Skip to main content

Full text of "Collectanea Graeca"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books .google .com/I A 466529 
A // ■• " /. .V4- / 7^ / 'v. 
1 ^ I •% ■ \ ANAAEKTA 'EAAHNIKA* 

S I V JE 

COLLECTANEA GRMCA: 

A D USUM 

ACADEMICS yUVENTUTIS 

ACCOMJttOD ATA. ! . : 

TOM. I. 

COMPLECTENS £ X C £ R P T A ^ 

VARUS ORATION IS SOLUTJE SCRIPTORIBUS. 

CUM 

NoTis Philoj^ogicis; 

<^JAS PARTIM COLLEGJTy PA&TIM SCRIPSIT 

ANDRE/aS\DjiLZEL, A.M. 

IN Agabemia Jacobi Regis qu£ Edikburgi est 

LiTT. Gr. Prof. 

ET IBIDEM SoCIETATIS ReGIjE SoDALIS. EDITIO SECUNDA EMENDATIOR. EDINBURGI: 

EXCUDEBAT AdAMUS NeILL CUM SOCIIS* 

vxnxunt autem ibi 
Apud Joanmbm Bell et Jacobum Picksom* 

LONDINI: 

A?UD JoAMMXM Murrat, IN FUetftfecU 

M DCC LXXXIX. 


AdLECTOREM 

PRJEFjiTiO 

I 

\ 

PRIM^ EDITIONIS. 

EX lis qui Literarum Grsecanim fhidioy feu dlfcen* 
tes five doc^nteSy operam dederint, muld conque- 
fti funt fe ab ufu atque ledione principum Audoruxn 
Grseconim quodammodo arceriy c&m propter fumptoSf 
non omnibus accommodates^ quibus eorom fcripta com- 
parantur, tiim ob molem et multitudinem ipforum libro- 
rum, quos totos evolvere neque tempus, quod buic ftudio 
impendi folet, difcipulos finit, neque ipfius fhidii ratio at- 
que confilium poftulat. 

QuoNiAM autem non modo decet fed etiam oportet 
omnes qui nobiliffimae Linguae Graecae vcl mediocrem 
cognitionem habere cupiunt, Au£k)rum variorum vario 
generi fcribendi matur^ afluefcere ; et hujufinodi Col- 
lectanea, in aliis regionibus haftenus cdita, neque 
comparatu facilia funt, neque noftratibus fatis arrident ; 
idcirco haet nova demiim Analecta, ad ufum Stu- 
diofae Juventutis, edere vifum eft. In quibus contexen- 
dis pauca non foliim ex Hiftoricis, verum etiam ex Ora- 
toribus, Philofophis, Criticis, aliifque defumpta funt; baud 
ita tamen ut quia putet ea ad Graecas Literas penitus cog- 
nofcendas fufiicere, fed ut Difcipuli Ingenui, horum exem- 

plarium 3- 
( ii ) 

plarium veuuftate alledly hortos Ulos amoenos, imde flores 
tam pulchri provenerinty ingrediendi ac perlufbrandi cupi- 
dine incendantur. 

/ 
I 

Quod ad Verfion^s, ut vocant, Latinas attinet, quae 
Graecos libros comitari folent, eas, tanquam a nofirp propo- 
< fito prorfus alienas, abjiciendas duximus ; quippe optimi 
jamdudum Magiiiri confenferunt eas inter praecipuas cau^ 
las elTe cur tam pauci Grasce eruditiffixni evadant. Nam 
fi difcentes in fingularum vocum ac locutionum Grascar 
rum vero fcnfu eUcien4o plus temporis ac ftudii, praefe- 
rente faCem perito Praeceptore, initio ponere vellent, ne- 
que ad talia aujplia, quae femper praefto funt, noxia tamen 
ac fallacia, perpetuo confugerent, fponderet quis eos mul- 
to citius ad veram Graecae Linguae cognitionem, perven- 
turos-, nee fore ut tam multi ex iis etiam qui nomen 
Eruditorum prae fe ferunt, inveterata jam cui juvenes in- 
dulfiffent confuetudine, ad interpretationum open^i icjentir 
dem recurrere cogerentur. 

Ne tamen, etiam poft Praeeeptoris praelefHonem, om- 
ni aliena ope deftituatur Difcipulus^, accedunt breves ali- 
quot Annotation's Philologic^, ubi quodcunque 
diificultatis, feu ex fingulis vocibus, five ex linguae idior 
matis, five denique ex fermonis ftrudhir^ occurrit, id 
ita expeditiu*, nunc Latine, nunc autem Anglice, ut StUr 
diofus fedulus vix inveniat quod fuum pirogreflum impe- 
dire poflit. 

HjE autem Annotationes partim feleftae funt ex variis 
Interpretibus ac S.choliaftis, partim recens confcriptae ; 
minime tamen eo confilio ut do&is iblummodo fe com- 
mendent, heque ut, prolatis acetvatim fententiis undi- 
que petitis, fummae eruditionis fpeciem prae fe ferant, fed 
m ftudiolas Juventuti auxilium, qualecunque id demum 

fit, ( vu ) 

fit, quam paucii&misy ppiibeaixt. Labor quidem humilis, 
iaus ver6 non item, fi mod6 hoc opofculum vel taa* 
tulum conferre valuerit ad ftodium promovendum Grse- 
carum literanimy quibus apud noa deficientibus, cit6 de- 
ficiet omnis dofirina politior; iifdem vigentibus, om- 
nes etiaxn artes, quae ad humanitatem pertment^ uni 
rigebunt. 

FoRSiTAN et hae Notulac cogniddnem Grsecac Lin- 
guae, cafa allquo amiflam, recuperare volendbus nont 
oihili fiint fiitane* Qum et pneceptoribns qmbufdam 
juiiioribii3 e re eiTe poffint, pradertim quum nomlna 
aadx>rumy qui pkniiis de hujiiimodi rebus commentad 
funt, non rar6 indicent, quos, fi plura velint, adlre 
licet. 

TiRONES autem, qui haec CoUeAanea proprio Marte 
perlegere cupiant, monere oportel, ut inidum fum^t 
ab iis quae minus funt difficilia, quas fcilicet decerptm 
funt ex openbus Xenophontis : deinde Herodotiun, Po- 
Ijaenum, iElianum, Thucydidcm adeant ; denique Philo- 
fophos, Oratoresy Gridcos aggrediantur. 

C^TERUM nihil ex Poetis hie exhibetur : non ideo 
tamen quod eos a republic^ nofirsly ud olim fuadebat 
Plato, relegandos cenfuimus, fed ut alterum Volumea 
ieorfiun occupentt Id autem, -fi hoc minus difplicere com-- 
pertum fiierit, pari modo initrudum, quam maturrime 
prelo fubjicietur. Vale. Nuper MMMM 11 -•- --^---1—- -: ^ -^«-> .-». ■• fn T Nuper EditUj 
ANAAEKTA *EAAHNIKA *H226nA SJ.VX 

i 

CoUeSianea Graca Minora: 

Cum Notis Philologicis, atque farvo Lexico^ 

AB USUM ItlRONUM AGGOMMODATA. CORRIGENDA in TEXTU. 
Pag. lin. pro lege 

X20« 17. tpryVf J^^wyir, 

151. 8.^ fin. 0*vni9u«f trutndttoit 

IN NOTIS. 
Pag. lin* pro lege 

6* 31. f$ifM;(9i|«< fSiy«<;($4ya< 

•«« 6. ^ fin. ff-f^i^Mv wm'lhif 

64. 7. ^ fin. fexta pars fe^tam partem 

Fm/<p //irra fqfl Prof, ad Sccuadam Edit. 

TKJE. PR^FATIO 

AD 

S EC U N DA M EDniONEM. ^ I ^RiEMNlUM nondum exoBum fuit ex quo prior horum 
-■' CoLLECTAKEORUM tomi prioris editio lucem a- 
fpexijjetj quum Bibliopohg me commonefacere aeperint jam 
tempus ejje ut ad novam expoliendam edendamque me acciff' 
gerem. Confilio igitur tomi akeriusy qui Excerpta ex 
VARUS PoETis compleBeretur^ puhKct juris faciendi in 
aliud tempus dilato^ ad hunc iterum edendum animum ap- 
plicuij ncj non foliim propriis difcipulis^ verum etiam aliis 
cdibiy quibus hoc quakcunque operis non difplicuijfe com- 
pereramy ejus exemplaria interim deejfent. Ante id tem- 
pus aliquandiu quidem impeditus fueram quo minus akerum 
iUud volumen ederem, titm aliis perpetuis fere negotiis qui^ 
bus eram diJlriBuSy turn labor e quem impendere necejfe fuit 
iUisy nuper editis^ Collectaneis Mikoribus concinnan- 
disy qua junioribus difcipulis ad ufum hujus libri majoHs 
viam faciliorem patefacerent. 

Interea occajtonem non invitus arripuij tarn cito oblatam^ 
qua grati animi fenfumy ob librum hunc adeo humaniter d 
doSiis praceptoribus exceptumj publice exprimerem ; atque 
erroresy qui in prior e editioney Jive operarum infcitidy feu 
med ipjius fcribendarum Annotationum et preli corrigendi 

b novitatey ( »» ) CORRIGENDA i» TEXTU. Pag. 


lin. 


pre 


lege 


32. 


10. 


269. 


10. 


JyySt 
272. 


J. 


SV 


nSq* 


297. 


C 10. 
^(f/i? 2 
IN 


NOTIS. 


• 


Pag. 


lin. 


pro 


lege 


29. 


C 19. 


Scbolii 
necefse 


Scbolim 
neceffe 


54. 


7. 


Latina 


Latinum 


96. 


C lo. 


cuxilium 
auxilio 


exUium 
exilio 


180. 


10. 


libri 


libros \ INDEX eorum quae in hoc Volumine 
continentur. 

PJRS PRIMji. 

EXCE'RPTA EX HjSTORICIS. 

1 

L Ex HERODOTQ. 

ArioUy ... fag* 3 

Crafus €t Solon. - - 5 

Jltys et AdrafiuSf r - . 6 

Pt/tftratus, - - - II 

Cyrus^ - - - 13 

P/ammeticbus^ - - 17 

CrocodtluSy - - - 18 

Pugna Marathonia, - - 19 

Artabanui et Xerxes - - 22 

Xerxes et Artabanus in Abydop - - 26 

II. Ex THUCTDIDE. 

De prifcts Gracis, - - 3 1 

Paufania La^edamonii crimen et mors, - 33 

Pe^is Atbenienfium, ' ' 39 

w 

m. Ex XENOPHONTE. 

£ Ctropxoia. 

Cyri genus, - ' - - 45 

Perjarum Leges, - - - 46 

Cyri Pueritia, - - - 51 

Pantbea, ( XIV ) 

Pantbeaj - - . • Pag. 63 

Cyrus tnorienSf - - - - j8 

'Ex Anabasi 

* 

Xenopbontis de Cyri Expeditione Lib* I. - 84 

Ex ejttfdem Lib. IL - - - 122 FARS SECUNDAi 

E-XCERPTA EX OrATORIBUS; 

I. Ex LTSIA. 
Oratio contra Eratojlhenem, - Pag. 129 

.II. Ex ISOCRATE. 
Ad Dimonicum Or at to, - - 151 

III. Ex DEMOS THENE. 

Pbilippica I. - > - 165 

Ofyntbiacal. - - - 170 

Olyntbiaca IL - - 179 

Ex Oratione de Corona, - - 189 PARS 7ER TIA.^ 

EXCERPTA EX PhIl6sOPHIS. 

I. Ex XENOPHONTE. 

E Memorabilibus Socratit, • • Pag. 197 

IL ( ^ ) 

. IL Ex PLArO^NE. 

Crito,Jiye de eo quod agendum eflj - Fag. 23J 

Socratis vit<g finis e PbadonCf - 25a III. Ex jiRIS TO TELE. 

Ex itbro quarto de morihus ad Nicomacbum^ • 2^1 

Ex librofecundo Artis Rhetor ica^ . 265 FARS ^UAR TA, 

EXCERPTA EX CrITICIS. 

I. Ex ARISTOTELE 
E Libro de Arte Foetica, - . Fag. IJJ 

II. Ex DIONTSIO HALICARNASSENSL 

Pe Herodoto, Tbucydide^ et Xenopbonte^ ex eptjlola ad 
Cn, Fompeiuniy - - Fag. 295 

III. Ex LONG I NO. 
E Commentario de Sub/imitate, - - 303 FARS ^UINTA. 

ExcERPTA Miscellanea. 

I. Ex THEOPHRASTO. 

pklARACTERES EtHICI. 

Prooemium, - - Pag. 321 

De ( wi > 

/ 

De DiJimulaHone tfi/Uiofa^ - - Pag, 32a 

De Adulatione^ - - ' . 323 

Dt Garrulitate, - - - 325 

De Importunitatey - - 32c 

De Superfiitioney - - 326 

De Honoris aucupio i rebus frivolis, - 327 

II. Ex POLTJENO. 

E Librts de Stratagematis, . - 32^ 

III. Ex M LI A NO, 

Ex Varid Hijlorii^ - . ^^^ NoT-ffi Fhilologicjb adjeSla funt feorfum 
udfinem^ - . i^a^f . i. arf 1 84. COLLECTANEA t 

•JExHERODOTO. 

fJuxTA Edit. Pet. Wesselinoii. Amstel. 1763. Fql.] . L , .1. J,ll 


'•-'Dulcis et candidus etfufusHi^KODo TVS. (^inct. X 1, • . • I .. . . _ A. 

■ 

A p I n N. 

S'tfUfAA f/kiyifott ' flraf«r'"i'a**— * APIONA tc* MtiS'Uju^aroir. 

TOTS i£Mr6d¥ ^ nJf »c; iixjti^^v^ )iflLi ' ° iM^AfAiott, ir^UTOv aV- 
S^adfTccif ' ' Tco|f tj/MM( TJjU^Vy fro*r,#4iVTa re "^ afOjMdeca^Ta ^ 

Taroy roy AgUya Xi<y3J», ' * rik xoXXoy th ^oyu iiotlfi' 

£«xfA/i9y' ifli(x^oifjt4yoy ti p^ifjMoclft fAtydh^., iiXntrxt iirtati 
If K,opty6oy otTTixid^, • ' ' o^iAacSjj ^iy yvy ck Tct^ai^rpf, tti- 

^X^Ipv dyfgiy Ko^ivd'/wv. ' ^ tss ^s, iy rta 'irtXayH, ffkiia^ 
?iiV€tP, rou *Afioy» tKCaAcpraf, ^^t^eiy ri ^f'f**'^** "'»'^ EXCERPTA EX HiSTORICIS. XBXiietv rig Tfo^^fjAag * in »iroy Si»^i^^»i jbbiv, dg ay 1a(- 
f nc ly yvi %'x^' ^ l^LirniM U T9iv 6a(Aaoj«v, ^ t^v lap^/imv* 

' 'ATr^XfiOivTflfc . J| Toy ^Agloya U diro^lwf, 7raga»Tii(r«o^, 
ETTft^it cp xru SoHiOi^ ^ TTt^niisiy aCroVj ^ iv rn (FKtvfi Trdai^j 
^ii\» \y%l!<ri ^ iifaXmiri^ uH<ron' iei(TOLg ii^ i miixi lo icoZrov 
^ xa7«f y«<rao^, ?^>— roTci ia-BXiely yi( iSoviv, ti jMETi^otfiv 
axscso^ ri (x^ifs uyigdvuy doiSif''-^oiyA^upia'on Ix rig 
Vj^i^vrig U /tAEtrtik yict, yly i\j \yiiy\» ri iroi,froLv ri^y (rxEUnKy 

vofAoy rov o^Oioy. ' nXturuyrog il ra >oj(A8, p/\|/ou jMtv Ic %y 
S-aAflsocray IwuToy, •' ° ug S^i^ avy rH trxtvif Trda-ti, x) riff 
psy diroTrXiBty ig KS^yy^oy' roy ii^ AsXf7y»y Acyzja-*, viroXx* 
Qiylx^ ij^tveixai iin Tcnv»Poy.__ 

AiroSdyrct il aJroy, ^ufiseiy Ig KogiyOoy, triy t? cxcui!, 
x^ aTTiKifAtvoy ccrrnyucS^ai viy ro yeyoyog, Tlfplavtfioy ^^ 
vno otiripify *Aflpy» [a\v ly ^u^ax^ ^X^^' ' ' it»[Aii fAiliiylot^ 

ccyotXQog oi t^etv lay 7ro^V(Aguy, (ftg di af» vo^eiyon ot\^ 
rag xAnO/yrac, Wo^ii&Ai A ri ^iyoay irif] 'A^ioyog. ^afxi- 
yuu SI iaeivm dg- etr^ n <r5g TTBfi) IraAiiiy, 9^ /Aiy fv 7r^iiosQy]» 
AiTTOity iy Tdgayrhf }fi}fotyfiy»t <r^* roy *A^m»y **wnrw 
«;^wy IgtiriiJjio-f. j^ t»;, ixirXasygyra^, ' * in t^tiy f ti, iA«f- 
p^o/Agyaf, dgiiicSll. 

T«uT« ^|y yuy Ko^/ikd'io/ ti 9^ A6(r€*oi Ajyacr*. j^ 'AfiV 

ArA^ryj^^ iTTfwy iyS^^diTr^. 

KP0I2 0S HERODOTUS. ^F 'fr ^F 

"KPOISOSj^SOAXlN, 

o KPOI202' «<ri J« ofJe, AuJoi, Ojuycc, Mucrol, M«f*«i^T -^^ ji 
Juvoi, XaAuCfc, Tla^Aayoyfff, * 0f«x£f , o* 0uyp/ Tf 9^ Bi6u--^''^^**i*2 
wi, Kaf£f,*I«irfff, Aof*«f, AioXce;, Ila/tA^uXoi.)— xajfj^aju- 
^evft^y Jl THTuy, 9<; ' w^otriTriKrc^fAiyu Kioto's AuJ'oro'i, aTrtx- 
vUyrai i^ Hi^ii^y ditfAxl^Bvai ttXstu, aAAot t£ 6i iriili^ Ik 

7f?, * wff sxfltr®^ auTfiJir aTTixvMJTe, tc^ in jt^ 20AX2N, awyf 
'AOuvari^, 0;, 'A6i]varo((ri, vojcass;, xfA£i;0'a(rty woixa-Oifj ivt~ 

^19 Tiya Ttfv voiAioy duotyxot&if Aucai run sS'sro. auroi yo^ 
^x oTo/ TC So'tfy xito fro^^trai Ai%ya7Qr opxioKrt ^ag [xiyoi^ 
AoiiTi xarff^otrlo,- Jcxo^ &<a p^ft)0*eo^ v^/Aoi(rt, r^; air cf tcri 
XoAuy 9'tiTai. 

Avrwy in m t8t«v 9^ Ttjf ^jwf/^c, ixJrjjtArVar HoXoov, 
HysHtp^ cc AifuiTToy unUsro va^oi AfA^fnu, yt^ Sn x^ i^ 'Exp^ 
ih^f TTOt^at K^oTiTQV, aTTixofAtyo^ i), ij^eiyil^tro ly roTci jSao-f- 
Xnioio'i VTTO rS Kfo/o-». [Mtrx i\^ 'if'^^^ '^^''^V^ ^ TfTajTv, 
xiXtviTOtyr^ Kf or(r«, rlv 2oA«ir« ^B^oifroyn^ irt^myoy xoiTx 
rig 9'n9'av^i;, x) ifrtS^KyvcoLv iriyrot, iiyrcc i^iydXa rt xotl 
SxSi»» dtnffdi[Ji>eyQV tl /mih rx Trxyrn, x) cxi^ocfMiyoy^ wq cl 
7i»roL xoti^ou %Vj 6i^iro K^oi(r«? rat^f ;::Akc A^nvan^ 
** ir«g* ifAtOLq yi^ ttcj 1 (TW Aoyo; aTrrxIasi ttoAAoj, 9^ ^^0^1%^ 
** «v£Hfi^1iif? 0*5? jcj irAanif , to? ^tAotro^««ir, ynv TroAA^if, fiiwj/- 
** W «HX6i^, 6?r£AijAufl«5» m wi^ I/*£fOff, ' £7rfij£<S«>5 jwf fiTrjAftf, EXCERPTA EX HiSTORICIS, •^ 5von uv^^ooTroop oxQidTaro^y rauros eVti^cc/toC XoXcav ily iSh 

**^iA«u, T8>5fcwo» 'ASui/arov.*' ATroOwSaaVaj ^i Kfloro^ tp 
Asp^dct/, ftfiTP * ETTirff^iwf;;' ** ^ K^/y J^ xf /vfif T«AAok di^o^ 
** eA6*wTaJoy;" O S\ w«, ** TeAAcj), ^ r'iip ^\y^ ^rijf tt^- 
*' Ai(^ fu iiiion^y voLiii^ ?flr«y xaAot ti ntjiyMi. 7^ ^fk Sfa 

** riff irvysiroyag iv 'EAevam, /SowOiktaj,, 9^ ' roovny wpi^- 

.^^ cr/ii TC tfiav^at/y »Cri rivs^ eirtrt^ Xj irl^ricroLy (AEyd- 
" A«^'' 

« 

•BF nv •TV 

ATT2 x) AAPH2T0S. 

K^otGoyy [^ ui etKxirai) on iyo[Ai<rt iu\*roy itygn ay-Jgcuron 
afrcivruy oACiurarov. AuT/xd& ii^ qI iuiovn ivift oVitgp^y o( 
ol Tt]V (xAud'nfnv ifpcuyB rwy [AeVb^iyrtay yiysd^ KOLx.Zy xara ^ 

Ttftwavra, w-fwroj* Hvopa ^f oi ?k ATT2' Tiroy, ^« «y, ^^ 

ciififh ^Xn^iyra' J' stt*/ t* i^^yffS'fJ, xj ' ' imr!} Xiyq¥ 
SQUKt^ xarofpcovro'Oii r oyetgoy^ aysT»i ^ty t» ^fs»9* 

f7i T7t8T0 Tf^riyfJuoL s^sTTijuizrf* aKiyjiot ii xj Jo^^rtft, ^ ra 

dyi^tmtay HERODOTUS. trr^ U ri Kj^iVk etxta, nari ififAsq ri^ Vh^v^w x«d'a^- 
cr/n 1) XAd'ft^jtf TMi Au^rcri 1^ rcro'* EAXikti. iwH rf ^s 

'^ yatxi!!i> (t^vcvff-a; ;" J'c ot/btffSiro, *' ^A fia<riAcu, Tofii'm 
'< |»ff rS MiVra fi>i «-ak, o»o/(Aa^ofA«» (Ts AAPHSTOS* 

** f»i>®* Tc utnJ t5 w»Tfcc, ^ ififtfAtyQ* wakT«i»/' K^or- 
9^ a /Kif ctjRfiSsro Tor(rJcy '^ 'Ai^^c^y re f iXmv ^ rvy^oiystt 

)^iijb»« yUiTdi fjtXya' o^fAiidfjd^^ Si stk eh rlf 2^soc t^ts^ 
Tft r<^ Mvtf^y tjoyac J«a^Wpc(rxe. 7ro^AlftXi Jc oi Mu(rot i^* 
«Jtoir (^€Ap9^yrcc, irviico-xoy /Mcr uViir xa)io», tvou^ov i\ T^sg 
mvri* TsXK ^^, aTix6|ftfvo( ir«^ T* K^«r<rov tm]^ MiKrdou af* 
ffX«i, cAcyi» laJf , *^ *^ft j3flBO-*A£i5, uof XJi'^f^^ f^iyifov ' ° a\c- 
'* ^aVu nfuif iv xy p^«^, oc ra t^y» iia^iei^n* tvtov tjoOu- 
^' fAiifXBitoi cAcay, is ^wvdijutcS'a* »t;» wi* ^^•<r^c&'jtx.cG:K (rci;, T9» 
** waiJa x) * ' XoyiSoL^ vinylot^g h) xvi^ac (F^JiMTrifx^^xi vfMv^ wc 14 8 EXCERPTA EX HiSTORICISr. 

* 

*' <rviA7rtiArl/0LiiW ptoy»/tAoi rrydg ir*, * ?^ ravroi ol iHy jt*g- 
Xet. Avidiv^ jtAsvTot, XoyxSaq t^ ro ^ xovr^yifFiw voiy ovfA* 
TriiA^^/W f^ iiatKsXi^crQ[Aai tMi ISo't, &vcu tig ^r^oSu/xorft- 

T8 K^otVs ^air^, axfixow; ^ rc^ c^£Ok)o oi Muo'o/' ^ at fotfjkivH 
^ ra K^o«r8 t* ^s Trarifa a-fi g'UfAvi^i^siVy Xiyn v^og aurov 
i usmr^g rditj '* ^fl Trartf , ^ ra xd(AAif«, Tr^ort^oy KorSy 9^ 
'^ ycyyaidrara Djuirv %», c; re TroXiiJ^BS ^ Iq »yf»g ^oiteov- 
'^ rac ivioxifAietV yZv Jl '' dfAfort^tov fAS tst«» ccTroxXfita'ag 

** T£ ' Tw*<r/, /lAf j^fl, ofAfiiot^i, U fi dyc^ik ^ IJ ^y«f ?5 
'^ ^otTfiokTA, f»{yt&ai ; xoroc jm/i* tk Tor<r( 9roA(f)Ti}<n io^a 
*^ Hy»i\ %q!^ Si Tt; T^ viQyotji.(a yuvosix/; '^xoio) ^^ Ixa- 

^^ Tiiv diifnyy fi Xoyo) dydTrstvov^ oTicag [aoi dfAHyia ifi r»ur» 
*' Sto) TTouojuiva.'V A/tA»'PeT«( Kforff^ rorcrA, ** X2 9r«r, 
** «T£ J»A/i}k, »rf aAAo xJiy «j^«f*, vaj t^ttv T0», woUw rau- 
^^ ra* aXAa /ao( o^ig o»ff^8, £v t» uirvo), iTTi^'o^iroty ifn crl 
*' oA*yoj^fokiok ?<rfo^. Jwo y) aip^!)C initifh^ dTFoXiec^* 
^^ irooq Zy riy i\\/iy ravrmVy riv n yotfAoy rot nsrov c<nrfuo'a, 
*^ 7^ ^* hr* rd 7r»^»7i»fAi»yofUy» in diromfAirio^ fuXaxuti 
«» s^uy, €i Ktti ^vyaifAi/iVj i?ri rise ijMYiCy tre, ^miic, 0<d&- 
** xAfiJ/aj, «ff yaf poi fJiHy^ *^ rvf^dyetg idy ir»Ti* roy yxf *' IMOLi^ ^* AjtAftScT^I HERODOTUS. *^ s /xa»Aay«c« aAAa a/XtiSc rf to ovft^oy, fjMc roi iiKAiiw 
*^ifi f^^aiP. ^'( Toi TO 0¥etf0¥^ iiri al^JMig atufinf^ fd" 
'' yai, i/xf rcAfVTf 0-ffv* Jo; Jf xorai /msv mVa 7C^('(> ^^^^^ ^ 
'^ ai;^^ triJiif /ti. vi^ o-u f oC/»( ; fi jmsv ya^ Jiro o^o»t^ rot 
" «irfi TiA£VTiifl-«i^ jutf, w * aAAs tiu ' o, t» tjitw ioiX£, ;^?i» 


RWoLf a ra\tr» i K^eiO-Q^f fAir»7ri[A7rtrai ro¥ ^fvy» 
Atffis'9if' aTTtKOfjfJyto iiol Aiyfi rdh^ ^^ Atffiftj iyd a o^/ui- 
^o^« wiv\ny[Anc¥ »x,^fm^ ^ rv\¥ rei vx iyati^Uf exo^tf* 
f», >^ oixioici UToJe^a^jbiCkOf c;^eo^ ira^ (;^a}v Traj-av ^(»v»- 
'^ yiiv' n7i^ »v (offiAA^ y^^, cjuifu ir^oToiiioaKTo; X?^^^ ^^ 
" <rc, p^Yiforo"/ jue aju«Cfo^) fuAaxa trahiUj <rf, rv epa^ 

^^ xAfiOircf Xducs^yoi, siri ^nAti^'fi, ^ayioofn JjmV. tt^o; Jr thto, 
*^ x^ C£ toi ^ Xif ^^'^ ^^* i/i'dtiy &d'« ^ ATroAajtATTf uvca» Tor<r» 
'* IfyoiCi. varpSUy ti yaj to» sr*, ^ >^ yr^o^iri pufAti urraf - 

** »w HX Hia S( o(£.jAoy Totom* »Tf ^^^ cvfAfop^ roii}#« 

'^ Xf^n/Aspoy o»xo( sp £( Oj(AiiAiXft( fS Tr^Yia-ffQvrag liyai, an f/. 2 J 

** TO fi^^cS^ * * wd^ot, 9roAAap^)j ri ccyl<^oy ifAtuvriv* vvv J«, 

'' fT€i r< on) CTFiiietqy t^ iH to» ^a^t^cdai (o^fi A» yofjO o^f 

B "re If lO EXCERPTA EX HlSTORICIS. 

^^ TC tny^ Tov ^iftxcXcuiai pitXclc(r6tv^ awfifuoyiLy ' rv f u- 
** XooJovT©^ HViKtVy v(0(rioK» TO* airoyorio'etv.^' 

r«UTft. iJ^nfrvfAivoi AoyaV* re ysnwWt X; xucu dirixSfAiyot 
t\ U rov Oi\v[AVov tc o^of, f^ffrfov to ^n^ioy* sJ^ovtcc ^f » 
9^ 7re^trayr£; avro xuxAu, kO'DXoi^Ti^ov. fi^Oot Ai o ^iiy&' s- 
T©^ ^Y) xa^«fS'«c Toy f ovov, xaXfopfyo; ^s AJjffirof , axo»- 
Ti^«y Toy (tUv, t3 ^ly clfAOifrduHy rvy^dvet ii ri KgoiiTH 
votiiiq. yXy ii |3Aii^«c tj. alxi^w, t^swXjKTi tS oyMf a Tiiy 
fifAfiv. fOi« J^E TK ayy«X£wy tw KjoiVw to yiyoyof avixo- 
/Msyo; ii U rig Hdgi^gy riv n i^x^ny >^ Toy t« vonii^ fAofov 

liTfifAViyi 01. 

'O ^s K^ortrofy Tu ^avdru t! irai^o; cvvrira^ayfA&og, 
fjLoiXKiv T» l^nyoXoyccIo, oti pty dviXTnyt Toy auTOC f jy« 
fxa6i9f £. ' 7n^m[Aixriu¥ ii t? o-ujiAf o^ imSi^ fxoiXff /kaIit 
Alice xaG»f O'loy, [AOtflu^oiAtv^ rot uiro t! ^cvyit vfvovOtt; cm. 
ixaXa d^E ifTis'iov rt k^ ixougmoVj Toy auToy TifToy oyofA»^<u¥ 
^tiv» Toy (i>h iirifiov TuotKim^ itort in oix/oio'i uTroiij^oifAivef 
Toy ^fiM/oyy f oys» tx veuiig ^ i><eip^otvi poo'xwy* Toy ii Itai- 
fTjioy, &)( fi?^axot O'v/xTrf/ix^/a; auToy, fv^xoi iroXf/AivTaroy. 

Tl»fii^»y iif fjLiri txto, oi Aviot ^ifoyra Toy yix^or, 

H^AJtXCf '««^' 5^1*'''*^ \** *• 

•9rio7(y it HTTsro o^ o fov£Uf. fat ct xt<^ tt^o tx yix^r,' 
"jFa^iilia louToy K^qUu, v^oIhvuv rdf ^iifoiiy SShxatTOto-f a« 
^tiCft' piy KiMvcov rZ y£X^u* xiyu^rfiy n Tr^oTS^ny leouTx o'Ujm* 
fofijy, >^ iq-y iT ixeiyfjy rov xa^fOiVTa ociroXwXrxwc a^* vJli 
01 ffu |3ietfo'i/Aoy. KfofiTo; ^£ Txrcoy duvi^oLg, rov rt Ai^nfOP 
xxroixrH^Hj xaiirtf iuv iu xosxu olxiffu too'xta), t^Xiyn ir^oc 
auToy, ** Ej^«, « H^J'fj TTOJf* o-fu vxtrav riv il%%v^ ^ iweiiii 
*^ o-fwtTX K»r»imd^€tt dayotroy. ^; Jl « (ru /txoi thJs tx 
*^ xftxx ourio;, ^ fi jmiq oo'oy a(xfay i]^tiydffotQ* aXXa •&c<i!y xv ^ -'—'*'- — "" *- ' ■* HEROD or US. II 

** T»Cy oc fAOi J^ iraXfti vfOi9^(i,onyt rot fAiXXevrot to-f^Ai." 

cog a i TofSttu TV Mliioif urt^ tvi i foyiiq [aXv ri IcaurZ 
aiiXfili ysvofAiu^, f ovcuc Si th xet^v^otvro^y iifh tc iavy(^!n 
r»y dv^gtiirait iymro irs^i ro aift[A»^ ' ^vyyiyuirxifAivog a»« 

9wiK»rota'fot^H TU tujeaCo}. ^iv nEISISTPATOS. 

* To (aIv AT7»xoy'xarc;(«/(A(iiov re ae^ imnrot^fAgyov liruv^A- 
»£Ta Kfor<rof viro IIEISISTPATOT t5 'liriroxf arif^, t»* 
roy ro¥ ^ovo)t rvf^yvMyr9i A^nycuuy, 'ivwoKgdrei yafy 
iim iJiwtt}, Xf dftf^fovTi rx OXvfAinotj rigoig iyiygro [Mgyat* 
Sia'avreg yif airi r» Ifciy ct AsCiiti;, ' iirfnurfCy J^ xftu¥ 
Tf lerrK f/AvAfoi i^ uiaroiy okviu wfU t^i^ro^y, t^ iiFtfiSxXoy* 
X«A«y ^ AftXi^flu/Aoyi^* votfotrv^uy^ t^ S'sncoilAiyoi ro ri- 
^aCy fToyA^hiMiy JiTTTOit^ArS^ v^Srot^ [Aty ^ynyoMiOi rtxvo^ 

Tn» yvveuxa iy.Tri^ircty* x^ « tk ot ruy^^vf^ iiy icoti^^ rSroy 
aTTHira&oti, sxui/, roiurot Trot^otiyiiroiyroi XiAwoc, ?rft9co^ 
^cAtfn* Tov 'InfTOX^oiriot* ytyi&oti oj, /ia«t« reiZrx^ rly II«- 
cls'^arov rvroVy oc, cainoL^iyT^y ruv irotgoixay t^ ruy Ix ra 
Ti^itf Ad'9)voua;Vy 9^ Toiv /aU ?r^oirfWTOf MtyaxXsoc ri AAx- 
fAxicovoff nay i\^ ex tS tti^/h, Auxs^ <yK A^i$-oA0»i Jew, xarft- 
V. ffovncag r^y rvfayyiioif nyftf « tj rrup rac*!'. truAAg^ay Jc 
fottr^oijrotff "^ Kf ru Xoyca, ruy Tirtgotx^loov fr^os'oigy [An^ay»^ 
rai roiOtSi^ rfi(afAari(rxg loovToy rs k^ n/xioys;, viXo^trty ig r^y 
iyofnif To.^fuyo;, J( iKfrtftvyug riq <X^(^^' o7 fAiy^ sAosu- 
poyrct is iy^Wy 9)9f Auo-odr ivohi^o^^ Sfihy. Hiiro n rH iiifAis 

f\)X»x^ 12 Excerpt A* EX Historic is. 

fvXotKni rivog trfof avrn nvfn^^iy ' v^irifov tvio}nfAY,^gtf iy 
T? TTfof Mty»fi»i ytyofASifvi f(»rnynif NiVeufltv n cAwv, s^ 
aXXa etTrohl^cifAtvoi iMsydXoi f^yct, * i il iiifAOi o rm Ad>i- * 

THiy o\ to^vfi^oi [Ay UK tycvoi/TO UetinrfxrHj xo^uvn^of «i iL 
{uAwy yif xo^uva; e^ovrec ATroyro oi OTri&ty. o'uvfTrava^- 
fiifTsg ii 8T0I £tjtA« IltfiO'irf xT^, s^oy ti^v ax^o^oAfv* cvd'ft 

raf a0«f, «t« diiTfAiot fjisroTSb^d^oig* ^ iirl rt ro7<ri xxrir^uci 
milt riv iroXiVy X99-[Ai(av xotXu; rs k^ bZ, fjuroi Si i ttoXXov 
^pivov, ^ TfiJuTO f^ovin<r»yTti o? ri t5 MeyaxAstf; rao'iuTai 
9^ 0* tS AuxHf ya, i^$XavvB<rl fAiy, 

^avwdA 8X» kotfTA £pp(^Wj(AS»9iy fp^^o'v, a?r£b«Aiy. 01 Ci cgc- 

Aao-ftinrEf n«(riVf aroi/, aur^, gx ygvi;, Itt* asAA^Xo»(riy if atria* 

cav. ^ tri^ttXavyofAivog Si rn foivft Mcyd(xX£t)(, cTrfXDfuxtu- 

€T0 n^KTir^arb}, fi jSxAoito 01 t«v d'uyatrf^a e^£iv yuyarx« 

^^^ f wl Tji TUf ofkVjJ*. ' iuii^»[Aiy« A Tov Xoyov, X; ojiAoAoyiJa-«>- 

TOj, ITT* THTOio-iy nft(r(rf arsfy fATn^ayoovrai iij fc^* Ty xaro- 

^&}, TTfiHyfAa ivvfiifObToVj u( iyu tC^ltntu, pftx^oj* ^(ctt^ yc 

aTTiKol^^fi Ix TraXourc^s, rs jBft^Sot^ixs ed'yco; TO EAAtivi- 

xoy ioy 7^ hj^icirt^ov^ Xf tCrfiini ^AiS/k aTrnXXayfAtyov fjLaX" 

. Xoy*) a 9^ r6T£ yc sToi Iv Ad'f|ya»/oio'i Torert ^fcJroiO't Acyo- 

f^iuGiCiy Sycti *EXXiSpuy (rofdnv. [Am^etySvrai roidie* £v r^ 

^yj/xw Tw Uouayiii ?y yuv», ri} xyofAOt nv $u9)y jtAcyid^ arro 

TB^^Qiy ir^j^im atTroXdirinrot r^iii ^dtxruAs;, 9^ dtAAo^C <»'<** 

^^V. TAUTHk riv yvyaTuM ^Kivdvayrt; wxyoTrXtijy U »^jMa(' 

fa-SiGota-ayng 7^ *^ 7r(oii^ctyrsi ^ln(A»y oTopti, i[Ai^iy iuttji- 

^fJKoig v^oni ff,^av7 iff oi ri iniraXff»iyob iyi^iMoyj U to «rv 

aTT^xojMcyoi,, HERODOTUS. 13 

> ■ ■ ' ~ ■ ' ■ " ■ ■ ■ ■ - 111 ■ .1 . i> 

I 

t ■ 

J^iq TftUTOt, ^ta^OiTfOPTCf, iXfyoy* aJr/xa Ji f^ re rH( Jr'jMSC 
f«r»c dwixtro, co^ A^DVoiit IlAcr/jrfatTov Hfl(Tay#i' j^ iv t^ 
«r^ irfffd'cfArvot rxv yv\t»7not ay on onlriy r^y S'esv, vpoo'ii^ K T P O 2. 

'O AfvaytiC S^c otAXfiy oi^i¥. *ESoxu ii ol Ix t?c di/yot- 
r^o( f uvai osjuiTrcXotf* ' riv ii aiAtrtXoy ivk^hv Tr,y hfrlny ira^ 
cay. . liuv fl TSfTO, x^ ^ vrrs^iifAivt^ roTct oyetfovoXoiir^f ' juif • 
TtiTBfJL^ciro Ix tSv lltg(rioo¥ riv dvyoLrifckj ^ iirirsKot lii(r»¥. 
dtrixoiAiimv H ifiXot^i, Ps\ifAt¥^ re ytyytafAiyov i^ «ut?( 
fiaf^Hfar ix ydf ol r^iq otlfiof ol rHy fjiotywf ov^^ottoAoi fi<rii- 
fAouyoVj oTi fxiXXoi i riig Svyar^oi auth yitof fiottriAtijTfiV 

psro Ku^oc, xttXiiTOL^ Afirxyoy, obyiga olxviiov, x^ vifordloy 
Tf Miiiuy. ^ irdyruy iffir^OTroy ruy ioovri^ s\tyi ol roilS%* 
** A^TTotyf, ir^yiy^ct * to av roi Tr^o&tu^ fAnidfAOt nagot^ii- 
** d-jy- lAfiilyifAi n ira^oL^dXi^, ^ otXXnf sAojMfyo;, ej uV/filff 
^* ^ <r«i fitfUTfa) ircf ivlo't};. ' Xa6« to» Mah^Wvh ^tixi wtbiiot^ 
* figuy oi tg (TfwuTSy otnoitTeiyoy' [aitx ds, cro^ipoy tpottu 
'^ ors&i ajro; |3tfXf«4/' i H ajtAfiScrai, ^^ 12 j3a(r<X<u, src 
^' oixXoll xci) vafsiiii ' otpJj^i ro: Jc iyjf'^i iiiv, ^vXa^ofAiix 
** /2 «iP «"t, ^ K Toy /xiTSTrftT* "XJ^oyoy^ jiAnJiv i^cifMa^rSy* 
** «AA « TO* p\py T»To «T« ytvfo^i p^U au, Toyi l^tAoy, 

' T«TOI« HERODOTUS. 15 T«UT» dxia-O'f i jSjjxoa-^, 9^ a^fltAaCwv to waiifov, mi 
Tviv auTisi> OTiVci) oJoy, 9^ clviXHiren U ^nv evauAiy. * ru J* 
iKf » x^ aoTw 1! yuMi ivhij^ iZo'x vafftty u/A5f»ik, rtTf x»f 
' xaroi ixlfAOVx tixtci, otp^oj(A»8 t« P^xoXs Ic voXiv. ^ t)a-fty 
/i Iv ffiovriii diA^irifOi aJ^nXm ^£^1* i [MVy ri rixs Tnc 
yu>«*xo(y ^ Uff(aic60v' % it yxivn^ on, sx suOtt^, i Afn-ay^ 
psT«ir//A4^»(T0 auTVi; TOk otyigx* Ivh ri it airc»»opi<r«f ' e*- 
irffHy oTa f^ a/XiTTS *J«(r« 1} T^vii^ tiff to v^otI^d, on /ajit 
8Ttf 9rPo6up»( *'Af7ray^ /(AsraTrfjtA^/txtTO. ^t fiirc, '^ XI 
** yJvoM, «^» Ti, If iroXtv gXOfiiy, >^ tixso-a ^ to /lm{ti i^bit 
** o^cXov, fAVirf xoTf yffEO^ U iivvortott rif niAiri^si ! #7- 
' . *^ ^^ f^i^ ^^C *Af7r»y» xX«u9j(Ay xarcr^fro* sycii ii ixirXa- 
'^ y^^9 tiTot cctf. M( A TocX^ra t o>ix6oi>, o^ £« ircuiUy tf^oku^ 
'^ |bif»«y, a<nr«r|D0y re 9^ x^a\>y»vofA{voy, KiKOfrfAV^iAiyoy ^ ;^u- 
** ffjj T« Xy i&nn woixiXt?. ^'AfTTaf^^ Ji u( Hii /*£, sx/x<ufy 
^^ T«v ra^iniv, dya\a^ovra to iffuiUf^ ^^X^^ ^tfourot^ 9^ 
'^ Betvou tv^» ^ dn^iuiiTo^Tov ttn ruy s^tcov. ^ac AfUftTeot 
'^ Hka* Tov TAUTOt 2(7h8£/>t£2'oi/ /(AOi* iToAX* aVctXticrd^c ft /(A14 
'^ a'9<^ TTOiiicTiXijuii. 7^ iyta oivxKaQuyy t^i^oy^ Soiciuy tiy ri- 
** >®^ oIxfTfcai' 5kai. v yaj a^ xot« xariio^x lu6iy 71 Sv. 
*^ iiafAQtoy ii if£uy ^fV(r» tje k^ etiMXifi xixoo-jtAH/ACvov' '^tt^oc 
^' ii^ Kf xXavifAoy ^ ^ Kolifiurot ifx^Miot * ^ iy * AetroiyTi, 9^ 
'' ir^QKOt TC Jn, X(xr oJov, Truvd'aivoju.jK tov iriyro^ Koyoy 
*' * ^ S'lf airoi'TOf , oV, i^\ v^onsfjLjruy tj^u iroAio;^ iyt^uoio'i 
•* to Pftf©^,— «f af« MavJ'ai'UC t£ An iraTg tJIj Arvayjof 
** S'uyarf Off, >^ Ka«.Gu(r«w tx Kcjx. 9^ ^^y Afvdyr,^ iylih^ 
** A€Ta* i-arQxiMM. * * ^w ti «Ji Ip.*' 

•'A/i^ l6 EXCKRPTA EX HiSTORICIS. •*>« 


»vs. ij Js, «( Sit TO ifouiioVf fAtyot n ^ ivuiU io^f iaxgu* 
ff»fr»^ 7^ XixSofAiVfi T(av ytsvarcay rx dvi^ii^ ^Xf^C^* [Jt^nisfAiif 
re^vfi^ iKHetytxt fJH¥» ds isx. t^n Qko^ r etmt aim^taq aurx 
voiinv, '{^^oiTYiiTtiv yolf xttTfto-xoirirc c^ Afiraya hVo^/ope* 
ya;* iiroXii^obl t£ xaxira, iiv pii (r^ca ^OiVio^. mc i\ in 
fTTtiflfi «p a Tov avi^oL, iix/n^oL Xiya i^ yupw vais^ ** Eir« to/- 
*^ yuy 8 i{>voLfjt,oL! <rt vi!^uv fji^ti jtyc^eivou^ oru ^£ fuJf 7rol%voiff 
** * ti ifi wZtroL dv»y)cn o^^nvcu hictiiAivov. liroytct yi^ 7^ 

*^ 6/W, TtrOKCL ' ^1 Tffll/EoC* t5tO /*6V ^IfWV Tf ofifj* TO^ ii TIK 

KTfia, STf (Tu aAwo-fou adixectfv th; oitrvonai^ src h/aiv 
xaxu; jSfSsXfu/Aii^a cfat. 0, re yorg tiOv^c^c |3<B(r»Ai|fn; ra- 

Koj^ra rt fio^i t« j3a)ccAw, orj cf ra TroLotwroL^ ti hiyti9 
i yMyvi^ ^ ajrixa eTrouc rat/ra. rov jcxb c^f^f d'ayarttO'Mv 
9rarJa, TKTcy fAy^^ TrcLqctiiio^ tyj euuts yvvouxi. tov ^k, Itfu- 
t5 601/Ta, yfxgov AaSwF, ^ ifljjxf e^ to ctyy^ h tw e^ff i tw 
CTff<:v Ko(rfjt,yi<roLg it tm xo(rfjL(f iravth ri ir^M '/rouiif^ fi- 
oiav if to igfifA$roLToif rm iJflwv, t»6«'* fj; ^f roitn ifMfiti t5 
ircuiii^ iKiLny.im ^ymTo^ nit Ig niXiv |3axoA(^, Tuy nyot 
vfo^oiTKtay ^vKaKoy aur^ nocraXnruiy. tXiuy it ^ 'tg ri *AfivcL 
y«, lic7tiiiicy\)ycu t^n trcTfM^ Syeu tS itcuii^ i yimy. vifA- 
^ag it 6 Afiray^ rw I«ut» ic^vfo^uv tSj vi^oldntg , «Je 
Tf iiot TVrwy^ x^ f6a\f/f tv jSsxoAs to irtMiUy. x) to /acit 
Wi^oLtr\o' th it tr«fov rMTUV. KTPON ivoiAOL^iyra^ frccodi- 
XaSvo-a, ETf ff c ^ yuvn tv jSaxoAs, ivofAOi aAAo ^ x« t)^ 9^ v 
Ku^oVy ^t[A'ryn* 

'•Ex HERODOTUS. 17 

-4 '. . I ' Ex rjff E r T E P n H Z, *AMMHTIXOr. 

Oi ik Alyvvlm, ttj ii> /^J « ^AMMHTIXON ^crpiuy (3<»- 
triXcuo-ou, uro/iAi^oy Iwuts; wfdrH^ '9f^(oS^ vcirrw difS^g^vm* 
ivitti a Y«|M|(*nri;(OC, fiactXiU^at^^ idsKn^rt eiiiya^ oirm^ 
^ 'ffj^iotro Trpiroij lisw rirs 90[a1^h^i ^fiyctg ir^rsPBi 
'^c^ HiZrSu^ row /% et?<X»w Imrig. Ya/^/ajjti;^cc ii' df 
8ft iiivarOf wviotyi/uSjfjogf irog^y iilva rirH- ivtvfSvy oi yc- 
mciro w^Hroi aiAffiirayj ^ }fkirty(¥»roiA roUvh' wauilx 96q 
wioyvci ^ i^dpitrm xm 'ifhrv^ivrm iiiu(ri iro»/ui^( rfifitv U 
ri iroif*»i«, ^Tg^^v tiv« TOii)»lf* hreiXoc/uSj/ifog (AmSivoij av- 
Tioy cLUTi(aVf (AnitfAifiv fmnv liven, iv fiyif H ^(^t^Vf ^iv 
itdVTZv, .uitcSjj wi, i^, ^rluj Sftw, vmiyny cfi puy»u 
^vXivnmoL Si ri ydXoiKlof, '^raXAa iiairftiwn&ou. "'rau- 
Tft f iv9iisr9 3^ mriXXtro i ^»[AfjLirij(J^^^iXuy ixio'cu 
riv ^ouiitav * ^ diroiKka^Bivruv rSv cltr^fAuy XDV^D/Aarwv, 
nmuoL fuifiiv ftl^HO-i vfdrtw* rdirt^ 5y i^ iytviro^ dg yi^ 
iirmq ^ofog iytyovn rotZra Ta> TnifAivi ir^ifoorovri, aVo/foi/Ic 
my d'uftu/, X; HiTiivrif ri frcuiiot eiiAfirif»y v^WiTrtoyrK^ 

paco^ ifuv£0¥, Ofiyoyla rag X'^i^^* ra/xy/ 019 frgurcL ctKn^ 
fot^f ?o'up^oc IIP voi^luj' ttf ^c iroXPutxi f otTioyri 9^ Vki^ 
[itXsfAiyif froAAoy t)v rasro to etto;, 8t» dt) o'D/M.^jwaf tu 
itrnfirff, fiyctyE ri ^'nmAiiot^^^ xsXsviroivTOiy U oif/iy rliu 
iXHV9, dnia-otf SI 3^ aMi ^^[^[A^n^q, iTTuyd'avsro 
^*§iri9if ay^fdvuy |3cxoc t) x^Xcscri. iruvd'avoyu)^*^ Si, 
tuficxi ^^uy«; xaXcovra; /''tov a^rov. ut69 wyt^utgnvotv 
AlyiiFTioiy 3^ ToittTu rA5j;Aii0'0s/4uei 9r^iiyjufl(rf| th; <t^uyaf 

C 'o '"t.* l8 EXCERFTA EX H I S T O R I G I S. 

>— i^i III 11 ■ ■ 11 . I 11 m ■ .. Ill , 

f 

^F ^F ^F 

'O KPOKOAEIAOS. 

Xil^vxiiif sVi' TiXTfi fAiv y> (ioi Iv y^^ 9^ iyOUwH* 9^, TO 9r«X- 
>ioy *? v/a/^h;, iidr^Xsi h ru j^nglf, *r{w il viiKra TritrAUf h 
ru TForoi'fAla* Srf^fAiri^ov yif in sVt to niug *? Tf cupping % 
1? Jj^GO'tf. TrdvTuv iiy ' rSy ifAeig tijji^iVj dvurtty, Tifta, If IXa<- 
p^iVtfy [Aiyifov ynfiToti, ri /i/S^ yi^ di yjn^im i voKkZ ji*/- 

^OVa TiKTB' 9^ »eOOJ0? X«T0( Aoyoy Tf 08 yUiTcu* «u* 

J^otvifAsyQi ii yinrcM k^ U itrletxeuiiycct viyixg^ i^ jbir^Ayy hu 

lyei Si ip^»XiAig lAtv.iog, iSivrotg Si [AiydXug n^ ^p^auAi^ 

Sovrctif Kct'Tcc Xiyoy ri (rdfActTog, yA»ocr«» Si, [aZvou ^tiPiU9f 

ax sf U(ri' sol Tify xo^Tio mnn yvaVov, «AA« x^ Tsro, /mhvov 

X0(^Tf^8(y 7^ ^SigjAOt^ XtTtlSuTpV «(^p)|XTOy flTI TK kJtII. TV- 

^Aoy Js h uSatIj h Si ri ou6^/« oJ^uSt^KiffXroif, ^iri Si & 
|y u^ari Siourotv iPoitvfAtvoVy to roit*0( &^od'«' fo^6« iray pr- 
fov jSJcAAewy. Ta /x)}u Ju aAA« o^yfot x^ ^Wft fwyn j(Aiy* 

CTTfay y> J J T^y ytiu *^€x6p, Ix t» S^ost®', o xgpxoJfcA^, >^ 
tiretrti' ;^a'yy, (ewS"!! y«f tSto, «f iiriirMf froiieiy vpog top 
^Ifvg^y) iy0Auro( o Tg^p^IX^, i<r^Jytty f( to trofAm omitov, 
Karawfvei rig |3JfAAa(* o Js, eJfcAfu^eyO:') vJ^irou^ ^ iSlp 
1^^ysrc^ Toy Tg^j^IXoy. 

Tor<ri /u^ j)9 Twy A»yu9rT/«v »g^/ hci ol xg^xo^ciAit, r#r<* 
ffi J* 3, o^AA* art voXtfAtng fB/tfirrsiri. oi Si ^tfyl r% %iAwg 
Xf T^y Moi^i(^ Ai/Aytu; oIxioyTfc ^^ xdfroi nylwToi€. «Jt«p 
Hycu /gii(. fx Tsiyrmy Si vkx. Ix«r£g^i rgifa^t x^^iSaXt^ff 

SsSiSayfJlff9M^ fo H E RO DOT US. 19 

isiiiatyjjS^oy Sum ;^«gpiid'r«* *d(rifji^Tei rt Xt^iyatfyvri 

f^fraif, ^Ktl^oifrii airw^ ri $tit» ro7iri va^i 0*^10*1 y<yo- 

vrorafAoVjB airii iff i'^fl rx ;(Cf'Aco( tx v^rtJF/As, i)^($v iiXfx* 
na-C/»iify rmirny vivrm. iw»xi(rgtg H rH^ fuuiif i u^kHh^ 
}^, Xtrmt xmrd t^ pwiit* hn\)j(uy Ji r!a yaT<a, narkv(-' 
m* •» Sk fXxxo'i. ividy i\ c^fXxvSx U yn^y v^Hr^y dv£y^ 
rwt i d'n^fvri); xtiiXm xotr* «y iirXaas aurx tx; o^aA- 
/Axg. rxre ^s xronfo-ftfy uagrot cJirirfitt; t» Xoi9r» p^ff^xrou* 
/AX vu^ffoti il rUro, avy viyta. 

''£x T?? EPA TOT 2. 

# # # 

•H sy M A P A e XI N I jiAflfx;''- 

ToHr* iJ« A^uveuw^ r{«Tijyorf» iyivoyro i!x^» ou yvuiAcu* 
Tuv //Sfi XX fwvT»y (rv/A6«AA«iy* ohiynq yi^ Svcu' r(»Ti^ rn 
Miiuy iru/AS«Asiiy* *rSy it, i^ M^Xridhu^ xeXivoPTCov. cJ; ^£ 
Aj^« iy(yoyrCj ^ ^iyU» i XJ^(6jy rZy yy(o^uyy Iv6«ut«,— 
*° (5> y? s*^&flPT0C 4;iif (^of 0(o( t$ xv^/ao) X»;^«y A9»ivfl««y 
v»Xi{A»^;^{ii»* roTFAXouQv yi^ A^Iujouq^ ofAO^foy rov 70- 20 EXCERPTA EX HiSTORICIS, 1- Ktyt rdii, ** Ev 0*01 vui^y KxXXlfAoc^i, Ifi ^ xxtaiaXua'cu 

Ad'nWCy n, fXcuO/jfOiC 9ro»1}0'(XtfTa9 fAtrD/AOO'uyoV AlTTSO^ l( 

Toy aTT^xt^ra »v9f a)^Ci;v«p(0Vy otov ii\ *A^/utoJiO( T€ 9^ Af ifo- 

xivivvov nxsTi fxiyis'ov* h^ my f*.iv yi NrsTOxuif/wo*! Tor<n 
Mii^oio'i^ ^iifoxTAi ret vHO'ovrai frot^xiitofAivoi 'IvTriti' n^ 
€t «^f»y£puj auTn ij ^roAiC, ,9in ti fr» wfwrii twi* EX- 
Xlujiitav voXtuv yfjicSjj* xui Sv iti raZrot oii rt In . 
ytyi(^y ^^ X6)C s; cc ri ruriw dirnxet ru¥ wfnyfAtirtap 
TO xu^^ ^X^^ '^^'^ HX^f'^ Pfoicm. fifAMif ru¥ s'fo^rn- 
yu¥ livrwf iixotj ilj(oc yivop) ou yvSf/t^oUf rSv juSf/i xtXiv 
ovruv (rvfA^xXseiVj ru¥ il i cvfA^xXiav. My pcy vv9 jMif 
ovfA^AXtafAsVy fXTTOfAcu Ttvx fx9'i» fA£y»Xfi¥ ifATTEtrway 
iioL^Aany rot, A^mvoum f^oyiif»,»r»j Sfs ^(Anil^'cu* $y it 
(rvfJiPotXic[JL£¥ 'rr(i¥ n x^ frx^^¥ A^lwoum ^ (Airtj^sri^io'i 
iyytvio^y ^bZ¥ rx Tirot ¥tfi.i¥rmy ''om ri Wjbicy Trf^ifcyco*- 
S'cu T? frvfA^oXH. rxvr» (a¥ ir»¥ra U (fe ¥v¥ T«y«f, 9^ 
ix CiQ a^TYiJ. ijy yafi <rv y¥<aiAij rn </(At7 fr^ooJi^y cr^ toi 

VXTgU Tf SAfud'C^Y), ;^ iroAif TT^COTI) T«y £V T»7 *£AAaJ(. 

*?v J« Twy «7ro(r7rfu^oyT«y Tijy <ru/xSoAiiv cA*?, vwdg^H " 
roi ru¥ iyio xarsXtj^x ctyA^Sy ri fvayriou'^ 
Txvrx XiyiO¥ MiAtios Jd; , wfoirxrarcu ro¥ K<xAAi|X£tvoy* 
7rpp(ryi¥oiJt.i¥7if ii ri TroXifjMg^u t5c yyt^tJ^ti^ '°lx£xuf«ro 
<ru/M£a(AAfiy. /mct« Jf, ei ffxrfiyoiy rS¥ i yyoofAn i^ifdo (rv[Jt,~ 
(SaAAfty, (ai IxdfH »CrS¥ iymro Tr^uT^yiifii tyi; il/^t^nf, 
MiArtOB^f) v»fiSi%(r»¥m Hy isxifAiy^y an xto cvisSoX^u 
itTQiUroy vf /y yf in »vrS ir^vrayntn iyinrQ. 

•«8 t HERODOTUS, 21 

« 

A^tu/ouoi eJc trujMJSaXsovrfC* ri fAty ftj^ui xifif^ fiyfcro i 
A9»VfiueiO'(9 Toir iroXifxa^^ov fX^^ xifcct ro ie^loW iyiQ[A(¥H 

UXocrodUg. awo rauTnc yap . o-f * t?$ f^cix^^9 ^ciac 
A^tu/cM^ir dyxyivrau ic iravnyuf »af t«c «v tijVi wiirrtruf i'- 'V' 
(Ti yiyojxsva;, xarcup^rrou o xd^u^ o A^tciiou^i «/«{% re 
^j AS'(u;cuo»0'i Xfyfi0» ylncSlg iyoddi 7^ TiXartuiZtri. 'ron il 
^^^foiosoiAivoy rZv Ablwaiuy, h rta Mx^oAuvi^ lyhtro roiivii 
TI. TO g'fxriviiov i^icifABVoy ru Mn^ixu rf ftToirf^^}— — to /uS/j 
ftuTs /iA€(rov syi^ET^ m r»^ioci tfXiycc^' x^ TAvrri tjv a^c- ^ 
fts'otlov ro s'goiliiriiov. ro ii xs^xf ixdrtfov l^fiSlo itAdOm, 

ilf Js 7fi itslirccxlo, x^* ri cfciyix iyhslo xxXi^ cy« /^ 
d'd(UT« ctff ^ifreiincxv ol ABlwcuoi^ i^ifAta Uflo U t8( |3a^- 
SalfHi, ii(rȴ ti faiioi uk ixdosovt^ ro fAtrouxjAiov xCrfm^ 
91 ox7cJ* o» ^€ n/f<rou, ofc»v]£( fli[A(ij '(fkoflxq^ irxfta'Ktvi'' 
^oilo <ig ii^o[Mt¥oi* ^lAxyifiV n rolkin Ad'ui/ouoiO't iTrifsfiov, ^ 
neiyx^ iXiB'^lnVj o^luvrti xuri^ liyrxq ixlyngy 7^ rims 
SfofA'jo ifTBtyofjiS^siy ^r£ IV^s \hffx(x^^^^ ^?S ^'^^ roj^tv^ 
fxaTUV. rxvrx [aev vvv- oi ^x^Qx^oi xxretxx^ov, A^nvouoi 
iif iTret rs oAfooi TrfOfriiAij^xy ro7<n jSa^Sfl^oiO'i, i/xap^oklo 
d^ius Xoyis. irfurot jufcv yxg EXXnyoov nriyrm^ rSy ifAii^ 
1ifAt¥f S^ifA(A U TtoXsfMSf l^^c^vTo, TF^Zrol Si (Hyi^oprop 
i&nroi Tf Mnfixrjy ogiuvrtf^ 9^ rag avi^xg ^rxirlw co9'fi« 
fAsysg* ri(og ii riy ro7(rt ^£AXi}ori ^ ro ityo(A» ro Mifc/QV 
f &S(^ cix,3<rot4. 

Mx^ofAfyav Si U rZ Mx^x^ayi^ y^oy^ iyeviro voXXog* 
Kf TO 'fAiy fAiQ^y Tou f^aroiriid ^iyUm ot |3«^j3<»g^*, tv 

Ui^(rou \ 12 EXCERPTA EX HiSTORICIS. T0 ii x/^dif iyioirt^v "hiauy Ad'IuMuoi t{ j^ IlAaiT«M{£f * yi- 
x«vr£c ^(9 'to fiiy rir(»[A[ji,iyop rw fi»fieif(ay ftvyetv 1w* 
ro7^^ Si TO i^Uqv pn^oto'i ctvrUiv^ 9^\ty»y ay oyli^ t» }(ifici 

JlBfffVl€^ Hirovro xotrrokli;, 1; o, I; rW BoiXaasaty dvixifAt^ 
^ yoiy 7u^ Tc ouTcov, ;^ IviKonAiyvSi^ tm yuat. 

^ Kou Tsro f^sy, » Ttfrep ro) iroKy voA/jm^^;^^ KaXAi^- 

t i Evfoflciy^^ i»i»ljra, S7riX«Co/4<^ Tofy dfXdtmy yfio;, 
^rf)y J^«(f 0^ dfvoxoTTMC irfXixa, viVIa* tSto ^s, aXXoi A6iiV0&i»y 
voAAo/ Tt ;^ iyofi,a^oi\ * * * Ev Tayri} tj iy M^* 
^a(S'wy» I^^X^ dTTiiayoy rZy fia^^fuv Kard i^»xi^iXi8f 9^ 
Tilgxxovlai iyi^»i* ASrlwouuy fi ixdlou lyyiyiixoyl^ 9^ ii^. 
iirtcroy fAiy dfji^fon^coy Toorarroi. 5» Ex rJif nOATMNIAI. 


APTABANOS >& HEPHH2. 

MiZ^^oyi^ /tAfVy Too-ftuTA KhXftjyo^c t(u/ Esf^ita yvw^fiy, 
STTfTraUTf.— 2)tfii>7rc(;i?I«y J{ T»y aX\«y IIc^iTftfy, 3^ 8 roA- 
fMcivTCoy yycifJLny dfroitiytyMcSll dyihy rn vgOK6i[ji.iyii^ Agrd^ 
Socy^ i Ts'dcarsoff warjw; iuy St^^ijj 'tw ii k^ mtrvy^ 
looyy tKiys raisf " fl jSoiO'iXfu, * [Aii Xi^eivitay fAiy yyw- 
*^ [Aiooy otyT^lt»}y a'AiiAt7(ri) »>c ts't rnv dfAeivu, ou^iifAty^y^ 
** hicSfJ, aAAoi J« T? dgfii/S^fi j(jpiBou' }<fyPetffi(ay J^i, fir** 

wcRTf^ Toy ^ucoy roy otxitfajoyy oturoy fAiy ctt %(A\)t^j b 
HERODOTUS, 23 

" rfATivwfiivof T£, iroAAsf ti 9^ iyoAii ni rf «T»fif «?- 
^^ ff-oSaAflip, ffirJiAS'c. o-u Jf, £ jSao-iAfU, jea/aAm; fV ipt(»9 

^' r^ATcuco^flu ToAAoy ifm^wtm tl ZxiO'af * o? xd&r» dot* 
'* Aaosray te •( (fof 9^ x«r» yii» Afyc^law «mi«« rt /i au- 
T«r<ri cvffi ^«f»ov fjiAE 0^1 iUtuiif ir* ff^^At^' ^c^S^ 
^f Tov *EAAi$(BroyIov sA^ir r(W}oy 2^ rnt Evfdimg 
ii rtw *E}ikoiia. '^^ J^il ^ 0V»i{vaxs, j y^xara y?y, i i^ 
^^ xal» ^aA«Ma»y fOJ»^?MUy )i i^ x^r* ifAfirtf^^ (^ol yig 
** Svifsg ?iiyorroa Xpou «Axipoi.) ircifsn i\ ^ fot^fAtirxC" 
** doUy(A ffpirtiif yt roo'aiuTiiy o'uv Ziari j^ AfrotfipfS, cA« 
^Scray if t«» AtIix^p X^i^^9 fAsyoi A^Hfouoi iiifht^^^^ 
^Jfxtfir ifAforifv eft i)((i(n(rt. aAA l jiy rfjci vtiuci ^ifxCirm 
*' Awo-iy 1^ yixifVayTf? vaupa^it), irAiA^o'i Ic 'i^ '£AAf(acoroi?ov, 
1^ ?7rf/Ia AuTMO** riy yi^ugav,— t3to AJ, ^a^iXzu^ y^^O 
iativ. iyji Si iizfAin ^vofyr, 9liiritvi avrog wiA^dXXeiAOU 
^^ ravra* 'aAA* uof xorc ifAsotq ixlys iSiti^i xOBroiXaCefy 
*• TTot^oiy ors TTOirif cof, ^f'^^otg Bcaxro^y rov G^mxioy, 

" ^Trarror©! lyiyorro Zxu^ou, '^Siofi.iyoi I»yuv, Aucow *? wo- 
^' ^ov, Tor<ri ivilirfxvlo m f uAaxti TcJy )^£^u^Euy rS If^s. 9^ 
" Ton y« 'incuoc, MiAilTX Tuf «yvoC; « iiriaoTBro rm otA- 
" A«y TV^a»»wv t7 yvtifAti /unil ivxvTioodfi^ ^^ligyafo iv tx 
ITf^O'Etfy TF^viyiMoLia, I — 7^ toi X; A»y*;) av.»(rou oetyov^ stt 
" ay^^/ y« Ivi ndvTx rci |3ac*A/oc Tr^iyfAxrx yt'^v&oum 
^^ ty w¥ jtAii ^^KtMiQ U xiyi'jvop f^nSsvx rottlroy iviy.i&ou^ 

t 24 EXCERPTA EX HiSTORICIS. 

** fxmitiAitii dvocyyttif usoiif, aXX* tfAOi iretS^iVm V9¥ fAiu rh 
*' ^lSbk9yo¥ ripdt iixkovow aZrlg Tf, or»v roi icxhij vpo- 
** crxt^ctfAty^ 'ifki mMvrZf w^ct,yogivi r» rot foxin Svtu 
^^ a^ifa. TO yoig fu j3iiX£U£dou, xe^f^ fAiyifov ivficxto loV* 
^' it yal( 7^ 6vavT»Gt}d'S»ou rt S'lXfi, jScEhXsutou [aU iilw 
*^ wo^oj' lu, 'iocrwTou J« \aro^ T»jf tu;^?!?, to PoiJA«u/Aa* • 
*' Jg j3KXfU(ra|{*«y(^ c^9tf«f» « oi »f Tu;p^ii iw/caro/Io, £uf )if*« 
'^ cufuxf, lyofov Ji «Jcv oi xaxwf jSfSsAiurou. . o^a; t<k 
^^ yssn^ij(fiila ^Zot dg xf(»vyoi i Gcc(, iil iZ focvlx^iQoa^ 
^^ roi a ^TfAix^ci iiiv fAiv xvl^u ; ofoci il »; ig olxnfAocloL 
,^^ Toe fjLiyifoty a», ^ iiv^^iot rd roi»\jr liTna-xwIu jSeAia j 
^^ fiAec^ Y^P Bicg ret \bBSt^iyjivr» irocyrot xoAnfiv. stai 
'^ JVl 9^ r^o^Tcf ?roAAo^ \a99 iXiys 2jeff^etftTtUj xccrd TOi- 

** [d,By» e wg fi tuvroif*^ ivu^vnueu /uy/ v\jv iroty vffiyfAx 

^^ rixru irfaXiA»r»j ex ruy ^ni^icu fjnyihtu ^fiXina't yl» 

** y'i&ou' ly a rHo '^fh^eiy ms'i dyaJdoi^ si (An ir»f»vrlx» 

*^ ioxmrot ZvcUy (i)OC dvx ^ivoif l^ii^t Ti( iv* an fjS^ 

/* Jn raZroty Z ^aciXiZj avjij^iiXsm, av Js, 2 ttcu Ftf* 

'^ Sfviu Moc^Smi, w»\j0'9u xiyuv Xoysg fAOtrotl^i mlC4 *£^ 

** AdVup'sx ioyrm xj^icov ^fXotv^u? olxovny. ^EXXlwotg yda 

^^ thJg^oc?iXm BTraifetg avroy ^ottriXrix s'poc.rivt&ou. auroS 

^' ^s rim msxx Soxiag /moi irfiliroLy 9rg^0u/Ai[ci; ixrttvuv. 

/ATI vuv Q\)ra ytvfiTou, 2^|3oXii yoc^ in* hivorotroy iy rvi 

aij^ fjiiy dtri ol diixioyrsij Sg it i ditxtoiAty^. i [xh ^ 

'^fyQccXXjuy diixiuf i v»^toyrog xarnyo^tuy' i it uiixm^ 

^^yccTruiofji.ty'^ ir^iy ri dr^ixiug ix[Aa^if* i ii iri dTTicou 

fn xiya ro^i iy airoTci diixiircu^ 2j^C>iii9etc ri xaffo" << .^•^ e '^^ iregiSy 9^ vojiAtc&aff vglg Toy irigx xocxog Svou. «AA' «« it 

u 
u HERODOTUS. 45 

^' Til »iri^ CV9 ShAfS»/4^V re xirifag rsc iO/Aftf, 9^ Xa- 

^' »0Ol<n7f* CI Si TftUTA /4^^ \SaoiuPtl9 SX id'lXtlVfK^ 0*1) 

*^ ^xl riPQt ^|(*i rSp auTir rviii \SB/^\nirQiAimK MAf^enioy, 
*' f*£ya( ri xoucov i^fij^jBtfr^iy^p Ili(v»i^ \m' xuvwv ri 3^ 
'^ Of wSoHT 2jgf^«f fu/(A£irov, D x« iy y? T19 Ad'(u;gi/»», ^j[ 0*1 

'* ypovla eV ofouc afvJ'f osc Akatyiywd-xst; r^alfjfc^ |3aio'iXTi«/' 
A^TdfSav^. /^ ra\>rdt baj^i. Si^J^m ii ^lAuietf dfAti'- 
Qrrou Toro^j ^* A^raCaivf, woUfog Si rS i jeas diiXftiv riri 
'' O"! fvTtreu fATiiipa a^iov fAi&op XaCfiv f ircwy fAxrodm* 
** jcy TOi rctvrlw rtw drifxHuj ^rg^nS'ii/Aiy i crri x«x^ ri 1^ 
*^ d(d'ujtA&;, /AY}TS aVffXTivid^ IfAQi yi Kh tCu; EXXdia^ 
avTS rt [Atvu'p otfjt,» rtiTi yvvxi^L lyia ii 1^ avtrj clo^ 
otrd TTff ^TTAy VkinXix woiifru. (avi yocg Alw in A»(M 
t5 *Tr«onri©*, t» A^ o-^jtAfoc, tou Aj/aviw, ra Titaart^, 
rolj Kug^u, TOU KajtASufTfCiyy tou Tftoirf^y tou Ap^ou- 

** ru[Jkiyoi ot» a hjeaac D^up^icu/ agofAcy, aXX sx itlhvoi^ 

^^ ro(d'/bM0oraio^ roH^i ^haxfyiAWiVh t^ ixdvuv^ 0? 'Edgitg rs 
^' iyhrgfitrapj ^ ''f\X»<rap kg Tijy Ao-ttor. vxwv tl^xpaytd^Uip 
^* iiili^Qitn tvPoHSg rp^fi, aXXa ^roitetv n iraftfliy ir^xiilou 

D ** ay«y' u ^S 26 EXCERPTA EX HlSTORICrS* 

*' ayw»* ii'ft u Tai0e truvroi \sso ETSbJiVi n ixccyft 7r»vrx 
^^ vsro^ Ilfferijo'i yiysireu* to yosf piVov oJJiv r^; Ix^ffli 
'^ WL icaAav 2y irgpirc7royd'oT<»( ifAi»i npiufim Hn yivt* 
^^ TflUy 'iW m) to ietPoUf TO Trcfd'o/MOM, rooTo fAftd'w,. sX»o'a(? 
^' stt' ccyffai rirnf' ruiyi 9^ niXoi^ 4^0^, swv woclifm 
*^ Tttk f|iAcoy J«Xo(, xaIcf^si]/aIo srw, cJf, 1^ ^l( roJc, cciroirt 

*' xftAsoiO*^' TauTo^ fAty iwt to^Sto lAfyilo. 

Mf T£» ^Cy f vf (oyn T£ iylvilof 7^ SifJ^tci fxvi^ff 19 Afraid»» 
yvcifjt,n» 'vuxli ^s jSacX^v M^q, iriyjQj tvgiaxi qI i. w^iy/JtM HEPSHS j^ APTABANO2; ly ABTAXl. 

Ettcs ^ lymvvo ly AtvfUf i^iXn^rs H/f^iif !^fo^ ira»* 
Tft Toir r^aro^y x),— — ^rg^ivfiroiiiTa ya^, ivi xoAwirS, iiririi- 
J{;, oI/T^y ^TftUT)?, ir^Of^iJ'f f} Xi6s Xcuxa* Eiroii|0'ay #s Aj3u- 

xaTO^wy^ ^^ Tvic rriov^' i^nSlro x) tov irc^ov 9^ r»i ylai* 
S^ifitifAiy@* i\^ ijEAC^d'n Tuy ytSy ifJuXXoty 'ff/ofAUtlw liicS^» 
gTret i* iymri rt 9^ ivlKuy Oo/vixec ^it^mtotf i&n t£ rif 
diAlXXvi 9^ ri rf *Ti?. 

'Q.i ii Sf» TTciyTK pU Toy 'EXXiaffoyroy xSso' rSy ytu» 
'^!97vxfx(UfA/uif »oy, veifTot^ Si Tftf axTA( 9^ T« A6uJf|ywy ire^r« 
ETr/irXia dy^^'jovuVf lyS^aZrot Sig^fti imroy^ s/AotXotgiO^*— « 
^ i\ tSto, liofX^vas. - 

MaS'c^y J^f ,u.iv AfToe'Cosyo; vdrfu^j 9c roTgeorov yi(a7|(4t(» 
ftTTsJi^cxTo iXfv^iOiog^ i Q-MiA^nXtidiy Sk^^y) ffCLTEVtcSll ivi 
T^y '£XAa^aP|—- st6( to y)}^y, ff»&iiiS^JiiObSaH^vir»yl»y ei^iU HERODOirUS, ^^ €i 
it 
it » 
it *^ aaOf ifM9 rt Xf iXiy(f Tfirt^u ! fAaxu^ivag yia ^eutjrov^ 
^* ictKgvuf.^^ i ii &V£^ '* Eo-^ASf ycif fAt^ XoyivifMPOf^ x«- 

'' ys iirru¥ rovirm^ iimi h inaroFop tt^ nAKtu.** i 

*^ xf ov ioxietv S»ou vouuo't ^roy |3/oy« xtm [aIu ^wxr^f 
** |*o;^Oiif Sc w^'Uf T?f ^©Mf, xara^yii oufircardrn rS cip» 
** S^M-o) *y«yoiff • i\ S'lof, ' yXuxuv y£uVa^ rou mm»^ 

** rtq TrgiyiAxroi ip j^ffO"/.— f f«fl'oy ii /AOi toJ«, « toi h 

*' ipyoulw ytdfAiiVf in tup jas f^AnvicS^ ifn rlw El^ia^ 

mfJMQiro XiyWj " XI Pao-iXEU, o\);i? /bisy ii }^pocyH<raL rs 
** ovWps, (Jff (SuXenAfOa apfoTffoi "rfAfUTuVfii* lyw J' ?ti 
** i^ U fHi idiMxroi jHfAi vTrSirXiOif if irrit ifAtmri* 
*^ ixxi n TFoXXi i^AsyojMfvoc, 9^ J^ ^ ifiup ro^ i\jo ri 
'^ fAsyir^ «rayT»y sgvtm iroM^mrotiokJ* 

'^ i»5»f KOiot raHrok hiyeti fAo» Svou ivo 9roAcptfii>T«Tc» ; xo- 

'* flf « TO* ATI ^ij lAifAvlQi KOtTOi TO TTAnfioj if*, ^ TO 'EA- a8 EXCERPTA EX HiSTORICIS. Oi ^twixov ffdrtvfAn fbu»£TOu iroT^XxirXfia'^oif Irtd^ ts 9jea£- 
rsfs ; fi TO v»vr}xiv ri rjutfTf^ov AA<)/fo^ ts ixmcov ; 
9 j^ ^veifA^rtfdt rUvrot ; 01 ya^ to< T«uTf} iyisfs-to» 
pa,lvireu Spou ret ifAirtfot w^tyfAooret^ rf «T«f ay aA^h Tig 
tIo;^ Taj^ipjk ccyefiTiy votoito.*^ 

*0 ^* dfA^isro Xiyapy •* H PatriXfu, 'Jti s'fotrov rnr^pf 
'OPC yc o'uvctrii' ?;p^#i9 fAtfAfon otp, nfi ruy viSv ro TrXif- 
60^ • *J» ^E wXii}f»i ffuXAifijff, Tdc ^uo, Toi, T« x/yctf, voX- 
Xw €Ti TToXifAitirigM yivCTOu, Yfli ^£ ^Jo T«uTa «r» yJi 

Tf 9^ d'OtXaOJA. STff ya^ T91( S^XftOJDC &< X^fAtjUJ TO- 

O'STOC 80(ZjtAo9» (^6^ syw CfX«^»j OfK, iytt^[AiVH p^»/Aw- 

vo^y fi^dfAttii (Ttv riro to yxvTixoVy^figiyTvog frou 2jgi^ 
o-ft^o'ou Ta; UfAC* X; TOI 8X1 syft auTov oh etveu rov Xi- 
jtAEVOt, aXXa WAfu wavap ry^y tin-tt^y, ira^ iy ii xof^t'' 
^£0(1* ^^x(fif Svi liyrm toi Tiiixivuy v^ZTD^r^iiuv, jxaOe on 
ou O'UjU^o^ai Tttv avO^w^tfv ^fX^^^y '& ^^' eoyB^urroi 
nay o'VjtA^o^sttv.-— X; Jj? TCt^v ifuo toi tv srf^s HgniAiya^ to '^ 


iTtPoy t^Xfil^ou jf j«y,— yS ^£ woXifAtft ^r^fi toi xotliroO* 
— eJ ^iOeX« toi jcau^v dyll^ooy xoLlotf^iom, roo'irta rpi yi- 
vs) iroXf/MiWTfffi, oVb) ay w^oSaiyoig ixafi^ca^ ^ro wootra 
eu«.)cXiirT6/Afyof» fu^^n^iiic V^^ 8X ffi dyipdiroKn iftiAin 

'r- A- ty ' ' • 

ttXdOci;^!}* 9^ ^19 Toi ta^ iisvog ivayriBVfAiyis, Xkyca tIuj ^d- 
^tw^ irXtCyx iv wXivyi XJl^^^ yiyofJLiyiw, Xi^oy T€^fo^« 
a^D^ oV) 8r» av »i] a^ iro(, ei p8X£uo|CAfvoc /aev, appeadioi, 


*<■•■' «' A/AfiSerou Hff ^yj; Toro'^c, *^ AftdCocySj ' etxiru; i^h av 
ys TBTiuy txafx S^i^ceai* ara^ fAiirt iriyrx foQio^ 
fkirt woiy ifjLOiu^ S^Xcyio. ^H yug ii pixoio, stti Tuf 
ou€« ivifrfifoiAiytair^yiAOtr^y to «rafir OfAOW ^Xsyco^, I ** '7roii»c«$«g HERODOTUS. ^9 ** ifitii^ rm ^nvtiy wd^ay [AolxXQy 5, way XP*'i** I'g^Jft- 

** ri Xtyifkiyoy^ fAvrt ^taoy 'isnvHj^ifij o'^aAAso^ of a- 
^ Xfiif hf otiroivi, SfAmog x^ o yhsnyarrla rcuToitri Xi^x^. 
•* Tout© jttlji/' fuv lifiifiK ?;t«* aSiyou /t ayS'^onny ioyrm 
'' xw( ;^ii TO filicuoy, ioxw jmiv HdfJsS^. ' roro-i ro/yuy 

jStfAopEPoid*! voiiay, tcf^oimyrety fiXiH-yiyto^ rx^sghct* 
" Tor<n Je 2ShA£yoyui^''ofa'/ rf wciyra t^ oKViZctf s* /a»Ao( id{^ 

Am.A o^f?< 1*^ riff (r/tt> 9r^^yparro( ^ k $ Ju»ft/»i^ 9rg^-. 

xcp^Jfflxf ; £f To/vup ixSyo^ oi tt^o f/cfu '^o^rvoi j3«- 
** riXjf^ yy^Gii90'i £;^/«kYo ijAOtrvi x) o-J, 5 jmii ;^f Jju.e- 

ix ay )t0t£'£^f( Airoi U tSto iir^xSroyra* yvy fiy xiyiu-' 

4€ *^ yif -TtpiyfMcrx jxiyiXoivi xtyivyoitn ^ i^ketnoHw^ii^cu^ 
^ D/A»f TQiyyjyj ofAouvfJifytfi xttyeitrk, ufUv nrs irf®' xaA« 
^' X/flu^y vofivifAtbxf x) xarceff (\}/ajCA(vo( woivxy n^y £uf ci^- 
'^ irZu;, yopiVofAiv itritr^, htc Aijeaw E»Tu;^ovrf( ovfafAvdi^ 
** OUT! aXAo «;^af» ouJfiv w«3'ei>Tf j. 'tovto jmcv y«f, aJ- 
^' Toi iroAA{a»^ ^^Sluj fi^ofAtdot wofivofAiyoi* toUto ^{^ Tojy 
** a* x« * SShCfW/Afif yi\y x) fr&y©', toutwv toi» vTroy tj^o^ 
*^ fAty* iir a^rrigxf ily h^ oi yofAoiioigf s'^xrivifAs^oif oty^ 

Aiyet Agrd^otyi^ fAtri raura, ** ^ jSao'iAcu, iwH n 
*^ d^fuieety iih i»g w^ffAOL^ o-u it pcu oviaS^xHw lyS'sj^ou* 
^' ^uyayKouu^ yuf ij(ftf wt^i vaXxZy wfnyfAoiruiyj irXiiyx 
^^' Xoyov ixTHycu. Ku^^ o Kxfji.Qia'iu Iwi^t'txiU irxfroLyy 7rAi}9 
^' A^twouMK, x»T£rff4/(xro SatriAofo^y mon Il/f T9}<n. Ttfrv; 


30 EXCSRPTA E^HlSTORICIS. * rm rj^g irangag. Kf y»(f ai^fu mrtm^ oioi re fi/4fv tcm^ 

* iei dimuTclrni ylyt&cUf xaraJsAii/AevK; tZu/ /xirr^eiroXiy, 
' 9 ^iX0uoT«rs(y o'uvfXfud'Egourraf • oJixtfraroi /tAfv »u» yi- 
^ vepfyoiy ifib xcf Jo( /Acyft 19/Arif vg^trCaAXytrt * iixeuirotloi 

* ii ymfjkiu^if oXoi r€ if^knva&cu lAtydXug rtw o'tu/ r(A- 
' rilu^ yiMvr€U. *is ^ufAOP mif jSotXiu 3^ to iraAeuoy cvo;^ 

* (as o) ffpsT94f TO fAiif afAx ccf^i^, waif rsA^ xxrafou-- 

^ ffjvoio yyufAiuVf vftixXicu KOtrx rairUi^ in fAciXifa^ 9( 

* hivag foQitpu fAii (AiroiSoixXucrr ^rHif f^ofAcy ypufjtM (ai" 

^ tlfgcTixii r(d(Ti« lyinro ^fgfSrtifcu 7^ ^o&iro^fio'ai* 0! 
^ Je ^»xouo(ruirtcu 1^ srifornTft IvsiJiwxay, «;(«(» J^ Q^Sih* 
*' ^^fc^ ^< TOUTK, l» r? ifAtripf yoiraiXiirmft; r£x»« j^ 

' voiiffetv* putfp it fAiii) rpuro foCio, aXXo^ ^V[aou rp^wy 
A^^od'oVy 9'tf^f o7xov Tf Tov lgAO¥y K^ rxifavM^ rluj i(Alw^ 

T^airfti. II, II. «Ex THUCYDIDE. [JaxTA Edit* Cah. And. DuKXiu. Amstil.i73i» Fol.] Denfia et brevis, tt fimper inftans fibs Thdctdidss. Qdxnct. X. x. *•£« ri m S r r r P A * H S irfir*. 

# # # 
'ni;) rS» wd^oit *£AAHNftN. 

Ql fA£if ''EKKfiVif rovdxaij ^j^ tSv |3a^S<xf »if o7 rf iv t? 
ivdfio votfa^aXaasiOh^ ^ 00*01 vnViif (tx^^f ivetii f,fi» 

Vfo^ XvifHCiyf liyHfAhtav dvifSy i ruv ccivvot]cSixrm^ ^xi^S^ 

VTOvrc; TToXfiTiv iraylToi^ ^^ xara xdfMx^ oCuuiiJLtueug «a- 
ff'a^oi^y »^ ^-jf* vxSfO¥ ri Si» bT«u3'f» iTroiSkTO.—- »x (jfoilig 
vu cu(f(iy%y rim ri t^y^^ fi^oylo^ ii ri y^ io^ng j(A«>ib^0y.— 
in^Wi ii rm n iTTSigooTuv ntig In ^ ¥vpf ' °o7g xiv'/iog xos* 
xSg raro Sfoty, n^ ol ttaXouoi ruy voiviTwy, **rocg fri^'etg rS» 
KATxTrXtiyruy Trocvrct^a ifAOkug i^caTuyTfiy d Xvifotl diny* 
'*eJ^ irt Zv TTvy^oiyov) dnoL^iivrdiv to tgyoVf otg r XhfAtXlq 
#19 dfiycu, ZK iyetii^ivruy, iXfft^oyro ii ^ xctr iiiret^i^ 
iXknXxg* 9^ ^^(^XS^ '''^^^ iroXAa rrig 'EXAaJ^ ru ttpk- 32 EXCERPTA EX HiSTORICIS. 

t(u/ ileurap jtAfd*' ottAwv iirol^ffavTOf (Doartf ol |3<%f|3as^oi. <ni- 
|tA»cv ^' £r* Tftura rii; EXXa^o; rn 8t« yifAOiAtyXf rcov ^ro* 
TE x) K 'rrxyrotg o[Aoi(ay TjgnniAxruv, ^h roTg w^uroi H 
*A^lwouoi Toy TC alSnqfM tJouTiSuMttij 7^^ duHfiitJ/v n iiotirnj 
Ig TC rpv^ifCuTifov fAtris-n^av, x^ qi w^BfrQun^oi »vroU rZv 
ivicufMoyuVf t^Jef^ ro a^^oSiouloVf i ttoXu; XJS^^^^ ivuiii p^ij^- 
ya^i rs Xiyovq lirxiicroivro fofOMvrsq^ x^ ^\)ffu» nrilym l» 
(otret x^tf|3uXov ccyxiifAiyci tup. iy rin xif»X^ r^ip^wv. "a^* S 
)^ Iciyuy rig Tr^itr^vri^Bif xotrcc to Z^yytyiiy iSh'jroXu aum 

TTPuroi AaHEioufAoyict ij(^p^<rxyTOf x^y U f» aXXa, ^v^oi t8C 
iroXX^fy ol roi [Mti^b) xtKrfil4,iyoif Woiiouroi potXifCK xotripi* 
0'd(y. fyu]M.ywdii<raey T£ ^^wtoi, 9^ £C to fotvigoy li^Tviuiim^ 

'^XiWy fAET^ TV yUjEAyOt^CO^y l!Xff\)/^yTO. T0 ^S TTCtXcU, J^ fV 

TO) OXii|(A^ia)ca! olyuyif h»^u)i4,06Ta rp^ovrsc vcai tck ouioTot ol 
dSrXmon %y(ayil^oyro' ^ i iroKKot, {tti ivniii wijrecvreu. tn 
Jsy "7^ cy TOK j3a^|3a^o(( isrty ok yuVy ^ [AxKifOt ro7^ Ao*!- 
tf^yori^y ^uy/AVK X; itoXyic ^d'Xoi ri^ircu, x^ ^if^»TjtAcyoi 
TOtro ipitnm iroKXa S* uy k^ aXXft tk "^^Jf/^fif to 
waXouoy *£XXla»ixoy oiAOior^Trot rui vuy P«p|3ffprx^ 2JQfi» 
ru^iyov, 

Tdjy ii woXiuy oo-ou juev yf&jT^TM <}x!&ntrxyf ^*Kf fiin 
vXbHiAUiri^cay oyTtaVf, irifiov€ico; /AoXXoy t^ovtrou XJP^^'^^^f 
iv ftuTOK TOK ouyiaXor^ 7&j(f^iy ixri^QtrOf.}^ tpv; le^* THUCTDIDES. 33 vgotroixsi ixocfol »^uo(* ou Si w»}<ou»iy iiu rnv XrsHotv ^tiri- 
ToAu dvTi^HircUj »vo d»X»^ni fJt.oi\\9¥ uxiSiKray, eu rs cy 

^£ rrt dyuKKrfAtvoi fiVi. 

Kai ^sp^ fiojov Xrrou vio'av ol vYiCiwroUy Ka^ic rt ovltg ^ 

Tufiov H* ^A^'Xs ^^ ycot^cufoiAiyfii vno A^tiyxluy, ly r^ft 
Tu voXifjLUf Xf Tuy S'i)Xb)v dyoufi^cttrZyf oo'ou ^(Ta^ rwy 
TEdyseoTwy Ivrvi y^ffta^ \2sr\f 'nfAKrv^ KolfSf lfoty%(r»yj yyu&iy» 
n; no rt (nceuij rwv oTrAojv ^vyriB'KfAfAlvfif k^ Tjo r^iwfa ta 
yZy in d'airrsa-i. xalxfolylog i\ rH ^Mty(a yavlixv, "^wXmixum 
rifob iytyijo irce^' a^v^ovg* o» ya^ Ix T«k ymfrtay xQixufiyoy 
dyls^cray \bsT aurou, cnvi^ x) ra; ^o>iKa( auT«> xara- 
xt^£« x) Oi Trae^dt ^ihxosccv otySr^utroi fAoi^oy liin iluj xln^ 

Ciy TUV ^TifACCTdiV ITOiOUjMSVOi, ^t^CUGTl^V Lcxovy' 9c) Tivig 

% '''<^X^ tX&ts^oiTSb^oyrOy <ag 'nrAHCicaTCgpi lauTWV yiyyi^t" 
»oi. IftifAiyoi yoc^ nay xi^Soiv, Oi rt rocrou; yisTsfAivty irM 
Tuv x^ffojoywif SovXstaVf qI re ivyardn^if ^s&tovo'ix^ f%ov* 

TouTw T^ Tf ow-w ju.aXXoy %iifi oynq^ uf^fw Xi^^V ^ Tgo*'- 
ay h^oirivfrciv, 

M, JC. JA 

TT TP ^ 

^H riATDANIOT ri AoixsSouiAoyhH otirta 9^ ^dyo^o^* 
Evetin HoLVCotyiag AotxsicuiAoyt^f rovP(arov lAilotTrtfA* 

fAy »xgT» i^tir&(jt,f^ri^ IStoo it aJrof * ' Tjtiif ?j A»j3wy *Ef/!A»©- 34 EXCERPTA EX HiSTORICIS, fAiy XiyUf ini roy ^El^mvixoy viXifAoVf rca il ipyVf '^^ 
v(ii PaoriAfa irfoiriAc£l» jSsXo/tAfyoc Tr^ioseiy* SaffBf 9^ to- 
TTpiroy «iri;^«fii(r«v, l^iZ/xfifoj 'f^'EXXlujiKfif *fX''^' '^^^ffJi- 
. cioiv if 'i^ rnii ff^Zroy U pawXia xarj^iTO, 9^ tS vocy^' 
ros vgotyiJkOtro; i^yhij Ivom^ocro. Bv^dyrioy yag iXm^ rn 
TT^rif^ ira^HvUy ^ rtw 1% Kvirga iy»j(tign(rhyf (^Sj(oy 
iiMiiiQiaMf ^ j3«(rtXiW vqf^i^oyrU tmc ^ ^vyyc- 
yn^^ *oi i»X(a<rocy iy tu/J^") ron touts; ig tXot^ty, 'STmrsfA* 
TTH fixviXil Kfifx ruy ot?Os,uy j^^l^f^dxj^y* ' rZ ii Xoyu^ 
<ifriif»(r»y »iroy» ifrfocwsB Si Tavr« yj^ FoyyuAs to? 
^ 'Efitfiicoif SfTfg iviTfi^t TOy Tf Bv^»yTi9y x^ toO; cu;^- 
Id^Xurag' iviiA^t a Xf JlhfoXlw roy ToyyvXoy ft^yrci 
pi/n^' ivtyiygavro f\ riSi 9^ iy oi,irijf u£ vg^i^y avcu- 

" n«u<raw«f iyifwy tijj SWfTuc ^roitrh t/, oroi 
'^ X^^^^^ |3tfAo/xcv(^, iSaitwifATrfty Jo^i cAciy* j^ yyu- 
^^ jLfctu; TTQiovfACUf sl Tt^ coi JoxA, d'uyare^^ Tf tZu/ o'bii^ 
^^^ 7*/^^' ^ ^^' STra^rtu; ts 9^ rtu; aAAtu/ 'Exxdt» vflSlD- 
^^ X'^V^^ iroifio'eu^ J'uyaTo; ^i ^oxo? ^vou taut^ vfoi^ouy jeac- 
^' Ta o-ou j3KAcuojbb»^« fv ovy ri cs roirtay dfivKHy iriiA" 
*^ TTi »yig» TTifoy Jlh d'o^aoJdsv, il ov, ToAot^roVy t^; Aoyn; 
** oroiijo'OjfAfS'a.'' 

Too-auT» /Ajv n ygafn l^-nAs. H/f Juf ^s iie&n t£ t? JSh- 
foAi7y TCf "^TivfeXXet Agrx^x^oy roy 4><%fvosX8 Ifki" SrdiXoto>s»Vf 
Kf xeAfuff auTo^ rlw rt ^ ^atrxvXTriy trotrguwdocy ir»g»Xoi^ 
PiiVf Miya^rlw diral^j^aiylotf 0; vfortgoy ?f;^c* ^ ttx^x 
Hotvfraytoufj U Bv^dytioy, iin foXJy iyriTTEliiH cu/tzJ, dg 
rot^ifK ti^fFifA^cUf 9^ rlw frfgoty7f» ^iTitteH^au* 7^ iy ri 
fWJ^ nauo-opviOKkf TTO^^ayyc^t} /8&^ T»y Iosutv wgayfAoiruyf THUCTDIDES. « 35 

I 

ftAXdt ifroififrtf SooTtf Sprro^ i^ rtw Khn^lui MiniA^p* 

*^ rirau roi ivtpytvioL ip rS n/Ltcrf^oi ofxo) 10*0(11 iyiy^at'w-' 
** T^, 1^ roK A^yoic tok ^^19^ 0*0!; dfivxofAcu* 3^ ^e 

'^ 5y ifAo) xbsrt^pm* f^nf^ XX^^^ ^ otfyifu iavitnf nawa^ 
'* \i&^^ fA^fi ffariAi nXii^tty *dvoi in if»fayiy¥i(Sg. 

wfm99t, iJOf^mf Wf rot, t/xoL x^ roc o'a, oirn xuTSb.is'oc x^ 

Tavra X»Pc^ nauo-oiv/a; ri yfdfAfA»7»y &9 1^ tr^^ 
rtfw 19 fAiyd?i(f dj^icifAdli uto tup '£)S^i(v«y ^»a r^v ^IIA«- 
roudfriv iiytjiMv/isy, iro}ftw^ tot£ fAoiWev ?^to, i^ oJx/ti 

Tf Mi|^»x^( Ivivi/Aiyo^f U tow Bu^avt/s fi^ifft, 1^ 2^^ rife 
O^axfff sTOftvofAtvov aMv Mriioi x^ AiyuTrrioi iJo^u^og^uy, 
rfcutf^dv rt nsg(rixi» ^ Traftjl^ilof t^ xoHiyjtip rtw iidvotctv ^ 

^o»f#( ifrivura tfAtTSbj irfdj^uv, f\)(nr(i<roiov n otiriu wag^ 

ifi fATifiux i^pad^ irg^o-t£»ou, iiiwfg x^ irfog rovf Adn- 

iTfluac ^dx «xir« »J 5^f*/*ax*'* f*^1«Vii. 

O! Ji Aaxi^/Aovioi ou&ofAipQij ri, n v^Srcp ti^* avri 
ravrx dpixdXicap aJroy, 99 sirit jj ry *E^[AiOv[ii pr\i ro- 

WTo.irotSi»* j^ fx T8 Bv^ms p/ac vhsr' 'AOtiuouwi' JxwoXiof- 

Kfi^Hip is (Av rnp iTrd^riw in, «VatvfX"V*> *^ '^ KoA«- 

pig 36 EXCKRPTA EX HiSTORICIS. U l^fy '^^ h^ktIw immrrfty roTrfurov^ \SSO rm Efc^uv* 

cl ix^S^^9 ^''^ ^ iroi.frx ttoAk, otw, «y, wiraVaylcy ^£^ou(aff 
iniAta^vyro uyifoc yiyag rs tou (3a(rtA»tf oyr^, 9^, ly rS 
'TTocfiyrt^ niklw i^ovtoc. Tl>iH^(x,^')(oy yi^ roy AtmiSs, 
evroc (iotciXiot x^ yioy criy dys^io^ uy^ iirsTPoirgviy, \SSF9- 

Twy Paf Paf «y, 'jtAu J'o-^ |3aA£o^ «you tok ttob^so'i. ra T€ 
aAAa auT« ocystrM'jrsVj «t» wa s^ceTf^tf^rDTO T«y xodcf^- 
Tft^y yofAlfAtay^ x^ oTi, £?ri roy r^iiroioi trorij rly iy ^sXfoT^y 
«y ocyi^ivay 6i ExXnva ^^ttv ruy M-iiuy axpod'/yioyy ^ij^iWfy 
J^y^a\|;aa^ ftuToCy 1(^1^9 TO fAsy^oy ro^c, 

*EAAtiy«y a'f p^tjyoj, i^rft rf aroy wA«(ri M«J(wy, 
nAuo-aytot;, $o/|3fa) juy^/A ayc3'i|X£ roJs. 
TO /EA^y ouy lAfy^ay ol AaxsicufAOVio^ l^£XoAa(\|/a(y, cJd'uf 
ToTf, ^Sttd t« Tf ittoJ"©^, thto. x^ iTTgyfx^otyy oyo/A^fiy 
T^( TToAffC) ocrai ^uyxaOEAso-ou Toy j3(X^Pa^^oy, is'n^ooylo iyi" 
S^YiiAK. Tou [AiVTGi Tlctvtr^yhii cliiKfi[Ji»» Kf Tsr' l^(>x» »yoUy 
9^ lirfi yi in i^ T8Ta) naS-ftf^jx^, ttoAAw jtA^AAoy irxgo/AOioy 
^{P^X^iJi'OM i?ouy«To' Tj) waf «(r« 2J^yoia, «VuyS"«yQyTO Jg THUCTDIDES. 37 9^ €cc rig KtXuTag vfdosety n otvrov, 7^ ?y ii sTu^.r— 
lA«u3-«f w<rn/ n yi( yhffi%vSiro «itok ^ TroXntlnUy ifi» £uv- 
iTTAyafUfftf 9^ TO wiir guyxaT/fyacwyTou. «XX* aJ* 5f, 
yjs Twv E*X«T«i' jiAluiJUTarff Tio"! ^*r«U(rai>T«f , V^/utTM vsci-' 

n^iv Tl TTOiiJv «J aUTW* ;{f3/*£»'0« TW TgOTM WTff a'cJ. 

TM^TSy (?y£U oiy»iAfiir^nrir(at rtxfAingiuVy ^HXevcou ri ami- 
xiroy' ^f^^ y« ^51 auTOK, </^ XiyfTou, fJLiTS^uv riq rtXrj^ 
rotiaq j3<xo-»A« 2%iroAa; ir^^? Agra|3a^oy KofAiHy\ dvrif Ao- 
yiAi^, Trodhud iroti uv ocuth, x^ Trirorar®' Udpcay fjt.nyv* 
ri; yiynrau* idvot,;^ xxroi i>3'u/{**jfl'/v rtpa, ot» »J«V «■» 
Twv ^•fo cauTtf otyyiAijy iraXiv apxBro, k^ ^trxootwoincx^ 
fA£»o( cf^otyTioif tvXf IV 4^£U<S'i7 T?( ioj^f^U *i ^ ixstyo; p£-- 
rftyfai}you tI ouTijcnj, |u^ Khyvw, Xue< raj ShfoXaj, 'iV 
0u(, \^voff<ra; Tl Toiiiov v^t'svBfoiX^GUy x) ajroy ivfisy 

lyyiy^OifjLfAiyoy xletyny, 

TirB ifi cl Efpfo^f ietlroiyloq aCra rx y^oifji,fA»r», fAoiX" 
Xoy ^ly iTTis'iVirxy^ aCrf\Kook ii ^nXn^ivTig lin '^io^ ccjj* 
ro\J Havcxyis ti Xiyoyr^^ ^^i^w wosf acxevSc , tou iy^'ouTnt 
*fyi Touvcc^y Uira ol^ofjtiyHy Xy fryhuntrotfAiys ikTrXT^y 2J^- 
ffclyiAari >ioiX\j^lw* ic v> ruv- rs ^Efioooy Ivrig r\yi; t* 
x^u\|/c, 9^ TlotxjcotyU ^tag airoy cA3'ovt{^, 9^ Ipurooyrog riy 
TT^ifOLiny tJi; ix/|cf<x;, n&ovro iruyrot trafcigj ouriufxiyu 
rZ dy^^ivH rd rs ns&i iLvri y^ufiyru^ x) rocXXx "^Tm^ 
^ouyoyr©* ko^-j jtxoifOVj ug zdiy Trwrron ocvroy^ ty roue 
wfif QxciXi'A, %lgxoy(ouif waf afBstAcjro, ^ 7r{CT4jM.»;S'arj ^', gy 
*(r(o tok woXAok t«v ^Jgixoiwk, '^Tiv^xyety xc/xdyE uird n 
raurx ^yyojtAoXoyouvT©^, 9^ 'Sjfe* t&u Trajoyr©^ ix iuylog 
i(yi(^icS^9 ^«AX« ttjV'I'j «h t» iff 5, iiiiyr'^f T^f dyxg-d^ 38 EXCERPTA EX HiSTORICIS. 

Axitravrsi i\ ax^ijSwf, tots [a\v air^xd'ov 01 *^£fog^t* 

xiyircu J* avro¥ jiA«XAojrT« ^iXAu^d'ifo'Co^ w rn oJw, Iwf 
jCAsir Twv *£^o^»v TO w^i<rbyrrov rr^irUpr^ tag Uttf ypS- 

SfiXooffotvr^ sivoix^ v^og to if^W rig ^X«A)(ioiX8 ^(ufivtu 

otxii/(A0& 8 fAiyxj fjy ts iff s, etrfAjwy, iy» ftm xsBtcu^r 
gtog rctXcuTTugoifi^ iffv^a^tv. ci Js, roTra^auTixa /xiv iVf- 
^Dff'air r? iiu^et* ^ J'i tSto, tS T£ axTj/A«T^ rov o^f^p 
(ifsiXo¥y 1^ T«( duf a;, svJbv oirr« nifi)^arr£( aur^y, 3^ 
' ^I^TvXaPopIf; ^(TW, ctTruKoioiMimray v^VHxS's^ifinol rp^ 
l^tTroXii^KVuroiy XifAco. 9^ jt*€}5^.0kT!^^ a^TOu 'i^ns^^inrf ««•- 
?rff »;^ek l» rfS oixiijM^^Tty cu&oiJi.iy$ty ildyBtriv ix rov irg^u 

mijToy ifAtTSb^ntrotv (mv ig tg^ KouxfAy, oWsf roig xotxoJ^ 
y8( ifA^»19^ety ttd^sttrav* tiretra tfo^t wXnfriop tth xoero- 

%?''''"' ^^^"^ AaxfJoujtAoptoi^— — " fAenytyxity owif aW* 
^^ d'dsvc," (9^ m xalrou l» rui v^reiAiyl^fAmtij 3 y^Obfvi nf" 
XoM JViAoUo-*) " *>c) «9 «^Q^» flUTOMf Jf TO irtTrfxyfUypyf 
** Ho ffdiAxra iySr^ iyU tvi XxXxtoixta ^!9ir#ouviu* oi 
i\f wointrdiAiyQi ^xXxoilg dyifidyrctg ivoy ig o(vt* n»Vir»'^ 
yln, dyQn^AV* I > Ex THUCTDIDES. 39 "•£x tS tS^ HrrrPA^HZ *uTif». ^•O rm A0HNAinN AOIMOZ. 

mSraP 8 irtAAoif vm ifU^ot^ Iv rri AtIix?^ '« yoff^ ir^»- 
«y if^an '^id^ r^T^ Adlwifio^ff XBySfAtvov fjit ^ ir^ 0- 
Tfg;» «'oXfcwa(;^oo'f I xyatTatrxTiil'ou, 9^ m&4 Arifiyov 7^ h a\- 
Xoif X^(A*^* ^^ fAsVro* rotroZriq yt XoifAoff oiil f^ofi^ 

Merg^i jfgxsir Tcir^WTOv d'c^ftTrfuovrsf ayyo/a, «XX' auroi 
fJwMfCt l&pn^noy otrtf 7^ fAci^ts'» n'^fniio'ctv^ •urf aXXn aV 
d'^ttiTM ^ri^yn iiift»lx. tcrx n TFgog U^T^ luiuvfrAVf ji 

J». "^ TeXivruvrU Ts airuv awifucav, \a»D tou xaxou w- 

vhrcp AlyvrrnVf tiretlob if 7^'t^ AfyuTrToy 9^ AijSutu; xar* 
^u, >^ U tIo/ ^afriXiug ylnv rim Tro^iv. U Si tIoT A^h- 

XoTrovricioi fi^^»y(,» io-^e^Xnaoitu U rot f ^/ftra. x^tivou ^ 
JiTTta yiir»y aOVod't* ifSfov il^ 7^ U tlw avta viXiv otfiTLtTU, 
9^ s^yfltTMy TToXAy iau^qv rih^^—XtyirtA fAiv oZv *^&4 auVS, 
«f Exarof yi«yywfl-x«,— X; lar^o;, 9^ io*«TUf,— ^ «? otjj 
axoc ^v '^^/o^ «VTo, >^ 1%% (nuria^f afiyxg vojia/^», 'XPO'aunif ,:^ V \ K R P T A EX H I S T O R I C I S.. 
/5 ^w» ft ly-y*** ^*?w, 9^ dp m av tic (rxoTrwi'j'^-etTroTg 
^ aC-!).C JihwiVoi, — fJLoc^if »y fp^oi, ti 'Trg^etSiig^ fjt.fi dy' 

' Tv fAii' y^'f ?T(^, wf wnAoXoysrTo, Ik Trdurcdv fAcl\ir» 
)i ^7^9 a¥o(r*v i; rag aXKxg aaS^tv^ccg iriy^ayiy oy. el 
i\ Ti> 9^ w^sxotfAVi T», Ig tSto TTai^Ta diTix^t^n, rig ^ 
m^Xng dir itifAidg v^pdiTim^ aAX' l^oufyytg^ vyisTg oylag^ 
iroHroy f^h rvg KSfotX^g d'f^/Aou i^u^ou^ Kf rosy opSrotXfAuy 
iflu3'ij/AaT« 7^ fXiyooctg IXoifA^AyB, x; *Ta iyrogj i t£ ^»- 
(u<v^ 7^ i yA6>a;A, cud*!;; cufAOilioSn nVy Xy ^7ry£ViA» aronoy 
TcJ ivcriitg ipiet* ?7r«T«, IJ auTW> vIoi^iAog i^ Pf«yX®^ 
tTTsylyysro. j^, Iv » ttoXAw XfoJ^Wj Kocrs^ouyiy ig ra stjS'u o 
'!'"o>o?, fij |3wp(,o5 i%yf»' >«J oTTors^ig rtw xajJ/ay rn- 
f/^ou, dvi^Pi(pi n aJrlo;, X; '^iirHaS'affl-ftff J^o^ri?, Trdtrou 
c(rcu varo^ larjwv dyofjt,»tTfMKiu utriVj iir^ivxy^ X; aurow |^ 
raXouTTCO^iatg /xsyotAn;. ^AiJy^ ts tok TrXnotriy heTrtTrls X£- 
vftyOafacfjLov iviiisfrx JJgwjw, tok /^^J', f^lj raura, Aw- 
^jia"a>Ta, 70?? ^«, Xy wo^Xw urfg^i'. X; to /tASV, ?2w3'£V aTT- 
Tc/A£yy, (Toj^a ij>c ayav S^tffAoy ny, 8Tf j^At'foi', aAX* vlzB'/- 
ruS'g^i', ''iTiXiSvcVy pXvKrcMVtMg fAiyc^otTg j^ gAxfcrtv /^loiOuxoc' 
Ta i\ ivrog 8t«j ^xoufTO eur^ Iayits ru)y vxyv XtTrlccy i|{*a- 
7im Xj <nyiov(ay rocg JShfloAa?, ^a/jT* aX^o t* w yu|u,koy dyi^ 
j^fOLg', ud;f« T£ ay £j uo«f y^JCS^^ tr^a? ocvr^g piTrretu, 
X; 7ro>iiwo», t5to, rZy xfJ^iT^miAiyuv (a^SgcoVwi/) ?^ ?Jfapo"ai/ ig 
^jfflfcTa, aTraurw tJ? J*^'';? Juvfj^OjMrfko;. ^X| f\ tw ojuot'w xa- 
S'«fux« tS, ti ttAIoi/ Kf tXokosoy voroy, x^ *°u ^Wrjia 
t5 /{x^ iicuj^a^ftv >^ « dyg\)7ryi» fV/xfiT© t^frocyrig" xou 
ro (TccfAOiy occy we^ J^fo^cy xou » vco-©^ dytfAdCfi^^ oux //am- 
^cutiro, aAA* ayrfij^e, Traja So^^ocy^ r^ rcKXouvugiot, Sft n 

inf^fi^yro THUCTDIDES. 41 noHioirr^ ri vo^fAar^ ig rtw xoiXtaiff t^ fXx«ot(^ n 

»ev TP «» tJi xffaAJ? flrfWT«> iJj^ud'U xaxc*'— 'jcj rfrjc ix 
T«» lAtyt^av /0&y»osTo, ^t«» yi AXg»rti^«> ai!I/Xdv)/k au- 
ric moSi/bi0u»c. xariaxfiiTTi yoc( ^ cc ta idi^Tat^ j^ {^ 
<xf af X^S^9 'b ^^^^^' ^ iroXXoty fi^i^fAtyoi rirm^ iii^ 
ftuyo¥' ^m) y ol ^ rav of^xXfMQV. tou( ^ ^ AiiOfi 
sXa/biP<xK, TA^avIftXAy iuafdilx^y rSy Trdiltaif ifLolu^f ^ ^ym 
ninvM irfSg TC atvrig x^ rss" PhrvtMg. 

rcvo(yie»oif ya^ x^Hocroy Xofx re Hiog rni yivUj rd n il^x 

ftfir ri. Tfl( yaf o^vcA 1^ Ttr^oiweioij qv» dyifUTw airrr- 
rouy volftwuv ^Tftfcov yiyvofAfymf yi i 'f^^vieif n ^fuo'a/ACVfli 
iii^d^ijo. T(x/AiifiO» Jly Tofir |(Asv TOtsTWk o^itiBm tSh'- 
XAi]/i( rafjc lyivirOf j^ iy^ w^tilo xri ^Tjtwa};, ''irt tri^ 
roHroy iiiv, c! Si xuvf^ fAxl^ov cu&ncriy tra^nyoy rit ^ctv- 
^cfjofoiloq^ 2!]j^ TO ^uve^toulao^. 

To /Afv Sv kSo-ijuAa,— ^oAXa Xy aXXa ^9ra^jiXi7ra7i aro- 
y»»j, «C IxaVw STuT^avf Ti 2J^fc^ovTw; Irifw wjof in^ 
poi' yjyvo/tAfi'Oi',— TotiTOi' tjv iviwoiy ilw liistv, x^ aAXo ttac- 
PiXv^ftj xar* tHMoy top ^^o>o», 8^£y twv Awdorecv* ^s ;^ 
yivoirOy i% tbto £TfA£ura. cd'y^O'xoy d'i, ot f/Xy^ afxiXetXp 

(i; HWMf 0, ri 'XJpny 'jr^crfs^vTOtg tSpiXap, ro yif t5 
Impiyxi^, ihMP tSto cpXairle. ^^^SfAol rs uirctfxsi oy i3i» 

F iiifiyji 42 EXGJERFTA EX HlSTOHIGIS. 

i^ft;»y (^fof y f TO ayeAirij'oi' ivS'vi r^otwifAtvoi rti ytufAft, 

VOKK^ fAOtXXoy TTg^fflfTO (TpOti aUTlff, x) i)t CCVTH^OP^ *x^ 

on Irrg^; i(p Irfg^u, df^aWoi; dyocTFifAirXoifAivoif ta^^ 
irsg 7t» Trgo^OLretf i^yriffxov' x^ rip wXHfoy fS'og^v tZr* 
iPSTCOtei. 9tTt yoe^ fjt,n 3fXotfv, Siiiori^j otXXnKoi^ir^trnpeUf 
anciiXXvvro f^tifAOiy 9^ otxiou 7r9XXou exfyuS'DO'ak "iTftplx rS 
S'ff«ir£U(rovToc* ^ Tf Trgotri^ouky infiei^vro* j^ fAoiXifa ^ol 
a^iTTji Ti lAtraTToijifAiyoi, ^cu^vy-f yxf i^^etisy <rfuy aJris^K, 
lO'iokTfc TTxpi THf pX^iy iirei x) ra; iX9p}j^<rm tw» )!!979- 
yiyyofjiS^tay rtXi\)r(ayrti i^ ©1 oIxAot i^ixotfAyvy \SESfi t» 9roA- 
Air KavS »txeJ/c4(^oi. i^TbTrAEoy ^s o/muc 01 !^9rifsuyoTfc to» 
TI S>ii<ry.ok1at x) roy troyiySj^^y (ixrl^oylo^ j^ ro v^nHyfU 

TCy 3^ iftUtflk 9]df} iV TO) 'J«^(r«A£W AVOU. dt( ^^^ TOy OLMrOPf 

Sfi ^ xt^ifCtVy i!x S7rfX«jCA|3as»i. x) IjuotKoc^i^oyro te xasi^ 
7uy aXXuy^ ^ oturo) tm iroL^o(,yj^%^ou fAkyji^Hy ^ i^ tov 
eirtllx p^foi'Oi' iXTriioi n &y(py xk^i}^ ftnJ' a» vot' aAAs i>»- 
ffi^fjkoclo^ volt in 2^^6d||^vou. 

Eirii<r$ i^ airi; fxixXoy, w^o^ roo \iaraf;^ovTi iroiw, 9^ 
^ ^^y^ofAiin £x TUP Ayfup iq ro ufv^ Xf i^ i9ojro» ri^ 
iniXd'oyraSi[ olKiuy yaj 8j^ vhirafp^jfcwy, aAX' jv xaXu|3ouc 
vyiyn^ou? ^S^» ST8( 2^(TWyui^'ci}», fS'og^c lyiyyitOy iiiyX 
xo€IA(jOj dxXcb Kf yfxgci sV aAXifAot; ^!7793»«Vxo»tcc exctvro* 
a^ iy Toui iioTg iytObXiySZyro^ 9^ '■^^ tix; x^t(v»^ irroliraiy 
ifAi^p^riff rvj T» :iccrog Vki^vfAioc, ri r$ *£f «, ' £V oJi 
f a^f!vT]kT9y vsx^wv frX£(% ni', wha tyaTrc^yinayicyrm. VSSTfgpiOB- 
^o/aS/j^ yx( T» xaxK, ci ai/6f«7roi sx fj^oi»Tf^ 0, ti yeviair^- 
TO/, c( iXiy»fi»p ir^iiTijyro 9^ IsgSy 7^ i^ltap iiMitat* 

POfkH rHUCTDIB »S. 43 

s 

wi^ rotfdu t^ootrrev • i\ tog txarog iiv¥XTo. ^ irol^oi U 
aymd^iyrng dtinac ir^iirovrOf ^ȴh tup VkilnSfluv^ ^'^^9 
TO avy^vii iifi fffolshoiyou 9^19 y. * Vki wvfif ya^ aTk^o- 
IfW, ^»<raifTic Tgf rn&»y\xq^ of fSf^ Vkiimq tov ix\j}S» 
nKfoy^ vpriTrJoVj 01 il, xouojbUyx aXks^ iy'ta^tv KhfiaXoylif ty 

(biUKc ri yitr%iAa,. ^fxoyyi^ IriXiAtK tk i' ir^in^ airt- 
XfyxIfTo /All xay iioytjuj iroiiiy^ oiyX^^iS^^ "^^ /ȣl&|3o- 
Anv ofSvrt^ rmv r tiStuf^iyay j^ aufyiiltd; ■ ^yn^xiyruy^ j^ 
Tuv sefsv ^^orcg^v xcxTupsyMVy eud'u^ A rxxetytay l^hriiy, 
SfE rajfjua^ ra; i^avfUetg^ 9^ irjoc to rv^'n-yoi»y- t7^is» Troi- 
fio^, i^fAifm ri ti o-u/a^ta 9^ t» Xf^V^'*'^ oixoiuf 
iyevixiyoi, x^ to jXiv Trg^faXouirco^Bv t^I) io^(xpr^ notXS 
iteig wfo^VfAog Hy^ xifiXov yofxt^toy fi, tt^ ty f^r* «Jto i}\^Sy^ 
^i^^atfuvtrpu'^ 0, Ti ^i ifiet t£ ti^u x^ TraKttfp^od'ik to 
U »\JToy xifixXioy, rsro x^ xotXoy x^ ^^vi(ri|(Aoy xxris-n* 
^3'fttV Jfi fo|3p(y If av3'^»7rtfi^ yojAog iistg oLTrS^yr to jusy, 
x^iVoirrff iv o/AOtb) X; O'/Pffi/ X; ]U^, fx t2 Trccyra; ogSy ly ^(rca 
'^isr9^V[jt.iy}sg' ruy ii x^a^n^oiiLoy^ iSag iXiriCfiiv f^^Xf * '''^9 
J/xf)Vy ypiS[l Pi8^ ai/y TT]V rifJLta^lay dyriiHyou' vo>i\j il 

ay^otaTFuy rt tyiov S'kvia'xovTwy, ^ Y^^ ^E^ iifSf/^ivng, h il 
ru KCtxWy oyx ftxoc, otvc/AVtK&HO'av X; th^e th cttsc^ ^xCKoyleg 
01 ir^£(r|3uTfgot vxhcu xhd^. 

*H^fi A»{ftaxo^ iriXifAog^ ^ Xoijuog «/lc' oeI/7zJ. 
EyfyfTO /«» Sv ?f t( tom; ocvd'j^WTroK /t^ii Xoijxov mofiioitSgj ly 

TW 44 • ExCEmFTA EX HiSTORICIS. 

T^ HTM, xSBO riw watTioutnj aXXi Aa/aov. fyinrot ii, Kl^ ts 

twpL^opy riw iAimfi,n9 IvMcrro. kit JI ys, CAp«^ fl^m aXkio< 
wiXtfioi xalmXafiij Atof^wg rHii ufffoc, >^ h^f^ yiifi^ 

XitoufMifim XgnmfUi tok tiiocipy ore firs^1i#Cif avtmV nit 

Xoviyyno'op i* c^iiAOcv, •, ri x^ ctJ^iWf httHw^ imuMfULro v J) 
A^cti fii¥ /bMtXK-ff, iTTHtA Si ^ rm xXXtut X^^i^ *^ '^ in, ■•.^ iir. 

'E XENOPHONTE. <iviD ego commemorem Xeno p h o nt i s jucunditatem Hi. m inafeBatam, 
fed juim nulla poj/k afcBetkmiJfpi * Mt ii^^ GrmU 

irideMtKr, Qutnct. X. x. •&• w X r p o r n A I A E I A 2. 


[JfxnfeTA Edit. Tbomjc HuTCBiitsoif. Qzon. 1727. 4t(x} ■» * * * 

yiy^q Sir* 0A Ji *n«fO"«J«r l!W n«gfl-ii»f ^hXii*^oi>t«u) /liv 
Tf o; A o/bboXoyfiTflu Ma(»^ai^( 'W^^' ^ ^ Matiocpfi aim 

rO^y 9^ fiXofAa^ifotroiy j^ f^XorifMTarpg^ ^i irdyra 1^)9 

9H&0U hsua* ^^uor^y fAiv in *? ^'VX?^ 9^ Tif( fAO(fi!g^ roi-' 
mirluj ijQip 2l(fiA»n[M9iigra4^ iwofAiivSrn ytfJw iy UtfirSv 46 Excerpt A £x Historicis. • ■*«-■ fAfAou/Afvoi* i^ ifji.Oi(ai yif rou^ 9rA«rcuc iriXurNf ipyW" 
Tou. Ai (Av yotf irXeifUA woXh^^ apetfrou 7rcuis\iftu owta^ 
Ttf eS'sXoi tou( Ixvroii irouSoe.^^ Xy OMroxiq tou; '7rotv(i\j\iOHg 
evu^ iS^iXstri itocynVy ihraTrH<nv ocCroTg /aii xXiirrHU^ 
(Alt i(^ol^€tv, /un |3/f& CfV otx/ay jra^ isW, '/tA)7 ^roTav 8v jitvf 
ilx9uo¥, fjki jCAoi^cu^v, /u)} avetistv itf^ovli, 9^ tos'AXoi roc roi- 
auTOt uVauTw;* iiv ^1 tk rouTft;y ri irccfoc^cuvvij ^^n[Aiot^ »uro7i 
IviSrBffa^, ^Ol ii Flf^fixoi i^cpot, Tr^oXofBovrf;, EinjxcXoi^ou 

aurfK ^fXeuOi^^t dyogx xaAsjCAsvu, fyOoc 'roft re ^viXna ^ 
roc £^» dfX^^ vsvoUreu, E^rsZiik ri fMy mi a,, ^ ^ol 
dyofoToiy x^ cu T^rrajy fmou ^ ^^ xwa^KaXlou dtrtXtihonf-- 
TOU «if uTSb^n TOTTov* wc /Aij fAiyvvnrou d tstwi^ tuj j3ii t? t? 

4tsu< TOE oe^p^»a(y st^jfiTlx^oc fAf^n* rvrci^y d^ spy cp pcv ^^4- 
ci»; £y ^€ l^'jSoKy ftP^o nXHoii ivi^ottriv^ aXAo ^( 
**vairsf roi f^anvcifAx irn yiyokoV*. Nojiauj J«, «fV riy 
lauTcov p^Ci^^A^) iXK^oi Tovroov wugfuriVy ol /asv irouJ'f;, (%jbK& 
T17 yi(Ji>fP»n Kf 01 TCAffot 0Ly6^i$ qi ot ytgeurs^oif hmx air 
iTidfia ^g^X"f7» ^^''*' ^'^ ""^^^ rBro(.yjd.iyxii i^jLt^oLi^^ h tug 
)h ocCrif 7raget¥cu. Oi t\ ifn^oi 7^ xo(/ac?iO 4S&* ra o(^« 
y«« (Tuv T3K yujtAUXOK o7rAo»c, trhlw t«» ysyajtAtjxoTWir* 
«uro* ^8 ouT£ Kh^fiTaiT), S» /utn wgjppijflu Tra^fivxi' oin woA- 
Xobxt; dveiVM XAXovm A^^ovrtg ^ If* Ixxs'to roirotjv rw 
fA$fSu Mi iihxoL* (idiiKOt yig 7^ Utftruy fvXoii J'tif^O} 

3^ *6kl fJt,\y TcTc ^OSlO'iV fix TCDV yigO^tTf^OJir llffifJkiVOl itfFh¥^ XENOPHON. 47 

p/va iroiilrr«(y ^ ri voL^xyyil^ifAiyx \sbsd 'f fAtylgi^g if'- 
y(fli' Htn a ^ ruy ytgeuli^uu ir^foireu tf^njufvoi, o? Trg^- 
rATCuWiv, ovfij; 9^ airoi roi xatiiaKoylot ^WIcAw<riy. A J| 

Koy yivf)y 'n ^/AfAovToi cJ; av |3fX)<ro( dsv oi iroArrcu* 
0» (jSfi in TFOiiig iii rot iiioccxaXHOt fo^Twvrff, '^iiiynn 

uafff waf nfMV ol ra yfMfAfAOtlot /AaSuco^oi. Oi A a^« 
^o»T£; aJrajy S^gflcAso-^ to vXetfoy /At^^ '^ il/xf^otf, Jix«- 
^cir7cf aJio?;. r/yvO ^a^ in 9^ irouo-i tt^oc aTiKiiAs;, «r- 
v-^^ dyigdtnyj iyiLXnfAaroc i^ xXoirfi;, x) afvaynf^ ^ l3<i»ry 

'4' j^ onrokrnij 3^ xaxoXoyia;, X| »Mw<ay otuy »}co(« Cue otv 
y9tov% rirwf ti aJixSvIft^y T(/Acaj8vj. KoX^^irt ^ )^ 2( 

f^ a» ftJix&p c^x«xSvra^C cu^/(rxw(rft. Aixa^8<ri Js j^ fyxXif* 

xa^errcu Jc nxifa, — ap^os^ »pa(f ' X; oV ay ykcSo*! ivvxju^w 
ftiy Xt^^* '^^niiioyouj /urn '^iTniiiovra il, xoAa^xo*! 7^ txto» 
l^fuq, OUy) yif rig ap^afiVxf, ?^ tofe^ ^£ag *^af |m« 
Xifa dfAiXui ^X^^f ^ ^'f^ yovioiif x) inA^iiAy 7^ ^iXsc* 

«urii fAsylrn ioxet^eivcu Vh"" wotvTOt ri ou%^» nynt-wp. Ai- 

Jairxxci ^s TX( 7rarif(%; 9^ cr»^£^<niv(u;* ^ fxiyM ii <n;jui|3aX- 

A£rou aV to [A»y^»yBty au^^ySy ^.Jt^c, on 9^ tok; tt^co'Su* 

Tf^sff ogeaffiv iyoL voctrAy T^ix^ooiy ff-xf^oytag ii»yovT»(* Ai* 

ida^so'i ii otvrii k^ irei^tc^ nTg oif'XJ^^y f^iy^ ii if^ tig 

tiro <ruiAfid\Xiroutf on i^dc-^ rig irfiir-^^vri^ug a. WEiiofMya^ 

m^ £gX,^^^^ ft^vgw^ Ai^oco^xtf-i ii X| iyxgarS^ «»«« 48 EXGERPTA £X HiSTORIGIS* 

yctf^cf ^ vo]ov' lAtyx is 1^ « C ram ffupPaX^rou, t% 

ir^iv £y a^tavi^ ol ag^oyrtq' 9^ in oJ jrotfi jtAur^i ^iroiw) 
fi waTit^f dxXai vagi ru .itSaaicxXUf orav ol ttf^omg 

rafJkoZ a^uVao^. Ilfo; Ji toutok fAattdyBci ro^cJccy 3^ 
dxc¥r i^»ty» Mfp^^ijub #11 *j^ ii e7rI«xouVfxa ct6*i> li^ftytl^ 
ytoig ol iraTisg raZrx wfAtlxciV €x tout* Jf «V tou^ I^- 
|32f^ i^s^p^oiT). OuTOi / au ci ci^DJSoi iiiyuay 5Ji' ^ 

Asxa( Ith, if ov ȴ ix Trouiuy i^ix^wri^ xoi^^rou (itp 
vtfi ri ig'XfiOby Startg w-g^fi^HTeu, 9^ f uAax?; &fx« rjfc 
viXsui 9^ (Ttf^g^truvnc* (^oxfi yo^ aurn ^ ijAixiix /xaAir^ « 
]ShfAfXfidt( iiicS^) iragiyHiFi ie n^ rluj nfAifOky iamovi /m- 
A»rat TO?? «g;^xo-* Xf*^^» ^* '*'* '"^''O vrarip tou xoiwu* ^ 

jSao-iAfo; Eiri d^ii^ay^ ij^dyet rluj tifM<reta» 'f ^Aaxipf* Troifi 
^c TouTO 7roAAax<; tou [Alujoq* ^Xf*^ ^^ ^^ '''^^^ i^iiyra^ 
ro^x irxgi rtw fx^tl^xv^ u^ iy xoAfo? xoirlix m (rciyokfiy 
fTt Si x^ y^^^^y^ ^ TrxXioL ouOy Ufi to /xo' afitveUy ru> , a» 
^^7' ^^ X^f^^ Xf^^' ^'^ TOUTO JIe irifMCix roZ ^n^ 
(xy KhfAiXoyrcUj Kf jSao'iAcv;, taimsf x^ Iv woXffAw^ ilyiixuif 
avroTg ift, h^ xvri^ rv ^ifg»f x^ ruf aAA»v 'AifjksxSreu 
OTTO); ay «jyi^w{Vy OTi aAYicreroBTH oox« 0(uti} % fAiXiTfi ruv 
TT^og Tov wiXtfjioy »you. Kfti ^^a^ 9r^ut iyli'A&cu i^i^fif 
Xf 4^up^i| 9^ d'aAirt) ayt^f&ou* yvfAvi^H is 7^ iioivofiixi^ 
Kf ififAOif iydyxn is j^ to^cuO'cu ^vgloy^ x) axovliVai qwb 
ay wxgxm'/rlif* K«i tIu/ \J/uj^tu; is iroXXdxig iyxyxt S'lf- 
T^fSdu i% Tfj d'r^^y oTav ti twv dXxlfJLm S'upIuu avS'jpi-^ 
T«r ir0uii» /ut£> yicf i^« t1 efAoirs yiyyi^iyoy^ *f\iXd^aSou 

ii 


XENOPHON* 49 d«^«(y, a^ffov 2]p^oi»Tf< ttAao* /Asy, u; to fixoc^ rSw 9r«iSti9f 
rilSbM it Ofs€nAV. Kou •&tij»»r£^ /bii », sV av a^tnio-oucir* 
}» A Ti ^t>i dn^tis f»cxdt lihxArocfAmcUf j J[)$^( j3»Aii6«0i 
2^r^/4/ou vf^i rtu; 3'v^avy to agtro» thto ieiwritrciyrigf 
rliu Wfotiav otZ d'n^uo-t'/cAi;^! itiiryHi i^ p/av if*,^^' rati" 
Taf Ta? ifJti^OL^ Aoyif oilcu, oti pia; ifJkifocf ifTtop Sxira- 
wo'i. TsTO df iroi8(ri ts fiiji^co^ cvfxdt, ipu x^ say ri 
b woXtfA'ji iiiviff iuucoyrou touto ^eicify. Kai o^^ir Jl 
T»uTo s^io'ii' el Tf|Xfxou79( 0, Ti ttv d'fi^aorci}(riif* b ^ |x^^ 
Tf KslfixfAOP. El St rm 0L\jr9g oUrcu n i&letif iniiq^ 
ircty K<igiotfAC¥ i^iycy tyjav^y ciri Tb> d-iro), d 9riv#ry otnJluc 
OTfiii uo»^ iritrAio'iVy aya/uivii«7t)T«, iro^ ^s» fidu . fift^ot x^ 

f au fjSifJHfTtu ^Xal *2ijjgfr^({|3ito-( /xfXrrttO'ou to^ tc ixka^ 
a Touiii opTSi slfAftSov, >^ to^£U<v ;^ dxoitrl^sty' j^ '^^* 

yflM^l^fr/tAfirOl TOlUTOt 7f&( aX^Y]X8( Sj^rcXHO-tV. ElO'l Js x) 

TMv ^X«»--3rX^rot 2(ri ioiviiAovifaro^ x^ ai^J'^ixeoTOiTOi k^ eu- 
tifoTOTOiy ETouytia'iir oi ^oArrou x^ rt/AO^o'iy ou jbbokov Toy 
>u» otg^opTOt avrHv^ aXXx Xf cfiq autouc ^ou^a; oi>rac 
iTflu/itxTf. X^£ovT«4 ^s TOK fji.iuo\j(n ruy Ifn^uv ou a^- 
^0u, Y}V Ti )i f^8^Ti(rou ci^(9](r>7y D KXTiov^yovg i^ivvnvouj y) X«;« 
r«f \ssjD&^a(jt.Hv, n Xf otXXo r*, oca »o"J^u(gH »» Taj^ou^ ij- 
ya Er<- TauTOs pcv Jv ot f^rjSoi Tr^arr^so'ty. ^irstioiif 

A^ B p iy f^iXd£o(rt yj^oy^ ex tcov E^^'jSci^yy StOi au 7£»Ic 
1^ ilxQ^i¥ irn iidyB^iy cSJe* IlguToy fAiv, waffig ol ifn^oi^ 

G VajEj^ao'iy 50 EXCERPTA EX H I S T O R I G I S. 

a TTS inicT'f s'gotriiid^f rij^» fAiv ot 8T« TnircuhviAivoi. i-* 
xiTi ?;^ovTfff, ii\ TFxXroif rfotrivovrou* rot . f ^TX^/^^X^ 
ottXa xasAsjutfvoty ^d^xxot, rt ws^i -tok ffgyoi^f ^ yfppoy fir 
Tfi d^ift^Kf oiiv irt^ y^otfovTcu ol Tlifveu ty^oyrt^* 'Iv Jf r? 
iiJi^otf fAa,^ou^»9 n xowiiat. Koii eu ccf^ou il nivaut fx 

^f Tce frhn 9^ Hxoo'iir rrYi t^J^iXitruciv^ atitrav fA,\y ay sro* 
irX«ov T» 5 irsilnM¥ra trti ysyovolis "^W '{(ufAC *5^f X®*5 ^^ 
mviXAUTa eic t«( ^(f oule^ s; ov}ft( tc ^ x»A8j;as»8(. 0» ^ «v 
yi^auit^i HtDt r^otTCuovTou /Acy xxirt ^i^« rij^; £»ura>y, Oi> 
xot Jfi fAsvoyn^ Jixa^so't ra rs xoiva Trayloi 9^ ra tJ'ioi. Kcu 
davATS ^c sroi xft¥Hirtf ^ roii «fX^^ ^^^* irtivaq a<^y»r«i* 

|3»Xoj;Afy(^. Ol ii yifoun^i ftxao-akri;, ^€xx(ft1f80'i»* • 
ii Exxg(3'»f / ariju^ to» Xoittov jSioy ^^TfAef. 

Iva J'e (TOifin^v SyiXu^ iricra n Ui^s'Sy voXHaiXf '/(At- 
xfioy ETravfi/Ar yuv ya^ ^h (i^a^vloLru ay ifiXtaisin^ 2jgp^ ra 
w^otiffifji'iva. Aiyov) /^b yi^ Hlftrou aiAfi rac iiiiJim . 
lAV^idiat Svou* rirtav i* ii&if ctTrtXiXa) vcjuu) niAUv 1^ a^- 
p^wv, aAX* c^cci TracTi ni^(rcug irifAirety rii iavriv iraUSa^ elg 
rot Koiya Trig ^mouoo'uvfi; iiio^cxxXita. AAA 0! /basit ^uvot* 
fAtyoif Tfifsiv THg vauiag oi^yuAot^^ TrffAirsinv' 01 ^f junVu* 
ifXfAiyoif 8 7rild,7ni(^^9. O? J* ocy ?r«i^fu6^(ri ^a^a ivk Jdjiao- 
0'/oK ^i^dKTxotAoKy ^^Cfti' «u/Tori? E» TOK ifn^oii vtaviO'Xivtd^ 
m^ it fAfi iiairouitu^Siriv xr^c xx tj^ifiv, O? J «» h tsIV 
f^jSoK S^lfAsVwoTft T« yofAifAa 9rotxi/rff, f^sn txtdk mc rx; 
T£Awi( ay^d(( (rvyosuAi^eo^y 9^ £gj(Zv 9^ xhfMV /Ani^fjHP* $1 . .n X E N OP H N: 51 

(f otv okZ |y 78?; iroutri jtAV 2^7(As0'»0'»yy n sir Wc ipi^oiq^ sx 

yhwtriM iinmhfi'rrroif htoi ruy yf^oure^wv ymrrtu. Ourw 
^sv Jf) oi yt^tun^i a^ iroivrm rSy KotXZp fXuXuSorf^ xoi- 
^(VaO' '^ If iroXtTMA aurv, ? otoiHeu )^^(ifAt¥Oi j3{Al«roi ay 

yof sri 9^ yu» sfi ilf^o-ouc Kf ro ^9milue^1^f x^ to a^- 
fAVrrtcS^f ^ TO fuo^( /(^rrtfC fou¥i<^' ou^^oy ^f Ita j^ 
^To ioyT« flrs favi^ov ymd^f n rZ i(ii(reu tviXXf n s^ aXXn 
Tiyof ToisTH. TauTA Js oux ay iiv¥oci/ro iroiMf h fAfi i^ 
2|pTii [Aitflx l^ZrrOf j^ to uy^y ixTroyouyTf c ayiiXioxoyy 
«Src aAA^ iroi "^imj^w^fiy. Tautas yu^ ^j x^ra niitrm Ilf^- 
c«o» f^o/iAcy xiyetif* oZ tt mx» i Xiy^ igfAnh, yuy Af^o* 
|UMy Tftc Ku^8 fFf>dZetgj ifj^dfAiyoi lim iraiiig^ 

^•H tS KTPOT vaiHiK. 

Ku^oc |iA(y ya^ H'^Xi^ iuhxot irmy v) oAr^u TrAftoy, Tau« 

rn T? ff-aiJ!Ha& liraiSiM^nf X; ^rayrcoy Twy ixUuy 'Siotfiouit 

i^tiTo, j^ a; to Tap^u iA»y\ioiifetv a ieoi^ x^ n^ ro nxXu; x^ 

atif^u; iKOifct ^rotfiy. Ex ii rovrn tou p^oys /ACTf7rf/cAi|/a7o 

Arufltyij^ tIu/ sauTOU S'uyalffa, X; Toy vocTix avrni' l^eiv ^ 

(VfSu/mofy OTi t)xa£ xaAoy xo&yoid'oy ocvrov «yai. £^p^CT<xt ^' 

auTjf rt D MotyJ'a.yii ir^o^ Toy Trocri^oiy Kf rov Ku^oy Toy utoy 

i^wti. £li ft dfUsro tiyi^dj -^ £yyco o Kt^^ Toy A- 

foaylu/ TV? fAVT^oi 7r»Tt^» orroCf fuOuf, oi^ J'ln ttou^ ^i- 

Aero^yoc »y fua'A, iaxra^iri ti auToy, woxrf^ ay h tk Trot- 

Aoi «i>yTfd'^0(pfAiy0' >^ iraXeu fiXuv daffx^oiTOf k^ o^Sy J19 

AuToy xixoo-zAniMcyoy x) ^ofiaXfAuv \aaioyfapijf ^ yj^diAotH^ 

Infl^f 7^ xifAmi TF^&iroi^f a Sn yo/MtjiA» Jfy cy Mn^oic, 52 EXCERPTA EX H I S T O R I C I S. •I xaWvif, 9^ 0/ rf «rToi w-«f I T? Jify, j^ ra ij/i AXja wif J 

S(&nrf( ^»vAoTif«u, »^ J/oT) «UT«AfV«fflu)— ofSi' Ji ^^ koo*- 

Xig fAOi i vdnrro^, — Effifl«<riic Si tiIc jpxwlf ?« aurw, irorsfog 
ioxei xxXXloov am^ mou^ vobrig n oZr^* avtxfijKitro 

ifAog variff Miiuv [Aivloij laffm iu^axot iyu 9^ iv rou; ifot^ 
^ €7rt 3^'gou^, iroXu irrpf £/*of tottit;^ xaAA«r®^.— -A>t- 
aaafoc^ciMip^ Si auVoir Aryfl*y»jff, ?^ roA^v xosAvv mSv<rif 
9^ f^f^To/c }<; v^/cAAi^oi^ £t/jia':^ m) inifTfAH' K^ et WH i^&Aavyoi, 
If ^ iTrTrs p^fuco^aA/kS ^o&k^, caozre^ x) avTog siooS'et ir^ 
^eu£o^. O Si Kuf^y £t£ irou^ Mk, j^ fi\iiM\^ 9^ f^* 

Ik Jlifirou^ yct^^ 2^^ TO ^aXsTTov nytu ^ rfifuv UTrmg 7^ 
lirTCt'jetVf iu iftivri icij ry J^«f?t, X; liciif ^irirov trdyv oprd^ 
Viov Iw. Aitvyu^ Si Asvoiytti mv rti ^vyar^i ^ rS 
Ku^&}, PsAojxik^ Toy waXict tog ziifot ininm^ Tya ?osok 
Tft <nx»h 9ro8o(i|, 7rg^cri(y<3(«>^ cd/TjJ x) ira^^li»g^ 7^ 

<ray A£)/«v-— XI wainrf, o<rat TrfdtfAolx t^ftg Ik tml SHTnuA, 
it olyuyKfi cot 27h Trarra roc Acxaria roi^rrot ti^jgrsiyHp rag 
XJ^(ocij ^ 'iTnyivicSjH rourwy T&'y vauroSctirw j3j«|(A»r«y.— — 
T/ ^5 ; ^fdvau rov Afuayjjv, *Ou yaj flro\u <roi Jox« x^- 
Aioy TotTc TO ieivifov avou rou |y Uifvoug ; Toy Js Kugoy 
v^oq TfltuTot ^^x^iyao^ ^«y«Tflu,— -Oj;^), « votmrv dXXei 
aroAu oJirXarff « ?& gJAuTif 06 ?r«f ' uV*V if i^off in? Kb^ ri 
l/ATrAuSjiycu, # vafv[M. H/aaj /xsy y«f »fT®* ^ xylose 
f?f TouTo ayn* vf*,Hg SI §$g fjiXu to »M ift,Ttt aff%iSiTt^ k XENOPHON. S3 afiwS&i oTOft ifAtii wiXou vxofAiir. — ^AAA\ Z vxT^ fxinu 
fif Asveiylwf ovx oiy(^boiAt¥Oi raZra it^wXctytiiM^tt* ytvo- 
f*«K^ J*, iffif 1^ <rv y¥ii^ oTi iiioi taZtcI in*. — ^AAXa 

ra figufAara SgS, — Koi to» Afvxytw ixff fo^— Kou tim 
In at) rtxfAcufOfAty^f S wccTf ravra Xiy^^ ;^-Ot» <rf, fd- 

w^ 0T» jcarairAioi roi iir avrip iyi¥t7a. — Ilf oc rxSrx 
til rQ¥ Asvdylw ftTinr*— « tcivuv kt« yt^yJo-xM^, w v^r, 

A TAuTA htyorr» iroXXi ai/f^ wx^xpi^nyy 7^ dr-f fia 9^ 
niv i!jbug«#y* Kai toi^ Kug^v, s^^ £:i;f a voAA» tx xgta, 
Wthv*— H 3^ iiiuif fxncUy fMt^ u vairwij rxZrx itavtx 

j3o»T« Tfi^y xftfoy^ thfffitiivou 'mg xfxfi^ row Tireifnro¥ S^f- 
jftTiUTfl^rf, VkiXiyoyrx cxaVu* — 2o« /(Aiy tSto, ot* Trga- 
dujbiwc /A« IvTTEUHy itix(ntft^*'~^^o^ Ji, ot» /;*oi irasArov 
f%mac* (tout© yag yuy ?p(«)— — 2)o« Jj, on ^ irxmrov 
TMXug S'ffaTiu«j*— 2o* Ji, on [xh rluj fjt.iiripa xijixaj'— - 
rotavTX TTotityy tu; iitilfa Trxurx x txa^i x^sa— Dotx^ 
Hy fxyeu'Toy As-vaylw^ ru ciyc^icay oy iyi [AxXifot 
rti^Uy ovth iifug ; ^O i\ llxxxi Sfx xxXot; n Sw 
fTuyj^flH^f, 9^ '^^l^W ^X'^^ v^irxymy rovg fsofxiyov^ A- 
svdyaiy ^ "i^nxuXijeiV s; fJiA xou^o; cu/r^ ioxoiri 5you 
irg^cayftv.— Kcu roy Kug^v CTrf^fo^ ^irg^ir£T«f, «? ay 
'ifa^rf fM^iirta yjSfovln^Wf^^ix rl^ 3 vdinrs, rirop in* 

niixf ; 54 EXCERPTA EX HiSTORICIS. 
fdpouf if KciXiig om^oH Xj cJ^djmopw; ;— Oi ii ruiu 
Pa<n\im tvt«» oivop^ooi xofA^cac re oUo^oiiFiy S^ xa^ 

riw fidxlwf Kf irgp(rf(^K0'tv w; av ^i»Jor£V to E}cirei}/:Aa 
'«uXii7rlST«T« Tw /tAiAAovT* ir/vfiir.— -KsXtuo-oy Ji, favBU^ 
» TraTnre, t» z,a.K» x^ f/Aoi dsi^Mi to sxirea^a, iva( xp&vw 
xaXw; 0-01 wiSu ^iyXfot'if fltVftXTfitr&jjLHou O'f, }v ivtujAcu. — 
'Kfiu Tov xcXevcrou JSvou, Ad^PoyTfl^ Jc tov Kug^y^ ^Srt^ 

fAEV EU xXuVoU TO iK7r6ifA» (aOOfSf TOV XxXCC¥ i(if»'^ StM 

31 ^friCAvrx TO v^i<T(Air9¥y azTouJoutf^ X; fvj^vifAoKtf^ ii^c, 
vpoTiVfyKeiu x^ ivS^yeu rlw fiaAlu; tJ) mTrm, »ri 
T}9 jtAfiT^l 9^ t^ Afvxyvi iToAuv yiXcaTOft. v^f ^^^v. Kou 
ftVT&y Js Toy Kug^y fxyiAp^a-avTos ava^niJiio'ou tt^oc Toi 
iraTTirov, a;^ fiXii/rx a|i*a «7r«ir, — il Saxoi, airoXwAag' 
fxpa(A» 0*1 *? TifArii' ra re yif aXAa, f(%yo«, a» xotAXiqy 
otpop^oiio'fidy Xf vx fxTTiojEAOd otVTOf T0» 0(yoK.<-— 0» y«^ , t£v 
P^a-iAfitty olyo^ooi, iTretiotv lir^iJcoffi tIc^/ fiObXlw^ cl^itrxu^ 
TK air auT«^ tw xuao^w, fij tow af»r€jai» X^f^ 'yx*«- 
fAfvoi x»loi.f^ofi<nf* TH ^{y €f fdffAaKOt iy^ioitu, fAn Auo-^** 
TfA^rv ixuTori?. £x TXTX iij Afvaytg '(fkuDtdTrrtay if 9),-— 
Kou ri iif Z Ku^f, rx ocAA^ lAiiAifAtit^ Toy £ax«v^ itx 
it Tfppof no'aiC Tx otyx ; — On yn Ai , iffif tocdoiXAy /lii} » 
r^ x^ol^gi fdfiAOiKOt lAtfAiyiAivob etn^ Kou ya^ otc Wr/oi; 
0'u txc fiXm i¥ roTi 'jjucOAioKy <ra{)co( ' ' xoclifjt,»SrQV fde- > 
|A»x«t ai/Toy Jjt*ry 8y;^fcayTflft.— Kou 9r«f 3% lipu, <n), « irar, 
tkto xotriyyca; ;— Cl» v^ AT, fipu, J/Aac l»^wv ^ touj yvcJ- 
fAQu; 9^ TOMT O'w/AOto'i rf »AAo/Acyx;. II^wToy /Miy y^^, a xx 

fATC 91/AC(^ TXC Tarjo^ VOmVf TAUTOft ftUTOf SITOtCrTC* Ilay- XENOPHON. 55 ifAviils iitty £fi^». Aiyuy ti ix»f^ J/uMav rlw ioturi 
ffi/Jwf ' VKH dwai^aiiSli o^p^no'o/Arvoi, /aii o^mc ifX*^^ ^^ 

fravif <ru rs^ on jSao'iAeu; ui&fli, oi Tf otAAoiy on o"j xf^w. 
Tots ya^ in tyttyt t^ TrfHrov H»r eiMOtS^oify oti tvt' £fpt 
^ir'ii ^lirnycflotf S ujMfrir totc lir'oisrrf' vJIeVotc ysv ia-ioi- 
iraTfi— Kai i As^jdyni w^fi',— O Ji crof irartif , w ir«r, 
iriWy 8 jCAfd'vo'xfrcu 9— — Ou jbia At , tfii. — AXXx wcig 
wonTl — ^Aivf/wv WAM trtu. aAXo js xotxiy iHy ni^H* i 
yif oljuouy a vxTTTTty ZoTxaf cu/t;^ olvop^oa. Kcu ri gAimg 
Hwttfy — AXkoi rl vort irxiy ta vx!y utu tm Hum woAt- 
f*fMP ;— Tflu Ji Kug^v ttw-fn^,— Ot», VII A/a, fduou, juufri 

«UT0»* TTOXAaXK y<X^ jtACy ITf Of "S^ WAIFVO^ ^dj[4,HyrciL TrfOV" 

Afvaylu; ff T^r^, — -Kou vwy J19 av ocg^oug auri ;— -Kou r 
Kvg^o fauouy ^Xrag ay, tuaJTi^ ar^^ iin t-? ei<roiu)^ iirsilx^ 

«//3/. /If/ 4f»V .' f^>«/V % 

•)r6ri puKdilo fttntyou iir oc^i^oyy MyoiiA cbv^ on isvu Ju« 
hAToy Tw dfts-u Ivlv^sTy* coraSd^H yig v^ii Tivac. E7y 

9X9TM rXt) CTTt TO ^£(7rV0V, AEyO(|bb aV, OTi XsTOU. £i ^fc 

V2VU axrsJoE^oi ^aycrv, furoifA o^y^ on wx^» rocTg yvyou^iy 
if LP' U(ai irot^xTHyokhiAh riioy, wmsf ht^ i/ae Tra^xTMHp 
^m 0"5 x«Xv«i»,— ^TotauTfltf fAiy otuToTg iv^vfxtag irM^sT^iy 
iT< ru> itivyu* rug ii t}f*e^a?, a T(k0* oueSoiTO Sii^ivoy Jt 
i TTCktrTrivf i i *? jxijTf oy iSiXfiyj ^^(jxXivoy m alxXoy ^^a- 
€au TtfTo irof^VayTdt* 0, n )/ct^ J'uva/Io Kug^;^ vhir<PE;(QU- 

£ir#(Jif) Si n M»yi»vfi 7ra^gt(rxt\j(i^iro cJc cc7rii<r» trxX^tf 
9^og i ayS^a^ ISutq auT?( e Asviyvi xarccXivuy ro¥ Ku* 56 ExcERPtA EX His Tonicis. TFar^) X^'C'^' aitovrK fAttrroi tor iraTix p^aAnroit vo-> 
f^l^eiif eiuou KotraKiviiy. Evd» ii Afviyng Xiyet iropg 
TW Kug^i^,— XI iraTf nv f/Jfi^i t^o.^ cjMoi, Tr^ttrov /(tsy^ 

fAoi?iXop niirofAeUf orco »» ?fXso>ctxi{ Wo'/ij^ 6;V s/ai* £TfiiTd» 
^Sy SWTTot; Ting ijCAOK Xf^^?' '^ aAXoiC oiritroit »y jSsXd* 
j^ erav »7ri)}f, ?X*^i', '«vf», hc ay auVoff fO/Ajc. £irf«r« 
Sty \y tS inirvUf ^im ri fAtr^ltoi co) ioxM^ ^X^^^* ovoiay 
jSsAci oio¥ 7rof£v(rif. EwuT»y rot rs m sy to! Trocgocieit'os 
^n^iot i!i(i)[Ai coiy Kf ccXXa 7F»¥T9i»ir(i <ruXAs£«0, £ trVf 
ItruSobv rx^iroi iTrniiiiy f^^^ri^f ^^^I^Vj ^ roj^tiuv 7^ «xoy» 
rltjiiy xa(7(%|3atA^fy cocorcf o» fAfyoi\ot ayi^sg. Kcu ^miot% 
a 0-01, sy», <rv[A7rcu}iT0(xff n-oc^f^M* 9^ aXXot oa-« ^y jSaAjr^ 
Afy»y iTfoff i/Aj, jjx arup^^tf-gif.— Eir« Jg TAuTOt ww • 
Afvxyfiif 11 ]MY]Ti}^ J'lui^uTdi Tfly Kii£py, irortfa |3ouAoiro >( 
pey«y, d dirnvcu. O Jf ax (/(AsAAnorcy, «i^A« rotp^u ^vft^ 
crri jMiVfty jSouAotro. £9r£ffiOTii3'cic ^e TraA^y \ssf9 rnq jbiiflfoCf 
2i|g;^ t/* #l7r«iy Acy/Jou, — Or* otxoi fMV tuv »jA/x«y 1^ h/mi 
9^ Joxct) xf anroc Ai'ouy to fMiTify Kf To^suuv Xj axorn^My*' 
fyT»tj«C70( ds cu Gtocb on iinrtiuv mrruv «/xi ruy iiAix»y* 
Kf rxro, £u i<rviy e^)), ca fAnrif^ ort ejme irayu a,Hft. Hv 
Jf jCAf xaraAt^rC ly^diij Xj fi.a,b(a IvTrivny^ otau fAsw ip 
i^fTQLi^ My Oi^(M (rot iypti/nj; rng otyMni tx irtfyxpt paoitttf 
yixxVciy* or^y ^£ »V M>i^8C sAd'tt iv^oiisy Tru^olfrofAou ry 
iraTHTw, iyabboM Ivirim xfarifoc wv iTnriu^, €VfAfAay(fip 
^cM/T^J.— -Tfiy ^f fjt,mt^» e<^«u,— T^y Je ^4xaio<ruy{u/y « iroeif^ 
7»f fAaS^cri? iv^ochy Ixaf ovraiy (toi r&^y ^i^aerxaAcuy ;— — Kcu 
Toy Kvg^y f ayflu^-^AAA*, 2 /xSrc^, dx^t^ug rmrtw y$ iZNOPHON^ 57 (Xidt» — Hits ti fXdm^'-^'ltm rip M«yJcfHi» ;— <:l}iy f^^t 
i iitxcKAh^ /^if eu( Hffi ccxfi^rra rtw iixtuo^iiylw^ i^ 

niaJr^-^JIouf fA/ycig fAixjiy i^m ^irZymy tTt^p woufot 

f^infoyf fAtyai' I^qvta ^nup^, Ixiija-xt otMy, top /Mfi> iotjj^ 

fi Ikhpop vfJ^^iictf TOP ii ixtipM aitif ipifv, Eyu yovP 

T^ifrdic iiMljMy, lypw jSiAnoi^ Sptu dfAforigfig top igfAO'-, 

^QprA hcdri^p ixftp yj^rmm. £» A toutw fA« hmtrip 

ittd^KAX^y xiyup iri Swin (jAp xarafttStiitw ri i^ 

fMffmurr^ xftr^Cf vto) Hgi irQiHp' iwiri i\ xfTytu Hot 

iw9rigfu i jjiTw ah, rar Ifn cxiirriQp ^mu, rti xtHc^^ 

lixaia ifr * win fa Tdv ^Ift ifeXiiAtpop iX,Mf i Toy irom* 

&tlfAip^f i wfidiMBPoy xsxT^o^. Eir§tT» il gfn to fAiw 

lofU/Aojr, Uiiuucp Hvm* TO /) uPOfAOPf ^!$uop» Duv T^ »d« 

fAy S» ixiXtUi iHu TOP h}Wt\w *T^» ^fQp r&i^* Ourctf^ 

iyoi '^of^ ift^ u l^iTiff riy% tlxaua vApriirot^ip olfc^ 

ftXf ((SiK* Ji» a Tif «{ A w^ffSiUfMUf i frdiriri^ fjkt^ ffH, 

Ir^ JSh^tJiot^ff. — AAA' i ravri^ tfti^ S ircZj irafx tI 

t{I tdiMra ilxoua Kf I v Uf^tf-ouc ifAoXoyftron. Out^ pry 

yiif T«if f» MdVok viirtip iivtriilw f«UToy wcvoinxsv ip 

Uif^mf )\ TO iVoir f^HV itxouop vojUri^irou* Kcu • (rj< 

^;«!t^ irotrif riTOtyixivot ^fi,\p ttoiS. a iroiiijri WAa* ti-* 

rayfitpa ii XafAficcPH* fjUr^p Si twff^ s;^ n' "^^y^j ct?J^ 

iyifil^ifip, ^Ojrtoi Zp (Ati ^mA^ [AOtfiyiiAtP^f iwH-- 

Uy olx^i HPiij av, wafi tiItx ia»Hp, nxtjc irrl ri jSao'i* 

Aix! TO TU^ayyikJ» ^iv w sn to wX'iQp e!fc^ JC(^^ ivdp* 

Tii» ^ay« AAA* ifyc 0'<s( vobinf^ httip i Kvg^Cy Stiyitigii 

Ift9f Z f^nrtff fiidffXHp fAiiop n wXSop f^ffy* H «^ ^(dip ' 

Ifn, f ri >^ MiiAk iwmprai Miiayfp t»vr2 fAiM» fj^ ; 

H flfi /i-r 58 EXGERPTA £X HlSTORIGIS. 

fyduAof cov 0T4 iKT^ra^fTo aurw* t«< Vkng' (afi Hf « T».Tif 
^ao'iTiiug im^rOf rsg TtaTiag iKiXtvov Kug^u ^iro^ !^- 

^£0^. Kou y^^ oi(rbivyifravTQg oiirij iiiTrort amXeiirt 
rov iriirvQVf Hi ^xXouttv ttote liraufro* JrfXof t« J* w«- 
0*1 V OTi vhsrc^cfoPfirOy /(avi oi o itiirircg 'ian^irtQi, Kcu 
Y«^ fx »uxTeCy ff Tivoc JsoiTo Aruct)^Y}?9 TTfior^g in&dytr9 
Kv^ff 9^ ^viyrm doxviroirot aHirviiai^ vhTn^critVwy o, 

Arua«ylcw. 

iivm Xiyov Zv vminj y^ XxjA^dvuv va^* »XXoop^ ototi fiKci^ 
^or sri iif k^ 0^ ^o fiXcfAO^'lig itvoUf ttoXXx (aIv oiuroc 
mH rsf vagour»g dywdra^ ^vug tyoyrot, tvyyiimi ^ ea'» 
auTog \saF ocXXuv c^wtuto, 5^^ to dy^ipng «kou, Tftj^v 
dvixfuuro* wrf ix. irivrw rovrm ij iroXvXoyia awtXiyf* 
ro wjn^^ AXX* &mrt^ .yi^ h irtifAaviVf ocoi ym oym [h* 
ycd'of fXajSov, ofAug ifAfctiuBrtu rk a^jroTg vicc^opf 3 xarn* 
ytfpf tIu; i\iyotrl»¥* St» 9^ Kjj» Ix •? iroAuAoyiotc » XENOPHON. 59 

Hi Sfay TV vgoiTfi^ov 'fiuicSffy i» rirco friy roti f*i» ^•yoic 

h€irlfAw\»rOf cufc >^ ff>;d'^a&/viQ^, iiriri ^yrvy^d^oi tok 
fTfur^uri^ii* 'i^ to <rxuAaxfiMfC| to vcTrty ifxoiui Trpov- 

rtff^ fd,iv nvy iy JH roui cv9S(rtoui vdfAiroty iw{^<Mi^, Koi 
yaf offx 2lffy(^y!^ovrcUy ^roXXaxtc, ^AiXfC ^rjo^ dXXvXov^, 
'X ^ )^^^^ t}^^ ^N TftuTOi vgfvKxXliro rii avyiyrocff ^; 
aXA airc^ cu vau tavroy yittova ovtos, roivrot %^fX^* 
fdirxav xixXiov airSy iroincfiv. Kou xoiT^^p^iv ^^n av^- 

ITD^Wy iw) T8C iWs^y Y) 2jgfX0VTiVjUlfV(J^^ H S^TO^fUOrO/UMVOff 

*9i9 TCi;v i7nr»», wtf ttokvu Eirop^of cw i/\Tlwfji,syoi Oij auTof 
1^^ lauTs fAobiifa iybia* ^Xl( J* sx ifrtiii^OkTKtyj ix, ri 
nrracqlf €ig ro fM\ Troiny a nrrccro^ aXX ixc^Xmetro £» 
TO) 'rrftfat(S^ avd'<( P/Atiov Totfrv, t;c^u ^sv fi; to To-ov 
dfixiTOy r^ iVYTtx'^y Tor^P vAix(«Jto<^(* Tfitp^u ii ira^jeij'j^ 
TO Jfotk Tou i^yoV TOtj^u Js Ta £v Tw '/rot^Kieiiru) Stmoiot 
dyfiXuxety iidKCov h^ ^dKKcQ]/ k^ Kscratycouym' uft o Afvi' 
ym ijciT ^XJ^y cu/n^ ^vKXiy^tv ^n^ix, Kou o Ku^i^ ouV- 
do/4^0> oTi |3«Xo/uJ^^ i iivauTO ol l^mra, 'jroL^iy(iiyy ttoA- 
Xdniii iXtyi vfog auTo» — (I vimFiy ^rl (te iiH S^n^ix ^n- 
TW^T* vfdyfMxrx t^fiy ; AAA uv Ijms ixvsfATrt^^ iin ^r^fxy 
Cvy TO} 3'«ia)y yofAiiiy o<ra air i^a) d^fi^t<3&, <rs jcao* jcturot rgi- 
^Siy. — Ein^jMay i\ (Tfii^ot i^iivcu iin tlw d'ti^av, ixi^^ 
ifAoicoi Kiirei^iTy iiiy»rOf uaffsg ttxT^ uVf aAA* oKymfirs^y 
^TT^frnu* Kou ce ir^i^ty t^ Zotx^ f/AfjiAf£To, or« a gra- 
f u« oiJtoi' v^Qi rly vdviroy^ oivto; ^^n Hdxai IxvrZ iyly- 
piTo. ou y»g TTOfffiitif » jubn Tr^iigif it X0UfO( f^H* 9^ T¥ . 1 6o EXCERFTA EX HiSTOKICIS. 

ri lioixm ii$7ro ^rdyru^ trnfMuvtit tun^j oTfcn h Kmfta mn 

^ JCf ^ S'wf ««K niXei^siVf 9^ 4iWQia, j^fn ^afpovvra A»xfif • 

5l(fa», ^ Xfovrcf i^ xoeir^j^i 9^ Tro^id^iHg* al ii ix»fH^ 
^ iopuiit^y 9^ a)^^(Oi «i£Cy j^ 01 ovo( 01 *)^^k)«, aa'tv^rir ^Vif^ 

firr9¥ n ra 'Jngix' iroAA»c yaf Yjdu aaroij to*^ ixroK 
xolretxfnfxv^Sivou. Kai o Kv^oc raurft irarra ifAcU^mps 
v^^l^cci* cue ^f B^n> {Aa^ IxiniJVjottO'Av, vdmn 2ih- 
7iad'o/<(^( fiJv i9x«c», iHwttP^ iSiv oiAAo o^^, $ otroi £^u« 
yi, Ktti ?r«c Sj^irn J«y coon^ o Tinro; murrft tif yi¥ar»f 

ug^e jbioAiC 9r»e, 1^ iwoc cgd(»cni. &2f ^f c»( TO )rf* 

#/ov igAd'fv, aKovricaf axrufixXXu rlw sAa^y> 'xftA^y ^i 
5^»ifA« 9^ /Asya. O fAi¥ ^ Oor«ftj^«upfy of' i\ fChaxtf 
irpo^fXotvotvTtg^ iXoiiigWf aurey, x^ cXiyov fi( o7oy itiySvp9P 
fX^ci*. 9^ tfoio'xv 'xaTif«k cu/tou Ti) iTftirirw. O ovy Kufo^ 
*<fp»xf», lutlaP^Pnxwc, % 4it'*vup r»\}r» ^«w«to. Xif i^i&t' 
'to xfoivyiic» ai»£ir>fiT»«'«>' J^ to» $wiro9, tamrtf fv9ir(ri«»* o^ 

iJc M^fVy ex T8 hxjSlliS, %(iw($¥ * Vf OOf £^0/t4«|rO|fy ftmof fAa<i- 

y«' 9^ 'Viali.OA/tAfifOj «vVox<«>?9 jBotAAii oic to /tAfT«[irB», 9^ 
xonrs'^c tov ndrr^op. Evr ctdS^» fj^ toi j[Ji|, j^^^o doiof XENOPffOK 6t fiptf SjM^ iiir^f t^» mvrot txm^if rmZrtt €ar«u aCro» 
fimj ii^ofAic«rr«y ru wdinrff. Tiit ft ^M9 Hirm f ao-iy, 
— -AXX' %¥ oiAwrcu tri iilwisif « '<roi fAJ»e», aAA« i^ ifA$i 

ffn, S 5frfy r^fAtfifn^d/i^f iy ri jSsAa, T«r« t/Mif X^f i* 
wi pi. — Kou Kvce^dffi^f f^roi^ tiKtwrZy^ Awf,— -n««!ri 
rnK ^vXfi* ^ 7»f vui^ yf iiMi¥ fiitxa; 0»o-i\cvc m«i.*— 
02Ft« a i Kv^t «€xo/MVaif T» dngia^ iiiiu rt r!f nfiiw^ 
iru, )^ fA£'j{u ^» aJro; tmi'xai, ' S^fifeitrtttP fxf(»y. Kcu 
T«iixMrri» litiit»vt fAit v, xariS'frxf ^i rfA»rviAh»f im 
Stro ^ viirirop ifif/f o^. O ft Aruaynf a^a ^^ri y,-— >A}fk* £ 
voT, ti^ofM^ fAty iyuye iiwij iv% fi,9i tlitaq* i fA&rroi 
tUfM/ yt rirtn oHiyl;^ £ft ffi Kiufwtitiv. — Keu i Xu^ 
I^— Ei rolifWt fAfl ci iiVf IxHsiuf S vdtwiri f/btoi ^«c wJra, 
' vrm iyu 2fg95 roTf ^AixicJtouc*-— AXX\ 2 irM, {^ o Afyd^ 
yn^f 1^ ravra Xa^uy t^iHn orw tf'u |3«uA», 9^ twiT iTSbitn 

— A wcuStif tk ig^ ifXvotfovfAiv^ ore t« iv ro) ira;0«- 

9«V» 9'D^/« i^fSfAty o/Motov T'ft^ fjCAOiyf ^xff A»euy •7o»irf j 

ft ri( hi&fASva ^u» S^fyi}. IT^fiorov jtAfy y^^, ('» t^^^f^ X"^' 

(iff fir tvetloif a^ fAixfoi 1^ 4^^aBA/0ey 9^ to jm^v aurtf v, ;^- 

Aoy ifv* TO ^fy xoAojSov. Tct J* Ip roT^ o^tc'i 9^ kHfA^irt 

^Uf — af [Ah TlaXiy ug it fAiyaXpi^ cJ? it Xivagi £fou- 

ifro ! Keu eu fAip iXxfoi^ (aaxr^f ir%vcu^ ^Wovro ir^c 

i oifapcp* cl St xdiTQpif Saaxig revf ayS^ct^ fci(r\ toi)f «»• 

'f««C, ofAo<rf ift^oyro* varo^ ^s '^ irAaT/TjJioc *ouVi d/Aaf^ 

r£y otSyrt TIP aCrm* kclXXiu Jt, f^n, ifAoiyt toxH 9^ rir- 62 EXCERPTA EX HlST0RI6lS. » 

T Kcu Kufo^ ^«,— Tk aj» «v Ujuwy irj off Arvaytjp lAVfi&ein ; 
— 'Tk yaf «>, •fao'ay, <r« yi ixavttTi^off irir<rou ; — AlS^ 
pa rov A»^a, fi^y syu fjth ix cTi" op; iy^fiuv^ ytyi- 
WftfMu* ii\ yiif X/y«i> *oTo^ t' «/xi^ «^ a»flt(3Asir«» wjof 

]^<^.^4}^ JfJ'oixa, cfi), fAvi vavrocTTOLCi (Sxa^ tic j^ 91A1- 
d'l^K yfi^ttjMflu. Tlpuid^^cv it u)Vf i€ivor»ro» X»\iip iio^ 
.xouv wflu.^— Kou oJ vdiH^f; BTToy, — Jlpvn^oy Xiyeii to 
VfSiyfi,a^ M /MfiJf \hir^^ h/eauv, oeif t( ^f97/ ^uyno^} ir(dr^ 
rftVy «AX* aAXH riifjff ij/t^ac ^ro Vki" col avcyxii SSiSou. 

S'cdi^y ^i^fXiAsuo-a/eAiiri^ lavrco roXfASv^ HCrix^ny iShjSsAfv- 
o-^ff o«wff £y aAuiroTaTa fi^oi ir^o; roy vainroi^, ^ ^^^^ 
s-^os^fiSy air!}, n 9^ roTg TFoufflv $¥ i^iokro. H^^ftr« 
Sy »^f. 

9^ A«|3tjf auTor, ti cm/tzJ Xf^'^? ;— T/ ^i aAAo, ijij, i| 
ii^a^ l^ydi^scSd akayxaVw ; — Hv ii uirifAar^ cro» wa- 
A»y STTfAd"!?, TTWff 9r«i)j<r«ic ; — ^Ti Ji, g^u, i| jpianyuo'ac »J- 
r6v yiftifot (Afi aZdhi tsto ^ot^, iirara i^^^yjl^i vftAfjr 

^£c^ o-Oi All OTu fAxs'^ydvi^i fAty u( jSxAfUofAfvoar yf oirwc 
^STrrJ'^Wy Aft|3ei}ir t»{ c/as; fiAixi«r<%ff 2% d'li^ay.— -Kcu • 
Afutxyr^iy — KaAu;, £^u, Iwo/ufl'ac v^uvdw Mo^ty y«# 
^^ayo^fitf 0*01 [AH xiveic^* XoifUy yoigf ifn, ti mxx xgca* 
iiuv Trf S^vyocrp i voiiiot .'^^|3xxoA«rou/Ai«— Axvo'ac rotu-i 
rx i Kvfo^f insi^tio juiy 9^ tfAiyiu* dyiagU ii ^ txud'f^* 
sro; WV9 (Ttwiri^ i^nyiy* O /CA8VT0I Aruafryi}?! iTrci cy»» »y« rii -I X EJf P H N. 53 iifap* ^ ^*Cjii ?roXX«f 7^ Ivwia^ oruvaAiVac, 3^ rig irou^ 
tas, }^ a-uysAao-aif ff f r« tif7rcifriju.a ^<agt» ra finf /«, siroinn 

iTfy nVfttc [AS ^fifxVf a fa vxitr»i rig %a,T iyX ininetv 7^ 
2^<yctfVi'^£S'ou, ivuii ficaf0^ ri n^in^x iiyauto, — £»- 

ftxomi^orrac* Kou t^ Ku^:<} Yi^f re, s iv¥a[jt,iv(f viySiw 
\aso Tf)( i!^ov?^y aX^'y »oar£^ o'xuXaxi '^yui'^f ivxxki^ 

ti^aifO¥, ELou 'tZ /lAfiv xaTctycX»yT«i auT0v ifuv tv^oou^ 
MTO, T dc Tiy« M; iirouyurrx ctuTOV tidai^f ro, «d^ oir«n)nr 
fd'ovtfwc* TiX^ J* Svy voXX(x du^iA fp^cdv e Afvoiy^f 
iir^9i. Keu roXoivov sru; n&r^ rij totc d"!)^^, c?ff aci, 
oTrm o»«v T{ fin, '^(TvytJ^jct rla Ku^u}, 9^ r^XXs; ti ttoX- 
Xs; noc^sXdfA^aytj Kf tx( irauSx^y Ku^H svexoi. Toy ^sv 
n irX^roy p^f0»oy 8t» otiiyfy Kufo?, ^aoriy nvoi'lf j(*fy 9^ 
^yod*? T»y^ (ruyouT»0> wy, xosxs ^e sJiku 4» # jbtw®* rauTa* iirfiii Si nnscsv dyS^oq riin i^y» 2^7rf«T- 
rofityoy top Ku^y, aTrcxobXfiy ottojc ^to^ iy Iiio<Fot4i 1Sk\)(i» 
fiOE ."ilTJPTgXo/ii. Kou Toy Kug^y JiJ lyrauS'a Xiyv) tivHP^ * 
OTi ivitycu jSsXotTOy jia^ votrri^ ri ap^3'oiTe, 9^ ij WXk 
lAifA^oiTo, TS ay Afvocyu iioKSi »ya,yxouoy Syou 'i^wwifA^ 
VHP cviripn Eyd'A ifi iV^s; tb w/n^ Siq^ S; ahii fiirc^J* =^j 64 £xGEk#tA tt, ttiitoattts. 

/biei Xm^Mf «^ «AA» ^&^iMia»t itaihrofMa, iiriwi(MFi^ 99 
Sjf TO f lAfify HvToy, }^ »/m4 iXvJmf lAtyAXett 1^*^^ ^^ 
^in^y avifa ?Cfo^ Ixmifoy 7^ fiXsc uftxHyf >^ *X^6f^^ 

mhW ^ itiya Ifa^ttv htn* i iaxf6ovT ihftffifiAta. 
Kcu Kvfop Jt 4ivf09 o-uy 7reAA«rc taxfvoif AtyfT«u ^Spvp;^- 
^?«tu. IIoAAa ^i fifm S^foutKU »vro9 (f»Ci tomt ifAixiii*^ 
TMC| «v Aruaytl^ «eI/X^ iiiidxir riX^ ti^ 9^ ?y m;^! ft* 
A^i^ Tiiy Mh/ixImi^ ikAii^lii ihou r$1Hf IfiXup ofi Tmif fAtbufm 
imrdl^tjo. Ttff /AcWei Aftj3oy7aif }^ it^a/uS^Mi ti iSfet Xl« 
ycTfU AfUtf^fi airiPtyxSp* Agv^ytw /i hj^cifAiPov KZftf 
lbi9irf/A4/0U* ^ ^f TftAiv Tf ^S!9ivir//A\]/au «( Mi)Ib( >^ hi^hp,-*^ 
il nitnriy h ^ixa fAt p^ tiXip Uvou if <ri /bin 0u;^vif0|MeMi^ 
?a ^X'*" '« TM TI «y» AJ«xaf— Arw«yii» Jl t«uT«i aiii(- 

# # # 

Aiyrrou fri iy tok iroucri 'jlusSou. Kou, to fnht wfimpf ti 

nxoi. Eva Of x^ <o7toW» auToy lor^ttVy o^flEZTf^ auToi^ v)Of«0?9 
7^ vlpoilxf J^ A TTOT* fv f 0^1)9 t\ju)Q» TTfotryiyoirOf Vhitiiilat 
^ImX}<99 auToy rs loturS /^t/^ff; t7o^«vorroy y) 7rfO(riiofAt999* 9^ 
wpif Trroif iiy 9^ TaXAoi xfaTir(uo»T« mirop itifpipf wtfi S^ 
vOLPXPtf iauTwy* lyTauSa J"*^ irieAty vhiTsirlfiojov 01 ixixzf tMiji* 
' EiTfi J}, JicA6w> tIu/ wcuinap ravrtw, Hin daix^tp •( TXtf 
lfi)P«?y i* riron »u ^f Joxm x^xriri^tip^ 1^ fAiXtrip S ^jgn, 
9^ x«frf(i?» a f ^n, i|^ ou^v/i*cy^ tou( ir{f0'|3uT/g^y «j 

irfi9opc»of Tor^ a!{;^«a'i« 

•far 
X E N /^^Ht^ 65 ^ # # # 

» 

n A N E I A. 

)«( (Toufo^y '^ 'b '^^'^ roA^y, u^uCy cJSuxf T^» Mn^ixvUy on 
irocja Afuays; m( Ilf^cac a^m) txtoit IxtAiucf fiocfvXoc^ 
l(u mn^ *rii» rs yi)ifouK» 9^ tfju crxiiv^'y* nv ^i affrHy ij yuyii 
APfo^arA rii I^iffuv ^ot^iXioiV on A f}AiVxfIo re rSy Ao*- 
ffVf/tt» ffaTiTTiSoVf i ocyilg aCrrti ' ifx stvp^cv s» r^ fgoclcifHia 
U9, ilStJi vgoi Toy Baxlf iaireuv jSao-iXi* irpff^ivm w;(<ro* 
STf/Aij/f J'i ftUTOir i Ao9v(io^ TTifl ^\iiAf0,a^lon* gfivoc yif up 
irH^a^e rw rcSv B«x1^ifti>wv Pato-iAat*-— ^Oburuv 2y £Xft\cu(rcy 
Kvjo; Jiof uXarlMV rev A^»axrii»y Sue ay AuVof Aft|3i}. Kf«- 
Aeuopyog f% 5 A^aWiK iTrn^/Io^-^EM^axac ^, ifriy eo Ku^r, 
t}]» yuyouxfty nv/^f xiXfuiK fuAo^rlfii' ; — Ma At*, ci^n Ku^ 
(Of, »t fywyf.— AAA* iycJ, £f i», tiwxoi f^ijfSjbifv o-o* aJriiV 
»^ Ji)T«, otI /xb «<rijAfiojU£y fif tiJv o^uki^ir aJr^if to irgSrop, 
i iiHwiAiP mriy {^o^iiou rt ^ cxaOiilo, X; ou SregocifcuycU 
irdffou V£fy auTr^y' x^ roikuv ofAOiay tou( SiXoui et^e r%y lo*- 
^«Tft) tTTfi ^y yvmau ^sXofAiuoi irolot Afi i iiaxrohnay vcitrag 

KWuy, nouTTSf xad'DjUbsyny XfXoAvjXjMivn rs 9^ ilg y%v o^»a'x» 
Ci; t\ ^ivarHyou osuV^v sxfAfUd'ajUfVy cvvoLyifn^AU [^ aim 
volaeu ou dfd'f* aJrtiv* iniytymSl iyraZ^oo, rr^Zroy fAh^ ri 
/Ae)^c<j#fy £^«T« &ij TYi pCi)/Mt}, X| Tj af «/y, x; rtj cu^»/ao- 
«"u»i?, xouTTif iy TOtfFetvS %^'f*«I* ' Ifuxura. AijAa J' Jv aurj 
9^ ti iain^Moi xoblxs'»^oyl» — t» /miv xoIci tcoi^ TrtTrAccv, ra J2 
1^' igrJ ra^ TroJaf . Xl^ ^* jj^wi' • yif owrif of «?«,— 0«/|?iiy 65 ExCERFtA £X HlSTQRIGIS. 

CfycM, yu» jbbcyrot s^ou^sfAfy avdjfi o'e,— — fu i&i on-— iri r9 

»( if^Sg yc yQfAlCfifAiVf H rtf i^ ixXof an(f ^ i Kv^^ 
a^ioc sft ^ocvfAul^io^f ^n 0^} {iri; to «7ro r«^f«-»*A( S» rZrt. 
i]X«0'fyi) yuMi, 'irff^ixo^Ii^r^olo' rt '!' a»»6fv irfirAoyy i^ ay- 
ioiifalo' 9V¥av£^in(rai¥ H etvT^ >^ 6u ifsMoi. Ey riry ^ 
ffd(»il jiAfy auT?? TO irX»roy f^i^^ m vfo^dva^ ifxim 4 q 

1^ TOMT afxXoK ^^ori tom» i^HO'i, /muVm ^fvymiAnil '^io^yih' 
uouxa, 'im S'vnlZvf roiauTnv sy t? A^»«*— «XX« K»Jl9U 
Iffif 9^ oru ^td^in o&JtIu;'.— Rou o Kug0* cl^^— Neu /bioi 
Aiix, itoXi yi fiTToy, « Toidturf} cr^y o<ay <r.u XfyMf.<— — 
T/ Jflu ; si^ yfayiVx^.— -Ot^ ff h, ^ w¥ ^o-ou «fxou- 
o?a( ot» xaAif Ifiy, a wft&icofMa ixl^Sy ^t«9'o[AiP^^ i 
maiw fAOi ^oX?( ou<rlify Jfloixoi fAiiy iroXu d'^TToy, Ixfi- 
yi fbc auS'K iMtfrtta^ >^ irobXiy ixd'cty S'lao^/cuydy^ 

f^ny ixHyfjuj S'idfASu^. 

Kou yfay/<rxoc avariXaiFa; JiTrey*— ^Orsi )?, Epiiy S ^^(tf^ 
&xayok itvbu xftXXt^ iy^^dwH dvayni^ety roy fd,ii jSaXojuuytii 
'^wgi-rltiy ir«{« to (SfXltfoy ; El ^Voi t5to, sip h, *«t«c nri • 
fuxH, 7a(yT«( »y iv»yxa^iy o[Aot»(, O^, £f n, to irvV, Vcc 
vavloig ofAolui xeuii* (irif uxs y> Toiilroy) Tfi#» ^ xakSit^ 
^ruy fd\v ifuo'if ruv f S* i^ £xXo( yt «XXsr. EtsXaio'toy ^^ 
^ fpn, cpy x^ i^ok cxarof »v oty psXnTou. Autmoi i% xx f^ 
aJfXf Of a^fX^(y aXX^ Je tautdc* x^ v»r^f ^yar^p 
ocXXof ^ TauTD(. Kcu ^ ' ^f ojSoc 9^ yo/*oc ixayo^ ^«r« 
x»Xuccy. El Js y\ SpD, pifji^ TidWn /bin i&ioyrctg fci i . K J^ N P « N. 67 

■ ■ ■» I 111 I !■ I I I < - ■ Jl.UJ- ' . - - ■ ' — e . ' . ^TT'^^—yyffffaB .^ . ' ,.. . . i j iTi^ffM^B^a ifut irmi vU fii^f9S i AAA* iyi^ ipi^ uifMtat a^ xAauoiJ«f 
iwi AJimff ^ 7ftt1«) 1^ IjOiuoiilitf yi roTc i^/tl^'oic' .^ /ft«Aai 
naxAir tofui^oirltffy ?r(/» yf /^ f y, to JiiAfuiiy^ j^ iiiiyrmg yo 
vtAAity iMT s ^ftXlioy MUTorc fffHQf* a^ f\J;(o^JK ^&artf ag{ 
f !>•€ ft AA«f »o(n etira}Jimyii¥eUf ij^ « hnafj^^M^ yASUi aVtxA* 

liJillim* Tim^yjiffh yh i(x,\nii tok if»fdS^Qi$ ^voXki a^ 

rtioiSrft xowci ^X^rriff «AA« a^ f yA^rljiO'i rvf j^»/u^«c, /mi 
vol ^ Ny f gJjfj i ri* 

wavr^' ffVt /unrroi 01 roiirToiy ifn^ f^X^ivgp^ SUn'tg^ o7- 
/MKy a^ fif;(oirTou juUy omv, iJ( aOXMi (fi^£$, ^ijis6«i/ir»* ^/mu- 
^/iM^ ^ sfttif /b»iij(ai»M» ctwotAXayvc raf jS/n^ oJx araA* 
Aarloi^rciu. Oi aJroi Js yr in'Oi 3^ H}iivlup 'ihj(jhfuiT^f 9^ 
in dwij(orrm$ ruv dA^jpwt* ec7^^ iirHioiy ti eifvd^a^iy 
t M^ii^ciiff ifftf ffily on ffi wftaTO^f tig in MAy^ccTcif 
Tf xXiwIntf vlrhf rov xAfVlovroi 1^ d»^ir«^ovTdiy a^ « o'uy- 
yitw^HMf, a}ibk« xoAa^iy; ; Outm fA%¥J9iy ifn, 7^ 0$ x«- 
Aoft ix ay^yxa^xo'if l^aif f Aurttiv, oVi ifU^Sjj dudgdwBg Sy 

dv/Muy oex^ftTfl fp, x^^hta^ ?^ttTa ouTiwyra* 01 Jf xaXo} 
«fcyaao»y Mn<JVf*ouyTf{ 9^ ^(fVdrioii x^ iirir»» ayau7»y 9^ 

dwfxfd^f ^ Sft ft^ iimStM. ah^Vj ircc^i to iinmQf, 

Ey<^* 68 EXCERPTASX filSTORICIS. t» fjuiei argporiiscorra "SwrriXw.— Nou /bia A/*, £f ii Kug^(^ 
'iiTtf; ycep dirrov iirttX^t^ ri l» otf^o) XJS^^V ^ ^(^^ ^^* 

Blyomot fAvi iJ^u( xcut&oUf 9^ rot ^uAa oJx cud^ucoivaiAajbtircf. 
£j(AUf ^s sycoyi ouTf iru^oc ' cxed» mvou uirrofAoUf tin 
r9\jf xaXQvi iffOfS* Oiii yi . foi vvfA^ov^siiOf tfn^ S 
A^MJfXf s» roK xoAom; lav t((ui/ o\|/ti' i»2^T^i|3«i»* of 
TO fAfv iru^ TDuf a9rrojbisvou( xeuM, oi ^t xaAoi 9^ rvc 
«9ro6e» d'f«/A€kauc J^a9r}iso'iV, «rc eud^f^flu to! ef«ri«— — 
0app«yy £^19, » KuPfy ouJe tiu /tAD^rrori irxvcwfAou d'e«« 
fAC»^, ou jx^ x^aT9}3«y «r£ irotfry t* coy (xn ;^ii xoifm 
»— K«XXir«9 ^f^9 Xfyac* fuAarrfi TOftvuv, c^d, MOOTf^ o-f 

xou^b) Ti yUalro aurn n ^if«\ Ton |(asv Jif TAvrat €(* 

vtuKot^ afA» S\ ou&ofAty^ rtw notXoxdyotdiuv »urn(^_ 

afjiOi ii cu&ocvifAip^ hk a^oigis'ov ivAVf aAX' dils'my.t'-^ 
X»fi»iy\mj 0^ tSv auTtic oIxiTMv, ug 9^ ti<riivr$ Uti autn^ 
*r» iioma^ Kjj tt ttots i&tvificetsVy cJc fAfifiuoi ay iiono* sx 
vobyrta^ r»TUv ii|Xt<rx£ro i^oflif 9^ Icug iiiv d'au/Aaf op iiTa^$,9 

•w'. 5^ ^ 

^£x rx |3»|3x/tf cxrx. 

^ BxXojufy(^ Jfi Tivo^ xara(rxo7ro» 9rf/A\f/a< (fin AuJiof^ 
^ l^^Hp 0, Ti w^dosii Aosvfi^f iioj^iv €U/J^ '((hrvT XENOPHON. 69 

xlw yvvtuKx. Xuvf|3cPY}Xff yif r&» Afdaar^ roiiir Xnf* 
5ac Ijfuri rife yukouxo;, ^payxd&fi w^^fviyxuw ^oyovc 

mpofiy Kouvif avmr [tfihst y»f avrcp ^%^^^) it |tAE»roi 
lucmyo^o'f r» A^dtoxrs 9r^9C tov Ku^ov, 'oxi/xo'^ ^[a^X" 
XiTif fixas otvSgxu EfTU il Afdaara^^ SoxSv ^vrsru^cni* 
«*«» rZ tMyup » s|3sAcrOy JTAAno'f T17 yuvouxi, ort a jm^ 
P^oiTo ixso-ft, axucft Troirfo'Oi rauTos* Ix rm ii ^^uy^, eJc 
fi^MOt t(u;^ jSioiVy sxiri n^iirretj dxXa wifAirn 'r fuysp^ov 
ir^oc 'f Kuj»oy, 9^ xeAsufi Xij^ou aira»r«. O J* cJ; ixHcrspy 
ipxytXcl^xf ifn rca x^nrloyt tk t^UTC^ fda-xoili hv(m^ '"'^h' 
WH Aprd^a^cp cruy rw iipiyu, 9^ mXiin atm^ hithp 
fitd^i^ jiAfy fjkfi ToiAirlw yvPeiTnoi, '/reiS^^p H^ h iipturd^ 
«x ifn xMXuHy. E>Avp Si i A^rd^x^t^ w^o; i Afd- 
fnf»p iXoiii^fifftif aJrok, vccfxxxraSrmnp tc ipo[A(il^(ap rtco 
yvpcukUf ft<ri|3«i«y f£ aJr2 x/ywy, ditxtacp rt jt^ xx(»rftap\ 
MfC Toy Apdaffap ttoI^k (aIp iaxfoetp yscjo Au^yj;, xoiraJ'u* 

O Sy Kug^c xaT»|(Aadwy raijiTflf, IxxMa rr aJroy, 7^ 
fAQp^ jxoyu'^Af^fy,— O^w (Tfy c^Yiy w A^a,axfa, ^o^ovfASPop 
rs i[AS 7^ ip ou^vpv J«y«c cp^oyros. Ilaoo-ou Sy rourwy 
lyci yig 3*18; rf axaw c^wr^ fjosHoSfJ^ '^avd^eoTrac Tf oiefaty 
?^ fjt,dx» f^pllAsg SoKivroti Svou^ ax 7mrov^x<np yhff 
ffWT©** *Xj (IVT0( i IfAxvToi! KXTiyvcap jui} »y xajT^jricroM, 
wff (Tuycdy xaXorf, aj(AfXti<rou etirm* Kou (roi il toutou 
Tou TTfayjuar^ lyw «uTiof «/*»• iyd yd^ (ti trvyxx- 
S'fifja T8TW Tw Af^d^to wjay/AaT».— Kou Ajaotfaj # A 


79 EXGERFTA XX HiaTO|L|CI$. 

Ev tmW Afl^i, S k^dmoif on ro^vTif t^ ii%^ ' iZg^ t j[ 
(ptXnvtu.-^^Zl yif yiuoit; tfn i Af i^oor^tf, o, t» ly4 cm 

vc^svy«ic> Aoyo» «v ir»(fX^jkbf.«— ^ExOo^C iif r^l^ut^ J^, ' 
vf^ry, woijllm nfii ri rSy iroXi/(A4a»* oTfMu A 9^ A^yi#y % 

fAnii & 0-1 XiAntiyitf ttv (3«Xo/;fi9M iSi^tu.'^fii w^^tiif^ 

-— H 1^ iv¥iifffif ifftf^^hnXiiruv rUv KAXl^/ TLaydnay i 
' Auo y^p sipnt «? Kv^f, a-»f5t s;p^« t^^X^* ^^"^ '''^^^ ff'if tA^- 
cof «x« f(^ Tx dUixx o-o^/irx Tx Ef coT^. oj y^^ J'li fAla yi 
u(r»f afjiM ciyavn n en j^ xaxvi, xtf a/uui xa(A»» n 1^ Auf • 
v^«v c(r«y i^^, 9^ TAuItf ajEAa jSxA/Jou ri 1^ x ^X$) x'^or- 

T«y «M« 091 Aoy on 0^u« c^ey y^X^^ ^ ^^^* /^^ * 
0?y«Oii x(«T?, T» x«Xa x-^arrO* orotif A |^ 9royii(«f t^' 

Tir X dya6if 9^ x'ayu x-oXi/.— ^£l roiyvy 9^ irel ^ox<r wofi^m 
u^^ cifD Kug^c, ttJf x(^ voiny, Ty^^ xftxi«yoi^ vir^Ti* 

yiXAf, XENOPHON. 71 :«lpMBHHMHMMrji tiita iffoSf 2r», raurft jxaXiroi ifpnT xm^c ti^MU frNi* 
2uf*PBAivf J' oturoMT ^ iKrirrtc^ othi iw Jbx? x^ar«rM 
JiMU* orott y J( n) difbAij^f nihtu htm r\m ^al^ip »CrSpf 
mvct^atop 3tm riToix^flU a^rt k* ^fAirardwnd^ yif oxnf* 
Irstfi* 1^ luf'itu aAXff 'fAftatr^Tlwrrdu, '1^ \JBBDyu8 ra^t^ot* 
TM.— -A^^oxrac j(*U lii rrttc J^cX^wv, «^XXai|3MF rsf irin* 
TciTiic ii(ciiroirr»tf 9^ ditup itfof npcLf oX» Sgf ^vfkfiftm ri irf «yf*«t'», «X^*' nf H Totr fjMoy iftfcCf iyQ <rei ifotfljffiAcu li^tip iroXu A- 
jacDA'x ittFoTffiv rdft ^'Xo»* ^J^ Upaiaiv ^ omT ^i 9ir^ 
rttu fty JuiriiTMi fp^wv irci^^rflu troi. Kai ya^ • i^iir vdirtif 
ii »uiF |3a(O'iXiu0»tO* ^iXof Kv con^* j Js yuv (Sao'iXi u«» ii{ 
iti^fipi^ won IfA i^ Tov »yifa T^Jgaarda'ai oeir* AXXiiXciy* 
vjSjirltt/ ip PoidCfip aifh^ olf ttk aVp^Mp ciy ir^of af»i^ 
•T0i vv X dbiTAXXftyfiii. — AxstTA^ Tftura Kv£^( xfXivii 
frijxriiy il>£0C top Sjfffx* n f tfrtfj^^iu. fi( ^ iyni • 
i^falDetui fd 4^a(i t«( yvvaixof tf-Jju/SoXa, $^ raXXot A 
«&ro <f( ^X'^9 S^fAiPOf wofmrou vfoi Kvg^y, imng 

iX^P ifAft TXC ^»5^|X/k^ P^ J* ?y TTf Of TOMP TUP Efff- 

^£^C <Jtv( ayiiv KfXcvf^ wirip w^k tUu yupaTxoi. Hi f 72 EXCER*TA tX Historic IS. Xkg <af eixoi ix ivo'iXTrifs, Ex rirn ii TJsyn % Ilaydfift th 

XAroUtiViy. O ii A^gotixrug dxwag aire,— Ti £v Sy 
lyeo 7ro»»p, w IlayOfia, X^V^ Ku^oj vlcrcp xf <rH 9^ sj^av- 
rS ^klsTvJi^Oilu; ) — ^Tt ^s aXXOy ifrt 11 IlftyS'ff*, « vet-' 
fdfABvof ofAOiog vsfi ix^vov etvtu oiof vif 7^ ixiivog ttsoI 

c/j ' [^ . ^ 

Ex ritTi ^ i^X^^ ^f °^ '''^*' Ky£?'' AjSfaJotTuc* 9^ «Jj 

ylyuic^ ug »y ^uvwjMou x ^artroc— -KocJ o Kvg^f Airc», 

ri SpBiruyn^i^a i^lM»»r» x^ 7rfg«.TXf rtdia^axiO'iAiyxg Hwrrsf 
Tf 9^ linrWy iveifciro avvrfXSy au/7^ iig r^ Ixaroy 
SefjMTcc Ix T8 iVirtxa rH Ixvrliy ^ofAotoi ixeiy(a* ccCrof ii, 
di i}*yt)<rojM£vo; aurcov stti rs igiAarofj ^a^so'xsua^/Io. 'Xu»- 
i^tij^ccTo 5\ ro cavTx a^|(A» rtrgotfviAoy rf 9^ 1^ iWwy 
oxTCo* 11 i\ Udy^uoi i yiyvi auroUy ex rcav I«utSc XJS^^" 

(JcrauTCuc ^E 9^ nB&|3fa(;^ioy»a(* rpu; ^* T^Trs; rou iffACtrof 
/aIv raura ETTjaTlf. XENOPHOiJ. 73 # # # 

?Myfoi rdj^iv s^fiv, « f^n ri <roi ixXo Soxii. — Koti Kj^off 
dyet&Hf avroy Xy Jf^iUd'afAfvof, ^Vyi^ito rei); liri roif 
«AAoK agfACto'i nf^o-a^Cy*-— H 9^ t^'/ACK, ffly Toturai <ruy;^M- 
fiTrs ;— — Etci Js ix^ryoi aviKfl¥a9r0y 0T1 ou xaAov hd rat/rA 
vfU&tUy ^»fxAiifa)(rfy ai^rovc, ^^^ cAai^fv A^gaidr-ng ^Tif 

pfy Kvfofiwtro* 6 aAAo( fgaro^y afifn(F»g 1^ mforf- 
iag woifio'ccfAivoff ^i^toTrXi^iro voXXoTi fMV 3^ xoiXoTq x/lS* 
n, voXXoTg it 7^ xoi,Xoig ^dfa^i 7^ Kgd^strit* SirXi^ov ii 
9^ fWsf v^jjLsrayTriimg 7^ v^ngyiiioig* ^1^ th; fxly fAO" 

vXtvgiimi' (tiS't Tifgotirrt fAgy ^xXxu, mydn ii fo^ytx^a^^ 
wafret n (rgotnd, 

Kcd Tui A^faiocTfi ii ro nrgotgVfAoy ugfAOt x^ 7inrta9 
ckIco irxyxiXddg iiiix.iirfi.iHTO, E^fi S* ifMi^s top Aivhv d'J- 
^ftxoty S; 2^;^a!^»of DV aJroriTy iyiut&ouj w^a-fign twi^ 
% UayiitA p^fu(r!tr xgdyof^ 7^ '7rf^i|3f ap^iovia, 7^ v}/fAAia ttAo^- 
Tca irs^i 78$ xa^Ts; Tcov X»^(^^9 ^ ^irSyoi Troffv^Hyy tto- 
iig'n, foXiiwroy rd xdrta^ le) Ao^oy Cccxiyiivo(i<xff], ^T«u- 
TOt ii iiroiViiFarOf Xot^^at rn iyigo^j lxfjt,trfi/iiTotfAiyii rd ixeiyz 
ovX». O ii liuy {OaujMOtO's rs, 7^ iyr-igeTo rfiy noftcOridsv,— 
2u ^9} TTSy £1) yuvfiu, (ru'^xovf/aa'A r (roivriii xiirfAoyf rd otrXob 
fAOi i'TToino'ca ;— Ma A»', sfit i5 Ilolydetaj rov yi TrXdm 
ai^iou* (TV ya sfAOiy ^ r\v 7^ tok xXXo^q fotyvg oiog fjMOt do- 

X«J aiyOM, /IftiyifOf KO^fAQ^ £0>|.— T«UT« ^8 Afey8(r« ll»f-' 

K ^u/ ^ 74 EXCE&FTA £X HiSTORIGIS. 

Tor^ OTrXoif niTOKy ef*i»fi /lAStr x«AXiro< i^ iXiiAt^MiraT^y 
arf 9^ "? fvetug ybsra^^itrn^* Xafidp Jf vctfi ri JfkvM* 
;(ii raf n^lcbfy ir»fivuivd^iro us MfOt^nvifjLiit^ n^ iwl ri 
iffjM, £v ^i rirta % IldyinXf \any(Mfina'cu xfXfucracai 

*^ Jo^ra, M TIC 3^ ^)Skti ir«J?roTf yny^ rw oJt^c AtJI^ 

** on 9^ fy» pa r»Tw» f^i. Ti m^ /mc an kouj tp ptm* 
^' (*•» x/yM» ; ral y> f^7« orj^o/ 'o'ei 7r»Sd(N0TC^» ^A^fcj^c- 
^^ Sou Twy ni» Xsp^fifVTMir Xoywy* OfAWC ^ if ro^ • rp^ii«» 
ir^o( 0*19 d^corf^ 0*1; oio7»y fv-ojuvutf <roi, Tf)y ffAtu^ x^ fflm 
^* fiX/air, ? fjJw" iyiHj |3«Afdou ay f^ «*« dpifo^ ayaSu 
** 'flfjofxlvu xotir^ ytiy iSh/a'ao^ /EtalAAov ^ ^9 fMr «2j^« 
'^ iro/EAiyn ou^vvQfAm* HTtaf iyti iCf vX rmv xttXtiifW j^ ifitw^ 
** tIm/ v)£iWa« Koti Ru^a> ^^ ioxi fAiycixlw rt¥m lifAtk 
'^ X^(*'' o^AfiVy on /lAf cu^QMiXurov yfjlunp^tu; j^ f^M- 
*V(f^irr*» fiKUT^y «Tc /Etc eJ( ^«Xi|y n'^iiwoY xcxKc^, 2<n 
'^ a>C fXiud'cfoiv— -iv ar/jiAcp opofAxri* i^spixetj^t H croi MGBrf# 
'^ iiiXfi yuvcuxot Aaj3«y. ^II^oc ^t^ 9^ ore o A(iaBf»f 
** dirirf airuy i ifA\ fvXaTlwy, yisrt^ifJw wr^, A fM 

** fOTtfWt Kf afA9t¥Q¥a. 

H /My -fftura £irfv* o Jt A/B^a^amc ay«rd^ tmc 
Xoypic, 1^ ^/yw auTfic rijf xff jtXiiCy ay«Px<4/ac tiV ri» 
jjffli»cir, iFiugaTo'— A»i*, 2 Ziu /Afyirfy iii /t*oi fciyiiMtf 
«|i(p fAik nay^Ma; aW^i, a^iiu J^l Ku^s fiXta ri i/Jki/S ti« 
/Aii^«»r^.— Tavra ihrWf hxtm rmi diif»g ri dfi^armm XENOPHON. 75 

■ ■ J ■ ■ II I I 

xaricXfirf roir Jiipf oi' i vflwl^^n^^ mt Ixjava i Ttdy^Hx 
wSf St¥ Iri «{XA«( dtaravmro •Jr^y, ' KoiTf fiXDCs t J«'fg^* 
1^ T» /»}» ^rg^'fff j| Ji) ro «(/tMi, ti' Js AaOvo'ci avriv «iiirt- 
f ttirrr*, tiwc i%r(fl»^c ^ Hd^ airluj i A|3^(«tii( ItTSf 

y«ir W^ rttttf^ aff^dfAetj^rnVj j^, xftroixXiyatyrf^, surrfxaXu^/fty 
^rii rxictf)!. Oi i\ afvd'g»ire»y xaaS 0»t<^ tx ^toifAar^ 
tS A^aicirz i^ tx igfAotro^, u ir^edfy l^^nnTf fi'MO'^i^ 

# # » 

*£X tZ |3i|3AiX ifitoiA9. 

— -B!ir»r/ /h^i, fi^Dy idfotxi tk uV^*' A^(»tarlw ; 5«v- 
fM&^(W y^9 ^f4> ^^* Iff oo^fy BctfAt^uiv if' ^fAoiiy vZy ou- 
IxjtAX fouysrou* — «• T«!v xv vrsrtif f t«v tk dinytfiyaro 8t^ 
2 ^oVoTff, X ^i7y ftXX* » T? /A^X? ivi^oc¥SV, ifAfiaXiv 
TO or^fAft m; r8( AiyunTtxc* oi /* aXXoi, irXtw ru¥ irou" 
fSp Kvrif f^lxXii^aVy w( fACi¥y ix-ci t« nV^ ^^^i* '''^ ' 
T«» AlyuTrrmv, Kou »ui> yf, ?fx, Xiyirou aJrou ti yu- 
irx, a%fXof*/irx riy wx^dp, 9^ l»d'f|(A»x «( tIu^^ d^fAolfAa* 
Zay, iv 7 x-f^ «Jt^ li^Sro^ ir^cxixoiAixivcu otMv iy^dii x-x 
vaJ^ tov TloamXiy volccfAoy. Kou th; (aiu ivva^ov( ^ txc 
^ifdwomctf ftuTOu if'irrftv fctvhv Ix-i Xofx Ti»o( ^%y.\w rta 
rfXsuTii<r«»Ti* tW ^i yuvcult» Xgyxo'iv u( ' xtfd'xra4 p^a- 
jtfoii, Nixoo-piixurA oT( fip^c 4* ctyi^oky rtiy xtfotXluS avri iyu- 
€» Vki tjoIs yiyAO'K-««'TauT« dxi^a^ i Kug^; ^irpJa-ctTO 76 EXCERPTA £X HiSTORIGIS. 

afx T /xD^of 9 Xj eutfuc ay»?rv)0Y)a'at; sv* r ifrvey, Aapaiv ;(iAi«^ 
Imriotij ' ^Aau»ei> I tti to vdSloq, T»iar»¥ il 9^ T^fifiatt sxf- 
Mvci¥, Of n ivvtuvro Xa^iuTag xaXoy xicfAnfAa avJjfi ^Aai 
7^ oZ'yad'a} TfTfXfurnxoTi, pfracAcuxfiv* 9^ opf ^^X' ta( €«'o- 
fAfVaf iyiXai x) jSifc xjl, Hirvn;, Sirs tsto) 9^ aX^a v-^^PftrA 
iro)SKa fA«vvciy ^oiroi a» ftjrov irvy^dtn) ovrot, «( Kh^M- 
y #!« Tw . Aj3f aJarty. 

Ettm ^^ • 5ti tlw yv»duK» %af46u xa^nfAiylw j^ to 
vfXf oy K^fASyoVf iSdn^Mtrt n iir% ra ird^ety 9^ 3wi, -^ 

Hf afAot IJc^iSto avToVy 9^ d ;^i»^ T3;VfX^ou sirnxoXxd'f}^^* 
VzrvxixoTTTO ya^ xomii \sm rHy Alyvrrrim, O SI, iJc^v, 
froXu in [xaXXou nXynKri' k^ v yvvi is dv^ii^OLj^y 9^ JSi* 
j^oi[d,iyn iti vu^a tx Kugpu sf (Afjcs' ts tI^/ X'^f ^' ^ ^'oAiv, 

Krjftf uiiy nrlov. £yJ tc yoc( in f^ii^oc. ttqXXcI iuxiXiuir 
jaIw cu/7^ hta) iroiMj Qvfaq coi flxi^ aj^i&* Xiyn famn* 
autc( Tf 010 on HT(^ X txto iy»oci 0, n Trmro^TO, aAA« 
Ti av ve^ trvi.'iwat p^ot^tVouro. Kou ya^ xv^ c^, auToc 
fib »iAifA'rrlk)f TfIfAfuTi|X£ky "^cyw ^ ^' irft^axsAsuoj^iV'), ^oiCOi 
ira(gatx0(d»jueu.— Kou Kug^f, ^^oi^oy [a\u riva, CKair^ xa- 

T£j«XfUff-£V, fTrHTOC i\ if^iy^ATOf oJAA' XTOf fA,i9 ivf S 

yukou, i;^« TO xotAAjfOk TfiA©^" yixwi^ ydf rilsMtirnks* <ru 
J^i, AaPSera, roT(rit JShxc o"/a« avToy to?!? Trotf' I/ax' (vosjluT 
Ji Fa^^fua; x) Tit-idrotg iroXvy x) xosAoy x6a'[A0K fi^vng^ 
kfraia, i «f «, — *<&* iri xJg Ta aAA^ irifx^ ifoUy aAA^ 
X, TO {jLymixa ttoAAoi j^wo'xeriv ol^iuq luwv, jc^ ^Khtrfayu- 
ciTOM auT^ oVa Wxof aVJ'f} dya^u. Kou cu ^f^ f^pi}; xx X E N P H N. 77 

t 

. . ' 1 

O fAi¥ in. .roujr» arruy avi^h, KAroncrHpuv rlu/ n 
yuireuXAy *Oiii ipffhq fi^Tro^ X; to» dyigotj o*la\t yxivouxM 
xaraAiirtfv inir ov}^o»to. H Jf yuvi) toC; /uUv sJifs^auc 
lK€Afu<rfi» ^^l^yrpivou' (ewe txv, s^i}, rcpJli cyw iiv^ufAou 
«i |3jfAo/uou) Ti? ^s rQff'jO stirs irOi^OL^iyHv^ 7^ iviT»^i¥ 
mvriij iTTuiau liTTBddvviy /iB&x«Aui)/ou avrlu/ rs 7^ rop 
ayigct ip ivi IfJkocrlu* H it r^fog ttoT^Kcl IxtriiacM fjyii 

VQl6i¥ TSrO, IvH ^S\v l/iVMij X; yOkktTTXW^idXV IdfiX^ CXdS- 

, cfoLrlet lavrtw , x^y SShd'eto^os 2^ t^. n^Vix rs dyigog rlw 
lavrfig xifaXlw , dmS^yrnDitv. H Si rg^^o; avwAof^u^oIo 
T£ 9^ mJCiiKuXvirlzv aiA^ojy uaffs^ fj H^vSretx iTrifthXiy, O 
Jg Kug^e, cog in&sro to ffyow 1? yMVcuxog, UirXa^ysig^ iVJoi • 
a T» ^JfrouTO |3o?;67](rou. Ot ^£ Cfk;sp^oi, iJ'okrfc to ^fyikii- 
fAiyoVy Tjftff ?yTK, ^ajfxvd^iyo^ xdnBtyoi rug dmydKOLgj 

iSTTCO'^rlo^y UTTff (TX^iy aUT8f £r>IXOT£f. ^Koi m T* 

/xs'^/CAa f^^XJS^ E'* ''"**3 '*'"" fupap^ww xip^wcSou Ag-yfTou* 
X; &m fAiy Tu MVCt) ruAtj, tu ayd^og k^ rv\g yvuouxog 67ny«- 
ypd^cu fcoTi tot, oyofAATOiy Zu^ioi y^ocfAfMUTx' xxtco il 
Sycu Tf«f AiTafl-* rAae, j^ KbAffaVS^ou, ^IKHnTOTX^N. 
O ii Kuf ©^, «f gVAtiff-iatrj rw 7rct^«, dya&eig t£ tJi/ yu- 
yx^y.a x^ ycdloXofv^ufAiyogy dnhfes* ^ k^ riim (mv^ vj dxogj gTrt" 
fjLiXii^iif (ag Tup^oifv froLVTuy rHy xxKuv, ?^ to fA',ir,iJi.x vharip* 78 EXGERPTA XX HiSTomcis. 

* t * * 

«VT» CL^^m. Kai fAtv 9raT9}^ X; t| fAurn^ vuAiu Jin, 
tfoang tixoff mreXcvTiixfo'ay cu/i^* ^s Kug^c f^uff-f r« 
vofA^^iiAtyx Ufif *i^ TH ;^o^x iSy^V^ro ITf^afi narfi ri 
wcirfimf 9^ ra» Ufa TrStri iiiiuKiVf uoBtsf. «i»6fi. KoifAii- 
tfl( ^ fv TO) ^oto'iKHiCj Svxf nii romiv cJo^cy €U/ti^ no<r- 
fXO»» xftirr^y rig ri %»r» A^^tavoVj ciir»v,— *0i;«xeiM»^, 
« Ku^s* u^if ))^ 'fffV d*^? a^A.-— TSto ^ «Jci» ro •vdif 
*^^T^(^^9 '^ SC^^*^*^ f Joxff ASivM on ri |3ix 11 TfAfur« ir«-> 
^fiD. £u6u( ouv X^Pfiay U^Sia, f9us A»f ri irar^'^ j^ 
HAio) j^ roHT ftAA0K d'fOMT e'ti T»y ax^ttv, «( Ilffa'iu 3ti- 
aro'iy, ctfjf |7rcu;^o/(A£i^o;* ^^ Zeu irar^ojc x^ HAUi 9^ Wvtk 
'* &£•», iiyi&i rdif^ 9^ nXfs^fict voXXSu 9^ x«Xuy iif«{- 

** froiHU Kf » HK <Xf^^' HoXXyi \t^i¥ X^f^^ ^''^^ 9L»yu 
<^ cy/iyi^td^xoy T^w ifAtrifM sTri/xgA^fty, 9^ lUlnrfiifrorl tiri 
** Tou< fuTu;^»(OUf vhjTff iy^fwroy iffoyn(r». AlrifMU J^ 

'^ T^i^^i iifoufAoyloty IjtAoi Jfy o7ov vtf otiuyot MSxarifjrc$» 
" ^ut(c&i 9^ tfAfurlu;^ JSvou." O /tAfv Ji}, rauTot irdiWatc, 
^ oixaJc iAS-wv, iJ'o^fv r'JIwf SvaTrauo-lo^f, 9^ x«TfxAi'3'i|. 
£^A ^c co^ft tuA, «t TtrayfAivyoi it^a-ioyn^ xivaeSg mCriw 
fjtf Agupv. O J* Iai'^ ©n n^««f iyavuiotro. Ot ¥ aJ XENOPHON. 79 Clf a i^ ry CfSfotioc <ruvc|3ouvfy auj^ raZra j^ r? rpi* 
Tfif HCftAccs T8C TToufat* * ol f ifrup^oy (rvyiixoAovdin(o« 

*' |3mi to rfX«f If Jfi tra^fpv* ( ex iroA\»if tvto (TH^ yiy« 

** ra i¥ 4riu0'i vofAt^ifAtyoc XftA»y Jox» x£)I«^«o^m* iirfT 

^* ^ayo/Agytw Vkiyiyvc^vMetu iiixw le^ mv IfAtw Juva/xiv, core 
*^ j^ rifioy 'fifai iiijfiiirori x^ifuvit r^i iftSi^ nirwr^ 
^' d3i*U'c^^ y»yyo|MCir«y, x^ vv Vh^Hpiirat iir* Khd'u/M^'« 
** vaf tHia 9TB lirv^nvn, Ka\ ri; fjtiv ftX^c iviUpy HI 
** ifjui iiimifMymi '^o/uiuBi^ rif il voMfMag ySxT ifAjl i»* 

*^ m w^ilifAnfAi¥nv xaraXsl'rrta' ecu r Ixmo'ajCAfiv ifiv oiiot 
^^ 0, Tft i invta^xfAlw. Kcet rov fji.h ir»Pi)^iur» ^iyo¥ 

** nwHoi^i yxXfwly^ in Hcc T£Ai«( fAtyet fg^^^Vf '^^ 
^^ ^^^^'^^ ixTnrratjtAEvuc* Nuy ^ ni^ rfXivnto'tfy x«- 

^^ «( S'foi 'ytugo^* x»T»A^9r« ^f rrxrgtia 3^ flXovg cu- 

** a'»Xciay 80 EXCERPTA EX H I S T O R I C I S. 

** (ptXoy(^ '^oiAiVfiy 7rfay|M.aTa u/*rv ^rajaj^tj. Eyw 'Ja 
*^ vui> f(Xci} [MP diMfori^aq VfjiSi ofMOitaif u TFouitg' to 
*^ it 7r^c(is\t\)€iv x^ Trfofiyet&cu l<p o^ rt ac xou^oc J'ox)} 
** €?kou, tSto wg^rarltt tw Trg^r/jw yf^o/jS/Ju, 3^ TrXetiytdVy 
** xara TO fixoCy CjCA^^f'^. £.7roudeu<Jiu; d^s k^ «jto( stm^ 
** \^^ Tr[<rtf« T>ic t/^nj T£ X; vfAsri^ag wocrgiil^^ roTg tt^ f<r- 
'^ |3iiT/g^Ky 8 jbtovov o&^fA^oriT, aAAd^ X; TToXirougy *}^ oStav 
*^ 7^ ^oiy.(i)¥ 7t^ A6yci)v v!zir«x«i/' 7^ vf^xg SI, Z vouit^j 
** 8T«f ij^ dgX?^ iTTouiiVoVf T8ff jutey ys^cuTi^Hi tr^^fAfiv^ 
_ ^* T«y ^g ytosri^w 7rg^TiT*jt*iJ^ou * *wf si^ vaXcuci x) «3'*a"- 

'^ Jov]e0t^ 9^ ifAHf oiToy iv ifMi' aoi 1^^, S Tayotoj^dcon^ <ra- 
'^ Tpdwlw etveu SdufAi M^iuv n X; A^f/Sfitm^ 9^ tpItw 
^^ KaJso'/iui'* TOtvja h cot iiSng, vofAi^co d^yluj fM$ H^^^ 

** x) TOUPOjtAa TUJ (3itO-*A«a^ TW Wg«j3uT€fW xaTaAiir«(iry «u- 

^' i9U[jt,0¥i»y ie troi uXwori^xv, Osrotag /a£V yif ai^d'^w* 
^^ 9ri^»])C ivf^<r\jifni Vhiiig i(Fvi otip^ o^co* aAA(x xdvrot <roi 

'-^ T^ JoXOUvJot dv^^UTTH^ lV^fOt,4V6tU vu^i^cu. ^To ^f iuftHMt* 

'^ rxTT^xnTori^tay <f ^1^9 'fy '>'o TroAA^^ [/.s^ifAPoiVf >^ to /(a^ 

^^ rxfAoi ifiyx fkXovetKiagy x^ to l^^sXtjetv ^ to KhjSs- 
f' AcusSoUy t^utos TO) jSactAfuoyri ^yosyxn O'ou jMo^AAoy ov^- 

** 0T« 00 TWf TO J^U<rOUI/ O-xtjTTTgJk TO ilw (ixtTiXfixy i$Oi^ 

** iTCo^oy If Ik, aAA o» TTifoi ^IXoi (TKnTrrgov (ixa-iXiStruf oA^- 
** Srirxroy 7^ xirfxXiTxroy, TLifoug il ^Jt^ii y'oyi,iCfi (pivH • 
'* fiitSjl a*'3'fw7r»{* (TToi^h ^ u9 ot ficuTO* TTifol fouyoiylof [ 

** Saffeg J X E ht P H N. 8t 


li '^ Soffi^ ^ raXXa rx irff uxora trfto-i t« aura fouyiTMf) 
^' a^a T8( irifsc rH^te^ iSt txafov lauroi* i) A xTffo'K 
'* avrUn i$'iy HafAug vvt rri fiiot^ ixXai iA»?iXo9 o-vy rii 
'* Mfywf. El iit 7^ ikkB^ ntfif witgd^ <ru/Af vXaxoi^ 
** Tii^ |3aM'»^fi«( VQiftd^, ' [AniafAo^iy frgort^p ^(X* ^ 
*^ •«-• T8 o/xed'fv ')|l(;o/bifV9. ' Kod itoXTtcu^ to» ad'fwirei aX« 

T8 aJrS wrifiJMrog fvynff i^ viro rjii ocuriiff /uinr^C 

" aJn» yoMtfy dyxwfAtyoij i^ tW aJtIu/ [Atirifct j^ ^ 

*^ AuToy ^arifOi irg^^'ayo^fuorrf^,-— ir«c « viyrw urn 

Auuirraroi; Mn vv a 01 9*101 v^ylu/TM dyeAi ng 

•htmimra of^fAfoMTf fA»rtu» ttot) «-oii(ffiiT£y aAA* firl 

'^ rmZra ttldi^ •ixoIp/mi Tf aXA« . f^iXixoe ^y«' 9^ 2n»C 

*^ 701 KvJkrou ir^yoHy iiiXfS' rln yif aXXta ifiXfif^ 
** fuy»i Sff Sra xoXov, »( iiik^ta j r/( J* ofxx^ ri/EAif-» 
'^ tfTTBU AS av^^ot fjklya ivy»iJ,t¥o» vtw^, »( i5i>,pi,i j 
'^ riyft ^ fo^ffirofi tk dSintiy^ ditKfH fAtydkn Syr'^^ 
** iruq di T0» diiXfiy ; Mtirf ii» ddrroy fAnieii <ru rirtf 
^^ sisransirttf (Ann v^f^vfAort^y TPOtfis-ta* ii%y% ydf oIxh* 
^ OTf jot roe T878 8Tf ayaO'ay kti oVi i^ot, ti o-oi. Si^irofi 
*' A 9^ Tft^iy t/vi p^a^ia'asjufi^ f A'lriViuc «v fAH^iyuy tu« 
** j^A n T«T« ; Ti'y* J* ay jSou^ijVac l^Vfirf^y a^fAfAOtXfly 
** dmXciPoif ; nW J* au^hoy ^Avi (piXSy fi rev «Jf A^v ; 
*^ m» a dTrdiim xdl^ioy vfoliiAoty 11 roy diiXfiy ; ^Movv 
^' roi, 2 Kaiyu|3v0'iV| tt^ts 9vroc ot^iAf » va^* dSihfta^ ii\ 
^' f&wof ir«f ^ Tciy icAAwy If ixv^frou.— -AAAac irge^ dfSv 
I ^ 9arfdt^y, frddisfj Ti/Aari oI)SKiiA8(; « ri 9^ rS ijiaoi j^«- 
I '' t^'^ fAi/^tt vfAiy* i yd( iiiwu tSto yt ffotfi^ iotuirs 
ft ' L diiyoUy S4 EXCX^FTA mX HiSTORIGIS. t w n ftlf i f i tH Vg s/AOi ori ly Tea a^pocXS 

•* fMndi |Mi TiX«nnwo», ■•—Tic ?»'a«c «uif y«TSvT«f , j^ rif 
** tX%f^ iwwicidi xoA«^«<y. — Kal X^C^h ** f '^•^ ;&ENO*ftNTQS r '^ kb ■ EENO#XlNTOS •KTPOT ANA BASE ftZ A'. [Ex Edit. Thoma Hutchinson. Oxon. 1735. 4^^] 
AAPEIOT 9^ TIafVirdriiot ^yiyvoiT) vaiiif tvo* ir^fo*- 

myj(»ps* *Kofe» il fAinirlikwiro iwo w «fX^f> ^^ 
avTov ^trarfdiftw iTroUcs* 9^ r^arnyoy Js aJroir aviin^t 

»y Kufofy AaPtfy Tkoscifi^imy »9 fiA«y' 9^, rcav *£AAtf- 

Toy aJcAfoir, w; i^PxAsuoi cu/t^. ^'O Jg irHdirou rt 9^ 

f/S^n uMuf "^TnvifATnt wctKiv ivi rlw i^ylw • O ^* «ff 
ATvAOr %ivi\iHi(F»^ 9^ drifJLa&Hff 'PsAfufrou ottw;. fAt)Vo7< 
rri croi CTrt ro) oHiXftfy aAA', tiy Jvpiitou, |3aa'(Acu<r« ayr' 
ixMH. Il»g\iirarii /Aiy Jij /tAHTfi^ "^uWf^g tw Ku(&7, f*- 
aSo-a auToy jtAolAAoy, D roy jSoto'iAfuoyTA A^ra^tf ^lu;. ^Onc 
#* dfixvSro Ttty vaga PaoriAcwf ir^of auroy, Trayra; srai 
2^Tid'a( dvtmfJkTTtrOf &&* iavrS /lAaAAoy fiXiK Myou, ^ 86 EXCCRPTA X3C HlSTORICIS. /; 

I ^ fiav^xS. JLa\ r5» irot^ lavr J H fia^fidfMif m/AiXSr^p 

TiiV i\ *E}i^(tfiiilfi» ii¥»ff,i¥ jO^»{^£y *ii fA<iXif» Uvyotlo Kh- 

^Ot# S» ftroicire rtuu ovXAeyfe , ii^ivtit H^g fiXotKotf iv 
ra7g voXkti, waf^yyaXt tok f(fV(»(X^^^ Ixatroiff A9f43«- 
»«» &J|f a( ^IliXoirovinim;, ^or»7rA«rsci^ |3fXri<r8C> ^c^C m- 
psXfuovref T»»j«ffp8C tamp voAscri* Km ^ tfvoiir Imvi- 
Kai viXfif ^TiMA^VBC ro i^jffiw^ tx pfttf-iXifl^g Mofk\¥9ui* 

XiVO/J/JHfj 'i9gtfY,9CU Wfi^ Ku^OV^ T8( fAb OMTf XTfiyi, TXC ^ 

fSi|3«A£». ^O Ji KSfO* N^A«j3«a9 r»( fivyorra^ ^^^a^ 
r^atTfv/Mfiy firoAto^xff MiXulov >^ x«1a yify j^ x«7^ 9»Aar-^ 
ray, j^ ivHfoiro xardytip ^rin Ixw'fTrrttxoTftc*-— Aum Sir 
£aAii TTfifxiTif «y ciMfJ Tx dSf^l^ctv TgolrtviACt. TlfOf ^ 
(Sao'iAlos rriiAWWf i^tn^ «Vf A^c »y auTx, MHyou o« re^vrag 
rif ttoAmc /*«AAoy| ^ Tiojoif /|yity »(X^^ »vrm' 9^ 11 jiAuVnf 
frwiirf»rrtv cu/n^ raZr», Sg-s jSdtO'iAcuc tii^ irgK losuroy 
2ih|38A^f XX i&mtroj Ti^sa^^uH A hofju^t woXtf^Sitrot 
Autov A/EAfi TA fft^niJAarx ietwetvSp* Sft iSh iy(p%r9 
dirSv iroAf/xx»Twy* j^ ydtf i Kv(^ (ifriirt[Ain rxc yty^ 
ye/u»fvx( iaff/Mig pACiAci Ix tc^v voAimv, & TioJAf^ync 

'AAA9 ^f f^»rtvfA» avytXiytro numff h Xfppoiniru Tiif 
xctravnisrifAg A|3u^x, ' 'wJlg tov Tfoweiy*— -KAfa{;^oc ?y 
AaxcJou/*oy»«fy foycif* rirta aMyywfiSffOi i Kv^o;, iyd&n 
Tf aJtov, 9^ idutr^v tu/Uji ' ^fAVfUf ia(nwif» ^O H Aa- 
|3»v TO XJi^^^^^y ffdnvfjifCt trvviXi^iv li^ rJru¥ r^y Xl^' 
IJkdrw, j^ iTrehiiAiip |x Xiffm^it igiJi4l^iV9if tok 0(H^ 

ToS XENOPHON. 87 «• ilhi «iiTi» f»f ^»jKiAtfi| ^tyvCf 1^ T(i«y fdmw (M&oif^ ^ig 

irf 19 ay oiJr^ ^jM^aXf urnTM. 0?t« ^2 «u to u 9fTr«- 

, 799 BoHfTiit, ftX«y o»Td( itMffy ficiXfVd'f, Aft|3«yT« iyffmg 
irtwXmf9ff w»ftk'ffft&m <St nri lUtcltat jSnAtfyul^ ffclliit^-' 

ZffMiysrtv Jf T*ir £TV/*^flUio», 1^ Zmx^atIu/ f Ayjulv^ 
^f»H( l>»r«f 1^ TjfraK, iXfAcud-cy »»if^»f Andorra; Ia0viv ota- 
irXiirirCy «#( veAi^iia'«y Ttojof igvii (ruv tomt fvyoi^i tJat Ms* 

iTA^iir ix Tiii xdfotg' ^ d^^i^et cJ( fv) txts; to^ ti J3af- 
|3»(ixoy 9^ TO *£)i^(tf/ixoi^ fvritvda ffciriVfMt* 9^ ^a^ftyy^- 
Af» T^ T< f^MafXfff Xot^oythf i^kmv, oorov n» «u/r^ ffocriVfA^* 
^ rZ AfifrlmrUf ^ TU9»K?^aiyim wfif rif ofKoi, 'iffwwiiA^ 

S( CUO^ V^OMflfxH TX fV TOU( ITOACO'S ^^fWXX, IfXAV VOfty* 

yciAi^ Xai^o»r« txc clki^otf, wXtw ovoo-oi iKoyei ^fio-aur tii^ 
axg^JAnc f\i?idrrn¥. ExmAio'i Ji 9^ tx; MiAnroy iroAiof • 

IUIIfT«(^9 ^ ^^( fVy«liff( fXSAlWO-C 0'uy OX/Tfl rf ATCVfd«|* 

V2V9^0/UfM^ EZCIEIIPTA SX HlSTOKICIS. iXfi. Kai rw» irxf' lovru A 0fK(|3<E^Mi twtftAmj 

'Oti Sv iveiHT* tIw svAXtyliu ^ e^-ervc Sjf^t fuAouutf 

rtt7{ vixin, ra^yynXi rare f^Vf»(j(9t( uutfsic Asfit^t 

p>Xtu«iTSt TiM«fff»itc T(uV veAtfff. Koi jS n'(M Iw 
»»\ wiXttf ^Tiwaf^fBC TO ei^euw, (x PoTiX/tlE hloft^ 
lirt 3" *a«iniraii vf«; Eugf* if»i»^ nXm MiAirr«>: 1 

>jv»f^M(, "i^nnteu ■w(i( KvfBt, tit ^i» aVixtrm, t«c 
i£i|3aA[i'. *0 ^1 EZgO' vassAfffSii* t«c fiuyorrar, ru»^i 
rfam^ti, ivoXtc^KR MiXiSln >^ %aM yi* i^ vWIa I«A«i 
T«», )^ JiTftftiTe xATctyAii *T»f txvnrrwxsTaC' — A*t» I 

(3artXi« vijuTNc, i^itf a'AXfoc wv aurv, JoSquew ti twvi 
ta; «eX«r ^aXXof, h TiNof f^vn* ifX"* *<'*t**'' >^ M /*> 
iniftv^asTTii' <UA^ TSUTa, ur' |3«iriXEuf ■nt v^^t lit 

mitit lifAfi T« ff«Tiv;uMTx JavNii^ii* ttfi sJiii jj 
ttUTwr raXi/wn-HV' i^ ys^ « Ku(0' avinjun ts( 
VP/nniif iafffitic (BairiXM ix tw* v«'X(UV, m 

x«Ta>TiOFff<x( A^iia, ^'ri*ti ri* Tf^« 
88 ExcERt'TA £X Hisronicis* «!x»Jk. Oi ii Himt fvfiOorro* (mVfuov y> ol/i;}) i^ 

Hf T«( fx T«v iroXcttv A»|3«yy ira^iycycro « ( Za^J'cK, o^rXr- 
t«( «( Tcr^AXi^iXriff * Tlfij^i9^ ii ircipiv l^w iwXirm^ 
IkVf «!( viyraxoiriii^ ^ X*^*^^' yv[A9iir»f ii wtrraKoirl^f* 

x^octd; Je Ax^uo^y ottX/tac Ixah^ <^C ifirronKocUv Il»'* 

iv ii 9^ 8r(^ x) 2«x^«rD( *rSv ifi»fi> M/Xuroy r^arfVf « * 
pfiif«y. Ourof f*iy ciV Xdfin^ wr^ dfUoyro. TiOJ«- 
f cpvD$ ^i Kocravoiivat ravrctf 7^ fAsi^wa iyfifr»fAt¥oi SvcUp 
a w( fir ft Tluvlia^f r^y va^aayiivlwj woftif) ^df |3«a'ftXf» 
^19 iivyotro rd^ig-oij Imrict^ iy((U¥ »( iriyraxomc* Keu 
P^o'iXEuc fAiv i-ii iin% nxso'S va^ot Tiosufs^yng rot Kug^*j 

9^ Juo, siri rov MouoivJg^v woretfAip, Tsrs to cvf^f ^tfo 
'wXg^fa* yifvfx ii Iwviy s^fuy^'u irXoioif Iwla. TStoh 
thld^iif f]^sXxivu 2j^^ ^^uyiisi; focS^fAov lly»f 7r»f»frciyyaf 
oxluy CSC KoXoo'cac, iroXiv oiKH/uSfinv, iiieufJLOva i^ (AtytixUu. 
EyraZ^a sfjLtivfy ifAifee,^ iTrli' ^ i}X£i Miym i ^iiflaXi^^ 
i^wv oirX»T«( p^iXisc, 9^ ^9r£XT«r£6( vtyrocxoaUif AoXoiro^c 
9^ Am»ya^ 9^ OAuvd'/sf • £»Tffud'cv l^fXotuyci r«^/AtfC '^f^^y 
va^afrdyfaf axpfriyf iii KiXouyifj rrif ^fvylai xoXiy oixx- 
/^'ii», fAcyolXfiy 9^ iviofifAoyx. Eyr»v^ot Kvfta fionrixua ^y, 
9^ wotfciiii^i^ fAtya^ iy^im ^%^im vXTi^tq^ £ fXMv^ ffin- 
^cuey ^079^ TirirH, oTroTf yvfAyMvu PsXoire Ificvroy 71 9^ t«ip ^vimu Jsr E N P H N. 89 

«r»Xf«C9 m{ 'f/ui|3«XKf» «( rey MMa(»J|g^»* tou Ji Ma^oifat 
tiiilj(0» Mxo^ri^ mm woiw. Eprctw^ti Xiyittu AiroA- 

A TitTp • irorccfMi kocXhtou M»(avau £»rao^at Si(* 

ymti Mic«lo/M?0^u rotvrd n rci jSaciXfia^ 9^ rlbv^ K£xeu« 
fii» (U(imXiU.* EvTAtda s/m »»i Kv^^ . ifAifat r^ioiMr- 
ra* 1^ jixff KXco^p^i^ Aaxi^flu/Aovi^, f uy«(9 hc^ 

IvfontirtQ', 1)(j»y iirXirmt X^xlxc ^ ZofocJIrfT^ e Af- 
xii, i)(mv iyrXir^i X>*^'*^^ Evrau^os Ku^^ ij^trct^ip 79^ 
mfidfAi^'rcip *EXbivywf ivoinav f» tm jroL^aMvaj 1^ iyi¥orr9 

dft^] rii ii^hXU%. 

Errfud'cv i^iXmiui t^^fiif inOj va^ttcayyotf fUx^ 

ftyfva f3'9ix£* Ttf il, H^Xtn i^Apf ^rXiyylii^ ;^u0'eu* 
fdfi^ff Ji T«ir dyiv» n) Kuf ^. EvrcS^iy f^cXauVfi TA^- 
{Mu( Juo, ira^o'atyyaiC i»itx»f tig KifotfAZv dyo^aVf tri" 
^» eix8/M»{u/y i^vrlw h rn Mucr/ot X^??^* £»rfud'fv 
i^iXauMi ra^/ubou( rfH;, iro^favayyAi Tfhaxovrcif dt KmS" go £XC£&PTA JEX HiStORICIS. ictty PucriXKory iroi^a Ku^»* 9^ lisiytr^ Ku^w Isui^ai pi^> 

EitrtvBa ij^skmipm rcAf^W iiof waf^viyyctf . fmet^ 
UAv xffim i Mtfji MiXiipoii, ri ^ffnyZv ^cikimg* if* 
mirtm* E»nu&iv fi(fXiiuii» .f«d|iA6vc Juo^ vn^AoiaKyyftc 
^iii rgM(* K«2 hlyirtu Jfud^ycu if K/Aioffce Ku£pu lii- 
s£fr«ciy voiMTiu ip ru wtiS^, rZu *£AXi?y»v 1^ T«ir jSntf^ 

JF^ioy M^y 9^ Oi cuy ocflljf* ri ^' iimvi^Uj KAf«^ 
X^( 'fF ^^ cxf*»it* TO St fAtw^Pf PI aXXoi rfarnyo/. £3ir» 

fnAavvoif TfT«y|u^siifli xar' iXctc i^ ^^^^^ ''^^i^^) Srm Si 
rit "EXXIu;*;, tr»(<XftuW if' i^f*Mr^, 7^ tl K/Xiom^ 

XfrHvag f^nixig, 1^ umiMStiif 9^ t»c dwriSott fxs»MM XE NOP HON. 91 li WIS iraf « t2c rif«T«y»C rmr "fiXXiiMw, ix/Xnin wfyfioL- 
A fWTA ffrg^ffvfir TOK rf «TM*rfltfr ^^ CTii iraXirtT^f, 

ft TtTc rfATurriif^ tTb^ riic 0^1ii/(»(. Tcm^ A ^f^f tt^ 

riK «(fMi/Mce^ilf * 9^ ' 01 Ix m «yo(0K9 sMTAXiiromf 
T» Afia, ciffuyoy*^ o» ^ ^£XX(u#ff ruv y£X«ri Ifki rag 

ra a^ tIuv^ TA^ty tou ffariv/iMr^f i^xifA^^u Ku* 

BmS^fir ij^fXoBuirif fcAfAoic r^ iK^ T»gA&ciyYotg Aho^iv, 
it hUnn, riif ^^vyiixC ^0X111 i^mrUu* Erra^&oi I/mcivi 
r^9 i^ifftf. Errcu^ i^cXavvn 2^^ rii Avnxovlctg 

;(c»f«» liTfT^f^f ^kfgfwxctu ToTi *'£XXi|0-»», J^ iroXifjLiav 
ovrav. EvTivd'ff» Ku^^ rtu/ 'SLihio9»9 eh KtXixlxw 

r^TiMTAf, ou$ MfiMiy £;(«, »^ avrip Mci^va roy 0£ocrff- 
X09. Kog^f Ay 1^3^ T«iv aXX»», s0fXftuv«i S^"* Ka7nr«- 

r^( ^ifxVf wiht¥ dtxou|b^f»(ciVy |E«£yffXiu/ x^ tiiwfAOpa, 

irfifm flif^Uu^ Miymfi^tw, ^ fonnxirhu ^a^iXaoVy 9^ 

Xlucf» ccI/ibIi. EyTiud'ry fir»^^To ^ftrPa>Sfci«y cir( t\w Ki- 92 EXCERF'FA £X HiSTORIClS. ^yyffAoc Acy^f ^'''^ XcXoiTTWC «tii 2u/»vf(rK tcp oLKfaf^^iwi 
iS&tro Tp, TC Mfir«»oc ffdriVfjLA on iv KtMxiA rf« fi«'« 
Tttv o^cwvy 1^ or» Tfirfet^ ifwu ^B&irXf^rac "^Sot^ Imnag 
tis fCiXix/ai^ T»iMU¥ i'XoyT»^ Tftc ActxcJflUjEAowwy i^aJtou 

ffiXf T0^( o-xuvacy iS i^vXxrlo^t ol KiXixic* Evrfu^^iv A lun-. 
T£J3ouvc» B( TTf^/oy /CAsyot, xaXov 9^ c9r»ppuTo;r, )^ ■ iivi^ 
Tra^vroiawSy {/^irXcuv, 9^ w^viXf^y' ^rcXu ^f 9^ ^o>iO'«i/m» 
9;^ fAiXlulw 9^ ^iyx^^y ^ TTV^ig 9^ X^tS'A( f f^li. ' O^tf /* 

aJro ffsSbiiyfl ix^S^^f ^ u4'iiXo» 9rfl»vT« ix - •9'^arriK <!( 
d'oXarlay* 

Karotpac A !i^gp^ THT^ T«f ^f^/iTy jfXacTf foA/MM( rlost^gmt, 
^a^atrolyycn tivre 9^ Uxoffiy sif Tuftri^^ viXiv 'f KiAixi^ 
AC /t^^y^Xtu; 1^ fuJ(a^/^o»i|(« Evraud'ft Yjo'ay t» £vff»viVioc 
fiot^tXfiOCf ri KiXixcav |3ao'iX/«c* 2^^ /(a/^DC ^ Tifc iriXf»c 
p» froTOtjMoc, KuJyoc WfACtf fujioc ^uo irXid'^^v. Tat/rlDU 
tIu/^ 9roX(» l^/Xfv^il 01 fvoixZvTfC) fX^ ZvfyHCiec, '«fC X^ 
fiov i^vgh Jib^ T(?& ^n' ^Xlw ol ri xoiv^Xei» rp^oyric* 
if^fivav at 9^ 04 vafot rlw •7o^rT»» o»x«»tcc fi^ £oXoic 9C| 
fv lojorc. Evva^a iij ii ZufvvfVioc y^i^i TTgpTi^^ Kug^u 
tt/vti ifjLgguff CfC T(«^0'xc ^Vx^ro* tv ^i T? v!sre^|3oX^ T«y 
«^a}» T^y «c T^ if^fi^iff i^o Xc^oi th Mfvcdvoc ffan^fApt" 
roi otvdXoifTo' 01 /fgy ifa^ctp cijprci^ov%fig ri iMira(xo(- 
TTiii^flu \SB^ rit ^iXixttv* 01 ^, xasi^Xiif^svrc^iy ^ « ^umi- 
)u)^KC ivgSp ro JbOio S'(ci'^.€ViJt^j iii ri^ oSi^f Sirq^ wX9^ 
yuj/jSjJ8i &7vX/o^* r.ffcty it iroi ixotrov iirXTrou. Oi J* 
ct^oiy CTraJii nxoy, rltu rt ireXty tquc Tdig^c ^i9|firo(0:Mr|, XENOPHON. 93 Xaot. T<% h avr^» KZfof il^ swk etr^Xu^ty m( rtu; ^rAur, 
iitrtw'i(M,irsro Ilvmtaiy vfo^ ixvriv o it nrt itfortf^ 
ital wu HfHtlo¥i ioLvrm fi( x/i^oc^ ixiiy f^, in rvrt 

^. Mrrse Ji TaKjT.^, iwH ^ytyiifovro a3SK.«Xoi$, Zvivvto-ig 

jfjpivit^ 9^ roXla;^ Ilf^o'ixtu;,— -'x| rtu/ x^fx¥ fAHXiri 0?^« 

&f9X«jui|3av£»y. 

Errav^* (jfAff»c Ku^^ 9^ ii rfAxta ifAifotg Axoo'tv* ot 
^ rfftTidilflu ^ihc ifxvav liytu tx irfim* xbsFciwltvoy yif 
litn Vki fixfriXix >cW, jbiid«5iivai it ix. Vki riru ipa<ra9m 

ffMu* 01 Ji airoy n tfixlSbkOy^ t^ ri \ssro^vyi» rci ixffVHy 
iwH ifl^^ro ir^liyou. KXia^^o; H rort fjt,\y fJ^.^xfoy i^i- 
fuyt Tov /Mil HotrawtrfoAfiym' vft^y if^ ifrii tyyto on 
ou ivyi^iteu ^ido'x&cUf avyinyx'ffj inxXnciay riy avroZ 
$i(ariUTuy' x^ v^uroy fji.iy iixxfus noXvy yj^ivoy Ifdf 
( Of ii ifiiyrtf id'avfAx^oy 7^ ivi(avm ) — - nrx cXf^i 
xpiii%* 

^* pifa TOM? wafovffi vfxyfAAviv. £/u,0i yic KZppq j^iyof 
*f i'f^irOf m) /mi ^tiyoyjx ix ril^ war^Uog^ ra ti aX^ 

** STI/bbDCTf, 9^ fAU^IXC COCdXf OOt^fiXX;* X( lyCil XxpuVy OUiC 

** fif T0 liiou xATf^s/EADif Ijuo), 'ftXX* 8^s xx^fiiv^adn^ctf 
T* AMw f(C ujbiac uxiraym. Kou vfunoy fAtv 9r^o( tou^ 
ff 8(»xd( i9roXf/bii90'aiy 9^ vhBTfjB rnc *EX^9f fri/tAW^ x/A9iy 94 EXGERPTA £X HlStOAlCIS. 


'* find* vfMVf f» m Xifpoyvon oiuT^ f£fX»uMiyy 'P^^** 
^* /^uHf dfoufScI^ 9oif liwiicSrraf ^EXA(ujac tIu;^ yiiiu 
^* Eff-ci^ A Ku(K fX0»Xff^ Xo^y u/bi«( w^tvifJu^^ Tms^ 

** Qy T4 «» tfCV, VHTOfJLSU* M# JUTOT |^» StiMffy M( £y<# 

^^ ^^EXXttootf dymy^v tig rxf ^f^ifmt^ vfoiii ts( ^'EXXii- 

*' vfAiig ifAo) HK l^iXsrs irH^icSIJf ouSi cWle^t *Y^ ^ 
TifMv fipojMflci, Xf Of Ti «ir iii/f TTturoiAtu, ^KofAt^ct yao 

** ruv u/AiV /*tv av ff»au t»juio<^ ova ion tt* o^y d f^ 
'^ fA4a^Hgf i» i» luetpoq Spcu oliMOut, it eip flxop tiqfsXritroUf 
** St' ay ix^(^^ aXiJuVao^T- *^ ^» X«' iw^f ?jru a> ^ 
** ufA#i^/ ur» rv¥ ypdfAfiv rjgrri.** TatJr* Sntp* w A 
rfaT4»reu e^ n avr* iiCHya, t^ ol a^ot, raHjra dno^iFctp^ 
jHf oTi i ^n wctfi Pct^tXcdP iro^uo^, ixifvisap* vo^ 
fi ii Hiyiy x^ IlaffiMya^ xrXf/s; « J^»XMt, Xx^ivrtg rm^ 
iirX» 9^ r« €ntvofifm, irgatrovgh^j^aprQ v»^ci KXf^MVM. 

*Kuf oc i\ rwoig '&nv^Sp ti 9^ Xvwov/uSf/jos^ fAtriwifAwtro^ 
r$p KXiot^^op* i ^' Hum /*!» «x jf^iXr, Xa^^a ^2 Tcut 
f^otTfcuTcay irtfAwuv ttfn^ ayyiXov, ?Xty£ ^»ffHpj ^iq xa- 
TonkrofAiVtfy TSTttv A( TO JjEOv* fji^anifAWf&mt J^ ixJXfufv 
aJriy* avro; ^ ix Ifn Upcu, Msri ii ravr» swct- 
y»yZp T«^ «UTi rf «Tj«T«f,-— »^ T»c 9r^<X.&M^ac ct^J, 
9^ Twy i>i^p 79¥ (3aXa/cc^ov,— SXsJs toioJIi. X EN OF HON. 95 ^Ml^M_*BMaH^^MiMBMMMaM^HMai^HB^Mi^>MHWM«*a*i 


** ^ ifAHt Iri • fKCi»9V YfmrUittUy (ixii 7^1 il ciWfirofAf9» 

^^ )b^ fliurif, tx idfi« fXMvy 'to /*!» fdy^ow^ tu^grt^t^ 
^* f9f^9i ^Ti v^MftJSft l/tAiMiruf ««rr« l^/rfvd'/bUiO' *um* 

^ \i8r' f/Aov ^^Mciic^tiu. £/bioi $vv ieittT i}Q Ufa Aj^ i/jA 

^* tj Ti ^11 iro»«fir sx rauriM^* Koi ^rf f^^f/6f0 «Jr«S^ 
^' «V£irr^» fioi #Mccr £»«Uy tw^ dcfaXif»ra fklyuf^f^ 
^ An Jit t9Hi7 aitiinUy itu% d^^^Jfara dwit^f^tp, 1^ 
** fotff T» Khni^fidi tf;S»fAffv* «i«v yiif rirwff in r(»m^ 
** yiSrt iiititBifiXei iin* *0 Si dv^ fnTStJi f^iy £j^ 

" Nii» 1^ irauTix^v, ^v ira»rfc ifAoim^ ifufAtp n 1^ Khrfl^ 
*^ vfd Xiytty 9f Ti TIC yiyyoifncH »ftf09 hvou. Taot 

« iy/<yk«rK9v* o{ J(y 1^ vraor' fx«iir8 iyxiXtvfOij Ktiifixm^ 
Tf( 'e»a ffn %7r9^loL, akcu t{i; Kug^u yvu/^tiif 1^ fi^hnv ^ 
diriiituA, £Tip i\ ifi Hwty w^p<af9i3fjiS^( aartvietv ti^ t«- 
j(ifa vopijfiS^ dq T19V ^E>5bkdiaf ffarnyu^ fiiy ixi&oi 
-alSbkH; dg tdy^^^f u (An ^sXi) Kxiaf^oi aVdTyfiir* rd S 
iSkr^JAdi dy^i^xt^i^j {^ f dyogd fi¥ h ri. jSa^jSoB^ixS 
ffmnvfA»rii^ 9^ ^wc^tvd^t&ou* s\^G»T«f ii Kug^v ourilir 

ouriw p6 EXCCRPTA £t HistoRicis. 

puJfK u/(AC?y XiysTM' (toX^^ ydif mfcof ih* a ipoi rif 
m iromr/oy) ^cJf ^t — r^ ocvif^f Sv ay IXno^f, irtiffofAou i 
ipyocToif fkihi^A* hot, tihn, on . j^ ^fX^^ iifdrd^fAoup 
&i TiC 9^ a^^ fAoi>afx »v^(tiwmv. Mtra ii rirw ofx- 
Ao; otVipi* i(3i Jax»uc fAiy rlu/ lUfOciay r» t« «rA»Mi luVfi^ 
xtXf uoyTO(, tfOXTf^ 9r^X(» rix§p- Ku jiy |mi xoiUfi/ »»* 2flhilKix*> 
'»u( J)e cJc fi(f)3's( an, iytfAim curiTv va^a viru^ '^ Xo/btflu* 
tfifAt^ct rlw" 'KTfij^ip, £i Jf r^, 9^ rZ nyifAm. ffhtni^ofksif^ 
^ av Ku^oc Jw. t/ xttXuf I 1^ ra axj» itjiAry xcAfw i» kZm 
v^y(.»T(ik»f/.^ocUi¥ ; £y« /) oKvoitw f^ $» tit ri frXoTm 

iti^' fo|3o//A«y J" £tv rw fiyfjiAOWy ^- a» J'loniy tTrtd^,: /ki 
il/*£( dytcyoif Sdip iXt ^^^^ '^^ ^^^ c^cXfim* |3iiXoi/*iiii / 
»v, axovToc axiui^ Ki/gpu, Xod'Jv avrov airsXOfrv* 8 ov 
Ju»aiTo» cV'i'* -— * AXX S'yMyc fn/iAA tauto^ fjii^ fXuafi(»t 
Sycui' ioxfT it /iaoi, uyif»t cXd'ci^ra; ir^oc Kug^v, cUnpi^ 
thriinoi^ <ruy KXiajOXtji*, ifmSiv ixitvoVf t/ jSiXfTOc i|jMft» 
Xf^o'ao^* Kay (Aty if /i v^a^tc vocfOLirXn^'ia o7»wi0 1^ 

XI8C ^Vflu T»»- nfl&ty TisTu on;va(»aj3^»rMy* cair ^i fAti^v¥ i 

a£»«y D Vftcocyra %fAat oiytiy^ f} vn&iyrot ''frfi^ fiXiaun X E NO P if K 97 f^^f ^ •inoM'ffy a€faxSf mu ceirioifMif*«— 7, rl / & irf)< 

SMI A^^0/4air, f^^^ efirJ|f«y iiri tu BuffftTii hvtmjm^ 
jmi^ iwix^rtm iMma rsAfJiic w^ rmw hf. 1^ ^^ 
Am^ fAdnfy* x^ir /m}» n hit, tIk;'^ Xxluf Ifn XtV^^^ ^* ' ^ 

nitmtC TOK 1< xaPO^JM /»iif 7y, 'Ifn afyn ir^C (WiAfoiy 

^ij^TMi 'lifAitXioir Iran J'cmif ! irfirt^9 If f^oy,— -^m 

^ PmriX&i ^7^<» ^'^ irr»v9* «»oui» oJ^Mf,-— b yt t^ 

Evnv^fy f£iXaivy« fcAfAif ivo^ irajB«r«tyyaC Jlsuiy ivi 
f Dt^ir 9rar«(/tM»^ S f y to iv^0* r^ia vXi^fa. ErrfvOnr 

irtT0pi»y S TO su(^ fiiiw. £»Tffu<&fi^ f^cAavtfv foA^i% 
iiof wc^mviyya^ fnmxouiixa, ttt loJKf, 'J KiXtxiac 
i^drlw iroAiy, jiri t? ^oAftTli}, clxBfAnlujj fAtytixlw 9^ 

iHwaii fx IIiAovoyt^rs win T^taxovra j^ whri^ i^ Iiri tau* 
T«ic yAuAj;^^ Ilud'ayp^a; AaxiJoujiAOirioc, *Hy«fro J^ 
auTMr Ta/*«( Aiyvrrioc i^ Efloir, rpj^wy i^oiuc rri^ac Kv^u 
viftt 9^ Hxoirip* mf iw§XUput MtXufif, ir% Ttojaf f^nr 

XfifiVo^C AftxiJflujtMMOC i^i T»v yi»Vy [AirdxiiAwr^ 
ysBlf Kvg^Vy firraxorrevc IPp^wr in>SrcKf Zif iffxrzym 1 98 EXCERPTA £X Hl^STORICIS. 

^\ Enwi&m ^ «• Totf A ff g t uoftft f4&€fif$i .^'ESMmc 
'^S^i9r«»TfC S^toi> va^a Ku^», tilftfxjtf'foi MrAnnnCy a^ ffvr- 

KiXiW fvXaitii* ri ^ {^»| t* ir^ 'P Su^iaify ^OMitX^K 
fXtyrro f uXiUin fvXArlfiy. Ami /imch it rirtap fi- mrrmr 
pof , Kff 0^ OM^MB^ fufof «-X«&^. ^'Aitmi A rifUow rm 

j(f «t» ftfA^T^m ' s^MfiTMtfwir vuAflii. ToJinf Smmi '^ l y i f " 
^ Kvg^ To^ »Wc fornrip^roy Smc oirxlraff ^ibn^tj^ 

fiXOo^fy, €» fvX^rlMcy ifli' rour Zv^/iuc TrvXanT itftf fiT9 
w^m^iiif toy Afi^ifAOv i Ku£^(, cx^vra iroXv rf^fiVfMk 
A|3g^«j/A«C Ji otf 'rpvre firoMi^ATo, ctXJi iwm Smy§ Ki- 

ctXfiA crVtiAaui'tVy ^X^> ^ iXfyfTo, Tfi«x6»r» iMffi»tm$ 

xclii^ '^ohMi. . EifTctZy ifuum^ n^ifmi iwrd^ 1^ 3mm^ 
Agxtff r(«Tiiyo(» 9^ Umw¥ i Mcyof f uc, f/M|3«Mrcr W^ 

X«fo ,1 X^NOPHON. 99 in Xmm miroif KiSg^ r(^^^v^• 9^ cl fAi» i^X^'^f ^^ 
iOiimK hr^, mitmii XnfXivvu' *cl f i%rm^w h «Xm- 

^^ tiwciAm^Mfj in ^vA "ihmM^miairiy^ (oOIk ^ iwn otj(jt9* 
** fill) irn &i»iriffuy«^»»f fjC*' 3^ '»'f *«'f «ff> wn lAw tS 
^ inmrnm wXm9* AXbM^ p« rs( diiff iu lymyt mvrwf 
^^ iui^u* M ifii'iimf iJ( iyti^ l«$ /mU air w-oi^ rif, 

*' ^, «KrK i^^ Koailm Md't in^i «/*«(, i nfMi^ irtfl Utf* 
'* Put. Km T9> rp(«# yf mvrSv 3^ rlxifft 1^ ywAuxafy 

j jbUy rmZra Xirw* oi #* ''EXIkfivffy it tk 9^ adv/t*orfgpc 

favayyott fixod'iy, sir} rov XaXov itoraykivj o¥r» to iv^c 

d^ j> jjMi^oir, 9^ diMm i% Aw^ iA rig ^a&rif «(• Ai Jf 
SiilfMUy ip cut i^ifH¥f H»f\)v»rtiot ^vap, ^Ag Cji^Wt itio^ 
fifim. Errsud'iy l^fXauyfi ro^fwf mVIff, «rft^aow'7^rac r^i** 
wrr», f«'f T0SC Tuyiif rs £ioifxietnof troroifAii, S ri £uf^ 
wkO^fm. EpTotiAa 1^^»p ri fifXco'tof (SoiviXiiA, TS^Sv^iiae; x«r£lcaua'rv^* XOO EXCERPTA SX HiSTORIGIS. KOtrficav^K Emv^ ij^^M^vm rcAft^f rfS^^ wmfttwdy^ 
y»f wirmmHatct^' iiri row Ev^my voTOfMy^ 2»r« ri 
fSfO* nrlot^ f;oMwf* t^ iriXi^ avt^^i lifimr^^ fktymXn i^' 
iuhfiiMiff 9ii\fmx^ MftMti. £yr«vd« fjMiyiiv ifni^ 

BdK^XMw* >^ xfXcvii oJm XfyMv T«UT« TOMT f^mtmf^ 
9^ ceyonrfiSny firfo^. Of A vomVarrcf ficxX«a-uftv, ««iiy- 
yfXX^y Tuvroi* oi i\ ffmr^Zrtu i;(aXcir«iyov T«!f rfAT«« 
yoTf^ 9^ ipcfCM mirwg wdxm raZra miirotg xfSwtau* t^ 
in 1f»9a$ icr«u, £p (Afi ng airoU ^nftMrn ihXf^ Smrtf 
9^ TOM» iF^if9ig ^ Kupi «va|3afri vafi riv war (fa t« 
Kvfs* 9^ Tftura, «» nri fMiyjw lovrm^ aXKa 3uiX»rr0* 
TO? fr«T^; KTg^Vf T«(St« 01 rfd^Tnyei ftirnyyfXAo»* t 
• varf5(^fT9 awfi sxar» dWo'iiv inyrf ot^yu^m fumgf 9wa» 
#f( Ba(|3uA£ovii jiHtfO'i, 7^ rip fAie^ov f»riX!i, f*^<^ ^i' ka* 
Yani<ni ry^ ^'JSXXluMRf fic l^yiaif fr«\iv. To Mfv Vii 
troXu t! *EX?Jwuui Srug iwa&n*'^^Mlmp ^ v^iv Xikop 
^tu ri ironio-so-iy of «A^oi ffanSrou^ vorigpn s^vrflu Kv- 
(y, S », ^vf Af^c TO airi ffdrwf/ka X^i^^ "^^ aXkWf 9^ 
Uiiirdfv 

** AyJfcCy i«v ffAoi irft^yfrfy Src xiv^uHuo-anmCy oSri 
^^ «f»ii0-ftmf^ Ttt» aAXitfir irXcoy ir^rifk'ivi&i ffarmrip 
♦* \a»^ KufH.— "T» 2y attAiu«0 «o»n^«i }— Nuk Jmtou KSfof 

'' Xf^*'^ ^|3i|yflu T0» Euffdrtuf woraf^u, wfU ^kop 
^^ Stoi^ 0, T« o« a2ILo« "EXbJlwig 'Sgnxfwivrat Ku^. Hy 
^' lA\9^fa( ' fimttffayrat rr<o^, J/bifif( ^o^frs ourioi oimu^ 
'^ agj^aprtg ri ^IgfiaipM, t^ ig Tr^ufAQrotroig vfM» Z^k 
^^ X^^^ ^^^94 T^yffyf ^ iSmfd^H" (iw(farm i" H rig XENOPHON. xoi "itm hMMrmnH rmZrOf mft^trrty a^ Jii^|3«^ai» W(\v rtuf iKxAjv 
iff a^ Ty rfATiv/Mri. «^f*i^K F^Sr, lEvfy* ** Eyi fthp 

Oi fib ill r^mritntUj » tXiriVi |My«fx«i( •rrf(, <wx*^* 

ysAfirfiirii. T«vra Jt iroiiir«( /i^3cii»f * oWirfr* A, i^ 
'ri «AAo rfftTfUjMi, tfM;|Sf «iriii'* a^ T»ir 2|gf|3«#vorr<nr f 

vtra/yuL Ol A 0^4'^^^^ 2Xf yoy, 2t» i wmwtSf SrO* • 
irsIofUc 2J|gfPaIJ( yfroiro irf (|ivf « pit rm, «XAa v'Xoiok* 2 

Eiexfi Ji d«i«» MirflUy 9^ tf-af «i( \9BD;(«^^«i rov n'trftfAov 
Kj^y iff Pn^iAiuo-orru 

fowdyyA^ virrhmraf s^ af ix»j»Taf ir^oc Toy A^a^Iu; frt« 

Mvou. £»rftu<&tfi IfAHvap n[Aifmf vf^ff >& mo'iTiVarro. 

uwAP ifAakiy Soffif doXarldi, a4/i»dii( A irX^^ff* fi J^e ts 
a^ JtxXo l»j|y uXnc S xmXdiM^ £w»rra S^air iJi«Jiiy cmbtm 
i^fMroL* i%yi(OP J* «A» fyifir. &ftfU A, v^XfifOi /m}» oi 
«yf Ml mi; «« eXiyou A ^r{»&oi om /MtyaAoM* Ivii^ffy A ^ 102 EXCEHPTA ZX HiSTORlCIS. f^mm'mr' iroK. T^i H Kf(« TJy dki9x9jiiS^m h wafmmkwm rtSk 

m(m^mf Saa^if Ifitf Xi^^n* Ti$ il wriiatj if tic 
r»x^ amV*i» Sr» A«fi|3»Mi»* irirovrfti y«f f^X*» ^'*' 

rip MMnm vrra/uMR^ to Ji(^ irAi^f ims*. £»T*vta jfy 

il AuT-n xare^ ri MavxSI KVHXtf* £»t«ivS'» fjfMiNiy if^ft^ 
'^(^^^9 ^ iwB^itlearo ri fftinvfJM* EvtiS^w tgiXoiuMir' 
f A^pouc ifiSfAOvt rfHQMouioM, ff-o^acMyyacf fif»i)MyT«ty t^ 
£jf (otTiiir 7rQr»fA09 iv i<£i^ 'X^i't 'b (ip^^^^'f^ ^ Hu'* 
;iac« £» TBTOK Tor^ F9^fAo7f iroXXft TM» xSm^vylow awli' 
XtrQ va99^ T0 Xifj£' i ^ 10 p^o^rofy sii a[>lb^o Hftgfif 
iStv* ikxi ^iXn Sir Sinu9m i x*^6^* ^'' ^^ JvouciirrKy ^jfnv 
dxirmf wtfi rit worotfjkoit i^irloynf 1^ iroiiivTcfy c!f B«|3ii» 
Amfoi nyov 1^ ItoXiiv, 9^ ocvrotyggoi^oum ^'irop i^w. Ti 
if rfATfti/Att • «-rT0» fWf^ivfy 1^ Tfimc^ inc n», ci /bMi tv 

^WAfu^MV « tfiXj^iTfiy, rtrl»fw viyXm. ' '*0 if &iyX^ iv« 
vftTfu fvU •j3oA»( 1^ if|i*io|3^ov Arlixeuc* 11 A suMrtSu 
iJo ;(«iVsui( Arlixyf ^X^t^* ^S^^ ^ i&Urm •/ f]f«^ 

riirttA X E NO P H N. 103 

raJvTiu hvfypmr^* 'Hy fk firm rSv rftS/uuiii, Sc witv 
ftmnfm nhmvp»f iwirt i wfiq iikf |9»Amto 2|gpriXf nu 

luc, Sn itof^ *hvxf^ if^fy 1^^'^ ^'( «' #(^I»m 
nc vif) WimCy 9^ fJihm nmrii wj^s^ ynXifs* tjgomf t^hK 
Tim vnXurtXfff j(iri$atq^ 9^ nig TPtxlXm^ mnif^ufU^ h%u 

fit w ^ty fUTttipu f^m«/M»0>ftv ra^ A/bbij^aiC. Tl Jt 
tfifbvairy ^iiXac |» Kv^c amiim vciext tW •!)», 1^ s Aa- 

yflm 9 wiXtfA69 iroioTra. 

ftiXH MiimfMn 7^ fAtyaXfif iyofua Si KotffAotpin* U roHmi^ 

nil* ttftifaty »i Sy(9¥ ftyoicfAdirmf hri^vXavay X'^grou 104 £xCCRPtA EX HlSTORICIS. Tihcf |3i«XaMi «rtireiiifMrfv <f ISti* rtv fMinxt;, 91^ ^rTW 
fMXiW* Tifro yif h jv rj X*f ?^ irXiSrw. A/bifiXf{«W«N» 
J/ T» In'owtn Twy Tf rv Mf NfiO^ c^^arinrtii' 1^ si KXuif^ 
yfni^ i Kximfxj^ x^/voic ahxm ^ ri Mimy^f irknytU 

coutw f Oft rf ATiwrfltfy f j^nrouvoy, ij{ i^fyw l^pk 

tW 2f(fi»v^p ri TOTA/uut, 1^ fXM xur»rKt(^i/Jjfi^ rbu 
ayof tfy, af iwinuM m rtw aSri vKn^tw 0^ tou Mi'* 
M**^ ^fotrtvfMr^f cuf o^ftyoft€ tok «'f(ft airiv* (Ko£^c 
#* «ir«Miix<yy oU^' In ' vgfoiU«vM) tmv A Mhm^ rfft- 
Tftin'mr £uA« jgft^<^iiv . tic^ «c «^f ' t KAut^p^oy iiiXmiitop* 
Toty iUTi Ty agiHi* 9^ evT^ /Mfv anrw nf^ifm* ocAX^ 
A AftS*^, a^ «IaXo(* ftfroft voXAol, x(OftV)i^( 'jluojMf vnc* 'O 
A xara^yH Vf to faurou r^oercv/uMi, 9^ cvduc #0(f ay*- 
yfAXii o?( T«i o«A»* 1^ Touf pkfv o«rXftT«€ ix/Acvo'cy m» 
TOU fAHHUf raf daffliaf y^oc t« ywmrd Birruf* outoy 
Jf X«|3«y T8( 0(S)taf 1^ Touc imrcaf, 01 So-ow ou;2|S €» 

T^ r^ATCU/UMITI irXflOUC « TfrTa^«3C0»Ta, (tOiPtMV J* Oft 

vXmfQi Qf^ntt^ ffXatuvcv tSh^ touc MuioyoCy cSfi fx«»»ov( 
iXiriwAii;(^cu, }^ ajro^ Mf vuva, a^ '^i^X^^ ^^^ '''^ ^A«« 
Oft A )^ ^frao^av ^isvrg^uirTK t^ wfctyiAmn. *0 A 17^ 
{fvo( C^X* 0^ vr^» wfijfcumff 1^ TA^iC ouojl liro- 
^'n TMif otrAiTolv) cui^uf Sv ^oiV TO fif o'oy dfjifforifm m* 
ywf^ 2&f TO Tft ov'Xoft, 9^ IJiHTo TOU KAio^^x^u fMI VOIftV 
Toturok *0 i\ fX^Afirmvftfy on, nurov oAiyou iiivmw* 
T0( KOiTO(Aiuo}i|»cUy frfd^i A/yoft to mutS wi^^V hdhmt 

Tf OlJtOlf ex tZ flivH f ^iVaO^. £» T9Ty ^)y (VA «ICf K«^ 

3^ l^rvAflo TO nfayiAay $viig bi»^ ri hr7k» m ri$ xif^f XENOPHON. 165 ij Alyw 5li« '* Kxloi^f 1^ n^of^r, >^ oi Jfx^t i oi ir«* 
'' ^imt ^E3k\mK^ in iff 7, re irt inrf. Ei ^f tim «&!• 

'' n *x«Ta»axo4'fc^, i^ vjea*; oJ iroAv ijmS Sftfp* 'immmc 

*^0«g^i iroAcpiflirfg^i D*/Mr» ?«ro»Tflu rif wofi fim^iXn 
*' mMr.'' AxoudTAc TAUTOi KXf aif;f0», iV ioivru iyi* itXtu fw, Jnri»y m tun^ ioln imr/ixc ;(*A/ovC| tn roue wgy* 

rii» ilfff pii iron JvMto^ aMc^ i#jilI«C 'fi Kjf* r^otrtviAa^ 
^nkH itayIii?Mi. T5 A Kjftt mxuTmrri ratZrm iiiuH ix«n( TO» ^yf/AfNi». 'O A OfOkTofy yofAiVaf ffo»/MK «u^ £i«u tsf linrtat, 
€9 iiifn) vAivrvf * «AAci f^9m Ti ?jp I»vt5 »inriv9^r lic/- 
Xir 1^ 'f v(^fip f lAiWf yig^fArifwra i^ ihrtnc- Tnjrtiv Io6 ExCtRPTA ZX HiSTORICIS. «WW«-!^»^"l^^^^Bri" »iw ntiw. O* A TAuTA MroMia'a»y dyayiyra tif r^ (ff- 

T«y x^iW rSP^mK, iif iy^vcTO* i ^ dwiffMnv h* Ufli 

*^ nafix»X£ffx vfAx^j apfftf ^lAoiy Sn-flif aiy uiiTv |3s» 

^' vtiVy Tiiro Iff »S# irf^ OftrrH ^neni, TSray )$ v^m- 
*' Tfv f»iv i/M«f . iroTn^ fAocfi^. uamxMv i^« emu* iirii 

'^ MroA^iam c^oi^ t^tn tW iP £«^0'il aicgiir«Xi»^ 9^ iyy 

lA$ri TAuTH, ffn,— 'A Of mat, cr^y t, ti «r< ffVixn^A ;---*0 

govy c#^ owTAf ^ jjMO^yMCy acJ« visT* ^bul dihHoy /ujjfMti *^iom^ 
fdi di Mmvcv;^ iuuiu^ ivoUts rvf c/uMSr ;(W(ai «, t» JAiHt ;-— 
£f n Op^T9)(."<H9uMw, tf^ • ^^fO** oir«T* aw SlyHK 
tIu;^ 0'CftUTOil itiyotfAhWf f\d»» fir» rov t?c Afrifui^ fimfA^f^ 
jMtocfbffiiXHo^flu 901 ffHi&Ayi^ wdwmt ifAfiy viffl^ iri^Xiir iJ'm. 
xdg /bboi, 9^ cXaPic «*«(* ffMu }— -Kcu railO* djMXiyn i Ofip* 

rou lfti^aiXfu40v f»Qi f«»ff(Ofy«lov«c}*^£Mr0if1O^ A i^Qf^* 

rS X E N P H N. 107 

Ji dwnL^9mr9 Sfr»|— «^ a 'jluo//bMi», li Ku^c, )rW y* «» Zt^ 

rtf i l^t^fX'f ^^^1^ yiniiu^ t^ n #•! Jlnefi.-^KAl- 

- voJluy vtMi 0^ c!( Tft;(irft* «K /UMiiUn Xei nir9» f uAar- 
Tf4r» ^^ 9C«^ii ^/*^^ *Tt HSTA rSroy Awu, r»v( iO/aov- 
Tflc fftAsf Tovrsc i? iroMiiF, T«vrv A T^f yMf/M9 tfn ^ 
*T9if «AAiK irgp&iAcu, Mm raZra^ xcAiuorro; Ku^v, 

T»« Efwit A fie rtu/ Af TAvara vxwtw mo^;^^, tou nro- 

mv, •&! ^r<d»fiiiTa ouliW iraM-ori jl^firi ouf oitmc aVffta»c» 
ouMff ilAif &i'j)u' ««a^o» i* aXXoi cllSbMi' rdfoi i* oitiU 
vmrorf AVTOU ffiftNi. 

f«2» ''y0u li^Mo xf^c tfyiro^i MiWa X fo* OcrfoiXdir, tov 
timvfut* aMi A revf latvrtir tiiroirlu MfT« A rlu; 
i|lra«Wy £iA» Tjr KkovW iifAcfos aiuro|uieXef irit^« f»ryaX« 
|3sriAf«c vxorrfc emiTT^AXDy Kv^u ^rf^i 'f 0x9'ihw ffot- 
TiBf. Kvfof ^l ^vyxAXfa-ftC ToOf rf »1iryowf 9^ Aopi^ay^vf twv 

'EAXiivmv^ fo8 EXCERFTA £X HiSTORICIS, 

'* dtSrpiww ^ lion fin fiaf^dfw o^pfA^X*^ ^'f*^* ^y^» ^* 
m^m lit bimAt^mt Sc xiKtn&iy 3^ \iaf\f nt v/mk iyJ 

^* /bifir irXiid'oc v^Xuy ^ froXX? )((«U7^ maertv* av Jf r«u- 
^^ ra ftva^di, 'raXX^i >^ oi^uyc^ou fAOf Jbx» tlinf ifMUf 

f' fitrJi^y oyTaiipy j^ turiXfAoau rffjofjJv^yf lyi vfMsif rip (mb 
f ^ eiit«Ji PsX^jMfMiir iwUrfm tok Qncoi (|i|Xyro» iroiiftfiy «MnX« 
f ^ d»ir* «-oXX«c ^ or/4«^ iroi«<r»v tc( ira^' ffMi «^«rf«^ iiSi 

Erravd^ft Ftf vXitd; va^iv, fvyi^ TafMOif w^fif A Kv|py^ 

V i/ui', 2^^ TO iv Toiirtf hhu jh mMm ri y ytUi T O ** 
^^ ay ^ £u ytyiQ ri, i fAtfAri&ai o-f IbiM i&^ if m ^fft^«- 

Axso-ftf TAvroL iXc^cir • Ku^f* ^' Alft^* Sr* |^» ifhiff Z 

^.^ / %^% IfiXlltfWfKI'f VfA«^ lir TMf I^T^I^f ffX«C TOVTMiV 
M fyX(«T<rC VOlip^lU. "'An II V1T0 4Mt»«3(«9 ^ «» i^ 

^^ <f, t\ im bidftf ruu fiX«», «» fu ymriUy «}ftji pii «i| X E N P H N. 109 

^^Imry ;2^Sr Ainf." Ol A rmirm dni^mnHf vSrot 
' Tf ivm vflAu v£^f*0r^iy 1^ rtiif JMm^ iJsnyyOkn, Em^ 

nvkff aSiS^K mimmri €flTi¥ ffpu, fay ufAnio'iM'iii. 'O J}^ 

fl»«'MrAii( mwciprm rUu yfufAlw, iwiwifM/wt, TlmfniXtS^ 

,nr9 y €un^ wdmrttf ico^wif ^»cAfyo»T0, fM f^x^^f ^'^ 

rw iitXfip ; N^ Ai', ipi i Kvf^^ Jiwif yi A«f«ff u ^ 
Jlofi^arMi fin vmfy 9^ i/m^ «VfAfj(, jim «/ME;(fi raSra 

SffAara ifiwcumfifa ^jgati^m. AX^0i /) Sroo fS««ijp'^ 
Aioi fWffCy «» Afrayif^M i(X*** ^^^ ^ *f ^ ^^^ fi'^ 
€%\im Tfriiy|My0i S^a». Ts Ji pft^rftXtiK f(«rfv/MarO' 

^mhCf a^ affjotlm iftwmynfifa ! xaIov i^ irf irliix9i'1«* AfifwS^ 
fMc< >S 'Jrfif«r< ^P f*0^X^C fif*ifttf viiitf he ^OiWxiK iXairtm. 
TaSrm Si iyyiXtiW wfii Kug^y ei oiurofAoXiia-ayTcc ix tmp 

f^^Xf"^ ^^ Sffg^ir lAii^fia'aiy Tiifir iroXsfAiwff raZra iyyiK" 
Ao». £rrfu&i» Jf Ku^^ f ^iXauvci r»9^|M0if f troi, irafot^ciy^ 
ym$ rpT$f wwny^yfkUta ru r^ATcvjutart vairri, 1^ rco '£X- 
^bi/ixtt j^ T^ Pag(30(^ix^* ucro ycif Tfturtr T19 «/(Acf^ no £XC£RPTA EX H I S T O R I C I S. 

fgyc h ^uxTVy jSttd^ir^i T« /ifv <<^fCP «fyu^ ir&Tf, ri 

rtiyQfi. 'Esi&gk in mh mi titifv)(ft 'in rS Tlypno^ «#« 
T«i|A» ffMvm* m^i A rirrptfitf ri fM» tSfO' vAfd'f loTMy 

Pa7!bkWri ik §ii i Evpfirtwf HlgXtimm A Umpi wmfttnT-' 

W9r9 Mm 'f Tftf gpv« Tavrn fil» S» rjf v/*^ Jw ^Adi« 

xivoff f AfiPfaiiiMTltt; fJuiitriPf SSIwuv cmo^ * Jotf mm r^ ir« 

X^^*f9 *^* ▼? f M fxariy air ixfUfnc r «f*ff oif ir|f rrcgp 9u»- 

KSfo^ ^ ^TfVy-— -Oux afOi hi ikayjthtUj J ft^ w rairtus 
raTi nf^fmt fAa^tTrm* Up f ahiAiU9V€ \9njgyv/bMu wm 
iin» rftA»»ra.-— T»To ri XS^^^^* '^^^* Mf Jivxiy, iirii Vdi- 
^SX&cai ou Jfxa vfAtftu* Evei f 'AC r^ ^^9(9 *k fKiKXvf 
|3d(0-iXfU( TO Kj^y fgdnviAA 2ij|gf|3flu»f»y, «J<p£f i^ ^^fV *& 
Tor^r ftAAoK arcyMiHcvflu th /ia»X'^^* ^^^ ^ ififmift Kv- 
g^c fvo^EUfTo ifJLiXniUwf {AoiXk^oy* Tfli A ^^''7 ^' ** 
t2 affAttroi xAdit/MfifOf tIcx/ wfH»y nrpiriro^ 9^ JlXiyiic f» 
^^£^ fp^oMf «*( «WT8* T« Jc irflAu «UA^ ipwnrafWffUpw XENOPHON. Ill 

anip TUfvn^f rSn mfAft Kvg^v irir»»y w^yfmwnu^ 'sA«u- 
MMr Mara x^arO*! li^rt% rS twwtf* t^ fudvc irSriv, tflc 

;^ wft^irxfUdMrjbili^. E»&« in iroXu( Tftf«;(0* iyiwilQ* 

(|m^9 9^ lecedifM^ c«C tbu irnvti rft^i» &ar»». £iA« Jit w 
viXXii orovJv xii9iV»vrOf l^Me^)^^' fih rd Jf^i» ^ 
«/|f«T^ 1XJ^9 ^(^ ^ E^^^arv} iroT«/M^y n^j^cM^ A 
>;C9fAflr«f* M J* ix^i fAiri Trrov' MfM0» Jf, 9^ r« ffd'^ 
rtvfMf Tf iidw/MOf xigai iyt rH *EXA(u;ix!* Tou A 
Pa(/3a(ixS, fff'TriMr juW IlA^Aa^irff aV X%>^ioM^ wufm Kxi* 

X» |3A^|3a(ixJir. Kug^ Jfy 9^ iinriMT fAFr* auth f^oxiriM, 
x«T» ri l^i^^f tMrAifriMsyti ^tf^a^i jMcyftAoKy 9^ vtfif #«< 
fUffitiQi^j 9^ fcfduiV'i ftdyjiff wTihu Kvgpu* Kvg^( A^ 
ij/iAluT s;^«» t(u/^ Xf ^aXtio'i nc rtu;^ iAcij(Jljiu xa^tfeHo. Aift^ 
S a^ Txc aAXx^ IIf^a*«( ^tXaTf ruTi xf^A«!V iv rS itoXijm^ 

w^formirihci 9^ wfoftffttim* Sj(op it 9^ f*«Xl"^(^ ^^ ^^' 

Kflu 112 EXCERPTA J5X H I S T O R 1 C I S. 

! ■ ' ' ■ ■ ; ■ ■ ■ ' ' - ■ - » » 

»efiX« Xtxnci, Xfo»u ^i » cv}(fS vff^or^ ttoorif |UfXft»(ft ti( 
Itf TO) vf^w SShvoAv'* Orf Ji iyyvrifov iy{yv9ifr$^ rcljfjM 
in 7^ ;^aAxe( r*c nffoum^ 1^ pi ^^jyfl'y *& ^ Tft^tif xa- 
roLfAuTt iylyyorvo. Ktu riVoi,¥ ImnXq pf» >Ji\M9dfi^uM$ 
iv\ ri iv»9i(Mt ruv froXtfMWt* (Tiosafi(¥nt ixtyito rirwt 
ifX^*) f;(o/cAf»o« ^i rirWf yi^fofifoi* <7(0fAf»o» ii •vXr* 
T«c ai)» iroAf^f^i (uX/v0Uf imrichy'' (Aiyuvriei A irroi iA/- 
yo»ro 2mu) JfXAot f Imtu^^ oAAm re^orcu. Ilarrfc ilfk 
Sroi xara tdlniy ly irAoiriw frXii^ JoA^iwm £cftro». IkfC 
m^f vfTf • n^ / AvrStf Sffj^Pbta isaXMWnra #u^»i9 mr* 
«)lbiifA«», ri2 ift9wmfif» Xty6iAtP€t, jfp^ov A rce i^iwrn^ 
Ml fx rwv dj^eimp fi( irXayiOv )S9nTfTa/4'''«9 >b ^^^ ' '^^^^ 
SiffW MC y?!' (3Afrorraiy c!c Aaxoirlci* 2t^ j»lu;^eifv. ^*H 
Ji yptifAn 3»y «( fic T»( Ta^«ic rwir ^EXAD^tfy iXmrttv 9^ 
2y^xot}/orrtty. *0 ^Voi KSpfit^vw^ Sri xaXiv»i W9^ 
ft^iXf^m T«K ^EXXfio^'^rCiu yf«tJ^Cu Tttv ^»f^(ia¥ ami* 

^& •■■•'.' * 

rgi^h i rirlptfvif ru KAici^yu i^^f iyM to r(»riU(Am 
%^r» (Ahov TO Ttfy 9reAf/iij«i», on fufi |3«<r»Af«( M9* xay 
Tyre, tfn^ Pixi/^/^f ^m».&* iip» wift^ln)* '0^» ^ KAi * 
tfX"^ '^^ ffclffflif rf^j 9^ «xiM0» Ku^s i^c# ovToi tjk EXkn* 
-lMf»'m}i^/All"|3ift^»Aifty (Too'arcp^ irA^d'fi 4D&ii» Pa^iAiu;, 
ttre f*<0*ov TO cftVTX ix^^^y '^v ^^(' fwwvu/bis \\m fi») oiafe^ 
S/btw( KA<a^;^o( 8x jfdfAiv liffnaafdirm "ihm rs «ot«/«» 

TO ^f^lOtr Xf^aCy p^PifAiVOi (An XVXA«^C<I| fX«T€(l#9l»* Ta> XENOPHON. 113 fAftXMC TTgOflfl* TO # £XA9|»l3COtr, OCT CTf fir TflC aVTO) fOjl/Oiry 

nynratrlfTO ix r^y ?ti ir^otfio»Tttv. Kai o Ku^o; , vxpg^ 
Xaivwf i ,wiw vfof atvrf ru r^Ariu/EAaTi, xxnieAXo Ixa* 
Ti^ ivoiipf T8( TC iroM^kUi aTroQxiirmf rif re fiXi* 
s;. *liup i\ etCropy ctiro ri EXAnyixZ, Sivofup AdwetTo^f 
^imXdffAf Jccutavrrio-aj^iiffTo «T* woifafyjAAoi'^o J', iVi- 
fSrafy JliTf, ^ Xiynp IxiXiMt wetci¥f ori ^roi Itfx t^ rot 9f»» 
y^9^ xaXa An* Totura jc Xiym, iofvCu Hxian iii rSv 

TO^m |0»TOCy 9^ Hf CTO TK Oo^uCoC* O Ji SsPOfHp §ifri¥f 

iri^ri cCiAnfiM Tra^tf^ytrai iiirifov %h* Ka\ ''U i6«u- 
/MM-fy TK irotfaTyiXkttf i^ H^ito o, ri k^ §m to (riyBniAa^ 
'0 ;i aV(x(»Wo, on ZEYS ZATHP ^ NIKH. 'O Ji 
Kjfoc axicxg^ — AlStJi ii^fifAou rt^ ff n, ^ tSto cr».— — 
Tauta a Mwir, MC Tii» IoiutS p^tf^ddf «9niAftu»r 9^ loc cri 
rflct irirletf» ^iii^k »ir§t^irny ri pxXayyt iir iXkiXm^ 
itUx i?raiairi^eif n 01 ^EXXmug^ 1^ «f;^o»To dtrioi U^i 
TOMT iroXffAioic* Ac Ji iro(ivo[jt,iyu¥ f^cxu/Aou»f rt t«c ^a- 
^yfof, TO iwtX€t7ri/4iifif ^ii(]^»ro ifofJt,u 6h¥* ^ ufAot If- 
VsyJ^arro ircivrsi, Oiov ?rf^ t^ EwccXlta I AfA/^tfo-t, x) wiyrtq 
ti fScoir. Afyso't J/ TtyfCy eJc Kj reiu^ iwlch tt^Iq roc io- 
(9not UiTrfiiTOiVf fXoy wotnyrfg tomt Tiriroif. Upv 3i to- 
^{UjbM ' ^(^ixvAio^ai, f xxAiirtfo-iv 0! ^o^fQagoi ro7g nraroig 9^ 
f cuyso-i. Kai fiinrauOx ^n f Jimxov yuJ^ ' ' xotTa x^fitro; 01 
£AAi|irfCy cfo»y ^ aAAtiAosCy jxi} ^Hv i^ofAu^ aAA* sv Ta^#f 
fTcdai. Ta Jl a^^o(T« c^s^eto,— ta /jS^ SI »vtu¥ ruy 
K^t^timy^ ra ii Hj hx rm LAADyo^y, Kthx iyii^tay* Oi 
{, CTff?r^O( oosiy, ;r^rro* en J^ oc tic ?<; xarfAti^OY), ttcr^f^ 
» linroSfGiAuif ixirXxytig* j^ iSlv juSfjroi i^l riroy irx^ 
^h ifx^ȴ* i^ xXXo; Si ruy ^EXXiivuy iv rxvtYi rii (ax" 114 £XC£RPTA EX HiSTORICIS. 

rSy dfAf^ aCro¥f if ug i^n}(jin iiixM* iK)^ mtfiWHfX" 
f/S/Snk ij(juy riy twv o-uv i»vr!a l^^xeo'iiuv iwftt* raj^i¥f 
linfkiXSiro o, ti ^roitiVa |3aa'»Xfuf. *Ka* ya^ inia wtroy^ 
en fAt^ov i)(Oi ri IlffO'ixH r(»rivfA»rei, Km wdifng 
Si ol rSy PoLfici(»y afp^ovTff, fAfcov tyoyTff ro aCrHvf n- 
yZyrOf pofAi^oyrig Sr»g iv dcfaXifdrc^ m»%j flv % i^u; 
aJrSv lxaTcgCi)9<v i, ^ A ri iroifuyyiiXtu XJ(V^^^^^9 ^P^^ 
ly p^fov^ cuSdvt&ai TO ffdrtviAOi, K»r|3«o'iAfU( Jn Tori 
/AfO'ov e;^wy tS( Io^uts fgoniZgf ofAUt < £« iymro ri Ku^« 
tCmv[jt.3 xtf»rQg» Eird it iing avrf f/t*cep^cTo Ix t8 f»aw- 
T/tf^ sJjE TOK aJrii nrxyfJ^oig gfAvgo&iyf imxafkimy dg 
(dg xuxAwo'itr. £»9^ J19 Ku^of idvocg^ fk^ ovi&iv yni/iJj/jo^ 
xaraxo^ ro *£XXiiyixov, tXftuvA dyrlog* 7^ s^CaAwv 'iruy 
TOK c£axoo-/otfy »ix^ Tvc 7(0 jSo^o-iAiMC rvroi,yf/S/Sug 7^ tig 
fvyiiy ergt^t rig l^ctxi^iAuif* x^ dfroKrwrn kiyirat 
avT^ Tf loLMm X'^V' Agrayifimy roy af^oyra ctv\ 

X2f i\ i Tfovi) iyiytrOf iiairirelgovrah 9^ 01 KJ^h l^a- 
xoo'ioiy AC TO Skdxfty iyA^cayrtg* wXriy vdyv oAiyoi dfA^ 
avroy %»riKd^^^v»yy ^iiov ol ifAorgdwil^oi Kx}iH/i^oy. 2uy 
raroig ii up, xavofx pao'iXea x^ to ajuf ex£f»oy ri^C 9^ 
ivflvg «x YiVf^fTO, «AX ef9r»yy-— O^tt to* a>o{a,— icto iir 
airiy* n^ iratlet xata to r/|fyov, 9^ TiT^cJo-xa J»<» tji OJ^oi- 
xoCy cJc f 10** Ktho'i^c IxTfog, ^9^ Ia^«i auTo; to t^au/mi 
^iKTi. Uouoyrx S* aJroy dx§yrl^ii ng vqlKt^^ iwo tov 
Of OaAjCAoVy ^taiug' 7^ |yrauS» /Aotp^e^et 9^ /So^o'iAfv; 1^ KT* X E N P H N. 115 

■ ■■'■■ 'I ' ■ 

^ciXta dwii»90Vp Krmriaf Xiyn* (^^f* fXAvu ya^ ?»)<— 
vg9^ aif auroi n a)rif«»c, ^ oxt» ^Oi a(f <roi ruy wtft au- 
Te» &firro It* avrS. Afr^vdrfi^ i\y o infOT»rot aJr^ 
rii» oxiiirWx«v 6f^T«», Xiytrxij iwftffi Sit iniflwiirx 
Kii^y, xftTAimJ^Va; iiri rH tTnrSf * irtgiirtCHv avrS. Kctt 
§i filffi fatri ^a^iXix xtXiia'al riita mvfdj^at airov Kv^ »* ( /<^ 
•I Hy ixvriy Ivio^fd^cu^ (nravdfAtPOp riv dxipdufiv' 3^t \ ^ 

^ X?*^^'*'* ^^' rffirloir it IfSgUf 9^ \f;sAAi«, ^ rd £XK»f 
iwwtf 01 agiTot ruv Utfcoty* irtrliAnro ^ pVo KJah J! 

fwra Ku^oir rev igx^^^ ys^ofuiymj ^etirtXiKdraro^ rt i^ 
afXjny d^niralog^ m( v:a^« vdyrw iiAoXoynrou ^Twy Ku^ai 
^ianTM9 fy irti^a yipi&ah Tt^unov /Ah y^ traXi rri iv^ 
Off nrauiivtTO x^ vvy ra aiiXfto h^ TOi; oiXAoi; vouc'ip 
%irrȴ wd^ra x^^rirof syojui'^cro* Udyrti ^ ^l rwv 

hi» ToXXnt fJLiv iruf^oa'}j¥np xarff/AaOoft ay xif, ofl^fly f 
iiip HTt dkia-ou ir liSv fV'- 0iA>rrAi ^ oi ^arJirc 9^ rig 
rifAUfAtvHg viro jSao-i^/tf; x^axyso'iy 9^ aAAsc ATi/Aa^o/AO^m* 
Mf' fJOu( T«r(ffc ovrf( fJLavidysinp ^ctg^ftv ri ^ »f^i&»u 
£»9aK KvfO( iviAaitfOirot fMy TrfZrop tup f)Aix»y I Joxft 
£»Ai, roK Tc TffdCuTf^oil 9^ ruy iavrn nirofttfi^uy fd.a?i^ 
Xo» iraOcSar iirnTd Si ^iXiTncirOLroq^^^rfng tviroK afifct 
j(jp^^oct. '£x^f»oif J* osuToy 9^ xfoy Wc top niXifxoy tfyWf 
tf^fxv; ri X| dxoyrUmgf fiXofAotiis'aToy Ayaiy ^ fii,tXirn^ 
(iraroy. Ewfi ii t? ^Xix(ot> tir^tartf 9^ fi?<Q6fi(oraroi ny, 
Xj T^o; rd 6ng{» [Atyroi fiXoxiySvydrarog.* Kai agriroy 
voTf ^ inift^ofAiymy .ix irfti^gVf dxxi ffviAirsiFuv xartiTTrd^- Il6 EXCERPTA EX HiSTORICIS.* psfif S}(if riXoi ^ xujUra¥i* k^ riy ir^uroif iMyjOk, |3«« 

Etth il xxrtwifi^fi vtro t! warfoi vatfXTrni Aviietf 
ri 7^ 4ff\jyi»^ Tfi( fAiyciXnif 9^ KamrxtoxiAip wfotrnyo^ ii 
^ wMtWf iviSAy^, oT( xaOyixa AC KarttXS vttlov afl^o/* 

Ti, puJfV 4^fvVfo^ai. Kdst yaL( 8» firirfuoir fi)k «ut^ a* tto- 
X«( mrfivofAtfai^ CTriVcuoir J* oi fti^Jl^i;* 1^ m rtf iroXi/iAft«( 
iysv£To, (nracocfUtH Kujbs^ Ivir^uf pfiJsy av t^^» ra; ffiro»- 
jfltc irafi^v. Toiya^s» circv Tioara^£^»fi liroAi^iio'f| vmcli 
ou TtiXHi txH^'a* Kv^ey Uxo^ro dvn TiosafifVHg, vAnir Mi- 
Aii<ri<uv* St Oft ^f, on in j[6cX» T8f fivytifra^ vfoi&ai, iftf^ 
CsvTo arjTop. Kfti y»( i^yo) lirf^fixvu^y ^^ lAfynr, on »x 

ay 70T£ T^QHTOf ilTH XWof^ ftUTOMT ^/Xo^ iymt^f 8 J^ <» fTI 

pU fAM; yiwiprOf cri Js 9^ xax*Q» ^vfoi^HM* ^itetytfoi f 
^y, ^ & r^i dyaXoit n xaxjy iroii(<rcify auTcy, »ix^y «ff^« 
fAfyoc* 9^ cup^ify ^< TiyfC auTJi i^f^f^ey, »( cu;^oiTo roov- 
Toy ;^oyoy ^y^ ^c; t< yixJn 3^ tk^ cu ^ thc xftxj; iroi- 
a(»rct; * iXi^i^iyQU Ka» ya^ !y 9rX«foi ii uvrZ gyi yt ay« 

Ou yuy/ c^)) 8^i rur »¥ m ciirei, «; Ty( xaxa^ys; x^ 
tfJiXKf fia KocTObytXZvf aXA* i^Sifxrok wdvrdiy irifjiMPiiro.- 
JIoXAaxi^ ^' ^^1/ (Jfi)> 7r«^« rdi fftCofAgyxi oi^i^ 9^ ^oJciJy 
Xf X'^6^^ f) ifiobXiAiy ftfOViAivxi ccvi^wroMg' aVi cy r^ rS 

aJcwc wogfUgSai, owoi T15 tiS'cAfi/, ^fj^oyr* ?, t* Trfo^c^PQin. 
^Tm fj.{}f70tyi dyA^ig dg woKtfMy iifJi,oXiyfiro SiocftgiyrtJi X E N P H N. * xiy ■B»""^ if ki(ot iiiXorrocf xtyinyiitiVf rir»f ^ ifX'^yrof iiroiiii %f 
u»rtf(ifiro x^(^^f ^ ixXoif. iufoif irlfAOt* *Sn founAcu 

rmy d^tH&Ai Jipou* To^yafiy iro^iXi ny ccf^yia rSy i- 
tikirruy xiyivviittyf iv» tic oloiro Kugoy ou^iviv^ 
^ai. 

^EU y£/M^y iixouairiyny, A tic ftJrw f»ytfo( y/yoiro liri* 

T^tfC TCCiSiy rHy Ix ri itixa fiXoxtfiiyruyt Kai yip 2y 

ikiAura ij(gi^06ro. Kai ya( ffarnye) >^ Aop^oyoi i ;^« 
fidrm hnui wfl^ IxSyoy iwMvvay^ dxX* iwti iyya<ray 
KifiaXitiTtfoy a»ai Kvfu aocJMf srliOot^HVy n to xotrot 
fiita uifhi. AXKi ^ii a tk yi ri aJtw wgo fd^xm 
^xakit wnftrwny, Hty^ vmron i^^i^^^* Aavi rUu 
x^/^MfkicLy. Toiyot^Hy xfotnfoi in ivnfirx^ wayri^ 
igyM Kufo) ixix^^^^y yiyi&a^m El it nyx ^iftan iuyiw 
Srra olx^ycfAoy ht li iixmn, n^ xarxaxivd^orrd n if 
^iTCf^ X^^9 ^^ ff'^oo'O^Vi 7F0iiyr»y iibtou ay wdirori 
d^Xtro, oXAcc 7^ wXdu tr^oviiliu* Sft 3^ niiuf iiriyayy 
]^ ixffOiXim IxruinOf 9^ » ^viiraro av rif, nxif» Kvfoy 
txfvfrrty i yif f^eyuv roTs f»yi^f xXini<riy ifeuyiro^ 
dxxd TTit^fifAtyof Xf^^ '''^^^ ''^^ uvox^DvioiAiyuy XP^* 
f«ds<ru ^$iAtf( y^iiiuj oarsf ^oiixra^iTo, 9^ tuvug yyotm 
oilxfj 7^ ixavHf H^iynt avyi^yig iyon o, ti ruyj^dyH 
^HXifAgyoi xart^yd^i&ony iiMXoyetrxi Tr^og trdyrm xfld^ 
TifOf ifi yiyi^M ii^aTTtvHv. Koti y»f mro rsro, Stm / 
9kVT0f tptxct fiXuiy-^€To iii&mf dg cvyigyig ?;^oi, 9^ av" 

rif Il8 EXCBRPTA EX HiSTORICIS, .\« ?. •• -/. Capz 2f^ wolSbM* ToZrx Js in vdyra (AciXis'a roTg fi» 
A«K ^iiif 'ir^9? rip rfivoy sxars vxoTrSvf 9^ ot8 fAoiXtfOt 
igifn ixag'Q9 hiiAivov, Kai o(r» T(^ trdfAart avri X0(r- -" 

fAo»y 9^ irf^i T8T(i»v Xiyu¥ avroy tfao'otpf on ro (aip 
ixvrZ vifikx oux £9 -itfvaiTO roirotf vatrt xo^'pufiiiiraiiy fi^ 

I 

Asc ^ xaAfii)C xixoo-juiijBAfirKfy fA/yifov xoCfAOv ayifii >o- 
fA/^i. ^Kai TO piir r« [AiyiXot itixSp ri; fiXsg tZ - 
woiovyraf iih ictVfAafivj mifii yt 9^ tvpariSrifof iu* ^ 
ro S\ rn EtrijuifXMo& wigtSyai rSif flXm^ 9^ rS /rrgohfAStr^ - 
6a(i Xt^P'^i&otif raZra /btaX^oy e/Aoiyc Jox^f iyotfi S^ 
van. Kvgoi yif m/tATri ^ixii otya ifjuisSg To^otm^, 
iirin iravu %tv9 AftCoft^ Afyttv^oTi itiru Ji^ ^roAAou p^ovov 

TOUTS n^tOM Of|ri|) i9riTU^0f*4^^?T0UT0 OUlf 0'9» ^'R'fjtAvJ/f, S^ ^^f- TOi «f roZrop Ixirinir rnf^ffov dp otf iMobufX ^iA«f .-— 

IIoAAaXlC Jf X^*'^^ ^/A»6f »TBC tvifATTty 1^ 0|PT6» Yf/tAlVcOt, 

9^ ftAAtt Toioit/Ta, fTTiAfiyfiv xfAft/«y top ft^oprct^ — ^TouVoic 
JoJn Kuf o;" |3ouA£Tai 3y 9^ <r« rovruu ys}j<ra&atu — -Ovx — 
ii X*^®^ •'waviof irayu ftfi», avrog ^ iSivxro wafOKnuvac^ 
roSoei, Jitt TO iroAAov; e^'iv u^nf^ETosCy ^ i^i rlui 
svi/i^sA^ifty, tinwifAirm sxtAfus TOi)f fiAsc tok t^ ix\jJco» 
vifkATX ayHTiy iViroi? Ij^SftAAfiv toutov t' x*^ov> **^f /*iJ 
9rfiy«yTi( tsc lauTou ^/Ah? iyaa-ip. Ei Jc Jw ttot* wo. 
^£00iTo, >^ vAftfo* fA£AAoi£» oi);«<&ai, w^otrxaXSy rov^ ^/A«c 
stTTTsJ^aeioAoycfTOi «c ^>iAomj 2c T^jtAoS* «r« £y«y?, s^ Sv 
Jixiddj iiiy» x([y» uVo TrXuSvm m^iXyi&M^ oin *£A- « 
AuW ouTf |3«^£o(^<a». Tix/(Ati^ioy ^i rovrs T^riicva^ X E N P H N, 119 

. vXtu/ Ofoyrag ivfX^f HCc* (^ oZrog i\, 8» wiro T*rw 9I 
SifiUf r»j(\i otitlif tvgi Kvg(a ^iXamjPov, n iamS') iro- 
fi Jf jS^o-iX/tfc voXAoi irgif Kvfop dTnix6o¥f iwH w^m 
Af^iof aXAifAoi( lyipotro* 7^ Q\iro% ^rtoi^ ol /MXifa u«* 
AVTOU iyawufAinif vofAi^oifrif, woifi Kvf(a ovra dyoAd^ 
a^iMTff «( »¥ rtgASi Tuyp^avciify ^ vagi jSacftAa, Mf- 
y« A TcxfAif^ioir 9^ TO, ly Tti riXfVTti T^u P/s, auTM yW« 

Tou, vdvrtt ol w»f airip ^ihoi 9^ avurgdwi^oi lAayi* 
ftktm arfOoivoy vwtf Kvgs, wXtw A^ioeis* ourof J2 rgm 
rayi^^^^i Irvyxj^vtv iwt rtf . iumv/Mi rov Imnni ^pvimt* 
ii ^' jfo^iTo Ku^oy TFtjflanoraj, tfvyty 1)(Ui¥ ^ to rgirm^ 
fAd Trap, ov jynro. 

ii^idm Bao-iAfuc Jc, 9^ oi ai)y aJt)^, Ji«x«v daarliTTH 
«i; TO KigHQit fgaroiTifop* x^ qI fAh fAtra A^iaijc oJxm 
'iVavtaiy aXKa ^cuyHori ^i^c r$Z aCruy ^garoiriin ttg t 
raO/Aov, fv^fv £g(AtwTQ* (^TiT]agtg H l?iiy ovro vaga* 
irdyfat t1}C o^ou ^yai) jSoto'iAfuc ^f^ X| 01 (rvy avrSf rd 
n iXKa ttoXXx iiagndt^nin, 9^ jhu ^UKatia jtw" Ku* 
fs TraXXaalia, rlw (rofluj x^ xa/Jw XiyofAiylw Syoif . 
Aa/xSavct. *H ^f M»Ay)o-ui 11 vturifa, XfifdX^a vvi 
rSy diAfi ^aciXia, hftiiysk yvjuytf vgoc tcu» *£AAi|Hi»p 
*oi fTu;^ov Iv rtiTg (TMVofogoig ovXoi i}(fiyrtg* 9^ am« 
7a)(JiiyTtCy vokXovg ^ rtay iiagirai^oyruy dTFtKruyaVp 
•I Js 9^ auTwy a?r£9a&»oy* ou fAtu/ fi^uyov ^^f, aAA» xfti 
rauTuir. iffuiray, ^ Tot,hXa oo-a fvre; auTcSy, 9^ X£^l*^* 
9^ ayS^fUiVQij iyiy^yrOj 9ra(»Ta» scuo'aiy. Evrau^ob i^i^^y 

A^lfAliW 4 I20 EXCERPTA EX HiSTORICIS. 

«)SkiiA(tfy . |3a0-iAcuc rs 7^ ot ''£)S^iiiffC iq rfidKowra r0»- 

s(#»T<(* 01 (Ts igw^oritsif tag iii% irdvrtg pixSrrsq. *£lq 
H i&orr^ ol pb "EXbi/ajt^y on P«(riXfuc vvp ffAnvfAan 

•Tft 0! ^'fi^SbcluiK vtxwf » TO xail* iavroviy ^ ci ; re ir^oSiFy • 
ci^oirro Jic^xoyrsf, fvrotud'A J11 pao-iXfv; jbifv aSrooll^H 
T0Cf< f«urou, 9^ cvvruTlirar fi KXiotf^og iCirXcJcTOy 
Hfo^^v xoAfVac, (^vXrifnturotroq yaf Jir) ci wiiAnoigp 
Tiyft^f J xarrff foiiy ittI to rf »Tiir«Jb» a^^'^orrfc. 

Eir rovTO) ^atriXtig irixiv SSXog ?» ^^ oo'iciv, dg Uoxcf , 
Iffndfv. 'Koii 01 fA%¥ EXbJjujtg cvg'fAfsvrtg ircifciffxivd*- 
^•ir^i^ (jf roturt? vfoviivrii 9^ iij^ifAsifor i /k ^triXsug 
rrnin^. [M¥ «x i'^y ^ it irotfSxisy tj^u rw tirnvfAB xeparo^f ^ 
ruixfi 7^ dwiiyxyiv^ dtaXxQiv 7^ rig iy t? jcmk;^)? ^f of roig 
^£)S^f|v/tC ccvroiAoX'ia'arragf 7^ TKrvafi^yi^v^ 7^ rig <rv¥ aj- 
T^. *0 yaf TiO'Cft^f^ynC h rrf ir^dnj awotu ovx ifvynVf 
£\Xi iinX»9t 7^ wetfi ro¥ worafAoit xccri rovg^ElSbJiyxg ^rcX- 
r»fdg* iitXA^ym ii KarixroiVi [jiiv oiiiya^ ita^drng i$ ot 
^£XXiiVfC ivMot 7^ 9)Xoyri^o» mutou;. Evi&iyng il AfAfirro' 
Ximc ifX^ '^^^ viXrag-uy^ 7^ ixlyito fgoyifMg ytyio^* 
*0 S» Ttciroififyn^f dg fuioy iytatj dwnXXdyn* dg Si to g-oa* 
rimioy df^xofAivog rSiy ^EXXiiyuy^ Ixn o'vvrvy^dyet j3«a'ft* - 
xSf 7^ ofAou ifi vdxiy trvyraj^dfAtyoi Ivo^Evoyro, Eth i* 
«r«y 7i»rd ro Myvfxoy rZy ^EXX-iyuy xs^ag^ ^Snaay ol "EX* 
XnKf f*'n ^7rfo<rctyoisy ir^og to x/jac, 7^ frtfiTrrvj^aync dfi,* - 
foriftAiy auT»r fiaxor^/stav' 7^ iiixti uvroTc iy»vriirsHy 
TO x/^ACy ^7^ TToiyiVOLfrboci oTTurisy roy froraiAoy. ^Ey Z 31 
roSrct iSovXiioyrOy tcj S^ PcunXtig ^ Trot^oLfAri^dfAtyog tic to 
miri %^l*»9 x«TiV^«J» iyayriot^ t^v fdxxyya^ Sfrmg to 

wgSroy X E N P H ht: iM 

ixiti)(ovrOf ^d'XbJ ix irA«oi/(^, u rov^i&iitj tfivyoy' ol f 

01 a/A^ |3«o'iAf«* 9r£^oi /(acv bx^ti, rZv Si Iniriup i xif^ 
" fUcirXiso^' i^i TO TFO^if/SfJoy ^Mi yiyydimm. KaJ tq p^c- 

To^ Xo^op ol Ifrrrng' i ji/S^roi cri a^^ioif dlSbJ aXXoi a)i^«- 

^ ^»' {i|/fA8T0 J' a Ao^>^ TWk Ivirim* TiX^ ^ 9^ iriynt 

iiFi'^ipiVOLP. 'O Sy KXsa^;^^ xx iyi^l^etCfy im to» Ao« 

^y, dUib^ vS0D^ auTov rii<r^C to r^o^Tfu/tAa, viiMirH Auxioy 

Toy Dupaxvcioy 9^ a(>i^o» ciri top }iifoy^ x^ xfXfuff, xxriSo^" 

rcif Tce vhiTc^ Tx Acf X, ti sfiy arrayyaXeu* . Kcu i Auxiof 

iXaffif 7^ liuy dw»yyil^H oti fivyii(r^y iyot x^aro;, ^7C'* 

^oy S ort raZroi ?y, 9^ uAioc ^^JfTo. ^Eyrotud'A f tfn^o^oty 

01 ^'fi^nyi^y 9^ S'e/^c'oi T£ft oirXx uvBTrAvoyro* x^ afAX [jiiy 

•. /S'aujuiai^oy, oTi iSaiki Ku^o( fouyono^ iS oc^oi iit auTX 

- ^jcic votfiiiet' ^i y> Yiiicray xvroy ridytixorx^ aAX* fixdt^oy 

' i tidxoyrx oiX^cQfy n xaTaXijil/ojCAfyoy ri ^rg^sXfiXax/you* 

)^ auToV sjSxXevoyro, h auTx lAtiyayrti rx (nctvofi^x iilxv*^ 

ix dyxyoiyrOf y) xirioitu ^fhi to ffxriynioy. EJo^fy xy 

auTor^ diFiiytu' x^ a^ixyxyrou, ^dfAfi iigvifoyf titi rxg o^n** 

wtf. T«oTn? /Afy Tw; ifAifxi riro to tiX^ lyfycTo. 

KaraX«/u|3a»xo'ft ^ Tuy tc aXXwy ^^rtfAdruy rx TfXffr^ 

iitfva^lAiyXy ^ et Ti cnfoy n ^roroy t^y* x^ to^c xfAOi^xg 122 EXCEEPTA IS X H I S T O R I C I S. 

\ 

«j»^M»»»»»—— ^"^i— ^^1— — — ^— — i— — i^— — i— — — — — ^— "W^^^— ^F ■ II I ■— — » ^ 

I 

Tc cfoigm AajSoi to ffOLroiniov Ms^df 2|gfA JbiV roTc "SA- 

^ rotireif rirt. o! <ruv |3a(«'iAffif Svnpftaveuf* ict ^<»imw¥^ 

ya^ a yL^treiXvfrtu to rfa^TCUjCAft tt^oc «(iro9y (SdtO'lPUvc 
ffaifii. TautIu; /mU Sy rim pvxra stm Jiiyfvoyro* 

"Ex"" tS K r P O r A N A B A S E n 2 B*. 

^lAsA, >^ "^Ittvtjiaii^cvtc; t^( xf^aXa; ^IrsAf uTno-av* «; fA{ v 
auTioy KAf«^;^^, ofAoXoynfAivui ix. wdvrup 'rZv ifAVCi^ttC 
avTH l^iyrtaVf ioj^a^ yfiicS^ d^ig »^ TroXsfAixo^ 9^ f ftAovoAi* 
po( l^irtai, Kou ya^ ^19 ctf( [My 7ri\i(Ji,^ 3v to?? A«- 
xiicufAOvUh^ vfoc T«c A6Ici;oui{fy va^iixetvip* Ivet ^ Hpn^n 
lymroj TFHfroL^ rlw airH rroXiy w( ol S^St^bc diiwiffi 
rig ^ETSbJxvaif 9^ S^ir^a^a/bify^ cJc livvaro vagot T«y 
'E(pi^ci3v^ l^nrAfi cJf TroAcjtAiia'WV tok vBsrtf XfppoMiO'a 9^ II«i"* 
fty^H^ Qfot^lvm E^TH ii fd.ir»y¥iyrsg ttu; ''ol EfofOi^ nin 
i^<a oyr^ aurS, '^i^nfiife^v »Mv iiret^Syro i^ ISjcas, h" 
ra.vS^» jJxiT* 7fi3'£Tou, aAA* ^S^iro irXim ftff *EAAn(orcuf- 
rov. Ex Tara 9^ f3'a»aTw3"u ^xCBTO^ twv f» Tp Z^ropni 
TiAwVy fij; aVffS'tty. H^fi ^9 fvydg m, ig)(£Ta4 irfo$ Kd« 
gp», 9£; o^oiOK fAsy Aoyoif tvetcs Kv^Vf dXXoi^Jt yiyoaV" 
ram* iiiuici i' tun^ Kuf0> '°^ufi8? iagetxig' Ji Aa|3»»^ 
sx *(^ pa^v(x(ocv irfclTriTO, ccAA' ^^^ riruif ruv XJl^'* 
lAoirm (TuAAsJaf T^inviua^ iTroXifxgi roTg 0f «0/* 9^ l^o^X^ 
T£ {vixijcTf, 9^ *&!» o-oPTX *' Spiff, 9^ ?y«y aUTOUJ* 3^ 9'0A<« I* 
•i XENOPHON. 123 

jtm inyi¥iTo, PX(^^ ^^ KZfoc Ihiiin tod f^arivfAarH' 
Toturoi o«» f tX«iroA/(Aii Joxw (fyi^i t^ytt iytu^ ofig^ 

raSrct v«i«fy. £xcf»^ ^, MOQirf^ a^ — rtira ^ionlw^ tfOnAf 
fawauoiit f»i viXifAQp' ovru fAip fiXoiriXiiM^ «». IIoA^- 
fUJMf Jf au rauTff Mvou Uokh^ on fiXonlifivyog rt iv^ ^ 
ifAtfmi 9^ iFVxro; «y«y sirt tou; TroXtfAisi^f i^ iy roTg iuvolx 
^iyi[A&*f c^C Oi voL^oyrii nayra^oZ irauxtg UfAoXoyaym 
Kcu dfXfxoi H Ixiysro avcu, laq Svyxrov, ix, tou toiquts 
Theirs, oTfir 7^ exAir0* «i;(f y. Iicai^o; [aiu yi^^ 2^ ng 7^ 

itJi^^y f^O»Tl^tffV DV, OTTUi ll^H H f^TiX ftUTOU TO^ MnTf)- 

Jfftfty 9^ irccfaiTKiva^iiv Tavrx* Ixoiyog ii 7^ ifATroiricou roTi 

9'«»fOUC»Vy *Ui oJx CtTFlfiOy BH KXlflSfp^W. TOUTO ^S CTTo/f* 

fx roZ yjxXtvo^ Hvaum Kou T'^a^ l^iy ^\)yyoi iiv, 9^ Tti 

a^ ote/i;^ ' fAslotfAiXtiy ^tS* ots, Kou yyufxif il £xoAai^€k* 
aKoXis"* y»f s-fanvfAOirog ovi\y tiyftro QfiX^ Sycu, AA- 
Xot 9^ Xsytiy airov tfxirocyy c^t iioi t' f^ATiUTtw fo^stBcu 
(AoXb^v ^ uf^oyrx n roig TroAcps;, si fAiT^^y n ^^uXxxig 
fuXd^uVf 9} fiXuy dfij^tc^y fi aVg^^oco'iVw; if^ou .tt^oc tit; 
iroXcjKfiift £y jiaU ouv ror^ ietyoTi dSsAov ^u'tdu otxoviii^ 
cfUpoCf 9Cy oux a2i^oy in^^yn cl irgxriZrou, Kou ya^ r0 
fvyyoy tort fcui^ov airou h ffng Trg^trcdTroi; ipx(raiy ^ou« 
yto^y 9^ TO j^atAiTTov, {^^(aixsvoy wfoc wuf woXifMi^g sioHBi 

#fVOI< »rC <rWTl}^fOV 9C| OUH£Ti ^aACTTOl' i^OUUiTO. Ut< d 

i£« 70U J«y«v y/voiVTO, 9^ g^fiu vfo; aPS6a<c ^afp^opv^C aTTig- 
Ntf, ?ro»^oi fltVTcy dviXurroy* to yif iVr^af * oJk «iX**'» 

aAAoT 124 Excerpt A ex Historic is. itiToiyfAiyoif It V^^o^ tS Siid^, ft ol^yi tjv* dvdyKfi xarM^O" 

rtu/ void IxeivH rifAU^iav (fo^iTcl^^ avrsg Birdxnvf ivoifi. 
Aa i^iXetp iXiysro. Hv Jt, oTf fTfAfura, dfjif] rd WiPTn" xoyrot ETfj. [AU ysitio^ou dvvi^ ra [AeyoiXx TrfArluv ixoivof* 9^ 2|g^ 
TAvrlw tIw }fh&viJt,lav iSuxt To^yix dfyvgiov rcf Affiv* 
rivu). ETTti a irvysyivito sxffvo), Ixa^og r,ifi yofjJcag Hvoi 
7^ ocg^sipf ^ ^!\(^ «y roTg ^fUTCfi^, [ah fnld&eu ivtfyi^ 
rSv, YiXdtv (ig ravrocg rocg <rvy Kufoj w^dj^ug* 1^ £tr$ 
KTn(Ti&ou EX ruToov ovofAx l*-iyotj x^ Svya^Aiy fA^ydxtw, 9^ 
yj^ifj^obTot. iroXhoi' rovrcov i siriS'UjCAwyy cpoifoi tyinXop aZ 

N "^ V rf / »M H (\/. 'Oft \ 

9Cy Tisro ^p^ify on toutci}» ifcfsv ety iJEAot X7aj74u /uura 
aJ'txia;, dXXoL auy r(c iiKouco ?Cf^y.otX'^ (osto iiTp t9UT«ir 
rvy^ay£iy^ upiv i\ ittyjuy f^i. A^^t^y ii xaAcDV fA\y x^ 
«.yoc'Juy txayog ny » /mevtdi ho cueu joig fgariiortug f«u* 
Tsu ouT£ ^o(ioy mxyog i^iroiVifroUy dxXot 7^ i(f(iyi'n jLtaXXov 
tsuc rfftTtajra^y t) oi i^yjt^iyoi ixeiyQy' ^>^ fo^vfAip^ 
lAK^Xoy ny ^avE^cg to d'm^9:ayi&ou roTf r^armrtugf n 
CI S'^aridoTtm to dTng-iiy lxf<va;. , XliTo i\ dpuny wfig Ta 
Af^^ixov ^you 7^ ioxSy^ roy (/.h xotX^g Troiovyra. iveuySpj 
roy ii d^ixovyrx /u)) IwouytTif* To^yet^vy .€U/i^ el /m^v. 
uccXot KocyacS^ei ruv (r\)yovTwy tZva ?(rav, pi ^ dtixoi 23i* 

PouAfU0y| XENOTHON. M5 rSv tit r^toMcovrff. 

£«-) Ji ri xdTSfydl^itSf} u¥ SShd'u/Aoifi,* (rvvroiAurdjlw ifo¥ 

ro A djrXiv n 9^ dXii^Uy ri »vro jS n^i^l^a mad, Sr/^- 
ywv Jf fMSPGf fAiv i/\v viiyoif onp it ^oun fiXog ttveu^ ivj- 
Tw whikoi ^v Vh^^iXtTjOiV* Kai froXtjAiv ja\v iitvi^ xaeri* 
yiXaj tm it vvifivruif wccyruy ug yiaroiysXSv euci SnXi* 
ytro. Kftft TOK (aU tUv woXsiAttav Kri^fxcKriv Jix iTrsfid^ 
AfVf. (p^ftAfTTov yaf a)fTo Syourd rioy fvXarlofAiiKav XotfA* 
\ipt9stu) roc oi T»» f lAtfv jCAovof (otro Mivcu on pxfov a^u- 
Xuxra Aa/(AJ3a»«ir« Kat oVs; /miv r,&aysro JQnogHU^ 7^ ot* 
^ixsCy di (Z dTrXitTfAivsi f^oj3f<ro* ror^; ^' oo'/oi; 9^ aAt(- 
S-fiaj^ aVxatTiif u^ dydySqyi^ iTrnfiTo XS^^* *'£l(nTif 

^STO) >^ Mfi'Wi' tjyaJS^iTO tw i^ottrxroiv ivyotc^y tw TrAa- 
o-aoQf ^ivifiy ru fiXm O^yiXdy' roy fi fAvi vacvZcyoy^ 

v^ooriveiy ftXkot^ ti^(in7St<cov rsg T^dragj Wiou; a)f7o Siiy 
XTfiVac^. To ^i TTfi^oiAtysg th; s-faridrug Tra^i^i&cu^ 

(»'jrt}jt3ou 'i^iHj 'l^ifixyVfAtvof ori irXeirA iiyouro 7^ IS/Ao* 
ay diixsty* Evi^ytvioty i\ xotriXiyfj^ oTron rig avrii a^/« 
fcirOf oTi ^dfAtyoc co/tzJ «x dvdxscty xCrov. — AttoSi^u- 
<rxorrci)v ^f rSy f^arfjycdv, on iffdT]i\3(ray iwi ^CKTiXtx civ 

J^UPCOy TA CI^UTft ITiVQinKdit Jx ttVfd'APf* /XfT« ^e TOV TCdy 126 EXGERPTA £X HiSTORIGIS. 

o^S^ ^Jy mm&ii^ ma\nw^ dg irounftoff Tayirmi rfXiurii; 

iavtrtm* tstmp ^f iSti^ iSt* tig iv iro\iiMf K»nSif xzrtyiXdf 
f»%Qrr» fru ^m yf »c«f • FINIS 

EXCKRPTORUM ^X HISTORICIS: COLLECTANEA GRMCA. TOMI PRIORIS PARS S E CV N DA. EXCERPTA £x ORATORIBUS. fiS t. £x L T 3 t A* f JoztA £0iT< Joah. Jac. R«uKk. LiH. 1^7^ 8Vo.} tttlAS^^^/uMiuatfiie eUgantt ^ <*» nSbil^Ji 9rat^ foHs Jit 
iotertt qumas petfi&ius. Nihil enim ^ immu% mhU mx^gUtm .* 
pii^ tamen fonti ptam magn^Jkmuid prtipior, ^iNCt. X. x. 

■ I . Ml I I 'l I II III. 'A T 2 1 o r 

RATA 

V 

EPAToxeENorx, ror r^KOMBNoir 

ON ATTOX EinE ATZlAi. 

tS^ sMinryt^iafi ^Xk0c wmfi^mtl^ htynn* ruaSrotf 
^air97ff TO fAiyt^off 9^ TOO'aur« ro irAtf^of, AfyaftUj ^<Sri 

VIM, jMHTf foiAndli fi3kifMP99 HWHlty ivMXm ^MTftO^* ^aXL* 

^Tfiriffy i^h yif Uhf tlu/ fX^t^^f ''^ uarwyopNtrmtf 
f^ivtvp yjpt WMp^dpH^y ntifh mvrm$ v^$ rkv iroXiy 130 EXCERPTA EX OraTORIBUS. iiSxJ^eu. - - ^ 

«; rccirluj rUu' ^v eHfiHi&ou' nrn il rfiaxoyra uxunj 
Xf wivi iruwortj ovn vf^si^f ovrt txHv^f tfixiuu, ovrs 

xssofo ruv ocl^uu a^xaSai.-^fTrW^n ^ 01 rgidiLovrXf ir«* 
^diTKovrH XS^^^. y^^ oiimm xaS^»^»y jroivcai tIu/ isroAiir, 

' Oioyvi; ya^ 9^ nWirttv iXiyov, ly ro7i T^iaxovra, irfgi 
riy lAixonim^ «( a/v Ttvic rii woXitttoi, dy(^^ofAtyoi* xaTS^-- 
fjfiy iy Hvon- tt^ «^ac:tv— Ti|Mei}f fio^o^t ^\y i^xety^ rZ ^ f(y^ 
^gnfAotji^t&ar rrdyrui it rriy ^h iroXiy yfil&ai mv «f • 
^(Jjuj iii&on x^nfAOtrbJv. x^ rii dxioilotg i j(^aXtvui eirf i6o>. 
liTivxriyyvyon fMV ^ dy^UTrag^ ^Trf^i iityot vy^flo* AafA|3«- 
yny i\ ^(jpSfAO^raj inf^vQ^n Iwomjo* e^e^cv qw autoic 
iixsi s^v^ecfiiiy* riruv ii ivQ Triynrccg,, <Va auroMT y L r S I A S, .. ' 131 «ip mrfftXTiiif aAA» o'Ujm^ ^yrot rjf iroAiris^V yiyiii]irou> 
MOTff T»- Toif diAA»» fuAoywc Vffiroif|)ceTffc« ■ 2|gfXflE|30i»- 

9I /i £?sXoh. ffif TO. f^apii^ia>, cAd'^irrfc, t^ dift^ciwofu 
Jmyftiforrpm iyi ii nfi<rw» /lAcr lifcjrfiyy si fiovXom 
^ o-WA* }(J(if^fot Aa(3wy* ^ cf«fta|iy, W iroAAa ««• 
Smo9 Jj9f on ^rotXayr9¥ dfyvgla croipoc Hint Xiyai^ i f 
i^\iync$ raZrm vom^m. nTFifoifAlw [aIv ouv^ on oSr% 
^ifu( ouTf dif^ftivovi yo/iAi^fi, ojmwc ^' fx ru» vHfiyrwy 
i^nH f*«» OlMiyxaioTaroir H9(h iriViy VAf aurou Aaj3e!»* 
irmfn A stfAOCtpf i^uXnxv l»vr^ Xf tok ir«i(riir sta^m- 

||I|IH9(, Xm^¥ TO TaAOBt^TOH^y jM^ inicHVf CfVcAd'«l' CI f TO 

lE^fAftTiov rttti^ xiP«Toif dpoiywiA^f Tletvw ^ iu&ifAtyog 
Hvifj(srcUf Kf lim rot Uiyrot,^ x»Xh rm yhjuigfrZy ivo^ 
li^ ra iy rti xijSwT^ Xaptty JxfXcu^fv. ^Iwn ii cC^ otrcv 
J/MoAoynx«ir ^X'^' ^ otvfftf hxoL^otif dxxd r^ia roiXxv- 
7» dfyvfU 9^ rsTfotytoalui ^xu^ixtbuncy 9^ fXATov ^Soc^h* 
XH(, 3^ f laAds; i^y\}^U noso^ot^f lieiiAny airi ifoiid fMOi 
toZym' i ^ oLyxvucsiy fAs tfxcnsVf h to <r»fA» trd* 
c«. £^1X0*1 ^f /lAOi 9^ TLttami lfkiTvyy(jiy£t MnAo|3iOc II- 

Tf 9^ Mv9iO'»d'fiijii( £X Tou ifyoifnfloM dniiyrtg* 9^ xarot- 
Aa|bi|3o(i>X0'i flr^e; aJrou; Teuf ^vgoti^^ 9^ i^faruviyf otth 
(JftJ/^oijtAcy. ^' efao-xfy, ^fiC t« tx dhXfn rov fjCAv, IW 
9^ Ta Iv ixiiyvi Ttr oaxia (rxcipiiTou. sxcrvoi^ [Jt,\v oZv ixi- 
Xtuoy ^il^eiVf ifAt is juiid'* auTwv axoA^S'srv il; AotfA- 
mWou. Iltiffuy i\ ^g^o'fXd'wv oiy^y /eac ^a^fxcAsucToy 
9^ d'appiry, cJc n^wy cxsrcTf. xaTaXapPctvojuify il ctvTodt 
^kyy^y iri^Mi fuXdrroiyrot' ^ irotfaioyrti //xc wdxiy %^t E^ClLKWrA XX O&ATORIBUt* 

» '. ; rr^ : ' ' 

0!^^ fiixrm ifu 9^of ^foyvMr (imh^^ih^^ «7i»tt yij| 
awm» wuiiffm ouriit, 4 tic a^f^oih iiioin* mm/mo /| 

TV VHfS&m irtf^ifeu* liAufAO\k//^w^ ot«, <»» pb ^^^9^ 
0'fi»di9a'OfA«tf * iin il Xnf&Hf liyufAtw f*b^ » ^styni 1II9 

«'£^tlffj(ACl>(^ \^^ T«9 AajCAmVv^U ^f1f/»«T« A<xP«l»,. «ll| 

Sblffvon^iUf ifi\ty§¥t c3MiMa». tij} Tn AuAi^ML ^f» tIk/^ 
^Xaxbi^^ ^rMovjm^^if* rfiSu tl dvfSif ouHw^ »( tin f^ 
^if A3'iifvy avcuFm * MfHfyfA€vm hv^P¥. dpinifAip^ i^ 
*dg Afj(f»ttt Tou 9€tmkn^f sx«ivof» iff /M.9rM- fiV o2f u, vitH 
^ifAi¥op wt^ r^Z «JiXfou. fjfxMf A ?Xi^, Sri EfaroA^'^ 

vAfUtf-a l/Lvyd^aii. TUXif^dfX^ ^^ ^ wctfiyyuXaw •! 
TfiCutovr» ri , iir* fx«»mr m^h^fkh^ irafdyyOif/Mf 9$* 

lifftwdcofti&cu* ^oSri^ ToXAS iiinci^ xfiSippu, 1^ ihmhoYt*' 
ca&ui» ^ iwuin dwififvn ix Ttu it^fMrnifm rtS^Htit^ 
rfiiy ifMp oixft«!» vuVim^, ^Ch/^Sf^ AavA¥ y^9¥i^%imu 
dXbJi xXiVidir juuSiM'Aj^frei, Srg^i(dff»TO oiurov. 1^ nvAAiiii 
pi^ttf IfAarUiyf mri€i9 «JfV i JbcM» fif TUftuuV «»^A« TiSf 
f L\q^ii • |GAfy i/*9Tiov, • J} vg^o'XffaAflueir, Ji If, ti L r S I A S, 133 

t 

^i«y 1^ ;(forMr roo-anrovy jfj/^Xxip ti 9^ x jtf)bi>a», 9^ l)ri<* 
irA»y 'm{ i/»«r»« 7V9M4)(#Mi) ivm ihrniwon ^oiftQ xnf- 
nf^Ty ^ Mfaw^ot ix0in 1^ fxuriir (Sw ra ($49 |KX* 

Ire TOUftfTOV JA^Ifr Hi xtw • OIXIAV, NfiiA«|3^t^ fx rSit 

jlfnt i{ifiXir«. 3^ Hi nari re iXcijftretf f^ig^ 'f iviaf 
bihv wu^ mvru9 cTvy^«vo/;4C»y ^ ceAX' outm( mV ifJkSt, 
9^9 '^^ XJP^^'^^* f^xpoBf rairov, StBTif ip tn^ lAty^^ 
X^t miiift^fkirm tfywf ^^x^rrti* i rir^y «£ixf 71 c(»rd»p 

^ vjXffi* tikki inxo-AC 'ra( ^^X^f^Y*''^^ X^f^'y^''^'^^^* 
voAA«c J* m^fofii cyVtvfyxorra;, x»^/auic /* iijpMMP «J- 

tvuttuvra^y c?odo^( aorei ivoXiTivMrro. outoi y«{r iroAXx; 
fuv Tuy voXtT»y mV 'rxc iroAf/iAiic s^TiAao'ftir, iroXAou( / 
fAxtfC ibivxTHyavTCf,. otrotfov^ iwoln^ay iroAA«uc ^ i!%- 
t/|mii( ^(rraif, iri/Awg t?c it^Aiak xarcrno'^y' iroAA»v Ji 
duyarl^af ff,0l^9at inilioo^^ fx»Avo'av. 1^ fic reviriv 
fio*! TJA/iAiic »f»yf*fvoi, »o^* uxouo'iv ^i»»AoytirJpf»efty 9^ 
A/ysri», <!( ouJ<if xaxoy ovf eJ^fw t^fyai^|Ah^o^ mip* 
iyi / fjSxAopku iu mvroii otXf^ii '>JyM. ^/mitSv yif 
«y ig f/EAOi T0UT8 TftyoKTou evx iA»;^irov fAs^^. vvy it 
Srt\ ir^oc thu iroAir MuroK rotaurA vWg;^!*, un irol^ 
W, TO dhXfiu yif /*ou ^MDTf^ j^ wf irt^y hvop^ 134 ExcERPTA J5X Oratoribus. 

«_J . -, ^ : . 

I 

fff( rlw iroXiy of coy i^»iJi,»frdifOurct, dUSb^ol t? laurn irft- 

aJriv (3iiX9fAou Ijffdcu, 2 »yJ)fC( iiuccfeu* foiAurta; yd&f 
ytfiifAny ij((»* Vki fAsy rv ryrou dftXti^ j^ tt^ oc sreg^ir 
41^^ Tourou 2|9Xiy£^0U cto-fPU «fyou ^ofM^Uf Kh^ ^i r^ 
Tourou PXaCtiy ^ ^(0? o^Jrov rouroy, oo-toy i^ fuViPf?*— *n 
«y»(3fidi Sy fAOi 9^ aVexf lyeu, ef ri »y o-e ff«rtt'! — Aviir 
y«ye( IIoXc/iAaf ;^ov it h J — Toi xpso rSv df^oyrm v^ov 
tay^vrrok Sihm E7roi8y.-^-^o^ft i^ U rta psXiurn^ia), oxf 
0? Aoyoi Jyiyoyro 4lfe^ iJfAwy ;— Hy.— -"ITcTfgjy o'uyQ^o^fUfC 
TOMP xfXiustf'iy ^SmxTMyflu, »i ftyrt^iye^ ;— — AyrcXcyQy.'— -lyoi 
^!97pd'ay»^(y j— Jy« jm^ '^S^ivd'aynrs.— -Hys/xey(^ ifAag ah^ 
xa wd^HV i Jix^« J — A^»jca.— -ETt*, i ^trXidrart 
irdyrWf dvriXsyig jMiy, Tyoi ^ifrnot^j cruy|X^p|3«yff; A, 
fya ^0VPXTciyo(( ; t^ pre ^iy to T^Tid^ ?y vjMfi^y xt/^ioit 
rn; (rMTD^/iflK 'f iff^rife^g, amXiyHV fn^ roTs |3xXo/(Afyoif 
iljiAa; diroXiiTou* ive^ii H *W ^o^ [Aiitta iyiytro >^ trwrm 
HoXiixaf^oy , Xf [Atif dg to fiCfAurnfioy dfrriyayiQ ; 

^fifcf yofA^^fo^eu* oTi A o-uXXapwy dirinrt^yag^ oux 
oiii sjxoi 9c^ TouTotO'i iovycu Slxluj I Kou fjJjuj oCii touto 
fixoff €U/7^ wifiiiiy, (^Hvsf dXn^T) Xiyu^ fdcrxm dy- 
rziTF^y^ cJf aujr^ ir^trirdy^ifi* i ydg i% iro\) iy roTg 
fAtxoiKOig vifiy TTCif »Cro\l cXa^payoy. ^ tirur» t» 
^ccoy eixiq vy Tr^fot^di^vtUf u ofig dyruitdv yi iriy^ 
yoty^yf ^ yyta^Xm '^l^rsitiuyiAiv^ j Tiy» y»f dx-ig ^y 
rirroy raZra \SBrn(tr%<reUf n roy ayruvoyra oig fx«yoi 
fjSovAoyro w^ctjf^iiyeu ; m Ji Tor^ fAcy aAAo»c Ad'tbuou'- 
ei( Inavii fAoi ^oxm irfifaag Svou rSy yiytynfjtXyiayj d% 

TOUf L r s I A s: 13s 

.T«vf..Tf»MO»T« •mffjffiv t\m turiaif* * nurouf A roue 
TfWMmrotf mv jit ^Sf^ avrovg ay^ffjfiM'iy me v/Atif 
mnit ^S9g9ii^t€Slg } ci ^ 3$ rif f » r^ wiXu i(X^ ^9C^ 
f9rif»mirn(f vf* fit cun^ wfonrdrltro frafi to iUmm 
miAfmr»t "i^nlXbkiytUf l^ttt »y ^nixtat . a/jf^ avyytmiAJiu 
ij(iri* miP il ' wcifi t« vorc. 9^ \i^&§ tUtw^ £w$f 
ij^iftu roTf rpaxorra XiynPf on ri xssjt^ rZv rfioMOprm 

h TV ii^. oitf^ovTii iiMpf 1^ TA Tvroic i^fig'fJlfi^f & 
ffvXAii|3ii» aWYAycv*-** v/bifK ii waynt ifyi^i&if 00*01 ok 
rit olkleit nX6o» rac vfJ^trifaty ^iTrDO'iif 7oi»/4^0i ii u/4«ir 
9 rSjf ifAniftiP rtvit* xair^ it xjg^ ri'^D^tf 2i^^ rn¥ l»ylSif 
^ €mriif!»¥ STig^v; dvoXitracif ^vyywiSiAluj f^Bir^. sxoi»o«o £> 
lucouoTf^y <X^''''* x/if^v»^ )|S f[y ^-f/xf Ocro**, , f^n fAOf !», 
1^ xo(T«Xa|3ouo'iif f^a^ic ym&€u. rS J& E^ocTodfyii l^tjiv 
HVtTv^m ov* dvriifriiO'W* ururtij on «x oliffy. T»t/Ta( 
yct|» Srf f9if^oy, 3re |3aoAi^v ^X^y* «r< ^m^ .\sso tmv 
iyp^ap ^sXofAfywv otiv rt,Sycu f^fAsyj^^iii'ou'f— p^viy ^f o*!, 
2 E^osToo^cHC^ ^Tff^ So^a X(^^^^' ^^^^ fMtXXop roTt {AsXm, 
Xsoiy diixtat a7rodavf7&ou fAlwvrluj ytpi&cUf ij t«; iiixut 
airo^»/Afi»8( cuXXa(|iA|3aif(iv. yuy Jig <rou Tft £f yo( . fMifi 
yfy/yi]Tou oJp^ cu; iywiAiyov, aK/C bit r,io/i/Sjio\} roit 7^»y»o« 
fjSfjQitf Sfi ricii, in rSv i^yȴj p^^ fAiWoyy u Ix tmit 
Xcycdy^ TQV x)/?^ey fifetv, it io'«(ri ^eynrn/A^a, T«y rots 
Xtyo/uS/JW nxiA^fiet Xa/AJSavovra^, fTTfiJ'ig (Acifrvfat v<^i 
AUTMy oJ^ 0»oy re 7ra(0i^i&cu. i y> jMofoy yj/^v Tr»^i!ytu 
sx f^uy, 0(Xa xOi 70^^ auTot; otyou, «fc czri tstoi; f^t, 

irotyroi 

* Lege-— x^ fAfy ii. «x h t^ atx/oti )c«rc« r^ t^o»; l^/n^i^/AsydEy 
«AA' |y rji i^(f ff-f^^tifTA avTOi o-vXAaCcmv M^y^yf n*— Vide notam* tjS EXCEHPTA AX OUATORI JiUS* 

wmrrm rm ntauL ii^«o/4u««{ rip wiki»^ wmra ra^sS^ 

9Hf m fiikmif infiwSiu 3«vju2(^« tk^ ti £9 irtfi irii#- 
wm( wwfjmvipj iwim imninw fawnup^ iiwUrHiimg TloXt- 

ft 1^ vUTif ^afn^ofM-M&f ; 'h7 )$, f ofvJjfff /ixor*}^ £f«- 

msi/Atifo^f rlwa yntifMif inf\ ritm l^tru Z»,9l fsh ii/Mm^i 
Mtf w6kTrmi9 fAAMK ^dwim^'w^ ir^ i iix$iy Jb'gimv, & S» 

froAiM^ f#9»T««, AicTv;(«o'«rriC ^ ro fvtNP vpr Sjgoiwsi^ 
^?ao» J^ (/vol Khlw/HwriKy flfro»^y irmg^» iiUm t«( T(ti4»» 
Mf»T«i ixxii(VTT«rur 131 T«» irlAiCtfv^ « intmim* ^h-^H 

»«», « T»( jbUif rf^TnysBf, Oft ImW »«v/M;(«f»Tff, 2ri 2^ 
^mfAm» i^ i!Ui r f facaw £»flu rsf fx. m ^tkkirmi 
i$%Ki&m^ ^AMcru i^niMwrctri, ^yi/^fm ^(Jpinm rif ri^. 
rt^nirm «(nr? vof bmvmt iixlw XafiUp' rvirms il Ai^ 
01 ihSrmi [mw HIh, xM^09 iivHullof ^minvMf irlntmm 
patvfAoc^rtat, iwetii' H fif rtw ci(X^^ Kur^cffy, #/»•«' 
)i9yua%¥ inirrti wpXXovg rip woXirip infhn^ ^&f99CTi»«^ 
yvyai*— -«K a(A ;^ii »vTii( 9^ T«f waunSa^ vf \>fUiP rm49 
i^0Lra%K ^n/MiAir 3i»Aa^f0^ ; £y«a roim, «l ofyjjfif h}gmfm^ 
^iwr Ixapi Spai ^ ri xamyo^^vaft* f^^XJi^ y»( tovVs 
pofM^iu ^vpoth K»rny9fupf w; S» ^aifdru ii^ "r^ fcv'- ««f* I r S I A S. iyj MMki mirti^ dwifuv, e7 v^, \bsfi( hof exam ru¥ ntir^ayfjifSmit 
iii dwoietpUlsgy* iiKny ii¥€U iivcurr iy. ^i ydjf iii Hk rir^ 

Inv* vfof /uSj^ r» KarfiyofifAe»» fAniliv ^i^nXoySe^^ 'irigi 
H €^m AVTCM trtf% xiyovTt^ IvUri ij^afrctrZc^Vf CfM» ^S^iv* 

voXtfMin »«i^ {^a|30v T^iD^a^p^ifO'avrfCy i iroXiiCy iro- 
Xtfuaf 3(rafj flx»( iwoimcay. ^sirfi— *-x{^ffu<TS aJro^ ^!!9JV- 
mi^tu^ WH r^TBC ru9 7ro\gfAit§9 dirixrttvotv,- oirov^ rfy 
woXtrSp* i y«vc Pirov rovatvraf fXajSov, 00'a; auroi 
vctfUmiMp* fi voXiir nivTivoi roiaurtu; ^rg^cexnto'diirTO^ 
•2ft» rltt/^ ifj^irifotif KxriionXdvapr^. ^dlStJi yif oirXm 
riw v9XtiJLl»y c<ncuAcuo'«v, icarrtf ufAm dfsiXo¥TO ; «IX- 
Xa TCi^fl roiawr» nXop^ o^a r^f ioiDrm vocr^ii^ xa- 
Tf tfxft\)/«y ; efrivf; 3^ ri ^dc* . rtu/ AttixIm;^ fgp^(^^ 
xaS'fiXoy, ^ v/iArv iiifxucrayf on s^i rey n^fiual Aa- 
ndsufAoyluv ir^fetTTorruy ^a/edSxoVf dxx' oXi »Jt9h: 
rlw dfX^ ^'"'^ pf|3ouor/faev ivofAi^ov Spou, ^oAAftxt? 

^rarra ra xaxi 'ifyal^i&ouy x^ rovg toiouts; lircuySy, ^«' 
^«^ vuv TT^ooToy Tta vfAiTifu) vXri^ft ^rx iuAvrtat ifr^a^iyp 
a^a Xf ^'(ki rcov rsrfaxoddoy i¥ ria f^aroTrtiu iXiyxg- 
yjxy xod'ira;, f^fuyiv s^ EXXuaxroyrou r^hin^»^')(^ %»• 
raXiirtfy mv vauv, /y(^ I^t^oxXcs;, X; iTsfuv^ uv rot wifAara 
iily iiOfAcu xlyny* dfixiixn^ ii iiv^y riyai\l» *mq |3»- 
XojEAfkoi; iftfAox^ar^av ftycu t'lr^otrltv. 7^ Tvrctfv /A^frv^af 
vVy 7r«figojxoM. MAPTTPEI. 

. S Ti» 4 138 ExcERPTA EX Orator iBus. Toy [Atp rolvvp fjkira^i p/ov aurs votfiaa* lirHii /i 
f ri «<niC9 ^S&f» *? ^iv%m fifS^Vy ^irrc ayj'^ic f^g^i ic«Tt'* 

rroi A 'fuX»{X8( Tc £«-» ta^ fuA«X0C KArinMrapf 9^ ?, t» 
T» abft^« ir^«Tliii» PsAoiyrOy xu^ioi n0'«v* htm; h;^ xssr^ 

Tf i»Jji«ic &'cdi. Trro y»^ 1^ ^irirArrOy rri, aXK«K pcv, 
«X ' ^^^' '^^ iconrtu ^f^'^sdouy XAXMC ^s wfavriih' 
Tfauj fvifi^o¥Ttu' 1^ t^fA«( iyi»r9f rZv vtxfiyr^y noMHit 
2)id'U|KiSirT«c eifralSbiayiiyou^ mfi rSv (M^iyr^y hjc iifdvfjim^ 
ae^, (af Toivuy Tbiv ifoftty lyiyirOf [Aoifrvfa^ vfM xo* 

aJAiA rig xirH Ef ccro&iy^g dKicavrag* xouroi ij i^affi^ 
wtVy '^ Kdcr t fAUf TV fwt »y ai,CrSty* ^ rif fiiavKclXnt rtty o-fc- 
ri^y oifi»otfrififkoirm cfoifx a» lxoXoc^9Vf ^9^ rsf cffiuic» 
6J icodffivxvj HK ay iirk /lAfir roTg rSv iroXiTWf Kontorc ffifH? 
iydfAl^oy, Vki Ji tok t?c TroXfwy ayad'orc p«A«j irap<j3ou- 
irov* fr^o( |iA£V k» t8t»c TOO'«!;ra( Xiyu* rig il /Aafrvfo^c 
fjkoi hxKh. ^ UjiAftf iyi^nrt. MAPTTPE2. 

Tcoy jusv fAot^rvfw axuxoarc. to ^f TcXfurtfuov #f( 
tW A(;('ni' Kmrocfiff aya^i fiiy iityoc fAtrl^iyf ftXX««v 
^f TToXXW xoiToi ^iTff iy ivif dyotdo^f *Xf*** ** irf5- 
Toy /lAiv /lA^ irotfayofAta^ ^(X^'f eirnr» rri (3«x5J |t*Uuu- 
rlw ymcSif wfji t«i> fiVayyeXiwy dfrx<rSyf on if/fuliK 

H^iy, L r S I A S. 139 

t 

yikkuTif vuyKHjuutfa iv) rri rSv ireXireinr j3a«|3«. 9^ fjAu 

a^ wfoirroirmf 2v »;( oTev t* jf» /ACf^w xaxa ^id^ r^ wi^ 

«oro/ Ts Tff PfXrifA Xfyo»|ff(y j^ t«c l^xfAotgrdyoyrag iSffn^ 
rfiwoHtfi r<rf#; J* ay f;p(Oi iiirfty, on cJiJoixci, (9^ u/*iM» 
rrrt fyi'oK ixa»o» ffoi) oitmc ri (An fapninrtu iw rS^ Xoy» 
7iM» Tfiaiuilot i»a»Tf9J/Afv^* ^ij A jm^, iKrau^or ^«X^ 

iS^f iyaimov/EAfi^O^ /t*iiJsy xaxoir vadSy \bff »vrm, j(j^ 
it miroy \isr\f rni vfAtrifu^ ^mrfifia^ rafirlw rtw vrg^- 
5u/t*ia» iX'^^9 aAX« fin yisrlf 0f)^aj(ASp«;, ec sii Cfioii nok- 
Xi i^ilAOtgrty* ^d^* ar^ tIw jmcp flroXiy fp^^^av f»c|bti- 
^£V avou, TB( ^ CfAirifu^ *X^t^^^9 ^(Xsc* cJ( diAfirtgm 
ra!jr». ly^ voXXoTq TixjtAfi^ioif ir»^%^rifra^ 9^ Ta( ^^ oc £tX- 
X«Xs( S^gp^o^ac «;^ vhsTf^ ujia^v, il^ v^srif lauxttk yiiro- 

9^ ya^ ft v^ZiT^^ TcSi^ ifiKUfAtyuy i<rotffioil^oVy vi xuXXioy ay 
%y ayi(] a^p^o^rt, 19 ^0gaflruP»Xi^ ^uXlu;^ xarfiXiif^T^, 
rirt Khiiij^aoSlJ t\uj «utS ^cvvstrlatv \ i f am tJ iT«y- 
ycfXaSou r» n wfoij^cu dyc^iv t^oc thc itti ^^uXrfy ixd'c^y, 
1^ rSy vvyotfjfiyjdnff tt( XxX»fMy» 7^ £X£uo'»v»Jf, r^ia- 
MvUi Twy ^roX'iTCiiv a7r^y<x'yv^ ftV to ioTfAUTii^ioyf 9^ jiAia 
t|/f}^ ayrSy »7r»vrtoy ddyctroy "^ xocrtt^tificaro. iiTHiii Js 
AC Tov Uet^Si vi\^o[i4v, ^.9^ eu TOt^iep^a) yt'^iifAtyeu 
n^cofj x^ vi^i roay Sj^XXayMv 01 Xoyoi ly/yovro, TroXXaf 
fxar££^i iXTTiJ'os; f^')(o^^y vfoc aXXfiXouc iirtBou o); a/iA- 
fixB^i iSo^»y» cl fAiy yol^ fx nffgouwf, x^httou; ov- 14© ExcERPTA EX Oratoribus. 

ToSfvuf, if^oyraq i\ riq Ikhvqk iypl^^i Sxovtq, iyoJ* 
f/ti¥Oi fixaitti €tv vssri Tcuv avroov Tovf ts rfiMovrx jmi* 
cSc^ 1^ T^; fy n»fai^ fiXSo^. riruy rolwv ^9tf<av i 
rSv rfidxevrx yfJofAiyoiy 7^ Jir^oxA?;, 7^ ^Tr^ydpni i Aa/t*- 
vrpiVif 7^ tn^i ot ioxHync Hvou ivayridrarok XotgixhH 
^ KgiTiot 9^ TV Umm lroufH» , iiruii aZriq §iq rlw i^'/jm 
*K»rfffi^»Vf iroXv [Aiil^'U fdav 7^ vi^sfAov sVi rig h Tlii^ 

fiti ii)(f \SOJtg Tuy tp UufcuHf HO vTTif ruy ocoixtai psrsX- 

^ I » / V »M «4.Q./ tXiv/ »>»* 

Au|(A£»euv t^Ao^ia^oy, 8^ 01 .n^yfiortg avrag iJ^vfruy, ud 01 
pfAApvTSC '^!!99vd'0(i/«o^* aAX' 01 (Asi^oy ivydfAtyo^f x^ d'aocroir 
xAsTivTc;. Aa|3ovTf( 7^0^^ rac cifyfii 7^ rlw' rriXiy^ djA^ 
f OTigpiC iTroXifAnyf ro7i rt T^taxoyra, irayra xaxoi H^yoiff" 
p/yoK, 3^ J/^ry ^ayra x^xas ^rf^royS'oo'i* xouroi thto ir^to'f 
tfniAoy t]y, on, fi fAiy ixetyoi ci%ou(dq iftvyoVy vf^etg aoixM^* 
M ujEAAC oedtxw^y o« rpKAKoyrot dixouwC » y:t^ 01 crc^eay 
c^ywy ourtay Xa^iynq fx 'i? iroXcw; l^iincroyf aXXa rirm^ 
uft (T^ii^ot p^^i] o(y!^s&of4f on ^ftiuy oufiSfig Vfjt,Sq 
ti^XXoc^eu x^ KOtrotyocySyj ruy avrZy s^yuy Egaro&iyH 
[AixiT^e' 7f^ Ty auT? yyufAif roue f^ly n^firrovg aurwy 
Ji* ujMa; X0(X»( TToifry crotjiA^' J[y, Jjury ^s ocfixus ^iwyu^ 
<riy 8X 9f^fXf)0'fy ^iTivJ'syeu rtu/ iroAty* a'AA* cA^'tty fig Aa- 
xtioufAoyotf iiru^ty avriq ^fxr^vid^' t^of^dxXuy^ on Boica- 
ru)y n voAk sfoUy x^ oiXXa xiyuy^ oif uaro irdnHy ^iXi^ot. 
i iDyoiiAty^ ft riruy ru^Sy^ Hn 7^ ^ruy UgSy ifAvoiuy 
•VTMy, HTi 7Cf Cbvray i jStfAo/Mcywy, ixxroy rdXuyra Ha* 
yettraroy ^<yft c^t? J^kixh^ag iai&bcI^* t^ At/eravJg^y a^« 
^oyroL liricxyro, fuWr^roy jutS^ oyrat tJJ ^'Aiyaj jjta, xasxoynV 

ra(T0^ L r S I A S. 141 

mm* ■ II I i> I ■ ■' " ' " " ' ' * 

farov i\ Tti friXn* fAitnt^ra Si fAocMfoe, ruf h UfifouH. 
fju&wr»[Atvci ii vayrai AvS'^Jirvc ^tt* ixidfta *? nixtfu^j 

*T»v ovfAfAOL^w onifTovi iihyavTO viio'ai, ou 2y!gfAAix£oUy 
iXX* ^mAf o'ou ^A^fO'xfuo^^okro tW wpAiir* 'm jm^ Ji* 
i^Spag dyot^oj^f .oT( up^MT ^n^wo'ftTf va^ix rtt» 1;^- 

^ao^f vfAUV T* fv/oK tiSioVf ^(Ai irXt7fO¥f toC( cturoug Xeysf 
«x«fi». MAPTTPES. 

0/^5 ^i 9^ vfgt Sft^afAtvovg cat ivyufAou "2^ fi(*^ 
^\netr6d¥ iifdj^ci. ^iofJkou S* ifAOov dxovcou iirto r 
l/xotUTH 9^ *? wiXtug. ' ^9^ fAnSm thto Trafag^j d( E^ob- 
TooS'fyou; xiifSvytvoyr^^ 09i^ajCAsvou; .x^rnyo^a?. ir^^vd'OB^- 
»o/Aou yif robvTM "ti^roXoyniroLc^ xvrov^ on fxavoK ^'- 
^0^ t|V, 9^ rZy avruy igym i^ij^yt, xoutoa cr^iff 
ay mroy o7fAcu \k^ 05/AiroxAcou( TroAtriuo/Afvoi^y v^t-' 
wonTcSjg Tffdrlety ofrtoq oixoJojunS'DVfTou Tot tm^u* orrorc 
9^ f<3^ Sv^otfAiVH^f ofTta^ xa^onPi^nCiTou* i yuf fAOi io^ 
xovfTiy tiTuy i^ioi yiyf^r,c^, i /My yd^ AxxiSoufAmoop 
dxivray (^xoiofAttrty aJra, 8t^ ^f, roue froXlraf ij^ava^ 
rin^»^9 xad'aAff. fo/edifrnty iy rri ttoXh riyayjioy ij at 
ftxcy UK ^ecj^ioy fAiy yd^ t^ touj ^{Xhs rov 0ngaifAiyoVf 
w^fTOtiroXdiXiyaUf irXlw et T»f ^^Iriy^ayty iKtiya rdy»yri» 
v^drruy, yiy Hi ifta rdg n "iTnXoyietq fig (xuyoy dyxft-* 
^[Aiyagy rovg r ixnyo3 cvySyraq Ti|(*ao^ fru^aiAiyitq, Smrio 
ifQXXm ayot^uy ou7i3f, dXX^ ov fAsydXuy xkxHv yi'^infAgyEU 
9( w^urov fJt,\y *? Trg^r/f ac iXiya^^iag euT»WT«T@j iyivtlo^ 
ffi^oti vfAag rlw (iri rSy jiT^axQO'lvy voXirtiay ixi&cu* \ 142 EXGERPTA XX OrATORIBUS. 

m 
I. ■ I — — ■ I III! < • — — ^i I ■„ 

j^ i itXv vmrif avtov rSv v^fioixm cmv taut cW^ar* 

iaurip ri wiXn 9»fHyf¥* iireiiti tl UJcMi^v fjkU 
7^ KaAA«M^^v 7^ Ir^uc iu^Ob ^v^^^ri^Mq airov <jluo- 
pc»if(, TO a itfkh^y ^^nd"^ ouxm ^sXifAiyoif ^rovrwf 
aKfoacSjgf TOT* j[^ii, 2^*^ n toy vfiq Jmyovg f^eyoy 
7^ TO iruf vfAMy is^y l^^'^hC^ "^^^ Af if ox^arov; ^f^^** 
|3ouXo/Mf»^ i\ rZ vf/^ivipf wXn^et iom7y vtg'if Syou^ 
Ajyrifuyra t^ Af^MwriXtfAoy^ ^iAtatouc oyrag auTcdf, 
uccrnyofw aVfXTfivcv. etq rovovroy il xatx/«; SAd'cy, 

UfS OLfi^ fAiVf jtfg. rlw ITfQ^ «XCfV8( IFiS'^yf \ifAOLf X«- 
TiSovX<iffaT9f 2j^ ^i tIu/ IT^Og \ifA»ty TOU; ^"Xou^ ««-«• 

Xttrep. TifAUfAiy^ il x^ tw» (Asyifuy dj^ioifAiy^, aJ- 
Toc iwctyyuXaiAsv^ cucuy rtiu viXiy^ autoc fl^irttXxo'f. 
fdirxuy TfoiyfJM iVfnxiyeu fJkiyet i^ voXXtOj a^toy, Ctt- 
i%tr% i\ €i(nylw woiiiffiiyf fAiirt ofxufct iov^f fAiirs ri ni^fl 
xoSiXc^y, fjkUTi rai yaZ^ irmfxiovi. ravret ii itiriTy fjiiy 
oJJkv* %diXfi9tyf ixiXiVCi ^ €un^ irtfcufty* CfJuTf ii^ S 
uvtfii ASrtwaToij ^fFfXTTOhCfic l*h *? iV Afsi^a vdyu /Bs^ 
Xi)( ctiTtfiay, ailiXiyiiliay A voTJiiy 0ii^ai|iAmiy iliirt; ii^ 
oTi 01 (My aXAoi ai^^voi T»y 7oX£/m»»v olygxty rclwo^iH^ 
iFOiQvvlon. ixffr»o( f iy roTs auTou voXlron^ ovx ri^iXncty 
§iiri7v T»j^9 » vfo^ Touc TToXt^iu^ ifAtXXty iguy^ <^( 

|9rc/^i\f/a/£ CU/7^ TTOtlftCaf Htf TTmOOtif Xf yUPOUH»if My Uf*«C 

«(UT8C« Jl «» /i4<^ vnf^tloy ovJsy itr^ot^iy^ outm ^i 
fk/Ii^JpiiIo, <J^ ;(^ [A^Kfxy 9^ oSo^cfij '])||(;fo^ou tIko' iroAiw 
<or£ 'S^^ Ml' euJ<K Tfuvols oure twv Trokt^luy ifAim&nf oun 
ruy TToXHuy nAvKr^, Toci^d'' i//Mft( svuvt v^oi^on* ovy^ yzao' 
AecxiionfAoyU»y myaytLu^^iJkiyi^^ ixx* ttvroi fx«f»OK cVpiy« 
yiXXoiJi.iy^, roZrt ITfi^ou£( ra thj^ij 18&iAui', ?^ rttju^ uV- 

afXt^cot y L r S I A S. X43 

II vfott^w Hctvi rluj sxxXDO'/av '^fo^y 2m( i XtyifHt^ 
iir ^i%HV x«i(oc VkiiUkHq iv aJrii fTfi^ii^, i^ /Mrnrc/Ki- 
4/ft1o fA^v T«; f^ Avtrdvifn f»v; tx £«fA«y nrf^pn^'f ii 
TO Tiiiv iroXcjUMiwy rf»Toirf Jov. toti Ji Tirrwir virmfyfip^ 
Tnvy 1^ na^ivrw Avcd^ffu^ t^ ^<Ao;(»^irc, '^ MiAriotili, 
4i&^ Tiff iroXiTMAC ii\w ixxKfio-/av liroiicv* ?v« /mi(ti 
fixfo^ «UT0K fAfiMc lyamorre, /lAjfri avoiXonro* vj(*«ic 
ti /(All T« T? voXof wiAfifQpret iXti&if aXAic rixti* 
foiff huoifrm 4^9/^0udf' dymrag A 0fi^0ifAf»i9C i»i'- 
Xivo-fv Jjwftc T^mxovra Mgeitnv Khr^c\)^iu t{u;^ iroAiar^ 
9^ T^ ToXiTMA XC^^^' ^ A^»xerr/Ji)f o(irffti»fir* J|bi#»c 
J' o/iAfi0f 9^ «T» 2J|gfXM/;Afvot, i^0(u|3frTf, Jc » 7ro^^9ovr$i 
raura. iyipti^xirt yif^ cri wifi isXti^ i^ iXivS^tfiaf 
$¥ Inilvn Tif nf^if^ cxxXho-i^^itc* Gv^afjkhni il^ i itfi^iQ 
^ixftr«i, (9^ THTtfv ujMac auric (Aa^rv^oLq w»ftj^0f4.m^ 
Siws¥y on «Jty cu/izJ fAtXoi ru vfAsli^Ts d'c^ujSx, eV«f/ii iroXXxc 
fiiv A^nPouci^ ilififl T8? r» oiAQ^OL wfxTloila^ auTWy ^oxi((»I« 
Jc AvfTciyifta x^ AantSoufAovioii Xtyor fAsv ixSyoy il 
A^iroiyi^©* dvxfOLq aXXi ri ir^XXi roXiAmfSg Hirtj 9^ 

QTi ira^aoffoviovg vfAOc^ ^X^*' ^ ^'^^ ^ *^^ iroXiTfiac 
op» crou, oeXXa #»6< <rcinrf}^iac Xoy^, h fAf^ iroi- 
iiow^y a Ot)^o(ji4f»iif xfXfuoi. TCMV ^' e'y t^ fxxXffo-ijpt 
ooro4 ay^i^c; «yad'oi yi(r»¥j * yycvrs^ rluS' 9ra^a<nccvtu# 
9^ tW m¥»yxlwy ol [M¥ aurv /bbivoi^rcc ^Vu^iair nyoir^ 
01 ^£ ^X^*'''^ ftViovrec* Touro youi» c^iciv avroTi o'uy- 
A^oTfCy oT» ativ xunh rti voXh i^fifi<ra»ro* oXlyu 
ii T^yHf 9^ 7ro»9)g^l ^ KOtK^g |3ouX£UOjxfyoi| ri irg^cr- 

Ta>yPiyrab \ 144 EXCERPTA JKX OrATORIBUS. 

ou( Oi Kot^ijm%iri( i^oq^v xfAiucifv, iixx Si ex rZy ird" 
^foxMy. OUTI0 yi)^ rttt/^ vfASTf^av d&iVftot^ IcS^mj 9^ 
rlw «ur«» iimfjifip i^Wfiif^, Sn^w^irt^w ifiitray roi 
fAt^iXeyrot iy r? cxxA«0'/j» ^(ce.y(dii<rfd^, rxZrob i\ «x 
f/AOi Oft TTiffvo-flu, aAXflt'iMfiHi' Travra ya^ roii \)ir tfA» 
agfifAtvaf iy 7^ (iaX^ ^i^rvXoyBfxty^ tXs*^' iytiSlljay fjt,\y 
'tok ^ivyii(riyy on St^ avroy xar/AS'Oiiv* iitfb f^yritwf 
a rHy AciKticufMytuy iyeiilCfay Si to?; 1? ^roXircift; /mi* 
Ti^Bviy^ on reaymy ruy viTTfayfAtyuy roT^ itfUfAtyoi^ tpo- 
flro«c ««•' «/a5, auTOf OUT*®* yfyfn)fAsi^f, rotirup r\)yy(jivoh^ 
iroAAAC ttiVac cu/7I^ cif7^ SeSuKcac^ 9^ vo^^* ixmay ogxa^ 
iiXnfug. ^9^ roo'iruy X; ctc^wv x(zxSy 9^ oii^fSiy 1^ ir»Aai 
y^ ytuf) 9^ fAix^Zy 7^ fAtyoiXuy 'flurtoi yi'jSufi/EAfiytfi, roAjCAit- 
oviTiv ajT8( f /Ave ovTA^ ^^Tv^ou I'fti' ; h^ wtf vf^Sy 
^STTvBoLyoyr©* Stt^afAtyovg^ aAA* virl^ tJij auToiJ ^ovn- 
flag' 9^ Sixouu; fJLiy iy oXhyoL^ytoL Sixlw iiyr^^ (tfJn 
yip uvrlw xaTiAucc) Sixouciig ^ ay iy SnfAOXfotrio^' SU 
yecp CfMOLi xarsSEXd^ATo* rm (Ay ira^oymy Kocrctfg^^ 
yuy, Tfioy ^e aVovrwy VhdvfAcay* 9^ rS xoAAiru oi^o- 
pATA ^(if^iyo^y SftyoTocr<ioy (^yuy SiidvxaXof xd(T«r«(« 
4S&^ |(Aev To/vuv StifotiAiyovi Ixayoi fAOi fp ra xaruyo* 
ciifjLiva,* fixffi ^ Vji4rv sx«i/o; xou^o;, f» u Jir oi;y« 
yyti^lw 9^ iXioy [xri Svou iy roug vfAtjigouf yydfAoug^ 
aXXci tra^i E^ci,ro&lyovq 9^ rHoy ^rovroui cvyoif^iyruy St^ 
x\w Xa^av* fJt.nSl fAOi^ofiivovq x^httqv^ ityou riiy 9ro- 
TaiAtuy* y^ri^i!^o[jt,syovg Sty tirrouf ruy . «;^&f «». fMiS^ 
Sy <pxfr% fAiXXfiy v^d^siv^ frXeioo yji^iy uijoHi tfif i u» 
Ivoin^xy i^yi^i&i* [Ani* diroZvh pb roig 7fhixoyjo^ Vkv» t L r S I A S. I4S 

in 10 Tov T^ TToAff 9^ EfaTo&tHt» sr^ f4}|p yaf xani* 

xarnY^flotv 1^ ^l^TvAoyiap xadK-«|»»* x«uroi Sroi fAfv tbc 
]iJi» iikHvyTOLi ax^irwc ftirex1<vMi»y ufAMc ^i Tji( ^NTrvAjo'ay- 
7fl(( rlu;^ voA(», xfcra f if&/i*o» a^tVTf x^i»Av* ira^* & x^ air 
va^ayilAtaq |3bAojimvo» J'nenv kotfA^dyHV, dj^iav rSy ihxn^i^ 
ruify UP rluj viXw itiKiiKOt(rif Xct|3o»Tf. t/ ya^ ay va^img^ 
Kubii rUo dj^iuv ADO'AV ruv tfyw iiiuxirB^ ; wirs^Vf h 
«urx; ^ffnuiHvoklt 9^ rsc 7roua»g avTuv, taavlw ay m fcifu 
ttxlw Xd(iot/^f M» xTOi irccrt^ai; 1^ utAc >^ iiihfi; ciKflria^ 
iwixlHyoiv ; 0>i^» )$ a rot j^^iifAoUct tx f»ift(» ififjkvivoultf 
KoiXiig aif c^o^ ^ '^^ ^oXa, «( btgi iroPSb^^ «fAiifa(0'»»y x 
roTg liKicrMij m olniag iJ^swi^^tiVM ; Ivnifi rolvup voiyl» 
vowrt^f iiatw iroL^ Oiirm ix, ay ivun^t ^Xa^ny^ ir«c 8)C 
tu^foy v[My 9^ r,yTiviy "i^nXiTreiy v^yliyd tic |3^Xo(to vagat 
Txruv XaiA^ocyny } vav J"' «» jxoi ^cx^ roXfAili^tUj OCK vvyi, 
^7C ^'''^f ^1^ oyruy ruy iixafZyj a^* osurs^y Tdoy xaKui irtiroy^i^ 
Tuy, Sxfi 'i^nXoyn(ro[Aiy^ Trgii avrig rig fjkofrvfag 'f txtx 
woyfiftag. ^Totrurey S* vfuZy Karavtf^iyvixtyf m ingf^g 
irfTriVcuxfy. uy dfAfori^m a^ioy '(fkifjLiT^fi^iiyou c»^/biiejbbf« 
yoiCf oTi HT ay ixSya ivveuyro froiSy^ (An tTi^uv ^ujMir^ar* 
tiyTUP^ ST ay yZy ivt^d^yitray fAffy, fjt,ri \S80^ ruy avruP 
oiojiMyoft cuBntrtc^f 0? x rirohQ iixzv^ |3oi}3'ti(r9rrf(, aSS^ 
%yifJkiyoi voTSbJw aiaay cpff'ty to'id^ ruy TFtir^ayiAtyuVf 9^ 
li XoiTTS voieiy 0, t» £y (SxAuyrou, fi tx( fAtylruy xaxSy 
lUTtx; Xtfpovlfc i^iriru ^aTk^i 9^ rm ^^iyt^irrw miroXg 

T a£iov T46 Excerpt A ex 'Oratoribus/. 

\ ' ; . 

XofAlw fjS^r ap avriq vrca Tr^^VfAtsmycu v'u^itp rlw iroXiy,. 

vsars^ ujMtfy sdM( auT«v artfi ra dtxflua 'rrwrors twsj(ei^fiin¥ 
€i7rm* alSbJi rig jua^ru^Ac uj^iov UhPj o? riroii jmoi^tu* 
(Krri^y auT6i» xaruyo^So-i* ^<rfoif» ifr^XficiAoyag 9^ fJif- 
d'ciC 90fAl^cftttg ifMoiq Svou, ci 2jg^^ /b^fy roZ vfASrtfs wXii^ui 
ahii iyovrrxt riq T^iftxo»T« tnitvuyj %jg H E^ro&ivluf 

Ix^ftv cXSffv. xouTO» Zrei fdiy frkAirrtCf iraAiv a» ivvtuilo 
7tw TFoMv &i9Xf(reu* Ixavoi J'f, xg «to» aircJAfo-ay, riXcv- 

^lo&c* *ovxovy fimy tl rm /mv diixug TiSrvtiirw ol fiXoi 
(rvvavuTSbMvrOy avroTg Si roTg rlw ^roAtv '^S^TvXeo'ao'ty, d 
TTS Itt' ixfc^oty voTSbiQt vi^s^iy^ ottotc jSouOcrv too'sto* irotfA^ 
cxcua^ovTou. x^ /tAcy J19 ?roXv pxov Tiyou/(A«u e«vou, V2Z7sf 
wv vfAiTg Irrd^trt ^mretfriTvy H 4B&^ £y outc* ?rf7ro»i3xao'(v 
'icTjrXoyiifl'afli^. xamto* xiyHtriVy ^ug E^ccro&BVti IXu^tfoi 
Tuv rgiccKoHoi xaxoc et^yaroUy 7^ tl^ touto auTov a^touo'i 
(Tud'tivou. ^or» a tSv otXXm ElSb^'nvcoy vXu^x iU vi*'oi< i^ti^ 
fjt,a^rrtxt¥y oJx dovreu ^P?vou »vto¥ "^IcmXic^' vfAug ii 
hlj^xrt^ nvTiva yydfAw fp^fTc ^aSt* rSv irfayfAoiraiv. il 
fAtP T'Af T0UT8 ^xa(Ta(\}/9tf ((?(&£, ^?Xo» (o-fSc ug Ogy^l^OfMiVOl . 
rcTg frtTFfoty/uLmig' il i\ li^rti^/nfuTBi^ i^rivi&s rZy aj. 
rSv t^yay KhdujMDrou toutoij ©yric, 9^ ov^ i'S^Ti XeyeiVy 
•Tl T« \S8SD riy TfiotKorra fr^TOty^lHat iitoihti. vuv* /jSji 
yag 9\jiug vfAoig dvotyxot^n vagi rlw vfAsngav yvdfjJw 
Vivij/ilff^fo^. Sfi. wvifA^ovXiuu, i^n T»UT»y "iTTV^fl* L r S I A s. H7 mrmi^Km ilw rlw 4^^v* f »¥§(»¥ yif ry wqXh riy ifAiti^M ym^ 
fkWt in ii((rfn« 

•mq rt i^ iftQ* ^ reis ix llftfcuSf. tvm roif vg^y 
tifg r%Zroy y£^fifAS»ac cv/dfofis irccfaiiiyfAaTa c;^oy- 

wff oUkXf OK >^ vicfi xy 9'oXiVeuc iiyi(yK»^£c^f w^Xf/uSp 

r$ Ivoy ^Xf'^i^ itixno'Mrti i\ au, ^toutok iJouAtufTc. 9^ 
Tou( liiovi olxH^ arok fuy ay ik rm ir^AyfAdruy ixt* 
ydxxq Ixritrayro^ vf^it^ it t^^ roy vfii dt7^i\ovi iri- 
XifMP iXccTtigf ^XJ^Ti» ^O'vyupiXSo^ fjfiy yif vf^olq ix 
il^iovVf (ruvSjgpjStitAAfdou ^ fiyAyxai^oy, Hi TMroy vsBTf^- 
•v)/uic IxBom^f ufi i rm dyoiSruy xoiyovfxiyoif vy- 
fu; iifAoii ixruyro^ dXkoL rSv iyettuy fAnaiiioyrtq^ cu»vc 
bjoyro etyou, ay-J uv viah^j yvy iy ru •jo^ppaAto) ovrsf^ 
xaS'ic'ou i\iy»&ty Xj vhsrs^ u/ac^v »ortc9 x^ \zsffg rciy ix. 
JlftoeuZi riiM(i)i>r<raiT^i, iyS^vfx'n^ivTig /Mfk, ort "ssm" 
TOOTfiw TTOPfi^rstrtav ovruy >lfX'^^*> Iv^VfAviBiyTeg Ji, 
or I fJLSr dyffCiiy y\jy d^ifuy froXinviff^t, x^ roTg voXi^ 
fA»c*5 fxd^saS'Sy 7^ *tiSt4 rr^g iriXsug PouXiuWS'fi* aya- 
jEAytxrGiVTfc ii Twv lfkixH^<ay, Sc xroi ^fuXaxas T (r^irifotg 
aWSf x) tJij viMSTi^atq ixXsia^ dg tIuj dx^iiroXiy xar- 

IplOray. 9^ TTfO; JjEAOtC f^^i^y CTI TOAXcOP OVTtf» HWHy, 

Too-aura Agyw. o<ro* J"' ix Uei^outag «r«, ^Trfuroy fAty 
T«» 07rA«y aJ'ajtAvr.a-fljilf, Jt« woAAa? f^ot.yoLg ly tyi aAAo- 
Tji'a fji,»^t(rdfA>syoiy oi^ xaro^ t&w troXi^Kay^ aXX varo 
TfluTwy, domq outrijc, aV?f^^'"'^ '''^ ©'''^a* «7r«y, ©Tt 


t!l48 EXCERFTA 3!fX OrATORIBUS. ri}tyuu f^ yovfW 9^ Y^»ou>cc?»^'iflj)ptAydi>rf;, foveas avrZv 

^ctnf rvj(itv' 9iy8f*fyoi mv auTa;v a^j^ir#^f|3ouoTi^av mou 

fry)'0Vy TToAAotp^ou xivSvviiltroivTi^^ x) W^ TroAAac iroAct^ 
vrXeLyn^fyreif ^ wayrec^oSiy CKKfi^urropivoi, cv^cfi; oy- 
7f( Twy S^TD^Ho;!'^ CI /MV iy iroXsfAi^ r^ iroLT^tSi 
joJc vouiai KOtrctXiwivriij ol i* iy Jiwj yi>, ^roAAwy 
iyotyriovfAimy^ fi^dtri fii rip UftgcuS. 9roAA«y ii 9^ 
lJt,tyxX(i)v Hivivyuv \hff»^j^olyTuv^ »yi(B^ iyot^o) 'ffjofAtvoi^ 
rovf /tAfy i\iv^s^fi}(r»rSf rovf S* dq tIw iroLTolSa, xarn- 
yuyiru si Si ih^\}')(i\^»Ti 7^ toutwv ii/JA»fT«Tf, 'aJroi 
l^y an ifurscyrif iftvyiriy fAti noi^rirs roi»i/r»y oi» 
9^ TrfflTig^y* X; ouT£ ay /iFja, ouT£ |3wpo« J/xaf, aV*Jt«- 
/tAFvy; *2y^^ Tov; TouTCuy r^oTTH?^ (iipiXficroLVy a xj tok a^»- 
^ovo*! (TWTio^tat ytysTou* Oi ^s ncuiii CfAuy^ oVot pU 
ivdotis n^oty^ \ssro rovruy av Jj3f /^oyro* c« J^ ^ 2Sh^ 
0cy9iC, ^iAixfu¥ ay ?nxa ff^'/ApoA«i«y WouAiuoy, hnfxlx 
ruy KhxafutrcyTwy. ^ dxXoi yd^ cv ri fAiX^ioyrot losSiu 
pouAoj(A0U XsyftVf ri XTjaj^S^/pra \aro^ tqvtwv 00 Juy«- 
fACi'^ itvUy. ouJi yif Jk&j xaruyp^pu, ouVi, Juory wyoy 
ir«y, aAAa TroAAafy. 'o^wg oj rife ijtxjfj wg^^u^ifitj v^iy 
fAAiAft^TOM VfSTf^ Twy «fwy, a cuto* — ra /Ltjy aTrwoy- 
t^, T» J', fto-ickTif, s/x/owrpy! v^Jf te Tiij ttcAcw?, {jy L r S I A S. .149 

%bsA( Tw» riSrvidrWf 'e7( v/bt^ff, HTfiJiS ^«(ri» Iva/miinm 
Ttty Hyotriy xaraj^fiAcdeu* 3c0i J* av Tot^a toutmv 

jTO/blOU XATfiyo^MT. aXI}X0aTf. fW^axaTf* ltm}&WT$f^ 11. II. •Ex ISOCRATE. [JuxTA Edit. Ath AN ASH Augeri. Paris* 1782.' 8vo.] ISOCRATES in diverfo genere dicendi uitidus et compofitut, et pa- 

Ueftrcg quam pugna magis aeeommodatut, omnes dicendi Veneres 

Je&mUu eji : nee immeritb. Auditoriis enim ft, non judiciis cum^ 

pardrat. In inventione faciUs, honefii fiuHoJuSy in compqfitione 

adeo diligens, ut cura ejus reprehendatur. Quinct. X. *'I2;OKPA'TOTr 
nPO'S AHMO' NIKON 

A o' r o z. 

yiix^* TToXu a fJitylffiv S^^o^av ^iiXti^xo'iv h touc '^oof 
aXAijAtfC (rum^ciac* Ol [Ay yoigf rig ft As;, 'traoiurag 
luiyoVf rifAoiirty* ot tl k^ fAAxgAy airiyrAq dyoiwttir^. Kou 
TO? fi,\v rZv fxvXw (Tuvvid'Hft; oXiy^ X?^*^ J'ffAucf* 
^TAC Jt rZv aarsiouuv fiXlag i^ av i iraq ouw» Ij^AXti^atv. 
RyifAtv^ Zv ir^EVfiy thc io^fli igfyofAtyH^y 9^ ^ircuieiag 
imvoiuiAstsg^ rm <nrsicuU9f dXhot p« ruy favXuv, nyou 
fitfAnrar, dtrifaXxci cci ropit ^ Xoyov iS^u^ nxfA-ffioP 154 EXCERPTAEX OratoribuSi fAiyoif. Tec [aU ^ ffUfjLctraj re7f vvfAfAit^ig vovoiiy i H 
^X^' TO?; (BfsiouoiS Xoyoiif 'o^u^^o^ ir^fDxt, AtoVif . 
iyd <roi TFftoolffOfAou *vvvrofA(a^ \2SJ9d'£o^, ii^ Ouv xit fAot 
Joxo/dc i^Tfi^f u/xaTC#v rrketfov v^if dgtrnp IfkiKytUy j^ irotgi 

Jlobirov fjkh it tio't^H rot ir^o; T8( Btis, f^ii fAovov Bvcov, 
A^Aa 9^ TOK Of xo(C ifAfAtvuv. *£xirvo fA^y )A>, '^ tSi^ Xf^** 
fAxr&y Bivoglot^ ^fifAtToy' ruro ^f, *^ rZv rginm xaXoxbe- 
yaS/ac Tfx/MiSf iov* TifAflK to Joujmoi'iov afi f/S^j fjkxXirot ii 

f^ *? VoXfWC* OuT« y> ^O^CK C?/tAa T£ TOM? S'WMP d'ufiV, |^ TOM? I^OfAOK f/(A|(AEV£ty. ToiaToc yi^s 7£(! Tvc yovcK ofsc ap kvj^ctio irtf) (Tfaujoir 
«j{ulo^ TH( vavri irouiotg.^ 

^A(rxe» TCi^v 4B&^ to cSfJix yvfAVXtrtuVf ju^ ta vpo^ rlu^ 
fbofjJwj aXXci r» if^og rtw vyietay (rvfAfi^»r». Touth 
i* Sv Vkirvy^civoi^y b AtiyoK rZy irUuy tn rroySy Swd/MtyoSm 

Mnr« y«AwT« wgjwiT? r/jyf, fAiiTc xiyoy f<y 9fx€ovg 
^hnSi^is* To jMev ))by ttvovirot'* to Jc^ fAOtyiKov, 

^A TToiiTv fltJjtf ov, T«uTa yoiMi!^£ ^mSi Xiyny Sveu xaXov. 

''E3»^£ <rauTW «Vflu fAii (DcuS'f&yTroir, aXXi cvyyisv. A*' 
£x«ko z^*'^ y»f , ^ auSrain^* 2^ ie tJto, ffonjtA©^, ayou 

'Hytf [Aolhifx triKVTta wfrniy^ Kifffj^oy, ou^vtlujf i^xouo* 
^vylwy •'w^g^o-uMtt*. TouTOif )<af £irx<n ^oxS xparSo^ 
TO T«p ysuri^idy rS"!^. 

MnJ'siroTf pi}Jfy ou^^oif irottVos; cAiri^e Aifo'fiy* ^4 Vfl^ 
AV T»; osAXsf A«9't7^, o'aurb) ys <ruv«*Jtf(rfK. 

Tok yu^^ S"*©^ f ^PS, T»c Jf ycvft; t/jmos. 

TouV J« ^lAa; ou^yuy tok Jc ^o/uok 9r«6«» T«ff 


ISOCRATES. 155 

1 

Tii itovig Bigivs vac f4^ fij^m. T/f \|/K ^, trwv rS 
Kmku fjAwf Cifis:o¥f av£u it rim, xotxirov* 

AvayT» JoxA rroiSp cJc [Jt-ntivK XiiVwy* j^ ^ £» jrctfrnj" 
rU» Xfu^^y ^r£f oy of3'rorif. 

MaAifdc ^ »!» * ivioKifAoini, h fouyo^o rairx fjLii vgoirlw 

A /MV iins-avcUf ti^pixarli roui (AtXirou;* a it i^n 
IMfMi^n^agf vfotrXdfAfiayt roue Vkirif*oug» '0[Aoi»g yS oi- 
^goVy dxuvaylx p^viO'ijtAoy Xiyov, pji fjt.ayS'oiyftVy 7^ S^iif/Stfjiy 

KotravaAio-xf tv\v iv ru |3i^ ^oXr^v dg rriy rSp xSyw fi^ 

^ Hyx Twy axou(rj(AATeoy iroXXct ttoXXuv etyou p^D/ubarcdy 
xfftilw. Ta /tAjy yof T«;^f«? "^iTT^DAaTrfty TCt it froiy\x -if* 
y(piycv 7rocPx^ivn» 'Lopa -^ fAoym ruy xrniAoiruy Motyaloy. 
Mil xotroxyit /uiosx^dlv iioy vo^mcS^ v^og Tug SiSatrKny 
t) j(Pii^ifAQV itrayyiTit^ofAiyovq, 'A»<rp^ojr yotj, jng fjiiy i^~ 
iriggxjg Tf|X»x«uT» itiXiyA 2^7r5jay, bfx« tou 7rX»» woi- 
^Cflu tIo*^ Cxoif^ovcray itrlay' rovi is yjwrjg^uf |*fi^£ raf 
xard y^y iro^eixg ssssOfjS^iiy, ini tw jSfXr/w xotTarucflu tw 
sauruv iiayoiocy, 

cnyof©^. En Jf ^jA07rg^0'tjycf(«j yttJ}o, to Trpoo'^mSy 
rug airMTuylxg' iC7r^(Tnyop»g ii, jq to?; Xoyotg airoTg 
OfX€f«C iyrvy^olyny, 

'ttiiug t J56 Excerpt A ex Oratoribus^ icntH wdvrWf ui^is^y ^(y^^j «^ok?fc, AuVuf. ^Ecyi il iv rtf 

l^airXiia'tW cx*?^ ^(^^ '''^^ <ifA»^rokvovraij Saxrsg ay v^ic, 
cotvroy dutOt^ToiyoyroL Xf tsc ccXXng s^fiv \(i^i<i<rHAi' iy H. 
roTi rsorryoTc a,y cJ^^ov xssrDAajSij^y Ttt» /m'ev o»x£Ta!» oc^p^iVy 
Tou; J"* V^oi^ou; JouXsufiv* |y Si roig Xvrrn^T^y CiV ri^ rZw 
aXXuy dTMyloL^ Vkx^Xiirin^f >^ vioi,Mriyy ug iy^ftav^ ipf 

jaxaraOiixa;. ^A» )a> tb; ayad's; ayS^ag rgiiroy o^xs tt^ 
f^ifoy. fouyicSd vet^f^ofAiyH^, 

iti^ivfiy. Tlig] ii rSy "^i^wppnTuy pn^gvi ^^V'y trA^y cay 
ifAoitii (TViAfi^Yi fii v^i^m CKowaoS^ troi re t^ Aiyovri, 

AUToy curiotg fiu^gag ^iTrvXvuy, t| ^i'Ah; fx Xiy^iWy S^O'O'^tty* 
£y£xa ^s p^gDjEAATCiiy iMniiya Sioy o/MCO'tjCy /mh^* ay cJo^x^y 

f^ny* 

Mfiiiy^t ^i?^o¥ wo<«, wftv '|^ i^tTcicYig irSg xsp^fiO to*V 

ToiSrcy, oT{^ 1^ v£f } sxff^s; yiyove. I S C R Aft E S. 157 tut iroufw OtXf. TitTO ^f voiitruf, cty, /ui) iiQfAtvf^j ri 
iSdSif vqymroiify iri^i i\ ray ftiruy u^ 'i^nf^^rm dvaxoivj. 
'Mil TV^^Wf fAfiy )$, iiiif |3Aa(|3i)0'ii* 7Vj(juv ii, /amX^qv to» 

AexlfAoi^e rii fixsg tit rt '^ ^t^ t* ^lev irv^lafy 1^ 1^ 
h roTi xty^u»0»C xo<»»i^/a(. To fjiiv y> ^vcrioy I » r^ Wfl 

*^{0K, atfroMP (SenOjjf. . "" 

*O/A0<«ac ou^(ov >o/tA«^f, Twy s;^^f3i> vjxao^, touc xosxo- 
fOifflUCy 9^ Tuv ^iX»y irlxo^ reu( ivigyto'iou^. . 

^Airoiiyja ru¥ Itou^uv jeavi jtAoyoy t8( c^» roTg xaycoT^ ^u«*- 
yifcu9Qvr(tiy olTO^x xJ t«j ittI tok «'y<3t9'0K f^yi ^^oyirra^^ 

wfidrlii(r^ f S'o»8(ru 

Twy iiriyrm pXuu /MCjCAVfio-o tt^c; rsc 'jraAovlxg' 7y» 
hxUs [AfiSt T8Tw» dirivTuy iXiiyu^ftv, 

xa^si^eiiirtrti?* ^En ii pXoxdJ\M /jS^j ro fAiyxXoirffiTrk, 
xal^UTTifB i)f re irf^ts^yov. 

XTStriv, dsAXa rtw [Airplay iiriXa'i^riy* 

lLotraf.f^ivH ray iri^h ir' tpX^roy WTnioti^iyrmj X£^^ ^' 
▼OK x2if0t^;^so't /EA1} ivvafxiycay. ^Ua^awXio'iov '^ ol roiSroi 
ira^M^iy, oimrtg ay n nc !W7roy xr^iVouro xaAoy^ xa(x<a( iV- 158 EXGERPTft £X OkATORIBUS. 

i|UM( Tf)» uira^p^s^raty so-iay duoiy iyfxa, th tc ^Hjiuair 
lAsydXiHV fiXTtVotf, 7^ Ts ^lAo) caruioua ivfvjfjlaSli Pon^^crou. 
Ilf 0; Ji 'i^ aaSbioy p/ov, /xhJev vSsTcf |3aAXo»T«c, «2ib^ f^(i^t 

ILregyi [mv roi irafiH^f ^riTti il roc fitXriu. 

ff,il^oy dcfarov, 

mrsioua ^^fK of «i>^^i}. Th; xaxk; tZ voi»y, o/xoftos v^io-i} 
tom; t»( ocXXorgla^ xuvoi; O'tr/^so'iy. '£xfiiyou rs )l^ t«; 
iiioi\»^^ ^uaxrtgri^ rMyiil^^y uXaxTSCiv* om liaxei th# 
ttffAvvrftCy wcrff thc jSAotVIovIa;, »^iX80'i, 

IAUu T8C xoXftx/uoyra;, o^ozrff r^c ij^otvajuyrag' *AfAfo- 
riPQi yif TTiriuS'Evrs; mi infivoyroii iiiinxviv. 

***£»!> '^jr^ij^ij T«» ^X«v T«ff wfif T© (pot\jXirxro9 orol 

cp^9avojMCV8(. 

r/ks TTfU Tag TrXfiO'ia^ovTix; o/x(Aii?ixo(y aXA« jmi) frsfAyog, 
TIv [mv yig Tuv yisrs^TflixZy oyxov jbioAic ay oi JSXoir /xap- 

f ff©*, I^^Ji 'Tf oc TTayrot f «XoyftX®^, /Mfj^s wf of T«f T«y 
vXfitria^ivruv o^yoif r^oc^fug dtrotvTJuyy jmi)^ »9 ,olSiUug 
^ i^yil^ifAtyoi Tvy^ayutriy' al^oc ^Ujuta/AiyoK fAv avroTg 
HxwUy vtvavfAByag is *? i^yii Kl-iTrAijTlwy. MuJs nufei^ ra 
yeAorat wTHSocl^uVy fAttii irt^i roi axruSoua roTi yiXimig yjM^ 
fwy TO yi^ aacu^y Trayxfltj^x AuTDjfcy, MuJi rig jg«- ISOCRAWES. 159 

- — \ — - 

^/Xouri^ «!»• |3«fO yaf . MuJJ f iXeTirifAnrifc* irafafuif- 
TiJtoi» y«f . 

iron <roi (Tu/ifrfVY} xou^oc, V^awmiro wfo fAfd'nc. ''OTAy ylT 

Txc lii'io^sc &rv|3aXAii0'iy* '£xa[ya ri y> draxrtac fipsrcUf 

2J^JUMBfTa»0»T» T«V fU^U»0('1»V* ^f Tf 4^;^11 «'OXX« C^drX- 

xO, !ij^^^af*«nif *? 2^voi«c. 

*HyS rUu vouIhm to^hto) f^H^ov dyx^iv fivtu *? iwtw 
hvMi, 00^ roi /i/S/i ixx» fAO^ififi iniyrti xt^icunyltf vfxr^ 
%cify e?vm ^f fAoim 1^ 'irg^o-f^fi/xiMtf-c t>c ip^^i^Tac* ITtX- 
Xaxic >^9 % TpTc XoyoK ixirnicotv, tout» tok {jfyoic tIio^ 
Tipw^ifty f Jb<rfty« ^ 

^Ouc «y (BsXij iroii}0-ao^ fiXxc, fty«3«v ri Xiyt ircjoi osu- 
Twv iTf oc t»c airayy/xXovrac. 'Af jju yi ^tX/«c /4^*, ftrou- 
>^' ?%Ojac Ji, vj/oy®*. 

BsXeuojM^iF^ wafattiyfAtiTa iroix rot ^a^XfiXud'OTM ruy 
fAfXXorr»v« To ya^ eipxHc fx th fxysfii rayi^lw t^H 
rlu? hiyy(avi¥* 

BxXfUX fjdjj pgotiii^ij KkiriXti ii rotyloiQ ri iV^wrokm 

ifMiv avruy {JjSxXiaif. 

Ilf^i wy «k eu^¥i^ 'jrafpniVKiiracl^f jSitXn Je r^o*! ru¥ f r- 
X»y c2yixx0»ywa«o^9 p^tf Tore Xoyoic «C ^ff < ^XXot^k tx 1^ 9ta\nov i narafMri iroincfK* "Oray 158 EXCERPTA EX OrATORIBUS. 

T!lA» Ti)» Jirafp^s^ratv ifcriay Juor^ ivinm, *rZ re ^niMCtv 
fAcyaXnv fiXTiVotf, 7^ Ts ^lAo) caruioua Jufu^a»|i Pond'riO'ou. 

2.regyt [jCiy roi Ta^iH^, l^riru i\ roc jSeXriiu. 
lAS^oy dcfotrov. 

mrsiouu ^0^(K o^#i>^^i}. Tii xaxug lu vo»wv, o/xo»d( wettrn 
tiiiila^f ^uaartfri^ rv^iyl»ij uXotxrutny* oUn liaxei t«# 

riPQi yoi( TTir^uS'EVTs; rat Wifivoyras iimxvip* 

^*Eoiir 'iTmii^if ruiu ^*X«y rag Tr^og to (pAvXirxrof 9-0) 

fp^9at/o/A£V8;. 

r/k8 ir^o( TH^ 7rXfiO'(a^o»Ti%; o/xtXnlixo;, aXX« pi) frsfd,yig. 
Tfiv jEAiy yaf Twy vhirfg^TrlixcIv oyxoy/bioXi; ay oi iiXot ^xap- 
tcphVaav* t J's Twy cju.tXf)Tixa>i/ r^ixoy ocrrocvrsg niivg \sbjD' 
^/fscTiV. *OjMiXfiTSX6( ^£ (0'fi, /tAif) iuiTE^ig toyy fAtiH iv^i~ 
P(f©*f jtAtjJi TTf oc 9rakT« ^«Xovftx®^, fAnil Tffog rug rSy 
vXinr^a^iyruv i^yoig rfoc^fug dnayrZyy fx^i* ay ,oiilxag 
^ opy 1^0 fAiy oi rvy^»yu(Tiy' al^of. Sv^MSfAiyotg [Aiy avroTg 
(ixuVf TTiTravfAsyoig ii *? i^yig JftiTrAijTlwv. MuJs nufei^ ra 
yiXoTx wrnSal^taVf fAtiii tcB^i rot axraiouoi roTg yiXit^ig X^" 
f w»' TO yif axcu^y TravTotj^x Xu7r»>f cv, MuJf rig Jg«- 

fiTac ISOCRAtES. 159 2^l»Mfra¥oyTCt ru9 iiSrvMw' it rt ^X^ iroTiXi trfOLX" 

Xaicic 5$, Sy Tjo^rc Xoyoif tXvini(ray, toutw tok Ijfyoic rUu 
Ttpwfifty f^o<ray. ^ 

^Ouc Sv (3hXij iroii}(rao^ f iXnc, fty«3iy ri Xlyf ircjoi osu- 

B«Xcuo|u:iF^ vufattiyfimroi iro»« rot ^a^eXf|Xud'or« reiiiv 
fAfXXorrci>v« To yip olp%Hi fx th f ft»c^S ra^iflw t^H 
rlu? tiiyytao'iv, 

BuXsus /u^^ pfotHi^Cy lUtiriXu it T»)(jl(ac ri ii^mitrm^ 
'Hyir xfdufop Svtu nu^i f/Sft d'CB iJtu^uiv, irft^ft il 

Ilf^i wy «y ouj^yt; 'rrafffi9'iOLv»d^, jSkXh ^e no*! taw f/« 
Xtty cli^ixxo^ywowo^y p^ tok Xoyoic «c ^ffi iXXor^B rS Mf aiftUToy i notro^Mfi iroiifceK* "Orosy l60 £XG£RFT4ib ^^ O R A T O R I B U S. 

' - - ' 

itXfiflu) IfhfAiXpiay c^o/Acy, er»y ra; Xvvxi Toii hi ^ dffU' 
^MifjS roi ruv PonriXiuv nd'fi, 9^ ittoKt ri ixeivuv 2}ini« • 

f fy itifj^oKfari^ if^Xnsv^'fJkSVov^ to n'X£d'(^ ^af df^airEUfiy, 
Stci) 9^ toif iv ^oyuf^ot TMbTQiwi^rUy Toy ^oiVkKw ir^ovyim^ 

JiOixvo-fiC' u» y^^ Av sxfty^ i/Aoifroi, flroi Ta( curing a* ' 
ya^Htrso-iy* 

*£x Tc?y-xoiyi!y ^ThfAfXcM^y ocTraXXdrlii^ fAfi vXB(ri<iriP^ 
mXX^ lyJb^oTff o(. ELoAAcpy y«^ p^^D/Ad6T»y x^ftTTwy Tra^A 
t! TrAifS's; iveuvog. 

/e^tK y^f 9^ auTo; Taiav)T« w^drltiy ^XatTng £y tok aAAot^ 

Ila^as'Xfiia^c (T^auroy 9rA£oy;xT»y fAcy iwdfAsyov, dyiyfit - 
i\ ro tcroy t^siv* tpot ionns *0f «y«o^ 'f iiKouo(rvyiiif fAii tt 
a^imav^ dxxd «[»* KhsiMtccy* r. ISOCRATES. i6r 

• - . ■> ■ — — - 

M«XA0ir ^iTitHyfig itKou»$ mnxf, f vXSrov ih)t99» To- 

xfi»wir /tftiir TOK ^wAoi? /Ains'if rmvTfi^ ii toiV f/noy^^T^ 

diiif»roy ft,i]oLXa^i(v. 

ibtviix,^ tit f<y ^ixiup^ui^^ ^ifffti»0A1iic. Oi y> Jlrxoroi, rwf 
iitKUPf it (MYr^» dt>ibi0 TrAfoysxlsrir, 'a AX* it fXinVi yf azr»- 

Tltipi TO ffit cSiAA iitou ^iXoTTov^y rluj H r^v)(tw fiXS* 

jav hrsffi rd (rvfAl>ifoif70t. 

lldUF ?y ri 99 (AiXXyit XffyttVf v^t^y VkivxivH tv ^m- 

Auo iroioi? xcu^ouc tS XcyaVy n il-f^i 4#» oTo^o^ cocfZg, 
« m^l & df»yKMV dvM' *Ey riroic ydg ^iioi^ 
XiyQi^ *? Cijiii x^drluif* h H roTg aXXot^ a/AuvQ^ ayfiv 
n Atyetv. 

y*f our*, fUTuj^iv, icvi 4i&^a^^f * •?«, iv^ypVf 'Bfe^- 

Xfiu^ff /cAf» Iff-i Tor^ avfJt,fiou¥S^i rZy iyoAw^ ^ XtftrZ jmi-> 
Tfttfc firi Torif yivo/MJ^'oK twv xorxwv* ^yivs Ji tok aXXai; 
^^ U hi^i; St xaT«JnX®». "Arowot yif rtw fMv ow- 
Vicf,y Iv rout qIkIou^ li^fcxfiTrlm* t\w f% iiavQtap ftuKgiv 

X MaAXov l62 EXGERPTA £X OrATORIBUS. 

m 

TUo fv TO) Q:¥ aoo^iav, 

o-«Ti}^iaiv [4^^ xaX?; ^o^UCy atXXol p^ jmet tu^^af fnfAm* 
v£* TO J'i xftX»( ^«zrpd'«»«fv, i^tov Torip axrovicuoii i fi^'if 

AaS'iV ccXXci irg^ptAo/ulM; 2j^^ 'l? aur?c vfUYfAOtriia^ Sf/M 
TilTf na^iyr '^ |3itf fntiM^aXiotv ij^iHyxiiVf 9^ ri fAiXXoilQ* 
jfj^ovH va^xyyeXfAti xaratXiwSv, Tlw fM9 )S> tstmv XJl^^^ 
fyJita; Hiii(r^'iCf ^ Si o-UjMpsAcuovrot pfr* fv»oiaf ^«Aiv£»f 

linvj^sp. dKBTtf ix rajMiffSy ^g^^cf^Cy (iii^lw iiiif [AnSip va-' 

Toijuti •# Jojuf, 'la? ?;^«v wfjl <rov ivyy(ayu» • Tip /uU 
yotf aAXwy tkc vAffrnc sigiitrofAtv^ Saarif t«v ciritfy roic 

ToK »8d'£TV0'». Se ^c kOjuii^tf TH»a»Tt^0V T8rea» f^i>eaxivoUy 
TixfAijf 4w Xf **'/*4*'®^ '"'7 ''^^f * Tifk ix/^lw <ri TreutMP ^iA«- 
7ro»ia. Tik y) auTA} ra f3lAT»ra ^farlfiir JAiTotTTcyra, 
tTsroy »xo( Xy rwy aAAoik Tji( e^i t(u/ dfillw ir»fOtKaXMilag 

MaA;ra ^ «» Ttoc^^vif^iirig o^e^S'^vou ruv XfliA»» &- 
yciiv, CI xaT;»/Aa3'0Ky in x^ t0(( nVoi^ac t«( Ix roirup ISOCRATES. 163 

JMMrm yvnc'iuf t^opktp. '£y f«}» y> rS pad'ujMAiy, ^ rif 
iniyatvt, Tc ^i irc^i rtii; dfirtw fiXoiro»Hv, 9^ (TM^A^irtf^ 

Jf ^ reXcuTfif ui&fiffi¥ XxfA^duofxiy, Td y> 7X»r« ruv 
iTf^ f* |3i<9y, 1! ^t' ^tuTdb roc iFgciyiA»T» voiifAiv^ aAAft tw» 

p^ovTOt wfdrxM (cud'u; yctf ts |3iou raiaiilw Tniriilwreu 

ffmy «j( KTW T8f i^»fA»fra¥ovrag ig rig ^tinxiig /aIv ^qIv- 

iim T8C ru ^Ica ifavj^ iXocrrHfAtviigf i "focvXsg Apou fir- 
f9fA£V ; Sixcuug f ay rig romrsg ysmxi^Qi^iy^ fji,ii fAoygy 
ig Iautouc cifJt,»fra.ifet¥f aXXoc m) 1^ Tuj^nc Hvqm Tr^iorxg* 
H fAfy ydi^ ftuTOK ')(j^'n^»r» 7^ ioj^oty j^ f!}iO{jg f»(VBPi- 
ff»* 01 J^f, cf «( otvrig dvctj^lHg *? vhEra^j^ouo-nf t\jSa4fAovi»g x»rim9^»if' '£» #s ^€f y d'vuTov oiloty "f ruy ^iuv co^dcad^ tiifgyoiag^ 
nyufAOu xdnHViig iiri roTg oixAoraroic juaAtfot ^nAwo'cu, Trc^ff 
{j^Bo-i vgog' rig f auAv;, 9^ rv; axf^iouTig ruy ciuB^mrm* 
Ziig -^ ^H^ahAcoi )^ T(XVT«Ao» <j{uyY}V«(, (uc ol jtAud'oi Af- 
ysny 1^ rriyrtg iririutfo-i) '!' jMsy, S^^ r\w i^rtw a^oi- 
i«1o» minors* ^ ttf 2|gp^ t(u;^ xax»»v roue fJt^iylfoug r^fMificug 
fXoXacriv. |64 ExcERFTA XX Oratdribus, 

HftyAd^/tfti* 9^ fill fMVMT r#r( Vf* ifMitf itftfUwii ifA(MU§i$^ 

r«;^oOfy #f ri ;^iio'i/A» cruWyciv. Mj»A#( y> i» Tic Ix ra<<*~ in. •E DEMOSTHENE. 

[JdxtaEjdit. Joan. Jac. Rsiske. Lips. 1770. 8vo,] Pianh quidem perfeSttm ei €iti mill adnudum dejit Dbmostvbnsm 
faciltdi«mt, Cics&o pe clar<8 Oi^at. Caf. IX. *A H M O S e E N O T 2; 

RATA '*IAinnOT A, 

I 

^TnoeEsis TOT npnrOT -aotot 

-* 

kAta «iAinnoT. 

fXnKC6cunf Hi hucX%arixf JiBvfcothnq* roi§v9 ^Vftt^ rit n «^v 

X^'Hat^ gTOfjtA0$ i-xof^et* Ir^a* tfi tXttTlcfXf ^svatf tvru9 rSv ar^ct" 

A^nnto-t fMmr, ' f«it^i ic tik 4roA6«$ wtm^a* rag jStfag^'oc*^ 

Tvq, Xvat /A4 ' ^T0v; im^'mi sryseylflK I'Tklfi^ifcct i ^i>u%"T6(y n %«» 
7«v ^GifAUfUf r,fixx A^^vnOsy e« s Mectiiiouttf 9rXf7y 0^ ^tfyaroy, 
Imj^ci^ T0T5 Tga7jbt«0'<, x«i wapa Tfl» Aiovff^uc9 Tijy wy A<?jj* 
»«/wy AViifruf x^ccjy* «XX' ty^v; « wpo; asvrey tirnra(r>ftifn ^' 
y#^<j vSEropp^if. 

•EI i66 Excerpt A ex Oratoribus. r5)f H6Airii yydfjkluji avf ^Wyro, ft fA^» ^Pim r( fi,o$ ru^ 
\!aro THTwv pu^fi-Twv, iav^ick¥ »¥ iyoy' h i\ fi.^^ *tot ip 
^ aJroc imtfeifAlwy & y^yyd^xa, Xiy§$p. 'EwetH H^ 

^KownVf fiy3fA$Uf x^ vfur^ Mafx^y HKoru^ iv fuyyuu' 

iiopta rroi ^ €uvtfiiX(\>9'a¥f uih Sv ifAoi^ vuv {^h jSsXfUfo^, 

trat^80'( iFfoLyfAoceiVf iS" et vdw ^fxvXut ^X^^ ioKH' $ y»f 
fp ^iHfis-oy »vrSy ix rv irapiAnAuS'oT^ XJl^^^y ^*T9> «"( of 
ra fjJlSbs»yroCf jSsXriroy \lsr«f;^«* r/Sv en thto ; on sJiy, 
^ apJj^fC Ad^{u;ouof, rtav iiovrm votiyrup vfjuiv^ k»xS^ ti 
fTfciyfAocrx Ij^fi* ivtirotyt «, irotpy a wgpcnxi iroxr^. 
rovrcaVy irug iy/y^ if £y tX^W i^ oiuroi , jSiXriiw '>^fS«f . 
'ETT^Tft lird^VjitiiTfo»y 9^ sraf ' ifXAci^y ixioiitij 9^ ror^ diSw 
avroTif dyxfAifAyfiaMOfj^oif tiXIkIuj wot i^oyruy iiyafjkjiy 
AotxiieufAQyiuVy ' °ij^ » ;^f ov^ i voXv^f eJf xaXc^f j^ Tg^or« 

wiXiiAoy. Tiy^ 8V E»£xa( raurce Asy» ; ?y divirjij, St 
£yS(es A^lujouohf 1^ d'faViiSf, on fSJb an ^uXatrro^'oif 
vfirv In ^o|3cfoyy st', Ay oXi«y«^iiny romroy oToy o^y vjABTf 
^aXfio'S'Cy 7r»f»istyfAa(ri ;^(tt/4^i,— rif ron ptt/At? rtjiy Adf- 
xiicufAoyifaVy **fit ixfxriiri ix rZ ^rg^crip^fiv roriT vfdyfAo.o'i 
if' vsy, * ' j^ T? Wy u^fft THTa — J**' iiv rot^arrofAidxy I x tS 
lAf^iiy f^yrl^ny^ uv ^Xf^''* ^^ ^'^ 'r*? ^*fAWpy S ayigt^ 
Ad'uvcuoi, ivaffoXifAiiroy oltrcu ^ ^iKiinrov stycu, crxovMiv t« , DEMOSTHENES. 167 

/Aiv ettrcu* Xoyivi&ia /jS^tci rSd', on ft}(o/4Sf/if won VfAfrc, 

vaPta ^ rovov ruroy ' olxaov— xuxAco, 9^ woVt^i rSv fur 
ImtPH yZ» imay i^vZy otvroyofM/i4^(x x) iXiv^tfa vhiTii^p^c* 
Xf fAXM^oy HjMiv cpuAfT fX^f oixfiftff 9} fxayw. £» roiyuv 
• OiAiirir^ TOTf raurtw i(rj(i tW yyfi(jJw, df ^AXiwit 
woXtfAiiy Ad'luiluoi^ fr»y fxno** roiaura KhrAp^iV/Marai <!? 
ftvrS X^f^^y e^n/Aov 'oyrot cvfAiAx^fjuy^ iHy iy^ my vu»i iri- 
volwLiyj cir^ff^cv* atVf roo'Avvlw ixtf^car £y SvyagAiy* iTSb! 
otifyf i iuifeg Adlcucuoi, t«to KotKug ixSy^^ on t^uta 
jUkfy Wty m9roty7» 7 a X"^?^^ SAXot ri woKsiah KiifAiy» iy fAi" 
€u' fi^'H f VZ^dfX'^ '^^^^ TFa^viFi ret . rm dviyruyf j^ 
TOK s^iXtfO'i vovfiy 9^ xtyivyivtiy ri rSy »fA£XifyTttv.— Ka! 
yif TO*, TauTt? y(jiy,ccifAiy^' ry ykc^fAi), ?ra(i>Ta ^xar/r^air- 
T«u 11^ f;p^«, Tft |bii», W( a» JAcay tk ^X^i voXifAH yifA(a. vi 
Si J iFviAfAa^eL Hf (plx» voifta'a fjkiy^' x^ yi ^iMfAot^eiy 9^ 
Tg^crs^^civ 'if' ySy raroig i^iXuffiy «7rai>n^, Se( oty igZvi ^a* 
ffO'xfuao'yul^'ir; 9^ v^otrrtty i^iXoyrat » p^D. Ay to»W, 
2 oiyifiH Ad'twouoi, 'x) vj^afc iVi "^ Totauni; fd'fXYjVfiri 
'^iifl yyil^n^ yZy^ irrBMinf i n'^oreg^v, >^ Ixar'^ v/(*w»^ 2 
l«i x^ iuy«4r ay ^licif^oy rri viXu vaga^ety AVToy^ Trio'OLt 
«f*Jc tlw si(msi»y, fcTo«|x^ w^ocTTuy vSaroff^^Jj — • f^i^^ 
^fifjkUT* i^uy^ eicffigeiy i ^, iy nAtxiy, r^arcufc^* ^ow- 
fAoiTTi J' [[otTrAwj] fiTTW, ^riyCiAuy airuy iS'iAuVim ♦]}{«- 
fo^, 9^ 7a(Jr»iS(i «UTo; jiASv if^fiy iKCti-^ voni^siy iXvl^»y, 
Tok oe vAfi<rtov iray^ \ssrig auTtt ^^ «g£iy, — 9^ ra vfAtrtf 
uiriy xo/a»ho^€, ay d'cof idsAi;;, 9C| tos Kotrip^xS^v/jkn/^tt 
wofX^y a»£&Afi4^£^iy xf&XH^oy ri/Ao^^faVfo^f. M?) ^ ti; d'£u 
HjUA^ir sxcfv^ T0( na^iyrob TFgwtyiytu w^iyiAot,r» d^dycHoi^ i68 £xc£itPTA £x Oratohibus.' ■MMW T« x(Kir TO?; f*cT Ixms ^^ u/aI^uw ipmm* *K»rivnt)(f 
jMsrroi TftUTA Mrr« wPj m l^^rr' )bnrr(ofla;\ 2^^ rho 

^J'n' ifin ^, i i»t(ii Afitu/fluoi, to ir^aypa* 'oTv^** 

ri ir^itruy n ayii^ i^j(i»f^ ocMC airfiAiv, h{ Xeyvc \2vff» 
nfoitn^f if ^ffi, Afyii, *j^ jJjr oT^ rf' iVii', tj(ftP « ifc«r- 

fsif«irr€Uy [AimP t^i rirw^f aAX' cum ti wfyBftfi^oMa* 
TcUy 9^ xvxAu irftrrap^ii fAf AA«inr«c n/u^C ^^ x«dlipc»«f '«&- 
f •i;^/^rrou. Il^r* w, c# iptfn A.&11MUO1, ir*t£ « ;^ wfd^ 
j^tTt ; f irf i J(x» Ti^ y{y%rtu ; i milai^, mi A»^y AM^icfi rif 
J ; Nov Ji t/ xf^ ^* yiyyi/4/^ nyHc^ ; ^ly© f*}* y«f 
dfojMou TOM? fXfu^lg^K fAiytfnv avdyxfiP rriv Cnig rip irfeny^ 
fioirm tfi^ivwf Sptu, H jSsXfo^i, tint fHkoi, ''m&noprt9 
o^VTovy mjy^dvic^f x»ri rrip oeyo^aiPy— -Acyrrou t» xoutrov ; 
'ytvoiTo )^^ ip TI xouvoTfg^y, j^ MaxfJ«ir^'yit^^A«&]|K^b|^ 
xxTamXtfAUP^ 9^ ri ruv EXX%9m iioixZp ; Tcd>fixf O/- 
AiTires ; oJ jua A»\ AXA* d&ipii ; ti ^ J/^ry ^^fffst ; 
9^ 5$, ctif ouTof TI 7r«5t?, Ta;^£wc J/A«f £Tfgji» ^/Ximroy 
9roii(o-£TCy »»irf^ ouro) Trg^tri^mTi roTg TT^iyykOkWh ^ vHp* 
oxiSi y> ovTog ira^x rii\y airoij peJjMHk too-outov Ittiiu^iitou 
^0*01^ vaf» riv TiMtrigap diAiXsimp. Koutoi i^ TcurcdP A 
TI woOoi, J^ TflJ iP TU^fUf ^jtirv iirocfj^iOy (ji y) euft |3cA.Tio»y 
1) i9](A£»C fi/ACdir oiu Teoi', MifAiXxfAiytif x^ tout »y t^tfya^'aulo,) 
iff oTi, ?rAf|g'/o» jujy^ovTfg, ft7rgyi » av^ J!?!i_^f^'>^*!?'* '»''- 
racpayfAivoig '^fkis'dvrsg^ ^ eirug jSouAco^f ^loixig^ouo^f* ' ^<ig 
it pvp ix^'^h ^^^^ iiiirtm ifiXp tSp xcu^Zp 'A/Kf iVoAiy, r 


DEMOSfHEhtES. i6^ , }i9Ptmg \hsfci(X^^ ivMrai Iroi/tAv;, »C fyytfKorai» iimw 
j^ jrflirciC|Mcirtty, vmcfxtu Xsyttp* '}' A r(oft9¥ <P ira^oi-i 

iiyeu/Mcu, )^ TO vAtid'^ otroVf ^ vo^v^ m npoif X£^l^'^**''f 

parol, romrpv* iicftioiy airotyra oiXKOiiTfy xfivoiTS, j^ jm^ 

p^y va^ao'xfv^y x/^My, ayafidxXi&ou jmc t« irfdyfAOtrx 
iy§iSa' ^i -^ ol raj(V 9^ ri^t^y nrivrti^ fJkdXirot fie J<oy 
x/yso-iy* i ^ iy rx ys ntft yt'^n/iJ^A t« vuyi jSondfiA 
xatXt/O'ou fc^yn^a^n^fy * ^a(AX' oi ay J'cf^iii r/c ftofiSfiia'a ta- 
(fttfxfuiiy ?^ 700*11, }^ «'ed'£y 2fgfjkiTytu ii)yifri), 'fia^ £y n 'A HMOS- I7C £xC£ir?TA KX O^ATOS^imUS. OATNeiAKOS Jl rnoesziz. Jg n I iroXXttfy /bif y «» r»f UlSf, il opfpt ASLmmi, AMfT 

M^ ii^9kfk{¥ rivft xfxlfijbbfvsf, j^y TO ikiyifQt iwiUm^ rv vsBTif 
TN reX/jMii yvMjMlu; roiauTbi; fx^ifTac, wrc rac ir^ hui¥w 

riy(yii voifavxivoLir^irrw ovjM^p^iiw ti 9^ xou^wf, "Ti 
9^ ^^^ roijm ruy xSyuy wg^rfiimv ri iioifrot V9im9 

VOt»\iy Off »y HVOi TK VFSg TtfTtfy, SXffyo) /U^lir f^^Ciir fiXo- 

Ti/b^ray m 1 ^ 

"^ DEMOSTHENES. 171 ifta vXtio9» \isf)f rtw" u^lau vtirclnKi rtw ftuT«, ronvf 
i w(oaiiiX9, xfjp^nffd'f roK wgeiyfAaffi, rotntru irXtiopU '«!- 

Vjbir» J'i Jixlw Tg^oTixci Xa^ap, roirw uj(} wp ifS fh 
xtufip rS Xiyup* ^a /l/^9^ X^f '^ rovrm m, ^ fiiXnip 
ig'^¥f •xnxofMU vm»roci viAciff 9^ fAtyatXet^ i ivifi^ AdlwaTu^ 
uar ixMU faivoir iy ipUin, fiaXQiAmif ig^Sf ^oxi/m- 
^t»9,'r»vr iirut wHfclcofAOU, Ti (Jkh qZp lwlofX9p i^ an- 
f%» nokXH¥.cLpi\i T8 ra vtTrgoiyiAafOt ietxwytUyXoitogiap wtai 
TK av f i}Vffii xf i'Iu;\ Aixeutff. ^To A weiiA\ ttrot irtMrer* 

fnuvfo^* ^9^ Tx rig Vfjgrcf fXiri9rAi}yjM»x(, «( cifA»xfi¥ ripa, 
rk 9iXiinroVf litipj eri irayra iitj^iXfiXiAiVy oi; irgirtpop 
v»faKpi6/uSi/'^9 l^iyott vvv nvj^n^fif ^ wfog miiUu ^xci .. 
tlw rtXivrlw ri vgdyfjkar* ouin^, Eyi fAip yiff Z a»- 
igi^ i^twcuoif ^fitf ap fiyiijJw x^ auroc fofitfip iyeu i^ 
^avfAXfop r ^{XiTnrQpf it ri tixcux trgarroprei itifup »\j^ 

fikh if^irigap iui^uav rmokragxi^tpjlri OXu»dix( dfrnXtiv- 
pip Tivff ip^ipii fiaXofAtPSi 'XfMp Sj^Xip^^nycu, rS rlw 
*AiAfliroXiP fiaxHP w»(mtiic§ip^ a^ tw to SrgvXXovfJi>ipip 
von dwif^nrop ixtipo xarMrx(v»ctUf riru n'focAyoiAtPW* 
rtw y OXmpS^Iw f iXimt f<J^ ravra^ ry IlQriiouetpy tZvap 17^ Excerpt A ex OratoribusS in T— yiAtrlf^Vf iJ^txSiv* i^ ray fjtXv fr(ort^¥ ^[AiAti^ui «/Maf 
aJiXTio-oUy fr»(»Sivtu It UnpQii* &trr»xii il vZp ri rf; 
XiMxaXok Tw Mayvfio'/«y w»f»fuvitv Mzn^id^^ Xf top 4W- 
xixo» ^^toAe^ov \ssri^ auTMy iroXff*9)(rffy dvaitj^ate^. OA«f 
^ sJffC spVy o>TiV* « irtftyclxiKi¥ iitittf&» t«v c|1/j^ XC^* 

laurii iroui!» l^iAiiAfyxTou. Kou^Z jmU ti^ S otififtf AOIm^- 
«roiy vfof tiro waossm ^i^^irw ri wca.yfAOiTa'' i ira^gX" 
Bdtf riff ifJkoif'^^fJkoiXKoif ii u/CAiVy Snj^dray n S^ i» aA«0i| 
TAUT* fye^ Xcyci^y n cJ( 01 ra ir^ura l^i|ir«TD/(Aci^Qiy ri Xoiirc^ 

A«j(A»Oi 0fTTaXoi irvv XH av cAcud'fgj^t ycvoii>r» ctCfABPOi* 
Kou jutcju^ » TK vfjkZvf r»vrai fjkh xt«$ c;p^«fy iySrou, 9Urtt4 
0S p«0& xa(<Jft^»v auTO» ra Trg^yiAMTCt^ r<a r» X^S^^f ^ 
Xi/jSjJaSy 7^ roi roiavra ir^aXyifiytUj xx i^^Zi oUrw. 
Oray fAiy yaf v2ar* sui^oioic toc ir^ciyfAOLra cuf?, ^ iraffi 
TOtura (TVfA^i^if TOK i^f^'PC^' T^ 'JfoXifAoVf 7^ <rvi^voyS»^ 
9^ fBguy rig vvfAfoox^f — x^ jMfVfiir cd'EXouo'iv oi iy^fuvoi* 
oray ^' sx ^Acoyf^ioe^ x^ vovmpia^ rig^ SpoTio oZr^^ ^%^^f 
i ir^dtn 7rfifa(rig m) (jkixpop vrou^iAOt oliruyrot ^wiyoutf^g 
^ in\v€at* X yci( fpVy— «k cVi^ 2 iya^tg A^lwociQiy a^ 

c»c^' dXXi roi TOittvfkf ^«c fHp ivotj^ 9^ (ifP^X^^ p^ovo» 
oiX(«(, oTjtAOu, 9^ vAou^ 9^ rik ihXm ruv yomtiy, ti x*- 

4l* DEMOS T H E N E S. 173 jQXi 7^ rii xanSrivsig dx^^eti k^ imcuAi Shu w^viixn. 
Tsr« ^f in m m sv tok viVfayfAtvoti ^ixiwirun ^DfAi 

Xfy« HaAAir* ^ Ta;^«$-a, '2t«j afiVx« /aoi. Ilfic Ji ©it- 
T«A8f w^iC^siocv ircjMTrciVy i} toO( jmsv iiidj^et TOLvrctf rig Si 

<rMVy )^ ^i&^ MotyinfiTtoti XiyHt voietc^, ^KovS&i f/^m 

ftetg iipSy ir^so-lSft;] olAAa 3^ tgyov ri isiycvvny tj^ciVy ^i^t" 

pao-iy* (Jf ^ira( pb Aoy^, olp awi rot vfciyfAarciy jm«-. 
fWiov r» fouvirou 9^ xfkov, [AOcXifot i\ wotfi *? ifAtrl^a^ 
wiXtug' cvio y»f IroifMirar co/tz) ioxi/uLiv XS^^9 roo-tf- 
fif [Aoi7k>,ov dmfi(rt vȴrii tu/i^, IJ^XXtw^ iii rlu/ fAtrd^ 
ffto'tv 7^ lAtydxtw innrUv rlw iAir»^o?Jw, Htr^l^yiOL^y 
l£iovTa(, afr»}fT» 7r«»»kTat$ IroijiAtfCy AvBf ti; vfjkTv ir^ocs^n 

»fiVy 8 fAovopf S uvi^i^ A^lwotToiy TOL vvfj^fxa^iKd dviiyuq 
9^ ivifug f^ovra fotyntrircu ^iXiwwu, dKK» 7^ rd *? olxdccf 
«Wii; 9^ ivmiAiUf xa^xZf i^oyrot c^fXfyp^S'iia'CTou* oAm; jmiv ^ 
ya^ 1) Maxc^ovixy! i\jy»iAii 7^ d^yri^ iy fMy xg^c&iixfK /^/^h [ 
Ifi TK V (r/A(xga, Oiov vhzrtig^f ^od" u/Arv 2%^ Tijbiodis ir^o; 

'r»T« €vyaiA(pir(^ov, Nu>( ^t GfTTaAoK koo'so'i m) fatrid* 
tisviy 7^ nrafay/JfiOi^y ^W rlw ru^atkkixto; otxi^tk f|3o«« 
dDO*!. Kou oiroi TK otv, o»j(A0Uy ir^frbij xxy [Atx^dy Sxiyot^ 
uiy^ wdyr cJ^iAfif. At/ri) ^t xad:' aujtw dcdtyi^ 7^ jtoKm 
Xuy xo^x.Zy if\ [Ai^'n* 7^ ydf ht(^ airavi tstoi; , o7ir iy 
ji; jAiyay avriy iynWATo^ roT; voxifkon 7^ rotTc t^osxH' 174 EXCERPTA EX OAATORIfiUS. ifriXiTTiroy Ti X^(^^9 'b '"'^^ dgX'^fJkiysC aXk* S jmU J^i^fic 

J^»su«», «» ^|b^ Tiy iroAHy, rluj tv S^ir^ a^«o^ Tftura, 
« fAnJ^fv; irJroTS aAX^ M«xf^0»»» (SabO-iAfuVy ^o^ai» «»- 

TI TS ([?» dcfOtXSf «^Y|/(*£»0»* TOK ^i 1^ f*SV f lAOTI/bl/aftC 1? 

^iW TVTAW s fktTtipi* xoirr J/4voi Js eua rcuc ffotrsloui rav" 
rtUi rcuQ ay« ri i^ xar«y AuirsirTaiy j^ aiiirf;^^; TftXaurM- 

T«VT* i;p^«»rK 2ijgf^<o^f xixXfic/^t^'tfy tmi^ ifAwoflm rSp h 
T? X^f ?^ '^^ "^ iroAfjMOV. Oi /(*iv Sy iroAXoi MftXsJislto 
viof SX'^^ ^iAiW^, Ix ruTwy £9 tic 0-xs4/d(iTO « ^aXtirS^^ 
Ol Si in f^ avriif Urn Jz^pQiy 1^ ^viCfrot,h^i ii^ȴ jJfi 

AijMou* «c ^' «y« T«y IV auTJj Tjf X*^fa yi'^^fjS^m ^riftii 
i}Xjro», iui(^ iictfjkii oUv n ^i^isc^ai^ iii^m fttn |3fA- 
TW. Ei /ui^' ya^ TK oiWf (ftv iy auTor^ ''oT^ tfAirsifoi 
TriXtfAOV 9^ iyuimVf rirovg fS^ fiXorh^iA vircob^ iirn* 
d'fiv auToir f^y PbAo/U^ov trairra osJrS Jox««» «»«» rd& 
s#yoi* w^li y»i OiV ToTf 0tAXoKy ^ rlw fiXoTi/Ai«y ri^ific 
ditvirif^Xf^roy Svm. El ti tk o'fi^^ftfVy 11 iixai^ aXXwf, 
rluj xmy fifAS^M ccKfacrlay ri jSis, x) fiidtw^ ^ Koftm" 
x»rjbiou( i tvpd/J/t^ fifH9^ iragfw^ao^ 9^ |y sJfvof «»«i 
/tAf^fi rjy Toivroy. Aoiv^u^ iri «&^ «UT0y lyy^r At?raf , x^ 
xoAoixftCy 9^ TOtouToujT ayS'^wTTOVfy ofouc jtAsSuo'tfVTaf ^(X^^ 
TQioLvroif olx iyu yuv oxyS ir^oc t^V^^ ivofAdvxi* Ai}Aoy J* orr 
T«ur* triv ftAijKf * 9^ >^ S( ivOfy^f v»¥rsf (iiri?<»\}yop, i^ voXi 

T«y DEMOSTHENES, 175 ir«ft«Ticc cuc^wy otcfAcifuVf ta¥ Hf rou( cukoyroic TOiSciy 
cvfxoi Ts yfXacd^koUy toutovc ay^avoif i^ 4b6i^ aJroif f^giu 
KouTOt rauroiy » i^ /*ixf a' tk iyiiroUf fxtyiiXa, S iutgtf 

TM fv ffokvo'iy* aXTiy oi/aou, *»?» fAiv VkiVMXH riro$( 

ctti T« roiavra oyetan* h ii r$ wreu^Ht^ r%r «x^tp»c «ut8 
Taur« vd^VT* s^irao^ijorfTtti* Aox«f J* ijfMt ye, 2 Sufftf 

v/ABC P«XiiSc« XloxTf^ y> sy TOK vd^avhit i^9j rim^ 
1^9 iv i}}t9/i^^ ^ n^f iih iireu&olyircu rSy kx^ &«« 
r« vet^fSy* i^'Fotv it df^iafiniAA rt ^v/A^ii, wdyrot xwHtmMp 
'xip fnyfMtf xiy ffif^l^oif x^v otAAo ri ruy \iffccfxiyrm 

i» s^» iroXejCAW(riyy jefai»fi Tfi& xax« toMi iroAAoTc fpv* 
lir«iJ«y Jf 2juio^0' viXtfA^ o^fA^rXax^, irarr« sWu^'ft 
£K^dAa* CI ^ TIC VfjkSy, S £yS(iq Al^twaTQ^f to» 4>/Xiv« 
irov furu^^ouyrdt o^My, toiuti} fo^sfiv TF^frwoXiiAii^ou yo/Ar- 
^Cfy vtif^fp^ fAiv dydgtiirov Xoyio'/A^ ;^Teu* p£yaiX« 
y»^ pomiy /lAaAAov ii to oAov, h tu;^i) TTAfOL irayr sri Tii 
Tfliy cly^fdvuy irfdyfAarx' oil fiiw aXA* f<y»yfy ^ tk 
oufiiFiy iM§i ioizf rlw 'f i[Mtrifoig TriXius riylw ay lAoi/Aiiyy 
id'cAoyTuy, « irgpoifxffy ttoi^v ujCAwy auTwy 9^ xoiTft pix^oy, 
19 tIu/ ^ix«fy«* TToXv yaf irXfiouf dfo^fAoif mV to t{u#^ 
9rd(^^ Twy d'tcoy cuyotay cp^fiy ofcu iij^ry iyitra^f n, ixHyff* 
Am\ oijCAOu, x«d'«/iAs8ay ou^y wQiiyrtq* ''ix m f auVey 
tft^yeuyrob s^s tok ^/Aok Vhrdrnty yisrlf air» r$ WQiHy^ 
fjki n yt a roTi ^iomt* Ou ii 3a(u/bi»foy if^y h fgartMi' 176 ExccRPTA EX Orator 1 8 US. ii|m£; Zu roTf iroXffAvori w^vinxfif ri vcirrot voiwr^^ £ 
iSf 'S&fijMffv. AAX' sx^iro 9«u/ub»^«iiy « AaHtioufAoyioif 
fjkiy won, Z »yf(ti A^twm7oif \hl\f rSy 'EXXtwinSif Jfxou4i» 
ivTilfocrif Kf woXKa iih» TrXtonTarivcu voXXoxK *J/E*ry f^oy, 
ifX t)6fAi)(r«TC. aXA*y V ol aXko% Tt/^afO*! tm» iixcuWf 

f f^£(V vrsTf^ T(ii» vfA$rifW9 aurSy xru/Aarttv* 9^ rsc fi^ «A- 
Aou( o'fO'tfxarf igroXX«xK vo^ylot^f ^^ xad' e»a aJrc^v fxArw 
iv /(ACf^* T<3^ ^ u/A/rr^' aurwy )!!9mX«AfxoT£C xaS^^f. 
Taura 9asu/*a^u* 9^ rri ir^o; rifroKy A lunii m v/aSp, 
« avf^tg A^lujxToi, ivyocreu Xoyio'ao'Oou, ttocov voXc/iABTf 
j(Poyoy ^^KiirirUf Xf ri iroio^yruy hfAcioyf otira^ i ^iv^ 
^tcXifXuOfy 8T^* rrf /> ^ii^tf touO\ on fAiXXiyrm ufAS^p 
irifst nyi^ iXvt^iyruy vfij^ttyf euTi»/A»MV aXXfiXKCy x^i- 
viyruy^ ireixiy iXwi^iyruyf ^tiiy ravra, ottrtf n^ vuyi, ^01- 
oukTMVy ^0 Xf^*^®^ «^a(( ^tfXitXuOfy/ Bid' outaic ayvM/tAovAic 
lyiTij 5 ay^gsq Afitu/cuoi, «rc j(* uc sx ^^Yir^v fftuXa r^ 
vgdyfAoirx yifovi *? ttoXim;, 2jgp^ twv avrSv roirm IxW^srf 
TTfi^icayy ex ^auX»y aJr^ 7C(^^^ 'n^uVco^ 9 ^aXX* our* fvXo- 
foy, ar {}(ey fr< fJtny tvto ye* troXu )ll> po^ov t^eflctq fvXciT" 
%Vy 91 xTuVftc^ vdrra mfvxt. Nui»i Jf 0, rt ^^ fnXd^ofAtf^ 
ovi\y ifiv yssro th voXi^D Xoittov rZy v^irt^y* xnf^'ao^ 
ii m. ^Avruy oZy vfAuy sfyuy tout jf^n. ^iijcai J'^ iHy Wr- 

ir^iy ay '°T«y TrgocyiAoiray xfo^rn^nTt' rluu^xotHrgt ii air* aurflr DEMOSTHENES. 177 

uvrwt rov Ifytay xfhavragf rsc jmU a^iiouc IweuifB rtfJkSif, 

irlvgaO 'i^o^ JAAoi^y ay fAti v»^ ifAw ajrwv ir^Jrey 
\bff»^ ra tiorref rlp^ ^ htxm, 5 £yi(tt AdtwaTot, 
vofAi^tvif rxTov /Acv f fuycxi^ r* TriKifAov virrm^j Sntbc ay 

irwy orrfifif p^ vaSi^ rwy r(ATny»ar fiirfry.) ; on s»t«u^« 
/«]{/ If I r« 2^Xa(, OsTt^ 2v ffiv • v0Xf/ib^y ifiirt^a* 

^ixf? J}, idviwf^ fAiv sXATTir^, ta ^s xifAfA»rx ru¥ IftmKormu 
7^ rmv f0ftTi«rre?yy— -A»/tA\}/«x^y XlyetoVf ri irXotay a 
^vXSviP. Eff-i Sv T« Auo'iTiXSy aurorc tKafOi ^ctfg^uo'<»* 
v/ubMf Jf, oT«y [Ah tif r» vf6[yiA»r» ^tiTn^xi^^mn fwiXttQ 
^XJ^yr^y rii ifts^iUra; x^iWf* oroiv iij ^iimq Xiyov^ 
rric Wfolyxot^ aKBvnri ravra^f dfltrt, IlffiV' roiyvp 
ifMy aXXifXoK ifl^^^f ^ ins'dyouy toT^t fMy raZra vivuw* 
fjSfloiti TOM? ^s rauTot* rci xotyot ^ ^7C<*^ f obuXmc* ng^*^- 

fAOfla^* vv¥i i\ TToXniViv^t x»rA ^[AfAogio^i' firuf iyi^ 
fAW iKotri^taVf 7^ fgotrnyof \SBSO raruf ^ ol j3o4)dn(r«j(Afy9«, 
«r TPiaxoo'iOi* ol i* obst^oi Tf^trvmiAft^^iy ^ol [aIv df ri' 
r8(, 01 i% tt( €x«fv«c< Afi dn rxurot gwanyrot^, h^ v/kaw 
«uTMy CT4 Kj yvv yfJOfO^Bij xotfoy j^ to Xfj^eiy, x^ to p«- 
Xfoco^, 9^ to Tgdrretv vot^o'ow. £« Jt, to?; jMgy, wazTff 
jx rv^ayylii^y VfAuy Hhroirrtty ^^tjvJmo'ctc* rtiif ^ dyay^ 
xft^co^ TfiD^a^p^srvy iicfifHyf ffotniio^* r^Ti A, 4^- 
j^i^so^ xara TtfTttv poyov, »XXo ^i jCAii^oTioiiy o^jbiTroyfiy* 
«j^i 'jl^^iio'CTou rSy hiyray ifAiy iih iy x«k^u* to ^ ifi^ 

% xfifkiyoy XyS EXGERPTA EX O R A.T O R 1 B U S, AO-^/^ffV df* fay tKOif^ *X^' ^^ Ivoy' Tr^yjOLq i^iiytu xati 

fAig^j i(as uy avaynq f^Ariicmabi' ira<ri tomT voLpiici 

' Xiyov iiiivouy 9^ rei ^iXrifOiy ay ay iKwnriy cu^Sc^^ ^fAri 

$ £y inyfCf 9) ifiv» stTrif. K&y taut^ iFQiirt^ i ^ 

rovi. urigipVy roAAw |3sAr»ov rZy ofitay vgay(jk»rw VjATy l^iyr(^y, 'AHM02- D KM ^ T ff E N E S. ijp ■fc ii . 'A H M O 2 e E N O T E 

e 

t * 

O ATN 0I-A KOS B. 

r n 0,0. B 2 I 2. 

VX'^y of Ti ^«T«^K 9di^axte^cvwrti isr) Tifui^Uf ^kiwwi 
f it AniM&ifns Mouitts fin ^at^enia'ami uf ra wmrrtt 9t9uc^^ 

T*;>* 1^ 9r#o( tvXa0H»9 ^tif^ovot^ nn* ywfiftf ftfilfnia-t^ >4yti9 99 
^ttfi Tiii <^hhnFH n^m^itc^ 9V9 ' avruq et9»s rot Xcyop, «AA» . 
9rt^l T1K rS9 cvfAfjLax''** 0-*mip/a$* ^ah yaq on t^ A^luuaToif 1^ 

«|ft ^f TO TlfJtMfn^Ct^CCl TOVi i9»9ricvf nTTOV o^ov^et^ovnf, Ef 
3i Tovr^ T^ Xcyif f^ ^'^ ^tf^ Tut 'B-iv^t^eif ;g^9}^«(T«» cvft/ieXni 
fufi^tirri^cr et^rtrettf x^ u^w^ Av0nir«i r6&$ 90fik<iV§, rev; l^ri- 
T»$;yT«; {i)/x/«v roTf y^^cttnt avTct ytPtS'ect T^aritiriKot, ^Uct 
iieta 1} relf ovfA0(tv?^6Hv ra |3«XTif«(. JJapai»»t }§ j^ oXm§ rclf 
T$9 TOW ^^oy0va;y ^«Xoy 9tya^vven, ^xal r^a^nvt^cct a-ufCico'$9 
oixi/o«$* xccl i7riT%ft.n(rei voW^ 'ci;^^i}r«i x»r« tov ^4^ rii^; ix* 
hiXvfciftv^ xal ruf infAOytitytiv^ us tvx o^dv; «'^oi0'rafM»«y t?; 

Q T X I T«UT« 7roi(!fotrou /»oi y(ye0(rx«fy, a ftve^jfcc A^n- 

»aroi, OTOiv Tf h; toc ir^otyfAOtra^ ^iTtv^xi^a, 7^ oraif 

^oof rii Aiy8^, «c dxita. Touc f^Jy yJ AoyKf wif i t5 ti- 

|uifi)Pf|(rAO^ ^iXtinroy i^5 yipoj^ni* rx i\ ir^cty ft,»r» cic 

xaxu;^ o'xi\);ao^ iioy. ''Ovii9 iv a7St<o jbboi ioxifriv 01 iSo EXCERPTA EX OrATORIBUS^ 

fftfir fror f^tiy rjf iroXfi, s^ r« airiit tx^itf afrfetXZ^ ^ ^U 

s;^i waXou, yiyoyt raZrm dfAfirifm. Nvy* fJ^ro^ viw^tw^ 

T«( ffVfAfAo[}(jiiS cci<FVf4/if. Eiv yifr rSro fitfiout^f \Ssrtig' 

j^vif 'roTf s^ tB^^ TS TtVai rgoirov riiAUginrou ri( fHfiyoir 

f^frfiu ^xovSy. Ufiy ii rtw i^^^iu if^uc \SB8odi&ci4f 

luartuw iyUfMut ve^i i? rfXcuri)^ orr»»!ir iroiMo^ Xoyoy. 

»uv 7oXA?( f^vrlt&* 7^ |3aXi|if ^mtou* Eyo) Ji, »;^ o, t» 
^11 frf^i Tfi?y Tra^ovrw €viJi>^8XiViroUy y^aXivtirotrop nyi" 
fAOdf «AX* ixm ^i9T9fZf rUa yj^ rfiwo¥^ S Autpt Adn* 
uaioif ir^if CfAcif m&4 avrSy Hwiiv. iriVfio/Mu yotf 
iJi Z^ i^oi(uy jg aKHtav cuyoiJlSy ra ttXaai t»v TfotyfAoirup 
Jji&ac sxTff cuygveuy to) /ah PouXeo'd'eu ra fiorrot Iro^HVf i 

A/y«y 9^ 2^^ tSto ty» ri Xdiira ^tXrlfa yiynirtu* i^rt 
yoif eJc ^ix tb v^o^ X^f' tufAftyo^iiy iylov^y ac ireev irgpc- 
XifXudc y>oj(by\^i»i ri vot^oyra v^iy^^rot* dyayxtuoy il 
yasu?<a,[Afiocy(i)f pixp^ rSy yi'^/ufiiAtyuy wfZroy v^oi^ \£GSO^ 
fAytitreu,, M/fiyiiSf, S ayigsg Adtbuo^roi, or djniyyixS'n 
4tX<7r^0' UjbuTy h Ggocxi}, t^/rov j} rhagroy tr^ TaTi", 
*Hf ouon T«f;g^ vflXiogxMpy roTB ro(yuyf ^ ^\w f/Xy iiv /mu- 
fAOiKrfifiW TToXXZit il Tiiywf 9^ d'ogifin yiyyofi,iyB votff 
ifMyy i^fUoicr^i rtrretgaHoyra rfnigeti Koi^iXxttVy 7^ rit 
t^^XV ^^^''^^ *& TfTT«^a(xe»Ta irtoy avrif IfiPouystyj 7^ ^r«- 
TiOiyra i]^^xoyr» d^fifity. K«t f4^ raZrot fitX^iyro^ ri 
Iwaurx rirov, ^ixaTo/u|3ou»^y lAirctyHryiuyy ^onifofAwy* DEMOSTHENES. i8i cJ( yof ^yy/ A^n 4>iAiinr^ d&MpSv i n^yidf* ix^t yog 
mfAfirifM' BxfTi xou^o» s J/i^a rs |3oii6«rv yofAlrwrtfy afi^ 

xa<£0( aJro^* m yi^ riri ixiTct l^ndivafAt¥j ScaTif 

tr^, ron o'cod'aV* Ta psr ^ii rirt irfa^dipTa^ ix, Su 
«|[aA«C <X®'* "^'^ ^ cr/g^u viXifuM 3c«u^o( nxci. TiV vro;; 
— -Ji' Sy.j^ '■fe^ TBT«v f/(A»i}d(u;, Ti^a fim rotvrci ifiS^nrt* 
Ti Ji) ;^o'o/Afd'a, « ai^Jj^fC A3tu;ftro(, rsrb) ; m ya^ jeati 
^oiid'i»«'CTf wonfrti &i»H xam to Juvaroy, *^ioitr»&t ey t^o- 
vov J/AMf fr^ATDyuxoTf^ co-cSc mvTot vrsTif 4iXt7nr«» 
'XWfX^'^ OXuv^iOi itJif»i4.i¥ Tiva xfxrii/iAfl^oi^ 9^ ^ifxsi^' 
«T» r» frfiyiAara* ^nn ^iAtTir0> i^cl^tt rsr^Cy oud^ 
Sroi <k'Xiinrov* ^ lir^aj^a/uSj/j ifASt^. xaxmoi ir^of u'jma; «« 

TMyfjSftlw iTflq ti/Aac* fxiroXfjiAMo-flu iHv (ai^i^x roi^ «»'- 
^^«^ou( fx ir»yro( t^ otou* x^ S volvti^ cd'^uAAnif riw^, rm 
viw^axrou vvvi owu^ i'^voTi. Ti »» vhsroAoin-oVy 2 ayifitc 
fiiSlwaTQi, tfXUo jSond'fitv IppufAtvui 9^ Trg^d'u/Aw; ; jyci ^"^ 
^ Of »* Xi^(^^ T'^f '^ ta&f«o'tif »y if/bia; ou^uvnf, Of x«- 
d^;^«fpe3'fl& TI r6»y vfayfAoivm, ii\ rou fofioy^ S »yios( 
Abtwoioi, f^ixjoy if a rov \jruu2 fji^ ro^xot,y svoyrcoy fj^ 
tt( ly^^^ 0f)Pcc4MV itj^ry, iwetfnxorujv & ^(rifAxtri 4^axMU* 
''l^fl^yog f ifMiroiuiy oyr^ ^kXlinrtf ri irotoiyrok xatO(« 
ffi^oLfjSfffj vgof ravrot JUiKXTyou t« vfotyiMura. AAAii 
/itbu H TK vfAUiV ti; T8T0 ot»a|3«?SbiCTeu 7o»ii<rfiy t« fioura^ 
liny iyy\Aiy ^nXtreu roi SayoL, ^s^oy axisciy aAA^S't ytve/uSj/^otp 
}^ ^onUi locMTu ^reiif, c^oy yuy irigjiK aJxoy ^ot^iiy in l82 EXCERPTA £X OrATORIBCS. ^rra irg^J^aS'JK, ^tcop l^f^ Avarrfc J/n. AAA* rrt 

Bt^0fA49' TO 0S Svfif^y rm Aryf. Mif reiW, 2 «»JSpiC 
A^Iu/arofy 3au^«^iTCy ap waoatt^^op €trt§ ts raK xtX- 
XoTs' ' poiAcBiraf XAStfars' *£» Ji t»utsk t^ mm- 
^rrou^y ^il ^ri|c7f yc/x^^y fAWiPst* «(ri ys^ u^4» uuust' ca- 
Aa ry( ci; to wotfiv fiXxwrovTaq CfjMi aJcate* Afyto Jf 
TMf mC* rut wrci#^ixM»y ^af'jif irrwTiy i^ rac «ISi ruw 
ffmrivo^w f»iou(* iw oi fAtw, ri ^ffxrutrata tmV •&#« 
^Wi U^jgpiftksct ^itfifixa * oi Js, 'tov( aTaxTiBrr*^ alfCBC 
*cA^fx€i9' Hja Xf ric rx iiovra voiCf» |3sAofft(MK «K3iip«. 
Tf^s( irotStf'iy. Ewfitfiy Jf raur^ Aifo^Tf, i^ rluj n rsi 
fiiXrif» >iyH9 Hot irafa^^nrt xcfxXiif rlwiKxZrm riv 
yfxi^/opr»f £ irirrti tft oti avfAfifft^ ^irraiTc. Il^iy J| 
raZrx frga^eUf /mi| oicoircirc tk aituv rx piXr^fx ^Ssaiif 
vftMVf if vy,Zy ^ioitXi^ PsAfiO'fTai* i -^ fv^orrc* dtAAioc 
Tf 9^ rairs /(ao»8 ^a&iyiyineS^ fAiXXiyr^^ ri wx^St dlUmg 
Ti itaxoy Toy TArT* Htrivret ^ y^Aif/otrrot* fA^nJcr Jf m f€ 
Atioreu ^ra v^i^y/iAATAy aAAoi 9^ Hi to Aoivoy /mAAo» &r«, 
« »vify W|M^^fATir« Af^ffv ^oCfftfTffg^ir voiii^mi. . Ka! 
Aufiv yfy Z ivi^ii A^lwOkToif touc yo/MS^ iS rxrwg avrtvc 
«^(»v, olVf^ 9^ Tf3'«ixao'iv* s ya^ sp flnrnQpf rlw faiw 
X/*t^*9 ^ 'fFOcfray fj3Aa\}/c rtw vi>^i¥f ^tok toti ^ao'iit \2v 
ctgy^jny rlxjj f xwiyPitxP^ iC %i ay awayrBi SfMH999 
frfd]^ou[Aiv, tJ vuk Ta ^iXrifOt Hirlyri l^t^jAixy 'f/uid^. Um 
Jf TOtuT^ iir^imvou, fJiniafAuif u aySffi Ad'uk^roi, f*iiJ&ai 
a^iiirf TTiAiXsroi/ A>ou 'ta^' v/iArv, cure tv; vo/as( tvts^ va- 
^ajSayra (juri ohcu iixlw, y.r^^ htw; xyoyiroy^ t^ft «xc ^g^ 
vTTTev xxKQy xCriy fjupotAay. Oj /uitu;^ 9vf Ikmo y ufUic DEMOSTHENES. 183 

myvoZv iSj £ (ttfi^ti Pi^lwaikQh^ on 4^^to'/*as iiiyoi i^iiy 
ifi¥f av fjki v^vyiytrtu to Troiay sS(A«iy ra yg tij^otyroi 

v/iAAf ayayxaQitv^ » 7f^vi/\%Hj v^otrTHy, r\ *aC4 uy ypoi' 
f§t ti^iffaij^ac)^, HT ay viJkii^ iroAA« ^fi^o/uS^oif fAix^o^ 
fAoiXkoy y iiiy, iirfATriTt rirtay, nn 0/Ai7nr^ rocoZroy 
v^fiKH ^iy^y irxheu y> oLy, tytxaf y$ t|/i}^io'/(Ajcrcutry iiiitiKH 
Jfxtu;. AXA' jij^ 8t« t«ot' ?X'** ^^ >^ vgcirrny th Xiytm y^ 
Xfi^royiiy,yft^y oy rif rd^tif Tffort^Qy ry ivyafAH Xf HfHrriy 

T^ iiorra^ ira^ vfMy mo'iv, ea ayifs^ Adlwouoif iuyai/c^Sjftoij 
Xf yySytu viyrm vfAet^ ij^vraroiy roi ^mdiyra* j^ Tr^i^tu 
Si i\)y^ci&% yvy, lay ig^i^ voiiinrz* riyx ydg XJl^^^^f ^ 
rlyx xou^oVy « otvSfH Adtwouoi, ts 'rrctfiyr^ jSfAr/ctf ^q- 
T«T« ; S vire^ a iit^ irjaJiTf, « jiaij yCy ; »;^ iwxyra 
juSj/i ifAW roL ^ugict w^HXfifty ocy^^taw^ ; b A j^ t«u- 
THJ xu^i^ *? X^f *^ '^iiViTou, irciyrwy eujgiri wiiff-o/^rfa. 
'Ou;^ H^y fv iroXcjMi}Vouc»y Iroifxta^ cucny v2zir»^>il/ubf6a(, 

•vToi viJy ?roX£/Mou»T0u ; ou'x sx^f^^ ' ^^'^ ^X^'' '^^ ^H'^' 
rig» ; oJ j3a(^|3^g^; ; ot;^ 0, ri »y Htroi tk } ofAAte wfhf 

^ayrt^, au/r^, rin rovg cutIs;^ oI' rms bVj, roiruy ^ijtii- 
co/4(^ ; oJ )^o(^ dsuroft y* euT(0( fy\coji^ hvoUj tra^^ oiin 
T09T* iyw oiii yct^, ly ro!^ tS 7roA£/A8 xt>Jv»04;, tc7v 
fivyiyruy iing cftvrou xotrmyofH' dxXot x^ rou rf^TH* 
you, n) t«v tAdc/ov, ^ TTocyruy [AuXXoy, ^Hrrlwrou f 
%^{ai 2/g frdyra; rig ftvyourocg Setts' [xiysiy y> «£5i* rS 
xxmyo^vyri rSy aAA»v' « ^i tout* Ittoui ixar®^, mr 
X(ay ay. Kai j'uy, ov Xtyu T19 Ta (3€ATirat ; dyoL^ig »A- 
A^ ftVotrw* /*« TOUToj' aiuoc&a* *£T5f(^ Asyfi rif 

jScATKtfJ 184 EXCCRPTA £Z OrATORIBUS. * fitXrlki ; T»VT06 iromrt 'ayoiS'y Ti/;Qf. AXX* »;g 9)|i« 

f»&io»^ MC rauro vai'<7, o(r« pouXcTflu nf, m^J^^a'otyrc^ iv 
ixlyta' ixioSfJ Si^ •r«ur #a&^ vf»yiAarm irg^i9« ^KOTrHv^ 
§vxiy ofjkow ivno^9y aAAoi ^m t« jSfXriroi am tm9 
i)Jiwy, iy [An cvy»fAfors(ot i^^ Aaip|3flewiy. E» ft r$( ii^iV 
^e;p^» 9^ r(x d'CMfiXflC ip, 1^ iro^sc <rf|fitC X/yMir rf«Ti»- 

BTTf^ IriVf M otv^fffC A^(a;ouoi. AAX« ^mufAti^m 'Aria 
iroTf ftk^^euirwvy n ylyoyitf n 'jluifO'CTcUy £y ra vm^iytot 
•voXMO'ti vf o( of fAil Ja, T»y AviitTtav liwQ^crui wglg et 
tSi, AXA\ oi/aou, fAcyob TOHT roioyretc v!Br«^;^H AoyoK il 

IJ^avarn^eu* y«f PsX^rou, T»y txarl^' >^ o?«tou* t« 
^ irgdyiAxrx noXXotmg ov^ ouru irifVKiv. '0^»re out^ 
S ivift; Adlwcuo^f ravy ourw;, or«c j^ ta irfiyfkotra 
iyti^trcuj 7^ fvifri^i&t f^tsvoc, 9^ fiiSoy f^CTS. Ou rot 
rw^^ovofky euVs •)(upou»» ifiv aVd^»ir»Vy sXXciiro»rac ri ^ft' 
iyietoi¥ p^^fijMotTtfv Tfi7» rou iriXf pou, cup^ffwc ta Toiauroc 
•yciJ*!) fBfm* iS* Vki^ fiSfj Ko^ ivO/ov;, 9^ Mtyot^fOf, dffroi^ 
€ayr»i ri owXo^ iro^iiiSj^* ^IXimroy f iSv viX§ti *£X* 

fjSifJOii. KoLi TftuT ou^ ik aviyjtufjLtu Ti<riy ujtAwy, rlo/- 
dtXXci}( TT^if^r^fAou Xiyftv* ov y^^ ojtmc £^^uVj ovi* arv* 
p^r,( TK ^/M( sy^) ccTC iitiy^ivi&tu ^ovXt&ou^ finSif cJf<* 
Xcf.y »Oj(A»^»v* AXX(% itxoiis ttoX/ts xf/»a; tIu/ twv vpay^ 
fAdrm t'urr^fixVy ocvri rjif ly rS Xiyety X^f it©* cupS&cu* 
9^ ytff Touc 2!5i Twy Tr^ycvuy i/\[Auy Xlyovrecg axse^y 
ioWc'^ iVw^ 9^ t^'/EAH^y S; ETTouvouo't [Mv plf 7rpt(tiyrt^ afray- DEMOSTffEMES. 185 

tfC, fJUfASyrau f i Trdyv, rim ru t^H 9^ rta tfiiru rtt 

ifAmVfAOV IjMCIVT^y TOP IlfflXi^/a. E^ OU ^* ol Jlf^MTWy- 

T(( UfAftc ouToi irf^^fto'i fnrofiiy n fiovXt&t ; r/ y^^'^^ai } 
T4 J/utrif- XJ^^fi^ofMU^ * TT^irifrorcu rif iroifotvrU* nVo- 
»Jf 9^ X*?'*^^ ''''* "^ iFoXi(ag wfdyfAaroif i^ roiauTi ff-Uji*- 
jSouPci* ^ t<x /iA£y tovru¥ itivra xifcXwc ^x^' '''^ ^* 
vfAtrtfct etlr^Ss. Kotiroi o'x/^fao'^f, 5 aptgeq A^lujxToi^ 
Si ^m ay xt^Xcua htthw cjp^M, T«y r* 2%^ rm irg^- 

PifA^ vfMif i Aoy®*' tfw y»f otXAoTg/oif UfMif Xf«- 

BvttufM^^ty i^ifh '{{ufVd'M. Exayof roivvv, oTg ovk ix,'*' 
pl^dyy ol Xiyoyrtif oif ifixovv ajteuc, uazTf^ Jj(A«f 
ouroi vvy, 9rl»rc /caIp 9^ rtrrafxHovrx sm ^rSy *E\Xff^ 

eixPowoXly dyr,yayov. Tvnxovs Si^ i roivrtw r\w yd" 
fav iX^^f avroTf^ ^ccciXtvi^ ooaartf cp v^cnuxov |3a^«. 
fia^v 'EXAi}0'i* 'TFoXXci St 7^ xaXot 7^ ^^^ ^ yavfAX" 
p^ouPTK tfritrocy r^iwcux aCroi ffOiXivifAsvoi* (aIvoi Si 
dy^f(t)7rm x^eirru rluj ^ ^"^ roTg t^yoii ii^»y roly fd'o- 
yovyruy xxriXiTroy' 'iSh fjiiy Sn rcdp TLXXlwixZy %(roty 
Toiowoi* iy Ji, tok xara t\w yriXiy avrluj ^id(r»(r^$ 
iwoToiy ty rs toT^ xoivoT^ Xj to?; iilo^q» AnfAotrlot f4,\y ro%^ 
yyty olxoio[j,ri[jt,aTx k^ xocXXtt roixira h^ rotroLvroo x»re- 
^xtvotiray vf^Ty it^vy x^ ruy iv rourot^ dvx^fifjLaruv, ufi 
fAnhy) tuy ^yiyyofxiycoy ybsJt^^oXlw XiXSf^ou' li!x 
S ovrui <r(»p^v(i ^<roiy 9^ ^fofgx iv rto rit voXiretag 
n^H jjS/joyjs^y (an rluu 'Af»r«^oi;, 7^ r\w MtXrtdSov, 
9jy ruy TOTS XafATTfcay olniay d rif ptfot otiiy CfASy iirola 

A a TTfT* i86 ExcERPTA E«x Oratohibus. iroT* In^t i(» Tf)( Tou yWrov^ oiiU ^ifMrrri^mi/ tS- 

CAp* ou yot( '«( 4B&ou«-iatv autok l^^arrsro ra nic 

70X1UC9 ^XXa TO XMviv Au^AP sxar^ b^rro ^cifir. Ex 

Jf Ttfy T» /Afy 'EXXiwiKx Wifwff ri ii vfog roif ^tov$ 

iJo'i|3iu(, roi y s» airoTg idruf ^toixirpy fAtydTJw hkS^ 

7Ui iKrii^ciyro £u^0UjMoyia». Tors ia\v i^ r§vr99 rip 

TfiiFoy Xj(f r» vfxyiA»r» ixtiPQi^ Xf^A^^> ®^^ fifvoVr 

9rg^r»rou(* ifi)»ft ^f nii vfuy *\sso^ t»v p^nruv taw »v» 

ra TT^aiyfAOLrx rp^A* 'a^a' yi o/aouk 4 9^ va^AirAil- 

oitfc ; 7^ T» /tAc» «AXa> (TiCinrcSy iroAA* a» ^ai» iiirMir. 

^AaV oo'hc airoiyrti o^art l^iif*ia(( iigr«iXiij(*/«^«** )^ 

Aaxc^cu|mo»/cu» juiiv "^l^ivAAfAoTtfv, 0DJ3ou«v J* d€^iXti¥ M- 

Ttfv, To^y J^ «tAX»y hJivo; o»t0> a^ipp^f« 4P&^ rfy ir^c^ 

THU¥ u/Aiv ayrna^xv^euy i^oy [^^ } «f*iy x^ ra hjm- 

rf(* auTwy act^Aw^ t^ftVf 7^ ri rZp aAA»y ilnoyuk Pf«- 

A(ft x^ vtyraxicia rdkxvra MinXfauMf^ m^ iSip Hqp* s( 
y iy rZ ^roA^/Ao) cvfAiAd^oM; fxriitrajMcd'aty eif^yfii «Scriic, 
&TpA«Afxa0'ftV ovTot* sp^S'^ov ^* if* it/(Aa( auTOii^ T9|A^ 
xpurov i)(rxi)xa(/iAfv. H ffavdrta tic ^/nei irixffAS'wp, tro- 
d'cy aXXodtv W^u^ii yiyoitty^ ri wxf nfAZv avruv^ 0i- 
AiTTW®'. AAA* *« TAP, « TfltVTa f «uA«j, rx y Iw aJ- 
t5 t? w«A«» pup UfAftyoy tyjH ; j^ ti ap WTrcrp t»c ^X*** 
tok; nrxh^ii^f xc xovteo/iAev ; x^ Tac odov^f «( frihoicfu«* 
^o/Mfy ; 7^ xfinvxi ; 9^ Aiig^u^ ; "ioTt^Xi^xrM im ir^o^ 
Touc ri rQixZrx noXirivo/uS^oMCf toy ol /Mfv Ix wrm^tgy 
fi'Aouo'toi yiyoyx(riy* ol i* i^ xSi^tcy tyrifAOi* f»»oi H 
roii liixg oWiug ruy itifAO^iuy olxQiofAiiifMXTuy vi^yori* 
jac ffo*! ytxrivKivxcfAiyok* o^cp S\ r» tSc viXsu; iXxT'^ 
rt^ yiyoyi, rotTQiirif ri rovrm nujurou, T/ in Tt 

wdyrwf DEMOSTHENES. 187 

xZf rirtf 9^ vuv oJx o^d'wc ; on, to fjAv Trfirou 9^ r^os- 
TfufO'&ou roXfAiiv auto; ix(A^^ ^ttcprorfii riv TroAtTfuo* 

i^ ocyaSs TIV0* /*/IaAaiPcry. Nu» ^f riyocyrUr xifiot /ms# 
r«ir ftyftSow ot TFokHivijuSffMf 7^ !ijg rirm xwarra. tr^i-r]?)* 

Stm* j^ to TT^ilm MmttfOTaloy^ ^rSv VfjiJri^uu avruv yi-- 
^t» «'f oo'o^aAcTf. Oi J* ty aut^ t^ iroXfi Y.oAA^%i[i^ vfAxc, 
iw4y»^iif ^ ravrotj h^ riSftocrfuvo'i y^fifoti^tif aCroTq froiiilif. 
En ^ iavoTj oT/uMu, jMiy« i^ yiavtxiy ffiyrt[jt.a Xa|3f!», /iai- 

r« T«y ay9^»7r«v j[y ^roiinrov i^dyioi x) to f^iyrif^x ?X'<v* 
T«UT« juia tIu/ Av/aht^a, sx ay bot,Mit.ivau^i^ ei jtAff^uy 
Hffouh ifMt yiyetlo frotf vfAtav pAap?}, ruy 9r€9roii}xoTeoy aurct 
•jjufo^' nd^E y> TTOifpn^ia frsgi wayiooy ouh reaf vfAtv c$-iy* 
dXX* iyoiyt^ ort 9^ vZy yiyovt^ iav[M»^<a. £ay !y aTft^a yuy y* 
f T( ^a7ra)S^ay€yl£C riiTMy ruy IOwk, ihXniFii\t fgoiltueSoii rs 9^ 
irooi-AetM i^lm ifAuy auTuy, 9^ rare nn/Ctsa-louq raT^ oIkoi r»v^ 
reug dpo^/AaTs '°J^ ri ij^(a ruy dyu^uv ^fno'vidfi, Utruq av^ 
XcfOff Z aytfH A^twaioiy riXttov n 9^ ft»iy» xrT,(rouSt dyot^ 
O^y, Xf ' ^Tcav roiHTuv Xn^^irm otvuTSt^xyfiiHif a to?; aSiySo*! 
7ra^o(^ ruy Ixrfuv cnloiq iiiofAivoii coixc* 9^ p)i) ht' »^Cy 
fxffya fyr/Onciyy xt' ^l^ivSyifo'XAy so^* 9^ Taura, a hi^s&B 
yyy J/(AH(y xrf ro^auTA lr»y «re dfiXgiocv rp^^iy rtka 2j^^- 
xj, XT «&j»yyoyTaj aXAe' t* v^irru¥ ix' «AX* «ri Tau- 
Tft tIap^ fxaVov fOfSiMfkigw vfAwy inavj^oiyoyroi. ^^OJxouy (tO |88 £XC£RPTA ZX ORAtORIBUS. xoiuuy txxf^ TO f^if^* AupjSaMpy, Srs Xoiro i friXigy tiq 

X}^^ \ ^OiKoi fj3(j(fi¥ H ^$\rlti^y, ri ii* ivinav ivoiyKvi r* 
7F9ii!!v ai^fov dwfiWacyiAtyQ^, . ^Vfi^ouvu ri toi«to», oiov 7^ 

Xii(ji>lAo[ru¥f imn^ in itKouo9 \2srcp *? varfii^* Eft rif 

ufiXtT, raZr ^i» jVu rciJ^H AajkujSai'/TWy vdifT if^^m 9^ 

OaC) tfXIw^ jMiK^^y* rlw drocj^lay «»iAc^Vy «( Ttfigiv ny»yov 

x«^fiy, tS TTOifry T»d'* Of ri x«d'' i)Aix/ay exfltr®' ^X^^ ^ 
OTtf xoufoi An, ra^iir vo»9iVa(* Oux epv eVs Tor^f /ad^U 
9roi8(ni; lyu ra rwy voificoyruir 5voy w; ^c? vifAny' ^s^ 
auTs; jCAcy i^ynih 9^ c^oXci^ny x) ^^fiffVy on Js 9I juiiiy^ 
vixutrt Ziyoi, rotvra my^dyitSjj. ravTOt yocg vuvi yiyiTeK4. 
Kai» i^i fA,ifAfofAcu Toy voivvra' Ti reev iiiynay \ssit^ vjm&>« 
AAX0( >^ J/Aix; avTsc \isrf^ ujuofv aJrwk o^'^tc? ^gdrltty ravrc^, 
if* oTc £T(f 8; niAarty 1^ fxii va^^^u^ety^ u ahfgsq AinyaToi, 
*? ra^icp^y i\ u/uirv ot vfoyoyot *? afiTWf f^J ttoAAoi' x^ xa- 
Aw» >^ jUfyaAcuv mviuyuy xrnvciiAtyoi xariXitroy. ^^ifiii 
et^fixa^ it vofJkl^ta trvfA^ifeiy' Cfxiti S* sAoio-d^c q , Ti k^ tj; 1 1 Ek J)EMOSTHENES.. 189 I » Ek TV AHMO20ENOrS Acy^ TK 9rf^» J^T£f»¥X* ru |3«Aof*ci^* • t\jF^y%9$k^j iitlx Urn XiyHVy a¥ ri iutr- 

tSp tiXBuuv }s,iyu9. ^Ey^ it fo^ttvrtw \iffiffioXlw iroi- 
8/AeUy 6?ff, £9 m rpgjy rif ^ft{oci t« jSEAnttiy ^ oAmc ft ri 
aXXo fi^ny, ttAIu/ oiv syw v^itXifAlwy oliixivf ofM^oyi* ^El 
yif i<ry Of Tt ri( m itifaM¥f e <ri/»nvfyxii« c^u rort vgat^* 

^fl^y TXT SyW ^VlfAi it IV ifAt fAfl X«<7Clir* §t if fMiT ifty 

roc xfdrts'ot iXfo^ ; Txro TOt»w Ivo/uck fy»y rs icn^ uk^ 
Sa-^ou *s!ti TU» irosgfAfiAud'oTeuy ; ir^f, tk fyyu«o'3'ou *r« 
Iv Tou; sxxAi}(r»ou( xad'D/cAf^oou, iyw ir»^i\bmj cAcyov. Eirfi- X09 IpO EXGERPTA £X OrATORIBUS^ 

*■ 1 ' ' " ', ' ■■ 111 |i' p - . - ■■ 

Xov tin [4,1 dyotywf 'txtso-/ ; AXXd fjt^v, to fxh ^rat^fXuXud'o; 
«iv ira^a ^rao'iy a^f itou, i^ 8 J«c 'I^^ thts vg^T/dixTty iiafxi 
PhXIuj. To Js peAXoy, i} to irat^oy, rtu;^ th orufA^vAs ra^if 
a^rouTfr. ToTf ro/yuv t« /uif y jfjutiXXfy, cJc iiiiCHf rm in^ 
yZwf roi f h^d fr»fiiff iy o»( rtw v^ctifi^iy (aov cxSifh 
*? w-oXiTMOECf *[An ri ffViA^dyrot wxofdyrH. To [aIv yoef 
iFifot^f di iv i foiifAWf psXvd?, idvrm y/<y»fT«4* ii i\ 
TTpotufi^ii otirri rlw th 9'VfA^BXB iigiyQiM iiKoH* Mf| in 

rtw' ^dyjw. Ey y«f t« ^iw to t«tou tIX^ Jv, »* Iv 

fjMOU AXX* AC «X ^'"'^^'^^f ^^^ i^^^ ^ff''''* »M^((imVQ¥ 

9^ f(Xo9roNtf( vhiTs^ ivtotfAiy^ i di i xajii i^ 'i^ ^oXi«a( £^141 
wfayfAara IvfrDO-afAttf;, i^ ayayx»rdi, t»ut« jtAOi ^li^oy, a^ 
TOT ti^f} K»r%yi(H /Aov. £| ^ ' j cvfAfiii o^uittqc, [] if 
Vfiptty,^ fAn /uio»o> ufAtfVy aXX» 9^ TtcUrm twv 4xx«v 'J^X- 
Xn^cav i/t,M^m yiyoyty ri ^i voiBiif ; Saxrtg iv A r^i ka»u- 
xXng^v w-at^T* t^' o'MTD^tdft TTfaj^MTa^ x) 9ra<rt xaTOso-xfuei- 
cayra to irXoToy^ i^ ^y v^iXa/AJSatvf cud'^Vfo^* Stof 
j^OfjEAfi^vi j^nca/Acifoyy 1^ jroytcdyrtay tum^ rZy CKtvZy, $ 
j^ flruvTg*|3(VTa}y oXwfy '^ yoLvayla^ curii^ro, AXX' oifT* 
fxu|3f^vwy tIu;^ yaZy, fnviTiy ay, *fl(xff(( ii* ifgaTiyHit 
Jyw, »T« *? Tuj^nc xuf *^ 5v, flixx' txai/n T«y iprayrwy. AXX* 
ixfftvo Xoyt^Sy 9^ o^a, ft iif rm f&ripoum H/Aiy aywvi^o- 
yuJI^'oK 2tT«c fifAOtfiro 'rrfij^9U, rl Xf^*' fr^doxocyf h ii»TnS\ 
T8TOU? %0/^ 0'VfA/*^X^^> aXXft <^tXiV9ra) irQ^tr&iyro^ 
\isf\q » TOT* cxfr^^ Trao-ac a^^xc ^»»a(( ; 9^ a vuv t^amv 
-nfAf^wf "^iro* *? AttixJic Woy *?. fA«X^C y£'>v^u/A«>ic, TO- 
o'ouT^ xiyivyQ* x) f o|30> m^irn rlw trix^y^ ri ay, el 
TQM TrXno'ioy '^ ^ci^f A( TOi Jto tsto TToidQ* avH^n^ TTQ^friom-- 

J' 

(TfiK DEMOSTHENES. igt cvTfifiay TV TToAffi. Ton ^* aAA* hx a^tov Bir£ryy « 

yi fAni* i( irtTfotif tiuKi diSy rut^ cuvoiot, 7^ to wQffiot* 

Atc^ rtu/ iroXty raurtu;^ rlw 9ViA[A»^ia9^ DC O'u xamyo* 

^CK. En ^ TftUTi^ iciyroi (mi^ 't» ^roAXa, 9rpo( Uj(4»c, 

iyi^iQ iixocfcUf 9^ t»c 'O&fpixoTftC s^mS'iv 9^ dx^df/jS^BiB 

EwH irfog yf riiToy auroy. Toy xaTftTrruro^i l^f^X'^^ 'b 

cra^C ij^ifKit /xot Xoyoc* £1 /i4iy ya^ iiv 0*01 wfoiviXot roi 

lUxkoyra, 'Aio-^n^Hy /iaovm t49» aAXwy, or* fjSjiAtJfd' 11 vq" 

Xic 43&^ T3r«v^ TOT tin cs ir^Xiy€t¥* ci ^f fAii irg^tfJffC, 

T otUTiBC »yyotai( vsiTcuiJuy^ fi ron aXXoiCy Mr< t( /iaoiX* 

Aey ifAH vv ravra x^rnyofiTif « iya ch ; ro^iroy yoif 

d^vm iyia o-h n-oAiTnc yiyo^et «c avV^ Tftud*, £ xiytt, 

(1^ 8TM 43&* TMy aXAM» 2|gfXfyofAou)y oo'o» iycd /«l^^ siu^ 

x» IgAauroy Ai fi Trivi Joxh»t« evfAfiftTy^ iHy» xhtwov 

ixiticat liioiff if ySBSOXoy^aoi/^S^^. Zu ft in Urtfot 

Airfc peXr/co TSTuy, (^s y^^ «» tvtoi( iyj^mro)^ «t bc 

TauTdi ^no'i/AOV it^iv (TsauTov ifOL^i%ti> Oirig S* ay i 

f»r)\iTotr^ 9^ iv(r//fS^ifaroq aySrgcoir^ voii<rett r^ viXu^ 

^TKTO ^fToiiixci)( Ifii roTi CM^^iiTiy l^yiroLCcUf Xj ufjM 

*AfiV(«Toc s» No&£^, j^ *A^ifoXi<aq Iv Qol<T(fy ^ol KOtdaTroc^ 

f;^3'g^» *? viXitaq, riq A3^ltjj»7uy x^l\fOV(ri fly^ovq^ ^ ASi" 

yfi^iy 'Aio'^/vnc AnfJi>o&iv3i xosTDyo^cr. Kouroi orco ri 

rSy ^EXXriyay drv^vfAarot ivtvioxifxtTy dirUiirOf li^wXtaXiyou 

fAOtXXoy «T&c tfi dixouo^y fi xocTnyofuy us^s. Kou 0T(f 

wvytvlwi^a^iy ol otCro) xcu^i, 9^ roTq •# voXsug iy^^T^^ 

8X £Vi T8T0V fUVHV AVM4 Tf} ^OlT^IOi* ^llXO($ 0t 9C^ S^ MIT 
^C, X; 70ICK, 9^ TTOXllf UY7, 7^ ItdXiV X ^TOXlTfUlf. Ilf «TTCT0U Tl 

rm CfMy ioxiyim irvfAfi^fty ^ ufuyoi Al<rj(Jv%g, AyrixfH^'i 

Tt igl EXCERJ^TA BX ORAtORIBtJS, . 

ri ptfy/Mara, ^ r» mr»9fAaraj orav ri x»xev re cSfjta 
Xci^fif roti Xivurpii. Ewettn H voXvi roTg cvfA^tfinxic'iv 
tyxftrtUj fiiXoiAou ri Xf trotfaio^op diruf ^ fMt^ irfot 
Alii ^ d'fwv, fJkfiiiti ttw vsoftf^oXluJ ^avfJuiffYif ixxi 

inXa iot fAsXbi^urei <;^Vro^, 9^ ir^r,h^a9 iwonrtf, 7^. wi 
irfiXiyH, Al(^Ufi^ 9^ ii£fA»frv(s ^Zw ^ xix^ayi^^ 9; 
if If^iy^^f if 8T»c ^i^w^atriov t^ iroAfi 'rimy %¥^ itn-tf 
i tij^fiff ri ir^yomiff ft rx p/^ovroC ouSwc Sy(t Xcym. 
'Nty /L^t/if yif '^imrv^siif foxu rZv vfayfJiiftTuif, 9 Traci 

«^»v0'a( 'rr^tfOLvou rZv al^taVy ht tan^Stroi rirx, ^ftiXiW^ 
ir^itiuxiifou Trolvroti olv s^i¥ eurlay. El yif roburm 
w^uro »xoi»iT», ^m^t" tav Hiya Xi»Jbvo» ivriy Kp^ vharZ/tAii- 
»av of fTfiyovoiy 'tj'c am^ ou;^» xxrivrvTiv »► <rou ; jx^ 
yag }i *? woXtug yi, (Atf !/»». TiV» J** o^d'«A/(Aorc, yr^it 

ff Tft /4^ 7r^»yfA,ar»j ag ovsg vuvi, nstSfcrfi ; nysfd^m 0$ x^ 
xv^toi rfsS"*! ^iMvTTct ocirdyrav^ ^riy f vJar^P ri fjt,ii 
yfjicSfl raZra dyuPx 'iti^\, yja^i^ i[jt.Sy licai* vtiroirt/J^oi. 
Kou-ra\JT», fAnfiTrtoTron 1? ttoAjwc 8v tok ifAW^&n vpo^- 
»0K otcfaXftacv aSo^ov fjLotXXoVj t| tov vhsrsp t^v xaXa^ 
xiySMVoy ^^nfAiym^' rig yi^ ix o7iiv E^inytay^ rig i\ j3af- 
Qeltftoyf or I ^ irot^a, 0T)j3oJwir, xj 9r«f« t«i» ?t» t»t«» wfo- 
T£g^v ijljyfwv yiy(^r^ijS^(ay AxxsicufAoyiuyy 7^ iraf aJrS ri 
Tltfffuy PacriXicagy 'f^J TroXAJif ^d^irog rir ocv dtrfxiy^g 
iio^fl rn TToXfty 0, T» /SouAcTou Xafloutr*?, 9^ to? I^vtiic 
l;^H<ry, to xtXtvojuS/uoy woiuyf 9^ ify tn^v rZy *£AAiivftw 
Tg^fravoM. AAA* ix Jy T«5y, «V Joixi, Torif A^ImxToi; 

roTf DEMOSTHENES. 193 tVMT riri visitf mi, if innri^ if tfAfurm, it ikn^ 
WTM rtw wiXttt Hm^ U wmrri^ rS Xt^*^ wttvtu r^rc i^tfr 
win fAff itm iinmim J} mgdrrn^t^ frf^i^wf irfaXSt Ar- 

9^ nuthniiMCMf wmrr» rjy «iJ»irA S^rfrtXau. Kfti r»v9* 
Srtf •Vfi»i2 ^ vg^oiixoyroi tmc J|biir^oiC «[9f^i» v/tuu xflB9» 
XKi»pdnrt' ij/tUj ift i^rw wf oyiptn rig rmS'rm wfolf^m9rmi 
(HiXiT vwa»uri^ MxoTflK* Tk >» s« our dya^mtT9 rm «»- 

Xaku9 yiBft/mpap f»V ri^ rfi)lfnt i jf^SaWc c^ \2v}( rS f««i iri 

fif$df4f^ *Kvf(riXw xftl»Xidw(rd(»Iic, « /a«»o» ftJtiv, aXXi 1^ 
fluyoyaucfCflu u/mIi ^ eu riii» ywancc «uril. Ov ^ i^nr» •# 
rrrf AtmMt in fir^^ Srf n^Amyivy iC Im taKtinnw 
lorvxcic* «3A^^ m Q^ if{i»»f W |»^ fMT fXf ui&f^«( on7re!V iS'- 
rwrriiTo woiiTy. iyiTro ^ airip fxaroCy i^i rS vrftr^i i^ rif 

\iff\f ru fM ravTfi¥ VhihTy tsXiwctttf &ivtMicrxf ly itcAnVfi^ 
9^ f«0pffo#rf(ac Dyntf'cJ rat vpfti$ 9^ rac artpftCy »c fi^ 
JkXfvourjf T? voAci fifup «»ftyx9i, th baifdru. Bi piv t«i- 
vvy TVT* fiiTfp^cf^w Xiyuy^ u( »(» iyi wf oiyotyoit yfAx^ a^ioi 
Tiiv ir^oyo»«y f goHUy ix fnv, one «» «» Mxerwc KhlijMiio'iii 
/M>« Ntiv J^ iyi iAi¥ tf/uifTs^»C t»{ roiaur«f vfotu^i^mt 
ianfouim* ^ JMXfrvfAiy ot» i^ tt^o fjbiS rSr* j[;^f to ffiimijkm 
i iroXif • Tiif pcvroi 2mgpxoir/a(( 1? If* fx«roic riy ircir^ oty- 
jbuirflay, 9^ i/i4atuT» fAtliTytii fD/i4ft. Ourof Jf rfy oX«y x»I«yo- 
fwVy 9^ xfXcvwy CfAmt ifAol rrufS^ ^($^^9 ^^ f o|3m» 9^ xivAi- 

B 1) »«y J94 EXGERPTA EX OnATORIBUS. 

ifti ianrifivpfii y^Xf)* ^'^ ^ ^^ awmilx fSif Xoiirev XS/" 
mf lyicwfAi* ufA«» a^^frrou. '£i y> »j|^, m( « rii fiikrtfm 

iri 'f 'cu^^^ iyt^iM^pj r» ^VfAfidura woJitTy. AAA* 

9^ Tov( t» nAarflU«r( vaf oira^dyMt/ysf, 9^ roue f» ZoXapTvi 

Touf i* TOK Jii/ML(rioif fApifAMi nnfUifMi iym^w^ iutfm$^' 

Z&a4^9 Aivyln* Ov^i rev; x«To^dMcayra( AUTMy^ oJ^i 
roue xfOKTiia-avTac j»o»s(. Aixa^^ 'O fAh ^ h itifSt «yft- FINIS 

ZXCERPTORUM MX ORATORIBUS, COLLECTANEA GRMCA. 

TOMIPRIORIS 

Pjf RS tt R TIjt. % 


EXCERPTA BX PHILOSOPHIS. V JiC- 


k I. 

»E XENOPHONTE. »EK TON TOT 

SB NO«aNTOZ 

■ 

n E P I TOT 

XaKPATOTS 
AnOMNHMONBTMATAN. 

£jfllXTA£DIT. GlASOVIMSXM. AknO 1761. XM 4to.] 

SOCRATES faremi Pbilofopbim Jurt diet poteji. 

GicsRo DB FiiriBus IL i. EK TOr BIBAIOT nPllTOT. 

K £ 4>. « • 
JJOAAAKIS Vdaiifimvmy 'tiVi irori Xoytic ASIuimW 

TK h* — ^Aitnti XcoHf «ni(, ii i^h n iroAij »o/i4/^fi i^sif, j 

''UgSrw fAiv Z», ii «V hiiM^tPy ii i iroXic POfM^n 
(f^y vo/cp ff'er IxfiiVodnra n^iingiif ; 'Ovmv ti ya^ ^ «yf- JpS EXGERPTA XX PhILOSOPHIS. -I fif ?y, voXXaxic f*t» 01X01, wokKtUic A Kti" tm» xoi»»v 1^ 
wiXsut ^ufMiy* j^ jfAomxjf yjfil^^ ilx cefaurf f {»• Jifrf- 

»ny* 'tin in i^ fMix^r^' jt^oi iDinro-iv oiuToyourtM'ac^xiiiyoi 
imfMna H€fifuy* 

*0 ji x^v xtu»iri00y ticififi tSp iXKmj I01O1 * fUOfrii' 
kIw »ojbui^oirTfc, 'oiiirt^oM; n ;^f«!rrou 1^ fniAtu^ i^ ^/m^#- 
Xoi; >^ tuo-iW* xroitf )S! \a9iX«ju|3avx(ri»y x rxf ipil^m^^ 
^m TXf AirayrSyrftc « Jfysn t» ^/Afif^rrm rct^ /UMumuo- 
/JifioiSf dXbM TX( tfx( Sj^"^ rxTMy «urii on/Muviiy* x^xirvo^ 

XTflK i»OJMi^f». 

AAX* 01 |»b 9'Xfrroi ^^iy \a9»' rf r«» ipt^my ^ two 
oifTftrrJrrMy ^rvr^firfdoi' ri 1^ w^fh$&tu. S«xfa'- 
TiK ^ Smtf iy(y¥U9Xi¥^ xt»c 2Xiyi. to ^oujAorioy yei# 
iijpii tf)i/Mouyii», J^ iroXAoK T»y £uyoyr»y irg^nyofiuf, ni 
(jkh wQuAff ra ti f^n iromp, Jc rx Jou/xovix tr^ oni/A««>orror» 
1^ mc fiio irftto/^t^'oK otc/i^ cuoff f^f, tok 'i fix A-Ato/^voip 

Kmtoi Tif oux »y ' o/uMXoy^^Offy avroy (SouXf^m /bixr* 
ifXidioy piT^ aXa^iiia foun&tu tok oiivouo'iy ; l^oixii 
^ «y afAfirifot Tavra, oi v^oiyofimy uf \an^ StioS 
f«4»iii>tyaf ^1^ ^wiifjSfj^ ifcuvito. JxXoy xy^ ^ 9^» ix 
«ty irg^^Xcj^u fi /i4x firiVfvfy «XxtcuViiy. ^rmira A riir 
ay o(xx» x-ifiuo-Acy ii 9ffi» ; irirfu«« A iioTf, fru^ xx «»«! 
9m cyop^f y ; 

^AXXa j»i}y Iwom 1^ ra ji ir^of txc KhrxMxc. ra fA}y 
^ «ya(yxarai o-vyfjSxXsuf 1^ irfotrlfiy, J^ cyofAi^oy A^if ay 
9r(ot;^&7ycu* «a&^ A rSy dt^Xm, 3rco( ay ^i^jSiioviro^ 
* ^/AayrcuofA&xc tirrpirfy^ oi voixtIoj. XENOPHON. 199 / -?.v" Xui dyfoy furgo^afjjytf /n^oy, ?nf uaprti^i)^ in r^ xa* 
Xwc •uaiflMr olK^fQiAM^'oLfAiyif KXoyf tf^c oIxjicm, rrf rw r^oi* 

JiiAoiry «' WfAfi(§t *f wiKui^ vfofmliTyf in r!f umXwf 
ynfAaylif ty» tiffmyn)f KXcy, W 2f(f retvrny iv^mwt)^ in 
rS ivyarii iy ri ir«Xf» mihfaf Xafiiil^ JSAty^ « 2Jg war 

wdrra *? dyiftovtynt yytifA^ff *ttufAoy»y ffn* im^Myfy Hi 

9so'i Sjgfx^ivfty* cToy, fi ri( ^ivtfttrtin tron^y Vkifd/Jj/if^y 
WOX,*''^ ^ ^^^Y^ A«|3fry x^frrloVy ^ /x^ tkifdjuSj/jgy* H 
'^in^y ViifdfAtyoy xv^tfySy Vki" jIw ymvy xgiTrloy Xa^sTy^ 
D fA,fi Ktiir»/^w» VI 9t Vc^ifiy olfi6fAiiraylag n (MTf^votyru^ it 
''fivailot^ hUmMj tsc t» roiaurft ica^oi rSy tfwv w»tftiro« 
fAiNK iiiiAtt» woitTy iyt7n* ipn il i^y^ « 1^ f^oAiA^ 
woiSy ifaKay 0! iBol, fA»ytmyeiy* & il f^i SriXm tqTs «»- 

No^* Txc d'cxf >^f oTc a» Sciy ^i'XeUf c^fMuyny. 
AXk» (Any sx£(V9f yf ct« /bbs» nv sv t^ p«irf^a}« n-^ri y> ctr 

fxft fmyt^if ny, 7^ tl Aoi7r«ir in ^ ii/xs^ac tiy^ ?tou ir^ji- 200 EXGERPTA £X, PhILOSOPHIS. 

•Sri tr^ftTTovrO' ^'^9 ^^^< Xiyerr^ jixou^'fv. «JA yo^ 
4li&^ rile T»y ndrrw fu^tmtf * ^irsf rSp «AXttv •» irAii- 
4^1, ht>JytrQj cxoiru»y JiroK e xaXou/tt£y0* \a9»^ Tftif 
f^firSv Ko^jM^' IfUy j^ ^rlrtp ecpxyxtuf !icaf» yUitau rm 

porrat mlRxvvfy. 

WftirrtiP. 

^Ed'0iu/*a^f J}y ' M f*ii f a(»f^o otUToK if»ff on t«ut^. » 
iwfmrop ifip diAfiiwQii lifiTt, ''ivH ^ rw^ /Atyifov fgf<^ 
Murrac Kh^ t^ ^v^^ toutiov Af^MV, ou rawrm io^mi^etw 

> Tm» tc ya^ fAmiPofUyw roue i^ibr vA r« #cfo» ithhmif 
ToOc A )^ ra /xii ^/Sff a f 9|3fiSou* j^ tomp f*io oj^ fi» 
•p^Xw l0xcr» oJ^^y £v«i AiyMP 11 irotM oriouo, rorc A 
Kx i^iTHT/ov €if dtirO^aiirsK £mu Jex<ry* 1^ r«( /bib fO* ^f^w, 
in ^[Aoitj its ilSb,9 rZy Smmv iih Tij^A^y, rsc <K >^ X/Airc 

*!§ JuAa ri tv^imm 9^ Jiifia O'ljSfCi^* riif rt 4ife^ •# t5o 

itAfrwf ficmi ikt^iiLymrw tomt jeaU ^oxm 9» /mvoo to ftr 
&0U, TOMT S* atrttfa to ttXSS^* i^ tok jf*iy 0(M xiyfic^ 
wdrrm^ roTf ^ sitv my vors xiyt^you* 1^ tok fiti^ ^rairroi 
y{yy£&tu ti j^ aVi^uo^, tok J* ovr «y 'ff^ifSjg ^9r\ §Cilip, 
%ir ^i^nXi&tu. 

%9%iwm i > ^-J n. , XENOPHONi 261 UtmiirH Ji ^s^ aJtw» 9^ rolfv Sf* Saartf 01 r »»- 
ifUTTna fAOM'd'cfvftrrfiry iyovitrou roxiyf 0, ri a» fAti^v^iy^ 

irr» 1^ 01 1*^ d'fra ^DrSyrff^ ¥ofAi^9irt¥, iintioiv. y»«a'iv, 
cue av^yxauc fxar^ yi7^vfr«i, 7roni<rMf orap -jSouAwy- 

Xou iimrrcu rw» to»oJt»i>* ii toi^uto (m¥ ouih ovi* lA* 
#/i^ii<riir, dfxu i* avroTq yirttirou jMot^dy, 'iy t«» TO»our67» 
7x«rd& ymO* n<(^ l'*^!' ^v T«||p TotuTot wfayfMtTsw/jSlf!u9 

rl &iiX9¥* ri Q'^if^avPTii, rl [Aapia^ ri dvt^tiaf ri ietXie^ 
ri 9reXi(, n' iroXirixof • ri ocf^n d(v9(U7r»y, t» »f;(ixe( »¥• 
9fiiw»tf* 9^ m%4 ruy aXXm, m rii f^ eiior»i iyHro xa- 
X»( 9^ ceyaftHf «v«i, Ttf( ^s ayvoS^ra; ivifeiiroitSieti itt ii^ 
ntuag xfxXiio^. 

"O^ct fAty o\,y fxri favt^if Hv onui lyiyycotrxiyf oviip 
davfAaroVf \hsT\f toutup ^9^4 aJrou ' ir»gayywou ' rovs 
iiKAToii* i(r» ii fravrsi ifiscoty, iavfAaroVf h fAvi toutw 
iniifAiiifitrcty. " 

* B«Afu(r»; yaf trore, 7^ roy ^liXtvrixoy ofxoy i[Aocr»ff 
19 S iy^ xari tovc yo[A9vg ^ovXtv<rity^ Eir, fo^rtiq iy rtf 
Hf^ l}{wo/4<'^, IfhidvfAiia-ayr^ row tfifjiiy trafoi Touf »d'- 

Efaciyiimv, ^iTnurityoU fratyraf^''^iK idiXti^ty ^^fltreUj 

ify^^o fj^H (jS^ cu/j^ tx i^fA3j voXXuy H 9^ iwoirSy aVft- 

XMruv uXXei ^ ns&^ /Ctiju irXfi ok(^ iToi^Varo f Jc^xav, ^ 

j^a^iVao^ Tu JiffjEAo) 9ra(^» to iixoAoy, ^x^ ^Xa^ao^ TXf 

ftVaXxpra?. 

G C Kcu 202 EXGCRPTA £X PttI£080PHlS. « ^«»r« /4!^ iiyiiro ^^mu< niiymij ri rf Xiyi^x j^ v^ocr- 

&»\if$a!jt0 Sv, iwuc iroTf iini&fiTAP At^yauM, Ziftt^tiif 
4£<' m iiis fi fruf^iv^ to» «m^U /xsv «Jii» iron 4(&* 

j^ iFfdtrrcyrot t^ic* d'cwv, %ias' r»c Sty j^ Xfywir j^- w^mr* 
rm, AH Tf y^ MfMi^MTO ^i^ifiifar^m 

eATMAITON ^ fMarm/ jyioi y^ rt ir«^0u ri»»<^ 
MIC9 9r^»rov |iAfv afg^io-/iwy, 1^ yarfoc^ tra^»T«i» Avd^fJ* 

fa.iiuf c;p(«iy dfniyroi. 

n«f vy ^V?^^ ^"^ Tvim^j aXXnf dLy h «o-fpf(, n wafm" 
tt9fMi(y n Xiy(y9if 91 »f^ii€lk)v aKfarSff ri wfof to W9ym 

votYlo-o^ JAiivfd^j j^ iXsriVotc v^fo^Wf Jiy iatwSy iShjMe* 
Ac^"^, x»A8; y^ ayotAsc Irso^. 

ICfiuTOt yf oJ^i irtivori \tsri^ero hiinaXJ^ fiyosi t«» 
72S, ^«AAa( r^ fftyffoc mmu Touirc^' 6;y^ fAirii^By ciroify TIC XENOPHON, «o3 

T» xodfrttTMV ir0/A«ir roue oifiiivraKy ^tyvi^ <Jc fMifSp 

xufSff V1ITII A fAiiiwa ^iXn¥ xi^jfU^ou xtfafMvru^ fjLiA rh* 
rtMy fAnf av\nrif i^nS* iv ihXm Totaura, & voAA^ sA«t- 
r^foti j3A«|3atc ufAafrmui/i^h voiw t£» «&' t£u»^ ^ro- 
Xi|p a^MafTairo/4^i0». rovf A ro^ovrevc Aoyeuc firflu^#f» 
Ifn, rif nwt %oui»^^¥H¥ 'i? x«&frw0^C iroXirfxaify >^ vot- 

ixftvouc l^'tc^ r» €vfAfi^itra ttia^net¥ roig woXlr»ff 
ixifot, yiyHcSU jSiousfy ^niorotq on r^ /^v |3/a( wfivftvuf 

Xiof TAUTft yiy¥trtMm * * * 

AAA*, fi^n yi • x«Ti}yo^^^ XcMCfarfi iy,iKnyoi <^o- 
^W K^iriac Tf 9^ AXx»|3(aj9)Cy irXHfa naxoi rtw wc^ip 
mino-artM/. K^iTiiosc /c4^ >^ T»y (v r^ 9A»7^aif;^»oi Wv- 
TMv irAffyfXTijTAToc Tc 1^ ptouoroBT^ syg»£To* AAxij3*»- 

«X'^0i9Aeyn^o/iA«u* tliM ^i w^^C 2)<^x^atTfiv avvHWiay onJtfTrp 

TATfii woiyr(a¥ ABtwouiait^ ^Q\)XofAiy» n VMrei ii* ixvrSiy 

Xttxfailw iir iKa^tfUP jmiv ^^«|»aT«v auTA^xfrATA 
^uvTosy ru¥ nSovZif ii vavtiv lyx^ctrls'arcv Qvr»y Ttnq A 

2^XcyojEAf»eif '\ . .. ^ 204 EXCERPTA SX PhILOSOPHIS. 

. 1 _^ 

|3«AOIT0. 

«(Jt» ^ rou |3/ou Tov 7AMf»TQVi llhBvfAiia'obyTty Kf *? o'w- 

POlAi<rot¥rif A 0/141 Xno-ourtu; fxHVb), '{{(^so^ a» iKocvtajdna Ac- 
y«v Tf 1^ Tffdrrny ; 

£yM ^^ y^^ nyoujiAou, d'cou iiii^r^ otwroTyj v Qif. 
cAoy Tov |3/aVy tfCEtTf^ ^wvrft Zuxjartu; iu^cay, d Tid'yavflUy 

vofAivogv Yiyf\9'u&1w ayouj ' f Jd'uf 'tiTwir'ni'nfrctitri Zwx^«- 
Ttf(, itrfdrrirluj ri jroXHixa, uyirtg mK» ^Zwx^j&th; ^f c^<t 

Kou Kgnloci iiny u^ AAxtjSitfJiiCy £caf ^ XiaKfxTH - o-u- 
yiflwf ii\)va&lwj ixmu Xi^/^^ ^l^l^^XV* ^^'^ f*^ scixAaiii 

f uycSv MC 0£T](%Aiay, inA cruv^v avO^fi^voi; dyofj^lot fjuixXoy 
S ^ix«io(ru»i} Xf^f^'''^*^* AAxiptdftJnc ^* au S^^ /xiv x:eAAoc 
V90O^ iroAAwv jCy TtfAyuy yvycuxury iviguixgv^y 2^^ ivyoifjuy 
ii tIw ly T9} TToAfi, 9^ tok. cUjUjc^ap^OKy ^v^^ 9roAAed>y 
1^ Jukarwv x6Aax£Uf(V iyb^dirtay ^^^fivrrrofAiy^y \asio^ 
Si Tou ^MjMou xifd,(iofj>iy^f Kf p»ii(fii tt^mtcuW, eSoDTCf 01 
ruy yDfAyixuy dytaum ociXniTou fotiiug iK^ttnioylif ifAiXi^i *f. 
«?<rxii<r£W(y xru xolxeiy^ ^fAiXfurty ftJrs, 
^ , Toiovruy ii (rvfA^dt^rm avroTy, ^ (iyifafi^li'^^iy Kh* 
yiy^i^ im^ffAfyta i 1^ wXjiTu^ irifvirififAiyu S' Xh^ Svyd^H, 
thJQri^MfAfAiyii) il \as^ TroXXuy iy^diroiy, ^ Si vx^i rirpig 
inp^oiffAiyUy 7^ voXMy j(j^Qyoy ^im SoixfaTS? yiy^yin^ xi 
6«u/ubafOKy it ybsipufiydi iygyi&ny } ' X E N P H N. ao5 

Eira, ci jtAcy t» iTrXDfA/ufsAiia'OTlu;, rsrs ^H'^ctrlw o xoi* 
fduj riyi uKXa St« xftvs), 

?iQ¥ WouyH ^ frgortfov ; ^ oAX' olyg vatIj f j Avrotl cv¥Oj!}t^ 

ivoiet Ti fotuXov, HKorm oiy iioKti woyftfof Svcu' h f avtoc 
iTuPfonup iiiriXetf TrSt ȴ Sixoua^ *f vx tirso^; ete/2^ xocxletg 

— Kf/rwy TI 26)xfaT0U( Si^ ofAiXfirn^y 9^ XoufgpSy, y^ 

ixkoiy 01 lxM(o o^MvrotVy s;^ /»» ^i}|(A9)yo^txoi ^ ^fxa^i- 
xot ']^^o(vro, aXX* iva xaXo» ti xo&yad'oi ytyofMtvoi, 
^ 0(X^, 3^ •tXEToufy 1^ otXffOKy 9^ ^f'XoKy 9^ iroX«», 9^ 
iroXiTouc Ju»aii>To x«x£f Xf^^^* ^ rouim ovieify ouri 
vK^Tf^o; «Tf vfKT^urtf^ tff, 8T* iifoiviVi XQkxiy iSif^ ir otiriotv i%iy* AXXa Z»x^aTi}( y*, fpu xaTiiyof of, ts; war/f ac ^wj 0- 
Ti|Xax/^fiv iSlia^xiy irci6«v jtAsv th( irvyiylxi cu/r^y o-o^cars- 

— aXX* 2o6 EXGERPTA £X PhILOSOPHIS. ^*^ Tor^ ol/j;! «i;yS<r», Xty^^y, «€ m j»( nifAVOjIiaff in ri^ ^i* 

Efn ^f 1^ 418/ Tttif fiXiM' Auriv Aiyiiy, ij; iiJii» S^X^ 

fdaufiif aJrof «*&<»^r ^''^ '''</'*iiC t«u( mlirmi ri Jf'- 
crr»f J^ f(/Mum»o'«u #u»a|(4fvou(* Afat^M^^trai •?» r^tf 

y£rar^ wiS^a^ tfpfovCy «t4» 2J|gfTi9fl»fl^ tkc aiurw< o^y- 
ivraf, Sft fiiifaiAoS wctf atJiToTg roue «{aXh( Shu *Tfl{ kxvriv* iitXtyilAtfoif ri voyyiforttrxj 9^ Tiiro»( [Aoigriifmg XJl^f^^f 
fiii^xuy rii a-u»n1a( H^KVfyHC ^y^y x) Tu(«i>yix«(* 'H^a^Jv o6 
^' ri, 

Ejyoy ^ «Jiy J^mJ"^, iigyA% ii r SvciiQ*' 
TSTO Ji Xiyn¥ avroVf «c voinri( luXttitt fAniivof tfyfi^ 
If,nr9 dSixHf [Ann oJ^f 2 ivi^io^f iKkd 1^ ravra ttoiaip 

Z«xf«T«; J* IvaJd ojMoXoyiKraMTO) T9 fi,\y , ifyeirUu 

yoy, |3Aa|3ff oy Tf ie| x^exiy^ 1^ to f^ ifydCf&m oiya^ 
d'jy, TO ^f olfyiiy xax/y* tov( fAty ciym^iir ti woi- 
•uyrac i(yat^i&ou rt^ tffi, 9^ ifydrag aiya^ovf «ypu* 
Tou( ^f xujSfuoyTa^y « ti aAA« 7ro>Y)(oy 9^ Kh^upt^* 
ff-oiouyTA^i a^youc a(9rcx»Aa* Ix ^f T6UT»y if^ig otu 

ijfOi TO, 

'Efyoy i* iily oyiiJof, ocigydfi ii r SyuSoi* 
To if 9^tlf8| ?f« • Kocriiyofoi, ^oAAaxif ««?Toy Acyfiy, 

'^ ' ''OfTiy* X E NO P HO N. ao7 

AAA* aJroc n x»6ii(r«y i^ aXXiic <<l|fuf A^^r* 
^0» ^ tfuu MfM r* »irJjf» i^ifd»y ^i<ai\i t' if f J^i , 

AoufAoylf (KT^tfMA^ n^Of 9^ aXXtfv jbu)(0y «xirf, 

OuTf 9ror* fy iroXijbia) ivafiifJLiogf ir m |3sA{f. 
Taur» ^ «Jt9I» f^nyMo^, »c iroinrtjc *fVauvoii| vouicSjj ris 

2)WX^CIT1|( # S TAUT ikCf/J {^Xf y»f t»VTO¥ STtf y a» 

Sbto Up frcuicSjj^ ixx' tfrif iSu rig /avti Xoya fjnin ifya 
tifikllJMi oyrotifl fAvin ff»riVfjMTif fA^rt viXUy fAfin eu/nf 
T^ Ai/bt^y «T« iiQ^fj fioniSu IkMoti) £/iX»q r* Up vfic 

£^i&* Jtifod T^ WAm fAOihXo¥y n dowdrov 9^ xarof rov$ 
uU TK ipd(»£f oc yi»tirau xXmupf i AwWuruVy j| |3«Aa(»- 

^AKkai fjJw r? vi\si yi pvte ToAijiAy xaxcii( oi/jm* 
ifM!< irMvorc mn^ fymro* ov^f ftlw;^ »^I^ yg wr 'nik 


^ 108 EXGER^TA E% PhILOSOPH lH. 
n«g ovv i»o;^oc m¥ «i4 tyi y^aff;, o^ am /ul^ rou f*n 

p^ avrip f^riarfy) fapifof hj t«» <rviro»TMv t«vc tto" 
yii^a^ 2^3^/esiaf iX^^T'^^) ^reir^if [mm wavw^ tk A 
xaAAipK 9^ /ubfyaXeirf firfr^rnc ^fcriic, r voXfi^ ri 9^ oixxC 

K £ ^ y« 

# # * 

Ao T» TW rQiiru¥y cCiiv iiafo^v i¥0[Ai^t9 fup^fo^y 9 
Xu¥y oiruit ^i^n^ncoiTo, 

so^ Tcdv ^^979' vo\Xiy >^ [/.tyaXfay nakkot x| [kiyokXok d'u- 
«»T«y. «T« yaf TO?? ^f OMf s^n x«A«f W**'> •• '^^^ f*** 
yaAouc auo-Zouf [A»XXo¥y n reuf lAix^oui *X^£S^9 (^woA- 
AckXK y<xp «k ftuTor^ rot ^ft^a ruv voyn^(a¥ jXftA^ov, n 

3'fifij9roi( aj^io¥ Siteu i^r!¥y i r» tra^oi ruv Trokn^coy |m»AAov 
?* Xf;^«pio-/tAfi>» TO?f ^£orf, 1} ra ir«f » t«i» jjf fjr«i'' aAA* 
f»0j(Ai^f ri^ 6ftf( T6UC Tra^A rccy fuVfPfr»TMV tijmouc jMotAoi 
;^oufffV iTrouviTiic ^ Jp >^ t2 8?r8^ TaT», XENOPHON. ao^ 7^ WgU f/X«( ^S, 9^ ^Cf»(9 9^ ^fO( Tliy AX\fl¥ iiCuloiV XOtXHP 

ai«fii^( #Miyoiy 9^ m at MV(n<rf«f r99m\)mf 9%ftunt. 
HTM ya^ fuTsAnc mi, i#r 8x oid f^rK ktak ay •Aiyw 

c^¥ ai/i^ Mom. ttotov ^£ vm iS\i ?» cu/?^, 2^' to /m« 

T«!f vXWr*«f igyiaSii-^rift Iriv, cSfi ^X«^aid«# to vhsrif 
roTi i\ [An twa/jS^otf roZro irotAV, 0'uyff|3ouXcue ^X«Tl«a^ 
■*■. I> d K E «^ 2IO ExccRpTA XX Philosophise *t. K E 9. r. * # # Xoufuvoy. xiiTft/bMf^»» ya^ iiJrov ovri diitirra ro7f duUi 
^v¥rw raZra xaT«yfXc!rr«i* ««-/ /moi^ ifn^ S Af •Tt'* > 

rolifV¥ Ewu¥' iriin^m ^'O/UrUgpr lyttyt ft^iXn^a rtdavf^^aMM^ 

Hotifx 0*01 ^xouo'fy o» iiiri^ft^o|(4iyoi «[A«Xai df^vot 

Ti 9^ mfyot I iroAuy yii Aiioiy o/ ^m^ ilvt( yt fAii Tifp^ 
Tifii dxx» \9B9D^ yvmfAftf raZra yiyimivvu, ' ^ rSp A 

ifiXitoi ivrtaVf wirtfot fu^i^ii; 9^ ireri^ yyi^f*iif ^» 


XENOPHON. 4X1 

ytiS/AW iPitfya&ii ; 

huuHU, TO, iini aStP^c f/^ Ifiy if o4^f, |3Ai^«g^iC 

wtrapmnaif ip A ry thmo cuyxXciiTflu ; «c ^' ai' /mhA 

Ti &i9yM0tM'«4 T» yixjig rSp imtJnp^ if [i,nf t ix 
Tic xtfmXnt lt(i( ^^^^^'^fy^* ▼i A, rtui^ mx^Im;^ iix^^ 
lih wtUmf fmpiff i/tmiirXMou A fAiiirori* *i^ Touf fd» 
wfi&iP iiiptaf wm ^tioif ofxc rlfMHiP Sp€u, rove A 
y§lAfiovf, o7m$ irafi T9irnp A^d/tuyxc Xfauimy* i^r^MOP 
f(Uf|, A' ou, S» Khdti/Mi rc2 ^S»f mfBtifMrtrtuf ^XnwUp ^. 
ifStaXfMiP 9^ fiySp x^roASpot* 'im Hi ri ^Sfftv^mpnlx 

^jjf 'li;y«rov w^vmrirUf ^im tSp eu&ifftttp* rotZrot Srm 
wgfp^nrtnSi wt7rfay[Up»f ^bnfS^, wirt(» rv^m i ypifAtt 

Ou, f*flt rip ACy tpif iXX* iru yt OKoirxjbi/yM ^«»u 
foixf TAurdi o'efeu rii^ ^ufAioujyou i^ f iXo^»ou Tfy»^- 
p«Ti, , 'to Ay fjufuo'au f4i» l|fCi»T« Tiff TfxyoiroifaCy Ijbb- 

fUO'flU A TMf yttP»t^P§l4i CJ^« TOU fXT^fipMy, TOK A 

rfofSffi fi,iyifQp fMP voOoy tx l^py fuyiiop A ^|3oy tov 
$aya(T8* ^ifiikH ^ ravrat U^xi fAnjfap^fjmvi tivoc ^ft &cu 
(kkivMfJiSu. * * * ^, 

Ma ii y ?^* ou yaf 0f» rpvg xv^iovcy MflBTif tmt 
ip^mti yiPPfAgpm toCc iniAiHfyo6f, 'ouA y«^ tIci;^ Ioiuto? 
^v yi ^J(luf o^^fy ^ Tx o'w/4«T^ xvpet Iflp* Hg't x»r» 
yi TXTo f^ffi o-et XlynVy ?ti xAv yp^t^jj aJiX« tv^^j} WvIm 

Ktti J. f,l2 £XC£RPTA XX P H I L O S p P H I S. 

< 

- ■ ■ ■ 

f w TO icu[Aoyio¥f clX)C Uh¥0 fAfyotAoTr^fWng^i' iiyoii^«u, 

j^fia», 01 ir^wtof^ jEAfv fAO»oy rcuir S'*'^ »¥^^^V9U o^o» c»i - 

9^ ra SiTif^tv iamXXo¥ ^ti&iUf ^ %rrop am^w^^mit^ } 
^ o4/tVy 9^ tiiiQlujf 9^ ro/A« I trfvo/nfi-^v ; hr^ra r$^( 
fMit aXAoK f^fTor^ vitac liduucyf oi to vctftvt&tu fM^ 
yon TOff^^ouo-iir. dvBfdvu it t^ X^S^^ ir^v&%wa\fy 

^oifTou; 

riv ruy ay^fiiwm iiFo(n(ru¥ ^o^»¥f aXXolt aX)^ay^i \I/ftU8(ray 
TV fofAOiTo;^ otf^ay Tf tuV f wvyiv, i^ (rnfAtuifetv naifla laXAi}* 
Aoi^, a ^ii\ifAii» ; * ♦ ♦ 

OJ roly\i¥ fAoyou nifiKiVi ru «3'c^ tou (rvfAar^ '(fhfAi- 
Xt^riycUy aAX* (orre^ fiiyifiy fp) 9^ tIu;^ ^^xJ^ x^a- 
TiVtu/ TO) a»d'^uirb) lyffuo'f* ti>^ ya^ aXXa Qaov 4^u- 
^j TT^Ta fxiy ^iSuy ruy ra, f^yts'ot j^ xoihXifa ^vy- 
TOi^avTuy^ r^nrou oTi CKTt ; t» ^f fuAoy o^AXo, i| «y-. 

^xa»«Tfig« TTg^^uXarTf^eu, it hi^h^ S ^/v}'^, 19 ^^y^^^ 
D d'aXTTD, f) »co'oi( Vk\%o\)^'i^v(Uy « .^(i^iXw aVxr(rou, if tt^oc 
fAfitOtxTty fx^oy9](roUy u o<ra ar axx4rff, n (J17, 19 /ia^G)?, *x6^ 
fa)rl^o( ($-1 2^jAf/Ak?c^ ; X E N P H N. 413 ^uxj Soars f d'foiy uv^^oowpk fiionvsvi, fuViv 1^ t» <rtt- 

AiTO" »y o<ra X**f*^ %**» £pQf9x f «V», wX/o> ouJiv 
XI ya^i, f^, KATAfAOc^Sf on >^ aoc »ou( tvuy^ ro 

711 |}Ju ^f OUTM TI<&fdflU' x) jblj , T* 0'0» jtAflT J[jUjl*« Ju« 

»at}du Kh^ «-oAXa r»'»« i^«x»«(o^«<, n» ^i roi/ ^mv 
•f9'«>f«oir diiimrop mou %fi,» vi^rot i^S,$* fAnH t{u/^ 

Aiyuirrw, 9^ iu Z^nsXix ivya&9U ^m^ff», tIiv A 
T«u dfou ffivfiiTty fAfi ixo(»{w £ikou a/b(a MrrMv JSh* 

fi,9kSi&a4. ♦ ♦ ♦ 

— *yir«0'f} TO 0#ioy| on Too-ouToi^ 9^ roi»ro¥ inv, c^ a^ 
9ra»rai offti^, 1^ ii«i»Ta oixin^^ x) irnifT*;^! irot^^mt^ *j^ 

'EjUioi /lA^i^ rauTfli Af^wi^ ou |uoi»ov too^ irvviuia^ iliim 

«roriii»> Tfy 1^ adiXMy X; ou(^fWfy aXXct x^ oiron iv c^n-i 
pot Sty* IvUvtf iyidouyTQ fAnSit &¥ ttoti, Sv irfcit* 
TOif», Owf 2i|gpAftd«l'. ' EC 


214 £XC£RPTA EX PhILOSOPHIIS. •% EK TOT BIBAIOT AETTEPOT. 

K B «. «'. 

w w ^F 

fuel >S 'H^xXffiiy iflTii fx veultfy fif Jf|3i|v liffAmrOf (iip tr 
ilfiTiiC 0^09 Tfli|^»D Sfti^ ^ filo¥. An rtw 2fg iuix»«c) 'f£« 

' Kou funfyfltf «u^ itjo yuvagxatc w^lhtu luyixmf, 

ri Si ffil^f^ C68f^TJinjf'^i&fir$ ii Acux^* rtw fi irif^9 

MiXXMir«0'f*f»I(v A TO f^iv Xf^^f^^f ^' XfUxor/fav ti m{ 

i(u6g^Tfp<|y TV o»ro( Jbxfviv fcuvco^, ^ro Ji %!v*^» ^c f^ 
»ff» o(BoTf^«y r f uo-ftt^ nvouy r« #f ofA/AOtrA l^fttp ayft* 
wnrrctfJ^ctf i&ira Jf, !£ i}f a» fAtlXir». ^f» TifgXeifAvu* 

SXKf^ avrtw SriSirou* ToAXaxif fl j^ fiV rtw ioivrigt 
df» pud^o'fltv »&W '"to avTty T{07ro»* tIu/^ ^f sr^ocv. ♦' Hr X E N P H N. 215 SfS cf S *H((inXnif ^Emg^uyroB, iro/ai» itiu Vki top filn 
Tfiwif* lay oSy ifAt ^tklw iroii|ff9iCf Vkx rlw nil^lw rt t^ 

Bay i\ Tm yiinrou 'tic \aso^M iofinui^ af* & 

ra 1^ raXeuirti^vrra r5 9iiiA0tri 9^ rjf 4^;(?9 rauroi 
W9f i^i&tu* * ix?C 9if Sp el ^XXoA i^yai^opttUf rouTot^ 

tyt^i wa^syya. 

Km i "H^axX?; tixoiv»i rau7r«, 2 yuyou^ 1^, tpoft^ 

juff, IBjifMfMPmp* qI it /Mfo-ourric fAi, ^\a69xoj^i^i$jM90i ovo- 
l^i^m (At Kctxlotp. 

Ktu sy rovrif « fTf^» yuy? irg^o'i^^oua'a Hwtp* 9^ 
lyu j|X« v^( Vi, u *lifoUXHff §Hv7» rov^ 'j(u>^<r«»T0ir 
v$, 1^ rtco^ fuo'iy rtw ctw ip ri if9uSh» KarafA^ioZcct* 
ij^ Qp iXm^a^ h rlw vfU if*\ iHv rfiweiOf cfHf £p 
€i rap x»Ami» 9^ vifMtWf igyarUtf ay»^ip '^w^m, 9^ 
If4£ £Ti 9r«Av iyrifAOT^^ay, 1^ fir* ofyod'orip S^ir^sirc- ftXA* 2l6 EXCERPTA ^X PhILOSOPHI$. 
Ta;» y«^ orrMv cayoAwt m^ xmXHv •vVU a»fv niuw i^ 

T»9y* «(r< ^!W |3e«*X9i|bi«T«» ^fft j^y' irAvvrtTs^^^i ▼»» 
|3d<rxyijMar6;p SShjucAnTeov* art jt>jcf troXifAS offAotf av^icS^f 
9^ fipvXei ixlpotd^ r9Vf re ^nAsc f Aivdig^uyy i^ t«; 'X^^( 
^it^v^^Wy rare TroXtfAinoct t^^ol^ miri^ ri iroif^i rci;» 

Tf9ir. « ^ ^ Tu cdfAart ^^Xn JvMtrif ^»6Uy rif )^h*« 
fjki \iBJ'nftrS9 i^trtoy to ^taf^ot^ Kf yvfA^o^ri^v ruv irikOh% 

moAry « HfiXxAiKy wc ^osAfTrtu; X; fxanfap iSwt Vkx 
Ta( (v^g^o'uya; ft yvvn (rot at/rn ^iny^reu ; f^^ ^ f»il»» 
^ Pt^X'^^* ^^^* ^^ ''^ i^^oufjkoviocv »j^ (Tt, 

Koti ij Af fT*i WTTfy* 5 rXviAoy^ ri i\ av ay^^^^ *X*'^ 5 
i ri rii\) o7(r9a, /xti^y r^im cti^xcc irfarrftt EtiAi^flrat } ttri; 

fxicouy ifoitrm ifAmwXa,ff&u' ^frfiiy jt^ irftkijv, ic6iW«, ir^i^ 
i\ ^^ty TTi'iriJora* x) 7va f^ iii<a^ ^V?^» ^wo«^ '/icn- 
vat^/AfCD* rpo^ ^l if J'/ft)? irlmj oiv^i Tf TToAvTiAfrf • 9rd»- 

xaSu9rvM(n7C iSi^%9 i fAQHoif T(»f f^oifAitoti fAxXaxi^f ixxi XENOPHON. 217 I^hV i y^( ^^ 'f^ TTOvsTiff 0iAAi 2|gf TO junjfv *^X^^ ^f 
rt iroiHif ^rmv ?5hSuju«K. rx i* ^^^jiVios rr^o ri fi7(r^ 

&^tt^6)v iyaAiy dn^^vi, rs Jc ^rai^reiiy i}AVtf ft*X8<r/MacT0fy 

aBiXTOC i^fy 'p voovon a'aurn; £^yo» kxXou rt^ix(rou, r!g 
it CLP o'ot XtyisCYi Ti ^nifiviffit^ tk ^' o^i' fso[Ae»vi tivo( i^oep- 
utiFtiiv ; 71 Tif ay (u f^o»tt» TH <ry iiioiffH roXfJLfi(r(ti¥ et" 
nuj 0? >/oi yu^ oifTfC^ Tori? frufJkna'iy divvocroi elcriy it^kt- 

PvTf£^» ^r *^0f,^0ij TOUC 4^^^^^ MVODTOr iviv^^ jJ^ 

2^^ ytfui TTipZyrff* ro7i fM9 Trtir^ayiAiyoi^ eu^uvajtAfj/oiy ' 
TO?; ^fi fr^ATTo/jSl^oif ^x^v^o/LfSffor Tx fjkh %Siot U T^ »fO- 
ruTt ti^ifotfJt'iyrtif rx fi ^xXiTra fi^ to T^^^tx; ^sttv- 

Eyu Si 0'v»«/iAi j(Asi» dcoKy cvyufAi Si x^ifuirroig roTi 
iy»6oT<;' sfyoy Si kxXov^ sts 6i7oy are otu^^ufwtyoy, ^oi)^ 
fig ifiM yiy^fTou. riiAUfMou Si [AxXifx wxpruy x^ ttx^x 
OfOMf ^ TFX^x a>6f«7ro4f, OK TTg^oruxfi' xyxTrnrri fAiv cru- 
Ufyig rs^ylremy vtfi Si ^uAa^ otxwy Sioarirouiy iviAthi; Si 
. wxfxs'xrig otxiTOMCy ayaSi] ^£ (rvAAijTrT^tjK Twy Iv »^iiy)il 
voH0», Pf|3oua ^£ Twy fiv ^oA/mso 7v[A^xj(0i t^yuVj a^trn Jle 

£p ^e TOK /M^ {/AO?; ^(AoK fi^^r^ /uifv x^ (iirfxy[Atoy trl- 
Tuv 9^ vorJy ivQXQfAiihi' ini'jfQtvcu yi^ fiw; ai» ilShS'u- 

£ 0. '' ' /x)((rw(ni^ ai8 ExcERPTA EX Philosophis. T— «• 1^ tStov '/ubsOiaai ri Siovrot w^ocrru¥, x^ «i fjuh y/o» to?; 

wfoij^tuy fAtfAyliijrou y eu ^c ro^ va^vo-ac tiefoyrou ir^ocrrov- 

jufoi Jf varflo'^y, tranf S* iXGtj *to irsir^wji^fvov rsXoc, iJ jbcj 
Xti0fi( ari/AOi XKkToUy aXAas |U(^ fAynfAm^ r ot^ti ypoyoy vfA* 
yttjuisvot daXXso*!.-— Toid^ura 0*01 w 9rar Tox/e<)v a^«6«tf 
*H^0&HX£Ky c^ffi 2j$iroyn9'aiAty(a rluj fAaKU^ifOToirtw fuVoM- 

# # # 

|C E O. J'. 

HKOTSA i/ fTOTf «vi'S 9^ ^i(i (ptXtay ti^XtyofA,{yo\>^ 
Ij^ uy ffAoiye ISokh /AaXif ay tk d^tXiT&ou vgof ^/Xwv 

^C frocyrm nr-nfAxray xfcntfoy av nn ^»Xoc voi^y^Q 9^ dyx- 
6o(* 2%jMfAx/AC»»c ^( ^avro( [AoixXoy i^oiy i^n rsc voX- 
Xsc 9) ^fXci)k xT))a'r»(. 

Kat <yaf oixiaty x^ dy^ig, x^ dyS^ot>iroi»^ y^ fiocxifAarx^ 
^ (Txiut) xTftifMiya; n SShjMsAa); i^»y Bpn^ Xf t» orrob vdtlfiy. 
Tru^uiAiVH^' ^iXoy diE {^0 fAEyifoy ayMoy nyou ^a<riyj cf%y 
?9d rig iroXXiif xti ottwc XTtio-wiT) ^fovr/^ovlaff, XTf, ^oV«( 

AAXa Xy xotfAyoyjcoy ^iX«y tc 9Cy oiKirwi/, o^ay riyot; {^ 
Tor^ fMy oixfrouc 9^ iost^x; dco^yoyrotg, X; ro^XXos 9r^0( 

\jytft»^ X E U P H 0*^1^. 419 u. iiylstay ^AifAtxHi irotfOLffKivd^ovroti^ raw H f!Xm oAiyto* 
povyjoc^, ^i7rc^cc¥iy7Civ n atfAfoTifw^ '((^ /jStfj foiK ofx/rAic 
lep^Oo^Hf >^ ^fifAlay nyi/AiirKf, Kh^ ^s ro7g ^*'Xoij J^Jy ©10- ' 

HrfifA^TK^f 1^ waifU woAAwjp aJrorg oyra^i^, 'to waSO^ «^#- 
^a((* rm St fiT^m ihlyuy oi^rai^ s jeao»o» to irA^6(^ dy¥9* 
Z^ra^, aAAflc 9^ roK vu»6as»o/x£ifOK toZt^ KotlAXiynu iy^J^i' -' 
fijo-Avra^y 8( » TOK ^/Agic f0f<ra9y ^ira('X(> TiirKf abyaT»6coQf* ' 
TO0'8TOi> ocirii ruif ^ixtov (pfovri^nv, 

Kourci vfoi voTo¥ xrifAX t«v aAAoiv fra^ajSaAA^jucy^ 
(p/A©* ayaOoc, »x ai' woAAoJ xff<TT»y p»¥tiin ; 1^0?®^ )S> 
rnrof , 5 iroroy ^£oyoc »t« p^iio'ijuioyy wWif XP'^*^ f!Xof ; 
voroy J^s dptfATToSoy »T(ai ivuwt x^ iroifiafAoyifAOif \ d froroy 
aAAo KTiifxa «T« wayj^urcy ; 

*0 )^ ayaOof ^iAoc iauroy tatI^ irjo^ Tay to lAA^rTToy 
tw ^/Abj, 9^ T tZv liluy xalotfTHiVfiif x) rcuy xoiyiip yrcdj^tay. 
Xf «y Ti T*ya lu «-otri<rou Jrp, cvyiTn^vsi' ay rt tk ^o|3o^ 
Tflsf fltTTt?, (rujuPo>i6«, 't« /Afy cuyayaAiVxcoy, t* Js o*Ujt*^oaT- 
T«y. 9^ Ta /uiJy, o-VfATrfi^tayy rx it^ ^lA^ifAiyOf 9^ jy 
/jiiv JT^xTTotTCi^ rrXfifx ivf^ouyuy, ^ (rfxWofAiysi ii wXUfx 
ivayo^^Hy, 

*A ii eu Tf X^fff £xaV« vSaniffroucri, x) o^3«A^cl 
4rg^o^uio-i, 7^ Tce o^rflt 7rg^atxovou(r;y x) oi 9ro^f( 2i^i'UT8<r(, 
^THTwy ^lAof fJffyiTwy jj^fyo^ AfiVr). ■ TroAAaxij « ttjo 
HUT* TK »i a>t i^figyxcarOf n hk etSiy^ tj hx uxao-fy, u 3 J*- 
•'t. iyMffij T«UT« ^»Aof TTfoc riq ^{Xh; ij^^fxitny. ctAA* o^«c 
fyioi fMV Sivifx TTfifwiT) is^awtufiy t2 x«f»r5 ?nxfy tZ 220 E:?tCERFTA EX PhILOSOPHIS. 

<>■ K E «. f tt i ■-, ' EAOKEI jf' uoft 1^ AC TO JoxifAtt^Mv f iXou(, firoiotic 

m/Aiv ^ (TKOTrSy ; S^ « iFpSroy piv ^yiTHTsov, ' one ^X^ 
7*rfoe re, 9^ ^iXoTr^o-iotc, 9^ Kayvtt»if Xf i/wou, 9^ o^^ ^ 
y/ac ; ya^ vSsBTo TOi/VfiSv xparoujufv^, ooV auro; lau- 
Tw ouveuT ay, ovri fiAw ra ofOVTOP irf»rT£i9. Mat Hi u 
Snrcif Ifn, ^OjxotTy tk pU v:2Bf9^ rvrtfy af;(o/(Af»8 afsiSiou 

Ti ^ftjg ; Effiy one o»7rayt(9f uy, fAn aura^xfii ss'iv, 
iXX^ del ruy ir\n(rtoy iiirou^ i^ Xafx^xvw jeaiv, [mI ivy») . 
'igniiSiycUj [ji,i KafA^dyuy Si, roy fjki iiiiyra [xifrei' i io%H 
^oi ^ UToc jfaXtirof ftXoi Sycu ; ^otyv^ ifnm luufv dipin* 
rioy >c) TBT8 y dfiHTioy (Mivro^f tfn* 

Ti ydg y ortc ^^ftfAarit^t&ou fAty SiiyxrcUf voXXt$y J« 
P^^D/biarwi/ S^d'u/Aff, 9^ 2^ to!7to ^u(r^ujuj3oAcc Iri, 9i{ 
Aft/APobkttk jMEv YfJerou, '(iTTtSiioyeu Si oJ j3f oAerouj f/bbo» 
|tAfy SohS, iffif «i^®" fTi wovtifOTff^ ixmou nycu* ^rij a\ \ 
jSb ; ofif 2^ Tov e^WTA rov ^"niAocTl^s&cu /xnJs «'^o< 
Sy ocWo ^oXlw TTpiHTou, 1^ oTToiiy avro( xtgSayei ; ^ocfiK" 
Tioy 7Cf roirov, caf i/AOi SqxS* »y(aft\ii yig otv an r^ 
yj^tafkiy^^ 

T/ X E NO P H N. Ill .^< '(■■ ^" £4 J/ Ti( Ta<TMv /tAfv Toly xoixtfv fxnSiP tx^9 ''^ A irft^Mir 

T«lv jtijg r^v o-J/MftT^ liJoM^y, £ue(x(^ /i^ 1^ cJ{v^ 

Xe«/A«w4f. ^^ 

, n»c sy Mf raurot toxiiAa^mfAty, S XtiH^mrtf^ wfi rS 

myifiiyjui xatXSf H^yAirfkiy^v^ tiria Vifiiofxiy 9^ rii Aoi- 
9r«( fu iroiiiVfty. 

Kflu £J|f0( ^j Aiy^Cy f^9 Sc ay roue f/Aou( ro^c 
wfi&tv iZ TFOiSv f ouynTMiy JnAoy ayou i^ ^touc ufifsc fuff* 
yfriio'oyTa. >^ ya^ !Woi(, tfn, oy ay roTc wfi&ut 
ifi HxXS^ ^UfAiyoy, rovroy s^ ixXoif oT/ma xoA^ 
;^fi^au* ♦ ♦ * 

-^-oray-^i « K^tr^ouAf, f»X^ riyi |3ouAf7 ym&w^ 
idtrui fAf ^ xarunSy <rou ^^oc avroy, otk iysLwi n 
«uT«Uy K| iiihS'u/tAaf f(X^ avrov nvtu ; xatrnyt^^M, 
f^n KfiTojSouA^* oiiiy» yif oiSo^ fAiV'oZyra tou( 
fVMyouyTO^c. 

E«y Si v^ fr^a'Kocr%yopna'6i, tfn, on 2^ to ayoi* 

2J||fj3aAAf(rd'cu J0^«f$ VSSr' I/caov j aAA(% 9^ cu/i^ fAOtp Ml ExCERPtA £X PttILOS.OPHlS« Iffty iyyiyvtrou fui>oi«, wfo^ ovc «v ysooXci^a fJvotx»< rp^ffiv TT^ec €/E*f'* XfltXoK ?f yo»c T«lf ^/Xcdi> dyotXXij i^ nrtop^ ^ IJi^ 1-07^ f«u- tore laurS* cirwc u r»uva y^yvnj roT^ f lAoic, *8x i^nndfAPsti 

rig f/S^ flXsg fl iroiukra, touj Jf sx^g^iif xoucuc* ir«»u 
Sv clfAou o'oi il^TviJ'ffov d»flu [At ^ cip^n^p rZf iyoAm 

T*' owv, If »i • Kf»to|3ouX0», 1^01 Touro Xtyfic, ^Saartf 
fJx JSh^ rol Ok, 0, T» ai» |3fvXij, *»fe^ «/tA«u Xfy«iv; 
/xa Ai" ovx,9 <<^C 'TOTS sy» ^ Amracloii rfxira'ft. cipn yft« 
' r»f iyoL^ag n^fxynr^tixiy fA£T» fji\v dXmS'daf ri^ 
yoL^i ^^yyiXXoxjcoLif inpig hpou v^jyuytiy roxt^ du-z, 
BcdcTTOvi ffc xfiieioLV^ i^tijiofxiyag J^ oCx dftXai/ iir§u¥OV*- ^ 
€»(, roif ydf f^(X7raTi}^£»Ta(, afAa fA^cSy «XX'/X6U]p rl 
9^ Ttciu^ v^fAvmcotfAiylw, oc iri ^ iyu iret&eicj ^op^Sf cviiy "^ 
iyhfAOUf ix ij^mcu /eaoi m/Cd trv Xiyny fTrouvvvri iShty o, ti 

£u /j(Sl^ OL^oLy ifn K^iTo|3»Xoc, roinrig juoi fiX(^ S^ Z 
2uxf ATCCt oto(, av /u^ ri aCrig s^u Ifhriittoy fic to f/Xirf' 
XT9) 0-0(0^, (TvXXafA^dyeiv fjk^r ei it juij, 8X av fdiXoif irX«- -'^ 
e»g Tt «<ir#fV 67n Tig cjmy; ccfiXetx. vortox o ay, efn o 
Xttx^ATfiCy » K^iTojSxXc^ Sqku coi [AolxXoy (ifiXm ct ri XENOPHON. aas '£» yci( (ft ^sXifAivi^ fiXoy iramdcu vauicXii^u, 4^:v- 
iilAtvQ* ^ iirouvoilwf fxitxm ayadoy ftvou xu|3f^yvMto^ 

yoiuv '^^TTPActf'ou ; ^n H ffOi TTHO'cufAi xo»»M t(u» jroXiv \)/IU« 
ca vsi^M ; n €f tivac ^liiot rZy vo\itu¥ ' vh^outiAi y^tuiS^ 

xarotyfiXafoc ^d^yotV; 

K^iropxXiy Oy Tt av pxXji Joxav ayaOoc ^vou, txto x) '{{(;• 

K E 0. ^'. 

— ^flKTik — , 0T« fuyiieyrot ny rot c|«a, 
tIu/ oiy trfoi rw itaffirlw etTreiy' d'au/A^fok 9roi»f, S^ 
«jMr» /(Asy roui 7^ igid coif k^ oifyocg^ 1^ ri^y frocpt^oii^ 
vtuf ovSiy iijtfc '0, Ti ctv [d,ri Ix *? y^c Aaj3«/Afk* *T<y ^f f^^iiC c/tx. To» xuva iy iKivArrOb ^trsTv' ^Nou /bioE A/a. Iy» 
xXsirr£o^9 /(aiitc \sao Xvutay ce^ira^co^' firfi Ujui^c yt, h 

fAtytu 224 EXGERPTA £X PhILOSOPHIS. 

■ 1^— ■ I , I I ■! Ill I I I !■ Ill I ■III. 

fAtPw, fAii iiriX7i&i. urti iti xiytrou x^ rot wp^xrot ^vy^ ^ w/.-. -.^ -»*..-;; A, # ♦ # EK TOT BIBAIOT TPITOT- 

K E ^. »'. 

# # # 

iatr^0( spy* 'ouTtt Xy oJi ^^ tovJi rou ;^o»ov S^rsXef^ f.c<»j 
r^ fliniyoc (#Vy x»» /mdJ^C aw» fXuTcu. « Ji jx^ JShr«-» '^ 

fC^^y BTi rfftTfjyoC, »Tf lotTfig if IV, hH Hit \sBm waif- 

jar»xov T»f €f( Toy 7roXtf4.oy roy fpot- 
, 9^ wof iriXGv rmr txijiioauy roic rf ^rii^ - 

T£ 9^ sirijSouAoVy 9^ ^uAaxTiNoy tc j^ xAivtIo;, 9^ 4^1*' 
Tixov, x| A^ira^fa, 3^ fiXiSu^y, 7^ wXtoysKrUv, j^ otV- 
f aP^ijfy x) 2?h3fTixoy| Xy aAAa woAXa j^ fvcet x) 2?hril'- 
fAi7, ft iit roy iZ f(ar%yfi<royra iys^y. xaXoy i% x| to. 


Tftxrixok Hyou. IIoAu yftp 2^^/f f( ffcinvfAOt nrccyfAsyoy irclxrB* Saaatia 

mTToA?; Tct /biitrf (riiTro^fva, jMviTf Tuxo/^oa, oiri Aid'oi, j^ 
xfpa/(AO(, iv fAfTu A curt wXivdoiy 9^ Ta( ^tAot, »ainf i» 
BlxoSofAiot^ <rvyri^trrof4f rirt yiyyirm woAXx a^ioy xtii/moi. * ' * # # 'KE$. X E N P H N. .225 'K E *. /. 

t 

Q. -w 

AXX« \Am 9^ it iron rSv rdf ri^uag Ij^jivrWf 7^ l^ya. 
riiaic fcixtt ^ipAjjSfim airoui^ ti>fgXiyoiro' ritriy j^ rvroic 

yf apKii ifi¥ ^ Huafrla, rJv ofuiAtym ; ^r» ywf xoiXa 9^ ri 
v\f/i)Aai| 9^ ra <rxor#fy» 9^ rot furttyUf H^ rot, vxXri^OL 7^ fcf, 
(A^Xo^ot, f^ ri rfa^ia 7^ ri xSa^ 9^ ta via 7^ ri votXeui 
^iifAOtraithlg riv jQiuiAciruv av§iK»^oyrti fx/btijMafo^i. fl&An^il 

Kou fjJw rx yi xaXi uiii cc^of^o^ov¥vttf IfFftiii oJ 
fiiioy ly\ dy^fdir'^ ^a&trv^fiv ifAifAnret volyra iXfivriy 
fx ftoXTim avvdyovriq ri i^ IxaVou x«AAir»f oirvi oX» 
i:a cv[4,»r» xuXd TroiSfi fcun&cu ; ' ^oitujMfy yotf, 

^ Ti' ydf ; ci^i to ind'avwraToy t£, Xy ti^trov, 1^ f 1- 

'»'iif 4^X?if SS"^ 9 i oiii fAifAfiroy Ifi tout* ; ; wug yug 
otiff (^91, iMtfAfifly ftfif Z Zwx^arfc, /xiiti vxj^fMr^iw/^ 
(Ann Xi^H'^^ f^^''^ ^^ ^^ siTTx^ mgn [Antly t^J^f ^nii oX«c 
i^atroff sVtv ; • 

3^ TO t;^^(w( Pacit^v 7^0? rivotg'y ffxotyi So>iet, ifn, xxbv 
T«' yi iMifAnrov h ro7( ofAixnciv ^ 9^ /JLolXa, sfn, Kin il 
ro7c rm fixuu eiyxdoTg 9^ ro7g xaxoif ojuoim^ o-oi Joxho'iIt 
sj^Mff T(x 7r^o<rci}7ra(y oi re ^g^vrt^ovrc;, 9^ 01 /x); ; fAX A» 
8 ^^ra, £^9i* {tK^ /4^ )$ TCK oiyA^oTg fou^ffo), iw\ i\ rot; 
noLxoTi (rxudgcoTToi yiyvovj, ixiv, ifn, 9^ raura ^uvotroy 

ilFHXOl^^V } 9C; [AXXOif tfn* 

F f AXXa «-' > 226 EXCERPTA EX FhILOSOPR'IS. vM»oy Tf 7^ ftKiXfuOfgoy, >^ ro^^g^vfirixo» r£ 9^ fftUifiQpj 1^ 
TO vp^ifixoy Tf 1^ at?rf«^o»aXov, j^ J^ th «'^o0'«i>9r8 9^ #i« 

TCM ^1||tA«T»V| 1^ frWTtfy 9^ XtVHjX&trWV aV^^WMV ^fgfcUVH* 

flcAnOiif AcysKy f^* ^)<!v ^ roiSra fAipitof ; 9^ fAoiXdj ifn. 
vgn^QV HVy Efn, yoiAiQcti ndioy o^af tvc «»vfca9r8fy oi cov toi 
xctXdi TC X0r<ya(6a^ 9^ dy»wnr» ^On fouifs),. ji ji' £» t« ouo'- 
^ft Tf, 9^ 7ovfig(;^, 9^ fAifrnroi ) irtXi^ yii Ai", {^u, hafifu^ 

S Dfiix^flKTfC 

n^e( Jf KXfTrMva tov »»^(i»VTOiroioy AvtXbiv frortf 9^ 
!2^Xfyojt*£»^ cu/7^, OTi fAiV, ifm, Z ICXmtmv, ,0?XXpKiyf ' 
9r«ifi( og^fAMC Tf 9^ vasAilr»(y 9^ vnxrou^ Xj^ wotfxga^ 
Tiar<^, o^« Tf 9^ oTioc' S Si {AoiXifx i^j^aytayn thf^ *?• 
i^tac ri( dyi^diTHif to ^(AriKOv f cuvco^, irui tsto inoyoi^ 
^U TOK dvi^iivhy ; 

^ Ettcc Jf ^l^iv^wir KA«T»y ^^otyi dirixoty »ro^ ^^(9 
ifHf roTi ruv l^myrm Hhiriv wSmxct^oiv ro tgyov, ^«- 
TiXfiiTCg^u^ irotai^ ^ouvfo^ou touc dyfgidyrag ; 9^ fj^dXn^ 
€^D. ^ouxot/v ra' Tf \2SJD^ tw» ^9ijuaTfi0v x«TaairJ/4*'« 9^ 
r» ay»a"rr(i)[Aiyot iv Toif o-co/xao-i, 9^ Ta fryfATnsQofAtvoi^ 9^ Tot 
tfifXxojMfyft, K^ rx iyniyoiAtyat^ 9^ t« otyitfAsyct airuK»C6i¥f 
o/Aoi0Tf^a Tf TOK »XY)6iVor( 9^; TniotydTtgx TToiSc fouyic^ ^ <;'/^ /•/♦;./>« J 


^ To J^i 9^ ru TToidfi rcoy Troiouvrm r% v(a^ir<ay ^hrvfAi^ 
fA^&oun ot/ voiei riy» Ti^4/tv roTf dtuixivoii ; fixo; y oZy^ 
ifn» iy.^ 9^ Tuy ^ fi,»yofjS^(ay d7rpi?<iiliyioi roi OfA[ji,arx * 
atrfixarloyy rSy Si .yiyixnxiruy svf^onyo/utS^uy ov)/ic /tAtjtAfiTMur' 

9fiSfOif ySf f^ll. J« a^OSy ff 91, T* «yJ|^iMVT07roiov Tft S' 

ngof ■ / • X E N OP HON. 227 

§fm, xotXov ytf » Ilipfity TO ivffifAotj ro rx fAB¥ atoiAtvA ^xf- 
^iK T8 ai^O^uirs ^%i7roi(^iiit r vw^axa, roue os X^(<''< jtAi} x»- 

TC^HC 8Tf 'iroAuTfXcfsf tf( r«v aX^MV ^otwy roue dco^^xotf^. 
irAcfov^* vtakH^ ; on, e^d, » Xwx^arfCy fu^u3'jbioTC£^uc 

inxwrn^ vXitoy^ rtfAOti ; ou ya^ Jt) lo-ouc ys iray- 
Tos^y ou^s o/Ao/ou( oi/biou o"! w^tSvy 6tyt affAirroyrotq iroi* «VCU THTS. if If ri a agvifAOiJ irayu fjLiif ouy, tfn. wui ouv, tfn, 
rta ifi^fJiM o-JjCAari ctffkorroyrx roy 3'ugotKOt vjov^fAoy 

AoxSg fjkoi, sffi Zo^Xf^xTnc, ro iv^iAfxov i xaO* lauro 
hiysiVj iWoi TT^oc 'Sf' ;^fii;/ufvo»* (aaffi^ xv et ^outt^ iaxriSxy 
(a ixv xf[4,orrvif rarta fuf uO^ov «vou' x) yXoi^iSx^ y^ roixXx 
ft}0'at;TU( €OiX£> f^fftf ru^ vco Xoyco. ttrcuc os x^ aAAo ri if 
ptx^ov otyaVoy TO) UffAOTTfitv TT^casri. Mx^OVf iffif u A<0- Kfxn^f Hrroy, {fu, ru |3a(^» TriE^oucrif ol a^fAorroyTsq rccv 
Avx^fAOfuv, roy airoy fx^fMoy f^ovrcf. ol [mv y»^ 
dyx^fAOfoty m oAot sx ruy uiAUiy xfffJl^xfJt>iyo^f n k^ xh- 
7<o T» (ru^(%T^ fffii^x irie^ovrfc, iicf^^i x^ ^xXi^^o^ 
yiyyoyrcu' ^ ol i\ xPfAirtoyrti, iietX7i[Afji,ivoi ro |3«f©', 
ro fAy \sail' r^y xhttiwy 9^ IwditAiiuy^ ro S\ \a3D ruy ', ....... •=« '^ «.»-. -^ * 

t28 ExGERPTA x% Philosophise 

t»U,Wy TO « Nfi9D TOV rV^^OVfy TO dS \;Z9D TOU »6i)T0Uy T« 

jBiaTi fo/xflKO'im 

A^ia uofAil^u Sfvm, fvioi /<c^' rot t»; iroix/Anc i^ rs^ Kh- 
j^u<r8( 9(i(»K»i [AOtXXov cJvByTof. aXA« jusy, "ifftf etyg 
t^g raZrct fMi iffAorrovraQ (iviv)^ x4xo» f/(*oiyf Jexii<r» 

tt}v XUfTOUpfVOUi TOTS St ipBoVfAiVOV^ wHf ȴ clxfl^iti 

yi.imi¥ ov tou( ixp^^iitj aAXot Toi/c /^^ XuTovyra^ iif * "^^^ # EK TOT BIBAIOr TETAPTOT* # # K E $. y . ^ ^Y^^ ^nw^*-^ * * * n^ £tov jMfy ^ti ns%4 Ofxc iTTiioiro frufpfva^ 

^0»»V TtfC O-UV^VTOtC* ^piXXOi /EACk 8V OU/7^ TT^OC aAXtfCHTO^S 

OjxiX8»ri noL^UyiioiAivQi SinylByro* ^iyi ii, on rroof EuOu- 
irifAoy Toia^s ^ifAf^^fro, vctff^ifAluj, 

EItts [Moif tfHf (0 £ud'uJi}/MC, nSfi wors froi cTrnXd'fv 
lyd'u/tAYid'iiKou, ttif J^fAiXSi 01 d'eoi^ uy ol ay^fuwot iioyreu^ 
xetumuvdxeiffi , t^ e;, /*» riv Ai' «^i), ' ov'h tft-oiyc. XENOPHON. 229 fj^y 0/Aotoi TOK TUfP^oK Ai' s9i(Arv, lyfx» ye tm i^vti^m -^^sj^Sl 
if^aXfAZy. aXXi f^lw ^ dyotvcivfri^g yi ito^a^ ifM¥r ^^ 
pmroe, ira^iyjiVi *Ka\Mroy dyct'!ra\)T%^i9y, wayp y\ "ifn^ '"' 
j^ riro XJ^f^rog i^ioy. 

Ojxou>/ M iiFftiiy o /^ uAi^ i^retyoi Sy; rocg Ti 
SfObf Trig fifJi'ifcii vifMy 7^ r aAA» vcLvrft <roL^\wtl^Hy 

cv TD yvxTi ayipiyoty, a d/ukv ta; utfot; tyj^ fruxro; f^- 
^otv/^fi, 1^ 2^^ Touro sroAAa^ we Sii^tStotj irfdrrofAsyf : 
sri TauTAy £^il* «AAa /xti^^ f) yc ciX^yn ou jb&cvov riic 
»uxro(, dxxd 7^ roZ fAtwoi r» fAc^u fpiytfd ifMy vtnii. irot- 
ft) /J/j hf «^ii. / 

'To ff ivH r^fig iiifMt^m^ T^vrto; ^f^y ix rtii yHf 
dyaSiioytm^ . 7^ tDfag dfiAOTlatraf tt^k roZro iragij^ayf ou 
i[My a fAovoy^ tay hofAi^ct^ iroXXoi X; fr»vro7a iFafOL^xivd'- 
^HiTiyf dx^d Xy ot( iMf^tuyiffkibo^ \ vdyv, ifn^ 7^ raZrat 
fiXdyS'^virot, 

To Of 9^ vo«f TifAiy va(ij(tiy ovru ttoXXov a^iov, (ofi 
7^ fwT€u«y T« 7^ (Tvyavj^iiy t? yy, 7^ touc wfoMff irdyrx 

.WfAtyoy irccTi toi; T^€<pouo'iv Hjubac, fuxarl'^yafoTffai rr, 
1^ (a(ptXifji,wnfUj 7^ fiJ/o) TTOtafc ocCrot* 7^ itrnia^ nrXW- 
rou isofjLi^x TOuTtf, dfStoyifOtToy ((tVTO irxfivuv fj/Aiy J 94 
t5to, e^u, ir^ovoDTtxov. 

To i\ x) TO Tu^ vo^ttroif nfxTy irrUov^y /jS^ ^"XP^^^f 
fTTixoug^v Si frxirovfj ovyBfyiy Si irpoi wdcxy ts^»2u;, 
7^ irdyr» O70t dftXHOcq hfx» otySt^cairoi xaracxfUJi'* 
^ovrou y ^ df yd( ffDyOiiyri Airm^ oiih dj^UXoyoB //■■ ayvii 130 EXCERPTA EX PhILOSOPHIS. 

^ ramisvd^oyrou. viWfjSftAXefy c^, >^ rouro piXoty- 

To it rov n^ioVf \vetS0i9 » ^fiiAwyi r^ainiTflu, irg^o*- 
"' iiiftu tOL /Mjff adfvitoyrotf ra. di ^vigouyoitrot, «v xodooc 
JifAfiAud'fv* Ky raura ^h^ir^oi^oi. ySfj^n fAftxirl iyy^rifi^ 
vg^(r7fvou, »AA* ^!!97VTf f TTcSou , fvXocrrifAiyop jud ti «/bi^f 
fAixXop roZ iiovr^ ^tgfAouvwy pAo^vf/ti* 1^ eraev «u vro^- 
A(v osirtciv yfVKToUy cvd» Uf iftXv ifi\Sv ifiv^ on, it 9rg^- 
vwrl^ta »ir6t(riyy ^iomrotyfKrofJLt^x \ssn) rou il/u^ouc, ?raAti 

iff), 9^ raura irayraVao'ty foixfi^ dydfdir^y syex9 yiv- 
.^ To ^ «v (fV^^*" 'ft Touro potytfoyj on oJx av \Ssri-j>^i^'- 

l^fyXOl/lACV OUT£ TO xhUfAKy Ot/TE TO Vf/Up^^y « ij^XTTiVHig 

yiyyono^ oura [Aiy uoLr» fxixgoy w^a-liycu roy p^}op, 
ouT£o OS XATfit [Aixgoy aviivcu, us't XoLy-J^yety ti^osc et^* 
Ixdn^ot T» l^vgorotr^ xxdis'ot/^ovf ; iyi fj3^^ ff 1) # 
EuS'JJ'u^®', vJu TouTO o'xoTTWy « af« ^t/ «ri Tprc -^fori, 
cgyoky r dydfuTTOVi 6s^»7r{vety, ixSyo ii fxiyoy ifAiroii^u fAt, 
in 9^ r»XXa ^uot TUTtay fAiri^n, 

Ov yoLf xp TOUT , E^n 2/(uxf aTfic, f»yifoy, on x^ 
roLUTOfd^d^dTTuy Hytxot ylyyitcu n 7^ dyou^iftrou ; ri 
ya^ aAAo ^a;oy , ouyaity n, x^ vuyy x^ iTrTruy, Xf pacoy, 
9^ oyuVj 9^ rm aXXuy i^duy TQCtoturoc iyot^i liTnXkvet^ 
OfToc aV'J^diiroi ; c/bioi /uy; yo(^ 0ox» TrAa&j rw fvruy. 
'tj i^okTou youv, 9^ ^ufAOin^oyrflu iiiy ^rtoy '^hn riruy, ^ 
. A dv ixeiyay. wgxi it ytyQ^ dyS^^uvuy roTq fA\y ix 
Tn? yini ^uo^imk «j r^flw oi ;^tt»Touy "^^^ ih |3o- X E N F H N. 431 '^wi(f<X4« ifJkoyvuiAOVU voi x^ tout , cf i|. o^» yi^ 
/mvrSy s^ Ta ?roAu l^ufiufx ^i^Hiff oiruc v^^ct^tA 

yiyyoiAiva roTg aVd'f wiroic, «r£ Xf^^^ auTOMT, o, Ti flSy 

j3kA»»tou. 

'To 3[ (Ivnii vfXXa ^ xaXa 7^ dflXifAa, %jgpi^ 

«'fK. apjbiorTOv<rfl»( TT^oc fxarot, ^1 wi^ ^^TieXftvo^xfy Ta»- 
T«y rm dyoc^uu* ro Jf, 9^ XoyitrfAov ftfMv sjca^uo-ou, », 

xxTafAayboiyoj^f oirn iKOtfoi avfAfifu, ^ tfqXXx fAH- ' 
p^avtfjtAfd'fli, Si* m ray n ayaS'wv li^nXo^vofMu, 7^ ri 
noLxa dXtJ^ijuLtda* to ^f 1^ lfiM,twti»y iiyoUf ii* rii irciyrmf 
7U9 ayadSv fAiraiiioiAW n dXXiiXovf iiioc^xoynq, j^ 
xoivwvoujMCky *Kj yifAoMf TidfjMfd'A, My voXiri\)ifMs^». irxyrm^ 
wao'iy foixa<nvy eo Zwxf arfc, 0* d'foi ^oXXlo;^ twv dy^guiFm 

^To ^fy 9^ a divyotrovfAiy rot ovfApiQ^yrx Tr^vaSd^ 
\h7f^ TCi?v /uLfXAovTCi^Vy T«uri7 flcuTouc 9)*^ry (Tvyi^ySyf t^ 
fAOtyriKiif TOK TTuvS'avojbiiyoi; f^a^opros; ta ^v^n^lStitf-o'- 
lAtya, 7^ iiSoaryioPTafy ^ ri oiy agifot ylyyoiyro. ^coi i^^ 
efHy Z ZeJx^arKy loUociny hi fiXixoiri^y n tok aXXoi^ 
XJi^^f ^7^ pi^^ i'JFiftaro/ijLSvoi \^zn ch vfocrfi/Aouysvl o-oi^ 

•Tf p^^ TTOl^V, 9^ a /Ml}. 

^Oti ^f' T'S aXu9ij X/y«, 9^ o-u yywo^, ay /ia^ av^/MC- 
vi}(, («c «!> T^c [AOf^fif ray S^iuy li'^^f aXX' ij^otfKif troip 
ri i^yat oivrSy o^wvti a'ljSfdtu 9^ tifASy tou{ d'foi);* skvoaf i^% EXCERPTA JEX t'HILdSOPHIS. ixxoi ifMv r» iyoAi Miyn^f ovfh toirw «( to I/a^ 
fa,vU iovTic ShiioLTiyy 9^ o rov oXov xotrfAoy cvyrirrw 
TS 1^ o'Uiflp^cak, f» 0) 9ra»ta xaAa x^ ctyaAa cri^ 9^ otH 

p^wi^y ^ATtov A yoifAocri^ ay»fA»ftriirtoi v3sniffT0v»r«^ 
Sroc ra /AsyifA /(aU irplrrm ifxrm^ roii ii ^IxoyofAlap 

Evyofif Ji oTi 9^ i itivi favt(of foxSy Rytu JfAi^, tJii 
Vkirfiim To7f oty^guiroif iotvrly ctKfi^it i^oivj olx\* ix» 
Ti( aMy dycuiSi ^yX^tV ^^^^^y '^^ ^4^^^ afoupeirtUi 
^ T«v( yiarfigirocf S\ rwv 5fwv fu^ttcffc olpmySf oyrocf, 
ntgavyif ri t^oc^ on /u)v ai^ttOcv oc^ltrou JiiAotr, 9^ on omt 
ity tyrvx^9 iroLyr»y Kfarn* ogmrou & bt Mim, an xoi- 
Tal0X«4^aC9 OUTS avKay. tc^ uyiiAOi autoi [My ov^ oouy- 
irou, a it TTOiouo'iy fxyiffi tifMy ir^y ^ 9rg^<r7ovTwy aj- 
tfi# «uo}o(»ej(Af<&A. iXXi f^lf^y ^ ciy^guvot) yi ^u^i}, 
(jSvig Ti 9^ aAAo ruy xy^gUTriym) rtu d'Hs iJ^iri^$i, oti 

£ ^n xairotyoBVTo^ [An x»vAf^yety ray iofdrm, ^otAA* 
Ix ruv yiyui^huy rtw Suyotf^iy aJrwv xocrafAay^otysyvay 
TilAoiy TO S«4fAoyioy, 

Eya /u{», S Xcoxfarsf, tfn Et/d'uVnp^, on jucv 
sJc /Atx^ok otfAtXriiru tou S(Mfji,Qyi}iy ^afSg oiiot' ixiiyo t\ 
m^vixQf ^2ri jCAOi ^oxH raf rZy d'cwv fjf^yca^ia; vJ^ »y Si 
wort dy^gwrtay ctj^tcuf ^<igi<nv dfAciPtc^. 

AAA^ (An TouTO »dvfjt,eif s^ti, co EJ^uJij/biff. of«( y^(t 
on fy AsAf OK Ofo?, OT<%y Tt; auToy C9rf^«r», trug £y 
TOK OcoK X^(*C^'^^> t^tx^lynou^ NOMXli IIOAEIIS* 

yof*©* X E N P H N. m Sy jtAnJfV iXXeiiroyvci Kara, ivyafMp rtjiAay rou^ dfouc* Ofl^p- 
pfii» Ti Hf tXvt^Hif ra fAiy^s-oi otyMx • 8 y«( 9ra^ aA- 
A«y y* ay tk /(Afi^w iXirl^uv cup^voiVf m v»foi tZv rm 
[Atyifoi dfiXfiv i\j¥»fAlym' ii^ av aAP^^c iaSxXqv^ i h 
r^iroi^ ifiOiQf a^fO'xoi it vSi »v fAiXXoVy it tl tig 
jXAAifA irsiS'oiTo airoTc ; roi»\jrtt fAiyroi Xiym Tf, j^ 

trrac vafiCKtia^ty* ^"^ # # # 

IfiifAtyQi TTCtyrii in 7^ yZy 2j^TeXou(ri vdyrZv [4,stXiS'» 
TTo^jiyrn ixayoy, ii (ifsXifAtararoy oyrx frgoi dftrm JSh- 
/xiAaoiy. f/Aoi /xiy J11 (roiouri^ cSy, oioy iy^i iiniyftfJLcUf 
tvo'sfii^ /jS^ arufy un [Afiily o^yfU *f r^y ^iZy yydfAHc 
voiiiy* iUcu@^ S\, un ^XttTrrny fjS/j f^mil fAiXftoy jCAti- 
iiyaj tSfsXety il rot lAiyifx rovg p^wpeyou^ Iuvtijo' ly- 
KPATvii ily uft iMfiiinors ir^ou^H&cu vo fiiiov dyn rou 
|3cXr/oy<^' f^ivil^^ ii^ ufi [Afi tJ^fAa^rclyHV x^ivwy 
ra jSiXr/iu, x^ r» X'^S^* l^^^^ ocXXov Tr^ffiiiSoUy dxXoi 
mirdgxft^ «you tt^oc rtw rovrm yyZiriv^ iKOtyof ii Xf 
Tiiyca fiirSy rij x^ iio^i^ot&ou rot rotoctirot^ tKccyof Ji 
Hf eiXXovi SoxiiA»(rou re, 7^ dfAOt^rdy^yrni i^cXiy^cUy 
9^ w^rfi^oc&ou irr* d^Brlw 7^ xo&Aox^yod'iay*) siSuLH 

G g 't«io^'«^ 234 ExccHM'A XX Priiosophis. i*^». ri »AAs ^tfiH v{«( TovTiK, Srtt Kftvlrw. T E A O S. II. • n. 9 **' * If ■ ■ "*' ■■' ■ I ■ ■ I ■ ■ III II ■■ nAATGNOr 9. ? I r a » \H n £ p I n * A K TO r. {JvxtaEdit. N^f a. Toi^tiul. Qslq^* 1752*] SaKPATHE, KPITftN. 

s nri iftwixciii ctfT^odf 5 Kflrwv \ i ou Tr^tdh rn If/ } 
KP. ^Uivyj fj^ oZu. ZX2K. n(u/ix«( [AoiXifA ^ 
^'-KP. Of^f^ j3a:5bV ZXIK. 0«ynAa^« Svwc ii^/aW 
roi a rou tf<rfji.(arnfto\) fvXaj^ v2|7fltxouo'«i. KP« Svfrtidtf 
«A| jEAoi fifiv, u £»x^«rsf, 2^^ TO iroAXaxK JfVg^ foi- 
Tav. Xy T» 9^ SDf^yiTfiTcu \ssr ifjkuv. £iiK. A^« 
ri ^f jfxfic, t^ ireixcu ; KP. E^rifixaic TrotAou. ZX2K. ET* 
Tft gr»( oJx fJ«&vV ivriyft^cii [Atf «AAa iriy^ irot^axftSn^wi J 

KP. 236 EXCERPTA EX FhILOSOPHIS. TO(r(xUTD ayobirtt^ x^ Auirtj civou. aXXa Xf & T^h^/^^^l"'^' 
WfH^fy hot »( vfJifft iiiyi^f. 9^ iro^Ao^XK jU^ ')i Vi 9^ 
Si fAOtXifA *i» r? »uv vxfifbia'v J^^l^fofx^ ug p«Ji«c avrtw 

KP. Kai aAXoi, M Zwxgarf?, tdXixoutoi fv roiauTouc 0um- 
fopouc »AiVxo»r0U* ?aAA sJb aJroK 23iXufrou ti nXixiix 
TO (An oJp^i iyxyoLKriiy r^ irot^ouVfi Tu;^tf. ZAK. ^1 
TAvra. dxxi ti Jii 8t« ir^wt i^Tj^tui KP. AyyeXuiy, . 
w XdxfObTti, fifdn ^»Xsirlw\ ou 0'oi> if ifjkot fou¥irtUj 
dxx* ifAo\ Kf TOK ctom; I^iIh^mok w'o^tf'iy a^ p^aXcvtu/^ 9^ pa- 
^Md(»* 111' lyfaj m fjtAoi 9ox«, fy tok p«^UTa|» «» iMyxflu- 
|bi». SflK. Tt'»a tautuv ; d ^to irXorov »4>rxT0M Ix AiiAou^ 
Z in ifixo^iy^ riiyciyou (At ; KP. Ourei ^91 a»f rxTflu, aUStii 
io%H (j^ jMoi ^^MV TtfjtAeg^», f^ 62V a^ayycXAaro-iy Jfs^oyTCc 
Tmc ^^^ Douv/sy a^ xaTAXiTOVTfC sx« aJTO^ JSvAoy 
ouy ix To^^TWv TMir dyyiXm on hJ^h riifAt^p^ a^ dhaynn 
i^ Mai^io¥ fsrouy Z jLuKgartif riiffiloy (Ti rtXtxtroiv. 

|3'. SILK. AAA', » KfiTWV, *Tu;^tj «yad^* « ''rairn 
TOMT d'fOK fiAoy, Topurt? cftf* oJ [AiVTo^ oTjtAOM 9}^fiv aJro 
Tw/ACg^v. KP. Ilodfif TOVTO TiXfAoufif ; ^AK. £yii)' o-o* 
l^w. T^ /> ITS vfigou» in [Ai ^i^rv^uiirx^pf ^ ? av cA8o» 
TO ^AoroK* KP. ^a.ai ii ye to» iri ol thtuu xugioi. ZXIK. 
Ov Tom¥ *? i^oJo'tig vfAifuf oTjmou aJro r^ff», aAAa 'i^ 
STf^ftC TiXfAeu^fAou il fx TiV^ cvuTTwW 3 leJ^a(Xf» 
•Aiyov vfiri^v TauTUf tSc i»uxTor * ^ xtvivviuetf i¥ 
ittugS rm sx iySgai fAU KP. Hir J's iii ri to iviiryioy ; PLATO. 237 J«fy A£ux» IfMriot f^ouo'a, x»>ii(rcu /ai^ 9^ fiv^v, X2 

KP. Af ocrovQV tq fvu^wov, « ISfax^dsrf;. DAK. Eira^ ^ 
yU j^iy ovy, <S( ' sfAoi J'oxffiy (a Kgtrwy. KP. AiMir yr, 

Mf IfoiXfV. 

y. AXX*| S touf^mi X^K^ariff en >^ »y p Ijmoi irft'dy, a^ 
rJd'iiri. w( IfAo), lav rS '^97v3'askf}(, ^iftfAia ^vfjkfo^oi if 19 

f)^» sJ/ya lAfiiFori iu^vktm, £r( Ji ic; iroAAorc io^ta^ 0? s/^i 9^ 
•"E /AD va^wf i<rat0'»», oi^ oiog ti uv ct cru^tiy^ a viOfX^v 
tlfotXtaxity X£^f^^^f a/AcXno-ou/Mi. xa4Toi r/; ay eu^/iuv efn 
ravTDf ^o^Ay n /oxfiv ;^i(|t*aTa ^/8& ^rAffovo; voiiic^ i 
flXsi 9 ^ /> vftcoyrcu 01 iroXKoi «; <ru aJtoc xx cOsAna'ac 
iiriivou iy^iyitj ifAm ir^S^viAs/utS^uu. 2f2K. APS^oe r/ ii/Mrr, 
u lAaxoUii Kftrm, xrw 1? tUv voTSb^m iij^ft^ /msAh ; ot )I^ 
ZTbffXffaTOiy »y jbiaAAov a^ioy fg^fT/^^p, 19 yuVopTM^ aJra '^'' 
ouT« wi'?rjap^3'a4, «flnr«f av vf«p^3'»7. KP. AAA* of«c ^ii 

rot 01 oi}Aoi ra 7Fa^9¥T» vvi/t, ori oiOi re enriv 01 iroAAoi x 
ra cfjt.ixfirocrx r<t3y xaxuv s^c^ya^fSou, aAAa ^siey rot 
fAiyifot, iiy nq ly aJroK 2j^p£J3Afij(A{v0* ?. ZHK, El 
yotq u^sAoVy ft; K^tTUV, om rs etvou ot ?roAAoi r» [Aiyifx 
xaxa s^if^a^fcCJfy ip« oioi t£ no-ay x^ oeyaVa TOt /Mcyifa* 
x^ xaAeu; »p^c. vup os OMOiri^OL oioi re. ot/rc ya^ ^po - 
yipoy, xrc ocf^voc Svyxrot wohiiffou. iroiiiTi ii rZrOf 0, ri 

^. KP. Tavrot fjSp Sri Sruq l^irta, roiis Js, Z ZJx^a* 
rt^f ^Tti [Aor ^i^ok yt lAri s/ax ^^oj^aijO^ 9^ r»y a(AA»y SShlu- 

'' > ^H»y, y 1^3^ Excerpt A ex Philosofhis^ / . • i Hf aAAo Ti TTgoc rouTOK vadHy y h ysto ri toioutov 90- 

cayrU (rs^ xivSvytifit rovr-.ir t xiWu»oir* 9^, fAir #b»7, fr«- 
TOUTS fAH^a, aXA* f^&» irfiOs, m) /uiii dxXw^ worn. £AK« 

K.P Mil TOivuv muTft f oj3ou. Hf yi i^^ woXv raWupio* 
ffiv, 8 d'cAso'i Aatj3o»TK Tii^K o'caroJ (r< 9^ ij^atyaySt iif^ 

9^ tfdev av dfof fir auTV( wqXXh afyiffiH ; o-ci oi \2sBrxfy(ju 
ji/iSl/j rot IfAii p^n/ACCTA, ig iySfjMd^ Uotyot' vrttTOt. k^^ A 
TI €/MH xn^fr/ul^v^^, oux *<nu iety dyaXla^sw ri ifAX, ^mt 
•?TOi ivS^ixSs'irGifAoi iyoiXi^nHV. «c ti 9^ xfxo/biixsir cuf 
ttUTo THTO J^yi^ioy HLOLyiy^ TtfMiJi,ioi4 i Oispouo^* freijtAOC A 
1^ Kf/Snf, >^ aAXoi voXXoi ir«»u. Mff, tfrsf Xiy»^ fAinrt 

yfC iv f^ SiKOLffi^ldOf iv^fgfi ^oi llh§Bti, on 4Ne oty ?;P(oic 
i^fX6a}» 0, T» ;^(jj cTfauTw. iroAXap^b /tcJJw* yj >^ aAAoo'ff, 
oiroi ak dtflKvi^ dyetirfiauvi o-f* a» ^ jSouAr; f<V Ofrra- 
Aiav levou. €t<riy s/aoi ixM ^cvot, oi <n ^ts/Cd wolSbM iroifia'op* 
reu, x^ a<r^ocXH(xy aoi wa^i^oyrouif Sft vt f^niiya Xvithp 
ruy KotTOL 0fTTaAijt». 

wfoiyfA»f (TAUTCK ir^iiycuy ^ij^iy <rMycu' 9^ rotaijru aani' 
ifty 1^^ O'fauTov ypi&m^ oiict^ ay 7^ 01 sp^S'g^/ <rov aorfu- 
««<» TC »^ razriuo-ak^ vl S^f^eigou jSouAe^oi. ir^oc A 
TXT 01 (y X; T»c uiftf ToCj C0L\jjli f/xoi^f JoxA( Tr^iiioyoij mv, PLATO. *39 '•^ -o . fy tm% of^AKteu^ 'SC^ tou( o^^;L»euf. it yx^ ou X(^^ 

^(Ifn A| ftvff «» «»^f ayaS'0( 9^ dyifii^ iXoito, rauroc 
mfS^oUf fd^HQyta yi in afgriig 2i^^ woihrrf rev jSiou 

^iy VkirniHutf oi^yyofAoUf fxi ioj^n array to TrpdyfAa 
^a 4i&^ rf dyayifia Tt>» ti? ifAtrs^a tnirfd^dou* x^ i^ 
^roJt^ Tijf Anne #ie TO h^a^ifiio¥ i^ fi^^^^a, ic,iu art 
MriA<JMV| 1^ ftuToe otytfv tii« oVhh^ oi^ kyiyito' x^ toti* 
i^fVTouov Jfi ToVTi, uaarsf %arclyi}^u^ tik ir^^fw^, xox/oft 
Ti»» 9^ dyayi^lfk t? ii/carf^a S^vf^suyiMu KfAOif ioHii¥f 
•iT»»ff iTf fv 0»ca^tt^«/u}(v, O'jtfi cru cauToe, «Uv Tf oi^ x^ 
tvvmriy^ #it» a^ cfAix^ov f)fW» ofsA(^ «v. taut' ouy, S 
Hm^artf, t^a /m^, otjcxa t^ koXjO^ t^ ^%i^ ? ^^^ ^c 
>^ i^rir* AAAit (3ovAfuou« iAaXXo¥ St ej.^f jiouAci/.o^ou m 
ii!^#(, »AXce |3f|3ouAir^ou. /Ml a it jSovXV* Ttiic 7^^ J^^VllC 

I^UHTOC iraVTOS TftJiTA ^«f ^fTT^Ot^^M. ff J( 4B&UC»0U- 

jUfVy diiyar^y, t^ oCxiri o^.y tc. «AA» wayn i^-^ 
mwy Z ZwM^ftTff, vtidov /MCI, x| fAfiiAfAUi «AA»g Voiff. 
r • ZHK. XI f iA{ Kflray, fj ir^^\tfi,ia o-ov «-oXAeu 

•£l«, 01 /AITa' TIV^^- Of^OTIITOe «J|. H ^t /iah, ofl-y P^^o^9 

T« 9rf«XTio»y firt (An" »( i>« » fAQyoy »uk, o&>Ac( j(| a^^ 

TOlVT(^, oTv^ TWV f^Wl> |U1|ds»l »AAb) TTOld'IO^' D 11^ Aoy^, 

$( fto jMoi Xoyi^o/jiS^'<a jSiArir®' ^oui>ii7ou. tou( Ji} Ao'- 
yvfy Sc sv T^^ iiA'rrfo&iy iXiyoy^ i ivyafAOU yuy ixfiaXHf^ 
hrnin /*o* nii W Tv;(^ii yiyoyip* aAA« jj^ic^ok t* oftoio* ^ou- 

»o»Iou ♦ -^ ^ / - - %. «40 EXCERPTA EX Ph'ILOSOPHIS. 
Tfgpv. «y fay /A^ ^sXrlu i^ufAt^ Xty^t Iv r^ irapoyrij 

rij ZX2K. *El v^wtop /msv rouTCk r Xiyop ayahd^oif/Slp^'^ 
o¥ cv X/yffC 'S^^ T»v Jo^eupy irorig^ir x«Xa;( fXtyfr* 

»8>, Touc ^18' 9) ^^iv yui^ l/(Ai J«v '^i^t9^V'icKit¥f xaXSi i- / »yk*«» IXcyerOy »uv Jf xara^9iA(^ oi^a iymro on oAXm; fi^fx* 

/M» J* iyuyi SSho^xEif^ao^, cS KfiT«»y xoi»97 m^ ^i, *h n 
pot ^AAotoTC^^ fotvHTcUy itTHon yt (aot ^Xfi^f « au- 
. roc' 7^ saVojCAey X^f^*''* ^ irft<ro/Acd'a( a//7^. iXeyfro 
vs vo)?, ci>c iywfxouy ExaroTS cade vrsTD rwy oto/^y/O)!^ ri <7' 
}ity^¥^ (acaxif vuk dif iyei> i\iyo¥* on rtav oo^tay, aq 01 
av^^UTtoi io^d^ov^ij im rii f^ ^s/Cd iroAAo? TroiH&ou, 
iig ii lATii', TOUTO TT^og ^i(aVf cj K[>ir(0Vy oJ ioxH x»xSi 
^01 X€ys&cUf <ru yoi^^ ^ o<roc yt rdvb^tairHUj sxroc h rH 
[AiXXetv "iTFt^yvifrxfiy av^iov, jt^ ovx a,¥ irt ir'a^lxx^vo^ r, 
va^Ztrot ^UfA^of a . cxivei Sm • oup^ ixavcac ^oxai (TOi 
Xiyi&cu OTI ou wao"otc J^fti raj JoJ^c rcSk dy^^ciwuy t»- 
|tAa»y aAAft r»g fAiV^ ra>^ ou ; ovot TroLvrtaVf ccaax rt^ 
fihy rZv i^ ou ; Ti ^i^c ; t^uta oJp^i xotXui Xiyirou y 
KP. KuXug, 2)X1K. oJxouv tcc; /4^ XfTac Tijbbav, 
Tac ^f vovwf ac, jtAij' ; KP. Nou. 2X1K. X^fifou J'i oJ^ 
eu Twf f^vifAUsy* no^fj^ou ii^ ou rSv df^iym j KP. TlSi w.t . P L A T Oi 441 

i'a^o/M^®* aJ'if »^ TOuTo irj »tV«i>j iriri^¥ 9r«mc ai^J'^j; 

*SV a*' Tuy;^ai'Oi I«Tf if S 7reuJoTji'|3»ic wy ; KP. Eve; 

1^ itmo^Cf&ou Tou; firouvouc tou( toi; Ikc exa'i/ou, 
aAAa /{*ii touj t«» voXxHy ; KP. AuXa^u'. XAK, 
Tosutt) af(x 6tl/7z! ir^^xTfoir 9^ yvfAVAfL^f 9^ iitfiop yi 

pkixxoy a ? j^vfATTxffi roii SxXoif. . KP. Er» raZxa. ZAK. 
' £ify. airMmfroLq 01 rep i»<, X| ctrifAacotg avrn rlw oo^otp 

r«v, f^« 8^£V xaixok ttmO i KP* Hoi^ /> s ; SXIK. T/ 
^ fft xaxof T8r»y Xf voT TH^et^ 1^ etg ri ruy ri dTretiivrog ; 
KP. AfiAokoTi «; TO V'QOfAOLm TOUTO yot^ JloAAlKTI. £AK. 

rrot^la inufxiif^ Xy on x^ Trs^i TcdV oixouooy Xy atftxwv, tc^ ou^^cc^p 
^ xahuUf Xy ayaycoy x^ xaxooy, ^tm cov »ui/ ?9j(Aiir crtv n pifAii^ 
vortpoy rr, ray TrcTStiSay ii^v, iu nf^d^ «^w^, x) ^ojSiro^ au- 
Tiu; ^ fi rr rn iyo^, atk (r»i^ siraicov* oy on x^ ou^uyccCJf 

9^ fO^ii&OLt , fXxXXoV YJ ^DfATTOLVtm TOUC ixXOV^' 0) M 
^11 OSXoXou3'T]0'O/IASk, 2ij^^dfg^U|MEV EXfrvO X; Xu^fitrofAt-* 

Ba, S T^ jM(v ^(XAiu; ^sXrioy iylyyiro, ro) ^g iSiXta 
ATrMAAuT^; 9} oi/Vsy Sfi TOUTO J KP. OTjKou fyeuye, « 

If. 2X2K. ^/fi ^^, Eai> TO va5J3^ Tdu 'uyiKvou* /{aU (3«X- 
Tioir yiyyofAiyoy, \:ZSD rli yo<roihvi ai 2i^^8«*fofA£i'oy, iioXi" 
mofAiVf iTfiiofAgyoi /mi) tiJi tcoi/ iwxiiyruy ii^r,, af» ^itaro9 

^IM9 Er< J'tfi^Oot^yOJ^OU OLurOM ^ Efl J'c' TTK TOUTO CUfAX^ V\ J** 

jjl J KP. Now. ^12 K. Af iy piwrop ifjuirj' ffi fJiJ P^X* <Tb. /'■ Ct42 £xC£RPTA^f3t FhILOSOPBIS. 

AX\» fASV' %KH¥OV af» ifi¥ VfA^y jilWTOir iKf-JaffAS^OU^ fa> 

T9 iim^y jJfj Xu^ZrtUf to ^i iUcufi¥ owyiKfiy'; ^ f^vAort- 
^oy i}y8j(Af9<» Mvcu ri ^ufAoHof ixtTyp^ Oi t» iror* in tSv i^jmi- 
TfptfVt mil&t % r$ iShKicik j^ i! iixouoffiyn irty ; KP. OJi»- 
fkuq. ZAK« AXX» ri/bii Jti^ oy ; KP. IIoXj y<. ZX2K. Ojic 
a^ob^ Z jSiAnrs, Travu ,ii/Ary ovr» ^g^'kTindv o, r» Ig^uciy 

TMy iyxvriuy. dXXoi fjSifj ii foun y Ay Tic, 07o/ rf fif<r!y 

fljCA^c 01 troXXoi ^!9Jvxri»i^Ukou. KP. AviX«J« 9^ Toruro^ 

^ ^oufi y ay Tiif u Tdx^ara, ZXIK. AXi}5? XsyiK. aXA*, irfiy M tri'iAtyn fijurty, « ou, on ou to fyr,y *mCi iFXttg-Qu 
iroifirtoiff dxx» ro iZ ^i^y. KP. Al^i [Aiyn. ZX2K. ri 
OS cu x^ xaX»( 9^ tfuou»c> ot» rotvroy gfi, /4^^» *) > f^s^^ > 
KP. M/y«. 

S" . ZXIK. Ovxouy sx Tuy ifAoXoynfjitruy rovro cxiwrtou^ 
virtq^y itxouoy ,ifAi hiivit vfi gi&ou i^iivcu^ fxH df^y^ 
ray A^lwcuuv, n oJ imouoy, 9^ ixv ^iv ^omkhtou iUouoy^ 

ff^(i»^< ''^g??*'f«A f*'J «f ctXvi^cog TauTa, w Kjirwi', c)ttfjt,fjt,ocr»* . 

)^^' 97 Tb}y poLiiUi "iffnxnyyvyruyj 9^ cicya^i(C(rHOfd,ivQiy y ay^ 

it dhoi Tf 910'av. ouJfvi ^uy yoj^ TouTly Tfay TroAAcuy* tiiMii 
J (iirf t^H Xoy^ ouTtf f^f £^^ /Afi ^iiiy aXXo o-xfirTioy 
ffy 11 trpig yyy in ixiyo^* win^y iixcuot vgdj^oiABv, 'U P L A T e. 243 

I ■ I I II ■« ■ I I i> I I ■ I ■ M I . 

fmutifAt^ot aikKx xvroi i(yoi^ofjt>t¥oif.fji>fi ou Sit \kBDXoyi* k 
^td^y our* it ^Sj!9^im(rxPi¥ it7 ir»f»/^^yraf x| n(rv^tai¥ »• 
yovTftCy HTf a7ib.o iniy iroi%H¥^ irfo th JtixiTp. KP. Kai-*y 
X»f fj^ fAoi ioKHi Xiytiiff S Dttx^^rsc* 9foi ii rl ifU" 

fISft. DAK. 'XHOmyUljM, 2 *YA^f, XOlkff* 9^«[ 9rii ^XEiCK 

a¥ri>.iy9i¥ f/Aou Al)^eirr(^y dvrtXtySf 1^ 0*01 TtMOfAou* h 

ii jbbVy iraiv<r0U nJi), w juaxa^te, vroAXaxic |m«i Atyup 'if' «J- 

ro» Acyoy, «c p^^ hihiif dxiyrw AOfivouw, sjuis iiriiywi. 

ug iyi ^&%t TToXAou ir^iou/biou mMt/J 91 Ta(ur«i wpdr^i 

TMV, aAA(X /M^ olxofr&»m if» it tn ttjic (rxcvf/fw^ 

t(ui^ dfjfjjifj, ioly , ^-oi U»yuf Xiy^reUy Xf vft^^ ^^- .V:;(<>^'^ 

x(f»«dou TO. l^»/<^0Vy ? ay jtAOBAifoi oft:. KP. A^Aa 

99tpdiroiAou, 

9 Ti»i /l6I/J iiiKuriov rfQiru^ rm ii ^u ; i ovistfAu; to yg 
eiiixuy onrt dyMp^ oSrt xaApv, dt iroX>^d%i^ K(Aiv 7^ lu 
rS ifAfr^&tv XS^^V lafAoXoytiS^nf omg ys^ apn lAsyfro ; 
It irdtrou nfMy eu ixiTyou tr^i&ty ifAoXoyicu iy rKTais roi7( 
oAiyouc d/ia/|^ouc cxxfp^U|(A{you Mi' 7^ iraAou, Z l^^irtayy 
af» TtiAixoi^f yiq^yrgg ' oiyS^i^ 7r^o( dxXriXovi aoToviii 
!^XtyifAtyo$f ^ihd^^yS^ ifAoi; aJtkc wctiiuy iHy 2ijgfi* 
^yrti y r! waytot paAAov oureac fpC^' ^^^f '^^^^ lifxyy, j M 
iAiyirOy firf ^ao-iv 01. iroAAoi, htc jmy} ; x^ are o(( 9i^«; ' ^ 
iT^ roMoi p^aAiirwTff « irot(^9iy^ etn x^ Tr^otoTiPOif ofAUi -f ^ 
Toyc diiKtiy TO) diixouyri >^ xoixop 9^ m^J^^ov ruyp^oevAt 
$y irou^Ti T^OTTu (fafMy^ ^ oif ; KP. ^otjiAfv. ZXIK. Qi;- 
isiiiS^ a^x iu dhxeTy. KP. Oj ^?rai. SXIK. 

OJcTl 244 EzcxRPTA EX Fhiiosophis. ** lifnin yt ii»fjt,iq ii7 ocfiXiTy. KP. Ou ^ou^fTou.^ZXlK. 
Ti ict/ in' ; x^xoy^yfry iiT^ S K^lrtap, ^ ou ; KP. Oy 
Ji? Jd^ «0Uy S Xjxf ATf(, DXIK. ' T/ ^/ ; ccprixA- 
xovgym xaxc^f va^opTA, mc oi iroX^of {ad-i, . ilxeuoVj 
n ou iUouov y K-P* OuJ'^/MMC. SX2K. To yos^ irou xaxwc 
voicri^ oivS'ftfvou^y Tou diix$7y ouJsv ^^^/^m. KP. AAtiO? 
Asyff^. ZXIK. Oyri af« dvTdhKtTy in, outc x<%xfi7; 
womy ovasua a}('Jf(jofr(ay, ouo a» OTi&*jv ira^)? VSST »u* 
Tuv* iCf o^o», fa K^iVd^ify ravTOt ifAq>^Qy(»^9y .ovooi fjii 
TFUfioi ii^»y e/AoAoyf}(. oi^<x y<x^ oTf pAi^oi; Tftrt rosu- 

TA Kf OOXa X; 06gPl. OK O Uya OiOOKTOU^ Xy OK ^y\j TXr 

Toic oJx ffi xoifrY) |3vuAd, aAA' iyxyum toutou^ a>i^fiAtty 

pvv 0V Xy <rv iv fACtXa^ itoti^qv KO^yuysi^ 7ty avyooKH 

of^Jco; f^okT©-* ovrc TOU o^dix£ik, ouTf rev a^roeoixfiv, 
ouTf Haxliig ir^ry^Qyyot ^fjiCyi^ou, dyryi^uyTO^ xaxuc' 
9) af r^o'ou ^ « xoiVCt/kiMT t^; otg^g. ijtAot /bbiy ydf j^ 
TraAou ouTca^ 9^ »uv iTt Joxsr ^o» ^'f ei nn oi^vi JieJox- 
TOU, ?<iyi 7^ iiSoktrxB. A S\ ifxiAtvtif tok v^ic^ty^ tq 
fHiroi TOUTo axouf. KP. AAA' ifMfAiyu) n x^ j^vyi$' 
Xi7 [Aoi, aAAa Acyc. 2)X2K. Agyu Si »v to /(*£« 
rat TOUTO, fAxXXoy Si I^wtw, 9roTfg^» Je ay ti( o/ao- 
Aoyriirr Tb), Slxtuou oyr»f voinriov, n i^AVOLrmxioy^ KP. 
IIotiiTsoy. 

loi. ZX2K. Ex TsrCf^y ^^ aSr^ti. gtiriiyriq IvbtySi vfAiTi 

9^ TauTAy ou( Tjxtrot dfi, 91 ou ^ X; iiAfAgpOfAiy Oi; u/ao- 
Aoy9i(r^/tAC»9 jtxouoi^ eu<rM^^ ^ x } KP. Oi/x sp^eo, (S Stf- 

x^otnf. PLATO. a45 

Kf «Tf5, iOT7Xf ivao^ 91 f oc S f f car^f . 8 y> e»»ow V^ SX2K* 

ti irOjMOl 9^ TO ^ XOIk&k T>7( ^•AfW(y '(hfOtyTH fg^iVTO, 

£i7r/ jbidiy ctf SMxpftTfC* Ti e'y V'j) ^PC^*^ Troitrv ; aAAo Ti « 
t5tw t« ffy?, w J>^;^«if «ff, S^vo^ T»f T« ¥o[A^^ i^oi^ 
liffwXicreUf 9^ ^\^^noiira,v t\m iroXiv^ to o-ov j^ff^ ; ri 

/«X#I <rOt O»0V TS £Ti eXHfrlU/ TILU TTOAiV fillfOtty X^ jMH 

)£vQST£T^0(^9'ai) /y ri ^v ou 'jjuo/uicyfti J/xai /An^iy (^uWi»y 
o(AX' \^0D^ iVtWTWv axugpt Tf T't^ifwvrou ;^ ^^^3'Wri 
f w»Teti ; T/ ffovfA^v^ Z K^cuv, ^^ oc Taura ^ (xAA» 
TOtauTflft ; woXXa' yo^f »¥ tk «X**r aAAwf t€ i^ ^^f*^(j 
jRiriii^ v^asre^ toutcu t v^jmh d^M^UjMsvs^ o; t^c 0ixa( t«( 

fiivra^, on t|^ix£i yor^ Yl/«a(C n voXif; h^ hx o^^b^c tuo 
Jtxto; ix^(Vi ; TdPUTa, n ti c^xjiasv ; KP. Taura ni) Aia, 
cS Zux^arf;. 

iUouCf cue osi' VI ttoAk ^ixa^ot ^ £«' Sk n^Jim ^ocvfAOt^ 
^otiMiv XtyovTuy^ ttrug ap eiiron^y Oriy 2 DeJx^fltrK, jmii 
d'au/AA^c Ta XsyofAtva^ aAA* ^I^TTx^tyou. sVfiJfi 9^ 

rl %yK»xSy nfMU x) rj woXHf '((h^ti^ii^ nifAoi^ ^SttvX- 
Au»ou ; ou v^WTOV ^' 0*1 iyiyifiSiroifJkh iiMiTg ^ 9^ J'i* ( 

UJUbWV £Aix|3£ rlu/ /tAfJTE^a (TOU TTJI^y)!^, K^ if'JTtVO'i' (Ft ^ ' 

ffoliroy, hp, txtoic hjmwv tok vo/Aot; to?!^ 4S&^ txc yoifAovf 

A^fl& TO?; ^isfe^ t(u;^ t 'f^oyS^^ r^^lw' r$ i^ weuitiap^ 

« 

CI L-' ^4^ EXCERPTA EX PhILOSOPHIS. itf. ETiv. ivuiii Si i'^^H n 9^ iJiirftcfnq ^ ivtuisi/- 
^^9 hCfi^f »» ^^^^^ wfSro* fMif cJc i}(} 'ifAirtfoi n&a 3^ 

TO Htu^ ^X^^f ^( t^t^H oifi mm coi ro iiKoip* Xf *if^ipf iff 
Srr £9 vf^Ti €% Vki^tk^Zfki¥ v^hM^ raiSra 1^ «i} iiliiroiM 

m« «>T»Xiycii»y 8Tf TVirT6]iif»ev a»riru«Tciy, «rc «AAa 
T«iajr« vaAX** wfo^ H rtw war f (tot £fot 9^ rif pc/ahq 
f^lreu 0^1, wfi i»¥ cf )^;|^f (^/Uf» n/Ucr? "(bnlSb^jjifmdf Xxmw 
iyiiljksvoi iveuj i^ vv ii vpae^T^c vSfAOVi 7^ r\w iroerfiia 
%ay 9C99 iivoLVcu Vk\')(jH^ifm^ i».r»;jrokkviiou ; ^ fn^ 
CBC. rauTA TToifi)!', 0ix0ua( ir^otTruv^ T19 ^Anoei^^ T a^f- 

pur^o; Ti ^ TAT^of Hf tZy aA>»y 9rg^yo»W» oeir«VTCirv ti> 

j^ (Ti^ic^ iti 7^ fASXhop OzSTMXffV X; 0»9rfVf(« 7ret\oli» 
yjxMTrcuhatrotyf n irmri^a' yu ti 'ttm'Ohv, ^ iroim £ ay xf- 
Xtvoi' Kf trd^fip idy n irfofurlfi TroiiiTv, iov^loiy ayoir- 
ra^ toLy rt runltcH^y tay n onc^^ ixy n itg ircXBiAoy ayn 
rpv^trofAtPoy $ liTrvS^avi/AS^py^ ttoinria rosura, 1^ to o/- 
XMfOi^ STtfc fp^fi* 7^ 8;^ vsEar««XTfoir, vdi ceira;^»^Tfo.i(y xoi 
Xnirrm tlw rd^ty* ocTSb^i k) iv ir^XijAu 9^ fy hnani^ua^ 9^ 
«-«yT«;^3 iTQiwrioy » ay xfXruoi if ttoXk t^ 9^ fl' irarj I't* 
*»f wH^ay avrlu/ y to i/xeuoy ir/^uxf ^id^i&ou it s^ 
oo'ioy ovTf (AUT/j^a, ooti "trarifa, vohi i\ Tourwy cri SrTo» PLATO. 347 

Tcpy ; dXfAii Xiyti¥ rov^ voiA9vtf m ov ; KP. Ejuio^yf 

iy\ XXllC ^HofTH roiyWj Z lifixgart;, (paTty iv Twc 
•1 vifAoi) A ifAUi raZrot dXnjin ^yofJUVf •rt « iiwux ^fMi^ 

fA6i¥ ifAwoStiy ifyy ii* drobfofBVstf loty ri tic fii^n) VfAuy 
fig Hjnixloiy liyou^ (^h i^n afivKOifMiv ifAtii 't< t^ ij ^oAic) 
fav Tf /lifTOixcty aXAoo'f .9n) savwv, ic^au iKmrtf 07rn »y ps- 
XflToUy t^m T» auTS. oc <^ »y VfAuy iroc^ou^^yviy o^wn/ 
Sv Tfcvoy '^lAH^ Tac T£ J/xotc iiniCfif^j 7^ roixka rtw 
voXiy fi9iK0vjuLt¥j r^im fafMy rouToy OjtAoXoyiDCSVou hyf 
tifMy^ » »y 17/AffC KtX(v<a^f voifi^'ety Taurft. x^ roy jiah. 
wa^ofAiyoy^ r^i^ii faifMiy atiiTiSy* ort T£ ytyiiroug 01^- 
irty >}/iArv » Trad'fTOUy 9C; on Tg^f iV4r(* x^ on ojMoXoyn * 

aygwg '(knotTToyrbiy voiety o^ a.y xAiuwjiaiv, oc?iXx f^»{»r- 
rm ivoty d'an^a, 9} iretdny lof^-otg^ . ti Tromy, rc^jjuy iii^ rtfou. ^voiH* li". Taurcuc ^ ^«jM.sy 7^ o*;, cu Xdn^ocnc, toug out/* 
luc ivc^fo^y HTTs^ woiio'Hg » ^ihvoHi' 7^ i')(^ 9}Xir^ A9i}kau* 

Jiii ^i<rwc «» jtA« JiHouwc }i,oA<Mrroiyro^ XiyMyTHf 'en S4^ roiV* 148 EXCERPTA EX PhILOSOPHI Si ^ nUif rUif" ifXoXoylAv. pxttw ^ a»« On, £ ^wx^oferKy ^tAf-^ 
yaAA i!/(Ar» T8TMV rtufAyf^ix tnv, on ' <roi 9^ r/u.«c rpctf^e^- 
pfv >^ n* ireXif. y /> ay frdrc ta^v aAAw» AOfiiroutfi^ d-rdy^ 
rm aigpifirrm iif aurri IwiiiiiAUi, it [ah' coi S^^f^oy- 
TUC iff f«^t. ^ »T* fih^ 6?fc>f iflMT .ir»»oIf fx 'f trihM^ g^Sx- 
di^ cfri fAn air«£ l{g Io^/mov, turc inkovt ififUfAwrtf h 

fUm 7t9i TfftTlUO'OyUfV^* VTf aXXnir I^Oii(o'» ^TV^Dj^iaV W- 

#orf9 &Dorff 01 flftXfcwOi ip^f6§w$r if 2)i9u/(a/« o-f aXXiic W- 
AfMC v^ «XfcwM» »o^MV fXai|3iif «^»oM* aXKflft iijM£f; croi ixa- 
aroi Sfa»» 1^ n ifAirifz wo^if •urw o-foJf as i(/«ac ij'g^Uy 
1^ afAtXeytic st;;^* «/<^f iroXireuVso^flu. tft' f{ «3i^a ^' 
VfuJiiC If aurjf iiroiY)V», c«( oc(t(rxi&fii 0*01 '^ voXch^* sri 
T«t»vy i> auTj tS J/xt> ij^iiv itoi fvyii^ rifMYjirxd^, ci f|3jf. 
Xv, 1^ Jwif m axHO-u? *? iroXfwf i^X^*f ^f> '"'•^^ iknc'fii 
v«ii!cou. 01) Jg Tm /aU ExaXXci^Tri ^ou, eJ; «x dyafaxrSy 

»||TOV. fUV Oi 8T fXffl/a; T2CC AoyHC M^^^l^)?) 2{TC r/AWV TWV 

^ifAW i¥Tfitrvy JShp^^fifwv j^^S-flffou^ ir^drjuq rt «irif air 
JSXoc ^AXiXoT^xlo^ TTfotj^usy^ 'iffrvSii^AffKtiy Ifh^uoZy «■«- 
fd rd; ^uvS'u'xac t« 9^ rd( ofAoXoylot^y xa6' if 'ijju.rir 'fu^/fljc 
woX/IiuVio^f, -w-fwrok 5i> tj^ar tsto ocCto dTrox^iyeu, ei «Xjf- 
5? Xiyo/xfi', ^xtDioyn^ trs w/AoXoynx/kow, wXntvtrt&eu x»J* 
^/Aa(, ?f y«» *'^^ ** Xoyw* 17 vx aX»)6»j. ri (pH^iy ir^iq rav- 
T«, « KfiTWk ; «XXo T» u ofAQ^oycafAiy ; KP. Aydyxv, S 
2«xf «Tfff. ZXIK. AXXo Ti »k, ^ou«v, )j 2'^i»6»fxaff raV TPof 
rjfA»i auT»c Xj ifAoXoyia^^TTAfotfiouyfif' i^ uV aVafxnf ojoio- 
Xoyircraf , ioi awa]»jjfif, «^f f» oAiTx^ XS^^V dyotrK»&di |3»- 

XElV^O^ <X^ iy iT€in¥ l|3(^rjU|}X(;kT6e, El^ OK V!y ffOi OtTTlf'tOf/y 

yloit PLATO. 249 

in IxffroTf fifi iuyof^eid^f in aXXw iiifxtM rap EXAnyt- 
tu¥ iroXtuyf arc rSv ^a^^d^m* il^ ixdrlu ij^ aCrHi ivi^ 
iftfAfiVai t} ol p^mXoi Tf Xf rvfXoi Xf oi aXXoi d^dirfi^t* 
oSra 0*01 SiJfffs(o¥ruf ruit aXXaw ASfluucum ngarxiy i W- 

XiC d^lfmoi aviv itoiAm ; m #i A9 ova IfAfjiffjug r$7^ 
tSfAoXoynjiJ^oii' i[AfA£9itT ^y tdtv tfMy ye wH^fi^ 5 
Xdxfotrsi* 3^ ov KOiruyiXas'i^ ys Ivijf ^^ t?( viXw^ 
i^€?Adv. 

r»v, ri' dyobiov {gyd(ry iravrou, n 'ru^ Vkitnidni rif ^'av- 

^iiov TI t^Xov. avTog i\ TrgSroy /iJfi lav dg rZv iyyiirdld 
Tivofr iroXiUH eA9f}c, n €>i^oi^(, S Msydgah, (^iCyofjt,H»rou 
p$ diA^ors^cu) TToXifAiog y)S<K» &» Dux^arff, t? tstwv iro- / 
xHhol. 7^ tvoiirt^ KriSoilou ruv aCruv woXsuv v^jSA/vf/oiT) 
fftf t^([pdo^icc nyifxtvoi Ta;» vifAuy* ^ j3fPfluwo-«fC tom; Ji- 
Xfitrouc riy ioj^ocy, Srs Soxety i^iSg rni hww Sixdvcu. Sg-i; 
ydg yofjLuy 2ij!gf^d'0fcuc ir^f fffoifa its ii^my ay ylm ye 9^ "^ 
dyo^rtoy dv^guTruy O^f^ogivg Sycu. von^y hv fvi^ rdg 
n tvyofJLov/jS^aq woXag 7^ rSv dyS^Zy roig KocfAiurdrovi ; 
7^ Touro 7roiou»Ti a(a a^toy ifi O'oi i^y y n wXtiriafripi^ 
riroi^f 'x| dvcu^vyTn^ni thf^Xiyif/^og riydi XcyH^, S 2u«^ 
x^art^f n aafft^ evo'ttde, «; t| afsm 7^ d tfixMocuvn TrXftfg 
a^ioy TOK otfd'fWTroK, 9^ ra yifAifAa 7^ ol vifAoi ; 9^ oux 
•t£i a^rifd.9v faygicSfl to r X«x^«T2tf vfayf^a ) oti&cu ys 
^n. a^ sx jMsv TofTttv Twv flToXeuv ava^Hij ngei; of ft; 
©ftlflsAroty 7raf<% Tou\ ^fi^s; r K^iT6»y^. Ix« ^ #^ irXci- 

I i ^ 250 EXCERPTA EX PhILOSOPHIS. cJc yOioldf fx ?. .hvii^wenftov mirsiliiafniii^ fntiitw rivn 
I ytneeuft^cSou 01 "UrvMfdimpm^f 9^ rt ^?j(*« re o-ftvrot/ 

Plw AOMTOU OI^T^i cJ< TO CIXOC, fToXjEAflO-Af OVTW yX/^Wf 

if « ; irac, ftv /bifi Ti»« Xuirt^f* B OS /iaiv, «xou<rii, i# 
2)^xfftTff, 70?ftwa 1^ iya^h» o'aVTou. \^rfX^/4^^ Jii 
vdyra^ iyb^iir9\Ji |3(4a<r)7y Xy JouXfuwy. ri iro(»» ; n cj»- 
voufAf^t^ i» Ofrla^Xift \ Safftg Vki' iHirwyf llmtiififAfixuc 
Hi &STlaXl»v. ^ Xoyoi Hi ixMiroi ol nAi' hiumofrvynf tu ^ 
ce^Tic af f Tn; w n/^rv ^orovriu ; il^ fn riif irouim ^ mn» 
|3ouX« Qv, 7v» auTovc in^^i^; 7^ .'wmiiivif^. 't/ A } 
Off ^crT«x/av osJrovc ayoiyciv dfc4^«C re 9^ vouJcurivc, 
^f»ouc TTotvio'ACy %» 9^ rQvr9 <rov "i^nXav^uciy ; S rourt 

I /tAtV Of* aUTO? A Tf£fC|IAfyO«y O'tU ^fiilvT^^ |3sXriOk 5j9f- 

\]/ovrou 9^ ircuiivwoyrauy fJki j^vvivT^ cov ^uroTq ^ ol 
y»f 'i^rmtsiOi 01 <roi ^^fAtXricoyrou aCrtapf virtPQv lav 
f^ €ii GfrraXiay ^llTiv^ii/biuVijc, 2Sh/bieXrirovTcu* ioc¥ 

\ Ti o^fX^ avrSv Ifij rZy 0*01 fotCKoyrm 'i^rni^Ufv eiyou. 

If. AXX', (0 ^uycfotrtg^ vH^ifAgv^ ifiXv roT; co7i 
rgj^iuo-iy fMiin wcuixi mSkd ttXhov^ jfoioZy (a'kts to 
^1^,. ^UTf aXXo /tAnJ^li^, vfo T iiKouoV 7yot tt; ^iov Ix- 
S'wi', sjjjc roLMTOb nivrot, "iTrvX^yrara^ t^Hq IkS xp^oviny* 
itTS y»f skS'aJf (TO* feukfTou t^ut« v^xtIopti UfAetvoy 5- 
yoUf Hdi diXouoTf^yj a&i viTibiri^y, v^i aXXeo T(i;y voy 8- 
^il't • ouTf UHas dfiXoiAiyt^ ifAftyoy ifcu, ixXoi yZy //Sf^ 

iSkxiifAiy^ PLATO. 251 

I 

iifKnfiiu^ ocvUf (lilt dirm) ov^ uV if^St rm yifMnu^ 

r«lixi9<rac ti 9^ a?»Tixaxou^yi)<rac, t«$' o-ftvrou •fAoAoyiac 

(ToTjEAfi^ Tourouc, «c nxirA ?^«9 <rauTo» re 1^ f/Xouf 1^ 

iXA Of ii/Kfitfg^t dhXfoij 01 ly aJeti yoj^ioi, «x iifAVfSc ^ 

iTflcr, TO <ro» fJkifQ*. dxxd /uq' erf vmo-i} Kprm wotSp i 

i^« Ta?r«y 2 ^rXf Ircujff K^trw, i? ffl^i on lyef !»• 
x» dxovHVf ^Soffif 01 xo^uPaivTitfyTec rSv auA»» ^oxoua*iV 
axsfiy. 9C; {» fjbioi aurn n nj(fl rurup rm Xoym po/tApf!, 
9^ TOi«f /M^ iiya&ou rS* aXXtov axouciy. aXXa JSi^ t^o! 
yi w m i[Ao\ ^oxovvTfli, Sftv ti Af^c vetfi roburotf 
/uM^ttatf I^A(* 3/Mtt( /tAf»TOi fif TI oTb vAfov TTOIIlVcfy, 
Aryr. KF. AXX\ S I^dx^ata, oCk tjQa Xiynv. ZXlK. 
£01 rotyvf^ 2 fi^lrmy 9^ v^irru/^H fo^^'^9 ItthH raurn 
d'ti^ ifnyetrttu. H TOT 2^2 EXCERPTA EX PhILOSOPHIS. 

"H TOT SX2KPATOT2 BIOT 

T E A E T T H. 

EK TOT *AIAnN0 2. 

fAiviif 7^ wy^iiiy n [aoi Sfa rfOtTiAcu vfoq to Xou- * 

Xoufffr. 

$^. TauTft ^^ fif irofrrl^ »UTy o Kgirmf EJiy, tfn, 
S Swx^aTfC r( Ji rouroic « f/e*oi S^rsXXiy, ii ^^i^ 
Tuy ircu^wvy 9 ^a&^ aXXou rou, 'o, ri oEv croi votovvrf; 
i?/bb»fy CV X^t^''^^ f^ciXifcc TTomfAiif ; Att^^ cV xiyti^ 
ifn^ Z K^iT»y* ouVly xcuvon^y on VfAUv atSrSy Kh- 
fAiXoifAtvoi ifMiq^ ^Xf Ifxe^ 9^ tomt sjeaok 9^ JfAry aJrori; 
sv x^(ni voiviiFiri arr ctv woifi'ri^ xav /a^ yiJy o/ap- 
XoytfoDTC. idiy ^f ujmJv jMs^f aureus diAsXi\Tif ^ f^n 
diXntif Saan^ x«/ J^yn^ xar^fr to6 vZw n etfn/uSjfia 9^ t» 
h r(f ifAV^&iy X(^^V9 ^V** ^^^ ^^^ ^roXXa ifAoXeyn^ 
CJits it "tS iretfiiftt Xf rfoi^ot^ oiih vXiov voni<nTu 4 'i I 
Tocvr» fAip roiifw ^7rg;dujMD^o/Mf^«y ifn, ourta voiZy. 

lOLv wsf ys Xapurt fAi^ x^ [Afi tKfvyia VfAXf. FrAAO-^ 

7«<cr»y tfn^ M avogis, Kgnmotf (a^ lyu nfM ovr^ ^ PLATO. 253 


lyi vixou iroXiv Aoyov wtiFOiniMUy ug iirHiiy irm ro 
f»ffAaxo¥^ oJxsTi ufxTv TragUfJkivZf dx\* oly(ii(roiAOU aViwit 
Hf /jLObxa^m in rivag tuicufAOvlaff rocvrx /btoi ioxu 
tun^ oiKKtai XiyHVy irafotfAv^ovfAivl^ £[a» fAty if^iif t ^ 
a/bift f ifAavriy, * lyyuviffa&i ouK^f 'Vfo^ Kflrma, 
tfn^ Ti|y Iv»9tI»v iyyutu;, it fiv vtoc ^r^j; rou; iixoifig 
iyyvZro* out©* /u^^ yatf ? /5*ta»^ trot^ctf^m* vf^ig 
J^y S /m(u;^ fA^ va^xfAivSit lyyvii^a&tj iivHSoiv 'i^rvS^dpUf 
dwi c\}(^n^iBou imopTA* Tifoc K^irtay f£o9 iffffif x) 
pn, igu9 fAov ro cSfACt n xouo/xfvoy vi xaro^vrrifitm^ 

« x«ro(urTf I. cu ya^ <o7iy n a og^ <a agife Kmrcav. 
TO fm KotXZg Xtynv^ ou /Moirty ilg uM rovro irXnfAfiiJ 
XfCy «AX» 9^ xaxoy ri IfATroiti rdug 4^;^«r(r. aAAa 
daf^etv rt ^ri, t^ foiycu roJ/xoi^ (To/ao^ d'^irreiy, j^ 
dotirrciy ouroic, mv&c otv o'oi ^/Xov fy, 9^ [accXis'^ iyn 
POfAifAOV sii/eu. 

^1 • TauT ff ^ci>v, c)c«tr(^ /tA(» xvifotro Hg oixvfAot n tog 
XovcifAt¥^f yif i Kgiruv Svixo oun^' i^Sig f ixfXsus ^ ^ ' 
m^if^uv* ^o^iiAii/ofAty ovy^ w^og i^Mig avrovg 2^Af- 
yifAivoi /«Ci 7UV eipfifASMJUv, ^ dvoarxovoSyrsg* riri 
f aZ /ofkt 1? in)[Afooag in^^ovxigy 9(rn tfAtif ysyomx £%• "^ o 

f ftvoi '}' iTTttrot |3/oy. €v«« Ji] ^f {X8<raro, j^ itfix^n v»^ 
tcvroif ri vcuiloty (^ivo yig ai/i^ iing fr^ix^o\ n^roty^ Sg 
Si fAtyag^ 9^ ou oIahcu yxiycaxig ipUoyrOy ixnyoug hay^ 
rloy T Kfirmi^ ^Xiy^ng rt 7^ J^r«A«c arrot 
i^ouAfroy T^; ^w yvycuxotg 7^ ri iraufU dmsyau ixi^ 

Xtvvty « I t 254 ExcERPTA exPhilosophis. 

J^ iJCod'c^fTt XfXdu/u/ir0>* j^ 8 mllStM Arret fAtri rayra 

nag aMvf XI I^oMt^arfCi fffi, ou xa(T4iyvetf(r0/Aa« 
^/ tf'tv ITTTf^ Ss^w Harayipti^icu, in /tAOi ;^a{Ac- 
nmn^t 1^ }<iiT0t^«9T0u, iTnidv AvroTf vafayyiX" 
2m m¥H9 TO fd^fAAitWf ii*xyK»^o¥ru9 rSv dgjfjiw^ 
ru¥. vl f , lyti 7^ dXKtAi iyytanot U rovra X/SSf' 
ytf jinmAfmroif i^ ir^airaroy i^ ^gt^op iwi^ itra 
rS¥ vtiirort hZ^ iftxefAhor^* 9^ i^ i^ viy tS oif 
•ri •Jx f/Mo» )^«Af9roui>#fc, (ywianeiq yif roue cur mi) 

Xw») Xt^V' ^^ ^ ^'^H^ *^^ foi^oi fs^crv ri difxyKcuet. 
Km ofjuVi imn^iofmif furus'gtfifAtw^ ivin. k^ i 2«- 

ffHy iiAfmwQ^* Xf ifctfi iroiyrm jmoi 'I^ x?^^^*' ^foWcf^ 
9^ JicXsyfTo sy/ore* 9^ iu> ivifjUv >^Zi'Oi'' 7^ vuv cJ; ']^- 
vouttc fM "^i^TpJaBM^ufi. »XXd yt ^^ 2 K^irwVy ircid'^i- 
d» cu/T^* 9^ cifcyxATtt 7iV TO fdffAotnov^ ti rtrgiTt)* §i 
i\ fAfi^ rfi^iru i SvSrfUfr^, Kcu i Kglraf^ AAA* of- 
fACUf ifn^ iytayif <» liuxfocrtfy tri nAtov wau *6ki r^T^ 
o^£0'i, >^ 0U76I Mmx%¥9U, 9^ ftpa fy» oiAK x^ osAAouc 
tta'i^u o^f vrntrxi^ ivetiip Tra^otyyiXdH a^roTq^ Shic- 
yiiiTMrcci n x^ irlorrai tZ /(AaAos, 9^ ^vy^oiJAnovi y 
iyw 2y iv Tu^ttO-iv S3i8u/b^Tf(. a^AA.x f^n^y iftHyH. In 
/> syX^C^* ^^^ ^ X«xf«Ti}f, £ixoT»( y*^ lifn, 5 JLgirw, 
ixii¥Oi rt rm\n» vouio'i^, » <ru X(yet;^ (ofovTai y> xf^J^- 
ifHv TOMjiTai ^roiDVftyTf^) 9^ i<ywyi HxSrug r»Zr» i itQiiciii. PLATO. 25s 

xgtlrni ro¥ o^^^fwtw, Euv, «^, 2 j3«ATirf' (an) y«f t»- • 
fO^mtu^iQii a,¥ <r» ^d^oq iv tok cxcAfCi ')!^'iO* fvcira 

v^ig rov iv^p(aiFO¥^ T/ Xiyug, ifn^ fu&d rih ri TrifAolof 
TTfQf TO 'iTr^QjXMou Tivi ; s^fp^ ^ tf ; TotrSrov, i^v, « ' 

S'ii'W, 5 J* 05* «AX' «u;^«o^ y€ 7r« tok S'toK f2«n ti 9^ 

01? >^ ^y^a cuj^ojiAou Tf, K^ Tyi^oiTo raur97. Kai otfta ffivft^i* 

TO jtAij ^osx^ufiv* w( ^f ciSofAiv TrUoyroc ti x) wiwtaKirot^ 
sxfTi. «eXA fij(*it 7< P'?^ x^/OLMTM araxTS i;^<i;^ii t« dctx-;j>p 
(V0(* «^re fyxaAuv}ya|u,svo; ccirixXouov ifJiOturiu* i -^ t^ 
tKetyo¥ yi^ dxXu rluu £fi,OL\jrZ TMylw^ OiV ihigog Iraiea ift-^ 
ft)j;A€»of ftlijy. ds KfiTWk it* ^rjUTfj of jpK, vm\Sif^ h^ oicg r >. 
t)i> xaT£;^nv Ta Solk^va^ i^awu. ' AttoAAoJwj^ Jt 9^ 
jv Tw i^TT^&iv yj^ivtf iSiv iTTAviro iotH^vuVf i^ ii 9^ 

■ /■ TOTI ^ » »-«. 25^ Excerpt A ex Philosophis. 

rots AvajS^up^na-af/xcvd^, xXeuuv^ x^ dyaLvaaruy, ^iilvx oy- 
Tiy» i xar/K^aucf T«y iragovrm^ vXtw' yi avri Zwx^a- 

fftfyroi v;^ )fxir« tj^tk cvfxa rat yvyctHka^ aTrivr/x^/oSy Ti^a 
pn ToiotuTOi ifXnfAfAiXoTtv. k^ y> dxnHO» en iv tvffifA(» 
^ Xf' TiXfurp. ccAX* ifn))(lav rt uyirtf 9^ xocfrefetrt^ Ka) 
ifAiii axH^uvrti v^Mn[At9 rt 7^ iyri^ofAiy ri ioLXfiuv. 

lpait\of/Sf/9i air sroc ^afc to fagiAaxoVy thf^Xivm yj^iyov^ 
firfcxo^fi T»c frii»% i^ r« oic/Xn, .xp&irfiTa vfiif» inicaf 

«u6(< ra; x¥VifAaif x^ i7ra»wv Httaf ifM iirstsixyvro on 
*^vy(oirS rt 9^ wuyifUTO. 9^ o^uTpc rfvrrro, 9^ ^irfp, #n 
firetjoty 7^0; r^ x»fi!» yivf) cu/i^, ron ol)(fl9i), Hn iy 
^iiiy Ti avru Sv ra *e&t to tir^ov • \}/v;^o/4^a* )^ Ixxn- 
AviJ^ayul^of (cV(XfxaAi/hr|t ^) attcv, (S Ji| reXfurouov s^iy- 
(ato) XI K^lruVf c^Dy 't^ A<ncADir»u ofdXofAsv aAcxr^uoytf* 
«AAa dwoioTtf x^ (iay) ot|X£Av<rfirff. AXXo^ rocvra trou^ tfn 
i Kf/reuv. aAX* ?fa fin aAAo 'Xiystg, Toivra Ifo/uS^g 
auT8, xJiv tn aiTriXflvocro. aXX* oXi^oy j^ovov HJgXiirivf 
ixipin^n TI, 9^ ayS^fUTroi i^£xcixv^(v otCriv. x^ 0; rot SfjL- 
para (pio'cv. iJ'wv Si i Kglrwv ^^yiXafit ro s-ofAot rt 7^ 
ri% o^baXikig, 

^^\ HSt n rsXturi^ S Ej^lxjalic, rx Ireufx w/iaIV ly/kijo, 
a»^l^o(, ttc fifA9tq foufAtv ay, rttv tots wv liretgxvn/^ a(tfiip 
^ ixXtag f^oytfAurolru 9^ Sixouorxj^* 

III. 7 III. 

'£x ARISTOTELE. 

£ JuxTA Edit. Guil. Du Val. Paris. i6jf4. iv. tom. in fol.3 

■ 
Abutidantid quadam ingenii praftabat, ut mihi qutdem videtur, Aai- 

sTOTELEs. Cicero. Acad. I. 4. 

*£ K T O Y ** 

APISTOTEAOTS 

H0lK.nN NIKOMAXEIAN 

V ■ 

B I B A I O Y A'. 

'K E *. ^'. yi^Bt yo?j y| juiyaXoif/uj^/a, «Wsf k^ ^ro KotXXo^ f» /^iyot^ 

K k —4 ^58 4E X c E R p T A EX Philosophis. /Liixf ovI/up^oCf l»v n fityeiXupf solv rt [xtTgiWf lay rs 7^ fAiUfSt 
a^ioc (oVf try tXarropuv tavrov agioi, k^ lAaAifCt ay 0o^eity 
fjLtyoixuy ij^io^* *rl yotf »y tTFolfitf h /Afl romruy 3^ 

Tfa> 01, ttc 0B, jCAEo-o;. r yaf xar a^iosy faurov a^ioi* 
01 ^ vhBrff|3«AAou(ri 1^ sAAdVouo-iy. ^ Si iH f^iya" 
A»k £auTo» ft^tory oi^ioi euky 9^ fJkdXifa rw fJf^iyis'uif, ^tts" 
f I ty it»»XiToi> »y ffn* |_Ti ovy rovr ifiy^ fx rirc »c*eti 
XnvrtQy. ] »j Ji a'^ia Aty^rou wgoi r» sKtoq iyocS'ot* 
fAtyi!^ it rir iy ^tinfAty^ S roTi dfOK ^hnyiiAO/uSj/if, 
Kf ou fA»Xifa ifnyrou a ty ag^UfAOtrtf Xf ro (m rois 
K»XX(foi( aS^Xoy* roiovyy i 91 ri/Kf|, fAiyifot yotf 
in Touro ruy cxrcc dya^uy* fu^ ufAa^ in ^ ari/tAiioic 
lAtyotXiil^v^oi ifiy^ uf iet, ^jif ayiv it xiyou fulyov^ 
rou ol fAiyocXii^Aj^i *e&t^ ni^lw Syeu, rifAitg yif 
[AdXiSi" ol i^iyoiXoi dj^iovciy lavroic x«t* a^ioiy i%' S 
it jEAixfoiJ^up^®^ tXXetTTU ^ tr^og ctvroy^ 7^ wfog to r 
fAiyoiXoil/v^o\j d^iuifAm. i ii ^oivv^f Tr^ig i»vroy fAiv 
yisrig^otXXft' ' ov fi.\uj Toy ys fA(yaXi\l/v^oy* i i\ ui" 

yuXo^X^f ^'^^i '^^^ fAtyiVwv a^*®*? af if^ Sv An. 
[A^^ovog yoL^ dii fiiXrlwy ctj^iog^ 9^ fjt.sy(fuy 5 i^ifog. 
9 ^ui aAt}0«; i^at fJi,iyaXo^\jj(^oVf iH dy^t^oy Svcum ^^ 
iii^t i^ oiy Sytu /MiyaAo^^v^v, rt iy IxaVt; d^Erri /usya. 
ovidfASg T »y dffAol^o^ iAsyaXo\\/u^(a ftvyfty Trafottf^-^ 
ir»yr\f oiit diixSy* rlyf^ ydf mxx vgdj^tt cu^^a, 
&) cud's V fAtyoc ^ xad' tKocfx i* Vha-Kovovun ndfAirety 
yiXtiTQ^ fouyoir ay i fAtyaXi^v^Q^f fAn dya^og £»• 
ifx ffi) i ay w rifk^g Q^^^og, fa\)X^ vy. r afirm yoif 

S^Xqp ARISTOTELES. ^ 259 

MP i /MfyoXo^/up^ioi, otov xi^iAQf Ti( Stou ru¥ agtrSv. 
fAH^ovi yig aura( no^eiy 9^ s ylvitou aviV ixmuK 2^^ 
rSro ^aXiiro* ^r^ aXfi^stx /AtyaXi^M^oy Svtu, i /> o7oy 

>^ ocTf/xiac /tAiy«iAo\f/u;^o( tn* 9^ m jutiy roue /tA|- 

^«y olxMiv rvyyfoiytcv, n x^ iXotrrivtay, afsr^f ycif 
W«ifr(X§\j( 8X £v yivoito aj^la rifAn* *i ^tw aXX* ^!;i9- 
isj^iTOd yty TM jEAif e^fivc aJtoJ^ p^'C*^ cel/T^ "i^nvifAitit. 
mi ii ^irotfi TOW TUp^ovTMV 9^ ^Sh^ /^t^g^^iTy vdfAV.aty oAi" 
ytifiiittt* ov y(i( rovrm ai^i^. oiAoiui il 7^ infAla^* 
ou yif ifoti SixauWi *slC4 ^urov. [aocXis-x juih ouy ifiv^ 
iaaxfff etgnroUf i lAtyaXot^^Q^ ^a&i' rifAoift oj fji,1w 

j^ aru;^^^!' fAixftcai s^cvy otto;; »» 7y/)}Tou. x^ out 
fuTV^cuv m&t^ocfiii rroUy ourc aTu;^c7i^ TrsgiXviroi, ^uii 
yttf *v^ rifAtw" oUT(o; {;p^»9 cJi? (Aiytfoy oy* eu yctf 
ivyafsiou 7^ TrXour^ 2^^ rlw rtfAUv spv cugirx. 
01 youv ij^pyti^ avrif rifAa&ou, ii,* ocvruy jScvAovrou. u> 
iv Xf i TifAfi fAixgiy IP9 mru Kf rcihXot. *K E <>. u'. 

^AIO 9^ tiars^oTTflU ioxoviriv Svcu. ioxei il 9^ taJ 
f J'yiu«fc i^iiyieu tifA^ni* 9^ ot ^uvarfuovrc^y ^ oi irAouriiy- 

jMOTfgoy* %60 SXCERPTA EX PhILOSOPHIS. fAuvrou '^ xsan" rivuiy. xar aXiiSrgtxv i\ o och^og f^oy^ 
tifAnrii* 5 f »[Afu \bffd(j(^9(f [aUxXov dj^iirou tijeaiIic* 
01 f iviM dfiiriiq ri roiaSrd ayotbi f;p(oyr5C, in ^ix«u«c 
iavroif fi,tyiX(ay a^iovs'iy, «ti o^S'ttc fAfyacXo^/uj^ot Ai'- 
yovrou* iyzM yi( dfirni 7fti>TfXou; ovx Ifi raZra. 
xtsrt^iirrou il 9^ v^gifcu^ 9^ ri roiOtZra cjp^oyrf^y xaxoi 
y(?¥09reu, aviv yifj a^STnc ou p^iioy fifuit ifAiAtXuc 
ri svrv^ifAetr»* i iwifAtvoi ^ fl^uv^ x^ nMfjSpm . ru¥ 
ixXm \bsrf(sy(jHVf Ixwrn /uS/i x»raf^¥o\j(rtit* avroi ii 
Cy Ti at rv^tac^f wfcirr ovvi* /tAi/Aouyrou ymf roy jcac- 
ya^eipup^oi^, oJj^ ofAOiOi ovn^y tout0 ^g ifutriv ly o7( Ju- 
iraiPTcu* TA fJkiy »y x»r d^irtw ou ?rfaTrou<ri* xftra- 
^govoZch it rZv ixXrn. i i\ fAsyaAox)/u^^y iiHotiuf 
xuraf^vet' fo^»^^ y»( aAuS'uc* oi ^f iroAXoi, rv- 
vovT»^* oJx ifi i\ * fAix^xlySvw^ ^ ovti fiXoxlvivyoif 
th}^ ro oXlytL ri/xak* /(AfyaXoxi^^uyo; ig. i^ or»p 
Hivivyfviff dfftifi^ r ^loVy tag ouh ocj^ioy ov wdyruf ^y. 
9^ oiof tv TrotSvf ii i^y ir 9v f^o% i* eu<%ivirou, ro [a\¥ 
yocf vhirfffj^ovTOf, TO Si vasriffj^o^ou *x^ ayrtvifiys" 
Tixo; 7rA«o»a}y. ^vto) ^a^ ir^ffofX^iret i xhffx^^a^f i^ 
ffat £u ^£70k3'(d(' cToxouiTi J^f 9^ fAyinfAoyiCfty, olg ay noin- 
cAXTiv cu &)> ay irct'Jwa'iVy ou. sAaTTWV ^ap o «*«• 

ret fjLiv %Si(ai dx^ay ri 3^ dniu^, 'iki ^ rhjj ©eriv 
ei Xiynv rac jJifyitnaff tw A»/' ^«J' o« Aa?xci;yic wpoc 
Touc Ad'tu^ouou^, o^AX a tmriy^ivay lu, fAByocXor^v^on 
Si 7^ TO fxuS'ji/of J'fto^, n [Ji'iyig* yism^srSv St ^rgj- 
S^vfAUi* Kf ir^oi [My rovg iy a^twjotaTi x^ iCrv^lcu^f 
fAiyocv 5vtu* ir^U S\ Tovf fAifrouif /^aet^ioi^. t»v fjitf 

yif ARIStOTELES. ^6t 

yip ^JsBTs^i^ttify ^(jxXiTrov Xf O's/xvov* > ru¥ i\^ paiiov* 
^ iy Ixff yoK pb trsfAVviBcUy oJx iyfiU* iv Si tok rot^ 

y0» £you 9^ |LicXXY]Ttu/y ftAX' 1} ottou rijtAfi fitydXn i 
Igyoy' 9^ ixlym [Atu w^xxriKoVf [AtydXuv i\ 7^ oyofAOc- 
f£y* eiy»yxcuoy it Xf fotvt^oiAio'oy mou 9^ fstvggipXov, 
ro yif Xav^dvetyf ^oj3ou|b(f»ou. k^ fAiXttv r^q ciXn^etatg 
lAoXXoy n *? ^o5'»^> ^ Xiysty i^ wfocrmy faytfii, * 'xa- 

Si, iho xATafg^vifrixo; 9^ aAf|d(urixo(* irXlw %(rx f4.ii 
Ji* HfuVHOty, stfma it n^og rovg woXXouf, 7^ wfi% ix^ 
Xoy /b(ii ivyao^ ^rfv^ a^ n tt^ 0; f iXoy. ; JouXixoy yotf. 
iii 7^ Trayrti o\ xoXtxxf;, ^DTiHor 9^ o» tattapos^ xi- 
Xd(X£^. oi/^s ^au/AOtpxcc ou^iv yoi^ [Aiya €U/7^ inu. 
ovi\ fAvno'UeiycQ** oJ yi^ /xiyxXo^i^ov to ^!9i9/M»f}/Ao- 
Hufiv, a(XX»c Tf 9^ xaxft* aAXfl^ jaolxXoy Trxq^fZy, 
ovii a>^fW7roAo«y®-;* out« yaf tufe^ «i/t3 Iffti, owTf /©fe#^ 
ETSg^u* ouTC ya^ (W iTTOAvinTou, fkiyfit cu/t^, ou3'* 07W; 
cr aAAoA \}^/ycu»Tou. oiS ecu IwcuvBT^KOi Ifi* ' SiiviP 
iSi xaTLoXiy^y oii\ ruy Jx^fwk, « fAii J*' ?|3f<i>* 7^ 
m/e^ iyayxouuv n fAtx^c^v ttxtroi oAofv^TiXoc 9^ Jf9}Tixo;* 
* cnro\)id^ovro^ yd^ XTWf ?x«i' icfe^ ravrx' h) oTo^ x«- 

XTrfo^OU [AOCXXOV TOb XOtXi Ttj OCXOt^TTX rZy KOiPvlfAW 7U 

d^iXlfAm* aura^xouc ya^ (AaXXoy, 7^ xlvrKm ii |3^a. * Lege, cum MSS, Vi£iorii et Turnebiy 9r«|jV»«5-«? ^, 
rU *i aAojSgvTJxos' ;r?»ii', &c. Vid. nptam» 262 EzckRFTA ZX PhILOSOPHIS. j^au»Of* ov xaxoi /tAgv ouy ^oxS<r»y «you oul* htou i ^ 
xOBXOTdio/ «(ri»* 9}/Aa^rDji*fyoi ^/. jtAfy yo^^ /biix^o«);u« 

ity * » .0.'* ' ^ V* '»' J'^'' » 

9^ COfX£ XAXO» <X'*I' Tiy fX T /M9I 0^181* fOtUTOlP TMV ft^OI- 

^upf Hf ayyoftt o $xvro9* ugiytro yd^ olv »y «4io( 
ny, ayMfav ys ovrm. eu fAlu; dAi<jioi yi oi roiovrei 
JoxoutTiv SycHf clWoi fMuXK^v ixvm^l' n roiavm i\ ii^» 
3oxS ^ X^SS^^ voiSp. UKas-ot yi^ ifuvrou rSy x«r* 
il^ioLy, ^dfifotyreu ii ^ rioy 7r^»]^f(av rZy xeiXuy 7^ rSv 
¥hrjtitvf4.druyf ui ayoi^ioi oyrtf* ofAOiui it 7^ rw 

ydiyyiq^ 9^ ravr 'ifhfayuq' u^ yoi^ oti^oh ovnc^ roTf 
Im/AOi? 2!h;^«g^u<r»y, «T« i^tXtyx^yrcu* n^ iSinri xo<r- 
j(AOu»raUy 9^ %if^otrif x^ tok roiourotC x^ |3«uAovtou to^ 
$vTvy(/ifi'»roc fAysfi mou airuyf 7^ xiyovirt new avruy^ 

j^ ya^ yiyyiTcu fMaXXoy^ Kf j(9t^oy Ifiy, % ^\y vv ^{fos- ARISTOtELES. 463 t^- 'EK TOT BIBAIOT H'. 

I 

K E «, «. 

ti^ ^ j3/oir* aviu yag flXm^ ifetf iif tXono CjHv, fp^uir 
ra ^(Tra ayaS'ai voLyrot' X; yor^ n-Xourouo'iy ^ eif^ac 
7^ Svvois'tio^i xixTHjCAcyoK ^oxfif [AnXifa flxu¥ mem XJl^^* 

€i»ff S ylyytrou fAciXifOi 7^ iTrcuviTtaratTn vfo^ flXov^ ; 

vXawv, TOcrouTfa) IfkurfaXtrigac. h vm» Si 9^ rouf Aoi- 
irou( ixi^yiou^f [Jkiylw ofovToi^ xatrA^ylu/ «F8t< roue 
f iXouc* \^ if/oK ^ 9rfo$ TO difctfA(ifrtiroy, i^ wffrj3uT«foif 
7^o( d'l^avAAi^y Xf TO lAXMTToy Tuc ffget^sui ^** aff^t" 

9^ ya^ VOniTCU 9^ TT^ij^OU ivVOCrUTf^i. fVfTH T* E»UT- 

^SX^^ £oiX£ TT^o^ TO yc'jvuii/xJ^'ov Tu» 'yy^vuVavTi* 9^ ou 
/bboi^ov l» avS'^cdTTOK) aAXa X; cv o^v/ok, H; sir rorc. TrXft- 
fotf T«j» ^Jfii7»9 9^ ro7( ifxctS^viffi wfoj aXXfiXoi* 9^ n^a'- 
Xtfoi Tor? dv^fuvoii' odi¥ rovi fiXotv^^dircMf lirouyou- 
jiAey. tioi S^ CKV ti( H; U tou; TrXavouc, a)C otxefov 
awoti avSr^tawf^ ocv^fdiru x^ fiXo¥. coixi ^s 9^ TOt; 9ro'- 
Xff( cMviyjeiV V f»Xi«. 9^ o» yojuo3'iTou jiao&XXov nB&^ 
ocCrtw aafo\)ici^6i¥f fi rlu? ioKouotrvvlw* n ydf i^O'^ 
voift ofAoiiv T( rn fhXlot, coixcy avou* rotvrrig it fAa^' a64 ExcERPTA jsx Philosophis. -* Xifa IpsvroUf ^ rlw fccciv ^X^S^^* lAolXiS'ot i^iXaiS^ 

il oytii, w^friiovrou f (Xtft^* ' 9^ twv iixcutav to 
fjkciXirotf fiXtxoy fivcu ^oxm* oJ poyov Ji ayayKcuSv 

Aurs; avigoii aiovrou ftyoed'tf; fiirou 9^ f/Xs;* 'EK ARISrOTELES. ^65 »E K TOY APlZToTEAOrS TEXNHS PHtOPIKHS* B I B A I O r B'. 

I 

^ E «. t^. 

♦ *TA i% fl^u 'wo7oi Tiyic, 1^ ra irad'iVy }^ taJc «if#iC, 
^ rig r'x^ff iiixS^u/u!^ ^ raura. Afy» A, v-oO'q 

^firt^if' i^fti Sty igsriif x) xaxlctg' Hfnrou St t^ 
tJti riruay tr^irt^yj ^t^ iFfHoL ir^en^Zyrau iXK^fi^ 9^ 
voiuy «-f axTixoi • nXiMcu Si fio*!, yiormtf ^ dKfAfi, 7^ 
yi!ifa,(* 7iy(luj S\ Acytt, si^stotVf ^ ttAoutov, ^^ Jv- 
yalfAHg^ 7^ riyetyria toutok, 9^ oA»; tirvy^lay^ j^ J'ufU- 
j^ii^y. Oi /uSjj ovy vfoi, ^ra fidn ^ciy J^dujMHTixoi, 9^ 
oTot ^oiBy uv (x,y 2Shd^u/At)0'«0'». ^ rwv vfgi to a'ttjbiA 

df^SUioty 7^ (ixi»riig rotiri/ig. ^fV/ACTd(|3oAof St j^ i'^i^ 

L 1 X0gpi * Lege, Gum Gefnero, TiL S^n ff-oTo/ r<yK ^ 1^ rk voBti, koI 
T«$ e|«<$> xxTok Ttis i/nxMSf xalr€§ tv^a^^ ^hA^iv/asi'—- »• r« A» 
Vide notam. 266 ExGCRPTA £X Fhilosophis. 

yiXtu, woxi^ ou rHy x»/iAirevT«v il^tu 7^ viivcu. 9^ dii- 

jMftXOly Kf O^liilVfAOif Kf OAOi AXOAoU^aV TIT 0^/A1}. , N^ 

•Aiy«g^v/*f»ei, aXX* ayavaxreu<r»v, ot» oSbwrou aJixcto^* 
>|^ ^lAoTijxoi /*f» cio-i, jM»XXo» ^i fftXofixoi* v2c7fg^;^ilc 

afji^ii robvrct jMo^XXey, n ^iXo^^jutarei* ^iXo^^juiaroi 
Ji, ^Xira, 2^' TO fAiiwa iyieiai irtinif»c^* Swrsf ro 
'lliTTaxou l^st dirif^tyfAM ftc AjMf»a^ao»« 'j^ouxoi*. 4 
xoiOfiCy ^XX* tvi^etif j^^ TO fMjVM Tfdfco^DXfvou iroA- 
XaV ^'Ofng/aCt J^ ii/iriroiy S^ TO fji^iru noXXoi c^n- 
voiTtio^flu. j^ fVfXTiJff* ttoxTf^ yo^ 01 oly»ixiV9if eur« 

TO /xi]ir« ?roXX» ^OTTCTU^ffXfyeu* 9^ ^wo'i ri irXftfct 
iXnitr i /aU yci( IXvlc, ? fAl?Jiorri( Ip** ij Ji f(i^j»iiy 
? w»q^iyj>fj9fju. TOM? ^i ffiOKy TO /uiiy (UbeXXoVy iroXv* 
TO ^ ira^cXuXud'of, I^^X^* *Ty y> w^urvi ifAifaby f^^/t* 
»«o^ou fAEV 8^ oievreUf fXir/^siv ^e ^ai^roi. 1^ cu£^a- 
ir»T9iTo/ fiff"! 2|gp TO fifniAivoy cxW^ouo-i ya^ ff,ii^. 
7^ dytfiiirtgfi^ ^DfMiini yccf >^ xuVXTiJ'cf. wy, ro 
a4^\ fA)] fo^fi&cu* TO ^y ^otfpSu itoiei* oi)T£ ya^ of- 
yC^/4^Q^ cbVa^ f o|3a;t0u* to, rt iXirt^nif ccyaS'oy ti, 
S^»^}xXiop if/, x^ eu^vvTfiXoi* ^ i ydf vu xaXai trsget 
MZSoXotfA^avoviFiyf ccXXol irtwcuStvyrou ^\sao r yifj.B fAW09m 
9^ HAtyaXovJ'up^or ouri yif \kso^ r ^iov ovttu tstaitH' 
vmrou, aXXa rZv ''iyayKoiuy dva^i fiVr x| to ct^ivy 
auTok fAtyoi^taVf fAtyotM^y(i»' touto J\ iJcAtiJ^. 
9^ ffiihhvy oug}i¥rof4 largdrrup ^rd xaXd, im cviAftgoyrtty* 


ARISTOTELES. 267 

'ry yif dOh Cfitr^ f^ihXppf u t^ Xoyi<F fAtf' in ^*y o /iJfi 
X^fiAtfi, 1^ ^iXfTM4gjpi /uatXAev r(ȴ ochXm ijAixi^v, 2^^ 

fAniiy^ £s't fA^il THf . fiAiif. 9^ axc^vrgt iSh^ to (accXXow 
1^ ff^finq^it a[ji^(roL¥Min '^-ft^A ro X»Xi#»«(o»* xayr« 
yof ayojp vfdrra^r ftXutr^ rt y»f c^yoty^ ^ f^ivoSjinp 
ayat», 'b ^^^ iravra e/Aouitc* oa >^ ftJiyou volifrgk 

x«iMufyia»* 1^ IXifiTixefy 2J^ ri wdirrmi XJt^^^^^ 'b 
|3fXTi«u( v9ii9Xaji(|3»Mi»* T^ yof auT«» aHoml^ ^voit 
irffX«K farg^vciy* »r' ivdj^iCt wci^uv v2P9X«p|3«»ouri|r 
auTouc* ~ 9^ f iXeyiXwrff* ^10 X| iirfolirtXoi* ''n y^ 
fUT^aircXr^ vfirfluJffU^H v|3^K fp* to ^U o7» r»ir 

K E <^. iy. 

'OI A iTffO'lSuTfg^i 9^ iratfiixj(*ax6ri(, ^iJov Ix t»» 
iy»¥riu¥ rovroif r» vXh^x rp^ovriv %^n* J^ y»( ri 
mXXa irn |3f|3i»xi»a(iy 1^ vXccb) l^nirftT^o^ 9^ V/moi^tii- 
xtfcuy 9^ T* irXstta fotZx» stitou r!a¥ irf^yf^drwff *outs 
tifg^tfimdoZ^rou aiSU* ^ mrrip n ayot¥ awanrotf « iSm 
7^ otovroUf 19'octri in iiiif* 7^ «/Afi0'|3iiT«yT&c, iF^^ibioLViit 
dfi TO icu^ Kf fiy/** ^ vdrrot Xiyaciy sr«o* irotywf 
J<y 9iih. t^ xaxoYi^ci^ M\}t* Xr^ yif xoKonSrtiot, to 

T./ i68 Excs&PTA £X Philosophise 

T#/ tUi 2f^ tW iinflm9' Swifu H^ A* ifMrn^in. 

9^ aviAfu^lgpi* ]» y»( Ti ray dyynoum n wlm* olfAct 
Ji m) 2j^^ tW ifAW9if!eiv lirao-iv, «; ;i^«Ai«'eir to s^mVoi^ 
6mif Hf f^9¥ ti )!9ff|3aiAm* ^ J^aAoi, j^ n-aarra ir^ 

ri yif^c Tw ^Xif* 1^ yif i ^^P©*, x»T«\|/ugiV tic 

V^^^^ ^^^* * ♦;t*^' *^ *AAii. |i**XAm 5 Jaiy 2J^^ TO ^i- 

^« ^-i tt VJi-Vik * ^Vv^\ 1^ ju«uj(rJ>rot fjL»XXoy 5 
jv*^—*^Vf ■ 3^^ l-*^ »^^ !•» ftf^'C^> iy.cim^ T JCfliAow 
W ^ ^wf^H^\ iX*>«|Jfiri T /oxAy. x) furiXwiftg, 

f\'^\s "W^^ ^|5jm»#i y«r Ta ToAA(X Kh' to x^&^ 

^ <V ^'^ "tfatS" imXlxv' 9^ ^iiri tj ^i,«^j, fJLaXXow, n 
^ »\%>A* T yotf p/ou, TO fA'i¥ Aoiirok, ixiyo¥' ri Jf 
^Hkf«A«Av5o( w-oAu* ir* JJ, i [Mv fAirJc, t jiaiAAwt©'' 
j A /iMi(/A«, twit wa^ix^f4,tKay. oTTig oUrioy >c, rig aVo- 
Xi^iai awTOMp. ^%TAoU(ri yaf Ta '^o/4(/a Aiyomr 
dvaf^lAimtrxi^oi yig HoyrtM. ^ d 5v[j,o], o^nq jj^ , c ARISrOTELES. 169 

xocrci rat ^ivfjAfz^, d^i xari ro xifi^' 3io ^ irtt'" 

XoyitTfjkiyy a XATOt, to v^d*^* i fAit ya^ Xoyitrji^oif r 

HfifAxra diixoMCiV eii xaxov^yiay, eJx mV u|3^iy. IXffi- 
Tixei 0f 9^ 01 yt^yrif etir^v, a7Sb<, ov X^fg rotvro tok 
ii<0iCV ol [Atf yiff Sjgf" p^Xah^f(airia¥* ol ii^ ih* d&i" 
9ftay, *7tcit¥ra yotf otoyrcu iyyo( s^you auroK va^ 
•!7Hy* TUTO c ry fAiHTixs* o-JCf, odv^rij^oi bci, t^ oux 
lUT^aTTfAoi, oJJs ^iTioyiXoioi' iyotynoy yuf ro o^^i- 
Koy TO) ^lAoy/Awrr rwy ^ev ovy yi»y x) twv TPfa'j3u« 

rffUy 70L ndfl TOiAUTOt* K E <>. liT. 

01 ^fi ixfi^iCftyn^j f»ytfoy ou (Airaj^v roirm rl 
td^ iCoyrcUf ixotTiguy dfou^Zyrtg rluS \lsr(fi^9>^tw* 

7^ OUT£ ff^o}f» d^«ppOUkTf(* ^d'^aCumC yOtg TO TOftOUTO»* 

ourc A»av fo^ov/J^oif xaXug it ir^og ufA^u iy(oyri(» 
oUrt nuiTi 7r»ffuoyr£(, euT£ viffiy dirtfouyrif^ dXXct 
xard ro aAnd'U ycglyovrsi fAaTS^oy' i^ ouri wfo^ ro xa- 
Xok ^uvT€( jtAOkojr, ouTf ir^0( TO ffVfA^i^y^ dXXa irfi^ 
obfjLfoi. 7^ ovri TTgoi faiif ovrt vgo; dvtariay^ d?OiCL 
n(oi ro a^fxorroVy ofAoiuii ii Xf irfof ^VfAoy^ x^ v^of (Sti^ 
^vf^lay. x) o-ttfg^vig y^ dyigton ^ dyifHoi yL$ (r«- lyo ExcEHPTA £Z Fhilo$ophis» 

•^« fi\y tiif^nrm m nirm ^ to yiif«( t««» J^x/jjMwr, 
TftuT» of/tAftf 2<p(OU0'i». eora Jf v2arff(3aXXou#ft»y % fX- 
Affvovri, rouT«» ri (Airf^oit 9^ to iffUrrit* ax^uyi* 
^01 If, TO f*i» #»](««, '(im rwf T^iaxoyrot froity /mj^i 
rm TfWf ^ T^iOMorra* « A 4^X^' '4i&^ t« m( Uu 

Wt¥t^K09rCt. Vtft (MM m¥ »fOTf|TOf 1^ yil^ >|^ ^MIAlky %mm 

K E «. m'. 

To rif tvyifuf i^cg v$*ou 

nEPI If T«y &7v^ Tu;^iiC yiytofAtinn ayadwy, *li' 
?(ra otirSy x^ rol tidfi iroTot currct cu/A|3a4»ii Tor^ ec»- 
l^fwroK, XiyufAtif f^f^^c* iv'ffJMC f*\y oZit i^ig In, to 
fiXor^fAOTSgop Syeu i xcxInjEAfvoir air^it* wiili^ yi Sreiw var- 
dp^fi T», trfii TtfTO C60ftvti9 «tf6a<ri»* 'n If tvyiifuay iilk" 
lAorni ng irg^yo»»v lr». x^ xarocffownrmoy x^ tSp o/miwo 
TOK TTfoyiyoK tok o(Vtw»* ^Iioti irop^ tauth /mAAoo j| 
iyyuf yiyvijuSf/u», IvrifAongx Hifou x^ ^fU«Xa^o»fuIa; 1ft 
Ify fu«y(uf( jMfv, xasT« tdi^ t yii^sc 0^fTii». «y(tf«cot If, xoc 
T» TO /(&n ij^ifot&cu ix Ti)( ^vo'fMC o^ff Jc tSiTom^Xv 
ov cvfA^MH Tor^ f J'ji(;f0'»v, «AX* fio'iv o« iroXAot cyVf- 
xSg* f9gi yclg rig Inv fi' tomp ymffip ayfpi^f Smnf 
tp ro7g xari rig X"^!^^ yiyyofAivo^g* 9^ Imotc «» 
7 dyot^ov to yiy&*f iyyhourw t^ ri¥&» ;^efou atljfcc 
4B&tto/« Xf&VHTOK ^ ir«Aiv aymiliftwk¥. ^ifmrm it, 
ri fAE» f J^udi yiffi Wc /AapiXfittfA n^n* oTov, *o« ftV* 

AXxiPiftla^ ARISTOTELES. 171 fMiy^ Xy Ilff iXAfOU^ 9^ 2«Xf ATOUf* 

K £ O, 4r^ 

r ■ > 

TXl* Jf TrXovro) « twirou ^5ii, I^toaSc Inv !^My 

raya^ot, outm tidxstyrtu* i yc^f irAour^, o7o» ti/mi 
TK trt TTic ^^lac Tuy aXActfv. J<o feuvtrou irdrra Sh» 
Svou AvroZ" 9^ rpifz^if '3^ O'aAtfKWi'fC* r^u^g^i |Mf»y 

caXdxmu ii 9^ ^troXo^Koiy 2^' to wdwra^ sStt^ivcu %Jg^ 
rppetv irtfii ri IfdiAtifOV x^ ^oivfAa^i/zS/uou \hff* aurily*— — 
Ttf TO Oifo7ou ^nAouv Tou(» xKXovf a 1^ auToi* a/i4a df 1^ 

fflXOTWC TOUTO W^OUOT TFOWOi yxf A^'ilf 01 ififjSfrtK 

Twv cp^o»TCi;». od'fv Xy TO Xi/AtfVft^ou fit^mrou vtfi rSn 
€ofuv ^ vXova-Kay tr^oi tIuu yvvouxot tou li^wi^j sg^- 
j(Ai»{u; Worthy ypi&cu x^^TToy, irAouo'ioVy ^ O'of or, IIA«- 
ci^y siirftv, roif yot^ <rofov^ ifoi,9 iwi toui T«f» irXov* 
vi(ay ^v^ou^j fffi^ S^rj/jBoyTaf.—- 1^ ' to oU&ou cH^iWf 
Hueu af^ety* cp^^v yftf oioyrcuy cat lytxty a^iop «^p^<i»« 
9^ ^tt( £v xifotXaiuf avonTov tiiaifAoyQ* n^oug o srAsroc 
en. !^^efff ^ TOK KWp xtxTHjCA^voit, 1^ roFc voeXoM, tik 
n^n, rut xTTCtyret fAoeXXov x; ^auAoTf^os toe xoixa iX/^^ ^^*C 
ȣ07rA8T8;. wWf^ ;$ diTXittvrlx irAsTH ir< to hovAbtw 

Sye», a7^ Excerpt A ex Philosophis. 

' ^^^"^ ' ■■■■■ * x/a» 7^ f/koijfjHM* K E *. 1^. 

M^a sriv )f<7f)* r» /Msy yoc^, ra aura f;^« n dw^fMi 

mvi(taKfi^i csVi T(3t ^9*11 oi ivtfdfAtmif rSy xX^vo^wv, 
'2ij|gf^ TO i^!s&ou Igyw^ Q9» l^oMtrtx aJtomp irf»rrn¥ 
!hj^ rluj iv¥OtfM,i¥, x) coTovimfixdrf^i^ 2f(f to . i» 2ih- 
pcAcvft AV0U, dyotyxa^ifAnoi rxoirair t» irf^i t(u/ ^u* 

VafAlP, ^7^ (TfjIAVOTf^Oi 91 pOB^UTf^Oi* tTOI^ yttA ^ IfAfOt" 

Hfffouc TO d^itafAa* fio /uur^ia^ouo-iv' &i ^i n cP(/bi- 
yoTiify ^jMftAaxD 9^ iv<^[A»y Pa^Jrn;. 9^ lav di^xZa-iv^ 
i ^ fAixfaitxTiTou dtriVf dl^i fAiyothdhxoi. ^n ^ tvrvyf/a 
ra, fAogia f^a ru¥ dfmfJi'iycap ri r^^^» dg yi^ ravra 
C'vprdifovo'iy ou jMtyirou ioxoo^iy Syou fJruj^iM. j^ 
in di iVTixvlayy k^ roL "^ x»tx to cu/xot aya^i^ 
wapot^cnivd^et n ivrvy(loi wXtoysxriiy' \isFSffifOLmrtfot 
Ia\v oZv 9^ d\oyiririfoi 2^ rlyj ivrv^iap dffiy, ^h 
J* AxoAeud'H |3cAT<rov rfd"^ rif 6vrvy(i» ort ^iXod'fo/ 
AO'i, 7^ rp^ouci TT^e^ to d'Aioy irtag, iriftiovrif 2j^^ t« 
yiyyifAtva dyotdd &iv T9]( t>'^9i;« irf^i fxh ovy rSy 
xay iXtxiay 7^ rvy(luj iduy^ d^rou* r» yocg iy^yriat riv 
d^fi^iy^y ix rSy iyayrluy fuyt^Oi ifiy* 9iov, wiynrog 7tf 
drv^g i^^f 7^ diMydm* 

K E «« ARIS'tOTEfitES, 473 1 K E $. x'4 

* * * vafottftyfAoirw fi Sfn Ho Ifif* h (aU 
y»f In irafotiHyfAotr^^ Si^, ri XiyetP irfdyfAOt" 
rob ir^yi*^nfjSf!ot. ?i^ ti^ 't« a/irly iroh^. roironf 
Jl, iy iAi9, fr»f»^o\n\ h Jl, Xiyot, oToir 01 Alvwrftof^ 
Ttj AtfivKpt. lifi /f, ri fAt¥ irafotiftyiAd roTop ft rfj 

0ScUf 9^ (An iff , Atyvirrov y(H^i<r»&9A* ^ yig 9rg^- 
Tfg^i» Aafw^*, oi iFfprt^y A/jSn, Trjip Atyvirrov Aoi- 
j3mi^* AftjSwv Jiy '^i€|3d, ^ vdXiu, Sig^nf oJ frgirioaif. 

fa^oXft itf ri 2wj£f«Ti)c«'* cTot, « tic A/yo», on ^ou 
Jft ToOc xX))^rouc ^(X^tv* ofAOiov ya^, woTrf^ ef rtc 
Touc aOXurac xAng^niy j(ad 01 ay ivvuvrou iytavlCf&aUy 
dXX* 01 iv Aap^wffiy ^ft rm TrXoirngtav oy rivx in xu- 
^tovoiy xXftfUfTfiiyj 00^ iiov rov XcL^oyjcty uXXi [Afi ro¥ 
'(fkifd/jS^oy, Xiy^ ^1, oT^ l,rii(riy^o^v ttjoc ^aA«- 
fiv, }^ Ai(r«7r©u vhiT^^ tou ttiiAayuyov, XTt»o'»;^of©« 
usy yof^, IAo|u.£vci}» rfaTf)<yov oiVToa^aro^x ruy I^s^ouuv 
^oixapiv, 9^ fji.i?i\oyrcau fvXatnlw iiSiy&u rov fTdi^otr^^ 
rih^CL 2^Af;^&ftf, Z'irty A'irQiq xiyoif, ug Tttw®^ xa- 
T«;^« Aff/MrWkflt (Aoy^* £A9"ovt^ J' IXafou, 9^ 2i^^3'«* 
pgyr^ rluj vofxlw , pouAcjCAfk^ rtjMw^iia'aScu rev iXufoyf 
fipuroc roy ay^fiUTToy^ « Jut'ouro just airov xoXatrou rcy 
?Xa^oy' ^' J^uo-fy, Jay Xa(3j p^aAi^oy, 9^ aJrof a- 
yflt(3)5 stt' auToy, ip^wy axoyrtot. <ruypnAoAoy>fa'«yT(^ ^J, 

Mm 7^ u 


COLLECTANEA GRJECA. TOMI PRIORIS PARS ^UJRTjf. EXCERPTA BX CRITICIS. m 


mm J. •Ex ARISTOTELE. ^is omnium doaiorJ^ quit acuttor ? quis in ribus vel inveniendif, 
veljttdicandis, acrior Aeistotele/wY » Cicero de Oeatorx. ■ ■♦^ E K TOT A P I S T O T E A O T S 

n £ p I 

nOIHTrK HS. 

[ JuxTA Edit. Frid. Volg. Reizii* "Litsxx, 1786. in 8vo.] 

■ 

rr £ P I ^roiHTixiiic auT^( ti 1^ rm ^iip aurtif y iv nifa 

H fAiXXoi KocXii f|^£»v t} 9roni(ri$* fri it tx 7ro(r»v 1^ 

aJrij; if^ fAsS'oJov, XiyoofAtv^ ig^dfAtPOi xari fvffiv 
wfuTOv 'ijiv roi¥ vfurm. EiFOjrona ii 9^ yf rn? roa* 
yuiix; Trointng, in Js xtaiAuiiot ^x^ 1! i^wfafA^ofrohnrixiy 
f^ T^s auAnTfxS; Tl ^AciVy} 9^ Xi3'd(^irixiiify ^viwcu Tuy- « 
278 J^XCERPTA EX CrITICIS. rou jMsv ff-oiouvrou rtu/ /tAi/Ana-iy 'i» fv^fMf Xf X.oyta n^ af^ 
fxovtgt,' TOUTOfC i^f ^ X^f*^» '^ fAsfAtyiAmi^. olov^ df^ 

aureu rtw iivaft»iit* oiO¥j i rm iivflyyw. air^ A 

roTg X^yo»( v)/(XoKy A tome jmit^oic' t^ riroif i r§ /4iy- 
tUo'a /act' aAAiiAcuv, nd* Iv/ rm yhu p^wfAf^n tmv jm/- 
rguy rvy^dvovo'Ct f^i^i rou m. ''ovilv yig ȴ ij(oifi,n 

TOV( 2«XfftTIX0U( XoyoUC. OvU ATK 2^^ TflfAirOUV f| 

IXiysitaVf n Toly «AX»y rii^wv to<outci}|', croforra t(u/ 
fAlfAfiff^y, ttXIw e» avb^wroi yg ^(rvvdirr^yrt^ rS fAixm 
70 TTOiiiyy roif [Ay iXsyowomSf tou; ft Iwowoiovg oyoiJ^ot" 
^ovvtVy ov^ (if rovf KotTot fAlfAJi^iy voiyiriq^ dXXx xotv? 
xxri TO fAtr^y ir^wxyefivoyTig. x^ ydf ay losr^txpy 
9} fvcmoy Ti ii» ruy [Air fay IxfefUiTiVf ovru xaXSy et^ 
fi^OLiTiy* ojSiy i\ xoiviy ifiy *OiAi(fu 9^ EfAiriioxXetf 
irXlw TO fAiTfoy. ^»' roy fMy iroinrlw flxeuoy xaXSy* 
roy Sty (pvfrioXiyoy [AxXXoy 1} iroimlw* iiAolug ii x»y h 
fiq OLvayrn rx (Mtfx fnyvvcoyy Troiorro rluj fAlfAnffiy, x«- 
^clwBf Xou^vjEAWv ivotno'iy Klvrxv^Vy (aiktIw fx^u* 

ilav ARISrOTELES. , 279 irpov'xyoPiMrlev. ns^^ fjkh oZy roirm iiugi&di rtSr 09 
rip Tfoiroj^* iitri ii ri^fc ou ir(X(ri ^^ytcu tok a- 
ffiixipoii* Xiyu f), oipy, }vd[Juo n^ [AtXet x) /ast^ oj, MORTf^ ^ 

ffOLydildf 9^ 11 xuiA»ii». 2^fiQpv<n Js, on cu fAEV 
«[/ui« vSi^iVf ou il xari f^ifi^^ %otir»q fMU oZv Aj" 
ym . ri^ l^gfo^ii ruv Ti^rnVf f» eu( Tr^ioZyrou iljtu 

»ayxii !i riruSf ft nx»iou3if rl favXH^ Stou* (ri yif f,dn 
^$Soif in TouToic ixoKu^H fuiyoi^* xaxiot yif i^ d^ixn 
ra ndfi th^fi^v<ri vdyrti'^ tiroi ptXriovag n xotd'' lifAif, 
i Xft^yoiff Yi 9^ TOiVTs; ^ccydyxn fJiifAH&eu. ucana ol 
y^afaCy IIoAuyvwr^ ^ x^hrraf, Hctvauy St yjipfM^^ 
AtovuV»^ Si ofAoiovi etxat^t. iviXoy ii^ on x^ rZy Afp^* 
d»0'a;v Ik^Vi fAijCAtio-fuv E^» TAvTCtf r»( UsJQfogol^' 9^ 
firou fTf^« TO) ETf^A [AifA'^a-a^d^ rovroy roy r^QTroy. x) 

riq ccyofAoUrnruit x) "^life touc Aeyowj /s x^ rttw^ 4^*" 
XofAiT^lotV ohoy^ 0/Afig^( jEAsi/ jSfATi^;, KAfo^oiy J'e ojbio/- 
•uf, HyyifAuy ii i tol^ troc^fxiilccg TroijjVac vftar^, ^ 
N*xoj^afnj 7\w AnMdioi, X^SiP^^' ^l^oi(a( il x) tsfe^ 
TOu; Mv^oifA^ov; 7^ rii yifji^a;, 'ui n/^ca;, 9^ KixXuTra^ 
Ti/AoS'f^ ?^ ^tAo^ik©^, fjufjLiifTouTe ay, ^iy tiJ ajr^ ^i 
TK ^^fop»f 9^ fi T^ccyui^ix TT^of rtw xufAt^iloiv iiis'n^ 
X£V. t? /tAiJ' yaf JC^g^^^j ** ^^ jS^At/ouc jM-i/XfteJoU |3»AlT0U 

3. 'Et* J't T«TWV TflTn 2^^0fa, TO, CdJ \xOC^Ok TOli- 

T£i;v fkii^YifTouTQ uy TK« ^ 7^^ ^y Torif avrori; 9^ to^ auV a80 £^XG£RFTA £X C R I T I C I S. rmjAiiAH&cu JTir, ore (aIp aVatyy/AAoyr*, in f irifn 

9^ fAiv peTa|3«XXo»T«* D irarroi tt( irg»rrovra( i^. iytg^ 
^ouyroif Touf /iAi|tAou|tAfyovr« <» r^tfl^i J'^ ravreuc thJgfO'^ 

Xf Ot^ Hf Wf. aiffy ri9 fAilf «UT0( a» fin jMIJIAIITIK 0/(ft]f^. 

Zo^oxAdc* fAi/iAOUkriu yoif ajx^ cnrou/fluouc* r^ Jc A^- 
fvfdyii, wftirr^vrt^ yif [Ai/Aouyiou 9^ tfSvrn SfAftt* 
SS*!* 9^ ifotfAOtrety KOtXii&on rivfc aura fd^c^y^. on /ci* 
^' povyroci J|f«vrif. /to 9^ fti>ri9roioui>T0u t?( ti r^OLytaiioLi 
9^ rii; x^fk^iioL^ ci Aea(»#«(* t?c /miv xvfAiftfoti *0i Mf- 
yagH^f oi TC fvroivS'Ay cJ^ t^h"" rtTf ir«f^ mvtok ^n/tAt* 
, x^ariac ^iX^o/Miyn;, >^ 01 fx 2»xcA/»{* iKH^iP ya( h 

M«yw»T©»' rni A r^»y(ioil»9 *«io* t«m sv IlfAoirof- 
Hfo'O)* voii/^S^oi rot ovi/ULOktM dii^Hov, ourot fAiv yif xJ/iAOif 
Tft( /8&otxi^a( xaAifk (fairly* Adlujcuoi St fifAOvg' tk 

xdi^ag ir?ioivif9 »rt/Aa^ojEA»8C ix rx Arc»(* j^ to toiav 
avroi fAiy i^oiv, AS'tu^ous^ Jf ^^ ATTfiy v^trotyogt^HV. iri- 
01 ^ xi> rwy 2jgf9o(Ci!i> x^ vocrou 9^ rim *? f^ifji^YiCiugf ci« 

4, 'Eoixoto'i Jfi yfjvina'ou /uS/j oXuC rtu/ irotfirixtu/ 
€urlou iio riyi^^ 7^ aurou ^Mtrixou' ,ro, rt ydf yki" 
jxB^oUy (TVfxfvroy ro7g dy^guvo^g Ik Trouitoy fr»' (m; rar^ 
th^Q^ip^viTi rm £tAX&}p ^^-^V^ or» jM»fAi}TixbiraTO» Ifi* 
9^ T^f jtAad'no'MC 'jroiSrou 2^' (A^fAYiiTtoig rac ir^wra;') ^9(^ 
TO %ouf«v TOK fAifAyjiJi,oc<ri Trayrai* (T'nfASioy is Tourou 
TO ^vfJk^cuyov SSh^ rJy c^<yw». a 7^^^ avroc P^uttd^mc 
Ofw/xfy, TOUT»p TaV etniyag r»g fAoix^fd iix^iP^/ASvaf ARJSTOTELES. 281 

^ougp/U^ d'cfii}£^upTC(* »fev d^Dfiluv Tf fAoffcif rZv «rft- 

8 |Ubc»o|i TO?; ^iAo(ro^2K viftfoy, »Woi k^ r9Tg aAAoi; 

irovTO you^viTi role Sixivoii ifwvTic, on (rvfA^ouyn 3"£«- 
g^uinra; fAxif^oty^y j^ avAAo)/i^fdou, Tt' ixarov* o7o»y 
OT* ouT^ fxwv©'. iff£i sa» (An *ru^fi 7rg^ftf^(xxw^y 8;^i 
S^^ fAifATUfMoc TTciriiret rtw n^oulu;, (xAAoe j^ jIuj dmo- 
yaTl»Vy n thjj XJS^^^^9 ^ "^ roiocvrluj rivoi aAAtui 

pu9)*«k in, ^av«f«f') ^^H ^(X*^^ ^* TTifvyioTEg TT^ig avr» 
|bi«Air^, xfltTot [Aix^hf TT^tiyoyng iymnfrav rtiu wo/- 
D(riv ^ ix Tccy xvro^sha<Tix»ru¥, i^iOffdar^n Si ^ Karot 
rot oixfr^ mS^u n -TTOifKri?. o» fAtp y»f (Fgfjkviri^i r»g 
xaA«c fjMi/Acu»to ^(o!,^fig, Xj rof,g rwv roiovmy qI 
it ivrfXifE^iy rxg rwp ^auAwk, ir^uroy ^iyovg wo*- 
v»Tf;, wazrcf srig^i ujmpvc m^ lyy.u>iMi», - rSv (mv i» tt^o 
'OjtAflg^u ouiitkof c^o/*^ ft^ft*' ToiouToy TTQiviMx, ttxog ii 
Mou iroXXovg* 'ion i\ OfAVi^u df^xjuiS^oig ifty* oT^y^ 
ixeiffs i Ma^ysimgy X; toc Tiiotura. ik o(( j^ to am- 
fAOTToy lafM^eioy riXds fAtr^^v, Sio x^ lotfA^etov xocXtT' 
Tflu >«>, oTi cy Tw juiTfw TouTw Jot/Apt^ov aAAiiA«f. 9c) 
lyfvoyro Tioy TraAouwCy 0( jUEk n^vixiayy oi ii lolfA^toy 
vokfiTou . (jo(W(^ ii Xy roc CxfoD^eiia fAxXifx Trotfirrig 
^OfAfiff^ riy" ([Aoy(^ yaf, »;^ ot» «u, a>5i^' on >^ jui/xwVftC 
iookfA»Tixoig fTTo/iKTsy*) KTO) x^ T« T xufA(aS{otg (^ifAOtrot . 
iF^tar^g ylsriih^tv^ i ^oyoy^ aAA« to ycAoTcy SpotfAocro" 
ironi(Fag, o yaj MafyfjTijf uyaXoyoy £p^«, i'ozrff 
lAta; >^ O^uojftit TT^og rag r^ay^ailag^ outm t^ out®' 

N n TTfo? a82 EXCERPTA EX CrITICIS. 

- — — -- 'I - 

Kf xoifji^uiikatj 91 If^ ixotrifiAv ilw iroinriv SffAuyn^ x»r» 

voioi iyaoyn' ol ii avri rvv inuVf' tfimyufiiaia'KaXoif 
!i^' TO fAft^a 9^ hxifAirgfoi ra ^fi[A»ra Svou raZra 
fXciMav. TO |Jk^y s¥ Mntrxoirfiv, h afx t^st noti « xfa* 
yuSioi roTi stisinv lno^yi^^ u i, »vto n xad' oeuto x^(- 
yofAi¥Oiff 1^ irgoc 'ta dsaT^ft, aAM^ Xiy^. ^ytvojuSffft 
iv iir »(X/^( aCro^iiioifiXfi 9^ aurfi r^ d KUfAuHotf 
i fAW "iTTD tm» ij^afy^oyrw top iiS^v^xfj^oyy vi Si li^iv 
ruv Tci f»\Xixx^ a tri Uf m iy TroXXptT^ rZy wiXtm 
S^jtAcifH y9[Ai^i/i4Sf/j»f Kotri [Aixfou 71*1)^19^11, * TT^oiyoyruy^ 
offoy. iyiygro ^ayt^oif »vrng, 9^ voXXaf fAfTJt|3oAac p£- 
ra^aXifra i T^otyuJiA c?ra(u<raTo, ettu t^e rltv lavrti^ 

fUO'tV. )^ TO Tf TCdir \SZ99X^ITWV TrAff^OC C^ »0C M( 
duo TTPUrOi Al^UAOC YiyftyCy X^ T« T J^O^B uXocTTWirif X^ 

i xiyoy ir^uiraywyifluj irotfarKEvacr rgui i\ t^ o-xti- 
voy^otfiuVf 2o^oxA?(. tri it re fAtyt^os fx /Mix^euk /(au- 
d'WP 9^ Ac^fwc 'ycXoi^oif, 2jg^^ to ex o-oiTUf ixx jUbfTajSaAfry, 

Ov}/C aTTfO'fjbbVCod'Tl* TO, T» /(AETgpk EX TtTfafAiT^V lotfA" 

I P£rov I'yfk/Io. TO jMi» ya^ tt^cStop rtrfafAirPco lp^P^»7oy 

2^' TO (TATV^IxIu; 9C; Ofp^nrtXcJll^aV S¥OU t\uJ TTOinfTiy. 

A£^£»; Jf yfJOfjiS^ni^ airri i fv<rii ro olxiToy fAtr^y £Uf«. 
fiAXiS'ot yoi( Xixluoy ruv fAirfiov ro lacfA^uSy ifi, <rvi- 
fAtToy ii rim* irXus"* yocf loifA^iTot XiyofAsy iy ti? 2^- 
Afx7u) rvi vfos^ 0(AA>}Ax(* i^i^d^x i\ oXhydxii^ 9^ £x- 
^ouyaili^ tSc A£x7»x^c ocgfAOvlotg, ?Tt Jf iir^coHm TrAif^i), 

9^ T» 0()iKa cJc ViOL^»^ OS XOO'/UbVlOril^OU A£y£TOU. TTf^i /ui^^ 

xy rirm roffavra iffo ifMy elffijuS/jct. ttoAu y»g iy Hctii 
i^yQV Hn hi^iiyeu xad** £x«roy* 

5- "HJi ARISTOTELES. ' 283 

AoTfftuv ^y « jMiVTOi xarot iroso'asv xAXiav* aAAa r 
^%i^* 8 cp TO )^<Xoroy jMo^iov. TO y> ysAorov, ffti' ayt.o[o» 
rri^i ri x) ou^o; atrw^ui^oy, X; v ^^oc^riKoy' aovy ii^ig 
TO yfXoroy ir^oiTUiroVf ou^^ov t» 9^ tuffotfAfAt^ov »H\f 

iyivoyrOf i XtXiidafriV in is xw/MuJioe, 2j|g^ ro fAvt axrov- 

oij/f 7o1f ftfp^uv f JuxeVy a^X* IdfAoyrAi ncav. ii^vi J{ 
^fAOtrd riyx 4(UTf]( f^^O'ilfy oAiyoi yu)^ 01 avrvic xoin- 

TAi |MV1|jtAOI>£UO»r0U* TK ^€ TT^OO'U'frOt CLKiSuiiiVi j} TTg^- 

Aoyir^y ?j irAifd'ii \£&J9xfiTcov, 9^ off» roioivra, ifyvotirou. 
Tov Ji fAiS^df ^TTonTvf Efrt^otffAog X; ^S^fAiq ?f^av. to 
^^ Sv (^ citf^ii^ EX SiX£Ai«( nXS'e. Twp ie A^v|llfna'^f 
Kfiitii V^UTo; ^f^ci/y OLfi/Lf^ag tyic latjMJSixff; tVfAf, 
xftd'oAs vonTv Xiyng m /(Audxc. ^)) /^ iy iTrovonot, 
T^ rgotytpil»f f^^Xi^ f^^^^ (^^^(^9 yut/ynxric »i^ou affHicuay 
iixoAx3'7i(r£. TO) J£ TO fAiXfoy iwXiy f^^i^, 9^ ottroiyytXioty 
aycUy TOtvTY); oia^e^n. £Ti 0$ rco jiatixh f) /xJ^v ^ on |m«- 
A»r0( iragaTou ysSfO /mot^v ntfioiw ViXm styou^ n [Aixgov i^otX* 
AotTTfiy* // ii STTOTTOwa, aojtrof tw Xf iw* Xj TaT« iiot^Uu, 
Xy T0» to tt^wtov o|[aoiw( Ik TftK T^ayojJiou; thto IvotHV^ 9^ 
fk T0i( C7r£(rt. jmf^ii ds Cf » Ta |M£V Tftura, Ta d£ tdia t t^ «- 
ytaHoig, SiQiri^ on; tti^i r^ayailai otii aacrsto^otg x) 
fobvXy\(y OiSi Ttj TTt^i irruy* a fA^y yif STroTrotfft ^X^> 
vssroifp^H T)7 Tfaya}Jio&* ^ is A\Jrfi, oC iroLyrx iy rvi iiroTtoitx, [Addiioify vfE£^y Ef8/Acv* irff » j£ rfxy(fSi»g XiycafAty^ ^^7X9" 
?i»^oyrsg »irng ex ruy ftpifjttivm riy ytyiiAtyoy ogoy *? i<rlui. 284 EXCERPTA EX CrITICIS. iffiac* * ifiy Sv rfxyt^t'ot fj^lfAficr^^ frftij^tuq aarovituaf 
ytXia^' ^i* fiXfou 7^ ^o^od vtfouvovca t{«u^ tuv rer- 

TfC irotovirTou t{u> fjklfAnc^tyf ^^utov jiAfi> E^ dydyxtt^ 
ay An Ti fAOfioy r^ayiciiot^ i *? pvj/fcuc xctr/*^* J[itt 

/Mno'iv. Xiyta il Ac^iv juU oeJtIu;' rluu tc^v f^if^X 
(ru»d'£(riv* fAiXoiroitoty ily tIuS ivyoL^iv p»yt^%v ^^PC^ 
9ra0-tv. CTfi Js vgd^tdf In lAtfAntniy irpdrrifou Si 
\sao riyuv 7rfaTTo>TWP, ovg dyxykft iroiovif riyat Syou 
nara rs to vi^^ xj rlw iiavoiay (2j^0 ydp toi/tmv 
Xf rdi 'f^dj^ft^ Hvou fxfAtv void^ Tt»ft(*) irtpVKiy ouna 
Svo ru¥ vfdj^iOiy ayou, ihxyokou h^ 9;d'0^. X; xara raivTOt 
Hf Tuyp^avouo-i 9£y >^jrTuyp^(*voJU<ri Trayrn, ifi Ji Ttjj 
jbbsv ir^aj^sui juuS*®^ jtAi/Afictc' (Aiy« yaj jwySok toutoj», 
tIu/ (TUkS'KriP TWk Trffity/AfltTWV) ra Js ijSn, xa3"' i 
TTOiouc Ttkoe; »j>ou fccfAty Tovg Tr^drroyTx^* iidyoioty S\f 
fy Qtraii Xiyovrsg "iTrviaxyuoviTi^ ri, vi x^ ^i^npouvoyrcu 
yy(ifjt,tw, ocydyKUt evv Tracruc r^otycoSla^ fAifri hvou tj, 
XQ(<J a TTOta TIC ffiy 9] T^ay{<;dta. ra\jra q {fiv, /mu- 
d'oc, j^ x^fi, 9^ A^X'^y '^ Sidy^ioty ^ 9v)/K, h) fAsXovoHot, 
oig fAiy y»^ fJkiiJLouyrcUy ivo fAi^n Wiy* ug Si fMifxovureu^ 

«/. <Vik\ - / \ \ "* . '* t^ 4/ 

£V* » Oi fAkfAOVyjCUy TPtX* 7^ TfOtfOb TOCVTA »diy, TOU* 

TOK jtAfV ouk oux oMyoi auTtty, a;; direTvy xty(^pUjurcu voTi 
etSicri* x) y«f ovf^iy Jj^fi ir»y, x) wJ"®^ x^ /lAu-Jt^y, 9^ ARISXOTELES. k^ £r»v u TiMv TTfOLyiAxruy <rura(rtc.^ u yotf tj «yw^i« /(Ai - 
jMiKrtV spy ovx dv^guimv^ aXAa ^gOB^sfiav, i^ |3icu^ 9^ 

tiVl ^ xara /saU ra i53'i| wo»«/ riviC nxri Si tbk 

lAiiAiicrmroUy vfdrrov&hy' 0cAA« T£t ^jd^D (rvfAfs/e^XufA^oi- 
ifoV€i 2^^ ra; zp-fA^m' ufs rot ir^iyfkOLroL ^ /bivOoc 
tiX^ Ttic r^xyccila^, to Js tiA^ jucyifOk airavtwv ij-Jj* 
^vcu juisv yaf fr^oij^svi ovk a9 yivoiro r^aytpSla* inxi 
i\ i^iy, yiyotT iy, cu y> tuv yitay ruy frXeifw^ And'Ac 
rfiaytailou aVi' k^ oXta^ iroinrat iroAAo/ roiuror 'cT«» 

« pf» ydi^ lio\hyy(at9i Ccy»3tif in^oy^d^oi' i it Zfu^»Jbj 
y^oifYi oviiy i'xjk ?^(^. in idu tk «?«^?^ -^ij pii(r«ff 
rS'txaV, »^ X«Hf<C ^ jt^yotxi iv «r«7roi>jyuJ^Aj, ou voinv^ 
iy Tijj Tj«y«J*«5 ifyoy* dxXot, woAu fMoiXhoy if xatoi- 

r^ (rvVaKrik ir^»y^0L7<ay, wfof (Tt xHTOif t« fAtyifoi oTf 
ij/u^^aywyfr T] Tf aywJia, t jeau-Jou jutff u iViv, omte /tcfeir/- 
Tfiou 9^ avafpwjiVftj. it» ^fifAeioyy or* >^ 01 iy^^povyng 
troiHyy irfoTt^y ivyayrcu tjj Al^f* ^ to?; ^3'f(rii' ax^i- 
j35y, tj T« ir^oLyiAXTOt (rup*r«^oW oioc >^ 0/ troZro^ irc»*jT4tl 

•^ Tfayw<?i'a^. SiVTi^y il rd fjdn, vat^ocrrXiiinoy ydo 
lf\ y^ iir\ 'f yfaf ixJif. « yaj ti; iyaXfit^etg roT^ xaA- 
AiVoif ^otfjEAaxoK p^ucfltu, sx oek ifioivi iv^^acynSf 3^ A£U- 

raurtw jMftAir^ rcov ir^iATiivrtay, r^noy Si r, i^cipoia. 

T»T# 286 EXCERPTA EX CrITICIS. 

rovrot' *oirtf iv\ rcip Xoywv *? TroXirixtii 7^ pnro^txii; cjf- 
yov iflv. ol fAfV yig oc^^xm iroXtxixcil; iirom^ Xiyov- 
rac* ol i% m, piiTOfiXWC* ^fn Si Sdo; /Atv to roisroy, 
S JilAor tIu;^ irg^ou^fcil 09ror« tic, W jr^mgurau^ i ftuyti, 
#ioirff mc sp^artriv yi9o( ihoi rm Aeyoik, sv of( fjkni oXut €$-»» 
Oy Ti ifooMUrm m fivyn i Myuv. iixyoi» Sif cv o»( "^Ittv- 
inKtiaiFi,' xi w( frivy n di hx sf^i^y v xosOoAs Ti ^E^fXt^OlT)' 
rirotftov tl^ 'twv /uisv Aoywir n Af^tc Asyw ii, (aaarif 
irOOTtpfO¥ ^jDTOU, Afi'^tv HPCU fluj" 2]^ Tn; oyofAOb€ictg 
Igfjklujtiav. 9^ fTTi Twv ifAjbLixftav X; It^ twv Aoy»v 
rpgfi tIu/ auxtu;' Juya/Atv. ^Ttt» Jt AoiTTcok to nsfATrroy t| 
/AfAoTToiifa, f^eyifov ttay uVuo'/iAATft^y. n ^i ov)/»(, ^^X^* 
ywyiKOV /M(Vy dri'/JHiroLrQy Si^ k^ Y)xtr0» 6»xfro» t?( Trotii- 
Tix?(. d' yaf rii rfocytaiiai SwoifAitf x) a»fu dym^ 
7^ \asoxfirutf ifiv. fTi it xu^iwr/^« t0&* tIu;* im^yob" 
v\9.y r(c» orpim n rov trxfuo^oiou rs^^n td; TWk Troifi- 

rivi in rlw iT\JS'»(nv civou ru¥ frfObyfji,oirci¥y iTrnin 
rovro 7Cf wgurov x^ fAey^foy t«c r^ayuHxi if/, xetrou 
^ v\fM9y rlw rgoiyuiioiy riXaai x) oAq; Tr^d^iuf mou 
jUijunifl-iP, 6;^hV»i5 t» fAtysd^. ir* ya^ oAoy 9^ pn^ty 
t^oy jtAjyc^®*. oAoM J/ «r*, to ip^ok <ig)(Jw x) pg o-oy 

f^ ficAAo fr» /uiCT sxfi»o d £Tfg^y Tri^ux^y #iyou t) 
ym&ou* TfAfurij Jf TOuyakTioy, auVo jsait' aAAo tti'- 
^uxiy ftkflu, u fi^ «>ayx»ij, ? cjf JShTOwoAu' |^ JJ tovto, 
£&AAo ou0(y. fAnroy ii^ k^ auro f<^ aAAo, k^ fjt.tr iXMo 
£Tfg^y. in (K^x Touf (ruy«ri!!T«ff «u ^v^ovi, /a^S"' •TroS'cy 

fTUj^iy ARISTOr ELES. 287 

9^ ^«o» 9^ . airav irfSyfAOt S (ruvlrnxfi^ tx TAVcdv, ov fAO»o» 
T«VT« nrotyfAivx iei i^**"* a^Aot i^ fAfyfd'oc vicr«f;^«> 
l^ii TO Tu;^o¥. TO yaf x«Xoy, U iAtyid§t i^ Ta£« «r/« 
iio ouTf vi^i^iii^v ay n '>fy^oiTo xaAov Cjiw* cvy- 
X/irau ya^ i 3'ctffii» lyyvq r avcuBmrH ^ivoi) yi»ofA»ii* 
»T£ 7rot(ji.fAiytd(f' i y»( ufAot j^ ^tu^x ymrcu^ dXK^ o«X*" 

rou TOK O'£«fS0'> TO li' Hj ro 9A0V fX TDC <7C»^(£e(* OlOlTy B 

fAV^iu¥ faituv Ml) ^woy. »f5 Jfi, xot^»7rtf '(in Ttt» ctafAA" 
^uv 7^ Ifki^ rSy ^(iay ^'X/*^ t^^^ j^iytiog^ tsto ^i fjcuvomroy 
«>ou* HT« 9C; m r(a¥ [Av^m sp^fiv /btfy /uuxof, tsto J^ fu- 
IAVfijuiyivro¥ Hvon, tou Ji jUb9|X0U( o^o^y ir^o; fAiV rtsf dyvvag 
7^ tIw ou&no'iVf qC THi'riyfVfii If/y. h yeif tiet cxaro» 
r^atytailoti d^ycayl^i&ou^ nfQ^ xXi^ifoii oiv 'nyuvt^o^re, 
uoottf vor otXXore Kj aTS^oTf ^ao'tv. o ii i^ar uvjIuj rlw 
^iciv r TT^dyfAarof og^C, dn fjitv i fAtil^Wf /(Acp^^i t 
fu^JflXoc HvoUy xotX^iiuy lf» xatra to fjiiytdof, u; il dwXii^ 
iio^UotyroL^ ^vSvf iv oVo) f^iyiS^u nard to dxoi r) to dvaf^ 
xouov c^fjtj? yJvofAiyup^ (rvfA^cuitet di ivrvy(Ja.v Ik Jup;- 

fn T» j{A£yi^»f, 

f^ (tfv euiuv ovdiv sfiv sp. outo) at k^ iroaj^Hi cvoc voA- 
Acu fiVik, fj ttv /Lc/a oCiifxioc ymrou TTfafif. J»* 3 
?ron>T£C EoUoctriy (K^OL^r%¥ttyj otrtu tuu woiUTwy ^Hpa- 
xAmJa, xy Sn(rni^»^ x) Ta TO*auTa woi^fAOtra irtvoin- 
uoarnf. omriM yd^^ lird S; Sir o Hf «xA«c, «>« x) tJ» 

aAAa 288 EXCERPTA EX CrITICIS. Ktrfv £fratvTa t^at tu/i^ ^Vi^n* otov irXnyvi'ou /uicv jn 

fjkS* , Zy oJJfv ^oirTfg^u 'yivojMsvou ayoLyxxI^y Yi¥ ^. nxoi 
darfg^y yi^i&ou* aXX* m/Ci /a/av Tr^a^tv o7ay Ac- 
yofAcv t(iju OJuoJr«i»v o'UkCfDO'fy* ifAQUu^ i\ j^ rlw 
IXiiSa, p^ ouK, KO^oiTrf^ fk reuq »XXau( fAifAnrixou^ ' 

fAifAfitrl^ if If fi**at Tt 5i»ou, X; tomJtjic cXii^, ^ ra 
/EASifii cvHfolyou Twv TTfayi^oirm ovru^f Srt /Mfr^rid'f- 

TO oXov. )d TTg^o-ov 9} fA« 9rfO(r«i^, fJdnoiV iroiH ivii%Xo¥j 

. 9. 9a»cfev 0S iK rvu Hfnfafj<iiiVy x^ qu s to Tce yi- 
hojuS^ot Xiyetyy touto 9fo»iitou rj^yoi' sric^ dxx* oTct ay 
yivoiTQj Xj rot ivv»TOL Kocrot to ftxo^y ti to ayxyxcuoy, 
i yolg Ifo^moQ x^ i TroiHTH?, ou to} h CjutjUfT^a AfVf»» n 
afAir^a 2^^cg^U(ri»' »d ya^ ap ra H^iirov ft^ fAs- 
T^a Tid'ekou, X; oJ^ck vittop ap ayi ta'To^i« ri%\j^ fAirppv, 
m aviv pfT^wk* aXXa toutw 2J^^fffff, t« r /<^^ Ta y«- 
yi/zS^a xlyeiVf ro¥ Si oi» ay 'f^oiro, ito 7^ f 1X00*6^'- 
TC£^v x^ aaxovicuoTf^v tromcn ifo^ioci ln». if ^ ya^ 
7ro!fi(nq fxoixXoy ra xotdiXHy d* ^ Ifo^iat ra, xaS"' sxarov 

xiyfi* ?n Jfi xa^oAou /a^j """y '''^'V '*'''• '^®*" aTT« 
ffVfx^QUPH Xiyetv n ir^drretVy xotra, to «xoc u to avay- 
xouov* » rop^a^fTdu u TTo/ijo-K iyoiAdxa, J!?hT»3'£|tA£yii* t» 
/f xad'' {xotroky T»' AAx»P»aJii5 i'rr^aj^iv, u t*' ?t«3'£>. 
JSh^ fAiv oZv *? xuiAt^iioci uJ»i TOUT© J'SAop yfyokf. ru- 
r^iVavTf; yftf Tov jtAu3'ov 2^ Twv iixiruy^ aru ri tv« ARISTOTELES. 289 iroiti «'f(ft Ti»v sc^* !scoiro» inw9hit. iwi i% riti rfa- 

f(fM$¥ if)¥ i¥QfA»rm¥f ri it mXX» wtwomiAtya' h hitu^ 

iv rir^ TM n vfdyfikaro^ 1^ ti MfAarm vtwoifirtu* 1^ 
i/i9 nTTQv tvffM¥H. Sf oi wipTmi Xtw ^nrwrioVf t»» 
irmfOiiihftiim¥ /mv^mv^ v€^ oy^ tu rftLytaiitu Mt9, »rr/- 
X^* ^ yigy^MP tItto ^nriw* m) 1^ ri y¥tSfifAaf 
ixiyotg ypdfiiAot Ifiy, mXX* S/mmc tCffMH wdpra^, 
SiXop ov» ix rurmVf ?ri to» voirrtcu^ fMiAXo» ri#» f*v5w» 
•i»ou Jin iro^nrltti^y 19 timp /Mirfny, ory vo^nrvf XAXdc 
tIui^ gMfjkn^lw fri. f*i/MiT0u Ji t«( ir^osj^ciC. xft» off « 
cv/m|3S '^oiAt¥» ir9iH¥f ooJff Sttoit iroinm ffi. t»i^ 

fijcoc 'jiuso^ou 9^ ivpari 'flfji&w. xad'* ixay^ aJrJy 
TTOiDTifc ffi. rjt^ Ji mif>M¥ ia4^»¥ iCf vfa^£U¥ ai 

fv 0, ra iifHVQiia fAtr «XAi|A« 0ut mxoc out ayoiyxii 
Mvcu* T«iAVTflu Ji iroieurr«u, V£Sro /*sy tuv faiuAtt» 
V9mrwy Ji' ftJreuc* n^^ A t»» dya^Sy^ HsLf roig, 
\290x^iTiif * dyuttiTfAara yif iroiouvrKy 9^ ?ra((» tu¥aiAi¥ 
v»garH¥0¥Ttty iroXXaxK 2j^(s^A» iyayxd^oy) to c^f^nc. 
sircft ^i « /lAoyoy tiAmok ifi ir^a^cft^c 11 i^iMiVii^ iKki ^ ^0- 
|3f^S» 1^ eAfMVMir, T«uTa ^t yiyf[)fMfAir».TOiaiijr«,OT»v yi¥%) 
va^fli tW 'o^»9 j^ fAttSS^ov, orftv J^t* if^nAa. to -^ Oau/*arov , 

O O 2r»; igo ExGERPTA sx Gkiticis. M/tvo( $9 Afyu eeirfKlfivf f ouriev r ta»aT8 tw M/tui, Om*- fr*yr«c t0uc fAuS'tfCy i^ irodiy frou to '^ rg»yt^iiag If'- 

Sv ^f r t(i^' <rvvd'f o'i» ciyfld Tff ( xotXAipiC rfay^Haq *fjii 
4iirXn¥f iXbii wivMyf^lfJ^t ^ ravrlw fo^ffS^ 1^ iXmyw 

wfZrov jtAfy JSXo», «ti ovti tqh ^UKug avifoig ii7 f*f- 

fo|3<^ev9 v^s IXfciyov tSto, aAA« /xift^ov sfiv* ouTi tou$ 
ff>Qj(^ii^i^ 15 arujf/as «V luTuj^iay , (aTjB«ywJ©TaTO|> 

yd THTtf fp 9rftVT6}>' uiiV yi l^H UiV 0ii. HTi yoif ^|- 

irt lAfov arri f opoir. /tAfy ya^ tti^i to» oLya^iop ff^ 
^vri/;^ouyra(, ^s m^ rov o/^oioy* eXf0* /u^ /o&^ rov 
dm^ioVf fo^^ ii wi^\ to» o/moiop. wn outi iXistviif 
UTS fo^tgo¥ ffeu TO ovfA^ouyoy. i /SAcra^u a^^e rou- 
rm Aoiiroc, en ^i roiour^, /lAiirc «(jbct^ 2j^9f^»ff 

^ixXm tti rtw ivfvjflav^ aAXa ^i* dfAafrlw riva, 
TMy fy fAfyat^Aj) 'o^if o^TMy 9^ fvru^ia* oToy, OiJ/rou; 1^ ARIsrOTELES. api 

a^ayxii otfa ^ xaXSf s^ovra jMud'oy ^awXovv Hyoi (aSxXo^ 

€fifAi7o¥ if Mf TO ytyv6/uS/i/9v* *vfo T /(Asv yif ol TTomral 
Tou( Tup^eyroi; jUbud'ouc dirfifH[Aov¥* v\jv it wtft ixlyu^ 
oiKiosf 0U x«XXirou rgayiaiieu <rv»Tid'c»r«i* o7oy /sfe^ 
AAx/bbouMi'Ay >^ OlilwoDitf 9^ Ofiflw, x) MfX<a^yo», le) 
Qufftu; 9^ TifXcfoy, 9^ o<roK aAXoi( o'v/btPcPuxuf j| va'«^ 
l^sTv iuva t| iroi^o'ou. i| /nSj/i^ hv karct t(u/ rlyjtlm 
KxXXfffi T^xytail», ix raurfig ruif (rvg-dctuf In* iio 
Kf ol Evfimifi iyxotXovyrtff auTo» afAOtfravovwiu^ ort 
revTo i^x h rouf r^oiyuiioui, x^ iroXAai »\)ro}i Hi ivfv^ 
X}ot¥ rtXtvru<ri, rovro ydf cnvy (aaffff etfnrou, o^S'ov. 
CfifAiTo^ ii fAiyifoV ivt ydf rSy ^xtwoov 9^ rw iyd^ 
yav TfotyixciroiTou cu roiotvrcu fouvevrou, ^av xato^w- 
'JUfn. Xf Evfimcfiiy et Xf rot aXA» fkm im otxoi^ofAA, 
ixXoi r^ayixdrarii yi rwv iroiftruv ^cuvitcu. iiV' 
rs^A iiy Yj TT^c^TYi Xtyo^hn \sm r^ym, fV» (rvs'»ci(f n 
iiirX^y Tf rlw (rvfx<rty rp^oucof, u»d»7rif u Oiio9H»y 
9^ r£XiUT«<ra ij Ivavrta^ ^o!i jSiXtjoo"* >^ X^£^^'* ^•xf** 
Jfi ft»ou Tr^urm ^2j^^ t{u/ t«i> S'tar^wv i&iyuoty. axo- 
AouS'ouo'i yjtf 0* iroiijTaJ xar* luj^lu/ vo(ouvTf( To7ff ^i- 
aT(xrc. «r» ii ovx ^'^''^ ^^^ r^aytaitoii iioy% dTS^i /i^aA* 

jtAvS-w, «Tov, Of f(rl*»f x) AfyiAoc, 9*Ao» ytyi/u^ot iwi TiXiuUc 
igif j^iT)* '^ ^3'»'»jVxf* xVfJc vJcr' x^f»o;. ' 

26. ag2 £xG£RPTA EX Criticis.. 

# # # 

26. 'noTS£^ir J| (3fXr/iw» If cir0iroft«Tftxii jbMjutuci^, 11 

K\q¥ ' on i «irft»r» fM/Mftiim^ ^^rm/. »( y«f tf» fluA«- 
»Ojb^c»«»y ^»p /uMi avroc ir|(o«^, voXXtui^ x/»«o'» lUMunriu* 
'•(Ok •! ^uAor nvAnriil xuAto/Mfvoi, a» JiVimv Mi /bu* 

Xiiciy* fi /Mf» oui^ Tfmyioil» TOtavrn IfU, oiouc 1^ oi 

frfori^¥ roue Jcrle^c aiJrwv ^o»to xssm^atok* ii Aim 

yoi^ vhr^P^XXoyra, irtdnxoir MuvicxO' '^ Ka)SLiinr/>- 

Jtcx; ixaXii. rotaurn A /o^« ^^<(^ ^WM^v «»• ^iJc 

J* our 01 cx*^^ ''f^* aurxf, 11 oXn rtjfjm wfoi t\w m- 

roifai» l^fi* 'rltti^ /;«}» S» ir^o; roue bwroii VkxHUMi^ 

f 01919 SvtUf ol ouJiV Horrm rm ^fHAtm* tW 

A r^oiyixtu/^y ir^oc ^uXouc. i ouy fo^ixiiy X*^^ 

lnXo»or» »¥ Mn. ir(£ro» /xU ouv oJ rnt vomriKiif i| 

xoimyo^uiy osXXa '^ NOPDx^irixvi' ^cfril I0I1 ^dSff^A^Tfo^ 

ro!i ot|f4«oi( 9^ pa<^iJb^i''^*9 ^^'( f^rpici ZiM-iVl^ftr^* 

9^ tiottorrmf ofrsf iwoln Myettrl^i^ Oirxrri^. ar* 

ovSi xrvnTic »w»vm ^iffttioKiiAOti/lixf nwt( i^mf of^nrti* 

aXX* 11 ^auX«», tfrif 1^ KobXXiwwiifi lirirtjEAaro, 9^ »uy 

ofxXoic, u( ovx cXii/d'/|p«( yvvMKOb^ fAiiJMf^w, fri « 

rfaytafiot x^ ctviv xiH(o'f»c iroif? to auriiCy Moxrf^ 11 

firovoifot. 3lj^ ynf r dyay^pdcntiu faytfd iiroia 

tU Wi^» M ^y i^lh rofXkok x^ATTtfy, toZri yt oux «yay- 

fTl X /btftX^OP /lll^O' '''Im^^ [MiVMlw X^ rtltt^ 0!|/(V EX^y ' *ti* 

?( cu ii^ovAi im<rl»¥r(M i¥»^yi^»T»» Sr» 9^ to ivaf^ ARISrOTELES. 293 

rw !» Ixirron /i*i(xci to t/A^ T?i /Mi/Mi|Vfi[»f £»a4. 
ri y«^ a&^yirt^n^ u^iov if iroXXu XfXfA/Mfy0» r^ X(^*^*- 

II IXisc. *lfri «TTO» /uiM ofroiaM p)*iicK « tS» firo«'oi«iK 
0ii/*froir J"/* i« ym^ iwoiMirt fk^ft^ViU^^ irAciiic rfmytfiiai 
yrMiT). '«!^1f fftk |Mi» fim jbbU^o» ^roftearf*, ft»«)qti| S /S^ot- 

Tf» /M)Xfi, u#a^* ^f«y ^i irXfiSf, Xiym A oToy c»» Ix 
TA(fto»«v ir^flt^fMy ^ a>^xii/iAf»Dy s fJa. icartf 11 IAia( 
f X'^ v-oXXa TOiauTOi f*f^ 9^ 11 Oiv99Httf i 9^ xoA* iobvra 
lj(Si (MsyiS^l^. ncu roi murft rot iretiifMiTa owf^lnxfir Ǥ( 

i^it* H !» TirroK Tf 2|}f if* iroo-i, 9^ cri tm 'f rt^img 

tW tipif^Uu* fxvifov on sc^cirrwy a» mh, |ift»XXoy r ri- 
Xtf( t})yyiit^^9k 'f ivovoifcLi. Utf) fsiif S» rgayuitc^y 1^ 

VOfAy »; n J^figiif X^ T iU D /(AH T»M( OMTttUy ^Xf IFffl T/x^ '3? «-o*iiTix5g. IL ■< -. II. •E DIONYSIO HALICARNASSEO. [. JuxTA Edit. Jo. Jac. Rsisks* Lips. 1774. vi. tom. im 8vo.] DIONTSIUS HAUCARNASSEUS fuaviffimus JUnul et dUigentiffimus 
fcriptor. Jot. Scalig£R oe Emend. Temp. lib. v. »n I p I 

HPOAOTOT TE KAI eOTKTAIAOT 

K A I 

S E N O * a N T O 2. 

"E K T H r 

AIONT2IOT 'AAIKAPNAZZEflZ 

n P o 2 

TNAION nOMDHION EniZTOAHS. wf!iro¥y on 7^ %tioy dyayxtu6raro¥ Ifhu awdyrw f fi roTs rip 296 Excerpt A £X Criticis. 

• 

rip fAOK iontT wtwo^nxiyou Oeuxu^/lsu. IksTp^ /m» • yc^ 

l^oflmpf «c f*iiTf rot «j^o/u^« i^ i\A^wirm ll^irnKot 
yipwrtUf f^in rdi ffyai« ^>^ iirt( dtvroc ^(HKf. to 
yA( auro irg^oifAiev ri 1^ ^^fX^ '^ TfA^ fo'ji t);c *W- 

o8ti ic«A#y OUT* fuTUp^ii* 3c lAciXiald fAw ufuXt f^n yi- 

T«» Vhyiyp^Atymp ny»«fidou» on , Ji iropnfoip . fiAv^fv 
v!sro^£C*»p »^ aJrof yi thto iroiir ^at»f^o» fv rta irg^oi- 
fAiu. yylloXfK Tf y»f ii* avriy Ij^tfUfAki^iiiftu fn^iy 
*EXXlujii»i iroXXaCf raf fAiv >^^ fiaf^eifw^ ralf "^ 
\a90^ 0'f£y avrZpf 9^ fuyaCy >^ foyev( dit^fiinw^ 
oo-ou; ouir« v-^mg^y •jlufdouy cfioYAOv; t£ a^ ^v'j^ouV 
)^ »oa'OU(, »^ aXXdtc iroAX«c O'upfo^ac*'^ '«o?f rove 
ipOLyyiytOLi to w^OifA$o¥ y^XXorfiu&tu vr^o^ tIu;^ \9s99'- 
dfo-iy, '£XAtM;i)(tty [^iXXoyra^ d(K»fi». oo-w Jt xoiirTm 
n ri ^avfjMirli i(y» inXiffot 'fiAX«\»tr Tf »^ jSa^C^'- 

»«y SiJIgyycXXouo^Cy rocour^ ^^y%im-rt^» *H^Jot(^ 
0ovxMiiiov xari rtuj iyiXoyUv t?( vssvd'fO'fMC* K^i ya^ 
y^f TKTo fVffty ftirfrv, ori ^1' duxyKluj nX^iy Sti' raS^ 
rtw rluj y^dflwj Vkx^df^Slf^ iniiyok xuXXiVf *j3ouAo'- 
/iljp^ a /Mil ratira fr/g^ic ygd^uy. ndv yio roJ- 
paifrioUf iV T(? v^oifAiu 2jgf(ru^«y tm TraXouob CfyA, xaA- 
A»^« 1^ d'aupoto'icJTarot ra xa^' aJrov KhrfAc^eWa ^d- 
iriv ji»0M* M; ^ccHgof urli rotvra ixm fAo/4<^^. k fjilw 
^HfitoTO^ y^ taut' . firo/nrfVy aAAa t»v ir^o aJrov ttvy^ 
y^«f«w» y<yo|MifM» ^EijAay/xii tc jc^ Xou^wh^ tIu;^ aJ- 

... - ^ flu/ DIONTSIVS HALICARN. 297 mVriuo'fy mronif Hfutriroy ri ij^oiVH^' ojno xa) wt- 
vo/fixf. 

iti, feu9tTou 3i xdy mru (B^vxuiiiH voXy *Hfo^oT^ 

vgurov xaxZi irouTy T$vg EXXlwa,( ol jSof^jSosg^i ' }^ 
yg^fAd'cu>y fic tIcu ^oi^^ciftay xoAo^o-iv x^ rifA»gluv a/- 

^a(To x«X^; vfotrray to EAAlu^ixoy* ott;^ FXAtu;ai ^vra 
Xf AuiwAiov ovx, Met 7rom¥' Xj roivrx^ ov roou airt^^ 

ffotrtiyiSy n ^ rSv aAA«v rifA^y dj^iovyTH* ^h) outi 
ye fx¥ifUfy ucrs x^ tti iriXti ri fosuTOu roc; fav£pi( 
tuTiag rZ iroXefAoii ^a^otrrretVf Ire^ocic t^ovros. voXXatTf 
d^o^fAOtTf ^a%4oi^ca rac ourioec. 9^ a^^aSou^ ye rii 
Smyfi^tui fMfi "iTn Twv Kf^xufaixwy, a^* '>k77v^ rJy 
KgaTi<nm t?c waxfiJl^ r^ywv, dt ^ to» rJiftrixoi/ x-o'- 
Af/biov iC^vf iTTfxj^oiy' u¥ v(nt^v x^ iy HhTneTfiw rovta 
fAyiiixtw iiroi'KG'»ro (pa\jXui irui x^ ij^ '(hi^fAvt^, iitX* 
^oyrec ' it raZra f^ volSbJUg <u»o/diCy dg ayi^ot ^i- 
ximoXiy^ iir^r iWiytyxnyy- on TOur»v ^S'ovo} xai itH 
TrpcsXBoyrfq Aaxsieufxovioi, ir^fiiTHi \5CSti^iyrii m^af, 
dA^ov £iri r iroAfjiAOV* x^ toti Afy^v roc xLf^xu^ouxA K; to 
xaTa lAiyoLgmy ^fiVfj^otf Xf a n a>iK.o Toisro Xiytiu 
fjSyAflo. Ta ^£ TjAfi nXtioy^ afAOt^jiag trAijfx' xouirtf 
^ Xeyay, on vavn rZ voXsfAU irotgiyiytio^ 9^ Trotyia Sm- 
xdcay '^ssroc^if/Sfi^y nq rluj navuxaj^iair rtXturx ilw 
9r(f\ Kui/o( r?|Ma ^^fjluvyu^toi ^A^lwoum 7^ IIsAoiroi'i'il- 

P p aiuy. 298 Excerpt A ex Critigis. TPP i^ ri9f iitJ^iX!dmrot ra ncitraf nXwrip vomVoM-^flu rJff 

rii» y^ o^fiiv wfciyfAObrot^ 9^ r/»a iraqfotXiTHy. Joxf? ifji. |bioi 
on irivat fAitxoc fX«o'a( ^^^ Xoyii ^nvyno'Ky «» pc» 

nfy ri iJi.atXif» Khrvyp^a^nlou, Xuirir mV dnoip rZ xofu* 
iraix/Xnv l|3iiXiOii Tro^tivcu riy y^otfivy 'OfA^fTt ^nXming 
^ofjSif/^* 7^ ya( 70 |3iPX4o» ny mirS Xi^^f/Sft^ f^hu^ 
*? l^drnf ffv^a^iii dydfAiSray 7^ ecu ro wXiTop Vh^rilifAiy. 
SovKvilif^g ft iroXsiAOU %¥» h^ Tf»ac ohrvtvft itlj^ff^STe^ fAoi- 

Vk\ xiyoi; (rufli^A?* »rc y'O^^uv [mv rnv iidpoiXPrut dn^- 
UfAivup* y^Kog^v i* rp^cvy ^fiKriv n/vJa^o^, 9^ j^aiXi 9^ ra 

il^v p^gr/^0b £k iVof »ouc yfOL^i:; fAira^oXi 9^ ireixiXov* 1^ 

T«T fl> 01)0, % TfKTi TOWO»C ^VOlDO'CV, 67n Tl T OdfV9'«» 

X/V ff-oXfCdV. 

MfTft TKTOy fj^yOV ipV iVoftXV, ^tfXfO^ Tf 9^ TCC^OU TfiTy 

inX}siAinta¥ 'iKoiroy h ta in rivu. ttu^ S» ixdrt^i tH^tm 
rt 9^ rdxTft vi Xiy^f/Sftx ; GnKviiing f^hf tok J^f ovofc 
dnoXis^Zpf 'Hfiforog ii, ra7g ^i%to^aui tup ir^ayi*.irfiiP, 
71^ ylnrm 0Hxviii7ig fjiip d&»fvii 9c) ivaarotfaxoXidnr^. 
vo^Sp ydf xcjkra to aiSro ^fg^( 9^ X^l*^^^ yiyvofikipii^p 

in toiONirsius ha Lie a An. ^gg 

iv V^fi^i^j «; cfxoCy riiFoiqj tifAmXiig rig frfuroif vfi- 
^ttg xoilaXiirmf irs^m aiftHou tciiv xa]a to air 9 ^ipofi 

Xf Jbo-xoXtfc ro7g inXHfAiyQif rrafaKoXs^s/uSI/itf r»^a,r\ofj3^%i 

1" xftlaAbO'a&vTA tIcu Kfolcrat i^yjwj fAtlafiouvet' Atyuir- 
riiuy T* ^(X^TOu iinyvifAfirmf y^ Zxu^txftfy, 9^ AijSuxojVy 
ri fAiV «c axoAs^a J'fiXwp, rat ft tig ^otgnnfau irotno'ovfa^ 
rtw AnyiKTiv sjr«o'ay«i>. ^tc^fAOayy. tj Trfdj^tti ^ElSb>.ivui9 
7^ fiaf^dfm irarnf ifjii th^Kotrmg 1^ axoo'i 'ffiOjuS/jag h 
TaMP Tf *<rli> uVftg^tc, >fj Traf otyjaij/a^ 1? Hff2» ^yif tW 
h^o^iAtj i SiiaxTOLiTi r\w Smyiici^j d^» (rvpPfjSDX^y 'rca 

sufAA* Tw Js, T«e; ^oX^a( 9^ atVb f0iXu/«( \^0<a'ii( Tr^ofAtf- 

M10BC ^' iJ'fot; ifThjMVflStio'OjMou ^Tr^My/AArtx^Cy iiv iit^idi 
ru¥ dfrifAiintiV ?t1ov iv dirdfrcMi Ifo^ittq ^nri/^y rtw' aJrS 
rs (Tvyy^a^foog Sid^itriv, 10 Xi^^nrou vfog *ri irodyfjidlot^ 
^Sc* m y^i^H. i fiXy ^H^iira ii»h^ig h £7racriv 2%* 
H%ig, i^ TOK (Av dy»^o7i (rv¥7iio[Aivifif ro7( ii xaxoTg ^ui»aA- 
y9(r»' i ii &sx\)ilSs iid^i<rig ctiiixon'ig tk 9^ irix^ct, 9^ 
T^ n»rpiii *? ^y?; jMyii(riKax8(ra. tok /iacv yif dfA»^» , 
r%\*»Ckra i-ni^i^y^irvA 9^ /u^otAa ax^ijSwCy r^v J^f xar« »S» 
xfvwptixoTOjv x»8^V«^ 8 lAifjkynroUy ti ucbfi^ riVOtyxx&fAtyug. 
7U xard f^iv rov Treaty fAocrixiy rMiroy %ri(ay itrny 'Hg^« 
iir^^h]^ rdZroL S^xmHSh^* x»r» il rhf Acxrixov ri /i^ 
SirrWf ra at x^etrrm^ ra i^og* fgu 01 a^ nafC* rmmf 
«$ \25r«A7)^d(. 300 EXGERPTA £X CrITIGIS. 

Xf 7" EAXtu/ixov ^a^axTUffli ^ti^n^'ct fix^tKT(^, raurlui 

X«vwiF* &HKviUni ri *? *Ar!^lt^. rfirlw rp^M j(jip»v 
H xa^X8|Ms»ii rv¥TOfAia* h roturfi. ioxu ^^i^J^y 'Hg^^9- 
T8 idaxviiSm* xouTOi Xiyoi ri; ^ av, »( fA$roi tk 9'afSc 
IJ^ixa^OfAiifOv tiiu fMircu' ri jS^ocp^v' W ^' >!!7jrX«iir«iT« 
rvrx, Tixfcv. 'ot^ft^A /un^U ir» TOtf* rxro. iif»py§t» 
IJi^ TAvroi rirAKlcu tt^mtv} fi(^ tu» Kh^cTMV afsrdHf* ixoi- 
»«( fy ravrvi xatTO^d'tfo'ik olfAfire^^, ^' tolmtIw o^m- 
rdtrau rtu; i^irlw rii^ i^uy rs x) TaS'd}^ fAifAn^if. iivh 
JtwTvu rluj (Xfirlw raurtw ol ^vyyfOi^§t(. 0ovxu- 

^f rot y rd'n irff^anicou iauirtg^. yi^ recvret ou ri 
[Aiyot 9^ ^A\i[4,»fO¥ ix^ouya<rou *f xoiracKsviig d^troiL ffrot 
xay rotiroug oi vDyy^afeli, iwovrou ravreuq eu rlw 
l^vv ^ ^ rcyoy ^ rdf ofAOior^iirHi ivydfAea *? f^citnuf 
clfna.\ ^tslbtiy^jdvtu. xgfiTTUk iy rxvreuc 'H^icrii 08xu- 
Xin^' viovluj il m) nttSa i^ ri^^ty t^ riq ofA9ioyfjeig 
etfirUf Wcfs^frou fAau^'jo Gxxu^iJx Mfetrr^x^ *H^6ioT^. 
*? 0s p^x(rt(ag rZy iyofjuiruy to fAiV xxrd, ^Ciny 'H^iior^ 
1^1)/ (oxf, TO J^i ifiitoy &8}L\jiU%(y ifAOstii^ voif uy iy Aoyoif* 
ageruy ij KVf^taracrfi to fr^itroy, r»vjlw i ^Hfioior^ 
ax^t^oT fjixXX$yf d 0xxuJtjf}C. ojuoh^ijc 7^^ £r(^ fv 
vart, X »> Tou^ ififAinyo^ixii f*.ix\oy, n touj Jin^yiia'fO'iy, 
ijbioi fMiyroi Xf r*^ f^Xrar'io ^KouxiXio) Joxa t» iy^V[jt,^fji.oil» 
avTH fAOcXifX yt k) ^yiAalo-ou AtijiAO<&cyt)(. iW ^f (TuffAwp 
§i*7rUf xa.Xx% fAiy ou voiDO'a; dfA^erspou' i yxfi xy ou^vy^ 
Bfiluj TTOiuV^c avrxg Acy«v* 2^^ffKo-i ii xftTa ^ t5t« 
paAtfo^ aAAxAwVy oTi r0 /lAfp 'H^oJ0T8 xftAAO' lAaj^cv ffi^ 

fope^«» DIONTSIUS HALICARN. 301 

fQ^tfoif, il TO ®iix\iilf». (ivoy(^in rotvr ^pi&au m!t4- t«- 
Tttv ruv iTvyyfafiuUy iroXXuP n^ atAA«v hivrm AfycoQf, ^rf^i 

^. 3ivof!a¥ is x) ^iXiO'T^y ot rourotc iir»xiAeia'»ifri§^ 
art ^\)<r9ii iixolotq ffp^oy, srf n^cufwa^, Sitofiy (Ah 
yag 'HfoioTn ^nXcurj; iymro xotr a/MfoTSj8( ts( X^S^^' 
riiga;^ rov n v^ptyfAarixoVf Xj ^ Xixr ixiv. w^iroy [aU 
yi^ Txq sSBni^iiTSii ruv IfOfiooy Ij^tXij^aro xotXoig x) pf- 
yocXoTT^iiriiC Mf otyi^^ fiTioirifu w^irnxH^oti* tIuj n 
Ki^x vcuieiav, Hxiyx jSdtO'iAsW iyof^H t^ tCicufXoyoc* 7^ 
tIw 'AyajSao-iv rs yturs^x Kv^x' u k^ (nvrog cvyayi^n* 
[Mytroy iyKUfAioy tyxirxy ruy <rvff»Tt\ja'afji,iyuy *£XXi(i>«y* 
K^ rf(rtw in rlu/ '£AA{(ju(xIu/, m^ i}» xoLriXiTrsy dnXn 
&xx\jSiiiii' iy ? KftT«XJokTou t$ '0/ r^idx^yroiy 9^ rm' 
ni^ii Tuy *ABlwouioyy » AotKiSou(AiyiQi xotdSXoy^ o^ud'iC 
otyifayrou, x fAoyoy Si rHy \sss^^i<rtuiy y^oi^iy a^iof ittcu- 
yii&tUy Hjfihdiriq 'H^iorov ysyo/^^f «AAa x) riq olxo^ 
yofAiaf. rcui n y»f ccf^aTg avruy jotT^ TTPSirfaii^ai' 
roug Hfp^fUTou, X; TfXfUTAC ixoifif Taf VhTfiinorxTocg ^OT»- 
iiouxs. fjL£fA,egixs* t£ xaXui x) rirot^i 7^ iritroiXihxi rluj 
y^oi(p\w\ n^oc r Ifhieixvvrou dio(r£^U^ x) iUouoVj 7^ 
xa^Ti^ixlyj x) itVfTi;, iirotv(Ui 11 ^mXXy,^S\juj xfxoo-- 
fAyifxihoy afiTouj* X; /Lifp wjayjiAaTixoj ryV®^ ai/T^ 

*0 06 Afxijxoj vJ! /aU •jutoioy HfoJ'oVjj, ttJi i* lyiufipc;. 
xafijt^oc /A^» )b TOK oyofAOKTiy Ixotyia;^ x^ (r^^fic, xaOocTrf^ (xa- 
i>of • fxAfc'yji ^* oif:>ij,(xla a-vu/.^n n xj Trjoo-^uw rorif 'rr^ciffji,oi9if 
Xf «-uv]k6ijfl'ii» tftJra uA«5 7r«pu x) xf^«f *«*/*««$> »^ Jtto^ 
H^iorx. ui]/o( J'i x) X;xXAof x^ fJt.iy»Xo7rfi7rHay 7^ to 
XiyifXifjQy iiiwi 7rAa0/A0( ifo^txov H^oJ'oto; ^p^<A« » 7«P 302 £lCG£RPTA tX CHITICI^. 

I ■ .1 ■ ■ ■ ... .Hi 

ju^»«y «x i^CTf Ttrro wmf mtSru Xa^Mf aAXa x£» iron III. %: III. 

•E LONGING. 

t 

[ JuxTA Edit. Joannis Toupii. Oxon. 1778. in 4to.] 

*E K TOY 

AioNTDior AorriNor 

n E p I 

Y o H — Tuv /ioyuv K^icis vqAXv; in 7r%i^a^ riMvyatiov I'xiyivfnfMU 

nEPI T¥. § VI. § I. 3 » fioy tvxXitcni ro¥ euuya. Ou yi( ds vsi^i rig axg^«- 
/^fkK;, aXA «( fxr«(nv xyet r» \szsri(fva* if»¥ryi h 

T6 da,viAoi<rioy* etyt to jia^v ^nd'dtyov cJ^ ra ^roXXa if* 304 EXCERPTA EX CrITICIS. gpyroi, navrof Iweivid r in^VfAtifov x«d/<rTarou. Kait 

T«giv 1^ eixovoyu/ay oux s^ £»o;, ouo fx tfuoii>, ix dc r 

^ 0ct oAou rtfv Aoyw u^ou; jiaoXi; l^ou ypfxiytw opujuS/j* 'v^'^ 

it TTOtj xouf/tt( ^£<i'<^6ii' Td( Tf v^otyfjkixrac iixlw cxiiTrrtf 

vavra fit^ifn^tv, x^ rtw r pifrog^; cJ3'U( d^giav miei- 

§ vii. 

(i!to ouVfk \bsr»f)(ii' [AiyXf ov to KarA^^mv ifi¥ fxiyoc' 
ot^y 7A0UT01, TifA«», ^o^ou, TVgayyifs;^ 9^ 00-01 J'tI olxXa 
i^fit voXv TO tj^ta^ty fr^frrfaycaSojl /jS^oy^ ojx a» ru yt 
f^yiixu io^Hiy clyoi^a V2Sr(^|3a^XXoyT«, uy avro to vi- 
oi^ppyfiy dyot^oy ov fAiT^ioy' *^»v[d,ci^ov^i yoZv Tuy iyoy- 
Tm ctijTa fAAXXoy rovg ivyotfAtvoM; ty/iy^ x^ 2^^ fjnya- 
Xo^i/vytay V2Srfg^^fidVT«c* 'T^ it vov x) 2Sh^ rcov ityio- 
[Aiyuy ly TronnfAOicy 7€^ Xoyoiq '(fh^uiwrtoy^ [xn riya. [ab- 
yi^ovq ^ayratTtay rp^o* TOfaurlu;, yj ttoXv weointftTou to 
HKtHi ir^iTO!t,yoi,vXouTTof^ov^ dyoLTTTVoso fjSfjot i\ aAAwj ij- 
^iVxotTO .p^auva, (iiy tou ^otxi^oH^ay to tn&^g^vfiv fu'^cff- 
p^v. ^uVm y<x^ 9r6}( \Mi TdXifAov^ m^om^ ivouotTcu t& 
'ifjitZy in 4^VX^9 ^ y»v(oy ti dyocTytfJ^oc Xafd.^dviso'ot ' wXti^^Tcu 
j^«f«C 9^ fjLiyaXavylotff «c auV^ 'y{yk)((r«fl-« oirfj t(x8(rfir. 
^'Orai' Ji' vrzzr' dyS^oq ?/x^gjv^ >^ fjwir«f« )<oyuy iroXXdxii 
ditHo[Jf>fyoy Ti tr^oc fJkiy»Xo^^<r\jylw tIuj ^v^lw [xfi (rv^S^n- 
fiij, juif J' gyxoIaAwirt? Ty 2^yofV vAiroi^ t Xsyo/t/Sl/Js to dyx- 
Oiwf »/M^oi', wiWTW ^', av TO ffui'fj^sf fihcxowy, «j aVoJuftlfl*!*' 
X «x a» it' fliXfiS'U v^&* ^^>7**Xf * f*®''"»J '^ diioii crw^o- LONGINUS. 305 

* OTOtv yjef TOK ^^919^ t^^ogm VkirfiiiMfAottw, |3mi , ^-n- 
Xt»¥, iXinmyf XiyuVf tu ri 9^ T«uro» <?/(*« /8&^ twv av- 

<&f<rK rit» '(fki ria ^aujbUi^OjUb/ir^ TriViy i^u^av XotfA^dytt 
9^ dva[Af(XtKTo$, 

S VIII. Jif/nyo^/ftC yevi/AMTATfu, ( vg^uirox«i/((^ii(y ^Aff^ tiding ti»oc 
xeifZy raK TrfVTi Toturouc iJfou; '^ !» to? Xiytiv iv^oifAgt^^ 
if oXtag Xfi^gU iiiyf) irfSrop fiip 9^ x^(xrir«v» ^rj /0i&^ 
T^f voifo-ftc oifgi'triipoXoyf dg k»9 roTg ^wlti Ssvo^^Tf^ 
lififfoifAiix' iiin^QV it, to cpotfop 1^ f»<&8rtarfxo» irdiog* 
uXX' ou /tACP J'uo aurou rx v\|/sc xftl« re irXcov d(uOi'^fK 

^nfjk»ru¥ frXda-iff (fii99oi ii vs raSroif ri fAh ¥0'nir£Uif 
SrocTi^a, ii A«^««c') irr\ ii riroif ^i» 'ffiyaTot, ffA<riq, Jic 
fAtfifi iriXiv iyofAoiruy n iaXcyi, 1^ 11 T£^?rtxii 9^ ^fTreix- 
jCAfvn Xf^'C TrifAvrn it [AtyOsf eurla, 7^ cvyxXHH(r» ra 

fi^i ivij ra l[ji.*u&(t^ofAfy» xad"* SHaflw litotv rirm Vh- 
VKt^ufAiiay rofTAToy w^niroyrsg, tn tuu tt/vti fAOgitap 
KouxtxUi 's<ni¥ » TrotfiXiTriy^ dg 7^ ro ttaOoc a(AiXet. 

A)S^ B jMEV «; £» Tl TAUT »fAfUy TO TC VVf/^ 9^ TO 

vfl^DTJxoi', 9^ ?Jo^f» ai/i^ vcivrif CDvVTtdfX'^iy n dxxn'- 3o6 £xc£itPTA EX Criticis. 

Kai TO TuroK. trt fAM^ev Kh^cfo/A£iroVy 

n«fa» yi fjiJw roTi pnrof <ri rot lyKWyuitf, 9^ ra irojiAirix^y 

9^ Kh^flXTIKflty f /4^ P)^XO» }^ TO u4/Y]Xoir f^ a^OtVT^ 7C- 

(isp^eiy T«3'«f 1^ X*'^^^'^ xoBTflt TO wXitfoy' ^ oda ^xir« 
Twy fnroguv oi /o&irad'irif lyxwjiAiotrtxoiy ^ tfAlraX^v 01 
fvouvETixof ^o&TTftdfK. £f f au iri'kiy 1^ oXou |m^ cvo- 
jiAia;fv Koux/Xt^ to f/A7radi( ^( ta vvj^ ttots (TUVtc- 
Xfry, 9^ !i|jf^ toSt* fiu^ vyi^otro [AVft/jLiig aj^ioy^ irdyv J411- 
Wti}tou* 3'appwv ycc^ clfo^iiFoufAlw ay, m oviiv ouruq, uf to 
'yvuvouof ff'ft^o;, EvOfit XlS^9 fAiyoiX^yo^Vy iiaffif ^ssso fAx- 
p(ag Tiyoi 9^ irytvfAajoi cvOouirtartxwf ittTryioy, ^9^ oiovct 
^OAJSaCoy ToJc Xoyovf. § IX. 

'OJ fAtw «AX*y fTTft t{u/ xfanVtu; fAoTfoty iiri^n rSy 
e^XXbiy to Tr^Sroy^ Xiyu ii to ji*(yaXof uUy XS^ )c%yrotvd»f 
si 9c) ^tf^tiToi' TO TTfuyiAx /AoiXXoy n xtdtov, ofAU^, xa9' o(roy 
OiovTf, Tce; v|^uj^a( dyocr^ifuv tt^o; ri [Atyi^fi^ Xj cocnrf^ 

r^onoyy L N G I N U S. 307 TfoTTOv I yiyfotfa tth x^ Ir/fcodf, on to roivrov u^/o; iam- 
yaXof^ocrv)fni Qtiri/\^'HfAx, OOcv x^ f«V9); ^'X' d'aujMa^f* 

TOU TTOrC v|^tAl) X<xd'' lotUTtuU 1} fVVOlO^ ti* AUTO TO fAtyAXo-' 

^^•»* «( ^* T Aidti^ro; ' iv Nfxufa^ o'leafr^ /Msya )^ vdilof 
yi^fiXoxifouXoyov* UfooTov 2» to, f^ 8 ylviloUf v^oZwo-^ 
Tf6c(&au 9r»vTco( o(V(%)^xAro»* »c CX^'*' ^'^ ^ oeAnOn ptiropoi 
fA^ Ta7rc(»ov f^oytfAX t^ iypHQ* ouVi yo^ oTov ts [Aixfi 
,x^ fovXoTT^iiTii ^f ovovvrac X; 2^Tf}#euovTac iroif* oXok to» ^ioy 
b»yjfA»^o¥ Tt >^ T votvro^ oucoyoc f^fvcyKAp aj^ioy' /MiyocXoi 
ds o( Xoyoi roMTuy kxtx to fixocy coy »y £|(Ap^tvac tto'iv ou 
tfiroiou. TavTfi Xf etc ' touc /u^aXfr^ f^imfAxrlac iiAiriiT'* 
ret roL \}zTt^(f>voc* i ya^ rZ HctfiAiviuyk ^(ratvTi. 
^ ^* Eyw fAiv ay tgKs&lw^ ' ii ^AXej^otyff^ ^/ultu,*' 
'' KayJ i^ij A/», mVwv, ffi UxgiAtytuy ti/Mtu;/^ to au« 
TOU fAtyaXcf^oy ^fix»ua'iy^ cJc 9^ to OfAf^foM vufOft^H 
lAsyoiXifviC ly rca 

« 

t 
TO ITT OU^AVOV dTTP yuC OiOi^tlAOk* X^ TOUT CtV MTTOI Tf^ 

oJ jEAoeXXoy "^T^if "Eg icT^*, ^ *0|eai(^ou (Airgoy, ^'^D.i a»o'- 
jiAOfov y£ TO Hffio^fiov KU^ tJic 'Aj^Xiioc, «y8 'Ho'ioJ'ou 

7^ rtw *A(mii» 3'iT6oy, 

/ 

ov yxg iityhf iTToincre to ftJuAoy, otXXa po'iiroy. ^*0^} 
7CdC jMcycOuyfi Ta icuiAOViX ; 308 EXCERPTA EX, OrITICIS. • 

TuTttv uvet^^i^Hi H^aeioduv f^oci^Bav, 

yifCy auTs A yvfAyHfAtPit roLfrd^v, iyargowlu/ H Sxov 9^ 

otin^y roc di'DTo^y Tos olioiymroi^ a/xa Tin rin ^VfAvoXtfAtT 
Xy cvyxiyivviist f^oij(if. * 'AAXa raura foSifi /Afv, 
vXtu/ aXA«c B jui) xar* aeAXnyo^iisKy XajuP«iio»To, wayri" 
voLQiy aOfoi, 1^ oJ viCfiyTOk xi irfsVe». ^'Ojuiifi^ yaP 
l^Qi ioxiij irotfOiikiovt. TfavfAarat BiSyy rdo-ttf^ nfMoglAfp^ 
txKfuot^ SifTfAix^ TTolBn wd/u^vfTAf Tuq fAiy JSh^ riy *lAia- 
xuy ayd^tiyrcv;, o^^y JSh t>J ivydtfAft^ 3'ioi/f 9rfiroii}icsWy 
TQUf flfo^V ^t .»i3"f«9r«uf, AAA* ?»/;*?> fAty ivo'SodfAoyoZo'iy 
OLTToXHrou AiUtJtw xftxiw, ^oiyotr\^' t«v 3'f«i^ ^' ou 
tIul^ <py<rti', aAAa iltu sirv^iay iwom^riy tudykoy, rioAu 
Je rj)y 's€4 tua»' ^kOfi^oyjoLy dfji^fiftij ra, oVot oiyoayjoy 
Ti au (/>iya T9 SoufAiyioy, i»>i atAr,9«r, hJ - axf arc ^ 7r«- f I N G I N U S, 309 


iTTitii rtw TV itiit t\)9etfA$¥ xc^roc rlu/ i^ia.¥ ^f;(tt^iia'fy 

** yiyi&u yiif i^ fyfVfTo/' OJx o;^An^o( av iVnf, 
¥uy .v»(^iji^iS^i^f rov fMi^S^ Xl^V^f ^^ ^^ "^^ igmn^ j^STou, (Ji* y«f TO euTii|iAai rS tjf «^ T«T«voTfgjir) dXk^ 
IifhH ly avfxxru <rxoTf« rtw^ iyS^la,y fig oCSXy yfttMw 
iyt ttJQ^iiT^ou, jbf^ rotvr iy%y»xrZyf on 9r^oc t(iu^ 
fkOiylw a^y^y ftfC on Tap^i<rTa ourcrrouy tt( iriirtmi 
Tf,q d^tmg ivgiatay Ivrdfiov a^ioy, xa» cts^ Ziuc aV 
TiraTTTiTou. 'AXXa ya^ OfJ^tf^ [Agy iy^aig Qvg$^ 
vvytfA'n'yiT To7g ocyZvtf ^^ oJx aXXe ti aJto^ iriwwh' 3IO EXCERPTA EX C R I T I C I S. 


S XIL • 

* # # 

§ XIV. L N G IN U S. * 311 

» 

vS( f it Uxdrtip i AnfAoo-O/vnc i^vt¥, tj iar irogiip 
^ovxvtiini* w^^aarivTOPra yftf D^r» x«Toe ^Aov fxafir« 

«-»( V^o( Tft avffiJ'«Xoiroiouf*fv« [Mr fa, ''En ^i /^X- 
Xo»y €f. x»xB»e T^ j^vo/01 ^-g^o-VToy^afOi/Aiv, iri!>( mt 

AujEAoe^iyiKy 11 v«c «v Kb rirta iar&n^ctt* rS ydif otn 
(jkiya TO dywiCf^af reiouToir vasDr/tfS'ou rSy li(wf Xi^ 
yu9 huarifiop ^ Oc^Tg^Vy 1^ . i» TtiXDuiTeic ^(wrif xg»- 

TiOcinCy vci)( ftv IfAH ravr» y(»^otifr^ i fMr ifii wm^ . 
axvo'ffifv outfv ; £1 J& tk !»Jto9iv f 0^0^, /Af rou IXw 
p/eu 9^ ^oirfu oJ f tfy^MiTo' ri \bsrtfifM^Vf i^iyim 1^ 
T» 0'uXX«/bbPa»ofAf»ai \59D ' T?( VouTOu 4/vj^tif( ^arfX? 1^ 
TUfX» tamttf dfA^Xii&su, n^oc tov tS; uorfg^^fMHC sxvi. 

jiir^' 9^ yo(P taut', »» tn iS a>xsu»^DTou r^oirtv, 
(Jf i^la;, «x »» 11 TU^Hfl** /*«yi9owc «fl f*if I'c* ^ow /*ttt? 
aXX', iTTft TO waura S^xjiPS* 7ro?i\) ifyoir cv t« ir«- 
,fo»Ti, lAoiXXoy i* d^slbiifi^ov^ ixlya, T«ir, oo-» [AtyaXn* 
yof(»i "iTTDTtXirixif ti w^r^i^ob&m to v^mifAtwy mnm 

voXiTfUfAfimr 


s 312 EXCERPTA EX CrITICIS. 

' — 

avrii ; *^ ov;^ ifAtlgririf i rip ^iBarif r^f t£» '£AAii»i## 

wo^aiAyikmra* iil yi( 01 if Mafa^S¥^ ifAaprof^ 0" 
^* fi iv £AX«B/Mm, 9vf fi f» nxatmcui.*^ *AAX* Itta- 

p$ifiiXtvrof '^ofAtPoi, rop xara rip dtfifim t?c '£A- 
Xdifg ofKOP ij^tp^pfifrtPf '** in in» fitaf ifMiftm^ dv 
'^ pa roue iv Moi^ad'Mi'i irg^ici»#u»fu^tfyT0(f," fuintmi 

lyu xmXSf rif [mw irfoyipa^ iSandtti^at^ Sri fiT rwf £r#c 
^fvd'airoirrac *ii ^iov( ifApvpm Trocfifo^pw^ r^Tf ii x^i- 
ppvct TO rSp fxM x^ni»iwfvff»pr(a¥ i»r »tfi( ffQifUfxa, 
rlw ii T?( "^iTnp^f/^ffiiK ^Viy /uif9fr«xwc a'c vSsrf^ixAXov 

j^ a/A« frcumiip riyot x) dXt^ifa^fAotxop itQ raV t^;(<xc 
Ttf» dx^xiivrm moAm^ xiyop' «c xou^i^o/msvod^ >^99^ rjv 
lyxttfAtm fAfiiip iXurrov rjf iiAa;^n tj wfof ^iXiwov^ 
% in\ TO?; x«Td( MatfatOw»« ic^ ZctXa/tArfa yixurD^/oic, ^a(- 

§ XVIII. 

Tl f ixHpa fZ/utpf rac TTivirtti rt «^ f^AmjVff; ; 

S»a oJx aurarip T^a^MT Xup ^fifA»r(0¥ dSoTrpttcuf ira^a- 
iroAv tfATTPAKTOTifa Hf co^ocfoirifx avprsiyet roi Xtyi- 
fAtPCti ' ^' H ^ovXsirl^ij iliri f/.oi^ ftJedfoprif dxXiiXup 
tfvtbcipicdcUy Xiynm ri nmyip \ r/ yci^ £9 ymno ** TOUT* LOl^GINtrS. 313 *^ TOUTS xmySn^Pf $1 Maxtfit ayig fMtmwXtfASw rlco 

" Cfi^mr* T»' J' u/»rir t]^f((m ; 9^ y«f , (S» %Srtt ri 

irol^iipp ** nXw/4/ii iwi MaKitoif/apf fnW* iror H 

'* 4>iX/inrou wfayfAoirw mirof wikifi^m^^ ^Hn A, 
airXui pi}d'}V| TO wgSyfAa rta Kroturt n^rmhgff^p* »i;>* 
Ji TO h^ovif 9^ o£v|>pWov T?c ircuo'iMf 9^ ^bnxfltrwi^ j^ 
tJ ir^o< lauirjv <J( ir^C trt^p oi»S'virfliOT^ir, oJ fAO»oif 
v^^AoTf^ov iiromo-f t» ^[Amr^a'|AS to pii^ir^ a(AA« 1^ ir<0TOT£g^y. S XXV. iir# 'Orotv Tff /bitu;^ T« irot^iXuXv^oTOi to?; Xi^^^^^ Moiyift^ 

(Si yi^ifjSifjA 9^ Tragiyroif i ^iifyno'iy fri tov Xiyoy^ oUx* 

fyaty«»iov irfSyfACt iroHjo-Mf. *' nf)rrMx«( ^/ tic, ^w 

** i Sivofuy^ \isro rZ Kv^s hwu^ 9^ iroils/^i'^^ vo/fi 

/* rn fAat;^«if » «c tIu;^ yctfifoi top fwo»* Jf ff^a- 

sy to?; TrAoiror? 0HK\itlifi(* § XXXV. 

R r wff LONGINUS. 315 (AMu re 9^ iifrfsj((7(f 9^ fAoiXifx irgl^ niova.^ Xiyw ii-^ 

axTaviov, sxm yhoilou fivm* ro^airi^ Xiym 'xovfAiKn 
TK M^H f (3/ov mfoflx. *H, i*^ A/*, ?i)Hi, 7l^furcol^ Ixii- 
¥u rS d^vTSt^H/i/S^oOf »( D infAoxfotria rSif piyoeXwy iyoAn 

fAola rZv lAtyaXofgovm 1) JXiuScf /« 9^ c^iXxuVmi, >^ «/c*« 
iittSiry TO ir^odufAOV '^ ir^of o^u'Xs^ ifii&» 1^ ';^ vf^i rsS 
^goT^iTa fiXorifAia^, '^n ys [Aw 2^^ roi w^KHfAipx h 
raTf voXHileug ifra^Xoi ixoirols ri ^^iKct irg^if^fActra 
rw ffirofoiv /xfXfTc^jMfVdt GcKovZrcu^ 1^ oTov iKrgl^t)^ 1^ tok 
TTfotyfAOi^i Koli TO ffxo( IXfuOi^a cuvfxX«j(Airfi. Ol Ji »vy 
loixaiAiVy c^Dy ^ ttou^ojUtaOcic eivou JuXfiac ^ixouoify ror^ au- 
T«( tOso'i 9^ i^TD^fu/iAariv f^ airaXclly in ffoimiAdrm f«o- 
»o»xx fvfazrat^ya»»/Msyefy 9^ »yfuroi xa^Sb^iV^ 9^ yovifAoirarar 
Xa||«y votfAotr^y rlw" iXiu0fg/ai', f^n, Xcyw ^iiovtf ii%¥ 
on fAi» xoXoTxK cxPeu^OyUJja /(AfyaXof u^c. Aia riiro rac 
/ilVofXXaft jgfif 1^ iiV oUira^ «-iV1«» i^acxiv, ^SXov ^i fAij- 
Jfi>a ym(Ss piiro(»* «yOuf y5 a>«^« to airappuWaroi', *?^ 
pTov s/Af psg^v, vwo o-uv»i9«4if ail ^x«xQvJoXiff/xiyo»* '""HfAionj 

)$ r af £Trc, x«t» T'^OjiAfig^i^, ^ticoukwO ?ouX»oir ?/»af ." 

'^iloTTfp 5k (« yf, ^tici, THTo w»roi' if*) «x«« T« yXttxlo- 
xo/bi»y f V «Tc 01 ®nuy|tAotroi xaXx/AWo* rfifoy), i f^wQit' x«- 
Au#fir, rm lyHiKXM(Ai¥Uif rif ctij^niFiiif a>^« ^ iFwdyay 
^' i m&tneifAtvoy ro7i cifMi^h iitrfkir Sros^ Sftatvay h- 
X««y, xp ri Sixouoldrtif ^^Xfli yXwrloxofACV 7^ x«»w> ^fl' tk 

•Ey« 3l6 EXCERPTAEX CklTIGIS. 

/ * 

^Eyi /4vTf ft yi v^Aaju|3»»iiHry *f^i^t>9 cf tuu), # ^sXlin ) 
^) jM^trtle 9^ ii '1^ eA)Ur/AC»ii( «i^iv»li 2jgf^M(f i rare (Afy»Xd(f 

ir«tii* « >i> f iX^p^fAaria, Tt^U %^ Svaili^ ctirXnctds Hn 
»«cli/*«»9 9^ If f iXn^oKiA ^jiAarfi4yZ(rt, fMtXfc^oy Ji (ak a> «firoi 

jiiiy U€9fAm iAiu^v9hoy, fiXnio9{a i^ d'^pifoilQu. Ov 'if {;(ii 

iiV Ttfi \|/ux^ ^f^^ f^ffO-ftoMft fill troifcuii^ic^' axoKiAi 

Pflt4»2ir* vf AvTfXA«y avoryo»Ioc fNrnv TCii» niXtmp j^ aiiciay 
T«f Miiuif tit it ifA^ifHf 9^ iFMyoiHt^t)' p^joktVaila A 
TAUTft f» Tou ^mtf pHrlowohHJeu (xftia rsc «'ofiti() »^ t«- 

TVfc» x) rgv^lujf i ifO^Gi ioLvriy yfJ^KlAdlx^ d^d 7^ vdifu 
yviyo'iai. *Eay it n^ tvtvc tjV ts irXtfTS t»( i«y«»iic dt 
ix^nioty iA6«fV fftoi;^ ra^^fwc SiaxTQtAt tak il/u;^^?; cVrix- 
T»rftk aVoif AiTiiTiic, i/3f ty x) va^a^QfAtav >^ difou^vyrfetv, 
TetZra y^ nrt^i dyaynn y^vt&cu^ x^ juhxiti rit difiodvat 
A*tra|3XfVci», fAnSi iri^a, p^fMnc Syou rua xiyop* dxxd rciii- 
ru¥ i¥ xvKXta TtXiffiMfyiic^ nar iXi[ou toIv |3/(u» tyjv 2y|^^do- 
^aii^y p6ivfty a Xf xo^QifAafou¥(cSff rd ^uyf^ixd fAtyiin^ t^ 
tt^i)Aii 7(*<o^9 ywmct rok 6»»1a foiuTwy jiAf^fi t^ dvotlx iK^otv- 
fM^oiftf irnfiirlif aujiiy r' dikps^lac, ^Oj y) JSh^ Kf /Vn jia/v 
Tif Jfxao^fiC, ax ay ert tcuv ^ixa4<i;v ;^ xaAwy cA^'drgo; j^ 
vyw iy ^Pitni ^^^oijo' avayxif ^^ TO iu^ioHff ^rx olniia LONGINUS. siy 

fi^tp faiifid^ HdXi Xf ilxtuai. Own ii ifASv inolfB rif 
•Aiif ji^ii ping Jjucato-^oi P^ a^f uno'i, j^ ilSbkOtfiuM Vngtu doi - 

pfyoi, S(» ii iy 7^ roa-auTi) Xoi/aix^ rif jSur S^^of a Joxs- 

'l^ ouawAy *KoiiUoifov ^I^TvXiAff^d'oUy 9^ /bifi xarAf;^ou^£<r(a- 
^««% irfof *;? tS 9rAfcircxTHv Kh^u/x/ac ; 'AAAa fAiivorg 
TOK T01KT01C9 oToiVr^ fiV/Aiv tifttfiC) ufJi.ei¥oii ^^J(f<^ i iAcu- 
d/|fx( H»ou* iTTtiroi yi a^siiiirou ro o-b^oP^ov, cJ; (^ a^ xtvic 
aftroi^ u»T» ruf irXiKriov ou ^Acovc^/^ xay l^xXvaaoiy 
TOK xotsMK rW oixxfA/vttiu. 0A»( xy Javtfvcir iipny a»cu rJy 

wdwm iyxoLroi^kUju.£y^ Jx «AAw; 7rovH»Tf( 17 a*»atXatp|3a&i'oy- 
TIC, « /*^ iwouvx 9^ t)<fopijc iwfXflj, 'a»ki jjaij *? ^ijXx x) Ti- FINIS 
(.^CZRPTORUM EX CRITICIS. COLLECTANEA GRMCA. .t TOMI PRIORIS PARS ^VINTJ. EXCERPTA MISCELLANEA. I. 'Ex THEOPHRASTO. ^ii Arijiotele nervofior,^ Theopbrasto dulcior ? 

Cicero in Bruto. *eEO*PAXTOT H9IKOI XAPAKTHPES. f JuxTA Edit. Joh. Frio. Fischkri. Cobuko. 1763. in Svo.J nPOOIMION. 

''HSn fAiif i^ wfon^y iroXXaxK 'iShntVo^c 'rtiu 2i^- 

5 IIoAuxXMCy (Tuvd'itt^iio'ixf Ix groXXtf Xf^'*''' '''^^ iydf^^i^ 
y\jnj fu<riv, 9^ |3f|3itfxttC trri miyiHoyta l»»/at, fr* ^i »/ui- 
Ai)x«c TToAXcu; ri 9^ vocyroiairmg fivtvi, ^ Trafotri* 
SsafAsy^ V^ i%^i^Ax^ iroXXifC ric rt dyadic Tttv dy^ 
dfuvuy ^ Tou( ffliuAau;* vrsrfA0i|3ov Irv cvyy (d^ou Si ^ 322 . £ X CERPTA* MiSCELLANBA. 

• 

ludrspfi aJrw thtfitivwip f» rS film, ' *Eji^oM ii €0i 
xari yty^ i^» r\ T\)yj(jiiin yiim ifivm tbt0I( irg^^- 
KiifAnoif m) ov Tfivov rn oiuoifOfAlot j(jflirrtu» *Tir»- 
XiUfAfixpta yi(, i IIoXuicAfify rif \iiS( iifAMV fitXrhf llrir- 
doM, xar«Afi^firT«» aitoTc \:s79/uiirii/Aotri#» r^tirm* o7( 
vafaitiyfAaffi p^wpnoi, cu^0'e»T«i roi^ fu^iiMVfo-Tai- 

avrSy, T^i^oiMu tl fitii Ivt top Xeyw* vitf ti, Vft- 
fomoXovbTno'cu n 1^ nKvau^ h i^Srmi Xiytt. UfSirMv 
/xfv »y TTOitjO'o/EAai toi^ A^yov V919 T»y tiu; fii^«#iriiai» fy|« 
lULT^ Xiyuv, K»\SfJ^ofA,ou wfZro9 'i^if rvf f}^fiai(, 
TK cVs ^9^ mV tUol Tfivov xaTfmixTMf* j^ 'ra aKX» 

a. n E P 1 E I P ft N E I A 2. 
'wg^dnro/iio-ic ittJ p^ci^ov wfaj^uay^ 7^ Aoy«t. *0 Jf 

Aod'^Ofr, >^ TODTOK o't^AAuTCie^cu DTTtf/'C^'o'^* f; <rvy)^N#- 

fAurov AfyojUfvoiCy K; ir^c^ tou^ adixovufvouc 9^ ay«Hix* 
Touyra; iTfaug l^Xiyi&ou* ^xai toi( frruy^«»f«v x«- THEOPHKASTUS. 323 

- 


S^AbyiVffo^* )^ TO oX«ir tf#i»oc r£ rotsrw rfinta ri Xiyn 
Xjfi^^9 ^ ^ifivUf OJp^ v999X«/iA|3a(y»y ^fixirXiirTOjuou* 9^ 
Xifypf ffturov itt^v ytyovivou* ^ /Atu;^ ^ev Tftur» frfig 
q»f ttt^jft* v»fdlo]^i¥ /KOI TO vfayfAx^ aWio Toi Xt- 

jBftMf* «AX' o^ot jU9 ru d'afrroy «'ir<ut}C roiavrcti ^mc 
9^ vXoxac )^ ignKAiAXoyiftC ou }(fif6if ifiv Ivfiaf 0bV/»* 
TO? J^ rSy «/9'«y /tA« airXai, (xTSb^* iirt^ovX»j fvKam&M .p', nEPI KOAAKErAS. 

Tlw it xQXctktiatp \9SR)Xa|3oi ay rif i^iXiaty cu^^ocv 
MtUf irviA^^V(r»¥ it rio xoXaH^uo»Tft* roy il xoXaxa 

'^!!0Tp(3Xc7rou(ri tt^o; (TI 01 a»9'^uiret ; rouro ovSteih ruu f» r^ 
vqXh yiytToUf vXlw <ror tuifixtfAmg yj7i^ iv rij rof* 
vXnimv yif i r^ianovrot ecy^fufrm xotS^nftiiyuVf m^ I/a- 
TTiVoyr^ Xoyou rig in PiXttfl-T^, '«V omtqZ «f5*^ 
/bif»ou? ?ra»raK9 f^^ to ovojm« aurou xar<vf)^v«i* 1^ 
aXX» TOjauTa Xiyny* &iv' r Ifxoiriov ^dfiXiTv jcg^- 

XI Joi* 9^ iOLV Tl TTf 0^ ^TO Tf IJ^WfA* TIJC Jft^«Xlff > d079 

wyiUjtAOtTi^ TT^irnsx,^^ *X"6^5> x«f ^oXoySo-flu* 9C| 18i- 
ytXoi^»i it HiTiTi, Ofac } ot» oui»i^ tf"©* u'jtAifiJ* oux ii»- 324 ExGERPTA Miscellanea. 

ya,. ilu Xiyo¥T^ A airov ti, tj»( aX^ouc^ ^iwrav xf- 

r«^fii^ Toy yfAcaTft* ic^ t#u^ awocyruvtaf vKiCTm^ou xc- 

rov* 9u fiXuffotf 01 HwuVf ^(jpns'ov warfo^ Ptorna* h^ 
c-i)v(iy9D(A£¥^ it it^n'^rTiaff rov iroia fviirud mou iJ^ud'- 
fAirt^y r isan^imfAar^* x^ ire^cuoyc^vou wfit rwa 
tZv fiXm^ 7r^tfmfAȴ iiiriTy, en vfi^ trt '^^g^ircu' 9^ 
dvcifflt^tif^ on v^trmyysXiia, *ocfiLi\€t ii 9^ roi ix 
— ' yvifcuKMf dyofS^ th^xotn^ou ivyatroi dwyiiifl' ^ T«y 
IfKojjSfifayf TTfuT^ irrouyivou roy oivoy* 9^ 7rtx.f»fA{yuy 
i»9r£(», XlC fAaXaxeo^ €«r/«fC. J^ ^fotf Tft rwv *^9 rn; 
T^aTTf^iic, ^o'ouy TouTi a^a ^( ^f))r6» In ! 9^ s^wr^- 
€9u fji>i f^yoTf y) m m^sAXfo^eu^ pouAfrou, 9^ m <9&- 
jTiiAcu auTov* 9^ /xlu/^ T^uTft Xiyw^ ir^of re ov; n'g^- 
psrlfttm^ 4^(^ufi'^f<v* 1^ Wc iXfr»oy ^m|3Afir6aVy tomt 
aXAei( AftX^ry. '^ t vtuSoi iy r!a ^scirft^ dfiX6/uSj/j^ 

€eu fu itfp^iTfxToi'DcS'ou 9^ Tov ay^ov <u 7rtf\)riv&cu 9^ 
T(ci> dniyot ifAo(ay avoix. n^ to xf^JcAaioVy tov xoAaxft 
lf» d'laa'ato^ou irayra 9^ Xiyoyrot h^ irfiarroyxci eK %«- 
(nT&ou \smXafA^dyii. 

/ THEOPHRASTUS. 325 : ■ 7-7- y. 'nEPI AAOAESXIAS. 

iV (An yipdo'KBtf rovrcp ir»g»x»dt^i/i^^ irXno'/oy, wfo- 
ro¥ fAgy rni Ixvtou yvyaiyto^ ttTrsTy lyxufAtpy* Srx ? 
riii vuxToc Ziiu' fivuTrvfOfy touto iinyniroi&cu' sty uv 
S^t¥ iwi r!^ tftirpta ra xad'/xosrA iuj^tX^iTv* »t« 
a ir^yja^Z}tr^ r Tr^ayfAxr^f Xiym ui woXv rro-' 
vm^irtfii €i(ri¥ ol viJy ayd^uvoi ruy ctf^cuwy' x) ug 
il^ioi yiyiyatr^y ol wug^i iv tJJ olyogu' x) wc voXXol 
2%iJii/M0ii^ft ^Evot* 9^ rto)^ S'aAaTTav ^ £X Atovucriiuv ttAJi- 
^ov «»ou* 3^9 H iroifiO'ftiy Ziuc uJuf^ 7^ ^^ .'^. yn 

9^y cJs ;^aAf7cy en 70 ^riv* 9^, »( A»/M(ir9r^ /MUfu* 
f/oic ^fAiylflw ixioc if-nm' x^, Iloa'oi mo'i x/ovf? tou 

] ^MAivoy arraXXuTri&My orK ^(Vuffro^ jSot/Airou ftfyou* 

£f yOV yOtg iT'jyagiiU^OU 70K J'A>J7£ ^oAuU , fAViTB OJTOU- i^'. '^HEPI AKAIPIA2. 
fX^cay ciy»xoiyio^f ^ ir^lq iltxi aurS i^wfAtytw xw/Aoi--' U. J '/L .•u^Jj •^v 


^*N I 3^6 ExcERpTA Miscellanea. xiXfuo-cu avToy dyaiij^ao^* j^ i^OL^r\*^ii€M wafSyoUf r 
W(dyfAar^ iS^ xfic^ i|t*/»ir. ^ xfxXfiyM(uQH «C Y'^h^t r 
Y^mixtiu 'jf!9% xamyo^frv ^ in fAaxfif oK jfxorr»c 
ft^Tiy v-o^^ftXaXfrv ff( wifivaroy. ^inyof ii y^ wg^viynw 
«#»iitW irXfitf Miyfa nifi ircA-^axeTt. i|^ axfixo0T«( 9^ 
pijuiadfiXOTac iyiTU^cu i^ ^'(X^ic iiiitHLuy. ^ ir^^ 
^jM^ J't KhjtMXii^n»ou a fiii fiovXtrbu ti( «jlos^, eu^- 
iriTcu ^f dwHwoLO^. 1^ 5uo»rag 1^ avftX/rxok^raf j[xif» W- 
/Mov iirturiSiniy. 9^ f*ftri7^8j»l»s oix/t^ tra^ir^Cy 'inyffo^ 
}ti 9^ ftJrou 9roTf wstX^ outm irXiiyftc Xaj3«iip Kir^V^^ro. 

'}^ irOCgliv 1^T^9 (TVyXgpuAV, 9fAp$TifWf ^OVXOf/Sjf/VW 

If'. *nEPI AEI2IAAIM0NIAZ. 

' 'A/meXm II iatnieufjLoyia ii^sity iiyou tftXl» irfoi ri 
SoufAiyioy, it ifonfoufAtayf^ rQiovro<S TiC c*o^ )J7Wi>f- 
\Jya/Aivoc raj X^f*^ '^ ^^s/bifpotyd/^oi &w^ '»g^w, idfyitijy 
tig TO ro/u.a XajSwVy xr» 7{a>^ ifi,if»y ai&4ifaTi7y» 1^ tIco* 

Jif^iX^y tU, 5 X/S'»; Tf §"(? vhsrff •# ofi 2|gf|3AXfr« 9^ §«» 

''Xiira^eSv X/^iov Tft!y » ra7f r^ioioi^y irafiiy ix '^ XnxvSn * \ (Xira)ibwaTT(o^. i^ €ai» /tAt^ S^uXflixeif a^irui 2%f otyiiy wfoc 
9 ij^fiy^rlw iMWPf tf9iT»y ti ^fn nomy X; f ay atttx^i- oixioty 


T H E P H R AST US. 3*7 rut ovffg^x^iTffCy vfoc raic jM«Vr#ic, ir^of tkc o^viOoo'Xfirint 
f^Tiiffwv rm ditf n ^m v^fww^t&m in. )^ ^riU^- 
«'«/4^;y ff-^o; rif ifftoTtXtfoii xatoi ^ii»« iro^Uf o^ f(^ i^ 

yui^ouxoc' iav J« f^n X^^oi^f y\jy^i yH^ *? t»t9uj ]^ tw» 

x«'. ^HEPI MIKPOJIAOTIMIAi;. 

'H it iJi,m^fiXorifji.la H^etsv 5ifcu of i^if nfMit it" 
fXivit^f* it ft,ix(CpXonfAQtf roixroc tic cTot affntot" 
€0Uf iv\ iiTwPoif xAii0£»(, fr»( avrov i KotXivMra xato- 
KfifAtyog isivyin^Ai. ^x^ i vioy iS^muTgud iirgcyaym tii 
AiXfit* 9^ VhixiXm^ivcu i\ oiruc cu/r^ i o^xoAsOoff 
A»0/o\}; ifotr ^^ "ismiit f^yHy dgyvfiHy xauov iroiiia'ou 
t^niiyoa. ^ ^av d't/o'a^, ^ro fr^fAtrtawiiiov avavrixpu 
'^ fjo-o^s ir^oazraTTasX£?(raBfy fifAfAOici fjkiydXoit ni%4iwatf 
ifrtag ol sttriovnc lioiciv on |3hv i^6v(rf. x^ irofAVfU^uf J} 
|4^ TW» ImriuVy rci /msv aXAot iravrot 'STroSiitou rS waiil 
diFtyiyxuv oixoiitf dya^xXofAtvcf ii Ooi/Aariov fig t(u/^ 
iyQ^iy m^TrauTy. ^ xvtoifU H nXivni^ailoty nin^ 
fAyriiAot iroi>!(rai. ^ n)A/^»ov TrotDVotg, ^KAAAOD MEAI- 
TAI02, 9^ ^^dyuiiU iotxrvXiov j^otXxxy £y ro) ^A(ncXnvi5, 
TUToy Urp!^et¥ ftfotyHyn .^j ^ clx^ft^ io'fifAifcn* ojm/Am 

yd^fl Tb) ^rjMb) r» l$^»» Xf iroLf%iniivxff'»iAtyof XctfAir^p 

l[A»rioy^ 328 ExcERPTA Miscellanea. 

■ .. " 

ttaToif fOuo/CACv 01 ir(vrdyft^ rot ltf» rif /tAnr^i rSv itSv £t^i« 
jcy xa^ft, Xf ufAfic cxdf;^(o!7c ra ayavot, Xf r»\jTCt etway IL ■ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ IL •Ex POLY^NO. [JuxTA Edit. I^ancrat. Maasvicii, Lugd. Bat. 1690. 8vo.] POLtMNUS, fcriptor antiquus, ele^ans, acutits, eruditus. 

Is. CA8AUB019V8 AD PM^L. MoKN. ^£ K T ft N 

hOAtAJNOT 

n E p f 

i: T A T H r If M A T ft N; 

& E «. «'. 

n A" N. 

mifAxvt (pdxayyoif xfgoii iruJ^B i$^ii» 7^ Aou«». 'tocut^ 
ir^Sroi Stoc TrohifAio^ fi^op s»i|3aAc- cofloi ^ rl^viy.' 

T t «\«.¥^ 330 EXGERPTA MlSC£LLAN£A, dyri^nvM Si eu irsr^ou, i^ to xo7\q¥ *? ycimig iyfflu ireA- 

tIci/ 'H;(« t^ ITavi f/x(u/ ^iof/Sft* i^ rsV xf»8C i^ yuxifgf- 
vv( Twv f^anvfAciTwy fi^at 'na»» xXii»^o/4v. 

K E *. (T. 

If* 'E^^affovtQV, }^ T0 ^€uY/A« xiiiy^ tva ^Bao-»Xev( /mii 
^yii. ^ 9ejM»roxAif( a»r(|3ouXcuirou, AiyAw* ^' Bao-iXsu^ 

X»v cJc Boto'tAfa fuvxp^ov ^aXAov 'A^o'axlu/, xtim-i 'irqovm* 

TToyrH !2j^Xufrcu. B«o'fXfuc sJciO'f ^ fdclcuQ to *£?Sbw{a;»- 
x^Vy ^ftc|3ii TO ^fvy/M«, a^ ^uyeiv ^X*^** O^fAifoxXifC A K E ^. y . 

AS'tu/^rot t» ta;^ii ri ^Artoc liyet^M* Aacxa)»cc If- 
dopw. flwdrsta'i¥ avr»^ i 0f|CAifoxX^c i ii rfoTro^ *f 
diroiTt': %¥ 8t(S^'. 'Af/x<To dc Aaxf^oupova iffsv^ivriifp 
3^ ^ii» TTjDo; T^c AaKtoyag tj^oifv^f n [aIw sx iytfiT&ou ri 
Tir^oc* *£( ^f dvifiirtf tfnf Tvg dflf»i iKiri^^ctn xa- 
TOto'xoiraCy ^/ias x«t^.^o»tcc« o» f^iv cT(/bi4^«». 0f/CAiro<- 
xXir( ^s xpifoi niu^^^on, IhtrdXaro 'A^tu/ouoif Hari)(ety thc 
xnTftO'xoirxf, fT* ^v f'yii^MO'i TO riij(J^* iTTfiidy f iyii^ P L r M N u s. 331 &7rAae|3«ffv. Ka» ruvrot. Srttg iytviro. 'fiy/^Sn to Tf?- 

K E ^. ^. 

'APISTEl'AHr. 

'^tsiroAtTfuo»TO. Tou Jf Ilf^o-ov ^fgffiolyr^f a^tlAwv Aa- 
PifjSfjoi^ Tfif ?roAfC0C f^cii 9rg^fXd'o»rf(y eg rouJriv lx«'- 
T£g^( t(u/^ Ji^iav X'M?^ xaS'ii»TKy a'uyiiy|ui»ciiv twv ^«x- 
TuAtfVy ifr£f(ivov¥' ** Ttco rp^d'^ONf fvr£tud« xftrariS'c- 
*' f*£5«y ciug a» wfi^ rip Tlifvlw S^iroAf/MffV»/4v«" 

f»HTvXuv, coi iii Ti Hocr»rt^tixoTii^ iiFurot c\tyy(uvay'^ 
Tsg Tov ^od^Vf iirmyfixS^O¥f 9^ turixt^uy wagi woiyrx 
ro¥ TToXgfAoy ofAOvouyrsg. *' 'H H rSy f^arnyip iiAouoiot 99 K E ^. «'. 

lAuj(AouycTOy Tftcraf i^vnf avox^^ o'uyiS'CTO. ou Jf «voxA>y 
TfiK JiAiiyK, 'sf* 0} Tc (Sao'iAcafi ws7veuy *'Oceu viXstg '£A- 
XlwliiQ iy Af'tctf j^ ^n twT$yiiAOvi dftTvcu. Ol fiiu 
''EikJwti ocyi(AiV9y rlw ir^^iciAloty* ^f Tllgo'iii ttoA- 

y»yyi/i^9i 


'J 


33 2 ExqERPTA Miscellanea. 


^ K E ^. f. 

'£ n A M I N n' N A A £. % • yoi. 9iaafmi idihQ%oiM,Quitm ^ivoK^p. oJx ityy^o-CK *£- 
x«<f^ Tiic f*«X'*C, iJctfugf Bpi^TVi' qfv/iMu Tor; ^ou^o- 

Eva/At vttivJ'flt; ^i TOK fji.eiy»civ i7r>^krcuq ffvynrayfdfijfoif 
1^ irg^du/iAOK XJi^^^f^^if ivKhis ipUniriv. K E c^. ^. 

E?r£t|M»vMv^a( Tr^rPiTruv ^m^xtovc n^difj^u( o^fAjiaou 

ij/af " *0(ar(, £^t}y ort TO Aoiirov cw/^a •Xf^®*'* '''^^ 

'' tiyrf TO Aaxfavixoy tSto o-uyr^/^/cu^y to AotTroi^ coi/Aa 
*' rm vvfAfudyfuy £x£^^^^'^* TovJrw tw TragoLiuyiAar^ 
Smpiouoi vn&tyriff igfA^grMng irpf^vfAjuc '(^ ilw fql' P Q L T M N U S, 333 K E ^; /. 

'I * I K P A T H' E. 
'If txf osTUC 'ilf^ Touj voTiifJitovf irQpiys rlw fixxyyo^^ 

TTOfTo. rovrovq lim 'Iftx^am;, xjtri |3pa;^u v^ih^w^ 
Ixf3fu5«' " TS; ffania; ufyu '^GfM.in;^ A tic &t^X£- 
'* Aoiv/ Tf, 0&'vaf^(9£TW| 9^ 7roifa(rxtv»(roiiAiyoi xaiXHf 

j/Mv. Jf *If txjDaTHf oux »y»iJLsiva^^ ^* Nuy, fifiiy ay- 

^^ Ac/Aiot; (ru»«7T»/ACv, <i»d» ^ ^aovoi tou^! xa^irouc r^c 
f^ ayifObyci^lAC Aa(3fidf/Mey." noX^w [aS^^^ oi rg»n5rou K E $. y. T I M O A E' n N. TifAoXlaw h S»xcA(» rt^/ ivy»y,iy sl^nyocyt^ Tro^fatTOt" 

/m/«»o< aV{u;1aTo' OBuroIVy xofAi^tay (rsXiyot* oh f^otnu^^ 
to' <mfi,Hoy /foP^'d'no-av, pri a^a ira^' ^vtomT ra (AVfifASa$ 
Twv ^mS'ayovTWV fcfctyxrou ff\»»OK« ^' Ti/bioXswy, Kati 
f' |mIu/ fJi.oi?iXoVf ifnif fjuvtgiv vixlu; o» dfpft JViAsflriit ifMfl 
ff Ty; Y»^ T« l&fAiot yinmrai qI Ko^/»d'io» riy trthiyuip 334 £xG£RPTA Miscellanea. 

K E «. t. 

z n' n Y p o r, 

Aft^A^O' ir«Aie^xtty B«|3uA«ifa XJS^^? f^^^l^j "^^ 
fl'oAiv eXMy oJ;^ oTof rf n. Zwiru^ ^ Aa^ciou o'ar^aVnc^ 
AK^tfm^iao'ac to v^oranrov fjxfi^ aurojiAoXl^., w^ rauTA 
#fl \SSFD^ Aa^BOU ?rotd'«v. BajSuAjvfoi ^trcuouiri t? S^gt 
tSc WfAfofiff 9^ T^ Zw9rufei) t(u/ iroA»if SShr^/Trtfo-tv j 
Jf srvxTMf imya t«c vuAosc* £ai Aaf«^ Kfptrticaf 

'^ oJJi x' B«|3uX£»a( rp^AV ijSouAo/eaIu; £», i^* ^rc ioSif 

AAc^av^fl^ rtu/ »yvi^y iiiutayf air eg re varo^^ ^A)^»c 
iwiveif 1^ 01 MftXfJ'oi'fC* 0» xarobirxo^oi t?; X^f^^ ^' 
xo»Xi9 irfiTfpt afjLiyifov \)i»7io¥ ivgoynf, roZro |3o(AAovtc; 
Kh^ Xfdvoi *AXt^(iyff(a xop^ouo-ir, • Ji 4kr? f^otiia 
t^j^ui di iv^vfAiTv y^if ipaAvToq tiarog, oturof* /a^ 
inu¥ s^^X^s TO xfavoi Travruy iftivruy. Ol MotxfJo^- 
Vi^ aXoiXd^oynq ixiXivoy uMy ^yn&cu rrii iiovy npoc 
TO ii^og tu^wVttf dyrij(/iyr^ ^^ rtw tou fioiTiXiug 
lyKfdrn»y. POirJENUS. 335 ■^•-*- K E *. i/r. 

Ji\};tt»raKf, j^ af^ofttvrac ^C to pfu/bi« rov iroT«/bMV, i^flc 

rap^oc 2jgfxo4/ffav, rov xif^uxa fxiAfUfv ^irsrv^ '* 'ATrij^tt- 
*' fAi^x Tou irorxfAoZy S'otvaruit^ tj(H to 2J1»^." O! 
, juc» fo^fi^ivTtg airs^ovTo, i^ rtu;^ o^oy irdjQivoy. 'AA/;^- 
mvffoq a S^yuVoK^y 1^ r(»f9'mf{vcaff avroc /^ t«» u'^f- 
fA0»6w &79 Tov irorafAoZ fobVifuf fTTicy. ycAftO'avTK 
01 ffxnurcUf 7^ Tijy ourlay Tti; Airo^TUf voii(ra(»rs(y le Jccp; 
vigiia'auTQ Ix r n-oTOtjuiou iravrec K E *. »y'. 

KAMBY'ZHS. 

Ka/MPuVnc nnXovVtoy i?roAio^x«» Ai^^uVrioi x^arc- 
jwv difdifavTOf ^mxXaoyTCC Tifc AlyuVrou ra^ l/b^jSo- 
xdif 7^ TTQKki vgofoiyovTti /bbup^ayif/MaTa, Ifhtrav ka^ 

<rf|3ouo'ty AiyuVrioi ^mcc, Kuyoe;, n^o|3»Taiy AiXoug^uc^ 
"ipetif ^fo tJi; cauTou ffxnoic iTaJfk* AlywwTio* Ji 
Pa(AXoyr£C ivdva'ocvrOf fi^u too tAu^ou t» tcov if^wir 
^cdwv. Our» K(xjx|3un)( n^iAouViOV i\^¥, CfO'M '^ AiyvV- 

tou wa^nXdiv, 

K £ $. 336 ExCE!t^tA MiSCELLANBAi 

K E «. %V, 
B t^ P e H Z; 

j#f(ai»T«( cirfAWQp ftlCi roTf ifivh ftvlw^ ItrtfA^tp Hv^ 
*EM^%ymf iirixrtitM 'airavrac^ 2» iyitro Atteifitng, 

K E *. 1/. 

N O T M A" £. 

a 0'u>f|3ouAfuiv )fyao^ou vo/m«uc. Touto»c STrfi^ovro P»> 
uouot. ^'Oa'ou l^ixt^ ^^* lofieHj ^vd'icu, TcXfroUy h^vfylcUf 

Wp Stw TtfC tofAXC> Z^*^ irdK^A Aloc, A irafft *AiroX- 
Xmo( padcvTfCy t? lAeAm f aVxtfvrfCy iircid^ir o^t/TOK ;^c^f 

K E ^. */. 
M O Y' K I o r. 
TvffD»oi *'P»fAOcmi f?roXs/AOUif. Tvf^nvuy fiotfriXtic iv 

Mvxioc POLTMNUS. 337 itTffvr, (araw(ifji$9&* to ^i^^* cu)Si^ii^fic M/tAoAoyno'fv 3^ 
Tif Sv* n$fvl¥»f /jSfi iii idiiu Khi^ T^ flTMni^/a roif 9fo?c* 

tLu h^ioiPf 9^ 1^ X^f^^ Kmof^n^f HfnKU rS Uofvlifft 
^hjgXtyifJkty^ ^ifa ^ arp firry ru irg^o-wT^. *Ac 
Jf Tlo(ffi¥»^ rtw iftrtiu v2srf^i5«i//ia^f* '* Moyxi^^ 

'* avrUu IfAoi uafrtflM Ij^oyTfc fi^ t^ fgotr^TritS ovv 
^^ irAotirttlvrAi, 9r«(a(^XaMPorrf( xoufoy '^ ^( avcu^icrcMc*'* 
TloffTiya^ ^trsuo'ac tou Afyo/iAiyoK, i^ f o|3i|diic 'l^ groXi- 
fAO» ir^oc *P«/i*euouc ^isXutf'aTO. 

K E ♦. if'. 

Kouo-a^ h Bfirravtot ' ir«T«|MOif /Mfynir IwsjftifH iri- 
fououo^ou' Bfto'iAfuc B(CTr«v«» K«a'oAavy^ dvSfyi (aUcl 

foXiciy ix^^fdffaff ^ irufye» i^* aut» f^iyap v^^v'Ot m{ 
TO^OTftC >^ cf ly^oMiTotf i^mVaCy sxfAcvirfv If to psv/MA 

f/l*|3ftlVflV. Bf £TTd(yOi Jl C^fTXftQ^O'iU'y do(»TO¥ J^ VSSTff'* 

fuff v^^^oi^ i0«»TfC. Ilf^i yaf rm imrtit ri ^ti i^ 

JtwfTiPf iW«i ffuyovo'ty. nu^ycNpog^v A )^ &TA»o'f*fMir, 
piAii j^ afniivai ij^afinrctf 8^ iM» tlo;'^ ^if^fty *\bffliAn' 

U U •««. 338 EXGERPTA Bf(lSC£L;.AN£A, 


m^ III. *Ex JE L IAN O. [ JuXTA Edit. Abr. Gronovii, L. B. 1731* 2 Voll. 4to.] Hominimne Romanum tarn Grsci hqui I Plin. L. iv. £?• 3* 

— • ■• ■ ' -■ ' E K T H S A I A 1 A N O t ti o I tc I A H s '1 1: t o p I A r. K £ $• a. Vltfi l^MxpaTtf^i oTs T4 xA^vAoy iTrffiy* ^vi^Vxfiyy dfiKiro eii to ito'fAurnfiof ^Airol^oiuf^^ i r 

^iirv JO fdffAOLxoy. i\iyi yif^ am^ xaxSy irr»fimif (An 
xfiVio^ 07;v T^ x6ffiA(f ^ vixfiv i vdytt ri dii^m* TmZrm 340 ExGVRPTA Miscellanea. 

'^ Kfti wSf ^iff)( «/tA»y xokXSi *AwoX)iifmf9f Srm fo^d^Up 
'* Hyi avrof wiwtfiUKiP cfri ^ rnp l{ 'AOhvoumit f lAolno'/adr^ 
^^f^roT fafiMKH wifACi Ifri Stmc eif/O Smk^athv ! Ei )i^ 

' *£^i J!»flu, ^Xof m iM «» mVJc/' 

* "(At fa Am to ''IAmv^ •ixrii(a»1fc oi *A;i^flU«i ro^ rZv aXt- 
nce^^tfy rv^otif 'i^ W»v *£XXltt/ftx»; t«to f xi^^u^av, ^Ejcoi- 
r«y rSy fAfud/^ S» 9^9 Ti 9^ jSttXQ rtt» «ix«j»» ^Sffmf/|fsi» 
ififM^w. *0 iii» *AiirMa( rsf irar^Jiic dfiic ^otfiva^ 
1ftfi¥f \2ari(iJ«y Ttity jfXAM». *HdfWff «» Kh^ ril r ay- 
J|f^i iV0'ff|3«2e 01 ^EXXtfivii, 1^ tiirtgfp put/aji »T«/Ma o^in- 
j^i^ii(ray XoiPtry* • ^f '?' warif» ira»u vfii^ot yiyv-^ 
f axoTft avod^fyMi^oi M/iAO»f ff £(cv. 'Tirff(cxirAay/»7fC «y i^ 
Vki rirtf i^ j)xira, iravr«y «c/i^ t»» jixatfy KTHfioirtip 
^airfrfio'ay* '^ '0/bbfAoyityTC(, en ir^o( t«c fUO'fjSHC xttv 
'^ dt^fdwoiifi 1^ T«f Ocilf 1^ rye ywya^uJ^sc ^« mJS; a[y«y- 

K E 4. y» 

TiMC rcpy wouim tudi^^ Sri ^A»dfmwU if^tf, i^ v^vira^s 
Tw irofJi rSro fjigiiy ffyeyt Kai » irgirifw faci»» 2rf avT«c M L lA N ff S4 34X itawrtHa^Mna^A- ir^iy T8T9 cbc/T^ f wmiot fxamc iff*i^%^ fx^ovifOM rfiVr 5r »f . ..;, K E *• y, ^ - • 

(TMi^ aVnXAarrovTo, K(»IaXiirii^«f ric »cxfii( fir r^ 'ireXv«l»» K E «• s'. » "'i 

■■•■• yjw xotTfXTiio'ftTO, /bbiya if Iftur^ foyym^ x^ \SB80 <^ iv^ 
Tu;^ia( '^ 4i&Xd(j3sai)f uMy rirt fxOc^/tAf»0f, fTiri»X< r«Mr 
*£XXD<r/ " 0M» auToi' *4^fiV«o^* yiXoiwc yi. *Ow ^ 
/* iwifw fx '^ ^uVcMC XX £)(fy TOtZret Ik rwy iy^^innm' 

Aotxf JflUfAoi'ioi ^f iwTvet' ^ ^Evutn *AXf^aE»J|foc |3«XfTttc 

xiJ«u|Ubni«i ?^ 'AXi^«i^ik ' .•* ^ 

KE*. 342 EzCEKFTA MiSCSlLANSA. . . K £. *. > r « 

• m 

h m 

»iioir. *Eirci Jf M^f^ry '• tiSfM0» rtw xuXika, oi iTgynixey- 

K E *. 4^. 

i^dso'i XA^Djbif»oi Xf'^f^^'^^'C^''' '& ^^'^ iroXiTixtfir iKOtarx 
2|gfr«TT«», 'asAX« roureuf ye rove d^o»ouc da-^oXu notri- 
^hiTAy. fAado¥Tti it o» E^og^i, «x iiyayaKTmrw^ «X- 
Xa Toy ififiia-ioy nnfijKOt xaXiVayrfc, Tr^trirot^ay avtw 
hlfAQffU XD^u^«4 tZto ^^ TO ^au|Ub«^ojcAcvoy* ^' ^£^/r6; 
*^ KXft^ofAcyio»( »^f*oyery." 

K E «. I}'. 

*0 fAif 'AXlj^ay^^^ Wc t(cv ''iXioy Sxdiy. ay««^coirHyIi ^f 
mn^ fiXowiiHiH, Ttty r^f T^«v ir^oo-iXOwp rvv Xu^oy ihlnyviy 
^AXtJ^dvifu* i A fffHy ng^Ti/Ail8'a(//Atftu ftv /bMiXX«y i^«ry 

tIw/ ^ L I A NV S. 343 

I I .1 ■ p III 

tIw *A;giAAicac* }hsr t f my i WW *AAf^ayJjfoc* *£ira&fft yalf 
'i^igSp xkiet. r J} Uft^i^oc t/ »(ot i/^tv % Xv^«| ci /An 

StPofUpTi IfAtXt rm «XAm» jnfouteuoiPf ^ ** ^ iwXm 
xaXol fX^** Nftx«»Ti yi(, ixtyt, t«()c iroXf/ubieoc, rv 
xaXX/Vny reXilv tf^jMorrciif* 9^ ^E^9d^i'«0'xorra ly r^ f^^X"^ 
Kt7&cu H»Xmf 19 HuXn rri wotPoirXBec. TS yia d»io\ ry 
'^pxtia rauT* Upou ri lyraf »«, t» cJc aXnd^^f xotf'yulirrft 
fturov. Alyrrvu 2v e r F^XXov ti]» fiii» dmii» ^ *A^* 
yoXixiiy fp^fty, rSir Ji ^M^axoi 'Arrtxoy, to tl n^oip^ Boi- 
^(ou^yUy Toy Ji Tmroir '*£TiJa(U(ioir. ^«Xox»Xou H tymyt 
ay &¥cu f»in$ ri To»aur» Mfiif 1^ a^iovyt^ lotvrcv 
T»v xo(Xm»« 

K E *. I. 

KXitPia^ dvig ^y ootov^omI^ tov r^oirov, IIud'o^yo^MO^ 

1^ ^eij(ty euo^DTixwc laurou etc dx»/iAov ' ij^ayofMvou^ frotfot^. 
p^vi/xa T^»» .^ ^uTtiirXim ccc/i^ 11 o^yiiy >^ inlinX^ yci'Of 
?7r«( iiXKitrcu, r^y xJ^«v agfiovcifAsyoff ixid'oe^c^c. II^oc 
Js rii iru»^aif0|Mfvou( tiiv outiou^ clvtK(iptro ifA/MXify 
^Oti vf»vyofMu. Aoxcf Jt f*oi 1^ • i v *IXiaiJi *A;(iXXfi)(y 

7 344 £xc£&PTA Miscellanea. 

K E ♦, («'< 
€aff 9^ ligtiiuoi iyfCifi fUr^a. ha aura niariwp^ww vSsrff- 

<f fxMyov £«i(vv^» T ayityftc/iMir^ ii /mvov aVirn rm, 
«XA.« ij) tAimc to y^«f^ii» r^fty^lTay dwifp^ ^ airi Jv« 
C«TO iShi" f iXoo'o^i^it. 

K E », 1^. 

Tft fAiV a>ib^a aXd(^«v, ijiiiro is VkC r^ yifot, ^ 2^^ 
ra>vr» r\w T(t^» iroAiav •u(ra» iirftfUrQ ^api ' dfot- 
vii^cir. IlatffAd'tfir 0uy ic tou( A»Ktioufjisyiov<f ^ toi«i/- 
tIu; \flB9fa/y»v rtu/ Kf^ftXtu/, iXAtyot ^irfy, v2z7f^ «» i^ 
dfiiUTO. ^Aparii euv *Afy(Ji»iAO^ i rm AoLKtieufAoylw 
P»rtXiuc, ^' Ti' ^ av, Ifn^ ir^ vyifc mtoi, 9< pJ /mo- 

K £ O. MLIANUS, 345 

K E ^. ly'* . 

% 

ocra /tAEi' itro( »0£i»y 9rfp( uv ^ ImftKifCf ayoviuraroi J| 
oivd^cJirttif TOi jEAaAirok* Hi»tf Jf tixovrof vaf ctvrov ^ ^^ftc 

rigSf rluj y^y 'thj^tntoc^a^ i Maxa^iuCy unrcicu^t re Y(u- 
r/^y. Xfiyu Si oifixi/^^oi o £evo^y to p^ucr/ov iinSru* 
i ii iivayayuv iyioy^ uf 'fiTrvStdtruv^ Kari^rfptj^tf 9^ to ypu<* 
riov aywgu^fv, ai>T d(VT» of r ^i»oy xotn^nxi* x^ utro 
Scartf TH( ely3rf<alnic, Xay^dyity hto) 9^ f 0s/v. ' '^Adx;^ 
XX airvvTiKrf rotvrot roLvvn ire^ey. 

Xfiyov Si oXiyQV ^(lAi^XuS'oTOf, eu fAty r Otov Tpiith- 
fiieg dfUoyjo* i it fS'uf iAty»XovfiirS(» ^K»] fAiy 
fB&i r\w haK^fioty S^ty* Ot ii frduiiq avroZ, iio 
Syreif tyioy dnsXafdria'ay iy t? oixi», j^ ^i^oif/Sfjoh rtm 
Tou TTctTfis isQfv^yiayy ru pwjMco tw v»rg(a(jp 9rg^<rriA<&oVy sri 
Kouofjiiycoy rm ifAirvguy, Kcci /uU ytftiTig^ ^^<%< '?' tpo^- 
j^ilXoy, ^6 TTf C(rj3uT£f oc, if/tAiXn^'tu; luf wy c^ayi Ja, t* « JfX- ^ 
fov otTTtKretyiy coc ifgciov* Ui ds xarat tIou tuiair i00y- 
TK, otj'fPouo-flsy. AxKtf'afl-a Js u /aut)?^ *? j3oiIc iSfW^tio-f, 
9^ biUiroLfj^t r yuij^ yfxf o>, -? Si K»Tij(oyr» tn rluj o-f a- 
yiSa ifMOty/jS^nyf %i^<x,y KfrroLtrM&oi twi^ f x tx |3«](*x yjjm/xoiu- 
jov, TauTt? 'f 9r«rjfl6 dirsytleiyiy. 

^Hxf Js ayyiXia ir^oi rly Mitxat^soB X; V9fvAr7r«v rhu 
TiMi\wy cJ( ^;^fy (Tuv i^yi^ 9^ ^u/au AviirtSriViy Mf tIuu^ 
eix/a», }^ Tu d'u^cra}, » xar^^f, t{ii/ Io&utx yuyftrxot c- 
KTHyiy, "EKWVfOi uy tyiyoyto la. roXfAfi^iyroe. £fc vayrotf. 

X X o^«& 346 EZCERPTA MlSCJl^LtANEA. 

■ ■ ■ ' ■ ■ 

09» |y r5 aif»Krif!i siflkwtp' sir airaTf ti roue KoXitrto'i, 

lB^ 9^ «* ^ '^'1' ^wv iruihif ^g^o-ffft. 

k £ 9. if. 

4^f^c sVy 9^ rec %a\ifJfj» Tc/Mirii ra 0frraAix« tj^yfd- 
^'fjiSjp ra Xiyu ^ ^Hf^wXa^u/^Sj/i/. ufAoXiyistcu yi^ ^ « 

fi»\ittcrifiKitv9cUf rSy ayiguv rSv xotra ')(9ipt^yi»¥ SuvSy. 

' ^»f (oify 3 TO /Miir /A?x(^ Vki . ri99»^cixotfr» iiiixft fotit^v^' 
royi [jJw irxdr^ t? f^' ip TrAftS'gjfu, t? «« ji) trXuon 
pXiytp. Aiappir Ji jtAfcrou olwtqv i x»x4/i^^ XlnifHotj fic 
rovToy ii Xf ot Xomoi worUfAoi ^\>fptov<n^ ^ dvaixoiyiyTcu 
TO u^tf^ cu/2jsly 9^ E^ya^okTou rov nm^ftov Ixmo^ [Jiiyaym 
A(«T^i|3ac ^^ ?;p^«i v'otxiAac ^ irotvtoJ'avatc to^^; outoc, 
evx dy^^uwiyfig p(«(foc (j^y^y aAA» <pv(rw( ocvri[Aar»f 
^tig xa^Sb^o; ToT£ 9(XoTi|EAD(roijiA/»iify ore iXo^fjLpocye '^strty 
XuQfi» KiTToe /Aiy )A> TToAuCy' 9^ tv fAotXa AasVtoc ipaxjCtos- 
C^fi, ^9^ TcS'fiXf, 9c) ^/xii» Twtr ivyfjm i^triXiay xara tci!v 
uiJ/dXcov iiyiguy ayggwgi 9^ o'v/jLiti^VKty avToTc. UoTSb^ti H 
oyAiAot^* m jAty vgof aurcfy r notyoy ayar^iXfij Xj Vm- 
o'xia^ii riy irir^ay^ 9^ iKelyfi [My \sss^Xaydoty£r i^oiicu Si ri 
yXQO^l!jiy wiy, 9^ inv if^otXfiMy ^nocyiiyvgti, 

'Ey /E L I A NU S. 347 Vkiffu viifMocrot iiocrav ^^xi^^ ^ ''^^^^^ viXfUfif. Atyitm 

u^AyUxvTiu naif* Ixartf 01 ^ teu troTft/cAo? eu 2j}Tfi|3ou 

Ttiitk T$iMVuv 9 ITftyMo; vorafMi tfy^srw^ %^'f ^ ^fp^Aic 
9rg^7»» ^ix4GU ^Txtuu. UtXAif ii xa-r* mrou ti a^mft hi 

'ioTD^iyuy rlw axrivfty »; ^ot^fp^iiP tok 7rX£0U(ri irXfrv 
xar^ ^^X"*^' ^^^ ^ ^ ir^roixo; 'x/w; (rvyixiriPy al^o^ 

At£ 8v TTo^ft^i' 9VT»y TCtfv SiJoyTwyy X; tJi' Jca^xyi^ofAt^ 

X«C, II *'tBfe^ TO KfirrTOT, Ix3(0r 'l^ TOff'OV. 

'EvVUGoc TO/ ^Atf't Trarj'c; 0f]T«A«v, 9^ jf* *A9roK^(^ira 1^ Hv- 
(lov ^xaOtf^ao^ xaj» Tr^orotf/AOi t A^oc, otc if'IIutwkocr'JJfOB- 

TO [AxyltTou, liTsfavuca/A^ov iy ex taJt^k 1^ J«^»9)$ '^ Tf/x- 

I 

irtxJJc, x) XaPoila xXoiJ'oif Wc TiJ» ii^ioiv X^*f^> *C ^** '^ *^" 
t2 J'a^D^]] cxO^rif ff( AeXf «lf, 91^ Trot^ a&Xiff|3«rjf to fAavrtTov, 

■ * 348 EXCEHPTA MiSCBLLAKtA. K»» ?Ti 1^ i^uy 'fr«( :f»iraT» of A^^fo) waTfuc Iv^tTf 

^ifjS^m t^ IA,ty»><ow(iiruf Bufrotyrtc h toT( TefMinc-iVf 
dwiavh irocXiify fifxyevi liow tdc authc SoSfvm 2^irA./- 

SLai tIu/' e^ov Umlw i^X'^yrtu, S xaAfrroi jMf» JIGd-iaf, 

Tiic Almdmy X^(*^9 ^ '^^f MiiX(s»», ^ Aufiimf 7^ Aox^wy 
^Tttif FazTf^itfi'. OvTOi ^1 ic^ iraf»w(fA'irov(ny avri^ eruy 

^ 'Ttc^Po^ fttv Tflc (f^a xo/bi/^ovrac t^ cu/'^ diw rouru rh- 
fjkSffi. Kou /bbtu; 9^ ToTi TLvBion Ik txvrnc rni idfmt 
roTf »ftx«0'i r»q ftf^uu^ i^ioeio'iv* 'Twif [aIv ouy \jv¥ iy 
QirlftA/o^ TtiAiruy, ^ ifAoi vuy TOff'atura W^if^», 

K E *. »^. 

XftOroC 70T€ ^ITTTOUCTftCy fl^CTO |3a(0*iAfU( TMII' Sxud'WP Tl»a 

CI piyo?, yvfAyoy t^gxctfrf^riyr»• O it avroy dyj'fftroj 
A TO [AiTuney p»yo(. t oc, ar^ ff}0'oe»TOC) OvMai»y fiff-fv, «^ FINIS 
EXCERPTORUM MJSCELLANEORVM. NOT^ P H I L O L O G I C iE A D COLLECTANEORUM GRiECORUM TOMUM PRIOREM. IN ORATIAM STUDIOSiE JUVENTUTIS. EDITIO SECUNDA, AUCTIOK £T EMENOATIOR. NOTiE P H I L O L O G I CiE AD 

EXCERPTA EX HISTORICIS. 

- ' " - ' ■' ' III., 

I. NOTJE IN HeRODOTUM. I. Xj^X Herodoto.J Analeda haec aufpicari viilim eft ab . 
JlLi Excerptis quibufdam ex Herodoto, hiftoricorum Grae- • 
corum, qui hodi^ extant, vetuftiflimo j quod tamen nihil ob- 
ftat quo minus ftudiolae juventuti praeled^urus inltlum potius 
fumat ab lis quae ex Xenophontis Anahaji vel Cyropadid in- 
fr^ exhiSentur. Herodotus eoim, qui lonic^ diare(f^o fcripfit, 
fludium linguas Graecae ingredientibus vix unquam in ip(o li- 
mine propcnitur. Vixifle fertur circiter A. O. C. 3559* 
Olymp. Lxxxiii. 3. ante C. N. 444. U. C. 308. [Vid. Saxii 
Onomaft. part. I. pag. 37. Edit, 2.] Ortus eft Halicarnaftb 
CarisB urbe, und^ HalicarnafTei nomen adeptus ell. Haud 
obfcuro loco natus, patrem quidem habuit Lyxen, matrem 
autem Dryonem nomine. Optimis difciplinis, ut verfimile 
eft, inftitutus, quum ad virilem aetatem perveniflet, tyrann'i- 
dem Lygdamidis asgre ferens, HalicarnafTo difceffit, feque ia 
infulam Samum recepit, ut ibi fcribendi ftudio vacaret. Quo 
tamen melius hiftoriam fiiam conderet, varias regiones pere- 
grinans luftrabat, et, in Samum tandem reverfus, quae fumm^ 
diligent!^ undique collegerat fcriptis confignare occepit. Cir- 
citer hoc tempus, oblat^ occafione patriam tyrannico domi- 
natu liberandi, domum rediit. Ejus imprimis opere expulftis 
eft Lygdamis, et Halicarnaflus in libertatem vindicata. O- 
dio autem et invidi^ quorundam fadliofbrum hominum vexa- 
tus, patriae iterum valedixit, inquc Graeciam profedtus eft. 
Commode tunc temporis obvenit ut omnis Graecia, ad Olympi- 
am congregata, certamina folennia celebraret, Illuc propera- 
vit Herodotus, et hiftoriis iuis, in conicftu Graecorum frequen- 
tiiTimo, recitatis, fummo cum omnium plauiu exceptuseft. Ibi 
adfuitThucydides, cumpatre iuoOloro, admodumadolefceDs^ 
qui, dum audiret Herodotum recitantem, nobili quadam ae- 
mulatione commotus, lacrymas profudide dicitur. Qgod 
quum obiervalTet Herodotus, Olorum compellans^ laudabat 
ejus 61ium qui tanium amorem in bonas literas tarn matur^ 

oftendiOlettf NoTiE IN Herodotum. 5 

3. Herodotl Halicarnaflei Hiftoriarum Ubri ix* Grsece. 3, 
Cum prsefatione Joachimi Camerarii. BaJUecs apudjo. Her* 
vagium, 1557, infoL 

4, etdevit^Homen libellus Grae- 

ce, recogniti ab H. Stephano. Apudipfum Stepb. 1570. (^Haic 
editloni addita eft Lauren tii Vallae interpretatlo Latinay et 
libelli de vit^ Homeri verfio Conradi Hereft>achii> utraque 
ab H. Steph. recognita : &c. Apud ipfutnSteph. 1556, infol^ 

^, iterum editi cum verfione cafti- 

gata, et variis acceftionibus ab eodem Stephaiu). Apudipfum 
Steph. 1592, infoL 

6. editiaGothofredo Jungermano, 

Graec^ et Latine. Franco/. 1608, in foL [Stephani editioni 
praeclara quaedam adjecit Jungermanus, librofque Herodotl 
in capita divifit &c.] 

7. . Gra&c^et Latin^. Geneva i6iS^ • 

injfoL [Hsec eft repetitio Jungermaniansei quibufdam, noa 
Temper in meliora, mutatis. Vald^ fufpicor hanc eandem 
efte cum e^ quae praefert nom. Paul. Stepb, Par, eod. ann,~\ 

8. ■■■ — editi a Thom^ Gale* Londitn^ 

1679^ infoL [Editor multis locupletavit editionem Jungerm. 
ufus duobus MSS. codicibus^ altero Archiepifcopi Cantuari- 
enfis, Collegii Etonenfis altero.] 

9. — et de VI t^ Homeri| Gr. LaL cum 

notis Jac. Gronovii. &c. Lugduni Bat, i*ji^f in foi» [Haec 
edit. Gronoviana votis Eruditorum minus fatisfecit. Effirae- 
nata ifta jaclantia qu^ MStum Mediceum, licet non optimal 
notse^ laudibus ad coelum effert, rifum et contemptum dodo- 
rum hominum movit.] 

10. ex editione Jac. Gronovii, [fine 

notis] Tomis ix. Glafguce^ 1761, in i2mo, 

II. Mufarum nominibus infcripti, 

Gr. Lat. &c. Edit, curavit et fuas, itemque Lud. Cafp. 
Valckenarii notas adjecit Petrus Weflelingius — &c. Amfie- 
lod, 1763, infoL [Hcec eft omnium editionum, quselucem ad- 
huc viderunt, praeflantiffima.] 

^*^ Haec Excerpta ad fidem Edit. Weilelingii exprefta font, 
interpundlioue tantum except^, quam in plurimis locis im- 
mutare vifom eft. , 

2. 'E» t^? KAEIOYS.] Hoc eft— Ex libro primo qui infcri- 
bitur Clio. Verum quo tempore Libri ix. Hiftoriarum He- 
rodoti Mufarum nominibus infcripti eflent non liquido con- 
ftat. Verifimile eft eos ita infiguitos cfle, quum ab au6torc 
Athenis recitabantur. Utcunquc fit, nihil fimplicius, nihil 
hifce Mufis jucundius, inter veterum monumenta, facile re- 
pcries, *< Oral io Hcrodoti [verba funt Camerarii] elegans 

** eft. 6 NOTiE IN HZKODOTUM. 

" eA, et loDicae lingoae propria qoadam fEKnlitate, fine om- 
** oibus Teluci anfradibu^, defluens/' 

3. rrvwftoi — Kft^»>$tf»3 Tyrrannus trat^ vel rex Corintbu 
Anglic^, W4U king of Corintb, Tv^mftftat, atque multa alia 
cjutmodi verba, habeot poft ie genit. Valet ocmpe rtr^ffvm 
idem ac tc^*».»? h/ai, tyrannus, rex /urn. 

4« ry] aii\ Dat. 1. m. articuli. Sed notandum, articu- 
lum (fltpifliin^ ufurpari, non (blum apud Herodotuin,ied etiam 
apud Homerum, aliotque for ip tores looicos, vice proooiniois 
relativiy.quod efl S^, 19, o, qui, qua, quod, 

5. a^i] bis, vel iftfis : pro 0*^<>i. d. pi. cujus nomiQativ. f. 
eft 0$, pronomen fct). fubftaDtivuin tertise peribnae 5 gen. «, 
4yc, Errant plane Grammatici qui exhibent ^,fui, perind^ 
ac nominative careret ; cum rrvera » fiepe fignificat non fb^ 
lum fui, fed etiam ipjius. TVide Xen. Anab. p. 82. £dit» 
Hutch. 4to. item Iliad, ff^ xi.] Ca^terum a^ regitur a praep. 
elf iubintellccii. 

6. I* T^ ^*f ] T« ^if 19 Tfc £'ku, — Eodem fere modo Latine 

dicitur, cui quidem in vita, quod idem Ibnat ac cujus quidem 
in vita : fed Lingua Latina caret Articulo. ' Angli dicunt 
in wbo/e time, during wboje life : Ad vcrbum in tbe life to 
whom, 

7. /a^^TTVfact'] a vcrbo 9^a^irT^u^ Jtflo, exhibeo, '&c. item 
ufu vemo, obtingo ; iubintelletfto fcilicet pronomine recipro- 
co, adeo ut, non folura in hoc, fed in multis aliis verbis, vox 
aC'tiva vicem vocis mediae interdum fupplere videatur, fie, 

y^iyHvi—^vvfia fAiytcrrcv tur^j^ar'^Mon (lupple iavroy vel lonice 
f4»wT«) dicunt portentum maximum obtigijffe, (vel fe exbibuijje.) 
Vid. infra ad p. 23. n. 3. 

8. APIONA — i^neiy^^ivra — ] i. e. Xiyee-t ^Aplofa 6ji»«;^SgvTa, 

quod idem eft ac My8G-t ^A^iova. j|sr«;^;;SJJai, dicunt Arionem e^ 
ve6ium ejfe — Ibil.^ Tarento, u^i infra. M ^gA^rvo? — g«* T«i- 

»«joj'. deiphino injtdentem ad Ttenaron, Nimirum ittI re» 

gens genit. fignificat quietem in, Angl. refl upon : eadem 
autcm regensaccufat. notat motum in, vel ad* Angl. motion 
direEied upon, motion towards. 

9. w^ivof iewTg^ov] netnini fecundum. 

10. ^«$v^«,«*C«>] Carmen Baccho praefertim dicatum, qui et 
ipfe ^»S(^g«ef*^^ vocatur. Carminis genus, verbis pariter ac 
rebus, ordineque audax, et ebriorum licentiae quam modeftise 
fbbriae, propinquiiis, Plura volentibus dabit ad Find. Olymp. 
p. 307. Sq. Erafmus SchftiiJins, Gesn£k. 

11. ruf nfxHi 'iofA.iv^ quos novi^nus, rZt pro relativo *>«', uti 
paulo fupr^ 5 et apud Grcecos '' Re!at. concordat cum Ante- 
** cedents non folum in genrreft numcro, verum faepe etiam 
" in cafu." Vide t-^ag* in Appendice Vocum lonicarum. 

12. 799 c 
NoTiE IN Herodotum* 7 

12. TOP 9r»xxc9 rS x?"'"**] Angl. much of his time : de articu- 2* 
lo rcddito per pron. poffcff. vid. infr^ adn. i6. Troxxh^^mu/ius, 
faepe flcditur rcfirulariter apud lonicos fcriptores : sroAXo* ia 

aCCuf. vulgo 9roA^y. 

13. o^/Aa<y$«» ^s» vvv Itc TagavTd^] Ilium quidem jam in to effe 
ut proficifceretur Tarento. Angl. That he ivasjuftnowfet- 

' ing out from Tarentum — That he was juji upon the eve of 
quitting Tarentum. Tu^atroi, a notninat. T<«§«5. Verum ob- 
jervandum eft, per totam banc de Arione narratiunculanij 
identid^m fubaudiendam efl^ vocem xiyac-i, 

J 4. fAKT^utrao-B-xi TXciov'] navigium mercede conduxtffe. Angl. 
hired a veJfeL Notanda eft hie fignificatio vocis mediae — 
fAiirBoM, mercede loco, fiKrB-oofAxt, in v. medi^, mercede conduco, 

15. T»5 ^i — ] Tw5 K«g«Sitf^ nempe, i# ru ^ixdysi, Angl. at 

16. ixwi* ru x?»jV*t«] Supple IxHta. — Angl. to get his money^ 
Quando enim articulus redditur per pronomen pofteffivum, 
eft fcil. per ellipfin cujufdam pronominis. 

1 7. Toif ^f] Ag/o»a nempe. o-weyTa tkto, Aiftrso-$«<, j^^ifiara fiit 
wfofivrd trtptf '\'vx^^ J '«D^^«T§d/its»dv. Ilium autem^ hoc intelleBo^ 
ordjfe, divitias quidem ipjis tradentem, vitam vero enixe rogan* 
tern. Angl. And that he ^ having learned this ^ prayed ; on the. 
one handy giving up to them his money ^ and on the other hand^ 
earnejlly begging his life. ahiVf peto^ ccirtifAect in v. roedi^, 
aliquid mihi dari peto, ^xqutriefcxt, prater modum peto aliquid 
mihi dari, 

1. VI acvrh ^ict^^ciff^oti jAiv'] Angl. either that hejhouldkillhim* a 
felf ^ecofAcci, utory ^»fit;^^ao^a*, omnino utor, perficio,fnio, in^ 

terfcie, v. a**!- in Append. Vocum lonicarum. 

2. rviv Ta^/rrtji"] i. e. Ketra Ttj» xotyitrvn^ 0^09. Angl. in/iantly, 

3. AvHXYi9ifra 6« iSro^/uv] Angl. heing driven, by threats, 

into an inextricable dijiculty, )^^iu. Ion. iJn>p/>j, inqpia conjilii, 
difficult as ^ flatus ex quo nuilus eji tranfitus* ^pew. Angl. 
J am in an inextricable difficulty, I am at a lofs, &c. ex a priv. 
ct ^«^of, tranjitus, Caeterum pro *w«Xi}65>T<e, ab tl^ftXtof, 
minor, comminor, vir docf^us J. M. Gesnkrus legendum con- 
jicit ecTTiXa^'Svrct ab dviXctlvu, expeilo, abigo. 

4. ^cStAi^iei* avroi\ pati — ut paterentur eum, «%4f<9*r^ (und^ 
*cfen^ig<> Ion. aor. 2. inf. pro 5r6f<J«»') propria flgnificat «r- lH'of^^^^ 
wnfpicio s inde negligo, Jino, patior 

5. u Tri 0^x41;^ 5roto->)] Angl. completely arrayed* 

6. ih(axU\<xi\ sJctfXta, m, red tranjlra et fori navium ab Sdf, 
fedes* 

7. Kotn^uffA^eti^ x.xrt^yoi^'^fAettf perago J item^ ut hie, inter^ 
Jicion 

8. ^^2 8 NoTA IN Herodotum. 

8. ttmt rt7ci, &c.] Conftru&io hujus (ententise paulo difficl- 
lior eft. Refolvi poteft hoc modo — Km — j^tgue illos — (run 
ytt^ Jiliirif ftft^StiV — namque eos voluptatem incej/iffe—^i fii?Oi»n9 
dtoKTi^M TV dftTTU tit^f^m dn^—Jiquidem audituri effent prte^ 
/UmtiJJimum inter homines modulatorem) d^»y^tifjittrtu Ix rw; "f^^. 
ns U fiivifl 9k»-—feceJ/iffe de puppe in mediam navem. 

9* ^€|f AdtTv fifuf m o^Otov.] percurriffe carmen quod dicitur 
Ortbium. Genus eft modulationls muiicse, (k furt^ di^tuoiy 
quod ejus carmiDis Bumeri qu^oi altiOim^ et intentiflimli voce 
ferrentur, S^O<ov eoim Grseci dicunty quod arduum e£k» et 
quikni altiilimi voce elevatum. Gesner. Vid. Gell. i6. i^, 
et Dion. Chryfbftom. de Regno. 

10. di iT;^i] (upple \atnof — ut erat, utfe bahehat, [Vid* fu-^ 
pHi ad p« 3. not. yO'*"'^^ *^X'> ^'^ '^^ vK%vn v^m^i— AngU nc^ 
coutred as be was j uti optime exprlmitur, apud celeberrimum 
poetam fcenicum Gul. Shakspeare^ in dramate fuo cui titu- 
Ins Ju/ius Cafar. Ad. I. Sc. 3. 

11. 8^«fi^ fAmfvrx[^ nullum in locum Jineniem ire — ^vel — nc 
miuimd concejfd liber tate. 

12* dtmxui] lonicum pro comm. WifAikSi. AveitiSs i^Hf ri- 
it; \follicitum ejfe de re aliqua^ ut ea potiamur. Upton. Soi^ 
Scite aliquem expeEiare^ et diligent er obferuare cavendi cam/a* 
Gksner. 

13. dq H &^» TTJi^Tpcu^vriq xXm^ipreii lart^itS'tu-^'] U e. dg Si 
mp» vuftTveu avrS^ ^iysa-fxTin^iTotg tcrropii&xtf et quo tempore ipfos 
dkunt adfuijfe vocatosy percontatum &c. Angl. and at the time 
mi wbicb they fay tbey arrived having been called^ he enquired^ 
&c. 

14. aWcp •;^J<wr \%i'^vi^iiau'\ eodem quo dejiluiffet bahitu. Ad 
vcrbum, uti fe habens dejiluit, Vid. fupr^ not. 10. 

15. 8* 'X^"] non potui/fe. «;^« fsep^ redditur ^o^fw, i. e. 

16. Itt) Txivdfof, Angl. near Toenarus* 

17. f^* At}i^7)iOi Ividt ay6^tifyro(J] Angl. a man mounted-on a 
iolpbin. 

t^ Latin^ ex Herodoto narravit hanc fabulam Gellius 
16^ 19. G>nrule etiam Ovid. Faflos lib. II. ubi Arion, ob 
artem citharoedicam, egregie laudatur. Gesner. Upton. 

1. KPOlXOr Ktti ZOAnN.] Hoc eft, Croesus et Solon. 

2. 0gj)xi$y o» Gvvo/ T8 xa« Bidt/not,] Tbraces^ in A(i^^ Ibil. qui 
vocabantur Tbyni et Bitbyniy uti oftendit Larcberus^ qui nu- 
per Herodotum Gallice fecit. 

3. wp©«;r»xTfl;;A£if«] praeC part, verbi vificriiF\%iM^<i\y poff'ej'* 
Jionibus meis adjicioy infuper acquiro. 

4* Iriyxfit'^Qii «««?,] Vid. infr^ ad p. 7. n. 5. *• NOTJE IN H:feRODO'l^UlVf. 9 

f ■ ■ .* 

5. ig txar®- utfTitat a9ri)»>£o»To'] quemadmodum Jltigults utvi^ 
nirent accidit. A.w^,jujl as they federally chanced to come. 

liptica, apud Graecos fcriptores perquam familiaris, quae hoc 
Itiodo filppleri potcll : AvtoI A^/,putok ax ia-otv To»»ro( otot n et 
9ro*u(7«yT€? uvrh, ^ Ad vertum, ipji Athenienfes non tales erant 
quale s etiam ii qui hoc faciunt s i. e. ipjl Athenienfes hoc facer c 
non potiierunt. Sic, Hfu olig rg, poffum, »;c «/xt old?, n, noti 
poffum. ^x *''^'*' "^^ ^^*'; J^^^'^ ^^^ poiejl. Vide Coll. Gr. Min# 
ad p. 24. n. 13, . . 

7. iTTH^t^oti fjci] Notanda eft hacc verborum collocatio !«•«- 
^nB-at fjLi g^rijASe a-g : ubi videfitur ^6 et fI locum ceflifle. Up- 
ton. 

1. Tuf Uvtt x^iiG-d^ivog'] Ad verburti, re ut erat ufus ; i, e. re 64 
utfe habebat prolatd, Angl. taking the faB as it really was. 

2. binr^i(piui\ ardenter. Angl. keenly, earnejlly, ab cmirfs- 
^», converto, converto animum- ad aliquid, 

3. xd/»j] Ion. pro communi ^roia : fubauditur autem hlu, vel 
^s$o^fl;. ^avzaP ^a rationed ^omodo^ -^myl. PoRTi 
Lexicon Ion. 

4. tSto /A£y T«T« ^s] i. e. xttra rSro filv — Karet, t»to ^l. 

quod ad hoc quidem — • — quod ad hoc veroj vcl, partim quidem, 
— partim vera. Angl. in thefirfl pla tB in the next place ^ 
or, partly, — partly — . Editio autem Gronoviana exhibet-T/W^y 
TtfTw f*5v, quod probant nonnuUi tanquam meliorem le6tionem« 

c. T>j? «raA*o? gy rtK^icrrii] Republicd florente. Ad verbum, Re^ 
puhlicd bene fuccedente. 

6. T« /3/« iZ '^ncuTh — ] ?;c«v so tS /?/«, idioma Graecum eft, i;^- 
nire bene vitejc, i. e. ad proveBam atatem pervenire. Nam ut 
rede obl'ervat Vigerus [de Gr. Didt. Idiotifm. cap. V. § 8. 
reg. 2.] '* verbum >7;fc«y cum tto^'^a;, it, 1^* et ;roAv, gaudet ge- 
*' nitivo ; TTc^^u, vel t' 3x«y vel stt* ttoXv t^5 Troa^Hoc^f verbatims 
** longe, bene, ad multum venire doBrince : id eft multum in 
** doBrind profeciffc : etre bien, ou beaucoup avancej^ uq ret 
itoL^ tif/Jy, I, e. <yj rei mo^yfjcecTcx, Trap' iifih i^ei, utt res apud nOS 

fe habent, quantum humana patltur natura, Gonlbrue igitur et' 
interpretare vernacule, tSto-^s, in the next place, ttKixnyt XxfjL- 

he moreover obtained a mojl fplendid end of his life, and at 
an advanced age^ if one conjiders the nature of man.. 

7. r^oTrm — ] r^oTTYiv 7ro»«y ruy TroMfxiait, infugam verier e ho'i 
ftes. Inde dictum T^oTrcaoy, Gesner; 

8. oLVTti ir.TTi^ — J ccvTti, ibi, adv. idem hie valet ac \v tJ? ;g«- 
(^cc, in the place, Iv r7,%-i^, in which to wit, 

9. ug eUac-oct'] quantum conjeBurd licet affequi^ vel,^ conjee* 
turce locus ejl. Gesnek. Sabauditur «l6f», licet. lo NoT-a: IN Herodotum. K 10. J»i(pS«pTo] corruptus erat, h. e. morbo ita vitiatusy ut vt9€ 
^ homo inter homines videreiur. Gesner. 

11. Id^t/Ttf Xoy^v %^t»K,i\ x«7oy ic/vrf ^of«t^ Herodotea locutio. 
Secum aliquid reputare^ perpendere, JEmyl^ Porti Lex. loum ^ 

12. xa.Toll<a^voti Toy oyMpov] Cum hoc infomnium vebementei* 
reformidaret, ^mtl. Port. 

13. aytrau] ducendam curat — ut plane (ignificat htcloci v^ 
media. ••-<-»• -*^ -. *^ .^.-^ —ir -v«*^^-.^^ :^: ♦-^^-^^'^^^ 

14. lA^doTM ?f f-p«Tn7(e<y fA<y TA/y AvJa/y — ] i//i/fn autem qui co^ 
pias Lydorum du£iare confueverat 

*]^ I* a-vnniT%\ ^ crvvti» vel o-i/yyAw, coacervo* 

2, 0/ — ry 9r«<5*]^^i^ — in filium — i. e. in fuum filium— 

3, Iv ;c^€^*] Angl. in hands — on hand. 

4, » KoSw^os X«P*^] i» c. — x«V<i ;(«^f«K — Impurus quod adma- 
nus. — Impuris vel poilutis manibus. 

iivyyet*** ft^yy forte eram^ &c. Sic in Ceb* Tab. £rvy;^ar»|Mfy 

tt^7r»rB»riSf forte deambulabamus. [Vide fupr^ ad p. 5. n. 4.] 

Vide Coll. Gr. Min. ad p. 47. n. I2. 

6. a/xj»;^j»»«o-«« %g«fA*'f°« B^iwo?] ffi///tf re indigebis, 

*j. h ii/bifirf^»] idem eft quod fy jfj^A/r, i. e. |y oTxa; ii^uff in do^ 

mo nojird, 

9. (Tvoj xp^fAo — ^^8ya] ingens aper. Angl. a huge monfier of 
a boar. Eodem modo Xcnophon de cerv^ loquens quam Cy- 
rus jaculo vibrato ftraverat, xaAo» n %^^/<« »cj f*6y<«, pulchram 
fane bejiiam tnagnamque, Cyrop. lib. I. Ad quae verba ita 
vir accuratiflimus Tho. Hutchinson, *' Vox xf^^et^ inquit, quae 
*' in rebus tra&andis locum habere folet ad res animatas ve- 
*' nufte migrat." 

10. av6(pafnj] Obfervandum eft, multa apud Graecos efle 
verba quorum aor. 2. (et etiam aor. i.) pafTl ufurpatur in 
fenfu medio ; quod quidem praefertim ufu venit in verbo ^<«/- 
yu : Sic, (pxtvUf in v. a<^. q/lendo. ^xtvofxeci, in v. pafT. ojiendor* 
<Petivofjt.cn, in V. med. ojlendo meipfum, i. e. appareo. Sed l(p«- 
Fuy in aor. 2. paff. plerumque (ignificat [non ojlen/usfumy fed] 
apparui. Porro notandum, Grsecorum aoriflos faepiflime red- 
di debere per tempus praeC Latinorum, quamquam revera 
nequaquam confundantur cum tempore praefenti ftridte didto. 
— Sic avcipam hie fignificat apparet, i. ^.fubinde vel identidem 
apparet. 

11. Xoyoi^eci ntt^lati] deleBos jttvenes. Xoyas'—'ciS^, 0, i, de^ 
leBus, 

g^ I, j^ rxvrct 0/ wf lAiXet] Et nunc hcec ei curce funt. ol, ei. 
Vide mpra ad p. 3. not. 5. 

2. xt;y978«'»ovJ NoT£ IN Herodo T titlii. xc 

2« xvntygo-tdy] apparatum venatorium^ canes ^ retia, 6cc. Gss- 

MER. 

3* * AT^y^Mfiivcii^ Ion. pro Hmyj^ttytkimf* Tbtn^uyLit^^ COn* 
$entuSf ab 2^;^^ao/bi(Kiy quod vide in Lexicis. 

4. TftJy i^eotTo] Vide fupr^ ad p. 3. not. 4. 

5. » fxfAiva 5 Ta KpoiVtf — ] Crcefo autem negante — 

6. Ta x«XA»f-«, wpoTs^fl'y — ^] antebac, altquandd nobis erat bo- 
neftiffitnum et ma;^inu^ pnjdclarum^ ml in beila $)ei^in yenationes 
Mundo, gloriam parart. 

*], «cfAg>oTipai9 fii rovTuv — ] borum utroque exclufum me tenes* 

8. /cxo» vet^i^m'] i. e. i^m ma.^ tf/.oi, cum in me animadvertijli. 

9. tma-f] interrogative pro Tor«ri, quod pro tiVi. 

1 0. «otfi; — fgy^gt ■ 3 i. e. ^y xo/a; av^igi lx«jnj ^o|« 0»«li»y* 
] I. i^ri T<» ^cepd(X£e|M€0Si'«M6y»3 ^^ ^^ quce fufcipiiintur. 

12. 8W* T^« l/x?ff — C*'*'^] ^'^'^ vivo* Angl. during my life* 

13. ^ictx>k\a,i\fato fubducere* 

14. rvy^amt iav] Vide fuprsi ad p. 7. not, 5. 

I^. ^tE^^«^[ji.i¥Qy T^K texo^i'] iupple xacTa, cdptum auribus. 

1. TO « ittai'S — ] Td pro 0, quody art. poftpof. Vide fupr^ Q, 
ad p. 3. not. 4. ' 

2. aAA« TgvJ i. e. aAAn th*®*. 

3. 0, T< T«r« £d<it«] quodcunque buic Jimile ejl. «Wif, Sr«(—- 
•, T< — ut diftinguatur ^ conjundlione ot», quod* 

4. Ta irdi6«<] quafacis. Vide fupra ad p. 3. n. 4. 

5. t<m Tji f/.i F<xa$j .E^ qua parte me vincisj i. e. bac in re: 
boc modo me vincis* r^ pro f. JE. Porti Lex. Ion. Vide 
fupr^ ad p. 3. not. 4. 

6. riv To< ex ovetit'^tu'] quam tibi non escprobro. 7iv to/, pro 
?y ffot. Vide fupr^ ad p. 3. n. 4. 

7. ;^E«i' 6o^<] Oportet, necejfe ejl, 

8. TmD^^atfATTpvvieci] lon. pro comm. ^tTiDXtf/x^r^t/yii. illujlris Jias. 

9. >cj 'Bf^oo'iTi ^cafivi v7rap;^«.] Angl. and befides, tbou art Jiill 
in pojjejjion of vigour* 

10. aXXuq /Afv Iy6;yg ay ax ?»*<« — ] Angl. For my part I would 
not go upon any other terms, 

11. »rs 7<»p cvfAtpopvi rotri^ xi^^nfitnv otxcq urn — J neque enim 
par ejl, — decorum ejl tali calamitate affeBu^n &c. Cseterum 
pro otxc'j, quod eft lonice pro mKA»i — legitur in plerifque Editt. 
e<«o^. , 

12. wa^«] pro 9ra^«oT». 

1. rii (pvXeloscvroi eiviKif — J quantum i cftfiode provideri pote^ jq, 
rit. Gesner. 

2. <efe*jfAgxTSft;y — ] 't^nfiiKtiM, lamentor^fanguineisquafila^ 
crimis deploro* viixiKrw Camerarius, in praef. ubi receniet 
lonica Hekovot I, ex^onit indignor, offender* Gesner. \ , 12 JloTiE IN HeRODOTUM. 

« 

nempe hofpitaUm et familiarem* — Jovem qui hofpitibus etfo* 
dalibus prceejl. 

4. 6^«i»3-ayg /3o<rjc«/r] c/fl/« vel itnprudens aleiiffet, Locutla 
fcriptoribus Graecis familiaris — fie, /\a»^av« 9r6i«», clamfacit^ 
fAtfSsv g/x7r8crw>, itnprudens incidit. Vide fupra ad p. 7. n. 5- 

^. o-T*? ^1 ara? — ] i, c. aT«« Jl fa? cayrdv — cutn autem hie fe^ 

ipfum Jlare feciffet — i, ^,Jians, Nam X^mfAi in voce a6l. fign. 

Jyio, Jiare facio s in voce med. ^0. Redditur interdum ^o^ 

in voce ad. turn autem fubintelligitur pronomen reciprocum ^ 

uti faepiflime.fit in multis aliis verbis. 

6. hrH^vi onavTH KXTct^ixu^ei^ ^otvxrov,'] i. e. ew«^«i otxec^H^ ^ovcc" 
rov r,xru trta.v'TV, Angl. Jince thou denouncefl death againjl thy^ 

7. « f^i otrof — ] i. e. « fAW Hq Too-«T«r oV«y, ff^ quatenus* 

%lm !• o'fyT'tvft/o-xo/Agya? — «y«t — ] utpote Jibimet confcius — -fe ej/e, 
&c. ut plan^ fignificatvox med. cum praepofitione cvu Caete- 

rum (rvyytvucryJfjLivi^ — etyect — fiat^vfrvfjt.^o^uTwrcq — nota eft fyn- 

taxis in fermone Graeco. 

2.. T« ju Attikov — ]] Conftru6lio eft — n K^oltrQ'; fjilit lw^B»9tT» 
ro ArriKov fx^J^io'] xarsp^o/AHvov [«!-«/] ri icj hia7raffu.iyc^ vTro n«- 

T^ 'aShvamaij'. Vide fupra ad p. 3, n. 3. 

3. iTTsrsaJrg?] l(pB^aKOTig — ajlanteso Vide fupra ad p. io« 

4. 7t;i'«/xa TgxvoTToiov] uxor em proli gignendce aptanu 

^» H ol — ] ConftrucllO eft — « at rvy^elvei e^A'V rijv yvnefAxot^ 

2ivri^ec, tH'TTi^vri^y, Angl. a?id if he happens to have a wife, in 
the fecond place he advifes him to difmijs her^ 

6. xj T&5v \tXy TTfoiTiuro^,'] Ordo eft — Kj* MsyaxXw? t5 [ytn^ 'AAx- 
fAcctmog gf«x.0T<^' [^lafTov]] ^go TaJf jnh, [re^y ^aifec^ejy Icil.J Afxa^ytf 
[ra viH^ 'AgiroA«*td*6> QraxcToj ixvrov ^^0] tup ^i ik ry taiha, 

7. xj Tw Aoyo; TaJv *T^gf«x^iA/v ;r^05-«$] Angl, under pretext of 
protecting the mountaineers. Vide fupra ad p. 10. n. 5. 

J 2, !• TT^'JTi^oi' ivlcKi(^ri<roc^ — ] Angl. as he had formerly acquired 
reputation— 

2. 5 ^vifA^ — ] Conftru(^io eft — j ^."^ 'r«^» ^A^v^yetiuy E|a- 
flr<eT»S«?, KUTotXi^ccs Tttta? oiy^^xq tu>y u^uy, t^usKi ot, — : — 

3. Itt/ Tg To<cr» KxriTiua-i^ fupple S^V/^io<j. Angl. according 
to the ejlablifhed inflitutinns, xgrsrg^r*, pro xaSgf-axoVu 

4* T<^vTo (p^ovKrccvTB? — J Tu'Cro pro TO '^'.tro, idem, (p^ov«v rai'Cro^ 
idem f entire. Angl. /o ^e of the fame opinion, to confpire, 

5» 'cfeis^flcwvojK^'^] v€xatus,fatigatus, — i7!rixv^^vx,iviro, propofed 
by means of a herald — 

6. g^r* T? Ty^avv/^i] Angl. ///>©« condition of obtaining thegp- 
vernment* 

7. gy^la^im NoTJE IN Herodotum. ^ 13 

Vifijlratus having accepted the propofal, and agreed upon thefe 
terms* 

8. iTir) T»9 xaro'^ft; — ] ad illius reditum : ad ilium rejlituendumm 

9. iTcA 78 • oL'K%K^i^-n — &c.] quoniam e' longinquiore tempore 
iliJiinBum fuit ct barbarico genere Grcecum : [Notand. «9ro*^/- 
vofjkxi pjerumque fign. refpondeo : fed «v«xg/S*j hie fonat, dijlin-^ 
6lum fuit, in primigenio fuo lenfu, n^mpe 3. fing, aor. i. p. 
ab HifOKpivu, fecerno* %ov jcJ ^t^iun^op^ &c. Angl. being both 
more dexterous, and farther removed from flupid Jimplicity. 
fi)}S*»»?, Ion, pro ivr^%i(ti^^x\ovc\\xi2X.%vii^iOL, Jtrnplicitas^fiolidi* 
tas* a^i}XAay^t4«y«», perf. part. p. ab i^jraXXaarw, dimitto^ amo- ^ 

veOy &C.3 y-at — {upple TToXv f^aXXov isru) — « aroi ye g» ^A^^jmuUkti 
TOTS MyouUoia-i civett x. T. A. Angl. z?/?^ niuch more {o, ifjhey 
among the Athenians , a people voho were then faid^ to be &c« 

ro^piy^v, 1. e. Ketra, ero:piav» 

10. 'n-^o¥i^ccvreg %^i^sc oTov t» — rjt^y^r^f — Scc] exhibentes vejli^ 
tnentum tale quale ilia hahens venujlijjima apparitura ejfet — i. e. 
exhibentes illam ita ornatam ut venujliffitna appareret* «r/)«^g- 
^avTg?, Ion. pro 'nrpo^Wlflcvrgj — aor. I. part. a£t. a isr^o^eixvvu — Vf4,t 
— exhibeo. &c. 

1. rhv ^8 auTTiXov c/m^fiiv — "] 1, e. rltv 5 ocfA.%-%XQv ^6»i> ^lavrrjJ'J W) I^* 
— Angl. and that the vine held itfelf upon, i. e, covered — 

2. viri^iu.i%rj{\ aor. 2. part. med. verbi vin^'Vi^ysu.^s fuperpo^ 
no* Sed hie notanda eft vis vocis med. cumfomniorum inter* 
pretihus fuperimpofuijfety ut illis nempc fecum communiter eJfet 
curnc^ i. e. cum fomniorum interpretibus ut interpretarentur pro- 
pofuilfet, Unde vyrspn^euat r^dditur interdum Lat. ad alium 
judicem defero, item procr a/lino, 

3. ^'ATivrlfJt'^^ccro — ] arcejjivtt, 

4. i'Triny.u] acc. fing. a nominat. Ininl — -sfe®-, v, partui vi- 
cina. Ex ctt* et TUreoy pario, 

jj. TO OL* roi 9rpoo&sa;.— ] lon. pro oiv cot «7po(3'&;. Vide fupra 

ad p. 3. n. 4. 

6. <ro< 'Wvrc^ <^7F\avtf\ tibi ipfi malum concilies; q. d. in te- 
ipfum cadas, ' Eft enim metaphora^ fumta ab aedifieiis, quae 
propria mole in feipfa corruunt. ^. Port. Lexicon Ion. 

7. A«€s Tcv — ] Toy lon. pro o¥ relat. cujus antecedens tl* 
fubauditur. Vide fupra ad p. 3. n. 4. 

8. e; T£&.i;r«]] fupple o1y,av, 

9. uv^^] 'ru^i] in feipfoy fcilicet. Harpagas enim loquens 
manum ad pedus luum admovet. Caeterum ih, i^g, toJ«, 
idem eft quod &yr<^, ayrtj thto. 

10. Toyg g/iAov — ] fupple xoLTUyfaltem pro virili med parte: 
fubauditur etiam crpSyjuca. Angl. according to my ability at 
leajl, vTrn^irh^ hmijA^ia^, operam M£AM diligenter navare; 
)iti plane indicat vox media. I*.. t4 NoT-ff: IN Herodotum; 

gA !• T&rBta-t — ] fupple Unri — bis verbis ^ &c. 

2* Tq* M ^ecptirv — "] i. e* xar<^ riv o)dv i7r« ^wvier^^—- AngL tfc- 
cording to tbcfajhion on the profpeB of dtatb. 

3, «fte ij — J 1, c. ¥* !» Ti» o3a; ii — . 

4« M ^ SfAigffVfy — ] Conflrudio efl— a 3i rtfra riXitMiio'fltfTO', 
n tv^vn^ ^iXivet kfetSiivat U Tuuri^* r^v Svyxripet Sf T^f VU9 kthvh 
it* IfAiv, t/ SixXo Xeiwrrut to lySet/rf v c^o» n fAtytTTCf xtv^Nvr ^ 

Caetedlm dsA^an mccKvett videtur idem eile ac ivafiwreti, 

J. T«f nWoTorro »o/x«( Tf oiRTi)^f«r«er«e^ yffMrr«,] (ubauditUT 
T/y«t aliquem &cc.~— quern norat pafcua pafcere maxime opportuna 
ad puerum nemp^ h medio tollendum. nfrUrarrt^ pro com- 
muni j9r<Waro, 3. (ihg. imperf. ind. ab iiriaTafjLM* 

6. ai ^f vf^'ti^tcti'] — tfVy ai. Ion. pro com. vvu^em^ Monttum 
radices* JE, Porti Lex* Ion, 

*j, /io^w"] Ion. gen. pro fiofS, ^ nominat* y3o^?;> Ion. pro /?e- 
^Sj, contra6le pro ^opia^y boreas* ^r^^j fio^iot ti uviijoa rZ» «. r. A. 
Angl. to the north of Ecbatana, and towards the Euxinefea* 

8. rai/Tfl] i. e. ratiifj tji i^u, Angl. tbts way, on this fide, 

9. tiriTt <rviv^i^ii\Jilvis opaca : X^rty Ion. pro Xim%^ ab *}«, 
Jthay nemus. <rvnipi(pns, ex o-uv, et 6gf<p«, /e^o. 

10. ^ 3 aXAu M«»J/«jj x^C**'] Angl. the reft of the country of 
the Medes. 

J Hj^ I. Tfc ^ a^dc xal avrS — ] Ordo eft — ^i xj «pa v yvti tS avrS—' 

Angl. Now the wife too of this fame perfony IQa-u Imrn^ vrZa-av 
hf^i^tiMf who was upon the point of delivery — whofe delivery wa^ 
expeBed every day, 

2. xourd 5a//Aoy«] Angl. according to fome god : as fome 
god would have it : providentially. 

3. ?<ray Jg Iv ^^otTth — ] Angl. they, were mutually anxious 
about each other. 

4* u^^a>h(i}¥] apud Herod, pro o^^uiiafv, timensm \%yiK»\ li 

Toicy— X. T. A. 

5. ivifrrri] advenit, aor. 2. a6i. in med. fenfu. Vide iupra 
ad p. 10. n. 5. 

6. lo fAtirs t^Hv tptXof — ] Angl. what I wifh 1 neither hadfeen^ 
flirt Kon yivioSli x. t. A. nor had ever happened to Maflers of ours I 
" Saepe ©(pjXov, tanquam particula, (impliciter habet vim op- 
*' tandi, poniturque pro 3?, utinamJ*^ Zednius ad Vigerum, 
p. 268. Edit. Zeunii. 1777. 

7, ^vTu rt i^ i<&jiiT» w«i*/>»2 — ] ad verbum Angl. wiih gold 
and with variegated garments, i, e. with garments embroidered 
vjith gold. Sic paul6 infra x^^^^ '^^ ^ ^fAcccri, 

8, «»%«<35 (pg^6i'T»,J Vide ColU Gr. Min. ad p. 36. n. 13. 
p. ^u^<«^ir«Tov] lupple /t<tgg«j. 

10. ^^0^ ^i] fupple rerot?, prceterea. 

ii» KetTirtaret] Vid/e fupr^ ad pt io» n. 5. 

12. S» NOTJE IN HeRQDOTUM* I^ 

12. h 'Afvaya'] fupple ry oftcy, 

13. Si^flfVorr.dtf] fubauditur ex. 

14. vvv n S^l Ut] Angl. ami now things are Jo. Subaudi- 
tur fcil. r« v^ecyfAXTtt, Sed in duobus MSS* regiis Pariiienfl 
Scriptum rcperit LarcheruSy tvf n oh iW* ^n// now this is 
the child* Quae potior videtur ledio. 

1. «x tfn «To$ r «»«*] negabatfe pojfe. Vide fupri ad p. 5, i5, 
S.6. 

eejfarium efi afpici puerum expojitum* A^S^vai, aor. i* inf. pafll 
Notandum ovr^fActt, video, verbum efle deponens, aor. tamen 
I . pair, fumi in fenfu paiHvo. Vide Coll. txr. Min. ad p. 36* 
n* 14. 

3. rtBnof] perf. part. ad. neut. gen. pro TtdNix^y k Bjio%Uf 
fnorior. 

4. aXtio'tai] pro kXucrjt, 2. (ing. fut. I. M. verbl i}a0-K€tf ca^ 

fio* 

5* *rsf^MoC\ tradity 3. (ing.^prsen ind. contradl^ pro ^of^ 
iv^QHy ^ /ts^f d<^(}A» idem quod «&;^^^^«fA<* 

6. T*S« J a TiS/A>, idem ac t/Sh^i, ^o/kt. 

8. <^ fTor/A^ evvtfi — 3 Vide fupr^ ad p. li* n. i* 

9. xa T* — ] De vocul^ «», Ion. pro vh. Vide Coll. Gr. 
Min. ad p. 35. n. 2. 

!• 'Ex T?5 EYTEPIIHr.] i. c. Ex libro fecundo qui infcribi- 17. 
tur Euterpe. 

2. a(pim PxriXivTui] Vide ad p. 3* n. 2. ^^2y vel ir^tv % fsep^ 
conftruitur hoc modo cum inf. prsecedente accuH 

3. yivcteclo^ lonice pro yifonflo, 3. pi. aor. 2. opt. verbi yivoiAou 

4. wnT5;^var<»*]J cntin^vditTeu — macbinatur — ex iwi et ti^oq" 
fiAiy machinery quod a "nx^n, ars-, reic^h, fupple vpZyiMt* 

5. uvB^umojv Twv bmrvj^orrofv — 2 Angl. of common perfons—^ 
•f mean parents. Vide hKiT\)y^ot,^tt in Lexicis. 

6. ™^«> Tiva Tfltiv^j] Tgo!p«' apud Herodotum interdum noa 
pro iplo cibo^ ac alimento \ fed pro ipfa alendi, nutriendi, ao 
educandi ratione fumitur. J^ Porti Lex. Ion. Caetervitn 
hie loci fubauditur xol^. 

7. \w iw«Tfl»y] Seorjiim* 

8. Tv^y u^nv] fupple xaro — certo Jiatutoque tempore.' ifnloxk. 
pro u^ocy cerium etftatutum tempus. 

9. iF>^i<rscyT<;^ ii rS 7«Xax]^] Et cum eos implijfet laBe [pa- 
ftor fcil.] 

10. 1S.W0L ^<a«7gwj^] alia adminijlraret. Angl. he JhouU 
mindy or go about his other hujinefs. ** ^^Mrpiiorf^ t», Ion. lo- 
** cutio, pro communi liam^atasis^y xj Ti^«r t»; aliquid perage* 
** re, conjicere.^^ JE.. Porti Lex. Ion. 

' 1 1. raStm i6 NoT^ IN H:&:rod ot u AT. 

1 1. rxvrx 5"' itroiUro — &c.] Angl. PJammettchus caused tbefi 
things to be dune^ &c. ut plan^ indicat vox media. 

12. uTraXT^xyJ^'zvTafV luv utnifjcut xvv^rifAoiTuv^ Angl. when they 
Jhould leave off their inarticulate cries, »ifecKKay^%}i'r»v ^ geit. 

pi. aor. I., part, verbl a.voL'K'Kxaaa^ demitto, u'^etXdo-e'ofi.ett, aheo, 

13. ^ixo^ i^unoy'] Bekos clamabant. Scholiiaftes ApoUoDU 
legit Bix ; quod puto rectum, nam <^ terminatio Grseca eft. 
Th.Gale. 

14. 5r»AA<)» J»] repetitum fait. Vide fupra ad p. 3. n. 12. 

10. orTivgj avB^uiranf ^iico^ rl icx}\.iiiai^ Angl. What men call 
any thing 0iKog, 

17. rov ec^rovj fupplc ftx^?. 

18. !• '^^''' ^!^^^ *^/agw] Vide fupr^ ad p. 3. n. 4. 

2. %«t^A<o^oyT«jJ ;(;<ey>v»o^tfj — ovr^, xj ij, exferlos dentes ha-" 
hens : ex xf^xJiafy demitto^ et fl^«j, ^(?«j. Vid. Diodor. Sicul. 
Lib. I. § 5^xxv. 

3. «« it'«'«'6'j Angl. /> has not by Nature — Nature has notgi* 
ven it — 

4. ^sgfAa Xi'TTi^urov ag%'ijxT«y] pellem fquamatam tnfra&am* 

c. ouTi ^ri ui h v^(x,Ti ^tMTxt ^TotivfMivoVf^ Angl. and as it feeds 
in the water — " an fere conftruitur cum participio, cujus 

*' cafus pendet ab antecedentibus Reddi hie debet utpote^ 

^* quippe qui, cum y propter eaquod,''^ Zeunius apud F/f frtf/77,. 

p. 'i,'^, ubi vide.plura. 

' 6. gxCjj — X*"?'] Vide infra ad p. 19. n. 6^ 

IQ. I- «^T^/^o6T<« Tg "hi^^voL xvTu ] PiXig\, and having put pen^ 

dants of precious Jlones \_fo[]th~\ and gold in their ears* 

2. trixiot. ocTTOTUKTu — ] Angl. bread fet ajide for the purpofe — 

3. jcj lifeijTroyTs?, w? 'Koi7\Xt<rroty ^oivT'xi\ Angl. arid cherifhing 
them with the greatejl care while alive, — c\ ra^ix^v^ftiiq ^no^ec." 
fovretq, and embalming them when dead — ra^iy^ivu, a Ttf'gi;^^, 
car f ale condita. 

4. Aypfl6< ^\ (T(pim TToXAat xacTiTTiota-i,^ Angl. There are many 
ways of catching them in ejlabltjh^d ufe. ely^a — «?, «, captura, 
venatio, KotntrrixG-i, Ion. pro xocna-Taota-^y 3. pi. perf. med. ab 
obfoleto KOLrccwrauy idem quod xflcJ^/o-TJjit**, COnJiituo* xxTta-rxa, 
in perf. m. conjlitui meipfum. Vide Novam Viam docendi Gra^ 
ca, aud^ore Joan. Vervey, p. 297. edit. Gaudae, 1702. 

J. i-argav vwtov io? ^iXsdi^vi y.xTotTriv&t^ Ubi tergUM fuillum 

pro efcdy hamo circumdederit [venator foil, crocodili] demittit 
illud in medium fuvium, ipfe in ripam fluvii tenens porcellum 
vivum verb er at ilium s voce autem audita, crocodilus vocem ver- 
fus tendity naBufque tergum, devorat. ot^ioia-vi, 3. fing- aor. i. 
fubj. verbi hMa^ij, efcani imponoy ^ Vi'Kict^y ck,t<^; rc^ ejca. 

6. xjjA* NoTiE IN HeR0D0TUM7 I? 

6. flnjXf xoJ* Jr i'TrXdVi avrS Ttr? o^d-etAfctf^^ ^i*''^ oculos cceno jg* 
opplet* iTrXeca-i, SLOT. I. ind. aft. verbi vXccojif, illino* j^orijlus 
(limit ur hie in fcnfu maxim ^ indetermtnato, qaafi dicas ver- 
nacul^, he always bedaubs ; in quo quidem fenfu -<^(?r^/ fae- 
p^ apud Graecos fcriptores ufurpantur* Sic Ifocrates ad De- 
mon, prope init. Kai 1^? ^v 1a>y ^ctvXut avvf^eiXi h>^iy^ XP^'"^ 
AIEATSE, ^/i// indeed a Jhortfpace of time always dijfolves 
the connexions of the wicked. [Vide infri ad p. 24. n. 2.] Sic 
etiam apud N. T. in Evang. Marc. cap. L ii. S« « lio^ i^S 

tiyufnlloi h a EYAOKHDA. Thou art my be loved Son in whom 

1 am ALWAYS we// p/eafeds vel — in whom I was, am, and a/- 
ways wi// be, we/l p/eafed* Sic porr6 apud Longinum ^n^* 

ir^iSiy Se6t. I. ad fin. vij/o; ^\ vtl xeu^iu^ t^tvi^^vleclt v^eiyfjuilet 
^tKfiw a-KTiwlS Trecflct AIE<^OPH^ENy x^ %9 1h |9To^o« iv^^ a^^ixv 
ENEAEIHATO ^vtafttv. Subiime veri, nefcio quomodo, tempe- 
ftivc pro/atum, res omnesyfu/minis infiar, nunc^am non dtsji" 
city et oratoris extemp/i co//e6iam exhibet vim. Quam ufi- 
tatiffimam Graeci Aorifii fignificationem cum non obferv^f- 
fet Zach. Pearce, fenfum Jjongini maU reddidit — inflar 
fu/minis quad jam disjecity &c. Ad hunc autem locum ita ao- 
notavit nuperus Longini Editor, vir eruditiilimus, atque r^ 
^eifv Bentleix aemulus, Joannes Toup. " Optim^, (inquit 
*' ille,) vertit non optimus interpretum Petrus Paganus : res 
*^ omnes fu/minis injlar disjicere, et univerfam Jtatim oratoris 
** vim patefacere foiet. Nam iftam efle aliquando hujus tern- 
*' poris vim veriflim^ monuit eruditiffimus Gravius Left. 
Hef. cap. 5. et ante eum fjt.iy»(; Cafaubonus ad Laertii 
Chilonem et Ariftophanis Equites." Iftud autem ^9/?/ 
languiditis interdum profequitur fenlum Aorijiiy quem qui- 
dem, in locis innumeris, ufurpant icriptores Graeci ad id ex- 
primendum quodoMNi tempore efl wt\ habeturv^Tum. Vide 
omnino quae annotavit vir doftiflimus Henricus Hoogeveen ad 
Vigerum, Cap. V. feft. iii# reg.xi. Caetedliih quod ad K»r 
iv attinet, xara disjungitur ab t-TFXa&i per tmefin, et eodem 
redit quoi*fltTg«rAa« ufy foil. Jr, quod eft h, Apud Herodo- 
tum haec particula non femel hoc modo interpofita invenitur 
inter praep. et verbum 5 et affirmat Budaus p. 213. cam om- 
nin6 redundare 5 quod tamen negat doftiflimus Hoogevepn, 
in Doftr. Particularum L. Gr. quem vide de hac re acut^y 
ut folet, diflerentem p. 1020. et feq. 

tsy Qui plura velit de Crocodilo adeat Ariftot. Hift. Ani- 
mal* Lib. II. ^lian. Nat. Animal. Diodor. Sicul. Lib. L 
Plin. Hift. Nat. Norden^s Trave/s in lELgypt and Nubia, ilff- 
moires dt P Academic dcs Sciences^ torn. III. part* iiu 

c 7. *Ek 


j8 NoT-ff: IN Herodotum. 

7. 'Eh t5i$ EPATOYS.] H. c. Ex libpo fcxto qui inicribitur 
Erato. 

8* ru9 it, 9^ MiXriu^ief, xiXtvorruv.'] Angl. and Others, ejpecu 
ally Miltiadesy advifing it. 

9. Iir/xa] Angl. was prevailing, uti indicat tempus imper* 
fedtum. 

A6/xap;ki8«v] erat enim undecimus inferendo fuffragio ilU per fa* 
bee fortitionem Athent^nfium ut Polemarchi munere fungeretur^ 
i. e. Magiflratus qui. vocabatur Polemarchus poteflatem ha- 
bebat fuffragii ferendi pod decern Imperatores. iJ/n^jJo^ogaf, 
quifuffragiumfert, ex ^J/ij^tr, idem quod \A^tq, calculus, fuj^ 
fragium, et ^^%», idem quod ^i^u, tcvafMf, e, o,faba. An- 
tiqui interdum fabis fbrtiebantur. [Vid. if. Stepb. ad vocem] 

^ ^e A$ Tuv Ivtict A^x^wutv. Polemarchus. Magiflratus quidam 
erat apud Athenienfes, EJl autem unus es^ novem Arcbontibus* 
SuiDAs ad voc. Vide etiam if. Steph, ad voc. 
jiO. I. I| S — ] fupple xp^J*** — E,x quo extiterunt Atbenienfes— — 

2. ^iioKTai rat TretarotTecQ Angl. // zs plain what oard/hips 
they willfujffer, 

3. »U ri 8^j — '] Vide fupra ad p. 5. n. 6. 

4. le^ K»g U rt— TO xygd* ^x^*] et quomodo ad te pertinet 
aliquid in hifce rebus habere au&oritatem — kv^^, iO*, to, an- 
£ioritas. 

5. — ^fAi}^a»] fAvSt^of, Medis /aveo, 

6. fAiTi^in^otci] fAiTi^in^oi, Ion. pro comm. aXXot, motm Non^ 
nulh\ Alii, JE. Port. 

7. oT«» T8 et^if ^t^ytfi^ tS <ri;^€dA?] poffumus in confiiEiu fa" 
periores evadere. eifAiv, Ion. pro l<rfti». Vide ad p. 5. n. 6. 

8. 9r^o<&^' — ] 1i» 4^^air, apponas calculum tuum meafent entire — 

9. >2K de J 1. e. Jj* tfg sAij j^riv yy^^/^A^vJ rwr ^^iD^-^rs v^ovrwy t^» 
rv/iA^oA^v, Jin autem fententiam malueris dehortantium ci con- 
grejfu — Pro eAjj quidam legunt «;^, fed nihil opus. 

10. iKiKi^aro] 3. r, plufq. ind. p. verbi kv^ou, decerno, ratum 
facio, &c. a xvgoj. 

2»I, I. TOT« ^8 Tao-o-o/LtgvovJ fupple o^^ciTiVfcee. 

2. Qt'7rH^n<r<t)f~\ Ion. pro iipw^ija-aF, ^/w/^ erant. 3. pi, aor. i. 
ind. p. verbi «<p/j!^<. 

3. fxa^viviv TS Tora-* 'ASijira/ota-i iTFifi^ov,'] Angl. they imputed 
madnefs to the Athenians, xccl vdyxv oXi^^inv, and fatal in the 
uimoji degree, — 

4. ^retvimy 6<0'?j/xgy«$*] i, e. Ketrek rxurvif riv oiov lo9-J7jxg»tff, ad 
banc modum veflitos. 

5. luKm — J Angl. were conquering — ut plane indicat ten^- 
pus impcrf. ... c , •. c ^il-,.-*^ A ^^• /-^ / NOTJE IN HeRODOTUM. ^9 

1, TO f*l» nr^oc^fAivov tup fiu^^u^t/v^ fupple jtfc?^©; — partem haV" 22» 
harorUm infugam converfam-^-^iiyent im, aufugere Jiverunt, 

2. Kxt t5to /x6»',] Angl. And in the Jirjl place t»to ^b, in 

the next place. Vide fupf^ ad p. 6. n. 4. 

Ttf 0^«(7:/Af A>, /7«^ there fell of the Commanders Stejilaus thefon 
of T^hrafyles — 
'4. T^K xei^oL\ fubauditur v^atot.* 

5. '£« T?? noAYMNIAZ.] H* e. Ex libto feptimo qui in- 
fcribltur Polymnia. 

6. yvuftfiv ^^f4K>vS^ uyrinv t5 ^gax«/tAfv»j] fententiom fuam 
proferre diverfam ah ea qucejam expojita erat — 

7. Tw ^vi kol) m'c-vv^ wy] quo quidem etfretuSk 

8. fAi Xix^H(rs<»v, &c.] «^ diverfce inter fe fententia ekpo^ 
• nantur, &c. 

1. jcj ^^ xj avivi^HKiy ? xfl6» x«T» y?"— ' — loj-wSJjya*]] x) J^ xj, Tup- 23« 
pie tSto ^«5i. Angl. andfuppofe this too* <rvfiyHKt ioru^tivett, it 
hath happened that you were defeated, &c. loquitur nemp^b de 
future quafi jam eflTet completum. [De particulis auttm ;t) ^ 

xj, vide dodiflimum Hoogeveen, pp. 575* 57^*] ^vn^vetxt, k 
(Tvviteixaf idem quod trvfA^i^w, Iwu^Hfuiy pro nwn^vett^ aor« !• 
inf. p. verbi iojoofAai, inferior di/cedo, ab 5wfl»», minor* ~^' 

2. «««» aiJi.(por^vi (r<p» l^a^vi* «AA' Si* tjJV< &C.] «0« quidem Utro* 
que modo [i. e. et mari et terr^] ////j res projpere fuccijjit : Jin 

autem naves fuas confcenfuri ejjent Angl. they cannot indeed 

befaid to have been fuccefsful both by land andfea : [becaufe 
they had not then an opportunity of lighting by lea] but if 
theyfhould now go on board their Jhips &c. Locus eft diffici- 
lis, cujus fenfum nemo interpretum vidit. Vervim pro ^x«;» 
tifc(pori(ri a-^% i^ufucn MS. Reg. FariC exhibet ^*Uf ifxtpcri^oiat 
^X^^^^^f quam \le6lionem mavult Larcherus, et reddit— j!V<?«j 
n^avons done pas teuffifur Pun et P autre element* 

3. lf>cQecXaio-i] jbil. gawTtff. Vide fupra ad p. 3. not. 7. 

4. <r9(ptvi olfcvi'iri] propria fapientid. 

5. ecXX' oUv KQTi, &c.] Ordo eft aXXx (o-w/A^aAAo/xai rctdrci ^tet , 
TO»oy) fraSoj olov xari lhvi(rg h^Jye xettetXaQeiv vj^'ieti^ — fed (conjicio 

haec per talem] cladem qualis parum abfuit quin opprimeret 
nos — Vid. Viger, de Gr. Serm. Idiot ifm. Edit. Zeuniiy p. 2dO. 

6. 'occircio^ iyivovTd] omnigeni faSii erant, i. e. omni mod^ 
tentabant, 

y. ^iofcikot 'imcaify &C.3 Ordo eft, hifAtvot JuvcifVf To2Vi vmrir^tb'^T* 
TO jj (pvXeixTi Taiv yi^vpwf rm IffT^Hy Xvvxh Toy flropow ; precantes 

lonesy quibus cujlodia pontium Iftri delegata erat, ut interfcindt* 
rent trajeBum. De toTct/, quibus. Vide ad p. 3. n. 4. 

8. i'msaxTiTc] imperf. ab Imcajoucttf Ion. pro IftToiAw, ex Utitf 
et tTtoficctj fequor. , 

' ' 9. h^y»C79' 20 NoT-fl: IN Her^odotum. 

9. itifytcare »fy &c.] omnittd a&um effet de rebus Perfarum. 
iie^tcrro, fine augm. Ion. pro iieifymrro, 3. (ing* plufq. ind* 
verb! ht^ti^ofxxu, conficio. 

10. Iv if^^t yt tn\ Angl. depending upon one man — 

24. !• •<y<T«neti] pro iojvTMf/idperatur, 3. fing. pcrf. ind. ab loir«- 
•fAcn, Ion. pro nwdofAMtj inferior di/cedo. 

2- ^<' St to'^uXurecf — ] Angl. hy which means they constant- 
\nfall — ier^aXna-ctv, 3. pL aor. 2. ind. pafT. k 9r^i>:KMyfupplanto : 
et in voce med. titubo, cado. Vide fuprlk ad p. 7. n* lo. ^ item 
ad p. 19. n.6. 

3. Ifret^nten^ &C.3 aor. I. inf. pafT. verb! UrHya^ impello : 
in voce med. impeilo meipfum^ i. e. fefiino* Aorifti autem 
paflivi faepe ufurpantur in fenfu med. Vide fupr^ ad p. 7. 
n* 10. 

4. ^i>\H(ri\ (pt)^t/, interdum redditury&/<ro. 

5. fXav^ati «xtf«y.] ma/c audire* uKhUy et audio, interdum 
lignificant Angl. to befpoken of, 

25* I. tJ (TV Asy«ff] i. C. tJJ oIw ^ ov, &C. 

2. %THnS^ti\ pro KTenfi&tto'ctt, 3. pi. praef. imperat. pafll ver- 
bi KTeivoft interfia'o. £x hoc exemplo liquet banc mutationem 
imperativi^ quam exhibent grammatici tanquam folis Atticts 
ufitatam^ ufurpari etiam ^ icriptoribus lonicis. 

3* wei^dfrtfi] pro ^-a^^eravo-ar, 3. pi. prseH imperat* ad* 
verbi ^^i', patior : per mutationem nempe non (blum At- 
ticam> verum etiam lonicam. 

4. i <ri yi — ] Vide Iliad. y\ 409. annotanfte viro doftii&mo 
Satn, Clarke. 

5. i/t*feT6g»»i',] fupple x^i^^' 

6. « %^i ^eSfjiMfo-et^ rolai vwu^fAitoiV't i| l««i'»i'] 7^ conjicere 
oportet i rebus jam inceptis ab iflis, fctBy,uaec^, a ^ec^fAcofAoit, 
idem ac f^BfAUdfAMt, adamujjim exigo,perpendoy conjicio. vntt^ 
ftiveiatf perf. part. pafT. a v%-ap^u, initium do, &c. 

7. ^x«a"«if Ixatretti] fubauditur pronomen reciprocum, 

uti fupr^ obfervatum ad p. 3. n. 7. 

26* I* ^'"B '(^^ '''^ ^«<yoy, — ]] Ordo efl IW xa« pieeSo; t»to ro ^^ivoir ro 

?r«V«/[AflM, [vide (iipra ad p. 3. n. 4.] ixuc^ui — Vide fupra ad 
p. 3. n. 7. 

2. If ToJi] fiipple tS %^o^«, 2f^{/^ <i^ ^oc tempus. 

3. fvxTi ^f yStf^iv ^il\i<i\ py>^m vvitrt ii^opxu Herodotea locu- 
tio, pro com. vvkju^ jSaAiwt^S. NoSIu con/u/tare. JE, Port. 

4» reivrvi] fupple utTie^, A.ug\./or this purpo/e. 
5* ^C<BoJ«tf$] (p^cc^^, in voce ad. <//co ; in voce med. delibe- 
rOf animadverto: et ^^u&eiq in aor. i. pafT. hie fumitur in 
fenfu medio. Vide fupr^ ad p. 24. n. 3. 

^ 27^ ^» ^^«f ^«<pt;>cf,3 «^/7/o naturd comparatus ejl. 

^ ^ 2. T^ a *a^i^ricrtTat] cui non in mentem veniet — De articulo 

■^ ^ *f pro relativo. Vide fupra ad p. 3. n. 4. 

^V . 3* Tfi9yaya<] NOTiE IN HeRODOTUM. 0* 

g, n^tdvxt} prseC inf. ^ ri^fAi, idem quod Byiox§ff tnorior* ^j^ 
' 4. yiycyt] eft, Ita enim reddi debet^ quia tempus eft quod 
rit^ nuncupant Prasens Perfectum : atque ita etiam reddi 
debet in Evangelio fecundum Joannem, cap* L 3. xtcl x^'Vf 
ttvrS iymrc &^8 sv FEFONfiNy et Jine eo fa€ium erat ne unum 
quidem quod est, 

J. yXvxv* yivactf rov ecieHia,'] Angl. fy giving- iu only a reli/b 
for a biifsfullifc^ — rsua-ea, gujlandum prabensy !tva'diM»^,guftansm 

6. ^wi^sixi] u e* ^lett^h, hcn^itp et ^t»t^eto!J^^ diflin^e aUquid 
explicare^ dijfererty difputarc^ dicere. JE, Port. 

7. fitiA.yuiJi.iS-a] Non ab inufitato fjtifitvoftM, ut quidam putant, 
fed I. pi. peri. fubj. a lAvuoftxim Cum enim in perf* ind. palU 
vocalis in penult, terminationem proxime praecedit, 3. plur# 
non eget circumlocutione : Sic, j^tfAv^fuei — ^^t^^vTat* Nee * 
opus eft circumlocutione in fubj. et opt* Sic, in fubj. lAtfAfv- 
^«i &c. in optt fctfifoifcnv &c. Occurrit ^6fiyoi» infr^, Xenopb., 
Anab. Lib. I. Vide Moor Element. Ling. Gr. p. 144. 

8. l^tUvfi] Vide fupra ad p. 7. n. lo. 

9. % fAiri^s Siv ^] an earn defertresf 

10. ^Epi, /leof TBfr0 tcr^txius eim] age^ mibi hoc vere dicito : 
quod plane Homericum eft. Sic Iliad. k\ 284* AAA* ayt^ f*oi 

T0^6 ^TTty. Keel CCTpiKWS XCtTCthi^Of^ 

11. TB\ivTia-6it — 2 Angl. may it turn out. rtXturiTetX'-^eii 
— m — non folum Atticus et ^oUcus, verum etiam lonicus^ 
optativus aor. i. a£t. pro nMvria'xtfAt, &c. 

12. Axifxovti tcv^fuv"] Bone vir* Axtfcottt eft vox Homerica* 
[Vid. II. yS', 190. 200. ^, 326, &c.] " H ibet haec vox apud 
** Homerum femper aliquam Increpafi^nis ftgnificationem, 
'^ fed non femper acerbam.'^ Camerarius. 

1. «T8 ^^ecTov TKrdi', oV<5 yi ffvvio-tf 6;g«, fAifJL^Atr* »p] Angl. no 28« 

one, at leaji who pojfejfes his underjiandingy would find fault 
with this army, 

2. uxA>y ^9 mrm moi Xiytktuv vzrols|/(vy,] cum partus tibi oppor* 
tuni dejint, 

3. n:u)t otv^^u^uv ci^x^^''! Angl. are the rulers of men* Vide 
ad p. 3. n. 3. 

4. Tri^] i. e. if rctvTvi ry o^a, hoc modo — 

5. IS-«A« — ] Vide fupr^ ad p. 14. n. 4. 

6. TO TTpoa-M xlci KhiTrroiAivoi,] i. e. Kxra ra fitfOf ^^uw faU 

Angl. always deceiving yourfelf with refpeEi to advancing"^ 
i. e. always advancing imperceptibly, 

7. veiv omXiyifAiP^ — ] Ordo cft — cmiXiyofAifog 9r«f0^fo% vSn 
X^*iuet, Kn^, fuppofing that he will fuffer every bardfbip. Vide 
Coll. Gr. Min. ad p. 32. n. 17. 

8. « yap Ia /S«Ao*o — ] Namfivelis — rh ?r»» oia^'m^ e^AfiycoS^— 
Jimiliter omnino dijferere — Im rS am iTriTfif^iAiy^ Trpiy^otrt, de A NoT-ae IN Herodotum. 

alio in aliud peifetuo fuperveniente — ut plane indlcat vox med^ 
T« 9rSv tt^h rcdditur omninoy prorfus. 
2Q« I* ^oin^wee? av »^«ejx«6 e^v] nunquam aliquid efficeres. 

2, « li i^/^*'!' Xelo?.] Angl. 5tf/ ^, w;^//? you cavii at 

every thing that is propofed, you point out nothing that can b€ 
depended upon for certain ^ you mujiy in fuch cafes, be as much 
miftaken as he who is of a contrary opinion on thofe fuh^ 
jeBs : T«To fAM tv9 J%« [laevTo] iWijuj, In this reJpeSl then you 
are upon an equal footing, [i^vf fine accentu idem quod iv, igi- 
tur."] ^t ^SafAu^ fter ^oftitt Uvret av^fc^wov H^ifUi xc^g [r»J ;^i [»- 
mm] to jSs^aioy, hut indeed I am by no means of opinion that he 
who is a human creature knows how any thing muji be cer- 
tain. * 

jtf^lf«] iVj" quidem qui volunt agere, plerumque folent fieri iucra, 
An^.fuccefsfor the mojl part attends thofe who are willing to 
be aSiive : roTo'i ^g i^fetXtyd^hdiny &c* illis autem qui deligunt 
[dubitant] et qui timent, rari folent [fieri Iucra]. Angl. but 

feldom thofe who are hefitating and timid, oKViVTi, dat. pi. 
prsef. part. Ion. pro ojtwT/, ab oxrew, vereor, timeo, 

4. ftf hjfoifxi^ TTfoxt^a^nKt] Angl. to what a pitch of power 
they ARE advanced. Eft fcil. vpaxi^u^ytxt temporis quod rit^ 
nuncupatur praef. perf. 

5« U tSt» (r<pi» ^e^yjydyoyro] they brought them [the Perfian 
affairs, viz.] /or themf elves [or, they got them brought'] to this 

Jituation. Nam wgo>jy<«yovl« eft vocis med. a^ix eft Ion. pro ttvra* 6. IB-sXei Kurut^U^] folent confici, xxrai^U^, Ion. pro xa- 
^aci^ii^y a xx^at^Wy everto, item ut hie confcio, 

7. t5to fjih yag — t5to ^e,] Vide fiipra ad p. 22. n. 2. 

8. I'n-tQioffAii] Ion. pro iTrtQuixsy, aor. 2. iubj. verbi iTriQi^n 
pro hriQobiyu, 

9. u^u^Kotivt; yu^ i;^« — ] Angl. ybr there is a necefjity 

•^O. ^* c^«' Tfc «ftgy] Vide fiipra ad p. 5. n. 6. ft^gy, pro e<7-/Kgr, 

2. I5 ^v^Mit ^v /iaXiv] fie Iliad, a', 297. ^, 39, &c. av S' 

lv» ^^ifl-* puXXio arjic-i*' tu vero in prdecordiis repone tuis, Cae- 
teriim &xxiv eft aor. 2. imperat. med. pro /SaAw. 

3. 7a;v ctTn^nneco yvufAWv, cT<pciXXiut Kxrei rxvTfiv ^^ ueiXi?-a,^ 
/ewtentiarum quas expofuifti in hac prcecipue falleris, awg^jjyao, 
pro comm. «7r6^J>6;, 2. fing. aor. i. med. verbi ^(paUet, o-^puX' 
Xsctt, pro comm. a-puX?^r3, 2. fing. praef. ind. m. verbi cr^cixxcj^ 

fupplanto. 

4. Twv ex^/*6v] Vide fiipra ad p. 3. n. 4. 

J, iTi Tiirflitr;] Angl. depending upon than, in their power* APPEN- 4* 
1 APPENDIX, 

EXHIBENS^ ORDINE LlTERARUM, PLERASQUE VoCES lONICAS^ 
QUiE IN ExOERPTIS EX HeRODOTO OCCURRUNT. 

A. 

Ah\(pio9, pro aSiX^hvf/ratrem* 

<i^»j$»)«», pro <eA»j$««, Veritas, 

uv^^tm, m^y 0, pro cc9^pu9, ufcg^ cubiculum virorum. 

kTrrr/zt^ctt , pro ^^ij^nc^tfi, ab a^qysdftflci, duco, narro* , 

uTTtKi^eti, pro u<pMiS^, aor* 2* inf. verbi ci^tKvsofAxt, venio. 

ci.7Fiy.<ni.lvoi; y pro ^^<X0|e6E»<^, 

(ftriKTetiy pro a(p7Krat, 

2lmi^aviA,do'otqy pro ^fro^xvftuca^, 

^xTiYifuy pro ^xA«fi>, excludom 

A^irtXaih»y pro Aptf-dXat^^ ^ nom. A^;r0A««^n?« 

flC^Tgwy, pro auTcyr, 

B. 
Hoia-tM'kOifft^ pro ^eto-tXetoig, ret fixfriXsiti^oif, regia, fupple 0^x9" 

QhhXimy pro /SJsAAwf. 

pHXidty ollm /3»Ag0-«ei^ ind^ Ion. 0^\ixt, et Att. /3^a^, 

r. 

Tog^/sw, gen. pro To^ho, ^ nom. Tof J^aj. 
yvufAtiffif pro yvufAXii* 

A. 

Asxo'^a*, pro 5f;^ofAa*. 

otxt^kui, antiquitus hxi^koroti, elifo 0- iteet^hxif et indi contrafii 

^iOt(p^ei^i<rKiy pro ^<£(p$»^s« 

E. 

iPygvgo, antiquitus iyivsTo, elifb o-, lysrsfl, poft contrafi^ lywtf. 
eilAtVy pro iaixtv* 
elnKiVy pro cvfxfy. 

hiKO(rt/.iccroy pro UiKoa-fjjMro, 3. pL plufquamperf. ind« pafll 
verbi xocr^s*;, or;jo. 34 APPENDIX 

htw^io'aff pro hcxXtvcxf, ab hcwXium 

hBuSra, pro irrxv^tc* 

hxrrtdfMt, pro IfarttSiAittt^ 

^tfydo'ao, pro ^t^yao-gf* Vide Ifytifou. 

lurutf, pro f9rA^9, pojieaquamm 

ixfrte^rf^f pro •f^i-««oTf$« 

l^rswy, pro siri^y. 

toXt^M^ pro Inn^vfi. Vide iylfio. 

I^roifvrr*^ pro trMVirrt* 

^«9«0y pro t^xm. Antiquitus l^ytiraf^ eliib r i^yma-mo, et 

indi contrad^ I^ao-*, aor. i. m. ab l(yti(pfia$f optror. 
mrtcxptro, pro TfT«7fMMi ia-uf, ^ vJivo'ti. 
Ix^frro, pro iX€^*'''^9 ^ X^^H^h Uton 
ufB-ek, pro <«*^<v;> quifolitus efl. 

iuff stio-Uy MV, pro Ary, »«•«, or, 

f ATi/roy^ pro Mvror. Et iic de cseteris ejufinodi. ZuHVf pro ^cutu 

H^fs?^ pro ifdMi, 

0. 

Ge9]0'^fisyoy, pro diao-afASvoy. 

^fA;^ff), pro dfW«. 

S})£(;^t>^y pro ^icUfiifCi, a ^idtfAxt* 

BuvfMf pro BxvfjLa, miraculunty prodigtum^ 

I. 

l3/*i», pro ^TXfAiv, ab Iffnuiffcio, 

it^iiot, pro li^eioy. 

K. 

Kotrif'arxt, pro HaB-ifxrxt. 
9nlro^6Sy pro x«$o^o?, reJituSm 

xt^^XPfH^f pro Kf^^0eve«^. 
jfcoSsy, pro Wo'Sel', ««^/^ .? 
*o»j), pro Wa, ^ woroff. 
Kfl^»v$/«i<r*, pro Kfl§/»S»oi?. 
xoTi^oq, pro ir^Tipo?. 

xoTi, pro x«*i. 

xtf, pro 9rtf. 
7(^ga-0-0yy pro x^UCTffcVw 
pifS, pro 5r«»?^ AD NoTAs IN HERODOTUM. ^5 

M. MfTicvffi^ fiir/eiif &c. pro fiAnvm, /MfSiW;* 

M/htfy gen. pro M/dv, ft nominat. Mt^tcf. 

fiip, accufat. pro aMf, vel «v7«i^> vel lavrltp Tcl Icvrvy* 

fiyii«f, pro /bidvo^* 


N. Nm, pro ytfvyy ^ rour^i navts* 
nt^fixs, pro ftetneti, 

tuTOf, pro »o0-0(« 

27f/yo(^ pro x^iM^y communist M, P. OtKHff, pro o»»«o(y JomeftiCUS(t 

S»«^v, pro oToSn, tfifi/f • 

QKoaofy pro 4^00^« 

pfur^o;^ pro ofM^offJinitimuu 

ifiitf pro op«A>, viii&0« 

i^suvTHf pro opatrrff, ab o(«^«», viVlfo* 

9^/B6Mftfy<^, pro o^ii«tfAi90f, qaod contraAft pro o^««fAfi>#'« 

cfrfv, pro Sr^ro^y ji nom* orK* 

on^, pro ^TiH, ^ nom. orif« 

tf^«ibior(riy pro ft^^oK* 

SxA'Vy pro tfxtfyy /foit autemp Sed vxyy^ igitur* 

Gv^V(d.7rcfy pro OAvfAvO** 
SvojAeCf pro o»ofAa. 

Sfos, pro o^of , i!»0iix, 
irifQip pro iTipos, 

n. 

n^i'^sv, pro 9r«Stf, 

^XfvfUif pro xX/drfltf* 

TrXuTcti^ pro ff-Afv^aiy ^ tXsai^ fUlVtgOf 

^oiiio^69f pro S7OIS0V-— 4(y* 

VOtfVfAiV^fy pro VOItf^firoir, 

^roXi^riK, pro xoX/nK^ civiV. Dat« pit v«X<irniri| pro v0A/r«i(« 
^fiyiM^p pro ^rp^yfUBy negotium. 
w^iofu^ pro iF^oiofu^ facto, 
w^ox», idem quod ti&viyjiattmm 
ff'^uravuM], pro 9r^vr«Mi«. 

Xcl^iif, pro Sa^^»f y Cro^ rf^ij. 
0^oy pro ^v* 
9iy, pro ^» 


jf A ^ T E Xt D I X^ ire, 

rof*^«fii, pro wf*jp«^i. 

rf My pro aMy if/a. 

tr^i vcl tff •I', pro tf^Tn, ij^/ vci>w» Tfv, pro rSf quod ii^p^ pro nt^, 

Ttf, pro TIM, 

r^iy pro c-»t. 

TtfTOirft, pro T^Mff 

r. 

TfftXMT«| pro vinKxirtf, i y^tHtx^C^iJ^^Pf^^ 

^aCftfi, pro ^flffji, 2. r^ pra^n ^ fJiUy^t^ tim^o^ Yi49 ^«^^!f<M, 
^oCfo, pro ^aCv. Vide fyttum 
^otritff pro ^Mrdttp HfiofTtit, pro ;i^a«rraif 

'fl», pro Sf, tgitun 
''^fB-^avs, pro 4» d(v9(«^. 

w^lXfVjttoO', pro iv^fA»|(«iyO', X, p, * > u- N o Tier IN T H u c t d t j> b m^ a} ■ I IL HfoTJB IN 1rHU«7DlX>£.ii. 

I. T^X TiiucTDiDB.} Thttcjcdides Atheoiealb natiis eft no* ^j*. 

Jl^ no fecundo Olymp. lxxvii. ant^ C. Ni 469. adeoque 
Cedcctm circiter aniipruiii emit, com Herodotom iua recitan- * 

tern audircit, ipie Herodoto mtoor annit tredecim. [Fajbr* 
Bib. Gr. LiU iLCap« 25.} Rlius quidem erat Olori Athe* 
nienfisj diicipuhis autcm Aoaxagons philofi>phi, et Antiphoii* 
tis rhetoris. Sub ejus du£hi amifs^ AmphipoU; ab Athenion* 
fibus cxilio multatus eft, aoao aetatift 4S $ atque Scaptefulam, 
five SxrOMTrvy Sxifly Thxaciai ctvitateay jboM OKorem diviteop^ ^ 
duxerat, fe contulit. In patriam taQdem^ poft dniturnuiii 
exiliam, revocatus eft. Sod atrum AftheaU an 10 Thracift 
vitajn Eaiverity non coavenit ioter '.g|||dptores. Hiftoriaqi 
belli FeiofMDnefiaci, ufque ad aanum i^ vigefimum, Atticft 
dialedo confcripfit ; qu» compleditur etiam b^uni inter - 
CortDthios et Corcyrteoa quod Peloponnefiacum anteceffit. 
Hocceopus egregium ik oao libros vti1g6 diftributum eft: 
quorum tamen odavum, utpotc ft^ miniis elaborate, noQ- 
Bulli ^ Thiveydide abjodicirunt. Scriptor eft^ ftquia a^ius, 
gravidimus et Hdeliffimus i multa quidem narrat qiubus ipfe 
interfutt, et ubique veritatts eft ob&rvantifiimus. Quod au- 
tem ad iplius di&ionem gttinety norma Atiicifnu ea b^bitu 
eft^ atque Demoftheni imprimis ade6 fe commendavit^ ut 
fiunmus ille orator inanu propria totam Thucydidis hiftoriam 
o6ties defcripfifle dicatur. ** Thucydides [verba funt Cicero- 
" nis} omnes . dicendi arti$cio, ine& fententi^, &cil^ vicit ; 
** qui ita creber eft rerum frequenti^, ut verborum propi 
*^ Dumerum feDtentiarum numero coofequatur : ita porr6 
** verbis aptus, et prefHis, ut nefcias, utrum res oratione, an ^ 
" verba fententiis illuftrentur." [D^ Orator. II. 13 J Alibi 
tamen idem Cicero de Thucydidis, prselertim in conciesibus, 
obfcuritate conqueritur. Nimis tamen iniquum videtur Dio- 
nyfii HalicarnalTenfis de hoc probatiffimo Hiftorico judicium* 
[Vide infrsi in Excerptis ex Criticis.] Sed prolata erat has 
fententia, utt putant H. Stephanus et Hud&nus, cum Criti« 
cus adhuc juvenis eflbt, judiciique parum fuba^i. Plura vo« 
lentes de Thucydide adeant Fabr. Biblioth. Gr. ubi fupriy 
Marcellinum de vitft Thucydidis, atque alia Excerpta £di* 
tioni Herodoti prtefixa quse prodiit cui& Waffii et Dukeri. 


EdI- NoTjB IN Thugtdidem; 

3I« Editiomis Tbuctdidis. 

1. Thucydidis de bello Pelqponnefiaco Libri oAo« Gneciw 
Edit. Prioceps. VetM. afud Jlldumy 1502, infoi. 

jtt 2. tfci Grsec^ j cum Scholiis Gnecis ad 

oras paginanuD appofitis. FlorenU apud Bernard. jMUun^ 
' 15^6, infoL ' 
• 2* ■ ■ ' ■ Grsec^ ; ik Joacbhno Camerario 

rccefifita &c. Bqfiiea^ ex Officina Hervagiaud^ 1540> infoL 

4< .. Gn et Lat. feparatim imprefll 

Verfio eft Laurent. VallsB. Jpud H. Stepbanum, 1564, » 
fo/. 

5. ^ < ..... r Gn ct Lat. ex Vallae interpreta- 
9 tioDe, ab H. Stepbano denu6 recognit&y cum ScboHis Graecit 

Sec* jfptid ipfum Stepb. 1388, injol. 

6. ■ y ab /Emylio Porto, cum Fraocifci 
\ Porti G)mmentariii |cc. Franco/. apudWecbel. 1^949 injbl. 

7. ■ ■ ; Gr. ct Lat. notis Variorum ct Jo- 
annis Hudfoni. Oxon, 1696, infoL 

8. ' Gr. Lat. cum annotatiouibus in- 
tegris H. Stephani, ct Joannis Hudfoni. Recenfuit &c. Jo- 
icphus Wade. Ectitioncm curavit &c. Carolus Andreas Do* 
kerus. Amfieltedami^ in foL [Hsec eft Edit, omnium fplcn- 
didiflima.] 

9. Ex edit. Waffii et Dokeri [fine 

notis] Tomisiv. Glafgua, lTS% in \2mo. 

2. '£» r» r9$ SYTTPA^HZ x^irrv.] Hoc eft— Ex HlSTOBlA 
libro primo. 

3. nfp» T^y 9raA«» 'EAAHNHN.] Hoc cil — Ds PRISCIS GlLS- 

CIS« 

4. * lej Tivf ffet^Sa^f of rt cy vji ^vW^^ va^A&tfXtfitriot^ J et barba^ 
rorutn quotquot in continente mari vicini degebant,^^ 

5. fAuX/iOf frifmi&ai]frequentius trajicere inter f e \m t «AX«- 
>M%^ aiii ad alios, 

6. h^xTFt^tt] fe converterunt. Ea enim eft vis vocis medise. 
Ijfe 7. xlf^f Ttt o-^mptf avrivv tyixa^3 quoft&sfui ipforum causd-^ 

;-* ^* 't^ '^•'c<^ x.«fi«( Mxtj^bat^^] ^^ quce pagattm incolebemtur-^ 

9. Tov 9rAMroy TV |S»«r] maximam viBUs partem-"--'^ 

10. «!( x«^jmO' »a}^ug rSro ^p«»,] qutbus decori efi boc pukhri 
facere. Optim^ btc interpret is operam navavit Scholiafies 

GrsecUS : KctXit^ wxl rii wa-iQcif jc^ ^i?iccvB-^vxttf» »Tf ya^ Scuv «- 
^•r^pflt eX«t}A4eTiiy, i IxAfffToyy vri vvkto^^ tfri fifric 9^^^' f^roftfy Tir 
Aijr^ap. Pu/cbre, i. e. ^/i^ <zc humaniter : neque enim bovem 
aratorem pnedam agebant, vet furabantur ^ neque no6iu, neque 
€um cadibuSf latrocinium exercebant. Quam interpretaCionem 

rea^ 
NoTiE IN ThUGTBIDEM, % 

reSi defendit Hud/onus contrl nimis acrem reprehenfionem %j^ 
H. Stepbani in annotationibus in Scholia Gneca, p. 588. Edit. 
Dukerim ^ 

II* rtig m^f-eif rSf tucrecwXalvntf ^mr»x^ ifj^/vg i^inSrratf'} in* ., 

terrogattones ultri cttroque navigantibus ubtque eodem modo 
proponentes. frvrti, interrogation ^ x-vydt^y^fMUy ptrcontor. %m$ 
$tartivMofrMp, regi videntur ab he ilipprefliu i^anSreif vCfwgf 
fie Angl, q^ing queJHons. Apud Lucianum, in Alexandro, 
§ 32. invenimus n-vrev; 9w^m»iS^y interrogationes proponere. 
Hujttimodi repetitio vocis cognatse (biennis eft etiam Lati- 
nis, uti> pugnare pugnam, errare errortm, dormire fomnum^ 
&c. Sic etiam apud GrsBCOS, 2i»«( l^»«{Wpy ^iXs^M, ^tXno'mp 
&c« Falli igituT videtur vir eruditifCmus H, Stepb. in anno- 
tatione fu^ ad hunc locum. *^ Quum illud (inquit) v^^wf 
** non aliud foret quam l^vritnt^^ ideoque ineptum (it dicefe, 
*^ r«^; vv^H^ l^oninrtq : qu6 igitur aooufativiun hunc ir^f 
*^ tendere dicemus? nemp^ ad fubauditam praepofitionem 
'^ xar«." Atqui nequaquam ineptum eft dicere raq «^rcff 
l^anunii : neque necefs^ eft ad ellijpfin m ^etrk recurrere. 

12. IV; Srf uf wf^ecforrai uve^ttirrm, &c«] Angl, Jlnce net", 
tber tbofe to wbom tbey fmt tbe quefiion tbink tbe deed unwor* 
fby of tbemfeivess nor do tbofe,. wbo are anxious to inoiv, 
mean to cqfl any reproacb upon tbem* 

13. ftix^i thU] fupple Ttf xf^ta. rSh idem eft ac rvrir. 

1. riv ravTvi W^fof,'] continentem in Hid regione, rttvrjt, i. e* 3^« 
ff ravrii x^^tt. Vide Lamb. Bos £llipfes Gr. ad vocem x**?^* 

2. re, Tf nin^oipo^H^tu] Angl. and tbe fq/bion of wearing 
arms, to, n, ut diftinguatur k rirt, tunc: et articul. con- 
ftruitur cum infin. 

N^ %vn&n T^v iUixetv fAiSf* oTrXttt MTotio'xvr;'] et qfjuetam red* 
Jerunt rationem fuam cum armis vivendi. Vel, et vivendi 
metbodo cum armis fe affuefecerunt. 

4. Iv r^{\ h TVTOKy TToiririxSi, SCHOLIAST. Nec verd hie 
articulorum ufus nobis minis videri debet, quum (qiamus ve« 
terem Atticifmum in multis cum lingul lonic^ affinitatem 
habere, quae fsep^ roi^ dicit pro thtok. H. Steph. Csete- 
ruim poft flrpitfTdt mallet idem H* Stepb. iti quam 21' et rede» 
ut opinor. Vertim pro m^urw, vir dod^us Joe. Burnett ^ 
Monboddo legendum mihi propofuit v^wtok. 

5. x^ aveifAitn t^ ^mtTfi, U to Tpv(pt^mpo9 ftmnmcctfrnj Angl. and 
leading a life 0/ relaxation, tbey grew mere elegant. 71&^ 
cbanged into more elegant manners. a»e«/btfvii— pert. part, paul 
ab ay<4jbii, remitto, rdaxo : poft t^ fupple trrn »• £x illo quf- 
dem tempore morum elegantia Athenienfes ^ Lacedsemonii^ 
prsecipu^ diftinxit. Negat tamen illuftriffimus Pericles illos 
ideo ab his, in periculis adeundis, fiiperarL i(m$ i^, [Verba 

funt diaen NoTiC IN Thogtdidsm. 

^X ^^^ Perielis ib c^eberrimft ful oHMkme ftmebfi, apod Tha« 
cyd. II. 59.3 «wv/Mf »«( )MeiTMfMy*i, dK* S^wy Isii t^ S^vfrwAw; mt* 

Conftru^io eft, kJ 5 irtA»f f h-*] xc^*9 Jw«^ o* ir^irC^^t^ tw» 

MK Tf ^<yif?) 1^ iiy«M/Mii>«i ir^ArCi^XM^ taw r|(»X*''^ ^' ^ «l^»Ajr m if^ 

)^tf4^f TtrriyMp. nee hngum iemfms ejt ex ftto fnmdtores natu 
frum qui dinitts erant infer Ulof, propter ikHcatum vitm genus^ 
[L e« ut delicatius mverevAf'] ferre aefierunt luuets hmcMS y ei 
vincire nodum capiihrum in cafite nemu ex aureis cicadis, ** Mot 
** erat Athenienliuin (Jc. antequMn Ttfp* eemni il SoIoim 
** corrigeretur) captllos in coni ^eciem torawte, et colligers 
^* hi vertice s qaam cnnium metam nrr^wr I vcpvci comprehcA* 
^'^baot, ut ie «vT6;^doy«f aut (ut volant alti)^n«w$ hoc ar- 
•* gumento indicarettlb^ Wass. n»Vyii^ ro (fi^p [irm^ fcil.] 
yityivH* ScHOL. Confer JEiian, V. H. lib. iv. cap. 2a. anno- 
tante Perinonio, Caetertkm vir egregius H. Stffk^ mavuh hi^ 
ret quam kv t^et. 

7. »(p' i x«i I«v4fir, &c.} ad verbuniy tindt etiam bicce oma* 
tus lonum antiquiorts pmMer cognatknem diu poffeHu 

9. xii^ iff Toy »cfir r^oyj ttiom ad bodiernom con/uetuHnem 
accommodato. 

10. ^i^Uy fj^ ri yvfA*m(ft^m, iA«4«»T«] oleo, ad certandum 
progredientesy/e tmxerunt. >Jwa iud^cl. pingue. 

11. Koi 19 rtiti Paifictfo$^ MTiv oT; vvv,^ apud barharos quo/dam 
nunc, ^* Grsecl dicunt T^-n* omn^, vel hc%9 otr^vtf pro rttU 

*' (impliciter : (ic io-r^v o?, a/iquisy itrrtf o*, aiiquiy trrtp oT?, 

** quibujdam, per omnes cafus, numeros, ct genera.*' Vige- 
Rus de Graecae didt. Idiotiftnis, Cap. V. fedt- VI. reg. I. Ad 
quern locum vide quae notavit vir dodiiHmus Henr.. Hoooe- 
VXBN. £dh. Lugd. Bat. 1742. 

IX »«i S^ yrXuXftampofp tpruf,'] fupple ^^ciyf^eiruty et rebus 

jam navigationi magit idoneis : vel, et quippe quibus res navi" 

gationi magis tffent idonece, 

23* !• ^wo^W Tf ivfxM — ] Ordo eft, ti irfx* tftV6ptxg xcti rm 

l|Ct;t$ [?»] f««eToi [f;^Mf v]9rpo; T»5 flrgoo-oixtff. tf/ mercatur^ caU" 

/a, et potentia quam Jiugulte habere poflent adverfus fuos Jini" 

timos. Ubi notaildttm vocem iKtco^oi fem. generis ede, more 

Attico, ut referatur ad woMuv fuprifc j vel mafc. generis ut^- 

gu/i cives poHtum fit pro eo quod eft cives uniufcujufque urbis, 

2. ^nO^v avri%Sr9t] Plerique interpretes malunt citli^Tmf^ 

fcil. ut concordet cum XnTeittv, Angl. on account of tbe pi* 

racy whicb ahnofi eonftantly infefied tbem. 

3. t^f I . NOTJE IN ThUGTDIDSM* 3< 

j« t^tpop y»j^, itcJ] Ordo eft, k^ y«^( mi rwir aXXmv ^KUtxdr^, «^^ 
S»Tf; « ^ccXMrm^ i(pi^6v oAXiXH^* i7J/n )f/ aliorum quicunque mare 
accokbant^ rebus marttimis non occupoii^feje mutuo pofulaban" 
tur. xtirtff infrk^ dear/urn^ refertur ad loca maritima ; wu^fu" ^ 
pri^furfum^ ad loca mediterranea. Quod nutem ad s^s^y 
attinet^ ayw t^ pt^etv, phralis erat in antiquiffimis temporibiis^ 
quum homines alii ab aliis praedam agere invicem coniue- 
vere. Hinc ille qui ben^ preedam agebat [nyi] ^ya^os appel- 
labatur ^ ille autem qui melius vel optim^ rerebat £^^(^0 ^g- 
Tf^ Tel (f>i^T»r^ vfi (piftr^ hal^ebatur* 

4* ^x iSorovJ prac^uim 

5* AifX« ya^ xadMifo^ini;] Dutn enim Deios lutirabatur^ 
Vide Platon. Fhaed. iron long^ ab init. Locus citatur infr^ 
^d initium Critonis. 

6. Mi¥u\ gen* Atticus k Ulfw^^ aom* prc^r. 

7. ^Xm'fApJli^a] (ubauditur Btc?iuoTam ' 

8. vXti^iin^ci Mwrivv 3 ditiores feipjis^ i. e« iitiores qttam art'* 
$ea 

CC?* Cseterum huic oobiliffimo hiflorico, atque etiam philo- 
iopho, quam penitus p^i^e6^i eflent mores xudium ac barba* 
rorum hominum, (atis jodicat bwyis hseCf fed luculenta prif- 
corum Graecorum defcriptjo. \2h^°^^ igitur cum ratione 
fe(e )a6lare videntur quidam philofophi hodierni, materiam 
hanc^ tanquam antea prorius intadam^ in kicem jam tandem 
proferentes, judicent Eruditi. , 

9. 'H TIATL — 1 Hoc e& — ^P4v&4MiJB Lacedeemonli Crimen 
ft Mors. 

10. ceTTiAuSn ftn ilinnv] AngL was acquitted of the charge 
qf injuring the fi ate, 

11. rf)<«^« xi&»p*Z^i^(aiia\JumtatrirenuHernd(mide* wsl 
£^/AMvti; 7Ft>!iu^ Aaxovf«iff. ScHOL. Grseci iolebant cogno- 
menta indere navibus ct etiam ad proram adhere : |)p et 
^^fAftovK h loco quodam in Xtaooni^ [vel .potius in Aq;i&.] 
Vide Bayfium de re navali. Hudson. 

1. iut^yio-iav ^l ^jr« riSi «rM;T«y if fiaatTja xmt^^o^ ScC«] ie^ 34, 
neficium autem prim^m apua regem coUocavit^ totiufque reife* 

cit initium ex hoc — i^^vl ruhy idem quodvMfro ^arw. 

2. ot laXato-ai] qui capti erant, iaXatr»9, Attic^ pro ijkuamtf 
3. pi, aor. 2. iod. a6l. ab obfoleto iA^ifu, pro quo in ufii eft 
a>UirKM, capio. Obfervent tirones 3a«», ia aor. 2. ufurpari in 
fenfu paflivo : ut et iy^tuuc, ab obfoleto «A^, in perfL aS. 
Vide Iliad. /S'. 374. et Xen. A7rof*r. II. iii, ^.,3 item Cyrop. 
pp. 131. 286. 287. et 396. Edit. Hutch. 4to. 

3. T« ii xiy^, uTthxcxt «vTav.] rumore autem [quem fcil. 
de illis vulgaverat] ab illo alterant, tKni^a^itu, 3. pU aor. i. 

md. ait. verbi }inoiiii«iaxtif, aufugio. 

4* rtf^?8 NOTJE IK ThUCTDIDEM. 35 

3* |y »lf, virowiftti ■ ] AngL /n wbicb, having fuJ^eSied ^y. 
/Atf/ y^me J^r^ injunBion was aJJeJ, be /ounJ, befides other 
circomflances, bimfelf alfo es^^siy marked down to be fut to 
death — devoted to death. Uoi notandum^ i. Voculam xj hic 
denotare f /, prater aha, hoc dUerth 2. Inf. a£t «r«<vMy red(H 
debere paffiv^, ut interdum fit io ierm. Graeco. Vide CdU 
Gr« Min. ad p. 6. n« 5. et Zteunium ad Vigerum p. x83« 

4. w^ ctvrl^'\ ii, Attic^ pro 9r(^» aMf, M^a Afyt>u69 fell, 

5. xet^' ix,ctfOf2^ngu/atim» 

>i»tro] AngL iiotc; be, in bis miffions to the king^ bad tn no 
refpe& at any time, for bis own advantage, expofrd him to 

danger ^o^^i^AAo/bcai, in voce m. fignif. periculum adeo* 

Red^ exponit Suidas, f«^^C»AXf»3(* «-^$ xUivwf ^ivrnf i%vTif^ 
i. e. in periculum fe conjicere, Sed ^«(iC«XAofMM cum accufat* 
(e. g. r<y«) efl id quod Latin£ fomt^^iquem periodlis obji- 
do pro meo commodo. In qua fignificatione non r^rd ufurpa- 
tur apud (criptores Graecos vox med. Sic Xenpph. de Cyri 
£xped. Lib. I. aC^ox4^«$ i% e t«t« hr9sirar»f At hoc 'pro fe non 
fecit Mrocomas. Ad quern locum ita vir accuratiffimus 7%of«. 
Hutcbinfon, ^* Vox media (inquit) reA^ hoc loco fignificat, 
** Jibi five commodo fuo focere. EJt Thticyd* lib. !!• cap. 24* 
ad init* 01 A^rom fv^Mzif Kotn^^ffxfr^ xarei ^v, &c. pro fe, 
vAfibi conftituerunt, ut re&h intcrpretatur Kufterus in libellp 
de Verbis Mediis, § II. 50. Ubi vide plura. 

7* ^^or»fAi)$M)i ^3 ^^ ti^ifveia ri %'^oTtfAfi^fin AcAflproei* ScBOL* 
8. aXKec TrUtf^ he rS /f^tf hiifrgg, rni itarxatUf} fidem autem ei 

faciente eum e templo [impun^] furre&urum. *' Mos fiippli- 
** cum erat x<e$/i^fo3S ijA riif' '£«-/«$* quand6 aram relinque- 
*^ bant, furrexerunt 5 et hoc eft «w««» facere.'' Wass. 

1. «cj «J«Sf»To$ u^lttx^s-et iro^i^f^,]*Angl. and begging him to 38* 
y^/ o«/ asfpeedily as poJUhie^-- 

2. r« ^^«M*ofAiy«] Angl. the things a-doing : the bufinefs in 
band* 

3. T^i' l^xXijiJ/ii' |jrd<5yT«] Angl. /^<?y ^^j'ja to think of appre- 
bending him* ^^ wcihS^, interdum fignificat, ^vr^rf ^* exifli- 
" mare} quafi dicas, aliquid \in mente'\fihi fingered Kufte' 
rus de Verbis Mediis^ § I. ^^, quern locum videfis. 

4* 1^' tf «x*^«] Angl. on wi&ii/ account : for what reafon he 
was coming. 

5. x«Xki0/»»] 19 ;g«Xx/oi»<^, Minervae £pith. apud Graecosy 
non templi nomen, quod aereum cum eflet, Deae nomen de- 
difile poteft* Gxsner* 

6. Sv TH »c^»,] Angl. which belonged to the temple* 

7. r>« /K9 v^a/^idf T«A«iv«(ei«] n^ Jfei i/jf(7 al^uid patentur* 
rt^Xmiftf^ctn, Atticfe pro roAoiT^por* 

e 8« )ii6XaCom^\ 34 NoTiE IN THUCTDXDElff. 

8« iSmXmSofTtf] imlhrn^QAm^ excimdo^ intercifio^ ^*€^ ^^9% 
i commercio ah'orum bomimtm, Gismbk. ^ • wr gtrig, aSsa- 

tif^mmfm SCHOL* 

tbty had done was a crime to be expiated* ifs gyO- •* — Con* 
'firudio familiaris Thucjdidi. Vide Vigerum de Idiotifinis« 
cap. VL Reg. i. annotante do&iffimo Hoogexfeem* £dit« L.B* 
1742. 
39« I. 'Eic TV T% STTTPA^HX )ivTtc«._] Hoc tR—Kx/ecuM^ 
do Hiftoria lihro. 

2. *0 VU9 ABHN— ] Atheniemsium FksTis. Nimirum 
tempore belli Pelopoimelii res accidlt, cum Pcloponnefi inco- 
las adverilis AtheDieoies eorumque focios pugnarent. Gssmiu 

3. r« lt/« fM^,2 i* ^* »«T« T« Jvo fu^n, AngL in two dioifi/ms^ 
— quanquam alii exponuDt XblKnwv^n^9%^i xml •( (yfiftMx^ ^^ ^ 
1*1^9 qoafi eflfet niAtm^rvv^'Mry xai rHw (v/«fi«;g«» r. Jl /»• 

4. f7fCsA«r K tiv ^TTMnvJ t^aAof , (upple fcvT^* irrupenmt^ 
AngL mtfi/f tfii incurfiou* [Vide fiipri ad p. 3. d. 7.] ^ ^» 
Amxifyy fupple x«f«y« 

c* « ya^og- Aiyo^tfoy] nimirlim Aty«|i»p«v ad y«0^ r^fertmrt 
Guia etiam dicitur fon^fMtv GssvEa. Quod et nc^ayit Sf^ 
tiajiesn 

6. T/pgrif i}iifii/«c3 fiipple Sf;»». 

7. riAivrorrrf^] tandem. ^* Id eft, finientes^ pro adverbioi 
^^ TtAivraroir, quod Thucjdidi, aliifque fiamiliare." HnpsQUt 
ainuv kfnoTno'tcVy i, e. terrno'ut ietVT^g i^' avrth, AogL toej, ah' 
fiain^dfrom theje : tpey left them ojl 

8. ii4/«elo Tofir tiB-^rnxvi} tetigit^ tentavitf infecit homines, iwtv, 
ne6io, a'rro^ttt, in v. med. ne^o meipfum alicui ; i. e* tango* 
Und^ habet pofl fe genitivum, per notam Syntaxin. 

9. «^' oT» «iw? 5r, &c.] »«i/tf verifimile videtur eum extitijfe, 
JLt fecundum JE* Portum, haec ell feries verborum iequenti- 

^V9*fiif %eif U 70 f(fT<x^T?0-«<^ ^/ caufas tantae mutationis, quas 
putat idoneas ejfe ut vim baberent ad mutationem efficiendam. 
Locus eH mintis forian fanus. £i medetur Gefnerus inferen- 
do % proxime poft mai. '< Aufus fum^ inquit, illud n iniere- 
*' re, quo lucem accipere mihi videtur locus alias obfcurif- 
'* (imuSy ita jam facile cxplicandus. CduJfaSy quas putes tan- 
** tee mutationis idoneas (fufRcientes) ejffe, aut fuhmovendi eam^ 
*' morbumque adeo tollendi, vim habere.^* Forfitan iftud, 
^ipecfAiv ig TO fxileto^rtia-eu ^hp, gloflema efl cujufdam Scioli, quod 
in textum tandem irrepfit. Vix mihi perfuadere podfuiUi Idt 
quit H. Stepb. locum ita icripfifle Tbucydidem. 
AO. I. Ttf fsAv ya^— 3 Ordo ell—- y«^ ft(.h ^i to ucni'0 rrof, v^ vf^^tr 

2. T# NoTiE IN T'HUC YblDEBC* 3S 

2. Tti Inh — ] fumitur adverb* Abg). within* 

3. 7f¥ivfAtt afw xa\ ^ovS^li^ ipUt] baiitum ietrum et grdveo* 
lentem emittehant. ^^/») cum Attico augm. ab initio, {>ro 
k^\ei^ imperf* ab bbfbl. k^iiv^ idem quod i^i%^%. 

4* ii riiv KetpXai] ci wxX»ui Utr^^ rh rcfjiM^fiv x«^ftaf hctehmf^ 
jc^ Kti^h«fyfA09 Toy Trinf rS ^^fut^^ Scuoi* 

5* AvyS — witfvJi] Angl. a hiccup* 

6* f*ST^ ravTx} etvrixeu ScHOL* 
fioXvOd»^?* ScHOL* 

8« fAvr' «^AXo Ti S yvftflf Mx^f] Angl. iidr /o endure any 

other Jituation hut that of being naked* 

^•. u^ h T^ o/Afl/AT n-oTo'y,] Angl. tfW // was the fame thing 

whether they drank huch or little* 

10. n itn^U rS ^n Mavx,»§»»} 'Arr»»A^ abundat fii* Hudson* 

I* in ixorrU rt httJi^ttti^ i^ h hetfuyui-^2 AngL while they 4^* 

hadjiil/fomejrength, [i. c. before they were quite reduced J 

or, tf they e/caf eathtit period &c. 

2* nv'ni-' iyyiyifOfAhiK] u e* yiyf^i^i h alr^* 

3* iCy A Ti$ tx Tuv fCiyWatf «s%iysvo»ro] tctv^tm ^iiA«y«Tf« ScHOl* 

Etji quis ex maximis illis pericuKi fuperfles evaderet 

4« l^y yg ox^oTK^iWy tfyriAir^f; umS UincriifAttiiti] Ordo efl«— «ir- 

TiAi}4/<; ruf cixpoTfi^/v9 yt ttvrS lirterri^m^tu Angl. the manner in 
which his extremities were offeGed continued tofhew the vio* 
. lent nature of the difeafe; 

5. H<r\ y otj u e. ^ r/yf(— ^Hippie hi^tvyot ort^tncoftifoi'^-Vide 
fupr^ ad p. 32. n. II. 

6. i^iXtftrt — «XAo ri Sr 9 TftTr linfr^^tfy r<]| Confblldio apud 
Grsscos notiflima ^—-eft perind^ ac fi effet — «XA« r< cvvfti^ &c« 
-^ec/aravitfe a/iquid'a/iud ejje^ quam aliquod familiarium* 

7. ttrs n-cp Tttvror tf^y.] Angl. /for about any fuch carcaie* 
Vis duplicis negationis apnd Grsecos nota etiam tironibus, 

9. <D^^x<9royT<] hoc eft, ^ /eS^At^-drr^, <(/ taceam* Gis^ 
NER. iTiJy;^^!'!— .ytyya'jiAlirpi', vide lupr^ ad p. 7« n. 5« 

10. (ru)^9. Tf tivTc^Ktf'—^ Qrdo eft, ^ ^Itv v'ufMt^ inpt /^vo^ 9 
i^^ivna;, ht^elm tf avrapnn xeof avto* Angl. and the body of no 
one, in point either ofjlrengto orweaknefs [i. e. whether weak 
or iixoTig\fhew^d itfelf fufficient to refifi it* 

I. «tSo<to xa^y^vv] Frequens apud GrflBdos Syntaxis, quafi 42* 

dicas fti^ofTO EAVToy xaiAvetv. 

2* K»l on iTf^of, &c.] Lege et diftingue hoc modo, »«2 «n 

C«T«, iS^yDo-xoy, ^/ ^iro4/ alter ab alteriui curatidne, contagionCp 
tanquam oves, oppleti, moriebantur* 

3- •• NoT£ IN Thucydidem; 37 

Hon file, quia judicahant fertnJi effe Dtos colert ac non colert, 
quontam omnes wdebant pariter mori: non hoc, quia nemo fu* 
tabatffe tamdiU viSiurum, dumjudicium conjlituerefur^ quo deUm 
Borunipanas dareU Hoogbveen ad Viger. cap. vi, { i« reg. i8« 
CaBterum, quod ad Nominativum abfblutum attiaet^ idem 
fer^ ell idioma linguae Anglicanae. Porr6 oblervandum tw 
ftif referre ad r<vy ^t*-paulo infrifc. Conilrue igitur et AngL 
reddito hoc modo :— ^ v^m^ ^o^O^ dfivy^ ^ yo^O^ kf^umm^ ^^'^f * 
yt, and no fear of the gods or law of men deterred them, v% A, 
in the one cafe, K^ifomg b oftofy [i^] j^ o-iSnt »tii imi, ht tv ifSjf 
wJirrati ^moxxvfMfecg h ta-^, thinking it the fame thing to wor/bip 
them or not, Jince they beheld all pert/bing indtfcriminately ^ 
[to] ^f, and in the other, »!»; Ixtr/yw /Sm^ «v ymSi ^XC' ^ 
iiU^fiu T4» tifMioUf Tuf ifAa^fAtirvf, no one expeBing that 
lives would laji long enough for their fuffering the puntfbment 
of their crimes, [tuvta\ h^nf, according tojuftice, or by ajufl 
trial: fvel potiiils^ uti do&iffimus quidam amicus interpreta- 

tur, iietq b^m^aif, ^»tf( />*^XP' '*'* ^'"'^^ 'fiui&eu, dp &c» no one tx* 
peBing that by having lived till a trial happened, be would fuf* * 
fer the punijbment <f his crimes.'^ X %» ^roAv (Mi^t [^*f^''{^<*^ 

^Xai/cM r» rS ffivm but they thought that a much greater pu' 
ni/bment, already decreed, was hanging over them, before the 
falling of which it was reafonable tbeyfhould havefome enfoy^ 
ment of life. 

1. N; avtlf ifn |t;AXjt4fK3^.] Phcebus etiam peftilentiaB auftor i^, 
initio lliadis, qui eo etiam nomine UnScXf dicitur et t»af#7#'. 

In calore (blis palufhre coelum commoventis caufam peftilen* 
tiae hujus quaefivit jam olim Diodorus Siculus. Gbsner. 

2. IcQiQxinKiTtit] fupple ietvr^i H rnf *ATrt%iif, quum irrupif* 
fent in Atticam, Vide fupra ad p. 39. n. 4. 

0^ De hac Athenieniium pefte vid* Lucret* L. vx* xi36« III. NoT^ IN Xenophontem. 

I. T^ Xenopronte.] Xenophon Gryllii filius Athenienfis 45. 

Jl« fiorult circiter Olymp. xciv. 4. ann. O. C. 3604. ant^ 
C. N. 399. Bum loco haud obfcuro ortum efle vel ex hoc 
apparet, quod vetus hofpitium ei cum Prozeno Bdeotio viro 
illuftri intercederet. Juvenis adhuc Socratem, optimum il- 
ium virum^fummumque philoibphum, audivitj mentemque 
fuam teneram difciplinis vtth Socraticis peoittis xmbuendam 

curavit. 38 NOYJE IK XeNOPHONTEM. 

41;. curavit. Anoos natus circtter 26> diledo fuo praBCeptcnri^ td 
bellum Pdoponnefiacum proficiicenci, fe cooiitem adjuDxifle 
fertur : et cum, in pugnft ad Delium commifsft, in (ummum 
vitSB diicrimen incurreret, eum ab eqao ddapfam in humeroi 
recepit et fervavit Socrates. Poft hanc pugnani, cum eodcm 
Socrate Athenas reverfua, philofophiae iterum vacabat, donee 
tandem, invitante Prozeno Boeotio, in Afiam trajecit, et ad 
Cyrum Minoreniy bellum adverfus fratrem iuum Aitazenem 
cUm meditantem, (e contulit* Hanc infelicem Cyri ezpedi- 
tionem^ et, poft Cyri interittun, decern millinm GraooniiD, 
qui eum in Afiam fuperiorem comitati fberant, in patriuii 
duce ipfo Xenophonte, reditum, in libro illo jucundiffimo^ 
cui titulus Ki'^ AfdCcun^f ip(e luculenter expofuiu £ier« 
citu in patriam reduce Thymbroni Lacedasmonio, beUmn 
TilTapherni et Pharnabaco inferre paranti, tradito, iple com 
Agefilao rege in Afiam profedus eft. lUum autem abfen- 
tem, quod primum Cyrum, deinde Agefilaum, utrumqae A* 
thenienfibus infcftum, fequutus eflet, cives enlio multftmnt 
Scilluntem igitur (e recepit, oppidum baud procul ab CMysu 
pift (itum. lUuc eum (equebantur uxor Pbilefia, duoque fifii 
Gryllus et Diodorus. In amaeniffimo illo reeeflli literis, pU- 
loibphiae, ac religioni ie dedidit j ita tamen ut venatiombiii 
equitatuque, quibus magnoper^ dele^abatur, corpus finmi 
(ubind^ exerceret. Tandem, orto inter Eleos et Laceda- 
monios bello, Xenophon Scillunte invitus difceflit ^ atque 
cum fuis, primum Lepreum, deindi Corintbum, ubi leli* 
quum vitae exegit, fe contulit. Obtil Corinthi Olyxnp. cv. i« 
ant^ Chriftum 360, annos natus 90$ uti teftatur Lucianus* 
" Fuit autem [verba funt viri eruditidimi Thomae Hutchin- 
** foil] pulcherrim^ corporis form&, vultu placido verecun- 
doque, cacfarie promifsl; atque uti naturam ki fingendo 
corpore fautricem habuit, fie benignam naAus eft m tri- 
buendis animi virtutibus." Caeterikm, propter difiionis 
fimpHcitatem atque dulcedinem plane admirandam, nunc 
Muja, nunc y^;^/V Attica olim nominabatur : neque, inter ve- 
terum monumenta vel recentiorum libros fiacil^ reperies qDae, 
five ad vlrtutis amorem, feu ad literarum eleg^ntiorum ve- 
ram culturam, ingenuae Juventutis animi fonnandi fint, com 
fcriptis Xenophonteis comparari poflint. Idcirco Elxceipta 
copiofiora ex hoc audore jucundiffimo quam ex ullo alio in 
his Analedis exhibere viium eft ; nimirum ex libris ejus ma' 
joribus, Kv^H n«tlNie» dico, Kvfu AmCm-ip, et £tf«#«TWc Awfiaw 
fMuufUrci. Qui plura velit de Xenophonte adeaC Fabridi 
Biblloth.^ Gr. Lib. III. cap. 4. et DilTertationem L Thorns 
Hutchinlbn, editioni fuse majori Kv^ Tia'Ann prsBinilfiun. 

Edz- (I N0T2C IK .XVNOP jHONTB.M* 89 

EoiTIONXf Xe.mopbontss. ^5^ 

1. Xenophontis Athenieplis pp,era9 Greece, ci^rsu:^te £u- 
phrofyno Bonino, F/orenti/t id fl^ibus FbiLJuntte, 15 16, in 
foL [Edit, princeps^ fed manca et non optima QotaSf J 

2. '■ Graeci, curaote Afulano^ V^ne^ 
tits opHdAlduniy 1525, infoh 

3. 1 GT9^hy per baredes Phil* Junt^tf 

Fiorent^ i$2fy infoL (^Quae repetitio eft Aldipse. j 

.4, ■ Grsec^y cum Melanthonis prae^ 

fatione. H/zAr Sutv. 1540, in 3 W^ ilmo. 

C» — ■ ■■■■■ Gracfe ct JUat. cum pr^efatione 

Atoini Torini Vitodurani* \4pud Nic^ Brylingerum, Bafil. 

6. ^ — — GraBci, cum praefatipDe duplice, 

alter^ Ifingrinii^ in qua meptio faAa eft de emendatioqibus 
Sebaft. Caftalipnis^ alterft McJan^honis.ex Ha)en(i editione 
delumpt^. Bafiie^f apud ymgiiaium^ fine ann. 2 tennis. 

7. / Grasce, curante M, Joanne. Pe- 

tri. Repetitio pft textiis Cafialippis, cum lAt^rpretatione vari- 
orum Lat. &c. Bq/U. apud Nic. Brylingerum^ '555* i^JfoL 
[if.B. Hasc 2da Brylingeriana, ^ra^de l^redum Nic. Brj* 
lingerie novo titulo mcata eft, anno 1568, Vide Ztu^ii pr«ef* 
in Cyrop. Lipf. 1780^ in 8vo.] 

8. Graec^ : multorum veterum cx- 

emplarium ope edidit tl. Stephanus. Apud ipfum Stepb. 1 561, 
infol* [Edit, pulcherrima et prioribus long^ melior.l 

9. Gr. et Lat. Joanne Levven- 

klalo interprete : cum annotationibus ejufdem et indice copi- 
ofo. Bajuete^ per Tbomam Gruarinum^ '5^99 ififoi» 

10. Gr. ei Lat. ab eodem Leuncla- 

vio. [Edit. ^ da.] Ibid^\^']2i infoL 

11. '" GrsecL cum annotationibus fub 

calcem, et varietate ledionis ex codicibus et conjedturis fuis 
in marginCy iterum edidit H. Stephanus. Apud ipfum Supb, 
iSSi,in/o/. 

12. — '■ — ■ ■ Gr. et Lat. a Joanne Leuncla- 
vio. [Qu8B eft ejus edit. 3tia.] Prsefatus eft Frid. Sylburgius; 
Francofurtiy apud baredesWecbeli, lj94> vel 1596, infoL 

13. Gr. et La|t. [Quae eft repetitio 

Leunclavianae.] Far. 1625, infoL 

14. — ^ Gr. et Lat. ab Ed.wardo Wells j 

cum Chronologic DodweUi^ et4 tabulis geographicis. Oxon. 
1703, 5 tom. tn 8vo. 

15. . Gr. et Lat. ex recenfione Ed- ' 

wardi Wells, curC Car* Aug. Thieme^, cum praefat* Jo. Aug. 
Ernefti. Upfia^ ^I^Z^ 4 ^^^°^* '^ ^^^* 4^ NoTiE IN XZNOPRONTSM. 

EdITIOMBS CT&OPiBDIiB« 

I. Xenophontis CjropBdii, Gnec^. Psr* I C36> n 4/0* 
a. _^^— — — Gncc^. Eton. 161^^ tm 4i9.- 
3* ...1....^^..^—^—^ Gr. et-Lat. Leunclavii. Lai/. 
16749 M 8m. [Quae ikpiiu repcdu eft] 

4. ■ Graced. Oxon* 17*7, m 8w. 

5. ■ Gr. ct Lau Gnoca recogno- 
vit &c. binis DiflertatioDibiis auxit &c. Thomat Hutchbibn 
A. M. Oxoa. 1727, in 4/0. [Edit, omnium polGherrima.]- 

6. — ; Gr. ct Lrfit. & Thorn* Hutclua- 

(bn, (omiflb Diflertatioiiibus.] Loa/ I730* CQs^ (iepiffimi 
repetita fuit.] 

7* — ^— — i_— Gr. et Lat. ez editione Thome 
HutcKunlbn. [Sine not is.] Glmfgrnm^ I7^7» 4 vols, rii X2mo. 

8. .1— i—^— -^— Graced, h recenfione Tho. Hut* 
chinfoni, cum fcle^is cju(3cm notis ct in(£ce Gnecitatit, 
audorc Sam. Fr. Natb. Moro* Uftfi^^ I774» ^ ^V0. 

9. Grgcfe. Reccnfiut et cmlicavit 
Joan. Car. Zcunius. Lififi^^ 1780, in 8t»o. [Editio wh ca- 
ftigatiifima, cum notis ct indicc Grecitatis udliflimo. FhB- 
fatio cnarrationcm optimam Editionum Xenophonti$ com- 
pleditur.] 

Editiones ANaaasafts* 

z. Xcnophontts de Cyri Expeditione Libri feptem, Gr. et 
Lat. Gracca recognovit &c Diflertatione auxit &c Thomas 
Hutchinlbn. Oxon, 1735, ''* 4'^* [Editio emendatiffima et 
pulcherrima; cui accedit Xenophontis de Agefilao Rcge Ora- 

tio.] 

2. ^ ; ; Gr. ct Lat. [Edit. Hutchinfo- 

niana, omifs^ diflertationey ct orationc de Agefilao Rege.] 
Oxon* I745> in Svo. 

3. ■ Gr, ct Lat. ex editione Tho- 

mae Hutchinfon. [Sine notis.] Glafgute, 1762, 4 vols, in i2mo. 

4. Graec^. Oxon» 1772, in 8vo. 

[Mendis fcatet.] 

5. '■ Gr. et Lat. [Repctitio minorb 
Huchinfbnianas.] Cantab, ijyjf in Svo. 

Editions s MxMoaaBiLiuM. 

t. Xenophontis Mcmorabilium Socratis didorum Libri iv. 
Paris, 1541, in 4/0. [Mutila edit. Vide ZriMiir' prasf. ad fuam 
Mcmor^b. Edit. 1781.] 

2. Xeno- No tit IN Xenophontem. 4* 

/ 

1 

!• Xenophontis MexnQrabilium Scksratis didoram Libri xv* Ag, 
Gr. Afua Martinum ^uventmy Paris , ^ JJ9> ^^ 4^^» 

3. " ■ Gr. ex recenfione Jo. Caielii. 
kqft^hri, l^^S, in ^Oi, ' , 

4. ^ GT,Ihidem,l^igfifi^to. [Q^ 

eft repetitio prioris cum omnibus vitiis.] 

^. I Gr. ct Lat. ii Giiman* licW. 

J720, iniivo. 

6. — - ' . ■' , ■■ ■; Gr. ct ^Lat. ex edit. l4euncIia-» 
vii. ^Praemiiia eft A^ldgta Socratis.j Edinbm 17399 in limo. 

7. ■ .. ■ ■ ■ Gr> ct Lat. ex recenfiope et 

cum aotis J. A. Erneffi. tfffi^y 1742^ iSoo* [Quae ftepios 
repetita fiiit. Bdit. jta optima eft.] 

8. ' ' ■ .. Gr. ct Lat. Ilecenfiuty (uit 
que Annotation ibus aukit Bolton Siitlpfbn. Oxon* 1748, in 
^vo% [QuflB fsbpius repetita {uit*} 

9. ■■ ; Grsec^* In liac edi^one fi- , 

tnepdationis nonnullse In idi & paging proponuntur. Gkfguaf 
171^1, irn^o. 

10. . ' ■ ' Graeci. Receimirt, h\ Emcfti^ 
alioirumque et Aiis Kdlis explicavit Jo^Car. Junius. jLd^fia^ 
1 78 1, in 8v0. [Editi accujratiffima. Pe Aliis Metnorabb* £* 
ditt« confule hujus praefationcm.] 

2. *£« rjj KYPOt nATAElAi:.] H. c.— -fix tnovjimk, five 
de CTKi Inftitutione. ''Cicero in Brut. 29. fbiti interpretatq^ 
*' Cyrivitam et dijcipKnam. Caetcrtiih ad bos Xenophontis 
^' libros red^ aeilimando's faciunt loca^Uasdani veterum, v. c* ^ 
'' Diouyfii itaK qui £piff. ad Pomp, la'udat Kv^ vat&iw, «• 
*' gravitat at ilto phUofopbo cum Jingulan comitate conjungi^ 
*' tur : quos quidem Hhros nonjine cnufajiofier iUe Africianus di 
'^ manibtts ponere nonjblebai: nullum eft enim pratermlffum in 
^' iis ojfficium diligentts et moderati imperii: et A. Gellii, qui 
W XIV. 3. narrat, Xenophontem Platonis libris de cptimo 
''' fiatu reipublicd^ civicatifque adtniniftraadae c^pofuiife coa- 
** tra ct confcripfifte divtrfum regite admini/irationis genus ^ 
'' quod n»i^««; KvoH fit infcriptuxh. Idem tradit Diogenes La* 
*^ ertiuS lu Vit& Ptatl : AtHenadus Deipno£ lib. XI. : et Au- 
'' fonius Panegyr. ad Gratian. Vellem, iuq\iitfj! rerum natura 
** pat ere tur, Xenopbon Attice, in avum noftrum venires: tu qui 
** ad Cyri virtutes etifequendas votum potius^ quam biftoriam^ 
*^ cdmmodafti; cum dictres, non qualis effet^/ed qualis effe debe^ 
*' ret, Cf. Ariftides yrul tkipilhui hcyu cap.3« ) C, p»5oa« ed. 
^Mcbbii." ZgoKius. 42 NOTJE IN XZNOPHONTEM. 

3. TO rS KTPOY yiifOf3 Hoc eft — Cyri genus. 

4. Ut^ni2ai] Ferfidcs fuerunt tantum pars Perfarum. Zeu- 

NIUS. 

5. xAi}»i^orra<] ftomen babenU nXntt^ofrtu recenfetur il /f. Sit' 
pbano inter vocabula poetica quibus interdum utitur Xeno- 
phon. 

6m TCM^fiftt] Angl. wbo was — 

7* ^^*ttt it h KvpO' Xiyireu ku) a^trcu trt jc^ »v9 &c.3 And* 
Cyrus is Jiill defcrtbed and celebrated by the Barbarians as bo- 
ving naturally been. '' >ky%rah fell, i fcriptorUfus : Shre^.i ^0#- 
'* tisJ^ Zeunius. 

J!ff^ recorded as hatiing pojfejfed fucb a difpqfition of mind and ' 
appearance of body. Ubi obfervandum ^t^v ex aequo fignift- 
care indolent animi, etfguram corporis. 

Her autem leges d curd publici commodi initium fumere viden- 
tvr. Notandum e% verba hxeli/^ fcuftoSi, tofJdi&M, ita, ji Gras; 
CIS adhiberi Colere, ut per ea fignificeDt (non dubii quidpiaiii 
aut ambiguiy non quod videtur, fed) quod revera efi. tiirr- 
CHiNSON. Difierunt haec duo verba ot^v cti^x^S-M eo,' quod 
Adtivum cl^j^v (emper relationem hal>eat ad alios, fignificet- 
qnc prior incipio ^ ieu incipio ideo ut alii me fequantur^ (ea 
exemplo meo aliis prabeo initium et anfam aiiquid faciendi, 
feu aliis praeo ad aiiquid faciendum : iixPfM^ ver^^ in Medio 
ipfe mibi pnteo ad aiiquid faciendum ^ feu (impliciter^ incipio 
aiiquid facerey nemine quamvis fequente. Kuster. de vera u& 
Verb. Med. feS. I. ^^. ilpx'^, in v. a<S. interdum (ignificat 
impero, undh u^j^cfAUi, in v. p2!S.fubditusfumy pareo, obtempe' 
TO. Caeterum tu^iSi, bxifAiX^fitfoi nota fyntaxis eft in fermone 
Gracco. [Vide mfr^ ad p*47> n. 2.] reitg vXh^^is ^cXiat, 
1. e. n/y 1T0T9 vofAotq ruv ^?iH^vv mcXtuf. 

2. fin vtucif o» fA4 Axa«oy,3 i* C* ^t^^^^ i* f«*l iuceu^f !$-» veueiU 

3. fyfcUi avroTs iw^iSto-*!'] Angl. tbey impo/e, or infli£i puni/b' 
ments upon them. [De hac fignif. aor. vide fupra ad p. 19. 
n. 6.3 Utitur Xenoph. auroiV quanquam t<$ praecedens poftu-« 
lat wrif. I 

4. 0/ ^E n«^ix0« yof«o<^ Tp6A«Corrgs^3 Angl. but the Perfian 
laws anticipating this. 

5. tJ» «^x^0 ftipple meruy ab initio. 

6. i(p/8^] l^/ijXflM, defideroy appeto, q. d. immitto me, ut c^i- 
yo^»; extendo me in vel ad aiiquid. Gesner. 

7. lAEvSg^ ayoga] Forum liberum, locus educandis libcrts de* 
Hinatus. Ge s ne r . 

gia et alia magijlratuum ades funt extru&te. Hutch. 

9* 01 €< 
4< NoTiE IN XENOPttONTEM. 43 

9* o» uy^a7in,2 turbaforenfis. Angl. tht dealers ^ the buyers 
cnafellers* 

10. ttvH^KetxUC] ineptta^ q* d* infdtia boni et honefiu Gbs- 
NER* ciTTiXixaPTcn, Attic^ pro avn\afT»t, 3. pi. perf. pafT. ab 
asriXflevyA^, arceo, 

II* ^srt^ T(» r^tfTi^d-ijEMt fTi} yvyovoo-t.'} IntelHguntur iencs ind^ 
a quinquagetimo aetatis anDo. Nam r^etrtvo'iiMt am erant ub 
anno 25. ufque ad co. Zeunius. 

1. ^ c/nTfAgAorr«i] i. e. h S oi^, qua ratione curam aihibenU 47* 

2, 0\aywi ftav^etporrtq — ^jj Axi^,fpend their time in learning. 
3* \%\ rSrc ii^x°^^>l Nimiriini, ad difcendam juflitiam : 

hr) r» i^x'^^* ^^P^ apud Xenoph. aliofque fignificat^ alicujus 
ret confequenda aut peragendce caufa venire. Hutch. 

4. fc; oixxvv ttluf £1X0$]— Et de alils minus honefUs, quae non» 
nunquam fieri verifimile eft^ quaeque ad magiftratum deferri 
ct folcnt et debent. Hutch. 

5. hxat^ovrxi ^f S^ciriCy] '* Vulgjares Edht. inquit Hutchin- 
*^ Jon, habent «x ?*»«"* 5 ftnfu plane contrario, et (ut levif^ 
*' fimfe dicam) incommodo. Mureto monente, delemus part. 

ix ' qnod Stephanus probat, et hujus lo<;i pofhilat fenten- 
tia.'* Sed vulgaris ledio videtur fe rede habere : namque 
^)C ^^i^»9 non hie loci fignificat id quod eft Latin^, non mini' 
miy h. e. maxima ^ fed nequaquam, non omnind ; vel ut Angl. 
exprimitur^ not in the leajt. aixJi^Qvrat ^t vix Vf^-t^-et, nequaquam 
aut em judicio inter fe contendunt. Angl. but do not go to law 
about at alL [Vide fiiprsi ad p. o^S* n. 6.] Mirum eft igitur 
hunc locum tantopere torfiffe virum eximium H* Stephanum. 
[Vide not. ejus ad pag. 3. v. i C. Edit. Xenoph. operum quam 
ipfe excudebat 1561. in folj Cseterum obfervandum eft dix«- 
^«y in V. 2idi, fignificare^ y2/x dico^ hKu^o(jt,»if in v. med. 71// 
fnihi dicendum euro ^ judicio cum aliquo contendo. Angl, Igo 
to law with 

6. ^» — xft,t\Z^ ixfiiv"] Aipple l«t/T»5, ' [Vide (upra ad p. 4. 
n. 10.] Particula autem at hie tribuit infinitivo (enfum fu- 
turi, negligenter fe gejiuros — .Vide dodiiilimum Hoogeveen, 
de particulis L, G. p. 81. 

and it contributes much to their acquiring a difcreet deportment. 
«/( TO avm^ fMfB-ayeiv, coqftru^io tironibus notanda. Sic cum. 
prsep. 9r^o in N. T. Evang. Joan. cap. 1. 49. Tlpo rS 0t ^I?uvwof 
fumo-cn. Angl. Before Phtlip tailed thee. 

i; a^roy— -J Sine audoritate Stephanus mutavit apna in a^- 48* 
T«. Senilis loci eft: Ferunt Jibi cibi folidioris loco panes, et 
opfonii loco najlurtium. Zeunius. 

2. ^vXa|«^af Q ro bn^mAi6¥\ it ab irruente cavere* Ubi 
notanda pulcherrima fignificatio vocis med. turn in ^vXaS- 44 NoT4i IN Xenophontem. 

a^tu, turn in imt^ififJiifqK fv^ori, in v. a6t. cujlodio; ^vVir- 

^o/cioi, in v# iiied. caveo, ^ep^^t io v. a^. y^r^ ^oimu^ id ▼• 

med.ySrro meipfum; i. e. rw^. cmptfiofjuci, Angl. Irujh on. 
49, I. f4a^s] farina ex hordeo imprimis tofto luba^^a bumore 

aliquoy h. e. Vel aqjuft^ vel oleo, vtl h&e^ vtl pofc&y Vel aquft 

m.uk^y vel oxymeUte. Zeumius. 
2r hoTflCeTi fMiXwHa-m] in exercendo nwranittr. Zeunius* 
3* }MBy«fi{(S(4»M — iimr%XHri\femfercertanU AngL coniinut 

contending^ keep contending — Viae CoU. Ox* Min* ad p* 7« 

n. 22. 
50* I* Sr Ti )^. &C.1 if T» XiH- -rrtfi S'l^yArv] oa'« S^n Qi ^a f^« 

yvKTA/f ic; m dt/ftf^a'^y. Angl. {/* the public food refuirts mp 

of tboje things tq he perform* dy which are to oe doneoyperjons 

now of mature judfmientf and fiill vigoro,us* 

2. f^M rrl( %eLvjm\ fupple X^C*^* 

3. ^tLnH9\ 14^9 0/ ^vA«{;^oi ljumvf}trihuumpriefidiis tinufnqHtnir 
^ue deferunt. Hutch. 

4. cftx(/y««>*3 ordine movant. Angl. degrade tbemm 

jf. /4<xpoy s«-«ynfAr] Angl. adverbum, I go back a little upe^^ 
it : I will recapitulate a uttle, De verbo «fUy ea, cum ejuf^ 
compoHtis tenendum eA, apudAtticos formam futuri noi^ 
efle in ufu, led Temper adhiberi Prsefens tempus, ctiam ia. 
(Ignificatione futuri., Zeunius ad Viger. p. 207. 

6. fv P^uxurtir^ £f ^hAwSmii^J pauctjfimis exponi^poterii^ 
51* !• X; V iroXtrfiA «uni, ft o!^rra<, &C.J Et hipc ejl reipublicee 
ratio, qua utentes, putantje optimos evq/uros* Vide fupr^ ad 
p. 47. n. 6. 

2. t5 EX9roi>«^«< rvtf &c<T«e»] Angl. o/" /^f/r working off their 
food by labour s of the labour they undergo in order to digejk 
their food. 

3» Td ?orr« 9r» — ^] i. e. rd [rfva] •^in^ou »«yr« vtt ^«»fpov. 

4. 'H TV Kfcf^s va^^/a.] H. e. Cyri pueritia. 

c. het^i^uv f^aiWo] Vide fupr^ ad p. 46. n. i. 

roK,] Angl. w/'/A painting about his eyes, with colours rubbed 
in, and with falfe locks. *^ 6(pda>ifiZp vTroy^a^^, — Intelligztur 
*^ pidtura palpebrarum, quae fiebat fuligine, feu flibio. Hie 
** lapis non modo nigras reddebat palpebras, fed et ob vim 
" ailringendi [rvw^ixji'] contrahebat eas, et adeo oculos ipfbs 
** dilatabat. ^ufiaroi, (cil. et albi et rubric* Zeunius. ' 
52. I. n /xiSrsp &c] Pericontauti olim Elizabeths, Angliae regi- 
nae, utra duarum pulchrior effet, ipfa vel Maria Scotorum 
regina, hoc modo fe refpondifle refert eques Jacobus Milvil, 
hujus ad illam jam turn legatus : ** O regina I apud Anglos 
'' ^ert^ TU| uti ^pud Scotqs Dpniina mea» longe omnium 

" forjnofiffiiiwi :" 

s NoTJE IN Xenopbontem*. 45 

' ** formofiffima :** hunc locum forfao Xenophonds re(pici«as« 
Vide MelviPs Memoires, p. jo. 

2. i^/3«/A/A»T«] Angl. JauceSf, a S»wr^.i tittgo» 

2. ^ya»]] fubintelligitur t^cea-uu 

4. Ov 7cep] Reddit ytt^ rationem intecrogantis r/ li.^ quip 
habent vim Qegaiidi. Zeunius. 

1. ff-d^^tff 5 'r*'^^ cXiy^a$ tffAT »a» »«Ttf vXwifSlfitM'] Jol per 53* 
multas qua/dam ambages furfum deorfumque vagantes. Hutcm. 

2« 0| Tf av pHXaiJuu auvtU. ^n^M ^J fubauditur x'^of .aot^ o^ ti« 
ffH ;Vj pro arbitrio utar ? 

2. KoQirru rSff xpm] U e« (Jt4ff rS» »^ia¥^ quod Option^ ex- 
pnmitur Gallic^ per partitivum, ut vocant, Articuhim> ayan^ 
fris de la viande. v 

cian happened to be bandfome* Vide fupr^ ad p. 7. n« 5. 

j« )o;&o/i9J Attici pro )«»i0iy ccHitr. ^«»9r. 

o. «r{pTiT*»f] Angl, pertly y rajbly^ 

7« ^ar^ fAtt^TTtf vff-ovrqoTtfiv.] Syntaxis poftulat ut l«r«^pir« fub* 
intelligatur po& ^sr0TTJ}ox*ry* Angl. as a boy^ noi yet afraid^, 
would afk. I ut plane ipdicat vocula ouu 

~ digitis phialam vebentes prabeni* itJ^imvt pro ^<3v^i. 

2. Ir^ortv] pro l9^9ii^M¥, 3. pi. aor. 2. opt. a& verb! Idt/JUr/Oy 
fQrrigOy &c, 

3t fvA99rTdrar«] Adveibialiter^ ab %v>Afrv^y qui faciQ capi 
pptejl : ex tv- et XctfiSeit^, 

4# fyxfioii\ idem quod iyxi^<r«f, ab f7%eMy ir^imdo.* 

C« x«* T0V xfXfVff-oM^ i. e> XM r^y A<rrv«y9v. 

6* tfTtf— -eS »At;0*aei re vcwAffAd ttcrvrt^ rof 'Lanaf itiftij Angl* 
rinfed the cup well,jujl as hefaw the Saciau do^ 

7* miTmnrct to v^Uvm^f] AngL having put on a grave face^ 
irwv^aiiiff Kcn iv^fjkivi^ TTdff. Aogl. in ajirious and decent Jor^ 
of manner* 

8. TM xva9^] Kvc&6^ erat truUa senea, qua vinum de crate- 
rl hauriebant. Hutcb. 

' ^. Hi TUP u^im^x* XH^et S7;gi«fAf yoi %etirm^^Ha%'''\ Ahgl* ha» 
ving poured it into their left hand, theyfip it out. Vyy^i^^i^ 
[Vide infr^ n. ij.] r5 X, fupple fygxa. 

10. t^il^Uni^ ii^ciKa. Angl. I am afraid* iOiomfiv, I wai 
afraid. Vide Iliad. », 555. et f\ 198* 

11. KotTifJi.aB'av ^etffAouta avrh vfiif tyy^flx] Syntaxis GrseC9 

^ronibus notanda. IdiomaLatinum pofiulat iyxfivttt^ Angl^ 46 NoT^ IN Xenophontem. 

I plainly ttrcmtd that he bad infufed poifonfor you s ubi vox 
a6^. rmt uiurpatur. Vide fupr^ n* 9. 
55* I* y^^ii»\ Propria sequum jus loquendi in concione et 
fuffragium ferendi* Sed hie, ingenuo quodam joco loquaci- 
tas ebrloram fimul loquentium, neutro alterutn exaudiente* 
Gesn£r. 2EquahiU vociferandi jus. Zbunius. Pulcherrima 
fane haec et feftlva ebriorum defcriptio,. atque pueri loquen- 
tis perfonse mire conveniens, 

2. AiiJ/Sf icaumtu^ Tropus quo \i\cjiiire ponttur pro Inhere^ 
eft exquidtuSy et aptus puero^ imprimis ei^ qui domefticse afl 
fuetus temperantiae, aliam bibendi caufam fcire non videba- 
tur^ nifi fitim. Zeunius. 

3. 2r«? av^ Aiyoi^' «v] Part. »y fep^ adhibetur quafi 

prsenuntia flibjundivi vel optativi^ atque etiam una cum eo- 
rum utrovis repetitur. 

4. hf i^iorcv f-ru k^itrrti] Quum VOX Siftrrof, in accufat. 

ex aequo fignificet prandium et optimum^ h. e. principem vel 
regent; et a^irru^ in dsiU prandio, et regij nefcio annon Cy- 
rus h!c jocans ad banc vocis ambiguitatem alludat, quo me- 
lius Sacam irrideat^ id quod Ga/li yocznt une Equivoque; 
cujufmodi quidem ambiguitas, quippe quae ad ibnum vel fi« 
guram vocabuli duntaxat pertineat^ in aliam linguam vix un- 
quam tranfire poteft. 

5« l»^ iFct^aTHfoufAi TtfTorJ Angl. till IJhould rack bim beyond 
meajure 

6. ^ecMiTQf t]y aAA«y (pBoicxi ruTd irotiirxvru*^ Angl. it was 
difficult for another per/on to get thejiart of him in doing this* 
De conftrud^ione verbi ^^dvcj, pnevenio, vide Vigerum de Idi- 
otifmis Gr. arvnotante dof^iffimo Hoogeveen, Edit. L. Bat. 
1742. Vide etiam Coll. Gr. Min. ad p. 38. n. 8. / 

g6. I- «'"'* «* ifl-Tflw] Angl. it fhall depend upon thyfelf: itjhall 
he in thy own power. Sic in Anah. non long^ ab init. oVov 
fiiTTori tTt frcci ijrl tu i^iX^f. [Vide ad locum.] Et alibi fe-» 
piffime. 

2. %<ie^iy ^0] — HcofMu*] gratiam tibi habeho : ut plan^ deno- 
tat etaoftect, in V. med. 

3. ax«] Vide fupra ad p. 50. n. 5. 

4. M TO ititT^tvi &c.] Ordo eft, 1x1 to ^«xf » toI txfi*9 (^.tr^ieffp 
ad id quod videtur tibi moderate fe habere. 

5. atV\ Ita tamen, ut ego quidem arbitror, haec pronomina 
[eroi et /xo*j va^iXKUffty Ut latcntem Tecum afferant fignificatio* 
nem quandam. Notant enim vel aliquid, nefcio quomodo, 
imperiose prolatum, vel tenerum afFeSum. Hoogeveen ad 
Viger^ p, 160. Edit. Zeunii. 

6. uvjZ'] Obfcrva h!c triplicem pleonafmum, qui pucro ad- 
znodum conveoit ; hddh, tTrmiv^, et avTu. Zeunius^ NOTJE IN XeNOP HO NTEM. 47 

1. 9ron^« Toy filet i^thyt.tvA¥ llx^hl Cooftrudio aOcufativi et ty^ 
infinitivi regitur ab ellipfi xt^o-k ^uceuet ^, quae ex proximo 
antecedentibus facile intelligitur. Csetertim fpedia proprie- 
tatem verborum <;^f<f et Kfxrn^. Illud enim eft nomen ge- 
neris et omnino (ignificat infui habere potejlate^ five jure five 
injuria : hoc vero tantum notat pofleflionem legitimam. Zsu- 

MIUS. 

2. 'nif '^(pofrH^tSQJuamJententtafn/erre: ut plan^ indicat 
V. med. £(l pbrafis Dimirtim defumta k modo quo in comi- 
tiis fufiagium dim ferre (blebant) calculis nemp^ vel lapillis 
albis etnigris. Unde '^^n^tf &pe iignificat ipfum fufFragiuni. 
Sed notanda c& differentia inter 4^H^oy rt^Uat vel ir^rtdivcu^ 
et <i)/n^of Tt^tSi vel ff-^oT<$f^ : 4'if^oir (ciL cum voce act. iigni- 
ficat, mittere infuffragia^ vel permittere judicibus utfententiam 
dkants cum voce autem mtd^fintentiamfuam ferre. 

3* 0-o«] Vide fupr^ ad p. 56. n. 5. 

4* 'Ova;? if fi9 ^>^^ fMMTiytf/xf »0</| Angl. Have a care lefi 
you die under the lafb : lefi you be flogged to death. ** 'O^tm; 
*^ fill, IxKeiTTTMUi, five pnrctp^'endo, five vetando, dici fblet, 
^' fubaud. o^a, fv^«^rT«/aut alio his fimili verbo." ' Hutch. 

5* 8» ^ loTi &c.]] Ordo eft, h S lart ttuSI^ xfi'^ *X^^ ^^ vxic» 
ivtinuf, cm hoc iaejl, ut homo fwtet, k opfiortere plus om- 
nibus pojfidere. Angl. in which is implied a man's thinking 
that hejhould pojfefs more than all^ the rejl* 

I. 0inrs«$x^«T0] infinuavit fe illis. Pro cvfisuni^arroy pluf^ <8« 
quam. ind. pafT. verbi rvyxtfet9vv(t.t. Ubi obfervandum eft 
perf. et plufquamperf. paOT. ufurpari in {enAi medio, a^-t oiW- 
M? hcuceii^' Angl. /o as to be on a moji familiar footing with 
them. 

Jibi devinxit adeundo, et quod manifefium effet ilium comiter ac- 
cipere eorumflios, " Ufurpatur participium pro gerundiis in 
" do^ vel pro auferendi cafu." {Viger. Cap. VI. § i, reg. 6.] 
'' A]iquand6 tamen Latinorum ftrudura ablativum pati non 
** videtur, fed per conjundlionem quod exponere tunc fblent. 
f ' £. g« In oratione itlfchinis contr^ Ctefiph. occurrunt hoc 
*^ modo duo participia^ quorum alterum per auferendi ca- 
'* fum, alterum per conjunftionem reddendum eft.'* Hoo- 
GEVEEN ad locum citatum. Quam obferyationem virt era* 
ditiffimi egregi^ illuflrat hie quoque locus Xenophontis. Cae- 
tertim^ ut idem Vigerus xtdh obfervat — " A'«Ao?, ^etn^oi et 
'* alia fignificationis ejufdem cum participiis cujuflibet tem- 
** poris eleganter conjungantur, tumque refblvuntur per ac- 
'' cufativum et infinitivum, aut particulam w$ vel on et in* 
'* dicativum.'' [De praecip. Gr. didl. idiotifm. Cap. III. 
*5 4. reg. 6.] uvfi^Tnroy Jibi devinxit s vt\ devin6losJibi habebat-^ 

plufq. NoTJfi IN Xekophontsbt. 

pluiq* paflC verb! mm^tt, fuj^tndoi quali dicas, fiifytnjhs i 
Je» Vide fuprii n. i. 

3. vi^^ ^«rre( miffrrt] maximi faciebat : niiprius neque p^ 
Hus ducebat qudtn — 

4. »^«i«f»— ^fr«^iT«.] Vide Coll. Gr. Mio. ad p. yt, n. 12, 

^m^at pro yet^VTiSieti^ Attic^. 

6. fTftif tx^^^ rvyx'^*^^*^ quomodofe habtrehi. Vide fiipii 
ad p. 7* n. 5. 
59* !• ^** ''^ rKvhuxv^^ — ^] Ordo efiy 1^ Mn o/kvUt; v^MnrSg 
«;^ff TO §%vX»nShi — t) wocarvfixretf oitM^i it&trtf^ Angl. Otldte 
no longer^ in ibe fatnt fn-ward way as before, f roQtf t d fh 
manner of young dogSy — to fawn upon attindifcrinanatefy. 

3. Tttvra f^ifp;^] Vide Aipra ad p. 46. n. i. 

3. 'A; It ^ «vfJyJ^«rxfyy &c*j Angl. yfiii/ tfj*, in confi^/iufket 
of being baffled^ be did not decOm performing the exercifes 
wherein be was worfled, but eonjiantly perjified in attempting 
again to perform tbem better y^^XKx notanda tironibud cOo* 
ftruAio prapofilkmum Ix, «Vy fv, cuih inf. et articulo. 

4« rt ri }h SupfW ^^rnrrtc Tr^teyfutrct ^xi^v ;] ^id CpUS efi tilt 
moieftiam^ in conquirendis feris creari^ IIutcb* 

5. Y(«^] Iinper£ Atticam. Vide Moor Element. L. G. 
]p. 114. 

6. «-af/»] 3. fiDg. imperf. ind. ^ icu^&ti id. quod To^A^f, atf. 
mitto. 

uO» I* A^ror^ r«<V iWvo/^ x«r«xpi}|ub»t^»at3 fupple «^f* frrttf dMSl 

jfjg/ft' ^^ttz'j ;&^ prarupta ioca deje6ios effe. 

X N^ fibtufi %»Ke490f f(fr# «;^A«<rty3 Quae fententta, pleni ez- 
preiTa^ fie fe habet — kJ E$ir^«;^^A«0^i> jc^' Uhvcp, fAtxfii orr^ ^ue- 
rn9/i«<eTo$* et Latin6 exprimitur, et parum abfuit quin et ilium 
de collo pnecipitdrit. Ad verbum, et de eollo pracipitavit et 
illumy paroo intervallo exifientey i. e. pens. 

3. » |M)fy aAA'] veruntamen. Quafi dicas^ 0011 quidem fed — 
1. e» non quidem de collo equi excufliis eft Cyras (ed &c« » 
^ii «A>^<»y interdum reddltur^ ^&ra et^ vel quinetiam; u e. 
« ^4» MTitff, «X9^4^ — non quidem ommni Jic,fed'—~-^^tLm, ut 
re6t^ obfervat vir dodlifllmus if. Hoogeveen, negat « fAJi» vel 
Aiperiora, vel aliud quid extrinfecus advocandum, cui f) «x- 
Xa vi Aee^iKv diverfum quid opponit. De Part* L. Gr. 

P-95V, 

4. iwft^ l^aviarnJ] fubintellige Uvrot, eqinu exfurrexit. 

Vide fupr^ ad p. 3. D'. 7. 

5. xotKo* Ti xp^fAcc] Vide (lipril ad p. 7. n. 9. 

6. lxo»5#^«i> flfWr] Ao<^p«», in acftivo, eft, jurgia alterum 
ineejferey (eu maledi&a et convitia alteri ingerere : htCia^Sii 
autem, mutuii maledi^is et Qonvitiisfe profcindere^feu^jurgio 

inter Not A IK XXMOPHOHTSM. 49 

infer fe contendires et i& odnit^u^ionc t^dfeUbit dativum \ &- 6o* 
cus ac adivum A«iJio^^f^ ^uod cum acqufiitivo conftrui^r* 
Vevba enlm eontendttndi et litiipindi^ d^ttvum adipiicere ^iy- 
lent. KusTER. de Verbis Mediis, fed). I. 43. Vide infrU^ 
n. i^. 

7. KecrtpHv uvrti] 1. e. f^^i iMT^ avrS. AngL /iut/ AeywcuU 
fpeah againjl him : that they wouU c^mpJaiu of him* 

8. Hf^xei] fuppU Mvrov, Angl.^0^ tfi^O htfianis* 

9. iv^aro*] «y/ieA»y triJUtid qjficio^ ^uttt^eu, 19 v* med« tr^itii 
^ficiQ meiffwny ik e. doltQ^ angof^ 

10. Tf^cff^i^ifitvct] ptfifMu in V* ined*yero meij^fiun, i. e. nctf* 
£odem fere niodo Latini intardum utuntur voce paffivjU 
SICy feror t'n hofiem. Angl. / vufia t^ainfi the enemy. 

11. hxrH^aift,vf^'\ omnibus nervis imtenfis* Ang\. having e»» 
erted himfiif vigoroujfyy dr^xm^ with ajkccefijufaim : having 
with vigour taken afuccefsfut aim% 

12. ^Hdq ecihf lAeil^^ro^j Quamvis aut^m Xof^)o^fl3C pro* 
pri^ id, quod diximus, (igQificet ; [Vide fuprft n. 6.] Ca^ph 
tamen notione uniiaterali accipitur pro, a/teri tnaJedicerez 
quo fenfu i natur^ Verboruin Mediorum degenerate nee ab 
adtivo x«i^pM» quicquam difFeit, prteterquam poi^ilrudione* 
KusTER. ubi fupril. Hie loot tamen Ixoiij^ra in med. forfitn 
reciprocum quidpiani indicat inter Cyai^arem et (^yrum : nam 
Cyrus avunculo refpondet, non item ovidodibut. Vide pauld 
fupr^. Vide etiam Ao<^o^qMr«(, paul6 infrii. / 

I. di}p«0'ftf»] pro ^^oo-Mf* Vide fiipr^ a(] p. 2f* n. ii. 6l« 

fi(. eS^ ii4.a(»rt49 oTovrf ii] Vide (uprii ad p. c. n. 6* 

1. Tk ^^p-^] Refertur iihid y^^ npn ad id quod praecedit, 62. 
(ed ad id quodelegantiiisreticetur., Tu ipfe fac apudAftya- 
gem mentionem $ Nam qui/nam &c. Vide liiadf « , 123. 152. 

t\ 22. annotante viro acutiffimo Sam. Clarke, qui et alibi paf* 
iim banc particulam in clarft (}cn|um luce repofuit. 

2. «T«$ r siftX] Vide fupr^ ad p. c. n. 6. 

3. H« ^ TtvHTM onj^^ J Angl. tend if T gp on at this rate, 
hhtxu^ I am tfraid. Vide fupri ad p; 27. 6. 4. 

4. iftti^ ^\».ui\ Angl. in our behalf 

5. tJ vk\ <ro*3 Vide infrii ad p. 85, n. 9. 
0. ^<«9re«^^Msv] Vide fupr^ ad p. 27. n. iz« 

7. 12p« uy, &e.] Ordo eft, mh nrt tt^tt vt '^pm^ttcnuvdfliiSi 
ory [i. e. sv «T»#* TfoTPu] fiatiiyli(nii fit, tempos ergo tibifiterit-—^ 
parare quo me verberes. 

i/eiTi deridere — milium vero iaudar e ■ ■ it« fAC» ie«T«yfA«rrify 

i. e. yfXtfyra i^etra rS ^fr. 

2. «^* AVti^ih ^^t^eiiJ} fine uUd prarfui invidia. 50 NoTisiK Xenop.hontem. 

3. mwiti»] Vide fuprii ad p. 59. n. 5* 

4. SxoTf tfTdy rt Sn] Vide fupr^ ad p. 5. a. 6* 

5« cvft^ rf Kv^f"] u e. f^0» ^y t^ Kvpf. Vide fupri wi 
p. 59. n. 5* . 

6. r« — con%<v(ia] fupple anrD^i^juaTa, inftstuta patrta. Tmn*^ 
X»U, perjicerety pro ^SiorfAfo/, Attice. 
64. I. H r^ &C.3 i. e. H nf» &c. 

delicate vivere tdoBus venijfet^ 

3. put\x^y S ir^ofT^^^frov*] Aogl. rather than defiring any 

addition to it* Nam e a eft vis prsepofitionis ir^ds in comp» 
TV i»vTtf /AE^cjf, vide fupr^ ad p. 53*. n. 3. 

4. i^oxnj Vide (upr^ ad p. 40. 11. i. 

65* !• ^ '^'^t '^^v — ] Vide (uprii in pag. 64. lin. 9. 

2. til Tf yvvaixa] muUerem de qua mentio lada fuerat lb- 
pr^. 

3. »« Jtw;^!!' vf\ Vide (upr^ ad p. 7. a. 5. 

4. i^oifiTo ha^i^ara — ] Angl.^e plainly furpafs^ d Vide 

fuprii ad p. 46. n. I. 

5. ifXT^ftu Tvavi^ctcf — J Vide iiipr^ ad .p. 3. n. J. 

6. ry ^vyLii] Haud . dubi^ ifta funt delenda confenfu MSS* 
Bodleiani, Guelferbytani, et Fhilelphi. Zeunius. 

7. irvtvtu.'] Vide nipra ad p. 46. n. i. 

8. Anha 3' ii — "] Angl. ^nd her tears were evidently tricks 
ling down — 

66. I. w tcrSi on — ] Si poft ort intelHgis, tvt' JtXnB-ii Wt9* vd fi- 
mile quid, vehementitis affirmant. {^Hoogeveen ad Vigerm cap. 5* 
{ 8. reg. 16 ubi vide plura.] w* /burrci fSim^SfAtt vt «y)pf,— 
nunc quidem tefeligimus viro, — iv ta-^t on [lim^ifAiv^ quin^r»- 

he fcito nos feligere &c. Venim ante ri Hh — ri» yy«^ 

&c. fubauditur %oi,TQLy ut ben^ norunt tirones. 

2. » 9v f 0^ TO «xo rHli\ cujus tu deinceps erii|-— to «9ro rik 
ti x^oj'w, Angl. henceforth, 

3. '8feiHfl6T'^Ji|aT«— Tw*«wi^» flrexXdv] Angl. Jbe tore her up* 
per garment quite in pieces all round her. Ubi tironibus no- 
tanda vis et V. M. et duplicis prsep. in comp. 

4* (pmet% ^9}^i yfvccd'at] ^tfvjM, natom ejfe : ytffi&9tt,/uiffe, illuc 
delatam ex locis exteris. Zeunids. 
(ni UKharet^^ i. e. Ik vel u^o frS» 

u 0T« y<e(9— ] Perperam hoc in loco vir caeteroquin accn- 
ratiffimus Thorn. Hutchin/bn; " Vocula yap intcrrogationi hie 
** iniervienS) vim {iiam caufalem amlttit." Audiendus po- 
tins vir egregius Sam. Clarke. ** yai^, non refertur ad id 
*< quod proximo prsecedit, fed ad id quod elegantiils retice« 
*' tur," Citr ita loqueris? Tune knim exijlimasy &c. Videfu- 
pr^ ad p. 62* n. i. et vide Coll,, Gx. Min. ad p.5X* n. 15. 

7* r^Tfwi i Not^inXenophontem. S^ 

7. v^drretp jrotfu rl ffiXrtffr^v] Angl. to a& [b^tle] CONTRA- 
RT TO what is beftm Nam ita (ignincat faepifliine prsep. va^^, 

8. ovT^ i'rt(pvi^e*] ita i naturacomparata ejfet. 

9. rm 'ipeif X^vaty rSit ^ S] alios quiaem amant homines, alios 
autem' nan, t^ »?iX^ 71 aXx^, iupple If a — et alius alium amat. 

ID. ^0^0$ xa* vofAO'J eft if ^«t «E/«iy pro ^o^a^ tv fo^v, «7}e/ttx 
^Cf^/Ts iif;>a/ lexm Zeunius* 

1. 7«y] De hac part, vide infr^ ad Xtn. Mem. lib. 3. cap. i« 07* 

2. » iSsA^o-ioy Si> r« 1^ «^yflM*3 '^t* voluntarium quiddam eft 
amor, to I^ «di9f«s quafi dicas Angl. /^^ ^riVi^ captivated by 
love. Ubi obfervandum i^/Mu in v. paiH ab ifcMf, amo^ figni- 
£care (non, amor fed) ^mor^ capior. Attamen l^w^iv^ in 
part. Latin^ fonat, arnqfius* 

3* ArVvip ic^ Tirof axxtK toatt iiintX^Myittti] amorc, nonfic^s 
atque morbo quodam alio, liberari. 

4. ^^KKk K; MXJi vff^ffTvrra;] valdi et inauiter obfoquiofos. 
Hutch. 

5. ^o/vtrt 7«f J Vide fupr^ ad pt 66. n. 6. 5 item ad p; 62* 
n. I. 

6. ftvfUy ^' »0'«^» /but%aiwy «T^«xx«^f rv j3/tf] cumque rotiones 
€ vita excedendifunt innumerte — Hutch. 

7. ^Wi /tftig <licr%&m avrmt] Vide (Upr^ ad p. 39* ^* ^* 

1. »(rtff Tieg '^i^TTAv Mx^xScf &c.] Angl. Perhaps you always 68» 
^0 awayfooner. [Vide fliprik ad p. 19. n. 6.3 ft iy ca^ Xf^^f 

&c. than within the time in which Love naturally gets poffej^ . 
Jion of a man, o'voKWA^^/jLat, omnia mea in fafciculum coliigo* 
Angl. I pack up my baggage : uti plan^ indicat vox med. 
Unde pulcherrim^ hie ufurpatur de amore irretiente homi« 
nem. Cseterum x-^^vxa, ^ ^vt^ ben^ redditur Latin^^ naturi 
comparatus fum, 

2. Ka* TTvp*; 7«f Toi 1071 Siyoyra &c*] Ktenim fieri quidem po- 
tiJI, ut qui tangity &c. 

3. iKm €4 feu aiFTOfMUy] Infinitivus Stm^ apud Atticos,. pras- 
fertim cum voce iitm ; i. e. libens, libenter, interdum abun- 
dat. ViGERUSy cap. V. fed. 6. reg. lO* Vide fupra ad p. 67* 
n. 6. 

5. BttAo/Asr^ ^f etvrf &c.] Tranfit cafus ^ nominativo 

ad dativum. Nimiriim non obferv^at audor fe, progrefTu 
fententiae, verbum tandem ufurpaturum quod dativum omni- 
um poUularet $ nee, fi obfervlflet, ea eflet Graecae Linguae 
ratio ut ulla demtim mutatione opus fuiflet. 

I. oKwet o-vfi0eiXu9 f <Xvs ifi^ttfJJ timicos inter ft committere 69. 
verita* Hutch. 

2* vTrn^tria^f 5» NoTjs IN Xekopbohtxm* 

%. vtmfniffmf rf rvyfit k tCSkn*^'] i ri/&r€ m4 cm fm$r V^le^ 
hoi confequenda. 

4« wA^iwHi Ti J ^ # U fftv^t^MTif] etdem (Suit ac fi dixit 
{et n •Imi «T« mi^fmm ww7ei\i^»a%* 

5« iMM «ivT^*T&c] 0/f«f 1^ Mtefktci^am £m me tjiimpor. 
tentiaiHy ut non pqffum formojos fptrvtrt^fi cum iii timf ^fim^ 
ZBtrifiuSf 
70* I. htwM* i^^ fjM«9riy,] Angl. 7o keep myfrff' 9ut 0/ tie 
tiMff. To abfcond* 

3, Jo^ T « ^] Vide fupri ad p.6^ n. 7^ 

4, Et >^^ v^>o»ra fee] Uiinetm verth^-^^xifhii eJiquii^ in ^a 
/lift/ rurfum opportuni ujui tffe poffim* ** W per ie fbliim, 
'' [potiilis cum paiticull yi^, ut redi^ obfervftt Heogeveen ad 
^' locum] altquandd fumitur pro aSi* id eft, ntinam /" Vs- 
«s&vs> cap. VIII* StOu vu Ttg. I. 

^m mmI vwh rSp fiX09 •7}di «ri ^^ 0*1 arf^ivyiv; Xoyw iv v«^i;^ofM«3 

ri, f / iropi m^ prabitterum ^micis copienh dkendi^ tanqmmm ac U 
fvgijftm^ Oblervat %mmim dignani effe eonftru^ionem f er- 
borum turbatam komiDe vddd conunoto et pcrturbato. 

6. Af ff-«piv0«^iau] h^ i^em iquod jn^ (pbaudi^ i^f»<is ^ 
tale aliquid. 

7. T« ^MMiV ( ici ■ ti K » i^#»>fefl6i] AngL fftyfteming to Imve 
made my efiape — ^^cn^nVovt^ mtAm n wt^ ««, luiftfir on /^ft^ e^>e 
offitffertngjome bardftupfram you :— ^ heing punift>^d hyyo^* 

8. A^o 7«f , «[pii, &c«3 yip rerertur ad id quod eleganter re- 
tic^tur — ^vfia-^futt, poteroy i}am<— Vide fupr4 ad p. 68. n. 1. 1 
item ad p. 66. n. 6. 

7X« I • if UP mvTsig r* «'ii^« ru Aiyd^iMS uev^ltfn ^Xiv-r' mv m% «» 

Ctf AofToti 9r(«rr»v,] ut qua abs te dicentt^r, maxirnQjint tpjSs /«- 
pedrmento od ea quesfitctre vofuerunt, H^tcm. 

2. ifiCctXuv «-« riif i»My«9 %v^*J ittwidere edicubiipformm. 
agrum ^ i« e. If^CAAiTy ^^tSi^ rnvrit^ irv «•« tv /ap«; r«( vuif^p X*^f^* 
Vide fupr^ ad p. 39. n. 4. et ad p* ?3* n. 3. 

3. ortTrXttTcf xf^''3 ftMAK diutijjime. Vide infr^ ad p. 86* 

4. /MfTaTao8t^ai» 7«( oKv^fn^} fltfm verehuniur aciem mmtare* 
5» f| vifyCu Tai^0fT«ftj Angl* /i6r^ m^ immediately get imia> 

confyfion* 

6. xeil Kvafnv Si Bcc"] Qrdo eft, x«i oT^* «n 9r«^«M «w ^j^i» 

72. I . ofioiet 6x»Fy*] Non debet corrigi ofAoi« ro?; eKnytf fc. «^/mi#«j( 
—fed ita explicari. Zxunius* 

2* £vN^fu{«rrf NoTiE ik' Xenoprontem. 53 

1. Xi«vf{iv{air# ^ r« lutmi ijfftd tfr^«pv/b(o* — 2 Apgl. anJ be 
yoked bis own carriage witbfour poles — Zeunio fiioili alTentior 
exiftimanti tetnones illos juxtii fe aptatos fuifle axi, qui qui- 
dera chiilto longior tioftris ruit* 

!• sSiAtfo*!^ vpiarafAM rnv tutrix ^^V«^oy rnq avrim^ fJiXKyyof 73* 
^|if ixififf] mitri in me recipio^ at buac i regione phalamgis ad'- 
verfa locum obtineam^ Hutch* 

2. xj iX«x*^ AQ^aiidrns jJ^rig v^<W«t«,] et fortitus tfi Abradd* 
tas uti ipfe in ft recipere JlatweraU iyn^, fuptile rji Uf. Pro 
irrpctTTo rcpofui, cum ^uniop irr^n-n ex duobus MSS. Nam 
hoc verbum non in uAa eft in voce pafT* 

3* vvty^a^ wtkntrJifS^I quum Hbajfent inter fe : uti plan& 
fignificat V. med« 

4* tH^vrxii^tTO'-^^/e armabai'^m voct mtAt Swfiti^v^^UnrHf^ 
armabant equos — in v. a6t, 

5. Koi TVS fih fMfiwvHf <o^ii*«^%M; &C.1 AngL and tbe 
Jingle borfes wiib cuj/bts^ and tbe cbanotior/es vHtb Jide' 
pieces* 

6p ^•Kffif vroXtiaith rei ftiriv,] Angl. tiat rencb^ddown to 
bis feet ^ and bung in folds at tbe bottom y or, was puckered ai 
tbe bottom, 

7. Tavra, 3i i^otnTctro,'] bac autem ipjafacienda curawrat,^^ 
Ix^rfnrmfAiim tii uu*9it •?rX«» pqftfuom iHius armorum menfu* 
ram injiituendam curaffet. 

1. AA^* irr« iMsv] Abundat tri^ more Atticorutn. ZfiUNius. 74* 

2. 9^i <9r»&«NtfTi^« ^«f f 9(ivd«»^^3 tibiae digniorm preebmffe-^ 

3. Wftfikwt «^« riv l/AQv Mtl «^y ft9u»Vf &C.] Ofdo eft, 8 «««» 1^ 

fMr« 0V yiyojMf vtf ayaidv «»)(«<| (buiAAcF t {n v JM^tiiMfittii par tci^fwjd- 
iMva* Angl. F(pn^ I fwear to tbee^ by my friendftnp and tby 
owny tbat I would cboofe to en/brine my/elf in tbe Eartb^ in 
common witb tbee^ if thou wert a brave and wortby man^ ra- 
tber tban live myfelf difhonour^d^ along witb tbee in di/bonour, 
i/wiia-a^Mt aor. i. in£r med* ab ^nia idem quod &inimtfMy vel 
ipi99UfMf induo, Recenfetur k H* Stepb. inter vocabula poe- 
tica quibus interdum utitur Xenophon. Dicitur autem (uti 
idem if. Stepb. obfervavit) poettcft quadam audaci^ mcVo^c* 
y^v^ u e. induere terram, qui terr^ conditur, quad e^ amicia- 
tur* 

4. n^o? 5] fupple wrd«, preeterea.'-^inTn uvri^ i. e» fpi Imm^ 
.ri» av ecvri, defecit ab ipfo. Vide fuprit ad p. 71. n. 2. 

1. xan(piXrt'rt rov h'<p^»t2 Augh Jbe eamefly kiffed tbe ftat. 75' 

2. Til crie«}vji3 Me& iententift i rw^iii ell pars currHs coriis et 
pellibus teBa* — Hacfcend igitur eunuchi tegebant mulierem, 
h. e. icenam totam antea rejeAam nunc attrahebant et demit- 
tdbant* Zeunivs. 54 NoTiE IN Xenophontbm. 

3* krtfla-jMni H^m t«» fAH^*'] femur utique proprimm percuffit i 
[uti plan^ indicat vox mcd.] quod dolentis fignutn erat. 

d*;. Angl. be rode to tbefcene: to the fatal fpot. Vide fu* 
pr^ ad p. 2. n. 7. 

2. ovwft #y «vT«y ^vy^ivuraf evra J Syntaxis icriptoribus GrSBf 
CIS fami|rari8.-r-FrQ avth <irra, idiom a Latina poftulat ttMf 
Spm, tihim effsf 

3. xtixxat] icil. fti^ tS aitfAMT^m Zeunius* 

4* iy** ^* i 9r«(ai»iAiv0f«fniy ^uo-a /gfe^xaS i i^ d t i ] Imago (ani 
(cxquifita ; et ad commovendos afFeCtus apprim^ accommo* 
data! 

5. owir^ayicrtTM «vt«-*] immoiabuntur apud fepulcrum ejut^ 
In quibuGlam verbis lut* i. Med. ufurpatur pa^v^. Vide 
infci ad p« 99* n. i. 

yy^ " I* •ftf iif^Mc*— 3 i* e* Ts/tf &»3p«f, oftf-— et r«» tuiip» oteu yvvtuMa 
-«-!• e* T^v tui^m roint ywatKOf, AMty jc»r»AiVirf>— Vide infiii ad 
p. 86. n* 4. 

2. )inrr9v«i] fupple Imr^^ fecedere* Vide fupr& ad p. 71* 
n. 2. 

3. woftv'Kwua'fAifn} having provided for beffe/f-^ptLrU perf* 
pa£ io fenfii med. 

4. 0v«««fMy0iT9-^«iMr^«TT9»T«i J Ubi obfervanda vis vocis me- 
diae. 

Vir accuratus Thorn, Hutchinfon legepdum conjicit, fOu fAf 
TO ii,itvnAa &c. '^ Senfus autem efficitur (i deleveris Tit nif, Eti- 
'^ amnum monumentum didtur extruBum ej/t, quod pertineaf 
*^ ufque ad Eunucbos^ h« e. ad locum eum, ubi eunuchi fe jugu-- 
'* larunty Zeunius, 

6. XKHIITOTXftN] Leunclavius fe coram vidifle ait, Con- 
flantinopoli ad portam Ofmaneam eunuchos in illius Sultani 
feraio, vtrh Jceptuchos five fceptrigeros efle, more dc Perfis 
hoc antiquiffimo ^ Turcis ufurpatq. Geilant ^nim (ceptra, 
quse dignitatis et officiorum infignia funt, ut apud Romanos, 
fafces^ apud Grsecos imperatores Chriflianos recentiores^ ba- 
cuH, qui lingu^ Grascorum cw^^mi adpellationena habent. 
Hutch. 

7. Kf rtixuf fAif, ji ftictiy frtfAtXvij^,} 1. e. tv rri oSa gy »j hkq^ 4' 
&C. et borum quidem^ ceu par erat, ei curafuit 

7§» I. TO fS^o/Aoy f9r» w »wT» «^x^f.] Angl. tbefeventb time dur 
ring bis reign, 

2. N^ TH ;^«^«f nyicart Tli^t^a.i% xxt* r» 7r&r^%»\ fupple 8^» 
Et religiofam pompam Ferfarum duxit^fecundum patrium injli- 
tutum. 
y^ I. o».^' iT«xo» ovv^xoXd^nK'irH avru,2 qui forte eum fequuti 

funt. Vide fupr^.ad p. 7. n. 5. 

2. XvD ti 

t( 
ii 
ti 
it NOT-E IN XenCphontem. 55 

/ 

2. Tvv rIS xfow rt w^c'Civrt dti &c.] ^gin et progrejfu tempo^ 
ris vires meas una auBas animadvertere videbar : adeo ut ft' 
neButem meam adolefcentii nunquam imbeciilioretn fa&am Jen" 
ferim^ neque quidquam vel adgrejfum me vel estpetiye^ quodnon 

adfequutus Jim* Hutch, otv^ Attic^ pro Sriv^. '' Libidi- 
nofa etenlm et intemperans adolefcentia efFaetum corpus 
tradit fenedtuti. Cyrus quidem apud Xenophontem eo 
fermoDe, quein moriens habuit^ cum admodum fenex eflet, 
negat fe unquam fenfifle feneftutem fuam imbecilliorem 
faaam quam adolefcentia fuiflet." Cicero de Sene&* 9. 

3. «^' iv^petin^ott Ixxivruid^fttqJ] neque effuse latari* Ixvi^r- 
T«fA€viv$y adv. pro eKvt«rtr«9/t(ir«i$y ^ perf. part* pafH verbi Ixnrf- 
rdtvvfAu Vide Xenoph* A^rAftv* !!• I. 22. item Iliad, a', i:%2« 

4* ftirs vHq tfx fl^y fyttf &C.3 Ordo eft, S§% srvf-syt^fMait^^t^ 

fer^ ad verbum^yo that, bow is it pqffib/e that I, tbt/sTfOppy, 
Jbould not^fu/lfy obtain an ever/ajiing remembrance^ 

2. cra^mtravTot KotTebKm6u''\ Angl. to make an explicit Jettle^ ' 8o« 
ment 

x«tfv &c. cedere primas viarum, etjedi/ium, et in loquendo. 

3. u^ iv 9r«AaU &c.] vi cum participio efl exquifita dicendi 
ratio et elliptica, qua intelligi debet voft/i^omf. Sic Memor. L 

3. 2. ui T»$ S'str? jcie^Aifa H^orttq &c« pro fCfAt'^v rtf$ ^»; xaX- 

A<ra fi^ifett. Zeunius. McHus forfan banc iententiam (ic 
fefblveris — St*? ^;^e9'g [rain*] ««•' ^ «? Agyflvldf ^«X«M<e x. r. A, 

4* T^ 5 ivfficoireivpaxTOTi^vt i^at &c.] Augl. ^u/ to be ena- 
moured of things that are difficult to obtain, and to be Jollicitous 
about a multitude of objeBs, and not to be able to enjoy trau' 
quillity, (being Simulated with an emulation of my exploits j) 
and toe forming ofdefigns, and the baling deigns formed againjl 
one^sfelfy — thefejhould neceffarily accompany the reigning Prince 
rather than thee. Atqui exquifitam hoc iu loco Xenophon- 
tese elocutionis felicitatem nulla alia lingua aflequi poteft. 

5. 0T<d-« /biEF Sv x; <rv, u KecfcS6<ni,^ Confer Salluf. Bell. Ju- 
gurth. cap. 10. 

1. fAii^ac{4.cB-iv ^^ortpof cl^yH &c.] nequaquam pri^s aliunde ini* 8 1. 
tiumfacitOy quam ab eo, qui loco tecum eodem ortus ejl. Hutch. 

2. MoFtf TO*, i(pi%mTottJ\ Senfus loci eft, interprete Gef 

nerOy ^emcunque alium principem conJUii tui pojueris, illi in- 
videbunt alii; fratris Ji apud fratrem primum locum habeat^ 
nemo. Mov^f &c. funt Gren. Abf. > > 

1. Ta5 ^i T<J» aHiKot voBopTitf &c.] y^n necdum animadvertt- 82* 
Jiis quos t error es illorum animi, qui vim et injuriam pqffl funt^ 
bomicidis incutiant? quosfcelerum vindices nefariis tmmittantf 

Hutch. S6 KOTIC tN XxKOFtiOHTBM. 

Hutch. De furiis illis thettralibus loquitur^ de quibus ttU 
am Cicero pro Roicio Amer. cap* 24* Gssnbr* 
83, !• rh iiU^trt HVM AnCrnhHrtiJ Aogl. Tou wMfirfifii yeuf 
eretiii* r« Aim i(»dvif#', the being wertby of crem* 

2. . Ei f*i» If iy^ — M K ^i,— '] £a fciltcet eft Gntcm Lingutf 
ratioy uty in hujufmodi fententiis^ membri prioris Apodofis^ 
(^KccXuf <X^>) temper fef^ reticeatur; idque elegantiffim^. 
Sam. Clauke, ad Iliad. », 135 — 137. Vide plura ad locum 
citatum. 

3. A^A^oi^] vocem tiitxft}, quam ienius hie paftulare iFide- 
tur, in tectum recepit Zeunnu, 

4. AXA»y»#j Sea plura dicefe probibeor t nam Set* Ziunivs« 

5. o^vm^"] H. e. d auibus corporis pariibms, v« c peeKhtJ, 
tnanibuf, ocu/is, lingua &c« Id. 

6. «f lf<i<xi] Vt Met fieri i lege naturae U. 

84* I' •«'^^« <^' *'*^C^ fv^ailfwvi y^t/^fTMy] H* e« qmOcunque fokn$ 
exbiberi in funere viribedti^ quails ego fum habeddus. Id. 

2. fikfi.f%bi f« M ] ii e« •» ^« ' • 

3. «9r«7yeXAfrf tf; x-a^' i/mI'] Intefl. x^T^^ ^^ mif/ri ^efirm 
meis verbis dicite vale. Zeunius. 

^ OpersB pretium eflet in(picere quse ex hac admirabili 
oratione tranftulit Cicero in CaSonem Maj, five, de SeneBuie^ 
&b finem. 85, I. KYPOY ANABAZEOZ A'.] £xpeditionis, qua de his in Y\* 
bris agitur, Hiftoria Grseci infcrlbitur KvaSmai^y propterea 
quod Cyrus urbem verfus, Artftxerxis regia nobilem^ atque 
adeo fuperiores Afiae partes, dirigebat iter. Nam pritnum 
Graecorum moris erat de urbibus quarumlibet regionum illu- 
ftriOTimis ita loqui, quafi perind^ (itu atque honore emine* 
rent : und^, eo qui proficifcuntur, MccCoufav dicantur. Hutch. 
Eodem modo loquuntur noftrates de iis qui Londinum iter 
faciunt — They go up to London. Casterbm viium ed tirones 
monere, Cyrum^ cujus Expeditionem hie narrat Xenophon, 
non ilium effe Cyrum Majorem^ cujus inftitutionem in alio li- 
bello expofuerat, Cambyfis nemp^ et Mandanes \ (ed Cyrum 
Minor em ^ Darii ac Paryfatidis, filium. 

2. yiVrdFTtfi 9r«<df? ^vo*] HiftoHcis ~£>lenne eft, de praeterito 
verba facientibus, tempus prsefens ufurpare j non utique per 
mutationem temporum/ quam Enallagen quidam nuncupant, 
(quod eflet ineptiflimum) fed ut narrationem magis vividam 
reddant. Sic pauI6 inferius, .TicJ-ofEppfl}; ^<«C«iAAa tlf VUfor, 
* Tiffapbemes criminatur Cyrum. £ty tmTn^Tcn iri^n Angl. 

fends % NoT^ IN Xeno?hontem, 57 

finds aim away again, Atque in locis aliis iDnumeris. Vide 85* 
JLongim de Sublim. \ 25. 

3. 'ko^v lTwy;^aȣ*] AngL happened to be prefenU Vide fu- 
pr^ ad p^^ n. 5. 

4. K£i|^ 3 fAiTiTTijAvtro] fAtTtc'Tirift.iirtfAcLiy in V. med. eft quail 
dicas, mitto pofl aliquem ut ilium ad me venire faciam^ i. e. ar^ 
ceffo, 

5. car^etTrluu liro/uirf'] ^r^airttt, A^;jjiiyo*, vr^Mm^tcTat, Ilf^o*!- 
xn^nxi^t^, Hestchius. «vrov «eors^»|c. Ang\» con^itttfed i/im* 

6. oTFX'vTeti] Angl. heavy-arm^d foidiers, rl ovXtnKOf, t^/n 

7. JcJ xecTtTTn «f ri* pxatXeiav A^T«{f^|))f,3 xar/mj fupple 
S«t;Toir. Angl, eftahlifhl^d bimfelf, [Vide fupr^ ad p. 3. n. 7.] 
vel fumitur in fenfu pafH was e/labli/bed, 

8. ilairna-afAtpn awTdF,] AngL having begged him off for her* 
filfi ut plane indicat vox med. cum praep. f|. 

9. ^^'Kivitu,\ Qfstti fxixort in kcreit l^l rii u^%\(ptf\ Angl. deli- 
berates bow hejhail no longer , at any time^ ^e depbnoent up- 
on bis brother. Nam banc efle fignificationem praep. M cum 
dativo, oflendunt loci innumert apud optimos fcriptores. 
[Vide ad p. 56. n. i.] Caeterum de tempore prasf. quod hie 
ufurpat XenophoUj vide fupr^ n. 2. 

10. i-xvifxii r^ Yiv^tf^'] favebat Cyro: ^ Cyri partibus Jlabat* 

1. jcj ivvo'iKus c;^tiy ttvru,^ i. e« «%d»ey ietury^, et erga eum be* ' oO« 
nevole fi haherent. Vide ad p. 3. n. 7. 

2. ft;; lAtlXtrrtc l^vvetro conxpvTrro/u^^,] qu^m poterat occultif' 
Jime, 

3. 0Ti«9r£ep«crxst;«0-r0T«Tov] ^i//$/» imparatijfimum, Angl. as 
much off his guard as poffible, *'Qriy cum fuperlativo tam no- 
minis quam adverbii, videtur quandam adverbii rationem in- 
duere, idemque valere, quod apud Latinos quam; ut ot« ^sA- 
Tifety qu^m optime, on T«;^ira, qu^m.celerrime, on wA«(rr«i, 
quam plurimi. Quo fenfu etiam cum fubftantivis quibuf- 
dam conjungitur 5 ut, ot» T»yf^y quam celer rime, Vigerus. 
Cap. VIII. fed. IX. reg« ii. 

4. "On ay Ito<«to T^y o-vAX^T^ify, &:c.3 T^y ToWvyw [rSy vel 
T0£r8Tft;y ^vXetxaf'] oTria-eg ^vXockus J;^s — Quandd igitur deleSum 
haberet prs&lidiariorum militum, quofcunque prafidiarios mili- 
tes habebat — Nimirtim in omni lingu^^ fyntaxis relativi cum 
antecedente, plenis notis exarata, repetitionem pollulat an- 
tecedentis una cum relativo ^ qualis in* ifto Cafaris de Bello 
Gall. Lib. L baud longe ab initio : Erant ommno itinera duoy 
quibus itineribus domo exire poffent. Quae orationis drudlura 
Cafariy fcriptorum Romanorum omnium elegantiflimo, pnt 
ceteris arrififle videtur. Plerumquc ver6 negligitur repcti- 

h tio 5^ NoT^ IN. Xenophontem, 

86. tio antccedentis cum relative ; quod etiam tironibus fatis no- 
tuxn. Interdum tamen ea eft ratio iermonis^ turn Gr«ci| 
turn Romani, ut vox antecedens, prius fupprcfliiy pofterius 
un^ cum relativo in cafu relativi exprimatur. Sic apud Vir» 
gUium^ Mxi. I. 577. Vrhem quamjfatuo vejlra efij i. e« UrbSf 
quam urhem &c. Similiter in ifto TeretUii: Eunucbum^ quern 
dedifti nobis, quas turbas dedit? i. e. Eunucbus, quern Eunuebum 
&c. Atque adeo in hoc loco Xenophontis. Vide IKad. 
^y 396. annotante viro ornatiilimo Sam, Ciarkt, Caeterum 
vUiii ^>iX$yiif^ exprimitur Angl. to boid a review y or mu^er, 
of troops under onx^s own command; ut plane indicat vox 
med. 

5. or<9rXc<rTW; x) /SiXr/^rri^] Vide fupr^ in n. 3. hujus pag. 

6. iff MnCv^fvovT^ T»of a^t^ytf; r»7§ vAXftf-i.] Angl. yfs if Tif' 
fapbernes bad a defign upon tbofe cities* Part, u^^ iasp^ coo- 
ftruitur hoc modo cum genitivo^ ut vocant, abfeluto. 

7. T«ar«(pf^i'e(] genit. pofleffionis. 70 «px"^*S adverbiaKter, 
olim, 

8. wnrr%r»i\ fupplc iatfrtif, defecerant. Vide iuprib ad 
p. 3. n. 7. 

9. rhf tKvtTrvMrcif.'] exules, ixxlvjt, excidoy ind^ expelkr, 

10. Myx/itnftxjinJ] Vide fupr^ ad p. 7. n. 5. 

11. roth T rp«Voy] fupplc %ctn:k, ad bunc modum, eh^ ih, 
rohj idem quod, ire^f avth, thto, bic, baCy boc* 

12. |Mt;^»«f ^oepHxtf;] ^ft^xo^y nummus erat aureus Perficusva- 
lens, fecundum Suidam, Harpocrationem et Scboliajien in Ari- 

fiopbanem, idem ac x^vaHi Atticus, vel viginti drachmse ar- 
genteae, qua; valebant idem ac pars quinta minae argeatcae, 
quarum fexaginta talentum effipiebant, quod valebat 193 //- 
bras, 1^/0/idos Sterlinenfes. Erant igitur dccem miflia darico- 
rum triginta tria talenta, ac unius talenti triens ; hoc eft, 
L. 6458 : 6» : 8<* SterL Nomen autem fortitus eft a Dario 
Perfarum rege, five is erat ille Hyftafpes pater Xerxis, ^sz 
alter vetuftior ejufdem nominis. 

o7« I. T^To ^ av VTM r^itpi^ifv iXtif^eiHf tturu t^ CT^aTtuftcu] At" 

que bee etiam copies ei clam akbantur, ^* AxySav*^, cum par- 
** ticipio jungi iolet, tumquA^atine per adverbium c/am ex- 
** plicatur, ut fX«^y Ivm^vyivj dam aufugit,^^ Vigerus de 
Gr. di6t. Idiotifm. p. 202. Edit. H. Hoogeveen, Lugd. Bat 

2. if^ «r« «%4^df^^ at rut ifTiCTua-ititTSy,'] quodfe boc fOC* 
to fuperiorem contrariis partihusfore conjideret* Redlitis nos 
'8%«)^Wf<^^ fcripturos arbitratur Leunclavius. Sed nil ma- 
tandum : nam particula kt aorifto folet vim futuri in fenfa 
potential! tribuere. Hutch. Caetertim tf%^ in compofl^ri^ 
Jiantiam faep^ denotat, et poft fe habet genitiv. 

3- f*» NOT/E IN^XENOFHOKTXBit. 59 

3* fti TT^i^iv KitruXwrki &C.3 Angl. ftci to cofr^t to a final ac' 
commodatton with the infurgents^ until bt JhouU firfi confult 
with him, 

4. ixi$^mn9 tiur^ r^ttfofJSjf^Cfi] Vide (upra in n. i« 

5. 9r9(it/f<2( cif^f] A maritimis, nitnirtiiny atque dlsprefliori- 
bus locisy in Afise mediterranea. Hutch. 

6* avpkXXayint TTfU rvr ot^tei,] compqfitione cum civihus initio 
Hutch. 

7* £i»<«»,3 ^* ^* fiii^^*fi»5 ar^mnvfiatTOi : Pafiitn enim Graeci 
dicunt «rf^»i(.0v, iwHt4v« y«Mrrf»«fy *£AAL/i»«f, IIip^'iMV &€• (ubau* 

diendtim le^oribus rdin^uentes rr^tinpfia vel irA^«^. Hutch* 

1. xetrxxpei^fttflp* aiar^nbtT6^1 ante f^' « fobaudiuntur T4^ oo. 
V^Myfttftnt. tutra^M^HMtf Attioe. pro x«ra«-^a|«i. Anel. he 

Jhould accompl^ the purpofes for which he vms undertaking 
the expedition* 

2. rv¥ ifit^i MtXn'np &c.j Vide fupra rcI p* 53. n. 3. 

3. ag B»<rtXiot] Attice ufurpatur iff loco rfi «i^^* Hutch. 

4* S] i. e. Iv T? o^M i &c. 

f^ • J til 

5. c^iPi#t;ycv3 Angl. ^^ Advances, Supple tettnlf le^ re ^CK- 

Tfv^«. Nam f A«yy<v ell agito. Vide fupr^ ad p. 3. n. 7. 

6. o-r«S/!A«$] StoS^c, cujus crebra eft in AfaQia-et mentio, 
eft Hejych. et Suid* ^etttttrtui u»r»Xvfft^, (military diver/ori- 
um, Statio.) Hos autem r^S-fcfef; qui dam manfiones^ alii cajlra, 
nonnulli^i7//W interpretantur. Apud Graecos utique hifto- 
ricds dies itineris raVoif, apud Latinos cajlris^ idcirco nume- 
rari folebant^ quod (ingulis diebus in «-«^^»? vel caftrajiativa 
divertebant milites* Hutch. 

7. 9r«p«0'«v7ft$3 ^^'Atvt-^-— Vfli^«0nai<yy;); r^ixwra f-ahct, HC" 
rodof» lib. 2. c. 6. cui adftipulatur He/ychius, Refert autem 
Straho^m efte iexaginta, aliis trieinta vel quadraginta fta* 
dia. Secundum vero Etymologicutn magnum, nsf^Twyyin^ apud 
Perfas triginta fuit ftadia, apud iEgyptos (exaginta. Veri- 
(imile eft Xenophontem menniram Perficam adhibuiffe. £rat 
SLutcm Jiadium centum c^yvimt, AngLfothoms* 

8. vXi^^»] vXi^^Wy au^ore Suidd, erat centutn pedes. 

9. irfAT«w3 Angl. targeteers. 

1. %iJi&aX)\st] fcih iocvriu Angl. difchalges it/elf. Vide fu^ 89* 
pr^ ad p. 3. n. 7. 

2. T« At;x«iet3 fupple i&v/A«T«i. Angl. /iif Lupercalian fieri- 
fice. 

3. rXryyihi"] Jirigi/es : inftrumenta fciL quibus veteres cor- 
pora fua in balneis radere fblebant. 

1. 'O 3 iXTri^Mfi xkyuf hi^yu"] Angl. he continued always giving 90. 
them hopes : amujing them with hopes* 

2. » yot^ h 'jr^oi rg K^f» Tg««'tf,3 AngUyor it was not Cyrui*s 
turn — or, Cyruses way — 

3. £«eAfV0-s > ^ 60 NOTJE IN XeNOPHONTEM. 3« £»ixiv0t $ TM$ *'£AA2u/af &c.] Ordo eft, UtAivo-f ^ t^ £AA«« 

mandabat utfe adfugnam infiruerenty Jicut its mos enU — t«x- 
S5ya», hie fumitur in ienfu medio. [Vide fupr^ ad p. 7. n. 10.] 
t^ ^9tu, fupple i«trrtff. Vide fupri ad p. 3* o* 7* 
4* iirl riTTtf^ptf »] /12 quatemis* 

5. f^' a^^ieVi4«(-] Lexicon Grseco-lat. vetus, AffUfiai^f 
Carpentum* Q^Curtius ipfum nomen retinet !• 3* c. 3«— -Mol« 
lis autem et fer^ muliebris vehiculi genus fiiiffe conftat *y nam 
ubi apud Noflrumy harmafnaxarum^ ibi et mulieruin meat 10 
fieri folet. — De barmamaxa plura fi velis, vide (is Scbeffirum 
de re vehiculari, lib. 2. c^ 17. p. 217. Hutch. 

6. Eirsi 5 «r«vr«f ^rag^AflMi,] i. e. iwi 5 %A«^ iavrit irrn^ wm»^ 
ra^y cum omnes pratervtSus effeU Vide fupr^ ad p« 3. n. f* 

91* I. £x 3 TtfTtf] fupple Tsf xj^^^^f deinde. BSiTr»9, celerius* 

2. ^^ro TV ctvTOfAure ^^ifioq iyitpro TMf ^r^riivrtfUf] AngL /0f 
foldiers ran of their own accords 

3. o« U T^f ««yo^2$,] Angl. thefutltrs. 

4. (poiUKtrriif ^Mri\u69f'] NonnulU interpretantur, regium 
purpura tinBortm : alii purpuratum, i. e. aulicums quia olim 
ii«/rW purpura erant vemti. 

5. iTfj^ov T»va ruv vnra^^vv iuvuaniv,'] o/ierum quendam qui M* 
ter prcefeQos valebat. 

6. wvaAXw*] irrumpere* Vide fupri^ ad p. 39. n. 4. 

92* I. ifFH v^cTo Td, Ts M^yArvog 9TpaTfV|iMc flT< &c.] Notanda cft 
hSc conllrudlio conjundionis ot». In fecundo hujus periodi 
membro ordo efl, Iifh ^a-^tro re, n rt^atTivfMb lAim*^ or» etyi h 
KtXixtoc, &c. pofteaquam animadvtrtijfet copias Menonis quod ef* 
fent — i. e. copias. Menonis ejfe — Nam frv^aktivft^ eft accufat. ca- 
siis \ et familiarls eft hujufmodi Grsecis audtoribus conftruc- 
tio ; faepe autem apud fcriptores Atticos uiS-drtfAxt, AxBm, 
aliaque verba fensiis accufat. adfcifcunt. Attamen in mem- 
bro poftremo, paul6 eft difficilior ejufdem conjun6^. fyntaxis: 
Kotl on r^ti^^s riKHt 4«%«9rAi^0>«^ a,vh luyiets tli K»X(x/«y Tot-fAeif l%«r- 
IcCy reii AttKiiatixovtMf xul uvrH Kt/^v. i. e. n^ ^xtffi raq r^i^fH^ Atf* 
Ki^atnianuv %al uvtu Kt/ptf, ort KH^vXtaTUt &tfiTti9 ixo Itfviac^ nq K(- 
Xtxtetv, Tufiu avra^ typvro^^ ac audijfet triremes Lacedamonio" 
rum et ipjius Cyri [ciuod circumnavigarent'] circumnavigare ex 
Ionia in Ciliciamy duce Tamone* [De ufu mu}tipHcivocu1ae ort 
vide Viger, de Gr. didl. Idiotifm. Edit. Zeunii, p. S^S'l ^" 
terum Totfiuq fleditur more Attico : Gen. Ta/xw, dat. Ttififf 
accuf. TetiA.uf : Ut et ifjLvXiuv, paulo infra, pro i{A.wX%cu (ciL 
in genere neut, Nom. tfAtrXsAtf, genit. tfi,TF7.iUy dat. ^^Ae^, ac- 
cuf tfA'jtXicii*, Vide Coll. Gr. Min. ad p. 6. n. 3. 

2. (r^a-ufjiov «J (/.iXinnv t^ Myyj^ov &c.] Angl. Sefame, and Po' 
nic, and Millet &c. De quibus plantis confule Theopbrajlum 
H. P. lib. 3. c; 2. lib. 8. c. i. et 3. 

3- «V 1 

NoTJE IN Xenophontem. 6i 

3' «s X^t'** ^X^f^^l fubauditur ^•^vlftJS, AngL to go to a 
faftnefs 

1. xai xyfl xii^M fAnxirt u^xm^tSS^J] Angl. anJbis countfy to 93* 
he no longer plundered : and to his country^fecurity from being 
plundered. Fulcherrixna quidem eft ftrudura tnembri poftre- 

mi hujus periodi, et merito laudatur ^ Demetrio Phaler* in 

libello Vi^l Z^fATfima^m 

2. «x i^ao-av livm rS ^^rtt,"] ulteriusfe perreBuros negahant* 

XvtM.i ri v^iraty i. e. luai ms ti /M<#of rv X^P**^ orr^. ^piau, 

3. IShu^irc] AngX, began to force them 

4. ;^sAi7rAi( (pcp«] Ut Latini dicunt, molejle ferre^ fie Grseci 
yja.>^vifu^ (pipeiv' hoc difcrimine, quod tunc (pi^v, non tantum 
jungatur cum accufativo, ut Latini, fed etiam cum dativo 
et praep. cwi*— Imo quod rarius videtur, cum fblo dativo : 
Xen. lib, L Exp. Cyr. "^Ai>i^i# <npetTwra% &c, Nolite mirari, me 
prcefentem rerumjlatum molejle ferre. Vigbrus» 

5. «xx' «^f %eL^r!^vica^A9^'\ Haec paiticula «aa« refertur ad 
QetTreivonf* fed alio interje<^o fententise membro, \y^\ xuB^^v 
flraSwiTflB,] quod in animo loquentis repent^ exortum eflet, ne- 
ceiTario repetitur eadcm particula. AngL whichy when I re^ 
ceived therrty I did not lay up for my own ufe, but — nor did I 

fquander them away, but expended them upon you. 

nvhen they wanted to deprive the Grecian inhabitants of their 
land. 

2. uPfhoi^v ecvrlv, «vS' Sit iv tTrx^of hfc IxAVtf.^ prodeffem ei pro 
henefciis qua ah eo acgeperam. «i^5Aoi»ii>, more Attico, pro 
^^sAgo«/:A». contra£ie u(piXo7fji.iy ab apihiuy profum. 

3. Ndfjti^of ya^ ffvf vfti'v fxh civ eSveci T/pt»^,3 Arhitror enim 

^"-^vobtfcum quidem me honoratum fore Frequcns eft apud 

Graecos fcriptores fyntaxis nominativi cum infinitivo. Cae- 
terum vocula a$ tribuit htc vim futuri infinitivo. 

4. Kv^a^ 3 TtfTois ^^aly] i* C» ^^ t^t©*? to?5 mfay[MtCi — Cyrus, 
in hoc rerum Jlatu^ inops confilii — Vide ftipr^ ad p. 4. n. 3.] 
lAffrti/rifcn'troy arcejfebat — Vide fupr^ ad p. 85. n. 4. 

jf, ui xetTecrrno-oii^vefy r&Fett «V fi ^o».] Angl.^nc^ the/e things 
would turn out favourably, «*; fsepe conftruitur cum gen. ab- 
ibluto. 

I. TO fitf ft9yiOT6¥, ai^iMOfiSlf)^, cTi ovfii» IfAtttfTv vrarrtt l^^Vtf*- Q^. 
fiiv^ avrcf,'] Angl. chiefly being ajhamed, becaufe lam confcious 
to myfelf of having proved falfe to him in every thing, K»rit 
fubauditur ante ^dvret, item ante cbMv, avva^ei IfActvrS l\fiv9' 
fxiv^y conftru^io fcriptoribus Grsecis perquam familiaris. 
Idioma JLatinum poftularet o-vtot^x iftavr^ ifit 14^^^, mihi 
fonfciusfum me mentitum effe^—^^^tuht^fallo^ ^wlt^i^ in vo- 
ce ^ 6% NOTJC IK XENOPHONTBif. 

ce died* menttor i et perf. {Mifll hk fiisiitur in fenfu Hied, ut 
ftep^ fit apud fcriptores Grsecos. 

a. ^mki &iiSji m ] L e. utSr Zu SufPfUaum de mt/mnai 

3* •»« Hn ^im^j"] Vide fvprii ad p. 4. n. j. 
4. «) rvn»t9«{c^-] Vide nipr4 td p. 68. n. x. 

pO. I. rir T«;^'oTi|»*] i. c. xargt, ri* t^^'o'tiii' o^«y« 

3. ^ ^«r«fn— HHn«A«iCj^vTK*3 ^^^ autevtrtatii nos bis occu- 
pandiu Vide ad p. 55. n. 6» 

3* 'll; fu» 0Tp«niyii««n« &c«] iVifMM viftrum aUaUfort^ ut ifjt 
trnMM* iic imftratariitm fitfcipUm. Hutcb. Vide fiiprlt ad 

p. 31. fU XI. 

If/ ei, auemcunque dtUgtritisy fro virikus obttmpertm. Vii]- 
gatam ledioneiD, qoam libri omnesy quos quideoi vidi, tuea- 
tur, commod^ (atis retioeas licet, modo locutionem Imuic cl- 
lipticam efle (hituas, hac ratioae fupplendam— «Wtf«^» j( Jv- 
>«ir«y fi«Ai0T«y tTTM AtTtn* vel crr« r^ yftM^Ubu «;i^f« Hutch* 

5* ^ XpfMUfifi^M rnf wftHtu'] cujus htftiStUum Mefa&mnms, 
Ad redam ab obliqu^ jam^ more (uo, tranfit orationein. 
Hutch. 

6. Ufoilw] Attic^ pro comin. #xyf«ifu, contra£^^ i^MT^. «•• 
rau« ? Tf<iipfr», {iipple vvu 

J. w^ ^tAuey] (upple x^(*'» '^ regionem pacetam* 
gy. I. 5ti ay«] fupple rfwryj. Angl. that be was leading them'*' 
ia ejufmodi locationibus^poft imperf. Grseci utuDtur tempore 
prseC Vide Zeum'um ad Viger, p. 533. ad fin. Edit. Zeatui, 

'777- 

2. n^^vatrSo'i,'] Angl. /o /i9fm d^andtng an augmentation of 

pay. Uti plane indicat vis prsep. in compof. 

3. if^toAioir «-«0'f }«Tffiy i ir^irtpdf *^f^»v,^ U e. ftcwifS fAt&S, i 
[vcl 01'] TTpiii^f Scc-^e jiipendiif quod prius ferebant fefyui- 

plutn omnibus daturum Articulus Grsecorum concordat 

cum antecedente^ vel expreiTo vel fabaudtto, non folum ge- 
nere et numero, verum etiam fsepiffim^ in caiu. 

4. r«r \duM Ttf arpetrrwrn*'] Duplex h!c ellipfis notanda ve- 
nit : priori, in th i»lw6f, adde ^mb : pofteriori, in t» rrp«riirn), 
fKtivrv, Jingulis in men/em militihus. Hutch. 

gg, I. )WT^i>Tf$3 fiipple f«uT»fy quum defeciffent. Vide fupr^ 
ad p. 3. n. 7. 

2. ^r^m WC«Toi] Angl. inaccijjible rocks, nXiQarof, quafi 
dicaSy tarn a/tus, ut unifolijit pervius. Ex ixt^yfoi, et /5«i- 
yvy vtf^<3. Vox eft Homero ufitatiflima. Vide Iliad. /^ 273. 
619. J item, m^ 35. &c. 

3. f^A0^K30-«i'] idem quod ifiTraxHO'av, Angl. fiood near* 
3. pi. plufq. ind. a^. verbi, \(firrn^\y juxta coHoco, Poft i^«- << 

it NoTJE IK Xenophoktem. 63 

rrifxstf-fty, fubauditur pronomcn reciprocum. [Vide fupr^ ad 
p. 10. n. 5.}- Caetertlm tempus eft quod rit^ vocant Prateri" 
turn perf, uti t^ierraiMe eft Freiefens perf. wpio-rmta^ (ftmle 
i^«vr0>.) Angl. Ihavefet myfelf near^ u e* IJiandneai\ ifi- 
orrdHw, (jfAavrof) I Jlood near* Vtde Iliad. «, 37. annotante 
Siinu Clarke, 

4. £ii>6«C3^6<{ir] Attic^ pro llmCiOdtmi, opt. aor. i. ab iStiCi- 
€«&, trajicio, /?i«^«f^fvoft^ AngK having forced^ a 0tti^o(jiM», vi 
eficio, opprimo, Th. ^/a, w. 

5. T«T« miit^-oTo] Vide iupr^ ad p. 37* '^* ^ 

X. «i T'^xTM^^f H kyM<mrt6.'\ Angl. Others began to pity them 99* 
^ theyjhould he caught, kxv^'^rrb [quod eft 3. pi. fut. i. opt. 
m.] iub form^ medi^ panivam habet (ignificationem \ quod 
quidem nonnuliis aliis verbis, in hoc tempore, itid^m inter- 
dilm u(u venit. [De qua re Gonlule Kufterum de Tero ufu 
verborum'tned. fed. III.] Nifi quis cum do^ftimo D*OrviUio 
con (entire mallet, qui ad Charitonem p. 692. haec habet. — 
Occurrunt pa(&m media futura notione pafliv^ : tamen (i 
codices conmlas, fsep^ profe^hi, non ab an^oribus, fed k 
librariis, qui (yltabam unam, qua paflivum futurum iiep^ 
fuperat medii futurum, neglexerunt.'' Quod ft verum 
eft, »x<^»rr« erit, libranorum o(citatione, pro kka^i^um, 
CsBterlim de verbo k\{ar.my hoc porro obfervandum eft, id 
quoque fub forml adivft ufurpari in feniii paftivo, in quibuf^ 
dam temporibus. Vide fupr^ ad p. 34. n. 2. 

2. i^ fej>?^<c>e«yiy I n ihamlftiyafftf} Angl. ihey are net* 
ther gene into conceahnenf nor hdve they made their efcape. 

3. ioKT^y ar,] U»r€/f, Attic^ pro iiTttovtf, Angl. /et them he 
gone, [Vide fupr^ ad p. 25. n. 2. 3.] mv, i. e. 7xp fieXtarrcu, if 
they have amind. Qui eft .pulcherrinnis huju& vocuIae*ufii8. 
Mirum eft igitur virum do<^tffinmm H. Stephanum put^fte 
hanc particutam hie mal^ ftrbjungr. 

4. iVi' kTt riiTctf artp>ia'orr»r2 Apgh Bat theyjhaff not even 
deprive them/eives of thtfe : forfeii Aefe y falvo fenfu medio 
in oTt^na-opratm 

5. eif ^ciUt^ Mofisvai.] in cinguliwt donatio 9ed {«y^. eft 
le^io Hutchinfrnianaf monentibus Mureto tX. Jungermanno z 
Cui tamen vulgarem praetulerinr, ^«i» fcxl. ut fenfus (it ad «f/- 
tiK fumptus donati, Quanquam enim mos erat Pbrficorum 
regum, plures (uti teftatur Cicero) uxores hahere : his atttem 
uxoribtts civitates adtribuere^ hoc modo : httc civitas mulieri 
ridimiculum prcebeat^ hdec in coihim^ hac in crines : conftat 
tamen ex pluribus an^loribus, aiias etiam donatas ejffe qu€tpa^ 
nem prafberent, alias qu€e vinum &c. tit zpeminit prsefertim 
Corn* Nepos, in vit^ Theijiiftoclis, 64 NoTiE IN Xenophontem, 

100. '• il/i)^/r«r»1«ft] 4^^/^<v, calculoi coliigOf feuy cakulos coUeSkf 
vcl fuhduBis computo : item, fuffragia colligo^ vcl fententm 

rogo. At 4^'C^M^*> '"^ mn^. facto fuffragia mea coliigiy vd, 

euro fententtatn merogart: ct ex couicqiktnu,/uj}'ag/um/ero, 
{cUy/ujfragto lato aliquidjlatuo^ decemo^ vcXffcifco. Kustbil. 
de verb, mcdiis. Sect. 11. 9. Ubi vir doc^us ienfum etiam 
verbi a>n%}/*!f/{'w clara luce perfudifle videtur. Cseterum tm- 
'\/n(^icrm\:'A, paulo Infrii, t,^—-ftcus Jiatutrintj ut plan^ indicat 
«wo ill compolit. 

ICI. I. u;.T»/A.£r /Afiy mArv%i etq rvfAvetXtt,'] Singiilarein Vim habet 
hoc in loco aVifAiir in tempore praef. AagL fVe dii tnftdfitfy 
return, tHyk-x-ukity pro ro tf/t-xAXiu Vide fuprii ad p. 50* n. J* 

2. ui ^tKH rtvif^i Kt;pu.J i. e. x'Trh Kt/ftf* 

3. TO it^Ao rp«r«t/jM,« — iTr*!*] Angl. a// the reft of tie army-^ 

4. 0^^b^o« «c« fjLtyaXxi''} Angl. Oftriches. i^ri^if, buftards^ 
io^Kou^n;, roe-deer. 

I02. !• tfy»(rTn«E0-«y] Vide fupra ad p. 98. n. 3. 

2. Tairra] pro T«'«WTa, Angl. the fame — 

3. ^o^f vx S* Xti&^9y fi f4.il d»a«^«(rrf; «f txmeii ^p»tf ^*^X^ 

fttfi ro7§ »9rxoK.] Angl. fo that it was impoffible to catch tbem^ 
H lAfi 01 t-x-^Hf iieccrtcmf, [Vide ad p. 3. n. 7.] unlefs the 
borfemeUy having pofied tbemfelves at a difiancefrom each other ^ 
for, having difpofed tbemfeives in the manner of relays] ^pfn 
stechx'^IAuoi To7i 'ivTToti^ had managed the chace in fuccejjiony with 
frefh horfes, 

4* iro\v yu^ iirivTet ^^gvytfaa] Angl. for it few away to a 
great dtfance, in making its efcape. [a?ri9rT«, 3. ling, imperf. 
ind. verbi ^Trrela, avo/o, id. quod ei^ivrviiAi^ vel api'irrctiAerAj] 
roTi /Ai9 TTocrl SpofAoty rajq 11 9rTfgt/|»y aupctaa^ [{upp)e la-vrnu Vide 

ad p. 3. n. 7.] uaTTif iarta x/saffxim, pedibus quidem curfu, aiis 
vero fuhlata^ tanquam veto ufa. Pulcherrima quidem, nee 
minus vera, fagae ^truthiocamelinse defcriptio ! 

5. 0F«$ athkrai\ lapides molar es* 

6. €F tu YJj^h 0u^QapMu,2 fupple ar^cbTWfAaTt, Vide (uprSi 
ad p. 87. n. 7. 

7. aXtv^uf S »>^(ptrt»if,'] farina: triticea vel bordeacece, 

8. *0 ^8 <riyx^ &c.]'Ob9Xo?, quorum, fecundum Xenophon- 
tem, feptem et alterius dimidium 0-/7X0* efRciebant, nummus 
crat Atticus valens fexta pars Atticae Drachmae. [Vide fu- 
pr^ ad p. 86. n. 12.] x^'^^i> quarum binas capiebat necm^, 
cava erat menfura Attica. " £rat autem odava pars modii, 
*' binafque capiebat fextarios. Diog, Laif'rt, 1. 8. fegm. 18. 
*^ X«<V«| eft tifAtpvo'hos r^o^^ : j4then» 1. j. c. 20. dicitur «<bt€p«r(«- 
** ^U : quod utique vidum prseftet diui^num unius hominis." 
Hutch. 

I. Hf 
UotM tN XlKO* flOlrftJE At. 65 

Xi H» 3t T«T«f .t5» dvtfidjfMtfyy] fopp^^ rtilfi £Vidc (opr^ ad io^« 
p. ^2* ^' 3*] ^<«rf^fr«/, fllpple d^v oibi'. 

2. Mtrm Kti^o^y] fttppie I«vr9»# StthftihU Vide fupdi 
ftd' p. 3< n. 7. 

4. irtFx«» IflTTiixwj] Angt. happened to hefianding. Vide fu- 
pr^ ad p. 7. n. 5. 

5. K«» ctwiff&if «r Jf Tjf v^W^ni t^» »£v-^3 Angl. j^nd any 
one who cenjkkrs with attention might perceive — k fUvkXitis a^. 
X^ S<r« lY.v^ia^ «-A«$6» fih x^i^ '^^ ^^^^vmih^tbaty ori the one 
handy the king^s empire is powerful in point of extent of coun- 
try ^ and multitude of people y [Ubi notandum^ imo, Latinum 
idioma hie poftulare accufativum ante infinitivum^ Graecum 
autem ' ufuFpare nofninativutn atque participium j ordinem- 
que fyntaxeos (ic fe habere, jc^ ^ k^^ fixo'tXw^ iv rS 9r^%or(j^wr% 
To» yyy wn'^9 {jofee^ or, to hefeen\ Sr* \%»^k &c. 2do, Vo- 
cem 5rPUS«? h!c iignificarc et quaotitatem et numerum.] t5 
^\ fiixet t3» Ww», m«« TV htofPiH^pn r»s ^idfAetg, iS-tvi^y huty on 
the other bandy weak by reafon (f the length of the roadsy and 
the feparation of its forges — [Ubi obfervandum, Articulum^ 
mor^ Grseco, con^ui cum iufiaitivo, (ic, Nominat. to ^h- 
9va&x%y the being feparated: genit, w 3iirwflM35' dat. r^ )«g- 
^^tiJ^aty &c. (itnulque accu&tivum adhiberi, lie, t^ t«^$ ^vri- 
fMt^ hiTTFd^y the forces being feparated : or y the feparation of 
the forces : gen. tw roif hwafAtti Jii^w-oaX, of the feparation of 
tbeforcesy &c. TDe artlculo autem TuppleDte vicem pronomi^ 
nis> vide fupr^ ad p. 3. n. 16.} 4f n; hk T«e%i»» r\it Trohtficw 
w^%lr^yifanyone/houldfuddenlywagewarwithit* ^«« t«. 
;cg4r>, celeriter. Sic Thucyd. lib. I. cap. 8. hk fi^y^m, bretfi* 
ter. 

6. ovmyoM itj atiAa^nfp,'] Angl. they joined and fajienedj [or^ 
Jew'd2 together, o-wio^vf, contra6t^ pro cwiTwetcv, ii ovrTFk^y 

contraho. 

1. w^o&ixoevpi] Angl. was riding up. Vide iupr^ ad p. 76. IO4. 
n. I. 

2. t7»vtt9 )Sm^d9r9i rif ir^dyfAenti] Vide fupr^ ad p« 3. n. 7* 
item ad p. 4. n. 3. 

3. rn>;^s ya^ — 7r^6o%u9J Vide fuprik ad p. 103. n* 4. 

4. mV t« /bcs^oy kffi^oliptiv tbyuVy"] Aipple t«; iaJlS^ /n medium 
inter utrumque ducens fuosy «^ito t« oVAce, f^ ii^To — ^Angl. he 
adjured his arms^ and iegan to hefeech < 

i» izet Ixctvfvv] Vide iuprii ad p. 76. n. r. 105* 

2. MATaxixo4^(o^3 Angl. will be inflantly cut to pieces* PauI6 
poft fut« inf. verbi xartLxofCTtty trucido* 

3. »«itw?-^g%«»T*fv3 tnale---habentihns — Vide iuprii ad p. 3. 
B. 7. ^« '\»«. 66 NoT^ IN Xenophonte.m. 

5, xAfXva-tit xfniffHif] Vide fupra ad p. 27» d* il« rSxai' 

etv, fubintellige cexo. atots /a^ xati ^t/v«^ tftrtf;^ conilrudio 
Graecis fcriptorlbus familiarls, wm (cil. cum accufat* et infi- 

nit. Latinum idioma iic fe habet, ne it unquam poffent 

lOO. ' I, T«JTtff] OZroif uvT-n^ rwre, — ^i^ovrou ro» ^^•^^MLTivfiAt rv 1, 
^»« vX»ova ^s^liy. Phavortfius, citante Hutch* 

2. 2Wt«»$ W$ Mv<7^?] Vide fupr^ ad p. 3. n. 7. 

3, H yet^ afdyxn,'] ya,^ rcfertur ad id quod reticetur, Fate* 
or, necejfe enim efi* 

107* I* it^o^i^v iFMH^ uf ratx,*^ot'2 Anghjbou/ii be difpatcb^d at 
foon as poj/ible. Vide fupr^ ad p. 86, n, 2. 

2. TO xark tvtov Jv«»,3 ^tfo// ^7</ bunc attinet, u e. jutra r# 
civat x«er« ryroy. Secundum autem philologos, «vat rqdundat 
Attice. Vide fupra ad p. 68. n. 3. 

3, K^ Ta$ aXXbq «-^o«»9^i<^.] fcil. riy 4^^«f. [Vide fupr^ ad 
p. 57. n. 2.] Refpicit autem ientontiam ferendi rationemv 
iifu quse vigebat in primis apud Athenienfes 5 quibus 

Mos erat antiquusy niveis atrifque iapiliis, 
Hts damnarc reos, tilts abfolvere culpa* 

Ovid. Met. 1. 15. V. 41. Hutch. 

4. iTi ^ot)ioi,Tu\ I. e. Ui eivre of rog Ixl ^MCbTUf Augim ^fi/tCC be 
was dofe upon death: or, as the Jtgn that bis death was at 
hand, Ita enim faepe fignificat IttI quando regit dativum, 
atque eodem fere fenfu fumitur paulo infra. [Vide etiam fu- 
pra ad p. 14. n. 2.] Caeterum de hoc more Perfarum, ut qui 
capite damnati edent zon& prehenfi ad fupplicium traderen- 
tur, vide Diodor. Sic, 1. 17, monente Hutch. 

5. c-K'/iTtrayuy'] Vide fupra ad p. 77. n. 6. 

6. n^fsuret] pro rt^fiKCTu, Vide Iliad. ^, 464. annotante 
Sam. Clarke* 

7. €<p*i'?j] Vide fupra ad p. 7. n. 10. 

8. T« ^i\\,H %i^o»<i My57<35,] Vide fupra ad p. 3. n. 3, 
108. I. ^^6^1- &c.] yide fupra ad p. 4. n. 3. 

2. "OrA;^ ti» ^(TjoS-g &c.] Vide fupr^ ad p. 57. n. 4, Obiter 
autem notandum, quam artificiose Cyrus, hoc Libertatis en- 
comio, benevolentiam captet Graecorum, Nihil enim auri- 
bus Graeci hominis gratius efle potuiflet fono tnq EAET8E- 
PlAr. 

3. rcixxec &c.] xecru to. uXXx, Angl. in Other re/pe6is, »^ 
r al^vn^ect ftoi ^oxu — me thinks I am even ajhamed 

4. ^g/xvc<o] Secundum quofdam, praef. eft opt. ab inufitato 
ftgjuvo^ai, idem fignificante ac fxvaofcxi, recorder* Potius 
2. fing. perf. opt. ab ipfo fAvaoiAai. V^de fupr^ ad p. 27. n. 7. 

(k 5. a-xT^<t7Fiv\ifrif] Vide fupr^ ad p. 85. n. 5. 

K I. Otet NOTJE IN XeNOPHONTEM. 6> 

1. OIh ya^ o-«<] Quare ita loqueris ? Exiftimafne enim — I09* 
[Vide fupr^ ad p. 70. n. 8.] o-o* cleganter redundat, 

2. ei<T7r%{\ Pro korviho^o^oty Ut fwwd^ pro Iweig. Similiter 
ahJiraBum pro concreto etiam Latinos apud audores faepif- 
fim^ legitur. HtxcH. 

3. vo^gpfio't rni f6«%if5 ^fM^et^ flrgfri, « Ooiv»«»$ iX«t/i'«ir.] Angl- 
arrived Jive days after the battle^ coming out of Fboenicia, Vide 
fupr^ ad p. 76. n. I. 

1. «-w»$«MT«* Kt/^o» wgort^a»yo»T4^] Vide fupr^ ad p. 85.' n. 2. 1 10. 
item ad p. 76. n, 2. 

2. ^«gf<«»; Tfit^hXUii ivca raXMrck\ Vide fupr^ ad p. 86. 

n. 12. 

1. kfA(p\ eiyo^uv TrX^WtfyJ Eft medium tempus inter ipfum III* 
mane et meridiem. Vide Xenoph. A-rofip, Lib. L cap. 1. 10. 

2. tfB-et f/xfAAi xetruXucetf] Angl. where they were to encamp. 

3. sAat;>a;y x«r<6 x^«(T^y tipSfTt ru tiF?r^'^ Angl. riding at full 
fpeed, his horfe all in afweat. 

4* i<eo« K^ /iet^Qtc^iKoif 1^ '£AA9yix&;;^3 Angl. i&^ called out 
both in Ferjian and in Greek, 

1. fcitror iifci^ati-' ^«Au] Z)/o Chry/ofi. OT^t, fcc. de Gloria, 1 12. 

p. 614. edit. Morel, dividone diei fa6ta, primo loco memorat 
^rp#», 2. wAijSao'flfcF iyc^av, 3, ra^ fAio^uQpiec^f 4. ^wAjji', 5* Io'tti^xv. 
Atque ifta fani divifio ad Xenophontis narrationem hanc, 

quse primum uy^eiv ^rX^^^o-av, deinde uerov vfApxS) et paul6 
poll ^U'Aijw exhibet, optim^ convenit. Hutch. 

2. *H ^^ yya(An ajK, «j \ha9r«v teal ^hocx.a^ctiTuv,'^ ConJUium 

autem erat ut agerent in ordines Grcecorum et difcinderent. 
Notandus eft elegans ifte ufus particulae uq cum participio : 
quod enim Latini exprimunt per prset. vel fut. infinitivi prae- 
cedente accufativo, Graeci efFerunt per participium aorifti 
aut futuri praecedente &>? cum genitivo a'biblut^ fumto. Vi- 
ce rus, cap. VIII. § 10. reg. 3. ubi Zeunius oftendfit idem fieri ' 
non folum cum genit. fed etiam cum aliis cafibus ^ ubi u? red- 
di debet tanquam, quaji^ ut &c. Caeterum Ihu^trm eft pro 

IXetcroPTt^Vy AttlCe. 

3. tixxei G-iyii ug uws)ity~\fed quanto maxim ff Jilentio pot er ant } 
valet enim y.aret, ro Swi'flCToy, vel xasra ^vfttfitv, HuTCH. 

4. «■«>$' *iiM¥ vt7r6ti>iretiJ] Angl. our bujinefs is completely 
done* Ubi obfervandus pulcherrimus ufus temporis quod 
rit^ nuncupant Pr^ />^7y^ Vide fiipr^ ad p. 27. n. 4. et 
ad p. 85. n. 2. 

,«;. KiJ^y] fubauditur l«. 

1. ar' «Ti \* rS ot,vr% jt*swjr] t^ xvtu; fupple-ToVft;. quippe qut II 3* 
eodem adhuc in loco maneret. 

2. I^(vv^6 — ] Quam modeft^ fcriptor nobiliffimus de (emen-. 
(ionem inducitJ 

3. vniKdcraiJ *8 N0T:fi IN XeNOPHONTEM. 

1 ... 

1 

IJ^, 3* vvikJ^mf] fcil. rov (avTu txTr^Vy equo nonnthil tnciiaio, ut 
rea^ intcrpretatus eft Hutch* Nam vw« in.comp. vim voqis 
iimpiicis minuit. Sic apud jLatinos ru^eo^ I laugo s JuAriJeo, 
I/mi/es albuSf whites fuhaibid^t^ wbiti/h^ &c. 

4. }i\ hm^fivxi] fupple ietvrif [Vide fuprii ad p, 3. n. 7*] 
Angl. and be, having halted upon this. Nam ea eu vis pr^p. 
•#» in Comp. 

J. Tift if^i x«» Tce a<Payta\ exta et hoftutm 

6. Td rv»^«J £w$i»^A«r4, Graecis funt Htftoricis propjri^ 
* . frvfAioXtt ^vHKti^ leu Signa P'oca/ia, que fc humand voce pro* 
nunciantur $ et praefe^is primum inferioribus ab ipib Impe* 
ratore propter confuiionem evttandam data ad totum deiodi 
e^ercitum per fucceilionem perveniebant. Erant plerumque 
faufli voces ominis, aut numinum quorundam homina^ 4 qui- 
bus felicem inceptorum exitum expedabat Imperator. HLutpcb* 
TO trvvBnfMCf Anffl. The word* , 

*]. 05] Vide Tupr^ ad p. 3. n. 5. 

8. ^ttui/fiMifi T< T«w 9«^«yr«f ] Aogl. a fart of the Uuejluc* 
tuated, 

9* ^^n^*r* ^fifif &afi>* »tt$ SipM i^9^y(«»ro wJuth 0U9 m^ 
TtH Epimxif iAffAi<;4MrfJ Angl. began to run with/peed: And 
they aiijbouted at once^juft as when they raife the warliiejhoui 
to the god Mars. *' ihtxi^ftf eft proferre wnprnrk^iM illiid iea 

sW^Sfyfca 9P«AfMtx^v quod dioitur iXsAiV.'' HuTCB* 
10. cSt»ir»(&«i^ jfupple »( AVrw;. 

I %• x«T«^ x^ards] /0//i virihus : pro virili* 

12. t^i y 0; T«$ xa* Kxr%\np^y VTTrtf h ifTTro^^lfUjf, ixwXaymi} 
Angl* and one was caught hy/urprijfe, as if in a hippodrome. 
fffiv eVi4, idem fignificat ac rU, [vide fupr^ ad p% 32* n. xi.] 
de qua locutione obferyat inter caetera dodiftimus Hoogeveen, 
f$-( et eiTt Temper praefenti tempore efferri^ licet reliqua ora- 
tio de re praeterit^ vel futur^ iuftituatur. 

II^* !• TO KCCB-^ AVrtff] i. e. TO Bafix^tKOf ^^XTflfMtm 

2. Kat yk^ n^H etvrc9^ oTt] Vide fuprii ad p. 92. n. x. 

3. cv¥ reif i ?««««<»?,] Angl. with the 600 — formerly men- 
tioned. T«5 ii<tKi^tXiiif, the 6000 — formerly mentioned. 

4. K^ »£^ «VT0( T0 T^a^cctf ^ifr/.J Vide fupr^ ad p. 103. n. C* 
^I^* ^* '^^•^«i' a'Ji'r*] Angl. to have fallen and clafped him tn 

his arms. Ea enim eft vis prasp. 9rs^». 

2. TiJj» Kypa ^ex.tifrat9 §9 ireifa o^w^t^O Angl. who v^ere well 
known to be acquainted with h^m. [Vide ad p. 46. n. i.j 

%9 fTH^et 'ftfot^y i. e. e/fe particeps^ fruiufu alicujus^ atquc 
ind^ quali (it ingenio praeditus, .perfpicere. Infra 1. 2. pro- 
pe fin. rem tandem nofttr ali^ orationis expreftit formi ; 

Hutch. ^ 

3. «Vx^' — 1 V^^^ fupr^ ad p. 46. n. i. tt 

it 

a 

tt 


NoTJE; I:N Xj:ilOPHONT£M« ^ 

mitur advtrbialiter* 

o* o«f^i(«jMi«^] Vide fupr^ td p« 48. n. 2. 

ftwT#**] Angl. Ma/ i&r rtok^nedit m maUtr 9f the utmifi im- 
portaHcCy if he made a treaty \oi4b 4my perfouy fnd if be made 
an agreement with any per hn^ or if be promifed any thing to 
any one, neiper to. prove falfe. irTttmi, in voce a^. Itbo* o-x-ir- 
it^m^y in voce med. mutui tibart$ quod fieri iblebat in foederis 
bus ineundis : hinc vrntviideu, [imdh c'rcfiul^ fadus inire, ice- 
r<, ferire, vel perattere. •wnS^i^, in v. med. compoHere mu* 
iui, i. e. pacifci : de -^tvli^eciyWidt fupr^ ad p* 95. n. i. 

2. v^te^etttf > ■ ynnirmf] Vide fttpr^ ad |>« 27. n. 1 1* 

3. <^«if^«( y if filthy iTM^fMi^*] Angl. It was plain that 

he endeavoured tofurpafs ^Vide infr^ ad p* 124* n. 2. 

4. U rt HKuji'} U Tf, done€M 9U6^, Attio^ pro ^^mtf con- 
tra^^ vucS, 

5. uhtitfAtfQti] Angl* in reifuiting them. 

6* — Tuy if' li/tM^r] hominam nofir^e tttaits. 

J, Tpo'i^etti^ Hefych. Ilpog^S**, ir^dSsfmi* qua noticme ver- 
bum illud paul6 fuprii— ^ti »x v&tM mg ^wyovroi %rfu9<^xt,'^ 
adhibuit Xenophon. I-lfc autem valet^ tradere in potefiatern, 
permittere arbitrio &c. Hutch. 

8. — J» t^Hv] videre erat* 

9* f;^oyr< 6y Ti 'jep6x,(afmm'\ Angl. When he bad to do what* 
ever might be for bis own advantage, v^t^x^i^^^^ Attice pro 

1. UTXi ^\9%^M th; /lAif «ya^«?, &c] adeo ut viri fortes pa'- II 7, 
lam effent beatijimiy ignavi vero digni, qui hisfervirent, habe» 
rentur* HutCH. 

2. £i( yifM.m ^TtMiwvilm^'] ^od vero ad jafiitiam attinet. 
Ijocutio videtur eUiptica, faunc in nnxium fiipplenda ; To /Aif 

)ro»To am^€iKt9^x* B>t\ifit,t»^y Angl. if any one plainly appeared 
to him eager injhewing a regard for i t 

3. »«Am$ vmifiTnirHtv] pukbri namffet operas. Vide (uprsi 
ad p. 1 16. n. £• 

4. o^^'H] Vide ad p. ii6. b«4. 

5* *^ "^^ocohvq 'jmifret] Angl. and improving the revenue for 

htm — i^iva at it^ieori a^eiXtTdy fcil* t»utLu thf X^^'* M^u%^io* 

iMi habet duplicetn po^ fe accufativum. Vide Uiad. u\ i82» 
Interdum etiam dat. cum accufat. Vide Uiad. «, i6i. 

6. Trixcno] pro amraroy 3. iing. plufq* ind. verbi treUfAxif 
i9fqitiro. 70 NoTiE ?N XeNOPHONTEM. 

7* 0/Avf^ o<Tti( iroi«0w»lo^] amtcos — quofcunque JUfi faceret 

— -Uti plan^ indicat vox med. net) ivw^ ym^ ONTAS, ac bene- 
volos ESSE animadverterety uti poftulat idioma Ladnum; 
quod quidem et Grsetum fert^ ut videre eft in eo quod pro- 
ximo fequitur j kJ /xaw; icp<V«f ovvf^tf? BTSAl,^-^'uiiscareiqve 
idonios esse adj uteres — [quqd nnum h multis exemplum eft 
mlrsB varietatis hujus omnium Linguafum nobilii&mae*] o, ri 
rvyx»f^ IktXofAtp^ [|Vide ad p. 7* n. 5O «aTi^7i^«^«i^' f/fff 
m quamcunque conficere vellet. Ante o, rt flibintelligitur !»«• 
»H 9r(i(y/:A«r«(« [De x^$mt, vide ad p. 27* n. ii«] x^«TirK— 
yfyscd-a< $ip«ff^Mv, eum obfequiis demerendi futffeperittffimum. 

8. K«2 y%f mvrl r«fTd] fcil. xar «vr« t»t«* Eunim quod ad 
hoc ipfum attinct—-' 
1 1 8« !• v^U T0V Tooarev fxAftf a«oirft;v3 Vide fiipr^ ad p. 90* n. 2* 

2. K«2 T« ^iir ru f/kVymX» &C.3 i* e* Kttt fAif rh [atvriv^ n%mf 
Tu; ^/x»$ ft; vdiSfra ret fitytbia — Angl. and indcfd bis Jurf offing 
bis friends in conferring great favours, 

3. TVT« h eroi «7rg^4^,] Nihil pulchrius, nihil exquifitius eHk 
pot eft hac obHqu8& in redlam orationem fubit^ mutatione. 
Similiter Miltonus princeps ille apud Anglos heroici carminis 
poeta : 

Tl)us at their fbady lodge arriv^dy both flood ^ 
Both turn^dy and under openjky adored 
The God that made hothjkyy air, earthy and heaven y 
Which they beheld y the moon* 5 refplendent globe y 
And flarry pole : — Thou alfo madefl the nighty 

Maker omnipotent y and Thou the day, 

Par. Loft, B. IV. 720. 

^. «j yi^n TrnfufTii reg seevrS (p/Atff ayuo'tu'] Angl. that ft ar-- 
ving animals might not carry friends of his. Mire elucet in 
his rebus minutis depingendis Mufis y?//;r^ jucunda fimplici- 
tas, Neque uUum unquam fuit paulo cultius ingenium cui 
fcfe haec non commendaverit. 

1 19. I- »Wfln»T«6<, «AA« (phvyaai] Vide Hipra ad p. 85. n. 2. 
2. «t iTt;;g«v e%«»^K] Vide fupra ad p. 7* n. 5. 

120. I. ^tt) oi fUf "£AA))vff avTT^a^fTfi iru^xtrxiva^arTaty u^ ravrn 
^^co-iovrti xu) h^ifAivdi*'] tocvtij — fupple oSu, Angl. And the 
Greeks having at once wheeled about, make ready to advance 
this way and receive him. Vide fupr^ ad p. 85. n. 2. 

2. 9^ovoby(niit~\ Vide fupr^ ad p. 3. n. 7. 

3. xj- iroi^5-ae8-a» oTricr^n rhu TroTUfxou'] Vide fupr^ ad p. 37. 
n. 6. 

4. Ev to ^i] i. e. Ev rS x^^m U Z — 

5. flp^ftfti^^V"^ «5 Td (tvTo 5c^|eta] quum permutijfct pha- 
langem in eandem qu^ ^nie^ formam^^ 

• I. «AA Nqt^ in Xenophontem. 71 

1. u)iX' Ix 9rA«oif©', S rQTF^i&u^'lfed effufitis quam anUa — 121, 

2. Eyraw^-* ^' «(m»(r«f] Vide fupra ad p. 3. n* 7. 

3. « y^p )j^Ecr«y «^r0y Ti^vDxoTM, &c.] heque enim moriuum 
eum ejffe nSrant, fed *oel infequendis hofiibus intcntum abiiffe, 
vel ad Qccupandum aliquid proveBum ejfe conjiciebant. Hutch. 

4. ufAJf^ iopTrKrrov] Jidb ccena tempus* Id. 

1. «jJ«5ri'o;J ct uva^toTot dicuDtur, ut Latin^ inccsnes five in- 122. 
cosnati et impranji. De temporibus ^nvta et «^Vt» (ic Athen^ 

1. I. C. 10. A^<rov fASv Ifi TO ^Wd T^v Iat T^fJcebnofAiJfoy* IniTriroy ts 
^fitf-iv^b^tyoy, c )}^; et^ts'ovm ae^vof ct t« ta^tfk¥0¥» ID. 

2. 'Ex T» KYPOr ANABASEnS B'.] H. e. Ex Ctri Expk- 
DiTiONis libro fecundo. PoU Cyr'i iDteritum, Grsecis in pa- 
triaxn redlre cupientibus TifTaphernes comitem et ducem iti* 
neris fe ultro obtulit. Padlse funt cum illo inducise. Ambo 
exercitus fimul diiceflerunt. Ad Zabatum fluvium perven- 
turn eft. Ibl noonullae fufpiciones inutu6 ortas fuat. Clear- 
chas TifTaphernezn convenit ad eas amovendas. Hie illi per- 
fuafit (ioceram efTe fuam voIuDtatem erga Graecos 5 illumque 
comiter acclp'iens, cocnae participem fecit. Clearchus^ invi- 
tante TifTapherne, Graecorum duces et cohortlum praefe6los 
ad eum ducere poUicltus eft, ut ex eo de fufpicionum ^udlo- 
ribus certiores £ereqt. Ad portas TifTaphernis aderant ; 
duces intro arcefTiti funt^ Froxenus Boeotius^ Menon Thefta« 
lus, Agias Areas, Clearchus Lacedaemonius, Socrates Achae- 
us : praefe6ti cohortium ad portas manferunt. Signo dato^ 
ii^ qui intus erant^ comprehenft fuot^ et qui extr^^ caeft* 

3. ar$] pro ^fili, Attic^. 

4. irsXivma-xv] fupple rev filou 

5. ruv lyi,7r€i^ug ecvrv l;kj«>T*n>,] Vide (upra ad p. 1 1 5. n. 2. 

6. u^iicSG-i] Praefenti utuntur Graeci, ubi imperfed^o Latiui^ 
quoties narrant vel aliquid faftum, vel quempiam admonuifle, 
vel interrogavifle : hi enim refpiciunt tempus, quo res narra- 
tur, illi, quo res narrata accidit ; refpeflu erg6 temporis, 
quo fa£ta eft, indicatur praefeos, quod fequuntur Graeci : 
rurfus refped^u temporis, quo res narratur, ea praeteriit, quod 
fequuntur Latini : hinc videtur tantum apud Graecos prae- 
fens pro imperfe6to poni, quod tamen non fit. Hoggbveen 
ad Vigernm, p. 210. Edit. Zeuniu Ubi vide plura. 

7. 0/ £(po^o<,j Suidas ad v. vct^a AaKB^aifAovitm ron a^tSjbcoy ip 
^^ E(po^iig hcaXtiVf ^»« t« l(po^a» ret rtii ^oM«q 9^uyyt.etret, Magi- 
ftratus erant Lacedaemoniorum e^ praediti poteftate, ut etiam 
reges fuos in vincula conjicere pofTent 5 tefte C. Ncpote in 
Paufan, Hutch. 

8. u^no 7rAs»i»] Vid. Coll. Gr. Min. ad p. 36. n. 13. 

9* ^^ 72 NoTJE IN Xenophomtbm. 

9* vwh Tvf tf T? STftpni,] Scbo/iaftes ad 7bucyd* 1. 1« &r^ 
medio : Ta tcAu, •I w^a^omq rm Aotxt^eufMftvt* 0/ ytt^ Aaxt- 

^09-1 riSt'ai. Hutch. 

10. |u.t;(/«< ^a(«4Ktf T.] Vide fuprk ad p. 86. b. i 2. 

11. f^s^s x.xl nyiv tevri;,'] Vide tupdi ad p. 33* n. 3. 
1 23* I. cl(«»] fumitur abiblut^, ut alibi faepiflim^. 

2. ^( ^K «x»$-f«ir AH KAMK^tf.] C/earchi tmptrium msnimi 
JetreSamlum tffe, Re6)^ quidem addita eft particula nega* 
tiva 'y ied itntfi^f in «K«^nQ» mutatum nollem. Infrlt pauld 
Nofter Mirirwv adhibet pro iyrn^ei^. Hutch.. 

3* sirS' ert.] Seep^ Icribitur U^f art, quod verbatim (i^ifi- 
cat, eft ^uandi, fumitur abfolut^ pro trvrt vel ivUrt, inftrdMm^ 
tarn initio periodi, quam in medio. VioEaus. £ft et nbi 
in fine invenitur : ita ^lianus claudifc cap. i2. lib. 4. Afm^ 
it i^i^* X^x^fliTHf ffif crri. ^ibus aRquandi Socrates utebdim'm 

HOOOEVSBM. 

4. ^tfA4M»$ ^^«{0i»,3 Vide fupri ad p. 31. n. ii. 
5« *i'9yj^f»'***^^ Reponendum videtur ifx^ftttft^^ nam partict* 
pium hoc paflim denotat vwnxo'ti; vel rrfttnmraf^-^^enCut ita* 
que idem erit, ac (i fcripfiflet, t^ fli/n roTs rrf«Ti«raK irp«( I^Xn? 
(iciU 9Tpimiyii$) u%-t§ftbi : nam voctbus f]p«rrM7TM*y et w^t^uttti 
paul6 poft promifcu^ utitur. Hutch. Vide fuprii ad p. 46. 
n. i. 

124* I. T«, tt y««^ «•{«? Ttr? «-»Af|i6/tf? &c.] nam et adverjus- beftis 
audaSier fe gerendi aderat occafioy et quod ah ille mtiuerent 
Jupplicium^ id ver6 ordinis eos obfervantes reddebat* Hutch* 

2. Jc^ <f><>QHyi.iv^q ftZXXop fi» ^etn^oi to ufrt^^tiu&tH ro7( trr^ttrw' 
T«i?, &c.] magifque eum metuere perfpicuum erat^ ne miMihut 
ejfit odio, quim milites^ ne pariim ei dt£io audientes ejfent. Id. 
^«yi^ qv ^oQhf^lfioiy locutio folcnnis apud Scriptores GrtecoSt 
idem fbnans ac ii diceres ^ecn^av if aurov ^oo«o^«». Sic pauld 
infirik, i$Ao( h cnn^vfiut* et jir^nAo; h bmQvXtvvK De ivtreifj 
vid. fupra ad p. 1 23. n. 2. 

125* I. Kat 9r«(' •!; ^ly bwxx^i'^ Tr^urivtv fikiet &0.3 Ac apud quo f 

quidem principem in amicitid locum obtinere nitebatur, bosjiki 
c9nciliandos putabat illorum criminatione^ qurprimi apud e»9 
effent. Hutch. 

126. I* Hiwf] pro vnif, Attic^. P I N I S 
Amnotatiomum in Excxrpta ex Histokic<s# MdTiE ^HlhOlaOQlCJE AD 

EXCERPTA Kx ORATORIBUS. 
I. NotjeinLysiam; 

U TPX LtsIia.] Lyfias; ohitor diflertifliinus, natus efi Athei- Up. 

XL« nis Olymp. lxxx. 2. aiite Chr; N« 458. Patrem ha* 
buit Cephalum Syracufanum, hotninem divitem; qui, invu 
tante amico fuo Pericle, Athenienfi illo illudtKrimo, Athenas 
^ommigraverat. QuiDdecim annos natus Ljrfias Athenien- 
(ium coloniae, Thurios in Magnam Greeciam jam turn dedu- 
bendad, uni cum Herodoto et Thucydide, fe comitem adjun- 
xit. [VideTuprii ad p. 34 n. !•] Ibi; florente colpnil, per an- 
pos triginta duos commoratiis eft; Verdm Tub fineni belli 
Peloponneiiaciy cum cives Thuriorum defedionem ab Athe- 
liien^buit roeditabantur, Lyfias, unft cum aliis quorum fides 
erga Athenienfes inviolatit permilnfit^ domum reverfus eft. 
Reditus ejus in (ummas Reipublicae turbas et calamitates in- 
cidit. Belli Peloponneiiaci eventus fuerat Athenienfibus ad- 
modum infelix ac detrimentofiis. Urbs ^ Lyfandro capta do- 
minationem xxx Tyrannofum pati coada eft ^ qui fummam 
crudelitfltem in cives inlbntes ^xercebant, Multos quidem 
indi^& catis^ morte multabant, inter quos Polemarchum Ly-» 
iisB fratrem, qui Athenis degebat dives inqnilinus. Ipfe 
Lyfias fugl vitam fuam iervabat; Ope vcr6 et pec'unil Thra- 
fybulo, patriae libertatis vindici, auxiliabaitur. Poft expulfbs 
k Thratybulo tyrannos et Athenas in libeitatem vindicatas, 
in urbem rediit, atque ad ftudiiitii eloquentise, cui olim Thu- 
i'iis, Tub praeceptoribus Syracufknis Tifi& et I4ici&^ vacaverat^ 
fe contulit, null^ prdetermifsft dtocafione ill crudeles tyrannos 
et hoftes patriae invehendi. Multas quidem orationes aliis 
confcripiit^ ipfe autem nullas quae ad noftram aetatem perve- 
nere, fi unam contra Eratofthenem xxx virum excipias, egit« 
Obiit Athenis Olymp, C. 2« vel 3. annos natus lxxx. vel 
Lxxxi. biennio poft natum DemoftheAem. Vita ejus icripta in- 
venitur apud Dionyfium Halicarnaflenfem, Plutarchum, Pho* 
tium et Suidam : atque inter reoentiores, in hac palaeftr^ (e 
diligenter exercuit vir dodtus Joannes Taylor, in limine fplen- 
didiftimie fuae Orationum Lyiiae editionis : tibi veterum quo- 74 NoTiE IN Lysiam. 129. que de L^fi^ tedimonia adje^la invemuntur. Erat Ljiuu, 
Ciceronis judicio *' egregi^ fubtilis fcriptor atque elegans, 
** quetn jam prop^ audeas Oratorem perfe6tuni dice re/' 
rin Brut. 17.] £x multis oratiODibus, quae literis configDa- 
bat) tantum 34 ad nos pervenerunt, quarum queedam uint 
imperfedtae, omnes fer^ mendoTsB^ et peritiflimiy fiquse alise, 
indigentes editoris. In his autem emaculandis praecipu^ de* 
fud^runt viri dodiflimi Joan. Taylor, Jer. Markland, et Joan. 
Jac. Reiike. 

EdITIONBS LTSXiE. 

I. LjHse Athenienfis Oratoris Apologiae et Orationes^ Grae- 
c^. Ejctant inter Rhetorum Graecorum Orationes, 2 part* 
VenetitSy apud Aldumy ijiji infoL 

2. Gr8ec^9 inter eorundem Rhe- 
torum Graec. Oratiohes, cum interpretatione Lat. quarun- 
dam Lylias, &c. Lutetia, apudHenr. Stepbanum, 1575, in 
fol. 

3. ----—--—----—— Lyiiae Orationcs xxxiv. Gr. 
Lat. cum notis per lodocum vander Heidium. Hanovia^ 
1615, in 8f;o. 

4. Graced, cum vander Heidii ver- 

fione et argumentis, et praefatione Joannis Burchardi Mail. 
Marpurg. 1083, in Svd. 

5. . et Fragmenta, Graec^ et Lat,. 

Ad fidem codd. MSS. recenfuit &c. Joannes Taylor A. M. 
Accedunt Jer. Marklandi conjedurae. Londini, apud GulieL 
Bowyer* 1739, in 4/0. Repetita efi haec editio, quibuiclam 
ex apparatu omiflis, verfione tamen emendatfti indiceque ali- 
quant6 audiore* Cantabrigia^ I740» in 8f/o. 

6. ^ — ■ Graece et Lat. Extant in E- 

ditione Oratorum Graecorum, quam curavit Jo. Jac. Reiike, 
Lipjiay 1770, et feqq. I2* torn, in %vo* 

2. AYSIOY K.ATA, &c.] hoc eft, Lysine contra Eratosthb- 
NBM Trigintavirumy quam ipft habuit Ltsias. Additur or 
avroi ftflpg Avo-ietf, Nofter enim, qui plurimas caufas^ny^, 
nullam fortafTe egit, hac unic^ except^ Taylor. 

Argumentum. 

Eratodhenes, cum unus de Trtginta Tyrannis iffet, LyfisB 
fratremy Polemarchum nomine ^ indiSid causd^ necari jufferaU 
^are nunc de eofuppiicium vu/f /ami LyCias. Cantkrus. 3. OvK dfia&M<^'} Ordo eft, 3 uti^ts iwtt^tii, w doxn Mot ^ NoTiE IN Lysiam. 75 

i^itt&dt vide fupr^ ad p. 46* n. i. 

4. ctvToTi'] Eratodheni ejufque collegis atque fatellitibus. 
Reiske. Nam cum triginta tyranni, prsepofiti ^ Lacedsemo- 
nils, fervitute opprtefTas tenerent Athenas, plunmos cives, 
quibus in hello pepercerat fortuna, partim patri^ expulilTent, 
partim interfecident, plurimorum bona publicata inter fe di- 
vififfent ^ noQ fblum princeps [^Tbra/yhukij']^ fed et (blus initio 
bellum his indixit. Corn. Nepos t'n Vita Tbrafyh, ta (Ksygd^ 
— «*To xA^S^'i—iubauditur xara. M^ya^ai «vT«r<, Angl. are 
perpetrated by them. Vide Coll. Gr. Min. ad p« 18. n. 10. 

C. «»Vf fujr' af i]/sv^ft/E*ivey,— r— ] Ordo efl, A'f'f ^^ti i)/£V$offtf»ov 

Hvetf riXiSti [at ^vfctrB*^ nvAr] $T«yr«. Notandum^ conjunc* 
tiohem a^ots plerumque cooilrui cum infin. interdum cum in- 
dicatlvQ. 

6. «XA' eifciyKn V roy^ &C.J M avult Stepbanus, ^yayxny Jvom 19 

T^y, &c. Non opus^ puto^ ut quidquam mutetur : iubintelli- 
gas mod6 iW poft iUyxn* Mari^land. 

7« IV rai wpoTa XJ^^^^ »• e^ t» Ty ;cfoif«» irfoTH, in tempore ante- 
bac : vel fimpHciter antebac, tt^otS efi pro ir^ TtfT«, fupple 
X^ifn* Vide Eurip. Med, 6^^ 

8. «-(«? T«; (pivyorretf} in reos. Angl. againji tbe defendants, 
^ivyof fignificat interdum reusfum. iinfwyti^ abfolvor* Cae- 
tertim bin^eiieu rm ix^^*" nr<f nn — exponere fuam inimicitiam 
quanam^lfet — rftru6tura efl qu^ praefertim deledantur fcrip- 
tores Attici. Nee iniblita eft apud audores Latinos. Vide 
fupra ad p« 9.2. n« i. 

1. «»$' oTtf] Attice, pro &iS' \<mt^^ ut ^« non folum (it 1 30. 
Oiaic. generis pro §r»i^, fed etiam fern. Quare noa opus ei): 

yt, cum Reijkioy fubintelligamus i^yn vel yeyoyoro;,, vel e-v/ct- 
€ei»ro^: nedum^ epdem monente^ legendum Srns, qu8& ne vel 
, vox efle videtur. 

2. axx" ui a-xatn, — '] Axi^m but, bfcaiife^ on the prefent occa* 
(ion^ all of us have much reafon to be enraged either on account 
of our own, or of tbe public calamities. Senfu.m orator is, poft 
k nequicquam vexatos, prorfus hie peflundederunt Taylor et 
Reifke, quippe quos in fraudem induxerit particula «, Latine 
fbnans, fecundum eos^ quam» Atqui qequaquam hie reddt 
debuit quam, fed vely fujbintelled^, fcil.. e^em particula pofl 
tfTDf. Nee infblita ed hujufmodi ellipfis in fermone Grseco, 
Vide Hoogeveen Dodtrin. Part. L. G. pp. 441. 442. 

3. s»T8<r|i|v] fupple iftavriu [Vide fupra adp^Sj. n. 7.. et' 
ad p. 3* n. 7O' **^'''* voXXtixtf Hi voXXvy khvfuetf xtiTiarrlwf 

Angl. infomucb that 1 frequently feel an extreme anxiety. 

4., T«» l6 NOTiE: Ilf L^SIAM. 

• . # ^ . • 

accufation of minx in behalf of mj brother and f^yftlfi &0j 
Sic paal6 fupr^^ r^s x^»( ^iSftMtj J mute thisjfieecb or mm, 
I/ay/o* Adeo ut loog^ sliud fit rh xiyw vMii««»y et m a«- 
yw 9r«ii«*«id'«< : nimirilin hoc fignificat verba facere, illud au- 
tem alteri oratio$n$ argumenium dare, aitenm ad dicendam etfi- 
citare. Nam in voce ad. ad alteruaiy in voce med* ad ipfiitii 
agentem refertur. Interdum tamen, fed raro, t» ^tomi f referri 
iDvenitur ad ipfuin a|rentem^ pronomine fcjlicet reciproco 
fubintelle&o. [Vide fuprii ad p. z. n. 7.] Sequentia footQ 
exempla ab ]pfi> Lyfia petita. r*ut9rlw t« fik vtxiyrlu ImA* 
nK,rr; talem vitteJiHem siBi paraverunU EIIITA^. TOIS KO* 
PINe. BOH0. $«raT»y «vr«K ix-mWi Tii» ^nfMur, morUm iiiii p€t' 
namftatuit. [AIIOA. vw%^ ru EPAT. ^int*'} vt^) fXarrdi^ rSh 
iflsvA^v mturitf;, fubintellige 0Y«vT«i vel trii, tuts delieiu po/lhaba* 
tfti. [Ibid.] Sed multo frequentitis dicitur in v« med. xim- 
^^at irt^ wKHtJ^, irMt^m m^l i^arloy^, &c. Vide huju^ 
yerbi amplam et dilucidam enarrationem apud Kuster. de 
Vcrbb.Medd. J I. 32. : * / 

5. ii* fA«x^(rT«»] Breviter, ftriBim. ** ha cum genit* ali- 
'^ quaodd adverbialiter redditur, ut, \^k retj^kuf, cito* Tfaa- 
^* cyd. lib. I.' cap. 8. ^ i?{«x<^*'^ breviter. Fiat. Tini. in 
'' initio, iiei fifuxv^aran, orevij/ime. Ibid*" &c. Viger. de 
Jdiotifm. p. 423. n. 70. Edit. (j. B. 174a. 

6. iifMiiy &C.3 Se ac firatrem intelligit. hxlw Sri s^tiuB^a^ 
/«i^a, m e^tyo/Afv, Angl. We neither appeared as plaintiffs, nor 
defendants* ima^at in v. z6if jus dico, iiMu^ofAM in v. med. vel 
h'xfif ^;»«^«fA«M rm, jus mihi contra a/iquem dicendum curo,judi'- 
cio cum aliquo contendo, Angl. / go to law with, I a& as 
plaintiff. Vide fupr^ ad p. 47. n* 5. et ad p. 31. n. ii« item 
ad p. 129. n. 7. 

7* e<V T^y »f^nv xM-rinaeif] fupple ieivrHu Vide (upr^ ad 
p. 130. n. 3. • 

Foft yfyio% fubintelligenda videntur »r«» ucTt. Angl. that in 
Jhort the State v^as in fucb a Jituation that the Government 
Jiood in heed of rnoney* 

9. ^ff» tt^iro; Scc.3 ^^ nh,tU ^7^0^ » nibili pendere, a-i^t xoA^ 
. wmS^f magnifacere. Vide fuprii ad p. 130. n.4. 
I qi. I. 9rf7ro»9}»»Tf$.3 Cave ne mutes, in mivuixATt, at concordet 
cuiii avr«r(r, prout poflulat coaftru6tio grammatica ^ his enim 
cafuum mutationibus gaudent Attici^ quandb nihil ell obfca- 
ritatis vel ambiguitatis in fenfu. Markland^ Vide ad 
p. 43. n. 6. 

2. TaAtfvrov] Vide ad p» 86* n. Z2« 

3* •«*» I: 3. wrw, Jt »;g o«if^] ppnftru6tio eft, ^i I^m h^vi ^ [^'lof to- 
fiir«v] iVoy o^oXe^»»» [if »«*] Angl. and when be -ia J got not 
enly what I had confented to give, 

4« xv(fie2M/tf^3 Kv^y^lwii valebat 28 drachmas. 

itc^cix^e'} Vide ad p. 96* n.*i2. 
L 2i* dyx'xnfHf fM f^AoxfyJ AngL But be /aid tbat IJbould 
be contentfd--^ 

7* etf T« TH «}fX^tf] fupple ^otfAdra^ 

I. tv T6<^r^ )' orri fMl ieiy^t/viV(4» da»<^y] tv T«»^r^ fubauditur ^3^? 

Mtipf vel TdTTA;. Rbiska. AogL Infucb ajituation I tbougbt 
ofri/hing an experimeni'-^i yi il^ rv vs-as^^^vro; iSm^tn^eiv, [gea^ 
ablqlut. cum itc^ more Atttco.] ^i)tc^ /fow at any rate I was to , 
die. ' Since now it was but death at any rate. 

2. untfyyiiteti fTv^^v] A^^gl- baff>eifed to be open. Vide fu- 
pra ad p. y. n. 5. 

3* ^^ A^yitf — ^3 iupple r« ^a!^* Ag;gg»flt ^ tf , Attic^ A^ 

4. y<»g<yyf<Aa» ^0 Iv' f»6iyfl#v ei^ierfMvof vetfayytKyMy'] denun^ 
tidrunt-^folitum ifla atate edi^him-^''^ iuimt eft eorum i»tate, 
illo tempore, quo illi fumma rerum pottebantvir. Rsis&b. 

Vide fupr^ ad p*3i* n* n* 

5. «r« ff-oXAv 3gi90i »pft^y«M..-.] AngU ^0 /ar was be from 
being tried'-^ 

6. wf^B%rr6 ttvr^t] eum exponendum curarunt. 

\. tfXA* ^»q wV >ff«^; ^ T<^ ;g^^iiA«T« &c«3 fed baud aliter in £33< 
iiox, propter divitias noftras^ ftevierunt^ ac alii qui ob magnas 
injurias irafcantur. [Ante f^iyaXw fubaudituf fve»a.3 » T»rA>» 
«{<»« 7fi ofTdc^ rji ^«Xm, »e^d iVtf i/< craitate meriti eramus. 

5. x^^iiywK ;^«p«)fntf'«rr«$^-3 X«f nyif, iinde ;^«^ii>^y, ap. At- 
ticos fcriptorf^s dicitur propria, qui fuis fumtibus x/^lt com& 
parat> inftruit, omnibus rebus omat^ ct in ecgenere exerce- 
xi curat, in quo eum vu)t cert are. nam diverfi veneris erant 
chori, tanquam Cycliiy f. Ditbyrambici, quod fbh eftent orbi- 
culares, Tragia\ Comici, qui m^eiy^pou v. ScboL ad Ariftopb. 
Kubes V. 311* et Aves 1405. ad £qUf 586. et SalmaC ad So- 
lin. p* 596* «• Quia autem his chdris utebantur in theatris, 
propterea ;^«^d7«* aicuntur, qui fumtum icen» praebent in to- 
tarn fiabulam, non in folum qhorum. v. Salmaf. de Ufuris 
p. 58. und^ dicuntu? e(iam x*(^' iii«m% cum poetae alicujus 
fabulam in theatrum producunt, ipii autem poetee A«/3^y ;^4. 
pe», V. Kufter. ad i^^rift* £quit. 510. De iniigni autem et 
psen^ infanQ Athenienfium ftudio in hoc genere vid. Span- 
hem. ad Callim. p. 363. Ernesti. Vide H. Stepb. TheH in 
70c. ;^«fiyos et x^^y*^* Vide eu<^m iuprl^ ad p. 31. n. 11. 

3« jMfrMJMfrTfff ys NoT-ac in Lysiam. 

3. fHToi«yrr<K txoAiTit/drrc.] Lyfias (ciU et Folemardiui 
^iToixM erant, Trigiataviri autem vnxTvM, 

4. furtfy yi^( «y t^ ifio) SccJ] Et ego bujus bont nan minimum 
partem obtinuiffem, u e. Si culpa eorum aliquo modo minui 
potuiflet, minor etiam fuif2e£ mea injuria. 

1 34* '• ^M(CtCaM'a/Afi>«$] cum eum afcendere fecerim ad me — in fiig- 
geflum nemp^ und^ lyfias verba faciebat ad judices. 

2« I'xl V9\ ftif^ lyitrf] Angl. it depended upon tbee alone* 
Vide fupr^ ad p. 85. n. 9. 

3. mS' ot< fM,hf vi (pis, afTHx-vp, iSiv M^XurcH &C.] Itane vero, 
cum adver/ando, uti tu dicis, nibil pro/eceris, vir probus bsberi 
pofiulas? cum autem iilum correptum interfecerisy non putas. 
mibi et ilHi in, tefxvitum iri? Elucet hie locL jL)|2/£cr fubtilitas 
qaam laudant veteres Critici. 

4. i-jPHTOL rS [i. e* TIM Attic^] Sojdy wx«f %» See] Deinde, cui^ 
nam verifi(niie ejl hoc minus mandatum fore, 9 {mHw'^ o§-ts &c, 
^uam iUi qui forte contradixiffetf at^e iflam fenttntiam fuam 
pa/am protuliffet? 

135* I* «'«f« Tv] Ttt pro rif6q Attic^. ^a^ tu, d-fuo &c* Vul* 
garis ledio efl v«^' avru, nullo fenfu. Canterus repofuit «-«- 

^^ TV. 

TtfTOK t4^^*0'/A^>'«» ov ^t;AA«^<^» «Ti9>«78r.3 Hic locus cert^ dC" 
pravatus eft. Vir dodtus Joannes Taylor fie eniendavit, KmI 

MHN HAH ^K If ri oirUet KATA rti tbtok t^^to^fjLivec, mXA'.Iv tv 
i^f 0'a^{*vra ATTON 0-vXA«Ctfy a^n7«y«<'* Accedit autem, quod 
non domi uti ah iis erat decretum, fed in itinere falutem Jbi 
qucerentem, hunc comprehenfum ahduxit. Ubi vides, (inqait 
ille) iftud 09 ante o-vXiiuQuv oriri ex priore voce exeunte. Cs&* 
tera. omnia esedem fere funt liters^. Taylor. — vfciig 21 vat- 
XfS i^yt^i^t (non o^i^t^i) aaot et^ rtig 9txietq ixSey Tag vixirifOf, 

&CC. Pro AVTOf refcripii avro9,feipfum, de Fratre enim fuo 

loquitur : et delevi of, natum forte ex prsecedente {yllabi. 
Ante 60vt intelligendum eft tcvroT^ : quae ȣIlipfi8 Noftro et 
omnibus ufitatiftima eft. Markland. Cseterum tptus hic 

locus^ [fvf ii v»fec tS ^irt i^tXixl^iifUk.'] ita emendatus, 

hoc modo reddi pollit. Nunc vera de quo tandem fuppJicium 

fumetis,Ji nempi triginta tyrannis dicer e iicuerit fe triginta ty- 

rannorum jufia fect/fe ? ^in et Eratofthenes fratrem meum 

Jam non domifecundum eorum deer eta, fed in vid publicd faluti 

confulentem, comprehenfum ahduxit. Vos autem omnes in eos 

fuccenfebatis auicunque a Triginta mifli ades vefras ingrejjt ef 

fent [Vide iupr^ p. 131. 1. 3.] aut vofmet ipfos aut e rebus 

vejiris aiiquid requtfitum* Atqui Ji iis hominibus quifutefd' 

lutis caufa alios perdant ignofcere oportet, illis, qui a tyrannis 

mittebantur, etiam majore jure ignofcere debet is : namjivel 

mijfi NoTiElNLYSIAM. 79' 

miJJt*non werant, veljt, quos qusererent comprtbenfis , fe tamen 
comprehendijfe negaverant, periculum seque aditffent : Erato^ 
Jiheni autem dicer e licebat fe Polemarcho non ^bviam fa€hm 
fuiffe, detnde non noviffe : bcec enim neque inveftigationemy ne» 
que quajliontm per tormenta admittunty adei ut ah inimicu vo- 
ientibus refelli pojfmt. 

3. \m\ TtfTOK l«-2,] penes bos ejl. Vide fupr^ ad p. 134, n, 2. 

1. t\ a,^'\ fciL f9re»»TS, aut iTTOiia-uTS, ReiSKE. ei xeei «3e^• J ^6» 

(poi oiTii iTvx,irt avrv, vide fupr^ ad p. 7* n. 5. 

2. uTTi-^^iifio-ct^ii] Vel deeffe videtur «», vel legendum 25w- 
4/u(pJ^««^£. Markland« t* a¥ « &c. ^id /aceretisfjtfra- 
ires liberive Eratojlbenis ejfetisf Videtur poft hoc vocabulum 
tLTFi^' deeffe refponlio «* abfoheretifne? neutiquam. Reis&e. 

3. rh ^<0e4^9^«0-iv] Atigl; your decijion* 

4. mmettrii^ Vide fupr^ ad p. Co. n. 5. 

5. 00-01 ^i \i$M % ^;xa/i»;. j reregrini autem quotquot nunc 
in urbe vejird verfantur^fcientyjure ne^ an injuriiy triginta ty- 
rannosfuis quique ex^ oppidis agrifquefub pntconis voce exter^ 
minent^ Reiske* 

6. « yu^ ^J eivTtt 01^— rMfOf*Ev8;.]| AngL For truly if tbofe 

wbo were cruelly ufedhy tYitmyJhall/uffer tbem to efcape^ wben 

tbey have them in their fower,furcly thofe ilrangers will think 

they have given tbemfePues a great deal of fuperjiuous trouble in 

your behalf 

7. Hxajr ImI^ ] Hsec fententia iiiterrogationem continet, 

et definit in voce KoXfls^fo)^ \ iyniAivot x^n^ctt rn rm ri^veiorvt «- 
pirji 9ra^' ixctvA^y ^ikIw >mQh»' arbitrantes hoc vtrtuti defunSiorutn 
deberCy ut de iisfuppliciumfumeretis : [de1iSF«oT«», vide Fragm. 
Gram. Gr. p. 22. £din. 1782.] Hie autem alludit Lyfias ad 
pugnam navalem apud Arginufas, [Vide Xenoph, Y.xyJwtx. 
Lib. I. Cap. vi. 19, 20.] ubi de Peloponnefiis Athenienfes vic- 
toriam reportaverant. Quum autem Athenienfium duces, 
poft pugnam, nequicquam tent^dent, obftantibus vento ac hi- 
eme, cadavera naufragorum, ut rit^ fepelircntur, recjpere, 
\rotvra, ^g y3«Ao/xsy(}$ ^oinv inf*'^ x^ X^l^^^ eivrei ^nxuTivorty ^tiyu$ 
ytvifAivci, Xenoph. *£aa2u/. Lib. I. Cap. vii. 1 1.] Athenienfes noa 
tam propter vidoriam laetati, quam in duces, ob cives infe- 
pultos reli6lo$, infefti, eorum o6to in judlcio damnlrunt 3 ex 
quibus qui aderant fex erant interempti. [Vide elegantem 
totius hujus rei enarrationem. Xenoph, *£aa.2u;. Lib. I. Tub 
£n. Vide etiam Xenoph, 'Attcjau Lib. 1. Cap. i. 18.] r^rtf ^ 

ft, ot Ihureck fjLtf orrtq'^ &c. hos autem utique, quiquidem, pri- 

vati quum ejent, quantum in ipfis eraty fecerunt ut mari infeli- 
ces effemuss etfummum imperium adtptiy ultro fatentur fe muU 
tos cives y indiBd causd, interfeciffe^ annon inquam, oportet ip- 

fos eorumque liberos k vobis extremafupplicia pati? 

8» Ivolncruv] to NotJft IN Lysiam. 

8. IwtwM'] aut ante aut poft hoc vocabulum deeft vfuk; 
in culpd fiiemnt, ut vos prtttio navaU xunceremim. Defig- 
nat illam Athenienfibus fataleifi ad ^gofpotamos pugDam.' 
Reisks. 

9. T« jurniye^/*iya*j ea qute haQtnuifuM criminatns. Tay- 
lor. 

ID* T^ ^^•vTi a{<» M^oA'] Ordo eft; 9fiv« &(<« S-attlm &y 
1»^ §4^ti&M r« ^fvyovri, ^0if^r li r^o </i]^tf morte viJeantur 
pairata ejffe, tify^, hie fonat paffive, ut interdum fit in ver- 
bis aliis deponentibus [Vide fupr^ ad p. i6. n. 2.] rf ^i^tr* 
rt idem eft ac v^^ tS ^uyavT^* Potcft etiam^ id^jue eleganter, 
dici Latin^, ^atratum eft reo^ Angl. it ii perpetrated by the 
defenJanti Vide fuprit ad p. 120. ii. 8. 
lyj* I* }<««» ISrai Hfmttr «y.j Si its y mt\\kity pro fiigttlis eoruM 
faBis moriantuVf non pojfunt pctnas dare. . Dicere dehuit juJUu 
pttnass hoc ver6 Tidetur cfte, iiiui9 iwtu ABIAN l^yaurr' in 
Marklanih 

2. « >«( ^ &c«] Verontaxnen fiiperefle video nonnullas 
cauftationes, quas me decet Eratoftheni eripere. JEquum 
XMiM proJeSo non efi &c. Rbiskb. Vide (upr^ ad p. 62. n. i* 

3* irf^^ Hi 0^*i» a^iSv in^« >i/y«rrff l»i'«Tf cl(«ir«rtfri»] Ang^ 
^»/ ^j^ mentioning other things concerning themfelves^ they nnf- 
pofe Jometimes upon the judges, — i. e. /i&iyr ^rr/ them from 
the main quejlion, 

4. %XH — ] Si enim hujufmodi dicabt, jubete illos demonflrai 
re &€• Markland. Red^, ut opinor^ nam •«« h!c (bnat 71^, 
ct refertur ad id quod reticetur. 

c. uKKa yai — ] y«p refertur ad aliquid fubaudttum y ixXm * 
/e/qmd hujufmodi aflerere pofTuRt ? nam tot arma boflibus de- 
traxerunt tfuot i vobis abfiuleref Vide Vigerum, Edit. Zeuniif 

P-458; , , , _ 

6. «AA' ei; avroKJ Lege ot< vel A); avT«?jp— - 

7. 8 y<«p v£f> w^cir6i\ — articulorum, nunc qutdem hiantium, 
hie eft nexus, on Ji ar*^ t»<5t«< i* J, wv emotion* Ejulmodi icc« 
leratum autem effe Eratofthenem, nunc demonftratum eo, 
feil, qui et ipfe (celcra committere baud dubitet, aliofque fa- 
cinoroibs laudet. Reisrb. Nemp^ yu^ refertur ad id quod 
elegantcr reticetur. Vide fupr^ ad p. 62. n. i. et ad p. 66« 
n.o, 

8. Tw havrU fff-^«|ff] Videtur exeidifle vox 5t«j, vel E{«- 
ToS-Unf. Markland. 

9. Iti TiSf rvr^eucoa-wf] tempore ^adringentdrum^ qui (um- 
mam poteftatem Athenis antehac injuft^ uTurpaverant, quo- 
rum tamen imperium minus effet diatinum. Vide Thucyd. 
lib. 8* 1. « N O T ^ I N L Y S I A M. 81 

X. i y«vfAax/<«l pugnam illam infelicem intelligit apud^i/- 1 38* 
men ^gos, ubi Lyfander claffis Atheniennum potitus eft. 

2. oStf 719S reiTMg S^lav] |;emino modo hsec poiTqnt accipi^ 
aut pro parentheticis (unde quoque moiitionem/uam rerum no^ 
varum aufpicati funt) aut pro interrogatione. unde tandem 
res novas moliri caper e / ut relpondeat srgm — quinquevirim — 
Reiske. 

3. ^viiofx^^ '»'* •'^ w ^»X«x«^]— conftitucbant phylarchos 
ad cuftodias vel vigilias obeundas* et ad prseiidendum in locis 
urbis opportunis. Reiski. 

4. iwiQtiXwt&f,'] Angl. you were en/hared, otus fint* uyuSh, 
lAiSit ^^in&ty that you could neither pafs any decree for tie ad- 
vantage of the fiatey and fhould be oppreffed by a variety of 
wants* Ubi obfervandum tempus futurum, ut ^^ivn^t, 
totS-i, et paulo mhk i9>mt«i^ Sx.c. poll aliud verbum^ reddi 
debere tanquam imperf. fubj. 

5. oW Ti $r6fTat] Vide fupr^ ad p. 5. n. (J. 

6. 0'O/iC9r^«r?orr<e?3 Coiiegas fuos — itXkot T»f avrv E^SToo^iytfC 
«x«rayr«;y eos qui ex ipfo Eratojlbene audiverunt, 

*j, KttrtiJM^^ti* at ttvriii\ teflimonium perbibuiffent contra iU 
/oj— nemp^ Quinqueviros. 

8. r,a\ rig o^x»;] Ordo eft, koI fih^ c/ l^afp^ovev^ tf« eb uofii^w 

fer» Totg «7a$«<V tJ)? 9roAs«$. et quidem^fifana mentis e£enty non 
fanBa ejfe ilia juramenta putajferit qua ad civium damnum per* 
tinerent, pro emolumento autem civitatis t^idtmfinefcrupulo via* 
laffent. 

9. 1^ "Reir^etyjttq — ] Subaudi «o^^JWVfA«tT0* %wccty exempli cau* 
foy nee Batrachus nee JEfchylides vera indicant; fed pro verts 

quce confiBa ejfent it Trigintaviris, deferunt, &c. Nodum in 
feirpo qusefivifle hoc in loco videntur viri dofti Taylor et 
Markland; at que ipfe etiam Reifke^ qui eos fiepi nimis petu-* 
laoter reprehendit. 

!• Off Oh KetK6tot viTcc* — ] Angl. whoever were enemies in their 130. 
hears to your popular flate* — a^if iXatxxo^ ^y^t rwjrStrtfy ob- 
tained their purpofe no lefs by their fUence, u e. were as crimi- 
nal by their Jilencey as thofe, to wit, who told falfehoods. bti« 
^o« y«g iToLih--for there were others {w*«. the Thirty) whofpoke 
and aBedy who afTumed the fole privilege of ^^^al^i^g &i^<i 
a6^ing in confequence of that (ilence, &c. 

2. H l\ f6^ — ] Videtur hie ellipfis efle vocum T5r« yXt at %»• 
Aftfj i;c«»> ^oc fe ben} haberet, [Vide fupr^ ad p. 83. n. 2.] 
"ktrag ^ av i;^oi «<V«y — &c. Senfus fic Angl. exprimi poteft— 
But perhaps (and fame of you may think this afufficient apoh* 
gy) he may fay that he was afraid of feeming to oppofe the 
Thirty by f peaking out his fentiments ; This indeed would have. 

/ becA 82 NoT-a: IN Ltsiam. 

1 39. ^ccn well — it would have been a goo4 reafon, if it bad been 
true. M ^1 fAn—hut ^ tbU was not really the cafe^ UrMO/^ciJ^ 
X^ «^««— -&c. then it will be flain^ both that tbofe deeds of 
tbeirs were perfeBly agreeable to him^ and that be hadjucb itt- 
Jluence with them as to run no ri/k offufiaining any bar^ip tu 
confequence of bis oppojition. Quod omninS fapit rubtilita- 
tcm LyfisB. 

3. ix^ mtO' — '\ £rato(}henes fcil. 

4« fiM Tftpra m^ii^9k\ Mallecn, irirr« «^^»<r<. Markland. 

Mihi dubium nullum eft, leg. cflb ^orw vitrm arp. utrifo- 

li omnia fint a&uri^ b. e. rebus in omnibus dominaturi, nihil 
non pro arbitrio fuo et*ex libidine fua gefturi. Reishe. De 
^M vide fuprsi ad p. 56. n.^5. 

fcQfmctlQeXi^ ^vxi^ xmr«tXvpir€h,'] Hie enim (^Tbrajybulus 
qpum Fhylen confMgtflet (quod eft caftellum io Attic4 
xnunitiflimum), non plus habuit (ecum quam trigiota de fiiis. 
Nepos in Vita ^brafybn cap. 2. ubi vide plura. 

6. rf/i>9e-»«i'3 Opinor fv»«M»y. Marklamo. Null us dubito 
Marklandum verum vidifte. Rbiske. 

7. xmrt^m^rmro] ic«t«i]^^/i^o/[4«<, fententiam fero adverfam, 
damno, t(»0' Buvurof Kuret^^x^i^'Sij Angl. to condemn one ca- 
pitally. Vide fuprik ad p. 57. n. 2. 

8. M^ «f . ra^^x'^ Tfyf yn/tfl'aft S^«Vy] Angl. and the diflurbanca 
were oven Nam ea eft vis temporis quod vulg6 vocant Per- 

fe&umy ut, in nonnullis verbis, dum Pra/ens exhibet Temptu 
rei perfeEice (upde rit^ vocatur Prafens Perf) fimul denotet 
id quod eft omnin6 diverfum a verbt vulgari (igniBcatione : 
veluti quum Latine dicimus — Fuit Ilium, Ilium bath beePf 
j. e. Ilium is no more. Virg, Vixerunt, they have lived, they 
have done with living : i. e. they are dead. Sic etiam Grae- 
cc ctl ra^ux<^t ycynii9/uttir«» «V*, the difturbances are done with be^ 
ing: i. c. they are over, they are Jini/h^d» «< t«^X** yy*"^ 
fAifcti ricrecv, the difiurbances were over. Quod quum minus in- 
telligeret Jo, Baylor, fenfum oratoris hie prorfus extinxit, 
hoc modo reddens — diffentiones in urbe faSia y««/,— ncquc 
alteri illi Latino Lyjiof interpret! Jo. Jac. Reijke perfpedior 
fuit vis hujus temporis, tamecii iententiam oratoris ex contex- 
tu fatis acute perceperit. '^ Leg* videtur, inquit ille, x^ tu 
'* rtifax^ ^i y^f*>nf^t''»tif^»\iriKTuv, priorefgue tumultus coHfuieW' 
*^ rant.^^ Vide pulcherrimam nujus temporis enarrationeai 
in libro cui titulus Hermes, [lib, I. cap. vii.] au^tore Jac. 
Harris nuper defundo, viro non folum Grtec^ eruditiftimo, 
fed fumma modefti^ atqqe probitate praedito, pujus interitum 
plorant, diuque plgrabunt Graecarum literarum fautores. 
140* ^* ^^^'^c avTiii amxB-Hv'] av-iti; defignat oppidanos, a Pine- 
enftbus acie devidos : hos ftnebant.exfules in Piraeo colledi 
falvos in urbem redire. Reisice. 

2. KtcrirTH9*i\ NotjeinLtsiam. 8j 

2. Kxrirntrotv'] fupple i»vr^§. Vide fvtprk ad p. 85* n. 7. 

3. TOK 8| afiarcj i-'Cge -ra^. TaYLOR. 

4. n^vmng'] Vide fapri ad p. 107, n. 6. 

5. T«fv ttfSv l/x9ro}<^ orrA^v^} ^tfo</ f^j divttkie imfedimenta ef- 

fenu Tatlor» 

6. f««To» rei^eefrei] Vide fuprh ad p. 86, n. 12. 

7. ivM li^i} ^x»^ jWiJ^^y] Vide fiipra ad p. 3. d. 14* 1. X; TtXivrSirti} Vide Aipr^ ad p. 39. n. 7. 

2. I^r (Tt/^^dBwy} fctKlctlrrloiV AamioHfA6*t6tq inFOt\ 2. I^r <fVfiftLatwi^ ^C\\Awt%'h AotKilfxtfAOUOti thru^X'^flvf, ReisRE. 

Reiske. oh v/jLet? ^n^uvetri — ». T. A. Ang). unkfs they had 

been prevented by brave mens to whom do you prove that you 
ore ready to make a requitai^ by infiiEHng punijhment upon their 
enemies* 

4. l^9Ki T*^ i. e. o/Atff T% 9iw^SifMei^ Ang]. l^owever Iwill pro^ 
duce them, &c. 

5. ui TrXeifo*] i^^ inferpone, aut tXht*^* lege. Reiske. 

6. ^a Pietxvrart/y^ Vide fuprik ad p. 1 ao. n. 5., 

7. lej jMnAM Thfro /©^ff ,j Angl. j^nd let not this fuppojition 
he entertained by any one, i<: E^t(h^sv«s xivlk/H^oyr^, Sii^»f/%fti^ 
x«Tflyof<?, that while Eratojlhenes* s trial is depending, I enter 
upon the accufation of Theramenes : And thus deviate from 
the queftion before you. What I am going to fay of The- 
ramenes is exadly in point. [Vide infrii ad n. 8.] ya^ frvvBti" 
vofMsi airot lMo>,0yviattS^, for I underjtand that Kratofthenes^ s a^ 
pology is, ort hctitoig ^ih^i. 5», that he was in habits of friendjhip 
with Theramenes and his party, — tho(c, viz. who had oppofed 
the violence of the other tyrants, particularly that of Critias, 
Kc^ rS*- tcvrSf t^yttf fxttiixu andjhared in the fame meritorious 
tranfa^iions with them, xair^t erf o^p' »f airov ctfcan fitrct Otjtei- 

fwpijD. j^nd indeed I have a violent fufpicion that he is a perfon 
who, while concerned ia the adminijiration with Themifhcles, 
would affeB to co-operate in the building of the walls : [Vide 
Thucyd. lib. I. et Com, Nep* in vitft Themifl,'} cvin xetl uii^ 
0u^/xg>«f, oTFoii Kx^xi^il^Tixai. And while concerned with The* 
ramenes, would aflfe^ to join in demoHJhing them* 

8. » yap ^61 ^KVTtf trm el^tot ytyitnai*^ Ante VOCCS » ya^ 

nonnulla deefTe puto : nifi eorrupta (it vox ya^, Markland. 
Nequaquam eorrupta eft vox yat^, kd, per notam ellipfin, re- 
fertur ad id quod eleganter reticetur. iXA<i yt.a,tri*, fed fruflra, 
« ya^ fx.oi ^Kiia-tv &c. nOn EHiM mihi videntur — [Vide fupri ad 
p. 66. n. 6. item ad p. 62. n. i.] but in vain, for Themiftq- 
cles and Theramenes do not appear to me to be equally meri^ 
torious. Pro vulgari le£tione tinv lax^inv, — H, Steph, la-s pro- 
ponit. Markland mallet lyxtv, quam dedit Reifke* Sed nihil 141 84 NoTiB IK LtSIAM.' 

opus : vulgaris »0-«y re&h fe habet ', ufurpatur nempft adver- 
bialiter. 

9. a^to9 lAif y»^ t^ — ^] poft yii^ fubaudiri debet S*. Rxisks* 

10. trvyj^ttfu xfaTTitf] Vide fupr^ ad p. j, n. 5. 
14^* I* ^f«*T/^»( «vr«f — ^J vfortps^* ScHOT« Cantsr. 

2* TtfTtfyj redit ad Theramenem ejufque patrem. Rxisxje. 

3. ^^li ixWvK?] Pifandrum et Callefchrum. Rsiskb. 

4. vpttTTtfTQ; fAif rii; |y A^W^ ^^7^ /StfA^ 0>«mipia»,3 cumftna^ 

tus Areobagiticus dtfalutt veftra erat foilicitus. Taylor. 

I43« ' !• fi»N»«^] Potius fx«/y«v. LacedsemoQiiSy fcil. Tatlor. 
Sed et 'vulgaris ferri poflic. 

2. .7v«rrK riy fr«^a0^ftf«» — 3 wa^^MXftni eft oratoribus Atticis 
conjuratio fiad^ionis^ clandeftiaa machinatio {celeratorum, qui 
fecretis cx>n(lliis inter fe agitatis in id conienferunt, ut opene 
fraudifque et gratiae et potentise quicquid poflent conferrent, 
ad efRclendum, ut jus sequum pervertatur, et Hbertas civilii 
opprimatur. . Reiske. 

144* !• ''^'^i fwyaviy'] non illis, qui ^ Phylft, poft fublatam xxx 
tyrannorum tyrannidem^ domum redifTent, qui reditus ciede 
Theramenis eft pofterior^ fed his, qui poft cccc viros^ dudum 
ante. Reisre. 

2. Kot roe-Brm — ] hic abfoluta excurftone de Therazneney 
redit orator ad propolitum conficiendum, quod hoc eft* Era- 
tofthenes fidit Theramenis amiciti^, per eamque iperat fe 
elapfurum. atqui Theramenes inimicus reip. veftrae fuit in- 
feftiflimus. Ergo Eratofthenes quoque eft. £rgo puniri de- 
bet. Reiske. r 

3. ahiat yt^nnsfoi] foil. Eratofthenes cum fbdalibus. Ego 
vero malim legi ahtH ytytfuiAifn. ut ad fblum Theramenem 
referatur. Reisrb. 

4. TtfTtf«].Vide fupr^ ad p. 106. n. i. 

but now we are in fucb a Jlate as to give an opportunity both 
for accufation and defence, fc»^ii-ufA§¥, pro KoSfrnxi^fv. Sup- 
ple niAuq uvruq. Vide fupr^ ad p. 3. n. 7. et ad p. 27* n. 4. 
item ad p. 29. n. 4. 

2. A«b»y,] poft x«&H9 videtur ItcctAf deefle. Reiskje. [Vide 
fupr^ ad p. 137* n. I«] Truq hk ttiyt^^ ^juIV x.«< ifvri»tff "AnXiintf 
i^fThfu Ttf Si/iMTo va^ei TSTuf T^fAhiifeiv } Angl. bowfbameful 
would it not be for you to omit any punijbment wbatever^ tbat 
any perfonfhould wijb to irdliB upon tbem ^ S»r»y»r accui^ iiog* 
F. ab orte-h, quicunque, Timvu, Relativum eft. 

3* roovTiv a vfAuf MtTWjrttp^n^xify % M^cii ff-fxiVfvxfv.] Aut de- 
lendum eft hoc l\ aut cum 9 mutandum. Reiske. Forfao 
fcribeudum J' J. [Vide Hoogeveen de L. Gr. ParticuliiSi p. 248.] 
jind tbus be either defpifes yoU; or confides infome other nien* 

[Vide NOTJE IN LySIAM. 95 

[Vide fupr^ ad p«27. n. 4.] if «^«T6p*»v a|»oy [ItU vfu*] o«i* 
foAiSifyAt iv^vfiHfAiv4i(f on HT »f wtftc Ufa»r§ ^9mIv^ ^n kri^mw 
trviA^-fttTTOfTtfp, both of which circumftances it is worth your 
while to tnindy when you refleB that they could not have perfe^ 
trated thofe things without the ajfiftance of others^ ix 0$ vih 
iwixf*^n^»^ ^Am, [pro i?iHf Taylor legit b^f, vel i^eif, vel «• 
^fitff nor would they have now attempted to fpeah (or, to come 
hither) ia order to defend themfelves. ^ Reijke mallet iA^iii>.] 
/ijf vv^ TU9 ttvjm M«fAfVM vti^io'tSif unlefs they had expeBed pre-* 
fervation from the fame accomplices, 01 « T»rof( i%Hfft ^ovSu^'ov 
^Tt$y who do not come merely with a dejign to abet tbbm, k'K'Ktk 
JVT^^fyei 9roAXij> al»«v tr^Wn tvw^ rSf fFiw^myfikfrn^ but upon the 
fufpojition that their own fear on account of what they have 
already perpetrated^ will be in a great meafure removed, x^ ru 
AoiflTtf [^oAAvv «^f#a» v^ivif tatS^ vutf o, rt av fiuXttrrm, h 
*• T. K and that y for the future y they will be under no reflraint 
in doing whatever they have amindy if &cc 

4* «AA« x«i rwf ovft^»fT«»f avTtiif S^ff BaviAa^HV,"} AngL but 
with refpeEl to thofe who plead on their Jide, one might wonder 
— [Pro vulgari 0i;yf(7«yTtfy Reifke dedit ovn^ktrm* Sed vul- 
garis videtur fat is redt^ fe habere, — thofe who co-operate with 
them, — ^ponitur in gen. pod ^avfiti^etf, per notam S3nitaxin— - 
one might wonder J ^'m^ov og xaAoi nuyccB'c] etlrio'^fTm, whe* 
ther as good arid worthy men — whether in virtue of their own 
merit, they will defire a pardon for Eratojlhenes and his affo" 
dates, rn» owrtif iftrkf itAaov^ aSiiett ^ko^^nmt rni voru^ioK* 
[fupple Uetwv] demonjlrating their own virtue to befuperior 
to the crimes of their clients. (^ISaXoiduj ykrt wt «vr^$ nxm ic^a* 
BufAHi f?) a-i^et¥ rif %'iXity ia^np »rd» ^nXXuvm, and truly Ifhould 
wifh that tbefe pleaders had been as eager tofave theflate, as 
their clients have been to fubvert it,) i vq ^etuX xiynf ^nXcyi" 
•"ofTflu, or, trujling to the force of their rhetoric, will they apo^ 
logize for them, lu ret tHrm t^et tfoXxS m\%a ^Ino^ativSo'tf ^ and 
even demonjirate their deeds to have been meritorious^ 

1. ff^o^^a bw%Xn<rfA.Moi4 — r-ssr' u^o^<^v fxS^n] vos nimirum fo* 14^ 
cordes et obliviofos ejfe ducentes,Ji exiftiment fe fecure per popu* 

lum vejlrum pojfe trigintaviros fervare, cum per Eratqflhenem 
ejufque focios periculum erat interfe&orum exequias ire* Tay- 
lor. 

2. ffxvy isivh &c.] In hoc loco primum pro « legs videtur i 
vel »D. Sic «x^f ^Hto* S. grave et infandumjit. hie infiftit 
oratio paululum. turn de novp (ic orditur rSf Ji A^xi^g 
deinde pro h tfh U^o^» legendum arbitror i x» !«■' ix(p4ftt9 uti- 
que, profedto, prpcul dubio, exfequias ibunt, honoris caufa. 
Sertio ^QrAm h Taylori annotatione adfcivi, pro vulgari »««- 

Bittv. RsisiLs. rorfan fententia interrogationcm continet— 

• tv 

UXH9 8* NOTA IN LY9IAM. 

146. 9fiSy 2^vo» rM^4>] Angl. If i^ not an esttraordtnMjcircumJtartce — 
m Tft/r ^tf wuLtf^ r«^f(tfr«y 0/ ^iM% Twta^XXvrrt^ that the frienif^ 
of thofe who have Jufitrei an wijuft death ufuaUy perifb*d along 
with them [if they ventured, to wit, to perform their ftme- 
ral exequies : } «^roiV ^ roiq tnv ^6>^ ^Afr«Mnir, 4 ^» W* w^O' 

^rffli# numhers wiit certainly attend the funeral rites of thofe 
who ruined thejhteyjincefo many now appear in their iehafff 
r. e. yp»ll do them honour by attending their funeral rites 
when they die j if we may be permitted to judg^ from the 
crowds that are now ready to plead their caufe ^ Apud Grse* 
cos neinp^, res erat fummi momenti ut 'defundoruni exfe- 
quiee rit^ celebrarentur. 

3* «yrff«x»ii'] id efl h. 1» totrfiyo^etn t^ fAf H fr«!Kb ^ov «y§" 
^«i— — ^Xflyvra^. tametfi mult6 efl me^ quidem (enten- 
tift, facilius ho^ accufare de injuriis, quas vobis dedeniat, 
quam his efl crimina purgare. Rbiskb, 

4* «f Egiflrroo^sMi— «<•«« Afp7«rat»,2 Vide fuprit ad p. 13^* 
o. lO. 

5. &r» it rahr axx»f *E>AA»A;r &e}^ — in omnibus Grsecis fimut 
fumtis, qui vos bellis unquam exagttarunt, nemo efl, qui 
vos phiribus accent daranis, quam hrc unus £ratofthenes» 
Rbiskb. 

6. «» ^lorrcti] fubaudi hu i^to, Reiskc. 

7* x«r£e^)/i7^«»o9^J Attice pro xarx^i^yi^taz^E—^xarei'^nipi^ofAccty 
danrno, lUm^ipil^ofAmy abfoiuo. Vide ad p. 43. n. 6. et ad 
p. 57. D, 2. ; item ad p. 139. n. 7. 

147. I- oTfe&-g] 2. pK praef. imperat. m. ab obfoleto tiuyfero* 

2. B^Aft/xat — J Ordo eft BtfAdfxtf&t ^1 xaruQetinv ata.fd.vno-ac^ ixa* 
ri^a^ cXtyXf vo/o dtfcenderey i. e. defcendam [de fuggefto nem- 
pe — Vide fupr^ ad p. 134. n. i.] poflquam utrifque in animos 
pauca revocavero, 

3. (r^(i\ot S^:^ji(&e] Vide fupra ad p. 46, n. i, 

4. sy Z «TTif)S?»ri? — ] in quo £\ vinceremini, pari eratis loco 
fiiturt atque vi6tores ; h. e. perinde fervi xxx tyrannorum, 
atque illi, a quibus vidli fuidetis, erant. Reiske. 

5. Tare*?] fcil. xxx tyrannis. 

6. «« rui v^eeyuuTuv^ fubauditur rSf rori vxapxi^itretu Scep^ 
vocab. irpuyfAMToi malo fenfu ufurpatur pro molefliis, negotiis 
turbulentis et luduofis. ex illis negotiis calamitofis, in quibus 
verfabantur. Keiske. 

itǤov.] nam vos quidem haud dignos exijlimabant^ qui ullum cum 
illis emolumentum perciperetis^ cogebant autem infamia partid* 
pes ejfc* i NOT^IK LVSIAM. ^1 

8« ^XoKitf tvi ^^iri^ctg ^isfif^'"! o^fiodes fin^ d^minahoms — 
per ^vXuK^i intelligit milites pracfidiarios Lacedaemoniorum. 
Fro vulgar'i vfAATij^uf Ref/kms dedit tr^trs^ui^ iiK>Qente Murk- 
lando> 

9. */r^Srtv fji.lv tZv oTT^wif ti¥UfAv*iS-vir9, — ] primiim qmdefik arma 
veftra in animos revocate, — quod poft mult as pugnas in alieno 
Jolo h vohis pugnatasy armis veflrisy non ah hojlthusyfed ah his 
hominihuSf tempore pads, fpoliareminim a^ut^stv fxph habet 
poft fe duplicem aocuTativuni, quorum mlterum vox pafliva 
fetinet, ^^ 

X. tcul a^t Txpn? rise tofid^aixinc Matfw)f rvj^eiv'} nequf Jivtrunt I48> 
ut fepulturam legibus confiitut^m obtinereni. Vide fupna ad 
p. 146. n. 7. Tub 5n. 

2« rik 9r«^tf tSv ^iSv rtf/M^ictfJ} quam vt divina vindiBa lahe^ 
fyBuri pojfit. Tayloh. 

3» «wroi ju «# — 3 Ordo efl «svt«* ftsy «» l(pit;y<ri ^cvVayrs; \t^ 
9r«diirf To»«evr« m um ^^orfMv* Angl. You would have ficd 
imprefs*d with the fear of/ufiring the fame fad calamities as 
before. 

4. ^M^ Td( TtfrA>» T^«irHfl propter horum hominum mores^-^ 
T^ox^ eft ittgeniumy mos, indoles &c. quafi dicas Angl. a turn, 
or cafl of mind. — deriyatur ^ per^ 4n. verbi r^^-^^ vf r/o. 

5. iw* fsvu*] fupple >s«C«N- 

6. fjuK^m »9 tvix,a vvtJ^tkuivt %^(iMvii\ propter parvum as ali- 
enum infervitutem redaBi fuiffentm 

7. «>iA« ya.^ — ] Sed non Opus eft ut haec enarrare pex'gam^ 
NAM. — Vide fupr^ ad p. 62. n. i. 

8. ofitft;; js T»)$ i^y^z vr^oBvfAtet^ iStv t><>JXe4^rect] Inter V^oB-Vfidag 

et sAXeX«»n-Ta/ interpofui u^iv. ego Jludium contentionemque me- 
am baud paffiis fum defiderari, Reiske* Sed hoc eft fenfum 
oratoris in contrarium mutare : Nee kVvt ullo modo interponi 
debuit. Non enim hoc dlcit Lydas fe nihil omiftftc quod 
didum oportuit pro tempiis deorum &c. fed animi fervo- 
rem fibi deficere ad verba facienda pro teqnpjis deorum &c. 
Nam u^tM^ ^' non hie eft tamen^ attamen^ {^A atque adep — \\)<i' 
}i«iirrai t9$ IfAti^ 7rfc!^vfjiUt<; vvtp ruf ii^uf — and accordingly my ea* 
gernefs to f peak for the temples is infi^cient — it is inadequate 
to the fubjed ; which would require the joint efforts of ma- 
ny — Atque banc efTe primigeniam fignificationem particuise 
©f*A>? monftravit vir dod^iflimus Henricus HoogeveeOj Do^. 
Parr. Gr. L. p. 817. 

9. rot fjLtv uvi^ovTo'] intelligit Orator vaja, donaria, et caete- 
T2i% res facras in Tempiis repolitas, quas Illi vendiderunt fur- 
reptas. Maryland. 

I. o»? VfAeiq, in-ei^n ^uiaiv I'TfetfAVvat bx *i^v9tKrdtf laio^ctvii<rt 0ciAn^ I4>Q* 

rare*] quihus vos, quonianf vivis axixilium ferre nequivifiis^ jam 
defunBisfuccurrite. tarj9bu«, mo%9tus, Oippjfiuj ^^^aro#u quo? illi ad- 151, 
(;$^^t qui de Il.oc.rat? i!*H^'^ yelint. Viq.eant etiam rap. Bib. 
liodb. Gn' Li£u il' cap^ i6i et, HirXetT' Introd. idi Hift. 
Ling. Gr. p. 157. 

E 9J^ T. I O N. 19: S I S O C 1^ A T I S. 

X.. Ifpcrs^tes, ejufque Vita ^ fjutarcljo, Philoftrato, et Di- 
QnyliQ HalicarnaflTae^ defcripta, 'Graec^, Cur& t)em. Chalcon- 
dvlse. MedtQlani per i!fe;«. Germanitm ^et Hen. ex Pqflremuio. 

I493> f^-A^y iSi^^ ^4*.^*9. *^^* repetita eft eooem anno, in ovoA 
%, libciratis, -^icidaKJjjaiitis, §t<;. Qrationes, ^V^ch, Ve^ 

tiisapudAiaumyi^i^,infoL 

2. ^ Hapenoie.y ex qfficind Secerianii 

4. Ifocrate? nuper. accurat^' rccognitus^et au£^us. Graec^^ 
l^e/ie/iis in adihi^s ^c^redi/iT^ j{idi Manjftn'e^^^ 

5. Ifocra^is Scnpta quae quideiiA nunc extant, omnia, Grae- 
cqlatina pof^remd recognita : Ijicrpn^tn^o Wolfio Oetlngenfl 
ij^terprete, anncftatiopibus lioyis e^ eruditis iilqftrata &c. 'Ba- 

Jtlea^ ex officind Oporiniand, ^57P, inJpL [Qj}* faep^ ibidem 
repetita eft, notis bcevioriDus, in 8vo.J 

^: ■ ■ —^ . Cxi t% Lat. ex Hieronym j \yoI- 

fii inte^pretatione, ^t H« Stepliapi diatiribi's Vii. in libcratem^ 
Aft^dtfjum Stepbanu^f I593> ^''/^f* 

7, : ^ '• ^ — Iditettit apud Paulum Stepba- 

num^ 1604, Iff %vo. 

8* ^-5-7 — T. ^^* ?t ^^ cura J* T- B. A. 

Parifii^f apud CbappeM, 1621, in Svo, 

Q. ' — ■ Ibidem, apudKo. Libert, 162 1. 

10. -* ^ Geneva, 1639, /« 8«;o, 

II. . .^ Varias Lef^iones, verfiqnem 

povam, ac notas adjunxit, Oul« Battie, M. O* 2 vols. Londi' 
>!F/> 1 74^9* ''' 8vo. [Idem antea edidefa^ qrationes vii* ej epi- 
fiolas IX. dantqbr. 1729, in %voJ\ 

1 2. — ■ Gr. et Lat. cum verfionc novA^ 

triplici Indice, variantibus led^ionibus, et notis. ^didit A- 
thanaiius Auger, 2 tom. Parifiis, 1783, in ^vo. [£4itio pul- 
qherrima.] 

ipr Qu«dam ef orationibus Ifppraj^is fepjb funt editse fc- 
crium ^ quas longum fbret enarrare. 

9* 'JSQKPATOYS &C.1 i. e. Isocratis AJ> Demonicum 
Oratio. 

ScRiBiTUR h§pc Oratio ad Demon icupi quemdajqa ^theni-^ 
.^fem, privatum hominem et adolefcentem^ filium Hi^^otAcx, 

m Nvtv 9* NOT-E IN ISOGRATEM. 

• 

151* viri divitus et vlrtutibus commendatifliini, qui Ifocratis ami* 
cus et faxniiiaris fuerat ^ ipCi dat prsecepta quibus vitam noo 
tantum rede et honefl^, fed etiam fuaviter et commode exi* 
gat. Auger. 

Partes hujus libelH funt tres : Frincipium, Dodrina de 
moribus, et reroratio. Sunt enim perquam artifictos^ pne- 
ceptiones ia medio cohortatiooum collocatse. Wolf. 

3* ^»e0^««-«$] dtjferentes, pro ^iitrraKorttu ^aorvif ^UTrSicmf 
^tiw, Attic^ pro ^/ira«w?, — «»« — ©*. Vel potius pro W«- 
tif, — vMt— Of. perf. med. ab obfoleto ^nifau, fut. 2. ii^rmSp 
p. m. hUeca, Sed fi (it ad. v. fubauditur pronotnen recipro- 
cum ixvre^q : et eft praef. perf. Vide fupr^ ad p. 27. n. 4. 
«t ad p. 29. n. 4. 

4. Hxi^eca-it'] Nota htc, at et alibi millies^ aorifhim iiimi 
non fblum in fenfu praefentis, fed in fenfu Soleo facers. 
£iA^^«0-tVy capere folent : fie ^itXvo-f, dirimere folet* Auger. 
Sed .mirum eft virum dodum non obferv^fte eixi^eto'tv^ [At- 
tic^ pro XfXq^atriy] non utique aoriftum eflc {^^perf, i.e. 
pnef* perf, w'tAu ^1 f^syt^nt hctpo^civ eixii^aatw — Angl. but tbey 
Save ajfumtd by far tbe great eft difference — i. e. they differ moft 
of all — Csetertim de Gty^ctjCMm Aorijlo in fenfu maxim^ in- 
determinato vide fuprti ad p. 19. n. 6. 

Angl. but even eternity itfelf would not be able to obliterate 
the friend/hips of the Worthy. Vide fupr^ ad p. 27. n. 1 1. 

6. ro<ido^q «%^y^t^ii<i^ eos qui gloriam appetunt. Battie. 
•pgyAf in V. ad. porrigo, o^iyoficci, in v. med. porrigo tneipfum 
ad aliquod captandum, inde appeto^ cupio. 

7. vathia^ ettrtTTonifji.ivtiij'] «»T<^oigA>, E controrio facto ^ Vicif 
JimfaciOf Par pari reddoy uvmrdtUfjLai, Vendico, Attribuo mibi^ 

Arrogo mihi. Genitivo jungi folet. H. Stephanus. 
1<2. '• «'^i»*^'' ^*^o<''o^«J>] ««^i» adverbialiter fumitur fubaudien- 
do KUTu. Nonnulli interpretantur, adhuc, etiamnum ; fed 

melius forfan interpreteris ; vivid^, ardenter, ftudios^. 

Nota apud Ifbcratem ^»Xoo-«^«i» (ignificare faepius^ litteris fhi- 
dere, ficut o< ^^Aoo-a^et, viri litterati. Auger. 

2. Ta? 9r^oT^£«rT<x«5 Ao'ywj] Orationes hortatorias, nempe hie 
ad eloquentias ftudium. Auger. 

3. » jixflK 'Xi^i yi TO K^art^o* r^^ ^iX6o-o<Piuq ^»«t^//3«»o-|»»] non in 
eo tamt'n verfantur quod efl in difciplinarum fiudio praftantiffi' 
mum. Hie rurfus nota vocem <ptXo<ro^U non eo femper fenfu 
accipiendam efle apud fcriptores Graecos, et nominatim apud 
Ifocratem, quo vulgo apud nos accipitur Philosophia, fed 
faepius interpretandum efle ftudium litterarum. Augsr. 

4. «Aa' o^rwf ret ruv r^ofratv ] Ordo eft, «AA' o^»^ ^oJwi 

iri^vxitm aim^ccTGi [Kar»^ rH i^n ruv r^cxvv, fed quomodo hone- NOTJE IN ISOCRATEM. 9^ 

fiis moribus ac ingenio praditi videbuntur. wi^vK», natura fum- 
comparatuSy fum. t^ost^, mores^ ^ rgiVw, V€rto^ quafi dicas 
Angl. a turn .of mind. 

5. » Tra^axXflo"/* uKKa ^tT^^/ino-iv— ] Apparet ex hoc loco 

per vu^aKXyia-n intclligi debere, hortationem ad eloquentiam, 
et per na^jLm<rt9, hortationem ad virtutem : und^ haec oratio 
infcribitur v^hs Aji/ao«xoi» na^i^lviffti, vel /s^^^vinxo? x6y^. Au- 
ger. 

6. K^cXA^ ^ ^ i XV*^ avjXA^^fy % yoVo; l/xce^«ys.3 Angl. For, 

either time confumesy or difeafe impairs beauty* De Aorijlo ia 
fenfu maxim^ indeterminate vide fupri ad p. 19. n. 6. 

7. *P«/xii M^iT^n^t, iCAa>I/f] De aorifto vide fupr^ ad 

p. 19. n. 6. 

8. rut &<rxHnvy'} Poteft htc intelligi Uvrttf, qui fefe exer- 
cent 01 a^Xmruu Wolf. 

1, Tftir fx»yo>( viiF^xyfAivtivJ] Vide fupri^ ad p. 136. n. 10. ^ ^53* 

2. O^ fih u>,x«t ic,'] ^initiamm Quod fi Vfc^v, «AAa, (impli- 
citer reddimus, Enim'qero, vel, ut aliquando fit, Jed, perit 
tota negatio, quam adfert ra e, vel » j^iy. Negat nempe a 
^ji» vel luperiora, vel aliud quin extrinlectls advocandum, cul 
T« ceX\i vi ^Mt^og^xi) diverfum quid opponit. Totius itaque t5, 
e iA.riVf atXXu, ufus efl i7«»op$tf>ri4&^$y tollens fuperius, et quod 

aptius eft reponens. Aft ubi poft aXXa invenitur lej cin^o- 

T>x«r, priora quidem neque prorfiis, neque partim tolluntur, 
ied iis nobilior pars additur : manet tamen iTafo^^wa-t;, qua 
is^ qui ita loquitur, ibdicat fe pro rei dignitate, magnitudine, 
aut atrocitate non fatis dixifle, quare fuperaddit id, quod ma- 
xime palmarium videtur. Hoogeveen, dpd^rina Particula- 
rum L. Graec. pp. 951. 955. 

,3. K^ Toig (piXotg xoivog,^ et cum amicis omnia communicant, 
G2L\\\chyDevoue fans referve a fes amis. Auger. 

4. 'AAAa TO "pi «x^i€i; ttvruf — ] Sive perfe6tionem dicas, five 
certitudinem, five accuratam rationem, five diligentiam, five 
quid aliud, parum commodum erit v Si vero to axp»Ci? avvuf 
ihi'^uTofJ^y fie efFeras, ux.piQajq tt aK^%^i<m^o9 alrxq ^n^. commo- 
dius explicabitur Latin^, accurate aut accuratius eas declara- 
himus. Wolf, 

5. }^%^nfli>xoi'\^i^'\hxi^*We'have produced y ox exhibited, i. pi. 
perf. M. Attic^ pro i|^o;^j«;*iy, ab obfoleto \nyu^ idem quod 
(^i^oi. perf. M. ?yo;gcc, Attic^ iv^vo;^*. 

6. Out*; 3 T^y yyey/wZu;— ] Ordo eft J it^xitcirtf \\txX\ ray 

[iluu, impojjibile autem efl ut Hie qui multis praclarifque pracep- 
tis non eft inftru6ius animumfuum ita difponeret. ^tatrt^mt, 
aor# I. pair, in fenfii medio. Vide fupr^ ad p. 7. fi. 10. fa N T JE I N I3 o c R*X ir k M. 

«d p.68r n. I. 

2* o-wuTottM^ Ae^tB^iSfi] breviter fuhfriUhte ibbtittia qirasdam 
nea^ ut plan^ iD4icat v. ined. Cseferum ioi^/nt, eft optati- 
vus Atticus, pro ^«KEoi$^^oxtrf. Vide iUpr^ &^ P* 94* °*'2* 
3« «^«dii('J Angl. conceitedt 
155* i> ^vXuQS Ttcf^tctCoXtii;^] Cdveto ^ cnminah'tMiitus, — 

2. cvliax<^«»i}; — ] Atticys Opt. pro iv^(jMMf> [Vide fupl'^'di) 
p. 94* o* 2,3 bene audtre lict{^ — h ^Wve^o xmiTo^ fiJt ^jarrvf,^ 
plane bac non admitiasy^^ Nbtaodum eft [verba fuht ^o- 
" mte Hutcbinfon ad Xenopb^ ^tCwi IriJI. yt6^h inititflt/] 
** verba' lotjtMy^ ^aivt&xi, PAfxi^i^eit, ita^ GrSScis adblberi fo- 
'^ lere, ut per ea (ignificent (non ^ubii quidpiaih ftUt 'iixiK- 
" gui, non quod w'Str/i/r, fed) quod rin^^rfl eft." Cseteriim 
cmrtfiif^i eft Att* opt. pro ImriiA.^,, ab ' innrifiduy repribetldo, 
objurgo, &c. '; • ... 

I5^« !• Td?f atwrarj,] c»fw I'jWW honiinibus,-j----«"«fi 'tZ}i^cL%nu^ydt 

tifdem rebus* 

2. *Tf^' iJf K^«T«c&'ai-— ] Ordo eft— aa-;t« iyxpsi^Hccv 9ra/I*i» tU- 

in bac omnia &c. "Ecnj J hrS xif/i-^ To^vrf^y — Angl. And^'ln^ 
the cafe of gain ^ or inteireft^ tboujbait cbtairi that end — 

3. aiivTHotf*'] Vide iupra ad p. 27. n. ii. 

4. Ah y> TH<; eiyaSh; — ] Conftrue — yae^ft'rSi oiyx^g ar3>«{ 
(paUi^eci ^et^i^Ofxiwi rpa'jTOf frt^irtpot c^^f. ISam oportet prODOSi 
viros plane oftendere mores fuos jureju'rahdo' itef-hcioresm Vtdc 
fupra ad p. 155. n. 2. 

5. "O^jcow IfcxxroM — "Y jur amentum ad te delalum — Angl. Jin 
oath required of tbee, an oath tendered to thee—- 

6. ^«Ad;g^)if4fl6T*/j t-^wP^ avare te' gerere^ ayarus effe* Vide 
fupra ad p. 86. n. i. 

J 57* ^' ^^ Tt^x*^" 1^ y^ fcilicet w/rsw? xj r»y«f. Wolf. 

2. nag<«^A»j<r<«» — nrap^au'^ AngU are in a like Jttuation^. 
vu^af, I am in ajttuation, whether good or bad. 

J dg, I. n»^a; T«» w>»T«i» y^^Yificnu. &c.] — non facile eft verum fen- 
fum hujus fententiae attingere. Mihi pendere videtur hic 
fenfus '^ verbis iJioXau«i» et KrZtBctt, Si conje^uras meas licet 
edere^ iSmXttvetr, zneo quidem judicio, (ignificat^ uti ad 0001- 
moditates vitae, et KxH^ut uti ad ejufdem vitae neceflitatcs} 
ita ut %^i}jtxaT« (it fuperfjuum quo quis utitur ad vivendum 
cum fplendpre converilenti, et KtifAecra neceffarium quo quis 
utitur ad vivendum fimpliciter. Auger. Difcrimen inter 
Xz^^a-^ et IbmXavHv hoc plerique conftituunt^ ut'alterum ad nc- 
ceflitateai, alterum ad voluptatem referatur : frui nos aliqu^ 
itf fine re(pe6lu ad alia commoda^ ut ainici colloquio, jbcis, 

voluptatibus 3 1 •• . 

NOTJE I»N^Is OCR3iTI if. 08 

roluptatibus J *tttt propter mliM^ ut kibro, •^iCoendi grati&. 

Wolf. 

2. t5 t« ^^fA<«» ftvy»>^lw hptrtit] Aogl. bobbin orider'to'ihdie 

up for d great lofSf , ^ 

3. «V*i^ faj tij^^^y-^A^,] Angl. as at ind^frent ^er fam * J 
tvxm , tfuilibeU *" 

4. F»» 'iii^^ii rm <p/X4n» i^j'&c.]^ MJ amicorum^mfiieSh- 
ris ^Ai morem tibi'getuntm eo ^od nd-peffimum' duett ^ntm'h^ 
bebi: in vita [i. e. nUnqtiam dum vtvis Imbebis] ^ui in odrmf^ 
tuum incurrent monjk'antes quodod tptitnum ducat. Auger (ic 
Gallic^ dedit— ;;^ Vdttj tegarde% c6r^mevos meiiiiors mniseeux 
qui vous Jiatient'dans^*bos dSfnuts^ 'vaus ne trauverez cferfanne 
yjui,''afmr''v&us tn' corriger, veuOie encaarir vStre haine. 

•5. nkfri^iTiittf] AiigL tdn- endure. Vidt 'fupri >ad ipr--27. 
')n.ii. 

6. ^fyt^ifXmirtf^dr»>irt^'i Vide'fupri 4d»p. 7. «.*5. 

1. oin^ Tifdi^iitriv Qt'ir6^Xolji\' Ai^. fffbicifis tbe c^^ I59» 
^«/i of mankind. Vide fupr^ ad p. 157. fi.*a. 

2. 'ASa^fltT* f*s» <p^« &cJ'Gdll.'jPAr PeievAtiamde'porfen- 
fimensy montrtz que'^vous itfpife% *a Nmfmortaiite s '^t ^far un 
ftfage mod^re' des cbofes, faites'voir-^e-wwr^vMf ft^&nn^ijffito 
mortel. Auger. 

3. 9r^oa€i§nfjci»ci]'damHaitffuper^aficit. >Vide fapr^-'&d p. 19. 

' n. 6. itefm adp. 97. n. 2. ,> 

1. M»/a5 T<e TftJi' ^oKTiXim 3$-t» &c.] Gall, preneoi'lkuts meeurs loO# 
r/ /^ttrj ufagesy — fans doute, pourvu que ces moeurs ne foient 
criminels : autremcnt cette maxime ne ieroit point d'une 

faine n\orale. — Ifbcrate, ccrivant ^ un jeune homme eleve 
fous un gouvernement populaire, et tranfplantc ^ la cour 
d'un monarque, Idi 'recomnjande ia (biimiffion la plusf par- 
faite aux volont^s du prince (bus les loix duquel il vit. Auger. 

2. *£<^ ^iX^"* KaT«5-aS«?, &ci] Magiftratum adeptus, AiksER. 

3. Huhii rrovn^u ^^eiyfiartj ^c»'] Nulli' oSioni imprhbce aut 
adfis aut patrocineris, Battie. sr^g/Vflibo, Verbum hoc 'ad 
advothtos pertinet, qui etiam tacentes fu|.perfbn^ reo pacro* 
cinantur : quod Latini dicunt, ^r^ii^ aliqno. Wolf. • rDni- 
yl^Bi. Hoc ad or a tores pertinet, et eaufidicos, qui ^orafuooe 
defendunt reum* Id. 

^. h^iy%o^*jnihii.etio(r6tnqy']jjuftitiamafppetere* Videfnpr^tad 
• p. 151. n. 6,. 

1. «xx' h s^9ri(ri yi — ] — idem eft [«aa« fcil.] quod; atcer^ 161. 
te, vt\faltem; quo tamdnfenfu particulasyi'5*> vel-ai yt, vel 

ywy faepius adjundtas habet. Fi^fna de Gr. didl. Idiotiitnisy 
p» 342. £dit. L. Batf 1742. 

2. yi^H 1% Tor? aXAd<$ ^atf if Irsfoi? a>v XMprfl^hx^} Ordo eft, ^ 
71W ^* xara^nXO' ToriT aAX6/( iv f^^D^ngoK* ^inttcutris'nutem'Jis 

' aliis manifeflus* it 4< 
it 
« NoTjE IN Demosthsnem. 95 

gn^ parte fraudatus eft. Ab ineunte aetate infirm^ valetudU 1 65. 
ne utebatur. Philofophise primum fe dedidit Tub Platone et 
Euclide Megarenfi. Verum audito aliquand6 Calliflrato ora- 
tore, qui magnl cum populi admiratione caufas agebat, in 
ftudium eloquentise, prsecipuib fub liseo oratore et Andronioo 
hiilrione, unice incubuit. In Demofihene ** tantum fludium 
** fuiffe (verbis utor Ciceronis, folius fer^ digni qui Demo- 
*^ dhenem aemularetur) tantufque labor dicitur^ ut primum 
impedimenta naturae diligenti^ induftti^ue fuperaret ; 
cumque ita balbus eflet, ut ejus ipfius artis, cui ftuderet, 
primam literam non poflet dicere^ perfecit meditando, ut 
nemo prlanius eo locutus putaretur : deinde cum fpiritus 
ejus eflet anguftior, tantum continend^ animi in dicendo 
*' eft affecutuSy ut uh^ continuatione verborum (id quod ejus 
** fcripta declarant) bins ei contentiones vocis et remiffio- , 

** nes continerentur. Qui etiam (ut memoriae proditum eft,) 
conje6lis in os calculis, iummdSlroce verfus multos uno fpi- 
ritu pronuntiare conluefcebat ; neque id coniiftens in locor, 
fed inambulans, atque adfcenfli ingrediens arduo.'' [De 
Orator. Lib. I. 6i.] Non fblum ipfe Cicero fed multi alii 
fcriptqres veteres de Demofthene tcftantur, cum per varia 
naturse impedimenta ad faftigium eloquentiae tandem perve- 
nifle, omnefque alios oratores arte dicendi long^ fuper^fle, 
atque adeo plurimum in Republic^ potuifle. ^ ' Commemorato 
** ejus nomine, (verba fuht Val. Maximi) maximee eloquen- 
'^ tiae confummatio animo oboritur audientium." [viii. 7,3 
^' Sequitur oratorum (inquit (^uindtilianus) ingen^ manus, ' 
** cum decem (imul Athenis aetas una tulerit : quorum Ion- 
*' ge princeps Demofthenes, ac paene lex orandi fuit ; tanta ''i. 
*' vis in eo, tam denfa omnia, ita quibufdam nervis intenta' 
'^ funt, tam nihil otiofum, is dicendi modus, ut nee quid 
•' defit in eo, nee quid redundet invenias." [Inft. O^at. 
Lib. X. 1.3 Egregi^ elucebat ars dicendi Demofthenica con- 
tra infidias quas ftrueret Philippus ille Macedonum rex in 
Athenienftum totiufque Graeciae libertatem. Mira quidem 
fuit eloquentiae vis qua fummus orator languidam et paene 
deperditam civium fuoruro virtutejn in hoftem ilium patriae 
fublnde excitaverit. Sed dolendum eft propriam ipfius vir* 
tutem, belli fortunam expertam, tam miier^ defecifle. In 
prselio ad Chseroneam commifTo, ubi Philippus Athenienfes 
devicit, Demofthenes, abjecflo clypeo, fugl falutem quaefivit. 
*' Cumque id ei (uti nobis narrate. Gellius) quod fugerat 
** probros^ objiceretur, verfu illo notiffimo elufit^ A>n^ ^nJ- 
** >a;i> t^ 7raA»9 fjL»j^i<nvm.-' [Lib. xvii. 21.] Mors Philippic 
quie brevi poft vid^oriam fuam accidit, fummo erat Atheni- 
enfibus; et praefertim Demoftheni, gaudio. Spes magnas de t^g. liberUle tw»pinmfkdlk fQvore cQ^runt. Qusit tameo^ qlticl 
perterc AlexfuMbv Fkilippi filius^ rebus dpm\ coiDpo(iti% 
anm cveroitu in ^(BQtia?^ pjcogreflos eft. Ferocia Atb<pQi* 
•nGwn cooDidit ) animus De^ri^iiUieDift ob^orpuit^ Tandem 
hicce oPQtoF cf leberirimMs, k^'-gitioQe ab Harpato fe comimpi 
|ia(&is, famam eloq^enti^p iQuttuip ob/curavit. Ab, Areopago 
dbininatua, in carcerem ^njedug. e^ QuibufdiapA autem ad- . 
juvantibu« ie fug4 fubduj(it. Tulifle auxilinoi^ imbecilli a- 
nimo fertur^ Puft moftepii taineo ^lexandci, Athenienies, 
Dexnoftbenem^ priftinfe e}^s glorias memores, ab ai^tio re. 
vocftrunt. Triremcm miferunt qu«p eum ex i^ginft reduceret. 
Frogredientem ex Pirepo in ur-bein univeria civitas, obviaxn 
« h6\^f eum l«Bto aniqio excipiebat* Poft reditum tanieny 
patrift diu frui et non erat cpnceiTum. ^^unciatUII| e4 An- 
lipatrmn, qui Alexandro in cegoo Macedonisp fu^ceftrat, et 
Craterum quondam Al^^andri 9omitem> Atbfna^ appropin- 
quare. Demofthenes cum fius clam in fugam fe rreipit. Tcm- . 
plum Neptuni, in infuU Calaurift, fupplex petit* Ihi ip ^dis 
parte interiore, fumpto veneno quod fecum clam habuenrt^ 
moritur 3 anno iptatis 69do. Unde Juven9li8r:f-rr 

■ ' Sievus et ilium 

Exitus eripuity quern mirabantur Athena 

Torrentem etplenimoderantemfren(i theatru — Sat. x. 126. 

Vitam ejuB et laudationem fcripferunt Plutarphus, Lucianus, 
Libanius, Suidas. Extant iub ejus nomine orationes 61, 
proflsmia ad orationes 65, et epiftolee 6 : quas orationes fio- 

fulatim recenfuit do^iflimus Fabrictus in Bibliothec^ Gr. 
Lib. II. c. 26.] De hoc oratorum Principe vide plura paflim 
apud Ciceronem et Quindiliaiium. 

Editiones Demosthenis. 

I. Demoilhenis Athenienfis, Oratorum principis Opera} 
five Orationes lxii. Graece, cum Libanii Sophiftse. argumen- 
tis. VenetiisapudAlduniy i^o^^ in foLduabus partibus. [Hanc 
editionem Aldus repetivifle videtur eodem anno. Vide Rei- 
ikii pr«f. ad fuam Oratorum Edit. p. vii. et lxxxv.] 

2. Graec^, cum commentariis Ul- 

piani. Befil. apudjoannem Hervagium^ 'iS^t infoL 

3. ; ;•; y-;— Granc^^ curS Jo. Bernardi Fe- . 

liciani. Venetiis ex officind Francifci Bruccioli^ ii43> 3 w//. 
in ^vo, 

4- — "I praeci, corrigente Paulo Ma- 

nutio Aldi filio. Venetiis y 1554, ^voll.in Zvo. [Scatet hsec 
Edit, mendis typographic is.] 

5« Demofthenis • NOTJK IK DlMOSTHlNEM. 97 

5. DemofthenU Athenienfis, Oratorum principis Opera j 165. 
five Oratiooes lxii. Grstch et Latini, cum tranilatione« do- 
tis et Gnomologii Hier. Wolfii; item Ulpiani commentarii 
cum Wolfii verfione* Bqfikde apud Oporinum^ 1 549, in JhL 
[Ter prodiit feparatim Wolfii verfio Latina. Prodiit quo- 
que Bqfil. 1569, Specimen Demoilhenis, 4 Wol^o recogniti*} 

6* -.— — — -^^^Grssch, Ltftetia,apttdyoannem 

Benenatumy five, ut tituli quidam habent, apud Micbaeltm 
Sonnium, fubfcuto BqfiUenfi^ vsd Jacobieay I570> tn/oL 

7. i — et ^(chinis Opera, cum utri- 

ufque audoris vitft et Ulpiant commentariis novifque Icholiis 
ex quai^ eaque pofiremft recognitione, Graeco-latina, &c* 
Bajuea ex officind Hirvagiand per Eufebium Epifcopium^ ^ll'h 
info I. 

8. • - et ^ichinis Opera, cum utrt^ 

ufque audoris vitft &c« Or. et Lat. Francofurti^ 1604, five, ut 

^ituli quidam habenc, AnrtL Allobrog* 1607, infoh [Univer* 

^1 eft eadem cum Bafilieuiiy ntfi quod opufculorum nonnullo- 

rum (edem mutavit. Rbis&b. Repctita eft fine Wolfiii ad* 

notationibusy Geneva^ 1607.3 

ch et Latin^* Edidit Joannes Taylor LL. D. Coll. D. Jo- 
annis Cant. Socius &c. CantabrigJit, vol. 3. et vol. 2. in 4/0. 
[Mortuo Editore, csetera nondum edita lunt.] 

10. Oratorum Graecorum, quorum princeps eft Oemofthe* 
nes, quae fuperfunt monumenta ingenii &c. Gr. et Lat. edi* 
dit Joannes Jacobus Reifke. hipjite^ 1 770» ^' ^^H^ dnnis^ 1 2 volL 
in 8vo. [Opus fan^ egregium et utiltflimum* Pleuam editt. 
cnarrationem vide in hujus prasf.J 

%* Separatim faep^ editae funt qusedam ez orationibus 
Demofthtnis. Exempli gratia : i. Dfmofthenis Orationes 
de Republic! ad populum, Latio donatae ^ Vincentio Luc* 
cheftno, cum texru Grseco h regione appoftto er notis criticit 
et hiftoricis. Roma 1 7 1 2, in ^to. 2. Demofthenis et ^fchi- 
nis «* r^\ t9$ 'o^^%7pi0^»^ >«yoi ktzihxtl^ cum Latin! Bier* 
Wolfii verfione &c. cur! Henrici Brooke, Oxon. 17 21, in 8v0» 

Interpretationem Latinam et vocum difticiliorum Explication 
nem adjecerunt P. Foulkes, et J. Freind. Edit. 4ta. Oxon. 
J 726, in 8vo. 4. Oemofthenis Seledae Orationes. Ad co* 
dice<i MSS. recenfuit, &c. Ricardus IMounteney. Lond. 17319 
in %vo. [Quae faep^ repetita fuit.J 5. Demoilhenis Orationes 
Fhilippicae duodectm, Graeci. in im! pagin!^mendariones 
aonnullae proponuntan Giafg» 17629 in 8v0. 6. Demofthe* 

n nis 9^ NoTjE IK Demos T BINE M. 

;i$5* "^^ Orat. de Cpronft, cum Wolfii, Marklandi, Palmerii et 
J j. Reifkii, fuifque AnimadverfionibusediditTheoph, Chri- 
Uoph. Harlts. Aitenhurgi^ 1769, in %vo. 7. Alchinis in 
Ctefiphontem et DemoftheDis de Coron^ Orationes* Gr.et, 
Lat. Ver£onen) recudit et not^s adjecit Jof. Stock. DMmm* 
1774, 2 WA rVr 8f^. 8. Orationes PhilippicsB omnes. Iq« 
terpretationem deuuo calUgatam et notas aliquot adjecit Jo£ 
$tock. Dublin. 1774, Zvoll. in 8vo« 

2. AHMOXeENpY? KATA &c.] hoc eft, Dbmostbeiiis 
€pntra Philipfum prima. V\x\g6 npminatur Pbilippica L 

Quicunque in Pemofthenic^ ledione adhuc hofpesttft, elo- 
quent iam autem hujus fumiqi oratorts quodammodo deguftare 
cupit, Iciat is didicultatem in iludio Demollhenis fer^ to^ 
tain orlri npn ex verbis quibus utitur, (hsec enim plenun- 
que ulitatiffima funt) fed ex eorum compofitiooe, totiufqut 
prationis ftrudur^ exquifitiffim^, qua peritiffimus ille dicend^ 
artifex cunc\i> aliis oratoribus long^ antecellit* Nam, utflJ|P 
Dionjifius HalicarnsffenJiSy in libello qui infcribittir Ili^^ vk 
AfxrUiK A«},MoS'fvv? efMyoTurO-, fvol. VI. p. 1 112. Oper* DioQ* 

Hal. Eld»t. Rei(ke, Lipf. 1777, in 8vo.J raTotvm^ h^ 

ti^uifiif^ «»«( ifrl Xoyo*^, o^n; i^etf rSf ^rgon^oi', ttwttat ovfTttvrifit^ 

f9ro»6<To ^oa-iVy HTu Kj THf Iv ro«$ ifiiActe-tf €tfix9Uai» Hoc efl, ///p 
qui tantam ex eioquentid gloriam perceperity quantam e priori^ 
bus nemo, aternUm duratura comppnens opera^ at que tempori 
res cunSJas examinanti tradens, nihil fortuiti et temeri /cripjit} 

fed quemadmodum magnam in fententiarum dijlributione , ita et 
in compojitione verborum operarn impendit. Vide totum hunc 
Dion, Hal. libellum, in quo Admiranda Vis dicendi in Pe- 
mofthene optim^ enarratur- Cpnlule etiam Diflertationcm IL 
quas inicribitur De Compojitione Veterum } prafirtim Demo* 

Jlhenis s adjedtam tomo 2,do librj cqi titulus, Of the Origin 
and Frogrejs of Language. Edin. 1 7 74, in 8vo. 

'A>.«|a'.l^05 Miyacf zyitv^^r- Harunj orationum tanta fuit ce- 
lebritas, ut et M. T. Cicerp, quas in M. Antonium habuit, 
infelicl et exemplo et agmulatione, Philippicas, quam Ante* 
nianas infcribere maluerit. Nam et Philippi atque Alexao* 
3ri fuccefTor Antipatef ?id necem compulit Detnofthenem ] 
et Cicero crudelius etiam intei:fe(Jius eft. Wolf. 

In Argumentum. 

4. TnOGEZir &c.] Argumentum &c. Hoc arguxnentum 
|iu(^orem habet Libanxum Sophjstam, qui Anticchiae fami- 
^* Ki NoTiE ikDsMostiiifsKBM. 99 

1I& nobili ortus, maturfe dedidit fe literisj^ Floruit circiter l65« 
annum poft natum Chriftuiti 350. ct v^rra fcripfit Graec^, 
• in quibus Argumenta orationunr D'emofthenis* Atticsb dk- 
i tionts amantiflimus, non tamen venerem ver^ Atticafti afle- 
cutus e(l. 

auiior ejl qua rationt ad bellumje optimi accingerent. vpocrtptx' 
S^iy^ per fync. pro ^r^oo-.-nx^^ajo-aei', 3. pi. aor, i. opt. pafll 
verbi ^fotrpi^u, ojero^ admoveo : [Vide fupr^ ad p. 153. n. 5.] 
et in V. m. admoveo meifi/um, accin^o mf, &c. aor. autenv 
pa(r. fasp^ fumitur in fenfu medio. [Vide ibpra ad p. 7. 
D. 10.3 De hujufmodi tamen locutione ita vir eruditiflimUs 
if. Stepbenus : ** Poflfamus autem ^« 7c^oc<piftfMtt rS 9roAi|eta» 
*^ vel r^f; xoXijbiiK«r?, reddere, Ita me gcro in betlo, Vel Ita 
" gero feu adminitho belium. Vel, Ita res bellieas tra6^o." 
L. Gr. %^.tom. iv. c. ii8« f- ubi vide plura*« 

6. «-oX«T«*?>i',] Anglr fonfi/iing of ci'ttzerts — ^—^(^? raq rm 
inttKcctpatw xv**^ fre^jteo; V9rap|«. Jbail be ttady on occajional 
tmergencits. 

7. 'i9^i(A(|bU7/bisv«> >] ita tarrien utjint ptrmifii civibus« Sub- 

tntelligitur (cil. TroAtraK* ^ 

S. pXSi U rni 9*0X1 a;$ «-om<*3^ vuf 00D$Ma;r] tif^ue esc urbe opem 
ferre. — ** y8««)$(?#«? iroiet^mt ex JECchiue pro Auxilia fuppedi- 
** tare." H. Steph. 

9, ^AX^ wfpl rhf MxKihfia* irxr^^t&at,'] fed circa Macedo* 
niam verfari, 

10. T»? Ittit/ok] fcilicct ^rfetw?'— Plinius Aquilones vodat 
lib. li. cap. II. '* CaniculaB, inquit, exortum diebus 06I0 fer- 
** m^ Aquilones antecedunt, quos Prodromos vocant. Poft 
'^ bidaum autem exortus, iidem Aquilones conftantiils per- 
*' flaut, diebus quadra^inta, quos £te(ias vocant.'' Hos A-* 
riftoteleSy libello de Mundo, permiilos efle fcrtbit ex Aquilo- 

nibug et Favoniis. Cum autem Athenss meridionaliores 

^nt,-"—— Macedonia feptenrrioivalior : Athenis in banc navi-» 
gaturis adverli erunt £te(i8B : ^-ex Macedonil Athenas, (e- 
cundi. Hiberno autem tempore, quamvis Aui^ri familiarius 
flent, periculofa per fe oninis navigatio. WoLf* Vide 
H, Steph. L. G* Thef. tom. L c. 1296. a* i 

iNlPSAMOaAtlONSM^ 

1. EI jMfy 9rfg» KcuvH rivoi w^dyumrcf TT^artB^ro'^^^XiyHfy} St dc I00# 
ftovd aliqud re dicere proponebatur^ ?r^T<5iTo AttiC^ pro wp«i- 

2. ^x*'*] An^\, baving retrain* d mjMf — fubaudituriciL 
IfAt^vrlt, [Vide fupr^ ad p. 3. n. 7.] Cscterum Particula &» 

• refertut lOO NqTjE in DXMOSTHSHEII. 

1 66* refertur ad nyot infrik« Hiec cDim vocula faep^ eft tanquam 
praenuntia modi iubj. vel opt* interdum et iodic iciU quando 
iudicattvus rumendus eft in fenfu fubjundivi j ita .tamen nt^ 
polt voces aliquot interjcr^as, unii cum verbo fuo repetatur ; 
vt hicy cm^vf at f*>; M ff-^Mfoi &C. — ^^;^my »» Sry* Tales aut^ 
elegant i» non Tolum linguis receutioribuSi verum etiam ipfi 
LatmsB prorlus fuot ignotao. 

j. et 7rAf«f o< TM» fi*)d«r*» yvi^a^v kirf^y«y7t] Aogl* /i(e gresi' 
eft number of tboft who have been accuftomed to /peak, bmd de^ 
dared ibeir opinton^ ut plan^ indicat v* med. Alludit orator 
ad legem Solonis per quam fancitum erat ut qui (upri^ quinqoi- 
gefiroum crant setatis annum ii primum verba ncerent, de- 
mde quivis civtum pro state et per vices* Hiec autem lex 
illo tempore non vigebat. [Vide AIZXINOY itard KTHZl^AN- 
TOS Mycy^ prop^ init.] Legis tamen sequitatem Demoftheiies 
agnofcere videtur, etiam quum in eam peccat : ratiooes as- 
tern reddit fat is idoneas. 

4« Tor' «» xal »vT«f twH^fjunf^ Aogl. then even ImjfiifvmJi 

have attempted — a yy/fvax^^ AiyA»* i* e* J^iyent ra v^mypmr* ft 
y<7»«<rx« fj) /SsAT<f ft, AogU to mention the things which I know 
to be beJI. 

5* *E9«iM 5 — ^*C^ ^^ &C*3 i* e« trifi tm T^tl^^ftMrtiv wi^S IM^— 

[ V ide fupra ad p. 86. n. 4.] Angh but fince it happens even 
now that we are confidering about the things about which theft 
men have formerly fpoktn frequently ^ ityufiai »«* w^trr^^ itaf^, 
AxoTAif av avyy^uunq rvyx,»*fi*» Angl. I imagine that^ though I 
have food up frji, 1 Jball with reafon meet with induigtna. 
Conftru^tio tironibus notanda, «yvf*ix* Afaer^fy et nyn^Mti iumski 
TV7X«e»«S et ay rvyx^^ftf. Vide Cuprk ad p» 94. o* 3. 

um dare : at o-vfA&Af^fo!)^, in medio, curare Jibi confUium dari^ 
Jive confulere aiiquem. Kujlerus de Verbb. Medd* § 11. 15*— 
fitsXiviS^f inter fe conferrt conjiiia : feu deliberare^ confiUtewt 
inter fe : cum nemp^, de pluribus dicitur* At de udo cum 
dicitur, fignificat, fecum de/ibtrare, vel confuitare: uti x&yl* 
i^l^yfecum reputare : uBv^eHiS^, fecum cogitate, &c* lo. § L37* 

7* «dv/A«}TtO»,J Aipple ifU ifuTfm 

8. 0avXM( fx«*»)] Vide fupr^ ad p. 86. n. i. 

9. "Ewwt* ivBvfinrt* f^ fupple iW* vfU9, Deinde tonfiderM" 
dum efl vobisy ^ w«^* axxm tcK&any et aui ab oHis auditis, ud 
'nXq tHho-tv uvroif, et qui vofmet ipji ntfis, ifafjuf^fnrtffUJWHf ri- 
cordanteS'^ 

10. 1% u %%l^^ U ^oAv;,] i. e. el^ « ^^H UK Wi treAvf XP^»#'y 

SK quo tempore non eft multum tempus, 1. e. non ita pridem. 

11. V7s\^ rSf *^)Jwnim }f»c#ivr] AngL in behalf^ the rights 

rf Greece. 

m 22. % NoT£ ik^Demostkenxm. x^k 

. ta* S( w^tfrMTf] Vide fupHi ad p. 2. n* 3. 

13, K«t* Tjf »0v X^H rexM,] ^lAtvvtf (cil* lilius Philippic qui 
Gnecln dominatum invadtre conabatur, et in Atticam ou- 
perrim^, fuperatis Thermopjlarum angufliis, irrumpere.ten- 
taverat. Juvencius. Vide quanto cum contemptu de Phi* 
lippo loquitur : alibi paiTim eum «i^p«7oi>, Regem viz femel 
quidem appellat* Mounts net* 

i. e. 9%9w$¥ Kctl TVTd vl TT^ayfM. &c. Angl* and viewing alfo the 
following circumftattcCy viz. that all tbefe ftrong places an loft 
to the State,^ 

1. oiMi«v — HwXf,] nMtA^H— AngL all around f •lueitf^ in alliance lOj. 
. toiih us> 

2. xarifftiirrai] Perf* pafll in med. CtnCu, ut fep^ fit. Vide 
fuprii ad p«95* n. i. 

3* Jc^ vfASif tTTt riif roMct/rq; f^iXii^iiTt ytn^mt ywfjtiK "vy,] Ang1« 
jofi alfo were willing to become intent upon fucb a fentiment 
moWf ftreiltfVi^ tt TT^^n^v, Jlttce, to wit, you were not willing 
formerly,^ 

4* cv*9>^fTi f [tfvAw?] HVMf] (ubauditur x<yf « §<«-«» ^ «- 
9>X«cy AngL tofpeak Jimply^ A^yy o^vfiXoyr*, in d wordcomprC' 
bending^ every drcumftance together, u t. utjimplidter etfum" 
matim dicam* Caetertim conjicit doAiffimus Keijkius vocem 
mm^ h Scholio natam. 

5* Wf vf4Mif eilxSt fAfAii^vrf 7191^ >] Angl. tf you cbofe to be 
your own ma^s^ — 

^x«A«T«« Wolf* 

I* iv«] pro uftn, ut fs-i pro mart, fed M praep* l68* 

- 2* xariininxfi (^-^rr^^ r«vrai voora yvy^3 Obflupefcunt nunc qui' 
dem hac omnia, ex r^avr' ^vrorfw^iy, quippe qua refugio dejiitu- 
4i»/«r-— Hc«Tfff^«;^i eft prceC perf. it »«r«9rTifa«'«y obftvpefco* Vi* 
de iuprii ad p. 29. n. 4. 

J. J — oenXyciVD "^pgl* ^<^ vjbat a pitch of arrogance — 
4. Kttl ^x ^^^^ '^ S0T»Vy Ijc^f » xttrirrpmfFrm*, fMvei» M rirtn^l 
Angl* and, though in poJfe£ion of toe places which he hatb 
fubduidy is incapable of remaining upon them^-^annot be con-' 
tented with them. [Vide fupra ad p. 5* n* 6.] akx* mn r$ 
«r#Mr<ft<CfiiXAfraiy but is perpetually throwing around them fome^ 
thing additional for himfelf—\, e* is conjlantly enlarging hit 
conqutfls all around. Nam v^off^^afeiCaXAfrai refertur ad « lur 
ti^rr^etTrrtt^ fupr^. Cieterum de vi praepoC 5r^«s in comp* vide 
ilipri ad p. 97. n* 2* j vide etiam ad p. 167* n. 2* 

5* 4i%i0Tef;i^i'^CTai.3 ix fAtraip^fig rtir xvy^yfTAW* xetra ^ rag ht» 
^ofJi^ Tu$ Sn^/tfVy ogSii (bX« Irtmru, a xdhSiffi fiX'^f i ^^X**^ '^'t* 

m Hxrym 102 NoTJ£ IN D£m6sTH£N£M. 

1 68* ^<*''^«^ utvifffi' Scholiast. Sed hoc forfao commentuiA tit 
Scboiiaftae^ et 'ri^t<rrtij(ki^ixai htc rcddi poteft iimplicitery cin» 
gitycircumdaU Non tamen diflimulandum vinlm'<iruditiffi-* 
InuIn H. Htephanum \Xc \ partibus Scholiailse flare videri* 
[Thef. Gr. L. torn. 111. c* 988. f.] Quod genus^hominam lA- 
mis cert^ floccifacit acerrimus Reijhius his verbis, " Nugan- 
'* tur plerumque Scholiaftae, et mihi quidem nunquam oon 
^' animus ab eorum confortio refugit, hominum ineprorum, 
'' quorum ilultttiam fa^p^ neicias utrum rideas magis an mi- 

** ierens. Per me fi fletifllt, J^hoJiorum prorfus nihil 

'' Dcmodheni meo addidifTem. pleraque enim caifa nuce io* 
" aniora, futilia, infullk, trivialia, puerilia funt." [Praef. in 
Schol. ad Dt^mofth.] Sed hoc eft iuprli modum flomachari, 
nam quod de Ennio dixerit Virgtlius^ idem de Scholiaftis ver^ 
prsedicari potefl, — nemp^ — ^' ex illorum ilercore aurum fepe 
** colligendum efle." 

Angh /br truiy I am of opinion that difgract hanging owr 
their conduB &cc, 

7. x^^uofTK tcvri — "^ Angl. going about here — Kmrk ri* «>•- 
^Mv, along the forum. Quam autem aptae Tunt hsB Interroga- 
tiones et Percontationes quae htc occurrunt optim^ notavit 
Longinus de Sublim. ^ i8. 

8. y£yc<ro yuo «» — ] Refertur idud ^ non ad id quod proxi- 
mo praecedit, led ad id quod eleganter reticetur* Imd vere 
aliquid novi dtcitur. Nam pote/f ejje aiiquid magis novum — &€• 
[Vide fupr^ ad p. 62. n* i.] Ineptiunt plan^ qui dicunt y»f 
in talibus locutionibus per pleonarmum poni. 

9. oVa;« &h\s^% ^<c<xiiVa»^c*] nulius — dubito quin ex animive* 
firi fententid negoiium conficeretis. Nemp^ Macedoniam rc- 

digeretis in veflram ditionem. Utitur autem de indudnl 
verbo ambiguo et obfcuro, ut acuat vincendi cupiditatem, et 
audiendi* Quod interpreti accurato (ervandum eft, ne cla- 
riils efferat quae obfcurius difta majorem vim et dignitatem 
habent. Tuvencius. 

10. «« >t;» ix^'^^i] Supple i«t;T«j, Angl. as you now behave, 

i'Tv^rfifAivoi Kal r*ti *ur^jiLrK.ivec7qy xou rat^ yfUfAccu* being in 

fu/penfty or, indecijivey both in your preparations and fentiments. 
i6Q* !• '^5 ? *** ^^ — ] Ordo eft, jut «» 7r»t/0/ut«i Xiynf m^ ^ airw 

T«« IxiifyH^^ s3iAovT«« rftfjtt^f ^oinv t« 9r^o0^x«rrat. Angl. on the 
one hand then I give over mentioning that it is necejfary for aU 
to be willing readily to execute the things which are fuitabky 
ui lyvitKoruv vfAuv r,au vtTreiaftkvm, Jince you know and are con- 
vinced of it, 

2. — ^v iiroi»i«i\ah av — 3 Ordo eft, 9)v nySf^ai at «A>a|«ft vfutf 

aicd tuf To««T«v ^^ayuaruf, Vocula at tribuit hi€ vim futufi 
infinitivo. Vide fupfji ad p. 94. n. 3* 

3-» NoTiS: IKD£M0STH£N£M. 103 

I 

3. « yat^ 0* rmj^if k»\ rifct^of tt^orrtff fMht^$t Hi ii^f A/yifo-w] 
Angl. for tbofe who tell you to proceed inflantly and this very 
Jt^t hy no means^fpeak moft to the purpofe. 

iti^fi xm r« A* Afyw fji.et^Kiarm' Hi ho*, Angl. fpeaks mojl to thi 
purpofe. 

j. rivf •» t ^ia(A«9-i#Mc3«t ^'M^frrK^ roy 9ro>.tjXOi'|-— ] AagU tfll* 

/i/ either, Ifeing perfuaded, wejballjinijh the war, or prove vie* 
torious over our enemies* 

6. VKSTi TV AdixvJ i« c* }<« ri Aoi^'xp^vt;— -ADgl. J10 longer 
for the future, 

f^ Quod reftat hujus orationis noo minus exquiiitum t^* 
Sed opens noftri ratio ipecimina quaedam feligenda tantum 
admittit. Habita erat hsec TiiiLifFicA Qlymp. cvii* j* 
JEazU Demoflh. 30* i. ^HMOSSENOYi: OAYNQIAKOT A''] hoc cft, DemoSthe- 179* 
MIS Oltntbiaca I. 

Olynthus, ThracisB urbs, in Peninfulft Pallenes fita eft, 
inter binuni TheiTalontcum et Toroneum. Pluires ei cum 
Amynt^ Fhilippi patre contentiones interfuerant. Philippo 
etiam, quum imperium ingreiTus elTet, obiliterat. Diod. 1. xv« 
Ifoc* in Archid. et Paneg. Is tamen iracundiae fuse initio 
non paruity fed e contra amicitise indiciis maxim^ faliacibus^ . 
COS, quos ad cladezn deftinabat, conlbpire fiuduit i e6que cer- 
tiorem (ibi reddidit vindidam, quo tardilis atque occult ills 
procedebat* Tandem Olynthum obfidione cingit, atque hoc 
illud eft quod tribus Olynthiacis materiam praebuit. Has ego 
eodem ordine quo Dionyf. Halicarn. Epp. ad Amm, colloco; 
eique ipfa ratio (ufFragatur. Namque initio ejus Olynthiacse^ 
quam ego primam facio, Orator Athenieniibus inflat de ioe- 
dere cit6 cum Olynthiis ineundp ; in duabus^ autem reliquis 
id foedus initum fupponSt, inque id fblum incumbit, ut ollen- 
dat quam necefle (it, quae ex eo tenebantur facere, ut faciant* 
Confequentia cuivis facile patebit. Tqursllus, apud Moun« 

TENET. 

£x Libanio autem et Ulpiano vulgo nominatur Oltnthi« 
ACA Secunda : et oratio ilia cujus haec verba funt initium, 
ANTl ToAXAfv «y, w »»^^e< m^lwuu^, y^^riftatTm &:c* VulgO nomi* 
natur Olynthiaca I. cujus Argumenti, cum fuerit^ Libanio 
plenius defcriptum, primam partem, quae eil tanquam prae- 
ptio ad cuQ^tas orationes Olynthiacas^ libet hie apponere. 

rno. I04 NOTJC IN DXMdSTRBKEM. 

170. rnodESix. 

yif^ vvd XaXKito* rnt ft EvCoi«* li $ X«X»i$ Adi|B«iWv «ir»i»#'* 
5reAAM 3 n'iXtiAi ic) i'Id^oi t«( OA^tSv* ABlwmUtf ti y«^ iarvAi* 

''X'** (* ) ^' 'y^C **'^ 0(«Kil< 4r«A& I1 yl»0* X»A«ilbi4y« ^Aivvf } 
^Mu fAf? «VT« «r^^ A^2u/«i'«i( ro%o[[a^'Xjki^ (fi) icj, rvre fii», A»6l* 

Jl»0-» jj^ OXuiJ^itk^^ TNT* ^1, noTil«4«y, S» K^tweumt ly^irrt^^ Sxirt- 
Ai«^)i^a$ b 0/A»9rxO'yO>t;»tfiM( xtf^ilitfxsv, (y } Sfi^y v^-tVkoMV 1^ 

ir^0^6($ «rpo( AS4»«iVfy »ariADT«»Td rot wp*; »V7«$ «'«Ai^Vy 9r«««fr» 
t^ xA$Mn 7»Atu^» ir^«$ AS&4^«MW(y xff «AAd r« ^<>(^, (f^ at^ xA$Mn 7»Atu^» ir^«$ AS&4^«MW(y xff «AAd r« ^<>(^, (f') »My^ 
tfroM^* ^ O/AiTT^*, xaXa^^fMt tr^c^n^ 1^* «vri$ ^'favO', rln 

Tii^ ftfvTV ^«Ai«v UwciTfiifotff «-«'AffAo» tW'fyMv* o» )i v^irifAftm 

fi§nB-«i* KiAivwf ror$ OAv»S<«<(* at) ^1)0*1 t^v OAiu^/wf ^»T«#Mlf| 
»cr^d(AA«v to;* Ad2bU«lWv ^* Tn^oftitut ^ vif OXuJiAiAffp mirtn 

«$«<» ft? Ti» AtTIKIII' ^lAiTVAf* * • * 

NOTJB IN AnOUMBNTA. 

« cunJiderabU number of people of Cbakidtan extra&ion dweU 
in *Tbrace. 

(jS.) xeti tSto Jh^.— .TVTd 3i] idque partim — partim — Vide 
(upr^ ad p. 6. n, 4. 

(y\) vrs^dv ^iroTTivMir ifixi/re rav fiufftXM,poJlea regemfuJpeC' 
turn habere aeperunt. De i^^n« vide fupr^ ad p. 46. n. i. 

(1^.) vtt^a ruf awj^Ktci'] Angl. contrary io the treaty 
Fruip. x«^a faepe uiurpatur in hoc fenfu. 

(t.) auMiTt^ei-v^ pacii fuerant. avrt^txt, in r. a^. compo* 
nere : o-wjri^l&ai tu v. mcd. componere inter fe, pacifci. Vide 
fuprl ad p* 138* n.4. 

(5-'.) xo»tn (r9r«V*^4M.] et io-TM^cffOK paalo infrL Vide fopri 
ad p. 138. n. 4.] 

» » » 

II. 2. n|jorii«ii»To JS T^r ir^ifl^*i*i«— ] Admiferaut Ugattonem 
Olynthiorum AthenierfeSy atque iUi\ opitulari Jlatuerunt. Talis 
eft nemp^ rerum liatus quando tnfit orator verba facere. 

3. ««* N O T JE I N^Jfc £ M O S T H JC N X M« *«5 

tf/oj metu perculfos quum brodiiffet Dtmofibenes.'^'-'^ 
4* k&vei^ 71) fcaiy mii;t»j.] infirmos ejft perfe* 

In iPsam Orationbm. 

« 

5* Eni ;rdXA«y jS ay ri; iJ^r, %^*m ft«*~^] Angl. methinhi 

that one indeed may perceive on many emergencies^ &c. \m\ ff-«x- 
AaI» fupple 9r«$q/AaeTa>y^ vcl tale aliquid* t«; ^dXA f(oi ay I^Ay, c^y 
non folium faep^ tribuit vim futuri infinitivo aorifl'. ied et 
interdum vim ^oynrtxqy. Vide Viger, de Gr. L. Idiotiim. 
Cap. Vllf. § II. Reg. xv. 

6. ri ^ — ] An^, for the following ctrcumflance— t«$ [fiy- 
^ftnr^i] 'jfoKt^io-tfTetg <^i>Jv'fr^'^tbat the men who are on the eve 
%f a war with Fbiiip^ yeyiy^oS^ xixrqfilytff xai o/co^oy X'^i^'^^i ^^^ 
T<ya hujafjuf, are in poffejjion both of a contiguous territory^ and 
rf confiderahle force &c. 

7. ^e% TMyvy mytH% — ^] «vro; fpiritu leni^ promifcu^ (igni- 

ficaty vel aliquem alium^ vel feipfum, Vigerus. Videtur 
hie {ubintelligi ^/bto^. 

8. X'*^^^ — ''*''' ^'»'fltp;go»t»>y*] Id eft 'nif '»^;i^ii?, tS x«i0Vy i^fff 
3-MJi^ tw^fftui* Utendum occafionibus et fortunae benignita- 
te : divma liberalitas ampledenda. Wolf* Idem (parti- 
cipium fcil. verbi vTra^x^) neutrum plurale— -pro Deo ipfo^ 
vtXfortunOy vel alio Quovis ponitur^ quo autore, talis aut ta- 
lis fit rerum npftrarum ftatus. Demofthen. Olynth. 2» cum: 
dixidet Deos, et fortunam populo Athenienii favere, eum ne 
fibi defit cohortatufy fi.n %«(»« Hfui h^mfivt, 7n^ nfAZf murai rut 
vTFat^Xfirrm^ ne deteriu^ npbis, quam Dii ipji, i quibus ea babe-" 
mus prajidia, confulere videamur, aut fimpHcius, deterius quam 
prafens rerum flatus exigat. Vigerus. Cap. VI. § iv. Reg. xj 

9. m »or» rZf »l%^ei9,2 Awgl.flnce it is, or Jince it would be 
of the number of things which are bafe — it^ Ut idem eft ac ug 
at Mjf. Vide fupr^ ad p. 122. n.-6. 

10. (ptct9to!Ji w^oXifAttHg,^ Angl. to be plainly giving up,^^ 
£Vide fupr^ ad p. 155. n. 2.] " Interdum ver6, et fiep^ qui- 
*^ dem, dicitur 9r^«/f£^/ n, non adjedlo dativo, ^ToAmittere c 
*^ manibus, Sinerejibi elabi, vel pro dereli&^kabere. Qua ia 
'^ fignificatione jungitur etiam Geditivo ^ Demofthene, O- 
*^ lynthiac. 2. circa principium^ lA yi>if* iriXtctf x. r. A.'^ 
H, StepL Thef. Voce U^tfif^uu 

11. Ti f4.h iff T^y 0»^/W« l^/Ltijy d»f|/tyaiy] Phtlippi vires^ 

et potentiam commemorare. Quae initio parva cum effet, i 
mine ampiifi(;ata eft ejus fedulitate : quain ft vos imitaremim, 
vcftruxn etiam imperium crefceret. Wolf. *., xo6 NoTiEiN Dem^sthensm, .*^ 171 l» I. ai^vfnf «^Xjf»«rf.] Demofthenes elegaDti hac metaphorft, 
^ debitortbus fiixnpt&y qui Gr. S^Komc dicuntur, five its qm 

judicio damnantur, maximoper^ uti amat* ben^ dicuntur 

ai%vfn9 i^MaxcifMy probrum debere aut lucre* MouNTXNSt* 

2* *flv Sr, TtfTtfv «;^4 fSr 0{« «» jmu^v tJ Aiy«>*] — idem 

eft ac fi dixiflety ^x, o^v vvy xa»^» tv T«vr« AsTeiy. RxiSKB* 
ToiV vff^ oLxnti trfVA^irMfUvM^ — tZ6'j qui fro ifjius commodo rem' 
pubJicam adminifirarunU 

3* • 3 'b ;c^f*< T«T«y iff J hi pro iHTi* Vide fiiprii p. 168* 
n. !• 

4. T^ % wtivy, Qcm 2 V'erba fie ordinanda iunt, matato 

propter relativum pronomen participio in verbum : rd 2m|i^ 

XfUa ^voiV* Hyperbolica propofitto, referenda tantlkm ad 
Isr/o^xM »«} »ir»aT« ip7«y^ quorum tria tantikm, fed magna re* 
cenfety deceptos Athenienfes, Olynthios, Theflalos* Wolf* 

5* T« r' tsMy^v— ^«£>\«y PtufMoU^'^ !• e« Tf [lufx^J TV txiifey ^«i- 
ff^ — turn ut tile improbus videatur &c. 

6* xtfl ry Ttf$ v«'fpfxff'f9rAif7^fi'»$ — ] i. e* %m rt»fK«3 ^ ^> 

vfdyfuar tiprZ it^ v^o( «Mv r^y nAivriiy. turn ut gut ob' 

fiupefa&i admirantur thilippumy tanquam invi&um quendam^ 

videant eum jam cun6ia exantldjfe qutbus, homines fuptriori 

tempore circumvemens^ magnus nuper evaferitj atque ad ipfum 

jamjinem res illius appropinquare. 

7. iv^imtf, riv — ] Hunc locum, cujus difficultatem agnofcit 
Wolfius^ fiC COndrue, — w^icrKtt [roy <^Xiw^oi\ ftiv vr^a-myfAirofliv 

0ii>iOfA£98i h»7<tx^fut, Ttfry— rAngl. I Jind Philip y on the one 
hand, Jirji taking advantage of our Jimplicityy (when certain 
perfons were driving away from this place Olynthian deputies 
who wanted to confer with us,) — taking advantage of our 
fimplicity by this circumflance — taT by the circumftance, viz. 
'fxn»«y3 ^eiaxetvy that he faid &c. fcal tS and alfo by tbity ri 
tKfiydvJ t.oi.raaK%vu.va,i hcH»9 ff'oTf SpvAAv/MfVAy ivi^^rofy viz* btS 

having hatched that once much-talk* d- of fecret ^--qix purpofe to 
gull the Athenians. *^ %ecrixffKtva(ra$ btnh habet. eo quod ar* 
gucis flrophis clandeflinifque amicorum, quos Philtppui 
Athenis alebat, molitionibusy effecit hoc, ut fides habere- 
tur illi quondam celebri, vulgi crebris iermonibus ja<^ato 
arcano* x^TeccrMva^M c&, impolluram quafi compaginare, 
commachinari, et ut vocabulum Graec^ fon^t, convafarei 
h. e. comminifci, coniuere.'' Reiske. Qui plura velit 
de arcano illo omnium ore jaBato^ adeat Sutdam V* ti ic* t« it 

(C 

i< v*^ NOT^ IN'i)EMOSTHKNIBfc T^J ^ 

Itc. [torn. 3. p. 467. Edit. Ku/lerJ] ibid^mque notatum* rvf 
' y OhvtBwf (pftX^ay-^^fcil. tLftrxtt uciivov x^awyofAi949, Uti fupr^,— 
Angl* and on the other hand I find him enticing the alliance of 
the Olynthians — rf ${< Amv &c» 

I. T« TiXft;T(xi«] pofiremi^ ut tk v^ltrat^ primhm^ et ejufmodi I7^« 
Hiulta* Sic, paul6 infr^ rw wpSrv, et r« Xmstm. 

2* froXf^y — imAi^^ovm] Vide fupiii ad p. 31. n* II* 

3. filf K«^t|ffiy «vT«f T« v^ay/u«T«] AngL 11;^/ rrtoVr /&/> ^0/^ 
Jeffions By force, rf — flr^o«A»^»4»i, ^ having fei%ed before 

band 

4* «vft;^r««-f} (ignificat hoc v. .primitbs crraes vel pilos ani- 
nantium retro, antrorfuxn, ^ tergo adfrontem reagere. hinc, 
^cquid eft, in adverfum retorquere. Reiskb. De hoc 
fenfu aorift. vide fupri ad p. 19. d. 6. Confule etiaiilk Viger* 
Gr. Di£k. Idiotifm. Cap. V. \ 111. Reg. xi. et quas ibi annota- 
vit vir plan^ egregiurH-f«r, Hoogeveen, Edit. L; Bat. 1742. 

5. M? Ji a%2i] hie deefle videtur v^o;^ar^, vel tale quid* 
Semel ^uidemjuccedunt. Rbiske. 

6. a.9 Tvx,'^}fifors ita tulerit* 

7. Tto YJfk^tf 5 pa^Zrai] tempore autem fores deprehenduntur* 
Eft Qeinp(b metaphora. 

8. ic%^ etvTu] ipfa si (emet ipds, per femet ipfa deftruuntur, 
et fuper iemet corruunt. Simile dud^um i nive in femet 
contabefcente. Reiske. 

1. ^ruf a^irtiH fioi'^ fcil* fAuXt^Mm SiCUt t« ovm; fiiperlativos 173* 
habet, T«%i^a t^ x«aa»$-«. Id. 

#v»-] profoSis nobis ut decet civitatepk, et in res nojhas intentis, 
3* rvTo 0'tttM»/M^«Tf(0».] (cilicet S ri Mdexi^vixq x^ $ OAvi^aKq 
i69UfUf, WoL^. 

4. i9r« TV* rv^tnxfif oljuct9 X^nBn^,'} Adverfus Pitholaum et 
Ltycophronem, qui cum ibrore Thebe a^utrtce^ affinem Alex- 
andrum oecidtfTent, tyrannicidse Jiabiti : non multo poft ipfi 
eandem tyrannidem occuparont. Id. 

X. rfrd IdiXaMu] rwro delignat iafequens tuti ^^iBm rt »»y^- 174* 
fUtiv. hoc ftudet, ad hoc contendit, ut nemp^, ft necede ftt, 
et cafus fie ferat^ vel corporis ipftas artawnve jadoram pa- 
tienter perferat. Reiske. 

2. HT M r^ f^e<$— ] t^ya fuiit arva et fata omnia, vites, 
horti, quibus colendis vita toleratur, vi£tus quseritur. t» Ihm 
fxmt propria cujufve domicilia, artes manuariae, quas ezercet^ 
et res familiaris. Id. 

3. «y o^' «» fp^tmaif — "} Ordo eft »y sx^rrtf [hffufut} hu" 

4* m^ireu^i} fie didi, qiiaft podites (bciit Wolf. 

5* crvyKtK^Tnidifi V f08 NOTJE IN DeMOSTHEMEM. ? non tarn fortitudinem et peritiam rei militaris, (et(i has quo- 
que) quam concordiam et inutuas operas iignificare. WoLr« 

6. r<v^$ $»8dv.3 L e. fx vel ««-• r»vd(« eit^xSiq o»« re — Vide 
fupr^ ad p. 5. D* 6. 

7, oTo? i/M«-fi^tt' ] TtiSrcf •»#', id eii, H Ti; i^WM^tff fr< srs- 

xifAH, Elegant is pleoDafmi fpeciem habet. Wolf* J^vi- 
detur vitios^ reduodare^ atque tollendum effe, ut natum ex 
ar^ pofteriore fyllab^ vocabuli etvrtlif, quod modo praeceflit. 
Reiske* 

)75* I* KaXA/kit Ikmmv r ^vfA^tf-^syJ Gall, rr Cal/ias, e/c/ave public, 
— 11 y avoit des efclaves qui appartenoient i la ville, et qui 
etoient confacr^s a fes plaifirsy k des fondions publiques, fa- 
crees oa profanes. Tel avoit 6te Callias, qui probablement 
avoit obtenu fa liberty et s'^toit retir^ aupres de Philippe. 

AuGBR. iSX^9, Sm'daSf ^«^e»W$ lAtyoir T«f T«^ irdXc«f ^\tf(. 
J&t .^{chines : avS^Arxov htiAtTtof, ^ixtrnf t^^ v«Auv;« AVolf. 

2. yvy fifi' f«'i0'ieor« rttrot; t« xAro^Ssfy*] AngK ^/ prefent bow* 
ever [rl Karo^9i*, bis being fuccefsfur\ — bis prof ferity [obf cures 
them} throws them in the dark. 

3. « ^i Tft wrtiXffMf']^ vero quid impegerit* Vide fupra ad 
p. 27. n. II. 

4. ^(»|mv vx Sit fiaK^an,'] fupple w^»f, brevi ofien/urus. 

J. xav ^nyf^ci, nay ^^if/LfAtt, K»y uXXc ri ruf virtip^09TU9 a-a!^f^¥ «.] 
Angl. whether it be a/raSiure, or whether it be a fprain, or 
any thing eife about us that is un/ound. 

6. » fJLfiv «aa'] Vide fupr^ ad p. 60. n. 3. et ad p. 153. n. 2. 

7. ^ tpi ^'— ] «x in [iyif»3 ^ «^T«» ufytivrtc mTarrtiy HI T«rj 
tpix^^i woi«f T» vxij «et^v, /All [f ye^i] in [iwiTaTTWv] Tdij $f«»V yf 
[froiMv Ti ^;rfp «t»rv.] Angl. but it is not allowable for a perfon, 
'while him/elf remains tna6iive, to be commanding even his 

friends to do any thing in his behalf, — it is notfurely allowable 
for him at leajl to be commanding the gods to do any thing 
for him. Confer Sallujl. in orat. Catonis ; nam tanti eft. 

T«<'] nos cun6lantes, et fuffragia ferentes, et percontantes fupe- 
ret. vifil in comp. fsep^ denotat excelleniiam, et habet poft 
fe gen. perinde ac fi eflet gradus compar. 

2. vfiiv iiop] siof fcil. abfolute fumitur, ut fimilia participia 
neutra. 

3, T« VfAiTB^* etvrtHv eifviKlcnctrt AV^6^o»Te$,]] A^S^* y^^ wert 

fpending in contributions your own proper refources. *' tla^^w 
** plerumque ufurpatur de contributione pecuniar!^*' Reifke, 
Index Grsecitatis Demofth. Caetenim t* Ifiyti^ »vrut, vejlra 
ipforumf confiru£tio eft Grsecis fcriptoribus familiaris. [Vide 

Vigcu NoTiE I N De M O S T HE NE M. 109 

Vigen Cap. IV. Reg. v.] Sic paul6 infiftrius, iffj^iTt^uf tivr&t xth- ] JQ» 
lAttrm, idem quod, ^^o^y avruv xmifieiTtity. 

4* k) x«S' iftc »vrm txttfop iv f«6(A*] eS eorum Jiiigulos per vices. 
c» ^^(A, vel xtfTtt /ifrf^y aliquand6 (ignificat, Don tantum 
Jigillatim, fed etiam victffim» Viger. Cap. III. § vii. Reg. ii. 

5. x^lt^ ecva^ ^itAifXvSif.] Angl. the time is quite gone. 
Viae fupr^ ad p. 27. n. 4. 

6. £?§' vta;; iytoy^fvi <%<ti,] J^2</ ^r^o, adeoneJioHdi ejlis — 
Vide (upr^ ad p. 86. n. i. 

7. a^X* 5t' ft;Xoy«y, »t' i;goi> ftrr* ^:^flr»f t«t« yf] Cum mult is 
accufativis jungi folet. \Jx'^ fell.] Rarior iHa eH^ cum accu< 
fativo ^t/e-^v, conjundioy quam habet Demoflh. Olynth. 2. 
«AA* «r' 1^X0709 &c. At hoc quidem neque rationi confentaneum 
tfi^ nee hahens naturam^ i. e. neque cum naturd congruit : pra- 
ter naturam ejl. Vigerus, Cap. V. § vii. Reg. xv. 

8. 9roAw ^ ^Siot — TTM^vxtS] naturd enim comparatum efi utjit 
multo facilius &c. Elegans eft admodum ufus Praeteriti perf. 
a6tivi verbi ^vat. et 7ri(pvKa notat : Ita nature comparatus/umy 
itafoleOy ita ingeniumfert, vel fimile quid. Hoogeveen apud 
Vigerum, 

9. AvTuM S» vfAuf B^ySv rSr S^«j.] fupple irr) — vejlr&m igitur 
ipforum hoc jam ojjicii ejl. 

10. ray TTfxyfAar^v x^etria^rf^ Vide (upr^ ad p. 3. n. 3. 

f • rui TT^opeiffeii d' »^$Xetf, t^ ret xaS' VfAug tAA6</A^eaT«s*3 Angl. I77< 

and to remove the pretexts formerly alledged^ and the formtr 
delinquencies y as much as in you lies, per 6AA«V/^taT«, qui dam 
hie intelligunt Reliqua^ h. e. quod reliquum eft ftipendii non- 
dum perfolutum. Kxi^. arrears : nefcio qua fyntaxi. Hie 
potius fimpliciter fonare videtur, deliSia. Augerus^ nuperus 
Gallic^ Demofthenis Interpres, fie vertit, iter d vos Guer^ 
riers tout pretexte et toutfujet de plainte. 

2. oi 5 x/y^iru/oi rm l^i^nKoratp ^^tot.]] Supple cio-i, pericula aU' 
temfunt Imperatorum* 

3. \kh It,"] Angl. but there, i. e. in their own enterprises. 
Opponitur ad irrwAu J^ fupr^. utviwjot /S [«<V»] tXurrou^y rat 
3 >^niJLfietru [«Vi] tSf l^fs-i»*oT»> &c. the hazards, on the one 
bandy are lefsy and on the other y the pri%es are the property of 

the captains &c. f 

4. ^om^ >,iiyo^ Angl. having granted them liberty of fpeech. 

5. eiori^i^tls Kuru cvfA^o^Ui*] tributa conferebatis per clqffes, 
De cvfAfAo^ia vide if. Steph. Thef. in voce. 

6. o» j2 «; rirag, o» J «j Exc/vi/;.] ///« fl// hos, alii ad illos. — 
m Attice pro «r^o$. 

7. Am fei T«t?Tfl6 ixficvirrxgy — ]] vos fane oportet, his dereliBisy 
atque vobismetipjis jam nunc etiam veftri ipforum juris faBis^ 

communem » no NOT^E IN DeMOSTHBNXM. 

commumem reddere turn diandi^ turn confuhandi^ turn agendi 
facultatem. 

8. £( 5> TOK /bt, — ] verboram nonnihil infblentius trajedo- 
rum haec eft fententia, ac (i dixifiet \ toiV JS vfidfn? iMoSi^nlf ^ 
vov r0 MnroTTMy^ A^rrip %y}ivn ^tiaita Tv^yiniy* RsiSKJC. 
178* I* fft^ « &y ^Mc, t ^m M«^3 Hon M qudt bic vel Hit dixt" 
riu AeifMy 0, vel «, vel ri, gen. }«ir|^y dat. Invi, ace J(m»«. 
Vocabulum quo utuotur (praeBxo articuU) loco nominis ejus 
de quo loquuntur : ut quum Gallic^ dicitnus ttn id* Stephm 
Thefaur. ad vocem. Ubi vide plura. Vide etiam Moon 
Elementa Gr. L. 

t^ Dida erat base Oltnthiaca, Ofymp* cviu 4. iEtat. 
Demoftb. 33. I^p. I. AHMOS^ENOYZ OAYNeiAKOS B'.] b. e. DsMOSTHEMIS 
Oltntuxaca II. Vulg6 nominatur Tertia. Tres autem O- 
rationes Olyntbtacse videntur didae eodem anno ^ fecuodum 
ordinem quem bic fequuti fiimus* 

NoTA IN Argumentum* 

2« eiJf ^ oT» K^ AS2buar(i», x^ aXXo* 9-^ Ttvc;, &€.] novit enim 
it Athenienfes et alios quo/dam ejfe quidem Jbliicitos ne resjuat 
perdanty mintis autem de ulctfcendis adverfariis labor are. b. e. 
— quippe qui n6(Iet non folum Atbenienies fed et vulgus ho- 
irtinum, cum ne res fuas perdant (int fblliciti^ non adeo de 
ulcifcendis adverfariis laborare. 

3. — Tiif 'Ki^k ruv ^%v^%ti'u¥ ^^fixTMf ovfiMyXni ^rf^^rrt^ftv »s^ 
Tsr«i,] conjilium de pecunid theatrali apertitis attingit^ — apo** 
tius nemp^ qu^m in \\\k oratione quam Libanius^ bujus ar- 
gumenti audor^ Olyntbiacarum primam numeral. Csete^ 
rum de n^^ 0fa>^txo»Vy et de lege cujus bic mentio fisida eft, 
vide Potteri Archseol. Gr. B. I. CK. xv* et Cb. xxvi. 

4. fva a^Ho, i rS ov^QtiXivaf t« ^sXrifa.J ut omnibus detur 
Jacubas optima confiiia proponendi, 

5. icj ^^otrivio!^ cvfMta-tt oIkhoh'2 ^^ ^fjt cives milt tent. 

In ipsam Orations m* 

6. OYXI ravTo. — ] Ordo eft, 5;^» va^irxrufk ftot ytvurxett V«w- 
ru, Angl. It is not in my power to form^ the fame judgment ^ — 
Obfervent tirones difFerentiam inter t««t«, btec^ et ramk tcI 
retvlec, u e. ri avTti, eadem. 

7. Ovih No.T£ IN DeMOSTHSNEM. Ill 
7« Ov}fv h »AXo— ] Sic ordinanda funt verba : «» ri toucura 

}«■«» sri^* n( 08Xt6i&if vti^trarrif vfM9f pro « ^i « wa^i^Zvut* 
^i igitur talia diHitant^ ma in alio delinquere mibi videntutf 
nifi qu6d ^ totius veftree MUerationis Jcopo ahtrrent : riy vto* 
Sfotv, ^X,^ rqv iaav^ id efi^ i tif ftAvd^^ ve^i {$ ffaXivuB-t : propo* ^ 
Hffif/ V0^/> argumtntumy non verum i/Iua, de quo delibtratis* 
£rat autem jj So-^y ut Olynthii ftrenue juvarentur i^ quo cla- 
mofi oratores omiflb, ad Fhilippam ulci&endum faortabantur. ; 
Wolf, 

I* iTc \^tM\ mta tetatt^ l8o. 

2. TtfS' ixtfroy ^^o^Cmv ^ ii«Mp t^> %^mxyfl^fatis ejfe ndhisji 
hoc primum anUvertimus^ xi* v^imiy — fcil. oJ*»', t»tiV< ri w^i^- 
ror^ vTCi^^^vtiiui^* Id. 

3. T«Tf jc^ ?ry» &c»3 '''•'»'« "«l»r«i o-K6^Hf t^ 9n^» t5 — Angl. 
/i^eit 2/ wf'// ^^ lawful /or us to con/Uer alfo about the following 
circumdance^ vie. [xar«] r/v^ t^tm% rn riiJM^v<nru$ Ueifv* 

4* U TV 9rp^s— &C.] to TV i»i«K ^i^iiy«f»f vp«( xafiVy Angl. 
from the circumftaDce that certain per/ons harangued the people 
with a view to favour. 

5* /KJfv (biu if ^mfimxm^ttii\ mtnjis quidem erat November* # 

De anno Attico omnino confuleodi fuot FaJliAttid, audore 
Edoardo Corfinio^ viro his rebus long^ omnium eruditiffimo. 
Hio autem Studiofis explicandus venit, viv^ voce^ inter do- 
cendum. 

6. T»x«yl« s|nxoyra] Vide fuprsi ad p. 86. n. 12. 

7* i}c«Td/uC«fwry ^f)«ywTvivfy 0oD^i^ojbi»a;>*3 Supple iu jfuHttS^ 
Sextilis, September — fecundum Corjinium, 

8« ikvtk xk /iMirv^M»] pofi myfteriOf Cereris fcil. Eleujinia dic- 
ta. De his vide Potteri Archseol. Gr. B* II. Ch. xx. 

X. btaa-a&t — "] Smo-omJ^s [xaS'] oy r^iwof Vfxetg tcn^i ie^otrnyn^ 1 8 1 • 
xlra v9rl^ ^/Xi9nr» [«<«t«] ^eulti, Angl. Tou^ll fee how you 
Jhall have become^ to all intent ^ and purpofesy Generals in the 
fervice of Philip* 

2. «rf ^iXtTT'T^ ^^^ff* '^^f*'9f] di(5^io bene Grseca eft $«^- 
^eU T<v«9 pro, fecurus alicujus caufa efle, nil mali fibi ab eo 
metuere. citat h. 1. Lexicon vetus apud Montfauc. BibU- 
Coiflin. p*497. Reiske. 

3. hjr0tii»fijfi ifA§if2 Supple vfh^ vcHfH^, 

4. KM ^x<C^(>] id eft le^ rttvTtc Trdfv % ^v^ipig, impedime)i-f 
turn aliquod^ idque imprimis durum et impeditum. Rbis&e. 

J. woXiv fiiytihluj — 3 ^^^^* fi.iyei>Jw ^<]gAAayjtASv2u; Tf^i hfui^ 
s^d^/Miy TdT; 9xv\i Keu^o7^, Urbem magnam, nobis reconciliatam 
infiatione imminere occajionibus ejus^ fcil. ut ilium invadant. \ 

6. W*i<i Irjm^xi^ quomodocunque. 112 NoT^ IN Demosthenem. 

7. f$»hnt y IfAxMit tfl^ ^tXtTxu] nulla exiftente re qucs^hi- 
lippum itnpedtaty ««)«$- ^s4^«fuyy ra irm^mt^ Jisperatt's quae jam 
injlant difficultatibus^ ain»Afv^ w*^ ratfra r^ 4r^WJ^l«, quo 
minus fe ad bac negotia converklfk 79) vel yhta-eci IfAvcim^ 
phralis eft, cui opponitur 7t) vcnihk', Angl. to be in tbe way, 
to be out of tbe way. cmnt/^TvtUf liipple mut^u Vide fupr4 
ad p. 107. n. I. et ad p. 3. n. 7. 

8. tif vSro «vaC<(XAfTai— ] voiia^t ru ^§»»T»y Angl. tojiicb a 
- degree procrgfiinates tbe difcbarge of bis duty, — ** Obfervctur 

conftru^io cum fiituro et fine articulis, quod quidem frequens 
eft Demoftheni, cum infinitivis loco nomiaum utitur. For- 
^ tafCs etiam dubites, an pro votitnif, legi poftec participium 
wiifrmf, Ufitatitis diet videtur, afuQtixXtTM, h eua£tt?iHrm, ri 
9roi^F, ti T« voin^ai, Tci Hon*, rurift, tqv w^tiitrif, vg fiWellf, rSr 
hovrtifvj^ Wolf. 

9. c^oy ecK^eit — ] cum liceat ei audire — Vide fuprik ad p. 176* 
n. 2. - 

182. I. ydftodsTAf x«S/0T«rf.] De ror$ ftfio^ireas vide Potteri Av» 
chaeol. Gr. B. J. Ch. xiii. ^ 

2. £v ^s T»T«?f ttlf vofAo^iritii — ] Angl. but by means oftbefi 
4 magijirates — [nam prxp. » l&ep^ denotat caufam, modum, vel 

inftrumentum.3 (A S«(3-g y«^ey fAq^fyoi. ena& no law. ** Qhhu 

'^ y0ffc«y, Temper dicitur de Legiflatore, five eo, qui legem 

y^ *^ Populo ponit : at Sf(3^ fOfAcv dicitur ipfe Pq|»u1us, qui le- 

" gem h Legiflatore fibi ferri facit, curat, vet mandat : vel 

legem a Legiflatore latamvolens accipit, eamque fuffragio 

fuo confirmat." Kufier. de Verb. Medd. § II. 10. 

3. x«pl ruv $iA>gMC4Jv,] Vide fupr^ ad p. 179* °* 3* ^*^^f *'^<'* 
fft, fcil. jcj Xzyu, atque adeo aperte dico. dratc-t pro ervi. Attic^* 

4. (TT^xriatTiicu'] fcil. ^^ifAotret — pecunia miiitaris. 

5. Tfcfj iTaKTbvrets'] eos qui detreEiant militiam. *' etrctKXHU 
cum exeundum in caftra eflet, domi manere, militias fu» 
munia defugere, pati fe in acie et caftris defiderari," 

Reijkt Ind. Gr. Demofth. 

6. ri TTgaty^fltT*] hie (ign. Angl. tbe State, rempubiicam 
univerfam, 

7. Tor? T0T8 SetiTiyJ fcil. Tfcf? yo^«j — /o /^^/» «ii;i6(? tben propofed 

&c. pro y^ai<p^, quod valde durum eft, Wolfius proponit yf«- 
^*J in fubjund^. aor. 2. paff, ut fit — quibus de rebus fcripta jue* 
rint [ra. 'tl^picrfAura fell.] ad eas res conficiendas. 

2. Ov^ «?, « 9roAg;tA»)V»ig»,] Ordo eft, tt;^; 5to», »j, e« «-oX(f«9* 
£r<e<sr, hotfAUi vTrt^xtSfAgSu cru<ret9, yvv TroAi^^yrai ^ Nonne quibus^ 
Ji be Hum gererent, nos opituiaturos libenter pollicebamur, bi 
f^une bellqpetuntur ^ «« '^X^i^^>, nonnc hoftis ejlf &c. 

3. aTeAW*^ 


<( 

it Nota in Demosthenzm* 113 

cum eo non navatdj rirt ^nricrofAtt ms ctltiH^ rdrm 0/ rmq eic%,- 
[i. e. riftg »V» ci eclrtot VMr»v«] ium quoremus auBores barum 
rerum quijint, 

I. ayat^Yt tliy^ii] fdici tnugutioy fauftts omimbus, diisjuvanti* 1 84« 
bus Locutio frequens apud Grsecos fcripcorcs* 

/e/s, wben be ougbt to pray for your profperity, be negleB 
that duty, ^gov fumitur abfolute. Vide fupr^ ad p. 176. n. 2* 

3. iv|a^ "pi ^, — 3 Ordo efl, /£^ ^ — ^^adioi [irrir^ «3|»«»^«»T» 
c/$ TdCbTOy iv%(xi^ ^avS' 00-dS ri( /3tfA<ra/ ly oA«7^ [%P®''^*3 JV^M 

facile quidem efl, /» eundem. fafciculum colleBa [cum collegia 
fet] omnia quacunque quis velit brevi vovere. 

4. i)^H — iai\ potejl relinquere* i^Hy nemp^ t^p ^vmfiiu 

5. ei rS 9roTi itB'^c^vttv'] Ji cui unquam mortaiium — ru pro 
T»y», Attic^. 

6. Itti rm 9r(i^dy«y] tempoHbus majorum — Vide fupr^ ad 

p. 180. n. I, ' 

I. Toy ofiuvpfiof IfAacvrZ,'] alterum nemph iWuvn Demoftbenem^ l8^« . 

ducem illuftrem tempoi^ belli Pe/opottfiefiaci. 

2* w^cTn^trtti] ^^oximvf cum potu, quem tu alii offeras, 

una allud quoque quidpiam donare, hinc prodere. v^txifct^ 

dita et prodita eft refp. [^Index Graec. Demofthen.] rng ti^ontg 
&LC. fupple tntui. rctdvr), Attice. 

3. Tiq ^y — «V«y *x«*,] qu^^ commemorare poffit — tx^> faepe 
Ton at ^vvecfAxt. Subauditut autem rut ivmfAtp. Vide fupr^ ^d 
p. 184. n. 4* 

4. TA>y 'E?iXijvaf J^|«y — ] Vide fupr^ ad p. 3. n. 3. et ad 
p. 46. n. I. 

5. Ixl rcti i^yctq — ] Angl. UPON account of tbeir deeds, l^rl 
— Toiy £A>.2u/(xa>»^ i. e. ovTS? im rm ^'EXXtwiKUf irpxyfAtirvf, wbile 
tbey were upon, i. e. wbile tbey fuperintended tbe affairs of 
Greece* 

1. c/$ ff-e^imriiey*] ad opulentiam ind^ colligendum* or^o; to i8u« 

P^p?9jtAaT/^fc^ \\ uvriiq, N^ vXea-m yiyvtai^, ReisKE. 

2. i/TTo rav ^pajo-rwy tJv vv* — 3 '• ^* '''*''' 3yT«y vw^^fub bonis il^ 
lis qui nunc funt — Ironice. 

3. u^u — 3 ^€«> cum accentu circumflex©, adv. eft, et reddi- 
tur utrumP *' ofAo\aig kuI — ma\im oj^fiMg 5 kJ w«fa^Aija-/wj, fi- 
*' mil iter, aut faltim quodammodo, propemodum. ut hoc 
*' minus fir, quam illud.'' Reiske. 

4. AAA' oVti; UTTXvrii o^Zri i^tif/uag IfFetXyiiAUifot^^ Conftrudtio 
eft, «AA IfreiXfifAfjifitu [roaecvrvii^ l^nyjetg offnq obTUfTlg ofZri^ Angl* 

But after baving attained tofucb a freedom from rival/bip^ as 

p 5W i 114 NOTiB^ IN DeMOSTHXMEM. 

you all perceive — M-t«Xiv«fiiMi— eft (ut btph fit) per£ pufll in 
fenfu medio, having got /or wr/elvei: [Vide fupri ad p. 167; 
XI. 2.] et regit m« in genitive. Nam verba fruendi &c. ha* 
bent pod fe genit. et apud Grsecos relativum faep^ concor- 
dat cum aDtecedente, (five hoc fit exprefium, ieu iubaudi- 
tum,) oon folum iu g^nere et namefo, verum etiam in cafiu 
[Vide fuprji ad p. 86* ii«4.] i^fAia,/olitudo: hie autem de- 
notare videtur ^emulorum abfentia. Inter Athenienies et La- 
cedaemonios diutornai ut bene notum eft^ iiiterceflerat aemu. 
latio. 

Hlf f nySf] Vide fiipri^ ad p. 176. n. 2. 

3 *vmf\ pro i JVtfp— -O hone! in ufii apud Atticos fcrip- 
tores. Vide H. Stetb. Thefaur. Gr. L. 1. 1, c. 1282. d. 

7. Tof i«-aA|«»(, «f MyMijpif»] propMgnocula qu4e cake deatbo' 

8. mVi x«Tf9Mv«i0'j»fvoi.] extruendasJAi curarunt. Perf* pafll 
in medio fignif. Vide fuprii ad p. 167. n. 2., 

9* yiyo»t, nvfyfrmJ] Vide fupdi ad p« 27. n» 4* 
187* !• ^r9r«Tii( rwv ««Ainvef«f»«»y Sn] dominus erat magiftreUmm* 
ir*XiTivf&4ii> civHem vitam agere ad legum pnefcr^tum* item, 
verfari in gefiu honorwn et negotiorum civiHum. 

2. tu mym^wrh {»] hti^f r«f «a;uvv, Augl* and evety one $f 
tie reft was contented. 

3. uyetvSrrts f«v ^trah^trQ Vide quod proximum eft fiipdk^ 
[item ad p. 131. n*&] Caeterum obfervent tlronesvim pnep. 
fAtra in compofitione, Ut ferr«^Jw0-i, Angl. if they diftributi 
among vou, — tf they give you with others — et, paul6 fupr&, 
fcgr«^a€«l', to take with others — to partake of. sri^t^^ii^i 
yj^vtfMtrety quite Jl ripped of your wealth.— fi ripped ^ as it were, 
all aroundf irt^t, 

4* ucv-^^vfjkTv 0(jiitet] boves macras et annis confeSlaSy irtfA^^* 
cTki HTot. Rei/ke^ Ind. Gn Demoflh. 

5, TMv vfi.%m^tii\ Supple ml, x^V w^'^o^^ft^^Tf , Angl. you 
are moreover thankful for what is your o%vn. 

6. o^&r' uTTo] of what fort foever. Sirrec, pro riy«, vel iVira. 

7, roiSrov iftiywn xj to ^^onj/uue •>:«•'] /fl/flW COS f/ indolem pof- 
Jidere neceffe efi. Vide lupra ad p. 1 29, n. 6. 

8. T^ji wfJTfliDJtoTt-'F «yT« ^E^at*] ^tf/7f;z ////.f qui in causd erant 
ut iflhcec evemrent. Reifkius maDet, v iKots-tf rUf «-s«roiiii(«Ttff 
ixJifcc, y%fi^ett, quam unicuique eorum qui in caus& fueruot, 
ut iilhsec quae dixi, ita ut dixi, evenirent. Pro yenS-ut Dio' 
nyf Hal, dat. ixa^v, Reifkius retinet utrumque, inferto etiam 
71 ante Ira^u, quod pofl /3W/3f} facile elidi potuifie fufpicatur. 
Sed nihil opus. 

Tuv f^Stf ii/ce moribui dereli£lis. 

10. It* NoTJE; IK DXMOSTHXKSM. IIj 

IO« it) ra^ f|tf rSf «7dt^afiF-— ] u e. M rci rm mycAth ^m. 
AngL direded towards the acquifition oi external advantages. 

II. «) ru9 Toi^M* XnfAjMirtfp AitaX>ie»yHwr%} Aogl* and would 
forego fucb profits y 

12* Ovawv 9v fct&o^c^»t ^iyU )] I* e* ««v» o-u AfyN? iiniy n/tZi, 
OkIm livatv, fit^h irttpek r?; Ttfr^iM* ^i^t«» $ [/If/if diet's nos opor- 
terey tanquam milites mercenarU^fiipendium it patrii ferre$'\ 
fiiv-Soft^a, conditio militis mercenarii \ ^ab erat contemta* 

RSISKB. 

1. YJi^ *Ktt^et^(gv^ y% ri)V %Mfl kxivnwt 0^rr«{»y.3 A^il. ^i^« I So. 
^» ^. et protinus quidem, fine cundtationc, fine ambagi- 

bus, planis verbis aio^ civium omnium eadem efle debere fii* 
pendia \ feu aio &8 die cives finguloe quofque Hipeodia &rre 
eadem. lo. 

2. oftKoi ^y^p « ^iktimt^fi domi numtSy in meliore fiatu esy 

ixXat^i9»^ ixl T«r ^roftoiy ri ««XC^' ^'' fv}«M(y kvayufy iiberatUS ab 
etdmittendo quid turpe per inopiam invitus. 

3. rii yvn] foil, ffvft^aim. tempora fi qua incidant his fi- 
miliay H fiiXrii/9 eris vir fortis^ ctvis bonus, vvd^x^* rr^ttrui- 
Tv; MOTdf, eOy quod miles {is, non demum conicribendus, neque 
exercendus, fed jam conicriptut dudum et exercitatus, et pa- 
ratus ad inferviendum patriae^ et quidem mmt, in corpore 
tuoy non alieno^ quod in tui vicem mittas. Rxisiuc. 

4m s» taiji r«{n] refpicit ex oppofito ad praemiiFum irdxriff. 
Nunc accipit quifque, ait, fine certo ordine iuum theoricum, 
alias plus, alias minus $ aut alii penfiones ipifliores, alii te* 
Bttiq^fi;^ hoc menfe cufn tuli^t parum quid, praetereunt 
menfes rurfus complures, quibus prorfus nil aufert. Jam ve* 
ro fecundum earn difpenfationem, cujus ego au6lor fiun, u- 
nufquifque menfe quoque ratam, et fibi femper parem aufe- 
ret penfionem ^ et omnes peniiones ferent inter ie pares^ ne* ' 
mo ampliorem quam alter. Id. 

5. T^y rnvrh'} cohaeret cum Ta{i», non prsemiilb, fed infe* 
quente Conflru6^io eft vyayw T«y iroAiy c«V f^ii^y v^ivui 
[id eft heb TV ^cna-ttt] rhf twrvf ra^tp t<5 arfmrtvt&ttt^ r«i Xa^C«* 
9m &c. Id. 

6. f;(^oi] fubaudi voietu facere pojjit. Id. Vide ftipr^ ad 
p. 185. n. 3. 

7« ^ M,vxH% fiiy tt^yftp — ] Angl. nor that we ourfehes Jbould 
he indolent y la%yy and at a lofs what to do, to fuch a degree . 

as only to learn this hy bearfayy viz* that the mercenaries of a 9 
certain General are viQorious* Oe t« ^fo^^ vide fupr^ ad 
p« 178. n. I. <l6 NOTJE IN D.XMOSTHSNE 189. I* '£« tS AHMOZe^ hoc eft— Ex Dx^ostbimis Orati- 
tione de Corond. Inlcnbitur etiam vTirtf Kmri^mr^^ pro CtC" 
Jipbonte : ut oratto JEjcbinisj cui haec Demoftbenis opponitur, 
»«Ta Km^'l^A^rr^, contra Ctefipbontem. Nmm cum ejjtt Ux 
Atbtnisy [verba fiint M« T. Ciceronis] ne quis populi fcitum 
facerety ut quifquam coron^ donaretur in magiftratUy priuf- 
quam rationes retuliOet : et altera ieXy eos^ qui ^ populo do- 
narentur, in concione donari debere, qui sk fenatu, in feuatu : 
Demqfibenes curator muris reficiendisfutty eofqut refectt pecu- 
nidfui. De boc tgitur Ctefipbo fcitum fectt\ nulUs ab ipfo ra- 
iionibus reiatis^ ut corond aured donaretur : eaque donatio fieret 
in tbeatrOf populo convocato, qui locus non efi cbiicionis legitime : 
atque ita predicaretur,tMm donari virtutis ergo benevolenttse- 
que, quam erga populum Athenienfem haberet. Hunc igitur 
Ctefipbontem in judicium adduxit JEJcbineSy quod contra lege* 
fcrtp/tffety quoniam Demofibenes nee vir bonus ejftt, nee bene 
meritus de Civitate, [Liib. de opt* gen. Oratorum.] Verunn 
totius contentionis lortuna non in corolla, aut ferto duabus 
virgulis oleaginisfa&Oy poiita eOTe^ fed ad civitatem ipfam to- 
tamque rempublicam fpedtare videbatur. Tatloiu Mos 
autem per totam Graeciam, et Athenis maxim^, ut ad ftudi- 
um, animique benevolentiam declarandam, Civibus bene me- 
rentibus textilia quaedam ferta public^ decernerenty quibus 
lemnifci aurei interponebantur : atque ut iftius Decreti Me- 
xhoria et Recitatio aliquando fieret in maxim^ Urbis fr^pen- 
tia, in Comitiis nemp^ aut Ludorum celebritate, cujufmodi 
fuerunt Fanathenaea aut Dionyfia^ aut in Graecorum omnium 
conventu, qui in conimuni et publico loco agebatur. lo. 

Caetertim has duae orationes nobilifUmae eruditis nunquam 
non mir^ fe commend^runt, adeo ut de iis idem Joannes Tay- 
lor afRrmare non dubitaverit, nihil habere humaniores literas 
vel eleganti^ limatius, vel facundii dlfertms, vel gravius Or 
ratione : nihil aut verborum ornatu cultius^ aut iententiarum 
majeilate elatius, vel ab omni denique laudis genere felicius. 
f Praef. ad -^fchin. contra CtefiphJ Hanc praefertim De- 
mofthenis (cujus quod hie exhibetur breviffimum tantum fpe- 
cimen e(l, fcii. creandi caus^ in animis Juventutis ingenuse 
defiderium totius orationis diligenter evolvendae,) idem vir 

* do(^us diferte laudavit, in praef. ad Demollh. de Coron^. 

2. 'O (TvyiQisx^ Kf a-vx.G^ci9rnif — j Dum iua erga rempubli- 
cam Athenienfem merita enumerat, quod nec^iTe erat in cri- 
minationibus repellendis ab i^fchine aliatis, Demofthenes, 
Ql^atipnis dimidio jam didlo, decretum fuum, per quod amici- 
tiam ac focietatem inter Thebanos et Athenienfes peperiflet, 
fecitari jubet. Quo recitato^ affirmat orator ** hoc initium 

" e(re, NoTi£ IN Demosthznsm. h? €€ 

ti '^ tSk, atque primam confirmationem mutuse inter Athenas 189* 
** Thebafque confuetudtnis, turbatse ad id tempus ac di* 
** rempts dolis ^fchinis aliorumque improborum hominum:^ 
^' hoc autem decreto immiuens tunc temporis civitati peri- 
culum^ tanquam nubem, evaDuiffe : fuifie igitur sequi civis 
aliquid his melius^ fi potuiflet, turn omnibus monflrare, 
non nunc (utt f^cit ^ichines) ifla criminari :" £t pergit 
his verbis, '6 9S tviaChx^ jc} e avK^pa.fntc,, 6rc. Athenis oiim 
Sycopbanta appellabantur qui eos indicabanr qui ex Attica 
£cus clam expurt&flenty quarum nemp^ oxportatio altquand0 
eratvetita: [VidePo//^ri ArchaeoL Gr. B. L.Ch. xxi*] quod 
indicium cum non rar6 falfum eflet, svKo^siifrviq puftea dictus ^'' 
e,^frauduUniu5 bomo^ dilator^ calumniator* Alibi etiam delcri« 
bit Demofthenes r wx^arflm* tiiro ^ ia^tv crv»o(peirr7ii^ 'iluim 
o'tt^eu jbL turret, UEsAsy^tfi 3 un^it, [AOF. ^rp^ EYfiOYA.] Quod 
cum hoc loco optime convenit* 

3* m) ii^ua-%v tUrrif vwfvBvr.v roig iretv^eto't — ] Angl. and reft* 
ders bimfelf refponJibU to tbofe wbo bave been perfuaded by bis 
advice J to Fortune^ to occajional emergencies^ — to any one wbo 
cboofes to enquire into his condud. 

4* Hy /^ «v, ovt^ Hx^y^ %H^^^ ^*^^^ ^il* quando de (b* 
cietate cum Thebanis contra Philippum agebatur. — %«« tSi 
liKmm Xoymy Angl* and for bonejl advice^ 

5* £ytf di xtvaijncifl v^i^aA^v v^waaiy h^r^^ Angl* and I ant 
even fo extravagant — I even go fo far beyond bounds^ tbat — 
ig%vd\kcn vTTf^CoAqy phrafis cft quse reddi poteft AngK I am ex^ 
travagant. De 'xnm^a.^ vide fupr^ ad p. 130. n* 4. 

6. £< yu.^ lo-^' 0, TI rt; ivy itf^«xfy,3 Angl. for if any one now 
fees any tbing, — Vide fupr^ ad p. 29. n. 4* et p. 98. n. 3. ; 
item ad p. 31. n. ii. 

7« «v T«>y (p^iyo^evATv— — Sec] 1* C. «x \}xj^* tfVTAv] f Afo% T«e «^a- 

Tiftf ru9 ^»ivofi.ivoff, jc) mpTo/t : quae Augerus^ nuperus Interpres 
Gallus, iic reddi t, ne devoit ii pointy parmi tous les projets 
reels et pojfibles^ cboijir le plus utile P 

8. T« ftsAAovr' ktnoH^ ^] quce funt eventurO'—^iXXM adfcifcit 
infinitivum vel praef. vel fut. vel aor. Vide Vigerum, Cap. V. 
§ vm, regg. iv. v. 

9. Xoyoq'] h. 1. eft ratio, via, modus agendi, inllitutum, acrt 
et lubtili meditarione excogitatam. Reisk£« 

1. rHTwrl jj rare? — Athenienfes intelligit. lOO. 

2. /xq tot a-vy&eivra c-uKO!poiirti,'\ eventa ne calumnieris. Vide 
fupr^ ad p. 189. n. 2. ' 

3. (TVfxQaf a-KviTT6i H x^/>t«v,] duo poflrema vocabula viden- 
tur aut fcholium v. axD^rld?, aut ejus varians letf^io efTe. Rbiske. 

I. «g' olii^i ht vvf af Twtf — ] Angl, Do you imagine tbat now jq 1 , 
you fiill would have Jlood, — ajfembled^ — breatbed? 

2. WdAAtf lit NOTA IH DiMOSTRSNJEM. 4r u ^tikH. rit% K] rnif/ftf 1^/ unus et tho tt irei itAmtrum eorum 

ij^artfP aJfihtem civitati ejfiremdam conferunt : tunc 4mi em ! 
ciL die mihiy quid futurum fiiiflet, quid eveniflet. Eft apo* 
ilop^fis. Ipfe orator fe comprimity dicene «&xa' Ae 2{m* rerum 
piget pudetoue ea commemorare, quorum ne gufto quidem 
itnbuit nammis benevolentia. Nam pro dy% fi,n^ $r§i^»w dedi 
de meo Jk yt foiy nt wh^p. ne periculi vel ezperimepti qui* 
dem ergo, ne guftandi quidem atque deliberandi. Reisks* 

gjffOMi Yyii#* Bwf, xm) tI riif wiXtf 9^^»Xi&m rmmiwf rJif ^vtfkftm* 
vUfVj Angl. tie hindMfs offome god, tmd the ftat^i buvmg 
firtified it/elf vnth tbu lyZ/MWc^— ^with the Thebant viz, 

3* rii ir^Aii] vi fuft Don Caret, idem eft ac fi dixiSet tomn 
r« w^rrAy imi/t«i iroXX* S{vr«^ «-^; vikSLi M ft^ fi^^^Mi. hsBC om* 
nia, tarn verbofa, ad vos pertinent. hsBc tota, quaipyis'tam 
copiofa, oratio ad vos dired^a aft. Rsis&s. - ' 

4* tVTA friff-oMiiKi^ vwl r9it avftQaTiv mr^ff-m^^ ifnrmnu imt^n* 
nt^f Compertus fsfuiffe, pro, Te fecifle cooftat. Wolf. 

5. e{ itulbtiirai i;^^;^^ profeffi, vel prseeis^, abrupt^, rebus 
in omnibus, et citra Ipem reconciliationis. RatSKX. 

6. Kal irtt &vttfn9i^«crt9 &c.—- ] et cut tadim qiue rttpuUica 

hoflibus tempore profunt^ — avi^vi^fit^^h 3* pl* jp^''^* ^^" ^* ^ 
crvft^ifi/, con/ero. et eft pnef. perf. [Vide uipri^ ad p. 29. 
n. 4. et ad p. 189. n. 6.] In pro tisTi* 

192. I. NSf fAW y«e^ an-CTvxfiv )ox« t£» 'r^aty/xa^TW?,] NAM nunc qui* 

dem prop9fitis tantum excidiffe videtur* 

2. ff*!^* iSf iiivm Kitivtot oyri/ «% vW/iiMvav 01 wpiyfof,'} Vide (u- 
pr& ad p. S6. n. 4. 

3. T«V &" «x^ xflwiwTwrtr «^y r» ;] AngL w^o would not have 
/pit upon thee? /k^ y«p liv t^ ?roAiA»f y«, ^fj^ ^5. ybr indeed I 

do no/ fay upon theflate, nor upon me : i. e. for truly I do not 
ehooie to fuppofe that any one would have fpit upon the ftate, 
or upon me. 

4, M ra fiw v^ayfjMr»y tiq o«^ vvA, iri^/irn \] ntvl non eft 
Temporis, fed iignificat, in hoc ca/u, bacjuppojitione ^ i. c. fi 
remp.fine contentione ulid et pugnd projeciyemus. Plan^ fuiffet, 
«f Qic%^ $vp\ ^ptirmrtv au Si res eo reda6ia fuiffent , quo, iu 
hoc cviiuyfuijfent redaSa. Mark.lani>. 

5, TOF y vm^ T« ^iM yuio!^ &C.3 Ordo eft rri^oc ^ X^'f^S V**' 
irtvoiDctf vol )90-av T^v iyiiftt viclp t« fAit Tcorra yir^^. <l/tV autem 

fine nobis contentionem ne hcecfierent initjfent. Obfervat Vi- 
gerus femel atque iterum [De Idiotifm. Gr. dift. Cap. V. 
{ I. Reg. xiii. et § 11 1. Reg. xiv.] 9rfvo<Vasi faepiffime ufurpa« 
ri pro vi9ro/jjx«. Eft pot i us perfi pqffl in medio fenfu. Sic^ 
viwo/jijtuM rh ayti9%y facio certamen pro meipfo, i. c. ineo cMa^ 

jTffn cum aliquo. Vide fupr^ ad p. 186. n. 4. 

6. Mi \ NoTA IN Demqsthxkbm. U9 

fiiyyj tf/^ire « LaceJ^nnottiu qwiitiam ante eoifa&ijuerantpo* 
tentesm ^ 

7. ^m flroAX«$ x^fiT^^-— — -ir(ofr«««M«] HflBC Senteiitia egre* 
gium exhibet idiomay nobifque hodiernis mortalibus prima 
intuitu facilius inteUeSu, fi hoc modo exf^rimeretur, f^iri^ 

v^Hfdfm. Angh wouUf with many thanks^ and willingly^ 
have granted to theflate whatever Jbe pleafed f accept^ as well 
as fhepoJfejUiQn of her own territories $ as long as Jbe did what 
Jbe was defired^ and allowed another to put himfey at the head 
ef the Greeks* Sed fine dubio Tatis eleganter (e habeol 
ipfiiBma ipfitts Oratoris verba* Atque fi verum eid quod de 
Deroofthene prsedicaverit iuminus ille Romanus Orator Mm Tm 
Cicero, (et ipie Sermoniis peritiffimvs artifex) non temeri 
quia Stylum Detnofthenicum reprehenderet. *' Non enim^ 
'' (inquit) jam 4fuarimus, quid Jit Attici^ fed quid Jit optimi 
** dicer e : ex quo inteUigitur, quoniam Orofcorum Oratorum 
** prajlantij/imi funt iiquifuerunt Athenis, eorum autemprin" 
** cepsfaciii Demofthenes: banc Ji quis imitetur^ eum et Atti* 
** ce diSiurum et optimi.^^ [De opt. gen. Orat.] Qiiare im- 
inent6 hie fiomachari videtur Jo* Jac, Reifke : " Dura (in- 
'^ quit) utique et inconientanea eft fententia, datum hoc ci« 
^' vitati fuiflet in gratis et beoeficii loco, ut regi Perfarum^ 
*' aut cuicunque alii ferviret. Serviendi neceflitas profeAo 
** nulla eft gratia, neque indulgetur roganti. nemo enim 
earn rogat. Sed fie debuiflet di&um effe. Civitasji vo* 
luiffet imperata facere, aliique princitatum Gracice permit* 
** terey licuiffet w, datumque et conceffum fuijfet^ ut non moda 
'' fua priftina bonafalva retineret^ fed infuper etiam nova^ qua* 
" cunque modo veilety ad deUBum fuumy adipifceretur* Verum 
ilia participtorum confedatio Grcecos baud raro in mant- ^ 
feftas et rldiculas abfurditates implicat imprudentes." Hasc 
ille : at imnrerito, inquam, hie ftomachari videtur vir appri<» 
rx\h fagax et acutus, elegans non item : de Grsecis tamen Li« 
teris ceeteroquin preeclar^ merit us. 

I» »AA* «7<tfv»^o/bti)iii x€^l— -3 ^^^^ ^reAfXf fir«ftiT« t^v «»ftry« kym* IQj* 
»»^o/»t>'« »^* 5rp«T««i' — \fed permanfit per omne avum in certa* 
mine de primis partibus 

2. KvpaiAoy] Athenienfes Cyrfilum quendam, fuadentem ut 
in urbe manerent, Xerxemque reciperent, lapidibus obrue^ 
rupt. [Ciceroy ofBc.] Cxtertim hiftoria Tiiemiftoclis etiam 
pueris ingenuis fatis nota. 

3. Toy T^; cifAec^iAtimi — 3 malim Toy uvo rii^ etfAot^fAiym* mortem 
culque e fatali quadam oeceflitate, ut vulnere, morbo, Tub* it ii 12* NOTJE IN D£MOSTHBN£iC« 

merfione in undis, k fultninis idu, et gucecunque alia fiitalia 
{lint, obveoientem. xcil riv ewtifutrou et mortem earn, quae 
ipoate fu^, nece(rari6 tandem aliquando (enio exinanitis ve« 
nit, per leges naturae, tametii neque morbus, neque alia alia 
vis externa accedat. Rbii&e. 
194* I* M r»f> »x '^^ * "^^ 0i><\irtt] dedi audius de meo fenfii. « 
ya^ ix> '^^ ^ ''''^ fi* ^^^ ^ hunc condemnare omittetis, tdeo 
quod confilia mea non videantur vobis fuifle aufpicatiffima* 
— Pod iftM^rinciveu ^«|firf videtur deefle rfi yyt^/Aii voluntate, in- 
telligenti&, prudenti^, aut inferendft fenteatift quaii judicially 
in decernendo et deligendo. Id. rt^l pro r^h Attic^. i. e« 
THTu, {ciL Kmo-i^tfyro^. De xxru^^tei&t Tide fuprik ad p. i^6» 
n. 7. 

2. Toy Kiv^vfof ufcifufotj] qui periculum illud adiijiis* $* 

ufurpatur emphatic^ : illud nempe pericdlum quod in infelici 
pugn^ Chaeroaenfi adiiftis. AppoHt^ ^intiltanus : — ** JDe- 
^^ mofthenes, inqutt^ jurando per interied^os in Marathone 
** et Salamine, id agit, ut minore invidia cladis apud Chaero- 
*' neam acceptse laboret." Orat. Inft. L. IX. c. ii« 

3. V /bue T»« w M«^«$tfyi ] HsBc eft celeberrima illayimV- 

jurandifigura^ iftud DXHMA OMOTIKON cujus Proprietatem 
ac Sublimitatem tam pulchr^ enarravit LonginuSy in lib. wt^ 
v^iy S XVI. Merit6 etiam laudatur ^ multis aliis. 

fj^ Quod ad ELventum hujus litis fpe6tat, fufficit dicere, 
cum qui in Foro femper dominabatur, hie dominari maxime; 
^fchinemque in exilium ceflifle. Taylor. Rhodum nem* 
p^ fe contulit, ibique Rhetoricen docuit. Ad quod alludit 
Cicero, his verbis. " A6lio inquam, in dicendo una domi- 
natur : line hac fummus Orator eife in numero nullo po- 
teft : mediocris, hac inflrudtus, fummos faep^ Aiperare. 
Huic primas dedide Demofthenes dicitur, cum rogaretur 
quid in dicendo edet primum : huic fecundas : huic ter- 
tias. Quo mihi melitis etiam illud ab ^fchine didum 
** videri folct, qui cum propter ignominiam judicii ceflifTet 
Athenis, et ie Rhodum contuliflet, rogatus ^ Rhodiis, le* 
gilTe fertur orationem iliam egregiam, quam in Cteiiphon- 
" tern, contra Demofthenem dixerat : qua perle^l^, petitum 
** eft ab eo poftridie, ut legeret illam etiam quae erat contra 
*' ^ Demofthene pro Ctefiphonte edita. Quam cum fuavif- 
^* fim^ et maxim^ voce legiflet, admirantibus omnibus : 
*' ^anto, inquit, magis admirareminiyji audijfetis ipfumJ^ [De 
Orat. Lib. III.] Vide quae in has orationes (cripfere ac con- 
geflere viri dod^i Jo, Haylor et Jo. Jac, Rei/ke. FINIS a 

i< 
it 


NOTiE PHILOLOGIC^ A D 

EXCERPTA EX PHILOSOPHIS. 

I. NOTJE IN XeNOPHONTEM. 

I. T7^ Xenophonte.] De vit^ Xenophontis vide fupr^ ad 197' 
XIj p. 45. n. I. 

2. EK TON TOY SENO<I>. &c.] i. e. Ex Xenophontis de 

SOCR^TE COMMENTA&IIS. *' Hi Hbri t'Uulum ei^0fA99l(MA»iUf4M' 

** TU9 L«»x^«T«j habcnt, quod Socratts mores, ac vivendi ratio, 
** cum iis quae ad familiares fuos diflerere fbleret, in cis ex- 
** ponantur. Equidem hos «9rc/AyiifMMVfAaT6;y, dixi Memorabt' 
** Hum librosy quia fie loqui Xenophon confuevit': AcyO* «»•©- 
** fctvifxonvtrxif vt\, t^yof »TroiJi,in/ifMfiViTeciy did^um fadlumve me- 
** moratur." Leunclavius. 

3. rttrt TOTi — ] Cave putes otiofum efle «-«tc. vcrte j qui- 
bus tandem argumentis. Ernesti. 

4. ol y^oc^fdfjLvtti Y,ait^ciTifii\ accufatorts Socratts* y^oipt<B'ai 
rtvec, accufare aliquem. uude y€«^^> accu/atio. Max. Tyr* 
IDifT. ^•'ZutcfdrluUf inquit, MsAtr^* ft 6ypu^ar<,'^AvvTcg ^& « ^'- 
yscySp AvKav Si i^laKi, Kecrs^iKao'Xf at 'A^lwuTtif iitiO'tt* St ot tvSiKXf 

5. rciuh TK >»»J Eleganter Gneci verbo rtq exprimunt il- 
lud Latinorum 'J^re ; neque S\ plan^ abundat, bujufcemodi 
fere erat, Ernesti. 

6. AiiKH TofK^drng &c.] Formula ell haec Criminationis »U 
latae. Anontmus. 

7. U^SfTcv fi «r, ui — ] duplex erat Socratis accufatio. Pri- 
ma pars erat, qua accufabatur, non eofdem habere cum civi- 
tate deos, aliofque novos introducere 5 altera, qua affirmabant 
eum juvenes corrumpere. Prius ita non efle ollendit defen- 
dendo Socratem Xenophon hoc primo capite^ tdque indicat 
verbo Tr^aTou Alterum crimen, quod nemp^ corrumperet 
juventutem, refutavit capite fecundo toto. Reliquis libris 
et capitibus demonltravit, qualis et verbis et fa6tis tot^que 
vit^ fuerit, quas habuerit de virtutibus et vitiis op'iniones, 
quern vitse curfum tenuerit &c. adjundtis denique in fine libri 
IV. conftantiae Socraticfe in perferenda morte documeatvs^ 

q K\5^^ NOTiE IN XeNOPHONTEM. 12 j 

10. fAxrrtvofAUm'] Leunclavius vert It oracula confubum^ mal- 
\tvci dtos confultum* Nam f*ayTtt;fio% eft fuieyr««ri;^(qo%. Simp- 
son, 

1. Kas TV? fA^XA«rr«{— — rfxToiKJtov Ji ^ x» r. A.] Nimirtl'iny ^99* 
oracula confulenda, [potius dli confulendi] non eo condlio, 

ut conllet aedificandse domuS; vel urbis condendae ratio ^ rav- 
T« ^ «v^^w;r« yy<tfjbi9} ectptrU' Sed ut certi (imus num expediat 
nobis hoc agere^ nee ne. Hindenburg. 

2. T« Q fAffyitrlu Tuf Ir rtfrois] confueto GraecoTum more dic- 
tum pro ru fA4yirra ixetvMf, u Iv t^toi; tW fc. /bisyaAdft* maxima 
eorum, qua bis rebus ineffe^ vel cum bis rebus conjunBa ejfe re* 
periuntur, qualia quae funt ex fequentibus apparet. Sic III^ 

6* !• Tft xaXe^ Tut u ivB^vwoif, Id* 

3. ft^Ttrect T?fj 7rixto»s>^ Vide fupr^ ad p. 09! n. 4* 

4. 9«*|(60»ay] Furio/um faep^ notant phra&s ^ettfAmcf tx**^9 

^aifAtti^ioH^y iaifjLOvaff et K»xo^aifA.ofoif. SiMPSON. 

5. pMB-avi iutK^ifHr^ Semel hie ti rones monendi funt, Grac- 
cos non folos accufativos, uti Latini fer^, nili ubi Graecos 
imitantur^ fed omnes cafus jungere infinitivis, eum fcilicet^ 

in quo eft fubjedum, ad quod refertur Hic^tamen mox 

eft : « Jbb ftuBirrof «-e»»ir c^d^xav o< ^iol, pro ftot^Ha-tf, fcilicet quia 
dativus a^SftfTOK non difert^ prasceiCt. Eunesti. Sed ac- 
cufativus refertur ad ellipdn uvB^v^y^ poft ^hu Zeunius. 

6. fvf^rar'n] Attic^ pro m^^rciti, u. Vide fupr^ ad p. 155. 
n* 2. 

7. TiT»$Ta(] JVu/x*, colloco^Jlatuo : hinc pondero^ ut hie. 

8. hei fji^ecvrmvii] Vide Ciceronem de Divin, lib. I. c, i. 

9. txw] nomin. pi. Attice pro rA««« propitii. Vide fupri 
ad p. 92. n. I. ad fin. 

10. ^«,] 3. fing. imperf. ind. Attic^ verbi «f*», eo. , »xl 
wXiAttTni «7«C^» vide fupra ad p. iii. n. i. et ad p. i r2. n. l. 

!• ATf T« wdAw,] pierumque* 200* 

2. ^fFif\ i* e. h Trf o^a> 7>^*C> ^''^^odo, 

3. rlo-iir tfirfltyxais] A^av**?- Vis et ordo naturalis, quo res 
fiunt. £odem modo Latini Neceffifatem dicunt. £rn. 

4. Ktfi w^i^Tor Jut ['•*«^*] «WT*» i(7»09r£i.] ^(C primum de iis hoc 
confiderabaU 

5. t^j^ofT»t IT* T^ «-i^* T«if r»»»r4vy ^^0rr/i^6<Vy3 Angl* /A^ eif- 
/^r i/^o« tbe examination of fucb fubjeBs^ — 

6. ES«w/Aa§i 3, H fAw ^orysp^y «»T«$ «Wy,] Mirdbatur ttiam 
quod iis non jam ejfet manifejlum* 

7. X-KH %ai T«$ f^iyiT^v ^^ovvrrug ItI ru wt^) rnrm y^iy^f^l Angl* 
Jittce that even thofe who pique them/elves moji upon dtfcourjing 

concerning thefe fubjeBs, « rttvrc^ ^o|«^«y aAAitAoif, are not of 
the fame fentiments with one another^ i>j^ei,~Jiitt%iiSHf but are 
flJffcBed he* ' 

8.1*; NoTit IN Xenophonte.m. 125 , 

I. Im^opecf i^9tH ruv xa^iTTuray i/oixai th; a-tnliVTeti^famiUares 20^. 
fuos efficiebat ut leges receptas contemnerent* Kec^i^ruTm, pro 

tu5 civitatis afabd conJlituL Cum Magiftratus forte eligeren- 
tuT, fabis utebantur Athenlenfes. Uiide Thucydides fenatum 
BuXify ATTd xveifAiif et Senatores B8Mvtu§ «7ro Kvetfia vocat. Vide 
Illuft. ZX Votter, Archaeol. Gr, I. 18. Simpson. Haec Hint 
ilia fabarum fufFragia, ad quae etiam tefpexiflc volunt quidam 
Pythagoram, cum fabis abflinere i'uos, id eft a rep. admtni- # 

ilranda fe removere, juflerit. Gesner. Caeterum modum for- 
tiendi per fabas defcribit Sigouius de Rep. Atheuienf. lib. 11, 
ۥ3. Zeunius. 

J|. T^j r.a^i(TTUTni sroX<T«flK,] prafentem reipublica Jlatum. 
trru<T7iq^ N. Ka^tTTUi, xu^i(rr<i)e-Xy Ksc^iffTai, G. Kx^iarvj^, 
r-fliSio-Twiri}?, xaSiOTrwT®'. pro Ka^i^Y,KUi — 1/»« — '^. &C. Vide 

fupra n. I. 

4. «J<»Tfl6?] pro eionHoTec^j quippe qui fcianty hu 5 t5 «•«- 
<&-.'<K, perfuadendo vero 

5. ^dtcray 3,] noverant autem, vt^vccv, pro ei^/txHo-av, 

6. Ziifx^zjlw — f^yra,] Latini dicunt Socratem vivere. av^ 
'ra^Kta-TurUf Angl. mq/l contentedly, fumitur nempe adverbi- 
aliter. 

1. oP6f«(3J T?f ofxtXioes avTt,'] expetivijfe confuetudinem ipjius, 2C4« 
Vide fupra ad p. 151. n. 6. 

2. 1x1(3^ «» uvTu\ AvTu ipji i. e. ultrh — Sic VirgiL 

Jpfa laBe domum referent dtftenta Capella^ 
libera 

Ipfa i. e. ultrOf fpontefud. Anon. 

3. tv^vi ^yn^^iiTctvTi 2ft/«gtftT»j,j Angl. having infiantly rejil* 
edfrom Socrates, 

4. £«x^fltT«; U9i)(^%xljj,'] Socraiis Jludiojifuerant, upix^imv, 
in feufu med. Vide fupr^ ad p. 7. n. 10. 

5. (Tvi>'/}?-lw^ 3. dual, imperf. ind. pro wnirnv^ a a-vtfifAt, una 
Jum, confuetudinem habeo. Vide fupra ad p. ii25. n. i. 

6. Ix«y« y UTraXXayifTiJ i. e. J uXXayim n-rr tKeivHf quum aU"^ 

tern flb eo difceffijfent. aTretxxuysvn, nom. dual. aor. 2. part, 
pair, in fenfu medio, verbi «e7r<«W»a<ro-a>, dimittOf uTrxXXoto-e-ofAoa, 
in V. mcd. abeo, difcedo. Vide fupra ad p. 7. n. 10. 

dum d, multis aduland^pcritis ho minibus mQllitie corrumpehatur^ 

1. » fft^y []*aT£«] xdyi cixxat lirat x^tnrxi.j A.ngl.furely men 205». 
do not Judge fo — at leajl in other cafes, 

2. <rvy^tccTpt^af» rf, j cum aliquo degens, tu pro T»ii, Attic^. 

3. aAV Oiyg 9r«T8gg; uvToig eruvov.Tig rcii twV»,] yg non abundat, 

yertc, ip^parentes, parentcs adeo, fed forte legendum, «M' 126 NOTJE IN XeNOPHONTEM. 

•fyf wMTifH ovTM &c. qiiod vald^ arridet. Quem enim fea- 
fam habety ccvroTg ro7i w»i«» ? Ern. 

4. vfownXaxt^itv] contumelii afflcere^ q. d. luto confpergerc* 
Gesnbk. 

^t06. I. ^d»tf( D fao^Hf «vTOf &C.] Ordo efty j «vro» ^eu-xM 'As 

eumque diBitart eos qui norunt qua oporteat^ tt oraiionc txpli- 
care pqffuntfoios effe dignos honore. 

2. x^o? l«tt;T«y.] pr^Je, Angl. compared to bimfelf* 

3. £p7«y 9* «^i> ovM^^, — ] i. e. Negottum eft nullum oppro* 
brium] otium autem opprobrium eft. At Socratis accufatores 
conftru^ionift ambiguitate ad damnum ipftus utebantur, quafi 
ita intellexiftet ac juventuti expliclllet — Nullum negotium eft 
opprobrium f^-&.c. Vide Hefiodi £^y. x^ H/bts^. 31 1. annotanti- 
bus CUrico et Heinfio. Edit. Thorn. Robin/on, Oxon. X737f 
in 4to. 

207* I* "Ortifck ft ffctTtXwi — ] Iliad, ff, 189. f^rva-ccffitt, lonici^ 

pro h^Tvo-t, ab i^nrvtty cohibe&: ut et infr^ sAao-oMnesy pro 3A«0ty 

ab sA«w«, agito } et 3^««X90'«0«!, pro a^/Ko»Xi}«rf, ab ifMxXatf, tn* 

' crepito. i^aifMn [Vide fupra ad p. 27. n. 12.] "O* f «S ^i»» — 

, &c. Ibid. 198. ad quae loca vide quse annotavit vtr acutiffimus 

Sam* Clarke. ^ 

2. S9ra»v*i9] Attic^ pro ifFtunoi^ — 0r. Vide fuprii ad p.' 162. 
n. 2. 

3. TV7;^ayw0-<y ovre;.] Vide fupr^ ad p. 7» n. 5» 

4. AXA^ ^q»] Harum particularum ufus eft, ubi quid cum 
afleveratione infertur, fervante utraque particul^ cgregi^ 
vim nativam. Non mal^ itaque verti poftunt. At certe. 
At vero, HooGEVEEN. p. 42. 

j. «Ax' i^ alrioct &c.j i. e. non (blum infbns fuit, sed ne 
quidem unquam borum ullius qua diximus crimen fuftinuit. 
2o8» '• ^^5 B* sVo;^ ftv «u Trf yga^^,] ^omodo igitur ille accu» 
Jationi obnoxius ejfetf Vide fupra ad p. 197. n. 4. 

2. ^«w{«f ?» S-6^a9r»yA>» Itrj dea? — 3 Vide iupr^ ad p. 197. n. 8. 

3. T»T«y Jbfc ^ttvuf] Vide fupra ad p. 202. n. 3. 

4. K<iB( sv;i^tTO ^9 v^o; TH$ $:»( A7rXu§ r uyecB^ ^i^ofett,'] Allu- 

dit hie -ad illam Orationem anonymi Poetae apud Platen. 

in Alcibiade II. 

'AfAfu i^h^, ret J ^etvu xoit ivx^fAmh^ «9r«Xs|»r. 

mitonus, Xenophontis verbis. 

Hail univer/al Lord, be bounteous Jlill, 
To give us only good. 

4»9rX6>$ T* iyciBcc itiofat* An ON* NoTiE IN Xenophontsm. 1^7 

5* m; rlig $m; iiAxXtaTat ei^iretg,^ Pro rut B^up ^^Ivuk [fea 
pro fQii'J^m Ttf; $ftf( »«AA«5-« a^smi. Zeunius.] Semel hie tt« 
ronum caus& dixifle fufficiet, Atticos non (blum genttivis con« 
iequentise uti, fed etiam nomtnativtSy dativts, et accufativis % 
in quo fer^ cafum fubdantivi, aut vim verbi prsecedeptis re« 
fpiciunt. Htc funt accufativi^ quia praecedit accufatiyus ^hu 
de noininativis agit Kujierus ad Arijloph. Piutum p. 6« b. de 
nominativiSy dativis et accuf. vide Sylburg, ad Paufan, p. 930* 
931. Dukeri ind. rerum in tiotis ad Hhucyd. ut alios prseter- 
mittam. £rn« Csetertim m; faep^ prseponitur genitivo etiam 
abfoluto. Vide fupr^ ad p. 94. n* 5. 

6. froAAa ««2 /Aiy«x« — ] pro vtiKKkt; &c* Solenne eft Grae- ' 
cis negligere senus praecedentis fubftantivi, et neutrum po- 
nere, ut inteliigatur x'^^-* cfy«>'* Latini qua res aut quod 
foil* negotium ponunt poft nomina formarum^ tanquam^ pecu' 
fitam, puicbritudinem. £rk« 

1. K«^^y«f*iir — ] pro xtcra iifaiAtVf quantum potei. He/tod* 209* 
E^y. icj Hfit^. 336. 

2. ac; tf« ^y ixc^nerttt rocrccvrnt 9ctwdfiK»^ nec opus tffet tanto 
Jumptu. immni^ pro lim^iveu. Vide fuprii ad p. 27* n. ii* 

3. 1^ «» •3' n ri( &c.] Angl. infomucb tbat I am not Jure 
if any one could earnfo little by bis labour^ as not to obtain a 
competency for Socrates. 

4. in] accedere folebat. Atticum imperf. ab HfUy eo. [Vide 
fupri ad p. 199. n* 10.] ^t'\^4^y Attic^ pro ^t|/«^e<, — J. 

5. f 5 oJt/^jw— ] Vide Homeri OdyfT. «'. 280. Item Hor. 
lib* I. ep. 2* 

6. x«» 2«iD^o^ov Ttf »TTt(j%,] Angl. and tbat be abftain^d 

from touching. Notandum dinxiiMit in v. med. idem ede ac 

iX*f Ifcatnh cIt9. de afFrtS^, vide fupr^ ad p* 39. n. 8. 

I* ^ii;^«'<^fttir«ir,] Intel!, n, Ern. molientem aliquid. Ab- 210* 
eft ^ii;^«v«^f*fMi' in MS. Vofliano, nec vertit Beflario. Zeunius* 

2. trrif HTTifOti df^^uTVf n^xvfMKOif ivl a^(piot ^3 Angl* Do 
you admire any men on account of excellence. ^ Vide fupr^ ad 
p* 32. n. II. et ad p. 98* n. 3. ; item ad p. 27* n* 4* 

3. ^SBv^a/jL^J} Vide fupr^ ad p. 3. n* 10. 

4. raf ^t etTfxfiei^ttg ix^fruf,] earum rerum qua nullam pra^ 
bent conjeSiuram, [Vide fupra ad p. 86* n* i.] otv [tfTiyO-] 
iKixa irx<, cujus causa exijiant 

5. Ovxtfir ^oxN 9ti ] lucipit hoc loco belliflima fabricae 

humani corporis defcriptio, ex qua Deum ede, eundemque 
providere rebus humanis Socrates demonftrat. Hindenburq. 
Hinc incipit demonftratio oppido elegans^ qua Ariftodemum 
T^y fAix^dv religionum contemptorem in viam revocare cona- 
tur Socrates* Gesner. 

I. i .^ NOTJ^ IN XjK iTDPHONTS Bf, 1^9 

(ma, numeroque infimta per dem^uti^m quend^in taqpi ccmi- 
po&te ornatequc fe habjsre : cui hie refponcjet, M^ h% ita per 
govern. » ^ ifu rv; xt^^iH^ — fupple tm if^a/««^ n(m enim cemQ 

8. ^J^s ^] Modus dicendi eft elegans et ellipticus pro u x^- 

|. «»^i», «<p»,3 S^fltms, fcil. Pr^<57^, /9^iV Socrates, ^trtfir- 2 1 2. 
1^ tm^ificentiis tut curam g^rerf dignatur^ tantd magis — ti^»- -c -A.y tit^ 
rg«» [}^\ <ro*] «vr« J bonorandum eft tibi Ulud? Nan^» ut reift^j^^^^ /^^ 
t^rneftiusy ^^mlm^ Oil homines dici^iir, quando eorum eu- ^ .. 
ram geruot, homines Deos, quando eos cultu et venerations '\ 
profequuntpr* ., " 

^. ^iAc/Zbu} Vide fupr^ ad p* 94* n. %p t^nr' «x^— ^ait xmmr 
jpe Socrates. 

2. •iky— — ^^&^r T« iTBjr ^tntiffl ut poffit-^vocem articnlare. 
Vide iiipr^ ad p. 5* n. 6. Porro notandum, quando «*<&• 
hoc modo reddatur, adjun^um habere rs, pkrumqae fed nop 
ieroper* Vide paul6 fiipr^ — t»5 jS «j^yr«($— r^i«(— *1!) — tip 5 

1. iZ y«eSi, f^n, — ] Adjedivum iyoL^y praeterquam quod 213. 
bonum^ peritum &c« (ignificaty quando cum prsecedente Ad- 
verbio ta tarn flri6t^ conjungitur, ut unam vocem efiiciat.. in 
Vocandi caAi pofitum Latini per Qucefo^ Obfecro, vel etiam 
jigey e^ponupt. Vide Plat. Gorg. p. 491. lin. 35. Edit. Ser^ 
rani* /axx' i **^«&u . Sed, S bone, u e. guirfo yel agedum. 
Hoogeveen ad Vigerum, Cap. IIL \ 11 1. Reg. i. 

2. cast a^ko, irarr*r» ^/utfX^^ eufT(i^,'\ Sermo fcil. fit es sequo 
de numine et de diis. . ro ^^or, r« ^vuyJmw^ o» Sic«. Caeterilm 
qusB hie loci profert Socrates, plan^ funt admiranda. 

g. £^o» /ht — ^3 HsBC ex fu^ peribnft loquitur Xbnophon. 
Vidtri nemp^ illud de prsefentia Deorum dogma Socratis ho- 
mines mel lores reddere* Quod quidem uique eo verum efty 
ut nee ipfa divinitus revelata religio aliquid habere videatur 
ad omnem virtutem potentius. Gssn£r. 

1. uffaLv-vai)^ Similiter fcil. ac fupr^ dida de vi& ad Virtu- 214* 
tern per labores, confirmata audioritate Hejiodi &c Rpicbarmi* 
iato^a,fnrm,fentefitiamJuamexpoBit, pronuntiat : ut plan^ in- 
dicat Vox Med. 

2. iiTi Tuv h^ dfirik «^&y rpi^rretf Iwl rlt 0Jop,2 Intell. xccrct* 
Ern. Angl. ad verbum — Whether they will turn tbemfelvu 
along the road leading through Virtue towards Ufe^-^jrj^ < ^y^^ 

3. c?2a9<)i»t«] concordat fcil. cum 'H^x,\ix fiipra. ^ "^^^ *^ 

4. }»nfivra, 'r6ri^ap ] Intell. Kotrec vel Mf. Angl. at a 

hfs into which of the roads hejhould turn. 

5. K«l <p«»9»«4 — &C.3 Perfequitur nernp^ condru^ionem 
aceufativi ante inf. De ^a,iv»a.i in feniu mcd* vide fupr^ ad 
p. 7* n. 10, 


13® NOTJE IN XiNOPHONTEM. 

♦ 

%I4» 6* ri fA.i9 rSiiM — ] htc et iQ (equentibus intell. x«Ta. 

J, nB^ttfAftvlw — ti( ^oXvffM^iat r* ««« ttx'ttXirnTttp'] Aogh 
pamper^ J into a plump and enervated habit of body^ 

8. %ixaXX0ie$9'fikrfif — to w^iiM, a;«-i-— &C.3 Angl. having bcT 
complexion fo improved as plainly to appear pojfejpd of a greats 
erf hare of red and white than it had in reality. 

(^. TO If 9C^/Aay] i. e» 5 ii'i%ti,XXtnr%ffyikiitw xavtk to x^pitfy AngU 
and having her figure fet oflF in fuch a manner thatfbefeem^d 
taller thanfhe naturally was, 

10. Ta 5 tfAfxxTcb 'x^* tl9tt7rt9TafAif»,'] Angl. and had eyes 
that were glaring — meretricious, — (i air«vivr«^f v« eft pro «ya- 
vitfrrrticfAm^ perf. part. pafT. ab otfa^trdftviAi, uti vulg6 puta- 
tiu? E Lexico autem Regio MS. fequentia fecum commuoi- 
c^fTe clar. Ruhnienium, refert Gi/bertus Koen, ad Gram. Lei- 
denfis opufc. p. 310. V. invrafiou^ Ik ri twrnfAt, tfrrcuLa^ isr- 

jc. T. K Itaque fi utxvtirFXfAifoi eft ab StfiTrraftm^ reddi poffit, 
oculos hue illuc volitantes : cui interpretation i favere videtur 
Hindenburgius, in Animadverfionibus futs ad Xenoph. Menu 
p. 65. 

11. Toi avT6» rpoTov] Eodem modo quo antea incefferat^ aqua- 
bili inceffu, Zeunius. 

215* !• ^po»T*«$] Att. fut. pro ^^oirTia-«5. ^^omV*^^ &c. Attice 
(pp^rrw,- — «5, — «. ut fut. 2. Et in voce med. (p^oi>rtvfj(.m, — 
9),-— f<TCK<. &c. Ut n6runt, vel faltem n6fle debent etiam tirones. 

2. hioTfii] fut. a ^»»fii. — Don eft hoc verbum contra araAo- 
yietf, et habec hoc loco earn vim, quam hanXu, iUyu, het^iQU. 
Ern. 

3* T»$ v^6'^yx inricviMq cc(P* ift — &C.3 l* e. ruTuw rat Tr^a^^juittn 
u^^ am — Sec. i (pc^^ C^^O l^^ ayxy^t at W6fiirec xai raXxnri'> . 
^vnTX ru a-ufAotn xui rv "^v^^ itt] to «"«{/y^ rccvrec* nihil efi quod 
metuas ne eo te deducam ubi laborando^ et cerumnis tum animi 
turn corporis tolerandis hcec tihi compares. 

4. «xx' 0T5 oki — &c.] k»M (TV xi^^ rkiTot? oT$ — &c. Relativuizi 
fcil. concordat cum antecedente non folum in genere et nu- 
mero, verum faep^ etiam in cafu. 

5. ihth u^tx^fiSlfj^,'] Vide fupra ad p. 209, n. 6. 

6. vvoKo^i^ofjiivot — ] A.ngLJpeaking diminutively of me — y^o- 
x6^i^of4,uiy proprie fign. infantem ago fermone ; a >cof^, puellus, 
^' Hi, ut obfervavit Gefnerus, et apud hos a) diminutivis 
*' utuntur : Nomina rerum prout ipforum refert /S) in me- 
*' liorem partem y) in pejorem, corrumpunt. Haec tria fig- 
** nificat vTfoxofi^J* Index ad Chreftom. Gr. 

nes, quas vidi Editiones. Mihi diftinguendum videbatur fie: 
^ ' iiti^ ci ^ioieiis^iorttv i;»hinctyiir,yho^»f*>o(.t f^^T dXiS^tci^ Hjnden- 

ll Buaa. NOT-aE IN STe N P H O NTE M. 13^ 

BtJRO. Angl. I wiii give a true account in what way the gods 
ordain the things that are. wsp,' fupple q^u, 

2. XT^wi] Attic^ pro ^Aaa?. Vide fupr^ ad p. 92. n. i. Si- 
gAc^suTsov, fupple Ivrl oxu et fie in fequentibus. Caeterum 
locus hicce pulch^rrimus ledorum etiam hebetiffimis nequit 
quin (e commended 

3. 9rp*v jufc Tretffv,'] Monendi funt tirones in ufu efle xei9nv pro 
9r«yay contra6t6 ex vmaen', efurire : fie ^t^viv,^tire : et §iir, 
vivere : et x^<35> «//. 

4. x^ [^»<^] T^ $^^tf$ p^t^iy^ vcifi!^iH(Tcb Jjnreii''] ad diiuendum fci* 

licet refrigerandumque vinum, aftatis tempore: Ve teres 

enim nivem et glaciem in fuhterraneis fcrohibus ad hunc ufum 
recondebanty ut notavit Neandei* ad h. 1. Hihdenburg. 

1. Ta trxiQx^^ti -] vveQu^^at vulg6 vertunt : leBorum 7,1^* 

fulcra, fujientacula. Fa/so, namque ea foient ycoix^ Grseci ap* 

pellare^ 'tvoQecB-^et h. 1. funt tafietes, quibus deiicatuU homines 
folebant fpondarum pedes imponere ; ut moUitts cubarent. Id. 

2. iv^^iitreii — ^j iwflsgjcgtf-ffii*— — Ttf^fAitrwiF—- Vide fupra ad p. 27* 
n. II. 

3. tS tni :^<*V»— ] De turbd, qua tuas partes feBatur^ 0/«- 
a-^ autem pompom fignificat, quae Bacchum comitabatur, vel 
coetum faltantium, et in voluptate vitam exigentium* Simp- 
son. 

I. fxt^iZcri, rot SffdfTOE w^arrwir.] omittunt quce oportet facere-^ 2 1 8. 

yi,i^ir,yLif in 3* pi* f^i^ietat, et fCiStaa-u 

2- TO TTiv^affAivof ^x^']Jinisfato conftitutus* Vide fupra ad 
p. 162. n. I. 

3. TO* ^H ;&^«''«<'-'— ] i« e. ««T*'vel ^m t etivna^ ^^ivcf, 
^ De pRODico vide Fab. Biblioth. Gr. Vol. I. p. 793. 
Nihil autem celebrius hac ipfius de Hercule fabul^, nee quod 
plurcs turn inter veteres turn inter recentiores na£tum eft 
imitatores. Apud Anglos earn pulcherrim^ enarravit 111. 
Comes Shafte/burienjis, [in Tom. III. operis ejus quod ihlcri- 
bitur Chara6ierijlicks'\ fuamque enarrationem eleganti tabu> - 
1^ senea ornandam curavit. Invenitur Anglic^ reddita, fed 
' parum fideliter, in libro notiflimo The Tatier, [No. 97.] Ean" 
dcm numeris Anglicis adumbravit Foeta fuaviflimus, qui, dum 
viveret, ** flumina amabat fylvafque," GuL Shenjione. la 
hac autem palaeftr^ fe feliciffim^ exercuifle videtur hujus fa- 
bulae au<ftor paraphrafeos poeticae, quam in libro fuo, eiii ti- 
tulus Polymetis, inferuit Jof, Spence, [p. 155.] Illius autem 
paraphrafeos audtor, uti aecepimus, vir erat ille venerabilis^ 
non folum in Sacris, fed in omni politioris dodrinae genere 
verfatifiimus, Robertus Lowth, Epifcopus Lonjdinenfis^ nuper 
defundtus. 

4. rSfro 'if 132 NOTJE IN XsNOPHOirTXflf. 

4. rsTi JS ^ I9 ynX^Sn ifn oMcvftf,] 9r«A^y regitar nb CK fiib* 
inteU.e^lo. H^n oKttHfy diceba$ fe audire. Sic ^^« «»Mi«, 4/^:0 me 
audirt, ^ mxanv^ diets te audire^ &c. Nam ubi reciprocatio 
fit ad pcribnam, Gneci aecufativo ante infinitivum noa utuo- 
tur. Quod tironibus notandum. Sic ^ o(f»» ^ mutem videre* 

5* Qirtig Ja» Tf,] Intell. ifi, vel potius )>, quantum ^Jhu* 
Vide Aipr^ ad p« 21 2« n. 3. 
119* I* fo ^-^d^ «l»r«?] Vide Cicer. de Amic 17* 

2. v«Aiy Ttfr»( «v«T<$f^*3 ^0x iterum retrk&are, wrtf$-^Ita 
lego pro -raroi? et interpretor, quos in autnero aitiieoruin |am 
retuleranty retradare et in aliaoi clafTem repoDcre, ut fit in 
lufu XII. Scriptorum f. mti^la Gnecorum, ubi licet cim^iH* 
GfisNBa. Caeterdm de hoc ludo, qui eft tile ip(e, qui hodid 
Scbachkus dicitur, [AngU Cbefs\ aut ei faltem fimillimus, 
Grsecis recentioribus ^tr^$t»^f diveriiis k ludo aleae, in quo 
prseter calculos etiam teffer is opus, qui k ludo Scriptomin ex- 
ulant, in quo uno ingenip et tete opus eft, vide prseter caste- 
ros eruditiffim^ dilputantem Salmaf* ad Vopifc* Proculum^ 
c. 23. T. II. Hift. Aug. p. 736. feqq. Ern, fClav. Ciceron. 
lad. Lat. V. Scriptorum hdui*'] Vide etiam Du Cange GlofT. 
ad Scrip. Med. et Inf. Graecitatis, V. I^ur^m^. Joan, Meurs. 
de ludia- Grsec. in Granovm Thef. Antiq. Grec Tom. VII. 
p. 982. et Dan» Souterii Palamed. Ibid. p. iiio. 

3. r« JUL 9^wtt9a?aa%0fVy ra h ovfc^^AriuV^ parti fn, un^fumtut 
faciens, part)m^ unti agents 

4. (r^«AA«/ftii>«? ^ «-\^<4i i7«M>o^3vir. j tituhantes vtro plurimhm 
. fufiinens. 

5. T»Tw» tflim A«9riT«/.] An^.faHs in none 0/ tbefe. 

6. UK ^Gi^yJiffceT^^I nunquarnfacity — De aor. vide fupr^ ad 
p. 19. n. 6. 

220* I. E^OKEI }^ fiw &c.] Mibi autem videbatur etiam homines 
pt udentes reddere in amicis explorandis quaks dignum effet at 
pojjiderenty bujMcemodi prefer ens. 

2. va;? av hmxf4f(U%^y cxo-jciit ;3 -^"S^* ^^ wbat HJuayJbouU 
nve enter upon tbe invefiigationf Vide fupri ad p. 94. n. 2. 

3. oV<« «CX" 7«*"f«5 «>3 Vide fup^^ ad p. 46. n. 1. 

4* Ovxay T» fth v'jn rktm u^^ofiifti — ] Vide iupra ad p. 46. 
n. I. 

j. T/ ^ 'f'] Locutio haec eft plane elliptica, et naturae Dia* 
logi convenient iffima. ^id? — mam liceat mihi interrogare 

te ulterius, quoniam rem acu nondum tetigerimus. Vide 

iupri ad p. 66. n. 6. Operae pretium tamen eflet infpicere 
qua^ de hac phrafi obiervavit vir dodiilimus H. Hoogeveen ad 
Vigcrum, p. -559. Edit. L. Bat. 1742. 

6. T» h ;] quid autem de hoc cenfes ? 

7* «tfi*'^^ NoTiE IK XeNOPHONTSM. B33 

^7. i(pixr{Qy t^ rttr«f J ab boc qtuqttc abjlinenjum^ iii4|ait Cri- 
tobulusy fcil. 

I* (V Ti wd%»9 ifixir»iy']Jintt autem ut beneficiis affieiatury^ 22 1« 

3. ^iA99 vAt^o^ffi ^] amicmmjibi facere^ ut indicat vox m«4« 
Vide fuprik ad p. 1 30. n. 4^ 

4. »t 'Ho^^w'Myj Vide fupr^ ad p« *jm n. 5* 

ItfVToyJ Angl. zealous cf not falling Jh$rt of bit benrfaGon in 
conferring his favour S"-^-'^ 

6. rcf? v^i^q nt^ffwiivvna^ idem ac T«(. vn^tif ' tvif7fT9tfviry 
fojhrioribus bcntfo^urum tffe* 

7. »»T»x«r sry x^cv aMp^] AngU tof^ak Qgaiuft jou to bim^ 
*-^o complain of you to bim^ — Gufta, qui potes^ mel vpi% At* 
ticae in vdcibus K^rargmy et «abiy«^«iv quae accufare fig^ificaati^ 
vel deferre^ hie tt^mHm plan^ Socraticik pro ccmmeDdattonc 
poauDtur. Gbsmbr. Cwteruoi de n^vfim Socratic& vide 
Fraguier dod^e difputantem Mem^ de I'Acad. des Infcript. et 
B. L. torn. VL i2mo. 

8. Eay ^ (TV sr^6(r««n)7d^«ciy,} Ang). but if I JbtmU fartbtr 
cccufe yoUf — Vi<h: fiipra ad p. 97. n. 2* 

9* QLyti^a% ecvrSf ae) ii^yoVxt^ rp^a; v^o; avTdy,] Vide fupHb ad 

fm 3. D. 3. ; et ad p. 86. n^ i. 

10. c2|p«t fjLfi ^MpetXXt^ ^«|m( vt* ^8^ ^] Anghfbaf^t you tbirtk 
tbat you areflander*d by me / 

1. Hic &wKafi,9ei9 ft,fix»9ufJjfiO^'} non defejjus es conando* 222« 

2. o^vS^^M ru9 iyu^uf ^ixt/fj] convenatoretn bonorum amicO' 
rum. Quod etiam fapit ^'^ofWay Socraticaqi. 

3. u<rvg^ H» S9ri roi •Vyj Angl. 0^ if it did not depend upon 
yourfelfy — [Vide fupra ad p. 8^. n. 9,] U ufurpatvtr more ' 

abfoluto, ut compoiita nor, f^ov Isep^ apud Atticos Scriptoret* 

4. K(rxok9iu{\ Quatn Socrates Eloquenti^ magiltram ha* 
buit. Gbsner* Qui plora velit de Afpafi^ adeat Flutarcb. 
in Pcriclc, et Dtdion. BayJe, v. Pericles j not, O. et deoique 
Maximum Tyrium Diff. 22. qui et reliquos Socratis magiftros 
commemorat : uti indicavit Simpfonus* 

5» Tuq «>o'3af ^r^o/xitj^^i^fc^,] Angl. that good matcb-mokef^ 

' '^H*a.i f?) cuMouyHit have great ejfe& in uniting — -^c. 

4^t;^ojMcyflif, Vide fupra ad p. 91* n« i. 

6. Q^'^uq i^v nyifAMf] re£ie fc habere arbttror^ vx S^Hfal ^01 
xiy^v i^i» 9r6g* orif non licere mihi dicer e aliquid de te ifr^ivsrri 
[quod concordat cum /camJ laudantt. Angl. in the way of 
praife.^ ^ ^ ^ 

1. « 3 (i,n ^%n(tf St9 o-^*,] Angl. but if thisy^ ftated be not 223- 
clear to youy u, rmih% cKi-^an^ refteB farther, 

2. l;r«iyo/)}y J Vide fupri ad p. 94* n. 2. ^ et ad p. 96. n. 6. 

3* ^^Jnt^l^Hl IS4 NOTJE IN XeNOPHOKTEM. 
5. cmtttimi] Vide Cuprk ad p. 27. n, 1 1. TM*, 4<'-^- rfB ^ > AngL or i/* I Jbould publicly perfuade the ftate 
tt^ it migbi commit it/elf to thee as onejkill^d in military yju- 
dkial mtd political affairs y while this was not thefaSl. Parti- 
cula «», uti obfervat dodiilimus Hoogeveen, potefiatem hu/n- 
«M» ten'at etiam cum infinitivis, [p. 66.] Ubi vide copiofam 
cc acutam enarrationem hujus voculae. 

c. iiui] privatim. Opponitur fcU. rf xdof fupr^. 

(>. — ^fliMr, — ort ^mntfra, — &c.] PoAquam Ariftarchus \, 
S^craie didiciffet quo pado pauperes cognatos, apud fe de- 
l^teSy ad quaBftum utilem faciendum adigeret, ad Socratem 
tandem rediit, cumque de monitorum ejus profpero AicceiTu 
naguft cum voluptate narr^ffet^ fimulque obferv^et, ie ab 
lis reprehendiy quippe qui folus in domo otiofus jam comede- 
ret : Socrates eum hanc de cane et ovibus fabulam illis reci- 
tare juilit* 

7. 0, Ti kf f*«] niji quod — 

mvfl |i«<€^D ^''''^ ^^'C ctvTOf 'x^i, cum cane communicas cihum 
pio ipfe vefceris. 

9. N«t fA<^ aU,^ Intell. 6^5i »•««, Ern. Vide fupr^ ad 
p. 21 1 • n. 7. 
224* !• ^^ *** '^^ — 3 Amicus, cui perfuaferat, ut exercitus du- 
cendi artem difceret ^ Dionyfodoro. Gesner. 

235» '• K^** 'J ^^ ^oc capite, cum artificibus de ipfbrum Ar- 
tibus differit Socrates. 

2» roL yi* xo7i\et —<rufA.ecla, dtalcSf yj^uixaratt hLfAtf^H^i,^ Angl. 

at leaji however you reprefent, by a likenefs in colours ^ objeBs 
that are hollow — &c. De particula ySfr haec, inter caetera, 
obfervat vir eruditiflimus H, Hoogeveen " Nota — argumen- 
" tationis eft «i', fed ra yi limitationem ex confuctudlne indi- 
*' cat, quam pro natura fua affirmative urget. Atque ita 
** haec particula optime convenit iis, qUi argumenta fugge- 
" rere malunt quam obtrirdere, unde fit ut faepius per yif 
" et non per y> ratiocinentur." Dod^r. Part, L. Gr, p. 236. 

3. 9ro»»A&sy y«g, i'^jj, «ta»?.] Sic fccit Zeuxis apud Cicer, In- 
vent, II. initio. Ern. Caetertim y*p refertur ad id quod re- 
ticetur, — Rede dicis, inquit, nhmjicfacimus. Vide fuprsl ad 
p. 66. n. 6. 

4. T/ ydf j] Vide fupra ad p. 220. n. 5. 

5. vug ^ a*, f^», /xifwjTov c4'»}^] Cur ita interrogas ? quo enim 
paSiopoJJit hoc ejfe imitahile^ Vide fupra ad hanc p. 220. n. 5. 

226« I* ^'* '*'*'•' ^nytaT«f,2 Angl. by means of the attitudes. Wurm 
r— Vide (upr^ ad p. 151. n. 3. 

2. Ewfi 
NOTJE IN XenopHontem, 135 

2. E«r» 5 ^pAiy o KXeiT09 — ] But when Clito being at a lofs 
> — Vide (upra ad p. 214. n. 4. 
3* tli c^)J>l '^ £c^xp«T]}( nempe. 

Angl. Don't you, in reprejenting thofe parts in bodies which by 
the particular attitudes are drawn down, and thofe which are 
drawn up s thofe which are contraEied and thofe which are di- 
iated s thofe which are extended and thofe which are relax* d-^-^ 
&c. 

^. To 20rDfi<fAc<a3^.] Angl. but the imitating — &c* 

1. Tov Sdw^axoTToidy] Angl. the armourer^-— 227* 

2. »ri TrfXvriXt^i^Hq^ neque e pretiqfiori materia. Simpson* 

4rAH0y^ TTUXiHq J pluHs VeudtS P U C. UVTh 'TXefvO*. 

3. iv^v^fMJi^tif'] Angl. better proportioned, 

4. r ^v^fMf i% •<?«,] Nemp^ omnis rhythmus quidem nu- 
merojudicatur, et hoc ipfo, \kt Arijloteles ait, dele6tat, quod 
certo numero continetur : fed numerus ille efTe in diverfis 
rebus poteft, in dimeniione, pondere, tempore, motu &c. hinc 
Socratt ^v^iJioi if f^if^^ x,xl ^uB-fAu, £rn. 

5. cixxu vii At', f^r,, ^of^.J ^«iaf refertur ad a^fi4TT«yT«;, noD 
ad 'itrtii aut ofAcia^. Id. 

Angl* but thofe thatfuit well having their weight properly di- 
vided, TO JLb ^n-o TM^v xXethiif KoX iTrufti^m, partly by the collar- 
bones, and the parts near the fboulders, rl J vx6 t«» iS^aiv, partly 
by the fboulders &c. 

1. dX/^tf i^Hy tf <po^/M«rt^ aAA« Tr^^ifAMn UUccta-ifm^ — f^'^^f^f ^i**9 22 O* 

0X178 ^c«i>, abfelute ponuntur pro Propemodum. Hoogeveen ad 
Vigerum, p. 163. Angl. /i6^jf are fcarcely felt aj" ^ weight, 
but only a fmall appendage, oXtytt ^hv, locutio eft elliptica, et 
fuppleri poteft hoc modo, u^i ^etp oXtya v^uyfMtr^, 

2. le^ T«6 yv9 o^B-ui iim^Bxip*^ et nunc re&e rem capis, tk wf, 
1. e. xurei ra v^uyfiwreb W9 onrtt, 

3* aXX6i fi at — &c«3 Ordo eft, SixXot Jc tfy KS^^yiP0f^6t avru 
tfTAi; ofAtxQvTi irfo^ aXA»$ itytyvitr; Et qui quidem ei itafermoci- 
nanti adeffent fernniones ejus alii aliis enarrabant. Ubi notan- 
dum ^uywvTo efle in temp, imperf. Vide Harris Herm. 
p. 137. Edit. 3ti8e. 

4. iyu 5,] nempe Xenophon ipfe. 

5. ix IfAciyi,'] Scil. lirv^x^iv, nequaquam mihi venit in men- 
tern, Sermo Ronianus emphalim th f^o«yi aftequi nequit. 
Angl. I for my part have not thought of thefubjeB, 

1. «aa' oTc8"<e y\ i^u,] Angl. But at leafl you know,faid be, — 229* 

2. r,u.XXi§-09 ecfotiracvriiptoi^ afwx-Mvr^ftot proprie flgnificat /(9- 

cum quietis s nam (ic fere dicuntur verba in n^ioi* deftnentia, 
^t xflAflff igiov, de loco fupplicii, et KQtftvri^tov, de loco in quo dor- 

mUuT* f$6 NOTJE IN XeNOPHOWTI5¥. 

miiur» biterdum tanien hfl^c verb^ ufiirpaotur ^€ rt^ fUit 
kabet earn vim, quam etymologia eficiu $ic lu !• vtwKmvtiiiJmt 
dicitur rts quitti captanaa accommodate^ tribuiturqvie elei^aQ* 
tcr nodi. HiNDXMBU&o* 

3. T% ^\ iwH ] h AogL andfartUr^ vk^ 3fOfM^# '^t^» 

Jbice weftaud in need tffood^ r« wm^^L* rm&r%ih^^f^ir givii^ 

si &c. Vide fupri p. 2io« (eqq. paflioi. 

4* «rc ^ rvHx6m ciVcv* J Vide fupra ad p* 167. o. 4. 
230* I* Zf xai^cq ^ifAifAv9i»*3 Angl. whofefeajon is pafi. 

2. ifda Wi.. .^^i^«< ;3 Vide fupr^ ad p. 94* o, 2. ^ et ad 
p« 96. n. 6* 

3« rfyM^9M(.3 ^^^ Aipr^ ad p»2ij. n. i. 

4. i^5-< Aaii>^ajwiy nfuMK &c.] Aogl*^ /i6#/ weore infferceptikfy 
placed in either extreme* Locutio eft idioinatica* Sip^ havt- 
Btifu f^ KLftS^i^dEfUMVy c/(i«i M« conftit^tus fum^ pel non amm^' 
verio me coajlitutum effe. Vide fupri ad p. 87* o* f • 

^, T<-— r^yoiTy] Intel]. ciAXo, Simpson* 

6. Ov ^ 1^ TWO ■■■■i^an'Mtfyp] In tell. W f»^f9 i^«-«lN^ n, .1^110- 

r« ifiud tibi impedimento tfi? ^ ^ 'b ^^''' '^* ^* ^* Vide ittpri 
•d p. 225. n. 3. 

7. ffAoi J^ ^ ^OJCM tA«#« Tory ^trra;y.3 MiH vidcMtur iomnftf 
plura ex ammalibus comm^da, quam } piantis capirty ^^y in- 
tell. ov&^it%^, Ym2i autem «v«roA«dO' pro ^m^w^ quod pro- 
ximo prsecedeas ayd^«(««< reqviirit. £rn. 

8. rpf^e»T«ft ytfir J Vide fupra ad p. 22 C. n* 2. 

231. I. To y (car»^« ] ^f, ADgl. and farther y to wf^imtf 

their having added— 8cc. Sermo eft adbuc de diis. 

2. jc,' fofca^ rtBifAt^a] et leges ferimus. Vide Tupra ad p. iBa* 
n. 2« 

3. To ■ ■ TotJiy 0tvTtf$ jffiir oiiu/i^yaiv,3 Angl. their affifiii^ 
us in this — r«i^T|i, intelh iM^^h^ vel tale quid* 

4* If a> «j»4rr«3 S, JutelL v^ o^if* 

5. (Toi ^, i^Hy J Zanc^acTii,'] Alludit Eutbydemus ad to Aa«f««* 
««» five Genium Socratis^ dc quo — '* Effe divinum quiddam, 
** inquit Cicero ^ quod Socrates Deemonion appellat, cui feipper 
'* ipfe paruerit, nunquara impellenti, fiepe revocanti." [Dc 
Divinat. c. 34.] Sed operis noilri brevitas impedit quo minus 
proferamus quae de hoc Dsemonio icripferint varii tum inter 
veteres tum inter recentiores. Vide Socr^ ipfum apud Pla* 
ihn. in Tbeage. Aptdeii lib. de Dsemonio Socratis. Fraguier 
DiiT. in Mem, de tAcad. des Infer ip, et Belles Lett, torn. VI, 
1 2mo. J. Clerici Syl. Phil* c. 3. Jortin* Hift. Eccle/I v. I. 
p. 117. &c. Vide etiam Forjierum ad Platon. Euthjphron. 
not. ad p. 22. ubi alii de hac materia Scriptores indicantur. 

13^* I* ^^^^ ifTFo^HTuiMa-iitJ] Intell. i«vT«;. fe quodammodo ticMiS 

ofiendunt. Vide fupr^ ad p. 1 13. n. 3* 
t^ 2* wyi^] Nqtje in XiMOPHONfaM. 137 

-ft. vyi»2 idem Atilc^ ^od vytn, Male fcribitur in Edit. 
Glaig. [et in Edit. 4. Simffoni,^ cum iota fublcripto* Coa- 
fer quee dicit Gyrus: moriens, hujtis operis p. 78. 

^ crr« fM¥ ^oKtt &C.7 Ordo eft, m »lf van J; u^^uvuf j^ti^ 

I. T»«Jn ^i^,] Vide fupr^ ad p. 155. n. 2. 233» 

2.^^«M^« i ThfAui $84;;] Vide mpra ad p. 197. n. 8. 

3, »■ ya«^ TPflif^ aX^a^r^ &C.] Ordo eft, ^ T<5 y i^im^ttt f^^oj 

Vide AipTsi ad pu 155. xw 2. 

4, T^y 3$ S^McftfTKr 81C.3 Sequitur jam totius btijufce operis 
XenophoLitei exquifitiffimi ac jucundiflimi peroratio. Ordo 

sW nut* iU9 ^*der<Ai^i ^«S8>rf( &LUf6* jKxAicrt« ^tfyropv, x* r. A* Cae* 

tertim Taw yty^^ioxiirm "Zfax^rLii, oI#* Jf, cft locutio fr^quens 
apud Graicos^ Scriptores, AngL ^ thofe who knew what man" 
tier of perjhn Socra$e'S was — Item^. ^«rsxu0-t ^e^itms. itcttvaVf^cm 
optim^ convenit ejafmodt phrafis Aoglicana, continue regret-- 

ting him 

I, TW^r^*— — old?] cb^^U y* «aJ ivia.t(Aoni-a,r^ M^ ^y Ht). 2'34* 

Angl.^/^^ <tj a moft exv/lhnt at^d completely happy manJimtU a^-v:. '^<- 
^e. Confer cunR hoc elogio qiise fcripfit Plato in fine Phse- 
donis. Hujas Oper. p^ 252. 

^ Sed liasc hapten us. Vertim fore fperamus ut hoc quod 
dedimus hojus libelli praedantiflimi fpecimen excitet in ani- 
mis iMGBwua: Juventotis totius diligentcr evolveudi deiide- 
rium. Quo perlc6to ^fi quis pe^^us tarn obtufum geftat ut 
jucund^ quadani admiratione atque rij; K.<«AoK«y0s3^ai$ amore 
id non vald^ delenitum ienferit, ifte nos audores habeat ut, 
politioribu^ L^teris valere >u(iis, ad quamlibet artem ignobi- 
lem quseftus faciendi gratii, inter vulgus homxnum illic6 (e 
co^vferat. I. NoT^ IN Platonem. 

I, TT* Platone.] Plato Athenienfis, fummus philofbphus et ^35* 

XLi fcriptor fubllmis, natus eft Olymp. lxxxvii, 4, ante 
C. N. 430. Obiit Olymp. cviii. i. o6togintaet unum annos 
natus. Patrem quidem habuit Ariftonetti, matrem ver6 Pe- 
ri<^yonem nomine. Ufque ad annum aetatis vicelimum ath- 
leticbe, pi<flur£e, et mufices poeticefque ftudiis, difciplinae- 
que ctiam philofbphicse Heracliti, fc dedidit, Quibus valets 139 NoTi£ IK Platokem. 

^ ><, joflEb, G€Bpit audire Socratem, philofbphise moralis parentem ^ 
cujus interitum 1u^uo(um tarn {>u1cherrini^ enarravit in fine 
dialog iUius cekberrimi qui infcribitur Pbadon* [Vide hujus 
Opens p. 252.] Defundo Socrate circiter Olymp* xcv* i. ut 
iDvidiam Athenienfium efRigeret, ille, cum cseteris Socratis &£' 
cipulisy Megaram ad Euciidem fe cobtulit^ queen mag^ftrum to 
dialedlic^ habuit. Deinde in Italiam profedus eft> eo confi- 
lio ut cum do6lrints Socraticis''di{ciplinam Pythagorse conjun- 
geret. Tum Cyrenas adiit ut ibi Geometriam Tub Tbeodoro 
diiceret. Mox in iEgyptum navigavit, ct ab iEg^ptiorum 
propbetis aftrologiam^ artemque numerandi^ et icientiam the- 
ologicam didicit. £x JEgrypto reverfiis in Italiam, ad Fy« 
tbagoreos Archytum et Eurytum rurfiis venit* Atbeaas re- 
dux rempublicam gerere noluit 5 fed in Academi^l, quod 
gymnaiium fuburoanum erat arboribus confitum^ icholam 
aperuit : et difcipuli ejus nomen Sedae Platonicse vel Aca« 
demicse pofteii adepti funt. Ter adiit Siciliam, ibique et 
gratiam et indignationem utriufque Dionyfii expertus eft. 
iDgenium quidem ejus tyrannum adulando minus erat aptum. 
Dioni tanVen multifque aliis principibus viris charifiimus erat* 
Tanta fuit Academise ejus celebritas ut permulti ad earn un- 
dique confluerent difcipuli, in quibus Hyperides, IfocrateSi 
Demoilhenes. Docuit quidem more Socratico j in multis ta- 
men a do6lrin& Socratis difceiTity quippe qui varia, ex Scholl 
Pythagoric^ et aliunde petita, cum difciplinis Socraticis ini« 
mifcuerit ; adeo uc novam philofophandi viam ingreflus efTe 
videretur. Innumeros quidem nad^us eft difcipulos et lauda- 
tores. Non tamen defuerunt multi qui famas nominis ejus 
ofticere conarentur. Inter quos eminebat Diogenes Cynicus. 
Senex tandem et caelebs mortuus eft, fucceflbre in Academic 
reli6to Speufippo (broris filio* Di^tio Flatonis plerumque eft 
ornatiftima, et fsepe ad Poefeds regiones exfurgit. Sunt qui 
putant eum ftyli fplendorem nimis afFed^fle. Miram quidem 
locutionis nee minorem ingenii ubertatem poftidebat* lo 
laudibus ejus multus eft Cicero, qui eum appellat '* non in- 
*^ telligendi folum, fed etiam dicendi graviflimnm audorem 
*^ et magiftrum, et longe omnium, quicunque fcripferunt aut 
j^ ** locuti funt et fuavitate et gravitate principem ^ long^ om- 
'' nium in dicendo graviftimum et eloquentiffimum ; in ora- 
toribus irridendis ipfum oratorem fummum ^ eundem ilium 
non linguae folum, verum etiam animi ac virtutis magi^ 
ftrum." [Ciceron. oper. paflim.] ** Philofbphorum, inquit •% << 

a 

it 

'* Quindilianus, ex quibus plurimum (e tranxifle Eloquentiae 
*^ M. TuHius confitetur, quis dubitet Platonem efle prseci* 
'* puum, five acumine difterendi, five eloquendi facultate qua- 
** dam div'm^ tt Hoixveclc^ : multum enim fuprii pro(am ora- 

** ^onem, N O T iC t N P L A T O N E M. 139 

^^ tionem^ et qu^m pedeftrem Grseci vocant, furgit : ut mihi 235* 
'* non hominis ingenio,' fed quodam videatur oraculo Del- 
*' phico mftindlus/' [luft. Orat. X.] Uad^ feep^ vocatur 
Divtnus Plato. A Cicerone memoratur '' quad quidam Deus 
" Philo(bphorum» Detis ille bofter PJato." Quanquam poc- 
taram ledione magnoper^ deledabatur, et eorum diftionem, 
uti jam obfervavimus, faep^ imitatus eft^ tamen in libris de 
republic^ ^ ie fcriptis, novi fui civitat^ poetas omnino exu- 
lare voluit* Jur^ne an injuria inter eruditos difceptatum 
fiiit* Platonis dialogi recenientur a dodlifliTno Fabricio in 
Biblioth. Gr* Uib. III. cap. i. et illuc ledorem^ atque ad ^0- 
titiam Literariam Edit. Flat. Bipont. praefixam, qui plura de 
Flatone atque fcriptis ejus velit^ relegare vifum efi : item ad 
Vitam Platonis, Graec^ fcriptam a Diogene Laertio ; Jac- 
Bruckeri Hift. Crit. Phil, Tom. I. P. II. L. II. c. 6. Stan^ 
Jefs Hift, of Philof. Saxii Onomaft. Literar. Vol. I. p. 6i. 
Harlefii Introd. in Hift. Gr. L. p. 176. etlibros ibi indicator* 

Editiones Platonis. 

I* Platonis Athenienfis philofbphi Opera omnia^ Graec^. 
Veneffis^ apud Aldum^ i^i^y infoL 

2, ■ " Opera omnia, Grseci, cum 

commentariis Procli in Timaeum et politica. Bqfilea^ apud 
Jo. Valderumy 1534, infoL 

g, . Opera omnia. Graced. Bafi" 

leceapudHenricumPetrt^i^^6,infoL [Vulg6 nominatur Se- 
cunda Bafilienfis.] 

4. r Gr» et Lat. ex Joan n is Serrani 

interpretatione, perpetuis ejufdem notis illuitrata, &c. apud 
Henr, Suphdnum, 1578, 3 torn, info/. 

c. Gf. et Lat. cum Verfione Mar- 

iilii Ficini. Lugd, apud GuL Lamarum^ '59^9 infoL [N. B. 
Verfio Ficini (eparatim faepiflim^ edita erat, (et prim6 Vt^ 
Af/. 1495,) antequam ipfa Opera Platonis prodierunt Graec^.] 

6. Gr. et Lat. Marfilio Ficino in- 

terprete. Francofurti, apud Claudium Marnium &c. ,1602, in' 
fol. 

7. — ! Graec^ ad Editionem Henr. 

Steph. accurate exprefia-, cum Marfilii Ficini interpretatione, 
• Notiti^ Literarill ^ et dialogorum argumentis ^ Diet. Tiede- 
mann* Biponti ijS 1,1 1 Tom. in Svo. 

%* Seorfum iaep^ editi funt quidam ex Platonis dialogis. 
Sed ejufmodi omnes editiones' recenfere nimis longum foret. 
Faucas tantum notabimus. i. Platonis de rebus (Uvinis dia- 

logi 140 NoTj& IN Flat ONE M. 

^35* ^^S^ ^^^^&\f Gi'- ct Lat« Socratis Apologia, Crito, Fhsedo, li- 
ber X. legum, Alciblades II. cur& Jo. Northi, Cantabr. 1683, 
M'Svo. 2. Amatores, Eutyphro, Apologfai Socratis, Crito, 
Phsedo, nor is Nath. Forfter, Oxon. 1745, et zterym,!';^!^ in 
8v9. 3. Phndo, five dial, de aoimaB immortalitate, Gr. et 
Lat. Verfionem Ficini emendavit Siq^ commentatiooefque 
philofbphicas adject t Jo. Henr. Winckler, Lifjus^ 2 744* ^^ 
%VQ. 4* Quofdam ex Flatonis dialogis, Graoc^ cum notis, 
bis edidit J. Frid. Fifchems, LipJUc^ ij^t ct 1770, ta 890. 
item alios, Upjiie, i?/^* aliofque, //^lii/^m, 1774, ia 8vo. [Edi- 
tor hie in virum fummum, et de Graecis Literis, fiquis alius, 
optim^ meritum, H. Stephanum nimis acerb^ invehitur.J 

2. nAATONOr K-PITfiN &ۥ] h. e. Platonis Crito, siv* 

J>E EO*QUOD AGENDUM EST. 

SummaDialogi. Crifo intimys Socratis amicus ^ ilium in 
career € invifit^ injlante mortis die : quumque ei fcepi^s Jignifi- 
cajfet utjineretfe ^ carcere educi, turn vero maxime illi auBor 
ejl,utidpatiatur: quod perfacile Jit, rebus ad prcefiandum ami' 
corumfuorum diligentia comparatis. Nifi bocfecerit, futurum 
id et maxime amicisjuis indecorum^ etjibi iffi acfamiliic fua 
injufium. Socrates non prius idfefaBurtsm teftatur quam fibi 
certis argumentis conftiterit an ta reBe fieri jpojjit* ^^dfiatu- 
erity ex ipfius verbis facile efi intelligere, FtciNUS. 

3. TI TUHKa^f «<p<|pri,] Cur ad boc tempus veni/liy Apud 

Mofchopulum in colled, vocum Att. ex Tbilojlr. legitur 9ri»n- 

** re, Tt vvtvtx.a^i «^J|«< m K^/toj', ? « tt^aV Eft." uipilQact, art 

tbou come, vide fupr^ ad p. 27. n. 4. et ad p. 29. n. 4. 

4. Uavv /x air.j Omnino ctrte. Vide Hoogeveen de L. Gr. 
Part. p. 684. 

236. '• •»'S Tffl5r*f,] fupple ivMa, ob morh tuos, 

^ 2. i» T>) 9VV mMfi<-u<ni ivu^o^a,'] in calamitate quce nunc inflaU 

Vide fupra ad p. 151. u. 3. 

3. iAA' tf^ff uiJto?; c/mXt/fTdci &c.J Ordo efl «AA' ij ^A/»(« «Jn 
cnnXvirat ttinoig re fiii k;^» tfy^vdexTf^y tiJ orafa^ij rvxjttfi^d tempus 
u'tatis [i, ^.fenecius"] illis non concedit facultatem noii conque- 
rendi in pra/entifortund. 

4. ijy tyuj ifg ifA»i ioKu, Iv ro7f Sa^Crura a* ittY'Cect/bciJJl quem 
ego equidem, Ji quifquam alius, gravijfimi, ut arbitror feram, 
Poft Px^vruTet af nobifcum fubaudi participium ^gpiia-i. For- 
6TER. pu^vrurec nempe fumitur adverbialiter. 

5. T« ^A«ror] De hac nave ita Plato ipfe : T^to In to ^UtOf, 

7«f»# TtTt, « a-uB-eiiti, ijulra tjug 3i«;p<«y Hva^civ «{ ^9Aoir* S> Ji «« NotjeinPlatonem. 141 * 

^<y, xci ii^6ffM fAm^iPa ^Krtvrvtat tt^Iv af »; AvAov etfpUy^Tctt to 

^f Q U^v; T« ■A.TFoX'htaf^ ^14^? ^i* n^VfAvocf T« T>^iii, rSro ^ itw- 
^»iy ^9%^^ ysiyWj T? 9r^»T8^a/« th^^/x.ijs yjyoifdf, ^4<« Tatfroc xl « 
voAuj X^ov^ tyiHTd tS "ZuK^aiGt h rS ^iafMTti^tUf f(4Ta|w t^?^/- 
jtijj Tf ««} TV ^ccrtira, [Pheed. prope initium.] Qui plura velit, 
adeat (prseter cos qui de feflis Graecorum ex profeffb egerunt) 
Meurfium in The/eo^.c, 16. Petit- Comnu in Leg, Au\ p. 50. 
Reinefii Var. LeB, L. 3. 5. Carpentar, in Vit, Socr» Dorvill. 
Mifc. Obf, vol. 7. et quae conge flit Spanhemius in fuo ad Cai- 
limacb* Hymn, in Delutn Commentario. Forster. Vide 
ctiam Po//m Archaeol. Gr. B. 11. c. 9. 

6. fvxv «y«^v] Quod bens vfrtat : quod felix faujlumqut 

Jit. Nimirum veteres utebautur hac formull in rebus laetis, 

quum ipfi fufciperent aliquid, aut quutn aliis, qui aliquid fuf- 

ciperent, bene precari vellent, Fischer, 7W, Theofbr. 

Saliierus reddit Gall. ^ ia bonne beure* 

• tawivi 1. e« sv T«WTi} m acta* 

8. lej K%ihv\>%vei% it xtftpw Tiv* »x lyft^fflf/fts] et videris opportune 
non exc'ttdjfe me* Nam ita interdum redditur xiv^vnuat cum 
. Infin. Vide H, Stepb, in voce, 

I. HiJutcTi Kt* T^natTCjt ^3 II. /, 363. Scilicet iila Achillis 237» 

verba funt ad UlyfTem, quibus oftendit, fe injuriis Agamem- 
nonis commotum, domum redituruin efle, quo fperet ie vcn- 
turum efle tertio die. Fischer, Vide annot- Sam* Clarkt 
ad hunc verfum Horn. 

i. hthfiiet ^vfjt(popcc-r—'] Pro ahfAicc Saliierus fcriptum reperit 
in MS, Reg, Paris. « /a<W &c. rejedl^ voce aXAu, nat^ foil, ex 
fequenti uXXu, quomodo et F'icinus reddidit, non una tantum 
calamitas. quanquam et vulgata ferri poflit, 

3. W5 oTo$ T£ u* « a-u^Hfy'\ cum te fervare potuijjem^ vide fu- 
pra ad p. 5. n. 6. - 

4. 9r*p» 'A>jH^t^ voiet^ — ] Vide fupr^ ad p. 130, n. 4, 

5. Upa yt fxii ifii TTga/xuS? — ] nonne foUicitus es caufa mei^ 
meo nomine — rfcil, hiK ifM. 

1, 0/ trvsco^eifrai] Vide fupr^ ad p, 189. n. 2, ^38. 

2. eKo» <r4»S-«i»a*'] Angl. Wben you bave an opportunity to 
fave your/elf. Vide fupra ad p. 7. n. 10. 

I. xj TO ah fA£g^,3 et quantum in te ejl^ — fcil. xaia, to cor 239, 

I. Ei wpuT6v J2 tStow rh* Xoyoit Sic] Angl. If wejbou/d re- 240* 
/ume tbis argument , wbicb you make ufe of^ about the opinions ' 
pf men^ vpri^w x«a5s &c, I mean — wbeiber it was at all times 

rightly 14^ NoTiE IN PlATONEM. 

rightly qfferted or not, that we ought to pay regard tofome opi- 
nions ^ and to others not: i ^^U Ji c/ai ietv itio^ttierKH»t KecXStf 
Ixiyiro, or that fuch an affertion was right hef^re I was under 
a necejjjity of dyings An J jtatTa^jiX*- [XoyO- fciL] 5ga lyivtro &c. 
and that it only ju^ nowforfooth became evident that it was 
made at random ^ mtvtXYfor the fake of argument y 5» ^i «>«m^u» 
xai ^Xvu^ia ifs uXti^tiry and was in reality ctoildyh trifling* De 
voce i»% obfervat Vigerus^ cam prsemitti quibufdam adverbiis 
pofitivi gradus, quorum tamen ad fignificationem nihil addtt : 
et adverbia ilia ufitatiora eflfe iti^u^, ^uere^ irtx^Siii plane, 
iri^mfp aliter, De Gr. L. Idiotifm. Cap. VIIL § x; Reg. iz. 

2. M n fMi MXAo<ori^0( ^xtSireUy^ Xay^ nemp^. utrum ar* 
gumentum iltud diverfum aliquid mihi apparehit^ Wu^ y% SU 
»X^ [i^eeurh'] cum ita me habeo, % o «vto;, an idem ac antea f 
N^ iJip'^fitf ;^«/j(e<y &c. ac nobis permittendum Jit ut id valereju' 
heamus, an ei obtemperandum. 

3. Sa'» yt tavBfciveia,'] fell. «;^». quantum res humana fe ha^ 
bent — Angl. at leafl ifi all human probability y hcrU ^ r5 fifAXMP 
jSw^rioxw fltwgior, youfland no chance of dying to-morrow. 

%/^\* I. 4>€pf ^, ^u<i av ra roitcuret iksyird y\ Angl. But come, I afk 
again — upon what grounds were fuch things ajferted? yvfAita^o- 
f4o^ ^I'^f »«2 T«r0 v^arretPf qui corpus exercerefolet, et hoc tan- 
turn agity — 

2. o; &» rvyj(jBL96k iar^df $ Traiicr^tSn? uvJ] Corpora entm alii 
roboris, alii fanitatis acquirendae gratia, exercebant. Horum 
erat medico prscfertim obtemperare, illorum paedotribae. 
Dacier. 
24^* '* 't^^y* ^oxir uvo^oi^ 7«) Kct) ^^oTB^dq,"] Librl hie variant* 
Hanc fuam ledionem ita tuetur For/ferus. ** Mihi, iqquit, 
*' hoc fortaile velle videtur Plato, Sermonem ilium quern 
" habuerant, et in quo ftatutum erat, vitaro corrupto redi 
^' pravique fenfu non efle vitalem, et de quo paulo infra 
*' quaerlt, W Irt ^svr S ov ; iflam, inquam, conclufionem tarn 
" diverfae prorfus naturae et vi tu'^ tant6 priorem potioremque 
*' efle, ut obje6lio ifta proximo memorata, quae mortis folum* 
*' modo periculum intcntabat, libi vita non erat vitalis, nihil 
'^ ad rem eflet, nee ei legitime opponi poflet.'* Haec ille, et 
ita reddit, mihi certe,* — diverfus quidem prior que videtur: — 
E contrario exiftimat Fifcherus veram le<ftionem efle o/aw©' 
f») T^ 9rpoT£^fl;. ** Nimirum, (inquit ille,) antea oflenderat 
" Socrates, et Crito conceflerat, in ufli rerum ad tuendum 
'* corpus pertinentium, h. e. cibi et potionis, fequendum cfTc 
*' judicium peritorum : quod praeftaret vitajucundaetfuavis 
" vitae miferae, quam corpus morbidum pareret. Eadem 
** vero ratione docuit, in faciendis iis, quas ad tuendum ani- 
mum pertinerent, ne vitiis inquinaretur, fed eflet integer, 
h. e. juHisy bonis, honeilis^ audiendam efle unius veritatis 

*' vocem J 


NorjE IN Platonem. Hi 

** vocem: quod pr^eftaret vita jufta, h9ne,fta» vitse'miferssi 
*^ quam pareret confcientia peccatorum et deli6lorum : h. e* 

" fy." Red^y ut opioor. 

a. fin ui aKti^S^ TOLVTX, — ] fubauditur o^x, Vide, fjA reevret i 

rcverajint^ cogitationes bujufce multitudinis qua homiDes tt^ 
mere perimit^ t.aX ktaQiafa-xofiivav y wtf H oTo» Tf qtray, nhn |t;y fS^ 
€t qua advitam eofdem revocaret,JipqjffentyJlne ulia ratione. 
De iii vide fupr^ ad p. 240. n. i. Vocula «» interdum repe- 
ritur^ ut hic^ cum participio conjun£ta. 

I. £xo<ar«/«fy, m V«^8> — ^ Vide fupra ad p. 213. n. i. ^3» 

verfimus, nos d pueris nihil differre. AxAuvat cum participio 
explicatur ioterdum per verbum Ignoro, non animadvefto* 
HoooEVEEN ad Vigerum. Vide fupr^ ad p. 87. n. i. 

I. Ti dt 5] Vide fupri ad p» 220. n. 6. ^ ^44* 

I. % TTti^etf etvA* i rh iiKeu$f 9n^t;xg*] Vfl Hit ftcundwn jufit" 246. 

tia naturam perfuaaere. Vide fupr^ ad p. 154. n. i. 

1. rf cSW«ir— &c.j Senfus eft, eo, quod poteflatem facimus 247^ 
Atbenienfium cuivis^ qui quidem uti bac poteftate velit. Fis** 
CHER. Ordo efiy r^ vt^omKifxt ru [i. e. rtu'] Adnfawf fiaXa^ 

liifif -.^ 

2. %at i^Hi ifim rSt fCfM/v Iftvo^iaf ir<v—* 3 ^^^ ^^^^ ^ nobifp 
qua leges futnusy impedimento eft 

3. letiii?^ pro istiiiy refcripfit Fi/cberus v$tt7i, et ferie ora- 
tionis jubente^ et au6toribus Ficini libris* > Vertit enim, ta 
borum neutrum facis. 

4. »0-tf( &v /bitt dtx«/«^ %u!^ei^Tt%rrc^fortqffe jure me remorde" 
renty — Vide fupra ad p. 39. n. 8. • 

. j. oTi h T0<V ^aXira A^tuja.tM9 iya »vT67g eiffAo>ioynx>us rvyj^eivii 
rxvrtw T«f o/AoAtfy/oey.] ita eveniffe ut' ego pracipue inter Aibe^ 
nienfes banc illis fponjionem fpoponderim. Vide fupra ad p* 7. 
0.5. et ad p* 31. n. II. « 

I. ^twi'^H 9roA4Tft;(rf(2^.] nohifcum paBus es te in repuhlicd ver- 248* 
faturum* Vide fupra ad p. 1 16. n. i. 

I.' K^ aya/9(iu/T40-»$ ^uLkiy^ft.%^^ r%ii»q xJyv; — \ \tc9ip lyihaii^ ^49* 
et impudenter fades alia quadam verba ac ea qua bic faciebas I 
Intell. fcil. &AA»?, mpnente Fifcbero* 

I. T» ^1 )] Vide fupr^ ad p. 244. n. i. ^5^* 

I. ua-'xri^ ol y-o^vietfriufTii . tut xvXSv ^ex^crtv ux&etfj] quemad" 2^1* 

modum Ida a Matris aftro percujji tihias fe audire putant. Idaeae 
Matris cultores ita defcribit Lucretius/ 

Tympana tenia tonant palmis^ et Cymbala circum 
Concava, raucifQnoque minantur Cornua cantu, 
Et Fbrygio ftimulat numero cana Tibia mentes. 144 N O T JE IN P I A T O N £ M. 

Similiterque de Ke^terFMrntf aeftro Philo^atus, mM»» f^mvf^^ 

QuKitf >^ AYAOY t^yu. £p. I5. p. 920. FoRlTBK.. 
252. 1. H TOT rmCPATOYT &c.] i. c. Socratis viTiE Fiwts 
EX Ph^done : qui infcribitur etiam FIEPI YTXHS, De anx- 
MO. Hie nimirum eH celebernmus ille dialogus ubi Flato 
Phaedonetn inductt narraotem EcHecrari fermones de im- 
mortalltate animorum h Socrate in carcere habrtos eo ipfe 
die quo ille veneno haufto mortuus eft. Quod hie exbibetur 
tantum efl dialogi concluiio, ubi^PhaedoD morieRtefnsSdcra- 
tern, verbis ad commovendos afFet5tus admodum accommoda- 
tis, defcribit. Dolendum efl inilituti noftri ratiooeii^ uCbp«- 
dire quo minus totum dialogum ante oculos ingenufe juvea- 
tutis ponamus ; dignum ilium quidem qui iterucQ atque iti:- . 
rum legatur. 

2. yfK^di' xh»».3 Moris hujufce frequens apud aiv^oreSy tni« 
gicos praefertim, fit«4neiitio. De co vide Meurs. tUFuntrey 
c. 4. Kirchmann. de Fun, Roman, L. L 7. et ArcbaoL Gr^ec. 
L. 4. 3. ubi idem ab aliis a1:ite mortem ipfbruni fa^^um fiiifle 
notatur, quod hie de Socrate narrat Fiato. For&tbr. 

nos faciendoy tnaxinie tibi gratumfaciamus, 

4* x«< i^0* KoiX T^r? luo/; «) tr/xr» avror^ fy >(atf;«r* xvniimwuTV «i 

«-otflT6'] ^/ i«/i6i' ^/ /w^w V/ vobismetipjis grata facietis quacmi' 

que facialis, xa* /m.)} »t/v ofj.o\oy^ariT*. tametfi non nunc pronu- 

Jerttis, uTT pro ut7x quod hie pro anvee. pouitur etiam fttt- 

pe pro n^ci, 

^, rr^oBvfxnTOfx Bctf «<?>»),] (c\\* Kptrat*, 

6. ^oiTrrofjiiv H rUec ai t^ottov j] Confer Cicer. 7u/c, I. 43. 
253* '• *''*' ^^ ^^^ ?r«X«i xo>.vii Xoyo* 9rf^o/»/:Afl6<,] quod autem ego 

jamdudurA iongo fermone profequutus fum, — Vide fupri ad 
p. 130. n. 4. ; et ad p. 167. n. 2. 

5ro$ w^«? ra? hxai-ai ^yyvoiro.'] Vades igitur vojmetipfos, inquit, 
pro me Critoni date^ contrgria prorfus fpondenteSy quam quae 
ipfejudicihus meisfpopondit, Forster. Vide fupri ad p. 31. 
n. II. et ad p. 247. n. 5. 

3. hnvoLoirTx] gravia qucedam, arr« fpiritu leni^ aliquaado 
fignificat nonnuUay qucedam, Vigerus, Cap. -11. Reg. xix. 

4. ui 5 x^0T^9ira< 2A>xfctT»3, >? Ix^i^ei^ ft jt«TO^TT«.] eum Vii 

collocare Socratent^ vel efferre^ vei fub terram condere. De 
ritibus et loeutionibus funcbribus, vide Potteri Archaeo}* Gr. 
B. IV. c. 3. 4. 

5. 5^0$,] inqutt autem ille, 5, pro ?^u. 

6. >(<e^ ^avflci T^^oir (ru^ob S^esTTCfVy] f/ <AWrf /e meum corpus 
(non me) /epe/ire. k c 
I. Nat^ in Plat one Mi X45 

I. Tft;» iy^i;&« ^m^sTt}?,] Vndecimvirum minifter* *0» f i>llix«y ^54* 
Kd/MA^vAAMff quoque di6ti, ex populo eligebantur, iingulos (in- 
gulis decern tribubus mittentibuSy quibus additus efl r^«fc/bMe-' 
TIV5, five Scriba* Horum erat, inter caetera, capite damna- 
tos ultimo fupplicio afHciendos curare. Vide Potter, Archae- 
ol. Gr. B. I. c. 13. et vide fupri ad p'. 197. n. 4. 

I. jocMgjj^dK wTToCxeJ/as] Eundem femper in omni vit^ Socra- ^55* 
tis fuiflfe vultum eandemque frontem paflim notarunt veteres. 
Vide Cicer. De Offic* L. I. 26. eundeoique in Tufc. Difp. 
L* 3. 15. Arrian. in Diffl EpiB. p. 132. aliofque alibi. For- 

STER. 

2» tfAX' liAM ytf $M xeti ecvrS &C.3 BafI 2. aXX' l^^f avr« j3i« 
Kflci ««-aiitTi. non male. H. e. memet invito, fuse adeo it copiose 
voivebantur lacryma: per ora* Fischer. 

1. i^ivob oirTtv« » x.eiTi%,Xeivai ruv nretfifrm^'^ K«r«xAa/6<f— -eft ^5^* 
hoc loco lacrymas movere^facere ut quisjleat. Id. 

2. 4^u;^om Tfi x«« viytvro,^ f*or(an xnyyvot^b. Stbph. Vide 
fupr^ ad p. 163. n. I. 

3. Tf^ AcrxXuTTf^ ifeiXofAif aAt«T(v«y«.]] lEfculapis debemus Gal' 
ium, Obfervat Peri%onius Galium adeo proprium fuifle ac 
iacrum ^fculapio, ut Pidtores vcl Figuli formare eum fue- 
rint foliti, ita, ut Galium manu geftaret. [ad ^lian. V. H^ 
L. V. c. 17.] Cseterdm per Galium quem Socrates moriens 
dixit (e debere i^fculapio, medicorum principi, nihil alrud 
fignificari vldetur quam grati animi facrificium r$ Qdfctrijf, 
fummo illi vitse malorum medico, manus ei jam admoturo 
debitum. Vide quae de hac re dida funt in lib. cui titulus, 
Oeuvres^de Mr L. Racine, Tom. II. p. 274. 

4. crvviXetit TO ^^/iaa Scc] Extrcmi hujufce, quod mortuis ab 
amicis vel propiriquls perfblvebatur, muneris varia paflim tX- 
empla notarunt, qui de ritibus antiquorum funebribus ege* 
runt. Vide Kirchmann. de Fun, Roman, L. L c. 6. et J?r- 
cbcsoU Grac, L. 4. c. 3. Fortser. 

5* «y^^? J Vide fupr^ ad p. 234. n. i. III. NoTJifiN Arxstotslem^ 

I. TT^x Aristotele.] AriftoteleSy philoibphus egregius et 257* 

XLi inter primos celeberrimus, natus eft Olymp. xcix. i. 
ante C.'N. 382. Stagyrae, quaenirbs erat Thraciae in littore fi- 
n\is Strymonici coloniis Graecorum occupata \ unde cognomen 
Stagyritae adeptus eft. Patrem quidem habuit Nicopnachupn 
Amyntae Macedoniae regis^ Philippi patris, medicam prima- NoTiE IN ArISTOTELSM. ' 147 

ritatem obtinuiti atque ad tempora iyuilriffimi FRANCisfci Ba- ^57' 
coNis Vicecomitis Sti Albania fere unic^ in Scholis et Aca- 
demiis invaluit. Quomo^o autem audoritatem fuam pau- , 
latim perdiderit atque nova philo(bphandi methodus in ejus 
locum fuffeda fuerit ezplicare non hujus loci eft. Utcunque 
ver6 de philofopl^i^ Arifiotelic^ judicare fas fit, nunquam 
fu& laude fraudanda funt quae de Rhetoric^, Erthic^, Politick 
atque Poetic^ (cripta reliquerit. De Ariflotele et fcriptis 
ejus qui plura velint adeant Fab. Biblioth. Gr. ubi fupr^, 
Bruckeri hift. crit. Philof. Tom. I. pag. 786. feqq. cseterofque 
fcriptores, tarn veteres quam recentiores, ibi indicatos. 

Editionks Aristotslis* 

1. Ariflotelis Opera omnia, Grsec^, cum fcriptis Theo- 
phradi, &:c. Venettis, apudAldum, 1498, iv. VolL infoL 

2. . . ^ Graec^y fumm& cum vigilautiA 
excufa, cur^ Defl Erafmi Roterodam. et .Simonis Grynaei. 
Bqfilia^ 1$^^* infoL ^ 

3. ■ Graced, Conradi Gefncri ct 
Sim. Grynaei Audio recenfita* Bqfilea, apud Michael. Ifin^ 

grinium^ iSS^> /«yo/. 

4. — , Graec^, cum Theophrafti ope- 

ribus, curapte To. Baptifl^ Camotxo. Veaetus, afiud j^/dum, 
J552, VI VolLtn ^vo. 

c. 1 GrflBc^i opcr^ et fludio Frid. 

Svlburgii Veterenenfis, &c. Francofurti^ apud hcredes An^ 
dreipWecbeiiy 1587, xi. VoIL in ^to. 

6. ■ ■ Gr. et L?it. cum Variorum in- 

terpretatione Latin^, et variis led^ionibus cafligationibufque ^ 

ab ifaaco Cafaubono in ora libri adfcriptis, &c. . Lugduni, ^- 
fud Guii, Lamarium^ ^590> ^^ fi^* ^^ Geneva ^ Jive Coionia 
,Allebrogum^ 1605. [Haec Editio locis aliis diverfis repetita 
fuit.] 

7. ' Gr. et Lat. cum Variorum ip- 

terpretatione Latin^, ex recognitione Guil. du Vallii. Pa- 
rifiisy 1619, et 1629, 11. VoU. in foL et majoribus typis, 16391 
et. 1654, ^v. ^0//. info/, 

*m* Quum philofophia Ariflotelica in Scholis fummum im- 
perium tamdiu obtinuerity fcripta varia Ariflotelis ingentem 
turbam editorum et interpretum na&a funt, de quorum pleQ& 
notiti^ confulendaB funt Fab. Bib. Gr. et Bruckeri Hid. crit* 
Fhilof. ubi fuprii. Quafdam tantum Editiones Ethiconun^ 
Jlbetorices, et Poetices hk receniebimus. 

E o I- 148 NOTi£ IN ArI STOTELE M. - 

^57* Editionbs £thi6orum. 

!• Ariftotelis Ethica ct PoHtica Gr«c^, Ven. apud j^Uum^ 
1552. 2. Ariftotelis Ethicorum Nicomachiprum Libri x, 
ex Dionyfii Lambihi interpretatione Crseco-latini, Theod. 
Zuingeri Argument is atque SchoHis, Tabulis qui netiam do- 
vis methodicl iUuftrati, &(:. Bafilete^ Eufthii Epifcopn opera 
et impenfd, i^'^2finfol, 

EdITIONES KHSTORfCES. 

J. Ariftotelis de Rhetoric^ Libri tres, ex recenfione et cum 
cominentario luculento Fetri Vidtorii. Fenetiis, i^oS, in foL 
2. lidem cum commentario M. Anton. Majcragii. Ibt'd, 
1572, 1591;- 3. lidem Gr. et Lat. Huic Editioni accefTere 
Notae qusedam ^ Vi^orii, Majoragii, ac Fab. Paulini com- 
. mentariis fckdae, Ice. Cantab, 1728, in Svo. 4. APISTO- 
TEAOYS TEXNHi: PHTOPIKHS BIBAIA TMA. E» eEATPOT 
w OHONIA. £r» «ci)/y$. [Editio quidem utiliflima, cum Notis 
Latinis Anonymi ciijufdam. E^cufa eft ftoe accentibus.] 

Editidne^'Poeticks. 

1. Ariftotelis de Arte PocticA Liber, Gr. et Lat. cum 
verfione et comrnentariis Francifci Robcrtelli, Utinenfis, &c. 
F/oreni»i^^S, et BafiL iSSSf ^^ fo^' ^* 'dem, i recenfione 
Dan. Heirifii, qui, ut fibi- /altcm vifum fqit, csfl>itibus VII. 
et XIII. tranfpofitis, prdini fuo reftituit, Latin^ vertit et li- 
Ijrum de Tragic^ conftitutione, &c% addidit, Z/ir^^. ^a/. 1611, 
in Svo, . 3. Idem, Gr. et Lat. ex verfione Thepd. Goulftoni, 
ct cum notis perpetuis ejufdem. &c. Cantab. 1696, in %vo* 
4. Les ^atres Poetiques d*Arifiote^ d^Horace^ de Vida^ de 
Defpt'eauXf avec les traductions et des remarques, par M, P Ab- 
be Batteux, Paris, 2 toms. in Svo, 5. Idem, cum Notis T. 
Winftanlcy. Oxon, 1780, in Svo, 

2. EK TOY API2TOTEAOY2 &c.] h. e. Ex AristoteliS 
DE MoRiBus AD Nicomachum" Libr.0 <^arto. ' Ciccro hos 
libros ipfi Nicomacho attribuit, lib. v. de Finibus : ^are te- 
neamus Ariflotekm, et ejusjiliutn Nicomachum : cujus accurate 

fcripti de Moribus lihri^ dicuntur iili quidem ejfe ArifloteliSyJtd 
non video cur non potuerit patris Jimilis ejjejilius, Gonfentiens 
tamen et una vox eft Ariftotelis Interpretum, honim libro- 

rum audorem efie Ariftotelem ipfum. Eft ver6 boo opus 

hominis in difciplinis conrummatiftimi. Orta ex eo hsec opi- 
tiio, quod N«to/x<»;^«flc -HhKu. infcripti funt hi libri, quia eos 

Nicomacho NoTJE IN Aristotel;em. X49 

/ 

Nicomacho filio pater ^^wifmnai. Menagius ad Laert, p. 203. « 
et39i. 

Cap. 7. De Magnam'mitate, earn de boHoribus maxtme ver/aru 
Ariiloteles autem, quo xnelitis explicet quid (it xnagnaniinitasy 
eum qui illo auimi habitu prseditus (it hie confiderat : Conr 
creium nemp^ hoc loco quam AbJiraBum mavult. 

4* '^ fAti Koir i^iav avTo yfeiuv, v^^td-i^.] Angl. For be wbo * 

behaves fo not from afenfe of dignity ^ is afooL ru» J xccr a^t- 
rh a^Hi fihihfq hV avdtiT^. but of thofe who zSt according to 
Virtue no one is a fool ^ or infane. 

5, TO xttAA^ h fAiyuTiu o-ufAetrtJ] Vide Xenopb, Cyrop. L. v. 
prope init. [hujus oper. p. 65.] et quae Hutcb* in fua Edit, 
ibi notavit ad V. T^ii ftkyi^H &c. 

ft€i^cfa>9 i a^fi Wl Bx W) 9r«; ^etvt^, Angl. Bwt one wbo thinks 
himfelf worthy of greater things than be deferves is not entire- 
ly vain. Nam %eii faepe redditur adverbiatiter. Gaudet au- 
tem Ellipfi, liquis alius, Arifloteles. 

2. t/ ^ av IviHy ei fih r^ttiTotv Jy a|i^ ^] Qui enim ex pufil- - 
lanimltate magnis honoribus fe indignum^judicat, quibus dig- 
nus eft : quam pufillanimis turn foret^ ii iis non eiTet dignus? 

ZuiNGERU^k 

3. if-i a fAiyaXo^vx^^ 9 ru fctv fxiysBet axpd$*] Eft fane mag-' 

nanimus in magnitudine quidem Jummus, ru ^, a^^ ^h, fAia-uu 
in eo autem in quo oportet medius, h. e. animus ejus, quippe 
qui in maxihiis verfetur, fummus eft ^ in cogitalido autem, ut 
cogitare oportet, medius. i. e. ad neutram extremam partem 
accedens. ru '^ *ut^ u^t'otv luvroif u^ior nam fe dignum putat eo 
quod eji fecundum ejus meritum, — vel eo quod revera meretur, 
0/ y v-pts^Qsixy^ci fcal ixx^Vv?-!, //// autem, viz. i x,°^vf^, (Angl. 
the vain man) kuI « {AtK^o-i^vx^ (Angl. the mean-fpirited man) 
nimiifunt et deficiunt, i. %, alter nimis arroganter, alter nimis 
fubmifse de fe cogitat. 

4. TTipt i» ft.u.\i<»u, av HiiJ] de una re maxime verfdretur. \ri 
w TtfT* ir<«', U T^,- oLJ^iaLq Xi)^Ti9». qucsnan^ Igitur bac res fit ex 
dignitate intelligere ejl, abfunt hsec verba in quibufdam li- 
bris.] k 3 «|/a &c. dicitur autem dignitas quatenus ad externa 
bona attinet. Hoc autem maximum ducere debemuSy quod diis . 
tribuimus, quodque maxime expetunt ii qui in dignitate funt : 
et quod rerum praciare gejlarum prcemium ejl, 

fine ope ratiocinationisy magnanimi plane verfantur de bonore. 
' i. e. non opus eJi ratiocinatione ad probandum Sec* 

6. ^i k'kf^u(\ Vide fuprs ad p. 240. n. i. 

7* **^ ■5^ NOTJC IN AkIST QTl^J^ZM. 

^ue quod t'nefl magni unicuique virtuti id viri magnanimi effh 
videreturm 
^^y» • I* A*4f «AX MMi{tt«i yf, Tf» ftn t;^eif avts^ /^^C «t^ mpn- 
fMiwJ Veruntamen accifitt^ quoniam nihil majus quod ei tribuant 
babtnt, [Vide fupri ad p. 153. d. 2*3 t^ f*« iX^** avrcvf idem 

eft ac ^ui T«r ^« fpi^iiv «vrtf(. 

2. riBptf rikiir ^vxcVrif yj Vide fupfi^ ad p» I58. n. 3. 

3. v)e ^ ff-f^) r^/Aiy «r*r$ ip^w^ 1^ ^lyirrtfy oy.J fl^^i^^ fn/OT C|rc# 
honorem ita ajfeShis eft tanquam omnium effet maximum* 

4. K£0. if. Ti'rfV ctl uurk it.%ytt7it^^i»9 s-^aS^f .J Cap. 8. Qjia' 
namfunt aBioms qua magnanimitaii conveniunt* 

5* AIO xai virtpo9-T«» ^dx«0-(» f?).j Idcirco et contemptores vi- 
dentur ej/e. Scil. Magnanitni. Alludit ad ea qusi^ traditd 
, funt in fide fuperioris capitis. 

6. T« ^ iyeAS vwtpixcit iruff fvr»/tAdTi^i>*] quodcunque autim 
aliquo ^0x10 eminet, eo bonoratius eft. ^0 kam t^ r^mJuTci, frtty«- 
A«i|/vx0i'i^ x«iM. quapropter et talia homines mtigis mt^^ini^ 
mos reddunt^ 
260* I. it.M^fivi%'^^ qui parvB fericula fufcipiL [10 quibu(jjam 
exemplaribus legitur ^-vxMjeivd^f^, qui crehrisfe pericuUs oh- 

jicitr^ — ^iX»Ki*h)ii^^ periculi adeundi cupidus* fnyirX^x/y^y^, 

qui magna pericula adit. Vide /f. Stepb. TheH L. G* torn. 2* 
c. 209. a. 

2. x«i ufmi^ytrtx6i 7r\M9ui>,'] et remuneratur alios majoribus 
quam quae ab illis acceperat. 

3. »T« ^ TTioa^o^xia-H vTceif^ecfJ] Sic enim is qui de eo prior 
bene meritus fuerit ei infuper aiiquid debebit, [Vide fupr^ ad 
p. 97. n. 2.] xj ioTM iv ^t^dv^ug. et beneficio affeBus fuerit^s 

4. m V flf» vaBsi^a-19, *^.] i. e. «^' J» &c. a quibus autem bene** 
ficio affeBifuerinty non meminerint. 

5. Sid KotX T«» 0fT«y &c.] Vide Iliad, «', 396. et 504. 

6. & ot AxxMftg &c.] Gum in Lacedserooniorum fines The- 
bani invafiflent, Lacedaemoiiii ^b Athenienfibus auxilium pe- 
tiverunt : id ut obtinerent, non flia in illos, fed illorum in {e 
beneficia praeterita commemorarunt. Zuing. 

261. !• Karet^povnrncy ^ &c.] Duo codices MSS. alter ViBorii, 
alter Turnebi^ aliam exhibent Ledionem, eamque multo me- 
liorem, viz. Tra^^fia-turrin yi^, S«« to Kc6T»<pfoftiriK9s gf)* jce^ra- 
<p^ȴ^riy.^Af 3, oiu to cra^^ma-kcwrixlq koI ee><fiB%VTtKiis f?)* qU8B Lam* 

btnus ita reddit, Apertus enim et liber eji^ quia contemptor 
aliorum* Contemptor autem ejl aliorum, quia liber et veritatis 

fiudiofus, ^?ii9 otra. fii h' ei^ofwiap. ntji ubi diffimulanter loqui- 
tur* i. e. 9rX^y [xcKTtf Torecvrti] oV« fAq [fori 9ra^in0'»«0T<»o$ Kcd 
uT^itBivTtKog^ ^«' ci^iveiav, Angl. except in Jo far as he is not Jo 

from afalje pretence, ^^a/m [??)] ^e wgoj tw? sroTiA^, and that 

b( NoTiE IN Ar I9T0TB LE M.v *j' 

he is a pretender only to the tnultitudem k^ ^^«? «(AA«f /wv ivyotS^ 
fpiff «xx' % w^of ^l\^u and that he cannot Iwe to indulge any 
man hut a friend. [a^A* S, hut truly he can do it to a friend.] 

2. o^«3a^oi»To« y«ig [goT*] tfrw? I^«» wi^* T«jt?T«.] J?^ enim ho* 
minis nimium Jludium nimiamque curam in res humanas confe^ 
rentisjic affeSum effe* Lambinus. ^ 

1. KEO, $'. rif^i &c.] Cap. 9. De pujillanimi et gloriofo. 262. 

2. upytro ^ at Sv aitog Jy,] alioquin ea expeteret quibus di» 
gnus efi. , Vide fupr^ ad p, 151. n. 6» 

3. i^t^eerra% il kxI rZ» TTf^Htut — ] AnsK and they revolf 
from &c. ot^WaCfrobh f idem quod WZa-i iavTeg »wo» 

I. EK TOT BIB. H'. KEO. et. On Tn^l pxUs x. t. A.] Z)e 263, 
amicitid confiderandum : et ipjius laus, 

. 2. M^T^t ^6 r«£lr«y TTi^i ^tXiotg iteoir* »f ^ifX9eiy[| His autem eX" 
pofitis [de quibus fcil. in libris fuperioribus] proximum ejfet de 
amicitid dijferere. 

3. le) »g0»; ?f ^m; to kfufia^'m^ &c«3 Atque adolefcentihus 
opitulatur amicitia ne quid peccant ^fenibus ut colantur, et ut, 
quibus ipji in rebus agendis intereffe non poffunt propter atatis 
infirmitatem, ese ab amicis confciantur ac tranfigantur. Lam- 
binus : qui pro ^on^Hotg legit j9on$«. 

4. — ^vif TE iv l^%«fA^vA'. — ^ Iliad. K, 224. Duohus quippt 
Jimul euntihus. Ad quern locum vide qu&e annocavit vir egre- 

gius Sam. Clarke. 

I. Kcii ruv ^lY.oiionf to ftaXiTOL (ptXiKov ^ ^«»m.] Quae verba fie ^04>« 
explanat Afpajius : Cum multa fint juris genera, civile, pa- 
ternum, et id quo dominus in fervos utitur : horum id quod 
maxim^ jus eft, nemp^ civile, quod quidem in aequalitate po- 
tiflimlim pofitum efl, ad amicitiam pertinet maxime* , 1. £K TOY API2TOTEAOYS TEXNHS &c.] h. e. Ex Ari- 26^. 

STOTELIS ARTIS RhETORICA LiB. II. CaP. 12. UbpI Wa^S» N^ 

i^M» Tuv nun De offeBibus ac habitibus juvenum. In hoc ca- 
pite ac fequentibus^ ufque ad finem decimi feptimi, Arifloteles 
de moribus qui diverfarum hominum setatum et conditionum 
proprii funt, quatenus illorilim cogrittio Oratoris interfit, diC 
ferit. Cognitis enim Oratori auditor um moribus, eorum 
animos quo velit faciliils impellere poterit. 

2. T«5i}Sn vM Ting^ Kctl ru, yrii^, — x. t. A.] Quod ad mores 
autem qualesjtnt, [diverfl auditores nemp^j quodque ad qffec' 
tus, et habitus, et fortunas^ pofl bac [poft ea fcil. quae jam 
dii^a funt] enarramus. Libri hie multum variant : ade6 ut 
quaenam fit vera lectio valde efl incertum. In quibufdam ex- 
cmplaribus, pro y.uX tu tta^ fcribitur xat^ r« va^n : et ante 
xa\ 7Ui rCx*i iuferuntur xal rk^ fi><tKt»^, »pro quo aliter x«r« 15^ NoT^ IN Aristotelem. 

rug ^xixiitq. Commodior leAlo eft ea quam exhibet Gefneri 
Chreft. [p. 145.3 l'^^ )^ ^^^^^ TiHiy kuI rk ff-oSv, xj r»$ IS»?y 
%»rk r»i nAtKtets, Kttl rat fix*^* ^iXdw/xiy-— xr t» A. De phrafi 
%t>7t% rn ita Vigerus* Jam vero rif, cam indefinite ponitur — 
eleganter va^iXKet^ additurque aliis vt)cibus ornament i cbufa. 
[C. III. § XI. R. xi.] Audiendus potius Ernejlius. Vide fu- 
pri «d p. 197. D. 5.^ 

extern Jitiguli praferunt, et qualium rerumjunt effj^orts. 

Angl. tfre of ardent difpofitionSf and Jit for executing what they 
d^rer ^ 

5* f^ftiraCdAoi It x) a4//x»^0t «r^«9 r«< hm%vykcft^^ Axi^* fickle 
anafaftidious with refpeB to their dejires, " ii^'x^c**? ^"* ^^^^ 
'^ alicujusTei faftidium capiunt^ ac iimulatque attigere, fa- 
" tiati ill^ funt ct explcti." Anonym. 
200. I. 5rT»« «V» t5 ^vyM.'] funt ira prceda } infericres^ etvi^iab 
ird di/cedunt. Id. 

3. riirraKy i;^» uv6^Bryfc» — J Il/Traxd; 3/^ r^ Afcpia^xf 

Xv y lix^it yj^v'mi 9^mr^ iytuff-u, i ^ eiv X^i^ iro(^( ^Xfi^ XdQeiu 
SCHOL. 

4* Tj) ^ x^urip ii/xs^a,] Hoc eft in prim^ parte setatis con- 
ftituti* Gesner. 

5. » ^ n-At Ktixa — ] quia nihil aliud ndhuc honeflum ejfe pU" 
tant, niji quod ex injlituiione ^ legibufque didicerunt. Anon. 

6. tr^o Tu yd/octf fAorov.j Confuetudinem hic intelligit ab edu- 
catione contradam, unde fit ut Hupeant ad ea, quibus non- 
dum affuefa^i funt. Gesner. 

7. arayxflMAni] ad vitam traducendam necejfaria } quie ad vita 
necejjitai)em faciunt. Anon. 

8. ra, x*Aa,] Id eft fpeciofa, non femper verfe honefta, (ed 
quae magnitudine quadam videntur implere po(7e oculos ho- 
minum. 'Gesner. 

207, I. T^ yk^ ^^« ^a;<r» — ] indolem et naturam fuam potiiis fe^ 
quuntur, quam ratiocinationem. Anon. 

2. ra <yt;^^>',] Vide fupra ad p. 2i6r n. 3. 

3. 'xet^et TO XiAfii^v«ov*3 contra Cbilonis di&urjiy viz. fug^sv ay«». 

4. ^tVxvf/^ovT(«»*J Angl. contend objlittattly. 

5. T<ft a^4x^j!A«T<e <e^»xtfr»] injurias faciunt — Vide fiipr^ ad 
p. 31. n. II. 

6. Ttf5 mX»f\ !• e. Ttf J ovraj friXaq^ eos qui funt propCm u e* 
proximos, • , 

7. *) ^ iinfetxtxicc wiwaw^tu/xiytj i/ffg<$ l^i,'\fejliviitas erudita- 
contumeiia eji. *' Sales, joca, facetiw, funt eruditum convi- 

'* cium^ NOT^E IN ArISTOTELEM. 1^3 

" clum, et quod cum artificio quodam traftatur : nifi enim 
" modus adhibeatur, fcurrilitas erit. Hunc locum pene ex- 
*' preflit Cicero, Orat. pro Jif. Calio, Maledi&io autem nihil 
^ ' habet propojiti prater Contumeliam^ qua Ji petulantiijts ja6id' 
** iur, co\\\\c\\xr[\'y Jifacetitis^ViTh^imtVLsnominatur,^'^ Anon; 
8. are ^.aCcCaiSvrai hHv''] Angl. they qffert nothing pofitiveiy^ 
p. xap^vTrecTTo* «V<] fufpicioji, et mala femper y atque incom- 
tnoda metuentes ^ quia nemini credunt. Anon. In quibufdam 

legitur ruyi'K(i'KT(i%» 

1. BixvT®^ vTsro^Yif^Lh] Vide Cic. de Amicit. cap. i6* 26&« 

2. Twv wpaj To» S/ov Ix<5-vft2r«.] res tantum ad vitam necejfa- 
rias capiunt. Anon. 

3. T^ nXivrctiet i/*5ga,] Vide fupra ad p. 266. n. 4. 

4. arAwj.] honeftas ver6 alifolut^ bonum eft. Anon. 

^. A<aTixj<o-» yap ra yivof^ivec XgyoyTs?*] Vide Nejioris orat la- 
nes apud Horn, Iliad. ec\ et Evandri apud i^/r^. I. 8. 

mihi prater itos re feratji Jupiter annos, 
^alis eram &lc. Id. 

/i)/;2i M^jf are jujl going to fuffer every fort of mifery : tkto J 
5;^ 6A!>!T»y,», /?«// /i6/V zj /^^ caufe of their being prone to Pity. 
Ubi notandum Ji' imperfefti ufurpari perind^ ac eflet prae- 
fentis. Ita interdum etiam Latini. [Vide Hor. L. I. Od. 37. 
prope init. liempus £rat &c.] t« iX6iiT^»d», /i6^ being prone 
to Pity, 

2. S^flMTt/Tn? ^ TO To^^Tov] «/if« kujufmodi rotlo agendi tfl 
audacia. In quii)urdam exemplaribus fcribitur ^^onrit^'v^^ 
quod eodem fer^ redit. 

1. ^8^» T<« Wo^ ^iitf ^inmovTct,"] circiter undequinqudginta. 276» 
Quod Latini exprimunt per unde — et duode — , id ^ Graecis per 
participium verbr hu cum eo numero qui deeft^ fignificatur. 
Anon. 

2. ^i OCX otvrm x^ T« ^C)9 ^ora arroe avfj-QccifCi roTq w^flJuiroiq^ 
non de omnibus fortunae bonis difputare proponit, ied de iis 
tantum quorum adventus aut difceftiis mores hominum alios 
aliofque fingit. Id. Angl. by means of which of tbofe v\zi 
njuhat particular difpojitions alfo are incident to men. imltt arrcty 
quandm. Vide Viger,Q,*\\, R. 19. et Zeunium ad locum. E- 
dit. 1777. ' '^ 

3* 4) ^ ivyivetu, s»T»fior92; riq v^oyovvp Irt.J Angl. But nobility 
of birth is a fort of honour derived^o/w anceftbrs^ lej >t«T«^^o- 
vDTtKoy \\^h Ttr^uyfAot,^ k) tuv ofAAt^v T6ig T^cyivots To7<p avrSf, and 
yet it is a thing which defptfes even the perfons who refembU 
the ancejiors ojf' its own pqffeffors, tranfit fcil. ab AhJlraBof 
fn tvytfetct] ad pronomen Concreti, [avr^y.] " nobiles non (o- 

u *^\\scajL 154 NoTJE IN Aristotklem. 

270. *' lum defpiclunt abjedos homines^ et qui nuUos honores con- 
^' iecuti funt, fed eos etiam qui ad aliquas dignitates perve- 
'^ uerunt, fi novi lint } demumque eos omnes, qui iifdem 
^* hoDoribus modo ufl funt^ quibus o/im majores ipfbrum/? 
Anon. 

4. hort} Vel lege ^tat rhy uti habent quaedam exemplariay 
vel, cum Ge/nero, elide lf)> ^^ fubaudi ^i, 

5* tva>iul^onvraJ] funt ea quae ita prseclara funt, ut mag- 
nam facultatem intolerant ius nos ja£landi prsebere nobis vi* 
deantur. Id. 

6* yiveclev ^, Kara, re fAfi OiifetS^ Ix rq; ^vni#(.^ GtnerqfitOS 
eft cum pofteri refpondent fastis majorum* : cum non dege« 
nerant. Id. 

7. TToKiv «>«J/^A»«».] retro fertur, i. e. in pejus ruit : (iep^ 
tamen iignificat ttfa^tiatfjn, emitto,/urgo, puilulo : (i cui igitur 
hsec verba (ignificatio magis arrideat, hie erit loci fenfus : 
pojleaque rurfus, inter] e6io aliquo tempore , emittit et productt 
viros bonos et infignes. Id. 

8. o» t^x AXKiQtcih, — ] — ^parentes faep^ in prole rcvivif- 
cunt ; cert^ parentibus liberi limiles funt, non vultum modo 
et corporis formam, fed animi indolem et virtutes, et vitta. — 
Claudia gens diu Romse floruit, impigra, ferox, (liperba $ ea- 
dem illachrymabilem Tlberium, triftiiTimum tyrannum, pro- 
duxit J tandem in immanem Ca/igu/am, et Claudium et A- 
grippinam, ipfumque demum Neronem, poft fexcentos annos 
defitura. Confpedt. Med. Theor. Audtore Jac, Gregory M. D. 
par. 16. 

271, I. Tonn^ct] r. ytm. familiae ingenio ftabili firmoque prsedi- 
tse : quae ftabilitatem et gravitatem habent^ h$ aCfAnip<«9 xu] 
»o$^«T»jT<** in Jioliditatem et tarditatem. Anon. 

2. fret^arnq ti vyro tij; xriiirMi t5 wAtfra.] Angh Jbmewbat 
aJeSied by the pojfejjion of riches, Majoragius (ic reddit, banc 
vero labem inurit eis divitiarum copia. 

3. Kx\ 9-ecXuxun^*'] Saiacon vir quidam fuit, qui, cum eflet 
pauper, tamen volebat haberi ditifUmus, unde Salacones didi 
funt qui propter copiam rei familiaris et ingentes opes, (ibi 
multum tribuunt. Tbeophrajlus (quemadmbdum Hejycbius 
fcribit) Salaconem appellavit eum qui fumptum facit quando 
minimi opus eft. Majoragius. 

4. coXokxaiy'] SolcBci ii vocantur qui vitiato et barbaro (er- 
mone utuntur, ^ ^olis quae civitas Cilicice fuit, unde etiam 
Solacifmus : hip autem Ariftoteles vult eos qui inaniter fc 
oftentant. Id. 

5. TO o»fto^3 Int. aTTc t5 »0iytf, ^/a* GsSNER. 

o. 01 ^f0f«iyoi TU9 l^99rmJ} qui aumlio indigent habtntium. 

7. ri , NoTJE IN Aristotelem. ^55 

\ 

8« Ui iv xi^et>^utu'\ fupple ti'JFHTfy — «ye9T» tvlatifAov^ %Stf$ &C. 
ut paucis multa compUBor^ qui mores beati alicujus bominis 
infipientis effenty iidtm divitum funU Anon. 

1. hk r« s^/si^S i(7A;y[] quia cupiunt tra^^are res, quarum ad- 272* 
miniflrandarum magnam habent poteftatem, facultatein, (f{- 
«0-iflti>) propter potentianu Ip. 

2. x«« fft/AvoTi^i % 0c»^vTi^tr] duo genera gravitatis &cit ; 
alteram virorum bonorum et fapientium quae efl pofita in 
colend^ virtute, banc ai^^tiiv^roL vocat : alterum, quae moleda 
eft et odiofa, banc vocat /Sa^t/nrra, ut eft divitum gravitas. 
Senfus, " et jgravitatem potius veram, inquit, quam fidam 
** et moleftam fedantur." Id. 

3. IfA^atrsffptfj] dignitas, ac fplendor ille vitae facit, ut cou- 
fpicui magis fint^ et ut omnium oculi in eos conjiciantur \ et 
baec caufa eft cur modefte fe gerunt, (f*sTg<«^eo-<) nee infblen- 
tiiis efFcruntur. Id. 

4* fMcXtfutv] moUiSf qua non offendtt quemquam, iv^iftm^ 
decora, fpeciofat bonejia. 

5* fHK^et^iKnirect^ ac (i ab jure quandoque difcefterinty iQJu- 
ft^que aliquos violaverint, oon pufillae, quas inferunt, injuriae 
kninutaeque funt^ fed et magnae, et quae fortunae, potentiaeque 
ipforum^ refpondeant. Id, 

6» fl 3' 8VTt;;kjU &c.] profpera autem fortuna, fecundum 
partes fuas, babet more« eorum, quae commemorata funt^ 
icIL nobilitatis, divitiarum, et potentiae. Id. 

7* xxTu 76 aZfiM — ] ut fis formofus, bon^ valetudine &c. 

8. fy }^ ie«oX»$f^3 profperae autem fortunae unus comttatur 
optimus mos ; quod homines fortunati funt Oeorum cul tores, 
et ad rem divinam quodammodo magis quam alii afFedti : iis 
enim confidunt propter bona fibi ^ fortuni data : putant 
enim fe voluntate deorum ea obtinuifte. Idv 

1. TO 0tvro» TTciHu'] cum ipfe orator fingat aliquid commini- 273* 
fcaturque quod nunquam geftum fuerit. Id. . - 

2. flr^df /3«eriXg<»] (cil. Perfarum. Vide Xenoph. Anab. paftim. 

3. mxH^n^y^ Xerxes non antea Gracos fubigere aggreflus 
eft quam JSLgypto potitus eft. Anon. 

4* » 3« THf xAi}pci)T»; «^pc^'*] fnagifiratus non ejfe creandos 
forte* Id. Vide fupr^ ad p. 203. n. 2. 

5. % Tuf ^XvTfipitv'] f. €i TK. vel forte duBd nautarum aliquem 
deligatf qui navem gubernet, quajt quern fors voluerit^ non qui 
ejus arttficii peritus Jit. Id. 

' 6. (tf5 ?flr»©— ] Vide Coll. Gr. Min. p. 6. et Hor. 1. 1. 
cp. 10. '^ ** 

I. oVip ^aof fr<» ly- ^<A«a«pi«$.] quod ii facile faciunt quifa^ 274* 
pientice fiudOs incubuerunt* i^'^p^f aro^iVo^^ rk hot rm htyau 156 NOT-E IN ArISTOTELEM. 

274* ^^^^tfjL^i^et ii &c. acfahula quidem facilius fxcogt'tantur, fed 

in deliberationibu's exemp/a longc funt utiliora : nam qu€efutu- 

ra funt, plerumque paria, JimUiaque funt lis, quis jam faSa 

funt, Majoragius. \a»y nom. ph neat, contrade pro^M«> 

fcih advcrbialiccr fumitur. FINIS 
Annotationum in Excerpta ex Philosophis. NOfiE PHILOLOGICiE AD 

EXCERPTA EX CRITICIS. 

I. NOTJE IN ArISTOTELEM. 

f 

I. TTK toy APIITOTEAOYS &c.] h. e. Ex Aristotelis de 277- 

JQj ARTE POETICA LIBRO. 

Fuit apud omnes literarum elegantiorum veros cultores 
hocce aureum opufculum maximi Temper habitum ; utpote a 
fummo philofopho elaboratum, in gente omnium ad Inimani- 
tatem excultiflim^, ubi non folum Poefis, ihd et cun^ae'aliae 
artes ingenuae ad failigium excellentiae jamdudum pervenif- 
ient. Qui^unque igitur ad hujus leftionem animum diligen-' 
tern adhibutrit, is demum f^ntiet qnam exquifite excogitata, 
quam accurate expreffa, quam ibi uon fupen^acanea fint om- 
nia. Ad mentem autem acutiflimi hujus philoiophi facilius 
capiendam dil'centibus opus foret perpetua, plenS ac lucu- 
lent^ enarratione. Quam tamen quo minus contexamus pro- 
hibet inftituti noftri brevitas. Earn igitur ex variis copiofis 
qui in hac paleilra fudaverint fcriptoribus colligendam. a<i 
difcipulis viv^ voce tradendam do<^o praeceptori relinquimus. 
Nollrum erit, in his notulis, locutiones quafdam ellipticas et 
infolentlores, atque (iquid aliud id genus ditEcuitatis obvene- 
rit, indicare, et quam pauciflimis expedire. Qui cognofcere 
velit quae de toto hoc Arillotelis libello, vel de ejus aliqua 
parte, commentati fint varii dodi ac ii)genio(i homines, ilium 
ad libros, inter caeteros, quorum tituli fequuntur, relegare 
vifum ell. Dan, Heinjius de Tragoed. Conftitutione, fuae 
Edit. Arift. de Poet, adjed. Lugd. Bat. 161 1, La Poe- 
tique d^Ari^ote^ traduite en Francois, avec des Remarques, 
par lyir Dacier. Les Quatres Poetiques d^^rijlotey d^Horace, 
de Vida^ de De/preaux, avec les Tradudlions et des Remarques, 
par M. I' Abbe Batteux* 2 toms. Principes de la Litera- 
ture, par M. I'Abbe Batteux- 5 toms. Tralte du Poeme 
Epique, par Bojfu, La Poetique de M. MarmonteL De ia- 
era Poefi Hebraeorum, Praelediones Acad. Oxonii habitae a 
Roberto Lowth. ^ Horatii Flacci Epiftol* ad Pifbnes et 

Auguftum^ 15^ NoTiE IN ArISTOT£L£M. 

%*]*]. Auguftum* With an £ngli(h Commentary and Notes, bj 
the Rev* Dr Hurd. 2 vols. Dr Moor^s Eflay on the End 
of Tragedy, according to Arifioth* Harrises Three Tiea- 
tifes, p. 86. Lond. Edit. 1772. 

2. n£PI ^stuTmns &c.] In Vulgatis Editt. hoc primum cap. 

ita infcVibitur Twv Tf;^»ft;v ^tufc^al §f oTf woiSfrut rivv f*ifMt^»» 

u e. In quibus rebus Aries difftrunt injud imitationt exprimeti" 

dd. Ili^t «-eiiirixii( avrni A€y«»fuv, «^{«^froi &c. Angl. Let 

us treat concerning the Art of Poetry in generaly and the effeB 
which each fpecies of it producetb, and concerning the manner 
in which its Fables Jbould he conJlru6Iedy if the toetry is to he 
exquijite : and alfo of the number and quality of its conflituent 
farts i andfo of whatever other circumftances are incident td 
the fame Art : by beginning , according to a natural order ^ 
with the veryfirjl principles. Ui ^* xofuriitiis— fupple •rf;^fiK vcl 
^iSo^u, quam vocem ufarpat paul6 inferii]is ; item in eodem 
fenfu in initio Cap. xix. 

3. N^ j| ^4^v(«|KCoir0»iiT»x«,3 inpple Tf%vif, Angl. the art of ma" 
king Dithyrambic veffes,-^^[yide iupr^ ad p. 3. n. 10. 5 item 
Hor, Carm. Lib. 4. Od. 2. 10.] 1^ w avXvrtxni [rtx^s"} n waW- 
^^ [jMf^tf] itecl »(S«^»r»«^^ C^'X'^^il I^icit Aniftot. major pars 
artis Aulejicse et Cithariiticae ^ quia quanquam in genere hae 
artes fint cujufdam affedl^s imitatio, non tamen earum omnis 
pars, ficut prseludia : uti obfervavit dodliffimus Dacierus. 

4* vciTai fvy^tivHtrhf Herat fHfAnaetf ro o^yoAoy.] fupple x«Ta. 

Vide fupr^ ad p. 7. n. 5. 

278* ^" ^ y^f '*'? V"** &C.] Sic COnftrue, ^ [ite&^ipacri,'] Sl.t* fu« 

fteiSfi iTgpoK ys'f, i T^ [,t«t|t6«^] ''^^^'^i i "T^ [f*»f*«o%] i'n^»»i, ««» 
^^ [x«Ta3 '»■«'' »vro9 TpoTTOF. Angl. /or they differ either in imi- 
tating WITH things that are different, or in imitating different 
things i or in \m\\yii\v\g differently ^ and not in the fame manner, 
1. e. They differ with refped^ to the indruments, the fubjeds, 
and the mode of their imitation. 

2. ucT'Ki^ y^ Keel y^^v^ci &C.J Ordo eft, ^ uffTi^ r>vf$ uxenta,- 

^oKTi? 9roXA« y^ufAotvi jc^ ^^|tA«(7-( — Attgl . For as certain artifls 
while they reprefent various objeds in colours and figures, fit- 
ftQvrect — ol j£ ^lu Tg;^v»jf, do fome of them execute their imita- 
tions by the rules of art, et U ^^ o-wviBsict?, and ethers do it 
merely^ro/w habit [the efFe6l of genius viz.^ trt^oi ^« rn (pm^, 
certain others alfo produce imitations by their voice : &c. 
, 3. i» ^vBiAu'] Rhythmus in genere Ipatium efl definitum 

temporis, ad aHud ejufdem diu^urnitatis refpondens. Gutta, 
quae k fubgrundiis cadit. Rhythm um diftinguit, non item 
amnis fluens. Les Quatres Po'etiques, par Batteux, [Tom. I. 
p. 249.] Ubi vide plura. Vide etiam fupra ad p. 227. n. 4. 

4. rvy^^tifttvif N o T JE inAristotelem. 159 

4* fvyx*^^^** »<rM TCtetvrett [k*t»'] Tqy ^ufMfAi*''] tales Jtnt qiiod 
ad vim imitatricem. Vide fuprsk ad p. 7. n. 5. 

5. ^*« t2» ^u^aT«^oftgyA»y loS-ziftaltr]] perjiguratos RhythfnoS'—ic\\» 
quos gedu efficiunt. Angl. meafured pantomime* 

»£»».] Angl. or happening to make ufe of only one particular 
fort ofmeafure [the hexameter^ wz.] as has been the cafc 
hitherto. 

7* 0^^*'^ y^^ ^^ ^X'^^f'^^ oi6f4.i(ren &C.3 ^ refertur ad id quod 
fubauditur : Vocem Epopaiam (enfu tarn laxo ufurpo, alio- 
quin [vel ut rede Dacierus^ Je donne au mot Epopee une 
(ignification fort etendue : car. autrement — ] enim nullum 
haberemus commune nomen — &c. Mir^ hsec omnia turbavity 
in fua yerfione, Theod. Goulftonus, 

8. T«$ Zv(p^9^^ in-ifAHi — 1 De his &c. vide libros mon- 

dratos p. 157. 

9* 9twimrcfriq tu fcirfu to nrotetv,'] Angl. conneSiing the idea 
of the poetry with the pacticular fort of Verjification. — 

1. ^jc ?'"'••' ^o<ijTH» 'xr^^aayo^ivrUfJ Pro «% Sttof, vulgaris lee- 27Q« 
tio eft Hx rl^n x«(> et Heinfius ponit pun6tum interrogandi poft 
v^oo-»yo^iv7iQ9, et ita reddit'^ an po^'ta propterea non erit vocan* 

dus P Codices autem MSS. telle Winjlanleio^ non agnofcunt 
voces tf* W»i. Redde igitur — et Hie nihilofecius nomen po'e tee 
meretur. Pro wc ^^n dederunt Batteuxius et Reizius e^ nrrov, 
nefcio qua au<5loritate. Vir do6tiflimus j^ndi Dacierus fatis 
commode Gall, reddidit vulgatam, onferoit par cette methods 
d ne pouvoir lui donner le nom de Poete, 

2. £^«< ^f fi>jbc»yT«< &c.] Hoc caput iecundum ita infcribitur 
in vulgatis — no<»f a,ituyKrt yt.iyt.u^»u i. e. Quales oportet imitari» 

3. uvayxn lAifMt^My'] Verbis iftis, quae fcilicet libri manu 
exarati non agnofcunt, et quas au<^oris fenfum adeo non iL 
luftranty ut eum pcfTumdent, facile caruerimus. Sic enim re- 
fingendus ed proculdubio totus hie locus : *£«■» ^i ykiy^vrM m 
fAifA8^fyo< ff^*TTorra?, ttieiyxri J ^irnf, i o-^a^xins, i pxvXtif ^ (t* 
v> Sdn %i^09 out Ttf rei; UKoXti^H fx-ovoii' Kaiicia, ^ x^ ^psTn t« vtBiq 
ctet^i^ao-i ^urrtg^ iroi QiXriovetg n »»$' vifcec^y h j^H^ovui, H KAI 
TOIOTTOYS (flJo-^-s^ ol y^et^pHq^ Vlohvy^etT^ /Atr K^eirrni, Ilavo-tit 

fjLtjiiTMf f|» T«^ra$ r^? ^ta(po^xq, xal EXTAI erg^« x. r. f. Win* 
STANLEY, i. e. ^oniam autem imitantes eos qui agunt imitan^ 
tuTy eft vero necejjt ut hi veljinf honejliy vel pravi (mores enim 
fere femper hosfolos comitantur : quippe omnes, quod ad mores 
attinet, vitio virtuteque differunt) vel quidem meliores quam not 
[nobis fcil. comparati] vel pejores^ vel etiamjimiles (Jicut pic^ 
tores ^ Folygnotus homilies meliores ^ Paufon vero deteriores^ 
Dionyfius autem Jimiles ejingebat) manifejium eft quod Jingulce 

anteadi^4i i6o NoTJE IN Aristotelem. 

anteadiEia imitationts Was ipfas differentias fortientur, erunt- 
que differentes eo quod de rebus, quce hoc tnodo differunt, veV' 
Jentur. 

4. wep* Ttf? Xoya?] alludit ad dialogos Socratlcos fuprji dic- 
tos. Koti T»?» 4^t>.o/AfT^/«t^ h. e. in metricis operibus, fine falta- 
tione, cantuque, uti in Epopoei^. Dacierus. 

5. Im rijf <raff, x«» KvK?i«7rce, &c.] Docet hic Arifloteles — hoc 
dlfterre Nomos a Dithyrambis quod illis per(bnas graves, his 
leves imitarentur ; citatque teftes Philoxenum et Timothe- 
um in Cyclope et Pcrfis. Winstanley. 

6. e» TTi ctvTti — hap^^a — ^iU^xifJ] Vide fupr^ ad p. 27# n. 4. 

7. Et» ^i— &c.] Hoc tertium cap. in vulgaris ita infcribi- 
Xmt, n«>$ If I fjnuutO'ai. Quomodo Jit imitandutn, Er^ ^s r^rvp 
TftTu iiec(pcpei, Angl. Bejides theft there is a third difference ^ 
viz. TO «5, the manner in which, — &c. ««< y> h toT? ccvrels xal 
t» uvToi ftiyi^^xi Uiv^for V^ one may imitate with the fame 
inftruments, and l^^y imitate the fame objeBs, on ft uTratyyix- 
X6PTX, either when he does it in the 'way of narration, h its^oi 
T* yiy»ofA.vot, or when he a{fumes feme other charaBer, utmi^ 
"OfAijg^ wo«e<* as is the cafe with Homer, Pleoior Syntaxis 

eit, XAi yli tS-l fAlfJL€t0^eCi IV T0($ «VTO<$ KUk TU UVlCX,, OXt /jLS9 ff^ TtPU 

fUfiti^ avccyyi\Xo9rx, ri yiytof^ivov t» tTt^iv, &€• HoiUerUS enim 

nunc epicus eft nunc dramaticus. 
2oO. li ol Mg^a^ '^c, oi n ivrecv^u,'] i. e. Mcgarenfes in vicini^ 
Athenarum ; erant enlm alii Megarenfes in Sicilia ex illis 
oriundi, uti videre eft paulo inferius. Omnes autem erant 
Dorienles. Dacierus. 

2. iiinoi rav Iv neAoTrovv^cra;^ fell. Aupituy, 

3. EoiKfca-i ig — &c.] Hoc quartuin cap. fie vulgo infcribitur, 

^/^ res Poeticam getiuerunt, et quomodo difpertita fuit in va- 
riasformas, yfvma-ui — t»jv frrnfiTiKt}** Dim it tit hic Philoil Athe- 
nienfium et Dorlenfium difcordiam de Tragoediae et Comoe- 
diae ortu, idque vel quia levioribus conjedluris uterentur, vel 
quia non de toto genere, ut par erat, feude Poefi turn in uni- 
verfum, turn pro fingulis t'ormls ac partibus difputarent. 
Sed tamen ita dimittit controverfiam, ut ipfe ad veras ac 
germanas poefeos caufas, (nempe imitationis et harmonise 
ftudlum, quemadmodum rede eas ftatuit Dacerius,) ortum 
et incrementa inveftiganda fe referat. Sunt igitur ca verba 
t^ T«Tft> ufque ad x,xrcc (pv-nv ovt®- vsj/Jv t» yniMto^ tanquam un- 
cinis claudenda ; neque enim fecundam Poeleos caufam ef- 
fedlricem exhibent, fed confirmant tantum hominibus inna- 
tum id cfle ut h pueris imitentur, atque eae rationi explican- 
dae ini'erviunt. Sequitur deinde fecunda ilia caufa t^ rij if' 
//.ov/«j Kx\ ^v^fAii, fupple Karei ^variv ohm, Winstanley. 

4. Kcii NoT^ IN Aristotelsm. i<Jx 

^SpiJiroK. Angl. That all take delight in Imitations is alfo na* 
tural to man. 

Sttt they [thefe laft viz.] partake of it, ivl ^^ax^v to afmallde- 
^ref— r-compared with the philofophers. 

%• Ti/^i) Tc^^iv^wLu^ Vide iupra ad p« 7* ^* 5* 

3. r.ttX Ttr \v^h\ Vide Aipr^ ad p. 178. n. 3. 
> 4* ^1 ^^X>^i oi ^t^vKQTis v^ci avra /iAaA»aTiXy3 Angl. thoje ha^. 
Sfiftg naturally the moji original genius for thofe things — 

5. iK ruf ctvrc^i^Mo-fAurmJ} Angl. /rofn weir extemporane" 
^us produBions. 

6. ««T<e T« t\7iu» y^n\ fecundum proprios poetarum mores-^ 

•Q OULSTON. 

1. 'fIfiiofA.ivvi Sv «^' ipx^i 8ccJ] Vulgata le6lio eft, 'fffooftm? &c« 282* 
'' Caftelvetrius refcribendum efle cenfet oljod^i**) atque »vvo~ 

-*' ^i^ict^iKt) redo cafu 5 fed quidni potius dtcamus ^vaxe- 

'' \tf$d» hoc eilci quod ut diligentiflimo cuique Scriptori, ita 
** Arifloteli perquam fiartiiliare.*' Winstanley. 

2. ^poayifTttv oat* fiygyrre ^aripov avT?$.] GaU. chacun ajoU" 
4ant quelque chofe k leur heaute a mefure que t*on decouvroit ce 
qui convenoit i leur caraBere* Dacieiu Cseterum pro «wr?j 
Winftanleius legendum conjicit uwfti^. 

3. xat Tov x«7oy if^»»vi»yt»n9%^ principal perjhnnage. Dacier. 
Quidam putant au6torem hie loqui de Prohgo. *Negat au- 
tem Dacierus IEXchj\\xm inventorem efle Prologi. 

4. iT» 5 TO jtA«y«^^ &c.] Angl. jindvi\v\t it grew into /wfl[f- 
nitude from Jhort fables exprefled in ludicrous diBion, it was 
late in ajfuming dignity, on account of the tranjition made from 
ihefatirical and farcicaiybr/w in which it had at firfl appcar'd^ 

1. *H^ iii»yjiihiat. 1$-^ &c.] Hoc quintum cap. ita vulgo in^i- 283. 

bitur. ns(9i Ka»/ai^I'/«$* x«» fiTToiroifa? le^ T^ecyuh'et§ ^tupofci, De 

Comosdid : item Epopcsine et Tragcedia differentia, 

2. a>.A^ T« ct*9CF^* ^ ^^* '''^ yfXordy fC0p<«r'.3 Angl. J^f// of the bafe, 
of which it is the ridiculous part. Or, but of the ridiculous part 

of what is bafe, or mean. ' . 

3* xj ^ ;^o^6» KufAtf^if o4^s ^olt ei^x^^ i^Aixiv.] Etenim chorum 
comosaorum magijlratus, qui ludis praepofitus fuit,y^rJ poetis 
e fumptu publico dedit ; uxx' i^i^trul Jieretv. Sed k principio 
fponte qui volehant, chorum ingrediebantur partefque ejus ca- 
nendo fuftincbant. Goulston. II y avoit ^ Athenes un 
Magiilrat qui regloit tout ce qui avoit rapport aux fped^acles. 
Battsux. £rat nemp^ unu^ Archontum. 

4* «*•<«» — tf^f^i**] !• C* 9r^A>ro« fToiWav. GoULSTON. 

J. TF^u'T^ — SfS*") ^if9f*^f *^ iufJottciig ihu^, &c.] Angl. was 
the firfl who having renounced the lampooning exhibition of in- 
dividuals^ compofed dialogues or fables of general manners. 

3C ^* ^ |62 NOT£ IN AlilSTQTELfilt, 

rtv T^f r^yvhf ^ fiiunaif virhicumit fti^t f*^i^ /^"^y AngU T^he 
Etopaa Jollowed tragedy in being an imitation of HJuftrims 
fiara£icrs, inafmucb only a$ it is a compojition in verfe. t« h, 
TO ^fT^ov &c. But tbev differ in this that the Epopcsa^ has Jmt 
one fort of verfe, and |j a narration. 

7. Off ( p iv t9( h {^a^ir^tf &c.] Hoc fextum pap. in Vulgatis 
ita infcnbitury IIi^i T^oyyiiofy ksi rut atnnt jit^uu De Tra- 
gctdidy ejufque partibuu tik \» fi{«/MiT^^ ^i^mitixik PoeCin £pi- 
caxn iatelHsit. 

8. (im\<£(^rt%i &c.] qffumpti definitione naturte ipjius or$d esf 
antediSfis. 

284« !• •«*'" 5" rpuy^h» fUfAnvii ■ jgi^rrfclf- — — &C.3 Vulgata Icc- 
tio efl — i$'<y ^y t^m^^^iW fjJfAnrt^ wfuj^tui a9re^M»f xecl TiA«««$y fi? 

S^tfyr^Vy »«i i h^ hfayyOiiaq^ «AA«e l"/ iAi» itfli« ^•C«f «rfl^«/ii|i0'« t^v 
T«<UT«vy irttBnfMirvv xef^a^0-tu *' RefcribeDdunD eft ; ifirrm KC4 

'^ ^aT*^v xoSm^o^v. Q{39 iedio, quin ab AriAotelis manu 
" fluxerit, nullus dubito^ (iquidem conjun^ioQem «AX# nee 
^' Codd. manu jKxarati^ neque ipfa rerum ratio admitUot, 
^' Nullam enim inter ^^Cof et ct7r§iyyiKi»9 oppontionem iDter-* 
" cedere janidudum viderunt intprpretes*'* WiNSTANt^sff 
Sententise forfan conftru6lio cafu aliquo hie turbata fuit, 
quae facHi negotio integritati fuse ita reftitui poflet : *'£f<v 

tfv T^ay u^i% f«,i{Ain(ri% T^a^itiq o-^tii^to^ xal rt^a^, /xiyf^^ 'X^*^* 
fiivffixvif AoVy> O*^ ^1' EIlArrfiAlAS, *AAAA X^M ^^-^^ '»'*'' 

T6iHrct9 fraBniAeiruv KoBu^a-tv, AngU-TnAOEDY tbfu is an imir 
tation of a tranfaBion important and complete^ of a certain ex^ 
tentf in a p/eafurab/e Jly/e, not proceeding in the way of narra- 
tiony (like Epic Poetry) but by the aEling [or, the dramatic 
exhibition] of each of its forms in their^ feverai departments : 
and effeBually producing^ by means ofYvi^ and Fear, the refne* 
ment [purification or improvement] of fuch affeBions. Haeq 
efl celeberrima ilia Tragoediae definitio quse litem tantam 
inter interpretes movit. Ejus partem pofteriorem non ita 
pridem tra^lavit Jac, Moor in Acad. Glafg. Litt* Gr. P. in 
libello fingulari, Anglic^ confcripto, Glafg. 1763, 8vo. Sed 
in interpretatione ful omninp falfus efl vir doftus. Nimirbm 
afRrmat ille vocem «-«$i}^«t« nunquam (ignificare id quod eft 
hxi^. pafjionSy fed Temper calamities : et vocem x«S«^«^f noa 
hfc loci fonare id quod eft Angl. purgation, purification^ re- 
fnementf fed id quod eft tf removal : Et (enfum Ariftotelis it^ 
efle contendit ac fi dixiflet " Tragoediam fibi proponcrc la- 
*^ les calamitates quales ipfa repreientat e vita humana, af- 

^* £eciibu5 tJOT Jt IN A R t 8 t O t B L E M, 1*3 

** fe^^Ibus mifericordisB ac terroris, tollendas :" it propofes 284* 
to effeSi the removal of fucb calamities out of human life by 
means of exciting the pajjions of pity and terror* Sed hoc nc- 
quaquam dlxifle fummum Criticum cuivls facfl^ apparebit 
infpicienti quae AriHoteles ipfe fcripfit [in lib. fuode Republ. 
Lib. VIII. Cap. vii.] et quae difleruit Batteux, {^Les quatres 
Pontiles, Tom. L] Caeterum fenfus fatis dilucidus ex inter- 
^retatione noftr^ oriri vidctur. Nee laudare poflumus quai 
luper hac materia fcripfit vir prnatifllmus Jaci Harris^ Three 
Treatifes, p. 86. 

2. Kec) xaMv cri (a ^ta |itiX«$.] Alludit ad cantum Chori in Tra- 
goed?^ Graecorum. 

3. e^si vatrtif^ Reponendum eft omnin6 vZo-tv pro vao'etr^ 
[quae eft vulgaris leaio] quod ante Heinfium vidit MadiuSi 
et in verfione fu^ expreflit Ricobortus, fie : ** quod mani- 
". feftam omnibus vim habet.'* Winstanlet. 

4i T»To»f jS «» 8« tfX/yoi xvrm vTavTM^i'] II ri'y a prefque 

point de Poete, pour ainfi dire, qui n'employe ces fix par- 
ties dans ies pieCes Tragiques, il eft vraj aufti qu'elles fe 
trouvent dans toutes fortes de fujets^ Dacier. Quidni po- 
tius legeris, mutatione levicula :' Ttfr0i$ fi h hxiyoi ecvrSp, is 
wVe?*, Kt^c^vivrui roTf «?i^r «) ^ i^tv OTK «;p^« wSf (fub. ^^£fue) 
N^ Sd^ ic fAv^ov xa) A^if jc^ hautJit iffaivratq^ h. e. Fauci his om« 
nibus, velut formis, ut ita dicam, ufi funt, Neque enim uni- 
cuique ita felici effe Contingit, ut omnes nxftneros expleat, at- 
■que pariter (JiKravr^^) in moribus, conftitutione rerum, dic- 
tione, &c. elaborandis praeftet. Winstanlet. 

1. oloi' ^ rSv y^a^ivv Ziv^i^ fr^lf Tl^Xvyftnof flrfw^Sir.] veluti 285« 
etiam ex piSoribus, Zeuxrs ad Pofygnotum fe babet. Goul- 
STON. Vide fupr^ p. 289. (cqq, 

I. o9rs^ m TAry y^Ayvf Tjf« 5r«X4T»x5? xj ^i}ro^<«v$ &:c.3 — relpon- 286* 
det ^tiTfutk voci T« upfAirrorrec antea pofitae. In Tragoedia 
enim, juxta philolbphum, sententia tertium occupat locum* 
Id autem eft, dicere poile ea omnia, quae rei qua de agitur, 
infuQt et conveniunt. Quod quidem circa oratioues perfi- 
cere, et Pollticae fcientiae munus eft, et facultatis Rhetoricae. 
Nam ut communis fert confiietudo atque ad rem propofitam, 
T« ivotret Tu TF^ayfAUTt, locuti fiint. Qui vero nunc, inquit, vi- 
vunt oratores,' utpote qui intima praecepta art is hauferint, 
laxatis eloquentias habenis ru «^Tr«vTa rf ^f^dyfAecn, ex com* 
muoibus locis derivata^ quae tamen ad rem quodammod6 at- 
tinere videntur, ut auditorum animos pervertant> orationi- 
bus admifcent, quod prefect 6 h^r^^txins J^yo? if/r. Cf. ipfiim , -^ 
magiftrum, Rh. L. I. c. i. Winstanlet. 

2. Ut 5 SS^^-jS &C.J Batteuxius fie legit, uti fcriptum re- 
perit in MS. Regio Paris. E^-o S^^ i^'»'« toi5toi», ^uX^r ■K. i64 NoTJEiH Aristoteleiii^ 

h •h ^« i0^< ^Xo*^ on vpoAi^MrMt ii ^fi)y6f Xryvr* h. e. AngL 
Manners are %vbat difcover the prediU&ton of the fpeaker : 
Wherefore fome compofitions are without manners^ in which 
it is impojflbU to difcover what are the oh/eSis of the fpeaker' s 
choice or difgvjl, 

3. Ta;v fi xiym i Ai$<?.] Mihi — nihil quidquam aliud figni- 

ficare videtur Ao^o^, quam verba, aut orationem Per Xifj» 

autexn nonnifi recitationem atque elocutionen^ intelligi cre- 
diderim. Winstanlet. 

4. Tuv ^ Xoi^TFuf T« «-«fAXT«»J Madius ct Vi&orius «^/*w1of.— 
Sed retinenda eft, me jadice, vulgata ledlo, [irerri] ut coa- 

CT9v^ PraBmiferat enim Philofbphus in hac anacephalaegfi rov 
^t/Sey, Utpote fine qua h «» yi»0»T« r^eiy^iia^ *9X?^* C^ ^ ^*^' 

>)/(/X*>' i^ius dramatis. Ca&teras igitur partes numero quinque 
nonnifi nlva-fittra, qusedam et condimenta efle liquet : honim 
vero maximvim condimentum jure fiiXo^ufa appellatur. Idem. 

5. Aiu^taiAivvv $t THrtfy,] Hoc cap. (eptimum ita vulgd in* 
(cribitur, n«ia» rtvti ^m r^v ovTreto-iv 7!) rm x^ttyftMrtiv^ ^uoiiem 
fjfe oportet rerum conflitutionem. 

6. i ui dinT9veX^*] Quia finis quidam eft neceilarius, alius 
non neceflarius. Non neceflarius accidit plerumque aut ra- 
r6. Neceftarius finis eft poft ortum, mors animaiis. Non 
neceffarius plerumque, ut, poft jafta fimdamenta et eredloj 
parietes, imponatur tedum ; non necefTarius raro, ut aliquis 
poft repulfam amatae puella; amans laqueo collum fibi fran. 

gat. WiNSTANLEY. 

287. !• Mi?S©* ^ y-vh Hiy — ] Hoc cap. oftavum vulg6 infcribi- 
tur, IlfgJ lAif&H. Defabuid. 

2. Tfc y in] Conje6tura Viftorii. Vulgata eft t« yitn. 

288. ^* ♦a^po" D 6x w H^vifchvt,'\ Hoc cap. nonum ita vulgo in- 

fcribitur, T/t» TrotnrS e^fl*, «<«» t» dtx(f>spet Troiijris ioTo^tKi, Quid 
poetce munus, et quomodo dijfferat poeta ab hiflorico. 

289. !• Ov txy^jt <<xx« xai] Vide fupr^ ad p. 60. n. 3. 

2QO. !• ^fl» ^«rflTflx«^j<&jt;, -: — ] Hoc cap. decimum tertiura 
in vulgatis ita in^ibitur. n» ^« <^To;^95^fe<^, ««» » ^li iwA«- 

J^iip Oportet quifabulas conjlituunt fpeSiare, et a quibus cave* 
re : et unde conjicietur tragosdice opus, 

2 |iA>i i^rX^v, <iXAa n-rXtyfAStlw] non Jtmplicemfed itnplexam, — 
De fabul^ autem ftmplice, deque complexa Ariftoteles dif- 
ferit in cap. x. quod hie omittitur. 
20I. !• *^Aa» Ti\ iAu>^\ov 71 ^»wX¥v] Simple ici eft l'oppos6 de double^ 
et non dUmpfexe. 11 entend double dans fa cataftrophe, c'eft-a 
dire heurtufe pour les bons, malheureufe pour les mecbansm 
Sattkux. 

2. irgi N T JS IN A R I S T O T £ L X M. 1^5 

2. w^l rn ^ey] i. e. sr^o r<i#* x^oftip, ante aliquod (tempus) 
quidem 

3. a» xaro^^^uahJ] Gall.^ rieti d^ Stranger n^en trouble ou ' 
n'en gate la reprefentation, Dacibr. Toutes cbofes egales 
d^ailleurs — Battkux. 

4* ^m riv ruf ht»T^otf u&%fHOLif\ &taTuf hic fciibi deberc 
commod^ notavit Madlus. Winstanlet. 

5. UsT ^ — ] tbi enim (in comcedii) Ji qui inimiciffimi fue- 
rint infabuld^ velut ipfe Orefies, atque ^gtftbus : amid tan- 
dem /aSli, e fcend exeunt^ neque ab alio qmfquam confojfus oc- 
cumbit. GouLSTON. 

J. Ildrf^oy 1% jStArUv — ^] Hoc Cap. vigelimum fextum ita vuU 292* 
g6 iDfcribitur, 'On y3f^T/Wy n Tp«y^^<xv fAifAna-if i ixo7rotiiruci» 
^od Tragica imitatio Epicd prajiantior eft. 

2. « 5tt©> ^ojt»x?i,] Gall, la moins cbargSe, la moins forcee. 
^o^Tixof, grojjter^ digne des mercenaires, Batteux. 

3« •T< q cbvat¥T» fjufABfAitti] eom qua omni modo (numero, fer- 
mone, et harmonic) imitaiur, — Goulston. 

4« af f*« avrai xpoarj?] Vir dodlus J* Toup^ in Literis ad 
Winjlanleium datis, legendum conjicit^ a» ftjj ATAOS nPOSIf*. 
quae hic vald^ probat. Sed utinam viri hi do6ti(limi fenten- 
tiam fuam plenius expofuiffent. Interea baud abfurdum no- 
bis videtur legere cum Dan, Heinjio w fMi xvto v^o^^, ^^ 
enim nibil fentirent fpeBatores^ nifi boc accederet^ multos ad- 
dunt motus, Vir do6tiiIimus, mihique amicifllmus, Tbo.Bur^ 
gefs, pro oLvrlq legendum conjicit Aoyos* atque hunc locum ita 
interpret atur — in ^ ux tti&ecpcfitvMp, Angl.ybr much of the 
overcharged imitation tbe fpeBators would not underftand, 
»9 fAk AOroS v^o^ri, if it was not for the ajpftance of language ^ 
— In MSS. fcilicet AYTOS et AOroS facile confundi poflc 
putat. 

^. oldr t\ ^avAoi avMreu '\ velut^ tnepti tibicinet, qui non 

confifi imitation! tibiae, volvunt fe circumquaque, Ji difci cir- 
cumaBionem Jingant s et Syllam Ji naves attrahentem cecin^- 
rint, pracentorem fuum ad fe trabunt. Ac tragcedia quidem 
hujufmodi imitatio eft ; quemadmodum etiam htflriones prifci, 
(quorum (implicior parciorque geflus) eos qui poflea fubfecuti^ 
plus fatis gefiiculatorios ^if/a^/i/r/. Goulston. 

6. Ilty^a^tfJ Utrum IIiv^apH, Tyuj^u^a aut Accrete legas, parum 
aut nihil refert, C\ mimum omnin6 Aridotelem notaiTe o- 
portuerit. Winstanlet. 

< 7. u^ i' arot tx,*i(Ti wfoi etureg, &c.] Sicut autem juniores ifti, ad 
grandiores illosfe babent, ita univerfa tragoediae arsy ad epi- 

cam } 

8. Tvif p »» w-go? Ttf? 5iasT*$ ajn«*«5 &c,] Quae Batteuxius (ic 
Gallic^ reddidit, Z>' otl on conclut que P Epopee ejl la Poejie dcs 

boanetes l66 No TiE IH ARl8TOTJSL£Mi 

bonnetes gens, des bommes modfres, qui n^ont pas hefoin qu*oH 
accompagne de geftes ce gu'on leur dit ; et que la Tragedie eft 
pour ceux qui font d*un caraSiere tout oppofe ^ ceile-d efi dont 
moius parfaite que t* Epopee, 
^ 9* ^^^ ^^' Vf^i£^y«^tci^ rtU aififisiotg tCf ^ai^^}tfrrac,] Jince even 

a Rbap/odijl [t. e. a Reciter of the verfes of Homer] may 
overchar^f his recitation witb gejiures* 

10. tCf ^ TM f/I'lTftt s!^if% Xf''^»] Scil. TU fAXTPf TflJ *EW9^0l4»i, 

quod eft hexametrum. Cseterum/ cum Fi^orio, quam ot$ 
iVinJiauJeius mavult it*. 

II. h* i<i &c] Lege J/ J? ^ »{^vi<, quod fen fus omnin6 
poilulare videtur : vel^ cum Winjianleio, at 9?oy««y adverbia-* 

fcente iva^yi^eiTX, 

2p3' I* ^ ^^ V^ ^^^yt^o-tt, ic^ M ruf <py*'v*] Redde cum Heinfio, 
Deinde et evidentius quid in iegendo^ et in its quie aguntur babet* 

2. m i}rrof luot oTQiixiv /AtfiviTij^ v^ harom^trnJ] Prttterea^ mi» 
nus unica ae (implex (qucpennque ilia Jit) efi qucelihet epicorum 
imitatio. Gou ssiiwr; 

3. tfff i<ev /uk fy« /aoSqv vl«^.] Quse dodiflimus Dacier 

fip reddidit, Que Ji pour eviter ce defaut un Poete berdiques^at^ 
tacboit abfolument d unfeulfujet, comme le Poete tragique^ il 
arriveroit necejfairementy ou que la brieve te defa matiere fe* 
roit paroftre fon Poeme efiropie et imparfaity ou, s^il vouloit 
^ quelque prix que ce fdt remplir la jifie eiendu'e qu^on lui, 
donne d* ordinaire, cette longueur denuee de matiere le ren- 
droit Idcbe, 

4. Uv 5 ^rXftt??] Haec verba, tanquam alicujus gloflema, ab 
Ariftotele abjudicat Winfianleius, et pro t5 fAsrpw, paulI6 fu- 
perilis, legit tS Xoyn, fufFragantibus MSS. 

C. ^» ^ w T^v rv^trx^ i^onlw ^-oi&iv ayT«<,1 r^xyu^^cc^ fell. 
^ «XX« T^v €i^r,fA.ivlw) Angl. (for it is not a vulgar plea/ure wbicb 

Tragedies mufi give, butfuch as is mentioned above) Vide 

fupr^ ad. p. 2S4. n. i. et ad p. 200. n. 8. 

6. JtJ 9rfp» vmrtfAvitnaff lej Xva-iuv,^ des critiques et de la maniere 
d*y repondre, Battecjx. IL NOT^ IN DiONYSIUM HaL. 

295. I. XT DiONYsio Hahcarnasseo.] Dionyfius Alexandri 

X-J filius, (vulgo HalicarnalTeus vel Halicarnaffenfis dic- 

tus, quia, ut antea Herodotus, ex HalicarnafTo urbe Cariae 

eflet,) Rhetor, Criticus et Hiftoricus praeflantiffimus^ in Ita- 

liam venit Caefaris Augufti temporibus, circitcr Olymp. 

CLXXXVIX. I NOT£ IN DlOKTSIUM HaL. ^(>1 

CLXXxvii. 2. annumque ante C. N. 30* Romae commoratus 295* 
per annos xxii. linguaoi Latinam didicit, ct ad Hiftoriaoi 
Romanam fcribendam variis fubfidiis fe inftruxit, tandemque 
opus cgregium atque utiliflimum Graece edidit de Romano- . 
rum genere, originibus, Republic^ et rebus geflis, ab Urbe 
condit^ uique ad initia primi belli Punici, Libris xx. quoruvi 
t^ntum extant priores xu et cseterorum quasdam fragmenta. 
Scripfit quoque de Strudur^ Orationis^ Artem Rhetorican), 
varias Epiftolas et libellos cnticos, in qui bus de Hiftoricis, 
Oratoribus et Philofophis judicium acutum et perfpicax, fed 
non ubique fuba^^um, profert. Didio ejus, quanquam oe* 
quaquan^ cum Xenophonte^, Thucydide^^ reliquorumque 
Scriptorum nobilium, qui optimis Gra^iae feculis floruerint, 
comparanda €u, \amen, H tempoia quibus ipfe vixerit reipi- 
cis, elegans eft atque perfpicua. Scripta eju« de Romanis 
hiftorica in omni kvo fidem le^torum infigniter meruerunit. ' 
De Dionydo Halicarnaflenfi vide plura apud Fab. Biblioth. 
Gr. Vol. II. p. 779. Harles Introd. ad Hift. Gr, L. p. 301 . 
et libros ibi indicatos. 

Editiones Diontsii Halicarnassbnsis. 

1. Dionyfil Halicaraaflei Opera, Graec^. Lutetice^ apud 
Rob. Stephanum, 1546, in/oL 

2. . — Opera omnia, Gr. et Lat. ez 

Sigifmundi Gelenii verfione, ^ Frid* Syiburgio recognita, 
&c. Franco/urn, 1586, jn/o/. [Haec Editio repetita fait Ltp- 
Jia, 1691, /Vi/o/.] 

3. Gr. et Lat. ex i^mylil Porti 

veriione emendat^, cum variis le<!:lionibus et notis Sylburgii, 
&c. cura Joannis Hudfoni, cumque ipdus notis ^ Oxotiia:, 1 704, 
2 torn* infoL 

4. r ' — Gr. et Lat. cum an notation! - 

bus H. Steph. Frid. Sylburgii, &c. et Jo. Jac. Reiike. Lip- 
Jucy 1774 1777> 6 torn* in 8vo. 

*«* Quaedam Dionyf. Halicarn* opera minora excufa fu^ 
erunt feorfum, e. g. i. De Stru<5lura Orationis, ex recenfione 
Jac. Uptoni, cum ejufdem aliorumque notis, &c. Lond. 
1720, in Svo. et tertiup}, ibidem, 174^, in 8»o. 2. Seledi 
Dionyf. Halicarn. de prifcis Scriptoribus traftatus, Gr. et 
Lat. cum aanotacionibus GuHclmi Holwell. Lond. i^^^in 
%vo, Huic Edit, accedit DiOfertatio de vero Mediae Vocis 
ufu dodi Typographi Gul, Bowyer nuper defundi. Vide 
Biographical and Literary Anecdotes of William Bowyer, 
Printer^ F. A. S. By Jobu Nichols. Lond. 1782, in ^to. 

7.. WS.^v iM NOTJE IN DlOMYSIUM HaL, 

2. nEPI HPOAOTOY &c.] Hoc eft, De Herodoto et Tbuc^- 
iiit €t Xtnopbonte^ e Dionyfit Hal^icarnaJfenJU ad Cn. Fompeu 
urn Epifiold. 
290. I. s(ivifv«;^fi9] Vide fupra ad p. 153. n. 5. 

2. Mi avfp ttlr^ Mpuxf.] Pro kua »^t^, Sylburgius legendum 
conjidt xml^tixtfn 

3. im T«? cifayifofruq to ^r^$tfiiof <U»ff<».] Angl. infomuch 
that tboje who have read the introduBion loje allcuriqfiiy about 
tbtfubjcB^ wben tbey arc going to bear luch an account of 
Grecian affairs. In hoc autem judicio falli vtdetur egregius 
Criticus, nihil enim eft quod animos ledorum magis alliciat 
et attrahat quam cujufvis magnae calamitatis enarratio. 

4« fftiXoanv^ it fjtit ravTM hi^oti y^u^eiP,^ Angl. but Wtfliing 

not to write tbefame thing with other hiftorians. 

2^97* I* ^^ M*^^ f^ "JTftO^ih iii,"] f48;^^i rv, pro f^xjf^ rit^^ no9 

interrogative, ut perperam Sylburgius^ (ed indefinite. 

2. •<p* lie $p{«1o KetXiq ^fUTTeiit ro *£AA2u;ft««y*3 Angi. /roi9l the 

caufe which Jirfi rendered the Grecian affairs fuccefsjul* Pro 
*,»xSf, legitur ^ quibufdam uuKvf, ied minus rede. Vide fu^ 
pr^ ad p^ 31. n. 10. 

3. »«} retvra] Angl. and that /oo-p-Fhrafis que effiertur 
Graec^, plurali numero. 

4. Kui vTi yt^mn^uil Mirum quidem eft id Thucydidi vitio 
vertifTe Dionyfium quod in ejus hiftorili veras rerum caufas, 
etiam contra populares fuos lacientes, protulerit^ quum, ut 
rede Cicero, " Hiftorici fit, inquit, ut nequid falfi dicere 
^^ audeat, ne quid veri non aude^t." Sed judicium Critici 
quodammodo fiifFulciunt quae dida fiint infra p. 299. 11 3 &vkv- 
Ma hoBio-i^ X, T. A» 

9q8« !• ''^^9 ^vyti^uv raiv uwo <l>t;A^$3 Vide fiipr^ ad p. 139. n. 5. 

2. A»Ve(d^ QuKviQn^J] Vide fiipr^ ad p. 219. n. 5. 

3. pntri* n/vlag^,] Vide Nem. Od. vii. 78. Memoritcr 
hsec citafle videtur Dionyfius, 

290, I* T« j2,] Thucydidi, fcil. rf J, Herodoto. 

2. 'jrfotyii,etTir.rii\ ejus hijlofia partis qua ad materiam refer- 
tur : h x«xT<x«, ea pars qua ad elocutionem fpeBat, M** ? V 
iiiui cnnfAvi^v^cfAtci ^^uyfA,ecTtx.tig , Angl, Iwill mention one cir^ 
cumflance affeSiing the form ofthefaBs^ — one appearance given 
to thefaSis. 

300. I. iAAa /ixnJir <fA» vot^k t»to.] Angl. but let there he nothing 
contrary to this. i. e. contrary to perfpicuity. 

2. K«ft»(A/a)] Caecillus rhetor Siculus, de quo vide quae an- 
notavit vir dodus Jo. Toup, ad initium Longin. de Subl. 

301. !• 0/ T^*a*6rr«] Vide Z-j^<p contra jErfl/o/?i6e«^iw oration em, 
paftim, p. 129. feqq. t. Sd^mp a^lye^ uZfu^ rmx^^ ^/fyotau.] fanfuam Mrt/lHi ^02* 
attra^ did extinguimr. Idiquior paul6 videtur Crittcus noflef 
io Xenopbonttm. Sed '' tr^hit fua quemque voluptas*'* III. NoT^ IN LoNdlNUM. 

I. TT* LoNGiNO.] Diony(ius LODginus, quem Caffium vo- 3^3* 

XL« cant Photius et Suidas, natus eft anno Chriili 
213 f periit anno 273* De patri^ ejus minus conven it inter 
audores. Verifimile quidem eft earn Athenis primam lu- 
cepn afpexiife. Praeceptorem habuit Phrpntonem, Grae^um 
Rhetorem^ qui, dum vixit, Longinum in filii modum amavitg 
et moriens bonorum fuorum haeredem rcripiit. Ab ineunte 
setate varias regiones peregrinans luftravit, et multos clarot 
philofbphos Academicos, Stoicos, Peripateticos, ipfe vidit. 
Ammonio autem Saccse, Origenique, Academicis, fe potid 
fimum tradidity iifque audiendis multum temporis confumpfit* 
Cum autem magnas do6lrinai copias k variis philofbphis fum- 
mo fludio Dar^flet, eas Athenis juventuti tradere atque ex- 
plicare initituit > tantique cum auditorum approbatione da- 
cuit, ut fama dodrinae ejus lati difTeminaretur, et ipfe Spi^ 
rans Bihliotheca diceretur. Poflquam diuturnum tempus A- 
thenis, erudiend^Juventute et prseclaris ingenii monumenttt 
xondendis/icxegiflet, in Orientem profe£tus efl| forfan ut con- 
ianguineos Emifae habitantes inviferet. Nomen ejus fiatim 
Zenobise, qaas Orientis imperium tunc temporis tenebat, in-< 
Qotuit* Ipfa Longinum pra^eptoreni Liter arum Graecafum 
adhibuit^ et ille banc occafionem arripuit Zenobiae perfua- 
dendiy ut jugum Romanorum excuteret. Idem audor erat 
ut Zenobia nobiles ad Aurelianum literas mitteret ^ quas ipfi 
Longino tandem exitio erant. Nam Aurelianus, iis perlec^ 
tisy iupremumy podquam Palmyra expugnata eflet, rupplicium 
de Longino fumi julTit. Mortem inflantem, uti decuit phi- 
lofophum, famm^ fortitudine tulit, Socratem a!mulandi flu- 
diofiis, ad cujus eXemplum ftudiorum et vitae rationem for- 
mare conatus efTet. Multa fcripfit, quae omnia temporis ini- 
quitate deperdlta funt) exceptis quibuiclam fragmentis^ 
et de Sublhnitate Commentario \ ^^d et is valde mu- 
tilus ad nos venit^ Longinus in Sublimitate depingendft 
ipfe Tublime genus fcrtbendi afFe6tat. Di<f^ionem Platonicam 
prae caeteris amifle videtur. Interdum tamen nimis ell ver- 
boTus. Sed mirum eft ingenium tarn audax, judiciumque 
adeo Iiberum Taeculo tertlo, fervitute opprefTo et pen^ barba- 
to, extitifle. Plura de hoc rcriptore IuqvlWu&iho ncX^xvxk.*^ l^O NOTJE IN LOKOINUM. 

303* confulant Fab. Bib. Gr. Vol. IV* p. 43c. ieqq. Bruckeri Hift. 
Cnt. Fhtl. Vol. IL p. 214. ieqq. Harlel. Introd. ad Hifi. Ling. 
Gr. p. 450. feqq. ItexA EditloDem To/Iii, cui accedit Verfio 
, GalUca celeberrimi Boilavii : Mori Fraef. ad fuam £dit. et 
prsefertim DifTert. Fhilologicam de Vit& et Scriptis LiOngiDi, 
Audlore Petr, Jo* ScAardam, £dit. Toupianae prsefixam. 

Editionbsi Lonoini. 

1. Dionyfii Longini de Sublimitate Llber^ Grasch, edente 
iFrabcifco Robortello. Bqfi/cie, 1555, in 4/0. 

2. ' Greece. Venetiif, apud Pau/um 

^ Mdnutium, 1555, in 4/0. 

^. _. ■ Graec^, uD^cumHeranogeiie et 

Aphthonlo. Edidit Francifcus Fortus Cretenfis. Geneva^ a- 
pud Crifpinium, 1750, in %vs. 

4. Gr. cum verfionc Lat. et no- 

tis Gabrielis de Petra. Colonic Allobrogum^ 16 12, ini2mo, 

5, ■ Gr. et L^t* per Gerardum 

Langbaeioum. Oxonii, 16839/11 i2mo. 

6. ■ Qr. etLat. cum notis'Tanaq. 
Fabri. Sa/murii, 1663, in i2mo, 

7. Gr. et Lat. ex verdone Jac. 

Tollii; cum uotis ejus et aliorum : addita efl Boilavii Verfio 
Gallica, cum notis, &c. Traje6ii ad Rhenum, 1694, in ^0. 

8. . Gr. et Lat. cum notis Jo. Hud- 

foni,.&c. Oxoniif ijio. — 1718, et 1730, in Svo, ^ 

g, . ■ Gr. et Lat. ex verfionc, et cum 

notis Zachariae Fearcii. Lond. 1724, in ^to, [Repetita eft 
AmJieL 1733, in %vOy et faepius Londini, in St;©.] 

10. — Gr. et Lat. cum verfione et 

notis Germanicis edidit Car. Henricus Heinekius. Drefdcty 
1 714, in 8i;o. 

II. Gr. ex recenfione Zach. Fear- 

cli, cum verfione et notis Sam. Fr. Nathan. Mori. Lipjia^ 
1769, in %vo, 

12. Gr. et Lat. ex recenfione et 

cum notis Joannis Toupii. Oxon. 1778, in 4/0. [Editio altera, 
ibidem in 8t;o.] 

2. EK TOY AIONYSIOr AOmNOY OEPI Y^OYS.] Hoc eft, 
£ Dionyfio Longino de Sublimitate », 

3. — kxDortiq icj i%«x^ '^*5 Xoywy £r< rot w4'»iO Sublimta funt fum- 
mum quiddam et exceilens injcriptis: — Fear.cb. 

4. K^ rouq \»vruv ^^iXaSof ivKXetan rlv xiuiftc*'] Vir do(f)uS 

yo, Toupius, in locum vulgaris 'sfe4i€»Aw,-fufFecit, de fuo, 'sfei- 
(A«Coy, et it« reddit, Suifque laudibus fiecuia circumdederunt. NoT^ IN Long I NUM. ^7^^ 

5. ret ^pvei'2 Monendus eft Leftor hoc in opcre Longinum 
pro TO v^/0« et ra v^ udirpare (varietatis gratia) ra v^t^fvxp 

ret fAtyelXeCy ro ^cSfrirafiivoVf rei juiygSi), ro fi,iyecXQ^vl<i , to ^Avf4,it» 
a-ittv, Kyx^, T« ^a.9^, ret ^n^fiifct, &c. quae omnia Synonyma 
funt, et (ignificant vel Sub/imitas, vel Subiimia : at quae ultra 
id^ quod fublime eft, procedunt^ & Longino vocantur fAtrtM^et, 
vapar^ayu^et &cc. Pearce. 

6. wei»Tji St yi a-vf UirXH^ct &C.] Ordo eft, it yt veifrri rh ^av- 
fiao-iof av¥ htT><i^H «« »g«T« rS ^tBetvi «J rS fir^oq x^V*' **/* ^^' 
ubique autem id quod admirabiU efly objlupefaciendo plus efficit 
quam Jberfuafio et venuflas : Jiquidtm^ pier unique ^ perfuafio in 
noftrijit poteflate, rxthet 3 fcil. v-rt^^vci, 

I, t^^ vtf— &c.] Vide fupr^ ad p. 19. n. 6. 3^4* 

1. ^etv/xei^HTt ySf — ] Vide fupri ad p. 25. n. 2. 

3, T^ ih 9r«] i. e. i» tS h ttI o3Sw ira Angl. Much in the 

fame way, — ittX ruv ^m^fAifm^ refpeBing remarkable things. 

4. f_pg« Toifltt/TUF] Pro T« rttvrlui in vulgatt. MS. Par. to>«^t2u;. 

re6l^. Scil. qualem fupr^ memoratam. etvxvrva-iriiJ^et ^1, 

iiKKM^ fv^iVxarro xaCfa, Qua Ji forte explicuerisy tumida omnino 
atque inania inveniantur, "AKXui x'°^^'*> ^^^ ^ifi ^^'^ido atque 
inania* Toup. 

1. otK^twf^ n ituri(etviifa9'ii''} Vox elegans, etquam non ad- 3^5* 
fequitur lingua Latina. Earn non male exponit Pearcius. 

Cui impq/pbile eji ohjifiere, ^od deprimere vel diminuere ne* * 

queas* Id. ^ 

2. %r«u y> rti^ kieh ficc] Iblus intefpretum rem vidit Paga- 
nus : Quando enim unum quiddam et idemjimul de iifdem rebus 

■ vifum fuerjt omnibus, qui infiitutisy yitdyjludiis, estate , Lin- 
-GuA, inter fe differunty tunc &c. Id. 

3. «; K^ia-tg xal <rvyKareiBi}rt§l qUqfi judicatio et confenjus, 

4. TO ici^h rki voweti a^PS^SoXdVyJ/elix in fenjibtis audacia* 
Pearce. 

5^ ?T« 'K^\k ruv ^mfAAtm ^T^eian,'] nemp^, et (quae eft fons 
tertius) certa qucedam figurarum conformatio. Id. 

6. {JlifrrA h, Tm r^fret'] %mfAeiret (ciL 

7. «j ytffuTot ^^ao-tijjplendida Elocutio (quae qu^rtus eft fons.) 
Pearce. 

8. f«-i» a fcet^o^TFii^ Vide fupra ad p. 32. n. 11. 

9. 'axx' « "pi ug %¥ T< TetvT ot^i^ei — — &c.] Locus ita vertcn- 
dus : Sedji hcec duo, quaji unum idemque effent, coh'xijlere etiam 
illiy et connata ejfe viderentury fallitur, Toup. 

I. ^h>Mcu^a.{\ Sc. Otum et Ephialton Gigantes, quos I phi- 306. 
media^ uxor Aloei, a Neptuno comprefla in lucem edidit : 
cum illi coelum refcindere aggrederentur, ^ Dian^ et Apol- 
line jaculis conHxi erant. Pearce. Vide Homer* Odyflf. 

h\ 314- 2.% «>oX 17^ NOTJC IN liONOIKUBI. 

3, »«} ^'oiwi ^AiC«{#y r&( A^y«(»] et quqfiflefw Pbabo ^dtm 
Jcripta. 

3* Ov ^99 »xx',] Vide fuprii ad p. 280. n. i. 
307. X* *' Nixvif ] Ita iufcribitur Lib. j,u Odyfll quern vide 565. ; 
item ^neid. vz. 469. Ubi Virgilius uc folet, Homerum imi- 
tatur. 

2. '£y^ jS »y ^^xlSiir] Darius, cum jam fradas Aias res vi- 
.derit, fe<)ue multis cladibus debilitatum, legator ad Alexan* 

drum milit, qui pacem petcrent, ofterrentque ei Darii fiJiam 
et dimidium regni Perfie : quas cooditiones paci$ cum offerri 
fenferit Parmeoio, dixit, Eg^ eas accjptreuiji effhm Akxandcr ; 
cui Alexander, et ego^ quidem^Ji ej/em Parmenio^ P£4&c«« 

3. M 'AAsJdcv^^of ifcv*] Hsec verba ufque ad tI W u^wtit, non 
mal^ fuppeditavit vir bonus Gabriel de Petrft. Sed et MS. 
Vat. exhibet n^i^n* to* Und^ uq& voce au^iorem Longi- 
num pr»ftabo. Refcribo, '£y^ JSt %* i^^%i TOYTOIZ. Eg(k 
quiJem bifct coniitionihus acquiefcerem^ Tovp. 

4. T^;*'£f<}#'] Difcordia : De qua fciU Horn, loquitur. 

. 5. ^ilt «v6^ok^ir yi T« 'Ha-tHmet ivi rn? A;t^t/0«9 J Cfff diffimilt 
eft iilud Hefiodi dc 7r\ftuiif ^y% 'HaUia xtu fki Affvi^a 3(rs«», 
^ quidem Jlatuendum fit etiam poema illud did^uin Scutum eQe 
Hefiodi. PxARCEt Vide Hefiod. Scut. Herculi«, 267. 
6, 'O i\ vmii] Homerus fcil. Vide Iliad i'> 770. 
308. I. 'AfKp* ^' w-flpA9r*y|ii'-^j Vide Iliad, v, 6i. et qu« ibi an- 
notavit et citavit vir do6lus Sam, Clarke^ F. 

2. 'AP^v« TavTa (poii^tt (Aii, v^Xsp/ AAAO£ W f/.h Kctr^ iXXnyofixt 
^a/bir€«»«iTd, 9'0(>T«Va0'<i' ^ictf itat i crv^^pret to w^tTrotJ] Quo4 

Grsecse abundantise eft. Locus ita vertendus ; Ui^c qutJem 
terribilia funt ^ fed nifi aiiegorice accipias, impia omnind et 
prater decorum. Too p. 
300* I. — «T«AAi ^e xiiTs' im avT^'] 'T«'«T«AAf awr^, tilt fubblari' 
dt'ehantur, blandimentis regent fuum agnofcebont, Ip. Viile 
Iliad. Vy 18. &c. 

2. lyu^-na-i jca|2<piiM»3 Lego et dlftinguo : E^r^^i t;,» r» $«» 
^v*otfjnv KctToL rh ciit»y i^ut^iaa'i.f iyvw^irt mm^ i^i^fiPtf, Cum Dei 
majejiatem pro- dignitate coueepiffet, ognmit et iudicavit, Toup, 

3. yi>i^m (puc — &€.] Vide qux de hoc loco diiputarent viri 
ingeniofi) C/ericus, Huetius, BoilavWy aliique, ad ^nem ope- 
rum Boilaviiy £dit. Am ft. 

4* ly iT< TH nc<iiT»] Homerum, xmr iio^Jlu/, intelligit. 
5* ^^^ ^«re^J Iliad, g', 645. 

6. xu* »x tfX^o '7^3 Senfus eft : Ipfe etiam fecundum ventum 

fibi alpirantem habet : non folum pugnaDtium cercamina, 

fed Poetse etiam animus quaft seftuat et turbatur. Pearce. 

3 It I* — Ktxicuj Infignis Demofthenis Ciceronifque coUatio. 

2. fAtf — ] Ita QuinAilianus : In eioquendo eji aliqua di- 

verfitas : NOT^ IN LONOIWUM. IJ3 

m 

verfitas : denfior ilk^ hie ccpw/ior : ilh cMciudi$ qftri&ihs^ bic 
iatilis pugnat. Iiiditut. Orat. lib. lo. ۥ i. 

3. ''A^xi ravT» ffi^i" utieir] Vos Lftttni fcil. 

4» u^rg^Tirau.ivti'] Vox t".<^T8T<»^gvdv fubflantive hie accipitur, 
ct (ignificat idem quod t;4'^- Pbarck. Nihil minus, ri 
^utuo^iytKu Keel vvtfriT»fii9f>9 vy^^ e(t Sublime illud^ ^0 ntbif 
fubUmiuSy et in quo folux regnat Demopbenes, ToOF* 

5. Otx^r jcj &c.] Hie monet Lonjious ut optimi quique 
au^tores ante oculos nodros in fcribendo ponantur. 

u vpci r« »*H^*/X97fii(^x ii*«'»'^a.] 0d illos Subliinitates Ur» 3^^* 
minos quorum imaginem ob oiuios pofuimusm Psa&ce. 

2. To^i r<] minus inteliexeruut aoftri Edi tores. T^ii « eft 
boc vei illud. Toup. 

^. vTTi'/^Hi 5^3-J»^5, t^ fiii vaiitMj\ Haec eft ledlio Manu- 

tii. Idquejcrio et citra omnem jocum. Qj^a^ Gabrielis iDter- 
pretacio eft. Haud ineommod^. Sed MSS.^plerique omnes, , 
y-k^yft^* w%ii»^<i TFti^ckiy^m* quae vera leCtio, fed -editonbus .do- 
ftris parum perfpiedia. 'Tti;^^; t^$t>«: w^gva/^9^* t^Jingi^we 
Jingere te rationes reddere. Nam hie nan vera res agicur, 
kd fi£ta fciiicet et viTMyftiim, Idsm* 

quqfi abortum patiantur^ «r^< th r^ un^^^tf^tm^ i^^m t^n nXt- 
v-^o^iifi^x ;^pdi'9y. omntnb ntm ptrduQa ad tempus famce apud 
* pofleros v\^evi%\%* FsAacp. 

J. Aurb§« f»f»To*j| Incipic hie Looginus de Ftguris, quae funt 
tertius Sablimitatis foas, dicere. Idim. 
' 6. i i4>v» <»>^';3 Vi^le iupr^ ad p« 289. n. i. 

I. ^K Ut¥ oTA»$ vo^'frsTfy} Vidctuf JLoAgtnufs haac m/Qmori- 3^^* 
ter cicafte. Vide fupra id p* 194. d. 3* 

2. NJ i3'a>» 1^ v«-|^^ti*iy o^xA^v «2;o7r»«-t«» J ^/ 1*0 tomjidem^ qua 

tnerito tribuenda ejfet novi eotcellentifque generic juramentism 
Fearce. 

3. ''H jStfXidi — «%4Myrf^] Vide fupr^ ad p. 168. n. 7. 

1. "Orajr ti ^iy &c] Vide fupr^ ad 85. n. 2. 3^3* 

2. ■ ■■ - h ^van y r^yr§ti^9 iifjtM^ C*^"*] Coiifer pulcherrimum 
poema Aogl. Tie PUafures of Imagination^ by Dr Aketifide^ 
£B. 1. 170.] cum lis quae hie loci profert Loogiaus. 

I, '£x«y« /Mg»Toft A6<Te»J Longinus huic commentario finem y^» 
impo(iturus quserit, qua; (it caufa cur tanta extiterit Sublimi- 
um Oratorum penuria : Et (ut roihi videtur) confulto in ini- 
tio hujus Sedtionis Philofophum quendam loquentem induzit, 
ut Tub alien ^ perfona, poiius quam fuft, mult a ipfe dice- 
ret de utUitate Libertatis et Democratise ad excitandam 
in animis Oratorum Sublimitatem : quae igitur Longinus 
Philofopho dicenti tribuit, ea efte ipfam Longini fententiam 
arbitror j quae vero contra Philofophum ilFum afFert, ea po- 
iius timori quam judicio Longini tribuo. Psak.cz. 174 NoTiE IN LONOINUM. 

2. t^( ifuXu]^ Vide fupri ad p. 211. n. 6. 

315* !• ««^f*««»i T<? i(popia,'} Pearcio di/pHcet ifhid Jtoa-fnutif 

quare legendum conjicit xa^i^v, prorfus^ admodum, Sed ni- 
hil opus. Morut verum fenfum attigit, tanta orationurk Jie- 
rilitas ubi^ue terrarum &c. 

2. 0^4^«< ri ^, ^v^y — ] Locus ita fcribendus eft cum Ma- 

nutiOy 0p^«< Tf ^9 (ptfo-iv, iKayjf T« (ppifi/Atira rut fj.vyxXo^^6fa/9 

^»$ fgi^ t^ «^.xfp2 r« v^ArTMtf ^iXortiMecf, Eft enim libertasy ut 
aiunt, dd aUndos fpiritus^ et ad AhicizvDAjimtt/ ei pkotktj- 
liZKDAjfttdia bominum valde accommodata, Toup. 

3. vetihfJM^Hf 7f) ^9Xm«k ^tKmtttf,'] AaXeix ^K»i» e&,jufta et 
iegitima fervitus. Idem. 

4. hi'Kif tf^iy or< fA xoXeacMf ixC«/yofAff fctyaAo^vM^.]) Hence it 
is that we turii out nothing but arrant flatterers • Idem. 

5. jb dlov f^^^»^eir] Qptim^ Gabriel, Servile ingenium etgua- 
Ji conjiriBum* Quod ad Grsecum fatis accommodatum eft. 

Idem. 

6. xfixov^f/Aio-ixliroy] i. e. pugnis cohibitum et percuftum j re- 
{picit Longinus ad fervorum conditionem/qui ^ dominis fuis 
pugno casdi folebant : hinc vox ilia Metaphoric^ fignificat 
hominem quovis fubadlutA et fubje^um. Pearce. 

7. "H^iirv ^8cc. Vide Odyff. /, 322. ^ 

8. nt;v/«aro<] Sic vocatur gens ilia, quas nuUibi quidem ex- 
titit, fed que fingiturex pumilionibus tota conftitifTe. Pearce. 

310. I. oyofTdc jcj ^iporret] Vide fupra ad p. 33. n. 3. 

2. *«T«Ct»3-/f««if avravifiSi S^ij Ttf« /?»»5] Elegans locutio, ftd 
quam minus perfpedam habuerunt Interpretes. ccvrav^^y^ 
rSf /?/«? eft Rem familiarem una cum ipjis viris. Toup. 

3. Qv y> iw* x^iV« /teey t«j ^iK«o9-«<f] Hic locus non emenda- 
tione fed interpretatione eget. Reddunt, injudicio quis pre- 
tio corruptus. Imperite id quidem et nullo judicio. 'EVixg/- 
r» ^gxat^»»i'«», eft Corrumpi ob fententiam dandam. Idem. 

4. ret cIkHcl j£ ^xivt^ KotXtc — ] Voces ret olxJSot (ignificant 
cauiam ejus a quo pecuniam accepit : judex enim corrum- 
pentis caufam Ibam facie : bene igitur dicit Longinus ra ol- 
xeiia, Pearce. 

voluptatibus fuis in fervitutem reda&us, Toup. 

2. Y.dhUet^oi] et non munerihus corruptum\ pro kJ d^iKat^ov, 
et €X conjedlur^ Tollii, pro Ka$-gxaro» in prioribus Editt. 

3. uXXu f4.il T?? ^ixn le^ T4/x^? «!<'«? w-oTi u^iXeiXf^^ non autem ob 
id commodum^ quod dignum ejl amulatione et lonore. Pearce, FINIS NOTiE PHILOLOGIC^ AD 

EXCERPTA MISCELLANEA. 
I. NoTJE IN Theophrastum. I. TTX Th£Ophrasto.3 Thcophraftus Erefius^ ex Lefbo in- 321. 

XLtf ful^, philofophusceleberrimus, natus eft Olymp.xcvii. 
I* ProfeSus Athenas admodiun juvenis,* primum Platonem^ 
deinde Ariftotelem^udivit. Ariftotele defundo, dignus habi- 
tus eft Theophraftus qui Scholae Peripateticae curam fufcipe- 
ret, £ruditus^ facundus, acutus, elegans, tant^ laude do- 
cuit ut auditorum immenfa multitudo ad eum conilueret. 
Atheoienfibus vald^ jucundus erat, et apud eos ad- provec- 
tam fenedutem pervenit. Ipfe nobis narrat, in procemio ad 
CharaBereSy fe vixifle annos Ivnfixofrct imu, nonaginta novem* 
Sed pro mtfiK^vru, quidam putant veram le6tionem efle iCIb- 
fCHMf ru,/efiiuaginta> Multa quidem confcripfit ; quorum mag- 
na pars periit. Quae ad nos pervenere eorum pleraque funt * 
phyfici argument!. Omnia diligenter enarrantur ^ dodtifl. 
fimo Fabricio in Blblioth. Gr. [Vol. II. p. 234. feqq.] Ex- 
tat quoque Theophrafti libellus exqui'fitiffimus^ qui infcribi- 
tur HSixc* Xtc^^icTvipti, i. e. Morum Notaiiones, in quibus quo- 
rundam hominum fuse setatis^ ingenium et ftultitid; mir^ fe- 
licitate exhibentur. De Theophrafto vide plura apud Dio- 
genem Laertium, [Lib. V.] Fabriclum in Bib. Gr. [ubi fu- 
pra] Harlefii Introd. ad Hift. Linguae Gr. p. 228. feqq. et 
«dBteros libros qui ibi indicanturr 

EditionksTheophhasti. 

1. Theophrafti Erefii Opera, Graece, cum Scriptis Arifto- 
telis. Venetiisy apud Aldum, 14.98, in foL Et iterum/, cu- 
rante Camotio. Ibidem^ apud eundemf i^^2y in %vo, [Vide 
fupr^, ad p. 257. n. 1.] 

2. ' Vita et Opera, Graec^, per Jo- 

9nnem Oporinum« BqfiL 154I; infqL 

3. Theophrafti . 176 NOTiE IN TH£0PHRASTUM. 

321. 3- Thtophrafti Ercfil Opera plertque/ €rr. et L«t. per 
Dan* Farlanum et Adrian* Tumebum. Hanov. apiid Wecbc- 
Uim, 1605, info/. 

^ , Opera omnia^ Gr. et Lat. ex 

recenfione et cum emendation) bus Dan. Heiciii. LMgd* Bat. 
1613, infoL 

^. ■ ■ ■ ■ 'de Hift. Flantarum, libri x. Gr# 

Lat. Theodoro Gazft Interprete : totum opus abiolutifli- 

mis cum notis, turn commentariis } item rariorum plantarum 
iconibus illuftravit Jo. Bodaeus ^ StapeU &c. Amft. ^6441 
infol, 

*4i* Sed nimis longum foret diverfas Editiones diverfbrum 
operum Theophrafti cfnumerare. Quafdam tantum Cbara£ie' 
rum htc recenfebimus. 

Editiones Charactb&vm Ethico&vm. 

1. Theophrafli Charaderes, cum interpretatione Lat. per 
Bilibaldum Pirckeymberum, &c. Norembergar, per jfo. Pe* 
f return, Anno 1527, m 8vo« 2. lidem, Gr.Lat. If. Cafau* 
bonus recenluit, in Latinum Sermonemy et libero com^ 
mentario illuftravit. Lugduniy . 1638, in 8vo. 3. lidem, 
Gr. Lat. cum notis If. Cafauboni et mliorum. Accedunt 
Jac. Duporti prsele<^iones &c. Recenfuit et notas adjeclt 
Pet. Needham. Cantabr. 1712, in %vo. 4. lidem : recen- 
fuit, animadverfionibus illuilravit &c. Job. Frid. Fifcherus^ 
Acceiiit commentarius Ifaaci Cafauboni. Coburgi^ 1763, in 
8v0. [Haec cfi Editio praef^antilTima. Fraefatio plenamcom- 
ple^^itur aliarum £ditionum enumerationem.j 

2. 0EO<1>PAITOY HeiKOI XAPAKTHPE2.] h. e. Theo- 

PUKASTI ChARACTKRES EtHICI, ilVe NOTATIONES MoEUM. 

3. cfmri^e^i ryi¥ ^itivotxv,'] ^um advertiffem animum : quum 
rem mecum con/iderarem ei reputarem* Fischer. 

4. ri y> JjjVoTi] Quidnam tandem cauffhejit. Id*. 

J, tiif ctvtriv rd^tvlut r^oTroff^ Angl. the fame fet of manners, — ■ 

322. I, 'ExJH(rft» 3 trti ] Ordo eft : 'ExSncr** l\ a-^t Kotrx y^t^ 

Off a, Tf yiyifi t^qitum Tvy^ava v^offKeifAtvec Turot; xul fx«S'J op rpiwov 
XfUfTut T^ o/xoVft^/a. A,ng\, And I wi// exf>Jain to you^fepa- 
rately, what fort of manners they happen to pojfefsy and what 
particular mode of ceconomy they obferve in the exhibition of 
them. " Exponam tibijingulatim^ dejingulis generibus virtu- 
" turn et vitiorum, h. e. non exponam universe de vitiis et vir^ 
^^ tutibus, non dijferam de omnibus vitiis et virtutibus Jimui, 
'* verum feparatim de vilto et virtute quaque, ita ut nonfolum 
** demonflrem quce vitia virtutefve injint cuique^fed et ut ettam 

** doceam^ NoTJE IN The OP HR A S T U M. 1.77 

" doceam , quomodo virtutem qui/que vitiumve ojlendat et pro* 3^*^^ 
^* ferau^* Fischer. 

2. fc^wQy^eu Tdf Adyflv^ Vide fupr^ ad p. 130. n. 4. 

3. iflro T<tf» r«» ei^Mfiieitt i^fiXt^KOTMv] ab it's qui fiudiofi funt Jt^ 
mulationis et dtjjimuiattonis* , > 

4. x«» «'$ r/va T^ow©!' xuTiviiPijcrxi'^ Ans^U and to what fort of 
deportment he is prone, xxTiviftKTecty Attice pro xxT^»tKT»t, 
3* ting. perf. ind. paflf. verbi xxTsnyKu, projqud in ufu KctrecPipu^ 

^» Tot aX>^a. ^n raiv TrxBttfAuruv, uryn^ vfce^ifdw,^ cceteras offec- 
t tones y quemadmodum propofui. Vide fupr^ ad p. 384. n, i, 

6. ft/f Tv-x^u A«S«i',] Ji quis velit defcnbere. Fischer. Hac 
formula et (imilibus^ quae initio capitum recurrunt^ cKCufa- 
tur definitio non nimis accurata. Gesner. 

7; TT^oa-TT^iricrig i-ri %f7goy] q. d. afFedlatio in deterius. Ni- 
mirum di^ut non mod6 diffimulator eft generatim hoc loco, 
aut qui, quod Socrates facere folebat, [Vide fupra ad p. 221. 
n. 7.] boni finis caufa fententiam fuam premit : fed homo 
verfutus qui fallendi caufa alienam perfonam fumit^ infidio- 
fus &c. Gesner. 

8. roiSroi Tig dlO* — ] fubauditur Ir* : Angl* // fuch a per* 
fon as to be capable of approaching his enemies, andfpeaking 
to them in fuch a manner as to.difguift bis hatreds Vide fu- 
pra ad p. 212. n. 3. 

p, Jt«» TOK u^vy/^AM^^ ] Ordo eft : x«» v^oirrdiat roTg Sa* 

Ao/w-gKoi; xaT« cTrit^nf iiFeivi?^eiv' et jubere eos redire qui turn VO' 
lunt confejlim convenire, 

10. xai w^o(r«'o»i<raa5J ] et prcE fe ferre fe modb domuni 

advenijfey aut ferumfuiffe, aut agrotdjfe. xa» v^cq rag ^atet^o^ 
fiivai Koit i^att^ofrecg, vg » TTvXeii, et mutuantibus autfipem ab 
eo exigentibuSffe non tendere. Hoc nimiruni dicit, vel qua- 
il non intellexiflet, quod vellent ; (ut red^ Gefnerus) vel 
quad pecuniam non haberet. '^E^air^ autem (und^ \^oi.it\ijHii) 
eft, fccundum Fifcherum^ Fecunia quae confertur ab amicis di- 
tioribus ad fublevandam amici inopiatn juftam et legitimam, 
hac lege ut earn reddat (i deus dederit meliora. 

1. ^6j« /xi 9r^o(r^o<M(^3 Angl. be willfeem not to mind it, 3^3' 

2. » T«t/Ta sr^flf i/btf ^»6|ij«.] Non hac mihi dixit ^ {, narravit^ 
Fischer. 

3. etiF aitTH ti^la^tvsf ^arrxiy'] Angl. that all having begun 
with the very man, [ipfum hominem intelligit quern iplc 
adulator alloquitur.3 ijfI to ivofiet avrv y.a,Tiuj(^ifett, concluded 
on ms very name, 

4. dK^sXciv x^dKi^cc] Floccos legctc fo^enne adulationts 
genus. Gesner.^ Apec^f^v k^okHx^ Wl t&'v irtiyrec frotimtf iftxd 

xoXccKHXi* SulDAS. 

I. 7Fohmi\ fupple T^i;i^6J». '5J^^ / 178 NOTiE IN ThEOP H RASTU M. 

srwwW'] 7iM/«ixci« ayofa, Forum ntuliebre^ h. e. ubi venduntur 
vala et ureniilla omnifque generis obibnia, prseter carnes^ in- 
prlmifque piiccs. Fischer. Voluit — Thcophraftus his ver- 
bis declarare, quod Plutarchus ait effe adulatoris proprium : 
circa minuta qasedam et fordida ofRcia quae veruset ingenuus 
» amicus, ut fe indigna ipernit verfari, ea obire atque exfequi. 

— Ideo ait «7r»wvr»V hoc eft fedulo, proper^ et quafi uno fpi- 
ritu. Is. Casaubon. De ufji^kN, vide fupr^ ad p. 211. n. 6.i 

ADg]. anS fnatcbing away the cujhions from ihefcrvant^ lays 
them under him with his own hands. 
325. !• nEPi AAOAEXXIAS.] De Garrulitate. 

2p U Atoifvcriwv'] Cun\ plura fuerint Dionyfia Athenis^iivc 
. Liberalia ; verna intelligunt, qui (impHciter ea nominant. 
Gesner. Vide Fotteri Archaeol. Gr. Vol, I. c. 20. 

4. tAiyifhu ^a}a trnitr'] facem maximam pofuit f. accendit ante 
/ores, Fischer. Cum facibus opus eflet ad no^^urna facra^ 

, aemulationi locus fuifle videtur, quis maximam adferret. 
Gesner. 

5. n»^««] Vide Poiteri Archaeol. Gr. B. I. c. 8. 

6. fi.v^9ipi>'x Aw«TM{»«] Vide J^otteri Archaeol. Gr. B. II. 

c. 19. 

,7* 'r3^^a'€i<raira] *»^ft<r««» proprie eA manus jaSiare, utfo- 
lent ii qui properant. intell. ra? x^^^^* va\ttja6iahset de- 
mijjis manibusfugere. Fischer. 

8. Jiflt^A^ivo*'] hoLi^i^ proprie crura fua diducere et dijlen- 

dere, verba *QrQjf.ir6t(rot9rot x«» oiafiaLfjumov ei'xaty^Xeim^ viden- 

tur tanquam proveAium didla effe de it's qui ve/is remifque^ 
ut amnt, fugerent. Idem. 

9. ipyor ya^ ewuu^Keig^'] a-yuja^KHoU^ ti»», durare cum aliquo. 
Gesner. 

10. HEPI AKAIPIAS] De Importunitate. 

226 • !• hxljj u^XfiKora lyyt'ij?] ^tuLu u^Xntcug lyywn^ dicitur is 

I qui fpopondit pro aiiquo^ et quoniam is pro quo fpopondit, non 

eji folvendoy damnatus eft ut ipfe creditori fatisfaciat pecuniam- 
que reddat. Eft formula fori Attici. Fischer. 

2. 5«v«c — "TTgoo-ctywi"] A«vo5 proprie fignificat terrihilis : dein- 
de ita ' dicitur is qui in aliquo genere prcejlat et excellit^ m 
utramque partem. [Vide infra ad p. 346. n. 2.] — Sed hoc 
in libello legitur paffim de eo qui aliquidfacerefolety fequentc 
Infinitivo, ut <Jft>o? ^^^Sictt Solet utiy f. utitur. Idem. 

-3. y.ttl irocfui ho't'ifi,^ Aictnx Arbitrium : quum quis aut ho- 
L^ noris caufa [a^^grof] ab his qui controverfiam habe^nt, aut 

jLf' forte [xA>j^ft'T«?] legitur, ut litem dirimat ex fide bon^, ex «- 
m- ^^, quo NoT/E IN Theophrastum. 179 

quo et bono. — ^-^^^y ^tairy, Captus arbiter, — rt;-yx^a«» Conci* 
tare : comcnenioraDdajura utriufque parti<;. Idem* 

4. DEPI AEI2IAAIMONIA2J De Superjiitione. 

5. 'Aft6A«3 Vide fupr^ ad p. 211. n, 6. 

6. 4a%«^|«ira^^] nipip^«/i»fc3-«» Se ad/pergere fl corpus fparge^ 
re aqua lujiralu Quae aqua fiebat titione ex ar^ rapto et in 
aqu4 extindlo. Fischer. 

7. T^iictL^un a/Swi»] Vide Genefeos cap. xxviii. 18. et cap. 
XXXV. 14. 

8. ix^t/V«^«<] Hoc verbum et emendi^ et excutiendi procul 
ife (ignificationem habet. Casaubon. 

1. y^x^ Ak^xP* LeBus puerperam Fischer. 327« 

2. Tf Ai^i|o^V4"^] T8A«^ Initiari : imbui myfieriis Orphicis. 
3* *& It^fiei^ xetXiTaff a-xtXXn V rxx^Aajti KtXiva-atetvrov TrtftKctBvi' 

^«i.] piatricibus etiam afcitis^ jubet ft fquUlce aut catuli cir- 
cumiatione purgaru Caiaubon.. 

4. nEPI MIKPO<MAOTIMIAr.] De honoris aucupio e rebus 
frivolis. 

5. x^ TOK vicv imx^^oLi — '\ Athenis fuit hie mos : Tuvencs 
comam alebant ad annos pubertatis : turn ^ parent ibus ad 
tribules-adducebantcir, et comam tonderent, quae /^«xaoj et 

rxaAAv? dicebatur. qui fupra vulgus exiftimari volebant, 

confam filiorum fuoriim Apollini Pythio confecrabant. Ca- 
«A(7B0N. Ncmpe comam quam ponerent Juvenes, eam Deo 
alicui confecrari apud Graecos, pariter ac Komanos moris 
iuit. Gesner. 

^ 6. ic^ IbmhYii fjLvSv upyvfitit xctitov Trmn^mt ^^^Zfrn,"] gut etiam f^ 
fninam argenti velitfolverey labor et ut reddat in a/per o. K«i*oy 
xntelligo nummum recens percufTum et novum, tales enim 
nummi veteribus et ufu tritis ac fordidis prseFeruntur. Ca- 
saubon. * 

*], To TTpcftiTwihoy uTTecrrtxpv rri( cto-oln ^^ua-^tcTTttXwtr^h] pel- 
liculam frontis contra introitum^ paxillis fufpendert*. Fischer. 

8. ^o»aaT«o»] Cum tranfvehebatur equites Athenis^ vefte 
crant amidi purpurezi et varii. Casaubon. 

9. KAAAOS MEAITAIOS,] Soboles Miiittea. Nam poctae 
vocabulis iCXtt^^y cg»^, aliifque fimilibus utuntur de homini- 
bus. M»xpo^»XoT»^^ catulum fuum fepelit ut homiuem. Fis- 
cher. Caetertim olim canes Melitenfes magni habiti fuerunt. 
Vide Coll. Gr. Min. ad p. 7. n. 21. 

favuv"] Sufpendit cereum annulum in templo JEfcuiapiiy eumque 
eorollis ornando atterit* Intelligo autem locum fie. M»Kf:o^»- 
A«TijtA0- j^fculapio dedicat annulum aereum : hunc eorollis 
jullo crebrius onerat. nam annulus ipfe non poteft atteri 
■ 0ppendendis eorollis. Fischer. NOTJE. IS PoLTiEKUM. 


Tl/T*" iTi: -•* ^^ Sfi'^^rJ't/t^'em ijft. Idem. IL N : T i : >- P o l r ^ k u m. 

A-» "lij" . -~r. t." L!a«i-ii Crj- if*. Uir-m cli^uando fii- 
jcuca ntfTi-TiC .itrrrriar si- CzczAt i^icz*! cum tu;lie Rhe- i^peritcrts M. Antoninum 

aia ainra ra-iai ic=Krc-n riir. Naib ciyii quae !cripiu, 
-r*=- ::.. '_^ r;j. ^"^ •*=. ridiicz. Gr. Vcl. HI. p. 48?. :r:z»xi rciTitsx- 
.Tl r* :• *3-itJ::r. ilbri ocio. Gratcc « « « .'..^i — z * — ?-• > c-^ *:_r: Vzstt.; Izterprete. Pan- 

~=;r'-.. ill Ji.'i.r';^:, -cc nca luas no- !► iX r*J:^ r'I-^TA3~-T ir-' I- t- Zi P--TiM D£ Stra- . ..: T 5 .r J'iTT' 7TL73. -ri.\ T±I TiT.'irtor'.SJ". Bo- Ji .. A^B^ 


wv-a, Atuce pro ^^W 

il -:r ce pucna cum 
:• Nicies- L'pTON. 
r_ ziig^ct cmnino CiJ-« zszticcUMF ticrtes ^-^..-sk^^^ S:i:3>e *-.j-,s-u 


NoTiE IN i^LIANUM. x8l 

3. tp' ^ Tg fioto'iXiee. vei<ret%y*'OTM voXetg &C.] qui regl fierfiia- 

iferet, ut quotquot ejfent Grcecia Civitates in Afia^ eas demit- 
teret liberas. Upton. 

I. olwCsAwtf] Vocem o|t>CiA«$ haud facile dixerim debeafVie 335" 
cum xd6T««r2XTa« conjungere, an fubftantive accipere. Nam 
o|t;i3sA9j; appellatur afHn'is catapultae machina militaris, qua 
tela in hoUem mittuutur. Sed malo hnn^vrwMq accipere* 
Casaubon. 

1. a.yrxyTa;'] trecetttos tiempe Spartanos qui cum Leonid^ ^^6, 
fuo in ipfis anguftiis erant poiiti. , ^ 

2. M»*A»] Genitivus, Attlce. 

1, wcTflft^oK /xgyav] Thamefin. Upton. 

2. IvifUivai] Vide iupr^ ad p. 113. q. 3. III. NoTwE IN jEliANUM. 

I. T^Xi^LiANO.JyElinnus, quletClaudiipntnomen habuit, ^^q 
X_j floruit circiter annum Clir. 225. Natus eft Prsenefle in 33"' 
Italia, et diftinguendus eft ab iEiiano Tad^ico. Audivit Pau- 
faniam Rhetorem 5 et qu^nquam e finibus Itallae vix unquam 
egrelTus eflet, tamen Graecorum, Gr^^caeque Eioquentiai a- 
mantiflTimus, ftylum bene Grajcum aflcquutus eft. Coelebs 
obiit ultra fexagcfimum aetatis annum. Ex Scriptis ejus sef- 
tant Varlae Hiftorlae Libri xiv. Hiftorlae animalium Libri 
XVII. quaedam fragmeuta et Epiftolse. Quic fcripfit eorum 
pleraque ex aliis collegit, nee infignis eft iugenii acumine aut • 
iagacitate. Senator tamen non inutiiis eft nee injucundus. 
Vide Fab. Biblioth. Gr. Vol. HI. p. 696. et Harlefii In- 
trod. in Hift, Ling. Gr. p. 435. et feqq. 

EdITIONES ^LIANI VARIiE Hl-STORIJE. 

I. Claudii JEliani Varia Hiftoria, Graece. Edidit Ca- 
millus Perufcus, cum commcntario ex Heraclide de rebus 
publicis &c. RotncPj 1545, in ^to» 

2. Grt et Lat. cum Notis Schef- 

feri, et indice. Argentorati, i647> ^f^ 8z;o. et iterum, 1662, 
in %vo» 

3. ; Gr. et Lat, editionem paravit 

Joach. Kuhnius &c. Argent. 1685, in 8z;o. [Quae Edit, re- 
petita eft curante Jo. Henrico Lederlioo, ibidem^ ^7^3* '« 

4. Claudii l82 N O T A I N ^ L I A N U M. 

4. Claudii £Uani Opera omnia, Gr. Lat. cum notis Jac. 
Perizonii. iMgd. Bat, 1701, 2 Vols, in %vo. 

5. Gr. Lat. cum notis Variorum 

et mterpretatione Vulteii^ curante Abr. Gronovio. Lugd. 
Bat. &c. 1 731, 2 Vols, in 4/0. 

2. II fttvi] Navem intellige (ingularem : quam et AiiA<«^«y 
ct Salaminiam vocavere. Upton. Vide fupra ad p. 236. 

3. vlf YM%^aitw A^roAXo^AT^.] Hanc ellipfin'defendi pof. 
fc vix arbitror. Praepofitio 7rp«f inferenda videtur. Upton. 

4. «-(0( T»$ ifk^l r«f K^irtffx &c.] Vide fupra ad p. 201. 

i»- 5- ^ , 

340. !• T«» oAvyoir vcji^cv — ] Vide Socratis vitae finem e Phae- 

done : p* 252. feqq. 

2. "Oti Uxcf TO "lAidir,] Vide fupra ad p. 34. n. 2. 

3. xa,] vavv *E\xlujtKclii rbxo &xn{i/|ap3 ^t more omnino Gra- 
CO hoc per pracones detmntiarunt, 

4. uxifnaav'] abfcejferunt. Vide fupr^ ad p.- 7. n. 10. 

5. o(!A*>j XoyiTfAS s»^aT»«,] tamen re^tam rationem jpojfide- 
hat. 

\A\ . ' ^ • «T6p«f wjjor Tft?» r^vfiartff] Locutio clegantiOlma. Ver- 
^ bum ix^v cum adverbiis et gig^nendi cafu, notat qualitatem, 

vel quemcunque corporis aut aiiimi afFedum. Itaque irgpa? 

ixiHv rw9 rpMVfcurvf, eft a/ia, feu averfo corpora vulnera excepif- 

yi»l^ quod apud Lacedaemonios probrofum erat. Kuhnius. 
• 2. ui ivi fAxXii-ec, AaS»y oiriv^G-ctif'] ejuam maximc ut latt^ 

rentjludentes. i<i ^v*^ft«A*r« eft locutio ellipiica ita fupplen- 

da, li% r«j *v ToiV (UoiAt^a \avBute<ri, 

3. woAvfltv^p/ft;] Ita vocabantur loca publica, ubi pauperes 
communiler (epeliebantur, vel abjiciebantur, quae loca va- 
riis in oppidis erant, in petris excifa. Perizonius. 

4. i^Yi^iTa^ — liJ/r^/o-avTc.] Vide fupra ad p. 100. n. i. 

1. « ^n'fA*^] 'O Tw* tvhr.a t'^ugsTijtr, undecim virorum li62or : 
cui commijfum eraty venerium damnaiis afferre. Upton. Vide 
fupra ad p. 254. n. i. 

2. «AAa T«T>j< yi ri? ^pova? ua^'aXot xtttiyj^iffoi.y\fedes^ inquam 
has fuligine refperferuni, Volt^ius. 

rtA'i^ I. avS^aJy atAiai.] Vide Iliad. /, 186. 

2. 'A^yoA»»iiv] Qux hic nominantur arnla, pro optimis ha. 
bita apud Graecos veteres. Upton. 

3. e^)(,%v at^mrixui] ElegattS circumlocutio tS cwan^tLyi^y 

quod eft, Sibi ejfe confcium a lieu jus rei, ejufque fenfum intus 
percipere, Kuhn. 

4. Avoi7FKiu{\ 6 Kj ii fleftitur At t ice. Vide fupra ad p. 92. 
n. I. NOTJB IN ^LIANUM. l^i 

1. ^inx^'vivv] Vide Iliad, f', 26^^. annotante Sam. Clarke, 344* 

2. TE}^«A97«Wy] If, Cafaubonus in De Satyricl Pucfi : Mos 
Tragicorum Grsecorum fait Athenis, ut modo (iiigula^ com- 
mit terent tabulas, modo plurcs. Undc rpiAtyiai ct rir^aA*- 
yUi tf^oLyiKiiif ^pxf^iiTt** (unt appel1ats£ : Temper autcm pcftre- 
ma fabula Satyrica fuit. Upton. 

3* Tuf Ai*iFt;9-<«y] Quo fello Foecarum fiebant carmina. 

SCHEFFER. 

1. o(r» fAi9 iJ«»] Mutavi verborum fericm, ftructursl poftu- 345* 
lante> cum prius legeretur, •>« jui vt^ idne, pcrveriu latibordi- 

ne. Sed plane vox 5tO- ocioik eft. Upton. Atqui vir doc- 
tus perperam follicitat vocemvrO*, nequaquam enim fuperva- 
canea eft. Vide quse annotavit vir longe acutiOimas Sam, 
Clarke^ ad Horn, Iliad, y , 409. 

2. «yaxT«^,] Si Helychio fides, mfait,T%^w proprie Cereris 
eu templum j «vaKr«^«» to tjis Av/^ht'*?. Upton. 

3. waJk «k uvvi^riiat rmvret tm^tii ;raSsir.] verum bac longe ft" 
chs evenerint, Haec particula xc^iir hoc loco fere expletiva 
eft^ ut aAAoSfr ff-oSur, elegant isB potius quam neceHltatis gratia. 
Id. 

4. xa» /Air Tfpt T«v Betxx*ia9 Hj^iK^ ct totus erat tn ceiebraH" 
dis Orgiis occupatus, 

1. TO xo^nT/xov] alludit ad ea quae cecinit Homerus Iliad. 346* 
y, 161. 

2. e** rp^i) KfafHf ^Mf^T«ii>,] Angl. i/" 1/ poffefs a proper 
power of exprejjiony ^dJiv kSti^w^t^ [T!)] o^ra awXixaei ^Hiiyvr«« 
T*»f »if^pM» rSf y.ctrti X^^^^^** omu-p, is no lefs capable of ex hi' 
biting what it pleafes than perfons who excel in the manual 
operation of painting. » ta iau fAnx4^• &c. Angl. which 

flretches in length to about five miles f and in breadth a hundred 
paces, or, in fome parts, more, Hurd, in his Difcourfe on 
Poet, Imitation, «-«£«$* — srXj^tf — Vide iupra ad p. 88. n. 7. S. 

3. «? xaXA^ TdTi ^tA«r</xD6-a/tiyi);,J ad venuflatemft ambitio- 
' se componentis, Vulteius. 

4. }^ TsSnAsj Vide fupr^ ad p. 29. n. 4. 

5. <rfA/A«4'] Botanifts give it the name of oriental bind-weed. 
It is faid to be a very rambling plant, which climbs up trees, 
and rifes to a great height in the Levant, where it particu- 
larly flouriihes. Hurd. 

6. na>9vv^(?0 Elegans imprimis metaphora. Sic Horat, 
Omnis copia nartum, Dicitur etiam'.»ait<^-> ^rxv^'yv^i;, de malis 
agminatim ingrueotibus, et fibi invicem fucccdentibus. Up- 
ton. 

I. hifi] Vide fupr^ ad p. 343. n.4. 

2. Wift TO Kg«TTO»,] Ili^t TO* ^ji», (eu T« S'eTof. UPTON. 

3. xctdi9gflud-«i] fe purgdjfe propter occifum f '^\.\\o'a!Mr»% N\- 
de fuprii p. 7. 


UNIVERSITY OF MICHIGAN 3 9015 06306 1215