'?^- s AMH.h-flrh.C •• Ot 

A^. 8 Ah-n '' t^f^-h^ •• 9Ar ' ^hih^ ' (Ph^^'^ ' fl-flCyV- « ^C^' K 
^a-lt ' -lifl ' P-rh^Jft •• Ti^JH '- Ji-n A * M » hd^^J^ ' h^i- ' ;^Tr +5: •• 
WiDdF^ao^ : P-C^Tft ' A.f rt-ft » iDP-rh^Jft •• -^+ftrt^- > ^Ji •• flTiP 
+* s iD'^m5P'+ •■ ^J^^Ifi 5 ^AJP' » (Di-h/^^-t^ ' -ncn « M •■ P-rh 

•jft •• 'n?iA. ' (on^v » ^+^fl ' «»HA. 5 ^^y •• Ar j^c •• ^^^-e s *^d^ » 

d-h-n» fl»j;A. •• ^'^^'E » rt-nA ! flh^J-h •• HJ&HCh ' (D^hCC » d+-fl : (D 
KA. • ^<2-y •• ti9^J^C « ^A 8 py-S. ' HJ&rt-nh I Hfir * s hm9^^ I <» 

^n, 8 ^KJih- 8 h<^ 8 ^?iiw»^ j fl-i: 1 flM-^ : -ncy} 8 h^ 8 j^/^^d « 

;hTifl8iwn;^:ai^n,8Mrt 8 <ni;^hh- 8 rtflh. -- i-A^Th- « Mrt 8 hm 
9"+htf«»- 8 n^^jz. 8 ai<^}ihA>h^ 8 f^^ahT" - OA- 8 nK^h9^cr s ^ 

-Jl-im- : HA^^ftAOIi: K^;^;^^ +;^J 8 h-^hiO- 8 hf^hldV- 8 i?|M 
Ji^X-h sh^j^-^^f : niiAo j Ti^^l^i^^^p : hlti 8 Kyh9^G 8 Aft^»» 8 156 l^- Antiphonae in festum Joannis Baptistae. 

ro' w\i ' mxit±hih X vt^ ' ^mr* • flipn. p-rfiift ocVb a^ 

C9« : ^/^^ : f.^^djniti ' Ohl-b ' ^li ' ODCnV. ' OfnA ' f^Kh ' h 

jT-AM- 'h^M^i"' W-A- ■" (D^d^P ' dd ' -MflVh : HmA,h • H 
AA.h ! h9^0 Mh 5 flJi^J-tKi^ ' vnr - ^ml^* fliJ&fl.A-^ = hAfls 
H^h A .• ti-nh ' >"Z.?i • ?i<^ .• K-to^va ' A-* • h9^fi'i^ i hi^oo* -• 
A^^dl-f • H?ifl,Ah^' hlA ' KW\b ' tuyv- .- -td.VXh ' ^J^'^!^' 
hf^r^ • fl'^J& ■.-. ^T^» P-rh-JA s fl<«.A7 ." ^-CWtt ' fliJifl.A-s 
P-rh-JA-ndR' rtfl • >imr* • flAJ^h • hmr^ - (otuyh ' Afl • hm 

r^ = MH,^ s J^-Ji- : ?i-fl A I fll A^. : Afl-<-h : h-^-fc ' -flCn : MH. 
Ji-flrh>C : i-VOAi : fl A : CJi^h : «^^^ : flfl^ft-h : ^T^^^ : |{. A/h- " 
"^f^ ' Ad A : ^fl : Chih : fll-^+RA 1h : ^J& : flTJ^** •.: -hAJiAfP : 
A.^5r : hU^Tl- : (Dik^^ahfi : fllJ&fl.A?' : hCA4^AV- : hl-t ' h.A^ 
A>- : hlli- : >fl,J&^ : hl-f" : W^^Po^ ' A?iA : i<.ifll.V : fllJRfl. A-fl«»- » 
Mli : A.h'}h- : h.^11- : 'td.Vln' : ^Jt^^U- : >lTJ^* : fl^^Ji « fvh 
^A : hl^Jfl.^1- : <W>>- : h^h : A£h A : hVi ' fll>fl.J& : J^-}*? A s fl> A*^ 
*1- : ;*A : 09^ : HJ&A-flh : Tl^++ : AIA^ •.'• Aflh ' ttrO^ : Tl^ 
*+ : A^J A^ : M-it-t^ : ?iA^h> A : h^ : J&Ji<W>i. : Wf.m(^^ ' (Of.\ 
Arh. : flh^ : JRfl. : Oof^-YCl ' flflJ'}^ A : fcAfl : Hf ll-flP- : AP-rh^A : 
(l^'?9^^'n'f'(D^f.'.h9^hlh^ .. 2n;*:fl>-?i*:p-rh'>A:HJ&A<w>JK.s 
OCh-: A<w»C9^ : ^Afl : HfH-flP- : AP-fh^A : aD^9^!p : Hi-fl>AA: 
?|J^MA^ : h^in^h' HAT^* : fl<{.Al : 9-CHVtl ' hln : J^^KCV : fl> 
J&^UC : Tl^*1- : /'ft : JiAh : h^f^^i ' AP-C^^TA ■.« K^V : ^ 
«•K:;uf A-A:?iriA.A : -llfl : P-rhlA : h^ : ^TJ^* : fl<CA7 : P-C^ 
S"A : AflP- : P-rh-JA : flJJ&fl.A- : ?iC>- : hhA : ^TJ^^i-h I hf/^h-' 

•^j& : ?i*7H,^ : nf^KohiXi i hili ' hd,^^ ' hii- ' ^"^r^x ' n^o^^ : 
hi^ : hrfi^^f^ ' (oif^Ai ' hr-^KfiM- « 5 • nhi-f' - ^h-hn' 

nhr^i : A*JtAl- : '^C^l^ : +Afl?ih : flJ-flfl!.* : Ah : ^'^f^l : "h 10. Antiphonae in festum Joannis Baptistae. 157 

m.hi' ' I» lin,A- • A^^T^d -tl^h • l^^ih • O^-til -i-li^l ' Ah • 
-'im.h^h -' ^ ' J&fl.A« • h^?thti • APv/i-Jft • '^^l : -J^CX-r : WA- ." 
8rJt* !! 5 • ^7A • hd.^!^ • T1^4"l' • h^ h^yj^ti • '^^i' • wh^ • 

?idA. • ^J^-lfii- •" VKy"> • hCft-i^ftVL : ^J^-^>.V • HP-r/i7ft : ?iT 
f^^''(\?'C^i^n : i-mr* 1 V9 : )Z.n,A- : /i.PfrA : A?'ihltl ' KTS^ 
+3: : n^VJi : h^ : JR-l-4'ftA : '^J^ : flJJRVb-J : ^J^ifJri- : Afl>-A-R: 
A-flX •" ±:ha?"'?'ih'itl' <0^fl.A-: n^J^ : ^fl : ^mST»* : flA^ : H. 

hh ''hm9°^ : <»h.,eh : flfl : Ams^* : ?i*7ri,^ : 9^1't ' h-n^ '' > : 

01 A^. : Afl-4-h : h^f-L-: -flCyi : fl^A^ : hn\lh'(\ih.C'' 't^OMi ' flA : 
h^VOO^ ' P-rli7ft : fli^T^J : fllCAl : P-CJ^iT A '' K?^{i± ' (Df^^ : fll^A : 
hfl-C : fl^Ji* : fl-Yfl : ^u? frft : hCA-l^ft : fl^J&fl-flh : J^A : flJ^l A : flJJ? 
mr * : (\d.M ' P-C^^n : fllj&fl. A-fl«>- : ?-ihl[ti - hlfi ' -f-dJfXb : A^ 
di' : hXbl : h^ : J&?i<w>V- : ^Jh-H-fl : fl-flCy^- •■: ?-diltl ' oo^h ' A^ 
iJ-f- : J&h--? : fl^i-Ji- : -flC'/'} : flJ-flCV > : K^^A ' iO-h'^ ' K?thtt ' hC 
ti^ti : fl>J&fl.A-^ : ^-diiti ' AA-H-fl : Hfl : 6 \lW^ ' f l/-fl : A AH JlA 
fl* :•- hdfl : /&fl, : •7fl4- : ^^ : HJ&ftA- •" flh^ : J&fl. : flfll-JlA : A 
•flfr : AP-rhT^A s RT-^ : l^^i A : fl^AI' : rfi^l^ : 4» V+ : nh^9^ ' Tl-b 
V.^:^1-rfiHfl-JL : hlti ' KW\b ' KfO* '- hlH ' ^A : 09^ ' nhH 
•flh : fll^r '' P-rfi^A : 7^^ : JflCh : ^t-d '- l^ A : ^Aj&h : 

O^Hh : V^l-t : 4"? Th : Hfl>C* : h^9^ : flHAi' : rfl^h : 

h-iam ' (DaD<i^ s j^^V : i-A.flj&h : >fl.f : A£^A : -hfl^J&h « 

P-rfi^A ^Hhy^lft : A*« : 7^*^^ : OCh- : A^C^^g : l^il-^i-f : 1"«. 
-Jfl^ : AflJAfi: ?i*7H,h'flrfi.C: flh^: -h-flUA: flMJ&^ft • >fl.J2^ "^A: 
O^P^ ' ai^r ' 9^ih. : ^^-f- ' A A£h A :• P-rfi-^ft : Aflh : ?i7H : j2^-fl A : 
«70« : fsOD^-h ' h^^^^hd»? ' nOii^ : ?i9"* J^'^e : -flCyj : fl^h* : H^fl 

cu: AWA-^^JAi^ I hlti-^li ' 09^ ' nhti-nln -- TJ^+i- : A^^A^ :! 

5^ : flX-rfi. : fl-flh : /uf <-^ A.^ : fl'^/'<^- : r^WC ' ii^-ihlti ' h^ : 
yT9"*tf»- : fllJ&4»Jt^a»- : KT<^*fl»' : h<^ : J&?i^ if- : h^^f^ ' h 158 10. Antiphonae in festum Joannis Baptistae. 

C^(h » Vf^^^V-t I AhU*?^ •• V14- • /^COi- ! h^ •• ^*C7- • ao/^^Pd-t ' 
KA-I- 5 C^b-t- s V^^^Vi- ' -hnjCo^ ' tiMllh-nih^C • ^dCT- M *2^s 
^,n s d0 -• ^A* A • -^+Jfli ! fli-^n • r d'};'^ • -hm-nAA • HP-rhlA « A 

nh » T5^*-f^ ■•■. ^jfjt » p-rh*} A » A^d-h ' j&h-"} s ahti- •■ -ncy^ « <wi 

^h ' P-rh^Jft • n^'?'^ • ^^^ » fl^Aufc^-JF* » mMii •• hA •• A<w>> .- n 
<w>A4'A-sJ^'^J « nilP"}-^!r-^»^^?ih<^!l-CA^s7^<^«-nCllV-- 
n^^ihtDn » hl^lj; •• J4- A •• fD^oD : -fljirt.: HCfr J& » n+fll'*-^ ' K AH A • 

>n.f >• » ?iflj » Ji'^'} ' Ji-n Ahfl^ • f nn. •• hmufi- •• ^u^-a » fl» aj^ « 
niP-rh7A ' hn-c ' -nKA. •• flj^jiA^ • och- •• a<w>c9« •• /a. •• ootiic « 

nK^^l^C 5 ^ThCh. » HAuJ&Kfl>C = -^Kfl>-^ l VA, » VA. » VA. = va. « 
-^m 5^4- » fl*^^^ ' nhft •• ^^;*-« -.5 nfp-rh'} A » hn-c » nch- « Aiw>C 

9<B ' p-rh^jft -n?! A. ' (Dnfiv ' ?*Mii « flJK'H'7'^ s ar^p « -^rt^f •• 

P-rh^Jft l ^T^*'P-rh7ft-AA.f A-ftsP-rh^ftsflJftMsmJ?^*-^^ « nr 
VA. • A-^ s VA. » y A. A-^ s /'R » hJ^^^ •• P-C^^ft ' hin » J&JVCV » najR •• 
>n. J2^ ' H A(h A •• J& ACC « J&J^CV • fl> J&^^UC « ^ A » fl»-}?^ A « ^ •• TilP-h 

Cip : ho^ » ii?i*TLcr « flift I ^A -• h-n s dh-n^h •• fli^n « ^ - Kf^A-t - 

fl>je.>3fll'^rtl/iiwiA?i:AdA.I^»^'JAfts*^ft « 4p:^X'/%:P-rh'}ft: 
flJ|**^K: K-JEi-^. : flinh^J-h-H : ^dl^h : '1[J& A : H?in-U- : hV} : fl)?|tf»- : 
^h*} : P-rh^Jft : J&KClf : h^ : ^ A : *C7 : /'R : ^J^^^ : P-C^^ft : Ji 
Trn : J&RCV : fl» J&^UC : M-t : flJ-Jl A : A^^ft^ « nP ;^ A : 09^ : HJ& 
rt-nh : Tr 4-^ : h<W> : JB,?|ilD>, : ^^^^ : n-nCV V- « ^: P-rh^Jft : htt-C : 

pch- s A^c9*e : H?i j^jift : A.<e : -nJirt. : (on^v « !^» fl^i 

rtrt : Cft> : *J^ft-h : M-^ : A^^-^-lrtft : Wh^VOD* : np-C^^Tft : ^A : 
OT^ : :^A : HJ&rt-nh : ni^?" « rtAT : d : P-rh^Jft : h^-C : >n.J& : A 
0- A : -nhrt. : rt A J^ : H^J-n^* : 7^?" a GLOSSARIUM. U-: num, -ne, an? (gr. § 161. 
198). De usu ejus in enunciationi- 
bus conditionalibus vid. gr. § 205, 2. 

X: (gr. § 168, 3. 200, 1. 206) 
1) etiam, quoque, item (feiiterfeit^, an= 
bererfett^); ?i^VLs etiamsi. 2) et, 
-que (sive VL ' sive flJ — VL*; cum 
negatione: nec); ^s — W, vel ^i 
— (D — Yt' et — et (cum negatione : 
nec — nec). 3) vocibus interrogativis 
annexum vim indefinitorum tribuit. 

y: nota Accusativi (gr. § 143). 

X: gr. § 160, a; vid. WA-- 

IfX-" pl. WVy^'- sonus et litera 
alphabeti ; elementum. 

UA-" 'OoXa (Hez. 23, 4), p. 138. 

VtUAry- et yA.-"A-^-" alleluia 

(nonnunquam ^f^'). 

IIA.n-"'OoXL|3a(Hez.23,4),p. 138. 

I/AOI: et UA-! I, 2 (gr. § 91) 
1) fuit, exstitit, est. a) c. c. Acc. vei 
Nom. praedicati (gr. § 177 s. f.). 
b) verbo finito additur durationi actio- 
nis notandae (gr. § 181, p), p. 104 
1. 18. c) fuit = praeteriit, p. 78 
1. 22. 2) instat, futurus est, [xsX- 
Xei (de constructione vid. gr. § 89). 

3) se habuit, se habet, sx.£t (p. 90 1. 1). 

4) duravit, mansit, vixit, p. 57 ; 68 1. 3 et 23; 75 1. 6 et 14; 91. 5) seq. ([i 
versatus est in re p. 36 1. 20; teuuit 
alqd p. 72. 94. 98. 102. 6) adfuit, 
praesens fuit. — iJA(0«: qui vel 
quod est, exsistens; qui vere est, 
stabiKs; OUACD*: re vera. — U 
A^ ' essentialis , substantialis. — |j 
i\r^' essentia. — Vfi^S' 1) essen- 
tia, exsistentia, substantia, natura; 
'^fl'd = li'\*Bs 6p,oouaO(;, consubstan- 
tialis. 2) praesentia p. 55 1. 9. 

WfirGCi^tl' Holofernes, p. 124. 

liCflft." I furuit. 

Vdh' rad. inus. — 9^VCh' 

praeda. — ^Vdh' I captivum du- 
xit, praedam egit. 

Xrrj^ft." Herodes. 

IfA»^' Hosea; etiam |/*A.s p. 123. 

l/^^d^*' Hosianna. 

Ilflfls — -M/fl: ni, 1 infama- 
vit, conviciatus est. 

li-fl^! et UiiU^fi' vid. (DUa'' 

l/flCD: — Ufl: ros copiosus. 
irnj&s pl. Vdf^' accipiter; pl. 
Jll>ft*J&5 simia. 

tVtt' Enos p. 110. 
tVJ'' Aivov(Joh. 3, 23), p. 152. 
155. 157. 

11 162 X^h- — viC' X<rhs Henoch. 
Vif.Xh' India, p. 93. 
lihh ' tumultiis, perfcurbatio, tur- 
bae. 

Oh?' — hVh?' n, 1 langui 
dum, segnem reddidit, taedium at- 
tulit. — 'Mihf ' IIT, 1 segnitiae se 
dedidit , otiosus fuit , languit , cessa- 
vit, intermisit, c. Acc. rei p. 11; 
seq. h*'"-' c. Subj. p. 29. — Vhf»' 
segnis, otiosus, deses, piger. — V 
ih^t*' segnitia, inertia, pigritia. 

V(D*A^' quadrl. I ludibrio ha- 
buit, irrisit, cavillatus est. 

ViO^il'' Og, rex Basan, p. 103. 

Ifh-" I, 1 subj. P-Ii-h--, niovit, 
eommovit, agitavit, perturbavit, exci- 
tavit. — i'V(D*ll' III, 1 agitatus, 
perturbatus est. — V(0*ln' motus, 
perturbatio, turbae, tumultus. — 
l^h'1' • agitatio, j)erturbatio, turbae. 

V?'' ibi, illic, illuc; flUf : ibi, 
illic; li9°V^' inde, illinc; deinde 
p. 6 1. 23; 89 1. 2; Mi"'V?'' 
per, praeter illum locum. 

UfA' pl. OfAl*' cervus. 

XA' botrus palmae. 

Vf>^V^i vel yj&<^<r^-: fides 
qua creditur , fidelitas ; fides quae 
creditur (religio, confessio); is in 
quem quis credit (©egenftanb be^ 
©lawkn^) p. 112 str. 18; 141 str. 
19. — i^yj&iP^:, f. aoyf,^ 
"J^lh: fidus, fidelis. 

V^'i'i'' loco, vice, pro (ftatt, an= 
ftatt, fiir); pro = sicut p. 137 str. 6. 

I^J&hA' templum, sacrarium. 

liff •■ — JlUff •■ II, 1 fecit ut 
non videret, videndo praetermitte- ret. — 'tV??'- III, 2 neglexit, 
praetermisit, non curavit, c. c. Acc. — 
llp^: inscitia, imprudentia, memo- 
riae defectus, p. 6 1. 3. 

Xft: I, 1 subj. j&y.J^: vi abstu- 
lit, rapuit, diripuit. — i*V^R.' 
III, 1 pass. et refl. — liJ&J^: ra- 
pina, res rapta. — Vf^' rapax, 
raptor. 

XA- I/ 1 jaculando attigit, fe- 
rit. — -MIJ&A: III, 1 pass. — VL 
^•][": emissio teli. 

VfLoD : — i^Vf.OD : III, 2 (an 

1?) somnolentus fuit, somno obrutus 
est. — V^^^t* ' somnus gravis. — 
0DOfL9^'t'' deliraraentum, alucina- 
tio, ineptiae, fabulae fatuae. 

V^h' I, 1 subj. J&U^h:, tran- 
quillus fuit , sedatus , compositus 
est. — hV^h' II, 1 tranquilla- 
vit, sedavit, composuit. — IJj^^'^: 

1) tranquillitas {dVR^h^t' sedate, 
leniter p. 44). 2) modestia, man- 
suetudo. — V^h' tranquillus, 
animo sedatus , modestus. 

Vl^A' I, 1 periit, interiit; V 
tii' et i;>A-" I, 1 perdidit, de- 
trimentum fecit. — hVt^li' II, 1 
disperdidit, pessum dedit, delevit. — 
i^Vl^ii' III, 1 pessum ivit, perdi- 
tus, deletus est. — UT^A' perdi- 
tus, amissus. — UT^A' perditio, 
interitus, exitium. — ''^UT^A- vel 
^Vh^ii^' perdens, perditor, per- 
niciosus. 

VlC' pl hVT-C' 1) terra ha- 
bitata , regio , provincia , patria. 

2) urbs, oppidum, civitas; &hV 
'hQs Pentapolis; l^H^ i VlC'- ci- 

vitas libera, municipium, p. 70. — U7*^! — iiih(Oi 163 OldH'' 1) civitas, cives. 2) fanii- 
liaris. 

Vl^d»' minium, rubrica. 

li*7^*A-' Agrippa. 

VdjO^' I) 1 caluit, sudavit. — 
V^' vel y^: calor, sudor. 

UTA-- — ^liTAs fuUo. A' conj. insep., seq. Subj. verbi, 
nota Jussivi vel Cohortativi (gr. § 
169, 7. 199, b). 

A' praep. insep. 1) versus, ad, 
in. 2) in, ad-usque (de tempore), 
p. 14 1. 10. 3) in (3u, post verba 
fiendi, faciendi, sumendi p. 89 1. 7). 
4) in, ad (de fine actionis; creber- 
rime Infinitivo praepositum, gr. § 
183, a). 5) notaDativi. 6) ab (vel 
Dat. Latinorum, post verbum passi- 
vum, p. 45 1. 24). 7) nota Genitivi, 
p. 13 1. 17; 14 1. 8; 47 1. 8. 8) in, 
erga, contra. 9) nota relationis, qua 
nomen ad pronomen suffixum vica- 
rium refertur; gr. § 172, c. 10) nota 
Accusativi (gr. § 179, 1): p. 2 1. 6; 
42 1. 26; 43 1. 13; 73 1. 7; 81 
1. 10; 103 1. 5. — AA-- i. e. A-" 
duplicatum 1) praep., qua Latino- 
rum vox singuU exprimitur (gr. § 
159, g. 164, 2). 2)conj.: quotiescum- 
que, p. 132 str. 4 (etiam AhA: 
scriptum). 

AUJT»: pl. liAUlP'^: bos (tau- 
rus, vacca). 

AliA' I, 1 evanuit, abiit. — -i* 

AU A : in, 1 elapsus est , evanuit. — 
i^AUrt-" III, 3 labendo vel rependo 
se motitavit. 

AU4*: I, 1 subj. J&AU4*^ 1) crevit, adolevit. 2) senuit. 3) natu 
major fuit (seq. pron. suffi., gr. § 
176, d). — ;iAU4>s II, 1 caus. 

— AVL^* : , f AU4*1" : aetate pro- 
vectus , senex , senior. — /V,4* ' pl. 
A.^-}:, pl. pl. a^^q^i et A.^ 
m*'}^: senior (dignitate et mu- 
nere), magister, princeps, praeposi- 
tus, apx.t - (in qualibet dignitate 
vel vitae genere). — AU^'!': ae- 
tas provectior, jus natu majoris. — 
AU4f"7' aetas provectior, primoge- 
nitura; dignitas senioris. — C^AU 
V^t"' seniores, principes. 

AUfl: I, 1 flammam edidit. — 
fcAUfl: II, 1 inflammavit, adus- 
sit. — AU^fl- flamma, ardor. 

AUf: — hAUp: II, 1 solatus 
est, a soUicitudine abduxit. — *f'/\ 
Up: ni, 3 invicem sese oblectavit, 
collusit, lusit tempus. 

AA' vid. sub A' 

AA- c. pron. suff. (gr. § 150, c) 
ipse. 

A/h' vid. sub A#fi0'' 

Arfirh-- — ^A/hrh: II, 1 hu- 

mectavit. — A^ Arfi s quadrl. I 
humectatus, refrigeratus est. 

Arh^ : I, 1 tener, debiKs fuit. — 
Arfi.J^-" vid. sub 0,4-: A#fi.JP.- 

AfflAs I, 1 subj. J&ArfiA-- lin- 

xit, lambit; siti fatiscit; mussitavit. 

Arfl4»s — <'"A#h4'-' ancora. 

Afflh»-- I, 1 subj. J&ArfiW-.- 
finxit (ex luto), formavit, plasmavit. 

— i^Arhh»' ni, 1 pass. — A^h 
Vl*.: figuhis, formator. — Arhln^l*' 
plasma, fictile, testa. 

ArhlD-' — ^diO^' I, 3 planxit, 

luxit, deflevit (c. Acc. prs.). — A 

11* 164 Ari^AA- — An<D HiC^' et A*rlfifl^' plangens, lu- 
gens. — ^!ti' planctus, luctus. 
Ari^AA^ h^i^Mi' quinquel. 

II susurravit, mussitavit. — Arl^^A ' 
susurrus, mussitatio, loquela sub- 
missa. 

ArhP' I> 1 nitidus, venustus 
fait. — AAj&s f. A/hJ&l-! niti- 
dus, speciosus, venustus. — Ar]fiJ& ' 
nitor, forma, venustas. 

A/hft" — Arh^J^-' tener, mol- 
lis, delicate habitus. 

ArhK' I)vl decorticavit. — A 
tli^' cortex. 

Aihd.' — +A/hA-' in, 1 moe- 
ruit , sollicitus fuit. — 'f' A^h^ ' 
curae, sollicitudo. 

AS^A^ ' quadrl. I gemmas egit, 
germinibus viruit ; tener, lentusfuit. — 
A^^A''^ : viror ; mollities, teneritas. 

hf^hlif ' Xa4>av7) vel Xapi^^avr], 
olera agrestia, p. 59. 

Al^O— +A5^ll-Vni, 1 splen- 
duit, enituit. 

A-W>ft: l, 1 subj. J&A^J^", 
consuetus, solitus fuil. — ^A^ 
f^i II, 1 assuefecit; in usu ha- 
buit. — fiiff^I^' assuetus, suetus, 
familiaris. — A*'?^^' consuetudo, 
mos (seq. verbo finito, Indic, p. 66. 
67). 

iiifo^i Ij 1 laevis, glaber, lu- 
bricus fuit. — A*''*"^'' laevis, gla- 
ber, lubricus. — AS^X"' lepra; ff 
iS9°^' leprosus. 

AArh^ I, 1 subj. J&AAA-',in- 

sulsus, fatuus, insipidus fuit vel fa- 
ctus est. — AA*rh- insulsus^ fa- 
tuus, insipidus. AA*} ' pl. AA^T^lh ' lingua ; sermo. 
A«4»s vid. sub A04's'' 

A^^rh' I, 2 mutuum dedit. — 
'f'A4'rh' III j 2 mutuum petiit vel 
accepit. — A^rh' mutuum, res 
mutuo data vel accepta. 

A-flrhs — A-n^s fietile. — A 
•fl^h^C ' figulus. 

An-' i. q. Wi' Laban, p. 113. 

A^lA-' I, 1 subj. ^AnA-', in- 
duit , indutus fuit , c. Acc. vestis. — 
J^AnA- II? 1 vesti^at, c. dupl. 
Acc. — -ttiilii'' III, 1 refl. et 
pass. — An*A ' indutus, vestitus. — 

A-nA -• pi. fcAnA •' vestis. — A-n 

Al* s indutus , -us, vestitus, -us. — 

ao^atl'' et #w>AnAl-s, pl <w>^ 

•flA' vestimentum, tunica. 

Ann-' — A-n-', pi hAn-n-- 

1) cor; medium rei p. 80. 113. 

2) animus, sentieridi ratio; mens, ra- 
tio, intellectus (memoria p. 20 1. 24). — 
An^^n* prudens, placatus, mode- 
ratus. 

A-n^J-' styrax. 

An*}-' Laban. 

A.nTA-' Libanus. 

An^- I, 2 1) animo percepit, 
comprehendit , cognovit , perspexit ; 
intelligens fuit vel factus est; com- 
pertum vel perspectum habuit (seq. 
Tti9^^' e re p. 87 1. 13). 2) ani- 
mum attendit , providit, — JiAn^ ' 
II, 2 intelligentem reddidit; edo- 
cuit, c. dupl. Acc. — 'tfifKDs III, 
2 perceptus, intellectus est. — A 
•fl|I>«s prudens, intelHgens, peri- 
tus. — An*B ' prudens , intelli- 
gens. — An^S ' intelligentia, mens. — Ane A0A 165 Afl*V' prudentia, peritia, intelli- 
gentia, mens, ratio. 

AflP' I, 1 et 2 in dicendo er- 
ravit, offendit, lapsus est. 

Aflm- I, 1 subj. j&A^flT', 

obduxit, induxit, illevit. — Afl*T' 
obductus, illitus. 

li(U(^'i' lebitonarium , colobium 
sine manicis. — iitt^i^^C' id. 

(forma vocis latina). 

A^ih' — ^^^iti^', pl. <w> 
A^lhflfi' maxilla, (mala, gena). 

Ai"^s coiitudit. — Ai^S^s 
contusus. 

M-i-z — i-M-t: III, 2 bal- 
butiit, lallavit. — A'fe'l['s balbus, 
lingua haesitans. — A^l*' id. 

A^VA^IfS quadrl. I languit. — • A 
'VA''V' laxus, remissus, languidus, 
mollis. — A^VA'^»' languor, moUi- 
ties, impotentia. 

iiTr^' XsvTtov, linteum. 

AK A nonnumquam scriptum pro 
AAs (vid. sub A) p. 132. 133. 135. 

iitlODi vid. sub K^' 

Mihii^i^cy- vid. sub htihti 
m^cf' 

iihh' I, 1 subj. f.^h\}'' le 
gavit, nuntium misit (c. Acc. prs. et 
Acc. nuntii, p. 9 annot.). — 'hA 
htl ' III 5 1 ministravit , famulatus 
est (c. Acc. vel Dat. ejus, cui mi- 
nistratur). — fihYl'^ pL ^hhlf ' 
minister, famulus (collective, p.91). — 
^^hYl', pl. ^^hYl^' 1) nun- 
tius, legatus. 2) angelus. 3) prae- 
fectus, princeps, diix, summus. — 

^AJihl--, pi. t^^hYi^^'- 1) 

missio, legatio, nuntius. 2) epistola, literae. 3) ministerium, munus, res 
gerenda. 

AK^s esca. 

AV^: vid. Ah»f ' 

AVf'}l'-5 AW-l-^Jl-slecythus, 

ampuUa. 

Ah^* I, 1 hebescit, caligavit 
(oculus). 

Atlfi' I) 1 impressit, inscripsit, 
consignavit. — 'tiiYlh' III, 1 1) 

affixus est, inhaesit. 2) signatus 
est (impressis signis). 3) impressus, 
inscriptus est. — Alfb?l' affixus; 
impressus, inscriptus. — ^^Ylh' 
effigies, imago, figura, character. 

Ah»f •• — i-Ah-f s ni, 3 alter- 
catus, rixatus est. — AV^s alter- 
catio, jui'gium, rixa. 

iihd.'- I, 1 subj. J&Ah^» te- 
tigit, attigit. — h^h^L' Hj 1 tan- 
gere vel attingere fecit. — '1'iiild* ' 
III, 1 pass. 

A»*gs Levi; A»*P^s Levita. 

A^AflJ' quadrl. I 1) micare fe- 
cit, inflammavit. 2) motitavit (lin- 
guam). — A*A' margarita. 

ii(0*ih' tabula (lignea), asser. 

/t"A' 1} 1 subegit massam, de- 
psuit. 

i{(D(D s — iiVOh s perversus 
(animo), malignus, pravus, saevus. 

A,<P*e-' vid. A.^s 

AH^ti' amygdalus arbor. 

AOA- I, 1 altus, superior fuit. — 

JiAdA- II, 1 et ^AllAs II, 2 

1) exaltavit, elevavit, sustulit, sur- 
sum eduxit (seq. h9^i'' p. 98). 

2) laudibus extulit. — i^AOA' et 166 AOA-- — ARe-- 't^dii' III} 2 1) se extulit, exal- 
tatus, elevatus, sursum elatus est. 
2) altior, superior fuit alqo (seq. 
JiJP^J: vel pron. suff.). — A^^A^ 
altus, excelsus, sublimis, superior, 
summus; All"A- sursum p. 155. — 
4AA* altitudo; Ad A ' adv. sursum ; 
flAdA*' supra, superne; h^^^dH'' 
desuper, e supernis, a summo; HA 
d A* ' , f. hlft' ' AdA" ' superus, su- 
perior. — ^dA' praep. 1) super, 
supra, nhex, auf; (in specie post 
voces tegendi, tuendi, onerandi, im- 
perandi, eminendi, inliabitandi p. 76; 
flAdA»0« ' VAtO^l* s in quo scriptum 
crat = qui continet p. 73 1. 21; res 
est fidiifO*' = rem habet p. 83 
1. 19; 102 1. 16; de /[dii-hf^' 
vid. JiJ^s). 2) ob, propter (post 
verba ridendi p. 6, flendi p. 10, pro- 
videndi p. 12; irandi p. 22), pro 
(precari pro p. 72). 3) ad, in, an 
(ante p. 28 1. 21). 4) contra, ad- 
versus, in, erga. — fl^AA' super, 
in, ad, contra, adversus. — Jil^A 
biii desuper, ab, ex. — A*9A»' 
altitudo, loca sublimia. — A^ A? • 
altitudo , celsitudo. — ^d^f» ' su- 
perior, summus, celsus, elatus. — 
^AdA'^' locus editus, altitudo, 
cacumen , fastigium ; <W> Ad A'?' ' 
praep. sursum in, super, supra, ul- 
tra (supra = una cum, neBen, gu 

— l^tU^U p. 141 str. 20); K^Ad 
Al*' supra p. 156. 

AdAd ' — 't^d^O' balbutiit. 

— AdAd" balbus, blaesus. 

AO^i* ' capulus gladii. 

ani^nCK'' siglum (e A, H et 
1'flCh.A-") p. 153. AJ&' coccum, coccinum. 

A»A.'Ths, pl. AMJ^' nox; A. 
A.i' s vel flA.A.'^ « noctu. — hii» 

APs quadrl. II noctem transegit, 
noctu fecit, antelucanis horis surrexit. 
A» AP « quadrl. I 1 ) separavit, 
disjunxit. 2) distinxit. — ^hA»A? ' 
III, 1 pass. et refl. — A«A*J& ' se- 
paratus, diversus, discretus. — ifo 
A»A*^s, pl. «'"A^Aj&s membrum, 
artus. 

Aft1-« vid. sub IDAfts 
ii1«aD: I, 1 subj. J&AT-S^s 
frenavit, infrenavit, refrenavit. — 
JlAT"^' n, 1 freno coliibuit, re- 
frenavit. — - + A7^^ ' III, 1 pass. — 
A*^!^' frenum. 

All*' vid. sub Wiili 

Ml ' — M^^ ' , pi. Al";!-!!- » 

profundum maris, vorago, abyssus. 

A"Ts Lot. 

ATC' XtTpa, libra. 

A^tA^K"' lingua vel examen bi- 
lancis. 

AJ^^ s I, 1 adhaesit, affixus est. — 
fcAJli*' 11, I prope accessit, ap- 
propinquavit , prope abfuit, seq. A' 
c. Inf. p. 25. — i^AK*-' III, 3 co- 
haesit, connexus est inter se, con- 
finis fuit, se applicuit. — titl't'^ 
J^4*' I^, 3 cohaerere fecit, conjun- 
xit, agglutinavit. — A^^*- ad- 
haerens, addictus, confinis, conti- 
nuus. — AR'*^ ' et A^*^ = 
stellio. 

iiM' — ^M' I, 3 rasit, abra- 
sit, totondit. — -^AJ^f ' IH, 3 sibi 
rasit; rasus, tonsus est. — OOi\f^^i 
novacula. A<«.f •• — ihffO'1^'' 167 M.?'- — A<Cs latus; a) H^t 

fl^A^Ci' utrimqiie, huc — illuc, 

hic — illic; oolrlA-tid^tDti^'. 

utroque. b) ^dF*'!' ' lidt» • ^itr*'^» 
p. 60. 

A<^5^S i. q. A-fl' 

A4»^ : fascia , taenia. fhAA- — Ji/HiAA- II, 1 toi 

ruit, adussit, arefecit. — '"'rhAA- 
pigmentarius. 

r/lA^- I5 1 somniavit. — 'hrfi 

A^ ! in, 2 somniis studuit. — ^ 
AJ^s, ph hrKiAJ^s somnium. 

rfiAAl*?" onager; simiae species. 

rhA^*"]!'' annulus. 

rhAfl" I, 1 sul>j J&AA-fl- mul- 
slt. — rhA.'fl* 1) lac. 2) succus. 

^APs I, l subj. J&;hA«s ceci- 
nit , cantavit. — rhAt^ ' cantor. — 
^hxti>^ ' (et ^/h AJ& • p. 11 annot. 
7), pl. O^th^ft' cantus, canticum, 
cantilena; modi musici; instrumen- 
tum musicum. — ^itidf^^' ca- 
nendi peritus, musicus. 

rhAf. — KfhAf •• 11, 2 dono 

corrupit. — 'f^rhA?' III, 2 dono 
corruptus est. — ftl^fi ' donum 
quod corruptionis causa datur. 

rhA^- — 'tihiid,' III, 1 exse- 
cratus, dira precatus est. 

iUf^' Haman, Aman, p. 124. 

rhi^As, pl flA^^A' olus, vi- 

ride. — rh^A' I, 1 olera colle- 
git. — rhJ^A»' mensis Abyssino- 
rimi undecimus, qui YIP Julii sec. 
Cal. Greg. incipit. rh^A<w»A •• — li/lfi^ A<^A ' 

quinquel. II 1) viruit. 2) virescere 
fecit. - rh^A^^.A:, f. rh^A 
<^As viridis. — rh^'" A<^As vi- 

ror, viriditas, (flavum). 

ih'^^^'' et rh-^Al-s -h M- 

XwTTJ, pellis hispida (ovina). 

d\ODi{^aDaD'.) I, 1 subj. j& 
ftvODf^'. et J&rTfi9"?"8 doloribus ar- 
sit, morbo laboravit, aegrotavit; do- 
luit, passus est; labores subiit, af- 
flictus, tribulatus, miseria pressus 
est. — hih^^' II, 1 dolore, 
morbo afiecit; aegritudine affecit; 
male habuit, vexavit. — }\fl't'^ 
ODOD : IV, 3 (etiam htl^tih^^ ' 
scriptum, p. 107; vid. gr. § 48, 4) 
curam adhibuit; diligentiam, sollici- 
tudinem impendit, soUicite studuit 
vel curavit. — h\0^^ • aeger, 
morbo laborans, dolens, afflictus. — 
rh*'?''!- patiens; aeger, invidus. -— 
/h^^jT:, pl. /h^^^l-s 1) aegri- 
tudo, morbus; dolor, dolores. 2) pas- 
sio, (in specie Christi et Christiauo- 
rum; HMflA •• /h*^!^ s axa^7]C, 
impatibilis). 3) afflictio, aerumna, 
miseria. 4) aegritudo, anirai afifectio 
vel perturbatio p. 28 1. 24. — ^ 
^fo^. 1) dolorem efficiens, p. 25. 
2) dolor, dolores parturientis. 

ih9^d\9°'' cucurbita. 

r[i<W>Cs, pl. hhi^^C' navis. 

ihtfDQ : tamarindus. 

ih9^/^' uterus, matrix. 

ih^ii' I, 2 (= LP-*.^) lambit 
sal, depastus est plantam amaram 
et salsam, p. 67. 

ih^f^tl' p. 8 vid. sub "liaD^tl* 

diao^'' — htli'ih^^i IV, 1 168 ;tiaD^'s — thCi-i^ stultum reputavit. — th^'^^ ' stul- 
tus, fatuus. 

;h^^= fuligo; ^^i^ao^i 
atramentum. 

ghfr^iDs — 't^aDOii m, 3 af- 
finitatem contraxit. — ffi 1^* : , pl. /% 
^f^Oh s 1) socer. 2) gener. — gh 
^^ s 1) socrus. 2) nurus. — ^ 
ih^' affinitas. 

ihH^^ ' fel. 

th^^H' 1) aestus irae, furor. 
2) amaritudo, fel. 3) venenum, virus. 

ghOD^s I, 1 et 2 conviciatus est, 
maledixit, contumelia afiecit. — ^fi 
^?'.'- et Wl^^J&s conviciator, ca- 
lumniator , susurro. — th^^t ' con- 
vicium, contumelia, calumniatio. 

th^H' pruina, nix. 

th^^' cinis (pulvis). — rfi 
JP-A: I, 1 et -tihrf.'- m, 1 in 
cinerem versus est. 

th^l' I, 1 turbavit, turbidam 
reddidit (aquam). — 'tth9°l' III, 
1 pass. — rHi'"*'*?' turbidus, tur- 
bulentus. 

thi^^' I, 1 foedus, turpis, ma- 
lus fuit, displicuit. — tifhl^^' 
II, 1 1) turpiter egit. 2) turpem, 
malum reddidit. 3) male habuit, in- 
juria affecit. — fhv^9^ s 1) foedus, 
turpis, malus. 2) malus , pravus, 
nequam. 3) noxius. — thl*'^^ ' , pl- 
^W^^i l)turpitudo, deformitas. 
2) laesio, malum. 3) foeditas, ma- 
lefactum, dedecus. 

rhl^C • 1) culmus aridus, stipula. 
2) palea, gluma. 

rhi*»f -■ — 'tfhW?'' et 'tdiA^ 

^s III, 1 laetatus est, exsultavit laetitia. — th^^^ laetitia, exsul- 
tatio, gaudium. 

ih^' vid. thdd'- 

th^^ s Ij 1 1) a communi usu 
prohibuit, dicavit Deo. 2) illicitum 
censuit. — rhd^ s I, 2 anathema- 
tizavit. — hfhd^i II, 1 1) Deo 
sacravit. 2) Deo devovit, anathema- 
tizavit. 3) illicitum dixit, vetuit, 
prohibuit. — "tthd^» III, 2 1) 
interdictum est, prohibitus est. 2) ab- 
stinuit re tamquam illicita. 3) sa- 
cra coluit , religionem secutus est. — 
th^9^' 1) sacratus, sacer. 2) ana- 
thematizatus. 3) illicitus, interdi- 
ctus. 4) abstinens p. 126. — AC 
<^'>-", pl. IhC^^^'- opus sa- 
crum, ritus sacer, caeremonia. — jT* 
A^l^s, pl. J^A^<^1-s sacrum, 
delubrum, templum (idolorum). — 
^ihC9^^i devotio, abstinentia. 

thd/^' rhinoceros. 

thdd' vel thd' I, 1 subj. /& 
fhCC' et J&;h^Cs aruit, adustus 
est. — hihdd* II, 1 caus. — th 

4-C' ardor, fervor, aestus. 

thdC' sericum (album). 

ghdd ' — th^ • 1) milites, exer- 
citus, copiae. 2) praefecti militum. — 
th^V' I) ^iber, nobilis, ingenuus. 
2) praefectus militum. 3) miles. 

thdii'- I, 1 subj. J&ACA-" ara- 
vit. — 'tthCfi' III, 1 pass. — th 
^it' et thMV' arator. — «^^h 
^fts, pl. aD^Qf^s aratrum. 

thdtl-j thCll^j th^tl' incan- 
tationis vel magiae genus. — th 
^ii^' et thMV' incantator. 

ihC'1'^- quadrh I aerumnosus, rll^m-^! — ih^d.' 169 miserabills , perditus fuit. — /jfiC 
'py^s deperditus et scelestus, mi- 
serrimus, infelix. — fhC^t'^^'^' 
conditio scelesti et deperditi, perdi- 
tio, miseriae et aerumnae. 

di^Ohfs, pl. tiihC(0*i sus, 
porcus. 

ihd^' I, 1 subj. ^lhCS^' ju- 

gulavit, mactavit, dilaniavit. — 'f* 
thC^' ni, 1 pass. 

thdl' palmes vitis, vitis. 

ihCT» ' , pl. ih^l/t' ' aries, hir- 
cus, caper. 

ihClK"' (et ihl^'), pl #hC7 

5^^: crocodilus. 

ihdd ' I, 1 subj. Ji/hCd -■ 1) con- 

trivit, comminuit. 2) moluit. — 'f* 
ihC0' ni, 1 pass. — thd^' fa 
rina, massa farinacea. — ^th^6' 
mola; catillus. 

th^i*' pituita. 

'hrts et ihA' absit! (rhfls^A 
^AIfli' nos autem minime sc. hoc 
faciamus, p. 100 1. 16). 

rhAA' I, 1 capistro duxit. — 
/hflA^ et th^^' capistrum. — rh 
ftA' saccus frumentarius. 

ihM^ '' vid. sub ihfi(0 : 

thiid' 1} 1 1) supputavit, com- 
putavit. 2) imputavit. 3) putavit, 
aestimavit, respexit. — 'f'rhrtfl' 
III, 1 pass. — i^-rlirtn : III, 3 ratio- 
nem rei 1) requisivit; 2) reddidit; 
3) inivit. — th^^fi' 1) supputatio, 
computus. 2) quantitas, pretium. 3) 
ratio quam alqs reddit vel reposcit. 4) 
ratio, proportio: flrhflfl' ^^o ratione. 

rhrt®: I, 2 1) mentitus est, fi- 
dem fefellit. 2) infitiatus est. — h ihii(Os II j 2 mendacii arguit. — 
'f^rhrtfl' : III, 2 mendacii convictus, 
falsus repertus est. — thh(0* : men- 
dax, fallax, falsus, simulator. — ^h 
rt-Th 5 mendacium. — ihrt*E : mendax. 

thtlO' — ^rThrtd: (et oo^ 
tld'): pl. tfO^M^ agnus, capel- 
lus, hoedus. 

rhrtf- I, 1 subj. i&;hrt.: fii- 
cuit, confricuit, trivit. 

/h^": vid. sub rh4*4* s 
rh4*^s juniperus, pinus, cupres- 
sus, thya. 

rh*A:, pl. Ji/h^A:, h^^ 
A:? hfh^^^' 1) ager, campus; 
l^^ith^^'' arma. 2) loca vasta 
et deserta. — th^^' qui agros co- 
lit, rusticus. 

ih^d''—htli'ih^d'' et htl 

^ih^d- IV, 1 contemsit, vilipen- 
dit , dedecoravit , ludibrio habuit. — 
th^C' contemtus, vilis. 

th^^ ' — th^ ' 1) modicus, me- 

diocris, paulum, aliquantulum. 2) fl 
fh^' a) sufficienter, satis. b) valde, 
admodum, perquam. c) intente, dili- 
genter. d) omnino. 3) /h4*: paulum, 
paulo, aliquantukmi , pauhsper. 4) fl 
flrh^*' sensim, paulatim, 5) th^' 
hrWirHhSr»: haud multum abfuit 
quin. 

rh+OI '' — th^', pl. thfiy^ : 

lumbus, lumbi. 

ih^?s I, 1 1) stridit, frenduit 
dentibus, c. Acc. dentium. 2) con- 
trivit manducando. — hth^^ ' H, 1 
caus. 

di^d,' I, 1 subj. ^lh*^' 
1) complicuit (manus). 2) amplexus, 170 rhnA ihTrd.9,' complexus est. 3) alis amplexa est, 
fovit (avis). — 'tAx^d. ' III, 3 re- 
cipr. — th*^£o' amplexus, us. 

^flA." I, 1 1) religavit. 2) do- 
lum intendit, insidiatus est. 3) prave 
egit. — rh-flA--, pl. h/hflAs fu- 
nis, funiculus, laqueus. — rh^flAl*' 
plectile, tortile. — rhfl* A ' dolosus, 
perversus, pravus. — rh^flA* do- 
lus, fraus, perversitas, pravitas. 

rh^flAf ' quadrl. I 1) defrauda- 
vit. 2) expilavit, despoliavit, prae- 
datus est. — i'rh'flAP«" III, 1 sibi 
praedatus est. — rh^flA^' praeda, 
rapina, res spolio capta. 

;h-flCs, pl /hflC: et /h-fl^-Th- 

color. — rhfl'C' versicolor, varie- 
gatus. — jirhn^s II, 1 mundavit, 
polivit. 

dl^adA* ' quadrl. I mundavit, po- 
livit. 

rh^fl+^»-' — i^rh-fl**-- et + 
rh^fl^fe^fe' quadrl. III, 1 commixtus, 
immixtus, conturbatus est. — rh^fl 
^4»: contaminatus ; rh^fl^'^'^' in- 
temperantia. — th^d^t ' contami- 
natio. 

fhflf s — i-rhflf = III, 1 et 2 
1) tutelam, curam suscepit. 2) spon- 
sorem, vadem se dedit, fidejussit (c. 
Acc. prs. = pro alqo, c. JiJPJ 5 ejus, 
cui quis se dat, p. 25). 3) promi- 
sit. - rhn-, Pl rllflje.^-" pro 
curator, praefectus. ^ — rhfl,'lh' V^^~ 
curatio , fidejussio , vadimonium. — 
"f^rhnf*-' sponsor, fidejussor. 

rhflms I, 1 intumuit, extubera- 
vit. — 'hrhflrtis III, 2 intumuit, 
inflatus est. — rhflT^ tumor, extu- 
beratio, ulcus. rh-h-^s I, 1 subj. J&AII-.- 
1) scrutatus est, investigavit , explo- 
ravit. 2) inquisivit, cognovit, ad 
cognitionem vocavit. — 'f'rh'f"f'' 
in, 1 refl. et pass. — rh-f*;^' 
scrutatio, (cura p. 140 str. 18), 
exploratio; cognitio, inquisitio. — 
''^rh'!'^' ' testimonium, testis, testes. 

ih^' Hanna, Anna. 

fh^y^C-t' 1) fornax, focus H- 
quatorius. 2) struma. 

/h^^flA.', pl. ^'in^^' clitellae. 
A^J-flC^fl^." vitiligo alba, im- 
petigo. 

th^i^flC^t' umbilicus. 

/h^fl-fl", pl. Ihinn^^ acinus, 
bacca; granum; gutta. 

rhVh' I, 1 intellexit, percepit. 

rhThrt' quadrl. I claudicavit. — 
rh^Jhft ' claudus. — rh^hlti ' clau- 
dicatio. 

rhi<D.— rh^l-», pl ih^Pi^/t^ 

taberna, macellum, caupona. 

rh-JHC', IhllLC'', pl rhVltC» 

porcus, aper. 

ih^illi' supercilia; pubes. 

M^: I, 1 subj. ^lhl^' ae- 
dificavit, exstruxit, (restituit aedifi- 
cando p. 124). — 'tthlr^' IH, 1 
pass. — ^-i^n-' (var. /h^JK-Th") 
aedificatio, aedificium. — thlf^' ae- 
dificatio (fundatio) ; aedificium (p. 1 3 1 
str. 100, ubi corpus aedificio assi- 
milatur). — ih^^' aedificator, ar- 
chitectus. — thTf^' V- 1^3 est 
siglum. 

rll7AK' quadrl. I ventilando 
purgavit. rhh^! — ATi-fl' 171 dilli^' — i'ihll^'' in, 1 se 

cohibuit, continuit. 

ihMl' I, 1 subj. J&;ifihh8sca- 

bit , sccalpsit. — rhhyi ' prurigo. 
ghiO*' vid. sub th(D^' 
rlifl** A^lh ' columna. 

rhfl^A' — 'h^hflJAs ni, 3 com- 
munionem , societatem , commercium 
inivit vel habuit cum alqo. 

ihd' I, 1 subj. f,ihC'' et J& 

ih*(l' 1) ivit, profectus est, abiit 
(AH'rH<iVL' etiam ei ad quem per- 
meaverit sc. Hi^C^f^ij p. 72 1. 22). 
2) iter fecit, peregrinatus est. 3) am- 
bulavit i. e. vitae rationem aliquam 
secutus est. 4) coivit, inivit, c. Acc. 
prs. — Jirh^:II, 1 caus. — htl't 
ih(0*/i* ly, 1 nuntio misso retulit 
alqd. — ih^d^^t' 1) itio, itus. 2) 
abitus, profectio. 3) ambulatio i. e. 
sentiendi agendique ratio. — thVC ' 
ambulacrum , porticus. — rh*P^ ' 

1) incedens, viator. 2) bajulus. — 
r^lhVC'', pl. 9^!h9^^' eundi 
spatium, iter, cursus. — dl^PCy': 
pl. th^Cy^t'^ 1) viator, cursor 
(— ^H'!^'' 7up66po{j.oc p. 90). 

2) missus, legatus, nuntius. 3) apo- 
stolus ; vir apostolicus. ( *7'fl^ ' Al 
VCy^t'^ Acta apostolorum, nec non 
ih9Cf'1"' nude, p. 85). 

fhfts — hthiii II, 1 movit, 
quassit, concussit. — "i^rhfl^rt" III, 
1 se movit, motus, commotus, agi- 
tatus est (Hi&^rhlDfts reptilia). — 
ih^fi^ ' motus, motio. — thVtl ' j 
V^' th^f^'1'' sensus, sentiendi facul- 
tas. — th^^' papae! euge! macte! 

thOifl s 1 , 2 gratus, jucundus, 
suavis fuit, placuit, delectavit. — KAi^rhfl^H s IV, 1 delectatus est.~ 
hll^tthOitt'' IV, 2 1) oblectavit. 
2) gratum, jucundum censuit alqd. — 
hti-t^m'' IV, 3 id. q. IV, 2. — 
rhlO-lis, pl. th(0*H^s jucunditas, 
voluptas , deliciae. — th^H ' ju- 
cundus, amoenus, gratus, suavis. 

fhflJf s — thOh : ignis. — A 
^J&s rubor coeli vespertini. 

rflfl^Ks Ij 2 1) spectavit, intro- 
spexit, invisit, speculatus est. 2) in- 
spexit, visit, visitavit. 3) providit, 
prospexit alicui (c. dhlft'' p. 8; 
AdAs p. 12; Acc. p. 48. 52.). 4) re- 
censuit. — 'hrhfl' J^ ' HI, 2 pass. — 
th^^' inspiciens, perspiciens, vi- 
sitans, providens. — r]h*PJ\» * 1) spe- 
culatio, exploratio. 2) visitatio, pro- 
videntia. 

rhflA' I, 1 gestavit, bajulavit 
(sinu, dorso, humeris). — 'hrhTlA ' 
III, 1 pass. — thHii^' bajulus. 

rhlf rfall locus glareosus , gla- 
rea; stagnum. 

fh^^ht^' Hezekiel, Ezechiel. 

th^^ytl' Hizkia, Ezechias. 

rh Iffl- I, 1 putavit, opinatus, 
suspicatus est. — 'hrhTf fl ' IH, 1 
(p. 157) et -hrhfffl-- IH, 2 1) pu- 
tavit (c. dupl. Acc. p. 157), opina- 
tus, imaginatus est (seq. oratione 
recta, sine h^', p. 77). 2) suspi- 
catuS est, exspectavit. 3) diffisus est, 
metuit, cavit. 4) sollicitudine affectus 
est, curavit. — 'Thr]fi'lf'fl'Tf' ' opinio, 
exspectatio, suspicio, metus. 

/hff-fl", pl rThH-fls et Ji^H-fl: 
1) populus, gens, natio, tribus. 2) 
multitudo hominum, homines (et /h 
Tf-fl' et j^rhH^fl*)} concio, coetus; 172 rhllV thf,^.' plehs; incolae (urbis p. 6. 12); laici, 
grex. 

^HJ: I, 1 subj. /S-ATf-Js et 
f»fhll'i' aeger animi, tristis, moe- 
stus fuit, contristatus est. — Jt/h 
If^s II, 1 1) contristavit , moerore 
affecit. 2) sollicitum reddidit, curae 
fuit. — rihH''} s tristis, moestus. — 
rhlfJ ' 1) tristitia, moeror. 2) ae- 
rumnae. 3) cura, sollicitudo. — 
^fhlHr' contristans, moerorem af- 
ferens. 

ftiHh^' 1) latibulum. 2) sepi- 
mentum, stabulum. 3) pascuum cir- 
cumseptum. 

rhHH- — KAHHs n, 1 1) sca- 
brum reddidit. 2) exasperavit (fauces). 

ih.fi' I, 1 subj. ^dult' l)vi- 
tuperavit, reprehendit. 2) incusavit, 
iricrepuit, objurgavit. — 'f^rhj&rt * 

in, 1 vituperatus est. — gh^ll » vitu- 
peratio, reprehensio; increpatio, ob- 
jurgatio. 

rhj&^ •• , pl. rhj&^l- ' Htus, ora, 
regio maritima. 

ih»(i' I, 1 bausit (aquam). — 
"^ih^^d' haustrum, situla, urna. 

^h 2 I, 1 mandit, manducavit. 

gh^tDi I, 1 subj. f^hx^Ohi 
1) vixit. 2) revixit. 3) revaluit, con- 
sanuit, sanatus est. 4) salvus factus, 
salvatus est. — Jtrhffl^s H, 1 i)vi- 
vificavit, vivum servavit. 2) revivi- 
ficavit, in vitam revocavit, sanavit. 
3) salvum reddidit, salvavit. — ^ 
^Oh', f thfiO*^'' 1) vivus, vi- 
vens. 2) sanus, salvus, incolumis; 
(de "hoo^yaht vid. hS^i), — /h 
J&OI^! 1) vita. 2) vivendi ratio. 3) sanatio, sanitas, valetudo bona. 

4) salus, salvatio. 5) resurrectio. — 
^ihf^Ohi et ^lh?V' vivificans, 
salvans, salutifer, salvator. 

^f'!!^'' vid. sub ahih/ll' 

rhf K - — ?ift1-^f K IV, 3 

1) speculatus est, exploravit, accu- 
rate observavit. 2) aucupatus, insi- 
diatus est. 3) speculandum tradidit 
vel speculanti prodidit alqd (p. 103 
1. 21: sicut oculus animam specu- 
lanti prodit et vides). — iiff^' 
speculatio. 

thf^ii' I, 2 1) renovavit, instau- 
ravit. 2) novavit, innovavit, novum 
produxit. — 'tihf^A ' IH, 2 pass. — 
rh-^ft-', f. rh-^fts 1) novus, recens 
{[iih^il''*^^'^' postquam mu- 
nus novum suscepit p. 33). 2) in- 

auditus. — rh^A«' renovans, redin- 
tegrator. 

th^^' cervix. 

i|i*7As numella, vinculum. 

rhT^C' uva passa. 

ihP^' ver, aestas. 

ihll s I, 1 legem dedit. — /h*? ', 
pl. rhl*^-' 1) lex, statutum (/hT 
e lege p. 96 1. 16; 97 1. 21).. 2) foe- 
dus, testamentum. 3) regula, norma, 
mos, consuetudo. 4) instituta, sacra, 
religio. 

ih*l4*' clypeus, scutum. 

rhmn= I, 1 subj. J&AT-fls 
1) ligna fidit vel cecldit. 2) ligna- 
tus est. — ih'?'^' fissio (ligni), 
fissum (lignum). — ih^^d' et ih 
^fl, ' q^^i ligna findit, lignator. 

ih^: vid. sub rhJVfs 

rhKd- I, 1 subj. J&A^-C ihM "^VOl 173 1) circumsepsit , sepimento conclusit, 
obstruxit. 2) praemunivit, circum- 
vallavit, obsedit. — 'tth^d ' IH, 1 
pass. — th^C ' circumseptio , cir- 
cumvallatio. — th^C' sepes, ma- 
ceria, munitio, circumvallatio , vallum. 

ihM' — ih^'', pl. hhlK' et 

tith^^' sagitta. — <^/h^s ascia, 
securis. 

ih^!^' et rfiK» I, 1 subj. f^lh 
^^ ! 1) minutus, imminutus est, de- 
fecit, decrevit. 2) minor, minimus, 
inferior, mancus fuit. — hth^i^' 
1) minuit, deminuit. 2) justo minus 
fecit vel habuit. 3) detraxit. — ^ 
^^*: 1) deficiens, mancus. 2) mi- 
nutus, parvus, minor, minimus, infe- 
rior. — /hJl^f-" deminutio, decre- 
mentum, defectus, exiguitas. — ^ 
KI* ' id. — fh*^^ ' deminutio , de- 
fectio. — ^f-AKX"-' defectus, con- 
ditio inferioris. 

rll0>s I, 1 subj. J&AM-" 1) sinu 
fovit. 2) nutrivit, nutricavit, edu- 
cavit. 3) fovit, incubavit (avis). — 
-^rhdJ." III, 1 pass. — M'}', pl. 
ihO'}' sinus, gremium. — fh6i^ ' 
nutritio. — Hin-: pl. !hK^' 
infans, parvulus, -a, puer, puella. — 
rh?i', f. th^Y/t' nutritor, altor, 
tutor. — ^lhd'}'': pl iro^i,'}'. 
et ^^0^^s uterus, matrix. — 
"lihOTr^' quidquid tutelae, custo- 
diae, fidei alcjs committitur, depo- 
situm. — h^nhxO^'' qdrl. H cu- 
stodiae, fidei commisit, concredidit, 
deposuit. — 't^^d^ i III, 1 1) in 
tutelam vel custodiam se commisit, 
refugit ad alqm, 2) in fidem, cli- 
entelam, tutelam recepit, tuitus est, defendit. — lPiP"/h97-' refugium, 
asylum. 

fhO^i I, 1 subj. /i/ht,s donum 
sponsalicium dedit, dono sponsalicio 
emit. — th%^ 1) donum sponsa- 
licium. 2) dos. 

dld*Wi I, 1 comprehendit, arri- 
puit, abstulit. — dx^^*' ^ (mani- 
pulus) munusculum, honorarium. 

hx^Tl' pugnus, pugillus. OOi particula enclitica, de qua 
vid. gramm. § 162; occurrit p. 6. 71. 
98. 105. 157. 158. 

'X'' (gr. § 147, b) 1) quid? 
2) quam! quantopere! — De ''^ao 

mlt'' vid. ^m7-" 

aoO^ii I, 1 et 2 (subj. I, 1 J& 

9^00') docuit, instituit, erudivit (c. 
c. Acc. rei et pers., nec non c. Acc. 
prs. et ahtl^t' rei p. 17. 88; c. 
Acc. rei et A' prs. p. 153; c. Acc. 
prs. et tllTD: seq. Subj. p. 55); jP 
VC^' (infin.) doctrina p. 153. — 
'ti^^Vd' et 'tODO^i m, 1 et 2 
institutus est, didicit (c. Acc. rei et c. 
fl: rei p. 89; c. ?iJP>s pers. = ab 
alqo p. 27. 41; c. Acc. Infin. p. 73. 
102). — 9^lhC'' doctus, institutus, 
peritus, gnarus. — OO^DQs doctor, 
magister, praeceptor (est titukis ho- 
norificus prioris monasterio praepo- 
sitip. 64 — 66). — ^9°VC^', pl. 
'l'9^VC^'t' ' 1) doctrina, discipKna, 
scientia, literae, ars; dogma. 2) in- 
stitutio, eruditio, ingenii animique 
cultus. 

^v£h' vid. udh' 174 iroU^ f^thti aoU^' (xavaa ^ni^^A donum, tri- 
butum, oblatio. 

ifDVh' et JT^Uh-' I, 1 pepercit 
(c. Acc. p. 52). — ao^Xi^i par- 
cens, clemens. 

jr^UOI: I, 1 liquit, liquefactus, 
dilapsus est. — ^UOh s vitrum, vas 
vitreum. 

IT^As siglum p. 155 (pro jPA 

ao^fh' I, 2 sallit. — 'tao 
Arh' ni, 1 et 2 pass. — jPA^h-" 
sapor, judicium. 

^iiA' Ij 1 1) laevigavit, poli- 
vit. 2) splenduit, fulsit. 

"l^f^t' (xaXaxia (Ywaixstov 
xoa|JLapLOV, Hesych.), canistri (secun- 
dum interpretem Aethiopem, quippe 
qui vocem [laXaxia verbis sequen- 
tibus Ta axupiSaXta xa fjLi.xpa expo- 
sitam putaverit) p. 60. 

^fi^t' purpura (byssus). 

ITDA'): I, 1 subj. J&5r'A'^: 
1) evulsit, extraxit. 2) evaginavit. 
3) eradicavit. — 'h<^A'1|s HI, 1 
pass. — 9^tir'll' part. pass. 

aoii^ilis melanthium, nigella. 

nDAh: I, 1 subj. j&jr*A?i-- 

1) implevit, re-, complevit (c. dupl. 
Acc, vel c. Acc. rei et flHA^f*: loci 
et vasis p. 154). 2) impletus, com- 
pletus, multiplicatus est, plenus fuit, 
abunde exstitit, abundavit (c. ilh 
fj-f» : loci p. 19; c. AAA- W^- P- 
158). — h9^^h' n, 1 1) im- 
plendum curavit. 2) completum red- 
didit, supplevit, p. 92. — ^^tirh' 
1) plenus, repletus, c. Acc. rei p. 2. 
114; 0. ?ilP>: p. 23. 137); com- pletus, bollftanbig p. 52. 146. 2) 
abundans (c. fl: rei, p. 73). 3) im- 
plens (c. Acc. rei, p. 87. 88). — 
jr*A?i' plenitudo; c. fl: et pron. 
suff. : universus, totus, p. 150. — 
J^AKI'' impletio, plenitudo, p. 
53. — aoi^j^z implens, completor. 
*ID/Vh: I, 1 subj. J&irAh-" 

1) possedit, occupavit, potitus est, 
dominio tenuit. 2) dominatus est, 
regnavit. — hf^Ml ' II, 1 1) caus. 

2) Deum vel deos coluit, divinis ho- 
noribus affecit (denom. ab h^^^Yi ' ; 
c. c. Acc. , vel c. A' P- 92). — 'l' 
''"Ah' ni, 1 1) possessus, dominio 
subjectus est. 2) dominus constitu- 
tus est (an: divinus factus est?) p. 
103. — aDi{\i^i possessor, herus, 
dominus , dominator. — jr^A^h • 

1) occupatus, possessus, subjectus. 

2) sha&^riQ, pius p. 70. 99. — h 
l^Ah", pl K^^Ah^- deus. — 

hr^MiV' divinus. - ir^AhS"-- 

dominium, potestas, auctoritas, ma- 
jestas. — ^Ah'lh ' 1) dominatio. 
2) divinitas, deitas. — OOMl^^^i 
divinus. — OO^l^Yi^: Deum vel 
Deos colens, divinus. 

^Ah'J\.R.4*' Melchisedec. 

^A"h» ' jJ-aXaxif] malva. 

«TDAd- Ij 2 propere transiit, 
cursum tetendit, perrexit. — h9^ 
All! et h^^O' II, 2 porro ivit, 
protenus profectus est. — 'f'''7A 
0' III, 3 secum abstuHt (c. Acc). 

aofif^i I, 1 derasit, destrinxit, 
depilavit. — 't^OD ^(fii III, 1 pass. 

9^^^Tf' alternatio vel iteratio 
canendi, cantus alternus. 

£iD^A-- I, 1 subj. je.jr'rfiA' i^ihd' — i^Cfi'' 175 juravit. — ^ir*rhA' H, 1 1) ad 

jusjurandum adegit. 2) adjuravit, 
obsecravit, obtestatus est. — 'f**'? 
ihti' III, 3 conjuravit, jurejurando 
foedus sanxit. — ^gh^' juramen- 
tum, jusjurandum, foedus juramento 
sanctum. — "^^thtiti' quadrl. III, 
1 suppliciter oravit, supplicavit. — 
1^/fiAA' preces supplices. 

in^ihd' et l^rTh^! I, 1 subj, J& 
J^rhC' 1) misericors fuit, misertus 
est (c. Acc, vel c. A' prs. p. 138 
str. 6). 2) misericordia ductus do- 
navit. — h9^thd' II, 1 caus. — 
-t^^fhd', i-f^ihd' III, 1 mise- 
ricordia affectus est. — lllft'^^ 
ih/L' IV, 1 1) misericordem se prae- 
buit (p. 9.). 2) commiserationem pe- 
tiit, intercessit. 3) ad misericordiam 

adduxit.- jr>;h^-Th-, pi. 9^lhd^ 

•][•: misericordia, miseratio. — ^ 
th^i misericos, miserator, miseri- 
cordiae amans. 

ifo^'} i corium tenuiter confe- 
ctum, aluta. — ^''thlr ' radius texto- 
rius. 

i/DrhOl: I, 1 subj. f>9^thahi 
vulsit, avulsit, evulsit. — 'l'9^(h(Ds 
III, 1 pass. 

ir^ihtt' — i"^ihtt' III, 3 1) 
amores junxit, mutuis amoribus frui- 
tus est. 2) sodalitatem iniit. — ifO 

ihH'- et ^/hfl.-, pl IMt' 

1) fervor studii. 2) amasius, amator, 
amatrix. — ^rhH ' , V^- ^ihH^t ' 
1) juventus. 2) juvenis, adolescens. 
3) amator, amatrix. — ^^ihli'}' 
amores meretricii. 

^ihA- I, 1 percussit. 

^l^eii'' vid. sub ih0Y' oieWi (gr. § 161, a. 198, c) 
1) num, utrum? 2) (D^OOs an? 

ao^^Qi I, 2 pavit, trepidavit, 
consternatus fuit. — 9^9^^ i tre- 
pidatio, pavor, consternatio. 

y*iC' vid. sub aifJM^: 

tm^Yi-Oi — h^^^U-O^ qdrl. 

II ruminavit. 

ffDWai' I, 1 SUbj. J&jP/^^TS 

1) avulsit, deripuit. 2) discerpsit, 
dilaniavit. 3) diripuit, rapuit. 4) ra- 
ptim abstulit, vel deduxit. — fij^ 
W^rtl' II, 1 aufugit, se abstulit, 
evasit. — 't^^Ol^y 'h^^lPm* 
III, 1 refl. et pass. — 't^U^ni' 
III, 3 recipr. — jPa»*^ : raptus. — 
^'*i(fU'i pl- ODipt^s rapax, dila- 
cerans. — r/DjPip^: ansula, un- 
cina, vectis. 

^C^'' I, 1 subj. J&JT^^/hs 
1) viam monstravit, duxit (c. Acc. 
prs. , et praep. loci vel c. Acc. viae 
p. 113 str. 21). 2) praeivit, dux 
fuit. 3) monstravit. — 't^Cih' 
III, 1 ductus, ducem secutus est. — 
^CA-, pl h9^Clh^'' dux, re- 
ctor. — i^^ih^i ductor, dux. — 
'i^i^^ih^ i ducem sequens. 

(IDl^^i et aol^s I, 1 subj. J& 
ir»^C-' (et f>9^CC') amarus fuit 
vel factus est; exacerbatus est do- 
lore vel ira. — h9^dd* H, 1 1) 
amarum, acerbum reddidit. 2) amare, 
acerbe egit. 3) exacerbavit, moerore 
affecit, irritavit. 4) exacerbatus est. — 
tfO^C i , f. 0O^C ' 1) amarus, acer- 
bus. 2) exacerbatus. — 9^dC ' , pL 
jP^^I-: amaritudo, acerbitas. — 
9^d^'' id. 

aoQiii vid. sub ^rtlDs 176 OD/Hii — aDtiHs fl^^rt-" — i'^Cii' in, i pu- 

truit. 

^CMi' ^^^^' I palpavit, pal- 
pando quaesivit. 

l^Cfti' myrtus. 

9^^^s vid. sub ai^4*s 

'^C^tl' Marcus. 

ao^^d s ingluvies ; h^l ' ^l* 
»n ' pelecanus onocrotalus. 

'^(^nitP-ft-' Meropius, p. 33. 

^dt^t ' pulvis terrae , humus. — 
l/D^^^: terrenus. 

^C^*i Martha. 

^'IJG'^' [J.upov,unguentum, chrisma. 

O^ir'^^' vid. aof^^^s 

aoQQi I, 1 lasciviit, libidinosus 
fuit. — 9^^d ' libidinosus, lascivus, 
impudicus. — 9^C0^' luxuria, la- 
scivia, libido. 

aoCii, aoQ^^i vid. sub ^ 
0(O'' 

^d', pi '^cn^ ^c^^.-, 

^d^'!*' sacerdos ethnicus, sacrifi- 
culus, hariolus, fatidicus. — •^ao 
^f : III, 2 et l-^^f : III, 3 ha- 

riolatus est, divinavit. 

*^C^9"s, etiam '^Cf' p. 71. 
99, Maria. 

^df^' Ij 2 raptim cucurrit, in- 
siliit, incursionem vel impetum fe- 
cit. — jT-^J^:, ao^J^s 1) in- 
cursio bellica, impetus. 2) turma ir- 
ruentium. 

aoCmhPtt' Mardochai, p. 124. 

aol/is I, 1 tectorio obduxit, 
calce illevit. — aoQ^s calx tecto- 
ria, tectorium. 

^C^If^' smaragdus. t^Ca^C', aoCa^^i {xapTu- 

pLOV, testimonium. 

<n>*rt»s Moyses. 

aof^iis et aotitis I, 1 subj. j& 
J^AA ' 1) similis fuit vel factus est 
(c. Acc); consentaneus fuit, conve- 
nit (c. lis p. 91 1. 6; c. Acc. p. 92 
1. 23). 2) putatus, visus est (seq. 
Acc. praed. , vel |f: vel liaos). — 
^iiti' I, 2 assimilavit 1) compa- 
ravit. 2) figuravifc. 3) parabolam pro- 
posuit. — h9^iiii' n, 1 1) simi- 
lem fecit. 2) similem j)utavit i. e. 
habuit, putavit, existimavit (c. duph 
Acc. p. 15; seq. Subj. verbi p. 91 
1. 16). - h^AA' 11, 2 id. (p. 15 
annot. 3). — 'taolifis III, 1 et 
'1'aoiifis III, 2 assimilatus est, a) 
similis factus est, aequiparavit (c. 
Acc, vel A' vel, fl:, vel h^:). 
b) imitatus est. c) se transformavit, 
speciem alius induifc (seq. ItaDs, 

fl", A-, ah9^flii', Acc). d)si- 

milis visus est (seq. Nom. praed. p. 
66 1. 9). e) comparatus est (c A'? 
fls, l^AA-, h<w>:, Acc). f) effi- 
giatus, repraesentatus est (imagine). — 
i-^ii^' III, 3 rcpr. — hhi"l 
iiti' IV, 3 assimilavit, similem pu- 
tavit, comparavit, ad similitudinem 
rei effinxit, imaginem rei repraesen- 

tavit (p. 50). — jr-AA-", pl. IPfl 
As, fcJ^^A--, 9^tt^^' simili- 
tudo, proverbium, imago, effigies, 
simulacrum. — h9°ti^s (forma 
plur., significatu sing.) 1) similitudo, 
simile („homines istis peccatoribus 
similes" p. 67 1. 4); h9^flii' vel 
(\h9^^ii' sub specie, instar, tam- 
quam, quasi. 2) imago, typus, imi- 
tatio. 3) parabola, proverbium. — t^hth ' — ^'td 177 JPftA' praep. (gr. § 166, 12. 167, 3) 
cum indA?"'9^tl(^h' „quem tibi 
adjunxit", p. 30 1. 6. 7; una cum 
p. 67 L 21; „filius cum patre" 
= communicans patri, p. 27 1. 8). 
2) erga, contra. 3) apud, ad, juxta; 
penes, inter. 4) ad, praeter. 5) non 
obstante (Bet, tro^). — l^^A»', pL 
9^fl^y^' et 9^ft{i,y^i simili- 
tudo, simile; parabola, proverbium; 
typus, exemplum. — OO^^li^' et 
<^i^rtA' id quod alicui simile est. — 
't'f''^fl(i^* assimilatus, comparatus, 
comparabilis. 

^tlth' Ij 1 epulatus est, pran- 
dit. — h9^tldl'' 11, 1 caus. — JP 
(iih' epulae lautae; cibus meridia- 
nus, prandium. — t^/l^ih' unctus, 
Messias, Christus. — ^ti^^h^' 
Christianus. 

9^tlC'' vid. jr"HC.- 

^tt^' q.drL I 1) corruptus est, 
putruit, fracuit. 2) pessum ivit, in- 
teriit, evanuit. 3) exstinctus, vasta- 
tus, desolatus est. 4) depravatus 
est. — Jt^^rti ' n 1) corrupit, de- 
pravavit, vitiavit. — 2) perdidit, de- 
levit, vastavit, desolavit. — 'f'''?^^' 
III, 1 pass. — ao^th'}' corruptus, 
perditus. — ^ftY^' corruptibiHs, 
fragilis. — f^tl^' corruptio, lae- 
sio, putrefactio, pravitas, perditio, 
pernicies, exitium, vastatio. 

<^rth s I, 1 et 2 tetendit arcum. 

9^tli\/i ' pauper, egenus, inops. — 
9^tllUi^' paupertas. 

aoliiDi I, 1 subj. J&jT^fr: li- 
quavit , liquefecit , dissolvit, diluit. — 
-hlTDfiais III, 1 liquefactus, dila- 
psus, dissolutus est, diffluit, tabuit. ^ttd' aquilo, septemtrio, plaga 
septemtrionalis. 

^/If • I, 1 subj. f,9^tlf^'> et 

f^f^ti^' (p. 149) vesperavit {OO 
rt^P« : vesperascente coelo). — JT' 
rt,'>:, pL irrt,;^^-: vespera (fl 
9^tU^'''?^' pervesperi, p. 60). 

l^Am.Cs, pL 9^tiat^l^^i my- 

sterium, arcanum, secretum, sacra- 
mentum (elementum sacramenti p, 
24. 26). 

9"4*^C- fructus (aceto) condl- 
tus (^ingemac^teS), p. 59. 

^^Cfl ' Macarius; in vocativo 
fo^d' p. 32. 

O^^ii' I, intercldit, praecldit, 
deminuit. — -t-iwfert •' HI, 2 sibi 
denegavit, denegatus est. 

OD^{[^i Maccabaeus. 

00*^0 ^i^ pL aoj^if^'. et ao 
SdAl*' pecus pingue, altile, sagi- 
natum. 

'"'flA' 1} 2 dominatus est, po- 
testatem habuit. 

<w>flAl--- vid. sub flAA-- 

«^flrhl'' vid. sub fl^hs 

l^l*:, pL Yi^^^^^lr' maritus, vir. 

OD^Ui I, 1 specie fefellit. — 

J^^O^s, pL 9^^V;^^i phan- 

tasia, species imaginaria, spectrum, 

phantasma. 

^'hA"?»' nomen viri Abyssini 
infidelis, p. 36 (an arabicum a >mJ?). 

00-1-^: I, 1 subj. J&JP^-C- 
1) desecuit, abscidit, amputavit, de- 
collavit. 2) excldit. 3) dissecuit. 4) de- 
posuit, removit munere. 5) intermi- 
sit, interrupit. 6) diremit, decrevit. — 
12 178 aDi:fi/{: — OD'}*!'}: 't^^d' ni, 1 pass. — ^^^t^C' 
part. pass. — f^^t^d/l* ' n. act. — 
9^^C' segmentum, fragmeutum. — 
ao^^t sector, secans (acutus). 
iiD'|:^^: Mathusala. 

a^^lf', pl. A5^'Th'>'Ths nervus, 
chorda. 

^'bPll' Matthaeus. 

'^'h : est siglum p. 153 (pro «^'V 

nc-?). 

OD^j^: (gr. § 147, b. 198, e; 
Acc. OD^: et OdY^s p. 105 1. 3) 
1) quis? 2) adjecto %s aliquis; c. 
neg.: nemo. 

0Dt^: manna. 

"lY^iht ' Manue , pater Simsonis, 
p. 117. 

tiDf^/l^ : et OD^.t^^ : candela- 
brum. 

J^^i^rt.' Manasse. 

9^1^' (gr. § 147, b. 198, e) 
1) quid? (JP"}1-!-fl>:irAA,h! 
quid nobis est tecum sc. negotii? 
p. 100; l^VTl*:!/' quid est quod? 
p. 25 1. 8); i{9^'i^:, aM-t' 9^ 
t^t*'^ 9^'lr'l'' cui rei, cur, quare, 
quid? 2) adjecto 5^: vel X' aliquid, 
quidquam, ullum; c. neg.: nihil. 

OD^^fl^fO: qdrl. I 1) geminus 
fuit. 2) geminos peperit. — t\OD 
TftfD : II geminavit. — OD'}^* : , 
pl. aDt^^(fh: gemini, gemelli. — 
5^7;^^' geminatio; gemini (p. 138 
str. 10). 

OD^^: Ij 2 repudiavit, rejecit, 
aspernatus est, sprevit. — -f^llDj^: 
III, 2 pass. — ir*^: reprobatus 
rejiciendus, spretus, vilis, nequam. — 
9^^^^^ 1) repudiatio. 2) nequitia. JP^S^J' mina. 

^^Vhfls, pl. f^^M^lri mona- 
chus , monacha. — tW^X^/^ : qdrl. I 
vitam monasticam ingressus est vel 
egit. — OD^li^^^ s monacha. 9^ 
'iYt^h^- monachatus, vita mona- 
stica. 

f^TrllC' spurius. 
j^-Jlf"^: vid. OD^Yi-^s 
OD^^s — JijrV : et JilT' : praep. 
(gr. § 164, 3. 167, 3) 1) ab, ex, 
de, procul a (de discessu, separa- 
tione, distantia, et negatione: „se- 
davit vel sedatura est aliquid ab ali- 
quo = ei«, p. 21. 47; ^tiO^-M^ 
fl*7(J' „falsus procul ab ove, ovis 
falsa" p. 103 1. 5; ^JP-flH-^V • rh 
•f"^: „nec opus est multa cura", 
„pro multa cura" p. 140 str. 18; 
post verba tuendi et tegendi). 2) ex, 
ab (de egressu, origine, materia, au- 
ctore — „factum est a te" p. 25 
1. 25 — , causa efficiente et instru- 
mentali — „laudaris laudibus" p. 46 
1. 18 — , causa remotiore :) ob , pro- 
pter (p. 1. 22. 37. 77. 93. 103; de 
norma). 3) ex (de parte: ti^^iB* 
?i*s^ft^! p. 22 1. 19; 30 1. 13). 
4) prae, quam (comparative). 5) inde 
a, ex, abhinc, post (de tempore). 
6) aliis praepositionibus nec non con- 
junctionibus praefigitur. — 9^i't' ' j 
pl. y^i^^t'' monasterium, coeno- 
bium. 

OD^^s — '^#W>Vf: III, 2 exo- 
ptavit, in votis habuit. — 'l*'9^i't' ' 
optatum, votum, desiderium. 

^'J-S.As 1) mantile. 2) stola. 
^7Rn- vid. Vftfl: 
^■}779, pl. «W»^*^'}^: l)ma- <^'}m,T rh' 179 chiua. 2) machinatio, mala ars. — •f* 
aoTfl^s qdrl. III, 1 machinatus est. 

ff^ll (fl/V' turtur, palumbes. 

OD^^^i Memphis. 

^hft-, pl hr^hti^' cutis, pel- 
lis, corium. 

9^h^', pl. h9^h^^ centum, 
centuria. 

ooix\\ ' — -^j^hh •• et 'f'ao 

f\l[i' III, 2 minatus, comminatus 
est. — 9^h*Yl' minax, trux. — ^" 
5^?ih'Th' minae. 

^hM»' quando? 

«^JiJ^--, pl. '^h^l-' l)mensa. 
2) coena p. 69 1. 1. 

«^hrfi-- — i-^hrh' III, 2 
gloriatus est, se jactavit. — j^hrlh ' 
et ^9^\lh\'^' gloriatio, jactatio; 
causa gloriationia. — <^JlA' glo- 
riosus. 

aoXi^^z I, 1 subj. J&JPhCs 

1) exploravit, tentavit. 2) consilium 
cepit, decrevit, sibi proposuit. 3) con- 
sultavit, deliberavit. — JlJ^h^' 
II, I 1) suasit, consilium dedit. 

2) raro i. q. II, 2 (p. 9 annot.). — 
h^lld' II, 2 1) exploravit, exa- 
minavit, experimento probavit, ten- 
tavit. 2) tentare fecit (c. dupl. Acc. 
p. 113 str. 23). — 'taohd'' III, 2 
exploratus, tentatus, probatus est (c. 
Acc. = in alqa re, p. 61). — 'f*^ 
h^s III, 3 1) consultavit, delibera- 
vit. 2) consilium iniit, communi con- 
silio decrevit. — 9^\bC' probatus, 
tentatus. — JPhC-", pl. 9°Tn^^'' 
1) confeilium, consilia. 2) considera- 
tio, prudentia. 3) sententia, senti- 
endi ratio. 4) voluntas. — aoY\^ ; 1) suasor, consiliarius. 2) consultus, 
gnarus. — <w>}|^:, pl. ooli^^i 
l)probatio, examinatio. 2)experimen- 
tum. 3) tentatio, TceLpaafXO^. — ao 
J^hCs, pl. <w»JPh^'}-- et aoa^ 
hCl* 5 consiliarius (^'■"'^hC'!'" 
etiam pro singulari usurpatur p. 44). 

^hrt.T'fl-" Maximus. 
^Tnh^yVtl' Maximianus. 
^h^fl^s Maccabaeus. 

aoM ! 1, 1 subj. J&JT^hT -■ 1) ste- 
rilis fuit. 2) liberis orbatus est. — 
aoli^: I, 2 et h9°M' n, 1 orba- 
vit. — J^hV"]hs sterilitas. — OO 
llTfi sterilis, infecunda. 

aol\'}i locus vid. sub hV- 

Oo\l^^ : vid. sub hVP ' 

'T.h/bAs Michael. 

^4*' I, 1 caluit, incaluit, cale- 
factus est. — Ji^4* ' H, 1 calefecit, 
fovit. — hh^i^^Oi^ : IV, 3 fecit 
ut calefieret. — lP'fll.4': 1) calidus. 

2) fervens. 3) fotus. — ^^ : ca- 
lor. — ao^^^l*: calor. 

^4»rfi' vid. sub W^dl' 
^i*: I, 1 subj. fsOO*^: mor- 
tuus est (etiam de rebus). — fi^'f* ' 
(et h^^l*') n, 1 1) mori jussit, 
mortem attulit, interfecit. 2) eneca- 
vit, mortificavit. — 9°aK^' et JP 
a>*'l['s, pl. etiam OO^^^y : ^ mor- 
tuus. — ^^s 1) mors, (nex, sup- 
plicium). 2) morbus letalis, pestis. — 
ao*'f'^: mors, obitus. — ^(0*^s 
1) morticinum, cadaver. 2) mortui; 
h^^A^^liO*^' orbus, -a, pupillus, 
-a, orbi. — ao^^t^: mortaKs. 

q^h' I, 1 subj. ^'^h' vicit.— 
hTh^ (et hr*h') n, 1 1) victorem 
12* 180 ^7ft= — 'TL^Tf^-' reddidit, victoriam praebuit. 2)victum 
vel inferiorem reddidit alqm aliquo 
(c. Acc. et A-' P- 44). — 'faDahh' 
III, 1 victus est (seq. ?iSP"H'}* : = 
victi abstiterunt hac re p. 28 1. 
23). — 9^(Bjh' victus, inferior. — 
in^tl^t' 1) victoria. 2) devictio. — 
iy»<P/i^5 victor, vincens. — 't'tro 
<P/i^: qui vincitur, victus. — 'Ih?" 
O^hH*' devictio. 

^lft: vid. WqAi 

^f : vid. W6h' 

if^^^^' vid. WOti' 

9^dC', pl. 9°d^'^ ' 1) momen- 
tum, ictus temporis; 9^6^' jai») 
modo, paulisper. 2)vicis; 9^dd' se- 
mel; fll^dC' uno ictu, uno eodem- 
que tempore. 

|W>9C •' mel.— ifOQC^C' dul- 
cis, mellitus. — h^^b^^' qdrl. II 

1) dulcem fecit. 2) dulcis fuit. 

^d^d' vid. Otfl- 

aoQ^t vid. aoQQi 

«^dl-fl: vid. O-^fl: 

9^6^' coenum, lutum. 

ODQW: — h^(h^i, pl. h1 
fffp^s viscera, intestina. 

troQQs — h9"dO'' 11, 1 ad 
iram concitavit, irritavit. — '1*9^60 ' 
vel 't9°Q : III, 1 iratus est. — OO 
Q^i vel #W>9^: ira. 

9^dll' I, 1 bene oluit. — h9^ 
QUi II, 1 1) bonos odores diffudit. 

2) suavibus odoribus perfudit vel 
suffivit. — -M^dlf-' ni, 2 suavi- 
bus odoribus perfusus est, bonos odo- 
res exhalavit. — 9^(h1l : odorus, 
bene olens, suavis. — £W>Olf:, pl. 
0OQ^^i odor bonus, suavis. <w>OR: vel 9^6 f^' I, 1 subj. J& 
9^0^ ' admonuit, adhortatus est. — 
't'9^df* ' ni, 1 refl. et pass. — OO 
9^:hortator, monitor.— 9^6^"}', 
pl. y^d^^H'' adhortatio, admonitio. 

ODIlin^s est siglum (pro 00*^1 
OD-C') p. 153. 

ODliaDll: qdrl. I abstersit, de- 
tersit. — 't'f^1l0Djls HI, 1 pass. 

9^1lCi et 9^ilC' potusexfru- 

mento paratus, cerevisia. — ^H^ : 
pincerna. 

^llfl^: vid. Hfl^: 

^w^-M-lr: — hAi^^-H-lr-' IV, 3 

delicatius tractavit. — l^H*'^: et 
1^7H"lf: deliciis assuetus. 

«^Ii'>: libra, bilanx. — 'tiW 
HJ: III, 2 ponderatus est. 
«WJTflJ: vid. H1>: 
<^J&:, pl. f^y^s aqua. 

'^fts, pl. h9^fh'' vinumfacti- 
cium, mulsum, sicera. — ^fii^: 
caupo, tabemarius. 

^J: — i-aD^^s III, 2 1) so- 

lertia , prudentia usus est. 2) caUide, 
astute egit, subdolus fuit. 3) dolo 
circumvenit. 4) falsavit, ad fraudem 
abusus est. — "l'}: fallacia, fraus. — 
't'^9X' caUidus, subdolus, prae- 
stigiator. — 'f'9^^'i: subditicium, 
spurium , falsum. — 't'9^^'}'t' : 
astutia, versutia, calliditas, fraus. — 
iiDft-f^fiDj&^J : astutus, vafer, frau- 
dulentus. 

'^^-', '^?-' stacte. 

"l^Ti^: nomen mensis Abyssi- 
norum octavi, qui YIIP Aprilis sec. 
Cal. Greg. incipit. *^ms — ^TJs 181 «^ms 1, 1 subj. ^'T.T •• 1) vertit 
a) avertit. b) advertit, convertit. 
2) revertit, reduxit, restituit, revo- 
cavit, reddidit (p. 41), remisit (p. 
22 1. 10). 3) transformavit , mu- 
tavit, pervertit (p. 76). 4) irritum 
fecit.— '^^J&m-' in, 1 l)se vertit, 
versus est, a) se avertit, b) se ad- 
vertit, convertit, conversus est. 2) re- 
versus est, a) se retro vel circum 
vertit, b) rediit, c) recessit, d) resi- 
puit. 3)transformatus, mutatus est. — 
'^m^ih', pl- "^im^^l*' conversio, 
aversio, reversio, reditus, responsum, 
transformatio , mutatio (TpOTTTJ p. 
75). — f^yHU' 1) convertens. 
2) reductor. 3) inconstans. — 9^ 
y(tl»'i f^ytttM' conversio, mutatio, 
vicissitudo. 

i^itcs, pi. hr^fiC' et rj^ 

^'t' l)terra, a) orbis terrarum, b) 
continens, c) regio, d) terrae tractus, 
ager, e) humus, f) terrae elementum 
vel materia. 2) solum, fundus. — 
?"J^^-*E ' terrenus , terrester. 
9^f\^i dorcas, antilope. 

^A-fl- vid. Rnn.- 

^^jf^s Midian. 

<W»«7As, pl. h9^'Q^^' pus, 
pustula, vibex. 

ri^ihf' vid. r-Hx^' 

^ld' I, 2 1) circumdedit, cinxit. 
2) tuitus est , defendit. 3) procuravit, 
administravit , dispensavit. — j\^ 
*ins II, 2 rebus gerendis praefecit, 
curam mandavit , administratorem 
constituit. — 'tif^ldi IH, 2 pass.— 
yi-fl' administratio , munus, pro- 
curatio. — aopQ^i 1) administra- tor, dispensator, oeconomus. 2) prae- 
fectus cujusvis generis. 

^Ptt/lr ' nomen mensis Abys- 
sinorum septimi, qui IX^ Martii sec. 
Cal. Greg. incipit. 

a^^n-nh' vid. THfc: 
o^ax^' I, 1 subj. j&5r'T4's 

in altum tulit vel traxit. — •\*0O 
T^» ' III, 1 pass. — 9°ai**^ ' ela- 
tus, sublimis. — irD^(f\^s corium 
fundae. 

9^m-^'' dulcis. — ir'T'l»1's 

dulcedo. 

^^i ' I, 1 decuit, convenit. — 
^m^' I, 2 1) mensus, demen- 
sus est. 2) emensus est mente. — 
'f'^mi ' III, 2 mensuratus est. — 
^aV}'', pl. h^^^'}' l)dimensio, 
modus, mensura. 2) quantitas. 3) ra- 
tio, proportio, rbythmus. 4) dignitas 
(gradus honoris p. 90. 91), meritum, 
id quod convenit vel sufficit, sat est. — 
^mjs (i. e. ii^ailf' iu st. c; 
gr. § 157) 1) circumscribendis pro- 
nominibus quantitatis adhibetur: tan- 
tus quantus, quantum (p. 104 1. 4), 
quot, quantumvis; ^mVtl ' tan- 
tus, tot (at p. 104 1. 22 OOff^x^i^i 
= tam); H^mVlfs id. 2) in acc. 
et st. c. a) circiter, fere. b) per (de 
tempore, tca^renb, p. 31. 121). c) se- 
cundum, pro. d) O^ai^ 'H' = 
quanto, p. 103 1. 12.— h^^^n^' 
1) nonnumquam id. q. iWfllJ s 2) h 
9"^^^' et dhT^m^ii a) praep.: 
secundum, pro. b) conj.: quantum, 
quoad, quatenus , quamdiu, quoties, 
prout. — '%<0^aill' 1) quantus? 
quantum? quot? 2) quantopere? 
quam ! quamdiu? quoties? — 9^ 182 in>ai(Os — iPiiOl ftl^s 1) extensio, dimensio, modi. 
2) ratiocinatio , analogia. 

aO0[\(Ds I, 2 porrexit, praebuit, 
tradidit, in manus dedit, reddidit (c. 
dupl. Acc, vel c. Acc. et A)- — 'f' 
irD(t\(Di III, 2 accepit; cepit, com- 
prehendit; recepit, resumsit; susce- 
pit, excepit. — ^^Ohi traditus. — 
>|«I7D/I|^ : is qui accipit vel accepit. 

<w>5;A'Th5 vid. KAAs 

O^ixtifO i qdrl. I marcuit , flac- 
cuit, languit. — h^KiiOii II 
caus. — 't*^^ii(D i III, 1 marci- 
dus factus est; faciem corrugavit. — 
J^^ Afl^ ' marcidus , flaccidus. 

^2^^' I, 1 et 2 mandit, ma- 
sticavit. 

i^^h' I, 1 subj. ^9^^h' ve- 
nit; a) supervenit alicui (c. Acc. p. 
117). b) H^ff^Kh' venturus i. e. 
futurus. c) provenit. d) ad exitum 
venit, evenit. — h9°^h' H, 1 at- 
tulit, adduxit, tulit; pertulit, per- 
duxit; obtulit; in medium protulit 
(c. Acc. rei p. 97 1. 23; c. (l^ rei 
p. 81 1. 22); evenire jussit; prove- 
nire jussit. — hhi"l^h'' IV, 3 
attulit rem super vel praeter aliam. — 
y^^hH'' adventus, eventus. — 9^ 
9^Kh' locus unde provenit alqd, 
locus originis. 

^''^^'t'' eleemosyna; benefici- 
entia, bonitas. — lfO}^fll'f': qdrl. I 
eleemosynas dedit. — 'f'0D^(D't'i 
in, 1 eleemosynas accepit. 

ao0Ohi ver. 

00%b' acidus, acerbus. WVh^ — 'f'*iUAi m, 3 cle- 
mens fuit, propitiuna se praebuit, 
ignovit , condonavit (c. Acc. prs.). — 
■fl/A' clementia, lenitas, benigni- 
tas. — 1^/**^ A ' propitiatorium. — 
f^ll^t^^^iV^i 1) clemens, venia fa- 
cilis. 2) placans, pians p. 55. 

"^iVC ' , pl. h^^VCH' i nova luna. 

■^Uflfl ' qdrl. I mucuit, — /** 
l)fl"fl ' mucidus. 

I^Art' 1} 2 tertiavit, triplicavit 
(triplicem fecit vel dixit sc. laudem 
p. 47. 49. 50). — -hlPArt-' III, 2 
tertius, triplex factus est, trinus 
fuit. — ^l\rh' triplex, tergemi- 
nus, trinus. — IPAA* (fem.) tres. — 
IPAA*-" (m.) tres. — i^AA' 
1) tres. 2) triens. 3) i^AA* et 
/** AA •• ter. — «^ AA •■ tertius. — 
•^AA^B--, '^AAjK.s tertius. — W 
A*A ' 1) tres dies, tertius dies. 2) fe- 
ria tertia. — IPAA ' triginta. — 
/^'AA^s trias, trinitas. — aop*^^ 
A^lhs 1) triplum, triplex ordo. 2)tri- 
ental (mensurae genus). — '1'/*' 
A A ' tabulatum tertium , contignatio 
superior. — '^/^'AA"!'' 1) triplum, 
triplex ordo. 2) trinitas. — '!"/*' 
AA.' trinus p. 149 str. 7 (ni "^IP 
AA,' emendare malueris). 

I^Ani s I, 2 potestatem habuit. — 
ht^tiOi^ 11, 1 et /tlPAm» II, 2 
caus. — i^lPAfll' m, 1 et -t-iP 
Artl' m, 2 potestatem nactus est 
vel habuit, dominatus est. — /** 
A^T' potestate, auctoritate praedi- 
tus.— /^A^n-^s, pl. ^^n\^^i 
potestas, facultas, auctoritas, poten- 
tia; /^'A^^l'' angeli cujusdam 
ordinis p. 90. — JtlPAmV' qdrl. 
II potestatem commisit ahcui. iPrfi*»— ^^COh 183 iPrll+s efc /*•**» I, 1 subj. 

fp/^th^^ i^isit, a) c. Acc. vel A 
dii' derisit, irrisit, b) jocatus est. — 
h/^ih^' n, 1 caus. — «^/h*-- 
et lPrh4*' 1) i^isus. 2) irrisio. — 
^/^A\^s theatrum ludicrum. 

/^ftxA s I, 1 protervus fuit, feroci- 
ter contemsit, frivole locutus est (seq. 
A*A- P 91) — ^ih*^' ferox, 
insolens, frivolus. — /^rhK'Th', pl- 
/^th^^^t' ferocitas, profcervitas, 
convicium protervum. 

lP9^/i'' et Wtr^d'' I, 1 subj. J& 
^OOC' 1) gi*atum habuit, proba- 
vit , delectatus est (c. fl s vel Acc). 
2) voluit, dignatus est. 3) assensit, 
annuit, acquievit. — h/^^d ' H, 1 
placuit, gratus et acceptus est alicui 
(c. Acc). — 'tlP^^d' ni, 1 et i- 
**i0D/ii III, 3 convenit, consensit (c 
alqo dere). — /^O^C' 1) gratus, 
acceptus. 2) jucundus, pulcher. 3) li- 
bens, promtus. — l^^L^'' bene- 
volentia, beneplacitum, voluntas, ar- 
bitrium, assensus. — ao/^0D^i 
gratus, acceptus, placens. 

ao/^aoQi linea, versus scriptu- 
rae; euthygrammus. 

V»9^6'', pl. lPj^9^s 1) cera. 
2) cereus, candela. 

lP/^0 ' I> 2 1) insatiabilis fuit. 
2) nimis cupidus, avidus, avarus 
fuit. — l^U^d* insatiabiHs, vorax, 
avidus. — /^/^d^t' insatiabilitas 
ventris; aviditas; intemperantia. 

iPCfh' I) 2 prosperum succes- 
sum dedit, secundavit (c. Acc). — 
'ti^Cfh' III 5 2 prosperum succes- 
sum habuit. — /^4-A' prosper, 
bene succedens, prospero successu usus. wC9^i, pl. hA^^9^' gurges, 

abyssus. — 't^wC^ ' IH, 1 i" 

abyssum submersus est. 

IP^^: I, 1 altus fuit.— /^C'^ 

i3fC' altitudo, longitudo. 

'*idd'' I, 3 fundavit. — i'«^ 
^^: III, 3 pass. — a»*^C'', f^ 

^Cl' fundatus, stabilitus. — W* 
^»^ : fundatio. — ^/r^d ' fundator, 
(auctor p. 46). — «W>|p^^:, pl. ao 
lP^;^'lh ' 1) fundamentum. 2) fun- 
dus (maris) p. 114. — h^/^di' ' 
qdrl. II fundavit. — '^IWJ/*'^^' : 
III, 1 pass. 

Wd.^' I, 1 subj. J2,/^C*' or- 

tus, exortus est, illuxit (p. 49 1. 8 
^^"^yjt* ' ^cc. appos. videtur, nec 
est quod stirpem I, 2 causativam 
statuas). — h/^d^' II 5 1 oriri 
jussit. — wck"', pl. h^^^' 
1) ortus (sideris). 2) oriens (plaga). 
3) luna nova, novilunium, calendae 
mensis (p. 99). — IP^^*: oriens 
(plaga). — /^C^^' ortus, appa- 
ritio. — IP^^^' orientalis. — jP' 
/^^^^»:, pl. 9^/^^^H"' oriens, 
regio orientalis. 

U»^fl' Ij 1 sorbuit, absorpsit, 
imbibit. 

/*'4»'^* splendens, magnificus. — 
WCh'^ f^itA»'", V^l^%'' splen- 
dor, magnificentia. 

l^CS^' triticum; frumentum. 

"^^h' rubrica, tabella, series 
tabellae. 

l^CG^', pl l^tO^'^ hf^i^ 
dhi, f^CV^t' 1) nervus, muscu- 
lus. 2) radix. — IP^CD: I, 1 et 2 
eradicavit, exstirpavit. — 'tiPCO^ ' 184 tPCO' — i*»i4*-' III, 1 et 'f'iPd(0 III, 2 
l**lt*^' eradicatio, exstirpatio. — 
U^CB'", pl. V^^V^' trabs, ti- 
gnum. 

tPCO' I, 1 subj. J&/^^d: 1) 
disposuit, instruxit, ordinavit (exstru- 
xit mensam). 2) statuit, constituit, 
instituit, composuit, sanxit, definivit, 
praefinivit, praecepit. 3) administra- 
vit, dispensavit. — 'tl^CO' HI, 1 
pass. — /^^d ' dispositus , ordi- 
natus, institutus, constitutus. — /** 
CO^"', pl. /^CO^-^i 1) dispo- 
sitio, ordinatio, ordo. 2) institutio 
et institutum a) praeceptum, man- 
datum, b) lex statutum, c) foedus, 
pactum, testamentum, d) regula, e) ri- 
tus, usus, mos, consuetudo, f) sacra- 
mentum , mysterium , g) ratio , mo- 
dus, h) sors, conditio. 3) admini- 
stratio , dispensatio. — IP^'^, ' dis- 
positor, institutor, legislator (divi- 
nae legis internuntius , ^&CKioiOQ p. 
74). — /^-^*:, pl. /^^"i^i ve- 
lum navis. 

iP^f : — '*id>'l'' aranea. 

iP^f : I, 1 et 2 1) medicinam 
adhibuit, sanavit. 2) veneficiis in- 
fecit , incantavit. — l^^*^ ' , p^- 
l^^^^V ' 1) ars medicina, medica- 
mentum, pharmacum; 0^(^'^^ 
Ji ; medicus, medicamentarius. 2) ve- 
neficium, incantamentum; H/*'^J&: 
veneficus, pliarmacus. — ff^lPCfi ' j 
0DuJ^s veneficus, incantator. — Yid. 

Wd', pl h/^^1'' rivulus, 
incile. 

IP^J^: et IPCJ^: I, 1 subj. J& 
A^C^' et ^t^^Jf^i l)pullulavit, germinavit (c. Acc. rei p. 158). 2)pro- 
cessit (Spiritus S.).— ht^Ch^ II, 1 
caus. — WC^' germen, surculus, 
propago. 

iP^ : , pl. iP^^ : et tx^^^ : 

saccus, cilicium. — IP^'!*'^': 1) 
opus reticulatum. 2) cancelli, clathri, 
clathri fenestrae. — /^4*1^*4* : reti- 
culatus. 

"/4*?' I, 3 afflixit, vexavit, male 
habuit, cruciavit. — i"^4*f : IH, 3 
pass. ^ /^^^Ji:, pl. l^^f=\r'' 

vexatio, cruciatus, tormentum. — 
OD/^^ : 1) stimulus. 2) pecten tex- 

torius. 

iP^ddl' I, 1 pinguis, obesus, 
opimus fuit vel factus est. — K/** 
-flrh: II, 1 caus.— /^d^lh' part.— 
/^'•fl/h: pinguedo, adeps. — HD/** 
-fl/h:, pl ^«^-flA^: id. 

I^-fl^^-fl: sporta. 

lA^nm-' — h/^flm: n, l coena 
excepit alqm. — /^'flT'? /^'flT '? 

cibus coctus, ferculum, coena. 

iP^td'' I, 1 subj. J&/*'1'C: la- 

ceravit, laniavit. — if^/^^tC' et 0O 
^'t*C' scalprum, scutica ferrata. 

iP'^^':, /^"^i"' I, 1 relaxa- 
tus fuit, requievit, tolerabaliter se 
habuit. — itf^^t*: I, 2 requiescere 
sivit, relaxavit. — JiIP'1['f': 11, 2 
id. — i-/*"^'^: III, 2 pass. — 
/*''lh't'' relaxatus, sublevatus. — 
•f'^'lh: relaxatio, tranquillitas. 

IPJ^»: I, 1 subj. J&/*"}4»: com- 
meatum, viaticum paravit vel sum- 
sit. — h^i^ ' II, 1 conmieatu in- 
struxit, viaticum suppeditavit. — /** 
'^4' : commeatus, viaticum. — aop' /*"}1-s — iPOO 185 ODt*!'}^: et ODt^^y^^i pera vi- 
atoria, saccus. 

/^-^l-.- vid. "iJ: 

IP»: — /*"} s 1) forma, venu- 
stas, pulchritudo. 2) bonitas, prae- 
stantia; a) bona (p. 106 1. 14). 

b) virtus (p. 80 1. 18; 111 str. 15; 
149 str. 5). 

IPjf : I, 2 1) pulcher, speciosus 
fuit. 2) bonus, praestans, (melior, 
optimus) fuit. — /tlPjf: II, 2 
1) pulchrum reddidit, exornavit. 2) 
bonum reddidit, bene vel recte egit 
vel perfecit; beneficio affecit, bene- 
fecit. 3) meliorem fecit, emendavit, 
reconcinnavit. — 'hlPVf: III, 2 
ornatus est, se exornavit. — Jift'f' 
«^Jp: IV, 3 ornavit, bene paravit, 
reparavit. — W^fs' 1) pulcher, 
speciosus, jucundus, gratus. — 2) bo- 
nus, a) praestans, b) aptus, saluber, 

c) faustus, prosper, d) honestus, re- 
ctus, e) benignus, f) rectus, verus; 
IPV^' et iP^TjK,^: bonum, ho- 
nestum, benefactum, bona; fllPVJ^ • 
bene; IP'??' bene, recte. — JT*/^ 
VJ& ' locus optimus, pars optima. — 
^i^Tr^ ' optimum (in quavis re). 

/^'Ji : vel ftj; : nomen mensis 
Abyssinorum decimi, qui VIP Junii 
sec. Cal. Greg. incipit. 

/^'Jifl' I, 1 seminis fluxu pol- 
lutus est. — /^ti^^il ' poUutus, con- 
taminatus. — /^hd^lr ' poUutio, 
contaminatio. 

•^M', pl h/^?i'}!, h^h'i' 

(h^hTf' gr. § 47) solea, calceus. — 
h^h^' II > 1 soleas subligavit ali- cui (c. Acc). — 't/^M' III, 1 
sibi soleas subligavit. 

Ipai>: I, 2 spumavit. — hi^ 
(D^s II, 2 caus. 

y^h", pl. h/^^il' 1) spina, 
spinae. 2) aculeus. 

WO^O' I, 1 sacrificavit. — *(* 
^O' ni, 1 pass. — u**il' fomes, 
linum, linamentum. — W^'^' sa- 
crificulus, sacerdos. — ^/*'*P^'|":, 
pl. OD/^tpi^^^: et aD**iahd'' 

1) sacrificium {aD/^tpm*:irD^'^ 
yjt' aoT-iqpLOV pro salute; OD/^fp 
d'i' ' fi^9^ ' s^pirjvLXOv pacificum ). 

2) altare. — 9^ /^^6', pl. 9^/^ 
<p*J^: 1) altare. 2) sacrificium. 

iPO)^ : 1 , 1 maturuit frumen- 
tum. — lP*d*: spica. 

Y^ifl ' I, 1 reduxit , restituit. — 
hY^fH' II, 1 reduxit, reportavit. 
't'W(0*(i\' III, 1 reversus est, re- 
diit, revenit. 

rm(n'' — hl?'mm' qdri. v 

1) riguit, horruit, cohorruit. 2) fecit 
ut cohorresceret. — VyHT ' horror. 

iPdA' I, 1 subj. f.A^O^' 

1) formavit, figuravit. 2) delinea- 
vit, adumbravit. 3) pinxit, effinxit. — 
h/^Oh' II, 1 caus. - -t/^dA' 
III, 1 refl. — /^'O-A! part. pass.— 
/^'dAs, pl. /^'d^^' imago, effi- 
gies, simulacrum, pictura. — IP^A. ' 
plastes, pictor. — 00/^6^^ id. 

/^bO I, 1 herbescit. — "^ 
dC', pl. h/^dC^' herba, gra- 
men. — /^O-C" herbidus, grami- 
nosus.— /^dCl--, pl hl^bQ^'' 
1) pilus. 2) capillus, crines, coma. 

WOOi-^t/^dO' III, 1 dis- 
sipatus, discussus est 186 wo?^ — i**mm' iPO^ : 1, 1 dissipavit, ventilavit.— 
0D/^%s vannus, ventilabrum. 

IPH^' I, 1 et 2 abstraxit, se 
suasve res seorsim tenuit. 

»1,00 i I, 1 subj. ^'*i9^s po- 
suit, imposuit, praeposuit, constituit 
(ordinavit clericum). — •f'W^^' 
III, 1 pass. — P^^f^i positus, re- 
positus , constitutus , praepositus , 
praefectus. — ^oo^i, pl. ^oo 
^'1's positio; impositio (manus), 
ordinatio (clerici); munus, officium, 
functio, administratio.— OO/^^^^ :, 
pl. O0**lf^^^ : 1 ) repositorium, 
corbis, canistrum. 2) constituti, prae- 
positi. — ^l^ff^i 1) munus. 
2) horreum, corbis. — 'titf^OD't ' 
qdrl. ni, 1 auctoritatem sibi sum- 
sit, se praeponendum censuit. 

w^^f: qdrl. I et iP^f : tril.: 
colore infecit , tinxit. — 't^d^ ' 
qdrl. III, 1 et +IPCf ' HI, 1 pass.— 
'^^•J&: infectus (colore). — ^C 
^^i tinctura. — "t^Jis, pl. *% 
^^'J* : vestis pretiosissimi generis. 

«m- 1, 1 canuit. — «^n^!, 

pl. ■^Ox^'!' ' canities, capillus canus. 

"ij: I, 1 minxit. — /^"J^: 
urina. 

w^fli: I, 1 subj. J&^^T! ven- 
didit. — JilPfms II, 2 et ^«^e 

fll' n, 3 venum dedit (c. dupl. 
Acc). — 'tu^^m' ni, 1 venditus 
est. — •i'*^Pm- ni, 3 mercatus 
est, emit. — i^^T' venditus. — 
•^T' 1) mercatura, emtio et ven- 
ditio; merx. 2) pretium. — IP^ 
m*:, pl. i*»fT' venditor, merca- 
tor. — +«^^m,s emtor. — JP*/** I jfT ! 5 pl- ^^yn\^ : 1) emporium, 
forum. 2) mercatus, nundinae. 

iPl^s I, 1 et 2 1) gradus fe- 
cit, gressus est. 2) grassator, pla- 
nus fuit. — h^^lO II, 1 et h 
Wld' 11, 2 intercalavit. — JT»/*' 
PC' gressus, passus. — U^IC' 
intercalatio. 

wnd' — h^id'' n, 1 et K 

Iii»7li: II, 2 laqueis, retibus, hamis 
cepit; illaqueavit, irretivit. — -^IP 
«7^: III, 1 pass. — Wl^H"' H- 
ctores, carcerum custodes. — ti^ 
p^ i laqueator, venator, piscator. — 
<'»IP*7C«' piscator.— «w»/*'^^^:, 
pl. O0**i*^C' laqueus, rete, plaga, 
sagena. 

IPIOI: — /^;»!, pl. ^P^"' 

1) caro. 2) corpus. 3) corpus mor- 
tui, cadaver. — h/^KD '' II, 1 in- 
carnavit. — -f^iPlfll: III, 1 incar- 
natus, corporatus est. — /^"Iffhi 
incarnatus. — /^P^ ' carnalis, cor- 
poreus. — ^^P^S' 1) incarnatio. 

2) natura (Christi) corporea vel hu- 
mana. — 't/^7*'t' ' incamatio, cor- 
poratio. 

lPm*s I, 1 subj. JR/^^T*' 
scidit, discidit, fidit, dirupit. — 'f* 
IPT4*' ni, 1 pass. et refl. — /** 
m-^* ' scissus, fissus. — /^^T^*!* » 
scissio, fissura, rima. 

i^^mf ' — -hiPTf •• ni, 1 1) a 

recta via aberravit, evagatus, efiusus 
est (in libidinibus). 2) aberravit 
mente, consternatus est. — /^'T 
P^lh: efirenatio, intemperantia. 

ipmms I, 1 subj. jR/^^TTs 

scidit, discidit, divelHt, dirupit. — 
+I*»m ' in, 1 pass. et refl. — /** i^^d^ — d0O0i 187 flhT ' scissus, ruptus, lacer. — /*• 
/n'Th ' scissio , diruptio , scissura, 
pars abscissa. 

l*'^^' I, 2 (raro I, 1) fidit, dif- 
fidit. — i^iP^d' ni, 2 pass. — 
/^:\C' assula. 

'^K-'}-", pl. «^X-^-Ths scrinium, 
cista, arca, loculus. (^s p(5 litera alphabeti Graeci 
XVIP, p. 58. 

^rh>A- Rachel. 

^rfiA- vid. dih^: 

Cihd* I> 1 maduit, humidus 
fuit. — hCthft' 11, 1 caus. — 
C/h« A ' humidus , madidus. 

C/h+s I, 1 subj. J&Crh*s 
1) procul abfuit, remotus, longin- 
quus fuit, distitit. 2) recessit, dis- 
cessit, destitit, abstinuit. — hCth 
4* s 11, 1 procul amovit, removit. — 'f* 
CA*! III, 1 et -t^th^i III, 3 se 
removit, se sejunxit, discessit, (defe- 
cit, abhorruit, destitit). — titftC 
gh^i IV, 1 et htl-td^ih^i IV, 3 
amovit alium ab alio, sejunxit a se 
invicem res. — Cth*^' remotus, 
longinquus, distans; "h^^Cth*^ ' e 
longinquo, procul, eminus; Cth*^' 
procul, longe. — Cth^^ ' discessus, 
longinquitas , intervallum. 

C;hfl- I, 1 subj. J&Crh-fls am- 

plus, latus, spatiosus fuit vel factus 
est. — hCthd' II, 1 amplum, la- 
tum fecit , dilatavit , late aperuit. — 
'hC/hfl' III, 1 dilatatus, ampliatus 
est. — Cth*'^' latus, amplus, spa- 
tiosus, late patens. — Crh.^fl', f- ^rh-fl 3 id. — Cthil ' amplitudo, la- 
titudo. — ^A-fls id. — CAfl1-s 

dilatatio, amplitudo. — ^Cth^d', pl. 
^^th'(i't' 1) locus amplus, pla- 
nities. 2) platea, vicus, forum. 

dth^' et dthii' I, 1 stravit, 
instravit jumentum. 

dthf ' — Cth» ' odor suavis ; 
planta odorata. 

CthO' vel dthO' I, 1 copiosius 

sudavit. 

rJ-"?» Rama, oppidum Palae- 
stinae. 

a^s, etiam C^t p. 26, Roma; 
Cl^i Romaeus, Graecus. 

d9^H\', pl. hd^' lancea, 
hasta. 

^ODaoi — hC^i^'' II, 1 1) 

tacuit, contacuit, siluit. 2) quievit. 
3) ad silentium redegit. — •f'^<Ws 
III, 1 silentio praetermissus est. — 
hh-tl^t^OD^ IV, 3 1) ad silen- 
tium redegit. 2) tranquillavit, se- 
davit. — tWC9^9^i tacitus, si- 
lens. — hC'^'^'' taciturnus. 

^ao^t — OOCo^d»' pera. 

^i^ft", pl. hC^tl' ratis. 

^?"rt> ' Ramesses, urbs Aegypti. 

^l^rtffs — ^«iP"flrt! qdrl. II 
palpavit, contrectando quaesivit. 

C^^ii, ^LC^^^i maluspu- 
nica, malum punicum. 

^#W>p: I, 1 icit, jaculando pe- 
tiit. — 'fr^f^^ ' III, 1 pass. — C 
jPp^-s et C*^!*» ictus, vulnus, 
plaga, ulcus. 

^aoQ s I, 1 torruit. — hC^O ' 
II, 1 adussit, extorruit. 188 i.rh ^+ps ^/^tiS I, 1 senuit, aetate con- 
fectus est.— hC^^h' H, 1 caus.— 

C/^h', C^h^', C^^hTr-^C 

^h^' senectus, senium. 

^lldl' Ij 1 1) squaluit, sordi- 
dus, poUutus fuit. 2) reus fuit vel 
factus est. — hChdl' H, 1 1) sor- 
didum reddidit, inquinavit. 2) reum 
convicit, condemnavit. — hCflhvll 
rhsquinql. Ilid.— Cfrrhs 1) squa- 
lidus, sordidus. 2) reus. — Clidi 
^•5, pl. Clldl^^^ l)pollutio, sor- 
des, macula. 2) culpa, crimen. 

Ctl^t vid. CD^A: 

/JMli I, 1 ferbuit, igne canduit, 
igne adustus est. — hCM ' H, 1 
igne candefecit, igne probavit, adus- 
sit. — Cfr"}' 1) ignitus, igne fer- 
vens. 2) igne probatus. 3) matu- 
rus. — l^lill' et Clill' candor, 
ardor, fervor, ustio; ''^^'^'flsHC 
tili' signum inustum, stigma (xau- 
CT7]p) p. 58. 

^:fl<0 •• — hCiifB : II, 1 appu- 
lit in portum. — O^Ct^ ' portus. — 
^Cti' portus, tranquillum. 

^tiO' I, 1 1) oblitus est (c. 
Acc). 2) errorem commisit, deliquit. 
3) impius, scelestus fuit. — hCti 
0: n, 1 caus. — i-^Ad: III, 1 

1) in oblivionem venit, memoria exci- 
dit, latuit alqm. 2) in impietatem 
incidit. — ^M' 1) obliviosus. 

2) impius. — ^fl,d' impius, inju- 
stus, scelestus. — CtiO^l'' 1) obli- 
vio. 2) impietas. — Cti^Tf' et C 
tid^' impietas. 

^rtP' Ij 2 1) posuit, a) injecit, 
indidit (p. 147 str. 3; p. 19 1. 8). 
b) apposuit, attulit (p. 75 1. 24), adjunxit (p. 30). c) constituit, prae- 
posuit. d) paravit. e) imputavit, at- 
tribuit (p. 79 1. 7). 2) fecit a) per- 
petravit, instituit (p. 157). b) ali- 
cui alqd = affecit alqm re, intulit 
alicui alqd (p. 34). c) c. dupl. Acc: 
fecit, reddidit, convertit alqm in alqd. 
(„sua ipsius facit = sibi ipsi adscri- 
bit quae corporis propria sunt", p. 
75 1. 16; „eos qui non credunt no- 
bis credentibus fecerunt obnoxios," 
p. 107 1. 5); etiam seq. Acc et Subj. 
verbi vel h^' et Subj. d) censuit, 
putavit, habuit, declaravit (c. dupl. 
Acc, p. 75. 87. 94.). e) simulavit 
(p. 24). f) c. Acc. et A' dignum 
fecit alqm re („et magnam curam, 
ecclesiae impensam, memoria quoque 
dignam faciunt" p. 72 1. 21. 22). — 
hCii^ ' IIj 1 appulit in portum. — 
'tdti^ ' et 'tdM ' in, 1 et 2 sibi 
induit, amictus est, se ornavit (c. 
Acc. rei), accinctus est, se paravit. — 

htii-Cii^' et hti-tdii?' iv, i 

et 2 amixit , instruxit , ornavit , para- 
vit. — Cth^' indutus, instructus, 
ornatus, paratus. — 't'Cti/1'' 1) 
factio seu adoptio (filii, p. 81.), nec 
non: adoptati (p. 52 1. 21). 2) ami- 
ctus, habitus, paratus, ornatus. 
3 ) quidquid pompae , magnificen- 
tiae est. 

^^<|» : I, 1 subtilis, tenuis fuit. — 
KC*4»: II, 1 caus. — ^*4»:, f. 
^^4»: subtilis, tenuis. — C^^t' 
subtilitas, tenuitas. — ^4» : charta 
pergamena. 

^4»f : I, 1 et 2 1) incantavit, 
fascinavit. 2) exorcizavit. 3) aqua 
lustrali purgavit. — 'td^^' IH, 1 
pass. — ^^^: incantator. — CV ^+P' — ^Af^' 189 P'!" 5 et C/b^V* incantatio, exor- 
cismus. 

^4"? ' — ^d ' 1) calor gra- 
vis. 2) regio torrida, aestuosa. 

dd' pappi Rabbi. 

d-ndi-i^iBu^.^cnih' i)iu 

cratus est, lucrifecit. 2) lucrosus, 
utilis fuit. — hC^ddl' n> 1 caus. — 
CflrKi! et dQih' lucrum; usura, 
quaestus; utilitas, commodum, emo- 
lumentum. — ^Cddi- vel ^C^fl/h-' 
gigas, gigantes. 

C-fl^s Rebecca. 

^flfl- I, 1 pandit, expandit, 
extendit. — 'f'^fl' HI, 1 pass. — 
Cfll"! expansio. — «^Cfl^fll*' rete 
majus, sagena, verriculum. — <ifl'Js, 
pl. dn^^' ' et ^fl«7l- ! 1) senior 
Judaeorum. 2) magister, antistes. — 
^fl^P^: (a ^fl:), pl. myriades. 

^•flO' I, 2 quatuor confecit. — 
C(i*d' quadratus; quadruplex. — 
hCdd' f. quatuor. — hCfld* • 
m. quatuor. — C^ilA' 1) quatuor; 
S^C-fld-" vel C^nO'' quater. — ^ 
-fld : quartus. — ^-fl^^E « id. — 
^ft*d ' quatuor dies ; quartus dies ; 
feria quarta. — tiC^H^ ' quadra- 
ginta. — Cfl^k* tetras. — tmC 
'fld'11' : 1) quadrum, quatuor par- 
tes quadri. 2) quadrans. — ^C 
"fld^: quadruplum, quadrum, qua- 
drans. 

d^O' I, Isubj. jaC;^lJ-- l)re- 
ctus, directus, erectus fuit. 2) re- 
stitutus, recte dispositus est. 3) ve- 
rus fuit, recte dixit. 4) justus fuit; 
justum, aequum, rectum fuit vel vi- 
sum est. — hCH'0'' n, 1 l)ere- 
xit. 2) rectum fecit, direxit. 3) ju- stum, probum, verum fecit; verum 
dixit, recte egit. — tltl^t^^^tO' 
IV, 3 1) in ordinem redegit, corre- 
xit, composuit, reformavit. 2) rectum 
vel verum probavit alqd. — C^l^d ' 
1) erectus, rectus, planus. 2) pro- 
bus, sincerus, integer. 3) verus, fidus. 
4) justus, aequus, congruens; impers.: 
decet, convenit, par est (C^^d'^ 
RA-5 ajcov xai 6txa(,ov dignum et 
justum est, p. 46. 48. 49). 5) C 
'Pd'- p. 92 et C^d^' p. 71 = 
id quod rectum, verum est. 6) C 
'|:(j! recte, recta via, in rectum, 
rite, bene, vere, jure. — ^^^ : 
probus, sincerus, integer, verax. -^ 
C^td' rectitudo; probitas, integri- 
tas; rectum, jus fasque; justitia, ae- 
quitas ; verum , veritas. — Cl"!!'!" : 
rectitudo. — «WJft-f*^-^^: Hctores, 
speculatores. 

^'VClC — K^^^CTf- qdrl. II 
tenerum reddidit, mitigavit, lenivit. — 
'i'lf*'hC'h' in, 1 teneriorem, lenio- 
rem se praebuit; amore molliore, 
misericordia motus fuit. — Ch^^h ' 
teneri amoris plenus ; lenis , mitis. — 
C^V^^i»: teneritas, lenitas; amor 
moUior, misericordia. 

Chn- I, 1 subj. i&Cll-fl- esu- 
rivit. — hC^hd' II, 1 caus. — 
Clh-fl : esuriens, famelicus, fame ene- 
ctus. — ^'Iffl! et d^^iii fames. 

d-hm : — hC^iO : II, 1 pate- 

fecit, aperuit, reseravit. — "i^ChO^ ' 
III, 1 refl. et pass. — Ch(D* ' aper- 
tus, patens. — t^C'^'-, pl. oo^ 
'Y-^: clavis. 

^"hTk ' — C^K ' tener corpore, 
delicatus. 190 chit — dha'' CM', pl. hCritl'1"' l)caput. 
2) c. pron. suff.: ipse. 3) summum, 
cacumen, fastigium; summus, caput, 
princeps. 4) summa. 5) pars an- 
terior, principium, initium. 6) caput 
libri , pericope , titulus. — ^htl ' 
id. — CK"A* summus, princeps, 
praefectus. — ^Chtl', pl. ^Ch 
fl^lhs 1) quidquid ad caput est. 
2) cervical. — ^'1'Chtl^ cervi- 
cal. — Chii' Ij 1 caput, princeps 
fuit. — hChii' n, 1 caus. — •f' 
Chii 5 in , 1 capitis instar vel su- 
premo loco constitutus est. 

Ch?' I, 1 impf. JR^AuS, subj. 
J&Chj&s 1) vidit (C?iP-^-- visio, 
aspectus, p. 140 str. 18). 2) spe- 
ctavit, intuitus est, adspexit. 3) ha- 
buit, censuit (fiir dti^a^ anfel;en). 
4) visit. 5) intellexit, cognovit. 6) vi- 
dit = expertus est, interfuit. — hC 

hf -" II, 1 impf. yd>K' etycK' 

videre fecit, a) monstravit, ostendit; 
b) significavit, exposuit, demonstra- 
vit; c) manifestum fecit, revelavit; 
d) notum fecit, certiorem reddi- 
dit; e) cum voluptate videre fecit, c. 
(Is rei (p. 119 str. 47). f) expe- 
riri fecit (erleBen taffen), affecit. — 
'hChP ' III, 1 visus , conspectus est, 
conspiciendum se praebuit, apparuit.— 
-t/^M ' m, 3 rcpr. - htl-tCh^ '' 
IV, 1 1) se conspiciendum praebuit, 
comparuit, apparuit, manifestatus, re- 
velatus est, visibilis, conspicuus fuit 
(H^A-^ciu-- visibilis, p. 13. 104; 
c. neg.: invisibilis p. 46. 49, ubi 
fem. = neutr.); visus est (^aivsa^at) ; 
speciem praebuit, similis fuit. 2) vi- 
sibilem, notum, conspicuum, manife- 
stum fecit, ostendit, revelavit. — /^ h^' videns, vates. — ^'hf»', p^- 

^hyH'' 1) visio, visum; revelatio, 
revelatum. 2) visus, vultus, species, 
forma. — CM^t' visus; adspectus, 
facies, species; visio, apparitio. — 
^AlP.! et ^hf» ' spectator, vates. — 
hChf' species, visio (p. 19), imago, 
similitudo {dhChf'' et hChf^ 
ceu, tamquam, instar); forma; norma, 
exemplum, spectaculum, typus. 

Cy^t^'*' marmor. 

Cd-fi- I, 1 subj. je.Ch»fts im- 
purus, immundus fuit, contaminatus 
est. — hCXt^ii 5 II, 1 contamina- 
vit, inquinavit, polluit, profanavit, 
impurum censuit vel declaravit. — 
htli^lAtpli' IV, 3 sibi vel aliis 
impurum censuit, respuit. — CVbA ' 
impurus , immundus , contaminatus, 
profanus. — C\i't\ • impuritas, res 
immunda, detestabilis, turpis. 

^hfls I, 1 subj. JiCh-fl' et J& 
Ch^fl' 1) adeptus, nactus, assecu- 
tus, potitus est (acquisivit, possedit, 
occupavit, assecutus est mente). 2) in- 
venit, reperit, deprehendit, recupe- 
ravit, a) vidit, percepit, censuit, 
comperit ; b) incidit alicui vel in alqm. 
c) contigit, accidit, obvenit alicui, in- 
vasit alqm; d) cecidit in alqm, ei 
convenit {ti\J\0^i p. 152 est si- 
glum). — ^iChfl: II, 1 caus. — 

-^iihfl-- m, 1 pass. — i-^hfl' 

ni, 3 sibi invicem occurrit, convenit, 
concurrit, congressus est (c. JPftA' 
vel c. Acc; p. 58 1. 15 pro "f*^ 
hft*s e Graeco emendandum videtur 
'h^hfl')> coivit, concubuit; accidit, 
contigit.— Kft-^Chfl-' IV, 1 l)ap- 
plicuit. 2) vacavit, operam dedit rei, 
versatus est in re (c. lO^ft^" ' p. 87). C?rh» — /.«"h 191 3) opportunitatem , otium liabuit vel 
praebuit. — hlli^^hd ' IV, 3 fecit 
ut sese invicem recuperarent , attin- 
gerent , convenirent. — CVh^fl • in- 
ventus; contiguus, connexus. — Ch 
fl^lhs inventio. — 4"hfl> * coitus, 
concubitus. — KCVhfl'!" • cameli fe- 
minae. — l^C^^fl ' 1) res acqui- 
sita, quaestus, victus, stipendium. 
2) res inventa. — "hM^CXb^ii' va- 
cans rei. 

Gdi' I) 1 flabello ventulum fe- 
cit. — <w>^<p;jfi->: 1) iaabellum. 
2) aspergillum. 

Gtl' mas, masculus. 
(r^f*' I, 1 fricuit, defricuit. 
^OIf : et ^fl^f : I, 1 subj. J& 
C(Df!tS potu satiatus est, largius 
bibit; irrigatus est. — hC(D^' H, 1 
potu satiavit, sitim explevit, inebri- 
avit; irrigavit. — 'l'^(Dfs III, 1 
et 2 potu satiatus est (c. Acc. rei); 
irrigatus est. — COK^ ' part. pass. 
r?R: I, 1 subj. J&<.J^: incur- 
savit, invasit; insectatus, persecu- 
tus est. . 

G^i I, 1 subj. J&^K'-' cucurrit 
(ac-, in-, praeter-, discurrit). — 
hC^^' II, 1 ad cursum impulit, cur- 
rentem incitavit. — 'f^^lDJ^ : III, 3 
concurrit, undique accurrit; discur- 
savit. — COK^' currens, citatus. — 
4-Jl'lh' cursus, motus rapidus. — 
^*PK,' cursor; citus, velox, pernix. — 
9^CV^ ' spatium cursus, curriculum. 

/iO^'' — hCO^' II, 1 to- 

nuit. — ^69^'' fremitus. — ^9 
jP*: tonitru; strepitus. 

^Ofl»~JiClh1's jugum.— OD 

C9' nuptiae, convivium nuptiale. — ^C^V^ nuptiator, sponsus, (ge- 
ner). — ^C9'Tl'', pl. O^li-bOhi 

sponsa, sponsa nuptialis; nurus. — 
'['O^COOis qdrl. III, 1 nuptiis sibi 
adjunxit (sponsam). 

Cdfs UCie:) I, 1 impf. fsC 
%' et f^d>\', rubj. J&CflJK.-, 1) 

pavit. — 2) pastus est. — 'tCd^ » 
III, 1 pastus, depastus est, pastum 
ivit. — 't'^0?' III, 3 conjunctim 
vel alternatim pastus est. — <W>C 
•k^:, pl. OD^df,: et tmC^^ 
1*: 1) grex. 2) pascuum. — JPC 
^J& : 1) pascuum. 2) pastus, custo- 
dia pastoralis. — dO^^ ' gigantes. 

Cdft" I, 1 subj. J&Cfl.^s tre- 
muit , contremuit. — hCO^ ' H, 1 
tremefecit, tremulum fecit. — CO* 
J^: tremebundus, tremulus. — ^ 
^J^--, dO^'tvemor.- C6f.^'id. 

^H : oryza. 

/in^ -■ — i^CU9^ •" titubatio, 
vertigo, tremor. 

^OD : — hCy9^ ' pl. excelsa, 

sublimia, coelum excelsum C^/hA» 

-t-hcy^^' p. 35 et hcyy^'^ 

■^"l ' H»"? ' sunt voces musicae tech- 
nicae). 

^f : 1, 2 condocefecit, domuit. — 
'bd^O' III, 2 exercitus, condoce- 
factus, institutus est. — C^d' 
part. pass. 

/m : rosa. 

Cft1-s vid. sub Oid^s 

d^h' I, 1 juvit, adjuvit, auxi- 
liatus est (c. Acc). — hCJ^h * H, 1 
1) adjuvare fecit vel jussit. 2) opem 
tulit, adjumento fuit. — 'f'd^h' 
III, 1 adjutus, auxilium nactus est. — 
't^S^h' III, 3 1) mutuam sibi 192 tM' — rtA^- opem tulit. 2) communi auxilio ad- 
juvit (c. Acc). — IJ^lK' 1) auxi- 
lium. 2) f. ^Jthl-!, pl. JiC^Ji.- 
et ^CJ^Jll* ' adjutor, minister, dis- 
cipulus. — iJ{t\^* adjutor, auxi- 
liator. — iJ^YwV' auxilium, adju- 
mentum. — ^C^ti' adjutor, so- 
cius. — ^C^Tti' auxiliumj instru- 
mentum. 

^Rf : — +^Jtf s in, 1 usuras 
cepit, fenori dedit. — 1*^ Af - III, 3 
fenus cepit vel imposuit. — CR»' 
fenus, usura. 

/I^Qih' — f^Clfh' saxum, la- 
pis magnus. — h^Clih' qdrl. 
II saxa provolvit. 

/iqaos I, 1 subj. ^C19^' exse- 
cratus est, diris devovit, maledixit. — 
'td.^^' m, 1 refl. etpass.— 't^ 
qaos III, 3 recipr. — CM^ ' di- 
ris devotus, maledictus. — Cl^^t*' 
exsecratio. — dP^I^^ dirarum jacta- 
tor, exsecrator.— in»C19^', V^^C 
l*'?^' exsecratio, dirae, maledictum. 

C^-n--, pl hCP^i' columba. 

^<^lj"^: pl. ratis, scapha. 

/L^O ' Ij 1 concrevit, coagulatus, 
spissatus, congelatus est. — t\C^O' 
II, 1 caus. — Chb' part. 

^IHs I, 1 subj. f^ClH'' trans- 
fixit, confodit; occidit, jugulavit (ha- 
sta, gladio). — +^*7H-" III, 1 refl. 
et pass. — i^^lH ' in, 3 recipr. — 
ChH ' part. pass. — ClH^t ' per- 
fossio , ictus. — ^•7H'lh ' ph postes 
(januae). — J^CT^Tf ' baculus, sci- 
pio. — •J^IWJC'?"!! ' qdrl. m, 1 in- 
nixus est (baculo, et in genefe). 

^103 I, 1 pedem supplosit, pede 
percussit, calcitravit. — 'td^lO' III, 3 pedibus obnixus est. — Jift 
"f^^lO' IV, 3 fecit ut palpitans 
pedes jactaret. — 't^CPd ' quidquid 
ad pedes est, locus ad pedes. 

^I^S. : — Ch^ ' 1) colore distin- 
ctus, variegatus. 2) (pro Ct'^') 
opus tesselatum. 

^Tfl' I, 1 humidus, succosus 
fuit, viruit. — hCiflH ' H, 1 caus. — 
Ctn^d' 1) humidus, succosus, vi- 
rens. 2) humidum, humor. — CT 
fl^lh ' humiditas. 

C(It/i' ^fff-^f] resina, gummi, 
resina medicatrix, balsamum, medi- 
camen. 

^^*: I, 1 subj. J&C^*.- re- 
clinavit, accubuit, discubuit (ad men- 
sam). — hCd*^' II, 1 caus. — 
OoCdJ^' superliminare , limen. — 
J^C^-^f* ' 1) locus accubitus. 2) con- 
vivium, compotatio. 

^^h' Ij 1 consuit, sarsit. — 'h 
/iq^h' ni, 1 pass. — C^h^' su- 
tura. — di*h^' sartor, reparator 
(medicus). — C^h' opus sarto- 
rium.— aoC^h', pl.^^^K^." 
acus. 

d.d.f^' — hCd.f.' II, 1 largum 
fecit, abunde, large praebuit (?), 
p. 61. fl: (gr. § 168, 5. 200, 2) part. 
sufi".: certe, vero, quidem, autem; 
ID — rt: autem, sed. 

rt : (gr. § 1 62) part. suff. : quaeso, Stq. 

iitiaos — i*AA<^.' III, 3 1) pa- 
cem composuit. 2) consalutavit. — 
hti^hflti^' IV, 3 1) pacem com- AA*^» — ft/hh» 193 posuit, reconciliavit, pacavit. 2) con- 
salutare fecit. — rtAJ^' pax, salus, 
salutatio (flrtAi^' tenij^ore pacis 
p. 73 1. 10). — rtA^^-' pacificus, 
concors, pacatus. 

flA^ : Salama, primus Abyssi- 
niae metropolita. 

fll^9^'' et Ati>9°'' Salem, urbs 
Melchisedeci , et 2aX£i|JL (p. 155; 
Joh. 3, 23); p. 88 seq. nomina ^ 
ii»9^' et rtA5^' a librariis pro- 
miscue adhibita sunt. 

iiiirl^J'' Salomo. 
ti^9^^f^C' Salmanassar. 

rtA+s— -hrtA*- ni, 3 i)jo- 

catus est, lusit. 2) illusit, irrisit, 
ludibrio habuit. — ftA4* ' jocus, il- 
lusio, irrisus, ludibrium. — <wft'f' 
rtAV' illusor, irrisor. 

rtAfl- I, 1 subj. j&rtA-fl: 1) 

exuit. 2) spoliavit. 3) rapuit, abri- 
puit (mentem). — "f^rtAfls III, 1 
refl. et pass. — /)Afl')*« actus 
exuendi. 

fi/iOh^fi Seleucia. 

tl\'['' gaudium et iudibrium ob 
aliorum calamitates. 

AA«'^'lh' cassia (aromatica). 

ilHM-i fitO\' cassia. 

rtA,^', AA.^", AA.^s tabula. 

AAms I, 1 et 2 1) I, 1: inte- 
ger, perfectus fuit. 2) I, 1 et 2: 

a) integrum accepit vel reportavit. 

b) persolvit, rependit. c) absolvit, 
consummavit, perfecit. — titltittl' 
n, 1 1) complevit, absolvit, perfe- 
cit. 2) peregit, efficax fuit, pro- 

fuit. — -hAAm-- III, 1 et i-A 

Ani' III, 2 1) completus , consum- matus, finitus est. 2) efficax fuit, 
profecit, peregit. — AA^T' com- 
pletus, absolutus, perfectus. — AA 
fll,8 1) profectus, perfectio. 2) offi- 
cium alicui praestitum. 3) utilitas, 
finis. 

ArfiA» I, 1 subj, i&ArhAs 
acuit. — 'ttihxti' ni, 1 pass. — 
Arii«A » acutus. — Ji^^ArhAA « 

qdrl. V extrivit, calcando detrivit. 

AAArfi'— MA/hArfi- qdrl. V 

1) se movit, motus est. 2) movit, 
commovit, concitavit. — '^ArlfiArh' 

motus. 

iidi(i' I, 1 subj. j&Arh-fl' 1) 

traxit (sursum traxit, attraxit, ex-, 
de-, dis-, con-, protraxit, humi 
traxit, captivum traxit, intendit, ad- 
duxit). 2) induxit, pellexit. — •!• 
A/hfls ni, 1 pass. ~ ^Arh-fl-- 
pala. 

AA-^s l, 1 subj. f^tldi^-' 
1) erravit, aberravit, errorem com- 
misit. 2) in errorem inductus, se- 
ductus, deceptus est. 3) peccavit, 
deliquit, ofi^endit. — /^Arh'f' • H, 1 
errare fecit, seduxit, decepit, in pec- 
catum induxit, scandalizavit. — 4^ 
Arh^f*' m, 1 erratum, delictum est 
(c. Acc. prs. — ab aliquo). — tlth* 
"Ihs errore captus, seductus. — A 
rhi"!'', pl- tlhii"^^' error, er- 
rores, peccatum, delictum. — ootl 
/hl"' impostor, seductor, fallax. — 
httih^y' nix, pruina, grando, ge- 
licidium. 

Arhh- I, 1 asper, scaber, raucus 
fuit vel factus est. — ^Arhh » 11, 1 
caus. — Arfl«3f|s asper, seaber. — A 
rhh' asperitas, scabrities. 
13 194 ft/hi»: — rt^f s tl^Oii I, 1 subj. j&flrhOHi 
expansus, dilatatus est. — tihih(Ds 
II, 1 caus. — flfhO^' expansio, dissi- 
j)atio. 

rtrhl-— J^ftrh*^' vel iwift^ 
*7' 1) stragulum vile, storea. 2) lu- 
ctus, cultus lugubris. 3) lamentum, 
carmen lugubre. 

Arhm-- et hihm' I, 1 subj. 
^tlihT' laesit, violavit, nocuit, ma- 
lum intulit. 

tl9°i vid. rt^f s 

rt.lP': Sem. 

rt*T.: Semei. 

Ajr»^: I, 1 subj. ^tiaoC' uber, 
fertilis fuit, frugibus abundavit, laete 
provenit. — tltl^d^ ' II, 1 caus. — 
tiao*Qi uber, fertilis, frugibus abun- 
dans. — ii9^C' et ti^C' pro- 
ventus uberior. 

ti9^CL' (p. 124), plerumque fl<»7 

C^: Samaria urbs. 

rtjr^rt^j! et rtl^A'}-' Simson. 

^''lArtl,' Samosatenus. 

rt^V- — rt^^i- f octo.— rt 

<^3^is : et rt'^'}'!^ : m. octo. — ti 

9^^} : octo. — rtl^"} = octavus. — 
rtl^T*C : id. — dao^Tf : octo dies, 
octavus dies, hebdomas, septimana. — 
(1*^1 9' octoginta. 

fi^^lmlr' 1) plaga australis, meri- 
dies. 2) Semen, regio montana Abys- 
siniae. 3) septentrio (vid. ftflh^fl:). 

^<m-^As Samuel. 

rt<W>h: hti(^\i' n, 1 1) im- 

posuit ut incumberet; inniti fecit, ful- 
sit. 2) nixus, innixus est , se reclina- 
vit, incubuit. 3) confisus est. — 'f'^ 
00\\ : IIlj 3 se invicem fulsit , con- tinuit. — aDt\ao\li vel ODtiOO 

h^ : 1) fulcrum , fulcimen. 2) la- 
tus, eris. — ^^ti^^Hl'' 1) admini- 
culum, fulcrum. 2) latus. 

iirO'. I, 1 subj. J&rt<^ft: 1) 

audivit ; a) auribus percepit , com- 
perit, b) auscultavit, aures dedit, 
c) exaudivit , d) obedivit ( A^rt*'?,^ ' 
inobedientia p. 101), e) admisit, as- 
sensit , f) audita intellexit. 2) testa- 
tus est. — hti9°0'' 11, 1 l)fecit 
ut audiret vel audiretur, nuntiavit. 
2) testatus, contestatus, obtestatus 
est. — i-rtl^O^ ni, 1 1) auditus 
est, ad aures pervenit. 2) percre- 
buit, in vulgus emanavit. 3) no- 
minis famam adeptus est. — fttf"*" 
^: auditus, fama clarus, famosus; 
tiao*'^^ i res auditae, rumor, 
fama. — ti9^d' , V^ ti^^^i^'' 1) 
res audita, rumor, nuntius. 2) te- 
stimonium, martyrium. 3) testis, 
testes , martyr , martyres. — ii^^h^ ' 
1) pl. ii^ndfi' audiens, auditor, 
exauditor, obediens. 2) pl. rt^lJ^lh ' 
(quod et ipsum pro singulari acci- 
pitur) , pl. pl. rt''?^^']^ ' testis, te- 
stes, martyr, martyres. — ootl^ 
d^'' obedientia. — ^^ti^^d', pl 
^''ti^^i'!*' 1) auditus, aurium sen- 
sus. 2) obedientia. 3) auditorium. 

tif^Pl' Simon, fiimeon. 

rt^f s I, 1 subj. ^rt*^: nomina- 
vit, appellavit, nomine vocavit. — |t 
tiOO^ : II, 1 inclaruit, inclytus fuit. — 
'i'ii9^^ ' III, 1 nominatus, appellatus 
est (c. Acc. vel Nom. praedic) ; incly- 
tus fuit. — rtJP*:, pl. hti^n^^'' no- 
men; fama, nomen celebre. — tl 
ao*^ : nominatus, vocatus ; inclytus. A'^J&- — A+A 195 rt<^J& •■ , pl. li^nyH' ' coelum (Ae- 
gyptus ii^^ 'Xlh^i*' „coeli instar 
claruit", p. 104 p. 4). — fi^^f^'- 
coelestis, coelicola. 

/|£|D^: lumbi. 

ii/^ i Sara. 

iiCdl' I, 1 subj. J&ft^A 1) la 

boravit, labore confectus, defatigatus 
est. 2) afflictus, molestia pressus est, 
miseria vel aerumnis laboravit. — 
illldth' n, 1 fatigavit (etiam pre- 
cibus), laborem vel molestiam exlii- 
buit, negotium facessivit, afflictavit, 
ursit. — A4-^« laborans, fatiga- 
tus, vexatus. — hlf*h\'-> pl- fl^ 
^'1"! labor, molestia, fatigatio, af- 
flictio, sollicitudo. 

rt^^: I, 1 subj J&ftCf:- l)in, 
as-, pro-, exsiliit. 2) volavit. — 
hfl^^: n, 1 caus. — h^C' vo- 

lans, volaticus, fugax. — ft^l*' 
volatus. — • fi^^i volaticus, vola- 
tilis. 

rt^*- I, 1 subj. j&ftc*- fu- 

ratus est, surripuit; furto expilavit, 
furto subduxit. — tih^^' H, 1 
caus. — 'hrtC4*' in, 1 pass. et 
refl. — ftC4'-'j iiC^' furtum.— 
li^^', pl. ii^^^' fur; latro. 

A^d ' iift^-fl ' pl. : dejectus 

aquae, cataractae, imbres. 

fl^-llP-Ts Serapion. 

ACh* vespertinum, crepusculum. 

ACB--, pl rt^«1-= 1) copiae 
militares, exercitus. 2) poet.: dux 
militum, satrapa (p. 123 str. 69). 

liC^^' assula, schidiae. 

A^f : I, 1 subj. )Z,ft^J&: et J& 
ft^: remisit, ignovit, condonavit (peccatum, delictum); expiavit. — 
-hrtCf ' III, 1 pass.— ^fti-ft^f : 
IV, 1 veniam petiit (peccati), exj^ia- 
vit, deprecatus est. — ftCf "1* ' re- 
missio (peccati) ; expiatio. — ii/t*^ ' 
remissor, ignoscens. — f^M^liC 
J&: expiator, expiatorius. — jP^ft 
'ttl^ff' locus expiationis. 
fiCy- Syria. 

rt^lA-", pl. iidl^^'' currus (cu- 
jusvis generis); rota, rotae. 

flClfl»" — hiiCliDs qdrl. n 

ornavit, comsit, exornavit. — "f^AC 
101: III, 1 refl. et pass. — ftC 
*7a>«: comtus, ornatus. — ACT^', 

pl. iiC^^t' ornatus, comtus, mun- 

dus muliebris, ornamentum. — liC 
P^i ornatio, ornatus. 

fr^lt.^ •' et ih^d^^ ' Seraphim. 
M-, iiii"' vid. rt^A: 

iiiiii' I, 2 discessit, recessit, ab- 
stitit, remotus, sublatus est. — fi 
iiiiii' II, 2 removit, amovit, sustu- 
lit. — 'tiiiiii ' ni, 2 remotus est. — 
ftrtA»' secessio, amotio, abolitio; Q 
^ftrtA»' sine intermissione. 

iiji/t*' Sisara (Jud. 4). 

AAV' Susanna. 

Afr^eC', rtfr^C-, frrt^BC- 

nomen oppidi Aegypti. 

A*A-' I, 1 subj. J&A^^A' 1) su- 

spendit. 2) crucifixit. — 'f'rt4f'A' 
III, 1 1) suspensus, crucifixus est. 
2) pependit, pendulus fuit, adhaesit, 
affixus fuit. — rt^A suspensus, 
crucifixus, pendulus, pendens ab alqo 
= devinctus alicui. — rtvA^lh' su- 
spendium, crucifixio. — ^4*4', pl. 
rt^ Afl^ : tabernaculum, taberna. — 
13* 196 rt*A« — A-flTi» «ID^^^A* crux; patibulum p. 124; 
7*fl^ : #wA4* A ' servus crucis, n. pr. 
regis Aetliiopici. 

fl4»A-", A^^As, A4l»A-s, rt4* 

/t«»ft ! siclus. 

Mt,d' I, 1 subj. f>ll^C: per 

foravit, excavavit, perfodit. — 'f'rt 
4»^^: III, 1 pass. — ft«feC-" part. 
pass. — tl^^/i^lr' foramen. — ifo 
ft4*C' res excavata, navis Noae. 

^^^' qdrl. II abhorruit, abomina- 
tus, detestatus est. — Af^C- 
abominatio, abominandum. 

A^^T' Socrates. 

A**: — -hA**: III, 1 ap- 
petiit bona aliena, intervertit. 

M^(D : — htt^^fD : quinql. 
II lamentatus est, planxit, lessum 
fecit. — ii^^iO^ ' lamentatio, les- 
sus, tlirenus. — aollJ^^ah : lamen- 
tans, plangens. 

fl4»f : I, 1 subj. JRA«t: rigavit, 
irrigavit. — 'f'A4'p: 111» 1 pass. 

An:(Afl.:) 1) conj. a) (gr. § 
204, 4): quum, ubi, postquam, 
quando, quoties, si quando (JiAh: 
Afl: usque dum; IDJ^An^Afl: nec 

est quando = nec umquam, nec mox, 
p. 5 1. 16). b) (gr. § 205, 2): si=: 
nb (seq. }i0D: vel fi^^ ' in apo- 
dosi). c) o si, utinam! (gr. § 199, e). 
2) Afl.y: (gr. § 166, 38) adv.: eo 
tempore, tunc, tum, illico. 

rt^flA: 1} 1 spicas emisit. — A 
•flA: spica. — A'}fl.A: et tktd 

A'!*: spica aromatica. 
AflAf^A: Sabellius. 
A^flrh: I, 2 1) laudavit, magni- ficavit, celebravit (c. Acc). 2) lau- 
des dixit, hymnos celebravit (c. A' 
prs.). 3) glorificavit, clarificavit {'ocx- 
fraten). — -^A^flrh-" ni, 2 1) lau- 
datus, magnificatus est. 2) magni- 
ficum, laudabilem se praestitit, glo- 
rificatus est. 3) splendore circum- 
fusus, clarificatus est. — ttOTih* 
l)laudatus, celebratus. 2) gloriosus, 
magnificus. 3) splendidus, clarus. — 
llQih»' laudatio, hymnus, glorifica- 
tio. — tlilih^'' et A-fl^l-:, pl. 
tl^Hih^H*' 1) laudatio, cantatio 
laudis. 2) laus, laudes. 3) hymnus. 
4) gloria, magnificentia , splendor. 

Afl^: I, 1 subj. J&A-flC: 1) fre- 
git, confregit, perfregit. 2) infre- 
git, debilitavit. — Afl^: I, 2 in- 
tens. — •i'A'fl^ : in, 1 1) fractus, 
confractus est ('ttiaC\l"'(lih^Ci 
naufragium feci, p. 81). 2) profli- 
gatus, clade aifectus est. — Afl^C* 
fractus, (etiam: is cujus membrum 
fractum est). — A^flC: fragmen- 
tum.— AOC: id. — tl^adH"' fra- 
ctio, fractura. 

A-flA-fl: vid. OlAfl: 

Aflfl: Ij 1 infusus est. 

Aflfl : — il Afl-fl : excubiae, excu- 
bitores. 

Afl^J: sabanum, sudarium, fascia 
capiti circumvoluta. 

A^flK : homo, homines, genus hu- 
manum; seq. Gen. a) domestici, fa- 
miliares, cognati (p. 43 1. 10); b) ci- 
ves, incolae; c) is qui pertinet ad 
^lqd; A-flTl :flCnC: praedones p. 
22; — ^'hdC' conventuales p. 
59; — ilC' linguosi p. 112; — 
O^l^ speculatorp. 116; — fl.i*: 
InCtfbyi : Christiani p. 20. — A Anh» — rt'>rtA» 197 •fl^^s humanus. — rt^flM* ' co- 

gnatio, cognati. — rt^flK?' natura 
humana. — 'f'rt'flfl' HI, 1 homo 
factus est. — 'ttl'(ih'l*' assumtio 
humanae naturae ; natura huniana, 
humanitas. 

rtnh- 1, 1 subj. j&rt-fllfi» fudit, 

conflavit (metalla). — i^rt-flh •' HI, 

1 pass. — A-fljfis, pi. h^nii^-t'- 

opus e metallo fusum, fusile. — #W> 
rt^flh ! hydria. — jPrtfllfl s officina 
fusorum, catinus liquatorius. 

rtnh* I, 1 subj. j&rt-fllf]- pro 

clamavit , praedicavit , annuntiavit 
(verbum Dei, evangelium; c. Acc, 
vel c. n-", p. 17. 34.). — i-rt 

-flh-" in, 1 pass. — rt-flh^^s 

praedicatio. — rtnh^s, pl. rtnh 
fTfS praedicator. 

rt^fld* I, 2 septem fecit. — rt 
'dth', f. septem. — ii^QO^I^' vel 
rtn^l^', m. septem. — ft-fllJs 1) 
septem. 2) rt-fll) s vel rt^flH' se- 
pties. — rt^fld ' septimus. — rt^fl 
9^5 id. — rtn*l)- 1) septem dies, 
septimus dies. 2) feria septima. 
3 ) septimana. — rt^tt^ ' septua- 

ginta. — rt-n^i--, pi rt*nv>' 

l)numerus septenarius, septem(poet.). 
2) hebdomas. — 9^lt'(l%^ ' septu- 
plum. 

rt^fld" vel {t^dO^t' incantatio. — 
''''rt^fl'^,' incantator. 

rt-fl^^l--' vipera. 
rt.l-s Seth. 

rt*!*^' I, 1 occultavit, abscondit. 

rt-hi-s — /iftl^hsll, 1 l)mis. 
sum fecit, neglexit, (htl^t^f"' in- 
curia, p. 131). 2) nihili fecit, con- temsit. — '1'rt'f'" ni, 1 pass. — 
if^tt^t^t*' 1) negligens. 2) res con- 
temtui obnoxia. 

M'0' — htlH''^' munus, do- 

num, tributum. 

rt^f s I, 1 subj. J&rt-^J&s, im- 
per. tli*^' et ft-fc s bibit. — h 

tl^i*^ ' II, 1 bibendum dedit, pro- 
pinavit (c. Acc. et A', vel c. dupl. 
Acc). — 'tM'? ' III, 1 pass. — 
rt-jhs papyrus (planta). — rt^fcs 
potio, potus. — rt^*i&s potatio, 
potus, compotatio. — rt^'J& ' et rt 
;I'P- s bibax, potor, potator. — £1» 
rt-ts potio, potus. — 9^tl^f>i 
locus bibendi. 

ii-td.' — -tfii-d.' III, 3 so 

cietatem inivit, commercium habuit, 
socius, particeps, consors fuit, com- 
municavit (c. fl' vel Acc. rei; c. 
Acc pers.; /uJ&rtf-C ■• 11^9" s „ei 
non commune vel par est hoc no- 
men" p. 92). — htli-fli-iS.'' IV, 
3 participem fecit, participavit (c. 
dupl. Acc). — tl*'^^' socius, 
consociatus, particeps, consors. — 
rt*^"A«' 1) communio, societas. 2) 
socius, sodalis, collega, particeps, 
(ante pron. suff. rt*^"^' p. 16; rt* 
^'^'ft"?' „consanguineus ejus" p. 
124). 

rt-^Vs I, 1 subj. /Z^rt-lf-Js caluit, 
calefactus est. — tfiJT^ ' incensum, 
thus. — f^tfi^^i culina. 

ti-}' vid..rtWs 

rtl.V' Sinai mons. 

rtlrh — rt7#h+ ' calvitium siu- 
cipitis. 

rt^^jPs vel rtVl^* gibbua. 

rtlrtA', pl. rt?rtAs catena. — 198 fi^idii^ tiM tiii^yiiti' 1^1*1. II concatenavit. — 
"f^rtTrtA ' ni, 3 concatenatus est. — 
ft^J^A» ' concatenatio. 

ii^Hid^^' vestis serica. 

A'J'<|ȣD s qdrl. I tibiis vel fidibus 
cecinit , instrumentorum musicorum 
concentum edidit. — '^rtT'^ ' j pl- 
^ii^^^t'' in.strumentum musicum, 
cithara. — til^^' et oofl'}^^: 
musicus. 

fl-JflA' vid. rt-flA- 

A^JOAT' Sanaballat. 

A^jn-ih", pi fifi-n^' et (iT^a 

^'Ir' 1) sabbatum. 2) dominica, 
plerumque fl^idi"' ilCtl^yi - 3) 
septimana, hebdomas. — hiiTffi^t*' 
qdrl. II feriatus est, die sabbati vel 
dominicae. 

A7fl*?i-" pulmo. 

AVV- — A-}:, pl Ml' et h 
M'}: dens.— 'hAW-" IH, 2 et i* 
AVV 5 in, 3 litigavit, judicio con- 
tendit, altercatus est. — dhA VJ ' 
litigium, lis, controversia. 

ii-ih' — ti-yh' et ti-ih^ 1) 

pax, concordia, consensus. 2) con- 
cors, amicus, socius, pace junctus. — 
'tfi'ih(0 i qdrl. Ill, ^ 1) pacem vel 
concordiam junxit. 2) consensit, con- 
cordavit. 3) convenit de re, pactus 
est — htl-i^ii^^hOis IV, 3 con- 
cordes reddidit, fecit ut consenti- 
rent. — tl'i'h(0'S pace junctus, con- 
sociatus , consentiens. — tl^ih^ ' 
pacis studium, concordia. 

fk-ih^' — -tfi-ih^' qdrl. III 

1 et 't*fi^hti' ni, 3 veniam abe- 
undi petiit vel nactus est, valedixit. 
A^h&l^s Sennacherib. tl^iiltiC' syuaxaria, acta Sancto- 

rum. 

iiTrhd^-C' Hiium. 

ii^^: tii/t':, plerumque cum 

a suff. , A3lJ?^'" postera (dies vel 
nox). — rt^JKi" 1) biduum, secun- 
dus dies. 2) feria secunda. 

tl^i^ii»' simila, similago. 

A.^T/^A-, pi fl.^^A^" i)sy- 

nodus, concilium. 2) canones vel 
constitutiones conciliorum et patrum. 

flJjF*!'' Synnada, urbs Phry- 

giae. 

A'>'^'>-'5 A^J^"} ! sindon, lintei 
tenuissimi species. 

fil»'' — A7>7^-" solidus, 
firmus (maffito). 
tt^^U' sinapi. 
ii^i^UC' sapphirus. 

flhiii I, 1 subj. ^tlh^' 1) pe- 

tiit, rogavit (c. Acc. prs. et rei); 
a) precibus oravit, precatus est (c. 
'Tlfl: pers.). b) intercessit (c. A' 
vel fl?i'}'f' 5 ). c) mendicavit. d) ve- 
niam petiit (p. 61). 2) raro: inter- 
rogavit. — 'ttlhii' et 'i'iihA' 
in, 2 interrogavit (c. Acc. prs. ; c. 
flh^Ji** rei; p. 58 1. 7 lectio cor- 
rupta videtur). — tihti^t'' 1) ro- 
gatio , petitio , petitum. 2) precatio, 
oratio. 

A./^A' orcus, inferna. 

tih^' Saul, rex Israelis. 

AKC' et tlhC' ^^ter (aquae, 
lactis ). 

tlM: 1, 1 subj f^tlhTr' non 

potuit, nequivit (c. Acc. , vel Acc. 
Inf.), impotens, impar fuit. — 'f'A AhA» — fiiiiDi 199 Jij! III, 1 fieri non potuit, impos- 
sibile fuit. — tth*'}' 1) impotens, 
debilis. 2) impossibilis. — tlhi^t' 
impotentia. 

AhA-— /lAhA!, pi. htih 

^^s uva, uvae. 

Ml^' I, 1 bajulavit, humeris 
portavit. — htltl^' H» 1 onus im- 
posuit humeris alcjs (c. Acc. prs.). — 
"f^rth^ ' III) 1 1) in humeros sus- 
cepit. 2) se invicem sustinuit. 

iii}d' 1, 1 subj. j&Ahc et j& 

AhC ' inebriatus est , ebrius fuit. — 
htlild' II, 1 inebriavit. — tlXbC' 

ebrius, temulentus. — AhC- 1) ebri- 
etas, crapula. 2) vinolentia. 3) potus 
inebrians. — tlYld^l*' inebriatio, 
ebrietas. — Ah^ * ebriosus , vino 
deditus. — AhC- saccharum. 

Ah"A' I) 2 cessavit, languit, de- 
fecit. 

Mia- et Ahn» Bubj. i&Ayi^fl: 

et J&Ah^fl* 1) cubuit, cubitum ivit, 
dormivit. 2) concubuit. — JiAhn ' 
n, 1 fecit ut cubaret vel jaceret, 
prostravit, posuit. — Alfh^fl' cu- 
bans, jacens. — jT^Ah-fl', pl- 9^ 
Ahfll' ' cubile , lectus, requietorium. 

Ahol-s, Ahl-s, pi htty\^' 

platea, vicus. 

Ah^f^^lh' pedamentum, basis. 

Ah-^e- — i-Ahi-e ' iii, 3 con- 

juravit, conspiravit. 

Ah" V ' , ph HMfiO' ' planta seu 
solum pedis, calx, ungula. 

tiYi-i^cy- vid. hAsAhw 
cy- 

Mi(Di ~ oDtiYi^t, pi. oD/i 

h<0*s fenestra. AhO' I, 1 filum in acum inse- 
ruit. — tiihd' perforatus filo inse- 
rendo. — A^l^^ih' formicarum spe- 
cies. 

Ahf -• I, 1 subj. J&Ah«s 1) con- 

fugit ad alqm. 2) questus est; reum 
fecit, accusavit, egit in alqm. — •f* 
Ahf ■• in, 1 pass. — tih^' actor, 
accusator. — Ahf^ih' actio, accu- 
satio („simus in actione = admitta- 
mur ad actionem", p. 49 1. 20). — 
J^Ahj^ ' refugium , asylum. 

Ahof .- I, 1 et Ah»f -• I, 3 er- 

ravit, oberravit, vagatus est. 

K^ s Schoa, provincia Abyssiniae. 
fi9^i et AlO*S^s onyx, sardonyx. 
tiao^: allium. 

AC = , pl htl^C' 1) taurus. 
2) p. 11 1. 15 AC-- nomen ficti- 
cium, e syllaba ^C' vocis 'i^fl^hR 

V^C' petitum, esse videtur. 

ii(D^i I, 2 1) occuluit, operuit; 
velavit. 2) texit, protexit. — 'i'A 
W/ii III, 2 1) se occuluit, opertus 
est, latuit. 2) se abscondidit, dispa- 
ruit. 3) tectus est. — Afll.C- oc- 
cultus, tectus, absconditus, arcamis. — 
OofiOhC' protector. — j^A^PC* 
1) locus occultus, locus tegens. 2) ve- 
lum , tegumentum , praesidium. 3) 
operculum. 

A*C(^A= Severus. 

iiVCy^tl' Severianus. 

fitifDi — MfitiCJ'' V 1) gres- 
sus est, ambulavit, incessit, obam- 
bulavit. 2) adegit, impulit. — A^ 
fi(D*i, pl. A^PAfl^- 1) gradus sca- 
lae, scala, scalae. 2) vocabularium. — 
VAAfl^ ' ambulatio, incessus. — Jii'J 200 fi^' — iif.6' Ms quadrupedes, jumenta, pecus; 
quadrupes, bestia. — TtiiMV ' be- 
stialis, animalis. — 'th'}M ' qdrl. 
III, 1 obbrutuit, pecori assirailatus est. 

fl^s I, 1 subj. jifr4»: fulsit, 
sustentavit. — 'f^flfll^: 111,3 rcpr. — 
ft<p4>:, A^^:, pl. tih9^' M- 
crum , adminiculum. — £W>f|fll4f» : 
fulcimentum, columen. 

^fl : — «TD^^fl: 1) canistrum. 
2) capsa, discus major. 

rt.fP'} : Sehon, rex Amorrhaeorum. 

fifis I, 1 ignem fecit seu tulit 
(in acerra). — aD(i(D^ : acerra, ba- 
tillus. 

^fll- I, 1 subj. J&frT- l)fu- 
dit, ef-, pro-, in-, superfudit. 2) 
evacuavit, exinanivit. — 't^tlOl^ffl : 
III, 1 refl. et pass. — ftfll.T * fu- 
sus, effusus, infusus. — frrtll* ' ^f- 
fusio, exinanitio. 

flllHT-', pl. htt^T' scutica, 
flagellum. 

iii^s hora, tempus. — AO^t' vel 
ii'i't ' j pl- tiO^^t ' lioi^a ; pars 
temporis; tempus. 

iiOii ' tussivit. — A9 A ' tussis. 
iiOODs l, 1 subj. .eflOJP': os- 

culatus est. — 'tild^ ' HI , 1 
pass. — 't^iO^ ' ni, 3 recpr. — 
iiA^^t' osculum. 

iiOd' I, 1 subj. ^hOC' l)re- 
scidit, dirupit, violavit. 2) dissolvit, 
abolevit, abrogavit, irritum fecit. 3) 
abscidit, removit, cessare fecit; re- 
movit a munere. 4) dimisit (concio- 
nem). 5) exscidit, delevit. 6) ildd ' 
abruptus, abolitus, irritus factus 
est. — 'tildd ' ni, 1 pass. — A dd^t^ 1) ruptio, violatio. 2) abro- 
gatio. 3) remotio, expulsio (a mu- 
nere). 

fldilO'' — hlfMilO' V ebul- 
lire fecit. 

tiO^t' vid. fli^s 

tiPnH' —hilPnn' quinql. II 

1) torpore, stupore, spasmo affecit. 

2) rigidum, refractarium fecit. 3) tor- 
puit, spasmo affectus est. — HP 
HH' torpedo, spasmus. 

tin^' spithama mensus est. — 
ilHC' spithama. 

rtjRA: l)malummagnum. 2)vae! 

A Ji A ' fetus , embryo. 

tygh' — Afrh-" I, 2 tabescere 
fecit. — tUiix' tabes, phthisis. — 
itffh^ crater, pelvis, patera. 

rt»flP' qdrl. I aluit, nutrivit, ci- 
buni vel victum praebuit (c. dupl. 
Acc). — 'tii>ti^' III, 1 alitus, nutri- 
tus est, cibum sumsit, vixit re (c. Acc. 
cibi). — tL^^' alimenta, cibus, 
victus. — A.A.I*' alimentum, ci- 
bus. — f^tuilfr' altor, nutritor. 

tif»h' facinus malum vel turpe, 
flagitium. 

tlf^mt', pl tif.m^^' sata- 
nas, diabolus, daemon, adversarius. — 
ti^^^tV' diabolicus. 

rtj&^", pl hilf^' et hil^ 
^'t ' gladius, ensis. — H^iL ' I, 1 
et 2 gladio percussit, concidit. 

tU^M^il ' Sidracus , n. viri. 

tlM'' — ilth'' f sex. " it^ 
tl^^s m. sex.— il^tl' sex; il^Hs 
sexies. — ^^il' sextus. — ^J^ 
^*JJ : id. — tiH^il ' sex dies , sextus 
dies. — tlii' sexaginta. rt^*: — A<(.** 201 rtA4*' I) 1 stipavit, coacerva- 
vit. — 'tii^^' ni, 1 pass. 
^H'^^' Sadducaeus. 
fh^^yll' Sedecias, rex Isr. 
rt^A- I, ] subj. /iftJ^Jt: 

1) propulit, expulit, protrusit, extur- 
bavit, in exilium misit, abegit, dis- 
pulit. 2) persecutus, insectatus est. — 
i-AR-- III, 1 pass. — ft^JEf: part. 
pass. — il^^ : , pl. ft A;!'^ : expul- 
sio, exilium, persecutio. — AH^' 
expulsor, abigens, persecutor. 

A7As — hllliis II, 1 divina- 
vit, ominatus, auguratus, hariolatus 
est. - M-tiilii' IV, 1 1) id. 

2) divinatores consuluit. — A7A' 
divinatio, hariolatio. — <^A*7A5) 
pl. ^wrt^^A^J' divinator, hariolus, 
magus. 

A*7As, pl. iiPi\ahs sycaminus, 
sycomorus. 

fil^T' 1) vestis pretiosae ge- 
nus. 2) floris odoriferi genus. 

filODs — ftT-JP* : mutus. — fl*7 
tfo^ ; status muti. 

iil9^s et tll9^'' hordeum. 

tlT-C^- porrum. 

iil^ ' struthiocamelus. 

lll^' amygdala arbor. 

fl7ft: I, 1 subj. f>tl1^'' se 
prostravit, adoravit, submisse vel 
precibus veneratus est (seq. A ' prs.). — 
htllf^' II, 1 caus. — -tfinf^s 
III, 1 adoratus est. — tfb^' pro- 
stratus, in genua provolutus. — ft 
•^ft^lh: ritus adorandi solemnis. — 
fl;»^: adorator. — 9^tlP^'' lo- 
cus adorationis, templum, delubrum. 

ATrfl ' I, 1 1) pandit, expandit. 2) spectaculo exposuit. — 'f'rtTrfi' 
III, 1 refl. et pass. — tHT^fh' 
expansus (siccando), expositus (spe- 
ctaculo) , patens. 

iim^ : — htim^ - n, i i)de- 

mersit, submersit. 2) aqua obruit. — 
'tiiTOO: III, 1 pass. — tim*9^' 
part. pass. — tlT^^' submer- 
sio. — aotl'^^ s submergens, obru- 
ens. 

iim(Ds — 't/i'V(Ds III, 1 1) 

excepit, suscepit, accepit, admisit. 2) 
respondit; obtemperavit , exaudiit. 

3) acceptus est. — 'tH^^ ' re- 
sponsor, respondens. 

fido^f' malleus. 

rt^fh'1, 1 subj. J&A4-A' l)se 
extendit, expandit. 2) ex-, dis-, 
protendit, expandit, ad largiendum 
= aperuit, p. 44. 3) dilatavit. — 
-tfi^dl' ni, 1 pass. (p. 152 'tfi 
^'ih' siglum est). — tii*h\' 1) 
extensus, expansus. 2) latus, am- 
plus, patens. 3) simplex, integer, 
sincerus. 4) liberalis. — tl^hx^ 
l)extensio, latitudo, tractus. 2) res 
expansa. 3) simplicitas. 4) stamen 
(telae). — ti^dvt' 1) extensio. 
2) amplitudo, capacitas. — ^A9 
d\' malleus, incus. 

fid^/i' I, 1 mensus, dimensus 
est. — 'tfi^d^' III, 1 pass. — -f» 
iid*^' III, 3 commensus est, meti- 
endo distribuit. — ti4*C' mensura 
definitus. — ^ti^C^t ' i P^- ^A 
9C' mensura, (modius, satum). 

fid.d'' — htid,C' icterus. — A 
d,C ' Ifl A » vel fidX/l^ ' malum cy- 
donium. 

rt<t>s I, 1 subj. Jift^li l)in- 202 il^^il' — *!'Afl' = valuit, praevaluit, superior evasit. 
2) dominatus, moderatus est, prin- 
cipatum tenuit (c. A^A-} -^fl'? A'? 
Acc.).— ri^^s (quantitas) 1) ali- 
quot. 2) interrog.: quantus, quot? 
fl^V: quoties?— htl^Tfl^' 1) 
quot? ^^htl^Tff^' quamdiu, quan- 
tum? — A4*X' naoderator, prae- 
fectus; praecipuus. — troll^'}: ^ ipi. 
ODfi^'}^: 1) princeps, praefectus, 
moderator, dux, hegumenos; <W>A^ 
J:? centurio. 2) judex (Israelita- 
rum). — jPTl^^s 1) principatus, 
ducatus, praefectura. 2) judicatus 
(Israelitarum). 

A^^*^s, ftW*7s spongia. 

ti^(O'-^l\fi^0^' n, 2 spem 
fecit, promisit, poUicitus est (c. Acc. 
prs. et rei). — 'tiid.O^' HI, 2 
exspectavit, speravit, confisus est (c. 

Acc, ^dA = , flO - Mi-fl^fl'" 

IV, 2 sperare fecit, spe lactavit. — 
i-fl-f,:, pl. 't-h^^' l)spes, exspe- 
ctatio. 2) promissio, promissum. 

tidJ^' I^ 1 subj. liA^s suit, 
consuit, sarsit. — i-fl^f •• HI, 1 
pass. — hi^f' • pai"t- P^ss- ""^ ^^ 
f ^ : sutura. — fl4-^ = et tii*^ '• 
sutor, sartor. — a^lid»' subula. 

A<(.m! — ?ift<2.m' 11, 1 pei- 

lexit, seduxit, suadendo movit, de- 
cepit. — i-A^ms m, l pass. — 

A^ml*' seductio. — rt4«m.' se- 

ductorius, deceptor. 

A^^: I, 1 subj. J2.ft^^-- se 

extendit, increvit, percrebuit, abun- 
davit. ^i p. 158 siglum est. 
^1)9^ ' formicarum species. 
^A* vid. *As 
*feA»5 pl- *feA'^' vallis, locus de- 
pressus, profundum. 

+AAs I, 1 levis fuit, exiguus, 
facilis, tolerabilis, celer fuit. — Jt 
^fiti' II) 1 1) levavit, onus mi- 
nuit, de onere remisit. 2) celerem, 
pernicem reddidit. 3) vilipendit. — 
h^^iiti' IIj 2 levem existimavit, le- 
vavit.— ^iA-h^^AAs IV, 3 l)Ie- 
vavit. 2) nimis levem existimavit, 
vilipendit, contemsit. — 4*A«A'j ^* 
^/\A! levis, exiguus, facilis, celer. — 
i7d4>AA«- qui levem, facilem reddit. 
^^ft\' calyx, foUiculus florum. 
^Al^!, pl h^^9^' l)calamus 
scriptorius. 2) calamarium. — 4*A 
ao^i macula. 

+A5^X'K'-- et ^M^^JK' scin- 
tilla , scintillae. 

+AA- — i-^AA» 111,3 coiiu- 

ctatus est. 

^Ai^A' — K^J+A+As qdrl. 
V 1) commotus, concussus, labefa- 
ctatus est, vacillavit. 2) commovit, 
concussit, labefactavit. — !r*l*A*A' 
commotio, concussio, agitatio. 

•fe A*fe A' ^^^1- 1 vibravit, vibratus, 
est.- -^-feA^feA' 111,1 l)devolutus 
est, declivis fuit. 2) ad occasum vertit 
(sol). - +A*A» loc"s declivis, 
praecipitium. - I^^At^A.i'» de- 
orsum. 

^•Afl ' I, 1 versavit horsum pror- 
sum, sursum ac deorsum. 

4>A0' ' I, I torruit, frixit. — i* 

4>A<o-" et -^-feAfl'' HI, 1 et 2 

1) pass. 2) stigmatus est. ^Ad 4'iA»m 203 4»All'" I, 1 subj. J&4»Ad-" re- 

velavit, retexit, detraxit, exuit. — 
-h^^ACI-" ni, 1 pass. — ^/{'^s 
revelans, retegens, detrahens. 

4*A0'" — O^^^b' funda. 

^^A^i.", pl. ^^%y^' famu 
lus, domesticus. — ^^^A^k^lh' fa- 
mula. 

•feAli' abscidit. — iW^^^Alf •" 

securis bellica. 

4*^ Alf 9" 2 Qulzum, KAUcJfJia, ca- 
stellum ad mare rubrum situm. 

4*Af • I, 1 torruit vel ussit i. e. 
pupugit, condemnavit (conscientia). 

4*A?' Ij 1 profundus fuit. — i\ 
^'AtA?' quinql. II exploravit pro- 
fundum, scrutatus est. — 4*AJ&5, pl- 
^iif'^- et ^hf^t"' profundum, 
abyssus, vorago. 

+AR — ^*AJ^ ' , «^* A 

J^s labrum, pelvis. — ^'AAJ^' 
(arcus) ; 4* AftJ^ ' Of^lr ' supercilium. 

4*AA' I, 1 et 4»AAii" qdrl. I 
hiante ore excepit, avido dentibus 
arripuit. 

^hd.' — 4>^A^.", pi. *^A 

^-^lh ' pessulus , sera. — 4*^ Ai^l' ' ? 
pl. 4*^A<i«^'ih ' praeputium. — *fe 

A^ 5 et 4i^|{,: praeputiatus, incir- 
cumcisus. 

^hi^di ' qdrl. I sonitum , stre- 
pitum edidit, murmuravit. 

^AlOi ! I, 1 contendit , nisus, ae- 
mulatus est. — 't^thOii III, 3 

l)aemulatus, zelo prosecutus est, con- 
tendit. 2) invidit. 3) contentiosus 
fuit, rixatus est. — ^thfO'' cer- 
tatio, certandi libido, invidia, zelo- 
typia. ^^s torques, monile. 

4*^"?^' pediculus. — +£W>A5 
I, 1 expediculavit. 

^9^d\' I, 1 pabulum carpsit, 
pastus est. — Yx^^th' II , 1 pa- 
bulum praebuit, pavit. — ^^^hl-t 
pl h^^^hv' et K^^hi=\ri pro- 
ventus, fruges, fructus, poma, olera, 
legumina. — 9^^^hi ' pastus ; 
praesepe. 

^ao^i I, 1 1) concameravit, 
fornicavit. 2) orbiculavit. — ^OO 
C-", pl. M^C'' 1) camera, for- 
nix. 2) orbis, circulus, cyclus. 3) luna 

^H^tl' hegumenos, judex eccle- 
siae. 

^9^m^'', pi ^i^m^l-s 1) 

arca, capsa, loculus, fiscus. 2) fibula. 

4*l^Td-" M9^^0' qdrl.II 

occavit, complanavit. 

4"^X"" et 4**^^:, pl. 4"^ 

J&^s tunica, interula, camisia (cle- 
ricorum). 

4»lPlW»s I, 1 subj. f,^/^9°s 
coUegit, decerpsit, vindemiavit, ra- 
cematus est. — 4*4* Z**^' III, 1 
pass. — 4»/** jp» ; decerptio, a) vin- 
demia, messis pomorum. b) pl. /t4» 
"^lPs res decerpta: ^i4»'^<W> s || 
^^s X£XToXax,ava , p. 59. — 4* 
**i9^s et ^**i^s coUectorfructuum, 
vindemiator. 

4"^C' squama, squamae. 

^/^'t' vid. (D^iPs 

4»U^1*s, pl. ^uf*^^:^ ^**liD' 
J&7 4"^fl^'ih" hydria, urceus, urna. 

4»i^m«" I, 1 subj. j&^»/*'^-" 

subduxit, surripuit, intervertit. 204 4»ip<(.» — ^A* ^WiL' I, 1 subj. J&^'/*'^: 
1) virga, flagello percussit, castiga- 
vit, verberavit. 2) plagam inflixit, 
punivit, castigavit (Deus). — 'f'4* 
/**<(, : III, 1 pass. — ^U>-^ : part. 
pass. — ^/^d*'t' verberatio, fla- 
gellatio, verbera, plaga. — iW^uJ 
^^ : , pl. OD^uj^^'^ t 1) flagel- 
lum, scutica, virgae. 2) verber, plaga. 
3) castigatio divina, poena a Deo 
inflicta, calamitas. 

4*/**^ : quidquid foris est. — 4* 
/^d*' foris, in latrina. — ^iP 
4«J& : exterior , qui foris est. 

-P^: Core (Num. 16). 

*C/t"As Cyriilus. 

^Cdi' 1} 2 calvum fecit ton- 
dendo. 

4»^llD : — -f*4>^<7D : III, 2 spi- 
cas legit, racematus est. — 4*^1^' 
spicae, racemi, fructus in agris re- 
licti. — 4*4*^1^' spicilegium, ra- 
cematio. 

'kdd ' et 'kd 5 I, 1 frigidus fuit 
vel factus est; deferbuit. — ti^^ 
^^: II, 1 1) frigefecit, refrigeravit. 
2) frigore affecit. 3) defervescere fe- 
cit, lenivit. — 4*^C' frigus. — "fe 
^C, f- *fe^C' frigidus, frigore 
necatus. — 4*^^*1* : frigedo , frigus. 

*C^ft-" Cyrus. 

^CTfl' corus (mensura). 

*CflsI, Isubj.J&^^-fl: l)ap- 
propinquavit , propinquus fuit, prope 
abfuit. 2) accessit ad altaris com- 
munionem, p. 56. — ti^d(\' H, 1 

1) fecit ut appropinquaret vel accede- 
ret vel appeteret. 2) admovit, attulit, apposuit. 3) aditura patefecit. 4) ob- 
tulit. 5) ad communionem altaris 
admisit alqm, eucharistiam admini- 
stravit alicui. — Ji4*^fl : H, 2 obtu- 
lit (sacrificia).— ^^^^fl : IH, 3 ag- 
gressus, congressus est, conterminus 
fuit, prope accessit, adjunctus est. — 

hti-t^da- IV, 2 et htii-^da- 

IV, 3 admovit, adjunxit. — 4*4-41 = 
propinquus ; 4»4-fl ' et ^4*4-41 ' 
prope, haud procul ; ^4*4*^ : fl A«l^ * 
prope a Salem p. 155. — 4*^Cfl7') 
pl. 4*^^09" 4*' oblatio; sacrificium; 
sacramentum altaris, eucharistia. 

♦O:, pl. h^a^' cornu; 
a) buccina; b) apex, extremum p. 
144.— 't^d^i m, 3 oppositus, 
contrarius fuit, repugnavit. — 'l*^ 
^\ : et ^'^•^i ' contrarius , ad- 
versarius. — ^tl^t^d' id. 

^Cl-n'', ^CHi', pl. 4'^'> 
414*' pili oculorum, cilium, pal- 
pebra. 

*C»94*-, *CV'}94-sranae. 

^lnTi^t et ^•^'JP-' xpavLOUTO- 
TTO^, calvariae locus. 

4»C7rnA: Corinthus. 

4»^Xs et *fe^j;: I, 1 incldit, 
insculpsit. — 4-4'C3^-", 't^CA' 
III, 1 pass. — ^CfJ^' et 4*^C 
^4*' 1) incisio. 2) apex vel ductus 
literae. 

4*^0: et «fe^0: I, 1 1) abscidit, 
resecuit. 2) totondit, rasit. — 4*4* 
Ce- in, 1 pass. et refl. — 4*^1' 
tonsor. 

4*^<<.: I, 1 decorticavit. — ^C 
^^' cortex. 

^ft : feminalia. •feAA» — +-(13^« 205 ^AA ' Ij 1 vulneratus, saucia- 
tus est. — Al*J*^rtA' n, 1 vulnera- 
vit, sauciavit, dolore affecit. — 4*^ 
frA-" part. pass. — ^tl^'- , pl. 
4*^A A ' et ^tl^^ ' 1 ) vulnus, 
(plaga, vibex). 2) ulcus. 3) dolor, 
morbus. — ^^HA^s vulnerator. 

^tiaos I, 2 sapidum reddidit, 
condivit.— 't^H^ ' III, 2 pass. — 
^•A-JP': part. pass. — f^^h9^'j 
pl. ao^lif^s eibi conditi. 

4»rtiJD s — hh^t^^fioo : IV, 1 
et hli^t^iiOD s IV, 3 sortibus de- 
finivit, ominatus, auguratus, bario- 
latus est. — ^^ii^^Sj pl. ffo^ 
ti9^s et OD^fi^^s 1) sortile- 
gium, augurium, divinatio. 2) hono- 
rarium divinatoris. 

^fiCy ' Caesarea, urbs. 

+rtrt-- — 4'flLAs, pl. ^fKD* 

li^t' presbyter, sacerdos (christia- 
nus). — 4»AAV-" et 4>A9! digni- 
tas presbyteri, sacerdotium. 

4^Aitl^ s Kuskam , oppidum Ae- 
gypti superioris. 

^il^ktl', ^tl^ti'- supellex, 
vasa omnis generis. 

4'AI-.", pl. h^tlti^i et fc^ 
ft'Th ! arcus («frAi* •• A^V s iris). — 
^tl^t*^' qdrl. I arcu jaculatus 
est. — ^tft^^' l)arcus. 2)pedum. 

^^tiy^t' ph cucumeres. 

*feAT' costus. 

^tlmTfOUlhiii^tli Constantino- 
polis. 

<P*Pt?A' Cicero. 

^'^''fl' vagina (gladii). 

4>4><J["],: cygnus. 

•fel^Os I, 2 durus fuit, riguit, torpuit. — h^k^^O' n, 2 durum 
fecit , emarcescere fecit. 

4*41 A' I, 1 evacuatus, exhaustus, 
exinanitus est. — 4*fl*A5 evacua- 
tus, vacuus. 

^•flA- — i-^^flA» III, 2 1) 

obviam ivit vel venit, occurrit (c. 
Acc). 2) accepit, excepit, recepit; 
gratum accepit. — 4*^^' occursus. 

^dd'' I, 1 subj. i&4»4]C." se- 

pelivit, humavit. — "i^^^fl^s III, 1 
pass. — ' 4»flC' sepultura: a) funus, 
exsequiae; b) sepulcrum. — ^^^fl 
Cl*5, pl. OD^^fXC' sepulcrum; pl. 
^^'f\C' 1) sepulcretum. 2) se- 
pulcrum. 

*flC-", pl. *fl^1--" caligo, te- 
nebrae. 

^'Hh' I, 1 subj. i&4>flh: 1) il- 

levit, oblevit. 2) unxit (c. dupl. 
Acc). — 4-4'4lK= III, 1 1) se 
vel sibi oblevit vel unxit. 2) illi- 
tus, unctus, ungendo consecratus est. 
3) oleum factum est. — 4*^*^' 
part. pass. — ^'f\h' 1) oleum. 
2) unguentum. 3) butyrum. — 4* 
4]/l^' unctio. 

^{{(D s aqua intercute laboravit. — 
4[»4]fl**' hydropicus. 

*4lds, pl 4'*P41d^s l)mitra, 
cidaris (sacerdotum). 2) cucullus (mo- 
nachorum). 

4"flK' I, 1 subj. je,4f'flR's et 

f*^'^^' 1) contractus est, defecit. 
2) abjecit, vel despondit animum, 
(seq. 4*^4« 5) desperavit alqd. 3) de- 
speravit alicui, dereHquit, destituit. — 
fc^f^flK' II, 1 fecit ut spem abjice- 
ret, desperaret (c. dupl. Acc). — 206 4-hA 4>>f: ^•fl*^! desperatus, exspes. — ^'(l 

^^ : desperatio. 

^i-ii: I, 1 subj. /2,4»^ A- l)in- 
terfecit, occidit; a) supplicio necavit; 
b) profligavit (hostes). 2) pugnavit, 
impugnavit (p. 124 str. 71), expu- 
gnavit. — 't'4'"^A' in, 1 interfe- 
ctus , expugnatus est. — '1'^'i'ti ' 
ni, 3 1) sese invicem occidit. 2) bel- 
lum gessit, pugnavit. — 4"|5A' oc- 
cisus. — •f*'lf"A' 1) caedes, inter- 
fectio. 2) bellum, pugna. — ^'t^ti^t' 
1) occisio. 2) impugnatio. — 4*^A*' 
occisor, interficiens (seq. Acc), ho- 
micida, caedis reus. — ooli^f*^^ 
A' pugnax, bellator, pugnae aptus 
et strenuus. 

^"f'^' I, 2 clavis, pessulo clausit, 
obseravit. — 4"|5C' part. pass. — 
^'^^'t ' pl. 1) clavi. 2) stimulus. 

^'t*^ ' 1, 1 tempus meridiei fuit. — 
^•'IhC' meridies i. e. tempus meri- 
dianum. 

^^&' suffitus, suffimentum. 

^"^'Ih- pactum, foedus. 

^'t(D : — h^i^at : II, 1 1) rem 

praestandam imposuit, exegit. 2) cer- 
tantibus constituit praemium. — 4* 
^'t* : praemium certantium sponsi- 
one facta constitutum. 

^^J^", pl h^i,9^'' hyposta- 
sis, persona (divina). 

4»^^IID«: cinnamomum, cinna- 
mum. 

tJr-f^i/D^:, ^i^a^^s crumena, 
marsupium. 

*^7*^i5 tinea, blatta. — «fe 
Tf^k^' qdrl. I tineis corruptus est. 
^ii"' I, 1 subj. f^^t^i se vel sibi cinxit, accinxit (c. Acc. rei 
et fl>«ft'f': membri, c. Acc. membri 
et fl : rei). — h^^^t - H, 1 cinxit, 
accinxit, cingulo ornavit (c. dupl. 
Acc). — ^^V-lh: cinctus, accinctus. — 
4>Vl-5, pl. 4»V;f"Ths et ^f^Oh^s 
cingulum, zona. 

4'T'S"-", pl. «frTVl-s 1) canon, 
regula. 2) canon poenitentialis, poe- 
nitentia a sacerdote imposita. — 4* 
W I, 2 poenitentiam imposuit vel 
subivit. 

^lrh' I, Isubj. je,*«7?|: l)ze- 
lotypus fuit, invidit (c. A' pers., p. 
106; c. }i9°i' ob p. 106). 2) ze- 
lavit. 3) aeraulatus est (c. Acc. rei, 
p. 72). — h^^ih : II , 1 incitavit 
ad invidiam, zelum, aemulationem. — 
-t^^ih' III, 3 rcpr. — htl-t^ 
llh' IV, 3 caus. recipr. — ^Tfh' 
et VTrh't'' zelotypia; invidia, ae- 
mulatio ; amor ardens , ira ardens. — 
4*^^: zelotypus, zelotes, invidus. 

^'}h't'' galbanum. 

4*V^' I, 1 et 2 clavis affixit vel 
perfodit; clavos fixit. — 4'4'5'fl' • 
m, 1 et 2 pass. — ^'}(D'S part. 
pass. — 4»T1-:, pl. 4**r;^"'lhs et 
^l^P^' 1) aculeus. 2) clavus. 3) 
vulnus clavis factum. — ^'i^' p. 
158 siglum est. 

4»V<D: — 't^ifDs ni, 1 can- 

tus liturgicos cantavit. — ^^ * vox 
canora, melodia. 

^Trnd^', pl -fe^Tlfds cin- 

cinnus, cirrus. 

^Vp: I, 3 modulatus est, con- 
centum fecit. — 4*31 ' cantus mo- 
dulatus , ecclesiasticus. 

4*Vf 8 l, 1 subj. J&4»Jls 1) in ^'i^A '- — +f ^ 207 potestatem vel servitutein redegit, 
subegit, imperio tenuit. 2) ad la- 
borem vel opus faciendum adegit. — 
?i4*VP' II, 1 servire fecit vel sub- 
egit alqm alicui. — 'f'4*'}?' HI, 1 

1) subactus, subditus, in servitutem 
redactus est. 2) serviit, servus fuit. 
3) famulatus est, ministravit (Deo), 
sacra peregit vel administravit. 4) ope- 
ratus est (c. Acc. rei = alicui, p. 59), 
coluit (agrum, c. Acc, p. 60). — 
^Y^f» ' subjectus , servus. — 4»^ s 
(in st. c. ^'i^i pro 4»3i: p. 109 
str. 8) 1) servitus, servitium, („ad 
niodum servitii quidem" p. 59 1. 6). 

2) labor, opera, opus. 3) muneris 
functio, ministerium, officium, XsL- 
Toupyia. — ^Tf^^t* ' 1) dominatio, 
dominium, actus subjugandi. 2) ser- 
vitus. 3) creatura serva. 

4»^-^A.-, pl 4'V-^A- lucerna, 
lampas. 

*'}Ae- — i-*«f •■ ni, 3 su- 

perbivit, fastum fecit. 

^Tr^^' dolor ventris. 

4»V;^s I, 1 et 2 saliit, ab-, ex-, 
pro-, insiluit. — ^'i^ ' pulex. 

4»^7X-A5, pl. *VX-A! thos, 

vulpes. 

4^'}'P'H ' erinaceus. 

*A- — ^A-, pl ^A^s 1) 

vox, sonus vel strepitus cujusvis rei; 
fl^A' ex persona vel in nomine 
alcjs p. 71. 75. 2) sermo, oratio. 

3) verbum, verba (mandatum, pro- 
missum, effatum, nuntius, o Aoyo^;)* 

4) causa, res. 

4»aDi I, 1 subj. Jit^: stetit 

(c. A ' prs. = alicui, serviendi causa, p. 54. 68/9. 90; adstitit, praesens 
fuit p, 56).— h^OD: II, 1 stare 
fecit; a) statuit, erexit; b) collocavit, 
posuit; d) prodire fecit, excitavit 
(p. 99); e)instituit, constituit; f) sta- 
bilivit, confirmavit, ratum fecit. g) 
subsistere fecit, cohibuit, inhibuit; 
h) praesentavit (alqd alicui p. 78). — 
i^^aiaD: III, 3 1) se opposuit, re- 
stitit, adversatus est (c. Acc. prs.). 
2) sustinuit impetum alcjs. 3) pro- 
pugnavit, defendit (c. A ' prs.). — 
^a>-JP: protector, patronus. — 
^9^ : statura, altitudo. — <|»<pjp» ; 
procerus , erectus. — 4*^*'?, ' 1) 
stans. 2) stabilis, permanens. 3) pro- 
tector. 4) antistes. — ^^(p^ : 

1) locus standi, statio, locus. 2) ba- 
sis, fundamentum. 3) stagnum. 4) se- 
ctiolibri.— '^^•«PSP: 1) statumen, 
basis. 2) candelabrum, lychnuchus. 

4'fl>-4'l/! — *^U: perdix.— 

h^^^W' ovum, ova. 

't>ahd'', 4^6' 1) flos vitis. 2) 
omphax. 

St^:, pl. ^'i^t' corvus, cornix. 

4*ll> ' — i-^O^ ' ni, 3 se in- 

vicem coangustavit. — OdS^q'^ : 
locus angustus, angustiae. 

^lJAOI: — hn^6f.(D'. qdrl. 

V 1) prospectavit , sursum respexit. 

2) sustulit, elevavit oculos, mentem. 
idl' I, 1 rubuit. — ^fsih' 

et 4'P.;ifl", f. ^yhi' ruber. — * 
dv\r' rubor. — h^?ihf»th' quinql. 
II 1) subrubicundum fecit. 2) subru- 
buit. 

4>f<lD: — 'f-^^tw: III, 2 et 1 
ultionis cupidus fuit, vindictam pa- 
ravit, succensuit (c. Acc. prs. , et c. 208 **A' — +Rft' n ' pi'o). — ^i^ ' ultionis cupiditas, 
simultas. — 't^y^i et ooili-^» 
JRJP*: ultionis studiosus. 

i^^fh': i^ftl' flos farinae, si- 
raila. 

^4*P' qdrl. I avarus, tenax fuit, 
avaritia ductus detraxit alicui alqd 
(c. Tiir*^! opum et A* prs., p. 44). — 
4^/i! avarus, tenax. 

^fj-" Cain. 

^P-VJs Cainan (Gen. 11, 13, 
sec. LXX). 

^h' I, 1 subj. ^«fe?is vo- 
muit. — ^flti' vomitus. 

*^J&X---, pl «f^f«-= et Yi^^f 
}f crus, tibia. 

^^fti'- I, 1 subj. jR^^/lfis 1) 

hausit (aquam). 2) infudit (miscuit 
vinum). — '^+J^rh s III, 1 pass. — 
^^^ ' 1) baustor. 2) pocillator. — 
O^^S^hl'^'' urna, hydria. 

^fLt^i I, 1 subj. j&4»J^jr": 
1) praeivit, anteivit (c. Acc. vel 
A ! ). 2) praevenit. 3) prior fuit (tera- 
pore, ordine), antea vel prius fecit 
(sive seq. fll s c. verb. fin. , p. 1 ; 
sive seq. Acc. Inf.). 4) initium fecit, 
incepit. — h^fL^' II, 1 1) prio- 
rem reddidit, praemisit. 2) praeve- 
nit. 3) prius vel antea fecit (seq. Acc. 
Inf.). 4)praetulit.— 'h4>ft#W>: III, 
1 et 2 praevenit, praevertit. — 4* 
Jtjr*: pars anterior, initium („ab 
initio mundi" p. 48 1. 8), tempus 
praeteritum, antiquitas, prioratus. — 
4»J^ilD: adv. : primo loco, antea 
(seq. h9^ii = ante p. 58 1. 22), 
prius, primum, primo, olim ((D^^ 
f^li 8 ante omnia autem p. 78 1. 
13). — 4»Jtl»D : praep. : ante, prae, coram, ex adverso; fl4*J^^ : id. ; 
^^^j^lTD: e conspectu, ab, ex, 
ante, abhinc, a parte adversa, ob, 
propter. — ^^ODs et ?iJP4f»Jt 
/W : conj.: priusquam, (seq. Subj. 
verbi). — 4»^im-: (gr. § 163, 2) 
primum, primo, antehac, prius, olim; 
Jl^Ji^O^ : prior , pristinus , pri- 
scus. — ^»^*^!, pl. 4'^ir»^'} s et 
4*Rl^'i[*s 1) primus, prior; primor- 
diahs, pristinus, antiquus; princeps. 
2) 4»^<»l: et ^fi'^^: subst. ini- 
tium, principium; primura cujusvis 
generis („initium Zionis i. e. tam- 
quam primam Zionem" p. 35 1. 11; 
„quod est in primo = quod est 
summa rei" p. 71 1. 5. 6). 3) adv.: 
primum, primo, prius, antea, olim, 
pridem. — ^••^«^«g: et 4»i^<^J&5 
primus, prior, antecedens (gh^Cy^ 
— praecursor p. 90; h^d' — W^- 
avus p. 136). — OD^f^y^: et H» 
V^9^ ' primum , principium, exor- 
dium; OD^^aDs primo', primum, 
primitus, potissimum; praep.: ante, 
coram. 

iJ^Gll' cedrus. 

4*ftrt ! I, 2 1) sanctum habuit 
vel declaravit, sanctificavit. 2) con- 
secravit. 3) sacra administravit , sa- 
cramentum altaris celebravit. — 4* 
4*Art ' III, 2 1) sanctum se prae- 
stitit. 2) sanctus praedicatus, san- 
ctificatus est. 3) consecratus est. — 
4».^f|: sanctus, sacer. — ^J^^H*' 
1) sanctitas, sanctimonia (honoris 
causa episcopi compellantur ^J^^ 
-f^]F|||D«: YJ {){JL£T£pa oaioTTj^ p. 72. 
73. 76). 2) sanctificatio (p. 55), 
sancti praedicatio (p. 47 1. 2). 3) res 
sacra (ut JP'ftrn,^i' ' 4»Jt4l* » «|»RlII: — ^•AA' 209 „inysteria sacra" p. 24. 26. 30). — 
*^rt.-, pl. *W>" et *^ft 
y^t' 1) sanctificatio , sanctimonia. 
2) sanctitatis praedicatio. 3) conse- 
cratio. 4) consecratio eucharistiae, 
precatio sacrificii altaris, missa, litur- 
gia. — 4*J^ftV' sanctimonia, san- 
ctitas. — ^4l*Rft! sacrum, sanctua- 
rium, sacrarium, templum. — 9^^ 
^it ' id. 

^f^W : 1 , 1 purus , candidus 
fuit. — 4»J^aH:, pl. 4>Aai«'1|-: 
purus, candidus, sincerus, praestan- 
tissimus (in quovis genere). 

4*R^ ' I> i remigavit. 

1^*7 A^lh' vipera, cerastes. 

^T^'}' pix liquida. 

4*^4*^11' qdrl. I confregit, con- 
trivit, comminuit. — 'f'4*T4*fn' 
III, 1 pass. — ^'T^feT ' part. pass. — 
^^T^fll» ' comminutio , contritio, 
clades. 

^m^' — ^m/i'-, i ^m'}'- 

1) tenuis, subtilis; pl. ^(TkTf'!'' ve- 

stes tenues et pretiosae. 2) p. 33 

G ^ 
^(fl/}i = ^.fJaz servi et ancillae, 

domestici. — ^'TVl' ' tenuitas, exi- 
litas, subtilitas. — OO^^'} s pl. 

liamus. 

•feTO-" — 'h^feTO-' III, 2 et 1 

impatiens, pertaesus fuit, taedio ha- 
buit, fastidivit. — htli'^'?^' IV, 
2 caus. — ^flhd ' indignabundus, 
stomachosus. — *f*^T*J ' fastidium, 
indignatio , stomachns. 

^mai'' — h^mm- n, i te- 

nuem, gracilem fecit. — 4»^T' cu- 
spis. — *fern,T-' tenuis, gracilis. 
i^Cilit* cypressus. ^A*}' ocrea, caliga. 

^KA. — -feK-A:, pl. A+^X- 

A : folium , foha , frons , frondes. — 
4^5^ A-" et *k^^' frondosus. — 4* 
^•KA ' III, 2 sibi redimivit, coronam 
vel diadema sibi imposuit, coronatus 

est. — hA4-4'}lA.-(AA4-*feXA0 

IV, 2 redimivit caput alcjs, corona- 
vit (c. dupl. Acc). — ^»?»'^: 1) serta, 
diadema, corona. 2) (folium) lamina. 

^^^'t' calamus odoratus. 

4»}^^' I, 1 circumsepsit, circum- 
vallavit. — ^^C' et 4'«"C-", ph 

JiTHC' 1) sepes, maceria. 2) moe- 
nia , munimentum. 

*feK^' I, 1 1) constrinxit, col- 
ligavit. 2) corrugavit, austere con- 
traxit , tetricum fecit vultum. 3) ne- 
xuit consilia, dolum. — ^^C' H- 
gamentum , nodus, dolus, insidiae. — 
^^C' opus nodatum. 

^^^!A ' qdrl. I dolore diruptus 

est. 

^^a'. I, 1 subj. i&^K-^l! in- 

nuit, nutu significavit, nictavit. -— 
't^^d' III, 3 oculis nictavit, san- 
nis delusit, subsannavit. — ^^(['l* : 
1) nutus. 2) nictus oculi = momen- 
tum, punctum temporis. — 4*.^ 
Hfl,: oculis nictans, subsannator, 

^^0' I, 1 depressit, humilia- 
vit, incurvavit; complanavit (viam); 
consternavit. — "l^^^O ' III, 1 P^iss. 

4*dll ' I,' 1 secando aptavit (pan- 
num). 

4*0©: — ^4»a"^', pl. ^,^^ 
6(D*i olla. 

^AA-- I, 1 subj. J&*^A: 
obduxit (alqd metallo), inauravit. — 

14 210 ^^C' — nv^^ h^dA' n, 1 caus. — 4»f A' 

part. pass. — 4»4^/t" -' lamina. 

4»^C' capitulum columnae. 

^G' cophinus, qualus; alveare. 

«I^i^K' I, 1 retexit, nudavit, de- 
nudavit, revelavit. — i'^'^}^-' HI, 
1 4'<J.<^' — ^d.^"' rigor, duri- 
ties; pertinacia. Q: praep. insep.: 1) de loco: in; 
ad, juxta. 2) de tempore : in vel Abl, 
per, intra et intcr. 3) de statu: in 
(„qui in recta fide est = ortliodo- 
xus" p. 76 1. 17). 4) de comitatu: 
cum, inter (cum alqa re = ea non 
obstante). 5) de instrumento et 
pretio: Abl. (jurat alqs fls i. e. 
per, p. 13. 141); fl^: sine p. 137 
str. 6. 6) de auctore et causa effi- 
ciente: a, per, Abl. 7) de causa re- 
motiore: ob, propter. 8) de norma: 
secundum, pro, ex, Abl. 9) de ratione 
et modo: Abl. vel Adv. (ut flh 
Jl^^s male). 10) objecto in verbum 
referendo: irt, auf, an, contra („re- 
spondit flVlC ' ad orationem alqm" 
p. 87 1. 13 et 20). — flfl: (gr. 
§ 159, g) avoc, xaTOc c. Acc; et 
numeralibus et aliis nominibus prae- 
positum vim distributivi infert. — 
fls (gr. § 167, 1, b. 176, 3, h) cum 
pron. suff. omnium personarum con- 
junctum significat : penes alqm est 
i. e. habet, ut: »flVs habemus; res, 
quam quis habet, sive in Nom. sive 
in Acc. ponitur; is qui habet, in 
Nom. apponitur („hi habent mona- 
sterium" p. 60 1. 8; 87 1. 5 — 7. 12).- n- et n*-' (gr. § 167, 1, 
b. 192, 1, b) 1) est, exstat (seq. 
Nom. vel Acc). 2) OH», (\'hh' 
est qui, sunt qui, quidam ; s Yili ' 

n-'KAs alii — ahi; ^^(1:^' 

si quis, si quid; si quando (p. 63 
1. 14); (Is-Tffl: aUcubi; flV-s num- 
quid? 

-flUA' I, 1 (gr. § 92. 152) di- 
xit (c. Acc. prs., vel c. -^fls ad p. 
82; c. dupl. Acc. p. 104. 105). a) |f 
/2,-flAs = hoc, fotgenbeg p. 57 1. 12; 
'flVLA' dictum, verbum p. 91 1. 6; 
h^lf 'flVLA ' quasi hoc verbum 
— tamquam si dixisset p. 82 1. 17; 
fl'fly«A' «? s^oc sItuslv p. 89; „di- 
cere: faciamus, multorum est" p. 83 
1. 1; If^+slO-^+^flT/LAs hoc est 
dicere = „hoc significat" vel „hoc 
est" p. 81. 82. 84; „interpretatio 
Melchidec (vocis) vox rex justitiae 
est" p. 96 1. 20. b) dixit = signi- 
ficavit, meinen p. 91 1. 1. c) dixit 
= vocavit, nominavit. d) dixit = 
jussit, seq. Subj. verbi, p. 64. — 
hflAs II, 1 caus.; hW' htlii' an- 
nuere fecit, persuasit. — 'f''flllA ' 
III, 1 dictus (pronuntiatus, vocatus, 
narratus, mandatus) est; dicitur, re- 
fertur; („quomodo dici non poterit"? 
p. 75 1. 7).— 'tnUii'' III, 3 1) 
collocutus est. 2) disputavit, con- 
tradixit. — flUAs, pl. W^^ '- 
dictum, propositio, disputatio. 

-flU^s I, 1 subj. J&-flUJ^s 
obmutuit, mutus fuit. — (IV9^' 
mutus. — -flU^^^^^ihs loquendi im- 
potentia. 

f\V^i' — i-flUW-" ni, 1 sein- 
anem praebuit ; irritus factus est. — 
'flUV«'3'S inanis, vanus. OA: — (lih-i- 211 flA-- vid. -flDA-- 

OiA' Belus, numen Babylonio- 
rum. 

flAA- — ^flAl---, pl. <w>nA 

^"Ths 1) viduitas. 2) vidua. 3) vi- 
dua ecclesiastica , virgo monialis. 

flArfi^ — flArhs I, 3 eripuit 
(e periculo), liberavit, servavit. — 
't(\^ih' ni, 3 pass. — flArh.! 
liberator, vindex (p. 85 1. 18 pro 
flArfu' emendandum erit (Hi/^Sj 
e libro Sap.). 

flAft-, pl. flA^l-- et hmti' 

ficus (arbor et fructus). 

flA'^'3'- balsamum^, clirisma. 

fl A^* ' , pl. h^fi^^ •' marmor. 

•flAnA»' vestis detrita seu vilis, 
saccus. 

fl A^lf ' I, 1 acutus fuit. — h^il 
A^ll ' n, 1 acuit. — -fl A*^ ' acies, 
mucro, cuspis. — flA.^lf s acutus; 
acer. 

•flASi' balneum. 

flAO-' I, 1 subj. i&^flAd: edit, 
comedit, consumsit. — ^'flAO' H, 1 
comedendum dedit, cibavit. — "f^fl 
Aps ni, 1 pass.— i*nA0: IH, 3 
rcpr. — 'd^d' res comesta. — »fl 
AO^s comestio. — flA^V.' edens, 
comedens, vescens, edax, vorax. — 
^'flAd', pl. ^^flAlJ^--' et ODfl 
Ad' edulium, cibus, cibatus, pa- 
bulum. 

flAfs I, 1 subj. JR-flA.-' ve- 
tustate consumtus est, consenuit; an- 
tiquatus est. — Ji^flAf ' H, 1 caus. — 
•flA-J&-', f. •flA*^'-' 1) vetus, vetus- 
tus. 2) inveteratus, antiquus. — »fl 
API' ' vetustas. 

flA*T ' quercus. " 'flA^flC' Baltassar. 

flflfiSj (\th'j flrli' ave! j^atps 

(pron. suff. admittit); flrh^^flUA: 

salutavit. 

•flrh.C-', pl. (\^ahC^'i 1) lo- 

cus. 2) regio, terra, provincia, fines. 
3) patria (seq. Gen.). 

fl^C', pl. h-nlhC-l'' mave, (flu- 

vius magnus p. 36. 63). — fl^ 
CJ&s, pl. dlhCy^' 1) margarita. 
2) natura, essentia, substantia, hy- 
postasis. 

nihd^.'' — hn^/./:'' qdri. n 

pavorem incussit. 
flrh4-ft' arundo. 

fl^K-flrhs — Mfl^h-flrh» qdrl. 
V strepuit, cum murmure lapsus 
est. — ^"'Jfl^hflrh^ •■ cataracta, de- 
jec^s aquae. 

'f\ih'i*' I, 1 potestatem, faculta- 
tem habuit. — «yDfl/hl* ' vid. sub 

nrh= 

flrfii^s — -flrh-l*' unicus, so- 
lus, solitarius. — fl^i'!^ : (gr. § 163, 
2. 168, 8) 1) solura, tantum. 2) fl 
/hi^ : et flJfl^^fss at, sed, autem, 
tamen, attamen, verum tamen. 3) 
quin, imo, potius (tietme^r). — flrh 
t^: (solitudo, gr. § 157, 2. 163, 2) 
1) seq. pron. sufl'. : solus. 2) prae- 
missa praep. fl: vel h'}'^'' et seq. 
pron. suff. : seorsum, separatim, so- 
litarie. 3) flrht*!-: solum, tantum; 
praemissa negatione, sequente h^' 
vel *Ji^: = non tantum — sed 
etiam. — (lih^tOi s qdrl. I solus, 
separatus, solitarius fuit. — 'f^flrh 
'f^lD : III, 1 solitarius fuit, in soli- 
tudinem se recepit. — 'flrh^fl^: 
solus, sejunctus, solitarius. — fl^h 
14* 212 -n/hfc fl^f ^^ ' solitarius , solivagus , anacho- 
reta. — '(\!h't'(0*'i' vita solitaria, 
vita anaclioretae. 

'ilfhti' Ij 1 fermentatus est, aco- 
rem contraxit. — • Ji^fl/ihJi' II , 1 
fermentavit. — 'f''flr]fi?t " IH ? l 
pass. — 'flrh«K* 1) fermentatus, 
acidus. 2) fermentum et fermenta- 
tum. — "flrlhK' fermentum. — «fl 
thjti' 1) acidus. 2) acetum. — »fl 
rlhJl^lh' fermentatio. 

flrhlrf-s, pl. A-fl^hVf"! aries, hir- 
cus. 

fl<7D^^: (pro fllTD^AO^:) est 
siglum p. 153. 

aCO' I, 1 subj. J&-fl^U: lu- 
xit, iUuxit. — h^QCUs II, 1 1) lu- 
cidum reddidit, illuminavit, collustra- 
vit. 2) lucem emisit, luxit. — • *fl 
i*V' 1) lucens, lucidus, clarus, splen- 
didus. 2) hilaris, serenus. — flCU : 
lux, claritas. — •flCV'} ' , ph -flC 
y^^J*: 1) lux, lumen. 2) luminare. — 
-flCy'7^- luminosus. — -flCyV" 
charta pergamena, membrana. 

flCUp: qdrl. I in terram incul- 
tam mutatus, vastatus est. 

fl«^A>: beryllus; crystallum. 

d^ih' calvus.— 'dCfh^' cal- 
vitium. 

-flc^ft : = f^-nd 'C9^' =- 

ir^-pajuieoc p. 26. 

•fl4"C: argentum. 

a^d' I, 1 pertransivit , pene- 
travit, (perforavit). 

^Ch'i ' lens , lentes. 

fl^*: I, 1 subj. ^-flC*: ful 
sit, fulgmWt. — h^dd^' II, 1 
fulgere fecit, fuhninavit. — ^^fl ^4»:, ph /WJOC^^I': fulgur, ful- 
mcn. 

flCv: Barac, judex Israelis. 

flC^: Barca, regio Africae se- 
ptentrionalis. 

flCfl«C: fovea, profundum. 

flCfl^: qdrl. I praedatus est, di- 
ripuit, expilavit. — 'f^flCfl^^I : HI, 1 

pass. — acac' et acnc' i) 

praeda , rapina ; fi^iih ' (ICQC ' 

praedatores, praedones. 2) praedo- 
nes, latrones, barbari. 

-flCl-: aes. 

flC^^A-'^?'^: Bartholomaeus. 

flC^flfl:, flCTflA: Barnabas. 

fl^il : I, 1 in genua procubuit. — 
adil* I, 3 1) laudavit (genibus fle- 
xis), celebravit, veneratus est (Deum). 

2) fausta precatus est , benedixit (be- 
nedicendo consecravit , fortunavit). 

3) salutavit , valedixit. — 'hfl^h * 

m, 3 pass. — htii^ndh' IV, 1 

in genua procubuit. — •flClfl : , ph 
h^a^il' genu. — fl-<[.jfl: lauda- 
tus, benedictus, fortunatus, prae- 
stans, bonus. — fl^hl*:, pl- (Id 

h^l* : laudatio , benedictio , dona 
fausta, bona, prosperitas, fortunae. — 
ft*^h»: benedictio, hymnus, fausta 
precatio, donum bonum. 

flC^h: Baruch. 

i\dlt' — 'tndn'' III, 3 alvum 
exoneratum ivit. 

'iiCd', pl h^il/^-d' calamus, 
arundo; canalis vel brachium (can- 
delabri) p. 131. 

fl^f: — i-fl^f: III, 3 alter 
alteri successit, alternis vicibus egit. — ndR^ — nv- 213 ?l'fl<!o'lh' alternatio, vicissitudo , vi- 
ces; a) vices functionis, functio; b) 
fl?l''fl€*»'f' ' sub (administrante alqo) ; 
per (auspiciis alcjs); propter, causa. 

dd^ ' grando , ( pruina ; cry- 

stallus). 

fl/,K' — i-n^J^' ni, 3 con- 
fulsit, scintillavit. 

flrtA I, 1 1) coctus est. 2) ma- 
turuit. — h^dAli s n , 1 coxit. — 
■flfrA' coctus; maturus. — 'f''fl 
A«A' coctum, ferculum. — ^fl 
/lA" et ^'flftAs coquus, coqua. — 
'^'flrtA' et ffO-Hll^i oUa, lebes. 

Md' — h'ntid' n, 1 laeto 

nuntio exhilaravit. — 'f'flA^" HI, 1 

1) laetus nuntius allatus est. 2) laeto 
nuntio exhilaratus est (c. Acc. nun- 
tii). — 'flft^-'!*- nuntius laetus; 
evangelium, 

fl.^ft-", ilfitl' byssus. 

aiiafi' — hiamA' v cum 

impetu se movit, micuit, coruscavit. 
04*} s Basan. 

fltA"— i-fl^Asiii, 2 i)ui- 

tionem, poenam petiit vel sumsit 
(seq. h.9^i' ab alqo). 2) vindica- 
vit, ultus est (c. A' alqm). — fl^^A' 
ultio , vindicta ; ultionis studium. — 
-^fl^A.-- et aotii-a^^i ultor, 
vindex, ulciscendi cupidus. 

fl*A!, pi h-fl^A" et h-n^ 

A^lh" niulus, mula. 

fl*feA-" et d^ti' I, 1 germina- 
vit, puUulavit, crevit. — h^H^kh' 
II, 1 caus. — fl*^As, pl fl4^ 
ii^l* i planta , herba , olus. — fl4* 
A^lh ' palma dactylifera. fl4»ai: — Ai-fl4>l0 3 II, 1 disten- 
dit, aperuit os; hiavit. 

a^O' I, 1 1) profecit, utilita- 
tem percepit. 2) profuit, juvit, utiHs 
fuit (c. Acc. prs. vel AO- ^) i^^' 
neus, aptus fuit. 4) se utilem prae- 
buit, gratificatus est (c. Acc. prs.); 
'({^''OY^' obsecro, quaeso. — hll 
't''(\^0' IV, 1 sibi gratiam petiit, 
precibus appellavit, rogavit, suppli- 
cavit (c. Acc. pers. ; c. A' Dei; c. fl 
?l'J'f'« W^ P- 11 j pei^ P- 13); in- 
tercessit, consolatus est. — f\^d' 
utiHs, fructuosus (p. 85 e Hbro Sap. 
legendum erat fl$*^, 5), idoneus, 
aptus; (utile, utiHtas p. 99 ann. 1), — 
a^d' usus, utiHtas. — flS'^.' 

1) utiHs, frugi, idoneus. 2) gratifi- 
cator, benefactor. — fl^^'?^^''' usus, 
utiHtas, commodum, 

fl4*^K' I> 1 congessit, accendit 
prunas. — 'd^^' part. pass. 
tUlitrl'' Babylon. 
fl^flV-^' Paphnutius. 
flflf: I, 2 jubilavit. 
flflj&-7l-" vid. flj&^s 
fl-ThC-, pl h-a^C' 1) virga. 

2) baculus, scipio, pedum. 

fl.;!-'}^: Bithynia. 

d^iy' Bethania (Joh. 1, 28). 

a-th' I, 1 subj. jR-fl-l-Ji: ru- 

pit, dirupit, divellit. — '^fl^h' 
III, 1 pass. — 'fl'lhh: discerptum, 
dilaniatum. 

'ii'% i et fl^^V ! hippopotamus. 
fl-^fl-V» : c[<3rl. I putruit, cariosus 
fuit vel factus est. 

(l^: vid. fl:, fl: 214 flH-' - aod flV^f" ' I5 2 tributum contulit. — 
'flH'' tributum, vectigal. 
'(1'i't*' pupilla oculi. 
^•^yt^s Benjamin. 

'illtiii' I, 1 (asper,) malus, pejor 
fuit vel factus est; displicuit; no- 
cuit. — 'f^fl^rt' ni, 3 vires con- 
tendit; pugnavit, dimicavit, certa- 
vit. — flKfl ' contentio, luctatio, 
conflictio, pugna. — 'fl?irt.s 1) vir 
(de 'nhfLV"' vid. gr. § 172, 1, b). 
2) maritus. 3) homo. — 'dhfljl*' 
1) femina, mulier. 2) uxor, conjux. — 
'^'(ihtl ' salebra. — if^tl^tQhtl ' 
pugnator, bellator, pugnax. 

Qh^' vid. oh' 
nhli-' vid. h-ji-s 
flh- vid. flhf: 
(ttlOD: vid. Yiaos 

fllff"rfi' I3 1 sufflavit ignem. — 
Ji-flmf-rh-" n, 1 sufflavit, iuflavit, 
efflavit.— aD-nid-^h' etlP^-flVi^h- 

follis. 

flho^-i-flW-^: 111,1 l)pri- 
mura edidit partum. 2) primogeni- 
tus fuit. — flW^C' primogenitura ; 
primogenitus , a, um , (primitius, p. 
129 str. 91). — 'flW-C'i's primo- 
genitura. 

flhfs I, 1 subj. J&-flh..- flevit, 

deflevit, deploravit (c. ^dii' W^- 
vel rei; c. A' vel Acc. prs.). — h 

-flhe- n, 1 caus. - -^flhf m, 3 

flevit alius cum alio, comploravit. — 
"flhji" fletus, ploratus. — OD^d 
V|J&: solemuiter deflens. 

flhf ' I, 1 vacuus fuit, eva- 
nuit. — flJl : (vacuitas,) vacuus, ma- iiis; flh ' inaniter, frustra, temere, 
nude, solum, gratis; flflh : gratis. 

flrhs — h^ilih' n, 1 permisit, 
concessit; potestatem dedit (c. /V' 
vel Acc. prs.). — 't'f{(0*ih' III, 1 

potestatem habuit vel nactus est. — 

htti-aohdi', IV, 1 et hti-l-nah 

ill' IV, 3 veniam petiit; veniam na- 
ctus est. — 'fllD./h: vel -flCO^rh' 

1) potestatem habens. 2) permis- 
sus, licitus. 3) licet (seq. Subj. 
verbi). — ^^flrh^lh ' facultas, au- 
ctoritas, permissio. 

(\h' I, 1 subj. J&flh: intravit, 
ingressus est, (venit, penetravit, in- 
cidit, admissus, receptus est), c. Acc. 
loci vel c. praep. — h'(ih' H, 1 
introduxit, induxit (c. Acc. prs. et 
rei p. 37), adduxit; introtulit, im- 
portavit, imraisit; attulit; obtulit 
(munus, sacrificium). — (ih't'', pL 
dh^'!'' 1) introitus, aditus. 2) 
spelunca, caverna. — 9^'(l^h' et 
ff^(\h' ingressus, introitus, adi- 
tus. — aDQYi : , pl. aD(\M* s 
oblatio. 

(10' — (\d' spithama. 

'fl^A' Ij 1 dives fuit vel factus 
est. — h^QOii' II, 1 1) locupleta- 
vit, divitem reddidit. 2) festum ce- 
lebravit. — '(10*^' dives, locuples, 
(largus). — 'fldA.' divitiae, opulen- 
tia, (abundantia). — fldA^) f. fld 
Al"', pl. h-fldAl'! l)dives, opu- 
lentus. 2) possessor, dominus, herus. — 
fl^A'j f. fl^Al"' possessor, domi- 
nus. — fl^As, pl. fl^A^-s festum, 
solemnia. 

flfl^- — -nd^V'^ -nd^^', 

^nd^ :, pl. KfldC' t)OS, armentum. 'fidn n.^--} 215 "fildH ' et 'fl'i,H s cornu, bucciiia. 

noft' 1, 1 mutavit. - 'laof^r- 

111, 1 et i-flOft : III, 3 1) se arao- 
vit, sedem mutavit, migravit. 2) mu- 
tatus, alius factus est, (c. Acc. prs.: 
miitatus visus est alicui p. 5). — 
•flO^Jt' 1) diversus, alienus. 2) va- 
rius, versicolor. — (\d^' alius, cae- 
teri (seq. TilP*^! praeter, p. 58; fl 
dJ^"HhV' alius cpicumque fuerit). — 
•fl^J^"^-' 1) mutabilitas. 2) diver- 
sitas. 

nW'!*' 1} 2 carminavit. 

fllflf! I, 1 subj. iK.'flli'V:mul 
tus fuit, multiplicatus , aujctus est, 
crevit; plus, plurimus fuit. — ^«fl 
fi'^' II, 1 multiplicavit, auxit, mul- 
tum fecit vel comparavit. — 'f^fl 
'Wh' III) 3 se invicem raultiplica- 
vit. — hh't(\1l'^ '- IV, 3 caus. — 
''flH"'!^ multus, abundans (plus, plu- 
rimus); •flli*'1f! multum, valde, plu- 
ries, saepe, diu; n^flH*'^: multifa- 
riam. — "fllf 'V ' multitudo, copia. — 
^'(111'h't' ' pars major vel maxima, 
plurimi. 

011*7^: ornamentum coUi, tor- 
ques. 

fl,-^: I, 1 subj. ^fl.Th: per- 
noctavit. — h(i»'l'' H) 1 caus. — 
fl,->:, pl. h-nf-l' 1) domus, do- 
micilium, a) tentorium; b) cella, cel- 
lula p. 57 seq. ; c) aedes, templum; 
d) fl,i':hCA'fc^'}-" ecclesia (tam 
aedificium quam congregatio fidelium ; 

pi h-ny-t-Yicti-hn'' vei hcft 

-ty^-l") e) fl.i-^^^^VnC: mo 

nasterium ; fl,i' : *f*Vih ' carcer. 2) 
familia, prosapia, progenies, gens. 
3) tlieca. — h^ay^V : domesticus. lLi":Arfi.'/': Betlilehem. 

fl,>: — nf>:I, 2 discrevit, per- 

spexit, animadvertit. — ^1^?^: Hj 2 
perspicuum reddidit. — (\f'^' 1) 
inter. 2) ob, propter. — 'h'}^?»'^' 
ob, propter, causa. — nnj?'): l)in- 
ter. 2) ob, propter. — flfl^*?'!- : 
seq. pron. sufif. : inter. 

n.lf:, pl h^nyH' stella lu- 
cida, lucifer, phospliorus. 

fl,H<D : qdrl. I redemit. — ^fl, 
UO) i II caus. — i-fl^HflJ : UI, 

1 1) sibi redemit. 2) redemtus 
est. — fl»H : 1) redemptionis pre- 
tium, piaculum. 2) praep.: pro. — 
fl,H^: redemptor, liberator. — i^(U 
liah' id. 

n?5\ : I, 2 separavit , decrevit. — 
i^n^S^ : III) 3 consociatus, par,* ae- 
qualis, sodalis fuit vel factus est; 
i^nj^l^: societatis vel sodalitatis 
vincula, p. 40.— fl.^":, pL ?iil 
^R*: 1) singulus, singuli, quidam e 
multitudine. 2) par, aequalis, so- 
cius, sodalis, consors, collega. 3) qui- 
vis alius quocum vivimus, (9^ad)fter). 

flft^: I, 1, properavit, praecur- 
rit, praevenit, praevertit. — h^d 
i^m^: II, 1 anteposuit, praetulit, 
praeoptavit, maluit, prae caeteris 
dilexit , (seq. verbo fin. : lubentissimo 
animo, p. 8 1. 9/10). — i^flj^^i: 
III, 1 praelatus, optabilior visus 
est. — i^flftrfi « III, 3 praevenire 
studuit, (currendo) certavit, conten- 
dit. — flJ^C: cursus, certamen. 

nj^nR : qtlrl- I interiit, periit. — 
ilJt'flJ^: pernicies, pestis, lues» 

ajl^'}'', pl h-nJ^TfH"' corpus 
mortuum, cadaver, mortuus» 216 a^(0'' — -ttiiDi d^iDi I, 1 vastus, desertus, in- 
cultus fuit vel factus est. — : ti^d 
^(D! II, 1 caus. — flJtflJ-: lo- 

cus vastus, incultus, desertum. — 
fl^: id. 

fl*?!*-, f nid^': pi hn^iA'' 

et tlil^ld'^*' ovis; agnus, aries. 

fl,/I| : p-^ra litera alphabeti Graeci 
II*. 

flmAsi, 1 subj. jR-flmA-' i)in- 

anis, irritus, incassum fuit; vanus 
factus est, evanuit. 2) abolitus fuit. — 
tk^QtVtti' II) 1 1) vanum, irritum 
reddidit. 2) cessare fecit, desistere 
fecit, interrupit. 3) irritum declaravit, 
abolevit. — 'flflVA' vanus, inanis, 
irritus. 

flTA.T*A' Ptolemaeus. 

flTHl' I5 1 scalpello secuit, in- 
cisiones fecit, scarificavit. 

-flfjr*:, fl*TJ^s terebinthus. 
flKA- I5 2 laceravit, discerpsit. — 

i-flX-A- m, 1 et i-fljiA' m, 2 

pass. — flS^A^ cepa. — 'flHA^ 
pars rei laceratae. 

n^tiri' : 'T.hh. As „precibus Mi- 
chaelis", n. pr. viri Abyssini. 

flX-rh' I, 1 subj. ^-flH/h- 1) 
pervenit, advenit (c. Acc. loci et pers. 
vel c. praep.). 2) de tempore: venit, 
appetiit, adest ; evenit, ad exitum per- 
venit. 3) attigit, pertigit, assecutus 
est. 4) supervenit, obvenit, obtigit, 
accidit (c. Acc. vel Al^A' prs.). — 
h^n^th' II, 1 1) adduxit, perdu- 
xit, attulit, pertulit; duxit, induxit. 
2) fecit ut attingeret, appropinqua- 
ret. 3) perduxit i. e. pervenit ad, 
assecutus est p. 33 1. 20. 4) retulit, nuntiavit, demonstravit. — 'fl^rhs 
qui pervenit, provectus, assecutus, 
congruus. — '(lK^th't' perventio, 

adventus. 

n^O' vel fldfl: I, 1 subj. ^ 
•flj^^: 1) definivit, aestimavit. 2) 
vovit. — h^n^O : Ilr 1 1) beatum 
fecit. 2) beatum praedicavit. 3) voto 
potitus, felix factus est. — htl^t^tt 
^O ' I^ 5 1 beatum praedicavit. — »fl 
^d' 1) votus. 2) felix, fortunatus, 
beatus. — 'fl^O^ : vel -flif^l-: 
votum. — 'fl^'}^ ' ad beatos per- 
tinens, beatus. — 'flX''J'J' beati- 
tudo, beatificatio. 

(10(D'' I, 1 dormitavit. — -fl 
^(D*i somnus, dormitio; deliramen- 
tum. 

MO ' — 'fl?fl>'d ' pl- somnia 
vel commenta hariolorum. 1-Al^s, pl. '>A1^- et h^^9^i 

sulcus. 

'^A^T.J?:: discipulus. 

^Afl» : linum herba. 

'tti(D : I, 1 subj. JM-A- -" 1) ad- 

haesit. 2) secutus est (c. Acc. , vel 
A: p. 74; fl^^A^CD : ^7C : ordinem 
orationis sequendo). 3) persecutus est. 
— Jil^AflJsII, 1 caus.— 't^tifDs 

III, 3 rcpr. — ^^(D^ : et ^t\r't' ' 

l)secutio. 2)dos. — 'hA^- secutor; 
sectator, discipulus; successor. — 0D 
'Ih Afl>* : sequens. — OO^^iD* : et 
ao^f\^ : 1) id quod sequitur , se- 
quentia, caetera; iW^Afl': dein- 
ceps, porro, proxime post. 2) ordo, 
tenor. •fid'' — +•00» 217 »hAd' pectus, pectusculum bru- 
torum. 

i* A¥P-ft -' ^aXTOo^ (Cant. 4, 4), 
p. 140. 

-h/hA- — -M-rhAs III, 1. 2 et 
'bl^^ihti' III) 3 vagus oberravit. 

'l*(h.'t'' I, 1 bumilis, humilior 
factus est. — h^thi"' II , 2 hu- 
miliavit, demisit, dejecit, depressit, 
submisit. — 't''t'ih'l*' HI, 2 1) se 
humiliavit, submisit ; 'f*'lhrh'i^']h ' 
animi submissio. 2) humiliatus, de- 
jectus, demissus est. 3) inferior, vi- 
lior, infimus fuit. — ^ih''t' ' humi- 
lis, vilis, ignobilis; depressus, affli- 
ctus; submissus, modeste de se sen- 
tiens; obediens; inferior. — ^gh'!*' 

1) adv.: infra, subtus, deorsum. 

2) praep.: sub, infra; [i^^'t's id • 
h^^^lh-t' id. - ^hi^^', ^ 
(h^*f»' inferior, infimus. — ^-/h 
^V humilitas, animus submissus, 
modestia, mansuetudo. — ^'t*ih^ ' 
1) pars vel locus inferior, infimus, 
ima, inferna. 2) i^^t^fh^t' praep.: 
sub, infra. 

't'ih*l' herba agrestis. 

'Th^^Ai^-- heri. 

't9^C' dactylus. — 'tiTDC^s 
pahna dactyhfera, dactylus. 

't'trD'}s serpens ingens, draco. 

't'9^0' vid. sub itOQQs 

'tCf^li' lupinus. 

^dYl' 1) aera, epocha. 2) chro- 
nicon, historia. 

'tCf' pleiades. 

'tCh*^ ' qdrh I exposuit , in- 
terpretatus est, transtulit (e lingua 
in linguam). — i^^^CT"^ ' IH, 1 pass. (flh^fM^tdl^^^ ^ inenarrabi- 
hs). — '|'C'^''Z' interpretatio, expo- 
sitio. — iWJ-f^CT^JP» : interpres, 
translator. 

-t-Cd,' et i-^i^.: I, 1 subj. JE. 
'W.^ ' et je,-ThC<P ' 1) reliquus fuit 
vel factus est; superfuit, restitit. 
2) redundavit , superfluus fuit. 3) re- 
mansit. — h^dd^' H, 1 1) reli- 
quum fecit, reHquit. 2) reposuit, reser- 
vavit. 3) reliquum i. e. abunde ha- 
buit. — ^4-^ ' 1 ) reHquus ; a) 
abundans; b) supervacaneus (p. 57). 
2) praestans, eximius, egregius; 't'C 
^l-:, pl. ^in^n^s virtus, prae- 
stantia. — 'td^s et 'tC^s 1) le- 
Hqua pars, reHquiae, reHquum, sup- 
plementum. 2) superfluum, abun- 
dantia. 3) id quod redundat, lu- 
crum. — ^^^s, ipl^^4-^s re- 
Hqua pars, reliquiae. 

'tlKhs, ^'flO^s f. novem.— . -^ 
ftH*-", 't-M'^', '^AO^sm. no- 
vem. — 'tMs novem; 'ttlO ' no- 
vies. — ^M- nonus. — 'ttbds 
novem dies, nonus dies. — 'ttk' 
Q^t* s vel 'tth^i^t ' hora nona. — 
'ttl^is et -jhft*}' nonaginta. 

'tV^s coriandrum. 

'ttiitis fascia. 

;^fl1's, pl. ^i\^^s arca (Noae, 
legis; Abyssini arcam tempH Zionis 
in ecclesiam Axum.ae cathedralem per- 
latam perhibent, p. 36). 

'lh'fl A» ' 5 'lh'fl A^ ' superhume- 
rale. 

't'(iO' I, 1 constans, fortis, vi- 
rilis fuit. — 't'(\6' fortitudo, vir- 
tus. — ^'dO^'' id. — -t-fldl*') 
ph h^tQ^b* nias, masculus. — 't 218 -td^h' — -t^d.! (\d' et 'f"fl'%,s fortis, strenuus. — 
'i*^d^*f*'^ 'hfld;^"*2s masculinus. 
•Irdf^h' Thebais. 

^'i^/^ : mensis Abyssinorum 
quartus , qui IX® Decembris sec. Cal. 
Greg. incipit. 

'I^VV' 'l*'}' vapor, fumus. 

'f*'i(\iii qdrl. I oratoris munere 
functus est , intercessit , oravit pro 
alqo; patronum adiit alqm. — 'l*'} 

flA-, i-^JflA-, -tl-n^', pi. -t 

'i''fl A 5 j 'l''}t\^'t' ' orator, inter- 
pres, legatus, intercessor, depreca- 
tor. — ^'f''}'flA' intercessor, de- 
precator, advocatus. 

"f^Tfl^i' qdrl. I vacillavit, laba- 
vit, titubavit; animo percussus est. — 
M^li^JsII caus. — '^'>;l-i! va- 
cillatio, nutatio. 

'tlt^if' culices, sciniplies. 

'HflA' 1} 1 infixus est, penetra- 
vit (p. 35).— -^hA' I, 1 subj. 
i&^lhhA' 1) fixit, infixit; statuit, 
stabilivit. 2) plantavit (plantam); 
plantis consevit (terram). 3) substi- 
tuit. — hi-hii' II, 2 de-, pro-, 
extrusit, contudit. — 'f"f'h A ' III, 1 
fixus, infixus, statutus, plantatus 
est. — 'MfbA s fixus, statutus, 
plantatus. — '^hA = , pl. h^Yl 
AI'* et '^hAl'' planta, planta- 
rium; 'f^hA^ pro, loco. — '^hA* 
yj&^Tl- -• „planta fidei", n. pr. viri 
Abyssini. — i/D-^hA-paxilluSjClavus. 

i-WA-, pi -Mnf-Al-s et -ty^ 

A*'lh ' lupus. 

'f'h»^' scapula. 

'f'h'f'' I, 1 menstruis labora- 
vit. — 'hh^ ' menstrua (femina). — 
'til^^ menstruum (profluvium). -t-ii-l"' — h-thi"' 11, 1 et h 

'f'h'f' II, 2 tempus lucrari voluit. — 
'J"h^' 1) tempus pristinum, anti- 
quum, vetus memoria; H'lhh'ih' pri- 
stinus, vetus, priscus, antiquus; h 
9^^-h't"' vel h^^-t-hi^' antiqui- 
tus, antehac, olim. 2) adv.: pri- 
dem, prius, antebac, olim. 

'f'hM' I, 2 1) moeruit, aeger 
animi , tetricus fuit , contristatus est. 
2) curis vel sollicitudine affectus 
est. — h^thn' II, 2 caus. — ^- 
h*1f • moestus, tristis, morosus, ae- 
ger animi, afflictus. — ^htf ', pl. 
1'hH'lh ' 1) moeror, tristitia. 2) sol- 
licitudo, cura. 3) res qua opus est, 
Eiecessitas. 4) negotium, occupatio, 
opus, res. 

'f'hM*' flumen, fluvius, amnis. 

'thd*' — iw>-Thh^^! et 0D^ 

h^-% pl. ^;^h^'T['s Immerus, 
scapula. 

•p^s, pl. 'f'^'\;t bubalus. 

'Pftrfi ' C[drl. I miscuit, ad-, com-, 
permiscuit, temj)eravit (c. dupl. Acc- 
c. Acc. et fl:). — -t^lidl' IH, 1 
pass. — 'fjfr/lfis mixtus, tempera- 
tus. — 'f^AA^lh ' mixtura, tempe- 
ratio, commixtio (xpaatc, ^upfJLOC). — 
*^rfi.-id. 

•^^ll ' , pl. 'f'^^'t ' corrigia. 
i'(D'}: 1) auctumnus. 2) pluvia 
terapestiva. 

'tf^^rnft! Tlieodotus. 
't^s et H*^' sulphur. 
'frj! — 'tl'}' extensio (longi- 
tudo, latitudo, crassities). 

-t-f^d.-}'', pi. i-y^-}'' et i-y 

^"ii*' juvencus bos. MS V^H! 219 'bH' ^yf:d, nomen literae grae- 
cae O. 

'l*1U' I, I 1) vigilavit, insom- 
nis fuit. 2) invigilavit, vigilanter at- 
tendit, intentus fuit. — "^"Mi* 
1) vigil, pervigil. 2) vigilanter at- 
tentus, ('T'T''/'>s p. 152 siglum 
est). — 't*,'^V' 1) vigilia, insom- 
nia. 2) vigilantia, attentio, cautio, 
sedulitas. 

'ti^fh-j 't'4*ih' malum (fructus). 

't^h' I, 1 spuit. ~ t^M"' 
sputum. 

'['d*^' I, 1 confisus est, fidu- 
ciam posuit. 'V A A ' " — 'V A^* ' canna , arundo. 
'TlA*! I, 1 subj. f.'hh^'' et je, 

'VA4's 1) defecit, interiit, confectus, 
consumtus est, desiit. 2) praeteriit, ad 
finem perductus, consummatus est. — 
WhM^' 11, 1 1) consumsit, absum- 
sit, confecit. 2) ad finem perduxit, 
consummavit, perfecit. — 'VA4*']h' 
consumtio, interitus, consummatio. — 
'^lfA^'^-" 1) finis, terminus. 2) 
summa rei. 3) exitium. 4) peractio, 
exsecutio p. 35. 

'^A*fe -■ I, 2 1) numeravit. 2) an- 
numeravit (c. Acc. et ^^tlti')-, im- 
putavit. 3) recensuit. — 'J"'V"A*fe ' 
III, 2 et 1 pass. — ''t^l^^i et '^ 
i^^'' part. pass. — 'V^A^*^' et 
'V«A4*^s, pl. 'V'A4*^s numerus; 
summa. — 'V^A^s numeratio, nu- 
merus. 

'TfAfl^' I, 2 excubias egit, cu- 
stodivit. 'TfAf ' I, 2 1) cogitavit, meditatus 
est, consideravit, reputavit, in animo 
habuit, respexit. 2) sollicitus fuit, cu- 
ravit (p. 44 1. 26), prospexit. 3)intelle- 
xit, percepit, sensit. 4) putavit. — i\ 
'VAf s 11, 2 fecit ut cogitaret, men- 
tem injecit alicui. — 'l"T[Af ' HI, 2 
cogitatus est, in mentem venit. — 
'htiS', pl- 'hiiS^' 1) cogitatio, 
cogitatum, sententia. 2) mens, in- 
tellectus. 3) sentiendi ratio, animus. 
4) voluntas, consilium. 

-Mid.'- I, 1 subj. j&lfA^s 1) 

transiit, a) praeterivit, praetergres- 
sus est; b) pertransiit, obiit; c) trans- 
gressus est, trajecit; d) discessit, 
abiit. 2) praeteriit, elapsus est, 
periit, evanuit. — h^^tid*' II, 1 
caus. — '^'IfAiCs III, 1 se subdu- 
xit alicui. — 'l^t^iiiL' III, 3 liuc 
illuc transiit. — htl^l^^fiid^ •" IV, 3 

1) circummisit (nuntios, praecones). 

2) decussatim posuit. — 'VA*^' 
transiens. — "IfAli ' transiens, pe- 
riens, fluxus, caducus (p. 152 1. 4 
siglum est). — 'llAlip^ ' agmen 
praetereuntium. — 'V A<i.l' ' 1 ) 
transitus. 2) abitus. 3) interitus, exi- 
tus, finis. — l^^VA^s locus tran- 
situs, transitio pervia. 

'^aof^s I, 2 quinque fecit. — 
'Ifir^ft ! f., 'Tll^ft*-" m. quinque. — 
'h^^tl-q.mnqne; '^^^tl' et 'h9^ti' 
quinquies. — i^9"tl ' et i>f^ii^ ' 
quintus. — '\ao*li : 1 ) quinque 
dies, quintus dies. 2) feria quinta. — 
'*l9^tl s quinquaginta. — ^^'h^^tl ' 
1) quinio. 2) qointa pars. — 'Th^V 
J^Al"' quintuplum, quinque par- 
tes. — f^^hf^tl^'' quintuplum. 

'\ao^', — iT^V^^Iis furnus. 220 •^ao^ i — -Ifn 8 ^ao^i I, 1 et 2 vinculis con- 
strinxit, vinxit. - i"1iir»f : III, 1 

pass. (p. 67 ann. 5, ubi /i^ e gr. 
§ 19 annot. exponendum est). — 
^'VX ' vinculum. 

-^lPWi I, 1 Subj. J&'V/^/*'! 

1) quaesivit. 2) sciscitatus est. 3) 
scrutatus est, investigavit. 4) petiit, 
postulavit, requisivit. 5) operam de- 
dit, studuit. — i^tiPS III, 1 1) 
quaesitns , investigatus , postulatus 
est. 2) sibi quaesivit, scrutatus est, 
requisivit rationem. — *i'i5»iPiP s 
ni, 3 disputavit, controversiam ha- 
buit, altercatus est. — '\'H**t' ^^^^' 
sitor, investigator , studiosus. — '\ 
UL»«*f : , pl. ^lP^^l* ' 1) petitio, de- 
siderium, studium. 2) percontatio, 
quaestio.— <^'Vl*'/*'-' petitura, de- 
siderium; controversia. — ao^^of^ 
^i fuscina, forceps. — ^'h^^l^i 
vid. sub 'f*. 

'hl^O ' I) 1 sedatus est, siluit. — 
h^/^O' II) 1 sedavit, restinxit. 

'\wd*' I, 1 scabiosus fuit. — 
"hlP*^' scabiosus. 

'\^aOi — 'hCiO^'t'' ductus li- 
terae, litera, syllaba. 

'h^tP : I, 1 et 2 bene nutrivit. — 
'f"*idjP' III, 2 pass. 

'h^ii' Ij I parturiit, in puerpe- 
rio cubuit. — 'hCh' partus, puerpe- 
rium. — '\^h' puerpera. 

'\d(Di I, 1 caelavit, sculpsit. — 
'M^flJs III, 1- 2 pass. — '\C(0-' 
part. pass. — '\C(DH'' 1) sculptura. 

2) caelum, cestrum. 3) foramen. 
-VCf 8 et -iKie- I, 1 subj. J2, 

'\^f' ' e - , se - , delegit , praetulit. ~ 
i"\C?* III, 1 pass. — 'V4-J&-" 1) electus, selectus. 2) acceptus, gra- 
tus. 3) arbiter, conciliator. — 'VC 
^'ti optio, electio. 

-Tf^S^! i q *^X« 

'lid^' annus praesens. 
-Vfl^: 1,1 subj. J&^VrtC.- l)de- 
pressus, in conditionem viliorem de- 
jectus, miseria afflictus est. 2) im- 
minutus, ad paucitatem redactus est. 
3) ignominia , dedecore affectus est. — 
'llA^' Ij 2 ignominia, injuria affe- 
cit (p. 21, ni MA^' legere ma- 
lueris). — MHd' H, 1 1) humi- 
lem, vilem reddidit. 2) ad paucita- 
tem redegit; mulcta, poena affecit. 
3) ignominia, dedecore affecit, vilipen- 
dit. 4) vitiavit, stupravit. — .'VfrC' 
1) vilis, inferioris ordinis. 2) con- 
temtus, probrosus. 3) miser. 4) de- 
pravatus. — '\fiC' conditio vilis, 
miseria, ignominia, dedecus, convi- 
cium. 

'\(\i praep. 1) apud, juxta, pe- 
nes. 2) ad, versus, in; '1[fl'H' ubi, 
quo, ubicumque („nec corpus ejus, 
ubicumque sit = nec corporis ejus 
partem quamlibet" p. 62 1. 11), 
quocumque. — A^Tffl* ad, versus, 
in, erga, ad modum, instar. — fl 
'Vfl' ad, apud, juxta, Tuapa c. Gen. 
= ab; penes; coram; e sententia 
alcjs; ad modum, secundum, pro, 
prae, instar. — h9^V ' 'Iffl ' vel h 
^'''Vfl' ab, ex, a parte, e vicinia 
alcjs, per. — K^J+^^lffl: prae- 
ter, per. 

'Vfl : adv. rel. : ubi, quo ; ubicum- 
que, quocumque; ibi ubi vel quo; 
eo ubi vel quo ; (l : 'Vfl ' alicubi, 
uspiam. — fl^Tlfl: ubi; ibi ubi; ubi- -^nA- — ^ip 221 cumque. — ^iiP^-Vfl -' vel ?iJP> : '^ 

fls unde, ibi unde, eo unde; inde 
ubi vel quo. — h'}'!'''^^' a qua 

parte, ubi. 

-TfflA" — i"1iflA" ni, 1 ausus 

est. — 'Vfl-A' et ^"TiflA.* audax. 
'Ilfl^.' et -li-fl^: I, 1 subj. J& 
'VflC 1) consociatus est, se adjun- 
xit. 2) consensit; congruit; conspi- 
ravit. 3) e communi consensu, con- 
junctim, una, communiter fecit alqd 
(c. Acc. rei ; c. Acc. Inf. vel A ' seq. 
Inf.). — Mfid : II, 1 1) conjunxit, 
connexuit, (conflavit p. 66). 2) con- 
sociavit. 3) consentire, consonare fe- 
cit, conspirationem fecit. 4) societa- 
tem iniit. — i^lcfl^' III , 1 con- 
junctus, consociatus est. — 'Iffl^C' 
conjunctus, consociatus, cousentiens, 
concors, consors ; 'Vfl'^ s l) A^ ' con- 
substantialis; 'Vft*^*hO'}f • collega 
sacerdos; '^(td' ^'idC' auv^po- 
vo<;. — 'Vfl'^' una, simul, conjun- 
ctim, unanimiter. — 'V'flC - 1) fu.- 
nis. 2) tractus. 3) latus. 4) caterva. 
5) fascinatio. — "h^Qd/t' 1) con- 
sociatio, communio. 2)consensus, con- 
sonantia, concordia. — ^'VflCl'' 
junctura, commissura. — "^^VflC ' 
1) congregatio, conventus, coetus, 
concio; a) concilium; b) conventus 
monachorum, ordo monacbicus; A^fl 
^''^'VflC» conventuales; ihi''^ 
'VflC' monasterium. c) agmen, turba, 
classis, ordo, T(r([ka p. 58. 2) so- 
cii, coUegae. — ^'hf{&*^ ' conven- 
tualis. 

'h-dh^'' vid. -liflH: 

'Tfflfls — '^'Vfl-fl^! lacus tor- 
cularis. 'Vfli' vel 'Vfl^! limbus vestis. 

-s-ah' I, 1 subj. fs^hdh' 1) 

abscondidit, occultavit, abdidit. 2) ce- 
lavit (c. dupl. Acc). — i^lfflK' 
III, 1 refl. et pass. — 'Iffl*?! ' oc- 
cultus, absconditus, (apocryphus), ar- 
canus; fl^Vfl'?!' in occulto, clam; 
'Vfl*^'lhs arcana, mysteria. — JP^V 
flS^ : locus absconditus , latibulum. 

-Vflli: I, 1 subj. J&lf-fl-M: co- 
xit panem. — 'Ifflftl'', pl- 'Ifflfl'* 
11 : panis; placenta panis. — 'VfllJL 8 
pistor. — jT^^Vfllfs pistrina. 

'VflJK.s seria. 

'^-f-ODs I, 1 subj. fM^h^y^s si- 
gillo clausit, signavit, obsignavit, (si- 
gillum impressit p. 81). — 'f"\'t^ 
OD : III, 1 pass. — 'V+y* s signa- 
tus, obsignatus. — '\^''%i signa- 
tor, obsignator. — tPj^^wf*^ . ^^ 0^ 
'V'i'JP'T*! sigillum, signaculum. 

'\'f'(Ds I, 1 accensus est, arsit 
et luxit. — Mi^iD : II, 1 1) ac- 
cendit. 2) illuminavit. 3) lumen emi- 
sit. — '^'Ihfl^s accensus, lucens. — 
'^'^•f'^', pl. 0O^^(D^'' 1) lu- 
cerna, lampas. 2) lychnuchus. 3) fax. 

'1lV+ ' I, 1 subj. J&^VJ^» ' anxit, 

suffocavit; suffocando necavit. — "f* 
'V'}^: III, 1 refl. et pass. 

'VJflti ' instrumentum quo cor- 
pus torquetur. 

'Yii^A' qdrl. I foUiculis extraxit 
(grana). 

'^^da ' j 'VidM ' ethnici, haeretici. 

'^IP: — ^"^W' III, 1 com- 
mixtus est. — 'Vfll./*' ' mixtus, com- 
mixtus. — 'V-l*»'!*: commixtio, con- 
fusio. 222 ^^. —.^^j^, '^^ ' prunus. 

ifhi ostium, janua, porta. 

'^t^i arena. 

'VHH ' — Mm ' II, 1 animam 
interclusit alicui. 

'%iis I, 1 invaluit. — -IrfA-" 
I, 2 1) fortis, potens fuit; robora- 
tus est. 2) superior fuit (c. Acc: 
aliquo), praevaluit, praepolluit. — 
h^h^ii' 11, 2 corroboravit. — 'f"1| 
^({s III, 2 1) fortem vel fortiorem 
se praebuit, vires contendit; corro- 
boratus est. 2) praevaluit, praepol- 
luit, dominatus est. 3) vim adhibuit 
vel intulit , vi oppressit (c. Acc. prs. ; 
„Verbo, quod eum sursum tulerat, 
vim intulit" p. 106 1. 21). — "^ 
^ A ' fortis, validus. — 'hff^ ' , pl. 
'hf^^'i'' 1) vis, vires, robur, po- 
tentia. 2) virtus. 3) opes. 4) fa- 
cinus virtute, robore factum. 5) co- 
piae , exercitus. — 'If^ A ' fortis, 
potens , validus. 

'^ifiOO^ : tentorium , tabernacu- 
lum. 

ik^= — '%.Cs, f. 'V.C^-' bonus, 

(probus, pius,) praestans. — '^^1* 
bonitas, praestantia, benignitas, vir- 
tus. — '^M^Oi : qdrl. I bonus, prae- 
stans fuit. 

'IfPA' I, 2 melior, praestantior 
fuit vel factus est. — M^fi' n, 2 
praestantiorem , magis idoneum red- 
didit alqm i. e. virtutem addidit ali- 
cui (c. Acc. pers. , p. 102).^ — '^ 
tlTfS praestantia, excellentia. 

'%m' I, 1 subj. i&'^.T= pelle 
xit, seduxit, decepit. — 'i"1fj&ni' III, 1 pass. — '3',m 'Th s seductio, de- 
ceptio. 

-Ift^: I, 1 subj. fs^h^C' 1) 
consedit; devertit. 2) habitavit, in- 
coluit, commoratus est. — tv^hf^^' 
II, 1 caus. — 'V-^C' qui consedit, 
habitans , commorans. — 'h^^'^ ' 
habitatio. — 'h^^s inquilinus, ad- 
vena. — «^lfRC", pl OB'>?:C' 
habitatio, habitaculum, doraicilium, 
(cella monachi p. 59 seq.). 

'V^C' mensis Abyssinorum ter- 
tius , qui IX^ Noverabris sec. Cal. 
Greg. incipit. 

-1[R7" I, 1 subj. j&^VJt*?: a) 

trans. 1) reliquit; deseruit. 2) cora- 
misit alicui alqd. 3) dimisit. 4) re- 
misit, condonavit. 5) omisit, prae- 
termisit, intermisit, neglexit; a) mis- 
sum fecit, abstinuitj g) destitit, de- 
siit. 6) sivit, permisit, concessit (c. 
Acc. vel A' pers. ; seq. Subj. verbi 
vel h^ : c. Subj.). b) intrs.: remi- 
sit, cessavit. • — h^f^l' II, 1 caus. 
— •t'^^1' ni, 1 pass. (defuit, 
non comparuit, p. 62). — "h^^s 
part. pass. — 'VJtl'1' s relictio, di- 
missio, (abjectio p. 80) ; remissio. — 
'hf^P'\i^' repudium, divortium. 

^^Ts vid. 'haxai' 

'hf*^' I, 2 (et 1) gubernavit. — 
'Tf^^ : remus, gubernaculum ; guber- 
natio. — 'h^d»' remex, guberna- 
tor. — ^'hf^^' remus, guberna- 
culum. 

'TfT^ ' I, 1 1) non reperit. 2) 
non habuit, destitutus est re (c. Acc. 
rei); '\a\J\s inopia, defectus. 3) 
raro: peccavit. — Yv^h^Vtl' II , 1 

1) privavit (c. dupl. Acc). 2) exper- 'Ifmm 7Uh: 223 tem esse voluit alqm rei, egerc vel 
carere fecit. 3) peccare fecit. — 'f' 
'\'Ph' ni, 1 1) se subduxit, au- 
fugit. 2 ) abfuit , defuit , non re- 
pertus est. — 'Vm*?! ' 1) expers, 
iiidigus, inops. 2) fugitivus. — ^ 
f^K' peccator, (impius*, improbus). — 
'li^7i' defectus, inopia. — 'lim. 
M-s, pl. -limahh: et 'hiq^h' 
peccatum, (delictum, crimen). 

'1fmm= — '^ai't' granum. — 
'^^T--, pl. 'hi{mi' 1) exiguus, 
paucus. 2) paulum, paululum, ali- 
quantulum. 

'hf.O I, 1 subj. jRlfR-C- bre- 
vis fuit vel factus est, (brevior alqo, 
c. Acc. p. 45). — MKk-' 11, 1 bre- 
viorem reddidit, decurtavit, („cum 
aequalia perficerent ita ut alius alio 
minus non proficeret" p. 32/33). — 
'h^C' contractus, brevis. ' — '^H^ 
C, f. '\^(1' brevis, curtus. 

-llK.^-, pl -hKahTr^' ferrum; 
a) instrumentum ferreum ; b) gladius. 
c) A-flA--'^X.'}! lorica. 

-TrK<»: I, 1 castravit.— 'hf^iD". 
castratus, eunucbus. 

"Ir-^J^s, 'Y"HJ^! uncinus, fibula. 

-^ea- I, 1 subj. j&^Yd-fls lavit, 
abluit. — i"Vdfl! in, 1 pass. et 
refl. — '^'IfO-fl s 1) pelvis, labrum. 
2) balneum. — JP^^^-fl s locus lo- 
tionis, lavacrum, piscina. 

-lid,/:' I, 1 subj. jiifAc- 1) 

erubuit, puduit alqm (seq. Acc. Inf.). 
2) reveritus est. 3) pudore, igno- 
minia affectus est (seq. Acc. Inf., 
ut: „ignominia cadendi afficitur" 
p. 99). — l-V^^s et 't-hd.d'. 
III, 1 pudefactus, pudore, ignominia affectus est. -- i\ll't'\d.O ^^' I 

caus. — 'hi^Vi' pudefactus, pudi- 
cus. — "lli^C' et '\4*d' pudibun- 
dus, pudicus. — '1l^^'Th 5 1) pudor. 

2) turpitudo, dedecus, ignominia. 

3) pudenda. 

'1r<C^s <^'V<<.C-' propinqui, 

amici, familiares; amicus, familiaris. 

'\^f.'—^1i^^'' turris, (vaoc 
templum p. 71). 

'llAm' I, 1 percussit, planxit. Js p. 157 1. 8 siglum cst. 

y«5 num, -ne, an? (gr. § 161, a; 
198, 2, a). a);i. — ^s, h^a^- 

h\^' W" nonne? annon? b) fl^s 

numquid? c) etiam pronominibus et 
adverbiis interrogativis annectitur 
(„et, si natus est, quando natus sit"? 
p. 97 1. 11). 

2rs (gr. § 168, 4; 200, 1; 206) 
1) etiam, quoque, item (feinerfeit^, 
anbererfeitg) ; h^i,'^ fll?i#w>^: etsi, 
quamvis. 2) et, -que, autem (sive 
5^s, sive fll — S^s, cum negatione: 
nec) ; J^ s — (D s — j^ : et — et, tam 
— quam (cum negatione: nec — nec). 
3) vocibus interrogativis annexum 
vim indefinitorum tribuit. 

is, ^: gr. § 160, a. 

^l/"S (gr. § 160, 1, a) ecce, en! 

^Od' I, 1 metalla exercuit, fa- 
bricatus est. — Y/d^' faber aera- 
rius, argentifex. — ^^TrV^d' officina 
aeraria. 

IV-d', pl. h^iV-d' et hW 

•fll* s apis , apes. 

tVh' I, 1 gemuit. - JUhs, 
^Ujfl" gemitus. 224 -JUf s — >*!/.• "JUP : I, 1 se levatum seusit, re- 
spiravit. — titUf ' 11, 1 refocillavit, 
consolatus est. — 't^tU^ ' III, 3 con- 
fessus e,st peccata. — 'tV^ ' tran- 
quillitas, pax, solamen. 

Wl'- — hWl^ II, 1 minavit 
gregem. 

^fii cerebrum. 

9;]hft-", pl. Mlhll^' tectum. 

'tfhtl' aes. 

^ihCli ' mensis Abyssinorum XII"^, 
qui VP Augusti sec. Cal. Greg. in- 
cipit. 

•TAflf ■• — MM?' qdri. n 

ignovit, condonavit. 

«7A7fll' — i-VA^Jrh" qdrl. III, 
1 agitatus, concussus est. — tfli 
^ih' concussus. 

i9^C', pl Mr^CH"' pardus, 
tigris. 

VlP-^s I, 1 subj. J&7/^1-s 1) 
destruxit, demolitus est, evertit. 2) 
disjecit, dirupit. — 't^/^i' s III, 1 
pass. — TrU^^l* ' destructus. — *} 
^•f*^: destructio. 

i/^^h' I, 1 subj ^-i^^ih' 1) 
sustulit, extulit, suscepit. 2) abstu- 
lit, ademit. 3) cepit, prehendit, oc- 
cupavit. 4) sumsit, petiit, secum du- 
xit, assumsit. 5) accepit. — }%} 
J^h' II, 1 l)extulit, sustulit. 2) sur- 
gere jussit, excitavit, suscitavit, resu- 
scitavit (mortuum). 3) erexit, restituit, 
4) i. q. 't'}/^h' exsurrexit p. 22 
ann. — 't^^^h' IH, 1 pass. stir- 
pis I, 1. — 'tl/^h' III, 1 refl. 
stirpis I, 1 : surrexit , ex - , in - , re- 
surrexit, se extulit. — htl't'^/^ 
h ' IV} 3 1) extulit, restituit. 2) ex-, in-, suscitavit. 3) se extulit, super- 
bivit. — Tr/^h^' sumtio, assum- 
tio, acceptio. — '\r'i**iYi» ' surrectio, 
resurrectio. — ^Tr/^h^^ is qui 

surgere facit, suscitat; resuscitator. 

VlP*! ' I, 1 repB,gulo occlusit. — 
eWii^^qi etaD'}/^"^: repagulum, 
pessulus. 

^CF-h' nardus. 

hlidl' I, 2 poenituit alqm, poe- 
nitentiam egit. — hlllldl' H, 1 et 
h\h^' II, 2 ad poenitentiam in- 
duxit, p. 107. — 'thhth' III, 2 
poenitentiam egit. — Ifli^h' poe- 
nitentia. — M#fu ' poenitentiam 
agens. 

IhC'-, pl. MtiC^"' aquila, 
vultur. 

llli±^'' vid. -ihti' 

Irll^h^i"' foetor. 

^Wl'i Vilr' Nisan, mensis He- 
braeorum primus. 

\MA' qdrl I adspersit, con- 
spersit. 

Jrths I, 1 subj. f,lrti\l' mo 
mordit. — 'f^Vfth ' IH, 1 pass. — 
TltiMr' morsus. 

>rt<»s — «WJ^frl-s, pl <^V 
tidhi 1) tentatio. 2) periculum. 3) 
calamitas , poena a Deo inflicta. — 
h^llii^ ' qdrl. II in tentationem, 
calamitatem induxit. — 'f'#/D'Jrtfll : 
III, 1 pass. — iP">fll»*: tentationi, 
calamitati obnoxius. — {^"Jfl^E ' 
tentatio , periculum. 

VftfH^p-ft: Nestorius. 

"l^W-l, 1 subj.je.-J^U: l)e7i- 
gilavit, experrectus est. 2) sobrius, 
cautus, attentus fuit. — ht^U ' v^A- — 9n-'fr 225 II, 1 expergefecit, suscitavit, resusci- 
tavit. — 'i^V' experrectus, so- 
brius, vigilaas, attentus. — 'i^O't' ' 
evigilatio, cautio, attentio. 

i^/i' I, 1 evulsit, eradicavit. 

y^^s I, 1 effossus, erutus est 
oculus. — hlfi^d •■ II , 1 caus. — 
i^C' luscus, cocles. — hl^C' 
interior pars oris et narium. — Ji'} 
4*^^: cellae favorum. 

t^^' rima, fissura. 

5r4*fl! I, 1 se avulsit, abaliena- 
tus est ab alqo. 

If^aH*' succinctorium. 
«J*^^! camela. 

^^•Ti: — hlf^^lt' exclusit 
pullos ex ovis. 

J4*<D : I, 1 et 2 sonum vel vocem 
edidit (res, animal). — Tf^Oh: 
sonus, vox animalium quaelibet. 

ItVO' 1} 1 1) fissus, diruptus 
est, rimas egit. 2) erupit, prorupit, 
scaturiit. — hlf^O' H, 1 caus. — 
Tr^id ' fissus, rimosus. — V4l»|J s , 
pl- hlf^d^tj fons, scaturigo. — 'J 
^O^t' fissura, rima, hiatus. — 0D 
Tr^d^' feraur. 

i^H' I, 1 cariem contraxit. — 
'}^1l' vermiculosus. — ^4*11' et 
J4"1fs caries, teredo, vermiculatio. 

5^4'^ 2 Nicaea. 

^^A' I, 1 exaruit. — 'Ht^s 
aridus, durus. 

m- vel ^^0i — h'}^^' 

vel h^^-d", pl. h^i^^' porta. 

'i^d*: I, 1 decussit corticem. — 
TfVd/l'' maculatio, macula. 

VflAflA- flamma (p. 151 infra, Christus dicitur flamma). — hTrd 
AflA- quinql. II flammavit, flam- 
mam edidit. 

^'flA.fts nablium. 

'^'(Ith' I, 1 latravit. 

md' I, 1 subj. ^-iaC' l)se- 
dit, consedit. 2) mansit, permansit, 
perseveravit. 3) habitavit, incoluit, 
commoratus est. — hlrH^ s II , 1 
1) sedere jussit vel fecit. 2) posuit, 
collocavit, imposuit, ap-, reposuit, 
deposuit (ut: vestem p. 58). 3) ha- 
bitare, manere fecit. — hli^f^^dd^' 
IV, 3 bene disposuit vel compo- 
suit. — 'Jft-C I) sedens. 2) po- 
situs. 3) manens. 4) incolens. — 
T^fldl'! 1) sessio. 2) positio, dis- 
positio, impositio. 3) status, con- 
ditio, vivendi ratio, victus. 4) ha- 
bitatio, commoratio. — ^f\d' 1) ma- 
nens, stabilis. 2) habitans, incolens. 
3) verna, famulus domesticus. — 
^TfHC', pl ^V-flCl--- sedes, 
sella, thronus („throni" =: unus ex 
ordinibus angelorum); at p. 79 1. 8 
==Mambre (Gen. 18, 1). — ^^t 
(\C* locus, sedes, basis. — tro'} 
flC^- status, vita, victus. 

>flfl: I, 1 subj. J&^-fl-fl- lo 
cutus est (c. Acc. prs. = alicui). — 
Mflfl-- n, 1 1) legit. 2) recitavit, 
cantavit. 3) meditatus est. — ^J" 
Vfl: III, 1 recitatus, cantatus, le- 
ctus, enuntiatus est. — 'f^Vflfl- 
in, 3 collocutus, locutus est, dixit. — 
'Jfl-fls loquela, sermo. — Jflfl.: lo- 
quendi facultate et ratione praeditus; 
locutor, orator, auctor vel poeta (p. 
146); linguosus, vaniloquus. — hlf 
flfl.: lector. — IP^^fl-fl: lectio. 

'S'fl"fcs Naboth. 

15 226 Vft-hmc-- — VfiV' Vft-h^>^C-" Nebucadnezar. 
J-ftO- — M-flH" II, 1 lacry- 

matus est. — ht^dd ' , pl. MHd ' 

lacryma, lacrymae. 

id^ ' , pl. ^tLf^ ' propheta. - 
5'fl.J&'Tf' •■ et Jfl^-^ ; prophetissa. — 

i^id?' III, 2 propheta constitutus 
est, prophetavit. — '^'Jft.^ : pro- 
phetia, vaticinium. 

>nm.— Mfl^s, pi. AiT^flT- 

locusta, locustae. 

>-!•: coccum, coccinum. 

1i't'i' — htl'l''i'ti'' IV, 1 in- 

tente vel assidue occupatus est re. 

V^tO' I, 1 in fugara inclinatus 
est, fugit. — hl^O'' II, 1 fuga- 
vit. — i^td' tentorium, aulaeum. 

Iftls et >^1: I, 1 decrevit 
imminutus est, defecit, desiit. — h 
Tri'!'' II, 1 1) demsit, detraxit, de- 
minuit. 2) intermisit, cessavit. — 
Tr^Pl' mancus, imperfectus. — 1 
'tPs 1) defectus, lacuna. 2) inter- 
missio, cessatio. — 'tt^li titio, 
torris. 

J-fiS.: I, 1 et 2 discerpsit, di- 
laceravit. — -^>->iC : IH, 1 pass. 

'i'TlA'' I, 1 subj. J&'}-1[A: cor- 
ruit, coUapsus, dirutus, devastatus 
est.— hTfllA' II, 1 destruxit, di- 
ruit, subvertit. — "Jif-A ' part. Tf^id' I, 1 rhonchissavit. — oo 
Ir^hC' antlia, haustrum, follis. 
»^: Ninive. 

"JTlrt ' Ij 1 minor, minimus fuit. — 
hlfhti ' II, 1 parvum , minorem red- 
didit, extenuavit, minorem aestima- 
vit. — 'ih^ti' parvus, minor (etiam numero, aetate, auctoritate; minus 
perfectus p. 59). — ^hh : parva, 
minor, puella. — «^^ft : infantia, 
pueritia, adolescentia. — ^htl ' par- 
vitas, pusillitas. — 'ih't^ : 1) pau- 
lum, aliquantulum; flfl'Jft't'^: vel 
flfl^Jfl-t-Th^-Jfl-ti-: paulatim. 2) 
pusillus, exiguus, aliquot, pauci. 

%hs I, 1 gemuit. — ^h\l^ 
gemitus. 

^Ml' plumbum, stannum. 
'■'Wfl: niacula. 

iTkf.'' I, 1 laudavit. — -^-J 

?ift: III, 1 pass. 

^hO — hllliO II, 1 1) pe- 

regrinum, insolitum invenit. 2) mi- 
ratus, admiratus est (c. (['hli*'^ h 
9^^', fl:, c. Acc). — -^Jh^: 

III, 1 mirandus, mirus fuit. — J 
h.C-, f. JhC- et >h.C^: l)pe- 
regrinus; etiam neutr.: peregrinum, 
p. 11. 2) alienus, seq. }kl^>: ab 
(p. 76 1. 5. 6). 3) alius, mutatus. 
4) inauditus, mirus. — ^lrYlC' 
1) part.: mirabilis, admirandus. 2) 
subst., pl. iwi-jjri^^: res mirabi- 
lis, miraculum. 

>hrt: — OD^ihh' maxiUa. 

Vhfl: — tro-^li-ny^s flexurae 
brachiorum et pedum. 

>hVh' qdrl. I concussit, excussit. 

V3fl*-', pl. AWd:bruchus, at- 
telabus. 

>hP: I, 1 laesit, nocuit, c. Acc. — 
i->he-- III, 1 pass. 

>*?: (gr. § 160, 1, a) ecce, en! 

>*B5 Naue vel Nun, pater Josuae. 

V^V', Pl. Vn^^' pastor. — vo^t — ^Rn 227 'tVAiOs qdrl. III, 1 pastor fuit, 
duxit et custodivit gregem. 

^aoi I, 1 subj. J&^jP: l)dor- 
mivit. 2) obdormivit i. e. vita de- 
functus est. — /tJ^ s et hV^ ' 
II, 1 caus. — 'iOK9^i dormiens. — 
"J^PJP: somnus. 

ViDO — hlfD^ n, 1 notam 
inussit, macula aspersit, vitium irro- 
gavit (c. Acc. prs.). — JlO^C'? pl- 
iOh^^t' macula, labes, vitium. 

^^yV'^ V^ V^y^' nauta. 

^'V: Noe, Noah. 

T^h' I, 1 subj. J&V-^V: l)lon- 
gus, longior fuit vel factus est. 2) 
procerus, altus fuit vel factus est. 
3) resedit. — hlfh : H, 1 1) lon- 
gum fecit, prolongavit, produxit. 2) 
procerum, altum fecit. 3) in altum 
crevit, p. 14 1. 14. — ^-^^: 1) lon- 
gitudo. 2) altitudo. — J^^V : et ^ 
^1f:, f. i^^V: 1) longus; J^-^: 
diu. 2) longinquus, J'P'1[: longe, 
procul. 3) procerus, altus. 

'i9^', pl. IVy^' 1) vas, 

vasa; *>*??: fl>*AT' intestina. 2) 
instrumentum , -ta, utensilia, appa- 
ratus; 'J^fSrh^^A: arma. 3) sar- 
cinae. 4) res quas quis possidet, 
opes, bona, pecunia. 

W', !%>, ■ilh'; >9> (gr. § 
160, 1, a) 1) veni, venite! 2) age, 
agite! 

Tr(h^'t' ' fratria quam levir uxo- 
rem ducit. 

^0(Di I, 1 subj. f^^iOOhi 1) ve- 
natus est. 2) aucupatus est, avide 
inhiavit. — J9^' 1) venator. 2) 
venatorius. — ^^d^B-j iO^' ve- 
natio. 'JlfUAA: vid. ifUAA» 

VH^ : I, 1 et 2 momordit. 

5r1f 'l : I, 1 con - , aspersit. — 'I* 
Jlf-li: III, 1 pass. - -Jll-Tf-lhs 

conspersio, aspersio. 

i-H-li- — hm-li' II, 1 visit 
(ut videtur; alias non occurrit, at 
vid. locum in meo Lexico Aeth. c. 
677 e Phlx. 89 allatum). 

mifs — i-JTfJH' ni, 1 ve- 

xatus est. 

mO' I, 1 evulsit. 

inn' — hir^'}nn'' qdrl. II in- 
sultavit, probrose dictis proscidit. 

Vlf ff ' 1} 3 solatus, consolatus 
est. — •t''7lf If ' ni, 3 solatium ad- 
misit, solatio erectus est. — ^HHL* 
solator. — y«Hlt : consolatio, sola- 
tium. 

>H<C-- — i-Vn^L' III, 1 exhau- 
stus, evacuatus est. 

Vp: ecce me! J^: ecce eam! 
caet. (vid. gr. § 160, 1, a). 

*i'?l'ih' panis infermentatus , azy- 
mus. 

'}^ii'lt*' caverna. 

VJ^rfi: I, 1 trusit, impulit. 

Vft4* ' I, 1 struxit, exstruxit, ae- 
dificavit. — 't^!^^ : IH, 1 pass. — 
If^^' structura, opus latericium, 
murus. — V^^: aediiicator. 

Vftns — hao^m' qdrl. II af- 
flictavit, in calamitatem et pericu- 
lum induxit, vexavit, persecutus est. — 
'tt^lf.d' ni, 1 pass. - ir"J^ 

^: afflictus, calamitatibus et diffi- 
cultatibus pressus. — 5P"J^fl> : af- 
15* 228 >J^K- — Vl^' flictio j calamitas , aerumnae , peri- 
culum. 

>Jth" I, 1 egit gregem, propu- 
lit, abegit, exegit.— -^JJ^fc: III, 1 
pass. — i^h^' exactor. 

VJtf : I, 1 subj. Ji-J^: inops, 
egenus , pauper fuit vel factus est. — 
MM'- n, 1 caus. — J^J&: pau- 
per, egenus, inops. — "JJ^P^lh' et 
T^^^lh : paupertas, inopia. 

^fLf^' et >ft: I, 1 arsit, exar- 
sit, incensus fuit. — K^if^fi' H, 1 
1) accendit, incendit. 2) combussit. — 
iJts flamma; ardor" — lP">^Jt-" 
focus, culina. 

ltf*d»' I) 1 jaculatus est, icit. — 
'1'^f^d*' III» 1 1) jaculando emis- 
sus est. 2) ictus, ictu vulneratus 
est. — hlli-^f^d.' IV, 3 funda- 
mentum jecit. — tf^iL^t' jacula- 
tio; ictus. — ^^d»' jaculator, sa- 
gittarius. — J^*}^^: spatium ja- 
ctus teli. 

^t,' elephas. 

5r«7i;: I, 1 illuxit dies. — Wi 
"IV* II, 1 mane fecit, mane venit 
vel profectus est. — V*7U ' prima 
lux , tempus matutinum ; fl>*7li ' 
mane, bene mane. 

VIA* — ^'ilfi' l)versus,ad, 

in. 2) quod attinet ad. — A^^J 
1A' icl. — fl^7lAs versus, juxta, 
ad. — hf^^llii' 1) a parte. 2) ra- 
tione liabita, quod attinet ad. 

i^w' 1, 1 subj. fsi^m^i 1) 

regnavit, rex fuit (c. A^j AdA'? 
«^fl:). 2) regnum, imperium ade- 
ptus est. — hTflit^' II, 1 regem, 
imperatorem constituit. — Ift/^-: pl. Jl/*'^-: rex, imperator. — ^«7 
^H"', pl. '}*7/*';J"^ -■ regina, im- 

peratrix. — "J*?/^ : regimen , regia 
dignitas. — ^P-^:, pl. >7/^'l- s 
rex, dynasta. — 00"}*^/^^:^ pl. 
OD'}*^/^!^'^: regnum, imperium. 

V7^: I, 1 subj. f^-i^qC' 1) lo- 
cutus est, dixit (c. Acc. prs. vel A' 
alicui). 2) recitavit, narravit, retu- 
lit, enarravit, exposuit, enuntiavit 
(addixit: „quas decet, divinae Cliristi 
naturae addicimus" p. 71 1. 24). — 
-f-i^ld' III, 1 pass. — -^«77^: 
III, 3 collocutus, locutus est (c. jP 
ftA--, -Vfl:, Acc. pers.; c. dMi"', 
fl:, Acc. rei); a) disseruit, dixit; 
b) enarravit. — >7C ' , pL ^l^^ ' 
1) sermo, oratio, verbum, verba, 
(fmh-^lC' linguosi). 2) sermo- 
cinatio, enarratio, relatio, expositio. 
3) res, causa, res gesta (quatenus 
narratur). — '\*^P&' 1) loquens, 
orator. 2) rationalis. — ^A^f^T 
*7C' patronus causae, intercessor 
(seq. A' pers.). 

\lO'' — M^bb' medulla. — 
hlt^O' II, 1 emedullavit. 

ilf».' I, 1 peregre abiit vel fuit, 
peregrinatus est, iter fecit, merca- 
turam fecit. — tl^ ' peregrinatio, 
mercatura. — ^l^s, pl. V*?-^'^ s 
peregrinus, advena, hospes, (exsul, 
exsules p. 9 annot.). — VjP"?.- pe- 
regrinator, mercator. — OO^Tllf^* 
1) via publica. 2) iter, profectio, pe- 
regrinatio. — hl'!^'' , ph Ml 
J^: peregrinus, hospes, advena. — 
'f'h'ilf^' qdrl. III, 1 peregrinatus, 
deversatus est, hospes fuit. 

>iJt-", v^hlPf:'' et Mif:-' 

gens, stirps, tribus. i>J^^J^'— V^rt 229 i>^^3^' vid. 7ojei-7«A: 

\1^* Ij 1 excussit, decussit. — 
hTrliL' n, 1 1) excussit, eripuit, 
liberavit. 2) seq. ^gli s fecit ut luctum 
deponert. — 'f">*7<<.-" HI, 1 1) de- 
cussus est, decidit. 2) foliis nuda- 
tus est. — fhV* decussus, deci- 
duus. 

'iTd' I, 1 scintillavit, fulsit. — 
Tr^C' scintillae, fulguratio. 

>Tn-, ^mfl- I, 1 stillavit. — 
jT^fl: gutta, stilla; punctum. — 
Mm-flmfl' quinql. I 1) destilla- 
vit. 2) guttatim demisit. — Vm^fl 
''1'fls stillicidium , stilla, gutta. 

JTO-" — Mf^O' n, 1 abrupit. 

Vmfs — h^mfs n, l impor 
tune ursit, defatigavit, molestus fuit 
alicui. — h'}^?'^' et aDTrai?^' 

molestus, importunus. 

^(lid*' I, 1 colavit, defaecavit. — 
"Jm*^ ' colatus, defaecatus, purus. — 
^'i(f\^'t'' colum, cribrum. 

VJ^A-— i-Ji^As III, 1 evul- 
SU3 vel abruptus excidit. 

^^ih' I) 1 purus fuit, purifica- 
tus est. — M^th' II, 1 1) pur- 
gavit, purificavit. 2) purum, inson- 
tem declaravit. — hhi^^^th •" IV, 
3 inter-, ex-, de-, repurgavit. — 
Tf^ill' purus; immaculatus, incor- 
ruptus, innocens, castus, sanctus, sin- 
cerus, serenus. — t^ih' 1) pur- 
gatio. 2) puritas, castitas, continen- 
tia, innocentia, sanctimonia, sereni- 
tas. — Ir^th^n ' puritas, innocentia, 
castitas. — ^Tr^th, ' purificator, 
purgatorius. 

h9k^' Ij 2 1) intuitus est, spe- 
ctavit, in-, con-, aspexit. 2) respexit, rationem habuit; attendit (c. A: vel 
Acc. p. 85).— 't^TtO III, 3 recpr. 
— '3'J^^s 1) intuitus. 2) obtutus, 
visus. — iTDTf^Q: regio ex adverso 
sita; iroTf^^t 1) adv. ex adverso, 
in adversum, coram, manifesto. 2) 
praep.: e regione. — h^i^d' praep. 
ex adverso, e regione. 

JK-fl^*! vid. R-n^*.- 

>Kf ! I, 1 vellit, evellit. 

'i^iL " I, 1 stravit , substravit. — ' 
'tV^d.'- III, 1 refl. et pass. — "> 
^^s stratus. — ^"JJ^^: stratum, 
stragulum. 

JK^H^: vid. sub JV¥K<«.: 

V0d' I, 1 et 2 dirupit, discussit. 

Jd^lr : I, 1 1) contudit, discussit. 
2) prostravit, dejecit, detrusit, terrae 
impegit. — 'tlid'^' III, 1 pass. 
(prostratus, detrusus jacuit). 

i6d^ et ^Od^s I, 1 defecit, exa- 
ruit, exsiccatus est, fluere desiit. 

id*/i' I, 1 aestuavit, buUivit. 

J^rt: I, 1 spiravit, flavit (ven- 
tus). — hlfd.ti'' II, 1 1) exhalavit. 

2) respiravit. 3) recreavit, refocil- 
lavit. — hlt-ttiLfi'' IV, 1 1) re- 
spiravit. 2) inspiravit. — }^rt : , pl. 
J^rtl*: anima, animus; nonnum- 
quam = animans ; c. pron. sufi*. 
= ipse, p. 67. — >4-ft:, pl. 
>4-rt'l[": 1) ventus. 2) aer, aurae. 

3) balitus, spiritus p. 140 str. 16. — 
ll^M'' 1) corpus. 2) pudenda. — 
i^td.ll : , pl. 0O'^^ilh' ' et ODTf 
d/l'['' spiritus (tam halitus, ven- 
tus, anima, quam vis vel natura ra- 
tionalis, (SJeift); hti'0^1d,li' Tcvsu- 
[xaTLXOL — <w>7<i-rt^: spiritualis. — 
hli^^lli^ti' spiratio, halitus. 230 ViL^ hfihfifi Ifd*^ : I, 1 difiidit, divisit, bipar- 
titus est. — '?^4>s I, 3 1) divisit, 
dimidiavit. 2) ambiguus fuit animo, 
dubitavit, hypocrita, incredulus fuit. — 
-^i^4*s III, 1 1) divisus fuit. 2) 
sibi divisit. — i^Vi^.*!*' HI, 3 in 
partes vel factiones discessit, disse- 
dit. — Tr^*^' fissus, divisus, bifi- 
dus. — ^4*^ ! dubitans, hypocrita. — 
^^4*5 arca, scrinium, loculus. — 
'}^4'5 dimidiapars. — ^4-*&-" 1) 
divisio. 2) dissensio, hv^o^OKX. p. 70 

— 73. 3) hypocrisis, incredulitas. — 
O^lrd^^' dimidia vel media pars. 

Wh ' I, 1 subj. /&'}4-'i : flavit, 
spiravit, afflavit, inspiravit, sufflavit, 
inflavit ( fl+CJ ' = buccinavit p. 4). 

— i^V^*!!' III, 1 flatus, inflatus 
est, intumuit. — If^^ll^t' flatus, af- 
flatus, inflatio. 

Wid.'' qdrl. I roravit. — ^^ 
'}4^'? i^i^' roratio, tenuis pluvia. 

><<.?-■ I, 1 cribravit. — <W>'}^ : 
cribrum. 

J^T ' 1) naphtha. 2) bombarda, 
sclopetum. 

W^' I, 1 subj. J&'>^«-: au 
fugit, efiugit. — hld.i^' n, 1 abe- 
git, fugavit. — ^4-11.5 profugus, 
fuga elapsus. — ^i^^^t' quidquid 
e clade superstes est. h' vid. gr. § 162 s. f. 

h^i 1) non. 2) seq. Subj.: ne. 
3) nominibus praepositum vim a pri- 
vativi (= in-) habet, ut: h^fi^^b' 
inobedientia. 

^: o! interj. dolentis, minantis, 
mirantis, acclamantis; quibusdam no- 
minibus suffigitur (gr. § 142). hV' ah, eheu! intrj. dolentis et 
gementis. 

hV' utique, esto, bene, sic (ja); 
hW •'iiVii' obtemperavit, annuit, 
morem gessit (c. Acc. : alicui) ; hV ' 
hdli' persuasit. 

h^' sed, at (p. 74 1. 9 M» 
inde exponitur, quod in UhTlflti^ 
negatio continetur); nisi (p. 4 1. 21); 
tamen (post h'}}!' quamvis) p. 75 
1. 4. 

hii' pl. vocis !!•■; htir'M'' 

pl. vocis 11 : 

hii»' vae! seq. Dat. 
h»ii^' Eli, judex Israel. 
h>A^n>A' Jezabel. 
h>M(\»T' Elisabeth. 
h^-tiYll^Cy'' i. q hh''h 

Alfl'- 

ht^iid' Elisaeus. 

JiAfl' l)non est penes eum=non 
habet (gr.§ 167, l,b; 176, h), c.c. Acc. 
vel Nom. rei, quam quis habet; is qui 
habet in Nominativo apponitur (ut p. 
89 1. 4. 5; 92 1. 22; 93 1. 2); nh 
Afl 5 qui non habet = sine. 2) h 
Afls vel JiAfl+s non est; /lAfl « 
II : nemo, nihil, non est quod; h 
AflsJl^Wis nunquam; ^Afls^fl: 
non est quando = non mox p. 5. 
3) JiAfl' non, minime, nequaquam. 

?i Afl Ai^^Jfl')' ' pater noster (cor- 

ruptum ex Jl et TTocTSp tj^jlov) p. 31. 

hit^TfU', M'}*- pl vocis II 
-i-p' 

hii.hV^'' pl. vocis HhV"' 

hiih^^ ' n. regis Abyssiniae (cfr. 
3^itf^nft ber beutfd^eti morgenl. ®c* ?iA'?ifth7JtC^- — hff^^ 231 feHfd^aft, 33b. VII. p. 344 nr. 11 
et 29). 

hA •■ hfth^J^C^ •' Alexandria 
(praefixa voce H ' j ' ? A ' iHud ?i 
iuitiale oraittere licet). 

h A • hll'^'^ ' n- i^egis Abyssiniae 
(cfr. 3ettfd^rift ber beutfd;en morgenl. 
@efenf(^aft ^b. YII. p. 344 nr. 15). 

hMb', ?iAh*s pl vocis Tl 
\b''y Tih*- 

hA^PA-, AA^PrTh = n. terrae, 
ubi Bartliolomaeus evangelium prae- 
dicasse dicitur. 

"h^OHC' Eleazar, Lazarus. 

K^yh' (Acc. i\oLioL<;) oleae. 

h.A^A! Elias. 

KAfts I, 2 legit, collegit. — 

-hJiAft' ni, 2 pass. - r^M^' 

coUectaculum, receptaculum. 

JiA^s, pl. hM^' myrias, de- 
cem millia. — 'ThhA^I' ' j J^h A 
iJ^-l^s decem millium multitudo. 

JiA4«' litera alphabeti Graeci 
prima (p. 58); cognomen Christi (ex 
Apoc. 1, 8) p. 141, 

A^A^^A*' aXXo^uXoL Philistaei; 
h^tt^^^V' Philistaeus. 

h^h' boves. 

hdiH*', f hih±' 1) unus; E& 
singuli, unusquisque; hth^t*' semel. 
2) aliquis, quidam (p. 13. 18 — 20. 
24 al.). 

h^' 1) a<iv- i"^!- temporis: quo, 
qua, quibus, quum; h^(\'h^' 
numquam. 2) conj.: quo tempore, 
tum quum, ubi; hff^h^' ex quo; 
Tiflh ' h^ ' usque dum , donec ; U 
}l<7D: quum. 3) praep. temporis: 
tempore, in, AbL; h9^h^' ab- hinc, inde a; htlll'h^' usque ad. 
4) h^y» et h^^lhi tunc, tum. 

h^: et tih^'' (gr. § 170, 1; 
205) 1) conj. condit.: si; c. neg.: 
si non, nisi; h^^^ii' si vere, si qui- 
dera; IDh^A' sin; h^(i''H'' si 

quis, si quid, si quando, si forte; 

hf^}i', iihtrD^', WhOOX', h 

^VL», (Diiht^i' etsi, quamvis, 
(at p. 81 1. 14 et si, si quidem); 
hffo: — (Dhf^X-: h^*L'' — (D 
h^t-j ho^X' — (Dho^X' , h 
0^*L'' — hfD^' sive— sive; Gih 
O0'h\\'', (DhO^''h\\{\', (Dh^ 
h\^' si vero non, sin minus, aut; 
hoD : hYl ' — hOD : {(DhOD :) hll ' 
aut — aut ; h9^hoo : vid. sub 
hoo: 2) part. interrg. : an, num, 
- ne? (tam in interrg. directa quam 
in obliqua); etiam adjecto (|«:, Y*:, 

ut iihoo^' 

hoO' vel h9^'' 1) av in apo- 
dosi enunciationis condit., si quidem 
in protasi ^fl:, rarius si h^D: (p. 
130) adhibitum est. 2) optative: 
w^sXov, debebam, ut: h^^^M^d. 
hfl*2 55vacare debebant", p. 87. 

h9^ ' i. e. ?iJP*5r: vid. sub lW>>f : 

h9^ ' mater vid. sub ho^ao : 

h9^gll^ ' Amhara , provincia 
Abyssiniae. 

h9^ib.aht, f. h9^fh»ah^', pi. 
hrih.^P^', hr^ih.^P'}', h"^ 

/h«^: avus, avia; proavus, proavia. 
hoo^fOh: vid. sub h9^'' 
hooOD: — l^9o. pi J|tf7^: 

mater; hoo^foh: i. e. X^^/lfi 

^m*: mater vivi i. e. mater viven- 
tium, seu mater generis humani. 232 t^aooDi — Jiiri: t^aooDz — hoo^', pl Ttxtm \ h^^', pl hh'^^ serva, an- ;!•''][•: cubitus, ulna (cum pars bra- 
cliii anterior, tum mensura). 

j\^/i' I, 2 monstravit, ostendit, 
significavit , indicavit, notum fecit 
(etiam c. Acc. prs.: alicui). — hJi 
(OO^i II, 1 1) cognovit, novit, sci- 
vit, agnovit; c. neg.: nescivit, igno- 
ravit {yihJhO^OhMi' quodne- 
scit Abbas = nesciente Abbate); h 
^f^0D : hlti^^G : praescivit , prae- 
novit; (p. 60 1. 3 ,,e singulis signis 
literarum suarum singuli horas suas 
norunt"; at emendandum est J&/i> 
{P^Cf : „singula signa literarum sin- 
gulas horas indicant"). 2) percepit, 
comperit. 3) intellexit, comprehendit. 
4) sciens, gnarus, inteUigens fuit; 
hltxTC' et hhy^C^-' cognitio, 
scientia, intelligentia , disciplina. — 
hh^^' II, 2 demonstravit , edo- 
cuit, scientia impertivit. — 'th^^d ' 
ni, 1 cognitus, agnitus, dignotus est, 
se cognoscendum praebuit, innotuit. — 
•f^h^^' III, 3 rcpr. : familiarita- 
tem contraxit. — "h^f^C ' 1) notus, 
cognitus. 2) noscibilis. 3) certior 
factus. 4) constitutus, status, cer- 
tus. — h^T.C: 1) sol. 2) dies; 
Vf" A^ ' h^l^ ' C[Uotidie, totum diem ; 
AAK^4-! quotidie. — ^h9^C' 
1) scitus, sciens, gnarus. 2) intelh- 
gens, prudens, sapiens. 3) familia- 
ris. — H-hr^C^', pl -th^^C' 
(quod et ipsum pro Sing. usurpatur), 

et -ThhrC;!-^-, pi pi -th^^^^' 

signum, a) nota, indicium; b) docu- 
mentum; c) monumentum; d) mira- 
culum, prodigium; e) typus. 

h^/^V' Amoraeus. -^ cilla. Ji^WJ^: vid. sub h^ooi 

h^^^h' I, 2 salutavit. — '^'h 

^^i III, 3 1) osculatus est. 2) 
consalutavit. 3) salutavit. — - h9^C^ • 
1) osculum. 2) salutatio. 3) munus, 
donum, munera (venerationis causa 
oblata). 

hrh' I, 1 subj. f.hoo-i' 1) 

fidem habuit, confisus est. 2) credi- 

dit (Ji^^: crede! p. 8 1. 1), nec 

non: ad finem conversus est. 3) con- 

fessus est ( CfjLoXoYstv ) ; h^l/i' tcl- 

GTiQ et Q]xoko^iOL. — hh^li ' n, 1 

1) persuasit. 2) ad fidem conver- 

tit. — 'th9^i' et 'thi^li' III, 1 

a) refl. : 1) confisus est, fiduciam vel 

spem posuit. 2) credidit. 3) con- 

fessus est. 4) bono et confidenti 

animo fuit. b) pass. : creditus est. — 

htli^h^^' IV, 1 fidem fecit rei, 

persuasit, confirmavit, asseruit. — 

JitfO*'}: 1) fidus, fide dignus. 2) 

verus ; h^'^^ ' vere, re vera. 3) con- 

fisus. — h'^'}' l)fidus. 2)verus; 

subst.: verum, veritas; adv. : h^'}'^ 

h^^'i Hh^Tr' vere, revera, re- 

cte, sane, profecto; Ji*'?^ ' 'flVL A : 

verum dicere, (aXYj^susLv); Hdh 

^'ii verus. — h^^Tr' «[xr^v, certo, 

profecto, itasit! — h9^i't'' fiducia, 

fides (qua creditur, seq. fl: rei; quae 

creditur; „tempore regni Zaguaeorum 

in fide i. e. ad fidem conversorum" 

p. 37 l 25). — 9^hf^l'' et f^h 

^Tf : confidens, credens, fidelis, fidus, 

fide dignus. — 'th^V 1) fidelis, 

credens. 2) confessor. 

h9°^' vid. OD^^s ho^^i-U htih' 233 ho^l-U'^ ?i<^'>*« pl. vocis 

h9^h' vid. Th' 
h^nhll'' vid. hlfDS 

h^h^' tribulus, lierba mala. 
h9^h^' vid. h<w>: 
h^nih^'' vid. aDQiDi 
h9^1\' vid. Tf: 

^<yo|^. j^ Amos, pater Isaiae. 
2) Amon, filius Manasse (4 Reg. 21, 
23 sec. LXX). 

hu^C ' , pl. hlf^^^ • vestigium. 

hd^th ' , pl. h^^'t' ' palma ma- 
nus cum carpo, manus. 

h^^l' ethnici, ethnicus. — h 
d^^i ethnicus. 

h,C9"ytl' Jeremias. 

hdd ' I, 1 decerpsit , messuit, de- 
messuit, collegit. — '^hdC ' messis. 

?i^^j&: vid. hchi:^ 

hCllOhi n. ignotum viri, p. 17. 
hCil^T^htl'' Aristolaus. 
hCiimmiLtl'' Aristoteles. 
ht&^^tiff' Heraclea, urbs Ponti. 
hdSilr ' arrhabo, pignus. 
hd^t*' lex Mosaica. 
htC^t^' erythraeus. 
hGt' Aaron. 

hChd. ' — h^^f* : nomen 
unius e tribus canendi modis (vid. 
dTfA- et «^dliO 

AiCB-, pl h^Vt"' bestia; h 
CB-r^S^C' et hCB'- serpens.— 
•i-AlCflJf -• qdrl. III, 1 eiferatus est, 
saeviit. 

hC(h^'' vid. dOO}: hCH' cedrus. 

hd?' I, 1 lcgit, coUegit, con- 
quisivit. 

AtCP- -• Urias. 

hdl' — hdPV' et hd:^^'', 
f hdPf>'t"' et hdX^', pl. hh 

^*7 ' grandaevus , senex, senior; ve- 
tula, anus. 

h^P' p. 153 est siglum. 

AlCi^JftsOrigenes. 

hCPVi' organum, instr. mu- 
sicum. 

hd^'t"', pl. hdi^n-' 1) pa- 

ries. 2) murus. 

htiih^y'' vid. iidi-t^ 

htl^' 1) quod, quia, otl (mil, 
ba^ ; sicut oTL orationi directae prae- 
mittitur). 2) nam, enim, etenim; 
nempe, scilicet. 

htid'' I, 1 subj. ^htlC' 1) H- 
gavit, al-, de-, col-, religavit (c. iD* 
tl^i*: vel fl: rei, cui quid alligatur). 
2) vinxit, devinxit. — 'thtld ' III, 1 
pass. — hii*C' 1) ligatus, alliga- 
tus. 2) vinctus. — htld^ ' 1) li- 
gatio, vinctio. 2) fascis. — "^h 
flC", 'nhtlC', ^XrtC^- liga- 
men, vinculum. 

htt^K^' Israel (de p. 27 1. 6 
vid. Joann. 1, 48).— hil^Kfi^' 
Israelita. 

htliVtl' Sceticus, Sceticum de- 
sertum. 

M^' ignis. 
hil-bC' Esther. 
Ktl:^'^tt' ek ^soC, p. 18. 
Kflh* 1) conj.: a) donec, usque 
dum; b) adeo ut, ita ut. 2) praep.: 234 M\i" — h'nR'' a) usque ad, usque in ( = ad, in, p. 8 
1. 22). b) intra, per (temporaliter). 
3) htlh'ti[' usque ad, in. 

hllYb' part. excitandi: 87] , tan- 
dem, -dum, quaeso! 

testiculi, scrotum. 

hMh^- Gxri\t.OLj stola vel vestis 
monastica. 

htlYld»'}' scrinium. 
htlifi^C' Alexander; htlYl'} 

^Cfi Alexandria. 

hiiOi' — ht^^t"' medela, sana- 
tio, ars medendi. 

hti^' — ^hfijt'^ scoriae. 

hjl^yti' Isaias. 

htiix^tl ' corruptum ex €ic, Ildvo^ 
i. e. Panos, Panopolis, oppidum Ae- 
gypti (el-Achmim) j). 59. 

htid.&>fi', htli^M'', pl. "^ 

^: sporta, sportula. 
hft^-J+s vid. tid.hi 
j<l<f>l/D : vid. 4*ao : 

h-fls (gr. § 154, d) pl. hdaht 
pater (proprie et translate); ^(hjs 
IfflA^^I*' Pater noster; titulo h 
fl«5f: insignitur Metropolita Abyssi- 
niae; JifllO*' parentes p. 20. 23. 
24. 26 ; praepositi monachorum p. 62 
3. 3; A«*l*s/lflfl>*s patriarcha. — 
Jlfl s 1) Yocativus vocis h^d ' (gr. 
§ 142 s. f.). 2) titulus honorificus 
virorum reverendorum. — ^flft ' 
abbas monasterii. 

KflA' vid. -flUA" 

KflAs, pl. M^^' 1) mem- 
brum, membra. 2) corpus, persona, 
ipse (c. pron. suff., p. 136 str. 21). ;ifl,A5 Abel. 

hiXdx' vid. flrfis 

Jifl»'^A»h's Abimelech, corru- 
ptum ex 'ApSsfJLsXs)^, p. 3 seq. 

?ifl.C-, pl. ?ifl.^1-.- 1) gran- 
daeva, anus. 2) vidua. 

/i^flCys n. regis Abyssiniae (3eit= 
fd;rift ber beutfc^en morgent. ®efell= 

fd^aft iBb. yn e. 344/5). 

Ji-flCyi^s Abraham. 
h'ii&.^' vid. fl^f : 

JiflA ' I, 2 crimen commisit, pec- 
cavit. — ?ifl* A ' criminis reus , im- 
probus. — >iflA.s, pl hatlfll'' 
peccator, improbus. — JiflA-, ph 
iiflA^ih' peccatum, improbitas, culpa 
peccando contracta, crimen. — ^Ji 
»flft : peccator, maleficus. 

hflA" vid. h^d' 

/ifl.A.A"l^s Absalom. 

h^H^^T' Hippocrates. 

h-nt-y pl. haTr' et hhd'}* 

lapis, lapides. 

h^nh'- vid. nh' 

hflfll-: vid. A-fl: 

?iflf:I, Isubj. J&Jiflja: l)no- 
luit, seq. Acc. Inf. 2) recusavit, de- 
negavit alicui alqd (c. Acc. prs.). 
3) noluit obtemperare, repugnavit 
(c. Acc. vel h9°i' rei, c. Acc. vel 
As pers.). 

Ji-flft: I, 1 subj. J&JiflJ^: (ober- 
ravit), amens, stultus fuit, furuit, ra- 
biosus fuit. — hhdf^' H, 1 caus. — 
htl^hHf^' IV, 1 contemsit, illusit, 
ludibrio habuit. — hH'^' 1) ra- 
biosus. 2) insanus, vecors. — ?iflj^: 
amentia, stultitia, insipientia. — h h^/^Vh' — M^d' 235 -nJ^s, pl. /i'fl^'J« 1) stultus, 
amens, insipiens, disciplinae expers. 
2) insanus. 

h^^r^Vn ' , h^att s thronus, 
sella. 

h'l"l'' I) 1 a-, re-, submotus, 
ablatus est, recessit. — hh^l^i*' 
II, 1 a-, re-, submovit, abstulit. — 
i'h'ti"' in, 1 et 2 1) pass. 2) 
dis-, abs-, recessit. — Ji'!^'!' s re- 
motus, amotus, distans. 

h-f^lr', pl. h-t^'!^* clibanus, 
furnus, fornax. 

h^^t^t^^tl' Athanasius. 

hi^fDs l, 1 subj. J&Jilss domum 
ivit vel venit, revenit, reversus est. — 
hhi^Ois n, 1 caus. — h^fD^i 
reditus. 

A.^P-A'^.- Aetbiopia.— h^^ 
?*kfV' Aethiops. 
Ji-y^s vid. h^hO»*'' 

7\i^^' massa ficuum (vel dacty- 
lorum) compressa. 

h^hd' I, 2 retardavit. — hh 
•ll^s II, 1 post se reliquit. — h 
^d' posterior; h^^di'' extremum, 
exitus. 

Mi"' vid. h^^Ohi 

MOhi, M^i (gr. § 154, d) 
pl. h^hiO* s frater (sensu strictiori et 
latiori, proprie et translate). — Yx^h 
'l-s, pl. hC»ir' soror. — irM 
01 s m, 1 et '^^i-TflD s III, 3 fraterno 
vinculo junctus fuit, amorem frater- 
num coluit, foedus amicitiae junxit. — 
^h'^' necessitudo fratrum, amici- 
tia; fratres, amici. 

MH:I, 1 impf. f.M^'', subj. 
J&MTI» et fMlls l)prehendit, com-, apprehendit, cepit (c. Acc. rei; 
c. fls manus); a) MH ' /^CflJ ' 

radices cepit p. 14 ann. 7. b) pre- 
hendit i. e. aggressus est alqm p. 42. 
2) tenuit; occupavit, possedit, poti- 
tus, dominatus est; inde h^i/^' P^- 
tentia, dominatio; pl. 3'i'iH'l'' vir- 
tutes vel potentiae (coelorum; an- 
geli) p. 79 1. 4. 3) coepit, incepit 
(seq. Subj. verbi). — i^MW' III, 1 
pass. — i^h^^lii in, 3 1) coag- 
mentatus, confinis fuit. 2) pugnam 
commisit, aggressus est. — h^lhll' 
l)prehensus, captus, detentus, occu- 
patus. 2) tenens. 3) contiguus. — 
M^M-' et Mtis pigims. — M 
Ui*' apprehensio, occupatio, domi- 
natio. — hf^H, ' potens, domiuator, 
potestate praeditus. — i^Ji^Tf' 
confinium; 9^h^ll' juxta, proxime. 

M-, vl-TfM-ego; hliii i. e. 
M-- et fls (gr. § 171). 

h^aot Ij 1 texuit. — i^hloot 

III, 1 pass. — h*h9^' textus. — 
Ttii^i*' textura, ars textrina. — 
fcV^s textor. — ^TiJlPs opus 

textorium. — J^KS*?" ' jugum tex- 
torium, textrina. 

^t-JA- vid. Ms 
MM' vid. iiahiian 

h'ihi'' sing. et colL, pl. hh 
^fts femina, muHeres, feminae. — 
hltli:^', h^itli-y-, mulieres, fe- 
minae; uxores, maritae. 

hV^ s forma amharizans e. q. '1 
5r4* ' p. 111 ann. 5. 

hTli^ accipiter. 

hTfi^' Ancyra Galatiae. 

h^i^d' eia, evax, euge! 236 KT^»^. — Wi h-id', Ki-n^' (gr. § 162) 
nolo, rccuso; Ji'}'flf ■'flOA' noluit, 
recusavit. 

M^^ -■ et HJi^JflA -• 1) conj., 
seq. Subj. verbi : a) nisi, praeterquam. 

b) ita ut non, quin, quamvis non. 

c) priusquam, antequam. d) post sen- 
tentias negativas : nisi, sed. 2) praep. : 
a) praeter, excepto. b) sine, absque. 

hia^i'' vid. flJ&J: 

hWm' vid. Jflm- 

hli- ' , f hlf-b ' , 1 1 ^ilThtf»- = , 

f hy-ll' tu. 

hl-l*'' 1) f. vocis Ifs q. V. 2) 

conj. a poetis usitata: quod (= J/'? 
?lft^O> dum, cum (=?i'}HO- 

3) praep. : a) versus, a (in ber Dti^Uung 
t3j?n). b) per (sensu locali). c)admodum, 
instar {h'Tr'1"'^^''?^' iijenigfteng 
d^ S)ienft p. 59 1. 6). d) aliis prae- 
positionibus loci praemittitur (gr. § 
166, 19). — tthl-i"' praep.: 1) 
quod attinet, de (flJflh^i^sHs et 
quod attinet id quod p. 6 1. 16; 
Hflh^'^ ChhXl ' Toc xaToc asauTov 
P 57; Hflh^J-^sAAJ^s Ta TTspl 
T^C£W'^^P- '^lj HflhT^^Tfs quod 
attinet hoc p. 91 1. 14). 2) ob, 
propter, causa, gratia; ([h^'ilhlh'') 

fihi-i' ' -m-^ ' , mii-f-n pro 

pterea, propter hoc; Mxi'^*'!^' 
quia. 3) in gratiam alcjs, pro, uTUSp 
c. Gen.; per (in formulis obtestandi, 
p. 13. 50). 4) per, hiOL p. 89 1. 13. 

hll-t-^ ' — fh^i-l-ii qdrl. 
in, 1 pertaesus, impatiens fuit vel 
factus est, indignatus est. 

htth^' vid. Hs hinXb', M^-^l-b' vid. -Hlfb:, 

-Hh-lJs 

h^J-lf! vid. ^-Ti: 

hlXi' (gr. § 169, 2) 1) o5v, 
igitur, ergo; hlfXlfi' igitur, jam, 
jam vero. 2) adhuc, porro, amplius, 
diutius. 

hin'' (gr. § 170, 5. 190) dum, 
cum, Part. vel Gerund. Latinorum, 
(h^JHsTfJi' haec cum ita sint p. 
95 1. 5. 6); a) quamdiu, dum ad- 
huc; b) quamvis, etsi. 

M^Tfts Anianus. 

JlJi^: cutis; pelHs, corium. 

MfW' vid. fJtH: 

MP'- (gr. § 169, 3) apa. 

M^n^P' vid. iMi 

h^tl^TrtiaUtl' anagnosta. 

h^il^d'' vid. J«7(|: 

hllJ^h'' vid. l^J^h' 

Ji^Jfn^p-ft: Antonius. 

hlTyilll'' Antiochus. 

hTrOU^^lUy' Antiochia. 

Ji*} A*} Ai ' pustulae , ulcera ele- 
phantiaci. 

h^i^lUy' Antiochia. 
hlrfi^', ph A^^^! mus. 
M^s, pl. hh'^^'' nasus. 

A*<Cs — '^hW' tryblium, pa- 
tella. 

hil' (gr. § 162. 197, b) part. 
neg., ad negandas singulas senten- 
tiarum voces vel in sententiis nomi- 
nalibus adhibita : non ; h\^ ' H * non 

est quod = non; h\^ ' (Iftl^t^U ' . 

h^ ' *}•?. ' ^on tantum — sed etiam ; 
h^ ' hl^ ' vid. tiOD : ; /^^^ : nonne.'' annon.'' hM'' — hm' 237 hhii' — ?ihAs l)cibus, pa- 
Liiliim. 2 ) frumentum , fruges ; 
fl>*iRs?ihA-" area. 

KhA- I, 1 subj. j&hhA- et 
j&KhA' reid^en 1) effecit summara, 
fuit circiter, fere, plus minus. 2) suf- 
fecit, satis fuit (c. Acc. vel A ' pers. : 
= alicui; c. O^ft-t*.' ad, p. 71 1. 12, 
ubi ^dh^-f-O^' ' subjectum senten- 
tiae est). — hMlti' H, 1 satis lia- 
buit. — 'f'hYlti' ni, 1 contentus 
fuit, satis habuit. — ?ih*A' suffi- 
ciens. — hh^' , pL hh^^' 1) 
corpus, statura. 2) substantia, hypo- 
stasis, persona. — ^?ihA' medium, 
media pars, medjus locus; CVJihA" 
^^^'^••hAh.'^' Mesopotamia p. 
112 str. 18), H^JihAs medius.— 
"Ihhii' praep,: in medio, in me- 
dium, inter, (^h\lM'W' (J-SCJt.- 
T£U(OV mediator factus est p. 73; U 
"IhhM' mediator noster p. 97); 
n^^hhAs in medio, inter; hlh 
hA' e medio („per medios pedes 
et faciem" p. 120 str. 54). — '^h 
hA^: et «^AhAje.-" 1) medius. 
2) mediator. — h^hhii' qdrl. II 
ad medium pervenit, medium tenuit. 

KhA.A! vid. hAA-" 

hYlfh^" ' Axuma , metropolis 
Abyssiniae. 

fch-i-s — ^ihh-i-s II, 1 1) 

laudibus celebravit. 2) gratias egit 
(c. Acc. prs. = alicui). — 'JhJiVf"!' ' 
III, 1 laudibus, gratiarum actione ce- 
lebratus est. — Tih^l" ' part. pass. — 
hh^K^ll' ^l^i gratias referre, lau- 
dibus celebrare solet. — hYl*»'^^: 
1) laudatio, laus, gloria. 2) gratia- 
rum actio, gratiae; Jiho^fc^f* ' 4*^C 
tlTfi oratio eucharistica. hlfi^t' sciniphes, muscae caninae. 

h^Y^l^y ' Jechonias. 

hhtlV^il' Acacius. 

hM-a' et hhOil' Achab 

hhPs I, 1 subj. f>hh^'' ma- 
lus, pejor, deterior fuit vel factu3 
est. — hhh? ' 11, 1 1) male egit. 
2) malum reddidit. 3) male ha- 
buit. — hiti^hM'- IV, 3 vilipen- 
dit, dedecoravit. — hXhf»', f. h 
hjt'' malus; subst. hYhf'' vel "h. 
h/l'' malum; flhh.^ihs male. — 
?ihj&', ph hhy^t'' mala indoles, 
pravitas, malitia, facinus malum. 

hOh' aut, vel, - ve; h^Y^' 
— hOh' sive — sive; h(0*i — 
hOh' aut — aut, vel — vel; in 
quaestione disjunctiva h(0*^ vel (D 
h(0*' an? 

h(D: sane, utique, profecto; a) in 
responsione: sic, ita, etiam; b) in ro- 
gatione: utique, quaeso (o ja bod^ 
p. 13. 56). 

hO^^' vapor, nebula. 

h.F A^t^fc* ' Evilmerodach. 

h(0*^6' oleaster. 

h(0*ii,i Hosea = Josua p. 139. 

h(D*lljr^i [VA^^t Ausim, Usira, 
BoTcyHJUL Letopolis. 

?ifl^A.'flP*ft= Eusebius. 
h(^il'l'' vultur. 

hna' — hii-t-hnii'' minxit. 

?iH-fl-"j JiH-fls hyssopus. 

hn^^d' auster, regio australis. 
JiTfVs silex. 

hMi'. pi hni' et hhni' 
auris. — ^h-ni', '^hn'}', ^ 

h^nW', '^hnlf^' angulus. 

hnn* Ij 2 jussit, praecepit, man- 238 h^^ — ht'^^ davit (c. Dat. vel Acc. prs., c. Acc. 
rei vel seq. Subj. verbi vel h^' 
c. Subj.); testamentum fedt; h^h 
HH' non permisit, vetuit. — 'f'/i 
HH ' III} 1 1) jussus est. 2) paruit, 
obedivit. — hltll' 1) jussus. 2) 
mandatus, statutus. — 'ihJiHtl ' ? ?!• 
'frhHH^^ 1) praeceptum, manda- 
tum, jussus; fl^lhJiHH' jussu. 2) te- 
stamentum p. 95. 3) potestas, im- 
perium p. 1 1 ann. 1 . 4) obedientia. — 
'bhHlL^ 1) mandato instructus, 
praefectus. 2) obediens, se subji- 
ciens. 

fcj&: 1) h^' vel JiJ&V.: qui? 
qualis? 2) ^JK,: vel h^^'- quili- 
bet, quisquis, qualiscumque. 

h^lh^'- vid. J&lh^: 

}i,aDs — 9^hy9^ : caula. 

h?C', pl. hf ^1"s aer, aether. — 
M^V' aerius. 

Jt-p-C' aer, aether. 

h»ii' I, 1 tabuit, liquit. 

h^yfh' Josua. 

hSf^tl^ 1) Jesus. 2) Josua. 

hS^ttyti' Josias. 

A.p.-fl: Job. 

^P"fl»A' 1) jubilum. 2) annus 
jubili. 

?ij&'ir : , etiam adjecto y- : h^ 
-tV---, ubi? quo? — •1[fl:hj&-fr: 
quorsum? — Jil^liJ&^fc: unde? — 
dh^^b' ubi? qui? quomodo? — 
(Oh^h^^kit' nec usquam, nec quo- 
piam. 

JiJ&^y ' diluvium. — /fll ' I, 1 
diluvio obrutus est. 

Kfh.^'' Jahel (Jud. 4, 17seq.). 

hfes — +fcff ! III, 1 aequa- lis , comparabilis fuit. — hff» : 
1) aequalis, socius. 2) species, imago. 
— hf^' et hfy'\"' similitudo, 
simile. 

h^', pl Jlftfl^- et hh^(D-' 

(gr. § 154, d) manus. a) dhf»-' 
et flh^OI: per; ^fl^hftOI: vel 
AdA ' hf^ ' tXt? J^ sub auspiciis 
alcjs, per. b) brachium, armus. c) 
pars ( O/^^''^ ' h^ ' pars decima 
p. 141 str. 19). d) latus, locus; 
hf^' ubi. 

JiJE^A: indumentum, tunica. 

h^t9°' l)Adam. 2) homo (poet.). 

h^9^ ' (ruber), corium (unb at^ 
i^ve ©iirtel Seber p.' 57 1. 19). 

h.f^9^' Eden (Gen. 2, 8). 

Ji^UD: I, 2 placuit (c. Acc. = 
aHcui). — htl't'hf.trDs IV, 2 et 1 
jucundum, gratum censuit, probavit, 
delectatus est (c. Acc. rei). — h^V^* ' 
jucundus, amoenus, suavis, gratus. — 
f*hS^9^' placens, voluptate affi- 
ciens, delectans. 

hf^^ll' adamas. 

^J^ftP"ft' Aedesius. 

hf^a^' vid. hf^' 

hfifOi I, 1 verrit, everrit. — h 
S\(Shs purgamenta, quisquiliae. 

hf:1'. f AJt*?!---, pi hh 

^•7' asinus, -a. 

Kr-A-, pl JiT-A:, pl pl. h 

T^A^lh' puUus, suboles, proles. — 
M-Al-:, JiT-A^^pl ?i>A^:, 
hT^Al" ' vitula, juvenca. — 3^^ A : ? 
pl. tvh^'^' proles, suboles, pullus 
etpulli, natus; h^ti-^^iO-^' pu- 
piUus, pupilH; h^A-h^thfiO^i 
homo, homines, genus humanum. A7A.- — hAA« S39 Itilii» ' 8stva, certus quidam. 

hnC', pl hlC' et hhPC' 

pes. — hPC' et li;'^: pedes, 
pedester. 

Mtlh' vid. THKs 

hl^' crus, armus, tibia. 
h.A.ft"**ft:, pl. h,A.ft:*A 
fl-Th! episcopus; «4.(1 ■• W"A- h."' 

7rav£7rLc;xo7CO(^ omnia prospiciens p. 85. 

h,K^aU(^tl' Epictetus. 
hi^i^ty' epiphania festum. 
h^^dV ' n. regis Abyssiniae, qui 
socius erat regis h^ilCV ' 
h^' vid. hd.(Di 

?iC etiamJiCV*' quomodo? a) 
quam, quantopere! b) qui? quid 
quod? quomodo fit vel fiat ut? cur? 
c) hG ' d^^i^fn.' quanto magis? 
^) n\ia^''hG.'' qualis?— XCGs 
quomodo ? 

h^^C^l' Plato. 
h,^d>9^' Ephraim. 
hV^^yi Africa. 
h^O^' Franci i. e. Romani. 
Kdofit' Ephesus. 
h^^^i,' Aphthonius. 
h^h'- vid. hiL(Ds 
hi^luy' circuli, annuli. 

hiL(Di — h^'', pl. hd.iO*'' 

(gr. § 154, d) 1) os, oris. 2) ostium; 
acies gladii. — hd^' ' (DC^ ' Chry- 
sostomus. — hVh' et hVh' 1) 
adv. foras, foris, extra; (\hVh^ 
id., Mi^-h^h' extrinsecus; Hh 
^h' extraneus, exterior. 2) praep., 
(sive h^'h'y ah^h' simplex, sive 
seq. h9^i') extra („nec extra nec 
aliud quid praeter mensam aspiciet" p. 58 1. 20).— h^hV exterior, 
externus, extraneus. — hd*(f^ ' , pl. 
hd*^'^^' aroma, odor suavis. tt' 1) igitur, ergo; (in epana- 
lepsi : ) inquam ; (ubi ad novi aliquid 
proceditur) jam, jam vero, porro, 
proinde. 2) utique, quidem, vero 
(ad distinguenda vocabula ea, in quae 
vis orationis cadit), sane. (Bis in 
eadem sententia legitur p. 83). 

hUAs I, 1 imprf. J&hA- subj. 
J&hU A = 1) potuit, valuit (seq. Acc. 
rei, vel Acc. Inf. vel Subj. verbi). 
2) praevaluit, superavit (c. Acc. 
pers.). — JihliA: H, 1 caus. — 
•^hOA-" ni, 1 possibHe fuit, fieri 
potuit (c. A ' vel Acc. pers. = ali- 
cui ; seq. Nom. vel Acc. Inf. vel Subj. 
verbi). — hVA^s potens, validus; 

hyA.sw-A---, hyA..-nw-A-somni- 

potens. 

^XA' quisquiliae, purgamenta; 
at p. 101 in loco e Jer. 17, 6 sumto 

aYpLOfJLUpiXT] j^^LaA respondet. 

hyjs, pl. hV^^' sacerdos (tam 
Judaicus quam Christianus); A*4* * 
hUVl-s et hDl-OiLf'' sacerdos 
summus; de gOlohlJ^f^sA^J&s 

p. 35 vid. Apoc. 4, 4.— -hhl»» 
III, 1 sacerdotio functus est, sacra 
peregit. — hUJ^lh ' sacerdotium , 
munus sacerdotale. 

hAA" — Vf-A-s (gr. §157, 2) 
omnis, omnes; quivis, unusquisque; 
quilibet, ullus, c. neg.: nullus, nihil. 
2) totus. 3) subst.: omnia, univer- 
sum. 4) \tt^' vel fllrf'A*s pror- 
sus, omnino. — In^A^l'? 1rf"A!J* 240 hAA- — h^8 quoquoversus, ubivis, ubique; Hlnf' 

tCL', Ohlii-i^At'. id.; hr^Yi- 

tCL'", h^Ji^^lrf-AX! ab omni parte, 
undique. — ^hl^^'- (gr. § 157, 2) 
c. pron. suff.: totus. 

hAA- I) 2 coronavit, coronae in- 
star cinxit. — '^hAA' IH, 2 pass. 
hA-A' part. pass. — hhA*A-'j 
pl. Jth A.A'Th ' corona. — «t^h A* A = 
consecratio nuptialis, nuptiae. 

hArfi* I, 1 et 2 clamavit, ex-, 
proclamavit, vociferatus est. — h 
A A ' clamor , vociferatio. 

hA*^^' chlamys. 

h AAA^ih s manipulus frugum, 
raerges. 

hA.-fls Caleb. 

hA-fls, pi. hAnl-s, KhA-fl 

'ThSj /ihA-fl-" canis. 

hA?i!i, 1 subj. j&hAh- 1)C0- 

hibuit, retinuit. 2) proliibuit, („ut 
proliibeat xa Tou ^Laxovou p. 82 1. 
10), impediit, vetuit (c. Acc. rei et 
pers.). 3) recusavit, denegavit. — 
-hhAjlS ni, 1 1) cohibitus est. 

2) prohibitus, vetitus est (c. Acc. Inf. 
p. 75 1. 23; „longitudinem verborum 
vetitus sum" p. 75 1. 25; ^hS'^* 
hAh^ ax(oXuTO<; p. 85). 3) refl.: 
aversatus est, abstinuit (seq. ?i jT^J s ). 
— h Ah> ' duo, duae, ambo. — h 
A/i.i^s? hAh."!:! duo, duae. — 
hA?l' 1) diversus. 2) alius, alter. 

3) secundus, alter. 4) quivis alius 
(quocum vivimus), socius, proximus. 

hAhA- qdrl.I retinuit, impedivit. 

hAd* 1} 1 exuit, detraxit. 

hAe-- — <w>Jri/v.'Ths, pl. (ni\\ 

AJ&- talentum. W-A.^--, pl. W-A^-Th' ren. 

h^ft.F'}:, hAc»-R,JP'>:, hA 

^iO^yi: Chaldaei. 

h^--, hrh-", h^hh-', hrhh-', 
hrhh-' 1) illuc, illic. 2) ultra, ul- 
terius, supra, amplius. 

h'-^s, Vf"^! salix. 

h"rhA: I, 1 illevit oculos, fuca- 

vit stibio.— 'Mnf-;hA5, +h"rhA-' 

III, 1 refl. et pass. — Vf"rh A ' col- 
lyrium, stibium. 

hrhh-' vid. hrh-' 

h;hA.' I, 1 subj. J&hrhJ^-ne- 

gavit, abnegavit; a) infidelis fuit, non 
credidit; b) perfide egit, descivit. 
c) abjuravit, apostata factus est. — 
^lhrhA s II, 1 1) falsi arguit, con- 
tradixit. 2) ad apostasiam induxit. — 
'thARs ni, 1 1) pass. 2) i. q. 
m, 3 p. 88 ann. 4. — •fhihf^' 
III, 3 contradixit, disputavit, alter- 
catus est (c. Acc. = alicui, cum alqo); 
in controversiam , dubium vocavit. — 
hAJt' negatio, contradictio , con- 
troversia, infidelitas, inobedientia. — 
h*i\^^' abnegator, infidelis (un^Iciu= 
Big), rebellis, apostata. 

}|r7D: 1) adv. rel.: ut, sicut, quem- 
admodum. a) flh^: id.; flh^' 
— h^^Ti-" vel Yl^^O*'' ut — ita. 
b) Hh^ ' sicut ; quomodo (in orat. 
indir.). 2) praep.: ut, sicut, instar, 
tamquam. a) flh<^ ' secundum, ju- 
xta, pro. b) Uil^' vel h*'":?! 
Tfi'! instar, secundum, juxta, ad mo- 
dum. c) Componitur cum pronomi- 
nibus, a) h^H-', h^-M-t' 
quasi , tamquam ; h^ H - — h 
^ih' ut — ita p. 66. P^h^li-', 
h'^!^.' et nh^H' talis, tale, taHa. ilOD: ~ \\aCO: 241 T) h^O-s et h^TI-" eodem modo, 

sic, ita, pariter; h'^'!/' tam, tan- 
topere, (h^lf*" — ^fllj» tan- 
tum — quaiitum p. 104 1. 4). 3) conj.: 
a) oTt, bag, Nom. vel Acc. c. Inf. 
Latinorum; etiam orationi directae 
praemittitur sicut oTt. p. 29. b) seq. 
Ind.: o^, wars ita ut, fo bag. c) seq. 
Subj.; ut; h^-K' ne. — JiJT» 
h<w>: (raro AhJT^h^O sav si; 
OTav, yi^Ucf, oi'), cum, quando, quo- 
tiescumque, quamdiu, ut primum, 
simul ac. 

iiao : i ) fere , propemodum. 
2) pronominibus postpositum: -met, 
-dem, ipse. 3) tantum, solum, modo 
(p. 87 1. 12 nomini suo anteposi- 
tum est , neque emendandum videtur 

h9^i Cham. 

hS^C', pl. hln^^Cf acervus. 

h^rt- — hYlTiiii' qnql. II 
subrisit, leniter risit. 

IflT}', h'^'}: cuminum. 

h**"^' I, 1 subj. J&ln/*'^-: 
1) re-, detexit, nudavit. 2) aperuit, 
patefecit. 3) revelavit, manifestum 
fecit, evulgavit. — '^h/*''^' III 1 
pass. — ilit»*^: retectus, apertus, 
manifestus, revelatus; 3fla*-'f«: aperte, 
manifesto. — h^^-fc ' revelator, ma- 
nifestator. 

hoi^h"/** ' variegatus , versi- 
color. 

hoCO' I, 1 invitum adegit. — 

W"CU' aversatio, animus invitus. 

hC^s et h^^s I, 1 1) hi- 

bernavit. 2) annotinus fuit. — 3f|^ 
9^^i 1) tempus pluvium, hiems. 2)annus. — h^^^s annotinus. — 
^tlhd9" ' mensis Abyssinorum pri- 
mus, qui X^ Septembris sec. Cal. 
Greg. incipit. 

hdC' collis rotundus. 

hC/*'s, pl. hC^-Ths 1) venter; 
stomachus. 2) uterus. 3) alveus, ca- 
vum rei. 

hCft-^fls Christus. — ijCt\± 
yt'- Christiani; fl,-^ : hCft-fc^'> " 
ecclesia, vid. 0»^:, rt^fl-f' •" hCft 
-tf}: dominica. ^ hCft'fc^«r*B s 

Christianus. — hCfl'>Va Christia- 
nismus, religio Christiana. 

h^n '- — i^W-^-fl : templum Ju- 
daeorum; delubrum, fanum ethnico- 
rum. — W-Cfl-f" •" amuletum. 

h^fl: corbis, sporta. 

hCfl^: myrrha. 

hjn^d' Cherub, Cherubim. — 
h«4-fl»As Cherubim, Cherub. — h, 
4-fl^." Cherubicus. 

h^^fl' Horeb mons. 

ilC^tl' charta. 

h^t' Harran (Gen. 11, 31. 32). 

VfC*?!)», pl 1rf"C«1-.- ulna, 
cubitus. 

h»^h.s grus. 

hCh^! — ^hChC- molens, 
molaris. 

h«Cho^s — hlh^Chod' qdi. 

V 1) volutus, rotatus est. 2) volvit, 
volutavit. — JhoC^C ' rotatio, 
turbo. — «WJ^h-^W-C." rota. 

hCh^JJ^s rhinoceros. 

hChd' nux, amygdalus. 

h»Cfl' I, 1 et 2 percussit caput 
16 242 h^e- — h-» alcjs pugnis. — 't\t«CO- HI, 1 
pass. 

h^f •■ I, 1 1) fodit, ef-, de-, 
per-, sufFodit. 2) fodicavit. — 'f'h 
Cf » Iir, 1 pass. — 0D\lCf>'' pcala, 
bipalium. 

hC-SJ^" lolium, zizania. 

Vf^C^^Si' circulus, chors, aula. 

\t»tlfh' I, 1 cacavit. — ^t-tlfh' 
stercus, excrementa. 

}lAn- I, 1 circumcidit. — hft 

n-J": circumcisio. 

h»ft'f'^' ^<^i'l- I <I6-, repurga- 
vit, verrit, interpurgavit. 

Vf-ftVfft-, pi h«fllrf-/i1-s ur- 

ceus, guttus aquarius. 

h«»rtf 5 I> 1 discidit, dissolvit, di- 
luit, refutavit. — i^h-flf * IH, 1 
pass. 

h"rtf ' I, 1 ejusdem familiae fuit, 
idem nomen habuit. — '"'In^fl. ' 
cognominis. 

hflJ^", pl MOhJ^s et Jfl^ 

.^'J' : coUum , cervix. 

h-fl^sl, 1 subj. J&hflC- l)ho- 
noratus, magni aestimatus est, glo- 
riosus fuit. 2) pretiosus fuit. — h 
yifl^: II, 1 1) magni aestimavit, ho- 
noravit, honore prosecutus est. 2) 
honoratum reddidit, ad gloriam et 
dignitatem evexit. — 'f'h'fl^ ' IH, 1 
pass. — 3flfl*C' 1) honoratus, magni 
aestimatus , reverendus. 2) gloriosus, 
spectatus et honestus, illustris, no- 
bilis, inclytus. 3) pretiosus. — h 
-flC 1) honor. 2) gloria. 

hflCT ' tympanum. 

hfl^"^' sulphur. hflrt- — i-h-flA- III, 1 sibi 

crines redimivit. 

h^flfl ' aqua intercus. 

hflfl ! I, 1 in orbem circumstitit, 
circuivit. — hfl^^fl * rotundus. — h 
fl»fl: circulus, orbis; glomus. — «^D 
h^fl^fl' 1) circulus, concio, coetus. 
2) summa, universitas. — ^^h^fl^fl ' 
concionator , ecclesiastes. 

hfl-^s I, 1 subj. jRh-fll--- 1) 

abdidit , occultavit. 2) celavit. — ^f" 
h^fl^h' III, 1 occultus fuit, latuit. — 
hfl"'Th ' occultus, celatus, arcanus. — 
hfl^"5 res occulta, indoles latens. 

h^flh^fl» nuptiae, solemnia nu- 
ptiarum. 

h^flR ' I, 1 gravis, gravior fuit. — 
AlhflA' II, 1 1) gravem fecit, {h 
hfl-^^rt^lO' aurium gravitate la- 
borant p. 88). 2) gravavit, oneri 
fuit. — hfl-J^" gravis. — hflJt» 
gravitas. — h^flJ^s 1) jecur. 2) 
venter. 

Jl^f^iTD : h'!'"? ' extremitas, 

summitas, fastigium, vertex. — 'f*'} 
h^MPs pons. 

h^^fl' libellus, syngraphus, di- 
ploma, pittacium. 

Y}^'} : linum , linteum ; tunica. 

Xvf^d^' — ^d^^t^d/^T' constrictio. 

Wiii' — 'tMti' III, 1 ad sa- 

cra obeunda (in ecclesia) congrega- 
tus est. 

hT^fc- (gr. § 157, 2) vanum, va- 
nitas, inanitas; flh'}'!^' et Wff^i 

a) incassum, frustra; b) temere; c) 
gratis. 

h-.^^.- Vid. hf>5 

ha}}: I, 2 1) judicavit; a) dam- Mh-i- — M' 243 navit; L) poenis vel supplicio affecit, 
cruciavit. 2) imperium tenuit, do- 
minatus est (c. Acc. pers.). — jth» 
»s II, 2 caus. — i'h»»-- in, 2 
1) judicatus, condemnatus, punitus, 
cruciatus est. 2) imperio subjectus 
fuit, serviit, paruit. — YhY''}' ju- 
dicatus, damnatus, punitus. — W'Vi ' 
1) judicium. 2) condemnatio, poena, 
supplicium, cruciatus. 3) causa fo- 
rensis. 4) jus. — ^h"'}'}' ' , pl. <^ 
^'}'iH*' 1) jndex. 2) dominator, 
praefectus, magistratus. — 9^i{'^'}' 

1) tribunal. 2) locus poenae. 3) di- 
tio, provincia, praefectura. 

ll^tli ' Chanaan. 

hVf -• r^illfy^'' 1) causa 

falsa, praetextus, ambages, excusatio. 

2) occasio. 3) causa , ratio, aWa. — 
ho^Yl^if' qdrl. II causatus est, 
praetexuit , praetendit. 

h'>^:, pl. \\W' et h\l^^' 

ala. — XiTfdM^' ora, margo. 

h^Ji^C" , pl \\^^C' 1) labrum, 
labium. 2) ora, margo. 

V^V^! coccum, coccinum. 

\\9\i'h\' rupes, petra, saxum. 

hh^^-Ths caldaria. 

h^A- 1} 2 clausit agmen. — 
hfl^A' et h^PA" pars rei postica, 
extremum agmen. 

hA.-, pl. Jih^PAs 1) malum. 
2) malus. 

hAAs — hllXlh^' V 1) ver- 
tigine circumactus est. 2) vertiginem 
fecit. — VhA A ' vertigo. 

\\lPt i. q. '^lPi 

h^s — i-hflJ^-- ni, 2 guber- 
naculum rexit, clavum tenuit. h^-s poculum; phiala. 
\\(D'C' fornax. 
hrt-" i. q. rHrt-* 

VlV ! I, 1 subj. JRh-7 •• 1) factus 
est, YiYvsa^ai, ( JP"} Th : Hh> s MP* 

ih.' qiiid factum est a te? p. 25); 

a) accidit, evenit; b) absolutus, con- 
summatus est; c) ortus est; d) con- 
versus est in alqd (c. Acc); e) factus 
est alqs alqd ■= accidit ei alqd (ut: 
S^^i* -■ \\1\\ ' quid tibi accidit? p. 2 ; 
hAflsHhV-5 nihil iis accidit p. 80 
1. 1 5). 2) fuit (c. Acc. praed. ; raro 
c. Nominat.). a) Perf ^l J : Imperfecto 
alius verbi praemissum significat Im- 
perfectum Latinorum (ut : \l*h' f^ft» 
AP»' precabantur, erant precantes p. 
1 7. 1 9. 2 1 al.). b) c. Dat. : fuit alicui== 
habuit, p. 23. 25. c) c. A' vel Acc. 
rei : fuit in rem i. e. rei alicui (biettett, 
gereic^eit ^u). d) c. fl: rei: versatus 
est in re, occupatus est re (p. 67 
1. 3), habuit (p. 90 1. 7). e) Hh>s 
quicumque, quidquid sit vel fuerit 
(p. 61 1. 23; 62; 63; -^fl^HhJ-- 
ubicumque sit p. 62 1. 11); idem 
significat HhJ--h^T." (p. 64. 67). 
f) hM^' (sicut i^h-) ad negandas 
singulas enunciationis voces usurpa- 
tur (p. 90 1. 11; 103 1. 10; hM* 
^hx^lV^ ' — KA • non tantum — 
sed etiam p. 78. 82. 83). 3) a) c. 
pron. suff. : satis fuit, suffecit alicui. 

b) c. Dat. prs.: decuit alqm. c) pos- 
sibile fuit, seq. Acc. vel Nom. Inf. 
d) permissum, licitum fuit, seq. Inf. 
vel Subj. verbi vel h^ ' c. Ind. vel 
Subj. (p. 6. 58. 95. 97). — NB.r 
pronomina person. huic verbo suffixa 
Dativo exponenda sunt. — h*J'lh» 

16* 244 lih- - h^A ortus, status, conditlo. — ^Wi-j 
pl. ODllt^^s locus. 

jljff: prunum, prunus. 

hh-fls, pl Wil-n^'' stella. 

h<Pfl>*s volubilis. 

hfl^-hfl' — ^'}Yi\l^ ' axls. 

h^Ai- fimus, merda. 

hnns — ho-fls dupiex. — h 

^•fl: l)alter, secundus. 2)duplum. — 
hdd • 1) bis. 2) iterura, rursus, se- 
cundo; vicissim, etiam. — hlJfl'lh' 
duplum. — l^hdfl,'l''^iiplum; Acc: 
dupliciter, bifariam. — 'l'^lnO(i' 
qdrl. III, 1 duplicatus, duplo au- 
ctus est. 

hOfl'-" I, 1 subj. J&hOOHs fu- 
dit, ef-, profudit.— '{'ildOti ITI, 1 
refl. et pass. 

h«^: c. pron. suff., pleruraque 
verbo (in Acc.) subjunctum: 1) ipse. 
2) idem. 3) Accusativum pronomi- 
num personalium majore vel minore 
cum emphasi significat (gr. § 150, a). 

hJ&A.--, pl fchj&A-Th» l)draco, 

serpens. 2) litera graeca Jt, p. 58. 

hf i ' — h*.^1- , etiam W-«r1- :, 

pl. Ytyia^i et Y^nyiahi hasta, 
spiculura, mucro, ensis. 

hPV — il/i ' ars, ars operosa, 
opificiura, artificium. — h»*}^*, ph 
Xh^iy^' et tUi^i artifex, opi- 
fex. — 't\h'i03i qdrl. III, 1 arte 
confecit, artificiose fabricatus, ma- 
chinatus est. 

h.ft! I, Isubj. JRh.J^: l)cal- 
cavit (c. Acc), pedes imposuit (c. 
Ohtl-i^i loci). 2) con-, proculcavit, 
contrivit. 3) trituravit. — Mhf^' 
11,1 1) calcare fecit. 2) trituravit. — 'hhJ&R- ni, 1 pass. — flTDhfj^» 

et lyDjifJ^; 1) scabellum, sugge- 
stus. 2) planta, solum pedis, vesti- 
giura. 3) basis. — JPh^J^ -' 1) res 
conculcata. 2) area, torcular. 3) ba- 
sis. 4) vestigium, planta pedis. 

hifts — Mhf^' n, 1 contesta- 

tus est. — +hf ft -" ni, 3 1) obte- 
status est. 2) foedus pepigit, pactus 
est. 3) spopondit, promissa fecit (c 
Acc = ahcui). — lU^l!, pl. K^ 
'^'ih- 1) stipulatio, testamentum. 
2) foedus, pactum, (Maria ipsa vo- 

catur K^^ihrMl', \U'''r^ 

^^•: testamentnm vel foedus Dei, 
misericordiae , etiam h,":J?r'J*9A' 

testamentum virginis. Preces matuti- 
nae XxJMi s ^^^^X) ' testamentum ho- 
rae matutiuae vocantur, quia e libro 

h.^*} • nTKinM ' A^f frft -■ inscri- 

pto suratae sunt, p. 46). 3) pro- 
missio (in specie; promissio Sanctis 
raoribundis a Deo facta de iis, qui 
eorum raeraoriam qualibet ratione ce- 
lebraturi sunt). 

h«s i, 1 subj. j&hJ^^» 1) 

texit, operuit, cooperuit. 2) pro- 
texit. 3) condonavit (peccata) p. 1 2. — 
'f'\\f^\'' ni, 1 refl. et pass. — h 
^7-" part. pass. — h-S7-", pL h 
^{^'f^i tegumentura, induraentum, tu- 
nica. — hJ^rVl' ' protectio p. 8. — 
h^S^s tector, protector. 

h^A- I, 1 subj. j&h^A- 1) 

divisit, partitus est. 2) distribuit, 
tribuit, assignavit, participem fecit 

(c dupi. Acc). — -hh^A-" in, 1 

1) divisus, distributus est; (divisus 
est aniraus = dubitavit, haesitavit 
p. 54). 2) inter se divisit et distri- \\d.C'' — (Otif^ 245 buit. — 'thd^ii * in, 3 intcr se di- 
visit et distribuit. — Jfl^A* divisus 
(„gratia in multos divisus", tcoXi){J.£- 

pTJc p. 85). — h^A--, pl. h^ 

^'1's 1) pars, portio, pars rata, sors. 
2) sectio, classis. — <W'h«<.A'Th ' 

pars, portio, sors. 

lld.C', pl. Ml4*C' cophinus, 
canistrum, modius. 
Yti^C' infula. 

h^^' I) 1 bebes fuit, obtusus 
est. ' — hil^tl' II, 1 hebetavit, 
re-, obtudit. — 'th^h ' HI, 1 pass. 

h<Cf ' — <^3nA.' f-^scia. flls 1) et, -que, atque; (U — 
^s nec. a) et — quidem, idque (p. 6 
1. 15; 73 1. 5; 75 1. 5; 105 1. 21). 
b) ad subjungendas enunciationes se- 
cundarias, quibus status vel conditio 
alcjs describitur (gr. § 200, 1). 
2) etiam, quoque (ut p. 35 1. 11; 
89 1. 13, al.). 3) vel. 4) autem, 
sed. 5) consecutive: et statim, tum, 
igitur, ut (e. g. p. 10 1. 15 al.); 
ad introducendam apodosin (ut p. 7 
12. 18. 21. 24 al.); ad epanalepsin 
orationis post verba absolute prae- 
missa (ut p. 97 1. 10). 

WOii'' I, 1 imprf. J&lh-fls subj. 
^V^ti ' dedit (c. Acc. vel Dat. prs.) ; 

a) irD^if,On(\y^t utinam! p. 130. 

b) U^flSj lift'! age! agite! quaeso! 

c) praebuit. d) concessit, permisit. 
e) attribuit (p. 92 1. 2). — i^flM/fl! 
III, 1 datus, traditus est (c. A' vel 
Acc. pers.). — W-fl^s, pl. U^Q^^'' 
donum. — fliyfl^ s dator, donator. — • 
O^iiU^di donum (mulieri datum). 9VahV'' — 'b^V(B'Vt qdrl. 
III, 1 nituit; hilaris fuit. 

tDfiC^ll ' Valerianus. 

fl^A-fl' ova. 

fl^A;'*' scutum, clypeus, arma. — 
'f'fll A^^flJ s qdrl. III, 1 se armavit, 
armatus est. 

flJ Afl>A ' — i^flJ A<»A -■ (i^lii. 

III, 1 trepide festinavit, consterna- 
tus est. — 'tWfi(Dfi' III, 3 huc 
illuc agitatus, consternatus , pertur- 
batus , animo ambiguus fuit. — tO* 
A*PA»' perturbatio, trepidatio. 

fllAR: I, 1 subj. JZ,AJt» l)pe 
perit. 2) genuit, procreavit. — ti 
fl>-ARs II, 1 caus. — i^flJAfts 
III, 1 1) natus est. 2) genitus, ge- 
neratus, ortus est. — i^TAft' IH, 3 
liberos procreavit, progenie numero- 
sus factus est. — fll-A'.^' natus, 
filius. — fllAJt", pl flHA-J^s 1) 
filius. 2) pl. : liberi, progenies. 3) 
filius=alumnus, discipulus, addictus; 
fll-A-ft n,i' ' ilCn±n - cateclm- 
meni p. 21 1. 5; fl^A-A' Tl^*!*-" 
p.21 baptizati; fl^A-ftsVje.<^Tl'' 
fideles p. 103. 4) puer, adolescens. 
5) famulus, servus. — fllAl"', pl- 
?i*PAJ^s 1) filia. 2) puella, ado- 
lescentula. 3) ancilla, serva; Ji*P 
Afts p. 152 est siglum. — Aft'>s 
partus, nativitas, generatio. — fll 
A-^s, f. fllA-^i*' parens, genitor, 
-trix, pater, mater; (Dfi^fTf' pa- 
rentes. — ^fll AJ^T ' obstetrix. — 
tn^ii^ i 1) locus natalis, patria. 
2) progenies. — "^fll-AJ^s, pl- ^ 
(B*^H^' 1) progenies. 2) gens, 
stirps, familia, genus (?ilP^fll*A 
f^ao* : indc a stirpe vel familia sua 246 fDlil' — w/iais i. e. secundum vel juxta familiae suae 
rationem p. 72 1. 20). 3) Iiomines 
eadem aetate degentes, aetas. 

(Oti*l' A7'lh' tugurium, casa, 

O^tiCX' I, 2 mutavit, com-, per-, 
immutavit (J&fllAT -'C?!^ = mutet 
i. e. convertat caput suum p. 61 
1. 12; „ut carnis meae indolem con- 
vertas in liberorum sc. indolem, p. 
121 str. 59).— i-IDAms ni, 2 
pass. (p. 76 I. 3 h9^n' partitive 
„ex iis quae ibi continentur" sumen- 
dum est). — III-A*T ' mutatus, im- 
mutatus, transformatus , diversus. — 
fl^-Am. ' mutatio, aXkoLidaiQ. — O^ 
ID AT - numularius. — '^fl>*AT ' 
1) mutatio. 2) aXXayfxa, pretium. 

o^Axd' — Y\a^A\ii' n, i com- 

modavit. — •i'll>*rhA ' HI, 1 com- 
modato accepit, mutuatus est. — ^ 
ft']hs commodum, commodatum. 
Crhh' I, 2 lacessivit, irritavit. 

T/hai-Hl.— -hTAOH/h-' qdrl. 
III, 1 obambulavit, obiit. 

oH/hH-" 1, 1 subj. ^tWn- fluxit, 

manavit, effluxit. — JiCD*rfifl- H, 1 
caus. — l»*^1f:, pl. (D-dtM^' 
et fll^j&TI-lf-s, nec non ^fij&lfl- : 

(p. 51) fluctus, torrens, rivus, flu- 
vius, flumen. — fl>*^iHl'S fluxus, 
fluxio. — «'«•^Tfs, pl. ao-^H^i 
alveus, rivus, canalis, aquaeductus. 

fl^/hP: I, 1 circumiit, obiit. — 
*P#hf ! I, 3 1) obambulavit. 2) per- 
lustravit, inspexit, visitavit, recogno- 
vit. — T/hJ&s et Trh.s (st. c. 
^d\»' pro T/hP") inspiciens, pro- 
spiciens. — 0htt\f» ' et fll«^^ : 
inspectio, visitatio. 

flJrhfts — -hflHAR- in, 1 uni- tus est. — '^«Prhfi-' III, 3 aduna- 
tus, in unum conjunctus est; "fT 
/h^ ' unitio , unio. — TrThJ^' ' uni- 

cus, unigenitus. 

flllP^: I, 1 et 2 (subj. I, 1 J& 
fl^/^C:, JK./*'C", fsWC') serra 
secuit vel dissecuit. — T^I^C^lh' 
serra. — 9^^*10' ascia, securis. 

(D^^h' — ha^^h' 11, 1 1) 

locutus est, verba fecit, (p. 29 1. 12). 
2) respondit (c. Acc. prs. = alicui ; c. 
fl: ad alqd p. 87 I. 13. 14. 19. 
20). — i-T/^/i: III, 3 oblocutus 
est, contradixit (c. Acc. prs.). — ^ 
^lx', pl. <W»T/*'?i^: responsoria, 
antiphonae. — **i'h'^h' facundia, 
eloquentia. 

flJ^A-- I, 1 subj. J&^ft: heres 
fuit, liereditate accepit, nactus est 
tamquam partem assignatam; occu- 
pavit. — hO^Cii' II, 1 caus. — 
i'fl>CA-' ni, 1 bereditate nactus 
est, sibi occupavit.— 'f'T^A' III, 3 
hereditatem cum aliis partitus vel 
nactus est. — CAI*:, pl. CM'^' 
hereditas, patrimonium, portio (he- 
reditate) assignata. — (D^/i^s he- 
res. — ^.^A s 1) heres institutus, 
coheres. 2) hereditas. 

fll^4* : I, 1 et 2 spuit, exspuit. — 
J^^4*: sputum, saliva. 

(OC^s 1) aurum, 2) pecunia. — 
hd* ' (DC^ ' Chrysostomus. 

(DC^'', pl. ha}'^'^: 1) luna. 
2) mensis. 3) tempus (apud poetas, 
p. 110. 141. 144. 148). 

aiCh '- — ^^h '' subligaculum. 
a^daii I, 1 et 2 (subj. I, 1 JB WCniO : — (D^? i 247 jecit. — 'tiDCfDi III, 1 et 't(D 
^CD! III, 2 pass. 

(DCtt(Di qdrl. I adolevit, juve- 
nuit. — OhCIHD*: adultus, juve- 

iiiiis. — (D4!:,ni, pi. (D^^t-i-i ju- 

venis, adolescens. — IO*Cfl*'^' et 
(D*Cn^i juventus, adolescentia. 

m^R: I, 1 subj. fsC^i descen- 
dit , delapsus , demissus, delatus est, 
devolavit. — h^D^df^i H, 1 caus.: 
deduxit, demisit, detrusit, dejecit, de- 
posuitj c. ?iA: manum admovit, in- 
tulit p. 61. — i-^P^ft: III, 3 se 
demisit vel submisit. — ^^'^'P^A- 
IV, 3 in inferiorem ordinem dejecit 
vel detrusit. — CAI*' descensio, 
descensus. — fl^^^i locus decli- 
vis, descensus. 

(DC^i et (Dd^i latitudo. 

drt^ : I, 1 et 2 tetendit arcum, 
nervo imposuit (sagittam). 

(Dfiai — h^D-tiai II, 1 l)in 

matrimonium duxit (uxorem). 2) nu- 
psit. — htli-^M' IV, 3 in ma 
trimonium dedit (c. dupl. Acc). — 
A'fl<^'fl: matrimonium, conjugium. 

(D^hi^i vid. WfiOli 

WMi I, 2 definivit, terminavit, 
circumscripsit. — 'f'WMi III, 2 
pass. — W/ilri terminus, limes, 
finis. 

tDrth ' I, 2 1) addidit, adjecit (c. 
pron. suff. — alicui, et fl: ad p. 45). 
2) addendo auxit. — 'hlDflh i IH, 2 
1) se adjecit, adjunxit. 2) additus 
est. 3) auctus est, increvit. — 'tW* 
^jfl: id quod additur vel adjicitur. 

Wfi^i I, 1 subj. J&OI-ftJ?:.-, J& 
ftj^s, J&flJ^s cluxit, ab-, de-, ad-, 
induxit; tulit, at-, ob-, abstulit. Wtl(T\i — fl>'ftT' iT^edium, in- 
timum, iuteriora, a) penetrale; b) 
•J^Pe : 10-ftT-" intestina; c) 1x9^ 
a>-ftT-' intrinsecus, h^i^^lD-ftT» 

intrinsecus, intus; n^xl^l* i (D^tlT i 
qui intus est. — (D-ft-t" : praep.: in 
c. Abl. , in c. Acc, ad, versus, su- 
per, inter. — flfl^ft^^: intus in, in, 
super, inter (tam localiter quam tem- 
poraliter p. 60 1. 23). — 7x9^ (D^ 
fti': e medio, ex, de, a, inter (|f 
'h9^(D*tl'b'f'f'^ i quod unum ex iis 
est p. 59 1. 15). — M-ti^D-tii-i 
per medium, per. — (D*fl(tl,i 1) 
pars interior. 2) conclave interius, 
penetrale. — (D^flOUiy Wiiot^i in- 
terior , intimus. 

W^dii — H^^^i'^ pi ^^* 
/Ih^lh i vinculum, catena, carcer ; fl,'!' t 
^^ihi carcer. — ^^ihi qdrl. I 
vinxit, in vincula conjecit. — 'tH^ 
^thi III, 1 pass. — tf»-«ferlh' i» 
vincula conjectus, captivus. — W^ 
^rh» • vinctura, captivitas, vincula. 

W^lPi I, 1 verba opposuit, re- 
darguit, litigavit, causam suam de- 
fendit. — '\rf^^lPi III, 3 litiga- 
vit, altercatus est, causam defendit. — 
4»/*''f-: et 4»/*''Th* 1) litigatio, al- 
tercatio, controversia. 2) vindicatio 
sui juris. 3) lis, causa. 

W^^i I, 1 et 2 excavavit, exci- 
dit, cecldit. ~ 'ta^di III, 1 
pass. — (D*^Ci part. pass. — (O* 
^C^ : opus lapicidae ; lapides caesi. 

W^Qi I, 1 contudit, tutudit fu- 
stibus (spicas). 

W^Qi I, 1 excoriavit. 

Ill4>f: — h(D*^^i II, 1 ain- 248 (Di^ (DOh' putavit, abscidit. — ■f ai4>f : III, 1 
pass. 

fll^-^s uncia. 

(D^^s, pl. hOh^^s armiUa, 
brachiale. 

(D-f*^ s I, 1 nervum adduxit. — 
hOl^i^d'' II, 1 1) intendit, atten- 
dit, vires intendit. 2) continuavit, 
perseveravit , assiduus fuit. — iD* 
'P^i continenter, assidue. — W^l* 
C', pl- h(D*^Cs nervus, chorda, 
funiculus. — (D^t^Qs spatium tem- 
poris continuum; l/ID^lhC' perpe- 
tuus, quotidianus, jugis; l\aD i (D 
"JhC sicut perpetuo et semper (p. 
47 ) ; (D^l*^ s perpetuo , assidue, 
semper. 

(D^tqs I, 1 effugit, evasit. 

(D*''if* ! I, 1 deminutus est , pau- 
cus fuit. — K^D^^hf^s II, 1 caus. — 
(D^'\*^ s paucus, exiguus. — ID*'^ 
ft-J"' paucitas, exiguitas. 

fli-'Vm-" et flJ-Tfms I, 1 subj. 

p-^/p- voravit, devoravit. 

flJVfs — 'lr(D^^s III, 2 et -h 
^Jf s III, 3 lusit (jocando, saltando, 
canendo, irridendo). — 'f'(D*^^ s 
oblectatio, libido, ludus, lusus, illusio. 

Oilflt^s evangelium; J^/t^i^sfll 

"J^A' oratio evangelica. — 03"}% 
A^ 5 1) evangelista. 2) evangelicus. 

oi-K*!, f je.?i-fc-", pi ?i<^-'> 

*s?i'^'}+--, (D^M'0^''(D''h-f''}s 
1) is, ea, id (Hfl^^Jli^' ut qui, 
quippe qui p. 3; :== MUs^D^h^ps 
p 91); KlP^flHji+.-Kfl^WJs unum 
ex iis est quod p. 22 1. 19). 2) ipse, 
(p. 1 1. 14, al.). 3) idem (p. 8. 71. 
79. 80. 100. 102). 4) Usurpatur in sententiis nominalibus pro copula 
verbali. 5) o, Yj, t6. 

ID-hft-" adv. l)flfll-?ifts, ao 
'ilh''(D-hf^'' ad latus, juxta. 2) 
(D*hf*s adv. rel. : ubi, ubicumque. 

(Dhh'' — i^flBhA-' III, 2 fidu- 
ciam posuit, fretus, confisus est (c. 
fls, vel ^fls vel Acc.).— fll«VhA-' 
confisus , fretus. — 'ihll^^h A'!" s 

confisio , fiducia. 

(Dildi'' — i-Vlnih'' III, 3 ri- 

xatus, altercatus est, contendit (c. 
9^hii'' vel Acc). — fllhrh: et fll 
Uih' contentio, rixa. — (DYldi'1'' 

id. (p. 95 1. 22). — -t^hdu' in 
controversiam vocans, pertinaciter ne- 
gans. 

flih-i-s I, 1 et ^fli<hi*-- II, 1 

clamorem edidit, vociferatus est. 

(DilO'' — h(D-TnO'' II, 1 defa- 
tigavit. 

«Phf -• I, 3 refulsit, splenduit.— 
Jt<Phf-' n, 3 resplendere fecit, 
collustravit. — ^h" splendor, fulgor. 

(Dhd.'' — h(D*hd.'' II, 1 exce- 

pit manu. — 't(D\ld*s III, 1 et 
't(Dlld,s III, 2 1) refl.: excepit, 
suscepit, recepit, accepit (gratum ac- 
cepit, assensit, aurem praebuit; obse- 
cundavit; sustentavit, opitulatus est). 
2) pass. : exceptus, ac-, susceptus 
est. — fll«Vl«^ ' acceptus, gratus. 

(D(D*0' I, 2 alta voce clamavit, 
magnum clamorem edidit. — (D*(D* 
^ s clamor magnus , vociferatio tu- 
multuantium. 

(D*d^s damae vel dorcadis spe- 
cies. 

(DOti s et (D*dfi 8 I, 1 diem egit, (DO^s — CDlrt' 249 tempus transegit, commoratus est, 
mansit. — dti^t ' , pL diii^^^l' ' 
dies (quatenus est pars temporis); 
dii^t s vel (idA't' ' eo die quo = 

quum vel quo die p. 37. — CD^/\.: 

stator, apparitor, satelles, lictor. — • 

A ' 1) dies (opp. nocte), tempus diur- 
num, meridianum; fl<W>^^^; et 
«'"^ Ai* ' interdiu. 2) pl. : a) dies. 
b) tempus. c) vitae tempus. — tro 
^Aj^-^B" diurnus, meridianus. 

WOd'' i'(DOd' in, 2 mente 

comprehendere nequivit, obstupuit ob 
alqd (c. Acc. rei). — <P|)C-" diffi- 
cilis intellectu, paradoxus. 

Ohd^'' I, 1 subj. ^Of»' 3) com- 
bustus, igne consumtus, conflagratus 
est. 2) arsit. — }\(O*0^ ' H, 1 1) 

combussit, concremavit. 2) ussit, 
adussit. — (D*0*S^' 1) ardens, fer- 
vens, incensus. 2) ustus. 3) concre- 
matus. — ^d^' 1) incendium. 2) 
ardor, fervor, aestus. 

WL''! 5 modus quidani cantandi 
hymnos ecclesiasticos ; hymnus hoc 
modo cantatus. 

IDJ& : heu, proh, vae! 

Oi^dfi calamitas , infortunium, 
vae. 

(O^-i', pi h(0'f'i'' 1) vitis, 

vinea; OAf^' (Df>'}: vinea. 2) vi- 
num. 

<Dj&rnAs, pi. (D^m^'t"' ca- 

prea, capreae. 

OifLfli : I, 2 laudavit, collaudavit 
(c. Acc), laudes dixit (c. Dat.). — 
i^fl^Art- in, 2 laudatus, laudem 
meritus est. — (D^HCl^i laudatio, 
lau8, laudes, encomium. (D^i'' I, 1 subj. J2,J^4» 5 I)ce- 
cidit (de-, in-, superin-, con-, exci- 
dit). 2) procidit, se prostravit. — 
h(D^M'' n, 1 caus., dejecit, pro- 
jecit. — a^'?.4»: cadens, lapsus, 
jacens. — ^^^s casus, lapsus, 
clades; casus = res fortuita, even- 
tum. — J^7*^^s casus, res for- 
tuita, subita; ^Tr^^tf casu, impro- 
viso, subito, ex tempore p. 78. 

(D^hi I, 2 perfecit, consumma- 
vit, consumsit; seq. alio verbo finito 
(gr. § 88): jam, dudum. — 't'(D 
^h'' III, 2 pass. 

IDftf : I, 1 subj. J&AJ&: indi- 
dit, injecit, immisit, imposuit. — »f* 
IDJ^f : m, 1 pass. — htl-t^M'- 
IV, 3 objecit crimen, criminatus est, 
accusavit. — <D*R,^ : criminatio, 
calumnia , accusatio. — O^^^ : 
vas quodlibet, receptaculum. — OO 
Ai^^PJ^J&s cabAmniator, criminator. 

IDAfts— h^D-^^: n, 1 im- 
misit, inseruit, indidit. — 'tVf^f^i 
III, 3 concinne conjunctus, co-, ada- 
ptatus est , congruit ( seq. A ' p. 
90). — hM'9f^^'' IV, 3 apte in- 
seruit, bene commisit, concinnavit. — 
^^:, pl. J^^^ih: 1) commissura. 
2) basis, fundamen. 

(D^dJl* i lacinia. 

rDI^! I, 1 et 2 (subj. I, I J& 
(D^^IC' et J&7C0 1) jecit, injecit, 
projecit. 2) lapidibus petiit, lapidibus 
obrutis necavit. — 't'(D1d' IH, 1 
et 2 pass.— (D*1C'', ph h(D^^C' 
collis, tumulus, clivus. 

(Dliii — ^ltti gratia, xapiC 
(tam favor, benevolentia , quam ve- 
nustas, suavitas). — ^7fl' <l<ii'l. I 250 (oifl' — (Od^d'- favit. — -t^Pltl ' III, 1 gratia af- 
fectus, favorem consecutus est. 

(Dld s — hahlil : n, 1 subito 
supervenit, improviso invasit. — *7 
«fl-J": accidens improvisum; Hl^d 
'l* i temere vel recens inventus, for- 
tuitus (TUpoc^arot;) ; *7'fl'f'' subito, 
improviso. 

(Dnh' I, 1 subj. ^OhPh' 1) 
ferit cornu, arietavit. 2) icit, con- 
fodit, contudit, — iO^^hlti' 1) ictus. 
2) tusus. — q^lh', "PPh' 1) 
mortarium. 2) aries machina. 

fll«7(|: I, 1 lacte aluit. 

mn-' — h(0"in'' n, i i) 

excommunicavit , anathematizavit. 2) 
diris devovit. — •t"fl>*7H : III, 1 
pass. — fl^T^TI ' part. pass. — *7 
M^lh : excommunicatio , anathematis- 
mus, dirae. 

(D'}f^'—H^lJ^', pl i^^PI^' 

unda , fluctus. 

iDl^i et fll*7^5 regio Schoae, 
(regionem hujus nominis in Amhara 
sitam exhibet Ludolfus in Hist. Aeth. 
I, 3, 10). 

(DTth' Ij 2 in struem congessit, 
struendo coacervavit. — T^^rhl* ' ? 
pl. i^^f^th' linteamen, indumen- 
tum, velamen, velum. — 'J'^T«h ' 
qdrl. III, 1 amictus est indumento 
exteriore. 

(Dmti ' I, 2 accendit. 

(Dai^' I, 1 et 2 (subj. I, 1 fi, 
0h^'} : ) coepit , incepit (seq. Subj. 
verbi vel h'"" c. Subj., vel Inf.). — 

^hfliTJs III, 1 et i^flimJ-" III, 2 

coeptum, inceptum est. — 'Vi^t' ' 
initium, principium. — (Dfll^s in- 

ceptor, inchoator. flJ^-rh-" — JiflHR-rh- II, 1 1) 

infudit, libationem effudit. 2) stillas 
emisit. — ^^!h^'' 1) libatio. 2) 
vas spondeum. — ^th^th' stillici- 
dium. 

(D^ih' — 'P^i'h^'' trabs, ti- 
gnum. 

flJKn: — fl>-K-'fl-, pi hfl^H 

»fl: inauris. 

(D^h' I, et 2 praevaluit, vicit 
in proelio. 

(Dfy'^'' — ^'(Dd'^: III, 2 dolo- 

res parturientis passus est. 

(Dfih' I, 1 subj. j&??i: exiit, 
egressus est; a) emigravit p. 13. 
b) processit p. 76. c) progenitus, 
exortus est. d) excessit, decessit, re- 
cessit, declinavit (p. 75 1. 23; 90. 
93. 101). e) expulsus est (p. 52). 
f) exclusus, privatus, expers factus 
est (p. 90 1. 3). g) exiit = ad finem 
venit p. 61. — h^D^dh' II, 1 exire 
jussit, eduxit, ejecit, expulit, emisit, 
extraxit, eripuit; foras extulit; pro- 
duxit p. 14; exuit vel deposuit (ve- 
stes p. 61); in vulgus extulit, evul- 
gavit p. 44; expendit, erogavit. — 
(D'0'h' 1) oriundus. 2) excedens, 
alienus, contrarius, absonus. 3) expers, 
destitutus. — Oh^t' exitus, egres- 
sus, a) origo, b) emigratio, c) disces- 
sus, decessus. — ^? : donum, quod 
abeunti datur. — f^^^h' locus unde 
alqd exit. — ^Mh' 1) abortus, 
embryo. 2) sumtus, impensae. 

(D0d*' I, 1 et 2 funda proje- 
cit. — (D^dM'' funditor. — ^fl^: 
funda. 

(D^d.^ I, 1 subj. ^(D^^C' et 
^dXL' i'us iit, in agros exiit, ruri (Dd.? Oao0 251 fuit. — OJ^Cl ' rus, agri, praedium, 
fundus. — ^^.C'!* ' instrumentum 
rusticum. — a^*^»Qs 1) agri, prae- 
dium rusticum. 2) pascua. 

(D^.?' — h(D(L?' II, 2 et A 

iO*dS' 11, 1 tradidit, commisit, in 
potestatem permisit (c. dupl. Acc, 
vel c. Acc. et A-')- — 't'(Dd.?s 
III, 2 et 1 traditum vel commissum 
accepit. — '1'iD'dM'lr' traditio, Tua- 
paSoac. 

(Dd.(I\' igne torruit vel coxit. ^: p. 156/7, ps et d- p- 158 

est sive siglum sive nota musica. 

•5^^ : Ela , pater Hoseae regis 
(4Reg. 17, 1). 

H A A : I, 2 separavit , distinxit. — 
tldtiii' 11, 1 segregavit, excom- 
municavit. — l)A*A: separatus, di- 
stinctus , versicolor. 

Ol^irD i Ij 2 consignavit literis. 

^AJ^ • , pl ^A*^'!- •• 1) aevum, 
saeculum, tempus antiquum; ^^ 
aos vel ?i{r»4'J^'/w> : ^Al^ •■ Trpo 

aiwvov p. 71. 78. 2) tempus futu- 
rum, saecula, aeternitas; AlAS^ * 
in aeternum vel perpetuum; JfA^J 
Al^! aeternus; htlh ' Mti9^ ' in 

perpetuum ; A^A*'" ' 'JA9" : in sae- 
cula saeculorum. 3) mundus, a) re- 
rum universitas , res creatae , res 
mundo contentae. b) orbis terrarum, 
olxoi){j,£V7) p. 72. c) mundus vel sae- 
culum, quatenus opponitur Deo, re- 
bus divinis et ecclesiasticis et vitae 
monachorum ; H^JA?" • saecularis, 
h)eItUd). Oiih' zea. 
Oti^^l' ' hirudo. 
dii't"' vid. IDOAs 

OiiOis I, 1 subj. ^iJA-s l)per- 
vertit, depravavit. 2) praevaricatus, 
transgresssus est , migravit (prae- 
ceptum). 3) perfide egit, rebellis, 
refractarius fuit. — hdtiOJ : II , 1 
1) pervertit. 2) transtulit e lingua 
in linguam. 3) transscripsit, descri- 
psit p. 76. — d^(D^' perversus, 
pravus, refractarius, sTSpoSoJoi^, hae- 
reticus, apostata. — dA^'lh: 1) 
catastropha. 2) perversa et haeretica 
opinio, haeresis, apostasia. 3) apo- 
graphum, transscriptum. — 0^^' 
perversus, perfidus, transgressor, in- 
fidelis , haereticus. 

0^^': ^Afl^: aloe. 

OAf -■ — ^diU-t'- defectio, re- 
bellio, reipublicae conversio. 

Oiil' — l)A7''lh: victoriae si- 
gnum, tropaeum. 

'i^^s annus; AA^*'^ : quotan- 
nis. — ^ao^l".^ pl. 'JfWJ^I-ll-cannus. 

0^0»^'' Amalec. 

Oao^^s I, 1 subj. ^dT*^' vel 
ffdao^s profundus fuit vel factus 
est. — hdao^s II, 1 profundum 
fecit, altius penetravit. — iJoo-^' : 
profundus. — itaotj^ profunditas, 
profundum. — ^69^^'^ ph aof^ 
9^4*: profundum, abyssus. 

09^09^' limus, stagnum. 

OJ^J^:, pl. hd^ni^' cohmma.— 
9^ii'^^'' basis, stylobates. 

OaD0s Ij 2 inique egit, injustus 
fuit, injuria afi*ecit. — O^H' in- 
justus, iniquus, improbus. — 0lW>f : 252 9«^: — Old. injustitia, injuria, improbitas. — OO 
09^6' inique agens , injustus. 

9«^:, pl. 9«^^s piscis. 

QW^' I, 2 coetum convocavit, 
invitavit. — Ofi^C ' convivium. 

OlP^s I, 2 decimam partem de- 
dit; d. p. sumsit (c. Acc. = ab alqo). — 
O^C' decem p. 114 str. 27. — 
0/^4- s, f. OlPCfrs m. decem. — 
b^C' decem. — ^^C- deci- 
mus. — Ou^C' decem dies, deci- 
mus dies. — d^/^' viginti. — *J 
/^'^'Ihs, 0/^^'t'' decima pars, 
decimae; tributum, oblatio. 

Od/*' ' umbraculum , tabernacu- 
lum. 

O^C' plumbum. 

OC^t"' et Od^' I, 1 1) iiudus 
fuit. 2) vacuus fuit, evacuatus est. 
3) orbatus, privatus est. — tidd^ ' 
n, 1 1) nudavit, denudavit. 2) eva- 
cuavit, exinanivit. — +CIC4* ' HI, 1 
se nudavitj nudatus, privatus e^t. — 
^4.4* s 1) nudus. 2) vacuus. — A 
^4*s c. pron. sufif.: 1) nudus (me- 
rus, solus p. 64). 2) vacuus, ina- 
nis. — dC^lr' nuditas; pudenda. 

OC^' I) 1 1) aequalis, congruus 
fuit. 2) coaequavit; reconciliavit, 
gratiam composuit. — 'f'(l^4* ' III, 
1 et •f''i/i^' ni, 3 reconciliatus 
est, in gratiam rediit. — dC'^' re- 
conciliatio. — 0/*^^' reconciliator, 
arbiter, mediator. 

OCd' et O^fls I, 1 occidit (sol, 
sidus). — OMi ' occidens. — • Q 
C'fl s feria sexta. — J^d^^fl s oc- 
cidens, plaga occidentalis. 

11^41 sArabes. — (l^-fl^ s Arabia. O^fls — <^ft^'fl1-8 locus mer- 
catus, emporium. 

d^^s, pl. Olf^^h"' lectus. 

Odh' — -t^idh' III, 3 ami- 
citia vel familiaritate junctus est. — 

ochs, f. oci}^', pi Wchl-s, 

m. OChTf', f. OCh'^' amicus, a. 

O^H s I, 2 vestitum paravit vel 
praebuit (c. Acc. prs.). — O^H'^ 
pl. Od^H^l* ' vestimentum , indumen- 
tum. 

Od^ s I, 2 et 1 1) aequalis fuit 
vel factus est (c. Acc), congruit. 
2) exaequavit, conciliavit. — hO^^ ' 
II, 1 coaequavit, parem et aequalem 
reddidit. — '1'Od? ' III, 2 exae- 
quatus, aequiparatus est. — d^^ s 
aequalis, par; ^^fspariter, aeque.— 
dd^' aequalitas, coaequalitas ; fl|) 
^•7' aequaliter. 

OCl' I, 1 subj. ^di^n-et^ 

dCI ' ascendit, escendit. — hddl s 
II, 1 1) ascendere fecit. 2) sursum 
duxit vel tulit. 3) obtulit (Deo sa- 
crificium). — ^C^^lhs ascensio, (obla- 
tio).— ^dCI', pl tro^iCI'' gra- 
dus, scala; O^dCl' in gradu alcjs 
= sicut, tamquam p. 133 str. 9. — 
9^dd'*l ' 1) ascensus, locus clivus. 
2) gradus. 

'i»d.*'l ' decipula, tendicula, cavea. 

Odd.' h6dd.'ll, 1 l)intr.: 

quievit, requievit; a) quietem na- 
ctus est; b) resedit, commoratus 
est; c) obdormiit, obiit; d) intermi- 
sit, cessavit. 2) trs.: quiescere fe- 
cit, quietem dedit (c. Acc. prs.). — 
d^V' quietus, considens , commo- 
rans , defunctus. — d^^^ • quies, 
requies; obitus; intermissio. — JP^ dC^' — O+^* 253 ^^s 1) locus quietis, locus quo quis 
residet. 2) stadium, milliarium. 3) 
sectio vel caput libri. 

dC^' 1) coclilear. 2) vomer, ara- 
trum. 

dth^' inter-, intextus, versico- 
lor. — Oll^ ' textura artificiosa, 
vestis versicolor. 

0M\' I, 1 mercede conduxit. — 
Otl^tl' merces; pretium; praemium. — 
H^^n ' mercenarius. 

Oiia- — '^drt-fl-, ^bh-a-', 

pl. <^^ft»fls 1) viduatus. 2) cae- 
lebs, viduus, vidua. 

•^rtO^-s Esau. 

OrtP • 1} 1 rependit, retribuit, re- 
muneratus est (c. Acc. prs.). — 'hO 
ftps III, 1 praemium vel remunera- 
tionem accepit. — bthr^T' remune- 
ratio, praemium. 

O^ti' — hb^li' n, 1 aquas 
collegit in piscina. — J^tf^ A • j pL 
^^d^^^t' piscina. 

0^00 i I, 2 et 1 1) coercuit, 

compescuit. 2) modum statuit, ter- 
minis circumscripsit, definivit. — fy 
^JP^s statutus, definitus, praefini- 
tus. — 0^9^' 1) modus, a) men- 
sura, b) moderatio, temperantia; fl 
O^y*' moderate, temperanter; c) 
proportio; 0^^'T*6lr>^^ secun- 
dum gradum ejus p. 142 str. 27; 
d) justa, definita ratio; 0^^'(O* 
CH*B' justa juventus vel aetas. 2) 
finis , terminus. — 6^"% ' consti- 
tutio, statutum. 

0^^ ' I, 1 involvit, colligavit. — 
't'0'^d.'' ni, 1 pass. — b^C' 
fasciculus, marsupium, crumena. O^C ' , pl- O^iC ' pbarmacum. 
O^d-d': pl O^C^n^^' scorpio. 
O^a- I, 1 subj. J&|J«|"fls 1) cu- 

stodivit. 2) cautionem adhibuit, ca- 
vit. 3) servavit, observavit. 4) reser- 
vavit, con-, asservavit. 5) in animo, 
memoria tenuit. — hd^O' H, 1 
1) caus. 2) custodiendum vel asser- 
vandum tradidit (h'"' ' }lhd^(\i 
tamquam id quod ei asservandum 
tradidit =^ in depositum p. 62 1. 

18). — i-o+fls et -to^il' ni,i 

1) custoditus, servatus, asservatus 
est. 2) se custodivit, se abstinuit, ca- 
vit, attendit. — d^^ti ' part. pass. — 
d^'i\'l''} pl- d^a^t' concubina, 
pellex. — Ih^fl» s custodia, tuitio 
(p. 137 str. 6 vim Infinitivi habet); 
cautio; observatio; id quod obser- 
vandum est. — d^fl^s, pl. H^-fl 
y}: et 0^'(i't'' custos; tutelaris 
p. 145 str. 38; (IJ^fl,s/*'^J& s me- 
dicus. — "Id^^Q' custodia, excu- 
biae. — ti^^d^tt'' qdrl. II custo- 
diendum commisit, c. dupl. Acc. 

O^^H' locus acclivis, clivus. 

Ot^ii' et O^-fls spinae. 

d^Tf' lac spissum, butyrum. 

O^f^ ' — d^f^ ' constrictus, li- 
gatus. 

04*K' I, 2 illaqueavit, intrica- 
vit. — hd^^^ n, 1 illaqueavit, 
supplantavit, defraudavit. — 't'0^ 
3^s III, 1 pass. 

O^d.' — hd^d,' 11, 1 impe^ 
divit, offendiculo fuit, scandalum prae- 
buit (c. Acc. prs.). — 'tO^^* IH, 1 
1) impeditus est. 2) offendit. 3) of- 
fensionis causam habuit, scandaliza- 

tus est. — d4*^^', pi. d4'^;^'Th' 254 OOA pifa offensio, offendiculum, scandalum. — 
^b*^^' et <^d4»^s id. 

HflA-" — '^dflA: instrumen- 
tum, in specie: ferreum. 

HflA- — '^dflA-, pl. "^b^ 

A"lh ' fluctus, unda, undae. 

O-fl^! I, 1 subj. /Z^dflC! aridus, 
sterilis fuit vel factus est. — dfl*C' 
aridus, sterilis. — HflC ' sterilitas, 
penuria anuonae. 

d-fl^^e-" Hebraeus. — d-fl^J^ 

ft^: Hebraice. 

OflV ' scabiei vel leprae species. 

O-flP: I, 1 subj. j&dflji: ma- 

gnus, major fuit vel factus est (c. pron. 
suff. = aliquo); HPdfl* ' magnus, 
major, maximus. — fi()fl? - II, 1 
magnum fecit (^(Jflf :lfl,^" niagna 
fecit p. 100), magnificavit , exaltavit, 
ad diguitatem evexit. — "^(Jflps 
IH, 2 1) refl. : se extulit, se jactavit, 
superbus fuit. 2) exaltatus, magni- 
ficatus est. — d(\*^ ' superbus , ar- rogans , insol( dt\^' magni- tudo. — Ofl,J&", f. oflj&-, pl. dfl 

magnus, {hVi-OtL^' sacerdos 
summus; flOfl^jR^^A' alta voce; 
OiLfV' vel OflJ&Tl-: magnalia); 

Ofl^f: adv. valde, alte, p. 106.— 
't'd(Ul'' superbia, insolentia, ar- 
rogantia. 

Oflni ' I, 2 ad angarias vel opus 
praestandum coegit. 

O^t^ ' — 0OO^'9^ : iracundus, 
ad iram propensus. — ifDO^t'''!^ ' 
id. (p. 45). 

Oi^C'- faba. 

Ol-fls I, 1 subj. J&d1"fl! et J&d^h-fl' obsignavit, signo crucls 
signavit et consecravit. — "^O^t^d' 
III, 1 pass. — ^^'^''fl' signacu- 
lum, signum. — • K^ld^t^d' qdrl. 
III, 1 signo crucis signavit, in for- 
mam crucis posuit raanus. 

Olrftd'' — aDO-itl^fi'' bariolus, 
incantatiDr. 

0^4*' I, 1 collo circumdedit vel 
suspendit rem. — dT^^-i P^. Jtd 
^^'- gemma. — ^bi^' et «^ 
d^i^' turtur. 

d'}^^' Ancyra in Galatia. 

O^idd'' et O^idC' bellua ma- 
rina, cetus. 

OlrM-'^ pl. OT-flftl-- leo. 

d^Jfl^J^s Habacuc. 

O^itiU' qdrl. I defecit animo, de- 
spondit. — i^Oltln'' III, 1 id. (p. 
121 str. 59).— dld^ll'' part. — 
dlftltU' defectio mentis, desponsio. 

Omd' qdrl. I fidibus, tibia ce- 
cinit. — d^JM,^" instrumentum mu- 
sicum cujusvis generis. — ^Olfli 
Qs musicus, fidicen, tibicen. 

0^1', pl. hd^l' inauris. 
mandragora. Olrl^l^' lacerta aqua- anaphora. d-i-h-l' 

O^i-hl 

tica. 

ohh' 

brum, crater. 

Oh(D: — ^dh 

arx, palatium. 

'Jfll*: acetabulum (femoris). 
OO^ti"' turbo, procella. 

d*PA' pullus, in specie: asellus. 

paoi — p^i^ pl. hdVr-, pelvis , la- castra regia. PO — 9^ 255 pl. pl. \\b^^^*' 1) ^lensa arbo- 
rum, silva, nemus, lucus. 2) arbores. 
3) arbor. 

P^' I, 1 caecus fuit vel factus 
est. — Y\Pl,'' II, 1 caus. — '^rO 
W^i III, 2 1) connivit. 2) negle- 
xit. 3) despexit, contemsit. — ^ 
fll,C • caecus. — Ch^^l' ' caecitas. 

P^ : 1 , 1 ( custodivit ) attendit, 
providit, cavit. — hP*^ ' H) 1 I) 

cognoscere fecit. 2) notum, mani- 

1 1) animadversus (c. festum fecit, demonstravit. Oh^s III pron. suff. = alicui, p. 35), cognitus, 
agnitus est. 2) innotuit, manifesta- 
tus, revelatus est. 3) evidens fuit, ap- 
paruit. — d(D,^ ' notus, bene notus. 

Pi' — 9^d^'}' septentrio, plaga 
septentrionalis. 

Hfl^hh' q^drl. I aberravit, de- 
clinavit. 

0(O*^(D : qdrl. I flebilem clamo- 
rem cdidit, ploravit, ejulavit. — 
Ohy^t* : ejulatio, flebilis clamor, plo- 
ratus. 

/'ft: I, 1 subj ^O-^s 1) se 
circumvertit. 2) circumivit, circum- 
volavit, obiifc. 3) cinxifc, circumvenit, 
circumstetit. — txPf^' II, 1 circum- 
vertit, circumduxit. — 0(O*^i 1) 
circuitus, orbis, circulus; periodus. 
2) area (sive 0(0*^ i sive pfll-^: 
KhA')- 3) consessus judicum, fo- 
rum. — 0(D*y%s praep. : circa. — 
0^^' circuitor, praeco. — jr*^ 
^PJ^: ambitus, circuitus, orbis. 

Pl'. 't0(O*l'' III, 1 subsan- 

navit, irrisit. 

P^', pl. hdV^' aves; avis. dH^' unus e tribus cantandi 
modis, quibus Abyssini utuntur, p. 35. 

ond.' — 'nbnc'', ^ndiic^ 

nimbus splendens. 

dH^' Esdras. 

Oti^^t*' puteus , cistema. 

OHH' I, 2 validus, fortis, ro- 
bustus fuit. — OttjH^ 1) validus, 
potens. 2) summe venerandus, exi- 
mius. — dlili ' robur , potentia, 
dignitas dominatoris. 

«t A -" I, 1 et HeA -• I, 2 circum-, 
ob-, pererravit, vagus fuit. 

0?d'' — i-O^d' III, 2 probro 
affecit, exprobravit, conviciatus est. — 
't'df^C'i'' probrum, convicium. 

0^1', V^ hd^Vt"' l)oculus; 

fi'(\}\'0^'}' explorator, speculator 
p. 116. 2) fons. — flf>: I, 2 in- 

tente contemplatus est, dispexit. — 
"irO^i' III} 1 tentoria, castra po- 
suit, turmatim convenit, congregatus 

est - 'l-d^l^', pi. i-9j&'>» 

1) castra. 2) tentorium, tabernacu- 
lum. 3) exercitus, copiae, agmen, 
multitudo congregata. 

|)pf : I, 1 aberravit, mente er- 
ravit. — d^^ • niente alienatus, 
amens, delirans. 

0^1', pl hdf^n' palus, sta- 
gnum.— fljZ,T}: et Of^Pl' ur- 
ceus, labrum. 

'J^: adv. 1) adhuc, etiamnum 
(^•^f 5 adhuc ego (superstes) sum 
p. 32). 2) porro, amplius, diutius, 
iterum, rursus. 3) praeterea, insu- 
per, etiam, (p. 15 1. 7 Kkl-tn^ 
vel "hti^' post (D^i^i supplen- 
dum est) ; h^ ' *}•?. ' sed etiam (post 

^h-fl/h-t*-). 256 Of.ao OKJ^s Of^OO' I, 2 diem vel tempus 
constituit. — 6^^ ' tempus con- 
stitutum, tempus. 

Hftfll-' — dJ^.-, pl dAfl>-s 

viri (vir). 

HfilD! — 6^1' 1) res persol- 
venda, debitum. 2) culpa, reatus. 

OftOI: I, 1 subj. f,d^'' 1) 
transiit, trajecit,.pertransiit. 2)exces- 
sit, superavit, (excelluit), seq. JiJT^V' 
p. 35. — hdf^(Di II, 1 traduxit, 
trajecit. — 'I^OftlD s III, 1 transiit, 
transgressus est (c. JiJT^J: p. 41 ; 
c. Acc. mandati). — b^(0* : , pl. d 
J^*?'}: adversarius. — 'tO^V' 
transgressor, praevaricator. — ^b 
^'t'i regio opposita, ripa ulte- 
rior, ripa; ^dF^^f*' trans, ultra; 
fl^d<^'i'5 trans, (praeter). 

01»' linum, linteum. 

01A" — +01 A- 111,2 l)frau- 
davit, defraudavit. 2) injuste et vio- 
lenter oppressit, vim intulit. — '[* 
dlA.I*' fr^udatio, defraudatio, op- 
pressio, iujuria. 

oiW' — -hdiips in, 2 

1) se continuit, abstinuit. 2) perse- 
veravit, constans fuit. 3) mansit, 
exspectavit (c. Acc). 4) patiens fuit, 
patienter tulit , constanter tolera- 
vit. — htl-tOltJf' IV, 2 1) ad 
continentiam , constantiam , patien- 
tiam impulit. 2) patienter sustinuit 
vel pertulit (p. 99). — 'tOP'*^' 
constans, patiens. — '1'dl/^'l'' 
1) continentia, temperantia. 2) con- 
stantia , patientia , tolerantia. — ifD 
il^tOl/^i 1) continens. 2) pa- 
tiens, longanimis. 

dT'/^^'^' absinthium. Oli"' I, 1 subj. JRM^-: cir- 
cumvenit, circumsedit, cinxit. — ^ 
dl't'' 1) circumscriptio. 2) conclu- 
sura. 3) circumsessio, insidiae. 4) in- 
dago, cassis, plagae. 

Odlii ' sternutavit. — d(f\tl ' 

et d^tl' sternutatio. 

Ortl^*' Ij 1 adstrinxit, accinxit, 
arcte cinxit. 

Om^rs I, 1 subj. j&dT'}! suf- 

fivit, adoluit thus. — d^Tr ' 1) suf- 
fimentum, incensum, thus. 2) suffi- 

tio. — f^daiTf^'', pi. ^^T'}-' 

thuribulum. 

Omd.i — dnh^s textus; te- 
xtum, textura. 

O^d' I, 1 expressit. 

0^4* •", pl. hd^^i ramus, ra- 
mulus. 

OXfl-' I, 1 1) durus, difficilis, 
molestus fuit (c. pron. sufi". = alicui). 
2) molestiis laboravit. — hll^l^O 
Kfl ' IV, 1 1) durum, difficile, mo- 
lestum putavit, graviter tulit. 2) mi- 
rum jiutavit, demiratus est. — fy 
{^'fl' 1) durus, asper. 2) gravis, 
molestus, vehemens, 3) difficilis, ar- 
duus. 4) mirus, mirandus. 5) t\9^d 
^"0: aegre, difficulter, vix. — b 
Mi' 1) duritas, gravitas. 2) diffi- 
cultas, molestia. 

OJ^III: 1, 1 subj. J&diV-5 l)clausit, 
obseravit. 2) occlusit, praeclusit, ob- 
struxit. — 'tO^iO* : III, 1 pass. — 
6?kO^' clausus. — O^V' janitor, 
ostiarius. — '^dS^ ' , ph ^^>^'Tl' : 
1) janua, fores. 2) sera, claustrum. 

0^(Di abscidit, concidit. 

ORJ^', ph hd^^' area circum- 09,iL' — n 257 septa, area, chors, atrlura, anla; 
caula, septum; ager, praedium, fun- 
dus; 0^^'(Df,'}s vinea; 0^^' 
rhl^A" p. 60 et 0^^' p. 59 

hortus, viridarium. 

O^d*' I, 1 complicuit. — 'tO 
?C^ s et 'tO^^d^ ' ni, 1 se amicuit, 
amictus est. — dA*9' coraplica- 
tus, duplicatus, amictus. — 0^9' 
amictus, amiculum, pallium. 

069"', pl. hd69"'t"' os, ossis. 

O0(D'' — 6b', pl. 66(0-', pl. 

pl. dO^^l'' 1) arbor; arbuscula; 6 
' (Dftlf ' vitis. 2) patibukim, crux 
(sive dQ'f'^l\'\^^' sive db')- 3) li- 
gnura. 4) sors. — dO^t" ' arbuscula, 
frutex. — 't'i0O): III, 3 sortitus 
est. — d1'' sors.— M*B-', H-f^B-" 
sortitlo. 

<l0f : et 06?' I, 1 vermlnavit, 
putruit. — d%', pl. dOy^t ' et 6 
if^t' verrals, vermiculus; eruca p. 
34. 36. 

00^ ' I, 1 raessuit, demessuit. — 
-MldAs ni, 1 pass. — 0?^: 
messor. — ^dOS^' falx. 

000' injurlara intulit. — 06' 
sterllitas, terra salebrosa, inculta, 
vasta. 

OiLd ' — d^d^t" ' unguentum. — 
^dd*Cl^' cidaris, raitra, tiara. Tf:, f. li:, pl. m. ?iA-:, i M' 
et Ji/t"*}: hlc, haec, hoc (HVL: Acc: 
hoc quoque p. 98 1. 11); tara 1| : 
quam ?i/i-:, KA: pro neutro: „hoc, 
haec" usurpatur; h^li' talis, sic; 
dM.^tlli ob hoc, propterea; TtJP" 
11= post hoc, delnde, deinceps, tura. H: 1) pron. rel. f. Mi*', pl. 
Jiiii qui, quae, quod; is qul, caet,; 
qulcumque; si quls; {HfO^Yif^' quod 
est, hoc est p. 103; HV.: — HVL: 
alius — alius p. 59; 'Tffl:H' quo- 
cumque p. 26; H: ^ihl p. 84 1. 8; 
ad quod p. 86 1. 9; quo, in quam 
p. 121 str. 56). 2) quod, oTt., bag. 
3) flH: a) cum, dum ( = ?i7H:). 
b) eo quod, baburd; bag p. 103. c) 
qua ratlone. d) seq. Iraprf. vel Subj.: 
quo c. Subj. , ut. e) quasi , p. 75 
1. 12. 4) "h^^H' ex quo, postquara. 

H: ihTri"' p. 82, ?iAOnota 
Genitlvi (gr. § 145. 186); a) rb Tou, 
Ta TOi) p. 82 1. 10; 103 I. 13. b) 
resalicujus, ut: ^•^flCrt : -flVLA 'H 
'Qlt*^'}' „faciaraus" dicere raulto- 
rura est, p. 83. c) pertinens ad alqra: 
^iA:^'*"^.: homines vel coaequales 
Mosls p. 115. 122. 124; vel: prae- 
dltus re, ut : HA9"}V" : lepra affectus. 
d) ex: H^fl^C: ex argento, argen- 
teus. — HH: (§ 159, g) nota Ge- 
nitlvi cum vi dlstributlva p. 58. 

nM'^ llhh', n^hO"' caet., 
M-bh?'- caet., ?iA.Kf •• caet. (gr. 
§ 150, b) pron. possessivura: meus, 
-a, -um, tuus caet. 1) nomini in st. 
c. poslto subjungitur (ut: fl^TfJ&A: 
n^hV*' vl ejus p. 8), vel noraini 
suo anteponltur (ut: hti^hl[\'hl 
"flC^ih: tul servl p. 47), nec non 
Subjecti vel Praedicati locura tenere 
potest (p. 48. 107). 2) c. H-* relat.: 
n\Uh? ' qui raei est = raeus (p. 8. 
50. 62. 86 al.); at p. 62 1. 18 
nn^hO"' = cujus est. 3) HHH,K 
0* ' caet. a) vlm distributivam habet : 
suus cujusque, varius, multiraodus. 
b) ab invlcem, alius ab alio p. 67, 
17 258 nvfih' — if^R» HUAA' — MnVlih^ qdri. V 
languit, emollitus, dissolutus, lasci- 
viae et desidiae deditus est. — 'Jtf 
UAA' vita dissoluta, languor, desi- 
dia, lascivia, animi levitas. 

HAA' — ^llii^' pertica, ve- 
ctis tenuior. 

IfArh- 1} 1 hausit. 

IIA7rt' qdrl. I Bcabie ulcerosa, 
elephantiasi correptus est. — TIA 
tti s part. pass. — 'M APA. ' lepra 
maligna, elephantiasis. 

TfA'^' liquor stillaus, stacte. 

niid.' — hmlid.'' n, l continuavit, 
perpetuavit, perseveravit. — ^A*^' 

1) continuus; AlfA*f»s et 'ndrd*' 
in perpetuum, perpetuo, semper. 2) 
pertinax; temerarius; audax. — |f 
^^: tempus perpetuum, a) fflf 
A^' perpetuus; b) ffA^: perpe- 
tuo , indesinenter, semper; crebro; c) 
AMA^' in perpetuum. — If A^ - 

et TfA^" i q IfA^"; ATfAf " 
vel AlfA^' in perpetuum. — ^'If 

A^"lh ' pertinacia, temeritas. 

nlid*' I) 1 arguit, reprehendit, 
corripuit, admouuit, convicit. — ^f* 
nlid.' in, 1 et 2 pass. — -f-n/id.' 
in, 3 1) argutatus, jurgatus est. 

2) redarguit, convicit. 3) reprehen- 
dit , corripuit , castigavit. — |f A4« ' 
reprehensio, correctio, admonitio. 

TfrlhA' et nthli' I, 1 rubigine 

obductus est. — If rh A ' rubigo , ae- 
rugo. 

TfrhV' Ij 1 sedatus est, tran- 
quillus fuit. — ji1frfi>> 11 , 1 se- 
davit , tranquillavit. — 'nnb^lr ' 
tranquillus. — H/hT' ' tranquillitas, 
malacia. nth^' I, 1 decorticavit, deglu- 
psit. 

IfrhH*/]!!' superabundans. 

^T''?' sc. fl/h^s^r*^." Djemma 
fluvius Abyssiniae, qui in Abai am- 
nem effunditur, p. 36. 

"TfVjr*! circulus naribus bestia- 
rum alligatus. 

ffUD^: I, 2 1) instrumento ce- 
cinit, psallit, psalmos cantavit. 2) 
sancte pronuntiavit , testatus est p. 
87 1.21.— JilfiyD^:!!, 1 1) sancte 
professus est, publice praedicavit. 
2) provocavit, appellavit ad alqm. — 
lif^C^ testis, auctor ((3etoai)xS'= 
mann). — H^d» : psalmodia, hym- 
nus sacer, psalmus. — f^nf^^CL^ 
jDsaltes, cantor ecclesiasticus. — OO 
1ftf»-C-", ^\.ao'nf^&'^' l)psal- 
mus, psalmi, psalmodia. 2) psalte- 
rium. 3) chorus psallentiura. — ^ 
Tf^C' testimonium, auctoritas. 

if^'>--, v^ hm'^1', pi.pl. h 

If^T^Th' tempus, tempora, tempus 
statutum. 

1100(0» I, 2 1) scortatus, for- 
nicatus est (c. 9^tlti'i vel c. Acc. 
p. 65). 2) moechatus est. — ^|f 
#W»fll : II, 2 caus. — TJim-^ : scor- 
tatio, stupra, adulterium, impudici- 
tia. — ni''j pl. n'^^' scortum, 
meretrix, moecha. — H"?^' scor- 
tator, moechus. 

HiW>R: — -Mli^As III, 1 pro- 
pinquitatis vinculis conjunctus est. — 
If^J^s, pl. Alf^J^- 1) cognatio, 

familia, stirps, gens, genus. 2) If ^Jt ' 
et h^n"!^' parentes, consanguinei, 
cognati ; etiam in Sing. : cognatus. — H^^> — HJf * 259 't'1l9^f^' cognatio, stirpes, familiae, 
gentes; genus. 

lidd»' n. regionis Abyssinicae. 

HC^f*' fucus, verba fucata, vana. 

H^4* ' — hlld^ » caeruleus. 

H4-flfl.A5 Zerubabel. 

HCfl»'^' tapetum. 

H^l*' camelopardalis. 

I/C^' I5 1 sparsit semen, semi- 
navit, sevit, — 'btlCh' HI, 1 pass. 

— nCh'',V^ hllCh^' l)semen- 
tis, semen, satum, seges. 2) semen 
virile. 3) proles, suboles. — ll»H 
Ch' pl- cophini. 

HChf' q.drl. I exprobravit, im- 
properavit, calumniatus, conviciatus 
est. 

nd(D : I, 1 subj. J&Tf4.5 1) spar- 
sit, dispersit, dissipavit. 2) dilargi- 
tus est ; disperdidit. — 'f'HCfl' ' 
III, 1 pass. et refl. — HCO^' 
part. pass. — 'nCO^'1'' dispersio. — 
H^^' 1) dispersor. 2) prodigus. 

HCd' — ^'nCd' velum na- 
vis. — ^Tf^lJl-s, pl. ir^HCd' 
bracbium. 

nCn^' qdrl. I dispersit, discus- 
sit. — '^nCnd'- III, 1 pass. 

TfCH^^*' opus concatenatum. 

TfrtVh" vid. 'Hlfh» 

Tf*s, pl. Tf^^s uter. 

Tf^flA' fimus, stercus. 

H^flrfi ' I, 1 mactavit ad sacrifican- 
dum, sacrificavit. — Tf^flrKl' victima. 

HO^s — H'flCl--' fragmentum. 

— ^TfnC" et OD^n^nCi mina, 

rudera, desolatum, vastatum. — 00 
'Hfl^s qdrl. I dirutus, destructus, vastatus est. — h^Hdd ' II di- 
ruit, desolavit. — JP^If fl-C « diru- 
tus, ruinosus. — i^^Hfl^ ' eversio, 
destructio, ruina, rudera. — '^'00'^ 
(\d' destructus, ruinosus. 

Hfl.^fl' uvae passae. 

nflt' dorsum, tergum. 

Hflf s I, 2 emit. 

H-flJ?:', n-nH-j H-flJti»-», pi. 

HflJtlD*8 pellis hispida, melote, ci- 
licium. 

Hflni' 1} 1 verberavit, percus- 
sit. — 'f'H'flni' III, 1 verberatus, 
percussus, perculsus est. — 'H'flrtl 
1* s percussio , verberatio , verber, 
plaga. — Tf^fl^' opus malleo du- 
ctum. 

n±: vid. Tf-J-IJs 

H^lhC' scaturigo; mel favorum. 

n^hd^ — -^Tfif^- et -tn-^idi 

III, 2 1) gloriatus est, se jactavit. 
2) rixatus est. — Tf^^C jactabun- 
dus, insolens; rixosus. — 'ihTf'^C'lhs 

1) gloriatio, fastus, insolentia, sui 
admiratio. 2) contentio, rixa. 

*n^C' monumentum sepulcrale, 
sepulcrum. 

ntiTD s I, 1 piuit. — h^ni^ » 

II, 1 caus.- Tf^l^', pl. Tf^^^ll-s 

pluvia. 

'HTC', pl Tf^^l-s cingulum. 

Hi^fls, pl. /iTfV-fls cauda. 

n^a^C' pl. crabrones, vespae. 

ff-J-l::, pl. tft', pl m. ht\r 
'>'|js, f. h^lf^P' iiic, haec, hoc; 
crebro 'HT''!^^ pro neutro usurpatur. 

HVf -• — m'}^^' et 'Hil-s ef- 
fusio seminis virilis, semen virile ef- 
fusum. 

17* 260 wiio' — nid\ H'}*?^' q.<ii*l- I alienatus est 
mente, deliravit. — tl^i^hd' deli- 
rus, desipiens, ineptus, stupidus. 

Itlrl'*!" ' q.drl. I subsannavit, ir- 
risit, ludibrio habuit. — H^i^^y»- 
subsannatio , cavillatio , irrisio. 

TfJi-fl--, pl.TlTih-fl-l--' hyaena. 

HhV'' vid. n- 

IfJi-JflA- vid. Ma^' 
TlVb- et Tfh*-, f. M^Xb' 
et hVh-fcs, pl. JiAVh-, ?iA 

Tf-*-, ?iAh*-- 1) ille, iste. 2)5 

7) t6. Particulam A ' inter Tf s et 
Yl-: inserere licet: IfrtVbs p. 156 

I. 1 et 4. 

Ifh^s vid. h^'"' 

Hh^- I, 1 subj. J&lfhCs 1) me- 

minit, recordatus est, memor fuit (c. 
Acc). 2) memoravit, mentionem fe- 
cit. — ffh^* I, 2 1) in memoriam 
revocavit. 2) memoravit. — ^ilfh^' 

II, 2 1) memorem fecit, in memo- 
riam revocavit, monuit (c. dupl. Acc. ; 
p. 139 str. 14 suppleas: coram Deo). 
2) memoravit. — "f^lf h^ ' HI, 2 re- 
cordatus est, meminit (c. Acc). — 
IfVhC' 1) memor. 2) memoratus. — 
IfhC' 1) memoria, recordatio, men- 
tio. 2) fama. — 'f^lfhC' memoria, 
commemoratio , festum commemora- 
tionis, monumentum, res memoriae 
prodita. 

IfhC^ft! Zacharias. 

TfVl-tJs vid. TfVb5 

Ifin^s I, 2 perduravit. — hUd' 
n, 1 vertiginem fecit alicui. — H 
^O' gyi^^s, orbis, circulns. 

HOs — 'tHOhO'' TII, 3 sermo- 
nibus oblectatus, confabulatus est; secum co-llocutus, meditatus est; fa- 
bulatus est. — HC^d ' sermones lu- 
dicri, nugae, fabulae. 

Ifl»-'^» 1) par (i. e. duo vel 

bini). 2) par, aequalis, socius. — 
'f'lffl^7' ni, 1 copulatus, consocia- 
tus est. — 'tH(0'l: III, 3 1) se con- 
sociavit. 2) par, aequalis fuit, ae- 
qualem secutus est. 

n(DiL'' — -l-nafiL' iii, 2 sui 

ipsius amore et admiratione tumuit. 

lid^i (J^J» villus (p. 58; Gr. 
habet: y.o^jxo\A\iOL ajxaXXa). 

Ifff- vid. If: 

Tff s hoc loco, hic; huc; flff f : 
hic; h^^H^'' hinc 

n.^i — ff.*^: melos, modula- 
tio, cantus modulatus, modi. 

|fJ&'T'' 1) olea arbor. 2) oliva 
fructus. 3) oleum. 

|f,VCD: qdrl. I certiorem fecit, 
nuntiavit, annuntiavit, narravit, enar- 
ravit (c Acc vel fl^Tffl : prs. , c Acc 
vel dhli"' rei). - -Mf.^JOI * 
m, 3 rcpr. — «.«;:, pL ft^^-s 
1) nuntius. 2) rumor, fama. 3) nun- 
tius de valetudine alcjs. 4) narratio, 
historia, res. — lf.^*5 : annuntiator, 
nuntius (p. 49 1. 12 A" nota Ge- 
nitivi est). 

ny»' nomen familiae regum Ae- 
thiopiae Zagaeae , de qua vid. Lu- 
dolfi Hist. Aeth. II, 5 et 3ettfd)rtft 
ber beutfc^en morgenL ©efeHfd^aft i8b. 
Vn p. 350. 

H^^As concha. 

|f*7rfl" I, 1 clausit, in-, con-, oc- 
clusit. — '1'nlih' III, 1 pass. — 
TfT-A- clausus. — OD^n^lfhi 1) 
claustrum, repagulum. 2) fibula. nins — ffl^y 261 nia- I, 1 subj. ie.'H'7'fl- coa 

cervavit, recondidit, reposuit. — 'f* 
n^^a- ni, 1 pass. — ^W-Hl-fl:, 

pl. £7DI|'7'fl'ih ' thesaurus, a) opes 
vel Gopiae collectae. b) promptua- 
rium, apotheca, horreum. 

H*7fl!, pl. H*7fl'1h-" cedrus, cu- 
pressus, taxus. 

If 75f ' I j 1 pugillo comprehendit. 

H1>" — ^«Wi-Hl^r: qdrl. II gra 
tiam retulit, gratias egit, contentus 
fuit (c. n ' i^ei ; c. /V ' vel pron. suff. 
prs.); h^H^^' animus gratus et 
contentus. — 9^1iP^' praemium, 
gratia, beneficium. 

Hd^C'-, pl. hlli^C' ora, fim- 
bria vestimenti. 

m^^' pix. 

tld*i' I, 1 saltavit. — Hd/y'' 

saltatio, chorus. — H4«!fc'? f- H4« 
'jr^i saltator, -trix. — 1P"H4''}s 
locus saltandi. 

H^H^s — hln^nd. » qdrl. Y 
expandit (alas). fo s heu , ah , au , proh ! 

^lhH : 1) Judas. 2) Juda, tribus 
Israel. 3) Judaea, Judaei; A^flK- 
J&lh^s Judaei. — hf^V*^' Ju- 
daei. — f^lh^^ ' Judaismus. — 
i-J&UA: et i-flift: III, 1 et 2 
Judaeus fuit vel factus est. 

P^rh^ft' Joannes. 

^"1'} ' dextra manus ; dextra 
pars. — JRJ^'}: dextra pars; j& 
jr*V: dextrorsum. — J&<m-J : probe, 
valde, perquam. ^C-flrlfi", je.CflA- vid. ^-flrh- 
^(ThA! Heraclas. 
^^J^ : Jared , n. viri. 
P-C^Tfts Jordanes fluvius. 
^tlth^' Isaac. 
P"rt.(J: Josua. 
P"rt.^s Joseph. 

/ifl.-, J&fl.A-!, p.-flAs, J&fl 
A-" vid. -flUAs 

f-flrts I, 1 subj. J&J&flft." siccus, 
aridus fuit vel factus est. — J\f' 
flrt : II, 1 caus. — J&fl*A s siccus, 
aridus. — P^flft ' aridum vel sic- 
cum, terra continens. 

Pflfl' I, 2 et 1 jubilavit, ovavit, 
laetum clamorem edidit. — ^flfl»: 
jubilatio, jubilum. 

P"flVA«ft5 Juvenalis. 

f^^hh' — hf^^hh' n, 1 decidit, 
descendit coelitus. 

P-^s et p-«7fl: Jonas. 

P"*i'^-" et P-'?'?^: Graecus. 

J&h-fcs vid. OhTtv-ii' 

fA\^' hoc tempore, nunc, jam; 
J&^H.i ' 5 flJJ&hH.U^ s jam vero, jam 
autem, igitur; HJS^KH." praesens; 
?li^J2»?iH.' inde ab hoc tempore, 
amodo; JifllT J&hH. ' hucusque, ad- 
huc. 

J&hAs vid. hUAs 

Ph^fc^lh ' mensis Abyssinorum se- 
xtus, qui YIP Februarii sec. Cal. 
Greg. incipit. 

f\lll^' hyacinthus. 

^OhO' I, 2 et 1 1) lenem, co- 
mem, clementem se praebuit, pla- 
cide locutus est. 2) permulsit, so- 
latus est, placavit. 3) persuasit, pel- 262 P-jr»! — f^diC iexit. — fOM)-' i. q. f*PUs — f 

^IJ: 1) mitis, mansuetus, placidus 
(fanftmiitl^tg). 2) submissus, mode- 
stus. 3) simplex, sincerus, innocens, 
integer. — ^ahV^t ' 1 ) lenitas, 
mansuetudo. 2) simplicitas, sinceri- 
tas , integritas. — P*POl" ' id. — 
ffl)-U9-' id. 

P-JT': hodie; nunc. 

f^X' (gr. § 169, 10) 1) forsi- 
tan; num forte, an forte? 2) ne forte 
(seq. Imprf.). 

Pllh'^: lCy-zoL, 

yd^^d' Jacob, Jacobus. 

P--?.^: Judith. 

^^ \ ' cavit , narravit , nuntiavit , notum 
fecit, exposuit (c. Acc. prs.). — 'f* 
PJ^O: III, 1 pass. — Mfi\^ ne- 
scio, nescio an, an forte, quis novit 
annon? fortasse. 

y^^s Japheth. 

P*^;^*rh.' Jephte, Jiphtah. 

P-fi^J^: Jephunne, pater Calebi. J^A^A' pampinatus, crispatus. 

J?7A4*A4I*' 1) commotio vehe- 
mens. 2) terrae motus vel tremor. — 
ti^A^A^' qnql. II 1) commotus, 
concussus est, contremuit. 2) caus. 

ftAlDsI, Isubj. J&J?:A-5 l)trs.: 
libravit, pependit, ponderavit. 2) 
intrs.: a) aequus, congruus, idoneus 
fuit. b) decuit, par, justum fuit, c. 
Acc. vel A' prs.: decuit alqm = di- 
gnus fuit, seq. Subj. verbi vel h^' 
c» Subj.; CPd-^f^t^' a?iov xal SixaLOV p. 46. 48. c) oportuit, meum 
tuum ejus fuit. — Ixf^hfOi II, 1 
1) placuit, satisfecit, favit, gratifi- 
catus est (c. Acc. vel A^ pers.). 2) 
adulatus, nimis admiratus, partium 
studio ductus est, contra jus et fas 
respexit alqm. — 't'f^hOi- III, 2 

1) se paravit, praeparatus est. 2) 
omnibus rebus abundavit, bene vixit, 
delectatus, jucundatus est. — txli^f* 
ftAfll' IV, 2 et hn ^^AO)- IV, 3 
paravit, prae-, ap-, comparavit. — 
J^AO^:, f. J^A-^: 1) pondera- 
tus. 2) decens, dignus (seq. Subj. 
verbi p. 30); J^Afl^' digne, con- 
venienter. 3) paratus (c. fShli^f^i 
ad, p. 73). — JtAfl^l^s l)pondus. 

2) convenientia , dignitas (seq. Subj. 
verbi p. 98); j^^tD^f*' pro digni- 
tate, convenienter p. 87 1. 9. — 'f^ 
J^A' 1) paratio. 2) congruentia, de- 
cus, dignitas. 3) affluentia rerum bo- 
narum, vita commoda, jucunditates, 
deliciae, voluptas. — <''*J^/t"'lh * ? 
pl. ODfi^ahs 1) pondus. 2) OD^ 
Afl^s libra, bilanx (^>^Afl'3 JlA 
n-fls = cyX-gHT p. 26 1. 10). 

3) i. q. J4> amphora p. 147 str. 3 
(ni nrt^^^s pio n'^J&-" legere et 
^J^A*'!' ' pro aoS\^(0 : usurpa- 
tum putare malueris). — <W*J^Afl^' 
et ftof^^Oh' judex iniquus, pla- 
cendi cupidus, hypocrita. 

RA1-' — i-RA7-' III, 1 animo- 

sum, strenuimi se praebuit. 

ftA^n-' §sXTa p. 58. 

RrhA» — i-J^;ihA' in, 1 se 

abstulit, subduxit. 

Rrfi^: I, 1 subj. J&J^rhC»re- 

pudio dimisit uxorem. ^HitK' — A^rt 263 Jtrh^^' pecten, plectrum quo 
fides pulsantur. 

^fhh' I, 1 repsit, reptavit. 

f.ih^' — «^J^rfbS meta, lapis 
molaris superior. 

fi9^ : sanguis ; 'QhfL ' Rj^ •' san- 
guinolentus; Ik^^do'^**^' consan- 
guineus ejus p. 124. 

fjy^di' I, 1 infuit, inhabitavit, 
c. Acc. (p. 104). 

I^^lfh' vertex (capitis). 

f^ODODi — 'tf^aoi m, 1 et 
'f^f^aoaoi III, 2 stuj)uit, obstu- 
puit, miratus est. — oof^^f^i 

1) part.: stupendus, admirabilis. 2) 
subst., pl. aof^^foo^^i miraculum, 
facinus stupendum. 

f^OD^i felis, catus. 

f^ao^i I, 2 1) inseruit, indidit. 

2) ad-, commiscuit. 3) conjunxit, 
copulavit, consociavit, univit, commu- 
nem fecit („earam quasdam commu- 
nes faciunt tamquam ad unam per- 
sonam pertinentes" p. 71 1. 23). — 
'tf^ao^i III, 2 1) mixtus, com-, 
in-, admixtus est. 2) conjunctus, co- 
pulatus, consociatus, unitus est. 3) 
matrimonio conjunctus est, connu- 
bium iniit. — j^^"C* 1) mixtus, 
com-, admixtus. 2) consociatus, uni- 
tus, communione junctus. — f^^^d»' 
1) consertio. 2) conjunctio, unitio. — 
't'fi^9^C'l'' 1) commixtio. 2) con- 
junctio, copulatio, unitio, unio, com- 
mercium. 3) conjugium. 

f^aofi i — f^a^tl ' obsomrus, 
nubilus. — Rj^rtrt ' qdrl. I exstin- 
xit, delevit; obliteravit; perdidit. — 

'tf.rM' ni, 1 pass. — f:rfi 

fl,i 1) obliteratio. 2) exsti^^^kexi- 
tium, pernicies. ^^^ fiOD^i l, 1 contudit, contrivit. 

^^'|-: Damot, provincia Abys- 
siniae meridionalis p. 36. 37. 

^oy^^^s Dometius (?), p. 26. 

f^fa^i — ODf^^^^i cyathus, 
patera. 

ft#W>i8 1, 2 1) obnubilavit. 2) nu- 
bilus fuit vel factus est, obscuratus, 
obfuscatus est. — hf^aD^' H, 2 
obnubilavit, obscuravit (p. 105 ann. 
2 , ubi exspectaveris ^'R, j^T' ')• — 
f^ao^Tfi nubilus, fuscus. — f^OO 
*7:, pl. f^aof^^i nubes, nubila; 4» 
M-f^aoqi iris. - f.ao-ii^TfS 
subobscurus p. 84. 

ftjrn: — hf:9^0' II, 1 asse- 
cutus, adeptus, nactus est. 

JtS^Jf?' coma, caesaries, ca- 
pillus. 

JfXTCTft' Demetrius. 

f^^e- I, 1 f^f^T^b' et f,f: 

aofyi strepuit, sonuit, resonuit, fre- 
muit. — hf:^B' II, 1 caus. — 
f:^b ' strepitus, murmur, fremitus, 
sonitus, rumor. 

J^CUJ^s drachma; numus au- 
reus. 

f^C^'}^' feminalia. 

f.4!:d'' — -t-RO ni, 1 et i-A 

dd' III, 2 coenavit. — f:^C' 
coena. 

f./:A' I, 1 subj. i&JE^Cftscom- 

mentatus, interpretatus est, expla- 
navit, homiletice vel exegetice tracta- 
vit, orationem habuit, composuit. — 
f:Cii^' versus poematis, stropha, 
carmen. — A^A«- interpres, com- 
mentator. — J^Cflf' dissertatio, 264 J^<-fl Anfli tractatus, serrno, homilia, commeii- 
tatio. 

Jt4-ft-' et JtCfts 5pu<; quercus 
p. 79. 

fiCflPs qdH. I jaculatus est, 
tela jecit, telo icit, confixit. 

^Ci^' coturnix, attagen (?). 

^dil' 1} 1 asper, trux fuit. — 
J^'4-3f) ' asper, durus, trux, saevus. — 
^J^^h limen ; vestibulum. — ^ 
ClnMrf"^' cardo januae. 

RdhT' et ftCh^r- purpura 

caerulea, hyacinthina. 

R^Cd ' lorica , thorax. 

^tC?^tl' Darius. 

ACl ' 1} 1 connexus fuit, cohae- 
sit. — ixf^lM' n, 1 connexuit, 
complicuit, junxit. — f^CI' con- 
junctio; flftC*7* et f^Cl' conjun- 
ctim, una, pariter. — ^CI'}^' con- 
junctio, congregatio, chorus, (sertum, 
corona p. 103). 

^C^*h' pamii pars, panniculus. 
i^fl : casa, tugurium. 
^hYlli' tragelaphus. 

^rtf: — Art.1-.-, pi. M9=}r' 

insula. 

f^^dl' 1} 1 terebravit, perfora- 
vit. — O^j^^hi ' terebra. — OO^ 

^h\' encaenia, initiatio. 

^'I^fi' I, 2 dormitavit, somno- 
lentus fuit. — ^^tl' dormitio, 
somnolentia. 

R^4*' I, 1 et 2 contrivit, com- 
minuit. — ^Jt4*4* s II, 1 id. — 
J^<fe4»: contritus, tenuis. — ft^ 
4»:, f. A^4»s 1) contritus. 2) mi- 
nutus, tenuis, parvus. — A4i4'* subst. coll. 1) pueri cum puellis, li- 
beri. 2) plerumque: filii. — A4*s 
sing. et coll. 1) parvuli, pueri, filii. 
2) famuli, servi. 

^^"i^'^' securis, bipennis. 

^fl: vid. ^fln» 

ftflA" — -^.^flA' III, 3 se col. 
legit , conglobatus est. — ^J^fl A ' 
coetus, chorus, conventus. — ^J^T 
flA' qdrl. I concilium habuit. — 
^n»A' et An>A: (mas pecoris) 1) 
hircus, caper. 2) taurus, p. 19. 

R,-flA;^s Deblatha (Hez. 6, 14; 
4 Reg. 25, 6 sec. LXX). 

^fl^: Debora. 

R-flc-, pi hj^nc', pi pi. h 

J^fl^"'jh' 1) mons, regio montana. 
2) regio monasteriorum , monaste- 
rium. — . AflCrt«Cs supinus (uTnri.- 
OTspot;) p. 57. 

Jtft-ft", ^lQ-h' clava, tudes. 

Aflfl: — -^fls 1) super, supra, 
in, ad. 2) ob, de. 3) adversus, con- 
tra, in. — fl-^fls 1) super, supra, 
in, ad. 2) inter (p. 12). — h^ 
■^fl: 1) desuper. 2) ex, p. 7 (par- 
titive); p, 95. — i-Jtfl-fl» 1) te- 
ctum, operculum, uraniscus. 2) pinna, 
lorica pinnata, acroterion. — <wR 
»fl: suggestus, pulvinus, scamnum, 
ornamentum prominens. 

Rflfls — J^-fl", pl J^fl^- ur- 

sus, ursa. 

^p^-fls septentrio, plaga septen- 
trionalis, (in codicibus recentioribus 
substituitur pro ii''^'}')' 

A-fli-^s, pl. ftflllC-' taberna- 

cukL|^^||ntorium . 

^Ps— Jtft-I-', sc. flJtft">s J^-fldmfA- — J^'}'?^! 265 vel Jtfl*'^' 1) opportune, tempe- 
stive. 2) repente, improviso. 

J^^fldVf^A' 1) cavea, carcer be- 
stiarum. 2) funis validus, quo bestiae 
constringuntur. 

ftnP' Ij 1 obrepsit, repente in- 

vasit , irrupit. 

R^flRfl' I) 1 inquietus fuit, in- 
quietudine consumtus est. 

1^0*7' vestis serica, Attalica, 
auro intexta. 

ft-^^: — +Jt'V^' et -hR-Tf^s 

III, 2 1) tardus fuit, moratus, cun- 
ctatus est. 2) retro relictus est, re- 
mansit. — J^^VC ' 1) pars rei po- 
sterior vel postica; ^^^d' retro, 
retrorsum. 2) tempus posterum vel 
futurum; J^^V^" postea, posthac, 
postremo, tandem, (J^^V^ ' li9^i ' 
postremo post p. 150 1. 11). — J^ 
'V^: l)praep.: a)pone, post; flj^ 
'V^! id.; h^-^.-J^^V^: pone, a 
parte posteriori. b) post (de tem- 
pore) p. 117 str. 41; h^^^^d- 
id. (multo crebrius usurpatum quam 
^"^d')- 2) conj.: postquam (apud 
poetas); Ti^^^^h^' postquam. — 
^'^^'i'' retrorsum. — f^^d' po- 
sterior, postremus, futurus, novissi- 
mus ; fL^d ' et crebrius f^^d^t* ' 
novissimum, finis, exitus. — ^'hli* 
«« et ^'V^JZ.s, f.^/^^' et ^^ 
^j&s posterior, postremus. 

f^"^^' Ij 1 fausta imprecatus 
est, benedixit. — ^^'liC- bene- 
dictio. 

Jt^y^^V ' excavatus, cavus. 

J^-V>! I, 1 subj. fi.^-hl^) sal- 
vus evasit. 2) salvus, incolumis fuit, servatus, salvatus, liberatus est. — 
h^^lt^' II, 1 liberavit, servavit, 
salvum fecit, salvavit, redemit. — 
i^J^r^VJ 5 III, 1 se vadem dedit. — 
^'Ih'}' incolumis, salvus, salvatus, 
immunis. — ^'h'}' 1) adj.: incolu- 
mis, bene valens, salvus. 2) subst. : in- 
columitas, bona valetudo, salus. — m* 
^'hl' et OD^^^Y,' servator, libe- 
rator, salvator, redemtor. — <Wjt 
'V5^'ih: liberatio, redemtio, salus; 
ifO/^tpf^'i'saD^'^^^s sacrificium 
pro salute. 

ft^Vf : I, 1 eifodit, excavavit; 
defodit. 

^'^0' I, 1 subj. J&J^-Tfd- lapsus 
est in lubrico, fallente vestigio ce- 
cidit, lapsavit, falsus est. — JiJ^* 
'V0 : II, 1 caus. — i^^Vd ' 1) lapsus. 
2)lubricum, offendiculum. 3) abortus. 

"^^C : denarius. 

RVrt: Ij 2 pretium stupri de- 
dit. — i^ftVrt -• III, 2 1) conspur- 
catus est. 2) mercedem meretriciam 
accepit. — f%.^tl' 1) spurcitia, im- 
pudicitia. 2) merces meretricia. 

^'}^^'t vid. (D^^t 

^TfpiDs qdrl. I surdaster fuit. — 
Jf}4*^ ' surdaster, tardus ingenio. 

Jt^JOli-' 1) vectis. 2) furca. 3) 
fulcrum. 

f^V^' Ij 1 se inclinavit, pronus 
fuit, corpus incurvavit. — AlJtW ' 
II, 1 incurvavit, deorsum flexit, de- 
misit. 

^7h.A! Daniel. 

J^'3'li*'M : hebes , segnis , socors, 
tardus. 

filff^C' tribuhis, spinae genus. 

^11^', pl. W7A! l)virgo. 266 R-JT-A' — AA*» 2)m. castus, caelebs. — ^'il^^i 
virginalis, casta. — J^^J^AT' vir- 
ginitas, castitas. 

A^JT^A- Hlium, cnicus. 

^TlP^' ora, crepido, ripa; li- 
mes. — S^^iPZ i id. 

fL^IO' qdrl. I mente perculsus, 
perturbatus , consternatus , perterri- 
tus est, expavit. — hf^lrlO' II 
caus. — S^^i^hb ' part. pass. — J^ 
TlP^' pavor, terror repentinus, con- 
sternatio, perturbatio. — t^f/}16 ' 
perterrefaciens, terribilis, horribilis, 
stupendus. 

^lrfk' invidia, rixa inviden- 
tium. — f/}i^(D : qdrl. I invidus et 
avarus fuit. — f/i^^' invidus, 
avarus. — JfJ^*B ' invidia, ava- 
ritia. 

^JiilD«; 1) profecto, revera. 2) 
tantummodo, solum, tantum. 3) con- 
tra, potius, immo vero; sed; at, 
tamen. 

fthflw: I, 1 subj. ^^h9^i et 

J&JtlflJ^s l)lassus, fessus fuit, de- 
fatigatus est. 2) infirmus, imbecillus, 
debilis fuit, viribus defecit. — J\^ 
llOD s II, 1 caus. — JtVhJP* s 1) te- 
ner, mollis. 2) lassus, fessus. 3) in- 
firmus, debilis. — ^h9^ ' 1) lassi- 
tudo , fatigatio. 2) infirmitas, imbe- 
cillitas, debilitas. 3) labor, aerumna. 
Rlni'^' qdrl. I orbatus est, 
orbus fuit. — RYl;^9^ : orbus, orba, 
orphani. — Jth''^?"^: orbitas. 

JtVhd' stercus, fimus. 

^03^:, pl. h^9^' 1) legio 
circumjacens, territorium, fines. 2) 
terminus, limes. ^mA" campana. 

-^Clf •, pl. R<PCU J gallus, gal- 
linaceus, gallina. 

^ihPil'- Decius. 

^^^: David. 

RCDf: I, 1 subj. J&J^fll/i: ae- 

grotavit, morbo affectus est et labo- 
ravit. — h^(D^'' II, 1 caus.— J^ 
fll.J&:, J^"a^J&: aegrotus, invali- 
dus.— ft<Bs, pl. ft«B>»'>: morbus, 
aegrotatio. 

AP,r .-, inus., pl. h^yr^i, pl. 

pl. hR^yi-l"' loca finitima et vi- 
cina, fines, provincia. 

■S.^*'>-, pl. ■S.^*9^8 diaco- 
nus. — -^,^^: munus diaconi, 

^n- vid. R.TS 

■^fl- vid. ftflfl: 

■^^'flA^ft-" diabolus. 

Af V ' I, 2 judicavit , punivit. — 
'tMi' III, 2 et 1 damnatus, puni- 
tus est. — f^jf/ii damnatio, judi- 
cium, judicium novissimum, poena 
infernalis. 

■^P-^TftP-fts et Jt": Dionysius. 

S^l^i qdrl. I 1) in-, persecutus 
est. 2) sectatus, secutus est. 

^V-Plh' Diogenes. 

ft,T' I, 1 insidiatus est. — ^ 
;r: et ^fl: insidiae. 

J^J^: vid. fllRft: 

R.R.S, pl R.J?'>s et S^9^f^t 

1) ostium, porta, fores. 2) vesti- 
bulum. 

•^J^Clll^s didrachmum. 

Aft4*' I, 2 acciditj casu et for- 
tuito ipum est. — i"^ft«|» : III, 3 

accidit, incidit, supervenit alicui. — ftAh» — ;5A.?A» 267 f^^^s accidens, res fortuita, ca- 
sus, malum improvisum. 

A Ah ' frigus recreans , aura fri- 
gidula. 

Jt^ s cantus ecclesiasticus , the- 
saurus canticorum ecclesiasticorum. 

JtT^A*^.- et J^AT^*^- armilla, 
brachiale, annulus. 

fLlOD s I, 1 repetiit, iteravit ( J& 

Js p. 87). — ^19° s iteratus, se- 
cundus, alter; secundarius (8sUTS- 
psuov) p. 58. 59; fl^*7j^! secunda 
vice, iterum; Ji^^aos rursus, ite- 
rum, denuo. — HI^^V' ®* -^*^ 
^J&s secundus, alter. 

^t-C' bura. 

M^ny-', var. M^ny- bruchus, 
locusta. 

/J^J^Js Dagon idolum (cujus no- 
men prava lectione vocis Na^o Jes. 
46, 1 sec. LXX irrepsit). 

A7"9A«' palmae species. 

f^^lf^*!' qdrl. I macer, macilen- 
tus fuit. — J^«7^*7 et R*7ft*7s 
macer, macilentus. 

A7°5^5 I, 1 et 2 pupugit, fodit. — 
hll^f^^l^fk'' IV, 3 falso criminatus, 
calumniatus est. — tro^f^^s sti- 
mulus. 

f*d*^ 8 1 , 1 ausus est , audax , 
protervus, irreverens fuit. — J^^ 
^'t*' audacia, protervitas, irreve- 
rentia. 

R<<.5rs I, 1 subj. J&Jt^7s ope- 
ruit, obruit, abscondidit, defodit. — 
i-R^Js III, 1 pass. — ^^-Jl-s 
et ^^"J^l^iS panis subci|rfericius , 
placenta hujus panis. — ^^J^^*}' 1) thesaurus. 2) monumentum se- 
pulcrale. 

fL^O' I) 1 trusit, pro-, detru- 
sit, prostravit. '^i utique, sane. 

lyU ' 1) plenilunium. 2) idus. 

lU^^i- s — 'tPVdi' ' qdrl. m, 1 
sedulo attentus fuit. 

TOti et t-V^i arcanum, my- 

sterium. 

^'/JJPs gehenna", infernum. — 
T/i^^^s infernus, tartareus. 

10 Rl' I, 1 palam, aperte locu- 
tus est vel egit. — hlOf^i II, 1 

1) publicavit, e-, divulgavit. 2) di- 
lucidavit, perspicuum fecit. 3) palam, 
publice, aperte egit vel locutus est. — 
*7l>Jts part. pass. — iVf:^ ma- 
nifestus , apertus ; ^Vft ' aperte, 
palam, publice, perspicue, manifesto 
(aperte = memoriter p. 21 ; sv Tua^- 
pTjaia p. 59). 

PO^O s qdrl. I cessare fecit, co- 
hibuit. 

lA*As Gralilaea. 

7 Afl ' I, 1 piscatus est. — 7A"fl « 
et a^^Mi^i hamus. 

lAflfl- qdrl. I velavit, obvolvit, 
obtexit. — i-7AflflsIII, 1 se vel 
sibi velavit, velamento operuit. — 
•^Afl-fls et •7Aflfl»s velamentum, 
velum. 

T^A'!'' I, 1 et 2 legavit vel di- 
cavit in pium usum. 

l^^f'' Galatia. 

Pli^Vtl'' Galenus. 268 iii(D ! — iip^ liiOJi I, 1 1) obdiixit. 2) ve- 
lavit. — *7A' velum, tegumentum, 
involucrum. 

1A() = , pl IM^' et Ji*7A 

^'l*' testa. 

7A?' Ij 1 resecuit. 
IM^t'' explanatio. 
■JA^J^S Goliath. 
lAft' I) 1 obduxit, constravit. 

IM ' — WilM ' V se conglo- 
bavit, catervatim congregatus est, 
concursum, conventum fecit. — "iii 
*7AiP« 1) congregatio, coetus. 2)ca- 
tervae. 

1 AlA qdrl. I evacuavit. — 'f' 
1 A7A ' III, 1 in exilium ductus est. 

'tA');^' Golgotha. 

Itid»' Ij 1 sculpsit, ex-, inscul- 
psit, coelavit. — 'f'7 A<t ' HI, 1 
pass. — *7A'^' part. pass. — *7 
A£>^' sculptile, idolum, statua. 

*7rfi»' hyrax Abyssinicus. 

T^rhA^^lh' dolus, fraus, fraudu- 
lentia. — 't^HiiiO) i qdrl. HI, 1 
dolose, fraudulenter egit, dolo cir- 
cumvenit. — T^/Ki A^ ' in dolo et 
fraude versatus , furator , latro. — 
r-lh^^E' id. 

*7/hl*' ' Ij 1 devertit ad alqm. — 
tl^lthv^' n, 1 1) sevocavit, so- 
lum prendit; ad devertendum invi- 
tavit; seduxit, avertit. 2) seposuit, 
semovit, removit. — 'i**lthi*'' III, 1 

1) via declinavit, deflexit, recessit. 

2) devertit. 3) abs-, discessit. 4) se- 
motus est. 

T^rKi^fe ' I> 1 incurvatus est, cur- 
vus fuit. >Ai^'' — J^T^/h^J herba in- 
utihs. 

Ighd* ' 1, 1 abstulit, abripuit (ven- 
tus). — ^rfi^^lh • canistrum. 
7^^: sonus canorus, suavis. 

7^As, pl. h*!'^^'' camelus. 

qoD^s — h1^d''ll,l l)per- 
fecit, consummavit. 2) totum com- 
prehendit, complexus est. — 'f'^ 
9^di III, 1 pass. — «7^^s (gr. 
§ 163, 2) prorsus, omnino, semper, 
umquam, c. neg.: numquam. — A 
lao^^i prorsus, in perpetuum, 
semper. 

pa^lli bubalus. 

1^l\ s frustum , frustulum. — 
100(1: numus minutus, obolus. 

lao^fi Ij 2 contaminavit , inqui- 
navit, poiluit. — hl^i^ II, 1 
id. — i'7£WJ> s III, 2 pass. et rfl. — 
1^^: contaminatio ; res immunda. 

19^0' I, 1 et 2 totondit, rasit. 

19^^^ ' ampulla, lecythus, urceus. 

laof^i I, 1 secuit, abscidit, ce- 
cldit, dissecuit. — i^^lP^ft: III, 1 
pass. — 19^!^: segmentum, pars 
abscisa. — 1^^: segmentum, fru- 
stum. 

loo^i I, 1 1) flexit, inflexit, in- 
clinavit. 2) flexus est. — *7jr'5\^: 
inclinatio. 

qi^qv3 i — hll^lU' ' V com- 
movit, agitavit. 

l^/^O' I, 1 eructavit, ebullivit. 

IW^: I, 2 castigavit, redarguit, 
reprehendit, admonuit, correxit, in- 
stituit, erudivit. — 'tllPik' IH, 2 •7^. — i-fl^:" 269 pass. — -f^^W-, pl -tl^^iK^: 

reprehensio, castigatio, disciplina, mo- 
rum conformatio, admonitio. 

*7^s favus; IWJ^^.-*^^: cera. 

7^U'Ths, pl. l^-ahV' terra 
arva, arvum, ager arabilis. 

%Cn^h'' Cyrillus. 

•^CAP^ft- Oallus. 

lCth' merx, mercatura. 

1^^' I, 1 verendus, formida- 
bilis fuit, terruit. — *ld^ODt I, 2 
ex-, perterruit, formidare fecit. — 
'tld^ : 111,2 verendam prae se tulit 
speciem, territavit, minatus est. — 
*74»y"s terribilis, formidabilis , ti- 
mendus, verendus, augustus. — *7 
C? • terror, magnificentia veneranda, 
dignitas, gravitas, auctoritas. — ^ 
^C^^^t* ' res terrorem injiciens, ter- 
rores, minae. 

PC^i' offa. 

Id/i' I, 1 se submisit, subjectus 
est imperio, paruit, subactus est. — 
hldd' n, 1 caus. — iW»«7^^.- 
subactor, domitor. 

I^Cy- n. regionis Abyssiniae. 
*7^T"' species acaciae. 
lCh' cardo januae. 
*7^«'fl ' uter, culeus. 
l^CTr - area frumentaria. 

r-c^', pi. >/^\n-^ guttur, 

gula, fauces. — 't'h'CO? ' qdrl. 
III, 1 se ipse jugulavit vel strangu- 
lavit. 

7CH.7 carbasinum, linteum sub- 
tilissimum. 

lCld' — h^ilCld' V l)vo- 

lutatus est, se volutavit. 2) caus. — ItlCPC' volutatio, epilepsiae spe- 
cies. 

T^Cl^d'' — hll^Od'' V 

murmuravit , fremuit , stomachatus 
est. -^ ^l^C^^C ' murmuratio, que- 
rela, indignatio. — O^^il^Cl^C' 

murmurator, querulus. 

•iC-iCP-ft.- Gregorius. 

>C9l' — OD-Y-^f^i unguis 
aduncus. 

*\&^' verriculum, sagena. 

2rt9": vid. Irt: 

7rtrt ' 1 5 1 con-, attrectavit , te- 
tigit, attigit. — '\r*\ii'' IH, 1 pass. 
— ^iVV' contrectatio , tactus. 

7ft7rt: qdrl. I de-, abrasit. 

^•fl'^ " lacus vel canalis pota- 
torius. 

^'fl/t"'} : Gabala, oppidum Syriae. 

l-fl^: I, 1 subj. J&*7flC- 1) egit, 
efficax, actuosus fuit (t»ir!en). 2) fe- 
cit, a) creavit; b) produxit; c) con- 
fecit , fabricatus est ; d ) paravit , 
subministravit ; e) instituit, peregit; 
f) operatus est, negotium fecit; g) 
effecit; h) perfecit, peregit, perpe- 
travit, exsecutus est, patravit; i) ad- 
hibuit; k) egit, fecit; 1) fecit aUcui 
aliqd, affecit , commisit in alqm, c. 
A-, ir»ftA.-, ■^fl:, AlJA: prs.; 
m) fecit vel reddidit alqm alqd, c. 
dupl. Acc; n) indidit, illevit p. 18 
1. 15).— hldd'' II, 1 caus. — 
hldd'' II, 2 coegit, adegit. — -i* 
7*^^: III, 1 factus, con-, ef-, per- 
fectus , peractus est. — 'f"|fl^ : 
ni, 2 1) opus fecit, operatus est, 
laboravit. 2) coluit agrum. 3) mer- 
caturam fecit, negotiatus est (c. Acc. 270 l-fl^-^A+As — ^-Jfll-: rei). — •7fl*C' factus, con-, per- 
fectus. — lilC', pl 1(IC' et *7 

-f]^-^: 1) labor, operatio, opera; 
negotium, officium, administratio. 2) 
opus (quod quis producit), opificiura. 
3) actio, facinus, opus, agendi ratio, 
factum, res gesta; '^'fl^^rh^PC^lf'' 
Acta Apostolorum (liber). 4) res (p. 
24. 40. 43. 64. 65. 109. 140). 5) neces- 
sitas: (il^tlC' per vim vel necessita- 
tem=invitus. 6)tributum, vectigal. — 
l^nC', pl. hl^nC^' servus. — 
*7'fl4i'l[*5 confectio, fabricatio, opus. 
— IflC' operarius, operarii. — 1 
fl^: factor, creator, auctor, opifex, 
operator, perpetrator. — I^HC^^t' 
servitus, servitium. — jr**7flC'j pl- 
9^*W/**'t'' actio, agendi ratio, in- 
stitutum vitae, facinora, opus, opera, 
negotium, officium, res agenda. — 
"i^^^flC' 1) opus, res creata. 2) la- 
bor, labor operosus, agricultura, mer- 
catura, negotium, munus, officium. 
3) res labore parta, quaestus, lucrum, 
opes. 

•|»fl^ : ITD^^* A ' (servus crucis), 
n. regis Aethiopiae. 

1'flCh.A! Gabriel. 

^'Qlltl' gypsum. 

Iflfls— •7'fl.-, pl. •7fl'fls et 

K^^fl^fl' fovea; caverna. 

*7'fl1-s vid. flllfl: 

7^'flVl's et •^'flV^: caseus. 

n-nh'- I, Isubj. i&«7fl?|! l)re- 
diit, reversus est. 2) devenit, tran- 
siit in vel ad alqm, se dedidit, tra- 
ditus est. — hl^nh' H, 1 1) re- 
vertit, retro vertit. 2) reduxit, re- 
tulit, restituit, reddidit, tradidit, pro- 
didit. — i^P^nh' ni, 3 1) se con- traxit, clausus est, confluxit; se re- 
cepit (p. 53 1. 5); collectus est (p. 
80 1. 23). 2) convenit, se congre- 
gavit, congregatus est. — hll^l^P 
^nh' IV, 3 1) ad se recepit, con- 
traxit, recuperavit. 2) coUegit (etiam : 
animum p. 131 str. 3). 3) compre- 
bendit, complexus est. 4) congrega- 
vit, convocavit. 4) in suam ditionem 
redegit, expugnavit. — 'hn^h' com- 
prehensus, congregatus. — ''1'nh't' ' 
reditus; proditio. — lOAi^: merce- 
narius. — 'h^h»' 1) coUectio. 2) 
congregatio, coetus, concilium, syno- 
dus. — 9°*^nh' locus quo quis se 
recipit, reditus. 

inh'i' Gibeon. 

^fl:, pl. Ifl^Pl*: latus (corporis). 

iflTl • tutor, -rix, praefectus, -a ; 
epitheton ecclesiae cathedrah*s Axu- 
miticae. 

I^fll^fl ' atrium vel vestibulum 
tentorii. 

l^flT ' vermina , torraina ventris. 

I^n^' Aegyptus. — «^-fl^l^: 
Aegyptius, 

'I'f"f* ' — '^'U'1' ' sartus, resar- 
tus. — *7'f''lh : vas resartum , vile. 

IV- nativitas Christi, parasceue 
festi natalitii. 

I^iih' I> 1 truculente objurga- 
vit. — ^^th ' increpatio truculenta. 

r-'>flrTh— ^iflT^^flrTfi' vel P 

d* * T^^Jflrlfl ' bucerus Abyssinicus, 
pelecanus p. 41. 

'7'3'fl'ih ' mensis Abyssinorum no- 
nus, qui VIII® Maji sec. Cal. Greg. 
incipit. ivl-- — idn' 271 1^^', pl- lli^^t* hortus; hor- 
tus beatorum, paradisus. 

P^Tr^, pl hPll^^ daemon, 
daemoniura. 

7"^h» 'I, 1 et 2 congessit, coa- 
cervavit (mergites). 

l^V-i Pl- l^(0*^i sacerdos 
idolorum, sacrificulus. 

'i^id' hydria major, cortina. 

1 Jlf s I, 1 linteis involvit, pollinxit 
(mortuum). — 'tl^iH' HI, 1 pass. 
— TJH'1" ' involutio mortui, funus. 

7if .• I, 1 subj. JR*7JJ&S 1) pro- 
num se inclinavit. 2) se submisit, 
obsequium praestitit. 3) submisse ro- 
gavit, supplicavit, humiles gratias 
egit, humili animo celebravit Deum. 
(li^' p. 152 est siglum). — j\1 
Jf s II, 1 subjecit, domuit. — •f'JJ 
JP s III, 3 supplicavit, confessus est 
(peccatum), veniam (delicti), gratiam 
petiit. — •79J& s gratiae humiles. 

T^^J^-, pl. ^lT^^J^s et 7^-j 
^'t' 1) stipes, truncus. 2) codex 
(nervus) quo captivorum pedes con- 
clusi tenentur. 

TiP^C' compes; jugi genus. 

>1M ' qdrl. 1 1) stabilis fuit. 
mansit, duravit. 2) diu mansit, sero 
venit, cunctatus, moratus est, tarda- 
vit. — hl^l^?: II moratus, cun- 
ctatus est, tardavit. — 7^'>^J& s 
cunctabundus, tardus, diuturnus, lon- 
gus, longinquus. 

7>As — ^^'t-l^i pharetra. 

77 AA' qdrl. I in-, pervertit, 
detorsit (in contrarium). — *77J4' 
A«'f'' perverse, inverse. 

l'!^', 79^« fullo. i '^'J^-A' later, lapis coctus. 

«7?iHsI, Isubj. jR«7X7f- i)fa- 
stidivit, indignatus est. 2) vitupera- 
vit, reprehendit, exprobravit. — 'l* 
Phn ' III , 3 stomachatus , iratus, 
altercatus, rixatus est, litigavit. — 
PKH' objurgatio; altercatio, jur- 
gium, rixa. 

■JAs, pl. fi*7<PA> stabulum, 
praesepe, caula. 

^dl' Ij 1 erupit lux, di-, illu- 
xit — "tPiO-ih ' in, 3 alius post 
alium, sua quisque vice diluxit. — • 
"tih' diluculum, aurora. 

•)C.-, pl. hl^PC' 1) vicinus. 
2)vicinitas, loca vicina. — 'i*P(D^' 
III, 3 1) confinis, vicinus fuit. 2) of- 
ficio vicini functus est. 

^fl^lf ' nux, juglaus. 

^KBi — hl^KDi V 1) hinc 
illinc oberravit, aberravit, animo flu- 
ctuatus est. 2) caus. — YxTl^h^liO^ s 
errabundus, vagans. — ^^P(D*' 
vagatio, fluctuatio, haesitatio. 

«7d^s et 10 O I, 1 clamavit, 
ploravit, gemuit. — hlO/i' II , 1 
caus. — lOC' et 79C' ploratus, 
gemitus, ejulatus. 

lO^f^s I, 1 in os indidit ali- 
menta. 

t^d^ty ' 1) praestigia, artes ma- 
gicae. 2) inanitas, fallacia. 

«7*Hs I, 1 subj. ^lOtl' 1) 
castra movit, migravit , profectus est. 
2) manumissus, libertatem adeptus 
est. — - hlOU 5 11, 1 1) transtulit, 
transposuit; expertem fecit alqm rei 
(c. Acc. et ?ijr»Js p. 121 9tr. 59). 
2) manumisit, libertate donavit, libe- 272 T^H- — XH. ravit. — 'Qihll ' 1) migraiis. 2) li- 
bertatem adeptus, liber. — llHii ' 
1) migratio, ii qui migraverunt et 
liberi facti sunt i. e. poi^ulus Aetbi- 
opum, nec non terra Aethiopum, et 
lingua Aethiopica. 2) avaaTpo^TJ , 
agendi et sentiendi ratio, mores, stu- 
dium, indoles, natura, ratio, modus; 
'Idn-hlll^' =^ menstrua (p. 112 
str. 20); fl*7lJli' ad modum vel ra- 
tionem (p. 121 str. 60). 3) nomen 
primi e tribus canendi modis, qui- 
bus Abyssini utuntur i. e. simplex, 
communis p. 35. 150; forma litera- 
rum alphabeti simplex. — IdHTt' 
manumissio, liberatio, libertas. — 
1911.5 liber; TJH^sOlC-' munici- 
pium p. 70 (si quidem lectio sana 
est). — M^m i 1) liber. 2) hoc 
nomine Aethiopes ipsi sese nominant ; 
'llrh.^./i'7'JJt- Aethiopia.- h1 
9Hi?^s Hber. 

T^H' accipiter. 

IH^ ' Ij 1 cecldit, abs-, succldit 
(arbores, ligna). — 't'TH<^ s III, 1 
pass. 

IH^s I, 1 circumcidit. — i'111^' 
III, 1 pass. — *7H*C5 part. pass. — 
•^'H^'^' circumcisio. — '^'HC^scir- cumcisura. n'nh' — Mnjh', pi. hPh 

H^l*' et hPhtl^t'' dominus, herus, 
possessor, (?i*7H,K!'1r^A'3'-' Vyptoc 

Tc5v 5uva{X£(ov). — hin^h''^dy' 

(Dominus elegit eam) n. feminae Abys- 
sinae p.36.— ?i'7H,?i'flrfi.C' (Do 
minus, terrae vel universi) Dominus, 
Deus S. S. — h^n^nh^' et K*1 
njh^' domina, hera. — hinjh'^' 
dominatus, dominium. mh' I, 1 ministravit convi- 
vis. — 'mh'^ lHh' convivium, 
epulae. — IHh ' et IHh^ ' minister 
inter epulas, pocillator. 

l^nh' — t^lHh' saginatum, 

altile. — h^^^Hh' qdrl. II sa- 
ginavit. 

ITffl! I, 1 serra secuit. — ao 
lHd' serra. 

inn- — h^mn- sepsit. 

T^HT^^H' ph stragula villosa. 

l-niL ' I, 1 subj. je-^l-H^ ' cras 
sus, spissus fuit vel factus est. — 
hlnd^i II, 1 crassificavit , spissum 
reddidit, (rigidum fecit, obfirmavit). — 
llt^' et 1H^^! crassus, spissus, 
corpulentus. — *inV '- et '^H^i 
crassitudo, spissitas, densitas. 

%trD : — q^t^ : i) nebula. 2) 
tempestas nivalis. 

*7^C' advena, hospes peregrinus. 

l?d ' calce obduxit. — «'"IJ&C ' 
caementarius. 

1^« 1) galea, cassis. 2) mitra, 
diadema. 

Irt 1} 1 subj. J&l.ft ' mane sur- 
rexit vel venit vel egit vel profectus 
est. — T»ii9^ ' dies posterus, cra- 
stinus; AA^irt^"**' quovis mane (p. 
133 str. 11); IfiOOt et "irti^-" 
cras. 

IJ&^fl- calix, scyphus. 

^H.--, pl. %n.f^' l)tempus 
definitum, certum, justum, opportu- 
num; tempus. a) crebro 1,H. ' Acc, 
= praep. temporis ; iD*h't' ' vel ^ 
h^i* ' T.H» ' eo tempore, tunc, statim ; 
fllr/"/V'S vel Vf"A*' = T.H.5 omni tem- 
pore, semper; dlJhV' statim, illico. >es — w 273 confestim. b) %IU' conj. teniporls: 
quo tempore, quum, quando, quan- 
documque , simul ac ; AA ' tji»^ 
quandocumque. 2) hora. 3) vicis, vi- 
ces; '(\H"1l'%lL' saepenumero. 

7«p! et Toff : I, 1 subj. f.t 
ejR-" et j2,T'J&J&: fugit, aufugit.— 
ht-V?' 11, 1 1) fugavit. 2) fu- 
giendo secum tulit, fugiendo servavit 
(p. 127).— t-y: et T^f^-: fuga.— 
7"^J&: et To^e-.: profugus, fugi- 
tivus. — 9^1^^^ : refugium. 

7j&J^' velox, cursor (equus). 

27f : qdrl. I 1) erravit, ober- 
ravit, in errorem inductus est. 2) er- 
rorem commisit, deliquit, peccavit. — 
hTfll?' Y binc inde oberravit.— 
l/hff' 1) errans, errore captus. 
2) peccator, impius, scelestus. — 1 
-Pje. -", pl. IPy-l-i 1) error. 2) de- 
lictum, peccatum, peccata, impietas, 
improbitas, crimen, culpa. 

7fJ^« — i-J^pj^: III, 3 l)in- 
fensus fuit, insultavit, vexavit. 2) fa- 
stidivit. 

7AA8 — -t^P^A'- III, 3 lucta- 
tus , colluctatus , conflictatus est, cer- 
tavit.— 7J^A-', pl. 7J?:A^ -• lucta, 
agon, certamen (martyrum, asceta- 
rum, sanctorum). — ^ft^f^^J^A ' 
luctator, certator, (miles Christi). 

7AA' I, 1 occldit, mactavit. — 
7AAs morticinum, cadaver bestiae. 

7«*AA' I, 1 mancus fuit, defecit. 

•7J^5^", pl. •7AiP»: 1) latus 

transversum. 2) latitudo. — 7^1^*:, 
pl. 7^''7'Ths 1) planities, campus, 
agri. 2) locus incultus, eremus, de- 
sertum. — q^i^^t^s eremita. T^J^^fl' securis, ascia. 
l^J^h'' I, 1 subj. j&M/i: per- 
cussit, pulsavit. — 't'h*^)i' HI '1 

percussus, pulsatus,' coUisus est. — 
MlS^-h' pectus. 

7ftfll : — pf\ 3 donum, munus 

(superiori oblatum). 

^^'^'' 1) praedo. 2) serius, 
gravis. 

1^1^' maceria, septum. 

7-J^7"ft' qdrl. I pultavit (fo- 
res). — hll^hl^f^' V tonuit, in- 
tonuit. — ^t^f^^hf^' tonitru. 

lf.d.'' I, 1 subj. Ji*7J^^.- 1) je- 

cit, con-, e-, projecit. 2) rejecit, ab- 
jecit, a) repudiavit ; b) dereliquit, ne- 
glexit; c) missum fecit; d) tradidit; 
e) amisit, perdidit. — 'tl^d* ' III, 1 
pass. ; in specie: amissus, perditus 
est. — 1^^^ : part. pass. — 7^ 
J^^: ejectamenta, purgamentum. 

•)*7 ' Gog (Ezech. 38). 

"hP 'j 'V'P' nycticorax. 

P"!', PP', pi. PP=h' coi- 

lare ferreum, numella. 

^'bh'' I, 2 1) festinavit, pro- 
peravit. 2) summo studio egit, in- 
tentius studuit. — hl^l^h' H, 2 
caus. — 7^7*?!* properus, festina- 
tus. — t^l^h ' 1) festinatio. 2) tre- 
pida,tio. 3) summum studium. 

77 J^' I, 2 pavit, formidavit, an- 
xie dubitavit. 

7«»mf ' — ^^tm^ ' stimulus. 

7"mni ' — 'Ptn^ ' fuscina, for- 
ceps. 

7K-S, pl. l^H"' 1) facies, (vul- 
tus , aspectus , species) ; 7 J^ ' (ilf^ ' 
xaxa TupocwTUOV p. 71; fl7K- coram 
18 274 >ir-6'' — mCh p. 144: h9^1^' = ^;X^ P. 110. 
120. 158. 2) respectus qui habetur 
alcjs. 3) facies alcjs = a) is ipse, 
alqs praesens; i^^^^^sl^oo^i p. 
116 str. 38 (sumtum e Ps. 41, 7. 
16). b) persona p. 22. 71. 4) su- 
perficies p. 51. 5) pars anterior; la- 
tus, pars; ratio, modus (p. 113 str. 
24). — l^iDs I, 2 repraesentavit. — 
IK^B' 1) expositio, explicatio. 2) 
synopsis. 3) personalitas , personae. 

7°?7^d-" 1) salebrae. 2) sale- 
brosus, asper. 

I^^l^h' q<ii*l' I in-, per-, e-, 
subvertit. — 'f^l^^h ' III, 1 pass. 

1^0 ' I, 1 1) compressit. 2) op- 
jjressit, vim intulit, injuria afFecit — 
'tl^O' III, 1 pass. — 1i*d: 
1) oppressus, injuria affectus. 2) vio- 
lentus. — l^d' oppressio, vis, vio- 
lentia, injuria. — 74-*%, ' oppressor, 
tyrannus. mUd' — h^vu/ii II, 1 piir- 

gavit. — 'PU^'11'' purificatio (Ju- 
daeorum). 

rtlA Ij 1 maduit, pinguis fuit, — 
hTi\ii' II 5 1 madefecit, pinguefe- 
cit, roravit. — TA*A' madidus, hu- 
midus, roscidus, pinguis, uber; f\Q 
/^'^l^.-TA-A." (e Ps. 91, 14) p. 
39.— mAsros. — £Wi^/\/V.! 
humectans ( recreans , fecundans ), 
p. 129. 

mh^' et rnA*! i, i i) obii- 

tus, contaminatus est. 2) nausea vel 
taedio captus est. — KTA4* ' H, 1 
nauseam fecit, taedio fuit. — T A*4*s inquinatus, pollutus, profanus 
(I^sPtjXo^). — T A^M" ' contamina- 
tio, macula. 

mAe- — mA.-', f. mA.-Th.", 

pl. h^ii^s pecus caprinum, capra, 
caper, capeUus, hoedus. 

mrhA- I, 1 resedit, subsedit. — 
^rTiA." faex. 

T/h-A." projectus. 

T^^." et mdid'' I, 1 rugiit 
(leo). — ^AC- et TA^l-.- ru- 
gitus. 

Trh*} • polenta, farina hordacea. 
(tl^Cs tomus, codicillus, Hbellus, 
literae, diploma. 

m^4>.- — *tT<^+.- II, 1 1) 

intinxit. 2) baptizavit. — '1'm 
9^^: m, 1 pass. — T5^4"Th.' 
1) intinctio, abhitio. 2)baptismus. — 
JP"p<^4»:, pl. ^^a^^^". a)lo- 
cus baptismi, baptisterium. b) lava- 
crum (ut \adetur) pl 67 1. 9. c) IT" 
T*^^'!'.' piscina. — OD'^^!^ '. 
baptista. 

m9"0' I, 1 intinxit, imbuit, im- 
mersit. — '\*(n9^0' HI, 1 pass.— 
TJ^d^if' ' tinctura, Hquor tinctorius. 

TC' mensis Abyssinorum quin- 
tus, qui VIIP Januarii sec. Cal. Greg. 
incipit. 

mC A ' 1,1 stupuit , stupidus 
factus est dens. — TCft ' dens mo- 
laris. 

mjClh' Tyrus. 

T^fi*^A.' tribunus. 

mCfis^^AA ' vicus Tabennesis ad 
Tentyritem nomum pertinens, in The- 
baide. 

mdh' I, 1 et 2 clamavit, vo- T^Tf mtto) 275 ciferatus est — TC?i-' et T^h' 

vociferatio. 

T^'»', pl. T^H'Th5 plagulae, 
fasciculus chartarum. 

m^e-" — ^T^e- n, 1 l^acqui- 
sivit, sibi comparavit. 2)possedit. — 

'tmC^' in, 1 pass. — T^'>s 

res quaestu partae, possessio, pecu- 
lium, opes, bona, 

T^«J&' crudus, incoctus, 

md^H ' mensa sacra, altare. 

mM ' I, 1 conculcavit, contrivit, 
perdidit, delevit. 

^^: caligo. 

T*f*' vid. in4*4*' 

m4*A' I5 1 mentitus, calumnia- 
tus est. 

f[|(f>f7D: I, 1 muro circumdato 
iimitavit. — t4'1'"' maceria, mu- 
rus, moenia. 

T^^J^*]!' ' mensis Abyssinorum 
IP^ qui X^ Octobris sec. Cal. Greg. 
incipit. 

m^C' fuiigo. 

m^ii ' I? 1 signum d^it, innuit. 

(f\^*^ : — T^ ' sc. in Acc. T4* ' 

1) accurate, exacte, diligenter. 2) 
valde, admodum, perquam. 3) adeo, 
vel, etiam (fogar). 4) saltera, qui- 
dem (p. 59); h^ — T^*' vel T 
4* s — ht' ne quidem, — m^ ' 
vel T^' vel flT.^' praep.; pro- 
xime, juxta. 

rtl^^fl' I, 1 suit, as-, in-, con- 
suit. — T^^fl'!"' suendi ars, sutura. 

m^O' I, 1 inflavit buccinam, 
buccinavit (c. fl: vel Acc. instr.). — 
0Df*^{^: tuba, buccina. T^fls vid. m(\(Oi 

rtl^flAA' q.drl. I involvit, obvol- 
vit (dntoMn). — 'hrtl-flAA-" ni, 1 

pass. 

rtl^flrh" I» 1 1) scalpello inse- 
cuit, scarificavit. 2) mactavit. — 4* 
rtl^flrh' III, 1 pass. — T-flA-" 
mactatio, pecudes mactatae, victima, 
sacrificium. — T^flrhl*' mactatio. — 
<W>Tfl/]Kl'', pl ^^-flrTh" culter, 
gladius, ensis, 

rtlflA' I, 1 assavit, torruit. — 
T^fl^ : assum, tostum. — <W>Tflft ' 
focus, craticula. 

fnfl4'' I, 1 appactus est, adhae- 
sit, assecutus est. — ?iTfl4*' H, 1 
caus. — i^^fl^*' III, 3 cohaesit, 
conglutinatus est. — Tfl*^'' con- 
glutinatus, compactus. 

rtlflfl' et rtlfls I, 1 sapiens, 
prudens, intelhgens, disciplina im- 
butus, peritus fuit. — JiTflfl ' H, 1 

sapientia et disciplina imbuit. — 4* 
rtlflfl : ni, 1 et 2 1) sapientem vel 
prudentem se praebuit, sapiens vel 
prudens sibi visus est. 2) callidus 
fuit, artibus circumvenit.' — rtlfl^^fl"? 

f. rtiO-fl', pi m. rtifl,fl'>", f m 
fl.fll'-, rtiflfl^" c. rtiflnlh' 1) 

sapiens, prudens, scientia et disci- 
plina imbutus, philosophus. 2) pe- 
ritus , gnarus (ex. gr. architectus). — 
Tfl-fls, pl. Tflfl^' 1) sapientia, 
prudentia, scientia, disciplina, philo- 
sophia. 2) peritia, ars. — <^Tflfl« ' 
institutor, magister. — "^Tfl^fl ' 
artificia, artes, astutia. 

jfTlflfD : I, 1 suxit (mammas, 
lac). — /^Tflfl» ' II, 1 lactavit 
18* 276 m-fld » — Td^ mammas praebuit. — T'!!', pl. h 
^fl-Ths mamma, uber. 

rtl^flO" I5 1 1) lubens fuit animo. 

2) ausus est. 3) firmiter sibi pro- 
posuit. — h^^flO s II, 1 1) prom- 
tus fuit animo, lubentem se prae- 
stitit, voluit, animum induxit (seq. 
verb. fin. p. 102). 2) perseveravit, 
constans fuit. 3) confisus est, fortis, 
imperterritus fuit. 4) caus.: fortem, 
firmum et constantem reddidit. — 
TOrd' 1) lubens, promtus, sponta- 
neus. 2) confidens, intrepidus, audax. 

3) constans, perseverans. 
T'(\P't' • pensum, labor imperatus. 

m(\^d' pi., pi pi. mflMI-s 

natura; res naturales. 

m-flmn-' — 'tmilmd' qdri. 

III, 1 flagellatus est. — T^fl^fl. ' 
scutica, lorum, flagellum; flagellatio. 

m^i^ii' <l<Ii'i- I liariolatus est. 

dl'}^^ : qdrl. I 1) exacte con- 
gruit. 2) accurate fecit vel scruta- 
tus est. — 'tm^'^'^ ' III, 3 1) ac- 

curatus, subtilis fuit in facienda vel 
cognoscenda re, minutius scrutatus est. 
2) subtiliter vel accurate cognitus est 

(sicutiii, 1 ■faVi^^'-)— ^n^^'' 

subtilis, accuratus, exactus. — ^'i 
^^' subtilitas, exacta couvenientia, 
scrupulositas. 

^'}^^'i^s fissurae, rimae. 

TVh-" vid. (Dm^- 

T^^ s transtillum superimpo- 
situm. 

^Tf^fh' liinis oculis aspiciens. 

mh^rh ' — hmh^rh - qdrl. II 
bene disposuit, ordinavit, concinna- 
vit. — 'tfnh^Vh' III, 1 pass. — T^im*?!' bene dispositus, concinna- 
tus, rectus. 

mhTh '' — himh^Vh ' V com- 
motus, terrefactus est. 

rnAA •• — h^mAA " V laxus de- 
pendit. 

rn AH ' — ^lT-rn AO ' V expandit 
(veli instar), velo obtendit, velavit. — 
'^'}(^^0' pass. V, impf. et subj. 
J&7rnAi)s pio f>'t''i(n/[d'' (p 51 

et 133) pass. — <W>7fnAd^s, pl- 
^TmTAd' velum, aulaeum, quid- 
quid obducitur rei. 

(il0O : I j 1 convolvit , corapli- 
cuit. — 'l*(f\(P'aD: III, 1 pass. 

^Ptt' pavo. 

rt^4*' I, 1 1) angustus, coarcta- 
tus fuit. — hm^' et hf^tD^s 

II, 1 1) coangustavit, compressit. 
2) oppressit, vexavit. — 'l^md^^ • 

III, 1 pass. ct refl. 

(nO' I, 1 avarus fuit, avare in- 
vidit. — mT^i," parcus, avarus, in- 
vidus. 

mOf^i I, 1 1) contortus, tortu- 
osus, sinuosus fuit. 2) de-, retorsit, 
pervertit. — mTjE»' incurvus, tor- 
tus, tortuosus, pravus, perversus. — 
'PlD-p- : opus tortile. — iw>'paij& : 
instrumentum torquendi. 

m*T' gossipium. 

T^iid: I, 1 subj. J&TOi^: 1) 
gustavit. 2) sapidus, suavis, dulcis 
fuit. — hfO^ ' II, 1 caus. — h 

h^tmo^'' IV, 1 et htk^tmot^'- 

lY, 3 1) sapidum, dulce, jucundum 
reddidit alqd. 2) dulce censuit, ju- 
cunditatem rei laudavit. — TO*!^' 
sapidus , gustu jucundus , dulcis, md9 Mh'' 277 f^uavis. — ^d?".-, pl. ^d^^' 

1) gustus, sapor; judicium : HJtAO' 
^d9^^ irrationalis p. 74. 2) dul- 
cedo, suavitas. 3) jucunditas, deli- 
ciae, voluptas. 

^d*P ' pullus lactens ; vitulus, 
-aj agnus, -a. 

mO(D: — fqpt'^ pi mP:f^ 

->! idolum, idola. — h^OiDs 
qdrl. II 1) pravara superstitionem 
secutus est. 2) idola coluit. 

Tdf s I, 1 imprf. i&T'^.-- et 
J&m.'V.-- p. 72 annot., subj. jRT 
dj&r 1) sanus fuit, bene valuit, belle 
se habuit, saluber fuit. 2) consanuit, 
convaluit. — ^TO^' H, 1 1) sanum, 
incolumem servavit. 2) sanavit. — 
^O^f»' sanus, valens; saluber; in- 
columis. — '¥'^^ ' 1) sanitas, bona 
valetudo. 2) salus. 

mf^s — -i-m^d' in, 2 au- 

guratus, ominatus est. — 't'my^' 
auspex, augur, ominator. 

m,rt: I, 1 subj. f,m,h' fuma- 
vit. — httUfi - n, 1 fumigavit. — 
mM' fumus. 

m^^' Ij 2 1) perspexit, con" 
templatus est. 2) attendit, animad- 
vertit, cavit. 3) sciscitatus, percon- 
tatus est. 4) exploratum habuit, certo 
scivit, bene cognovit. — hm?^' 

II, 2 1) certiorem fecit. 2) docuit, 
exposuit, demonstravit. — "i^m^^' 

III, 2 1) diligenter sciscitatus est, 
pro certo cognovit. 2) perspectus, 
compertus, eventu probatus est. — 
T^4*' 1) perspicax. 2) subtilis, ac- 
curatus. 3) exploratus, certus, in- 
dubitatus, evidens. 

m,0' I, 1 1) ob-, col-, illevit. 

2) obturavit. m»l'} ' sartago, frixorium. — m» 
1V ' qdrl. I in sartagine frixit. 

mlO' I, 1 subj. f,^Pd'' com- 
pactus, af-, infixus fuit, co-, ad-, in- 
haesit. — hM'^10 ' IV, 3 con-, 
agglutinavit , coagmentavit. 

TT» i. q. m-T-- 

m^'\rlfl'lh ' numus argenteus. 

m^th' I) 1 complosit, plausit. 

md*^' I, 1 texit domum, con- 
tabulavit, laquearibus texit. — m 
<CC" laqueare, tectum. 

m^h' I, 1 subj. ^^i^h' 1) 

exstinctus est. 2) evanuit, disparuit. 
3) deletus, perditus est, interiit, pe- 
riit.— KT^K^ II, 1 1) re-, exstin- 
xit. 2) delevit, perdidit, ad nihilum 
redegit. 

^Vf' splen, lien. 

md*d* ' — m^ - infans, parvuhis. A.Arnfts Pilatus. 
A^-^^A^fnfts paracletus. 

^tlhC' Paschur (Jer. 20). 

kil^' — *lA77As qdrl. II 

dTuayysXXsLV , (memoriter) recitavit, 
meditatus est; exposuit. 

i^TrlDtt' Pontus. 

A-^J^A^! Pamphylia. 

ATff-^^fts Pachomius. 

SiW'rt.^s paxamas, paximatium, 
buccella. 

^t'^'} ' Epagomenai , mensis 
Abyssinorum XIII"^. 

A.TCrA- Petrus. 

AAfts, pl ^M^' 1) episco- 
pus, archiepiscopus. 2) metropolita. 278 ^UCTh- — XAf» 3) ^.4" ' ^M-t ' (etiam A.* •" A^ft •• 
p. 88), pl. ii^^^-^M^' patriar- 
cha. — ^^ft^s munus a) episcopi, 
b) metropolitae , c) patriarcliae. 9:VC^'', 9,0C^'' lebes, ahe- 
num. 

^O*: I, 1 subj. J&X-04f»- de- 

sideravit, desiderio affectus est, stu- 
diosus, soUicitus fuit, studuit, curam 
habuit. — h9:0^ s II, 1 desiderio 
affecit, curae fuit. — ^V*^' desi- 
derio affectus, studiosus, soUicitus. — 
HUt*' desiderium, cura, studium, 
sollicitudo. 

X"A»s, pl. ^•Al'-- tabula. 

KAA* Ij 2 1) innatavit, super- 
natavit. 2) libere latus est, volitavit 
(in aere). 

J^AA' I, 2 et 1 1) ob-, inum- 
bravit; umbra protexit; obscuravit. 
2) umbraculi instar expandit. — t\ 
^iifi' II) 1 1) umbram captavit vel 
subiit. 2) consedit, habitavit. 3) um- 
bram praebuit. — 'tS^liii' III, 2 
obscuratus, obtenebratus est. — J^ 
/VA"' f^ligo. — ^^t\r^' l)umbra. 
2) tenebrae, nigror p. 145, — jr* 
X^AA* locus umbrosus; umbracu- 
lum. — ^JiAl* ' umbraculum, ta- 
bernaculum; n^As^J^Al*' festum 
tabernaculorum. 

JiAA 5 — «^KA^ ' panis me- 
rus, azymus. 

X*AA.7i* n. loci Abyssinicum. 

SlArhffl ' qdrl. I dolose egit. — 
R" A/hfl^ ' dolosus , subdolus , mali- tiosus. — X'Arh*-Th •• 1) daius. 2) 
malitia, impietas. 

KA^s et KA<^- I, 1 l)ob- 

scuratus, tenebris circumfusus fuit, 
caligavit. 2) niger fuit vel factus 
est. — JiX'A<'»s II, 1 1) obscurum 
reddidit, obnubilavit, obfuseavit. 2) 
nigrum fecit, denigravit. — 5\A«9" ' ? 
f' ^^9^' niger, ater, fuscus. — ^ 
^OD^: 1) obscuratio, eclipsis. 2) 
tenebrae. — KA^'^' qdrl. I te- 
nebricavit. — K^A*"*'!'' tenebris 
circumfusus, tenebricosus. 

KAfls — -^XAfl- III, 1 crucr- 
fixus est. — J^AO ' crux, patibulum. 

^ii^t vid. }fA.' 

J^Ah" I, 1 subj. ^^fih'. odit. 
— 'hXA^s III, 1 1) odio habitus 
est, in odio fuit. 2) sese invicem 
odit. — 'tl^^h' III, 3 rcpr. — 
K"A*?l' odio habitus, invisus, odibi- 
lis. — K^h', ^Ah' odium, ini- 
micitia. — MK''^ Pl- Mhflf' 
et KA?i'lh'' osor, inimicus. 

^hms 1,1 subj. ^^li^: l)in- 
clinavit (aures). 2) auscultavit, au- 

divit. — ^iir^i vid. KAfs 

KAfl'-' I, 1 assavit. 
KAd--, pL h^M^'- vulnus, 
ulcus. 

Md-, pi ^A9'Th- et Mi)1--- 

rupes^ saxum. 

KA^' I, 2 1) precatus est, pre- 
ces fecit, oravit (c. "Iffls vel fls ad 
alqm). 2) exoravit, vovit. 3) preci- 
bus Gonsecravit vel benedixit (c. Acc, 
p. 155; XAPs P- 153 siglum est). — 
J^/t^^-s, pl. ^iir^^' 1) precatio, 
preces, oratio. 2) votum. — 9^^ 
AJ&s oratorium, sacellum. HrlKA 9,da'' 279 HrhA' 1) patiiia, laiix, paropsis. 
2) acerra, patera. 
i^(h9^'' barba. 
^ihd' I, 1 perfregit, discussit. 

f^m- — Ji^vhfl- n, 1 1) 

molestus fuit, defatigavit alqm. 2) ur- 
sit, importune institit. — Hrh^fl' 
molestia , difficultas. 

H/h-fls, pl h^^-nt"' vas te 

staceum; urceus, amphora. 

^lh(Di et ^thOi' I, 1 1) sere- 
num fuit (coelum). 2) evigilavit, cra- 
pulam exlialavit, sobrius fuit. — ^ 
tl\(0*s serenus. 

Krhf • — <^K'rh.-|--' pl ^^ 

;hj& ' speculum. — i-KrllPP = qtlrl. 
III, 1 in speculum inspexit, in spe- 
culo conspexit. 

HAff ' qdrl. I runcavit, erun- 
cavit. 

Ifriift ' I> 1 laevis, moUis fuit vel 
factus est.— h^fhf.'- H, 1 1) oble- 
vit unguento. 2) laevem reddidit, 
emollivit. — ^gh*!^' laevis, mollis, 
tener. 

H/hHrTh: vid. (D^^dl' 

?,dxd.' I, 1 subj. f^Kdx^' 
scripsit, in-, per-, con-, de-, prae-, 

ad-, subscripsit. — h^thd*' H, 1 
caus. — 't^ihd^' III, 1 pass. — 
^ih*^' scriptus, in-, per-, con- 
scriptus. — ^!h^^'' scriptio, scri- 
ptura.— ^A^d»', pl. 5\rh^1' 5 scriba, 
notarius, librarius, literatus, legis 
peritus, scriptor. — t^^^ih^', pL 
'^Hrh^^lh ' scriptura, inscriptio, li- 
terae, liber, epistola; scriptura sacra 
vel biblia. 

H^^s vid. sub fiao(Oi %^0^' qdrl. I et 9,^m^i 
qnql. I marcuit, flaccuit. 

RJ^AT' depalpebratus , lippus. 

K<^s I, 1 surdus fuit, obsur- 
duit. — hfk^^ ' II, 1 obturavit, 
surdum reddidit. — '['^0000 : ni, 1 
1) obmutuit. 2) surdus factus est. 
3) surdum vel mutum se praebuit, 
non audivit, silentio praetermisit (c. 
A' vel Acc. prs.). — }fa»*JPs 
1) surdus. 2) mutus. 

f^noaoi — Ifjp: sc. Acc. 9:aoi 
in secreto, in latrina vel -am. — 
?:T*^^ s vel ;t<^1- : sc. Acc. H" 
'^i': vel fl^'jr"^'(-: in secreto, 
clam, occulte, cum silentio. 

^irO'f's — hf^^^t' II, 1 in- 
ternecione delevit. 

?.9^h' 1, 1 subj. ^^f^h- si- 
tivit. — hf\9^h' II, 1 caus. — 
^IID-Jis sitiens, siticulosus. — H" 
^^h' sitis. 

H*'?: 1) labor, opera. 2) mo- 
lestia, aerumna. — ^i/o(Di qdrl. I 
subj. fM^ao^i laboravit, labore de- 
fatigatus est; labores, aerumnas su- 
biit. — h^^O)s II laborem et 
molestiam attulit (c. Acc. prs. et fl: 
rei); labore defatigavit, afflictavit. 

«rc;h', pi AtHr^A- et h^c 

ihH'' 1) conclave superius, coena- 
culum. 2) cubiculum, thalamus. 3) K^4* ' 1) numus minutus aeneus. 
2) aes. — JV^4*'ih ' placenta tenuis, 
laganum. 

Sl^fls 1, 1 dolavit, asciavit, fabri- 
catus est. — HTCfl"!' ' fabricatio (la- 
pidaria et lignaria). — S^^fl*' ^^' 
ber, fabricator. 280 KC-li ^-l^aa. KClfS I, 1 subj. J&X^^^lf: cla- 
mavit, vociferatus est; acclamavit, in- 
clamavit (c. A* vel -^fl:). — ^ 
^'V : clamor. 

^Cid^' porrigo, impetigo. 

^Cd: Clraecia, Graeci; d^Cd' 
Graece; 5^C9^ ' Graecus p. 125 
ann. 5. 

JV^«'i,'ih : pl- j lumbi , inguina 
(bestiae). 

2^C? : I ) 1 liquando purgatus 
est, purus fuit. — h^d^ ' H, 1 
liquavit, e - , deliquavit, liquando pur- 
gavit. — ^T^-JK.: liquatus, defaeca- 
tus, limpidus, merus, purus, since- 
rus. — ^C^^t*' limpitudo, puritas, 
sinceritas. — OO^Qf^i crocus. 

^*^(Ds I, 1 tundendo vel pan- 
gendo infixit. 

^^(D*d' pl- niel favorum liqui- 
dum. 

^iJm.^^-J: crocodilus terrester. 

XflA: pulvis. — «"fl-A: pul- 
verulentus. 

^-nih' I, 1 subj. jR«-n;h: ii 

luxit, diluxit (J^fl^^h: cum illuce- 
sceret dies, p. 4). — 'i'^'(lih : IH, 3 
mane salutavit. — ^(Ith ' 1) tem- 
pus matutinum , mane. 2) oriens, 
plaga orientalis. — K'fl*'h^: 1) ma- 
tutinus. 2) orientalis. 

^'(iih' I, 2 tributum, vectigal 
pependit. — h^'t\fh - H, 2 caus. — 
KflA'!"' tributum, vectigal (p. 14, 
colL Hen. 100, 12). — ^X-flrh: 
telonarius, publicanus. — ^Mlth^ ' 
1) tributarius, vectigalis. 2) telo- 
narius , publicanus. — 9^^(\th ' 
telonium. 

SVfl^: I, 1 subegit lutum. — h^dd' U, 1 id-- R-fl-C.' lutum, 
argilla, coenum. 

KflCTh: sing. et coll., pl. Kfl 
^•J' : frondes palmeae, spathula, 
pahiia, 

K-fl^+: — WiMid.^' V fui- 

sit, scintillavit , coruscavit. — ^K^fl 
^4»s fulgor, nitor. 

Kfl: et Hflfl: I, 1 subj. jZ-K' 
'fl'!] : angustus, nimis angustus fuit, 
coangustavit. — ^^flfl : H , 1 
caus. — Kfl^^fl : , f. J^fl^fl : angustus, 
arctus. — X^fl'!* : angustia. — <WJ 
9k *({'({' angustum, angustiae (via- 
rum). 

Kfl'f': Ir 1 navit, natavit, tra- 
navit. 

Mi^h' I, 1 1) intinxit. 2) em- 
bamma paravit. — J^^fl'^ : embamma, 
jusculum, ferculum. — ^^k^iVh' 
tryblium, scutella, lanx. 

K-flh: I, 1 subj. J&>i-fl?i: bel- 
lum gessit, bellum intulit, bello ag- 
gressus est (c. Acc. prs. ). — 'f'^ 
'fitx' in, 3 bellum gessit cum alqo 
(l^^AA:); bellum intulit alicui (c. 
Acc). — Mih', pl. h?:Kh'' bel- 
lum. — ?Slh^' bellator, bellico- 
sus. — 9SyhJ\r : exercitus. — j^fl 
^l* : Zebaoth , I>eus exercituum. 

M\h' I, 1 vastus fuit. — ^ 
fl*?i : vastus , desolatus. 

JV-flO: — h«-fld1-:' pl. hA 
»fl|J : digitus (manus et pedis). 

JVflf : I, 1 fluxit; natavit , in- 
navit. 

3\.'i'A" : potus inebrians , zy- 
thum. 

^'t^ODi contudit, contrivit. X"1J?:." — ^^ 281 f^'^^'- et K^lr-J^' jimipciuH 
excolsa, cedrus. 

^Tnh' I, 1 subj jRI^TrTflS l)in- 
sedifc viam, insidiatus est. 2) exspe- 
ctavit, mansit (c. Acc). — h^^Tnh' 
II, 1 caus. — ^'V-A' 1) insidians. 
2) manens, exspectans. 3) paratus, 
imminens, instans, reservatus. — }\ 
^rh, ' 1) insessor viae. 2) exspe- 
ctans, manens. — hK^tdu ' dilator, 
retardator. 

iVJ^h/h ' holocaustum , sacrifi- 
cium, suffimentum. — h^Trihth' 
qdrl. II igne combussit sacrificium, 
sacrificavit. 

Mii' — -t-Mii' ni, 2 ad ege- 
statem, inopiam, miseriam. redactus 
est, inopia laboravit. — tltl^irMfi' 
IV, 2 caus. — Kr^fl' inops, ege- 
nus, miser , impotens. — 't^^tl ' 
inopia, egestas, miseria, necessitas. 

JVJ^fe*-' qdrl. I intingendo in- 
quinavit. — X^J^^* ' inquinatus. 

KT;^1^5 ruta. 

M' et XV>s I, 1 se- inclinavit, 
versit. — h^i^ ' H, 1 1) deorsum 
inclinavit, demisit, deflexit. 2) deor- 
sum versit, inclinatus est, se demi- 
sit. — ^i^l* s inclinatio, declinatio. 

^tO' I, 1 subj. J&K-VlJ.- 1) fir- 
mus, durus, arduus, difficilis fuit. 2) 
firmatus est; stabilis, ratus, certus 
fuit, duravit. 3) confirmatus, corro- 
boratus, confortatus; fortis, validus, 
potens fuit; praevaluit, superior fa- 
ctus est ; vehemens fuit. — h^tO ' 
II, I 1) durum reddidit, induravit, 
obfirmavit. 2) firmavit; stabilivit, 
durare fecit; firme coustrinxit; in- 
tendit, contendit. 3) confirmavit, con- fortuvit, corroboravit, validum reddi- 
dit. 4) firmiter comprehendit , ap- 
prehendit, tenuit; prehensum tenuit; 
memoria prehendit ; continuit. — f^ 
^'d ' 1) durus, rigidus, severus. 2) 
solidus. 3) firmus; certus , ratus, 
munitus; ^i^O ' firmiter. 4) robu- 
stus. 5) fortis, vaHdus, strenuus, 
potens. 6) validus, vehemens, gra- 
vis. — ^"id ' durities , firmitas, 
robur, potentia, fortitudo, virtus, 
vehementia. — Q^^TC^ii ' firraaraen, 
firmamentum. — <'"X"3'*%,2 corro- 
borans, confortans. 

K"JT^7' coenum, lutum. 

R^JT^^s magnae molis, ponde- 
rosus. 

?.lk(Di — hf^lkfDi qdrl II 
compressit; distorsit. 

J\>^A^:, ph K^^^' l)tin- 
tinnabulum. 2) K^T^ A ' cymbala. — 
h?ilf9kh' qdrl. II sistrum, cymba- 
lum pulsavit. 

M%^^ qdrl. I fragilis, putridus 
fuit. — ^kl^fll'' fragilis, caducus, 
putridus, futilis. 

X-TR"}^.-, ?:l^f'' musca. 
K-}^», ph^J^: et h?:^^' 

1) ora, lacinia, fimbria, limbus. 2) 
margo, litus. 3) extremitas, fiuis, 
terminus. — Mdm' exterior, extre- 
mus. 

KK<7D: — ao^hT' sonus re- 
percussus, echo, locus vocibus reso- 
nans. 

9ih9:h • — l-Kh^Ch ' qdrl. III, 
1 coluit, veneratus est deos. 

9.00'. I, 1 subj. J&X.JPs jeju- 
navit. — }i'fll.5r's jejunans, jejunus. 
- >^J^.-, ph h?:^^' jejunium. 282 ^*nd^' — M(0 ^o^d-t', pl ^'^d^^^' cella, 
recessus vel sedes anachoretae, mo- 
nachi. 

^^: I, 1 subj. f,^C' 1) poi- 
tavit, gestavit, bajulavit, tuHt, (ferre 
nomen i. e. inditum habere nomen). 
2) pertuht, sustinuit, toleravit. — 
tll^d' II, 1 portare jussit, feren- 
dum imposuit (c. dupl. Acc). — 'I" 
Ka>*^s ni, 1 pass. - ^(D,C'' 
1) onustus. 2) portatus. — ^IC'? pl- 
h^^PC •■ onus. — K*P^ -■ gestator, 
bajulus; ferens, gerens, habens. — 
tiof^(DC ' sella gestatoria. — 0^^ 
WCH*' vectis, pertica. 

JVfll-h: — ^^', pl. ^^^Ohi 
1) series, ordo. 2) genus , species, 
classis. 3) ratio, modus (jDlures quara 
e ratione temporis ejus= „quam ejus 
aequales" p. 134 str. 12). 

J^CDV: — -^KtDjs m, 2 et 1 

1) confugit vel se recepit in tutelam 
vel praesidium alcjs (c. fl: prs.). 

2) pass.: munitus, munitionibus clau- 
sus est. — Rffl'}* locus tutus, prae- 
sidium, refugium, castelhim, muni- 
mentum, {^(D'}: p. 152 siglum est). 

^(O*0' I, 2 vocavit, ad-, con- 
vocavit, invitavit, invocavit. — 'f'^ 
OhO'' III, 1 pass. — ^•'P^is vo- 
catus , vocatio. 

J^<P^: poculum, cahx. 

^^ i coenum , lutum. 

^Oii. s I, 2 et 1 contumelia, pro- 
bris affecit, conviciatus est, male- 

dixit. - i-^d^' et -hj^dA- III, 2 

pass. — fkO*^' contumelia affe- 
ctus. — XrdA^lh' contumelia, con- 

vicium, probrum, maledictio. — K 
9A* ' conviciator, maledicus. Kbd^ ' Ij 1 dolores sensit. — fc 
^O^: II, 1 et h^O^: II, 2 dolore 
affecit, cruciavit, graviter afflixit. — 
-i-KdC' III, 2 pass. - ^O-C' 

part. pass. — H^C • cruciatus, tor- 
mentum, dolor acerbus vel vehemens, 
afflictio gravis. 

Kb^i — h?:0^'' II, 1 coan- 
gustavit, coarctavit , pressit. — ^ 
O*^ i angustus. — M^ • angustia, 
necessitas. — 0O^{f^s coarctans, 
premens. 

^Oi : 1 , 1 et 2 imposuit onera 
(jumentis, plaustris, navibus); onera- 
vit. — 'i'^'di ' III, 2 1) conscendit, 
inscendit (jumentum, vehiculum). 2) 
vectus est, equitavit; etiam: insedit 
vel obsedit alqm daemon (p. 30). — 
f^O^Tf' 1) impositus, insidens. 2) 
onustus. — if^lli^^dt ' eques. 

S{dfi(Di qdrl. I candidus, albus 
fuit vel factus est. — Mf.(Di II 
caus. — R-dJtfl^-s albus. — H 
dfi' et JIO^:, ph ^^(D-i al- 
bus. — ^(>^«B' albitudo. — RO 
J^t^" albicans. 

^Odl' I, 1 unguenta condivit, 
aromata temperavit. — H^^d^' 
unguentarius , pigmentarius. 

9iil^i vinum mustum. 

S\,rh- I, 1 subj. f.9uhx' com- 
planavit, stravit viam. — '\*f%,dl' 
III, 1 pass. — ?t^hv' complanatus, 
stratus, pervius, facihs. — O^fC^ 
^^i via strata, munita, pubHca. 

fC^-^i Sion. 

%^l(Di qdrl. I oluit, red-, oboluit, 
odorem exhalavit. — \\%^i(Di II 
olfecit, odoratus est. — J^V' odor. ^h' — R^j;<(. 283 ^h ' I, 1 1) foetidus fuit. 2) pu- 1 
truit, computruit. — ^"^K * foetidus, | 
putidus. — t^h^tr' foetor, putor. 

^(D*: sal. 

^y^s balbutiens, blaesus. 

^M' — ^)IV.X.'Ths corium ru- 

bricatum. 

K^A' Ij 1 splenduit, nituit. — 
h^f»ti' II, 1 lucem sparsit, splen- 
dorem emisit. — }^^. A ' splendens, 
nitens. — K^A' splendor, nitor, 
claritas. 

|RJt4'.' I, 1 subj. ^^fi*: 1) 
justus fuit, justificatus est. 2) verus 
fuit, verum dixit. — h^f»^- II, 1 
justum reddidit, justum, insontem 
declaravit, justificavit. — 'f'KR*l*' 
III, 2 sibi justus visus est. — ^* 
J^4", pl. R-J^^I-s l)rectum,jus 
et fas; d^^^s jure. 2) justitia, 
bonum et rectum. 3) veritas; fH^ 
J^4»s verus; fl^^J^^»' vere, recte, 
revera. — ^J^^"* 1) justus. 2) ve- 
rus. 

S\A?' apis terrestris. 

^^^'f ' daemonion agreste vel 
silvestre. 

J^^J&s auctumnus; aestas. 

^^d*' I, 1 in praeceps ruit, 
praecipitatus est. — h^f^d*: II, 1 
praecipitem dedit, deturbavit, deje- 
cit. — KJt^', pl hK'H^'' locus 
praeruptus , praecipitium , vorago, 
abyssus. 

^P'- Vid. Klfl»! 

J^T^C' pili (hominum et bestia- 
rum; nec non pennae et plumae 
avium; fibrae palmarum). — MC' 
pilosus, hirsutus. X*7fl' I, 1 1) satiatus est, sa- 
tur fuit. 2) nausea, taedio captus 
est. — h^^ld' II, 1 satiavit. — 
X^T-fls satiatus, satur. - R^^-fls 

1) satietas. 2) abundantia, ubertas. 
^"7^1'-' vespertilio. 

^liDs I, 2 beneficia vel gratiam 
exhibuit, donavit, dona dedit (c. dupl. 
Acc, vel c. Acc. et A'). — 'hKffl^' 
III, 2 beneficiis affectus est, dono vel 
gratis accepit. — ^ps 1) gratia. 

2) beneficium, donum, dona ; flS^/' s 
gratis. — J^^sHh-fls (donum Pa- 
tris) n. viri Abyssini, p. 36. — 
TtP^s donator, largitor, liberalis. 

KIP! I, 1 floruit, flores produ- 
xit. — 8*7- J&s florens, floribus or- 
natus. — K*l--, pl. ^Zyts flos. 

^7-7«: — K^T-s, pi. ^'h"t' 

platea, vicus, forum. 

KT-- sile! J^Ts-flUAs siluit, 
obmutuit. 

^^'t' culex, culices. 

^^^- i=tl^fh') latitudo. 

X-^C-", pi K-^C- et /iR-4-C-- 

unguis. — K<^^ ' I, 2 ungues prae- 
secuit. 

9,iL^'' — h^d.^'' II, 1 den- 
savit, crebro fecit alqd. — 'f'2^^^ s 
III, 1 confertus, constipatus fuit. — 
^4*^ ' 1) densus, opacus, confertus. 
2) frequens, creber. 

^^>-Ths pera. 

K^U ' I, 1 percussit palma , ala- 
pam duxit (c. Acc. prs.). — 't'K^O ' 
III, 1 pass. — ^^O^t* ' percussio 
faciei , alapa. 

^^^d*' qdrl. I pavivit, stravit 
lapidibus (viam). — K^K?< pavi- 284 K^-K<<.' — 0^<C» mentuin e lapidibus stratum, tesse- 
latura. 

9,^'U.' — \\l?^.^Mr' V 1) 

intrs.: stillavit, destillavit. 2) trs.: 
stillatim effudit vel emisit. — JK 
^H^' stillicidium, guttac. — K¥ 
;^^: id. (p. 141 anuot. 2). OiilA- I, 1 motitavit pedes, tri- 
pudiavit. — YxbAih ' II , 1 sup- 
plosit pedem, tripudiavit. 

0^^' sol. 

00000: I, 1 praeligavit, obliga- 
vit (vulnera). 

OOO/^s I, 1 ct 2 af-, confixit, 
connexuit. — 'l*^^^^ ' III, 3 con- 
sociatus est cum alqo, adhaesit ali- 
cui. — hiftl^d' IV, 3 conjuga- 
vit, copulavit inter se. — b9^d/\* ' 
conjunctio, copulatio. — ( t^b9°Vi ' 
pl.) OO^f^Qs et OO^f^CA*^ con- 
jugium, a) compar, socius; b) conjux. 

B9^C' lana. 

OT^h' ~ M9^hi II, 1 au- 

scultavit, aurem praebuit, audivit (c. 
Acc). 

0OO(D s — fy^^Oh : tranquillud, 
animo sedatus, modestus. — 6TS ' 
tranquillitas , animus sedatus, mo- 
destia; Ail^l^Sll^ TYJ at) ^soaePsta 
quo titulo honorifico compellatur 
episcopus p. 71. — bin^^ : 1) 
tranquillitas. 2) vita tranquilla et 
solitaria (anachoretae). 

Ooof^: I, 1 junxit (curru ju- 
menta), alligavit, subjunxit. — 'f*0 
jr*R: III, 1 1) alligatus, subjunctus 
est. 2) se adjunxit vel addixit ali- cui, eum sectatus eat; magistrum se- 
ctatus est; assiduus fuit, maxirae in 
exercitationibus sacris, devotus, ascesi 
deditus fuit. 3) se subjunxit vel 
submisit, famulatus est, serviit; mi- 
nistravit Deo. — d^"J^' l)subjun- 
ctus, subditus. 2) famulus, minister. 
3) assiduus. 4) exercitationibus sa- 
cris deditus, asceticus, devotus. — 
dJ^J^: jugum, par, biga.— O^^f^* 
sectator, addictus, minister. — oofy 
COJH^ : lorum , funis. 

O^O — hb^^' II, 1 hostilis 

fuit, rebellavit. — i-?^^: III, 3 
inimicitias suscepit cum alqo, hostili 
modo pressit, adversatus est. — OCL ' •> 
ph hd/0'(l* adversarius, hostis. — 
0/'*^ ' hostilis, inimicus, adversarius. 

OCti^ I, 1 stupidus, hebes fuit 
vel factus est dens. — dCh*j pl. 
ddtl ' tlens molaris. 

OC^', pl. hdC^^"- pars vestis 
lacerae, pannus; HOC^ ' pannosus. 

OCO^ Ij 1 cessavit (p. 131 ann.l). 
— hbCO' II, 1 1) intermisit, ces- 
savit, feriatus est, otiosus fuit. 2) 
caus.: cessare fecit. — 'l'0CO »111,1 
intermissus est, cessavit, irritus fuit, 
(/&0^-d'fl"iT» cessatur i. e. ces- 
satio fit mercaturae p. 144). — b 
4-d' 1) otiosus, deses, iners. 2) in- 
termissus, abolitus. — dCO^i'' 1) 
intermissio, cessatio. 2) otium, desi- 
dia, inertia. 3) res otiosa vel inutilis. 

0^^ ' «t OCd* : I, 1 conviciatus 

est, maledixit, blasphemavit (c. A^ A » 
vel Acc). — d4«? ' maledicus, blas- 
phemus, impius. — bCdJi* : convi- 
cium, maledictio, blasphemia. — 
^^1 blasphemator. 0*>» — ^M^ 285 Ol»^' I) 1 scpsit, sopem vol iim- 
cerinin circunulcdit rei. — 0*t*''i * 
ct 04*^'}' scpes, mnccria. 

0'(\ii I> 1 (lcbilis, infirmus fiiit. — 
hdM'- II, 1 caus. — ^fl-ft: de- 
bilis, iniirmus, lassus. — di\tl' i»- 
nrnu*tas, languor. 

ff^il'}' ansa vel annulus. 

0(\(I\' I, 1 firmiter prehendit et 
tenuit. — dfl^T ' part. pass. — 
flrtl,' qui comprehendit vel continet. 

Olti' I, 1 subj. J&d>fts et J&d 

'}{l: concepit, in utero habuit. — 
'I^O'}^ * III, 1 conceptus cst. — ( fy 
V-A-" i'.) d7ft'7" ' gravida, prae- 
gnans. — if^iil' conceptio, gra- 
viditas. 

07*70 .• — 9^b'i:^6' 1) locus 

vel pars corporis, ubi quis recumbit 
i. e. nititur, adminiculum. 2) prae- 
sepe. 

O^dLC'!"' decipula, tendicula. 

OM"' vid. md/ts 

0\i' ' vcl 9Vf"' coxa,, coxendix. 
Z*^^ — Al7/'^^.- V se torsit, 

circumactus est. — ^P^^C' tor- 
menta, dolores vehementes. 

0(Diis — hooiiii II, 2 dobiii- 

tavit vel lacsit membra alcjs. — ^ 
(DM' debilis, debilitatus. 

Pt i I, 1 perversus, malignus, trux 
fuit. — dfll.*7 ' pravus, pervcrsus 
(9auXo; p. 72). — 0-«7 : porvorsitas, 
perversum (opp. C'1'd' p. 76), ma- 
litia, truculentia. — O^PI* pravus, 
porversus, malignus, saevus, trucu- 
lentus. 

09ds, pl. 0991- -• fragor toni- 
trus, fulmcu cum tonitru. '^(U(0 : qdrl. I cepit armis , capti- 
vum fecit, vel duxit vel tonuit, in 
exsilium abduxit. — 'l^^^WfDi III, 1 
captus ost, captivus, cxsul fuit vol 
factus est. — ^fll-fll- : vel '1,(0' ffh s 
captus, captivus. — %<p: 1) capti- 
vitas, exsilium. 2) captivi, exsules. — 
l^P^B: et %<P<Bs captivitas, exsi- 
lium. 

itP^t ' locus graminosus, pratum, 
pascuum. 

OPfP'* sinister, laevus; manus 
sinistra; latus sinistrum. — ffliT* ' 
pars sinistra, latiis sinistrum. 

010' ~hll'MlO' IV, 3 lecto 
vel rei substratae superimposuit. — 
flld' et d.^|)« pulvillus, culcita. — 
rd/^d' i. q. 9^nPll* — fifDf 
7^|) : paralyticus. 

H%' blatta, tinea. 

0^^i I, 1 subj. J&d^C- ple- 
xuit, texuit, nexuit. — "1*0^'^' 
III, 1 rfi. et pass. — bi^C^ part. 
pass. — d^f?' opus plexum, tor- 
tile. — d^-^'l"« connexio, con- 
textio. — ^dACl* ' cassis, crates. 

t^^b s et O^^b ' excrementa, ster- 
cus. ^VO I, 1 fodit, of-, dofodit. 
4-A- faba, cicor. — Yid. (L(D/is 

d.l\A\' I, 1 subj. jR^ArTfiS bul- 

livit, ebullivit, aestuavit. — h^ 

Afh' II, 1 caus. — ^A-rifi' bul- 
liens, aestuans, fervidus. 

<<-AA» 1, 1 subj. j&<i:AA-' i) mi- 

gravit, transiit, excessit, decessit, de- 
portatus, peregrinatus est. 2) trans- 286 4Lfitli^'' — d.CVi latus, assumtus est. — Ji?AA' H? 1 
exj)ulit, ejecit e sede, deportavit, 
transtulit, removit, amovit. — 'f'4» 
Art' III j 3 huc illuc migravit vel 
transiit vel translatus est. — ^A 
rt^lhs migratio; peregrinatio ; exsi- 
lium; decessus, obitus; assumtio; 
translatio. — AAfl. ' extra patriam 
degens, alienigena, accola, peregrinus, 
peregrinator. 

Mtl4-' et ^AA^ ' philosophi.— 
'l*d*^fid*' III, 1 philosophatus est. 
— ^Afr^' philosophus. 

^Ah ' orbis coelestis. 

d^M' I, 1 separavit, divisit. 

<«.A*7", pl. h^A'7' 1) fluvius, 
amnis. 2) vallis, (^hil^-h^^'!' 
JlAh.'fc' Mesopotamia). 

4Liim'' I, 1 subj. j&^ATs 1) 

separavit, disjunxit, dissociavit; („di- 
visim attribuunt" p. 71 1. 23). 2) 
sejunxit, segregavit. 3) discrevit, 
distinxit, dignovit. — ti^lidl ' H, 1 
distinctionem fecit, distincte dixit. — 
'td.^ai' in, 1 rfl. et pass.; ( + 
AAfH: dissidium p. 44). — 'f'^- 
Ams III, 3 rcpr. — ^A-T •' 1) se- 
paratus, disjunctus. 2) segregatus. 
3) distinctus, diversus. — ^Afll^lhs 
separatio, discessus, dissidium, segre- 
gatio, discrimen. — ^A^^Js dissi- 
dium, divortium, discrimen, res se- 
gregata. 

<!l>A^A- Philippus. 

d.ii^' — -h^-AKs III, 3 minu- 
tatim diffractus est. 

^A^A- q.drl. I erupit, prorupit, 
scaturiit (fons, aqua). — ^i^A 
^A' II caus. — ^Al^A- scatu- 
rigo, fons. ^.AiCA: piper. 

^rfiA- I, 1 lascivus, salax, pe- 
tulans fuit. — ^rh A ' et 4-^ A •* 

lascivia, salacitas, petulantia. 

^hxf^', pl. h^^h^^' carbo, 
pruna. 

d,di^' I, 1 1) abstersit, rasit, 
ab-, derasit. 2) radula expolivit. — 
^rh«4* • rasus, caelatus, tornatus. — 
^hi^ ' opus rasile , sculptile , to- 
reuma. 

^/^rfi -• — -l-iLA^Ai ' III, 2 ga- 
visus, laetatus est, hilaris fuit vel 
factus est (c. flflj&^'!" s congratu- 
lari, auYX.at'p£f.v aWrikoiQ p. 74). — 

hfit^/^ih' IV, 1 et hn-td. 

i^ih ' IV, 2 gaudio, laetitia, solatio 
affecit alqm. — ^U^th' 1) laetus, 
gaudens, hilaris. 2) laetabilis, jucun- 
dus. — ^/^''h ' gaudium , laetitia, 
solatium ( = '^OLigs.V), gaudium, salus 
p. 70. 72; cfr. p. 9 ann.). — ^ 
/*''h-'X'P*'}' (gaudium Sionis), n. 
viri Abyssini p. 37. — 'Ih^/*' 
th^', pl. ^V/^fh^'^'' gaudium, 
laetitia, (causa gaudii), solatium, lae- 
tus nuntius. — f^^il^t^/^ih^' ^^e- 
tificans, exhilarans, consolator. 

9/^fh' fauces montanae; locus 
clivosus, arduus. 

^^th ' pascha. 

d.C0'' 1, 1 subj. j&q:^u.- 1) ti- 

muit, metuit. 2) veritus, reveritus 
est. — h^CU i II, 1 metum inje- 
cit, terruit. — ^^V' timore cor- 
reptus, timens. — iLd^V' timidus, 
pavidus. — ^CV^t' 1) timor, me- 
tus. 2) reverentia. — d*lnL' ti- 
mens, reverens. — O^^CV ' timen- 
dus, terribilis. d.cr-y iLi-h 287 iLCH^'} : Fii muR. 

^d^^^^ifl^tl ' Frumentius. 

d.d(i' hVdii' II, 1 diruit, 

destruxit, demolitus est. 

iLdtl', pl. hV/^-tl' cquus, 

equa. — d*M^' eques. 

A*Cl\' Persia, Babylonia. 

d*d^^' Pharisaeus. 

^.d^' — d*d*^' redemtor, sal- 
vator. — ^CJ^^s salus. 

d.C-h' — h^Ch^' et h^^h 

C'!' ' pulli avium. 

d.Clil ' — i-AOrt qdrl. III, 1 
oblectationi se dedidit, laetitia exsul- 
tavit. 

d.CPl' Pharao. 

d.CO?,' — h'id.CO?,' V saliit, 

exsiluit, exsultavit. — ^d^C^i^' 
exsultatio, lascivia. 

iLcnn'' — -tiLcnn'' m, i i) 

ruptus est, se pandit. 2) erupit in 
cachinnos. 

<i.Cf •■ et d.d?: I, 1 subj. JR 

^^J&: 1) gemmas et flores emisit, 
floruit. 2) fructura tulit, fructifica- 
vit. — h^^f: 11, 1 1) caus. 2) 
fructum tulit p. 45. — ^d», pl. ^ 
^^'Th: 1) flos. 2) fructus; 11^(0 
6h'Vd>' fructifer p. 14; etiam: 
proles p. 152. — <w^CJ&-' ferax, 
fructifer. 

VCIf' Phrygia. 

^C^-C ' , 9C4-C ' mica, frag- 
mentum panis. 

^C^C^' coturnix. 

dniiii'' — -ti-iHi'' iii, 3 i) sor- 

titus est. 2) micuit digitis. 
i^iljl' pascha. d*ii(D*' crepitus ventris. 

d.^O — h^^O II, 1 carum 
habuit, amavit, dilexit. — 't'iL^d ' 
III, 1 pass. — 't'4-4'^-' III, 3 rcpr. — 
^^C' carus, dilectus, amatus. — 
^4»C amor, dilectio, caritas (c. 
9"llii' erga); amicitia. — #/»^4*^s 
amans, amator, studiosus. 

dj^C' 1) cingulum, zona. 2) ca- 
sula, cuculkis. 

d,^h'' I, 1 1) diffidit, diffregit. 
2) mulcavit, vulneravit. — ^^'^'Ih' 
vulnus, plaga inflicta. 

d,^f.s I, 1 subj. ^^^J^s 1) 
invisit. 2) respexit, reputavit, aesti- 
mavit. 3) requisivit, expetiit. 4) cu- 
piit, vokiit (c. neg. : noluit), seq. 
Acc, vel Subj. verbi vel h^ ' c. 
Subj. („td; njunfd^e i^m nid^t ju fel^ett, 
noHm eum videre" p. 3 1. 18/19). 
5) indiguit, opus fuit alicui (c. Acc. 
rei, vel Subj. verbi.). — 'f'd*^^s 
III, 1 pass. (opus, necessarium fuit, 
desideratum est p. 61). — ^^'J^r" 
numeratio , computus , numerus. — 
d.^^'', pl. d.^f^^'' 1) deside- 
rium , necessarium. 2) voluntas ; fl^ 
^^: vel?ilP'<<.J^^:ultro, sponte, 
voluntate sua ; H Ti^flA ' d,^^ s 
invitus, invite („duae voluntates" p. 
109 str. 6; dicit matrimonium et 
caelibatum). — ^^4*J^s, pl. ^ 
^^'^'Ih' res desiderata, desiderium; 
res necessaria, necessitas. 

iLi^ii'' 1, 1 subj. /i^l-A-- torsit, 
nevit, fila deduxit. — 'td*'l'iis III, 1 
pass. — ^'frA- netus, tortus, con- 
tortus.— ^I-As, pl. hV^^'' et 
^^"IhAl"' filum, funiculus. — ^ 
"ihA^s opus filorum. 288 ^^di'- — d.(DAs 1) apeniit. 2) solvit, ex-, resolvit; 
absolvit a peccato p. 64. 3) jus di- 
xit, judicavit, dijudicavit. — '['d* 
-7-^! m, 1 pass. — •fi^^dl' 
III, 3 litigavit. — ^'^h\' 1) aper- 
tus. 2) solutus. 3) absolutus (a 
poena). — ^^rh' 1) judicium, sen- 
tentia judicis. 2) jus, quod justum 
et legitimum est. — ^^du' 1) 
aperiens, solvens, liberator. 2) judex, 
vindex. 

d.i"[^' I, 1 et 2 1) fregit, in 
specie panem. 2) donavit, tribuit 
portionem. — 'i'dA"i"' HI, 1 et 2 
pass. — ^l-:, pl. ^i*^: 1) fru- 
stum , frustulum. 2) portio. 3) mu- 
nus, datum. — ^t^' id. — ^'h 
■^ : , pl. ^'f'^'lh : fragmen, frustum, 
frustulum. 

dA-h' I, 1 subj. fs^^lri 1) 

scrutatus est, exploravit, investiga- 
vit. 2) tentavit, probavit, examina- 
vit. — t\^'f''l' II5 1 explorandum, 
tentandum dedit alqm. — 'i*dJ\r'i ' 
III, 1 pass. — ^'fc'} : part. pass. — 
d*fl*i^' scrutator, explorator, ten- 
tans. 

^(.i-fll: I, 1 subj. je.^'^1»-: et 

Ji^«j^: cupivit, concupivit, appetiit, 
desideravit, exoptavit (seq. Subj. 
verbi). — ti^^tOi : II, 1 appetitu, 
desiderio affecit|, placuit, libuit ali- 
cui. — ^'I^Ohi exoptatus, jucun- 
dus, suavis. — ^•IhlD^lh:, pl. ^'t 
(0;h'l'i cupiditas, concupiscentia, li- 
bido, desiderium, res desiderata, de- 
liciae. — ^-]hCD^^ : libidinosus, 
voluptarius. — ao^^Oht 1) desi- 
derabilis, exoptatus, necessarius. 2) decet, convenlt, oportet, seq. Inf. vel 
Subj. verbi vel h<^: c. Subj. 

dM^-^C^tl' Pythagoras. 

d.'\d' I, 1 subj. ^qi-liC' de- 
spondit (feminam). — '1'^'hd' vel 
i-^-lr^: III, 1 pass. — q^^VCl-: 
sponsa. — ^^& : sponsus. 

^T: vid. ^.Jfll: 

&»llAil{' Phinees, Pinehas. 

d^^y^Pti : qdrl. I refodit, rimatus est. 

^.^fll : I, 2 1) misit. 2) dimisit, 
missum fecit; deduxit, prosecutus est 
fimus p. 62.— 'tdn^iOs III, 2 pass. 
— 'i'4^ifD : III, 3 sibi invicem vale- 
dixit. — J\tl'l'4'^(D : IV, 3 prose- 
cutus est, deduxit abeuntem, vale- 
dixit. — ^'}(0*: missus. — ^ 
«T^-:, pl. qi^Oh: et ^f^^s via; 
iter; vivendi agendique ratio; ratio, 
modus. — ^'i': 1) conversio, dire- 
ctio, sc. Acc. ^^ : sub, versus. 2) via 
(apud poetas). 3) TpoTTOC, ratio, mo- 
dus, genus. — iL^^ ' mittens. 

4'h9^'', pl. h^-hr^^i et h 

^h^^^l' ' 1) orificium tunicae. 2) 
oifa, buccella. 3) trama, subtemen. — 
h^h^' n, 1 in 08 indidit buc- 
cellas, mendicanti panem praebuit. — 
't^h^' ni, 1 1) bucceas deglu- 
tivit. 2) panem mendicavit. — hti 
't^h^' IV, 1 mendicavit. 

dAl^' I, 2 interpretatus est, 
exposuit, explanavit, explicuit. — '[• 
dMd' in, 2 pass. — ^h^:, pl. 
^hCy^t : expositio, explanatio, in- 
terpretatio. — ^iH^C' interpres; 
fatidicus, hariolus. 

^fllA : — 'i'4'(Dtii III, 3 omina 
captavit, ominatus est. — 4-A:, ph 
^«A'!': omen. ^OJfi: — <cmV 289 ^(Dii : I, 2 sanavit, medicatus est 
(c. Acc. velAO-— 'td^iDiis 111,2 
pass. (c. Acc. morbi p. 77). — ^ 
l»-ft:, pl. <<.l»*^1" : l)medela, sa- 
iiatio, curatio. 2) medicamen, reme- 
dium. — d/9tl^ ' medicus, sanans. — 
^d*(B*h : sanator, medicus. — JT" 
^^ft ' nosocomium. 

Cli' I, 1 de-, abstersit. 

^OID: — h^P'^"' vipera. 

^^A' pbiala, crater. 

<C?'f' ' praedatus est, expilavit. — 
'l*4Lf''l'' III, 1 latrocinatus, prae- 
datus est. — d*f'['' latro, latro- 
nes, praedones. — d*f^^' latro, 
praedo. 

^i\i vid. <<.ftf : 

4LAA-', pl. <(»RA^s litera al- 
pliabeti. 

^ftf : I, 1 subj. J&^^: l)per- 
solvit debitum. 2) reddidit, restituit. 
3) rependit, retribuit. 4) debuit. — 
'frd.f^^' III, 1 1) exegit, repetiit 
sive remunerationem sive poenas. 2) 
accepit redditum, repensum, prae- 
mio vel poena affectus est. — ^S{ : 
retributio, remuneratio; poena, vin- 
dicta. — <{.^J&: et d.f{^' solutor, 
retributor. — oo^^i 1) pecunia. 

2) praemium. 

d.f^d,f.' qdrl. I 1) crevit, mul- 
tiplicatus est. 2) copiosior, uberior 
fuit vel factus est, abundavit, super- 
abundavit, redundavit; superavit, 
excessit (numero) seq. ?iJP*5r: rei. 

3) superior fuit, excelluit (c. Yxf^^ : 
vel c. pron. suff.). - h&S:^?.' 
II 1) adauxit, cumulavit, magis fecit 
(seq. Acc. Inf.). 2) superavit, excel- 
luit (c. dupl. Acc. p. 134).— ^J^ 
i*^ : abundans, major, nimius, excel- lens. — AJt4-Jts 1) pars exce- 
dens, redundans; praestantia. 2) Acc. 
<i.J^4»R s a) valde, vehementer, ma- 
gnopere. b) abundanter, eximie. c) 
seq. ?iJPJ : magis quam, plus quam, 
(=praeter p. 62 1. 2/3). d) nimis. 
e) ?iC'AJ?r4-Rs quanto magis! f) 
maxime, imprimis ; (Dd^f^i-f^ii ' p.a- 
XicTTa hi, Wi^i d,^4.f,i fernev 
gati^ Befonber^. — ^J^4«A.' abun- 
dantia, praestantia. 

d/lO' I, 1 et 2 lautevixit, vi- 
tae voluptatibus et jucunditatibus 
fruitus, luxuriatus est. — 'td/QO ' 
III, 1 et 2 id. — ^«7*5 delectatio, 
voluptas, vita delicata. — ^*7*}: 
id. — •^^«7^^: id. 

d/ll' graviter oluit. — ^t^i 
graviter olens, foetidus. 

d.md'' i, 1 subj. j&^TCs 1) 

creavit (Deus); genuit (p. 40). 2) 
ex animo suo produxit, excogitavit, 
ementitus est. 3) literas (magicas) in- 
cidit.— 'td^^VO III, 1 l)creatus 
est. 2) genitus, natura factus est. — 
^a^C' creatus. — ^T^^', pl 
^T^;^'ih5 1) creatio, principium, 
primordia rerum. 2) res creata, cre- 
atura, creaturae. 3) natura. 4) origo, 
ortus, nativitas, generatio. — d*^d ' 
creator, conditor, auctor. — d^flld^ • 
1) notae vel literae incisae, chara- 
cteres superstitiosi. 2) res ficta, com- 
mentum. 

4Lmi'' I, 1 subj. J&^T7s celer, 
velox, properus fuit („ut citior nobis 
esset" = ut citius rem conficeret, p. 
71 1. 3).— h^mi' II, 1 festina- 
vit, properavit (seq. Acc, Inf.). — 
htl^ti^mi' IV, 3 festinavit, pro- 
19 290 ^.R-Wi TT^ peravit, acceleravit. — ^flh'}' ci- 
tus, properus, festinans; ^m*V' 
propere, cito, festinanter, mox. 
dSCAx ' Ij 1 1) nialleo contudit. 

2) fidit, cecidit, excidit, (lapides). — 
i-i^.K-rhs ni, 1 pass. - if^^^^i 
malleus, instrumentum dolatorium, 
securis. 

^fxfl^ 5 I, 2 1) im-, re-, ex-, com- 
plevit, tuXyjpouv. 2) peregit, perfecit. 

3) consummavit, finivit, absolvit, ad 
finem perduxit. — 't^Aaos III, 2 
pass. — ^^9^' 1) impletus, ple- 
nus. 2) perfectus, absolutus , a) con- 
summatus; b) tsXslo^ tooHfommen; 
c) integer; ^5V-^' plene, perfecte, 
prorsus, plane, penitus. — d*^''^ ' 
complens, perfector, consummator, per- 
agens; finalis (p. 148 str. 1, ni ma- 
lueris ^H*^-')-— ^H*^' comple- 
tio, perfectio, consummatio, finis. — ir^^^^lr' plenitudo, perfectio, 
absolutio, consummatio, finis. 

^^•J^s, pl^^"*^^' l)fions. 
2) pars anterior (agminis, primum 
agmen). 

d,M' — 4*^' sibilus, susur- 
rus. — 't4-M' III, 3 sibilavit, 
(exsibilavit , fistula cecinit). 

d*Qf^' I, 1 et 2 obstruxit, oc- 
clusit, obturavit. — 'td*d^ • III, 1 
et 'td^O^ ' III, 2 1) pass. 2) obmu- 
tuit, obsurduit. 

^O^ ' I, 1 febri correptus est vel 
laboravit. — d^O^i^t' febris. ;r4" 

X^' pix. 

TX^'i XX^' purpura. 

TT^s piper. LIPSIAE: IMPRESSIT F. A. BROCKHAUS. Errata : 

Pag. 5 1.13 legas hd.CV '- ^vo hd,dV '- 

— 29 - 12 - flljg, pro |DfllJ& 

_ _ . 22 - CD^^a^^-tch: pro ai^^n*^;^!^: 

— 47 - 1 — >|-|*: pro ^^: 

— 59aiin.3 — aptS{ji,6v — apt^,awv. 

— 93 1. 1 - ^C- - AC- 

- 95 - 18 - a^iM '- v^o a^io^ •• 

— 102 . 1 _ fllrt^^:pro fllfl^^ 

— 111 - 17 — llODi pro ilODs 

— 139 - 13 inseras 0/^^i'' post Tr/^hi,'- 

— 173* - 13 - II, 1 post Jl/hKK: 
_ 177'' -16 — 1 post I, 

— 225=^ - 16 — II, 1 post hl^^li ! 

— 239* - 31 legas hA,' pro hd*'i Verlag vou T, 0, Weigel in Leipzig. Dillmann, ord. Prof. Dr. Aug., Grammatik der athiopischen 

Sprache. 1857. gr. 8. (XXIV u. 435 S.) geh. 4% Thlr. 

Lexicon linguae aethiopicae cum indice latino. Adjectum 

est vocabularium Tigre dialecti septemtrionalis compilatum a Werner 
Munzinger. 3 partes. 1862—64. gr. 4. geh. 26% Thlr. 

Epiphanii episcopi Constantiae opera. Edidit G. Dindorfius. 
5 voll. 1859—1863. 8. geh. 16 Thlr. 

Vol. I. Anonynii vita Epiphanii. Ancoratus. Anacephalaeosis. Panarii 
libri I. tomus I. 1859. (XXXVIII u. 431 S.) 2 Thlr. 16 Ngr. 
» II. Panarii libri I. tomi II et III. et libri II. tomus I. 1860. (VIII 
u. 692 S.) 32/3 Thlr. 

» III. Pars I. : Panarii libri 11. tomus II. et libri III. tomi I. II. 1861 
(XVI u. 1—588. S.) 3^3 TMr. 

Pars II.: Annotationes ad Panarium. 1862. (XII u. 589—956. S.) 

2 Thh. 

» IV. Pars I. et II.: De mensuris et ponderibus. De gemmis. — Pseudo- 
Epiphanii homiliae. 1863. (XXIV und 248, VUI u. 112 S.) 

2 Thlr. 6 Ngr. 
» V. D. Petavii animadversiones. 1859. (LXXXVI u. 342 S.) 2Thlr. 8Ngr. 

Munzinger, W. , Vocabulaire de la langue Tigre. 1865. gr. 8. 
(X u. 93 S.) geh. 1 Thlr. 

(Separatdruck aus Dillmann's Lexicou.) 

Uhlemann, Max. Ad., de veternm Aegyptiornm lingua et lit- 

teris , sive de optima signa hieroglyphica explicandi via atque ratione. 
Accedunt indices et vocabularii hieroglyphici specimen. 1851. gr. 8. 
(VII u. 116 S.) geh. 24 Ngr. 

Linguae copticae grammatica in usum scholarum academi- 

carum scripta cum chrestomathia et glossario. Insertae sunt obser- 
vationes quaedam de veterum Aegyptiorum grammatica. 1853. gr. 8. 

. (VIII u. 167 S.) geh. l^/g Thlr. 

Unter der Presse: 

Novum Testamentum extra canonem receptum. Edidit , com- 
mentarium criticum et adnotationes addidit, librorum deperditorum 
fragmenta collegit et disposuit Adolphus Hilgenfeld. 

Fasciculus II, Barnabae epistula enthaltend und zuerst erschei- 
nend, gelangt im November 1865 zur Ausgabe; das Ganze, aus 
4 Fascikeln bestehend, soll im Jahre 1866 voUstandig werden. 

t^ BiNDiNG SE^-^. NOY 8 ^967 pj Dillmann, August (ed.) 
9025 Chrestomathia Aethiopica 

D5 
cop.?. user id:2176100691805800 

title-.Diachronic syntax : model 
author:Pintzuk, Susan. 
item id:31761054522230 
due: 26/1 /2008, 23: 59 

title:Chrestomathia Aethiopica 
Aiit-hnr-nTnmann. Auaust. 1823-18