Skip to main content

Full text of "Codex Frisianus"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l I r 1 b tn 2 
(■.h.„Ui li. Wooilml! Ko'jI^ l-:n„l 
r 

/ /r/ SS bdk // CODEZ FRISIANUS ' - ^- vy ■».•V. N. >. EN SAMLING AF NORSKE KONGE-SAGAER. UDGIVEN EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. -•«»•«-»- CHRISTIANIA. 

P. T. XAI.LINOS FOIILAGSBOGHANDEI.. 

18 7 1. ,V ,// I Ph 7260 


P. T MALLIVaS OFFIOIK. FORORD. 11 ærv€Brende Bog^ der udkommer som den anden i Rækken af 
Sagahaandskrifier, der skulle udgives paa offentlig Foranstaltning 
blandt Kildeskrifterne til Norges Historie, er bleven kaldet Codex 
Frisianus efter Bogens Eier Otto Friis i Salling. Bogen kom siden i 
Etatsraad Jens (Janus) Rosertkrantz*s Besiddelse, fra hvis Arvinger 
den erhvervedes af Arne Magnusson Aar 1696, Paa et Smudsblad 
foran i Bogen^ hvUket blev borttaget, da Arne lod den indbinde paa 
ny, stod y^Andreas Matthiæ Slang endorpius^^ med en Haand 
efter Arnes Mening fra Aar 1600 eller kanske noget ældre^ en Mand 
af dette Navn har altsaa da været dens Eier. (Jfr. Arne Magnussons 
egenhamdige Haandskriftkatalog Cd. Am. Magn. 435a qv.). 

Bogen er efter al Sandsynlighed skreven i Norge af en Islænder 
ved Begyndelsen af det lide Aarhundrede. At den ikke har været 
paa Island, tår man vel slutte dels deraf, at den er bedre vedlige- 
holdt og ikke har lidt saa tneget ved Rdg og hyppig Slid og Brug^ som 
sædvanlig har været Tilfælde der paa Oen med Boger af lignende 
Indhold (man sammenligne Morkinskinna og Hrokkinskinna), dels deraf 
at alle Tilskrifter i Randen fra en ældre Tid ere med norske, under- 
tiden noget svenskladende Hænder, fra 15de Aarkundrede*), de is- *) For Exempel: Spalte 153 nederst paa Siden (ved Begyndelsen af Cap. 25^ 
Udg. S. 179) staar woro the rada iarlar aff ^zn^o rolffs æl och nor8k(e); Sp, 167 
øverst (Udg. 195^*) Affrica er serckland kailad; Sp.219 (Udg. 256**) Olauer kyrre 
let bygffia Biorgen, han var konff Haraldz son sancte Olaffz broder soon; Sp. 246 
(Udg. S. 288*"*) heidabø thel er slesaiffk. Oftere ere disse Antegnelser paa Latin 
(Jfr. Fommanna Sdgur IX P, XV). i IV FORORD. 

landike Marginalnoter*) synes derimod forst tilskrevne, efter at Bogen 
var kommen til Danmark, ved Aar 1700. At Skriveren har været en 
Islænder, derfor taler Haandeu, og de etikette norske Egenheder, som 
maatte findes, kunne hidrorc fra et Icengere Ophold i \orge eller 
komme deraf, at han har bestemt Bogen for norske Læsere, (Jfr. 
Gislason: Um frumparta islenzkrar tungu, P. VIL). Bogen findes nu 
opbevaret paa Universitetsbibliotheket i Kjdbenhavn som No. 45 Folio 
blandt de Arna-Magnæanske Haandskrifter. 

Texien i Frisianus stemmer indtil Slutningen af Harald Haardraades 
Saga væsentlig med Heimskringla. Herved maa bemærkes, at Olaf den 
Helliges Saga er forbigaaet, hrilket Afskriveren selv har antydet ved 
de med Rodt skrevne Ord Sp. 145 (Udg. S. 167^^): Urr sknl inn 
koma sa^a Olafs konun^rs hins helsra, hvorefter han umiddelbart fort- 
sætter med Overskriften til Magnus den Godes Saga. Han har sand-- 
synligvis skrevet Olaf den Helliges Saga i en særskilt Bog, som nu er 
tabt, men hvoraf Papircodex Am. Magn. No. 70 Folio formodentlig 
er en Afskrift. Ved Enden af Harald Haardraades Saga har det 
været Afskriverens Mening at iilfoie nogle af de Episoder, som andre 
Haandskrifter indflette i denne Saga, men som mangle i Heimskringla, 
han er imidlertid kun bleven færdig med den om Thorgils Fisker 
Spalte 215, Udg. S. 254^^— 256^ \ (jfr. den noget afvigende Recen- 
sion af samme Fortælling i Hulda, Fomm. S. VI, 384—388, og Mork- 
inskinna S. 101--103)^ og har til de ovrige levnet et aabent Rum af 2^ 
Spalte, hvorefter han har begyndt Olaf Kyrres Saga paa Bagsiden 
af det 55de Blad Sp. 2i9 (Udg. S. 256^^)**). 

I Olaf Kyrres og Magnus Barfods Saga ere Afvigelserne ikke saa 
ubetydelige fra Heimskringla; disse blive endnu mere ioinefaldende, 
naar man udskyder af Texten i denne, hvad der mangler i Haand- 
skriftet Kringla (jfr. Forordene til Christiania-Udgaven af Heims- 
kringla XIX.). I de folgende Kongers Sagaer indtil Haakon Herde- 
breds er der heller ikke saa faa Forslgelligheder, men denne sidstes 
Saga og Magnus Erlingssdns stemmer igjen natten ganske med Hems- «) Saaledes Sp. 366 (Udg. S. 427^^): visor |)e88ar badar era i haattalykli 
Snorra, og lidt ovenfor tamme Spalte (Udg, S. 426^*): (luniiarr iVR |)eUa er nomen 
proprium viri i hfittal. Sn. Paa Spalte 270 (Udg. S. 315*^) har Arne Magnustnn i 
Randen tilfdiet Andress for det feilagtige Sæmandar t Texien. 

**) / Udgaven er her ved Forglemmelte Spaltetallet [219] bleven udeladt, lige~ 
som heller ikke det ubeskrevne Rum i Codex i nogen Note er bleven antydet. 
FORORD. V 

krmgla. Da Afskriveren har ladet i| Spalte ubeskreven tneUem Mag- 
nus ErUngssåns og Haakon Haakonsdns Saga og begyndt denne sidste 
paa et nyt Læg, Blad S4 Sp. 333, har det maaske været hans Hen- 
sigt her at indfåre Sverres Saga, Hvad Orthographien i Codex Frisianus angaar, da er den i enkelte 
Punkter mindre regelmæssig og mere vilkaarlig end sædvanlig i Haand- 
skrifterne fra den Tid. Dette har voldet nogen Forlegenhed ved Op- 
losningen af enkelte Forkortninger, som man har været nddt til at 
gjengive afvexlende efter den uregelmæssige Maade^ hvorpaa de skri- 
ves fuldt ud af Afskriveren selv. Saaledes vexler idelig o og u 
(den sidste VokcU hyppigst skreven y) i Endelser, Imperfekt Flertal af 
vera skrives omtrent 5 Gange fuldt ud vorv, og ligesaa mange Gange 
voro; Dativen af hann findes to Gange helt ud skreven honoin, For- 
kortningen V er derfor afvexlende oplåst voro og vorv, h'm altid 
honom; dette gjældcr Prosaen, i Versene derimod findes 3 Garge 
våroin og ligesaa mange Gange hanom. Man har opldst {)eirra, {)oirrar, 
|)eirri (ikke fjoirji o. *. vj^ fordi der én Gang skrives helt ud ()oirra, 
én Gang {)eiRa, og én Gang fxuai^ ellers altid forkortet |)*ra o. s. v. 
Ordet orrosia skrives Spalte i (Udg. S. 2^) fuldt ud oruslur; paa 
Grund heraf er oTa ogsaa ellers bleven opldst orusla med enkelt r, da 
man fdrst senere blev opmærksom paa^ at det et andet Sted, nemlig 
Sp. 131 (Udg. S. 151^^) skrives fuldt ud orrvslom; conseqvent bur de 
man derfor hele Bogen igjennem have vexlet mellem disse to Skrivemaader. 
Præpositionen fyrir findes i det mindste 6 Gange fuldt ud skrevet saa- 
ledeSy og derfor er ogsaa Ordets Forkortning f' oplåst paa denne Maade. 
Byskop er skrevet med y, da det findes saaledes paa ét Stedy ellers 
stadig forkortet b'p. Som Særegenheder for dette Haandskrift kan 
man mærke: Formen ogi for Nægtelsen, der forekommer saaledes om- 
trent 13 Gange fuldt ud skreven^ det sædvanlige eigi forekommer, saa- 
vidt bemærket, kun to Gange, ellers altid forkortet og eller e; hofi, 
hofir og hofr forekommer S. 40^-^, SO^^ 82^^, 206^^, 2il^\ 2472 8, 
361^^ «=hefi, hefir; ligesaa bruges to Gange ofir S. 29^^, 324« = yfir. 
Temmelig hyppig bruges den latinske Forkortning s; (d. e. seå) for helldr, 
og det ikke blot, hvor dette Ord er Partikel^ men ogsaa én Gang for 
Præsens af Verbet halda, nemlig Sp, 258^^ (Udg. S. 302^^). Blad 
98 (Udg. S. 4533 5—4563 6) er med Undtagelse af sidste Spalte skrevet 
af en anden Haand end det åvrige i Bogen, den samme Haand har VI FORORD. 

ogsaa tUfåiet de fleste Capitehverskrifter. Man kunde fristes tU 
at tro, at Islænderen her er bleven aflåst af en Nordmand, at slutte 
af den hyppige Brug af æ og æi for e og e'i, samt iærl for iarl. 
Denne anden Haand bruger ogsaa det sammendragne kongr for 
konvngr^ hvUken sidste Form i det mindste 4 Gange findes fuldt ud 
skreven af fdrste Haand, ellers forkortet k'gr. 

Med Hensyn til Textens Behandling foråvrigt har man s6gt at 
gjengive den saa ndiagtigt, som del med almindelig Tryk er muligt^ 
og kun hist og her rettet enkelte Bogstavfeil, saaledes at Haandskriftets 
Læsemaade da er angivet i en Note med Tilfoielse af Cd.^ naar ikke 
Forandringen bestaar i Tillæg af enkelte Bogstaver eller Ordj thi i saa 
Fald er Forandringen betegnet red at sætte det indskudte i Parenthes ( ). 
Haandskriftets Capitelinddeling er bibeholdt Qde tilfdiede Tal findes dog 
ikke i Codex)^ de med Rddt tilfåiede Overskrifter ere gjengivne med 
spcerret Tryk, og hvor det til disse bestemte aabne Rum ikke var bleven 
udfyldt i Codex, ere Overskrifter hentede andenstedsfra og tilfdiede i 
Udgaven in Parenthesi. Hvor en malet Begyndelsesbogstav, stdrre end 
de sædvanlige Capilelinitialer, antyder et nyt Afsnit eller en ny Saga, 
er ogsaa en stdrre Bogstav anvendt her i Udgaven, 

En Fordel er bleven denne Udgave af Frisianus til Del, som des-^ 
værre savnedes ved Flateyjarboky nemlig den at have kunnet benytte 
selve Codex her i Christiania. Denne Omsfcendighedy der skyldes den 
Åma-Magnæanske Commissions sjældne Liberalitet, har i betydelig 
Grad lettet Udgivelsen, idet det derved er bleven muligt at fordele 
Arbeidet paa flere Hænder, Saaledes er Texten bleven afskreven af 
Amanuensis ved Universitetsbibliotheket A, Drolsum, der ogsaa har læst 
fdrste Correctur, anden Correctur og Revisionen læstes af undertegnede 
Unger, Navneregistrene ere udarbeidede af Studios. Philologiæ Greve. 

Christiania i Juli 1871. 

C. R, Unger. 
INDHOLD. Prologui 1—2 

YngliBga Saga 8 — 88 

Halfdanar Saga sTarta 38 — 88 

Haralds Saga hårfiigra 38 — 64 

Håkonar Saga g6da Si — 86 

Haralds Saga gråfeldar 85 — 96 

6laf8 Saga Tryggrasonar 96—167 

Magnda Saga géda 167—198 

Haralds Saga hardråda 192—256 

Olafs Saga kyrra 266—261 

MagnAs Saga berfætts 261—280 

Sigurdar Saga, Eysteins ok 6lafs 280 — 308 

Magnus Saga blinda ok Haralds gilla 308—321 

Signrdar Saga slembi^jåkns 321 — 336 

Inga Saga ok brcedra hans 335 — 347 

Hékonar Saga herdibreids 347—360 

IfagnAs Saga Erlingssonar 360 — 384 

Håkonar Saga Hékonarsonar 387—683 

Registre 686—632 P r o I o g V s. Abok {)essi let ek rita fornar frasagnir vm hofSinngia {)a er riki 
hafa haft a Nordrlondom ok a danska iungu sua sein ck hefi heyrt 
fro5a menn segia. Sua ok nokkurar kynslodir {)eirra eftir {)ui sem 
mer hefir kent verit. Suml {)at er finnz i langfedgalali {)ar er konvngar 
eda adrir stofjgfUadir menn hafa rakit kyn sitt. Enn sumt er ritad eflir 5 
fornum frasavgnum cSa kvjgrSom eSa ss/goliodoin er menn hafa haft til 
skemtanar ser. ^ott ver vilim eigi sannyndi a {>ui f>a vito ver djgrmi 
til at gamlir frjgdimenn hafi slikt fyrir salt haft. {»ioSolfr or Hvini var 
skalld Haralldz konvngs hins harfagra. hann orti kvjgfSi vm Rognvalid 
konung heidom h^a. f>at er kallat Ynglingatal. Rognvalldr var son lO 
Olafs Geirstada alfs. brodur Halfdanar svarta. J {>esso kv^rSi ero nemn- 
dir .XXX. langfedga hans ok sagt fra ds/da hvers f>eirra ok legstad. 
Fiolnir er sa nefndr er var son Yngvifreys. f>ess er Sviar hafa blotafi 
sidan. af hans nafni ero sidan kalladir Ynglingar. Eyvindr skalldaspillir 
taldi ok langfedga Hakonar iarls hins rika i kvjgrSi {)ui er Haleygia(tal) 15 
heitir. er ort var (vm) Hakon. Sjgrminngr er nefndr son Yngvifreys. 
sagt er ok t)ar fra ds/Sa hvers f>eirra ok hs/gstad. Eftir ]^io{)olfs ss/gn 
er fyrst ritin jgrfi Ynglinnga ok f>ar vid ankit eftir swgn frofira manna. 
Hin fyrsta olld er ks/Ilud brvna olld. {)a skylldi brenna alla darda menn 
ok reisa eftir bs/tasteina. Enn sidan er Freyr hafSi heygdr verit at 20 
Vppstvlum {)a gerdo margir hofdinngiar eigi sidr hs/ga enn ba^tasteina 
til minningar vm frjgrndr sina. Enn sidan er Danr enn mikillati Dana- 
konvngr let ser ha^g gera. ok ba^d at bera sig ()annig da^dan. med 
konvngs skrvdi ok herbunadi. ok hest hans vid ollu sa^dolreidi ok 
mikit fe annat ok hans jgrttmenn gerdo margir sva sidan. ok hofzt {)ar 25 
hd/gs a^Ild i Danmork. Enn lengi sidan hellzt brvna a^lld med Svium 
ok Nordmonnom. Enn er Haralldr hinn harfagri var konvngr i Noregi. 
{)a bygdizt Island. Med Haralldi konvngi voro skalld ok kvnna menn 
enn kvjgrdi {)cirra ok allra konvnga kvjgrdi {)eirra er sidan hafa verit i 
Noregi. ok tokom ver f>ar mest djgmi af. f>at er sagt er i {)eim kvjgrdom 30 
er kvcdin voro fyrir sialfvm hofdingiom cda sonum t)eirra. tokom ver 

Cotlex FriHianuA. 1 2 Codex FrisianUs. 

{)at allt fyrir satt er i {)eim kvjgrdom finnz vm ferdir {»eirra eSa orustur. 
Enn {>at er håUr skallda at ioi'a l)ann mest er j^a erv j^eir fyrir. enn 
engi mundi t)at gera at segia sialfum honom j[)a^ verk hans er allir {>eir 
er [2] heyrdi vissi at hegomi v\gri ok skrs/k ok sva sialfr hann. {)at v^ri 
5 {)a had enn eigi lof. — Ari prestr hinn frodi j^orgiisson Geilissonar 
ritadi fyrst manna her a landi at nor^no mali frjgrdi bjgrøi forna ok nyia. 
ok ritadi hann mest i vpphaG sinnar bokar fra Islandz bygd ok laga- 
settning. S\^m fra ia^gss/gomonnom. hversv lengi hverr hafdi haft 
ok hafdi fyrst aratal til ^ess er kristni kom a Island, enn sidan allt til 

10 sinna daga. hann tok {)ar vid morg onnvr d^mi. bjgrdi konvnga jgrfi i 
Noregi ok Danmork ok sva a Englandi eda enn st6rti{)inndi er gerzt 
hofdo her a Islandi. ok t>ikkir morgvm vitrvm monnvm hans s2/gn oli 
merkilig. var hann forvitri ok ^o gamail. sva at hann var f^ddr njgrsta 
velr eftir fall Haralldz konvngs Sigvrdarsonar. hann ritadi sem hann 

15 sialfr segir ^Q Noregs konvnga eflir sa^go Oddz Kolssonar Hallzsonar 
af Sido. Enn Oddr nam at ^orgeiri afradzkoll. {)eim manni er vitr var 
ok sva gamali at hann bio pa i Nidarnesi er Hakon iarl hinn riki var 
drepinn. J pcUn sama stad let Olafr Tryggvason efna til ka^pangs. t)ar 
sem nv er. Ari prestr ^orgilsson kom .vij. vetlra gamail i Ua^kadal 

20 til Hallz ^orarinssonar ok var {)ar .xv. vetr. Uallr var storvitr ok 
minnigr. hann mvndi {)at er ^angbrandr skirdi hann j^revetran. t)at var 
votlri fyrr enn kristni var i log tekin her a Isiandi. Ari var .xij. vettra 
gamall pa er Isleifr byskvp andadiz. Hall(r) for milli ianda ok hafdi 
felag Olafs konvngs hins helga. ok fekk af p\i mikla vppreist. var 

25 honom af p\i kvnnigt konvngsriki hans. Enn er Isleifr byskvp andadiz. 
var \\p'\i fra falli Olafs konvngs Tryggvasonar n^r .ixxx. vettra. Hailr 
andadiz .ix. vettrvm sidarr enn Isleifr byskvp. pa var Hailr at vettra- 
tali nir^dr ok .iiij. vettra. hann hafdi gert bu i Ha^kadal j^ritvgr. ok bio 
par .Ix. ok .iiij. vettra. sva ritadi Ari prestr. Teitr son Isleifs byskvps var 

30 med Halll i Ha^kadal at foslri ok bio j^ar sidan. hann l^rdi Ara prest ok 
sagdi honom marga fr^di. j^a er Ari ritadi sidan. Ari prestr nam ok 
marga fr^di at ^uridi dotlur Snorra goda. hon var spa^k at viti. hon 
mvndi Snorra fedr sinn. Enn hann var pa njgr halfertogr er kristni kom 
a Island, enn andadiz einom veitri eflir fall Olafs konvngs hins helga. {)vi 

35 var eigi vndarligt at Ari prestr v^rri sannfrodr at fornvm ti{>inndom b^di 
her ok vtan landz at hann var sialfr namgiarn ok vitr ok minnigr. enn 
hafdi nvmit at gomlum monnum frodom. Enn kv^din {)ikkia mer sizt 
or stad f^rd. ef pd/ ero rett kvedin. ok rarksamiiga vpptekin. n^ [3] Her hefr vpp konvnga bok eTtir savgn Ara prestz froda. 

Oc héfr fyrst vm ()ri()ivnga skipti hcimsins. 

En sidan fra avllvm Noregs konvngvm. 

Kringia heimsins su er inannfolkit byggvir er miog vågskorin. 
ganga stor hs/f or vtsianom inn i iordina. Er {)at kvnnigt 5 
at haf gengr af Niorvasundom ok allt vt til lorsalalandz. Af hafino 
gen^r langr hafsbotn til landnordrs. er heitir Svartahaf. sa skilr heims 
{)rid(i)vnnga. heitir fyrir austan Asia. enn fyrir vestan kalla svniir Evropa. 
enn sumir Enea. Enn nordan af Svartahafi gengr Svidio{> en mikla eda 
hin kallda. SviSiof) liina myklo kalla sumir mcnn eigi minni enn Serkland 10 
hit mikla. svmir iafna honni viS Blaland hit mikla. hinn neyrdri hiutr 
Svidiot)ar liggr obygfir af frosti ok kvlt)a. scm hinn sySri lutr Blalandz er 
' s^dr af solar hita. J Svidio{) ero stor hcrot morg. ok margskonar f>io5ir 
vndarligar. ok margar tvngvr. {>ar ero dvergar. ok risar. ok blamenn 
ok {)ar ero dyr ok drekar fvrSuIiga storir. Or nordri fra fiollum t)eim 15 
er fyrir vttan ero bygd alla. fellr a vm Svidiofi. sv er at retto heitir 
Tanakvisl eda Vanakvisl. hon kcmr til siafar inn i Svartahaf. J Vana- 
kvislom var [)a kallat Vanaland eda Vanaheimr. sv å skilr heims {)ridionnga. 
heitir fyrir austan Asia. enn fyrir vestan Evropa sem fyrr var sagt. 

Fra 05ni. 20 

2. Fyrir austan Tanakvisl i Asia var kallat Asaland ^ eda Asahcimr. 
enn hofvtborgin er var i landino kollodo f)eir Asgard. enn i borginni 
var hofdinngi sa er 0[>inn het. f)ar var blotskapr mikill. f)at var {)ar 
sidr at .xij. ha^fdingiar voro ^zlir. skylldo {)cir rada fyrir hiotum ok 
domvm manna i milli. {)at ero diar kalladir eda drotnar. {)cim skylldi 25 
f>ionustu veita allt folk ok lolninng. Of>inn var hcrmadr mikill ok 
miog vidfanroll ok eignadiz ma^rg riki. hann var sva sigrsjgrll at i hverri 
orusto fekk hann gagn. Ok sva kom at hans nienn trvdo [)vi. at hann 
jgrtti heimilan sigr i hverri orusto. {)at var håltr hans ef hann sendi menn 

>) Aflialaod Cd. 

1* 4 Codez Frisianus. 

sina til orusto eda aSrar sendifarar at hann lagdi adr hendr i hofvt 
f)eim. ok gaf {)eim biannak. trvdo {)eir at {)a mvndi f)eim vel faraz. 
Sva var ok vm hans menn hvar sem {)eir voro i na^Aom staddir [4] a 
sia eda landi {)a ks/llodo {)eir a nafn hans. ok f)ottvz iafnan få af |)vi 
5 gagn. {)eir f)oUvz {)ar eiga allt trs/st sem hann var. hann for iafnan 
sva langt i brot at hann dva]{)iz i fer|)inni morg misseri. 

Fra Odni ok brgdrvm hans. 

3. 0|)inn atti tva brjgrdr. het annarr Vé. enn annarr Vilir. f)eir 
brjgrdr hans styrdo rikino medan hann var i brottv. ^at var eitt sinn 
10 er 0[)inn var farinn langt i brot. ok hafdi lengi heiman verit. at asum 
|)ottl hans a^rv^rnt heim. {)a skipto br^rfir hans arfinom enn konv hans 
Frigg gengo {)eir badir at eiga. Enn lillo siSarr kom Ot)inn heim. ok 
tok hann {)a vid konv sinni. 

S§ttir vana ok åsa. 

15 4. 0{)inn for a hendr vs/nom med her. enn |)eir vrdo vel vi5 
ok va^rdo land sitt ok hofSo ymsir sigr. herioAo hvarir land annarra 
ok gerdo skada a. Enn er |>at leiddiz hvaromtveggiom. logAo |)eir 
milli sin Sjgrttarstefno ok gerdo frij) ok sellduz gislar. fengo vanir^ 
sina hina agjgrtozto menn NiorA hinn c/dga ok Frey son hans. enn 

20 jgfsir {)ar i mot {)ann er H^rnir hét. ok kollodo hann allvel til hofS- 
inngia fallinn. hann var mikill maSr ok v^rnn. med honom sendo 
j^sir |>ann er Mimir het. hann var hinn vitrazti madr. Enn vanir 
fengo {)ar i mot |)ann er spakaztr var i f)eirra flokki. sa het Kvasir. 
Enn er H^nir kom i Vanaheim. f)a var hann |)egar hofdinngi gerr. 

25 Mimir kendi honom rad oli. Enn ef H,grnir var{) staddr a f^ingom eda 
stefnom. sva at Mimir var eigi n^rr. ok kv^mi nokkvr vandamal fyrir 
hann. svaraSi hann ^ hino sama. Radi adrir sagSi hann. ^a grvnaSi 
vani at jgrsir mvndo hafa falsat t)a i manna skiptino. {)a toko {>eir H^ni. 
ok halshioggo. ok sendo hofodit asum. 0()inn tok hofvdit ok smvrAi 

30 vrtom ^e'\m er eigi matti fvna. ok kvad {)ar ySr galldra. ok magnadi 
sva at [)at m^llti vid hann. ok sagdi honom marga leynda luti. Miord 
ok Frey setti Ot)inn hofgoda ok voro |>eir diar med åsvm. Dottir Miardar 
var Freyia. hon var blotgydia. ok kendi fyrst med asum seid sem 
vavnvm var titt. ^a er Niordr var med va^nom hafdi hann atta systur 

35 sina. {)vi at {)at voro |>ar log. voro bom {>eirra Freyr ok Freyia. enn 
|)at var bannat med asum at byggva sva nait at frjgrndsemi. 

O vjgrnir Cd, Ynglinga Snga. 5 

Odinn skipli riki. 

5. Fiallgardr mikkill gengr af Ianclnor{)ri til vtsvdrs. sa er skilr 
Svidiod hina mildu ok onnur riki. Fyrir svnnan fiallit er eigi langt til 
Tyrklandz. {)ar atti 0[>inn eignir storar. J [lann tima foro Rvmveria 
hofdinngiar vida vm heiminn ok brvto vndir sig allar {)iodir. enn margir 5 
hof{)inngiar flydu fyrir {)eim ofri()i af eignom sinom. Enn fyrir f)vi at 
0[>inn var forspår [5] ok fiolkvnnigr. {)a vissi hann at hans afkv^mi (mundi) 
vm nordrhalfo heimsins byggva. Setti hann j^a brjgrdr sina Vili ok Vé 
yfir Asgar|). enn hann for ok med honom diar allir ok mikit folk annat 
fyrst vestr i Gar^ariki ok {)adan svdr i Saxland. Hann atti sono marga. 10 
hanneignadiz (riki) vida vm Saxland. ok setti {)arsonv sina til landzg^zlu. 
[>a for hann nordr til siofar ok tok ser {)ar bustad i ey einni. j^at heitir 
nv Odinsey a Fioni. f>a sendi hann Gefion nordr vm svndit i landaleitan. 
hon kom til Gylfa ok gaf hann henni eitt plogsland. |)a for hon i Jotvn- 
heima ok gat f)ar .iiij. sonv vid iotni nokkvrom. hon bra {)eim i oxna 15 
liki ok f^rrdi {)a fyrir ploginn. ok dro landit vt a hafit ok vestr gegnt 
Odinsey. ero [)at kollvd Sålund, j^ar bygd) hon sidan. Hennar fekk 
Skiolldr son Ot>ins. {)a^ bioggv at HIeidro. ^ar er vatn eda sior eftir. 
{)at er Logrinn kalladr^. Sva liggia Grdir i Leginom sem nes i Selundi- 
Sva kvad Bragi hinn gamli. 

GefioD dré fra Gylfa, baro yxn ok atta 20 

glard divprardvls ardla ennitvngl {>ar er gengo 

8YB at af rennirarknoni fyrir vineyiar vidri 

rarkn Danmarkar arka. valrarf liogvr hofvt. 

Eon er 0[>inn spurdi at godir landzkostir voro a^str at Gylfa for hann 
{)annig. ok gerdo |>eir Gylfir s^tt. {)vi at Gylfir j^ottiz ongan krapt til hafa 25 
motstaudo vid asvna. Mart attvz f)eir 0[)inn ok GylGr vid i brtvgdom 
ok sionhverfinngom. ok (vrdo) ^sir iafnan rikari. Ot)inn tok ser bu- 
stad vid Ls/ginn. j^ar sem nv ero kalladar fornv Sigtunir. ok gcrdi j^ar 
mikit hof ok blot eftir sidvenio asanna. Hann eignadiz land sva vitt 
sem hann leC heita Sigtvn(ir). Hann gaf bustad hofgodonom. Niordr bio 30 
i Noatvnvm. Freyr at Vppsa/lom. Heimdallr at Himinbiorgvra. |)6rr 
a f>rvdvanngi. Balldr a Breidabliki. ollum fekk hann [)eim goda bvstadi. 

Talf)ar if)rottir Of)ins. 

6. f>a er Asao[)inn kom a Nordrlond ok med honom diar. er j^at 35 
sagt med sannynndom at j^eir hofo ok kendo i[)rottir j^jgrr er lenngi sidan 
hafa menn med farit. 0[)inn var gofgaztr af ollum. ok af honom namo 

') kali' Cd. 6 Codex Frisianus. 

|)eir allar ]f)rottir. f)vi at hann kvnni fyrsir flestar allar. Enn f)at er 
at scgia fyrir hveria swk hann var sva miog tignadr. j^a baro {)essir 
lutir til. Hann var sva fagr ok gad*vgligr i alitom f)a er hann sat me5 
vinom sinom at ollom hlo hvgr vid. Enn {)a er hann var i her. syndiz 

5 hann grimligr sinom ovinom. Enn j^at bar til j^ess at hann kvnni |)jgfr 
i|)rottir at hann skipti iitom ok likiom a hveria lund er hann villdi. Onnvr 
var SV at hann taladl sva sniallt ok slétt at ollum er a heyrdo {)otti 
f)at eina satt. mjgrllti hann allt hendinngom. sva sem nv er kveSit er 
skalldskapr heitir. Hann ok hofgofiar hans heita lioAasmidir. |>vi at sv 

10 i{)rott hofzt af t)eim i Nordr[6]londom. 0{)inn kvnni sva at gera at 
i orusto vrdo vvinir hans blindir eda dc/fir eSa ottafvllir. enn vopn 
{)eirra bito eigi helldr enn vendir. enn hans menn foro bryniolausir ok 
voro galnir sem hvnndar eda vargar. bito i skiolldo sina. enn voro 
sterkir sem birnir eda grif^vnngar. {)eir drapo mannfolkit. enn hvartki 

15 elldr ne iarn orti a f)a. f>at er kallaØr berserks gangr. 

Sagt fra fiolkyngi 0{)ins. 

7. 0|)inn skipti ha^mom. lå {)a bvkrinn sem soGnn eda da^dr. enn 
hann var [)a fvgl eda dyr eda Gskr eda ormr. ok for a einni stund a fiarrL^g 
lond at sinom eyrinndom eda annarra manna. |>at kvnni hann at gera 

20 med ordom einom at sla^kkva elld ok kyrra sia ok snva vindom hveria 
leid er hann villdi. 0{)inn atti skip {)at er Skidbladnir het. er hann for 
yfir stor ha^f a. enn [)at matti veGa saman sem dvk. 0{)inn tok ha^fut 
Mimis ok hafdi med ser sem fyrr var sagt ok sagdi j^at honom tidinndi 
or (o)drom heimom. enn stvndom vakdi hann vpp da^da menn or iordo 

25 eda settiz vndir hanga. {)vi var hann kalladr dra^ga drottinn eda hanga 
drottinn. Hann atti hrafna tva er hann hafdi tamid vid mal. flvgo {)eir 
vida vm lond ok sa^gdo honom morg ti[)inndi. af {)vi var{) hann storliga 
frodr. Allar f)essar i[)rottir kendi hann med rvnom ok liodom f^eim 
er galldrar heita. {)vi ero jgsir kalladir galldrasmidir. Of)inn kvnni |)a 

ao i{)rott sva at mestr måttr fylgdi ok framdi sialfr. er seidr heitir. enn af 
|)vi matti hann vita a^rlvg manna ok oordna luti. sva ok at gera monnom 
bana eda vhamingio eda vanheilindi. sva ok at taka fra monnom vit 
eda afl. ok gefa odrom. Enn f)essi Golkyngi ef framit er fylgir sva 
mikil ergi at eigi [)otti karlmonnom skammla^st vid at fara. ok var gyd- 

35 ionom kend sv ij^rott. 0|)inn vissi of allt iardfe hvar folgit var. ok 
kvnni hann ^2/ liod er vpp la^kzt fyrir honom iordin ok biorg ok steinar 
ok hangar, ok balt hann med ordom einom [>a sem fyrir voro. ok gekk 
inn ok tok {)ar allt slikt er hann villdi. Af |)eim krarflom var|) hann Ynj^linga Saga. 7 

miog frjgrgr. Vvinir hans ottv{)vz hann. enn vinir hans treystvz honom 
ok trrdo a kraft hans ok a sialfan hann. Enn hann kendi fleslar i[)rottir 
sinar blotgodvnom. voro f)eir njgrst honom vm allan rrot)Icik ok fiolkyngi. 
Hargir adrir nåmo f)0 mikit af. ok heGr f)adan af dreifz fiolkyngin vida 
ok halldiz lengi sidan. Enn Of)in ok [)a .xij. blotodo menn ok kolIoSo 5 
{)a god sin ok trv|)v a [)a lengi sidan. Eftir Ot)ins nafni er kalladr 
Avdun ok heto menn sva sonv sina. enn af |)6rs nafni er kallaSr ^orir 
eda |>orarinn eSa dregit af a^drom heiloin til sva sem SleinØorr eda 
Hafdorr eda enn breytt a fle(i)ri vega. 

Sagt fra lagasetningo Odins kongs ok hverso med davda 10 

menn skylldi fara. 

8. [7] 0[)inn setti Is/g i iandi sino \}2/ er gengit hofdo fyrr med 
åsum. Sva setti hann at alia da^da menn sk^Ildi brenna. ok bera a 
bål med f)eim eign [)eirra. hann sagdi sva. at med f)vilikom a^d^fom 
skylldi hverr koma til Valhallar sem. hann hafdi a bål. f)ess skylldi hann 15 
ok niota er hann sialfr hafdi i iord grafit. Enn a^skvna skylldi bera 
vt a sia eda grafa nidr i iord. Enn eftir gofga menn skylldi hc/g gera 
til minningar. enn eftir alla [)a menn er nokkot mannmot var at skylldi 
reisa baiasteina. ok hellz sia sidr lengi sidan. |>a skylldi blota moli 
vettri til ars. Enn at midiom vettri blota til grodrar. hit f)ridia at 20 
svmri. f)at var sigrblot. Vm alla Svij^iod gvlldo menn Odni skått. penn- 
ing fyrir hvert nef. enn hann skylldi veria land |)eirra fyrir ofri|)i. ok 
blota f)eim (til) års. — Niordr fekk kono [)eirrar er Skadi hét. hon villdi 
ekki samfarar vid hann. ok giptiz sidan 0[)ni. atto ^w marga sonv* 
Einn hét Sjgrminngr. vm hann orti Eyvindr skalldaspillir ()etta. 25 

^ann skalldbljgrtr skatna vinr 

skåttFigrri gat ok Skadi bygdo. 

ara nidr sjgrfar beins 

vid iarnvidio. ok sonv marga 

{>a er |>a^ meirr a^ndurdis 20 

i Manheimom vid Ol^ni gat. 

Til Syrnings talf)i Hakon iarl hinn riki langfedgakyn sitt |)essa Svi[)iod 
kolludo f)eir Manhcima. Enn hina miklu Svif)iod kolludo j^eir Godheima. 
Or Godheimom sa^gdo |)eir morg ti()inndi. 

Odinn konvngr varj^ sottdavdr. 35 

9. 0{)inn var[) sottdavdr i Svi[)iod. ok er hann var at kominn bana. 
let hann marka sig geirsoddi. ok eignadi ser alla vapnda^da menn. sagdi 8 Codex Frisianus. 

hann sig mvndo fara i GoSheima ok fagna {)ar vinom sinom. Nv 
hvgdo Sviar at hann v^ri kominn i forna Asgard ok mvndi |)ar lifa at 
eilifv. hofz j^a af nyio atrvnaØr vid 0[)in ok aheit. Opt j^otti Svium 
hann vittraz fyrir ser adr storar orustor yrdi. gaf hann {)a svmvm sigr. 

5 enn svmvm ba^d hann til sin. f)Otti |)ar godr kostr hvartveggi. 0|)inn 
var brendr da^fir. ok var sv brenna ger allveglig. |>at var trva {)eirra 
at t)vi hjgrra sem reykinn legdi i loptit vpp. at j^vi haleitari v^rri sa i 
himninom er brennvna atti. ok f)ess a^dgari er meira fe brann me5 
honom. Niordr af Noatvnvm ger()iz f)a valldzmaAr yfir Sviom ok hellt 

10 vpp blotvm. hann kolIuSo j^a Sviar drottin sinn. tok hann j^a skått- 
giafar af {)eim. A hans da^gom var fri{)r allgoSr ok allzkonar år sva 
mikit. at Sviar trv|)v j^vi at Niordr refii fyrir åri. ok fyrir fesjgrla manna. 
A hans da^gvm do flestir diar. ok voro allir blotadir ok brenndir sidan. 
Niordr var{) sottda^dr. let hann ok marka sig Odni adr hann do. Sviar 

15 brenndo hann ok greto allmiog yfir leidi hans. Freyr [8] tok {)a riki 
eflir Niord. var hann kalladr drottinn yfir Sviom ok tok hann skattgiafir 
af f)eim. hann var vinsjgrll ok arsjgrll sem faSir hans. 

Vpphaf Freys. 

10. Freyr reisti at Vppsa^lum hof mikit. ok setti {)ar hofvdstad 

20 sinn. lagdi f)ar til allar skylldir sinar lamd ok larsa a^ra. {)a hofz Vppsala 
a^dr. ok hefir^ halldiz ig sidan. A hans da^gum hofz Froda frif)r. f)a 
var ok år vm arll lond. ok kendo Sviar |)at Frey. Var hann j^ui meirr 
dyrkadr enn onnvr go|)in. sem a hans da^gom varf) landfolkit a^dgara 
enn fyrr af frij^inom ok årino. GerSr Gymis dottir het kona hans. 

25 son j^eirra het Fiolnir. Freyr het Yngvi odrv nafni. Yngva nafn er 
si[)an haft i hans jg^tt fyrir tignarnafn. ok Ynglinngar voro sif)an hans 
jgfttmenn kalladir. Freyr tok sott. ok er at honom leid sottin leitodo 
menn ser raSz ok leto få menn til hans koma. enn bioggvt ha^g mikinn. 
ok leto dyrr a ok .iij. glvgga. Enn er Freyr var dyfir. baro |)eir hann 

30 leyniliga i ha^ginn ok sogdo Sviom at hann lifAi. ok varj^veitto hann 
^ar .iij. vetr. Enn skatt ollum helitv {)eir i ha^ginn. i einn glugg gvUino. 
enn i annan silfrino. i hinn f)ridia eirpenningom. |>a hellzt år ok frif)r. 
Freyia hellt |)a vpp blotum. {)vi at hon ein lifdi j^a eflir godanna. ok 
var|) hon |)a hin frjgrgzta i f)ann tima. sva at med hennar nafni skylldi 

35 kalla allar konur tignar. sva sem nv heita frovor. Sva heitir hver freyia 
yfir siiini eign. enn sv hvsfreyia er bv å. Freyia var helldr marglynd. 
Oddr het bondi hennar. djgrtr hennar Hnoss ok Gersimi. f)jgrr voro fagrar 

O hofir Cd, i Ynglinga Saj^a. 9 

miog. af f)eirra nafni ero sva kalladir hinir dyrsto gripir. — f>a er 
allir Sviar visso at Freyr var dwbv, enn hellzt år ok fri[)r. j^a trvdo 
fieir at sva mvndi vera meøan hann vjgrri a Svif)iod. ok villdv egi brenna 
hann. ok kc/llvdo hann veralldar god. ok blotvdo mest til ars ok friSar 
alla j^rfi sidan. 5 

Drvknadr Fiolnir i avlkeri. 

H. Fiolnir son Yngvifreyrs red |)a fyrir Svium ok Vppsala a^fi. 
hann var rikr ok arsjgrll ok fri{)Sjøll. ^a var Fri[)frodi at HIe(i)dro. j^eirra 
i millum var heimboA ok vingan. f>a er Fiolnir for til Froda a Selund. 
f)a var {)ar fyrir buin mikil veizia ok bodit til vida vm la^nd. Frodi 10 
atti mikinn hvsabjgr. j^ar var geyrl mikit ker ok margra aina halt. ok 
okat med storvm timbrstokkvm. f)at stod i vndirskemmo. enn loft yGr 
vppi ok opit go]ff)ilit. sva at f)ar var nidr hellt leginom. enn kerit var 
blandit fvllt miaØar. fiar var drykkr fvrdo slerkr vm kvelidit. var Fioini 
fylgt til herbergis i hit njgrsta loft ok hans sveit med honom. Vm nottina 15 
gekk hann vt i svalir at leita ser [9] stadar. var hann svefn^rr ok 
da^dadrvkkinn. Enn er hann sneyriz aftr til herbergis. f)a gekk hann 
fram eftir sva^Iunom ok til annarra loftdara ok f)ar inn. misti j^a fotum 
ok fell i miadarkerit. ok tyndiz f)ar. Sua segir fiiodolfr hin(n) (h)vinverski. 

Vard framgengt ok sigling 20 

ftLT er Frodi bio Svigdir geira 

feigdar ord vargr yindlarss 

er at Fioini kom of vida skylldi. 

Sveigdir tok riki eftir fedr sinn. hann strengdi ])ess heit at leita God- 
heims ok 0{>ins hins gamla. Hann for med xij.ta mann vida vm heiminn. 25 
hann kom vt i Tyrkland ok i Svidiod hina miklo. ok hitti ])ar marga 
frjjrndr sina. ok var i |)eirri fv'r .v. vetr. j^a kom hann aftr til Svidiodar. 
dvalf)iz hann f)a enn heima vm hrid. Hann hafdi fengit konv f)a er 
Vana het vt i Vanaheimi. var f)eirra son Vanlandi. 

Sveigdir hvarf i stein. 30 

12. Sveigdir for enn at leita Godheims. Ok i a^stanver|)ri Svi])iod 
heitir bj^ mikill at Steini. f)ar er steinn mikill sem stor hus. Vm 
kvell(d)it eflir solarfall. ])a er Sveigdir gekk fra drykkio til svefnburs sa 
hann til steinsins at dvergr sat vndir steininom. Sveigdir ok hans 
meon voro miog drvknir ok rvnnv til steinsins. Dvergrinn stod i 35 
dvrom ok kalladi a Sveigdi. bad hann {)ar inn ganga. ef hann villdi 10 Code% Frisianos^ 

Of)inn hitta. Sveig(d)ir liop inn i steininn. enn steinninn larkz {legar 
aflr. ok kom Sveigdir alldri vt. Sva segir ^ioAolfr. 

Enn da^skiarr dysla konr 

dvrnis nidia eft dvergi hliop 

5 saIvarrdo()r ok salbiartr 

Sveigdi vjg^Ilti. {»eirra Sa^kmimis 

{)a er i stein iotvnbydr 

hin stor^edi vid iofri (Tcin- 

Mara tråd Vanlajlda til bana. 

10 13. Uanlandi het son Sveigfiis. er riki fok eftir hann ok red 

fyrir Vppsala a^d. hann var hermafir mikill. ok hann for vifia vm lond. 
Hann {)a vetrvist a Finnlandi at Snia hinom gamla ok fekk dottvr hans 
Drifv. Enn at vari for hann i brs/t. enn Drifa var eflir. ok het hann 
at koma aftr a j^riggia vettra fresti. Enn hann kom eigi a .x. vettrum. 

15 t»a sendi Drifa eftir Hvl[) seidkono. enn sendi Visbur son {leirra Van- 
landa til SvidioSar. Drifa keypti at Hvif) at bon skylldi s\^b Vanlanda 
til Finnlandz. eda deyda hann at ardrom kosti. Enn er seidr var 
framidr var Vanlandi at Vppsa^lom. {)a gerSi hann fvsan at fara til 
Finnlandz. ok vinir hans ok radamenn ba^nnvdo honom. ok sa^gdo 

20 honom at vera mvndi fiolkyngi Finna i fysi hans. fivi n^st gerdi honom 
svefnhofvgt. ok lagdiz hann til svefns. Enn er hann hafdi litt sofit. 
kallaSi hann ok sagdi at mara traf) hann. Menn hans foro til ok villdo 
hialpa honom. enn er j^eir toko til hofuSsins. |)a [10] tra{) bon fotleggina 
sva at njgrr brotnvØo. {)a toko [)eir til fotanna. f)a kafdi bon hofvdit sva 

25 at f)ar do hann. Sviar toko lik hans. ok var hann brendr vid a [)a er 
Skvta heitir. f)ar voro settir bartasteinar hans. Sva segir ^iodolfr. 

Enn a vit lidz grimilldr 

Vilia brodvr liona baga. 

vitia Vjgrtr ok sa brann 

30 VanUnda kom. a bedi Skuto 

{>a tra^llkvnd mengla^tvdr 

of tro^o skylldi er mara kvaldi. 

Visburr innibrendr. 

14. Visburr tok arf eftir Vanlannda^ fedr sinn. hann gekk at 

35 eiga dottvr Auda hins a^dga. ok gaf benni at mvndi {)ria storbjgi ok 

gvllmen. |>ar atto .ij. sonv Gisl ok Avnndvr. Visbvrr let hana eina. 

>) Vandlanda Cd, k Ynglinj^a Saga. li 

ok feck annarrar *konv. enn hon for til fc/Avr sins viA sonv sina. 
Visbarr atti son er Domalldi het. Slivpiiiodir Domallda let sida at 
honom ogjgffv. Enn er seynir Visbvrs voro .xij. veitra ok .xiij. foro 
{)eir a fvnd hans ok heimto mund moØvr sinnar enn hann villdi eigi 
giallda. fia rnjgrllto {)eir at gvllmenit skylldi verj^a at bana hinom 5 
bezta manni i jgrtt hans. ok foro bra^t ok heim. ^a var enn fengit 
at seid ok siSit til {)ess at {)eir skylldi niega drepa fs/dvr sinn. {»a 
sagdi Hvl{) va^lua at hon mvndi sva sida. ok {)at meS at jg^ttvig skylldi 
avallt vera i jgrtt Ynglinga sif)an. |>eir iatto f)vi. Eftir {)at sa^mnoSo 
])eir lidi ok komv at Visbnr vm nott a ovart ok brenndo hann inni. 10 
Sva segir fiiodolfr. 

Ok Visbvrs' setrs veriendr 

vilia byrdi a sinn fa^dar. 

^iafar nidr ok allvalld 

svelgia knatti. i arinkioli 15 

{la er mein{)iof gloda garmr 

markar arttv glymianndi beit. 

Blotad Domallda til bana. 

15. Domalldi tok arf eflir fe/8vr sinn Visbar ok red londom. 
A hans ds/gom ger{)izt i Svi{)iod svlltr mikill ok seyra. {)0 efldo Sviar 20 
blot stor at Vppsarlum. Hit fyrst ha^st blotuSo ])eir yxnvm. ok batnaSi 
ekki årferf) at helldr. Annat ha^st hofv ])eir mannblot. enn årferj) var 
sa^m eda verri. Hit t)rif)ia ha^st komv Sviar Golmennt til Vppsala. |)a 
er blot skylldi vera. {»a atto hofj^inngiar ra8ager{) sina. ok kom a 
samt med {»eim. at halljgrrit mvndi standa af Domallda konvngi {)eirra. 25 
ok ])at med at {)eir skylldi honom blota til års ser. ok veita honom 
atgongo ok drepa hann. ok rioda stalla med blodi hans. Ok sva ger{)0 
t^eir. Sva segir {»iodolfr. 

Hitt var fyrr dreyrvg vopn 

at folld rvdv Domallda bar. 

sver{> berendr l»a er årgiorn 

sinom dréttni. Jota dolgi 

ok landherr Svia kind 

a lifs varnom of soa skylldi. 

Domarr vard sottda^dr. 35 

10. Domarr het son Domallda er |>ar n^rst red riki. hann red 

>) Vidbvrs Cd. 12 Codex Frisianus. 

lengi fyrir londom. ok varf) {)a god årrerf) ok fri[)r .vm hans daga. Fra 
honom er ekki sagt annat. enn hann var[) soiida^dr at Vppss/lom. ok 
var fjgr^r a Fyrisvollu ok brendr {>ar [11] a årbakkanom. ok ero f)ar 
bs/tasteinar hans. Sva segir fiiodolfr. 

5 Ok ck t^ess opt bana ha(I)f8 

of Ynpva reyr of borinn vjgrri. 

fro{)a menn Nv ek {lat veit 

of fregit hafdag. at verkbitinn 

hvar Domarr Fiolnis nidr 

10 a dynianda vid Fyri brann. 

(Daudi Dyggva.) 

17. Dyggvi het son hans. er [)ar njgrst red londom. ok er fra 
honom ekki annat sagt enn hann var{) sottda^fir. Sva segir {»iodolfr. 

Kvcdkada ek dul konungmann 

15 nema Dyggva reyr kiosa skylldi. 

Glitnis gna ok ailvalld 

at gamni hefr Yngva {)iodar 

|>vi at io{)i8 Loka nijgrr 

Vlfs ok Narfa of leikino héfr. 

20 Modir Dyggva var Drott dottir Danps konvngs (sonar) Riks {)ess er 
fyrst var konvngr kalladr a danska tvngu ^. hans jgrttmenn hofdo iafnan 
sidan konvngsnafn fyrir hit |rzta tignarnafn. Dyggvi var fyrst (konvngr) 
kalladr sinna jgrttmanna. enn*adr voro j^eir drotlnar kallaSir. enn konvr 
])eirra drottninngar. enn drott hirdsveitin. Enn Yngvi var kalla{)r hverr 

25 {)eirra jgrttmanna alla jgrfi. enn Ynglingar allir saman. Drott drotning var 
systir Dans konvngs hins mikillata er Danmork e** vid kend. 

(Fra Dag spaka.) 

18. Dagr het son Dyggva konvngs. er konvngdom tok eftir hann. 
hann var madr sva spakr at hann skil[)i fvgia rc/dd. hann atti spa^rr 

30 einn er honom sagdi morg tidinndi. fls/g (hann) a ymsi lond. f>at var 
eitt sinn at sps/rrinn kom a Gotland^ a bjg {)ann er (a) Uorva heitir. 
hann fls/g i akr karls ok fekk {)ar matar. karl kom j^ar ok tok vpp 
Stein ok Ic/st spa^rrinn til bana. Dagr konvngr var[» illa vid er spanr- 
inn kom eigi heim. Gekk hann ^a til sonarblotz til fretta. ok fekk 

35 j^a^ sva^r at spa^rr hans var drepinn a Vorva. Si{)an ba^d hann Vt her 
miklum. ok . for til Gotlandz. enn er hann kom a Vorva gekk hann vpp 

1) tvoga Cd, >) er Hlf. Cd, ^ meA her sinn ok*heriadi. folkit flydi viAz vegar vndan. Dagr konvngr 
sneyri berinom til skipa er kvelldadi ok hafdi drepit mart folk ok mart 
handtekit. Enn er {)eir foro yfir a nokkvra er Skiotansvad heitir eSa 
Vapnavad. ])a rann fram or skogi einn verk()r^II a arbakkann ok ska^t 
heytyio i lid {leirra. skotid kom i ha^fvt konvnginom. fell hann j^egar 5 
af hestinom ok fekk {)egar bana. J f)ann tima var sa hofdingi gramr 
kallafir er heriadi enn bermenninir gramir. Sva segir |iiodolfr. 

Fra ek at Dagr Ok {>at ord 

darda ordi i a^strvega 

frjgrgdar fvss visa fe rf) 10 

of fara skylldi. fra vigi bar. 

l»a er valteins at {)ann gram 

til Varrva kom of gjgia skylldi 

spakfrarmvdr slongv|)refs 

spaers at hefna. Slcipnis verdar. 15 

(Frå Agna.) 

19. Agn! het son Dags er konvngr var eftir bann. rikr maSr ok 
agj^rtr. bermadr mikill. bann var ok mikill atgervimadr vm marga luti. 
^at var eitt svmar. at Agni konvngr kom med ber sinn a Finnland. 
gekk |)ar vpp ok heriadi. [12] Finnar drogo saman lid mikit ok foro til 20 
orasto. Frosti er nefndr bof[)ingi {)eirra. Var]) {)ar orusta mikii. ok 
fekk Agni sigr. f)ar fell Frosti ok lid mikit med bonom. Agni konvngr 
for berskilldi vm Finnland ok lagdi vndir sig. fekk bann stormikit berfang. 
Hann tok ok bafdi med ser Skialf dottvr Frosta ok Loga bfodvr bennar 
Enn er bann kom a^stan lagdi bann til Stokkssvnnda. bann setti tialld 26 
sitt sudr a fitina. f)ar var f^a skogr. Agni konvngr atti j^a gullmenit. 
f)at er Visburr bafdi ått. Agni konvngr gekk at eiga Skialf. Hon bad 
koovng at gera erC eftir fc/dvr sinn. Hann bc/d {)a til sin morgom 
monnom rikom. ok gerdi veizlo mikla. bann var allfrjgrgr ordinn af for 
{)essi. f)a voro {)ar drykkior miklar. Enn er konvngr gerf)iz drvkkinn. 30 
{)a bad Skialf gjgrta mensins er bann bafdi a balsi. bann tok til ok batt 
ramliga menit a bals ser adr bann gengi at sofa. enn landtialldit stod 
vid skoginn ok batt tre yfir tialldinv. {)at er skylldi vid solar bita. 
Enn er Agni konvngr var sofnadr. f)a tok Skialf digrt snjgrri ok festi 
vndir menit. Menn bennar slogv ])a landtialldz sta^ngonom. en ka^stadu 35 
lykkio snjgrrisins vpp i limar tressins. drogo sidan sva at konvngr bekk 
njgrst vppi vid limar. ok var{) {)at bans bani. Skialf ok bennar menn 
liopv a skip ok reyro bra^t. Agni konvngr var ^bt brendr. ok er i i4 Codex Frisiantis. 

f)ar sij^an kollvd Agnafit a s/stanverf^om Taa*inom vestr fra Stokssundi. 
Sva segir {»iodolfr. 

^Rt tel ek vndr loga dis 

ef Agna her at lofti h6f. 

5 Skialfar rad hinn er vid Tarr 

at ska^pom |>oUo. temia skylldi 

|>a er gfjfp'xnn svalan hest 

med gvllmeni Sigmar vers. 

(Fra Alreki ok Eiriki.) 

10 20. Alrekr ok Eirikr heto seynir Agna er konvngar voro eftir 
hann. f)eir voro rikir menn ok hermenn miklir ok i{)roUainen. fiat var 
sidvenia {)eirra at rida hesta. temia bj^6\ vid gang ok hlc/p. kannv 
f>eir [»at allra manna bezt. |)eir \^gpo a ^at hit mesta kapp hvarr [)eirra 
betr reid eda betri hesta jgrtti. ^at var eitt sinn at ^eiv br^rdr rido 

15 tveir fra odrom monnom. med hina bezto hesta sina. vt a v2/\\o nokkvra 
ok komo eigi aftr. ^eirra var leita Tarit. ok fvnnduzt {»eir baSir ds/Sir 
ok lamit hofut>it a baSom. enn ekki vapn hofdo |)eir nema bitlana af 
hestvm sinom. ok |)at hyggia menn at {)eir hafi drepiz |>ar med. Sva 
segir ^iodolfr. 

20 Fell Alrekr Dags fr^grndr 

par er Eiriki of drepazt kvado 

brodvr vopn fermat madr adr 

at bana vrdo. eykia gerdi 

ok hnakkmars Freyrs afspriog 

25 hofvdretlum i folk hafa. 

(Fra Ålfi ok Yngva.) 

21. Yngvi ok AIfr voro seynir Alreks er konvngdom toko i 
Svidiod j^ar njgrst. Var Yngvi allsigrsjgrll ok mikill hermaSr fri[)r synom 
ok hinn mesti ij^rottamaSr. sterkr ok hinn snarpazti i orusto. milldr 

30 af fe ok gledimadr mikill. ok af sliko ollu [13] var hann vinsjgrll ok 
frjgrgr. Alfr konvngr brodir hans sa(t) hann at londom ok var ekki i 
hernadi. hann var kelladr AIfr eifsi. hann var {)2/gvl(I) madr. riklundadr 
ok vj^ydr. Modir hans het Dageidr dottir Dags konvngs hins rika. er 
Ds/glingar ero fra komnir. AIfr konvngr atti konv er Bera het. kvenna 

35 fri[)ozt ok skorvnngr mikill. gledimadr hinn mesti. Yngvi Alreksson 
var f)a enn eitt hs/st kominn or vikinngo til Vppsala ok var |)a hinn 
frjgrgzti. Hann sat oppt longom vid drykkio vm kvelldom. AIfr konvngr Ynglioga Saga. 15 

gekk oppt sniroma at sofa. Bera drottQing sat opp(t) a kvelldom ok 
tolodo f)ar Yngvi konvngr sin a milloiii. AIfr rjgrddi iafnan vid Bero. 
bad hana ganga fyrr al sofa. sagSi at hann villdi ekki vaka eftir henne. 
Hon sagfii at sv kona vj^ri Sjgrl er helldr skylldi eiga Yngva. enn Alf. 
Hann reiddiz |)vi miog er hon nijgrllti [>at oppt. ^at barst at eitt kvelld. 5 
at Alfr gekk inn i hollina {)a er ^^ Yngvi ok Bera sato i hås^rti ok 
ta^lvduz vid. hafdi Yngvi mjgrki vm kne ser. Menn voro miog drvknir 
ok gafo ongan ga^m at er [»eir sa konvnginn inn ganga. AIfr konvngr 
gekk at hasjgrlino ok bra sverj)! vndan skikkionni ok lagdi i gognom 
Yngva konvng broAvr sinn. Yngvi konvngr liop vpp vid ok bra nijgrki- 10 
oom ok hio Alf banahogg. fello |)eir badir da^dir a golfit. Voro {)eir 
badir heygdir a Fyrisvollom. Sva segir ^iodolfr. 

Ok var|) hinn Vera |)at beitt 

er AIfr vå at Bera skylldi 

vordr vétialldz valsjgrrendr 15 

of veginn liggia. vigs of vikia. 

er darglinDgr {)a er brjgrdr .ij. 

dreyrgan mjgrki at ba^nom vr|)azt 

arfvndgiarD o^vrfendr 

a Yngva ra^^d. of afbrydi. 20 

(Fra Hagleiki konungi.) 

22. Hugleikr het son Alfs er konvngdom tok yfir Svivm eftir f)a 
brjgrdr. J)vi at seynir Yngva voro born at alldri. Hvgleikr konvngr var 
engi hermadr. sat hann at londom i kyrs^rti. hann var c/digr miog ok 
sinkr af fe. Hann hafdi miog i hird sinni allzkonar leikara. harpara ok 25 
gigiara ok fidlara. hann hafdi ok med ser seidmenn ok allzkonar fioU 
kvnnigt folk. Haki ok Hagbardr héto brjgrdr ok voro agjgrtir miok. {»eir 
voro siakonvngar ok hofdo lid mikit. foro stvndom badir samt. enn 
stvndom ser hvarr |)eirra. margir kappar voro med hvaromtveggia {»eirra. 

(Fall Hugleiks konungs.) 30 

23. Haki konvngr for med her sinn til Svi[)iodar a hendr Hvg-- 
leiki konvngi. Enn Hvgleikr konvngr samnadi her fyrir. t)a komv til 
lidz vid hann brjgrdr. tveir. Svipdagr ok Geigadr. agjgrtir menn badir ok 
hinir mesto kappar. Haki konvngr hafdi med ser .xij. kappa. var ^b 
Starkadr gamli med honom. Haki konvngr var ok hinn mesti kappi. 35 
^eir hittaz a Fyrisvollom. varf) [»ar mikil orusta. fell bratt lid Hvgleiks. 
^a sotto fram Svipdagr ok Geigadr kappar hans. Enn kappar Haka 16 Codex Frisianus. 

gengo [I4J vi. moti hvarom {)eiiTa ok vr5o {)eir handteknir. ^a gekk 
Haki konvngr inn i skialldborg at Hvgleiki konvngi. ok drap hann {)ar 
ok sonv hans .ij. Eflir |)at flyda Sviar. eiin Haki konvogr lagSi lond 
vndir sig ok ger[>iz koQvngr yfir Svivm. hann sat {)a at londom .iij. 
5 vetr. Enn i [»vi kyrrsj^ti foro kappar hans fra honom ok i viking ok 
fengo ser sva fiar. 

(Daudi Gudlaags konungs.) 

24. Jorvndr ok Eirikr voro seynir Yngva Alrekssonar. f)eir lago 
Vti a herskipom |)essa hri{) alla ok voro hermenn miklir. A eino svmri 
10 heriodo {)eir i Danmork ok {)a hitto |)eir GvSla^g Haleyia konvng. ok 
atto vid hann oruslo. la^k sva at skip hans var hroSit enn Gvdlargr 
handtekinn. fieir flutto hann til landz a Stra^meyrarnes. ok hengdo hann 
|)ar. Vrpo menn hans ha^g eftir hann. Sva segir Eyvindr skalldaspillir. 

Enn Gudlargr Ok nareidr 

16 grimman tamdi a nesi drVpir 

vid ofrkapp Vin^a mei5r 

arstrkonvnga {>ar er vikvr deilir. 

Sig(a)rs io t^ar er fiolkvDnr 

enn synir Yngva Tm fylkis brjgrdr 

20 mengla^tvd steini merkir 

vid meid rido. Strarmeyrarnes. 

Eirikr ok Jorvndr br^dr vr5o af verki f)essv frjgrgir miog. |>ottvz [»eir 
mykla meiri menn enn adr. f>eir sparSo at Haki konvngr i Svidiod 
hafdi sent fra ser kappa sina. hallda |)eir til SvidioSar. ok draga sidan 

25 her at ser. Enn er Sviar spyria at Ynglingar ero |)ar komnir. {)a drifr 
ogrynni liAz (til) f)eirra. SiJ^an leggia {>eir i Ls/ginn vpp. ok hallda til 
Vppsala a hendr Haka konvngi. Enn hann for moti {)eim a Fyrisvolla 
ok hafdi lid mykla minna. VerSr [»ar mikil orusta. Haki konvngr gekk 
fram sva hart at hann felldi alla f)a er fyrir honom voro. Ok at lyktom 

30 felldi haiin Eirik konvng. ok hio nidr merki br^dra. Eftir f)at flydi 
Jorvndr konvngr til skipa sinna ok allt lid hans. Haki konvngr fekk 
sva stor sår at hann sa at hans lifdagar mundi eigi langir ver^a. |»a let 
(hann taka) skeid er hann atti ok let hlada da^dom monnom ok vapnom. 
sij^an let hann {»a flytia vt til hafs. ok leggia styri i lag ok draga vpp 

35 segl. leggia elld i tyrvid. ok gera bal a skipino. Stod vedr af landino. 
Haki var t>a at kominn da^da eda dardr. er hann var lagidr a balit. 
sigldi skipit si[)an logannda vt i haf. var {letta allfr^gt lengi si{)an. Ynglioga Saga. 17 

(Daudi Jorundar.) 
25. Jorvndr son Ynngva konvngs var konvngr at Vppsarlum. hann 
red f)a londom ok var oppt a svmrvm i hernadi. A eino sviuri for 
hann mefi her sinn til Danmerkr. hann heriadi vm Jotland. ok for vm 
hfl^stit i Limafiord ok heriadi |)ar. hann la Iif)i sino i Oddasvndi^. fia 5 
kom f)ar med her mikinn Gyls/gr Haleyia konvngr son GvSla^gs konvngs. 
er fyrr var getift. hann leggr til orusto vid Jorvnd konvng^. Enn er 
landzmenn vrfto |)ess varir. drifa {>eir til or ollum åttom. b;grdi meft 
slorom skipom ok småm. Ver{)r Jorvndr konvngr ofrlifti borinn. ok 
hrodit skip hans. liop hann {)a a svnd. [15] ok var[> handtekinn. ok 10 
leiddr a land vpp. Leit {)a Gylargr reisa galga. leidir Jorvnd {)ar til ok 
Lgrtr hengia hann. ok lykr sva hans jg& Sva segir {»ioAolfr. 

Yard JorTodr bana Gvdlargs 

hino er enndr of dé of bera skylldi 

lifs of lattr ok Hagbards 15 

i Limafirdi. hersa valldi 

^a er håb(r)i08tr ardno leif 

harrpo Sleipnir at haUi geck. (Daudi Auns konungs.) 

26. Avn eda Ani het son Jorvndar. er konvngr var yfir Sviom 20 
eftir fa^dvr sinn. hann var vitr madr ok blotmadr mikill. enn engi hcr- 
madr ok sat at londom. J {)ann tima er f)essir konvngar voro at Vpp- 
sa^lum er nv er fra sagt. voro yfir Danmorko fyrst Danr hinn mikillati. 
hann var|) allgamall. ^a son hans Frodi hinn mikillati eda hinn frif^sami. 
t)a hans seynir. Halfdan ok Fri{)leifr. f)eir voro hermenn miklir. Halfdan 25 
var ellri ok fyrir {^eim of allt. hann for med her sinn til Svi[>iodar a 
hendr Avni konvngi. ok atto f)eir orastor nokkvrar. ok hafdi Halfdan 
iafnan sigr. Ok at lyktom flydi Avn konvngr i vestra Ga^tland. ])a 
hafdi hann verit konvngr yfir Vppsa^lom .v. vetr ok .xx. ok i Gs/tlandi 
halfan {>ridia i?/g vcttra medan Halfdan konvngr var at Vppsc/lom. 30 
Halfdan konvngr var|) sottda^dr at Vppsa^lom ok er hann j^ar heygdr. 
Eftir {)at kom Avn konvngr enn til Vppsala. j^a var hann sextvgr at 
alldri. Hann gerdi {»a blot mikit. ok blotadi til langlifis ser. ok gaf Odni 
son sinn ok var honom blotat. Aun konvngr fekk andsvs/r af Odni 
at hann skylldi enn lifa .Ix. vettra. Avn var j^a enn konvngr at Vpp- 35 

O odda 8Tndå Cd. *) k'r Cd, 

C'odex Frisianus. 2 18 Codex Frisianas. 

sa^Iom .V. vetr ok .xx. fia kom Ali hiiin fr^rkni med her sinn til Svi- 
ftiodar son Fri{)]eirs a hendr Avni konvngi. ok eUo f^eir orustor. hafdi 
Ali iafnan sigr. {»a flydi Avn konvngr i annal sinn riki siit ok for i 
vestra Ga^tland. Ali var konvngr at Vppsa^lom .v. vetr ok .xx. afir 

5 Starkadr hinn gamli drap hann. Eflir fali Ala for Avn konvngr enii 
aftr til Vppsila. ok red {)a rikino .v. vetr ok .xx. fia blotafti Avn 
konvngr s/drom seyni sinom. ^a sagfti Ot)inn at hann skylldi jg lifa 
medan hann gjgrfi Odni son sinn a hveriom .x. vettrvm. ok [>at mefi at 
hann skylldi heiti gefa nokkvro herafti i landi sino eftir tolo sona sinna. 

10 {^eirra er hann blotaØi til Odins. Enn ^a er hann haffii blotaS .vij. 
sonom sinom. t)a lifSi hann .x. vetr sva at hann malti eigi ganga. hann 
var {)a borinn a sléli. ^a blotaSi hann hinom åtta seyni sinom. ok 
lifdi hann {)a enn .x. vetr. ok lå [)a i kc/r. fia blotadi (hann) hinom 
nivnda seyni sinom ok lifdi hann {)a enn .x. vetr. {)a drac(k) hann horn 

15 sem Igbarn. f>a atti hann einn son eflir ok villdi hann ok blola |>eim. 
ok ()a villdi hann gefa Odni Vppsali ok f)a^ herod er {)ar liggia til ok 
lala {)at kalla Tjvnndaland. Sviar ba^nnvdo honom {»at ok var{) |)a ekki 
biotid. Sidan and8[>iz Avn konvngr ok er heygdr at [16] Vppsa^lom. 
fiat er sidan ka^Ilut Ana soli ef madr deyr verkla^ss af elli. Sva segir 

20 ^iodolfr. 

Knatti endr nufkis \fi 

at Vppsa^loin hinn miovara. 

Ana 86tt er at reins 

Avn vm standa. attvnga rioOr 

ok priliTr largdis odd 

t»igffiii skylldi liggiafidi drakk. 
iodz a{>al MaltiO hårr 

odrv sinni. hiardar mjgrki 

Ok sveidvrs Brsir konvngr 

oQ at ser hverfdi vpp at halida. 

(Frå Agli Tunnadolgi.) 

27. Egill hel son Avns hins gamla er konvngr var eftir fs/dvr 
sinn i Svi{)iodo. Hann var engi hermadr ok sat at londom i kyrrsjgli. 
Tunni hel {»rjgrll hans er verit hafdi med Ana hinom gamla. fehirdir 
35 hans. Enn er Ani var andadr. ^n tok Tvnni of la^safiar. ok grof i iord 
nidr. Enn er Egill var konvngr selli hann Tvnna hia {»r^grlom odrom. 
Hann kvnni {)vi slorilla ok hliop a bra^t ok med honom margir |>rjgrlar. 25 Yngliiifa Saga. 19 

toko ^ir f>a vpp larsafeit [»ar er hann haffii folgit gaf hann t>at monn- 
om sinom. enn [»eir toko hann til ha^ffiinngia. Sifian dreif til hans 
mart iU{)ydi8foIk. |ieir lågo a morkvm. stvndom Uopv [)eir i heria6(I) 
ok rjgrnto menn ok dråpo. Egill konvngr spurfii {»etta. {)a sneroz menn 
lii vidtoko. ok settv vpp merki sitt. enn \ip flydi mart fra honom. ^ 
^eir Tvnni séttv diarfliga. sa {)a konvngr ongan annan kost enn flyia. 
^ir Tvnni rako [»a flottan allt til skogar. Sit)an foro j[»eir aftr i bygd- 
ia« ok heriodo ok rjgrnto. fengo {)a onga vifista^fio. Fe {»at allt er 
Tvnni tok i heraAino. gaf hann lifizmonnom sinom. var|> hann [»vi vinsjgrli 
ok fiolmennr. Bgill konvngr samna{)i her ok for til orusto moti Tvnna. ^^ 
{leir bordos ok hafdi Tvnni sigr. enn Egill flyfii. ok let mikit Up. 
jfeir Egill konvngr ok Tunni atto .viij. orustor ok hafdi Tvnni iafnan 
sigr. Eftir ^at flyfii Egill konvngr landit ok vt i Danmork a Selund 
til Froda hins frjgfkna. hann het Froj[»a konvngi skatti af Svivm til liØz 
ser. fekk Fro[»i honom [»a lifi ok kappa sina. For pfk Egill konvngr til ^g 
Svidiodar med herinn. Enn er Tvnni spyr [»at for hann i moti honom 
med sitt Ud. Var^ [»a orusta mikil. [»ar fell Tvnni. Egill konvngr 
tok [»a riki sitt. enn Danir foro aftr. Egill konvngr sendi Froda kon- 
vngi godar giafir ok storar. a hveriom misserom. enn gallt ongan skatt 
Da^nom ok hellzt [»o vinfenngi [»eirra Fro[»a. Sit>an er Tvnni felL red 20 
Egill einn rikino [»ria vetr. ^at var)) i Svidiod. at gri[)vnngr sa er til 
blotz var øtladr var gamall ok jgrgr. [)vi at hann var alinn kappsamliga. 
enn er menn villdo taka hann. hliop hann a skog ok var^ galinn ok 
var iengi å vidom ok var hinn mesti spellvirlu vid menn. Egill kon- 
vngr var veidimadr.mikilL Hann reid vm daga opptliga a markir dyr 25 
at veida. ^at var eitt sinn at konvngr var ridinn a veidar vid menn 
sina. Konvngr hafdi ellt dyr eitt Iengi. ok leypti eftir i skoginn fra ollum 
monnom. Var[) konvngrinn varr vid gri[»vnginn [17J ok reid til ok villdi 
drepa hann. Gri[»vngrinn snyr i moti ok kom konvngr lagi a hann ok skar 
or spiotit. Grit»vngrinn stakk hornvnom a sido hestinom. sva at hann fell 30 
{»egar flatr ok sva konvngr. ^a liop konvngr a f^tr ok villdi bregda 
sver{»ino..grit»vngrinn stakk hornino fyrir briost konvnginom. sva at a kafi 
stod. ^a komv at konvngs menn ok drapo gri[»vnginn. Konvngr lifdi 
litla hri[» ok er heygdr at Vppsa^lom. Sva segir ^iodolfr. 

Ok lofsjgrll enn fljgrming 35 

or landi flé farra trionv 

Tyrs attvnga iolvns eykr 

Tvona riki. a Agli rard. % U kiarta f t&^. ?n t>ccari f eaiiilkrakiLj 

^ -}';v-* v* 9>in Efld er riki lok ok konvngdom eftir 

.mnr -is-r^Pz ^^s: ^ff f r)g*» koriTBg. t^ sendi Fro{>i menu lil OlUfS 

iPKrr.z^ A vrmta ikjft. ^ann er E^ill konrngr hafSi he(i)tit komftm, 

Jttsrr -nrv^ fvi. it 5^i;ar befSi alldri skalt golldit D^'nom. sagdi aC 

(I ima v^n*d t*! m xer?. Foro sendimenn aftr. Fro{)i var hersaAr 

mfeil ^ ''IT 1 *ino fTmri al Fro{)i for med her sino lil SriAiodar. 

p?rfi 34r T^QrisRr <)k benadi. drap marl folk enn svml bertok bano. 

flemn fr^u «JmdLC berfang. hann brendi ok viAa bygdina ok gerAi bit 

nes&a fe r^ -rkL Annal srmar for Fro{)i konrngr al beria i Arslrreg. 

:5 ^ f9-rrk OOarr konrngr al Frot>i rar eigi i landi. pB sleig bann a 

ken^ Gk Cerr il i Danmork ok heriar f>ar ok (jgr onga m6lsl»'8o. 

Bgnm ffffT at samnaAr mikill var a Selanndi. alefnir hann f>a vestr i 

Ernrsrnd. siglir f>a sy6r lil Jotlandz ok leggr i Limafiord. heriar {>a a 

Teadli brennir [»ar ok gerir miog sva aleyØa landit fiar aem ^ir komr. 

»> (Enn fré Ottari.) 

29. Valtr ok Fasti belo iarlar Fro^. pn hafai Yrop'i sett lil 
landTarnar i Danmork medan hann for or landL Enn er iarlar spurØo 
at Sviakonvngr heriaøi i Danmork. f>a aamna |>eir ber. ok Ia7>a a skip 
ok sfgia flvAr til LimafiarAar. koma {»ar miog a orart Ottari konvngi. 

25 L^(?gi» f ^({Ai* lil oru.slo. laka Sviar rel å moL fell liA bvarratveggia ^. 
Enn sva m^m liAil fell af Da^nom. kom annal roeira {»ar or heroAom ok 
rar lil hgl ollum skipom {»elm er i nand voro. Lykr sra orasto. al {»ar 
fdl Ollarr konvn((r. ok mestr luti liAz hans. Danir toko lik hans ok flvttv 
til landz ok la^gAo vpp a ha^g einn. leto |)a rifa dyr ok hrafna rj^in. 

3() t>t*ir gcra af Ire krako eina ok senda lil SvidioAar. ok sa^gAp at eigi 
var mirini ver|)r Otlarr konvngr |)eirra. ^eir kolloAo siAan Ottar' 
Vcndilkrako Svu segir {»ioAolfr. 

Fcll Ottarr f>ann bcrgamr 

vndir ftia greipar br^grgvin fjpli 

;{5 dv(;Bridli|;r vili borino ' 

fyrir Dnna vapnom. a Veodli spåro. 

»j hvValveffgia Cd. ») Ottarr Cd, Yaghngi Saga. 21 

Iw fra ek verk At eylands 

VaU ok Fasta iarlar FroI)a 

«j|mskri > {»iod vif;rrarmod 

at BBTgom Ter|>a. [|g] of vegit hofdo. (Kvånfang Afiils konungs.) 5 

30. A^ils het son OUars er konvngr var eftir bann lengi. ok 
Diiog zrd'igT. var hann ok nokkvr svmvr i vikinngo. A[)ils konvngr kom 
med her sinn lil Saxlandz. par reifi fyrir sa konvngr er Geir{)iorr het. 
Enn kona hans het Alor hin rika. Ekki er getit barna {»eirra. Konvngr 
var eigi i landino. A{)ils konvngr ok hans menn rvnnv vpp lil konvngs ]o 
bj^riar ok rj^nto {»ar. Svniir reka ofan biorØ lil slrandhoggs. Hiardarinnar 
hafdi gj^rtt ana^fiigt folk kariar ok konvr. ok \\wt'6o |>eir |)at allt meØ 
ser. J t>vi lifii var mjgrr ein vndarliga fa^gr. sv nefndiz Yrsa. For 
{»a A|>ils konvngr heim med herfangit Yrsa var ekki meØ ambaltom. 
Bratt fann {)at at bon var vitr kona ok vel ordvm farin, ok allra ^5 
lata vel kvnnandi. Fannz mikit vm hana ok konvngi mest. kom |)a sva 

al At>ils konvngr gerdi brvØka^ til hennar. Var |>a Yrsa drottning i 
Svi^iod ok {»otti bon hinn mesti skorvnngr. 

(Daudi Adils konungs.) 

31. Helgi konvngr Hairdanarson refi {»a Ty rir Hle(i)dro. hann kom 20 
til Svi{)io6ar meØ her mikinn sva at A{)ils konvngr sa ongan sinn kost 
annan enn flygia vndan. Helgi konvngr gekk {)ar a land med her sinn 
ok beriafii. fekk hann mikit berfang. bann tok bondom Yrso droltningo. 
ok hafdi med ser til Bleifirar. ok gekk at eiga hana. {>eirra son var 
Hroifr kraki. Enn er Hrolfr var {»revetr. kom Alof drottning til Danmerkr. 25 
sagdi.hon {>a Yrso. at Helgi konvngr bondi bennar var fadir bennar. enn 
Alofmodir hennar. for {)a Yrsa aftr tilSvidiodar til A{)ils konvngs ok var 
^ar drottning meftan bon lifdi. Helgi konvngr feli i bernadi. Hrolfr kraki 
var f>a .viij. vettra. var hann {)a til konvngs tekinn at Hleidrv. A{)ils 
konvngr atti deilur miklar vid konvng {)ann er Ali het hinn vpplennzki^. 30 
hann var or Noregi. ^eir atlv orustv a Vjgrnis isi. pnr fell Ali konvngr. 
enn A{»ils konvngr hafdi sigr. Fra {)essi orusto er langt sagt i Skiolldunnga 
ss/gy. ok sva fra pv'i er Hrolfr kraki kom til Vppsala til A()ils konvngs. 
^a seyri Hrolfr kraki gvllino a Fyrisvs/llvm. A|)ils konvngr var miog 
kjgrrr at godom bestom. atti bann bina bezto bestå i {)ann tima. Slongvir 35 
het hestr hans. enn annar Hrafn. {>ann tok bann af .Ala da^dom. var {>ar 

') afSDskri Cd, >) vpplennzka Cd, 20 *-K 

_^. 1-31 "^^y •i'i»5?*i"r 04 f-ri.c * jT rvfM'- ifr issn 

TTT j I 5?i?!nofl'~ii. Vir fcra* hsn? b^c!. Hir.'. c!« »t V^.-*. 
^ -r HBa Vir Wj^. k»1i04o S^iar b^iin rikan kocvnj. 

j«: "-1 »i 4nri [.:^ brajn'nr* tan 

fT li^H liir*'. cf b!an4:oa vaif. 

1^ 1 .fa tå?1«i: åt\\% ftk%l!df 

''.V ""'^ fr ^-^I* dren^r 

«i|)r Laroa at Vppsarlom. 

^- (Fall Hrolfs kraka.) 

32 ETffpmn hnt son A()ils. er {)ar rijgrst red Sviavelldi. A hans 
inom UW Hrolfr kraki at llleiAro. J {»ann lima herioAo konvngar 
ml'j'Z i Sfiavi'llfJi. bjgrAi Danir ok NorAmenn. Voro margir Sjgrkonvngar 
^.r er reAo Ii|)i miklo. ok atlo engi lond. ^otti sa cinn meA fvllu 
^' mega heita Sjgrkonvng^r. er hann svaf alldri vndir solkom asi ok drack 
afldri at arina homi. (Frå Eyateini ok Solva Jota konangi.) 

33. Solui h^it ffjgrkonvngr son Ha^gna or Niardey. er f>a heriaØi i 
Avatrvpg. Iiann otti ok riki a Jollandi. Hann hellt liAi sino lil SvifiioØar. 

25 fia var Kysloinn konvngr a veizlo i herafii f)vi er Lofvnd heilir. |)ar 
kom Sa^lvi a ovart vm noll. ok lok hva a konvngi ok brenndi • hann 
inni ineA hirA sina alla. [)a Terr Solui til Sigtvna ok beiflir ser konvngs 
narna ok viAtokv. (*nn Sviar snmna h(*r ok villa veria land sitt. ok var 
()nr orijflla Nva mikil at {)at er sagt at eigl sleit a .xi. djgrgrvm. ^ar 

'M fek Solvi konvngr sigr ok var|) hann konvngr yfir Sviavelldi langa hri|) 
til {)osH er Sviar sviko hann. ok var hann |>ar drepinn. Sva segir 
f)ioAoirr. 

Vrit rk KyMtcinn at sikling 

riidn fnleinn med Svivm kvado 

X} lokins lifn iotzka mcnn 

a lofdunnai inoi brenna. Yngling« Saga. 23 Ok bitfétt t^a er timbrfastr 

i brandvni toptar nokkvi 

hli|>ar |>angs flotna fvllr 

a hilmi rann. of fylki brann. (Drap Yngvars konungs.) d 

34 Tngvarr het son Eysleins konvngs er j^a var konvngr yflr 
Svivm. Hann var hermaØr mikill. ok var opt a herskipom |)vi at f>n var 
Sviariki miog herskålt bjgrfii af Da'^nom ok Avstrvegsmonnom. Yngvarr 
konvngr gerSi frif) vid DanL tok {)a at heria vm Avstrvego. A eino 
svmri harAi hann her vti. ok for til Eistlandz ok heriadi |>ar of svmarit 10 
sem heillr at Steini. f>a komv Eislr ofan meØ mikinn her ok alto {»eir 
orusto. Var{) landherrinn sva drivgr at Sviar fengo eigi mélsta/6o. fell 
(lar Yngvarr konvngr. enn lifi hans flyfli. er hann heygfir |>ar viA sii 
sialfan. |>at er a (A)[)alsyslu. Foro Sviar helm eftir vsigr {»enoa. Sva 
segir ^iodolfr. 15 (at stokk ypp herr eistneskr 

at Yngvari at hilmi vå. 

Sytiu kind ok a^slmarr 

of soat hafdi. efri fiollom 

ok lioshofvm Gymis lied 20 

y\6 lagar hiarta at gamni kveftr. (Frå Brautonondi konungi.) 

35. Avnvndr bel son Yngvars er {)ar njgrst tok konvngdom i 
SviØioA. Vm hans daga var rri{)r goør i SviAlofi. ok var|) hann miog 
a^Aigr at la'^safe. Avnvndr konvngr for meA her sinn til Eistlandz at hefna 25 
feAr sins. Gekk |>ar vpp meA her sinn ok heriaAi viAa vm landit ok 
fekk herfang mikit. ferr aflr of hs/slit til Svi{)ioAar. Vm hans daga 
var år mikit i Svi[)ioA. Avnvndr konvngr var allra konvnga vins^laztr. 
Svi|)ioA er markland mikit. ok [23] liggia |)ar sva cyAimerkr at uiargar 
dagleiAir ero yfir. Avnvndr konvngr lagAi a {)at kapp mikit ok kosl/iaA 30 
mikinn at ryAia markir ok byggva siAan. Hann let ok ryAia vego yCr 
eyAimerkr ok fvnndvz {)a vi{)a i morkvnom skogla^s lond. bygAvz {)ar 
f)a viAa stor heroA. Var{) af {»essom hj^tti landit bygt. {)vi al landfolkit 
var nogt til landbyggvinngar. Avnvndr konvngr let bj^ta vego of alla 
Svit^ioA. bj|rAi vm markir ok myrar ok fiallvego. {^vi var hann kallaAr 35 22 Co<'«3J ^ 

alinn vndir annarr hestr er Hr: trtfi slorherat a Svi))ioA. 

Godgesti konvngi. ^eim rei(N ' 
fell af baki ok fekk bana. v 
var at disabloti ok ^^i•^ rjAa.) 

5 fell konvngr af fran: :r^-:i".ir hel. ^a voro konvngar a 

aØi. enn hcilinn l» _- •- fiei'r voro iniog iafnalldrar Ing- 

svlom. ok viii ' y}rn liina herazkonvngar Bra^lanvndar. 

Sva segir ]y ^ • ^^ Mindi. par ero Vppsalir. |)ar var allra 

'* \ :. >tillv f)annig niargir konvngar at miAiorn 
10 ' >.f tP kiiuiit var at miSiom vetlri kom fiolment 

. rri peir AIfr son Yngvars konvngs. ok Inginlldr 

« :«%-> {)^ir efldo til sveinaleiks. skyildi hvarr raAa fyrir 

A :r N'ir lekvz vift var Ingialldr vstorkari enn Alfr. honom 

^, i :: ilt hann gret af. [)eir voro .vi. veltra gamlir. pB kom 

^ % '}r :>>tbroftir hans. ok leiddi hann til Svipdags blinnda fostr- 

4 ^ ir'*5. ok sagfti honom at illa haffti at farit. er hann var oslerkari 

, i n^:n enn Alfr Yngvars son ok of)rotkari. f>a svarafti Svipdagr 

j£ *>jt yjpri mikil ska^mm. Annan dag eflir let Svipdagr taka hiarta 

L>r vargi. ok steikia a teini. gaf siftan Ingialldi konvngs seyni at eta. 

ok |)adan af var^ hann hinn grimmazti ok verst skaplunnda(ft)r. Ok 

.H) er Ingialldr var roskinn. baØ Avnvndr konvngr konv til handa honom 

Ga^tilldar dottvr Algarta konvngs. hann var son Ga^treks konvngs 

hins milida. son(ar) Gartz konvngs er Ga^tland er vift kcnnt. Alga^tr 

konvngr {»ottiz vita at dottir hans mvndi vel gipt ef hon vfrri syni 

Avnvndar konvngs gefin. ef hann heffti skaplyndi fa'dvr sins. ok var 

25 send mjgrrin til Sviftioftar. Ingialldr gerfti brvftla^p til hennar. {»egar 

er timi er til f)ess. 

(Daufti Onundar.) 

37. Avnvndr konvngr for milli bua sinna a oino ha^sti meft hirft 
sina. {»anngat sem ka^lloft er Himinheiftr. {)at ero iialldalir nokkvrir 
30 {)ra^ngvir. enn ha fioll tvoim megin. pn var mikit regn. en aftr haffti 
snia lagt a fiollin^. Hliop {)a ofan skrifta mikil ^ meft grioti ok loiri. 
{)ar var|) fyrir Avnvndr konvngr ok lift hans. fokk konvngr {)ar bana. 
ok mart lift meft honom. Sva segir {)ioAolfr. 

Yard Avnvndr vnd Himinfiollum. 

35 Jonakrs bvra ok ofvf^r 

harmi hepptr Eistrar doff^i 
1) fiollinn €d. *) mikill Cd. k Yoglioga Saga. 25 heipt hrisvngs foUdar bciDom 

at heodi kom. Ha^gna hreyrs 

ok sa fra^mvdr of borfinn var. (Brenna at Uppsolum.) 

38. [21] Ingiaildr son Avnvndar konvngs var konvngr at Vppsarlom. 5 
Vppsala konvngar voro jgrzlir konvnga i SviØiod. {)a er par voro margir 
heradzkonvngar fyrir |>vi at 0{)inn var hofØinngi i SviØiofi. Voro |>eir 
einvalldzhofdinngiar er at Vppsa/Iom sålo of alil Sviavelidi til ^ess er 
Agni do. Sidan kom rikit i br^firaskipti sva sem fyrr er ritaØ. Eflir 
|>at dreirøiz rikit ok konvngdomr i jSftt(ir). sva sem |)jgr greindoz. enn 10 
svmir konvngar rvddo marklond stor ok bygdo {»ar. ok iokv {)annig 
riki sitt. Enn er Ingiaildr to*k rikit ok konvngdom. voro margir heradz- 
konvngar sem fyrr var sagt. Jngialldr konvngr Ij^t bva veizlu mikla 
at Vppsarium. ok jgrllar at erfa Avnvnd konvng fa^dvr sinn. Hann let 
bua sal einn ongom mvn minna eAa vvegligra enn Vppsalr var. er 15 
bann kalladi sia^ konvnga sal. voro |>ar i ger .vij. basjgiu Jngialldr 
konvngr senndi menn vm alla Svi{>io6 ok ba^fi til sin konvngom ok 
iorlam ok 8/Arom rikismonnom. Til ^ess erCs kom Alga^tr konvngr 
magr Ingialldz konvngs. ok Ynsvarr konvngr af Fiafirinndalandi ok 
seynir hans tveir Alfr ok Agnarr. Forsniallr konvngr af Njgrriki. Sig- 20 
hvatr konvngr af Attandalandi. Granmarr konvngr af Svftrmannalandi 
▼ar eigi kominn. {»ar var .vi. konvngom skipat i hinn nyia sal. Jng- 
ialldr konvngr skifiadi hirØ sinni ok ollu liØi sino i Vppsal. ^at var 
sidvenia i {^ann tima f)ar sem erfi skylldi gera eftir konvnga efla iarla. 
sa skylldi er gerfii ok til arfs skylldi leifia sitia a skorinni fyrir hasjgrlino 25 
allt [lar til er inn vjgrri borit fvllit. pat er kallat var Bragafvll. Sa skylldi 
standa vpp i moti BragafvUi ok strengia heit. ok drekka af fvllino sifian. 
ERir f>at skylldi hann leida^ i hasjgrti fa^fivr hans. {)ar sem hann var vanr 
iafnliga at sitia. var hann |>a kominn til allz arfs eftir hann. Nv var 
8va her gert. at pa er Bragafvll kom inn. stod vpp Ingiaildr konvngr 30 
ok tok vift eino miklo dyrshorni. strengØi hann f)a heit at hann skylldi 
vka riki sitt halfo i hvcria hofvtjgrtt efia deyia ella. drack siØan af 
hornino. Enn er menn voro miog drvknir vm kvelldit. mjgrllti Ingiaildr 
konvngr til Fol(k)viAar ok HulviØar sona Svipdags. at f)eir skylldo 
vapnaz ok Uf) fieirra sem jgrtlaft var vm kvelldit. f>eir gengo vt til hins 35 
nyia sals. baro {)ar at elld. ok f)vi njgrst tok salrinn at loga ok brunuv 
{mit inni .vi. konvngar. ok lift fieirra allt. enn {»eir er vt leitofio voro 
>) leidi Cd. 24 Codei Prisianofl. 

Bryla^nvndr. Avnvndr konvngr setti bv sIj -^ »"«'"' »»g oU fressi 

ok for vm allt landit at veizlam. 

(Fra Ingial 'i^) 

36. Brytynvndr at« son • ^=^' ^»9'nndi. |>oltiz hann {»at 

5 Fiafirinndalandi Yngvarr ok ^ - '■-• '^ ••»"" ?y"d" «»!?» varhvga 

ialldz. Vi8a vm Svifiofl v= liiorvarfir ylflngr til Svidioflar. ok 

fyrir Tivndalandi re8 S- ^r konvngr spyrr |)al J)a sendir 

Svia t)ing. voro f^ar 1 ' ^*"<^'» ^'' ^^'^'^- ^"^ o"" "*» *^«"^- 

vettri. Ok einn v. * ^' '>"'*'' ^^^^^ ^^^^ heriat a riki Gran- 

10 til Vppsala. f)»r ' '^^ *'* velzlonnar var J)eim vel fagnat 

SOQ Avnvndnr' ^^ •' -^^^^ ^■■' t^' sidvenia konvnga {)pirra er 

sino liØi ^ -^ ''' ^"^ '^^^ ^^^* '^^ drecka sky lido a kvelldom 

botti bat ^'' ^-t'^^^Øi' ^^ kona. sva senn ynniz. enn {)eir ser er 

Ijl Q^.i, i.'i'i {wt voro I vikinnga log |)olt vjgrri at veizlom. 

.- f^,,^ i;.ir%v.-kior. Hasjgrti Hiorvarf^s konvngs var bril gagnvert 

; ^.t^ A^Rvngs. ok sato hans .menn allir a {)ann pall. ^a 

...,;«.<rr konvngr vid Hiildigvnni dottvr sina. at hon skylldi baa 
n jl irestom. Hon var allra kvenna frif)vz. Tok hon silfrkalk 
^ ^.itii. geck hon fyrir iIion({ir{) konvng ok mj^llli. Allir hcilir 
.,}..;i..ir at Hrolfs minni kraka. ok drack af til halfs. Sidan selldi hon 
^■^i^ifj^i konvngi. Nv tok hann kalkinn ok hond hennar med ok mjgrllli 
,. rioii $kyildi sitia hia honom. Hon sagdi {)at eigi vikinnga siA at 
iftfcka hia konvm tvimenning. Hiorvart)r let {)ess mciri vgn at hann 
mvniii ^at skipti a gera. at hata helldr vikinnga largin ok drecka tvi- 
i& inenning vid hana. ^a settiz Hilldigvnnr hia honoin.. ok drvcko |)ar bjgrøi 
saman ok toludo mart of kvelldit. Eflir vm daginn er |)eir konvngar 
billaz hof Hiorvar{>r bonorft sitt. ok bad Hilldigvnnar. Granmarr konvngr 
bar I)etta mal vpp fyrir konv sina Hilldi ok adra rikismenn. Sogdo 
svmir at honom mvndi vera mikit trarst at Hiorvar()i konvngi. ok {)otti 
30 {)etta radligt vera. La^k sva at Hilldigvnnr var fa^stnvd Hiorvart>i 
konvngi. ok gerdi hann brvdla^p til hennar. Skylldi Hiorvar{)r konvngr 
dveliaz med Granmari konvngi. |)vi at hannatti ongan son til rikit^ med 
ser at var|>veita. 

(Orrosta i Svif^jod Ingjalds ok f)eirra måga Granmars 
35 ok Hjorvards.) 

40. t>at sama ha^st samnadi Ingialldr konvngr ser Udi. ok jgrtlar 

») \vg Ulf. Cd, ') rik'Crf. i Yoglinga Saga. 27 

8 hendr ^im mågom. hann heGr her itj af ollum {>eim rikiom. er hann 
hardi Ynndir sig idgt. Ok er {>eir magar spyria ^si samna ()eir lifii i 
sino riki. ok kemr ^ til lifiz vifi f)a Hs/gni konvngr ok Hilldir son hans. 
T reAo fyrir eyslra Ga^llandi. Ha^gni var fadir Hilidar er Granmarr 
•ivnsrr åtti. Jngialldr konvngr geck a land vpp med olluin herinom 5 
. hiiTdi lid miklo meira. sigr ()o saman oruslan ok var hin har|)azta. 
Klin or litla hri{) hafØi bariz verit. {)a flyia |)eir hoffiingiar. er redo 
fyrir Fiadrinndalandi. ok Veslrga^tom. ok af N^riki. ok Atlandalandi. ok 
allr sa herr er af f)essom londotn hafdi farit. ok foro {^oir lil skipa 
sinna. Jngialldr konvngr var staddr na^dvliga. feck hann morg sår. 10 
ok komz vid {»elta a flotta til skipa sinna. ^ar fell Svipdagr blinndi 
fostri hans. ok baØir seynir hans Ga^tviØr ok Hvlvifir. Jngialldr 
konvngr for aftr vift sva buit til Vppsala ok unfti illa sinni ferft. ok 
{»ottiz (lat finna at honom mvndi herr sa otrvr vera. er hann haffti or 
aino riki. {)vi at hann fekk meft hemafti. Efiir |)etta var ofn|)r millum ts 
Ingialldz konvngs ok Granmars konvngs. ^a er langar hriftir haffti 
[mnnig fram farit komv beggia vinir |)vi vift. at {)eir Sjgrttvz ok (largfto) 
konvDgarnir stefno meft ser. ok |>eir hitti^ ok gerfto fri{) meft ser. 
Fri{>r skylldi standa millom [23] |)eirra meftan {)eir ^rir konvngar liffti. 
Ingialldr konvngr. Granmarr konvngr. Hiorvarf^r konvngr. var |)at bunndit 20 
eiftom ok trygftom. Eflir vm varit for Granmarr konvngr til Vppsala at 
bléta sem siftvenia var til moti svmri ef friter Vj|rri. Fell honom |)a sva 
aptnn sem hann mvndi eigi lengi lifa. Sif^an for (hann) hcim i riki sitt. 

(Daofti Granmars konungs ok Hjdrvarfts.) 

41. Um ha^stit eflir for hann Granmarr konvngr ok Hiorvar|)r 25 
konvngr magr hans at taka veizlo i ey f)eirri er Sili heilir. at buum 
ainom. Ok er f)eir voro at veizlonni. kom f)ar Ingialldr konvngr a 
einni nott meft her sinn ok tok hvs a {)eim ok brenndi {)a inni meft 
olhi lifti sino. Eftir f)at lagfti hann vndir sig riki |)at allt er att hoffto 
konvngamir. ok setti yfir hofftinngia. Ha^gni konvngr ok Hilldir son 30 
haOB rifto oppt vpp i Sviavelldi ok drapo menn Ingialldz konvngs. t>a 
er hann haffti selt yGr riki {>at er étt haffti Granmarr konvngr magr 
^irra. Stoft fiar langa hri|> deila millom Ingialldz konvngs ok Ha^gna 
konvngs. fekk Ha^gni konvngr halldit po riki sino fyrir Ingialldi kon- 
vngi allt til darftadags. Jngialldr konvngr atti .ij. bom vift konv 35 
snniL bet hit elfara Asa. enn annat Olafr tretelgia. Kona Ingialldz 
konmifa het GarthiUdr. hon aendi aveininn til Bofa fostra sins i vestra 

O konr Cd. Cmét% Frinamis. 

¥pp (fair ok Saxi son Bofa. er kalladr var 
■a. al Ingialldr konvngr drjgrpi .xij. konvnga. 
bann var kallaSr Ingialldr illraSi. hann var 
hl Svi{>iod8r. Aso doUvr sina gifti hann Gvfira^fii^ 
a SkaaL hon var skaplik foAvr sinom. Asa olii ^vi er hann 
A-^ ftiifiJM broAfT sinn. Halfdan var fafiir Ivars ^ hins vififaØma. 
Asa R^ ok baaa Gvdrydi bonda sinom. 
(DauAi Ingjalds illråda.) 

42. Ivarr hinn viØfaØmi kom a Skan) eftir drap Gvfira^Aar fa^dvr- 
to bro|Hir sins ok dregr f)egar her mikinn saman. for sidan vpp a Svi[)ioA. 

Asa hin illrafia var farin a fvnd fa^fivr sins. Jngialldr konvngr var 
^ staddr a Reininngi at veizlo. er hann spurdi at herr Ivars var njgrr 
kominn. ^ottiz Ingialldr konvngr ongan styrk (il hafa at beriaz vift 
Ivar. honom t>otti ok sa kostr synn at leggiaz a flotta at hvafianjgrfa 
15 mvndo flandmenn at drifa. Toko f)«^ Asa f)at rafi er frjgrgt er ordiL 
at ^zr gerdo folk allt dardadrvkkit. Sil)an (letu |>a^) leggia elld i hollina. 
brann {)ar hollin ok folk allt inni mefi Ingialldi konvngi ok Aso. Sva 
segir ^iofiolfr. 

Ok Ingialld Ok sa yrdr 

20 ifiorvån tra]) allri I>iodo 

reyks rarsTdr sanngerastr 

■ ReiDiDDgi. med STivm |>otti. 

|>a «r hasI>iofr enn hann sialfr 

hyriar leistoin aino liorvi 

25 godkonvng fr;fkno fyrstr 

i gegnom stod. of fara villdi. 

(Fra Ivari viftfadma.) 

43. Jvarr hinn viøfadmi lagfii vndir sig allt Sviavelldi. hann eign* 
adiz ok allt Danavelldi. ok mikinn lut Saxlandz. ok allt Avstrriki. ok 

30 hinn Gmta lut Bnglandz. Af hans jgrtt ero sifian komnir Danakonvngar 
ok Sviakonvngar. {»eir er {)ar hafa einvalld haft. Eftir Ingialld konvng 
hvarf Vppsalavelldi or Ynglinnga jgrtt. |>at er langfefigom mjgrtti telia. 

(Frå élafi trételgju.) 

44. [24] Olafr son Ingialldz konvngs spvrfti frafall fa^fivr sins. 
35 {»a for hann mefi t>at lid er honom villdi fylgia. |>vi at allr mvgr Svia 

') Gartlaods Cd. >) Gardrardi Cd, *} Innars Cd. 
Ynglinga Sb^^, 29 

Kop vpp med eino sainf)ykki at rjgrkia jgrtt Ingialldz konvngs ok alla 
hans vini. Olafr for fyrst vpp a Njgrriki. enn er Sviar spvrfio til hans. 
f>a matti hann ekki ()ar vera. for hann pa vestr markleidi til ar |)eirrar 
er norftan fellr or Vjgrni. ok EIfr heitir. f>ar dveliaz {)eir ok rvddo mork- 
ina, brenna ok byggva siØan. Vrfio {»ar bratt stér hcrvt. ok kolioAo 5 
{>eir |>at Vermaland. f>ar voro goSir landkostir. Enn er spurØiz til 
Olafs til Svi{»iodar at hann ryddi markir. kollofto {>eir hann tretelgio. 
ok [»otti bjgrdiligt hans rafi. Olafr fekk {»eirrar konv er Solveig bet. 
dottvr Sa^lua Halfdanarsonar gvlltannar veslan af Soleyiom. Halfdan 
var son Sa^laa Sa^lvarssonar Ss/luasonar hins gamla er fyrstr rvddi lo 
Séleyiar. Mofiir Olafs tretelgio bet Ga^lhilldr. enn hennar moSir Olof 
dottir Olafs hins skygna konvngs af Njgrriki. Olafr ok Solveig atto .ij. 
sonv Ingialld ok Halfdan. Halfdan var vpp f^ddr i Soleyiom med 
Sarlua mofivrbrjgrdr sinom. hann var kallafir Halfdan hvitbeinn. 

(Brendr inni Olafr trételgja.) ^5 

45. t>at var mikill mannfiolt>i er Vtlaga for af Svif)io6 fyrir Jvari 
konvngi. SpurØv {)eir at Olafr tretelgia haffii landkosti goØa a Verma* 
landi. dreif til hans sva mikill mannfiol[)i at landit fekk eigi borit. ger[)iz 
f)ar f)a sviltr ok halljgrri mikit. Kenndo |)eir {»at konvngi sinom. sva sem 
Sviar ero vanir at kenna konvngi bjgrfii år ok halljgrri. Olafr konvngr 20 
var litill blotmafir. likadi Svivm ()at illa. ok {)otti {»adan mvndo slanda 
halljgrrit. f>vi njgrst drogo Sviar her saman ok foro at Olafi konvngi. 
ok tokv hvs a honom. ok brenndo hann- inni. ok gafo hann Ofini. ok 
blotvAo honom til års sér. ^at var vid Vjgrni. Sva segir ^iofiolfr. 

Ok vid våj^ sonar Forniotz 25 

Vidar (telgia) af Svia iofri. 

hrjgr Olafs Sa ittkonr 

hélgyldir svalg at Vppsarlom 

ok gladfialgr Lofda kyns 

gøyrr var a lesti fyrir longo bvarf. 30 

f>eir er vittrari voro af Svivm fvnno {)a at mannfolkit var myklo fleira 
enn landit mjgrtti bera ok {)at olli halljgrrino. enn konvngr hafØi ongo 
vm valldit. Taka nv {»at rafl at {)eir fara mefi allan herinn vestr ofir(l) 
Eiftaskog. ok koma fram i Séleyiom miog å vvart. ^eir drapo Sa^lva 
konvng. enn toko hondom Halfdan hvitbein ok taka hann til hofdinngia 35 
yfir sig ok gefa honom konvngsnafn. lagfii hann pm vndir sig Séleyiar. 
Si{)an for hann med herinn a Rarmariki. ok beriar {»ar. ok fekk fylki 
flat af hernadi. 30 Codex Prisianns. 

(Prå Halfdani hvitbein.) 

46. Halfdan hvitbeinn var rikr konvngr. hann atti Aso dottvr Eysteins 
bins hardrada Vppicndinnga konvngs. hann red fyrir HeiØmork. f>ar 
Halfdan ållo .ij. sonv. Eystein ok GvAra^ft. Halfdan eignafiiz mikit af 

5 Heidmork. ok f>6tn [25] ok Ha{)aland ok mikit af Vestfolld. Hann var[) 

gamall miog ok var{) sotlda^dr a ^olni. SiSan var hann fluttr vt a 

Vestfolld. ok heygfir \9X sem heitir Sk^reid i Skiringssal. Sva segir 
^iofiolfr. 

(^al fré) hyrr |)io(Jkonvng 

10 at Hairdanar a ^otni tok. 

saHikmidlendr Ok Skfreid 

sakoa skylldv. i Skiringssal 

Ok at halvarps of brynialfr 

hlifina^ma beioom drvpir. 

15 (Frå Ingjaldi brodur Hålfdanar.) 

47. Jngialldr brodir Hålfdanar var konvngr i Vermalandi. Eftir 
darda hans lagøi Halfdan konvngr vndir sig Veranaland. ok tok skatte 
af. ok setti t)ar iarla yGr mefian hann liffii. 

(DauØi Eysteins konungs.) 

20 48. Eysteinn son Hålfdanar hvitbeins var konvngr eftir hann a 
Rarmariki ok a Vestfolld. hann atti Hilldi dottvr Eiriks Agnarssonar er 
konvngr var a Vestfolld. Agnarr fadir Eiriks var son Sigtryggs koQ- 
vngs afVindle. Eirikr konvngr atti ongan son. hann do (>& er Halfdan 
hvitbeinn llfdi. Toko {)eir feøgar Halfdan ok Eysteinn {)a vndir sig alla 

25 Vestfolld. Red Eysteinn Vestfolld meØan hann lifdi. ^a var sa konvngr 
a Va^rno er Skiolldr hét. hann var allmiog Golkvnnigr. Eysteinn konvngr 
for med herskip sin yGr a Va/rno ok heriadi |)ar ok tok f)at sem fyrir 
var[). kljgrdi ok adra gripi ok hioggv strandhargg. foro i brot si{)an. 
Skiolldr konvngr kom til strandar med her sinn. var Eysteinn konvngr 

30 t>9 i brottv. ok kominn yGr Gurdinn ok sa Skiolldr segl f)eirra. {)a tok 
hann mottvl sinn ok veifdi ok bles vid. {»a er |>eir sigldo inn of larlsey. 
sat Eysteinn konvngr vid styri. Annat skip sigldi nj^r |)eim. båroskot 
nokkvt var i. bar sva til at bciliasinn la^st konvnginn fyrir bord af 
odrv skipino ok var|) {»at hans bani. Henn hans nado likino. var |)at 

35 flutt inn a Borro. ok orpinn hargr eftir hann a åreyrinni vt vid sia vid 
Va^dlo. Sva segir ^iodolfr. Yogiinga Saga. 31 

Enn EysteinD reiks lardvdr 

fyrir asi fdr a radar brandi. 

til Byleistz pd er elkalldr 

brodvr meyiar. hia iofvr garzkom 

ok nv liggr Va^dlo strarmr 

vodir iagar bcinon at vigi kemr. (Fra Håifdani konungi miida ok matarilla.) 

49. Halfdan het son Eysteins konvngs er konvngdom (tok) eftir 
hann. hann var kailafir Halfdan binn milidi ok hinn inatarilli. Sva er 
sagt (al) bann gaf monnom sinom i mala iafnmarga gvllpenninga sem 10 
adrir konvngar silfrpenninga. enn hann svellli menn at mat. Hann var 
hermadr mikill ok var longom i vikinngo ok fekk ser fiar. Hann atti 
Hiif dottvr Dags konvngs af Vestrna^rom. Holtarr a Veslfolld var 
ha^fvdbj^r hans. t>ar varf> hann sottda^fir ok er hann heygdr a Borro. 
Sva seg^|iio6oIfr. 15 

Ok til ^ings norna déms 

(ri^ia iofri of notid hafdi. 

hvedrvngs mjgrr ok bvdlvngs 

or heimi ba^d. a Borrv i 

I»a er Halfdan sigr [26] hafendr 20 

sa er i Hollti bio sidan félo. 

(Fra Gudrodi veiSikonungi.) 

50. Gvdra^dr hét son Halfdanar er [konvngdom tok ^ eftir bann. 
ok var kallafir Gvfira^fir hinn mikillati. enn svmir ka/llodo hann veidi- 
konvng. Hann atti {>& konv er Aifhilldr het dottir Alfarins konvngs 25 
or Alfheimvm. ok haffii me6 henni halfa Vingolmork. {)eirra son var 
OtaCr Geirstadaalfr. Alfheimar voro I)a kallaØir millom Ra/melfar ok 
Gartelfar. Enn er Aifhilldr var s^ndot. {»a sendi GvØra^dr konvngr menn 
sina vestr a Agfiir til Harallds konvngs hins granra^da. at bidia Aso 
dottvr hans til handa ^ konvngi. enn Haralldr syniadi Kom v sendimenn aptr 30 
ok Sergio ^ konvngi sitt eyrinndi. Nokkvrv sidarr ska^t Gvdra^dr konvngr 
skipom a sia ok for sifian me6 mikiv li[)i Vt a Agdir. ok kom vm nott 

a vvart a bjgr Haralldz konvngs. ok veitti {)ar vpprås. Enn er Haralldr 
konvngr var() varr vi8 at herr var kominn a bjgrjnn. gekk hann vt med 
lid t^at er hann hafdi. ok var{) |)ar orusta. enn lidzmvnr var allmikill. 35 
Fell {)ar Haralldr konvngr. ok Gyrdr son hans. tok Gvfira^Ør konvngr 

O [konvng tok tok Cd. *) handi Cd, *) sargdi Cd, ■as. keim med ser Aso dottvr Haralldz konvngs. 

yrmHtmy td kfaur. ^ aUo son er Halfdan hét. Enn {»a er 

biiuSfl "QT ^ntsrpmaå. |al Inrsl for GvØra^fir konvngr at veizloin. Hann 

i wf} iK:pL iuw i SliflosTodL voro ^Bt drykkior miklar. var konvngr 

' ■!«•< ir'9&:m -. Ok m kvelldil er myrkt var. gekk konvngr af skipi. 

amt sr lam k;fm a bffggiosporA. hliop mafir at honom ok lagfti spioti 

^•^^Ta kxmvi^aa. var |>at hans bani. Sa mafir var {»egar drepinn. 

ioa ir toarxnni eflir var[) sa maftr kenndr. var {)at skosveinn Aso 

iMtxuåtftr. å%fpi hen {»a ekki at |)etta voro hennar rad. Sva segir 

Var|> Gvdrardr Ok la^nsigr 

hino i^a^fvgUti binn er Idm gerdi 

lémi beittr Aso arr 

sa er fyrir longo var. of iofri bar. 

15 ok vm rad ok badlungr 

at élam stilli a bedi fornom ^ 

harfvd heiptrigrk Stiflosvnndz W 

at hilmi drd. of stvnnginn var. 

(Daufii Olafs konungs.) 

20 &!• Olafr tok riki ok konvngdom eftir fefir sinn. hann var rikr. 
ok hermafir mikill. Hann var allra manna fri{)aztr ok sterkaztr ok 
mikill vexti. Hann hafdi Vestfolld. {^vi at Aifgeirr konvngr tok pa 
vndir sig Vingvlmork alla. setti hann {^ar yfir Gandalf son sinn. pa 
gengo |)eir fedgar miog a Ra^mariki. ok eignafiiz mestan lat {>ess rikis 

25 ok fylkis. Ha^gni het son Eysteins hins rika Vpplendinnga konvngs. 
hann lagØi vnndir sig Heifimork alla ok ^otn ok Ha))aland. [)a hvarf 
ok vndan [)eim Gvdre/dar sonom Vermaland. ok sneroz |)eir |)a at 
skattgiofvin til Sviakonvngs. Olafr var f)a a tvitvgs alldri er Gvdra^fir 
konvngr anda|)iz. Enn er Halfdan konvngr broSir hans gekk til rikis 

30 meØ honom. |)a skipto {)eir Vestfolld mefi ser. hafdi Olafr hinn vestra 
[21] lut. enn Halfdan hinn iAra. Olafr konvngr haffii at GeirstoØom 
atsetv. Hann tok fotarverk ok anda{)iz {>ar af. ok er hann heygØr a 
Geirstodom. Sva segir ^ioSolfr. 

Ok nidkvisl red Olafr 

35 i Noregi ofsa fordom 

l)roUnr ^yrs vidri grvnd 

of t)roaz nadi. ok Vestmari. 

>) drvknir Cd. Saga Halfdanar Svarta. 33 TDods fétverkr 
vid folldar f>rariii 
vij^nidiong 
of vid« skylldi. Nv li^^r {(vnnditrfr 
a (leirstodom 
herkoovngr 
ha^gi aasinn. , (Fra Rognvaldi heiAum hæra.) 5 

53. Rognvalldr het son Olars. er konvngr var a Yestrolld eflir fedr 
sino. hann var kalladr heiØom hjgrri. Ym hann orti ^io{)oifr hinn hvinverski. 

(at veit ek bezt reidar stiori 

vnd blåm himni heidom hijfr'i 

kennioafn of heitinn er. •!() 

sva at konvngr eigi. ok milldgedr 

er Rognvalldr markar droltinn. 

(Håirdao bersi vid GandålT ok Sigtrygg.) 

Halfdan var {»a vetrgamall er faøir hans fell. Asa modir hans 
for t>egar med hann vestr a Agfiir ok setliz {^ar til rikis a 15 
Avgdom ()eim er att haffii Haralldr faøir hennar. Halfdan ox {»ar vpp. var 
hann bralt mikill ok sterkr ok svartr a hår. var hann kalladr Halfdan 
svarti. Hann var .xix. vettra er hann tok konvngdom a Avgdom. for 
hann {>a {>egar inn a Yesifolld ok skipti riki vid Olaf brodur sinn sva 
sem fyrr er ritaA. Sama hausl for (hann) med her a Yingvlmork a 20 
hendr Gandalfi konvngi. ok aUo {^eir margar orustor ok hofdo ymsir 
sigr. Enn al lyklvm Sjgrttvz ))eir ok skylldi Halfdan hafa Yingvliiia^rk 
halfa. sem adr hafdi haft Gvdra^dr fadir hans. Eftir t^at for Halfdan 
konvngr vpp a Raonariki ok lagdi vndir sig. ^at spvrdi Siglryggr 
konvngr son Eysteins konvngs. hann hafdi |)a atselo a Heidmork ok 25 
hafdi adr lagit vnndir sig Ra^mariki. For {)a Siglryggr konvngr i moti 
Halfdani konvngi. ok varf) {)ar orusta mikil. ok hafdi Halfdan sigr. 
Enn er flottinn brast, var Siglryggr konvngr lostinn a^ro vndir vinstri 
hond ok fell hann f)ar. Sidan lagdi Halfdan vndir sig allt Rarmariki. 
Eysteinn het annarr son Eysteins konvngs brodir Sigtrygs. hann var 30 
konvngr « Heidmork. Enn er Halfdan konvngr kom vt a Yestfolld. 
^ for Eysteinn konvngr med her sinn vt a Ra^mariki ok lagdi {)ar ^a 
vida vndir sig. 

(Orrosta Halfdanar ok Eysteins.) 

2. Halfdan svarti spvrdi at ofrif^r var a Rarmariki. dro hann f)a 35 
her saman ok for a Ra^mariki a hendr Eysteini konvngi. ok atto {»eir 

Codcx Frifiaam. 3 34 Codex Frisianas. 

orasto. hafdi Halfdan sigr. enn tysteinn flydi vpp a HeiSmork. Halfdan 
konvngr for |)a med her sinn a Heidmork^eflir honom. ok aUo {>eir {>ar 
aSra oruslo ok hafdi Halfdan sigr. enn Eysleinn flydi nordr i Dala a 
fvnd Gvdbrandz hersis. Hann efldiz [)adan al lidi. for sidan Vt a Heid- 

5 mork. hann hilti Half[28]dan svarla i ey hinni miklo er liggr i Miors. 
ok alto [)eir [)ar orusto. ok fell mart manna af hvaromlveggiom. ok 
hafdi Halfdan konvngr sigr. ^ar fell Gvlhormr son Gvdbrandz hersis er 
mannvjgrnslr [)olli vera a Vpplondom. |>a flydi Eysteinn konvngr enn 
nordr i Dala. [)a sendi hann Hallvar{> skalk fr|rnda sinn a fvnd Half- 

10 danar konvngs at leila vm sjgrltir. Enn fyrir sakir fr|rndsemi gaf Half- 
dan konvngr vpp Eysleini konvngi halfa Heidmork. sva sem {)eir frj^ndr 
hofdo fyrr all. Enn Halfdan konvngr lagdi vndir sig |>oln ok f)ar sem Land 
heilir ok Hadaland. {)vi al hann heriadi vida. Var hann {)a ok allrikr konvngr. 

(Kvånfang Hålfdanar svarla.) 

15 3. Halfdan svarli fekk Ragnhilldar dollvr Haralldz gvllskeggs. 

hann var konvngr i Sogni. |)ar åtto son er Haralldr konvngr gaf nafn 
sill ok f^ddiz sa swinn vpp i Sogni med Haralldi konvngi. Enn er 
Haralldr konvngr var a^rvasi al alldri. {)a alli hann ongan son. ok gaf 
hann Haralldi doUvrseyni sinom riki sill. ok Icl hann laka lil konvngs. 

20 Lillu sidar anda[)iz Haralldr gvllskeggr. |>ann sama velr andal)iz 
Bag(n)hilldr doUir hans. Enn eflir vm varil var{) sotlda^dr Haralldr 
konvngr vngi i Sogni. {)a var hann .x. vettra gamall. |>egar er Half- 
dan svarli spurdi andlal hans. f)a byriar hann ferd sina med miklo lidi. 
ok ferr nordr lil Sogns. Var l)ar vel vid honom tekil. lal[)i hann {>ar 

25 lil rikis ok arfs eflir son sinn. var [)ar cngi molslada. lagdi hann vndir 
sig f)al riki. |>a kom li! hans Alli iarl hinn miofi af G(a)ulom. hann 
var vin Hålfdanar konungs. Selli konvngr hann yfir Sygnafylki. al dj^ma 
f)ar landz la^g ok heimla skalla lil handa konvngi. For {)a konvngr lil 
Vpplanda i riki sill. 

20 (Orrosla Hålfdanar ok Gandålfs sona.) 

4. Halfdan konvngr for vm ha^slid vi a Vingvlmork. |>at var a 
einni nott ()ar sem Halfdan konvngr var a veizlu. al vm midoj^lli kom 
lil hans madr sa er heslvg/rd helll. ok'sagdi honom al herr var kominn 
njgrr bjgrnom. Konvngr slod vpp {)pgar ok bad hirdmenn sina vapna sig. 
35 Si[)an gengr hann vt i gardinn ok fylkti. ^vi nj^sl komv [)ar Gandålfs 
seynir Hysinngr ok Helsinngr med lid mikil. ok lokz {»egar orusla. 
Enn fyrir {>vi al Halfdan konvngr var ofrlidi borinn. flydi hann lil Sa^a Hairdanar SrarU. 35 

tkogar ok let mart manna. {>ar fell Olvir hinn spaki fostrfadir Halfdanar 
konvngs. Eftir {>at dreif lid til konvngs. for hann |)a at leita Gandalfs 
sona. ok bittoz a Eidi vid Eyna ok beriaz. {>ar fell Hysinngr ok Hels- 
»ngr. enn Haki broAir {>eirra kom a floUa. Eflir {>at lagdi Halfdan 
kooTngr vndir sig alla Yingvlmork. enn Haki flydi i Alfheima. 5 

(Sidara kvånfang Håjfdanar, er hann fékk Ragnhildar 

dottor Sigurdar hjartar.) 

5. Sigvrdr biortr er nefndr konvngr a Hringariki. hann var meiri 
ok aterkari enn hverr annarra. hann var ok manna fri{)aztr synom. 
FaAir hans var Helgi hinn hvassi. [29] enn modir hans var Asiarg dottir 10 
SigvrAar orms i arga Ragnarssonar loSbrokar. Sva er sagt at SigvrSr 
▼ar |>a .xij. vettra gamall er hann drap Hilldibrand berscrk i einvigi 
ok {>a jcij. saman. morg vann hann [)rekvirki. ok er lamg saga fra 
honom. Sigvr{)r alti Iva^ bom. Ragnhilldr hét dottir hans. bon var 
allra kvenna skanrvligvzt var bon [)a a tvitvgs alldri. Guthormr bet I6 
brodir bennar. hann var a vngmennis alldri. Enn {>at er sagt fra alferd 
Sigvrdar. at hann reid einn saman vt a cydimerkrt hann veiddi stor dyr 
ok mannskjgrd. hann lagSi a {>at kapp mikit iafnan. {>at var einn dag. 
at Sigvr{ir reid einn saman vt a merkr. sem vandi hans var til Ok 
er hann var langa hri)) ridinn. kom hann fram i riodr nokkvt i nandir 20 
Hadalandi. {>a kom {>ar moti honom Haki berserkr med .xxx. manna. 
Fell {>ar Sigvr{»r biortr. enn .xij. menn af Haka. enn siaifr hann let 
hond sina ok hafdi .iij. sar onnvr. Eflir |>at reid Haki vid menn sina 
til bvs Sigvrdar. ok tok i bra^t Ragnhilldi dottvr hans. ok Gvthorm 
brodvr bennar ok mikit fe ok marga dyrgripi ok hafdi heim a Hadaiand. 25 
^ar atti hann bv stor. {>a hét hann efna til veizlu ok jgrtladi at gera 
brvdla^ til Ragnhilldar. enn {)at dval{)iz fyrir ([)vi) at sar hans hofduzt 
illa. Haki Hada berserkr la i sarom vm ha^slit. ok ondver))an vetr. 
Enn vm iol var Halfdan konvngr a veizlo a Heidmork. hann hafdi spurt 
oU |>essi ti{)inndi. ^at var einn morgin snemma er konvngr var kl|rddr. 30 
kalladi hann til sin Harek gand. sagdi at hann skylldi fara yfir a Ha))a- 
land. ok f^rr mer Ragnhilldi dottvr Sigvrdar biartar. Harekr bioz ok 
hafdi .c. manna, stillti sva fer{)inni. at {)eir komv yfir va^tnin i oltv til 
bjgiar Haka. Tokv dyrr allar a skala |)eim er hvskarlar svafo i. Sidan 
gengo {)eir til svefnburs {>ess er Haki svaf i. ok brvtv vpp. toko i brot 35 
Ragnhilldi ok Gvthorm brodvr hennar. ok alll fe {)at sem ()ar var. enn 
^ir brenndo skalann ok alla menn |)a er inni voro. pelr tioldvdo vågn 
einn allvegligan. ok setto {)ar i Ragnhilldi ok brodvr hennar. ok foro 

3» 
36 Codex FntiaDnt. 

til issins. Enn Haki stod vpp ok gekk eftir peim vm hri{). enn er 
bann kom at valzisinoin. ))a sneri hann nidr bioUlora a sverf)inv. enn 
lagdizt a blodreGlinn sva al sver{>it stod i gegnom hann. fekk hann 
[)ar bana. ok er hann heygdr a > vatsbakkanom. Halfdan konvngr sa 

5 at f)eir foro vin valzisinn. l)vi at hann var alira manna skygnstr. hann 
sa vågn lialdaSan. ok [)olliz vita at eyrinndi {)eirra Hareks mvndi orf)it 
f)at sem hann villdi. Let hann {)a setia bord sitt. ok senda menn vida 
vm bygdina ok bs/d til sin morgom monnofn. ok var {)ar f)ann dag 
veizla mikil ok prydiiiga ger. Ok at {)eirri veizlo fekk Halfdan konvngr 

10 Ragnhilldar. ok var bon si{)an rik drottning. Modir Ragnhilldar var 
^orny [30] dotlir Klakkharalldz konvngs af lotlandi. syslir |>yri Dan- 
markar botar. er atti Gormr hinn gamli Danakonvngr. er {>a red Dana- 
velldi i j[)ann tima. 

(Frå draumum Ragnhildar.) 

15 6. Ragnhilldi drottning dreymdi dra^ma slora. enn hon var spa^k 
at viti. Sa var einn drs/rnr er hana dreym[)i. at hon {)otliz vera slo^dd 
i grasgar[)i sinom ok 4)ottiz taka {)orn cinn or serk ser. Enn er hon 
bellt a honom. t)a ox hann sva al {)at var[) teinn mikill. sva at annarr 
endir lok i lord. ok varj) bratt rolfastr enn annarr endir tok hatt i lopt vpp. 

20 Ok {)vi njgrst syndiz henne Ireit sva mikit. at hon fekk varia set yfir vpp. {>at 
var ok fvrdo dJgrt. Hinn nedzti lutr tressins var rs/dr sem blod. enn 
leggrinn vpp fagr gr|rnn. enn limarnar hvitar sem sniar. |>a voro kvistir a 
treno margir ok storir. svmir ofarr. enn svmir nedarr. limar tressins voro 
sva miklar. at henni t)ottv dreifaz vm allan Noreg ok enn myklu vidara. 

25 (Dranmr Hålfdanar.) 

7. Halfdan konvng dreymdi alldri. honom {»otti {)at vndarligt. 
ok bar fyrir [)ann mann er nefndr er ^orleifr spaki. ok leitadi rada 
hvat er at p\i mjgrlti gera. ^orleifr sagdi. hvat hann gerdi ef hann 
forvitnadi nokkvrn liit. at hann f^rri i svinabjgrli at sofa. ok braz honom 

30 I>^ ^igi dea^^nr. Konvngr gerdi {)at. ok birtiz honom dranmr {)cssi. Honom 
syndiz sem hann v^ri allra manna bezt hjgrrdr. ok var hår hans allt i 
lokkum. svmir sidir sva at tok til iardar. svmir i midian iegg. svmir 
a kne. svmir i miodm. eda midia sido. svmir eigi lengra. enn a hals. 
enn svmirr ekki meirr. enn sprotnir vpp or ha^si sem knyflar. Enn a 

35 lokkvm hans var hvers kyns litr. enn einn lokkr sigradi alla vid fegrd 
ok med liosleik ok mikilleik. ^enna drarm sagdi hann ^orleifi spaka. 
') ok Cd. Saga Halfdaoai' Srarta. 37 

OBO ^orleifr {>y(Idi sva. at mikill afspringr mvndi koma af honom. ok 
m^ndo hanns jgrttmenn londom rada mcS iniklum veg. ok f>o eigi allir 
med iafnri frjgrgd. enn einn mvndi sa af hans jgrll koma. er ollum mvndi 
meiri ok frjgrgari. Ok hyggia menn f)at at sa lokkr iarteini hinn helga 
Olaf koHTOg. 5 (Fæddr Haraldr hårfagri.) 

8. Halfdan konvngr var vizkomaSr mikill ok sannynda ok iafnaSar. 
ok setti larg ok gj^lli sialfr. ok [)rysti ollvm til at gjgrta. ok at eigi 
mjgftti ofsi steypa la^gvnom. ger[)i hann sialfr saktal. ok skipaSi hann 
botvm hveriom eftir sinom burd ok melnafii. Ragnhilldr drottning ol 10 
son. ok var sa sveinn vatni a^sinn ok kallafir Haralldr. hann var bratt 
mikill ok hinn fri[)azti. 6x hann I)ar vpp ok ger[)iz {)egar i{>r6tlamadr 
SBimma ok vel viti borinn. modir hans vnni honom mikit. enn faSir 
hans minna. 

(Matarhvarf Halfdanar.) 15 

9. Halfdan konvngr lok iolaveizlo a Harrdalandi. |>ar var{) {>a 
mndarligr alburdr. jolaaftan [31] er menn voro til bor5a gengnir. ok 
var |>ar allmikit fiolmenni. at |)ar hvarf vist oli af borSom ok alll mvngat. 
konvngr sat hryggr eflir. Enn hverr annarra sélli silt heimili. Enn 

til |>e8S at konvngr mjgrtli viss ver[)a hvat {)essvm atburd olli. let hann 20 
laka Gnn einn er margfro^r var. ok villdi neySa hann til sannrar sa^go. 
ok pinndi hann ok fekk {>o eigi af honom. Finnrinn ba5 ser hialpar 
Haralld konvngs son. ok Haralldr bad honom fri[)ar ok fekk eigi. Har- 
alldr hieypti honom {)a i bra^l at ovilia konvngs. ok fylgSi honom sialfr. 
^ir komv {>ar sem einn hof|)inngi hollt veizlo eina mikla ok var [)eim 25 
{mif vel fagnat at syn. Ok er [)eir horøo {»ar veril til vårs. ^a mjgrllti 
kofdinginn einn dag til Haralldz. Fvrdo mikit torrek gerir (faAir) [)inn 
aer at er ek tok vist nokkvra fra honom i vetr. enn ek mvn {)at larna 
^r med feginsargo. faSir {)inn er da^[)r ok skalllv nv heim fara. ok 
nvn {>v fa riki [)at allt er faØir ))inn heGr alt. ok {)ar med skalitv 36 
eignas allan Noreg. 

Daudi Halfdanar svarta. 

10. Halfdan svarli tok veizlu a Ha{)alandi. ok bar sva til leid 
hans. at hann ok vm vatnit Ra^nd. {)at var vm vår. [)a var solbrad 
nikiL Enn er {»eir okv yfir Rykinsvik. I)a hoffio {)ar verit na^tabrvnnar. 35 
Effii er mykin hafSi fallit a isinn. hafdi {)ar grafit vm i solbra{»inni. 38 Codex FrisiannB. 

Enn er konvngr ok {)ar vm. brast isinn ok tyndiz {)ar Halfdan konvngr 
ok inikit lid med honom. |>a var hann ferlvgr at alldri. Hann hafSi 
verit allra konvnga arsjgrlazlr. Sva niikit gerfio menn ser at vm hann. 
at {)a er [)at spvrdiz at hann var åw6v, ok lik hans var flult a Hringa- 
5 riki ok var |)ar tfl graplar jgrllat. |)a foro rikismenn af Rarmariki. ok af 
Veslfolld ok Heidmork. ok beiddoz allir at hafa likit med ser. ok heyia 
i sino fylki. ok (|)0tti) [)at vcra årvjgrnl {)eim er njgr[)i. Enn [)eir sjgrltoz 
at likino var skipt i Gora stadi. ok var hofvdit lagt i ha^g at Sleini a 
Hringariki. enn hverir fluttv hcim sinn luta ok heygdo ok ero {)at allt 
10 kalladir Halfdanar hangar. 

Her hefr vpp ss/gv Haralldz konvngs harfagra. 

Haralldr tok konvngdom eflir fedr sinn. ^a var hann. x. veltra 
gamall. Hann var allra manna mestr ok stcrkaztr ok fri{)azlr 
synom. vitr madr ok ska^rvngr mikill. Gulhormr modvrbrodir hans ger[)iz 

15 forstiori fyrir hirdinni ok fyrir ollvm landradom. hann var ok hertogi 
fyrir lidino. Eflir liflat Hairdanar svarta gengo margir hofdinngiar a 
rikit. {)at er Halfdan hafdi leift. var hinn fyrsli madr Gandalfr konvngr 
ok {)eir brjgrdr Ha^gni ok Fro^i seynir Eysteins konvngs af Heidmork. 
[32] ok Ha^gni Karoson gekk vida yGr Hringariki. Haki Gandalfsson 

20 byriar fer{> sina vt a Vestfolld med .ccc. manna, hann for ]|) efra vm 
dali nokkura ok ^lladi at koma a ovart Haralldi konvngi. Enn Gand- 
alfr konvngr sat at londom med her sinn. ok jgrlladi {)a at flytiaz yfir 
fiordinn med her sinn a Vestfolld. Enn er ^at spyrr Gvthormr hertogi. 
samnar hann her ok ferr med Haralldi ok vendir fyrst moti Haka vpp 

25 a landit. fieir finnaz i dal nockvrom ok var[) |)ar orusla. fekk Haralldr 
konvngr sigr. enn Haki konvngr fell ok mikill luli lif)s hans. {>ar heitir 
sif)an Hakadalr. Sif)an venda {)eir aflr Haralldr konvngr ok Gvthormr 
hertogi. var J)a Gandalfr konvngr kominn a Veslfolld. Fara nv hvarir 
moti odrvm. ok er {)eii^ finnaz ver[)r orusta ha^rd. {>a flydi Gandalfr 

30 konvngr ok let mestan luta lidz sins ok komz vid sva buit i riki sitt. 
Ok er {)essi tif)inndi spyria seynir Eysteins konvngs a Heidmork vjgrnto 
^eir ser skiott hers. gera |)eir ord Ha^gna Karoseyni ok Gvdbrandi hersi. 
ok leggia stefno sina a Heidmork a Ringisakri>. 

Haralldr vann Hringariki. 

35 2. Eftir [)essar orastor ferr Haralldr konvngr ok Gvthormr her- 
togi med lid {)at sem [)eir fa til Vpplanda. {leir spyria hvar Vpplend- 

*) Rinfpntakri Cd. Haralds Saga hins hårfagra. 39 

innga konvngar bafa lagit stefno med ser. ok koma {)ar vm midnjgrtti. 
ok ▼er{»a eigi var{)menn fyrr varir vid enn lid var komit fyrir stofv 
|m er Hargni Karoson svaf inni. ok sva |)a er Gvfibrandr svaf i. ok 
logdo elld i hvaratveggio. Enn Eystoins seynir komvz vt mod sina 
menn ok ba^rdoz of hri|). fello |)eir {)ar badir Hargni ok Fro|)i. Eflir 5 
fail {»essarra .iiij. hordingia eignadiz Haralldr konvngr med rramkvjgrmd 
Gvlhorms frjgrnda sins Hringariki. ok Heidmork. Gvdbrandzdali. ok Ha[)a- 
land. {lotn. ok Rtvmariki. Vingvimork. allan hinn neyrdra lut. Si[)an 
hofdo {>eir Haralldr konvngr orri[) ok orustor vid Gandalf konvng. ok 
la^k med ))vi al Gandalfr konvngr fell i hinni sidursto oruslo. enn 10 
Haralldr konvngr eignadiz allt riki svdr til Ra^melfar. 

Bonord Haralldz konvngs. 

3. Haralldr konvngr sendi menn sina eflir meyio einni er Gyda 
hél dotlir Eiriks konvngs af Ha^rdalandi. hon var at fostri a Validresi 
med rikom bonda. villdi konvngr hana hafa til fri|)lo ser {)vi at hon 15 
▼ar allfri[) kona ok helldr storlåt. Enn er sendimenn komo [)ar. baro 
|ieir vpp eyrinndi sin fyrir meyna. Hon svaradi a [)essa lund. at cigi 
vill hon spllla meydomi sinom til f)ess at taka til mannz [)ann konvng 
er eigi hefir meira riki. enn nokkvr fylki til forrada. enn [)at ()ikki mer 
Tndarligl. segir hon. er engi er sa konvngr er sva vili eignaz Noreg 20 
ok vera einvalldi yfir. sem hefir Gormr konvngr at Danmorko eda Eirikr 
konvngr at Vppsa^lum. Sendimonnom [)ikkir hon svara fvrf)o stor- 
liga ok spyria hana hvar til [)essi sva^r skviu horfa. segia at [33] Har- 
alldr konvngr er sva rikr at henni er fvllrjgrdi i. Enn [)6tt {)eir kiosi 
egi svarr [)e$si moti eyrindom sinom. [)a sia |)pir ongan kost sinn lil 25 
{>ess at sinni at hafa hana bra^t nema hennar vili vjgrri til [)ess. Enn 

er {>eir ero bvnir leida menn |)a i bra^t. |)a mjgrllti Gyda vid sendi- 
menn. bad {)a bera ^w ord sin Haralldi konvngi. at hon mvni f)vi at 
eino iatta at geraz eiginkona hans. ef hann vill [)at gera fyrir hennar 
sakir. at leggia vndir sig allan Noreg. ok rada [)vi riki iafnfrialsliga. sem 30 
Eirikr konvngr Sviavelldi eda Gormr konvngr Danmorko. {)vi at eino 
fiikki mer hann mega heita {)iodkonvngr segir hon. 

Heitstrenging konvngs. 

4. Sendimenn fara aftr til Haralldz konvngs. ok segia honom 
^essi ord meyiarinnar. ok hon vjgrri fvrdo diorf ok ovitr. segia [)at 35 
makligt at konvngr sendi li{) mikit eftir henni vid os^md. |>a svaradi 
Haralldr konrngr. eigi hefir f)essi m|rr illa m|rllt eda gert ok eigi er 40 Codex FritiBDUs. 

hefnda fyrir vert. ba& hana hafa niikla {)a^kk fyrir ord sin. hon hefir 
mig minnt [)eirra luta. segir hann. er mer \}'\kk\T nv vndarligt. er ek 
hofr(!) eigi fyrr hvgleilt. Ok enn mjglUi hann. [less strengi ek heil ok 
{)vi skyt ek til gvds {)ess er mig skop. ok ollu rjgrdr. at alldri skal 
5 skera hår mitt. ne kemba. fyrr enn ek hofri!) eignaz allan Noreg med 
sks/ttom ok skylldom. ok forradi. enn deyia at odrom kosti. |>essi 
ord |)akkadi honom miog Gvlhormr hertogi. ok let {)at vera konvngligt 
Terk at efna or5 sin. 

Hernadr Haralldz konvngs. 

10 5. Ertir |)etta samna |)eir frj^ndr li{)i miklo. ok bva ferd sina a 

Vpplond ok sva nordr vm Gall. Ok er hann kom ofan i bygdina let 
hann drepa menn alla. enn brenna bygdina. Enn er folkit ver{)r vist 
{>essa. flydi hverr er malti. svmir ofan til Orkadals svmir til Ga^lardals. 
svmir a markir. svmir leitodo gri[)a. ok fengo {>at allir {)eir er a hans 

15 fvnd komv. ok ger[)vz hans menn. |>eir fengo onga motslardo fyrr en ^ 
^eir komv til Orkadals. I)ar var samnadr fyrir [)eim. ok atto |)ar hina 
fyrsto orusto vid konvng [)ann er Grytinngr hel. Fekk Haralldr konvngr 
sigr. enn Grytinngr var handtekinn. ok drepit mikit li{> hans. enn hann 
gekk til handa Haralldi konvngi. ok svardi bonom trvnadareida. Eftir |>at 

20 gekk allt folk vndir Haralld konvng i Orkndj^lafylki ok ger))vz hans menn. 

Landzscipti ok rikistiorn. 

6. Haralldr konvngr selti {)ann rélt. allt {>ar er hann vann riki 
vndir sig. at hann eignadiz o|)vi oli. let alla bjgrndr giallda ser land- 

25 skylldir. bj^di rika ok orika. Hann setli jarl i hverio fylki. {>ann er 
djgrma skylldi la^g ok landz rétt ok heimla sakeyri ok landzskylldir. jarl 
skylldi hafa [)ri{)iong skalta ok skyllda til bordz ser ok kostnadar. Jarl 
hverr hafdi vndir ser .iiij. hersa eda flciri. ok skylldi hverr [)eirra hafa 
.XX. marka veizlo. Jarl hverr skylldi fa konvngi i her .Ix. manna, enn 

ao hersir hverr .xx. menn. Enn sva mikit hafdi [34] Haralldr konvngr a^kit 
ala^gvr ok landzskylldir. at iarlar hans hofdo meira riki. enn konvngar 
hofdo fyrrom. Enn er {)etta spurdiz vm (>randheim. sotto til Haralldz 
konvngs margir rikismenn med ^vi at ganga til handa ok geraz hans menn. 

Orusta a Yrivm. 

35 7. ^at er sagt at Hakon iarl Griotgardzson kom til Haralldz 

konvngs vtan af Yriom. ok hafdi lid mikit til fvUtings vid Haralld 

>) er Cd, Haralds Saga bios hårfagra. 41 

konvng« Si{>an for Haralldr konvn^r inn i Gs/lardal ok atli {>ar orusto. 
hann felldi {)ar .ij. konvnga ok eignadizt sidan riki ))eirra. enn ^al er 
Gaidjglaryiki ok Strindarylki. f>a gaf Haralldr konvngr Hakoni iarli 
yfirsokn vm Slrindafylki. Eftir {)at for Haralldr konvngr inn i Slioradal. 
ok atli {)ar hina {)ri{)io oruslo. ok hafdi sigr. ok eignadiz {)al fylki. 5 
^vi njgrst sdrmno^sz saman Inn{)rjgrndir. ok voro [)ar komnir saman .iiij. 
konvngar med her sinn. sa einn er red Veradal. annarr red fyrir Skarn. 
{)ri{)i Sparbyggvafylki. fiordi af Eynni Idri. sa alli Eynafylki. |>essir. iiij. 
konvngar foro med her sinn moli Haralldi konvngi. hann hejlt orusto 
vid {)a ok fekk sigr. enn |)essir konvngar fellu svmir. enn svmir flydo. 10 
Haralldr konvngr alli allz i firandheimi .viij. orustor eda fleiri. ok at 
feildom .viij. konvngom eignadiz hann allan |>randheim. 

Fra Herlavgi ok Hrolla^gi. 

8. Nordr i Na^modal voro brjgrdr .ij. konvngar Herla^gr ok Hrollargr. 
{>eir hofdo verit al Jij. svmvr at gera ha^g einn. sa ha^gr var ladinn med 15 
grioli ok limi. ok gerr vidom. Enn er ha^grinn var algerr. ()a spvrdo 
|)eir brjgdr ^^ li[)inndi. at Haralldr konvngr for a hendr {)eim med her. 
{^a let Heriargr aka til ha^gsins vist mikla ok drykk. eflir t)at gekk 
Herlargr konvngr i ha^ginn med .xij. menn. let si{)an kasta aflr ha^ginn. 
Hroila^gr konvngr for vpp a ha^g {)ann. er konvngar voro vanir at sitia 20 
a. let {)ar bva hasjgrti konvngs. ok settiz ))ar i. hann let leggia dynvr a 
fotpallinn. er iarlar voro vanir at sitia. [)a velltiz Hrollargr konvngr or 
konvngs hasjgrlino. ok i iarls Sjgrti. ok gaf ser siaifr iarls nafn. Eftir 
{)at for hann moti Haralldi konvngi. ok gaf honom allt riki silt. ok ba^d 

at geraz hans madr. ok sagdi konvngi alla sina medfer|). |>a tok Har- 25 
alldr konvngr sver{). ok festi a linda honom. ok hann hengdi skiolld a 
hals honom. ok gerdi hann iarl sinn. ok leiddi hann i has^ti. med ^vi 
gaf hann honom Narmd^lafylki at yfirsokn. ok setli hann {)ar iarl yfir. 
Haralldr konvngr for f)a aftr til |>randheims. ok dval[)iz [)ar vm veltrinn. 
Jafnan sidan kalladi hann heimili sitt i {>randheimi. {>ar setti hann hinn 30 
mesta hofvdbjgr sinn sem Hladir heita. 

Haralldr konvngr hafdi vti leidangr. 

9. bann vetr fekk Haralldr konvngr Aso dottvr Hakonar iarls 
Griotgardzsonar. ok hafdi Hakon iarl mestan metnad af konvngi. Vm 
varit red Haralldr konvngr til skipa. Hann hafdi lalid gera vm veltrinn 35 
dreka mikinn ok alivel buinn. ))ar skipadi hann a hird sinni ok ber- 
serkiom. Stafnbvar [35] voro mest vandaf^ir. {>vi at {>6ir hofdo merki 42 Codex Frisiannt. 

konvngs. Aftr fra stafnrvini til a^$trvms. {>at var kallat a rtrsn. var 
{)ar skipat berserkiom. fieir einir nado hirdvist meS Haralldi konvngi. 
er afreksmenn voro at aili ok hreysti ok allzkonar algervi. slikom einom 
voro {)a skipvt herskipin. {)vi at hann alti {>a goS ytrl a. at kiosa ser 
5 hirdmenn or hverio fylki. Haralldr konvngr hafdi her mikinn ok morg 
stérskip. ok margir rikismenn fylgdo honom. |>ess getr Hornkloli skalld 
i Glymdrapo. at Haralldr konvngr hafdi fyrr barizt a Vppdals skogi viS 
Orkndjjrli enn hann hefdi leidangr f)enna vli. 

* 

Hilmir red ■ heidi Geyrdiz glamma reij>ar 

10 hialldrseidz })rimo at giallda gny|)r6Ur iorv drottar 

o})r vid jgrskimeida helkannandi hienna 

ey yegbrotar heyia. hlymreka vm irard glymia. 

adr i^napsalar grimnis adr Vt a mår nugrtir 

gnystjgrranndi fj;rri roannskjgrdr lagar tanoa 

15 ra/'snarsamr til rimmo rjgrsioadr ok rarsnar 

ridviggs lagar skidom. rak vébrartar nokkva. 

(Orrosta vid Solskel.) 

10. Haralldr konvngr for vt vr ^randheimi ok sneri svdr a Mjgrri. 

Hvn{)iofr het konvngr er red fyrir Mj^rafylki. Sa^lui klofi er (nefndr) 
90 son hans. {>eir voro hertnenn miklir. Enn sa konvngr er red fyrir 
I Rarmsdali er nefndr Nokkvi modvrfadir Solva. ^essir hofdingiar drogo 

her saman er {)eir spvrdo til Haralldz konvngs. ok fara moli honom. 

|>eir hittvz vid Solskel. var{) {)ar orusta mikil. ok hafdi Haralldr konvngr 

sigr. pessar orusto getr Hornklofi. 

25 j^ar sva at bardz at bordi ok allsnjgrfrir iofrar 

bordha/'Ikvis rak nordao ordala/'st at mordi 

hlifar valldr til Hilldar endiz ra/^dra randa 

hreggs darglionga tveggia. rvdd dynskétvm kyd/ådoz. 

{lar fello badir konvngar. enn Solvi komz vid flotta vndan. Lagdi 
30 Haralldr konvngr ^a vndir sig {)essi .ij. fylki. ok dval[)iz {)ar lengi of 
svmarit. ok skipadi {)ar reltom med monnom ok selli f)ar forrada- 
menn ok treysti ser folkit Enn of hs/stit bioz hann at fara nordr til 
firandheims. 

(Fra Rognvaldi jarli.) 

35 li* Rog(n)valldr Mjgrraiarl son Eysteins glamro hafdi {>a of svmarit 

gorz madr Haralldz konvngs. Konvngr setti hann hofAinngIa yfir fylki Haralds Saf^a hins bårfagra. 43 

|>e8si tvår Nordmjgrri ok Rs/msdal. ok Tekk honom |>ar styrk til. bjgr5i 
af rikismonnom ok bjgrndom. sva ok skipakost at veria bandit fyrir orri{)i. 
Hann var kalladr Rognvalldr hinn riki ok hinn raSsvinni ok kalla menn 
al hvartveggia vjgrri sannnefni. Haralldr konvngr var vm vellrinn eftir i 
^raodheimi. 5 

(Fra Solva klofa.) 

12. Enn vm varit bio Haralldr konvngr her mikinn or |>randheinii. 
ok sagdi at ^e\m her invndi hann stefna a Svnnmjgrri. Solui klofi hafdi 
vm vettrinn legit vti a herskipom. ok harøi heriat vm NorSrnjgrri ok 
drepit mart manna fyrir Haralldi konvngi. [36] enn r^nta svma ok brent 10 
fyrir svmom. ok gert hit mesta hervirki. Enn sivndom of vettrinn var 
hann a Svnnmjgrri med Arnvidi konvngi frjgrnda sinom. Enn er |)eir 
spur&o at Haralldr konvngr var a skip kominn. ok hafdi her mikinn. 
{>a samna |>eir lif)i. ok verf)a fiolmennir. |)vi at margir |)ottoz eiga at 
giallda Haralldi konvngi heiptir. Solvi klofi for svAr i FiorSo a fvnd 15 
Av{>biarnar konvngs. er {»ar red fyrir ok ba5 hann liSz. at hann skylldi 
fara vid her sinn til styrks vid {»a Arnvid konvng. Er f)a eigi olikligt 
a(t) vår fer{) takiz vel ef vér risom allir i mot Haralldi konvngi. {)vi 

at ver ho/vm {>a jgrrinn styrk ok ma s/dna rada sigri. Hinn er annarr 
kostr. ok er ^at ^o engi kostr {)eim monnom er eigi ero vtignari enn 20 
Haralldr konvngr. at geraz ^nghr hans. betri {>otti fedr minom sa kostr 
at falla i bardaga i konvngdomi sinom enn ganga sialfkrafa i |)ionvstv 
vid Haralld konvng. eda {)ola eigi vapn sem Na^mdjgrla konvngar ger{)0. 
Kom Solui sva rjgrdo sinni. at Avdbiorn konvngr het fer|)inni. dro hann 
{)a her saman ok for nordr til fvndar vid Arnvid konvng. hofdo {)eir 25 
[)a allmikinn her. ^eir spvrdo {>a at Haralldr konvngr var nordan kominn. 

(Fall Arnvidar ok Aadbjarnar konunga.) 

13. f>at var sidvenia er menn bordoz a skipom at tengia skylldi 
skipin. ok beriaz vm stafna. var ^ar sva gert. Haralldr konvngr lagdi 
sitt skip moti skipi Arnvidar konvngs. var[) sv orusta hin snarpazta. ok 30, 
fell mart folk af hvaromtveggiom. Ok at lyktom var{) Haralldr konvngr 
sva reidr ok odr. at hann gekk fram a ra^sn a skipi sino. ok bardiz 

|>a sva diarfliga. at allir frambyggvar a skipi Arnvidar konvngs brvkkv 
aftr til siglo. enn svmir fello. Gekk f)a Haralldr konvngr vpp a skip 
Arnvidar konvngs. leitodo [)a menn Arnvidar konvngs til flotla. enn 35 
sialfr hann fell a skipi sino. fiar fell ok Avdbiorn konvngr. enn 
Solvi kom a flétta. Sva segir Homklofi. 44 Codex Frifliannf. 

lla|>i gramr {)ar er gnido {>a er a rarsn fyrir rjgrsi 

{[eira hreg^ir vid se^gi red egglitadr seggir 

ra^d fnysto ben blodi jgrfr gall htorr vid blifar 

hen%d/g\ i dyn Skarglar. hnigo fiorvaoir sigri. 

5 ^ar fello af Haralldi konvngi Asgs/tr ok Arnbiorn iarlar hans. ok 
Griotgar[)r ok Herla^gr magar hans seynir Hakonar iarls. Solvi var 
siSan vikingr inikill langa hri{). ok ger[)i oplliga mikinn skada a riki 
Haralldz konvngs- 

(Brenna Vemandar konungs.) 

jO 14. Eflir {>at lagdi Haralldr konvngr vndir sig Sunnnijgrri. Ve- 

mvndr brofiir Avdbiarnar konvngs helll FirSafylki. ok ger{)iz konvngr 
yfir. |>etta var sidla of ha^stit. ok gera menn f)at ra5 med Haralldi 
konvngi. at hann skylldi eigi fara svdr vin Stad a ha^stdegi. ^a setii 
hann Rognvalld iarl yfir Mjgrri hvaratveggio ok Ra^msdal. hafSi hann vm 

15 sig mikit fiohnenni. Haralldr konvngr sneri {»a nordr aftr til |>randheiro8. 
^ann sama velr for Rognvalldr iarl it ifira. ok sva sv5r of FiorSo. 
Hann hafdi niosn af Vemvndi konvngi. ok [37] kom vm nott {>ar sem 
heitir Na^stdalr. var Vemvndr konvngr ^ar a veizlo. Rognvalldr iarl 
lok hvs a {>eim. ok brenndi {»ar inni Vemvnd konvng med .Ixxx. manna. 

20 Eftir {)at kom Berdlokari lil Rognvalldz iarls med langskip alskipat. ok 
foro {)eir badir nordr a Mjgri. Tok Rognvalldr iarl skip {)a^ er all 
hafdi Vemvndr konvngr ok allt la^safe {»at er hann fekk. Berdlokari for 
nordr til firandheims a fvnd Haralldz konvngs. ok gerdiz hans madr. 
hann var berserkr mikill. 

25 (Fall Hakonar jarls ok Atla jarls hins mjova.) 

15. Um varit oflir for Haralldr konvngr svdr med landi med 
skipahcr. ok lagdi vndir sig Firf)afylki. Si{)an sigldi hann a^slr med 
landi. ok kom fram i Vik a^str. Haralldr konvngr setti eflir i Fiordom 
Hakon iarl Griotgardzson. ok fekk honom Firdafylki at yfirsokn. Enn er 

30 konvngr var a^str farinn. {»a sendi Hakon iarl ord Atla iarli hinom miofa. 
at hann skylldi fara bra^t or Sogni. ok vera iarl a Ga^lom sem (hann) 
hafdi fyrr haft. Enn Alli sagdi Haralld konvng hafa veitt ser Sygna- 
fylki ok kvez j^vi mvndo halda til [)ess er hann fyndi Haralld konvng. 
Jarlarnir ^reyta j^etta med ser. |)ar til er badir samna her. ^eir hittaz 

35 a Fiolum i Stafancssvågi. ok atto mikla orusto. f>ar fell Hakon iarl. 
Enn Atli iarl var{> sårr til olifis. foro menn hans til Atleyiar med hann. 
ok {)ar anda{>iz hann. Sva segir Eyvindr skalldaspillir. Haralds Saga hins bårfagra. 45 

Vaij> Hakoo Ok {»ar var{> 

Hargna meyiar er vinir fello 

vidr vapnberr roagar Hallgardz 

er yega tkylldi. manna blodi. 

ok ainn alldr Stafaness 5 

i odda gny vid storan gny 

Freya altvngr vinar Lodvrs 

at Fiolam lagdi. vagr of blasinn^ 

(Frå Haraldi konungi ok Eiriki Sviakonungi.) 

16. Haralldr konvngr kom li[)i sino s/slr i Vik ok lagdi inn til io 
TvDsbergs. {>ar var t>a ka^pstadr. Haralldr konvngr hafdi t)a verit i 
firandheimi .iiij. vetr ok komit ekki a {)eirri stvndo i Vikina. Hann .É|> 

spvrdi t>a^ lit)inndi at Eirikr Sviakonvngr Eymvndarson hafdi lagt vndir 
sig Vermaland ok hann tok skatta af ollum markbygdom. ok hann kall- 
adi vestra Ga^tland allt nor&r til Svinasvndz. ok hit vestra allt med 15 
hafino. {)at kallaØi Sviakonvngr allt sitt riki. ok tok skatta af. Hann 
hafdi f)ar sett iarl. er kallaØr var Hrani hinn ga^tzki. hann hafØi riki 
roillom Svinasvndz ok Ga^telfar. hann var rikr iarl. Haralldi konvngi 
var sva sagt fra ordom Sviakonvngs. al hann skylldi eigi fyrr lelta. enn 
hann hefdi sva mikit riki i Vikinni sem fyrr hafdi [)ar haft Sigvr[)r 20 
hringr eda Ragnarr lodbrok son hans. enn {>at var Ra^inariki ok Vest- 
foUd allt vt til Grenmars. sva ok Vingvlmork ok allt svdr {)adan. Hafdi 
^a vm oli {)es5i fylki snviz til hlydni vid Sviakonvng. margir hofdingiar 
ok mikit folk annat. ^etta likal)i slérilla Haralldi konvngi. ok stefndi 
hann ^ing vid b|rndr ))ar a Folldinni. bar hann {)a sakir a hendr [)eim 25 
bondom er hann kenndi landrad vid sig. Bjgrndr [38] gerdo skyn fyrir. 
svmir gvlldo fe. svmir s^tto rcfsinngom. For hann sva vm svmarit of 
{>at fylki. Vm ha^stid for hann vpp a Ra^mariki. ok for {)ar allt med 
sama h|rtti at hann lagdi vndir sig t)at fylki. {>a spvrdi hann ondver{)an 
vetr at Eirikr Sviakonvngr reid vm Vermaland at veizlom med hird sina. 30 

(Konvngar ftiggja veizlu at Aka, ok am drap hans.) 

17. Haralldr konvngr byr fer)) sina a^str vm Eidaskog. ok kom 
fram i Vermalandi. let hann |)ar bva veizlo fyrir ser. K:\ het madr. 
haon var rikaztr bondi a Vermalandi. ok stora^digr. ok {)a gamall at 
alldri. hann sendi menn til Haralldz konvngs. ok ba^d honom til veizlo. 35 
Konvngr het fer{> sioni. Aki ba^d Eiriki konvngi ok til vc.'zlo ok lagdi 

') taa reiM i Cd, for ojpr, blaaoo. 4« ^44« Vt hontm Wfm iMm Uisfnoésn^ Aki atti mAiam fkjb ^k fanum. ^ iH 
b»on lif^j anftdn fcrfzlotkab Bnafi ok eigi suMtt ok viada at oOa. 
b^nn iet ^oo tkab IblMa alba ayios kvaadL tmm kiaa foraa skab 
torrtom bvna4L Enn er komrnfgMT koaiv til Yralnunr var skipat Eiriki 

h konirnfi i bmo foma skab ok baas li^ eaa Baralldi koBTagi i kiaa 
øyia ftkab me6 sfU li[». Ibd saon bfUi rar skipat borAbraaAi adlaia. 
at Eirikr konirni^ ok bans aieaa hofSo oH fora ker ok sva bom ok 
(k» alKei boion. Enn HaraDdr koaragr ok baas aieaa hoflo oD ay 
ker ok bom ok boia reL roro ^ wU likvA ok skygA seai gier. drykkr 

10 far bvartf eggi bina bezti. Aki boadi bafSi Yerit fjrr audr Halfdaaar 
koorngs. Ean er sa dagr koai er veizba var oIL bioggrz koaragar 
til bra^fer[»r. roro f» reiAskiotar brair ^ gekk Aki fyrir Haralld 
konrag ok leiddi meA ser soa siaa .xij. (fetra) gamlaa er Vbbi bet 
Aki aijjrllti. Ef {>er koarngr {>ikkir aokkvrar riaattv vert fyrir beiai- 

ib bodiL |ia la^na s<*yai minoai. baaa gef ek ^r lii {>ioaTStvai»iaz. Koa* 
f agr ^kkadi bonom aieS fa^groro ortoai siaa fagaat bet hoooai ^ 
i aiot fvllkoaiinni sinai vinalto. Sif»n greiddi bana fram stonir giafir 
er hana gaf konrngi. Eflir |>at gekk Aki til Sviakonrags. Var ^ 
Eirikr konvngr kljgrddr ok buinn til fer|)ar. ok var baaa beildr vkatr. 

20 Aki tok goda gripi ok gaf honom. Konrngr sr aradi fa. ok steig a best 
sinn. Aki gekk a ieiS med hoaoai ok tabdi vid bann. Skogr var njgrr 
{>eim. ok la vegrinn pnr yGr. Enn er Aki kom a skoginn spvrdi kon« 
vngr hann* Hvi skiptir {>v sva fagnadi med okkr Haraildi konvngi. at 
bana skylldi bafa i olla binn bettra lut ok veiztv at ^o ert minn maSr. 

25 Aki svaradL Ek hvgda at ydr konvngr ok ydra menn mvndi ongaa 
fagnat skort hafa at ^essi veizlo. Enn er {>ar var forn bunadr sem 
(»er drvltkvt. velldr {>at ^vi at (»er erot nv gamlir. enn Haralldr konvngr 
er i bloma alldrs sins fekk ek honom af ()vi nyian bvnat. Enn ^ar er 
|)v minntir mig a at ek v|rri [)inn madr. {>a veit ek hitl eigi sidr at 

30 {)v ert [39] minn madr. |>a bra konvngr 8ver{)i. ok bio hann banaharg. 
reid i brét 8i|)an. Enn er Haralldr konvngr var boinn at stiga a best 
sinn. bad hann kalla til sin Aka bonda. Enn er menn leitodo hans. 
{)a rvnno svmir (»annig sem Eirikr konvngr hafdi ri{)it. fvndo ()ar Aka 
da^dan. foro aptr si[)an. ok sogdo konvngi. Enn er hann spyrr {)etta. 

35 heitr hann a menn sina at ()eir skylldi hefna Aka bonda. Ridr {)a 
Haralldr konvngr {)annig er adr hafdi ridit Eirikr konvngr til {)e$s er 
hvarir sia adra. rido ^a hvarir sem mest mega. til {>ess er Eirikr 
konvngr kom a skog {)ann er skilr Ga^tland ok Vermaland. ^a sneri 
Haralldr konvngr aftr a Vermaland. leggr (»a land ()at vndir sig. enn Haralds Saga hinø hérfagra. 47 

drap menn Eiriks konvngs hvar sem hann fann (»a. For Haralldr kon- 
vngr vm yeltrino aftr a Ra^mariki. ok dval[)iz |)ar vm hrid. 

Haralldr konvngr vann Vingvlmorc. 

18. Haralldr konvngr for vm veltrinn vt til Tvnsbergs lil skipa 
sinna. byr hann (»a skipin ok helldr arslr yGr fiordinn. leggr Haralldr 5 
konvngr [ni vndir sig alla Vingvlmork. er hann vti allan veltrinn ok 
heriar a Rånriki. Sva segir (^iodoifr. 

VU Till iol drekka vngr leiddiz elldvigi 

ef skal eioo rada ok inni at sitia 

fylkir hinn framlyndi varma dyngio 10 

ok Freys leik heyia. eda va/^Uo dvosfTlla. 

Hernadr Haralldz konvngs. 

19. Um varit er isa leysli stikvAo Gs^tar Gartelfi. sva at Haralldr 
konvngr skylldi eigi mega' leggia skipom sinom vpp i landit. Haralldr 
konvngr hellt skipom sinom vpp i elGna. ok lagdiz vid stikin. heriadi 15 
{la a b^{)i lond ok brenndi bygdina. Sva segir Hornklofi. 

Grennir {)ra;^ng at gvnni ok hialmtamidr hilmir 

gTnnmérs fyrir haf svnnan bolmreydar let olman 

•a Tar gramr ok gTmnoro linndihiort fra lanndi 

gedvordr vond sig iordo. lundprv^r vid stik bvndinD. 20 

Si^an rido Gartar med her mikinn ok helldo orusto vid Haralld konvng. 
ok var[> {>ar allraikit mannfall. la^k sva at Haralldr konvngr hafdi sigr. 
Sva segir Hornklofi. 

Rixs ^reifst reiddra arxa {>a er hYgfylldra barllda 

rymr knatto spior glymia hla^t andskoti Garta 25 

svartskygd bitv seggi har var sarngr of svirom 

sver^ [liodkonvDgs rer|>ar. sigr flvgbeiddra vigra. 

Haralldr konvngr for til Vpplanda. 

20. Haralldr konvngr for vida vm Ga^lland herskilldi ok atti ^ar 
oiargar oruslor Iveim megin elfarinnar. ok fek hann optazt sigr. Ok i einni 30 
orosto fell Hrani gartzki. Si[)an lagdi Haralldr konvngr land allt vndir 
sig fyrir nordan elfina ok fyrir vestan V^ni ok Vermaland allt. Enn 
er hann sneriz (»adan i brot. setti hann I)ar eflir til landgjgrzlo Gvthorm 
hertoga. ok lif) mikit med honom. enn konvngr snerizt [)a til Vpplanda 
ok dva]))iz {>ar vm hril). for sidan nordr vm Dofrafiall lil f>randheims. 35 
ok var ^av enn lenngL Haralldr konvngr tok f)a at eiga bom. |>ar Asa 48 Codex Fritianus. 

atto .iiij. sonv. [K] var Gvthormr ellztr. Halfdan svarti. Halfdan hviti. {>eir voro 
tvibvrar. Sigfrødr. voro f)eir allir vppf^ddir i f>randheiini med miklom soma. 

Haralldr konvngr bar))iz i Håfrsfirdi. 

21. Ti^inndi {)ar spvrdoz svnnan or landi. at Hanrdar ok Rygtr. 
5 ok Egdir. ok f>ilir somnodoz saman ok gerdo vppreist bjgrdi at skipom 
ok vapnom ok fiolmenni. Voro f)eir vpphafsmenn Eirikr konvngr af 
Ha^rdalandi. Suiki konvngr af Rogalandi. ok Soti iarl brodir hans. 
Kiolvi hinn a^dgi konvngr af Avgdom. ok f>orir haklangr son hans. 
Af |>elamork br|rdr tveir. Roalldr ryggr. ok Haddr hinn hardL Enn er 

10 Haralldr konvngr frelli ))etta. dro hann her saman ok skart skipom a 
valn. ok bioz si[)an med lid mikit. ok fcrr med landi svSr ok halSi 
mart manna or hverio fylki. Enn er hann kemr svfir vm Stad. spyr 
^at Eirikr konvngr. hafdi hann f)a saman (komit) {)vi li{)i sem hann 
atti van. ferr hann ^a sv))r moH {)vi li{>i er hann vissi at arstan mvndi 

15 koma til fvlltings vid hann. mj^Uiz allr herrinn fyrir nordan Jadar. ok 
leggia ^eir inn til Hafrsfiardar. Haralldr konvngr la {)ar fyrir med sinn 
her. tekz f)ar {>egar orusta mikil. var sia orusta b|rdl hord ok long. 
Enn at lyktom hafdi Haralldr konvngr sigr. enn \}eit Eirikr konvngr 
fello {)ar. ok Sviki konvngr. ok Soli iarl brodir hans. f>orir haklangr 

20 hafdi lagt skip sitt moti Haralldz konvngs skipi. |>orir var berserkr 
mikill. var |)ar allha^rd atsokn adr f>orir haklangr fell. var f)a hro{>it 
allt skip hans. Kiotvi konvngr flydi i holma nokkvrn. {)ar var vigt 
golt. |>vi njgrst flydi allt li{) {)eirra. svmt a skipom enn svmt hliop a 
land vpp ok sva it efra svdr vm Jadar. Sva segir Hornklofi. 

25 Hcyrdir })v i Hafrsfirdi Preittodo hins frainrada 

hve hitzif^ bar|)iz er ])eim fylgia kenndi 

konvnf^r hin kynstdri nllvalldz arstmanna 

vid Kiotva hinn ardga. er byr at Vuteini. 

knerrir komv a^stan ate/dom nokkva bra stillir 

30 kapps of lystir er honom var styriar Vj§rni 

med ginonndom hofdom hla/'mmvn var a hUrora 

ok gra^rnom tinglom. adr Haklangr felli. 

Hladnir voro haApB Leiddiz |>a fyrir Lufo 

ok hvitra skiallda landi at hallda 

35 vigra vestijgrnna hilmi hinom halsdigra 

ok valskra 8verl>a. holm let ser at skialldi. 

greniodo berserkir slogvz und sessf^ilior 

gvdr varf> a sinnom er sarir voro 

emiodo vlDiednar leto ypp stiola ai^pn 

40 ok isarn gvlla. strogo i kiol hofdom. k Haraldn Sagt bios hårfagra. 49 A baki leto blikia 
bardir voro grioti 
Svarlnis salnjgrfrar 
seggir byggianndi. igrstvz ardkylfor 

ok of In{)Rr liopv 

heim or HafrsGrdi 

ok hvgdo a mioddrykkio. Haralldr konvngr settiz vm kyrt. 5 

22. Eftir orasto {)essa Tekk Haralldr konvngr onga motsta^Ao i 
Noregi. voro {)a Tallnir allir hinir mesto fiandmenn hans. enn svmir 
flydv or landi. ok var {)at [41J allmikit Golmcnni. {)vi at {)a byggAvz 
stor eyfiilond. fia bygdiz lamCaland ok Helsinngialand. var f)o aAr 
hvartveggia nokkvt bygt af NorAmonnom. J {)eim ofrit^i er Haralldr 10 
konvngr gekk til landz i Noregi. fvnndvz ok bygAvz vtlond. Fjgrreyiar 
ok Island. ]^a var ok mikil ferj) til Hiallllandz. ok inargir rikismenn 

af Noregi OyAo fyrir Haralldi konvngi. ok foro i vestrvikinng. voro i 
Orkneyiom ok SvAreyiom a vetrvm. cnn a svmrom herioAo |)eir i Noreg. 
ok gerAo {)ar mikinn landzskaAa. Margir voro ^eiv ok rikismenn er 15 
gengo til handa Haralldi konvngi. ok ger{)vz hans menn ok bygAo lond 
med honom. 

Capitvlvm. 

23. Haralldr konvngr var nv einvalldi orAinn allz Noregs. ]^a 
minntiz hann {)ess er mjgrrinn sv hin mikillata hafAi mjgrllt til hans. 20 
Sendi {)a menn sina eftir henni. ok iét^ flytia hana til sin. ok lagAi 
bana hia ser. ok atto {)8/ born saman. ]^essir voro seynir {)eirra Sig- 
tryggr. Fro{)i. f>orgils. Hrjgrrekr. Olof dottir {»eirra ok var hon ellzt. 

Fra sonom Haralldz konvngs ok mæArom {)cirra. 

24. Haralldr konvngr atti margar konvr. ok morg bom. Hann 25 
fekk {)eirrar kono. er Ragnhilldr het dottir Eiriks konvngs af lotlandi. 
bon var ka^llvA Ragnhilldr hin rika. {)eirra son var Eirikr bloAox. Enn 
atti hann Svanhilldi dottvr Eysteins konvngs. f)essir voro seynir [)eirra. 
Olafr GeirstaAaalfr. Biorn. Ragnarr rykkill. Haralldr konvngr atti enn 
Ashilldi dottvr Hrings Dagssonar ofan af Hringariki. f)eirra born voro 30 
^v, Dagr. Hringr. GvAra^Ar skiria. JngigerJ^r. Sva segia menn. at {)a 

er Haralldr konvngr (fekk) Ragnhilldar riko. let hann einar .ix. konvr 
sinar. |»ess getr Hornklofi. Hafnadi Holtnrygioni 
ok Harr{)a meyiotn 
hyerri binni beinvertko 

') hana Ulf. Cd. 
Cod«z Trltlftnnt. ok Holga igrttar 
konvngr hinn kynstori 
er tok konvna darntko. 35 50 iMes Fi 

Hi^^ barn Haraildz konTiigs Ttr f ppff 4l (»ar sen noAenri atlo. GTthormr 
hertogi hafdi vatni a^*it ino ellzia m>o Haralldz koarogs. ok gaf nafa 
iiit fbnn koefeili {>ann iveio ok fo&tradi. ok bafti med srr i Vik 
a^*lr fjgåiliz hann ))ar Tpp inrA Gfribormi hertoga. HafAi GTthomr 
5 bertogi alla landzsliorn tid Vikioa ok Ypp Ym iaodit ^ er Baralldr 
kooTogr var egi nigr. 

Haralldr konvngr beriaAi Yesir ydb baf. 

25. Haralldr konyngr spTrAi at viAa ybi mitt laodil berioAo Tik- 

' inngar pe\r er a yettrom voro fyrir vestao baf. Hano halAi ^ leiAangr 

10 vil hvert svmar ok kannaAi eyiar ok visker. Eon bvar sem vikioogar 

vrAo varir viA Haralld konvng flyAo allir ok fleslir a baf vt Enn er 

konvngi leiddiz f)eUa, for bann eilt svmar meA her sinn veslr vn baf. 

kom hann fyrst viA Hialllland. ok drap {)ar alla vikinnga ^u er eigi 

flyAci vndan. Sif>an siglir hann svAr til Orkneyia. ok hreinsaAi ))ar alU 

15 af vikinngom. EfUr f)at ferr hann allt i SvAreyiar ok heriar ^ar. ok 

drap marga vikinnga. |)a er fyrir lif)! reAo aAr. hann atti ^ar margar 

orustor [42J ok hafAi iafnan sigr. f>a heriaAi hann a Skotland, ok aUi 

{)ar orusto. Enn er hann kom i Ham. {la ha^fAo {leir aAr sport hvem 

hernat Haralldr konvngr hafAi gert fyrrom (»ar i landi. flyAo ^eir inn 

20 a Skotland, ok var {)ar aleyAa af monnom. bra^t var ok flutt fe ^at alll 

er matti. Enn er {)eir konvngr gengo a land fcngo f>eir ekki herfang. 

8va segir Hornklofi. 

Menfergir bar margar adr fyrir elionfrodom 

margnpakr nidar varga allr herr Skéta {»Terri 

25 lunnd vann sokn i øandi la^gdis seid af ladi 

•andmcnf i by randir. Ij^brartar var^ fljfia. 

J pcssi ferA feli Jvarr son Rognvalidz iarls af Mjgrri. Enn er Haralldr« 
konvngr sigldi veslan. ()a gaf hann Rognvalldi iarli i sonarbjgrtr Orkn- 
cyiar ok Hialltland. enn Rognvalldr gaf ()pgar londin Sigvr{)i broAvr 

30 sinom. ok var hann vcstr eftir. Haralldr konvngr gaf Sigvr|)i jarldom. aAr 
konvngr sigldi a^str. ]^a kom til lags viA hann ]^ jrsteinn ra^Ar son 
Olafs hvita ok Annar hinnar divpvAgo. ]^eir herioAo a Skotland, ok 
oignoAoz Katanes. ok SvArland allt til Ekkialsbakka. SigvrAr iarl drap 
Melbrigda la^nn iarl skotzkan. ok batt hofvA viA slagalar ser. ok la^st 

35 kvikvavoAvanom sinom a ts^nnina eriSkagAi or hofAino. kom f)ar i blastr 
ok fekk hann t)ar af bana. ok er hann heygAr a Ekkialsbakka. ]^a reA 
londom Gvlhormr son hans einn vetr ok do barnla^s. Si^an settoz i 
londin vikinngar margir. Danir. sva hit sama NorAmenn. ' Haralds Saga hins hårfagra. 51 

Skorit bar Haralldz konvngs harfagra. 

26. Haralldr konvngr var a veizlo a Mjgrri at Rognvalldz iarls. 
hafAi hann {la eignazt land allt. |>a tok Haralldr konvngr la^gar. Hann 
let [>a ok greida hår sitt. Ok |)a skar Rognvalldr iarl hår hans. enn 
adr haffii verit oskorit ok okenibt .x. velr. var hann adr kallaftr lufa. 5 
Enn si[>an gaf Rognvalldr iarl honom kenningarnafn ok kalladi hann 
Haralld hin harfagra. ok ss/gAo allir er sa at |)at Vjgrri hit mesta sann- 
aefni. {ivi at hann hafAi hår bjg6i mikit ok fagrt. 

Fra hernafti Gs/ngvhrolfs. 

27. Rognvalldr Hjgrraiarl var hinn mesti astvin Haralldz konvngs. 10 
ok konvngr virdi hann mikils. Rognvalldr iarl alti Hilldi dottvr Hrolfs 
nefio. seynir {leirra voro t)cir Hroifr ok {»orir. Rognvalldr iarl alti ok 
frifilosono .iij. het einn Hallafir. annarr Einarr. |)ri|)i HroUa^gr. ^eir voro 
rosknir {)a erhinir skllgetno brjgrdr t)eirra vorv born. Hroifr var vikinngr 
nikill. hann var sva mikill vexli at engi hestr matti bera hann. ok gekk 15 
bann hvert sem hann for« var hann kallaftr Gongohrolfr. Hann heriafti 
miog i Avstrvego. A eino svmri er hann kom or vikinngo a^stan i 
Vikina. hio hann par strandba^gg. Haralldr konvngr var i Vikinni. varf) 
bann miog reiftr er hann spurdi {)etta. ^n at hann haffii mikit bann a 
lagt a(t) rjgrna innanlandz. Konvngr lysli p\\ [43] a |)ingi at hann gerdi 20 
Hrolf vtlaga of allan Noreg. Enn er {)at spvr{)i Hilldr moAir^ hans. 
for hon a fvnd konvngs. ok bafi fyrir Hrolfi. Konvngr var sva reiflr 

al henni tiodi ekki at biftia. ^a kvad Hilldr {»etta. 

Hafnit nefio nafna illt er vid vlf at ylfazt 

nv rekom gand or landi Yggs valbrikar slikan 25 

hérskan ha^]{)a barma roa/nal vid hilmis hiardir 

hvi bellit (>vi stillir. hjgrgr cf hann gengr til skogar. 

Gongohrolfr for si{)an vestr vm haf i Svfireyiar. ok f)adan for hann vestr 
i Valland. ok heriaSi {)ar. ok eignadiz iarlsriki mikit. ok bygAi {)at miog 
Nordmonnom. ok er ()at si{)an kallat NorAmanndi. Son Gongohrolfs 30 
var Vilhialmr. faØir Rikardar. foAvr Rodbert(z) longomspaAa. foSvr Vil- 
bialms bastarfiz Englakonvngs. fra honom ero si{)an komnir Englakon«- 
vogar allir. Af hans jgrtt ero ok komnir iarlar i Norfimanndi. 

') roodvr Cd. 1^ Cfrfin Fi 

ffrå STtfs jbinu) 
2^- Ba^tiiiliir tmctAkfl^ hia rikj iifSi si^o jij. yHt er hoa kom 
: %\r^ Eéin •»{'^ir 43r^ kttmutr for Eirikr soo ^eirra Hanlldz koa- 
vi(E9 :ii ^irs htfr«s t FiorAo lil fostrs. ok ffddiz haao ^ rpp. — 

s fttniliir éuinfn^ fiir ei«i Tetr aC Teiziooi rm Vpplosd. ok lel bvi ser 
'ii .ii<av«»i£i) a ^>CjiL Johaftao kom Svasi Tyrir djrr. ^ er kooTsgr 
sat 3ir j«ir>5«)(ii. HaoB seodi konvngi bod at ban« skylldi H gaaga til 
saru ^n Aim^n-p hria reidr vid ^eim seodiboAooL ok bar biaa sam 
re'.'fi k.mvn29 vt seoi bonom bafØi borit boAio ion. Eoa Svasi baA 

M j*»rdi e;z: §^Af ansat sinn tii konyngs. ok kvaA sig vera ^ano FinoioD 
er IbiaA k^fdi iattaA at sctia gamma sinn |)ar annan veg brekkvnnar. 
Eoa kiMifsgr gekk vL ok var^ bonom ^ess ialzL at fara heim meA 
koatML Gekk konvngr yfir brekkvna meA aeggian svmra manna sinna. 
^y.i svmir letti. ]^ar stoA vpp Snjgrrrif)r doltir Svasa. kvenna fri^vz. 

fS ok bvrlaAi konvngi ker fvHt miaAar. enn konvngr tok allt saman kerit 
ok bond bennar. ok t)egar var sem elldz hiti kvjgrmi i harond bans. 
ok viildi f>egar hafa samrjgrØi viA hana a {)eim nolL Enn Svasi sagAi 
at l^at mvndi eigi vera nema at honom na^Agom. nema konvngr festi 
bana ok fengi hennar at logom. Haralldr konvngr festi Snj^fri^i ok 

20 fekk hennar. ok vnni sva mikit at meA jgrrslam var. {ivi at riki aitt 
fyrirlet hann. ok allt {)at er konvngs tign byriaAi. ^v atto .iiij. sono. 
Sigvr[)r hrisi. Halfdan haleggr. GvAra^Ar liomi. Ra^gnvalldr retliibeini 
Sit)an do Snjgrfrit^r. enn litr hennar skipaAiz ongan veg. var bon iafnrioA 
sem hon Vjgrri kvik. Konvngr sat jg yGr henni. ok hvgAi at bon mvndi 

25 lifna. for sva frem .iij. velr. at hann syrgAi hana da^a. allr landz lyAr 
harmaØi hann villtan. Enn ^essa viiio at Ijgrgja kom ^ lil Ijgrknar ]^orIeifr 
spaki er meØ viti Ijgrgfii {)a viilu. fyrst meA eflirm^li meA {)essvm hjjfttL 
Egi er ['A] kynligt konvngr al t)v mvnir sva hipa kono ok kynstora. 
ok lignir hana a dvni. ok a gvØvcG. sem hon bad ^\g. Enn tign {lin 

30 er minni enn h^Gr. sva hit sama hennar. i {)vi at hon liggr of lengi i 
sama falnaAi. ok er myklo sannligra. at hon se hrjgrrA ok se skipt 
kijgrøom vndir henni. Enn t>^gar hon var hrjgrrA or rekkionni. {la sljgrr 
ylido ok o{)erani ok hvers kyns illom fryk af likamanom. var {)a hvataA 
aA båli. ok var hon brennd. blananndi »pv allr likaminn. ok vllu {)ar or 

35 ormar. ok cfiior. froskar ok parddvr. ok allz kyns illyrmi. Sleig hon 
sva lil oskv enn konvngr lil vizko. ok hvgSi af heimsko. Konvngr 
styrdi si[)an riki sino. ok slyrkliz ok gladdiz hann af {)egnom sinom. 
enn t)^*gnarnir af honom enn rikil af hvarolveggia. 

*) koma Cd. Haralds Saga hios barfagra. 53 

(Fré ^jofiolfi or Hvini.) 

29. Eflir {)at er Haralldr konvngr hafdi reynt svik Finnvnnar. varf) 
bann sva reiAr. at hann rak fra ser sono sina ok Finnvnnar. ok villdi 
eigi sia ^a. Gvfira^fir liomi for a fvnd j^ioØoirs hins hvinverska. fostr- 
fvAvr sins. ok bafi hann fara meS ser til konvngs. {)vi at |>ioAollr var 5 
astvinr Haralldz konvngs. enn konvngr var |)a a Vpplondoni. ]^eir foro 
er ^eir voro bvnir ok komv siA aptans til konvngs. ok 5etliz(!) vtarliga 
ok dvl^iz(i). Konvngr geck a golfino. ok sa a bekkina. enn hann hafAi 
▼eizlo nokkvra bvna. ok var mioAr blanndinn. Konvngr qvaA {)etta 
fyrir monni ser. 10 

Miog cro minir rekkar 
til miodgiaroir foroir. 
ok her komnir harir 
hvi ervt f far margir. 

f>a svaraAi ]^ioAolfr. 15 

Hofdo ver i liofdi 

med veilbrola vitrom 
vårom at {>a til margir. 

]^io5olfr tok {)a ofan hattinn. konvngr kenndi hann f)a ok fagnaAi honom 20 
vel. ^a baA ]^ioAoifr. at konvngr skylldi eigi fyrirlita sono sina. {)vi at 
fvsir vj^ri ^cir at eiga bettra mo{)erni. of {)v hefAir f)eim ()at fengit. 
Konvngr iattaAi honom {)vi. baA hann hafa GvAra^A meA ser. sva 
sem hann hafAi fyrr verit. Enn Sigvrf) ok Halfdan baA hann fara a 
Hringariki. enn Rognvalld a Ha^rAaland. ]^eir gera sem konvngr bs/A. 25 
gerpvz {)eir allir vaskir inenn. ok vel bvnir at i{)rottvm. Haralldr kon- 
vngr sat {)a vm kyrt innan land. var {)a fri{)r goAr ok årfer{). 

(Upphaf Torfeinars jarls.) 

30. Rognvalldr iarl a Mjgrri spvrAi fall Sigvr{)ar broAvr sins. ok 
^at meA at {)a sato i londom vikinngar. sendir hann {)a vestr Haliat son 30 
sinn. ok lok hann iarlsnafn ok hafAi li{) mikit meA ser. Enn er hann 
kom til Orkneyia. settiz hann i lonndin. Enn bjgrAi of ha^st ok vetr. 
ok a vår. foro vikinngar vm eyiar. nåmo nesnåui. ok hioggv strandhogg. 
f>at leiddiz HallaAi iarli at sitia i eyionom. veiltiz hann |)a or iarldom- 
inom. ok tok ha^Ildz rétt. for hann siAan a^str i Noreg. Enn er Ra'gn- 35 
valldr iarl spvrAi |)etta. let hann iila yGr fer[) HallaAar. [45] sagAi at 
seynir hans mvndo vert)a olikir foreliri sino. (>a svaraAi Einarr. Ek 
hefi litinn metnaA af {)er. a ek viA litla ast at skiliaz. man ek fara vestr 54 (MeK FritMBw. 

til ifyia. ef ^v villt få mer styrk nokkrm. sith ek fifi heiti er fier mm 
flllrnikill fygnoAr a vcra at ek man eigi aftr koma til Noregs. Rogn- 
valldr nagAi at {)at likaAi honom alWelL {)olt haon kTjgrmi eigi aftr. fivi 
at mer er litil van at frjgrndom ^inom ver|»i sjgrmd at {»er. ^fi at noA- 
!> yrjgXi {)in er oli {irjgiborin. Rognvalldr fekk Einari eitt langskip. ok 
skipaAi til handa honom. Sfgldi Einarr vm hVstit veatr Tm baf. Enn er 
hann kom til Orkneyia. lågo fiar fyrir Yikinngar tveim skipom. ^rir 
treskegg. ok Kaifr skVrfa. Einarr lagAi {legar til omslo viA [m. ok 
bafAi sigr. enn {leir feilo baAir. ^a var fielta kvefiit 

10 {»■ ^r hann Treske?^ trvHom 

Torfeinarr drap Skrrfo. 

Hann var {)vi kailaAr Torreinarr. at hann let skera torf ok bafAi fiat 
fyrir elldiviA. {)vi at engi var skogr i Orkneyiom. Sif^an gorAiz Einarr 
larl yGr eyionom. ok var bann rikr maAr. liotr var hann ok einsynn ok 
15 ^o manna skygnaztr. 

(Andlåt Eiriks konanga Eymondarsonar.) 

31. Gvthormr hertogi sat opptaz i Tvnsbergi. ok bafAi yfirsokn 
alla vm Vikina. ^a er konvngr var eigi njgrr. ok bafAi ^ar landvom. 
var {)ar miog herskått af vikinngom. Enn ofri{>r var vpp a Gartlandi. 

20 meAan Eirikr konvngr Emvndarson lifAi. hann anda()iB ^a er Haraildr 
konvngr binn bårfagri bafAi .x. vetr konvngr verit i Noregi. 

(DaaAi Gothorms berloga.) 

32. Eflir Eirik konvng var konvngr i Svif)ioAo Biom son bana 
.1. vettra. Hann var faAir {)cirra Eiriks hins sigrsj^la ok Olafs foAvr 

25 Styrbiarnar. Gvlhormr hertogi var{) sottda^Ar i Tvnsbergi. |»a gaf Har- 
aildr konvngr yGrsokn rikis {)ess allz Gvthormi seyni sinom. ok setti 
bann {)ar hofAinngia yfir. 

(Brenna Rognvallds Mærajarls.) 

33. ]^a er Haraildr konvngr var .xl. at alldri. voro margir seynir 
30 hans vel a legg komnir. {)vi at [)eir voro allir bra{)gervir. f>a kom 

sva at f)eir vndo illa viA. er konvngr gaf {)eim ekki riki. enn setti 
iarl i hverio fylki. {)otti {)eim larlar vera småbornari. enn fieir voro. 
A eino åri foro {)eir Halfdan haleggr. ok GvAra^Ar liomi. meA mikla 
svcit manna at Rognvalldi Mjgrraiarli^. ok komv a ovart ok brenndo hann 
35 inni meA .Ix. manna. f>a tok Halfdan langskip .iij. ok skipaAi. bann 

O M«Ti^. Cd. ^ Harald« Saga bios hårfagra. 55 

siglir si^an vestr Yin baf. enn Gvdra^Ar settiz fit londom. ^ar sem aftr 
haffii haft Rognvalldr iarl. Enn er Haralldr konvngr spvr^i |)etta. ^a 
ferr hann t^egar med miklo l\p\ a hendr Gvdrs/Ai. Sa Gvdr«/dr ^a 
ongan annan sinn kost enn gefazt vpp i valid Haralldz konvng$. ok 
sendi konvngr hann a^str a AgSir. Enn Haralldr konvngr setti yCr 5 
Hjffri {>ori son [4C] Rognvatldz iarls. ok gipli honom Olorv doltvr sina 
er kiy^llvfi var årboL ]^orir iarl {>egianndi hafAi |)a {)vilikt riki sem 
haft bafSi Rognvalldr iarl fadir hans. 

(Daudi Hålfdanar håleggs.) 

34. Halfdan haicggr kom vestr til Orkneyia miog a ovart. Einarr 10 
iarl flydi {)egar or eyionom. ok kom aflr |)egar hit sama harst a ovart 
Halfdani. {>eir borAoz ok varf) skomm orusta. flyfii Halfdan, var ^at 
vid nott sialfa. lago pe\r Einarr tialldula^sir vm noUina. Enn vm morg- 
vninn er liost var. leito|io {)eir floltnmanna vm eyiarnar ok var bverr 
drepinn er fvndinn varfi. |>a mjgrlUi Einarr iarl. Eigi veit ek hvart ek 15 
se vt a Rinansey mann efla fvgl. stvnndom hefz vpp enn stvnndom 
setz nidr. Si|)an foro ^eir |)annig ok fvnndo |)ar Halfdan hålegg. ok 
loko hann hondom. Einarr iarl qvad viso ^essa vm aflaninn aØr hann 
lagAi til orusto. 

Sekad ek Hrolft or hendi enn i kvelld pBv er knyiom 30 

ne Hrolla^gi flivga at kerslrarmi romo 

darrr a doljra menngi |)egianndi sitr t>ctta 

dvgir 088 fa^dvr hefna. ^orir iarl a Migrri. 

{mi gekk iarl til Hålfdanar ok reist orn a baki honom meft f)eim hjgrtti. 
at hann lagSi sver[)i a hol viØ hrygginn ok reist rifin ofan alit a lendar. 25 
dro ^ar vt lungvn. ok var f)at bani Hålfdanar. ]^a qvad Einarr viso. 

Rekit he6 ek Rognvalldz darda verpit snarpir 8veinar 

rett skipto |)vi nornir {>vi ot sigri ver radom 

ov er folkslvf))!! fallion .skått vel ek hinom hardan 

af fiordunngi roinom. at baTigrtto grioti. 30 

Si|Min settiz Einarr iarl at Orkncyiom sem fyrr haffii hann haft. Enn 
er ti()inndi |)essi spurdoz i Noreg. ()a kvnno {)esso slorilla brjgffir hans. 
ok tol|)o hefnda fyrir vert. sa^nnoAo ()at ok margir aØrir. Enn er 
Einarr jarl sporfii {)etta. qvaØ hann viso. 

Ero til mina fior8 margir enn f>o vita t>®ygi 35 

menn vm 8annar deildir {>eir adr mig bafi felldan 

or ymi8som attom hverr ilt>orni arnar 

osmAbornir giarnir. vndir lytr at standa. fi^ii Harti^f k^assf f ok Eiaarf )arli^> 
2f/ fltf»:hir kMnwfi l/vh ^ a ok dro øaMi ker ■■¥■■ for 
t4^ti f^U ra Orkii«Tta. Ok er Eiimr bri cprrti H IlgriHi køangr 
v»r ^itM luMkJHL Cerr hum f fir a Xés ok qrad vifo ( 1U/rr «<r^ ^kr 4f Mréi hftt 

•«7:pr v^ l^tpr* »fc«rfi v«^ l^i^i 

ena Hl «: i^ci i tjyttm BartlMx hefi cÉ dkari i 

t.ft'Az tcii^r faHi skala ^CS:* ^1 kar^^vi^ 

(^ foro meno i snillom f^inra konmgs ok jarls. Kom {m sra. al ^r 
10 rar{^ koiriU * a iti^fnoiagi. ok finnaz (»eir sialfir. festi {m jariiBB alll i 
konvngf (don, Haralldr konvngr åigm6l a hendr Einari iarti ok ollom 
Orkncryinngom .Ix. marka grilz. Barndom fiolli gialid (-.'] ormikiL Jarl 
b^-A |>^iffi at bann skylldi einn saman gtallda. ok skylldi kano eignaz 
of>%l oli i eyionom. ^esso iallvøo b|rndr mest fyrir {m ssii aC hinir 
fl^ fafj^io alto litlar iardir. Enn hinir a^Ago hTgAozt leysa nrsdo sin 
o^v! fi^'gar peir rilldi. Leysli iarl alll gialldil vid konvng. br koorngr 
arstr aflr rm ha^stiA. Var ^at lengi si[>an i Orkneyiooi aC iariar alto 
opy\ olL l^ar til er SigrrAr LoArisson gaf aflr o^vlin. 

(Krånfang Eiriks konongs.) 

20 36. Gvthornir son Haralldz konrngs harAi landrom fyrir Vikimii 

ok for hann meA herskipom hit yllra. Enn er hann la i Elfarkrisioin. 
kom {)ar Sa/lui kloG. ok lagAi til bardaga viA hann. {)ar fell Grthomr. 
Halfdan svarli ok Halfdan hvili. lago i viking, ok herioAo vm Avstrveg. 
[>eir atto orasto mikla a Eisllandi. {)ar fell Halfdan hviti. ~ Eirikr 

23 Haralldzson var at foatri meA f>ori hersi Hroalldzseyni i FiorAom. honom 
vnni Haralidr konvngr mest sona sinna. ok vir|)i hann mesL |»a er 
Eirikr var .xij. vctlra gamall feck Haralidr konvngr honom .v. langskip 
ok for hann i hrrnat fyrst i Avstrveg ok {la svAr vm Danmork ok vm 
Frisland ok Saxland. hann dval[)iz i |)eirri ferA .iiij. vetr. Eflir ^at for 

30 hann vcstr vm haf ok heriaAi vm Skotland. Valland. Brétland. Irland 
aAra .iiij. vetr. Eftir {lat for hann norAr a Finnmork. ok allt til Biarma*- 
landz ok alti {)ar orustor ok hafAi sigr. {)vi njgrst kom hann aftr a 
Finnmork. f>a fvndo menn hans i gamma einom kono {)a er f)eir hofAo 
onga sét iafnvjgrna. Hon nefndiz fyrir |)eim Gvnnhilldr dottir Avzvrar 

36 tota er bio a Halogalandi. Ek heG her verit segir hon til pess at nema 
Golkynngi ok kvnnvsto at Finnom tveim. {)eim er her ero frofiastir a 
Morkinni. ero f>eit nv farnir a veiAar. enn baAir {)eir vilia eiga mig. 

<) vart> tilf. Cd. Haralds Sa|^a hins bérfagra. 57 

ok ba{)ir ero |)6ir sva visir, at {)eir rekia spor sem hvnndar. bjgrfti a {)å ok 
biami. {)eir kvnna ok sva vel a sklAom at ecki ma TorAaz f)a hvartki 
menn né dyr. enn hvat sem f)eir skiola til {)a h|rra f)eir. Sva hafa {)eir 
fyrirkoinit hveriom manni er her hefir komit i nandir. ok ef ^e\r verf)a 
reiAir. {>a snyz iorA vm fyrir sionvm {)eirra. Enn er nackvat kvikt 5 
ver[>r fyrir sionom ^eirra. fellr |)at dvlt niflr. Nv megvft |)er fyrir 
ongan mvn ver{)a a veg {)eirra. nema ek fela ySr her i gammanom. 
skvlvm ver {)a leila at drepa [)a. ]^eir f)ågo {»etta at hon fal |)a. Hon 
tok Knseck einn. ok hvgAo f>eir at aska v^ri i. tok hon |)ar i hendi 
sinni. ok seyri ^vi vm gammann. bjgrfti vUan ok innan. Litlo siAarr 10 
komv Finnar heim. |>eir spyria hvat {)ar er komit. Hon segir at ^ar 
er ekki komit Finnom f>ikkir {)at vndarligt {)ar sem |)eir hofdo rakit 
spér allt at gammanom. enn si[)an Gnna f)eir ecki. Eftir {)at gera f)eir 
elld ok matbva. Enn er f)eir voro mettir. byr Gvnnhilldr [48] rekkio 
sina. Enn sva hefir aØr farit .iij. njgrtr. at Gvnnhilldr hefir soGt. enn 15 
hverr f)eirra hefir vakat yfir oSrom fyrir abryfiis sakir. |>a mjgrlUi hon 
lil Finna. Farit nv hingat. ok liggi a sina hliA mer hvarr yckarr. {>eir 
vrdo f)esso fegnir. ok gerfio sva. Hon helit sinni hendi vm hals hvarom 
[^irra. I>eir sofna {)egar. enn hon vekr {)a. ok enn bra{)liga sofna {)eir. 
ok ^a sofa f>eir sva fast at varia f^rr hon vakit {)a. Ok enn sofna 20 
{»eir. hon Cfr ^a ongan veg vakit {)a. hon setr {)a vpp ok enn sofa 
fieir. {>a tekr hon selbelgi .ij. ok steypir yfir ha^fvA {)eim. ok binndr 
at stercliga fyrir neAan hendr {)eim. Eftir f)at gerir hon benndinng 
konvngsmonnom. la^pa {)eir |)a fram ok bera vopn a Finna. fa ^w mcA 
^essi drepit {)a. draga {)a vt vr gammanom. Of notlina eflir voro 
reiAar{)rimvr sva slorar at ()eir matlo hvergi fara. Enn at morni foro 25 
t^eir til skips ok hofAo Gvnnhilldi meA ser. ok fjgrrAo hana Eiriki. Foro 
{)eir Eirikr {»a svAr til Halogalandz. Hann stefndi til sin Ozvri tota. 
ok segir at hann vill få dottvr hans. Ozvrr ialti {)vi. F^r {)a Eirikr 
Gvnnhilldar. ok hefir hana meA ser svAr i land. 

(Haraldr skiptir riki meA sonam sinum.) 30 

37. Haralldr konvngr var {)a fimtogr at alldri. er seynir hans voro 
margir rosknir. enn svmir da^Air. |>eir gerAoz margir ofstopamenn 
miklir innanlandz. ok voro sialfir osåttir. ]^eir rako af eignom iarla 
Haralldz konvngs. enn svma drapo {)cir. Haralldr konvngr stefndi {)a 
{)ing fiolmennt svAr i landi. ok ba^A til Vpplendinngom f>a gaf hann 35 
sonom sinom konvnga na^fn ok setti |)at i logom. at hans jgrttmenn skylldi 
hverr konvngdom eftir sinn fa^Avr taka. enn jarldom så er or kvenkné 58 Codez Frisianoø. 

yjgri af hans j|rtt kominn. Hann skipti ok landi mefi ^eim. Vingolmork. 
Ramfiariki. Vestfolid. |>elamork. f)at gaf hann OlaG. Birni. Siglryggi. 
Frof)a. f>orgisli. Enn Heidrnork. ok Gvdbrandzdali. gaf hann Dag. Hring. 
Ragnari. |>otn ok Ha{)aland ok Hringariki gaf hann Snjgrrrif)ar sonona. 
5 ok {)at er {)ar jiggr til. Gvlhormi hafdi hann gefit lil yCrsoknar fra 
EIQ lil Svinasvnndz ok Rånriki. konvngr haffii hann sett til landvarnar 
arstr vift landzenda. sem fyrr er ritat. Haralldr konvngr siaifr var optas 
vm mitt land. Hrjgrrekr ok Gvdra^Ør voro iafnan innan hirfiar med 
konvngi. ok hoFAo veizlur storar a Ha^rfialandi. ok i Sogni. Eirikr var 

10 mefi Haralldi konvngi fedr sinom. honom gaf hann Halogaland. ok 
Norfimjgrri. ok Ra^insdal. NorAr i {»randheimi gaf hann yCrsokn Haifdani 
svarta ok Halfdans hvita. ok SigroSi. Hann gaf sonom sinom i hverio 
{)esso fylk! halfar tekior vift sig. ok {)at meS at {)eir skylldo silia i 
hasjgrti. ska^r hjgrra enn iarlar. enn sk^rr \jggTS enn sialfr hann. Enn ()at 

15 søti eflir hans dag jgrtiafii ser hverr sona hans. enn hann sia(l)rr jgtiM 
{»at Eiriki. enn f>rjgrndir jgrllodo ({)at) Haifdani svarla. Enn Vikveriar ok 
Vpplenn[49]dingar vnnv |)eim bezt er f)eim vndir hendi voro. Af ^esso 
var{) niikit svndr[)ykki enn af nyio millom ^eirra br^dra. Enn med ^vi 
at {)eir hoffio litit riki. foro [)eir i hernat. sva er sagt at Gvthormr fell 

20 i Elfarkvislnm fyrir Solua kléfa. Eflir {)at tok Olafr vid {)vi riki er 
hann harøi haft. Halfdan hviti fell a Eisllandi. Halfdan haleggr fell i 
Orkneyiom. f>eim f>orgisIi ok Fro{)a gaf Haralldr konvngr herskip. ok 
foro {)eir i Vestrvikinng. ok herioAo vm Skotland ok Bretland ok Irland, 
fieir e]gnv[)vzt fyrst NorAmanna Dyflrnni. Sva er sagt at Fro{)a vj|rri 

25 gefinn banadryckr. Enn |>orgisl var lengi konvngr yfir DyfUnni. hann 
var svikinn af Irom ok fell |)ar. 

(DauAi Rognvalds réttilbeina.) 

38. Eirikr bloAa^x jgrtlaAi at vera yGrkonvngr allra brjgrAra sinna 
ok sva villdi Haralldr konvngr vera lata. voro |)eir feAgar longom asamt. 
ao Rognvalldr retlilbeini alti Ha{)aland. hann nam fiolkyngi ok gerj^iz seiA- 
maAr. Haralldi konvngi f)otlv iilir seiAmenn. A HarAalandi var sa 
seiAmaAr er Vilgerr het. konvngr sendi honom orA. ok baA hann h^rlta 
seiA. Hann svaraAi. ok qvaA viso. 

f>at er vå litil er Rognvalldr ail>r 

35 at ver a'iYxm rettilbeini 

karla born brot>inar|;r Haralldz 

ok kerlinj^a. a Hat^alaDdi. 

Enn er Haralldr konvngr heyrAi {»etta. for Eirikr til Vpplenda med 
Haralds Saga hins hérfagra. 59 

hans nidi. ok kom a Hafialand. ok brenndi inni Rognvalld brofivr sinn 
med .Ixxx. seiØmanna. var fiat verk miog lofat. — GvdrarØr liomi var 
▼m yettrinn mefi |>io8olfi i Hvini fostrroSvr sinom a kynnissokn. ok 
hafSi skvto alskipada. hann villdi fara nordr a Rogaland. f>a la^gSvz a 
stormar miclir. enn Gvdrs/di var annt vm ferf>ina. ok let hann illa vm ^ 
dvarlina. fia qvaS fiiodolfr. 

Fari I)a er adr flcyia vind bysna skalitv visi 

flatvollr bcdan batnar vidfrfgr hedan bida. 

yerpr Geitis vegr grioti verit med om ynd ver^i 

Gvdra^dr voi sia stdrao. vedr nv er brim fyrir ladri. 10 

GvArv'fir for sem hann j^rtladi. hvat sem f>iodoirr m^Ilti. Enn er {)eir 
komv fyrir lafiar. kafØi skipit vndir {)eim. ok tyndvz f)eir allir.' 

(Fall Biarnar kaupmanns.) 

39. Biorn son Haralldz konvngs red {>> Tyrir Vestfolld. hann sat 
optaz i Tvnsbergi enn var litt i hernaSL Til Tvnsbergs soltv miog ^^ 
kvpskip b^di f)ar vm Vikina ok nordan or landi. ok svnnan or Dan* 
nork. ok af Saxlandi. Biorn konvngr atti ok ka'^p(skip) i ferj^om til 
annarra landa ok aflaAi ser sva dyrgripa. e^a annarra fanga ^eirra er 
hann {)otliz |)vrfa. Brjgrdr hans ka^llodo hann Biorn karpmann efia 
farmann. Biorn var vitr mafir ok vel slilltr. ok {)oUi vj^nn til hof})- ^ 
inngia. Hann fekk ser gétt kvanfang. f)ar géto son er Gvdra^Ar het. — 
Eirikr blofiox kom or Avstrveg meØ herskip ok lifi mikit. hann beiddiz 
af Birni brjgrftr sinom at taka vift ska^ttom ok skylldom ^eim er Har- 
alldr konvngr atti a Veslfolld. Enn hinn [50] var adr vandi at Biorn 
f^rSi konvngi skatt efia sendi menn mefi. villdi hann enn sva vera lata. ^ 
Enn Eirikr |)Ottiz {)vrfa vista ok tiallda. ok dryckiar. f>eir br^Ar {)reytto 
^etta med kappmjgrlom. ok feck Eirikr eigi at helidr. ok for bra^t or 
bjgrnom. Biorn for ok or bjgrnom of kvelldit vpp a Sjgrheim. Eirikr hvarf aftr 
ok for vm nottina a Sjgrheim. kom {)ar er {)eir Biorn sato vift dryck. Eirikr 
tok hvs a ^eim. enn {)eir Biorn gengo vt ok ba^rdvz. fell f)ar Biorn ok mart 30 
manna med honom. tok Eirikr {)ar herfang mikit. for sidan norAr i 
land. {»etta verk likadi storilla Vikveriom. ok var Eirikr {»ar miog 
v^okkadr. foro {)a^ ord vm at Olafr mvndi hefna Biarnar brodvr sins. 
ef honom gjgrfi f^rri é. Biorn konvngr liggr i Farmannzha^gi a Sfheimi. 

(Sætt kononga.) 35 

40. Eirikr konvngr for vm vettrinn norfir a Mjgrri ok tok veizlo 
i Solva fyrir innan AgAanes. Enn er t)at spvrfii Halfdan svartl for 60 Codex FrisiaDUt. 

hann til meS her ok tok hvs a {)eiin. Eirikr svaf i vtiskemmo. ok 
komz til skogar viS .v. menn. Enn {)eir Halfdan brenndo bjgrinn. ok 
ii^ ^at allt er inni var. Eirikr konvngr kom a fvnd Haralidz konvngs med 
()essom ti[)inndom. Haralldr konvngr var{) {)esso akafa reifir. ok samn- 
^ adi her saman ok Tor a hendr ^rjgrndom. Enn er f)at spyrr Halfdan 
svarti. bySr hann vt Ii[)i ok skipom. hann ver{>r allfiolmennr. ok lagdi 
yt til StaAz fyrir innan |)orsbiorg. Haralldr konvngr la |)a Iif)i sino 
vt viA Reinslilo. Foro ^a menn millom |)eirra. Gvthormr sinndri het 
einn ga^fvgr maØr. hann var i li{)i med Halfdani svarta. enn fyrr haffii 

10 hann verit meft Haralldi kotivngi. var hann astvinr beggia {)eirra. 
Gvthormr var skalld mikit. hann haffii ort sitt kvjgrfti vm hvarn f)eirra 
feftga. |)eir hdfdo boØit honom la^n fyrir. enn^ hann neilti {)vi ok beiddiz 
at {)eir skylldi veila honom eina bjgrn. ok hofAo f)eir {)vi heitit. Hann 
for {)a a fvnd Haralidz konvngs. ok bar sjgrtlarorfi i millom f)eirra. baA f)a 

15 hvarntveggia [)eirra bjgrnar f)eirrar er |)eir skylldi sjgrltaz. Enn konvngar 
gert)o sva mikinn metnafi hans. at af hans bjgrn s^Uvz f)eir. Margir 
afirir ga^fgir menn flullv f)etta meft honom. Var[) {>at at sjgrtt at Half- 
dan svarti ^kylldi hallda riki sino. ollu {»vi er afir baffii hann haft. hann 
skylldi ok lata vhjgrlt vift Eirik brofivr sinn. Eflir {)essi sargu^ orti 

^ lorvnn skålldmjgrr nockvr eyrinndi i Senndibit. 

Haralld fra ek Halfdan spyria 
berpibrargd rnn logdit 
synizt svartleitr reyni 
sia bragr hinn hérfagri. 

2^ (Fæddr Håkon gofli.) 

41. Hakon iarl a Hla'dom GriotgarSzson hafSi alla yfirsokn i 
^randheimi. {)a er Haralldr konvngr var annarstafiar i landi. ok hafØi 
Hakon iarl mestan metnaA i |)rjgrndaIogvm af konvngi. Eflir fall Ha«- 
konar tok Sigvr[)r son hans riki. ok gerf)iz iarl i f>randheimi. hann 

30 hafAi all5I]setv at Hla^Aom. MeA honom fjgrddvz vpp seynir Haralidz 
konvngs. Halfdan svarti ok Sigra^Sr. enn aSr voro f)eir meS Hakoni 
fa^fivr hans. |)eir voro miog iafnalldra seynir Haralidz konvngs ok 
Sigvr[)r. Sigvr{)r fekk Bergliotar dottvr f)oris iarls {)egiannda. MoSir 
hennar var Alof arbot doltir Haralidz konvngs hårfagra. Sigvr[)r iarl 

35 var allra manna vittraztr. — Enn er Haralldr konvngr tok at elldaz. sat 
hann iafnnan at storbuum. {)eim er hann atti a Ha^rfialandi. a AlreksstoAom 
ok Sjgrheimi cAa Vlsteini ok i Kaa*mt a Avgvalldznesi. ^a er Haralldr 
konvngr var .Ixx. gåt hann son viS konv f)eirri er f>ora het mostrsta^ng. 

i) sargi Cd. Haralds Saga hins hérfagra. 61 

bon var jgrttvA or Morstr. Hon atti goSa frjgrndr ok var i Tnjgrndsemistolv 
viA HorØakara. hon ,var kvrnna vjgrnst. hon var ka^llvd konvngs ambatt. 
Voro {)eir margir lySskylldir ()a konvngi. er vel voro jgrltbornir. bj^rdi 
karlar ok konvr. Sa var {)a sifir vm ga^fvgra manna born al vanda menn 
miog til at «/sa vatni ok gefa naTn. Enn er at {)eirri stefno kom er 5 
^orv var von at hon mvndi barn fgrda. {)a villdi hon fara a fvnd Haralldz 
konvngs. Hann var {)a norfir a Sjgrheimi. enn hon var i Morstr. Hon 
for {)a norftr a skipi Sigvr[)ar iarls. (>ar lågo vm nott vid land. ^ar 
ol ]^ora barn vppi a hcilunni vift bryggiosporA. {)at var sveinbarn. 
SigvjAr iarl ios sveininn vatni. ok kallafti Hakon eftir fefir sinom Hakoni 10 
Hladaiarli. Sa var snemma rri[)r synom ok mikill. ok miog likr fedr 
sinom. Haralldr konvngr lét sveininn fylgia moAvr sinni. voro ^2/ al 
konvngs bVm. meSan sveinninn var vngr. 

(Orfisending Adalsleins konungs.) 

42. At)alsteinn hel {)a konvngr i Englandi. er {)a hafØi nytekit 16 
vid konvngdomi i Englandi. hann var kallaSr hinn sigrsjgrli. ok hinn 
trvfasti. Hann sendir menn til Noregs a fvnd Haralldz konvngs mefi 
^esskonar sending, at scndimaØr gekk fyrir konvng. ok seir honom 
8\etp gvllbuit med hiolltom ok meSalkafla ok vmgiorØ oli bvin med 
gvlli ok silfri. ok sett dyrligom gimsteinoro. Sendimadr vendi sver{)Z«- 20 
hiolltom til konvngs. ok mjgrllti. Her er sverf) er A{)aislcinn konvngr 
mjifllli al {)v skylldir vid laka. Tok konvngr medalkaflan. ok {)cgar 
mjgrllti sendimadrinn. Nv toktv sva vid sver{)ino sem vårr konvngr villdi. 
ok nv skalitv vera ^egn hans. er {)v tokt vid sverpi hans. Haralldr 
konvngr skil|)i nv at {letla var til spottz gert. enn hann villdi engis 26 
mannz {)egn vera. Enn {>o minntiz hann ^css sem haltr hans var. at 
hvert sinn er skiot jg6\ eda reidi liop a hann. at hann stillti sig fyrst 
ok let sva renna af ser reidina. ok leit a sakar oreidr. Nv gerir hann 
ok sva. bar {)etta fyrir vini sina ok finna t)cir allir saman her rad til. 
[>at hit fyrsta at lata sendimenn fara frialsa. 30 

(Ferd Hauks til Englands.) 

43. Annat svmar eflir sendir Haralldr konvngr skip vestr til 
Englandz. ok feck til styrimann Ha'^k håbroc. Hann var kappi mikill 
ok hinn kjgrrsti konvngi. Hann feck til ferdar [52] med honom Hakon 
son sinn. Ha^kr for vestr til Englandz a fvnd A{)alstcins konvngs. ok 35 
fann hann i Lvnndvnom. var {)ar fyrir veizia vir{)ilig. Hs/kr segir 
sinom monnom. hvernig ^cir skvlo hatta inngongo sinni. {)a er (leir 62 Codex Frisinnus. 

koma at hollinni. Sa skal siAarst vt ganga er fyrstr gengr inn. ok allir 
standa iafnfram fyrir bordino. ok skal hverr {)eirra hafa sver{) a vinsth 
blid. ok festa sva yfirhornina at eigi seåi sver{)it. Si^an ganga {)eir 
i hollina .xxx. manna saman. Geck Ha^kr fyrir konvng. ok qvaddi hann. 

5 Konvngr bidr hann vel kominn. ^vi njgrst tok Hs/kr sveininn Hakon, 
ok setr a kne At)alsteini konvngi. Konvngr ser a sveininn. ok spyrr 
Hark hvi hann Terr sva. Hs/kr svarar. Haralldr konvngr bad {)ig fostra 
honom ambattar son. Konvngr var^ reidr miog. ok ^reif sver[) er lå 
hia honom. ok bra. sva iatandi sem hann villdi drepa sveininn. Ha^kr 

10 mjgfllti. Knesett hefir ^v hann nv. ok mattv myrda hann nv. ef j^v vill. 
enn ekki maU(v) {)o ey^a ollum sonom Haralldz konvngs. Geck Ha^kr 
sidan vt ok allir hans menn. Tara {)a til skips ok sigla i haf. ok koma 
aftr til Noregs a fvnd Haralldz konvngs. ok likaAi honom nv veL {ivi 
at |)at er mal manna at så Vjgrri otignari er ofirom fostra^i barn. J 

15 f>vilikom viAskiptom konvnga fannz ^at at hvarr {leirra ^ villdi vera 
meiri enn annarr. ok var^ |)0 ecki at helldr misdeili tignar j^eirra. j^vi 
at hvartveggi var yfirkonvngr sins rikis til da^Aadags. 

(SkirAr Håkon AAalsteinsfostri.) 

44. At)alsteinn konvngr let skira Hakon, ok kenna retta trv. ok 
20 goAa siAo meA allzkonar i^rottom. konvngr unni Hakoni meira enn oUum 
frjgrndom sinom. ^ar vt i fra vnni honom hverr maAr er hann kvnni. 
Var hann si{)an kallaAr Hakon A{»alsleinsfostri. Hann var hinn mesti 
i{)rottamaAr ok stercari ok fri{)ari enn hverr maAr annarra. hann var 
vitr maAr ok orAsniallr ok vel kristinn. A^alsteinn konvngr gaf Hakoni 
25 sverji j^at er hiolltin voro af gvUi. ok meAalkafli. enn branndrinn var 
j^o bettri. Hakon hio meA {lesso sver^i kvernstein til argans. t)at var 
si^m kallat kvernbitr. ]^at sver^ heCr bezi komit til Noregs. ]^at atli 
Hakon til darAadags. 

(Leiddr Eirikr til rikis.) 

30 45. Haralldr konvngr var {)a .Ixxx. at alldri. ger|)iz hann {)a {)vng- 
f|rrr sva at hann |)ottiz eigi mega fara yfir land eAa stiorna konvngs 
malum. Leiddi konvngr {)a Eirik son sinn til hasjgrtis sins ok gaf honom 
valid yCr landi ollu. Enn er {»at spurAu seynir Haralldz konvngs aArir {la 
settiz Halfdan svarti i konvngs håsjgrti. tok hann {)a til forraAa allan ^rand- 

35 heim. hvrfo at t)vi raAi allir ]^rjgrndir meA honom. Eftir fall Biarnar 
konvngs kwpmannz tok Olafr broAir hans riki yfir VestfoUd. hann fostra{)i 

^) |>eirri Cd. \ Haraldf Saj^a hint harfagra. 63 

Grdrs^ SOM Biamar. Tryggvi het son Olafs, voro f)eir Gvdra^dr 
fostbrj^fir ok fij^r iafnalldrar. ok badir hinir efniligzto nienn. ok atgervi- 
menn miklir. Tryggvi [53] var hveriotn inanni me(i)ri ok stercari. Enn 
er Vikveriar spurdo at Harrdar ha^ffio tekit til yGrkonvngs Eirik. f)a 
loko {)eir Olaf til yGrkonvngs i Vikinni. ok hellt harni {)vi riki. Eiriki 5 
konvngi likafii t)etla stériila. Tveim vettrvm sifiarr var{) Halfdan svarti 
brafida^Ar inn i |»randheimi at veizlu nockvrri. ok var {)at mal manna 
al Gvnnhilldr konvngamofiir hefSi keypt at fiolkvnnigri konv at gera 
honom banadryck. Eftir {)at toko {»rjgrndir SigroS til konvngs. 

(Daudi Haralds konvngs.) 10 

46. Haralldr konvngr lifAi .iij. vetr siAan er bafAi Birikr einvalld 
rikisins. var hann |)a å Rogalandi eAa Ha^rAalandi at storbuum er hann 
åtti. Eirikr ok Gvnnhilldr atto son er Haralldr konvngr ios valni ok 
gaf nafn sitt. sagAi sva. at sa skylldi konvngr vera eftir Eirik foAvr 
sinn. Haralldr konvngr gipti flestar djgrir sinar innanlandz iorlom sinom. 15 
ok ero {)aAan komnar miklar kynkvislir. Haralldr konvngr var{) sott- 
da^Ar a Rogalandi. er hann heygAr a Ha^gom viA Karmlsvnd. J Ha^ga- 
svndi stendr kirkia. enn viA sialfan kirkiogar{)inn i vtnorAr er ha^gr 
Haralldz konvngs hins barfagra. Enn fyrir vestan kirkiona liggr leg- 
steinnHaralldz konvngs. sa er lå yCr legi hans i ha^ginom. er steinninn halfs 20 
f(i)orlanda fetz langr. enn njgrr .ij. alna breiAr. J miAiom ha^ginom var 
leg Haralldz konvngs. {)ar var settr steihn annarr at ha^fAi. enn annarr 

at fotvm. var f>ar logA hella a ofan. enn laAit grioti tveim megin vitan 
vndir. ^eir steinar standa nv {)ar i kirkiogarf)inom er {)a voro i ha^^g- 
inom er nv var fra sagt. Sva segia fro{)ir menn. at Haralldr konvngr 26 
hinn harfagri haC verit allra manna rrit)aztr sionvm ok stercaztr ok 
mestr, hinn orvazti af fe. ok alvinsjifll viA sina menn. Hann var her- 
maAr mikill ondver{)a jgrfi sina. ok {)yAa menn f>at nv at vitaA haG vm 
tre |)at hit mikla er moAvr hans syndiz i dra^mi fyrir bvrA hans. er 
hinn neAzti lutr tressins var ra^Ar sem bloA. leggrinn vpp fra var fagr ao 
ok grjgrnn. enn {)at iartegndi bloma rikis hans. Enn at ofanverf)0 var 
hvitt treit. {)ar syndiz {)at at hann mvndi få elli ok hjgrro. Kvistir ok 
limar tressins boAaf^i afkvjgrmi hans. er vm allt land dreif(A)iz. ok af 
hans jgrti hafa verit iafnan siAan konvngar i Noregi. 

(Fall Olafs ok SigroAar.) 35 

47. Eirikr konvngr tok allar tekior ^jgt sem konvngr atti vm 
mitt landit. hinn njgslB velr eflir andlat Haralldz konvngs. enn Olafr 54 Codex Frisianus. 

a^str vm Vikina. enn Sigrs/dr brodir j[)eirra hafdi allt vm ^rjgmdalog. 
Eiriki likadi j[)at slorom illa. ok foro {)«/ ord vm. at hann mvndi incA 
styrk ertir leita vid br^rdr sina ef hann m^Ui fa einvalldzriki yGr landi 
ollu sva sein fafiir hans hafdi gefit honom. Enn er Olafr ok SigrjgfAr 
5 spyria l)etla [54] j[>a fara sendimenn millum j[)eirra. ^vi njgrst gera ^eir 
slefnolag sin a milli. ok ferr Sigra^dr vm varit c/slr til Yikr. ok finnaz 
j[)eir Olafr br^dr i Tvnsbergi ok dva^l{)vz j[)ar of hrip. j^al sama vår 
bydr Eirikr vt lil)i miklu. ok skipom. ok snyr a^str til Vikr. Hann feck 
sva mikit radbyri. at hann sigldi dag ok nolt. ok for engi niosn fyrir 

10 honom. Ok er hann kom til Tvnsbergs. {)a fylkto ^e\r Olafr ok Sig- 
ra^dr lLl)i sino fyrir a^str a breckvnni or bjgrnom. Eirikr hafdi lij[) miklo 
meira ok fekk hann sigr. enn l)eir Olafr ok Sigra^dr fello badir. ok er 
j[)ar ha^gr hvarstveggia ^eirra sem l)eir lago fallnir. Eirikr konvngr for 
vm Vikina. ok lagdi vndir sig ok dval{)iz l)ar lengi svmars. Tryggvi 

15 ok Gvdrydr flydo J)a til Vpj^Ianda. — Eirikr var mikill madr ok frijr 
sionvm ok stercr. ok hreystimadr mikill. hermadr mikill. ok sigrsjgrll. 
akafamadr i skapi. grimmr ok oI)ydr. ok falalr. Gvnnhilldr var kvenna 
fegrst vilr ok margkvnnig. gladmjgrllt. ok vndirbyggiomadr mikill. ok 
hin grimmazta. ^essi voro born j[)eirra. Gamli var ellzlr. Gvlliormr. 

20 Haralldr. Ragnfrif^r. Ragnhilldr. Erlingr. Gvdra^dr. Sigvrjir slefa. OU 
voro born Eiriks fri]^ ok mannvjgrn. 

Hakon Adalsteinsfostri til konvngs tekinn. 

Hakon Aj[)alsteinsfostri var ^a a Englandi er hann spvrdi andlat Har- 
alldz konvngs fodvr sins. Hann biozt j[)egar til fer{)ar. feck 

25 Aj[)alsteinn konvngr honom lid. ok godan skipakost. ok bio hans fer{) 
allvegliga. ok kom hann vm ha^stit til Noregs. ]^a spvrdi hann fall 
br^rdra sinna. ok {lat med at Eirikr konvngr var t)a i Vikinni. Sigldi 
j[)a Hakon nordr til j^randheims. ok for a fvnd Sigvrj[)ar Hladaiarls er 
allra spekinnga var mestr i Noregi. ok feck f)ar godar vidtekior. ok 

30 bvnndo j[)eir ^ lag sitt saman. het Hakon honom miklu riki. ef hann yrdi 
konvngr. Leto t)eir l)a stefna l)ing Golmennt. Ok a j[)inginv taladi 
Sigvrl)r iarl af hendi Hakonar ok ba^d bjgrndom hann til konvngs. Eftir 
^at stod Hakon sia(l)fr vpp ok taladi. ^a mjgrllto .ij. ok .ij. sin a milli. 
at j[)ar Vjgrri kominn Haralldr hårfagri. ok ordinn vngr i annat sinn. 

35 Hakon hafdi j[)at vpphaf sins måls. at hann beiddi bjgrndr vidla^ko ok 
gefa ser konvngsnafn ok l)at med at veita ser fylgd ok styrk til at hallda 
konvngdominom. Enn {)ar i mot bard hann {leim at gera alla bjgrndr 
oj[)alborna. ok gefa ^eim oj^vl sin er a bioggv. At ^esso eyrinndi varfi 

>) |iar Cd, 
Saga Håkooar g6da. 65 

rdinr sva mikilL at allr b^ndamvgrinn ^pti ok kallaSi. at f>eir villdi 
hann til konvngs taka. ok var sva gert. at ^rjgrndir toko flakon til 
konvngs vm allt land. Var hann ^a .xv. vettra. Si{)an tok hann ser 
hird ok for hann yfir landit. ^dr tit)inndi spvr{)vz a Vpplond. at ^rjgrndir 
hofdo tekit ser konvng [55] slikan at ollu sem Haralldr konvngr binn 5 
hårfagri. nema ^at skilt^i at Haralldr hafdi allan lyd i landi {)r^lkal ok 
a^iad. enn ^essi maSr Hakon villdi hveriom manni golt. ok ba^fi at gefa 
bondom aftr oSarl sin ^^ er Haralldr konvngr hafdi af {)eim tekit. Enn 
vid [)ar ti^inndi vrdo allir gladir ok sagSi hverr odroin. fla^g I)at sem 
sinoelldr allt wsir til landzenda. Margir bjgrndr foro af Vpplondom at lo 
hilla Hakon konvng. svmir sendo menn. svmir gerjio orSsendingar. ok 
allir til ^ess. at hans menn villdo geraz. Konvngr tok j[)vi vel ollu 
ok letliga. 

(TfirferS Håkonar konungs.) 

2. Hakon konvngr for ondver{)an vetr a Vpplond. ok stefndi j^ar 15 
f>ing. dreif allt folk a hans fvnd l)at er komaz måtli. Var hann {la til 
konvngs tekinn a ollum j[)ingom. for hann {)a wsir til Vikr. j^ar komv 
til hans Tryggvi ok GvSrs/dr broSvrseynir hans. ok margir adrir. er 
tolj^o vpp harma sina {)a er hloliS hofdo af Eiriki broSvr hans. Eiriks 
vuinsjgrlj) ox ^ jg ^i meirr sem allir menn ger{)0 ser k|rrra viS Hakon 20 
konvng. ok hofSo helldr trs/st at m^la sem {)otti. Hakon konvngr gaf 
konvngsnafn Tryggva ok GvSra^di. ok rlki {)at sem Haralldr konvngr 
hafdi gefit fedrom f)eirra. Tryggva gaf hann Rånriki ok Vingvlmork. 
enn GvSrs/di Vestfolld. Enn meS {)vi at ^e\r voro vngir ok bcrnskir. 
^a setti konvngr til ga^fga menn ok vitira at raSa landi meS {)eim. 25 
Hann gaf landit med {leim skildaga sem fyrr hafdi verit. at ^eiv skylldi 
hafa helming skatta ok skyllda vid hann. For Hakon konvngr nordr til 
^randheims er våradi hit efra vm land. 

(Ferd Eiriks or landi.) 

3. Hakon konvngr dro saman her mikinn er våradi i j^randheimi. 30 
ok red til skipa. Vikveriar hofdo ok her mikinn vti. ok jgrtlodo til 
motz vid Hakon konvng. Eirikr konvngr ba^d ok li{)i vt of milt landit. 
ok var]^ honom illl til lidz. j[)vi at rikismenn margir skvtvz vndan honom. 
ok foro til Hakonar. Enn er Eirikr konvngr sa engi efni til motsts/do 
vid Hakon. f>a sigl{)i hann vestr vm haf med j[)vi li{)i er honom villdi 35 
fylgia. for hann fyrst til Orkneyia. ok hafdi {)adan med ser lij) mikit. 
Si^an sigldi hann svdr til Englandz. ok heriadi vm Skotland, hvar sem 

^) fi Cd. 

Codez FrisUiras. 5 66 Codex Frifliaoas. 

hann kom vid land* hann heriadi allt nordr vm England. A[»alsteinn 
fconvngr scndi ord Eiriki konvngi. ok hw6 honom at taka af ser riki 
i Englandi. segir sva at Haralldr konvngr TaSir hans var mikil(I) vinr 
Å[)alsteins konvngs. vill .hann t)at vir{)a vid son hans. Foro ^a menn 
5 milli konvnga. ok semz {)at med einkamalum. at Eirikr konvngr skal 
hallda Nordimbraland af At)alstcini konvngi. ok veria {lar landit fyrir 
Da^nom. ok odrom vikinngom. Eirikr skylldi {la lata skiraz ok kona 
hans ok horn {)eirra ok allt lid hans. {)at er honom fylgdi l)annig. Tok 
Eirikr {)enna kost. var hann {)a skirdr. ok tok retta trv. Nordimbraland 

10 er kallat fimtvnngr Englandz. Hann hafdi atsetv i lorvik. {)ar sem 
menn segia at fyrr hafi selid Lo{)brokar seynir. Nordirobra[56]land var 
mest bygt Nordmonnom. sidan er Lodbrokar seynir vnno landit. heriodo 
Danir ok Nurdmenn optliga {)annig. sidan er valid landsins hafdi vnndan 
{)eim gengit. Morg heiti landzins ero {lar gefin a nor^rna tvngo. Grims- 

15 bjgrr ok Ha^ksfliot ok morg onnvr. 

(Fall Eiriks konangs.) 

4. Eirikr konvngr hafdi fiolmenni mikit vm sig. bellt ^ar fiol- 
menui Nordmanna, er a^stan hofdo farit med honom, ok enn komv 
margir vinir hans si{)an af Noregi. Hann hafdi land litid. for hann 

20 iafnan i hernad a svmrom. hann heriadi a Skotland, ok Svdreyiar. Ir- 
land, ok Bretland. ok afladi ser sva fiar. A{)alsleinn konvngr var^ 
sottda^dr. hann hafdi verit konvngr .xiiij. vetr ok .viij. vikvr ok .iij. 
daga. Si|)an var konvngr i Englandi Eadmvndr brodir hans. var honom 
ekki vm Nordmenn. Eirikr konvngr var ecki i kjgfrleikom vid hann. 

25 foro {)a^ ord vm at Eadmvndr konvngr mvndi {la annan konvng setia 
yCr Nordimbraland. Enn er {)at spvrdi Eirikr konvngr for hann i vestr- 
viking. ok hafdi or Orkneyiom med ser Arnkel ok Erlend sonv Torf- 
einars iarls. Si[>an for hann i Svdreyiar. ok voro j[)ar margir vikinngar 
ok herkonvngar. ok reidoz til lidz med Eiriki. Hellt hann ^a ollo 

30 li{)ino fyrst til Irlandz. ok hafdi l)adan slikt li{) sem hann feck. Si{)an 
for hann til Brellandz ok heriadi t>ar. Eftir {)at sigldi hann svdr vndir 
England ok heriadi {)ar sem annarstadar. enn allt Ii{) flydi ^ar sem 
hann for. Ok med ^\\ at Eirikr var hreystimadr mikill. ok hafdi her 
mikinn. {)a treystiz hann sva vel \\^\ sino. at hann geck langt a land 

36 vpp ok heriadi. ok leitadi eftir monnom. Olafr het konvngr sa er 
Eadmvndr konvngr hafdi l)ar sett til landvarnar, hann dro saman (her) 
ovigian ok for a hendr Eiriki. ok ver^r ^s^r mikil orusla. fello miog 
enskir menn. ok {lar sem einn fell komv .iij. i stadinn. Enn hion efra Saga Håkon ar g6da. 67 

lot dagsins sneri mannfalli a hendr Nordmonnom. ok fell {)ar mikit folk. 
At lyclom fell Eirikr konvngr. ok .v. konvngar adrir med honom. {)essir 
ero nefndir. Gvlhormr ok seynir hans .ij. Jvarr ok Harekr. Sigvr{)r ok 
Rognvalldr. Arnkell ok Erlendr seynir Torfeinars. VarJ) l)ar allmikit 
mannfall af Nordmonnom. Enn {leir er vnndan komvz foro til Nord- 5 
imbrabindz ok sa^gSo Gvnnhilldi ok sonom hennar {)essi ti{)inndi. 

(Ferd Gunnhildar sona.) 

5. Enn er j[)ar Gvnnhilldr ver[>a ^essa vis. at Eirikr konvngr var 
fallinn. ok bann hafdi adr heriat riki Englakonvngs. j[)ickiaz {)S/ vita at 
^ar mvn ecki fridv^nt. bvaz {)ar j[)egar a bra^t af Nordimbralandi. ok 10 
hafa skip j[)ar oli er Eirikr konvngr hafdi ått. hofdo {)a^ lid {^at allt er 
^eim villdi fylgia. ok of la^saCar. er {)ar hafdi saman dregiz i ska^ttom 

a Englandi. enn svmt hafdi fengiz i hernadi. ^a^ hallda li[>i sino nordr 
til Orkneyia ok stadfestvz {lar vm brid. [57] ^a var ^ar iarl ^orfinnr 
ha^saklivfr son Torfeinars. Tokv {)a seynir Eiriks vndir sig Orkneyiar 15 
ok Hialltland. ok hofdo skalla af. ok sato [)ar vm vettrom. enn foro i 
veslrviking a svmrom. ok heriodo vm Skotland ok Irland, ^ess getr 
Glvmr Geirason. 

Hafdi farr til ferio Dolgeiso rak disar 

frodr Skaneyiar goda dréU kom roorg a flétta 20 

blikridanndi blacka gvmna vinr at gamni 

barnvngr |>adaa farna. giodom iskrar (»iodar. 

régeiso vano rjgrsir folldar rard ok felldi 

randvUr a Skétlandi freyr i manna dreyra 

sendi seggia kiondar svnnr a sigrs of hluooinn 25 

8ver|>bartinn her Garti. seggi mjgrkis eggiar. 

(Orrosta å Jotlandi.) 

6. Hakon konvngr lagdi vndir sig allan Noreg. ^a er Eirikr brodir 
hans hafdi brot flyit. Hann sotti hinn fyrsta vctr vesir i landit. eflir 
j[)at nordr i ^randheim. ok sat l)ar. Enn fyrir ^jgv sakir at ecki {)otti 30 
frij[)v^nligt ef Eirikr konvngr kvjgrmi vestan vm haf med her sinn. sat 
Hakon konvngr fyrir f)vi med li[) sitt vm mitt landit i Firdafyiki eda 
Sogni. a Ha^rdalandi eda Rogalandi. Hann setti Sigvrd Hladaiarl yfir oli 
f)rjgrndala^g. sva sem hann hafdi fyrr haft. ok Hakon iarl fadir hans. af 
Haralldi konvngi. Enn er Hakon konvngr spvrdi fall Eiriks konvngs 35 
brodvr sins. ok f)at med at seynir Eiriks konvngs hofdo ecki tra^st i 
Englandi. ^a {)Otti honom litil ogn af {)eim standa. for Hakon konvngr 

b* 
68 Codex Frisianus. 

{)a med lidi sino a eino svmri arslr i Vik. J j[)ann tima herio{)o Danir 
miog i Vikina. ok gerfio j[)ar oppt mikinn skaSa. Enn er ^e'iv spvrfto at 
Hakon konvngr var {)ar kominn med her mikinn. {la flydo allir vnndan. 
svmir svØr til lotlandz e5a Halllandz. Enn f)eir er njgrrrnieirr voro 

5 Hakon! konvngi stefndo vt a haf ok sva sv5r til lotlandz. Enn er 
Hakon konvngr ver{)r f)e«s vårr. t)a siglir hann eftir {)eim med allan 
her sinn. Enn er hann kom til lotlandz. ok menn vrSo vi5 f)at varir. 
{)a draga {)eir her sanian ok vilia veria land sitt ok raAa til orasto vifi 
Hakon konvilg. Var{) {lar orusta mikil. Bardiz Hakon konvngr sva 

10 diarfliga at hann geck fyrir framan merki. ok hafdi hvartki hialm ne 
brynio. Hakon konvngr hafSi sigr. ok rak flottann langt a land vpp* 
Sva kva5 Gvthormr sinndri i Hakonardrapo. 

Bifrarknom tråd beckiar BYBugjg6\r rak sidao 

blara^st konvngr érom skioU lalfadar flétta 

15 migrtr hlod milldingr létvm hr6t giliadar hylia 

mistar vifs i drifo. hramovins at nuvn sinom. 

(Orrosta i Eyrarsandi.) 

7. Si{)an hellt Hakon konvngr lij^i sino svnnan til Selonndar. ok 
leitadi vikinnga. Hann reyri .ij. snekkiom fram i Eyrarsvnd. j^ar hitti 

20 hann .xi. vikinngaskip. ok lagSi {)egar til orusto vi5 {)a. ok lark sva at 
hann hafSi sigr. ok hra^d oli vikinngaskipin. Sva segir Gvthormr sinndri. 

Almdrésar f6r eiso ^a er .xi. allar 

elrvnnr marrom [58] aannan allroidr Dana skeidar 

triono tings a grjgrna valsendir rard vandar 

25 tveim einom selmeina. vidfr^rgr at ^at sidan. 

(HernaSr Håkonar konungs i Danmork.) 

8. Ertir {)at heriaSi Hakon konvngr viSa of Selvnnd. rjgrnnti mann- 
folkit. enn drap svmt. enn svmt hertok hann. ok af svmvm tok hann 
giolld stor. feck hann f)a onga motstarSo. Sva segir Gvthormr sinndri. 

30 Selonnd nadi ^a aidan 

soknheggr vnd sig leggia 
vals ok Vinda frelsi 
vid Skåneyiar sida. 

Si{)an for Hakon konvngr arstr fyrir SkåneyrarsiSo. ok heriafti allt. 
35 tok giolld ok skatta af landino. enn drap alla vikinnga hvar sem 
hann fann. bf fii Dani ok Vindr. For hann allt arstr fyrir Gartland Saga Hakonar géda. 69 

ok heriadi fiar ok feck stér giolld af landino. Sva segir Gvthormr 
sinndrL 

Skitøllda vann skylldir 

skart ial radar Garta 

gvllskyflir vano gioflaztr 5 

geirvedr i fér ^eirri. 

Hakon konvngr for aflr vm harslit meS lij[)i sino. ok bafSi fenngit 
Ygrynni fiar. Hann sat of veltrinn i Vikinni vid alarpoin Dana eSa Gs/ta. 

(Fré Tryggva konangi.) 

9. ^at sama harst kom Tryggvi konvngr Olafsson or vestrvikinng. io 
hann hafØi adr herial vm Irland ok Skotland. Vm varit for Hakon 
konvngr norSr i land. ok setti Tryggva konvng brodvrsvn sinn yfir 
Vikina. at veria fyrir orri{)i. ok eignaz slikt er hann m^tti af j[)eim 
londom i Danmorko er Hakon konvngr hafAi hit fyrra svmarit skatt- 
gilld. Sva segir Gvthormr sinndri. 15 

Ok aoknhvatlr setli |)ann er adr fra Irom 

svellriodr at ^vi fliodi idvandr of kom økidom 

Onars eikigréno salbrigdandi Sveigdis 

arstr gedbjgrti hrarstan. svaovangs li^i ^aogat. 

(Frå Gannhildar sonam.) 20 

10. Haralldr konvngr Gormsson reS {)a fyrir Danmorko. Honom 
likadi storilla t}at er Hakon konvngr hafSi heriat i land hans. ok foro 
[)ar ord vm at Danakonvngr rovndi hefnaz vilia. enn {)at var{) {)o ecki 
sva braSiiga. Enn er {)etta spvrSi Gunnhilldr ok srynir hennnr. at 
vfrijjr var milli Danmerkr ok Noregs. J)a byria {)y ferj) sina vcstan. 25 
^ar gipto Ragnhilldl dottvr Eiriks konvngs ArnGnni seyni {)orrinnz iaris 
ha/saklivfs. Seltiz f)a enn ^orGnnr iarl at eyionom. er Eiriks seynir 
foro i brolt. Gamli Eiriksson var {)eirra ellztr ok var hann {)o eigi 
roskinn madr. Enn er Gvnnhilldr kom til Danmerkr med sonv sina. 
for bon a fvnd Danakonvngs. ok feck {)ar godar vidtekior. Feck 30 
Haralldr konvngr {)eim veizlar i riki sino sva miklar at ^?/ fengo vel 
halldit sig ok menn sina. Enn hann tok til fostrs Haralld Eiriksson. 
ok knesetti hann. fgddiz hann vpp i hird Danakonvngs. Seynir Eiriks 
voro i hernadi ^egar er {)eir hofdo alldr til. ok oflodo ser Gar. l)eir 
beriodo vm Avstrveg. ^eir voro snemma fridir menn ok fyrr rosknir 35 
at afli ok atgervi. enn (at) vettratali. ^ess getr [59] Glamr Geirason i 
Grafelldardrapo. 70 Codez Friøianus. 

Anstrlondom forst vndir slidrtvof^r let øyngya 

allvalldr sa er gaf skalldom. 8ver|)leiks reginferdir 

hann feck ga^n at gvani sendi gramr at grvando 

gvnnha^rga sla^g morgvni. gvllvarpadar snarpar. 

5 Eiriks seynir sncroz {)a ok med her sinn nordr i Vikina. ok heriodo 
f)ar. enn Tryggvi konvngr haffii her vli. ok hellt til motz \\6 {)a ok 
allo f>eir orustor margar ok hofdo ymsir sigr. heriodo Eiriks seynir 
stvndom i Vikina. enn Tryggvi slvndom vm Hallland ok Sialand. 

(Lagasetning Håkonar konungs.) 

10 11. J)a* er Hakon var konvngr i Noregi. var fri{)r go6r meft 

bondom ok ks/pmonnom. sva at engi granndaAi odrom ne annars fe. 
f)a var ir mikit bj^di a sia ok landi. Hakon konvngr var allra manna 
gladaztr. ok malsniallaztr. ok lilillataztr. hann var maSr stérvitr. ok 
lagdi mikinn hvg a lagasetninng. Hann setli GvlHf)ingslog med rafti 

15 ^orlciTs spaka. ok hann seili Frostal)ingslog med radi Sigvrdar larls ok 
annarra f)rjgrnda j[)eirra er vilraztir voro. Enn Heid^jgrflslog hafdi sett 
Halfdan svarti sem fyrr var ritat. — Hakon konvngr hardi iolaveizlo i 
^randheimi. {)cssa veizlo hafdi Sigvrdr iarl bvit a Hla^dom. Hina fyrsto 
iolanoti ol Bergliot kona iarls sveinbarn. Eftir vm daginn los Hakon 

20 konvngr svein {)ann vatni ok gaf fiafn sitt. Sa sveinn ox vpp ok 
var{) sidan rikr madr ok gs/fvgr. Sigvrdr iarl var hinn kjgrrazti vinr 
Hakonar konvngs. 

(Frå Bysteini illa.) 

12. Eysteinn Vpplendinngakonvngr. er sumir menn kalla hinn 

25 rika eda hinn illa. hann heriadi i {)randheimi. ok lagdi vndir sig Eyna- 

fylki ok Sparbyggiafylki. ok setti j[)ar yfir son sinn er het (Avnvnndr). 

enn {>r|rndir drapo hann. Eysteinn konvngr for annal sinn herfor i 

f)randheim. ok heria{)i j[)a vida. Hann bard j^rjgrndom hvart f>eir villdi 

helldr at konvngr v^ri ^rjgW hans. er het {)orir faxi eda hvnndr hans 

30 er Ss/r het. f)eir kvro hvnndinn. l)vi at {)eir {)ottvz j[)a helldr mvndo 

sialfrada vera. {)eir leto sida i hvnndinn {)riv mannavit. ok gå hann til 

tveggia orda enn mjgrllti hit f)ridia. Helsi var honom gert ok vif)iar af 

silfri ok gvlli. enn {)egar er ss/rvgt var. båro hirdmenn hans hann a 

herdom ser. Haseti var honom buit. ok hann sat a hargi sem konvngar. 

35 ok bio i Eyionni Idri ok hafdi atsetv {)ar sem heitir Ss/rsha^rgr. Fra 

^vi er sagt hvat honom var^ til bana. at vargar hiodvz at hiord hans. 

O Ua Cd. 
Saga HAkonar g66a. 71 

« 

enn hirØmenn ejrgiofio bann at veria fe sitt. Hann geck af ha^ginom 
ok for moti varrgonom. enn f)eir rifv hann i svnndr f>egar. Morg vnndr 
onnor gerf)i Eysteinn konvngr vid {)r|rndi. Af t)eini hcrnaAi (ok) ofrif)! 
flySo margir menn o{)vl sinn bjgrdi lySmenn ok hofØinngiar. Ketill iamt 
son Onvndar iarls [60] or Sparabvi for arstr vm Kiol. ok mikill mann* 5 
fioI|>i med honom. ok hofSo bvferli sitt med ser. {>cir rvddo markir. 
ok bygØo |>ar stor hervt. var f)at siSan kallat lamtaland. Sonarsonr 
Ketils varf)orir helsingr. hann for fyrir viga sakir af lamtalandi ok a^str 
yfir markir ^jgr er {)ar Terl)a. hann byg&i f>ar. ok sotti {)annig rio)|)i 
mannz meS honom. {)at er kallal Helsingialand. gengr f)Rt aitt arsir til tO 
siåfar. Helsinngialand bygØo Sviar allt it eystra med haflno. Enn er 
Haralldr konvngr hinn harfagri rvddi riki fyrir ser. {)a slvckv enn fioI{)i 
m^nna or landi fyrir honom. {)r^ndir ok Na^mdjgrlir. gerdoz f)a enn 
bygdir alll a^str vm lamtaland. ok svmir foro allt i Helsingialand. Hels* 
inngtar hofdo ka^pferj[)ir sinar til Svi[)iodar. ok voro {)nnnig lydskylldir 51 
at ollo. enn lamtr voro miog allz i millum. ok gaf eng! al ^\\ ga^m. 
fyrr enn Hakon konvngr selti fri{) ok ka^prer|)ir til lamtalandz ok 
vingadiz j[>ar vid rikismenn. Sottv f)eir sidan a^stan a hans fvnd ok 
iaHodo honom lydni ok skatlgiofvm. ok gerf)vz hans {)i*gnnr. |>vi at 
|>eir spvrdo gétt til hans. villdo pe'w helldr l)ydazt vnndir hans konvng- 20 
dom enn vndir Sviakonvng. |)vi at j[)eir voro af Nordmanna jgrtt komnir. 
Hann setli j[)eim log ok landzrélt. Sva ger{)o allir Helsinngiar f)eir er 
jfltadir voro vm Kiol nordan. 

(Kristnihald Håkonar konnngs.) 

13. Hakon konvngr var vel kristinn. er hann kom i Noreg. Enn 25 
fyrir f)vi at f)ar var land allt heidit ok blotskapr mikill enn slormenni 
mart. hann f)ottiz ok li{)Z {)vrfa miog ok al{)y{)v vinsjglld. {)a tok hann 
l^at rad at fara leynitiga med kristni. hellt svnnodaga ok friadagafa^sto. 
Hann setli {)at I logom at hefia ^mn tima iolahalld sem krislnir menn. 
ok skylldi pB hverr madr eiga m^lis a^l. enn giallda fe ella. enn hallda 30 
heilagl medan^ ol ynniz. Enn adr var iolahalld hafil hoggonott. {)at 
var midzveltrar nolt. ok halldin {)riggia natta iol. Hann ^tladi sva ef 
hann festiz i landino. ok hann hefdi frialsliga vndir sig allt landit. at 
hafa fram krisnibo{)it. Hann ger{)i sva fyrst at hann lockadi pn menn 
er honom voro k^rstir lil kristninnar. kom sva med vins^Ij[) hans. at 35 
margir leto skirazL enn svmir leto af blétvm. Hann sat longom i ^rand- 
heimi. ^vi al f)ar var mestr atyrkr landzins. Enn er Hakon konvngr 

>) medal Cd, % 72 Codex Frisianas. 

{lottiz fengit haFa styrk nockvro (af) rikismonnom at hallda vpp krist- 
ninni. f)a sendi bann til Englandz ertir byskvpi ok oArom kennimonnom. 
Enn er {)eir komv i Noreg. ^s gcrir Hakon konvngr j[)at berl at hann vill 
biofia kristni vm alU land. Enn M^rir ok Rarmdjgrlir skuto t}annig sino 

5 mali sem {)rjgrndir voro. Hakon konvngr let {)a vigia kirkior nockvrar. 
ok setti {)ar presta til. Enn er hann kom i ^randheim. ^a stefndi hann 
{)ing vid b^ndr ok ba^d ^e\m kristni. j^eir svara sva. at t)eir vilia 
f)esso mali skiota til Frosta[61]{)ings. ok at f)a komi {)ar or ollam 
fylkiom. ^em sem ero i ^rjgrndalogom. segianndi at f^a mvndo j^eir 

10 svara ^esso vandmøli. 

(Fra blotum.) 

14. Sigvrdr iarl var hinn mesti blotmaSr ok sva var Hakon fafiir 
hans. hellt Sigvrdr iarl vpp blotveizlum ollam af hendi konvngs f)ar i 
^rjgndalogom. ^at var forn sidr {)å er blot skylldi vera. at allir bjgrndr 

15 skylldo {)ar koma sem boGl var. ok flytia j^annig fong sin. {)ar er f)eir 
skylldo hafa medan veizlan stod. At l)eirri veizlo skylldo allir menn 
ol eiga. var j[)ar drepinn allzkonar smali ok sva hross. Enn bloS f)at 
allt er {)ar kom af ^ni var kallat blart. enn hls/tbollar {)at er bloAit 
sto5 i. enn hlartteinar. {»ar var sva gert sem stoklar. nieS f)vi skylldi 

20 rioda stallana ollo saman. ok sva veggi hofsins vttan ok innan. ok sva 
sts/ckva a mennina. enn slatrij[) skylldi sioda til mannfagnaSar. elldar 
skylldo vera a miAio golfi i hoiino. ok f)ar kallar vppi. ok skylldi fvll 
vm elld bera. Enn sa er gerdi veizlona ok hofgofiinn var. skylldi signa 
fvllit ok allan blolmatinn. Skylldi fyrst 0|)ins fvll drecka til sigrs ok 

25 rikis konvngi sinom. enn sidan NiarSar fvll. ok Freys fvll. til års ok 
frij[)ar. {>a var morgom monnom titt at drecka j[)ar njgrst Braga fvll. 
Menn drvcko ok fvll frjgrnda sinna j[)eirra er gofgir hofAo verit. ok voro 
{)at minni kollvd. Sigvrdr iarl var manna orvaztr. hann ger{)i f)at verk er 
fr^gt var miog. hann ger|)i mikla blotveizlo a Hla^fiom. hann hellt einn vpp 

30 ollum kostnadi. j^ess getr Kormakr Ogmvnndarson i Sigvr{)ardrapo. 

Hafit madr ask ne eskis hver mani vés vid valldi 

afspring med ser fiingat ^^fi^ia kind of b^rgiaz 

fesjgrrandi at fjgrra ^vi at fvrrargni fagnar 

fjgrz vellto god ^iaza. feos vå gramr til menia. 

35 (Frosta^ing.) 

15. Hakon konvngr kom til Frostaf»ings. ok var {)ar komit allGol- 
mennt af bjgrndom. Enn er ^ing var sétt. ^a talaSi Hakon konvngr. Saga Håkonar gdda. 73 

hof ^ar fyrst, at |>at var bod hans ok b^n vid b|rndr oh bvt}egna rika 
ok vrika. ok {»ar meS vid alla all)ydo. vngan mann ok garnian. Sjgrlan 
ok fatjgrkian. konvr sem karla. at allir menn skylldu kristnaz lata ok 
tr^a a einn gvft. lesvm Kristvm son Mario, enn hafna blotvm olluro 
ok heidnom godvm. hallda heilagt hinn .vij.da hvern dag fra vinnom 5 
ollum. fasta ok hinn .vij. hvern dag. Enn f^cgar er konvngr haf[)i 
^etta vpp kvedit fyrir al{)ydo. ^h varj[) {)egar kvrr mikill. Kvrr- 
odo b|rndr vm |)at er konvngr villdi taka vinnvr af f)eim. (sa^gdo) at 
tid {>at matti landit eigi byggva. enn verkalydr ok {)r^lar kollodo at 
^eir mjgrtti eigi vinna. ef {)eir skylldi eigi mat hafa. sa^gdo at {»at var 10 
skaplarstr Hakonar [62] konvngs sem fodvr hans ok {)eirra fr^rnda at 
{>eir voro illir af mat sinom f)ott j[)eir v^ri milldir af gvlli. 

(Enn af Frosta|)ingi.) 

16. Asbiorn af Medalhvsvm or Ga^Iardal stod vpp ok svaradi eyr- 
inndi konvngs ok mjgrllti. ^at hvgdom ver b^ndr at {)a er ^y konvngr 1^ 
attir her hit fyrsta t)ing i j^randheimi. ok ver hofdom {)ig til konvngs 
tekit ok t^egit af ^er ot)vl vår. at ver hefdim j[)a hondom himin tekit. 
enn nv vilom ver eigi hvart helldr er at ver manom frelsit f^egit hafa. 
eda mvntv nv lata ()rjgrlka dss af nyio med vnndarligora h^tli. at ver 
mvnim hafna atrvnadi vårom. f>eim er fedr varir hofdo fyrir oss. ok ^^ 
allt forellri. fyrst vm brvnaolld. enn nv vm ha^gsolld. ok hafa {)eir verit 
myklo gofgari enn ver. ok heGr oss f)0 dvgat {)essi atrvnadr. Ver 
hofom lil ydar sva mikla astvd. at ver hofom f^ig rada latid med oss 
ollom logvm i landino ok landzrétt. Nv er {)at vili vårr ok saml)ycki 
bjgrndanna at hallda {)S/ log sem {)v scttir oss her a Frost8f)ingi ok ver 25 
ladom {)er. viliom ver allir |)er fylgia ok {)ig til konvngs hallda. medan 
einnhverr bondanna er lifs. f)eirra sem her ero nv a f)ingino. ef j[)v 
konvngr vill nockvt hof vid hafa. at beida oss f)ess er ver megim vel 
veita j[)er. ok se oss eigi ogeranda. Enn ef {)er vilit l)elta mal taka 
med sva mikilli freko ok deila afli ok ofriki vid oss bjgrndr. {)a hofvm 30 
ver gert rad vart at skiliaz allir vid f)ig. ok taka oss annan hofdingia. 
f)ann er oss halldi til ^ess at ver megim i frels! hafa l)ann atrvnad sem 
oss er at skapi. Nv skalitv konvngr kiosa vm kosti {)essa. adr {»ingit se 
slitit. At eyriniidi {lesso gerdo bjgrndr rém mikinn. ok segia at j[)eir 
vilia sva vera lata sem nv er sagt. 35 

(Capitulum.) 

17. Enn er hliod fekkz. svaradi Sigvrdr iarl. ^at er vili Hakonar 74 Codex Frisiannff. 

konvngs at samfiyckta vift y&r bjgrndr ok lata alldri skilia ySra vinatlo. 
Bjgrndr segia. at {)eir vilia at konvngr bléti til irs {)eim ok fri^ar 
sem Fadir hans ger[)i. staSnar f)a kvrrinn. ok slito ^e\r f)ingino. |iti 
njgrst talaSi Sigvrfir iarl vid konvng. at hann skylldi eigi gera med oIIb 
5 sem b^ndr villdo ^. ok sagSi at eigi mvndi annat lySa enn segia Ui 
nokkvt viA bjgndr. er ()etta konvngr sem f^cr megit heyra vili ok akafi 
hoFSingia ok f)ar me5 allz Folks, skvlom ver konvngr her finne til g6ti 
raS. Ok staddiz f)al med j^eim konvngi ok iarli. 

(Bændr j[)rongva Håkoni til blota.) 

10 18. Um harslit at velrnoKvm var blétveizla a HlarSom. ok sotti 

{lar til konvngr. Hann var iaFnan vanr er hann var ()ar sem blét voro 
at mattaz i litlu hvsi meS Få menn. Enn bjgrndr tol()o at f)vi er hann 
sat eigi i basjgrii sino. t)a er mestr var mannFagnaSr. sagSi iarl. at hann 
skylldi eigi {)a sva gera. var ok sva at konvngr sat i hasjgrti sino. Enn 

15 er hit Fyrsta Fvll var skenkt. f)a mjgrllti SigvrSr iarl Fyrir minni ok [B3] 
signaSi {)6r ok drack aF hornino til konvngs. Konvngr tok viA ok 
gerdi krossmark yfir. ^a nijgrllti Kårr aF Grytinngi. Hvi Ferr konvngrinn 
nv sva. vill hann enn eigi blota. Sigvrftr rørl svaraAi. Konvngr gerir 
sva sem ^eW gera allir er trva a målt sinn ok megin. ok signa fvll silt 

20 ^6r. hann gerAi hamarsmark yfir a5r hann drack. Var {)at f)a kyrt vm 
kvelldit. EFtir vm daginn er menn gengo til borAa. {)a f)eystoz bj^rndr 
at konvngi. sogSo at |>a skylldi hann eta hrossaslåtr. Konvngr villdi 
f)at Fyrir ongan mvn. ^a bafio {)eir hann drecka soSit. konvngr villdi 
()at eigi. f>vi nj^rst baAo {)eir hann eta flotiS. eigi vill hann ok {)at 

25 ^a hellt vid atgongo. Sigvrdr iarl villdi s^tta f)a ok bad f)a letla stdrm- 
inom. bad hann konvng gina yfir hoddvna. er sodrcykinn haFdi lagt 
vpp aF hrossaslatrino ok var smiorvg haddan. ^a geck konvngr til ok 
bra lindvc vm ketilhoddvna ok gein yfir. hann geck sidan til has^grtis 
ok likadi hvarigom vel. 

30 Fra blotum Innf^rænda. 

19. Um vettrinn eFtif var bvit til iolaveizlo konvngi inn a Mjgrri. 
Enn er at leid iolunom. logdo f)ar stefno med ser .vij. hoFdinngiar er 
mest redo Fyrir blotvm i {>rj^dalogvm ollam. ^eir voro .iiij. vtan or 
f)randheimi. Karr aF Grytinngi. Åsbiorn aF Medalhvsvm. Bergdorr af 
35 Varnesi. Ormr aF Lyxo. enn aF Innt)rjgrndom. BotoIFr aF Oluishs/gi. 
Narfi aF StaFveriadal. ^randr haka af Bggio. j^orir skegg af Hasabjgr i 

1) villdi Cd. Saga Håkooar goda. 75 

Eyionni I5rL fiessir .viij. roenn bunndvz i {)vi. at f)eir .iiij. af Inn- 
|irj|rndoin skylldi neyfta konrng til blota. Vt{)rjgrndir foro .iiij. skipom 
STØr a Mjgrri. ok drapo |)ar presta .iij. {>eir brenndo ok kirkior .iij. foro 
altr siSan. Enn er Hakon konvngr ok SigvrAr iarl komv inn a Mjgrri 
meA hirfi sina. voro bjgrndr f)ar komnir. ok hofdo allfiolmennt. Hinn 
fyrsta dag at veizlunni veiUo b^ndr konvngi algongo. ok baAo hann 5 
blota. enn belo honom afarkostom ella. SigvrAr iarl bar {)a mål i 
millom {)eirra. Kom ()a sva. al Hakon konvngr at nockvra bita af hross- 
lifr. hann drack ok {>a oli minni krossals/st. |)a^ er bjgrndr skenktv ^ honom. 
Enn er veizlo [»eirri var lokit. for konvngr ok iarl f^egar a HlaAir. var 
konvngr allvkatr. ok bioz |)egar brot med ollu li{)i sino or ^randheimi. 10 
sva segianndi. at hann skylldi Golmennari koma i j^randheim annal sinn. 
ok gialda bjgrndom j[)enna Gandskap er {>eir hofdo gert lil hans. Sigvrftr 
iarl bad konvng eigi gefa j^rjgrndom t)etta at sark. sagAi sva at konvngi 
mvndi ecki {)at dvga al hataz eSa heria a innanlandz folk. ok j[)ar sizt 
er mestr slyrkr er landzins. sva sem (i) ^randheimi var. Konvngr var 15 
|>a sva reidr at ecki malti ordom vid hann koma. For hann brot or 
firandheimi. ok svdr a Mjgrri [64] dval{)iz {)ar vm vettrinn. ok vm våril. 
Enn er svmradi dré hann lid al ser ok voro f>ar ord a. at hann mvndi 
fira med her f^ann a hendr ^rjgrndom. 

Bardagi a Avgvalldznesi. 20 

20. Enn er Hakon konvngr var a skip kominn med her mikinn. 
komv f)a^ tijiinndi svnnan or landi. at Eiriks seynir voro ^ komnir svnnan 
af Danmork i Vikina ok |)at med. al |)eir hofdo elll af skipom Tryggva 
konvng Olafsson arslr vid Sotanes. f>eir hofdo |)a vida herial i Vikinni. 
ok hofdo margir menn vnndir {)a gengil. Enn er Hakon konvngr 25 
spvrdi ^essi lit)inndi. f^otliz hann lidz j[)vrfa. sendi {)a ord Sigvrdi iarli 
at koma lil sin. ok sva odrom hof[)ingiom f)eim er honom var lidz af 
von. Sigvrdr iarl kom til konvngs ok hafdi allmikil lid. voro f>ar {)a 
allir firjgrndir. {)eir er vm vettrinn hofdo mest gengit at konvnginom. 
voro t^eir |>a allir teknir i frid ok Sj^rlt af fortolum Sigvrdar iarls. For 30 
Hakon konvngr {)a svdr med landi. Enn er hann kom svdr vm Stad. 
spvrdi hann at Eiriks seynir voro f)a komnir a Nordragdir. Foro f)a 
hvarir moti odrom. varf> fvndr fieirra a Ks/rmt. Gengo hvarirtveggio 
af skipom ok bordoz a Avgvalldznesi. voro hvarirtveggio allfiolmennir. 
^ar var mikil orusta. Hakon konvngr soUi hart fram. var j[)ar fyrir 35 
Gvthormr konvngr Eiriksson med sina sveit ok eigaz {>eir hoggvaskipti 

1) skenkti Cd. *) ver Cd. 76 Codex Frisianas. 

vi5. ^ar fell Gvthormr konvngr. ok var merki hans niSr hoggvit. fell 
t)ar mart \\6 vm bann. ^vi njgsi kom flotti i liS Eiriks sona. ok flyfio 
{)eir til skipanna. ok reyro brot ok hofAo latift li{) mikit. Sva segir 
Gvthormr sinndri. 

5 Valra^t^nir let vejj^nom |)ar geck Niordr af Nirdi 

vignestr saman bresta naddz hamana raddar 

handar nafs af hofdoro valbrandz vidra landa 

hlym milldinngom gilldit. ▼apnvDndo|>oin svnoda. 

Hakon konvngr for arstr eftir Eiriks sonom. fara f^a hvarirtveggio sem 
10 mest målto. t)ar til er ^e\r koma arstr a Agdir. ^adan sigldo Eiriks 
seynir a haf. ok sv5r til lollandz. ^ess getr Gvlhormr sinndri. 

Almdrdgar var jgrgis bardsjgrkir hellt brikar 

opt sinn er ek {>ess minnvms brjgrdr sins ok rak fljgrdo 

harma arlld fyrir halldi vnndan allar kinndir 

j5 heinsiks vita rikia. Eirik a haf aneckiom. 

Sif)an for Hakon konvngr norSr aflr i Noreg. Enn Eiriks seynir dv8/l^vz 
j[)a enn langa hriA i Danmork. 

Fra landzstiorn konvngs. 

21. Eftir orasto f)essa setti Hakon konvngr {)at i logom vm allt 
20 landit med sia. ok langt vpp a land. sva sem lax gengr ofarst. at hano 

skipadi allri bygd ok skipli i skipreiSvr. enn skipreiSom i fylki hverio. 
{>a var a kve{)it hverso morg skip voro eSa stor skylldi gera or fylki 
hverio. ^b er almcnningr Vjgrri vti. ok skylldi almenningr vera skylldr 
vt at geyra t^^gar vllendr herr vjgrri i landi. {)at skylldi ok fylgia 
25 vtbodi {)vi at vita skylldi gera a håm fiollum sva at hvem ^ [S5] mjgrtti 
sia fra odrvm. Segia menn sva at a sis/ nottvm for herboS fra hinom 
synsta vita i hina neyrøzto t)inghå a Halogalandi. 

Fra hernaSi Eiriks svna. 

22. Eiriks seynir foro miog i hernat i Avstrvegi. enn stvnndom 
30 herioSo {)eir i Noreg. sva sem fyrr er ritaS. Enn er Hakon konvngr 

re5 Noregi. var hann hinn vins^rlasti. var {)a ok årferj[) go6 i landi ok 
godr friAr. Ok er Hakon konvngr hafdi verit .xx. vetr i Noregi. komv 
svnnan or Danmorkv (seynir Eiriks) med allmikinn her. ^at var mikit 
lid er f)eim hafdi fylgt i hernadi. enn {)o var myklo meiri danskr herr. 
35 er Haralldr konvngr Gormsson hafdi fengit f^eim. ^eir fengo radbyri 
mikit. sigldo vt af Vendli. ok komv vtan at Avgdoro. helldo sidan nordr 

») hvcrr Cd. 
Saga Håkonar gdda. 77 

ineS landi. ok sigldo dag ok nott. Enn vitom var ecki vpp skolit. fyrir 
{>a sark at sv var sidvenia at vitar Foro arstan eflir landi. enn s/str 
|>ar haffii ecki orSit vart vid rer[) Eiriks sona. Ok {)at bar enn til. at 
konvngrhafdi vidrla^g mikil. at vitar Vjgrri rangt vpp bornir. j[)eim monnom 
er kvnnir ok sannir vrSo at ^vi. fyrir {)a sa^k at ()at var{). at her- 5 
skip ok vikiongar foro vm Vteyiar ok beriodo. ok bvgdo landzmenn. at 
{>ar mvndo fara Eiriks seynir. var {)a vitom vpp skotit. ok var{) berla^ 
vm alit land. enn Eiriks seynir foro aftr til Danmcrkr. ok hofAo ongan 
Danaher haft nema silt \\6. Enn slvnndom var {»at annars kostar vik- 
inngar. Varfi Hakon konvngr {)esso miog reidr. er starf ok fekostnadr 10 
varf) af ^esso enn ecki gagn. Bjgrndr tol{)o ok at fyrir sina hond er 
sva for. Ok var ^essi sok til er engi for niosn fyrir of ferjiir Eiriks 
sona. fyrr enn [»eir komv norSr i VIfasvnd. fiar lågo f^eir .vij. njgrlr. 
foro {>a niosnir norSr hit efra vm Ei5 a M^ri. Hakon konvngr var t)a 
a Svnnmjgrri i ey {)eirri er Frj^Si heitir. {)ar sem heitir Birkistrond at 15 
bvi sino. ok hafSi ecki lift nema hird sina. ok bjgrndr ^a er verit hofdo 
i bodi hans. 

Hacon konvngr fek niosn of ferfi Eiriks sona. 

23. Niosnarmenn komv til Hakonar konvngs. ok sogSo honom sin 
eyrinndi. at Eiriks seynir voro med her mikinn fyrir svnnan Sta5. ^a 20 
let konvngr kalla til sin {)a menn er vitrazlir voro. ok leitaSi raSz vid 
^i. hvart hann skal beriaz vid Eiriks sona. j^étt lidzmvnr v^ri mikilL 
ok skylldi konvngr fara nordr vnndan ok fa ser Ii{) meira. Egill vllserkr 
het einn gamall bondi er {>ar var. hann hafdi verit meiri ok sterkari 
hveriom manni. hann hafdi lengi borit merki Haralldz konvngs hårfagra. 25 
Egill svaradi konvngi. Var ek i nockvrom orustom med Haralldi kon- 
vngi fodvr ydrom. bardiz hann stvnndom med meira li|) enn stvnndom 
miniia. hafdi hann iafnan sigr. alldri heyrda ek hann leita f)ess radz at 
▼inir hans skylldi kenna honom at flyia. manom ver ok eigi ({)er) ^ai rad 
gefa konvngr. ^vi at ver f)ickiomz eiga orvggan hof|)inngia. enn ^er 30 
skvlat ^B ok eiga [66] tra^sta fylgd af oss. Margir adrir stvddo ok {)etta 
mal. Konvngr sagdi ok sva. at hann var f)ess fvsari at beriaz med 
hp pBi er fenngiz. Var {)at {)a radit. Let konvngr {)a skera vpp heror 
ok senda alla vega fra ser. feck hann bratt mikit lid. ^a mjgrlUi Egill 
vllserkr. fiat ottv{>vmz ek of brid er frij^r f)essi hinn midi var. at ek 35 
mvnda ver[»a ellida^t}r inni a palltriam minom. enn ek villda helldr falla 
i orosto med hofdingia minvm. kann nv vera at sva megi verj^a. 78 Codez FriBianas. 

Bardagi hia Frgdarbergi. 

24. Eiriks seynir helldo nordr vm Stad ^egar leiSi gaf. spyria 
{leir {)a hvar Hakon konvngr var. ok ballda til motz vid hann. Hakon 
konvngr hafdi .ix. skip. hann lagdiz nordr vndir Frj^Sarberg. i Fjgrrey- 

5 iarsvnndi. Enn Eiriks seynir logAo at fyrir svnnan bergil. {)elr hofSo 
meirr enn .xx. skip. Hakon konvngr sendi j[)eim boS. ok bad {)a a 
land ganga. sagdi at hann hafdi [)eim voU haslat a Rastarkalf. ^ar ero 
vellir slettir ok miklir. enn fyrir ofan gengr brecka long ok hclldr låg. 
Genngo Eiriks seynir ^a af skipom sinom ok nordr yfir halsinn fyrir 

10 innan Frjgrdarberg ok sva fram a Rastarkalf. Egill m^llti f)a til Hakonar 
konvngs. bad hann få ser .x. menn ok .x. merki. konvngr ger{>i sva. 
Geck {)& Egill med menn sina vpp vndir breckvna. enn Hakon konvngr 
geck vpp a vollinn med sitt lid. ok setti vpp merki ok fylkti. ok segir 
sva. Ver skvlom hafa fylking langa. sva at f^eir kringl eigi vm oss. 

15 I>ott {)eir hafi lid meira. Ok sva gerdo {leir. Vard {lar orusta mikil ok 
hin snarpazla sokn. Egill let f)a setia vpp merki f)ar .x. er hann hafdL 
ok skipadi sva monnom {)eim er baro at {)eir skylido ganga sem njgfsl 
breckvnni. ok lata stvnndar hrid i millom hvers j^eirra. ^eir gerdo sva 
ok gengo fram sem nj^st breckvnni. sem {»eir mvndo vilia koma a bak 

20 ^eim Eiriks sonom. ^at sa t)eir er efztir stodo i fylkinng Eiriks sona. 
at merki morg foro odiiga. ok gnjgrfo(do) fyrir ofan breckvna. ok hvgdo 
at {)ar mvndi fylgia lid mikit. ok mvndi vilia koma a bak j[)eim. milli 
ok skipanna. Gerdiz (>& ^&r kali mikit. sagdi f^etta hverr odrom. ^vi 
n|rst kom flotti i lid ^eirra. Enn er {lat sa konvngar. flydo ^eir. Hakon 

25 konvngr solti hart fram med sinom monnom. ok rako f)eir flottann ok 
felldo li^ mikiL 

Bardagi. 

25. Gamli Eiriksson sneri aflr ^a er hann kom vpp a halsinn 
fyrir ofan bergit ok sa at ecki lif) for eftir meira enn t)at sem fieir 

30 hofdo bariz vid. ok j[)etta var prettr einn. ^a iét Gamli konvngr blasa 
herblåstr. ok settia vpp merki sitt ok skart a fyllkinng. hvrfo at fivi 
allir Nordmenn. enn Danir flydo til skipanna. Enn er Hakon konvngr 
ok hans lid kom at. var{) j[)ar orusta hin harj[)azt« annat sinn. hafdi f)a 
Hakon konvngr meira lid. La^k sva at Eiriks seynir flydo. sot[67]tv 

35 j[>eir f>a svdr af halsinom. enn svmt lid [)eirra opadi svdr a bergft ok 
fylgdi Hakon konvngr j[)eim. Vollr slettr er a^slan af halsinom ok vestr 
a bergit. ok ^a hamrar brattir Vestr af. ^a opvdo menn Gamla vpp 
vndan a bergit. Enn Hakon konvngr sotti at ()eim diarfliga. drap hann 
Saga Håkooar géda. 79 

svma. enn svmir liopv vestr ar bergino. voro hvarirlvcggio drepnir. 
Skii[»iz Hakon konvngr sva fremi vid er hverr madr var drepinn. 

Orusta Hakonar konvngs ok Gamla Eirikssonar. 

26. Gamli Eiriksson flydi ok af halsinom. ofan a iofnv fyrir 
synnan bergit. {mi sneri Gamli konvngr enn a mot ok hellt vpp oruslo. 5 
kom f>a enn Ud til hans. {)ar komv ok allir brjgrSr hans med miklar 
sveitir. Egill vllserkr var f>a fyrir Hakonar monnom. ok veilli han^fia 
algongo. ok skiptoz ^eiv Gamli konvngr hoggom vid. feck Gamli kon- 
vngr sår stor. enn Egill fell ok mart lif> med honom. f)a kom at 
Hakon konvngr med f>a sveit er honom fylgdi. var t>a enn ny orusla. 10 
Solti {>a enn Hakon konvngr hart fram. ok hio menn til beggia handa 
ser ok felldi hvern yGr annan. fia qvad Gvthormr sinndri. 

Hfifddr for faiarta raddar geyrra gramr i snerro 

lierr fyrir malnia ^verri geirvifa ser hlifa 

rogeiso geck rifsir hinn er yfrinn gat iofra 15 

radfltercr framarr merkiom. oskkvaoar byr måna. 

Eiriks seynir sa falla menn sina alla vega fra ser. Snvaz {»eir j[)a til 
skipanna a flotta. Enn [»eir er fyrr hofdo flyit bofdo hrvnndit Vt skip- 
onom ^. enn svm skipin voro {)a vppi fiorvt. liopo j[)a allir Eiriks seynir 
a svnd ok {>at lid er {)eim fylgdi. fiar fell Gamli Eiriksson. enn ad(r)ir 20 
brjgfdr hans nado skiponom. ok helldo brot sidan med {>at lid er eftir 
var. ok helldo pen svdr til Danmerkr. ok dva^lf>oz j[)ar vro hrif> ok 
Tiido illa vid sioa fer{>. 

Drap(I) Egils vllserks. 

27. Hakon konvngr tok j[)ar skip ()a^ oli er Eiriks seynir hofdo 25 
at ok voro vppi Gorvd ok let draga a land vpp. f>ar let Hakon kon- 
vngr leggia Egil vllserk i skip ok med honom alla j[)a menn er fallit 
hofdo af j[)eirra lipi.. let bera f)ar at iord ok griot Hann let ok fleiri 
skip vpp setia ok bera a valinn. ok ser {)a ha^ga enn fyrir svnnan 
Frjgrdarberg. Sva sagdi Eyvinndr skalldaspillir pB er Glumr Geirason 30 
hjgrlldiz i sinni visv vm fall Hakonar konvngs. 

Fyrr rv6 Fenrit varra {>a er vstirfinn arfa 

flvgvarr konvngr tparra Eiriks of rak geira 

malmridar svall meidom ny trjergr giftigarta 

mo6r i Gamla blédi. grams fall a sia alla. 35 

HåGr ba^lasteinar standa hia ha^gi Egils vllserks. 

') skipinom Cd, 80 Codex Frisianus. 

Savgd hersaga. 
28. f)a^ er Hakon konvngr Apalsleinsfostri bafAi verit konvngr 
i Noregi .vi. vetr ok .xx. siden er Eirikr konvngr broSir hans for or 
landi. {)a var Hakon konvngr [6S] a Ha^rSalandi. ok tok veizlu i SlorØ 
5 a Filioin. hafSi hann {)ar hird sina ok marga bjgrndr i bodi sino. Enn 
er konvngr sat yGr dagverdi. sa varpmenn f)eir er vti voro. at skip 
morg sigldo sunnan. ok atlo eigi langt til eyiarinnar. fia mjgrllti hverr 
vifl annan. at segia skylldi konvngi. at f)eir hvgdo^ at herr mvndi at 
peim fara. Enn f>at potti ongvm d^llt at segia konvngi berss/go. {>vi at 

10 hann hafSi {)ar mikit vid lagt. hveriom er f>at gerSi. enn peim f)Otti j[)0 
ns/dsyn at konvngr vissi t)ctta. f)a gengr einnhverr inn i stofvna ok 
bad Eyvinnd Finnzson ganga vt med ser skiolt ségir^ at hin mesta 
ns/dsyn var a. Eyvinndr geck pegar |)annig er sia matti til skipanna. 
j[)a sa hann t)egar at herr mikill for at peim. Geck Eyvinndr i stofv ok 

15 fyrir konvng ok mjgrllti. Litil er lipandi stvnd enn long er matmals stvnd. 
Konvngr leit moti honom. Hval ferr. segir konvngr. Eyvinndr qvad visv, 

Blodoxar tia beiØa helldr er vannt enn ek vilida 

bryn^ings fetilsUnnga veg {»inn konvngr aegia 

éøs geraz bnept ens bvasfla fåm til fornra vapna 

20 befnendr setvefni. flioU beraogv drottni. 

Konvngr sagSi. Ertv sva goSr drengr Eyvinndr at eigi mvndir ^v segia 
herss/go nema sa^'nn vjgrri. Let konvngr f)a taka ofan bordm. gekk hann 
j[)a vt ok sa til skipanna. sa j[)eir f)a at j[)at voro herskip. Konvngr 
spvrdi menn sina hvert rad taka skylldi. hvart beriaz skal med lif> j[)at 
25 sem peir hafa eda sigla nordr vnndan. Er oss pat ^6sjgii segir kon- 
vngr at ver manom nv beriaz vid myclu meira liSzmvn enn fyrr hofvm 
ver alt. ok hefir^ oss {)0 oppt f)ott mikill misiafnaSr lidz vårs. {>a er 
ver hoFom orustor att vid Eiriks sono. Menn veitto ecki skiotan vrskvrd. 
fia qvad Eyvinndr. 

30 Samira nordr enn nordarr nv er ^at rjptt enn rakna 

naddregns hvartom (»egni. rimseid flota breidan 

ver getvm bili at ba;'lva gripom ver i greipar 

bordmigrrar skj^ fjgrra. gvnnbord Haralldr sunnan. 

Konvngr sagSi. Hra^stliga er petta mjgrllt Eyvinndr. ok njgrr skaplynndi 
35 mino. enn f)0 vil ek heyra fleiri manna orskvrA of f)etta mal. Enn er 
menn f)ottvz skilia hvat konvngr vill. |)a sogSo margir at helldr villdo 
f)eir falla enn flyia fyrir Ds/nom at oreynndo. sogdo at oppt hofSo 
{)eir sigr fenngit. f)a er f>eir hofdo bariz vid minna li{>. Konvngr 

') Ha Cd, >) bvgdi Cd, *) a. Cd. «) bofir Cd, % Saga Håkonar géda. 81 

(lakkadi {>eini vel ord sin. ok bad f)a vapnaz. ok sva gera menn. Kon- 
vngr steypir brynio a sig ok gyrSi sig Kvernbit. setr a bofvl ser hialm 
gvl]rof)inn. tekr kesio. ok skiolld a blid. bann skipadi birSinni i eina 
fylkinng ok bjgrndom {>ar med ok setti vpp merki silt. ok var lidz- 
mviir mikill. 5 

Lidsamnadr Eiriks sona. 

29. Haralldr Eiriksson var pa bofdinngi yGr {)eim brjgrSrom eftir 
fall Gamla. fieir brjgrSr bofdo mikinn her svnnan or Danmorko. f)ar 
voro i lif>i med peim [69] mot)vrbr^dr {)eirra. Eyvinndr skreyia ok AIfr 
askmadr. f>eir voro sterkir menn ok bra^slir ok binir mesto manndrapa- io 
menn. Eiriks seynir helldo skipom sinom til eyiarinnar. gengo a land 
▼pp ok fylkto. Sva er sagt at eigi vjgrri minni li{)zmvnr enn .vi. vjgrri 
vm einn. at Eiriks seynir hofdo meira fiolmenni. 

Bardagi i Stord a Fitium. 

30. Hakon konvngr bardi fylkt li{)i sino. ok segia menn sva at 15 
bann steypti af ser brynionni adr orastan tokz. Sva segir Eyvinndr 
skalldaspillir i Hakonarmalam. 

Brodvr fvnndo ^ar Biarnar fi^^P Nordmanna 

or brynio fara igrgir Eydana 

konvngion kostsaroa stod vnnd gvllhialmi. 20 

kominn vid gvnnfana. Hrar6z or bervadom 

drvpdo dolgrar hraU a vol! brynio 

enn darradr hristiz visi ver^vngar 

vpp var {>a hilldr of hafit. adr til vigs tjjrki. 

Het a Haleygi lek vid liodmargo 25 

sem a Holmrygi skylldi land veria 

iarla eindani gramr hinn gladvjgrri 

for til orasto. stod vnd gvllhialmi. 
gotl hafdi hinn giofli 

Hakon konvngr valf>i miog menn i bird med ser at afli ok hreysti. 30 
sva sem gert hafdi Haralldr konvngr fadir hans. f)oraIfr Skolmsson 
hinn sterki var {)ar ok geck a adra hlid konvngi. bann hafdi hialm ok 
skiolld kesio ok sverf). f)at er kallat var Fetbreidr. Sva er sagt at f)eir 
Hakon konvngr vjgrri iafnsterkir. fiess getr fiordr Siareksson i f)or- 
alfsdrapo. 35 

Codex Frisianns. 6 82 Codex Frisianas. 

^ar er bardhardir barrdos Ok gvnoslongvir ganga 

brandz iodrargar landa gifrs Ijgrmåna drifo 

lystr geck herr til hiorva na^sta blacks hit nigrsta 

bnitz i Stord a Fitiom. Nordmanna gram ^ordi. 

5 Enn er fylkingar gengo saman var{) f)ar orusta od ok mannskjgrd. Ok 
er menn hoffio skotit spiotvm. {)a brvgSo menn sver{)om. Geck f)a 
Hakon konvngr ok ^oralfr med honom fram vm merkin. ok hio lil 
beggia handa. Sva segir Eyvindr skalldaspillir. 

Sva beit ^a sver^ Tra;^ddoz torgvr 

10 or siklings hendi fyrir Tys ok barga 

vét)ir Vafadar hiallta har|)fotym 

sem i vatn of brygdi. ok harsar Nordmanna. 

brokvdo broddar roma var() i eyio 

brotnodo 8kill(d)ir rvdo firår margir 

15 gla^^mrodo glymhringar skirar skialldborgir 

i gétna hareom, • i skatna blodi. 

Hakon konvngr var s/Skenndr meiri enn aSrir menn. lysti ok af hialm- 
inom er solin skein a. var vapnabvrSr mikill at honom. fia tok Ey- 
vinndr Finnzson hått ok setti yGr bialm konvngsins. 

20 Hakon konvngr fecc sigr ok sar. 

31. Eyvindr skreyia kalladi f)a hått ok mjgrllti sva. Leyniz NorA- 
manna konvngrinn nv. eSa hofr(I) hann flyit. eSa hvar er nv gvllhialmrinn. 
Gek [70] Eyvinndr |)a fram ok Ålfr broSir hans med honom. ^eir hioggv 
til beggia handa. ok leto sem oSir Vjgrri eda galnir. Hakon konvngr 
25 mjgrllli halt til Eyvindar. Hallto sva fram stefnonni ef j[)v villt finna 
Nordmanna konvng. Sva segir Eyvinndr skalldaspillir. 

Bfldat valgrinndar vinnda ef svipkenni svinnan 

Ycdrheyianndi Skreyio sigrminnigr villt finna 

gvmnom hollr ne ' gvlli fram hallto niotr at nytom 

30 gefnar sinni stefno. Nordmanna gram {»annig. 

Var f)a ok skamt at bida adr Eyvinndr kom par ok reiddi sverf)it ok 
hio til konvngs. ^oralfr ska/t vid honom skilldinom. ok stakadi Eyvinndr 
vid. enn konvngr tok sver{)it Kvernbit tveim hondom ok hio til Ey- 
vinndar ofan i hialminn. hann kla^'f hialminn ok hofvdit ok allt i herf>ar 
'35 nidr. J f)essi svipan drap {M>ralfr Alf askmann. Sva segir Eyvinndr 
skalldaspillir. 

O Saa reliei i Cd., fårst skrevet al. Sa^a Håkonar géde. 83 Vcit ek at beit inn bitri 
byggving medaldyggvan 
bnlka skid or badom 
benvondr konvogs hondom. vfigrliDn klarf åla 
eldra/'gr skårar harga 
gvllhiolltodom gnlltar 
grandadr Dana branda. Eflir fall {)eiiTa brjgrSra geck Hakon konvngr sva hart fram. at allt folk ^ 
hraic fyrir honom. sljgrr f)a i lid Eiriks sona felmt ok f)vi njgrst flotta. 
Hakon konvngr var i ondver{)ri sinni fylking ok fylgdi fast flottamonnom 
ok bio titt ok hart. ^a fla^g ar ein or fleinn er kallaSr. ok kom i ^ 
bandlegg Hakoni konvngi fyrir neSan oxi. ' ok er pst margra manna 
sc^gn. at skosveinn Gvnnhilldar er Kispinngr bet Hop fram i {)ysinom 10 
ok kalladi. gefi(t) rvm konvngsbananom. bann skd/l fleininom til Hakonar 
konvngs. Enn svmir segia at engi vissi bverr sks/t. må t)at ok vel 
vera. f)vi at orvar ok spiot ok allzkonar skotvapn flvgv sva f)ykt sem 
drifa. Fiolpi mannz fell af Eiriks sonom b^rdi a vigvellinom ok a leiS 
lil skipanna. sva ok i fiorvnni. Gol{)i liop ok a kaf. mart komz a skipin. 15 
fieir Eiriks seynir allir komvz a skip. ok reyro pegar vndan. enn Ha- 
konar menn eftir peim. Sva segir fiorf)r Siareksson. Vardi varga myrØir 
vitt sva skal fri^ slita 
iofvr villdo ()anD elldaz 
arndvert folk at londom. 
starf bofz vpp pa er arfi 
otta vånr a flotta 
gvUz enn gramr var fallion 
Gvnnhilldar kom svonan. ^reytt var synt {»ar er séttvst 
sinn roI)r vid ^rarm stinnan 
madr lét ond ok annarr 
ofår bvendr sårir. 
afreks veit |)at er iofri 
allrikr i styr slikom 
garndlar niordr sa er gerdi 
geck njgrst hvgins drecko. 20 25 Åndlat Hakonar konvngs. 

32. Hakon konvngr geck vt a skip sitt. let t)a binnda sår sitt. or 

sarino rann blod sva mikit. at engi gat sta/Svat. Ok er a leiS daginn 

vm^rtti konvnginn. sagSi f)a monnom sinom at bann vill fara nordr [71] 

a Alrekstafii til bvs sins. Enn er |)eir koma norSr til Hakonarbello 30 

logdo {)eir {)ar at. ok var {>a konvngr njgrr liflali. Kalladi bann f)a a vini 

sina. ok segir {)eim skipan {)a er bann vill gera of rikit. Hann atti 

dottvr eina er ^ora bet. enn ongan son. Konvngr bad senda {)a^ ord 

Eiriks sonom. at {)eir skylldo konvngar vera yfir landi. enn bad virkta 

vinom sinom ok frjgrndom. Enn {)6U mer vert)i lifs a^it segir konvngr. 35 

{)a man ek af landi fara til kristinna landa. ok bjgrta f)at er ek befi 

brotit vid gvd. enn ef ek dey her i beidni. I)a veitit mer her groft 

slikan sem ydr syniz. Litio sidarr andapiz Hakon konvngr {)ar a bellonni 

6* 84 Codex Frisianos. sem hann hafdi f^ddr verit. — Hakon konvngr var sva miog barmadr 
at b^di vinir bans ok ovinir gréto hann. ok sogSo at eigi mvndi iafngodr 
konvngr koma i Noreg. Vinir hans flulto lik hans nordr a Sjgrbeim. a 
Nordrhordaland. ok vrpo f)ar mikinn hs/g. logSo |)ar i konvng med 
alvjgrpni silt ok hinn bezta bvnad sinn. enn ecki fe annat. Mjgrlto j[)eir 
yfir grefti hans sem sidr var til heif)inna manna, ok visoSo honom til 
Valhallar. Eyvinndr skalldaspillir orti kv^rdi eitt vm fall Hakonar kon- 
vngs. ok sva liverso honom var fagnat. {)at ero koIlvA Hakonarmal ok 
er {)etta vpphaf. 10 15 20 25 30 35 40 Haconarmal 

Ga/^ndol ok Ska^jrvl 
sendi Gartatyr 
at kiosa of konvnfira 
hverr Yngva jjrttar 
skylldi med Odni fara 
ok I Valha/^ll vera. 

Brodvr fvodo ^ar Biaroar. 
Hét a Haleygi. 
Hrardz or hervadom. 
Sva beit {»a svcr}). 
Trarddos larrgvr. 
[Brvnno benelldar. ^ 

Såto l>a da/^glinngar 
med sver|) of to^in 
med skarda skiolldo 
ok skornar brynior. 
vara sa herr 
i hvgvm ok atti 
til Valhaller vega. 

Gondol {»at m^grlUi 
stvddiz geirs skapti 
vex nv gengi goda 
er Hakon bafa 
med her mikinn 
heim bjgrndr of bodit. 

Visi ])at heyrdi 
hvat yalky(r)ior mjjrlho 
mjgrrar af mårs baki. 
byggiliga leto 
ok hialmadar stodo 

^) Den med disse Ord begyndende er Eyvindr orti. 

ok hofdvz hlifar fyri. 

Hvi {>v sva gvnni qvad Hakon 
skiptir Geirskogvl 

varom po vcr{)ir gagns fra godom. 
ver t>vi volldom qvad Skargvl 
er {)v velli hellz 
enn ^inir fiabdmeno flvgo. 

Rida vid skvlom 
qvad hin rika Skogvl 
grjgrnna beima goda. 
Odni at segia 
at nv mvn allvalldr koma 
a hann sialfan at sia. 

Hermodr ok Bragi 
qvad hroptatyr 
gangit i gegn grami 
alls konvng( ferr 
sa er kappi ()ickir 
til hallar hinig. 

Rjgrsir f)at mjgrllti 
var fra romv kominn 
stod ailr i dreyra drifinn 
illv{)igr 088 
{)ikkir 0|)inn vera 
sia var hans of hvgi. 

Einheria gri|) 
skalitv allra hafa 
(>ifrg t^v at asom ol. 
iarla bagi 
^v ått inni her 
atta brjgrdr kvad Bragi. 

Gerdar varar 
qvad binn godi konvngr 
viliom ver sialfir bafa 

Strofe findes ikke anfori i Cd. Sagan af Haraldi gréfeld. 85 

bialm ok [72] brynio at go6o getid. 
skal hirda vel Man obvnndinn 

g6U er til geyrs at taka. a yta siot 

{>a ^at kynndiz Fenrisvlfr of fara. 

bve sa konvngr hafdi adr iafnj^odr 5 

vel of {>yrmt vevm. a a^da trard 

er Hakon bado konvngmadr komi. 
heilan koma Deyr fe 

rad oli ok regin. deyia ffjgrndr 

Godo djgrgri verfir eydiz land ok lad. 10 

sa graror of borinn siti Hakon 

er ser getr slikan sefa. med heidin god 
hans alldar - morg er {)iod of {»iad. 
man q vera 

Vpphaf svna Eiriks ok Gvnhilldar. 

Eiriks seynir toko konvngdom i Noregi. sifian er Hakon konvngr 15 
▼ar fallinn. Var Haralldr mest fyrir pe\n\ brjgrørom at yir{)ingo 
ok hann var ellztr f)eirra er f)a liffio. Gvnnhilldr mofiir f)eirra hafSi 
miog landrafi med f)eim. hon var koIIvS konvngamodir. f>a voro hofS- 
ingiar i landino Tryggvi Olafsson ?/sir i landi. ok Gvdra^dr Biarnarson 
a Vestfolld. SigvrSr Hladaiarl i ^randheimi. Enn Gvnnhilldar seynir 20 
hofdo mitt land hinn fyrsta vettr^ Foro f)a or6 ok sendimenn milli 
{»eirra Gvnnhilldar sona ok Tryggva ok Gvdra^dar. var {)ar m^rllt til 
Sjjrtta. at {)eir skylldi hafa f)vilikan lut rikis af Gvnnhilldar sonom sem 
{>eir hofdo haft aSr af Hakoni konvngi. Glumr Geirason var skalld 
Haralldz konvngs ok breystimadr mikill. hann orti visv |)essa aflir fall 25 
Hakonar konvngs. 

Vel hefir hefnt enn hafna er da^ckvalir drecka 

hiors benndinngar fiorvi dolgbrandz fyrir ver hanndan 

folkrackr of vannt fylkir rodin fra ek rardra benia 

framligt Haralldr Garola. reyr Hakonar dreyra. 30 

^essi visa varf) allkjgrr. Enn er ^elta spvrdi Eyvinndr Finnzson qvad 
hann visv. 

Fyrr rard Fenris varra ^a er vstirfinn arfa 

flvgvarr konvngr sparra FJriks of rak geira 

malmridar sval! meidom nv tregr gjgrtjga/^ta 35 

modr i Gamla blodi. grams fall a sia alla. 

Var SV visa ok miog flutt. Enn er {)at spvrdi Haralldr konvngr gaf 
hann Eyvinndi {»ar fyrir da^dasa^k. allt til f)ess er vinir peirra sjgrtto {>a 

») vestr Cd. 86 Codex Frisianus. 

me6 f)vi at Eyvinndr skylldi geraz skalld hans. s?a sem hann hafdi aSr 
verit skalld Hakonar konvngs. Ok var sva mikil fr^dsemi milli {)eiiTa. 
at Gvnnhilldr var mo6ir Eyvinndar dottir HalFdanar iarls. enn moØir 
hennar var Inngibiorg dottir Haralldz konvngs hårfagra. Eyvinndr orti 
5 f)a visv vm Haralld konvng. 

Litt kvado p\g lata |)a er vfolginn ylgiar 

landva^^rdr er brast Harrda endr or {)inni [73] hendi 

benia hagl a bryniom fetla svell til fyllar 

bvgvz almar ged falma. fvllegg Haralldr gv]lv. 

10 Sætt Sigvrdar iarls ok Gvnnhilldar sona. 

2. Gvnnhilldar seynir sato mest vm mitt land. f)vi at b^rSi J)Otti 
j[)eim ecki trvligt at sitla vnndir hendi ftr^ndom e6a Vikveriom. er 
mestir hofSo verit vinir Hakonar konvngs. enn stormenni mart i hvar- 
omtveggia stad. ^a foro menn at bera s^ttarboS milli f)eirra Gvnn- 

15 hilldar sona ok Sigvrdar iarls. f)vi at {)eir fengo ongar skylldir aØr or 
^randheimi. ok var|) f)at at lyktom at f)eir gerSo sfii sina konvngar 
ok iarl. ok bvnndo svarda^gom. Skylldi SigvrSr iarl hafa slikt riki af 
{leim i^randheimi sem hann hafSi fyrr haft af Hakoni konvngi. voro {)eir 
j[)a sattir kallaSir. Allir Gvnnhilldar seynir voro kallafiir sinkir. var ))at 

20 mjglM at {)eir f^Ii la^safe i iordo. Vm pat orti Eyvinndr skalldaspillir visv. 

Barom vllr of alla nv hefir folkstridir FroØa 

iniTnlarks a harka faglyiadra |)yia 

fiolluiD Fyrisvallar melldr i roodvr holldi frjgr Hakonar jgrfi. mellv dolgs of folginn. 25 Ok enn. Fyllar skein af fioHum ov er alfrardvl elfar 

falUol bra vallar iotna dolgs vm folginn 

Vllar kiols of allan rad ero ramrar t>iodar 

alldr Hakonar skalldom. rik i modvr liki. 

30 f>a er Haralldr konvngr spvrSi visvr pessar, sendi hann ord Eyvinndi. 
bad hann koma a sinn fvnnd. Enn er Eyvinndr kom a konvngs fvnd. 
berr konvngr sakir a hann ok kalladi hann ovin sinn. Ok samir per 
pat illa. segir hann. at veita mer vtrvnaS pvi at pv hefir aftr gerz minn 
mafir. ^a qvad Eyvinndr visv. 

35 Einn droUin hefi ek attan tryggr var ek tiggia dyrom 

iofvrr dyrr enn pig fyrri tveim skiolldom lék ek alldri 

belli bragningr elli fylli ek flock {)inn stillir 

bid ek ei mer hins ^ri{>ia. fellr a hendr mer elli. k Sagan af liaraldi i^rdfeld. 87 

Haraildr konvngr let festa ser fyrir mal |)etta sinn dom. Eyvinndr atti 
grllhring mikinn ok godan er kallaSr var Holldi. hann hafSi verit tekinn 
iongo adr or iorSo. Segir konvngr at bann vill hrinnginn hafa. var f)a 
enngi annarr kostr 8u fia qvaS Eyvinndr. 

Skylida ek skeria folldar er Taliardar ver^om 5 

økiArennaodi sidan veliandi {>er selia 

^yrsa tf§ enn {>visa lyngva mens ^at er lengi 

{>inii godan byr finna. låtr mioo fadir åtti. 

For Eyvinndr ^a heim. ok er ecki getid at hann fynndi siSan Haralld 
konvng. 10 

Fra Gvnnbilldar sonom. 

3. 6(v)nnhi]ldar seynir toko kristni a Englandi. sem fyrr var ritaS. 
Enn er {)eir komv til Noregs. fengo {)eir ecki aleidis komit at kristna 
menn i landino. Enn allt {)ar er {)eir komv f)vi vid. brvto {)eir nidr 
hof ok spillto blotvm. fengo {)eir af f)vi mikla ovinatto. A {)eirra dd/gsm 15 
apilltiz årfer{) i landino. {)vi at konvngar voro margir ok hafdi hverr 
^eirra hird vm sig. f>vrfto {)eir mikils vid vm [74] kostnad. ok voro 
j^ir miog fegiarnir. Ecki helldo {)eir miog Is/g p?/ er Hakon konvngr 
hafdi skipat. nema f)at er f)eim })0tti fallit, ^eir voro allir hinir fri{)- 
lUBto menn sionvm. sterkir ok storir. it>rottamenn miklir Sva segir 20 
Glvmr Geirason i Haralldzdrapo. 

KvnDi tolf sa er tanna 

tidom Rallinskida 

ognarstafr o( iofra 

i|)rottir fram sélti. 25 

Jamnan voro {)eir brjgrdr allir saman enn stvnndom ser hverir. fieir 
voro grimmir ok hra^'stir orustomenn miclir ok miog sigrsjgrlir. 

Radagerf)ir Gvnnhilldar ok sona hennar. 

4. Gonnhilldr konvngamodir ok seynir hennar voro opt a tali ok 
malstefnom. Gvnnhilldr spyrr sono sina eitt sinn. Hvernig ^llid per 30 
at lata fara vm riki i j)randheimi. f)er berit konvnga tid/fn sva sem 
haft hafa fyrr langfedgar ydrir. enn f)er hafit litid lif) ok land. enn ervt 
margir til skiptis. Vikina a^str hafa pe\r Tryggvi ok Gvdra^dr ok hafa 
^eir pst nockvra tilta^lo fyrir jgrttar sakir. Enn Sigvrdr iarl rjgbr einn 
ollum ^r^ndalogvm. ok veit ek eigi hver skylida ydr berr til pess at 35 
lata iarl einn rada riki sva miklo vnndan ydr. })icki mer {)at vnndarligt. 

at per farit hvert svmar i viking a a^nnvr lond. enn latid iarl einn 38 Codex Frisianus. 

innanlandz taka af ydr frj^rndleif ydra. LitiØ mvndi Haralldi er f)v 
ert eftir kalladr. fodvrfeSr {)inom. |)ickia f)at. at setia iarl einn af riki. 
{)ar er hann vann allan Noreg vnndir sig ok liffii hann })o til elli. Haralldr 
svarar. ^at er eigi sva at taka SigvrS iarl af lifda^gom sem skera kid 

5 eda kalf. hann er ^rttstorr ok fr^ndniargr. vins^rll ok vitr. veit ek ef 
hann spyrr me5 sonno at hann a ofripar van af oss. t)a ero {)ar allir 
^r^ndir sem hann (er), eigom ver f)a ecki eyrinndi nema illt eitt. liz 
mer sva at ongom varom brjgrdra {)ikki trvligl at sitia vndir (hendi) 
f)eim ^r^ndom. Gvnnhilldr mjgrllti. Ver skvlom f)a allt annan veg fara 

10 med varo radi ok gera oss minna fyrir. Haralldr ok Erlingr skvlu sitia 
i ha^st a Nordm^ri. mvn ek f)a fara meA ydr. skvlu ver f)a oU saman 
freista hvat at sysliz. Gera |)ar nv pannig. 

Griotgardr til Haralldz Gvnnhilldarsonar. 

5. Brodir Sigvrdar iarls het Griotgar{)r. hann var ynngri mycio 

15 ok virdr minna. hann hafdi ok ecki tignarnafn. enn hann hellt f)o sveit 
ok var i viking a svmrom. ok feck ser Gar. Haralldr konvngr sendi 
menn inn i ^randheim a fvnnd Sigvrdar iarls med vingiofvm ok vin- 
malum. sagdi at Haralldr konvngr vill leggia vid hann pvilika vinatto 
sem adr hafdi Sigvrdr iarl haft vid Hakon konvng. j^at fylgdi ok ord- 

20 sennding konvngs at iarl skylldi koma a fvnd Haralldz konvngs. skylido 
|)eir t)a binda at fvllv sina vinatto. Sigvrdr iarl tok vel senndimonnom 
ok vinatto konvngs. enn sagdi at hann matti ecki fara a konvngs fvnnd 
fyrir fiolskylldom sinom. Sigvrdr iarl senndi konvngi vingiafir ok ord 
god ok blid moti vinatto [75] hans. Foro sendimenn i brot ok a fvnd 

25 Griotgardz ok flutto til hans et sama eyrinndi. vinatto Haralldz konvngs 
ok heimbod ok |)ar med godar giaGr. Enn er sendimenn foro heim. 
het Griotgardr fer{) sinni. Ok at akvednom stefnodegi kom Griotgardr 
a fvnd Haralldz konvngs ok Gvnnhilldar. var vid honom tekit allvel ok 
var hann {)ar i hinom mestom k^rleikom sva at Griotgardr var hafdr 

30 vid einkamal ok marga leynda luti. Kom f)ar nidr at sv r^rda var vppi 
hofd til Sigvrdar iarls hversv ^ jarlinn hafdi hann lengi litinn mann gert. 
tol{)v ^w {)etta fyrir Griotgardi iafnan. Enn ef hann villdi vera i radom 
med f)eim segir konvngr at Griolgarpr skylldi vera iarl hans ok hafa 
riki f)at sem Sigvrdr iarl hafdi adr haft. Kom sva at f)ar sa^mdo |)etta 

35 med einkamalum. at Griotgardr skylldi hallda niosn til n^r likaz vjgrri 
at veita Sigvrdi iarli atferd. ok gera ord Haralldi konvngi. For |)a 
Griotgardr heim vid sva buit. ok {)a giafir godar af konvngi. 

^) hversi Cd, 
Sagan af Haraldi gråfeld. 89 

Haralldr konvngr brendi inni Sigvrd iarl. 
6. Sigvrdr iarl for of ha^stiS inn i Slioradal. ok var {)ar a veizl- 
oiD. {»aSan for hann å Oglo. ok skylldi laka {)ar vcizlur. Jarlinn haffii 
iafnan inikit fiolmenni vm sig meSan hann Irvdi illa konvnginom. enn 
med {)vi at f)a hofdo farit^ vinattomal med })eim Haralldi konvngi. haffii 5 
bann ecki micia sveit manna. Griotgardr gerdi {)a niosn Haralldi kon- 
vngi at eigi mvndi annat sinn vjgrnna at fara at iarli. Ok {)egar a swmv 
nott fara konvngar Haralldr ok Erlingr inn eftir firandheimi. ok hofdo 
.iiij. skip ok lid mikit sigldo of noltina vid stiornvlios. komv ofanverda 
n6tl a Oglo. Griotgardr kom til motz vid f)a. fteir logdo {)egar elld i ^0 
bjginn ok brenndo iarl inni med ollu lidi sino. foro bra^t {)egar ardegis 
vm morgininn Vt eftir firdi. ok sva svdr a M^ri. ok dva^lf>v {)eir ^ar 
laoga hrid. 

Vpphaf Hakonar iarls rika. 

Hakon son Sigvrdar iarls var {)a inn i j^randheimi er hann spvrdi t^ 
tif>inndi ^essi. Var {)egar mikit herls/p vm allan j^randheim. var 
^ar a vatn dregit hvert skip er herf^rt var. Enn er herr sa kom 
saman. toko {)eir til iarls ok hofdinngia yGr lidit Hakon son Sigvrdar 
iarls. helldo f>eir li{>i f)vi vt eftir ^randheimi. Enn er f)etta spyria Gvnn- 
hilldar seynir foro ()eir svdr i Ra^msdal ok a Sunnm^(ri). halida hvarir 20 
niosnvm til annarra. Sigvrdr iarl var drepinn .ij. vettrom eftir fall 
Hakonar konvngs. Eyvinndr skalldaspillir segir sva i Haleygiatali. 

Ok Sigvr^ hinn Ok ardlingr 

er svarnotn veitti i a;'IvD iardar 

hroka hior alnar orms 25 

Haddingia vals orQrlinn var|) 

farmatys lifs of la Ur 

fiorvi Difnido |)ar er Iand[76]rekar 

iardradeodr Tys attvng 

a Oglée. i trygd sviko. 30 

Hakon iarl hellt ^randheimi .iij. år med styrk fr^nda sinna. sva at Gvnn- 
hilldar seynir fengo ongar tekior ^adan. Hann atti margar orustor vid 
Gvnnhilldar sonv ok drapoz marga menn fyrir. Sva segir Einarr 
Skvlason i Velleklo. 

Ok oddneytir Vti ok rardmåna reynir 35 

eidvandr flota breidao r<^?8^Rl Hedins béga 

gladr i Garodlar vedrom vpp héf iofra kappi 

gramr ivafdi bil hafAi. etioland at setia. 

>) farrit Cd, 90 Codex Kriflianos. 

Varat ofbyriar orva hagl or Hiackar aeglom 

oddavifs ne drifo hiors racliga fiorvi. 
8ver{>a svjjrrrifiardar Mart var{» el adr ala 

svalglyiadri at fryia. a^'strla/'Dd at mvD banda 

5 bragreynir skoc bogna randarla^'ks af riki 

W biarg o{>yrmir varga rjgrkilunodr of tigrki. 

Enn getr Einarr hvernig Hakon hefndi foSvr sins. 

Ber ek fyrir hefnd enn hrafna ^verlyndr of iok {>vnodi 

hlioms lop toginn skioma t^^gn gn6tt ok menregni. 

10 I>at nam vordr at vinna Ok halldvidvrr ha^llda 

vann sinn fa^dvr hranna. haffaxa let vaxa 

Rigndi hiors a bersa larfa vedr at lifom 

hridreitiinis fior vida lifkarlld Hårs drifo. 

Eftir |)at foro milli beggia vinir. baro f)eir saltarorS milli t)eirra. {)vi 
15 al bondom leiddiz hernaSr ok ofri{)r innanlandz. Kom ()a sva med raØF 

rikra manna, at sjgii var ger millom {)eirra. sva at Hakon iarl skylldi 

hafa {)vilikt riki i j^randheimi sem haft hafdi Sigvrdr iarl fadir hans. 

Enn konvhgar skylldo hafa slikt riki sem Hakon konvngr hafAi haft 

fyrir })eim. Var f)at {)a bvnndit fvllom trvnadi. Gordiz ^b kjgrrleikr 
20 mikill med I)eim Hakoni iarli ok Gvnnhilldi. enn stvnndom beittoz ^ar 

velrjgrAom. Leid sva fram adra .iij. vetr. sat {)a Hakon iarl vm kyrt i 

riki sino. 

Fra Haralldi konvngi grafeild. 

8. Haralldr konvngr sat iafnan a Ha^rdalandi ok Rogalandi. ok 

25 sva {)eir fleiri br^Sr. {)eir sato optliga i Hardangri. f)at var eit svmar 

at hafskip kom af Island!, er atto islendzkir menn. |)at var hlafiit varar- 

felldom. j^eir helldo skipino til HarSangrs. {)vi at {)eir spvrfio at {)ar 

var fiolmenni mikit fyrir. Enn er menn komv til ka^a vid {)a. villdi 

engi ka^pa vararfelldina. ^a ferr styrimaSr a fvnd Haralldz konvngs. 

30 |)vi at hann var honom adr malkvnnr. ok segir honom til |)essa vannd- 

rjgfda. Konvngr segir at hann man koma til f)eirra. ok sva gerir hann. 

Haralldr konvngr var madr litillatr ok gledimadr mikill. Hann var {)ar 

kominn med skvtv ^ alskipada. Konvngr leit a varning {)eirra. ok mjgrllti 

vid styrimann. Vilitv gefa mer einn grafelldinn. Giarna segir styrimadr 

35 |)ott fleiri v^rri. Konvngr tok f)a einn felldinn ok skikdi. geck hann 

sidan ofan i skvtvna. Enn adr {)eir f^rri i brot hafdi hverr hans manna 

[77] felld keypt. Fåm dargom sidarr kom f)ar sva mart manna {)eirra 

') skvta Cd. Sagan af Haraldi grafeld. 91 

er hverr villdi felld karpa. at eigi fengo t)eir halfl er ka^pa villdi. 
SiAan var hann kallaSr Haralldr grarelldr. 

Fæddr Eirikr Hakonarson. 

9. Hakon iarl for einn vetr til Vpplannda ok a nockvra gisting. 
hann lagAiz ipeØ konv einni. ok var sv litillar jgrltar. Enn er paSan ^ 
lido stvnndir var sv kona med barni. Enn er barn pat var alit var 
(lat sveinn ok var vatni s/sinn ok kalladr Eirikr. MoSirin flatti sveininn 
til Hakonar iarls ok sagfii at hann var fadirinn. Iarl let sveininn vpp 
f^daz med manni f)eim er het ^orleifr spaki. hann bio vpp i Medaldal. 
var hann vitr maSr ok a^Sigr ok vin iarls mikill. Eirikr var mannv^nn 10 
bratt. fri{>r sionom. mikill ok stercr snemma. Iarl lét fått vm til hans. 
Hakon iarl var ok allra manna fripaztr sionom. ekki hår madr. vel 
stercr. ok i{)rottamadr mikill spakr at viti ok hermadr binn mesti. 

Drepinn Tryggvi konvngr. 

10. f>al var a eino ba^'sti er Hakon iarl for til Vpplanda. Enn 15 
er hann kom a HeiSmork. kemr moti honom Tryggvi konvngr Olafsson 
ok Gvdrodr konvngr Biarnarson. {)ar kom ok Dala-Gvdbrandr. f>eir 
atto stefnolag med ser. ok såto lengi a eintali. Enn f)at kom vpp at 
hverr peirra skylldi vera vin annars. ok skilia sidan. for hverr {)eirra 
heim til sins rikis. fietta spyrr Gvnnhilldr ok seynir hennar ok er 20 
{^im grvnr a. at f)eir mani gert landrad nokkvr vid konvngana. Tala 
{)a^ f)etta iafnan sin a milli. Enn er varaSi lysa |)eir Haralldr konvngr 
ok Gvdrodr brodir hans. at {)eir mani fara of svmarit i viking, vestr 
vm haf eda i Avstrveg. sem {)eir voro vanir. peiT draga lid at ser ok 
skiota skipom a vatn. ok bvaz si{)an. Enn er f)eir drvcko bra^tferdarol ^5 
sitt. voro dryckior micklar. var ok mart mjgrllt vid dryckinn. ^ar kom 

er manniafnadr varf). {)a var rjgrtt vm konvnga sialfa. m^llti einn madr 
at Haralldr konvngr v^ri fremztr {)eirra brjgrdra at oUum lutom. f>vi 
reiddiz Gvdra^dr konvngr miog. segir sva at hann skylldi i ongo hafa 
minna lat enn Haralldr. segir ok at hann er buinn at {)eir reyni {)at. 30 
Varf) {)a bratt hvartveggi f)eirra reidr sva at hvarr ba^d odrom til 
vigs. ok liopo til vapna. Ehn f)eir er vitrari voro ok midr drvcknir 
stodvodo f)a ok liopv milli f)eirra. foro f)a hvarir til skipa sinna. enn 
engi var van f)a at {)eir m^lti allir saman fara. Sigldi f)a Gvdra^dr 
a^str med landi. Enn Haralldr stefndi til hafs vt. ok sagdi at hann 35 
mani sigia vestr vm haf. Enn er hann kom vt vm eyiar. stefndi hann 
a/^str hafleid med landi. Gvdrodr konvngr siglir I)iodleid a^str til Vikr. 92 Codex Frisianus. 

ok sva a^str yfir Folldina. {)a sendi hann Tryggva konvngi ord at 
hann skylldi koma til motz vifi hann. ok r|rri {)eir baSir i Avstrveg at 
heria of svmarit. Tryggvi konvngr tok |)vi vel ok likliga. hann [78] 
spvrdi at GvSrarSr hafdi litit li{). for {)a Tryggvi konvngr a fvnd hans 
5 mefi eina skvlo. j^eir fvndvz fyrir yslan Sotanes vifi Veggina. Enn 
er {)eir gengo a malstefno. {)a liopo at menn Gvfira^fiar konvngs ok 
drapo Tryggva konvng ok .xij. menn mefi honom. ok liggr hann {»ar 
sem nv er kallat Tryggvahreyr. 

Haralldr konvngr drap Gvfirs/{> konvng. 

10 i i*. Haralldr konvngr sigldi miog vtleifii. hann sigldi inn i Vikina 

ok kom of nolt til Tvnsbergs. hann spyrr at Gvfira^fir konvngr Biarn- 
arson var a veizlo skamt i brot a land vpp. Foro f)eir Haralldr kon- 
vngr {)annig. komv {)ar of nottina ok toko hvs a f)eim. ^eir Gvfirarfir 
konvngr ganga vt. ok var{) {)ar skomm vifitaka afir Gvfira^fir konvngr 

1^ fell ok mart manna mefi honom. Ferr f)a Haralldr konvngr til fvnndar 
vifi Gvfira/fi konvng brofivr sinn. leggia f)eir {)a vndir sig alla Vikina. 

Fra Haralldi konvngi grenska. 

12. Gvfirarfir konvngr Biarnarson haffii fengit ser gétt kvanfang 
ok makligt. ^w atto son er Haralldr hét. hann var sendr til fostrs vpp 

20 a Grenland til Hroa hins hvita lendz mannz. Son hans var Hrani hinn 
vififorli. voro {»eir Haralldr miog iafnalldra ok fostbr^rfir. Eftir fall 
Gvfire/fiar konvngs flyfii Haralldr er kallafir var Haralldr hinn grenski 
fyrst til Vpplanda. ok mefi honom Hrani fostri hans. ok fair menn mefi 
{)eim. dvalf)iz Haralldr f)ar of hrifi mefi frjgrndom sinom. Eiriks seynir 

25 leitofio miog eftir {)eim monnom er i sarkom voro bunndnir vifi f)a. 
ok {)eim ollum mest er {)eim var vppreistar at vån. ^at refio Haralldi 
frjgrndr hans ok vinir at hann f^rri or landi bra^t. Haralldr grenski for 
{)a a^str til Svi{>i(o)fiar. ok leitafii ser skipanar ok koma ser i sveit 
mefi {)eim monnom. er i hernafi foro. ok få ser fiår. hann var hinn 

30 gerviligsti mafir. Tosti hét iarl i Svi{)iofi. rikr ok gofvgr. hann var 
hinn mesti hermafir ok var longvm i hernafii. hann var kallafir Skoglar- 
Tosti. Haralldr grenski kom ser f)ar i sveit ok var mefi Tosta vm 
svmarit i viking, ok virt)izt Haralldr vel. Haralldr var vm vettrinn 
mefi Tosta. Sigri{)(r) het dottir Tosta fri{) ok vng ok svarkr mikill. hon 

35 var sifian gipt Eiriki Sviakonvngi hinom sigrs^la. ok var {»eirra son 
Olafr Sjgrnski er sit)an var konvngr i Svi{)iod. Eirikr var{) sottda^fir at 
Vppsolvm .X. vettrom sifiarr enn Styrbiorn fell. Safran af Haraldi grafeld. 93 

Hernadr Hakonar iarls ok Gvnhilldar sona. 

13. Gvnnhilldar seynir bvdo vt lidi miklo or Vikinni. fara sva 
nordr med landi. ok hafa lid ok skip or hverio fylki. gera {)at bert at 
{»eir mani her I)eim stefna nordr til ftrandheims a hendr Hakoni iarli. 
fiessi tij[)inndi spyrr Hakon iarl. hann samnar her saman. ok rjgrdr til 5 
skipa. helldr {)a lif>i sino svdr a Mjgrri. ok heriar allt |)ar sem hann for. 
ok drap mikinn mannfiolpa. SiSan sendi hann aftrftrjgrnda her. bjgrndalid 
allt. 179] enn hann for herskilldi vm H^ri hvaratveggio ok Rs/msdal. ok 
hafdi niosnir allt fyrir svnnan Stad vm her Gvnnhilldar sona. Ok er 
hann spvrSi at {)eir voro iiomnir i Fiordo. ok biSo byriar at sigia nordr lo 
vm Stad. f)a sigldi Hakon iarl vtleidi norfian fyrir Slad sva at ecki sa 

af landi segl hans. lét sva ganga hafleidis a^str med" landi. ok kom fram 
i Danmork. sigldi f>a i Avslrveg ok heriadi par vm svmarit. Gvnn- 
hilldar seynir helldo lit)i sino nordr til jprandheims. ok dvs/|f)vz t)ar 
miog lengi. toko {)eir skåtta alla ok skylldir. Enn er a leid svmarit. 15 
settoz par eftir Sigvrpr slefa ok Gvdra^dr. enn Haralldr ok f>eir brjgrdr 
adrir foro s/str i land. ok leidangrslid f>at er farit hafdi med peim of 
svmarit. 

(Fra Håkoni jarli ok Gunnhildar sonum.) 

14. Hakon iarl for vm ha^stit til Helsinngialandz. ok setli par vpp 20 
skip sin. for sidan landveg vm Helsinngialand ok lamtaland ok sva 
8/stan vm Kiol. komv ofan i firandheim. dreif pegar lid til hans. ok 
red hann til skipa. Enn er pat spvrdo Gvnnhilldar seynir stiga peir a 
skip sin. ok hallda vt eftir Grpi. Enn Hakon iarl ferr vt a Ladir ok 
sat par vm vettrinn. Enn Gvnnhilldar seynir sato a H^ri. veittv hvarir 25 
honom aråsir ok drapvzt menn fyrir. Hakon^iarl hellt riki sino i ^rand- 
heimi. ok var par iafnan a vettrom. enn for a svmrom stvnndom s/str 

a flelsinngialand. ok tok par skip sin. ok for i Avstrveg. ok heriadi 
par a svmrom. enn stvnndom sat hann i {irandheimi ok hafdi her vti. 
ok helldvz pa Gvnnhilldar seynir ecki fyrir nordan Stad. 30 

(Drap Sigurdar slefu.) 

15. Haralldr grafelldr for a eino svmri med her sinn nordr til 
Biarmalandz. ok heriadi par. hann atti orusto mikla vid Biarma a Vino«;- 
backa. ok hafdi Haralldr konvngr sigr ok drap mart folk. hann heriaSi 
pa vida vm landit ok feck ofa mikit fé. pess getr Glumr Geirason. 35 

Avsir rard iofra ^rystir brand ()ar er biarroskar kinndir 

ordrackr fyrir by nordan brennanda sa ek renna. 

FnfiaiBfl. 

s/ålinngi feckz vnfrom 
ord a Vino bordi, 

am lu frvs Dypps hersis. hann var son jorder Harfia- 

ok kynstorr. Klyppr var {)a eigi heima. 
^nr »aif &!■■ MK liå Td Tid konvngi. var {)ar veizla god ok dryck- 
31- serv: '7*<ir ww Asbiamar dottir sy$tir larnskeggia nordan af 

braftir Aabiarnar fadir Styrkars fofivr Einars t)amb- 
of ootlina til hvilo Olofar. ok lå {)ar at ovilia 
for kMTBgr i brot. Eflir vm ha^stit foro f)eir Haralldr 
tik S^tftt broiir bans vpp a Va^rs. ok stefndo f)ar ping \\6 
tsm a ^issgioo veitto bjgrndr f)eim atfor ok villdo drepa f>a. 
redan ok foro i brot sidan. for Haralldr konvngr i 
Sifrrir konvngr for a Alreksstadi. Ok er {)at spyrr 
fi^Tiir bfnir. ^ beimtaz f)eir saman [80] rr^rndr ok veita atfer{) kon- 
7V- "lar Ml^UEgi fyrir lifiino Vemvndr volubriotr. Enn er t)eir koma 
I ft^aoa. cawa ^ir at konvngi. Er sva sagt. at Klyppr lagdi gognom 
led sverfii. var ()at hans bani. enn {)egar drap Erliogr 
Dypp. 
(Fall Grjotgards.) 

I€l Haralldr konvngr grafelldr ok Gvdra^dr konvngr brodir hans 
ker saman mikinn a^stan or landi. {)eir helldo li{)i [)vi nordr til 
^niidbeims. Enn er {)at spyrr Hakon iarl samnadi hann li{)i at ser ok 
kellt srdr a Hjgrri ok heriar. ^ar var {)a Griotgarpr fo5vrbrodir hans. 
ok skylldi hafa landvorn fyrir Gvnnhilldar sonom. Hann ba^d her vt 
25 sen konvngar hofdo ord til sent. Hakon iarl hellt til fvnndar vid hann. 
var|) {>ar bardagi. f)ar fcll Griotgardr ok .ij. iarlar med honom ok mart 
yd. Sva segir Einarr skalaglamm. 

Hialm^rapi vann hilmir ok forsniallir fello ' 

bardr Lopt vinar barda fvrs i {>roltar skvrom 

dO t>vi kom voxtr i vino |)at ffjfr ^iodar snytri 

vinbeims iiandr sina. J)rir iarls seynir tirar. 

Sif>an sigldi Hakon iarl vt til hafs ok sva vtleid svdr med landi. hann 
kom framsvdr i.Danmork. ok for a fvnnd Haralldz Danakonvngs Gorms- 
sonar, f^r hann {)ar godar vidtokvr. ok dval{)iz med konvngi vm vettr- 
35 irin. f>ar var ok med konvngi sa madr er Haralldr het. hann var son 
Knvtz Gormssonar brodvrson Haralldz konvngs. hann var kominn or 
viking, ok hafdi lengi heriat ok fengit of la^safiar. hann var kalladr 
GvUharalldr. hann l)otti vel tilkominn al vera konvngr i Danmork. Sagan af Haraldi gråfeld. 95 

(Fall Erlings konungs.) 
17. Haralldr konvngr g^afelldr helldr lif)i sino til ^randheims 
nordr ok brjgdr hans ok fengo {)ar onga motsla^So. taka {)eir skatt ok > 
skyild ok allar konvngstekior ok leto bjgrndr giallda stor giolld. f)vi at 
konvngar hofdo ()a langa hr'i^ litid fe fenngit or |>randheimi. er Hakon 5 
iarl hafdi {)ar setid med Golinenni micio ok alt ofri{) vid konvnga. Vm 
barstit for Haralldr konvngr svfir i land med {)at lid flest er [)ar atti 
heimili. enn Erlinngr konvngr sat l)ar eftir med lij)! sino. hann hafdi 
[)a enn miklar krafir vid bjgrndr. ok gerdi hardan rett f)eirra. Enn 
bj^rndr kvrrodo illa ok baro eigi vel skada sinn. Ok vm vettrinn somn- 10 
odvz bjgrndr saman. ok få f)eir mikit lid. stefna sidan at Erlingi kon- 
vngi t)ar sem hann var a veizlo. ok hallda vid hann oru&to. Fell {)ar 
Erlingr konvngr ok mikil sveit manna med honom. — f>a er Gvnn- 
hilldar seynir redo fyrirNoregi. gerl)izt halljgrri mikit. ok var ()vi meira 
bragd at sem [)eir hofdo lengr verit yfir landi. kendo b^ndr [)at kon- 51 
vngom. ok t)at^ med at konvngar voro fegiarnir ok var[) hardr rettr 
bjgrnda. Sva kom of sidir at naiiga misti landzfolkit vidazt korns ok 
fiska. A Halogalandi var sva mikill sviltr ok seyra. at {)ar ox naiiga 
ecki korn. enn sniar lå ^ar a landi at midio svmri. Sva qvad Ey- 
vinndr skalldaspillir. er hann kom vt ok dreif [81] miog ok bv allt (var) 20 
ion bvnndit at midio svmri. 

Snyr a' Sva^lnis våro 

8va hofom inn ok Finnar 

birki hinnd vm bvndit 

brvms at midio svmri. 25 

Eyvinndr orti drapo vm alla Islendinga. enn f)eir lamvdo sva at hverr 
bondi gaf honom skaltpenning. sa stod .iij. penninga vegna silfrs ok 
hvitr i skor. Enn er silfrit kom fram a al{)ingi. f)a redo menn f)at af. 
at fa smida til ok skira silfrit. sidan var gerr af felldardalkr. enn f)ar 
var af greitt smidarka^pit. dalkrinn stod {)a .1. marka. hann sendo l)eir 30 
Eyvinndi. Enn Eyvinndr let ha^ggva i svndr dalkinn. ok keypti ser bv 
med. Ok ^a kom {)ar vm varit vid vtver nockvrr broddr af silld. 
Eyvinndr skipadi rodrarferio hvskorlum sinom ok landbuum. ok reyri 
{»annig til sem silldin var rekin. Eyvinndr qvad visv. 

Latom langra nota vita ef akrmvrur iokla 35 

logsdta nigrr fdtvm e1ldger{)r falar ver{)i 

at spéliornvm sporna itr |)ar er vpp ha fa rétaØ 

spordfiodrvdom nordan. vnn sinn vinom roiifDni. 

«) |ivi Cd, *) a tilf. Cd. 96 Codex Frifliaous. 

Sva vendiliga var allt lysafei hans vpp gengil. at hann keypli silldina 

til borftz sins med bogaskoti sino. Eyvinndr qvaft. 

FenfTTnn felldarstin^a mest sellda ek minar 

fiord ok gallt vid iordo vid mjgr a^rvm Sjgrfar 

Itann er alhimios vtao halljgrrit velldr hvaro 

Ofs lenodingar sendo. hla^psilldr Egils karpa. (Fæddr Olafr Tryggvason.) 

Astri[)r het kona sv er ått hafdi Tryggvi konvngr Olafsson. hon 
var dollir Eiriks biodaskalla riks mannz er bio a Oprostodom. Enn 

10 eflir fall Tryggva konvngs flyfli * Aslridr i brol. ok for a la^nvnngo 
med la^safe {)at alU er hon matti mefi ser hafa. Henni fylgdi fostr- 
fadir hennar. sa het ^orolfr lusaskegg. hann skilt)iz alldri vid hana. 
Enn adrir trvnadarroenn hennar forv a niosn. hvat er spvrdiz af ovinom 
hennar eda hvar {)eir foro. Astri^r geck med barni Tryggva konvngs. 

15 hon let flytia sig vt i vatn eitt. ok leyndiz {)ar i holms einom. ok fair 
menn vid henni. {»ar fgddi hon barn. var ()at sveinn. ok er hann var 
vatni arsinn var hann Olafr kalladr eftir fodvrfodvr sinom. ^ar leyndiz 
hon of svmariL Enn er nott myrkti ok dag tok a skemma enn vedr 
at kolna. ^a byriadi Astridr ferd sina ok ^oroifr med henni ok fått 

20 manna, pw leyndoz med bygdom of njgrlr. ok fvnndo onga menn. {)ar 
komv fram einn dag at kvelldi til Eiriks a Oprostodom fodvr Astri[)ar. 
^dr foro leyniliga. Astridr sendi fyrir menn til bjgriarins at segia Eiriki. 
hann let fylgia ^eim i eina skemmo ok setia ^eim bord vid hinom [82] 
beztom fongom. Enn er ^9/ Astridr hofdo ()ar litla hrif) dvaliz for i 

25 brot forvneyti hennar. enn hon var cflir ok .ij. {)ionustvkonvr hennar. 
ok Olafr son hennar. ^orolfr ok ^orgisl son hans .vi. vettra gamall. 
|)y voro far vm vettrinn. 

(Fra Gunnhildar sonum.) 

2. Haralldr grafelldr ok Gvdra^dr brodir hans foro eftir drap 
30 Tryggva konvngs til bva {)eirra er hann hafdi alt. var {)a Astridr i 
brotto. ok spvrdo [)eir ecki til hennar. Sa pati kom fyrir f)a at hon 
mvndi vera med barni Tryggva konvngs. foro {)eir of ha^stid nordr i 
land. sva sem fyrr er ritat. Enn er [)eir fvnndo Gvnnhilldi modvr sina. 
sogdo f)eir alla atbvrde vm ^ess\ ti{)inndi er [)a hofdo gerz i (yeirra 
35 for. Hon spvrdi vandliga at Astri{)i. ()eir segia slikan kvitt {)ar af sem 

>) la^sefe Cd. >) fljgrdi Cd. Saga Olafs Trygi^vaaonar. 97 

fieir hoffio heyrt. Enn fyrir l)vi at {)at harst it sama atto Gvnnhilldar 
seynir deilo viA Hakon iarl ok sva vm vetlrinn eftir sem fyrr^ var 
sagt. varfi engi eftirleitan hofS vm Astridi eda son hennar a ^eim vettri. 

(Ferd Åstriflar.) 

3. Eflir vm varit senndi Gvnnhilldr niosnarmenn til Vpplanda ok 5 
allt i Vikina at vita vm hag Astridar. Enn er sendimenn komv aftr. 
kvnno ^eir t)at hellzt at segia Gvnnhilidi. at Astrifir mvni vera meS 
fedr sinom Eiriki. segia ^ess ok me(i)ri von at hon mani l)ar vpp fgda 
800 ^eirra Tryggva konvngs. Giorir Gvnnhilldr {)egar sendimenn ok byr 
^ vel bjgdi at vapnom ok kl{rf)om. hafa ^eir .xxx. manna, var {)ar til forraSa 10 
rikr maSr ok vitr er Hakon het. hon ba[) f)a fara a OprvstaSi til Eiriks 
ok hafa {Midan son Tryggva konvngs ok fgra Gvnnhilidi. Senndimenn 
forø alla sina leiS. Enn er {)eir atto skamt til Oprvstada. ver{)a varir 
▼id vinir Eiriks. {)eir baro honom fiegar niosn vm ferd sendimanna at 
qvelldi dags. Enn ^egar vm nottina bio Eirikr brotferS Astridar. feck 15 
henni goda leidtoga. ok sendi hana a^str til Svif)iodar til Hakonar gamla 
vinar sins ok rikz mannz. Foro [)ar brét er mikit liffii njgrtr. pdr komv 
al qvelldi dags i herat {)at er Ska^n het ok sa {)ar bjgr mikinn. foro 
[lannig til ok baSo ser njgrtrvistar. {)a^ dvlf^vzt ok hoffio vånd kijgrdi. 
Sa bondi er nefndr Biorn eitrkveisa arfiigr madr ok illr f^egn. hann rak 20 
^ brot. Foro {)a^ of kvelldit i annat [)orp skamt (f^afian) er het i 
¥iskoin. {»orsteinn het f)ar bondi sa er {)a^ herbergdi. ok veitti ^eim 
godan forbeina. ok svafo {>a^ i goAvm vmbvnadi. 

(Af sendimonnam Gunnhildar.) 

4l Hriton ok sendimenn Gvnnhilldar komv a Oprvstadi snemma 25 
vm morgininn ok spvrfio at Astridi ok seyni hennar. Eirikr sagfii at 
ecki v^ri hon ()ar. ^eir Hakon rannsa^kvfio bjgrinn ok dva^lf)vz lengi 
vm daginn. ok koma sid vm kvelldit til Biarnar eitrkveiso i Ska^n. taka 
^r gisting. ^a spyrr Hakon bonda ef hann kynni nokkot [83] at segia 
til Astridar. Biorn svarar. at ^ar komv menn vm daginn ok bado gist- 30 
inngar. enn ek rak ^w i brot. ok mvnv ^dr vera herbergd her i ^orp- 
ino. Verkmadr ^orsteins for vm kvelldit or skogi. ok kom til Biarnar. 
^i at {>at var a leid hans. hann var[) varr vid at {)ar voro gestir. ok 
sva hvert eyrinndi ^eirra var. hann segir ^orsteini bonda. Enn er lifdi 
^^iongr njgrtr. vakti ^orsteinn vpp gesti sina ok bad |)a brart fara 35 

») fyrr Ulf, Cd. 

Ck)dex Frliianaa. 7 FrisiaBos. 

ar ^' Toro komin vi a veginn. ^a sagdi 

GinnhilMar voro at Biarnar* ok foro {)eirra 

ti-»lpar nockarrar. hann feck [)eim leidtoga ok 

i«rsL « ^ ifvli ^m fram a skoginn. {)ar sem var vatn nockvt ok 

rr ^KKoo. {ur naUo vafia i holminn vt. ^ar falo p2/ sig i 

ååtis m6 Hakon fra Biarnar ' i byg5ina. enn hvar 

£<«■ j3<«tM bano eftir Astridi. Enn er hann kom til |>orsleins. 

Tt^m te ^' se {)ar kominn. ^orsleinn sagdi at {)ar voro 

»Mårrir ok foro moti degi s/str a skoginn. Hakon bafi 

sfA l^eim. {)ar sem honom var ieid kvnn efia leyni. 

iikr«cv«iw SfT ned peim. Enn er hann kom a skoginn visaf)i hann ()eim 

«ørr r« i>«i (T [ly Astridr voro. foro I)cir {)ar allan daginn at leita. 

« ^^vM«ii» pv pBT hvergi. Fara sendinienn aftr. ok segia Gvnnhilldi 

sil r^ramdu Asiriftr ok hennar forvneyli foro leift sina. komv fram i 

^ w^ifkft til Hakonar gamia. Dval[)iz Astridr {)ar ok Olafr son hennar 

^ lirid i godvm fagnafii. (Sendiferd Håkonar til Sviakonungs.) 

5. Gvnnbilidr konvngamofiir spyrr al Aslrifir ok Olafr son hennar 
i Sfiariki. {)a sendt hon enn Hakon ok gott forvneyli vid honom 
9 til Eiriks Sviakonvngs mefi gofiar giafir ok vinaUomal. Var par vel 
tekit vifi sendimonnom. voro [)eir f)ar i godo yfirljgrti. Sif)an berr Hakon 
vpp fyrir konvng eyrinndi sin. segir al Gvnnhilldr baffii til {)ess orS 
sent. at konvngr skal styrkia hann til [)ess at hann hafi med ser 
Olaf Tryggvason til Noregs. vill Gvnnhilldr fosira hann. Konvngr Cgr 

25 honom menn. pe\r rifia a fvnd Hakonar gamla. Bydr Hakon OlaG at 
fara med ser med vinsamligom ordom morgvm. Hakon gamli Svarar 
vel. ok segir at modir hans skal rada fer[) Olafs, enn Astridr vill fyrlr 
ongan mvn at sveinninn fari. Fara sendimenn brot. ok segia sva buit 
Eiriki konvngi. Sifian bvaz sendimenn al fara heim. ok segia at kon- 

30 vngr fai {)eim styrk nockvrn at hafa brot sveininn. hvart sem Hakon 
gamli vill eda eigi. Konvngr f^r f)eim enn sveil manna, koma sendi- 
menn til Hakonar gamla enn. ok krefiå [)a enn at sveinninn fari med 
{)eim. Enn er {)vi var seinl lekit. {)a hafa f)eir fram mikilmjgrli. ok lata 
reidvliga. ok heita afarkoslom. |>a hieypr fram ^rjgW er Bursti bet ok 

35 vill liosta Hakon, ok komaz pe'w na^[)vliga i brot [84] obardir af f)rjgrIinom. 
fara sidan heim til Noregs. ok segia sina ferf) Gvnnhilldi. ok f)at med 
at {)eir hafa set Olaf Tryggvason. 
'; .B. Cd. Saj^a Olafs Try^j^vasonar. 99 

(Fra Sigurd] Eirikssyni.) 

6. Sigvr[)r het brodir Astridar EiriksdoUvr. hann haffii f)a verit 
lengi af landi brot wsir i 6ar[)ariki med Valdimar konvngi. haffii SigvrSr 
{)ar mikinn metnafi. Astri[) fystiz at fara f)ann]g til SigvrØar brofivr 
sins. feck Hakon gamii henni gélt forvneyti ok oli gofi fong. for hon 5 
mefi ks/pmonnom nockveriom. Hafdi hon |)a verit .ij. vetr mefi Hakoni 
gamla. var Olafr [)a f)revetr. Er {)a^ helldo* ^str i hafit. {)a komv at 
{)eim vikinngar. t)at voro Eistr. hcrtoko {)eir bj^di menn ok fe. enn 
drapo svma. enn svmom skipto f)eir med ser til ana^dar. Olafr skilt)iz 
{)a vid modvr sina. ok tok (vid) honom Klérkon eistneskr madr ok 10 
|>oroIfi ok f>orgisli. Klerkon {)otti |>orolfr of gamall til ^rjg\s. ok {)otti 
honom ecki forverk i honom. ok drap hann. enn hafdi sveinana med 
ser. ok selldi {)eim manni er KIcrkr het. ok tok fyrir hafr einn vel 
godan. Hino {)ridi madr keypti Olaf. ok gaf fyrir vesi gott ok slag- 
ning. sa het Reas. enn kona hans Recon. enn son f)eirra Rekoni. f>ar 15 
var Olafr vel halldinn. ok vnni bondi honom mikit. Olafr var .vi. vetr 

a Eistlandi j {>eirri vtlegd. 

(Frelstr Olafr af Eistlandi.) 

7. Sigvrdr Eiriksson kom til Eisllandz i sendiferp Valldimars kon- 
vngs af Holmgarpi. hann skylldi ok heimta f)ar i landi skatta konvngs. 20 
For Sigvrdr rikvliga med marga menn ok mikit fe. Hann sa a torgi 
svein fri[)an miog. skil[)i jiann at sa mvndi f)ar vtlendr ok spyrr hann 

at namni ok ^tt sinni. Hann nefndi sig Olaf. enn Tryggva Olafsson 
fodvr sinn. enn modvr sina Astri[)i dottvr Eiriks af Oprvstodom. Sig- 
vrdr kannaf)iz vid at sveinninn var systorson hans. ok spvr{)i hvi hann 25 
vj§nri |)angat kominn. Olafr sagdi honom alla atbvrdi of sina fer^. 
Sigvrdr bad hann fylgia til Reas bonda. Enn er hann kom {)ar keypti 
hann bada sveinana Olaf ok f>orgisl ok hafdi f)a med ser til Holmgarz. 
Hann let ecki vppvist of jgrtt Olafs ok hellt hann vel 

(Drap Klerkons.) 30 

8. Olafr Tryggvason var staddr einn dag a torgi. var f)ar fiol- 
menni mikit. |>ar kenndi hann Klerkon. er drepit hafdi f>orolf fostra 
hans. Olafr hafdi litla oxi i hendi. hann hio i hofvd Klerkon. sva at 
stod i heila. hliop {)cgar heim til hcrbergis ok sagdi Sigvrdi frjgrnda 
sinom. Sigvrdr kom Olafi f)egar i herbergi drotninngar. ok sagdi henni 35 
tif)inndi. hon het Allogia. Sigvrdr bad hana hialpa sveininom. Hon 
svaradi ok leit a sveininn. Eigi ma drepa sva fri[)an svein. ok bad 

7» IV« r***' Mt.-' ^^^ pffTT aiBMi er idfRi6ari mann 

", ., iM^ffT* ii: '« iC»£om. ok JfJiHfti eftir 

i,^-. ' " j ^^ti«. j» wr »ufgft at h&QD var i 

jj^ di ^siiuL figi fit pt'iT i'tr\>:L. kom hann 

tfditfiBi. KoDTfigr tijfoiftj bflr- enn drott- 

?aur w OiMj'r oied droUningr. ok var koD 1. ■ ^•^ 
^1 »I ' m ^^ *»^ ■ Sai}«riki *'frf - arna ^ ^ & hUDvufB TbåL pH sa^di SigTrdr droltzungr 

* *^' ^^ .rMT xæ Hfø i^Tir kieria sok haria Tar bur koDu&n. at 
^' -««. -k^np jKfioi« l\'Tir ofridi i sioo iandi. h-^b hana bcUa 
vi4> »^9«^% ^"'' f^^' ^^^ ^'^ konvoj faialpa vid sveioi }>e^oiD ,^^. m r-m. UHOB var leikian. Kooiv &va fortalur hennar at koD- 

fiiir«fl|;E^r?v l'jriadi at Tera' halidinn. Olafr var .ix fettra er 

øur lioo ' Gar[»8rikL ok dval{»iz {>ar aflra .ix. vetr mefi Valldimar 

Kurvnir* ^'^■'^ ^'"' ^^^ m^nna frit^azCr. ok mestr ok stercaztr. ok 

vrnfraiD alia meoo al i{»roltoaiL af NorAmonoom. (»a sem menn hafa 

^ læyn fn sagt 

(Fra Hakoni jarli.) 

9. Hakon iarl SigvrAarson var meA Haralldi Danakonvngi Goms- 
fcvni vm \tUrinn eftir er hann hafAi flyit or Noregi fyrir Gvnnhilldar 
soaom. Hakon iarl hafAi sva storar ahyggior vm vettrinn. al haon 

^ lagAiz i reckio ok hafAi andvokvr miclar. ål ok drack ^ai eino er 
hano malti halida viA styrk sinom. Hann sendi menn sina leyniliga 
oorAr i ^randhcim til vina sinna ok lagAi t^^t raA fyrir ^å at [»eir 
sk^Ildi drepa Erling konvng. ef |)eir ni^tti \\6 komaz. sagAi ok at 
hann mvndi aftr hverfa til rikis. [>a er svmraAi. {»ann vetr drapo 

30 [>rjgrndir Erling konvng sem fyrr var ritaA. MeA Hakoni ok Gvllharalldi 
var kjgrr \inatla. bar Haralldr fyrir Hakon raAagerAlr sinar. sagAi Har- 
alldr at hann vill ()a seliaz at Iandi ok vera eigi lengr a hcrskipom. 
spvrAi hann Hakon hval hann hvgAi. hvarl Haralldr konvngr mvndi 
vilja skipta riki viA hann. ef hann krefAi. ^at hygg ck segir Hakon 

35 at Danakonvngr mani ongra rettinnda t)er varna. enn ^o veizto gerr 
{)etta mal ef t)v greinir t)ulta fyrir konvngi. Vjgrnti ek at ^v fair eigi 
riki. ef ^\ krefr eigi. Bratt cftir {)e5sa rjgrAo talaAi Gvllharalldr viA 

«) bctr Cd. ») bera Cd, Htralld konvng. sva at vi6 voro margir rikismenn beggia Tinir. ok 
krafSi at hann skipti rikino i helminnga viA hann. sva sem bvrfiir hans 
?oro til ok jgrtt ^ar i Danavelldi. Vid ^etta akall var[) Haralldr konvngr 
miog reidr. sagdi at engi madr hefSi {)ess beilt Gorm foSvr hans. at hann 
skylldi gerae halfkonvngr yfir Danavelldi. eigi heildr hans foAvr Ha^rfia- 5 
knTt konvng eSa SigvrØ orm i a^ga eSa Ragnar lofibrok. Hann ger^i 
tig sva reifian ok odan at ecki matti vifi hann tala. (Fra Gullharaldi.) 

to. [86] Gvllharalldr vndi ^a myklo verr vifi enn aør. haføi hann 
^i ecki riki hclldr enn fyrr. enn reiØi konvngs. Kom hann f)a til Ha- 10 
konar vinar sins. ok k|rrfii sitt vandr^rdi ^ fyrir honom. ok bafi hann 
heilla raØa. ef ^9/ vjgrri til. at hann mj^rtti rikino nå. sagSi at (hann) 
hefii {)at hellz hvgsat. at Sjgrkia rikit mefi styrk ok vopnom. Hakon 
bafi hann |)etta fyrir ongom manni mjgrla sva at spyrSizt. liggr f)ar vifi 
ur {>itt. hvgsa {)etta meS sialfom [)er. til hvers {)v mvnt f|rrr Ter|)a. til 15 
slikra storrafia. f)ott f)v ser mafir diarfr ok orvggr. spara hvartki til 
goii luti ne illa. at f)at megi fram ganga sem vpp er tekit. enn hitt 
er ofjgrrt at hefia vpp stor rafi ok leggia niSr sifian mcfi osjg^mØ. 
Gvllharalldr svaraAi. Sva skal ek f)at vpp taka. at eigi skal ek minar 
hendr til spara at drepa konvnginn sialfan ef ek kern i f^ri. mefi {)vi 20 
it hann vili synia mer ^ess rikis er ek a at retto. Litio si&arr geck 
Haralldr konvngr til fvnndar viA Hakon iarl. segir konvngr iarli hvert 
akall Gvllharalldr hcGr hafl viA hann til rikis. ok svor [)ar er hann 
▼eitti. segir sva at hann vill fyrir ongan mvn minnka rikl sitt. Enn 
ef Gvllharalldr vill nockvt halida a ^esso niali eAa tilkalli. {)a er mer 25 
litit fyrir at lata drepa hann. f)vi at ek trvi honom illa ef hann vill 
eigi af {>esso lata. Jarl svaraAi. f^at hygg ek at hann hafi sva fremi 
fielta vpp kveAit. at hann man eigi {>etta lata niAr faila. er mer {)ess 
?6n ef hann reisir ofri|) her i iandi. at honom verf)i gott til liAz ok 
mest fyrir sakir vinsjgl[)a hans ok foAvr hans. enn t)at er hin mesta 80 
▼hjgfa at drepa frjg^nda yAarn. {)vi at allir mano hann kalla sacla^san 
at øva bvno. eigi vil ek {»at ok mitt raA kalla at f)v gerir f)ig 
ninna roann enn faAir |)inn var Gormr. hann iok miog sitt riki. enn 
arinnkaAi i ongan staA. |>a svaraAi konvngr. Hvert er f)a |)itt raA Hakon, 
skal eg eigi miAla rikit. ok raAa eigi af hendi mer {»enna \gg. Jarl 85 
staraAi. ViA skolom finnaz nockorom da^gom sif)arr. vil ek hvgsa aAr 

') TfDdrfdi Cd. *r«4ci Frifiaoas. 

^ ■oclmro orskvrd. Gekk konvngr {)a i 

lAtfx^rl Baraids konangs ok Håkonar jarls.) 

t. Jbmm Jfi hafSi o? af nyio hinar mesto ahyg^ior ok rafia- 
A ei a mtnm vera i hvsino hia ser. Fåm dogom sifiarr 
lavfvgr til iarls. ok spvrdr ef iarl hefdi {)a hvgsal f)a^ 
i-MiT a fyrra dag. Jarl svaraAi. {>ar vm hefi ek vakat dag 
ak fiflnz mer {)at hellzt rad at [)v styrir riki |)vi oilu er 
wfT ^mr tCL ok |>v tokt eftir hann. enn fa annat konvngsriki Haraildi 
iwflL ^1 er hann megi sjgrmfiarmadr af verl)a. Konvngr 
Bvar er f>at riki. er ek ma heimilliga fa honom. ef ek hefi 
P teiri kL Jarl svaraSi. f>at erNoregr. konvngar {)eir er f)ar ero. 
ollo landzfoiki [87] illir. vill hverr madr {)eim illt. som verr er. 
nujilli. Noregr er land mikit. ok hart folk. ok illt at sjgrkia 
^ ^ Ttiendan her. gafz ok sva. {>a er Hakon var{)i landit. ver letom l(p 
^Ut eon sigr var engi vnninn. ^a svarafii iarl. Longo vissa ek {)at 
al ber hofdot oppl veittan styrk Gvnnhilldar sonom. enn f)cir hafa {)at 
iUo lanat. Ver skolom komaz mycio letligarr at Noregi. enn beriaz 
■ed allan Dana her. Sendtv boA Haraildi grafeild frjgrnda ()inom. biofi 
hoDom at taka af ^er land ok lén. {)at sem [)eir hoffio fyrr haft her i 
Danmork. stefn honom a pinn fvnnd. Må Gvllharalldr litla stvnd afla 
rikis i Noregi af Haraildi grafelid. Konvngr svaradi. ^etta mvn kallat 
illt verk at svikia foslrson sinn. Jarl m^llti. |>at mvnv Danir kalla at 
bettra er {)at skipti at drepa viking norrjgrnan. helUlr enn broSvrson 
25 danskan. Tala [)eir her vm lengi. ^ar til er I)etta semz med ()eim. 

(Sendibod Haralds Gormssonar til Noregs.) 

12. Gvllharalldr kom enn til tals vid iarl. ok sagdi iarl honom at 
hann heGr nv fylgt hans malom sva at n)e(i)ri von er at konvngr mvni 
Is/st leggia riki fyrir honom i Noregi. Skolom vid [)a segir hann 

30 hallda felagsskap ockrvm. mvn ek mega veita f)er mikit tra^st i Noregi. 
Talar Hakon f)e(ta fyrir Gvllharalldi. f)ar til er hann Ijgrtr ser vel lika. 
Sif)an tala f)eir optliga allir konvngr ok iarl ok Gvllharalldr. f>vi njgrsl 
sendi Haralldr Danakonvngr menn sina til Noregs (a) fvnnd Haralldz 
konvngs grafelldar. Var sv ferd bvin ^ allvegliga. J)eir fengo godar 

35 vidtokvr er t)eir fvnndo Haralld konvng. Segia (feir p?/ tif)inndi. at 
Hakon iarl er i Danmork. ok liggr banvjgnn. ok njgrr or viti. ok ^w 
>) bviN Cd. Sa^a Olafd Trygf^^vasonar. 103 

li{)inndi onnvr. at Haralldr Danakonvngr ba^d til sin Haralldi grafelid 
fostrseyni sinom. ok taka af ser veizlur. sva sem [)eir brjgrdr hofSo 
fyrr haft ^ar i Daninork. ok bafi Haralld finna sig a Jotlanndi. 

(Rådagerd Haralds konungs.) 

13. Haralldr grafelldr bar |)etta mal fyrir Gvnnhilldi mofivr sina 5 
ok adra vini^ sina. logdo menn {)ar aiimisiafnt til. Svmom {)otti pessi 
for ecki trvlig. sva sem f)ar var. monnom skipat. hinir voro ^eiri er 
fysto at fara skylldi. f)vi at sva mikill sviltr var (la i Noregi. at kon- 
vngar fengo variiga {jg6i li[) silt vid. ^a feck fiordrinn {)at nafn er 
konvngar sato opplaz. at hann het Har{)angr. Arferl) var i Danmork 10 
til nockvrrar hlitar. hvgfivz menn [)aAan mvndo fong få ef Haralldr 
konvngr fengi f)ar lén ok yOrsokn. Var f)at rad af)r sendimenn foro 
brét. at Haralldr konvngr mvndi koma til Danmerkr of svmarit a fvnnd 
Danakonvngs. ok taka af bonom {)enna kost sem Haralldr konvngr 
bard honom. 15 

(Svikræfii Haralds konungs ok Håkonar jarls vifi 

Gullharald.) 

14. Haralldr grafelldr for vm svmarit til Danmerkr. ok hafSi 
•iij. skip. t)ar styrdi eino Arinnbiorn hersir or Fiordom. Haralldr 
konvngr sigldi or Vikinni til Limafiarfiar. ok lagdiz {)ar at Halsi. var 20 
honom [88] sagt at Danakonvngr mvndi |)ar brålt koma/ Enn er {>etta 
fretti Gvllharalldr. helldr hann {)annig ix. skipom. hann hafSi afir bvit 
liS pat at fara i viking. Hakon iarl hafdi f)a ok buit \\6 silt ok jgrtlafii 

i viking, hafdi hann .xij. skip ok oli stor. Enn er Gvllharalldr var i 
brot farinn. pa m^grllti Hakon iarl vid konvng. Nv veit ek eigi nema 25 
ver roim leidanngrinn ok gialldim leidvitid. Nv mvn Gvllharalldr drepa 
Haralld grafelld. sidan man hann taka konvngdom i Noregi. {rtlar {)v 
hann {)a per tryggvan ef pv fgrr honom sva mikinn styrk, enn hann 
mjgrllti pat i vetr fyrir mer. at hann mvndi drepa pig ef hann k^rmiz i 
f^rri. Nv vil ek vinna Noreg vndir pig ok drepa Gvllharalld. ef pv vjll 30 
pvi heita mer at ek skyla a^dvelliga s^ltaz vid ydr fyrir pat. Vil ek 
pa geraz iarl ydarr. ok binnda pat svardogom ok uinna Noreg vndir 
ydr med ydrom styrk, hallda sidan rikit vnndir ydart riki ok giallda 
ydr skatta. ok ertv pa meiri konvngr. enn fadir pinn. ef pv rjgrdr .ij. 
piodlondom. f>etta semz med peim konvngi ok iarli. ferr pa Hakon 35 
med lipi sino at leita Gvllharalldz. 

>) vina Ci. 104 Codex Frisianus. 

(Fali Haralds konungs gråfcldar at Hålsi.) 

15. Gvllharalldr kom lil Hals i Limafirdi. hann bard {)egar Haralldi 
grafeild til orusto. ok fylkli li{)i sino. Enn a5r fylkinngar gengo saman. 
eggiar Haralldr grafelldr li{) sitt ok bad f)a bregfia sver{)om. hllop {)egar 

5 fram i ondver[)a fylking ok hio til beggia handa. Sva segir GIvmr 
Geirason. 

Mjgrllti mjgrtra hiallta vidlenndr vm bad vinnda 

inalmot)inn sa blodi • ver|)vng Haralldz sveijtom 
(irotiarord er ]>ordi frjgrKt (lotti {»at flotnvm 

10 (liodom voil at rioda. fylkif ord ak mordi. 

I^r fell Haralldr grafelldr. Sva segir Glvmr. 

Vard a vido bordi senndir fell a saodi 

viggioni hollr at liggia sjgrfsr bals at Halsi 

gigiir glamma séta olli iofra spialli 

15 gar^z Eylima fiardar. ordheppion (ivi mordi. 

f>ar fell flest lid Haralldz konvngs med honom. f)ar fell ArinnbJorn 
hersir. f>a var lif)it fra falli Hakonar konvngs Af)alsteinsfostra .xv. 
vetr. enn fra falli SigvrSar iarls .xiij. vetr. Sva segir Ari prestr hinn 
fro|)i. at Hakon iarl v^ri .xiij. vetr yfir foSvrleifS sinni i |>randheimi. 
20 adr Haralldr grafelldr fell. Enn .vi. vetr hina si{)arsto er Haralldr gra- 
felldr lifdi. segir Ari at tivnnhilldar seynir ok Hakon bordoz ok slvcko 
ymsir or landi. 

(Daodi Gullharalds.) 

16. Hakon iarl ok Gvllharalldr fvnndoz lillo sidarr. enn Haralldr 
25 grafelldr fell. leggr f)a Hakon iarl til orusto vid Gvllharalld. Fjgr Hakon 

{)ar sigr. enn Gvllharalldr var{) handtekinn. ok let Hakon hann festa a 
galga. Si^an for Hakon iarl a fvnnd Danakonvngs. ok Sjgrttiz vid hann 
a^dvelldliga vm drap Gvllharalldz frjgrnda hans. Sif)an by(d)r Haralldr 
konvngr her vt vm allt sitt riki. konvngr for [89] med .vi. hvnndrvt 

30 skipa. f>ar var f)a med honom Hakon iarl Sigvrdarson ok Haralldr 
grenski Gvdrc/darson ok mart annarra rikismanna. {»eirra er flyit hofdo 
o[)a^l sin or Noregi fyrir Gvnnhilldarsonom. Danakonvngr hellt her 
{)eim svnnan i Vikina ok geck landzfolk allt vnndir hann. Enn er hann 
kom til Tvnsbergs dreif til hans mikit fiolmenni. ok feck Haralldr kon- 

35 vngr lid {>at allt i hendr Hakoni iarli er til hans kom i Noregi ok 
gaf honom til forrada Rogaiand ok Hordaland. Sogn. ok Firdafylki. 
Svnnm^ri ok Ra^msdal. f>essi .vij. fylki gaf Haralldr konvngr Hakoni 
iarli med {»vilikom formala sem Haralldr hinn harfagri gaf sonoas sinom. Saga Olafs Tryggvasonar. 105 

nema {)al skil{>i at Hakon skylldi eignaz riki {»essi. |)ar med oli kon- 
TngsbA i ^randheimi ok landzskylldir. hann skylldi ok hafa konvngs 
fe. aem hann ()yrni ef herr vjgrri i landi. Haralldr konvngr gaf Haralldi 
grenska Vingolmork *. Vesifolld. ok Agfiir til Lif)andisnéss. ok kon- 
Yngsnafn. hafdi hann mefi ollo sliko rikit. sem haft hofSo fr^rndr hans. 5 
Haralldr grenski var {)a .xviij. vettra. var^ hann sif)an frjggr mafir. 
Ferr f)a Haralldr Danakonvngr heim med allan her sinn. 

(Ferd Gunnhildar sona or landi.) 

17. Hakon iarl for med lifii sino norSr meØ landi. Enn er Gvnn- 
hiildr ok seynir hennar spyria {)essi ti|)inndi. ^b samna {)a^ her. ok 10 
T«r[i {)eim illt til Kdz. Toko p^r enn hit sama rad sem fyrr. sigia 
vesir vro haf med {)at lid er t)eim villdi fylgia. fara fyrst til Orkneyia 
ok dvarI{)oz {)ar of hrid. [>ar voro adr iarlar seynir (>orfinnz hs/saklivfs. 
Hlardvir. Arnvidr. Liotr. ok Skvli. Hakon iarl lagdi {)a vnndir sig allan 
Noreg. ok sat ^ann vetr i f>randheimi. Sva segir Einarr i Velleklo. l& 

Siar fylkiom kom silkis 
snVnadr var |>at brVna 
geyinir grvnndar sima 
graadvarr vnnd sig landi. 

^ er Hakon iarl for svnnan med landi of svmarit ok landzfolkit geck 20 
mndir hann. hard hann vm allt sitt riki at menn skylldo halida vpp 
hofvrn ok blotvm. ok var sva gert. Sva segir i Velleklo. 

011 lét seon hioo sviooi rardbrikar fremi rigkir 

ivnn Eindrit^a monoom rikr Åsmegir sliko. 

herion kvon of heriot nv grjgrr iord sem adan 25 

hofs lood ok vé banda. apptr geirbrvar happta 

Adr vt iotna vitni ardryrir Ijgrtr åro 

valfalls of sia allao ohryggia re byggia. 

{»eim styra god geira Nv liggr allt vnd iarli 

gårds Hloridi fardi. imvnbordz fyrir nordan 30 

Ok hert>arfir hverfa vedrg^rdis stendr vida 

hlackar rootz til bléta vik Hakonar riki. 

(År ferd.) 

18. Hinn fyrsta vetr er Hakon iarl red fyrir landi geck silld vpp 
vm allt land. Ok adr vm ha^stit hafdi kom vaxit. hvar sem sait hafdi 3^ 
verit. Enn vm varit ofludo menn ser frjgrkorna sva at flestir bjgrndr 
aero iardir sioar ok var|» |)at bratt arvjgrnt. 

1) Viagohnorg Cd. \(\^ Cndrx KrMRniin. 

(Orrosta Hakonar jhtIn ok RagnfrcAar konungs.) 
19. [SG] Ragnfrcdr ok Gvdra^dr liffio {)a cfiir sona> GTnnbilldar 
ok Eiriks blo5oxar. Sva segir Gloinr Geirason. 

• 

Fellumz half |>a er hilmis enn veit ek at hofr(!) heitit 

5 hiordrifa bra lifi hans brodir mer godo 

tfdat OAS til a^dar sia gctr t>ar til ajflu 

a't)VBn llaralldz da'di. ieggfiolt> hvatartvegip. 

Ragnfredr byriadi ier^ sina oF svmarit. {)a er hann haf5i einn vetr 
verit i Orknoyiotn. heilt hann |)a vestan til Noregs. ok hafSi fri^l lid. 

10 ok skip stor. Enn er hann kom i Norog. spvrfii hann at Hakon iarl 
var i |>ran(Iheimi. hellt Ragnfrefir {)a nordr vm Sta5. ok heriafii of 
Svnnm|rri. geck svint folk vndir hann sem oppt ver{)r. {)a er herflockar 
fara yfir land at t)eir er fyrir ero leita ser hialpar. hverr ^annig er 
v^n>t f)ickir. Hakon iarl spyrr {)essi ti{)inndi. nt orri[)r var svdr vm 

15 Mjgrri. Red iarl {)a til skipa. ok let skera vpp heror. byz sem skiotligaxL 
ok hellt vt aflir firdi. honom var{) gétt til li{)z. Fvndr {)eir(ra) Ragn- 
frefiar konvngs ok Hakonar iarls var{) a Svnnmjgrri nordarliga. helll 
Hakon iarl l)egar til orusto. hann hafØi liS meira enn skip smjpi, 
Orosta var|) horfi ok veitti Hakoni {)yngra. f^eir bordvz vm stafna sem 

20 ^ar var sidr til. Stra^mr var i svnndino. ok hof oli saman skipin inn 
at landino. iarl let ok hamla at landi. f^ar sem honom |)otti bezt til 
vppgongo. Bnn er skipin kenndo nidr. {)a geck iarl ok allt lid hanø 
af skiponom ok drogv vpp sva at vvjnir [)eirra skylldo eigi megt Vt 
draga. Sif)an fylkti iarl a vellinom. ok eggiaØi Ragnfrcfi til vppgongo 

25 f>eir Ragnfredr logØo at vttan ok skvtvz a langa hri{). villdi RagnfreAr 
ecki a land ganga. ok skil{)oz med |)vi at sinni. Hellt Ragnfredr li^i 
sino svdr vm Slad. f)vi at hann otta{)iz landher. cf drifi til Hakonar 
iarls. Enn iarl iagdi |)vi ei^i optarr til orusto. at honom [)Otti borda 
mvnr of mikill. For hann [)a vm ha^stit nordr til {>randheims. ok var 

30 {)ar vm vettrinn. Enn Ragnfredr konvngr hafdi f)a allt fyrir svnnan 
Stad. Firdafylki. Sogn.* ok Hordaland. Rogaland. hann hafdi fiolmenni 
mikit vm vettrinn. Enn er våradi ba^d hann icidangri vt. ok fcck lifi 
mikit. for hann ^a vm oli fylki f)a^. at afla ser lidz ok skipa ok annarra 
fanga ^eirra er hann pvrfli at hafa. 

85 (Onnur orrosta Hakonar jarls ok Ragnfredar konungs 

i Sogni.) 

20. Hakon iarl ba^d lidi vt er varadi. allt nordan or landi. bann 
hafdi mikit li|) af Halogalandi ok Narmodali. sva allt fra Byrfio ok til 

>) .Sfl. Cd, Saga Olafs Tryg^Kvasonar. i 07 

Stadz. hafdi hann \\8 af ollum sialondom. Honom droz ok herr vm oli 
j^rj^rndalog. sva ok vm Ra^msdal. ok sva er at kvedit at hann hefSi 
her af .iiij. [)iodlondom. honom fyIg(d)o .vij. iarlar. ok hofdo peir allir 
saman ogrynni lidz. Sva segir i Vellekio. 

Hitt var meirr at Hjgrra Hitt var meirr at Mjgrra 5 

morkfikinn lét nordan miohvrdom fram (ivrdo. 

folkveriandi fyrva med sarrgigrli sarrva 

farr til Sogns of gerva. sia^ landrekar randa. 

[91] ytti Freyr af fiérom glumdi aDt |)a er Vllar 

folklondom sa brandi CRgt>ing8 Hedins veggiar 10 

Vllr stod a t»vi allri gnétt flaut nås fyrir nesiom' 

yrt»iod Hedins byriar. Noregr saman foro. 

Hakon iarl hellt [)essom her ollum svdr vm Stafi. f)a spvrSi hann at 
Ragnfrefir konvngr me6 (her) sinn v^rri farinn inn i Sogn. sneri iarl 
{>a {)annig sino liSi ok ver[)r par fvnndr f)eirra. LagSi iarl skipi sino 15 
at landi. ok hasladi voll Ragnfrefii konvngi ok tok orustostaS. Sva 
segir i Vellekio. 

Vard fyrir Vinda myrdi hlymnarfi bad hverfa 

vidfrjgrgt enn gramr sidan hlifar flagdz ok lagdi 

gerdizt mest at mordi ialks vid ondvrt fylki 20 

mannfall vid styr annan. arndvr |)orf af landi. 

^ar var)) allmikil orusta. Hakon iarl haffii lid miklo meira. ok feck^ 
sigr. Ragnfredr konvngr flydi til skipa sinna. enn {)ar fell af li{)i hans 
•CCC manna. Sva segir i Vellekio. 

Strarng var gvdr adr gvmnar knatti hif at hofdom 25 

gammi nas vnd brammi hagnadr var (lat bragna 

{ireyngvimeidr of ^ryngvi folkeflanda fylkis 

|>rimr bvnJrvdom lunda. fengsjgrll {»adan gengi. 

Eflir orusto f)essa flydi Ragnfrefir konvngr or Noregi. enn Hakon iarl 
frif)adi landit. ok let fara aflr her [)ann hinn mikla er honom hafSi 30 
fylkt vm svmarit. enn ^hann dvalpiz par vm ha^stit ok sva vm vettrinn. 

Qvanfang Hakonar iarls. 

21. Hakon iarl feck kono peirrar er {»ora het. dottir Skaga Skopta- 
sonar riks mannz. |>ora var allra kvcnna fripvzt. f>eirra seynir voro 
peir Sveinn ok Hemingr. Bergiiot het doUir peirra er sifian atti Einarr 35 
pambaskelfir. Hakon iarl var kvennamafir . mikill. ok atli morg bom. 
Ragnhilldr het dottir hans. hana gipti hann Skopta Skagaseyni brofivr 

M feckr Cd. 10% C'oiex Fritiaaos. 

\^nr, hti m« ^orv sn Bikil. at hann gerfti ser * myklo kjjrrri frj^rndr 
^onr e«B aAn mewsL Tar {)o Skopti magr hans mest metinn af oliom 
yeim, veitti iarl kooom atorar veizlor a Mjgrri. Enn hvert sinn er ^eir 
%oro i leidaagh skylldi Skopli leggia skip sitt njgrst skipi iarls. enn 
oogoA akylldi Uyfta at leggia nokkvt skip milli {)eirra skipa. 

Drap Skopta Skagasonar. 

22. ^1 Tar a eino svmri. at Hakon iarl hafdi leiSangr Vti. {)ar 
styrdi eino skipi ^orleifr hinn spaki. Eirikr son Hakonar iarls var {»a 
^ar i farr. hann var {)a .jl vettra eSa .xi. Enn er t)eir logØo til hafnar 

10 a kvelldom. Ijgrtr Eirikr ser ecki annat lika. enn ()cir legdi til Ijgrgis 
UjfTst iarls skipi. Enn er ^eir komv svdr a Mjgrri. kom t)ar Skopti magr 
iarls meS langskip alskipat. Enn er f)eir roa at flotanom. kallaSi Skopti, 
at |>orleifr skylldi ry[92]ma hofnina ok leggia or ijgrgino. Eirikr svaraØi 
skiott. bad Skopta leggia i annat Ijgrgi. |»etla heyrdi Hakon iarl. at 

Id Eirikr var sva rikr at hann villdi ecki Vjgrgia fyrir Skopta. kaliaSi iarl 
^egar. bad {)a leggia or Ijgrgino. sagfii at {)eim mvndi annafr kostr 
verri. ok mvndo \fé\T vera bardir brart. Enn er ^orleifr heyrSi |)etta. 
het hann a menn sina. ok bafi leggia or tengslum. ok var sva gert. 
Lagfii [)a Skopti i Ijgrgit. ()at er hann var vanr at hafa njgrst iarls skipi. 

20 Skopti skylldi segia ti()inndi oli iarli. {)a er t)eir voro baSir saman. enn 
iarl sagdi Skopta ti{)inndi. ef hann fretti fyrr. hann var kallaSr Ti{H 
inndaskopti. Vm vettrinn eftir var Eirikr med ^orleiG fostra sinom. 
enn vm varit snimma feck Eirikr ser sveit manna. f>orleifr gaf honom 
skvtv tvitvgsesso med ollum reida vistvm ok tiolldom. Hellt Eirikr ^t 

25 eftir firdi. ok sva svAr a Mjgrri. Tit)inndaskopti for med .xv. sesso 
skipada millom bva sinna. enn Eirikr leggr til bardaga vid hann. Fell 
{)ar Skopti. enn Eirikr gaf grif) [)eim monnom er pa lifdo eftir. Sva 
segir Eyioifr Dadaskalld i bardaga drapo. 

Meita for at méti Hoddsveifri let hniga 

30 miog sid vm dag skidi harda rikr {)a er bardiz 

▼ngr med iofnv gengi largreifis brattv lifi 

Vtvers fromYm hersi. landmena kiar sanda. 

]ia er ridloga reidir stalygir nam stiga 

randvaliar let falia stafns fetbalkar hrafna 

35 vifteitir feck åto af dynbeidi dardom 

oppt blodva^lum Skopta. dregr land at mvn banda. 

Sif^an sigldi Eirikr svdr med landi ok kom fram i Danmork. for f^a a 

^) fva Cd. Sa^a éltkfs Try^^asonar. i 09 

fVnd Haralldz konvngs Gormssonar ok var med honom vm vettrinn. 
Enn eflir vm varit sendi Danakonvngr Eirik nordr i Noreg ok gaf 
honom iarldom. ok l)ar med Vingvlmork. ok Ra^mariki. til yfirsoknar 
med ))eim bj^lli. sem fyrr hofAo {)ar haft skaltkonvngar. Sva segir Eyiolfr. 

Folkslyrtr var fåra adr at y^giar brvdi 5 

finnz a^lknarrar linna elhvetianndi setia 

flvdr at siafar nadri hilldar liialmi falldinn 

sétbergs gamali vettra. hoddmilldioogar villdo. 

Eirikr var sidan bofdingi mikill. 

Vppbaf Olafs Tryggvasonar. 10 

Olafr Tryggvason var f)essar slvnndir allar i Garl)ariki. ok hafSi 
{»ar hit mcsta y6rl|rli af Valldimar konvngi ok kjgrrleik af drot- 
ningv. Valldimarr konvngr selli hann hofdinngia yGr herlid {)at er 
hann sendi til at veria land sitt. Sva segir Hallarsleinn. 

Tolf var elldz at alldri blodo Hanidis kligrdom 15 

ysetrs bati vettra biorva gnya ok skyiom 

hrarstr {la er berskip gljfsfSoJti hilmis meno sem hialmom 

Uarrda vinr or Gordom. blyrvigg enn nioi styri. 

Olafr atti f)ar nockvrar onistor ok var honom herstiornin vel hend. 
hellt hann fia sveit mikla hermanna af sinom kostnadi. {)eim er kon- 20 
vngr veitti honom. Olafr var amr vid sina menn. varf) hann af {)vi 
YiosjpIL ^t var{) ^ar sem optliga kann verda {>ar sem vtlendir menn 
hefiazt til rikis eda til roikiilar frjgrgdar sva at {)al ver^i vmfram inn- 
lendzka menn. at margir ofvndol)o f>at. hverso kjgrrr hann var konvngi 
ok eigi sidr drotningv. M|rllto menn fyrir konvngi at hann skylldi varaz. 25 
ok gera eigi Olaf of storan. p\\ at slikr madr er ^er h|rtlazlr ef hann 
vill sin til ^ess lia. at gera ydr mein eda ydro riki. er hann sva buinn 
at allri algervi ok vinsjgrldom. vitom ver ok eigi hvat er ^w drotning 
tala iafnan. ^at var mikill sidr hinna riko konvnga i {)ann tima. at 
drotning skylldi eiga halfa hirdina ok halida med sinom kostnadi. ok 30 
baf» fiar til skatta ok skylldir sva sem f)vrfti. Var {)at ok sva med 
Valldimar konvngi at drotning hafdi eigi minni hird enn konvngr. ok 
keptvz {)a^ miog vm ag^rtismenn. vilidi hvartveggia til sin hafa. Nv 
ger{)iz sva at konvngr festi trvnad a slikar rjgrdvr. sem m^llt var fyrir 
honom ok ger{)iz hann nockvt får ok styggr vid Olaf. Enn er Olafr 35 
fann {)at sagdi hann drotningv. oh {)at med at hann fystiz at fara i 
Nordrlond. ok segir at frjgrndr hans hafa {)at riki fyrr haft. ok honom 
^ickir likaz at {^ar mvni honom nockvrr firoski jgrlladr vera. Drottning lilTl- -f !•!■ - TT •»tT' 1 ura T:-7i 5ir jofvgr f)ickia sem hann vjgrri. 

•1.7 ^ ^:> -L r--i 1 *i"p ok hclll sva vi i haQl i hit 
;. -*!» r »rr j^^n r?rjr». {>a kom hann vid Borgvnndar- 
■■mi -ir ^TfiTTfr t«i iHr3«JL Enn landzinenn sollo ofan ok 
sw !• iBn. — -X r-tUi^ <iar ok herfang mikil. 

. ' r-yzfTason fek Geiro. 

••:.- I ■' Jifrr'i^darholm. ok fongo {)eir hvast ve{)r ok 

n iul:^ i>^'r ^ar eigi vid festaz. ^eir sigla pndan sv{)r 

lu. (1 1 w sc'fn goda. fara {)ar all! med rri{)i ok dva^I[)vz 

Il II :v. r-^cjir x-^t konvngr i Vindiandi. hans djgfir voro {)jgr 

. • rMnT.'.r li \«:rj)r, Geira konvngs doltir haffti par valid ok 

.. 'T >•- -'•nr i*3iT at landi. Dixin hét sa madr er mest forrad 

„ ••., ,. -. rtaingo. Enn er \w spvrfio al {)ar voro vid land 

.11;: ^M-::r n-f^B. j)eir er ligvliga Iflo yfir ser. ok peir foro {)ar 

!r- "-n. fe lir Ihiin a fvnd l)eirra med ordsending Geiro drotningar. 

:: ifa -^ ihi )t;:3i monnom til vetrvistar. er \ws voro komnir. {)vi at 

n -r 2 inr i^:t a svmarit. enn vedratta hord ok stormar miklir. Enn 

< iT i'*n {^ar varf) hann bratt varr vid at [ni] par var fyrir li{)i 

^^r vif«/r. bfdi al {fil ok asynom. Dixin sagdi poim. at drolning 

^ > . hrm :^: 5in med vinattobodi. Olafr |)eckliz bod pelta ok for vm 

rwnni :' Geiro drotningar. ok syndiz hvart t)('irra afar vel. HeGr 

'\i^\v ^Tci ord sin ok bidr Geiro drotningar. ok ver[)r [)at al radi gert 

H O.'fiT IfT Geiro drotningar t)»nn vetr. ger{)iz hann {)& forradamadr 

liis> r.kis med henni. Sva segir Hallfredr vandrjgrdaskalld. 

Ililmir lel at holmi 
hrjgrskod ro|}inn blodi 
hvat of dylf)! I)es8 ha^l{)ar 
hord ok a^str i Ga'r(>oni 

Hakon iarl helll skQtlom Danakonvngs. 

t^) Vb, Hakon iarl red Noregi ok galll ongan skalt, fyrir [)a sa^k at 
Danakonvngr veitti honom skalta alla f)a er konvngr atti i Noregi til 
starfs ok kos(l)nadar er iarl hardi fyrir al veria landit Gvnnhilldarsonom. 

Olta keisari heriadi Danmork. 

26. Olta keisari var t)a i Saxlandi. hann sendi bod Haralldi Dana- 

35 konvngi al hann skylldi taka skim ok rella trv. ok {)al landzfolk allt 

er hann styrdi. Enn ad odrom kosti sagdi keisari. al hann mvndi fara 9 

Sa^A Olufs Trygi^vtsonar. iil 

med her a hendr honom. ^a let Danakonvngr bva landvarnir sinar. lel 
1)8 vel vpp hallda Danavirki. ok bva herskip sin. Hann sendi boA 
Hakoni iarli i Noreg. al hann skylldi koma til hans snemma vm varit 
med allan her l)ann sem hann fengi. Hakon iarl ba^S vt her vm våril 
af ollu riki sino. ok var{) hann allGolmennr. hellt hann li()i {)vi til Dan- 5 
merkr. ok for Iil fvnndar viS Haralld Danakonvng. Tok hann allfegin* 
samliga vid honom. Margir adrir hofdingiar voro l)a med Danakonvngi 
{»eir er honom veitto lid. hafdi hann {)a allmikinn her. 

Olafr heriadi i Vindlandi. 

27. Olafr Tryggvason hafdi verit vm vettrinn i Vindlandi. sva sem 10 
fyrr var ritad. Hann for vm vcUrinn til [)eirra herada {)ar i Vindlandi. 
er lengi hofdo vndan horfit allri hlydni. ok skattgiofvm f)annig. Olafr 
beriar ok drepr marga menn. enn brenndi fyrir svmom. tok hann fe 
mikit. enn lagdi vndir sig ^v riki. for sidan aflr til borgar sinnar. 
Snemma vm vårit bio Olafr skip sin. ok sigldi sidan i haf. Hann sigldi 15 
▼ndir Skaneyri. veitti {)ar vppgongo. enn landzmenn somnvdoz saman 
ok helldo orusto. hafdi Olafr sigr. ok feck mikit herfang. Si{)an sigldi 
hann c/str til Gotlandz. f)ar tok hann kc/pskip er Jamtr atto. {)eir veitto 
vorn micla. la^k sva at Olafr hra^d skipit. ok drap mart manna, enn 
tok fe allt. ^ridio orusto atti hann a Gotlandi. hafdi Olafr f)ar sigr. 20 
ok feck mikit herfang. Sva segir Hallfredr. 

Enn letz Jamta kinndir * hjgrttr var hersa drottinn 

allvalldr i styr falla hiordiarfr Qotk fiorri 

vandtz bann ok Vinda gvilskerdi fra ek geyrdo 

vegrimmr a |)at sDimma. geir(>ey a Skéneyri. 25 

Sott Danavirki. 

28. [95] Otta keisari dro saman her mikinn. hann hafdi lid af 
Saxlandi ok Fraclandi ok Frislandi. (ok) af Vindlandi. Bvrizleifr kon- 
vngr fylgdi honom med mikinn her. J lidi med honom var Olafr 
Tryggvason magr hans. Keisari hafdi mikinn ridaraher. enn myklo 30 
meira fotgongoher. hann hafdi ok af Holldsetolandi mikinn her. Har-* 
alldr Danakonvngr sendi Hakon iarl ok Nordmanna her. {)anf) er honom 
fylgdi sudr til Danavirkis at veria {)ar landit. Sva segir i Velleklo. 

Hitt var ark er eykir ok holmfiotvrs hialmi 

arrbordz a vit nordan Harrda valldr of falldinn 35 

vonz sigrrvnnom svinnom Dofra danskra iofra 

9v6r Daomarkar rvnovm. drottinn fvnnd of s6tti. i 12 Codex Frisianus. « 

Ok vid frost at freista t»a er vaUerkia virki 

femilldTm konvngr villdi vedrhirdir bad Ftirdan 

myrk folldyniar markar . fyrir hlymniordom harrda 

mord alfs ^ess er kom nordan. hagbarda graror var^a. 

5 Olta keisari kom med her sinn svnnan til Danavirkis. enn Hakon iarl 
var{)i^ med sino lifii borgarveggina. Danavirki er sva håUaS. at firAir 
tveir ganga i landit. sinom megin landzins bvarr. enn milli fiarSarbotna 
hofdo Danir gert borgarvegg mikinn af grioti ok torfi ok viSom ok 
grafit diki breilt ok divpt fyrir vttan. enn kastalar fyrir borgarhliSom. 

10 ^a var{) orusta mikil. pess getr i Velleklo. 

Yarad i gegn {>o at gerdi |>a er med Frisa fylki 

gardrargnir styr hardan for gvoovtdvr svnoan 

gengiligt at ganga kvaddi vigs ok vida 

geirrasar her (>eirra. vågs bidckridi Fracka. 

15 Hakon iarl setti fylkinngar yfir oli borgarhlid. enn hitt var ^o meiri 
lutr lidz. er hann let fara allt meS borgarveggiom ok veria ^ar sem 
hellzt var at sott. Fell {»ar mart af keisara li{)i. enn f)eir fengo ecki 
at vnnit at virkino. Sneri {>a keisari i brott ok leitadi {»ar ecki lengr 
vi8. Sva segir i Velleklo. 

20 ^ryror var lokz |>ar er logdo svndfaxa kom Santom 

leikmidivngar firifiia a^i{>rottr a flétta 

arogreddir var^ odda (ar er sva at gramr med gvmnom 

andvigr saman randir. S^^t^ yrdiodom vardi. 

25 Bftir f)essa orusto for Hakon iarl aftr til skipa sinna ok jgrtladi {)a at 
sigla aftr til Noregs. enn honom gaf eigi byr ok la hann i Limafirdi. 

Otia keisari cristnar Danmork. 

29. Olta keisari snyr t>a her sinom til Slés. dregr {)ar at skipaher 
flytr ()ar lid yfir fiordinn a Jotland. Enn er {)at spyrr Haralldr Dana- 

30 konvngr ferr hann moti med her sinn. ok ver{)r l)ar orusta mikil. ok 
at lyctom f|rr keisari sigr. enn Danakonvngr flydi vnndan til Limafiardar. 
ok ferr vt i Marsey. Foro {)a menn milli [)eirra keisara ok Dana- 
konvngs. ok var komit gridom a ok stefnolagi. ok fvnndoz ^eir Otta 
keisari ok Danakonvngr i Marsey. Probo het byskvp. [%] hann var 

35 agjgrtr madr ok heilagr. hann bodaf)! trv fyrir Haralldi konvngi. ok bar 
gloannda iarn i hendi ser. ok syndi Haralldi konvngi hond sina obrvnna. 
Si^an let Haralldr konvngr skiraz med allan Danaher. Haralldr kon- 
vngr hafdi adr ord sent Hakoni iarli f)a er konvngr sat i Harsey at 

^) var{>a Cd, m 

Saga Olafs Trygfprasonar. 113 hann skylldi koma til lidveizlo vid hann. var iarl {)a korainn lil eyiar- 
innar er konvngr bafSi skiraz latifi. Sendir ()a konvngr ord. at iarl 
skylldi koma til fvnndar vid hann. Enn er ()eir hitlaz. nc/Sgar kon- 
vngr iarli til at lala skiraz. Var f)a Hakon iarl skirdr ok {)eir menn 
allir er honom fylgdo \9X. Feck konvngr honom {)a presta ok adra 5 
l^rda menn. ok sagdi at iarl skylldi lata skira alll folk i Noregi. Skiliaz 
med f)vi. ferr Hakon iarl vt til Hals ok bidr {)ar byriar. Enn er 
vedr t^at kom er honom \o\W sem hann mvndi i haf bera. sks/t hann 
a land vpp ollum Ijgrrdom monnom. enn hann sigldi vt a haf. Vedr 
geck til vtsvdrs ok vestrs. siglir iarl {)a a^slr i gegnom Eyrarsvnd. lo 
heriar f>a hvartveggia land. Sit)an siglir hann a^str lil Skåneyrarsido. 
ok heriadi hvar sem hann kom vid land. Enn er hann kom c/str fyrir 
Ga^tasker. {)a lagdi hann at landi. gerdi hann [)a blot mikit. ^ar koniv 
{>a flivganndi hrafnar .ij. ok gvllo håtl. ()a {)ickiz iarl vita at 0()inn 
hefir fiegit biotit. ok mvn iarl hafa dagrad lil at beriaz. Brennir iarl f)a 15 
skipin oli. ok gengr a land vp med lif)! sino ollu ok for hann herskilldi. 
^a kom at moti honom Ottarr iarl. hann red fyrir Gc/tlandi. atto f>eir 
saman orusto mikla. feck Hakon iarl sigr. enn Ottarr iarl fell ok mikill 
lati lidz hans med honom. Hakon iarl ferr vm allt Ga^lland hvartveggia 
herskilldi ok alll til |)ess er hann kom i Noreg. ferr sidan landveg allt 20 
nordr i ^randheim. Sva segir i Velleklo. Flotta geck til frettar 
felliniordr a velli 
drargr gat ddlga sago 
dagrad HeOins vada. 
ok halldbodi hilldar 
brjgrgaaima sa hramma 
tyr villdi j^a tyna 
teinlila^tar fior Garta. 

Hadi iarl f)ar er adan 
engi mann vnnd ranni 
byriar {>ings at heria 
hiarrlartar kom Sarrla. bara madr lyngs en lengra 
Ioptvarl)adar barfta 
allt vann gramr vnd gengit 
Ga^tland fra sia randir. 
Valfollam blod voila 
varf) ra^gna konr gagni 
hirdar åss at hrosa 
bla^t Ol)inn val Froda. 
hverr se if nema iofra 
fttryri god «tyra 
rammarkion qved ek riki 
rargn Hakooar magna. 25 30 Otta keisari for i riki sitt. 

30. Otta keisari for aftr i Saxland i riki sitt. Skil{>oz \m Dana- 35 
konvngr med vinatto. Sva segia menn. at Olla keisari ger{)i gvdsifiar 
vid Svein son Haralldz konvngs ok gaf honom nafn sitt. ok var hann 
sva skirdr at hann hét Olla Sveinn. Haralldr Danakonvngr faellt vel 

Codex FriflMiiis. ^ f Ok viS Troit it 

remilldTm kon' 
myrk folldyaiMr nht.' 
morØ air< [leu er .^^ ■ 

5 Otla keisari kam meA Tt*^ V 

var|»i' mefi sino liØi bo-'- ■■ 

Iveir gangs i landit. rin' " ^ _ 

boWo Danir gerl borgi*^"^* 

grafit diki breitl ok dH^k" 

10 ^B var{> orusta mikil. ^^^ 

VanO i itcRn fio 1^* 

garflrvgnii f'\' ' 

KCOgillgl Kl l,-"IM. . 

)>eirr«iir hci |i< 

15 Hakon iarl selti fylki: 
lutr liftz. er hann Iti .. 
hellzt var at s6ll. IH: 
at vnnit al virkino. Stin • 
n6. S«a segir i Velloklo * 

20 frjfmr vir \oVz ti»r t, 

leikmifiivngiT ^r\\>iti 
Brngreddir v*r|) odilii 
(ndvigr lamiii nimljr. 

25 Eflir {lessB onuLe Tor il>i 
sigla aftr lil Norcgs- €\m 29. Olta keisari snjr 
flylr [tar lifi yfir fiorfiinn a 

30 konvngr ferr bann iiioli nu 
at Ij'ctom r^rr keisari sigr. < 
ok ferr vi i Marsey. For< 
konvngs. ok var komil gri 
keisari ok Danekonvngr i 

35 Sg^lr mafir ok heilagr. harn 
gloannda iarn i hcndl ser. o 
Sitien let Haralldr konvngr 
vngr hafdi afir or6 sent Ba' 
') var^ Cd. for {la lil Vindlandz. ok meA 
<«B(to) {3T] gelr ■ HallfreAr. ■Hdh^iyikBcMi 
■^^ hf ann«!. 

kCair* drottningar. 
1^ Jj. TCtr • Vjndlandi. aør Geira drott- 
■S Iriti wn mikill skaAi at hann Testi |>ar 
LAAkHUi Mr t>a til herskipa ok for enn 
r ok Saxland. ok alll i Fl^mingialaiid. 

blvrkv hrviil nt dreck« 

Moå kvdldnAo BtoØi. 

n&si bra rerki l*)ttr ' 

rikr vvlkcra liki ; 

bcmlctnir let hr^'Fnom ^ 

holld FlfminEJll gulldit. 

<«(i Tryggvasonar vm Sknlland 
*i England, 
i IxflUndz ok hpria/ii vifla vm landit. hann 
.itedi ak ht-riaAi ^ttr. p»fian helll hann 
^ ^ vifia. eriir |»ut .«igldi hann til Svdr- 
<<*«tor. |)n hctll liunn svdr til Mnnar ok 
VU tm Jrfønd. Silian hrrinM linnn^ vi6» 
y»Va. heltlr. ok sva vm Kvmraland. SidaS 
' Sva «i!g1r Hnlirredr. 

YiliApir loi yuK' 4 

»yvarnkan hrr dfji«. 
ty* rar liorn dym 
tfrif siafn "k Jra. 
bwfli bteukrar mr<)Hr 
^rKvnadr onn bio tiggt 
fn^r l'varr Ks'r« iirifl«r " 

eiwøi ATm'krnr )iloA>r. 

kauD for nf Vtndlandj. 


Safifa Olafs Tryg^va-^onar. 115 

Fra sc/gv visindamannz. 
33. ^a erOlafr Tryggvason la i Syllinngom spvrfii hann at {>ar i 
eyionni var spamadr nokkvrr. sa er sagdi lyrir oordna luti. ok t)oUi 
morgom monnom ^at miog eftir ganga. Giordiz Olafr forvitni a at 
reyna spådom {>essa mannz. Hann sendi t)ann af sinom monnom er 5 
neatr var ok frit)aztr sionvm ok bio hann sem vegljgaz. bad hann segia 
al hann vjgrri konvngr. t)vi at Olafr var {)a frjgrgr ordinn vm oli lond 
at ^vi at hann var fri()ari sionvm ok ga^fogiigri ok nieiri enn afirir 
meon allir. Enn sidan er hann for or Gardariki. hafdi hann eigi meira 
af nafni sino enn kallafii sig Ola. ok kvaz vera gcrzkr. Enn er sendi- io 
mafir kom til spamannzinns ok sagdiz vera konvngr. |)a feck (hann) ^essi 
andsvar. Eigi ertv konvngr. enn {)al er rad niitt segir spåmadrinn at 
^v ser trvr [d3J konvngi ()inom. Ecki sagdi hann ()essom manni fleira. 
For sendimadr aftr ok sagdi Olafi. enn Olaf fysli t)vi meirr at finna 
^enna spåmann. er hann heyrdi slik andsvs/r hans. For \z Olafr a 15 
hana fvnnd ok atti tal vid hann. spvrdi {)a eflir hvat spamadr segdi 
Olafi hvernig honom mvndi veita at ganga til rikis eda annarrar ham- 
ingio. Einsetomadr svuradi med helgom spådom, ^v mvnt ver{>a agjgrtr 
konvngr ok vinna agjgrtt verk. \s mant morgvm monnom til trvar koma 
ok akirnar. mvntv b^di t)er hialpa i t)vi ok morgvm odrom. Ok til {)ess 20 
at eigi ifir f>v vm (jessi andsvc/r min. {)a maltv ()at til marks hafa. at 
(▼ rovnt vid skip \\xi svikom m^la ok flockvm ok mvntv bardaga mjgrta. 
^r mvntv tyna li|)i {)ino nockvrv ok sialfr sår få. enn af {)vi sari 
iDTBtv banvjgrnn vera ok a skilldi til skips borinn. ok af {)esso sari 
■vniT heill ver^a innan .vij. natta ok bratt vid skim taka. Sit)an for 25 
Obfir til skipa sinøa. mjgrt(ti) hann {)ar ofri()armonnom {)eim er villdo 
drcpo hann ok lid hans. var|) {)ar bardagi. ok foro |)cirra vidskipti sva 
fem einsetomadr hafdi sagt honom. ok Olafr var[) sårr ok a skilldi til 
ikipf borinn. ok sva varf) hann heill a ^ .vij. notlvm. Olafr {)oUiz {)a 
vita at ^essi madr mvndi honom sanna luti sagt hafa. ok t)at |)ol(izt 30 
hann Tila at (essi nradr var sannr spamadr. hvadan af sem hann hafdi 
[Minn aptddro. For {)a Olafr annat sinn at finna {)enna spamann. ok 
tala^i j^ mart vid hann. spvrdi [)a vandliga hvadan honom kom sv 
^peki. er kann sagdi fyrir oordna luti. Einsetomadr sagdi at gvd 
"islinna manna let hann vita t)at allt er hann forvitnadiz. ok sagdi {>& 35 
fi morg atormerki gvds. ok af hnns forla^Ivm iatli Olafr at (aka skim. 
Olafr j^ar skirdr ok allt foroneyti hans. Dvalt)iz hann {)ar miog 
ok Cd. 1i6 Todex Frisianof«. 

lengi ok nam retla Irv. hann haffii {)adan meØ ser presta ok a6ra 
Ijgrrda menn. 

Olafr konvngr fekk GyAo ensko. 

34. Olafr sigldi or Syllinngom vm ha^slit til Englands. {)ar la btnii 
5 i hofn einni ok for med fri[)i. ()vi al England var [)a kristiS. Enn f^ar 
for vm landit [)ingl)od nokkvi. skylldo allir menn til {)ings koma. Enn 
er f)ing var setl. kom {)ar droUning ein er Gyda hel. syslir Olafs kon«^ 
vngs kvarans af Jrlandi or Dyflinni. hon haffii gipl verit a Englandi 
iarli einom rikom. var sa {)a andadr. enn hon hellt rikino eftir. Eno 

10 sa madr var i riki hennar er nefndr er Alvini kappi mikill ok holm«- 
gongomadr. hann hafdl bedit hennar. enn hon sagfii sva. al hon villdi 
keyr af hafa. hvern hon villdi eiga af ^e\m monnom sem i riki hennar 
Vjgrri. ok var ()vi [99] ^ir^gs kvalt al Gyda skylldi ser mann kiosa. Var 
f)ar kominn Alvini ok bvinn agj^lliga al kijgrdom. ok margir adrir voro 

15 {)ar vel bvnir. Olafr var {)ar kominn ok hafdi våskljgrfti sin ok loAkapo 
yzla. stod hann med sina sveil vi i fra ofirom monnom. Gyda geck 
ok leil a serhvern mann. {)ann er honni f)olli nockvl mannzmot at. 
Enn er hon kom {)ar sem Olafr sloS ok sa i andlil honom. spvrAi 
hon hverr hann v^ri. Hann nefndi sig Ola. Em ek vllendr niaSr her 

20 segir hann. Gyda mjgrllli. Ef {)v villl eiga mig. {)a vil ek kiosa {>ig. 
Eigi vil ek {)vi nita segir hann. Spyrr Oli hvert nafn f)es8arrar kono 
Vjgrri. Gyda heili ek segir hon dottir konvngs af Jrlandi. var ok gipl 
hingal til landz iarli |)eim er her red fyrir. Nv hefi ek styrt rikino 
sidan er hann andat)iz. menn hafa bedil min ok engi sa er ek villda 

25 giptazt. Hon var vng kona ok frif). Tala ()a^ {)elta myl ok semia sin a 
milli. Festir Olafr ser f)a Gydo. Alvina likar nv afar illa. Enn f)at var 
sidr i Englandi. ef .ij. menn keppaz vm einn lut at {)ar skal koma til 
holmganga. Bydr pa Alvini holmgongo Olafi of ()etla mal. Leggia {)eir 
med ser slefnolag til bardaga. ok skviu vera .xij. hvarir. Enn er ()eir 

30 finnaz mjgrllti Oli sva vid sina menn. at [)eir geri sva sem hann gerir. 
Oli hafdi oxi mikla. Enn er Alvini (villdi) ha^ggva sverf)! til hans l2/si ' 
hann sver[)it or hondom honom. ok annal ha^gg sialfan hann. sva at 
Alvini fell. Si|)an balt Oli hann fast. Foro sva allir menn Alvina at {)eir 
voro bardir ok bvnndnir. ok leiddir sva heim til herbergia Ola. Si{)an 

35 bad hann Alvina fara or landi brM ok koma eigi aftr. enn Oli tok 
allar eigvr hans. ok feck Gydo. var hann [)a slvnndom a Englandi enn 
iafnan a Jrlandi. 
») har8t Cd. Saga Olafs Tryggvasonar ( i7 

Olafr konvngr {)å Viga 

35. ^a er Olafr var a Jrlandi. var hann starlJr i herferf) nockvrri. 
ok foro fieir med skipom. Ok er ^i'ir f)urpto strandha^ggva. gengo 
nenn a land ok reka ofan GoI{)a bvsmala. {>a kom f)ar bondi einn. ok 
bat Olaf gefa ser kyr pjgr er hann atti. Olafr bad hann hafa kyr sinar o' 
ef hann mjgrUi kenna. ok dvel ecki ferd våra. Bondi hafSi [)ar roikinn 
hiardhYnd. hann visadi hvndinom i na^taflockana. ok voro {)ar rekinn 
fliorg hvndrat nc/ta. Hvnndrinn Hop vm alla na^taflockana ok rak i brai 
iafnmorg nf^ sem bondi sagfiiz vån eiga. voro f)a^ oli einn veg morkvd. 
^oUvz {)eir vita {)a al hvnndrinn mvndi rell kennt hafa na^tin. f)otti iO 
^iro hvodr sa fvrdo spakr vera. f>a spvrfii Olafr ef bondi villdi gefa 
honom hvndinn. Giarna segir bondi. Olafr gaf honom {)egar gvU. ok 
héi [103] honom vinatto sinni. Sa hvnndr het Vigi. allra hvnnda beztr. 
ok atti Olafr hann lengi si^an. 

Danakonvngr heriadl i Noregi. 15 

36. Haralldr Gormsson Danakonvngr spvr{)i at Hakon iarl hafdi 
kastaA kristni ok heriat land Danakonvngs vifia. |ia ba^S Haralldr 
Danakonvngr her vt ok for sifian i Noreg. Ok er hann kom i riki 
^1 er Hakon iarl for med ()a heriadi hann {)ar. ok eyddi allt land 
ok kom li|)ino i eyiar ^jgr er Solunndar heita. Fimm einir bjgrir stodv 20 
obrenndir i Sogni i Ljgrradal. enn allt folk flydi a fioll ok merkr med 

fe ^t allt er komaz matti. Danakonvngr jgriladi at sigia li{)i {)vi til Js- 
fandz. ok hefna nidz ^ess er allir Jslendinngar hofdo niddan hann, |iat 
rwt i logvm haft a Jslandi. at yrkia skylldi vm Danakonvng nidviso 
fyrir hvert nef er a var landino. Enn sv var sa^k til ^ess at skip {)at 25 
er ialetizkir menn hofdo ått. bra^t i Danmork. enn Danir toko fe allt. 
ok kollodo vågrek. ok red fyrir ^s'i bryli konvngs er Birgir het. var 
nidit orl vm ^a bada. f>etta er i nidino. 

p9 er mérn i mo marrnis enn ber^i^salar Birgir 

mordkvnnr Haralldr avnnan. boodom rfkr i landi 30 

var^at Vinda myrdir (>at aa arlld r olldo 

vax eitt i barn faxi. vrikr fyrir liki. 

Ger fiolkyngi til Jslandz. 

37. Haralldr konvngr ba^d kyngom manni at fara i hamforvm til 
Jslandz. ok freisla hvat hann kynni segia honom. Sa for i hvalliki. 35 
Enn er hann kom til landzins. for hann vestr fyrir nordan landit. hann 
ilQ Codex FrisianoB. 

sa at ol] fioll ok holar voro Mlir af landvjgrttvm svmt stort enn svmt smått. 
Enn er hann kom fyrir Vapnafiord. Tor hann inn a fiordinn ok j^tlafii a iand 
at ganga. {)a for oFan cftir dalnom dreki mikill ok fylgØo honom margir 
ormar ok pa^ddvr ok eSlor ok blesv eitri a hann. Hann lagSiz brot 

^ {)adan ok vestr fyrir landit. allt til Eyiafiardar. for hann inn eftir })eim 
firdi. f>ar kom i moti honom fvgl sva mikill. at v^ngirnir toko Vt 
fiollin tveimmegin. ok fiol[)i annarra fvgia bjgrdi smair ok storir. Bra^ 
for hann [)adan ok vestr vm landit ok sva svdr a BreiSafiord. hann 
stefndi {)ar inn a fiordinn. ^ar kom moti honom gri[)vngr mikill. od 

10 hann a siainn vt ok gelldi ogvrliga. fiol()i landvjgrlta fylgSi honom. 
|iadan for hann i brot ok svSr fyrir Reykianés. ok villdi ganga Vpp 
a VikarsskeiS. {>ar kom i moti honom bergrisi. ok hafdi iarnstaf i 
hcndi. bar hofvd hans hjgrra enn fiollinn ok margir aSrir lotnar med 
honom. {>adan for hann a^slr med endilongo landi. var f)a ecki segir 

15 hann noma sandar ok a^rjgrfi. ok brim mikit fyrir vUan. [lOlJ enn haf sva 
mikit millom landanna segir hann. at ecki er langskipom f^rt. ^a var 
Broddhelgi (i) Vapnarir[)i. Gyiolfr i Eyiafirdi Valgerdarson. ^ordr gellir 
i BreidaOrdi. ^oroddr godi i Avlbvsi. Sif)an sneri Danakonvngr lifii 
sino svdr med landi ok for sidan til Danmerkr. Enn Hakon iarl let 

20 byggva land allt enn gallt onga skatta Danakonvngi. 

Qvanfang Sveins konvngs. 

38. Sveinn son Haralldz Danakonvngs. sa er sidan var kalladr 
tivgvskegg. hann beiddiz rikis af Haralldi konvngi fedr sinom. var fia 
sem fyrr at Haralldr konvngr villdi ecki riki få honom ok tviskipla Dana- 

25 velldi. ^a aflar Sveinn ser hcrskipa ok segir at hann vill fara i viking. 
Enn er lid hans kom allt saman. var kominn til lidz vid hann Palnatoki 
af Jomsvikingom. Sveinn bellt f)a til Siålnndz ok inn i Limafiord. Var 
{)ar fyrir Haralldr konvngr med skipom sinom. bioggvz f)eir al fara i 
Icidangr. Sveinn lagdi til orustv vid hann. ok var|) f)ar bardagi mikill. 

30 Dreif lid til Haralldz konvngs. sva al Sveinn var ofrIif)i borinn ok flydi 
hann. ^ar feck Haralldr konvngr sår py er hann leiddo til bana. Si()an var 
Sveinn tekinn til konvngs i Danmorko. ]^a var Sigvaldi iarl yfir Jorns- 
borg a Vindlandi. hann var son Strvlharalldz konvngs. er radit hafdi 
fyrir Skåney. Br^dr Sigvallda voro {)eir Hemingr ok ^orkell hihn hafi. 

35 ^a var ok hofdinngi yfir Jomsvikingom Bvi digri af Borgvnndarhoimi 
ok Sigvrdr brodir hans. ^ar var ok Vagn Aka son ok f>orgvnno systur 
Bva. Sigvalldi iarl hafdi hondom tekit Svein konvng. ok flutt hann til 
Vindlandz i Jomsborg ok na^dgadi hann til sjgrtta vid Bvrizleif Vinda- Saga Olafs Tryggvasotiar. i 19 

konvDg. ok til f)ess at Sigvalldi skylldi geyra sjgli milli {)eirra. Sig- 
valldi iarl atli fia Astrif)i dotlvr Bvrizleifs konvngs. enn at oflrom kosti 
aagdi iarl at hann mvndi få Svein konvng i hendr Vindom. Enn kon- 
Yngr vissi {>at. at f)eir mvndo kvclia hann (il bane. jatti hann fyrir {)at 
8j|rttargerd iarls. Sigvalldi iarl d^rnfii ()at al Sveinn konvngr skylldi fa 5 
Gvnnhilldar doltvr Bvrizleifs konvngs. enn Bvrizloifr konvngr skylldi 
fa |iyri Haralldzdottvr syslur Sveins konvngs. enn hvartvcggi f)eirra 
skylldi halida rikinv. ok skylldi vera frit)r milli landa. For ()a Sveinn 
konvngr helm i Danmork med Gvnnhilldi konv sina. {>eirra seynir 
voro fieir Haralidr ok Knvtr hinn riki J f)ann tima heitvfioz Danir ^^ 
niiog at fara med her i Noreg a hendr Hakoni iarli. 

Heitstrengingar Jomsvikinga. 

39. Sveinn konvngr gerdi mannbod rikt. hann stefndi til sin ollum 
hofSingom f)eim er voro i riki hans. hann j^lladi at erfa Haralld fofivr 
ainn. Litio fyrr hafdi ok andaz Strvtharalldr a Skaneyio. ok Veseti i l^ 
Borgvndarholmi. fafiir f)eirra Bva digra. [102] Sveinn konvngr sendir ord 
Jomsvikingom. at Sigvalldi ok Bvi ok brjgrdr {)eirra skyldi f)ar koma. 
ok erfa fedr sina at {)eirri veizlu er konvngr gerdi. Jomsvikingar foro 
til veizlunnar med ollu lidi sino {)vi er frjgrknazt var. f>cir hofdo .xl. 
skipa af Vindlandi. enn .xx. skip af Skåni. Kom f)ar saman allmikit ^^ 
fiolmenni. Fyrsta dag at veizlanni adr Sveinn konvngr stigi i hasjgli 
fa^dvr sins drack hann minni hans. ok strengdi heit adr .iij. vetr v|rri 
lidnir. at hann skylldi kominn med her sinn til Englandz ok drepa 
Af)alrad konvng eda reka hann or landi. f>at minni skylldo allir drecka. 
fieir er at erfino voro. |>vi njgrst var skenkt Jomsvikingom fyrst hofd- 25 
ingiom {)eirra hin stjgrrsto horn af hinom storkazta dryck er til var. 
Enn er l)at minni var af drvckit. {)a skylldi drecka Krist(z) minni allir 
menn. ok var Jomsvikingom ^ borit fvllaz. Hit [)rif)ia var Mikials minni 
ok drvcko f)at allir. Eftir l)at drack Sigvalldi iarl minni fedr sins ok 
strengdi heit. at adr .iij. vetr Vjgrri lidnir. skylldi hann vera kominn i 30 
Noreg ok drepa Hakon iarl eda reka hann or landi. Sidan strengdi 
heit |iorkell hinn håfi brodir hans. at hann skylldi fylgia Sigvallda 
brodvr sinom til Noregs ok flyia eigi or orusto medan Sigvalldi ber[)iz 
f)a eftir. ^a strengdi heit Bvi digri. at hann skylldi fara til Noregs 
ok flyia eigi or orusto fyrir Hakoni iarli. ^a strengdi heit Sigvrl)r 35 
brodir hans. at hann mvndi fara til Noregs ok flyia eigi medan meiri 
lotr vjgri eftir Jomsvikinga ok ber[)iz. f>ar njgrst strengdi heit Vagn 
Akason at hann skylldi fara med {>eim til Noregs ok koma eigi aptr itrø Codex Frisianus. 

fyrr enn hann hefdi drepit f>orkel leiro ok gengit i reckio hia Inn^* 
biorgo doUvr kans vttan fr|rnda rad. Margir aSrir hofdinngiar strengAo 
heit ymissa luta. Drvcko menn t)ann dag erBt. Enn eflir vm morgininn. 
I^a er Jomsvikingar voro odrvcknir. l)ottvz l)eir hafa rvllmjgrllt. eiga f>a 
5 målstefnor sinar. ok raSa hvernig [)eir skvlu til jgrtla of rert)ma. Rada 
{^at af at bvaz sem skiotazl. bva ()egar skip sin ok herlid. Varf) ^at 
allfrjpgl vida vm lond. 

Eirikr iarl dro lid at ser. 

40. Eirikr iarl Hakonarson spyrr {)essi ti{)inndi. hann var ^a a 
10 Ra^mariki. dro hann ^egar lid saman ok for til Vpplanda. ok sva norfir 

vm fiall til f>randheim5 a fvnd Hakonar iarls. Sva segir ]^or{)r Kol- 
beinsson i Eiriksdrapo. 

Ok sannlif^a svnnan ^øvdlongom fra ek sveida 

sazt vik bvendr rikir. svnnr af dregnom hlvnni 

]5 stri^ of stala meida vagns of vato of |>rvngit 

stér hersargvr foro. vigtneidr Daoa skeidom. 

Lidssamnadr Hakonar iarls. 

41. Hak<>n iarl ok Eirikr iarl skera vpp heror vm oli f>rj^ndala^g. 
pén sendo bod a Higrri ^ hvartveggio [103] ok Ra^insdal. sva nor^ i 

20 Na^modal ok Halogaland. fitefha Vt oUum almennin^gi at li|ri ok skifMi. 
Sva sregir i Eiriksdrapo. 

Miog lét margar sneckior f»a er olrtinn vtan 

Rijgrr^ar a^rr sem kna^rro elherdir fan* gerdar 

odr vex sknlldz ok skeidar morg var lind fra landi 

25 skiallddynr a brim hrynia. la^od sins fa^dvr rendo. 

Hcrkon iarl hellt ^gar svdr a Mjgrri a niosn ok i lifisamnat. enn Eirikr 
iarl dro saman herinn ok flutti nordan. 

Hakoni iarli kom hersaga. 

42. Jomsvikingar helldo \\p\ sino til Limafiardar ok sigldo ()aAan 
30 vt i haf. ok hofoo .Ix. skipa. ^eir komv at OgAom. hallda {)egar li{ii sino 

nordr a Rogaland. toko ()a at heria t)egar er f)eir koma i riki Hakonar 
iarls ok fara sva norAr med landi vid herskilldi. Geirmvndr het sa 
maSr «r for med hieypiskvto eina ok viockvrir n>enn med honom. hann 
kom fram nordr a Mjgrri ok fann f>ar Hakon iarl. hann geck inn fyrir 
35 bordit. ok sagdi iarli ti{)inndi ^c/. at herr var svdr i landi kominn af 
O mfiri Cd. Saj^a Olafs Tryggvasonar. 121 

Danmorko. Jarl spvij)i ef hann vissi sannindi a {>vi. Geirmvndr bra vpp 
hendinni annarri. var {»ar af hreifinn. segir at f)ar voro iartegnir. at herr 
var landi. Eftir [)at spvrSi iarl gcria at vm her {)enna. Geirmvndr sagAi 
at {»at voro Jomsvikingar. ok hoffio drepit marga menn ok vida r^rnt. 
Fara {»eir segir hann skiott ok akafliga. vjgrntir ek at eigi nivni langt 5 
K5a. adr f)eir mvni her nidr koma. Sit)an reyri iarl alla fiorSo inn med 
oArv landi enn vt med ofirv. for dag ok nott ok hafdi niosn hit efra 
▼m eiS. for sva svdr i Fiordo. sva ok nordr aftr til molz vid Eirik 
iari. Sva segir i Eiriksdrapo. 

SoUi iarl sa er atti mari^r skalf hlymr enn hverp ^^ 

ognfro^r a la^g stodi hvggendr bana vgdo 

hrefnis hafa rafna ^eir er gato sia slita 

hdl Sigvallda at méti. sårgams bla^dom åra. 

Birikr iarl for norAan med herion sem skiotaz. 

Sigvalldi leitaAi Hakonar iarls. t5 

43. Sigvalldi iarl hellt \\^\ sino nordr vm Stad. lagdi fyrst til 
Hereyia. Enn {)6tt t)eir fyndi landzmenn sogdo ()eir alldri hil sanna 
til Hakonar iarls. Jomsvikingar heriodo hvar sem {)eir foro. f>eir logdo 
vttan at Ha^d. rvnno {>ar vpp ok heriodo. f^rrdo til skipa bjgrdi man ok 
bv. enn drapo karla {>a sem at var vigt. Enn er {>eir foro ofan til 20 
skipa. kom til f)eirra gamall bondi einn. [»ar sem var sveit Bva. Bondi 
mjgdlti. "^er farit ohermannliga. rekit til strandar kyr ok kalfa. Vjgrri ydr 
meiri veidr at taka biorninn. er nv er njgrr kominn a biarnhalsinn. Hvat 
segir karl segia t)eir. kannlv nockvt segia oss til Hakonar iarls. Bondi 
svarar. Hann reyri i g^rr inn i Horvnndarfiord ok hafdi eilt skip eda 25 
tva^. eigi voro fleiri enn .iij. ok hafdi ecki til ydar spvrt. [104] f>eir 
Bvi hla^pa {)egar til skipanna. ok lata la^st allt herfangit. Bvi mjgrllti. 
Neytom ver nv er ver hofvm fengit niosn af iarli ok verom njgrst sigr-* 
inom. Enn er {)eir koma a skipin. roa {)eir f)cgar vt. Sigvalldi iarl 
kalladi a {)a ok spvrl)i ti[)innda. |»eir sogdo at Hakon iarl var {)ar inn 30 
i Oordinn. Si[»an leysir iarl flotann. ok roa peiv fyrir nordan eyna 
Hard. ok sva inn vm eyna. 

Vpphaf orusto a Hiorvngavagi. 

44. Hakon iarl ok Eirikr iarl son hans lago i Hallkelsvik. var {)ar 
saoian komin« herr [»cirra allr. hofdo f>eir halft annat hvndrat skipa. 35 
f>eir hofdo {>a spvrt at Jomsvikingar hofdo lagt vttan at Ha^d. Reyro 
^ iarlar svnnan at leita .{»eirra. Enn er {»eir koma {»ar sem heitir 122 Codex KrisiaDus. 

Hiorvnngavågr {)a finnaz f)eir. Skipa {)a hvariftveggio lif)! sino til atlogo. 
Var i mif)io lifii merki Sigvallda iarls fram boril. ]^ar i mot skipar 
Hakon iarl til atlogo. hafdi Sigvalldi iarl .xx. skip enn Hakon iarl .Ix. 
skipa. J lidi Hakonar iarls voro ^ess'ir hofdinngiar. ^orir hiortr af 
5 Halogalandi. Styrkarr af Gimsom. J annan fylkinngararm var Bvi digri. 
ok Sigvrdr broSir hans med .xx. skipom. f>ar lagfii i moti Eirikr iarl 
med Jx. skipa. voro med honom {)essir borSinngiar. GvSbrandr bviti af 
Vpplondom. ok f>orkell leira. vikverskr maSr. J annan fylkinngararm 
lagdi fram Vagn Akason med .xx. skipom. enn f)nr i mot Sveinn Ha- 
10 konarson ok med bonom Skeggi af Yriom af Vppbc/gi. ok Rognvalldr 
or |rrvik af Sladi med .Ix. skipa. Sva segir i Eiriksdrapo. 

Enn i gcgn at gvnni pijfr er jarl vnd årom 

gligrheims skrido mjgrvar fgr'ins gvilz a Mjfri 

rendt langt fra landi barms rak vigg vnd vorgom 

15 lei^angr Dana skeidoni. valkesti ra^d flestar. 

Sva segir Eyvinndr skalldaspillir i Haleyiatali. 

t>ar var minnztr iardradendr 

meinvinnondom at eyrinndoro. 

Yngvifreyrs pn er 8ver|)alfr 

20 ondvcr|>an dag svnnan knidi 

fagnafvndr iagtr stdd 

er flota ^eystv at li^i ^eirra. 

Si{)an logdo {>eir saman flotann. ok tokz {)ar hinn grimmazta omsta. 
ok fell mart af bvaromtveggiom. ok mykiv fleira af Hakonar lif>i. {>vi 
25 at Jomsvikinngar bordvz vel ok ra^stliga. skvtv {)eir allt i gognom 
skiolidona. ok var sva mikill vapnabvrdr at Hakoni iarli at brynia hans 
var slitin til onylz sva at bann kastadi af ser. Sva segir Tinndr 
Hallkelsson. 

Varda gims sem gerdi brvdvz ridmarar roda 

30 ?ci'l)r bivglimom herf)a rastar var(> at kasta. 

gnyr ox Fiolnis fvra fiars i svndr a sanndi 

farlig sjginng iarli. Sarrla blj^r fyrir iarli 

|)a er bringfain Hanga pess hefir seggia sessi 

hrynserks vidom brynio serks hringotin merki. 

35 Sagt fra Bva eli. avnnvr atlaga. 

45. [105] Jomsvikingar hofdo skip sljgrrri ok bordme(i)ri. enn hvarir- 
tveggio sottv hit hardazla. Vagn Akason solti sva hart fram at skipi 
Sveins Hakonarsonar at Sveinn let siga a ha^mlo vndan ok hellt vid Saga 6lafs Tryggvasonar 123 

flotta. t>a lagdi Jianngat til Eirikr iarl ok geck fram i fylking moti 
VagnL Lcl Vagn {)a vnndan aiga. ok lago skipin sem i fyrsto hofdo 
legiL pH red iarl aptr til lidz sins. ok hofdo [)a hans menn vnndan 
hamlat. enn Bvi hafSi {)a hoggvit tengslin ok jgrllaSi at reka flottann. 
t>a lagdi Eirikr iarl sibyrt vid skip Bva. ok var[) l)ar hoggorusta hin ^ 
snarpazta. logdo Iva^ eda f>riv Eiriks skip at skipi Bva ^ eino. {>a gerf)i 
illvidri ok el mikit sva at haglkorn eilt vå eyri. {>vi njgrst hio Sigvalldi 
iarl tengslin ok villdi flyia. sneri hann vnndan skipi sino. Vagn Akason 
kalladi a hann ok bad hann eigi flyia. Sigvalldi iarl gaf ecki gc/m at 
hvat hann sagdi. |>a ska^t hann Vagn spioti til Sigvallda ok la^sl 10 
{)ann er vid styrit sat. Sigvalldi iarl reyri brot med halfan fiorda tog 
skipa. enn eftir la .xxv. |ia lagdi Hakon iarl sibyrt vid skip Bva. varf) 
[)a Bva monnom skamt hs/ggva i inillum. Vigfvss Vigaglvmsson tok 
vpp nefstedia er la a {)ilionom. er madr hafdi hnodit vid hvgro a sver{)i. 
Vigfvss var allslerkr madr. hann kastadi stedianom .ij. hondom i hofvd 15 
Asiaki holmskalla sva at geirrinn stod i heila nidri. Asiak hofdo ecki 
adr iarn bitit eda vapn. enn hann hafdi hoggvit til beggia handa. hann 
var fostri Bva ok stafnbvi. Enn annarr var Havar{)r hoggvanndi. hann 
var stercr madr ok allfrjgrkn. J ()essari atsokn gengo vpp Eiriks menn 
a skip Bva. ok aftr at lyptinngonni at Bva. f>a hio ^orsteinn midlangr 20 
til Bva vm ^vert ennit i gegnvm nefbiorgina. varf) f)at allmikit sår 
Bvi hio til |iorsteins vttan a sidvna ok tok i svndr manninn i midio. 
t>a tok Bvi vpp .ij. kistvr fvllar gvllz ok kalladi hått. Fyrir bord allir 
Bva {»egnar. Si[>an sleyptiz Bvi vttanbordz med kistvrnar. ok margir 
hans menn liopo f)a fyrir bo(r)d. enn svmir fellu a skipino. {)vi at eigi 25 
var gott gri^a at bidia. Var {)a hrodit skip Bva allt milli stafna. ok 
sidan hvert at odrv. Sil)an lagdi Eirikr iarl at skipi Vagns, ok varf) 
|)ar allha^rd vidtaka. Enn at lyctom var{) hrodit skip Vagns, enn hann 
handtekinn ok .xxx. manna med honom. ok flvttir a land vpp bvndnir. 
|ia geck til f)eirra f>orkelI leira. ok mjgrllti. pess strengdir {)v heit 30 
Vagn at drepa mig enn mer ^'ikkit nv likara at ek drepa {)ig. 
^eir Vagn sato a ein[106]ni låg allir saman. |iorkell hafdi oxi mikla ok 
drap {)ann fyrst er vtarst såt a låginni. |)eir Vagn voro sva bvndnir 
at einn strengr var snvinn at fotvm {)eim ollum. enn la^sar voro hendr 
fieirra. ^a mjgrllti einn {)eirra Dalk hefi ek i hendi. ok mvn ek stinga 35 
i iordina ef ek veit nockvt f)a er hofvdit er af mer. Sif)an var sa madr 
hoggvinn. ok fell nidr dalkrinn or hendi honom. f>a sat madr frit)r ok 
hjgrrdr vel. hann sveipti hårino fram yfir hofvd ser ok retti fram halsinn 

O ik. iUf. Cd. 124 Codex KhsiaDas. 

ok mjgrllti. Gior eigi harit i blodi. Einn madr tok harit i bond ser ok 
hellt fast. t>orkell reiddi oxina. Vikinngrinn kipti barino fast. sva at (sa) 
let eflir er hårino hellt. oxin reiS a badar hcndr honom ok tok af. sva 
at oxin nam i iorøv ^ stad. t>a kom at Eirikr iarl ok spvrdi. Hverr er 
5 l>essi hinn fri{)i madr. Sigvr[) kalla mig segir hann. ok em ek kenn- 
ingarson Bva. Villtv bafa gri{) segir iarl. ^t skiptir hverr bydr segir 
Sigvrdr. Jarl svarar. Sa bydr er valid heGr til. Vil ek ()a segir SigvrØr. 
Var hann l>a tekinn or slrenginom. t>a mjgrllti fiorkell leira. Vilitv iarl 
{)essa menn alla lata gri() hafa. {^a skal Vagn Akason alldri med lifi 

10 fara. Leypr ^a fram med reidda oxina. Enn vikingr Skardi reiddi sig 
til fallz i strenginom ok fell fyrir f^rtr |M)rkeli. fiorkeli fcll flatr vm 
hann. Vagn (ireif l>a oxi hans. reiddi vpp ok hio ^orkel med banahog. 
^a mjgrllti iarl. Vagn villto grif) hafa. Vagn svaradi. Vil ek ef ver hofvm 
allir. Eirikr iarl m^Uti ()a. Leysi ^a or strennginom. Ok sva var gert. 

15 Voro .xviij. drepnir. enn .xij. hofdo gri(). 

Slitid saranadi Hakonar iarls. 

46 Hakon iarl sat a eino tre ok margir menn med honom. {>a 
gall strengr a skipi Bva. enn or sv kom a Gizvr af Validresi lendan 
mann. hann sat nigsi iarli ok var hann bvinn allvegliga. Sidan gengo 

20 menn vt a skipit ok fvnndo t)ar Havarf) hoggvannda. hann stod a kaiam 
vt vid bord. {)vi at figir voro af honom ha^gnir. hann hafdi boga i headi. 
Havardr spvrf)i. Hverr fell af iaginni. |ieir sogdo at sa bet Gizvrr. pB 
var|) minna happit enn ek viilda sagdi hann. Ærit er ohapp fiitt segia 
[)eir. ok eigi skalitv vinna fleiri. Drepa {)eir hann {^^gar. Sit)an var 

25 valrinn kannadr ok borit fe til lutskiptis. Sva var sagt at halfr {»ridi 
togr skipa var hrodinn af Jomsvikingom. Sva segir Tinndr. 

Vann a Vinda sinni adr hiormeidir hrioda 

ver|)biodr hvgins fer|)ar bigrting var {)at migU 

bcit sélgagar seilar leidar langra skeida 

30 sverdz eggia spor leggi. lidz halfan tog {)ridia. 

Si()an skilia ^eir her ()enna. Ferr Hakon iarl til ^randheims ok lika[107]^i 
storilla er Eirikr hafdi gri{) gefit Vagni Akaseyni. |>at er sogn manna 
at Hakon iarl haG i ^essi orusto biotit til sigrs ser Erlinngi seyni 
sinoro. ok sidan ger[)i elit. sncri {)a mannfallino a hendr Jomsvikingom. 
35 Eirikr iarl for ^a til Vpplanda ok sva a^str i riki sitt. for Vagn Akason 
med honom. ^a gipti Eirikr iarl Vagni Ingibiorgo doltvr f>orkels leiro. ok 
gaf honom langskip gott med ollum reida. ok feck honom skipan til. 

') iorda Cd, Saj^a Olafs Tryf^^vaiionar. 125 

Slii1fK>z fieir hinir kj^rsiv vinir. for ()a Vagn heim svdr lil Daninerkr 
ok var{> si6an agjgrtr madr ok or mart stormenni fra honoin komit. 

Drap Haralldz konvngs grænska. 

47. Haralidr grenski var konvngr a Vestfolld sva sem fyrr var 
ritat. hann feck Asto dottvr GvAbrandz kviu. Eitt svmar pa er Har- ^ 
alldr grenski for i Avstrveg i hernat at fa ser fiar kom hann i Svi{)iod. 
pfn var [)ar konvngr Olafr Sjgrnski. hann var son Eiriks konvngs hins 
sigrsj^rla ok SigriØar dottvr Skoglartosta. var Sigri{) ^s eckia ok atti 
morg bV ok stor i Svi{)io6. Enn er bon spvrØi at ()ar var viA land 
kominn Haralidr grenski skamt i brot fostbrodir hennar. [)a sendi hon ^^ 
menn til hans. ok ba^d honom til veizlo. Hann for vid micia sveit 
manna til Sigri{)ar. |>ar var allgoA veizia ok var drvckit kappsamliga. 
Vm kvelldit er konvngr for til hvilo. [)a var ^ht sjgrinng tioUdvt pellum 
ok bvin dyrdligom kijgrdom. J {)vi herbergi var fått manna. Enn er 
konvngr var af kijgrddr ok i hvilo kominn. kom {»ar drottning ok skenkti 15 
bonom sialf ok lockaØi hann miog til at drecka ok var hin blidazta. 
Konvngr var allmiog drvckinn. ok ^^r bjg6'h pvi njgsi sofnaSi konvngr. 
enn drottning geck i brot. Sigri{) var hin vitrazta kona. ok forspå vm 
marga luti. Eftir vm morgininn var veizia hin kapsamligzta. Enn {)ar 
var{i sem iafnan vert)r. pa er menn ver{)a allmiog drvcknir. at inn n^rsta 20 
dag eflir varazt flestir dryckinn. Drottning var kat ok ta^lvdo l>a^ kon- 
vngr mart sin a milli. sagØi hon sva. at hon virØi eigi minna eignir {)jgrr er 
bon atti i Svidiod. enn konvngdom hans i Noregi ok riki. Vid fiessar 
fjgrdvr var{) konvngr oglaØr. ok fannz fatt vm alU. Si^an bioz kon- 
vngr i brot ok var allhvgsivkr. enn drottning var hin glaØazta ok leiddi 25 
hann vt med storom giofvm. Haralidr for f)a vm hs/stit aptr til Noregs. 
var hann heima vm vettrinn ok helidr okåtr. Eftir vm svmarit for hann 
] Avstrveg med li{)i sino. ok hellt til Svidiodar. Hann sendi ord Sigridi 
drottningv at hann vili finna hana. Hon reid a fvnd hans. ok talaz l>a^ 
vid. hann vekr bratt ()at mal ef Sigrid villdi giptaz honom. Hon sagdi 30 
at {)at var honom hegomamal ok hann var adr sva vel kvangadr at 
bonom er fvllrjgrdi i. Hann svar(a)di. [108] Vist er Asta god kona ok 
gofvg. enn ecki er hon sva storborin sem ek em. Sigridr svaradi. 
Vera kann {)at at {)v ser jgrttstjgrrri enn hon. enn ^at mvnda ek f)o jglla. 
at med henni mvndi vera beggia yckvr haminngia. Litlu skiptvz ^^ 35 
fleirom ordom vid. adr drottning reid a brai. Haralldi konvngi var helidr 
sk«p{>vngt. hann bioz at rida vpp a land ok fara enn a fvnd Sigridar 
drottiiingar. Margir hans menn lottv hann |)oss. enn eigi at sidr for 9k kon til pess bjgriar er Sigrid droit- 
kwfld kom |)ar annarr konvngr. sa het 
Sa for at bidia hennar. ^cim var skipat 
jtofv micla ok oiiu Hf)! ^eirra. var |)ar sjgmi^ 
:» «i*. ?«iirti cjgi dryck vm kvelldit sva afennginn at allir voro 
•r^ Jk liii(VtTer(»ir ok vtver|iir vore sornadir. ^a swtnv ooU 
^^:a^ itviiniag ^^^ ^>>o atgongo. b^rdj med elldi ok vapnom. 
^^Mte .'•r <4onn ok fieir menn sem inni voro. enn ^eir voro drepnir 

sagdi at sva skylldi hon leida smakonvngoai at 
tintm ioodom til pess at bidia hennar. Var hon siAan koilat 
n- slorrada. ^>X^^-2• Fæddr Olafr konvngr helgi. 

•1;^ ^nn vetr var adr Jomsvikinga orusta a Hiorvnngavågi. Rani 

ttt9é eHir verit at skipom t)a er Haralldr grenski reid a land vpp med 

:ø ^ sino. Enn er {>eir spvrdo at Haralldr var af lifi tekinn. foro ^eir 

brol sem skiotaz ok aptr i Noreg ok sogdo pessi ti{)inndi. Rani sagdi 

Asto atbvff of (WT pe'iTTB, ok hverra eyrinnda hann hafdi farit a fvnd 

Sigridar drottningar. Asta Tor ()egar til Vpplanda til fodvr sins er hon 

spvr[)i pessi ti{)inndi ok tok hann vel vid henni. enn bj^di ()a^ voro 

20 niog reid vm pa radajgrtlan er verit hafdi i Svit)iod ok Haralldr hefdi 

henni jgrtlat einljgrti. Asta Gvdbrandzdottir ol sveinbarn pa vm svmarit. 

Sveinninn var vatni s/sinn ok nefndr Olafr. Rani ios hann vatni ok var 

sveinninn {)ar vpp fgddr med modvr sinni. 

(Fra Håkoni jarli.) 

25 49. Hakon iarl red allt Noregi hit ytra med sia. ok hafdi hann 

til forrada .xvi. fylki. Enn sidan er Haralldr hinn harfagri hafdi sva 
skipat at iarl skylldi vera i hverio fylki. ^a hellzt {)at lengi sidan. hafdi 
Hakon iarl .xvi. iarla vndir sig. Sva segir i Velleklo. 

Hvar veit olld vod einom pess ridr fvrs med fioroin 

HO iardbyjfj^vis sva Vtg^'tB Tolkleikr Hedins reikar 

()at skyii herr of hvgsa lungs vnnadar linna 

hiarl scxtan iarla. lofkenndr himins cndom. 

Hedan Hakon iarl red fyrir Noregi var god årferf) i landi ok godr 
fri{)r innanlandz med bjgrndom. Var iarl vinsjgrll vid bjgrndr langa hri{) 
35 jgfi sinnar. Enn er a leid. gert)izt {)at miog at [lC3j vm iarl at hann var 
vsidvgr vm kvennafar. {)vi at Hakon iarl let taka rikra manna djgrtr ok 
flytia heim til sin. hann la hia ()eim vikv eda tvjgrr. enn sendi pjgr heim 
' ) hiN Cd. • 

Sa^jra Olafs Try^^jrvasonar. {27 

siAan. ok feck hann af ^y\ ot)ocka mikinn af frjgrndoin kvennanna. ok 
toko bj^ndr at kvrra ilia. sva sem firjgrndir ero vanir vm ()at er [)eim 
er i moti skapi. 

(Ferd ^oris klokku at leita Olafs Tryggvasonar.) 

bO. HakoD iarl f^r nockvrn pata af ^vi at sa madr mvn vera 5 
fyrir veslan haf er Oli nefndiz. ok halida ()eir hann (»ar fyrir konvng. 
Enn iarl grvnaØi at nockvrra manna frasa^gn at vera mvndi einnhverr 
af konvngajgrtt i Noregi. Honom var sagt at Ali kallaØiz gerdzkr at 
jftL enn iarl hafØi spvrt at Tryggvi Olafsson haffii ålt son er farit hafdi 
vstr i Gar{)ariki. ok l>ar vppfjgrzt med Valldimar konvngi. ok betl sa 10 
sveinn Olafr. Jarl hafdi ok miog at spvrningom leitt of (lann mann. ok 
grvnadi at sa hinn sami mvndi nv vera kominn i Vestrlondin. Madr 
er nefndr |iorir klacka vin mikill Hakonar iarls. hann var longom i 
viking, enn stvndom i ka^pfer()om. honom var vit)a kvnnigt fyrir. ^ann 
mann sendi Hakon iarl vestr vm haf. bad hann fara ka^pferf) til Dyflinnar. 15 
sem {>ar var morgom titt. ok skynia hverr madr Oli {)essi vjgr'x. Enn 
ef hann spyrr {)at til sannz at {)ar vjgrri Olafr Tryggvason eda annarr 
nockvrr af norrjgrnni konvngsjgrtt. {)a skylldi |iorir koma vid hann svik- 
fjgrdom nokkorom. ef hann mjgrtti. 

(Olafr Tryggvason kom i Noreg.) 20 

51. Sidan for fiorir vestr til Jrlandz til Dyflinnar ok spvrdi ()ar 
til Ola. var hann {)a med Olafi konvngi qvaran magi sinom. Kom f>orir 
ser i tal vid Ola bradliga. Var ^orir ordspakr madr. Enn er ^eir hofdo 
mart talat. spvrdi Oli af Noregi. fyrst fra Vpplendinngakonvngom. hverir 
pfk voro a liG eda hvat riki {)eir hofdo. hann spvrdi ok vm Hakon iarl 25 
hver vinsjgrit) hans vjgrri innanlandz. ^orir svaradi. Jarlinn er sva rikr 
madr at engi [)orir annal at m^la enn hann vill. enn {)at velldr ^y\. at 
hverg] er i annan stad til at ganga. enn ()er satt at segia. veit ek 
margra gofvgra manna skaplyndi. ok sva al{)ydvnnar at ^ess vjgrri fvs- 
aztir. at nokkvrr konvngr kvjgtni ^ar til rikis af |rtt Haralldz hins har- 30 
fagra. Enn ver siam nv ongan til fyrir ^y\. at ()at er nv reynt at illa 
dvgir at beriaz vid Hakon iarl. Enn er ^eir tolodo peiia iafnan. Ijgrtr 
Oli vppi nafn sitt ok jgrtt fyrir ^ori. ok spyrr hann radz hvat hann 
hyggi. ef Olafr ferr til Noregs. hvart hann jgrtlar at b|rndr mvndi vilia 
taka vid honom til konvngs. f>orir eggiadi hann miog ^essarrar fer[)ar 35 
ok lofadi hann akafliga ok atgervi hans. Tok Olafr [)a miog fysa 
at fara til åttiardar sinnar. Sigldi Olafr f>a vestan med fimm skipom. 128 - Co^ex Frisianus. 

fyrst til Svdreyia. var f>orir i ferA med honom. f>adan sigldi [110] hann 
til Orkneyia. Sigvrt)r iarl Hlodvirsson lå ()a i Rognvalldzey i Asmvnd- 
arvågi med eitt langskip ok jgrtladi yGr a Katanes. ^a sigldi Oiafr li^i 
sino vestan at eyionom ok lagØi t)ar til hafnar. {)vi at PetlandzQorAr 

5 var eigi fgrrr. Enn er Olafr vissi at iarl la {)ar fyrir. let hann kalla iarl 
til sin. Enn er iarl kom {)ar hofdo {)eir fått talad adr Olafr segir at 
iarl skylldi skiraz lata ok allt landzfolk hans. Enn at odrom kosti skylldi 
hann t)a deyia l>egar. enn Olafr kvez mvndo fara med elldi of eyiarnar 
ok eyda land {)Ht. nema folkit kristna{)iz. Enn sva sem iarl var {)a vid 

10 kominn. ka^s hann helldr at taka skirn. var hann {)a skirdr ok {»at folk 
sem l)ar var med honom. Si{>an svar{)i iarl Olafi eida ok gert)iz hans 
madr. ok feck honom i gisling son sinn er het Hvelpr eda Hvnndi. ok 
hafdi Olafr hann til Noregs med ser. Sigldi Olafr {>a a^str i haf ok 
kom af hafi vttan at Morstr. geck (lar fyrst a land i Noregi. ok let j[)ar 

15 syngfva messv i landtialldi. Var sidan i ()eim sama stad kirkia ger. 
|iorir klacka sagdi OlaG at j[)at eina var honom rad at gera ecki bert 
vm hverr hann vjgrri. ok lata onga niosn fara fyrir ser. ok fara sem 
akafligaz a fvnd iarls ok lata hann obvinn vid ver{)a. Olafr gerir sva. 
ferr nordr nott ok dag sva sem leidi gaf. ok gerdi ecki landzfolkit 

20 vart vid sig. Enn er hann kom nordr fyrir Agdanes spvr^i hann at 
Hakon iarl var i firdinom. ok [»at med at hann var osåltr vid b^ndr. 
Enn er ^orir heyrdi {»etta sagt. {)a var miog a annan veg enn hann 
hvgdi. {)vi at eftir Jomsvikinga orusto voro allir menn i Noregi fvll- 
komnir vinir Hakonar iarls fyrir sigr j[)ann er hann hafdi fengit. ok 

25 frelsat land allt af ofri^i. enn nv var sva illa til borit at hofdinngi mikill 
er kominn i landit. enn bjgrndr voro osattir vid iarlinn. 

(Flotti Hakonar jarls.) 

52. Hakon iarl var a veizlo i Gs/lardal at Medalhvsvm. enn skip 
hans lago vt vid Viggio. Ormr lyrgia het madr rikr bondi. hann bio a 

30 Bynesi. hann atti konv {)a er Gvdrvn het dottir Berg()ors af Lunndom. 
hon var ks/Ilvd Lvndarsol. hon var kvenna fri^vzt. Jarl sendi {)rjgrla 
sina til Orms ^eirra eyrinnda at hafa Gvdrvnv konv Orms til iarls. 
^rjgrlar baro vpp eyrinndi sin. Ormr bad [)a fyrst fara til nåttver{)ar. 
Enn adr (»rjglar hofdo matazt voro komnir til Orms margir menn or 

35 bygdinni er hann hafdi ord sent Let Ormr ^a engan kost at Gvdrvn 
fgri med [»rjgrlonom. Gvdrvn bad {)a sva segia iarli at hon mvndi eigi 
til håns koma. nema hann sendi eflir henni j^orv af Rimvl. hon var Saga dlafs Tryggrasonar. 129 

hTsfreyia rik ok ein ^ af vnnastom iarls. fir^larnir segia at {)cir skylldo 
sva ^BT koma oØrv sinni. at l)ondi ok hvsfreyia mvndo ^essa ifiraz. litlo 
sifiarr ok heilaz ()rjgrlarnir niiog ok foro i brot sidan. Ormr let fara 
henn [III] Gogvrra vegna vm bygdina ok let (lat bodi fylgia at allir 
skylldo med vopnom fara at Hakoni iarli ok drepa hann. ok sendi til 5 
Halldors a Sker()ingsstadi. enn Haildorr let {)egar fara beror. Litlo afir 
hafSi iarl lekit konv {)ess mannz er Brynlolfr het. ok var {)at verk 
alliniog ot)ockat. ok var {)a vid siaift at ^cir mvndi ganga at iarli. 
Eftir herbodi ^esso Hop vpp invgi rnannz. ok solti til Mednlhvsa. Enn 
iarl feck niosn ok for af bjgrnvni med lid silt ok i dal divpan. ^ann er lo 
nv er kalladr Jarlsdalr sidan. ok leyndoz fieir {)ar. Eftir vm daginn 
hafdi iarl niosn af bjgrndaherinom. Bjgrndr toko vego alla. ok jgrtlvdo hellzt 
al iarl mvndi hafa farit til skipa sinna. enn fyrir skiponom red t)a 
Erlendr son hans. hinn mannv|fnsli uiadr. Enn er nattadi dreifdi iarl 
liSino ok bad fara markleidi vt til Orkadals. ok mvn enngi mndr ydr 15 
inein gcra ef ek em hvergi i nand. giorid ord Erlendi at hann fari vt 
or Grdinom. ok hiltomz ver a Mjgrri. enn ek mvn vel Tå leynt mer fyrir 
bondom. For hann (»a einn samt ok ^rjgW hans med honom er ]^or- 
mvfir karkr het. Jss var a Gs/I ok hratt iarl ()ar vt a hesti sinom ok 
fiar let hann eftir mottvl sinn. enn ^eir foro i helli ^ann er sidan er 20 
kalladr Jarlshellir. ()ar sofnvdo ^e\r. Enn er Karcr vaknadi sagdi hann 
dra^m sinn. at madr kom fyrir hellinn svartr ok illiligr. hann hrjgrddiz 
at sia mvndi inn ganga. |iessi madr mjgrllti. Nv er Vlli ds/dr. Jarl sagdi 
at Erlendr mvndi drepinn. Enn soTnar Karcr. ok Ijgrtr enn illa i svefni. 
enn er hann vaknar segir hann dra^m sinn. at hann sa ^a hinn sama 25 
mann fara ofan aftr. ok bad segia iarli at {)a vorv lokin svnd oli. Karcr 
sagdi iarli drs/minn. grvnadi iarl at fiat mvndi vera fyrir skamlifi hans. 
Sifian stod iarl vpp ok gengo ^eir heim a bjgrinn Rimol. |>a sendi iarl 
{)r{rlinn a fvnd |>orv. bad hana koma leyniliga til sin. Hon gerir sva 
ok fagnar vel iarli. Hann bad |>orv fela sig vm nokkvrra natta sakir. 30 
{)ar til er bj^ndr ryfi samnadinn. Hon svaradi. Her mvn ^in leilad vm 
bjgr minn hjg6\ vti ok inni. fivi at ^at vita margir at ek mvn giarna 
bialpa {)er allt {)at er ek ma. Einn stadr er her sa a minom bjgr. er 
ek mvnda eigi kvnna at leita sliks mannz f)at er svinab|rli nockvt. fia^ 
koma |)angat til. |>a mjgrllti iarl. Her skviu ver vm bvaz. lifsins skal nv 35 
fyrst gjgrta. f)r|rl]inn grof fiar gra^f micia ok bar i bra^t molldina. sidan 
lagdi hann {)ar vido yfir. |>ora segir iarli tit)inndi ^a^ at Olafr Tryggva- 
son vjgrri kominn vttan i fiordinn. ok hefdi drepit Erlend son hans. 

*) saa reliei i Cd. for opr. ergn. 

Codex FrIiUnuf. 9 130 Codex Frisianoa. 

Sifian geck iarl i graiina ok Karcr med honom. enn ^ora (gerdi) yfir 
med vidom. ok s«padi yCr molld ok myki ok rak fiar yfir svinin. 
Svinab^li j[)at var vndir steini einom miclum. 

Drepinn Hakon iarl enn illi. 
5 53. [112] Olarr Tryggvason hellt vltan i fiorØinn meS .v. langskipom. 
enn {)a reyri innan i moli honom Erlendr iarls son med .iij. skipom. Enn 
er skipin naigvdvz ()a grvnadi Erlend at vfrit)r mvndi vera ok snva at 
landi. Enn er Olafr sa langskipin ^ roa i moli ser. ^a hvgSi hann j^ar 
mvndo fara Hakon iarl ok bad roa eflir pem sem akafligaz. Enn er 

10 ^eir Erlendr voro komnir miog at landi reyro ()eir j[)egar a grvnn ok 
liopo fyrir bord ok leitodo til landz. ^a rendo at skipin Olafs. j[)a sa 
Olafr at lagdiz m^dr forkvnnliga frifir. Olafr t)reif hialmvnvolin ok 
kastar at j^eim manni. kom ha^ggit i hofvd Erlendi iarls seyni sva at 
ha/ssinn brotnadi til heila. Let Erlendr t)ar lif silt. ^eir Olafr drapo fiar 

15 mart manna, enn svmt kom a flotta. svma toko j^eir ok gafo grij^ ok 
hofdo af ti{)inndasa^gn. Var j^a Olafi sagt (at) b^rndr hofdo rekit Hakon 
iarl ok hann var forflotti fyrir j^eim. — Si^an komv b^ndr a fvnd 
Olafs ok ver[)a hvarir odrom fegnir ok taka t)egar samlag sitt. Toko 
bjgrndr hann til konvngs yfir sig. ok leita sidan allir saman eflir Hakoni 

20 iarli ok fara vpp i Gs/lardal. ok t)ickir pat likazt at iarl mvni vera a 
Rimol ef hann er nockvr at bjgriom. {)vl at ^ora var kjgrrstr vin iarls i 
j^^im dal. Fara ^eir (»annig ok leita hans yli ok inni ok finna hann 
eigi. Olafr atti hvs[)ing vti i garfiinom. hann stod vpp a stein (»ann hinn 
micia er stod yfir svinab^rlino ok taladi fyrir monnom ok var^ ^at i 

25 r^do hans. at ^ann mann mvndi hann gjgrda bjgrdi at fe ok virt)ing er 
Hakoni iarli yrdi at skada. ^essa rjgrdo heyrdo j[)eir iarl ok Karkr ^rjgrll. 
hofdo j^eir lios hia ser. ^a nijgrllli iarl. Hvi erlv sva ble(i)cr enn stvndom 
svarlr sem iord. er eigi {)at nv at ()v vilir svikia mig. Eigi segir Karcr. 
Vid vorvm f^ddir a einni nolt segir iarl. mvn ok skamt ver[)a niilli 

30 da^da ockars. Enn er kvelldadi for Olafr brot. Enn er nolt kom hellt 
iarl va^kv yfir ser. Karcr sofnadi. ok let illiliga. Jarlinn vacli hann ok 
spvrdi hvat hann dreymdi. Karcr svaradi. Ek var nv a Hla^dom ok 
lagdi Olafr Tryggvason gvllmen a hals mer. Jan svaradi. |iar mvn 
Olafr lata hring blodra^dan vm hals j[)er. ef t)v finnr hann. vara {)v ^ig 

35 sva. enn af (mer) mvntv golt liota sva sem fyrr hefir verit. ok svik 
mig eigi. Sidan vocfio {)eir badir. sva sem hvarr (vekti yfir odrom). 
Enn i moti degi sofnadi iarl bra{)liga ok let hann illa. ok sva var mikit 

>) langskipiN Cd. Saira diafi Try^grafonar. 131 

bragfi at {»vi. at iarl skart vndir sig hondonom ok nackanom. sva sem 
hann navndi vilia vpp risa. hann let bått ok ognliga. Bnn Karcr var^ 
hrjpddr ok felmsfvllr. ok j[)reif knif mikinn af linifda ser ok ska^t i gegnom 
barka iarls ok skar Vt or. Var{) ^at bani Hakonar iarls. Si^an sneiØ 
Karcr hofvfi af iarli ok liop i brot eflir {)at. Vm daginn eftir kom bann 5 
a Hladir ok fgrSi OlaG botvd Hakonar iarls ok sagØi [1131 alla atbvrfii 
I>es8a ok Yibrjgbo {)eirra iarls. EfUr j[)at let Olafr Iei{)a Karc i brol ok 
bn/ggva af bonom bofvS. 

Brendr bvkr Hakonar iarls. 

54. Sifian for Olarr ok fiolt)i bjgrnda mefi honom vt til Nifiarbolms. io 
ok baffii mefi ser bofvfi Hakonar iarls ok Karcs. Sa holmi var j[)a til 
fiess baffir at drepa {>ar {)iofa ok illmenni. ok stofi fiar galgi. ok let 
hann {)ar til bera bofvfi iarls ok sva Karcs. Geck ^a til herrinn ok 
j|rpti vpp ok grytto at ok mjgrllto. at par skylldi nifiinngr fara mefi 
ofirom nifiinngom. Si{)an lata 'j[)eir fara vpp i Ga^lardal ok taka bvk 15 
iarls ok brenna. Var() ber sva mikill mattr vm fiandskap {)ann er 
^rj|rndir gerfio til Hakonar iarls at engi mafir malti bann nefna annan 
▼eg enn iarl hinn illa. tar {>etta kali baft lengi sifian. Enn hitt er sått 
al segia fra Hakoni iarli at bann haffii marga luti til pess at vera hoffi- 
inngi. fyrst kynkvislir storar. {»ar mefi speki ok kjgrnlelk at fara mefi 20 
rikdominom. ra^skleik i orustom ok hamingio at vega sigrinn ok drepa 
fiandmenn sina. Sva segir f>orleifr i Rarfifelldardrapo. 

Hakon yUom hverp {>v hefir odlinnga Odni 

hafiz hefir rvnnr af gvnni etr hrafn af nil getnvm 

fremra jarl Tnd felli vera matto af {>vi vist 25 

folk rénar {»er ména. Yidlendr .ix. øenda. 

Manna orvaztr var Hakon iarl. Enn bina mestv vhamingio bar slikr 
hoffiinngi til danardjgrgrs sins. Bar pal mest at pa var sa timi kominn. 
at fyrirdjgrmaz skylldi blétskaprinn ok blotmenninir. enn i stafiinn 
kornin' beilog trva. 30 

Vppbaf Olafs konvngs Tryggvasonar. 

Olafr Tryggvason var til konvngs lekinn i |>randbeimi a allzheriar 
|)ingi vm land allt. sva sem haft haffii Haraltdr hinn harfagri. 
Liop |)a vpp mvgr ok margmenni. ok villdi engi annal heyra enn Olafr 
Vjgrri til konvngs lekinn. For Olafr [)a vm land allt ok lagfii vndir sig. 35 
Sneriz til lyfini vifi hann allr landzlyfir i Noregi. sva {»eir boffiinngiar 

■) >) komiN Cd. 

9' 132 Codex Frisianus. 

a Vpplondom eda i Vikinni er afir hoffio halldit land af DanakonvngL 
{)a gerdvz ^eir inonn Olaf^ konvngs ok helldo land af honom. For hann 
sva yGr land hinn fyrsti^ velr ok eftir vm svmarit. Eirikr iarl ok Sveinn 
iarl brofiir hans ok vinir [)i*irra flydo landit ok sotlv s/str i Sviavelldi 
5 til Olafs konvngs hins sjgrnska ok fengo ^ar godar vidlokvr. Sva segir 
f>or{)r Kolbeinsson. 

Meinremmir bra manna enn til landz {x^ss er linndar 

mntfTi Tysa skop var^a lådstafr vc^it haTdi 

liodii litla sidnrr hia^dtr |)a er heiTa^r vestan 

10 Ifg Hakonar j^fi. hyg^ ek komv son Tryf^gva. 

Ok enn. 

HaTdi ser vid Sjgrri aétti reidr at radom 

sliks var van at hénom rann engi |)vi manna 

a^dz enn vpp vm kvjgrdi {»ralynndi gafz {>r;grndom 

15 [ll^J Eirikr i bvg meira. f^ij^nskr jarl konvnfi; s^grnskao^. 

Lodinn flvtli Astrid! til Noregs. 

56. Lo|)inn , het madr vikverskr ok a^Øigr ok jgrttaSr vel. Hann 
▼ar oplliga i ka^prert)om enn stvnndom i hernadi. ^at var eitt svmar at 
Lo^inn for ka^pferd i Avstrveg. atti hann einn skip ok bafSi mikinn 

20 karpeyri. Hann hellt til Eistlandz ok var ^bt i ka^pstefno of svmarit. 
Enn mcdan markadrinn stod. {)a var {)annig fluttr margskonar ka^pskapr. 
^ar kom man mart fait. |>ar sa Lo[)inn konv nackveria er sclld hafØi 
verit mansali. ok kenndi hann at ^bt var Astri[)r Eiriksdottir er att 
hafdi Tryggvi konvngr. var hon ^b vlik f)vi sem fyrr. f)a er hann sa hana. 

25 I>vi at hon var ^a fa^l ok grvnnleit ok illa kijgrdd. Hann geck til hennar 
ok spvr{)i hvat honnar radz Vjgrri. Hon svaradi. t>vngt er fra j[)vi at 
segia^. ek em selld mansali. Sifian konnvfivz ^a^ vifi. ok vissi AstriSr 
oli deili a honom. Astrif)r bafi at hann skylldi ka^pa hana ok hafa brot 
med ser til frjgrnda hennar. Geyra man ek f)er kost a {)vi segir hann. 

30 Ek mvn flytia {)ig til Noregs. ef [)v villt giptaz mer. Enn mefi ()vi at 
Astrifir var ^b na^fioliga vifi komin ok ^at annat at Lofiinn var stor- 
jgrttafir mafir ra^skr ok a^igr {)a heitr hon honom pesso til vtla^snar 
ser. Si{)an keypti Lo[)inn Astri|)i. ok haffii hana mefi ser til Noregs 
ok feck hennar |)a mefi frjgrnda rafii. ^eirra son var fiorkell neGa. 

35 Djgrtr Astrifiar ok Tryggva konvngs voro f)jgrr Jngibiorg ok Astrif)(r)« 
Seynir Eiriks biofiaskalla voro {)eir Sigvr[)r. Karlshofvfi. Josteinn. f>orkell 
dyrfiill. ok voro allir gofgir menn ok a^figir. ok atto bv a^str i landi. 

M I>rigrnskan Cd, ') sj^kia Cd. ' Snga 6laf8 Trygjirvasoaar. {33 

BrjgrSr .ij. bioggv a^str i Vik. het annarr f>orgcirr. enn annarr Hyrningf. 
fieir fengo d^rttra Lo{)ins ok Astridar. het onnvr JngiriSr enn onnvr. 
Jnngigerdr. 

Olafr konvngr bod(adi) kristni. 

57. f>egar Haralldr Danakonvngr Gormsson harøi vi8 kristni tekit. ^ 
ienndi hann bod vm allt riki sitt. at allir menn*skyIldo skiraz låta ok 
snvaz til rettrar trvar. fylgdi hann sinirr |)vi bo8i. ok veilti l)ar styrk 
ok refsing er eigi gengi vid ella. Hann send! iarla tva i Noreg meØ 
li|) mikit. [)eir skylldo boda kristni i Noregi. fint geck yfir i Vikinni 
pnr er riki Haralldz konvngs stofi yGr ok skirfiiz [)a mart landzfolk. 10 
Enn bralt eftir de/da Haralldz konvngs for Sveinn«tivgoskegg i hernat. 
son hans. bjgrfii i Saxland ok Frisland. enn at lyclofn til Englandz. Enn 
menn |)eir i Noregi. er vid kristni hoKo tekit hvrfo ^a aflr til blota 
sem fyrr. ok sva gerSo menn norØr i land. Enn er Olafr Tryggvason 
var konvngr orfiinn i Noregi dval{)iz hann lengi oF svmarit i Vikinni. 1^ 
Komv [)ar margir frjgrndr hans til hans. ok magar. horøo margir verit 
miklir vinir fofivr hans. var honom ^ar fagnat med almiklom kjgrrleik. 
Olafr [115] konvngr kallar a tal vid sig modvrbr|r8r sina ok Lot)in 
stivpfodvr sinn. méga sina |iorgeir ok Hyrning. Si^BU bar hann vpp 
fyrir fia med hinom mesta alhvga {»at mal at ^eir skylldo siaifr vndir 20 
laka med honom ok fylgia sidan med ollom mjgrlti. at hann vill krist- 
nibod vpp hefia of allt riki sitt. segir at hann skal {)vi alei[)is koma at 
kristna allan Noreg eda deyia ella. Ek skal gera ydr rika menn ok 
micla. t)vi at ek trvi ydr bczt fyrir sakir tengda ok frjgrndsemi. Allir 
^ir ialtodo f)esso sem konvngr bad. ok fylgia honom til ^ess er hann 25 
villdi ok allir f)eir menn er f)eirra radom villdi fylgia. Geyrdi f)a Olafr 
konvngr {)egar bert fyrir aIt)ydo. at hann vill bioda kristni ollum 
monnom i riki sino. Toko ^eir fyrst at iatta {)essv bodi er adr hofdo 
vndir gengit. voro {»eir rikaztir af {)cim monnom sem ^ar voro vid. 
ok gerdo allir adrir at {)eirra djgrmom. Voro ^a skirdir allir menn vm 30 
Vikina. For {)å konvngr nordr i Vikina ok bs^d ollum monnom at taka 
viS kristni. Enn [)eim er i moti mjgrlllo veitti hann storai' refsinngar. enn 
drap svma. svma let hann hamla. enn rak svnia or landi. Kom {)a sva. 
al vm {)at riki allt er fyrr hafdi styrt Tryggvi konvngr fadir hans. ok 
sva {)at er att hafdi Haralldr grenski frjgrndi hans. ok var{> {^at svmar 35 
ok efiir vm vettrinn alkristit folk vm Vikina. 134 Codex Frinaniif. 

(Frå Hordum.) 
58. Olafr konvngr for snemma vm varit yt i Vikina ok harfii li^ 
mikit. for hann ()a nordr a Agdir. Enn hvar sem haiin kom alli hann 
^ing vid bjgrndr ok boda{)i ollum monnom at skirazt. ok gengo menn 
5 vndir krislni. fivi at engi feckzt vppreist af bjgrndom moti konvngi. ok 
var folkit skirt hvar sem hann for. Menn {)eir voro a Hs/rdalandi margir 
ok gofgir er komnir'voro af ^tt Ha^rdakara. Hann atti .liij. sonv« 
einn var fiorleifr spaki. annarr Avgmvndr fafiir f>orolfs skialgs fodvr 
Brlings a Sola. t)ri{>i var |ior{)r faSir Klypps hersis er drap Sigvr^ 

10 slefo Gvnnhilldarson. fiorfii AvlmoSr fadir Askeis foØvr Asiaks filiaskalla. 
{»essi åltbogi var ^a mestr ok ga^fgaztr a Hordalandi. Enn er {)eir 
frjjrndr spvrSo til vapdkvjgrda |)essa. at konvngr for {/Stan me8 landi 
ok hefdi 118 mikit ok brart forn log a monnom. enn allir sjgrtta refs- 
inngom af honom f)eir er i moti mjgrllto. ^e\T frjgrndr ger{)o stefnolag 

15 sin a millom ok viiia gera rafl fyrir ser. f)vi at fxMr vita at konvngr 
man bratt koma a fvnd {'^-'irra. ok semz ()at med {)eim. at {)eir skvlu 
koma allir til Gvlaf^ings fiolmennt ok stefna {)ar fvnd vift Olaf koovng 
Tryggvasvn. 

(Kristnat Rogaland.) 

20 59. Olafr konvngr stefndi (ling {legar hann kom a Rogaland. Enn 
er barndom kom {lingbofi. {)a samnaz l>eir fiolmennt saman med alvjgrpQL 
ok jg^tla^ til .iij. menn ^a er malsniallaztir voro i |)eirra flocki at svara 
OlaG konvngi a {»ingino ok tala moti honom. ok f)at mefi at j^eir vilia 
[116] ecki ganga vndir ala^g. {)ott konvngr biodi [)eim. Enn er bj^ndr 

25 koma til {^ings. ok {)ing var sétt. sloø Olafr konvngr vpp ok talaSi 
fyrst bliSliga til bjgrnda. fannz fiat l>o i hans måli at hann vill at ^ir 
taki vid kristni. ok bad [)a til {)ess fogrom ordom. enn at lyctom let 
hann |)at fylgia vid {)a er i moti m|rllto ok eigi villdo vndir ganga bod 
hans. at {)eir mvndo sjgrta af honom afarkostvm. reidi ok refsinngom. 

30 hvar sem hann m|rtli vid komaz. Enn er konvngr la^k mali sino. {>a 
stod sa vpp er einna var malsniallaztr af bjgrndom ok fyrst var til ^ess 
tekinn at svara konvngi. Enn er hann villdi til måls taka. ^a setr at 
honom horsta ok firs/ngd. sva at hann feck eigi ordi vpp komit. ok 
setliz hann nidr. ^a stendr vpp annarr bonndi ok vill sa eigi fallaz 

35 lata andsva^rin [)ott hinom fyrra hefdi eigi vel til tekiz. Enn er sa 

heft vpp 4nal sitt. |)a var hann sva stamr at hann feck ongo ordi 

vpp komit. Toko f)a allir at hljgria adrir {)eir er vid voro. j^a 

setz bondi nidr. Stendr {>a vpp hinn {>ri{>i ok vill tala moti konvngi. 

■) ftta Cd. Saga 6lafs Tryggvasonar. 135 

Bnn er sa fok til måls. var hann sva håss ok ramr at engi maør 
beyrti hvat hann talaSi. ok settiz hann nidr. Eftir [)at varf) engi 
lil af bj|mdom at mj^la moti konvngi. Ok or tijgrndr fengo engi 
til andsvara vid konvng. var[> engi vppreist t)eirra til mo(t)$to6o vlA 
konvng. Kom {)a sva at allir iatto ^vi er konvngr ba^d. Var t)a ikirt 5 
{lingfolk fiat allt adr konvngr skill)iz vid. 

(Kvånbæn Erlings Skjalgssonar.) 

60. Olafr konvngr stefnir til lidi sino til Gvla^ings. |)vi at bj^ndr 
hafa honom ^2/ ord sent at |)eir villa })ar svara hans mali. Enn er 
^ar koma hvarirlveggio til l)ingsins. t)a vill konvngr eiga fyrst tal vid 10 
landzhofdinngia. Enn er l>eir komv a stefno allir saman. berr konvngr 
vpp sin eyrinndi ok bydr |)eim at taka vid skirn eftir bodi hans. |ia 
svaradi Avlmodr hinn gamli. Rjgrtt hofom ver Trjgrndr {)ctta mal vår i 
nillom. ok mvnom ver frjgrndr allir hverfa at eino radi. Medr j[)vi kon- 
vngr at {)v jgihr at pynda oss frjgrndr til slikra luta ok briota log vår 15 
ok leggia oss vndir {)ig med nokkvrri radning. {)a mvnv ver i mot 
standa med ollu afli ok fai {)eir sigr er a^dit ver{)r. Enn ef f)v kon- 
vngr villt leggia nockvra fars^lliga luti til vår frjgrnda. {)a matio {)at 
sva vel gera. at ver manom allir hverfa til {)in med fvllkominni t)ionusto. 
Konvngr svaradi. Hvers vilit |)er mig beida til {>ess at vår s^tt verf)! 20 
æm bezt. Avlmodr svaradi. {»at er hit fyrsta ef {>v villt gipta Aslri^i 
syaivr {>ina Erlinngi Skialgsseyni frjgrnda vårom. er ver kollom nv mann- 
Tj^nstan alira vngra manna i Noregi. Olafr konvngr segir at honom 
fiickir likliga at [)at giaford mvni gott vera. segir al Erlingr er jgrtladr 
▼el ok enn likligzli madr synom. enn {)o a Astridr at svara {)ossom 25 
malom. Si{>an rjgrddi Olafr konvngr {)etta vid systvr sina. [117] Hon 
svaradi. Litt nyt ek {)ess at ek se konvngs dottir ok enn konvngs 
systir. er mig skal gipta vtignom manni. mvn ek helldr bida nockveria 
▼etr annars giafordz. Ok skil{)o ^a^ med {)vi at sinni. 

(Krisnat Hordaland.) éo 

61. Olafr konvngr let taka Ha^k er Astridr atti ok plocka af allar 
fiadrarnar ok sendi henni sidan. |>a mjgrliti Astridr. Reidr er brodir 
minn. Sif)an stod hon vpp ok geck til konvngs. Hann fagnar henne 
▼eL f>a sagdi Astridr at hon villdi at konvngr Sjgri fyrir radi hennar 
{»at er hann vill. {»at hvgda ek segir konvngr at ek mvnda hafa valid ^ 35 
til at gera |»ann tiginn mann sem ek vil her i landi. Let konvngr {>a 
kalla til tals vi6 aig Avlmod ok Erling ok alla {»a frjgrndr. var {»a talat 

>) vallt Cd. Codex Friiianof. boaiirf ^cdaL b'k sra at Astridr var fa^slnvfi Erlingi. Si{)an let kon- 
Tiigr sirtia ^sii; ok ba'd bondom krislni. Var |)a AvImoØr forgangs- 
aadr ai t^tia koamgs eyrinndi. ok {^^r med allir fr^rndr [)eirra. bar 
^ ea^ aafc Inrsl til at rojgrla inoti. Var {)a skirt (»at folk allt ok (Brollanp Erlings Skjålgssonar.) 

62. Erlingr Skialgsson gorfii of svmarit brvfils/p silt. ok var {)ar 
anmikit fiolMenni. f>ar var Olafr konvngr. Bw6 konvngr [>a at gefa 
EHiflgi jarldom. Enn Erlingr sagfii sva. Hersar hafa verit ffjgrndr minir 

to ak Til ek ecki bafa hjgrra nafn enn frjgrndr minir. hilt vil ek {)iggia af 
j6r koovngr at {)er latid mig vera mestan med [)vi nafni her i landl. 
Etmmgr ialti honom {)vi. Ok at skilnafii veilti Olafr konvngr Erlingi 
Bsgi sinom norSan fra Sognsjgr ok wsir til Lifianndisness med [)vilikom 
kftti sem Haralldr konvngr hinn harfagri hafdi veilt seynom sinom ok 

tS fjrr er ritad. 

(Kristnadir Firdir ok Raumdælir.) 

63. ^elta sama ha^st stefndi Olafr konvngr .iiij. fylkna f)ing nordr 
hia Stadi a Dragsheidi. |)ar skylido koma Sygnir ok Firdir. Svnnnijgrrir 
ok Ra^mdjgrlir. For Olafr konvngr med allmikit Golmenni {^Bnnig. er 

20 hann hafdi haft a^stan or landi ok sva {)at lid er komit hafdi til hans 
a Rogalandi ok Ha^rdalandi. Enn er Olafr konvngr kom ()ar til {)ings. 
boda[)i hann krislni {)ar sem i odrom stodom. Ok fyrir ^vi at konvngr 
hafdi ^ar styrk mikinn Golmennis. ok oltv[)vz t)eir ^at. f)a bs/d konvngr 
{)eim .ij. kosti. at ^e\r tjgki vid kristni ok leti skiraz eda elligar helldi 

25 ()eir vid hann orusto. Enn er hjgrndr sa eigi sinn kost til ]fess at beriaz 
vid konvng toko |)eir f)at rad at lata skiraz. Ferr Olafr konvngr l>a 
med li[)i sino a Nordmjgrri ok kristnar hann {)at fylki. Si[)an siglir 
hann inn a Hladir ok I^tr briota ofan hoGt ok taka allt fe ok skralt or 
hoGno. hann tok gvllhring mikinn or hofshvrdvnni er Hakon larl hafdi 

30 latit gera. Si[)an let Olafr konvngr brenna [118] hoGt. Enn er bjgrndr 
ver()a ()essa varir. f)a lata f)eir fara beror vm oli fylki ok stefna her 
vt ok jgrtla at konvngi. Olafr konvngr helldr {)a li()i sino vt eftir firdi 
ok stefnir sidan nordr med landi ok jgrllar at fara sidan nordr a 
Halogaland ok kristna ()ar. Enn er hann kom nordr i Biama^ra. spyrr 

35 hann j[)at af Halogalandi. at {)eir hafa {)ar her vti ok jgrtla at veria konvngi 
landit. Ero ^cir {)ar hofdinngiar fyrir li^u Harekr or ^iottv. |iorir 
hiortr or Vågom. Eyvinndr kinnrifa. Enn er Olafr konvngr spyrr (»etta. Saga Olafs Tryggvasonar. 137 

inyr hann \e\6 sinni ok siglir svAr med landi. Enn er hann kom 
svfir vm Stad for bann allt tomligar. ok kom hann 8/ndver{)an vetr 
wsiT i Vik. 

(Bonord 6lafs konungs til SigriØar dréttningar.) 

64. Sigri[) drottning hin storrafia i Svifiiod sat f)ar at bvvm & 
sinom. j^ann vetr fara menn milli f)eirra Olafs konvngs ok Sigridar 
drotlningar ok hof Olafr konvngr bonorfi sitt vid hana. enn hon tok 
fivi likliga. Var [)at mal fest med einkamalum. Olafr konvngr sendi 
Sigrid! drottningv gvllhring t)nnn hinn mikla er hann hafdi tekit or 
hofshvrd a Hla^dom. ok ^nlli |)at hofvdgersimi. Stefnvlag skylldi vera 10 
▼m varit vid Elfina til f)ossa niåla vid landamjgrri. Enn er hringr 
^essi var sva miog lofadr af ollvm monnom. voro [)ar med drottningv 
brjgrdr .ij. [)eir voro gvllsmidir hennar.' ok er t)eir hofdo gvllhringinn 
med hondom ok handvjgrlto ok mailto einmjgrli millum sin. fia let drott- 
ning kalla {)a til sin. ok spyrr hvart {)eir spottvdo at hringinom. |>eir 15 
dylia pess. Drottning sagdi. at {)eir skylldi fyrir hvem mvn lata hana 
vita. hvat f)eir hafa at fvndit. fieir segia at fals vjgrri i hringinom. 
Sidan let hon briota i svnndr ringinn. ok fannz |)ar eir i innan. ]^a 
▼ar{) drottning reid. ok sagdi at Olafr mvndi falsa hana at fleira enn 
{lesso eino. f>enna hinn sama vetr for Olafr konvngr vpp a Hringariki 20 
al bofia {)ar kristni. — Asta Gvdbrandzdottir giptiz bratt cflir fall Har- 
alldz grenska Sigvr{>i syr. hann var konvngr a Hringariki. Sigvrdr var 
son Halfdanar. Sigvrdarsonar hrisa. Haralldzsonar hårfagra. Var Olafr 
son l>eirra Haralldz grenska ok Asto med modvr sinni. f^rddiz hann vpp 

i jgrsko med Sigvrdi konvngi stivpfedr sinom. Enn er Olafr konvngr 25 
Tryggvason kom a Hringariki at boda kristni. |)a let skiraz Sigvrdr 
konvngr ok Asta kona hans ok Olafr son hennar. Olafr konvngr Trygg- 
vason gerdi gvdsifiar vid Olaf Haralldzson. [)a var hann |)rcvetr. For 
Olafr Tryggvason {)a enn vt i Vikina. ok var fiar vm vettrinn. |iann 
▼ar hann hinn .iij. vetr konvnngr yfir Noregi. 30 

(Tal {)eira Olafs konungs ok Sigridar storrådu.) 

65. Snimma vm varit for Olafr konvngr a^str til Konvngahello til 
stefno moti Sigridi drottningv. Enn er ^w fvnnvz. tolvdo ^2/ ^at mal 
er fjgrtt hafdi verit vm vettrinn at ^a^ mvndo gera samgang sinn. ok 
for ^at mal allt likliga. |>a m^rllti Olafr konvngr. [119] at Sigri{) skylldi 35 
taka skim ok retta trv. Hon svaradi. Ecki mvn ek ganga af {)eirri trv 
er ek hefi adr haft ok frjgrndr minir fyrir mer. man ek ok ecki at {)vi 138 Codez Frisiaoas. 

telia ^ott t^v trvir a ()ann gv8 er f)er likar. ^a var{> Olafr konTngr reifir 

miog ok mjgrllli. Hvi mvn ek ganga at eiga {)ig afgamla ok hvndheiØna. 

ok Id/sl i andiit henne med glofa sinom. Stof) hann vpp sifian ok bjgrdi 
( ^2/. ^a mjgrllti Sigri{> drottning. |>eUa mjgrlti vel ver{)a |»inn bani. Ok 
5 skiI[)o sidan. For konvngr norflr i Vikina. enn drottning 8/str i 

Sviavelldi. 

(Seidmanna brenna.) 

66. Olafr konvngr for |)a til Tvn(s)bergs ok atti {)ar enn {>ing 
ok taladi a f)ingino. at ^eir menn allir er kvnnir ok sannir yrSi at |ivi 

10 at fgri med galldra eAa gerninngar eAa seidmenn. at f)eir fgri allir af 

landi brot, Sidan let konvngr rannsaka eftir f)eim monnom vm \tjgT 

bygdir er {>ar voro i nand ok boØa f)erm ollum til sin. Enn er j[)eir 

komv f)ar. var einn madr nefndr af l>eim Eyvinndr kelida. hann var 

4 sonarson Rognvalldz rellilbeina sonar Haralldz harfagra. Eyvinndr var 

15 seiSmadr pk allmiog (iolkvnnigr. Olafr konvngr let skipa {)essom monn« 
am i eina stofv ok Icl |)ar vm bvazt ok gera |)eim veizia ok fa {>eidi 
styrkan dryck. Ok {^a er {)eir voro miog drvcnir let konvngr bera elld 
at stofvnni ok brann stofa ok allir menn inni. nema Eyvinndr kellda. 
bann komz vt ok sva i bra^t. Enn er hann var i brotto ok langt a 

25 leid kominn. fann hann menn a leid sinni er fara j^llvdv til konvngs. 
hann ba8 f)a segia konvngi. at Eyvinndr var brot kominn or elMinom. 
ok hann jgrtlaSi alldri sidan at koma a valid Olafs konvngs. enn hann 
mvndi fara allt a se/mv leiS vm ()ionvstv sina sem hann hafSi fyrr 
gert. Enn er ^essir menn komv a konvngs fvnd. segia f)eir honom 

20 ord Eyvinndar. Konvngr let illa yGr er Eyvinndr var eigi darfir. 

(Drap Eyvindar keldu.) 

67. Olafr konvngr for vt eftir Vikinni er våraSi ok tok veizlar at 
storbvvm sinom ok sendi bod allt vm Vikina at hann vill liS vti hafa 
vm svmarit ok vill fara norSr i land. Eftir {)at for hann norSr » Agfiir. 

30 Enn er a leid langafc/sto. sotti hann nordr a Rogaland ok kom paska- 
aftan nordr i Karrmt a Avgvalldznes. var {)ar bvin fyrir honom paska- 
veizla. Konvngr hafdi n^r .ccc. manna, ^a sa^rov notl kom vid eyna 
Eyvinndr kellda. hann hafdi langskip alskipat. voro {)at allt seidmenn 
ok fiolkvnngir menn. Eyvinndr geck vpp af skipi ok sveit hans. ok 

35 mognodo fiolkynngi sina. gerdi Eyvinndr {)a hviizhialm ok ^okvmyrkr 
sva mikit. at konvngr ok lid hans skylldi eigi mega sia {>a. Enn er 
()eir komv miog: sva lil bjgfiarins a AvgvalldzBeai gerdte liaøa dagr. ^ Saga Olafs Tryggvasonar. 139 

Tar^ ^ mioff annan veg enn Eyvinndr haffii j|rtlat. Kom pa myrkvi sa 
er bann hafdi gert med fiolkynngi yfir hann ok lid hans. sva at {)eir sa 
eigi helldr argom enn hnacka. [120] ok foro allt i hring vm eyna. Enn 
var{)mcnn konvngs sa hvar {)eir foro. ok visso eigi hvat {)at var. Var 
]få sagt konvngi. stofi hann {)a vpp ok allt li[)it ok kl^rddiz. Enn er 5 
konvngr sa hvar peir Eyvinndr foro. bad hann sina menn vapna sig. 
ok vita hvat monnom {)at v^ri. Enn er konvngsmenn kendo {)ar Ey- 
vinnd. toko {)eir hann hondom ok alla pa ok leiddo til konvngs. Ey- 
vinndr sagfii pa atbvrd of sina ferS. Si{)an let konvngr taka {)a alla ok 
flytia i flgrAisker. ok bvnndo {)a f>ar. Let Eyvinndr sva lif sitt ok allir 10 
fieir. Er ^at sifian kallat Skrattasker. 

(Frå élafi konungi ok vélum Ofiins.) 

68. Sva er sagt. f)a er Olafr konvngr var a Avgvalldznesi at 
veizlunni. al {)ar kom eilt kvelld gamall maAr ok orfispakr niiog. hann 
baffii hatt si^an. {)essi ma6r var ok einsynn. hann kvnni segia of ollum 15 
londoin. Hann kom ser i tal vift konvng. {)oUi konvngi gaman mikit 

at rjgrdom hans. ok spvrAi hann margra luta. Gestrinn feck orla^sn til 
allra lota. ok sat konvngr lengi vm kvelldit. |>a spyrr konvngr ef 
hann vissi hverr Ogvalldr hefAi verit er nesit ok bj|rrinn var viA kendr. 
Gestrinn sagAi at Avgvalldr var konvngr ok hermaAr mikill. hann blotaAi 20 
kt eina mest ok hafAi hana meA ser. hvar sem hann for ok {)otli 
honom {»at heilnjgrmligt at drecka miolk hennar iafnan. Avgvalldr kon* 
TOgr barAiz viA f>ann konvng er Varinn het. J [)eirri orasto fell Avg- 
valldr konvngr. var hann f)a heygAr her skamt fra bjgrnom. ok seltir 
vpp bartasteinar. f)eir sem her cro enn. Ok i annan staA skamt heAan 25 
▼ar heygA kyrin. Slika luti sagAi hann ok marga aAra fra konvngom 
eAa oArvm fornvm ti{)irindom. Enn er lengi var setit vm nottina. {)a 
minnti byskvp konvng a at mal vjgrri at ganga at sofa. GerAi konvngr 
[>a sva. Enn er konvngr var af kijgrddr ok hafAi i reckio lagizt. kom 
par gestrinn ok talaAi enn lengi viA konvng. {>otti konvngi orAz vant 30 
er annal var mjgrllt« ]mi mjgrllti byskvp til konvngs. sagAi at mal vjgrri 
al sofa. Konvngr gerAi {)a sva. enn gestrinn gekk vt. Litio siAarr vakn- 
adi konvngr ok spvrAi eftir gestinom. baA hann kalla til sinn. enn 
gestrinn fannz {»a hvergi. 

(Enn fra vélnm OAins.) 35 

69. Eflir vm morgininn let konvngr kalla til sin steikara ok {)ann 
er dvyckiiMi var^eiHi. ok spvrAi ef nockvrr okvnnr maAr hefAi komit 140 Codex Frisianus. 

til |)eirra. {)eir segia at ])» er f)eir skylldo matbva kom par maØr 
nockvrr ok sngfii at fvrfio ill slatr s\6o peir til konvngs borØz. 
Si|)an feck hann [)eim .ij. ns/tsiØvr digrar ok feitar. ok s\6o {)eir pat 
med ofirv slatri. Konvngr baS pa vist alla onyta. ok sagfii at petta 
^ mvndi engi mafir vera. ok mvndi verit hafa Opinn. sa er heifinir menn 
hofSo lengi a trvat. sagSi konvngr sva. at Opinn skylide pa ongo 
aleiSis koma at svikia pa. 

(]^ing i |>råndheimi.) 

70. Olafr konvngr dro saman liS mikit s/stan or landi vm svmarit. 

10 Hann hellt lipi f)vi norfir til {>rand[12I]heims ok lagfii fyrst inn til Nifi- 
aross. Sif)an let hann fara pingbofi ok stefndi .viij. fylkna ping a 
Frostu. Enn bjgrndr stefndo pingboS i hervt. ok stefndo saman pegn 
ok prjgri vm allan prandheim. Enn er konvngr kom til pings, var par 
kominn bjgrndamvgrinn meS alvj^pni. Ok er ping var sett talaØi kon- 

15 vngr fyrir lyfiinom. ok ba^Ø peim at taka vifi kristni. Enn er hann 
hafdi lengi talat. kolloSo b^ndr ok baSo hann pegia. sogØo at peir 
mvndo veila honom ella atgongo ok reka hann i brot. gerØo ver sva 
viS Hakon Apalsteinsfostra. pa er hann bs/fi pvilik bofi. ok virpo ver 
pig eigi meira enn hann. Enn er Olafr konvngr sa jgrfii bjgrnda ok pat 

20 meA at peir hofSo her sva mikinn. at ekki matti vid standa. vcik kon- 
vngr pa sva rjgrpvnni at hann sneri til sampyckis vid bjgrndr ok sagdi 
sva. Ek vil at ver gerim sått våra sem ver hofvm afir lagit med oss. 
vil ek fara par til er per hafil hit mesta blot ydart ok sia par sido 
ydra. tokvm pat rad sem ver viHum allir sampyckiaz. Enn er konvngr 

25 taladi linliga lil bjgrnda. mykpiz hvgr peirra. ok for sidan allt talit sått- 
giarnliga med pcim. ok var pat radit at lyclom. at vera skylldi mitt 
svmars blot inn a Mjgrri. ok skylldo par til koma allir hofpinngiar ok 
rikir bjgrndr sva sem sidr er til. par skylldi ok koma Olafr konvngr. 

(Frå Jårnskeggja.) 
30 7). Skeggi het rikr bondi ok var kalladr Jarnskeggi. hann bio a 

Vpphs/gi a Yriom. Skeggi taladi fyrst a pingino moti konvngi ok var 
mest fyrir b.grndom at mjgrla i moti kristninni. |>eir slito pingino med 
pessom hjgrtti. foro pa bjgrndr heim enn konvngr a Hladir. 

(Veizia å Hlodnm.) 

35 72. Olafr konvngr la skipom sinom i Nid. ok hafdi .xxx. skipa 
ok mikit lip ok fritt. enn konvngr siaifr var a Lårdom meS hirdsveit Saf^R élafs Tryg^vasonar. 441 

sina. Bnn er miog leiS at f)vi er biotit skylldi vera inn a Mjgrrinni. 
ger{)i Olafr konvngr veizlo inikla inn a La^Som. hann sendi boS inn a 
Slrinnd ok vpp i Ga^Iardal. ok \)?/6 til sin hofdinngiom ok storbondom. 
Enn er velzla var bvin ok bofizmenn komnir. f)a var {)ar hit fyrsta 
kvelld velzla fs/gr ok veilt allkappsamliga. voro menn miog drvcknir. 5 
Enn eftir vm nottina svåfo menn i nafiom. Vm morgininn eftir let 
konvngr syngva ser messo. Si{)an let konvngr blasa til hYs[)ings. gengo 
[la allir menn til f)ings af skipom. Enn er {)ing var sett. sloS konvngr 
Ypp ok taludi. Ver attom f)ing a Frostv. bs/A ek {)a bjgrndom at lata 
skiraz. enn f)eir bvfio mer {)ar i mot at ek skyllda hverra til blota med lo 
^eim. 8va sem gert hafSi Hakon A{)alsteinsfostrl. Kom {)at asamt med 
088. at ver skvlom finnaz inn a Mjgrrinni ok gera {)ar blot mikit. Enn 
ef ek skal hverfa til blota med [122] ydr. {)a vil ek gera hit mesla blot 
sem ydr er titt ok blola monnom. Vil ek eigi til ^ess velia {)rjgrla eda 
illmenni. helldr vil ek til ^ess velia hina agjgrtvzto menn at få godonvm. 15 
nefni ek til {)essa Orm lygro af Medalhvsom. Styrkar af Gimsom. Kår 
af Grytinngi. Asbiorn. |>orberg af Ornesi. Orm af Lyxo. Halldor af 
Skerpingsstedio. Ok f)ar med nefnir hann adra .v. {)a er agjgrtaztir voro. 
segir sva at hann vill {)essom blota til års ok fri{)ar ok let^ {)egar veita 
^eim algongo. Enn er bjgrndr så at f)eir hofdo ongan li[)zkost vid 20 
konvngi. bado f)eir ser gri[)a. ok bioda sig a konvngs valid. Semz {)at 
i milli peirra. at allir bjgrndr {)eir sem {)ar voro komnir leto skiraz ok 
▼eilto konvngi til {)ess svardaga at haUda retta trv ok leggia nidr blot- 
skap allan. Hafdi konvngr {)a {)essa menn alla i bodi sino. {)ar til er 
{»eir fengo sonv sina eda frjgrndr eda brjgrdr i gisling til Olafs konvngs. 25 

(Frå t>ingi i |>råndheimi.) 

73. Olafr konvngr for med ollu lif)i sino inn i {)randheim. Enn 
er hann kom inn a Hjgrri. {)a voro |)ar komnir allir hor[)inngiar {)rjgrnda. 
}>eir er pH slodo mest i moti kristninni. ok hofdo [)ar med sér alla 
storbjgmdr {>a er fyrr hofdo halldit vpp blolvm i {)eim stad. Var {)ar 30 
(>a fiolmennt sem vandi var til ok fyrr hafdi verit a Frostvpinngi. Let 
^a Olafr konvngr kreGa f>ings. ok gengo hvarirtveggio med ah\grpni. 
Enn er {>ing var sett. taladi Olafr konvngr ok ba^d monnom krislni. 
Jarnskeggi svaradi konvngi af henndi bjgrnda sagdi sva at bjgrndr villdo 
enn sem fyrr at konvngr bryti ecki log a |)oim. viliom ver konvngr 35 
at f)v blotir sem her hafa gert adrir konvngar fyrir f)er. At hans 
') f^im Ulf. Cd. {42 Codex Friflianus. 

rjgrdo gerSo bjgmdr mikinn rom. ok sogbo at f)eir villdi sva lata Tera 
sem Skeggi mjgrllti. ]^a segir konvngr at hann vill fara i hofit med 
f)eim ok sia si^o t>eirra. Bj^rndom likar {)at vel. ^a fore til hofsins 
hvarirtveggio. 

5 (Kristnafir |>råndheimr.) 

74. Olafr konvngr gengr nv i hofit. ok. fair menn med honom. ok 
nockvrir af^bjgrndom. Enn er konvngr kom f)ar sem goØin voro. ^ 
sat {)ar ^orr ok var mest tignaØr af ollum goSom. hann var buinn meft 
gvUi ok silfri. Olafr konvngr hof vp refØi gvUbuit er hann hafdi i 

10 hendi ok la^st ^or sva at hann fell af stallinom. Sif>an liopo at kon«* 
vngsmenn ok skyfdo ofan goSonvm. Enn mefian konvngr var inni i 
hofino var drepinn Jarnskeggi vti fyrir hofsdvronvm. ok gerØo {»at 
konvngsmenn. Enn er konvngr kom til lifts sins ba^Ø hann bjgrndom 
.ij. kosti. at {»eir skylldo beriaz viA hann eda taka viØ kristni. Enn eflir 

15 låt Jarnskeggia var{) enngi forgangsmaSr af hendi bj|rnda at reisa merki 
moti Olafi konvngi. Var{) hinn kostr Vp tekinn at ganga til konvngs 
ok lyfia {)vi er hann bs/S. ^a let Olafr konvngr [123] skira folk alit 
{»at er {)ar var ok tok gislar af bondom til ^ess at {)eir skylldi hallda 
kristni sinni. Sidan let Olafr konvngr fara menn sina vm oli fylki i 

20 firandheimi. ok mjgrllti {)a engi maSr moti kristni. Var ^a skirt alll folk 
i ^rjgrndalogvra. 

(Bæjargerft.) 

75. Olafr konvngr for lifii sino vt til NiØaross. hann let {»ar reisa 
hvs a Nidarbacka ok skipadi sva at {)ar skylldi vera ks/pstaØr. Kon- 

25 vngr gaf monnom [)ar toptir til at gera ser hvs. enn hann let gera 
konvngsgarf) vpp fra Skipakrok. Let hann {)annig flytia vm hs/stiS 
oli fong {)a^ er {)yrfli til velrsetu. ok hafAi konvngr {)ar allmikit fiol- 
menni. ok hellzt {)at iafnan. 

(Kvånfang Olafs konungs.) 

30 76. Olafr konvngr ger{)i stefnolag frjgrndom Jarnskeggia ok barft 

peim bjgrtr. Enn par voro til svara margir gofgir menn. Jarnskeggi 
atti dottvr er GvArvn er nefnd. Kom {)at at lyctom i Sjgrtt {»eirra at 
Olafr konvngr skylldi fa GvArvnar. Enn er brvAla^psstefna sia kom. {»a 
gengo [)a^ i eina reckio Olafr konvngr ok GvArvn. Enn hina fyrsto 

35 nolt er {)a^ lago bjgrAi samt {)egar er Olafr konvngr var sofnaAr. {)a 
bra hon knifi ok vill leggia a honom. Enn er konvngr varp {»essa S9frB Olafs Tryggvasonar. 143 

varr. tok hann knifinn fyrir henni. ok sio6 vpp or huilunni. geck til 
maima sinna ok sagfii t)eim {)enna alburd. Tok Gvdrvn {)a ok kljgrSi 
aui ok aiiir hennar menn ok fara bra^t sidan. Kom Gvdrvn ecki siSan 
i sama reckio Olafi konvngi. 

(Gerr Traninn.) 5 

77. ^etta sama ha^st let Olafr konvngr reisa langskip mikil a 
eyronofln vid Nifi. f)at var sneckia. hafSi hann {)ar til marga smiSo. 
Enn ondver{)an vetr {)a er skipit var algert. var {)at .xxx. at rvmatali 
ok slafnhåU ok ecki mikit i ser. |>al skip kalladi konvngr Tranann. 
Eflir drap Jarnskeggia var lik hans flutt vt a Yriar ok liggr hann i io 
Skeggiahargi. 

({>angbrandr for til Jslands.) 

78. f>a er Olafr konvngr Tryggvason hafdi verit konvngr .ij. vetr 
al Noregi var me6 honom saxneskr prestr sa er ^angbrandr bet. Hann 
var oCstopamafir mikill ok vigamaAr. enn klercr gofir ok maSr vaskr. 15 
Emn fyrir sakir ospectar hans villdi konvngr hann eigi meØ ser hafa 
ok feck honom sendiferd t>a at hann skylldi fara til Jslandz ok kristna 
landit. Honom var fengit ka^pskip. Ok er fra hans ferd {)at at segia. 

al hann kom til Jslandz i AiftaGord hinn sydra. ok var vm vetlrinn 
med Halli a Sidu. ^angbrandr bofia^ii kristni a Jslandi. Ok af hans 20 
ordom lét Hallr skiraz ok hion hans oli ok margir adrir hori)inngiar. 
eno myclu fleiri voro hinir er i moli stodo. |>orvalldr veili ok Vetrlidi 
dudld ortv nid vm |>angbrand. [124] enn hann drap f)a bada. ^ang- 
braodr var .ij. vetr a Jslandi ok var{) .iij. manna bani adr hann for i broL 

(Fra Hauki ok Sigurdi.) 25 

79. Sigvrt)r het madr. annarr Ha^kr. {)eir voro haleyskir menn 
ok bofdoz miog i ka^fer{)um. ^eir hofdo farit eitt sumar vestr til 
Englandz. Enn er {)eir komv aftr til Noregs sigldo f)eir nordr med 
landi. Ok a Nordmjgrri mjgrtto {)eir lidi Olafs konvngs. Enn er menn 
sogdo konvngi. at f)ar voro komnir haleyskir menn ok voro heidnir. 30 
foa let konvngr kalla styrimcnn til sin. Hann spyrr f)a ef f)eir villdi 
skiraz lata. enn {)eir qveda nei vid {)vi. Si{)an taladi konvngr fyrir 
{»eim a marga vega. ok stodat)i {)at ecki. ^a hét hann f)eim da^da eda 
meizlam. {»eir skipvdoz ecki vid {)at. |>a let konvngr selia {)a i iarn ok 
hafdi ^a med ser nockvra hrid. ok voro {)eir i fiolrvm halldnir. Kon- 35 
Tngr taladi iafnan fyrir f)eim. ok tiadi ]fsi ecki. Enn a einni nott hvrfv t44 CMei FrUiaaof. 

{leir 1 brot rra at e«^ nadr spardi til {»eirra eØa med bTerio oioti 
^<Mr kooiTzt i broC Ok vm ha^stid komv [>eir fram norftr i ^iotlv 
mt»<) Har»*k!. tok kaaa vel viA {)eim. voro {)eir vid vellrino met honoD 
i 2(0#)t> yfirtftL 

3 (Frå Håreki i t>j6ttu.) 

%. ^t Tir Tin ?arit einn godan veSrdag at Harekr var beima 
ok fåtl nanna a bjgrnoin. ok (»olti honoin da^fligl. Sigvrdr nugfllli vi5 
kasa. ef bann villdi al ^eir reyri nockvr ok skemli ser. ^l liktr 
Hareki veL Ganga sidan lil strandar ok draga fram sexjgrring. Sigvrtr 

10 lok segl or noslino ok allan rciSa ^ann er fyigdi skipino. sva sem 
peir gerdo iafnan {)a er {)eir skemlo ser. Harekr geck a skip ok lagti 
alyri i lag. |>eir br^rAr foro ineA alvjgrpni sitl sva sem (t)eir) voro iafnao 
vanir at ganga meA bonda sinom. {leir voro baAir manna sterkazlir. Eno 
aAr |)eir gengi vt a skipit ka^stvAo peiv a skipit smiorla^pom nockvrom 

15 ok bra^Akassi ok baro milli sin micia mvngatzlvnno a skipiL Si^an 
reyro ^i ir fra landi. Enn er peit voro skamt komnir fra eyionnL f|fni 
^eir brjgrAr segl vpp. enn Harekr styrAi. bar {)a bralt fra eyionni. p9i 
mjgM SigvrAr lil Hareks. Nv skalitv kiosa vm kosti nockvra. St er 
hinn fyrsli at lata ockr brjgrAr raAa fyrir fer{) varri ok stefno. hinn er 

20 annarr at viA manom binda {)ig. Harekr sa t)a hvern veg komit var 
hans mali. at bann malli ecki betr enn oArom {)eirra {)ott ^eir vjjrri 
iamnbunir. ka^s bann {)vi {)ann af at lata {)a raAa al sinni ok selldi 
{)eim trv sina til {)ess. Si{)an geck SigvrAr lil sliornar ok stefndi 
svAr meA landi. Gjgrla [»eir brjgrAr {)css [125] at {)cir skylldi hvergi menn 

25 Gnna. enn byri gaf sem bezt malti kiosa. Letto pcit eigi fyrr enn |>eir 
koma svAr til l>randheims ok inn til NiAaross. fvnno {)ar Olaf konvng. 
Si{)an let Oiafr konvngr kalla Harek til sin ok ba^A bonom at lata skiraz. 
Harekr mjgrllti a moti. ^elta tala f)eir konvngr ok Harekr marga daga. 
iafnan fyrir morgom monnom enn slundom i eintali. ok kom ecki asamt 

30 mcA {)eim. Enn at lyctom segir konvngr Hareki. Nv skalitv fara heim 
ok vil ek ecki granda {)er at sinni. hclldr {)at lil at frjgrndsemi er meA 
ockr. ok f)at annal at {)v (mvnt) kalla at ek hafa meA svikom fengit 
f>ig. enn vit t)at til sannz. at ek jgrtla mer i sumar norAr f)ingat ok 
vitia yAar Haleygianna. skvlu {)er {)a vita hvart ek kann refsa {)eim er 

35 neila krislninni. Harekr let vel yCr f)vi at bann komi heim sem fyrst 
Konvngr feck Hareki skuto goda. ok reyro a borA .x. menn cAa .xij. 
let {)at skip bua sem bezt at ollum fongom. |)ar meA feck konvngr 
Hareki .xxx. manna til fylgAar vel boinna. Sb^b Olafs TryggvBsonar. 145 

(DauSi Eyvindar kinnrifu.) 
Bl. Harekr for f)egar brot or bjgrnom er hann var buinn. enn 
Harkr ok SigvrSr voro med konvngi ok leto skiraz bafiir. Harekr for 
heim i |>ioUv. Hann sendi ord Eyvindi kinnrifo vin sinom. baS sva 
segl« honom. at Harekr hafdi fvndit Olaf konvng ok hafdi eigi kvgaz 5 
Istid til {»ess at taka viØ krislni. hitt annal bafi hann segia honom at 
Olafr konvngr øllar vm svmarit norfir f)anig med her a hendr {)eim. 
segir Harekr sva. at f)eir mvnv {)ar verf)a varhvga vift at giallda. bad 
Eyvind koma sem fyrst a sinn fvnd. Enn er {)eir baro Eyvindi {)essi 
eyrindi ser hann at jgrrin na^dsyn mvn til vera at gera f)ar rad fyrir. 10 
at ^eir verdi eigi vppnjgrmir fyrir konvngi. For Eyvindr skiotliga til 
l^iottv. fagnadi Harekr honom vel. Ok f)egar skiott ganga |)eir Harekr 
ok Eyvindr a tal annan veg fra bjgrnom. Enn er f)eir hafa litla hrid 
lalal. {)a koma {)ar menn Olafs konvngs f)eir er Hareki hofdo nordr 
fylgt ^eir taka Eyvind ok leida hann til skips med ser. fara sidan 15 
brél med Eyvind, letta eigi fyrri enn {)eir finna Olaf konvng i Nidarosi. 
Bard konvngr Eyvindi at taka vid skirn sem odrom monnom. Eyvindr 
kvad nei vid {)vi. Konvngr bad hann blidom ordom at taka vid kristni 
ok sagdi honom marga skynsemi ok sva byskvp. Eyvindr skipadiz 
ecki vid {>at. |>a ba^d konvngr honom giafir ok veizlur storar. Eyvindr 20 
neitti {)vi ollu. l>a het konvngr honom meizlum eda da^da. Ecki skip- 
adiz Eyvindr vid f>at. Si{)an let konvngr bera inn mvnnls/g fvlla af 
elldi ok setia a kvid Eyvindi. ok brast bratt kvidrinn i svndr. ^a 
mjgilti Eyvindr. Taki af [126] mer mvnnla^gina ok vil ek mjgrla nockvr 
ord adr enn ek dey. Ok var sva gert. f>a mjgrllti konvngr. Villtv nv 25 
Eyvindr trva a Krist, Nei sagdi hann ek vil onga skirn få. Ek em 
einn andi kvicnadr i mannz likam med fiolkyngi Finna. enn fadir minn 
ok modir fengo ecki barn adr att. Sif>an do Eyvindr ok hafdi hann 
verit hinn fiolkvnngazti madr. 

(Kristnat Hålogaland.) 30 

82. Vm varit let Olafr konvngr bva skip sin ok lid. f)a hafdi 
hann siaifr Tra^nona. hafdi konvngr f)a fritt lid ok mikit. Enn er hann 
var buinn. hellt hann lidino vt eftir Grdi ok sidan nordr fyrir Ber{)lo 
ok sva nordr a Hålogaland. Enn hvar sem hann kom vid land eda 
eyiar atti hann |ring ok ba^d hann ollu foiki at taka vid kristni. Bar 35 
{)a engi madr trarst til at mj^rla moti konvngi. Kristnadi hann {)a allt 
land {)ar sem hann fdr. Olafr konvngr tok veizlu i ^iottv at Hareks. 
var Harekr fia skirdr ok allt lid hans. gaf hann f)a konvngi godar 

Codex FiiøUonf. 10 t46 Codex Fnsianoii. 

giafir at skilnadi ok ger|)iz hans mafir ok tok Tetzlar af konrngi ok 
lendz maimz relt 

(Lidsamnadr a Halogalandi.) 

83. Ra^dr hinn rammi bet bondi einn er bio i firdi ^eim er Sålfli 
5 bet i Godey. Ra^Ar var stora^Aigr maAr ok baffti marga bTskaria. hann 
var rikr maAr. fylgAi bonom mikill fiol{)i Finna ^egar er baon }>itrflL 
Ra^Ar var blotoiaAr mikill ok miog fiolkvnnigr. bann var vin mikiU {^ess 
roannz er fyrr var nefnAr ^orir biortr. voro {)eir baAir bofAingiar 
miklir. Enn er f)eir spurAo at Olafr konvngr for meA her roannz svnnan 
10 vm Halogaland samna ^eir her at ser ok bioAa skipom vt ok fa lift 
mikit. Ra^Ar hafAi dreka mikinn ok gvllbainn. var (>al skip jool at 
rvmatali ok mikit at ^vi. ^orir biortr hafAi ok mikit skip. ballda ^r 

li^i ^vi svAr i moti Olafi konvngi. 

« 

(Fall j^oris hjartar.) 

j5 84 Enn er {)eir hiltaz leggia {>eir til orusto viA Olaf konvog. 
varfi ^ar mikill bardagi ok gerfiiz bratt mannfall ok soeyri (>vi i liS 
Haleygia. ok brvAuz skip {)eirra. ^vi njgrst slo a pa felmt ok otta.^eyri 
Ra^Ar meA dreka til hafs vt. ok ^vi njgrst let hann draga segl sitt. RarAr 
hafAi iafnan byr hvert er hann villdi sigla. ok var ^at af fiolkyngi hans. 

20 Er t)at skiotazt at segia af hans fer{). at hann sigldi heim i GoAey. 
|>orir biortr flyAi inn til landz. enn Olafr konvngr fylgAi {)eim. liopo {»eir 
ok af skipom ok toko ^a ok drapo. Varfi konvngr f)a enn fremztr sein 
iafnan ^a er slikt skylldi I)rey[127]ta. Konvngr sa hvar j^orir biortr hliop. 
hann var allra manna fotbvataztr. konvngr rann eftir bonom ok fylgAi 

25 bonom Vigi hvndr hans. ^a m^llti konvngr. Vigi tak hiortinn. Vigi 
liop fram eflir ^ori ok ^egar vpp a hann. j^orir nam staA viA. j^a 
ska^t konvngr kesio at f>ori. f>orir lagAi sver{)i til bvndzins oh veitti 
bonom mikit sår. Ok iamnskiott flo kesia konvngsins vndir hond ^ori. 
sva at vt stoA vm aAra siAana. Lét {)orir f)ar lif sitt. enn Vigi var 

30 borinn sårr til skipa. Olafr konvngr gaf grij^ oUum {»eim er baAo ok 
viA kristni villdo taka. 

Fra siglingo Olafs konvngs. 

85. Olafr konvngr hellt liAi sino norAr meA landi ok kristnaAi 

allt folk {>ar sem hann for. Enn er hann kom norAr at Salpti. jgrtlaAi 

35 hann at fara inn i fiorAinn ok finna Ra^A. enn rogg veArs ok stor^ir la 

innan eltir firAinom. Konvngr la f)ar til viko. ok helltz hit smna reggviAri Sa^R Olafs Try^gvasonar. 147 

vt fiordinn. enn hit ytra var blasandi byrr norØr med landi. Sigldi 
konvDgr (>a alli norØr i Avmd ok geck {)ar allt folk vndir kristni. 
Si)»an snyr konyngr svAr aflr. enn er hann kom nordan at Salpti var 
regg vt eftir firØinom ok siadrif. Konvngr lå {»ar nockvrar njgrtr ok var 
veir bit sama. Konvngr spvrAi byskvp ef hann kynni {)ar nockvr rad 5 
til leggia. Byskvp sagAi at hann mvndi freista ef gvA vill sinn styrk 
til ieggia at sigra ^enna fianda krapt. 

Aftaka RavAs. 

86. SigvrAr byskvp tok allan messvskrvAa sinn ok geck fram i 

slafn a konvngsskipi. let tendra kerti ok bar reykelsi ok setti roAokross lo 

vpp i stafninn. las ^ar gvAspiall ok margar bj|rnir aArar. stoc^x vigAo 

vatni vm skipit. SiAan baA hann taka af tiolldin ok roa inn a fiorAinn. 

Konvngr let f)a kalla til a^narra skipa at allir skylldi roa inn a fiorAinn 

eftir honom. Enn er roAr var greidr a Tronunni. {)a geck bon inn a 

fiorAinn. ok kenndo {)eir ongan vind a ser er a {)vi skipi voro. ok sva 1 5 

stod loftin eftir i varsimanom at {)ar var logn. enn sva la^s siarokan 

brot fra hvarntveggia veg at hvergi sa fiollin fyrir. Reyri {)a hvert skip 

efUr oAro ^bt i lognino. foro {)eir sva allan dag ok eftir vm nottina. 

komv litla fyrir dag i GoAeyiar. Enn er {)cir komv fyrir bjgr Ra^Az. 

{)a flart f)ar dreki hans hinn midi. Olafr konvngr geck vpp {)egar til 20 

bj^riar meA liAi sino. ok veitto atgongo lopti {)vi er Ra^Ar svaf i. ok 

brvtv vpp. Sif>an liopv menn f>ar inn ok var{) Ra^Ar handlekinn ok 

bimndinn. enn drepnir f)eir menn aArir er f)ar vjoro inni. enn svmir 

haBdtokoir. ^a gengo konvngsmenn at skala f)eim er hvskarlar Ra^Az 

avafo i. voro {»ar svmir drepnir. svmir bundnir. enn svmir barAir. 25 

[128] Eftir {»at let konvngr leiAa Ra^A fyrir sig ok ba^A honom at lata 

skirazt. Hvn ek {»a sagAi konvngr ecki taka af {»er eigvr {)inar. vera 

helldr vin {»inn ef {»v kant til at gj^rta. Ra^Ar jgrpti moti {»vi. sagAi at 

alldri mvndi hann a Krist trva ok gvAlaslaAi miog. Konvngr reiddiz 

f»a ok sagAi at Ra^Ar akylldi hafa hinn versia da^Aa. Si{»an let kon- 30 

vngr taka Rs^A ok binda opinn a slå eina. hann let setia kefli milli 

tanna honom ok luka sva vpp munninn. ^a let konvngr taka lyngorm 

einn ok bera at manni honom. enn ormrinn villdi eigi i mvnninn ok 

reyctiz fra i brot. {>vi at Ra^Ar bles i moti honom. {»a let konvngr 

taka hvanniolatrumbo ok setia i munn Ra^A. enn svmir menn segia at 35 

konvngr leti luAr sinn setia i mvnn honom ok let {»ar i orminn. let bera 

at vttan slaiam gloanda. Ra^ctiz {»a ormrinn i mvnn RaA ok si{)an i 

halsinn ok scar vt vm siAuna. Let {»ar Ra'^Ar lif sitt. 

10* iikkT ftua^r kristaati Godeyiar. 

utk ^ oh mikil la^safe i gvlli ok silfri ok 

éjrgnpom. Enn menn alla {»a er fylgt 

ibraL enn ^a er {)at vi Udo eigi lel hann 

IiMvagr tok ^ar dreka er Ra^dr hafSi att ok styr5i 

ifcip ayclu^ meira ok fri{)ara enn Traninn. fram 

^ .ji^sHHiiirt an afir kroer ok fram af sem spor Ar. ok hvarUeggi 

..-«M ik idr stafiBiu var med gvlli lagSr. ^at skip kalladi hann 

immjml 3V2 i£ ^ er segl var a lopti skylldi t)at vera fyrir Tjgrngina 

ri^TUTi Var (elta skip fri^azt i oUom Noregi. Eyiar ^jgr er Rw6i 

:\^ dhfita Gylling ok Hjgrring. enn allar saman heita pigr GoSeyiar ok 

ir fyrir norSan millam ok meginlandz. Olafr konvngr hellt til NiSaross. 

88. Olafr konvngr kristnadi fiord {)ann allan ok ferr sidan svdr 
•3 med landi. Ok var{) i {)eirri fer^ mart {)at er i frasa^gn er Cgrrt er 

ohreinir andar glelUz vid menn hans. enn slvndom viØ hann sialfan. 
enn Vjgrr vilivm helldr rita vm ^a atbardi er Olafr konvngr krislnafti 
Noreg eda onnvr la^nd ^ar sem hann kom kristni a. Olafr konvngr 
kom ^at ha^st lidi sino i ^randheim ok hellt til Nidaross ok bio {Mr 
20 til veirselo. 

Jslendingar comv til Olafs konvngs. 

89. j^etta sama hs^st koma til Nifiaross vttan af Jslandi margir 
menn. |>ar var Kiartan Olafsson ok dottvrson Egils Skallagrimssonar 
er einn hefir mannvjgrnstr verit af islendzkom monnom. |>ar var ok 

25 Halldorr son GvSmvndar af Modrvvollum. ok Kolbeinn son |>ordar Freys- 
goda brofiir Brennoflosa. ok Svertingr son Rvnolfs goSa. [129] ok margir 
adrir gofgir menn. ^eir attv ka^stefno ok helldo torg vid konvngs 
bryggior. Vm vårit leitufio t)eir til bra^lsiglingar {»rysvar ok gaf {»eim 
alldri. ok lago vid bryggior. ^at var einn godan vedrdag at margir 

30 menn foro a sund ok skemta ser. einn var sa madr er {)ar bar langt 
af odrom of allar i{)rottir. Kiartan mjgrllti vid Hallfred vandredaskalld 
at hann skylldi reyna svnd vid {)enna mann. enn hann telzt vndan. 
Kiartan mjgrllli. Ek skal {)a freista. kastar af ser kijgrdonom ok verpr ser 
a sund. legdzt at {)essum manni ok gripr vm fot honom ok f^rrir hann 

35 nidr. Koma vpp ok hofdoz engi ord vid. Fara nidr odrv sinni ok 
ero myclu lengr nidri enn hit fyrra sinni. Koma enn vpp ok f>egia. 

') miyclu Cd. Saga Olafs Tryggvasonar. ]49 

Fara f>egar nidr {»ridia sinni. {)ar til er Kiarlan f)ickir alU mal vpp ok 
er {)a eigi {)ess kostr ok kennir f)a afls ^ mvnar. Bro nifiri f)ar til er 
Kiartan er miog f)rot]nn. Koma {)a vpp ok leggiaz at landi. Spyrr 
hinn norrjgrni mafir hverr Jslendingr v^ri at namni. Kiartan nefnir sig. 
Hinn mjgrllti. ^v ert vel svndfgrrr eØa ertv if^roltamafir at fleirom latom. 5 
Kiartan svaraSi. f^at er litil if)rott. Hinn norrjgrni mjgrllti. Hai spyrØo 
engis i mot. Kiartan svaraSi. Ek jgrtla mig ongo skipta hverr f)v ert 
eda hvat f)v heitir. Hinn svaraSi. Ek mvn f)a segia \er. her er Olafr 
Tryggvason. Hann spvrf)! Kiartan margs af Jslandi. enn hann sagSi allt 
oF letliga. Si{)an jgrllar Kiartan brs/t at ganga skiotliga. Konvngr mjgrllti. 10 
Her er skickia er eg vil gefa f)er Kiartan. Enn Kiartan f>a skickiona 
ok ^ackadi honom forkvnnar vel. — ^etta var sagt konvngi at Js- 
lendingar voro {)ar nockorom skipom ok heiSnir allir ok villdo bra^t 
[legar er ^eir^ mjgrtti. Konvngr sendi menn til {»eirra ok bannafii {»eim 
brart halida. ba5 f)a vera f)ar. |>eir gerøo sva ok baro ecki af skipom 15 
sinoro. 

Kiartan com til Olafs konvngs. 
9(). f»a kom Micialsmessa. let konvngr hallda miog ok syngva 
messv hatiØliga. Jslendingar gengo til ok hlyddo sa^ng ok klvcnahlioSi. 
Bon er f)eir koma til skipa sinna. sagØi hverr f^eirra hvernig likat hafSi 20 
atfer^ kristinna manna. Kiartan let vel yfir. enn flestir aSrir lostvSo. 
Enn sva for {)ar sem mjgrllt er at morg ero konvngs eyro. var konvngi 
f^tta sagt. 6erf)i konvngr f)egar eftir Kiartani. bad hann koma til sin. 
Kiartan geck til konvngs vid nockvra menn. fagnadi konvngr honom 
▼el. Kiartan var allra manna mestr ok frif)aztr ok vel talafir. Si{)an hwb 25 
konvngr at Kiartan skylldi taka vid kristni. Kiartan sagSi at hann 
villdi f)vi eigi neita ef hann skal {)a hafa vinatto konvngs. Enn 
konvngr heitr honom vinattv sinni fvllkominni. ok semia f)eir kon- 
vngr ^etta sattmal milli sin. Annan dag eftir var Kiartan skirfir ok 
Bolli ^orleiksson fr^ndi hans ok allt forvneyti {)eirra. [130] Var Kiartan 30 
ok Bolli- i boSi konvngs meSan f)eir voro i hvitavåSom ok var konvngr 
alivel til [ieirra ok f)otto {)eir agjgrtir menn hvar sem {)eir komv. 

Skirdr Hallfredr vandrj^rdaskalld. 

91. Olafr konvngr geck einn dag vti vm strjgrti. enn menn nockvrir 
gengo moti {>eim. ok sa er fyrstr geck fagnadi konvngi. Konvngr 35 
apnrdi hann at nafni. sa nefndiz Hallfredr. Ertv skalldit segir konvngr. 
Kann ek at yrkia segir hann. Konvngr mjgrllti. ^v mvnt vilia taka vid 

') alf« Cd. *) t>fr Cd, ILr .« -uim -HPT rtaBD sYaradi. Kosir nivn a |>vi ven 

1^ «i>nvii£r <ialfr veitir nier gvdsifiar. af 

% li^ OT'm bitfsia. Konvn^ sagdi. Ek vil {)at gera. 

r^. ■•^••f. j* itfill k.>DTngr honom vndir skim. Villlv nv 

r»a* aiMfl aa^h-. Haflfredr svaraAi. Ek var fvrr hirAmaAr 

^_^ OM 1« '«:i ^ zeraz fier handgenginn ok ongom oArom 

^ . « mir wsT ^Ti at eg gera onga luti ^a er {)v rekir 

, «,. K^^vr »nridi. |>at eina er mer sagt fra {)er HallfreAr 

s %a& r'^ai ^tr «Aa spakr at mer {)icki orvjgrnt at {)v gerir ^a 

^ ^ A '{t 'yrrr oagan mm viA sj^rma. Drep ^v mig {)a segir HaD- 

-vW. %*««^vs^ Kfilti. |>v ert vandrjgAaskall. enn minn maAr skalltv 

• rrsL ^ilfrvAr STaraAi. Hvat gefr ^v konvngr mer at nafnfesti ef 

ik «oai Witt vatidrfrAaskalld. KoDvngr gaf honom sverf) ok fylgAi 

•1^ ««v^M^ia. ^ mfllli konvngr. Yrk nv visv vm sver{)it ok lat sver^ 

.> Hin : ivmo TisoorAi. HallfreAr qvaA viso. 

tstt er fTei{i |)8l er sveifM mvna vaDsver|)at vcr|>a 

«Ter|ia'dgan mis; gerdi ver|>r em ek {»ri^gia sver|)a 

fjnr fvipDiordom sveijia iardar mens ef yrdi 

«Tcr|»6U mvB ov veifM. vmgiord at pv'i sveifii. 

^) Qlafr cristnaAi Jslendinga. 

92. ^etta sama harst kom |^angbrandr prestr af Jslandi til Olafs 
konvngs ok sagAi al Jslendingar hofAo gert niA vm hann. enn svroir 
villdo drepa hann. ok let onga van at t)al land mvndi kristiA ver^a. 
Olafr konvngr varf) reiAr miog f)esso ok let blasa ollum islendzkom 

25 monnom til motz i bjgrnvm ok mj^llli sif)an at aila skylldi drepa Enn 
Kiartan ok Gizvrr ok Hiallli ok aArir f)eir sem viA kristni hofAo tekit 
gengo til konvngs ok mj^llto sva. Eigi mvntv konvngr vilia sva ganga 
a bac orAom {)inom. {)vi at |)v mj§riir sva at engi maAr skal sva mikit 
hafa gert til reiAi viA pig. at eigi vilitv t)at vpp gefa {>eim er skirazt 

30 vilia ok lata af heiAni. nv vilia {)essir allir islenzkir menn lata skiraz 
sem nv ero her. Enn ver mvnom finna raA {)at til at kristni mvn viA 
ganga a Jslandi. ero her margir rikra manna seynir af Jslandi. ok mvnv 
feAr [)eirra mikit liAsinni veita ^esso mali. enn ^angbrandr for {)ar sem 
her meA vAr viA ofstopa ok manndrap ok f)ol{)0 menn honom ecki {)ar 

35 slikt. Konvngr tok pa at hlyAa a slikar rjgrAvr. voro {)a skirAir allir 
islendzkir menn peir sem f)ar vorv. Sm^m Olafs Tryj^asuoar 151 

Fra sagt ifirottfin Olafs konvngs. 

93. [iol] Olafr koDvngr far nestr i{)roltamadr i Noregi wm hans 
daga of alla lati. hann var faveriom manni stercari ok fimari. ok oro 
of (>at Diargar frasagnir litaAar. Sq er ein er hann geck i Snabar- 
horo ok fesU skiolld sinn i ofanverl biargit. Sua {)at er hann hialp 5 
^r hirdmanni sinom. {)eiro er aSr hafdi klifit biargit. sra at hvartki 
malli hann komaz vpp ae ofan. enn konvngr geck tiS hans ok bar hann 
▼ndir hendt ser obn a iofho. Olafr konvngr geck eftir årom vtbyrdis 
er nenn hans reyro a Orminom. ok lec at {)rinir handsancom sva at 
iafiaan var eitt a lofli ok hendi ig mefialkaflan. hann gecc fyrir barS a to 
skipi sino. hann vå iamnt badom hondom. ok skai tveim spiotum senn. 
Hann var ailra manna glaftaztr ok leikinn miog. bliAr ok litillatr. akafa- 
maAr miicill of alla luti. storgiofvll sondrgerdamadr mikilL fyrir ollan 
monnom vm frjgrknleik i orrvstom. allra manna grimmaElr {»a er hann 
var reidr. ok kval(>i ovini sina miog. svma brenndi hann i elldi. svma 15 
let hann olma hvnda rifa i svndr. svma lemia eAa kasta fyrir ha biorg. 
Yoro fyrir {)essar sakir vinir hans astvdgir miog viS hann. enn winir 
hans Tffååoz hann miog. ok var{) ^vi mikil framkvj|rmfi hans. at svmir 
gerAo hans vilia ned bliAo ok vinatto. enn svmir fyrir hrj^zla saUr. 

Radager|> maga Olafs konvngs. 20 

94. GvAra^ftr son Biriks blofiaxar ok Gvnnhilldar konvngamoøvr 
hafSi vent i hemafii i Yestrlondom. sifian er hann hafSi flyit land fyrir 
HakonI iarli. Enn a {>esso svmri er nv var aSr fra sagt. {)a er Olafr 
Tryggvason haffii .iiij. vetr radit Noregi. f)a kom Gvfira^Sr til Noregs ok 
hafSi morg herskip. hann haf5i sigU vt af Englandi. Ok er hann kom 25 
i landvån vid Noreg. stefndi hann svdr med landi (»annig som hunom 
var minni van Olafs konvngs. siglir Gvdra^Ør svØr til Vikrinnar. Enn 
pegBT er hann kom til landz. tok hann at heria ok briota vnndir sig 
landafolk. enn beiddi ser vidtoko. Enn er landzmenn sa at herr micill 
var kominn a hendr {»eim. leita {)eir ser gn{)a ok sj|rtta ok bioda kon- ao 
vngi at ^ingbod skylidi fara yfir land ok bioda honom helldr vidtoko 
enn ^ola her hans. ok vj^rri {>ar logd frest a medan f)ingbod fjgu yfir. 
Konvngr krafdi {)a vistagialldz medan sia stvnd stjgdi yfir. Bjgmdr kiosa 
helldr hinn kost at bva konvngi veizlur. {)a stvnd alla er hann {>yrfti. 
Konvngr tok |Minn kost at hann for vm land at veizlum med svmt lid 35 
sitt enn svmt gj^ti skipa. Enn er {»etta spyria ^eir brjgrdr ^orgeirr 
ok Hymingr magar Olafs konvngs samna ^eir li{)i ok rada ser til skipa. 
fara si^n nordr i Vikina ok koma a einni nott {)ar sem Gvdrardr 152 Codcx Frisianus. 

konvngr var a veizla. veita {)egar atgongo meØ liSi sino med elldi ok 
vopnom. Fell f)ar GvSra^dr konvngr ok njgrr allt lid hans. enn {)at lid 
hans er a skiponom haffii verit. var svmt [132] drepit enn svmt flySi 
vndan. Voro {)a darfiir allir seynir Eiriks ok Gvnnhilldar. 

5 Reistr Ormrinn langi. 

95. Annan vetr eflir er Olafr konvngr hafSi komit af Halogalandi 
let hann reisa skip mikit inn vndir Lafihomrom. {)at var ineira myclo 
enn onnvr skip er f)a voro i landino. Ok ^ro enn f)ar backastockar 
sva at sia ma. ^at var at lengfi .iiij. alnar hins åtta tigar er grasljgrgt 

10 var. ^orbergr skafhogg het stafnasmifir at skipino. enn {)o voro margir 
adrir at svmir at fella ok telgia. svmir s?/m at slå. svmir at flytia vido 
til. Voro f)ar allir lulir miog til vandadir. Var skipit bjgrdi langt ok 
breitt ok bordmikit ok storvidat. Enn er {)eir baro skipit bordi. f>a 
atti {)orbergr na^dsynia eyrindi at fara heim til bvs sins. dval{)iz hann 

15 |)ar miog lengi. enn er hann. kom aftr var skipit Fvllborda. Konvngr 
for f)egar vm kvelldit ok |>orbergr med honom ok sia f)a skipit hvernig 
ordit se. mjgrllto f)at allir at alldri hefdi set langskip iamnmikit ok 
lamnfritt. Ferr {)a konvngr aftr i bj^rinn. Enn snimma eftir of morg- 
ininn ferr konvngr til skipsins ok |>orbergr med honom. voro smidir 

20 f)ar komnir. f)eir stodo allir ok hofdoz ecki at. Konvngr spurdi hvi 
{leir fgrri sva. ^eir sogdo at spillt var skipino. ok hoggvit vjgrri hvert 
hogg vid annat i bordit med endilongo odro megin. Konvngr geck til 
ok sa at satt var. mjgrllti f)egar ok svardi vm. at sa madr skylldi deyia 
ef konvngr vissi hverr fyrir ofvndar sakir hefdi spillt skipino. enn sa 

25 er mer kann {)at at segia skal mikil gj^rdi af mer hafa. |>orbergr svaradi. 
Mer er eigi at odrom manni meiri von at f)etta happ mvni henda. ek 
hefi gert segir {)orbergr. |>a svaradi konvngr. f>v skallt bjgrta sva at 
iamnvel se sem adr var. ella liggr f)ar lif {)itt vid. Si{)an geck ^orbergr 
til ok telgdi bordin sva at oli gengo or hoggin. mjgrllti konvngr {)a ok 

30 allir adrir at skipit v^ri a {)at bord mykla frif)ara er |>orbergr hafdi 
skorit. Konvngr bad hann sva geyra a bjgrdi bord ok hafa micia f)8/ck 
fyrir. Var fa f orbergr hofvtsmidr fyrir skipino. far til er gert var. 
Var fat dreki ok gerr eftir fvi sem dreki sa er konvngr hafdi af 
Halogalandi. ok var skip fetta mykla meira ok at oUum lutum meirr 

35 vandat. Konvngr kalladi fat Orminn langa. enn hinn Orminn skamma. 
A Orminom langa voro. .iiij. rvm hins setta tigar. Hofodin ok krokr- 
inn var allt gvllbuit. sva voro ha bordin sem a hafskipom. ^at hefir 
skip bazt verit gert i Noregi ok med mestom kostnadi. Saga Olafs Tiyggvasonar. 153 

Eirikr iarl for i Sviariki. 
96. Eirikr iarl Hakonarson ok bfjgrfir hans ok rnargir adrir frjgrndr 
[leirra gofgir foro af landi brot efUr fall Hakonar iarls. For iarl a^str 
i SvidioØ a f^nd Olafs sjgrnska Sviakonvngs [133] ok fengo f)eir f)ar goSar 
Tidtokur. Olafr konvngr veitti iarli \w fridland ok veizlur storar. sva ^ 
ai hann matli vel halida sig vid ok lid sitt. ^ess geir |>ordr Kolbeinsson. 

Meinremmir bra. 

Mart lid sotti afNoregi til Eiriks iarls {)at er landfloUa var{) fyrir Olafi 
konvDgi Tryggvaseyni ReØ Eirikr iarl ser f)a til skipa ok for i hernat 
at fa ser fiar ok lif)i sino. Hann hellt fyst til Gotlandz ok la {)ar lengi 10 
of svmarit ok sjgrtti ks/pskipom eSa vikinngom. stvndom geck hann vpp 
a landit ok heriadi viSa med sionum. Sva segir i Brandadrapo. 

Meirr vann myclu fleiri {)ar er gardvala geyrdi 

malmhnl) iofvrr sidan Gotlandz vala atrandar 

adr frågom |)ar adra hvirfils vitt of heriat 15 

Eirikr vnd sig geira. vedrmilldr ok semr hilldi. 

Si{»aa sigldi Eirikr iarl svSr til Vin(d)landz ok hitti {»ar fyrir Sts/rinom 
▼ikinngaskip nockur ok lagSi til orrusto viØ f)a. f>ar feck Eirikr iarl 
sigr. Sva segir i Brandadrapo. 

Sigrrir let at styri sleit at 8ver|)a moti 20 

atarnvigga hofut liggia svord vikinga hordo 

gramr VifUti sTa gvmna vnda mår fyrir eyri 

gvnnblidr ok red sidan. iarl god va^r5o biarli. Eirikr iarl felt GySo dottvr Sveins konvngs. 

97. Eirikr iarl sigldi of ha^stiA aflr til SviSioØar ok var {)ar vetr 25 
annan. Enn at våri bio hann her sinn ok sigldi siSan i Avstrveg. Enn 
er hann kom i riki Valldimars konvngs tok hann at heria ok drepa 
mannfolkit ok brenna allt {)ar sem hann for ok eyddi landit med {)ess- 
om hjgrtti. Hann kom til Aldeigioborgar ok settiz f)ar vm til f)ess er 
hann vann stafiinn ok drap f)ar mart folk. enn bra^l ok brendi borgina 30 
roeS olla. Sipan for hann vifia herskilldi vm GarØariki. Sva segir i 
Brandadrapo. 

Oddhridar for eyda Aldeigio braz ygir 

oz rid at {»at sidan oas nvmnaz skil gvmna 

logfagandi Ifgis sv var|> hilldr med holldom 35 

land Valldamars brandi. ha^rd komz a^str i Garjia. 

Eirikr iarl var i ^essom hemadi .v. vetr ok .v. svmvr. Enn er hann .■) tM CcNiez Frisiaaos. 

kom or GaiJMriki heriadi hann aila Adalsysiu ok Eysislu ok tok .iiij. 
vikkigaakefdr af Damom ok drap alit af. Sva segir i Brandadnpo. 

¥n ek krar fleina siafar Attvd bialldr {>ar er badldar 

firherdir styr gerdi bivnnviggs i bif rvooT 

ener i eyiatvndi gigrtioiordr vid Garta 

Emikr rad sig geira. groDblidr ok red sidan. 

rard fvrgiafall fiorar herskilldi for billdar 

foikmeidr Dana skeidar kann ^ver{>i fri^ noonoin 

Ter frigvm |>at vaga ass vm allar (s^slor) 

10 Tedrmilldr ok semr billdi. iarl god varrdo biarli. 

Eirikr iarl for til Danmerkr. f>a er hann haf6i einn vetr verit i Svi««- 
velldi a fvnd Sveins konvngs livgoskeggs ok bad Gyfto dottvr iiaDa. 
ok var f)at at raSi gert. Feck |>a Eirikr iarl Gydo. Vetri siSarr attv 
^ son er Hakon bet. Eirikr iarl var a vetrom i Syi6ioA enn stvndom 
15 [134] i Danmork. enn heria6i a sumrom. ^yri gipt Bvrizleifi Vindakonvngi. 

98. Sveinn konvngr tivgoskegg atti Gvnnhilldi dottvr SurideiCs 
Vindakonvngs. Enn nv i {lenna tima sem nv var fra sagt varf) ^at til 
tifiinda at Gvnnhilldr drottning tok sott ok anda{)iz. Ok litlu sifiarr feck 

20 Sveinn konvngr Sigridar storrafio dottvr Ska^glartosta moSvr Olafs hins 
sjgrnska Sviakonvngs. Tok fiar [)a kjgrrleikr med tengSom konvnga. ok 
med {)eim Eirik! iarli. — Burizleifr kjgrrSi {)at mal fyrir Sigvallda iarli 
magi sinom at s^ttargerj) sv var rofin. er Sigvalldi iarl hafSi gert mill- 
um Sveins konvngs ok Bvrizlcifs konvngs. {>a er Bvrizleifr skylldi fa 

25 |>yri Haralldzdottvr systnr Sveins konvngs. Enn [)at rad hafSi ecki 
framgengit. [)vi at ^yri setti f>ar f)vert nei fyrir. at hon villdi giptae 
konvngi heidnom ok ga^mlom. Nv segir Burizleifr konvngr Sigvallda at 
hann vill heimta fram fiann maldaga. ok bad iarl fara til Danmerkr 
ok haiiei f>yri drottning til sin. Sigvalldi iarl ferr a fvnd Sveins kon- 

30 vngs ok berr [)etta mal vpp fyrir hann. Kemr iarl sva forta^lom sinom 
at Sveinn konvngr f^r i hendr honom f>yri systur sina. ok fylgdo henni 
konvr nackveriar ok fostrfadir hennar er bet Ozvrr Agason rikr madr. 
ok nockvrir menn adrir. Kom {)at i einkamal med |)eim Sveini konvngi 
ok Sigvallda iarli at eignir ]f/gT i Vindlandi er att hafdi Gvnnhilldr drott- 

35 ning skylldi f>a eiga f>yri drottning ok |)ar med storar eignir i tilgiof 
sina. ^yri greit sarliga ok for na^dig miog. Enn er ^w iarl komv i 
Vindland get^i Bvrizleifr brvdlvp til hennar ok feck f>yri drotningar. 
Sa^a Olafs Tryjd^vasonar. i 55 

Enn er hon var oieA heifinom monnom villdi hon hvariki {»iggia at 
|>eiin mat ne dryck. ok for sva fram .vij. njgrtr. 

]^yri com i Noreg^ 

99. Ok a einni nott hliopo \v Ozvrr i brot i nåttmyrkri ok |)egar 
til skogar. Koma \v ekki fram fyrr enn i Danmork. ok fiorir j^yri 5 
j^r fyrir ongan mvn at vera. {»vi at ^ hon veit ef Sveinn konvngr spyrr 
lil hennar fiar. al hann mvn skiott senda hana aftr til Vindlandz. Fara 
\v allt leyiiiliga \vt til er {)a(o) koma i Noreg ok finna Olaf konvng 
Tryggvason. Tok konvngr vel vid fieim ok voro (|)au) |)ar i godum 
fagnadi. Segir j^yri konvngi allt vm ferdir sinar ok sin vandr^di^ ^^ 
ok bidr hann hiaiprafia ok friftar i hans riki. Var hon ordsnioll kona. 
vir^iz konvngi vel rjgdvr hennar ok sa at hon var fri|> kona. kemr i 
hvg et |)etta mvni vera gott kvanfang ok vikr fiannig r^grfiunni. spyrr 
ef hon vill giptaz honom. Enn sva sem {>a var raSi hennar komit. 
^otti henni vandi mikill or at rada. enn i annan stad sa hon hverso 1& 
agjgrtt giaforfi |)at var at giptaz sva agjgrtom konvngi ok bafi hann rafia 
fyrir ser ok sino gofiz. Stafifestiz ^at rafi at Olafr konvngr feck 
^yri drotningar. vir f>etta brvSla^p gert of ha^stid f>a er Olafr konvngr 
kom norfian af Halogalandi. Voro|)B^ i Nidar[ld5]osi vm vetrinn. Enn vm 
varil kj^rrØi f>yri drotning oppi fyrir Olafi konvngi {»at er eignir hennar 20 
Toro sva miclar i Vindlandi enn hon haffii onga penninga her i Noregi. 
sva sem drotningv sjgrmdi. Standom baA hon konvng fogrom ordom 
lil sagAi al Burieleifr . konvngr var (sva) mikill vin Olafs konvngs at 
{»egar er fieir fyndiz mvndi (hann) allt fa fiat er hann beiddiz. Enn 
er vid {»essar r^rSvr vrSo varir vinir Olafs konvngs {)a la^tto allir {)essar 25 
fer^ar konvng. Sva er sagt at f)at var einn dag snimma vm varit at 
konvngr gek vti vm strjjrtL enn vifi lorgit geek mafir i moti honotn 
med hvannabyrdi ok vndarliga storar {»ann tima vårs. Konvngr tok 
dnn hvannniola mikinn i hond ser ok geek til herbergis f>yri drot- 
ningar. Hon sat i stofvnni ok greit miog. er konvngr kom inn. Hann 30 
mjflllL Se her hvanniola mikinn drotning er ek gef (»er. Hon larst vid 
hendinni ok mjjrllti. Slgrrrvm gaf Haralldr Gormsson. enn minnr jgrdradiz 
ilemi ni fara af landi ok Sjgrkia eign sina enn (»v. ok reyndiz (»at (»a er 
hann for hegal i Noreg ok eignadiz land (»etta allt at skylldom ok 
skarttom. enn {»v (»orir eigi at fara i gegnum Danavelldi fyrir Sveini 35 
konvngi brodvr minom. Olafr konvngr hliop vpp vid er hon mjgllti 
(»etta ok svardi vid. Alldri skal ek hrjgfddr fyrir Sveini konvngi 

') Nereg Cå, ') at Ulf, Cd. ') veodrfdi Cd. 156 Codex Frisianus. 

broAvr ^\nont Tara. ok hvar sem okkrir fvndir veij)a skal hann 
vndan låta. 

Skipabaningr Olafs konvngs Tryggvasonar. 

100. Olafr konvngr stefndi |)i(n)g i bjgrnyro litlu siSarr. Ger|)i 
5 hann f>a bert fyrir al{)ydo. at hann man leiSangr vti hafa of svinarit. 

ok hann vili nefnd hafa or hverio fylki bjgrdi at lifii ok skipom. sagSi 
fia hverso morg skip hann vill hafa or f>randheimi. Geyrir sifian orfi- 
sendingar bjgrfii syfir mefi landi ok norfir ok Ijgrtr lif)! vt biofia. Konvngr 
Ijgrtr fia ok fram setia Orminn langa ok oli onnur skip sin bjgbi små 

10 ok stér. Hann siaifr styrfii Orminom langa. Ok {)a er menn voro 
rafinir til skipanar var fiar sva miog valifi til lifi. at engi mafir skylldi 
vera a Orminom langd ellri énn .Ix. ok eigi yngri enn .xx. voro ^eir 
val|)ir miog at afli ok hreysti. f>ar voro fyrst til skorafiir hirfimenn 
Olafs konvngs. {)vi at fiat var valit af innanlandz monnom ok vtanlandz. 

15 j[)eir sem sterkaztir voro ok frjgrknaztir i ollu. 

Nefndir menn a Orminn. 

101. UIfr ra^fii bet merkismafir Olafs konvng^. hann var i stafni 
a Orminom. ok Kolbiorn stallari. ^orsteinn oxafotr af Tivndalandi 
brofiir Arnliotz gellina. {>essir voro a rarsninni i sa^xom. Vakr eflski 

20 Ra^mason. Bersi hinn sterki. An skyti af Jamtalandi. ^randr rammi af 
l^elamork. ok V{)yrmir brofiir hans. {>eir Haleygir. f>randr skialgi. 
Avgmvndr sandi. HIofivir langi or Salltvik. Harekr hvassi. ()eir Jnn- 
^Tjgnåir. Ketill håfi. ^orfinnr eisli. Havarfir. ok |)eir brjgrfir or Orkadal. 
|>essir voro i fyrirrvmi. [136] Biorn af Stufilu. |>orgrimr or Hvini^ 

25 ^iofiolfsson. Asbiorn ok Ormr. ^orfir or Niarfiarlog. ^orsteinn hviti af 
Oprvstofiom. Arnorr mjgrrski. Hallsleinn ok Ha^kr or Fiorfiom. Eyvindr 
snåkr. Bergfiorr bestill. Hallsteinn af Fiolam. Olafr drengr. Arnfinnr 
sygnski. Signrfir billdr. Einarr or Horzko. ok Finnr. Ketill rygski. 
Griotgarfir roskvi. ^essir voro i krapparvmi. Einarr (»ambaskelfir. hann 

30 {)otti [)eim eigi hlalgengr. |)vi at hann var .xviij. vettra. Hallsteinn Hlifar- 
son. f>orolfr. Jvarr smetta. Ormr skogarnef ok margir afirir miog agjjrtir 
menn. .xxx. voro i fyrirrvmi. f>at var mal manna at {»at mannval er 
var a Orminom bar eigi minna af ofirom monnom vni frif^leik ok afl 
ok frjjrknleik. enn Ormrinn af ofirom skipom. {>orkell nefia brofiir 

35 konvngs styrfii Orminom skamma. ^orkell dyrfiill ok Josteinn mofivr- 
brjgrfir konvngs hoffio Tronona. var hvartveggia |>at skip allvel skipat. 

1) Hivni Cd. % Sa^ii 6\»h Tryf^gvasonar. 157 

Olafr koDvngr hafSi or ^randheirni .xi. stor skip ok vmfram tvilug- 
sessur ok sm^ri skip ok vistabyrdinnga. 

Olafr konv,ngr sendi menn til Jslandz. 

102. Enn er Olafr konvngr hafdi miog bait lid sitt or NiAarosi. 
skipadi (hann) monnom vm oli ^rjgrndalog i syslur. Konvngr sendi [)a ^ 
lil Jslandz Gizur huita ok Hiallta Skeggiasun at boda krislni a Jslandi. 
hann feck mefi fieim prest er ^ormvdr het ok fleiri vigda menn. Enn 
konvngr hafdi i gisling eftir .iiij. menn. j[)a er honom [)ottv agætir. Kiartan 
Olafsson. Halldorr GvSmvndarson. Kolbeinn ^orfiarson. Sverlingr Rvn- 
olfsaon. Er |)at at segia af |)eirra ferd Gizurar ok Hiallta. at fieir 10 
komv til Jslandz fyrir al|)ingi ok foro til fiings. ok var a |)vi fiingi 
krislni i la^g tekin a Jslandi ok [)at svmar var skirt a Jslandi allt 
mannfolk. 

Fvndit Vinland goda. 

103. ^enna sama vetr var Leifr son Eiriks hins ra^Sa med Olafi 15 
konvngi vel metinn ok tok viØ kristni. Enn |)etta svmar er Gizvrr for 
lil Jslandz sendi Olafr konvngr Leif til Grænlandz at boda {)ar kristni. 
for hann fiat svmar til Grjgrnlandz. Hann fann i hafi menn a skipsflaki 
ok hialpadi {>eim. |)a fann (hann) ok Vinland hit goda ok kom of 
harslil til Grænlandz. hann hafdi fiannig prest ok adra kennimenn ok 20 
for til vistar i Brattahlid til Eiriks fodvr sins. Menn koilodo hann sidan 
Leif hinn hepna. Enn Eirikr fadir hans sagdi sva at {»at var samskvllda 

er Leifr hafdi borgit skipshofn manna i hafi. ok {»at er hann hafdi flutt 
skæmannin til Grænlandz. {)at var preslrinn. 

Ferd Olafs konvngs. 25 

104. Olafr konvngr for med lidi sino svdr med landi. soltv {»a til 
fvndar vid hann vinir hans margir ok rikismenn {)eir er til fer{)ar voro 
radnir med [137] konvngi. Var {»ar hinn fyrsli madr Erlingr Skialgsson 
magr hans. hafdi hann skeid eina mikla .xxx. at rvmatali. var {»at skip allvel 
skipaL f>a komv ok til konvngs magar hans ^orgeirr ok Hyrningr ok 30 
hafdi hvartveggi mikit skip. Margir adrir rikir menn fylgdo honom. 
Konvngr hafdi .Ix. langskipa er hann for or landi ok sigldi svdr til 
Danmerkr i gegnom Eyrarsvnd ok sva til Vindlandz. Hann ger{)i 
stefnolag vid Bvrizleif konvng. ok fvndvz {»eir konvngarnir. toludo 
vm eignir {»ær er Olafr konvngr heimti. ok foro allar rædur likliga med 35 
konvngom. ok var godr greidskapr gerr a {»eim eignom er Olafr 
t58 Codex Frisianui). 

konvngr fiottiz [)ar eiga. Dvalfiiz. konvngr fiar lengi vm svmant ok 
fann marga vini sina. 

Fra Sveini konvngi. 

105. Sveinn konvngr tivgoskegg atli Sigridi storrafio sva sem fyrr 
5 var ritad. Sigrif) var hinn mesii ovin Olafs konvngs Tryggvasonar 

ok fann |>at til saka at Olafr konvngr hafdi slitifi einkaoialam vi6 hana 
ok lostid hana i andlit. Hon eggiadi miog Svein koavng at hallda 
omsto vid Olaf konvpg. hefir hann lagiz meS ^yri systur |>inni at oleyfi 
ydro. ok mvndo ekki hinir fyrri fr|rndr yfirir slikt {)ola. Hafdi Sigrid 

10 drotning slikar fortolur iafnan i mvnni. ok kom sva at Sveinn konvngr 
var fvllkominn at gera fietta. Snimma vm varit sendi Sveinn konvngr 
menn i SvifiioS a fvnd Olafs Sviakonvngs mags sins ok Eiriks iarls. 
let segia |>eim at Olafr Noregs konvngr hafSi leifiangr vti ok ætlafii 
vm svmarit til Vindlandz. ^at fylgSi ok ordsending Danakonvngs at 

15 {»eir Sviakonvngr ok Eirikr iarl skylldi bafa her vti ok fara til motz 
vi6 Danakonvng. skylldo fieir {»a allir saman leggia til orosto vid Noregs 
konvng. Enn f^ir Sviakonvngr ok Eirikr jarl voro |)essarrar fer{)ar 
albvnir. ^eir drogo saman skipaher ovigian af Sviavelldi ok foro med 
lid t»at svdr til Danmerkr ok koma {lar sva at Olafr konvngr Trygg- 

20 vason hafdi adr svdr vm siglt. f^ess getr Halldorr okristni i Eiriks- 
drapo. 

Vi bard iofra meitir hverr villdi ^a karllda 

elmodr af Svidiodo hri|r|feUaBga feitir 

svdr helU gramr til gvnoar mår fekk a sia sara 

25 ^{onnbliks lidi miklo. sylg Eiriki fylgia. 

f^eir Sviakonvngr ok Eirikr iarl helldo til. fvndar vid Danakonvng ok 
hofdo [)eir [)a allir saman ovigian her. 

Svikrædi Sigvallda vid Olaf konvng. 

106. ^a er Sveinn konvngr hafdi sent eftir herinom. sendi hann 
30 Sigvallda iarl til Vin(d)landz at niosna vm ferdir Olafs konvngs Trygg- 

vasonar ok gilldra sva til at fvndr fieirra Sveins konvngs mjgrtti verfia. 
Eftir {)at ferr Sigvalldi iarl leid sina ok kom fram i VindlandL for til 
Jomsborgar ok sidan a fvnd Olafs konvngs. Voro fiar mikil vinatto- 
mal millom {)eirra. kom iarl ser i hinn mesta kerleik vid konvng. 
35 Astrif) kona iarls dottir Bnrizleifs konvngs var mikill vin Olafs kon- 
vngs Tryggvasonar. ok var fiat miog af hioom fyrrom tengdom. er 
Olafr konvngr hafdi att Geiro systnr hennar. [138] Sigvalldi iarl var vjtr # 

Saga Olafs Tr>ffffva8onar. i 59 

madr ok radugr. Enn er hann kom ser i radagerA vid Olaf konvng. 
dval|)] hann miog fer[)ina hans c/stan at sigla. ok fann til pess ymsa 
luti. Enn lid Olafs konvngs let geysi illa ok voro inenn miog helm- 
fvsir. enn ()eir lago albunir ok vedr byrvjjrn. Sigvalldi iarl feck niosn 
af at {>eir Danakonvngr allir saman hofdo f)a buit her sinn ok gpr()0 5 
^v orft leyniliga til Sigvallda iarls at [)eir mvndo bida f)ar Olafs kon- 
vngs vid ey ()a er Sva^lf^r heitir vid Yindland. 

Avstanferf) Olafs konvngs. 

107. Sa pali kom til Vin(d)landz at Sveinn Danakonvngr hefdi her 
vti. ok gerf)iz brått sa kvrr at Sveinn konvngr rovndi vilia finna Olaf lo 
konvng. Eon Sigvalldi iarl segir sva OlaG konvngi« Ecki er |)at rad 
Sveins konvngs at leggia til bardaga vid ^ig med Danaher einn saman 
sva mikin her sem {)er haBL Enn ef ydr er nockvrr grvnr a f)vi at 
ofri{)r mvni fyrir f)a skal ek fylgia ydr med mino li[)i. ok {lotti {>at 
styrkr vera fyrr hvar sem Jomsvikingar fyigdo hof|)ingiom. mvn ek få 15 
f)er .X. skip vel skipvt. Konvngr iatti {»esso. Var ^a litit vedr ok vel 
hagstjgrtt. pn let konvngr leysa flotann ok blasa til brs/llogo. f^vi njgrst 
drogo menn segl sin ok gengo meira småskipin ok sigldo ^w vndan 

a hafit vtt. Sigvalldi iarl sigldi n^ konvngsskipino ok kalladi til {»eirra. 
bad konvng sigla (eptir) ser. fivi at mer er kvnnaz vm eyiasvndin hvar 20 
divpaz er. enn ^er mvnvt fiess |)vrfa med ^9/ en storv skipin. Sigldi 
[)a iarl fyrir sinom skipom. hann bafdi .xi. skip. enn allr annarr berr- 
inn sigldi vt a haf. Enn er Sigvalldi iarl sigldi vt at SvB^I{)r. reyri moti 
honom skvta ein. ^eir segia iarii at her Danakonvngs la {>ar i hofn- 
inni fyrir fieim. Let iarl f^a lada seglum a skipvm sinom. ok reyro 25 
inn vndir eyna. Sva segir Halldorr hinn vkristni. 

Ona for ok eino |ia er tivnla^^ar brcina 

vnnviK^ft koDvn^r svanan hafdi iarl of krafda 

8ver|i ra^d mf tr at mordi sæU geck sej^gia «Uar 

meidr .Ixx. akeida. svndr Skanvnnga grvndar. 30 

Her segir at ^e\r Olafr konvngr ok Sigvalldi iarl hofdo .Ixx. skipa ok 
eino meirr j[)a er |>eir sigldo svnnan. 

Vidrtai hofdingia ok radagerdir. 

108. Sveinn Danakonvngr ok Olafr Sviakonvngr ok Eirikr iarl voro 
{)ar ()a med allan her sinn. {>a var fagrt vedr ok biart solskin. Gengo 35 
{)eir {)a vpp a holminn allir saman hofdingiar ok mikil sveit manna 
mod |)nm. ok sa ^r skipin sigldo vt a hafit morg saman. Sia (»eir nv i 60 ^ Codex Frisidnus. 

hvar siglir eitt mikit skip ok allgl|fsiligt. ^a mjgrllto baSir konvngarnir. 
^etta er mikit skip ok akafa fagrl. ^elta man vera Ormr langi. Eirikr 
iarl svaradi. Ekki er |>eUa Ormr hinn langi. Var sva sem hann sagdi. |>at 
skip atti Eindri|)i af Gimsom. Liilo sidarr sa j[)eir hvar sigldi annat mikit 

6 skip. ^a m^llti Sveinn konvngr. [139] Hræddr er Olafr konvngr nv er 
hann {)orir eigi at sigla med hofvd a skipi sino. Eirikr iarl svaradi. 
Kenni ek ^etta skip ok segliL {)vi at stafat er seglit. [)etta a Erlingr 
Skialgsson. låtom {)a sigla. betra er skarft {)ar i lifii Olafs konvngs. 
Stvndo sidarr sa fieir skip Sigvallda iarls. ok viko fia^ fiannig vndir 

10 holrnann. ^vi næst sa {»eir hvar sigldo .iij. skip. f>a mjgrllti Sveinn 
konvngr. Gongom nv til skipa. |>vi at nv ferr Ormrinn langi. Eirikr 
iarl svaradi. Horg hafa fieir stor skip. ok bidom enn. ^a m|fllto margir 
menn. Eigi vill Eirikr iarl nv beriaz ok hefna fo6vr sins. er {»etta 
skomm mikil ok sia mvn spyriaz vm oU lond. ef ver liggiom her meS 

15 iaronmiklu liSi. enn Olafr konvngr sigli vt a haf her hia oss sialfom. 
Nockvro sidarr sa ^eir hvar sigldo .iiij. skip ok eitt af [)eim var dreci 
allmikill ok miog gvllbuinn. ^a stod Vpp Sveinn konvngr ok mjgrllti. 
Man Ormrinn bera mig i kvelld. honom skal ek styra. ^a mjgfllto 
margir at Ormrinn var fvrdo mikit skip ok fHtt ok mikil rarsn var at 

20 slikom skipom. ^a mjgrllti Eirikr iarl sva at nockvrir menn heyrdo. 
1^0 at Olafr konvngr hefdi ecki meira skip enn {)etta. f)a mvndi Sveinn 
konvngr pai aildri fa af honom med einn saman Danaher. Dreif |)a lidit 
til skipanna ok rako af ser tiolldinn ok jgrtlodo at buaz skiotliga. 

Radagerd hof{>ingia. 

25 109. Enn er hofdingiar rjgrddo |)etta sin a milli sa {>eir hvar sigldo 

.iij. skip allmikil ok hit .iiij. sidarst ok var fiat Ormrinn langi. Enn 
t)8/ hin storv skip er fyrr sigldo uk f)eir hvgdo Orminn. [)at var hit 
fyrra Traninn enn hit sidarra Ormrinn skammi. Enn er fieir sa Orm- 
inn langa kendo allir. mjgrllti {)a engi i mot at f>ar mvndi sigla Olafr 

30 konvngr Tryggvason ok skipodo j[)a til atlogo. f>at voro einkamal 
|)eirra hof|)ingianna Sveins konvngs. Olafs konvngs. Eiriks iarls. at 
sinn [)n[)iong Noregs skylldi eignaz hverr {)eirra ef {)eir felldi Olaf 
konvng. Enn sa {)eirra hofdingia er fyrst gengi a Orminn skylldi 
eignaz hlutskipti [)at sem {)ar fengiz ok hverr pw skip er siaifr rydi. 

35 Eirikr iarl atti barda einn geysi mikirfn er hann var vanr at hafa i 
viking, ^ar var skegg a ofanverf^o bardino hvarotveggia. enn nidr fra 
iamspong {»ykk ok sva breid sem bardit ok tok sva i sioinn. Saga 6laf8 TrygirvasoDar. 161 

Olafr konvngr varf) viss ofriøar. 

110. |>a er {>eir Sigvalldi iarl reyro inn vndir holmann. sa {)eir 
f^orkell dyrdill ok aSrir skipstiornarmenn {)eir er med honom foro. at 
iarl sneri sinoro skipom inn vndir holminn. hloSo fieir fia seglunom 
ok reyro eftir honom ok 8pvr{)0 hvi f)eir foro sva. Jarl segir al hann 5 
vil! bifia Olafs konvngs. ok er meiri von at ofri{»r se fyrir oss. Leto 
|>eir fia fliota skipit {»ar til er {»eir f>orkell nefia komv mefi Orminn 
[140] skamma ok ^zr .lij. skip er honom fylgdo. ok voro f>eim {»a 8?/g6 
hin sa^mv ti{)indi. LoSo |>eir j[)a seglunom ok bido sva Olafs konvngs. 
Gnn er konvngrinn sigldi inn at holmanvm. {>a reyri allr herrinn vt a lo 
svndii fyrir |)a. Enn er {»eir sa fiat bidia |)eir konvnginn sigia leifi 
sina. enn leggia eigi til onisto vid sva mikinn her. Olafr konvngr 
svaradi hått ok sto6 vpp i lyptingvnni. Lati ofan seglit segir hann. 
ecki skviu minir menn hyggia a flétta. ek hefi alldri flyit i orusto. raØi 
gvd fyrir lifi mino. ok alldri man ek a flotta leggia. Var sva gert sem 1 5 
konvngr mællti. Sva segir HallfreØr vandræfiaskaild. 

Geta skal mels t>®*> ^^ in»la bada herdyggrir hyggia 

menn at vapna senno bneckir sina recka 

dolga vangs vid drengi |>eis lifa {»iodar sessa 

dadoflgan ba^r kvado. {>r<^ttar ord a fldtta. 20 

Olafr konvngr skipar liøi sino. 

111. Sidan let Olafr konvngr saman leggia ollnm skipom sinom. 
Var konvngs skip i mifiio liSi. ok a annat borS Ormrinn skammi. enn 
a annat bord Traninn. Enn fia er {»eir toko at tengia slafnana a Orm- 
inom langa ok Orminom skamma. ok er konvngr sa {)at bad hann betr 26 
fram leggia hit mikla skipit ok lata {»at eigi aptaz ver{ia allra skipa i 
herinom. ^a svaradi Vlfr hinn ra^di. Ef Orminn skal |>vi lengra fram 
leggia enn onnvr skip sem hann er lengri. f>a man avint ver{)a of 
sa^xin i dag. Konvngr svaradi. Eigi vissa ek at ek ætta stafnbvann bjgrdi 
ra^dan ok ragan. Vlfr svaradi. Ver {)v eigi meirr baki lyptingina. enn 30 
ek mvn stafninn. Konvngr hellt a boga ok iagdi wr a streng ok sneri 

at VIfi. Vlfr mællti. Skiot annan veg konvngr {»annig sem meiri er 
{»ao'fin. {»er vinn ek {»at er ek vinn. 

Olafr Tryggvason eggiar sina menn. 

112. Olafr konvngr stod i lyptingo a Orminom ok bar hann {»a 35 
hått miog. Hann hafdi gylltan skiolld ok gvllrodinn hialm. hann var 
ardkendr fra odram monnom. hann hafdi ra^dan kyrtil stvttan yfir brynio. 

Odex FrlHlanns. H ^ 162 Codex Frisiaous. 

Bnn er hann sa at iridlaf^iz lidit ok merki voro vpp sett fyrir hoffiing- 
iom. spyrr hann. Hverr er hofdingi fyrir lidi ()vi er gegnt oss er. 
Honom var sagt at {)at var Sveinn konvngr med Danaber. Olafr kon- 
vngr mællti. Ecki hræSumz ver bleydvr ()ær. engi er hvgr i Daoiom. 

5 Enn mæliti konvngr. Hverr hofdingi fylgir {)eim mprkiom er |)ar ero 
^ i fra a hægra veg. Honom var sagt at {>at var Olafr Sviakonvngr. 
I^a marilti Olafr konvngr. Betra væri Svivm heima at sleikia vm blotbolla 
sina enn ganga a Orminn langa vndir vapn ySvr. Enn hverir eigo |)8/ 
hin storv skip er liggia a bakborda Damom segir konvngr. j^ar er Birikr 

10 iarl Hakonarson sargSo |)e]r. Konvngr mællti. Hann mvn {»ickiaz eiga 
vid oss skapligan fvnd. ok af |)vi lidi er oss van snarprar orosto. fivi 
at {»at ero NorSmenn sem ver erom. 

Hin ^ fysta orusta. 

113. Sifian greifia {»eir atrofir konvngamir. Lagfii Sveinn kon- 
15 vngr sitt skip i moti Orminom langa. enn Olafr konvngr sænski lagfii 
[141] vt fra ok stack stofnom at yzta skipi Olafs konvngs Tryggvasonar. 
enn ofiroro megin Eirikr iarl. ok tokz {»ar horfi orosta. Sigvalldi iarl 
lét skotta vifi skip sin. ok lagfii ecki til onisto. Sva segir Skvli j^or- 
steinsson. hann var {)a mefi Eiriki iarli. 

20 Fylgda ek Frisa dolgi f^ar er til mdts vid mæti 

feck vngr {>ar er apior svdj^o inalmt>io(f8 i dyn hialma 

ny finnr vild at ek elldvins svdr fyrir SvarlJ^rar mynoi 

alldrbét ok Sigvallda. sArlark ro{>ion bårom. 

Ok sva segir Hallfrefir. 

25 t»ar hygf^ vist til miofr misto næfr vå einn y\6 iofra 

morg kom drott a flotta allvallda tva anialla 

gram {»ano er gvnni framdi frægr er til fliks at segia 

gengis {»ræoskra drengia. sidr ok jarl hinn {»ri^ia. 

Bardagi hinn, harfiazti. 

30 114. f>essi ornsta var{) hin snarpazta ok allmannskæfi frambyggiom 
a Orminom langa. fieir komv stafnliam a skip Sveins konvngs. enn 
{»eir atto vapnin a(t) bera nifir vndir fætr ser a {la. Rufio {)eir oli skip 
Sveins konvngs {>«/ er {»eir fengo halldit enn Sveinn konvngr ok {>at lifi 
er vndan komz flyfii a onnvr skip. {>vi n|fst logfio {leir fra or skot- 

35 mali. For {)essi herr sva sem Olafr konvngr Tryggvason haffii sagt. 
I^a lagfii at i sta{)inn Olafr Sviakonvngr. Ok {»egar er ^ir komv nær 

' ) hiN Cd. Saj^a 6laf8 Tryi^asonar. 163 

storskipom for [)eim sem hinom fyrrvm at fieir lata lifi mikit ok svm 
skipin. ok logdo fra vifi sva buit. Enn Eirikr iarl sibyrdi vid hit yzta 
skip Olafs konvngs ok hra^S {>at ok hio |)egar {»at or tengslam enn 
lagdi {)a at f)vi er t>ar var, næst ok barfiiz vifi {»a til {»esa er {»at var 
rofiit. Hliop {»a lidit af hinom smærom skipom a storskipin. enn iarl 5 
hio hvert or te(n)gsluni sem hrodit var. Enn Danir ok Sviar logØo i 
skotmal ok ollam megom at skipom Olafs konvngs« enn Eirikr iarl lå 
availt sibyrt vifi skipin ok atti harggorusto vifi {»a. Enn sva sem menn 
felia a skipom hans gengo vpp afirir i sta{)inn. voro |>al Danir ok Sviar. 
Sva segir Halldorr. 10 

Geyrdis snarpra sveifa dol^ krado fram fylfp* 

slito drengir frif) lengi fran leggf vita bAnom 

t>ar er gy\\\n apior gyllo fænska menn at senno 

gangr of Orminn langa. sYonr ok daoska rvona. 

^a var omsta allhorfi ok fell fia allmiog li|)it Kom sva at lyctom at 1 5 
oli voro hrofiin skip Olafs konvngs Tryggvasonar nema Ormrinn langL 
var {)ar |)a alit lifi hans a komit {»at er vigt var. Eirikr iarl lagfii 
{»a barfian sibyrt vifi Orminn langa ok var {>a enn ha^ggomsta. Sva 
segir Halldorr. 

Fiord kom belldr i barda {^a er bordmikinn barda ^ 

boigo reyr saman dreyra brynflagds region lagdi 

tvngl skaroE {» tingl* isrl vaon hialms at holmi 

tangar Ormr binn laogi. hrif) vift Paftaia sido. 

Eirikr iarl var i fyrirrvmi a skipi sino. ok var {mr fylgt mefi skialld- 
borg. Var {>a bjgrfii {lar harggonista ok spioivm lagit. kaslat var ok 25 
ollu {)ai er til vapna var. enn svmir [142] skvtv bogaskoti efia handskoti. 
Var {)a sva mikiii vapnabvrfir a Orminn at varia matti hlifom fyrir sig 
koma. er sva |)yckt flugo spiot ok orvar. {ivi at oilnm roegin logfio at 
Orminom herskip. Enn menn Olafs konvngs voro {»a sva ofiir at {»eir 
hliopv vpp a borfiinn til {»ess at na mefi sver|)zhoggum ok drepa 30 
roennina. {)vi at margir vilido eigi sva leggia vndir Orminn at {)eir 
villdi i hoggoruslo vera. Menn Olafs konvngs geogo flestir vt af 
borfianom ok gafio eigi annars enn {»eir ber{»iz a siettom velli. ok 
svckv {»eir nifir mefi vépnom sinom. Sva segir Hallfrefir. 

Sackv nidr af nadri vanr mvnat Ormr (x^tt Ormi 35 

naddfårs i hv6 sarir alldyrr konvngr styri 

bargs gei|»y vid vøgkis hvars bann skriØr meH hb lyda 

verkendr megioferkiar. lengi slikra drengia. 164 Codex Frifianaf. 

Einarr sks/t at Eiriki iarli. 

115. Einarr {»atnbaskelfir var a Orminom afir i krapparvmi. hann 
skc/t af boga ok var allra manna hardskeytaztr. Einarr skai at Eiriki 
iarli ok la^st i styrishnackann fyrir ofan hofvfi iarli ok geck allt vpp a 

5 reyrbondin. Jarl leit til ok spurdi ef j[)eir vissi hverr |)ar skai. Enn 
iafnskiott kom onnur ar sva nær iarli at fla^g i milli si{»vnnar ok 
handarinnar. ok sva aftr i hoffiafiolina at langt stod vti broddrinn. pB 
mællti iarl vid {)ann mann er svmir nefna Finn. enn svmir segia at 
hann væri finnzkr. bann var hinn mesti bogmafir. Skiottv {»ann mann 

10 hinn mikla i krapparvmino. Finnr ska^t. ok kom vrin a boga Einars 
mi{)ian i t)vi bili. er Einarr dro hit {)ri|)ia sinn bogann. Brast f)ar boginn 
i tva luti. |>a mællti Olafr konvngr. Hvat brast sva hått. Einarr svarar. 
Noregr or hendi t>er konvngr segir hann. Eigi man sva mikill brestr 
or{)lt hafa segir konvngr. tak boga minn ok skiot af. Konvngr kastafii 

15 boganom til hans. Einarr tok bogann ok dro ^egar fyrir odd orvarnar ok 
mællti. Ofveykr ofveykr allvalldz bogi. Kastafii hann {>a aftr boganom. 
tok skiolld sinn ok sver{) ok bardiz ros(k)liga. 

Olafr konvngr feck sår. 

116. Olafr konvngr Tryggvason stoS i lypting a Orminom. hann 
20 ska^t oftazt vm daginn stvndom af boga. enn stvndom gafla^kom ok 

iafnan tueim senn. Hann leit fram a skipit ok sa sina menn reiSa 
sver{)in ok hoggva tilt. hann sa at illa bito sver{)in. f»a mællti kon- 
vngr hatt. Hvart reiSit {)er sva slæliga svert)in fivi at ek se at ecki 
bitr ySr. Hadr svaradi. Sver{) vår ero slæ ok brotin miog. |>a geck 
25 konvngr ofan i fyrirrvmit ok la^k vpp hasætiskistuna tok j[>ar or morg 
sver{) hva^ss. ok feck monnom. Enn er hann tok nidr hægri hendi sa 
menn at blod rann ofan vndan brynstukunni. enn engi vissi hvar hann 
var sårr. 

(Uppganga å Orminn.) 

30 117. [143] Mest var vom a Orminom ok mannskædozt af fyrir-^ 

ramsmonnom ok stafnbuvm. {)ar var hvartveggia mest valit folkit enn 
hæst bordin. Fell li{)it fyrst vm mitt skipit. Ok {»a er fått stod vpp 
manna vm sigluna. red^ Eirikr iarl til vppgongo. hann kom vpp a 
Orminn vid .xv. menn. f>a kom i moti honom Hymingr magr Olafs 

35 konvngs med sveit manna, ok varf) {)ar hinn bardazti bardagi. La^k 

*) reid Cd. ^ Saga Olafs Tryggvasonar. 165 

sva at iarl hrarck ofan aftr a barSan. enn {)eir menn sem honom hoffio 
fylgt fellu samir eno svinir vrfio sarir. pess getr {>or{)r Kolbeinsson. 

^ar var bialmaU beriar grams vor blam hiorvi 

Hroptx vid dreyrgar toptir ba^ll bilar håra fialla 

ord feck gdtt er gerf)! Hyrniogr adr |>at fyrnis. 5 

Bftir fiat var hin snarpazta^ orasta. fello {»a margir menn a Onninom. 
Enn er f)ynntiz skipan til varnarinnar. refi Eirikr iarl annat sinn til 
vppgongo a Orminn. Varf) {)a enn hord> vidtaka. Enn fyrir {)vi at {»a 
var miog fallit lid a Orminom sva at viSa voro ard borfiinn. toko {)a 
iarls menn viSa vpp at ganga. Enn allt |)at lid er {)a stod vpp a lo 
Orminom til varnar sotti aftr a skipit |)ar sem konvngrinn var. Sva 
segir Halldorr vkristni at Eirikr iarl eggiadi sina menn. 

Het a heiptar oyta {^a er hafvita bofdo 

bvgreifr med Oleifi Halllaods of gram fDiallan 

aftr ftock t»iod a t>optvr var|) fyrir Vinda myrdi 15 

t>enngill sina dreogi. vapneidr lokit skeidom. 

Olafr konvngr liop' fyrir bord. 

118. Kolbiorn stallari geck vpp i lypting til konvngs. (»eir hofdo 
miog likan klædabunat ok vapna. var Kolbiorn ok allra manna mestr 
ok fri{)aztr. Var nv enn i fyrirrvmino en snarpazta orusta. Enn fyrir 20 
|)vi at |)a var sva mikit folk komit vpp a Orminn af Udi Eiriks iarls 
sem vera matti a skipino, enn skip hans logdo at ollum megin at 
Orminom enn litit fiolmenni til varnar moti sva miklam her. nv {)ott 
{leir menn væri bædi sterkir ok berf^iz vel fellu flestir a litilli stundo. 
Enn Olafr konvngr ok Kolbiorn liopo {)a badir fyrir bord ok a sitt bord 25 
hvarr {)eirra. Enn iarls menn hofdo lagt at vtan smaskator ok drapo 
{)a er a kaf hliopo. Ok {)a er konvngrinn siaifr Kop fyrir bord villdo 
|)eir taka hann ok færa iarli. Olafr konvngr bra yfir sig skilldinom ok 
steyptiz i kaf. enn Kolbiorn stallari ska^t sinom skilldi vndir sig. ok 
komz hann {)vi eigi i kaf sva skiott. varf) hann handtekinn ok dreginn 30 
vpp i skutvna ok hvgdo (»eir at {)ar væri konvngrinn. Var hann |)a 
leiddr fyrir iarl. Enn er iarl ver{)r {)ess varr at {)at var Kolbiorn enn 
eigi Olafr konvngr {)a voro Kolbirni gri|) gefin. Enn i |)essi svipan 
liopo allir menn Olafs konvngs fyrir bord {)eir sem eftir voro a Orm- 
inom. ok segir Hallfredr sva. at f^orkell nefia konvngs brodir liop 35 
sidarst allra manna fyrir bord. 

1) foarfatta Cd. ') hordr Cd. >) liof Cd. 166 Codex Frisianus. 

Vgrædir sa arda adr hialldiforinii belldi 

armgriotc Tra/^no [144] fliota ha^ggframr i ba^d ramri 

banD rard geir at gvnni sootr af soæri vitni 

gladr ok bada nadra. svndz ^orketill vndan. 

5 Sua er fyrr ritad at Sigvalldi iarl kom til forvneytis vid Olaf konvng i 
Vindlandi. ok hafdi iarl .x. skip ok |)at bit eilifta er a voro menn 
Astrif^ar konvngsdottvr konv Sigvallda iarls. 

Vindaskvta reyri brot 

119. ^a er Olafr konvngr hafdi fy rir bord larpit. æpti allr herr- 
10 inn sigrép. Sigvalldi iarl ok hans menn reyro {»a til bardaga. ^ess 
getr Halldorr hinn okristnL 

DrogYE vitt at vagi goyr var^ a sia sver{>a 

Yinda fkeidr ok gindo sleit om gera beito 

^rit>ia bardra a |»iodi dyrr vå drengia stiori 

15 t^vnn galkn ok rarnaiyiinttni. drdti kom morg a flotta. 

Enn SV snekkian er Astrif^ar menn voro a reyri {)egar aftr vndir 
Vin(d)land. Var {»at I)egar margra manna tal at Olafr konvngr mvndi 
steypt hafa af ser brynionni i kafi ok lagiz sifian til Vindasneckionnar 
ok hefdi menn A8tri{»ar fluU hann til landz. Ok ero inargar frasagnir 
20 geyrvar vm fer{»ir Olafs konvngs af samom monnom. Enn HallfreØr 
segir sva. 

Yeit ek ei bitt bvart beita allz sannliga segia 

hvngrdeyfi akal ek leyfti sårr nnyn gramr at hyåro 

dynssdinnga da^dan bætt er til bans at fratta(!) 

25 dagblica eda t>o kvikvan. bvartveggia mer seggir. 

Enn hvern veg sem {)at hofir(l) verit. fia kom Olafr konvngr Trygg- 
vai^on alldri siSan til Noregs. Enn segir Hallfredr sva. 

Samr var årr of æfi at mvndiokyls myndi 

oddbracs binn er |>at sagdi margdyrr koma styrir 

30 at lofda gramr lifdi geta |>ickiomz {)es8 gotoar 

læstyggs bvrar Tryggva. glikligs or styr slikom. 
vera kveda åls or eli Enn segir ardar kenni 

Olaf kominn stala arstr i malma gnarstvD 

menn geta mali sarooo seggr fra sarom tiggia 

35 miog er verr eno sva ferri. svmr eda brart of komnvm. 

Mandot t>e8s er |>egnar nv er saonfregit svnnan 

t>r6tthardan gram sottv siklings or styr miklam 

fer ek med lyda lidi kano ek eigi mart vi6 manna 

landberdar ska^ vetpn, mord veifonar ordi. Saga Olafs Tryggvanonar. i 67 

Hofdingiar skipto Noregi. 
120. Eirikr iarl eignafiiz Orminn langa mefi sigrinom ok lulskipii 
mikit. ok styrdi iarl Orminom fra fvndinom. Sva segir Halldorr. 

Hlalmfalldion bar hilmi eno svdr at gny gvnnar 

brings af roiklo fmgi gla^r tok iarl vi{» nadri 5 

skeidr glæsto |>a ^iodir adr varf) egg at rioda 

{»angat Ormrion langi. ættgodr Uemingf broØir. 

Sveinn son Hakonar iarls hafSi |)a fest Holmfrifii dottvr Olafs Sviakon- 
vngs. Enn er |>eir skiptv Noregsvelldi me6 ser Sveinn Danakonvngr. 
ok Olafr Sviakonvngr. Eirikr iarl. at Olafr Sviakonvngr haffii .iiij. fylki 10 
i ^randheimi ok Mæri hvaratveggio ok Raonsdal ok wsir Rånriki fra 
Gs/telfi til Svinasvndz. {)etta riki feck Olafr konvngr Sveini iarli me6 
|)vilikoin skildaga sem fyrr hoffio haft [145] skattkonvngar efia iarlar af 
yfirkonvngom. Enn Eirikr iari hafSi .iiij. fylki i f^randheimi. Haioga- 
land. Ns/modali. Fiordo ok Fialir. Sogn ok Hyrdaland. ok NordragSir 15 
allt til Lidandisness. Sva segir f»ormv6r Kolbrvnarskalld. 

Veit ek fyrir Erling vtao Allvalldz nvty alldir 

år at bersar voro vna likar vel sliko 

lofa ek fasta ty fleftir skylldr lets bendi at ballda 

farlandz vinir iarla. hann of fforegs monnoni. 20 

enn ef vig fra Veigo enn Sveinn konvngr sannan 

vel ek ord at styr nordan sagdr er darør binn v6ir 

lands eda lengra stunde fAtt bilar flestra yta 

lagdi sodr til AgØa. får bans byir voro. 

Sveinn konvngr haffii |>a enn Vikina sva sem bann haffii fyrr haft. eon ^ 
hann veitti Eiriki iarli Rc/mariki ok Heidmork. Sveinn Hakonarson tok 
iarldom af Olafi Sviakonvngi. Var Sveinn iarl ailra manna fri|)aztr er 
menn hafi sét. Erikr iarl ok Sveinn iarl leto baSir skiraz ok toko 
retta trv. Enn mefian ^eir refio fyrir Noregi ieto {^r gera hvern sem 
villdi vm kristnihalld. enn forn Iwg helldo fieir vel ok alla landzsiSo. 30 
voro ()eir vinsælir ok stiomsamir. Var Eirikr iarl miog fyrir {»eim 
brædrom vm forrad oU. 

Her skal inn koma saga Olafs konvngs hins helga. 

Vpphaf sogv Magnus konvngs hins goSa, er hann kom 

8/stan or Gorfium fra Jarizleifs konvngs. 35 

Magnus Olafssoii byriaØi fer6. sina eftir jolin 8/stan af Holmgarfii 
ofan til Aldeigioborgar. bioggv ^elr skip sin |)egar er isa leysli 
vm vårit. {>ess getr Arnorr iarlaskalld i Magnasdrapo. 168 Codex Frisianus. 

Nv bygg riodanda redo varat ellifo allra 

roga^rs p\\ at veit gerva ormsetrs hati vettra 

t>egi seimbrotar segia hra^str {)a er herskip glæsti 

seggiom boeitis eggia. Horda vinr or Gordom. 

5 Magnus godi kom til SuidioSar. 

2. Enn vm varit hellt Magnas a^stan til Svidiofiar. Sva segir 
Arnorr. 

^ing bard vt hion vogi sallt skar bVfi helltvm 

eggriodaondi t>iodoiD hrarstr {»iodkoDYogr arstan 

10 fimm bar hird i homlor bero brimlogs ryri 

hervædr ara brædis. brVn redr at Sigtvnom. 

Her segir at hann sigldi fyrst til Sigtvoa. j^a var konvngr yfir SvifiioS 
Emvndr OlafssoD. ^ar var ()a ok Astri{»r drottning. er att hafdi Olafr 
konvngr enn helgi. Hon fagnadi forkvnnar vel Magnusi stivpseyni 
15 sinom ok let fiegar stefna fiolmennt |)]ng {)ar sem heitir a Hvngrom. 
A |)vi {)ingi talaSi Astrif^r ok mællti sva. Magnas atti {)ing a Hvngrvm. 

3. Her er nv kominn mefi oss son hins helga Olafs konvngs er 
Magnus heitir. ætlar nv at hefia fer^ sina til Noregs ok sækia foSvrarf 

20 sinn. Er mer skylida mikil at styrkia hann til (»essarrar fer{)ar. {>vi at 
hann er stivpson minn sva sem {)at [146] er ollum monnom kvnnigt 
bæSi Svivm ok Nordmonnom. Skal ek her ongan lut til spara fiann 
er ek hefi faoig a. Sva ok |)eir allir er til {»essarrar fer^ar rada skvlu 
eiga heimila mina vinatto. Vil ek ok {)vi lysa at ek vil rada til fer[)- 

25 arinnar meS honom. man {)at {)a ollum 8/dsynt at ek spari eigi adra 
luti til lidz honom {)a er ek ma honom veita. Hon taladi langt ok 
sniallt. |>a svs/rodo margir ok sogSo sva. at Sviar hoffio litla tirarfor 
farit til Noregs ()a er ()eir fylgdo Olafi konvngi fs/Svr hans. ok er eigi 
her betra at vån er {)essi konvngr er. ero menn fyrir {»a sa^k obvnir 

30 til t^essarrar rer{)ar. Astrif^r svarar. Allir |>eir sem nockurir hreystimenn 
ero mvnv ecki æSraz vm slikt. Enn ef menn hafa latid frændr sina 
meS hinom helga Olafi konvngi eSa sialfir sår fengit. {>a er {)at dreng- 
skapr at fara nv til Noregs ok hefna (»ess. Kom AstriSr sva sinom 
ordom at fiolfii lidz varft til fiess at fylgia henni i Noreg. Sva segir 

35 Sighvatr skalld. Saga MagDiia géda. 169 Hrein getom hila larnal 
hno88fiol|> lidi omo 
Olafs djgrtr sv er atti 
iofvrr sighvataztr digri. 
t>ing9 beid herr a Hvogrom 
hvDdmargr Svia grvnndar 
aratr.er Astrit) lysti 
Olafs sonar målQm. 

Mattid hoo vid hatna 
heilrad Svia deili 
meirr t>oU Magnus vari 
margnenninn son hennar. 

Sva segir j^iofiolfr i Magnosflocki. 

Vt redtv allvalldr skiola 
eikin dv|>ii rå sneckio 
enn t^ritvgi skip {»rartar 
t>ann ti{» i haf skrida. olli bon |>vi at allri 
attleyfd Haralldi knatti 
mest med matkom Kristi 
Magnvs konvngr fagna. 

Milldr Att mennzko at giallda 
Magnus enn |>vi fargnom 
|>at ger|)i vin vir|)a 
vidlendan Astri{»i. 
bon hefif sva komit sinom 
svnn at fa mvn arnnar 
ord geri ek dros til dyrdar 
divprad kona stivpi. vøgdit vendi sveigdom 
vedr ott of {»er drottinn 
hlodo hirdmenn prVdir 
hfnskript i Sigtvnom. 10 15 arstan |>vrdot vi fa fer|>ar 
olldom kvnnr med hvita skiolldo 
tvngo riodr til tirar |>inga 
teknir menn ok dvrr hin rekno. Magnos for i Noreg. 

4. Magnus Olafsson hof ferfi sina af Sigtvnom ok haffii {)a lifi 
mikit er Sviar hoffio fengit honom. j^eir foro fæti vm Svi{)io8 ok sva 20 
til Helsingialandz. Sva segir Arnorr. 

Rvdar barvt randir sidan 

rimmo ygr vm sanskar bygdir 

eigi gaztv lidzkost lågan 

landfolk sotti t)®)' til handa. teknir menn ok dvrr hin rekno. 25 

Si[>an foro {)eir c/stan vm Jamtaland ok vm Kiol ok komv ofan i firand- 
heim. tok {)egar allt landzfolk vel vifi honom. Enn {>egar er menn 
Sveins konvngs Aififosonar spvrfio at Magnus son Olafs konvngs var i 
land kominn. {)a flyfio ^e\r allir vitz vegar ok forfio^v ser. varf) {)ar 
engi motsiafia veitt Magnusi. Enn Sveinn konvngr var svfir i landi. 30 
Sva segir Arnorr. 

Avstan komtv'med allra høstom breidait visso bligams fødir 

Yggiar mårs i |>r»nskar bygdir benia koigo ydrir dolgar 

fidririodr enn fiandmenn ydra braddir vrdo fiorvi at forda 

falma kvado »gishialmi. fiandmenn {»inir vesolji tina. 35 

Magnus til konvngs tekinn. 

5. [147] Magnus Olafsson for mefi li^i sino vt til ka^angs. var 
honom {)ar vel fagnat. EfUr {>al let hann stefna Eyra^ing. Enn er t70 Codex Frisianus. 

bændr komv til f^ings. var Magnus til konvngs tekinn yfir allt land. 
sva vitt sem haft hafSi Oiafr konvngr fafiir hans. Sifian tok Magnus 
konvngr ser hirfi ok gerfii lenda menn. hann skipafii allt i herofiom 
érmenninngar ok syslur. Magnus konvngr ba^fi vt leifiangri {)egar vm 
^ hc/stifi of allan j^randheim. ok varf> honom gétt til lifiz. hellt sifian 
herinom sufir mefi landi. 

Rafiagerfi Sveins konvngs. 

6. Sveinn konvngr Alfifoson var ^a staddr a Svnnhorfialandi. hann 
let {)egar skera vpp heranr. ok sendi fiogvrra vegna fra ser. stefndi til 

10 sin bændafolki. let {)at fylgia at vti skylldi almenningr at li^i ok skipom 
ok veria land mefi honom. Lifi t)at allt er {»annig var næst konvngi 
sotti a fvnd hans. atti konvngr {)a ^ing ok bar vpp eyrindi sin. sagfii 
sva at hann vill halida til motz vifi Magnus konvng ok hallda vifi hann 
orusto ef bændr vilia fylgia honom. Talafii konvngr helldr skamt. 

15 Bændr gerfio litinn rom at mali hans. Si{)an tolofio hoffiingiar danskir 
^e\T er voro mefi konvngi langt ok sniallt. Enn bændr svc/rofio. sc/gfio 
margir sva. at fylgia villdo Sveini konvngi ok beriaz mefi honom. enn 
svmir neitto. svmir t)a^gfio mefi ollu. svmir sa^gfio sva. at |)eir mvndi 
leita a fvnd Magnus konvngs |)egar er f^eir næfii. ^a svarafii Sveinn 

20 konvngr. Sva litz mer sem her se koniit fatt bænda. {)at ar ver hoffiom 
orfi sent. enn ^essir bændr sem her ero komnir segia sialfom oss at 
{)eir vilia fylgia Magnus! konvngi. syniz mer sva at oss mvnv allir 
einir til lifiz ok hinir er segia at kyrrir vili vera. slikt sama ^eir er 
f)egia vifi. enn hverr er segir at oss mvni fylgia. {)a mvn sa annarr- 

25 hverr er oss mvn ecki tiltak i vera ef ver leggiom til orusto vifi 
Magnus konvng. Er t)at mitt rafi at ver leggim oss ecki a trvnat 
f^essa bænda. fc/rom helldr {»annig er folk allt er oss tryggt ok trvtt. 
hofom ver [)ar nogan styrk at vinna vndir oss land ^etta. 

Sveinn konvngr flyfii til Danmerkr. 

30 7. Enn er konvngr haffil {)enna orskvrfi veitt. {)a fylgfio allir 
hans menn ^esso rafii. Snva t)eir f)a vm sta^fnom ok drogo segl sin 
Sigldi Sveinn konvngr a^str mefi landi ok letti eigi fyrr enn hann kom 
til Danmerkr. var honom f^ar vel fagnat. Enn er hann bitti Hanrfiaknvt 
brofivr sinn. f)a ba^A hann Sveini konvngi at hafa riki mefi ser t)ar i 

35 Danmork ok t)ectiz Sveinn konvngr ^t bofi. Saga Magoiis géda. 171 

Knvtr(l) til konvngs tekinn. 

8. Magnus konvngr for vm hc/stit allt a^str til landzenda. ok var 
hann til konvngs tekinn vvn allt land. ok var|) allt landzfolk |)vi fegit 
er Magnus var konvngr orSinn. ^at sama lic/st anda{)izt Knvtr kon- 
vngr hinn riki a Englandi idos Novembris. t>a var hann fertvgr at alldri. 5 
hann var iar59l)r i Vincestr. j^a haftl48]5i hann verit konvngr yfir 
Danmork .xxvij. vetr. en bæfii ok Englandi .xxiiij. vetr. enn i Noregi 
•vij. vetr. j^a var til konvngs tekinn i Englandi Haralldr son Knvtz 
konvngs. j^ann sama vetr andat)iz Sveinn konvngr Alfifoson i Dan- 
morko. ^iofiolfr segir sva vm Magnas konvng. lO 

Avr sporovdo arnar flydi Sveina emi sidan 

ilriodr af Svit»iodo saaoradinn fra la6i 

herr fylgfti {»er harri erlendis fra ek vndan 

hrarst af Svidiod v§\»n, Alfivo son drifa. 

Biarni Gvllbrarskalld orti vm Kalf Amason. 15 

Ha fa lei |>t vnga iofra keadit Kalfr til landa 

erfd sem til red hveifa kappfvaom Magnvaa 

satt var at aitia knatti ollot pw t»vi er atillir 

Sveino at Danmork einoi. iord ok fékk or GorØom. 

Magnos konvngr var [)ann vetr yfir Noregi. enn HorAaknvtr yfir 20 
Danmork. 

Sætt Magnos konvngs ok Knvtz konvngs. 

9. Eflir vm varit ba^fi hvartveggi konvnganna leifianngri ^i ok 
foro ^2/ ord vm at {)eir mvndi til orusto leggia i Elfi. Enn er hvar- 
tveggi herrinn sotti miog til motz vid annan. f^a gerdo lendir menn 25 
niosn or hvarotveggia Ii5i til frænda sinna ok vina. ok fylgSi {»at or5- 
sending {»eirra. at menn skylldi gera fri|) milli konvnga. Enn fyrir {)vi 

al konvngarnir voro, baSir bernskir ok vngir. {)a hoffio oli landrad fyrir 
{>eim rikismenn i hvarotveggia landino. kom j^a sva at sættarstefna 
var logfi milli konvnga. Sifian fvnndvz j^eir sialfir ok var {)a rætt vm 30 
sættir. ok kom [)at i sattmal. at konvngarnir svarfioz i bræfiralag. ok 
settv fri{) milli sin meSan beggia [)eirra lif endiz. enn ef annarrhvarr 
{)eirra andaf^iz sonlarss. {mi skylldi sa er eftir liffii taka eflir hann lond 
ok [legna. Tolf menn [)eir er agætaztir voro af hvaro rikino sorv {>ar 
til at pessi sætt skylldi halldaz meA konvngom mefian nockurr |)eirra B5 
lifdi. Eftir [)at skilfioz konvngarnir ok for hvarrtveggi heim i sitt riki 
ok helltz ^essi sætt medan ^eir liffio. 172 Codex FrisiaoDs. 

Alfhilldr com til konvngs. 

10. Astri{>r drotning var i Noregi mefi Magnusi konvngi stivp- 
seyni sinom i gofio yfirljgrti sem vert var. f^a kom ok til hirfiarinnar 
Alfhilldr mot)]r Magnus konvngs. tok konvngr hana {)egar med hinom 

5 mestvm kærleikom ok setti hana sæmiliga. Bnn Alfhilldi varf) sem 
morgom kann vert)a ^em er få rikdominn at henni aflaSiz eigi seinna 
metnadarins. sva at henni likafii illa {>at er Astri^r drotning var i 
nockvrv meira metin enn hon i sessi efia annarri [lionustv. villdi Alf- 
hilldr sitia nærr konvngi. en Astri{> kallafii hana ambatt sina sem 
10 fyrr haffii verit. villdi Astri^r fyrir ongan mvn eiga sess vifi hana. ok 
matto t)ær ecki i -eino herbergi vera. Sighvatr skalld haffii farit til 
Roms ^a er ornstan var a Stiklastofiom. enn hann var svnnan a leifi {)a 
er hann spvrdi fall Olafs konvngs. var honom {»at'hinn mesti harmr. 
Hann qvaS visv. 

15 Stod ek a Mont ok miontvinz mvnda ek |>aoD [149] er vardi 

marrg hvar svodr flarg targa ondver|>aii brvm loodom 

breid ok brynior aidar fadir minn var {»ar {»eaoa 

borgom nær of morgvm. ^orrodr konvngr fordom. 

Sighvatr geck einn dag vm {>orp nockvt ok heyrfii at einnhverr hvs- 
20 bondi veinafii miog. {)at er hann haffii mist konv sinnar. hann barfii a 
briost ser ok reif klæfii sin. grét miog ok sagAi at hann villdi giarna 
deyia. Sighvatr qvafi visv. 

Fv8s letz madr er missir enn fvllhnginn fellir 

meyiar faØms at deyia fléttstyggr sa er var^ drottin 

25 ItcyP^ ^^ ^^^ ®f ^^ii* vart torreg lits verra 

oflatinn akal grata. vigtår konvngs årom. 

Sighvatr qvafi. 

11. Sighvatr kom heim i Noreg. hann atti bv ok horn i f^rand- 
heimi. Hann for svnnan fyrir land. enn er |)eir lågo i Hillarsvndi. sa 

30 I^eir hvar hrafnar margir flugo. Sighvatr qvafi. 

Hrarna se ek til hafnar gialla hatt fyrir Hillar 

hræss minnaz t>eir sinna hvem dag frekir emir 

t>ar er flvt vnd nid ny tom endr ^ir er Olafr greandi 

Nordmanna skip fordom. innanunorgo rinnt 

35 Enn er Sighvatr kom norfir til ka^angrs. ^a var {>ar fyrir Sveinn kon- 
vngr ok bfl/fi Sighvati at fara til sin. {»vi at hann hafSi verit fyrr mefi 
Knvti hinom rika fefir hans. enn Sighvatr sagfii at hann villdi fara heim 
til bos sins. Saj^a MagnAfl gd6a 173 

Sighvatr foj til Saifiiot>ar. 

12. ^at var einn dag at Sighvatr geck Vt at stræti. ok sa hvar 
konvngs menn leko. Hann qvad visv. 

Geng ek vm t>vert fra t>cngil8 minnomz ek hvar manna 

{»roai ecki mer recka minn droltinn lek sinna 5 

em ek sem bast i briosti oppt a oAalioptom 

bleikr verftvngar leiki. ordsøll ok ver fordom. 

Sidan for hann heim til bvs sins. Hann heyrSi marga menn amæla 
ser ok segia at hann hefdi hlarpiz fra Oiafi konvngi. f^a qvafi hann visv. 

Hafa lati mig heiUtn vatnørin hefi ek vitni 10 

Hvitakristr at viti vask til Roms i haska 

elld ef ek Olaf viUdag arlld leyni ek p^i alldri 

ek em skirr vm |>at firrai. annarra |>a^ manna. 

Sighvatr vndi illa heima. hann geck vti einn dag ok qvafi. 

HA |>otti mer blæia nv |>icki mer mycla 15 

barll of .Noreg allan mitt strif) vera siØan 

fyrr var ek kendr a knenri iofvrs falli kann ek illa 

klif medan Olafr lifdi. oblidari blidir. 

Sighvatr for ondverf^an vetr c/str of Kiol til Jamtalandz ok Helsingia- 
landz. ok kom fram i SvifiioJ). ok for {»egar a fvnd A5tri{>ar drottningar 20 
ok var mefi henni i goSo yfirljgrti langa hrif». Ok var hann ok meA 
Emvndi konvngi brodvr hennar ok |)a af honom .x. merkr brenndar. 
sem segir i Knvtzdrapo. 

Sighvatr var med Astridi drottningv. 

13. Sighvatr spvrfii iamnan er hann fann karpmenn Holmgarfizfara 25 
hvat ^e\r kynni at segia honom til Magnus konvngs Olafssonar. ok 
qvad visv. 

Enn lystir mig vstan fretti ek smés |>o at smæstir 

ervt of svarrd or Gordom smvgvl er astar fvglar 

fra ardlingi vngom |>ing hagioms for flivgi 30 

opt byriod lof spyria. fylkis lidi a midli. 

Astrifir drottning fann Magnos stiopson sinn. 

14. [150] Enn er Magnus Olafsson kom a^stan til Svi^iofiar var 
Sighvatr {)ar fyrir mefi Astrifii drottningv ok vrfio ^w oli fegin miog. 
Sighvatr qvafi. 35 

Heim sottir f>v héttinn |>inn stoØa ek matt sem monnoro 

hond enn vel matt londom Magnos konvngr fagna. 174 Codei Fnsianas. 

fara ek vist {»vi at vérom skrifnaa skirinafna 

var^r at ]>er i Gart>a skript |>toAkonvngr niptar. 

Sighvatr retz i fer^ meA Astrifii drotlningv at fylgia Magnusi i Noreg. 
Hann qvad visv. 

5 MioD hvg segl ek monnom ætti drengia drottinn 

Magnus at ek fagoa dyrdar soo ef yrOi 

gvds lin er |>at |>iDO {»iod mætti fa feØa 

{»ingdrifo vel lifi. fe6r likr konvng alikan. 

Enn er Magnos var konvngr orAinn at Noregi |)a fylgfii Sigbvatr hon- 
10 om ok var hinn kærsti konvngi. Hann qvafi |)a er {>ær Asirtdr drott- 
ning ok Alfhilldr konvngs mofiir hoffio skotiz a ordom nockvroni. 

Astri^i låtto ædri 
Alfliilldr enn |>ig aialfa 
{»inn hagr hefir storom 
15 {>at villdi gvA batnat. 

Scrinlagfir Olafr konvngr. 

15. Magnus konvngr let gera skrin ok bva gvlli ok silfri ok setia 
stetnom. Enn skrin {>at var gert bæfti at mikilleik ok vexti seoi lik- 
kista. enn svalir vndir. enn yfir vætt vaxit aem ræfr ok Vpp af harfvfi 

20 ok bvrst. ero a vættino lamar a bak enn bespvr fyrir ok læst meA 
lokli« Si^an let Magnos konvngr leggia i skrinit belgan dom Olafs 
konvngs. VrAo j^ar margar iartegnir at helgom doni Olafs konvngs. 
Sva segir Sighvatr. 

Gort er |>eiin er gdtt bar hiarta érr gengr margr fra mero 

25 Rvlligt skrin at minom mei6r ^est konvngs leidi 

hrosa ek helgi ræsis hreins aied heilar aionir 

bann sotti gvd drottin. hrings er blindr kom |»ingat. 

]^a var {)at i log tekit vm allan Noreg at ballda beilagt messodag Olafs 
konvngs. var {)a sa dagr ^egar halldinn sem binar stærsto hatifiir. 
30 ^ess getr Sighvatr. 

Oss dvgir Olafs messv skylldr em ek skillings halida 

iofvrr^ magnar gvd fagna skolllarst {»eim er bio golli 

meinalarst i mino belgi handar tialgor 

Magnus fardvr husi. harmda^da mer nr66. 

^ j^orir bvndr for or landi brott 

16. j^orir bvndr for af landi brot litlo eftir fali Olafs konvngs. 

») iofvR Cd. Sa^a MaffnAs cr^da. 175 

hann for vt til Jorsala. ok er ()at margra manna sargn at hann ha6 eigi 
aftr komit. Sigvrf)r het son fioris fafiir Rannveigar er atti Jon Arnason 
Arnasonar. |)eirra born voro f^a^ Vifikvnnr i Biarkey ok Sigvrt>r hvndr. 
Erlingr ok Jard{)rv{>r. 

Drap Hareks or f^iottv. 5 

17. Harekr or ]^iottv sat heima at bovm sinom allt ^ar til er 
Magnus Olafsson kom i land ok hann var konvngr ordinn. f^a for 
Harekr svfir til f^randheims a fvnd Magnus konvngs. ^a var mefi Magnusi 
konvngi Asmvndr Grankelsson. Enn er Harekr geck vpp af skipi er 
hann kom til Nidaross. enn Asmvndr stofi i loftzsvarlom hia konvngi. 10 
[)eir sa Harek ok kendo. Asmvndr mællti til konvngs. Nv vil ek kon- 
vngr giallda Hareki drap far5vr mins. Hann haffii i hendi breifioxi litla 
ok })vnnslegna. Konvngr leit til hans ok mællti. Haf helldr oxi mina. 
[151] t>vi at^ hord^mvno bein i karli {)eim. Sv var veggsleginn ok {)yck. 
Asmvndr tok oxina ok geck ofan or garfiinom. ok er hann kom ofan 15 
a f)verstrætit gengo f^eir Harekr nefian i mét. Asmvndr hio i hofvt 
Hareki. sva at f^egar stod oxin i heilanom. var fnit bani Hareks. Enn 
Asmvndr geck ^p afir i garjiinn til konvngs. ok var oil oxin brotin i 
mvnninn. ]^a mællti konvngr. Hvemig mvndi nv hafa (dvgat) hin ^ {>unna 
oxin. mer syniz sem f^essi se onyt. Si{>an gaf Magnus konvngr syslo 20 
ok len Asmvndi a Halogalandi. ok ero |)ar margar ok mikiar frasagnir 
vm skipti frøirra Asmvndar ok sona Hareks. 

{»orgeirr fleckr com fyrir konvng. 

18. Kaifr Arnason haffti mest landrafi med Magnasi konvngi fyrst 
nockvra stvnd. Enn {)a geyrdoz menn til aminningar vifi konvng hvar 25 
KaIfr hafdi verit a Sticlastodom. getpiz Kalfi pa nockvro vanngættra til 
skaps konvngs. f^at bar at eitt sinn ^ er fiolmennt var med konvngi 
ok kærfio menn mal sin. f^a kom fyrir konvng meA sin skyild eyrindi 
f^orgeirr fleckr af Svio vr Veradal. Konvngr gaf ekki ga^m at orfiom 
hans ok hlyddi t)eim er honom voro nærri. ]^a mællti ^orgeirr til 30 
konvngs sva hått at allir heyrfio {)eir sem honom voro nærri. 

Mæl|N> vid mig t^a bar ek hoggrinii 

Magoua konvngr bars minn (Midan 

|>vi at i fylgio yark er |>eir of d«r|Hin 

med fodvr ^inom. dargling stigo. 35 

«) at Ulf. Cd. ») hiN Crf. 176 Codex FrUianas. 

^v eiskar drottinssvika 

t^a arma p\o6 er diofvl hlægdo. 

j^a gerdo menn at oliofi ok bafio f^orgeir vt ganga. Konvngr kallafii 
hann til sin ok la^k sifian eyrindi hans sva at f^orgeiri likafii vel ok 
5 het honom vinatto sinni. Magnus konvngr reifi a Stiklastafii. 

19. Hagnos konvngr var litlo sifiarr at veizlo at Hargi i Veradal. 
Enn er konvngr sat at matborfii. f^a sat a afira hond konvngi Kaifr 
Amason enn a afira hond Einarr {»ambaskelfir. j^a var sva komit at 

10 konvngr gerf^i fæfi a vifi Kalf. enn virf)! Einar mest. Konvngr mællti 
til Einars. Ver skvlom rifia a Stiklastafii. vil ek sia merki |)ar er |)ar 
hafa orfiit. Einarr svarafii. Ekki kann ek |)er })ar af at segia. lat fara 
Kalf fostra |)inn hann mvn kvnna at segia {>ar fra ti|)indom. Enn er 
borfi voro vppi. bioz konvngr til ferf^ar. hann mællti til Kaifs. j^v skallt 

15 fara mefi mer a Stiklastafii. KaIfr sagfii at {)at var ekki skyllt. ^a stofi 
konvngr vpp ok mællti helldr reifivliga. Fara skalitv Kalfr. Si{>an geck 
konvngr vt. Kalfr klæddiz skioti ok mællti til sveins sins. ]^v skallt rifia 
inn a Eggio ok bifi bvskarla mina (hafa) hvert fat a skipi fyrir solarfall. 
Magnus konvngr reifi a Stiklastafii. Stigo af hestum sinom ok gengo 

20 j^ar til er bardaginn haffii verit j^a mællti konvngr til Kalfs. Hvar er 
sa stafir er konvngrinn fell. Kalfr svarafii ok retti spiotskaflit. Her la 
hann fallinn. Konvngr mællti. Hvar var {>v {)a Kalfr. Hann svarafii. 
Her sem stend ek. Konvngr mællti ok var |)a ra^fir sem dreyri. Taka 
mvndi t)a ox })in til hans. Kalfr [152] svarafii. Ecki tok ox min til hans. 

25 Geck hann {)a til hestz sins ok reifi i brc/t ok allir hans menn. Enn 
konvngr reifi aftr til Hc/gs. Kalfr kom vm kvelldit inn a Eggio. var 
skip hans buit fyrir landi ok a komit Ic/safe hans allt ok skipat hvs- 
korlum hans. f^eir helldo |)egar vt vm nottina eftir firfii. foro {)eir 
sifian dag ok nott sem byr gaf. Sigldi Kalfr {)a vestr vm haf ok 

30 dval{)iz {)ar lengi. hann heriafii vm Skotland ok Jrland ok Svfireyiar. 
^ess getr B(i)arni Gvllbrarskalld i Kalfsflocki. 

^er fra ek ^orbergs hlyri varcdo arfvndmeoii yckar 

t>e8S ger|)vi per ver^ir it>vla rog i miØli 

hellt {>vi at hann of apillti o|>arrf liti mer arfa 

35 Haralldz brodvrson godan. Olafa i ^im malom. Saga Mafoés géda. 177 

Qvednar Bersavglisvisvr. 

20. Magnos konvngr kastaSi eign sinni a Vigg^ er Hrvtr hafdi 
at. ok sva a Kvistadi er j^orgeirr hafdl ått. sva a Eggio ok alU })at fe 
er Kalfr hafdi ått ok margar adrar storar eignir let hann falla i kon- 
vngs gar^ t)ær sem {»eir hofdo att er fallit hoffio a Stiklastodom i bænda 5 
WpL Hann giordi ok {)a vid marga menn storar refsingar er i {)eirri 
orosto hofdo verit i rooti Olafi konvngi. svma rak hann af landi enn 
af svmom tok hann stor fé. fyrir svmom let hann bv ha^ggva. f^a toko 
bøndr at gera kvrr ok mællto sin a BnillL Hvat mvn konvngr ^essi 
fyrir ætla er hann brytr larg a oss. ^ er setti Hakon konvngr hinn 10 
gofii. Ver hofvm eigi |)oIat vanretti iafnan. ok hvgsar hann eigi {»at. 
Mvn hann hafa farar foøvr sins efia annarra hofjiingia ^eirra er ver 
hofvm af lifi tekit. {>a er oss leiddiz ofsi {»eirra ok la^gleysa. f^essi 
kvrr var vida i landi. Sygnir hofdo lidsamnafi ok pai orfi a at [leir 
mvndo haiida til omsto vid Hagnns konvng. Enn konvngr var })a a 15 
Hs^dalandi ok hafdi |)ar dvaliz miog fengi. hann hafdi mikit lid ok let 
sem hann mvndi fara nordr i Sogn. ^essa vrdo varir vinir konvngs 
ok gengo .xij. menn a malstefno. ok samdiz {»at med j^im at luta til 
einn mann at segia konvngi pemnå kvrr. enn sva var til stillt at Sig- 
hvatr skalld hlart. Sighvatr orti [mi flæk {)ann er kalladr er Bersa^g- 20 
lisvisvr. ok segir i Olafs sargo. Er |)essi sidazt. 

Seyni Ofafs bid ek snvdar ørom Magniiff ver yegnir 

sid qveda aftans bida villda ek med t^er milldom 

oframs sark medai ockar Haralldi Taij>ar {»v hiorvi 

allt er haligt sva mala. harcey lifa ok deyia. 25 

f^vilik kenningarord voro i kvædi vid konvnginn at hann skylldi hafa 
larg ^2/ sem fadir hans hafdi sett. 

Magnos konvngr setti larg. 

21. Eflir |)essa aminning skipadiz konvngr vel vid. flvtto margir 
ok {)etta fyrir konvngi. Kom |)a sva. at konvngr atti tal vid hina 30 
vitrazto menn. samdi hann {mi la^g sin. Si{)an let Magnus konvngr rita 
logbok f)a er enn er i ]^randheimi. ok ka^Hut er Grågås. Magnus kon- 
vngr geyrdiz vinsæll ok astsæll ollu landzfolki. var hann {)vi kalladr 
Magnus hinn gode. 

Andlat Haralldz Bnglakonvngs. 35 

22. [153] Haralldr Bnglakonvngr anda{)iz .v. vetrum eftir andlat 
Knvtz hins rikia fedr sins. hann var iardadr i Vincestr bia fedr sinom. 

Codex Frisianns. 12 178 Codex FrisianoB. 

Eftir andlat hans tok konvngdom i Englandi Ha^rdaknvtr brofiir Haralldz. 
var hann {)a bæfii konvngr yfir Englandi ok Danmork. Red hann {)vi 
riki .ij. vetr. hann var{) soUda^Sr a Englandi ok er iar8a{)r i Vincestr 
hia fedr sinom. Eftir andlat hans var tekinn til konvngs i Englandi 
5 Jaddvar|)r hinn goSi son Af)alradz konvngs ok Emmo drottningar dottvr 
RikarSar Rudoiarls. Jaddvar{)r konvngr var broAir sammædri Haralldz 
ok Hordaknvtz. GunnhiUdr het dottir gamla Knvtz ok Emmo drottningar. 
hon var gipt Heinreki keisara i Saxlandi. hann var kallafir Heinrekr 
milldi. Gvnnhilldr var .iij. vetr i Saxlandi. adr hon tok sott ok anda|)iz 
10 .ij. vettrom eftir andlat Knvtz konvngs fefir sins. 

Andlat Haorfiaknvtz. 

23. Magnus konvngr sporfii andlat Hordaknvtz. |)a sendi hann 
l^egar menn sina svfir til Danmerkr ok giorSi med ^eim ordsendinngar 
til })eirra manna er svardogom hofSo viS hann bonndiz. [la er sætt 

45 |)eirra Knvtz konvngs ok einkamal voro gior. ok minnti |)a a ord sin. 
let f^at ok fylgia alyktarorø at hann skylldi eignaz alit Danavelldi sem 
til stofio einkamal ^eirra ok svardagar eda falla sialfr i omsto med 
her sinom. Sva segir Amor iarlaskalld. 

Afkarlig var^ iarla at fram i ufoy grifnmoin 

20 ordgnétt sv er hlart drottinn grafninga^ vod klo hrafoi 

fylgdi efnd {»vi er ylgiar fVss lets falla røair 

angrtølir red mæla. feigr eda Danmork eiga. 

Leif^angr Magnus konvngs. 

24. f^a samnafii Magnus konvngr li})i saman. stefndi til sin rikiom 
25 monnom ok bændom. afladi ser skipa. Enn er li{)it kom saman. t>a var 

})at hit fri{)azta ok alivel buit. Hann hafdi .Ixx. skipa er hann sigldi 
af Noregi. Sva segir ^iofiolfr. 

Diarfk neytir {>v drottinn svØr gnardo|>o svdir 

dolgfltrangr skipa langra segl hyod vid stag ryndo 

30 af {)vi at ytar hofdo vik skar vandlvng eiki 

a^str .Ixx. flarsta. Visvndr bneigdi {>rann iTeigdao. 

Her getr ^ess at Magnus konvngr hafSi fia Visvnd hinn mikla. er Olafr 
konvngr fafiir hans haffii gera latifi. hann var meirr enn .xxx. at rvm- 
atali. var a framstafni visvndar hofvd. enn aftr sporfir. var hofvS ok 
35 spænir ok allir svirarnir allt gvlllagt ^ess getr Amorr. 

■) Saa reitet for opr, grapniogs Cd. Saga Magnib géda. 179 

Liotv dreif a lypting Ttan stirdom hellatv Stafangr norOan 

lardri bifdiz gvllii ra^da atalum bifdiz fyri alar 

fastligr boeigdi fyro f eystri vppi glodo elmars typpi 

fyris gramr vm skeidar atyri. elldi glik i Danaveldi. 

Magnos konvngr kom i Danmork. 5 

25. Magnus kon?ngr sigldi vt af AvgØom ok yfir til Jotlandz. 
Sva segir Arnorr. 

Segia mvn ek bve Sygna setti biodr at brei[l54]do 

snarfengian bar |>anngil bryn|>ing8 fetilstinga 

hallr ok brimi sollinii fVs tok olld vid æsi 10 

blebordi Viavndr nordan. Jotlandi gramr branda. 

Enn er Magnus konvngr kom lil Danmerkr var honom |)ar vel fagnat. 
atti hann bratt {)ing ok stefnor vid landzmenn ok beiddi ser vidtoko 
sva sem einkamal {)eirra voro til. Enn fyrir |)vi at landzhof{>ingiar 
voro eiAom bundnir vid Magnus konvng ok villdo hallda orfi sin ok eiøa. 15 
j^a flntto |)eir {)etta miog fyrir folkino. bar {)at ok annat til at f^a var 
andaf^r Knvtr hinn riki ok dait allt hans afkvæmi. hinn enn {»rifii lutr at 
{>a var alkvnn orfiin helgi Olafs konvngs vm oli lond ok iartegnagerf). 

Magnus til konvngs tekinn i Danmork. 

26. Sifian let Magnus konvngr stefna Vebiarga f^ing. |)ar taka 20 
Danir ser konvng bæfti at fomv ok nyio. Enn a j^vi ^ingi ioko Danir 
Magnus Olafsson til konvngs yfir allt Danavelldi. Dvalf)iz Magnus kon- 
vngr vm svmarit miog lengi i Danmork ok fagnafii allt folk honom vel 
hvar sem hann kom ok veitti honom hlyfini. skipafii hann {>a allt land 
syslor ok herofi ok veitti veizlur rikismonnom. Enn er a leifi hellt 25 
hann lifii sino til Noregs ok dvalf^iz i Elfinni nockvra hrifi. 

Vpphaf Sveins VIfssonar. 

Sveinn er mafir nefndr son Vlfs iarls ]^orgllssvnar sprakaleggs. moSir 
Sveins var Astri^r dottir Sveins konvngs tivgoskeggs. hon var systir 
Knvtz hins rika samfefira. enn hon var sammæfira vifi Olaf Sviakonvng 30 
Eiriksson. {»eirra mofiir var SigriJ) hin storlata dottir Skoglartosta. Sveinn 
Vlfsson haffii f^a dvaliz langa hri{> mefi Sviakonvngom frændom sinom. 
sifian er fallit haffii VIfr fafiir hans fyrir Knvti hinom rika. sem segir i 
Knvtz sargo. at hann let drepa Vlf iarl mag sinn i Roiskeildo i Dan- 
mork. var Sveinn fyrir {>a svk ecki sifian i Danmork. Sveinn Vlfsson 35 
var allra manna firij^aztr synom manna mestr ok sterkazlr ok hinn mesti 

12* 180 God ex FriøiasiM. 

]{)rottamafir vm alla luii. |)al var allra manna mal peirtB sem hann var 
kvnnigr at hann hefdi aila luti til ^b er frif^ir godan hofftinngia. Sveinn 
Vlfsson kom a fvnd Magnus konvngs {>a er hann la i Elfinni. Konvngr 
tok vel vid honom. voro ^ar ok margir flvtningsmenn til. })vi at Sveinn 
5 var hinn vinsælsti maør. tala|)i hann ok siaifr sitt mal fyrir konvngi 
langt ok sniallt. ok kom sva at Sveinn geck til handa Hagnusi kon- 
vngi ok gerf^iz hans madr. Sif^an tolodo f»eir Magnus konvngr ok 
Sveinn marga Inti leyniliga. 

GeTit Sveini iarls nafn. 

10 28. Einn dag ^a er Magnus konvngr sat i hasæti ok var fiolmennt 
vm hann. sat Sveinn Vlfsson a fotskorinni fyrir konvngi. {)a mællti 
konvngr. Ek vil kvnnigt gera hoffiinngiom ok allri al[)ydo ^a radagerfi 
[15S] sem ek vil vera lata. Her er komion til min agætr maSr bædi al 
ætt ok af sialfom ser Sveinn Vlfsson. hann hefir nv gerz mian madr 

15 ok selr mer Irv sina til pess. Enn sva sem frør vitud at allir Danir 
hafa nv i svmar gerz minir menn. er landit nv liofdingialarsL er ek em 
i brot farinn. enn ^ar er miog herskått af Vindom ok Kvrom ok a^drom 
Avstrvegsmonnom eda Sarxom. hel ek ok j^eim al fa ho^ingia til 
landvarnar ok landzstiornar. se ek [lar ongan mann iafnvel til fallinn 

20 fyrir allra luta sakir sem Sveinn Vlfsson. hefir hann ætt til f^ess at vera 
hof[)ingi. Nv mvn ek hann gera iarl minn ok fa honom i hendr Dana- 
velldi til yfirsoknar medan ek em i Noregi. sva sem Knvtr hinn riki 
setti VIf iarl fa^dvr hans hofdingia yfir Danmork j^a er Knvtr var i Englandi. 
Einarr {»ambaskelfir svaraøi. Oiiari ofiarl fostri. ^ mællti konvngr reifi- 

25 vlega. Fått {)ickir ydr ek kvnna. mer litz sva sem ySr ^icki svmt ecki 
at monnom enn svait ofiarlar. Stod {»a konvngr vpp ok tok 8ver{) ok 
festi a linda Sveini. sidan festi hann skiolid a a^xl honom ok setti hialm 
a hofvd honom ok gaf honom iarls nafn ok veizlor slikar i Danmork. 
sem |)ar hafdi haft VIfr iarl fadir hans. Si{)aR var framborit skrin med 

30 helgom domvm. lagfii Sveinn |)ar a hendr sinar ok s6r trvnaøareida 
Magnusi konvngi. Si{)an leiddi konvngr iari til hasætis med ser. Sva 
segir f^iodolfr. 

Siairr var arstr t Elfi red Olafs aonr etdom 

Vlfs mar^r ok het farffvo att hafa {»eirra aattir 

35 |>ar red Sveinn at ayeria skenra aUdr enn akylldi 

sinar hendr at skrini. SkanvnDga gramr hånom. 

For |)a Sveinn iarl til Danmerkr ok var ^r vel vid honom tekit af 
allri al[)ydo. tok hann ser Uri ok gerfns bratt hoffiiniigi mikilL for Safa MagoAf f^éda. 181 

hann tid veUrion vifia of laad ok vingafiiz miog vift stormenni. haim 
var ok Yinsæll af al{>yfio. 

Leidangr i Danraork. , 

29. Magnus konvngr bellt lifii sine norSr i Noreg ok var |)ar vm 
vettrinn. Enn er vår kom haffii hann vti lid mikit ok hellt ^vi svAr 5 
til Danmerkr. Enn er hann kom ^r. spvr{>i hann {)ar ti^indi * af Vind- 
iandi at Vindr hofdo horfit vndan lySni vid hann i Jomsborg. ^ar hoffio 
Danakonvngar haft iarlsriki mikit. hofdo |)eir Jomsborg at vpphafi. var 
{)at allstyrkt vigi. 

Hernadr til Vindlandz. 10 

30. Enn er Magnas konvngr heyrdi siikt sagt. |)a bard hann Vt 
af Danmork skipaher miklam ok hellt vm svmarit til Vindlands ok hafdi 
ailmikinn her. Sva segir Arnorr. 

Heyra skalltr hvar herskiolld baroØ alldri fra ek enn Yisi yalldit 

kilmis kvondr til Yiadlandt gfrrnadar Vinda sorfp at darg[lB6]liogr spendi 15 

faeppinn drotto af hlunoi flettom flarftom var |>a flod of ristid 

hélog ba^rd ' i stefiaméli. fleiri skip til ot»al8 |»eirra. 

Enn er Magnos konvngr kom til Vindlandz lagdi hann til Jomsborgar 
ok vann ^egar borgina. drap f^ar mart folk enn brenndi borgina ok 
landit vida vt i fra ok ger{)i {)ar hit mesta bervirki. Sva segir Arnorr. 20 

SkiolldTDgr fortr ym o^iod elldi hvergi {>ordi hallir varda 

a^dit var {»a flotnom darfia heidit folk i Tirki breido 

hæstan kyndot hleniia ^rystir bTdlungr vaoTt borgrar monnom 

hyriar lioma svdr at Jomi. biortom elldi stalldræp hiorto. 

Mikit folk a Vindlandi geck til handa Magnosi konvngi. enn hitt var 25 
[)0 myclo meira er vnndan flydi. For fia Magnus konvngr aflr til Dan- 
merkr ok bio ser |)ar til vetrseto. enn sendi fra ser herinn bædi hinn 
danska ok sva mart lif) fnit er honom hafdi fylgt or Noregi. 

Gefit Sveini konvngs nafn. 

31. f^ann sama vetr er Sveinn VIfsson hafdi fengit yfirsokn of 30 
Danmork ok hann hafdi vingaz vid mart stormenni ok fengit al{)y|)o 
lof. })a let hann gefa ser konvngs nafn. ok hvrfo at {)vi oradi margir 
hofI)ingiar. Eon vm varit er hann spurdi at Magnas konvngr for nordan 
or Noregi med her mikinn. f^a for Sveinn til Skaneyrar ok {»adan vpp 

a Ga^tland ok sva til Svi^iodar a fvnd Emvndar konvngs frænda sins 35 
ok dval^iz |)ar vm svmarit enn hafdi niosnir i Danmork vm (erpir 

^) Saa retiet for opr. bar6 Cd. Ig2 Codex FrUianos. 

Magnus konvngs efia vm fiolnienni hans. Enn er Sveinn spvrSi at 
Magnus konvngr haffii fra ser latid fara inikinn luta liSz sins ok sva 
f^at at hann var svSr a Jotlandi. {>a reid Sveinn ofan af Svidiod ok 
hafdi lid mikit er Sviakonvngr feck honom. Ok er Sveinn kom a 
5 Skanoyri. toko Skanvngar vel vid honom ok helldo hann ^ar fyrir kon- 
vng. dreif {)a lid mikit til hans. Si})an for hann vt i Sialand ok var 
f^ar vel vid honom tekit. lagdi hann })ar allt vndir sig. f^a for hann i 
Fion ok lagdi vndir sig allar eyiar. ok geck folkit vndir hann. hafdi 
Sveinn her mikinn ok mart skipa. 

10 Otta hertogi com til Magnus konvngs. 

32. Magnus konvngr spvrdi ^essi ti{>indi ok ^at med at Vindr 
hofdo her vti. Sidan stefndi Magnus konvngr li{)i til sin. ok drotz 
honom bratt vm allt Jotland. f>a kom til hans Otta hertogi af Saxlandi 
or Brvnsvik. hann atti t)a Vlfhilldi dotivr Olafs konvngs hins helga systur 

15 Magnus konvngs. hertogi hafdi mikla sveit manna. Danahoff^ingiar 
eggiodo Magnus konvng at fara moti Vindaherinom ok lata eigi heidit 
folk ganga t)ar y6r land eda eyda. ok var {)at rad tekit at konvngr 
snyr her sinom svdr a leid til Heidabæiar. Enn er Magnus konvngr 
la vid Skotborgarå a Hlyrskogs heidi. })a kom honom niosn af Vindaher. 

20 ok f^at med at |)eir hofdo sva mikinn her at eigi feck talt ok Magnus 

. konvngr hafdi ongan lut vid fiolmennis ok honom væri sa einn til at 

flyia vndan. Enn Magnus konvngr villdi |)0 beriaz ef monnom |)ætti 

nockvr fong a })vi ok hann [I57J raætti sigraz. enn flestir lotto, ok sogdo 

allir eitt at Vindr hofdo oflyianda her. Enn Otta hertogi fysti helldr 

25 at beriaz. Let konvngr f)a blasa saman ollum herinom ok let hann alla 
menn herkljgr[)az. ok lago })eir vm notlina vti vndir skioUdom sinom. 
|)vi at {)eim var sagt at herr Vinda væri kominn njgrrr ^eim. ok var 
konvngr allhugsivkr. {»otti honom illt ef hann skylldi flyia vndan verf^a. 
|)vi at hann hafdi alldri adr a flotta komit. hann svaf litid vm nottina 

30 ok sa^g bænir sinar. 

Draumr Magnus konvngs. 

33. Eftir vm daginn var Mikialsmesso aflann. Enn er komit var 
at degi. {)a sofnadi konvngr ok dreymdi. at hann sa hinn helga Olaf 
konvng fodvr sinn. hann mællti. Ertv hugsivkr miog ok ottafullr er 

35 Vindr fara i moti ^er med her mikinn. ecki skalitu hrasdaz hei{)ingia 
^ott f)eir se roargir saman. ek mvn fylgia ^er i omsto {)essi. ra|)it f^er 
{)a til bardaga vid Vindr er {>er heyrit ludr minn. Enn er konvngr Saga MagDos géda. 183 

vaknadi sagdi hann monnom drann ainn. Tok fia at lysa af degi. |)a 
heyrdo [)eir allir i lopt ypp klockuhliod ok kenndo Magnus menn {leir 
er verit hoffio i Nidarosi at sva f^otti sem Glaad væri hringt. j^a klukko 
hafdi Olafr konvngr gefit til Klenienskirkio i Nidarosi. 

Bardagi a Hlyrskogs heiSi. 5 

34. ^a stofi vpp Magnus konvngr ok kallafii at blasa skylldi 
herblastr. For |)a Vindaherrinn sunnan yfir åna at {»eim. hliop {>a vpp 
allr konvngsherrinn ok stefndi moti hei})ingiom. Magnus konvngr steypti 
af ser brynionni ok haffii ysla rauda silkiskyrta ok tok i hond ser 
oxina Hel. er att haffii Olafr konvngr. Magnus konvngr rann fra odrom 10 
monnom ollom i' moti herinom ok bio })egar tveim bondom bvem 
mann at ofirom. Sva segir Arnorr. 

Od med oxi breida |>a er of skapt enn sktpti 

odæsinn fram ræair ikapvanrdr himins iordo 

var{> vm hilmi Horda Hel klart haasa faulaa 15 

hiordynr ok varp brynio. hendr tojgrr iofarr spendi. 

Orasta ^essi var{) ecki alllaung. Voro konvngs mennbinir akarfvzto. 
enn hvar sem {)eir komv saman fellu Vindr sva |)yckt sem vnnvarp 
iægi. Enn |)eir er si{>arr stoSo snero a flotta ok voro |)eir ^a boggnir 
nidr sem bufe. Rak konvngr siaifr flottan a^str yfir heifiina ok fell ^ 
folkit vm alla beifiina. Sva segir ^iofiolfr. 

Hykk i handraz flocki vitt la Vjoda flotti 

Haralldz broØYraon sto|>T var|> p^r ar Hagoas bardia 

hramn vissi ser bvaflfail harggvinn valr at hylia 

hungrbann framast manna. beidi rastar breida. 25 

j^at er alt)y8o mal at ekki mannfall bafi orfiit iafnmikit a Norfirlondom 
i kristni. sem |)at er varf) a Hlyrskogs beifii af Vindom. Enn af li^i 
Magnus konvngs fell ecki mart enn fiol^i varf) sart. Sva segir i 
Brimabok at Rettiburr Vindakonvngr var drepinn af [158] Da^nom. bann 
alti atta sono. {)eir villdo hefna fauSvr sins ok eyddo mikinn lut af 30 
Danmork nordr til Ripa ok fellu |)eir allir a Hlyrskogs heifii fyrir 
Magnusi konvngi gofia ok .xv. ^vsvndir manna med |)eim. 

Gefin monnom lækning. 

35. Eftir orusto {>essa let Magnus konvngr binda sår sinna manna, 
enn læknar voro ecki sva margir i herinom sem ^a {)vrfU. ^a geck 35 
konvngr til j^eirra manna er honom syndiz ok f»reifa5i of bendr |)eim. 
Enn er hann tok i lofana ok stra^k vm j^a. nefndi hann til .xij. menn. 184 Codex Frisianiif. 

^a er honom syndiz mivkhendir mvndo vera. ok safji at {»eir skylldo 
binda sår manna. Enn engi {»eirra haffii fyrr sår bvndit enn allir fesser 
Trdo hinir mesto læknar. ^ar voro .ij. islendzkir menn. var anoarr 
|»orkell Geirason af Lyngom. annarr Alli fafiir Bardar svarta or SelårdaL 
5 ok komv fra {^eim margir læknar sifian ok gofiir. 

Otti at Magnus! konvngi. 

36. BfKr onisto ^essa ?ar frægt raiog vida vm lond iartein sv er 
gert hafdi hinn helgi Olafr konvngr. ok var ^t alt)ydo manna mal at 
engi madr mvndi j^vrfa at beriaz vi5 Magnus konvng Olafsson ef Olafr 

10 konvngr fafiir hans væri honom sva nåkvæmr at ovinir hans mætti 
onga ^ motsta^Ao veita honom fyrir ^a sa^k. 

Orusta å Ré. 

37. Magnus konvngr sneri {^a herinom i moti Svaini er hann 
kalladi iarl sinn. f^ott Danir kallafii hann konvng sinn. Red Magnus 

15 konvng(r) ser til skipa ok bio herinn. fiolmennto {»a hvarirtreggio miog. 
Voro margir hoffiingiar i li^i Sveins Skanvnngar HalUandzfarar Fion- 
byggiar. Enn Magnus konvngr haffii mest Norfimenn ok Jota. hann 
heUt ^ li[)i sino til motz vid Svein. Var{) fvndr fieirra fyrir Vestland! 
a Ré. ^ar var{^ orusta mikil ok la^k sva at Magnus konvngr haffii sigr. 

20 enn Sveinn kom a flotta ok let li^ mikit ok flyfii hann aflr a SkaneyrL 
{^vi at hann aUi tra^st a Gautlandi. er hann {»yrfli til at taka. Enn 
Magnus konvngr for ^a aftr til Jotlandz ok sat ^ar vm vettrinn fiolmennt 
ok hafdi gæzlo a skipom sinom. Sva segir Amorr. 

Fvss let a Ré ræsir 
25 rainint>uig8 hait gaaima 

valska rar 6 fyrir (vida) 
Vestlandi gramr branda. 

Lidssamnadr i Danmork. 

38. Sveinn Vlfsson for t)egar a skip sin er hann spvrdi at Mag^ 
30 nus konvngr var genginn af skipom. Dro Sveinn li5 at ser allt f^at er 

hann feck ok for vm vettrinn vm Sialand. ok vm Fion. ok eyiar. Ok 
er dro at iolum hellt hann svfir til Jotlandz. hann lagfii fyst til Lima- 
fiardar. ok geck ^ar mart folk vndir hann. enn hann tok gioUd af 
svmom, svmir foro a fvnd Magnus konvngs. For Magnus konvngr {w 
35 ^egar til skipa sinna ok hafdi med ser Nordmanna lid j^at er ^a var i 

1) OQgO Cd. 
Safif« Magnd« gééfa. Ig5 

Danmork. enn svml Dant lid. bellt ba svnnan fyrir land. Sveinn var 
j^a i Arosi ok hafAi mikit liA. enn er hann spvrdi til hers Magnus 
konvngs lagSi hann KAi sino or bænom ok bioz til orasto. Tal Magnus konvngs. 

39. [159] Enn er MagtiUs konvngr hafdi spurt hvar Sveinn var. ok 5 
hann vissi at ^a mvndi skamt i inillum [>eirra. ^a atti hann hvst)ing ok 
tål viA Ut)zinenn sina ok sagdi sva. Nv hofom ver spvrt^ at iarJ mvn 
her liggia fyrir oss med Up sitt er mer sva sagt at ^eir hafi lift mikit 
ok vil ek gera y6r kvnnigt vm ætlan mina. at ek vil ieggia til fvnøar 
vid iarl ok beriaz vid hann. pM ver hafim lid fora. maoo ver tra^st 10 
vart eiga enn sem fyrr. ^ar sem er sia(l)fr gvd ok hinn helgi Olafir 
konvngr fadir minn. hefir hann oss ok nockvrom sinnom sigr gefit fyrr 
er ver hofom bariz. ok hofom ver oppt haft lid minna enn vvinir varir. 
Vil ek at menn buiz sva vid. at ver skvlom itita ^eirra. ok j^egar er 
fvnd varn berr saman. ^ skviu ver at roa (ok) taka ^egar til bardaga. 15 
vil ek al på se allir rninir mean bunir at beriai. 

Bardagi Magnus konvngs ok Sveins VIfssonar. 

40. Sidan herklæddoz ^ir ok bio hverr sig ok sitt rvm. reyro 
^eir Magnus konvngr ^a fram ^ar til er ^eir sa lid larls. greiddo ^eir 
^egar atrodrinn. Enn Sveins menn vapnodoz ok tengdo saman skip 20 
sin. tokz f^egar hord orusta. Sva segir ^iodolfr. 

Logdo g\m6\B gloda sva at nan {»ingat mvndot 

gnmr ok iarl fyrir skommo merkiendr Hej^ios serkiar 

j^ar kom bitra barrva her nadi gny gerva 

brandleikr saman randir. geirs ornsto meiri. 25 

^eir bordoz vm stafna. ok matto {^eir einir harggom vid koma er i 
stafni voro. enn ^ir logdo keriom er i fyrirrvmi voro. enn allir ^ir 
er aflarr stodo skvto snærispiotom eda gafla^kom eda viganrom. enn 
svmir bordo grioti eda skeptiflettom. enn j^eir er fyrir aftan siglo voro 
skvto bogaskoti. Sva aegir j^odoifr. 30 

Skotid fra ek skeptiflettom neytto miog sem matto 

skiott ok morgo spioti menn at hiorva senno 

brad feck hraron {>ar er ha|N>m bargs enn bardir lago 

hialldr a breida skiolldo. barrvar griotz ok anrva. 

*) sj^Trt Cd. 185 Codex Frisianus. 

Båro barsl a fleiri sva j^yct flo^o 8i]ian 

bogroenn at hior tognom snæridarrr tid tkrnro 

mundit ^ann dag j^rændi ott var vrdrif latit 

]ireyta fyrr at skeytom. illa aéttv a milli. 

5 Her segir [)at hverso aka^f var skothridin. 

Fra hreysli Magnus kontngs. 

41. Magnns konvngr var fyrst ondver{»a orasto i skialldborg. Enn 
er honom {^otti seint a orkaz. ^a liop hann fram or skialldborginni ok 
sva eftir skipino fram ok kalladi hått. ok eggiafii hann sina menn ok 
10 geck allt fram i stafninn i hoggorusto. Enn er ^at sa hans menn 
eggiadi hverr annan. var ^a kali mikit vm allan herinn. Sva segir 
j^iodolfr. 

Miog bad Magnns recka 
menn rosliga annan 
15 bord {»rifoi bratt {»ar er bardii 

bardsky framarr knyia. 

[IBO] Geyrdiz (»a hin akafazta omsta. J ^eirri hrij^ tv6z akipit Sveins 
framan vm stafninn ok sva hit sama vm smm. 

CapitvUm. 

20 42. |»a geck sialfr Magnus konvngr med sveit sina vpp a skip 
Sveins ok siSan hans madr hverr at oArom. ^eir gerfio sva harAa 
atgongo at Sveins menn hrvcko fyrir ok hrarA Magnus konvngr frat 
skip ok sidan hvert at oSro. Sveinn flydi ^a ok mikill Inti li^s hans. 
enn fiol[)i fell hans manna, ok mart feck gri{». Sva segir j^ioSoIfr. 

25 Varrdr geck meirr at mordi geyrdom {»ar sva at {»nrdi 

Magnns kialar regna {»engill enn ox fengi 

l>at var fr«gt i fagran skeiØr nam herr at hrioda 

framstafn vara hramni. hvskarla lid iarli. 

j^essi omsta var^ hinn n»sta drottinsdag eftir iol. Sva segir (^ioAolfr). 

30 Rarmm var hilldr sv er Hranuna flart {»a er feigir leto 

hardels vidir bordoi fior gvnnstafir hionra 

herr gekk snart af snerro ^iod sarkk nidr at nardom 

svnnodags vm vnninn. nAr a hverri baro. 

Magnus konvngr tok j^ar .vij. skip af Sveins monnom. Sva segir 
35 l^iodolfr. 

Rard Olafs margr adan fregnat slikt or Sogni 

iofvrr vå sigr hins digra siar skip konvr hnipnar. Siga Migoiu gdéfa. 187 

Mist hafa Sveins at awtino hrærir harsa {»eirra 

8veij>gartr farronartar hrofflP ®^^ ^^ ^^99} 

harrd er helldr vm ordin siar j^ytr ar6z vm arom 

heimkvaaia farr beima. vnnr a sanda grynni. Steinn VIfsson flyAi. 5 

43. Sveinn flydi ^egar of nottina til Sialandz meA ^vi li^i sem 
▼ndan hafAi komiz ok honom villdi fylgia. Bnn Magnus konvngr lagdi 
at landi skip sin ok let ^egar liA sitt fara a land vm nottina. Ok 
snimma of morgininn eflir komv j^eir ofan med strandhogg mikit. Sva 
segir ^iodolfr. 10 

Gær sa ek grioti stérv ofan keyrdo ver ordom 

geiii hanu fyrir steini iord mvna STeinn of var^a 

for a fylkiog j^eirra stadar hefir stafn i midio 

faat hardliga kastad. strandhargg nyinit landi. 

Fra fer^ Magnus konvngs. 15 

44 Magnus konvngr helit ^egar svnnan Ii[)i sino til Sialandz eflir 
Sveini. Ok {^egar er Magnus konvngr kom {»ar mefi ii^ sitt. flyfii 
Sveinn {»egar a land vpp ok allt lid hans. enn Magnus konvngr sotti 
eftir ^eim ok rak flottann. ^cir drapo slikt er ^eir nado. Sva segir 
^iodolfr. 20 

Spyrdi eino oHlfi Sarrstockinn bar svira 

arlld blodrarda skiolldo snarr Skanynoga harri 

satt er at sya morg atti yerj^r oema allyalldr yrdi 

Selundi mør hyerr yé bæri. alldrpryf^r fyHr halida. 

ardtrodo yar^ ar^it gør flago molld ok myrar 25 

yfir of skog at sprdga merki jarls hins sterkia 

titt bar tymargr flotti slod drap frain at floj^i 

til Hriogstada iliar. flargar dvrr of harga. 

(Herjat Siåland.) 

45. [161] Sveinn flydi ^a yfir a Fion. Enn Magnus konvngr for 30 
berskilldi yfir Sialand ok brenndi vida fyrir {»eim monnom er vm ha^stiA 
hofSo slegiz i flock meS Sveini. Sva segir |»io[)oIfr. 

Nadi iarl at eyda mattir Magnns høtta 

iofra setr a vetri milldr i flock ynd skilldi 

letz eigi ^v litla nefa Knytz var ^a nytom 35 

landyarm af |»er atanda. nør aem ra^inn yøri. 1S8 Codez Frifianuf. 

Rarnd læstv ræair j^nrada gra vilidir {>v giallda 

reidr {»ordir bv meida gm^mf^u yin fksdar « 

hvs namtv hvert ok eiso arrt rændo ftir vndan 

hyrffeild gefa elldi. iarl fyifioram dylgior. 

5 Fra fer^ Magnus konvngs. 

46. j^egar er Magnus konTngr spvr^i til Sveins helU hann liSi 
sino yfir til Fions. Bnn {»egar er Sveinn spurdi f^at. geck hann a skip 
ok for til Skaneyrar ok ^a[)an vpp a Gailand ok sva a fvnd STia- 
konvngs. Enn Magnus konvngr geck vpp a Fioni. let {^ar ræna ok 
10 brenna fyrir morgom. AUir Sveins menn ^eir er ^ar voro BySo brot 
Ti6z vegar. Sva segir ]^io()olfr. 

Rinndr a roka landi Menn eigo ^ess minnax 

regg af eikiveggiom manoa seiot at kanna 

8vdr leikr elldr of vnninn viga Freyr sizt voro 

15 odr i lopt vpp glodom. vefgefn {iriar stefnor. 

bær logar halfo h»ra vAn a fagrs a Fioni 

biononi n«r a Fioni flio6 dvgir at rioda 

røfr ^1a nard ok næfrar verom med fylkto folki 

Nordmenn sali brenna. framm i vapna glammi. 

20 Eftir f^tta geds, alit landzfo]k vndir Magnus konvng i Danniork. j^a var 
f^ar fri^r goør hinn efra lat vettrar. Setti f»a Magnus konvngr sina 
menn til stiornar of land allt ^ar i Danmork. Bnn er a leiS varit. for 
hann herlij^i sino nordr i Noreg ok dval[)iz j^ar lengi of svmarit. Bardagi viS Helganes. 

25 47. Bnn er Sveinn spurSi ^at reifi hann ^egar vt a Skaneyri ok 
hafSi li^ mikit or Svlavelldi. Tokv Skanvngar vel viS honom. efldiz 
hann ^a at lif^i. for sifian vt i Sialand ok lagfii ^ar vndir sig. sva Fion 
ok allar eyiar. Bnn er f^at spurdi^ Magnus konvngr efldiz hann at 
lidi ok skipom. ok hellt siøan svør til Danmerkr. Hann spyrr hvar 

30 Sveinn la meS her sinn. hellt Magnus konvngr til mote viA hann. var^ 
f?ndr {»eirra ^ar se« Helganes heitir. f^at var at kvelidi dags. Bnn er 
ornsta tokz hafAi Magnus konvngr lifi minna ok skip størri ok skipvl 
betr. Sva segir Arnorr. 

Vitt befi ek bayrt at béti vags bton vida fregi 

35 Helganes j^r er elgi vargteitir rv6 marga. 

') B^nrdi Cd. 
Siga Maipius gédi. 189 

reyckr ondvrt bad raondir rogskyia helll Ryfpar 

regfj^b'iås saman le^fffia regni harstnétt gegnom. 

Orastan varf) hin^ akafazta. enn er a leifi nottina ger{)iz mikit mannfall. 
Magnus konvngr ska^t alla noUina handskoti. Sva segir I>iodolfr. 

Hitzig la^t er beitir mætr [IBZ] bellt aiorgo spioti 5 

Helganes fyrir kesioro Mæra gramr i snøri 

sTcka sarer reokar odd rard aaki alvddan 

Sveina fer^ bana verdir. arrr landreki darrrom. 

Magnus konvngr fek sigr. 

48. Enn pBi er akiotas at segia af orusto fiessi. at Magnus kon- ^o 
vngr haffii sigr ena Sveian fiyØL var skip hans hroiil medal stafna ok 
morg skip onnur voro hrodin. Sva segir j^iofiolfr. 

Flydi iarl af ar6o red herkoavogr hrioda 

otYiD skipi siDO bneitis egg i sveita 

mordz |)ar er Magnvs getpi spnandi blod a bryodan 15 

meiDført |)adaD Sveini. braod rå gramr til landa. 

^ar fell mikit lid af Sveini. feck Magnus konvngr ok hanø menn mikit 
lutskipti. Sva segir {>iodolfr. 

Skiolld bar ek heim fra hialldri vapn gat ek fri^ enn fliodi 

hlarts mer til ^ews gartzkaa fyrr sagda ek |Hit kyrro 20 

gramr var svdr a aomri {>ar feck ek hiairo |Mir er hihnir 

8Yer|>dynr ok j^o brynio. hardfeogr Dani bardi. 

Sveinn flyAi f^a vpp a Skaneyri ok allt li^ hans. f»at er vndan konus. 
Enn Magnus konvngr ok hans menn rako flottann langt a land vpp. ok 
vai^ t)a litil vidrtaka af Sveins monnom eSa af bændom. Sva segir 25 
I>iodolfr. 

Bard Qlafø svn adan soarr bad kilmir keria 

¥pp a land at staada ker ar ikark i Danroorko 

geck vid manndyrd miUa fl^Tffir kvast vm harga 

Magnus reidr af skeidom. hestr med Skaney veatan. 30 

HernaSr Magnus konvngs. 

49. SiSan let Magnus konvngr fara herskiUdi allt vm bygdina. 
Sva segir j^ioØolfr. 

Nv taka Ifordmeno knyia skytra skeifom fæti 

nær gongom ver stongom Skaney yfir sidni 35 

berea ek BlagDoa BMrki får vegr er roer fagri 

mino skiolld a blid aialldao. fvodioB avdr til Landar. 

I) hiN Cd. 190 Codex Prisianns. 

Sif)an toko {»eir at brenna bygf)ina. flySi ()a folkit allt viAz vegar vndan. 
Sva segir ^iofiolfr. 

Bårom i am al ærno modr berr halr vm heidi 

iskarlld i lid visa halldz Danmarkar skiolldo 

5 skiott rida nv skreyttrar ver hin tom sigr enn sarer 

Skånvnga lokvånir. Sveins meon fyrir renna. 
rardr leikr of bæ breidoin Fiord let fylkir ver^a 

brådr at voro raAi fornlraddan rod spornat 

elldr enn ernir vallda leynomz litt a Fioni 

iO at blåsir t>vi vasi. li^z skiolldvnga a midli. 

Svidr vm seggia bodir mvna fyr Magnus synia 

siklingr i her miklom menn Sveins {»eir er nv renna 

eydir bygd sem bradaz vpp fara morg i morgin 

biartr elldr Danavelldi. merki stdrra verka. 

i 5 Sveinn flyfii ^a arsir a Skaney. 

Fra ferj^ Magnus konvngs. 

50. Magnas konvngr for f»a til skipa sinna ok hellt aiøan arstr fyrir 
Skaneyrar siSo ok varf^ miog bviz af skyndinngo. Sva segir ^io^olfr. 

Ek hofr(!) ecki at drecka liggr fyrir 6bb enn vggom 

20 annars nema sia j^enna alllitt Svia kollom 

syg ek or sarlltom ægi drivgt [163] hofom vés fyrir visa 

sylg er ek iofri fylgi. vip Skananga sida. 

Sveinn flyøi vpp a Gartland ok sotti {»aØan a fvnd Sviakonvngs ok 
dvalfiiz ^ar i gofio yfirlæti. 25 Hernadr Magnns konvngs. 

51. Magnus konvngr sneri ^a aftr fer^ sinni. ^a er hann baføi 
vndir sig lagit Skaney. hellt hann ^a fyrst i Falstr. veilti f»ar vppgongo 
ok heriaj^i ok drap mikit ii{». f»at er aør baffii gengil vndir Svein 
konvng. Sva segir Arnorr. 

30 Svik red eigi af eklo hlod enn hala tiado 

allvalldr Darnom giallda bir{>menn ara grenni 

lét fvllhvgadr falla ar(>ar {»om fyrir orno 

Fallstrbyggva li|> tiggi. vngr valka^sto |>vnga. 

SiJ^an hellt Magnus konvngr lif»i sino til Fions ok heriaSi ok vann {»ar 
35 mikit hervirki. Sva segir Arnorr. 

Enn rard från a Fioni rans gallt berr fra hånom 

fram sotti gramr dréttar hringserks litvdo merki. Saga Magnika gé6a. 191 

minnii olld hverr annarr arrt gat hilmir hiarta 

iafnt>arfr bldm hrafni herakylldir targ fylldi. 

Magnus konvngr sat i Danmork. 

52. j^ann vetr sat Magnus konvngr i Danmork ok var t)a gofir 
fri{»r. Hann hafSi att i Danmork margar orustor ok haft i ollum sigr. 5 
Sva segir Oddr Kikinaskalld. 

Vds fyrir Mikialømesso enn fyrir iol yar oonvr 

malmgrimm hait riroma olitvlig litlo 

fello Vindr eoo varoéfoi vpp hofi grimin med gTronom 

Tapoliodi miog {»iodir. gvnnr fyrir Åros synnan. 10 

Sva segir Amorr. 

Hefnir fengyt yrkis efoi fiorar hefir {>▼ randa ryrir 

Olafs gervi ek alikt at malom reyrar fetrs a eioom vettri 

Hlackar lætr {>v hrølarg drecka alWalldr ertv ofvægr kalladr 

harka dy mvn kv«|>it arkai. arrva hridir frækn of gervar. 15 

Magnus konvngr atti .iij. orustor vi5 Svein VIfsson. Sva segir j^ioøolfr. 

Ha|>ii heilli godo brand rv6 bodlangr j^røoda 

billdr sem Magnoa villdi berr i^ola si^ao 

seir of sigr at |>ylia haon eft bervig ^reonio 

spknstærir mer færi. bæra skiolld at gioUdom. 20 

Magnus konvngr sendi bref til Englandz. 

53. Magnus konvngr red {»a bæSi fyrir Danmork ok Noregi. ^a 
sendi hann menn vestr til Englandz a fvnd Jadvardar konvngs. ok flutto 
honom bref ok innsigli Magnus konvngs. Enn ^at stoØ a brefom meØ 
quediosending Magnus konvngs. I>er manvt spurt hafa einkamal ^nr 25 
sem ver Knvtr konvngr gerdom med 6ss. at hvarr ockarr sem lifdi eftir 
annan sonla^ss. f»a skylldi sa taka lond ok ^egna sva sem hefSi åtL 
Nv er ^at sva or^it sem ^er vitvd at ek hefi tekit Danavelldi i arf 
eftir Hordaknvt. atti hann {la er hann anda{»iz ongvm mvn siØr England 
enn Danmork. kollumz ek nv eiga England eftir rettom maldargom. 30 
Vil ek at f^er gefit vpp rikit fyrir mer. Enn at odrom kosti man ek 
sækia til meS her [164] Dana ok Nordmanna, mvn sa {la rada londom 

er sigrs verdr e^^it Enn er Jadvar^r konvngr hafdi lesit bref {»essi 
svarar hann sva. 192 Godex FriBianai. 

Englakonvngr sendi bref til Magnus konvngs. 
54. j^at er ollam monnom kvnnigt her i landi at A^alrafir kon- 
vngr fadir minn var o{ialborinn til rikis ^essa bæfii at fornv ok nyio. 
Voro vær .iiij. seynir hans. Enn er hann var fallinn fra londom. {»a 
5 tok riki ok konvngdom Jadmvndr broSir minn. ^vi at hann var vårr 
ellztr brædra. vn6a ek {»a vel mefian hann lifdi. Enn eftir hann var 
konvngr Haralldr broSir minn. medan honom varf) lifs a^it. Enn er 
hann andat)iz {la re^ Hordaknvtr broAir minn fyrir Danavelldi ok {lotti 
^at [)a eino rett bræSraskipti med okkr al hann væri konvngr bæAi 

10 yCr Danmork ok Bnglandi. enn ek hafAa echi riki til forrafia. Nv 
anda{)iz Hordaknvtr. var ^1 ^a raS allra manna her i landi al taka 
mig til konvngs her i Englandi. Enn medan ek bar ecki tignarnafn. 
f^ionada ek minom hof^ingiom eigi storiigar enn f»eir menn er onga 
ætt atto til rikis her i landL Nv hefi ek tekit her konvngs vigsiu ok 

15 sva fvlliga konvngdom sem fadir minn hafdi fyrir mer. Nv mvn ek 
^etta nafn eigi vpp gefa al mer lifanda. Enn ef Magnus konvngr kemr 
hingat til landz med her sinn. {la mvn ek eigi li()i samna i mét honom 
ok mvn hann kost eiga at eignaz England ok taka mig adr af lifi. 
Segit honom sva min ord. Sendimenn foro afir ok komv a fvnd Magnus 

20 konvngs ok sogdo honom sitt eyrindi. Magnus konvngr svaradi tomUga. 
Ek ætla hitt mvno vera sannaz ok bezl fallit at Jadvar{»r konvngr hafi 
riki sitt i frif^i fyrir mer ok halida ek {»esso riki er gvd hefir mer 
gefit til forrada. 

Vpphaf savgv Haralldz konvngs Sigvrdarsonar. 

25 llaralldr son Sigvrf^ar konvngs s^r brodir Olafs konvngs hins helga 
jni sammædri hann var a Stiklaslodom i orusto ^a er Olafr konvngr 
fell ok komz Haralldr {»a i brol med odrom flottamonnom. Sva segir 
f>iodolfr. 

Hvast fra ek lUvffi et otesta skill>ii hann ok hvlfii 

30 hlifel a f^am drife hialmsetra gamall vettra 

ODD Bolgara brenoir tiggi tolf ok [mifgta 

brædr sinom vel tæ^i. tra^r vid Olaf dar^an. 

Rargnvalldr Brvsason flytti Haralld or orusto ok kom honom til bonda 

nockvrs er bio i skogi langt fra odrom monnom. var Haralldr ^ar lækn- 

35 adr til ^ess er hann var heill. Sif)an fylgdi son bonda honom a^str 

vm Kiol. ok foro t)eir markleidi {»at er sva matti enn ecki aI{»ydo veg. k SagifHaralds hardråda. 193 

Vissi bonda son ecki til bveriom hann fylgfii. Ok er {»eir riSo milli 
eyfiiskoga nockvrra. {»a kvad Haralldr ^etta. 

Nv vert> ek skdg af skégi 

8krei[IBS]dazt litilø heidar 

hyerr veit nema ek veijia 5 

vida frægr of sidir. 

Hann for arstr vmJamtaland ok Helsingialand ok sva til SvifiioAar. ^ar 
fann hann Rog(n)vaIld iarl Brvsason ok marga adra ^a menn er komiz 
bofdo or orosto a SUclastodom. 

Haralldr com i Garfiariki. ok Rargnvalldr iarl. 10 

2. Enn vm varit fengo {»eir ser skipan ok foro of svmarit *a^str i 
6ar()ariki a fvnd Jarizleifs konvngs ok voro ^ar vm vetrinn. Sva segir 
Barlverkr. 

Milldingr strarktv ym mækis enn gramr ne ek fra fremra 

mvnn er letz af grnni frij^skerdi t>er yeifa 16 

holldz vanntv hramn of fylldan a^ftr vartv ar hit næsCa 

hras fvi rargr i asi. arrdiglyndr i Garrdom. 

Jarizleifr konvngr tok vel viA j^eim Haralldi. hann getpiz {»a harf^ingi 
yfir landvarnarmonnom konvngs. ok annarr Eilifr son Rog(n)valldz iarls. 
Sva segir I>io5olfr. 20 

Eitt hofdoz at Aystrvindoni ok 

Eilifr {)ar er sat i ongan krok 

hofjiiogiar tveir yarat Læsom léttr 

hamallt fylkto {>eir. li|>zmnnna rettr. 

Haralldr dval[)iz i Gar{»ariki nockveria vetr ok for vifia vm Avstrveg. 25 
Si^an byriadi hann fer^ sina vt i Grikland ok hafdi mikla sveit manna, 
f^a hellt hann til Hiklagarf^z. Sva segir Ba^lverkr. 

Hart knidi sya^l syartan mætr hilmir sa malma 

snekkio brand fyrir landi Miklagar^z fyrir bardi 

skyr enn skra^tla båro morg skrido beitt at borgar 30 

skeidr bryniadar reidi. barmfargr håm armi. 

Haralldr gek a mala j Hiklagardi. 

3. |»a red fyrir Griklandi Zoe drottninng hin ^ rika ok meA henni 
Mikael Eatalactas. Enn er Haralldr kom til Miklagart)z a fvnd drot- 
ningar geck hann ^ar a mala. ok for [)egar vm ha^stiØ a galeidr meS 35 
hermonnom f)eim er foro vt i Griklandzhaf. Hellt Haralldr sveit af 
sinom monnom. ]^a var hof^ingi yfir herinom sa maSr er Gyrgir bet 

1) hinn Cd. 

Codex Friiiftnos. 13 194 Codex FHsianiM. 

fræDdi droUningar. Haralldr hafii litla hri{) a6r veril i herinom adr 
enn Væringer {)yddoz miog til hans ok foro |eir allir saman ^egar er 
bardagar voro. kom t)a sva at Haralldr gerf>iz f)a hoff)ingi yfir Vær- 
ingiom ollvm. Foro f)eir Gyrgir vipB vm Griklandz eyiar ok vnno {»ar 
5 herskap mikinn a kvssaroro, 

Hernadr Haralldz ok Gyrgls. 

4. ^at var eitthvert sion er ^eir hofSo farit vm land ok akylldo 
taka ser vi5 skoga nockura nåttbol ok komv Væringiar fyrstir ok va/l^o 
f)eir ser nåttstadi. f)a er f)eir sa bazta. ok h^st lago. {»vi at {lar er sva 

10 hattad at land er bla^tt ok f>egar er regn koma ^ar ^a er illt at bva 
^ar er lagt er. j^a kom Gyrgir koff)ingi hersins. ok er hann sa hvar 
Væringiar bofØo tialldat bad hann {)a i brot fara ok tiallda i oftron 
stad. sagdi at hann villdi f)ar tiallda. Haralldr sagAi sva. Ef {»er koaiit 
fyrri til nåttboLs ^a takit ^er y5r nåttstaS. enA ver manom ^a tiallda i 

f 5 odrom stad {»ar sem oss likar. gerit ^er nv ok ava. tialldit {»ar sem {»er 
vilit i odrom stad. Hvgda ek at ^at \mi rettr Væringia her i Grikkia- 
konvngs velldi at [16S] ^eir skylldi vera sialfradi ok frialsir vm alla luti 
fyrir ollum monnom. enn konvngi einom ok drottningv ^ionustobvndnir« 
^reytto ^eir j^etta.med kappmælum {>ar til er hvarirtveggio vapnvdvzt. 

HO var t»a vid siaift at ^eir mvndi beriaz. Komv ^a til hinir vitrazto menn 
ok skilt)o {»a. sogdo ^eir sva at betr var fallit at ^eir sættiz of ^etta 
mal ok ger^i skipan a med ser sva at eigi {»yrfti optarr vm slika luti 
at deila. Var ^a stefnolagi a komit med {»eini. ok skipodo hinir bezto 
menn. Kom ^at asamt med ollum at luti skylldi i ska^t bera ok Inta 

25 med Grickiom ok Væringiom. hvarir fyrri skylldi rida efta roa eda til 
hafnar leggia ok kiosa vm tialldstadi. skylldv {»vi hvarirtveggio vna sem 
hlutr segdi. Si{»an voro lutir geyrvir ok markadir. ^a ma^lti Haralldr 
vid Gyrgi. Lat sia hvernig {»v markar {»inn lut at vid markim eigi 
einn veg ba^ir. Hann ger{>i sva. Si^an markadi Haralldr sinn lut ok 

30 kastadi i ska^tid ok sva badir {»eir. Enn sa madr .^er lutinn skylldi vp 
taka geck til ok tok vp annan ok hellt milli fingra ser ok bra vpp 
hendinni ok mællli. j^ssir skviu roa fyrri ok rida ok iil hafnar leggia 
ok kiosa ser tialldstadi. Haralldr greip til handarinnar. tok lutinn ok 
kastadi vt å sia. Sit)an mællti hann. ^essi var varr lutr. Gyrgir svaradi. 

35 Hvi leztu eigi sia fleiri menn. Haralldr svaradi. Se av ^ann er efUr er. 
mvntv ^ar kenna ^itt mark. EfUr {»at var at hvgat vm j^nn lutinn er 
eftir var. ok keiuido allir ^ar mark Gyrgis. Var {tat toml sidan al 
Vjgrringiar skylldo kiosa vm {)at sem {>eir hofdo vm {»rætt Fleiri lutir Sagft Haralds kardråda. {95 

vrSo til fiess at ^eir nSa eigi asattir. ok li^k iafnan sta at Haralldr 
bafdi sitt RiaL 

Gyrgir for aptr j MiklagarA. 

&. j^eir foro allir samao of svmarit ok herioSo. ]^a er allr var 
aaman kerrinn let HaralMr sina menn vera fyrir vtan bardaga eSa ^ar 5 
sem minnzt var mannramin. ok lelz varaz vilia at bann tyndi herli{H 
sino. Enn er hann var einn med liSi sino. ^a lagftiz hann sva fast til 
at beriaz at annathvart skylldi hann fa sigr efia bana. Sva bar iafnan 
til f»a er Haralldr var hof{)ingi yfir li^ino at hann vann sigr ^a er 
Gyrgir vann eeki. ^etta fvndo hermena ok kolloSo betr fara mvndo 10 
aitt mal ef Haralldr v»ri einn hoftingi yfir herinom ok amæilto her- 
loganom at ecki yrSi af bonom eda hans li^i. Gyrgir sagdi. at V»r« 
Ingiar vtlldi honom ecki lid veita bafi {» fara i annan staA enn hann 
færi med oSrom herinom ok vinna {^viligt sem ^eir nætti. For f« 
Haralldr fra herinom ok Væringiar meS honom ok Latinomenn. Gyrgir 16 
for med Grickia her. Syndiz |a hvat hvarr mattL feck Haralldr iafnan 
aigr ok fe. enn Grickir foro beim til Midagar^z nema vngir drengir 
f^eir sem ser villdo fa fiar ok swnmo^oz til Haralldz ok hofft« haan fyrir 
bertoga. Lagdiz hana {la med her [167] siiiD vestr i Affrica er Ver- 
ingier kalla Serkland. efldiz bann ^a at Udi. J Serklandi eignafiiz hann ao 
.Ixxx. borga. voro svmar gefnar honom vpp. enn svmar tok (barni) me6 
valldi. Si^an for hann til Sikileyiar. Sva segir ^io^olfr. 

Togy må tekna segia adr her8kordoI>r hardan 

iandra^i a Serklandi biHdar leik vod skiUdi 

TBgr bctti ser ålta Serkiom héittr i slettri 25 

ormtorgs ba^tvdr borga. Sikileyio gécc heyia. 

Sva segir Jllugi Bryndælaskalld. 

BranEtY vnd Miciael aneitan 

mågo keim leai fragom 

aon Badla rv6 svuti 30 

Sonnlond Haralldr ramdo. 

Hann segir at ^a var Mikial Griekiakonvngr i ^ann tima. 

Haralldr heriadi i Aftrica. 

6. Haralldr dvalj^z marga vetr i Affirica ok feck of lysafiar gvHz 

ok allzkonar dyrgripi. Enn alli fe ^ai er hann feck ok hann ^vrfti 35 

eigi til koslnadar ser. sendi bann nordr i Holmgarj^ i vaUd ok gæzlo 

itrizleifs konvnga. ok drots ^r saman ogrynni fiar sem glicligt var 

13» % t96 Codex Frisianus. 

at vera mvndi er hann heriadi t)ann lata heimsins er a^dgaztr var al 
gvlli ok silfri ok sva miklt sem hann ger^i at er med sa^nno var af)r 
sagt at hann mvndi eignaz hafa .Ixxx. borga. Enn er hann kom til 
Sikileyiar. t)a heriadi hann f)ar mefi lif)i sino til einnar borgar mikillar 
5 ok fiolmennrar. Hann settiz vm borgina. f)vi at ^ar voro sterkir veggir. 
sva at honom f)otti osynt hvart brotin mvndi verda. Borgarroenn hofdo 
vist gnoga ok onnvr fs^g \v sem j[)eir {»vrfto til varnar. 

Haralldr vann borg j Sikiley. 

7. Haralldr leita^i ser raSz \^^s at fvglarar hans loko smafvgia 
10 ^a er hreidrof)vz i borginni ok flugo a skog vm daga at laka ser mat 

Haralldr let binda a bak fvglanom lokarspåno af tyrvij[)i ok steypti i 
vaxi ok brennosteini ok let slå i elldi. flago fvglarnir ^egar er la^sir 
vrdo allir senn i borgina at vitia vnga sinna ok hybyla er {»eir atto i 
hvsf)ekiom. f)ar sem f)akit var reyr eAa halmi. Is^st ^a elldinom af 

15 fvglonom i hvsf)ekkiornar. Ok {»ott einnhverr bæri litla byrdi elldz. ]^a 
var skiott mikill elldr er margir fvglar baro til vif^a vm borgina i 
^ékior. ok f^vi næst brann hvert hvs af odro \vx til er borgin loga^i. 
^a geck folkit allt vt or borginni ok bad ser miskvnnar. ]^eir binir 
sa^mo er a6r hofdo drembiliga latij[» ok mællt bæ^iliga til Grickia hers 

20 ok hof^ingia ^eirra. Gaf Haralldr {la ollam monnom gri^ ]^eim er \t%% 
beiddoz. feck Haralldr med radi valid yfir ^essi borg. 

Haralldr vann adra borg. 

8. Avnnvr borg var sv er Haralldr lagdi til med lif^i sino. sv var 
bædi Golmenn ok sterk sva at engi var vån at ^eir fengi brotit borgina. 

25 Vcllir slettir voro vmhverfis borgina. ^a let Haralldr grafa gropt fra 
^ar sem fell beckr einn ok var {»ar divpt gil sva at ecki matti f^annig 
sia or borginni. j^eir flutto molldina vt a vatnit ok leto strarm bera i 
bra^t. Voro f)eir at f)esso vcrki bædi dag [168] ok notL var skipt til 
sveitom. enn herrinn geck alla daga vtan at borginni. enn borgarmenn 

30 S^'^g^o i vigska^rd ok skvto hvarir* a adra. Enn vm nætr svafo hvarir- 
tveggio. Enn er Haralldr skilf)i f)at at iardhvs ^at var sva langt at ^a 
mvndi vera komit inn vm borgarveggi. {»a let hann vapnaz li^ sitt. j^at 
var moti degi er f)eir gengo i iardhvsit. Enn er f)eir komv til enda 
grofo j[>eir vpp yGr ha^fvd ser. \%x til er steinar vrdo fyrir limi settir. 

35 f)at var golf i steinkollinni. Si^an brvtto f)eir vpp golfit ok gengo vpp 
i hollina. ^ar sato fyrir margir menn af borgarmonnom. {leir snæddo 
^ar ok drvcko. ok var^ {leim ^etta hinn mesti ovisavargr. \s\ at Saga Haralds hardråda. 197 

Væringiar (gengo) ^ar viS brvgnom sver|)om. ^cir drapo ^ar ^egar 
avma borgarmenn. enn svmir flyAo ^eir er {»vi komv viA. enn Vær- 
ingiar sottd eftir f»eim enn svmir toko borgarhlif)in ok luko vpp. Geck 
{lar inn allr fiolf»i hersins. Enn er ^eir komv i borgina. ^a flyAo 
borgarmenn enn margir baSo grida. ok {)at fengo ^eir allir er vpp 5 
gafvzt. Eigna{»iz Haralldr sva borgina ok f)ar med ogrynni fiar. 

Haralldr vann f^riøio borg. 

9. Hina {)ri{)io borg hitto ^eir f)a er mest var af f^essom ollum 
ok sterkozt ok rikvz at fe ok fiolmenni. Voro vm ^a borg diki stor. 
sva at f)eir sa at ecki matti vinna a {lann hått sem hinar. Lago f^eir 10 
{»ar lengi sva at {»eir fengo ecki at gert. Enn er borgarmenn sa ^at. 
^a dirfftoz ^eir ok setto fylkingar sinar vppi a borgarveggiom. Si{)an 
luko {»eir vpp borgarhliSom ok æpto a Væringia eggio{»o ^a ok baSo 
{»a ganga i borgina ok fry^o {)eim hvgar. sogSo at {»eir v»ri eigi betri 

til hvgar enn hæsn. 15 

Ra6ager{». 

10. Haralldr bad sina menn lata eigi sem {»eir vissi hvat {»eir 
segdi. Ver gerom ecki at sagAi hann ^ott ver rennim til borgar. bera 
{»eir vapn sin a oss vndir fætr ser niAr. Enn ^ott ver kvæmim i 
borgina med nockvrri sveit. {)a hafa ^eir valid a at byrgia oss inni. 20 
^vi at ^eir hafa oli borgarhliS at gæta. Skvlom ver gera {)eim eigi 
minna spott. ok skvlom ver lata ^a sia at ver oltimz {»a ecki. skviu 
varir menn ganga fram a va^lluna sem næst borginni ok {»o eigi i 
skotmali {»eirra. skvIu varir menn allir fara vapnlarsir ok gera ser leik ok 
lata {»at sia borgarmenn at ver hirtim ecki vm fylkingar (»eirra. StoØ 25 
med {»esso efni nockvra daga at ecki vannz at. 

(Frå Ulfi ok Halldori.) 

11. Menn tveir islendzkir ero nefndir {»eir er foro meS Haralldi. 
Halldorr son Snorra goSa. ok hann hafAi ^essa frasa^gn hingat til landz. 
Annarr var VIfr son Vspaks sonar Vsvifrs hins spaka. j^eir voro badir 30 
sterkir menn ok allvapndiarfin ^eir voro kærir Haralldi. Voro ^eir ok 

i leikinom. Enn er ^essa leid hafAi farit nockvra daga. {»a villdo 
borgarmenn syna enn meira kapp. gengo {»eir {)a ecki med vapnom 
vpp a borgarveggi. enn leto ^o opin standa borgarli{)in. Enn er {»at 
sa Væringiar. {»a gengo ^eir einn dag sva til [169] leiks at {»eir hofSo 35 
sver{» vndir motlam. enn hialma vndir ha^ttom. Enn er |eir hoffto leikit 198 Codex Pririwins. 

Tm hrif^ ^a sa f>eir at borgarmenn vndrvf)Oz e€ki. |ieir toko fra skiott 
Tapn sin. runno siftan at borgarhliAino. Enn er borgarmenn aa ^at 
gengo ^eir moti vel ok hofAo aWæpiii. tokz f^ar bardagi i borgarhli]^ino. 
Væringiar hofdo ongar hlifar nema ^eir sveipoØo moUani vm vinstri 

5 hond ser. vrSo ^eir sarir. enn svmir fella. enn allir voro na^liga 
staddir. Haraiidr ok ^at lift er meft honom var i herbvftom aotti til at 
veita sinom monnom. Enn borgarmenn voro ^a komnir vpp a borgar- 
veggi ok skvto ok grytto a {>a. varf^ f)a horS oraata. ^oUi f^eim er i 
borgarbliftino voro vera seinna gengit at bialpa ^eim enn f^ir villdi. 

10 Enn er Haraiidr kom at borgarhiiftino fell merkismaftr hans. fm mællti 
Haraiidr vift Halldor ^ at hann skylldi taka vpp merkit Halldorr svarafti 
ok tok vpp stongina. Hverr mvn merki bera fyrir ^er ef ^v fylgir sva 
blarftliga sem nv var vm hrif^. Var {^at meirr reiftimæli enn sannyrftl 
fivi at Haraiidr var hinn vapndiarfazti maftr. S6ttv ^eir f»a i borgina« 

15 var f»a bardagi harftr ok lark sva at Haraiidr haffti sigr ok vann borg- 
ina. Halldorr var^ sårr miog i andliti ok var {^at lyti alla æfi meftan 
hann liffti. 

(Haraldr vann hina fjorftn borg.) 

12. 6v var hin fiorfta borg er Haraiidr kom til meft her sinn. ok 

SO mest var af ollam fieim sem aftr var fra sagt. hon var ok sva sterfc 
at {»eir sa onga vån vera at ^ir fengi hana brotift. Sifran sato f^eir 
vm borgina meft {^eim hætti at engi fanng matti flytia til borgar. Enn 
er {>eir hoffto litla hri^ dvaliz feck Haraiidr sivkleik^ sva at hann 
lagf^iz i reckio. let hann setia sitt landtialld brot fra oftrom herbvftom. 

25 ^vi at honom {»otti ser fiat ro at heyra eigi gny ok glarm til herliftsins. 
Menn hans komv iafhan meft flockom til hans ok spvrfto hann rafta- 
gerf)ar. {»at sa borgarmenn at nockvrar nylandvr voro meft Væringiom. 
geyrfto {»eir til niosnarmenn at forvitnaz hverio slikt mvndi gegna. Enn 
er niosnarmenn komv aflr til borgarlnnar. sogSo ^eir at ho^ingi Vær- 

30 ingia var sivkr. ok f»vi var engi atsokn til borgar. Enn er sva haffti 
fram farit vm hr]{». minnkaf)i matt Haralldz. gerf»vzt ^a hans menn 
hvgsivkir. Slikt allt spvr{)0 borgarmenn. j^ar kom at sva {»ramgfti 
sétt at Haralidi at andlat hans var sagt vm allan herinn. Si{»an foro 
Væringiar til tals vift borgarmenn ok sogfto {»eim andlat hofftingia sins. 

35 ok bafto kennimenn veita honom gropt i borginni. Enn er borgarmenn 
8pvrf)0 {»essi ti{)indi. f»a var {»ar margir fieir er fyrir klarstrom refto 
efta oftrom stårom sta^om i borginni ok villdo allir giarna {»etta lik 

M HalldoB Cd. *) ivivkl. Cd. k Saga Haralds hardrAda. 199 

til sinnar kirkio hafa. ^vi at {)eir visso at ^ar mvndi fylgfia offir mikit 
Skryddiz ^a allr fiol^i kennimanna ok geck vt or borginni mcS skrin 
ok helga doma ok gerf^o fagra processionem. Enn Væringiar gerSo 
ok mikla [170] likferd. var likkistan borin hått ok Ualldat yfir med pellom. 
borin ^ar yfir merki morg. Enn er ^essi bvnaSr var borinn inn vm S 
borgarhlid. {)a skvto {)eir niSr kistvnni of javert hliSit. blesv {)a Vær- 
ingiar i alla ludra sina herblastr ok brvgSo sver{)oni ainom. ^vsti |>a 
allr Væringia herr or herbvdom me5 alvæpni ok liopo til borgar meS 
kalli ok opi. Enn mvnkar ok aØrir kennimenn |>eir er vt hofSo gengit 
i likfer^ {)essa. keptoz hvarir vid aSra at fystir ok fremstir villdo lit^ 10 
ganga ok taka vid ofrino. |>a var f^eim nv halfo meira kapp a |>vi at » 
vera sem first Væringiom. t>vi at ^eir drapo {)ann er |>eim var næst. hvart 
sem hann var klerkr eSa ovigdr. Væringiar gengo sva of alla borgina 
at ^eir drapo nienn. enn rænto féno of alla staSi i borginni ok toko 
t>ar vgrynni fiar. is 

(Fra Haraldi Sigurdarsyni.) 

13. Haralldr var marga vetr i hernaSi {»essom er nv var fra sagt 
bædi a Serklandi ok Sikileyio. Si|>an for hann aftr til Miklagardz meS 
ber ^enna ok dval^iz |>ar litla hrit> aSr hann byriaSi ferS sina Vt i 
Jorsalaheim. ^a let hann eftir malagvll Grikkiakonvngs ok allir Vær« dO 
ingiar f)eir er til ferdar reSvz med honom. Sva er sagt at i oUum 
ferdom {»essom hafi Haralldr åttar .xviij. folkorostor. Sva segir fiiofiolAr. 

^iod veit at heftr hådar harsB arnar rardlv hvassar 

hvarijrrimligar rimmw hro|>igr konvngr blodi 

rofiz hafa oppt fyrir iofri imr gat kars hvars komot 35 

attian Haralldr sÅttir. klær adr hingat færit. 

(Jorsalaferfi Haralds.) 

14. Haralldr for med li^i sino vt til Jørsalalandz ok sva til Jor- 
salaborgar. Enn hvar sem hann for vm Jorsalaland voro allar borgir 
ok kastalar gefnir i valid hans. Sva segir Stvfr skalld er heyrt hafdi do 
konvnginn sialfan segia fra ^essom ti{)indom. 

For ofrhvgi hinn ffri ok med æmo Hki 

eggdiarfr vnd sig leggia vbrTnnio kom gvnnar 

folld ra^dz viga valldi heimil iord vnd ber^l 

virkr Jorsali ok Girki. hafi riks {»ars vel likar. 35 

Hann segir sva at petta land kom obrvnnit ok vheriat i valid Haralldz. 

>) 8aa rMM f^t 0^. iN Cd. 200 Codei FrifliaDQs. 

^a for Haralldr vt til Jordanar ok la^ga{)i sig {)ar sem håttr er annarra 
palmara. hann var{)i ok stérfe til grafar drottins ok hins helga kross ok 
til annarra helga doma a Jorsalalandi. Hann fri|>adi ok allan veg vt til 
Jordanar ok drap ra^fara ok annat herna{)arfolk. Sva segir Stvfr skalld. 

5 Std|>vi rad ok reidi enn fyrir afgeyrd sanna 

rann |>at sTikom manna Ula gåi fra stilli 

Egda prami a ynuoni p\o6 feck visan vå6A 

ord Jordanar bordom. rut vm tlldr med Krifti. 

(Haraldr settr i dyfliza.) 

M) 15. f>a er Haralldr var kominn til Miklagarf)z vtan af Jorsalalandi 
fyrsti hann at fara til o^ala sinna. haf5i hann {)a spvrt at Magnus 
Olafsson broAvrson hans var orfiinn konvngr yfir Noregi ok sva i 
Danmorko. sagSi hann {)a vpp f)ionvsto [171] vid Grikkiakonvng. Enn 
er Zoe drottning var{) f)essa var. var^ hon reiS miog ok hof vpp 

16 sakagiptir vid Haralld. sagAi at hann mvndi hafa misfarit med Grickia- 
konvngs fe {)vi er fengiz hafSi i hernaSi f)a er Haralldr var hor)>ingi 
yfir herinom. Maria het ein mær vng ok fri{). hon var brodurdottir 
Zoe drottningar. f^eirrar meyiar hafdi Haralldr bedit. enn drotning 
syniadi. Sva sogdo Værinngiar nordr hingat {)eir er vent (hafa) i 

20 Miklagardi a mala. at sv sogn væri ^ar af frodom monnom. at Zoe 
drottning villdi sialf hafa hann ser til mannz. ok sv sa^k væri mest vid 
Haralld reyndar. er hann villdi i brot fara or Miklagar{»i. f)ott ^ annat 
efni væri vpp borit fyrir al^ydo. fia var sa Grikkiakonvngr er het 
Constanlinus Honvmakus. hann red rikino med Zoe drottningv. Af 

25 ^essom sarkom let Grickiakonvngr taka Haralld ok færa hann til dyflizo. 

Haralldr konvngr komz or dyflizo. 

16. Enn er Haralldr kom miog sva til dyflizunnar. syndiz honom 
hinn helgi Olafr konvngr ok sagdi at hann mvndi hialpa honom. f>ar 
a strætino var si{)an ger kapella ok helgot Olafi konvngi. ok hefir 

30 SV kapella f)ar sta{)it sidan. Dyfliza sv var f)annig ger. at ^ar er 
tvrn hår ok opinn ofan. enn dyrr af strætino i at ganga. Var 
Haralldr {)ar inn latinn. ok med honom Halldorr ok VIfr. Næsto nott 
eflir kom ein rik hvsfreyia a dyflizvna ok hafdi gengit vpp eftir 
stigom ok {)ionvstomenn hennar .ij. ^zr leto siga ofan streng i dyflizo 

35 ok drogo f)a vpp. f>essi konv hafdi hinn helgi Olafr konvngr vnnit 
bot fyrr. ok hafdi hann f)a vittraz henni ok bad at hon skylldi leysa 
brodvr hans or prisvnd. fia for Haralldr j^egar til Væringia. enn j^eir Saga Haralds hardrada. 201 

sto6o vpp allir |)egar a mot honom ok fognoSo honom vel. Sit)an 
vapna{)iz allt li{>it ok gengo ^ar til er konvngr svaf. ^eir laka kon- 
vnginn ok stinga or honom bæSi a^gvn. Sva segir f^orarinn Skeggiason 
i sinni drapo. 

Nadi geyrr enn glodom 5 

Grikklaodz iofvrr handa 
8toI|>enDgiII gekk strarngo 
iteinblindr a^almeini. 

Sva segir ok f>io6oIfr. 

Stél^eogils lét stinga lagdi allvalldr Egda 10 

styriolld var |>a byriod arstr a bragning hrarstan 

eydir argo bædi gralict mark énn Girkia 

vt hei^ingia sVtar. gat illa for stillir. 

Haralldr konvngr tok Marin ok for or HiklagarSi. 

17. A {»eirri sarmo nott gengo {>eir Haralldr at {)eim herbergiom i^ 
er Maria svaf i. f)eir toko hana I brot med valldi. Si{>an gengo f)eir 
til galcida Væringia ok toko .ij. galeiSir. reyro si{)an inn i Siavi{)ar- 
svnd. Enn er {)eir komv ^ar sem iarnrekenndr lago vm ^vert svndit 
j^a mællli Haralldr at menn skylldi taka til åra a hvarritveggio galeifi- 
inni. enn ^eir sem eigi reyro skylido alllr hla^a aftr j galeiAomar ok ^ 
haffii hverr hvSfat sitt i fangi ser. rcndo sva galeifirnar vpp a iam- 
rekendr. Enn pegw er festi ok skriAinn tok af. f)a bad Haralldr sina 
menn hla^a fram i skipin. f>a steyp[l72]ti galeidi(!) pemi er Haralldr 
var a. ok stock sv af iarnonom vid ri{)in. enn onnvr sprack er reiS a « 
iarnonom. ok tyndiz ^ar mart af svndi. MeA ^esso komz Haralldr vt 25 
af Miclagar{>i. for sva inn i Svartahaf. Ok aAr enn Haralldr sigldi fra 
landi. sctti hann vpp aSr ivngfrvna ok feck henni gétt fanroneyti aftr 
til Miclagar{)Z. bafi hana sva segia Zoe drottningv frændkonv sinni at 
ekki heffii drottningar riki fyrir benni staSit at hann mætti få hennar 
ef hann villdi. f>a sigldi Haralldr norSr i Ellipallta. for {>a8an allt vm 30 
Avstrriki. J f)essom fer{>om orti Haralldr gamanvisvr f)essar ok ero {Ⱦr 
.XVI. saman ok eitt niSrlag at ollom. 

Sneid fyrir Sikiley vida v«tti ek midr at motti 

svd vårom {»a prvdir oivni enn {»inig nenna 

brynt skreid T«nn til vanår ^o l«tr gerj^r i Gordom ^ 

v«ngis hiortr vnd drengion. goUhrtngs vid mer skolla. 

^vi veik hann at Ellisif dottvr Jarizleifs konvngs I Holmgar^i. 202 Codez FrUiuins. 

Haralldr kom j HoImgar(>. 

18. Enn er Haralldr kom til Holmgar{)z fagnaSi Jarizleifr kon- 
vngr lionom forkvnnar vel. var Haralldr {)ar vm veltrinn ok lok |>a i 
sina var{)veizlo gvll |>at alU er hann haff)i aSr ^annig sent or Mikla- 

5 gar{)i ok margskonar dyrgripi. var {)at sva mikit fe. at engi maSr i 
Nordrlondom hafSi set iafnmikit i eins mannz eigo. Haralldr hafSi .iij. 
sinnom komit i polutasvarf meSan hann hafdi verit i Miklagar{)i. {lat 
ero {)ar log. at hvert sinn er Grikkiakonvngr deyr skviu Væringar hafa 
polutasvarf. {)eir skvIu {)a ganga vm allar polutur konvngs ^r sem 
10 fehirdzlnr hans ero. ok skal hverr f)at eignaz at frialso er hondom 
kemr a. 

Haralldr fek dottvr Jarizleifs konvngs. 

19. fiann vetr gipti Jarizleifr konvngr Uaralldi dottvr sina Ellisif. 
Sva segir Stvfr blindi. 

15 Megd gat allvalldr Egda 

ognir milldr {»a er villdi 
gyWz tok gTDiDa spialli 
gndU ok bragnings dottvr. 

Enn at var! byriafti Haralldr (er^ sina or HoImgar{)i. ok for vm varit 
20 til Aldeigioborgar. fekk ser ^ar skip ok sigldi arstan vm svmarit Sneri 
fyrst til SvidioSar ok lagdi til Sigtvna ^ Sva segir Valgårer a Velli. 

SkwtEtv vnd farmi fridstom øtyrdir bvatl i hordo 

frami veilir ^er beiti hvardyggr iofvrr glyggvi 

fardir gvll or Gordom ftåXiy er Biadrif letti 

25 grvQiarst Haralldr aratan. Sigtvn enn skip hnigdo. 

Samband Sveins konvngs Vlfssonar ok Haralldz 

Sigvrdarsonar. 

20. Haralldr fann {»ar Svein Vlfsson. ^at harst hafSi hann flyit 
fyrir Magnosi konvngi vid Helganes. Enn er |>eir fvnndoz fagnafii 

30 hvarr oSrom vel Olafr sænski Sviakonvngr var mofivrfa^ir Ellisifar 
konv Haralldz. enn Astri|> modir Sveins var systir Olafs konvngs. 
Ger{)o {)eir Haralldr ok Sveinn felagskap sinn ok bvndo einkamalum. 
Allir Sviar voro vinir Sveins. ^si at hann atti ^ar hina mesto ætt i 
landi. Gerj[)vz f)a ok Sviar vinir Haralldz ok li|>8innismenn. var |>a 

35 mart stormenni bvndit mægAom vi6 hann. Sva segir ^ioj[)olfr. 

1) AgatToa Cd. 
Saga Haralds harftråda. 20S 

Raidr eikikiolr amtao geck med gvlli niklo 

arrfigi vata or Gordom glySS ^^ ott vm liggia 

Svier tædo l^ersidan ha^II a hiebord sollin 

sniallr [173] landreki allir. Haralldz skeib vnd vef breidom. Hernadr i Danmork. 5 

21. Sidan reSo j[)eir til skipa Haralldr ok Sveinn. ok drottz {)eim 
bratt her mikill. ok er li{) {)at var bnit sigia fwir til Danmerkr. Sva 
aegir ValgarSr. 

Eik slamg Tod {»er yngvi hynd bar rif {»ar er rendot 

ognblidr i haf sidan rétt a stag fyrir sletla 10 

rétt var ydr of ætlat skeid enn skelkto brvdir 

o{»al fra Svi{»iodo. SkAney Darnom vAnir. 

^eir logdo fyrst herinom til Sialandz ok heriojto j[>ar ok brenndo viSa. 
Sidan helldo j[>eir til Fions gengo (ar vpp ok heriofto. S?a segir 
YalgarØr. 15 

Haralldr gerva letatv heriat lago landsnenn gnogir 

hneyggr ^v aodskotom liggi Id hel ivmom frelsi 

bratt raan vargr at vitia droti karmvæsællt hyaki 

valfalla Seland alla. hliott til skogs a fl6tu. 

geck a Fion enn feckat Dval{>i diarft of skil|>a 20 

fiolnennr konvngr sialfon drifa {»eir er eftir lifdo 

brast rikvla ristin ferj^ enn fengin vrdo 

rit erfldi litid. fargr sprvnd Danir vndan. 

Brann i by fyrir svnaao låss hellt liki drosar 

biartr elldr Roiskelldo ^ leidr fyrir ydr of skeidar 25 

ramn let ræsir nenninn bito fikvia fiotrar 

reykvell ofan fella. flioft mart horvndbiartir. 

Magnas konvngr bavS vt leiSangri. 

22. Hagnns konvngr Olafsson hellt vro harstift norftr i Noreg eftir 
Helganess ornsto. ^a spvrfti hann ^ ti{)indi at Haralldr Sigvrftarson 30 
frændi hans var kominn til Svi(>iodar. ok f)at meft at Sveinn Vlfsson 
ok Haralldr hofØo gert felag sitt. hoffto j[>eir her lAikinn vti ok ætlofto 

at leggia vndir sig Danavelldi. enn siftan Noreg. Hagnns konvngr byftr 
leiftangri Vt ok dregz honom bratt herr mikill. Hann spvrj^i f)a at 
I>eir Sveinn ok Haralldr voro komnir til Danmerkr ok brenndo {»ar allt. 35 
enn landzfolk geck viØa vndir j[)a. ^at var ok sagt meft at Haralldr 
veri meiri enn aftrir menn ok sterkari ok sva vitr at honom væri ecki 

') roia gelldo Cd. 204 Godex Frisianas. 

ofært. ok hann hafdi avallt sigr er hann bardiz. hann var ok sva a^{)igr 
at gvlli at engi madr vissi dæmi til. Sva segir f>io{)olfr. 

Nv er valmeidom vi{»is milldr vill Magnus hallda 

▼eiU droti mikinn okta mordz hlunngotvm nordan 

5 flkeidr hefir herr fyrir ha^dri itr enn onnvr skreytir 

hætt godx fril>ar vætta. vnnvigg Haralldr sYDDan. 

Sætta vmleitan milli Magnus konvngs ok Haralldz. 

23. Menn Magnus konvngs j[)eir er voro i raf)ager{) me6 honom 
tala {)at at {»eim f)icki i ovænt efni komit. er {>eir Haralldr frændr skviu 

10 berazt banaspiot eftir. bioSaz menn til {)ess at leita vm sættir med 
{)eim. ok af ^eim fortolum sam{)yctiz konvngr j[)vi. Voro menn f^a 
gervir å hieypiskvto. ok foro {»eir sem skiotaz sv8r til Danmerkr. fengo 
{)ar til danska menn |>a er voro fvllkomnir vinir Magnus konvngs at 
bera {)etta eyrindi til Haralldz. f>etta mal for miog af hlioSi. Enn er 

15 Haralldr heyrøi {)etta sagt. at Magnus konvngr frændi hans mvndi bioSa 
honom sætt ok felagskap. ok Haralldr mvndi hafa skvlu halfan [174] 
Noreg vid Magnus konvng. enn hvarr j[)eirra vid annan halft la^safe 
beggia j[)eirra. foro j[)essi einkamal aftr til Magnus konvngs. 

Skilit samband {»eirra Sveins konvngs ok Haralldz. 

20 54. Lillo si|)arr tolo{>o t>^ir Haralldr ok Sveinn eitt kvelld vid 
dryck. spvrf)i Sveinn hveria gripi Haralldr hefdi {)a er honom væri 
hellzt virkt a. Haralldr sagdi at {)at var merki hans Landeyda. Sveinn 
spvr{)i hvat merkino fylgdi {>ess er |>at var sva mikil gersimi. Haralldr 
sagdi at {)at var mællt at sa mvndi hafa sigr er merkit væri fyrir borit. 

25 sagdi at sva hafdi ordit si{)an hann feck {)at. Sveinn svaradi. f>a mvn 
ek trva at sv nattvra fylgi merkino ef f)v att .iij. orustor vid Magnus 
konvng frænda {)inn ok hafir {)v sigr i ollum. f>a svaradi Haralldr 
s^y??h'ga. Veit ek frændsemi ockra Magnus konvngs {)ottv minnir mig 
ecki a {)at. ok er eigi fyrir {>vi sva at vid farimz i moti med herskilldi. 

30 at eigi mvndi ockrer fvndir adrir skapllgri. Sveinn bra {)a vid lit ok 
mællti. Geta ^ess svmir Haralldr at {)v hafir gert sva fyrr at hallda 
|>at eitt af einkamalum er {)er j[)ickir sem f)itt mal dragi helltz fram. 
Haralldr svaradi. Minni stadi mvntv a vita at ek hafi eigi halldit eink- 
amalin. enn ek veit at Magnus konvngr mvni kalla at j[>v hafir halldit 

35 vid hann. Geck ^a sina leid hvarr {)eirra. Vm kvelldit geck Haralldr 
til svefns i lypting a skipi sino. |>a mællti hann vid skosvein sinn. k Saga Haralds bardråda. 205 

Nv mvn ek eigi (ligg^a) i hvilanni i noU {>vi at mer er grvnr a at eigi 
mvni allt vera svikala^st. ek fann i kvelld at Sveinn magr minn varf» 
reidr vid bermælgi mina. skalitv halida vord a ef her ver{)r nockvt i 
nott til ti(>inda. 6eck j[>a Haralldr i annan stad at sofa. enn lagAi i 
rvm sitt trestobba einn. Enn vm nottina var roit a bati at lyptinginni 6 
ok geck {)ar maSr vpp ok spretti lyptingartialldino ok hio siAan i rvm 
Haralldz med oxi mikilli sva at farst stod i treno. Hliop madr sia ^egar 
Vt i batinn enn nidamyrkr var a. reyri hann j[>egar i brét enn oxin var 
eftir fost i treno til iartegna. Si^an vackti Haralldr vpp menn sina ok 
let vita vid hver svik ^eir væri komnir. Mego ver ^at sia sagdi hann at lo 
ver hofom ecki herlidz vid Svein {»egar er hann slæzt a svikrædi vid 6ss. 
mvn sa vera hinn bezti kostr at leita i brot medan ma. leysom ver nv 
skip vår ok rom leyniliga i brot. fieir ger{)0 sva. roa nv of nottina 
nordr med landi. fara dag ok nott j[)ar til er |>eir finna Magnns konvng 
pBf er hann lå med her sinom. Geck j[)a Haralldr a fvnd Magnus kon- 15 
vngs ok varfi |>ar fagnafvndr. Sva segir fiiodolfr. 

Vatn leUtv visi slitna bard balf vid sig sidao 

vidkvnnr of skarr {»annri sonr Olafs ^er hala 

dyr klafo flod |»ar er forot frændr hygg ek at |»ar frnndos 

flarst i Danmork a^stan. 20 

Sit^an tolttdo t)eir frændr milli sin ok for fiat allt sattgiamliga. 

Magnns konvngr gaf Haralldi Noreg halfan. 

25. Magnns konvngr lå vid land ok hafdi landtialld a landi vppi. 
Hann ba^d |>a Haralldi frænda sinoro til bordz sins. [175] ok geck Har- 
alldr til veizlunnar med .Ix. manna, var ^ar allvel veitt. Enn er a leid 26 
daginn geck Magnus konvngr i tialldit {)ar sem .Haralldr sat. Menn 
gengo med honom ok baro byrdar. ^at voro vopn ok klædi. ^a geck 
Magnus konvngr at hinom yzta ^anni ok gaf j[)eim sver{) g6tt. odrom 
skiolld. {)a gaf hann klædi eda vapn eda gvll. ^eim stærra er tignari 
voro. Siftarst kom hann fyrir Haralld frænda sinn ok hafdi i hendi ser 30 
reyrleina tva ok mællti sva. Hvarn vilitv her {»iggia frændi. Har-*> 
alldr svaradi. ^ann er nærri er mer. fia mællti Magnus konvngr. Med 
{)essom reyrsprota gef ek ydr half) ^ Noregsvelldi med ollum sks/ltvm 
ok skylldom ok allri eign er (ar liggr til med j[>eim formala. at {)v skallt 
iamnreltr konvngr i Noregi sem ek. Enn ^a er ver erom allir saman. 35 
skal ek vera fyrirmadr i allri heilsan ok {)ionan ok at sæti. Ef (»rir 
ero tignir menn skal ek i milli sitia. ek skal hafa konvngs lægi ok 

1) Saa reflel t Cd, for ofr, balfao. 206 Codei PriøiaiiD«. 

konvngs bryggio. j[>er skylvt ok styrkia ok styfiia vart riki i ^ann staft 
er ver gerom ydr at {)eim manni i Noregi er ver hvgØom at engi 
skylldi ver^a medan varr harss væri fyrir ofan molld. 

Magnus konvngr lysti gi&f sinni. 

5 26. ^a stod vpp Haralldr konvngr ok ^ackadi meS fogrom ordom 
Magnus! konvngi tign ok vegsemfi. Setiaz j[>a niØr baSir ok voro all- 
katir fiann dag. Vm kvelidit geck Haralldr ok hans menn til skips sina. 
Bnn eftir vm morgininn let Magnus konvngr blasa til ^ings ollu li^no. 
Bnn er {)ing var sett. lysti Magnus konvngr fyrir ollum monnom giof 

10 fieirri er hann hafSi gefil Haralldi frenda sinom. 

Haralldr konvngr gaf Magnusi konvngi gersimar. 

27. fiorir af Stcig gaf Haralldi konvngs nafn {>ar a ^ingino. 
j^ann dag ba^S Haralldr konvngr^ Magnusi konvngi til borØz sins. ok 
geck hann vm daginn meS Jx. manna til landtiaUda Hardldz konvngs. 

15 t^ar sem hann hafSi veizlo buit. Voro f)ar j[)a badir konvngamir i sam- 
sæti ok var j[>ar veizia fargr ok veitt kappsamliga. voro konvngamir 
kåtir. Enn er a leid daginn. {)a lét Haralldr konvngr bera i tialldit 
toskvr miog margHr. {»ar baro menn ok vapn ok klæSi ok annarskonar 
gripi. j[)at fe gaf hann mwuiom Magnus konvngs j[>eim er ^ar voro i 

20 veizlonni. Si{)an let hann leysa toskvmar ok mællti ^a til Magnus kon- 
vngs. ^er veittoft éss fyrra dag riki mikit er ^er hofSot vnnit adr af 
ovinom yfirom ok vårom. enn tokvt osa i samlag vid ydr. var {lat vel 
gert j[)vi at fier hafit mikil til unnit. Nv er her i annan stad at ver 
hofvm verit vtlendis ok hofom ^o verit i nockorom mannhættom air 

25 enn ek hofi(!) saman komit gvlli f)essv er fier mvnvt nv sia mega. vil 
ek {>etta leggia til felags vid ydr. skvlu vid eiga larsa(fe) allt iofnom 
hondom sva sem vid eigam riki halfk*hvarr ockarr i Noregi. Ek veit 
at skaplyndi ockat (er) oligt. ertv madr myclo anrvari enn ek. mvnv 
vid skipta fe ^esso med ockr at iafaadi. ferr {)a hvarr med sinom lut 

30 sem viil at frialso. 

Haralldr konvngr veitti Magnuai konvngi veizlo ok hird 

hans ok giafir storar. 

[176] Sidan let Haralldr br«da nidr nc^tzhvd mikla ok steypa {»ar a 

gvUino or ta^skonom. {»vi ncest voro skalir teknar ok met. ok reitt i 

35 svndr gvllit. skipt ollu med vagom. ok fnitti ollom moMom er sa mikil 

*) konvngi Cd, Saga Haralds hardråda. 207 

fvrØa er i Nordriondom skylldi vera sva mikit grll saman komit i einn 
atad. Var |>elta reyndar Grickiakonvnga fé sem allir menn aegfia. at 
|>ar se ra^tt gvll bvsom fvllom. Konvngarnir voro {)a allkalir. fia kom 
vpp sla^p eilt |>nt var sva mikit sem mannzhofvt. tok Haralldr konvngr 
vpp sla^pit ok mællti. Hvar er nv j[)at gvli Magnus frændi er {)v leiSir 5 
i rooti pessom knapphoffianom. fia svarafti Magnus konvngr. Sva hefir 
gefizl ofri^r ok storir leiftangrar at natiga allt gvll ok silfr er vpp 
gengft {)al er i minni vart>veizlo er. ok er eigi meira gvll enn hringr 
|>e8si er i minni eign. Tok hringinn ok selldi Haraildi konvngi. Hann 
leit a ok mællti. ^at er litift gvll frændi j[)eim konvngi er Iveggia 10 
konvnga riki a. enn ^o mvnv svroir efa vm hvart {^ atl ^emia bring »t 
retto. ^a svaraSi Magnus konvngr ahyggiosamliga. Ef ek a eigi t^enna 
faring al retto j[)a veit ek eigi hvat ek befi retl fengil, ^vi at Oiafir 
konvngr hinn belgi faSir minn gaf mer bring f)enna a binom efala 
skilnadi. fia svaraSi Haralldr konvngr blæiandi. Salt segir {)v Magnus 15 
konvngr. faSir {»inn gaf t>er bringinn. enn ^ann bring tok bann af fodvr 
minom fyrir ecki mikhi sa^k. er {Mt ok satt at j[)a var ecki gott små- 
konvngom i Noregi er Mir (inn var aem rikaztr. Haralldr konvngr 
gaf Steigar^ori ^ar at veizlunni mvsurbolla. hann var girSr med silfK 
ok silfrbadda yfir ok gyllt bvartveggia ok fvllt af skhrom silfrpenningom. 20 
^r fylgdo ok .ij. gvllbringar ok stofto mork badir saaMin. bann gaf 
honom ok skikkio sina. {)at var brvnn pvrpvri ok bvit skiim mefi. bann 
het honom miklom metnaSi ek vinttto sinni. ^rgils Snorrason [w at 
honom allaraklæfti ^1 er gerl var or moUinom. ens GvftfiSr dottir 
Gvthorms SteigarfK^rissonar sagfti at Mir hennar ælti bolbinn svt M 25 
bon sa. Sva segir Ba^lverkr. 

Heimil var|> er ek heyrda enndiz yckar frænda 

boddstri|>ir per sidan allfril»liga a midli 

græo ena gvll ba^dl haoom «fit ean iiAao ¥«tti 

grvnd er Magniu fvndot Sveion romolldo euini. 30 

Giørfioz i greinir med konvngosi. 

29. Magnus konvngr ok Haralldr konvngr redo baSir Noregi enn 
njgrsta vetr eflir sætt {>eirra ok hafSi sina birØ bvarr ^eirra. ^ir fore 
vm vettrinn of Vpplond ok voro stvndoro bafiir saml. enn stvnndom 
ser bvarr ^trva. ^ir fore allt norfir til ^randheims ok til NiSaréss. 35 
Magnus konvngr hafOt var^iveitt belgan dom Olafs konvngs si^n er 
bann kom i land. klipti hår hans ok negl a hveriom .xi}. manodom ok 
hafdi sialfir lykil t>ann er skrinit malti vpp Ivka meft. VrSo |n margs- 208 Codez FrUUnos. 

konar iartegnir at helgom domi Olafs konvngs. Brått ger^iz grein i 
of sam^ycki konvnganna ok voro margir sva iligiarnir at ^ess gengo 
illa i milli. 

Sveinn konvngr for til Danmerkr. 

5 30. [177] Sveinn VIfisson la eftir i svefnl {»a er Haralldr hafdi i 
brot farit Sit>an leiddi Sveinn frettom vm farar Haralldas. Enn er 
hann spvr^i at Magnus konvngr ok Haralldr hofdo sætz ok fieir hofSo 
einn her badir. ^a sigldi hann med li^ sitt arstr fyrir Skaneyrar si^o 
ok dval^iz j[)ar til t>ess er hann 8pvr|>i at Magnus konvngr ok Haralldr 
10 hofdo halldit lij^i sino norSr til Noregs. SiJ^an hellt Sveinn li^i sino 
til Danmerkr ok tok hann ^ar allar konvngs tekior {»ann vetr. Enn er 
varaj^i bvøo j^ir Magnus konvngr ok Haralldr konvngr leidangri vt af 
Noregi. 

Haralldr konvngr (reytti vm konvngs lægi. 

15 31. fiat barst at eitt sinn at Magnus konvngr ok Haralldr kon- 
vngr lago of nott i einni hofn. enn of daginn eftir var Haralldr kon- 
vngr fyrri buinn ok sigldi hann ^egar. Enn at kvelldi lagdi hann til 
bafnar {»ar sem ^ir Magnus konvngr hofdo ætlat at vera {»a nott lagdi 
Haralldr konvngr skipi sino (a i konvngslægit ok tialldadi ^ar. Magnus 

20 konvngr sigldi si^art vm daginn ok komv {)eir sva til hafnar at ^eir 
Haralldr konvngr hofdo tialldat aj^r. Enn er |>eir Magnus konvngr 
hofdo hla^it seglom sinom. {»a mællti Magnus konvngr. GreiJ)! menn 
atrodrinn ok settiz med endilongom bordom. enn svmir brioti vpp vapn 
sin ok vapniz. Enn med |>vi at.f^eir vili eigi brot leggia. pB skvlom 

25 ver beriaz. Enn er Haralldr konvngr ser at Magnus konvngr ællar at 
leggia til orusto vid |>a. mællti hann vid sina inenn. Hoggvit t>er 
festarnar ok lali^ sla skiponom or Igrgi. reidr er Magnus frændi nv. 
Sva gerj^o {»eir at ^eir logdo skiponom or lægino. enn Magnus konvngr 
leggr sinom skipom i lægit. ^a er hvarirtveggio hofdo vm buiz. gekk 

30 Haralldr a skip Magnus konvngs med nockvra menn. Magnus konvngr 
fagnadi honom veL ok bad hann vel kominn. j^a svaradi Haralldr kon- 
vngr. ^at hvgda ek at vær værim med vinom komnir. enn nockvt 
grvnadi mig nv vm hri^ hvart ^er mvndvt sva vilia vera lata. er t>at 
salt er mællt er at bernska er brådgé^. vil ek eigi vir^a a adra lund 

35 enn {»etta væri æskobragd. fia svaradi Magnus konvngr. ^etta er 
ættarbragd enn eigi æsko. (ott ek mætta mvna hvat ek gaf eda hvat 
ek varnada. Enn ef {»essi litli lutr væri nv tekinn fyrir vart rad. j[>a ^ Saga Haralds hardråda. 209 

mvndi bratt vera annarr. Enn alla sætt viliom ver hallda j[>a sem g6r 
er. enn j[)at sama viliom ver af ySr hafa sem ver eigom skilt, fia 
svaradi Haralldr konvngr. ^at er fornt mal at hinn vitrari vægi. Geck 
j[)a aftr a skip silt J (»vilikom vifiskiplom konvnga fannz {)at at arant 
var til at gæta. SogSo Magnus konvngs^menn. at hann hefdi rett at 5 
mæia. enn j[)eir (er) ovitrari voro sogdo at Haralldr konvngr væri nockvt 
svivir{)r. Enn Haralldz konvngs menn sogfio |>at. at eigi væri a aØra 
leid skilit meS {»eim. enn Magnus konvngr skylldi lægi hafa. ef j[)eir 
kvæmi iafnsnimma. enn Haralldr væri eigi skylldr at leggia or lægino 
ef hann lægi fyrir. tol{)o hafa Haralld gert vitrliga ok vel. Enn f^eir ^o 
er verr villdo vm tala sogSo. at Magnus konvngr villdi rivfa sætt. ok 
hann hefdi gert rangt med vsæmS Haraildi konvngi. \\p slikar greinir 
gerfiiz bratt vmræda witra manna til (ess at konvngom varj^ svndr- 
^ycki at. Mart [178] fannz ^at annat at konvngom var^ svndrf^ycki at 
^6tt hér se fått ritaS. 15 

Andlat Magnus konvngs goda. 

32. Magnus konvngr ok Haralldr konvngr helido herinom svør 
til Danmerkr. Enn er Sveinn spvr{)i j[>at flySi hann vndan arstr a Skån- 
eyri. j^eir Magnus konvngr ok Haralldr konvngr dva^l{)oz lengi of 
svmarit i Danmork. f)a logSo j[)eir land allt vndir sig. I>eir voro a Jot- 20 
landi vm ha^stiS. ^at var eina nott {)a er Magnus konvngr lå i hvilo 
sinni at hann dreymSi at hann j^ottiz j[)ar staddr sem Olafr konvngr 
fadir hans var. ok ^otti hann mæla vift sig. Hvam kost vilitv son 
minn at fara nv meft mer efta verfia alhra konvnga rikaztr ok lifa lengi 
ok gera ^ann glæp er f)v fair annathvart bætt trartt efta eigi. Enn 25 
hann {)otlizt svara. Ek ^ vil at j[)v kiosir fyrir mina hond faftir. fia 
^otti honom konvngrinn svara. f>a skalltv meft mer fara. Magnus kon- 
vngr sagfti dra^minn sinom monnom. Enn litlo si{)arr feek hann sétt 
ok lå ^ar sem heitir Sv^a{)orp. Enn er hann var nær kominn bana. 
{)a sendi hann f>dri broftvr sinn til Sveins VIfssonar ^ess eyrinndis at 30 
hann skylldi veita hialp fiori. {)a sem hann {)yrfti. fiat fylgfti ok orft- 
senftinngvnni. at Magnus konvngr gaf Sveini Danaveldi eflir sinn dag. 
sagfti at {)at var makligt at Haralldr refti fyrir Noregi. enn Sveinn fyrir 
Danmorko. Si|)an anda{)iz Magnus konvngr hinn goftL ok var hann 
allmiog harmda^i allri al{)yØo. Sva segir Oddr Kikinaskalld. 35 

Felldo menn ^a er milldan i^^ng byrdr var st {»engil 

morg tår i grarf båro (Mim er bann gaf »eima. 

«) Ef Cd. 

Codex Friiianat. 14 240 Godex Ffitrantis. 

deH14U livfr sva «t heUdo aikIiD||rs |>io^ tun sidaa 

Ilvsl^iMrlar graoM varl# $9X opt hnipin vatni. 

Bari^lldr v(ar til l^onongs lekinn.) 

33. Eflir {)easi li^indi haffti Haralidr konvngr ^ing viS lid sitt. sagAi 
5 monnoiD æilaa sina al haiin vill hra med herinom til Vebiarga|)ings ok 

lala stg taka til konvngs yfir allt Danaveildi. vinna sifian landit. teir 
^ iafnvel sina erfA eftir Magnus konyng sem Noreg. biSr {)a lidit efla 
Sig. Lætr {)a Noregsmenn allan alldr mynv yfirmenn Dana. f>a svaradi 
Einart fiambaskelfir. let ser vera skyUdra at flytia Magnus konvng fostra 

10 sinn til graptar ok færa kann fedr sinom Olafi konvngi norf^r i NiSaros 
enn beriaz vtaølendis eda girnaz aonars konvngs velldis ok eign. lykr 
sva Diaiii^a at belra f^olti konom al fylgia Magnusi konvngi da^doin 
enn kv^riom oi((rom koavagi lifonda. Let siAan taka likit ok bva vm 
vegliga sva at sia matti vmbvnadinn a konvngsskipit. Bioggvzt ^a aUit 

15 firændir ok NorSmenn til heimfarar meS liki Magnus konvngs ok rarfzt 
lei{)anngrinn. Ser fra Baralldr konvngr |ann sinn kost beztan at fara 
aftr til Noregs ok eignazt fyvst j[)afc velldi ok eflaz ^dan meft li^u 
For nv Haralkir koavngr afbr me$ qIIu ii^ino i Noreg. alli haan ^a ^ing 
vid landznienn ok let laka sig til konvngs vm. allt land. For hann sva 

20 alll arsta» vni Vikioa al hann var lil koovngs lekinn i hverio fylki i 
MoregL 

(Fra, håtUipi^ Magnus konungs.} 

34. [179] Eiuarr {^ambaskelfif foi| meS liki Magnus konvngs ok med 
konom allr j^roendaherr ok flvttv likit til Nidaréss. ok var hann iarda|)r 

25 al Klemenskirkio. ^ar var skrin hins; helga Olafs konvngs. Magnus 
konvngr hafdi verit meØalmadr a va^xt rettleilr. liosleitr. ok lioss a 
hår. sniallmælltr ok skiotradr. sks/rvnglyadr ok hinn miHdezti af fe. 
hermadr mikijl ok hinn vapndiarfaztL albra k/onvnga var hann vinsælslr. 
bædi lofo{)o hann vinir hans ok ovkiir. 

30 (Frå Sveiai konungi Ulfssyni.) 

35. Sveinn VUsson var ^at hwsi staddr a Skani ok baoz arstr 
i Sviavelldi ok gefa vpp tignarnaffi fiat er hann hafdi tekit i Danmork. 
Enn er hann var koniinn lili hestz sins. |)a rido til< hana meiin nockurir 
ok sa^gdo honom ti[)imiL ^ar bin fyrsto at Magnus konvugr var andadr. 

35 ok f)at med alt allr Nordmanna herr var i brottv w Danmork. Sveinn 
svaradi ^vi skiott ok mællti sva. ^vi skyl ek til gvds at alldri skal 
Saga Haralds hardråØa. 211 

ek flyia Danavelldi meSan ek lifi. Stigr ^a a hest sinn ok riSr srfir 
a Skåni. dreif {)a t)egar lid mikit til hans. fiann vctr lagSi hann vndir 
sig allt Danavelldi. toko ^a allir Danir hann til konvngs. fiorir broSir 
Magnus konvngs kom til Sveins konvngs ^egar vm ha^stiS med ord- 
sendingom Magnus konvngs sva sem fyrr var ritaA. tok Sveinn konvngr 5 
vel vid honom ok var fiorir lengi med honom siSan i go8o yfirlæti. (Frå dætrum j^orkels geysa.) 

36. Haralldr konvngr SigvrSarson tok konvngdom yfir ollam Roregi 
eftir andlat Magnus konvngs Olafssonar. Enn er hann harSi raSit Noregi 
einn vetr ok vår kom ba^S hann lei{>angri vt halfom almenninngi af 10 
oila landi at lif)! ok skipom. hellt hann sv8r til Jotlandz. Hann heriafti 
vida of svmarit ok brenndi. ok lagdi i Godnarfiord. f^a ofti Haralldr 
konvngr (etta. 

Latom var medan lirlar 

lineik veri sinom 15 

gerdr i Goftnarflrdi 

galldrfl akkeri ballda. 

^a baj) hann fiiodolf skalld vid yrkia. 

Svmar annat skal ivnnarr 

segi ek eioa spa fleini 30 

vær a^koiD kaf kroki 

kalldnefr fvra hallda. 

9va segir Baiverkr. 

Leidangr bioUv af ladi skockr la dyrr a dairckri 

largr geck of skip fogro Daner voro {»a béra 25 

gialfrstodom refstv gr»di ikeidr sa herr fyrir harørf 

glæsttm år bit nøsta. Madnar ilki stadoir. 

^a bremido (yeir bæ f^orkels geyso. hann var hofSingi mikill. voro fia 
leiddar dætr hans bvndrtar til skipa. f^ær hofdo gert spott mikil adf 
vm vetlrinn vm f)at. at Haralldr konvngr mvndi fara til Danmerkr med 30 
herskipom sinom. ^æt skåro ackeri or éstt. ak sargdo at slik mvndo 
hallda mega skipom Noregs konvngs. j^a var ^etta kt^edit. 

Skéro iast or osti nv ser morg i morgio 

eybargB Dana meyiar mær blær al |»vi færi 

|»at aagra^i ^engil ernan krok yr iarni 35 

^ing ackeris hringa. allvallds skipom hallda. 

Sva segia memi art nrosfrarmadr mællti sa er sal haffti floek Harallds 

14* 212 Codex FrtsiaoQS. 

konvngs vi5 dætr ^orkels geyso. ^ær sogSo {)at Geysodætr. at Haralldr 
konvngr mvndi eigi koma til Danmerkr. Dotta [180] svara5i. Sva var i 
giarna. ^orkell leysti vt ogrynni fiar dætr sinar. Sva segir Grani. 

Let alldrigi vti Fila droUioo rak flétta 

5 vsvifr Kraca drifo fiaoda grams til strandar 

hlarck i harda {tyckom v6 var{> vt at reida 

Hornskdgi bra {»oroa. allskiott fadir Ddttv. 

(Frå bornum Haralds konungs) 

37. Haralldr konvngr heriadi allt |>etta svmar i Danavelldi ok feck 
10 ogrynni fiar. enn ecki var^ hann ilendr a {>vi svmri i Danmork. For 

aftr vm ha^stiS ok var vm vetlrinn i Noregi. — Haralldr konvngr feck 
fioro ^orbergsdottvr Arnasonar enn næsta vetr eflir er Magnas kon- 
vngr ånda{)iz. ^ar atto .ij. sono. het hinn ellri Magnus, annarr Olafr. 
Haralldr konvngr ok Ellisif atto tvær dætr. het onnvr Maria, enn onnvr 
15 Jngiger{)r. — Enn hit næsta var eftir fiessa herferf) er nv var aSr fra 
sagt. ba^d Haralldr konvngr lit>i ^t ok for of svmarit til Danmerkr ok 
heriadi ok siSan hvert svmar eftir annat Sva segir Stvfr skalld. 

Avtt var|» FaUtr at frettom 
feck drott mikinn otta 
20 gæddr varf) brafo enn hræddir 

hvert år Danir voro. 

(Frå Sveini konungi Ulfssyni.) 

38. Sveinn konvngr red fyrir ollo Danavelldi sij^an er Magoas 
konvngr anda{)iz. Hann sat of kyrt a vetrvm. enn la Vti med almenning 

25 a svmrom ok heila{)iz at fara nordr i Noreg ok gera f^ar eigi minna 
illt enn Haralldr konvngr ger^i i Danmork. Sveinn konvngr bs/d Har- 
alldi konvngi vm vettrinn. at ^eir skylldi finnaz of svmarit eflir i Elfinni. 
ok beriaz ^ar til ^rs/tar eda sættaz ella. ^a bioggv hvarirtveggio allan 
vettrinn skip sin. ok hofdo vli badir eftir of svmarit halfan almenning. 

30 t^at svmar kom vttan af Jslandi ^orleikr fagrL ok orti flock vm Svein 
konvng Vlfsson. hann spvrdi {)a er hann kom i Noreg at Haralldr kon- 
vngr var farinn svdr til Elfar moii Sveioi konvngL j^a qvad ^or- 
lelkr ^etta. 

* 

Véo er at visa kænan {»a ma enn hvarr annan 

35 vigs a rakna stigo ondo nemr eda londom 

arrt i odda anerto litt hyggr Sveinn « sattir 

Jnn{>rænda \ip finni. aiaildfeatar gvd vallda. L Saga Haralds hardråda. 213 

Færir reidr sa er ra^Øa enn larks vm sia sækia 

rarnd hefir opt fyrir landi Sveins fagrdnfin steini 

breid a Bvdla slodir gléar dyrd ^esa er geira 

bordrargn Haralldr Dordan. gvllmvnovdr rydr svnnan. (Brendr HeiSabær.) 6 

39. Haralldr konvngr kom til akyef)innar stefno med her sinn. 
^a spvrSi hann at Sveinn konvngr la svØr viS Sialand meS her sinn. 
^a skipti Haralldr konvngr li[)i sino. let aflr fara flestan bændaherinn. 
Hann for med hird sinni ok lendom monnom ok villdarmonnom ok fiat 
allt af bændom er næst var Da^nom svdr til Jotlandz fyrir svnnan 10 
Vendilskaga. sva svdr vm fiiodo ok foro ^ar allt herskilldi. Sva seg^r 
Stvfr skalld. 

Flydo {»eir a (iodo 

{»engils fvqd af stvndo 

stért red hvgprytt hiarla 15 

Haralldz arnd ofar londom. 

Allt foro fieir svdr til Heidabjgriar. toko ka^staj[)inn ok brenndo. ^a 
ortv menn Haralldz konvngs j[>etta. 

Brendr var vpp med endom van er at vinnim Sveini 

allr enn |>at ma kalla Task métl fyrir ottv 20 

hra^stligt bragd er ek hvgda gara hér logi or hnsom 

Heidabær af reidi. [18i] harmr a borgar arnii. 

f>essa getr f>orleikr ok i sinom flocki. {>a er hann hafdi spvrt at engi 
YBTp orustan vid Elfina. 

Hve hefir ha^ka bæiar ' {»a er til {»engils bæiar 25 

heiptgiarn konvngr arnat {»arflarst Haralldr arstan 

folkra^gnir getr fregna on |>at er én of v«ri 

fylkir sveit er veit at endr byrskidom rendi. 

(Undanferd Haralds konongs å Jotlands hafi.) 

40. f>a for Haralldr konvngr nordr ok hafdi .Ix. skipa ok voro 30 
flest stor ok hladin miog herfangi er {>eir hofdo tekit of svmaril. Enn 
er f)eir komv nordr fyrir f^i(o)do. pB kom Sveinn konvngr ofan af 
landi med her mikinn. hann ba^d f)a Haralldi konvngi at beriaz ok ganga 

a land. Haralldr konvngr hafdi lij[> meirr enn halfo minna. hann ba^d 
|)0 Sveini konvngi at beriaz a skipom. Sva segir fiorleikr fagri. 35 

Ra^d sa er beitrar ti{»ar rikri ^iod at rioda 

borinn yar{> ynd niidgar|>i randir Sveinn a landi. 914 Codex FrisiaBUi. 

^0 leU helldr ef helldi a byriar val beriaz 

hvatradr konvngr ladi bilstyggr Uaralldr vilia. 

Eflir {)etta sigldi Haralldr konvngr norSr fyrir Vendilskaga. bægSi f)eini 
{>a vedr ok logSo vi6 Hlésey. ok lago f>ar vm nott. ^a gerfii myrkva 

5 sælægian. Enn er mornafii ok sol rann ypp. {)a sa f)eir annan veg a 
hafit sem elldar nockvrir brynni. Var {»at sagt Haralldi konvngi. ^a sa 
konvngr ok mællti {»egar. Lati tiolld af skiponom ok taki menn roSr. 
Danaberr ravn kominn at oss. mvn hrofiit myrkvanom {»ar sem f>eir 
ero. mvQ sol skina a drekahofvØ {»eirra f>ar sem gvlllargS ero. Sva 

10 yaf sem konvngr sagSi. {»ar var {»a kominn Sveinn Danakonvngr me5 
ovigian her. Reyro ^ {»a hvarir sem mest matto. Danir hofØo skip 
arfliolari. enn Norfimanna skip voro bæØi sollin ok sett miog. dro {»a 
saman med {»eim. ^a sa Haralldr konvngr at eigi mvndi dvga sva 
bait. Dreki konvngs for sifiarst allra skipa hans. ^a bad Haralldr 

15 konvngr kasta fyrir bord vifiom ok lata koma a klæSi ok gripi go6a. 
Logn var sva mikit at {»etta hof fyrir stra^mi. Enn er Danir sa fe sitt 
reka a hafino. {»a viko {»eir til {»ar er fyrstir foro. {»otti {»etta dælla at 
taka er fla^t larst enn sækia inn vm bori at NorSmonnom. dval|»iz {»a 
eftirrodrinn. Enn er Sveinn konvngr kom eftir {»eim med skip sia 

20 eggiadi hann. qvad skarm mikla vera sva mikinn her sem {»eir hofdo 
er {»eir skylldo eigi fa tekit {»a er hofdo liti{» lid ok eiga valid {»eirra. 
Toko Danir ^ at her{»a rodrinn i annat sinn. Enn er Haralldr kon- 
vngr sa al menra gengo skip Dana. {»a bad hann sina menn lelta skipin 
ok bera fyrir bord mallt ok hveiti ok flesk ok ha^ggva nidr drych 

25 sinn. Stod {»a vid vm hrit». "^a let Haralldr konvngr taka viggyrdla 
ok verpla ok tvnnvr tomar ok kasta fyrir bord ok {»ar med herteknom 
monnom. Enn er ^t rak allt saman a sionvm. {»a bad Sveinn konvngr 
hialpa monnvnom. ok var sva gert. J {»eirri dvarl dro i svndr med 
{»eim. Snera ^ Danir aftr. enn Nordmenn foro leid sina. Sva segir 

30 ^orleikr fagri. 

AlH of fra ek hve ellti [182] fengr var^ firænda {»engils 

vttr meon a veg flarsta ^ir l«to skip fleiri 

Sveiaa ean siclingr aanarr allr a eli soUoo 

snarlaadadr hellt vndan. loilands hafi flioUi. 

35 (Sveinn konangr tdk Nordmanna skip.) 

41. Sveinn konvngr veik aptr flotanvm vndir Hlésey. haim hittt 
{»ar .vij. skip af Nordmonnom. ^at var leidangrsli^ ok b«ndr einir. 

1) Reyra Cd. 

4 \ Saga Haraids hardrada. 215 

Enn er Sveinn konvngr kom at {»eim. bado ^ir ser gri^a. ok bvftb 
fe fyrir sig. Sva segil* j^oirleikr fagri. 

S^tt bvOo seggia drottni ok saarradit- siØin 

aiklingt Tinir mikla sokn er orØom tokvs 

ayætdo kialldr ^ir er hdfdo anid var yla kindem 5 

hTgsUaair lid miana. ofarl bTcndr dva^I^o. 

(Fra Haraldi konungi Sigurdarsyni.) 

42. Haralldr konvngr var mafir rikr ok stiornsamr innanlandz. 
spekingr mikill at viti. sva at {)at er alJ[)ySo mal. at engi hof])ingi bafi 
sa Terit a NorSrlondom er iafndivpvitr hafi veril sem Haralldr e6a 10 
radsniallr. Hann var orostomaSr mikill ok hinn vapndiarfazli. hann var 
stercr ok vapnfærr betr enn hverr annarra. sva sen^ fyrr var ritaS. ok 
er ^0 mycio fleira oritat hans frægSarverka. Keknr til ^ess otrjgéi vår. 
ok I)at annat at ver viliom eigi setia a bækr vitnislarsar sa^gvr. {)ott 
ver haGm heyrt ræftvr e6a getid fleiri luta. {)ickir oss betra. at he{ian 15 
af se vid arkit enn f)etta saina {)vrfi or at taka. Er saga mikil fra 
Haralldi sett i kvæfli. ^2/ er islendzkir menn færflo honom sialfom eM 
sonvm hans. var hann fyrir f)8 sark vin [»eirra mikill ok 6va til allra 
her landzmanna. Ok {)a er mikit hallæri var a Jslandi. leyfdi Haralldr 
konvngr .iiij. skipom miolleyfi til Jslandt. ok kvad a at ecki pvnd 30 
skylldi dyrra vera enn .c. hann leyfAi vttanferf) ollum fatækiom monnom. 
{)eim er sér fengi vistir vm haf. ok {^adan af nær{>iz land ^etta til ar*^ 
ferj[)ar ok batnadar. Haralldr konvngr sendi vt hingat klucko til kirkio 
{)eirrar sem hinn helgi Olafr konvngr sendt viøiilh (il ok sett var a 
|)ingvelli. f>vilic minni hafa tnenn hingat HaralldZ konvngs ok morg 25 
onnur i st6rgiofom er hann veitti {)eim monnom er hann sottv heim. 
— Halldorr Snorrason ok VIfr Ospakssvn {leir er fyrr var getid komv 
i Noreg mefl Haralldi konvngi. |>eim var olikl farit at morgo. Halldorr * 
var manna mestr ok sterkaztr ok frif)r sionvm. ^at vitni bar Haralldr 
konvngr honom. at hann hefSi verit {)eirra manna med honom er sitz 30 
brygdi vid vaveifliga lati. hvart er f)at var mannhaski eda fagnadartij[)indi 
eda hvat sem at hendi kvæmi i haska. f)a var hann eigi gladari ok 
eigi ogladari. eigi svaf hann meira ne minna eda drack eda neytti 
matar. enn sva sem vandi hans var til. Hann var fåmælltr ok stirdordr. 
bermælKr. ok omivkr. enn |iat kom |ia illa vid kcfnvng. er hann hafdl 35 
gnoga med ser adra gofga m^nn ok {liohvstvfvlla. Dvalf)iz Halldorf 
litla hrif^ med konvngi* for hann til Jslandz ok gerdi bv i Hiardarbollti. 
bio hann pnr til elii ok vard gamalL — VIfr Ospaksiion var med \ 216 Codex Frisiaoas. 

Haralldi konvngi i miklum kærleikom. Hann var vitr madr. sniallr i 
mali skarrvngr mikill. tryggr ok einfalldr. [183] Haralldr konvngr gerfti 
VIf stallara sinn ok gipti honom Jorvnni ^orbergsdoUvr systvr j^oro 
er Haralldr konvngr atti. Bom Ulfs ok Jorvnnar voro ^2/ Jon sterki 
5 a Råsvelli. ok Brigida mofiir Sa^avlfs fofivr Petrs byrdosteins(!) fo6vr 
{»eirra Vlfs flys. Son Jons sterka var Erlendr himalldi faAir Eysteins 
erkibyskvps ok bræSra hans. Haralldr konvngr gaf VlGi stallara lendz 
mannz reit .xij. marka veizlar ok vmfram halft fylki i ^randbeimi. 

(Frå Hagnusi konangi.) 

10 43. Magnus konvngr Olafsson let gera kirkio i karpangi. j {»eim 
stafi haffli nåttsætt verit lik Olafs konvngs. j[)al var f)a fyrir ofan bæinn. 
Hann lett {)ar ok reisa konvngsgar{)inn. Kirkian var{) eigi alger adr kon- 
vngr andaj[)iz. Let Haralldr konvngr fylla {»at er a skorti. Hann let ok efna 
f>ar i gar{)inom at gera ser steinholl ok vnvp bon eigi alger afir hann 

15 letz. Haralldr konvngr let reisa af grvndvelli Mariokirkio vppi a melnom. 
nær pvi er heilagr domr Olafs la i iorSo hinn fyrsta vetr eftir fall 
hans. I)at var mikit mvsteri ok gert sterkliga af limino sva at varia 
varj[) brotid j[)a er Eysteinn erkibyskvp let ofan taka. Heilagr domr 
Olafs konvngs var varjiveittr i Olafskirkio medan Mariokirkia var i 

20 gerd. Haralldr konvngr let hvsa konvngsgar{) ofan fra Mariokirkio vi5 
åna jfBT sem nv er. Enn {»ar sem hann hafdi hollina gera latid. let 
hann {»at hvs vigia til Gregoriuskirkio. 

(Upphaf Håkonar hvita Ivarssonar.) 

44. Jvarr hviti er maSr nefndr. hann var lendr madr gofvgr. 
25 hann atti bv a Vpplondom. hann var dottvrsvn Hakonar iarls hins rika. 

Jvarr var allra manna fri^aztr sionom. Son Jvars bet Hakon, fra honom 
var sva sagt. at hann var vmfram alla menn f)a sem voro {)a i Noregi 
i j[)ann tima at fræknleik ok afli ok atgervi. ^egar a vnga alldri var 
hann i herforom ok afladi sér mikillar frægfiar ok gerj[)iz Hakon hinn 
30 agætazti madr. 

(Frå Einari {»ambaskelfi.) 

45. Einarr {)ambaskelfir var rikaztr lendra manna i j^randheimi. 
Helldr var fatt med {)eim Haralldi konvngi. hafSi Einarr {)0 veizlar sinar 
I)ær er hann haffii haft mefian Magnus konvngr liffii. Einarr var miog 

35 storarf^igr. hann atti Bergliotv dottvr Hakonar iarls. sem fyrr var sagt. 
Eindrifii var {la alroskinn son j^eirra. hann atti f>a Sigri^i dottvr Ketils 
Saga Haralds hardréda. 217 

kalfs ok Gvnnhilldar systvrdotlvr Haralldz konvngs. Eindrij^i haføi frij^- 
leik af modvrrrændom sinom Hakoni iarli eSa sonom hans. enn wxl 
ok afl haffii hann af feSr sinom ok alla {)a atgenri er Einarr hafSi vm- 
fram afira menn. hann var hinn vinsælsti madr ok {leir baftir frændr 
sra sem vattar vi5a i sa^gom. 5 

(Fré Ormi jarli.) 

46. Ormr het {»a iarl a Vpplondom. moøir hans var Ragnhilldr 
dottir Hakonar iarls hins rika. Ormr var hinn mesti agælismaSr. j^a 
var a JaSri arstr a Sola Asiakr Erlingsson. hann alti SigriSi dottvr 
Sveins iarls Hakonarsonar. Gvnnhilldi aSra doUvr Sveins iarls atti Sveinn 10 
VIfsson Danakonvngr. Siikt var afkvæmi Hakonar iarls ^b i Noregi. 
ok mart annarra gofvgra manna, ok var ætt sv oli miklo frij[)ari enn 
annat mannfolk ok flest algervimenn miklir. enn allt gofvgmenni. 

(HardyØgi Haralds konangs.) 

47. [IM] Haralldr konvngr var riklandaSr ok ox {»at sva sem hann 15 
festiz i landino. kom sva at flestom monnom dvgØi illa at mæla moti 
honom eSa draga fram annat mal enn f>at er hann villdi vera lata. 
Sva segir j^iodolfr skalld. 

Gegn tkyli herr tem hvgnar lytr folkslara feiti 

hiaUdrvitiadar sitia fått er til nema iatta 20 

dolgsteranda dyrom ^at aem ^a vill gotnvm 

droUinnvaodr ok ilanda. ^iod oli koDvngr bioda. 

(Missætti Haralds konangs ok Einars {»ambaskelfis.) 

48. Einarr {»ambaskelfir var mest forstiori fyrir bondom vm allan 
f>randheim. hellt hann vpp svarrom a {»ingom fyrir {)a. er konvngs 25 
menn sottv. Einarr kvnni vel til laga. skorti hann ok eigi dirf(d) til 

at flytia peX fram a {^ingom. f>6t konvngr sialfr væri vi6. veitto honom 
lid allir bændr. Konvngr reiddiz {»vi miog ok kom sva at lyctom at 
I)eir f)reytto kappmælum meØ ser. SagSi Einarr. at bændr villdo eigi 
|iola honom olarg ef hann bryti landzrett a {leim. ok for sva nockvrom 90 
sinnom i millum {»eirra. Tok {la Einarr at hafa fiolmenni mikit heima. 
enn po myklu fleira {la er (hann) for til bæiar sva at konvngr var {»ar 
fyrir. f>at var eitt sinn at Einarr for inn til bæiar. hann haføi lid 
mikit langskip .viij. efta .ix. ok nær .v. hvndrvt manna. Enn er hann 
kom til bæiar. geck hann vpp med Ii5 sitt. Haralldr konvngr var i 35 218 Codex Frisianui. 

garj)! sinom ok stod vti j loptsvadum ok sa er lid Einars geck af 
skipom. Sva segia menn at Haralldr qvad {la. 

Her se ek vpp ean arrva hilmis stdls a hæla 

Einar t>aDD er kaon skeina hvskarla lid iarli. 
6 t>ialma pambaskelmi BioOanndi mvn rada 

l)ang8 fiolmennan ganga. randarbliks or landi 

fvllafli bidr fyllar osa nema Einarr kyssi 

finn ek épt at drifr minna oxar laTon enn ^Tnna. 

Einarr dvail^iz i bænom nockvra daga. 

10 (Fall Einars ok Eindrida.) 

49. Einn dag var ått mot i bænom. ok var konvngr siaifr a 
motino. Hafdi verit tekinn i bænom {liofr einn. ok var hann hafSr a 
motino. ^essi madr hafdi verit fyrr med Einari. hafdi honom vel likat 
til hans. Var f)etta Einari sagt ok {»ottiz hann vita at konvngr mvndi 

15 ecki fyrir {»at lata manninn vndan ganga {)ott Einari {)ætti mali skipta. 
]^a bad Einarr IiJ[) sitt vapnazt. ok ganga sidan a motid. Einarr tekr 
{iiofinn af motino med valldi. Eflir |»at gengo at beggia vinir ok båro 
sattmal i milli {leirra. kom {la sva at slefnolagi var a komit skylldo 
f>eir bittaz sialfir. Halstofan var i konvngsgar^i vid ana Nid. Geck 

20 konvngr i stofvna vid få menn. enn annat iid hans var vti I gar{)inom. 
Konvngr let snva fiol fyrir liorann ok var litid opit a. ^a kom Einarr 
i garj[)inn med sitt lid. hann mællti vid Eindril)a son sinn. Ver f)v med 
lidino vti. vid ongo mvn mer {)a hætt. Eindri[)i stod vti vid slofv- 
dyrrin. Enn er Einarr kom i stofvna mællti hann. Myrkt er i malstofo 

25 konvngsins. Jamnskiott liopo menn at honom ok iogdo svmir til hans 
enn svmir hioggo. Enn er Eindril)i heyrdi I)at. bra hann sverpino ok 
Kop inn i stofvna. var hann {)egar drepinn ok badir {)eir. f>B liopv 
konvngs menn at stofvnni [\li] ok fyrir dyrrin. enn bænndom felluz hendr. 
{ivi at {»eir hofdo |)a ongan forstiora eda forgongomann. eggiadi hverr 

30 annan sogdo at skom var er [)eir skylido eigi hefna hof^ingia sins. 
enn {kt var^ ecki af atgongvnni. Geck konvngr Vi til lif)Z sins ok skart 
a fylking ok setti vpp merki sitt. Sil^an geck konvngr a skip sitt ok 
alk lid hans. reyro sidan ^t eflir anni ok sva vt a fiord leid sina. End 
bændr foro heim vid sva batt. 

35 (Bergljot spnrdi fall Einars.) 

50. Bergliot kona Einars spurdi fall hans. var bon i herberg! {^vi 
er |»a^ Einarr hofdo adr vi i bæ. Geck hoD ^gar vpp i konvngs- Saga Haralds hardråda. 219 

gardinn j^ar sem bændalij^it var, ok eggiafii hon j^a miog til orasKv. J 
{)vi bili reyri konvngrinn yt eflir anni. ^a mællti Bergliot. Hissom ver 
her Hakonar Jvarssonar frænda mins. eigi mvndo banamenn Eindri{»a 
roa her vt eftir anni ef Hakon stædi her nv a årbackanom. Sif)an let 
Bergliot bva vm lik {)eirra Tefiga. voro {leir iarfiaf)ir at Oiafskirkio hia 5 
leifii Magnus konvngs Olafssonar. Eftir fall Einara var Haralldr kon- 
vngrr ava miog oj^ockaØr af verki j^esso at {)at eino akorti a er lendir 
menn ok bændr veitio eigi atfei^ ok helldo bardaga vid konvng. at 
engi var forgongomafir til at reiaa merki fyrir bændaherinom. 

(Frå Haraldi konangi ok Finni Årnaayni.) 10 

51. Finnr Amasoo bio (m a Yriom a Avstrått. hann var j^a lendr 
maØr Haralldz konvngs. Hann atli Bergliotv dottvr Halfdanar Sigvrfi* 
arsonar syrs. Tar Finnr hinn kærsti vin Haralldz konvngs ok allir {)eir 
bræØr. Finnr Amason hafØi verit nockvr svmvr i arstrviking. hoffio 
f^eir |>a verit allir saman ok Gvthonnr Gvnnhilldarson oh Hakon Jvars- 15 
son. Haralldr konvngr for Vt eflir j^randheimi ok sva a Avstrått. var 
honom {)ar vel fagnat. SiSan tola{)vz {)eir vid konvngr ok Finnr of . 
f)essi tij[)inndi er f)a hoffio gerØz fyrir skemzto. drap Einars ok Ein- 
drij^a. ok sva {)ys {)ann er bændr gerSo at honom. Finnr svarar skiott. 
^er er vest farit at hvivelna. {^v geyrir hvetvitna illt er {)er kemr i 20 
hvg. enn sifian ertv sva bræddr at {^v veitz eigi hvar {^v hefir. Kon- 
vngr svarafii læianndi. Magr. ek vil senda {»ig inn til bæiar. vil ek al 
f^v sættir bændr vid mig. enn ef {^at gengz eigi vil ek at {iv farir til 
Vpplanda ok komir ^li vid Hakon Jvarsson at hann se eigi m6lgongo* 
madr minn. Finnr svaradi. Hval skailtv konvngr til leggia vid mig ef 25 
ek fer« forsending f>essa. |ivi al bædi ]^rændir ok Vpplendingar ero sva 
miclir fiandmenn {)inir. at ongom sendimonnom I)inom er fært {^annig 
nema sin nioti vid. Konvngr svaradi. Far ^v magr 8endifer{)ina ek veit 
at {^v kemr aleidis ef nockvrr gerir oss satta. ok kios {)V bæn at åså. 
Finnr svaradi. Halitv {la ord {^in. enn ek mvif kiosa bænina. Ek kys 30 
gri{) ok landzvist Kalfi brodvr minom. ok eignir hans allar. ok [lat med 
al hann hafi nafnbét sina. ok alll riki sitl slikt sem hann hafdi adr enn 
hann for or landi Konvngr svafadt ok iatti {»esso olla er Finnr mællti. 
ok hofdo al I)esso vitni ok hand[186]festar. Si{^an mællti Finnr. Hvat skal 
ek Hakoni fram bioda til f>ess at hann iatti j^er gri|iom. hann rædr nv 35 
mest fyrir |ieim frændonk Konvngr svaradi. Hitl skailtv fyrst heyra 
hvat Hakon mælir til satta fyrir fina hond si^an kon f>v mino mali 
sem framazt maltv. enn at lyotom neilado konvngdominvm einom. Si{ian 220 Codex Frisianns. 

* 

for Haralidr konvngr svSr a Mæri ok dro hann lid at ser ok get^iz 
fiolmennr. 

(Ferd Finns Årnasonar.) 

52. Finnr Arnason for inn til bæiar ok haffii med ser hvskarla 
5 sina nær .Ixxx. manna. Enn er hann kom til bæiarins atti hann f)ing 

▼id bæiarmenn. Finnr taladi a f)ingino langt ok sniallt. baØ bæiarmenn 
ok bændr taka annat raØ enn hataz vid konvng sinn eda reka hann i 
brot. minnti f)a a hverso mart illt hafdi yfir {)a gengit. sif)an f)eir hofdo 
f>at fyrr gert vid hinn helga Olaf konvng. sagdi at konvngr vill bæta 

10 vig ^essi sva sem hinir bezto menn vilia fyrir sia. Lark Finnr sva 
sino mali. at menn villdo lata standa {)etta mal kyrt. til pesa er aftr 
kvæmi sendimenn ^eiv er Bergliot hafdi gert til Vpplanda a fvnd Ha- 
konar Jvarssonar. Eftir f)at for Finnr vt til Orkadals med f)a menn sem 
honom hofdo fylgt til bæiarins. Sidan for hann vpp til Dofrafiallz ok 

15 arstr vm fialL for Finnr fyrst a fvnd Orms iarls mags sins. iarl atti 
Sigri{)i dottvr Finnz. ok sagdi honom til eyrinda sinna. 

(Frå Finni ok Håkoni Ivarssyni.) 

53. Sidan leggia {>eir stefnolag vid Hakon Jvarsson. Enn er 
{^eir finnaz. bar Finnr vpp fyrir Hakon eyrindi sin. {»ar er Haralidr 

20 konvngr ba^d honom. fannz j^at brat i rædo Hakonar at honom {»otti 
ser skyllda a vera mikil at hefna Eindri{)a frænda sins. sagdi at honom 
voro ^9r ord komin or ^randheimi at honom mvndi |iar fazt nogr styrkr 
til vppreistar moti konvngi. Sidan tiadi Finnr fyrir Hakoni hverso 
mikill mvnr honom var at betra var at taka af konvngi sva mikil metord 

25 sem hann kynni siaifr at beida. helldr enn hætta til {less at reisa orusto 
i moti konvngi {)eim er hann var adr {)ionvstvbvnndinn vid. sagdi sva 
at hann mvndi fara osigr. ok hefir {)v j^a fyrirgert fe ok fri{»i. enn ef 
{)v sigraz a Haralldi koifvngi. {)a mvnto heita drottinssviki. Jarl stvddi 
ok [)essa rædo med Finni. Enn er Hakon hvgsadi j^etta fyrir ser. {^a 

30 mællti hann. Ek mvn sættaz vid Haralld konvng. ef hann vill gipta 
mer Rag(n)hilldi dottvr Magnus konvngs Olafssonar frændcono sina med 
j^vilikri heimanfylgio sem henni somir. Finnr sagdi at hann vill ^esso 
iatta. Stadfesta f)eir {»etta mal sin a milli. Si{)an ferr Finnr nordr 
aftr til f>randheims. settiz j[)a nidr {^essi ofri{^r ok agi sva at konvngr 

35 hellt {la enn riki sino innanlandz i fn{)i. 
Saga Haralds hardrada. 221 

(Fra Håkoni Ivarssyni.) 

54. Enn er sv stefna kom er Hakon skylldi vitia {lessa einkamala. 
for hann J[)a (a) fvnd Haralldz konvngs. Enn er {)eir tala f)etta mal segir 
konvngr. at hann villdi balida {)al allt er i sætt haf[187]6i komit meØ 
^eim Finni. Skalltv Hakon segir konvngr tala f)etta mal vi5 Ragnhilldi 5 
bvart hon vill samj[)yckia j[)etta rad. enn eigi er ^er ok ongom odrom 
at f)vi raflannda at fa hennar med py\ at hon samj[)ychi eigi. Si()an 
geck Hakon a fvnd Ragnbllldar ok bar vpp fyrir hana bonord {)etta. 
Hon svaradi sva. Oppt finn ek {»at at mer er alda^i Magnus konvngr 
fadir minn. ef ek skal giptazt bonda einom. {10 at f)v ser fri^r madr 10 
eØa vel buinn at iJ[)rottam. Ef Magnus konvngr iifdi. {la mvndi hann 
eigi gipta mig minna manni enn konvngi. Nv er ^ess engi van at ek 
viiia giptaz otignom manni. 

(Håkon fér til Danmerkr.) 

55. Sifian geck Hakon a fvnd Haralldz konvngs ok sagfii honom 15 
vifital I)eirra Ragnbilldar ok innir {la vpp einkamal {leirra Finnz. var 
^a ok Finnr hia ok fleiri menn [leir er vifi ræfio {)eirra Finnz hoffio verit. 
segir Hakon sva til allra j^eirra vitnis at sva var skilt at konvngr skylldi 
sva Ragnhilldi heiman gera sem henni likafii. Nv vill hon eigi eiga 
otiginn mann. {)a megut jfev gefa mer tignarnafn. hefir ek til ^ess ætt 20 
ok burfii at ek ma heita iarl. ok sva nockvra luti afira. at {»vi er menn 
kalla. Konvngr svarar. Olafr konvngr brofiir minn ok Magnus konvngr 
son hans. {)a er ^eir refio riki. leto einn iarl vera senn i landi. hefi 
ek ok sva gert sifian er ek var konvngr kallafir. vil ek ok eigi taka 
tign af Ormi iarli f)a er ek hefi afir gefit honom. Sa {)a Hakon sitt 25 
mal at f)at mvndi ecki vifi gangaz. likafii honom ^a storilla. Finnr var 
ok allreifir. sogfio f)eir at konvngr belldi eigi orfi sin ok skil[)OZ at 
sva bvno. Hakon for f)egar or landi ok haffii langskip vel skipat. hann 
kom fram sufir i Danmork ok for f)egar a fvnd Sveins konvngs mags 
sins. Tok konvngr feginsamliga vifi honom ok feck honom {»ar veizlur 30 
miklar. gerf)iz Hakon f)ar landvarnarmafir fyrir vikingom er miog heriofio 

a Danavelldi Vindr ok Kvrir ok Avstrvegsmenn ok vikinngar. la hann 
vti a berskipom vetr ok svmar. 

(Drap Åsmundar.) 

56. Asmvndr er mafir nefndr systvrson Sveins konvngs ok fostrson 35 
hans. Asmvndr var allra manna gerviligaztr. vnni konvngr honom mikit 
Enn er Asmvndr drotz a legg var hano bratt ofstopamafir mikill ok 222 Codex Fruian Uf. 

ger^iz vigamadr. Konvngi likafii {»at illa ok let hann fara fra ser. feck 
honom len goU f)at er hann matti vel halida sig vid ok sveil med 
ser. Enn {)egar er Asnivndr tok vift konvngs fe dro bann lid mikii 
at ser. Endiz honom j[)at fe ecki til kostnaSar sins er konvngr bafSi 
5 veitt honom, f)a tok hann annat mycio meira f)at er konvngr atti. Bna 
er konvngr spvrj[)i {laL slefndi hann Asmvndi a sinn fvnd. Enn er {leir 
hittvz sagdi konvngr at Asnivndr skylldi vera i hird hans ok hafa onga 
sveit. varf) sva at vera sem konvngr villdi. Enn er Asmvndr hafSi verit 
litla hri{) med konvngi vndi hann ecki f)ar ok liopz i brot vm nott 

10 ok kom aftr til sveitar sinnar. ok gerj[)i {la enn fleira illt enn fyrr, 
Enn er konvngr reid yfir land ok kom pwr nær sem Asmvndr var. {^a 
sendi hann lid til at [188] taka Asmvnd med valldi. Sif)an let konvngr 
setia hann i iarn ok halida hann sva vm hri^. ok hvgdi at hann mvndi 
spekiaz. Enn er Asmvndr kom or iarni. liop hann {)egar i brot ok feck 

15 ser 11^ ok herskip. tok hann f>a ok heriadi bædi vlan landz ok innan. 
getjfi hann hit mesta hervirki ok drap mart manna ok rænti vida. Enn 
t^ir sem fyrir {lessom ofri^i vrdo komv til konvngs ok kærdo skada 
sinn fyrir honom. Konvngr svarar. Hvat segit {ler mer lil ^ess. hvi 
farit I)er eigi til Hakonar Jvarssonar. hann er landvarnarmadr minn ok 

20 til ^cs8 settr at fri{>a fyrir ydr bondom enn begna vikingom. var mer 
sagt at Hakon væri diarfr roadr ok frækn. enn mer litz sem bann vili 
hvergi {»ar til leggia er honom j^ickir mannhætta i vera j^essi ord 
konvngs voro flutt til Hakonar ok morgvm vid arkit. Sij[)an for Hakon 
med lif)i sino at leita Asrovndar. var fvndr ^eirra a skipom. lagdi Hakon 

25 I^egar til omsto ok var{i f)ar hardr bardagi ok mikit mannfalL Hakon 
geck vpp a skip Asmvndar ok brard skipit. kom sva at {»eir Asmvndr 
skiptoz sialfir hoggom vid. ok fell Asmvndr ok bio Hakon harfvd af 
honom. Sif)an for Hakon skyndiliga a fvnd Sveins konvngs ok kom 
sva lil hans at konvngr sat yfir matbordom. Hakon geck fyrir bordit 

30 ok lagdi hofvd Asmvndar a bordit fyrir hann ok spvrdi ef hann kenndi 
hofvI)it. Konvngr svaradi ongo. ok var dreynvdr at siø. Sif^an geck 
Hakon i brot. Litlo sidarr sendi konvngr arienn til hans ék bad hann 
fara brot or sinni ^ionosto. segit at ek vil honom ecki mern gera. 
enn ecki ma ek gæta frænda varra allra. 

35 (Kvånfang H&kenar Ivarssonar.) 

57. Sidan for Hakon brot or Danmorfc ok nordr ) Noreg lil eigna 
sinna. j^a var anda^r Ormr iari frændi hsm. Memi vrdo Hakoni fegnir 
niog firændr ok vinir. Vrdo !» tS ^s margir gofgit menn at ganga 
Sag« Haralds hardréda. 223 

▼m sættir milli {leirra Haralldz konvngs ok Hakonar. kom sva at f)eir 
sættvz meA {)vi at Hakon feck Ragnbilldar konvngsdottvr. enn Haralldr 
konvngr gaf Hakoni iarldom ok velldi slikt sem haft hafdi Ormr iarl. 
Hakon sot Haralidi konvngi trvnadareiSa til {leirrar f)ionustv sem hann 
yar skylldr liL 5 

(Sætt Haralds konangs ok Kåifs.) 

58. Kaifr Arnason hafdi verit i veslrviking si^n er hann for or 
Noregi. eno opt a vettrvm var hann i Orkneyiom me5 j^orfinni iarli 
magi ainom. Finnr Arnason bro5ir hans ger{)i or)) Kalfi ok let segia 
honom einkamal {»eirra Haralldz konvngs. at KaIfr skyildi hafa landzvisi 10 
i Noregi ok eignir sinar ok slikar veizlur sem hann baffii haft af Magnosi 
konvngL Enn er Kalfi kom sia ordsending, bioa hann {legar til ferj[)ar. 
for fyrst a^str i Noreg a fvnd Finnz broftvr sins. Sil^an tok Finnr Kalfi 
brodvr sinom gri^ af konvngi. fvnnvz {leir {la konvngr ok Kaifr. ger{io 
{la sætt sina eftir pwi sem konvngr ok Finnr bofSo fyrr bvndit eink- 15 
amalam me5 ser. Geck Kaifr til festv vit konvng ok allz akildaga 
sliks sem hann haffii fyrr bvndit viØ Magnus konvug. at Kaifr væri 
skylldr at gera oU {lar verk sem Haralldr konvngr villdi ok honom 
^ætti sitt riki bæta. Tok Kaifr [m allar eignir sinar ok veiziar sem 
haaa haffii fyrr hafdar. 20 

(Fali Kålfs Årnasonar.) 

59. [189] Enn hit næsta svmar eftir haf&i HaraUdr konvngr leiftangr 
vti ok for svdr til Danmerkr ok heriadi {»ar of svmarit. Enn er hann 
kom svdr til Fions. var {lar liSsamnaftr mikill fyrir f>eim. j^a let kon- 
vngr lid sitt gaftga af skipom ok biodz til vppgongo. hann skipadi li^i as 
sino. let vera fyrir sveit Kaif Arnason ok bad f)a ganga fyrst vpp ok 
sagdi f)eim hvect [)eir skylldi stefna. enn konvngr qvaz mvndo ganga 
vpp sidarr ok koma ^em at Udi. j^eir Kaifr gengo nv vpp. kom brail 
lid i moti I)eim. Red Kaifr ^egar Ul oræto. var^ sa bardagi eigi langn 
f>vi at Kaifr var bratt ofrlidi borima ok kern hann a flotta ok lid hane 30 
all^ enn Danir fygdo |)eim. ok felL mart af Nordmonnom. f^a feU Kaifr 
Arnason. Haralldr koavngr geck vpp a land med sina fylking. fvndø 
^eir a leid si«ni valina fyrir aer. ^ir fvndo ok lik Kalfs. var ^ borit 
ofan til skipa. Ewi konvngr geck vpp a land ok beriadi ok drap )iar 
mart manna. Sva segir Arnorr. 35 

Rar6 era ryri var^ lidao 
raoB- eHdr of siol manoa 224 Codex FrisiBDOB. 

frana egg a Fioni 
Fionbyggva lid tiggi. 

(Ferd Finns Årnasonar or landi.) 

60. Eftir {lat let Finnr Arnason ser fiandskap i {lickia vid kon- 
5 vng vm fall Kaifs broSvr sins. kaliadi at konvngr vær! raSbani hans. 
ok f>at væri blecking ein vid Finn er bann haffii teygt Kalf broØvr 
sinn vestan vm baf a valid ok trvnaS Haralldz konvngs. Enn er pesai 
ræda var a lopt komin. j[)a mællto j[)at margir menn at {»at [»otti grvnn- 
sæligt er Finnr haFfti trvat til konvngi. at Kaifr mvndi fa trvnad hans. 
10 {»otti sem konvngr væri heiptrækr vm smæri luti enn ^b er Kalfr bafdi 
gert til saka vi5 bann. Konvngr let her tala vm hvem slikt er villdi. 
sannafii {»at ecki. syniaSi ok eigi. fannz |)at eitt a at konvngi {»otti {»at 
vel orØit. Konvngr qva5 visv {»essa. 

Nv emk ellifo allra ginn ena graleik iona 

15 eggiomz vigs ok tveggia gollz er ferr med skolli 

^ar ero ena sva at ek maD maana lytendr kveda litid 

mord radbani ocdit larki gæft til a^ka. 

Finnr Arnason let ser sva mikit finnaz vm mal f»etta. at bann for af 
landi brét ok kom fram svfir i Danmork. for a fvnd Sveins konvngs 
20 ok feck {»ar gofiar vifitekior. f»eir tolofio longom einmæli ok kom ^at 
vpp at lyctom at Finnr geck til handa konvngi ok ger{»iz hans madr. 
Enn Sveinn konvngr gaf Finni iarldom ok Hallland til yfirsoknar. ok 
var bann {»ar til landvamar fyrir NorSmonnom. 

(Herfor Haralds konangs i Danmork.) 

25 61. Haralldr konvngr let reisa karpstad i Oslu arstr ok sat {»ar 
oppt. {»vi at {»ar var ,gott til atfanga landzmegin mikit vmhverfis. sat 
bann {»ar vel til landzgæzlu fyrir Da^nom sva ok til ala^pa i Danmork. 
bann var opt {»vi vanr. {»ott bann hefdi eigi mikinn her vti. f»at var 
a eino svmri at Haralldr konvngr for meØ nockvrom lettiskipom ok 

30 bafdi ecki mikit lift. bann bellt svftr i Vikina. Enn er byr gaf siglir 
bann yfir til Jotlandz ok beriadi {»ar. enn landzmenn somno{»vz sar||^n 
ok vorAo land sitt. j^a bellt Haralldr konvngr til LimafiarSar ok lagØi 
inn i fiordinn. [190] Sva er battaft Limafirfti at {»ar er inn at fara sva 
sem mior all. enn er inn kemr eflir firdinom ^ er {»ar sem mikit baf. 

35 Haralldr konvngr beriadi {»ar a bæfii lond. enn Danir bofØo hvervitna 
samnad fyrir. {»a lagfii Haralldr konvngr skip sin at eyio einnl {»at 
var litid land ok obygt. {»eir fvndo {»ar ecki vatn ok sogSo til konvngi. 
Saga Haralds hardråda. 225 

Hann let leita ef lyngormr nockvrr fyndiz i eyionni. enn er hann fann 
færdo f)eir bann konvogi. Hann let færa orminn til elldz ok baka bann 
ok mæda al bann skylldi f)yrsta sem mest. Si6an var f)radr bvndinn of 
spordinn ok ormrinn la^ss latinn. brarctiz bann {»a bratt. enn j[)ra{)(r)inn 
ractiz af tvinnabnoØano. gengo menn eftir orminom {)ar til er bann 5 
steyptiz i iordina nifir. Konvngr bad j[)ar grafa til vatz. var sva gert. 
ok fvndo f)ar vatn sva at eigi skorti. Haralldr konvngr spyrr ^^ ti]^ 
indi af niosnarinonnom sinom at Sveinn konvngr var kominn mefi skip- 
aber mikinn fyrir fiardarmynnit. var^ bonom seint inn at fara j[)vi at 
eitt matti senn fara skipit. 10 

(Haraldr konangr lét draga skip om eid.) 

62. Haralldr konvngr bellt sinom skiponi inn i fiorfiinn. {»ar sem 
breidaztr er beitir Lyseift. enn j[)ar or vikinni innanverdri er eifi miott 
vestr til bafs. f)annig reyro f)eir Haralldr konvngr vm kvelldit. Enn 
vm nottina er myrkt var orSit rvddo {leir skipin ok drogv ym eiftit ok 16 
bofdo jfBl syslat allt fyrir dag ok bvit skipin o5ro sinni. helldo {la 
nordr fyrir Jotland. j^a mællto {leir. 

Skrapp or hondom 
Haralldr Darnom. 

Haralldr konvngr sagdi at hann skylldi sva koma næsta sinni til Dan- 20 
merkr at bann skylldi meira lid bafa ok stærri skip. For konvngr 
{la nordr til j^randbeims. 

(Skipgerd Haralds konungs.) 

63. * Haralldr konvngr sat vm vettrinn i Nidarosi. Hann let reisa 
skip vt a Eyrom. f)at var bvzoskip. var f)at gert eflir vextinom Orms 25 
bins langa ok vandat at ollu sem mest. var drekabofvd a frammi. enn 
aftr krokr ok voro sviramir allir gvUi bvnir. j^at var balffertvgt at 
rvmatali ok mikit at ^\\ ok bit frij[)azta. Lét konvngr allan bvnat vanda 

til skipsins bædi segl^ ok reida reip ok ackeri ok strengi. Haralldr 
konvngr gerdi bod svdr vm vettrinn til Danmerkr Sveini konvngi. at 90 
hann skylldi eftir vm varit koma svnnan til Elfar til motz vid sig ok 
beriaz sva at f)eir skipti f)a londom. ok bafi* annarrbvarr {»a bædi 
konvngarikin. 

(Utbod Haralds konungs.) 

64. ^ann vetr bard Haralldr konvngr leidangri vt almenning or 35 

') segr Cd. >) hafa Cd. 

Codez Frislauus. 15 226 CédtM. FriBwnuA. Noregi. Enn er varadi drotz herr mikill saman. ]^a let Haralldr kon< 
vngr setia vt a NiA {)at et mikla skip. sil)an let hann vpp setia dreka< 
hofvdin. Sva segir f>io(olfr. Skeid sa ek fram at flædi 
fagrt sprvnd or a hrvnndit 
kendo hvar liggr fyrir landl 
larng sy6 drekana prvda. Orms gloar fax vm farnii 
fran sitz ytt var hanom 
baro bvnir øvirar 
brvDDit gvll af [191] hlvnai. Sidan byr Haralldr konvngr skip {»at ok ferf) sina. Enn er hann var 
bvinn hellt hann vt or anni drekanom. Sva segir ]^io5olfr. 10 15 20 Slyngr largardag longo 
lidballdr af ser tialldi 
vt |>ar er eckior lita 
Orms svØ i bæ prvdar. 
restr reØ or Nid nieata 
nyri skeid at styra 
TDgr oon arar drengia 
allvalldr i sia falla. 

Rétt kaDD rædi alita 
ræsis herr or verri 
eckiBD stendr ok vodraz 
årabvrd aem fvrdo. ert mao snét adr sortad 
siafarog i tvår gaoga 
f)arll leggr vid frif) fvllan 
férkleyf a ^at ley fi. 

Sorgar veit aØr sKti 
siafamg or mér strarngon 
herr t»ar er helldr tU varra 
hår siv tigoBS Åra. 
Nordmedr roa nadri 
negldom strarm hinn heglda 
vt sem innan liti 
arnar ræng er larni. Haralldr konvngr hellt herinom svdr med landi ak kuifdi vti almenning 
at lif)i ok skipom. Enn er f)eir sækia arstr i Vikina fengo {)eir and- 
vidri stor. ok la herrtnn vida i hofnom bæØi vm Vteyiar ok inn i fiorSom. 
25 Sva segir ^ioI)olfr. 30 Kigvt skiol vnd skogi 
skafnir sneckio stafnar 
lesir Icidangr visa 
lond herfkipa brarDdom. 
almenningr liggr innan 
eid lata sér skeidar 
babryniadar hlyia 
hveria vik vnd skeriom. Dleseyiar skerr hafan 
hranngarp konvngr bardi 
neytir {>a til prariar 
^engill snekkio strengia. 
eigi er iarni bivgo 
inndæll skadi lindis 
gnjgrgr af gaddi digrom 
griot of vidri hin lioto. Enn i storom vefirom f)eim er a lagSiz |ivrfli hit mikla skipit godra 
35 grvnnfæra. Haralldr konvngr hellt herinom a^str til Eirar ok kom f)ar 
at kvelldi >lags. Sva segir ^ioSolfr. 
Haralldr (»eysti nv hraraHa 
helming sinn at Elfi natter Horegs drettinn 
nær et laadamæri. Saga Haralds hardrida. 227 

^amr a fmf^ Tid ^Yinla brarfnom skyild eoD halMa 

t>ar er eindagat Sveioi hans fvnd Danir vndan. 

HernaSr Haralldz^ konvngs vm Halland. 

65. Bnn er Danir spyria at Nordmanna berr var kominn. f>a flyia 
allir f)eir er {)vi koma vi5. Nordmenn spyria at Danakonvngr hefir ok 5 
vti her sinn. ok liggr hann svør vm Pion ok Sialand. Enn er Haralldr 
konvngr spyr ^ni at Sveinn konvngr vill ecki hallda stefnolag viØ hann 
eda orusto sem mællt var. I)a tok hann {»at rad enn sem fyrr. lætr aftr 
fara bændaliØ enn skipaSi halft annat hvndrat skipa. hellt hann siØan lij[)i 
{)vi svdr fyrir Haliland ok heriadi v)6a. hann lagdi herinom i LofofiorØ ok 10 
heriafli f)ar a land vpp. Litlu siØarr kom at ^em Sveinn konvngr meØ 
Danaher. hann hardi .ccc. skipa. Enn er Nordmenn sa herinn f>a lét Har- 
alldr konvngr blasa saman ollum herinom. mællto {»at margir at {)eir 
skylldo flyia ok sogØo at vfært væri at beriaz. Konvngr svarer sva. Fyrr 
skal hverr varr falla of {iveren annan enn flyia. Sva segirSteiniiHerdisarson. 15 

Sag/li hitt er hvgdl helldr krad hvern varn skylldo 

harklyndr yera myndo hilmir triggr [192] enn vægia 

par kvad {»enogill eirar neiw brvtv ypp of aanaa 

prottna vÅn fra hanoni. oli vapn pyeran falla. 

Bardagi Haralldz konvngs. 20 

66. SiØan let Haralldr konvngr skipa her sinom til atlogo. lagØi 
hann dreka sinn hinn mikla fram i miSio !i8(i). Sva segir j^iofiolfr. 

Let yingiafa veiiir 
varghotir dreka skolla 
. lystr fyrir leidaogrs briosti 25 

lidz oddr var ^b% midio. 

^at skip var allvel skipat ok fiolmennt a. Sva segir j^iodolfr. 

Fast bad fylking hrarsta ranisyndan lark rarndom 

fridvandr iofvrr standa radandi mannda{>a 

hamallt syndos mer homliir nytr fyrir Nisi vtan ' 30 

billdings vinir skillda. nadr sTa at hver tok adra. 

Fra Vlfi stallara. 

67. UIfr stallari lagSi sitt skip a annat borfi konvngsskipino. hann 
mællti vid sina roenn at f>eir skylldi vel fram leggia skipiL Steinn 
Herdisarson var a skipi Tifs. hann qva5. 35 

') Sveins Cd, 
228 Codex Frisianus. 

Het å 08S |)a er yti vel bad skip med skylia 

Vlfr hakesior skvlfo skelefpgiadr fram leggia 

rodr var greiddr a f^rædi sitt enn seg^ir iatto 

grams stallari alla. sniallz landreka spialli. 

5 Hakon iarl Jvarsson la yztr i arminn annan ok fylgØo honom morg 
skip ok var t)at liA alivel buit. enn yzt i annan arminn lago j^rænda 
hofAingiar. var [)at ok mikill herr ok frifir. Fra skipan hers Sveins konvngs. 

68. Sveinn Danakonvngr skipafii ok sino liAi. lagAi hann sitt skip 
10 moti skipi Haralldz konvngs i miAio lij[)i. Enn næst honom lagØi fram 

Finnr iarl Arnason sitt skip. SkipoAo Danir ^ar næst ollu f)vi lif)i er 
fræknazt var ok bezt buiL Si^an tengAo hvarirtveggio sin skip saman 
allt vm miAian (flolann. En fyrir f)vi at svå mikill var) herrinn. {)a 
var {)at allr fiolj)! skipa er la^st for. ok lagAi jfB bverr fram sitt skip sva 
15 sem skap hafAi til. enn {)at var allmisiamnt. Enn f)Ott liAzmvnr væri 
allmikill. j[)a hofAo {>o hvarirtveggio ovigian her. Sveinn konvngr hafAi 
i liAi med ser .vi. iarla. Sva segir Steinn Herdisarson. 

Hæiti hersa droUion næst var l)at er red risia 

" hvgstrangr skipa langra reidr atseti Hleidrar 

20 liin° ^f nicd hairt beid annat {laogs lad morora l)ingat 

hvndrat Dana fvndar. ^rimr hvndrvdom tvnda. 

Vpphaf orusto Haralldz ok Sveins. 

69. Haralldr konvngr let blasa herblastr. {)egar er hann hafAi 
buin^ skip sin. ok let f)a sina menn greiAa atroAr. Sva segir Steinn 

25 Herdisarson. 

Vann fyrir modv mynni herf»o hiorvi gyrdir 

meinfært Haralldr Sveini Ualllandz iofvrs spiallar 

var}) l)vi at yisi gerdi heit bles vnd fyrir vtan 

yidrnam* fri|>ar bidia. atrodr a sia blodi. 

30 SiAan tokz orusta ok var hin ^ snarpazta. eggiar hvartveggi liA sitt. 
Sva segir Steinn. 

Nytr bad skiolldvngr skiota bædi flé t>a er blodi 

skamt var lidz a midli brandr brard af ser rv6o 

hlifar styggr ok harggva t>at bra feigra flotna 

35 hvartveggi lid seggia. Borvi griot ok w^rvar. 

») baiN Cd. «) hiN Cd. Saga Haralds bardråda. 229 

f>at var sidarla dags er orusta tokz ok hellzt [193] alla nottina. Haralldr 
konvngr ska^t af boga langa hrif). Sva segir {»ioØolfr. 

Alm dro vpplendzkr hilmir bvandmoDnom smo beniar 

alla noU hinn snialli blodvgr oddr l>ar er stodo 

bremsvr let a hvitar flv^r ox fannings vigra 5 

blifr landreki drifa. Finna giolld i skiolldoin. 

Fra Haconi hvita. 

70. Hakon iarl ok ^at liS er honom fylgØi tengSi ecki sin skip ok 
reyri at Dana skipom t)eim er lårs foro. enn hvert skip er hann tengSiz 
vi8 t)a hra^S hann. Enn er t)at fvndo Danir [)a dro hverr ^eirra fra 10 
sitt skip. t)ar sem iarl for. sotti hann eftir Dannom sva sem ]fe\r homl- 
udo vndan. ok var ^eim ^a at komit flétta. fia reyri skvta at skipi iarls 
ok var kallat a hann ok sagt at fyrir leti annarr fylkingararmr Haralldz 
konvngs ok t)ar var fallit mart liØ |)eirra. Si|)an reyri iarl t)annig til 
ok veitti |)ar harøa atgongo sva at Danir letv {ra enn vndan siga. for 15 
iarl sva alla nottina. lagØi ^ar fram sem mest t)vrfti. enn hvar sem 
hann kom fram hellt ecki vi8 honom. hann reyri hit ytra vm bardagan. 
Hinn efra lut nætrinnar brast med ollu flétti a Darnom. ^vi at ^a hafSi 
Haralldr konvngr meS sveit sina gengit vpp a skip Sveins konvngs. var 
|)at sva vandliga hrot)it at allir menn fellu a skipino nema ^eir sem a 20 
kaf liopv. Sva segir Amor iarlaskalld. 

Geckat Sveinn af sneckio farskottr \vl at fliota 

saklarst binn for brarsti fliott mætx vinar Jota 

malmr kom hardr vid bialma adr enn ardlingr fl»di 

hvgi minn er |»at sinni. . ardr fra verl^vng dardri. 2.*) 

Enn er merki Sveins konvngs var fallit ok a^tt skip hans. ^a flySo allir 
hans menn. enn svmir fello. Enn skipin ^a(a) sem tengS voro saman 
matti eigi leysa. ok liopo menn a kaf af ^eim. enn svmir komvz a 
amnvr skip ^ar er la^s foro. Enn allir Sveins menn reyro ^a vndan 
f)eir er [)vi komv vi8. VarJ) |)ar allmikit mannfall. Enn ^ar sem kon- 80 
vngarnir sialfir hoføo bariz voro tengS flest skipin. lago ^ar eftir a^ 
skipin Sveins konvngs meirr enn .Ixx. Sva segir ^ioSolfr. 

Sognt kva|»o gram gegnan 

glæst .Ixx. hit næsta 

senn a svipatvnd cinni 35 

Sveini {lioAar tkip hrioda. 

Haralldr konvngr reyri eflir Dannorn ok rak ^a. enn ^at var eigl hægt. 
|)vi at skipafloti var sva {)rarngt(I) fyrir at varia matti fram komazt. Finnr 230 Codez Frisianttt. 

iafl villdi egi flyia. ok VBrf» hann handlekinn. hann var ok litt syndr. 
Sva segir ^iodolfr. 

SveiDii ått sigr at laroa var|» ta er villdit forda 

§ex l^im er styr veia vigbiartr snoro biarta 

5 innan eina gvnni i fylkinngo fenginn 

arrleika Dana iorlam. Fidr Arnasan midri. 

Fra Vandrafii. 

71. Hakon iarl la mefi siU skip eftir er kotivngr ok annat liSit 
rak flottann. t)vi at iarls skip matli eigi ^ar fram fara fyrir skipom ^eim 

10 er lågo fyrir. |>a reyri madr a båti at skipi [194] iarls ok iagdi at 
lyptinngvnni. sa maSr var mikili ok hafSi viØan hått Sa kalkiSi vpp 
a skipit. Hvar er iarl sagfii hann. Hann var i fyrirrvmi ok starSvadi 
blod manni einom. Jarl leit til hattarmannzins ok spvrSi hann at nafni. 
Hann svaraSi. Vandra^ er her mæl t>v vid mig. Jarl la^t pa vt af bordino. 

15 ]^a mæilti båtmaftrinn. |>iggia mvn ek lif at f)er ef ^v vill veita. Jarl 
reis vpp ok nefndi til .ij, ménn ^a er honom voro badir kærir ok sagSi 
sva. Stigit a batinn ok flytiS Vandrad til landz. fylgit honom til Kar(l)s 
bonda vinar mins. segit honom {^t lil iartegna at hann fai Vandradi 
hest ^nn er ek gaf Karli hinn fyrra dag ok sa^vl sinn ok son sinn 

80 til fylgdar. Sl^nn stigo ^eir i batinn ok toko lil ara. enn Vandradr 
styrdi. I»a var i arndver^a lysing. var ^a ok sem mestr skipagangr. 
reyro svmir til landz. svroir vt til hafs. bædi a smam skipom ok storom. 
Vandradr styrdi {»ar sem honom [)otti rymz milli skipanna. Enn {)ar 
sem NordmaiHia skip reyro nær f)eim. ^a sogdo iarls menn til sin. ok 

35 leto allir fara ^a hvert er |)eir villdo. Vandradr styrdi fram med strond- 
inni ok iagdi eigi at landi fyrr enn ^eir komv vmfram ^at er skip- 
agna^din var. Si^an gengo {)eir vpp til bæiar Karls, ^eir gengo inn i 
stofo. var Karl [Mir ok nyklæddr. Jarls menn sogdo honom eyrinndi 
sin. Kari sagdi at ^eir skvlu snæda fyrst ok let setia peim bord ok 

ao feck peim largar. ^a kom hvsfreyia i stofo. ok mæUti ^egar. Vndr mikit 
er ^at segir hon. er ver fåm alldri sveifii(I) ne ro i naiti(!) fyrir glammi 
ok opi. Karl svaradi. Veizto eigi ^at at konvngar faafa bariz i nétL 
Hon spvr{)i. Hvarr heGr betr haft. Karl svaradi. Nordmenn hafa sigraz. 
Flyit mvn hafa konvngr varr segir hon enn. Karl svaradi. Eigi vita 

35 menn ^at hvart hann hefir fallit eda flyit. Hon mæilti. Vesol ero ver 
konvngs. hann er bædi halltr ok ragr. ^a mæilti Vandradr. Eigi man 
konvngr ragr. ent ecki er haon sigrscrii. Vandradr tok sidarst le^g- 
n enn er hann tok dvkinn strark hann ser kvrteisttca a midion. 
Saga Haralds hardrida. 231 

Hvsfreyia tok dvkinn ok kipti fra honom ok mælUi. Fatt goil kanntv 
f)er. f)at er {»orpkarligt at væta allan dvkinn senn. Vandraftr svarafti. 
]^ar kem ek t)a enn er ek t)erri mer meirr a midri fierro. Si|)aå tok 
Karl ypp borS ok settiz Vandrafir i miSio. |>eir snæddo vm hrij). enn 
siSan gengo f>eir vt. far ^a hestr boinn ok Kar(I)8 son at fylgia honom ^ 
ok hafdi hann annan hest. riSo |)eir brot til skogar. enn iarls menn 
foro til skips ok sogfio sina fer{». 

Rofinn valr. 

72. Haralldr konrngr ok hans lid rak skamt flottann. reyri siSan 
afir til skipanna ^eirra er a^fi voro. rannzokv[>o {^eir vaiinn. fannz a 10 
konvngsskipino fiol|)i darøra manna, enn eigi fannz likit Sveins konvngs. 
enn f»o ^ottvz ^eir vita at hann var fallinn. Let ^a Haralldr konvngr 
veita vmbvnad likom manna [195] sinna. enn binnda sår hinna er ^ess 
^urflo. Sit)an let hann flytia til landz lik Sveins manna ok sendi bod 
bondom at f>eir sky Udi lar^a likin. Sij^ti let hann skipta herfangi. 15 
hann dval^iz {)ar nockvra hrip. ^a spvr^ hann [>a^ ti{)indi at Sveinn 
konvngr var kominn til Sialandz. ok ^ var komit til hans liS {^al alit 

er flyit hafdi or orasto ok mikit lid annal, ok hafdi hann vgryimi 
iidz fengit. 

Vidrtal Finne ok Haralldz konvngs. 20 

73. Finnr iarl Amason varf» handlekinn i omsto sen fyrr var 
sagt. hann var leiddr til konvngs. Haralldr konvngr var fia allkahr ok 
mællti. Her fvnndvmz nv Finnr. enn næst i Noregi. hefir birdin sv en 
danska eigi sladit alifast fyrir ^er. ok hafa Danir illt at verki er draga 
f)ig eftir ser blindan ok gamlan. ]mi svaradi iarl. Mart ver{>a menn nv 25 
illt at vinna ok ^at ^o verst er {^v by^r. ^a mællti konvngr. Vilitv nv 
gri^ ^ottv ser omakligr. f>a svaradi iarl. Eigi af hvndinom ^inom. 
Konvngr svaradi. Vilitv al Magnas frændi fiifin gefi {)er grij^. Magnus 
son Haralldz konvngs styrdi {)a skipi. Jarl svaradi. Hval mvn hvelpr 

sa rada grif^om. ^a hl6 konvngr ok ^otli gaman al erta hann. ok 30 
mællti. Vilitv taka gri^ af ^orv frændkono ^inni. f»a svaradi iarl. Er 
hon her. Sva er sagdi konvngr. f>a mællti Finnr iarl ordskrvk ^1 er 
sidan er vppi haft hverso reidr hann var er hami feck eigi stillt ordom 
sinom. Eigi er kynh'gt at {^v baOr nv vel bitiz er merrin hefir fylgl ^er. 
Finni iarli voro grip gefin. ok hafdi Haralldr konvngr haiin med ser oT 35 
hrij). var Finnr helldr okalr ok omivkr i ordom. ^b mællti Haralldr kon- 
vngr. Se ek [>at Finnr at {)v yillt nv ecki lydaz(!) vid med(!) ne frændr 232 Codex Frisianas. 

{)ina. vil ek nv geh ^er orlof at fars (il Sveins konvngs f»ins. Jarl 
svaradi. f>at vil ec {liggia ok f)vi betr. er ek kern fyrr i brot hedan. 
Sidan let konvngr flytia Finn a land vpp. toko Halllandzfarar vel vid 
honom. Haralldr konvngr hellt ^a lif»i sino norSr i Noreg. for fyrst 
5 inn til Osloar. gaf ^a heimleyfi ollu li^i sino |)vi er fara villdi. 

• 

Sveinn konvngr lavnaSi Karli bonda liSveizlo. 

74. Sva segia menn at Sveinn konvngr sat i Danmork ^ann vetr 
ok hellt riki sino sem aSr. Hann sendi menn of vettrinn norSr a 
Hallland eflir Karli bonda. Enn er hann kom til konvngs. spyrr kon- 

10 vngr ef Karl kendi hann eda ^ættiz set hann hafa fyrr. Karl svaradi. 
Kenni ek {)ig nv konvngr. ok kennda ek flig fyrr fiegar ek sa fiig. 
ok er f»at gvSi at ^akka er ^ev kom til gagns sa hinn litli forbeini er 
ek veitta fier. Konvngr svaraSi. Alla fia daga er ek liG siØan • ek 
[>er at lama. Nv skal [)at hit fyrsta at ek gef f)er bv {lat a Sialandi 

16 er f)v kyss ^er. ok t)at mefi at ek skal gera fiig mikinn mann ef ^v 
kannt til at gæla. Karl f)acka|)i konvngi vel orS sin. ok [196] sagSi at enn 
var eftir sa bænin er ek vil biSia ydr. Konvngr spyrr hver sv væri. 
Ek vil hafa mefi mer konv mina segir Karl. Konvngr sagSi sva. ^at 
mvn ek eigi veita ^er. {)vi at ek skal fa |)er betri konv ok vitrari. enn 

20 cona ^in fari meS bukot ^at er |)it hafit haft aSr. f)at mvn henni fram- 
flattning. Konvngr gaf Karli bu mikit ok gofvgligt. feck honom gott 
kvanfang. ok vai^ hann f)a mikill maSr fyrir ser. ^etta var[) frægt ok 
spvr^iz vida. fiat kom norftr hingat i Noreg. 

Tal hirSmanna Haralldz konvngs. 

25 75. Haralldr konvngr sat vm vettrinn eflir Nizarorusto i Oslu. 
Vm harstiS er li|)it kom sannan var mikil vmræSa ok frasa^gn vm orusto 
^a er verit hafSi vm ha^stiS fyrir Nizi. fiottiz hverr sa er {lar hafSi 
verit nockvt kvnna fra at segia. fiat var eitt sinn at menn nockvrir 
sato i vndirskemmo einni ok drvckv ok voro allkatir ok malgir. {leir 

80 ræddo of Nizarorusto. ok fiat mefi hverir {taSan hofSo borit beztan 
orSztir efia mestan. fieir vrfio allir a eitt sattir at engi maSr hefdi 
{)ar slikr verit sem Hakon iarl. hann var vapndia(r)faztr. ok hann var 
kænstr ok gæfomestr. ok ^at var^ allt at mestu lipi er hann gerf»i ok 
hann vann sigrinn. Haralldr konvngr var {)ar vti i garpinom ok taladi 
Sig« Haraldi harAråda. 233 

vid menn nockvra. Si^an geck hann fyrir skemmodyrnar ok mællli. 
Hakon mvndi nv her hyerr vilia heita. ok geck siSan leid sina. 

Hacon iarl stark (or) landi fyrir konvngi. 

76. Hakon iari for vm harstil til Vpplanda ok var ^ar vm vettrinn 

i riki sino. hann var allvinsæll vi8 Vpplendinga. ^at var vm varit er 5 
a leid eitt sinn at menn sato vid dryckio ok var rætt enn vm Nizar- 
orosto. ok lofvdo menn miog Hakon iarl. enn svmir toko eigi sidr adra 
til. Enn er ^eir hofdo f)at rætt vm hri{». ^a svarar madr einnhverr. 
Vera kann at fleiri menn hafl diarfliga bariz fyrir Nizi enn Hakon iarl. 
enn [)o mvn sa engi ^ar hafa verit er ek hygg at slikt happ mvni lO 
hafa sott sem hann. fieir segia at ^at mvndi mest happ hans er hann 
hafdi rekit a flotta marga af Damom. Hinn svarar. Meira happ var ^at 
er hann gaf lif Sveini konvngi. Einnhverr svarar honom. f>at mvniv 
eigi vita er {^v segir. Hann svarar. ^etta veit ek allgerla. {)vi at sa 
sagdi mer siaifr er konvng flvtti til landz. Enn {^a var sem opt er 15 
mællt at morg ero konvngs eyro. var |)etta sagt konvngi. Ok iafnskiott 
let konvngr taka marga hesta ok reid {)egar vm nottina med .cc. manna, 
hann reid alla pa nott ok eflir of daginn. ^a rido i m6t ^eim menn. 
fieir er foro vt til bæiar med miol ok mallt. Madr het Gamall er i fanr 
var med konvngi. hann reid at einom bondanom. sa var kvnningi hans. 20 
f)eir tolodo einmælL Gamall sagdi. Ek vil karpa at ^er at ^v ridir sem 
akafligazt lamstigo ^a er ^v veit skemzta. ok kom til Hakonar iarls. 
seg honom at konvngr vill drepa hann. (»vi at konvngr veit nv at iarl 
hefir skotit Sveini konvngi a land fyrir Nizi. Ka^a {^eir ^esso saman. 
Reid bondi ok kom til iarls. sat hann {^a ok drack ok var eigi sofa 25 
genginn. Enn [197] er bondi hafdi sagt sin eyrindi. stod iarl ^egar vpp 
ok allir hans menn. Let iarl flytia i brot larsafe sitt allt af bjgmom til 
skogar. voro ok brottv menn allir af bænom vm nottina. er konvngr 
kom. Dvalt)iz hann [>ar vm nottina. Enn Hakon iarl reid leid sina 
ok kom fram a^str i Sviavelldi til Steinkels konvngs ok dval[>iz med 30 
honom vm (svmarit). Haralldr konvngr sneri sidan aptr vt til byiar. 
for konvngr vm svmarit nordr til ^randheims. dval^iz (par) vm svmarit. 
enn for afir vm ha^stid a^str i Vik. 

Fra ferdoro Hakonar iærls(I). 

77. Hakon iarl for pegar vm svmarit aptr til Vpplanda er hann 35 
spvrdi at konvngr var nordr farinn. dval{)iz par til pess er konvngr 234 Codex FrisitoMs. 

kom nordan. S]t)aii for iarl i Vermaland ok dval|»iz ^r lengi vm 
vettrinn. veilti Sleinkell konvngr iarli ^ar yfirsokn. Haon for vm 
vettrinn er a leiS a Rarmariki vestr ok hafSi lid mikit er Gartar ok 
Vermar liofSo fengil honom. |>a tok hann landskylldir sinar ok skalta 
5 af Vppiendingom ^ er hann aUi. Siftan for hann aptr a^str til Ga^t- 
landz ok dvalpiz {»ar vn varit. Haralldr konvngr sat vm vettrinn i 
Oslu ok gerdi menn stna til Vpplanda at heimta ^ar skatta ok landz* 
skylldir ok konvngs sakeyri. Enn Vpplendingar sogSo sva at ^eir 
mvndo greida allar skylldir ^ær er f»eir atto at greifta ok fa i hendr 

10 Hakoni iarli. meSan hann væri a lifi eda hann hefdi ekki fyrirgert ser 
eØa riki sino. feck konvngr [»adan ongar landzskylldir a t^n vetri. 
]^ann velr for bod ok sendimenn i milli Noregs ok Danmerkr. ok var 
^at i bvndit at hvarirtveggio NorØmenn ok Danir viildi gcra ftriip i 
roilli sin ok sætt. ok bado konvnga til ^88. ok foro f)ær ordsendingar 

15 belldr lihliga til sættar. Kom sva at iyktvm al sættarfvndr var stefndr 
i Elfi milli Haraildz konvngs ok Sveins konvngs. Enn er varar samnar 
hvartveggi konvnga li^i mikla ok skipom til fiessarrar ferj^r. Ok 
segir skalidit i einom flocki fra farr {^eirra konvngtnna. 

Nordr lykr gramr s« er geyrdir Geyrdir opt fyrir iordo 

20 grvnd fra Eyrarsvndi eidfastr Haralldr skeidom 

hrafngælir øparn hæli Sveinn skerr ok ti! annara 

hofh langBkipa atarfnoni. eyrmd konTUgs fVndar. 

riata gvilt glestir ^ hefra lid Jitid 

giaifr eao bly dur skialfa lofsaiallr Dana allra 

25 hvast vnd her fyrir vestan hinn er hvem våg svonan 

Halllandi fram brandar. hramngrennir lykr stofnom. 

Her segir ^at at konvngar ^essir halida stefholag ^at er gert var mitli 
j^irra ok koma |)eir badir til landamærfs sva sem her segir. 

Systvd svdr {>at er æstvd Sveinn tekr nordr at nenna 

30 sniallr gramr Danir allir nær fil landamæris 

enn ser eigi ninni vnrA fyri vidri iorØk) 

efni mæUtrar stefno. vindsamt Haralldr finnas. 

SættargerJ) t)eirra konvnga Harallilz ok Sveins. 

78. [198] Enn er konvngarnir fvndoz ^a toko menn at ræda vm 
35 sættir konvnga. Enn {)egar f^at var i mvnni haft. f>a kærdo margir ska^a 
sinn er fengit hofdo af hemadi. rån ok mannalåt. wr ^ langa hrifi. 
Sva sem her segir. 
Saga Haralds hardråAa. 235 

Telia bått er hiktax Ofreidi verdr iofra 

bvarkveggia miog seggir allhætt ef akal sættaz 

ord {>ar er angra fyrda menn fe\r er midla kvnna 

allmiog bvendr sniallir. mal oli vega i skalam. 

lata {>eir er {>etta dvgir siklingvm aegia 5 

l^gnar alU i gegnom slikt illt er ker likar « 

avellr ofbTgi iofrvm velldr ef verr akvia harlldar 

eigi bratt vid aattom. vili grandar {»vi akilias. 

Si^an attv lut i hinir beztv menn ok fieir er vilraztir voro. gekk ^a 
saman sæii konvnganna roefi fieim hætti. at Haralldr skylldi hafa Noreg. 10 
enn Sveinn Danmork til ^ess landamæris sem at fornv haffii verit milli 
Noregs ok Dannierkr. skylldo hvaregir w6Tom bæta. skylldi ^ar hernafir 
leggiaz sem ha6z haffti. enn sa hafa happ er hlotiS hafSi. Sa fri^r 
skylldi standa medan ^eir væri konvngar. Sv siett var eiftom bvndin. 
Si|»an skil|)vz konyngar ok selldvz gislar sva sem her segir. i^ 

HIU befi ek heyrt at aættvz fieir halldi s?a ø»rom 

Haralldr ok STeina vid meinon aAtt larkz ^r med vattom 

gvd syalir |»at giila ok ollom fri|» fvUam 

gladr bvartveggi odrom. ferf^ at bvargi skert>i. 

RaSager{^ Haralldz konvngs. 20 

79. Haralldr konvngr hellt liSi sino norSr i Noreg. enn Sveinn 
konvngr for sv8r til Danmerkr. Haralldr konvngr var i Vikinni of 
svmarit. enn hann ger^i menn sina til Vpplanda eflir skylldo(m) ok 
skarttom er hann atti ^ar. Ger^ beandr ^r ongan greiØa a ok kva{»vz 
^eir lata mvndo biAa aHt Hakonar iarls ef hann kvæmi til ^eirra. Hakon 25 
iarl var ^a vppi a Gartlandi ok hafdi liS mikiL Enn er a leiS svmarit. 
hellt Haralldr konvngr sv^r til KonvngaheUo. Si^n tok hann lettiskip 
oli |)ar er hann feck ok hellt vpp eftir Elfinni. let hann draga af viS 
forså ok flutti skipin vpp i vatnit Væni. Si^an reyri hann a^tr yfir 
vatnit ^ar sem hann spvrSi til Hakonar iarls. Bnn er iarl feck (niosn) 30 
af fer[) konvngs. ^a sotti hann ofan af landi ok villdi eigi at konvngr 
heriadi a f)a. Hakon iarl hafdi lid mikit er Gartar hofSo fengit honoro. 
Haralldr konvngr lagØi skipom sinom vpp i modo aockvra. sij^ reA 
hann til landgongo. enn let eftir setia liØ at gæta skipa. Konvngr sialfr 
reid ok svmt li^it. tmn ayklo fleira geck. ]^eir alto at fara yfir skog 35 
nockvrn. ok voro fyrir ^'m kiarmyrar nockvrar ok ^ ean bollt. Bnn 
er ^ir komv vpp a hoUtiØ ^ sa ^eir liS iarls. var ^a myrr ein i ariUI 
{»eirra. Fylkto [199] ^a hvarirtveggio. ]^a mællti koangr. at lid hans 
skylldi sitia vppi a backanom. freistom fyrst ef ^eir vili a raSa. 236 Ck>dez Frifianas. 

Hakon er obilgiarn segir hann. Frost var veSrs ok sniadrif nokkvt 
sato peiT Haralldr vndir skiolldom sinom. enn GwXbt hofSo liU klæSzt 
ok ger^i ^em svalt. Jarl baS [)a biSa ^ess er konvngr gengi at ok 
fieir stædi allir iafnhått. Hakon iarl harøi merki |»at er Magnus kon- 
vngr Olafeson hafdi ått. La^gmaSr Ga^ta het ^orviSr. hann sat a hesti 
ok voro bvndnir tarmarnir vid hæl einn er stod i myrinni. Tala ^orviSar lavgmannz. 

80. Hann talaSi ok mællti. ^al veit gvfi at ver hofom her liA 
mikit ok hellzti frækna nienn. latom {^al spyria Steinkel konvng at ver 

10 veitiro vel Ild f^essom go8a iarli. veit ek ^at [>ott Noregsmenn leiti a 
oss at ver tokom hart a rooti ^eim. enn ef vngmennit skialar ok vill 
eigi bida. |)a rennom eigi lengra er(I) her til becsins. enn cf meirr skialar 
vngmennit sem ek veit at eigi mvn vera. f)a rennom eigi lengra eno 
her til ha^gsins. Enn i ^vi bili liop vpp herr Nordmanna ok æpti herop 

15 ok bordo a skiolldo sina. tok |»a Gs/ta herr at æpa. Enn hestrinn log- 
mannz hnyckir sva fast er hann fælldiz vid heropit at hællinn geck 
vpp ok rarkti honom of hofvd logmanninom. Hann mællti. Skiot allra 
Nordmanna armaztr. Hleypti largmadr (»a {)egar i brot. 

Bacon iarl nadi Sigrflvgv. 

20 81. Haralldr konvngr hafdi adr sagt lidi sino sva. ^ott ver gerim 
brak ok dp vm éss. {^a gongom ver eigi fyrir bakkann fyrr enn |)eir 
koma her at oss. Ok gerdo |)eir sva. Enn f)egar heropit kom vpp. fia 
let iarl fram bera merki sitt. Enn er ^eir komv vndir bakkann. ^a 
steyptiz konvngslidit ofan a t)a. fell ^a ^egar svmt lid iarls. enn svmt 

25 flydi. Nordmenn rako flottann eigi langt. f)vi at kvelld var dags. fieir 
toko |»ar merki Hakonar iarls ok slikt af vapnom ok klædom sem [>eir 
fengo. Haralldr konvngr lét bera fyrir ser bædi merki. er hann for 
ofan. fieir ræddo med ser hvart iarl mvndi fallinn. Enn er ^eir rido 
ofan vm skoginn. f)a matti einn rida iafnfram. Madr leypti vm fivera 

30 ga^tvna ok lagdi kesio i gegnom fiann er bar merki iarls. hann {)reif 
merkisstongina ok hleypti annan veg i skoginn med merkiL Enn er 
konvngi var fietta sagt. ^a mællti hann. Lifir iarlinn. fai mer brynio mina. 
Reid konvngr f)a vm nottina til skipa sinna. mællto margir al iarl hefdi 
hefnt sin. ^iodolfr qvad ^a. 
Sagt Haralds bardrAda. 237 

Olld er SY er iarli skylldi eno {ivi at illa reyndia 

ognteitom lid Teita afis vån papan hånom 

stercr olli pvi stillir fyrir let Hakon harrva 

Steinkels gefion belio. bvat segir binn er |>at fegrir. 

Fra bravtsigling Haralldz konvngs ok Magnus sonar hans. 5 

82. [200] Haralldr konvngr var |)a noU at skipom sinom |»at sem 
efiir var. Enn vm morgininn er lyst var {)a var is lagdr allt vmhverGs 
skipin sva ^yckr at ganga malti. ^a bafi konvngr sina menn at ^eir 
skylldi ha^ggva isinn fyrir skiponom ok Vt i vatnit. Gengo menn f)a 

til ok reSo a isharggvit. Magnus son Haralldz konvngs styrdi skipi ^vi 10 
er nedarst lå i moSvnni ok næst Vt vatnino. Enn er menn hofSo 
miog hs/ggvit vt isinn. [>a liop ma$r Vt eftir isnom {)ar til er harggva 
skylldi ok let sidan sem odr væri ok galinn at isbarggvino. ^a mællti 
maSr. Nu er enn sem opptarr at engi er iafnlidgoSr hvar sem hann 
gengr til. sem hann Hallr Koftransbani. se nv hverso hann heyggr isinn. 15 
Enn maSr sa var a skipi Magnus konvngs er ^ormvSr het Eindri|)ason. 
enn er hann heyrfii nefndan KoSransbana. {)a liop hann at Halli ok bio 
hann banaba^gg. Kofiran var Gvfimvndarson Eyiolfssonar. enn Valger{)r 
var systir GvØmvndar nioØir Jorvnnar modvr f^ormvdar. f^ormvdr var 
vetrgamall ^a er Kofiran var veginn ok hafSi hann alldri set Hall 20 
Otryggsson fyrr enn {»a. ^a var ok issinn vt harggvinn i vatnit. ok 
lagdi Magnus sitt skip vt i vatnit ok tok ^egar til segls ok sigldi vestr 
yfir vatnit. Enn konvngsskipit lå innazt i va^kinni ok korns hann sidarst 
Vt. Hallr hafSi verit i sveit konvngs ok honom allkærr ok var hann 
hinn reiSazti. Konvngr kom si8 til hafnar. hafSi Magnus ^a skotiS 25 
veganndanom i sk6g ok barfi bod fyrir hann. Enn vift sialft var at 
konvngr mvndi ganga at ^eim Magnvsi. afir vinir [>eirra komv til ok 
sættv |»a. 

Hernadr Haralldz konvngs a HeiØmork. 

83. Vetr {)enna for Haralldr konvngr vpp • Rarmariki ok hafSi 30 
liS mikit. bar hann sakir a bændr at ^eir hefSi halldit fyrir honom 
skylldom ok ska^ttom. enn eflt fiandmenn hans til vfri^ar vi$ hann. 
Lét hann taka bændr. hamla svma. enn svma let hann drepa enn marga 
ræna aleigvnni. fieir flyfto er ^vi komv vi6. allvifta let hann brenna 
herv^in ok ger[>i aleySa. Sva segir ]^iodoIfr. 35 

Tok bolmbva hneckir {>ar hyck ek fast bins frækna 

hardan tarm y\6 Rinna fylkiog Harallda ginngo. 238 Codez Prisianiis. 

elldr Tar f^eyrr tt fialldi bår i hof al f»ra 

gramr red eoo pa te|»i hrétgarmr bæodr arma. 

Sidan for Haralldr konvngr vpp a Heidmork ok brendi fiar ok (gerSi) 

par hervirki eigi minna enn a Rarmariki. fiadan for hann vi a Hapaland 

5 ok vt a Hringariki brenndi {)ar ok for allt herskilldi. Sva segir ^ioAolfr. 

Gagn brann greypra {»egna lifs bado ser lydir 

glod varp fa^st i troAi logi {>tngadi Riogotn 

\arsl hertoga hristtr oa^dgan(!) dom adr ne^i 

Heina illom steioi. nidrfall Halfs galla. 

10 Eftir {)at logdo bændr allt silt mal a koriYiigs Talld. 

Gapilulam. 

84. Eftir fiat er Magnus konvngr var andafir lido .xv. vetr uSr 
Nizaromsta var. [201] enn sifian .ij. vetr adr Haralldr ok Sveinn sættoz. 
Sva segir fiiodolfr. 

15 Færdi ff^lkir Harrda 

frl^r nama år hit |»ridni 
rendr bi to stål fyrir atrondo 
•tarf til luroks at bvarfi. 

Eftir 8»it peirra var deiia konnigs ok Vpplendinnga firiv misseri. Sva 
20 segir ^iofiolfr. 

Ifv és of Terk ^v er Tisi ser hefir sva langs tirar 

vandmøllt sva at af standit sTinnz at ei man finnas 

a^aa pldg at eiga {»riv misserin |»Msi 

Vpplendingom kendL ^engils bofvd fengit 

25 Fra Englakongvm. 

85. Jadvar^r A(»alradzson var konvngr i Englandi eftir HanrSaknvt 
broSvr sinn. hann var kallaSr Jadvar^r hinn go6i. bann var sva. Moftir 
Jadvar^ar konvngs var Emma drotning dottir Rikar|)ar RvSoiarls. broSir 
hennar var Rodbert iarl fa6ir Vilhialms bastarSz er ^a var hertogi i 

30 Rv8o ok NorSmanndi. Jadvarf»r konvngr atti Gy6o drottnmg dottvr 
GvSina iarls Vlfarssonw. BræAr GySo voro ^essir. Tosti iarl var ellztr. 
annarr Hcn^okiri larL {)rif)i Val^iofr iarl. fiorfii Sveinn iarl. Gmti Har- 
alldr. hann var yngztr. hann fæddiz vpp i hird Jadvarfiar konvngs ok 
var hans fostrson. vnni kottvngr honom geysi mikit ok haffti hann sér 

35 fyrir son. {)vi at konvngr atti ecki barn. 
Saga Haraldø bardråda. 239 

Bonord Haralldz Gvdinasonar. 
86. jfBl var a eino svmri at Haralldr Gvdinason atti feijt til Bret- 
landz ok for a skipL enn er |»eir komv i baf tok ^a andvidri ok rak 
yt i haf. (»eir toko land vestr i Nordmanndi ok hofdo fengit storm 
mannhættan* ^eir logdo til borgarinnar Rvdo ok fvndo frar Vilhialm 5 
iarl. tok hann Tid Haralldi fegiosamliga ok hans forvneyti. dval|)iz 
Haralldr {»ar lengi of ha^stift i godom fagnaAL ^vi at stormar lågo å 
ok var eigi i baf fært« Enn er at leid vetrinom. |»a ræddo ^eir iarl 
{)at ok Haralldr. at Haralldr rovndi ^ar dvelias vm vetrinn. Sat Haralldr 
i hasæti a adra hond iarli. enn til annarrar handar kona iarls. bon var lo 
hverri konv fri|)ari er menn befSi sét. ToloSo ^w oU saman ser gatian 
iafnan vi 5 dryck. Jarl geck optaz snemma at sofa. enn Haralldr sat 
lengi a kvelldom ok talafti vid konv iarls. for sva fram vm vettrian. 
Eitt kvelld er ^a^ tolodo sagdi bon. Nv be6r iarl rjgrtt vm vid mig ok 
spvrt hvat vi8 talaSim sva ^ratt. ok er bann nv reidr. Haralldr svaradi. 15 
Vid skvlom hann nv lata vita sem skiotaz allar rædvr ockrar. Eflir vm 
daginn kalladi Haralldr iarl til tals vid sig. ok gengo ^eir i malstofv. 
{»ar var ok kona iarls ok radoneyti {»eirra. |»a mællti Haralldr. ^at er 
at segia ydr iarl at fleira byr i hingatkvamo minni enn ^t er ek boG(!) 
enn vpp borit fyrir ydr. Ek ætla at bidia dotivr {)innar til eiginnar 20 
konv mer. hefir ek ^etta rætt fyrir modvr hennar optligai ok befir bon 
mer {»vi beitit at lidsinna ^etta mal vid ydr. Enn {»egar er Haralldr 
hafdi |)etta vpp borit. {»a toko allir {»vi vel. {»air er heyrdi(I) ok flyUo(!) 
{»at fyrir iarli. Kom ^a mal sva at doilir [202] Vilhialms iarls var 
farstnvd Haralldi. enn fyrir {»vi at bon var vng. {»a voro mælM a nockvrra 25 
vettra frest of brvdlaq^sstefno. 

Haralldr Gvdinason til konvngs tekinn. 

87. Enn er vår kom. {»a bio Haralldr skip stU ok ferr i brot 
skil{)oz {»eir iarl med kærleikom miklum. for {»a Haralldr Vt til Eng- 
landz a fvnd Jadvar{)ar konvngs ok kom eigi sidan til Vallandz at vitia 30 
radz {»essa. Jadvar{»r var konvngr yfir Englandi .xxiij. vetr. ok var^ 
hann sottda^dr i Lvndonom none Janvarij. bann var iardadr at Palskirkio 
ok kalla enskir menn kami beigan. — Seynir Gvdina iarls voro ^a 
rikaztir menn i Englandi. var Tosti settr bo^ingi y6r her Englakonvngs. 
ok var hann landvarnarmadr {»a er konvngr tok at elldaz. hann var 35 
settr yfir alla adra iarla. Haralldr brodir hans var iafnan innan hirdar 
hinn æzti madr vm alla {»ionnstv ok hafdi aUar fehirdzlar konvngs lil 
at gæla. ]^at var sargn manna, al ^a er fram leid at andlati konvngs. 240 Codez Frisianas. 

at |)a var Haralldr nær ok fåll manna annat. |»a la^t Haralldr yfir kon- 
vnginn ok mællti. ^vi skirskota ek vndir alla yfir at konvngr gaf mer 
konvngdom ok allt riki i Englandi. ^vi næst var konvngr hafiSr d9r6r 
or hvilunni. fiann sama dag var |»ar horSingiastefna. var |»a rætl vm 
5 konvngstekio. let |»a Haralldr bera fram vitni sin |»ar er Jadvar|»r kon- 
vngr gaf honom riki a deyianda degi. La^k sva t)eirri stefno at Har<- 
alldr var til konvngs tekinn ok vigør konvngsvigslu i Palskirkio hinn 
.xiij. dag. Gengo |»a allir hofØinngiar til handa honom ok allt folk. 
Enn er ^at spvrSi Tosti iarl broSir hans likadi honom illa. ^ottiz hann 

10 eigi verr til kominn at vera konvngr. Vil ek {»at sagdi hann at landz- 
hof5inng(i)ar kiosi fiann til konvngs er |)eim {»ickir bezt vera til fallinn. 
Ok foro ^ar orfi milli {»eirra bræSra. Haralldr konvngr svaradi sva. at 
hann vill eigi vpp gefa konvngdém. |»vi at hann var stolsettr i |»eun 
stad sem konvng(r) atti. enn verit siSan smvrdr ok vigSr konvngsvigslu. 

15 hvarf ok til hans allr styrkr Golmennis. hafdi hann ok fehirdzlor kon- 
vngs allar. 

Tosti iarl fann Svein konvng. 

88. Enn er Haralldr konvngr vaif» ^essa viss at Tosti broSir hans 
villdi hafa hann af konvngdominom. ^a trv{)i hann honom illa. ^vi at 

20 Tosti var maSr forvitri ok mikill madr ok atti vel vingat vid landz- 
hof{>ingia. Tok {»a Haralldr konvngr af Tosta iarli herstiornina ok allt 
^at valid er hann hafSi haft framarr enn aSrir iarlar {»ar i landi. Tosti 
iarl villdi ^at fyrir ongan mvn {»ola at vera {»ionvstvmadr broSvr sins 
samborins. fer hann {»a i brot med liSi sino sv5r vm sia i Flandr ok 

25 dval{)iz ^ar litla hri{). for {)adan til Frislandz ok sva til Danmerkr a 
fvnd Sveins konvngs frænda sins. jf^r voro systkin Vlfr iarl fadir Sveins 
konvngs ok Gy5a modir Tosta iarls. BiSr iarl Svein konvng ser fvlltings 
ok liSveizlo. Sveinn konvngr bard honom til sin ok sag5i at hann skylldi 
få iarlsriki i Danmork {)at at hann megi vera |»ar sæmiligr hof{)inngi. 

30 J&rl svaradi sva. ^ess [203] girnir mig at fara til Englandz aftr til o^ala 
minna. Enn ef ek tjg ongan styrk til ^ess af ySr konvngr. {)a vil ek 
helldr |»at til leggia vi8 ydr konvngr at veita ySr allan styrk ^ann er 
ek a kost i Englandi ef {)er vilit fara med Danaher til Englandz ok 
vinna landit« sva sem Knvtr moSvrbroØir ydarr. Konvngr svarar. Sva 

35 mykla em ek minni ma5r enn frændi minn Knvtr konvngr. {»vi at varia 
fæ ek halldit Danariki fyrir Norfimonnom. Hinn gamli Knvtr eignadiz at 
erfd Danariki. enn med hernafii ok orustom England, ok var ^o vm 
siSir ^at eigi vvænna at hann mvndi ^ar eftir leggia lif sitt. Noreg Saga Haralds hardréda. 241 

feck hann orastola^st. Nv kann ek ætla mer hof meirr eftir mino lUil- 
rædi enn eflir framkvæinS Knvtz konvngs frænda mins ^a mællti iarl. 
Minna ver^r milt eyrindi hingat enn ek hvgSa at f>v myndir vera lata 
8va gofvgr madr i narfisyn mina frænda t)ins. kann nv vera at ek leita 
{^annig vinattT sem mykla er omakligra. Enn ^o ma vera 'al ek finna ^ 
^nn hofSingia er minnr vaxi fyrir argom at rada miog stort helldr enn 
^er konvngr. Sidan skil^oz {)eir konvngr ok iarl ok varliga såttir. Tosti iarl com i Noreg. 

89. Tosti iarl snyr {)a fer{)inni ok kom fram i Noreg. for hann 10 
a fvnd Haralldz konvngs. Hann var i Vikinni. Enn er ^eir finnazi berr 
iarl vpp fyrir konvnginn eyrindi sin. segir honom allt vro ferfi sina 
sifian hann for af Englandi. biSr konvng få ser styrk at sækia riki sitl 
i England. Haralldr konvngr svarar sva at NorSmenn man ^ess ecki 
fysa at fara til Englandz ok heria ok hafa enskan hofSingia yfir ser. 15 
Mæla menn ^at segir konvngr at {)eir hinir ensko se eigi altrvir. Jarl 
svarar. Hvart er {)at mefi sannyndom er ek hofi(I) heyrt menn segia i 
Englandi. at Magnus konvngr frændi |»inn sendi menn til Jadvar^ar 
konvngs. ok var i orSsending at Magnus konvngr atti England slikt sem 
Danmork i arf tekit eftir Horfiaknvt sva sem svardagar {^eirra hoffio 20 
til sta[)it. Konvngr svarar. Hvi hafdi hann ^a eigi. ef hann atti 
f)at. Jarl mællti. Hvi hefir ^v eigi Danmork sva sem Magnus kon- 
vngr hafSi fyrir ^er. Konvngr svarar. Ekki ^vrfa Danir at hælaz viA 
oss NorSmenn. marga dila hofom ver brent |)eim frændom {)inom. ^a 
mællti iarl. Vilitv eigi mer segia. {)a mvn ek {)er segia. ]^vi eigna{)iz 25 
Magnus konvngr Danmork at f)ar landzmenn veittv honom. enn ^vi 
fekktv eigi at allt landzfolk stofi i moti t)er. ^vi barSiz Magnus kon- 
vngr eigi til Englandz at allr landzlydr villdi hafa Jadvarf) at konvngi. 
Vilitv eignaz England, pa ma ek sva gera at meiri lutr hof})inngia i 
Englandi mvnv vera vinir [204] |)inir ok liSsinnismenn. skortir mig eigi 30 
meira vid Haralld broSvr minn enn konvngsnafn eitt. ^at vita allir 
menn at engi hermafir hefir fæz a NorSrlondom slikr sem f»v. ok f)at 
|)ikki mer vndarligt er {)v bar|)iz .xv. vetr til Danmerkr. enn ^v villt 
eigi hafa England er nv liggr larst fyrir ^er. Haralldr konvngr hvgsaSi 
vandliga hvat iarl mællti ok skil^i al hann sagSi mart sått. enn i annan 35 
stad gerfiiz hann fvss til at fa rikit SiSan tolo^o ^e\r konvngr ok 
iarl longvm ok oppt. settv fieir {^a rafiagerj) {^essa at ^eir sky Udi fara 
vm svmarit til Englandz at vinna landit. Sendi konvngr or6 vm allan 

Codex FrisiaDos. 16 k 242 Codex Frisianas. 

Noreg ok bs/d vi leiSangri halfom almenningi. Var |)eUa nv allfrægt. 
voro margar getvr a hvem veg forin mvndi verf)a. mællto svinir ok 
tol{»v vpp stérvirki Haralldz konvngs at honoiii mvndi ecki vfært vera. 
enn svmir sog5o. at England mvndi vera torsott. mannfolk mikit a ok 
5 lid t)at er kalladir voro ^ingamenn. {>eir voro menn sva fræknir at 
betra var lid eins |»eirra enn tveggia Haralldz manna, ^a svaraØi VIfr 
stallari ok qvad. 

* En stallorom stillis ef barrbreckan brarckva 

stafnrvm Haralldz iafnan breins skolom tveir fyrir einom 

10 vnar])igr fæ ck a^ar Tngr Kenda ek mer vndan 

ioDao |>a^(r)f at bverfa. annat ^ingamanni. 

Vlfr Stallari anda^iz |»at vår. Haralldr konvngr stod yfir grefti hans ok 
mælUi er hann geck fra. ^ar liggr sa nv er dyggvaztr var ok drott- 
inhollaztr. *- Tosti iarl sigldi vm varit vestr til Flæmingialandz a mot 
15 li{»i {)vi er honom harøi fylgt vtan af England! ok ^vi odrv er samnadiz 
til hans bæØi af Englandi ok {»ar i Flæmingialandi. 

Drc^mar storir. 

90. Herr Haralldz konvngs samnadiz saman i Solandom. Enn er 
Haralldr konvngr var bvinn at leggia or NiSarosi. ^a geck hann aØr 

20 til skrins Olafs konvngs ok lark vpp ok klipti hår hans ok negl. læsti 
sidan skrinino ok kastadi luklinom Vt a Nid. var ekki sidan langan tima 
vpp^ lokit skrini hins helga Olafs konvngs. ^a var li{»it fra falli hans 
.XXXV. vettra. hann lifdi ok halfan fiorda ta^g vettra her i heimi. Har- 
alldr konvngr hellt ^vi lidi er honom fylgdi svdr til motz vid li{) sitt. 

25 ^ar kom saman lid mikit. sva at {»at var sa^gn manna, at Haralldr kon- 
vngr hefdi nær .cc. skipa ok vmfram vistabyrdinngar ok smaskVtvr. 
^a er {)eir lago i Solundom dreymdi mann {»ann (er) var a konvngs- 
skipino ok Gyrdr het. Hann ^ottiz [»ar vera staddr a konvngsskipino 
okrSfk vpp a eyna hvar trollkona stod mikil ok hafdi skalm i hendi ok 

30 i annarri hendi trog. hann {»ottiz ok sia yfir oU skip {»eirra. ok honom 
{»otti fvgl sitia a hveriom [20S] skipstafni. ^at voro allt emir ok hrafnar. 
Tra^llkonan qvad visv. 

Vist er at allvalldr arstan kna va!|)it>vr velia 

eggiar vestr at leggia veitorna ser beito 

35 mot vid marga knvto steik af stillis barkom 

minn snvdr er ^at prvAa. atafns fylgi ek {ivi iafnan. 

1 ) verit Hlf. Cd, Saff« Htralds bardråda. 243 

FyrirburAr ^orftar. ok qve^in Tisa. 

91. fiorSr hel ma5r. bann var a skipi |)vi er skamt fra konvogs- 
skipi lå. Hann drcymdi vm nétt al hann {)ottiz sia flota Haralldz kon* 
vngs fara at landi. ^ottiz hann vita al {tol var England, hann aa a 
landino fylking mikla ok ^olli sem hvarirlveggio bioggiz lil oruslo. ok & 
hofdo merki morg a lopti. Enn fyrir lidi landzmanna reiS Ira^llkona 
mikiP ok sal a vargi ok hafdi vargrinn mannz bræ i mvnni ok fell 
blod vm kiapUina. Enn er hann haffii |»ann etil. ^a kasta^i bon odrom 

i mvnn varginom ok sidan hveriom al odrom. enn bann gleypli hvem. 
Hon qvaS visv. 10 

Sked Igrtr tkina ra^dar svanni holldi raanna 

skiolld enn drengr at hialldri vlfs myno litar innan 

brvdr ser arrnia ioda oAlat kona bloAi 

ofa^r konvngs geyrva. ok odiåt kona blodi. 
sviptir sveiflankiapta 

Dre^mr Haralldz konvngs. 16 

92. Haralld konvng dreymdi vm nétl al hann var i Nifiarosi ok 
hilli Olaf konvng broAvr sinn. ok qvaA hann visv fyrir bonom. 

Gramr vå frægr til fremdar vggi ek enn at tiggt 

fleatan aigr binn digri ydr mani feigd of byriod 

bla^t ek t>vi at heiroa aåtvm troUi gefit fakom fyllar 20 

beilagt fall til vallar. fiks velldrat gvd øliko. 

Hargir aArir drs^mar voro {)a sagAir ok aArir fyrirbvrAir ok fleslir 
daprllgir. Haralldr konvngr aAr hann færi or ^randbeimi hafAi {)ar 
laliA laka lil konvngs Magnus son sinn ok selli bann til rikis i NoregL 
Enn f>ora ^orbergsdoltir var eflir. enn Ellisif drottning for meA bonom 25 
ok dælr bennar Maria ok JngigerAr. ok Olafr son Haralldz konvngs 
for or landi meA bonom. 

Vestrfer{) Haralldz konvngs. 

93. Enn er Haralldr konvngr var buinn ok byr gaf. sigldi bann 
vt a haf ok kom af hafi viA Hialltland enn svmt liA hans kom viA 90 
Orkneyiar. La Haralldr konvngr ^ar litla hrili aAr hann sigldi til 
Orkneyia ok hafAi {)aAan meA ser liA mikit ok iarlana Pal ok Erlend 
sonv ^orfinnz iarls. enn let ^ar eftir Ellisif drottning ok dælr bennar. 
fiaAan sigldi hann svAr fyrir Skotland ok sva fyrir England ok kom 
{»ar viA land sem heita Kliflond. (»ar gekk bann a land ok beriaAi (»egar 3Q 

M mikin Cd. 

16* 244 Codex Frisianus. 

ok lagdi landit vndir sig. feck onga motstardo. Sidan lagSi Haralldr 
konvngr til Skardaborgar ok bar[)iz f)ar vid borgarmenn. h'ann geck vpp 
a bergit {)ar sem hæst var ok let gera bål mikit ok leggia i elld. Enn 
er bålit logaSi. [206] {»a toko f)eir forka stora ok skvtv balino ofan i 
5 borgina. Tok I)a at brenna hvert hvs af odro. geck pB vpp allr stadr- 
inn ok drapo Nordmenn f)ar mart manna, enn toko fe allt fiat er fieir 
fengo. Var enskom monriom f)a engi kostr fyrir hondom annarr ef fieir 
skylldi hallda lifino nema ganga til handa Haralldi konvngi. ok lagdi 
hann vndir sig f)a landit allt f»ar sem hann fér. Sif^an lagdi Haralldr 
10 konvngr svdr med landi allan herinn ok lagdi at vid Hellornes. kom 
{>ar samnadr moti honom ok atti Haralldr konvngr {>ar orasto ok 
feck sigr. 

Bardagi fyrsti a Englandi. 

94. Sidan for Haralldr konvngr til Hymbro ok vpp eftir anni ok 
15 lagdi [)ar vid land. ^ar voro iarlar vppi i Jorvik Hanrokåri ok Val{)iofr 

brodir hans. ok hofdo vvigian her. j^a lå Haralldr konvngr i Ysio. enn 
herr iarla sotti ofan. Haralldr konvngr geck a land ok tok at fylkia 
lidi sino. armrinn annarr var fram a årbackann. enn annarr vissi a land 
vpp at diki nockverio. f»ar var fen divpt ok breitt ok fvllt af vatni. 

20 Jarlamir leto siga fylking sina ofan med anni med ollum mvginom. 
Konvngsmerki var nærr anni. f»ar var allf^yct fylkt. enn f)vnnazt vid 
dikit ok lid otra^stazt ^a sottv iarlar ofan med dikino. veik f»a fyrir 
fylkingararmr Nordmanna sa er vissi at dikino. enn enskir menn sottv 
f»ar fram eflir {>eim ok hvgdo at Nordmenn mvndo vilia ISyia ok for 

25 {>ar fram merki Manrokara iarls. 

Drap Mavrvkara iærls(l). 

95. Enn er Haralldr konvngr sa at fylking enskra manna var 
komin ofan med dikino gegnt pem. f»a let hann blåsa herblastr ok 
eggiadi herinn akafliga. let f)a fram bera merkit Landeydvna. snaraf)i 

30 [)a atgongo sva harda at allt hra^ck fyrir. ger[)iz f)a mikit mannfall i 
lidi iarla. Sneriz I)a bratt lidit a flotta ok flydi vpp med anni. enn flest 
folkit liop vt a dikit. la f)ar sva f)ykt valrinn at Nordmenn gengo {)vrrfætis 
yfir fenit. |»ar tyndiz Marrokari iarl. Sva segir Steinn Herdisarson. 

j^iod forsi morg i modo fira drottinn rak floUa 

35 menn drvcknvdo soknir fram tok herr a ramri 

drengr la år of vngan rås fyrir rarskom visa 

yfår Marrokara. riklvnda{>r vått vndir. ^ Saga Haralds bardråda. 245 

fiessa drapo orti Steinn Herdisarson vin Olaf son Haralldz konvngs ok 
getr her ^ess at Olafr var i orusto med Haralldi konvngi fedr sinom. 
fiessa getr ok i Haralldz sticka. 

LAgo fallnir sva at gynnhvatir 

i feo ofan ganga matto 5 

Val^iofs lidar Nord[207]menD yfir 

vapnom harggnir. a nåm einom. 

Val^iofr iarl ok f»at lid er vndan komz flySi vpp til borgar i Jork. 
Varf) f»ar hit mesta mannfall. Orusta var midvikodag hinn næsta dag 
fyrir Matheus messo. 10 

Skipat lén i Englandi. 

96. Tosti iarl hafdi komit svnnan af Flæmingialandi til Haralldz 
konvngs |>egar hann kom til Englandz. ok var iarl i ollum orustom 
f)essom. For ^b sva sem hann hafdi sagt Haralldi konvngi at fioldi 
mannz dreif af Englandi til ^eirra fyrr enn {>eir fyndiz. voro f»at frændr 15 
ok vinir Tosta iarls. ok var konvngi f)at xnikill styrkr iiSz. Eflir f)essa 
orusto er adr var fra sagt geck vndir Haralld konvng lid allt vm hin 
næsto hervt enn svmt flyøi. fia byriadi Haralldr konvngr ferd sina at 
vinna borg ok lagdi herinn viø StafnfvrØo bryggior. Enn fyrir f»vi er 
konvngr hafdi vnnit sva mikinn sigr vid Stora hofSingia ok ofrefli lidz. 20 
var allt folk hrætt ok orvæntiz motsts/do. fia ger[)o borgarmenn rad 
fyrir ser at senda bod Haralldi konvngi ok biodaz i valid hans ok sva 
Jborgina. Var f^etta allt syslat sva at svnnodag for Haralldr konvngr 
med ollum herinom til borgar ok setti f^ing vttan borgar. Enn borg- 
armenn komv til I)ings. ok iattal)iz allt folk vndir hlydni vid Haralld 25 
konvng ok fengo honom gisla. sonv tiginna manna sva sem Tosti iarl 
kvnni skil allra manna i {»eirri borg. ok for konvngr vm kvelldit ofan 

til skipanna med sialfgervan sigr ok var allkatr. Var a kve{)it f)ing 
snemma manadaginn i borginni. skylldi pB Haralldr konvngr skipa slad- 
inn med rikismonnom ok gefa retto ok lén. j^at sama kvelld eflir sol- 30 
arsetr kom svnnan at borginni Haralldr konvngr Gvdinason med ovigian 
her. hann reid i borgina at villd ok {»okka allra borgarmanna. voro pB 
tekin oli borgarhlid ok allir vegir at engi skylldi niosnom koma til 
Nordmanna, var {»essi herr vm nottina i stadinom. 

Vppganga Haralldz konvngs. 35 

97. Hanadag er Haralldr Sigvrdarson var mettr at dagverdarmali. 
pB let hann blasa til landgongo. byr {>a herinn ok skiptir lidino hverir 246 Codex Frisianus. 

fara skvlo eSa hverir eflir skvla vera. Hann let vpp ganga i hverri 
sveit .ij. menn f)ar sem einn var eflir. Tosti iarl bio sig til vppgongo 
med Haralldi konvngi med sina sveit. enn eftir voro til skipagæzia 
Olafr konvngsson. ok Pall ok Erlendr Orkneyia iarlar. ok Eysteinn orri 

5 son ^orbergs Amasonar er f)a var agætaztr ok kærstr konvngi allra 
lendra manna, {»a hafdi konvngr heitid honom Mario dottvr sinni. fia 
var vedr forkvnnliga gott ok heitt skin. Menn logøo eflir brynior sinar. 
enn gengv vpp mefi skiolldom ok hialmom ok kesiom. ok sver^om 
gyrdir. margir hoføo ok skot ok boga ok voro alirZOSJkalir. Bnn er 

10 {)eir sollv i nand borginni reiS moti f)eim mikil liØ. sa {>eir ioreykinn 
ok vndir fagra skiolldo ok hvitar brynior. fia slofivaØi konvngr liSit. 
let kalla til sin Tosta iarl ok spvrSi hval li[)i f)at mvndi vera. Jarl 
svarafii. letz {)yckia meiri vån at vfrif^r væri. fia mællti konvngr. at 
{»eir mvndi fyrst kyrro fyrir hallda ok forvitnaz vm herinn. fieir gerdo 

15 sva. ok var liSit pvi meira er nærr kom. ok alll var at sia sem a ismol 
eina sæl er vapnin glovdo. 

Sent eptir liøi Haralldz konvngs. 

98. Haralldr konvngr Sigvrdarson mællti. Tokom nv gott rad 
nockvt ok vilrligt. f»vi at ecki er at dyliaz vid at ofri{>r er. ok mvn 

20 vera kominn konvngr sialfr. ]^a svaradi iarl. ]^at er rad hit fyrsta at 
snva aflr til skipa sem hvatazt eflir Udi varo ok vopnom. veitom pu 
vidlokv eftir efhom. enn at odrom kosti latom skipin gæta vår. ok 
eigo f>a ridarar ecki valid yflr oss. ^a svaradi konvngr. Annal rad vil 
ek hafa at selia hina skiolvzto hesla vndir .iij. ra^skva drengi. ok ridi 

25 f>eir sem hvalaz al segia lidi varo man f)a skiott koma oss lidveizla. 
{)vi al enskir menn skvia eiga van hinnar sna^p^zto hridar helldr enn 
ver berim hinn lægra lal. ^a bad iarl konvng rada {»esso sem odro. 
letz ok eigi vera giarn al flygia. ^a l^t Haralldr konvngr setia vpp 
merki sitl Landeydona. Frirekr hel sa er merkit bar. 

30 Haralldr konvngr scipadi fylking. 

99. Sidan fylkli Haralldr konvngr lidi sioo. lét fylkinngina langa 
ok ecki {»yckia. |>a beygdi hann armana aflr a bak sva at saman loko. 
var f)at {»a vidr hringr ok ^yckr ok iafn olium megin vlan. skiolldr vid 
skiolld ok sva fyrir ^ ofan. enn konvngssveilin var fyrir vtan hringinn 

35 ok f)ar merkit. f»al var valit lid. Enn i odrom stad var Tosti iarl med 
sveit sina. ok hafdi hann annal merki. Var |>vi sva fylgt al konvngr 

») yir Cd. 
Saga Haralds bardråda. 247 

vissi at ridarar voro vanir at rida a riølom ok f^egar aflr. Konvngr segir at 
hans sveit ok iarls sveit skal par fram ganga sem mest f)arf. enn bogmenn 
vårir skvlu {>ar vera med oss. enn f^eir er fremstir standa skvlu setia spiotz- 
hala sina i iorøina enn oddana fyrir briost riSorom ef f)eir riSa at. enn 
peiT er næstir standa seti {»eir sina spiotzodda fyrir briost hestom {»eirra. 5 

Haralldr konvngr GvØinason com svnnan. 

100. Haralldr konvngr GvSinason var pw kominn meA her vvigian 
bædi ridara ok fotganganndi menn. Haralldr konvngr SigvrØarson reifi 
f)a vm fylking sina ok skyniaøi vm hvernig fylgt var. hann sat a svartom 
hesti blesottom. hestrinn fell vndir honom ok konvngr af fram. hann 10 
stod vpp ok mællti. Fall er farar heiil. ^a [209] mællti Haralldr Gvd- 
inason til Nordmanna f>eirra er voro med honom. Kenndo per ^ann 
hinn mikla mann er fell af hestinom vid hinn blå kyrtil ok hinn fagra 
hialm. ]^at er konvngr siaifr sogdo fieir. Englakonvngr svaradi. Mikill 
madr ok rikmannligr ok er vænna at nv se farinn at haminngio. 1& 

Vidrtal konga. 

101. Ridarar .xx. rido fram af ^ingamannalidi fyrir fylkinng Nord- 
manna ok voro albryniadir ok sva hestar {»eirra^ ^a mællti einn 
riddarinn. Hvart er Tosti iarl i lidino*. Hann svaradi. Ecki er j^vi 

at leyna. her mvnv pet hann finna. Enn mællti ridarinn. Haralldr 20 
konvngr brodir fiinn sendi per kvedio ok pdr ord med at ^v skylldir 
hafa grifl ok allt Nordimbraland med. ok helldr enn eigi vilir pv til 
hans hneigiaz. f»a vill hann gefa ^er ^ri^iong rikis sins allz med ser. 
f»a mællti iarl. fia er nockvt annat bodit enn ofrif)r ok svivir{)ing sem 
i vetr. hefdi pa vorit f)etta bodit. ^a væri margr madr sa a lifi sem nv 25 
er da^dr ok betr mvndi pa standa riki i EnglandL Nv tek ek I)enna 
kost eda hvat vill hann bioda Haralldi konvngi fyrir sitt starf. Ridarinn 
svaradi. Sagt hofr(l) hann f>ar nockvt fra hvers hann mvn vnna Haralldi 
konvngi af Englandi. siav fota rvro eda f»vi lengra sem hann er hæri 
enn adrir menn. ^a mællti iarl vid Haralld konvng Sigvrdarson at hann 30 
skylldi bvaz til orusto. Annat skal sått at segia med Nordmonnom enn 
Tosti iarl fari i wina J9ock Haralldz konvngs Sigvrdarsonar {»a er 
hann skal beriaz i Englandi vestr. helldr skvlom ver taka eitt rad allir 
senn deyia med sæmd eda fa England med sigri. Rido pa aftr riddarar. 
]^a mællti Haralldr Noregs konvngr vid iarl. Hverr var {lessi enn m9l- 35 
snialli madr. ^a svaradi iarl. ^at var Haralldr konvngr Gvdinasoa. 

*) ^eirrar Cd, >) lidina Cd, 248 Codex Frisiaous. 

fia mællti Haralldr Noregs konvngr. Oflengi voro ver {»esso leyndir. 
f)eir voro sva komnir fyrir lid vart at eigi mvndi ^essi ^ Haralldr kvnna 
at segi banaord vårra manna. f>a svaradi iarl. Sått er f»at herra. ovar- 
liga for slikr hofSinngi. ok vera malti sva sem ^er segit. sa ek f)at at 
5 hann villdi mer gri[) bioda ok riki mikit. enn ek væra banamadr hans 
ef ek segda lil hans. vili ek helldr at hann se minn banamadr enn ek 
hans. ^a mælUi Haralldr Noregs konvngr til sinna manna. Litill madr 
var [)essi ok stod stinnliga i stigreip. Sva segia menn. at Haralldr 
Noregs konvngr qvad ^b visv {»essa. 

10 Fram ||^on(|;o vér hialmar skina 

i fylkinogo . hefkada ek mina 

bryniolarsir ^o liggr skrvd vart 

vndir blår eggiar. at skipom oidri. 

Emma hel brynia hans. hon tok a mitt bein honom ok sva sterk al 
15 alldri hafdi vapn a fesL ^a mællti konvngr. ^etta er illa kvedit ok mvn 
vert^a at gera aSra visv [210] betri. ]^a qvad hann viso f>essa. 

Krivpom ver fyrir vapoa bått bad mig {»ar er mættvz 

valteigs bra^kon eigi meDskord bera fordom 

sva bard hilldr at hialldri blackar iss ok barsar 

20 balldord i bvg skialldar. hialmstofn i gny malma. 

^a qvad ok j^iodolfr. 

Skalka ek fra ^étt fylkir skinnat sél a synni 

falli sialfr til vallar snarraOz enn ^a bada 

gengr sem gvd vill vngom Haralldz ero harkar geyrvir 

25 grams erfingiom hverfa. hefnendr konvngs efni. 

Vpphaf orusto. 

102. Nv hefr vpp orasto. ok veita enskir menn atreid Nord- 
monnom. varf) vi[)rtakan hord. enn vhægt varf) enskom monnom at rida 
a Nordmenn fyrir skotum. riSo {)eir i hring vm {)a. Varf) f)a Tyst la^s 

30 orasta medan Nordmenn helldo vel fylking. Enn enskir menn riSo at 
hart ok f)egar fra {)eim er [)eir fengo ecki at gert. Ok er Nordmenn 
sa at f)eim f)otti bMliga at ridit. {»a sotto I)eir at f)eim ok villdo reka 
flottann. Enn er ^eit hofdo brvgdit skialldborginni. {»a rido enskir 
menn at f)eim ollum megin ok baro a {»a spiot ok skot. Enn er Har- 

35 alidr konvngr Sigvrdarson sa f>8t. f)a geck hann fram i orasto f)ar sem 
mestr var vapnabvrdrinn. Var [)a(r) J^tk hin har^åzta orusta. ok fell 
mikit lid af hvaromtveggiom. ^a vard Haralldr konvngr Sigvrdarson 

1) [>es8a Cd, Saga Haralds bardrada. 249 

sva odr at hann hliop allt fram or fylkinngonni ok hio baøom hondom. 
hellt t)a hvariki vid honom liialmr ne brynia. stvcko fra allir f)eir er 
næstir honom voro. Var ^a vid siaift at enskir menn mvndo ISyia. 
Sva segir Arnorr iarlaskalld. 

Haf&i brioflt ne bifdizt [>ar8 til [>engil8 heriar 5 

bvdsnart konvngs biarta {>at sa berr at skatna 

i bialm^rimo bil mir blodvgr biorr ens bårra 

blitstyggr fyrir ser litid. beit darglinnga hneitis. 

Fall Haralldz konvngs SigvrSarsonar. 

103. Haralldr konvngr Sigvrdarson var lostinn drro i ostinn. f»at 10 
var hans banasår. fell hann I)a ok oli sv sveitin ^ er fram hafSi gengit 
med honom. nema {)eir er aftr hopvøo ok helido {»eir merkino. Var^ 
|>a enn hinn harf>azti bardagi. Geck f)a Tosti iarl vndir konvngsmerkit. 
Toko pti hvarirtveggia at fylkia annat sinn. ok var{) |>a miog long 
dv8/l a orastvnni. ^a qvad j^iodolfr. 15 

Olld heftr afrad golldit sva lark siklings »fi 

illt nv qved ek her stillian sniallx at ver erom allir 

bard ^essa fvr ^iodom |of5vngr beid hinn leyfdi 

{>arflarst Haralldr arstan. lifs grand i stad vandom. 

Enn adr saman sigi hinn sidarri orastan. f»a bs/d Haralldr konvngr ao 
Gvdinason gri[) Tosta iarli brodvr sinom ok ^eim monnom odrom er 
I)a lifdo efiir af Nordmonnom. Nordmenn æpto allir senn ok ss/gdo 
sva at fyrr skylldi hverr [211] falla of fiveran annan enn ^eir gengi til 
gri{)a vid enska menn. æpto f»a herop, tokz fia orusta annat sinn. Sva 
segir Arnorr Iarlaskalld. 25 

Egi var[> ens ygia helldr kvrv meirr hins milida 

vdligr konvngs dvdi milldings enn gri[> villdi 

blif ^étt hlenna svefi vm folksnaran fylki 

hoddom rodnir oddar. falla lidzmenn allir. 

(Orrahrid.) 30 

104. Bysteinn orri kom i {»vi bili fra skipom med ^vi Udi er 
hoDom fylgdi. voro {»eir albryniadir. fær f)aEysteinn orri merkitLand- 
eydona. Varf) nv orusta hit f»ri{»|a sinn ok var sv hin snarpazta. fello 
f)a miog enskir menn. ok var vid sia(l)fl at ^eir mvndo flyia. Sv orusta 
var karllvd Orrahri{». ^eir Eysteinn hofdo farit sva akafliga fra skiponom 35 
at fieir voro fyrr sva modir at naliga voro {»eir vfærir. adr enn fieir 

') sveitiN Cd, 250 Codex Frisianus. 

kvæmi til orustonnar. enn sidan voro |>eir sva oI)ir. at f)eir hlifSo ser 
ecki medan f)eir matto vpp standa. At lyctom steyptoz fieir af hringa- 
brynionoin. var ^a enskom monnoin hægt at finna ha^ggstad a f^eim. enn 
svmir sprvngo med olio ok dé vsarir. fell naiiga allt stormenni Nord- 
5 manna, fietta var hinn efra lata dags. Var f»at enn sem vån var at 
^ar voro eigi allir iafnir. flyøo margir fieir er sva komvz vndan. gerdi 
ok myrkt vm kvelldit a5r lokit væri ollom manndrapom. 

(Frå Styrkåri stallara.) 

105. Styrkarr stallari Haralldz fconvngs SigvrSarsonar komz brart. 
10 haan var agætr naSr. hann feck eino (hest) ok reid i brot. Vm kvelldit 

gerj^iz a vindr kalldr. enn Styrkarr hafdi ecki klaeAa fleira enn skyrto 
eina. ok hialm a ha^føi ok syetp i hendinni bert. honom svaladi er hann 
hratt af ser mæl)inni. ^a kom a moti honom vagnkarl einn. ok var i kars- 
vnngi fodrvdom. fia roællti Styrkarr. Vilitv selia karsvnginn bondi. Eigi 

15 {»er segir hann. f)v mvnt vera NorØmadr. kenni ek mal f>itt. Styrkarr 
mæliti. Ef ek em NordmaØr hvat vilitv j^a. Bondi svara^i. Ek vil drepa 
flig. enn nv er sva illa at ek hefi ecki vapn f)at er nytt se. |»a mæliti 
Styrkarr. Ef {»v matt mig eigi drepa bondi {»a skal ek freista ef ek 
mega drepa ^ig. Reifiir vpp sver[)it ok setr a hals honom. sva at af 

30 fe^k harfvSit. tok sidan karsvnnginn ok hliop a hest sinn ok for til 
strandar ofan. 

(Frå Vilhjålmi bastardi.) 

106. Viihiaimr bastardr Rvdoiarl spyrr andlat Jadvarf^ar konvngs 
frænda sins ok f>at med at {»a var til konvngs tekinn i Englandi Har- 

25 alldr Gvdinason ok hafdi tekit konvngsvigslu. Enn Viihiaimr fiottiz betr 
kominn til rikis i Englandi enn Haralldr fyrir frændsemis sakir vid 
Jadvarf) konvng. I)at var ok med at hann f)0ttiz eiga at giallda Haralldi 
fyrir svikrædi er hann hafdi slitit [212] einkamalam vid dottvr hans. Ok 
af ollu I)esso saman dro Viihiaimr her saman i Nordmandi ok hafdi all- 

30 mikit fiolmenni ok gnogan skipakost. ^ann dag er hann reid or borg- 
inni til skipa sinna ok hann var kominn a hest sinn. f)a geck kona 
hans til hans. ok vilidi ^ tala vid hann. Enn er hann sa ^at. larst hann 
med hælinom til hennar ok setti sporann fyrir briost heiroi. sva at a 
kafi stod. fell hon vid ok feck ^egar bana. enn iarl reid til skips. For 

35 hann med herinom vt til Engiandz. |>ar var med honom Otta erkibyskvp 
brodir hans. Enn er iarl kom til Engiandz. ^a heriadi hann ok lagdi 
vndir sig landit hvar sem hann for. Viihiaimr iarl var hveriom manni 

1) villda Cd. ^ Saga Haralds hardråda. 251 

meiri ok sterkari ok godr riddari. hinn mesti hermadr ok allgrimr. hinn 
vitrazti ok kalladr ecki tryggr. 

(Fail Haralds konungs GaØioasonar.) 

107. Haralldr konvngr Gvdinason lofaøi brartferd Olafi Haralldz* 
seyni ok {»vi liSi som eftir var med honom. enn Haralldr konvngr aneri 5 
^a svdr a England med her sinn. fivi at hann hafdi fia apvrt at Vil- 
hialmr iarl for svnnan a England meø lid mikit ok lagøi landit vndir 
sig. ^ar voro I)a med Haralldi konvngi brædr hans Sveinn. Gyrdr. 
Valt)iofr. Fvndr {»eirra Haralldz konvngs ok Vilhialns iarls var^ svdr 
vid Helsingiaport. varj) pBT onista mikil. fiar fell Haralldr konvngr 10 
Gvdinason ok Gyrdr iarl brodir hans ok mikill luii lidz fieirra. ^at var 
jdx. nottvm eftir fall Haralldz konvngs Sigvrdarsonar. Sveinn iarl komz 

a flotta vndan. ok sid vm kvelldit mætti iarl sveit nockvrri af Vilhialms 
monnom. Enn er hann sa lid iarls flydi hann vndan a eikiskog nockvrn 
vid .c. manna. Vilhialmr(!) iarl le.i leggia eild i skoginn ok brenna vpp ts 
alU saman. Sva segir f^orkell hamarskalld i Valt^iofsflocki. 

Hvndrat let i heito freU er at fyrdar knAtto 

hirdmenn iofvrs brenna flagdvigigs vnd klé liggia 

soknar yggr enn seggiom imleitom feckst ata 

svidokvelld var [)at elldi. vlblackr vid hr« Fracka. 20 

(Drap Val{>j6fs jarls.) 

108. Vilhiaimr let sig taka til konvngs i Englandi. Hann sendi 
bod Val|)iofi iarii at {»eir skyildi sættaz. ok seir honom grip til fvndar 
sins vid fa menn. Enn er iarl kom a heidina fyrir nordan Kastala- 
bryggio. f)a komv a moti honom tveir årmenn Vilhialms konvngs med 25 
sveit manna, ok toko hann ok settv i fiotvr. ok sidan var hann ha^ggv- 
inn ok kalla enskir menn hann helgan. Sva segir ^orkell. 

Vist heiir Val{>tof hra^tan øatt er at sid myn letta 

Vilhiaimr sa er rard malma snarr el{>rinio harri 

hinn er baf skar svnnan deyr eigi milldingr mørri 30 

hællt i trygd vm vélltan. manndrap a Englandi. 

Vilhiaimr var sidan konvngr a Englandi .xxi. vetr ok hans afkvæmi 
iafnan sidan. 

(Ferd Olafs Haraldssonar af Englandi.) 

109. Olafr son Haralldz konvngs Sigvrdarsonar hellt lidi sino brot 35 
af Englandi ok sigldi Vt af Hrafoseyri. ok kom of harstid til Orkneyia. 252 Codez Frisianus. 

ok voro f)ar f)ar tif)in(li [213] at Maria dottir Haralldz konvngs SigvrSar- 
sonar hafdi ordit brat)da^d f)ann sama dag ok a {>eirri stvndo er Har- 
alldr konvngr fell a Englandi. Olafr dyal[)iz I)ar vm vettrinn. Enn eftir 
of svmarit for hann a^str til Noregs. var hann f)ar til konvngs tekinn 
5 med Magnusi brodvr sinom. Ellisif drottning for vestan med Olafi stivp- 
seyni sinom ok Jnngigert^r dottir hennar. fia kom ok vestan of haf 
Skvli er sidan var konvngs fostri ok Ketill kroer broSir hans. ^eir 
voro badir ga^fgir roenn ok kynstorir ok badir forvitri. voro fieir hinir 
kærsto Olafi konvngi. For Ketill kroer nordr a Halogaland. fecc Olafr 

10 konvngr honom gétt kvanfang. ok er fra honom komit mart stormenni. 
Skvli konvngsfostri var ska^rongr mikill. manna fri{»aztr synom. hann 
gerl)iz forstiori i hird Olafs konvngs ok talaSi a I)ingom ok reØ oUum 
landradom meA konvngi. Olafr konvngr bs/Ø at gefa Skvla fylki eitt i 
Noregi. f)at er hann keyri. med ollum tollum ok gædom. Skvli ^akkadi 

15 honom bod sitt. ok letz vilia beida af honom annarra luta. fyrir pvi ef 
konvngaskipti vert)r. kann vera at rivfiz giofin. ek vil segir hann I>iggia 
af per nockvrar eignir f)ær er liggia nærr karpstodom pem er per 
sitid herra. Konvngr iatti honom fiesso ok gaf honom iardir arstr vid 
Konvngahello. ok vid Oslu. ok vid Tvnsberg. vid Borg ok vid Biorgyn 

20 ok nordr vid Nidaross. fiær voro naliga hinar bezto eignir i hveriom 
stad. hafa pær eignir sidan legit vndir hans ættmenn. Olafr konvngr 
gipti honom frændkonv sina Gvdrvno Nefsteinsdottvr. Modir hennar 
var Jngiridr dottir Sigvr()ar konvngs syr ok Asto. Son ()eirra Skvla ok 
Gvdrvnar var Asoifr a Reini. hann atti ^orv dottvr Skopta Avgmvndar- 

25 sonar. Son {»eirra Asoirs var Gvthormr a Reini fadir Bardar fodvr Jnga 
konvngs ok Skvla hertoga. 

(Vestan flutt lik Haralds konungs.) 

110. Einom vettri eftir fall Haralldz konvngs Sigvrdarsonar var 
flvtt vestan af Englandi lik hans ok nordr til Nidaross ok var jardadr 
30 i Mariokirkio {»eirri er hann let gera. Var pBi allra manna mal at Har- 
alldr konvngr hafdi verit vmfram adra menn at speki ok allri radsnilld. 
hvart er hann skyildi til taka skiott eda gera langt rad fyrir ser eda 
odrom. Hann var allra manna vapndiarfaztr ok sigrsæll sva sem ritad 
var vm hrid. Sva segir ]^iodoIfr. 

35 Arædis nari eydir 

aldyggr Selandbyggia 
hvgr rædr halfom sigri 
Haralldr fannar ^at manna. Saga Haralds hardrada. 253 

(Fra Haraldi konungi.) 

111. Haralldr konvngr var rrif)r madr synom ok Mgviigr. bleikt 
hår ok skégg. ok hafSi langa kanpa. ok nockvrv ofarr onnvr brvnin 
enn onnvr. miclar hendr ok fætr ok vel vaxit hvartveggia. fim alna er 
håttmal hans. hann var grimr ovinom ok refsinngasaror vm allar moU 5 
gerf)ir Sva segir ^iofiolflr. 

Refsir reyndan ofsa sveijiz hafa slikar byrdar 

radgegn Haralldr [214] j^egnom aannz nytr hverr vid anoan 

hyck at hilmis reckar Haralldr skiptir sva beiptom 

halldi ypp [>vi er vallda. hliotendr er ser briota. 10 

Haralldr konvngr var agiarn ti! rikis ok allra farsæligra eigna. hann var 
storgiofvll vid vini sina. Sva segir fiiodolfr. 

Mork let veitt fyrir verka 

▼eckianndi mer sneckio 

hann Ij§rtr bylli sinnar 15 

hialldrs tilger^ir vallda. 

Haralldr konvngr (var) f)a fimtargr er hann fell. Ongar frasagnir hofom 
ver merkiligar fra vpprvna hans fyrr enn hann var .xv. vetra. pH er 
hann var a StiklastoØom i orusto meø Oiafi konvngi broøvr sinom. Enn 
sidan lifdi hann .xxxv. vetra. enn alla f»a stvnd varf» honom alldri i so 
millom aga ok vfri()ar. Hann flydi alldri or orusto. enn oppt leitaSi 
hann ser farborda vid ofrefli iiøz er hann atti iafnan vid. Allir menn 
sogdo t)at f)eir er honom fylgøo i orusto ok hernadi. at ^a er hann 
var staddr i miclum haska ok bar skiott at hondom. at f)at raø mvndi 
hann vpp taka. sem allir sa eflir at vænazt hafdi verit at hellzt mvndi lyøa. 25 

(Samjafnadr Haralds konungs ok Olafs konungs.) 

112. Halldor son Brynio(I)fs vifallda. hann var vitr madr ok hofd- 
ingi mikill. hann mællli sva f»a er hann heyrSi rædvr manna, at menn 
misiofnodo miog skaplyndi f>eirra brædra Olafs konvngs helga ok Har- 
alldz konvngs. Halldorr sagdi sva. Ek var med ^eim baøom brædrom 30 
i kærleikom miklum. ok var mer hvarstveggia skaplyndi kvnnigt. fann 
ek alldri .ij. menn skaplikari. ^eir voro badir vitrir ok vapndiarfir. enn 
agiarnir til fiar ok rikis. riklyndir. ecki al()yfiligir. stiornsamir ok refs- 
ingasamir. Olafr konvngr brai landzfolk til kristni ok rettra sida. enn 
refsafii grimliga {)eim er darfheyrøoz vid. ()ol()o iandzmenn honom eigi 35 
réttdæmi. ok reisto her moti honom. ok felldo hann a eigo sinni sialfs. 
varf) hann af f)vi heilagr. Enn Haralldr heriaøi ser til frægdar ok rikis. 
ok bra^t allt folk vndir sig pnX er hann matti. ok fell hann a annarra 254 Codcx Frisianus. 

konvnga eigo. BaSir voro {leir bræør hversdagliga sifilatir ok veglatir. 
^eir voro ok viøfa^rlir ok elionarmenn miclir. ok vrøo af sliko vid- 
frægir ok agætir. 

(Daudi Magnus konungs.) 

5 113. Magnus konvngr son Haralldz konvngs reØ fyrirNoregi hinn 

fyrsta vetr eflir fall Haralldz konvngs. Enn siøan re5 hann landi .ij. 
vetr med Olafi konvngi brodvr sinom. voro f^eir {»a .ij. konvngar yfir 
Noregi. hafSi Magnus konvngr hinn neyrdra luta lands, enn Olafr kon- 
vngr hinn eystra lut. Magnus konvngr atti son er Hakon het hann 

10 fostrat^i Steigarf^orir. var hann hinn mannvænsti madr. Eflir fall Haralldz 
konvngs SigvrSarsonar sagdi Sveinn Danakonvngr at slitid v»ri frif)i 
mefial Nordmanna ok Dana. tal{)i eigi lengr verit hafa fri[) settan. enn 
fieir nfdi baSir Haralidr ok Sveinn. Var {>a VtboØ i hvarotveggia rikino. 
hoføo seynir Haralldz konvngs almenning fyrir Noregi at lidi ok skipom. 

15 enn Sveinn konvngr for s(v)nnan med Danaher. Foro f»a [215] sendi- 
menn millt fieirra ok baro sættarboØ. sogdo Nor6menn at ^ir villdo 
annathvart hallda hina sa^o sætt. sem fyrr var gor. eøa beriaz at 
odrom kosti. ]^vi var f^etta kvedit 

Vaij>i ognarordom 
20 Olafr ok fri[)maIom 

iord sva at engi ^ordi 
^Uvallda lil kalla. 

Sva segir Steinn Herdisarson. 

Sina mvn fyrir Sveini ætt sinni mvn vnna 

25 soknstraogr i karpangi Olafr konvngr hala 

{>ar er heilagr gramr hvilir VIfs ^arfat j^vi arfi 

hann er rikr iofvrr bannar. allx Noregs til kalla. 

J f^essom stefnoieidangri var sætt ger miUi konvnga. enn fri{»r millum 
landa. Magnus konvngr feck vanheilinndi. reformasdtt ok ia i ^eirri 
30 sott nockvra hri{». ,hann anda{)iz i NiAarosi ok var ^ar iardafir. hann 
var vinsæil konvngr af allri al()yØo. fK>rgisi het maSr ok var kallaør hastadi. hann var kyniadr af pem bæ 

er heitir HastoSom i Noregi. hann var fostri Haralldz konvngs Sigvrd- 

arsvnar ok var med honom ^ar til er fell hinn helgi Olafr konvngr a 

35 Sticlarstodom. Ok er iokit var bardaganoro akilpiz Haraihlr konvngr vi6 

^orgisl hastada fostra sinn ok var^ ecki vart vid hann langan tima. 
Saga Haralds hardréda. 255 

Enn er Haralidr haffii lengi raSit fyrir Noregi. atti hann bardaga agætan 
vid Svein konvng Vlfssoi) fyrir Nizi sem fyrr segir. Ok eflir bardagan 
siglir Haralidr konvngr a^slan roeø landi. Enn er hann kom fyrir Lisla. 
{)a sa f)eir .ij. inenn a bati. annarr {»eirra gamall ok skolloUr ok var po 
maArinn miog naitvrligr. sa sat vi$ vaø ok fiskti nockvt sva. enn sa 5 
er vid anndofit sat var mikili maør ok vænn synom. Hinn f>ri()i var 
vppi a bergino ok brenndi fiara. fiessir menn heilsa vel konvngi. ok 
tok konvngr qvedio f^eirra. Konvngr roølUi. Kanntv nokkvt at yrkia 
karl. Hann svaraøi. Ek jgftla litid vm |>at. Yrkiom f»a nokkvt segir 
konvngr. ok man ak fyrst kveøa. |^a qvaø hann visu. 10 

Hiogga(?) hardia dygfgvir fyrr var hitl at fiarri 

hirdmeno Daoi siirda foslrlandi rvd ek branda 

sotti ferd a floUa sTerfi i Serkia gardi 

fram eno pttX var skommo. aarng enn ^at var loogv. 

KveSit her eflir sagøi konvngr. ok hafit eitt niørlag ok eina hviUd lem 15 
ek hefi haft. Karl mællti. Sva at eins er visa f^essi kvedin al vel ma 
kveda adra eftir. Ek a nv sagdi f^ioftolfr skalld. hann var pa med 
konvngi {>ar. Hann qvad. 

Milldingr rard af modi setti nidr a sleNv 

mol hart var ^ar spiota Serklandi gramr merki 20 

Dvnom voro god geira stod at stillia radi 

grarmm enn {>at var skarmmo. stong enn ^at var longo. 

Nv attv karl segir konvngr. [216] Karl fiskti {>a lyso. enn aør haføi 
hann fiskt longo. |^a kvaØ karl visv. 

Fvss bra ek alldri yso giorr hafSag gvlli vafdan 25 

attag fang vid longo dvdi darrr i blodi 

vann ek of hofdi hennar drengr var ^at fyrir lengra. 

hlaonm enn ^at var skommo. 

Nv a ^essi hinn vngi maAr segir konvngr. Hann let hirst andofit ok 
kastaSi yfir sig våsstakkinom. Hinn vngi maør kvad. 30 

Fer ek I vanda verio enndr var hitt at hrvndi 

ver nard of mer snvdom hringkofl of mig innga 

karsvngr fær vist i vasi gargl baro sig såra 

varmm enn ^at var skommo. swng enn j^t var longo 

^essi madr er salltid brenndi heyrdi kvedskapinn. Konvngr mællti. 35 
Nv attv madr a bergino. Hann qvad. 

Brenndom brvk a sandi reyk svølan tok rivka 

bard ek byr j^ni rardom ri^mm enn ^at (var) skommo. 256 Codex Frisianus. 

enn fyrir England sronan ristin skalf i rostv 

od hestr vod mer festa rarng enn {>at var longo. 

f>a qvad ]^iodolfr. 

Vig let Vinda mygir enn fyrir Serkland ivnnan 

5 virdom kvnn of vnnit snarr t^eogill hio drengi 

gerdis geira hardra kvnni gramr at gvnni 

glvmm enn f^at var akommo. gvnff con j^at var longr. 

Konvngr mællti. Hofom heilir kvedit. eøa hverr (er)tY karl. Hann 
svaradi. Ek heiti ]^orgisl hastadi. Konvngr fagnadi vel foslra sinom. 
10 Enn fietta voro seynir hans hinir vngo menn er f)ar voro met honom. 
Voro fieir siøan allir med konrngi ok felia med honom a Englandi. 

(Frå 6lafi kyrra.) 

Olafr var einn konvngr yfir Noregi eflir andlat Magnus konvngs 
brodvr sins. Olafr var mikill madr a voxt ok vel vaxinn. ]^at 
15 er alira manna sargn. at engi madr hafi set fegra mann efia tigu- 
ligra synom. hann haføi gvlt hår ok for afar vel. biartan likam ok eygør 
manna bezt. lirøaSr uel. famålugr iafnan ok litt talaSr a ()ingom. gladr 
vid arldryckio ok malreitinn. blidmælltr. fri{)samr medan hans riki stod. 
Sva segir Steinn Herdisarson. 

20 Lond vill ^engill {»r^nda bvgnar {>iod {>at er {»egna 

[)at likar vel skotnvm ^rélyndr til frif^mala 

oli vid ærna snilli kvgar Engia Qgir 

eggdiarfr i fri^ løggi>* Olafr borinn soln. 

Gert hasæti vm {»veran pall. 

25 2. ^at var forn sidr i Noregi at konvngs hasæti var a midiom 
langpalli. var arl vm elld borit. Enn Olafr konvngr let fyrst gera sitt 
hasæti a f)verpall. hann let ok fyrstr geyra ofnstofvr ok strå golf vm 
vetr sem of svmar. Vm dag^ Olafs konvngs hofvzt miog ka^stadir i 
Noregi. enn svmir settvz at vpphafi. Hann setti ks/pstad i Biorgvin. 

30 gerf)izt f)ar bratt mikit setr 8/digra manna ok tilsiglingar karpmanna af 
odrom londom. hann let reisa af grvndvelli Kristzkirkio hina tniklo 
steinkirkio ok var at henni litid gert. enn hann let algera trekirkiona. 
Hann let setia mikla gilldi i Nidarosi. ok morg onnvr i ka^stodom. 
enn adr voro hvirfingsdryckior. f>a var Bæiarbot hin mikla hvirfings- 

35 klucka i Nidarosi. Hvirfingsbrædr ietv gera Margretarkirkio. A dargom 
Sajs« Olafs kyrra. 257 

OhEs koaTngs hofrzt skylningar ok leidzlodryckior i kypstoSom. ok loko 
■leu Tpp smdrger{)ir. hofdo drambhosvr lerkadar at beini. SToiir spentv 
gvilkniigon of leggi ser. svmir hofAo dragkyrtla ladz al siAo. ennar 
•T. alu hngir ok sva fmnngvar at draga skylldi oieA handtvgli ok lerka 
all at od Tpp. hafir scoar ok aliir silkis^'maAir. eno smiir grlllagdir. 5 
aArar smdrgeyrdir voro (m. Olafr koQvngr samii hirisito. 

3. Ohfr koiiTngr hafSi [)a hirfisiAo ^ at hann let standa fyrir borti 
simo skrtilsveiQa ok skenkia ser af borAkeroai ok sva oIIubi tigoom 
MOMHMi ^n er at hans borAi sato. Hann hafSi ok kertisTeina. [la er io 
kerte« belldo fyrir borAi hans. ok iafnroorgom sem tignir menn sato 
Tpp. ^ Tar ok stallara stoll Ttarr fra Irapizo. er stallarar sato a ok 
gv^ingar. ok horfAo innar i mot hasætino. Haralldr kon^ngr ok aArir 
kosmgar fyrir honom voro vanir [2il] at drecka af dyrshomom. ok 
liera ol wm elld. ok drecka ninni a [wnn er bonon syndix. Sva segir t^ 
Srrfr skaBd. 

Yissa ek killdar hTeati |n er blo6ftada brcdir 

hmmm rar nytztr at kanna barros frnir at Ran^ 

af irodoai bjr fiidar fiani b«^ STUIo bonri 

|ra|r«t«laa ser fafraa. feck tialfr a auf drecka. 20 

Yandat wm iiAsfiol^a koavngs. 

4. Olafr konvngr hafAi .c. hirAnanna ok .Ijl gesta ok Jx. hTs- 
karb. ^eirra er ISylia skyildo at garAinon [»at er ^Trfli eAa slarfa aAra 
lati [w er konvngr villdi. Enn er bændr spvrAo koBTag ^ess. hii hann 
heIBi aMira liA enn log sloAo til hiaaa fyrri koavaga [w er kaaa for ^ 
a veidor [wr se« bendr gerAo «oti bono«. koavagr svaraAi sra. 
Bgi fe ek lietr styrt rikino ok eigi er «eiri oga af «er eaa feAr 
ariaoaL fiolt ek hafa halfo fleira KA eaa kaaa bafSL eaa eagi pyndiag 
gcagr «er til pessM viA yAr. ok eigi [wt al ek TiBa ^yagia kosti yAroaL Andlat Steins konvags Alfifosoaarf!). 30 

5. Sveinn konvngr vBfp soltda-^ .x. Tettrv« eflir faD BaralMz 
Sqjfiéaisoaar. [lar næst var Haralldr keia koavagr i DaaaKwk Jiij. 
▼elr. ^ Kartr Sveinsson .tij. ok er kaaa saaakeilagr. [w Obfr Sveiassoa 
.viij. Tetr. [w Eirikr goAi STeiassoa Ml^ Tetr. Ofalir Soregs koavagr 
feck Ja gigc f ij wr doltrr Sreias Daaakoavags. eaa Obfr DaaakoaTagr 3& 

1) birliiia Cd. 

17 258 Codex FrUianus. 

feck Jnngigeij^ar dottvr Haralldz konvngs systur Olafs Noregs konvngs. 
Olafr konvngr Haralldzson. enn svmir koIloSo Olaf kyrra enn margir 
Olaf bonda. gat son vid ^orv JonsdoUvr er Magnus het. hann var frif)r 
synom ok allmannvænn. ox hann vpp i hird konvngs. Olafr konvngr 
5 let gera steinmvsleri i Nidarosi ok setti i f>eim stad. sem fyrst hafSi 
verit iardat lik Olafs konvngs. var {)ar yfir sett alltarit sem gra^ptr 
konvngs hafdi verit. ^ar var vigd Kristzkirkia. var [)a ok fiannig flutt 
skrin Olafs konvngs ok sett {)ar yfir alltari. vrdo {)a f)ar roargar iartegnir. 
Enn annat svmar eftir at iafnlengØ {>ess er kirkian var vigd. |>a var f)ar 

10 allfiolment. ^at var Oiafsvarko aptan at blindr madr feck pw syn sina. 
Enn sia(l)fan messodaginn. {»a er skrin ok heilagr domr var vt borinn 
ok nidr sett i kirkiogarjii sem sidr ok vandi var tiL f»a feck sa madr 
mal sitt er jengi adr hafdi malla^ss verit ok sa^ng |)a lof gvdi ok 
hinom helga Olafi konvngi med miklo tvngobragdi. Kona var hinn 

15 |>rit)i madr er [lannig hafdi sott af Svi|)iodo 8/stao. ok hafdi i fieirri 
ferd t)olat mikla na^d enn \fo treystiz hon gvds miskvnn. Hon var 
leidd sionifl/s i kirkio at messo vm daginn. ok fyrr enn tidom var lokit 
sa hon badom a^gom ok var {»a skygn ok biarteyg. enn adr hafdi hon 
blind verit .xiiij. vetr. ok for hon ^adan med haleitom fagnadi. 

20 Sagt fra hæd {»eirra langfedga. 

6. [221] Olafr konvngr kyrri var manna hæstr. Var [lar mark 
gert of hæd {)eirra {>riggia langfedga. Haralldz konvngs. Magnus ber- 
fætz. Olafs konvngs kyrra. a Hariokirkio i ka^pangi {»eirri er Haralldr 
konvngr let gera. vid dyrnar a steinvegginom. var klappadr kross {»ar 

25 sem Haralldi konvngi var hægt at kyssa a. ok annan Olafi. f»ri|>i var 
nedarst. ok allra iafnlangt i milli. Magnus var allra manna kvrteisaztr. 
Vm daga Olafs konvngs var mikit år i Noregi ok margfolld gæzka. ok 
vm engis mannz æfi var iafngott i Noregi sem hans. sidan er var Haralldr 
konvngr harfagri. Olafr konvngr skipadi fieim malom morgvm til vægdar 

30 er fadir hans hafdi med freko reist ok halldit. Hann var milldr af fe. 
enn fast heilt hann rikino. ok oili pvi vit hans. ok f)at med at hann sa 
hvat konvngdominom gegndi ok bæfdi. ok ero morg god verk hans at 
telia. J f)vi ma marka hver hans gsrøka hefir verit ok astsemd vid 
lydinn. er hamfi mællti dag nockvrn i micla gilldi. var hann |mi kåtr ok 

35 i godo skapi. ]^a mællto menn hans. Herra fargnvdr er oss a er per 
erot sva katir. Hann svaradi. Nv skal ek katr vera er ek se gledi a 
lyd minom ok Erelsi. ok sit ek i samkvndo ]^irri er helgvl er hinom 
helga Olafi konvngi fa^dvrbrodvr minom. A dargom fa^dvr mins var Saga 6lafs kyrra. 259 

t^essi lydr vndir aga miklum ok otta. ok falu flestir gvll siU ok ger- 
simar. enn ek se nv a hveriom skina f)at er a. ok er ydart frelsi min 
gledi. Var nv ok kyrt vm hans daga fyrir orustom. ok frif)a5i hann 
fyrir ser ok lydnom vtanlendis. ok stod f)o hans nagraninom mikil ogn 
af honom f)6U hann vgri hogværr. Sva sem skalldit segir. 5 

Vardi of;narordoin 
Olafr ok fril)malain 
lord sva at enf^i I>ordi 
allvallda til kalla. 

Olafr konvngr var tinr Knttz Danakonvngs. For Knvtr konvngr til 10 
motz vid hann. ok hittoz i Elfinni. ()ar sem konvnga stefna var forn. 
Talar pH Knvtr konvngr at hann villdi at [)eir gcrdi her vestr til Englandz. 
sliks sem {»eir alto at hefna. Olafr konvngr at vpphafi ok sva Dana- 
konvngar. Ger nv annathvart segir Knvtr konvngr at ek mvn fa f)er 
.Ix. skipa ok geyrz fiv hofdingi fyrir. eda ella mvn ek geraz hofdingi 15 
fyrir ok fa py mer .Ix. skipa. Olafr konvngr svaraØi. |>etta mal er per 
ræØit Knvtr konvngr er mer skapfellt. enn f)at er miog oiafnt. f>er 
frændr hafit meiri gipto borit til ()ess at vinna England meØ framkvæmØ. 
sva sem var Knvtr konvngr hinn riki. er nv likligt at pai mvni ySr 
ættgengt. enn f)a er Haralldr konvngr SigvrØarson for til Englandz feck 20 
hann bana. eyddiz f)a Noregr sva at mannvali at eigi hefir sliks kostr 
verit sidan i landino. var sv ferS agætliga bvin ok gafz nv sem per 
vissvt. Nv kann ek [Ul] at ætla mitt rad hverso mycio ek em van- 
færri at geraz harføingi fyrir. ok vil ek yør til kiosa at per farit meS 
minni eflinngo. Ok fec honom .Ix. storskipa meS agætvm bvnaØi ok 25 
tra^sto Udi ok setti fyrir hofdingia sina lenda menn. ok var {)at mællt 
at stormannliga væri til fengit. Ok sva er sagt i Knvtz sargo. at Nord- 
menn einir rvfo eigi leidangrinn. pB er saman var kominn. ok Danir 
bido eigi. ok virdi pai Knvtr konvngr vid Nordmenn ok gaf t)eim leyfi 
at fara i ka^pfer{)ir hvert er peW villdi ok sendi Noregs konvngi dyrd- 30 
ligar giafir fyrir sitt lidsinni. enn hann lagdi a Dani reidi ok mikit 
fegialld her fyrir. 

Fra visindamanni. 

7. j^at barst at eitt svmar. pn er menn Olafs konvngs hofdo 

saman dregit landskylldir hans. (at) konvngr fretti hvar pem væri bezt 35 

fagnat. ^eir sogdo t)at vera i eino fylki konvngs. fiar er einn sa gamall 

bvandkarl segia f>eir er veit fyrir marga lati ok hofom ver hann spvrt 

margs. ok hefir hann vr leyst. ok f)at hyggiom ver at hann kvnni fvgls 

17* 260 Codex Frisianas. rarddo. Konvngr mællti. MeS hvat faril f)er. slikl er hegomi mikill. Ok 
t)at berr at eilt sinn er konvngr ferr fyrir land fram. ok mællii er f)eir 
sigldo of svnd nockvr. Hvat bygdom er her a land vpp. |>eir svaroSo. 
Fra |)e$so fylki sogdo ver herra at oss væri her bezt fagnat. Konvngr 
5 mællti Hvat hvsi er |)at er her stendr hia svndino. {»eir svara. j^at 
hvs a sa hinn frof)! madr er ver ss/gSom f)er fra. Ok' sa t)eir eitt hross 
hia hvsino. {»a mællti konvngr. Farit nv ok takit hrossit ok drepit 
fieir segia. Eigi viliom ver gera honom skaSa herra. Konvngr mællti. 
Ek vil rada. hs/ggvit af ha^fvS af hrossino. ok latiS eigi biodit koma 

10 nidr. berit vt a skip mitt hrossit. farit siSan eftir karli ok segit honom 
ecki til. ok lif ySart mvn vid liggia. SiSan gera f)eir sva ok segia 
karli konvngs eyrinndi. Ok er hann hittir konvng. [)a mællti konvngr. 
Hverr a iorS |)a er {)v byr a. Hann svaraSi. |»er eigit herra ok takit 
leigvr af. Konvngr mællti [)a. Seg oss leid fram fyrir landit. per mvn 

15 kvnnigt vera. Hann gerSi sva. Oc er f)eir roa. flygr kraka ein fram 
vm skipit ok lætr illiliga. Bondi litr til. Konvngr mællti. |>icki ^er nock- 
vrs vm vert. Sva er vist segir hann. ^a flygr onnvr kraka yflr skipit 
ok skræktir. ^a gair bondi eigi at roa. verj[)r arin lårs i hendi honom. 
{»a mællti konvngr. Miog ihvgar ]fv bondi ^ krakvna eda {)at er hon 

20 s^ffir- Bondi mællti. Herra nv er mer grvnr a. Ok hit ]fr\^\H sinn flo 
kraka ok let sv verst ok legzt nær at skipino. Enn bondi stendr j[)a 
vpp i moti ok gair eigi roØrar. Konvngr mællti. Mikils t)icki per nv 
vm vert bondi. eda hvat segir hon nv. Bondi svaraSi. {»at er olikligt 
er [223] at ek vita eØa hon. Konvngr mællti. Seg nv. ^a qvad bondi. 25 Sei^ir vetrgomvl 

veit ecki sy 

segir tvQvetr 

trvi ek eigi at helldr. 

enn t>revetr segir {»ickira raer likligt. 
qvet>r mig roa 
a merar hofdi 
enn ^ig konvngr 
t>iof' mins fiar. 30 Konvngr mællti. Hvat er nv bondi. villtv segia mig f)iof. Sidan gaf 
konvngr honom goSar giafir ok vpp landskylldirnar allar. Sva segir 
Steinn. * 35 Gefr åttstvdill iofra 
arrr ok steioda knorro 
hann vill hneyggvi sinnar 
håbryniod skip synia. 
t>iod nytr Olafs a/^dar 
annarr konvngr monnom se t>v hvert slikt fé reidir 
sig beztan gram miclo. 

Her |)engi1l gledr hringora 
hoddarrr sa er rydr odda^ 
becksagnir lætr bragna 
bragningr giofvm fagna. ') bvndi Cd. 
Saga Magnus berfætts. 261 

Nordmonnom gefr nenninn konvng pryda I>a^ klædi 

Norngs konvngr stéroin kynstérr iofvrr brynior. 

a^rr er Engla {^verrir <)yggr l^^r t^vngar j^iggia 

Olafr borinn sélu. t^engill af ser drengi 

Hilinir gefr ok hialma vås larnar sva visi ^ 

hird 8va at engis virdir ver{)vng Halfs gerdar. 

Olafr konvngr feck banasott s/str i Vik a Hs/gsstodom. ok var fluttr 
nordr i |»randheim. ok iarØat)r at Krislzkirkio. {»a hafSi hann konvngr 
veril .vij. velr ok ,xx. 

Vpphaf Magnus konvngs berfætz. 10 

Magnus Olafsson var tckinn til konvngs s/str i landit. enn |>rændir 
toko til konvngs Hakon Magnusson Haralldzson^. er fostraØ ^ hafØi 
fyrst Sveinki Steinarsson 2/sir i Vik. ok sidan Steigart)orir. ok hann 
var kallaSr fiorisfostri. hann var allra manna vinsælstr vid bændr. 
Hakon konvngr hafØi farit til Biarmalandz ok bariz f^ar ok feck sigr. 15 
Hann veitti |»rændom rettarbætr a marga lund ok helldo f>eir vndir 
hann konvngdominom. Magnus konvngr var Is/ngom s/str i Vik ok 
hafdi sina lenda menn hvarr t)eirra. ok keppaz menn {»eirra sin a mllli. 
enn konvngar ero sattir. ok voro litt i einom staØ. |>eir voro einn 
vetr i Nidarosi. ok var Magnus konvngr i konvngsgarf)i. enn Hakon 20 
konvngr i Skvlagar[)i nidr fra Klemenskirkio. ok helldo sva iolavistir. 
^a nam Hakon konvngr af iolagiafir allar ok lands/ragiolld viS firændi 
ok Vpplendinnga |)a er viØ honom toko. ok bætti par i moti (i) morgo 
rett landzmanna. Tok fyrir pessB ss/k hvgr Magnus konvngs at yfazt 
er hann f)ottiz minna hafa af landino ok skottvm. enn faØir hans hafdi 25 
hafl. ok j[)Otti honom eigi sinn lutr sidr vpp geCnn i pessv ennHakonar 
frænda sins. {)ottiz hann i p\i vvirdr ok mishalldinn af frænda sinom ok 
radom |>oris. f>cini f>ori ok Hakoni konvngi var ok mikill grvnr a hverso 
Magnusi konvngi mvndi lika. p\i at hann hellt [224] allan vetr .vij. lang- 
skipom (i) vark opinni a NiØ. Enn vm varit nær kyndilmesso. lagdi 30 
Magnus konvngr bra^t a nattarf)elL meS tiolldof)vm skipom ok lios 
vndir tiolldom. ok lagdi vt til Hefrinngar. ok bio {»ar vm nottina. ok 
gerSi ellda stora a landi. Hakon konvngr hvgdi at f^etta væri gert til 
svika ok let blåsa lidino vt. ok sotti allr bæiarlyØr til hans. ok voro 
i samnadi vm nottina. Enn vm morginin er lysti. ok Magnus konvngr 35 
sa allan herinn vt a Eyronom. pet hellt hann or firdinom. ok svdr i 
Gvlaf)ings Is/g. Enn Hakon konvngr (»ackar monnom liØsinni sitt. er 

') forstrad Cd. 262 Codex Frisianas. 

{)eir hofSo nv synt viS hann. ok bio nv ferfi sina i Vik s/str. ok hellt 
adr mét i bænom. ok sat a hesti ok mællti. OHum monnom se |>at 
kvnnigt er milt mal mego nema ef ek kem aflr til bæiar f)essa at ek 
skal {)a la^na hveriom eftir sinom tilgerninngi. ok helt ek ollum ydr 

5 byiarmonnom vinatto minni. ok er mer f)o nockvrr grvnr a vilia frænda 
mins. Enn allir menn beto honom vinatto ok fylgd ef hann t)yrfti. ok 
fylgdi honom allr lydr vndir Steinbiorg vt. Enn konvpgr for f)a til 
fiallz vpp. ok er {)at sagt at hann rei5 allan dag eflif rivpo einni er 
flarg vndan honom. Ok i {»eirri terp feck hann sott {)a er hann leiddi 

10 til bana. ok andafiiz pnr a fiallino. ok flvtto j[)eir hann aflr til bariar- 
ins. Gengo menn ^a i moti liki hans ok nær allir gratanndi. {)vi at 
allir menn vnno honom hvgastom. Lik hans var iardat at Kristzkirkio. 
ok hofdo {)eir Magnus konvngr f)a radit landino .ij. vetr. 

Fra Sveini Haralldzseyni. 

15 2. Eflir andlat Hakonar konvngs toko ^rændir ser konvng Svein 
son Haralldz flettis. at {»vi raØi hvrfo margir rikir menn. var hofodz- 
madr Steigarf)prir. ok Egill Askelsson. ok Skialigr af JaSri. ok mestr 
Inti l^rænda 8amf)yctiz yiA {»etta. ok bioggvz at veria landit fyrir Magnusi 
konvngi. Sya segir j^orkell hamarskalld. 

20 Vitt dro sinar sveitir snorp fra ek a {>vi er vrpo 

saman stdrhvgadr ^orir endr Skialgs yinom lendir 

heHdr vorot ^9r barlldom menn vid mordvals brynoi 

haglig rad med Agii. mein vm afl ser steini. 

I^orir for meS flockinonii vm Mæri hvaratveggio ok viSa vm f^randheim. 
25 drapo mefin enn svma rænto {»cir. ^a er eigi villdo vndir ()a ganga. 
ok gerdo vida mikit illvirki. Ok er Magnus konvngr frettir f)etta. 
samnadi hann til sin liSi ok lendom monnom. ok efldia at skipom. for 
nordr at {)eim ^ori. ok hafSi mikit lid. Sva segir Gisl Jllvgason er 
^a var med Magnusi konvngi. 

30 Vngr reyndi hann sig imdar faka 

^ar er a|endr villdo enn iofvrr aoUi 

lofsælao gram Båleygs vido 

lifi ræna. med blåra hiorvi. 

Ok hann getr {)ess at Magnus konvngr for at {»eim. meS orusto. 

35 Ttti ornsto fylg^i ræsi 

til Egils fvndar Rygir svnnan 

lofdvngr lidi linnz lédgefendr 

lands at [225] krefia. i légom tvennom. k Saga Magnus berfætts. 263 

Ok sva segir hann at Magnas konvngr hellt s^stan med miklu lidi ok 
hino fri{)azta er vera måtti. 

Sia knatti I>a er fyrir eyiar 

sikliogs flota i aga miklam 

vel vigligao ot>roUigt lid 5 

ok vanan sigri. arar knidi. 

Ok si^an gengo {)eir (Magnus konangr å land) fyrir innan Ortahamra. 
atti konvngr {»ar hvsl^ing. sagSi at menn gerSo moli honom ok halida 
sialfs hans riki. ok gera hernat i landi hans. ok toko ser hoffiinngia 
{)ann er ecki var til borinn. heitr a lid sitt at f)eir reki af hondom (»etta 10 
illmenni. ok hvervitna {)ar sem menn hafa vndir ^a gengit skal brenna 
ok drepa menn. Sva segir Gisl. 

AUi hilmir Hyrr sveimadi 

hv8t>ing vid sia ballir {»vrro 

^at var fyrir innan gecc bar logi 15 

Orva hamra. of berot ^eirra. 

bioz at brenna sia matti 

enn bændr flydo ^ar er snarir fella 

stérradr konvngr landrad konvngs 

fyrir Stadi innan. of lipi ^oris. 20 

Ok er konvngr gerøi {»essa refsing. fra ^at ^orir. ok hans menn foro 
vndan nordr. Sva segir Gisl. 

Ra^zt vid rostv matto ei bersar 

rymr var]) 1 ber vid Harrda gram 

helminngr i bi^ ladgofgodom 25 

fyrir Hladar vtafi. landi rada. 

f>at er sagt adr Magnus for at {leim. sendi hann Sigvr^ vilstreng til 
molz vid fiori. ok margir ad(r)ir konvngs vinir hofØo spvrt {)etta vpp- 
laq) t)eirra j^oris ok fiandskap. ok hofSo saman samnaz ok sk&ro vpp 
heror moti |>ori. ok helldo til Viggiar olla lidino. Enn [)eir Sveinn ok 30 
f^orir bordvz {»ar vid fia Sigvrd ok nado vppgongo ok veitio mikit 
mannspell. ^eir Sigvrdr flydo til Magnus konvngs. enn f)eir ^orir 
namo stadar i firdinoro. Ok er {»eir voro bvnir vt or firdinom logdo 
{»eir skipom sinoro vid Hefring. f>a kom Magnus konvngr vtan a fiordinn. 
f>eir j^orir logdo skipom sinom a Tagnvikastrarnd ok flydo f)eir af 35 
skiponom. ok komv nidr i {»exardal i Seliohverfi. ok var j^orir borinn 
i borom of fiallit. somnodoz sidan til skipanna. ok foro nordr a Halo- 
galand. Magnus konvngr 'for eftir {»eim ok hitti {»a nordr a Grf)inom 
Harm. ok sa . hvarir adra. ok hafdi Magnus konvngr myclu meira lid. 
{»eir {»orir logdo ina til Hesivtvna. ok hvgdoz fengit hafa iiieginland. 40 264 Codex Frisianus.- 

enn {)at var ^o Vambarholmr. |>a mælUo menn fioris adr enn f)eir 
legdi at {)eim. Hvar sa inenn betra skip enn f)at er fiorir h. ok eigi 
iDvn gert hafa verit sidan lafnfrit skip nema Ormrinn langi. ^at er ok 
fri|)om monnom skipat. ok likligt til varnar. Ok er lidit Magnus kon- 
5 vngs sotti at f)eini. {)a vrdo t)eir kla^ccvir ok flySo fra fiori. f>a mællti 
^orir. Vera ma at eigi se verr skipat vaft skip enn Ormrinn langi var. 
enn ^ess get ek at fleiri felli t)ar enn her renni fleiri. Ok {)eir Egill 
voro .ij. eftir. FlySo nv magr sagdi ^orir. {)at er skadi roikill ef f^v 
lætz sva goSr madr. Hann svaradi. Eigi erom ver nv ofmargir. ok eigi 

10 mvndi dottir f)in t)at ætla. at ek [226] mvnda flygia fra ^er. Sveinn 
Haralldzson flettis feck Vt komizt einskipa hia {)oim Magnusi konvngi. 
enn ser flydi hvat lid. ok var po mikit er geck a valid Magnus kon- 
vngs. Steigarf)orir var handtekinn. Ok f)at segia menn er skipin rendoz 
saman. at Sigvrdr vllstrengr kalladi. Ertv heill ^orir. Hann svaradi. 

15 Heill at bondom hrvmr at fotvm. fia var {»etta qve{)it. 

Spvrdi Vllstrengr ordi lundr qvazt heill ak hondom 

at reodo skip hvatla hiors fragom ^at gerva 

øver]) bito snarpra fyrda ger^iz glaniiD a bordom 

sætt bve ^orir mætti. griotz enn brvnir at fotvm. 

20 |>a mællti SigvrSr. Feitr ertv ^orir. Hann svaraSi. Matr minn velldr 
{»vi ok mvngat. Sidan var hann leiddr a land vpp. ok med honom 
Egill magr hans af Forlandi. hinn kvrteisazti maSr. ok allra manna 
vaskaztr. |>ar i Vambarholmi var reistr galgi. Ok er f>orir ser at 
t^eir voro .ij. eftir hans manna ok banann opinn fyrir ser. f)a mællti 

25 hann ok glotti vid. 

Reyrom felagar fiorir 
færdom einn vid styri. 

Morg hermdarord mællto margir vid hann. {»eir er adr hafdi hann skada 
vnninn. fyrir svmom hoggvit bv. fyrir svmvm brent. svma rænta vini 

30 ^eirra eda frændr. |»at segia menn at Vidkvnnr Jonsson mællti. er 
l^orir var leiddr til galga. ok hann veik af gotvnni er hann var fotrvmr. 
Meirr a bacborda |>orir. |>at mællti hann fyrir p\i at |»orir hafdi brent 
bv hans i Biarkey ok skip gott er hann atti. ok hafdi mællt er skipit 
logadi. Hallt meirr a stiorn Vidkvnnr. Vidkvnnr hafdi vndan flyit ok 

35 Jon fadir hans. sem her segir. 

Bredr i Biarkey midri Jon mvn eigi fryia 

bol }>at er ek veit golast elldz ne rams er kvelldar 

sera }>arfl af jiori sidr biartr logi breidan 

I>ytr vandar barl standa. by leggr reyk til skyia. k SAga Magnus berfætu. 265 

Ok er ^orir var leiddr vndir galgann mællti hann. Jll ero ill rad. Ok 
er vpp reid galgatreid {»a var hann sva hofvgr at svndr slitnadi halsinn. 
fia var Egili leiddr vndir galgann. ok konvngs f)rælar skylldo hengia 
hann. [)a mællti hann. Egi mvnvd {)er {»etta af {)vi gera vid oss. at 
eigi væri hverr ydarr makligra til. Sva segir |>orkell. 5 

Ord fra ek at Agli verAa hvero ^eirra qvap hæra 

vonar dags a mvnni hialldrblik« enn sig miclu 

aol vid siklings {>ræla beid of mikit eydir 

aaU einardar latta. angr makligra at banga. 

Sidan mællti Egill. Gott hyggia menn til at sia fotalæti var i dag. Hann 10 
var i halfskiptom kyrtlL f>a mællto menn. Ætlar {)v eigi at ^y mvnir 
rada hvernig f)er bregSr viS. Hann svaradi. |>at mvn nv synaz. Ok er 
hann reiØ vpp. steig hann fætinom a ristina aØra. ok braz ecki viØ. 
Allir harrmvdo hann. slikan dreng. Magnus konvngr sat hia. ok {)eir 
voro hengØir. ok var sva reiSr. at engi hans manna var sva diarfr at 15 
{)eyrdi at biSia lifs |>ori eda Agli. Ok {)a er Rgill sparn galgann. 
mællti konvngr. Jlla koma ^er goØir frænd(r) i ^arf. J f^vi syndiz at 
hann villdi hafa verit be[227]()inn. ^ 

Fra Magnvsi kongi. 

3. Eftir I>at for Magnas konvngr inn til NiSaross. ok vm f>rand- ^ 
heim. ok refsadi {lar morgom monnom. enn svmir vikvz til hans mis- 
kvnnar. Sva segir Gisl. 

Sættiz sidan I)ann gaf brognom 

aidr batoadi er bvendr atto 

hvgprv^r koovngr rett radspakir ^5 

vid batendr sioa. ræktom lama. 

Sveinn Haralldzson flydi til Danmerkr ok var I>ar til ^ess er hann komz 
i sætt vid Eystcin konvng Magnusson, ok gerSi (Eysteinn konungr) hann 
skvtilsvein sinn ok hafdi hann i kærleik. Enn eftir drap floris la^gSo 
allir rikismenn a valid Magnus konvngs. ^ 

Fra Sveinka ok SigvrSi vistreng. 

4 Madr het Sveinki Steinarsson. hann bio a^str vid Elfi. rikr madr. 
hann hafdi eigi {)a enn gefiz i valid Magnas konvngs. Magnas konvngr 
heimti til sin Sigvrd vllstreng ok sagdi honom at hann vill senda hann 
at boda Sveinka af londom ok konvnga eignom. hann hefir ecki til v&r 35 
hneigzt. ne soma gert. sagdi vera lenda menn s^str {)ar at flytia vart 
mal. Svein bryggiofét. Dag EiKfsson. Kolbiorn klacko. f»a mællti Sigvrdr. 

' ) hafa verit Ulf. Cd, 266 Codex Frisianus; 

Eigi vissa ek ^ess mannz vanir i Noregi er .iij. lendir menn mvndo 
{)vrfa (il at koma vid hans fvlitinng. Konvogr mæliti. Eigi er til tekit 
nema {»vrfi. Nv byr hann ferf) sina a eino skipi. ok helldr a^str til Vikr. 
ok stefnir saman lendom monnom. Ok siSan er ^ings kvatt of Vikina. 

5 ok bodit til a^stan t)eim Elfargrimom. ok ver^r f)ar fiolmennt. ok atto 
peiT at bida Sveinka of hri{). Si^an er sen ferd manna, ok sem a 
eina ismol væri at sia. ok koma {)eir Sveinki a {»ingmotiS. setiaz i einn 
hring ok hofdo .x. hvndrat manna. |>a stendr SigtrSr vpp ok mælltL 
Gv5z qveSio ok sina sendi Magnus konvngr gvSz vinom ok sinom 

10 ollum iendom monnom ok rikismonnom. ok |)ar fargr ord med. ba^d sig 
til forvisto ok vera briost fyrir ollam Noregs monnom. er goti vel at 
taka konvngs roali. fia stendr vpp madr i flocki f^eirra Elfargrima. 
micill vexti. ok ofsa ^rvtvligr. i lodkapo ok hafdi refdi vm a^xl ok 
skalbått a hofdL hann svaradi. Bra hlums vant qvaf) refr dro horpo 

15 at isL Ok setz nidr. Nockvro sidarr stod Sigvrdr vpp ok mæliti. Litlar 
tenginngar hofom ver konvngs mala or flocki |>eirra Elfargrimanna ok 
medalvingiarnlig. enn sig metr hverr i sliko. enn at gera berara kon- 
vngs eyrindi. pB beidiz konvngr landskyllda sinna ok leidangrs af rikom 
monnom. ok annars konvngligs soma. rennit hvgom heim hverr {)at 

20 mvn gert hafa. ok vnni ser soma enn konvngi rettra laga ef adr hefir 
skort« Sezt nidr si()an. Sami madr riss vpp. varpar nockvt sva hettinom ok 
mæliti. Snæliga snvggir sveinar kvodo Finnar atto andra fala. Setz nidr. 
Sijffun stendr Sigvrdr vpp. ok hafdi adr att tal vid lenda menn. sagdi 
at eigi f)yrfti fiodr at draga vm konvngs eyrindi. ok er reidvligr. varpar 

25 veslino. er hann hafdi yfir ser blatt at lit. ok var i rardom [228] skaU 
latzkyrtli vndir ok mælltL Nv er sva at hverr verfir sin at gæta. f)arf 
ekki af manni at skera. er nv set hvers ver {)ickiom verf)ir. ok er f)at 
^olannda. hitt er meira. er neisvliga er svarat konvngs eyrindi. virdir 
{)6 hverr sig. Madr heitir Sveinki Steinarsson byr a^str vid Elfi. kon- 

30 vngr vill hafa af honom retlar landzskylldir ok sinar eignir eda boda 
honom af londom ella. ok er ecki al slota vid. ne svara skotyrdom. 
mvnv honom iafnrikir. {)ott hann taki vvir{)iliga voro mali. er nv betra 
enn sidar at snva aleidis sino mali. enn bida neisv fyrir {»riotzko. Ok 
setz nidr. ^a riss Sveinki vpp. kastar hettinom a bak ser aftr. ok 

35 mæliti. Putt sagdi hann skarm hvnda skito refar i brvnn karls, heyr 
a fim ermla^ss madr ok af bakskyrtan hval bodar {)v mer af londom. 
sendir voro fyrr |>essa eyrinnda t»er skylldir Sigvrdr vllbelgr. hel 
annarr.Gilli bakra^f. enn annarr verra nafni voro |)eir nott i hvsi ok 
stalu [)ar sem f»eir kMDv* hval bodar fiv mer af loodom. Var minna 
Saga Magnu« berfælU. 267 

kiirp {»itt metan Hakon konvngr fostri minn lifØL er {)▼ vart sva hræddr 
ef f)v vart a leid hans. sem mvs i skreppo. vartv sva hvlj[)r fantom sem 
hvndr i skipi. var f)er trof^it i kyl sem korni (i) belf. vartv sva elltr af 
odolum sem arzgelldingr or stoSi. åttir pv einn veg andarrvm sem otr 
i kelpo. Hvatt ^a. lattv goSra giallda vert ef ^y kcmz meS fiorvi i 5 
brét. stondom vpp sveinar. f»Dt eina sa ^eir Sveinn bryggiofotr rad 
at skiota hesti vndir Sigvrd. ok reiS hann brot a skoga. ok komz 
landveg viS illan leik nordr (i) f»randheim til Magnus konvngs ok sagSi 
honom sva bait. Konvngr mællti. f^vrflir ^v nockvt nv tra^st lendra 
manna, ok Ijgrtr iila yfir forinni. Konvngr tøtr bva .v. skip. ferr svdr 10 
meØ landi ok s/str til Vikr. |)iggr {»ar dyrøiigar veizlur af lendom 
monnom sinom. segir hann at hann vill hitta Sveinka. ok kvez ætla at 
hann mvni vilia vera konvngr i Noregi. fieir segia at Sveinki er rikr 
ok vdæll. Nv ferr konvngr or Tikinni {)ar til er hann kom fyrir bæ 
Sveinka. |>a beiSaz hinir lendo menn at vita ti{)indi. ganga {)eir vpp 15 
fra skipom ok sia fer[> Sveinka. at hann var kominn fra bæ sinom 
med her manna ok vel bait. ok bregda vpp h vi tom frif^skilldi enir lendo 
menn. Sveinki stoSvar liSit. ok hittq« |>eir si^an. fia mællti Kolbiorn, 
Magnus konvngr sendir ySr kvefiiobofi. ok segir s\^w, bidr hann gæta 
særodar sinnar enn tignar konvngs. bvaz eigi vifi ofstopa at beriaz vifi 20 
konvng. Bs/Øz til at bera fri^mal milli (>eirra. ok biSr hann stoSva 
lid sitt. Sveinki sagSiz biSa mvndo. forom ver {)vi a mot at egi 
træ|>it ^er akra våra. ^eir Kolbiorn hitta konvng ok segia allt mvndo 
a konvngs valldi. Konvngr mællti. Skiotr er domr minn. flyi hann af 
landi ok komi alldri aflr meSan mitt riki er. ok lati feit allt. Hvn eigi {)at 25 
meiri sæmd segir Kolbiorn ok betra odrom konvngom til spvrningar. 
at ^er gerit hann or landi. ok megi hann vera med rikom monnom 
fyrir fiar sakir. eon hann mvn [229] alldri aftr koma medan |>er hafit 
rikit. enn f)er gerit {la rikmannliga. hygg al vifi sialfan [>ig ok vår orfi. 
Konvngr mællti. Fari hann brs/t nv f^egar. |>a hitta [>eir Sveinka ok 30 
segia honom blifi orfi konvngs. ok {)al mefl at konvngr bifir hann or 
landi fara ok gera ^ann s6ma hans fyrir [>at er hann haffii af brvgfiit. 
er [>at somi hvarstveggia. at vnna konvngi sæmfiar. ]^ mællti Sveinki. 
Skipan er fia 9 ef konvngr mælir fri|)liga. hvi mvnda ek land flyia efia 
eigvr minar. heyr a. betra {licki mer al falla a fe mino enn flyia ofiarl 35 
min. Seg sva konvngi. eigi sva langt heØan at ek flyia eitt a^rdrag. 
Kolbiorn mællti. Eigi er {>al einsætt. er betra al vægiaz Ul virfiingar 
hins bezta hoffiiangia. enn bægiaz til stérvanndræfia. goØom dreng er 
gott t)ar sem Ufir. mvntv {ipr mesi metinn er menn ero rikaztir fyrir. 268 Codez Frisianus. 

enn halldit hluta {)ioom vid slikan hofØinngia. Heyr heit vår ok virS 
oockvrs varar tillargvr. biodvmz ver tii forvistar of eignir {)inar ok 
trvligrar varØveizlu. t)al meØ ef ^y kemr afir til iarda. skalitv alldri 
skått giallda neroa {»at se {»inn vili. skolom ver ^bt til leggia bædi fé ok 
5 Gor. drep eigi hendi viS. ok firr sva alla goda menn vandrædom. |»a 
{»agnar Sveinki ok mællti. Vitrliga er leitaØ ok grvnar mig hvart ekki 
mvn hallat konvngs eyrinndi. enn fyrir sva mikinn gofivilia sem {»er 
synid skal virj^a orS yØor. ok man ek fara or landi vetrlangt. ef ^a 
skal ek i frif)! hafa eigvr minar. viØ {»essi heit yØvr. Segit ()(a)v min 

10 ord konvngi. ok fyrir yØrar sakir gert enn eigi konvngs. fia hitta 
{>eir konvng ok segia at Sveinki leggr allt a konvngs dom. enn 
beidir f)ar fyrir soma af konvngi. ok vera i brs/t .iij. vetr ok fara {»a 
aftr ef f)at er f)a beggia f)eirra vili. ger fyrir konvngdom ^inn ok bæn 
våra. lat sva vera f)ar sem allt er a ySrom démi. ok skolom ver allt 

15 leggia viS at hann komi alldri aflr nema at yØrom vilia. ps mællti 
konvngr. Drengiliga talar {)v Kolbiorn. ok fyrir {)inar sakir skolom ver 
sva gera sem {)v beiøir. f>eir mællto. Hæl {)v allra konvnga heilaztr. 
Fara nv aflr ok segia Sveinka bliØlig orS konvngs. ok erom ver fegnir 
ef |)it mættid sættaz. beiSiz konvngr ^ess at nefnd væn I>riggia vettra 

20 frest. enn ^ess væntom ver sem sannindi ero at konvngr mvn f)ig eigi 
mega ån vera. ok er virSinngarraS at neita eigi. Sveinki mællti. Hvi 
skal eigi sva vera f)a. segit konvngi at ek mvn eigi gera honom skap- 
ra^n i hervist minni. tak nv Kolbiorn her vid minom varnadi. Snyr 
sidan lidi sino heim a bæinn. ok I>egar a brart ok var adr vid pesso 

25 bvinm Kolbiorn er eftir ok byzt vid konvngs veizlo. sem ()at væri adr 
radit. Sveinki ridr vpp a Ga^tland med lidi sino {»vi er honom likar. 
I^eir hinir lendo menn bioda konvngi til veizlo at bvvm sinom. Enn 
eignir {)ær er Sveinki atti kallar konvngr ser ok lætr Kolbiorn var{)veita. 
Konvngr tekr veizlur i Vikinni ok ferr sidan nordr aflr. 

30 [230] Fra Elfarbyggiom. 

5. Magnus konvngr geriz bratt hof{)inngi mikill. rikr ok refsinga- 
samr. hvartveggia innanlandz ok vtanlendis po meirr. Hann for vid 
lidi sino svdr til Danmerkr ok heriadi vm Hallland ok feck {)ar mikit fe. 
svmt vid rån. enn svmt vid vtls/snir. Sva segir |>orkell hamarskalld. 

35 ViU lét Va^rsa droUinn brenndi bvdlangr ^rænda 

var^ skiotk rekino flétti bles kastar bræ fasti 

hv8 sveid Harrda ræsir vac^i viskdælsk eckia 

HalUand farit brandi. vidz morg berod aidan. \ Saga Mafrnus berfætts. 269 

l^ess getr hann at Magnus konvngr rvddi landil vikingom ok illf^ydis- 
monnom. 

Snarr rarb Sygna harri 

8vert> a vtlarps ferdom 

vitt rann vargr at sliti 5 

varma brad af arini. 

Ok enn segir hann. 

Vikinnga let vgngis 

vallbargs hati falla 

vitt ryØI* lam a ytom 10 

Olafs margr en fargro. 

Hann segir at Magnus konvngr brendi Viskardal setn getiØ var. sidan 
for hann aftr i riki sitt viS sva bvit. Enn eftir brotferf) Sveinka leggz 
a f)a Elfargrimana ill^ydi. er hofØinngiala^st er. ok ser konvngr at 
eydaz mvn rikit a^str {)ar. syniz nv einsætt at vnna Sveinka at briota 15 
stra^m fyrir. ok syniz [)at sannligaz ok hæfiligazt. Konvngr sendir orS 
Sveinka (ysvar. enn hann for eigi fyrri aftr enn konvngr for siaifr til 
Danmerkr. sættvz {)eir pa med fvllu. For Sveinki {»a til iarda sinna 
ok var briost fyrir ^e\m Elfargrimom. 

Hernadr Magnus konvngs.^ 20 

6. Nokkvro siØarr bio Magnus konvngr ferfi or landi ok hafSi 
med ser marga lenda menn ok liS mikit. for hann vestr vm haf til 
Orkneyia fyrst, ok hafSi med ser Magnus ok Erling sonv Erlendz iarls. 
Sva segir ^orkell. 

Vestr let varga nistir 25 

vaon hilmir frid bannat 
hrarnn brvto hlyr enn atinno 
bvgprvdr fory snvdat. 

f>a for Magnus konvngr til SvSreyia til LioShvsa ok heriaØi ^bt, ok 
feck allt valid yfir {)eim staS. for hann sidan a Skif) ^ enn tok par 30 
strandha^gg ok mikit fe annat. Sva segir fiorkell. 

Hvngr{>verrir let beriat 

hridar gagls a Skidi 

sigrgædir red sidan 

sniallr Manveria falli. 35 

f>adan for Magnus konvngr til eyianna Tyrvist ok Jvist ok rak |)ar 
mikinn hernafi. Sva 9egir |>orkelI. 

1) konvngr Cd, *) skip Cd. 270 Codex Frisianus. 

Avrr skiolldvngr for elldi 
Jvist bvendr misto 
roggeisla vann ræsir 
ra;^dan lifs ok arpur. 

5 Sidan kom hann i eyna helgo. ok geck {»ar vpp i ks/pslaSinn. gaf {»ar 
frif) Kolumba ok allri hans eign. Ok {»at segia menn at hann let vpp 
luka Kolumbakirkio ena litlu. ok geck eigi inn. ok mællti {»at at engi 
skylldi sva diarfr vera at inn gengi i kirkio. Var {»a sv kirkia læst. 
sva at hennar hvrS heCr alldri verit vpp lohin sidan. |»a lagdiz Magnus 
10 konvngr med herinn vt at Myl. heriaSi Kana ok brendi vida. Sva segir 
j^orkell. 

Vitr berr snart of sletta grætti Grænlandz drottion 

Sandey konviigr randir geck hått Skota starckvir 

[231] rark vm Jl {»ar er iokv p\o6 rann mylsk til roædi 

15 allvalldz roenn a brennvr. meyiar svdr i eyiom. 

Ok er Magnus konvngr hafSi vnnit allar norSreyiar. {»a hellt hann lidino 
svdr i Jl. ok brenndi {»ar ok heriaøi. ok eyddi vida aØr {»eir gafvzt i 
valid hans. Sva segir Gisl. 

Tok a Skidi 
20 enn Skotar flydo 

iofra ægir 
Jvistar gram. 

Logmadr son GvdrarØar konvngs hellt or norØreyiom ok fly5i æ vndan 
svør til hafs. ok feck onga vidstodo. ok aSr enn letti tok Magnus kon-» 

25 vngr hann hondom viS Skorpv. sem her se^ir. 

• 

Krafdi fylkir 
sa er frami efldi 
Logmann koavngr 
lifi sino. 

30 j^at segir ok Biorn. 

Hætt var hvert j^at er atti nytr let nesiom vtan 

hvarf Gvdrardar arfi nadrsbing taq>ydr finnginn 

lond vann lofdvngr ^rænda Egda gramr er vmdo 

Logmanni ^ar bannat. vngr vættrima tvngvr. 

35 Eftir {»at hellt Magnus konvngr liØino svdr fyrir Satiri. ok heriadi vpp 
a^ Skotland ok Jrland ok vann morg storvirki i hvarotveggia rikino. 
^a siglir hann svØr til Hanar oilu lidino ok tok hana. ek eignadiz aliar 
eyiar {»ær sem {»ar voro. SiSan hellt haim vndir Bretland vndir Avn- 

») ok Cd. Saga Mafjrnus berfætts. 271 gvlsey. ^ar kom i inoti honom herr mikili. ok styrSo .ij. iarlar. hél 
innarr Hvgi hinn prvdi. enn annarr Hvgi hinn digri. {»ar var mikil 
orusta ok la^ng. logdo saman bord. ok la^kzt med |)vi er frægt er 
orfiit. al Hvgi hinn prvØi var skotinn s/ro i s/gai sva at vt kom of 
hnackann. ok hefir {»at happaskot kallat verit (»eim er skart. ok {»vi mest 5 
at ecki var annat bert a honom. ok kemido flestir at Magnus konvngr 
hefAi skotid. ok annarr madr stod nær konvngi haleyskr. ok skvto 
badir senn. ok hefir annarrhvarr {»eirra anrina atta. enn {»o segir sva 
{»orkeli at konvngr ætti. 

Dvndi broddr a brynio strenufs flo hagl i hringa 10 

bragninogr skart af magni bné fer^ enn let verda 

sveigdi allvalldr Egda Harrda gramr i bardri 

alm stock blod a hialma. hiarlsokn banat iarli. 

Onnvr s/rin ^ kom i nefbiorg hialmsins ok festi {»ar. fyrir {»a sa^k 
deilaz menn at hvarri konvngr ska^t. at {»eir stodoz nær ok hvart skotit 15 
fylgdi odro. Eftir fall Hvga hins prvda flydi Hvgi hinn digri. ok aliir 
Bretar. Sva segir Biorn. 

Lifspelli red larfa oli hefir Jota fellir 

Ivndr i Ongvlssvndi eylond farit brandi 

broddr flo ^ar er sla^g snvddo vitt liggr dyggs ynd drottvm 30 

8nv{)igt Hvga hins prvda. darg]in(g)8 grvnd of stvndir. 

Sva segir ok Gisl. Ættlondom vann 
eyia drottino 
folkvarrdr vnd sig 
florom ^rvngit. 
adr enn hitti 
sa er hamallt fylcti 
valsmidr Vidvrs 
valska iarla. 
Hado hilldi 
vid Haralldz frænda 
Avngvls vid ey 
innanverpa. 
par er af reidi 
riklunndadir 
konvngr [^32] ok iarlar 
kappi deilldo. O Margir hofdo 
Magna« lidar 
biortoin oddi 
bordvang skotino. 
varp hertoga 
hlif at springa 
kapps vel skrifvt 
fyrir konTngs darri. 

Bardkennir skart 
badom hondom 
allr vå bilmis 
herr prvpliga. 
stvcko af aimi 
{»eim er iofvrr sveigdi 
hvitmyliogar 
adr Hvgi felli. 25 30 35 Eftir {»essa orusto feck Magnas konvngr Avngvlseyiar er kaHat er 
{)rif)iongr Brétlandz. vendir {»a aftr til Skotlandz hit sydra ok hil eystra. 40 

') arriN Cd. 272 Codex Frisianus. 

Koma {)a sættarboØ af Skotakonvngi at hann skylldi eigi vinna rdki 
hans. enn konvngr vill midla honom allar eyiar fyrir Skotlandi. {)ær ei 
hann mætti fara stiornfarsto skipi milli ok meginlandz. Setr nv Magnus 
konvngr sina menn her yfir ok tekr skatta af {»essom rikiom. Ok {»a 
5 er hann vikr svnnan. leggr hann vid Satirismvla eid. ok lætr f)ar draga 
yCr skvto. enn konvngr setz i lyptingina. ok {>a var dregit skipit yCr 
eiSit til ens neyrdra mvlans siafar a milli. {»a kalladi hann ser Satyri 
allt. letz {)a farit hafa stiornfa^sto skipi milli ok Skotlandz. Eignadiz 
hann sva Satyri. ok er {)at mikit land. enn eiSit sva miott fyrir ofan. 

10 at {)ar draga menn iafnan skip yfir. Satyri {»ickir bettra riki enn hin 
bezta ey af Svdreyiom. Her eftir ferr Magnus konvngr norSr i eyiar 
ok vendir hit yttra vid Skotland ok eignaz sva allar eyiar. fara hans 
menn hvern fiorS sva sem bygSir voro ok dvalf^iz vm vettrinn i Svdr- 
eyiom. Annat svmar eftir ferr Magnus konvngr til Noregs i riki sitt. 

15 sem her segir. 

Hofdo seggir bra^ dyrr dreki 

t>a var sokn lokit vnd Dana skelfi 

heimfarr {^egit brygg i hverri 

at ha^fvdz manni. hafs glamibrvdi. 

20 landzmenn lito Blar ægir skart 

of Udi gofgo bvnom 8vira 

segl siadrifin gialfr bliop i gin 

sett vid hvno. gollno hofdi. 

Vagr prvtnadi skein af ha^svm 

25 enn vefi keyrdi sem himins eisa 

steinodr a stag darglings dreka 

stordar galli. divpr salfasti. 

Magnus konvngr setti eftir i Orkneyiom Erling son Erlendz iarls. enn 
Magnus broØir hans hafdi hla^piz fra konvngi hit fyrra svmarit ok til 

30 Skotlandz. ok voro eftir honom leystir sporhvndar i skoginn. ok villtizt 
f)eim vegr. ^a er Magnus konvngr var i Orkneyiom. sendi Melkolfr 
Skotakonvngr honom dottvr sina til sættar. enn Magnus konvngr gaf 
hana Sigvr{)i seyni sinom. ok var hann f)a .ix. vettra enn mærin .v. 
vettra. fia setti Magnus konvngr Sigvrd son sinn hs/fSingia yfir allar eyiar 

35 fyrir vestan haf ok (gaf honum) konvngs nafn. ok feck hann i hond 
Hakoni Palsseyni frænda^ sinom. Melkolfr var faSir Davidz er siSan 
var konvngr i Skotlandi. — SiSan for Magnus konvngr a^str i Noreg 

• ok vm vettrinn eftir a^str i Vik ok sat [>ar viS fiolmenni. Sa maSr 

1) frendi Cd, Sa^a Magnus berrætta. 273 

kom til Magnus konvngs er Gipardr bet. valskr maSr ok kvaz vera 
vaskr riddari. ok ba^Ø sig til {»ionvsto vid konvng. sag5iz bafa spvrt 
at bann atti stiornsatnt riki. Konvngr tok vel viS bonom. 

Magnus konvngr barj[)iz a Foxerni.^ 

7. [233] Sidan byz Magnus konvngr at rida vpp a Gs/tland vestra 5 
ok ætlar at leggia vndir sig. ok hafdi f)at fyrst tilkall vid Gs/ta at bann 
sagdi Dal ok VeSr ok Var|)yniar med retto ciga at b'ggia til Noregs 
konvngs. sagdi sina forelira att bafa fordom, {»a bafdi bann mikit lid 
ok gengo Vestrga^tar vndir bann. allt vm bina næsto bygdir. Si|)an 
setliz bann vid landamæri. ok bioggv i tiolldom. ok bvgdoz til areidar. io 
Jngi konvngr fra {letta ok samnar lidi. ok stefnir a fvnd Magnus kon- 
vngs. Ok er Magnusi konvngi kom ss/nn niosn vm ferfi bans. eggiodo 
bofdingiar aftrreidar. enn bann villdi eigi |)at. ok belldr til motz vid 
Jnnga konvng fyrr enn bann verfii a nattarfieli. Ok er bann skipadi 
lidi sino i |)eim stad er Foxerni beitir spvrdi bann hvar Gipardr væri. 15 
ok sazt bann eigi. fia mællti konvngr. 

Vill hann eigi flock varn fylla 
ra(l)9kr riddari enn valski. 

|>a tok vndir skalld eitt er var med konvnginom. 

Spvrdi gramr hvat gerdi fram reidar var frardi 20 

Gipardr par er lid bardizt flugtra^dr a io random 

ver rvdom vapn i dreyra vill hann ei flock varn fylla 

varat hann kominn pannig. falskr riddari hinn valski. 

{»ar varf) mikill mannskadi. Enn Jngi konvngr kom a flotta. |>a reid 
Gipar|)r af landi ofan ok mællti eigi vel vm. er bann var eigi vid 25 
orustona.^ For bann sidan bra^t ok vestr til Englandz ok var vtivist 
{)eirra bord ok la bann longom. f)a geck til a^strar Elldiarn islendzkr 
madr. Ok er bann sa bvar hann lå qvad bann. 

Hvi samir hitt at dVsa {^at er satt at ek byd bytto 

hirdmanni gedstirdom breidhvfom {»er reida 30 

verstv nv {»ott kiol kosti aratr er til har a hesti 

knar riddari hinn håri. hvaliardar Gipardi. 

Ok er f)eir komv til Englandz sagdi bann at Nordmenn bofdo nitt bann. 
^a var motz kvalt, ok kom ^ar til einn greifi ok var fyrir bann borit 
malit. Hann qvaz litt f>a enn vera vanr malunom. er hann var vngr 35 
ok skamma stvnd forrædi haft. ok f^enna Int kann ek litt at skynia er 
kvedit er. enn f>o megom ver heyra. f>a qvad bann. 

I) Foskenni Cd, ^) orana Cd, 

Codex FrUianns. 18 274 Codex Frisianus. Fra ek at flotta rakot 
feckz annat lid manna 
far v(ar h)ardr er ck hcyrda 
hej'nodr of Foxerni. ' var(t Iiialm()rimo her(>is 
hår {>ar er staddir vorvt 
gangr enn gartzka drengi 
Gipardr i Iiel bardit. 5 Greifinn mællti. Litt em ek skælldinn. enn heyra kann ek at {)etta er 
ecki nid. Hann kann nv ecki vm at ræfia ok finnr at j[>etta er spott. 

« 

Rikisskipan Magnus konvngs. 

8. Magnus konvngr heitaz nv enn at riØa a^str vm vatnit til 
meginbygfiar. f)a rædz hann vm vifi vini sina ok landzmenn. er {»at 
10 rafiit at konvngr snyr aftr i Vikina. enn setr menn eftir til at gæta 
landzins ok {»essa hofØinngia fyrir at vinna riki Sviakonvngs vndir 
Noregs konvng. voro hofdingiar i pv\ liØi. Finnr Skop[234]tason ok 
Sigvrdr vUstrcngr. ok gerfio ser virki mikit med vidom ok torfi. enn 
konvngr for aftr. Sva segir fiorkell. 15 Hra^str let Elfi arstarr 
allvalldr saman gialla 
vitr stillir ra^d va^llo 
valskan brand ok randir. Sva segir Gisl. 20 Framdiz sidan 
a Svia drottni 
arstr vid Elfi 
Vpplanda gramr. var{> a vig {»ar er ferdir 
vellmilldr konvngr fello 
bolr la garzkr vnd gvlri 
grås arnar kl6 |>ra8i. lidskelfir tok 
or logom Ga^ta 
fimtan herot 
franni eggio. Qk enn getr hann hversv Magnus konvngr geck fram. 25 30 35 Reid folkhvartvdr 
Tyrstr i gegnom 
somnvd Svia 
sigri hnvgginn. 
maimr dreyrvgr var(> 
a medal la^'pa 
ha^ss ok her(>a 
hans andskota. 

Holmerki bles 
enn hvginn gladdiz 
Trann of hofdi 
fedr Sigvrdar. {>ann sa ek fylki 
med Trama mestom 
snorpo 8ver{>i 
til sigrs vega. 

Fylgda ek fræknom 
sem ek framazt kvnnag. 
Eysteins fodvr 
i atals drifo. 
oii% bra ek hiorvi 
med Haralldz frænda 
vanr våsforom 
l>ar8 vega |>vrfti. *) saxerni Cd. 
Saga Magnus berfætts. 275 

Sættir konvnga. 
9. f>at spvrfio Nordmonn. at Jngi konvngr mvndi draga saman 
lid ok ætlafii al f)eim. enn f)eifn [)otti f)at hæpiligt. {)vi at peir hofØo 
vel vm bviz. ok hræddoz ecki Gs/ta her. Ok pa er dvalt)iz fer{) kon- 
vngs. f)a ortv {)eir j[>etta. 5 

Allfengi dvelr Jnngi 
ofanreid Iiinn {»iobreidi. 

Litlo sidarr reifi Jnngi konvngr ofan Steinkelsson med her ovigian a 

hendr NorØmonnom. Ok med f)vi at engi voro efni annars. gafo Nord- 

menn sig i valid Jnga konvngs ok gaf hann f)eim lif sitt ok vapn ok 10 

klædi ok hesta. enn allt fe tok konvngr pat sem {»eir hofdo fengit afir. 

Foro {)eir sva nordr a fvnd Magnus konvngs. Annat sinn for Magnus 

konvngr s/str i Gs/tland ok hafdi t>a enn mikit Ii5. ok heriafii {»ar ok 

brenndi vifla. l>a kom Jngi konvngr a mot honom med GMa her a^slr 

a Foxerni. For J)« Magnus konvngr aftr med lidi sino ok hafdi mikinn 1 5 

(skada) gert i lidi Ga^ta i rånom ok manndrapom ok landzbrvna. hann 

hafdi ok latid mart manna af sino lidi. Her eftir foro ordsendingar 

milli Sviakonvngs ok Noregs konvngs. at {»eir skylldi leggia frij) medal 

landa. slikt sama ok Eirikr Danakonvngr. ok bado at Magnus konvngr 

skylldi eigi agirnazt riki j[>eirra. Eftir {)at setia konvngar stefno vid 20 

landamæri i Elfinni. Kom pa nordan Magnus konvngr. enn svnnan 

Eirikr konvngr Sveinsson. enn ofan Jngi Sviakonvngr. f^a er f)essir 

konvngar stodo a einom velli allir saman. ræddo lidzmenn at varia 

mvndo fazt adrir .iij. hofdinngiar iafntiginmannligir. Var Jngi konvngr 

ellztr ok mestr vexti ok t>rekligaztr. ok f)otti hann s/lldvrhiannligaztr. 25 

Eirikr Danakonvngr hafdi fegrsta asiono ok itrmannligzla. Magnus 

Noregs konvngr var kvrteisligaztr ok hermannligaztr. ok voro {)o allir 

miklir ok sterkir. Er nv ^essi [235] fvndr scttr med miclum stérmælum 

er pessiT hofdinngiar komv saman. Enn sva sneyfiz a litilli stvndo {)a 

er f)cssir konvngar gengo a einmæli. ok eigi a sva langri stvndo sem 30 

kollvd er half bordaistvnd voro [)eir allir sattir. ok oli rikin i fri{)i. 

skylldi hverr I)eirra sina attiord hafa vskerda. hverr f)eirra hofdingia 

skylldi bæta {)at er brotid var vid sina landzmenn. f^a festi Jngi 

konvngr Magnusi konvngi dottvr sina. fylgdo henni heiman iardir pær 

ok herot er {)eir hofdo adr vm deillt. Sidan var hon kollvd Margret 35 

friI)arkolla. Var f)essi sætt ger eftir I)vi sem {)eir hofdo fyrr gert 

Olafr hinn helgi ok Olafr Sviakonvngr. For nv hverr helm i riki sitt. 

f^essi visa var kend Magnusi konvngi at hann hafi ort til keisarans 

dottvr. 

18* 276 Codex Frisianns. Ein er sv er mer meinar 
MaUhilldr ok vekr hilldi 
mår dreckr svdr vr sårom 
sveita leik ok teiti. 
sa kennir mer svanni 
sin lond ok verr rondo 
sverf) bito Ha/^gna hvrdir 
Iivitiarpr sofa litit. Hvat er i heimi bctra 
hyggr skalld af pra sialldan 
miog er langr sa er dveir drengi 
dagr enn vifin fogrv. 
|>vngan ber ek af {»ingi 
l^ann harm er ek skal svanna 
skeytaz menn a moti 
minn alldrigi tinna. ^a hafdi Magnus konvngr spvrt ord keisara doltvr til sin vingiarnlig. 
10 ok hon hefdi {»at mællt at slikr maØr f^ætti henni sæmiligr sem Magnus 
konvngr var. f^a qvad hann f^elta. 15 Jorp mvn eigi verpa 
armlinnz a glæ sioni 
ord spyr ek gvllhrings gerf>ar 
god Ym skalld i hliodi. ann ek {»ott eigi 6nnak 
oppt gvdve6ar {»optv 
viti menn at ek hygg hennar 
hæla ræktar malom. fietta qvad skalldit vm sigling Magnus konvngs. 20 Vegg blæs vedr vm tiggia 
vidr (olir nard i la^dri 
la lekr klvngr at knyia 
keip enn geir i reipom. 
meirr skeifr Magnus styrir 
mod sker eik at flodi 
beitt yer|>a sia slita 
siotvgr vondr vnd rondo. Eggiendr badat vgga 
ohli6nn gramr lifi 
hvegi er lætr hinn lioti 
lapdgardr farit b«rdi. 
satt Tar at allvalldr atti 
ognsnart borit hiarta 
svd var{> i gny grædis 
geyst farsælo treystazt. 25 (Kvånfang Magniis konungs.) 

10. Magnus konvngr feck Margretar dottvr Jnga konvngs sem 
fyrr var ritaS. Hann atti ok adr nockvr born {)s/ er nefnd ero. Eysteinn 
het son hans. ok var hans moSerni litid. annarr het Sigvrf)r. ok var 
hann vettri yngri. j^ora het modir hans. Olafr het hinn t>ril)i ok var 

30 hann mycio yngztr. modir hans bet Sigrid dottir Saxa i Vik gofvgs 
mannz i firandheimi. hon var frif^la konvngs. Sva segia menn at f)a 
er Magnus konvngr kom or vestrviking. hafdi hann miog j[>a sido ok 
klædabvnad sem titt er i Vestrlondom. ok margir hans menn gengo 
berleggiadir vm stræti ok hofdo kyrtla stvtta ok sva yfirbafnir. ^a 

35 kollvdo menn hann Magnus berfætt eda berbein. [236] Svmir kollvfio 
hann Magnus håfa eda Styrialldarmagnus. Hann var manna hæstr. (Usætt Magnus konungs ok Skopta.) 

11. Skopti Avgmvndarson var^ missattr vid Magnus konvng. ok 
illdo fieir vm danararf nockvrn. Skopti hellt enn konvngr kalladi 
Saga Magnus berfætt«. 277 

til med freko sva mikilli at t)at var vid vada sialfan. Ero pBV at attar 
margar stefnvr. ok lagSi Skopti ^at raØ til at {)eir fedgar skylldi alldri 
allir senn vera a konvngs valldi. ok sagdi at mcdan mvndi hlySa. ^a 
er Skopti var fyrir konvngi. flutti hann pat fram al skylid frændsemi 
var milli pemB konvngs. ok {>at mcS at Skopti hafSi iaFnan verit kærr 5 
konvngi. hafdi alldri brvgSiz j[>eirra vinatta. sagdi at hann var sva viti 
borinn. at ek mvn eigi {)at mal halida til deilo viS ySr konvngr ef ek 
mæli rangt. enn j[>vi bregSr mer til foreliris mins. at ek hallda retto 
mali fyrir hveriom manni ok gera ek ongan manna mvn at pvi. Kon- 
vngr var hinn sami ok myktiz ekki skap hans vid slikar rædvr. ok 10 
for Skopti heim. 

(Fcrd Finns Skoptasonar.) 

12. Sidan for Finnr Skoptason a fvnd konvngs. ok taladi vid hann. 
bad konvng ^ess at hann skylldi pa fedga lata na rettyndom af pesso 
mali. Konvngr svaradi styggliga ok stirt. f^a mællti Finnr. Til annars 15 
hvgda ek af ydr konvngr enn per mvndvt gera mig logræning. pa er 
ek settvmz i Qvadransey. er fair villdo adrir vinir ydrir. ok sogdo sem 
satt var. at {>eir voro framselldir er f)ar sato. ok til dc/da dæmdir. ef 
Jngi konvngr hefdi eigi lyst vid 6ss meira hofdinngsskap enn pv hafdir 
fyrir oss sét. mvn po enn morgvm synaz sem ver berim padan svi- 20 
vir|)ing ef pat væri nockvrs vert. Enn konvngr skipadiz ecki vid slikar 
rædvr. 

(Ferd Skopta or landi.) 

13. f^a for Avgmvndr Skoptason a fvnd konvngs ok bar fyrir 
hann sin eyrindi. ok bad konvng gera peim fedgom rétt. Konvngr 25 
sagdi at pat var rétt sem hann mællti. ok peir væri firna diarfir. f>a 
mjgrlti Avgmvndr. Koma mvntv konvngr pesso aleidis at gera oss rangt 
fyrir sakir rikis pins. mvn pat her sannaz sem mællt er. at flestir la^a 
illo eda ongo er lifit er gefit. skal pat ok fylgia mino mali at alldri 
sidan skal ek koma i pina pionustv ok engi varr fedga ef ek ræd. 30 
For Avgmvndr sidan heim. ok sazt peir Magnas konvngr alldri sidan. 
Skopti Avgmvndarson byriar ferp sina vm varit eftir af landi brot. 
hann hafdi .v. langskip ok oli vel bvin. Til peirrar ferpar redoz med 
honom seynir hans Avgmvndr ok Finnr ok fiordr. Vrdo peir sidbvnir. 
sigldo vm ha^stit til Flæmingialandz. ok voro par vm vettrinn. Snimma 35 
vm varit sigldo peir til Vallandz. ok vm svmarit sigldo peir vt vm 
Niorvasvnd. ok vm hwsiii til Rvmaborgar. par andapiz Skopti. Allir 278 Codex Frisianus. 

a^ndof)OZ f)eir feØgar i [)eirri ferfi. f»orf)r lifdi lengzt. hann anda^iz 
[237] i Sikiley. f>at er s8/gn manna, at Skopli haG fyrst NorAroanna 
sigit Niorvasvnd. ok var sv rer|) hin frægzta. 

(Hernadr å Jrlandi.) 

5 14. Magnus konvngr byr fer{) sina af landi brot ok hafSi her 

mikinn. {)a hafØi hann konvngr verit i Noregi .ix. vetr. Hann for vestr 
vm haf. ok hafdi hit frif)azta h*d er til var i Noregi. ok honom fylgAl 
allt hit frægzta folk ok rikismenn. SigvrSr Hranason. Vidkvnnr Jonsson. 
Dagr Eilifsson. Serkr or Sogni. Eyvindr olbogi stallari konvngs. Vlfr 

10 Hranason. ok margir adrir rikismenn. For konvngr mefi fiesso lifii 
vestr til Orkneyia. ok hafdi j[>adan med ser sonv Erlendz iarls Magnus 
ok Erling, fiadan sigldi konvngr til SvSreyia. Ok er (hann) la vid 
Skotland Hop Magnus Erlendzson vm nott af skipi konvngs ok lagdiz 
til landz. for sidan vpp i skog ok kom fram i hird Skotakonvngs. 

15 Magnus konvngr hellt lidino til Jrlandz ok heriadi ^ar. f>a kom Myr- 
kiartan konvngr til lidz vid hann. ok vnno [)eir mikit af landino Dyflinn. 
ok Dyflinnar skiri. ok (var) Magnus konvngr vm vettrinn vppi a Kvnn- 
actom med Myrkiartani konvngi. enn setti menn sina til gætzia lands 
^ess er hann hafdi vnnit. Enn er varadi. foro {)eir konvngarnir veit(r) 

20 allt a Vlaztir med her sinn. ok atto [)ar orustor margar ok vnno landlL 
ok hofdo vnnit mestan lut af Vlaztir. For {)a Myrkiartan konvngr beiro 
a Kvnnactir. 

(Uppganga Magnus konungs). 

15. Magnus konvngr bio pa skip sin ok ætladi arstr til Noregs. 

25 hann sendi menn sina til gæzlu i Dyflinni. Konvngr la vid Vlaztir med 
ollo lidino. ok voro seglbvnir. f>eir f)ottvz [)vrfa strandhoggva. ok 
sendi Magnus konvngr menn til Myrkiartans konvngs at hann skyUdi 
senda honom strandhogg. ok qvad a at koma skylldi hin næsta dag 
fyrir Bartholomeus messo. ef sendimenn væri heilir. enn fyrir mesaodags 

30 aptaninn voro I)eir eigi komnir. Enn messodaginn {>a er sol rann « 
vido. geck Magnus konvngr a land vpp vid mestan luta lidz sins ok 
villdi leita eftir monnom sinom ok strandhoggvi. Vedr var vindlyøt 
ok solskin, leidin la yfir myrar ok fen. ok voro ^ar hoggoar yfir 
klappir. enn kiarrskogar vid tva vega. ]^a er f)eir sottv fram. varf^ 

35 fyrir {)eim leiti hått. I)adan sa {»eir vida. j^eir sa ioreyk mikinn a land 
vpp. ræddo t>a milli sin. hvart I)at (mundi) vera herr Jra. enn svmir 
sogdo at fiar mvndi fara menn t>eirra med strandhogg« Nåmo t>eir stad. Saga Slagnus berrætU. 279 

^a mællU Eyvindr olbogi. Konvngr sagdi hann. hveria ætlan hafit 
fer a ferf) pesau vndarliga f)ickir monnom f\ fara. veiztv at Jrar ero 
sviksamir. ok ætlit nockvt rad fyrir lidi ydro. |>a mællti konvngr. 
Fylkiom nv \\6\ våro. ok verom viØ bvnir. ef {)etta ero svik. Var f)a 
fylgt. Gekk konvngr ok Eyvindr fyrir framan fylkingina. hafSi Magnus 5 
konvngr hialm a hofdi [23S] ok rt^San skiolld. ok lagt a leo med gvUi. 
gyrdr sver{>i f)vi er Leggbitr bet. tannhialltafir (!) ok gvlli vafiSr meSal- 
kaflinn. hit bezta vapn. hann bafdi kesio i hendi. ok silkihivp rs/Øan 
yfir skyrto ok skorit fyrir ok a bak med gvlu silki leo. Var {»at mal 
manna, at eigi hefdi set sks/roligra mann ne skiotligra. Eyvindr haffii lO 
ok silkihivp meS sama hætti ok konvngr. var hann ok mikill mafir ok 
frit)r ok hinn hermannligzti. 

(Fall Magnus konungs.) 

16. Enn er ioreycrinn nalgaØiz. [)a kenndo {»eir sina menn. ok 
foro {)cir meS strandhogg mikit er Jrakonvngr hafdi senl fem. ok hellt 15 
hann oli ord sin viS Magnus konvng. Sidan sncro {»eir vt til skipanna. 
ok var fa vm middegis skeid. Enn er f)eir komv vt a myrarnar forst 
fem seint yfir fenin. ^vi næst {»vsti herr Jra fraro or hvcrio skogar- 
nefi. ok redo j[>egar til bardaga. enn Nordmenn foro dreifl. ok fellu 
margir Nordmenn. {>a mællti Eyvindr. Konvngr sagdi hann. vheppiliga 20 
ferr lid vart. tokom nv skiott gott rad. Konvngr mælUi. Blasi herblastr 
ollo lidino vndir merkit. enn {»at lid sem her er skioti a skialldborg. 
forom sidan a hæli vndan vt yfir myrarnar. ok mvn feUa ecki saka ^a 
er ver komvm a sletlendit. Jrar skvto diarfliga. enn {)0 fello {»eir allf)yct. 
enn æ komv .ij. i eins stad. Enn er konvngr var kominn at nedzta 25 
diki. t>ar ^^r torfæra mikil. ok ovida yfir fært. fello ^a miog Nordmenn. 
fa kalladi konvngr a ^orgrim skinnhvfo lendann mann sinn. hann var 
vpplendzkr. ok bad hann fara yfir dikit med sina sveit. enn ver skvlom 
veria medan sagdi hann sva at ydr skal ecki saka. farit sidan a holma 
{»ann er {>ar verfer, ok skiotid a f)a medan ver forom yfir dikit. pvi at 30 
f)er ervt bogmenn godir. Enn er {»eir j^orgrimr komv yfir dikit. 
ks/stvdo {)eir skiolldonom a bak ser ok rvnno til skipa ofan. Ok er 
konvngr sa f)at. mællti hann. Vdrengiliga skilztv vid konvng {>inn. vvitr 
var ek {>& er ek gerda {)ig lendann mann. enn ek gerda vtlaga Sigvr{) 
hvnd. alldri mvndi hann sva fara. Magnus konvngr feck sår. hann var 35 
lagidr i gegnom bædi lærinn med kesio fyrir ofan kné. Konvngr greip 
skaplit a milli fota ser ok brot or keflit ok mællti. Sva briotv ver 
hvern sperrilegginn sveinar. gangit vel fram. ecki mvn mig saka. Litio 280 Codex Frisianuf. 

sidarr feck Magnus konvngr hs/gg a halsinn af spordo. var {>al hans 
banasår. f>a flySo {)eir er eftir voro. Vi{)kvnnr drap f)cgar I)ann mann 
er konvngi veitti banasår. ok flyØi sidan ok hafdi .iij. sår. hann feck 
sver{)it LeggbiL ^eir rvnno sit)arst ViØkvnnr ok Sigvrdr Hranason. 

5 Dagr Eilifsson. f>ar fello med Magnusi konvngi Eyvindr olbogi. Vlfr 
Hranason ok margir afirir rikir menn. mart fell Nordmanna, enn myklo 
fleira af Jrom. Enn t)eir Nordmenn er vndan [239] komvz. foro f)egar 
brot vm hs/stiØ. Erlingr Erlendzson fell a Jrlandi med Magnusi konvngi. 
Enn lid f)at er flyit hafdi af Jrlandi kom til Orkneyia. Ok er Sigvrdr 

10 spvrdi fall fodvr sins. redz hann ^egar til ferdar med ({)eim). enn let 
eftir dottvr Jrakonvngs. ok foro ^eir {)egar vm hs/stid arstr til Noregs. 

(Frå MagnAsi konungi.) 

17. Magnus var .x. vetr konvngr i Noregi. ok var a hans da^gom 
MpT godr innanlandz. enn menn hofdo miog starfsamt ok kostnadarsamt 
15 af leidongrom. Var Magnus konvngr hinn vinsælazti vid sina menn. 
enn bøndom f)Otti hann hardr. ]^at herma menn fra ordom hans. {>a 
er vinir hans mællto er hann for oppt ovarliga er hann heriadi vtan- 
landz. hann svaradi sva. Til frægdar skal konvng hafa enn ecki til 
langlifis. Magnus konvngr var nær .xxx. at alldri er hann fell. 

20 (Upphaf Magnus sona.) 

Eftir fall Magnus konvngs berfætz toko seynir hans konvngdom 
i Noregi. Eysteinn. ok Sigvrdr. Olafr. Eysteinn hafdi hinn neyrdra 
luta landz. enn Sigvrdr hinn sydra luta. Olafr konvngr var {)a .iiij. 
vettra eda .v. ok {)ann j[>rit)(i)vng landz er hann atti hofdo f)eir badir til 

25 vardveizlo. Sigvrdr var [)a til konvngs tekinn. er hann var .xiij. vettra 
eda .xiiij. enn Eysteinn var vettri ellri. {>a er seynir Magnus konvngs 
voro til konvnga teknir. komv vltan or Jorsalaheimi. ok svmir or Mikla- 
garf)i. {)eir menn er farit hofdo vt med Skopta Avgmvndarseyni. ok 
voro {)eir hinir frægzto. ok kvnno margskonar ti()indi at segia. Enn af 

30 {»essom sa^gnom girntoz menn margir i Noregi til t)eirrar ferf)ar. ^at 
var ok sagt at i Miclagardi fengo Nordmenn fvllsælo fiar pe\r er a 
mala villdo ganga. f^eir bado konvngana ^ at annarrhvarr ()cirra Ey- 
steinn eda Sigvrdr skylldi fara ok vera fyrir f)vi lidi er til vtferdar 
rediz. enn konvngarnir iata {)vi ok bioggv fer{» {»essa med beggia 

35 {>eirra kostnadi. Til t)essarrar fer[)ar redoz margir rikismenn bædi 
rikir bændr ok lendir menn. Enn er fer[)in var bvin. ^a var f)at af 

*) k'ganna Cd. 1 Saga Sigurdar, Eyiteins ok Olafa. 281 

rat)id^ at SigvrAr skylldi fars. enn Eysteinn haPa landraA af beggia 
{»eirra fe. 

(Fré Orkneyja jorlum.) 

2. Einom vettrj eflir fall Magnus konvngs kom vestan af Orkn- 
eyiom Hakon son Pals iarls. Enn konvngar gafo honom iarldom ok 5 
yfirsokn vm i Orkneyiom. sva sem iarlar hofAo haft fyrir honom. Pall 
fadir hans eda Erlendr fodvrbrodir hans. For Hakon iarl [)a vestr til 
Orkneyia. 

(Utferd Sigarftar konungs.) 

3. Fiorom vettrvm eflir fall Magnus konvngs for Sigvrftr konvngr 10 
med liSi sino or Noregi. hann hafSi .Ix. skipa. Sva segir fiorarinn 
stvttfeiidr. 

Sva komz fylkis at skip vid skip 

[240] framt lid samao skar fargr vid larg 

margspaks niikit hreins grams hedan 15 

milldingi villdt. hnigo sextigir. 

Sigvrdr konvngr sigldi vro ha^stiS til Englandz. ^a var j[>ar konvngr 
Heinrekr son Vilhialms bastarSar. var Sigvrdr konvngr ^ar vm vettrinn. 
Sva segir Einarr Skvlason. 

Våsarflagr red visi stål let hilmir hvilaz 20 

vestr helmingi mestom heiptgladr ok var ^adra 

od at ensko ladi ne gramr a val vimrar 

ægis marr vid harra. vetrlengis kemr bettri. 

(Ferd Sigurdar konungs.) 

4. Sigvrdr konvngr for vm varit liøino vestr til Vallandz. ok kom 25 
fram vm ha^stiA a Galizolandi. ok dvalt)iz f)ar annan vetr. Sva segir 
Einarr Skvlason. 

Ok sa er æzt gat riki |>ar fra ek kilmi heriar 

ol I>iodkoDvngr solar hialldrs la^mæli giallda 

arnd a Jakobs laodi gramr birti sva svartan ^ 

aoDan vetr vnd raoni. snarlyadr fra^om iarli. 

Enn {)at var med ^eim atbvrS. at iarl sa er par red landi. gerj)! sætt 
vid Sigvrd konvng. ok skylldi iarl lata setia konvngi torg til matka^a 
allan vettrinn. enn fiat endiz eigi lengr enn til iola. ok ger{)iz f)a illt 
til matar. ^a for Sigvrdr konvngr med miklu lidi til kastala ^ess er 35 

>) Saa rettet i Cd, for Offr, ra|>in. 282 Codex Frisianug. 

iarl atti. enn iarl flydi vndan. p\i at hann hafdi litit lid. SigvrSr 
konvngr tok I)ar vist mikla ok mikit herfang annat ok let flytia (il 
skipa sinna. bioz siSan i brot. ok for vestr fyrir Spån. f^a er SigvrSr 
konvngr slgldi fyrir Spaninn bar {>at at. at yikinngar nockvrir {»eir er 
5 foro at fefe/ngom komv i moti honom med i^aleida her. enn Sigvrdr 
konvngr lagfii til orusto viS ^a. ok hof {»ar hina fyrsto orusto vid 
heidna menn ok vann af {>eim .viij. galeidr. Sva segir Halldorr skvalidri. 

Ok fadyrir foro naØi herr at hrioØa 

Fiolnis rets at moti hlart drengia vinr fengi 

10 vigasom blod visi fyrdom hollr enn fellat 

vikinngar gram rikom. fatt lid galeidr åtta. 

Sidan hellt Sigvrdr konvngr til kastala {)ess er Sinntre bet ok bardiz 

{>ar adra orusto. {>at er a Spani. par sat i heidit folk ok heriadi f)adan 

a kristna menn. hann vann kastalann ok drap I)ar allt folk. I)vi at ecki 

15 villdi kristnaz lata. ok tok {)ar fe mikit. Sva segir Halldorr skvalidri. 

Stdr skal ek verk pg/ er voro ger|>iz helldr vid hardan 

vanår dags a Spani hernionnom granir beriaz 

prvtt let slongvir sottan gratt eon geyrva neitto 

Sinntre konvngr innan. gvdz retti ser bodnoni. 

20 (Unnin Lizlbon.) 

5. Eftir {»at hellt Sigvrdr konvngr lidino til Lizibonar. pat er 

borg mikil a Spani. half kristin enn half heidin. par skilr Spån hinn 

kristna ok Spån heidna. ero ps/ herot oli heidin er vestr liggia padan. 

par atti Sigvrdr konvngr [241] hina .iij. orusto vid heidna menn ok 

25 hafdi sigr. feck par fe mikit. Sva segir Halldorr skvalidri. 

Svdr vått sigr hinn I>ri|>ia 
sniallr vid borg ^a er kalla 
lofdvngs kvnndr er lendot 
Lizibén at froni. 

30 pa hellt Sigvrdr konvngr lidino vestr fyrir Spån hinn heidna ok lagdi 
til borgar peirrar er kollvd er Alkasse. ok atti par fiordo orusto vid 
heidna menn. ok vann borgina. drap par mart folk sva at hann eyddi 
borgina. peir fengo par ofa mikit fé. Sva segir Halldorr skvalidri. 

Vt Tra ek ydr {>ar er heitir 
35 Alkasse styr hvassan 

folk})eysanndi fysazt 
fiorda sinn at viooa. Sh^z Sigurdar, Eysteins ok Olafs. 283 

Ok enn qvad hann. 

Vnnit fra ek i cinni 
eyddri borg til sorga 
hitti herr a flotta 
heidins y\h at drifa (Orrosta i Forminlerru.) 

6. f>a helll Sigvrdr konvngr fram ferl)inni. ok lagAi til Niorva- 
svnda. Enn i svndonom var fyrir honom vikinngaherr mikill. ok lagdi 
konvngr til orusto vi6 {)a. Sva segir Halldorr skvalldri. 

Treystoz I>er fyrir arstao 10 

ydr tiodi gvd rioda 
Dåfkåri flo nyra 
Mioryasyod til vnda. 

Sidan for Sigvrdr konvngr fram hit sySra til Serklandz. ok kom til 
eyiar I)eirrar er kollot er Forminterra. f^ar hafdi {>a selz hcrr mikill 15 
heidinna blåmanna i belii nockvrn. ok sett fyrir heilisdyrrin styrkan 
Stein vegg. f)eir herioSo vida a landit ok flutto til bellis allt berfangit. 
Sigvrdr konvngr veitti vppgongo i ey {)eirri. ok for til bellisins. hann 
var i bergi nockvrv ok var bått at ganga vpp i bellinn til steinveggsins. 
enn biargit skvtti yfir steinvegginn fram. HeiSinngiar vs/rdo stein- 20 
vegginn. ok bræddoz ecki vapn Nordmanna, ^vi at I)eir matto bera 
griot ok vapn nidr vndir fætr ser a Nordmenn. Nordmenn redo ok 
ecki til vppgongo at sva bvno. f>a toko heidinngiar pell ok dyrgripi 
ok baro vt a vegginn. ok skvto at Nordmonnom ok æpto a pa. eggiodo 
{)a ok frydo f)eim bvgar. f>a leitadi Sigvrdr konvngr ser radz. Hann 25 
let taka tva skipsbata er barkar beita ok draga vpp a bergit yfir 
hellisdyrnar ok drengia med strengiom allt vndir innvidvna ok vm 
stafna. sidan gengo {»ar i menn sva sera rvm bofdo. leto sva siga 
skipin ofan fyrir hellinn med reipom. skvto ^eir [)a ok grytto er a 
skiponom voro sva at heidingiar brvcko af steinvegginom. ^a geck 30 
Sigvrdr konvngr med herinn vpp vndir steinvegginn. ok brvtv vegginn 
ok komaz sva vpp i hellinn. Enn hei{»ingiar Qydo inn vm steinvegginn. 
l)ann er settr var vm f>veran bellinn. f>a let konvngr flytia til bellisins 
vido Stora ok kasta bal mikit i bellisdvronom ok sla elldi (i). Enn 
t)egar elldrinn sotti. ^a leto svmir bei{»ingiar lifit. enn svmir gengo a 35 
vapn Nordmanna. Lc/k sva at allt folk var drepit enn svmt brennt. 
]^ar fengo Nord[242]menn hit mesta herfang. fiess er [)eir befdi tekit i 
f)essi ferd. Sva segir Halldorr skvalldri. 284 Codex Frisianas. Vard fyrir stafni 
styriar giornom 
fri})ra8kadi 
Forminterra. 5 Ok enn. Ba^dstyrkir letztv barka 
bragnings verk a Serkiom 
fræg ha fa gerz fyrir gygiar 
gagnvigr ofan siga. 

10 Sva segir ^orarinn stvUfelldr. 

Bad gramr gvma 
gvnnhagr draga 
byrvarga • biarg 
blaavarta tva. |)ar vard eggiar 
ok elld {>oIa 
blamanna lid 
adr baoa fengi. enn i hall at helli 
hernenninn fiolmennom 
garndlar (ings med gengi 
gny^roitr nedan séttir. {>a er I reipom 
ramdyr |)rama 
sigv fyrir hellis 
hliddyr med lid. 15 (Orrostur å Jvizu ok Hanork.) 

7. ^a for Sigvrdr konvngr fram a leid. ok kom til eyiar l)eirrar 
er Jviza er kolIvS. ok atti {»ar hina .vij.do orasto. Sva segir Halldorr 
skvalldri. 

Margdyrkadr kom merkir 
20 ' mordhiols skipa stoli 

fVss var fremdar ræsir 
fri[r slits til Jvizo. 

Efiir ^etta kom Sigvrdr konvngr lil eyiar {)eirrar er Manork heitir ok 
atti f)ar hina .viij. orusto vid beiSna menn ok feck sigr. Sva segir 
25 Halldorr skvalldri. 

Knalti enn hin atta 
oddhri{> vakit sidan 
Finnz let gialld a grænni 
grams fei^ Manork ver{)a. 

30 (Rodgeirr tok konungdom.) 

S. Sigvrfir konvngr kom vm varit til Sikileyiar ok dval^iz f)ar 
lengi. ^ar var Roddgeirr hertogi. hann fagnadi vel konvngi ok bs/S 
honom til veizlo. Sigvrfir konvngr kom f)annig ok mikit lid meS 
honom. ^ar var dyrdligr fagnaSr. ok hvem dag at veizlanni stoS 
35 Roddgeirr herlogi ok f)ionadi at bordi SigvrSar konvngs. Ok hinn .vij. 
dag veizlunnar. f)a er menn hofdo tekit Ic/gar. [)a tok Sigvrdr konvngr 
i hond iarli ok leiddi hann vpp i hasæti ok gaf honom konvngsnafn 
Saga Sigurdar, Eystein« ok 6laf8. 285 

ok {>ann rett at iarnan skylldi konvngr vera sidan yfir Sikileyiar vclldi. 
enn adr hofdo [)ar iarlar velldi yfir f)vi riki. 

(Frå Rodgeiri konungi.) 

9. Roddgeirr Sikileyiar konvngr var hinn rikazti konvngr. hann 
vann Pvl allan ok lagSi vndir sig margar storar oyiar i Serklandz hafi. 5 
hann var Roddgeirr riki kallaSr. Hans son var Vilhialmr konvngr i 
Sikiley. er lengi hafdi ofrifi mikinn haft vid Miklagar[>z keisara. Vil- 
hialmr konvngr atti f)riar dætr enn ongan son. hann gipti eina dottvr 
sina Heinreki keisara seyni Fri^reks keisara. er sidan var keisari i 
Rvmaborg. ASra dottvr Vilhialms konvngs atti hertogi af Kipr. hina io 
{)rif)io Margrit yfirkvssari. Heinrekr Iceisari drap ^b baØa. Dottvr 
Roddgeirs Sikileyiar konvngs atti Manvel keisari i Miklagar[)i. f)eirra 
son var Kiriaiax keisari. 

(Sigurdr konungr for til Jorsala.) 

10. Vm svmarit siglir Sigvrdr konvngr vm Griklandz haf til Jor- i5 
salalandz ok kom vid Akrsborg. foro [)adan landveg vpp til Jorsala- 
borgar. Ok er {»at fretti [243] Balldvini Jorsalakonvngr. at SigvrSr kon- 
vngr mvndi sækia til borgar. let hann taka dyrSlig klæSi ok breiAa 
nidr a veginn. ok {>vi meirr vondot er nærr var borginni. ok mællti 
sidan. pBi vitid [)er at nv mvn koma var at vitia frægr konvngr 20 
nordan or heimi. ero nv morg hans snilldarbrog(d) ss/gd ok agætlig^ 
verk. skvlom ver honom vel fagna. Enn i j^ssom lut er nv gerom 
ver mvnom ver marka stormennzko hans ok rikdom. ridr hann rettan 
veg at borginni ok lætr ser Ktils {>yckia vert vm {)enna fyrirbvning. 
f)a vir^i ek sem hann mvni slikra luta gnott eiga i sino riki. enn ef 35 
hann ridr af rettom veg virf)i ek minna konvngssoma hans. Sigvrdr 
konvngr ridr nv at borginni med miklo drambi ok ser hann hverso 
fyrir er bvit. ridr fram a klædin ok sva bidr hann alla sina menn rida. 
Fagnar Balldvini konvngr {»eim vel. ok reid med Sigvrdi konvngi vt til 
Jordanar. Sva segir Einarr Skvlason. 30 

Get ek pesB er gramr fo( vitia ok leyghati largat 

KhfUK* Jorsala bygdir leyfk rad var ^at nadi 

medr vitof) i^dliog «dra harka frons i hreino 

ognblidr ynd sal vidom. hvatr Jordanar vatri. 

Sigvrdr konvngr dval(iiz lengi a Jorsalalandi ok vm ha^stid ok ond- 35 
verf^an vetr. Balldvini konvngr veitti micia veizlu Sigvrdi konvngi ok 

*) ægvtlig Cd. 286 Codei Frisianas. 

morgo lidi hans med honom. f^a gaf Balldvini konvngr SigvrØi konvngi 
marga helga doma. ok {>a var tekinn spann af krossinom helga at radi 
Balldvina konvogs ok patriarcha. ok sorv t)eir badir at helgom domi* at 
f)eUa tre væri af hinom helga krosse er gvS sia(l)fr var pindr a. Sidan 
5 var sa heilagr démr gefinn Sigvrfti konvngi med t>^i at hann sor aØr 
ok .xij. nienn meS honom. at hann skylldi fremia kristni med ollum mætti. 
ok koma erchibyskvpsstoli i Noreg. ok krossinn skylldi f)ar vera. sem hinn 
helgi Olafr konvngr hvilldi. ok hann skylldi tivnd fremia ok siaifr gera. 

(Ferd SigurAar konungs i Miklagard.) 

10 11. Eflir {>etta bioz SigvrØr konvngr aftr til skipa sinna. ok {)a 
bio Balldvini konvngr her sinn at fara til borgar f)eirrar er Seth hel a 
Syrlandi. sv borg var heiSin. SigvrSr konvngr for med liSi sino til 
I)eirrar borgar. Ok er peir konvngarnir hofdo litla hri^ setid vm 
borgina gafo heidnir menn vpp borgina. ok eignoSoz konvngarnir 

16 borgkia. enn liSzmenn annat herfang. SigvrSr konvngr gaf borgina 
alla Baldvina konvngi. Sva segir Halldorr. 

Borg heidna fAi% brædir 
benia tikr vid riki 
hadisi byer vid prydi 
njn hilldr eno gafl af milldi. 

Eftir f)at for SigvrSr konvngr til skipa sinna. ok bioz brot af Jorsala- 
landi ok sigldi norfir til eyiar {)eirrar er Kipr heitir. ok dvalpiz SigvrSr 
konvngr par nockvra ^ hri^. for siAan til Griklandz ok lagøiz ollu liøino 
vid Engilsnes. ok lå {>ar halfan manvd. ok var hvem dag raSbyri al 

25 sig[244]la eflir hafino nordr. Enn Sigvrdr konvngr villdi fess bida er 
{»verskeylinngr væri ok seglum ollom mætti aka at endilongom skipom. 
[)vi at oli segl hans voro sell pellom bædi t>Bt er fram vissi ok aptr. 
[)vi at hvarigir aflrbvar ne frambyggiar villdo sia hil vfegra seglanna. 
Ok er Sigvrdr konvngr sigldi inn med landino til Hiklagardz. {>» var 

30 hvert f)orp eda borgir eda kastalar eda storkc/ptvn vid annat. enn med 
I)vi at seglonom var ekil of endilong skipin ok byrrinn lettr. ok for 
hvert skipit nær odro. ps syndiz ollom af landi sem einn veggr væri. 
ok engi var sa sladr vid siainn. at eigi var allt folk vti medan sia 
matti siglinngina. Spvrt hafdi Kiriaiax keisari til Sigvrdar konvngs ok 

35 let vpp luka borghlid pat a Miclagardi er heitir Gvllvartan. ^at hlid 
skal inn rida keisari. {)a er hann hefir lengi brotto veril ok farit her<- 
ferdir. ok hafi honom vel sigraz. Ok {»a let keisari breida pell of oli 
stræti fra Gvllvortv til Lactiarna. pat ero keisara hallir hinar agætvzto. 

') Dockvrv Cd, L Sa(^a Sigurdar, Eysteins ok 6laf8. 287 

Sigvrdr konvngr mællti til sinna manna, al I)eir skylido rida diarfliga 
i borgina ok lata ser litid vm finnaz alla nybreylni. er [)cir sa. ok sva 
ger[>o f)eir. Keisari let fara alll a moti t)eim med leika ok sa^ngva. Reid 
Sigvrdr konvngr ok allir hans mena meS f)vilikan pris i Miklagard. 
Sva segia mcnn at Sigvrdr konvngr leti skva hest sinn med gvlli adr 5 
hann reid i borgina ok skylldi sva til haga at vndan skylldi stt^ckva einn- 
hverr skorinn a strætino. ok skylldi engi hans manna til lita. Ok er {)eir 
Sigvrdr konvngr komv til konvngs hallar var {>ar allt vel fyrir bvit. 
Enn er menn Sigvrdar konvngs voro komnir i sæti ok hvnir til dryckio. 
koma i holiina sendimenn keisara. ok baro milli sin i storom toskom 10 
gvll ok siifr. ok segia at keisari sendi Sigvrdi konvngi. Enn konvngr 
leit eigi til fiarins ok bad menn sina skipta med ser. Sendimenn foro 
ok sogdo keisara. Hann svaradi. Sia konvngr man vera stérom rikr ok 
c/digr. er hann vill eigi til slikra luta hneigiaz eda giallda loflig^ ord 
fyrir. Bidr j[>a enn fara med stora cisterna fvlla af gvIlL ]^eir koma 15 
enn fyrir Sigvrd konvng ok segia honom at f>essar giafir ok sendingar 
ero honom sendar af stolkonvngi. Sigvrdr konvngr mællti. fietta er 
mikit fe ok fagrt ok skiptid [)er med ydr {»esso menn minir. Sendi- 
menn foro aftr ok sogdo keisara. Hann svaradi. Tveim skiptir vm 
{»enna konvng at hann mvn vera yfir odrom konvngom at riki ok fe. 20 
eda hann mvn eigi vera at iofnom vitrleik sem konvngi sæmdi. farit 
nv it l)ri^ia sinn ok færit honom hinn dyrazta pvrpvra ok hrokada 
pessB cisterna af gvlli. Ok l)ar lagdi hann a ofan .ij. gvllhringa. Nv 
fara sendimenn ok koma fyrir Sigvrd konvng ok segia at stolkonvngr 
sendi {»etta hit micia fe Sigvrdi konvngi. Hann stod f)a vpp ok tok 25 
hringana ok dré a hond ser. Sidan taladi hann sniallt eyrindi [245] 
ok girzko ok f)ackadi keisara fogrom ordom allan soma sinn ok stor* 
lyndi. ok skipti nv ^esso fe med monnom sinom vid miclom soma. 
Sigvrdr konvngr dvalt)iz j[>ar nockvra hrij). ]^a sendi keisari menn til 
hans at spyria. hvart hann vill {>iggia at honom .vi. skippvnd (af) rs/do 30 
gvlli eda vill hann at keisari leti efna til leiks {>ess er hann var vanr 
at lata leika a Padreimi. Sigvrdr konvngr ks/s leikinn. ok sogdo menn 
honom at keisarann kostadi eigi minna leikinn enn f^etta gvll. ^a let 
kcisan efna til leiksins. ok var ^a leikit. ok veitto allir leikar betr ^at 
sinn keisara enn drottninngo. {>vi at drottning a iafnan halfan leikinn. 35 
ok keppaz i ollom leikom menn peirra. ok segia Grickir ef konvngr (I) 
vinnr fleira a Padreimi enn drottning. {»a mvn hann vinna sigr ef hann 
ferr herfer^ir. 

*) loflif Cd. 
288 Codex Prisianos. 

(Fra Padreimi.) 

12. f^at segia menn f)eir er verit hafa i Miklagardi. at Padreimr- 
inn se a {»ann veg gerr. at hår veggr er scttr a einn voll nær tvos 
vidd kringlottan. ok grador vmhverfis. enn menn skviu sitia a. enn 

5 leikrinn er a vellinom. ero {)ar skrifot margskonar forn tif)indi. Æsir. 
Volsvngar. Givkvnngar. gert af kopar ok malmi. med sva miclom hag- 
leik at f)at f)ickir kvikt vera. er leikrinn settr meS sva miklom brogØom 
o~k vælom. ^vi at sva syniz sem menn rifti i loptf. ok skotelldr er f)ar 
vid ok allzkonar horpoleikr ok ss/ngfæri. 

10 . (Frå Sigurdi konungi.) 

13. f>at er sagt at SigvrSr konvngr skylldi veita snæSing einn 
dag keisara. ok biSr nv sina menn efna til skoroliga alla luti. Ok f)a 
er fengit allt f)at sem rikiom monnom somSi at veita. Sigvrdr konvngr 
bad sina menn ganga a l)at stræti sem vidr væri a^dkeyptr. sagdi at 

i 5 fiess mvnv j[>eir ^vrfa. j^eir sogdo at morgom hla^ssom vidar var hvern 
dag eckit i borgina. ok eigi (ivrfti hann {)at at vgga. Ok er ^eir skylldo 
til taka. var a bra^tto allr vidrinn. f>a sogdo {»eir konvngi. Hann svaradi. 
Vitid nv ef [)er fait valhnetr. eigi mvnv ver [)eim kvnna sidr at ellda. 
^eir foro ok fengo sva miklar sem {»eir villdo. Ok nv kemr keisari 

20 ok virctamenn hans. setiaz saman. ok er ^nr margfalldr somi. ok veitir 
Sigvrdr konvngr med kappi. Enn er keisara dottir^ finnr at engi eFni 
skortir. {»a sendi hon menn at vita hverio f)cir elldi. Nv koma sendi- 
menn at hvsi eino ok sia at {»at er fvllt af valhnolvm. ok segia henni. 
Konvngs dottir mællti. Vist er sia konvngr storlatr ok mvn fått spara til 

25 sins soma. engi vidr logar betr enn {»etta. Hon hafdi ^etta gert til 
ra^nar hvert rad konvngr tæki. 

(Heimferd Sigurdar konungs.) 

14. Eftir {)etla bioz Sigvrdr konvngr til heimfert)ar. hann gaf 
keisara oU skip sin. ok hofot [)ar en femiklu er voro a konvngsskipino. 

30 setti hann a Petrskirkio. ok ero [246] t>ar sidan til synis. Kiriaiax keisari 
gaf Sigvrdi konvngi marga hesta ok feck honom leidtoga vm allt sitt 
riki ok let setia honom torg til matka^pa ok dryckiar vm sitt riki. For 
{»a Sigvrdr konvngr brot af Miclagardi. enn eftir dvall)iz micill fioipi 
manna hans. ok geck a måla. Sigvrdr konvngr fann Lozarivm keisara 

35 af Rvmaborg i Svåfa. ok fagnadi (hann) honom forkvnnar vel. ok feck 
honom allt leidtoga. ok let halida honom torg vm allt riki sitt. Ok er 
Sigvrdr konvngr kom til Heidabæiar i Danmork. hitti hann j[>ar Nicholas 
») .d. Cd, Saga Sifjfurdar, Rysteins ok élafs. 289 

Danakonvng ok gerfii hann fyrir honom veizlo mikla. ok fylgfii iionom 
sia(l)fr a Jotland ok gaf honom skip mcfi olluin bvnaAi. For SigvrAr 
konvngr |)a lil Noregs ok var honom vel fagnat. Ok er I)at mal manna, 
at engi hafi or Noregi farin verit meiri frægfiarfor enn |)essi er Sigvrfir 
konvngr for. 5 

(Bysteinn konangr fékk Jamtaland.) 

15. Eysteinn konvngr haffii ok mart starfat i landino mcfian 
Sigvrdr konvngr for vt. Hann let gera i Biorgyn holl hina miclo. er 
mest ok frægzt herbergi heGr verit i Noregi. hann let ()ar ok gera 
Postvlakirkio i konvngsgarfii. hann let gera virki- vifi Agfianes. ok kirkio 10 
norfir i Vagom a Halogalandi. ok lagfii profendo lil. Hann let ok gera 
dreka hinn ^ micia i liking Orms hins ianga. Hann ger|)i ok sætt vifi 
Jamtr. ok i |>eim vinmælom hofAo farit af Jamtalandi allir lendir menn 

a fvnd Eysteins konvngs ok svarit honom landit at skottom ok skylldom. 
ok gerdoz hans |)egnar allir. enn hann het [)eim i moti sino Ira^sti vifi is 
vfrif)! Sviakonvngs. Ok vann hann sva Jamtaland meS viti sino enn 
eigi sverf)i. ok er f>at siSan vndir Noregs konvng. 

(Fra Jvari Jngimundarsyni.) 

16. Eysteinn konvngr hafØi i morgo bætt rett landzmanna. ok 
hellt hann vpp miog logvnom ok gerfii ser kvnnig c/ll la^g i Noregi. 20 
Hann var ok spekingr mikill at viti. ok allra manna var hann fril)aztr 
synom. hvitr a hår ok meSalmadr a vc/xt. allra manna sniallaztr ok 
milldaztr af fe. glaSr ok litillatr i mali. Hann atti Jnngibiorgo dottvr 
Gvthorms Steigar|>orissonar. fieirra dottir var Maria er atti Gvfibrandr 
Skafhoggsson. — A ^eim lut ma marca hverr dyrfiarmadr hann hcfir verit 25 
eda hverso hann var vinhollr ok hvgkvæmr eftir at leita vid åstmenn 
sina hvat {)eim væri at harmi. Sa mafir var meS honom er Jvarr het 
ok var Jnngimvndar son. islendzkr vitr mafir ok ættstdrr. ok skalld. ok 
var konvngr vel til hans. Jvarr tok vgleSi. ok er konvngr fann ^at 
kalladi hann Jvar til måls vifi sig ok spvrSi. hvi hann væri sva ogladr. 30 
ok fyrr er |)v vart meS oss varfi oss margskonar gleØi at yfirom orAom. 
enn eigi leita ek af ^vi eftir. veit ek f)v ert sva vitr maØr at ek hefi 
ongan lut gert af viS ^ig. sag mer hvat er. Hann svarafii. (>at sem er 
herra ma ek ecki fra segia. Konvngr mællti. Geta man ek til. [247] ero 
menn ^eir nockvrir er f)er getz eigi at. Jvarr svaraØi. Eigi er f>at. 35. 

•) i tilf. Cd. 

Codez Fritianuø. 19 ^ 290 Codex Frisianas. 

Konvngr mællli. Hefir f>v set f>a nockvra lati er f>er hefir sva mikit 
vm fvndiz at f)er |)ickir f>at illa. Hann qveØr eigi {»at vera. Konvngr 
mællti. Fysir ^ig til nockvrra manna efia annara hoffiingia at fara. 
Hann qvafi eigi |)at vera. Konvngr mællti. Nv vandaz getan. ero nockvrar 
5 konvr f)ær er ^er er eftirsia at. Hann sagØi at {»at er. Konvngr msllti. 
Ver eigi oglaSr {)ar fyrir. {»egar er varar far {)v ok mvn ek fa {>er fe 
ok mikinn soma. bref ok innsigli til {»eirra manna er raSa eigo. ok veit 
ek eigi {»eirra manna vånir at eigi mani hneigiaz fyrir minom vin- 
mælom efia ognarordom. Jvarr svaraSi. ^vngligar er farit herra. brodir 

10 minn a ()essa konv. Konvngr mællti. Hverfom {»ar fra. se ek her rad 
til. eflir iol mvn ek fara a veizlor ok far {)v med mer. mvntv {>a sia 
margar kvrteisar konvr. ok ef f>ær ero eigi konvngbomar mvn ek fé 
^er i hendr. Hann svarafii. Herra. {)vi er {»vngligar komit. at avallt er 
ek se fagrar konvr. ^a minnir mig hinnar konv. ok er f>vi harmr minn 

15-meiri. Konvngr mællli. ^a mvn ek gefa {»er nockvt len ok eigvr med 
at skemta |)er. Hann sagdi. Ecki vni ek ^vi. Konvngr mællti. ^a fæ ek 
^er fe ok fardo ^angat til landa sem ^v villt. Eigi vil ek f>at segir 
hann. Konvngr mællti. Vandaz mer nv getan ok heB ek nv leitad nær 
sem ek kann. enn einn hlutr er nv eftir litill hia ^essom er ek hefi 

20 bodit ^er. far ()v hvern dag er bord er vppi a minn fvnd. ok ef ek 
sit eigi yGr vandamålom. mvn ek tala vid {>ig. ok ræda of {»essa konv 
sem mer kemr i hvg. {)vi at ^at kann ver^a stvndom at monnom vcr{»r 
harms lettara ef vm er rætt. ok t)at skal fylgia at {)v skallt alldri giaf- 
ala^st i br6t fara. Hann svaradi. j^at vil ek herra. ok haf ^a^ck fyrir 

25 eftirleitanina. Ok gera ^eir nv sva iafnan er konvngr sitr eigi yGr 
vandamålom. ok bættizt nv harmsins ok gledzt Jvarr. 

(Fra ættam konunga.) 

17. Sigvrdr konvngr var mikill madr ok sterkr skorvngr mikill. 
ok (rl^T synom. svartr a hår. hann var stiornsamr ok refsingasamr. 

30 helll vel login milldr af fe. ok falatr. omalagr litt taladr a {»ingom heit- 
fastr langv{)igr. rikr konvngr ok agætr. Hann atti Halmfril)i dottvr 
Haralldz Valldimarssonar a^stan or Holmgardi sonar Jarizleifs gamla ok 
Jnngiger()ar dottvr Olafs sænska Sviakonvngs. Hodir Haralldz Valldi- 
marssonar var Gyda dottir Haralldz Gvdinasonar Englakonvngs. Modir 

35 Malmfridar drottningar var Kristin dottir Jnnga konvngs Steinkelssonar 
Sviakonvngs. Avnnvr dottir Haralldz Valldimarssonar var Jnngibiorg er 

* atti Knvtr lavardr. {»eirra born voro ^^ Valldimarr Danakonvngr ok 
Margret. Kristin ok Kallrin. Margreto atti Stigr hvitaledr. {»eirra dottir Saga Sigurdar, Cygtein« ok Olars. 291 

var Kristin, er atti Karl Sc/rkvisson Sviakonvngr. ^eirra son var Sa^rkvir 
fadir Jons konvngs. 

(Fæddr Magnus blindi.) 

18. [248] Sigvrdr konvngr Jorsalafari ok Halmfrif)r drottning allo 
doUvr Br Kristin het. Sigvrdr konvngr gat son vid frit>lo sinni. ^eirri 5 
er Borghilldr het dottir Olafs af Dali. sa het Magnus, hann var allra 
manna fri{)aztr er menn hafi set. hann var i bernsko vppfæddr i Biarkey 
med Vidkvnni Jonsseyni ok var allvinsæll. 

(Draumr SigurØar konungs Jorsalafara.) 

19. (>at er sagt at Sigvrfir konvngr tok vglefii micla. ok matti 10 
litt niota tals hans. hann sat ok skommom viS dryck. f>at {)otti hans 
monnom |>vngt. ok bidia Bystein konvng leggia til nockvt rad. at hann 
fengi vitad hvat til bæri. fengo menn onga orskvrdi mala sinna. f>dtt 
fyrir hann bæri. Bysteinn konvngr sagdi vant eftir at leita. enn at bæn 
manna var|i |)at ^o at hann het. Ok eitt sinn vekr hann til vid brodvr 15 
sinn. ok spyrr hvi gegndi vgledi hans. er |)at nv herra margs mannz 
hrygd. villdim ver vita hvat er velldr. eda hafit {)er nockvr ti^indi fregit. 

er ^at se storra luta vert. Sigvrdr konvngr segir at eigi er {)at. Er 

{)at f>a brodir segir Bysteinn konvngr at ^er vilit or landi fara ok afla 

meira rikis sem fadir varr. Hann qvad eigi {)at vera. Bro nockvrir |»eir 20 

menn i landi her at fyrir reidi ^inni se ordnir. Hann sagdi eigi {»at 

vera. Hefir ^ig dreymt nockvt. {)at er ^er fær ahyggio. Hann sagdi 

{)at vera. Seg mer ]^a brodir. Sigvrdr konvngr svaradi. Bigi mvn ek 

segia ^er nema* |>v radir eftir ^vi sem vera mvn. ok man ek ^at gerla 

vita. hvart ^v rædr rett. Bysteinn konvngr svaradi. Herra ^at er mikill 25 

vandi a badar hendr. sitia fyrir reidi ^inni sem a mvn liggia. ef eigi 

ver{)r rett radit. eda agang mvgsins cf ek geri eigi or nockvt. ok mvn 

ek f)0 helldr til hætta a ydra miskvnn ()ott eigi ver{»i radit eflir ^vi 

sem ydr likar. Sigvrdr konvngr sagdi. f>at dreymdi mig at mer f>otti 

sem ver brjgrdr .iij. sætim allir a einom stoli fyrir Kristzkirkio nordr i 30 

karpangi. {»a syndiz mer sem gengi vt or kirkionni hinn helgi Olafr 

konvngr frændi varr ok skryddr konvngsskrvdi. hann var med himii 

dyrdligzto asiono. ok blidligr. Hann geck at Olafi konvngi brodvr minom. 

ok ockrom. ok tok i hond honom ok mællti vid hann blidliga. Far med 

mer frændi. Hann syndiz mer ganga med honom inn i kirkio. Nockvrv 35 

sidarr kom hann vt af kirkionni ok geck at ^er brodir. ok mællti at 

|)v skylldir ganga med honom. hann var f>a eigi med iafnmikilli blido 

19* I 292 Codex Frisianus. 

scm fyrr. gengot |)it siAan i kirkiona. ]^a yænta ek al hann mvndi 
koma a moti mer. enn I)at var{) ecki. |)a slo yfir mig hræzlo micilli ok 
vmegni ok vaknaSa ek i f)vi. Eysteinn konvngr svarafii. Herra sva ræØ 
ek at stollinn merki riki vart bræSra. Enn er f>er syndiz Olafr konvngr 
5 koma med bliSo mikilli moti Olafi konvngi brodvr ockrvm. f)ar man 
hann lifa skemzt. ok mvn hann eiga gott fyrir hondom. ()vi at hann er 
vinsæll. ok vngr at alldri. ok mvn Tatt yfir lidit. ok mvn Olafr konvngr 
hialpa honom. Enn {)ar sem {)er syndiz hann mer i moti koma [249] ok 
eigi med iamnmikilli bllAo {)ar man ek lifa nockvrom veltrom lengr ok 

10 |)o ver{)a ecki gamall. er væntir mig at hans asia mvni yfir mer standa. 
er hann kom i moti mer. ok f>o eigi med {)ilikom bléma sem vifi Olaf 
var fyr I)vi at mart hefir mig hent til afgerAa ok bofiorSabrota. Enn 
()ar sem {)er l)otti frestazt al hann kvæmi i moti. gel ek at |>at man 
ecki marka heimvån {)ina. enn vera kann at f>v mætir {)vngo afeiii. er 

15 I>er I)otti sem nockvr obirta legØiz yfir {»ig ok otti. ok get ek at t>v 
ver|»ir vår ellztr ok raSir lengst riki f)esso. ]>a mællti SigvrØr konvngr. 
Vel er raSil ok vitrliga ok eftir ^esso er mest von at gangi. Tekr 
hann nv (at) glefiiazt. 

(Andlåt Olafs konungs.) 

20 20. A {»rettanda ari rikis f)eirra brædra tok Olafr konvngr Mag- 
nusson s6tt {)å er hann leiddi til bana. ok er hann lardaAr at Kristz- 
kirkio i ka^panngi norfir. ok var allvinsæll mafir. HoAir Olafs konvngs 
var Sigrif) dottir Saxa or Vik. systir Kara c/straSz er kallaftr var 
konvngsfostri. hann var rikr maSr ok vinsæll. Onnvr dottir Saxa or 

25 Vik var ^ora. hon gat son er Sigvrf)!* het slembidiakn. ér sifian kallaAiz 
son Magnus konvngs berfættz. Kari konvngsbrofiir atti Borghilldi dottvr 
Dags Eilifssonar. f)eirra son varSigvr{)r a^stradz lendr maSr faAir Jons 
er atti Sigri{)i systur Jnnga konvngs BarSarsonar. 

(Mannjafnadr med konungum.) 

30 21. Eysteinn konvngr ok Sigvrfir konvngr voro einn vetr bafiir 

a*veiz1o a Vpplondom. ok atti sinn bæ hvarr {»eirra. Enn er skamt var 
milli {)eirra bæia syndiz monnom {)at rafl at {)eir vjgrri baSir samt a 
veizlonom. voro I)eir fyrst bafiir samt at |)vi bvi er Eysteinn konvngr 
atti. Enn vm kvelldit er menn toko at drecka. var mvngat ecki gott. 

35 ok voro menn hliofiir. j^a mællti Eysteinn konvngr. Hvi ero menn sva 
hliodir hitt er olslAr me(i)ri at menn geri ser gleAi. fåm oss olteiti Saga Sigurdar, FysteiDs ok Olafs. 293 

nockvra. mvn f>a enn a reitazt gaman manna. SigvrSr broAir ()al mvn 
ollom sæmiligazt {)ickia at viA hefim nockvra skemtanarræAo. SigvrAr 
konvngr svaraAi helldr stvtt. Ver {»v sva margmalugr sem |)v villt. enn 
lal mig {)egia na fyrir f)er. Eysteinn konvngr mællli. Sa olsiAr heGr 
oppl verit al menn laka ser iamnaAarmenn. vil ek her sva vera lala. 5 
{>a l^agAi SigvrAr konvngr. Enn mællli Eysteinn konvngr. Se ek nv al 
ver mvnvro heGa verl)a |)essa teili. man ek taka f)ig broAir mer til 
lamnaAarmannz. færi ek t>at til at iamnt nafn hofom viA baAir ok 
iafna eign. geri ek ok engi mvn ættar ockarar eAa vppfæzlu. ^a svaraAi 
SigvrAr konvngr. Mantv |)at eigi. er ek bra^l f)ig a bak ef ek vilida. 10 
ok vartv vettri ellri. Eysteinn konvngr svaraAi. Eigi man ek hitt siAr 
er |»v fect ecki leikit {)at er roivkleikr var i. SigvrAr konvngr mællti. 
Mantv hverso svndit for meA ockr. ek [250] malta kefia {»ig ef ek villda. 
Eysteinn konvngr svaraAi. Ecki svam ek skemra enn pv ok eigi var 
ek verr kafsyndr. ek kvnna ok sva a isleggiom at ek vissa ongann 15 
pann er |)at {»yrfli at keppa viA mig. enn ()v kvnnir f)at eigi helldr enn 
nc/t. SigvrAr konvngr svaraAi. Hor(A)inngligri i|)rotl ok nytsamligri syniz 
mer sv. al kvnna vel a boga. ætla ek at pv nytir eigi boga minn sva 
at {)v spyrnir fotam i. Eysteinn konvngr svaraAi. Ecki em ek sva 
bogslercr sem f)v. enn minna man skilia beinskcyti ockra. ok mycio 20 
kann ek betr a skiAom enn f>v. ok hafAi f>at enn fyrr verit goA i|)rott 
kolIvA. SigvrAr konvngr svaraAi. (>ess {)icki mer micill mvnr at f>at 
er hofAingligra. at sa er yGrmaAr skal vera annarra manna se mikill i 
flocki ok stercr. ok vapnfærr betr enn aArir menn. s/Asær ok a^Akendr 
{)a er flestir koma saman. Eysteinn konvngr svaraAi. Egi er I)al ok 25 
(siAr) einkanna latr al maAr se frif)r synom. ok er sa ^o a^Akendr i 
mannfiolAa. f)icki mer f^at ok hoFAingligt. {»vi at fri|)leiknom somir hinn 
bezti bvnaAr. kann ek ok mycIo betr til laga enn f>v. ok sva hval sem 
▼lA skvlom lala em ek mycIo slettorAari enn f)v. SigvrAr konvngr 
svaraAi. Vera kann at ^v haGr nvmit fleiri logpretto. ()vi at ek atta f)a 30 
annat at starfa. enn engi fryr ^er sleltmælis. enn hitt mæla margir at 
t)v ser ecki aliraslorAr. ok litiA mark se bverio |)v heitr. ok mælir eftir 
t)eim er f)a ero hia. ok er |>at ecki konvngligt. Eysteinn konvngr 
svaraAi. (>at berr til ^ess er menn bera mal sin fyrir mig. f)a hygg 
ek at f)vi fyrst at Inka sva hvers mannz mali. at |>eim mætti bezt pickia. 35 
^a kemr oppl annarr sa er mal a viA hann. ok ver|)r pa iafnan sva 
dregit til at miAla sva at baAom skyli lika. f>al er ok salt at ek heil 
{»vi er ek em bcAinn. ^vi at ek villda at allir færi fegnir fra minom 
fvndi. Se ek hinn kost ef ek vil hafa sem {»v gerir at heita ollom illo. 294 Codei FrUiaoQS. 

enn ongan heyri ek efndanna fryia. Sigvrdr konvngr svaradi. ^at helr 
▼erit mal manna at ferd sw er ek for or landi væri helldr hofSinglig. 
enn f>v^ satz heima medan sem doltir fard?r ^ins.* Eysteinn kosTSgr 
svarafii. Nv greiptv a kylino. eigi mvnda ek ^easa rædo vekia. ef ek 

5 k)7ina her ongo svara. nær ^otti mer hino at ek ger{ia {)ig heiBan 
sem systur mina. adr ^w yrdir b?inn til fer^ar. SigrrAr konvngr STara6L 
Heyrt mvntv {»at hafa at ek atta ' orastor miog margar i Serktaadi. ok 
feck ek i ollam sigr. ok margskonar gersimar {Ⱦr aem eigi bafa aliksr 
komit hingat i land. {»otta ek {»ar mest ver^r sem ek fann hina gorgozlo 

10 menn. enn ek hygg ai {>▼ hafir eigi enn leynt heimdraganafnino. For 
ek til Jorsala sagfti hann ok kom ek vid Pvl ok sa ek ^ig eigi ^r 
broAir. ek gaf konvngdom Rodgeiri iarli hinom [25i] rika. vann ek .viij. 
orostor. ok vartv at amgarri. for ek til grafar drottins. ok sa ek ^ig 
eigi {>ar broAir. for ek i ana Jordan ^r sem drottinn ok svam ek vi 

15 y6r ana ok sa ek p\g eigi {»ar. ok knytta ek {>er {»ar knvt a kiarrino. 
ok biAr {rin {»ar. ^a mællti Eysteinn konvngr. Smalt mvn ek bafa ker 
i moli. NorAr i Vågom setta ek fiskimanna bvAir. at falækir menn 
mætti nærazt til iifshialpar. ok setta ek ^ar prestvist ok hgAa fe til 
kirkio ^eirrar. er naiiga var allt heiAit aAr. nano ^ir menn nvna al 

20 Eysteinn konvngr hefir verit i Noregi. Vm DofraSall var far or ^rand- 
heimi. vrAo menn {»ar iafiian vti. ok foro ^r oMrgir menn horAom 
forom. let ek {»ar sælohvs gera. ok fe til leggia. ok mvnv ^ir vita al 
Eysteinn konvngr hefir verit i Noregi. Fyrir AgAanesi voro anræf ok 
hafhleysi. foroit morg skip {»ar. er nv hofn ger ok gott skipalægi ok 

25 kirkia gior. SiAan let ek vita gera a håfiollom. nv mvnv ^essa niota 
allir menn innanlandz. Hollina let ek gera i Biorgyn ok Postoiakirkio 
ok riA milii. mvnv konvngar {»eir mvna nafn mitt er eflir koma. Hich- 
ialskirkio let ek gera ok mvncKfi. SkipaAa ek ok logonom broAir at 
hverr mætti hafa reltinndi viA annan ok ef ^ar ero halldin {»a mvn betr 

30 fara landzstiomin. Stopvlinn let ek gera i Sinholmssvndi. (»eim Jamtom 
hofom ver ok snvit vndir {»elta riki. meirr meA bliAom orAom ok viti 
enn meA agang eAa ofri{»i. Nv er ^etta smatt at telia. enn egi veit ek 
vist at laiidzbvino se {»etta ohallkvæmara. enn {»ott ^v brytiaAir blamenn 
fyrir fiandann ok hrapa(Air) {»eim sva til helvitis. Enn ^r sem ^v 

35 hrosaAir goAgerningom {»inom. ætla ek mer eigi minna til salabotar 
staAi ^ er ek let setia hreinlifismonnom. Enn ^ar sem ^v reiAt mer 
knvtinn. ok mvn ek {»ann eigi leysa. enn riAa matta ek {»er ^n knvt 
ef ek villda at {»v verir alldrigi konvngr i Noregi. ^a er ^v sigldir 

O IT Cd. >) nns Cd. >) atto Cd. k Saga Sigvrdar, Kysteiiis uk Olafs. 295 

einskipa i her minn er {»v komt i Noreg. Liti nv vitlrir menn hvat {)V 
hefir vrnfram. ok vita skvlut |»er {)at gvllhalsarnar at menn mvno enn 
iafnaz vid yAr i Noregi. 

Her hefr I)ingat)ått. 

22. Sigvr{»r Hranason varf) missattr viA SigvrA konvng mag sinn. 5. 
hann atti Skialldvoro systvr Magnus konvngs berfættz sanimædra. Hann 
hafdi haft Finnfor af bendi konvnga fyrir sakir tengSa. ok langrar 
vinatto ok margra goAra luta er SigvrØr Hranason veitti konvngom. ok 
hann var hinn merkih'gzti maftr ok vinsæll. Enn ()ar bar sva at sem 
oppt kann vev^u, at vandir menn ok meirr ofvndsivkir enn gæzkofvllir 10 
baro {»at i eyro konvngi at Sigvrfir Hranason hefdi eigi vel farit 
med Finnskattinom. ræda {)ar til her vm. at SigvrAr konvngr leggr 
a hann fiandskap ok reiAi sina ok sendir eftir honom. ok hann kemr 
a konvngs fvnd. Berr konvngr [252] |>etta a hann. ok segir at hann 
vardi eigi {)ess. at hann mvndi sva la^na honom mikit lån ok soma at 15 
eigna ser konvngs eign. ]>a svaradi SigvrAr Hranason. Eigi er f)at 
satt er yAr er I)ar fra sagt. slikan hivt heG ek {»ar af sem yAart er 
leyfi til. SigvrAr konvngr mællti. Egi mvntv {)vi eino fyrir hlita. 
ok rætt mvn malit ver^a meA meiri freko aAr enn lettir. Ok 
skiliazt ^eir meA {)vi. Litio siAarr sotti SigvrAr konvngr ^ei\a mal 20 
a moti eino i Biorgyn. ok villdi gera SigvrA Hranason vtlaga. Ok er 
|)etta mal var komit i sva mikit oefni. pa ferr SigvrAr Hranason a fvnd 
Eysteins konvngs ok sagAi honom meA hverso miclo afelli SigvrAr 
konvngr vill ^etta mal af honom beimta. Eysteinn konvngr sagAi pat 
vant mal er hann beiAir at hann veiti métmæli broAvr sinom. segir 25 
langt pess i milli hvart hann veitir at malino eAa gengr i moti. qvaA 
|)a baAa bræAr iafnt eiga |»etta mal. enn fyrir sakir magsemAar ok 
na^Asyniar {»innar ma ek til leggia. Nockvrv siAarr liAr Eysteinn kon- 
vngr SigvrA konvng ok biAr hann leggia vægA a malit fyrir sakir 
mægAa. segir at SigvrAr Hranason vill gera vilia konvngs. {)olt hann 30 
viti sig eigi sannan at {»essi sa^k. baA hann minnazt a langt vinfengi 
()oirra. SigvrAr konvngr sagAi |»at meiri stiorn at refsa slika luti. 
Eysteinn konvngr mællti. Ef {»v villt logom at fylgia broAir ok eftir 
landzstiorn refsa. pa mvn [)at rettligazt at SigvrAr Hranason nioti vitna 
sinna. ok a petta mal a pingi at dæma. enn eigi a moti. |»vi at sa^kin 35 
veit til landzlaga. enn eigi til Biarkeyiarrettar. ^a mællti SigvrAr kon- 
vngr. Vera ma at sva viti sa^kin Eysteinn konvngr sem pv segir. enn 
ef {)etta ero eigi la^g. {)a mvnv ver malit a pingi sækia. SiAan skil{)o 296 Codex Frisianus. 

konvngar. ok I)otli sinn veg hvårom. ^a slernir SigvrAr konvngr pesao 
mali til Arnarnesf)ings. ok jgrtlar {»ar malit fram at hafa. Eysleinn kon- 
vngr kom ok {)angal. enn er sa^kin for fram i dom. f>a beiddi Sigvrdr 
konvngr logmenn at {»eir felldi dom a. Enn Eysteinn konvngr svarafii 

5 a I)a leiA. (>at hygg ek at her mano vera sva vittrir menn. ok kunnig 
login i Noregi. at eigi a at dæma lendan mann vtlagan a f>esso [)ingi. 
Ok flytr nv malit til laga. sva at {»at synizt ollum sannligt. (>a mællti 
Sigvrdr konvngr. Kapp leggr {»v Eysteinn konvngr mikit a mal f>etta 
ok vera ma at meira starf ver[)i fyrir afir enn vifi gangiz. enn til var 

10 hvgat. enn eigi at siAr skal fram halida. villda ek nv at hann yrdi sekr 

i sinom åtthaga. Eysteinn konvngr svarafii. Fatt mvn f>at ver^a er 

' eigi mvn fram komazt ef {»er vilil fylgia. sva marga stora luti sem {»er 

hafit vnnit. enn her er van at i moti standi fair menn ok smair. Skiliaz 

sva a {»ingino at ecki syslazt meira at. Eflir {»at stefnir Sigvrdr kon- 

15 vngr Gvl8{»ing ok sækir til sia(l)fr. Eysteinn konvngr sækir ok {»ingit. 
ok ero nv margir fvndir at atlir af vittrom monnom. ok malit rarni- 
sakat fyrir logmonnom. Nv flytr [253] Eysteinn konvngr fram malit sva 
at allir ^eir sem fyrir sokom voro hafftir vyro i Frosta^ingslogom. ok 
sakar hofAo gerzt a Halogalandi. ok eySir hann sc/kina meS {»esso. 

20 Skiliaz {»eir at {»vi. ok voro miog reiSir. Ferr {»a Eysteinn konvngr 
nordr til f»randheims. Sigvrdr konvngr stefnir til sin ollom lendom 
monnom ok lendra manna hvskorlom. hann nefnir or hverio fylki mikit 
lid af bændom allt svnnan or landi. ok droz honom mikill herr. stefnir 
hann liSino norAr meA landi. ok sva norAr a Halogaland. ok vill sva 

25 greypiliga at ganga at gera Sigvrfi vtlagan norAr (»ar i frændahaga 
sinom. ok stefnir hann (»ing ollum Haleygiom ok Ns/mdælom i Hrafnisto. 
Eysteinn konvngr bioAz or ks/pangi med lidi micio ok sækir til {»ings- 
ins. Hann tekr (»a mefi handfesti malit af SigvrSi Hranaseyni til 
soknar ok varnar. A (»esso {»ingi flutto hvarirtveggio fram sitt mal. 

30 f»a Icitar Eysleinn konvngr viA logmenn. hvar {»c/ {»ing ero sett i Noregi 
er bondom se rétt at dæma konvnga mal. ef annarr sækir mal af oArom. 
flyt ek mal {»ctta mcA vitnom fram at Sigvrdr konvngr a vifi mig malit. 
enn eigi vifi SigvrS Hranason. Logmenn sc/gfio at konvnga malom 
ætti at skipa a Eyra{»ingi i NiSarosi. Eysteinn konvngr sagfii. (»at 

35 hvgda ek at sva mvndi vera. ok {»angat mvndi sokin horfa. ok ma ^ar 
reyna rettan dom of mal Sigvrftar Hranasonar. f»a mællti Sigvrdr konvngr. 
Sva miog sem {»v villt {»yngia mer ok vhægia of (»etta mal. {»a skal ek 
|)vi {»raligar fylgia. Ok skilia ^eir at sva bvno. Sækia nv hvarirtveggio 
svfir til ks/pangrs ok stefna {»ar .viij. fylkna {»ing. Eysteinn konvngr Saga Sigurdar, Rysteins ok élafs. 297 

var f)a i bænom ok haffti allmikit lifi. enn Sigvrdr konvngr lå a skipom. 
Ok er lii ^ings skylldi ganga voro scU gri{) ok var komit folkit allt. 
ok malit skylldi kæra. |>a slo6 vpp Bcrg{)orr bokkr son Sveins brygg- 
iorétar. ok bar frani vitni silt. at Sigvrdr Hranason hefdi leynt af 
FinnskaUinom. Eysteinn konvngr stod f>a vpp ok svaradi. (>ott fiessi 5 
sc/k væri sa^nn sem nv berr {»v fram. enn ek veit f>o eigi hverr vit- 
nisbvrftr I)etta er. f)a hefir fiessi sc/k nv {)o verit eydd a ()rimr log- 
{»ingom ok moti hino fiorda. Nv kref ek logretlomenn at dæma Sigvrfi 
Hranason syknan sakarinnar. Ok sva var gert. ]>a svaraAi Sigvrfir kon- 
vngr. Se ek Eysteinn konvngr at f)v hefir flutt fram logkroka. er mer 10 
ecki vm {»at kvnnigt. enn sv er eftir ein soknin er ek mvn vanari enn 
{»v. ok skal f>a nv ok hafa. Sneri brot sifian ok til skipa sinna ok let 
færa af tiolldin. ok lagSi liAino ollv Vt til Holms, ok atti f>ar f>lng. ok 
sagfii sva lidino. at vm morgininn cflir skviu pe\r leggia inn til Jlo- 
valla. ok ganga vpp ok beriaz vid Eystein konvng. Enn vm kvelldlt. 15 
er Sigvrdr konvngr (sat) vndir malborfii a skipi sino. varf> hann eigi 
fyrr varr vid. enn madr let fallaz nidr a fiiliornar i fyrir[254]rvmino ok 
tok vm fdt konvnginom. Var par Sigvrdr Hranason ok bad |>a Sigvrd 
konvng gera slikt af sino mail sem hann villdi. qvez eigi vilia at af honom 
hlytiz ^ nockvr vandrædi medal fieirra brædra. Geck f>a til Magni by- 20 
skvp ok Malmfridr drottning ok margir hofdingiar adrir. ok bado grif)a 
Sigvrdi Hranaseyni. Ok med peirra bæn tok Sigvrdr konvngr hann 
vpp. ok tok af honom festur. ok setti hann med monnom sinom ok 
hafdi hann med ser svdr i land. Vm ha^stid feck Sigvrdr konvngr 
Sigvrdi Hranaseyni orlof at fara heim nordr ok gaf honom sysia af ^^ 
sinni hendi ok var iafnan sidan vin hans. 

(Frå vanheiisu Sigurdar konungs.) 

23. Fleiri latir vrdo {»eir i skiptom (»eirra brædra er f)at fannz 
a at hvarr dro sig fram ok sitt mal. ok villdi hvarr vera odrom meiri. 
enn hellzt fridr milli fieirra medan {»eir lifdo' badir. — Sigvrdr konvngr 30 
var a Vpplondom at veizlo nockvrri. enn {>ar voro la^gar geyrvar. Enn er 
konvngr var i la^g. |»a var tialldat yfir kerit. f)a |»otti konvnginom renna 
fiskr i kerino hia ser. f>a slo a hann hlatri sva miklom. at {»ar fylgdi 
stadleysi. ok kom ^at sidan iafnan at honom. Ragnhilldi dottvr Magnus 
konvngs berfættz gipto f>eir brædr hennar Haralldi kesio. hann var 35 
son Eiriks goda Danakonvngs. f)eirra seynir voro f>eir Magnus ok Olafr. 
Knvtr. ok Haralldr. 

1) hlyttiz Cd, 298 Codcx Frisiaiius. 

(Kristnud Smålond.) 

24. Nicholas Danakonvngr Sveinsson feck siAan Margretar Jnnga- 
doUvr er afir hafSi alt Magnus berfæltr. ok heto seynir {»eirra Nicholas 
ok Magnus hinn sterci. Nicholas konvngr sendi ord SigvrØi konvngi 

5 Jorsalafara. bad hann veita ser lid ok styrk allan af sino riki ok fara 
med Nicholasi konvngi 8/str fyrir Sviavelldi til Smalanda at kristna {»ar 
folkit. |)vi at fieir sem f)ar bygdo helldo ecki krislni. f>ott svmir hefdi 
vid trv tekit. Var t)ann tiina i Sviavelldi mart folk heidit. enn svmt 
illa kristid. |)vi at [)ar voro nockvrir }fe\T konvngar er kc/stvdo kristni 

10 ok helldo vpp blotvm. sva sem gerdi Blotsveinn eda sidan Eirikr hinn 
årsæli. Sigvrdr konvngr het ferf) sinni. ok gerdo konvngar slefnolag 
sitt i Eyrarsvndi Sidan bc/d Sigvrdr konvngr vt af Noregi ollum al- 
menningi. bædi at lidi ok skipom. Enn er saman kom herrinn. {>a 
hafdi hann .ccc. skipa. Nicholas konvngr kom mycio fyrr til stefn- 

15 vnnar ok beid |)ar lengi. f>a kvrrodo Danir illa. ok sc/gdo at Nordmenn 
mvndo ecki koma. Sidan rvfo {>eir leidanngrinn. for Nicholas konvngr 
brot ok allr herrinn. Nockvrv sidarr kom Sigvrdr konvngr ^ar ok 
likadi honom illa. helldo [la a^str i Svimraros. ok atto {»ar hvs^ing. ok 
taladi Sigvrdr konvngr vm larsmæli Nicholas konvngs ok kom t^at 

20 asamt med lidino at fieir skylldi nockvt hervirki gera i landi hans fyrir 
))essar sakir. ^eir toko vpp {»orp ^at er heitir Tvmaf>orp. er skamt 
liggr fra Lundi. ok helldo si|>an a^str til karpstadar |>ess er heitir [255} 
Kalmarnar. ok heriodo f>ar ok sva a Smalondom ok logdo vistagialld 
a Smalond .xv. hvndrot na^ta. ok toko Smalendinngar vid kristni Sidan 

25 vendi Sigvrdr konvngr aflr herinom ok kom i sitt riki med morgom ok 
storom gersimom ok fiarlutom. er hann hafdi aflat i |>essi fer^. ok var 
|)essi leidangr kalladr Kalmarna leidangr. ]^at var svmri fyrr enn 
myrkrit mikla. j^enna einn leidangr reyri Sigvrdr konvngr medan hann 
var konvngr. 

30 Capitulum. 

25. ]^at er mal manna at eigi hafi meiri skorvngr verit enn Sig- 
vrdr konvngr ne stiornsamari madr i Noregi. enn t)0 var {)at er a ieid 
riki hans. at varia feck hann gætt skaplyndis sins. ne hvgar at eigi 
yrdi med miklo afelli sivndom ok |»vngligom latom. enn avallt ^otti 

35 hann merkiligr ok dyr^ligr konvngr af fer^ sinni. 

Fra visnaqvefiandi. 

26. (>at barst at eitt sinn er Sigvrdr konvngr geck fra skytninngi Saga Sigurdar, Rystcin« ok Olafs. 299 

ok til aptansarngfi. ok voro menn drvcknir ok katir miog. |)eir sato vti 
fyrir kirkionni ok svngo aptanss/nginn. var{) sa^ngrinn ogreiAr. ]>a 
inællli konvngr. Hval karla er {»at er t>ar er hia kirkio i felldi einom. 
^eir kvodvzl eigi {»at vita. Konvngr mællli. 

Villir hano visdom allan 5 

velldr ])vi karl i felldinom. 

Karl gengr fram ok mællti. 

Uyck at her megi |>eckia værir milldr ef mæra 

hdldr i stvttom fdldi mie villdir (»v ikickio 

oss eon ek læt {»essa hvat hefi ek helldr eno tarttra 10 

oprydioo mer hlyda. hilldiogr mvni villdri. 

Konvngr mællti. Kom til min a morni. {»ar sem ek drcck. Lidr nv af 
nottin. Vm morgininn ferr Jslendinngr er sifian var kaliafir j^orarinn 
stvttfelldr til dryckiostofvnnar enn mafir stofi vti fyrir stofvnni ok 
haffii horn i hcndi ok mællti. Jslendinngr. {»at mællti tonvngr. at {»v 15 
skylldir yrkia viso. afir {»v gengr inn ef {»v villdir {»iggia nockvra 
vingiof af honom. ok kvefia vm {»ann mann er heitir Hakon Serksson 
ok kaliafir morstrvtr. ok geta {»ess i visvnni. f»cssi mafir er vifi hann 
ræddi hel Arni Borvskeifr. Sifian ganga {»eir inn ok gengr (»orarinn 
fyrir konvng ok qvafi viso.* 20 

]^v vøndir mer j^renda letz |>v at Hakon heti 

{»engill er ek stef fenga hilldingr hinn Temilldi 

frænda Serka af fvndi eoo samir mer at mionazt 

folkrackr gefa oackvat. morstrvtr a ^at gerva. 

Konvngr mællti. ^at sagfia ek alldri ok mantv vera spottafir. ok er 25 
^at rafi at Hakon skapi ^er viti fyrir. ok far i sveit hans. Hakon mællti. 
Vel skal hann kominn mefi oss ok se ek hvafian {»etta er at komit. 
Ok setr Jslendinng millom ^eirra ok voro {»eir nv allkatir. ]^a er a 
leifi daginn. ok nockvt tok at få a {»a dryckrinn. Hakon mællti. j^ickiz 
^v nockvt Jslendingr bdt{»arfa eiga mer [2B6] efia {»otti {»er eigi helldr 30 
sett velræfii fyrir ^ig. Hann svarafii. Vist {»ickiomz ek ^er bæta eiga. 
Hakon svarar. (»a mvnv vifi sattir ef ^v yrkir afira viso vm Arnå. Hann 
qvez ^ess albvinn. Ganga sifian yfir {»ar sem Arni sat. ok qvafi hann viso. 

Fvllvida hefir frødom ok vaontv eina krako 

fioroskeifr a her yeifat ord(vandr) a Serklandi 35 

lystr ok leiri kastad skeifr bartv Hogna hVfo 

lastsamr ara hins gamla. hrøddr varliga bredda. 

Arni Hop vpp ^egar ok bra sver^i ok villdi rafia til hans. Hakon 
mællti. at hann skylldi hætta ok qvafi hann a {»at mega minnazt at hann 300 Codex FrUiBous. 

mvndi lægra lut bera ef ()eir ættiz vifi. SiAan geCk {>orarinn fyrir 
konvng. ok sagfii at hann hefir drapo ort vm hann. ok bafi hann mvndo 
hlyda. ok |)al veitti konvngr honom. ok er {)at kollvS Slvttfelldar drapa. 
|)a spyrr konvngr hvat hann vill raAz sins. enn hann kvczt hafa ætlat 
5 svAr at ganga til Rvms. f>a feck konvngr honom fé mikit ok bad 
hann sin vilia er hann kvæmi aflr. ok qvez {»a mvndo gera soma hans. 

Fra Sigurfii konvngi. 

27. ]>at er sagt eilt sinn at Sigvrfir konvngr var kominn i sæti 
sitt enn Eysteinn konvngr var eigi kominn. ]^a mællti Jnngibiorg 

10 Gvthormsdoltir kona Eysteins konvngs til Sigvrdar konvngs. Morg 
ok mikil storvirki mano lengi vppi vera |>a^ er ^er hafit vnnit Sigvrfir 
konvngr i vtlondom. Hann svaradi meft viso. 

Skiott bar ek skiolldinn hvita ^ar hefi ek hvfig of harggvit 

skalld bidr at gvØ valldi handvist a Blalandi 

15 år till eggia skyrar gvd rædr sokn ok sigri 

otrardr enn fra rardan. svannino {>inom manoi. 

Andlat Eysteins konvngs. 

28. Sex vettrom eftir andlat Olafs konvngs barst f)at at {)a er 
Eysteinn konvngr var a veizlo a Stickinn. ok |>ar feck hann brafia sott. 

20 SV er hann leiddi skiott til bana. ok var lik hans flutt norØr til ka^p- 
angrs ok iardat at Kristzkirkio. Ok er {)at mal manna at yfir engis 
mannz grepti hafi iamnmargir menn i Noregi iamnhryggir staSit seni 
Eysteins konvngs. sifian andafiizt Magnus konvngr gofii Olafsson hins 
helga. Eftir f)at var SigvrSr einn konvngr yGr Noregi meAan hann 

25 lifdi. — |)at er sagt einn hatiAardag hvitasvnno at Sigvrfir konvngr sat 
med micio Golmenni ok morgom vinom sinom. ok ^a er hann kom i 
hasæti sitt. sa menn at hann sat mefi miklu vanmegni ok f)vngo bragfii. 
voro menn hræddir vm hann hvernig af mvndi reifia. Konvngr leit vm 
lyAinn ok s/rSgaSi a^gon ok sa vmhverfis sig a pallana. ok tok f)a bok 

30 ena dyro er hann hafSi haft i land. hon var oli gvllstofom ritin. ok 
eigi hafdi meiri gersimi komit i land i einni bdk. Drottninngin ^ sat 
hia honom. f>a mællti SigvrSr konvngr. Mart kann skipaz a mannz 
æfinni. ek atta .ij. hluti ()a er mer {>otti beztir. er ek kom i land. ()at 
var bok J)essi ok drottning. enn nv [257J [)ycki mer hvarr o8rom verri. 

35 |)etta a ek sva i eigvnni er mer f^yckir verst allra luta. Drottoing fidr 
eigi hvernig hon er. ^y\ at geitarhorn stendr or hofdi henni. ok f)vi 

') droUninngiN Cd. k Saga Sigtirdar, Rysteins ok Olaf«. 301 

bctri sem mer ()oUi hon. {)vi ollu verri |)ycki mer hon nv. ^a kastafii 
hann bocinni frain a elldinn er gerr var. enn Ic/st drotlning kinnhestinn. 
Hon grct konvngs mein mefrr enn sinn harm. Sa maAr stofi fyrir konvng- 
inoin er bet Otlarr biriingr bondason kertisveinn ok skylldi [)a [)iona. 
svartr a hårslil.^ litill ok vas(k)ligr. Hann leypr til ok tckr bokina er 5 
konvngr hafSi kastafi a elldinn ok beilt a ok mællti. Vlikir dagar voro 
{)eir herra er |»v sigldir meA pryAi ok fegrfi i Noreg. ok fa^gnoAo allir 
|)er vinir |)inir. ok rvnno moti }fer. enn [)essir. ok iatuAo ^er al kon- 
vngi mefi hinni mesto vegsemfi. Enn nv ero komnir li! [)in vinir {)inir 
margir. ok mego eigi katir vera fyrir f>inom hanni ok vanmegni. ok 10 
g^it sva vel hinn goSi konvngr ok |)igg {»etta heilræAi. fyrst gled 
droltning er |)v hefir mikit af gert ok alla sidan vt i fra vini |»ina. 
Sigvrdr konvngr svaraAi. Hvat mvntv kenna mer rad hinn herGligzti 
kotkarlsson ok hinnar minnzto ættar. Ok hliop sidan vpp ok bra sver{»i 
ok let sem hann mvndi hs/ggva hann. Ottarr stod vpp rettr ok brazt 15 
ongan veg vid. Enn konvngr bra flarlo sverj^ino er ofan kom at hofdino. 
enn fyrst reiddi hann badom hondom. sletti sidan flarto sver^ino a sido 
honom. Sidan {»agnadi konvngr ok settiz nidr. ok {)a^gnodo {)a allir menn. 
(>a litadiz konvngr vm. hogligar enn hit fyrra sinn. ok mællti sidan. 
Seint ma reyna^ mennina hvilikir ero. her sato inni vinir minir ok lendir 20 
menn stallarar ok skvtilsveinar ok allir hinir bezto menn i landino. ok 
varj) ongom iafnvel til min sem |>essom er ydr man ^yckia litils verdr 
hia ydr. hann vnni mer nv mest. {)vi at ek kom her inn ærr madr ok 
villda ek spilla gersimi minni. bætti hann ^at med mer. ok hann 
hræddiz eigi banann. taladi sidan fagrt eyrinndi. ok segir hverso Ottarr 25 
stillti ordonom. sva at mer yrdi sæmd at ok vir^ing. enn eigi tal[)i 
hann ^a lutina. er minn harmr c/kadiz vid. enn sva var ^o skorvlig 
hans ræda at engi var sva vitr madr at sniallara mvndi tala. Sidan 
hliop ek vpp s/rviti ok let sem (ek) mvnda ha^ggva hann. enn hann 
var sva fvllhvgi sem hann ætti ongan otta vm at vera. enn {)a er ek 30 
sa f>at let ek ^etta verk fyrirfaraz. sva omakligr sem hann var. Nv 
skvlut {)er vinir minir vita hverio ek mvn Ic/na honom. hann er adr 
kertisveinn. nv skal hann vera lendr madr minn. ok mvn |)at {)o fylgia 
er eigi mvn minna vera at hann mvn [25S] merkiligstr af stvndo minna 
lendra manna. Gack nv i sæti hia lendom monnom ok {»iona eigi lengr. 35 
Ottarr gerdiz sidan hinn nierkiligzti madr af morgom godom lutom. 

») hirslitr Cd. «) rcyra Cd. 302 Codex Frisianaø. 

Fra Sigvrdi konvngi. 

29. Sigvrfir konvngr settiz longom i Konvngahello. ok efldiz sa 
ka^stadr f>a sva miog at engi var rikari i Noregi. Konvngr let gera 
kastala af grioti ok torfi ok grafa vm diki mikit. J ^eim kastala var 

5 konvngsgardr. ok f)ar var krosskirkia. ok fiar let Sigvrftr konvngr vera 
kross hinn helga. ok fyrir alltari var tabolaro gert af gvlli ok silfri. er 
hann hafdi siaifr flutt i land. 

Fra svndfarrvm. 

30. Sva bar at eitt sinn er Sigvrdr konvngr for fyrir land fram 
10 med lidi sino. ok er }fe\T lago i einnihverri hofn foro menn a svnil ^ 

af konvngsskipi. Jon bet sa er bezt^ var syndr. ok hælldo margir 
hans fræknleik. Konvngr la i lyptingo ok var miog skap^vngl. Voro 
f)eir menn hia honoro. er annarr het Erlingr gapamvSr. enn annarr 
Einarr Skvlason. Ok er ^a varfii minnzt kastar konvngr ser a svndit 

15 ok legzt at honom Joni ok færir hann niSr. ok er hann kom vpp. færir 
konvngr hann niSr annat sinn ok belldr bonom nifiri mycio lengr. ok hit 
^r][)ia sinn færøi konvngr hann niSr. Ok nv sia f)e]r a konvngssklpino. 
^a mællti Einarr. Nv ferr i ovænt efni. ok væri ^at nv drengs bragd at 
hialpa honom enn firra konvng ohappi. Erlingr mællti. j^at er vant vid 

20 konvnginn. enn at viso liggr vift iif mannzins. Hann var allra manna 
mestr ok sterkaztr. hann Erlingr hieypr af skipino ok at konvnginom 
ok {)rifr til hans ok keyrir hann nidr ok let hann vpp. hann færir niør 
konvnginn annat sinn ok hit ^rif>ia sinn. SiSan foro {)eir til landz. 
Menn flvtto ok Jon til landz. ok var hann at kominn bana. sato menn 

25 yfir honom til ]fes8 er hann retti vid ok batnaØi. 

Vpphaf Haralldz gilla. 

31. J penna tima kom vestan af Jrlandi til SigvrSar konvngs sa 
madr er nefndiz Gillikristr ok sagdiz vera son Magnns berfætz. Halikell 
hvkr flvtti hann vestan ok sagdi at hann héti Haralldr. hann var nv 

30 med konvngi ok ecki med micio yfirlæti. Hann bad Erling forda ser 
ok sagdi at konvngr mvndi hafa reidi a honom. hann qvaz eigi mvndo 
vndan flyia. Sa madr bio a skipi næst Haralldi er Lodinn het ættsmår 
madr ok barst po mikinn a. hann lagdi iamnan svivirf)ilig ord til 
Haralldz. qvaz ogerla vita hverr hann var. ok amadiz iafnan vid svein 

35 hans. Ok I)etta kvelld sagdi Haralldr at sveinninn skylldi reckia i hvd- 
fati hans of nottina. Enn er Lodinn varf) {)ess viss. qvez hann eigi 

O a konvngs Ulf. Cd. *) bezlr Cd. ■v Saga Signrdar, Kysietns ok élafs. 303 

[)olfl mvndo at knapar gengi a hann ofan. ok spvrfii hverr honom 
visadi at reckia hia dvganndi monnom. [259] Sveinn qvcz sva gera sem 
Haralldr bc/fi. LoSinn rak hann i brot. hann sagfii til Haralldz. Hann 
verf>r reiftr viA ok hieypr vt a skipit. hirfiir eigi fiott hann sligi nær 
fotvm Lodins. hann reiddiz ok var lengi maloAi. Haralldr sagfii at s 
hann hafAi minni svivirfiing enn hann var macligr ok hio til hans a 
a^xlina ok bringona. var^ |>at sva^dosar. hliopo menn a milli {)eirra ok 
var Haralldr a landi |)a nott. Vm morgininn varp konvngrinn af ser 
klædom ok spyrr hvar Erlingr gapamvSr vgri. Einarr svaraAi. Eigi 
vitom ver f>at gerla eSa hverso mvn honom fritt ef hann kemr a f>inn lo 
Fvnd. Ongo heit ek of f>at segir konvngr. Einarr qvaØ viso. 

Erlendr hefir vndan hafa mvnv hsØar iofra 

allvalldz f(\ed\ halldit hlidrøkianda fridom 

gramr akallatto gymna geta ver|>r pe§s fyrir gotnom. 

gapamvno of |>al kvnna. galldra nardayoiar valldit. 15 

Konvngr mællti. Pari eftir honom. Ok var sva gert. Konvngr mæilti. 
Hverso vel ^ottiz f>v leika vid konvng ^inn i gær. Herra segir hann 
miog cflir |>vi sem ^er ger|)ot Tyrir. Sva var ok segir konvngr. vel 
skal ^etta vir{»a fyrir per ok syndir pv astsemd vid mig enn karl- 
mennzko vifi hann. |)igg nv af mer sverp ok skiolld. ok ver avallt siAan 20 
betri drengr. EAa hvat hark heyrAa ek i gærkvelld a skipi yaro. Honom 
var sagt. Kalli Haralld hingat segir hann. ok sva LoAin. Ok spvrAi 
hann ef fieir villdi leggia a hans valid, ^eir iatto t)vi. ]pa mællti kon- 
vngr. Ecki væntir mig at pit verpit iamnmenni. enn geri ek soma til 
handa LoAni. f)vi at hann hefir meA mer verit. enn hitt væri maUigt 25 
at hann væri rettla^ss. ok dirf f>ig eigi optarr slikt at mæla viA dvg- 
anndi menn. beraz ma sva at. at ver virAim t)enna mann meira enn 
nockvrn litilshattar mann. Ver{>r LoAinn nv kyrt at lata. enn konvngr 
skipar Haralldi i sina sveit meA skvtilsveinom sinom. 

SigvrAr konvngr villdi kiot eta a friadag. 30 

32. Sva bar at eitt sinn er SigvrAr konvngr sat meA morgom 
gofgom monnom i striAom hvg. var f>at friadagskvelld eitt. Drottsetinn 
spvrAi. hvat til matar skylldi tva. Konvngr svaraAi. Hvat nema slåtr. 
Sva var micil ogn at honom at engi porAi moti at mæla. voro nv allir 
okatir. bioggvz menn nv til borAa. komv inn sendingar. heitt slatr. ok 35 
voro allir menn hlioAir ok hormvAo konvngs mein. Enn aAr mattrinn 
væri signdr mællti sa maAr er Asiakr hani hel. hann hafAi verit lengi 
meA SigvrAi konvngi. ecki var hann ættstorr maAr hvatr ok litill vexti. 304 Codex Frisianas. 

ok spvrSi. Hvat ry er a diskinom fyrir ^er herra. Konvngr svarafii. 
Hvat viiidir ^v Asiakr hani eSa hvat syniz per. Hann svaradi. ^at 
syniz mer at se sem ek villda eigi at væri. at slatr se. Konvngr 
mællti. Enn {^ott sva se Asiakr hani. Hann sagdi. Hormvligt er 
5 slikt at vita er sva miog skal [260] missynazt ^eim konvngi er 
sva mikinn soma hefir fengit i verolldonni af (srp sinni. ok oØnr 
hétztv t^a er py steigt or Jordan ok hafSir largazt i ^vi valni 
sem gvd sialfr. ok hafSir palm i hendi. enn kross a bringo. enn ^v 
mvndir slatr eta friadag. Ok ef smæri menn gerdi slikt væri stor- 

10 refsinnga fyrir vert. ok eigi er sva veM skipot hollin^ sem vera ælti. 
er engi yetpv til nema ek einn litill ma6r vm slikt at ræda. Konvngr 
l)agna5i ok tok eigi til matarins. Ok er a leid matmalit baS hann brart 
taka slatrdiskinn. kom pB fraro sa matr er honom somdi vel at hafa. 
tok hann ok nockvt at glediazt er a leid matmalit ok drack. Menn 

16 mællto al Asiakr mvndi forda ser. Hann qvaz eigi ()at mvndo gera. veit 
ek eigi hvat ^at mvn tioa. er ^at sannazt at nv er gott at deyia er 
ek heG py\ frani koniit sem ek villda. at firra konvnginn glæp. enn {^at 
a hann heimillt at drepa mig. Vm. kvelldit mællti konvngr. Hverr 
eggiadi ^ig Asiakr hani at mæla slikom beryrSom vid mig i mannGoll)a. 

20 Herra segir hann. Bnngi nema ek sia(l)fr. Konvngr mællti. Vita mvntv 
nv vilia hvat {)v skallt fyrir hafa dirf(d) {^ina e5a hvers ^v {»ickir ver^r. 
Hann svaraSi. Villtv vel larna herra. {»a ver^ ek feginn. enn ef ofirovis 
verpT ^a er pni pWt. Konvngr mællti. ^v mvnt minni larn fyrir taka 
enn macligt er. eg mvn gefa {»er .iij. bv. Enn {^ann veg skipti her til 

26 se(m) oligligt mvndi ^ickia. er py firfiir mig miclo ohappi. enn lendir 
menn minir p9rg6o yfir {»eir sem mer atto mart gott at la^na. 

Fra breyini konvngs. 

33. Sva bar at eitt iolakvelld. er konvngr sat i hollinni. ok bord 
voro fram sett. mællti konvngr. Fai mer slatr. Herra segia ^eir. 

30 eigi er ^at sidr i Noregi at eta slatr iolakvelld. Hann svaradi. Er ^at 
eigi sidr. ^ann sid vil ek hafa. ^eir koma ok hofdo hniso. Konvngr 
stangadi i knifinom ok tok eigi til. ok mællti. Fai mer konv. ^eir 
komo inn i hollina med kono. hon hafdi sitt falldit. Konvngr tok hend- 
inni til hofvdz henni. ok leit a. Vsællig kona er ^etta segir hann. ok 

35 ecki sva at eigi megi sæma vid slikt. Sidan leit hann a hondina ok 
mælUi. Ofa^gr ha^nd ok eigi vel vaxin. enn po yetpr at sæma vid 
slikt ^a bad hann at hon retti fram fotinn. Hann leit a ok mællti. 

I) Cd. Ulf. sem, mm w^erprikkei. O hoIliN Cd. Saga Sigurdar, Eysteins ok élafs. 305 

Fcriigr fotr ok mibg mikill. enn ecki ma ga^m at ^vi gefa. sæma verf>r 
vi5 slikt. j^a baS hann at ^eir skylldi leggia vpp kyrtilinn vm bana. ok 
sa hann legginn ok mællti. Svi ver^i [)inom legg er bæØi er blår ok 
digr. ok mvnlv vera pvta ein. ok bad hana vt færa. ^vi at ek vil ccki 
vid hana bua. 5 

Fra Sigvrdi konvngi ok armanni hans. [261] capitulum. 

34. Ofarla a æ6 SigvrSar konvngs var hann a veizlo at bui sino 
elno. Enn vm morgininn er hann var klæddr var banri fåmalugr ok 
okatr ok bræddoz vinir hans. at ^a mvndi enn koma at honom vanstillit. 
Bnn armadrinn var vitr ok diarfr. hann spvrdi konvng ef hann liefSi 10 
nockvr til)indi fregil. er sve mikils voro yetp at honom stéSo <fyrir 
gieSi. eSa hvgnaSi honom eigi veizlan. eda væri nockurir ^eir lulir er 
menn mætti bætr a rada. Konvngr sagdi at ongvir voro ^essir lutir. 

er hann ræddi ^a vm. enn ^at helidr til segir hann at ek hvgsa drarm 
t^ann er fyrir mig bar i nott. Herra segir hann. godr drarmr skylldi ift 
^at vera. enn heyra villdim ver hann giarna. 

Sigvrdr konvngr sagdi dravm sinn. 

35. Ek ^ottvmz her staddr a Jadri sagSi konvngr ok sia i haf Vt 
sorta mikinn. ok var fanr i sortanom. ok er naigadiz hingat. syndiz 
mer sem [)at væri tre mikit. ok odo endarnir vppi. enn rætrnar i slanom. 20 
Enn er treit kom at landi bra^t f>at vi5 landit. ok rak [)at viøa vm 
strandir. ^a gaf mer syn at ek t)oltvmz sia vm allan Noreg. bit yttra 
med sianom. ok sa ek at i hveria bofn var rekit brot af treno. ok voro 
svni sma enn svm stor. ArmaSrinn svaraSi. Herra ^at er likazt vm 
dra^m ^enna at [)er mvnit bezt skipa. ok villdim ver heyra at {^er 25 
reØit hann. Konvngr mællti. ^at ^icki mer likazt vm drarm [)enna. 

at vera mvni fyrir kvamo mannz nockvrs i land ^etta. ok mvn hann 
her sladfestazt. ok hans afkvæmi mvni vi5a drcifaz vm land ^elta ok 
vera miog mi(s)stort. — Enn litlo siSarr kom Hallkell hVcr i land ok flutti 
med ser Haralld ok modvr hans. ok bar Haralldr fram eyrindi sin fyrir ao 
Sigvrdi konvngi. Ræddi konvngr ^etta mal fyrir hofSingiom. enn. menn 
logdo her allmisiamnt til. enn bado ^o konvng rada. enn fleiri voro 
{)eir er i moti riso. ok tok konvngr meirr sitt einræSi. ^a let konvngr 
kalla til sin Haralld ok sagdi honom sva at hann vill eigi synia honom 
at hann fremi skirslur til fademis sins med pwi at hann sveri {>at. ^ott 35 
honom beriz ^at faderni sem hann segir at hann skal eigi beidazt kon- 
vngdoms medan Sigvrdr konvngr liGr eda Magnus konvngr. ok ^esso 

Codex FrltUnas. 20 306 Codex Fri9ianus. 

var iatat. foro ^essir svardagar fram. Bioz Haralldr sriØan til skirslu. ok 
fastar. ok var sia skirsla ger mest i Norcgi. ok voro ger gloandi .vij. 
plogiarn. ok geck Haralldr t)ar eflir berom fotvm. ok leiddo bann bysk- 
vpar .ij. Hann kallaSi a hinn Helga Kolumba medan. ^ar var ok ger 
5 reckia hans. |>a mællti Magnus son Sigvrdar konvngs. Egi trefir 
hann hvgmennliga iarnin. Konvngr svaraØi. Jlla mælir f)v ok grimliga. 
[)vi at hann hefir sks/rvliga framit. SIAan let Haralldr fallaz i reckiona. 
Ok eftir .iij. daga slAan er skirslan var framit. voro fætr hans obrvnnir. 
ok ^vi var skirslan sva [262] frek ger. at hann bar til fadernis ser enn 
10 eigi rikis. Rftir f)at tok Sigvrfir konvngr vel vi5 frændsemi hans. enn 
Magnus son hans o[)ocknØiz miog viS Haralld ok margir hofSingiar 
sncro miog eftir honom. Haralldi var miog .stirt norrænt mal. ok kylfSi 
hann miog til orØanna. ok hofØo margir menn {»at miog at spotti. 
Enn Sigvrdr konvngr let [)at ecki ^ dvga {»egar hann var vi8. 

15 Vedion ^eirra Magnus ok Haralldz. 

36. t>at var vanSi. at Haralldr fylgSi Sigvrdi konvngi til svefns a 
kvelldom. Ok eitt sinn bar sva til. at {»eir Magnus gato hann eftir dvalit. 
ok såto f)cir lengi ok drvcko. Magnusi hafSi verit sendr hestr ga^zkr. 
gersimi micil. ok skiotr miog. Ræddo {»eir vm er viS voro. at engi 

20 mvndi hestr vera iafnskiotr. ok viko til Haralldz ok spvrSo ef hann 
vissi nockvrn iamnskiotan hest. Haralldr svaraØi kvaØ ecki einna sva 
agætt. at eigi malti verf^a annat (»vilikt. }>eir kvoØo hann alldri mvndo 
set hafa annan hest {»vilikan. Hann qvaz marga skiota set hafa. ^eir 
svara. HeGr [)v skiotari hesta seL Hann qvaz eigi sva hafa at qve^it. 

25 f>eir segia. Sva kvattv at. ok sva skalllv hafa at qvef>it. Haralldr 
svaraØi. MeØ miclom akafa taki ^er {»etta. Nv ma vera at satt se. at 
ek hafa set skiotari hesta. ok at helldr er f>er (»reytiØ {»etla sva miog. 
at ek mvn menn set hafa eigi seinni. Magnus svaraØi. Er eigi {»at at 
{>v mvnir eigi seinni enn hestrinn. Hann sagØi. Eigi segi ek {)at. 

30 Magnus mællti. {»at sagØir {>v. ok viØ skvlom reyna ok veØia vm. ok 
legg {)v viØ gvllhring. enn ek mvn annan. Haralldr sagØi. Eigi em 
ek raØandi orØinn ^ess fiarins enn i Noregi at vert væri eins hrings. 
Magnus mællti. Legg {»a viØ hofvt ^itt. ^at man ek eigi gera sagØi 
Haralldr. f>at skal {)o vera sagØi Magnus. SkilØo nv talit. Vm morg- 

35 ininn var sagt talit {>eirra SigvrØi konvngi. Hann mællti. fiess var 
van at {»annig mvndi fara. fai mer hringinn. Jlla crot {»er at staddir 
Noregs menn at hafa æran konvng yGr yør. enn {»o segir mer sva 

») ^at Ulf, Cd. Saga Sigardar, Eysteins ok élafs. 307 

hvgr vm at ^er mvndot tw6o gvlli ks/pa af stvndo at ek vera hclldr 
konvngr enn [)eir Haralldr ok Magnus, aniiarr er grimr. enn annarr er 
ovitr. Nv ganga [)eir i skiØgard nockvrn. ok skviu ^eir ^ar reyna 
skeidit. Haralldr var i linbrokom nafarskeptom. ok let kneit leika larst 
i brokinni. hann var i stvttri skyrto. ok mottvl a herdom enn kefli i 5 
hendi. Magnus var pH ok buinn. Sigvrdr konvngr var hia ok fiol{»i 
mannz. Ok er pe\r voro bvnir keyrir konvngsson bestinn sporom. enn 
Haralldr fl(e)yg6i fram lærino. ok hellt slikom mvn til skeiØz enda. f>a 
mællti SigvrSr konvngr. Fvllreynt er nv ok er Haralldr eigi seinni. 
Konvngsson mællti. Reyna skvlom vid meirr. Taka annat skeift ok er 10 
Haralldr iamnsitt gagntakino. {>a mællti konvngsson. Hvi helldr ^v 
gagntakino. gef [263] t»ig vpp. Eigi enn ^egar segir Haralldr. SiSan 
bioggvz ^eir til hins f>ri^ia skeidz. ok sa ^at allir menn at hlid var i 
milli at Magnus haffii vi6bragdit. Enn Haralldr hliop vpp ok gall vid 
ok a skeidit. enn varia l)ottvz menn sia at fætrnir kvæmi a iordina ok 15 
sva til skeidzendans. ok sneriz ^a moti Magnusi ok mællti. Velkominn 
frændi. Skilfio nv at ^esso. ok feck Sigvrdr konvngr Haralldi vetfeit 
at ovilia Magnus. 

Capitulom. 
37. f>a er a leid æfi SigvrSar konvngs gerdiz sv nylunda vm hag 20 
Sigvrdar konvngs at hann vill lata^ eina drottningona. enn fa {»eirrar 
kono er Cecilia bet riks mannz dottir. ok ætlar at fa at brvSka^pino i 
Biorgyn. let bva til mikillar veizlo ok agætlrar. Ok er ^at spyrr 
Magni byskvp var(l)) hann okatr. ok einn dag geck hann til hallarinnar 
ok meS honom prestr hans er SigvrSr bet ok sidan var bjskvp i 25 
Biorgyn. |>eir koma at hollinni. ok bidr byskvp konvng vt ganga. ok 
sva gerdi hann. geck vt me5 brvgSit sver[). ok fagnar byskvpi ok bySr 
honom til (drykkiu) med ser. Byskvp qvad annat eyrindit. Er pat 
satt herra. at pv ætlar at kvangaz ok lata eina drottning. Satt er pat 
segir konvngr ok prvtnafii pa miog. Hvi syniz per pat herra at gera 30 
pat i varri byskvpssyslu. ok svivirSir gvdz rett ok helga kirkio ok kon- 
vngdém pinn. Nv vil ek pat gera er ek em skylldr til. banna per af 
gy6s halfo. ok ens helga Olafs konvngs. Petrs postola ok allrer heilagra 
manna petta vraS. Ok medan hann mællti petta. stod hann rettr. ok 
sem hann retti halsinn. ok væri bvinn ef konvngr reiddi sverpit. SiSan 35 
gecc konvngr i hollina. enn bvskvp heim. ok var sva katr at hann 
qvaddi hvert barn hlæiandi ok lec vid fingr ser. ^a mællti Sigvrdr. 
^0 erot per nv katir herra. kemr ydr ecki pat i hvg. at konvngr mvn 
leggia reidi a ydr. ok er vænna rad at leita vnndan. Byskvp mællti. 
«) bata Cd. ^* 308 Codex Frisianus. 

Licligra ^icki mer at ^at man hann eigi gera. enn hverr væri da^Sdag- 
inn betri enn deyia fyrir helga kristni ok banna [)at er eigi er vid 
sæmanda. Nv em ek katr er ek heG [)at gert er ck atla. SiSan var 
[)yss i bænom. ok bioggvz konvngs menn a brs/t meØ miclom kornvm 

5 ok ma^lltom ok hvnanngi. Helldr konvngr sidan svØr i Stafangr ok 
efnar [)ar til veizlu. ^ Ok er byskvp spyrr [)at. sa er {)ar re5 fyrir. 
hittir hann konvng ok spyrr ef t)at er satt. at hann vill kvangaz at 
lifandi droUning. Konvngr sagfii at ()at er satt. Byskvp svaraØi. Ef sva 
er herra. f)a mego {»er sia hve miog ^at er bannat enom smærom 

10 monnom. Nv er eigi viicligt. at ^er ætlit yØr heimilla er meira haGt' 
valldit at lata yØr slika luti soma. enn (»at er ^o miog a moti retto. ok 
eigi veit ek hvi {)er villdot [)at gera i varom byskvpdémi. at vanvir[)a 
sva gvØs boØorØ ok helga kirkio ok varn byskvpdom. [264] Nv mvnvt 
^er vilia nockvra stora lati til leggia pessa staØar i Garlutum. ok bæta 

15 sva viØ gvØ ok oss. ^a mællti konvngr. Tak {»ar fé vpp sem {»er 
likar. fvrØo olikir vrØo (»er Magna byskvpi. Geck konvngr i bra^t. ok 
. licaØi eigi viØ (»enna betr enn viØ hinn er forboØit lagSi a. Si^an feck 
hann {»essarrar konv. ok unni mikit. 

Andlat SigvrØar konvngs. 

20 38. Ok {»a er SigvrØr konvngr var staddr i Vik a^str. tok hann 
s6tt. BaØo ^a vinir hans. at hann leti konvna af hendi. ok hon sialf 
villdi {)a viØ skiliaz. ok baØ konvnginn {»a i sotlinni at hon færi i brot. 
ok {»at mælli honom (»a bazt gegna. Konvngr sagØi. Eigi kom mer {»at 
i hvg at ()v mvndir fyrirlata mig sem aØrir. Ok sneriz fra henni ok 

25 gerØi dreyrra^Øan. enn hon geck i brot. Sækir hann nv séttin ok i 
{»eirri solt fær hann bana. ok var lik hans flutt til grafar i Oslu ok 
iarØaØr i Hallvar^zkirkio. Liggr hann i steinvegginom vtar fra korinom 
hinom syØra megin. Magnus son SigvrØar konvngs var {»ar ^a i bænom. 
tok hann ^egar allar fehirØzlor konvngs. ^egar er SigvrØr konvngr 

30 andat»iz. SigvrØr var konvngr yGr Noregi .xxvij. vetr. ^a var hann 
ferta^gr^at alldri. ok var hans olld goØ landzfolkino. var {»a bæØi år 
ok friØr. 

Vpphaf Magnus SigvrØarsunar. 

Magnus son SigvrØar konvngs var tekinn til konvngs i Oslu yGr 
land allt sva sem alt»yØa hafØi svarit SigvrØi konvngi. gerØoz {»a 
^egar margir menn honom handgengnir ok sva lendir menn. Magnus 

1) veizlur Cd. >) hafda Cd. «) Saa reitei i Cd, for opr. sezta^gr. 
Saga ftlagnus blinda ok Haralds gilla. 309 

konvngr var hveriom manni fri^ari er ^a var i Noregi. hann var maØr 
skapslorr ok grimr. atgervimadr mikill. enn vinsæld fa'dvr hans hcimti 
hann mest til all)ydo vinatto. hann var dryckiomaftr micill. fegiarn. vdæll 
ok v[)y5r. Uaralldr gilli var lettlalr mafir. katr ok lettr. litillalr. s/rr 
sva at spardi ecki vid vini sina. rad|)ægr sva at hann let adra rada 5 
med ser ollo [)vi er villdo. Slikt allt dro hann til vinsælda ok orSlofs. 
t)yddoz hann [)a margir rikismenn ongom mvn midr enn Magnus konvng. 
Haralldr var [)a i Tvnsbergi er hann fretti andlat Sigvrfiar konvngs 
brodvr sins. Atti hann ^a stefnvr vid vini sina ok redo {)eir [)at af at 
eiga Ha^ga()ing ^ar i bænom. A t)vi [)ingi var Haralldr til konvngs 10 
tekinn yfir haift land. voro ^ar ^a kallaØir ns/t)vnngareidar. er hann 
hafdi svarit fe/Svrleifd sina af hendi ser. Tok hann ser hird ok gerdi 
lenda menn. droz honom bratt lid. ongvm mvn minna enn Magnus! 
konvngi. Foro ^a menn i milli ok stod sva .vij. nætr. Enn Tyrir {»vi 
at Magnus konvngr feck lid miclo minna. sa hann pa ongan kost sinn 15 
annan enn skipta riki vid Haralld. Var (»a sva skipt at halft rikit skylldi 
hvarr [)eirra hafa vid annan. [)at er Sigvrdr konvngr hafdi haft. enn skip 
ok bord[265]bvnat ok gersimar ok allt Is/safe pat er Sigvrdr konvngr 
hafdi ått. [)at hafdi Magnus konvngr. ok vndi hann po verr sinom lut. . 
Ok redo peir [)o landi nackveria hrid i fri[)i. ok hvgdo po ser miog 20 
hvarir. Haralldr konvngr gat son er Sigvrt)r het vid dottvr Gvthorms 
grabarda. Haralldr konvngr fecc Jngiridar dottvr Rs/gnvalldz. hann var 
son Jnnga konvngs Steinkelssonar Sviakonvngs. Magnus konvngr atti 
Kristin dottvr Knvtz lavardar systvr ^ Valldimars ^ Danakonvngs. Magnus 
konvngr var{» henni ecki vnnandi ok sendi hana aftr svdr til Dan- 25 
merkr. ok geck honom allt [)yngra sidan. feck hann opocka mikinn' 
af frændom hennar. ^ 

Hernadr Magnus konvngs blinda. 

2. ^a er f)eir hofdo verit badir konvngar yfir Noregi .iij. vetr 
Magnus ok Haralldr. sato peir hinn fiorda vetr nordr i ka^pangi badir. 30 
ok veitti hvarr odrom veizlur. ok var po vid bardaga bvit med lidino. 
Enn at våri sækir Magnus konvngr med skipalidi svdr i land ok dro 
lid at ser allt pat er hann feck. leitar f)a ^ess vid vini sina ef peir 
vili få honom styrk til pess ok taka Haralld af konvngdominom. ok 
midla honom af riki pat er honom syndiz. tiår pat fyrir peim at Haralldr 35 
hafdi fyrr svarit rikit af ser. Fær Magnus konvngr til pessa sampycki 
margra rikra manna. Haralldr konvngr for pa til Vpplanda ok sva arstr 

O systir Cd, ') ValldimaR Cd. >) mikill Cd, «J bennarr Cd. 310 Codcx Frisianus. 

til Vikr. dro hann ok lid at ser. ^b er hann spurdi ti^ Magnus konvngs. 
Enn hvar sem ^e'w foro hioggv hvarir bv Tyrir oAroin. sva ok drapvzt 
^eir menn fyrir. Magnus konvngr var myclo fiolmennari. p\i at hann 
hafdi haft allan [)ora landz til lidsamnaAarins. Haralldr konvngr var i 
5 Vikinni a^stan fiardar ok dro lid at ser. ^ar var {)a nieS Haralldi kon- 
vngi Kristra^dr broAir hans samrnædri. ok lendir menn voro margir med 
hononi. enn myclo fleiri med Magnvsi konvngi. 

Vfridr vm Vpplond. 

3. Haralldr konvngr var med lid sitt ^ar sem heitir Fors a Rån- 
10 riki ok for ^adan vt til siavar. Lafrannzvoko aptan motvdoz {»eir at 

nattver^i f)ar sem heitir Fyrileif. ok var[)mcnn hclldo hestvord. alla vega 
fra bænom. f>a ver^a var^menn varir vid lid Magnus konvngs at {)eir 
foro I)a at bænom. ok hafdi Magnus konvngr nær .Ix. hvndr(a)da manna, 
enn Haralldr konvngr hafdi .xv. hvndrvt manna. f>a komv var{)menn 

15 ok baro niosn Haralldi konvngi ok sogdo at lid Magnus konvngs var 
{)a komit miog at bænom. Haralldr svaradi. Hvat mvn Magnus frændi 
vilia. oigi man [)at at hann vili bcriaz vid oss. |>a svaradi ^iostolfr 
Alason. Sva mvnot per ver^a rad fyrir ydr at gera ok lidi ydro. sem 
Magnus konvngr mvni [)vi hafa her dregit saman i allt svmar. at haon 

20 mvn ætla at beriaz ^cgar er hann Gnnr ydr. f>a stod Haralldr konvngr 
vpp ok mællti vid sina menn. bad t)a laka vopn sin. ef Magnus vill 
beriaz. ^a skvlom ver ok beriaz. f>vi næst var blasit ok geck lid Har- 
alldz konvngs allt [266] vt fra bænom i acrgerdi nockvt ok setto par 
vpp merki sin. Haralldr konvngr hafdi .ij. hringabrynior. enn Kristra^dr 

25 brodir hans onga er kalladr var enn hra^stazti madr. ^a er Magnus 
konvngr ok hans lid sa her Haralldz konvngs fylcto {»eir lidi sino. ok 
gerdo sva langa fylkinngina at peir skylldi kringia allt vm lid Haralldz 
konvngs. Sva segir Halldor skvalldri. 

Magnvs feck {»ar myclo 
30 margs gengis na/^t hann lengri 

valr nam va^ll at hylia 
varmr fylkinngar arma. 

Bardagi a Fyrileif. 

4. Magnus konvngr let bera fyrir ser krossinn helga i orusto pessi. 
35 varf) par mikil orusta ok hord. Kristrardr konvngsbrodir hafdi gengit 

med sina sveit i midia fylking Magnus konvngs ok bio til beggia handa. 
ok stvcko fyrir honom menn tva vega. Ok einnhverr bondi rikr sa er 
Saga Magnus blinda ok Haralds gilla. 311 

verit hafdi i lidi Haralldz konvngs sto6 a bak Kristra^di. hann reiddi 
kesiona .ij. hondom ok lagdi i gognom her[)arnar ok kom fram i brioslit. 
fell f)ar KristrarØr. {>a mælUu margir er hia sio^o hvi hann gerdi 
t^etta hil illa verk. Bondi svaradi. Nv veit hann t)at er [)eir hioggo 
bv mitt i svmar. ok toko brot allt ^at er femætt var. cnn hofdo mig 5 
na^dgan i her med ser. slikt hvgØa ek honom fyrr ef ek fcnga færi a. 
Eflir [)at kom flotti i liS Haralldz konvngs. flyøi hann siaifr ok allt liS 
hans. t)a var fallit mart af lidi Haralldz konvngs. f>ar feck Jnngimarr 
Sveinsson af Aski banasår. hofdinngi mikiii. f)a qvad hann {»etta. 

Flogd hva^Uv mig mig bito orvar 10 

til Fyrileifar af almboga 

æ var ek ofvss man ek alldrigi 

til orasto. a Ask koma. 

^ar feilo nær .Ix. hirdmanna Haralldz konvngs. Hann flySi pa arstr i 
Vik til skipa sinha ok for or landi. svSr a fvnd Eiriks Danakonvngs. 15 
Sva segir Halldorr skvalldri. 

Hardela lezt {>v berdir feck sa er fremztr var mycio 

Haddiogs a io iradda fliolmælltr konvngr Jota 

gladr tok gramr vid bardri reA Hollseto hrædir 

grvnd til Eiriks fvndar. brarst geogi {>er drengia. 20 

Sva segir Einarr Skvlason. 

Sétti a slétt fann fioInenninD 

seidc hrynleidar freks landreka 

iord elldskerdir gifrskæs ga^fvgr 

VDgr SkanvDDga. granriodr Dana. 25 

Haralldr konvngr sotti Eirik Danakonvng at tra^sti. mest fyrir (I)vi) at 
peiT hofdo svariz i bræSralag. Hann veitti Haralldi konvngi at veizlo 
ok yfirferd Haliand. ok gaf honom .viij. langskip reidala^s. Eflir {»at 
for Haralldr konvngr norSr vm Halland. kom {»a Ii5 til hans. Magnus 
konvngr lagdi vndir sig land allt eflir orusto pessa. hann gaf ollum 30 
monnom gri^ er sarir voro. ok let græSa sem sina menn. hann hafdi 
{)a allt hit bezta mannval er var i landino. Enn er (»eir redo radom 
sinom. villdi Sigvr^r Sigvrdarson ok ^orir Jnngiridarson ok allir [267] 
hinir vilrozlo menn. at ^eir helldi flockinom i Vikinni. ok bida ^ar ef 
Haralldr kvæmi svnnan. Magnus konvngr tok hitt med einrædi sino at 35 
hann for nordr i Biorgyn ok seltiz ^ar vm vetlrinn. enn let lidit fara 
fra ser. enn lenda menn til bva sinna. / 
312 Codez Frisianus. 

Bændr gafvz j valid konvngs. 
5. Haralldr konvngr kom til Ronvngahello med lid {»at er honom 
hafdi fylgt or Danmork. f>a hoffio {»ar samnad fyrir lendir menn ok 
bæiarmenn. ok settv fylking vpp fra bænom. Bnn Haralldr konvngr 

5 geck af skipom sinom ok gerdi menn til bændalidz ok beiddi at ()eir 
verdi honom elg! land sitt. ok letz hann eigi mvndo beiSaz meira. enn 
hann atti at retto at hafa. ok foro menn i milli. Of sidir gafo bj^ndr 
vpp samnadinn ok gengo til handa Haralldi konvngi. f>a gaf Haralldr 
konvngr til lidz ser lén ok veizlor lendom monnom. enn retlarbætr 

10 bondom. f)eim er i lid sneroz med honom. Eftir {»at samnadlz mikit 
folk til Haralldz konvngs. for hann sva a^stan of Vikina ok gaf godan 
fri^ ollom monnom nema monnom Magnus konvngs. {»a let hann ræna 
eda drepa. hvar sem hann fann {)a. Ok er hann kom a^stan til Sarps- 
borgar. tok hann .ij. lenda menn Magnus konvngs Asbiorn ok Nereid 

15 brodvr hans ok bs/d {»eim kost at annan skylldi hengia enn odrom 
steypa i forsinn Sarp. Asbiorn bs/d at fara i forsinn. {»vi at sa {»otti 
enn da^dinn grimligri ok var sva gert. Sva segir Halldorr skvalldri. 

Asbiorn var}) sa er ordom Nereid let Kramr a (jfrimmaii 

illa hellt vin stilli grandmeid Sigars branda 

20 gramr fædir val vida bvst>inga galit hengia 

vigs i Sarp at stiga. hrannbals glotvdr mala. 

Eftir {»at for Haralldr konvngr nordr til Tvnsbergs ok var {»ar vel vid 
(»eim tekit. samnadiz {»ar til hans mikill herr. 

Radager{»ir Magnus konvngs blinda. 

25 6. Magnus konvngr sat i Biorgyn. {»a er hann spyrr {»essi ti{)indi. 

{»a let hann kalla a tal vid sig hofdingia {»a er voro i bænom. ok spyrr 
radz. hvernig med skylldi fara. f>a svaradi Sigvrdr Sigvrdarson. Her 
kann ek at leggia gott rad til. lal(i) {»erskipa skvto med godom drengiom. 
ok fa til at styra mig eda annan Icndan mann at fara a fvnd Haralldz 

30 frænda {»ins. ok bioda honom sættir. eftir {»vi sem retllatir menn gera 
milli ydar. ^eir sem ero i landino. ok biodit at hann hafi haift rikl vid 
ydr. ok {»icki mer licligt med ordafvlltinngi godra manna, at hann 
^cckiz ^etta bod. ok verdi {»a sætt med ydr. Magnus konvngr svaradi. 
Ek vil ok eigi ^enna kost. eda hvat stodar {»a {»at er vær vnnom allt 

35 rikit i hs/st vndir oss. ef ver skvlom nv midla ha(l)ft rikit. ok gefit 
her til annat rad. ^a svaradi Sigvrdr. Sva syniz mer sem lendir menn 
^inir setiz nv heima ok vili nv [2G8] eigi koma til {»in. ^eir er i ha^st 
bado {»ig heimleyfis. gerdir {»v {»a miog moti minom radom. er ^v 
Saga Magnus blinda ok Haralds gilla. 313 

dreifdir ^a {>vi fiolmenni er ver hofdom. {)vi at ek {)ottvmz vita. at {»eir 
Haralldr konvngr mvndo aftr leita i Vikina. {)egar er {»eir spyrdi al l)ar 
væri hofdingial8/st. Nv er {)at til annat rad ok er ()at illt. ok kann ^o 
vera at dvgi. Geyr til gesti ok annat lid med {)eim. lat fara at lendom 
monnom heim ok drepa ()a er eigi villa skipaz vid {^ina nardsyn. enn 5 
gef eignir ^eirra ^eim monnom nockorom. er ydr ero orvggir. [)étt 
adr se eigi mikils virt)ir. latid f)a keyra vpp folkit. haSt eigi sidr illa 
menn enn goda. farit sidan a^str i moti Haralldi med {)at lid sem ^er 
fait. Magnus konvngr svaradi. Ovinsællt mvn f)at verda at lata drepa 
mart stérmenni ok hefia vpp litilmenni. hafa f)eir iamnan eigi sidr 10 
brvgdiz. enn verr skipat landit. vil ek nv heyra enn fleiri rad ^in. 
Sigvrdr svaradi. Vanndazt roer nv radagerdirnar. er ^v villdir eigi 
sættaz ok eigi beriaz. fa^rom ver t)a nordr til |>randheims. [)annig sem 
landzleg er mest fyrir^ oss. tokom lid [)at allt vm leid sem ver fåm. 
kann [)a vera at f)eim Elfargrimonom leidiz at rekazt eftir oss. Magnus 15 
konvngr svaradi. Eigi vil ek flyia fyrir ^eim er ver elitom i svmar. ok 
rad mer betra rad. f>a stod Sigvrdr vpp ok biozt bra^t at gan'ga ok 
mællti. Ek skal rada ^er ^at er ek se at pv villt hafa ok framgengt 
mvn verda. sit her i Biorgyn. [)ar til er Haralldr konvngr kemr med 
her mannz. ok mvnvt er ^a annathvart f)oIa bana eda skammir. Ok var 20 
Sigvrdr ecki lengr a pessi stefno. 

Haralldr gilli kom til Biorgyniar. 

7. Haralldr konvngr for a^stan med landi ok hafdi allmikinn her. 
Var [)essi (vetr) kalladr mVgavetr. Haralldr konvngr kom til Biorgyniar 
jolaaptan ok lagdi lidino i Florvvaga. ok villdi eigi beriaz vm iolin fyrir 25 
helgi sakir. enn Magnus konvngr let bvaz vid i bænom. hann let reisa 
valslongo vt i Holmi. ok hann let gera iarnrekenndr. enn svmt af vidom. 
ok leggia vm [)veran vaginn frå konvngsgardi. hann let sla herspora 
ok kasta yfir a Jonsvollu. ok var eigi meirr enn .iij. daga heilagt halldit 

a iolunom. sva at eigi væri smidat. Enn affaradag jolanna. f)a let 30 
Haralldr konvngr blasa til bra^tlogo lidino. Nio hvndrvt manna hofdo 
samnazt til Haralldz konvngs vm iolin.' 

Magnus konvngr flydi a skip sitt. 

8. Haralldr konvngr het a hinn helga Olaf konvng til sigrs ser 

at lata gera Olafskirkio ^ar i bænom med sinom eins kostnadi. Magnus 35 
konvngr setti fylking sina Vt i konvngsgard. enn Haralldr konvngr 

') fra Cd, ') loliN Cd. 314 Codei Frisianof. 

bgAi fyrit $i Norfinesi* Enn er ^eir Magnus konvngr sa ^at. sneri 
hann inn eftjr bænom ok inn i Vågsbotn. Enn er ^eir foro inn vm 
atrælL [tii] pn liopo margir bæiarmenn inn i garSa til heimila sinna. 
enn {»eir er yfir gengo a volluna hliopo a hersporana. ^a sa peir 
5 Magnos konvngr at Haralldr konvngr hafdi roit ollu liSino yfir i Hegravik 
ok gengo pnr (upp) a backann fyrir ofan bæinn. {>a sneri Magnos 
konvngr vt eftir stræti. flySi ^a liSit fra honom svmt i fiallit vpp. svmt 
vpp vm Nvnnosetr. svmt i kirkior e5a falz i oØrom starSom. Magnos 
konvngr geck vt a skip sitt. enn {»eim var engi kostr brot at fara. {>vi 
10 at iarnrekendr gætto fyri vtan. Fylgdi ok fått lidit Magnusi konvngi. 
voro {»eir ^vi til engis færir. Sva segir Einarr Skvlason i Haralldzdrapo. ^ 

Luco vag viko 
vara kostr fara 
bryns Biorgyniar 
j5 bri^t båskra^om. 

Magnus konvngr handtekinn. 

9. Litio sidarr komv menn Haralldz konvngs ii a skipin. vur 
Magnus konvngr [)a handtekinn. bann sat aptr i Tyrirrvmino a hasætis- 
kistonni. ok meS honom Hakon faer modvrbroØir hans hinn vænsti 

20 madr ok kallaør eigi vitr. ok Jvarr Ozvrarson ok margir aSrir vinir 
hans voro [>a handteknir. enn svmir ^egar drepnir. 

Magnus konvngr blindi meiddr. 

10. Haralldr konvngr atti {»a stefno vid raØoneyti sitt ok beiddi 
^a raøagerdar mefi ser. Ok at lyctom {>eirrar stefno fengoz ^eir vr- 

25 skvrØir at taka Magnus konvng sva fra riki. at hann mætti eigi kallaz 
konvngr ^aøan i fra. Var hann {^a selldr i hendr konvngs ^rælom. enn 
peiT veitto honom meizlur. stvngo vt a^gon bæØi. ok bioggv af honom 
annan fotinn. siSan var hann gelldr. Jvarr Ozvrarson var blindaSr. enn 
Hakon faer drepinn. Eftir {)etta lagSiz land allt vndir Haralld konvng. 

30 Ger()iz ^a miog eftirleitaØ hverir mestir hoffio verit vinir Magnus kon- 
vngs eda hverir mest mvndo vita fehirØzlur hans eØa gersimar. Krossinn 
helga hafdi Magnus konvngr haft med ser sifian Fyrileifs orusta var. 
ok villdi hann ecki til segia hvar {)a var kominn, Reinhallr byskvp i 
Stafangri var enskr ok fegiarn miog kallafir. hann var kærr vinr Magnus 

35 konvngs ok ^otti monnom ^at likligt at honom mvndo fengin fein 

ralldxdrapa Cd, 
Saga Magnus blinda ok Haralds gilla. 315 

til vardveizlo ok gersimar. voro menn sendir efUr honom ok kom hann 
til Biorgyniar. voro {)a kennzl ^essi borin a hendr honom. enn hann 
syniafii ok bar5 skirslur fyrir. Haralldr konvngr villdi ecki [)at ok lagdi 
a byskvp fegialld. at hann skylldi giallda honom .xv. merkr gvllz. 
Byskvp sagSi sva. at hann vill eigi vesia sta6 sinn. ok vill helldr hætla 5 
lifi sino. Sidan hengdo [)eir Reinhall byskvp vt i Holmi vid valsls/ng- 
vna. Enn er hann gcck til galgans hrisli hann botann af fæti ser ok 
mællti ok sor vm. Eigi veit ek meiri [270] fe Magnus konvngs enn {»at 
som ^ar er i bétanom. par var i einn gvllhringr. Reinhallr byskvp var 
iardadr i NorØnesi at Michialskirkio ok var petta verk miog iaslad. 10 

Sidan var Haralldr einn konvngr yfir Noregi meSan hann lifdi. 

• 

Vndr i Konvngahellv. 

11. Fim vettrvm eflir andlat SigvrSar konvngs vrdo mikil ti^indi 
i Konvngahello. ^eir voro par {»a syslomenn Gvthormr son Haralldz 
flettis. ok Sæmvndr hvsfreyia. Hann atti Jnngibiorgo dottvr Andres 15 
prestz Brvnssonar. {)eirra seynir voro f)eir Pall Filippvs ok Gvnni fiss. 
Asmvndr het son Sæmvndar Is/ngetinn. Andres Brfnsson var mikill 
merkismadr. hann sa^ng at Krosskirkio. Solveig het kona hans. MeS 
t>eim var [)a at fostri ok vppfæzlo Jon Loptzson. var hann {)a .xi. vettra 
gamall. Loptr prestr Sæmvndarson fadir hans var ^a ok par. Dottir 20 
Sæmvndar (I) prestz ok Solveigar het Helga, er Einarr atti. ^at barst 
at drottinsnott hina næsto eftir paskaviko i Konvngahello. at gnyr varp 
mikill vti a strætom of allan bæinn. sva sem pa er konvngr for med 
alla hird sina. ok hvndar leto sva illa at eigi matti varpveita ok brvtvz 
vt. enn allir er vt komv vrdo galnir ok bito allt pat er fyrir peim varp. 25 
menn ok fenat. enn allt pat er bitid var ok biodit kom a. pa ærdiz. ok 
allt pat er hafannda varp let bvrd sinn ok ærdiz. |>essi minning var 
naiiga hveria nott fra paskom til vppstigninngardags. Henn oltvdvz 
miog vndr pessi ok redvz margir i brot ok selldo garpa sina ok foro 
i herat eda adra ka^stadi. ok potti peim ollom petta vert mest er 30 
vitraztir voro. ok hræddoz pat sem var at petta mvndi fyrir miclom 
stortipindom vera. peim er pa voro eigi fram komin. ^ Enn Andres 
prestr taladi pa langt ok sniallt hvitsvnnodag ok veik hann sva til lycta 
rædo sinni at hann ræddi vm vanda byiarmanna. ok bad menn herpå 
hvgi sina ok eyda eigi pann hinn dyrdliga stad. hafa helldr gæzlo yfir 35 
ser ok ættla rad sitt ok gæta sin vid ollo pvi er menn mætti at gera 
ok bidia ser gvds miskvnnar. 

') komiN Cd. 316 Codex Fnsiaons. 

Heiflnir menn sottv Konvngahellv. 
12. Or bænom bioggvz .xiij. byrSingar ok ælloSo til Biorgyniar. 
ok tyndoz .xi. ^ roe5 roonnom ok fe. enn hinn tolfta brart ok helldoz 
menninir. enn fe tyndiz. ^a for Loflr preslr til Biorgyniar. ok hellt 
8 hann heilo meft. Lafranzvoko tyndoz byrdinngar. Eirikr Danakonvngr 
ok Ozvrr erkibyskvp sendo orft bafiir til Konvngahello. ok bafio [)a 
varaz vm stad sinn. sogfto at Vindr hoffio her vli. ok heriofio vifia a 
kristna menn. ok hofSo iamnan sigr. Bæiarmenn logdo oflitinn hvg^^a 
sitt mal afræctvzt ok ominntoz l)ess meirr er lengra [271] leifi fra t)eirri 

10 ogn er yfir ^a haf6i komit. Lafranzva^kodag ^b er talat var fyrir 
håmesso. kom Rettibvrr Vindakonvngr til Konvngahello ok haffii halfl 
setta hvndrat af Vinda sneckiom/ enn a hverrt sneckio voro menn 
.xliiij. ok .ij. hestar. Diminvz het systvrson Rettibvrs konvngs. enn 
Vnibvrr het hoff)ingi einn er red fyrir micio lidi. {>eir .ij. hof[)ingiar 

15 reyro vpp eftir eystri kvislinni i Hislng. ok komv sva ofan at bænom. 
enn svmv liffino logSo l)eir vpp eftir hinni vestri kvislinni til bæiarins. 
^eir logdo at landi vt vid stikin. ok leto t)ar vpp hestalidit. ok riSo 
peiT vpp Bratzås. ok sva vpp vm bæinn. Einarr Andres magr bar {»essi 
ti^indi vpp til Kastalakirkio. ^v'i at {^ar var bæiarlySrinn ok haf]^i {»annig 

20 sétt til håmesso. ok kom Einarr {»a er Andres prestr taladi. ok sagØi 
roonnom at herr var kominn at bænom ^ meØ fiol[)a skipa. enn svmt 
reid ofan vm Bratzås. ^a sogSo menn at vera mvndi Eirikr Dana- 
konvngr. ok vænto menn ser gri^a af honom. ^a liop folkit ofan i 
bæinn til fiar sins ok vapnoAoz. ok geck ofan a bryggior ok sa at {)etta 

25 var vflyiandi herr. Avstrfararskip .xi. flutu i anni fyrir bryggiom er 
karpmenn atto. Vindr logdo t)ar fyrst at ok bordoz vid ka^mennina. 
Ka^pmenn vapnod(oz) ok va^rfioz vel. lengi ok drengiliga. Var^ f)ar 
orasta hord adr enn ka^pmcnn vrdo vnnir. J ^essi hrid leto Vindr 
halfl annat hvndrat skipa af ollu lidino. |>a er bardaginn var sem mestr 

30 stodo bjgiarmenn a bryggionom ok skvto a hci[)ingia. Enn er orustan 
renadi flydo bæiarmenn ^ vpp i bæinn. ok sidan til kastalans. Allt folk 
flydi i kastalann. ok hofdo menn med ser dyrgripi sina ok allt fe [>at 
er med matto komaz. Solveig ok dætr hennar ok .ij. konvr adrar gengo 
vpp a land. f>a er Vindr hofdo vnnit ka^skipin gengo peir a land ok 

35 ka^nnodo lid sitt. Svmir hliopo i bæinn. enn svmir a kaqpskipin ok 
toko fe {)at allt er [>eir villdo med ser hafa. {>vi næst logdo {^eir elld 
i bæinn. ok brenndo hann allan. ok sva karpskipin. Eftir {)at sétto {»eir 
ollu lidino at kastalanom ok skipodo til atsoknar. 
>) menn tilf. Cd, ') bælKom Cd, *) bæiN meoD Cd, 
Saga Magnus blinda ok Haralds gilla. 317 

Bardagi vid bæiarmenn 
13. Rcttibvrr konvngr let bioØa t)cim at ganga vt er i kastalanom 
voro. ok hafa lifs gri{) med vopnom ok klæAom ok gvlli. Enn allir 
æpto a moti ok gengo vt a borgina. svmir skvto. svmir grytto. svmir 
ka^stvfio st8/rom. varj) {»ar micil orusta. fell 115 af hvaromtveggiom. ok 5 
f)o inyclo flcira af Vindom. Solveig kom vpp a bæ t)ann er bet S6I- 
biargir ok sagdi ^ar ti^indi. f)a var skorin vpp heror ok send til SkVr- 
båga. [272] [)ar var sambvrSarol nockvt ok mart manna, ^ar var sa 
bondi er het Olvir midi mvnnr. hann hliop vpp ^egar ok tok skiolld 
sinn ok hialm ok micia oxi i hond ser ok mællti. Stondom vpp goSir lo 
drengir ok takit vapn ydor ok forom til liSveizIo vid bæiarmenn. [)vi 
Bt [)at mvn ske/mm f>ickia hveriom manni er f)at spyrr at ver sitim her 
ok kylim ol enn go6ir menn skviu Icggia lif sitt i hætto fyrir oss i 
bænom. Margir sva^rofio ok mællto i mot. sogdo at f)eir mvndo tyna 
ser. enn koma bæiarmonnom at ongo lifii. {>a liop Olvir vpp ok mællti. 15 
^ott allir dveliz eftir aSrir ^a skal ek {»o fara einn samt. ok lata skvIu 
heidingiar einn eda tva aSr enn (ek) falla. Leypr ofan til bæiaring. 
enn menn foro eftir honom ok villdo sia ferj) hans ok sva ef honom 
mætti nockvt vid hialpa. Enn er hann kom sva nær kastalanom at 
heidnir menn matto sia hann liopo a mot honom .viij. menn vapnadir. 20 
Ok er I)eir mættoz liopo f)eir vmhverfis hann. Olvir reiddi vpp oxina 
ok la^st fremri hyrno vndir kverk [>eim er a bak honom stod* sva at 
svndr sneid kialkann ok barkann. ok fell sa opinn a bak aftr. f)a reiddi 
hann fram oxina fyrir sig ok klyfr annan i herdar nidr. Sidan skvtoz 
f)eir a ok drap hann l)a enn .ij. menn. enn var[> siaifr sarr miog. enn 25 
t)eir .iiij. er eftir voro flydo ^h. Olvir rann eftir f>eim. enn diki nockot 
var{) fyrir ^eim ok l)eir .ij. hinir heidno liopo {)ar i. ok drap Olvir ^a 
bada. stod hann l)a ok fastr i dikino. enn .ij. heidingiar komvz vndan 
af ^eim .viij. f>eir menn er foro eftir Olui toko hann ok flutto aftr 
med ser til Skvrbåga. ok var{» hann græddr at heilo. Ok er f)at mal 30 
manna at eigi haG nockvrr madr drengiligri ferf) farit. Lendir menn 
.ij. SigvrJ)r Gyrdarson brodir Filippas ok Sigarf r komv med .vi. hvndrat 
manna til Skvrbåga. ok hvarf Sigvrdr aftr med .cccc. manna, ok {)otti 
sidan litils ver^r ok lifdi skamma stvnd. Sigarf>r for med .cc. manna 
til bæiarins ok bardiz vid heidna menn ok fell [>ar med'ollu lidi sino. 35 
Vindr sotlv kastalann. enn konvngr ok hoff)ingiar voro fyrir vitan 
bardagann. J einhveriom stad. [)ar er Vindr stodo var einn madr sa 
er ska^i af boga ok drap mann til bana med hverri or. Tveir menn 
stodo fyrir honom med skiolldo ok hlifdo honom. f>a mællti Sæmvndr 318 Codcx Frisianuj). 

hvsfreyia vift Asmvnd son sinn at [)cir skylldo skiola bafiir senn at 
skytanoin. enn ek mvn skiota at ()eim er skiolldinn berr. Uann ger[)i 
sva. hinn sks/t skilldinom nidr fyrir sig. f>a ska^t Asmvndr milli 
skialldanna ok kom a^rin i cnni skytanom. sva at vt kom i hnackan. 
5 ok fell sa ds/[)r a bak aftr. Enn er Vindr sa ^at. ylldo [)eir som hvndar 
eda vargar. ^a let [273] Rettibvrr konvngr kalla til l)eirra ok bioØa 
[)eim gri^. Sif)an veitto hcifiinngiar harda alsokn. Sa var einn af 
heidnom monnom er sva nær geck kastalahvrSvnni. ok lagSi [)ann med 
sverf)! er stof) fyrir innan hvrdina. Enn menn baro at honom griot ok 

10 skot. enn hann var hlifarla^ss. Enn sva var hann fiolkvnnigr at ecki 
vapn festi a honom. f>a tok Andres prestr vigSan elld ok signaSi ok 
skar i tvndr ok lagSi i elld. ok setti a orvarodd. ok feck Asmvndi. 
Enn hann skart ^essi or at hinom fiolkvnga manni. ok beit petta skot 
sva at honom vann at fvllo ok fell hann nidr da^fir. ^a leto heiS- 

15 inngiar illa enn sem fyrr. yldo ok gnisto. geck f>a allt folk til konvngs. 
f)otti kristnom monnom [>a vån at [)eir mvndo vndan leita. |>a skil^i 
tvikr sa er kvnni vindversko. hvat hofSingi sa mæilti er Vnibvrr het. 
Hann mæilti sva. fietta er folk atallt ok illt viSskiptis. ok {»ott vær takim 
allt ()at fe er i ^essom stad er. ^a mættim ver til gefa annat fe iamn- 

20 mikit at ver hefdim eigi komit her. sva hofvm ver mikit liØ latid ok 
marga hofSinngia. Ok fyrst i dag er ver tokom at beriaz viØ ^a 
kastalabyggiana. f)a hofØo ^eir til varnar skot ok spiot. ^vi næst borØo 
^eir oss meØ grioti. enn nv beria ^eir oss meØ keflivolum sem hvnda. 
Enn [>o se ek at ^eirra fong ^verra til varnar, ok skvlom ver enn gera 

25 t^eim harda hri^ ok freista ^eirra enn. Sva var sem hann sagØi.^ ^a 
skvto [)eir sta^rom. enn i fyrsto hri^ hofØo [)eir borit ovarliga skot- 
vapn ok griot. 

(Gefinn opp kastali.) 

14. Enn er kristnir menn sa at minnkaØiz Golf)i at sta^ronom. ok 
30 hioggv ^eir i tvår hvem stanrinn. Enn heiøingiar sotto at {^eim ok 
gerØo harØa hri^ ok hvilldoz i millom. GerØoz hvarirtveggio moØir 
ok sårir. Ok i einnihverri hvilld. f>a let Rettibvrr konvngr enn bioØa 
{»eim gri{). at ^eir skylldi hafa vapn sin ok klæØi ok [)at er ^eir bæri 
sialfir vt af kastalanom. ^a var fallinn Sæmvndr hvsfreyia. ok var ^at 
35 raØ ^eirra manna sem eftir voro at gefa vpp kastalann ok sialfa sig i 
valid heil)inna manna, ok var {>at hit osniallazta raØ. pvi at heiøingiar 
efnØo eigi orØ sin. ok toko alla menn karla ok konvr ok bom. drapo 

*) sagda Cd, Saga Magnus blinda ok Haralds gilla. ' 319 

allt f)Bt er sart var ok vvigt ok f)eim f)otti illt at flytia eftir ser. [)eir 
toko allt fe f)at er verit haffii i kastalanom. f)eir gengo inn i Kross- 
kirkio ok rænto hana skrvda sinom ollum. Andres prestr gaf Rettibvr 
konvngi reffti gvllbvit enn Dyminvz systvrseyni hans fingrgvll. {»vi 
{)oUvz f)eir vita at hann mvndi vera nockvrr raftamaftr i stafiinom. ok 5 
vir[)o hana meira enn afira menn. j^eir toko krossinn he1[274]ga. ok 
hofdo brot. ok tabolam er sto6 fyrir alltarino. [)a er Sigvrftr konvngr 
hafdi gera latii ok haft i land. f)eir logfto hana niftr flata a gradona 
fyrir alltarit. Eftir (>at gengo heiftingiar vt or kirkionni. ]^a mællti 
Rettibvrr konvngr. j^etta hvs heflr bvit verit mefi mikilli asi vid (>ann 10 
gvd er hvsit a. ok sva synizi mer sem litt mani gætt hafa verit staf)- 
arins efta hvssins. {)vi at ek se at go{)ii er reiftt {»eim. er var[)veita. 
Hann gaf Andrcsi presti kirkiona ok skrinit ok krossinn helga. plenarivm 
ok .iiij. klerka. Enn heidnir menn brenndo Kastalakirkio ok hvsin a^ll 
f)C/ sem voro i kastalanom. Enn sa elldr er {)eir hofdo tendrat i kirk- 15 
ionni sloknafti iysvar. (>a hioggv f)eir ofan kirkiona. tok f)a at loga 
innan oli ok brann sem onnvr hvs. j^a foro heidinngiar til skipa sinna 
mefi herfangit. ok kc/nnofto lift sitt ok fvndo ska6a sinn. f)a toko {)eir 
folkit hertekna ok skipto meftal skipanna. Andres prestr for a kon- 
vngsskip med krossinn helga. [)a kom otti yflr heiftingia mikill af (>eirri 20 
bennding er yfir konvngsskipit kom hiti sva mikill. at allir {)ottoz nær 
brenna. Konvngr baØ tvikinn spyria prest hvi sva varft. Hann sagfti 
at almattigr gvØ sa er kristnir menn trv{)0 a sendi {)eim mark reiØi 
sinnar. (er) I)e(i)r dlrfØozt (>ess at hafa med hondom hans pislarmark. 
{)eir sem eigi vilia trva a skapara sinn. ok sva mikill kraptr fylgir 25 
krossinom. at iamnan hafa or[)it fyrr f)vilikar iarteinir me6 heiØnom 
monnom. {)a er {)eir hofSo hann meØ hondom. ok enn berari. Konvngr 
let skiota a skipbatinn kennimonnom. ok bar Andres prestr krossinn i 
fangi ser. fieir leiddo. batinn fram meØ endilongo skipino. ok fram fyrir 
bardit. ok aptr meØ oftrv borØi til lypiingar. skvto siØan vi6 forkom. 30 
ok hrvnndo batinom inn at bryggiom. SiØan for Andres prestr meØ 
krossinn vm nottina til Solbiarga. ok var bædi hregg ok regn. ok [)a6an 
til godrar géymslo. 

(Fra Magnus! blinda.) 

15. Rettibvrr konvngr ok lifi hans f)at sem eftir var for i brot 35 
ok aflr til Vindlandz. ok mart {»at folk er tekit hafØi verit or Konvnga- 
hello var lengi siØan i a{)ian i Vindlandi. Enn |)eir sem vt voro leystir 
ok aflr komvz til Noregs vrØo allir at minna {»rifnafii enn aftr. Karp- 320 Codex Fnsianus. 

stafirinn i Konvngahello hefir alldri sifian fongit slika vppreist sém afir 
haffii hann. — Magnus konvngr blinndi for til Nifiaross ok gaf sik i 
kls/str. ok tok vid mvnkaklædom. f>a var (skeytl) [)annig Hernes hit 
micia i profendo hans. a Frostv. Enn Haralldr konvngr red [)a einn 
5 landi cflir vm vellrinn ok gaf ollom monnom sættir er hafa villdo. tok 
hann (>a marga menn til hirdvistar [275] er verit hofØo meØ Magnusi 
konvngi. Einarr Skvlason segir sva at Haralldr konvngr ætti .ij. orustor 
i Danmork. aftra vift Hvedn. enn aØra vid HIesey. 

Vtry^giom let eggiar 
'lO elioDl>rar vnd hiri Hvedn a ha^]f>oin rodna 
hrafos mvonliudr |>vnDar. Ok enn qvaØ hann. Attvd sokn vid sleitan 
15 serkriodrs Hårs merki 

hardr l>ar er hregg of yirdom 
Hlefeyiar f>raaii bleao. 

Vigør Magnus byskvp Einarsson. 

16. |>at er sagt at a hans dc/gom kom af Jslandi til byskvps- 

20 vigslu Magnus Einarsson. ok var konvngr agætliga vel viØ hann ok 

veitti honom mikinn soma. j^at er sagt f)a er byskvp var bvinn vt 

hingat. at hann geck i stofvna er konvngr drack ok qvaddi hann vel. 

' Konvngr tok honom bliftliga. Drottning sat hia konvngi. ]^a mællti 

konvngr. Erot {)er nv bvnir byskvp til bra^tferf)ar. Hann sagØi at sva 

25 var. Egi hittiØ {)er nv i tima til er (>er komvt sva at borfiin voro vppi. 
nv er ecki til at gefa {)er sva virØoligt sem hæfØi. eØa hvat er til at 
gefa byskvpi. Fehirftir svaraØi. Herra vpp ætlom ver nv gefnar 
gersimar. Konvngr mællti. Til er borftkcrit herna. f^iggit ^at byskvp. 
Enn byskvp {)ackadi honom soma sinn. ]^a mællti drottning. Far heill 

30 ok sæll herra byskvp. Konvngr mællti til hennar. Far heill ok sæll 
byskvp. hveria heyrØir {)v slikt mæla gfi/fga kono vift byskvp sinn. ok 
gefa honom ecki. Hon svaraØi. Hvat er nv til herra. Konvngr mællti. 
Til er hoginndit vndir ^er SiØan var {»at tekit ok skorit vm pell. 
Ok er byskvp veik i brot. (>a let konvngr taka vndan ser hog- 

35 inndit ok mællti. Lengi hafa ^w saman verit. SiØan for byskvp i brot 
ok kom vt til Jslandz til stols sins ok var {)a rætt vm hvat af borØ- 
kerino skylldi gera. ^ess er konvngi gegndi bæzt. spvrØi byskvp hval 
bezt semøi. ok mællto menn at sellt mvndi ok gefit siØan fatækiom Safpa Si^urdar slembidjåkns. 321 

monnom vcr[)it. j^a mællti byskvp. Annat raft vil ek taka. gera skal af 
kaleck her at slaØnom. ok vil ek sva fyrir mæla. at (>eir hinir heigo 
menn allir er her er af helgom domi i [)essi kirkio hinni heIgo leti 
hann hvert sinn niota er yfir er svngit. Ok sa kalecr er {)ar sifian at 
stadnom i Skalhollti. Enn af pellunom er yfir voro dregin hoginndin 5 
^9/ er konvngr gaf honom voro gcrvar fyrirsa^ngskapvr at stafinom. 
J f)esso ma marka stérlyndi Haralldz konvngs. — Haralldr konvngr 
tok j^orv dottvr Gvthorms grabarda ok lagfii hana hia ser. ok atto {>«/ 
son er Sigvr(>r het. Son atti hann ok vift Jngirifti drottningu er Jngi het. 
Dottir Haralldz konvngs het Brigit. onnvr Maria. Brigit dotlvr hans atti 10 
fyrst Jnngi Hallsteinsson Sviakonvngr. siftan Magnvs Heinreksson. siØarst 
Birgir brosa. Haralldr konvngr var allra manna milldaztr af fe viØ vini sina. 

Vpphaf Sigur^ar slembidiacns ok skirsivr til fafiernis ser. 

r?7f;i ^i?^^^'' ^^^ ^^^^ ®^ ^PP fteddiz i Noregi. hann var sagØr son 

|i9 A(>albrictz prestz. MoAir SigvrØar var j^ora dottir Saxa or 15 
Vik. systir ^ SigriØar moØvr (>eirra Olafs konvngs Hagnussonar ok Kara 
konvngs brodvr. er atti Borghilldi dottvr Dags Eilifssonar. j^eirra seynir 
voro I)eir SigvrAr a Avstrått ok Dagr. Seynir Sigvrfiar voro {>eir Jon 
a Avstrått ok j^orsteinn darfi. Jon atti Sigri^i systvr Jnnga konvngs 
ok Skvia hertoga. SigvrAr var i barnæsko setlr til bokar ok var}) 20 
hann klerkr. ok vigAr ti! diakns. Enn er hann gerfiiz fvllkominn at 
alldri ok afli. {»a var hann allra manna vaskligaztr. ok stercr. micill 
maAr. ok a alla algervi var hann vmfram aAra iamnalldra sina. ok 
naiiga hvern annan i Noregi. Hann var snimma ofsamaAr mikill ok 
veirar. hann var kailaAr SigvrAr slembidiakn. manna fri{>aztr synom ok 2.*i 
helldr {)vnnhårr. ok ^o vel hærAr. f>a kom {»at vpp af SigvrAi. al 
moAir hans sagAi al hann væri son Magnus konvngs berfæltz. ok f>egar 
er hann reA siaifr hatlom sinom ^a afræktiz hann klerkasiAo. for f)a af 
landi brét. J {»eim ferAom dval^iz hann langa hriA. j^a byriaAi hann 
fer[) sina vi til Jorsala. ok kom til Jordanar. ok sotti helga déma. sva 30 
sem palmarom er titt. Ok er hann kom aptr dval{>iz hann i kc/pferAom. 
Einn vetr var hann staddr nockveria hriA i Orkneyiom. hann var meA 
Haralldi iarli al drapi |>orkel8 fostra SvmarliAasonar. Hann var ok 
vppi a Skotland! meA David Skolakonvngi. var hann {»ar vir^r mikils. 
SiAan for hann til Danmerkr. ok var {»at hans sc/gn ok hans manna, at 35 
^ar hefAi hann flotl skirslur fil faAernis ser. ok bar sva al hann væri 

>) systvr Cd, 

Codez FriiiAnui. 21 322 Codex Frbianus. 

son Magnus konvngs berbeins. ok væri |)ar vift .v. byskvpar. Sva segir 
Jvarr Jnngimvndarson i Sigvrfiarbelki. 

Geyrdo skirslur sva bar rarn 

vm skioltdvnxs kyn at riks konynga f>e88 

5 fimm byskvpar var hins millda 

f^eir er framazt j^tto. Magnus fadir. 

Vinir Haralldz sogfio at {)at væri lygi ok svik Dana. 

Sigurdr a Jslandi. 

2. ^at er sagt at hann bafdiz i ka^p(r)erdom vift. Einn vetr var 

10 hann a Jslandi med |>orgisIi Oddaseynt a Stafiarhoii i Ss/rbæ. ok visso 
fair hverr hann var. f>at var vm ha^slit er sa^fiir voro reknir i rétt ok 
ætladir (il skvrftar. ok er f)eir hendo ss^ftina hliop cinn sa^Arinn at 
honom Sigvrfti sem hann leitaØi f)angat hialpar. Sigvrdr kippir honom 
vt or reltinni. ok lætr hann hlc/pa i fialiit vpp. ok mællti. Eigi leita 

15 fieiri til trc/slz til vår enn fieim skal at hialp verf>a. j^at ger^iz enn 
vm veltrinn at kona ein hafØi tekit. ok var{) ]^orgils henni reifir ok 
vill refsa henni. hon hliop f)ar til hialpar sem SigvrAr var. hann setti 
hana hia ser i pallinn. |>orgils baØ hann selia hana fram. enn SigvrAr 
baA henni fri[)ar. er f)o heCr hon mitt tra^st s6tt. ok gef henni vpp 

20 sa^kina. j^orgils svaraAi. at hon skal viti fyrir taka. Ok er SigvrAr sa 
at [277] hann vill eigi heyra bæn hans. hieypr hann vpp ok bra sver^i 
ok baA hann til sækia. Ok er j^orgils sa at (hann) vill vigi veria hana. 
{)a leizt honom maArinn meA miklu yGrbragAi. ok grvnar hverr vera 
mvn. ok lætr viA beraz at gera a hlut hennar. ok gaf henni rri[). fiar 

25 voro fleiri vtlendir menn ok hafAi SigvrAr minnzt yiirlæti. Einn dag er 
SigvrAr kom i stofv. tefldi arstmaAr viA einn heimamann |>orgils. sa 
var skartzmaAr mikill ok barst a mikit. AvstmaArinn kallaAi a SigvrA. 
at hann reAi vm taflit meA honom. enn SigvrAi f)olti farit miog taflit. 
Enn sa maAr er tefldi viA a^stmanninn hafAi saran fot. ok f)rvtnaAi 

30 tain ok vægAi. SigvrAr setz i pallinn ok tekr eitt strå ok dregr eftir 
golGno. enn kcttlinngar hliopo vm golfit. hann dregr fyrir f>eim strait. 
{»ar til er einn [)eirra kom viA fot hins sara mannz. hann spratt vpp 
ok qvflf) viA. enn taflit svarfaAiz. |>eir gera nv or {irætomal hvarr 
fieirrQ hefAi. Ok f)vi er {)essa geliA at SigvrAr f>otti nær ser tekit hafa 

35 f)etta bragA. Eigi visso menn fyrri at hann væri lærAr enn fivattdag 
fyrir paska. f)a sa^ng hann yflr vatni. ok æ f>otti hann fiess meira verpr 
er lengr hafAi hann verit. Ok vm svmarit eftir aAr fieir skil{)0. mællti 
SigvrAr. at j^orgils skylldi kvnnliga senda menn til SigvrAar slembidiakns. 
Saf^a Sigurdar slembidjakns. 323 

^orgils svaradi. Hvat er (>Rr at bonom langt. Hann svarafiL Ek em 
SigvrAr sleinbidiakn son Magnus konvngs. For hann sifian vttan. 

(Fra svikum vifi Signrfi slembi.) 

3. J (>enna tima var Haralldr einn konvngr i Noregi. ok var (>at 
mal manna, at hann væri ecki vitr mafir. ok eigi iafngrimr sem Magnus 5 
konvngr frændi -hans son Sigvrfiar konvngs. Nv kemr Sigvrfir slembir 
i Noreg. {)a gafo menn honom f)at rafi at hann færi a fvnd Haralldz 
konvngs ok birta fyrir honom frændsemi f)eirra. ok freista hverso (>a 
skipafiiz mal hans. Sifian solli Sigvrfir a fvnd Haralldz konvngs til 
Biorgyniar ok geck bratt a konvngs- valid, ok let hann vita sitt eyrinndi. 10 
Enn er rafigiafar konvngs vrfio varer {>cssa. mællto {»eir {»at ef Sigvrfir 
væri til rikis leiddr. at hann mvndi f)eim ver[)a ofslorr. sva sem Magnus 
konvngr haffii verit. enn f)eir sato nv miog i kyrrsæti ok refio lendir 
menn landrafiom miog. ok feckz {»at rafi at mefi konvngi at lata drepa 
Sigvrfi ok finna honom {»a sa^k. er hann haffii verit at vigi j^orkels I6 
fostra vestr i eyiom. ^essi rafiagerfi for fram. Eilt kvelld sif) gengo 
til gestir nockvrir [)ar sem Sigvrfir var ok kollvfio hann mefi sen loko 
skvto nockvra ok reyro mefi Sigvrfi brot or bænom norfir vm Holld- 
hello. Sigvrfir sat aftr n kisto einni ok hvgsafii silt mal. grvnafii al 
f)elta mvndi vera svik. Hann var sva buinn at hann haffii brækr blår 20 
ok skyrto. mottvl mefi tvglom at [278] yGrhofn. Hann sa nifir fyrir sig 
ok haffii hendrnar at tvglum mottvlsins. setti stvndom tvglana a hc/fvfi 
ser. stvndom let hann {»a nifir af. Ok {>a er {»eir koma naiiga inn til 
Miolkrår. {>a stofi hann vpp ok geck a borfi. enn .ij. menn {»eir sem 
til gæzlo voro fengnir vifi hann gengo mefi honom vt at borfiino. {»eir 25 
toko mottvlinn ok helldo fra honom sem titt er at gera vifi rika menn. 
enn hann grvnafii at [)cir helldi fleirom klæfiom vm hann. {»a lok hann 
sinni henndi hvarn [leirra ok steypiz fyrir borfi mefi alla ^a. enn skvtan 
renndi langt fram. ok var seini at ykva ok long dva^l afir enn {)eir gæli 
tekit sina menn. Enn Sigvrfir tok sva langt kafsvnd i brot. at hann var 30 
fyrr a landi vppi enn (leir fengi snvit skvtonni eflir honom. Hann var 
allra manna fothvataztr. stefnir hann i fiall vpp. enn konvngsmenn leitofio 
hans alla noltina. ok fvndo hann eigi. foro heim 8i{>an. ok matto eigi 
leyna sinom ofarom. Sigvrfir lagfiiz nifir i fiallzskor nockvra. ok svalafii 
honom miog. for hann ^a af brokonvm ok skar ra^f a setgeiranom ok 3^ 
smeygfii a sig ok tok Vt hondonom. ok hialpafii mefi (>vi liGno at sinni. 
ok |)ottiz nv Gnna at ecki mvndi til hialpar at leita oftar a fvnd Har- 
alldz konvngs. fcrr sifian til Danmerkr. At harsli for hann aftr til Noregs 

21 • 334 

■ed bnoBgo ok xmr mt6 presti BockrroB. HaraDdr kosTBgr f«r ^r 
i bsnoB ok nart rikisaiinpi mA boaos. 

(Drap Haralds koBOBgs.) 

4. Sf Iriladi SigrrAr tbi med lilslilfi fiaa siaaa. ef kasB Bislti 
S TiA komaz at raAa Haralldi kooTBgi srikrsdi ok iifflaL ok roro i ^ g OBi 
raAoB fiAsrarar koBTBgs sialfs. ok |ieir er lasBaB salo yfr borøoai 
kaas i Biicio TirfartL Ok a eiao kvelldi er peir aHloAo al fraBia ^alia 
réintbl |w ntdåoz tiA .ij. Bieaa er salo ofr|!| koaviigs bor Al ok BMeOd 
aaaarr til konTags. Herra segir haaa. St bofnB viA febgar akotil 

10 ^nelo ockarri til yAarra orslila berra. ok bofoai TiA veAial bcr rm 
aski braaags hvarr salt segir. ok segi ek al ^t aiTair i aoll llggui 
Ua JaagiriAi drollaiag. eaa baaa segir at per BTail liggia bia ^oro 
GTthoroMdottfT. Koavagr sraraAi klcgiaaadi ok rar aiiog TrilaBadi 
Bockvrra velntAa. ok bmpIUL Haaa aiaa eiga TeAfeiL Ok af ^Ti ^oltvx 

15 ^eir Tita bvar baas sradi al Tilia a ^eirri aoU. Eaa bofrtvwrAr wmr 
^ halldian yfir ^ti berbergi er lleslir bmbb bvgAo al koavagr bitbÆ 
soiii ok drollaiag rar i Vai aoltiaa fyrir Lodoaiesso kos SigrrAr ok 
^eir Beaa seai i raAoai roro med hoaos til berbergis ^ess er HaralMr 
kooTBgr sraf L ok drapo fyrst Tar^Bieaa. siAaa brrto peir Tpp brrAaML 

20 ok geago iaa BieA brrgAnoai Topaoai. Eaa koayagr bafAi dnrckiao 
[!':] aiAr lagiz. ok sraf fasL ok vakaaAi viA |wt er meaa tbbo a hoaooi. 
Haaa oicUli ^at i OTitiao. Sart byr [iv bt TiA mig ^ra. Eaa boo 
Bop Tpp ok mcUlL ^eir bTa TiA ^ig er Terr Tilia per eaa ek. Lælr 
[lar Haralidr koBTngr Uf silL ^essir meaa gengo ioa al hoaom meA 

25 SigTrAL ATgmTndr soa ^raodar skaga. Kolbiora ^orliotzsoa af BataUdrL 
Erlendr isieadingr. Ean SigrrAr meA siaa meaa geagr a brvt ok Idr 
baaa kalla |>a meaa til sio. er bofAo beitizl til farroneytis TiA baaa. ef 
baaa feagi Haralld af lifi lekit Taka ^ir SigrrAr |w skTlo aockTra ok 
baas meaa ok roa tI a Tagioa fyrir koBTagsgarA. lok |w al lysa af 

30 degL ^a stoA SigrrAr Tpp ok lalaAi TiA p^ er stoAo a brygsioaoai. 
ok lysti Tigi Haralldz koBTOgs ser a headr ok beiddiz |w af peun tiA* 
toko. ok t»eir Icki baaa til hofAiongia. sts sem haao aUi bTrAi til. ^ 
dreif a bryggioraar aiarl UA or kooTagsgarAL ok st»toAo allir seai 
eiaom mTooi mcllti. al ^at skylldi alldri Terfia al |»eir Teilti boaoBi 

a& lyAai ok ^ioBTSto ^im maaaL er myri bafAi broATr siaa. Ebb ef eigi 
befr Haralidr koBTagr ^iaa broAir TeriL ^ er ok ofallil al kaOa ^ig 
koBTBg. ^Ti al |w åtl ^ oaga «U til ^ess. ae til koaraga al lelia. 
Ok cplo Tpp aUir meA TapaatakL al ^eir skyDdi alUr Tera Ttlagir ok 
Saga Sigurdar slerobidjakns. 325 

fri(>ls/sir. Ok f>vi næst var blasit konvngs ludri. ok stefnt samen lendom 
monnom ok hirftmonnom. Enn Sigvrfir ok hans mcnn sa sinn kost 
f)ann vænzlan at yer{)a a bra^tlo. ok helU hann [)a norfir a He^rftaland 
ok alti {)ar {)ing vid bændr. ok gengo {)eir vndir hann. ^ ^fl{)an for 
hann i Sogn ok norØr vm fiall. ok sva inn i Fiorfio. ok toko flestir 5 
vel hans mali. 

(Upphaf Sigurdar ok Jnga konunga.) 

5. Jnngir(i)[)r drottning ok hirfimenn ok lendir menn bera raØ 
sin saman. ok er henni fylgt s/str i Vik til Jnnga sonar sins. er Amvndi 
GyrØarson haffii at fostra. ok heGa hann til konvngs a Borgar{)ingi. ok 10 
var hann (>a a annan vetr. Voro i {>essom raØom Amvndi ok l>iostolfr 
Alason ok margir afirir stérir hoffiinngiar. Enn fieir er i l>randheimi 
voro toko til konvngs Sigvr[) Haralldzson a Eyra{)ingi. er GyrØr fæddi 
BarØarson. var hann {)a a florØa vetr. Voro i f)essom raØom Ottarr 
birlingr. Petr Vlfsson. Gvthormr a Reini. Ottarr balli. ok fiol[)i annarra 15 
manna. Ok sneriz [)a vndir {)a bræØr naiiga allr landzlyØr. ok allra 
hellzt fyrir f)ess sakir er faØir f)cirra var kallaØr heilagr ok var (>eim 
sva landit svarit at vndir ongan mann annan skylldi ganga konvngdomr 
meØan nockvrr lifØi Haralldz sona. Sva segir Jvarr Jngimvndarson. 

Toko margir sva^rdoz margir 20 

vid Magnus seyni menn a |)ingi 

Harrdar ok Sygnir bvdlvngs [2S0] seyni 

at Haralld fallinn. i brodvr atad. 

(Frå SigorØi konungi slembi.) 

6. Haralldr konvngr var .vi vetr at Noregi .ij. siØan f>eir borØoz 26 
a Fyrileif. SigvrØr slembir sotti norØr vm StaØ. ok f>a er hann kom a 
NorØmæri voro allt kominn fyrir hann bref at raØi manna {)eirra er 
snviz hofØo til hlyØni viØ sono Haralldz. ok feck hann {)ar onga viØtoko. 
Ok meØ [)vi at SigvrØr var liØlilill. gerØo ^eir {)at raØ fyrir ser at fara 
vndan f>eim norØr i |>randheim ok leita a fvnd Magnus blinnda. ok toko so 
hann or kis/stri or Holmi. af na^Øgom mvnkom. Enn sv er frasa^gn 
fleiri manna, at Magnus færi al sialfs sins vilia. f)ott bitt væri gert til 
vmbotar hans måls. ok vænto ser af f>csso liØzafla. ok sva gafz. |>a 
var SigvrØr konvngr Haralldzson inn i bænom. ok meØ honom margir 
rikismenn. ok var SigvrØi slembi ecki f)angat færiligt at leita. SigvrØr 35 
hafØi f)a meØ ser marga vini sina ok sva Magnus vini. ok reyro inn i 
åna. ok koma festom i konvngsgarØ. ok vrØo siØan vndan at leita. 

') Saa rettet i Cd* for &pr. bana. Ca4i5!t f rjii ^ H N4r ^Sx st>9 a !iu)(L Flntna \éw StfrrSr ok Ihgiiu ^a i bfvt 
eftir jofia l^^^sr «fe v^nCo i«*r ii'lsmiixs af (rvadoB sinom ok timmi 
MapiBj. Eas efcir ^n MCh. ^irbi'Km ErEagsson. Asiakr Hakonanoa 
ok ^eir bnr4r B^oe^ict ok Elrlkr. ok kirftiii sr er Terit hafSi aiei 
& Jaa^ komukgi ok ko{^ aaoarra naaaa. ok tea ^eir meØ lockinn ardr 
fyrir Men. ok allt fjrir RarBu^isLMBTnBL ok sra srAr. ^eir Sigvrflr 
ok Hajens skipto U4i r%no for Si^rrAr slembir vestr Tm haf. ena 
Magnus for til Tpplaada. ok Txati ser ^r aikiis trarstz sem hann fecL 
Tar bann |wr tid Tetlrinn ok tb smant. Ean Jngi aiet liØi sino bioi 

JO a molL ok hittoz |>ar sem beitir i My onL Tar[i |iar mikil orosta ok 
bafSi Magnos koDfngr neira HA. Sfa er sagt al ]^iostolfr Alason liafBi 
Jnnga koavng i killliongo ser. neAaa bariz var. ok geck vndir merkiom 
ok kom i mikla r»'o ok na'A af erfiAi ok atsokn. Ok er ^at mal manaa. 
at {la baS Jngi konTngr fengil vanbeilinodi. ^t er hann hafAi alfam 

15 alidr sifian. at knylli krygginn ok annarr fotrinn skemri enn annarr. 
ok sva afllilill at alldri var hann gengr meAan hann lifAL Enn j^ sneri 
mannfallino a hendr Magnosi blinnda. ok fello fiessir i ondYer^ri fylk- 
inngo. |)orkell. Halldérr SigvrAarson ok Biom Erlingsson ok Gynnar 
af Gimsom ok micill hluti lifiz Magnus. aAr enn hann flyAi. Sva segir 

30 Kolli hinn prvt»i. 25 Vnnot wsiT fyrir Myoni 
oddlirif) ok bratt sidao 
bilmir fect vnd liiaimi 
hrafns ferieår lid 8verl>om. 
logdot |>er enn eirar 
a^rsyniadi brynio 
vngr vardir l>v |)engill 
|)iU land faman randir. Fyrr lå hans enn harri 
hrinjrmilldr |>adan villdi 
ver[28!]l)vng oli a velli 
vigfimr konvngr bimni. 
svndr kla^r siklingr (»rænnda 
aoknfVss enn Magnusi 
l>er fekkz balfo bæri 
berskriptr 'iofvrr gipta. Magnus flyfii |)afian yslr a Ga^lland til Karls iarls Sa^rkvissonar. 

30 hann var rikr mafir ok agiarn. Magnus ok hans menn sogfio sva hvar 
sem |)eir komv fyrir hoffiingia. al Noregr mvndi nv Ivss vera. ef 
nockvrir storir villdo til sekia. er engi var konvngr i landi. ok lendra 
manna forrafi ok sliorn slofi yfir. ok |)eir sem nv ero hellzt til rafta 
teknir ofvnndar hvorr ^eirra annan. Enn mefi f)vi at Karl var agiarn 

35 til rikis ok ahiyØinn of fortolur. {)a samnar hann herlifii ok rifir a 
Vikina o^stan. ok geck mart folk vndir hann fyrir hræzlo sakir. Ok er 
{)atta nretta (»eir j^iostolfr Alason ok Amvndi. f)a fara f)eir a moti mefi 
j)vi lifii or ^cir fa. ok hoffio mefi ser Jnga konvng. |>eir hitta Karl 
iarl ok her Ga^ta a^str a Krokaskogl ok atto {»ar afira orusto. var{) {»ar Sagft Sig^rdar slembidjåkns. 327 

mikit mannspell. ok feck Jngi konvngr sigr. Enn ^ar fell Mvnan Og- 
mvndarson ok mart annarra manna af Ga^tom. ok flyAi iarl 8/str af 
skoginom. allt or riki sino. ok var [^eirra fer{) hin hæØiligzta. Sva 
segir Kolli. 

Lysa mvD ek hve liosa golldit var|) |)eiiii er gcrdo 5 

la^t lirafn i ben Ga^ta glarm herdondom sverda 

arm fylldi sig aialldan rarn er at riki f>ino 

sårisa ra/6 visi. rég a Krokaskégi. 

Magnus blinndi solli til Danmerkr a fvnd Eiriks eimvna. ok feck {»ar 
godar vidtokvr. baØ hann Eirik konvng. ef hann villdi fara til Noregs 10 
mefi Danahcr ok leggia vndir (sik) landit. ok hann mvndi fylgia honom. 
ok sagfii cf hann kemr meØ afl hersins. at engi maAr mvn f)ora at 
skiota spioti a moti [)er. Enn konvngr skipar liAi ok stefnir vt leiAangri. 
ok ferr med .cc. skipa norØr i Noreg. ok var Magnus blindi ok hans 
menn i fiessi fer{) mcfi Danakonvngi. Ferr Eirikr konvngr a^stan vm 15 
Vikina ok foro til hofs^ med fri{)i. Enn er ^eir komv liØino c/stan til 
Tvn(s)bergs. var [)ar fyrir samnaAr^ lendra manna Jnga konvngs. j^ar 
matto [)eir eigi a land komaz. ok eigi vatn at taka ser. var (>ar mart 
drepit af f)cim. ok {)adan helldo (>eir inn til Osloar. ok {»ar var fyrir 
|>iostolfr Alason. Sva er sagt at {)eir villdo bera vt skrin hins belga 20 
Hallvarfiz or bænom. vm aptaninn er {)eir vrøo varir viA liAit. ok toko 
sva margir vndir sem viA matto komaz. enn sva fivngt var skrinit. at 
(>eir matto eigi lengra bera enn a kirkiogoIGt vtarr. Enn vm morgininn 
eflir f)a sa (>eir skipaliAit. er vttan sigldi hia Hofvtey. {)a baro .iiij menn 
skrinit or bænom. Enn ^iostolfr geck or bænom ok allt liAit mefi ^ 
skrinino. enn skrinit for vpp a Rs/mariki til Fors. ok var [Ul] f)ar .iij. 
manvAr. l>iostolfr nam staAar fyrir ofan bæinn. ok rvnno menn Eiriks 
konvngs eftir f)eim. enn stafnbvi hans varA skiotaztr. sa hct Askell. 
j^iostolfr ska^t broddi til hans ok la^st vndir kverkina sva at vt kom 
of hnackann. ok ^otti alldri betra skot skotiA hafa verit. {»vi at ecki 30 
var bert a honom annat. Enn j^iostolfr for vpp a Rarmariki ok samn- 
aAi liAi vm néttina. Enn ^eir Eirikr konvngr logAo elld i HallvarAz- 
kirkio ok sva i bæinn ok brenndo vpp allan. |>vi næst komv fieir 
l>iostolfr ofan meA micio liAi. enn Eirikr konvngr lagAi brot skipaliAi 
sino. ok matto fieir hvergi a land komaz fieimmegin fiarAarins fyrir 35 
samnaAi lendra manna. Enn Jngi konvngr var i Hornborosvndom meA 
herinn. ok Amvndi fostri hans GyrAarson. ok borAoz viA Eirik konvng 
{)ar ok drapo mart af honom. ok flyAi hann vndan svAr til Danmerkr. 

») héps Cd, >) fyrir tilf. Cd, 328 Codex FriaiaDu«. 

j^at inæla menn al eigi bafi verri fa^r farin verit i Noreg med iamn- 
miclo lidi. Enn Eiriki kunvngi f)olto (>eir Magnus hafa logit at ser at 
Noregr mvndi c/fir fyrir ok letz alldri mvndo slikr vin {»eirra siftan 
sem adr. 

5 (Frå sonum Haralds konungs.) 

7. Nv er at segia fra sonom Haralldz ok Sigvrfti slembi sem sagt 
hefir vitr niaftr ok skynsamr Eirikr Oddzson. ok er f)essi frasargn 
Hakonar maga lendz mannz. hann sat yflr ok sagØi fra {»essorn ti[iihdom 
er rilod voro fyrsta sinni. enn hann sialfr ok seynir hans voro i oliom 

10 (>cs8om ferdom ok orustom. ok voro allar aØrar ferAir kvnnar^ 

(Frå Sigurdi.) 

8. SigvrØr slembir kom (>at svmar i Danmork ok atti ^ar .ij. 
orustor i Eyrarsvndi vift VinØr. adra (vØr viØ Æri. ok hrard {»ar .viij. 
skip (ok drap mart manna), enn hann hengdi svma. Flackafti Sigvrftr 

15 i SvØrlondom vm bri{). enn hann vissi ongan sinn afla i Noregi. ok 
var (>ar mest (um motstoØu) {)ar sem voro j^rændir ok Mærir. Sva 
segir Jvarr. 

Riso vid visa brvgØoz ha^l|)ar 

vestan komnoin i bvga sioom 

20 (rændir ok Mærir meonzko milldom 

t>eir er |)rifoin nitto. Magnus aeyoi. 

Ok f>at segir hann {)a er SigvrAr for af Noregi at hann kom i Svia- 
konvngs riki. 

Drifo til reipa Hratt hvast skipi 

25 i rardo vedri i hvoiv vedri 

reyndir at risno ra^st riØanndi 

ræsis |>egnar. ok ramir strarmar. 

vrdo seggir festo seggir 

segls at gæta sneckio langa 

30 t>a var svalt a sia kynstors iofvrs 

enn svmir iosv. vid Kalmarsnes. 

j^a var hann kominn i Danakonvngs rikl ok gerf)i ser {»ar marga at 
vinom hof{)ingia. konvnginn sialfan fyrst, sem her segir. 

Ser fraroliga 
35 fridar leitadi 

ilrioØr ara 
vid Jota gram. 
Saga Sigurdar slembidjåkns. 329 

|>adan hclll hann i EIGna i eystri kvisl ok tok [)ar .vi. skip af liØi f>oris 
hvinandlorda ok Olafs Haralldzsonar kesio. enn ellli {)a a land vpp. 
Sva segir Jvarr. 

[283] VaDn i Elfi skvlfo «keyti 

|)ar er iofvrr bardiz skot margnoØoz 5 

fall folkstara hnigo hringvidir 

til fa/^dvrleifdar. hvarratveggio. 

Enn f>iostolfr var i Konvngahello ok skylldi f)ar veria landit. enn SigvrØr 
slembir hellt [)angal liAi sino. ok skvtvz f)eir a ok matto eigi a land 
ganga. felio menn af hvaromtveggiom ok mart var{) sart. ^ar fell VIf- 10 
hefiinn Soxolfsson norØiendzkr maftr stafnbvi Sigvrfiar. Enn er SigvrAr 
lå ] hofn (>eirri er Portyria hét a Limagar(>zsifio. ok sætti {)ar skipom 
er foro i Vikina eøa brot ^aØan ok rænti. enn Tvnsbergsmenn gerfio 
lid at honom ok komv a ovart sva at {)eir SigvrAr voro a landi ok 
skipto fengi sino. kom svmt liAit ofan at (>eim. ok logAo (>eir vm 15 
^vera hofnina fyrir vtan (>a. ^ar fell mart manna af liAi SigvrAar. {)ar 
fell FiAr geit ok Askeli SmiAzson. enn SigvrAr komz a skip sitt ok 
rcyri vt at f)eim. enn skip Valnorms var {»ar næst ok let hann siga 
vndan a homlo. Reyri SigvrAr {»ar Vt til hafs einskipa. f»a var 
(>etta kve{)it. 20 

Vard eigi vel vid atyrio 
Vatnormr i Portyrio. 

Sigldo f>eir SigvrAr siAan i haf. ok er siglt var miog forst maAr af 
skipi hans. sa het Kolbeinn ^orliotzson. SigvrAr brc/t skipit er hann 
kom svAr ok var vm vettrinn i Alaborg. Enn of svmarit eftir foro 25 
fieir svnnan baAir saman ok Magnus blindi med .vij. skipom. ok komv 
a Lista a ovart vm n6tt. ok logAo (>ar skipom sinom at landi. j^ar var 
fyrir Benteinn Kolbeinsson hirAmaAr Jnnga konvngs ra^skr maAr. |>eir 
SigvrAr gengo {»ar vpp i nætrellding. ok kom a wart ok tok hvs a 
{»elm. ok villdo ieggia elld i bæinn. enn Benteinn komz vt i bvr nockvt 30 
meA herklæAom sinom ok bioz at veriaz. ]^a mællti SigvrAr. Hverr vill 
sveina ganga inn at Benteini. {»at er nv kvrteisi. Enn engi varA skiott 
til bvinn. Benteinn heyrAi hvat {»eir toluAo ok sagAi sva. Hverr yAarr 
er inn gengr {»a skal vapn fyrir finna. Enn myrk(l) var i hvsino ok 
stoA hann viA dyrrin meA brvgAit sver{». skiolld hafAi hann fyrir ser. 35 
enn hialm a hofAi. SigvrAr stoA bra^t fra noccot ok sa at engi var{» 
til bvinn. hann tok grafelld einn ok vafAi vm hond ser. hann bra sver^i 
ok sneri vpp at hvsino. hann var i skyrto einni ok hafAi ecki a hofAi. 
Hann hleypr inn i hvsit sva snart sem kolfi skyti. sva at hann var 330 Codez Frisiaoos. 

^egar i innanyer{)0 hvsino ok sneri vUar {)egar at Benteini. ok hio 
hann banahogg. ok kom sva vt at bann hafdi bofofiit i bendi ser. ok 
var mafirinn einkar bvatligr. f)vi at allra manna var bann snofvrmann- 
ligaztr. Sva segir. 

5 Hellt a Lista Dreif til akogar 

lofØvngr akipom fyrir skiolldvngi 

arrr fyrir AgØir landmanna lid 

arstan af neaiom. |>ar er logar br?nno. 

hne hersa (kyn) vocto drengir 

10 [284J herr var i landi med darrr rodian 

brvnno bygdir blod Beinteini 

fyrir bvdlungi. aØr bana fengi. 

Siftan foro (>eir til skipa sinna ok helldo brot. Enn er Jnngi konvngr 
fretti drap Benteins ok bræftr bans Sigvrfir ok GyrØr. for Jnngi kon- 

15 vngr med mikit liØ at (>e]m Sigvrfti slembi. ok tok skip vndan Hakoni 
pvngellto seyni Pals ok dottvrseyni Asiaks Erlingssonar af* S61a. ok 
systrvnngi Hakonar maga. Énn Jngi konvngr ellli Hakon a land vpp 
ok liS bans allt ok tok hvert fat {»eirra. Enn f)eir flyØo i fiorØo inn 
vndan. ^eir flyfto ok vndan Jnga konvngi Sigvrftr slorkr son Eindri^a 

20 i Ga^Iardal. ok Eirikr bæll broØir bans. ok Andres kelldoskitr son Grims 
or Visti. Enn Sigvrftr slembir ok Magnus blindi ok ^orleifr skiappa 
sigldo norfir bit yttra (>rimr skipom a Halogaland. ok var Magnus fiann 
vetr i Riarkey. nor Ar meØ ViftkvnniJonsseyni brofivrseyni Knvtz. Enn 
Sigvrdr var a Finnmork (>ann vetr a larn. ok meirr enn .xx. menn mefi 

25 bonom. enn bann bio stafna af skipi sino ok ra^far a ok sc/ckti nidr i 
Ægisfirfti innanver[)om. Enn {»at var mællt at (>eir |>orIeifr skiappa 
fengi bonom vistir ok Einarr Ogmvndarson af Sandi ok Gvftrvnar Einars- 
dotlvr Arasonar af Reykiabolum. j^at er sagt {)ann vetr at Sigvrdr 
orti viso {)essa. 

30 GoU var i gamma vara |>ar gamans vant 

|)ar8 ver gladir drvckom at gaman dryckio 

ok gladr grams son f>egn gladdi f>egn 

geck medal beckia. pur landz sem var. 

Ok vm varit eftir for bann nordan ok baffti skvtvr .ij. er Finnar boffto 
35 gert bonom. ok var engi ss/mr i enn meft sini bvndnar. ok viftiar fyrir 
kné. reyro .xij. menn a bord. sva skiotar at ecki skip tok {)ær a vatni. 
sva sem kveftit er. 

Fått eitt fylgir 
fvro baleyskri Saga Sifoirdar slembidjåkns. 331 

svipar vnd segli 
aiobvodit skip. 

Sigvrdr kom norAan i Våga ok tok f)ar Svein prest ok sonv hans tva 
ok let drepa {»a alla. 

(Drép Vilhjålms skinnara.) ^ 

9. Sigvrdr hellt {>a sv6r i Vikar ok tok [)ar Vilhialin skinnara 
lendan inann SigvrØar konvngs. annan f>oraIlda keppt ok drapo (>a baØa. 
j^a for Sigvrdr svfir med landi ok hilti {»ar Styrkar ^ glæsirofv svør 
fyrir ByrØo. f)a er hann for svnnan or ka^pangi ok drapo hann. Enn 

er Sigvrftr kom svØr til Valsness^ hitti hann Svinagrim ok let hoggva 10 
af honom hina hægri hond. |>a for hann svØr a Mæri fyrir vttan 
j^randheimsmynni. tok f>ar HeØin hnrØmaga ok Kalf kringloc/ga. ok let 
HeØin vndan ganga. enn {»eir drapo Kalf. SigvrØr konvngr ok SaØa- 
gyrØr fostri hans spvrØo til fara SigvrØar slembis ok hvat hann hafØiz 
[285] at. 'f)a sendo ^eir menn til atleita hans. fengo (>eir fyrir Jon 15 
ka^ko son Kalfs hins ranga. broØvr Jvars byskvps. ok annan Jon prest 
smyril. |>eir skipoøo Hreininn. allra skipa skiotaztr .ij. rvm ok .xx. 
f>eir leitoØo SigvrØar ok fvnndo hann eigi. ok foro aftr viØ litinn 
orØztir. f)vi at menn sogØo sva. at (>eir sæi f)a. ok {»eyrøi'eigi at leggia 
at {)eim. SigvrØr for svØr a Hc/rØaland. ok kom i HerØlo. [)ar atti bv 20 
Einarr son Laxapals. ok var hann farinn inn i HamarsfiorØ til Gagndaga- 
f)ings. j^eir toko fe allt er heima var ok langskip .xxv. er Einarr atti ok 
son hans .iiij .vettra gamlan er la hia verkmanni hans. villdo svmir drepa 
sveininn. enn svmir hafa i brot meØ ser. (VerkmaØrinn sagØi {)eim.) Ecki 
mvn yØr f>at happ at drepa svein f)enna. ok engi tilslægia er yØr at hafa 26 
hann i brot. ^vi at hann er son minn enn eigi Einars. .Ok af hans orØom 
leto f)eir sveininn eflir. enn {»eir foro i brot. Enn er Einarr kom heim 
gaf hann verkmanni fe til .ij. a^ra gvllz. ok baØ hann hafa [)a^ck fyrir 
sitt orræØi. Sva segir Eirikr Oddzson. at hann var {)a i Biorgyn er 
Einarr Palsson sagØi fra fiessom tiØindom. ok hann let rita fiessa sa^go. 30 
SigvrØr for {>a svØr meØ landi. ok allt i Vik a^str. ok hitti Finn Sa^Øa- 
vifsson a^str i Kvilldom er hann for at heimta landskylldir Jnga kon- 
vngs ok let hengia hann. Si^an for hann svØr til Danmerkr. 

(Bréfsending Jnga konungs.) 

10. Vikveriar ok Biorgyniar(menn) mællto. at ^at var osomi er 35 
SigvrØr konvngr ok vinir hans séto kyrrir norØr i Ka^pangi. fiott 

O Styrkarr Cd, >) 8aa reffe« t Cd. for opr, Hvalaneaa. 332 Codex Frisianos. 

fs/Øvrbani hans færi f)iodlei6 fyrir vtan |>randheims[nynni. enn Jngi kon- 
vngr ok hans lift sat i Vik 2/sir vid haskann. ok varf)i landit ok hafAi 
ått margar orustor. |>a sendi Jngi konvngr bref norftr til ka^pangrs. 
(>ar stodo [)essi orfi a. Jnngi konvngr son Haralldz konvngs sendir 
5 qvefiio Sigvr{)i konvngi brodvr sinom ok Safiagyrdi. Ogmvndi svipti. 
Ottari birtinngi. ok ollom lendom monnom. hirØmonnoin. ok hvska^rloro. 
ok allri alfiydo sælom ok teslom vngom ok gomlum. gvfiz ok sina. 
Ollam monnom ero kvnnig venndrefti ^2/ er ver bofom ok sva æska. 
f)v ert'.v. vettra« enn ver .iiij. vettra. megom vifi ecki atfæraz nema {»at 

10 sem vift niotvm vina ockarra. ok go6ra manna. Nv (>ickiomz ek ok 
minir menn vera nærr staddr vendre{>i ok na^dsyn beggia ockar. enn 
{»V e6a {)inir vinir. Geyr nv sva vel at {)v Tar til fvnndar vid mig. ok 
sem fiolmennaztr. ok verom baftir saman hvat sem i geriz. Nv er sa 
ockarr mestr vin at til {)es8 helldr at viØ sém vel såttir. ok sem iafnaz 

16 balldnir i ollum lutom. Enn me6 ^vi at f)v afrækiz ok villt eigi fara. 
at ns/ftsynligri orftsennding minnt enn sem fyrr hoflr(!) f)v gert. skalitv 
viA {)vi bvaz at ek mvn Tara a hendr {)er meØ lid skipti {)a gv6 meØ 
ockr. {)vi at eigi mvno ver lengr hafa [286] sva bvit at sitia med sva 
miclom kostnadi ok flolmenni sem her {>arf fyrir vrri[)ar sakir. Enn her 

20 ^arf margs vid. tekr {)v aliar landskylldir at helmingi ok adrar tekior 
i Noregi. Lifit i gvdz fri(>i. |>a svaradi Ottarr birtingr. ok stod vpp a 
fiingino. 

(Tala Ottars birtings.) 

il. |>at er mal Sigvrdar konvngs til Jnga konvngs brodvr sins 
26 at gvd {>acki honom goda kvedio sina ok sva starf ok torvelldi. er fiv 
heflr ok f)inir vinir i riki {»esso at beggia ockarra na^dsyn. Enn {)0tt 
svmt {)icki helldr ordigt i ordom Jnga konvngs til Sigvrdar konvngs 
brodvr sins. f)a hefir hann mikit til sins måls i marga stadi. Nv vil 
ek lysa fyrir ydr milt lyndi. ok heyra hvart {>vi fylgir lyndi Sigvrdar 
30 konvngs eda annarra rikismanna. at {)v Sigvrdr konvngr bv f)ig ok f>at 
lid sem (>er vill fylgia at veria land (>]tt. ok far sem fiolmennaztr a 
fvnd Jnga konvngs brodvr f)ins sem fyrst matto. ok styrki hvarr yckarr 
annan i ollom farsælligom lutom. enn almattigr gvd bada yckr. Nv 
viliom ver heyra ord f)in konvngr. Petr Sa^davlfsson bar Sigvrd kon- 
36 vng a {)ingit. er sidan var kalladr Petr byrdarsveinn. f>a mællti kon- 
vngr. Vito [)at allir menn ef ek skal rada. at ek vil fara a fvnd Jnga 
konvngs brodvr mins sem fyrst ma ek. Taladi f)etta ok hverr at 
odrom. sem Oltarr hafdi fyrst vpp kve{)it. ok var f)at [la radit at stefna 
SRga Siffurdar slembidjåkns. 333 

lidi saman. ok Tara c/sir i land. Si^an for Sigvrfir konvngr a^str i Vik 
ok hiui {)ar Jnga konvng broftvr sinn. 

(Fall Magnus blinda.) 

12. Sama hwsi komv ^eir Sigvrfir slembir ok Magnus blinndi 
svnnan or Danmork med .xxx. skipa. bæfti Danaher ok NorØmanna. 5 
f>at var nær vctrnoltvm. Bnn er f)ctta spyria konvngarnir ok (>eirra 
lid. fara f)eir a^str i moti. j^eir hiltoz i Hvc/lom viA Holm hinn gra. 
{)at var hinn næsta dag eflir Marteinsmesso a svnnodaginn. f>cir Jngi 
konvngr ok SigvrØr konvngr hofØo .xx. skip ok oli st6r. var(> (>ar 
orusta mikil. Ok eftir hina fyrsto hrid flyØo Danir med .xviij. skipom 10 
heim svør. ^a rvddvz skip (>eirra Sigvrftar ok Magnus. Enn er miog 
var hroøit skip Magnus, la hann i bvilo sinni. HreiØarr Griotgar^zson 
er lengi hafØi verit med honom. hann tok Magnus konvng i fang ser. 
ok villdi Ic/pa a skip annat. |)a var HreiØarr skotinn spioti millom 
her(>anna. ok (>ar i gegnom. Enn sva segia menn at ^ar fengi Magnus 16 
bana af ^vi sama skoti. ok fell HreiAarr a bak aftr a (>iliornar. enn 
Magnus a hann ofan. Mælir {»al hverr maAr at hann ^otti vel hafa 
fylgt sinom lånardrotlni. ^ar fell LoAinn sa^rvAr af LinostoAom a skipi 
Magnus, ok Bersi j^ormvAarson stafnbvi SigvrAar slembis ok Jvarr 
Kolbeins(son). HavarAr fægir. Sia Jvarr geck inn at Haralldi konvngi 20 
ok vann fystr a honom. Fell {>a mikill luti liAz Magnus ok SigvrAar. 
[287] |)vi at engi geck vndan {>ann er {»eir matto né. |>eir drapo. i 
einom holma meirr enn .Ix. manna. (>ar voro .ij. islenndzkir menn 
drepnir. SigvrAr son Bergt)ors Marssonar ok Klæmit son Ara Einars- 
sonar. Jvarr skra^thanki son Kalfs hins ranga. er siAan var byskvp i 26 
f>randheimi norAr. hann var faAir Eiriks erkibyskvps. Jvarr hafAi iamnan 
fylgt Magnusi. hann komz a skip Jons ka^ko broAvr sins. enn Jon alti 
Cecilio dottvr GyrAar BarAarsonar. (>eir .iij. komvz a skip Jons. annarr 
Arnbiorn ambi. er sifian atti dottvr |>orsteins i AvAzhollti. (>riAi Jvarr 
dvnnla Stårason. broAir Helga Stårasonar. enn (>rænskr at moAvrkyni. 30 
hinn vænsti maAr. Enn er liAzmenn vrAo varir viA at (>eir voro {)ar 
{)a gengo [)eir at {)eim Joni. enn {»eir bioggvz viA. var ^a bvit viA at 
al{>yAa mvndi beriaz. Enn {»at var{> at sætl meA {»eim^ at Jon Rysli 
vndan Jvar^ broAvr sinn ok Arnbiorn. ok festi fe fyrir (>a. enn f)at fe 
var honom geGt siAan. enn Jvarr dvnnta var leiddr a land vpp ok 36 
ha^ggvinn. {)vi al [)eir SigvrAr ok GyrAr Kolbeinsseynir villdo eigi taka 
fe fyrir hann. ^vi at (>eir kenndo honom at hann hefAi verit at vigi 

>) l>at Cd. ') Jvarr Cd. 334 Codex Frbianoø. 

Benteins brodvr ^e\m. pBi sagdi Jvarr byskvp. at f)at befdi sva y6f 
hann l\6\k at honom f)otti verst, er Jvarr var leiddr a land vpp vndir 
oxi. ok hvarf adr til f)e]rra. ok bafi fia heila hittaz. Sva sagdi GvØriOr 
Birgisdodir systir Jons erkibyskvps Eiriki Oddzseyni at hon heyrOi 
5 Jvarr byskvp f)et(a segia. 

Rofinn bardagi. 

13. ^ranndr giallkeri styrSi skipi i lidi Jnga konvngs. Enn pm 
var sva komit at Jnnga menn reyro a smAbåtom at ^im monnoro er • 
svnndi voro ok drapo hvern er f)eir nado. Sigvrfir slembir liop a kaf 

10 af skipi sino. {)a er hrodit var. ok steypli brynio af ser i kafi. svam 
si^an ok haffii skiolld yfir ser. Enn menn nockvrir af skipi )>randar 
toko einn mann af svnndi. ok villdo drepa hann. enn sa bad sig vndan 
ok qvaz invndo segia f)eini hvar SigvrSr slembir svam. f)eir villdo f)at. 
Enn skilldir ok menn darSir ok vopn ok klæSi flnto vida a sianom hia 

15 skiponom. Sia mvnvt j^er segir hann hvar flytr ra^dr skiolldr. f)ar er 
hann vndir. Sif)an reyro f)eir f)annig ok toko hann ok flotto vp i skip 
^ranndar. Enn forandr gerSi ord ^iostolfi ok Ottari. Amvnda. ok GyrSi. 
Sigvrdr hafdi haft a ser elldzvirki. ok var fnioskrinn i valhnotarskvrn 
( innan ok steypt vm vtan vaxi. ^vi er ^essa getit at [lat f)otti hvg- 

20 kvæmligt at bva sva vm at alldri matti vælazt. |>vi hafdi hann skiolld 
yfir ser. er hann svam at ^a vissi engi hvart sa skiolldr var eda annarr. 
er margir fluto a sianom. Sva sogdo {)eir at alldri mvndo j^eir finna 
hann ef |)eim væri eigi sagt til hans. Enn er ^randr kom til landz 
med hann. {)a var sagt lidzmonnom [288] at hann var tekinn. {)a slo opi 

25 a herinn af fagnadinom. Enn er Sigvrdr heyrdi {)at mællti hann. Margr 
vandr madr man her ver^a feginn af hofdi mino i dag. ^a geck 
^iostolfr Alason til |)ar er hann sat. ok strarc silkihvfo hladbvna af 
hofdi honom ok mællti. Hvi variv sva diarfr {)rælsson einn. at {)v 
f)ordir at kallaz son Magnus konvngs. Hann svaradi. Eigi f)arfto at 

30 iamna fa^dvr minom vid {)ræl. [ivi at litils var fiinn fadir verf)r hia 
minom fa^dvr. Hallr son ^orgeirs læknis Steinssonar hirdmadr Jnga 
konvngs var vid staddr f)essi tidindi. hann sagdi Eiriki Oddzseyni fyrir. 
enn hann reit eftir bok {la er kollvd er Hryggiarstycki vm {»essa ai- 
bvrdi. Eirikr var vitr madr ok var i {)enna tima longom i Noregi. 

35 Drap ok qualar Sigvrdar slembis. 

14. Hallr sagdi sva at hofdinngiar villdi lata drepa Sigvrd f)egar. 
enn f)eir er grimaztir voro at reka harma sinna a honom redo pislom 
Saga Sigurdar alcmbidjikns. 335 

hans. ok voro til {)css nefndir bræfir Benteins Sigvrdr ok Gyrfir seynir 
Kolbeins. ok Petr byrfiarsveinn villdi hefna Finnz brodvr sins. Enn 
hofdinngiar ok flest folk geck fra. ^eir brvto i svndr folleggi hans 
med oxarhomrom. ok handleggi. f)a fletto f)eir hann af klæfionom. ok 
ætlodo at fla hann kvikvan. ok klufv sva^rfi i hoffii honom. f)at inatto 6 
{)eir eigi gera fyrir blodrås. ^a borfio {)eir hann med svar{)svipom 
lengi. sva at naiiga var oli hvS af honom flegin. Si{)an skvlo f)eir 
slocki a hrygginn sva at i svndr geck hioggv sidan af honom hofvdil. 
ok drogo brarl likama hans. ok reyrdo i hreysi nockverio. ^at er allra 
manna mal vina hans ok ovina. at engi madr i Noregi hafi betr verit 10 
gerr at ser of alla luti. enn Sigvrdr i {)eirra manna minni. er f)a voro 
vppi. enn ogæforoadr var hann of svma luli. Sva sagdi Hallr at hann 
mællti fait i pislonom ok svaradi fa {)ott menn eyrti orda a hann. enn 
hann braz alldri vid. helldr enn f)eir lysli a slock eda stein. Enn {)at 
let hann fylgia at f)at matli vel vera vm godan dreng, ^ann er vel væri 16 
at f)rek bvinn at sva mælti slandaz pinningar at j^vi at madr helldi 
mvnni sinom eda brygdiz litt vid. Enn {)at sagdi hann at alldri bra 
hann mali sino ok iamnléUmællt væri honom sem {)a at hann væri a 
olbeck inni. hvarlki mællti hann hæra ne lægra eda skelf(hen)dra enn 
vandi hans var til. ok mællti allt til f)ess er hann andaf)iz ok sa^ng 20 
{)ri{)iong psalltara. ok lelz honom {)at f)ickia vmfram of elion annarra 
manna eda styrk. Enn preslr sa er f)ar hafdi kirkio skamt i fra. let 
lik Sigvrdar færa {»annig til kirkio. ^essi prestr var vin [leirra Har- 
alldzsona. Enn er [letta spvrdiz ka^stvdo {»eir reidi a hann. enn leto 
aftr flytia likit par sem hafdi verit. [289] varf) f)a prestr fe fyrir giallda. 96 
Enn vinir Sigvrdar foro eflir liki hans or Danmorko. ok flutto hann til 
Alaborgar. ok grofv at Mariokirkio f)ar i bænom. f>iostolfr Alason let 
færa lik Magnus blinda til Osloar ok grafa at Hallvardzkirkio hia Sig- 
vrdi konvngi fa^dvr hans. Lodin sa^prvd færdo f>eir til Tvnsberg[s. 
enn annat lidit grofo fieir (Hir. 30 

Eysteinn Haralldzson com vestan. 

Sigvrdr ok Jngi hofdo f>a radit .vi. vetr Noregi. ^at var kom Eysteinn 
vestan af Skotlandi. hann var son Haralldz gilla. Arni ok Brynioifr 
|>orleifsson ok Kolbeinn hrvga f>eir hofdo farit vestr vm haf eflir 
Eysteini ok fylgdo honom i land ok helldo {)egar nordr til ^randheims. 35 
ok loko f>rændir vid honom. ok var hann til konvngs tekinn a Eyra{)ingi 
vm gagndaga. sva at (hann) skylldi hafa {»ridiong Noregs vid brædr sina 336 Codex Frisianos. 

Sigvrd ok Jnga. {»eir voro fia a^str i landi. foro ^a (menn) i niilli 
f)eirra konvnga ok sætlo {)a sva at Eysteinn konvngr skylldi hafa ^rif^- 
iong rikis. Var f)vi trvat of faderni hans. er Haralldr konvngr hafSi 
tii sagt. BiaØa^k het mofiir Eysteins ok kom hon i Noreg meØ honom. 

5 Drap Ottars birtings. 

2. Magnus het hinn fiorfii son Haralldz konvngs. Kyrpinngaormr 
fostrafii hann. yar hann ok til konvngs tekinn ok hafdi sinn lota af 
landi. Magnus var veill a fotom ok lifØi litla hri^. hann var^ séttdi^^r. 
Hans getr Einarr Skvlason. 

\(l Avd gefr Eysteinn lydom fioldyrs hafa fiorir 

eykr hialldr Sigvrf^r skialldar folktialldz komit alldri 

lælr Jnngi alarg gyngva rydr braknings kyn blédi 

aemr Magnoa frid bragna. bredr vod adlo ædri. 

Efkir fail Haralldz konvngs giila var Jnngirldr drotlning gipt Ottari 

^5 birting. hann var lendr mafir ok hofftingi mikill. j^rænskr at ætt. hann 

var mikill styrktarmaSr Jnga konvngs. meSan hann var mest i barnæsko. 

Sigvrdr konvngr var ecki mikill vin hans. ok {)otti hann allt hallr vndir 

Jnga konvng mag sinn. Oltarr Jbirtingr var drepinn norfir i ^randheimi 

i einvigi vm kvelld er hann geck til aptansamgs. Enn er hann heyrdi 

20 hvininn af hoggino. f)a bra hann vpp hendi sinni ok skickio i moti. ok 

hvgfii at kastad væri snæka^ck sem vngom monnom var laFnan tilt. hann 

fell vid hoggvit. Enn Alfr rodi son hans kom f)a i kirkiogarSinn. hann 

sa fall fa^Svr sins. ok sva at mafir sa er vegit harøi hann hliop a^str 

vm kirkiona. Alfr hliop eflir honom ok drap hann vifi sa^nghvshornit. 

25 ok mællto menn at honom tokz vel of hefndina. ok f)otti hann mycio 

meiri mafir sifian enn afir. 

Sigvrfii konvngi folluz skirslvr. 

3. Eysteinn konvngr var f)a inn i ^randheimi. er hann spvrfii 
drap Ottars ok stefndi til sin bondalifii. hann for vt til bæiar ok varf) 

30 allfiolmennr. Enn frændr Ottars ok (afirir vinir) kennfio rafi f)essi mest 
Sigvrfii konvngi. ok voro bændr miog geystir a hendr lionom. enn [290] 
hann ba^fi fyrir sig skirslur. ok festi fyrir iambvrfi. ok sva skylldi 
sanna mal hans. ok var fiat at sætt. For Sigvrfir konvngr eflir {»at 
svfir i land. ok vrfio |)essar skirslur alldri fram flultar. 

35 Jngirifir drottning gipt. 

4. Drottning Jnngirifir gat son vifi Jvari sneis. er Ormr het ok 
Saga Jnga ok brædra hans. 337 

sidan var kallafir konvngsbrodir. hann var fri|)r synom. ok gerSizt 
mikill horSinngi sem enn mvn getid ver()a sidan. Jnngirifir droUning 
var sifian gipt Arnå a Stofircimi. hann var siSan kalladr konvngsmågr. 
voro {)eirra born Jnngi. Nicholas. Filippus i HerAlo. ok Margret er aUi 
Biorn brockr. enn sifian Symon Kårason. 5 

Vpphaf Erlings skacka. 

5. Erlingr hat son Kyrpinngaorms ok Ragnhilldar dottvr Sveinka 
Sleinarssonar. Kyrpingaormr var son Sveins Sveinssonar Erlondzsonar 
or Ger{)i. Hofiir Orms var Ragna doUir Orms Eilifssonar ok Sigri{)ar 
doUvr Finnz iarls Arnasonar. Erlingr var vitr madr. ok var f)o vin io 
mikill Jnnga konvngs. ok meS hans rafii feck Erlingr Kristinar doUvr 
I)eirra Sigvrfiar konvngs Jorsalafara ok Malmrri{)ar droUningar Erlingr 
atli bv a Stvfilo a Svnnhorfialandi. Hann for or landi ok mefi honom 
Einndri^i vngi. ok enn fleiri menn rikir. ok hoffio frilt lifi. {»eir bioggvz 
til Jorsalaforf)ar. ok foro veslr vm haf til Orkneyia. ^aSan for Rogn- is 
valldr iarl Kali ok Vilhiaimr byskvp. fieir hofdo allz af Orkneyiom .xv. 
langskip. ok sigldo til Svdreyia. ok f)adan vestr (il Vallandz. ok f)a IciS 
sidan sem farifi hafSi Sigvrdr konvngr Jorsalafari vt til Niorvasvnda. 
ok heriodo vifia of Spån hinn heifina. Litio sifiarr enn f)eir sigldo i 
svnndin. skill)iz brot Eindri{)i vngi meS .vi. skipom. ok foro sifian ser 20 
hvarir. Enn Rognvalldr iarl ok Erlingr skacki hitli dromvnd einn i 
haG. ok logfio til mefi .ix. skipom ok borfioz vifi I)a. Ok at lyctom 
logfio {)eir sneckiornar vndir dromvndinn. baro I)a heiØnir (menn) a {)a 
bæfii griot ok vopn ok grytvr fvllar af vellannda biki ok vifismiorvi. 
Erlingr la sino skipi næst f)eim. ok bar fyrir vtan ^b vapnabvrfi hcifi- 25 
inna manna. {)a hioggv {)eir Erlingr ra^far a dromvndinom. svmar i 
kafi nifiri. svmar ofarr. sva at f)eir foro ^bt inn. Sva segir f>orbiorn 
Skackaskalld 1 Erlingsdrapo. 

Hioggio oxar eggiom eydcndr aa yØrar 

vggla^st hvatir givgga arnar hvngrs a iarnom 30 

|)vi var nennt a nyio varg fylHnngi velar 

Kordmenn i kaf bordi. vigskarrd ofan barrdot. 

Avfion ra^fii het sa maØr er fyrstr geck vpp a dromvndinn. hann var 
stafnbvi Erlings. )>eir vnno dromvndinn ok drapo {)ar ogrynni manna, 
ok toko I)ar ofa mikit fe. ok unno fagran sigr. Rognvalldr iarl ok 35 
Erlingr komv i |)eirri fcrfi til Jorsalalandz ok vt til arinnar Jordanar. 
snero ^b aflr. ok fyrst til Hiclagarfiz ok leto ^bt eflir skip sin. ok 
foro svnnan iandveg. ok helldo heilo ollu ()ar til er {)eir komv i Norcg. 

Codex Frisianai. 22 338 Codex Frisianu9. 

[291] ok var]) I)eirra ferf) allmiog lofvt. ()otti Erlingr dv mycio meiri 
enn aAr. hvarlvt'ggia af ferf) sinni ok kvanfanngi var hann ok spek- 
ingr at viti. a^fiigr ok ællslorr. malsnialir. enn var mest hallr vndir 
Jnga konvng. 

5 Fra Haconi SigvrSarseyni. 

6. Sigvrftr konvngr reifi at veizlom i Vik wslr med lid sitt. Hann 
reifi vm by fiann er rikr madr atli er Sytnon het. Enn er konvngr 
reid i gognom byinn. beyrfii hann i hvs nockvt kvefianndi sva fagra. 
at bonoin fannz mikit vm. riSr tii hussins ok sa inn. at f)ar stoS kona 

10 ein viS kvern. ok qvafi vifi forkvnnar fagrt er bon mol. Steig kon- 
vngr af bestinom ok gcck inn til bennar ok lagfiiz med benni. Enn 
er bann for i brot. vissi Symon bondi hvert eyrinndi konvngs bafØi 
vcrit. enn bon bet ^ora ok var verkakona bonda. SiSan let Symon 
var()veita kost bennar. Eflir f)at ol bon barn. var sveinn sa nefndr 

15 Hakon ok kalladr son SigvrSar konvngs. Hakon fæddiz ^ar vpp med 
Symoni ^orbergsseyni ok Gvnnbilldi konv hans. fæddoz f)ar ok vpp 
seynir {)eirra Symonar. Avnvndr ok Andres, ok vnnvz {)eir Hakon mikit 
sva at t»a skilfii ecki nema bel. 

Eysteinn konvngr bar{)iz v\6 Leikberg. 

20 7. Eysteinn konvngr var sjaddr a^str i Vik nær landzenda. hann 
var osattr vifi bændr. Ræni ok Hislngsbva. Ger^o ^eir samnat at honom. 
enn bann bellt vid {)a orusto ok bafSi hann sigr. ^ar beilir Leikberg. 
er f)oir borfioz. bann brenudi ok miog viØa i Hising. SiØan gengo 
bændr til banda honom ok gvlldo giolld stér. enn konvngr tok gisia 

25 af {)eim. Sva segir Einarr Skvlason. 

Vikveriom galU flesi folk vaif br«lt 

var|) |)anni(f hailt adr fenj^i sælt 

H^eyrrgdi gramr eno gisIa tok 30 Ok enn. giormiildr ok fraror. sa er giolldin^ iok. Vann aiklingr a6tt Rønir Ingo rikt 

vid anarpa droU ok reiddi alikt 

leyrd er ly dom oær arlld fesli ar6 

Leikbergi oær. sein ardlingr bard. ) giolld JN Cd. Saf(a Jnga ok brædra hans. 339 

Eysteinn konvngr for til Noregs. 
8. Litlo sifiar byriadi Eysteinn konvngr fer]) sina or landi vestr 
vm haf. ok sigldi til Kataness. Hann spvrSi til Haralldz iarls MaddaS- 
arsonar i ^érsa. hann lagfii til med .iij. smaskvtur. ok komv a f)a ovara. 
&in iarl hafSi ok .iij. skip ok a .Ixxx. manna. Enn (er) f)eir voro 5 
obvnir vi8. f)a fenngo f)eir Eystekin konvngr {)egar vppgongo a skip 
iarls. ok toko iarl hondom ok hoFSo mefi ser a skip. Hann leysti sig 
vt med .iij. morkom gvllz. ok 8kill)0 vid sva bvit. Sva segir Einarr. 

Voro sogns med sara primr skvtom tok |)reytir 

seyni Maddadar staddir |)ann iarl drasils hranna 10 

maii^rennir fecks manna hra^^lr gaf hræskyfs nistir 

mattvgr tigir éUa. horvi siu fra/^mym iofri. 

Eysteinn konvngr sigldi f)a8an svAr fyrir a^stan Skotland. Hann lagAi 
til kc^pstadar ^ss a Skotlandi er hot Pardion ok drap mart manna, 
enn rænnti stadinn. Sva segir Einarr. 15 

Frett befek al fell 
folk brysto svell 
iofvrr [292] eyddi trip 
a Pardionar liث 

Adra orasto alti hann vid Hiarlapoll vid riddaralid ok kom f)eim a flotta 20 
ok hrard f)ar skip nockvr. Sva segir Einarr. 

Beil bvdlvngs biorr bvginn gladdi heil 

blod Tell a da^rr hrvdoz Engia beil 

hird fylgis holl ox vitnit vin 

vid Hiarlapoll. yalbasU rin. 25 

{»a hellt hann svdr a England ok atti hina {)ri()io orusto vid Hvitaby. 
ok feck sigr. enn brenndi byinn. Sva segir Einarr. 

Jok hilmir hialldr rikl lek vid ramn 

{»ar var hiorva.galldr rart ylgiar tarnn 

hiozl hilldar sky fecks Tyrdoro harmr 30 

▼id HviUby. fyri skogar garmr. 

Eftir f)at heriadi hann vm England vida. Enn {)a var Stefnir konvngr 
a Englandi. ^vi næst atti Eysteinn konvngr orasto vid Skarpasker vid 
riddara nockvra. Sva segir Einarr. 

53 
Drap dvglinngr gegn 

dreif sirengiar regn 

vid Skarpasker 

skialldkænan her. 

22* 
' 340 Codex Frisianus. 

^ar næst barfiiz hann i Pilavik. ok feck sigr. Sva segir Einarr. 

Rard fiklinngr 8ver|) vann visi alU 

sleit gylpis (erp fyrir vestan sallt 

prvd Paria lik brandr gail vid brvn 

5 i Pilavik. brennt LangatVn. 

^ar brendo {)cir Langatvn. inikit {)orp. ok segia menn at sa bær hafi 
litia vppreist Tengit sifian. Eftir f)at for Eysleinn konvngr brot af 
Englandi ok vm ha^stifi aflr tii Noregs. 

Fra sonom Haralldz gilla. 

10 d. Gofir rri|)r var i Norcgi ondyerl)a daga Haralldz sona. ok var 
f)eirra samfiycki til nockvrrar hlitar. mcfian hit forna rafioneyli {)cirra 
liffii. Enn ()eir Sigvrfir ok Jngi voro bernskir ok holfio {)a eina hirfi 
bafiir. enn Eysleinn einn ser. hann var Tvllroskinn at. alhJri. Enn er 
anfiat var rafioneyti {)cirra Sigvrfiar ok Jnnga. Safiagyrfir Barfiarson. 

15 Amvndi Gyrfiarson. ^ioslolfr Alason. OUarr birlingr. Avgmvndr sviptir. 
ok Avgmvndr drenngr. brofiir Erlings skacka. lilils f)oUi vert vm Erling 
mcfian Ogmvndr liffii. sifian skiljio I)eir hirfi sina Sigvrfir konvngr ok 
Jnngi konvngr. ok refiz ()a til fvlUin(g)s vifi Jnga konvng Gregorius 
Dagsson Eilifssonar ok Ragnhilldar SkopladoUvr Avgmvndarsonar. Gre- 

20 gorius haffii 8/fi fiar. ok var sialfr hinn mesti skc^rvngr. ger{)iz hann 
forstiori fyrir lundrafiom nicfi Jnga konvngi. Enn konvngr veitli honom 
at taka af sinni eign slikt er hann villdi. — Sigvrfir konvngr ger^iz 
ofstopamafir micill ok veirinn vm alla luti. ok sva voro {leir Eysleinn 
konvngr bafiir. ok var ()at ^o nockvrv nærr sanni {)ar sem Eysleinn 

25 var. enn hann var ailra manna fegiarnazlr ok sinkaztr. Hann var mikill 
mafir ok sterkr. fri|)r synom. iarpr a hår. alira manna var hann sniall- 
aztr i mali. Sva segir Einarr. 

Snilld berr snarpra elida sva er t>a er Rarma ræsir 

séifludz t)ess er rydr blodi rcidordr ta^lor greidir 

30 gefit hcfir gvd sialfr iofri rarsn vinnr gramr sem gvmnar 

gagn Sigvrdar magni. gladniælUr pegi adrir. 

Fra Eysteini konvngi ok Jnga brofivr^ hans. 

10. [293] Eysleinn konvngr var svartr mafir ok dfl^klitafir. helldr 

hår mefialmafir. vilr mafir ok skynsamr. Enn l)at dro mest riki vndan 

35 honom er hann var singiarn. Hann alli Rogno dotlvr Nicholas måså. 

Jnngi konvngr var ()eirra fegrslr i andliti. hann haffii gvlt hår ok helldr 

«) 8 Ulf. Cd. Saga Jnga ok brædra hans. 341 

()vnt. ok hrvck miog. litill var vppvs/xlr hans. ok varia malli hann 
ganga einn saman sva var visinn annarr fotrinn. enn knyttr var hann 
a herfioin ok sva a bringo. hann var bliØmælllr ok dæll vinom (sinum). 
fl^rr af fe. ok miog let hann hofSinngia rada med ser landraSom. vin- 
sæli vifi a1[)ydo. ok dro {)al miog allt saman vndir hann riki ok fiol- 5 
menni. Brigida hel doUir Haralldz konvngs gilla. hon var fyrst gipt 
Jnnga Hallsteinsseyni Sviakonvngi. enn siAan Karli iarli Sonaseyni. f)a 
Magnusi Sviakonvngi. ^ f>eir Jngi konvngr Haralldzson voro sammæØra. 
SiØarst atli hana Birgir iarl brosa. |>a^ atto .iiij. sono. Einn var Filippus 
iarl. annarr Knvlr iarl. ])riSi Folki. fiorSi Magnus. Dælr f)eirra voro [)ær 10 
JnngiriSr er atti Syrkvir Sviakonvngr. fieirra son var Jon konvngr. 
a^nnvr Kristin. f)rif)ia Margrct. Maria hel onnvr doUir Haralldz kon- 
vngs gilla. er atli Symon skalpr son Hallkels hvks. Nicholas hel son 
f)eirra. Margrel het hin I)ri|)ia doltir Haralldz konvngs gilla. hana atti 
Jon Hallkelsson brofiir Symonar. Nv geriz mart i ^ess med I)eim is 
bræSrom er til 5vndr()yckis var. 

Ferf) Nicholaus kardinala. 

11. Nicholas kardinali af Romaborg kom i Noreg a da^gom f)eirra 
Hafalldzsona. ok haffii pavinn hann sent i Noreg. Enn kardinali hafSi 
rciSi a f)eim SigvrSi konvngi ok Eysteini. ok vrØo f)eir at ganga til 20 
sætta vifi hann. enn hann var vel til Jnnga konvngs ok kallafii hann 
son sinn. Enn er fieir voro allir såtlir vid hann veitti hann f)eim at 
vigia Jon Birgisson til erchibyskvps i |>randheimi ok fcck honom pallium. 
ok mællti sva at erkibyskvpsloll skylldi vera i Niflarosi at Krislzkirkio. 
f)ar sem er hinn helgi Olafr konvngr. Enn afir hofAo liofibyskvpar 25 
einir verit i Noregi. Kardinalinn kom f)vi vifi. at engi mafir skylldi 
med vapn fara i ka^psta^dom at osekio. mema .xij. menn f)eir (er) fylgd 
atto med konvngi. Hann bætti at morgo sid norrænna manna, medan 
hann var [)ar i landi. Enngi hofir sa madr vtlendr komit i Noreg er allir 
menn mæti iafnmikils eda iafnmicio mætti rada vid al[)ydo sem hann. 30 
Sidan for hann svdr med miclar vingiafir ok lezt iafnan mvndo vera 
hinn mesti vin Nordmanna. Enn er hann kom svdr til Rvmaborgar. 
{)a anndal)iz bradliga pavinn. sa er adr var. enn allr Rvmaborgar lydr 
villdi taka Nicholavm til pava. {)a var hann vigdr til pava med nafni 
Adrianus. Sva segia I)eir menn er vm hans daga komv til Rvma- 35 
borgar at alldri atti hann sva skyilt eyrindi [294] vid adra menn. at 

^) Magnus Sviakonvngr Cd, ^'t$ MH^4# .-M«M» ''»•'\» %ét»§m ^i' U^*J'u*rM ^r jf.r ^^^ /V/-"'/Vi# ^'^ «*'» ^fti ls#v/*« ui litifiirt ^kt ir »tf 

V/ *^* ^-^-A v«-^/# ♦t'WIp »v *<irti> mftJi. uwiifo irt. 

ih^ff t^fffff olt lh'4t ft^iA ax. y^U kfffivmpn fir 5->r*^ E] 

^fffjin ii I Hff\Ht hk khfffit p*'tf ^f %'j^yf^f hk Jnfi't rA fioii 
løft-U^tftun ttøffff fy httfi^kip hk .Immm%. m*nu9, rnn hano fecfc 
v^øUp UttHH Ué-Hi hfni/ArlM ^^nn l/rlr t^nn nhut Iftidir menn. yn si 
IMi AfnhU nWéf) 91 fn ) •kylN^rfffOiri »I if^((l drvfrko bv^carlar hanf »ed k 
Mnhm i^««/!! fM^A Iflifim KvIlroAinn « (»irtKil. ok alll liA hans var hiali 
iHHtfl kNMvfftfr »lo/t v|i|f ok M((Ai rnonriorn fra hval hann hatfti tprrt 
livi'iMiM lffM«Ar liNfiii vlllilii vlA liNriri tfi*ra. ok baA aer liAz. Enn al^yøt 
MfNMMN iiKfAo KoAfiM rom al iiihII bana. ok hMox honom vilia fylgia. 

4)1 VhlAr JHilrra bræAra. 

I II |iH nImA NI||vrAr koiivriKr vpp (»k lalnAi. aagAi {)at vsætt or 
iliiyl kmiiiiMi kiMiiiill |m*Iiii. i|vnA (lri*uoriiim alikt vpp setia. qvaS ok 
ii|||l Nkylltlv ltMi||l Hl al AN IviHJr |ii*irrii akylbli vi^rAa ef hann inæUi raøa 
al \m\\\ nk\\\\\\ fili*v|iii hliilmlnoiii |ioim hiiioni ^vllroAna. Gregorios qvas 

m \\\\\ M'Ibi hI hrtnii \\\\W{ hu \\\ Ipiial (loyK ok lots viA f)vi bvinn. Fåm 
tln^M^MU «lAiMi viM' v(«ulini hMikarll <iro^orii vii a strælL ok va hvscarl 
|I|||mAhv KtMhMU!! |«a vlIMl tin^^oriuK ^wwff^ al (»oim. cnn Jngi koo- 
\Mltl IhIII i^K m<ul MiMtaiTA manna. Knn or Jnn|S(i|ri{ir drotlanf 
AM||ift K^^H\n^« IHOoK \H MUwi^^w^ kom hon al {lar er 

"^ ^t||N^^^ »KiN^Nhwnift )^U!>ma\V Jn^ia konxn^:^« ok var ^mall ^ ^ntSk 
mo^tl^M K\Mi\«^)tom t^\onal Knn |^oir hotj^o w^^fil hann mean Sipvfur 
KoM\H|li« tUllx^^l^i \i\nna^!kxon ok St^xi^}^ $\mi K\sldii$ Iratwia ik Saga Jnga ok brædra hans. 343 

kenndo mcnn raSin SigvrSi konvngi. f>R geck hon {)egar til Jnga 
konvngs ok sagfii honom. qvafi hann lengi mvndo lilinn konvng vera. 
ef hann viildi ecki al færaz. l)ott hirfimonn hans væri drepnir. hverr 
at odrom sva sem s(v)in. Konvngr r«iddiz vifi atolur hennar. |>a kom 
Gregorius fiar at hialmafir ok bryniaAr. bad konvng eigi reidazl. qvad 6 
hana salt mæla. Enn ek em her kominn til liSz vifi ySr. ef f)er vilit 
vei[295]la SigvrSi konvngi atgongo. ok er her ^ meirr cnn .c. manna vli 
i garfiinom hvscarlar minir. hialmafiir ok bryniaSir. ok manom ver 
l)adan at sækia sem ofirom {lickir verst. Enn flestir lotto ok kvaSo 
SigvrA konvng mvndo vilia bæta ohapp sitt. Enn er Gregorius sa at to 
leliaz mvndi mællli hann vifi Jnga konvng. Sva mvnv {)eir bleSia af 
{)er. drapo fyrst minn hvscarl. enn nv hirdmann {)inn. enn siØan mvnv 
{»eir mig vilia drepa efia annan lendan mann. f)ann er f)eim f)yckir ^er 
mest afnam i vera. enn ()eir sia at (>v færiz ecki at. enn laka ])ig af 
konvngdominom. siAan er vinir [)inir ero drepnir. Nv hverngan' veg t5 
sem adrir lendir menn l)inir vilia. {»a vil ek eigi biAa na^tha^ggsins. ok 
skvlom vid SigvrAr konvngr kfl^pa saman |)essa nétt. at {»vi kc^pi .sem {)a 
må verf)a. Enn f)at er bæAi at f)v ert illa attokinn fyrir vanheilsv sakir. 
enda ælla ek lilinn viliann til at hallda vini f)ina. ^ em ek nv albvinn 
at ganga til fvndar viA SigvrA konvng hcAan. {)vi at her er merki milt 20 
vli. Jngi konvngr sloA vpp ok kallaAi til klæAa sinna. baA hvern mann 
bvaz er honom viildi fylgia. ok kvaA f)a ecki tioa at letia sig. letz 
lengi hafa vndan ært. sagAi at I)a skylldi til ståls sverfa meA f>eim. 

Fall SigvrAar konvngs. 

14. SigvrAr konvngr drack i garAi SigriAar^ sæto. hann bioz viA. 35 
ok ællaAi at ecki mvndi af allogvnni ver{)a. SiAan geck Jngi konvngr 
at garAinoni meA iiA sitt. ofan fra smiAiobvAom. Arni konvngsmagr 
vttan fra Sandbrv. Asiakr Erlendsson or garAi sinom. enn Gregorius 
af strælino. ok I)otti f)aAan verst. f>eir SigvrAr konvngr skvto miog 
or loftgluggom.* ok brvto ofna. ok baro grioliA a f)a. f>eir Gregorius 30 
brvto vpp garfizhliAit. Fell fiar Einarr son Laxapals i hliAino af liAi 
SigvrAar konvngs ok Hallvarl)r Gvnnarsson. var hann skotinn i loptiA 
inn. ok harmaAi hann engi maAr. ^cir binggy hvsin. ok geck HA 
SigvrAar konvngs af hendi honom til gri()a. |>a geck SigvrAr konvngr 
a lopt eilt ok viildi tala. hann hafAi gvllroAinn skiolld ok kenndo menn 35 
hann ok villdo |)eir eigi heyra hval hann sagAi. skvto menn at honom 
sva sem i drifo^ sæi. ok matli hann eigi f)ar vera. Enn er liAit var 

*) berr Cd. ') hverngag Cd. *) siaa Cd. «) Sigvrdar Cd •) dHpo Cd 344 Codex Frisiauus. 

gengit af hcndi honom ok menn hioggo hvsin miog. f)a geck Sigvrfir 
konvngr vt ok |>orI)r hvsfreyia mcfi honom hirSmafir hans vikverskr 
ok sneri I)annig sem Jngi konvngr var fyrir. ok kallaSi a Jnga konvng 
bro5vr sinn at hann skyHdi selia honom grif). Enn ()eir voro {)egar 

5 hoggnir badir. fcU |>or()r hvsfreyia med orfilofi miclo. f>ar fell marl 
manna af lidi Sigvrfiar konvngs. {)oU ek nefna fått. ok sva af Jnga 
konvngs lifii. enn .iiij. menn af Gregorio. |>eir borfiozl .xiiij. noUvm 
fyrir Jonsmesso baptisla enn f)at var fa^stodag. ^ Sigvrdr konvngr var 
iarfial)r at Krislzkirkio hinni forno vt i HolmL Jngi konvngr gaf Gregorio 

10 skip. {)at er Sigvrfir konvngr haffii alt. Enn .ij. nottom eda .iij. [298] 
siSarr kom Eysteinn konvngr svnnan meS .xxx. skipa ok hafSi |)ar 
mcfi ser Hakon brodvrson sinn ok lagfiiz i Florvvågom. Enn menn 
forv i mefial f)eirrn ok villdo sætta I)a. enn Gregorius villdi at {)eir 
legØi vt at fieim. ok sagdi eigi siSarr betira. qvaz hann mvndo vera 

15 hofdinngi at ^vl enn fiv konvngr far eigi. er nv eigi U8z vant. Enn 
margir lotto, ok var{) af [)vi eigi ferf)in. * Eysteinn konvngr for a^str 
i Yikina. enn Jngi konvngr norfir i ^randheim. ok voro (»eir {»a sattir 
at kalla, ok hiltoz f)0 eigi sialflr. 

Gregorius sta^k yndan Eysteini konvngi. 

20 i5. Gregorius Dagsson for a^str h'llo sifiarr enn Eysteinn kon- 

yngr. ok var vppi a Hofvnndi a Bratzbergi at bvi sino. Enn Eysteinn 
konvngr var inn i Oslo. ok let draga skip sin meirr enn .ij. vikvr 
siafar at isi. ^vi at islog voro micil i Vikinni. Hann for vpp a Hofvnd 
ok villdi taka Gregorium. enn hann varf) varr vi8. ok for vndan vpp 

25 a f>elamork niefi .Ixxxx. manna ok f)ar norfir vm fiall ok kom nidr i 
HarSangri. ok for sidun i EAni a Stvfilo til bvs Erlings skacka. enn 
hann var farinn norØr til Biorgyniar. Enn Kristin kona hans dottir 
Sigvrdar konvngs var heima. ok bd/6 Gregorio. at hann skylldi slikt 
hafa {)a5an sem hann villdi. fock Gregorius f)ar gofiar vifitokvr. Hann 

30 hafdi ^abm langskip er Erlingr alti ok allt |)al sem hann ()vrrti. Greg. 
orius f)ackadi henni vel ok qvafi hana hafa stérmannliga^ gert. sem 
von var. SiØan for hann til Biorgyniar. ok fvnndoz f)eir Erlingr. ok 
f)otli honom Kristin vel hafa gert. 

Vfrifir meS konvngom. 

35 16. SiSan for Gregorius norfir til ka^pangrs. ok kom fyrir iol. 

Jngi konvngr varf) honom feginn. ok bafi hann (hafa) slikt af sinni eign 
1) farrttodag Cd. >) ferpix Cd. >) hafa Ulf. Cd. S»gh Jnga ok brædra hanø. 345 

setn hann villdi. Eystoinn konvngr brenndi bjgrinn Gregorii ok hio 
bvil. Enn na^st ^2/ er Eysteinn konvngr hinn ellri hafSi gera lalil 
nordr i ka^pangri. er mestar gersimar voro. ^9/ voro brennd vm veltr- 
inn ok skip goS med er Jngi konvngr atti. ok var I)at verk hit ovin- 
sælsta. Enn raØin voro kennd Eystcini konvngi ok Filippo Gyrfiarseyni 5 
foslbroSvr SigvrSar^ konvngs. Vm svmarit eHir for Jngi konvngr 
nordan. enn Eysteinn konvngr svnnan ok samnafii ser ok herlifii. ^eir 
hittoz i Seleyiom fyrir norfian LiAandisnés. ok var Jngi konvngr mycio 
fiolmennari. var f)a vifi siairt' at {)eir mvndo beriaz. |>eir sættoz ok 
varf) {»at at sælt. at Eysteinn konvngr festi at giallda .xv. merkr gvllz 10 
Gregorio enn Jnga konvngi xxx. marka. fyrir [)at er hann baffii raSit 
{)vi er skipin voro brennd ok n«/s(in. Enn Filippus skylldi vera vtlagr. 
ok sva fieir alh> er at brennvnni hofSo verit. |»eir menn skylido ok 
vllagir er sannir voro at averkom vifi Sigvrfi konvng. {)vi at Eysteinn 
konvngr kenndi ()at Jnnga konvngi at hann helldi f)a menn. Eysteini 15 
konvngi likaSi illa ok f)otli na^l)vnngarsælt vera. Jngi konvngr for fl^str 
i Vik fra stefnonni. enn Eysteinn konvngr norSr i f>randheim. SiSan var 
Jngi konvngr i Vikinni. enn Eysteinn konvngr nordr ok hittoz ecki. 
enn p2/ ein ord foro a milli er ecki voro til sælta. sva ok let hvarr- 
tveggi drepa vini annars. Enn Eysteinn konvngr gallt [297J ecki feit. 20 
ok kennSi I)at hvarr oSrom at ecki helldi sættina. ^eir Jngi konvngr 
ok Gregorius sponfio miog lidit vndan Eysteini konvngi. Barfi standala 
Bryniolfsson ok Symon skalp son Hallkels hvks ok mart annarra lendra 
manna. Halldor^ Bryniolfsson ok Jon Hallkelsson. 

Drepnir sendimenn Eysteins. 25 

17. f>a er lifinir voro .ij. vetr fra falli SigvrSar konvngs drogo 
konvngar her saman. Jngi konvngr a^stan or landi. ok feck hann 
.Ixxx. skipa. enn Eysteinn konvngr norSan ok feck hann halfan .v. 
ta^g skipa. |>a haffii hann dreca hinn micia er Eysteinn konvngr Magn- 
usson hafSi gera latit. ok hoffio fieir allfritt lid ok mikit. Jngi kon- 30 
vngr la skipom sinom svfir vid Morstr. enn Eysteinn konvngr litlo 
nordar i Græninngasvndi. Eysteinn konvngr sendi til motz vid Jnga 
konvng Aslak vnga Jonsson ok Arnå stvrlo Sæbiarnarson. f)eir hofdo 
eitt skip. Enn Jnnga menn kcnndo {)a, logdo {»eir at I)eim. ok drapo 
mart manna af f)eim. toko ok allt f)at er a var skipino. Enn Asiakr 35 
ok Arni ok nockvrir menn med f)eim komvz vndan a land vpp ok foro 
til fvndar vid Eystein konvng ok sagdi honom hvernig Jngi konvngr 

>) .E. Cd. S) aiaflt Cd, •) Halldorr Cd. 346 Codcz Fråiaoas. 

bafSi fagnat pe\m. Eysleion koiiTngr hafdi f>a bTs|>ing' ok sagdi inoniNnB 
bvern ofri|> {>eir Jngi konvngr Tilldo gera hans monnom. ok bad liØs* 
fnemi al fieir skylldi fylgia honom. ok hofvin ver lid sva mikit ok 
golL at ek Til hrergi vndan flyia ef |>er vilit fylgia mer. Enn engi 
5 rnrp romr al mali hans. Hallkell hTcr var [lar. enn seynir hans baftir 
med Jnga kon^ngi. Symon ok Jon. Hann STaradi ok sagdi at roargir 
beyr^o ^elta. Fylgi gTllkistvr j^inar {>er nv ok veri land. 

Liflal Eysteins konvngs. 

18. Vm nottina eflir reyro ^eir a brot morgom skipom a hm. svmir 

10 til lags Tid Jnga konvng. enn STmir til Biorgyniar. STmir i Fiordo inm. 
Enn Tm morgininn er liosl tar. j^a var Eysleinn konvngr med -x. 
skipom einom eftir. let hann ^a eflir drekann mida. j^vi al bann vmr 
f>vngr vndir arom. ok fleiri skipin. {>eir hioggv miog drecann. sva 
hioggv {)eir ok nidr mvngat sitt ok allt |iat er fieir matto eigi med ser 

15 hafa. Eysleinn konvngr geck a skip Eindri)ia Jonssonar mwrneb. ok 
foro pelf nordr ok inn i Sogn. ok j^adan hit efra arslr i Vik. Jngi 
konvngr lok skipin ok for et yira arstr i Vikina. Enn fyrir arstaa 
Folld {)a var Eysleinn konvngr med .xij. hvndrvl manna, ^a sa ^r 
Ild Jnga konvngs ok j^oltvz eigi lid vid hafa ok liopo vndan a skog. 

20 flydi f)a sinn veg hverr. sva at konvngr var vid annan mann. ^ir 
Jnngi konvngr vrdo varir vid ^a ok sva at Eysleinn konvngr var 
fémennr. ^eir foro at leita hans. Symon skalpr hilti Eyslein konvng 
er hann geck vndan rvnni einom al fieim. Symon mælili. Heili lavarfnr 
sagdi hann. Konvngr svaradi. Eigi veit ek nema {>v {)ickizt nv minn 

25 lRvarl)r. Er nv sem geriz sagdi hann. Konvngr bad at bann skylldi 
honom vndan skiola. sagdi honom ^al byria. (>vi al lengi heir med 
ockr vel verit. [238] fo^^ ^v se annan veg. Symon qvad {» ecki mvndo 
af j^vi ver^a Konvngr bad al hann skylldi hlyda messo adr. ok sva 
var gert Sidan lagdiz Eysleinn konvngr nidr a grvfv. ok breiddi 

30 hendrnar fra ser VI. ok bad sig ha^ggva i kross medal her|>anna. qvad 
pB skylldo reyna hvart hann mvndi |>ola iam eda eigi. sem {)eir hofdo 
sagt lagsmenn Jnga konvngs. Symon mællti vid {)ann er bs^ggva skylldi 
konvnginn. at hann redi til. qvad konvng h(*llzti lengi |)ar kropit bafa 
vm lyng. Var hann fia ha^ggvinn. ok f>otti prvdliga vid ver{)a. Lik 

35 hans var flutt til Fors. enn fvrir svnnan kirkiona vndir breckvnni var 
lik hans nållsælt. Eysleinn konvngr var iardadr at Forskirkio. ok er 
leg hans a roidio kirkiogolG. ok breiddr yfir bygvrr. ok kalla menn 
bann belgan. f>ar sem hann var bøggvinn ok Mod hans kom nidr. 
Saga Hékonar herdibreids. 347 

spratt vpp brvnnr. enn annar l)ar vndir breckvnni sem lik hans var 
nåttsælt. Af hvarolveggia I)vi vatni I)ickiaz menn bot hafa fengit. 
^at er sa^gn Vikveria at margar iarleinir yrdi at legi Eysleins kon- 
vngs aSr ovinir hans steypto a IciAit hvndzsoSi. Symon skalpr var hit 
mesla o|>ockafir af verki ^esso af aIf)ydo. Sva segir Einarr Skvlason. 5 

Mvn sa er mordi Yandizt 
margillr ok aveik aliili 
sid af tlikom radom 
Symon tkalpr of bialpas. 

Vpphaf Hakonar konvngs Sigvrfiarsonar. * 10 

Hakon son Sigvrfiar konvngs var tekinn til hof])ingia yGr flock f)ann 
er afir haffii fylgt Eysteini konvngi. ok gafo flocksmenn honom 
konvngsnafn. f>a var hann .x. vcttra. ^ar voro I)a mefi honom Sig- 
vrfir son Havar|>z hc^lldz af Reyri. ok {)eir Andres ok Ogmvndr fost- 
brædr Hakonar konvngs seynir Symonar. ok mart annarra hofAinngia 15 
ok vina Eysleins konvngs ok Sigvrfiar konvngs. ^eir foro fyrst vpp 
a Ga^tland. Jnngi konvngr kaslafii sinni eign a |)at ailt er ^e\r alto 
edir i Noregi. ok gerdi {rai Vtlaga. Jngi konvngr for nordr i Vikina. 
ok var ([)ar). enn stvndom norSr i landi. Gregorius var i Konvnga- 
hello viA haskann. ok var{)i ^ar landit. 20 

Fra Gregorio oc Simoni skalp. 

2. Eftir vm svmarit komv ()eir Hakon konvngr ofan af Gaiiandi 
ok foro til Konvngahello. ok hofØo mikit lid ok fritt. Gregorius var 
f)ar i bænom ok stefndi f)ing fiolmennt i bænom vid bændr ok krafSi 
ser lifiz. honom f)otto menn (>at litt ræma. ok letz hann iila Irva ^em, 25 
Hann for i brot .ij. skipom ok inn i Vikina. ok var allogladr ok ætlaSi 
til motz vifi Jnga konvng. ^vi at hann haffii spvrt at Jngi konvngr for 
meft her mikinn norØan vm Vikina. Enn er hann var skamt norSr 
kominn. mætti hann {)eim Symoni skalp ok Halldori Bryniolfsseyni ok 
Gyrfii Amvndaseyni fostbrodvr Jnga konvngs. Gregorius var{) {)eim ^ 
feginn miog. hann hvarf f)a aftr. ok {>eir allir saman. ok hoffio .xi. 
skip. Enn er [299] {)eir reyro vpp til Konvngahello. ^b hoffio ^eir 
Hakon f)ing fyrir vlan b»inn. ok sa fc^r {»eirra. ^a mællti Sigvrfir af 
Reyri. Nv er Gregorius feigr er hann ferr i hendr oss med få lidi. 
Gregorius lagSi at landi gagnvart bænom ok villdi bifia Jnga konvngs. ^^ 
{>vi at hans var vån enn hann kom eigi. Hakon konvngr biotz vifi i 
bænom ok let ^orliot ski^foskalla vera hdf|iingia fyrir lifii {)vi er var i: 
I" 

I' 348 Codex Frisianus. 

a ks/pskipom. {)eim er fluto fyrir bynom. hann var vikingr ok rans- 
mafir. enn Hakon konvn^r ok SigvrSr ok allr herrinn var i bænom ok 
fylkto a bryggiom. Allir menn hofdo [)ar gengit vndir Hakon konvng. 

(Flélti Håkonar konungs.) 

5 2. f>cir Gregorius reyro vpp oflir anni. ok Icio hefia skipin fyrir 

stra^mi ofan eftir anni at I)eim |>orlioli. f>oir skvtvz a vm hrid. fiar 
til er |>orliotr liop fyrir (borfi) ok hans felagar. voro svmir drepnir 
enn svmir komvz a land. pn reyro l)eir Gregorius at bryggiom. let 
Gregorius [)egar skiota vpp bryggiom vndir fætr Hakonar inonnonu 

to f>a fell sa madr er merki hans bar. er hann ætladi til vppgongo. f>a 
kvaddi Gregorius til at taka mcrkit Hall son Avfionar Hallzsonar. hann 
gerdi sva ok bar sifian merkit vpp a bryggiornar. enn Gregorius gcck 
eftir honom ok ska^t skiildi frain yfir hofvt honom. Enn f)egar Greg- 
orius kom 8 bryggiornar ok Hakonar menn kenndo hann. |>a hopvfio 

15 f)eir. ok gafz rvmit |)egar tva vega. Enn er fleira kom lifiit vp af 
skiponom. ()a sotti Gregorius ok hans menn fram. enn Hakonar menri 
hopvfio i fyrstv. enn |)vi næst rvnno f)eir vp i bæinn. Enn ^eir 
Gregorius fylgfio {)eim ok rako ^b tysvar vp or bynom. ok drapo mart 
manna. Engi fa^r var ska^roligri at alf)yfiomanna rom enn pessi er 

20 Gregorius for. py\ at Hakon haffii meirr enn .xl. hvndra[)a manna, enn 
Gregorius eigi oli .cccc. f>a mællli Gregorius vifi Hall Avl)vnarson 
eflir orustona. Margir menn f)icki mer mivkari i soknom enn f)er Js- 
lenndinngar. {)vi at f)er erot ovanari enn ver Noregsmcnn. enn ongir 
f)icki mer vapndiarfari enn [)er. |>a kom Jngi konvngr litlo sifiarr ok 

25 let drepa marga menn {)a er vifi Hakoni hoffio tekit. svma let hann fe 
giallda. enn hann brenndi bv fyrir svmom. svma rak hann or landi. ok 
gerfii {)eim mart illt. Hakon konvngr for vm veltrinn eftir hitt efra 
norfir til ^randheims ok kom f)ar fyrir paskir. ok toko ^rændir hann 
f)ar til konvngs at hafa fa^fivrleif sina [)rif)iong Noregs vifi Jnga kon- 

30 vng. Jngi konvngr var i Vikinni. ok villdi Gregorius fara at {)eim norfir. 
enn margir la^tto. ok varf) ecki af f)vi a f)eim vetri. Hakon konvngr 
for norfian vm varit ok haffii nær .xxx. skipa. Vikveriar foro af lifii 
Hakonar fyrir mefi .viij. skipom ok heriofio a Mæri hvaratveggio. Enngi 
mafir mvndi fyrr heriat hafa verit milli kvpanga. Jon son Hallkeb 

35 hvks samnafii lifii ok for at f)eim ok tok Kolbein ofia. ok drap hvert 
barn af skipi hans. Sifian leitafii hann hinna ok hitti {)a vifi .vij. skipom. 
ok borfivz I)eir. enn Hallkeli fafiir hans villdi eigi fara til motz vifi 
hann sem I)eir hof[300]fio vifi mælltz. ^ar fell mart gofira bænda. enn Sifra HAkonar herdibreidi. 349 

Jon var{> sårr. Hakon konvngr for til Biorgyniar meA liAi sino. Enn 
er ^cir koniv til Sliornvclllo. spvrAo {)eir at Jnngi konvngr var c/stan 
kominn fyrir fam noltom til Biorgyniar ok Gregorius, ok {)ordo l)eir 
f)a cigi {)annig at halida. {)eir sigldo svAr vm Biorgyn hit ytra ok 
hitto {)a lagsmenn Jnga konvngs med .iij. skipom er seinni hoffio orAit 5 
a^stan. |>ar var Gyrfir Amvndason foslbrofiir Jnga konvngs. hann alti 
GyriAi syslvr Gregorii. ok annarr Gyrfir logmaÅr Gvnnhilldarson. {)ri^i 
Havarer kliningr. Enn Hakon konvngr let drepa {>a Gyrfi Amvndason 
ok Havar|> klining. enn hann haffii Gyrfi logmann med ser svfir ok for 
sidan 2/8iT i Vik. 10 

(Fra rådagerA.) 

4. Enn er Jngi konvngr spvrAi {>etta for hann arstr eftir f)eim. 
|>eir hittoz i Elfi arstr. Jngi konvngr lagAi vpp i ana i ena ncyrAri 
kvisl. ok gerdi niosn fyrir ser til {>eirra Hakonar. Enn Jngi konvngr 
lagAi at landi vt viA Hising ok beiA {>ar niosnarinnar. Enn er niosnar- 15 
menn komv aftr. gengo {)eir til konvngs ok sogAo. at {)eir hefAi sét 
HA Hakonar konvngs ok alla skipan {>eirra. sogAo at [>eir lago vppi viA 
stikin ok hofAo tengt skvtstafna sina viA slikin. t^eir hafa .ij. c^str- 
faraknorrv. ok hafa {)a lagt yzta skipanna. A knorrvnom voro hvn- 
kastalar. ok sva vm stafna. Enn er {>etta spyrr Jngi konvngr hvern 20 
viAbvnat {>cir hoFAo let hann blasa til hvs{>in(g)s oUu liAino. ok leitar 
konvngr raAz viA liA sitt. ok qveAr at Gregorium ok Erling skacka ok 
aAra lenda menn ok skipstiornarmenn. ok segir allan viAbvnat Hakonar 
manna. Gregorius svaraAi ok birti sinn vilia. ok sagAi sva. Fvndir 
varir Hakonar hafa at boriz nockvrom sinnom. ok hafa [)eir haft optazt 25 
nteira HA. ok fengit ^o minna lut i varom skiptom. Enn nv hofvm ver 
myclo meira HA. ok mvn |)at nv {)ickia Hkligt {>eim monnom. er fyrir . 
skommo hafa mist gofgra frænda sinna. at her mvndi nv vel bcra til 
vm hefnd. })vi at f)eir hafa nv aAr lengi rekiz vndan oss i svmar. hofvm 
ver {>at oppt mællt ef [»eir biAi vår. sva er nv er sagt at vera mvndi. 30 
at ver mvndim hætta til fvnda viA {>a. Nv er {)at at segia fra mino 
skaplyndi. al ok vil leggia til orusto viA ^a ef {)at er eigi moti konvngs 
vilia. {>vi at ek ætla enn sem fyrr heGr verit. at {>eir mvni ver{>a fyrir 
at lata ef ver leggiom skelegglijra at. Man ek })ar til leggia er ollum 
{>ickir erOAaz. At ræAo Gregorii var{> mikill romr. ok letoz allir bvnir 85 
at leggia til orfisto viA {la Hakon. Var {>a roit ollum skiponom vpp 
efllr anni. til ^ess er hvarir sa aAra. f)a viko [>eir Jngi konvngr af 
årstrarminom Vt vndir eyna. Atti konvngr {>a tal viA styrimenn aHa. 350 Cedex Frisiaans. 

ok baA [301] f>a skipa til atla^go. ok qvaddi f)a at Erling skacka. sagfti 
sem satt var. at engi var vitrari maSr i {)vi liAi ok kænni i orasto. 
t)ott svmir væri enn akafamenn meiri. Veik konvngr f)a enn ræfianni 
til Qeiri lendra manna, ok tierndi svtna a nah. enn lark sva ræSo sinni 
5 al hann baA f>at hvem til leggia. er hann sæi at raAi gegndL ok siAan 
alla saman ver{)a a citt satta. 

(Andsvar ok tillaga Erlings skakka.) 

5. Erlingr skacki svaraAi konvngi. Skylldr em ek herra at ^gia 
eigi viA ræAo yAarri. Enn e( {)er vilit vita hvat min raAager^ mvn 

10 vera. ([)a skal ek yAr lata {)at heyra.) ^cssi ællan sem nv er sett er 
f)vers moli mino raAi. f)vi at ek kalla })etla vera otero. at beriaz viA 
[>a at sva bvno. f)6lt ver haCm mikit liA ok fritL Ef ver skvlom veita 
{>eim atsokn ok roa a strarminn. ^r sem .iij. menn ero i halfrymi. {m 
ver[)r einn at réa. enn annanr at hlifa ^eim. hvat er f)a nema einn 

15 |>ri{>iongr liAz vårs mani vera til at beriaz. Litz mer sva sem ovigliga 
mvni f)eir komazt viA orustona. sem viA årar ero ok ba^kom horfa viA 
ovinom sinom. GeGt mer témstvnd til raAagerAa. enn ek heit {)vi ^ar i 
mot. at ek skal {>at raA til finna fyrr enn .iij. dagar se liAnir. at hog- 
ligar skviu ver viA komazt at leggia a fvnd ^eirra. Ok fannz {>at miog 

20 i ræAo Erlings, at hann latli allogvnnar. Enn margir eggioAo aArir. 
ok qvaAo f)a Hakon mvndo larpa a land vpp enn sem fyrr. ok hofom 
ver f)cirra f)a enn ecki. enn {)eir hafa nv liA litiA ok hofom ver raA 
^eirra allt i hendi. Gregorius lagAi fatt til ok snciddi f)0 sva til. sem 
Erlingi gengi })at til er hann latti atlogvnnar. -at hann villdi ^w raA 

25 onyta sem Gregorius hafAi til lagt helldr enn hann kynni f)etta gerr 
at sia enn allir aArir. 

(Fra liAi Håkonar konungs.) 

6. |>a mællti Jngi konvngr til Erlings. Magr sagAi hann. nv 
viliom ver {)inom reAom fram fara. hvernig håtla skal atlogvnni. Enn 

30 fyrir f)vi at f)ess erv raAamenninir fvsari. {>& skvlom ver nv i dag at 
^eim leggia. {>a mællti Erlingr. Skvtvr {)ær allar sem ver hofom ok 
leltiskip skvIu réa vi vm eyna ok vpp hina eystri kvisl. ok sva ofan 
at ^eim. ok freista ef {)eir mætti leysa^f)a fra stikonom. enn f)a skvIu 
ver roa slorskiponom neAan at fieim. ok veit eigi aAr reynt er hvart 

35 fieir leggia {)vi betr at sem oAari ero enn ek. fietta raA likaAi ollum 
vel. iNes nockvt geck fram milli f)eirra Hakonar konvngs. ok sa hvargi 
skipin fra oArom. Enn er skvtnaherrinn reyri ofan eftir anni. sa {leir 
SngH HAkonar herdibreidi. 351 

Hakon {»at. Enn aAr hofAo {»eir vcrit a tali ok raAit raAom sinom. gato svmir 
al |)eir Jngi konvnj^r mvndo at leggia. enn margir ætloAo at |)oir mvndo 
eigi treystazt. t>vi at {>eim f)oUi miog seinkaz atlagan. enn {)cir treysloz 
vel vidbvnadi sinom ok liAi. J f>eirra flokki var mart stormenni. f)ar 
var SigvrAr af Reyri. ok |>eir Symonar seynir. Nicholas Skialldvararson. A 
Eindrit)i [302] son Jon(s) morners. ok var agætaztr maAr ok vinsælaztr 
i {»rændalogom. Margir aArir lendir menn voro ^ar ok svcilarhofAingiar. 
Enn er })eir sa at menn Jnga konvngs reyro morgom skipom vpp eflir 
anni. {>a hvgAo })eir at |)6ir mvndo vilia flyia ok hioggo tengslin ok 
reyro ellir t>oim ok villdo reka {>a. Skipin renndo skiott Tyrir slrarmi. 10 
ok er [)a bar ofan Tyrir nesit. sa f>eir at meginherrinn Jnga konvngs lå 
vt viA Hising. Menn Jnga konvngs sa ()a hvar t>eir Hakon konvngr 
Foro ok hvgAo at t>^ir mvndo at leggia. Var {)a {)yss mikill ok vapna- 
brac ok eggian. ok Ivsto vpp heropi. Enn t>eir Hakon konvngr snero 
skipom sinom at norArlandino ok er })ar vikhvarf nockvt ok komit af 15 
slra'^minom. |>eir bioggvz {>ar vm. baro a land festar sinar ok siiero 
Vt framsta^fnom a ollum skiponom. ok tengAo po saman oli skipin. leto 
knorrvna liggia vt fra skiponom. annarr fyrir ofan. enn annarr fyrir 
neAan. ok teng(Ao) f)a viA langskipin. Enn i miAiom flotanom la konvngs- 
skipit. ok |>ar næst SigvrAar skip. Enn a annat borA konvngsskipino ta 20 
Nicholas, enn |>ar næst Eindri})! Jonsson. Oli hin smæri skip f»eirra lago 
vtarr meirr. {>eir hofAo naiiga oli skip sin laAit meA vapnom ok grioti. 

(Tala SignrAar af Reyri.) 

7. SigvrAr af Reyri talaAi ok mællti sva. fiat er nv vænt at fram 
mvni koma er oss heGr lengi i svmar heiliA verit. at fvnndr varr Jnnga 25 
mvndi vcr^a. hofom ver nv ok lengi viA bviz. hafa ok margir varir 
felagar stort bergt vm at eigi mvndo falma eAa flyia fyrirJnga konvngi 
ok Grcgorio. er nv gott at minnaz f>eirra orAa. Enn ver megom meA 
minna Irarsti til tala. er fyrr hofom orAit nockvt tannsårir i vårom 
viAskiptom. ok er t>at sem hverr hefir heyrt. at ver hofom opl svaA- 90 
ilforom farit fyrir {)eim« enn eigi at siAr er oss na^Asyn at ver|)a viA 
sem mannligazt ok standa sem faslaz. {»vi at |)ann eigom ver vtveginn 
til f>ess at hafa sigrinn. Enn })ot ver haflm liA nockvrv færa. {>a ma 
^0 a^Ana raAa hvarir sigrinn skviu hafa. ok er sv von bezt i våro 
måii. at gvA veit at vor mælom retlara. Jngi heflr aAr hoggvit niAr 35 
bræAr sina tva. enn {>at er ongom manni blint hveriar foAvrbætr hann 
ætlar Hakoni konvngi. f>ær at hoggva hann niAr sem aAra frændr sina. 
ok mvn f)at synazt |)enna dag. Hakon konvngr beiddiz af Noregi i 352 CoUk FffinaflM. 

fyrfto eigi meira eoo ^ri^iongs pess fem faAir hans bafii ått ok var 
booom {>ega TaraaL Eno at minoi [lyckio er Hakon konvogr betr til- 
komion al taka arf eftir Eystein konvng foiTrbroivr sinn helldr enn Jngi 
eda Symon akalpr eAa aArir |)eir menn er Eyatein koDvng loko af lifi. 
6 Morgvm mvndi ara lilaz ^eim er aalo ainni Tilldi [>yrma. ok befAi 
^vilikir slorglæpir a bendr boriz aem Jnga. at eigi mvndo ^ora Tyrir 
gvAi at kallaz mcA konTngsnaFoi. ok f)al vndrvmz ek er gvA f)olir 
bonom [la ofdirrA. ok })at mvn gvA villa at Ter steypim honom. Beriomz 
ver })vi diarfliga. at gvA mvn oaa sigr få. enn ef ver Mlom. ^at mvn 

10 gvA {)a ombvna oaa meAr [303] margfa^lldom fagnaAi. ef bann lér vandom 
monnom valldz at ganga yGr oaa. Fari menn stilliliga ok felmti eigi 
ef orusta tekz. gæti hverr ain ok ainnar sveilar. enn gvA allra vår. 
GoAr rom(r) var gerr at mali bana. ok beto allir goAo vm at ver{>a 
vel viA. Hakon konvngr geck vpp a arstrfararknorrinn. var f)ar sett 

15 gkialldborg vm bann. enn merki bans var a langskipi hans. t)vi er bann 
bafAi aAr a verit. 

(Frå mdnnum Jnga konangs.) 

8. Nv er al aegia fra Jnga konvngs monnom. f)a er {)eir sa at 
Hakonar menn bioggvzt til orustv. var {>a ain ein millom ^eirra. {>a^ 

20 gerAo [leir leypiskip vt eftir liAi aino f)vi er brot bafAi roit. at ^eir 
akylldo aftr snva. enn konvngr ok annat liA belA {)eirra ok skipaAi 
liAi aino til atlogo. |)a toIoAo bof[)ingiar fyrir liAino ok sogAo hver 
skipin akylldo næst liggia. Gregorlus mællti. Ver bofom mikit liA ok 
friU. nv er f>at niitt TaA at |>er konvngr verit eigi i allogvnni. psi at 

25 t^a er allz gælt er yAar er. ok eigi veit hvar oskytio ao* geigar. t>eir 
hafa f)ann viAbvnat. at or hvnkc/stolom a ka'^pskiponom er borit griot 
ok skot. er f)eim (><* litlo ohættara er Gafri ero. ^eir hafa liA eigi 
meira. enn {)at er viA vart hæG lendra manna at hallda orusto viA f»a. 
Ek mvn leggia milt skip at f)vi l)eirra skipi er mest er. ok vænti ek 

SO at skom rc/n se enn at beriaz viA [)a. sva heGr enn verit optaz a varom 
fvndom. [)ott annan veg hnG liAzmvnr verit enn nv er. peiia likaAi 
ollum vel er Gregorius mællti. at konvngr siaifr væri eigi i orusto. |)a 
mællti Erllngr skacki. ]^vi raAi vil ek fylgia at ^er farit eigi til orusto 
konvngr. litz mer sva a viAbvnat {)eirra. sem ver manom {)vrfa vlAsia 

85 at giallda ef ver skvlom eigi fa mikit manntlon. ^icki mer bezt vm 
heillt at binnda. Sv raAager[) er ver hofAom fyrr i dag. {)a mælllo {>ar 
margir i mét t>vi er ek reA. ok sogAo at ek villda eigi beriaz. enn 

') |>eir Cd. 
Saga Hékonar herdibreidø. 353 

mer f)ickir oss nv til micilla hæginnda hara snviz. er f)eir ero brotv 
fra slikonom. enn nv er sva komit at ek man eigi letia at leggia til 
orusto. })vi at ek se {>at er allir mego vita. hverso mikil na^fisyn a er 
at starckva oalldarflocki {)essom. er farit hefir vm land allt meA rifsi 
ok råni. ok mælti menn [>a i frif)! byggva landit ok |)iona einom kon- 5 
vngi. {>eim er sva er goSr ok retUatr sem Jngi konvngr er. ok hefir 
^0 lengi haft valk ok vendræ{>i af ofsa ok oiafnadi frænda sinna. ok 
verit briost fyrir allri al{>yAo ok lagt sig i margfalldan haska til at 
frif)a landit. Allir hoft>ingiar eggiodo atla^gvnnar. enn biAo f»ess er allt 
kom lidit saman. Jngi konvngr hafdi |)a Bækisvdina. ok let hann at lo 
bæn vina sinna at hann lagfii eigi til orusto ok lå hann eftir vid eyna. 

(Upphaf orrostu.) 

9. Enn er lidit var bvit. |)a greifia {>eir atroArinn. ok liosta {)eir 
vpp hvarirtveggio heropi. Tengdo {>eir Jnga menn ecki skip sin ok foro 
ecki sambast. {)vi at [>eir reyro [»veran hvern stra^minn ok sveif miog 15 
stérskipom. Erlingr skacki lagdi at skipi Hakonar konvngs ok stacc 
stafni at milli ok SigvrAar [304] skips. tokz {)a orusta. enn skip Gregorii 
sveif vpp a grvnn ok hallafti miog. ok komvz [>eir ecki i fyrsto vifi 
atlogvna. Enn or Hakonar menn sa [>at. {>a logdo {>eir til ok sotto at 
{)eim. ^ enn skip Gregorii lå fyrir. {>a lagfii at Jvarr son Hakonar 20 
maga. ok sveif saman lyptingonom. Jvarr kræcti stafnlia vm Gregoriuro 
f)ar sem hann var miostr ok hnycti at ser. enn Gregorius horvadi at 
bordino vt. ok var vid sialfl at hann mvndi krækia hann vt af bordino. 
Gregorius var|> litt sårr. {>vi at hann hafdi spangabrynio. Jvarr kallaAi 
a hann ok qvad hann f)yct byrt hafa. Gregorius qvaA hann sva vm 25 
bva at f)ess {)vrfti viA. ok geck |)o ecki af. {>a var bvit vid at {)eir 
Gregorius mvndo ver[)a fyrir bord at ganga. adr Asiakr vngi kom 
ackeri i skip ^eirra ok dro {>a af grvnnino. |>a lagdi Gregorius at 
skipi Jvars. ok attoz {>eir vid langa hri{). ok var Gregorii skip bord- 
meira ok fiolmennara. fell miog lid Jvars. enn svmir liopo fyrir bord. 30 
Jvarr varf) sarr miog sva at hann var ovigr. enn er skip hans var 
hrodit. f»a let Gregorius flytia Jvar a land vpp ok kom honom (undan) 
ok voro t>eir avallt vinir sidan. — Enn er Jngi konvngr sa ok hans 
felagar at Gregorius var a grvnninom. |)a het konvngr a f)a at f»eir 
sky lido til ^eirra réa. |>vi at {)etta var hit osniallazta rad. er ver .35 
skylldim her eftir liggia. enn vinir vårir foro til bardaga. hofom ver {>at 
skip er mest er ok bezt skipat i ollom herinom. enii ek se at Gregorio 

O l>at Cd. 

Codex Friaianni. 23 354 Codcx FHsianos. 

er nv lidz ()a^rf. ()eim manni er ek a bezt at la^na. ok legg^iom til 
bardaga sem hardazt. Er {)at rettaz at ek sia i orusto. {)vi at ek vil 
sigrinn eignaz ef fæz. Enn {)olt ck vissa fyrir at varir menn mvndo 
osigr fara. f)a væri oss })0 sa einn til at vera f)ar sem vinir varir ero. 
5 f>vi at ek ma ecki at Tæraz ef ek missi ()eirra manna sem briost ero 
fyrir mer ok rc/skvaztir ero. ok lengi hafa verit forstiorar fyrir mer 
ok mino riki. Bafi f)a setia vpp merkit. ok sva var gert. Reyro f)eir 
yflr ana. f>a var bardaginn sem oAaztr. ok feck konvngr eigi rvm til 
atlc/gvnnar. sva lago skipin {>ram(g)t fyrir. {)a Ic/gdo {)eir vndir knoirr- 
10 ona. f>ar var borit a f)a ofan kesior ok palstafir ok griot sva sl6rt at 
ecki hellt vid. ok matto {)eir ecki f»ar vera. 

(Fall Eindrida Jonssonar.) 

10. Enn er lifizmenn sa at konvngr var komlnn. f)a rvddo {>eir 
fyrir honom. ok lagdi hann f)a at skipi Eindri()a Jonssonar. |>a eyddo 

15 Hakonar menn småskipin ok gengo vpp a knorrvna. enn svmir a land. 
Erlingr skacki ok hans menn atto harda sokn. bann var i fyrirrfmi. 
hann kallafii a stafnbva sina. bad t)a ganga vpp a konvngsskipit. ^eir 
sogdo at ()at var eigi dællt. ok |)ar var iarn a triam fyrir. Erlingr 
geck fram i stafninn. ok dval^iz {)ar litla hri{>. adr enu {)eir greiddo 

20 vpffongo a konvngsskipit ok hrvfto f)at. Tok |)a at flyia allr herrinn. 
svmt liop a kaf enn mart fell. enn allr fiolt)inn komz a land. Sva 
segir Einarr. 

Morg fluto a^d a ^rga Margr fell madr af dreyrgo 

alm fiveigdi lid hialma marblacks a kaf saxi 

25 ra^d flugv stel i stridri gnogt eldi feckz gygiar 

stafoblodvg skip modo. gla^m rak nå fyrir stra^mi. 

adr a grvnd af grædis eifr var|) vnda gialfri 

gæt>innga lid flædi eitrka^lld rodin heito 

sveit var i rym [305] ritar vitnis fell med vatoi 

30 ryi* Hakonar dyrom. varmt blod i men Karmtar. 

Einarr orti vm Gregorium Dagsson flock {)ann er kalladar ^ ero Elfarvisvr. 
Jngi konvngr gaf gri{) Nicholasi Skialldvararseyni [)a er skip hans var 
hrodit. geck hann til Jnga konvngs ok var meA honom sif)an mefian 
hann lifdi. Eindri[)i Jonsson hliop a skip Jnga konvngs. {)a er skip 
35 hans var hrodit. ok bad ser gri[)a. Konvngr villdi gefa honom griS. 
enn son Havar[)z klinings hliop til ok hio hann banahogg. ok var f»at 
verk miog la^tafi. enn hann sagAi at Eindrif)i hafdi raAit drapi Havardz 

') kair Cd. ■v Sa^B Håkonar herdibreids. 355 

fa^dvr hans. Eindrif)i var miogf harmadr. ok f)0 mest i |>rændalogom. 
{>ar fell mart af lidi Hakonar. fatt fell af Jnga konvngs lidi. enn mart 
var miog sart. 

(Flotti Håkonar konungs.) 
11. Hakon Qydi a land vpp. enn Jngi konvngr for nordr i Vikina 5 
med sino lifii. hann var i Vikinni vm vettrinn. ok sva Gregorius. Enn 
er {)eir komv til Biorgyniar fra orustonni menn Jnga konvngs seynir 
Jvars af Elldo. {)eir Bergliotr. drapo f)eir Nicholas skegg. er giallkeri^ 
var. ok foro sidan uorfir i {»randheim. Hakon konvngr kom nordr 
fyrir jolin. enn Sigvrfir var iafnan heima a Reyri. Gregorius hafdi 10 
lekit honom gri[) af Jnga konvngi. sva at hann skylldi hafa allar eignir 
sinar. f)vi at f)eir Gregorius ok Sigvrdr voro nåfrændr. Hakon kon- 
vngr var i kc/pangi vm jolin. ok bordoz menn hans einn aflan i hird- 
stofvnni a ondvert)om jolunom. ok hofdo .viij. menn bana. enn margir 
(urdu) sårir. Enn eflir atta dag iola foro ^eir lagsmenn Hakonar kon- 15 
vngs inn a Elldo. AIfr roØi son Ottars birtings ok nær .Ixxx. manna, 
ok komv a ovart ondver[)a nétt. {>a er hinir voro drvcnir ok logdo 
elld i .bæinn. enn [>eir gengo vt ok vorAoz vel. {>ar fell Bergliotr 
Jvarsson ok Ogmvndr broftir hans ok miog margir menn. f)eir voro 
fyrir nær .xxx. manna. Vm vettrinn nordr i ka^pangi^ andaf)iz Andres 20 
Symonarson fostbrofiir Hakonar konvngs. ok var hann hit mesta harm- 
adr. Erlingr ok t>eir menn Jnga konvngs er i Biorgyn voro Icto sem 
|)cir mvndi ^ fara norfir ^a ok {)a at Hakoni konvngi. enn ^0 var^ ecki 
af [>vi. Gregorius sendi ^w orfi c/stan. ef hann sæti iamnnær sem ^eir 
Erlingr. at hann mvndi eigi sitia kyrr i Biorgyn ef Hakon leti drepa 25 
menn Jnga konvngs norAr i ^randheimi ok logoneyti f)eirra. — Jngi 
konvngr ok Gregorius foro a^stan vm varit ok til Biorgyniar. Enn 
f)egar er Hakon spvrAi t)at ok SigvrAr foro |)eir hit efra wsir til Vikr. 
Enn er f)eir Jngi konvngr komv til Biorgyniar. ger^izt vsælt mill- 
om t^eirra Halldors Bryniolfssonar ok Biarnar Nicholassonar. Hvskarl 30 
Biarnar spvrdi hvi hinn væri sva bleikr. er f)eir niættoz a bryggiom 
nidri. enn hann qvaA ser latid blod. Eigi villda ek sva [306] ver{)a viA 
blodlatid fiskbleikr sem ^v ert. Enn ek ætla sagfii hinn at f)v mvndir 
verr vid ver{)a ok odrenngiligar. |>a g^rdiz dcila med f)eim. ok bordoz 
[)vi næst. |>a var sagt Halldori Bryniolfsseyni at hvskarl hans væri 35 
bardr a bryggiom nidri. Enn Halldor drack {>ar hia i gar^inom. geck 
hann f)a |)egar til. Enn adr voro {»ar komnir hvskarlar Biarnar. ok 
t)0t(i Halldori f>eir oiafnt hafa skilit |)a. ok stokvdo |)eim ok bordo {)a. 

^) kiallkeri Cd. >) nordr Hlf. Cd. *) mda Cd. 

23* 356 Codex Frisianas. 

Var 1)8 sagt Birni hvk(!) at Vikveriar bordo hvskarla hans. |>a toko 
^eir Biorn vopn sin ok Toro til ok villdo hefna sinna manna, vrfio ^a 
averkar med {)eim. ]^a var sagt Gregorio at Halldorr magr hans ^vrRi 
lidz vid. |>a hliopo f)eir Gregorius i brynior sinar. fia var sagt 
5 Erlingi skacka at Biorn systvrson hans barfiiz viA {)a Halldor ok 
Gregorium a bryggiom inni. ok honom var lifiz {>a^rf. ^a for hann 
til {)annig ok var allGolmcnnr. ok baA menn veita ser lid. qvaØ monnom 
klæki i vera ef einn vikverskr mafir skal yfir oss ganga her i frænda- 
haga vårom. ok man |)at æ ok *æ vppi. |>ar fello .xiiij. menn ok hoffio 

10 .ix. f)egar bana. cnn .v. letoz sidarr or sårom. enn mart varfi sart. ^a 
komv Jnga konvngi ord. at f>eir berdiz inn a bryggiom Gregorius ok 
Erlingr. ok for hann til ok viildi skilia f»a. ok matli ongo a orka. sva 
voro {)eir akafir. Sneri f)a konvngr i broL ' Enn er {>vrro larp hia 
mesto. gengo f)eir Gregorius til Nicholaskirkio vpp. enn {)eir Erlingr 

15 efiir. ok kollodoz {)a å. Sidan kom Jngi konvngr i annat sinn ok sætti 
[>a. ok villdo {>a hvarirtveggio at hann skipadi einn milli {)eirra. ^a 
spvrdo {)eir at Hakon var i Vikinni ok for Jngi konvngr ok Gregorios 
a^str med miog mart skipa. ^a stvcko {)eir Hakon konvngr vndan ok 
var{) engi orustan. for {>a Jngi konvngr inn til Osloar. enn Gregorius 

20 (il Konvngahello. 

(Drap Munans.) 

12. Gregorius spyrr til {>eirra Hakonar konvngs |>ar sem heita 
Sarrbæir. f)at er vppi vid markirnar. Gregorius for |)angat ok hvgdi 
at {)eir Hakon konvngr ok Sigvrdr mvndi vera a hinom meira bænom. 

25 ok logdo {)ar elld i hvsin. ^eir Hakon konvngr voro a hinom minna 
bænom. {)eir foro til ok villdo dvga hinom. fell {)ar Mvnan son Ala 
oskeyndz brodir Sigvrdar konvngs fodvr Hakonar. {)eir Gregorius drapo 
hann. f)a er hann viildi dvga f)eim er inni brvnno. svmir gengo Vt ok 
var |)ar mart manna drepit. Asbiorn iallda komz af bænom. hann var 

30 vikinngr enn mesti ok var sårr ordinn miog. enn bondi einn hitti hann. 
ok bad Asbiorn at hann leti hann vndan ganga. enn bondi letz [)at 
mvndo gera er hann var fvsari til. qvez opt hafa gengit hræddr fyrir 
honom. ok hio hann banaha^gg. ^eir Hakon konvngr ok Sigvrdr komvz 
vndan. Sidan for Gregorius a^slr til Konvngahello. Litio sidarr foro 

35 |>eir Hakon konvngr ok Sigvrdr til bvs Halldors Bryniolfssonar a Vætta- 
land ok logdo elld i hvsin ok brenndo. Halldor geck vt ok var f>egar 
hoggvinn. ok hvscarlar hans med [307] honom. voro |)ar drepnir nær 
.XX. menn. Sigri^i konv hans systvr Gregorii leto {)eir ganga til skégar 
Saga HAkonar herdibreids. 357 

i brot i nåttserk einoin. ^ar toko {>eir Amvnda son Gyrdar Amvnda- 
sonar ok GyriSar Dagsdottvr syslvrson Gregorii ok hofAo meA ser. 
hann var f>a .v. vcttra gamall. 

(Fall Gregorii Dagssonar.) 

13. Gregorius spvrdi })essi tif)indi. ok fiottv honom mikil. hann 5 
fretti vandliga at hvar f»eir væri. Gregorius for or KonvngaheDo ofarla 
jolanna ineA miclo liAi. ok komv til Fors hinn .xiij. dag iola. Hann 
var t>ar vm nottina. ok hafAi par oltvsa^ng affaradag iola. ok var honom 
lesit gvAspiall. f)at var Ic/gardagr. Ok or {)eir Gregorius sa lift f^eirra 
Hakonar konvngs. {)a syndiz f)eim liftit |)eirra miclo minna enn sitt lift. 10 
A ein var i milli ^eirra er {)eir hiltoz. hon heitir Befia. iss var illr a 
anni. ^vi at floft geck vndir isinn vtan. |>eir Hakon konvngr hoffto 
hs/gnar a anni vakar. ok mokat yfir siftan. sva at ecki malti til sia. 
f>a er Gregorius kom at isinom a anni qvaz honom illr synaz issinn. 
ok qvaft ^eim {)at raft at fara til brvar. er lillo ofarr var a anni. Bændr 15 
sva^roAo ok kvaSoz eigi vita hverio gegndi er hann skylldi eigi f)ora 

at sækia at {>eim yfir ana. eigi meira lift. enn f»eir hoffto fyrir. lelo is 
fvllgoftan. Gregorius svarafti. qvaft ser sialldan f)vrft at fryia aræftis. ok 
sva skal enn vera. baft f)a fylgia vel ok standa eigi a landi vppi. ef 
hann gengi a isinn. baft {)a merki sitt bera fram. Geck hann {>& Vt a 20 
isinn meft liftino. Enn {)egar bændaliftit fann at issinn var illr. })a livarf 
liftit aptr. enn Gregorius la i jsinom ok eigi miog. hann baft menn 
varaz vift. Enn eigi geck fleira meft honom enn .xxx. menn. Maftr 
skart at Gregorio a^r or flocki Hakonar konvngs ok la^st vndir kverc 
honom. Gregorius fell f)ar ok .x. menn meft honom. Enn ^at var 25 
almæli at hann hafi verit mestr hoft>ingi lendra manna i Noregi i f»eirra 
manna minnom er f)a voro vppi ok bezt verit vift Jslendinga siftan er 
Eysteinn konvngr hinn ellri andaf)iz. Lik Gregorii var fært vpp a 
Hofvnd ok grafit i Gymsey at nvnnoklc/stri. fiar var pB Ba^geift 
abbadis systir Gregorii. 30 

(Jngi konungr spyrr fall Gregorii.) 

14. Enn er Jngi konvngr spvrfti fall Gregorii ok alla atbvrfti. 
svarafti hann sva. |)eir refto ^ar [>a er verr kvnno. Sva er sagt 
at honom fiotli f)essi tif)indi sva mikil. at hann gret sem barn. Enn er 
^at geck af honom. mællti hann. Ek vilida fara til fvndar vift Greg- 35 
orium. })egar er ek spvrfta drap Halldors. ^vi at ek f)ottomz vita at 
Gregorius mvndi eigi' lengi sva silia at hann mvndi eigi til hefnda leita. 358 Codex Frifianos. 

enn folk f)eUa let sem ecki vam iamnskyllt sem ioladryckia sia. ^vi 
at ek veit vist ef ek befAa ^ar veriL {>a lOTndoin viA Gregorius badir 
hafa farit til einnar gislingar. Enn {)ar er sa maØr farinn er mer hefir 
beztr verit ok mest hefir landino halldit i hond mer. [3C3] Enn [lat 

5 hvgda ek til f»essa at skamt mvndi ockar i milli verfia. Nv skal ek 
eiS vid leggia at fara til fvndar viS {>a Hakon, ok skal vera annatbvarl. 
al ek skal hafa bana eda stiga yfir {)a ella. enn eigi er sliks mannz at 
hefndra sem Gregorins var. {lott {leir komi allir fyrir. MaAr svaraSL 
qvaA hann litt mvndo ^vrfa at leita {leirra. sagØi at ^eir ætlaAi til 

10 fvnndar viA hann. Kristin var ^ar i Oslo dottir SigvrAar konvngs 
bræArvnnga Jnga konvngs. Hann spvrAi at hon ætlaAi brot or bænom. 
ok sendi henni orA. ok spvrAi. hvi hon villdi brot. Enn henni letz 
agasamligt f»ickia. ok f)Otti ^ar eigi kvenna vist vera. Konvngr baA hana 
eigi brot fara. meA ^v\ at ver hofom gagn sem ek ætlag. ^a mvnlv 

15 her vel halldin. ^ enn meA {>vi al ek falla. ^b mvnv vinir minir eigi nå 
at bva of lik mitt mattv roer sva hellzl lama {>at sem ek hefi vel til 
f)in' gert at bva vm lik mitt. ^vi at ]^er man ^at lofat. 

(Fra Jnga konnngi.) 

15. Blasiasmesso at kvelldi kom Jnga konvngi niosn at Hakonar 
20 konvngs væri vån til bæiarins. ^a let Jngi konvngr blasa ollo liAino 

vpp or bænom. ok var f)ar {)a skorat nær .xl. hvndraf)a manna, kon- 
vngr let vera fylkingina langa ok eigi fiyckri enn .v. menn saman. ^a 
mællto menn viA konvng. at hann skylldi eigi vera i orusto ok sogAo 
at f»ar væri mikit i abyrgA. ok væri Ormr hor{)ingi fyrir liAino broAir 

25 f)inn. Konvngr svaraAi. ^at ætla (ek) ef Gregorius lifAi. ok væri hann 
her nv enn ek væra Tallinn, ok skylldi min hefna. at hann mvndi eigi 
liggia i fylksnom ok mvndi vera sialTr i orusto. Enn {)ott ek se litt 
til færr fyrir vanheilso sarkom, enn hann var. f)a skal ek eigi verr 
viliaAr viA hann. ok er engi vån at ek mvna eigi i orusto vera. Sva 

30 segia menn at Gvnnhilldr er Symon hafAi ått fostra Hakonar konvngs 
leti sitia vti til sigrs Hakoni. enn sva geck frettin at f)eir skylldi beriaz 
viA Jnga konvng vm nott. enn alldri of dag. qvaA ^a lyAa mvndo. 
Enn |)ordis Skeggiadottir het sv kona er vti sat. Symon skalpr hafAi 
gengit i byinn ok lagAz nlAr at sofa. hann vaknaAi viA heropit. 

95 (Tala Jnga konnngs.) 

16. Enn er a leiA nottina. kom niosn til Jnga konvngs at f)eir 

O halldiN Cd. *) min Cd. 
Saga Uikonar herdibreids. 359 

Hakon konvngr Toro f»a vtan a isinn. enn issinn lå allt fra bynom vt til 
Hofvteyiar. Jngi konvngr ine6 her sinn geck lit a isinn. ok setti 
fylking sina fyrir bæinn. Var Symon skalpr i {)ann arm fylkinngar er 
vissi til ]^rælabergs. Enn i {)ana arminn er vissi til Nvnnosetrs var 
Gvdra^dr Svdreyia konvngr son Jons klinings ok Jon son Sveins Berg- 5 
f)orssonar bvcks. Enn er f)eir Hakon konvngr komv at fylkinngo 
Jnga konvngs. ^a æpto hvarirtveggio herop. {>eir Gvdrc/Ar ok Jon 
bacnodo til [leirra Hakonar konvngs ok lelo {>a vita hvar |)eir voro 
fyrir. Sidan snero Hakonar menn |)ar at. enn {)eir Gvdrs/fir flyfio ()egar. 
ok voro nær .xv. hvndrat manna. Enn Jon ok [309] mikil sveit med 10 
honom liopo i lid Hakonar konvngs ok ba^rAoz med pem. Var {)etta 
sagt Jnga konvngi. Hann svaradi sva. Mikit heCr skilid vini mina. alldri 
mvndi Gregorius sva fara medan hann lifdi. t>a bado menn konvng 
at hesti skylldi skiota vndir hann. ok ridi hann or orusto vpp a Rs/ma- 
riki ok sogdo at hann mvndi f)ar fa nogt lid |)egar i dag. Engi hvgr 15 
er mer a f)vi sagdi konvngr. Opt hefi ek ydr heyrt f)at mæla. ok f)icki 
mer satt. at litid lagdiz fyrir Eystein konvng brodvr minn sidan er 
hann lagdiz a flotla ok var hann vel at ser gerr vm alla luti. Nv kann 
ek {)at sia hverso litid mvn fyrir mig leggiaz vid vanheilinndi min. 
ef ek tek {»at til. er honom skylldi sva miog vefiaz sva mikit sem hann 20 
atti vndir sér. Ek var a annan vetr f)a er ek var lil konvngs tekinn. 
enn nv em ek hair[)rilvgr. ek {)ickiomz meirr haft hafa vandrædi ok 
abyrgdir i konvngdominom enn skemtan ok hoglifi. Ek hefi margar 
orustor attar stvnndom (med) meira lidi enn stvnndom minna. hefir sv 
min gæfa mest verit at ek hefi alldri komit a flotla. Radi gvd lifi mino 25 
enn alldri skal ek a flotta leggiaz. 

(Fall Jnga konungs.) 

Enn er {)eir Jon ok hans felagar hofdo rofit fylking Jnga konvngs 
^a flydo {)eir margir er næstir hofdo stadit. skilf)iz f)a ok ridladiz 
fylkinngin. Enn [)eir Hakon konvngr sotto ^ f>a fast fram. var {)a komit at 30 
dagan. pa var sott at merki Jnga konvngs. Ok i {)eirri hrid fell Jngi 
konvngr. enn Ormr brodir hans heilt {la vpp orusto. flydi })a mart folkit 
vpp i byinn. Ormr for tysvar i byinn vpp sidan er konvngr var fall- 
inn ok eggiadi lidil. ok i hvartveggia sinn geck hann vt a isinn ok hellt 
vpp orusto. f>a sotto ^eir Hakon konvngr {)ann fylkinngararminn er 35 
Symon skalpr var fyrir. ok i {)eirri atgongo fell af Jnga lidi Gvdbrandr 
Skafha/ggsson magr konvngs. Enn Symon skalpr ok Hallvart>r hit 

>) sotta Cd, 360 Codex Friflianas. 

borfioz med sveitir sinar. ok okvz Vt fyrir ^rælaberg. J ]^eirri hriØ 
felloz ()eir bafiir. Symon ok HallvarAr. Ormr konvngsbrodir feck allg6tl 
orfi ok flydi |)o at lyctom. Adr vm vettrinn hafAi Ormr Tastnad aer 
RVgno dottvr Nicholas måså. er att haffii Eysteinn konvngr Haralldz- 

5 son ok skylldi f)a ganga at brvdla/pino svnnodaginn eftir. Blasiosmessa 
var a Friadegi. Ormr flyAi a^str a Svidiofi til Magnus broAvr sins er {>a 
var t)ar konvngr. enn Rognvalldr var })ar iarl brodir f)eirra. |>eir voro 
seynir Jngiridar ok Heinreks hallta. hann vår son Sveins sonar Sveins 
Danakonvngs. Kristin konvngsdottir bio vm lik Jnga konvngs. ok var (hann) 

10 lagdr 1 steinvegginn i Hallvardzkirkio vtar fra kér hinom syftra megin. 
f>a hafdi hann verit konvngr halfan ^rit)ia Ic/g vettra. J f)eirri orasto fell 
mart manna af hvaromlveggiom. enn f)o miklu Qeira af Jnga konvngs 
lidi. Ami Frireksson fell f»ar i Jnga konvngs lidi. [310] Enn menn 
Hakonar konvngs toko vpp veizluna ok mikit lutskipli annat. 

15 ■ (Fra Håkon! konungi ok Kristinu konungsd6ttur.) 

18. Hakon konvngr lagAi |)a land allt vndir sig ok skipaAi syslar 
allar sinom monnom. ok sva karpstadi. ^eir Hakon konvngr hoffio 
stefnvr sinar i Hallvardzkirkio er {»eir refio landraAom. Krislin kon- 
vngsdottir gaf til fe presti ^eim er kirkiona var|)veitti at hann leyndi 
20 manni hennar i kirkionni. sva at sa mætti heyra tal f)eirra Hakonar 
konvngs. Enn er bon varfi vis hvat er })eir reAo. senndi bon orA ^ til 
Biorgyniar Erlingi skacka bonda sinom ^2/ at hann skylldi alldri trva j^eim. 

(Upphaf Magnus konungs Erlingssonar.) 

SiAan er Erlingr fretti {)etta. f)a ger{)i hann sva. f»a sendi hann boA 
ollom hoFAingiom {)eim sem hann vissi at verit hofAo vinir Jnga 
konvngs ok sva hirAsveitinni ok handgengnom monnom hans ok hvs- 
ca^rlom Gregorii ok gerAi ()eim stefnolag. Enn er f)eir fvnndoz ok 
atto tal sitt. f)a reAz |)at f)egar at f)eir skylldi halida saman flockinom 
ok bvnndo ()eir |)at fastmælom milli sin. SiAan toIuAo f)eir hvem ^eir 

30 skylldi til konvngs taka. pa talaAi Erlingr skacki. leitaAi ef f)at væri 
raA hof[)ingia eAa annarra lendra manna, at tekinn væri til konvngs son 
Symonar skalps ok doltvrsvn Haralldz konvngs gilla. enn Jon Hallkels- 
son byndiz fyrir flockinn. Hann svaraAi a f)a leiA. at {)at væri hans raA 
at taka f)ann til konvngs er af konvnga ætt væri kominn. enn ^ann til 

53 raAa fyrir flockinom. er vænn væri til vitz. let mvndo betra ver{)a til 

') mann Cd. 
Saga MagDus Erlingssonar. 361 

lidz. t>a var leilafi vid Arnå konvngsmagf. ef hann villdi lata taka til 
konvngs nockvrn sona sinna. enn bræfira Jnga konvngs. Hann svaraSi 
f)vi. at son Kristinar dottvr SigvrAar konvngs væri bezt arfborinn til 
konvngdoms i Noregi. er ^ar ok sa maAr sagdi hann til forrafia med 
honom er skyllda berr til at vera forsiamaAr hans ok rikino sem Erl- 5 
ingr er faAir hans. hann er vilr maAr ok harAraAr ok reyndr miog i 
orustom. man hann eigi skorta til ^essa raAz framkvæmA. Margir 
toko vel vndir {)etta raA. Erlingr svaraAi. Sva litz mer ok heyriz til 
sem {>eir se flestir er ^essa måls er leitaA viA. er helldr færiz vndan 
at taka vpp vandann. Nv syniz mer iafnvist. f)ott ver heflm {>etta mal. 10 
hvart helldr er: at tignin fæzt f)eim er fyrir beilaz flockinom. eAa verf)r 
hinn veg. sem aAr hoGr(!) nv morgom orAit. t>cim er slikl slérræAi hafa 
meA hondom. at fyrir f)at hafa tynt allri eigvnni. ok svmir t>ar meA 
liGno. Enn ef framganngrinn verjir at f)esso raAi. {>& ma vera at ^eir 
se nockvrir er villdi f)enna kost hafa tekit. man sa {)ess {ivrfa er nv 15 
gengr i f)enna vanda. at setia ramligar skorAvr viA. at eigi sæti hann 
|)a motgang eAa fiandskap af t>cim er nv ero i {)esso raAi. Allir iatto 
{)vi at gera {)ctta sambanA meA fvllom trvnaAi. Erlingr mællti. {>at er 
fra mer at segia at næst ^icki mer f)at bana minom at t>iona Hakoni. 
ok {>ott mer f)icki ^etta [311] haskasamligt. ^a vil ek helldr til f»essa 20 
hætta at lata yAr fyrir sia. ok mvn ek taka viA forraAom flocksins. ef 
t>at er yf)arr vili allra ok vili^ j^er allir binnda mer f»at svardc/gom. 
Allir iatto {)vi. Ok a j^eirri stefno var {)at raAit. at {»eir skylldi Magnus 
Erlingsson til konvngs taka. SiAan atto f)eir {>ing i bænom. ok a f»vi 
f)ingi var Magnus til konvngs tekinn yfir land allt. fia var hann .v. 26 
vetra gamall. SiAan gengo til handa honom allir f)eir menn er [>ar 
voro ok aAr hofAo verit meA Jnga konvngi. ok hafAi hverr {)eirra 
slikar nafnbætr sem aAr. ^ 

(FerA Magnus konungs til Danmerkr.) 

2. Erlingr skacki byr fe^^ sina ok rcA ser til skipa ok hafAi 30 
meA ser Magnus konvng ok alla handgengna menn f)a er |>ar voro. ^ar 
var i fa^r Arni konvngsmagr. ok Jngirif)r moAir Jnga konvngs ok 
seynir hennar .ij. ok Jon kvtiza son SigvrAar storks, ok hvscarlar Erl- 
ings, ok sva f)eir sem verit hofAo hvscarlar Gregorii. ok hofAo f)eir 
allz .X. skip. f>eir foro svAr til Danmerkr a fvnd Valldimars konvngs 35 
ok f)eirra Bvriz Heinrekssonar bræAr Jnga konvngs. Valldimarr konvngr 
var frændi skylldr Magnus konvngs. ^ær voro systr dætr Haralldz 
konvngs or GorAom c/stan. Haralldr var son Valldimars Jarizleifssonar. 362 Codex Friøianoø. 

Jngibiorg moAir Valldimars konvngrs ok Mal(m)rri{» moAir Kristinar moSvr 
Magnus konvngs. Valldimarr konvngr tok vel viA t>^im. ok voro {>eir 
Briingr longvm a malstefnom ok radagerAom. ok kom ^at vpp af tali 
t^eirra at Valldimarr konvngr skylldi veita styrk Magnusi konvngi allan 
5 af riki sino. ^ann er hann j^yrfti til ^ess at eignaz Noreg ok hallda 
sidan. Enn Valldimarr skylldi |>at riki hafa i Noregi sem haft hofAo 
hinir fyrri frændr hans. Haralldr Gormsson ok Sveinn tivgvskegg. 
Vikina alla norAr til Rygiarbitz. Var f)essi raAagerA bvnndin' eiAom ok 
einkamalom. Si{)an bva {)eir Erlingr ok Magnus konvngr ferfi sina af 
10 Danmork. ok sigldo vt af Vendilsskaga. 

(Orrosia i Tunsbergi.) 

3. Hakon konvngr for ]^egar eflir paska norAr til ^randheims. 
hann hafAi [)a skip oli {)a^ er att hafAi Jngi konvngr. Hakon konvngr 
atti f)ing i bænom. ok var hann fiar til konvngs tekinn vra land allt. 

15 f)a gaf hann SigvrAi af Reyri jarldom. Sif^an for Hakon konvngr svAr 
aftr. ok allt i Vik arstr. ok sva til Tvnsbergs. enn sendi SigvrA iarl 
a^str i Konvngahello at veria landit meA svmo liAino. ef Erlingr kvæmi 
svnnan. |>eir Erlingr komv at AvgAom. ok helldo f)egar norAr i 
Biorgyn. f)ar drapo f)eir Arnå brigidarskalla syslumann Hakonar kon- 

20 vngs ok foro aftr s/str f)egar til motz viA Hakon konvng. Enn SigvrAr 
iarl hafAi ecki orAit varr viA svnnanferf)ina f)eirra Erlings ok var hann 
f)a enn arstr viA Elfi. enn Hakon konvngr var i Tvnsbergi. Erlingr 
lagAi viA Rossanes. ok la t>Br nockveriar nætr. Hakon konvngr bioz 
viA i bænom. Enn Erlingr lagAi at bynom. {>eir toko byrAing einii 

25 ok hloAo meA halmi. ok IpgAo i elld. enn veArit stoA vpp i bæinn. ok 
rak^ byrAinnginn at bynom. hann let bera kaf)la .ij. a byr^inginn ok 
tengia viA skvivr .ij. let roa sva eftir seip byrAinginn [312] rak fyrir. 
Enn er elldrinn var miog kominn inn at bynom. f)a helldo |)eir ka^AI- 
onom er a skvtvnom voro. sva at eigi matti bærinn brenna. Rcyk 

30 lagAi sva {)yct i bæinn. at ecki sa a bryggionom f)ar sem fylking kon- 
vngs stoA. SiAan lagAi Erlingr ollu liAino vtan a veArit elldinom ok 
skvtv vpp a |>a. Enn er bæiarmenn sa at elldrinn naIgaAiz hvs {)eirra 
ok margir vrAo sarir af skotvm. |>a gerAo ^eir raA sitt ok sendo 
Hroalld prest langtolo til motz viA Erling at taka ser grif) ok bynom 

35 af Erlingi. ok rvfo fylking konvngs. f»a er Hroalldr sagAi f)eim at 
grif»in voro tekin. Enn er bæiarmanna liA var i broltv. {»ynntiz liAit 
a bryggionom. eggioAo svmir Hakonar roenn at viA skylldi taka. enn 

») rad Cd. 
Saga Magnii5 ErlingMonar. 363 

Avnvndr Symonarson sagSi sva. er f>a haffii mest raA Fyrir liAino. 
Bigi man ek beriaz til rikis Sig[vrdi iarli. enn hann se hvergi i nand. 
Si|>an flydi Avnvndr ok ailt liAit meA konvngi. ok foro vpp a land. 
f)ar fell mart liA af Hakoni konvngi. Sva var ^a qveAit. 

Avnondr qvez eigi mvndo miog fara Hafrnas reckar 6 

vid orusto kosta mætir vpp of itræti 

fyrr enn svnnan øigldi enn Hakonar ha^kar 

Sigvrdr iarl med hvakarla. bart økvondodo vndan. 

t>orbiorn skackaskalld segir sva. 

Greitt fra ek gvmna droUin hræddoz biarira brodda 10 

gridar fåks i vido byiarmenn vid renno 

tra^dr era tenn at rioda vgdo elld ok iveigdo 

Tvnsbergi |>er inVoa. alm dyoio ^er malma. 

Hakon konvngr for et efra norAr til |)randheims. Enn (er) SigvrAr 
iarl spvrAi ^etta. for hann meA skipom f»eim ollam er hann feck hit 15 
yitra norAr til motz viA Hakon konvng. 

(Frå Erlingi ok Hakoni.) 

4. Erlingr tok skip p2/ arll i Tvnsbergi er Hakon konvngr atti. f)ar 
feck hann BækisvAina er Jngi konvngr hafAi ått. Erlingr for siAan ok 
lagAi vndir Magnus konvng alla Vikina. ok sva norAr allt sem hann for. 20 
hann sat vm vettrinn i Biorgyn. ^a let Erlingr drepa Jnugibiornn sipil 
lendan mann Hakonar konvngs norAr i Biorgyn. Hakon konvngr sat i 
firandheimi vm vettrinn. Enn eftir vm varit ba^A hann vt leiAangri. 
ok bioz til motz viA Erling. {>ar voro f)a meA honom SigvrAr iarl ok 
Jon Sveinsson. Einndr]{)i vngi. Avnvndr Symonarson. Filippus Petrsson. 26 
Filippus GyrAarson. Rognvalldr kvnnta. SigvrAr kapa. SigvrAr lufa. 
Frir.ekr kæna. Askeli a Forlandi. fiorbiorn son Gvnnars giallkera. 
Slraf»biarni. — Erlingr var i Biorgyn ok hafAi mikit liA ok lagAi far- 
bann fyrir karpskip oli. er hra villdo norAr til firandheims. |>vi at hann 
vgAi at ofskiott mvndi koma Hakoni konvngi niosn. ef skipin færi a milli 30 
ok fann f)o f)at til at Biorgyniarmenn væri makligir at hafa gæzko f)a 
er a var skiponom. {»ott odyrra væri keypt af byrAingsmonnom enn 
f)eim [)otti fallit, helldr enn flutt væri i hendr fiandmonnom {»eirra. 
{)eim til styrks. Nv sc/mnoAoz skipin [313] til bæiarins. {>vi at morg 
komv hvem dag. enn engi foro a bra^t. ^a let Erlingr settia vpp skip 35 
sin f)c/ er lettvz voro. ok let ^ann r6m a vera at hann mvndi f)aAan veita 
viAtoko ovinom sinom meA fvlltinngi vina sinna ok frænda. Einnhvem ^ 

O Einohverg Cd. 364 Codez FriaianuB. 

dag let Erlingr blasa til styrimanna stefno. ok gaf orlof ollom karp- 
skipotn at fara hvert er villdi. Enn er menn hofSo fengit leyfi af 
Erlingi til brollogo. var {)a ok byrr norSr meS lanSi. ok fyrr enn non 
kvæmi {)ess dags. hofSo allir sigit {»eir sem bvnir voro. sotti. sa ^a 
5 sina fcrj) akafligaz er skip hafSi skiolaz. Enn er {)etta samflot kom 
nordr a Mæri. ps var {»ar fyrir lifi Hakonar konvngs. enn hann sialfr 
var i lidsamnaSi. ok sléfndi til sin lendom monnom ok leiSangrsfolki. 
ok hafdi {)a aSr langa hrit) ecki spvrtz af Biorgyn. Enn nv fengo {leir 
{)a eina niosn at Erlingr hafSi sett vpp skip sin i Biorgyn. ok mvndo 
10 I>eir hans {)annig eiga at vitia. ok sogSo at hann hefSi mikit liØ. 
f>adan sigldi Hakon konvngr til Véeyiar ok gerSi fra ser Sigvrd larl ok 
Avnvnd Symonarson inn i Ra^msdal at fa ser liS ok skip. hann sendi 
ok menn a Mæri hvaratveggio. 

(Erlingr bioz or Biorgyn.) 

15 5. Enn er Hakon konvngr hafdi dvaliz nockvrar nætr i karp. 
bænom. {>a lagSi hann brot ok svSr nockvrv lengra. ok {)otti sem {la 
mvndi skiotari vert)a fer{) {»eirra. Erlingr skacki hafSi leyft brotfer{> 
byrSingom or Biorgyn svnnodaginn. enn tyrsdaginn er lokit var for- 
messv. var blåsit konvngs luSri. ok let (hann) setia fram skip sin. hann 

20 atti {)a hvs{>ing viS liS sitt ok sagSi monnom ætlan sina. nefndi menn 
til skipstiornar. ok sva a konvngsskipino. baS hvern bvaz vm i sino 
rvmi {)ar sem skipat var. sagSi at sa skylldi missa lifs eSa lima er {la 
dvel|>iz eflir i bænom. er hann legSi brot Bækisv{)inni. Ormr konvngs* 
brodir lagSi |>egar vm kvelldit brot sino skipi. 

25 (Fall Håkonar konungs.) 

6. 0[)insdag aSr svngnar voro messvr i bænom lagSi Erlingr 
ollu lidino brot or Biorgyn. {»eir hofdo vel .xx. skip. {)a var blasanndi 
byrr svnnan med landi. Erlingr hafSi meS ser Magnus konvng son 
sinn. Hargir voro {»ar lendir menn ok hofSo {)eir allfritt 115. ^b (er) 

30 Erlingr sigldi norør fyrir FlorSo. sendi hann skvtv inn af leiS til bvs 
Jons Hallkel^sonar ok let taka Nicholas son Symonar skalps ok Mario 
dottvr Haralldz gilla. ok hoff)0 {)eir hann med ser vt til lids sins. for 
hann a konvngs skip. Friadag {)egar i ottv sigldo {»eir a Steinavåg. 
Hakon konvngr lå {)adan skamt i brot meS xiiij. skip. var hann sialfr 

35 ok hans menn vppi a eyionni at leiki. enn lendir menn hans sato a 
hargi nockvrom. ]^eir sa at batr einn reyri svnnan at eyionni. voro 
{)ar a .ij. menn. {»eir fello i kiolinn [314] stvnndom. enn eigi toko {)eir Saga Magniis Erlingsøonar. 365 

oacafligar fram aronoin. Enn er |)eir komv al landi festv ^eir ecki batinn. 
ok rvnno badir. Ok {)egar {»eir fvnnSoz spyrr Onvndr Symonarson hvat 
{)eir sogbo ti{>inda. fretliS {)il nockvt til Erlings. Sa svaradi er fyrri matti 
mæla fyrir mæSi. Her siglir Erlingr svnnan at ySr med .xx. skip ok 
æril stor morg ok invnv{) {)er nv skiott sia segl {)eirra. ^a svaraØi 5 
Bindri{)i vngi. Ofnær nefi kvad karl var skotinn i a^ga. Gengo {)eir t)a 
t)ar til sem leikrinn var. ok {)vi næst qvaS vid konvngs luSr. ok var 
blasit herblastr ollu liSi til skipanna. ]^etta var i {)ann tima er miog 
var matbvit. Hliop hverr a |>at skip sem honom var næst. ok vrdo 
skipin oiamnskipot. ok taka f^eir til ara. Svmir reisa viøvna ,ok snva 10 
nordr skiponom. ok stefna til Véeyiar. {)vi at {>eir vænto ser {)ar liSz 
mikils af bæiarmonnom. ^si næst sia |>eir segl {)eirra Erlings, sia |>a 
hvarir afira. Einndri[)i vngi hafØi langskipsbvzo micla. ok var{) honom 
lidfålt. t)vi at menn hans hofØo Is/pit a onnvr skipin. {»at var seinazt skipa 
Hakonar konvngs. Enn er Eindri[)i kom gegnt eyionni Seck. ^a kom 15 
Bækisv{)in eflir {»elm er Erlingr styrSi ok festo saman skipin. Enn 
Hakon konvngr var {»a kominn naiiga inn til Véeyiar. er {)eir heyrfto 
ludragang. {»vi at aptr snero p9/ skipin er næst voro. ok villdo veita 
Eindri{)a. ok leggia hvarirtveggio til orusto sem til komv. foro morg 
seglin ofan {»verskipa. enn engi voro tengS. ok logSo bord viS bord. 20 
^essi orusta var{) ecki la^ng. aSr enn skipin hrvSoz. A skipi Hakonar 
konvngs fello svmir. enn svmir gengo fyrir bord. Hakon konvngr 
steypti yfir sig grari kåpo. ok liop a annat skip. Enn er hann hafdi 
{)ar dvaliz litla hri{). {)ottiz hann Gnna at hann var med ovinom kominn. 
Ok hann sa engi skip sin allnær. {)a geck hann a BækisvSina fram i 25 
stafnsveit ok baS ser gri{)a. enn stafnbvar toko hann til sin ok gafo 
honom gri{). J {»essi hriS hafdi orØit mikit mannfall ok po mcira af 
Hakonar monnom. Fallinn var {)a a Bækisv{)inni Nicholas son Symonar 
skalps, ok var hans drap kennt {)eim sialfom Erlings monnom. Eflir 
{)etta var{) hvilld a orusto. ok greiddoz hvar ser skipin. {>a var sagt 30 
Erlingi al Hakon konvngr var a skipi hans. ok stafnbvar hofdo lekit 
hann til sin ok heitvftoz at veria hann. Erlingr sendi siafnbvom ord 
at {)eir vardveitti Hakon konvng sva at hann færi eigi i brot. enn letz 
eigi mvndo moli mæla at hann hefdi gri{). ef {)at væri rad rikismanna. 
ok væri {»adan leitad vm sættir. Stafnbvar mællto at hann skylldi mæla 36 
allra hof{)ingia heilaztr. {>a let Erlingr blasa akafliga ok bad menn 
leggia at {)eim [315] skipom {)eirra er eftir voro. sagdi at {)eir mvndo 
eigi komaz i betra færi at hefna Jnga konvngs. Æpto {>a allir herop, 
ok eggiadi hverr annan. ok greiddo atrodrinn. J {)6ssi svipan var 366 Codex Frisianus. 

Hakon konvngr særdr banasari. Ok er hans menn vrdo pess varir. 
t)a reyro {)eir at fast ok ks/stofio hlifonoin ok hioggv .ij. hondom. ok 
birto {)a ecki vm lif sitt. ^essi ofra^sn ger{)iz {)eim bratt at skada 
miclum. {)vi at Erlings menn sa {)a bera ha^ggstafii a {)eim. fell micill 
5 luti lidz Hakonar konvngs. bar |>at mest til at lifizmvnr var micill. enn 
{)eir hlirøo ser lilt. enn engi t)vrni gri{)in at nefna af Hakonar monnom« 
nema {>eir einir er rikir menn toko a valid sitt ok festo fe fyrir. ^essir 
menn fello af liSi Hakonar konvngs Sigvrdr kapa. Sigvrdr hivpa. 
Rognvalldr kvnta. Enn nockvr skip komvz i brot ok reyro inn i fiordo. 
10 Lik Hakonar konvngs var flutt inn i Ra^msdal. ok var {)ar iardat Enn 
sidarr let Sver(r)ir konvngr broftir hans flytia lik Hakonar konvngs nordr 
i NiSaros ok leggia i steinvegginn i Kristzkirkio fyrir svnnan i korinn. 

(Flotti lidshofdingja Hakonar konungs.) 

7. Sigvrdr iarl ok Eindrit)i vngi. Onvndr Symonarson. Frirekr 
15 kæna. ok enn fleiri hof{>ingiar helldo saman flockinom. leifdo skipin i 

Ra^msdal. ok foro siSan til Vplanda. Erlingr skacki ok Magnus kon- 
vngr foro lidi sino nordr i ]^randheim til Nidaréss. ok logdo land allt 
vndir sig. hvar sem {»eir foro. SiSan let Erlingr stefna Eyra{)ing. var 
I)ar Magnus til konvngs tekinn yGr land allt. Dva^l|>oz f^eir {)ar litla 

20 hrif). I)vi at Erlingi {)otti {>rændir vera ecki trvligir {)eim fedgom. Var 
{)a Magnus kallaSr konvngr yfir landi ollu. Hakon konvngr var maSr 
fri{)r synom vaxinn vel. har ok mior. her|>ibreidr miog. {)vi koUvSo 
lidzmenn hann Hakon herf)ibreid. Enn t)vi at hann var vngr at alldri. 
hofdo adrir hoføingiar radagerd fyrir honom. hann var katr ok litillatr 

25 i mali. ok hafdi vngmennis æØi. vinsæll var hann af allri al{)ydo. 

(Upphaf SigurSar konungs.) 

8. Magnus (I) a Skogi het roaør vpplendzkr. frændi Sigvrdar iarls. 
hann fostra[)i son SigvrØar konvngs Haralldzsonar er SigvrØr het. 
Sidan toko Vpplendinngar Sigvrd til konvngs med raØi Sigvrdar iarls 

30 ok annarra hof[)ingia {»eirra er fylgt hofdo Hakoni konvngi. ok hofdo 
{)eir f)a enn mikinn styrk lidz. for flockrinn iafnan i tvenninngo. var 
konvngr ok Markus minnr a vidborda. enn Sigvrdr iarl ok adrir hofj)- 
ingiar voro meirr vid haskann. foro {)eir med flockinom mest of Vpp- 
lond. enn stvndom ofan i Vikina. Erlingr skacki hafdi med ser iafnan 

35 Magnus konvng son sinn. hann hafdi ok skipastol allan ok landvarnir. 
Var hann i Biorgyn vm ha^stid nockvra hrif). ok for {»adan e/slr i Vik. 
ok settiz i Tvnsbergi. efnadi ^bt til vetrseto. ok samnadi at ser vm % Saffa Magnus Erlinffssonar. 367 

Vikina skoltom ok skylldom {»eim er [316] konvngr alli. henn hafSi fritt 
lid ok mikit. Enn tneØ |)vi nt SigvrØr iarl hafØi fiolmcnni mikit. enn 
litid af landi. var {)pini bralt féfåU. ok [)ar er eigi voro horf)ingiar 
nær var[) eftir Teno leitad miog aflaga. svmt med frekligom sakagiptom. 
enn svmt berliga meS ranom. 5 

(Dæmdr SigurØr jarl.) 

9. J {)ann tima stoS Noregs velidi meS bléma miclum. var 
bændafolk s/f)igt ok rikt ok ovant ofrelsi eSa ofriki flockanna. ger{)iz 
bratt mikit orftlag ok storar frasagnir ef rænt var. Vikveriar voro 
fvllkomnir vinir Magnus konvngs ok Erlings. Olli {)vi mest vinsælld 10 
Jnga konvngs. {)vi at Vikveriar hofSo iamnan {)ionad vndir ^ann skiolid 
med sinn styrk. Erlingr let hafa varl)harlld a bænom. ok vs/cto .xij. 
menn hveria nolt. Hann atli iamnan [)ing vid bændr ok var opt talat 
vm ospectir Sigvrdar manna, ok med fortolum Erlings ok annarra lidz- 
manna feckz mikill rémr af bændom til {)ess at {)at veri happaverk mikit. 15 
at menn leti f)ann flock alldri [)rifazl. Arni konvngsmagr taladi langt 
ok sniallt vm t)etta mal. ok hart at lyctom. bciddi {)ess alla menn er 
voro a f)ingino bædi lidzmenn ok bæiarmenn ok ka^pmenn. at menn 
skylldo gera at {)vi vapnatak at dæma med logom Sigvrd iarl ok allan 
fiock {)eirra til fiandans bædi lifs ok dar{)a. Enn med akafa ok ostilli 20 
lydsins. {)a iatto allir {)vi. var {)etta odæmaverk gert ok fest sva sem 
larg voro til at dæma a {)ingom. Hroalldr iangtala prestr taladi of {)etta 
mal. hann var malsniallr roadr. ok kom sv tala miog i einn stad. sva 
sem adr hafdi talat verit. Erlingr veitti vm jolin^ i Tvnsbergi. enn 
hann gaf mala (»ar vm kyndilmesso. 26 

(Fra Erlingi.) 

10. Sigvrdr iarl for vm Vikina med lid sitt ok geck vndir hann 
mart lid fyrir ofrikis sakir. enn margir gvlldo fe. for hann sva vida 
vppi a landi ok kom fram i ymsom stodom. Voro {)eir svmir er ser 
leitodo gri{)a i fiockinom til Erlings a la^n. Enn {»ar komv f)ar sva^r 80 
a moti. at allir {)eir menn er {)ess leitodo skylldo hafa lifsgri{). enn 
{)eir einir landzvist er eigi væri i storsa^kom vid hann. Enn er {)at 
fretto flocksmenn at eigi skylldi (»eir na landzvist. |>a hellt {»at miog 
saman flockinom. {)vi at \ie\r voro margir er at ^vi visso sig sanna. er 
Erlingi mvndo {)ickia miog vera sakbitnir. Filippus Gyrdarson geck til 35 
satta vid Erling ok feck aftr eignir sinar ok for til bva sinna. Litlo 

•) joliN Cd, 368 Codex Frisianas. 

siSar komv {)ar menn Sigvrftar larls ok drapo hann. Morg sla^g veitto 
hvarir oSrom i ellloni eda manndrapom. ok er f^&t ecki ritaØ er eigi 
attvz hofSingiar vid. 

(Briingr fær njésn am SigurS jarl.) 

5 11. ]^at var a a^ndvert)ri forsto. er niosn kom Erlingi at SigrrØr 

iari mvndi koma a fvnd hans. ok var til hans spvrt her ok hvar. 
stvndom nærr. enn stvndom firr. Erlingr gerf)i [317] {la niosn fra ser. 
at hann skylldi varr vid verf)a hvar sem (peir) kvæmi fram. Hann iet 
ok hvert kvelld blasa. ollu liSi or bænom. ok lago {)eir vm nætr i 

10 samnadi. ok var skipt ollo iiftino i fylkinngar. fia kom Erlingi niosn 
at {)eir Sigvrdr iarl voro skamt i brot {ladan vppili Ré. Erlingr ferr 
[)egar or bænom ok hefir meS ser allt bæiarfolk. {)at er vigt var ok 
vapnat. ok sva karpmenn. nema .xij. menn er eftir voro at gæta bæiarins. 
Erlingr for or bænom tyrsdag i annarri viko i iangaforsto eftir non ok 

16 hafSi hverr maSr meS ser .ij. daga vist. foro {)eir vm nottina. ok varfi 
t^eim seint at koma iiØino or bænom. Vm einn hest ok einn skiolld 
voro .ij. menn. (»eir hofSo nær .xiij. hvndrvt manna. Enn er niosn 
kom a mot {)eim. var f^eim sagt at Sigvrdr iarl var a Ré. a (»eim bæ er 
Hrafnsnes heitir meS .v. hvndrvt manna, (»a let Erlingr kalla saman 

20 liSit ok sagdi {)etta. Enn allir eggioØo at skvnda til {»eirra ok taka hvs 
a {)eim eda beriaz I)egar of nottina. Erlingr mælUi. f>at mvn nv licligt 
{)ickia. at fvndr varr SigvrSar iarls mvni bratt at beraz. ero i fiocci 
{»eirra margir pe\r menn er oss mætti minnisamir vera ok {)eirra 
handaverk. (»a er [)eir hioggv niSr Jnga konvng ok marga aØra vini 

25 vara som seint mvn at telia. gerl)0 [)eir ^w vcrk med fianda krapti ok 
fiolkyngi ok nidingsskap. t)vi at f)at stendr her i logom vårom ok i 
landzretti. at engi madr hefir sva fyrirgert ser. at eigi heiti [)at nid- 
ingsvig eda mord. er menn drepazt^ vm nætr. Hefir pessi flockr ser 
leitad {»eirra heilla at tilvisan fiolkvnnigra manna, at f)eir skylldi vm 

30 nætr beriaz enn eigi vndir sélu. Nv skviu vær helldr hafa hinna ho^* 
ingia dæmi. er oss ero kvnnari ok betra er eftir at likia. ok beriaz vm 
daga med fylkinngo. enn stelaz eigi vm nætr a sofanndi menn. hofom 
ver lid mikit i moli eigi meira her enn {)eir hafa. ver skvlom bida 
lysinngar ok halida saman jfylking ef |>eir vilia nockvr ala^ veita oss. 

35 Eftir I)at seltiz nidr lidit. toko svmir i svndr heyhialma ok gerdo ser 
af b6l. svmir såto a skiolldom sinom ok bido sva lysinngar. svalt var 
vedr ok vætodrifa. 

') drepaztr Cd. 
Saga Magnus Erlingiionar. 369 

(Frå fylking SigurSar jarls.) 

12. Sigvrdr iarl var{) eigi fyrr varr vid herinn. enn miog var kom- 
inn at t)cim. Stodo menn hans vpp ok vapnoØoz. ok visso ogerla hverso 
tnikit (lid) {)pir Erlingr hofdo. villdo svniir flyia. enn flestir villdo bifia. 
Sigvrdr iarl var vitr maSr ok sniallr i mali. enn kallaØr ecki mikill til 5 
arædis. var hann ok fvsari at flyia. ok feck bann af {»vi* amæli af liØz- 
monnom. Enn er lysti. toko hvarirtveggio at fylkia iidino. Sigvrdr 
iaritfylkti a brecco einni fyrir ofan brvna milli ok bæiarins. Enn {)eir 
Erlingr fylkto odro megin arinnar. A bak fylking |>eirra voro menn 

a hestom vel våpnadir. [318] {)eir hofdo konvng med ser. Menn Sig- 10 
vrdar iarls {»ottvz t>a sia at lidzmvnr mvndi vera micill. ok sogØo f)at rad 
at leita a skoginn. Jarl svaradi. ^at segit per at mer fylgi engi hvgr. 
enn nv skal {)at reyna. ok gæti hverr sin nv. at eigi flyi eda falmi. 
fyrir ecki fyrr enn ek. Ver hofom vigi gott. latvm pn ganga yfir 
brvna. enn er merkit kemr yfir brvna. steypomz ver a t>a ofan. Sigvrdr 15 
iarl hafdi brvnadan kyrtil. ok ra^da skickio. ok drepit vpp ska^tonvm. 
fitskva a fétvm. skiolld ok sver{). er Bastardr var kalladr. Jarl mællti. 
^at veit gvd med mer. at helldr enn {>iggia mikit gvIL villda ek na 
med Bastar^i at koma eino ha^ggvi vid Erling skacka. 

(Fall Sigardar jarls.) 20 

13. Lid Erlings villdi ganga fram at brvnni. hann bad {>& snva 
vpp med anni. {)vi at a pessi er litil ok engi torfæra. ok sva var gert. 
Jarls fylking for vpp eflir breckvnni gegnt {)cim. Enn er pT9/i breckvna 
ok slétt (var) yfir ana mællti Erlingr at hans menn skylldi syngva 
Pater Noster ok bidia gvd at {>eir hefdi gagn er betr gegndi. ]^a 25 
svngo pciv Kirial allir hått. Enn vid I)ann gny flydo i brott .ccc. 
manna af Erlings lidi. Geck {>& Erlingr ok hans lid yfir åna. enn iarls 
menn æpto herop, enn t>eim braz framhis/pit fyrir breckona at fylking 
Erlings ok tokz orustan a framanver{)ri breckvnni. voro fyrst spiotalarg. 
ok bratt hs/ggorusta. ok for {»egar a hæl iarls merki. sva at Erlingr 30 
ok hans menn komvz vpp a breckvna. varf) p9i ska^mm orusta adr iarls 
menn flydo a skoginn. er adr var at baki {»eim. f>a bado menn 
Sigvrd iarl flyia. Hann svaradL Fram ver nv medan ver megom. 
Gengo {)eir {»a fram allhrarstliga. ok hioggv til beggia handa. J peitri 
hrij) fell Sigvrdr iarl ok Jon Sveinsson ok nær .Ix. manna. ]^eir Erl- 35 
ingr leto fått manna ok råko flottann at skoginom. Sidan snero |>eir 
Erlingr aptr. Hann kom f^ar at er |>rælar konvngs villdo flctta klædi 

Codex Friiianat. 24 370 Cedex PHsiaBos. 

af SigvrSi iarlL ok Tar hanii eigi meA olhi orendr ^ enn vissi {lo edd. 
hann hafdi folg^t sverp silt i vmgiorfi. ok la ^t hia honom. Erlingr 
tok |røt vpp ok la^t med {)nelana. bad {la brot skri^. Bftir (mU livaif 
Erlingr afir med liSi sino. ok settiz i TvnsbergL Siar nottom ridur 
5 enn iarl fell toko Erlings nienn EindrilNi vnga ok var hann drepiniu 

(Fra Markasi af Skogi ok Signrdi konangi.) 

14. Sigrrfir konvngr ok Markos af Skogi fostri hans re6o ofao i 
Vikina er varafii. ok fengo (»eir ser {lar skip. Enn er Er^ngr spyrr 
t>al. for hann arstr eflir (»eim. ok hiltvs |)eir i KonTngahelio. Fiy^o 

10 [>eir Markos vt i eyna Hising. dreif |>ar ofan hndxfolk. Hisiagsbrvr. 

ok gengo i lid med Markos monnom. ^eir Erlingr reyro at landi. 

enn Markos mean skvtv a {la. ^a nuellti Erlingr vid sina neno. 

Tokvm skip peim ok gongom ecki vpp [3 IS] at beriaz vid landsher. 

Hisingsbvar ero iliir heimsoknar. hardir menn ok ovittrir. mvnv {røir 
15 litla hri{) hafa flock (»enna med ser. ^vi at Hising er lilid land. Ok 

var sva gert at |>eir toko skipin. ok flottv yfir til Konvngahello. Hariraa 

ok hans lid foro vpp of Markir ok ællodo {>adan til ala^. hofdo ^ 

hvarir niosn af odrom. Erlingr hafdi iolmenni mikit ok nefndi ]iar til 

lid or herodom. veitto pB hvarigir odrom arasir. 

20 Fearbeizia Eysteins erkibyskvps. 

15. Eysteinn son Erlendz himallda var keyrinn til erkibyskvps 
eflir anlat Jons erkibyskvps. Eysteinn var vigdr a sama åri ok Jngi 
konvngr fell. Enn er Eysteinn erkibyskvp kom til stols var hann vel 
{)0ckadr ollo landzfolki. hann var skarvngr micill ok ættstorr. toko 

25 firændir feginsamliga vid honom. {)vi at flest stormenni i ]^rændalogom 
var bvnndit i frændsemi eda nockvrom tengdom vid erkibyskvp. enn 
allir fvllkomnir i vinatto. Erkibyskvp hof {)at mal vid bændr. at hann 
sagdi fyrst vm fiart)vrfl sta{)arins ok |>at med hverso mikla vppreist 
stadrinn [)vrfti at hafa. ef hann skylldi {)a vera f^eim mvn sæmiligar 

30 enn adr sem hann var {»a tignari. er {)ar var erkibyskvpsstoll settr. 
Hann beiddi [>ess bændr at [)eir skylldi veita honom silfrmetinn eyri i 
sinn sakeyri. enn adr hafdi hann sakmelinn eyri. sem geck i konvngs 
sakeyri. Enn {>ess a^ralags er helmings mvnr. at sa er meiri er hann 
villdi hafa. silfrmelinn eyrir. Enn vid styrk frænda hans ok vina ok 

35 framkvæmd erkibyskvps. {)a gecc fietta vid. ok var dæmt vm oli 
j^rændala^g ok \fzr fylki onnvr sem hans erkibyskvpsriki stod yfir. 

*) 8aa reitet i Cd, for opr. orhendr. 
Saga 'Magnds Erlingsaonar. 371 

Capitulam. 

16. t»a er {)eir Sigvrdr konvngr ok Markus bofdo la tid skip sin 
i EIGnni. ok peiv sa at {>eir fengo ecki fang a Erlingi. {)a sneroz {)eir 
til Vpplanda ok foro sva hit efra norSr i ]^randheiin. Var ^eitn f^ar 
vel fagnat. var SigvrSr til konvngs tekinn a Eyra[>ingi. Redoz f^ar til 5 
fiocsins margir goSra manna seynir. Fengo f^eir ser par skip. ok 
bioggvz skyndiliga. foro er svmradi svftr a HærL ok toko aliar kon- 
vngstekior hvar sem {»eir foro. ]^eir voro i Biorgyn lendir menn. 
Nicholas SigvrØarson. Na^ckvi Palsson. ok enn fleiri sveitarhof{)ingiar. 
^orolfr dryllr. ^orbiorn giallkeri ok margir aØrir. (»eir Markus sigldo 10 
nordan ok spvrdo at Erlings menn hofSo fiolmennt i Biorgyn. sigldo 
t>ar vtleid svér vm. (»at hofSo menn a mali at {)at svmar hoffto Markus 
menn byr hvert sem (eir villdo sigla. 

Drap SigurSar ok Markus. 

17. t»egar Erlingr skacki spvrdi at f^eir Markus voro nordan 15 
farnir. hellt hann nordr i Vikina. ok dro at ser lift. varp hann bratt 
fiolmennr. ok hafdi skip morg ok stor. Enn er hann sotti vt i Vi[320]kina. 
feck hann andviftri ok lå her ok hvar i hofnom allt ^ai svmar. Enn 
er .[)eir Markus komv a^str a Lista. spvrdo {»eir at Erlingr haffii her 
ovigian i Vikinni. ok vendo {)eir ^a afir nordr. ok ætlodo til Biorgyniar. 20 
Enn er {»eir koma fyrir bæinn. roa {»eir Nicholas innan a moti {»eim. 
ok hofdo lid myclu meiri ok skip stærri. Sa {)eir Markus ongan annan 
sinn kost enn roa svSr vndan. Stefna svmir til hafs. enn svmir svdr 

i svnd. svmir i fiordo inn. enn Markus ok svmt lid med honom liopv 
vpp i ey |>a er Skarfa heitir. ^eir Nicholas toko skip ^eirra enn gafo 25 
gril) Joni Hallkelsseyni ok nockvrom monnom odrom. enn drapo flesta 
t>a er {»eir nado. Nokkvrom ds/gom sidarr fann EindriJ^i heidafylia ^a 
Sigvrd ok Markus, voro f^eir fluttir til Biorgyniar. Var Sigvrdr hoggv- 
inn vt fra Grafdali. enn Markus hengdr a Hvarfsnesi vid annan mann. 
{>etta var Michialsmesso. Flockr sa er {»eim hafdi fylgt dreifdiz ^a miog. so 

Erlingr brendi Hising. 

18. Eirikr(l) kæna ok Biarni hinn illi. Avnvndr Symonarson. 

Avrnolfr skorpa. [)eir hofdo roit a haf vt med nockvrom skipom. ok 

helldo (hit ytra) med hafi a^str fyrir land. Enn hvar sem {)eir komv 

vid land rænto {)eir ok drapo vini Erlings. Enn er Erlingr spvrdi drap 35 

t^eirra Markus, gaf hann bondom heimleyfi. enn hann heUt ^a Udi sino ' 

a^str yfir Folldina. f^vi at hann spvrdi {»ar til Markus manna. Erlingr 

24 • I ^ 372 CodcT Frisi.Dus. 

helll til Konvngahello ok dvaljiiz jiar of ha-stifl, A fyrslo viko velrar 
Tor Erlingr vi i cyna Ilising med riiiclu lifil ok krarøi par {itngs. Kis- 
ingsbvar komv lil {tingsins. Erlingr bar sakir a jia. at |>eir heffii lit^it 
i flock med Markus monnom ok fylkt lidj moli hononi. Ot(arr(!) bet 
5 bonili sa er rikaztr var i eynni. ok talaøi moti honom. Var ^ingil 
langt, onn at lycloni feslo bsndr i dom Erlings, cnn hann gerdi Jteim 
sternolag a viko frcsli i bænom. ok ncrndi til ,xv. bændr at koma |ra 
|tar. Enn er peir komv. dæmØi Erlingr a hond {Kim at gialtda .ccc. 
nvla. Foro bændr heim. ok vndo illa viø Einn lat. Lillo siflarr lagdi 

10 is a åna. ok hvs inni skip Erlings. |)a helldo bændr gialldino ok lago 
i lifisamnadi. Erlingr [la i lifisamnadi. > enn Hisingsbvar bofAo sam- 
bvrfiarvl ok helldo sveit vm ioliii.^ Vm nollina eltir Gmta dag iola for 
Erlingr vt i eyna. ok lok hvs a Avzvri. ok brenndi hann innL ok alls 
drap hann .x. ligi manna, ok brenndi .iij. bei. for sidan tfir i Kon- 

15 vngahello. Sifian komy bsndr meb gialldit sem akTeØit var. 

(Drap Frireks kcenu ok Bjerna illa.) 

19. Erlingr biozl t>egar vm varit er hann matti flola fyrir isvm 

skipom sinom. ok for or Konvngahello. Hann [331] spvrAi al |>eir 

herioAo norAr i Vikinni Markus menn. heill hann {»a til niosnom vm 

20 farar [>eirra. ok for al ieita {teirra. ok hilti pa er {)eir lago i nodivrri 

hofn. {>eir Avrnolfr skvrfa ok Onvndr Symonarson komvz vndan. enn 

Frirekr kæna ok Biarni hinn illi vrAo handteknir. ok drepit marl af 

sveitvngom ftcirra. Erlingr let binda Frirek viA ackeri ok kasia fyrir 

bord. ok var Erlingr af ^esso verki miog ofiockaAr i ^rændalogom. pvi 

35 at Frirekr alti |)ar hina bezto ætt. Bierna hinn illa iel Erlingr hengia. 

ok mællli hann hin meslo orAskræpi aAr sem hann rar vanr. Sva 

segir {lorbiorn skackaskalld. 

Vrd (Ira vilnn Barfiar TterØr er flcinn meøal httpa 

Erlingr >t vikinKOm PhreliB otarr oockvi 

30 mein r«ck mirRr kf ketio ikelldi Dliarfr olldom 

mi6r er haon for {ȯra. illgiarn vid Ire Biarni. 

Avnvndr ok Avrnolfr ok (»er sveitir er vndan komvz UyAo lil Dan- 
merkr. enn voro stvndom a Gtvllandi eAa i Vikinni. 

Tal Erlings ok erchibyskvps. 
<)5 20. Erlingr skacki helll siAan til Tvnsbergs. ok dvalfiiz ^»r lenfp 
vm varit. Enn er svmraAi. for hann norAr til Biorgyniar. var ^ar {hi 

'} ] lynei hahl udradtrtl i C4. *} ioliN Ci, Saga llåkonar hcrdibroidø. 373 

allmikit Golmcnni. f>ar var {)a Stefanus icgati af Romaborg ok Eystoinn 
crkibyskvp ok adrir byskvpar innlendzkir. f>ar var ok Brandr byskvp 
er [)a var vigdr til Jslandz. f>ar var ok Jon Loptzson dottvrson Magnus 
konvngs berfælz. {la haffti Magnus konvngr ok aSrir frændr Jons tckit 
vid frændsemi hans. Bysteinn erkibyskvp ok Erlingr skacki voro iafnan 5 
a tali ok einmælom. Eitt sinn var pni er Erlingr spvrdi. Er {)at med 
sannynndom berra er menn segia. at {)cr hafit a^kit a^ralag vm sakeyri 
ydarn viS bændr norSr i landit. Erkibyskvp sagøi at {)at var satt. ok 
hafa bændr {)at gert at siaifræSi sino cnn mod ongri ns/[)vng. ok a^kit 
i {)vi gvdz rett ok a^dæG stadar vårs. Erlingr svaradi. Hvart ero {)at 10 
herra la^g hins helga Olafs konvngs. eda hafit f^er tekit nockvrv freckara 
t^etta mal. enn sva sem ritid er i logbokinni. Erkibyskvp svaradi. Svfl 
mvn hinn helgi Olafr konvngr login hafa sett sem hann feck {)a iaord 
ok sam{)ycki al{)ydo til. Enn ecki finnz {»at i logom hans. at bannat 
se at a^ka gvdz rett. Erlingr svaradi. Vilit {»er a^ka ydarn rétt. {)a 15 
mvnv {)er vilia styrkia oss til {)ess at a^ka iamnmikit konvngsrettinn. 
Erkibyskvp svaradi. Avkit hefir {)v nv adr med gnogo nafn ok riki 
sonar {)ins. Enn ef ek hefi aflaga tekit giolldin af ]^rændom: {)a ætla 
ek stærrom hin born lagabrotin. er sa er konvngr yfir landi {»esso er 
eigi er konvngs son. ero {)ar hvartki til la^g ne dæmi her i landi. 20 
Erlingr svaradi. ]^a er Magnus var til konvngs tekinn yfir Noregs riki. 
var {)at gert med ydarri vitand ok radi ok sva annarra byskvpa her i 
landi. Erkibyskvp svaradi. ]^vi hetz {)v {)a Erlingr ef ver sam{)yctomz 
med per at Magnus væri til konvngs tekinn. at {)v skylldir styrkia 
gvdz rett i ollum lutvm eflir {»inom mættL Jati ek {)vi segir Erlingr 25 
[322] at ek hefi heitid at halida gvdz la^g ok landz relt med ollum minom 
styrk ok konvngsins. Nv kann ek her betri rad til. enn hvarr ockarr 
kénni odrom brigdmæli. holldom helldr oli einkaraal van styrki {)er 
Magnus konvng til rikis. sva sem {ler hcfit heitid. enn ek skal styrkia 
ydart riki til allra farsælligra luta. For {)a a^ll rædan mivkliga med 30 
{)eim. ]^a mællti Erlingr. Ef Magnus er sva til konvngs tekinn sem 
forn sidr er til her i landi. {)a mego ^er af ydro valldi gefa honom 
korono. sem gvdz la^g ero til. at smyria konvng til velldis. Enn {)ott 
ek sea eigi konvngr eda af konvnga ætt kominn. {)a hafa f^eir verit nv 
flestir konvngar i varo minni. er eigi visso iafnvel til laga eda landz- 35 
rettar serp ek. Enn modir Magnus konvngs er konvngs dottir ok 
drottningar skilfenngin. Magnus er ok drottningar svn ok eiginkonv 
svn. Enn ef {)er vilit gefa honom konvngs vigslu. {)a ma engi sidan 
taka hann af konvngdorainom med retfo. Eigi var Vilhialmr bastardr 374 Codez FrisiaoQB. 

konvngs son. ok var hann vigSr ok koronaSr til konvngs yfir EnglandL 
ok heGr siSan halldiz konvngdpmr i hans ætt a Engiandi. ok allir verit 
koronadir. Eigi var Sveinn VIfsson i Danmork konvngs son. ok var 
hann ^o {)ar koronaSr konvngr. ok siSan seynir hans. ok hverr eftir 

5 annan f)eirra frænda. Nv er her i landi erkistoll. er {»at mikill vegr 
ok tign landz vårs. Avkom ver nv enn me$ goSom lutom. hofom kor- 
onaSan konvng eigi sidr enn enskir menn eSa Danir. SiSan toloØo 
{»eir iafnan of {)etta ok for allt sattgiarnliga. Erkibyskvp bar ^etta mal 
fyrir legatann. ok feck hann ardvelidliga snvit honom til samt)ycki6 viO 

10 sig. Atti erkibyskvp {)a stefnvr vid lioSbyskvpa ok aSra lærfia menn 
ok bar {)etta mal fyrir {»a. enn allir svarrodo einn veg. sogdo f)at sitt 
taS sem erkibyskvp villdi vera låta. ok fyrsto allir at vigsla færi frara. 
ok ^egar {leir visso at {)at var erkibyskvps vili. var {>at allra domr. 

Magnus til konvngs tekinn. 

15 21. Erlingr skacki let bva i konvngsgardi til veizlo mikillar. ok 

var hoUin micla tiolldot pellum ok bvin med hinom mesta kostnadi. 
var {)ar veitt hirØinni ok ollum handgengnom monnom. {)ar var fiolfii 
bodzmanna ok margir hoffiinngiar. Magnus tok f>a konvngsvigslo af 
Eysteini erkibyskvpl f>ar voro at vigslunni aØrir .v. byskvpar ok leg- 

20 atinn. ok margir adrir kennimenn. Erlingr skacki ok meS honom 
.xij. lendir menn sorv lagaeid med konvngi. Enn {)ann dag er vigslan 
var hafdi konvngr erkibyskvp i boØi sino. ok legatann. ok alla byskvpa. 
Var SV veizia hin vegligsta. gafo {»eir feSgar margar storgiafar. ^ 
var Magnus konvngr .viij. vettra. hafSi hann {)a .iij. vetr konvngr verit 

25 Fra scndimonnom Danakonvngs. 

22. Valldimarr Danakonvngr hafSi f)a spvrt ^w til)indi af NoregL 
at {)ar var pa Magnus einn konvngr i Noregi. var (»a eytt flockvm f)ar 
i landi. ]^a sendi Valldimarr konvngr menn med brefom til Magnus 
konvngs ok Erlings, minnti {)a a einkamal ^?/ er Erlingr hafSi bvndit 

30 vid Valldimar konvng. [323] sva sem fyrr var ritad. at hann skylldi 
eignazt a^stan Vikina til Rygiarbitz. ef Magnus yrdi einvalldzkon- 
vngr yfir Noregi. Enn er sendimenn komv fram. ok syndo Erlingi 
bref Danakonvngs. {)a bar Erlingr {»etta fyrir adra menn f)a er hann 
atti rad vid. Enn ^eiv sogdo allir eitt at alldri skylldi Da^nom midla 

35 af Noregi. ok sogdo sva at sv olld hefdi verst verit f^ar i landi er {lar Saga MagnAs Erlingøsonar. 375 

hofdo Danir valid yfir. Scridimenn Danakonvngs toloSo siU mal fyrir 
Erlingi ok boiddo hann orskvrda. Enn Erlingr bad ^a fara mcfi ser 
i Vik 2/sir vm ha^stid. sagdi at hann mvndi {»a veita orskvrS of 
{^tta maL 

Erlingr skacki talafii i Borg. 5 

23. Erlingr for vm ba^stiS a^str i Vik. ok dval[)iz i TvnsbergL 
gerdi menn yfir til Borgar. ok let stefna par Mi], fylkna {)ing i Borg. 
Sidan Tor Erlingr t)aonig med Udi sino. Enn er t>ingit var sett talafii 
Erlingr ok sagdi fra t)vi hver radager{) hafdi verit stadfest med ^em 
Danakonvngi. {»a er })eir Erlingr hofdo bafit flock {»enna i fyrsta sinni. 10 
Vil ek ok sagdi hann hallda oli einkamal vid ^b ef ^at er vili ok 
sam{)ycki ydart bænda at t)iona Danakonvngi helldr enn ^essom kon- 
vngi er her er vigdr ok koronadr til landz. Bændr sogdo sva. Fyrir 
ongan mvn viliom ver geraz menn Danakonvngs. medan einn varr er 

a lifi Vikverianna. Geystiz ^a mvgr albr at med opi. ok bado Erling 15 
hallda eida sina. {)a er hann hafdi svarit landzfoiki at veria land sonar 
sins. enn ver skvlom allir fylgia t)er. Sidan foro sendimenn konvngs 
til Danmerkr. ok sogdo sitt eyrinndi slikt sem var. Veitto Danir Erlingi 
mikit amæli. ok ollum Nordmonnom. sogdo at {»eir væri alldri reyndir 
nema at illo. Foro ^2/ ord vm at Danakonvngr mvndi hafa her vti 20 
vm varit {>egar ok heria i Noreg. Erlingr for vm ha^stid nordr til 
Biorgyniar ok sat {»ar vm vettrinn. 

Fra brefvm {>r§nda. 

24. Vetr f^ann foro menn nockvrir danskir hit efra of land. ok • 
sogdo {)at sem margtitt er. at {)eir skylldo til vokv til hins helga Olafs 25 
konvngs. Enn er {)eir komv i ]^randheini. hitto {)ei> f)ar marga rikis- 
menn. ok sa^gdo {>a eyrindi sin. at Danakonvngr hefdi sent f)a at leita 
ser vinatto til ^eirra ok vidtoko ef hann kemr i land. enn hann heitr 

at gefa [)eim bædi riki ok fe. ]^essarri ordsending fylgdi bref ok 
innsigli Danakonvngs. ok {)at med at ]^rændir skylldi senda moti bref 30 
sin ok innsigli. ^e\r gerdo sva. ok vrpoz vel 4Iestir vid ordsending 
Danakonvngs. Sendimenn foro a^str aftr er a leid langafosto. Erlingr 
sat i Biorgyn. Enn er varadi sogdo vinir Erlings honom pata f)ann 
er t)eir hofdo spvrt af byrdingsmonnom. er komnir voro nordan or 
f>randheimi. at f>rændir væri berir i fiandskap til hans. ok f^eir lysti f)vi 35 
a {)ingom. ef Erlingr kvæmi i ^randheim. at hann skylldi alldri komaz 
med fiorvi vt vm Agdanes. Erlingr sagdi at slikt væri vpplostning ok 376 Codex Frisianus. 

hegomi. Hann lysti {)vi. at hann mvndi fara svdr a Vnnarheim 
til gagnclagaf)ings ok let [324] bva sneckio tvitvgsesso ok skvto .xv. 
sesso ok vistabyrt)ing. Enn er skipin voro bvin^ logdoz a svnnan- 
vedr hv8/ss. Tyrsdag i gagndogom let Erlingr blasa til skipa liSi 
5 sino. enn menn voro tregir or bænom. ok [)otli illt at r6a androfir. 
Erlingr lagSi norSr i Byskvpshofn. (»a mællti hann. Jlla kvrri f)er at 
roa androdr. takit nv {»a ok reisit vi{)vrnar. dragit sidan seglin' ok 
latid ganga nordr skipin. ]^eir gerdo sva. sigldo nordr vm daginn ok 
vin nottina. OI)insdag at kvelldi sigldo {)eir inn vm AgSanes. var{> {la 

10 fyrir f)eim samflot mikit af byrSingom. var {)at vt/kvlid. gafo {)vi bæiar- 
menn ongan .ga^m at langskipom fyrir {)a. Erlingr kom {)ann tima til 
bæiarins er svnginn var ottvsaoigr at Kristzkirkio. ^eiv Erlingr liopo 
] byinn. ok var {)eim sagt at AIfr rodi lendr maør son Ottars birtiiigs 
sat {)a enn ok drack med sveit sina. Erlingr veitti f)eim atgongo. var 

15 Alfr drepinn ok oli sveit hans. Fatt fell annarra manna. {)vi at flestir 
hofdo gengit til kirkio. ]^etta var vm nottina fyrir vppstigningardag. 
pegw vm morginin let Erlingr blasa ollo liøi vt a Eyrar til ^'ings. Ok 
a {)ingino bar Erlingr sakir a ]^rændi. ok kenndi f)eim landrad viS 
konvnginn. ok nefndi til Pal Andresson. ok Bard standala. ok RazabarØ. 

20 hann hafSi ^s bæiarstarf. ok enn marga aSra. ]^eir sva^rodo ok færdo 
sig vndan sarkom. f>a stod vpp kapalin Erlings ok hellt vpp brefom 
morgom ok innsiglom. ok spvrSi ef f^eir kenndi innsigli sin. {)ar er 
{)eir hofSo vm varit sent Danakonvngi. voro {)a lesin brefin. ^ar voro 
ok t)eir hinir ds/nsko menn med Erlingi er mefi brefin hofSo farit vm 

25 vettrinn. hafSi Erlingr ^a fangit til ^ess. s2/g6o {)eir f)a fyrir aI{)ydo 

' hvers {)eirra ord. ^dr er mællt hafdi. Sva mælltir [)v RazabarSr sogfio 

t)eir ok barSir a briostid. Or ^esso briosti komv at vpphafi oli {)essi 

rad. Bardr svara&i. Ærr var ek f)a herra minn ef (ek) mællta slikt. 

Varf) f)a at festa i dém Erlings oli ^essl mal. Tok hann {»egar ogrynni 

30 fiar af morgom monnom. enn lagØi alla ogillda {)a er drepnir voro. 
For Erlingr sifian svfir til Biorgyniar. 

Fa^r Valldemars konvngs i Noreg. 

25. Yalldimarr konvngr haffii f)at vår vti her mikinn i Danmorko. 

ok hellt lifii {»vi norfir i Vikina. Enn {»egar hann kom i riki Noregs 

35 konvngs hoffio bændr fyrir samnafi ok mvg mannz. konvngr for fri{)- 

samliga ok spakliga. Enn hvar sem f)eir komv vifi meginlandit. {)a skvto 

menn a {)a. ok {>otti {»at Da^nom fvllr illvili landzmanna. Enn er {»eir 

^) bviN Cd, ') Saa rettet i Cd, far opr. seglit. 
Saga Magoiis Erliogssonar. 377 

komv til Tvnsbergs. stefndi Valldimarr konvngr f)ing a Ha^gom. enn 
ecki solti til or heroSom. {»a taladi konvngr ok mæliti sva. Avdsætt 
er vro landzfolk {)etta. at aliir standa inoti oss. eigom ver nv tva kosti 
fyrir bondom. {»ann annan at fara herskilldi yfir landit ok eira ongo 
hvartki fe né monnom. hinn er annarr kostr at fara sv8r aflr vifi sva 5 
bvit. ok er {»at nærr mino skapi. ok fara helldr i Avstrveg [325] til 
beidinna landa ok drepa eigi her kristid folk. {)ott peW befdi ærna 
macligleika til. Enn aSrir voro fvsir til at beriaz. enn (»o red konvngr 
at {)eir foro svSr aftr til Danmerkr. ok var allviSa rænt {»ægar konvngr 
var eigi nær. 10 

Danir gerfio herhla^p i Vikina. 

26. Erlingr skacki spvrSi at kominn var Danaherr i Vikina. ba^d 
hann {)a Vt almenninngi vro land allt at liSi ok skipom. ok var{> [)at 
hit mesta herbla^p. ok hellt hann her f^^im arstr med landi. Enn er 
hann kom til LiSandisnes spvrSi hann at Danaherr var farinn til Dan- 15 
merkr. ok {»eir hofØo viSa rænt i Vikinni. ]^a gaf Erlingr heimleyfi 
ollu leidangrslidi. enn hann sialfr ok nockvrir lendir menn med honom 
sigldo med miog morg skip svdr eflir Da^nom til Jotlandz. Enn er 
{)eir komv {>ar sem heitir Dyrså. {»a lago {)ar fyrir Danir med morg 
skip komnir or leidangri. Erlingr lagdi at {)eim ok bardiz vid {)a. 20 
Danir flydo bratt ok leto mart manna, enn peit Erlingr rænto skipin 
ok sva ka^pstadinn. ok fengo [)ar allmikit fe. foro sidan aflr til Noregs. 
Var ^a vm hri{) ofri|>r milli Danmerkr ok Noregs. 

Erlingr skakki com i Danmork. 

27. Kristin konvngsdottir for vm ha^stid til Danmerkr a fvnd 25 
Valldimars konvngs frænda sins. ^^ voro systrabom. fagnadi konvngr 
henni forkvnnar vel. ok feck henni veizlur fiar med ser sva at hon 
matti vel [)ar vid hallda menn sina. Hon var iafnan a tali vid kon- 
vnginn ok var hann allblidr til hennar. Enn eftir vm varit sendi Kristin 
menn til Erlings ok bad hann fara a fvnd Danakonvngs ok sættaz vid 30 
hann. Vm svmarit eftir var Erlingr i Vikinni. hann bio f)a eitt lang- 
skip ok skipadi med hino frit)azta Udi sino. sidan sigldi hann yfir til 
Jotlandz. Hann spvr[)i at Valldimarr konvngr var i Randarosi. sigldi 
Erlingr fiannig ok kom til bæiarins {)ann tima er flest folk sat vndir 
matbordom. Enn er f)eir hofdo tialldat ok (fest skip sitt) geck Erlingr 35 
vpp ok ^eir .xij. saman. ok allir bryniadir enn hottv yfir hialmom. enn 378 Codex Frisianos. 

sver{) yndir moUum. ^e\r gengo li) konvngs herbergis. ^a foro ^wr 
senndinngar inn ok voro opin dyrrin. gengo {leir Erlingr fiegar inn 
fyrir hasætiS. (»a mællti Erlingr. Grip viliom ver hafa konvngr bæ5i 
her ok ti) heimferØar. Konvngr leit viØ bonom ok mællli. Ertv pwt 
6 Erlingr. Hann svaraSi. Erlingr er her. ok seg oss skiott hvart ver 
skvlom grip hafa. (»ar voro inni .ixxx. manna ok allir vapnlarsir. 
Konvngr mællti* 6ri{) skvlnt per hafa Erlingr. a ongom manni niSora2 
ek cf a mlnn fvnd kemr. f>a kysti Erlingr a hond honom ok geck ^ 
sidan ok til skips sins. Dval{>iz hann vm hri{) med konvngi. toloSo f)eir 
10 vm sættargerf) milli sin ok landanna. ok kom {»at asamt med fieim. si 
Erlingr settiz [)ar i gisling med Danakonvngi. enn Asbiorn snara brodir 
Afsalons ercibyskvps for til Noregs i gisling i moti. 

Sætt Valldimars konvngs ok Erlings skacka ok Erlingr 
skacki ger{)iz jarl Valldemars kongs. 

15 28. [326] ^at var eitt sinn er [)eir Yalldimarr konvngr ok Erlingr 
tolodo. pa mællti Erlingr. ^at fiicki mer likazt til sætta. at^ {ler hafit 
allt fiat af Noregi sem ydr var heitid i einkamalom varom. Enn ef 
sva er hvem hofdinngia vilit {)er |>ar fyrir setia. hvart nokkvrn danskan 
mann. Nei segir konvngr. Ongir Danahofdingiar vilia fara til Noregs 

20 ok fazt {)ar vid hart folk ok vhlydit. enn hafa her adr mart gotl. 
Erlingr mællti. Fyrir {)V] for ek hingat at ek vilida eigi missa vinatto 
ydarrar. hingat til Danmerkr hafa fyrr farit menn af Noregi Hakon 
Jvarsson ok Finnr Arnason. ok gerdi Sveinn konvngr frændi ydarr 
hvarntveggia {»eirra iarl sinn. Eigi em ek nv minni valldzmadr i Noregi 

25 enn f)eir voro. ok gaf konvngr {)eim yfirsokn a^ Halllandi. Nv {»icki 
mer berra f)er vel mega vnna mer ^ess rikis. ef ek geromz ydarr 
madr. at ek halida af ydr f)esso riki. Sva ok må Magnus konvngr son 
miiin eigi synia mer {)ess. Enn sva kom at lyctom. at Erlingr gerpiz 
handgenginn Valldimar konvngi. enn konvngr leiddi hann til sætis ok 

30 gaf Erlingi iarldom ok Vikina til lens ok yfirsoknar. f>a for Erlingr 
iarl heim til Noregs ok var sidan iarl medan hann lifdi. ok helltz i 
sætt vid Danakonvng iafnan sidan. Erlingr iarl atti med fri{)lom sinom 
.iiij. sonv. einn bet Hreidarr annarr Ogmvndr. {»eir voro ser vm modvr. 
{)ri[)i Finnr. fiordi Sigvr{)r. {)eirra modir var Asa hin liosa. Kristin 

35 konvngsdottir ok Erlingr iarl atto doTtvr er Ragnhilldr bet. hon var 
gipt Joni ]^orbergsseyni af Randabergi. Kristin for af landi brot med 
>) ok Cd. *% Saga Magnus ErliDgfsonar. 379 

{)eim manni er Grimr rvsli het. ^ar foro vt i Hikl8gar|) ok voro ^ar 
of hri|). ok atto f>8/ bom nockvr. 

Olafr e'fldi flok. 

4 

29. Olafr son Gvdbrandz Skafharggssonar ok son Mario dottvr 
Eysteins konvngs Hagnussonar var at fostri med Sigvr|)i agnhott a 5 
Vpplondom. Enn er Erlingr iarl var i Danmork hofo {)eir fostrar flock 
Olafr ok Sigvrdr ok redoz margir Vpplendingar til med {)eim. Var |)ar 
Olafr til konvngs tekinn. ^eir foro meS flockinn of Vpplond. enn 
stvndom i Vikina. stvndom a Harkir arstr. Ecki voro {>eir a skipom. 
Enn er f>eir Erlingr iarl spvrdo til flocks ^eirra. {>a for hann med lidi 10 
sino i Vikina. ok var a skipom of svmarit ok vm harstit i Oslu. ok 
veitti {>ar vm jol. Hann let hallda niosnom vpp a landit til flocksins. 
ok for sialfr vpp a landit at leita {»eirra. ok med honom Ormr kon- 
vngsbrodir. Enn er f)eir komv til vatz nockvrs toko f)eir skip oli f)a^ 

er voro vid vatniL 15 

Prestr sveik Erling iarl. 

30. Prestr sa er sa^ng {>ar sem heitir a Rydjokli bard f^^im iarli 
til veizlo. |)at er vid vatnit. ok koma f)ar at kyndilmesso. Jarl het 
fer{>inni. |)otti gott at hafa ^ar tidir. Reyro {>eir {»annig vm vatnit of 
kvelldit fyrir kyndilmessodag. Enn prestr sa hafdi annat rad med 20 
hondom. hann sendi menn at bera niosn ^eim Olafi vm farar Erlings 
iarls. Prestr gaf {>eim Eriingi styrkan dryck vm kvelldit [327] ok let 
allmiog drecka. Enn er iarl for at sofa voro reckior fieirra bvnar i 
dryckiostofvnni. Ok er |)eir hofdo litla hrif) sofit vaknadi iarl ok spvr{>i 
ef |)a mvndi vera ottvsarngsmål. Prestrinn sagdi at litid var af noti 25 
ok bad f>a sofa i nadom. Jarl svaradi. Hart dreymir mig i nott. ok illa 
sef ek. Hann sofnadi sidan. Annat sinn vaknadi hann ok bad prest 
vpp standa ok syngva tidir. Prestr bad iarl sofa. sagdi at {)a var mid 
nott. Lagdiz iarl nidr ok svaf litla hri{). bliop vpp ok bad menn sina 
klædaz. ]^eir ger{)0 sva toko vapn sin ok gengo til kirkio ok logdo 30 
vti vapnin niedan prestr sa^ng oltvsa^nnginn. 

(Bardagi å Rydjokli.) 

31. Olafi kom niosn vm kvelldit. ok gengo I)eir vm nottina .vi. 
rastir. ^eir komv a Rydiokvl vm ottosa^ng. Nidamyrkr var sem mest 
]^eir Olafr gengo at stofvnni ok æpto herop, drapo |)ar inni nockvra 35 
iarls menn |)a er eigi hofdo gengit til ottvsa^ngs. Enn er {)eir heyrdo 380 Codex FrisiaDns. 

^opit Erlingr iarl ok hans menn. toko f)eir vapn sin ok stefndo ofan til 
skipanna. ^eir Olafr mætto {)eini vid gar5 nockvrn. var^ {>ar bardagi. 
okv f>eir Erlingr iarl ofan med gardinom. ok hlif8i gardrinn fteiin. 
^eir iarl hofdo lid mycio minna. fell mart af f)eim enn fiol{)i varf» sart 
5 ]^at hialp f>eim mest er Olafs menn kenndo f)a eigi fyrir myrkri. enn 
jarls menn leitoSo einart til skipanna. ]^ar fell.Ari ^orgeirsson fafiir 
Gvdmvndar byskvps ok mart annarra hirdmanna iarls. Erlingr iarl 
var|) sårr a si^vnni. ok segia svmir menn at hann drægi siaifr srer^l 
a sig {>a er hann bra. Ormr var ok miog sarr. Nar^vliga komvz ^eir a 

10 skipin. ok leto ^egar fra landi. f>at var kallat at ^eir Olafr bæri hins 
mesto oharoingio til fvnndarins. sva sem ^eir iarl voro framselldir. ef 
f)eir Olafr hefdi radom fram farit Sidan kollodo menn hann Olaf 
ogæfo. enn svmir kollodo ^a Rettosveina. Foro I>eir med flock f)ann 
enn of Vpplond. Enn Erlingr for vt i Tikina til skipa sinna. ok var 

15 eftir of svmarit i Vikinni. Eflir vm varit for Olafr vt i Vikina ok tok 
t)ar konvngs skyildir. dvarl|)0z {>ar langa hri{> of svmarit. Erlingr iarl 
sp'vrdi |)al ok hellt lidi sino svdr til motz vid f)a. ok varp fvndr f>eirra 
arstan fiardar t)ar sem heitir a Starngom. ok var)) omsta micil ok hafdi 
iarl sigr. ^ar fell Sigvrdr agnhottr. ok mart annat af Olafs monnom. 

20 enn Olafr kom a flotta. for hann sif>an svdr til Danmerkr. ok var hinn 
næsta velr a Jotlandi i Alaborg. Enn vm varit feck Olafr sott pa er 
hann leiddi til bana. er hann par iardadr ok kalla Danir hann helgan. 

(Drap Haralds.) 

32. Nicholas kvfvngr son Pals Skoptasonar var lendr madr Magnus 
25 konvngs. hann tok hondom Haralld er sagdr var son Sigvrdar kon- 
vngs Haralldzsonar ok Krislinar (konvngs)dottvr brodir Magnus konvngs 
sammædri. Nicholas flvtti Haralld til Biorgyniar ok feck hann Erlingi 
iarli. ]^at var håttr Erlings ef ovinir hans komv fyrir hann. at hann 
mællti ecki eda fait vid pa ok stilliliga pat er var. ef hann var radinn 
30 til at drepa pa. [328] enn hina hracti hann sem mest i ordom er hann 
villdi at lifit hefdi. Erlingr mællti fått vid Haralld. ok var monnom 
grvnr a. hvat iarl mvndi fyrir ætla. ^a bado menn Magnus konvng at 
hann skylldi fripa fyrir Haralldi vid Erling iarl. Konvngr gerdi sva. 
Jarl svaradi. Slikt rada per vinir pinir. enn pv mvnt litla hrip 
35 rada rikino j frelsi. ef pv skalll heilhvga radom einom fram fara. 
Sidan let iarl Haralld flytia yfir i Nordnes ok var hann par hoggvinn. 
Saga Magniis Erlingssonar. 381 

(Upphaf Eysteins konangs Eysteinssonar.) 
33. Eysteinn het madr. ok sagdiz son Eysteins konvngs Har- 
alldzsonar. hann var vngr. eigi med ollu fvllroskinn. f>al er sagt at 
hann kom fram citt svmar i Sviariki. ok for a fvnd Birgis brosv. hann 
atti t)a Brigidam dottvr Haralldz gilla foSvrsystvr Eysteins. Bar Eysteinn 5 
fyrir ^9/ eyrindi sin ok bad ^iy ser fvlltings. ]^a^ Birgir iarl toko 
bædi vel a ^vi. ok heto honom sino trarsti. dvalt)iz hann |)ar vm hrif). 
Birgir iarl feck Eysteini lid nockvt ok goda penninga ok leysti hann 
vel af hendi. Eysteinn for i Norog ok kom ofan i Vikina. dreif |)a 
t)egar lid til hans. ok efldiz flockr sa. toko fieir Eystein til konvngs. ok 10 
voro {>eir med flock |)ann i Vikinni vm vettrinn. Eiin med f)vi at |)eim 
varf) fefått rænto ^eir vida. Enn lendir menn ok bændr gerdo lid at 
{>eim. Ok er fieir voro oflidi bornir. fl]6o f)eir a skoga. ok lago longom 
a eydimorkom. gengo ^a klædi af ser. sva at f)eir spennto næfrom of 
fétleggi ser. fia kollodo bændr ^a Birkibeina. ^eir liopo oppt i bygdina 15 
ok komv fram her ok hvar. ok redo ^egar til ala^a er eigi var fiol- 
mennl fyrir. ^eir atto nockvrar orustor. sva at fylgt var fyrir. ok 
hofdo t)eir sigr i ollam. A Krocaskogi lagdi ^eim nær ofarrom. kom 
at {>eim bændasamnadr mikill. Birkibeinar felldo brota fyrir {)a. ok 
liopo sidan a marrkina. ^eir voro .ij. vetr i Vikinni sva at f)eir komv 20 
ecki nordr i land. ^a hafdi Magnus verit konvngr .xiij. vetr er Birki- 
beinar hofvz. Hit {>ri{)ia svmar redo Birkibeinar ser til skipa. foro I)a 
fyrir land fram ok ofludo ser fiar ok lidz. f>eir voro fyrst i Vikinni. 
enn er a leid svmarit stefndo {)eir nordr i land ok foro sva skyndiliga 
at engi for niosn fyrir ^eim. fyrr enn {)eir komv til firandheims. Birki- 25 
beinar hofdo mest i flocki sinom Markamenn. Elfargrima. ok miog 
mart hofdo |)eir af ^elamork. ok vel voro {)eir {)a vapnadir. Eysteinn 
konvngr fieirra (var) frVjft i asiono. fagrleitr ok litilleitr. ecki micill 
vexti. Hann var kalladr af morgom monnom Eysteinn meyla. Magnus 
konvngr ok Erlingr iarl sato i Biorgyn. |)a er Birkibeinar sigldo nordr 30 
vm. ok vrdo ecki vid ^b varir. Erlingr iarl var rikr. ok spakr at viti. 
hermadr hinn mesti ef ofrifir var. landradamadr godr ok stiornsamr. 
kalldradr ok grimmr. enn hitt var {)o mest at hann let ovini sina ecki 
få vist innanlandz. |)otl gri^a beiddiz. ok vr8o {>vi margir til at la^a 
i flockana moti honom. hann var hår madr ok hardvaxinn. nockvt barr- 35 
axladr. langleitr. skarpleitr. lioslitadr ok ger|)iz hårr miog. bar hallt 
hofot nockvt hvgatlatr ok veglatr. hafdi klædabvnat a forneskio. langa 
vppluti [329] ok langar ermar a kyrtlom. valskickior. vpphafa skva. 
Slikaii bvnat let hann konvng hafa medan hann var vngr. Enn er hann 382 Godes FrisianiM. 

red ser sialfr. bio hann sig roiog i skart Magnns konvngr var létttatr 
ok leikinn. gleSimaSr mikill ok kvennamaØr. 

(Fra Nikolåsi.) 

34. Nicholas son SigvrSar Hranasonar hann var son Skialldvarar 
3 dottvr Bryniolfs vlfallda systvr^ Halldors Bryniolfssonar enn samniæfira 

viØ Magnvs konvng berfætt. Nicholas var hinn noesli hofdinngi.* hann 
atti bv a Halogaiandi a Avngli. {>ar sem heitir a Steig. Nicholas atti 
gar|> i Nidarosi ofan fra Jonskirkio. hann var i ka^angi ok haffii raØ 
oli fyrir bæiarmonnom. Skiolldvoro dottvr Nicholas atti Eirikr Arnason. 
10 hann var ok lendr maØr. 

(Frå Eiriki ok Nikolåsi.) 

35. ^at var Mariomesso hina siØarri er menn gengo fra ottvsarøg 
i bæuom. at Eirikr geck til Nicholas. Hagr sagdi hann f)at sogdo 
fiskimenn nockvrir er vtan ero komnir at langskip sigli vttan eftir 

15 firSinom. ok geta menn at Birkibeinar mvni vera. ok er sa til magr at 

lata biasa bæiarliSi ollu med vapnom Vt a Eyrar. Nicholas svaraSi. 

Ecki fer ek at fiskimanna kvittom. mvn ek gera niosn vt a fiorfiinn. 

enn hofom |)ing i dag. Geck Eirikr heim. Enn er hringSi til håmesso. 

geck Nicholas til kirkio. Eirikr kom |)a til hans ok mællti. jj^at hygg 
20 ok magr at raSinn se ofrifirinn. ero {)eir menn nv her er set hafa 

soglin. {)icki mer raS at vid riSim or bænom. ok samnim oss Udi. 

Nicholas svaradi. Kvaksamr ertv sva magr. lydom fyrst messo. enn 

gerom {>a rad vart sidan. Enn er niessa var svngin. geck Eirikr til 

Nicholas ok mællti. Magr. nv ero hestar minir bvnir. vil ek i brot 
25 rida. Nicholas svaradi Far vel {>v. ver nivnom hafa fiing i dag a 

Eyrom ok kanna hvat ver hofom lidz i bænom. Reid t)a Eirikr i brot. 

enn Nicholas geck i garf) sinn. ok sidan til borda. 

(Fall Nikolas.) 

36. Enn i {>ann tima er vist var sett kom madr inn i gardinn ok 
30 sagdi Nichoiasi at f»a reyro Birkibeinar i åna. ]^a kalladi Nicholas at 

hans menn skylldo vapnazt. Sil>an bad Nicholas f)a ganga vt i gardinn. 
ok sva vpp i loptit. Birkibeinar fylldo allan gardinn. ok kollodo a 
Nicholas ok bvdo honom grif). 6nn hann neitti |)vi. Sif)an bordoz {^eir. 
ok hofdo {)eir Nicholas til varnar bogaskot ok handskot ok ofngriot. 
35 enn Birkibeinar hioggv hvsin ok skvto sem tidazt. Nicholas hafdi 

1) sysUr Cd. 
Saga Magous £rlingssooar. 383 

rardan skiolld. ok gylldir naglar (i), ok stirnd Vilbialmsgiord. Birkibeinar 
skvto sva at vppi stod a reyrbondonom. Nicholas mællti. Lygr skiolldrinn 
nv at mer. ]^ar feil Nicholas ok flest. oli sveit hans. ok var hann hit 
mesta harmadr. enn Birkibeinar gafo grif) olluin bæiarmonnom. 

(Eysteinn til konungs tekinn i Nidarési.) 5 

^7. Eysteinn var ^ar siSan (il konvngs tekinn. ok geck allt folk 
vndir hann. dvalf)iz hann vm hrif) i bænom. Sit)an for hann [330] inn i 
]^randheim. ^ar kom mart lid til hans. jj^ar kom til hans fiorflnnr svarti 
af Sneis med sveit manna. Ondvert)an vetr foro {>eir vt til byiar. {)a 
komv til |)eirra seynir Gvdrvnar af Salltnesi. Joe kerling. Sigvrdr ok lO 
Vilhialmr. fia foro ^eir vpp or Nidarpsi til Orkadals. voro fia skorat 
.XX. hvndrat manna. Foro sva til Vpplanda ok sva vt vm fiotn ok 
Ha^aland ok Hringariki. 

(Fall Eysteins konungs.) 

38. Magnus konvngr for vm ha^stid i Vik a^str med svmo lidino. 15 
ok Onnr konvngsbrodir. enn Erlingr iarl var eftir i Biorgyn ok hafdi 
|)ar mikit lid. ok skylldi gegna Birkibeinom ef |)cir færi hit yttra svdr. 
Magnus konvngr seltiz i Tvnsbergi. veitti konvngr J)ar vm jolin. ^ Hann 
spvrdi til Birkibeina vppi a Ré. Sidan for konvngr or bænom med lidi 
sino ok komv a Re. Sniar var mikill ok vedr allkallt. Enn er f)eir 20 
komv a bæinn. {)a gengo f>eir or tvnino a veginn. ok fyrir vttan vid 
gardinn fylkto f)eir ok trado ser gadd. t)eir bofdo eigi oli .xv. hvndrad 
manna. Birkibeinar voro a odrom bænom. enn svmt lid {^eirra her ok 
hvar i hvsom. Enn er t)eir vrdo varir vid her Magnus konvngs hcimtaz 
t)eir saman. ok skvto a fylking. Enn er |)at sa lid Magnus koo- 25 
vngs {)a f)otti f>eim sem var |)eirra lid meira. ok redo {)o til bardaga 
f>egar. Enn er {)eir sottv fram veginn. {>a matto fair senn fram fara. 
enn t)eir er vt liopv af veginom fengo snia sva mikinn. at {>eir gato 
varia fram komiz. ok brast ^a fylking {»eirra. enn {)eir fello er fystir 
gengo bra^tina. Var f>a nidr hoggvit merkit. enn f>eir er f»ar voro 30 
næst hopvdo. enn svmir slégvz a flotta. Magnus konvngs menn fylgdo 
f)cim ok drapo hvem at odrom er fteir nådo. Birkibeinar komv f)a eigi 
fylking a. Var f»a sem oppt kann vert)a. |)olt menn se fræknir ok 
vapndiarGr. ef få slog stor. ok komi a flotta. at flestir verfia illir aftr- 
hvarfs. Flotlinn dreifdiz vid(s) vegar. enn engi nadi gridom. Eysteinn 35 
konvngr kom a flotta. hann hliop i hvs nockvt ok bad at bondi skylldi 

') joIiN Cd. 384 C«dez FrifiMw. 

fela hann. enn bondi drap hann. for sif»aB a friid Magmis koBTngs ok 
fann hano a HrafnsDcsL var koiiTiigr ioiii a stofr ok iwca^ sig ^ 
elld. ok ¥ar ^r mart manna. Sidan foro menn til ok flatto ^amgw^ 
likit EysKeins kon^ngs ok baro hin i stofTua. bad konTngr mtmm & 
s ganga ok kenna likiL Madr einn sat i knNrpaDinom. ok Tar ^1 Birki« 
beinn ok haffli engi madr gefit g^m at honooi. Ean er hum sm Hk 
hofjiingia sins ok kenndi liop hann ^ vpp hart. hann hafdi oii i 
ok innar a goifit ok hio til Magnus konvngs ok kom harggil m 
TiA herf^amar. Madr nockTrr skart honom fra er sa. ok snaraAiz ozni i 

10 her^amar. ok Tarfi {wt mikit sår. Si^n reiddi hann oxinn anaal simm, 
ok hio til Orms konTngsbrodvr. hann b i paliinom. hoggit stefindi n 
baia fotleggi hans. Enn er Ormr sa oxina brazt hana TiA sfciolt. 
kastadi fotTm firam yfir hofrA ser. ok kom hoggit i pallstockiBB. sto6 
oxin farst. enn vapn stoAo STa ^yckt a Birkibein at varia 

15 falla fy rir. p^ sa (wir at hann [II.] hafSi dregit Tm goift eflir 
jArin. ok er ^css maanx hreysti aUmiog lofrA. ^ feil ^offfiaar af 
Sneis. ok margir aArir ^rsndir. 

(Fra Birkibeinnm.) 

39. Flockr ^essi er Birkibeiaar Toro kaOaAir hofBo SMmam ctm^i 

20 neA fiolmenni mido. rar ^ folk hart ok lapndiarft. ok heDdr ospmtL 
foro miog geystir ok rasanndi siAan ^r polln hafa styrk ■ukim. 
^ir hofAo i flockinom fatt |>eirTa manna er radagerAaroKaii Toro 
midir eAa Tanir landz stiorn eAa iaga eAa her at styra. enn ^t srmur 
kynni belr. ^ Tilidi 6ol[Hnn allr hafa ^t er ^im syndiz. ^tlTz ^cir 

2o onrggir af tiAzafij ok hreystL Enn ^t lid er Tndan kookz tmt aurt 
sart ok hafdi latid Ttpn ok klaedL ok féi»*st. Soiti STmt »'str a Markir. 
enn mart a ^elamork. (»at er [wr atti kyn. §Tml for ailt »*str i SvisTelldi. 
Allir fordof^o ser. ^ti at litil Ton poiti gri[ia af Magnnsi koamgi eAa 
Eriziijn lariL 

30 (Fra Magnasi konnngi EriingssynL) 

•10. Magnus konTngr for aftr vt tii Tvnisibergs. ok ymp knsB 
ailfregr af sigri {»essom. p%\ at ^t m alira manna maL at Ertmgr 
Tsri briost ok forrista fyrir ^im fedgoaa. Enn siAan er Magsas kos- 
▼ngr hafdi fengit sigr af S¥a styrkom flocki ok fioLaiennom. ok kafAi 

3» haft minna lid. ^otti j^ sra oDom monnom sem hann mrndi y€r ab 
ganga. ok hann mvadi Ter^ {m meiri hermadr ena jari 
kau klmf Cd. >> Øer fSif^ i «. ly Sf^t mU^krtt^ SAGA HÅKONAR H AKON ARSON A R. Codex Friiiauui. 25 k - » ro.M. A dargoin Jnnocentij pava ^ess er hinn ^rif)! var med ^vi nafni 
IM i poslvligo sæti gerdvz f>y ti^indi i NorSrlondom er sainan 
cro sell vm æfi Hakonar konvngs sonar Hakonar Sverrissonar. ]^a var 
iidit fra hoildgan vårs herra Jesv Krislz .m. ok .cc. ok .iij. vetr. ^a 
voro keisarar yfir Romaborgar riki Fiiippus af Svava vt a Pvii. enn 5 
Olta son Heinreks hertoga af Brvnsvik fyrir norSan Gall. peiv slridiio 
sin a milli f)ar til er Filippus var veginn hertogi af sinom {)ionusto- 
monnom. f>a var konvngr yfir Danmork Validimarr Vaildimarsson. enn 
Ss/rkvir Karlsson i Svi{)io8. Jon Heinreksson i Englandi er kaUadr (var) 
sina terra. enn Hakon Sverrisson i Noregi. ]^al var einom vettri eftir 10 
andlat Sverris konvngs. ^ann vetr hafØi Hakon konvngr setiS norØr i 
^randheimi. ok for vm varit svØr til Biorgyniar. Hann dvalf)iz |>ar 
litla hriØ. for |)adan svSr med landi ok allt arstr til landzenda. var f)ar 
litla hrif). ]^ar voro ^b med honom margir agætir hofØingiar^ Hakon 
galin systvrson Sverris konvngs ok Petr steypir annarr systurson hans. 16 
Sigvrf)r konvngsfrændi. Hroarr konvngsfrændi. Eyvindr prestzmagr. 
Dagfinnr bondi. Einarr konvngsmagr. ok margir adrir lendir menn ok 
sveitarhofSingiar. ]^a er Hakon konvngr for arstan fra Eifinni dvalf>izt 
hann miog lengi i Borg vm harstiS. ^ar var hia honom kona sv er 
Jnga bet. go8 kona ok trvlynd. bon var godra manna ok frændkona 20 
AvSvnar i Borg. ok marga atti bon goØa frændr i Borgarsyslu. er 
kalladir voro Varteigingar eSa Varteigsmenn Jnga var i herbergiom 
Hakonar konvngs. ok samrecti hann hia benni. sva at ^at vissi Hakon 
galinn ok fleiri trvnaSarmenn hans. Hakon konvngr for or Borg ok 
inn til Osloar ok siØan norØr i land. Vr Oslu for meØ honom Margret 25 
drottning er att hafSi Sverrir konvngr ok frv Kristin dottir ^eirra. 
Hakon konvngr for ti! Biorgyniar fyrir iolaforsto ok efnaSi {)ar til 
mikillar iolaveizio. {>ann vetr i iolum feck Hakon konvngr sott f>a er 
leiddi til bana. hann anda{)iz atta dag jola. 

*) med hooom Ulf, Cd. 

26* f* V 
T» »»V' I-T 1--r -^r? L-^ "^«i2=r: 1 

^^ •«! ■ ^^7 ^K »K ^^ ^tJ5» - .^ 

:r*- i-^r Vrs JTj"- -^■:: « K^ - 
5f ■»vr i f '-^sii- ■*. air? — r?*^..: ^-.■■*^? »- 

>-r "»-'^ -i«. T'^^UT .r- J- '•^r^-- 
rnc - Saga Uakonar Håkonarsonar. 389 

{)eir hofAo miclar sveitir ok sato viS mikinn otta. {)vi at f)a voro 
Baglar vm a^ll Vpplond. Jvarr byskvp var |)a i Hamri. hann var f)a 
sein iamnan mikill ovin ætl(ar) Svcrris konvngs ok allra Birkibeina. 
Nv t)otl t^cir Erlendr færi leyniliga. {)a var{) ^o byskvp varr vid at 
konvngsson var {)ar kominn. Bs/Ø {)a byskvp sveininom til sin of iolin 6 
ok sva modvr hans ok talf)i frændsemi vid hann sem var. Enn Birki- 
beinom var engi trvnaØr a {)vi. ok sargSo sveininn skylldo fara til hans 
eflir jolin. ok fvndo {>at til. at konvngsson væri farmoSr ok sva moSir 
hans. at pdr inætti ecki vera i Golmenni. Enn iafnskiott sem leid 
joladaginn. [335] leto t>6ir syslomenn taka .iij. hesta ok flvtto i brot 10 
sveininn ok modvr hans norfir til Litlakarpangs. ^2/ voro vm iolin ^ 
a einom litlom bæ miog le(y)niliga. Enn medan jolin voro. gerSo 
Birkibeinar orfi yfir a ^otn ok i ailar {)ær bygSir sem i nand voro. 
ok stefndo til sin ollom Birkibeinom ()egar eflir jolin. At lidnom jolum 
foro {)eir or Hamarks/pangi til Litlahamars ()ar sem sveinninn var ok 15 
hoffio ()a^ bra^t med ser mæfigin. ok viko {>a i Eystridali. ætloSo f>a8an 
norAr til f>randheims. J {)essi ferS fengv ^eir vås mikit af illvidrom 
frosti ok sniafom. {)eir voro stvndom vti vm nætr a skogvm ok 
obygfiom. Eitt kvolld (gerØi) sva illt veØr at {>eir visso eigi hver 
peir foro. {)a toko f)eir .ij. menn {)a er bezt voro skiSfærir at fara 20 
mefi sveininn. het annarr f>orsteinn slefa. enn annarr Skervalldr skrvcka. 
peir fengo .ij. bændr til leidsagnar meS ()eim. {)a er kvnnazt var. f>eir 
fara sem akafligazt ok hitto pa eigi til bygdarinnar. ok komv {)ar sem 
voro vthla^fivr nockvrar. ok slogv {)ar elld. ok bioggv vm sveininn. 
SiSan foro leifisogomenn aflr i mot lidino. ok komv vm miSnætti aftr 26 
til hla^fivnnar. Var ()ar horS våsbvfi. {>vi at a^ll hlaSan drs/p. f»egar er 
sniarinn brafinafii af elldinom. I)otti t>a flestom betra vti enn inni. Engi 
var onnvr fæfia sveinsins. enn {)eir bræddo snia i mvnn honom. f>at 
heitir Nafardalr er t)eir voro f)a i. f>eir komv i sva miclar ofærSir at 
()eir fengo eigi brolifi sniainn oSrovis. enn I)eir stoppofio med spiot- 30 
skoptom sinom. Enn hvar sem peW komv i Eystridali gerSo b®ndr 
t)eim hinn bezta beina. ok leSo {)eim reiØskiota ok visvdo {)eim veg. 

(Capitulum.) 

4. Sva hafa vitrir menn sagt. at I)at hafi likazt verit vås I)at ok 
erfifii. er Birkibeinar hoffio i {)essari ferS mefi otta {)eim er {)eir 35 
hoffio af sinom ovinom. afir |)eir kvæmi konvngsseyni norfir til ]^rand- 
heims. t)vi våsi er Olafr Tryggvason haffii ()a er f)s/ mofiir hans 

») ioIiN Cd. 392 Codex Frisiaoos. 

ok radzmadr fyrir flockinom. hann mællti fyrir radzmenn Bagla. Ef 
ver skyildim storræfii med hondom hafa. f)a vieri I)at efni nv i vara 
mali eitl er alldri (var fyrr) ok ver mættim skiott allan styrk vndan 
Birkibeinom. ok allt landzfolk mvndi med oss vera. f>eir spvrdo hverso 
5 f)at mætti. Hanfi aagSi. Ver hofom her i varo valldi svn Hakonar kon- 
vngs [)ess hofdinngia er allt folk elskaSi. veit ek ok at allir Birki- 
beinar vntiv sva mikil hans fedr. at f)eir mvnv giarna vilia ^lona hans 
afspringi ok {>ar lif sitt vid leggia. Nv ef ver tælcim hann til konvnga 
yfir vam flock. enn gæCm {)eim jarlsnafn er aSr er konvngr var kall- 

10 adr. Erom ver sva viti bornir sem nv erom her a stefnvnni. at ver 
vitom log hins helga Olafs konvngs at sa er rettr konvngr i Noregi ør 
konvngsson er. enn eigi doltvrsvn eda systurson konvnga. sem ver 
f)ionom til hvarirtveggio Birkibeinar ok Baglar. ]^ætti mer sem ^at 
vær i mest sæmd varom hofØingia at hann hefdi sina gæzlo yfir hvaro- 

15 tveggia rikino ok konvnginom. f)ætti mer f)a sem hann væri bøfii 
konvngr ok iarl yfir Noregi. Radgiafar Bagla f)eir er a stefnonni voro 
sogSo |>etta hofvSraft. enn svmir kolloSo ser ofallit at (taka) konvngs- 
nafn af ^eim hofdingia er med I>eirra styrk ok tra^sti hafSi adr kon- 
vngsnafn fengit. Enn f>at var mest er^ Baglar f>ordo eigi vpp at 

20 kveda ]>vi at j)eir hvgdo at konvngr I)eirra mvndi f)eim verda storliga 
reidr. ^enna tima fengo Baglar niosn af f)vi at Hakon jarl var svnnan 
a leid ok hann mvndi skiott koma til bæiarins. Enn Baglar villdo med 
ongo moti bida hans. ok bioggvz f»eir brot skiotliga. f>a bad f>orir 
erkibyskvp herra Filippas fa ser konvngsson ok hann gerdi sva. var 

:^5 konvngsson med erkibyskvpi til {)ess er iarl kom svnnan. Sidan tok 
hann vid konvngssoyni ok {)ackadi gvdi er hann var heil! kominn or 
vølldi Bagla. for hann sidan iafnan med jarlinom. 

(Frå konvngssyni.) 

6. f>enna vetr eftir var konvngsson .iiij. vettra. ok var sa kalladr 
30 hinn illi vetr. enn Birkibéinar kollodo Seleyiavetr. f>eir lago i Seleyiom 
lengi vm hs/stid. ps [338] var konvngsson med iarli. hann hafdi Olafs- 
svdina.* hon var eitt rvm ok .xxx. ^a voro sva mikil frost at frars 
allan dryckinn. ok smiorit sva hart at eigi matti klina brardit med fyrtr 
konvngsson. Enn hann villdi iafnan frami vera med hirdinni. Jarl gaf 
35 konvngssoyni flvrbrard bakat sva fiyckt ok bls/tt at vefia matti saman. 
Konvngsson mællti til Birkibeina. Bindo ver nv smiorit Birkibéinar. 
Enn allir hlogo at. for {>etta vm allan herinn med ^esso ordtaki. Bindo 

^) Rt Ulf, Cd, *) Saa rettet i Cd, for opr, obækssvØina. % Saga Hfikonar Hékonarsonar. 393 

ver smiorit Birkibeinar sva bydr konvngsson. Sveinninn var sprækr |)0 
at iitill væri voxtrinn. ok roskinn miog i ordom. sva at iari ok adrir 
hlogo iniog at orSom hans hlægiiigoin. Jafnan toko Birkibeinar hann 
tveir senn ok togvfio hann i milli sin fyrir gamans sakir. ok qvado 
skylldo draga hann til mvnadar. ^vi at ^e\m ^otti hann ofseinl vaxa. 5 

(Um einkamål konungs ok jarls.) 

7. f>a er Hakon konvngsson var .vij. vetra let iarl setia hann til 
bækr. Enn er hann var at nami vm stvnd spvrØi iarl. Hvat nemr {)v 
Hakon sagfli hann. Ek nem sa^ng herra. Jarl svaraSi. Ekki skalllv swng 
nema. f)v skallt hvartki vera prestr ne byskvp. Hicia elsko hafdi iarl a 10 
konvngsseyni. ok sva frv Kristin. Enn {)o var sva hennar skaplyndi 
sem flestra er kvenna. at stvndom mællti hon miog hardliga til hans 

er hon var reifl. ok letz eigi vita hvers son hann var. Jarl svaraSi. 
Egi skalitv sva lala. {)at vita allir menn at ver sitiom i fodvrarS f)essa 
sveins ok minn brodir. — Baglar ok Birkibeinar sættvz i Hvitingseyiom 15 
vm svmarit eftir Seleyiavetr. Enn er ()eir voro sattir hafdi Hakon iarl 
vmleitan viA vini sina at hann villdi lata taka sig til konvngs yfir 
{)rif)iong landz. Enn Jngi konvngr setti {>ar nei fyrir. Sifian hof iarl 
annan vtveg. hann atli skilgetinn son er Knvtr het. enn konvngr atti 
frif)loson er Gvthormr het. Jarl bafi at f>eir gerfii f)«^ einkamål mefi ^^ 
ser. at sa f)eirra er lengr liffii skylldi taka allt riki eftir annan ef hann 
ætti eigi skilgetinn svn. enn sa skilgetinn arfi {)eirra er lengr liffii eftir 
l)a bafia skylldi hann eiga allan Noreg ok allan arf annan. Var l)essom 
einkamalom lyst a Eyrafiingi. sva at vifi var f>orir erkibyskap ok Hart- 
einn byskvp. Nicholaus byskvp ok fiolfii annarra manna, var f»etta fest ^^ 
mefi innsigli konvngs ok iarls ok byskvpanna. 

(Vifital konungssonar ok Helga.) 

8. Einn dag er {>ing var i bænom feck Hakon konvngsson leyfi 
at fara yfir til Backa til Astri(>ar sifkonv sinnar. hann kom heini vm 
kvelldit eftir mat. Sa maØr var i hirfi iarls er Helgi hvassi het forn 30 
hirfimafir ok Birkibeinn. Helgi elskafii miog sveininn. Nv geck kon- 
vngsson til Helga, hann hratt sveininom fra ser ok bafi hann i brot 
fara. Sveinninn svarafii. Hvi ertv reifir Helgi minn. Hann svarafii. 
Bra^ttv i dag var dæmfir af |>er fofivrarfr |)inn. ok f>vi hirØi ek ekki 
vm {)ig. Sveinninn spvrfii. Hvar var {)at gert efia hverir gerfio f)at. 3^ 
Helgi svarafii. f>at var gert a Eyra[339]|)ingi sagfii hann. enn ^at gerfio 
f)eir bræfir Jnngi konvngr ok Hakon iarl. Sveinninn svarafii. Ver mer 394 Codex Friaianus. 

eigi reidr HHgi minn. ok gef e\g\ gs/m at |)e6so. ^\'i at vant er at sia 
at f)essi domr halldiz. {)vi at |)ar var engi minn vmbodzmadr. Helgi 
svaradi. Hvorr er t>jnn vmboSzinaØr. Svcinninn niæilti. Gv4 ok hin 
helga Maria ok hinn holgi Olafr konvngr f)eim hefi ck fengit mitt mal 

5 i hendr. ok {)ar skviu sia lut til handa mer vm landskipti ok aØra ham- 
ingio. Helgi tok til sveinsins ok kysti hann ok mællti. Tala heill 
konvngsson. betra er siikt mællt enn eigi. f>elta var sagt iarli ok fannz 
honom fatt vm. enn frv Kristin var(> reiS vid ok mællti hart viA svein- 
inn. Jarl for bratt eftir l)ingit s\6r til Biorgyniar. ok konvngsson vifi 

10 honom. Allir hinir fornv Birkibeinar elskvfio ^y\ meirr sveininn sem 
hann f)roskadizt. 

Svik Hida vid konvngsson. 

9. Hifii het mafir brodir SigvrSar skialga. {)eir l)ionvdo badir lengi 
Sverri konvngi. Enn [)a er Filippus Baglakonvngr feck frv Kristinar 

15 dottvr Sverris konvngs for Hidi meØ lienni. enn eflir andlat hennar for 
hann aftr til Hakonar iarls. hann var |)enna tima med iarli. Hidi fann 
al frv Kristin var nockvt moti skapi til konvngssonar. ok hvgdi hann 
at sva mvndi iarli gefit. Hann mællti oinn dag fyrir iarli. Her er 
sveinn sa med ydr er kalladr er son Hakonar konvngs. ok kann |>at 

20 vera er hann vex vpp at margir menn elski hann bædi fyrir sakir fa^dvr 
hans ok fardvrfa^dvr. ok man ydrom seyni eigi a^dvellt at ganga til 
rikis eftir ydr ef hann stendr i moti. Nv veit ek ef sva væri vtanlandz 
vid vaxit {)a mvndi {)at rad fyrir gert. at eigi f)yrfti landzhofdingi al 
ottaz of sitt afspringi. ok mvndi sveinn ()essi vera sendr i onnvr lond 

25 til l)eirra hofdingia er onga vinatto ætti vid hann eda hans monnom at 
giallda. mvndi hann (>a vera annathvart meiddr eda sva inn kastad(r|. 
at eigi {lyrfti hann at hrædaz oftar. ok ef [)er vilil sva vera lata biod- 
vmz ek til f)essarrar ferdar. Jarl svaradi. Vili eigi gvd |)at at ek 
ka^pa med l)vi moti riki seyni minom at ek fyrirkoma ()ess mannz seyni 

30 er (ek) ætta bezt at la^na. f>essa rædo sagdi iarl fam monnom. enn 
alldri var honom iafnvel til Hida sem adr. 

Andlat Hakonar iarls. 

10. f>a var Hakon konvngsson .x. vettra er Hakon iarl feck sétt 
l)a er hann leiddi til bana. let hann konvngsson vera iafnan hia ser. ok 

35 |)eim sinnom or iarl sat vpp mataz sveinninn med honom ok fa menn 
kenni iarl sidar i sotlinni enn konvngsson. Jarlinn andadiz ok var ger 
vir|)vlig ^tleidzla hans. Eftir vm varit kom Jngi konvngr svdr til 
Biorgyninr. for ^b konvngsson til hans ok var med honom iafnan sidan Saga Håkonar Hakonarsonar. 395 

i gofiv yfirlæti. ^eir voro baSir saman i skola Hakon konvngsson ok 
Gvthormr son Jnga konvngs ok vrdo margar greinir meS |)eim i bernsko 
{)ott her se eigi ritaØar. var Gvthormr iafnan bra{>ari ok akafari. enn 
Hakon fålatari ok spakari ok |)okkasælli. [340] Konvngr hellt iafnt bada 
at klæSom ok ollum lutvm oSrom. 5 

Sivkr Jngi konvngr. 

11. ]^at var eitt sinn at Jngi konvngr var sivkr. f)ar var |)a Skvli 
broAir hans. Voro mcnn miog hræddir vin soltarfar konvngs. Enn 
med f)vi at oli rad voro |)ar sem Skvli var. kallaSi hann til sin |)a 
menn er gofgaztir voro {)ar viS. Gregorius Jonsson. Eyvind prestzmag. 10 
Jvar bodda. Dagfinn bonda. Hann mællti. f>er siait sottarfar konvngsins 
broSvr mins. at megin hans er minna enn vili vårr væri til. ok ef gv8 
kallar hann fra oss varn astvin. f)a t)vrfo ver heilla rada. hvem ver 
skvlom til konvngs taka en(ir) hann. f>a svaraAi Dagfinnr bondi. Hver 
ero cfni til. Skvli svaraSi. f>er vilufi {)at sia(l)Gr. at her er fyrstr son 15 
Jnnga konvngs er ve! er til fallinn eftir foøvr sinn. f>a ero vid sam- 
feSrl br^rØr ok baØir vid skilgetnir. ok vitu |)er hverso log mæla f>ar 
vro. {>a er Hakon son Hakonar konvngs Sverrissonar. enn i Ga^tlandi 
arstr er Knvtr son Hakonar iarls ok er hann Is/gliga til kominn eflir sinn 
fyØvr. Enn f)0 vænti (ek) at flestir {)eir sem (»ionatiiafa Jnga konvngi 20 
at hellzt vili f)eir hans scyni |)iona. ^eir tolvSo |)etta vm hrifi. ok 
lagdi hverr til f)at er likaSi. Eyvindr hafSi fæst vm. f>eir spvrØv 
hvi hann var sva fatalaSr. Hann svaraSi. f»vi tala ek her fatt vm 

at ek var eigi fyrr at spvrØr. enn |)o litz mer {)etta vndarligt er 
f)er vitrir menn efiz i sva miog. vm |)etta mal. sva sem liost liggr 25 
fyrir argom ollum monnom {)eim er rett vita ok satt vilia sia. at ef son 
Hakonar konvngs væri fvlltiøa. er (hann) rett kominn til allz Noregs 
eftir foøvr sinn. enn eigi |)v Skvli ne broøvrson {)inn eØa son Hakonar 
iarls Ok er Eyvindr hafØi |>etta vpp kveØit vrØo ongir til motmæla. 
Nockvru siØarr batnaØi konvnginom af sott pessu 30 

Jngi konvngr bar{)iz viØ |ir§ndi. 

12. Jngi konvngr varfi missattr viØ ]^rændi. ^vi at f)eir helldo 
leiØs/ngrvm fyrir honom ok oØrom skylldom. Konvngr barØiz viØ f)a 
a R8/ma{)ingi sem ritaØ er i ss/go hans. Enn hit næsta svmar eftir 
andlat Hakonar iarls for Jnngi konvngr til Biorgyniar ok tok vndir sig 35 
[)»! riki er iarl hafØi fyrir ra|)it. Konvngr stefndi til sin ollum lendom 
monnom svnnan or landi ok norØr til ^randheims. f)ar voro f)a meØ honom ■ * 396 Codex Frisianns. 

sveitarhofSingiar margir Birkibeina. Ok er kpnvngr kom til ^randhoims 
hellt haiin her {)essom ollum a hendr Jnnf)rændoin ok fvndvz [)eir inn vid 
Vagsbrv. f)eir sællvz f)ar. ^elta var kallat Vagsbrvar svmar. Enn /^ 
konvngr kom vt aftr lil NiAaross. {)a gengo frændr Hakonar konvngs- 
5 sonar til Jnga konvngs ok beiddo al hano skylidi få konvngsseyni nockvt 
at hallda sig viS ok frændr sina. Konvngr spvrSi hvers {)eir beiddiz. 
|>eir sogdo at hann beiddiz Jamtalandz. {)vi at f)at vann Sverrir kon- 
vngr fa^AvrfaSir hans med sino sver{)i vndir Noregs konvngs riki. 
Konvngrinn sa til {)eirra reiAuh'ga ok mællti sva. Storom er Noregr ^a 

10 brytiadr ok mvnv ver eigi fa honom sva stor lén. hafa aSr Beglinngar 
af s/stan. ok ecki fæ ek skipt landi viSara. ]^eir bado konvng få 
honom eina skipreiAo eda tvær. Ecki lén fæ ek honom. f)vi at hann 
er sva vel halldinn ^ her meft oss at [341] hann skortir eoki. Vndo 
frændr konvngssonar nv verr vift enn aSr. Fam dogvm siAarr leiddo |>eir 

15 konvngsson frændr hans hann a tal vift sig fyrir svnnan Krosskirkio. ' 
|>eir sogSo sva. LitiS {)ickir oss konvngsson Jngi konvngr vilia midla 
ydr af Noregi. ok sitr hann nv i ollu f)vi riki er f)inn faSir vann. svima 
|)eir nv margir i fvllsælo ok i {)inom foAvrarfi er til engis ero komnir. 
enn frændr f)inir fara vtlaga af ollu {)vi go8z sem f)er ætliS. Nv er 

20 {)at vart raA at ver hla^pimz med ySr ok ss/mnom liSi. fivi at ver 

heyrom nv marga Birkibeina vm tala. at minna gott {)ickiaz vpp taka 

enn til hafa {)ionat. £pyriom ver slikt sama a^stan or landi frå Begl- 

" ingom at {)eir mvndi nv skiott til snvaz ef f)eir fengi nockvrn f)Bnn 

er fyrir villdi bindaz. Konvngsson hlyddi ok svaraAi ongo. Åndres 

25 skialldarband mællti. Nv viliom (ver) frændr f)inir konvngsson hafa fiig 
i brot med oss fra konvnginom ok man eigi langt liAa aSr aSrir manv 
bidia f)ig sæmAarinnar. eigi siSr enn fiv {)arft at biøia. Slikt sama 
mællti hverr at oArom frænda hans. Konvngsson svaraAi. Miog em ek 
bernskr vndir slik storræfii at ganga. væri {)at ok eigi sannlict. at ek 

30 berdomz i mot Birkibeinom. f)vi al {)at veit ek sannliga. at fiat er mikill 
fiol{)i af Birkibeinom at skil[)Oz fra Jnga konvngi ok er {)at oraSligt at 
etia |)eim saman er allir ætti einskialldar at vera. vil ek helldr bidia at 
gvd gofi mer slikt af minom fodvrarfi sem hans er milldi til. hvem 
tima sem {)at kemr fram. Ok er ^ess engi van at ek reisa nockvrn 

35 herflocc i Noregi sva buit. Skil{)0 f)eir med {)esso tal sitt. 

Andlat Jnga konvngs. 
13. |>a er liSnir voro .ij. vetr fra andlali Hakonar iarls ok kominn 
1) lielldinn Cd. *) a tal vid sig tilf. Cd. k. Saga HAkonar Hékonarsonar. 397 

hinn {)ri{)i. feck Jngi konvngr sott. ok for ecki miog ott i fyrsto. 
Let konvngr iafnan vera hia ser konvngsson. {)vi al hann hafdi iafnan 
skemtan af hans orAom er hann var gamansamr. Nicholas hel drottseti 
konvngs. hann var katr ok gamansamr. konvngr hafdi f)a hia ser vm 
daga ok let {)a talazt vid konvngsson ok Nicholas ok hendi ser gaman 5 
at ordom [>eirra ok {)olti [)a lettari s6tt. Konvngrinn la lengi. ok sva 
sem a leid sottina minnkaSi storom megin hans. Skvli brodir hans sat 
yfir honom. Vinir konvngs ok hirSin toluSo sin a milli at konvngr 
skylldi {)eim (få) hirSstiora {)ann er |)eim vær! styrkr at. ok kom {)at 
samt med t>^im. at Skvli konvngs broSir væri bczl til fallinn. Ok er 10 
konvngr t)ottiz finna at megin hans gerSiz sva litid at hann mvndi eigi 
stiornat fa rikino. {)a gerSi hann eftir vilia frænda sinna ok vina. ok 
leiddi {)a Skvia broSvr sinn til sætis ok gaf honom iarls nafn. tok Skvli 
iarl f)a vid allri hirdstiorn. Lillo siSarr andat)iz Jngi konvngr .ix. 
kal. dag maij. 15 

TalaS vm konvngslekio. 
14. |>a var Hakon konvngsson .xiij. veltra er Jngi konvngr and- 
af)iz. enn Gvthormr son hans .ix. vettra. ^a voro attar hirdstefnvr 
ok talat vm konvngstekio. SomnvAvz {)a |>eir saman er {)ionat hofSo 
Sverri konvngi ok |>ar med mestr luti hirSarinnar. Kom [)at [342] a samt 20 
med fieim. at {)eir villdo taka til konvngs Hakon son Hakonar konvngs. 
enn Skvli iarl ok hans frændr villdo til konvngs taka Gvthorm son 
Jnga konvngs. ^eir voro svmir vinir iarls er {)vi fylgdo at son 
Hakonar iarls væri nærkomnaztr konvngdominom {)ar sem hann væri 
skirgetinn broSir konvngs. Enn f)ott {)etta væri eigi hått talat i 26 
fyrsto. {)a varf) her vm hinn mesti sveitardrattr. Enn iarl villdi 
ecki miog koma a stefnvr. {)vi at hann vissi vilia Birkibeina. ^a komv 
margir bændr or ^randheimi. ok sogSo sva aiiir hinir ellri menn. at 
t)eir villdi f)ann konvng hafa er knnvngborinn væri at faderni allt til 
heidni. sva at ecki kvenkne hefSi a milli komit. Enn Gvthormr orki- 30 
byskvp var farinn norSr a Hnlogaland. Skvli iarl villdi biSa til [)ess er 
erkibyskvp kvæmi nordan. ok hofdo Birkibeinar {)at fyrir satt. at hann 
villdi at erkibyskvp yrSi berr at }f\\ sem iarl villdi at fram gengi. ^eir 
voro ok svmir korsbræSr ok nockvrir lendir menn er giarna villdo 
fyrirkoma ætt Sverris konvngs vf [)eir mætli ok t>i^na helldr odrom 35 
konvngom. Enn f)a er iarl var a stefnom letz hann giarna vilia gera 
rad fyrir med hirdinni. enn ^at droz fio vndan. Ok er hirSin sa {)etta 
at sva miog var vndan dregit. f)a leto f)eir einn dag blasa til hirdstefno. 
ok bftio iarl t>angBt ganga. Ok er iarl kom |)ar. stofi vpp Vegardr ^ 398 Codex Frisianus. 

veradalr ok lalaSi eftir f>vi sem oli hirSin hafSi rad fyrir gert. Jari 
sagSi hann ver viliom eigi lengr hafa vndandralt of konvngstekiooa. 
viliom ver hafa {)enna morgin f)ing i konvngsgarf)!. ok bioSom ver per 
iarl viS Hakoni konvngsseyni t)angat. ok setiS hann j hasæti hia ydr. 
5 ok kalli hann allir konvngsefni {)ar til er Eyraf)ing kemr. Enn ef ^er 
vilit eigi t)enna kost. {)a drs/go ver vi skip var i morgin ok foroon til 
Biorgyniar svSr. ok stefnom f)ing vm oli Gulat)ingslog. ok tokom Hakon 
{)ar til konvngs. Leggiom ver hans mal ok vart a gvdz valid ok hins 
helga Olafs konvngs. Enn er hirSin var fastraSin i f>esso. sagfii iarl 

iO at sva skylldi vera sem (»eim likaSi. Eftir {)etla kallafii iarl sina menn 
a tal vid sig. lærAa ok olærSa. voro f)eir a eintali allan dag ok n6tt. 
enn ecki vrSo menn visir af t)eirra radagerAom. Vm morgininn eflir 
var blasit ollum monnom vt i konvngsgard. ok let iarl gera hasæti fyrir 
svnnan Nicholaskirkio ^a stoA vpp Vegardr ok talaSi af samtf efni 

t5 sem fyrrom. SiSan mæilti Gregorius Jonsson lendr maftr. Ver hvgdom 
at {)etta skylldi eigi gera med sva storom ahls/pom. væri raSiigra at 
bida erkibyskvps ok hing[at stefnt ollum byskvpom ok hofftingiom. ok 
væri f>eirra rafi hofS vid slik stormæli. ^a svaraAi Onvndr merkismadr. 
Eigi mvn^ oss Birkibeinom hæfa at biSa langræSo byskvpanna at 

20 f>esso mali. f>vi at litiS mvnv {)eir fylgia logvm hins helga Olafs kon- 
vngs sva landzins f>vrft vm [)etta. jfegsr nockvrr a lut i af ætt Sverris 
konvngs. |>a er sa annarr lutr i {)esso mali er ollum er kvnnigt at 
Beglingar sitia i Vik a^str med miclum her ok kaliazt hafa konvng yflr 
ser. ok ef f)eir verda |>ess varir. at ver sitiom vid hofvSIa^san her ok 

25 l>^ ^^& ^B^^i>* ^^1* ^ miliom. f>a mvn {)oirra eigi [343] langt at bida ok 
mvnv margir ()a styrkia a hendr oss. Enn lærdir menn ero litlir vinir 
varir ok hofom ver f)a engi annan til aliir er fylgia viliom konvnga- 
ættinni enn fylgia oss siaIGr meSan gvd vill fylgia oss. 

(Håkon konungsson leiddr å |)ing.) 

30 15. Sidan voro nefndir .xij. menn af f)ingino. ok gengo fteir i 

skolann vpp fra Kriztkirkio til konvngssonar ok mællto sva. Allir fornir 
Birkibeinar ok bæiarmenn ok bændr senda ySr konvngsson qvedio gvSz 
ok sina. sitia {)eir nv i konvngsgarf)i ok bida ydar. ^eir leiddo |>angat 
konvngsson a I)ingit ok at hasæti |)ar sem iarl sat fyrir Jarl sagdi at 

35 hann mætti eigi sva skiotliga setia i hasætiS. f)vi at [)eir ero margir 
sagdi hann er eigi f>ickiaz sannfroAir at |)vi hvart hann er son Hakonar 
konvngs Sverrissvnar. ^a var svarat af hendi konvngssonar. ^ann fyrsta 
vetr er sveinninn kom til Jnga konvngs tok hann vid honom sem sanfinom 
*) med, Cd. Saga Hékonar Håkonarsonar. 399 

sinom frænda. ok hafSi hann alldri cf a al hann væri son Hakonar kon- 
vngs. Slikl sama gerdi ok Hakon iarl. ok iafnan meftan {)eir lifAo 
badir konvngrinn ok iarlinn syndo t)eir f)at i sino yfirlæti. al hann 
væri f)eirra sannr frændi. Man f)elta vera komit af rétvtn ok radom 
fieirra er fyrirkoma villdo konvngaællinni her i Norcgi. enn }fa frain 5 
draga sem ecki ero her til komnir. BvSv siSan frændr konvngs ok 
{)eir sem kvnnigazt var at ganga glaftiiga til skirslu fyrir konvngsson 
helldr enn hann uiisti sinnar foAvrleifdar. Slilo }fe\r \\6 {)al |)ingino. 

(Jnga konungsmodir fastadi til jarn.s.) 

16. ^a geck Jnnga konvngsmoSir til Petrskirkio ok TastaSi pA 10 
til ianis sem siSr er til. Enn medan t)elta var skorti eigi nåttstefnvr af 
iarli vid korsbræSr ok lenda menn {)a (er) molivoro konvngscfni. Enn 
f)a er iarnit skylldi bera var fivi a brs/t skotit leyniliga. Svmir kors- 
brædr sogSo at ((>eir) l)ordo eigi at lata bera iarnit fyrr enn erkibyskvp 
kvæmi til. Ok er hirSstiorar ok Birkibeinar sa hverso for. helldo {>eir 15 
fram eigi at siSr sino mali. ok sendo menn vm oli ^rændalog. ok 
stefndo Eyra[)ing a manaAar fresti. f>eir Iclo ok menn fylgia kon- 
vngsefnl hvern dag. ok leto hann sitia i hasæti hia iarli hverso er 
honom likaSi. 

(Br^f lendra manna or 6ulaf>ingslogum ok HåvarSar 20 

byskapsefnis.) 

17. J l)enna tima kom svnnan or landi Dagfinnr logmaSr hann 
hafSi bref fra Havart)i ^ er f>a var byskvpsefni i Biorgyn ok oSrom 
læfSom monnom. ^9^ er sva sargSo. Ver hofvm spvrt frafall vårs herra 
Jnga konvngs. var [)at miklum mvn fyrr enn vårr vili stoS til ef ver 25 
mættiin raSa. Sva hofvm ver ok heyrl getiS at nockvt leikr a tveim tvngom. 
hverr i konvngs stad skal koma. ok er |)at vndarligt er vitrir menn 
sva sem }fer erut skviu vera tvidrægir vm {)at er ver hvgSom at ollom 
skylldi arSsynt vera. segiom ver f)vi sva at ongan vitom ver til fallinn 
konvngsnafn at bera nema Hakon son Hakonar konvngs. [)vi at hans 30 
ætt hefir iafnan fyrir iNoregi radit maSr eflir mann. Nv viliom ver at 
()cr vitiS sannliga varn vilia vm |)etta. at ver manom ongom konvngi 
{)io[344]na nema honom. ok sialfa oss ok allt {)al er ver eigom fram at 
leggia fyrir hans sakir ok hann at veria ok hans fa^SvrleifS. enn hvern 
annan per takit til konvngs skvIu ver i moti vera bæSi liSzmenn ok 35 
allir adrir f)eir sem Gvlafiingslog byggia. Enn ef |>er ^rændir vilit 
nokkvt [la menn fram draga. sem erv yfirir frændr eSa fostbræfir. 

') Hayar{>ar Cd, 400 Codex Frisiaoas. 

f)oll f)eir eigi nockvra frændsemi eda ættarlolo til konvnga. ok sinri 
sva hverir sinom frændom fylgia. pa mvnv margir vera neskonvngami 
bratt. Enn ver hvgSom f)at f)o at nockvrir væri tvidrægir vm kon 
vngstekiona. [)a skylido ^rændir {)o vera einardir. ok sva væntom y€ 
5 at se hvat sem hvergi segir. DagGnnr bondi ok Hroarr konvngsfr^am 
kvnno at segia ydr allan varn vilia vm [)etla mal. ok |>cir menn adri 
sem brefvm varom fylgia. 

(Tala Dagfinns.) 

18. Ok er breflt var lesit. sloS vpp Dagfinnr bondi ok Mal 
10 morgom ordom of sama efni. ok Is/k sva. Ef eigi ver{)r segir han 

Hakon skiott til konvngs tekinn. {)a mvnv ver Birkibeinar fylgia honoi 
svSr til Biorgyniar ok hofvm ver t>etta eyrinndi af hendi allra Gvia 
fiingsmanna. ^a varf) romr mikill af hendi Birkibeina sem fyrr. o 
sogdo at ecki skylldi annat fram ganga enn f)etta. hvat sem hver^ 
15 segSi. ok Is/k sva stefnonni. 

(Upphaf konungdéms Håkonar konungs.) 

19. . ^ann dag er {)ingit var sett kom 6ol[)i micill or herodon 
sem sidr er til t)a er konvng skal taka. Var blasit eflir fornvm si 
ollu lidi vt a Eyrar. SiSan voro menu giorvir til korsbræfira at il 

20 skylldi bera skrin hins helga Olafs konvngs. Ok er menn komv I 
kirkio var hon i lasi. enn klvckarar sogdo sva at korsbræfir logd 
bann viS hveriom manni. er bryti vpp kirkio efia bæri vt skrinit. En 
er {)etta spvrdizt a t)ingit. {lo var Hakoni geGt konvngsnafn eflir rettor 
sidom. ok gerdi t)at sa mafir er Skervalldr het or Ga^lar(dal). var honoii 

25 f>a dæmt land allt ok t)egnar. Jatvfio allir |>rændir honom hlyfini ol 
lyAskylldom. sva fvlliga sem bædi hefSi hann svarit {)eim eifi ok pei 
honom. Sleit f)vi f)ingi sva. Annan dag eflir var blasit til hirØstefno 
sorv menn t)a eifia baSom t)eim Hakoni konvngi ok Skvia iarli. hver 
med slikom nafnbotvm sem aAr haffii haft me8 Jnnga konvngi. 

30 (Deila Asolfs ok Eilifs.) 

20. Brått eflir ^eda bioggvz ^eir Hakon konvngr ok Skvli iai 
svSr til Biorgyniar ok hofdo eina tvitvgsessv. enn Eilifr kapalin styrl 
Svt)inni. Asoifr frændi inrls hafdi hit f)ri{)ia skip. Enn ^a er brot va 
lagit or bænom var iarl eflir. enn konvngr for med skipino. Ved 

35 var a litid ok logdo {»eir at vid Hattarhamar. pa deilldo fieir vn 
lægi Eilifr ok Asoifr. hann hafdi marga menn med ser. enn gesti 
Sa^ifa Håkonar Håkonarsonar. 401 

villdo |)rongva Asolfi or lægino. er hann hafdi komit fyrri. ok gengo 
^a fyrst arar ok forkar. sifian loko hvarirtveggio til vapna sinna ok 
varf) hord svipan vm hrij). {)vi at skipin lago iafnfram. Enn or kon* 
vngsskipit renndi [345] at sa |)eir at sverdom var brvgdit a hinom 
skiponoiii. kalladi konvngr a [)ann er styrdi. bad hann stefna beint 5 
milii skipann« ok roa sein mest mætti. let sva skiolaz skilia mvndo 
mega med {)eirn. Enn er konvngsskipil renndi milli skipanna. matlv 
hvarigir oArom mein gera. ^ar vrAo margir inenn sarir a hvarotveggia 
skipino. SiAan kallaSi konvngr f>a a land ok sætli f)a. kom iarl {)a 
innan or bænom. ok sigldo sidan vi or firØinom. f)eim byriadi vel svSr 10 
til Biorgyniar ok logfio at vm kvelldit viS Hogranos. Vm morgininn i 
dagan kom til (^^irra DagGnnr bondi or bænom. ok sagfii at href voro 
komin fra korsbrædrom nordan til byskvpsefnis ok korsbræftra i Biorgyn 
at |)eir skylldi onga tign veita Hakoni konvrigi. sagøi Dagfinnr at |)eir 
{)otl¥Z vid vant vm komnir. f)vi at |)eir oltv|)vz reidi erkibyskvps ok 15 
Jiorsbrædra. enn annarri hendi villdo {)eir giarna veita konvngi lySni 
ok alla sæmd er {)eir mætti. Jarl svaradi fa vm enn sagfii [)at mvndo 
litlo vart)a bverso {^ir gerSi. Dagfinnr sagSi. Ef ])eir fara me6 sliko 
her fram sem f>eir hofv i ^randheimi {)a mvn bratt af [ivazt oli av 
sæmd er konvnginom heyrir til. ^a mællti konvngr. Dagfinnr bondi 20 
far inn til bæiar. ok seg sva korsbræfirom at ek vænti af jieim einna 
manna bezt. |)oirra sem ero i landino. enn ef [)eir gera ofirvvis« (>& skal 
eigi langt til at {)eir skvhi vita bvart oss likar vel efia illa. Dagfinnr 
reyri [)a inn til bæiar. ok sagSi korsbræfirom orS konvngs ok sva 
hvat iarl mællti. 25 

(Fra koniingi ok korsbræSrum.) 

21. Korsbrædr sva^rodo sva at |)eir villdi giarna gera sæmS kon- 
vngi. kvadvz eigi |)vi skylldu ^ ks/pa vingan ercibyskvps eSa korsbræAra 
i l>randheimi at tyna {»ar i mot vingan konvngs. Sidan reyri konvngr 
inn til bæiar. ok var {)a hringt vm allan bæinn. enn lendir(!) menn 30 
gengo sem sæmiligazt i mot honom. ^angat var {)a stefnt ollum kndom 
monnom ok hirdstiorom f)eim er i Gvla{)ing$la^gom voro a Seliomanna ^ 
voko. at allir skylldo koma til bæiarins fiolmcnt. Enn medan f>essa 
var bedit. voro f)eir i bænom konvngr ok iarl. Konvngrinn ver vngr 
ok fyrir bernskv sakir sinnar gadi hann meirr leiks sins enn landrada. 35 
enn iarl var (»essar stvndir allar i radagerdom vid sina menn. ok sendi 
bref bædi svdr ok nordr i landit. var [lat flestum monnom okvnnigl 

>) |>vi lilf. Cd. *) aeliamanna Cd, 

Codex Frliianui. 26 «s swrp Tifr. f^. a! lumr u )io ^ WlUr rm 
<Yrf fif «Tf Cktla jarl« 
IC 22. '•-;-; SrrI ur H |r?n hrrf 

tS ^^-tt ok «Tr: VTTir ft -rir i*^««VmL 5f 

rrfo ni^mis Tir-ir -p'if » i4w'ii<nir ni. pf?rfc» 
15 Dagfast bcMkOf raftciaff ^iim^cr fik f:i?pfta 

fyrir ItrefinB ^n er w-iid T-arr mrf JoaiHaB. 

al kvrnrnp ar: ^a tirr' ^ «if V kna-r^p 

tos s. Bakati kpfrrik^ pt^v. pt vma 

Eaa «r iari rarB )M<n« -rar- r^HR b 
yi ^eir fkrotan øk 1la^p ig gfr a w a afer 

pccar fT pcir ktnrr lart fi! StnamK. irt nn 

kcrK a Jrar tiriécv t-å aIVn knm^ 

koBi n adi^ i A. milE knrrncr tia 

raftoBL |n mc-Hi: &r^f ^tnu J:iif{iTO fr«n£ 
25 Jrars b&øda. 

<Ti* G"'e£ar: J«kafff««ar.) 

23 Ek -rar c lal ni^( )h^ »pmnfB 
kovmfi ok jf»rl- v! trPBa!fca^. r-k lrrrft»» 
raa bt tIH éivr, rr'Str Rillif T»rp fl^aai}'} dLl 

30 |»at iTldn ;iSe ::Ittt haur ^V T*-'mr J***«:ff» frril. 
rift siftan. E't':^ ^•*-rft i --r ttjt- nnLir'* fiolJÉ 
ra'gftoz «kyri6r r'i i frndr j.r'^! kTiåTaa. JrarraaøS ^ 
ser liofti ok frdk fx^ )ii ib:*;Ki •nna fiiir 
rarrfto hina rrt »t bsnr i:akii5: f ni. A rar ^ krar 

35 SiAan floft k'^Timrr '^p^' :4 mrnti Ean kaaa yåi) 
)m> ril rk Jmh:? to5;ft y^ »! }>fr lihW! Jrm 
sidan sen vftr Iiknr. Ok »^i tv £vr<. 


Sa((a HAkonar Hakooarsonar. 403 

(Ræda Jvars bodda.) 

24. Sidan mællii Jvarr prestr sva. ^at er fornvm Birkibeinom 
kvnnigt at ek kom f)al var segir hann til Sverris konvogs aSr cnn 
bariz væri a Strindsio. haffia ek golt yfirl®li medan hann lifdi. ok ek 
|)iona8i honom sva at ek vissa ifiorg leynd mal me6 honom. ok ^tt 5 
hann hefdi hia ser raSgiafa sina hina hæslo. f)a var ek eigi vii byrgdr. 
ok mvndi hann eigi sva hafa gert ef hann heffii reynt mik at nockvrom 
falsara eda vdygdarmanni. Slikt sama gerØi Hakon konvngr son hans. 
ok hinn sama hått hafdi Gvthormr konvngr. enn siSan {>eir toko rikit 
Jngi konvngr ok Hakon iarl gerfio [)eir enn mefi sama hætti. ok ])vi 10 
framarr er mer var miog i moti skapi. at f>eir hlittv mer miog til bref- 
agerda ok Var ek iafnan vm [)ut hræddr at minir ovinir mætti |>ar 
nockvt til Gnna. or mer stædi haski af. {)vi at f)a var gem *nv at eigi 
skorti a^fvndarmenn. {)a er mer villdo fyrirkoma. ok {)vi vil ek skiota 

til allra manna vitnis er nv ero her. at aildri vard pvi enn a mig aannat 15 
•4 ek væri falsari vi5 minn hof|)ingia. Enn ek veit sialfr syk mina at 
[)essi hinn vngi konvngr varr er bernskr [347] ok f>arf heilla raSa ok 
Iryggva nauistomenn. {)vi at f)eir sitia ærit nærri. er |)a villdo fra 
honom spenia. sem honom væri hollir. ok mætti {leir {)a i sialfræSi vm 
leika at skipa konvngs mali sem [)eim likafii. Nv meft firyi at j^ssi er 20 
ava mikil min sa^k at ek se her fyrir rifinn kvikr i svndr. sem ^y 
segir Gregorius Jonsson ok f)v Pall fliSa. fyrir |)at er ek baS ken- 
vnginn sia bref ^zr er send vorv i pnnvr lond med hans innsigIL skal 
ek mig skilia or konvngsgard. ok spilla eigi sam[)ycki konvngs ok iarls. 
Gefi gv6 at |)eir einir se eftir er badom ^eim se hollir ok pai raSi 25 
at |>a sæmd hafi hverr sem til er borinn. La^k sva f>essi stefno at 
konvngs monnom likaSi mionr. 

(Fra fjårskipti Håkonar konungs ok Skula jarls.) 

25. Hakon konvngr kom sva til rikis at hann feck eigi meira 
la^safe af fodvrarfi sinom enn eina sylgio ok Gngrgvll. enn Skvli iarl 30 
hafdi tekit allt f)at larsafe sem Jngi konvngr haffii åtl. ok hann hafdi tekit 
eftir Hakon konvng. Ok einom degi fyrir I)ingit hittaz f^eir konvngr 
ok iarl ok raSgiafar {)eirra. Sogfio sva konvngs rafigiafar at ^eir villdi 

at iarl sværi konvngi eida efijr fornri sifivenio. Enn iarl sagfii at hann 

villdi f)at eigi fyrri enn hann vissi hvat hann skylldi fyrir taka. ok 35 

beiddiz f)egar halfs Noregs ok halfra altra skattlanda. Enn raSgiafar 

konvngs bvSo ^ri|)ivng af Noregl enn ecki af skattlondom. Jarls menn 

sogdo al hann skylldi hit minnzia hafa |)ri|)ivng af Noregi ok skatt- 

2«» 404 Codex Frisianoi. 

londom. ella skylldi hann [»angst snva vid sinn styrk sem fengi (lat rr 
hunom likadi. Nv sa radgiafar konvngs aC honom var ofrefli at sland« 
i moti Skvia iarli ok Filippo Baglakonvngi er {la hafdi Vikin« ok Vpp- 
lond med inicluin styrk. Ok var f)etta rad fyrir gert at SkvIa iarli Tir 
5 iattaS Noregi al f)rit)ivngi ok sva skattlondom. (TalB Dagfinns.) 

26. Annan dag eftir var blasit til fiings vt r KristEkirkiogart. 
{)angat var borit skrin hinnar helgo Svnnifo ok inargir aArir helgir 
(lomar. |)a stoS vpp SigvrAr af Onarheimi af hendi allra Gvlaj^ingS'^ 

10 manna ok fagnafii konvngi ok iarli ok Tor fiar vm morgom fogroui 
ordom. Ok |>Hr eftir talafii DagGnnr bondi ok hafAi }fBi i sinni røAo. 
^0 al {leir i |>randhdmi læsti inni skrin hins helga Olafs konvngs. fra 
var {lat ecki rafl eSa vili bænda. Nv skviu Gvla{iingsnienn gera glad- 
liga alla pB sæmd sem mego Hakont konvngi bædi lærfiir ok oicrtir. 

15 (Um eiA konangs.) 

27. Eftir ^at stoA vpp sa maflr er Steingrimr stryllr hel sniaHr 
maØr ok vitr. hann gaf Hakoni konvngsnafn. SiAan sor konvngrifin 
eiS at halida lands rétl. enn iarl haffli skipat afir eidinn sem honom 
flkaSi. ok |>at i eiftinom. at konvngr skylldi hallda vi8 iarl oli einkMial 

20 t>^ sem ger voro millom [)eirra. Enn iarl sor at hann skylldi hallda 
log vi6 landzfolkit ok vcra hollr ok trvr Hakoni konvngi sva lengi 
sem hann villdi ^2/ einka[348]mal sem millum f)eirra voro ger. SiAan 
stoAo vpp lendir menn Gregorius Jonsson. Pall fliAa. Bryniolfr Knvtsson. 
Ga^tr Jonsson. Arni storka. ok aArir hirAstiorar. ok sorv eiAa konvngi. 

25 Eftir {)at sorv bændr ok \vk sva }fY\ {)ingi. 

(Um år i landinu.) 

28. ^a er Hakon var til konvngs tekinn var år mikit i landino. 
Svmar |)at var sva gott at (»I var viAa vm landit at alldinviArinn bar 
tvennan ava^xt ok vtifvglarnir vrpo tysvar. Sva kvaA Olafr hvitaskalM. 

30 M«rir (floddvz micio ari 

menn baro |>a avoxt tvenoan 
veglig ayndiE v\6r ok fvglar 
visa grcio ■ symri eino. k Saga Hikonar Håkonarsonar. 405 

Sva kva6 Stvrla i HakonarkfiSo. 

Bar lallytt ok hans gipt 

tvinnan bldma bestrar lirar 

alldinyiør veg ?alil 

eino svinri. vaxa knadi. 5 

ok vkallt Sa hvcrr madr 

vtifvglar at bofvdøkepnvr 

ondverl ir fylkis tign 

vrpo tysTar. falla villdo. 

(a er allvalldr ok gofvgla 10 

vid iofvrø nafni gialfri kringdo 

tirar giarn a yindkerø 

of teVit bafOi. vidom bolni. 

(Um bref Baglakonunjj^s.) 

29. Lillo eftir [)ingit komv a^slan menn or Vikinni fra Filippo 15 
Baglakonvngi niefi brefom til Skvia iarls ok var {)at a al Filippvs beiddiz 
helmings af Noregi vid Skvla iarl ok Birkibeina enn at o8rom kosti 
invndi bann reisa ofri^arflock i moti [)eim. enn konvng8 er ecki gelit 

i {)e8so brefi. Jarl gaf ^v andsvor {»essom monnom er brefin baro 
med raSi hirfisliora al Filippus akylidi hafa ^|)ann lata landz {»a .xij. 20 
manvdr sem bann hellt adr. enn [)eir skylldi flnnaz at symri ok akylldi 
[)a vera alefna meSal allra byskvpa ok hinna vitrazto manna i landino. 
Forv nv sendiroenn nie6 [»essom brefvm c^slr aftr. 

(Andi&t Pilippua Baglakonungs.) 

30. Sigvrfir konvngafrændi var settr til gæzlu i Vikinni af Birki- 26 
beinom. ok for bann {)etla avmar til Jorsala. enn {»essir voro sveitar- 
hofdingiar af Birkibeinom eflir i Vikinni. Lodinn Palsson. Hallvar{ir 
bratli. Bardr brimsteinn. Karl svangi. |)eir sato vid mikinn (otla). |)vi 

at Baglar beto fieim hversdagliga afarkoslvm. Enn afir aendimenn 
komv a^str meA brefin iarls feck Filippas Baglakonvngr sott i TvnsbergL 90 
siSan var bann flattr inn til La^feyia. hann la lilla hrif) aSr bann and- 
a|)iz. enn Baglar leyndo andlali hans. Enn LoSin Falsson varf) varr 
vid. ok sendi menn sem skyndiligazt « skvto norSr ok fyrirmann 
Gvnnar banamaSr. Hann var eigi lengr a leifi enn .iij. nætr til 
Biorgyniar. hann hafSi bref til konvngs ok iarls ^a^ er sa^gfio andlat 35 
Filippus. ok {)eir Birkibeinar sem i Vikinni voro baAo konvng ok iarl 
skynda svAr {lannig. |)vi at Baglar leilvSo ser hvervitna konvngsefnis. 
^eir gerfio ok menn lil Danmerkr ok kollvSo [)at spvrt hafa. at fiar 
406 C^åeT 

se sa nadr er SigrrAr hel son Erlings stdnTeggs. Nt ef ^er kcMdl 
skioU arstr hingat. oiySYt ^ sliliA fa flodn Bagla. 

(Um ferAir konongs ok jarls.) 

31. ^egar er konmgr ok iarl kofSo lesil brefio bioggr ^eir ferft 
5 sina sem skyndiligazi ok hofBo vel .xl. skipa ok flest oli stor. ^eir 

kdnvngr [349] ok iarl hofSo eitt skip baAir. (»at var Ognarbraodrn« 
half|>ritvgr at rvmalalL ^ir foro arstr eflir Mariomesso bina fyrri ok 
gaf lieim veL Bagiar Toro vslan fiarAar (la er j^r konmgr koniT i Vifcina. 
^ssir yoro bofAingiar Bagla. Andres broAir Filippos konrags. Roga* 

to valldr Hallkelsson systvrson Magnas konvngs. Ambiom Jonsson. iMrfir 
▼oro aArir goAir menn nieA Barglam. Nicholas byskrp hafAi lagt alll 
norAr i Sy(in)asynd ok nockvnr STeitarhofAingiar oieA bonom. Ens er 
Hakon konrngr ok Skvli iarl sigldo arstr i Vikina. f>a reyri i mol ^dm 
Ifidiolas byskrp ok hitlvz |ieir inn viA Hrossanes. voro [la sell grifl 

15 milK Birkibeina ok Bagla. SiAan konv Bagiar arslan vm fiorAimi benra 
Andres ok RognTalldr ok niargir aArir. ^r logAo skipom sinom tiA 
Gvmiarsbæ ok gengo 8V9 til bsriar. fVnndvz {>eir i Mariokirkio i Tn»-^ 
bergL j^ar Toro niargir Intir talaAir milfi |»eirra Hakonar konrnga ok 
iarls. Bagiar brAo ok al geras handgengnir iarli ok hafa sKkar svaiéir 

20 9em ^^eir bofAo aAr. beiddTS ok (less hita af landi sem fieir hofØo afir. 
kollTAoK varia Inra Birkibeinom (yrir sakir fomra vandreAa. Em 
|>essar vrAo malalyclir |>eirra i millom al Bagiar skylldo hafa ^m Teir 
allar |>ær syslar halfar er Filippas hafAi aAr. Enn hvarirlTeggio 
skylldo senda menn norAr li! erkibyskvps ok skylldi hann semia 

25 meA l^m rm symarit eftir. ok foro |>eir jtf hendi Birkibeina Greg- 
orios Jonsson ok Dagflnnr bondi. enn af Boglom Bindri(>i bekili ok 
Grvnndi fehirAir. ^eir Hakon konvngr ok Skvli iari skipoAo pwr syslur 
sem lil {leirra beyrAi SiAan var slefnt Harga|)ing ok var Hakon f^r 
til konvngs tekinn. Eftir |»at visvAo |>eir konvngr ok iari flesto olhi 

30 liAino norAr aftr. enn [)eir foro arstr yfir Folldina ok attv Borgarfring. 
ok f>aAan i Væltarheral til Slofna ok a(lo {>ar {ring. ok |>aAan til Horn- 
borvfiings. ok sva i^str lil Elfarbacka. Var Hakoni gefit konvngsnafn 
a ollom fiessom fiingom ok gerAo menn vt allan almenning meA goAom 
vilia. ok enn |)0 giafir vm alla Vikina a ofan. |>eir salv i KonvngaheHn 

35 vm harsriA lengl. 

(Fré gipling frd Krislinar.) 

32. Svmar |>at er fieir voro i Vikinni var gipt frv Krislin er all 
hafAi Hakon gaJinn. a^slr i Ga^tland. hennar feck Askell la^gmaAr svn Saga Hakonar Hakonarionar. 407 

Magnas minniskialldar broSvrson Birgis iarls. ^ar fæddiz vpp med 
honom ivnkberra Knvtr son Hakonar iarls ok frv Kristinar. Vin haustiS 
er f)eir Hakon konvngr ok iarl voro i Konvngahello. sendo f>eir bref 
vpp i Ga^Uand lil logmannz at hann skylldi senda |)eim ivnkherra Knvt. 
ok sogdoz {leir til hans skylldo sæmiliga gera. ok var fvndr lagdr med 6 
{>eim. ok kom iarl enn eigi logmafir t)vi at hann trvf>i varia Birki- 
beinom. Eftir f>etta foro ffeW Hakon konvngr ok iarl norfir til Tvns- 
bergs ok t)aSan norSr i land. 

(Prå Hroari konungsfrænda.) 

33. ^etta svmar er ])eir konvngr voro i Vikinni for Hroarr kon- 10 
vngsfrændi vt i Jorsalaheim. hann hafSi mikit skip ok fritt. Erlendr 
^orbergsson hel maØr er for vi6 honom. hann styrfii oSrv skipi. {lat [350] 
hofdo bæiarmenn gera latiSaf sinom kosti. ^at skip er Hroarr alti 
kom til Akrs. enn bæiarmanM skip kom allt til Garmarar ok sysluSo 
hvarirtveggio vel i {)eirri ferfi. 15 

(Pré lendum mdnnum.) 

34. Af)r Hakon konvngr ok Skvli iarl foro or Tvnsbergi stefndo 
jfeiT til sin ollum lendom monnom vm Vikina. var {leim varygfi mikil 
a boSin at {)eir skylldi vera varir vm at Baglar hefSi ongan oro« yppi. 
Sidan sigldo f>eir konvngr norSr ok komv .yij. nottvm fyrir jol til 20 
Biorgyniar ok satv f>ar vm vettrinn. Ok vm jol gerdo f>eir .ij. lenda 
menn Jon stal ok Jvarr net. ^olti {la flestum monnom likligt at vel 
mvndi fara meS konvngi ok iarli. 

(Drap Rognvalds å Foldinni.) 

35. Baglar skipto meS ser syslum f>eim er f>eir hofSo hlotiS vm 25 
hw8i\6 a Vpplondom ok i Vikinni. Rognvalldr hM sysia « Folldinni 
ok i Oslu. enn hann hafSi aSr haft syslu a Ra^mariki. Ra^mar sogSo 
hann helldr harSan i syslunni. f>vrfti hann ok mikills viØ f)vi at hann 
hafSi sveit micla. Enn er Folldunngar spvrSo ])etta kvrrvSo f>eir illa. 
sogSo at eigi mvndi hann ^em goSr. ef hann var hinom illr. Rogn- 30 
valldr for vt i Ha^gsvik ok stefndi Folldvngom fting sem siSr er til 
syslamanna. Enn er {)ingbof)it for i bygSina. |)a snero bændr [ivi i 
heror. ok stefndo saman hveriom manni er vapn matti bera. ok sottv 
bændr |>ingit meS alvæpni. Rognvalldr for meS fa menn til |>ingsins. 
enn |)egar er hann villdi nockvt tala æpto bændr i mot ok baSo hann 35 
|)egia. svmir brvgfio 5ver|)om ok veitto honom atgongo. Rognvalldr 408 l'odex Frisianu8. 

villdi f)R vndan Irita onn bændr sottv eftir ok drapo hann t'nn særAo 
nockvra mcnn. enii uliir hani* incnn leilodo til skips ok foro i brol. 
Folldvnngar foro heiin. enn lik Rogrivalldz var færl til Osioar. 

(Her hefr af Slittungum.) 

5 36. Urn svmaril f)a er {)eir Hakon konvngr ok iarl vore i Vikinni 

var preslr sa med Rognvalldi rr Benedicl het. hann var kalladr Bene. 
hann lel [)at ord yfir fara at hann væri son Magnus konvngs Erlings* 
sonar. Bene var æltadr a^stan af Morkoin. hann for med leika ok var 
katr madr. enn Rognvalldr hafdi hann med ser ok virdi hann meirr fyrir 

10 dåra enn frænda. Enn er RognValldr var fallinn. Tor Bene a^sCr a 
Markir ok samnadi ser t)ar lidi ok sneri sidan naTni sino. letz |»a heita 
Magnus eftir fedr sinom. dreif f)a lid mikit (il hans. Sa madr sCyrkli 
hann mest at ondverdo er Haralldr het a Rakkastodom. Bene hafdi 
verit leigvprestr hans. |>at folk er Bena fylgdi var fatækt miog. fieir 

15 voro bæde litt klæddir ok illa vapnadir. f)eir voro kalladir Slittvngar. 
[)eir liopv vut markir ok obygdir enn sialldan vm herol. voro fieir 
ospakir i rånom ok la^nstuldom. Vm vettrinn redoz {)eir i lid med honom 
|>orbiorn af Limalondoni ok Helgi brodir hans. {)eir voro bædi ættstorir 
ok ferikir. rez (>» mart i flockinn med l)eim af bændom [351] ok bænda- 

20 sonvm. hvgdo f>eir allir a( Bene hofdingi [)oirra væri sannr svn Magnus 
konvngs sem hann sagdi sialfr. foro f)eir {)a vida vm obygdir med rån 
ok stult>i ok marga adra ospekl. Beglingar voro i Vikinni vm vettrinn. 
ok gælto bæiarins. voro f)eir fyrir herra Andres ok Arnbiorn Jonsson. 

(Um orrostu Bagla ok Slitlunga vid Gunnarsbæ.) 

25 37. A forstv fengo Baglar niosn af fivi al Slittvnngar voro a skip 

komnir ok ætlodo til bæiarins. Baglar bioggvz at veria bæinn. Ok 
lillo sidar helldo Slittvngar skipom sinom s/stan yfir Folldina fil Tvn(s)- 
bergs^ok logdo inn at Skeliagrvnni ok gengo vpp of Gvnnarsbæ. Baglar 
fengo niosn af t)eim ok leto blasa ollu lidino vpp a Hs/ga med vapnom. 

30 Enn er myrkva lok for mart lidit fyrir ofan Thomasskirkio ok svaf f>ar 
vm nottina. Bene sendi menn a fvnd Ar(n)biarnar Jonssonar ok sagdi 
sva at hann mvndi eigi {)ess væota af honom at hann mvndi beriaz i 
moti brodvr Erlings steinvcggs er hann hafdi fyrr {)ionat Arnbiorn 
svaradi sva. Rett segir Bene {)at at mer samir illa at beriaz moti brodvr 

35 Erlings ok [)at mvn ek eigi gera ef ek spyr med sannyndoni at hans 
brodir er. enn ek hygg at Bene {)essi se i annarri ættartolu. skvlut 
|)er sva segia Slittvngom ef f)er leitit bingat til bæiarins al ver Baglar Saga HAkonar Håkonarsonar. 409 

mvnom koma mot ySr ok hHlldu vpp oraslo. Para sendimenn aftr til 
Bena vift f)Pssoin eyrindom. Nockvrv fyrir dag vr8o Baglar varir 
vid al Slillvngar voro a Gvnnarsbæ. ok hoføo nær .v. hviidrat manna. 
{)a leto Baglar blasa ok gengo vpp a Ha^ga ok hofSo .ccc. manna, 
^eir mællvz a akrinom vid Gvnnarsbæ. f)ar var[) horS orusla. fello 5 
hvarirtvrggio ok myklo meirr Slillvngar. Bene var a hesli ok eigi i 
oruslo. Arnbiorn feck sår var hann lagAr i halsinn fyrir neSan eyral. 
Herra Andres varS ok sårr i kinninni. enn er hann feck saril kastaSi 
hann skilldinom. hann var manna slerkaztr. hann lok vinsiri hcndi i 
skiolldona ok dré af |)eim. enn hio meØ hægri hendi hvern mann lil lO 
bana med sverfii f>vi er Skarfii hel allra sverf)a bezl. Arnbiorn geck 
t)a hart fram ok solli al merki Slillvnga. ^ar fell fiorbiorn af Luma- 
londom ok Helgi broAir hans ok meirr er\n .xiijj. ligir manna, enn allir 
flydo adrir. ))eir sem eflir voro af Slittvngom. Bene komz vndan vid 
litinn ordztir. Lik |>orbiarnar ok Helga brodvr hans vorv flvtt lil 1 6 
kirkio. enn oli onnvr lik af lidi Slillvnga voro |iar reyrd sem {)eir fello. 
Eflir osigr {)enna sneri Bene arsir a Harkir ok dro [)a lid al ser a 
nyia leik. Herra Andres ok Arnbiorn rilvdo lil Hakonar konvngs ok 
Skvia iarls. bado {)a skvnnda i Vikina ok sogdo at Bene efldiz at 
lidi myclo. 20 

(Fall meislara Slefnis.) 

38. Um varit eftir paskir komv Slillvngar ofati af landi lil Osloar. 
Jvarr i Vik hafdi {)a Osloarsysln af hendi Hakonar konvngs ok inrls. 
[352] Jvarr ok Birkibeinar ok bæiarmenn ok byskvpsmenn forp i mott 
Sliltvngom ok hitlvz |)eir vid Frysio ok skvtvz a yfir åna. ))ar fell 25 
meistari Slefnir af byskvpsmonnom enn fair menn adrir enn mart var|) 
sart. ok flydo bæiarmenn. enn Slillvngar liopv i bæinn ok rænto morgo. 
f>eir loko langskip er byskvp atli ok nockvr skip onnvr ok foro sidan 
vt eftir firdi ok sva svdr i Vikina ok rænio hvar sem |)elr mallv. Enn 
er [)eir komv svdr vm Elfarbacka logdo |)eir i hina eystri kvislina. 30 
Askell logmadr var |)a i Liodhvsom. hann feck niosn af ferd Slillvnga 
at {»eir rænto vida. hann skipadi skvtvr ok reyri vt or anni ok ætladi 
al banna {)eim rånin. |»oltiz vila at hann mvndi eigi lid skorla af her- 
odom ef hann {»yrfli. {)ar var med honom ivnkherra Knvtr. ^eir fago 
vid land vt i anni. f>eim var sagt at langskip reyri vpp eflir anni. lel ^^ 
logmadr ))a ivnkherra Knvt a land ok rann hann i skog. Sidan renndo 
at {)eim skip Slillvnga. lok logmadr ok hans menn a land vpp vndan. 
enn Slillvngar loko par skip hans ok landtialld ok messoklædi ok marga 416 CUkm. fi 

åAn ^i4» XTf i M far« sidoa vi Li suite ak sra fvér a Tr tirklbeimnr Uka fkip SlttcaBfL^ 

3». KrkibtfiMr |<sr er i T:i 
; kiØTx: at Ak jtvekT ^ a iki^ n. ak Car» siik a( 
^ T4r^> leuir »TeitwkaOai^iar GvtkirBr 
LaJkaa Gvaoaso«. HaOvar^ arUlL Ji 
%k »aqfat AMim ok Anikéara. Ok <r ^ k^wr sHr i Ti 
^eir 4C SSittva^ar kaCSo briC svir 
T4 ^ciBi ak kna ^m fm s«ak knkr Bgfcfciifli fiaaéi S&ttr^ar c^ Ijir 
cfltt sk^pdi rcMaia frrir fciiftaaa tika ^air ^ vff a kad ak l| åa 
va^oA. <•« Birkikcuar takø skif ^cbttb ak åOl ^ er a var 
<«ki af ■oiaia^ 

rAatflat fcerra Aatfrcs.' 

IS 40. Hem Aadrea tagfla sikr fitfa fidarr ak a^Hiii sir fak 

hmm leck a Granrsks. tak ^ a( sveBa ak ^rrtaa. Ok 
at aM«9 teiS al hoaoai IH hau gen kref ak icaA ii Sfcria 
varo ym a via^iaraEf ord s«« ^eir kafSo aAr tafac 
f Ter^ Skirfcaa ak skiaU ^■■j^iaa, Ltta siAar laiiiii kern 

M var bk haas fatt lii 0»ioar ak ivåil i BaSrankirkia. 
«- 

Tra §«a':a4i Joassvai er kaaa g er9i aarrsaaa 

aiOBaaai afriA. 
41. Velr ^aaa er SliUrafar vora i Tikiaai sat Hakaa kowap- i 
25 Biargy«. ^eaii var kian fvrsti relr kaavag daau kaa«. Adr w 
\ml \Mmå^ a Jsiaa^ii aC Scsvadr Joa#»«>a i Odtia gerdi 

afh^ a EfTOflu kaaa for at ^eiai aied aoekvr xccoc: ■aaai ok 
lok ffrir ^m xcc kvairafla [rJ] rateala. ok faaa ^1 lil saka a( PaXI 
ioa kaas k«fAi lyazt aAr vai reltnna fvrir SlaAi. |ia tjvdii Asåakr 
aa H^kifoa ok aokkvr .vi skip eda .vi^ eaa Scaivadr fiottix spvrt kafii 
at Biorgjaianaeaa kelBi gert koaoa vaaAir ok kefSi kaaa af ^vi aorør 
fariC eaa eigi af fjsi siaaL Margaa vfr^ aaaaa gerAo \m> Oddareriar 
Saga Håkonar Håkonarsonar. 41 1 

(Viftlal konungs ok erkibyskups.) 

42. Hakon konvugr ok Skvli iarl bioggv ferd sina vm varil norfir 
i (>randheim ok komv til bæiarina halfvm manadi fyrir paska. Ecki 
var hringt moti {)eim ok onga processio villdi erkibyskvp lata gara 
moti konvngi. Enn {)oU {)eir mæltiz veitti hann onga blifio konvngi. enn 5 
iarl ok erkibyskvp fvnndvz lafnan ok var med f)eim hin inesta blifta. 
ok {)a er iarl var i Krislzkirkio var honom veitt hofdinglig tign. Palm- 
svnnodag voro {»eir baftir konvngr ok iarl i Krislzkirkio ok satv i hasæii 
ok var konvngi engi tign veitl. ok er {)eir voro leiddir til alltaris at 
ofra på villdi erkibyskvp eigi taka vid ofri konvngsins. lagfti konvngr 10 
ofrit a alltarit ok geck vlar til sætis sins. Birkibeinom {)otti ger svi- 
vir|>ing lil sin ok konvngs. Litio siAarr hofdo |>eir stefno i erkibyskvps 
garfii. ok spvr|)i konvngr erkibyskvp hveria ss/k hann gæfi honom er 
hann villdi eigi veita honom konvngliga tign. Erkibyskvp sagii sva. 
t>etta er eigi mins eins rafl helldr allra var byskvpanna ok fleiri ann- 15 
arre. finnom ver |>at til at ver hofom beyrt nockvrn pata af hvart 
{)v ser konvngssvn eAa eigi. Konvngr svaradi. Eigi var |>elta ollum 
byskvpom al kenna ok fam ninom roonnom. af pem er {>etta komit 
er mer villdo niSra enn sialfa sig til mins fodvrarfs draga. |iegar er 
ver erom sannfrodir at ^esao segir erkibyskvp er ver efvmz nv i. 20 
skviu ver veita {)er alla tign or ver niegom. Skvli iarl t>^gfii bia« 
t>es6i stefno la^k sva at eftir vm svmarit skylldi koma til Biorgyniar 
Hakon konvngr ok Skvli iarl erkibyskvp liodbyskvpar lendir menn ok 
logmenn ok allt hit bezta mannval. skylldi t>a gera af t>esso mali |Hit 
sem likazt |)ætti. DagOnnr bondi var [mi næsl konvngi vm alla raSa- 25 
gerfi. Erkibyskvp baS at DagGnnr skylldi finna hann leyniliga ok mællti 
sva. Gvfti er [)at kvnnigt at ek vil giarna vera vin konvngs ok eigi 
væri [>es$ir lulir laladir seui nv ert ef ek refti. enn {)0 skalitv t>at 
ra6a konvngi at hann taki peasy vel ok beri |K>linmoAliga fyrir gvdz 
sakir. {)vi at sva segir mer hvgr vm at t>^tta verf)i honom mest til 30 
sæmdar enn pem til vanvir(»ingar er honom byggiaz niSra i {)esso. 

(RåAagerfi um skirslur konungs.) 

43. Hakon konvngr ok iarl dwlftvst i ^randheimi vm varit. enn 
er svmrafii bioggvz {)eir norSan ok foro til Biorgyniar sem ætlat var. 
Enn er {)eir komv til bæiarins vrAo margar greinir millom [>eirra ok 35 
gengo Birkibeinar miog i sveitir. Enn {>a var sem fyrr at sa hafAi 
folkit fleira er feit atti meira. Konvngs menn geymdo hans vel ok 
letv hvern dag fylgia honom .xij [3S4] menn vapnaSa vm |>at fram sem 412 Codrx FrisiAnii.H. 

vHndi var til. Ok er a lei^ svmnril kom erkibyskvp nordan til Biorg- 
yniar ok aArir hyskvpar allir ok lendir menn ok allir adrir {)eir sem 
|>annig voro neTndir. voro byskvparnir iafnan a tali vid iarl enn lill 
vid konvnginn. 

5 (Talal um jårnburd.) 

44. Einn dag er konvngr var a tali vid rad sitl. komv |)ar sendi- 
menn erkibyskvps ok iarls Havar