Skip to main content

Full text of "Conspectus florae Graecae"

See other formats


EIBRARY 
NfEW YOMO 
BOTANICAC 

GAROEN CONSPECTUS FLORAE GRAECAE AUCTORE 

E. DE HALACSY 


VOLUMEN III LIPSIAE 

S U M P T I B U S G U I L E L M I E N G E L M A N N 
1904 


Jus traductionis reservatum. Wircebnrgi. ez typia H Stiirtz. LIJRARY 
. NEW YORK 

Praeiatio. botanical 

OARDEN 

Floram Graeciae, quae semper animos rerum naturae inquisitorum 
oblectatos tenebat, quamquam iam exeunte saeculo XVII. et ineunte 
saeculo XVIII. quaestionibus virorum doctorum patuit, primus Johannes 
Sibthorpius tractavit, qui in peregrinationibus, quas saeculo XVIII. ex- 
eunte suscepit, magnam huius terrae partem, quod ad floram attinet, 
pervestigavit. Atque „monumentum aere perennius" exactum est in 
libris illis duobus, quos Sibthorpio mortuo J. E. Smithius et partim 
J. Liudleyus ediderunt, quibus libris „Florae Graecae prodromus" in- 
scribitur, imprimis autem libris illis decem forma maxima a. F. Bauero 
illustratis atque „Flora Graeca" inscriptis; qui vir in arte sua multum 
versatus Sibthorpium perigrinantem comitatus erat atque hos libros ad 
veritatem optime illustravit, quare in quaestionibus de flora Graeca 
faciendis semper fundamentum quasi erunt. Plus 1000 species in his 
libris euumerantur atque partim describuntur sive depinguntur. 

Quaestionibus, quae ex illo tempore institutae sunt, et numerus 
hic multo auctus est et nonnullae tractationes egregiae incitatae sunt. 
Quae ex quaestionibus, quae usque ad annum 1880 institutae sunt, 
efficiuntur, maxima quidem ex parte in Boissierii libro insigni, qui 
„Flora orientalis" inscribitur, collecta, sed propter copiam materiae in 
hoc libro tractatae ita dissipata sunt, ut rerum statum, quod ad floram 
Graecam attinet, qualis nunc sit, nisi difficillime non cognoscere possis; 
praeterea ex tempore, quo ille liber scriptus est, quaestiones in hac teiTa 
pervestiganda non paullum processerunt, ut non indignae esse videantur, 
quae comprehendantur. Quare ius mihi datum esse puto, ut hunc li- 
bellum, in quo de Graeciae ipsius flora agitur, edam, praesertim cum 
iani satis multos annos huic florae operam dem; deinde, cum herbarum 
materiam, quam copiosissimam possideam; denique, cum ipse in pere- 
grinationibus haud parvam huius terrae partem cognoverim atque his 
ex causis cognitionem huius florae comparai'e potuerim. 

JJuod ad dispositionem materiae pertinet, dispositione in Decandollei 
bmo" adhibita usus sum non, quod rationem in opere illo gravis- 
sim^~Tadhibitam rectis?imam phylogeneticam esse putem, sed utilitatis 
caix|^ ut ita dicam, cum haec dispositio maxime pervulgata sit. Ceterum 

^. U.ilacsy, Flora Graec.i. III. I 

O II Praefatio. 

in flora regionis, si cum aliis coniparaveris, tam parvae tractanda non 
tam multiim diffen'e mihi videtur, quam rationem sequaris, cum propter 
lacunas et multas et magnas naturalis singulorum ordinum affinibus 
omnino non intelligi possit. 

Quod ad species pertinet, in universum opera de floris recentiora, 
imprimis Boissierium secutus sum, quanKiuam haud raro discessi; nam 
imprimis nonnuUae species a Boissero ipso institutae sed postea exemptae 
restituendae esse mihi videbantur, cum alia ex parte nonnullas species, 
quae in „flora orientalis" inveniuntur, eximendas mihi esse putaverim. 
Cum, qualis species definienda sit, decerni non possit, in rebus anci- 
pitibus fieri non posse mihi videtur, quin niei ipsius opinionem sequar. 

Quod ad nomina indenda pertinet, prioritatis rationem, quam solam 
rectam esse puto, secutus sum, neglectis sententiis virorum doctorum, 
qui nomina quaedam obsoleta esse putaverunt, cum haec ratio constanter 
adhibita non solum difficilis, sed etiam iniusta esse atque fidei historicae 
repugnare mihi videatur. Nomina duplicia, cum naturae meae resistant, 
non adhibui, quamquam ea omnino adhiberi non licere non adfirmaverim. 

Deinde mihi haud alienum a re visum est, postquam nomina 
auctorum citavissim, opera quoque laudaro, in quibus viri docti de sin- 
gulis speciebus ab ipsis observatis disputant, primum ut demonstrem, 
quibus fontibus usus de speciebus, quales sint atque ubi inveniantur, 
dicam; deinde, ut in narrationibus dubiis, de quibus, cum certis exem- 
plaribus uti non potuerim, decernere non potui, etiam ex auctorum 
nominibus concludi possit, utrum veri similes an ex errore ortae esse 
putandae sint. Quare hic liber niulto amplior factus est; sed spero 
me hanc magnam operam non perdidisse. His testimoniis nisus etiam 
species recepi, de quibus, num in Graecia inveniantur, mihi maxime 
dubium esse videbatur, quod singulis locis adnotavi. Narrationes de 
speciebus, quas omnino non inveniri putavi, ubi de singulis speciebus 
disputavi, in adnotatione tantum commemoravi. Futuris quaestionibus 
hi errores, qui imprimis in libris vetustioribus inveniuntur, corrigendae 
erunt. Synonima non nisi maxinie necessaria attuli, atque imprimis ea 
nomina, quibus hae species in libris, in (juibus de flora Graeca agitur, 
nominantur. 

Imprimis operam dedi, ut exsiccata indicarem, de quibus descriptiones 
factae sunt, cum iis saepe descriptiones non satis accuratae magnopere 
aut suppleri aut corrigi possint. In qua re imprimis coUectiones nu- 
meris notatae allatae sunt, cum maxime pervulgata sint, ut Heldreichii 
herbarium Graecum normale et Orphanidis flora Graeea exsiccata, optimae 
coUectiones, (juales de paucis terris liabcmus ; tum ([uidem, cuin colloc- 
tiones numeris notatae non aderant, collectiones numeris non ornatas citavi. 

Diagnoses optimas et accuratissimas a Boissiero in flora orientali 
adhibitas maxima quidem ex parte secutus sum neque mutavi, nisi, ubi 
mutationes ])ropter species denuo institutas sive aliis ex causis necessarias 
esse, aut, ubi speciem aliter definiendam esse putavi. 

Ut species facilius statui possent, operam dedi, ut praeter disposi- 
tionem secundum sectiones dividerem in partes minores, quae duas Praefatio. III 

tantum species concluderent atque contrariis diagnosticis discernerentur ; 
signa anteposui haec: a a X O . ; , — . Siniul conspectum operis 
clariorem fieri putavi, si hunc conspectum signorum singulorum generum, 
quibus complures species sunt, descriptioni praeposuissem. 

Quod ad loca, ubi species inveniuntur, notauda pertinet, omnia, 
quae sive ex litteratura sive ex herbariis cognoscere potui, attuli, quod 
hoc solo modo, quibus in regionibus terrae, quod ad floram pertinet, 
non satis pervestigatae, species inveniantur, certe discerni potest. In 
paucis tantum speciebus, quas ubique inveniri constat, hanc rationem 
neglexi. Nomina locorum ita scripsi, ut sive in libris sive in titulis 
sive in charta regni Graeciae geographica a militari instituto geographico 
Vindobonensi modulo 1 : 3000000 anno 1885 edita atque ab H. Kie- 
perto perspecta aut in charta Cretae ab H. Kieperto edita inveni. Qua 
in re uniformitatem difficillime conservari potuisse, facile intelligitur, 
praesertim cum et locis et montibus et fluminibus, nisi complura, duo 
saltem nomina sint, altemm antiquo, alterum posteriore tempore inditum. 
Sed cum locis, ubi species inveniuntur, semper provinciae nomen praepo- 
suerim, plerumque haud difficiliter loca, si quidem in chartis geogra- 
phicis descripta sunt, inveniri posse mihi videntur. 

Restat denique, ut omnibus, qui me in hoc opere conficiendo adiu- 
verunt, gratias agam, imprimis Th. de Heldreich, amico meo mortuo, 
qui multos per annos materia herbarum subpeditanda ad hoc opus con- 
ficiendum plurimum valuit. Gratias quoque maximas illustrissimae 
academiae litterarum caesareae Vindobonensi debeo, quae me et in pere- 
grinatione mea per Graeciam secunda et in editione huius operis libe- 
ralissima munificentia adiuvit. 

Spero hunc librum, quem ad modum sit mancus, tamen omnibus, 
qui florae Graecae operam dant, magistrum atque iis, qui posthac de 
hac re quaerent, fundamentum fore, quare operam multos per annos 
in hanc rem consumptam me non perdidisse puto. 

Auctor. Fontes florae Graeeae. 

(Enumeratio publicationum praecipue de plantis Graeciae terraruraque finiti- 

marum tractantium.) Aschcrson P., Kleine phytographische Bemerkungen , in Bot. Zeitung XXXVIII. 
p. 17 (1880). 

— Note sur le genre Anosmia, in Bull. meiis. soc. Linn. I. n. 29 p, 225 (1879). 

— Ruckreise von Alexandrien nach Berlin, in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXII. 

p. 50 (1880). 
Aznavotir M., Plantes recueillies par M. F. X. Lobry dans Tile de Syra, in Magv. 

bot. lap. L p. 193 (1902). 
Balansa M, B., Note sur un nouveau Rumex de TAsie mineure, in Bull. soc. 

bot. France I. p. 281 (1854). 
Baldacci A., Flora di Corfu, in Rivista italiana di scienze nat. die Siena IX. 

p. 135 (1889). 

— Ricordi di un viaggio botan. fra Prevesa e Janina, in Bull. della soc. bot. ital. 

1893 p. 84. 

— Contributo alla connoscenza della flora dalmata, montenegrina, albanese, epirota 

e graeca, in Nuovo giorn. bot. ital. (nuova serie) I. 2 (1894). 

— Rivista critica delia collezione botanica fatta nel 1892 in Albania; estratto dalla 

Malpighia 1894. 

— Risultati botanici del viaggio conipiute in Creta nel 1893; estratto del giornale 

Malpighia anno IX. (1895). 

— Una corsa botanica nell' isola di Santa Maura, in Bull. do Therb. Boiss. IV. 

(1896). 

— Rivista della collezioue botanica fatta nel 1894 in Albania, in Bull. de rherbier 

Boissier IV. n. 9 (189()). 

— Rivista della collezione botanica fatta nel 1805 in Al])ania, in nuovo giorn. bot. 

ital. IV. n. 4 (1897) et V. n. 1 (1898). 

— Rivista della collezione botanica fatta nel 1896 in Albania, in nuovo giorn. bot. 

ital. VI. (1899). 

— Itinerari fitogeografici del mio secondo viaggio in Creta 1899; estratto della 

serie V., tomo X., <lelle Memorie della R. Aeademia delle scienze dell' istituto 

di Bologna 1.903. 
Beck G., Die Armeria-Arten der Balkanhalbinsel , in Verh. zool. bot. Ges. Wien 

XLVII. p. 577 (1897). 
Belon P., Les observations de plusieurs singularite's ct choses nuniorablcs trouvees 

en Gr&ce. Parip, 1553. 
Bertrand Clt. E., Note sur le genre Abies, in Bull. soc. bot. France XVIII. p. 376 

(1871). 
Billerbeck ./., Flora classica. Leipzig 1824. 
Boi.s.Hier E., Diagnoses plantarum orientalium novaruiii. Lijisiao 1842 — 1854. 

— Diagnoscs plantarum uovaruni praesertiiu orieiitaliuiii. Serios .secunda. Neocomi 

1S53— 185'J. 

— Flora orientalis. Basileae 1867—1888. Fontes florae Graecae. V 

Jioissicu M., Quelques notes sur la flore crorient, in bull. soc. bot. France XLIII. 

p. 283 (1896). 
BornmiiUcr J., Ein Beitrag zur Eichenflora des siidostlichen Europa, in bot. Central- 

blatt XXXVII p. 129 (1889). 

— Nachtrag zur Florula iusulae Thasos, in ost. bot. Zeitschr. 1894 p. 124 et 173. 
Bouc, La Turquie d'Europe. Paris, 1840. 

Buscr R., Contributions tl la connaissance des Campanulees, in Bull. de l'herb. 

Boiss. IL p. 501 (1894). 
Celakovsky L., Diagnosen einiger neuer Thymus-Arten, in Flora LXV. p. .503 (1882). 

— tjber einige Arten resp. Rassen der Gattuug Thymus, in Flora LXVI. p. 120 

(1883). 

— Uijer einige Arten der Gattung Teucrium, in bot. Centralbl. XIV. p. 151 (1883). 

— tjber einige verlvaunte orientalische Carthamus-Arten, in Sitzungsbericht der k. 

bohni. Ges. Wissensoh. 188.0. 

— Uber das Verhaltniss des Rumex acetoselloides Bal. zum R. angiocarpus Murb., 

in Sitzungsb. der k. bohm. Ges. Wissensch. 1892. 

— Beitrag zur Kenntniss der Flora der Athos Halbinsel, in Sitzungsb. der k. bohm. 

Ges. Wissensch. 1887. 
■Chaubard M. el Bory M., Nouvelle Flore du Peloponnese et des Cyclades, Paris 

1838. 
Chloros N. A., Waldverhiiltnisse Griechenlands. Miinchen 1884. 
Clemenii J., Sertulum orientale. Tauriui 1855. 
Clusiiii C, Rariorum plantarum historia. Antverpiae, 1601. 
Conli P., Classification et distributions des esp&ces europ. du genre Matthiola, in 

Bull. herb Boiss. V. p. 315 (1897). 
Crepin F., Les roses recueillies en Thessalie par M. Paul Sintenis en 189G, in 

buli. de I'herb. Boiss. V. Nr. 2 (1897). 
Dallaporta N., Prospetto delle piante che si trovano nell' isola di Cefalonia. 

Corfu 1821. 
Daveau M. J., Note sur quelques Lotus de la section Tetragonolobus, in Bull. soc. 

bot. France XLIII. p. 358 (1896). 
Desfontaines M., Choix de plantes du corollairc des instituts de Tournefort. Paris, 

1808. 
Dierbach J. H.^ Flora Mythologica. Frankfurt am Main 1833. 
Dorfler J., Centaurea Halacsyi, in Ost. bot Zeitschr. 1901 p. 204. 
Drude , E. Boissier und seine.FIora orientalis, in Abhandl. naturw. Ges. Isis in 

Dresden 1880 I. p. 33. 
Dumont d'Urville J., Enumeratio plantarum quas in insulis Archipelagi aut lit- 

toribus Ponti-Euxini , annis 1819 et 1820 collegit atque detexit, 1822. Extrait 

du I. vol. des Memoires de la soc. Linn. de Paris. 
Duval Jouvc M. J., Etude sur les Aira de France, in Bull. soc. bot. France XII. 

p. 6 (1865). 
Fauchc A., Broncjniart, Chaubard et Bory de Saint Vineent, Expedition scienti- 

fique de Moree, Tome III., 2 part , Botanique. Paris 1832. 
Fellner St., Die Homerische Flora. Wien 1897. 
Fenzl Ed., Sedum magellense Ten. et olympicum Bois. nebst einer Notiz iiber 

Armeria rumelica und canescens Bois., in Verh. zool. bot. Ges. 1866 p. 917. 
Fiedler K. G., Ubersicht der Gewiichse des Konigreichs Griechenland. Dresden 

1840. 
Formanek E. , Beitrag zur Flora von Serbien , Macedonien und Thessalien , in 

Deutsche bot. Monatsschrift 1890 et 1891. 

— Beitragzur Flora von Albanien, Korfu und Epirus, in Verh. naturforsch Vereines 

in Briinn XXXIII. (1895). 

— Zweiter Beitrag zur Flora von Serbien, Macedonien und Thessalien, in Verh. 

naturforsch. Ver. in Briinn XXXTV. (1896). 

— Einige neue Arten aus Thessalien, in Deutsche bot. Monatschrift XV. p. 73 et 

197 (1897). 

— Dritter Beitrag zur Flora von Thessalien , in Verh. naturforsch, Vereines in 

Brunn XXXV (1897). VI Fontes florae Graecae. 

Formanck E., Berichtigung zum Artikel ,,Neue Arten aus Thessalien", in Deutsche bot. 
Monatschr. XV. p. 320 (1897). 

— Beitrag zur Flora von Griechenland , in Deutsche bot. Monatschr. XVI. p. 77 

(1898). 

— Zur Flora Thessaliens, in Deutsche bot. Monatsschr. XVI. p. 172 (1898). 

— Kleinere Mittheilungen, in Deutsche bot. Monatschr. XVI. p. 173»(1898). 
Fwtyth-Major C. J. et Barbey W., Materiaux pour la flore de Syra, in Bulletin 

de rherb. Boiss. III, p. 82 (1895), 

— Sertum cerigense, in Bulletin de 1'herb. Boiss. V. p. 398 (1897). 

Fournier E., Monographie du genre Farsetia, in Bull. soc. bot. France XI. p, 51 
(1864). 

— Monographie du genre Hesperis, in Bull. soc. bot. France XIII. p. 32G (1866), 
Fraas C, Synopsis plantarum florae classicae. Miinchen, 1845, 

— Zur neuen arcadischen Taunensijecies (Ab, reginae Amaliae), in Flora XLIV. 

p. 62 (1861). 
Franchet M. A., A propos du Malllea Urvillei Parl., in Bullet. soc. bot. France 

XXXIX. p. 270 (1892), 
Freyn J., Muscari Weissii n, sp,, in ost. bot. Zeitschr. 1898 p. 87. 

— Fiinf bisher unbeschriebene Arten der Jilediterranflora, in Flora LXIII, p. 24 

(1880). 

— Phytographische Notizen, in Flora LXIV, p. 209 (1881). 

— Phytographisclie Notizen insbesondere aus dem Mittelmeergebiete, in Flora LXVII. 

p. 677 (1884). 

— Trifolium xanthinum, eine bisher unbeschriebene Art der griech. Flora, in Bot. 

Centralbl. I. p. 308 (1880). 

— Uber neue und bemerkenswerthe orientalische Pflanzenarten, in Bull. de I'herb, 

Boiss. III. p. 497 et 643 (1895). 

— Uber ueue und bemerkenswerte orientalische Pflanzenarten, in BuII, de l'herb. 

Boiss. V. p. 579 (1897). 
Friedrichsthal E. R., Reise in den siidlichen Theilen von Neugriechenland, Leipzig, 

1838. 
Fritsch C, Beitrage zur Flora der Balkanhalbinsel, in Verh. zool. bot. Ges. Wiea 

1894 p. 93 et 301, 1895 p. 12. 
Frivaldszky E., Succiuctae diagnoses specierum plantarnm novarum europaeo-tur- 

cicarum in catalogo meo occurrentium, in Flora XVIII. p. 331 (1835) et 

XIX, p. 432 (1836), 
Gandoger M., Note sur le Maillea Urvillei Parl., in Bull. soc. bot. France XXXIX. 

p, 21 et 352 (1892), 
Gelmi E., Contribuzione alla flora dell' isola Corfu, in nuovo giornale bot. ita- 

liano XXI. p. 446 (1889), 
Griscbach A., Spicilegium florae rumelicae et bithynicae Brunsvigae, 1843 — 44. 
Gubernatis A., Mythologie des plantes. Paris, 1882. 
Hackel E., Zwei kritische Griiser der griechischen Flora, in 6st. bot, Zeitschr. 

1878 p, 189, 
Haldcsy E., Goniolimon Heldreichii, in Verh, zool. bot. Ges. XXXVI. p. 241 

(1886). 

— Beitrag zur Flora der Landschaft Doris, in Verh. zool, bot. Ges, XXXVIII. 

p. 745 (1888). 

— Beitriige zur Flora der Balkanhalbinsel , in ost. bot. Zeitschr. 1890 p. 37 et 

114, 1892 p. 368. 

— Novitiiten aus der Flora Albaniens, in Verh. zool. bot. Ges. XLII. p. 576(1892). 

— Botanische Ergebnisse einer im Auftrage der hoh. kais. Akademie der Wiss. 

unternommenen Forschungsreise in Griechenland, in Denksehr. der raath. naturw, 
Classe der kais, Akad. Wiss. LXI. (1894). 

— Beitrag zur Flora von Griechenland, in ost. bot. Zcitschr. 1895 — 9(>. 

— iJber eine neue Lonicera aus der Balkanhalbinsel, in Verh. znol. bot. Ges. 1896 

p. 473, 

— Florula Sporadum, in iist. bot. Zeitschr. 1897 p. 60. Fontes florae Graecae. VII 

Haldcsy E., Beitrag ziir Flora von Griechenland, in ost. bot. Zeitschr. 1897 p. 128. 

— Die bisher bekannten Verbascum-Arten Griechenlands, in Verh. zool. bot. Ges. 

1898. 

— Die bisher bekannten Centaurea-Arten Griechenlands, in Bull. de Therb. Boissier 

1898. 

— Florula Strophadum, in ost. bot. Zeitschr. 1899 p. 24. 

— Beitrag zur Flora Griechenlands, in Verh. zool. bot. Ges. 1899 p. 700, 

— Eine neue Statice-Art der griechischen Flora, im Allg. bot. Zeitschr. 1899 p. 1. 

— Aspidiura lonchitiforme, in Verh. zool. bot. Ges. 1904. 
Hampe E , Correspondenz, in Flora XXV. p. 57 (1842). 

— Nachschrift zu dem Berichte iiber die Spruner'schen Pflanzen, in Flora XXV. 

p. 127 (1842). 
Haussknecht C, Beitx^ag zur Kenntnis der Arten von Fumaria, in Flora LVI. p. 401 
(1873). 

— Mittheilungen des bot. Ver. fiir Gesammt-Thiiringen V. p. 85 (1886) et p. 60 

(1887). 

— Symboiae ad floram graecam, in Mitth. des Thiiring. bot. Vereins 1893 — 1899. 

— Bornmiillera (Vesicaria tymphaea), eine neue Gattung aus Griechenland, in 

Mittheil. thur. bot. Ver. XI. p. 70 (1897). 
Hehn V., Die Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem tJbergange aus Asien nach 

Griechenland, Berlin 1870. — Zweite umgearbeitete Auflage, Berlin 1874, 
Heklreich Th. , Einige Bemerkungen iiber griechische Arbutus-Arten, in Flora 

XXVII p. 13 (18^^44). 

— Catalogo delle piante raccolte nel Peloponneso nell' anno 1844, in Giorn. bot, 

ital, 1846, 

— tjber die neue arcadische Tanne (Abies reginae Amaliae) , in Gartenflora 1860, 

— Descriptio specierum novarum, in appendice ad catalog. sem. horti bot. Atheni- 

ensis 1860. 

— Zur Kenntuiss der griechischen Tannen, in Gartenflora 1861. 

— - Uber Pflanzen der griechischen, insbesondere der attischen Flora, in Gartenflora 
1861. 

— Tulipa Orphanidea Bois. und die Tulpen Griechenlands, in Gartenflora 1862. 

— Die Nutzpflanzen Griechenlands. Athen 1862. 

— Glaucium Serpieri, in Gartenflora 1873 p. 323. 

— Tulipa Hageri, eine neue Tulpenart der griechischen Flora, in Gartenflora 1873. 

— Sertulum plantarum novarum vel minus cognitarum flore Hellenicae, in atti del 

congresso internazionale botanico in Firenze tenuto nel mese di Maggio 1874 
(1876). 

— Asperula Baenitzii, in Verh. bot. Ver. Brandenb. 1876 p. 131. 

— Pflanzengeographische Notizen iiber drei neue Arten der europaischen Flora, in 

ost. bot. Zeitschr. 1877 p. 156. 

— Die Pflanzen der attischen Ebene, in Mommsen Griechische Jahreszeiten V. 

Schleswig 1877. 

— Catalogus systematicus herbarii Th. Orphanidis. Florentiae, 1877. 

— Zwei neue Pflanzenarten der jonischen Inseln, in Ost. bot. Zeitschr. 1878 p. 50. 

— tJber Silene Ungeri Fenzl, in Ost. bot. Zeitschr. 1878 p. 27. 

— tjber die Liliaceen-Gattung Leopoldia. Moskau 1878. 

— Beitrage zur Kenntniss des Vaterlandes der Rosskastanie , des Nussbaumes und 

der Buche, in bot. Ver. Prov. Brandenburg XXL (1879). 

— Eine iusektenfressende Pflanze der griechischen Flora, in Ost. bot. Zeitschr. 1879 

p. 295. 

— Teucrium Halacsyanum n. sp., in Ost. bot. Zeitschr. 1879 p. 241. 

— Beitrag zur Flora von Epirus, in Bot. Ver. Brandenburg 1879 p. 61. 

— Una planta insectivora en Grecia, in cronica cientifica por Eaf. Eoig y Torres, 

Barcelona 1879. 

— L'Attique au point de vue des caracteres de sa vegetation, in Congr. internat. 

de bot. et liorticult. Paris 1888. 

— Stachys Spreitzenhoferi n. sp., in Ost. bot. Zeitschr. 1880 p. 344. 

— Musinitza, eine Idylle vom Korax, in M. Deffner Archiv fiir mittel- u. neugriech. 

Philologie, Athen 1880. VIII Fontes florae Graecae. 

Heldreich Th., Der Asphodelos, ein griechischos Pflnnzenbild , in C. BoUe, 
Deutscher Garten 1881. 

— Die Ferulastaude, in Verh. bot. Ver. Brandeub. 18S1 p. 21. 

— Ein HoineriHcher Pflanzennaine, in Bot. Centralbl. 1881. 

— Nachtriigliches iiber das wilde Vorkonnueu der Rogskastanie, in Bot. Ver. Brandenb. 

1882. 

— Flore de Tile de Cephalonie. Lausanne, 1883. 

— Bericht iiber die botan. Ergebuisse eiricr Bereisuug Tiicssalieus, in Sitznngpber. 

der kon. prcuB. Akad. Wiss. VI. 1883 p. 155. 

— Peri Hyoskyamou, in Periodikon Pliarniakeutikes Helaireias, 1884. 

— Beinerkungen iiber die Gattung Mandragora und Beschreibung einer neuen .\rt, 

in Mittheil. bot. Ver. Tlmriugen 18s6 p. 7.'j. 

— Die Malabaila-Arten der griechischen Flora, in (Jst. bot. Zeitschr. 1888 p. 241. 

— Centranthus Sieberi et Leopoklia Spreitzenhoferi, in Osterni. Beitr. zur Fiora 

von Kreta, iu Verh zool. bot. Ges. 1890. 

— Uber Carapauula anchusiflora und C. toinentosa der griechischen Flora, in Bot. 

Centralblatt 1890 p. 209. 

— Note sur une uouvelle espeee de Centaurea, iu Bull. soc. bot. Franee 1890 p. 242. 

— Note sur une variete nouvelle ou peu connue de Lentille, in revue scienc. nat. 

appliqu. 1890. 

— Chloris tou Parnassou, in Parnassos 1890. 

— Chloris tou Peliou, in Palingenesia 1891. 

— Les Onagrariecs de la flore Grec(jue, in Monde de plantes, 1894. 

— Chloris Honierike, Athen 189(). 

— Flore de l'ile de l'Egine, in bull. herb. Boissier 1898. 

— Ergebnisse eiuer bot. Exkursion auf die Cycladen, in Ost. bot. Zeitschr. 1898 

p. 182: 

— Chloris tes Theras, in Parnassos 1899. 

— Die Flora von Thera, in Hiller vou Gaertingen Thera, Berlin 1899. 

— Une Graniinee de TAtlas retrouvee sur le mont Tayg^te en Grece, in bull. iu- 

ternat. acad. geogr. bot. 1899 n. 117. 

— Peri ton phyton toiv parechontou to Hellenikon Tzai, Atlien. 1900. 

— Symbolai pros syntaxin chloridos tou Kykladou, in Parnassos 1901. 

— Prosthekai eis ten Chlorida tes Theras, Athen. 1901. 

— Un nouveau Myosurus, in Bull. acad. internat. de geogr. bot. 1902. 
Hildebrand F., Uber Cyclaiuen Pentelici n. sp., in Engl. bot. Jahrb. XVHL (1894). 

— Zur Benennung der Cyclauien-Arten, in Engl. bot. Jahrb. XXI. (1896). 
Janka V., Beiuerkungen zu Boissier's Flora orientalis, in Ost. bot. Zeitschr. 1870 

p. 111. 

— Iris humilis, in Qst. bot. Zeitschr. 1808 p. 376. 

— Megjegyzesek Boissier Flora orientalisanak otodik koteteiiek els6 fiizeteliez, in 

Magy. n6ve'nyt. lapok. VI. p. 113 (1882); idein masodik fiizetehez 1. c. VIII, 
p. 81 (1884). 

— Adnotationes botanicae, in Magy. novenyt. lapok. X. p. 146 (1886). 
Jaubcrt et Spach E., Illustrationes plantaruiu orieutaliuni. Paris 1842 — 57. 
Keissler C, Uber eine ueue Daphne-Art, in Verh. zool. bot. Gcs. 1896 p. 214. 
Koch K., Die Baume und Straucher des alten Giiechenhinds, Stuttgart, 1879; 

II. Auflage. Berlin 1884. 
Kdrnicke F., Beitriige zur Kenutuiss der Gattuug Ciocus, in Flora XXXIX. p. 465 

(1856). 
Landerer X., Uber die in Griechenland vorkommenden Arzui'ij)flanzen , in Flora 

XXXIX. p. 30.-J (1850). 

— liotauische Notizen aus Griechenland , in Flora XXXIX. p. 449, 647 et 753 

(1856). 

— Botanische Notizen aus Griecheulaud, in Flora XL. p. 128 (1857). 

— Uber die Forstgewiichse in Griccheuland, in Flora XL. p. 385 (1857). 

— Zusammenst(!llung der ani Meeresstrande in Griecheuland sich findendeu Pllanzen, 

iu Flora XLII. p. 510 (1859). Fontes florae Graecae. IX 

Langkavel B , Botanik der spjiteren Griechen. Berlin, 1866. 

Lenz H. 0., Botanik der alten Griechen nnd Romer. Gotha, 1859. 

Link H. Fr:, Symbolae ad florani graecam, in Linnaea IX. p. 128 (1834). 

Marc/ot H. et Reuter J. (?., Essai d'une flore de Tile de Zante. 1838. 

Murr J., Die Pflanzenwelt in der griechischen Mythologie. Innsbruck, 1890. 

Olivier G. A.. Voyage dans Tempire ottoman. Paris ISOl — 4. 

Orphanides Th., Enumeratio chloridis Hellenicac. Athen 1866. 

— Sur Tetat actuel de la flore grecque, in actes du congres international de bo- 

tanique tenu h, Paris en aout 1867. 

— Sur les caracteres specifiques du genre Oolchicum et sur quelques esp&ces nou- 

vellement deoouvertes en Grece, in atti del congresso internationale botanico 
tenuto in Firenze nel mese di Maggio 1874 p. 27. Firenze 1876. 

— Piante nnove et rare di Grecia, in atti del congresso internationale botanico 

tenuto in Firenze nel mese di ilaggio 1874 p. 214. Firenze 187G. 
Ostermeyer F., Beitrag zur Flora der jonischen Inseln , in Verh. zool. bot. Ges. 
XXXVII. p. 651 (1887). 

— Heitrag zur Flora von Kreta, in Verh. zool. bot. Ges. XL. p. 291 (1890). 
Partftch J., Bericht iiber die wissenschaftlichen Ergebuisse seiner Reisen auf den 

Inseln des jonischen Meeres, in Sitzungsb. der kon. preuss. Akad. Wiss. Berlin 
1886 p. 615. 
Philippson A., Der Wald in Griechenland, in Naturwiss. Wochenschr. 1890 p. 334. 

— Uber das Vorkommen der Rosskastanie und der Buelie in Nordgriechenland, in 

Xaturwiss. Wochenschr. IX. n. 35 (1894). 

— Zur Vesretationskarte des Peloponnes, in Petermanns geogr, Mitteil. XII. 1895. 
Pieri M. T., Della corciresa flora centuria prima, seconda e terza. Corfu, 1814. 

— Flora Corcirensis. Corcirae, 1824. 

Poniropoulos E. J., Trois familles de la flore hellenique et eaumeration des plantes 

ligneuses de la Grece, in Bull. soc. bot. France XXXVI. (1889). 
Prillieux A. et Du Bois, Les plantes alimentaires spontanees en Grece, in Rev. 

sc. nat. appliquees 1890. 
Raulin V., Description physique de l'ile de Crete. Paris, 1869. 
Rechmger C, Uber einen neuen hybriden Rumex aus Griechenland, in Verh. zool. 

bot. Ges. 1899. 
Rouy M. G., Notes sur la geographie botanique de rEurope, in bull. soc. bot. 

France XXXV. p. 32 (1888). 

— IUustrationes plantarum Europae rariorum Paris 1895. 

Scheele A., Beitrage zur deutschen und schweizerischen Flora, in Flora XXVI. 

p. 557 (1843). 
Schenk A., Genera et species cyperacearum, quae in regno Graeco, Archipelago et 

in insulis Jonicis, nec non in insula Creta crescentes hucusque notae sunt. 

Monachii, 1841. 
Schmidt J. F. J., Geographie von Griechenland. Athen, 1860. 
■Schullz C. H, Notiz iiber einige neue und wenig bekannte Compositae, welche 

Ilerr Dr. Fraas in Griechenland gesammelt hat, in Flora XXV., Beibl. p. 158 

(1842). 

— Correspondenz in Flora XXV. p. 172 (1842). ■ 

Schultz F. W., Andeutungen zur Kenntniss einiger Orobanchen Griechenlands, in 
Flora XXIV. p. 125 "(1843). 

— Nachtrilgliche Bemerkungen zu meinen Andeutungen, in Flora XXVIII. p. 737 

(1845). 
Sibthorp J. et Smith J. E., Florae graecae prodromus. Londini, 1800 — 1813. 

— Flora graeca. Londini, 1806—40. 

Sieber F. G., Corresijondenz in Flora I. p. 269 (1818). 

— .\vis des plantes. Prag, 1821. 

— Neue und seltene Gewiichse, in Flora V. p. 241 (1822). 

— Berichtigungen des Sieber'schen cretischen Herbariums, in Flora VI. p. 593 

(1822). 

— Bemerkungen iiber Cenchrus frutescens L, Eryngium trifolium AIp. und Cam- 

panula pelviformis Lam., in Flora V. p. 14 (1822). X Fontes florao Graecae. 

Siebcr F. G., Reise nach der Insel Creta. Leipzig und Sorau, 1823. 

— Eecension iiber Sieber's Eeise nach der Insel Creta, in Flora VI. p. 593 (1823). 
Sonnini, Voyage en Grfece et au Turquie. Paris 1801. 

Spreitzenhofer G. C, Beitrag zur Flora der jonischeu Inseln , in Verh, zool. bot. 

Ges. XXVII. p. 711 (1877). 
Spruncr W., Verzeichniss griechischer Pflanzen, in Flora XXII., Intelligenzbl. 2 

p. 24 (1839). 
Spruncr W., Correspondenz in Flora 1842 p. 636. 

Stefani C, Forsyih Major C. J. et Barbey W., Samos. Bale, Gencve, Lyon, 1892. 
Sternberg, Systematische Bestimmung derjenigon Pflanzen , welche in Tournefort'8 

Eeisen nach deui Oriente abgebildet sind, in Botan. Zeitung (Eegensburg) VII. 

p. 313 (1807). 
Tausch J. F., Bemerkungen iiber Anchusa angustifolia und einige minder bekannte 

Arten, in Flora VII. p. 225 (1824). 

— Bemerkungen iiber einige Arten der Gattung Paeonia, in Flora XI. p. 81 (1828). 

— Botanische Bemerkungen, in Flora XII. p. 9 et 65 (1829). 

— Bemerkungen iiber Lavatera, in Flora XII. p. 177 (1829). 

— Bemerkungen iiber Acer, in Flora XII. p. 550 (1829). 

— Botanische Beobachtungen , in Flora XII. p. 641 (1829), XIII. p. 241 (1830), 

XIV. p. 641 (1831). 

— Bemerkuugen iiber Galium und einige verwandte Gattungen , in Flora XVIII. 

p. 337. (1835). 
Tenore, Annotazioni alla flora graeca, estratto dal n. 2 del rendiconto della reale 

accad. della scienze. 
Terraciano A., Specie rare e critiche di Geranii italiani, in Malpighia IV. p. 193 

(1890). 
Tommasini, Uber die griechischen Pflanzen des Hrn. Wilhelm v. Spruner, in Flora 

XXin. p. 728 (1840). 
Tournefort J. P., Institutiones rei herbariae. Parisiis, 1700. 

— Corollarium institutionum rei herbarii. Parisiis, 1703. 

— Relation d'un voyage au Levant. Amsterdam, 1718. 

Unger Fr., Wissenschaftliche Ergebnisse einer Eeise in Griechenland und in den 

jonischen Inseln, Wien, 1862. 
Visiani R., Illustrazione di aleuue piante della Grecia e dell' Asia minore, in me- 

morie dell' J. R. istituto voneto di scienze lettere ed arti, I. (1842), 
Vogel J. B. Th., Bemerkungen iiber einige Arten aus den Gattungen Thymus und 

Origanum, in Linnaea XV. p. 74 (1841). 
Walpolc, Plants of Greeoe from Dr. Sibthorp's papers. London. 1818. 
Wciss M. E., Eine neue Kugeldistel-Art, in Verh. zool. bot. Ges. XVIII, p, 433 

(1868). 

— Beitriige zur Flora von Griechenland und Creta , in Vcrh. zool. bot. Ges. 1869 

p. 37 et 741, 
Wettslcin li., Isoetes Heldreichii, in Verh, zool. bot. Ges. XXXVI. p. 239 (1886), 

— Globulariaceen-Studien, in bull. de Therb. Boiss, III. p. 271 (1895). 
Anonymus, Uber die botanischen Untersuchungeu, welche in Griechenland seit der 

Ankunft des Konigs Otto I. gemacht worden sind, in Flora XLII. p. 283 (1859). Introduetio. I. De finibus regionis tractandae. 

Fines regionis, de qua in hoc libro agimus, complectuutur regnum, 
quod nunc est, Graeciae atque eam partem Epiri et Cretae, quam Turci 
obtinent. Quae regio, ob cuius natura nunc agamus, septemtriones 
versus Albaniae et Macedoniae finitima est; dividitur in tres partes 
satis disiunctas, quarum prima Epirum et Thessaliaiii et eam regionem 
continet, quae ab his provinciis occidentem versus sinu Ambracio (de 
Arta), orientem versus sinu Maliaco (de Lamia) seclusa, media Graecia 
sive Hellas nominatur, quae regio has continet provincias: Acarnaniam, 
Aetoliam, Doridera, Phocidem, Locridem, Boeotiam. Atticam; 
altera pars Peloponnesum cum Graecia media isthmo Corinthio cohae- 
rentem complectitur, cuius provinciae hae sunt: Elis, Achaia, Corinthus, 
Argolis, Arcadia, Messenia, Laconia; tertia pars insulas continet, 
quarum in mari Jonico sitae sunt haec: Corcyra, Leukas sive Santa 
Maura, Ithaca, Cephalonia, Zacynthus, quibus insulis nonnullae 
insulae minores aggregantur, ut ab insula Corfu aquilonis partes versus 
Erikusa, Fano, Mathrathi, ab eadem insula meridiem versus Paxos 
et Antipaxos, deinde insula inter continentem altera ex parte, altera 
ex parte Leucadem et Ithacam sitae, ex quibus imprimis commemo- 
randae sunt Echinades, denique Strophades, quae ab insula Zacyntho 
meridiem versus sitae sunt; deinde insulas a Peloponneso meridiem 
versus sitas ut Sapiensam, Schiram, Elaphonisos, Cytheram sive 
Cerigo, Anticytheram sive Cerigotto, quarum maxima est Creta, 
quae ipsa nonnuUis insuhs minoribus circumdatur; denique insulas in 
mari Aegaeo sitas, quae sunt: Sporades, Euboea, cui Petali insulae 
adnum erandae smit, Pharmacusae, Salamis, Aegiua, Hydra, Spetsai, 
Cyclades, in quibus Andros, Tenos, Keos sive Cea, Kythnos sive 
Thermia, Syra, Delos, Mykonos, Piperi, Seriphos, Seriphopulos, 
Siphnos, Antiparos, Paros, Naxos, 3Iakaria, Denusa, Eremomelos, 
Melos, Kimolos, Polynos, Pholegandros, Kardiotissa, Sikinos, 
Jos, Herakleia, Schoinussa, Kuphonesos, Karos, Amorgos, The- 
rasia, Tliera sive Santoriii, Anaphe, cum nonnullis scogliis. XII Iiitroductio. 

II. De terrae formatione: 

Quod ad terrae fonnationem pertinet, Graecia tota fere niontiiosa 
est. Tractu.s montium Epiroticorum, qui cohaerent cum montihus Al- 
banis, omnino a regione inter septemtriones et occasum solis spectante 
ad regionem inter meridiem et ortum solis spectantem porriguntur; 
quorum montium summi aequore maris plus 20uO m. altiores eminent, 
ut Smolika m. (2570 m.), Peristeri (2290 m.), Kakanlista (2320 m.), 
Struiijfula (201 M m.), Tsumerka (233fi m ). Parallelo fere ordine in 
]>arte Thessaliae occidentem versus sita Findi tractus pertinet, cuius 
nuilta cacumina usque ad 2000 m., nonnulhi aUius eminent ut Karava 
mons (2124 m.), IJutsikaki (215(i m.), Turnara (1168 m ). A quibus 
montibus coatinuis iugis conjunctis orientem versus Macedoniam finientes 
O.vya et Chassia montes initium capiunt, quorum summa cacumina 
Mitritza (1347 m.) et Plilamburo (1207 m.) sunt. Cuius tractus in 
fine notus ille Olympus (2985 m.), altissimus Graeciae mons, eminet, 
a quo Tempe valle Penei flumine vi atque impetu erosa divisi montes 
perpetuis iugis conjuncti ad regionem inter ortum sohs et meridiem 
spectantem versus per Magnesiam peninsulam pertinent, qui campum 
Thessaliae atque colles a mari di.sjungunt; in quibus Ossa sive Kissavos 
(1955 m.) mons arduus, et dorsum illud Pelionis sive Plessidi (1618 m.) 
montis longe porrectum. Quibus cum tractibus montium Epiroticorum 
atque Thessalicorum ad regionem inter orientem et meridiem spectantem 
atque meridiem ver.sus Arcananiae montes cohaerent, quorum altissimi 
Hypsili Koriplii (1590 m.) et Bumisto (1581 m.) montes sunt, deinde 
Aetoliae mons Arapokephalon (1927 m.) atque pulcherrimi illi Chalkis 
sive Yarassova (917 m.) et Taphiassos sive Klokova (1041 m.) 
montes, qui in sinum Patrensem praerumpuntur. A Pindo ipso meri- 
diem versus porriguntur Thymphrestus sive Veluehi (2319 m.), Kalia- 
kuda (2104 m.), Oxya (1927 m.) montes, quibus orientem versus ad 
sinum Lamiacum porrecti applicantur Othrys (1728 m.) et Oeta 
(2152 m.) montes, qui Sperchei vaHe disjunguntur. Ab Oeta monte 
meridiem ver.sus siti sunt Korax (2352 m ) et Vardusia (2495 m.) 
niontes, a Vardusia monte inter ortum brumalem et meridiem spectans 
Kiona sive Ohiona (2512 m.) in provincia Doride situs, a quo valle 
Amphissana Paruassus (2459 m.) mons ille Musis sacer dividitur, cuius 
culmina altissima Liakura et («eroiitovraehos montes sunt. A (|uo 
monte orientem versus Helicou (1749 m.) atque Cithaeron (1411 m.) 
montes porriguntur, deinck? Pateras (1092 m.), mons, qui, ipse iam in 
septemtrionali Isthmi parte situs, meridiem versus (Jcranion (1370 m.) 
promittit, denique montes Attici, in quibus Parnes sive Ozia (1313 m.), 
Pentelieon sive Mendeli (11(»0 m.), marmore iUe uberrinius mons, 
Hymettus (1027 m.). 

Peloponnesus, (|Uoque, quae cum mori folio forma similis sit, medio 
aevo, Morea appelhita est, montibus nonnullis in diversas regiones spec- 
tantes impletur. Arcadiae regio montana in media Peloponneso sita 
atque 660 m. aequore niaris altior, in qua Hagrios Elias mons (1981 m.) Introductio. XIII 

altissimus ei?t, undique saltibus altis cingitur, qui septemtrionali in parte 
plus 2000 m. aequore niaris altiores sunt; qua in parte commemorandi 
sunt Panacliaieou sive Voidia (1927 m.) mons ad Patras situs, a quo 
meridiem versus Oleiios sive Erymanthos (2214 m.), orientem versus 
Chelmos sive Aroania (2355 m.) nions situs est, Aroania valle a 
Kyliene monte (2374 m.) divisus. Montes ab Arcadia occidentem 
versus sitae omnino humiliores sunt, ut Sautomeri (1016 m.), Dia- 
phorti sive Lykaion (1588 m.) apud Andrizenam situs, Itliome (802 m.), 
Hagia Varvara (1220 m.), Lykodimo mons in Messenia sifus. In 
meridionali parte Taygeli sive Pentadaetyli dorsum per Laconiani 
porrigitur, cuius summus mons Hag^ios Elias est, qui saltus in Maina 
peninsula Tainarone sive 3Iatapaiiio promontorio finitur, quod totius 
Graeciae continentis maxime ad meridiem porrigitur. In orientali parte 
orientem versus Koelossa (1210 m.), Titane (1211 m.), Opesa (873 m.) 
montes porriguntur et Onion (1580 m.), qui ab Acrocorintho meridiem 
versus situs est; meridiem versus montes Argolici, Cynurici, Epidaurici, 
in quibus Oliertus sive Skipiesa (1930 m.), Lykaeon sive Megalo- 
vuni (1270 m.), Trachys sive Kerunibalo (1809 m.), Artemision 
(1772 m.), Kreopoles sive Ktenas (1599 m.), Partlienion (1217 m.), 
Parnon sive Malevo (1987 m.), Kulochera (1121 m.), Madara (1263 m.), 
Zavitza (973 m.), Krithina (593 m.). 

Montes quoque spectabiles in insulis Jonicis inveniuntur, ut in 
insula Corfu Pantokrator sive San Salvatore (911 m.) mons; in 
Leucade insula 3Ieganoros (1036 ni.), Elati (1159 m.), Stavrotas 
(1180 m.) montes; in Cephalonia Aenos (1036 m.) mons; in Zacyntho 
Gyri (756 m.) mons. — Magni montium tractus, c^ui cum montibus 
Magnesiae peninsulae quasi cohaerent, Euboeam insulam implent, in 
quibus Kandili mons in fretum Euboeum praeruptus, cuius culmen 
altissimum Kurublia (1209 m.) est; a quo monte orientem versus 
Pyxaria (1352 m.) et Gerakovuni (1197 m.) montes; Dirphys sive 
Delphi (1745 m.), altissimus totius insulae mons; a quo meridiem versus 
Olympos mons (1175 m.) situs est; denique Ocha sive Hagios Elias 
(1475 m.) mons, in parte insulae maxime ad meridiem spectante situs. 
Neque Sporadum neque Cycladum insularum montes aequore maris 
1000 m. altiores sunt. 

Cretae insulae montes in quatuor partes divisi sunt, quaruni prima 
occidentem versus sita sphatioticis sive albis montibus continetur, in 
quibus Apopigari (1388 m.), Volakia (2100 m.), Mavri (2104 m.), 
Hagion Pneuma (2300 m.), Hagios Theodoros (2375 m.) montes; 
altera pars in media insula sita Psiloriti montibus, in quibus Ida 
(2498 m.) mons, a quo meridiem versus Kedros (1802 m.) mons Platy- 
potami valle disiungitur; tertia pars Lassiti montibus, in quibus 
Aphendi Sarakinos (1592 m.), Aphendi Kristos (2155 m.), Tsilero 
(1583 m.) montes ; denique in parte maxime orientem versus spectante 
Aphendi Kavutsi (1472 m.) mons. 

Si loca demissa in litoribus sita neglexeris, in Graecia planities 
non invenias nisi Thessalicam, Boeoticam, Atticam. XIV lutroductio. 

III. De irrigatione. 

Graecia plurimis flumiiiibus irrigatur, quorum plurimorum cursus 
brevis est, quare aestate saepe prorsus exsiccantur. 

In montibus Epiri septemtrionalibus, a quibus flumina in Alba- 
niani divertuntur, haec fknnina originem habent, quae in regionem inter 
meridiem et occidentem spectantem recta in fretum inter Corcyram in- 
sulam et continentem sitam influunt: Kalesiotis fkimen, quod, postquam 
Bistricam in se recepit, in Butriiito hicum infkiit; a quo meridiem 
versus Pavla et Thyamis sive Kalamas flumina quae inter Corcyram 
insulam et continentem influunt. Pars insuhie contrarium Acheron 
fkimen infkiit, postquam paullo ante cum Cocyto fh se coniunxit, in 
quod ipsum Margarition fh infktit. In sinum Ambracicum Luros et 
Arachthos fknnina infkiunt. In Peristeri montibus , Achelous sive 
Aspropotamos, unum ex maximis Graeciae fktminibus, oritur, qui in 
meridiem rectus Pindi valles et occidentalem Aetoliae jiartem perfkiit 
atque mukis minoribus fkuninibus receptis in regione a Missolunghi 
occidentem versus sita in mare infkiit; qua ab urbe orientem versus 
Evenos sive Phidaris, quod flumen muko breviore cursu est, in sinuni 
Patraninn se praecijiitat. In Lakmone sive Zygo monte, qui in Pindo 
septemtrionak situs est, apud Malakasi Peneios sive Salambria 
fluvius oritur, qui, postquam magno fh^xu planitiem Thessakcam per- 
fluxit, Olympo et Ossa montibus in angustias compulsus per Tempe 
vallem in mare se praecipitat; cuius fluminis sinistram in ripam Georgi- 
trias fluvius, qui ex montibus in finibus Macedoniae sitis originem capit, 
Murgan, Trikalinos, Xerias fkivii, in dexteram ripam cum Kasta- 
niotikos tum Enipeus, qui ipse niukos fkxvios recipit, infkumt. Vallis 
angusta, quae inter Othrym et Oetam montem sita est, Sperchio flu- 
mine perfkiitur, quod Thermopylas praeter fluens in sinum Lamianum 
influit. In hitere Parnassi septemtrionales versus sito Mavropotamos 
sive Cepissus Boeoticus originem capit, qui mukis fkiviis auctus in 
lacum Copaidem infkiit. In Boeotia quoque Ismeno et Dirce fluviis 
lacus Hylike sive Lykeri parvus fit. Planitiem Atticam Cephissus 
flumen perfluit, quod ex Parnethe et Pentehco montibus ortum Ilysso fh 
recepto apud Phaleron in mare se praecipitat. 

Muki fluvii parvi in tractibus montium in septemtrionak Pek>pon- 
nesi parte sita originem capiunt atque in sinum Corinthiacum influunt. 
Quibus maior Peneius fluvius, qui Zacyntho insulae contrarius in mare 
jonicum infhiit; a quo meridiem versus Alpheus sive Ruphias, ex 
Arcadiae montibus ortus influit, porro meridiem versus Buni sive Neda 
fh, qui ex Diaphorti monte oritur. Messeniae maximum flumen Pamisus 
sive Pirnatza est, quod in sinum Messenicum influit. Haud longe ab 
Alphei fontibus Eurotae sive Iri origo distat, qui Spartam praeterfluens 
inter tractus Taygeti et Malevo montium receptis mukis fkiviis ex his 
montibus ortis in sinum Marathonisinum infkiit. Paupcr fknninum 
orientaks Peloponnesi pars est, in qua Inachus sokis apud Argos fluens 
commemoratione dignus est. lutroductio. XV 

Insularum fluvios brevi cursu esse ex rerum natura ipsa intelligitur. 
Multi fluvii non nisi in Creta inveuiunlur, quoruni plurimi torrentes 
sunt; aliqua magnitudine hi soli fluvii sunt: in litore septemtrionali 
Mylopotamus, in litore meridionali Platypotamos, Hyerapotamos, 
Anapodharis. 

Lacus in Graecia non multi iique parvi sunt: in Epiro Butriiito 
et Risa lacus, lacus Acherusia seu Jauissaeus, Logaru lacus, apud 
sinuni Ambracium situs; in Thessalia Nezeros lacus in radicibus Olympi 
situs, lacus eiusdem nominis in Othrys nionte situs, Karla lacus a Larissa 
meridiem versus situs; in Acarnania: Vulcharia 1., hicus apud Ampe- 
lakion situs, Ambrakia lacus, quocum angustiis, quibus pons impositus est, 
Rivios lacus coniungitur, Ozeros l., lacus apud Ang^elocastron situs, 
Agrinion sive Trichonis lacus; in Boeotia: Copais sive Topolia hicus, 
Lykeri sive Hylike L, Para sive Harma ].; in Peloponnesi occidentali 
parte: lacus apud Kunupeli situs, Lechaena et Kofiki L in Ehde siti, 
Muria et Agiilinitza lacus in Messenia siti; denique lacus nonnulli 
media in Achaia apud Sudena siti, Phonia L in Aroania valle situs, 
lacus Stymphalicus ; nonnulli parvi lacus etiam in Corcyra et Creta 
insulis siti sunt. 

Loca demissa atque palustria, quae nonnullis in regionibus hncuum 
munere funguntur, imprimis in htoribus inveniuntur, ut (ne minora ad- 
feram) : in meridionali parte Epiri et Aetohae, in Thessalia in ore Penei ; 
deinde commemoratione digna sunt: palus apud Karacair prope La- 
rissam sita, loca demissa apud sinum Pagasaeum sita, Topolia lacus 
paludes, loca demissa in litoribus Atticae, Argolidis, Elidis, in ore Eu- 
rotae apud Helos sita. 

IV. De humi structura. 

Continentis Graeci atque insularum finitimarum humus maxima 
quidem ex parte e saxis sedimentariis formata est; vulcania saxa raro 
inveniuntur. Imprimis humus e saxis calcariis exstructa est; praeter 
ea quoque schisti, margae, saxa arenaria, saxa conglomerata nonnullis 
in regionibus haud raro inveniuntur. Cuius aetatis haec saxa sint, 
difficilhme decerni potest neque phme constat. Schistos crystallinos, 
cum omnino vetustissimis saxis adnumerentur, in Graecia quidem plu- 
rimi viri docti ex formationibus recentioribus transformatos esse putant; 
sed nuperrime in saxis calcariis, quae adhuc tertiaria esse putabantur, 
fossilia formationis triassicae inventa sunt, unde nunc palaeozoicas 
quoque formationes statuendas viri docti putant. 

a) Antiquissima Graeciae saxa schisti crystallini Cycladum in- 
sularum sunt, qui Epidot, Glaucophon atque micam, talcum continent. 
Quibuscum saxis invicem marmora inveniuntur. In Creta quoque schisti 
et calces crystalhni sunt. 

b) Quibus Cycladum saxis recentiores schisti continentis Graeci 
sunt, in quibus imprimis schisti argillas et micas continentes, saxa sili- 
cata, minus saepe schlsti cloritici et albidi schisti micas continentes. XVI Introductio. 

His quoque scbistis niarniora et albida et nigricautia instrata sunt. 
Talibus ex schistis et marmoribus montes circa Athenas siti compositi 
sunt ut Hyniettus et Pentelicon, deinde meridioiialis Atticae et Euboeae 
partes, regiones apud sinum Pagasaeum sitae. In Peloponneso schisti 
argillas et micas continentes et saxa silicata inveniuntur in Chelmi 
montis parte septemtriones versus decliva, in Arcadiae parte meridionah, 
in Parnon monte, in ambobus Taygeti lateribus, quo loco marmora tam 
multa sunt, ut Maina peninsula tota fere ex marmoribus nigricantibus 
exstructa sit. 

c) A quibus schistis, schisti qui in Argolide inveniuntur distin- 
guendi sunt, ex quibus cum saxis arenariis et petrosilicibus squamosis 
conjunctis inferiores Arachnaeonis montis partes in meridiem spectantes 
et Aderes mons compositus est; praeterea in regionibus ab Isthmo 
septemtriones versus sitis inveniuntur. 

d) Calcaria saxa, quae in montibus Graecis iuveniuntur, prae- 
cipue formationi cretacicae adnumeranda sunt. Cuius formationis funda- 
mentis saxa calcaria propria sunt, quae per Argolidem septemtrionalem 
pertinent. Ex saxis calcariis formationi cretacicae achiumerandis Oeta 
mons, Kiona m., Parnassus m., montes circa Copaidem lacum siti, 
Kythaeron m., Pateras et Parnes m., mediae Euboeae pars, Geraniae 
pars orientem versus sita, Argolidis pars inter Arachnaeon et Aderes 
montes sita componuntur. In nonnullis Graeciae partibus calces in- 
veniuntur, quibus Rudistae et Numulitides inclusae sunt, quae fossilia 
in terris circa mare njediterraneum sitis formationi cretacicae et vetustiori 
formationis tertiariae aetati propria sunt. Talibus ex saxis calcariis 
insulae Jonicae atque Acarnaniae et Aetoliae montes compositi sunt, 
in Peleponneso: Chelmos m., Kyllene m., Maenalos m. apud Tripolim 
situs, tractus montium media in Arcadia situs, Taygetos m., maxima 
Laconiae orientalis pars. 

e) Haud raro invenitur in Graecia aetatis tertiariae formatio illa, 
quae in Alpibus „Flysch'*, in Italia ^Macig-iio" atque „Jasello" 
nominatur; sunt saxa marnosa et arenaria, quibus calces lumnnuliticae 
atque calcaria conglomerata includuntur. Cuius modi strata in Graecia 
ipsa in Acheloi et Sperchei superioris regiono, in Peloponneso in col- 
libus Oleno monti occidentem versus praepositis, in nonnullis Arcadiae 
et Messeniae partibus, quibus in provinciis minore extensione sunt, in- 
veniunlur. 

f) Ex saxis de quibus adhuc egimus, maxima quidem ex parte 
Graeciae montes, priusquam strata aetatis tertiariae posterioris exstite- 
runt, formati sunt; in quorum montium rugas atque sinus aetatis ter- 
tiariae minoris saxa, quae aut mariiosa arenaria aut coiiglomerata 
et arenaria sunt, strata sunt. Quae saxa imprimis in Peleponneso 
inveniuntur; ex iis partes litoris Corinthii et sinus Patraei meridionales, 
deinde maxima Elidis pars exstructa est; praeterea quoque in Messenia, 
in Laconia, in Argolidis ora meridiem versus sita inveniuntur. In media 
Graecia strata aetatis tertiariae minoris clivosas Locridis, Boeotiae, At- 
ticae, Euboeae partes obtegunt. Introductio. XVII 

g) Recentis^iimae aetatis iii Graecia sunt strata lutulenta atque 
arenaria et rudera in vallibus fluminum vi aggei-ata. 

h) Saxa Graeciae plutonica et prioris et recenfioris aetatis suut. 
In saxis prioris aetatis vulcaniis granites saxa nominanda sunt, quae 
cum scliistis Cycladuin crystallinis cohaerent (ut in Delo, in Mycono, 
in Naxo, in Teno insulis), deinde liorpyrites saxa, quae in schistis 
contiuentis Graeci crystallinis inveniuntur (ut apud Krokeas in Laconia^ 
apud Mesorgnio in Chehno monte, apud Lada in Taygeto), serpentiui 
saxa, quae in calcibus cretacicis iusita in Argolide, in Megara, in orien- 
tah Graeciae mediae parte, multis Euboeae locis inveniuntur. Saxa 
vulcania niinoris aetatis, quae trachytibus adnumeranda sunt, in Paro, 
in Methana, in Aegina insuhs atque in nonnulhs C-ycladum insuhs (ut 
in Antimelo, in Melo, in Kimolo) inveniuntur. Saxa Graeciae phitonica 
recentissimae aetatis in insula Santorin inveniuntur, ubi eruptionem ante 
non tain nmltos annos factam meminimus, 

V. De coeli natura. 

De coeh Graeci natura adhuc pauca scripta sunt. Indicia, quae 
a viris doctis speculae astronomicae Atheniensis observata ex M. Chloros 
hbro, qui „die Waldverhaltnisse Griechenlands" inscribitur, prolata ad- 
ferenuis, imprimis ad Atticam referanda sunt. 

a) De aeris pondere : barometri status in aequoris maris altitu- 
dinem reductus, si per annum observaveris phis minus 761.9 mm. est; 
maximus mensibus hibernis (ab Nov. mense usque ad Febr.), mensibus 
aestivis (a Jun. mense usquo ad Aug.) minimus fit. 

b) De aeris teuiperie: temperies aeris, si per annum observaveris 
in Attica (^uidem phis minus 17.27" thermometri Celsiani est; in ahis 
Graeciae partibus usque ad \Ans minus 14*^ C. minuitur. Temperies 
aeris, si ad menses respexeris, phis minus hae sunt: Jan. mense 8.01*^, 
Febr. m. 8.70°, Mart. m. 11.32», ApriL m. 15.03^ Mai. m. 19.96^ 
Jun. 24.41°, JuL m. 27.00^ Aug. m. 26. 66°, Sept. m. 23.30°, Oct. 
m. 18.77*', Nov. 14.06°, Dec. m. 9.97°. Maxima temperatura, quae 
adhuc observata est, 40.70° C. est, minima — 6*60° C. 

c) De pluviarum frequentia: Pkiviales dies per annum plus minus 
94 observantur, et quidem : Jan. mense 11, Febr. m. 11, Mart. m. 11, 
Apr. m. 8, Mai. m. 8 (7?), Jun. m. 4, JuL m. 3, Aug. m. 3, Sept. m. 4, 
Oct. m. 9, Nov. m. 11, Dec. m. 12. Akitudinem phiviae per annum 
effusae si messus eris, 409 mm. est. Nives per annum plus minus 
diebus se decidunt atque quidem binis diebus Jan. et Febr. mensibus, 
singuhs diebus Mart. et Dec. mensibus. Tempestates per annum phis 
minus 19 numerantur, quarum phires Oct. et Nov. mensibus. In summis 
montium iugis tempestates aestate phirimae sunt, cum quidem Maio 
mense nives decadant. 

d) De aeris huniore hic numeri singulis mensibus observati sunt: 
Jan. mense phis minus 72.8 "/o, Febr. m. 74.4 °/o, Mart. m. 70.4%, 

V. Halacsy, Flora Graet-a. IIL II XVIII Introductio. 

Apr. m. 63.7 °'o, Mai. m. 58.8 "/o, Jun. m. 48.3 0/0, Jul. m. 50.5 «/o, 
Auo-. m. 40.3 "o, Sept. m. 53.0 "/o, Oct. m. 62.6 «/o, Nov. m. 76.7%, 
Dez. m. 77.9 °o. Quibus ex numeris aestate magnam esse siccitatem 
intelligitiu". 

e) Quaiitum a(][uae evauescat. Copia aquae per annum evanes- 
centis plus minus 2.267 m. est, quae copia quinties tanta aniplior est, 
quam quanto pluviis decidit, unde Graeciam aquarum inopem esse intel- 
ligitur. Cum dies non nubiles per annum 180 numerentur, magnam 
aquarum copiam evanescere facile intelligitur, praesertim si magnam 
humi temperiem respexeris, quae per singulos menses observatus plus 
minus haec est: Jan. m. 34.6" C, Febr. m. 28.0°, Mart. m. 41.8", 
April. m. 50.3*^, Mai. m. 53.3°, Jun. m. 61.0^ Jul. m. 59.8", Aug. 
m. 64.0", Sept. m. 58.9°, Oct. m. 49.3", Nov. m. 34.5", Dec. m. 29.0°. 
Maximi humi temperies, quae omnino per menses observantur hae sunt: 
Jan. m. 47.6" C, Febr. m, 35.8", Mart. m. 51.5", Apr. m. 62.7", 
Mai. m. 59.3", Jun. m. 67.9", Jul. m. 68.2", Aug. m. 71.7", Sept. 
m. 72.4", Oct. m. 61.2", Nov. m. 42.1", Dec. m. 42.5". 

f) De veutis: Venti pro frequentia per annum enumerati hi sunt: 
meridionalis-occidentalis : centies duodevicies ; septemtrionalis-orientalis : 
centies novies; meridionalis : quadragiester ; occidentalis: tricies semel; 
septemtrionalis vicies septies; septemtrionalis-occidentalis : vicies; meridio- 
nalis-orientalis : undecies; orientalis: sexies. Procellae rarae sunt. 

g) De aquae temperie : aquae temperies, si in litore 0.50 m. sub 
aequore maris messus eris, per singulos menses invenies plus minus hos: 
Jan. m. 16.4" C, Febr. m. 14.2", Mart. m. 15.6", Apr. m. 17.9", 
Mai. m. 20.6", Jun. m. 23.1", Jul. m. 26.2", Aug. m. 26.6", Sept. m. 
25.0", Oct, m. 22.3, Nov. m. 19.3", Dec. m. 17.0", quibus ex numeris 
media aequae per annum temperatura 20.3" C efficitur, quae tcmpera- 
tura in maris partibus vadosis, quo venti minus pervenire possunt, usque 
ad 33" C augetur. Puteorum sive fontium aquae, a<|uis montanis ex- 
ceptis, si per annum mensus eris, maiorem temperiem habent, quam 
quanta media aeris temperatura annalis est. 

Qua ex coeli natura Decembrem, Januarium, Februarium menses 
frigidissiraos esse atque temperies grado minores raras necjue diuturnas 
esse intelligitur, quare nivis, sigita cadit, plerumcjue, cum cadit, liquefit 
atque glacies raro exsistit; deinde temperiem a Martio mense celeriter 
augeri atque a Maio mense usque ad Septembrem mensem magnam 
fieri efficitur; denique ab Octobri mense usque ad Martium mensem 
imbres multos fieri. Quam rem in floram magni momenti esse facile 
intelligitur; in regione enim iiiferiore iam Decembri et Januario mensibus 
herbae florescunt atque flora celerrime crescit usque ad Aprilem et 
Malum menses, quibus maxima fit; post quos quasi consistit. In locis 
altius sitis hunc rerum progressum tardiorem esse apparet; in regione 
vero alpina haec res item se habet atque in mediae Europae Alpibus, 
ubi Junio et Julio mensibus vegetatio maxinia fit. Introductio. XIX 

VI. De vegetatione: 

Maxima coeli Graeei varietas loeoruiu, quod ad altitudineni pertinet, 
magnam quoque vegetationis varietatem efficit; nam cum locis humilio- 
ribus imbres aestate rari sint, qua ex causa temperies valde augetur, 
in locis altius sitis imbres crebri et frigora noctium non raro efficiunt, 
ut temperies usque ad 4" C. minuatur, quibus ex causis tres regiones 
quod ad altitudinem pertinet, satis divisae distinguuntur. 

a) Regio ioferior: 

Quae regio, quamquam maxima quidem ex parte litoribus con- 
tinetur, tamen non parvas regiones mediterraneas compx'ehendit ; com- 
plectitur etiam magnis Thessaliae planities mediterraneas, planitiem 
apud Agrinion in Aetolia sitam, planities Boeotiae, Phocidis, Atticae, 
Argolidis, Spartae usque ad Helum ed Marathonisi, Mesarae in Creta, 
magnam plurimaruni insularum partem. Formationes in hac regione 
imprimis inveniuntur hae: a. Formatio lierbarum oriariim ammo- 
plnlarum, in qua imprimis: Hypecouni^ Wilckia Hexuosa^ Cakile, 
SiJene colorata, 3Iedicago niarina, Eri/)u/iiim niaritimimi, Anthemis 
tomentosa et peregrina, Cioniira, JEchiiim arenarium, nonnulla Ver- 
hasci et Statices species, Salsola, Polijgonmn maritimum, Pancra- 
iium. Cyperus Kalli, aliaeque herbae. ^. Formatio loeorum cleuiis- 
sorum et palustriiim iu litoribus sitorum (halipeda) priori fornia- 
tione arte coniuncta, qua multa genera herbarum et fruticum compre- 
henduntur, ut Lepidiuyn graminifolium, Erucaria. Fy^nhenia, Sper- 
gulariae, Linum maritimum., Lavatera cretica, Athaea oJJicinaUs, 
Melilotus, Trifolia, Alhagi, Oenanthe, Eryngimn creticum, Bu- 
pleurum semicompositum et 31arschallianum, GaJium elongatum et 
constrictum. Scabiosa maritima, Astertripolium, Bellisannua, Cardo- 
patium, Carlina lanata, Cirsium siculum, Tragopogon longifolius, 
Cynanchum acutuni, Erythraea tenuifiora et mciriti?na, Cressa, 
Heliotropium supinum, Teucrium scordioides, Statice sinuata et 
limonium, Plumhago, Plantago crassifolia, Beta, Atriplex, Arthro- 
memiim, Suaeda, Salicornia, Euphorhia puhescens et stricta, Typha 
angustifolia, Orcliis laxiflora, Narcissus serotinus, Iris monophylla, 
Asphodelus, Erythraea maritima, Triglochin Barrelierl, Juncus, 
Carex divisa, Alopecurus utriculatus, Oryzopsis miliacea, Agrostis 
alha, Phragmites, Hordeum maritimum ; frutices quoque ut Tamarix, 
Lycium. Talia halipeda imprimis in sinu Ambracio, apud Missolunghi, 
in sinu Pagasaeo, in sinu Maliaco, in Phalero apud Athenas. in htore 
Ehdis et Argolidis, in ore fl. Eurotas inveniuntur. /. Formatio campi 
inculti , quae agros incultos , novales , campos comprehendit , in qua 
maxima ex parte cardua, ut Echinops graecus, Notohasis, Scolymus, 
Onopordon, Kentrophyllum. Quarum herbarum nonnuUae species 
quibusdam locis magnas regiones implent, ut Ecliinus graecus in phi- 
nitie Attica, Hypericum crispum, Eryngium creticum, Ammi visnaga, 
Scolynus hispanicus, quae herbae exemph causa per magnas pLanities 

II* XVIII Introductio. 

Apr. m. 63.7 '^o, Mai. m. 58.8 "/o, Jun. m. 48.3 ^/o, Jul. m. oO.a "/o, 
Au.cr. m. 40.3 "o, Sept. m. 53.0 "/o, Oct. m. 62.6%, Nov. m. 76.7 'Vo, 
Dez. m. 77.0 ''o. Quihus ex numeris aestate magnam esse siecitatem 
intelligitur. 

e) Quautum aquae evauescat. Copia atjuae per annuni evanes- 
centis plus minus 2.267 m. est, tjuae copia <juinties tanta amplior est, 
quam quanto pluviis decidit, unde Graeciam aquarum inopem esse intel- 
ligitur. Cum dies non nubiles per annum 180 numerentur, magnam 
aquarum copiam evanescere facile intelligitur, praesertim si magnam 
humi t(>mperiem respexeris, quae per singulos menses ohservatus plus 
minus haec est: Jan. m. 34.6" C, Febr. m. 28.0^ Mart. m. 41.8", 
April. m. 50.3", Mai. m. 53.3", Jun. m. 61.0", JuL m. 59.8", Aug. 
m. 64.0", Sept. m. 58.9", Oct. m. 49.3", Nov. m. 34.5", Dec. m. 29.0". 
Maximi humi temperies, quae omnino per menses observantur hae sunt: 
Jan. m. 47.6" C, Febr. m, 35.8", Mart. m. 51.5", Apr. m. 62.7", 
Mai. m. 59.3", Jun. m. 67.9", Jul. m. 68.2", Aug. m. 71.7", Sept. 
m. 72.4", Oct. m. 61.2", Nov. m. 42.1", Dec. m. 42.5". 

f) De ventis: Venti pro frequentia per unnum enumerati hi sunt: 
meridionalis-occidentalis: centies duodevicies; septemtrionalis-orientalis : 
centies novies; meridionalis : quadragiester ; occidentalis: tricies semel ; 
septemtrionalis vicies septies; septemtrionalis-occidentalis: vicies; meridio- 
nalis-orientalis : undecies; orientalis: sexies. Procellae rarae sunt. 

g) De aquae temperie : aquae temperies, si in litore 0.50 m. sub 
aequore nuiris messus eris, per singulos menses invenies plus minus hos: 
Jan. m. 16.4" C, Febr. m. 14.2", Mart. m. 15.6", Apr. m. 17.9", 
Mai. m. 20.6", Jun. m. 23.1", Jul. m. 26.2", Aug. m. 26.6", Sept. m. 
25.0", Oct. m. 22.3, Nov. m. 19.3", Dec. m. 17.0", quibus ex numeris 
media aequae per annum temperatura 20.3" C efficitur, quae tcmpera- 
tura in maris partibus vadosis, quo venti minus pervenire possunt, usque 
ad 33" C augetur. Puteorum sive fontium aquae, aquis montanis ex- 
ceptis, si pcr annum mensus eris, maiorem temperiem liabent, (}uam 
quanta media aeris temperatura annalis est. 

Qua ex coeli natura Decembrem, Januarium, Februarium menses 
frigidissimos esse atque temperies grado minores raras neque diuturnas 
esse intelligitur, quare nivis, sigfta cadit, plerumque, cum cadit, liquefit 
atque glacies raro exsistit; deinde temperiem a Martio mense celeriter 
augeri atque a Maio mense usque ad Septembrem mensem magnam 
fieri efficitur; denique ab Octobri mense usque ad Martium mensem 
iml)res multos fieri. Quam rem in floram niagni momenti esse facile 
intelligitur; in regione enim inferiore iam Decembri et Januario mensibus 
herbae florescunt atque flora celemme crescit usque ad Aprilem et 
Maium menses, quibus maxima fit; post quos quasi consistit. In locis 
altius sitis hunc rerutn progressum tardiorem csse apparet; in regione 
vero alpina haec res item se habet at(]ue in mcdiac Europae Alpibus, 
ubi Junio et Julio mensibus vegetatio maxima fit. Introductio. XIX 

VI. De vegetatione: 

Maxima coeli Graeci varietas locoruni, quod ad altitudinem pertinet, 
niagnam quoque vegetationis varietatem efficit; nam cum locis huniilio- 
ribus imbres aestate rari sint, qua ex causa temperies valde augetur, 
in locis altius sitis imbres crebri et frigora noctium non raro efficiunt, 
ut temperies usque ad 4" C. minuatur, quibus ex causis tres regiones 
quod ad altitudinem pertinet, satis divisae distinguuntur. 

a) Regio inferior: 

Quae regio, quamquam maxima quidem ex parte litoribus con- 
tinetur, tamen non parvas regiones mediterraneas comprehendit ; com- 
plectitur etiam niagnis Thessaliae planities mediterraneas, planitiem 
apud Agrinion in Aetolia sitam, planities Boeotiae, Phocidis, Atticae, 
Argolidis, Spartae usque ad Helum ed Marathonisi, Mesarae in Creta, 
niagnam plurimaruni insularum partem. Formationes in hac regione 
imprimis inveniuntur hae : a. Formatio lierbarum oriarum ammo- 
pliilariim, in qua imprimis: Hijpeconm., Wilckia ftexuosa, Cahile, 
SiJene colorata, Medicago Dtarina, Erijngimn maritimum, Antliemis 
tomentosa et peregrina, Ciomira, Eclmim arenarium, nonnulla Ver- 
hasci et Statices species, Salsola, Polygonum maritimum, Pancra- 
lium, Cyperus Kalli, aliaeque herbae, ^. Formatio locorum demis- 
sorum et paliistrium iu litoribus sitorum (Iialipeda) priori forma- 
tione arte coniuncta, qua niulta genera herbarum et fruticum compre- 
henduntur, ut Lepidium graminifoHum, Erucaria, Frankenia, Sp>er- 
gulariae, Linum mai^itimum, Lavatera cretica, Athaea oJjicinaUs, 
Melilotus, Trifolia, Alliagi, Oenanthe, Eryngium creticum, Bu- 
pleurum semicompositum et Marschallianum, GaJium elongatum et 
constrictum, Scahiosa maritima, Aster tripolium., BelJis anniia, Cardo- 
patium, Carlina Janata, Cirsium siculum, Tragopogon longifoJius, 
Cynanchum acutum, Erythraea tenuifiora et niaritima, Cressa, 
HeJiotropium supinum, Teucrium scordioides, Statice sinuata et 
limonium, Plumhago, PJantago crassifoJia, Beta, Atriplex, Arthro- 
memum, Suaeda, SaJicornia, Euphorhia puhescens et stricta, TypJia 
angustifoJia, Orchis laxifiora, Narcissus serotimis, Lris monophyJJa, 
AspJiodelus, ErytJiraea maritima, TrigJochin Barrelieri, Juncus, 
Carex divisa, AJopecurus utrictdatus, Oryzopsis miJiacea, Agrostis 
alha, Phragmites, Hordeum maritimum ; frutices quoque ut Tamarix, 
Lycium. Talia halipeda imprimis in sinu Ambracio, apud Missolunghi, 
in sinu Pagasaeo, in sinu Maliaco, in Phalero apud Athenas, in litore 
Elidis et Argolidis, in ore fl. Eurotas inveniuntur. y. Formatio campi 
iuculti, quae agros incultos , novales, campos comprehendit , in qua 
maxima ex parte cardua, ut Echinops graecus, Notohasis, ScoJymus, 
Onopordon, KentrophyJJum. Quarum herbarum nonnullae species 
quibusdam locis magnas regiones implent, ut Ecliinus graecus in pla- 
nitie Attica, Hypericum crispum, Eryngium creticum, Ammi visnaga, 
ScoJynus hispanicus, quae herbae exempli causa per magnas planities 

IP XX Tntroilnctio. 

Thessaliae partes diffusae his regionibus vel tlavum vel caenileum vel 
album coloreiu afferunt ita, ut satae esse videantur. d. Forinatio siif- 
fruticum humilium >ive Phryffjuiorum, in qua noiunilla CVW/ (ffuera, 
Genista acanihoclada. A)ifJi>/lUs Hermanniae, Voterium spinosutn, 
Phlomisfniticosa, Satureia thi/mhra, Thymus capitatiis, Glohularia 
alypum, ThymeJaea hirsuta et tartonraira, Euphorhia acantho- 
thamnos, quae huius fonnationis species gravissimae sunt, et nnilta 
herbarum teneranun atque suffruticum genera, quae illorum quasi tutela 
contra solis ardorem atque alia incommoda utuntur. Nonindis locis 
haec formatio una fere specie sola continetur, cuius herbae singulae in- 
numerabiles sunt ut in planitie Attica Thymus capifatus, in collibus 
apud Kravassaras et Arta .sitis Phlomis fruticosa. Qui coUes hae 
formatione obteeti ab incolis Xerovuna nominati tota in terra (saepe) 
iaveniuntur. Quae formatio nonnullis locis usque ad regiones 60 — 1000 m. 
aequore maris altiores invenitur ut in Pentelico atque Hyinetto montibus 
in Attica, in Euboea. in Ithomc monte Messeniae. s. Formatio fru- 
ticum sempervirorum sive Maccliiorum, in qua j\Iyrtii.<t, Arhiifus, 
Erica, Calycotome. Spartium, Bosa semperrirens. Buhiis ulmifolius, 
Pistacia, Ceratonia, OJea, Rhus cotinus, PhyUirea, Cercis, Quercus 
ilex et coccifeia , Lonicera etrusca. Juniperus phoenicea, Puscus 
aculeatus. quae species virgulta modo densa efficiunt, sub quibus paucae 
herbae sunt, modo sohita, sub quibus plurimas herl)as ex variis familiis 
invenias. C. Formatio Oleae. Incultae oleae, <|uae virgulta spinosa sunt, 
totam j)er teiTam dispersae, sed singulis locis rarae in Macchiorum aut 
quercus cocciferae fonnationibus inveniuntur; cultae demum efficiuntur 
arbores sine spinis, quae in altitudinein 3 — 7 m. crescunt neque densae 
sunt; quibus sub oleis cultis simib!ter atque sub Macchiis herbae humiles 
sive virgidta Puhi nlmifolii singula inveniuntur; coluntur (juocpie sub iis 
vites etfrumenta. Quae arbores tota in terra inveniuntur; notae suntpropter 
extensionem olivarum silvae in Pliocide apud Amphissam, in Megara, 
apud Athenas, ubi per totam Cephissi vallem usque ad Pentelicon 
montem in longitudinem usque ad 15 km. in latitudinem usque ad 
2 km. porriguntur. rj. Formatio Quercus cocciferae : Quercus cocci- 
ferae solae fere arbores in hac fonnationc inveniuntur; 1 m. fere altae 
atque densae, magnas regiones obtegunt singularem aspectum praebentes. 
Nam arbores singulae vere mancae sunt, quod sine ulhi ratione exci- 
duntiu', deinde, quod oves et caprae, quarum greges his in regionibus 
multi pascuntur, cum meliorem pastum non inveniant, germina quamvis 
foliis spissa derodunt, quae res, quominus altiores fiant, iinpedimento 
est; rem ita se habere inde intelligitur, quod interdum arbores adultae 
inveniuntur. Virgulta ex quercubus cocciferis composita nonnullis locis 
magna pev spatia pascuis exilibus inten-umpuntur, (juoruni iii humo lapi- 
dosa vegetatio exigua est. Rarae arbores Aceri monspessnlani. Piri 
amygdaUformis. Ostryae aut frutices Juniperi oxycedri, J^hyllireae, 
Coliiteae, Cnlycotomac sive Pistaciae sunt. Herbae humiles conti- 
nentur pro altitudine locorum speciebus aut regionis inferioris aut mon- 
tanae, (juiu etiam abietinae. Formalio haec usque ad 1000 m. iii alti- lutroduftio. XXI 

tudhiem j>oiTigiiur. ^. Fonnatio Piui lialepeiisis, cuius formationi.s 
arbores modo sin<j:ulae modo ad silva.< magnas coniuuctae ut in Locride, 
apud Thebas, in Attica apud Tatoi, in isthmo Corinthiaco, in Argolide 
apud Sophidikon, in Elide ab litore usque ad 1000 m. in altitudinem 
porrectae inveniuntur. Yirgulta sub iis saepe ex Genista acanthoclada 
composita sunt, vel aliis formationum, de quibus egimus, fruticibus vel 
semifruticibus. Herbae humiles imprimis ex herbis florae mediterraneae 
compositae sunt. NonnuUis locis huius formationis loco F. jjineae 
formatio invenitur ut apud Marathonem, apud ]\Ianolada in Eiide, locis 
inter Alpheum et Nedam sitis. i. Foriiiatio Platani, cuius arbores 
sunt Flatani orientales, quibus PojJuH et Salices immixtae sunt. 
Quae arbores, cum locis humidis proveniant, imprimis prope virorum 
atque fluminum ripas inveniuntur. Virgulta saepe ex Vitice vel Serio 
composita sunt. Platanus usque ad loca 1000 m. aequore maris altiora 
invenitur, ubi non raro marcescit. 

Aduotatio. De ag-ro culto : frumenta in Graecia coluntur im- 
primis haec: Hordeum vidgare et hexastichum, Triticum vuJgare. 
minus saepe Secale cereale : deinde: Zea maijs, cuius speciei in Tsu- 
merka monte apud Theodorianam in Epiro sito campum iam super 
finera regiouis abietinae vidi, in quo singulae herbae palma nou altioi-es 
erant; legumina coluntur haec: Cicer arietinum, P/sum sativum, 
Ervum Jens, Viciafaha, Phaseolus. Plantae tuberosae coluntur hae: 
Solanum fuherosum: deinde Gossijpium herhaceum. Puhia tinctorum, 
Nicotiana tahacum, quae herba optima qualitate in Acarnania esse 
dicitur. Magna arva vineis implentur, imprimis litus Peleponnesi inter 
septemtriones et orientem spectans. Olera coluntur haec: nonnulla 
Brassiae species Pcqjhanus. Sinajjis nigra et alha. Lactuca sativa, 
Cichorium endivia. Ajjium graveolens, Baucus carofa, Befa vul- 
garis. Spinacia, Allium porrum, sativum. cepa, Hihiscus esculenfus, 
Dolichos melanopjhthalmus, Lgcopersicum. Ci/nara scohjmus, Cucur- 
hita pepo. CitruIIus vulgaris, Cucnmis melo et sativns : arbores 
pomiferae vel frutices coluntur hae: Amijgdalus communis, Persica 
vulgaris. Prunus armenia, avium, cerasus. Cydonia. Pi/rus com- 
munis et malus. Eriohotrja japonica. Punica granafum. Juglans 
regia, Citrigenera normuLla, Ficus , Morus nigra et alha. Bihes 
gros»uIaria et ruhrum. 

b) Regio raontana et subalpina: 

Quercum cocciferam in altitudiiiem usque ad loca 1000 m. aequore 
niaris altiora porrigi iam supra dicimus, qua ex causa saepe regionem 
montanam ipsam tangit. Aliis locis saltus montaui interpositi sunt, 
post quos demum regio montana initium capit. Propria huic formatioui 
sunt magnae silvae. quarum quatuor genera inter se differentia in Graecia 
inveniuntur. (juare quatuor formationes nobis statuendae sunt: a. For- 
matio silvarum mixtarum, quae nunc quidem in Epiro et in Pindo 
restare vi<letur atque in radicibus montium valde diffu.sa est; cuius XXII Iiitroduetio. 

formationis arboies inveniuntur hae: Que)'Gus pnhescens, ilex, coccifera, 
Phi/Uirea, Cercis^ Ulmus, Carpiims duinensis. Ostrj/a, Flatanus 
Cercis, Fraxinus excelsior, Castanea, Cornus inas, Laurus, Acer 
pseudopJatanus, Pirus comniunis, quibus arboribus saepe uscjue ad cul- 
niina Clematis sive Vitis se circuinvolvit. Ex humo satis pingui multa 
phintarum genera gignuntur ut NigeUa damascena, Delphinum ajacis, 
Papaver rhoeiis, Li/chnis coronaria, MeJandrium albuni, Saponaria 
calabrica, Diantlius viscidus, Tunica glumacea, Linum liburnicum, 
Lavatera fhuringiaca, TrifoJium hirtiim, Dorijcnium hirsutum et 
pentaphi/JJum, Hippocrepis coniosa, Biibus tomentosus, Geum iii'- 
banum, Agrimonia eupatoria, Sedmn cepaea, Peucedanum vittijugum, 
Putoria caJahrica, GaJium laconicum et verum, PuJicaria odura, 
Cirsium acarna, Lactuca muraJis, Crepis setosa et Dioscoridis, 
Cichorium inti/bus, CampanuJa ramosissima, Ecliium italicum, My- 
osotis siJvatica, Ci/nogJossum CoJumnae, PruneJJa Jaciniata, PliJomis 
samia, Betonica scardica, Stachgs HeJdreichii. BaJJota nigra, 
Ccdamintha cJinopodium, MeJissa officincdis. Origanum hirium, 
Lgsimachia punctata, AnagaJJis caerulea, PoJggonum convoJvidus et 
avicuJare, Thesium Pergeri, Holcus Janatus, Dacti/Jis, Hordeum 
buJ})osum, Juniperus oxycedrus, Ceterach, Pteris aquiJina, Adian- 
thum, AspJenium trichomanes et onopteris. Nonnulhie huius forma- 
tionis arborum genera sola silvas efficiunt ut Fraxinus excdsior apud 
Pramanta in Epiro, quercus aestivae in Epiro, Thessalia, in nonnuUis locis 
Achaiae, Elidis, ]\Iesseniae (cuius provinciae quercuum silva Kapellis 
apud Salam in Elide sita maxima est); Castaneae \n Sj^erchei valle, 
in Euboea, in Arcadia, in Ida monte in Creta sito. /?. rornuitio Fagi, 
quae arbor septenitrionahbus Graeciae regionibus continetur, ubi niagnas 
silvas 900 — 1800 m. aequore maris sitas componit ut in Pindo, in Oxya 
et Chassia montibus, in Olympo, Ossa, Pelione montibus. Maxime ad 
meridiem haec formatio locis porrigitur his: in Prenzesi silva apud 
Karojilesos iti Acarnania sita, in montibus apud Kravara in Naupacto 
eparchia in Aetoha, in Oxya, qui mons ab Oeta monte occidentem 
versus porrigitur. Quarum silvarum magnificarum in humo opaca iii- 
veniuntur herbae hae: Arabis crepidipoda, Fragaria vesca, liubus 
idaeiis, Saxifraga rotundifoJia , FpiJobium niontanum , (raJium 
rotundifoJium, AsperuJa odorata, Lactuca muralis, Hieracium mu- 
rorum, Lapsana communis, Myosotis silvatica, Atropa, Calamintha 
grandifiora, L^oa nemorcdis; in caedibus arborum: Dianthus inodorus, 
Trifolium alpestrc, Buhus tomentosus, Artemisia absinthium, Cam- 
panuJa oxj/a, Digitalis ferruginea, Chacnorrhinum minus, CJino- 
podium, Urtica dioica, Pteris aquiJina; m inarginibus silvarum sparsae: 
Acer monspessulanum, Pirus mcdus , communis , ami/gdcdiformis, 
Crataegus orientalis. In locis silvarum apertis hixuriosa formatio 
pratensis gignitur, in qua impritnis herbae hae: Veratrum Lohelianum, 
Pteris (uptUina, quae herba nonnullis locis hite perfusa est, Clematis 
vitaJba, Hcliantliemum vulgare, Viola Orphanidis, (juacum saepe 
coniuncla Urtica dioica invenitur, Silene italica et Poemeri, Dianthus Introductio. XX III 

deltoides, Linum catharticum, Hppericum pindicohmi, Geranium 
asphodeloides , Medicago falcata et hqndina , TrifoUum arvense 
et Orphanideum, Lotus cornicidatus, Lathyrus pratensis^ SpiraeafiU- 
pendula, Agrimonia eupatoria, Ergngium. campestre, BelUs perennis, 
CarUna utzlca, Leontodon hastiUs, Campamda tymphaea, Verhas- 
cum adenotrichnm, Scrofularia ScopoUi, Ccdamintha alpina, Ar- 
meria canescens, Chenopodium honus Henricus, Scirpus holoschoenus, 
Trisetum ficivescens, DaclyUs gJomerata etc. /. Formatio Piiii la- 
rieioiiis, ex qua silvae aniplae in altitucHnem 1000 — 1640 ni. (qui finis 
nonduni satis accurate pervestigatus estj componuntur, ut in Pindo, in 
Tyniphresto, in Oeta, in Parnasso, Graeciae septemtrionalis montibus, in 
Xeronoro monte in Euboea sito, in Peleponneso in montibus Clielmo, 
Kyllene, Parnoni, Taygeto praepositis. In Oxya monte super Ka- 
stania in Pindo sito plantat a me inventae sunt hae: virgulta Muhus 
uhnifoUus, Juniperus oxycedrus, Buxus (cuius virgulta maxima silvas 
circumdant); plantae humiles hae: JleUehorus cyclophyllus, Ahjssum 
Hctdreichii, Helianthemum vulgare, Trifolium arvense, Lotus cor- 
niculatus, Fragaria vesca, Eryngium campestre, Chamaepeuce afra, 
Echium itaUcum, PruneUa laciniata, Calamintha alpina, Euphorhia 
myrsinites, Cynosurus echinatus, in saxis serpentinis Silene Hauss- 
knechtii, ad iontes Pinguicula hirtifi-ora, Scirpus holoschoenus ; Taxi 
haccatae nonnullas arbores magnas inveni. In silva magna pinea in 
Durduvana iugo Chelmi orientalis per Aroania vallem septemtriones 
versus usque ad Zachuli vicum porrigitur a me pervestigata inveniuntur 
herbae hae: Clematis vitalha, Erysimum ciispidatum, Hammatolohium 
lotoides, Orohus niger, Astragalus Chauhardi, Itosa haldensis, Cra- 
taegus pycnoloha, Galiuni cruciata, Bellis perennis, Chamaepeuce 
afra, Podanthum limonifolium, MeUttis meUssophyllum, Pinguicula 
hirtifiora, Ostrya, Anthericum liliago, Carex macrolepis et distans, 
Melica unifiora. In Messeniae et Cretae nonnullis regionibus huius 
formationis loco formatio Cupressi esse videtur. d. Forinatio Abietis, 
quae regioni alpinae praepositae est atque omnes Graeciae montes altos 
quasi clavus cingit. Finis huius formationis inferior m regione septem- 
trionali 100 — 1000 m., in regione meridionali 1100 — 1200 m. aequore 
altior situs est; eadem varietate finis superior est, quem in his regio- 
nibus ita constitui: in Epiro in orientali Tsumerkae ■ ascensu apud Vul- 
garelion 1390 m.; in orientali Peristeri montis ascensu 1500 m., eius- 
dem montis in ascensu meridionali apud Kalarrytes 1140 m., in Pele- 
ponneso in Oleni parte regionem inter septemtrionales et occidentem 
versus sitam exposita 1280 m., in m. Panachaicon parte septemtrionales 
versus exposita 1500 m., in Chebni parte supra Sudenam occidentem 
versus sita 1820 m., in Kyllenes parte occidentem versus exposita 
1910 m. Arboi-es huius formationis sunt: Abies ceplialonica sive 
Abies Apollinis, quae plerumque non aliis arboribus mixta invenitur; 
nonnullis autem locis (imprimis in fine inferiore) etiam Pyrus amygdali- 
formis et Quercus lanuginosa inveniuntur, vel Piniis laricio vel in 
Olympo Pinus leucodermis, Juniperus foetidissima, qua nonnullis locis XXIV Introductio. 

ut apud Hao-ia Eulliyjuia iu Pariuisso vt \n Oleuu supra liagios \'lasios 
silvae huius formatiouis parvae couipouuntur; idem iu mt. Malevo de Jmii- 
pero drHpacea T^hxtnewdum est. Virgultahuius forinatiouispaucaconiponunt 
frutices hi: J a nijjcriis- conin/ttnis at oTi/ccdr/is, Illianini, Lonicerac, Cra- 
/«e(// uonuuUa species, liosae, Prnn/is prostrata, J\'ihes (/rossiilaria, iui- 
priniis Daphne oleoides, qui frutex huic fornuitioni proprius usque in 
rogionem alpiuam loco (|uasi Rlioilodeiuh-i lucidio europaei porrigitur. 
Quamcjuam liumus tam teuuis atque saxosa vegetationi magnae impor- 
tuna est, tauien fruticum et herbaruni flora maxime varia est atque 
umltas species eudemicas comprelieudit, (juaruiu quasdam unus (|uis(|ue 
mous proprias hahet. Lougum est, ])artim tantuni uomiua huius 
forraatiouis generum euumerare; uam magiia totius florae Graeciae pars 
enumerauda esset. Quare Pteridetn aqHilincim sohim connuemoremus, 
quae filex nounullis locis arboribus vacuis (am densa invenitur, ut aliae 
herbae provenire uon possiut; copiosa etiam HeUehoriis c/icloph//llus 
in montibus Epiroticis atque Thessalicis iuvenitur. Prope muhos vicos 
hae in formatione sitos J/iglans rec/ia colitur, quaiu arborem iu Muntzu- 
raki silva in moute Phthiotidis Kukkos sita saepissime inveuiri HeUl- 
reichius dicit. 

c) Regio alpina: 

Haec regio a k)cis 1500 m. usque ad loca 1800 ui. ae((uore luaris 
et altiora sita porrigitur. Kegio abietina locis miiuis arduis per /.oiuim 
formatiouis quasi pratensis, ex elemeutis formatiouis abietiuae conq)Ositae, 
in qua inarcidi Jimiperi oxycedri frutices passim iuveniuntur, transit in 
regioneni alj^inam, locis magis arduis coutinuatur cuni rc^gione alpina; 
cuius loca saxis, rupibus abscissis, ruderibus plena, procul visa plantis 
(omnino) carere videntur, cum prata onniiuo desint; tamen haec formatio 
niultas species conq^rehendit, quarum nuiltae h)cis parvis quin etiam 
cuhuinibus moutiuni siuguloruiu continentur. Herbae suut caespitosae 
atque humiles, nouuullis locis densissimae; sed inveniuntur quo(|ue lu'rbae 
elatiores et frutices nt Senecio thapsoides^ Cardus armattis, Verhascum 
epianthimim , Urtica dioica, Prunus prostrata, Daphne oleoides. 
Enumeraverim hoc loco species solas regioni Graeciae alpinae proprias, ne- 
glectis locis, ubi inveniantur; sunthac!: Anemonehlanda, Ficaria ficarioi- 
des, lian/mc/ilus oveophilus, demissiis, c/ipreus, cadmiciis, hrerifoUus. 
Corydalis parnassica, Arahis caucasia, Aiihrietiae, Brahae, VioJa 
cjracilis, chelmea, cretica, delphtnantha, Polygala microcarpa et 
siihHniftora, Silene auriciilata, variegata, parnassica, Barheyana, 
Gyjisoiihila nana, Dianthiis ventricosus et tymj^hrestens, Arenaria 
cretica, c/raeca, rotundifolia, nana, Alsine stellata, reciirva, Gerardi, 
Hyjjericiim triclicmthum, Geraninm snhcanlescens, Erodium Giiic- 
ciardii et chrysanlhum, Trifolinm praetutianum et Ottonis, Aslra- 
cjalns AjjoUineus, sericoj)liylIos, idaens, Ayraniotii, anyiistifolins. 
tymphresteiis, creticns, cephaloniciis, dejjressns, Potentilla sj>eclosa, 
deorum, kionaea, Epilohium alsinefolinm, Herniaria parnassica, Introductio. XXV 

Scleranilius negledus, Sempervivum reginae Amaliap, Sechim afra- 
tum. multa Saxifragarum species, Laseintium pseudomeum, ScJero- 
chorton, Freiferae species iionnullae, Carum meoides et Heldreichii, 
uonnulla speeies Gcdii, Vcderiana oletiaea ot hertiscaea, Pterocephcdus 
perennis, Sccdriosa sphaciotica, Aster ci/lleneus, Bellis perennis, 
Gnaphcdium Boeseri et supinum, Achdlea aizoon, CJarennae, um- 
hellata, Barbegana, amhrosiaca, Jiolosericea, taygetea, Boronicum 
cordatum, Leontodon graecus, Scorzonera rhodantha, Tarajacum 
cdpinum, Crepis BauJini, crocifoJia, hithynica, Hieracium NaegeJi- 
anum, graecum, aetoJicum, pannosum, scapigerum, incisum, Cam- 
panuJa oreadum, rupicoJa, radicosa, Sibthorpiana, aizoon, Podan- 
thum repandum, Diosphaei^a asperuJoides, Edrajanthus parnassicus 
et graminiJoJius, Ancfiusa caespitosa, 3Iyosotis ojympica, Bara- 
caryum nryosofoides, CeJsia cyJJenea et acauJis, Linaria peJepon- 
nesiaca, Veronica thymifoJia et fhesscdica, AJectoroJoplius pubescens, 
PedicuJaris graeca, Teucrium aroanium, ScuteJJaria cdpina, La- 
mium pictum, Satureia parnassica, Thymus teucrioides, Boissieri 
et affines, Lysimachia anagaJJoides, Androsace riJJosa, PrimuJa 
CoJumnae, GJohuJaria stygia et cordifoJia, AcanfhoJimon, Armeria 
majeJJensis, PJantago graeca, Chenopodium honus Henricus, Eu- 
phorhia deflexa, herniariaefoJia et myrsinites, Crocus reJuchensis 
et Sieheri, FritiJJccria Gnicciardii, TuJipa montana, SciJJa bifoJia, 
Chionodoxa nana, Muscari HeJdreichii, Carex Jaevis, AJopecurus 
Gerardi, Stipa pennata, Agrostis alha et vuJgaris, SesJesia nitida 
et coeruJans, Avenastrum compactum, Trisetum fJavescens, DactyJis 
hispanica, Bromus fibrosus et tomenteJJus, Festuca varia, affinis 
ovina, Brii:a media, Poa aJpina, tricJiopoda, cenisia, caesia, vio- 
Jacea, SecaJe montanum , HaynaJdia hordeacea, Nardus stricta, 
Cysfopteris regia, plurima lichenuui saxigenorum genera. Quae species, 
quibus multo plura enumerari possunt, per saxa atque rudera dispersa 
sunt neque prata umquam componunt, qualia in Alpibus medioeuropaeis 
inveniuntiu'; locis solis Julio etiam mense nivosis interdum vegetatio 
variis coloribus puicliru invenitur, in qua Anemone hJcvnda, Ficaria 
ficarioides. BanuncuJus brevifoJius, CorydaUs densifiora, Crocus 
Siebe^i, SciJJa bifoJia. f(^> ^ ^. CONSPECTUS FLORAE GRAECAE AUCTORE 

E. DE HALACSY VOLUMEN III FASGICULUS I (SiaNATUBA 1—20) LIPSIAE 

SUMPTIBUS GUILELMI ENGELMANN 
1904 4 Verlag von Wilhelin Eiig-elmann in Leipzig. 

Das Pflanzenreich. 

Regni vegetabilis conspectus. 
Im Anftrage der Konigl. preussischen Akademie der Wissenschaften 

herausgegeben von 

A. E n g 1 e r. 

Lex. 8. 

Das Unteraehmen erscheint in einzelnen fiir sich paginierten Heften. Jede 
Familie ist ein in sich abgeschlossenes Ganzes mit eigenem vollstandigem 
Register. Text des systematischen Teiles in lateinischer Sprache. Farailien 
von mehr als 2 Bogen Umfang bilden ein Heft fiir sich; kleinere werden in 
Heften von 2 4 Bogen vereinigt. Preis jedes Bogens M —.80. 
Durchschnittlich erscheinen jahrlich 50 Bogen. 

Bis jetzt sind erschienen: 

Heft 1. (IV. 45). Musaceae mit 62 Einzelbildern in lOFiguren von K. Schu- 

mann. M 2.80. 

Heft 2. (IV. y. u. 10.) Typliaceae u. Spai'ganiaceae mit 51 Einzelbildern 

in 9 Fi,!i;ureM von P. Graebner. Ji 2.—. 

Heft 3. (IV^ 9.) Pandanaceae mit 193 Einzelbildern in 22 Figuren, darunter 

4 Voilbilder, vori O. Warburg. Ji 5.60. 

Heft 4. (IV. 101.) Monimiaceae init 309 Einzelbildern in 28 Figuren von 

Janet Perkins und E. Gilj^. Ji> 6 — . 

Heft 5. (IV. 75. u. 76.) Rafflesiaceae mit 26 Einzelbildern in 13 Figuren 

und Hydnoraceae uiit 9 Eiuzelbildern in 5 Figuren von H. Graf 

zu Solnis-Laubach. Jk 1.40. 

Heffc 6. (IV. 242.) Symplocaceae mit 65 Einzelbildern in 9 Figuren von 

A. Brand. Jf 5.—. 

Heft 7. (IV. 12.) Naiadaceae mit 71 Einzelbildern in 5 Piguren von A. B. 

Rendlo. J(> 1.20. 

Heft 8. (IV. 163.) Aceraceae mit 49 Einzelbildern in 14 Figuren und2Ver- 

breituiigskartf n von F. Pax. J(> 5 — . 

Heft 9. (IV. 236.) Myrsinaceae mit 470 Kinzelbildern in 61 Figuren von 

C. Mez. J(, 23.—. 

Heft 10. (IV. 131.) Tropaeolaceae mit 91 Einzelbildern in 14 Figuren von 

Fr. Buchenau. Ji 1.80. 

Heft 11. (IV. 48.) Marantaceae mit 137 Einzelbildern in 23 Figuren von 

K. Schumann. Jt 9.20. 

Heft 12. (IV. 50.) Orchidaceae-Pleonandrae mit 157 Einzelbildern in 

41 Figuren von E. Pfitzer. .# 6.80. 

Heft 13. (IV. 30.) Eriocaulaceae mit 263 Einzelbildern in 40 Figuren von 

W. Ruhland. J(, 14.80 

Heft 14. (IV. 193.) Cistaceae mit 179 Einzelbildern in 22 Figuren von 

W. Grosser. Jk 8.20. 

Heft 15. (IV. 236 a.) Theophrastaceae mit 49 Einzelbildern in 7 Figuren 

von C. Mez. Jt- 2.40. 

Heft 16. (IV. 14. 15, 16.) Scheuchzeriaceae, Alismataceae, Butomaceae 

mit 201 Einzelbildern in 33 Figiiren vou Fr. Buchenau. Ji. 5.—. 
Heft 17. (IV. 216.) Lytliraceae mit 851 Einzelbildern in 59 Figuren von 

E. Koehne. Jf, 16.40. 

Heft 18. (IV. 5.) Taxaceae mit 210 Einzelbildern in 24 Figuren von 

R. Pilger. Jh 6.20. 

Im Druck befinden sich: 

Heft 19. (IV. 61.) Betulaceae von H. Winkler. 

Heft 20. (IV. 46.) Zingiberaceae von K. Schumann. ^EV/ YORK LXXXVII. Ordo. Lentibulariaeeae Eicli. fl. Par. 1. 

p. 26. 

1. Utricularia L. gen. n. 31. 

1. U. viilgaris L. sp. p. 18; S. et S, pr. L p. 11; Bois, fl, or, 
IV, p. 4. — Icon: Fl, dan. t. 138. 

In aquis Argolicis (Sibth.), — Jun, Aug, 2|_. N, v, 

2. Pinguicula L. gen. n, 30, 

1. P. alpina L, sp. p. 17; Bald. riv, coll. bot. Alb, 1896, p, 89. 
— Icon: Fl. dan, t. 453. 

Laete virens; foliis rosulatis, oblongis, obtusis, glandulis sessilibus 
plus minus adspersis; scapis erectis, superne glandulosis; calycis vix 
glandulosi lobis ovalibus, obtusis; corolla alba, fauce maculis luteis 2 
notata; calcare brevi, lato, conico, recurvato , coroUa 4plo breviore; 
capsula ovoidea. 

In herbidis humidis mt, Smolika supra Kerasovo et Grizban distr, 
Konitza in Epiro (Bakl). — Apr, Jun. 2\., N. v. 

2, P. hirtiflora Ten. fl. nap. III. p, 18 t. 201 ; Bois, fl, or, IV, 
p, 2, suppl. p, 339; Heldr, in 5, b. Z. 1879 p. 291, chlor, Parn, 
p, 23; Haussk, in Mitth, bot. Ver. Thiir, 1886 p, 61, symb, p, 51; 
Form. in D. bot, Mon, 1891 p, 32, in Ver, Briinn 1896 p, 74; Hal. 
Beitr. fl, Thessal, p, 17, Beitr, Fl, Achaia p, 30; Bald, riv, coll, bot, 
alb, 1895 p, 66, — P. megaspiJaea Bois, et Heldr, diagn. ser, 2 IV 
p. 60. — Exsicc: Orph. ff, gr, n. 719. 

Laete virens; foliis rosulatis, oblongis vel lineari-ligulatis, obtusis, 
glandulis sessilibus plus minus adspersis; scapis erectis, glandulosis; 
calycis ghmdulosi lobis oblongis, obtusis; corolla albo-rosea vel iilacina, 
fauce luteo-barbata ; calcare subulato, recto vel subincurvo, coroUae 
subaequilongo ; capsula globosa, — Calcare elongato praesertim a jirae- 
cedente discedit. 

In scaturiginosis , ad rupium stillicidia regionis montanae et svib- 
alpinae, rare, Epirus: pr, Melisurgi (Bald,); Thessaha: mt, Zygos, 
pr, Malakasi (Haussk,), mt, Baba, pr, Krania, Vehtsena, Vendista 
(Form,), mt, Oxya (Hal,) in Pindo, mt. Olympus (Heldr.) ; Aetolia: mt. 

T. Halaesy, Plora Graeca. III. 1 2 Primulacene. 

< 

Korax (Heldr.); mt. Pai-nassus ad Dipotamo (Heldr.); Achaia: mt. 
Chelmos pr. Stygem (Orph.), pr, Megaspilaeon (Heldr.), Zachuli (Hal.); 
insula Poros (Wiedem.). — Maio, Jul. 2|.. 

LXXXVIII. Ordo. Primulaeeae Vent. tabl. II. p. 285. 

Dispositio tribuum generumque. 

1. Tribus. Primuleae Endl. gen. p. 730. — Capsula libera, valvis vel den- 
tibus rarissime operculo dehiscens. 

1. Subtribus. Lydmachieae Endl. gen. p. 732. — Plantae eaulescentes. 

a. Corolla regularis. 

a. Corolla calyee longior ; semina laevigata. 

1. Lysimachia L. 
/?. CoroUa calyce multo brevior; semina transverse rugosa. 
2. Asterolinum Hoffm. et Lk. 

b. Corolla bilabiata. 

3. Coris L. 

2. Subtribus. Androsaceae Endl. gen p. 730. — Plantae acaules. 

a. Rhizonia fibrosum vel radix annua ; coroUae limbus non reflexus. 

a. Capsula valvis vel dentibus dehiscens. 
X Corolla fauce coarctata. 

4. Amlrosace L. 
XX CoroUa fauce ampliata. 

5. Primula L. 
/J. Capsula apice operculo dehiscens. 

6. Soldanella L 

b. Rhizoma tuberosum ; corollae limbus reflexus. 

7. Cyclamen L. 

2. Tribus. Anagallideae Endl. gen p. 733. — Capsula libera, circumscisse 
dehiscens. 

a. Corolla calyce 4partito brevior, suburceolata ; stamina 4. 
8, Centunculus L. 
b. CoroUa calyce 5partito longior, hypocraterimorpha ; stamiua 5. 

9. Anagallis L. 

3. Tribus Samoleae Endl. gen. p. 734, — Capsula cum calyce coalita, valvis 
dehiscens. ' 

10. Samolus L. 

I. Tribus. PRIMULEAE Endl. gen. p, 730. 
1. Ljsimachia L. gen. n. 205. 

a. Annuae; flores albi vel rosei, 

1, L. atropurpurea L. sp. p. 147; S. et S. pr. I p. 129; Ch. 
et B. exp, p. 67, Fl. pelop. p. 14; Fraas fl. class. p. 193; Bois. fl. 
or. IV. p. 7; Hal. in z. b. G. 1888 p. 761, 1899 p. 193, Beitr. C Primulaceae. 3 

Thessal. p. 17, Beitr. fl. Achaia p. 30; Heldr. chlor. Parn. p. 23; 
Bald. riv. coll. bot. Alb. 1896 p. 89; Haussk. symb. p. 52; Form. in 
Ver. Briuin 1897 p. 55 v. thessala, quae autem ex specimine authen- 
tico a typo nullo modo differt. — Palladia atropurpurea Jaub. et Sp, 
ill. t. 423. — Icon: Fl. gr. t. 187. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 410; 
Heldi-. herb. norm. n. 59 et 1472; Sint. it. thessal. n. 703. 

Glabriuscula; caule erecto, folioso, in spicam simplicem vel longe- 
ramosam abeunti; foliis alternis, integris vel crispule denticulatis, in- 
finiis oblongis, in petiolum attenuatis, caeteris lanceolatis, subsessilibus ; 
floribus sessilibus; calycis laciniis obtusis; corolla saturate rubra, calyce 
dimidio longiore, segmentis erectis, oblongis, acutiusculis; staminibus 
exsertis, antheris purpureis. 

In arvis derelictis, locis incultis, arenosis humidiusculis regionis 
submontanae, passim. Epirus: mt. Micikeli et pr. Kusmera distr. Ja- 
nina (Bald.); Thessalia: pr, Uranaeos Chan in valle Penei (Sint,), pr. 
Kalabaka (Hal), Megali Kastania in mt. Agrapha (Form.), ad mona- 
sterium Korona, pr. Sophades, Palaeokastro, Karditza (Haussk.); Phocis 
pr. Distomo, Lamia (Fraas.) ; mt. Parnassus (Sibth.), pr. Rachova (Orph,), 
pr. Amphissa (Hal.); Achaia: pr. Manesi, Kalavryta (Hal.); Laconia: 
pr. Megali Anastasova (Zohn), Anavryti ad radices mt. Taygetos (Heldr.), 
Manglava, Katzovuni, ad Alpheum pr. Francovritzi (Chaub.). — Maio, 
Jul. G. 

2. L. dubia Ait. kew. L p. 199; Bois. fl. or, IV. p. 8. — 
Icon: Fl. gr. t. 188. — Exsicc: Heldr. it. IV Thessal. a. 1885. 

Glabriuscula ; caule erecto, folioso, in racemum simplicem vel longe 
ramosum abeunti ; foliis alternis, integris, oblongis oblongo-lanceolatisve, 
in petiolum attenuatis ; floribus pedicello calyce aequilongo vel sublongiore 
suffultis; calycis laciniis acutiusculis ; corolla rubello-alba , calyce duplo 
longiore, segmentis erecto-patulis, obtusis; staminibus subinclusis, antheris 
flavidis. — Praecedenti valde similis, ab ea praesertim floribus sessili- 
bus, calycis laciniis acutiusculis, corolla albida, majori, staminibus sub- 
inclusis et aiitheris flavidis discedit. 

In dumetis humidis, ad fossas, rare. Thessalia: in valle superiori 
Penei circa Malakasi (Heldr.); Euboea septentrionalis (Wiedem.). — 
Maio, Jul. O. 

b. Perennes; flores lutei. 

X Herbae erectae, spectabiles, floribus paniculatis v«l verfci- 
cillatis ; stamina a basi ad medium connata. 

3. L. vulgaris L, sp. p. 146; Mazz. in ant. ion. V p. 192; 
Form. in D. bot. Mon. 1891 p, 32, in Ver. Brunn 1895 p. 37, 1896 
p. 74, 1897 p. 55; Bald. riv. coll. bot. alb. 1895 p, 66. — Icon: 
Fl. dan. t. 689, 

Caule stricto, simplici vel ramoso, pubescente; foliis oppositis vel 
trenatis quaternatisve^ breviter petiolatis, ovatis vel oblongo-lanceolatis, 
subtus pubescentibus ; pedunculis alternis verticillatisve, racemosis ; calycis 
laciniis lanceolatis, rubro-marginatis ; corollae laciniis margine glabris, 

1* 4 Primulaceae. 

In paludosis, ad ripas regionis inferioris et niontanae. Epirus: pr. 
Janina (Bald.); Thessalia: pr. Ylachava, pr. Patsios in nit. Olynipo, pr. 
Selicanv in mt. Ossa (Form.); Corcyra: lacus Corizia (Mazz.). — Jun. 
Jid. 21 N. V. 

4. L. puiictata L. sp. p. 147; Fraas fl. class. p. 193; Heldr. 
in Sitzungsb. acad. Wiss. Berlin 1883 p. 4; Hal. Beitr. fh Epir. p. 38, 
V. riUicatdis (f. caulibus petiolisque pilis longis mollibus dense villosis); 
Bald. riv. coU. bot. alb. 1899 p. 89; Haussk. syml). p. 52; Form. in 
Ver. Briinn 1897 p. 55. — Icon : Rchb. t. 43. — Exsicc: Orph. fl. 
gr. n. 508 (Macedonia); Heldr. it. thessal. n. 57; Sint. it. thessal. 
n. 1043. 

Caule stricto, siniplici vel ramoso, crispule et papilloso-hirto; foliis 
oppositis vel ternatis quaternatisve, breviter petiolatis, ovatis vel oblongo- 
lanceolatis, utrinque pubescentibus ; pedunculis oppositis verticillatisve, 
1 — 3 floris; calycis hiciniis lineari-lanceolatis, imuiarginatis ; corollae 
laciniis glanduloso-ciliatis. 

In umbrosis humidis regionis montanae et subalpinae. Epirus: 
secus viam Vromonero-Ljaskovik (Bald.), pr. Kalentini ad septentrionem 
urbis Arta (Hal.); Thessalia: pr. Malakasi (Sint.) mt. Ghavellu, in 
oropedio Neuropohs (Haussk.), nit. Itamos (Form.) in Pindo, mt. Pelion 
(Heldr.); Aetolia: ad radices mt. Korax pr. Artodina (Fraass). — Jun. 
Jul. 2\. 

XX Herbae i^rocumbentes vel prostratae, floribus axillaribus 
solitariis; stamiua libera vel basi brevissime connata. 

5. L. numinularia L. sp. p. 148; Haussk. symb. p. 52. — 
Icon: Fl. dan. t. 493. — Exsicc. : Heldr. it. IV thessal. a. 1885. 

Glabra, herbacea ; caule prostrato, repente ; foliis opposilis, cordato- 
subrotundis, brevissime petiolatis; pedunculis folio l>revioribus vel aequi- 
longis; calycis laciniis cordato-ovatis; corolla calyce 2 — 3plo longiore; 
staminibus basi brevissime connatis. 

In nemorosis humidis Thessahae: in oropedio Neuropolis (Heldr.), 
pr. Pezula, Sermeniko (Haussk.). — Jun. Sept. 2|_. 

6. L. aiia^alloirtes S. et S. pr. I p. 130, Fl. gr. II p. 74 t. 
190; Sieb. in Flora I p. 275, avis p. 3, rem. p. 3; Ch. et B. exp. 
p. 68, Fl. pelop. p. 14; Raul. cret. p. 806; Bois. fl. or. IV p. 9; 
Hal. in z. b. G. 1888 p. 761; Heldr. chlor. Parn. p. 23. — Exsicc: 
Rev. pl. cret. n. 257. 

Glabra, basi suffruticosa ; caulibus procumbentibus vel adscendentibus, 
basi induratis; fohis oppositis, ovatis, subsessilibus; pedunculis folio 
3 — 4plo longioribus; calycis laciniis lineari-lanceolatis; corolla calyce 
paulo longiore; staminibus liberis. — Habitu L. ncmorum L. 

In saxosis et ad frutices regionis mediae et superioris. Eul>oca: 
mt. Dirphys (Heldr.); mt. Parnassus (Heldr.), Kiona (Hnl.); Achaia: 
mt. Kyllene (Orph.); Laconia: mt. Taygetos (Chaub.) ; insula Poros 
(Wiedem.); Creta (Sibth.): mt. Volokia (Rev.), pr. Rustika, Askyphos, Primulaceae. 5 

Hellinoseli, Tlieodori in mt. Sphacioticis, mt, Aphendi Kavutsi (Raul.), 
mt. Ida (Bois.). — Maio, Jul. 2|_. 

2. Asterolinum Hoffm. et Lk. fl. portug. p. 332. 

1. A. liiium stellatum L, sp. p. 148; S. et S. pr. I p. 130; 
Fl. gr. II p. 74 t. 189; Sieb. avis p. 3, rem. p. 3; Urv. enum. p. 23, 
Ch. et B. exp. p. 68, Fl. pelop, p. 14; Friedr. Reise p. 265 {Lysimachia)', 
Hoffm. et Lk. 1. c; Weiss in z. b. G. 1869 p. 745; Raul. cret. p. 806; 
Bois. fl. or. IV p. 10; Hal. in 5. b. Z. 1897 p. 98; Haussk. symb. 
p. 52. — Icon: Rchb. t. 45. — Exsicc: Heldr. pl. fl. hellen. a. 1878 
et 1879. 

PusiUa, simplex vel a collo ramosa ; caule erecto; foliis oppo- 
sitis, sessilibus, lanceolatis , margine scabriusculis ; floribus axillaribus, 
solitariis, pedunculatis ; calycis laciniis cuspidatis, corolla albida triplo 
longioribus. 

In apricis, saxosis regionls inferioris et montanae. Thessalia: pr. 
Pharsalus (Haussk.) ; Sporadum insula Peristeri (Leon.) ; Attica : pr. 
Athenas (Friedr.), mt. Lycabettus, Pentelicon, in Pharmacusarum insula 
Lero (Heldr.); Peloponnesus (Sibth.): ad Aci-ocorinthum (Haussk.); 
Cycladum insula: Cythnos (Tunt), Melos (Urv.); Creta: pr. Canea 
(Weiss), promontorium Meleka, pr. Anopolis, mt. Aphendi Kavutsi 
(Raul.). — Mart. Maio Q. 

3. Coris L, gen. n. 243. 

1. C. monspelieiisis L. sp. p. 177; S. et. S. pr. I p. 149. — 
Icon: Rchb. t. 46. — Exsicc : Bald. it. alb. n. 36. 

Simplex vel a collo ramosa; caulibus erectis vel adscendentibus, 
saepe caespitem laxum formantibus, rubentibus, puberulis, foliosis ; foliis 
alternis, linearibus, obtusis, glabris; floribus subsessilibus, spicam densam 
formantibus; calyce tubuloso-campanulato, obliquo, limbo duphci, ex- 
terioris dentibus subulatis, sj^inescentibus , interioris lobis triangulari- 
ovatis, fimbriatis, macula nigra notatis; corolla lilacina, tubo calycem 
aequante. 

In arenosis maritimis Graeciae (Sibth.); nuper a BaJdacci pr. Va- 
lona Albaniae meridionalis reperta. — Apr. Jun. ©. 

4, Androsace L. gen. n. 196. 

1. A. villosa L. sp. p. 142. — Icon: Jacq. coll. t. 12. — 
Exsicc: Heldr. herb. a. 1884. 

Caespitosa; foliis in rosulas congestis, oblongo vel lineari-lanceo- 
latis, integris, albo-villosis ; scapo villoso, sub anthesi umbellae aequi- 
longo; pedicellis brevissimis; involucri phyllis ellipticis, calyce villoso 
subbrevioribus ; corolla alba, calycem superante. 

In regione superiori mt. Ossa Thessaliae (Heldr.). — Jun. Aug. 2\.. Primulaceac. 5. Priinula L. gcn. n. 197. 

1. P. acaulis L. sp. p. 143 pro var. 1\ rcris-^ Jacq. misc. I 
p. 158; Ch. et B. exp. p. 66, Fl. pelop. p. 13; Friedr. Reise p. 282; 
Fraas fl. class. p. 192; Bois. fl. or. IV p. 24; Hcldr. in Sitzungsb. 
acad. Wiss. Berlin p. 4, chlor. Parn. p. 23; Hal. Beitr. fl. Achaia 
p. 30, in 6. b. Z. 1896 p. 17 r. hupoleuca (f. foliis subtus magis 
canescenti-tomentellis); Boissieu in bull. soc. bot. France 1896 p. 286; 
Form. in Ver. Briinn 1896 p. 74. — I\ rulqaris Huds. fl. angl. 
p. 70; S. et S. pr. I p. 127. — P. cfrandifloraUxm.il fr. II p. 248; 
Raul. cret. p. 806. — Icon: Fl. dan. t.'l94. — Exsicc. : Orph. fl. 
gr. II. 330; Sint. it. thessal. n. 10; Heldr. herb. norm. n. 1473. 

Foliis ovato-oblongis , rugulosis, dentatis, in petiolum attenuatis, 
subtus hirtis, junioribus plus minus canescenti-tomentellis; scapis uni- 
floris, numerosis, folia aequantibus vel eis brevioribus; corollae flavae 
limbo plano, tubum aequante. 

/?. rubra S. et S. fl. gr. II p. 70 t. 184 pro var. P. rulgaris. 

— P. Sihthorpii Rchb. fh germ. exc. p. 402. — P. acaulis r. rosea 
Bois. fl. or. IV p. 24, suppl. p. 341; Hal. in z. b. G. 1899 p. 193. 

— Corolla purpurea. — Exsicc. : Heldr. fl. Thessal. a. 1883. 

In silvaticis regionis montanae et subalpinae. Thessalia : mt. 
Olympus (Boissieu), mt. Pelion (Heldr.), ad Lechonia pr. Volo (Sint.); 
mt. Parnassus (Hehlr.); Aehaia: mt. Chehnos pr. Syvista (Hal.), mt. 
Kyllene pr. Flamburitza (Orph.); Elis: ad Alpheum pr. Olynipia 
(Sibth.); Arcadia: pr. Bassae (Friedr.), Bytina, mt. Maenalus (Heldr.), 
pr. Carithena (Chaub.); Laconia: mt. Malevo pr. Hagios Joannes (Leon.), 
pr. Megali Anastasova (Zahn), mt. Taygetos, pr. Chimova, Methone, 
Korone (Chaub.); Creta: pr. Enneachoria (Heldr.); — ^. mt. Pelion 
Thessahae (Heldr.); mt. Ocha (Miinter) et Dirphys (Heldr.) Euboeae; 
Cvcladum insula Andros pr, coenobium Panegia (Heldr.). — Febr. 
Maio. 21. 

2. P. Coluinnae Ten. fl. nap. prodr. p. XIV, (1811), fl. nap. I 
p. 54 t. 13; Form. in Ver. Briinn 1897 p. 55. — P. snareoJens 
Bert. journ. bot. Paris IV p. 76 (1813); Fraas fl. cLass. p. 192; Bois. 
fl. or. IV p. 25; Hal. Beitr. fl. Epir. p. 3K; Bald. riv. coll. bot. Alb. 
1895 p. 66, 1896 p. 90; Haussk. symb. p. 53. — }\ offi c i nal i s Ch. 
et B. exp. p. 66, Fl. pelop. p. 13; non Jacq. — Exsicc. : Sint. it. 
thessal. n. 609; Dorfl. fl. gr. n. 372. 

Foliis ovatis vel subcordatis, rugulosis, dentatis, in petiohnn sae])ius 
abruptc abeuntibus, subtus canescenti-tomontosis; scajiis umbcUiferis, 
foliis multo longioribus; coroUae flavae linibo concaviusculo, tubo 
breviore. 

In pascuis alpinis, ad nives. Epirus: mt. Tsumerka (Hal.), Oly- 
cika, Micikeh (Bald.); Thessalia: mt. Tragopetra pr. Mahikasi (Sint.), 
mt. Karava (Haussk.), mt. Itamos in Agrapha, mt. Piihambures et Mi- 
trica in mt. Chassia, mt. Mavrika et Katasara in mt. Othrys (Form.), Primulaceae. 7 

mt. Olympus (Heldr.); Aetolia: mt. Korax (Heldr.), Vardusia (Leon.) ; 
Peloponnesus : pr. Gargaliano, Bassae (Chaub.). — Maio, Jul, 2j.. 

6. Soldaiiellta L, gen. n. 199, 

1, S. piiidicola Haussk, in Mitt. thiir. bot. Ver. V p. 61, symb. 
p. 52. — Exsicc. : Haussk. it. gr. a. 1885. 

Foliis subrotundis, basi anguste arguteque emarginatis, margine 
subundulato-revolutis, supra opaco-viridibus, subtus pallide caesiis et 
dense lacunoso-punctatis, petiolisque glabris; scapo erecto, 1 — Sfloro, 
superne pedicellisque glandulis minutis sessilibus et brevissime stipitatis 
obsitis; floribus ignotis; capsula cylindrico-conica, stylo longo, filiformi 
terminata, — A S. alpina L. affini differt statura robustiore, foliis 
orassioribus , subtus intense caesis et lacunoso-punctatis , capsulis longi- 
oribus basi magis ventricosis, stylo longiore, seminibus dimidio majoribus 
utrinque longius attenuatis, 

In scaturiginosis frigidis jugi Zygos in Pindo tymphaeo in soc. 
Pinguiculae hirtiflorae (Haussk.). — Maio, Jun. 2|_. 

7. Cyclamen L. gen. n. 201. 

a. Corollae faux edentula. 
a. Folia angulata. 

1. C. repandum S. et S. pr. I p. 128, Fl. gr. H p, 72 t. 186; 
Ch, et B, exp. p. 67, Fl. pelop. p. 14; Raul. cret. p, 806; Bois, fl. 
or. rV p. 12, — C. hederaefolium Ait, Kew, I p. 106. — C. vernum 
Rchb. fl. exc, p. 407, — Exsicc: Orph. fl. gr. n, 509; Heldr, herb, 
norm. n, 1576. 

Vernale; tubere saepius parvo et depresso; foliis synanthiis, ovato- 
triangularibus, basi sinu aperto cordatis, angulato-repandis, angulis 
mucronulatis ; pedunculis fructiferis circinnatis ; calycis laciniis ovatis, 
acuminatis ; corolla fauce piu'purea, laciniis roseis, longe lineari-ellipticis, 
obtusis, tubo 5plo longioribus. 

In nemorosis regionis inferioris et subalpinae. Laconia: mt. Chel- 
mos, Malevo (Orph.), pr. Megali Anastasova (Zahn), mt. Taygetos 
(Chaub.); Messenia: mt. Selitza pr. Kalamata (Zahn), mt. Kupe (Chaub.); 
Creta: inter Tuzla et Kalyves, pr. Mm-nies, Malaxa (Raul,). — Mart. 
Jun. 4. 

^. Folia exangulata, 

2. C. latifolium S, et S. pr. IL p. 356, Fl, gr, II p. 71 t. 185. 
— C. hederifoUum S. et S. pr. I p. 270, non Ait. — Exsicc, : Rev. 
pl. cret. n. 105, 

Vernale; tubere magno, depresso; foliis synanthiis, ovatis, basi sinu 
plus minus apertocordatis, exangulatis, circumcirca crebre et inaequa- 
liter, denticulato-crenatis; iDedunculis fructiferis non circinnatis; calycis 
laciniis ovatis, acutiusculis ; corolla rosea, laciniis longe lineari-ellipticis, 8 Piimulaceae. 

acutiusculis, tubo 5plo longioribus. — Differt a praecedente foliis 
magnis, exangulatis sed multidenticulatis , pedunculis fructiferis non 
circinnatis. 

In umbrosis Graeciae (Sibtli.) ; Creta : in saxosis pr. Malaxa (Rev.). 

— Jan. Maio. 3i. 

3. C. Miiidleri Heldr. Fl. Aegina in bull. herb. Bois. VI p. 386. 

— Autumnale; tubere irregulariter globoso; foliis synanthiis, ovatis, 
basi cordatis, exangulatis, crenulato-dentatis ; pedunculis . . . .; calycis 
laciniis lanceolatis, acutis, angustissime albo-marginatis et prope marginem 
utrinque glandulis quatuor nigris obsitis ; corolhi fauce purpurea, hiciniis 
intense roseis , longe lineari-ellipticis , subacutis , tubo 3 plo longioribus. 

— Differre dicitur a praecedente, habitu aheno, tubere non depresso, 
foliis et floribus minoribus, florescentia autumnali. 

In saxosis vulcanicis mt. Oros in insula Aegina (Mindler), — Nov. 
4. N. V. 

b. Corollae faux dentata.. 

4. C. neapolitainim Ten. fl. nap. III p. 197 t. 118; Bois. fl. 
or. IV p. 12; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 717; Heklr. fl. cephal. 
p. 31. — C. liederaefoUnm Willd. sp. I p. 810; Friedr. Reise p. 279; 
non Ait. — Huc probabiliter: C. europaemn S. et S. pr. I p. 127; 
Pieri corc. fl. p. 27; Dallap. prosp. p. 21; Sieb. inFlora I p. 272; 
Ch. et B. exp, p. 67, Fl. pelop. p. 14; Mazz. in ant. ion, V p. 192; 
Raul. cret. p. 806 ; non L. . . — ? C. coum Mazz. 1. c. — Exsicc. : 
Sint. it. or. a. 1889 n, 1946. 

Autumnale ; tubere crasso, discoideo-depresso, circumcirca f ibrillifero ; 
foliis subhysteranthiis, ovato-triangularibus, basi sinu phxs minus aperto 
cordatis, 5 — 7 angulato-lobatis, lobis niuticis, margine crenuhitis, pedun- 
culis fructiferis circinnatis; calycis laciniis ovatis, abrupte acuminatis; 
corollae fauce purpureo-maculatae laciniis albidis, oblongo-ellipticis, ob- 
tusis, tubo triplo longioribus. 

In umbrosis regionis montanae. Thessalia: mt. Olympus pr, Hagios 
Dionysios, mt. Pelion pr, Portaria (Heldr.); Euboea (Sart.); Attica: in 
valle superiore Cej^^hissi , mt. Parnes (Heldr.) ; Achaia : ad coenobiuni 
Omplo pr. Patras (Heldr.) ; Messenia: pr. Navarin, Methone, Hagios 
Nikolaos, insula Sapienza (Chaub.); ? Creta: pr. Tripodo (Raul.); Ce- 
phalonia: pr. Argostoli (Heldr.); Ithaca et Corcyra (Spreitz.). — Sept. 
Nov. 2i. 

5. C. graecum Link in Linnaea IX p. 573; Fraas fl. cLass. 
p. 192; Bois. fl. or. IV p. 13; Heldr. fh cei^hal p. 51, Fl. Aegina 
p. 386; Haussk. symb. p. 52, — C. persicum S. et S. pr. I p. 128; 
Ch. et B, exp. p. 66, Fl. pelop. p. 14; Mazz. in ant. ion. V p. 192; 
Clem. sert. p, 80; non Milh dict. n. 3, quod teste Bois. forma hortensis 
C. latifoUi (sed in Persia non crescit). — C. hederaefoUum Sieb. avis, 
p. 3; ? Urv. enum. p. 23; ? Mazz, in ant. ion. V p. 192; ? Marg, 
et R. fh Zante p, 77; Clem, sert. p, 80; non Ait. — C. hederaceum Primiilaceae. 9 

Sieb. in Flora V p. 639. — ? C immaculatum Mazz. 1. c. — 
C. europaeum Friedr. Reise p. 268, non L. — C. hederaefoUum 
V. graecum Helclr. efc Sart. in Raul. cret. p. 806. — C. PenteUci 
Hildebr. in Engl. bot. Jahrb. 1894 Beibl. 44 p. 1 , 1896 Beibl. 54 
p. 15. — C. MiUaral-esii Heldr. herb. norm. n. 1575, quod meo sensu 
a C. graeco nullo modo differt. — Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 216; Heldr. 
herb. norni. n. 118, 1275 et 1575. 

Autumnale; tubere crasso, ovato-globoso , tandem irregulari, basi 
tantum fibrillifero; foliis subhysteranthiis, ovatis ovato-rotundatisve, basi 
sinu aperto cordatis, exangulatis, circumcirca crebre efc irregulariter denti- 
culato-crenatis; pedunculis fructiferis circinnatis ; calycis laciniis ovato- 
lanceolatis, acutis ; corolla fauce purpureo-maculata, laciniis roseis, oblongo- 
ellipticis, obtusis, tubo 3 — 5plo longioribus. — A praecedente praesertim 
foliis exangulatis egregie differt. 

In collibus saxosis regionis inferioris et montanae. Attica: pr. 
Athenas (Sibth.), mt. Lycabettus, Parnes, Pentelicon, Hymettus (Sprun.), 
ad Piraeum, in insula Aegina (Heldr.); Acrocorinthus, pr. Vromolimni 
in peninsula Methana (Haussk.), pr. Nauplia (Link); Arcadia: in valle 
Alphei pr. Carithena (Friedr.) ; Messenia: pr. Kalamata (Zahn), Navarin,. 
Methone, Hagios Nicolaus, insula Sapienza (Chaub.); Creta: pr. Apo- 
korona, Arkadi, Theriso, Malaxa (Raul.); ? Zante (Marg.); ? Corcyra 
(Mazz.); ? Sporadum insula Scopelos (Urv.). — Oct. Nov. 2j. II. Tribus. ANAGALLIDEAE Endl. gen. p. 733. 
8. Ceutunculus L. gen. n. 145. 

1. C. iniiiimus L. sp. p. 116; Mazz. in ant. ion. IV p. 952. — 
Icon: Fl. dan. t. 177. 

Pusilla, glabra; caule erecto, simplici vel ramoso; foliis alternis, 
sessilibus, ovatis, mucronatis; floribus axillaribus, solitariis, subsessilibus; 
calycis laciniis lineari-lanceolatis, corolla alba vel rosea longioribus. 

In graminosis humidis. Corcyra: pr. Sidari (Mazz.). — Maio, 
Jun. O ^- V. 

9. Anagallis L. gen. n. 206. 
a. Calyx omnino herbaceus; corolla infundibuliformis. 

1. A. tenelhi L. mant. p. 335; S. et S. pr. I p. 131; Sieb. 
Reise II p. 321; Mazz. in ant. ion. V p. 194; Bois. fl. or. IV p. 6. 
— Jirasehia tenella Rchb. fl. exc. p. 408; Raul. cret. p. 806. — 
Icon: Fl. dan. t. 1085. — Exsicc: Bald. it. cret. alt. n. 136. 

Glabra; caulibus filiformibus, basi repentibus, radicantibus; foliis 
oppositis, breviter petiolatis, subrotundis ovatisve; pedunculis folio demum 
multo longioribus ; calycis laciniis lineari-lanceolatis ; corolla rosea, calyce 
Iriplo longiore. 10 Primulaceae. 

In scaturiginosis, ad fontes regionis inferioris et montanae. Creta: 
pr. Platania (Sibth.), Enneachoria (Raul.), mt. Sphaciotici (Sieb.), mt. 
AphenJi Kavutsi, mt. Kophino distr. Messara (Heldr.); Corcyra: pr. 
Afiona (Mazz.). — Majo. Jul. .21-. 

b, Calyx margine hyalinus; corolla rotata. 

2. A. aryeiisis L. sp. p. 148; S. et S. pr. I p. 131; Pieri corc. 
fl. p. 28; Ch. et B. exp. p. 67, Fl. pelop. p. 14; Fraas fl. cUiss. 
p. 192; Bois. fl. or. IV p. 6; Heldi-. fl. Aegina p. 386, chlor. Mykon. 
p. 249. — A. 2^hoenicea Scop. fl. carn. ed. 2 I p. 139; Marg. et R. 
fl. Zante p. 77; Clem. sert. p. 79; Weiss iii z. b. G. 1869 p. 745; 
Form. in D. bot. Mon. 1891 p. 32, in Ver. Brunn 1895 p. 38, 1897 
p. 55; Haussk, symb. p. 52. — A. arvensis v. phoenicea Mazz. in 
ant. ion. V p. 194; Raul. cret. p. 807; Heldr. fl. cephal. p. 51. — 
Icon: Fl. dan. t. 88. — Exsicc: Heldr. herb. norm. n. 1173; Sint. 
it. thessal. n. 8. 

Glabra; caulibus diffusis vel adscendentibus , simplicibus vel ra- 
mosis ; foliis oppositis vel ternatis, sessilibus, ovatis; pedunculis folio 
demum longioribus; calycis laciniis lineari-lanceolatis; corolla rubra calyce 
panun longiore, lobis saepissime glanduloso-ciliatis. 

In arenosis, cultis, herbidis regionis inferioris et montanae per totam 
Graeciam. — Mart. Oct. ©. 

3. A. coerulea Schreb. spic. lips. p. 5; Friedr. Reise p. 268; 
Clem. sert. p. 79; Ung. Reise p. 129; Weiss in z. b. G. 1869 p. 745; 
Form. in D. bot. Mon. 1891 p. 82, in Ver. Briinn 1895 p, 37; Hal. 
Beitr. fl. Epir. p. 38; Haussk. symb. p. 52; Heldr. fl. Aegina p. 386, 
chlor. Thera p. 19. — A. arvemis v. coerulea Mazz. in ant. ion. V 
p. 194; Raul. cret, p. 807; Bois. fl. or. IV p. 6. — A. Monelli L. 
sp. p. 148; Mazz. 1. c; teste Vis. fl. dalm. II p. 152 subvar. A. coe- 
ruleae foliis lanceolatis. — A. verticiUaia All. fl. ped. I p. 87 ; Ch. 
et B. exp. p. 67, Fl. pelop. p. 14; Mazz. 1. c ; f. foliis verticillatis, 

— Icon: Fl, dan. t. 1570. — Exsicc: Heldr. pl. fl. hell. a. 1885. 

Differt a praecedente corolla coerulea vel lilacina, lobis saepissime 
eglandulosis. 

/?. latifolia L. sp. p. 149; Mazz. in ant. ion. V p. 194; Marg. 
et R. fl. Zante p. 77; Bois. fl. or. IV p. 6; Heldr. fl. cephal. p. 51; 
Haussk. symb. p. 52; pro sp. — CoroUae lobi tenuissime serrulati. 

— PlerumVjue omnibus partibus major. — Exsicc: Heldr. hcrb. norm. 
n. 1172. 

y. parviflora Salzm. in Lois. gall. I p. 163; Hal. in 6. b. Z. 
1897 p. 325; pro sp. — Corolla parva, calycem aequante. — Exsicc: 
Grimb. p. corc a. 1897. 

In arenosis, cultis regionis inferioris et montanae typus cum var. 
^. per totam Graeciam; — y. niihi tantuin e jialudosis maritimis Corcyrae 
pr, Potamo (Grimb.) nota. — Mart. Oct. ©. Globulariaceae. 11 

Obs. A. amoena Heldr. herh. norm. n. 1174. — Corolla pal- 
lidissime rosea vel alhida, fauce purpurascente, lohis tenuissime ghmdu- 
loso-ciliatis. — Inter A. arvenseni et A. latlfoUam crescens forte 
amharum hyhrida est. — Attica: in valle Cephissi superiori 1. d. Cheli- 
donu Atticae (Heldr.). HI. Tribus. SAMOLEAE Endl. gen. p. 734. 
10. Samolus L. gen. n. 222. 

1. S. Valeraiidi L. sp. p. 171; S. et S. pr. I p. 147; Sieb. 
avis. rem. p. 3; Ch. et B. exp. p. 72, Fl. pelop. p. 1.5; Mazz. in ant. 
ion. V p. 208; Marg. et R. fl. Zante p. 77; Friedr. Reise p. 277; 
Clem. sert. p. 80; Raul. cret. p. 807; Bois. fl. or. IV p. 5; Heldr. 
fl. cephal. p. 51, in 6. b. Z. 1898 p. 184, chlor. Mykon. p. 249; 
Spreitz. in z. b. G. 1887 p. 667, 1890 p. 298; Bald. viagg. Creta 
p. 87; Haussk. symb. p. 52. — Icon: Fl. dan. t. 198. — Exsicc : 
Orph. fl. gr. n. 531; Bald. it. cret. n. 38; Dorfl. fl. aeg. n. 23. 

Glaher; caule erecto, simplici vel ramoso; foliis obovatis vel oblongo- 
spathulatis, inferioribus in petiolum attenuatis, superioribus subsessilibus ; 
floribus racemosis, racemis demum elongatis, laxis ; corolla alba, calyce 
sublongiore. 

In humidis uliginosisque regionis inferioris et montanae. Aetolia: 
pr. Krioneri ad sinum Patranum (Hal.); Attica: mt. Pentelicon (Clem.), 
ad Phalerum (Haussk.); Ehs: pr, Lechaena (Heldr.); Achaia: pr. 
Psatopyrgos (Hal.); insula Poros (Friedr.), Keos, Mykonos (Heldr.), 
Tenos, Naxos (Chaub.); Laconia: ad. fl. Eurotas, pr. Kardamyle, inter 
Methone et Corone (Chaub.) ; Cythaera: in valle Katochori (Spreitz.); 
Creta (Sibth.): pr. Anopolis (Spreitz.), Kasteli, Kakopetra (Bald.), 
Enneachoria, Fi'ancocastello, mt. Aphendi Kavutsi (Raul.) ; Zante (Marg.); 
Cephalonia: pr. Kutavo, Livadi, Pessada, Steno, Kalligata (Heldr.) ; 
Corcyra: pr. Pantaleone (Mazz.j. — Maio, Sept. -21-. LXXXIX. Ordo. Globulariaeeae DC. fl. fr. III p. 427. 

1. Globularia L. gen. n. 112. 
a. Frutex erectus rarius prostratus, ramosissimus. 

1. G. alypum L. sp. p. 95; S. et S. pr. I p. 78; Sieb. avis 
p. 2; Ch. et B. exp. p. 48, Fl. pelop. p. 9; Marg. et R. fl. Zante 
p. 77; Friedr. Reise p. 268; Fraas fl. chiss. p. 218; Ciem. sert. p. 80; 
Ung. Reise p. 127; Raul. cret. p. 842; Bois. fl. or. IV p. 531; 
Haussk. symh. p. 53 ; Hehlr. fl. Aegina p. 386. — Icon : Rchb. 
t. 197. — Exsicc : Orph. fl. gr. n. 29; Heldr. in Baen. herb. europ. 
n. 2380. 12 Globulariaceae. 

Frutex erectus, bipedalis et ultra, rarius prostratus, ramis juni- 
oribus virgatis ; foliis rigidis, subpetiolatis, oblongis, mucronatis vel tri- 
dentatis, glabris; capitulis terminalibus vel versus ramorum apicem 
racemof^o-approximatis ; involucri phyllis imbricatis, ovatis, mucronatis, 
margine ciliatis; paleis subulatis, villosis; calyce longe barbato, profuude 
5fido, laciniis lineari-subulatis ; corolla coerulea, labio superiore rudi- 
mentario, inferiore longissimo, b'guliformi, breviter tridentato. 

In collibus dumosis regionis inferioris et montanae. Attica: mt, 
Pentelicon (Friedr.), Kerata (Haussk.), Parnes, ad Piraeum, in Phar- 
macusarum scopelo Mikra Kyra, insula Aegina (Heldr.), Salamis, Helena 
(Sibth.); Peloponnesus (Sibtb.): pr. Nauplia (Sterneck) Argolidis, ad 
fl. Eurotas, in Messenia (Chaub.); Cyclades (Sibth.); Creta: pr. 
Asomatos, Kalolimniones , insula Gaudhos (Raul.) ; Zante (Sibth.). — 
Febr. Maio. % 

h. Suffrutices scapigeri. 

2. G. stygia Orph. in Bois. diagn. ser. 2 IV p. 60, Fl. or. IV 
p. 530; Hal. Beltr. fl. Achaia p. oO. — Icon: Rouy. pl. europ. rar. 
t. 245. 

Caudiculis tenuibus, prostratis, radicantibus, parte exserta foliosis; 
foliis coriaceis, ovato-subrotundis, obtusis vel subretusis, basi cuneatis, 
in petiokim brevem abeuntibus, glabris; capitulis terminabbus, scapo 
eis vix longiore, nudo vel folio squamaefornii obsito suffultis; involucri 
phyllis oblongo-lanceolatis, acuminatis, margine ciliatis ; paleis lineari- 
lanceolatis, glabris; calyce fere ad basin in lacinias subaequales lan- 
ceolato-subulatas , undique longe albo-ciliatas partito; corolla coerulea, 
labio superiore in lacinias anguste lineares bipartito, inferiore tertia parte 
longiore tripartito, hiciniis linearibus. — A G. cordifoha distinctissima 
caudiculis multo tenuioribus minusque suffruticosis, foliis et capitulis 
majoribus, involucri squamis angustioribus, calyce non bilabiato, quinque- 
partito nec quinquefido. 

In rupium fissuris regionis alpinae mt. Chelmos Achaiae supra 
Stygem (Orph.) et supra pagum Sudena (Hal.) rarissime. — Jun. Jul. 4. 

3. G. eordifolia L. sp. p. 96; Bois. fl. or. IV p. 529; Hal. in 
z. b. G. 1888 p. 761. — Icon: Jacq. fl. austr. t. 245. — Exsicc: 
Hal. it. gr. a. 1888. 

Caudiculis crassiusculis, prostratis, radicantibus, parte exserta foliosis ; 
foliis coriaceis, obovatis, obtusis vel subemarginatis, basi cuneatis, in 
petiolum attenuatis, glabris; capitulis terminalibus, scapo eis vix vel 
multo longiore, nudo vel foliis 1 — 2 squamaeformibus obsito suffultis; 
invohicri phyllis obovato-oblongis, mucronatis, margine ciliatis; paleis 
lanceolatis, margine breviter ciliatis ; calyce bihibiato, hiciniis tubo setu- 
loso sublongioribus, huiceolatis, labii superioris paulo angustioribus, 
erectis, inferioris patulis; corolla coerulea, labio superiore in lacinias 
lineares bipartito, inferiore sublongiore, trifido, hiciniis linearibus, 

In rupestribus regionis alpinae jnt. Olympus (Heldr.) et mt. Kiona 
(Hal.) rarissime. — Jun. Jul. 21-. Plumhagiuaceae. 13 

Obs. G. nana Lam. dict, II p. 723 a Ch. et B. fl, i^elop. p. 9, 
teste Boissier, fide schedulae mendacis Gittardianae erronee in Pelo- 
ponneso indicata est; idem est cum indicatione G. viilgaris L. in mt. 
Pentelicon Atticae (Friedr. Reise p. 268). 

XC. Ordo. Plumbaginaeeae Vent. tabl. II. p. 207. 

Dispositio tribunm generumque. 

1. Trib\is. Plumbageae Spach. veg. phan. X. p. 334. — Styli ad apicem 
usque in unicum connati ; pericarpium a basi subvalvatim dehiscens. 

1. Plumbago L. 

2. Tribus. Staticeae Bartl. ord. p. 127. — Styli a basi vel parte superiore 
saltem liberi ; iiericarpium utriculare, a basi lacerum vel apice circumscissum. 

a. Stigmata capitata. 

a. Styli glabri, basi connati; filamenta basi nou glandulosa; scapi ra- 
mique teretes ; folia acerosa, triquetra. 

2. Acantholimon Bois. 
/?. Styli papillosi, a basi distincti; filamenta basi glandulosa; scapi ra- 
mique trigoni; folia plana. 

> 3. Groniolimon Bois. 

b. Stigmata filiformi-cylindrica. 

a. Styli glabri, a basi liberi vel ima basi concreti ; spiculae tribractea- 
tae; scapi ramosi. 

4. Statice L. 
/J. Styli glabri, ad medium usque connati ; spiculae tribracteatac ; frutices 
foliosae. 

5. Limoniastrum Moench. 
y, Styli phimosi, ima basi concreti; spiculae unibracteatae ; scapi sim- 
plices, capituliferi. 

6. Armeria Willd. 

1. Plumbago L. gen. n. 213. 

1. P. europaea L. sp. p. 151; S, et S. pr. I p. 131, Fl. gr. 
II p. 75 t. 191; Dallap. prosp. p. 22; Sieb. avis p. 3, rem. p. 3; 
Ch. et B. exp. p, 66, Fl. pelop. p. 13; Mazz. in ant. ion. V p. 194; 
Friedr. Reise j). 273; Clem. sert. p. 81; Raul. cret. p. 842; Bois. fl. 
or. IV p. 875; Heldr. fl. cephal. p. 60; Form. in D. bot. Mon. 1891 
p. 31, 1898 p. 79, in Ver. Brunn 1895 p. 37, 1897 p. 54; Hal. 
Beitr. fl. Thessal. p. 17, in z. b. G. 1899 p. 193; Haussk. symb. 
p. 53. — Exsicc: Sint. it. or. a. 1889 n. 1899, it. thessal. n. 1520. 

Caule erecto, ramosissimo, ramis elongatis, angulato-striatis, glabris; 
foliis glanduloso-denticulatis, inferioribus obovatis, in petiolum attenu- 
atis, ceteris sessilibus, lanceolatis vel linearibus, auriculatis; floribus 
subsessilibus, spicatis, paniculam laxam formantibus ; calycis cylindrici, 
glanduloso-setosi , dentibus brevibus; corolla rosea vel lilacina, calyce 
subduplo longiore. 

In ruderatis, arenosis regionis inferioris et montanae. Epirus: pr. 14 Plumbaginaceae. 

Janina, Han Balduma, mt. Micikeli (Form.); Thessalia: ad ripas Penei 
pr. Kalabaka (Hal.), ad monasterium Korona, pr. Karditza (Haussk.), 
Trikala, Velestinos, mt. Ossa, Kopreina, Neraida, Mavro Mandila, Lamia 
(Forni.), nit. Pelion pr. Portaria, pr. Katerina ad Olynipum (Sint.); 
Attica: pr. Athenas (Clem.), in oliveto, pr. Phalerum (Heldr.) ; Pelo- 
ponnesus: insula Poros (Friedr.), pr. Argos, Sparta, mt. Kupe, pr. Pylos, 
Methone (Chaub.) ; Creta (Sieb.): pr. Almyros (Raul.); Archipelagus 
(Sibth.); Cephalonia (Dallap.): pr. Livatho, Pylaros, Peratata, Kastro, 
Lordata, Petricata, Hagia Thekla, Kontogianata (Heldr.); Corcyra: pr. 
Casopo, Ypso (Mazz.). — Jul. Oct. 2\.. 

2. AcanthoHinoii Bois. diagn. VII p. 69. 

1. A. eehinus L. sp. p. 276; S. et S. pr. I p. 213, Fl. gr. III 
p. 92 t. 300; Sieb. avis p. 3, rem. p. 3; [Statice); Bois. fl. or. IV 
p. 840; Heldr. fl. cephal. p. 60, chlor. Parn. p. 26; Hal. in z. b. G. 
1888 p. 761; Bald. riv. coll. bot. alb. 1895 p. 67, 1896 p. 91. — 
Statice androsacea Jaub. et Sp. ill. I t. 89. — A. androsaceum 
Bois. diagn. VII p. 73; Spreitz. in z. b. G. 1890 p. 298. — Exsicc: 
Orph. fl. gr. n. 80 et 1170; Heldr. herb. norm. n. 602 et 1876; 
Bald. it. alb. epir. III n. 20. 

Erinaeeo-caespitosum , ramis brevissimis , dense horridis , annotinis 
rosulaeformibus ; foliis rigidis, subulato-triquetris, acerosis, glabris ; scapis 
subnullis vel brevibus et folia aequantibus , monostachys ; spica ab- 
breviata, confertim et distiche 3 — 7 spiculata, rhachide puberuia; bracteis 
mucronatis; calycis tubo puberulo, limbo albo, costis atropurpureis, 
mutico vel breviter mucronulato ; corolla purpurea, limbo exserto. 

§. creticum Bois. diagn. 1. c, FI. or. IV p. 841; Raul. cret. 
p 842; Bald. viagg. Creta p. 88. — Folia brevissima, velutino-puberula; 
spica sessilis, 2 — 3 flora. — Exsicc: Heldr. pl. cret. a. 1870; Rev. pl. 
cret. n. 146; Bald. it. cret. n. 89. 

In rupestribus regionis abietinae superioris et alpinae. Epirus : 
mt. Kuruna, Olycika (Bald.) ; mt. Tymphrestus (Sprun.), Oeta Phthiotidis, 
Parnassus (Heldr.), Kiona (Hal.); Peloponnesus : mt. Malevo (Orph.), 
Olenos, Taygetos (Heldr.); Cephalonia; mt. Aenos (Letourn.); — /?. Creta: 
mt. Drakona (Rev.), Hagios Theodoros (Spreitz.), Volakia et Hagion Pneuma 
(Bald.) in mt. Sphacioticis (Sibfh.), mt. Ida (Heid.). — Jul. Aug. 2|. 

3. Goniolimon Bois. in DC. pr. XH p. 632. 

1. (x. Sartorii Bois. diagn. ser. 2 IV p. 67, FI. or. IV p. 856; 
Heldr. in Reg. Gartenfl. 1673 p. 323, chlor. Mykon. p. 249; Janka 
in Magy. nov. lap. X p. 150; Hausgk. symb. p. 54. — Exsicc : Heildr. 
berb. norm. n. 875. 

Glaucum, glabrum; rhizomate lignoso; foliis omnibus radicaltbus, 
oblongis vel oblongo-rhombeis , mucronatis, basi cuneatis, in petiolum 
plus minus longum attenuatis; scapis simplicibus vel dichotome ramosis. Plumbaginaceac. 15 

praeter squamas lanceolatas nudis ; floribus in spicas breves fasciculi- 
formes confertas dispositis; bracteis coriaceis, viridibus, basi late albo- 
marginatis, inferiore breviore deltoidea, acuminata, interiore breviter 
tricuspidata ; calycis tubo pallido, costis crassis viridibus, limbo albido, 
lobis breviter triangularibus, corolla albida. 

In saxosis ad litora maris pr. Ergastiria Laurii Atticae (Heldr.) 
et in Cycladum insula Mykonos (Sart.). — Maio, Jul. 2J.. 

2. G. Heldreichii Hal. in z. b. G. 1886 p. 241 t. 9; Haussk. 
symb. p. 54; Form. in Ver. Briinn 1896 p. 74. — Statke Ueldreiclui 
Hal. 1. c. — Exsicc. : Sint. it. thessal. n. 1057. 

Glaucum, glabrum; rhizomate lignoso; foliis omnibus radicalibus, 
oblongis vel oblongo-rhombeis , mucronatis, basi cuneatis, in petiolunj 
breveni attenuatis; scapis dichotome ramosis, praeter squamas minutas 
nudls ; floribus in spicas elongatas, laxas, unilaterales dispositis ; bracteis 
coriaceis, rufescentibus, albo-marginatis, inferiore subbreviore, dehoidea, 
abrupte acuminata, interiore breviter tricuspidata; calycis tubo omnino 
rufo, limbo albido, lobis breviter triangularis; corolla albida. — A prae- 
cedente specifice distincta floribus in spicas laxas, nec breves fascicuh- 
formes dispositis et calyce intense rufo, non viridi costato. 

In colhbus saxosis apricis regionis inferioris et submontanae 
Thessaliae: ad Hagios Elias pr. Tyrnovo (Heldr.), pr. Miluna, Tafilvri& 
et Lokatamburia in Olymj^o (Form.). — jun. Aug. 2\., 

4. Statiee L. gen. n. 388. 
Dispositio specierum. 

1. Sectio. Pteroclados Bois. — Calyx insertione rectiis, limbo amplissimo, 
plicatissimo, colorato; scapi alati : folia sinuato vel lyrato pinnatifida. Perennes. 

1. S. sinnata L. 

2. Sectio. Limonium Bois. — Calyx insertione subobliquus, limbo 5 lobo, albo ; 
scapi non alati; folia integra. Perennes. 

a. Bracteae inferiores margine tantum membranaceae. 
a. Folia pinnatinervia. 

2. S. limoninm L. 3. S. Gmelini Willd. 

/?. Folia palmatinervia. 

X Rami steriles nulli vel subnuUi. 
4. S. corintliiaca Bois. et Heldr. 5. S. «cimlfolia Poir. 6. S, Dorfleri HaL 
XX Eami steriles plerumque numerosi. 
(3 Calycis limbus tubo brevior. 

, Scapi stricte vel infracto-ramosi ; spicnlae mediocres. 
; Scapi et fo^Iia laeviuscnla. 
7. S. Sieberi Bois. 8. S. virgata Willd. 

; ; ficapi et folia tuberculato-aspera. 
9, S, graeca Poir. 
.. Scapi cancellatim ramosissimi; spiculae minutae. 
10. S. cancellata Bernh. 
OO Calycis limbus tnbo subaequilongus; spiculae minutae. 
11, S. cosyrensis Guss. IG Plumbaginaceae. 

b. Bracteae inferiores fere omniuo hyalinae. 

12. S. caspia Willd. 

3. Sectio. Schizymenium Bois. — Calyx insertione rectus, limbus ia 5 — 10 
lacinias partitus, albus; scapi non alati; folia integra. Anuuae. 

13. S. echioides L. 

1. Sectio. Fterodados Bois. in DC. pr. XII p. 635. — Calyx 
insertione rectus, limbo amplissimo, plicatissimo, colorato; scapi alati; 
folia sinuato-vel lyrato-pinnatifida. Perennes. 

1. S. sinuata L. sp. p. 276; S. et S. pr. I p. 214, Fl. gr. t. 301; 
Sieb. avis p. 3, rem. p. 3; Urv. enum. p. 36; Ch. et B. exp. p. 95, 
n. pelop. p. 21; Frledr. Reise p. 275; Fraas fl. class. p. 218; Ung. 
Reise p. 122; Weiss in z. b. G. 1869 p. 746; Raul. cret. p. 873; 
Bois. fl. or. IV p. 857; Bald, viagg. Creta p. 88; Haussk. symb. 
p. 53; Form. in D. b. Mon. 1898 p. 79; Heldr. fl. Aegina p. 386, 
chlor, Mykon. p. 249. — Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 188 et 1175; 
Rev. pl. cret. n. 263; Dorfl. fl. aeg. n. 103. 

Hispido-scabra : rhizomate indurato; foliis rosulatis, sinuato vel 
pinnatifido-lobatis ; scapis erectis, apice vel supra medium dichotomis, 
3 — 5 alatis, alis crispatis, ad nodos in appendices lineari-hinceolatas 
acutas productis; squamis fusco-scariosis ; spiculis 3 — 4 floris, in spicas 
breves secundas, corymbum compactum formantes, dispositis; bracteis 
inferioribus lanceolato-subulatis , membranaceis, interiore viridi, dorso 
bicarinata, apice truncata, 2 — 3 dentata; calycis tubo glabro, limbo 
coeruleo aequilongo; coi'olla parva, lutea. 

In arenosis, incultis regionis inferioris, praesertim maritiniae. 
Aetolia: pr. Antin-hion (Hal.j; Attica: pr. Rheitro (Ung.), Athenas, 
Eleusis, Buliasmene, Piraeum, Phaleron Laurion, insula Aegina (Heldr.) ; 
isthmus Corinthiacus (Chaub.); Argolis: pr. Nauplia (Haussk.), insula 
Poros (Friedr.); Laconia: pr. Monembasia, Kisternes, Marathonisi, 
Kitries, Methone Messeniae (Chaub.); Cycladum insula: Tenos, Mykonos 
(Heldr.), Syra (Weiss), Naxos (Chaub.), Rhenea (Tunt.), Melos (Urv.) ; 
Creta: pr. Caiiea (Weiss), Gonia (Bald.), Kissamos, Suda, Dramia, 
Retymo, Candia (Raul.). — Mart. Aug. 2).. 

Obs. S. Thoiini Viv. cat. hort. Negro p. 34; Bois. fl. or. IV 
p. 858. — Indicatur in insula Aegina, ibi non crescit. Cf. Heldr. fl. 
Aegina p. 386. 

2. Sectio. Limonium Bois. in DC. pr. XII p. 643. — Calyx 
insertione subobliquus, limbo 5 lobo, albo ; scapi non alati ; folia integra. 
Perennes. 

a. Bracteae inferiores margine tantum membranaceae. 
a. Folia pinnatinervia. 

2. S. limoiiium L. sp. p. 274; S. et S. pr. I p. 211; Pieri corc. 
fl. p. 40; Sieb. avis rem. p. 3; Ch. et B. exp. p. 94, Fl. pelop. p. 21; 
3Iarg. et R. fl. Zante p. 78; Fraas fl. class. p. 218; Raul. cret. p. 843; Plumbaginaceae. 17 

Bois. fl. or. IV p. 858; Heldr. fl. cephal. p. 60, in Sitzungsb. acad. 
Wiss. Berlin p. 9, chlor. Mykon. p. 249; Bald. in nuovo giorn. bot. 
ital. 1894 p. 100; Form. in Yer. Briinn 1895 p. 37, in D. bot. Mon. 
1898 p. 79. — S. serotina Rchb. icon. crit. VIII f. 998. — S. GmeUni 
Friedr. Reise p. 264; Koch syn. ed. 2 p. 684; Hal. in 6. b. Z. 1890 
p. 41 ; non Willd. — ? S. scoparia Friedr. Reise p. 274, non Willd. 
— S. limonium a. genuina Bois. in DC. pr. XII p. 644. — S. Ji- 
monium y. macroclada Bois. 1. c. p. 645; Haussk. symb. p. 58; f. 
paniculae ramosissimae ramis elongatis patentissimis. — S. Meyeri 
Bois. 1. c. p. 645 quoad loca graeca. — Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 266. 

Glaucescens, glabra; rhizomate crasso; foliis rosulatis, plenunque 
amplis, oblongis vel oblongo-Ianceolatis, obtusis, mucronulatis, in petiolum 
attenuatis ; scapis elatis, superne paniculato-corymbosis, ramis elongatis, 
sterilibus nullis; spiculis 2 — 3 floris in spicas secundas distiche congestis; 
bracteis late membranaceo-marginatis, inferioribus herbaceis, muticis vel 
submucronatis , interiore triplo majore mutica; calycis tubo ad costas 
piloso, limbi tubo brevioris lobis acutiusculis ; corolla lilacina. 

In arenosis praesertim maritimis. Epirus : pr. Prevesa (Bald.) ; 
Thessalia: in planitie, pr. Volo (Heldr.), Caterina (Sint.); Euboea: in- 
sula Pontikonisi (Wild); Attica: ad Phalerum (Sprun.); Argolis: pr. 
Poros (Friedr.) ; Laconia : in planitie Helos , ad ostia f I. Eurotas 
(Chaub.j; Cyclatlum insula: Mykonos (Heldr.), Delos, Rhenea, Anti- 
paros, Naxos, Melos (Chaub.); Creta (Sieb.); Zante (Marg.) ; Cephalonia: 
pr. Drapano, Same, Livadi (Heldr.) ; Corcyra (Pieri). — Jul. Nov. 2^. 

3. S. Gmelini Willd. sp. I p. 1524; Bois. fl. or. IV p. 859. — 
Icon: Rchb. pl. crit. III f. 391. 

Differt a praecedente floribus minoribus; bracteis externis fere om- 
nino meml)ranaceis et calycis lobis obtusis. „Specimina quaedam tamen 
(in sicco) interdum subdubia." Bois. fl. or. IV. p. 859. 

In maritimis Euboeae septentrionalis (Wiedem.). - Jul. Nov. 2|- 
N. V. 

/J. Folia palmatinervia. 

X Rami steriles nulli vel subnuHi. 

4. S. coriiithiaca Bois. et Heldr. diagn. ser. 2 IV. p. 69, Fl. 

or. IV. p. 860. — Icon: Rouy ill. pl. europ. rar. t. 421. — Exsicc: 
Heldr. pl. fl. hellen. n. 2759." 

Glaucescens, glabra; rhizomate indurato; foliis rosulatis, obovato- 
vel oblongo-spathulatis, obtusis, brevissime mucronatis, in petiolum at- 
tenuatis; scapis errectis, paniculato-corymbosis, ramis sterilibus nullis; 
spiculis 2 — 3 floris, rectis, in spicas longiusculas, uuilaterales dense im- 
bricatis; bracteis rufescentibus, coriaceis, anguste membranaceo-margi- 
natis, inferiore ovato-triangulari, superiore triplo majore, obtusa; calycis 
tubo inferne ad costas pilosiusculo, limbi minuti lobis ovatis obtusis; 
corolla albida. — A sequente spicis densioribus, spiculis dimidio mino- 
ribus, calycis tubo basi tantum pilosulo discedit. 

V. Halacsy, Flora Graeca. III. 2 18 Plumbaginaceae. 

In saxosis maritimis promontorii Macro Nicolaos ad sinum Corin- 
thiacum (Heldr.). — Jul. Sept. 4. 

5. S. ocimifolia Poir. dict. V. p. 2:38; Urv. enum. p. 35; Bois. 
fl. or. IV. p. 861; Hal. in z. b. G. 1899 p. 193. — S. heUidifoHa 
S. et S. pr. I. p. 211, Fl. gr. III. p. 90 t. 295; non Gou. = S. 
ocimifolia §. helJidifolia Bois. fl. or. IV. p. 861 ; Hal. in z. b. G. 
1899 p. 193 (f. spiculis magis dissitis). — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 
694; Heldr. herb. norm. n. 1068. 

Glaucescens, glabra; rhizomate indurato; foliis rosulatis, obovato- 
spathulatis, obtusissimis, muticis, in petiolum attenuatis ; scapis erectis, 
paniculato-corymbosis, ramis sterilibus subnullis; spiculis 2-3 floris, 
rectis, in spicas unilaterales densiuscule approximatis ; bracteis rufescen- 
tibus, coriaceis, anguste membranaceo-marginatis, inferiore ovato-triangu- 
lari, superiore triplo majore, obtusissima; calycis tubo adpresse piloso, 
limbi minuti lobis ovatis, obtusis; corolla lilacina. 

In saxosis maritimis. Attica: in scopula Rhaphti (Urv.); Cyclades 
(Sibth.): insula C)'thnos, Syros, Siphnos (Heldr.), Melos (Urv.). — Jun. 
Aug. ^. 

6. S. Dorfleri Hal. in allg. bot. Zeitschr. 1899 p. 1. — S. oci- 
mifolia Hal. in 6. b. Z. 1895 p. 17, non Poir. — Exsicc. : Dorfl. fl. 
aeg. n. 172. 

Glaucescens, glabra; rhizomate indurato; foliis rosulatis, obovato- 
spathulatis, acutiusculis, manifeste mucronatis, in petiolum attcnuatis; 
scapis erectis, paniculato-corymbosis, ramis sterilibus subnullis; .spiculis 
1 — 3 floris, rectis, in spicas breves, unihiterales densiuscule approxi- 
matis; bracteis rufescentibus, coriaceis, anguste membranaceo-marginatis, 
inferiore ovato-triangulari, superiore triplo majore, obtusa; calycis tubo 
longe j)atuleque piloso, limbi minuti lobis ovatis, obtusis ; corolla lila- 
cina. — Differt a praecedente foliis acutis, mucronatis, spicis brevibus, 
spiculis saepius 1 — 2 floris et calycis tubo longe piloso; a S. Sieheri 
foliis majoribus, ramis sterilibus nullis, spicis brevioribus densioribusque. 
In Cycladum insulis parvis Makaria (Reis.) et Denusa (Leon.) 
ad orientem insulae Naxos sitis. — Jun. Jul. 2|.. 
XX Rami steriles plerum({ue mnnerosi. 
O Calycis limbus tubo brevior. 

. Scapi non cancellatini ramosi; spiculae niajusculae. 
; Scapi et folia laeviuscula. 

7. S. Sieberi Bois. voy. esp. p. 530, Fl. or. IV. p. 861; Heldr. 
in 6. b. Z. 1880 p. 346, chlor. Mykon. p. 249; Spreitz. in z. b. G. 
1887 p. 667. — y S. hellidifolia Urv. enum. p. 35; Ch. et B. exp. 
p. 94; non Gou. — S. spathnlata Sieb. avis. p. 3, rem. p. 3; ? Ch. 
et B. fl. pelop. p. 21; non Willd. — "{ S. WilJdenoiviana Friedr. 
Reise p. 266, non Rchb. — S. graeca v. Sieheri ]3ois. in DC. pr. 
XII. p. 650; Raul. cret. p. 843. — S. rorida X virgata Haussk. 
symb. p. 54. — Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 973, 975 et 1069. Plumbaginaceae. 19 

Glaucescens, glabra; rhizomate indurato; foliis rosulatis, obovato- 
spathulatis, obtusis vel acutiusculis, mucronatis, in petiolum attenuatis; 
scapis erectis, flexuosis, dicbotome ramosis, ramis inferioribus sterilibus, 
rigidis, abbreviatis, superioribus paniculatis ; spiculis 1—4 floris, rectis, 
dissitis, spicas longas, laxas, unilaterales formantibus; bracteis rufescen- 
tibus, coriaceis, anguste membranaceo-marginatis, inferiore oblonga, acu- 
tiuscula, superiore 3 — 4 plo majore, invohita ; calycis tubo adpresse pi- 
losulo, hmbi parvi lobis ovatis, obtusis; corolla hhicina. — Haud recte 
a Haussknecht 1. c. pro hybrida inter S. rirgatam et S. roridam 
habetur, mihi potius cum illa ut varietas conjungenda, quacum, uti jam 
Boissier ipse monet, formas transitorias interdum vix distinguendas saepe 
praebet et a qua typice spicuhs tertia parte longioribus, rectis nec in- 
curvis tantum discedit. 

In arenosis praesertim maritimis. Attica: pr. Thorikos Laurii, pr. 
Pikrodaphni, Phaleron, Piraeum, Munychia, Buliasmene, Kalamaki in 
isthmo Corinthiaco (Heldr.); Argolis (Chaub.): ad Lernam (Urv.); La- 
conia: in Maina, ad ostia fL Eurotas, pr. Marathonisi (Chaub.); Mes- 
senia: pr. Petalidi (Zahn); Cythera: pr. Kapsah, Cherko (Spreitz); 
Creta: ad Retymo (Sieb.), Canea (Raul.); Cycladum insula: Tenos, 
Mykonos, Naxos (Heldr.). — Jun. Oct. 2|-. 

8. S. virgata Willd. en. berol. I. p. 336; Weiss. in z. b. G. 
1896 p. 746; Bois. fl. or. IV. p. 863; Heldr. fl. cephaL p. 60; 
Haussk. symb. p. 53. — S. oleifolia S. et S. pr. I. p 212; Ch. et 
B. exp. p. 94; Marg. et R. fl. Zante p. 78; Friedr. Reise p. 273; 
non Pourr. — S. viminea Schrad. in Horn. reg. hafn. suppL p. 97 ; 
Raul. cret. p. 843. — S. cordata Sieb. arvis p. 3, non L. — S. can- 
cellata Spreitz. in z. b. G. 1887 p. 667, non Bernh. — Exsicc. : 
Orph. fL gr. n. 264; Hekh-. herb. uorm. n. 289 et 1070; Rev. pL 
cret. n. 147, in Baen. herb. europ. n. 4893. 

Glaucescens, glabra; rhizomate indurato; fohis rosulatis, oblongo- 
spathulatis, obtusis, muticis vel mucronatis, in petiolum attenuatis; 
scapis plerumque numerosis, erectis, flexuosis, ramosissimis, ramis inferior- 
ibus sterilibus, rigidis, abbreviatis, superioribus paniculatis; spicuhs 
1—4 floris, saepius incurvis, dissitis, spicas longas, laxas, unilaterales 
formantibus; bracteis rufescentibus, coriaceis, anguste membranaceo-mar- 
ginatis, inferiore ovata, acutiuscula 3 — 4 plo majore, involuta; calycis 
tubo adjDresse pilosulo, limbi tubo duplo brevioris lobis ovatis, obtusis; 
corolla lilacina. 

In arenosis maritimis. Attica: ad Phalerum (Heklr.); Euboea: pr. 
Aedipso (Heldr.); pr. Lutraki et Corinthum in isthmo Corinthiaco (Heldr.); 
Elis: pr. Lintzi (Heldr.); Argolis: pr. Argos (Chaub.), Poros (Friedr.); 
Laconia: pr. Kisternes, promontorium Tenare et Matapan (Chaub.); 
Cycladum insula: Syra (Weiss), Jos, Paros (Heldr.), Melos (Armenis); 
Creta: pr. Suda, Platania (Rev.), Canea (Weiss), Kissamos, insula Gai- 
daronisi (Raul.); Zante (Marg.); Cephalonia: pr. Pessada, Piscardo, 20 Plumbaginaceae. 

Athera, Mantzavinata (Heldr.); Leucas: ad promontoriuni Juana (Spreitz.). 

— Jun. Oct. 5|_ 

; ; Scapi et folia tuberculato-aspera. 

9. S. graeca Poir. dict. suppl. V. p. 237; Bois. in DC. pr. XII. 
p. 650 excl. var. a.; ? Spreitz. in z. b. G. 1887 p. 667. — S. echi- 
oides S. et S. pr. I. p. 2 l o, non L. — S. rorida S. et S. fl. gr. III. 
p. 91 t. 298; Ch. et B. fl. pelop. p. 21; Bois. fl. or. IV. p. 862 
cuni var ^,; Heldr. fl. cephal. p. 60, Fl. Ae<;ina p. 387, in o. b. Z, 
1898 p. 184, chlor. Tliera p. 19, chlor. ^SIykon. p. 219 ; Haussk. synib. 
p. 53. — S. pahnaris S. et S. pr. I. p. 213, Fl. gr. III. p. 91 
t. 297; Ch. et B. exp. p. 95; Heldr. in 6. b. Z. 1898 p. 184, chlor. 
Mykon p. 249 ; (f. nana, spicis brevioribus, paucispiculatis). — S. 
graeca §. microjihi/Ua Bois. in DC. pr. XII. p. 650; Cleni. sert. p. 81; 
Wei.ss in z. b. G. 'l869 p. 746; Raul. cret. p. 843. — Exsicc: Orph. 
fl. gr. n. 265 et 1169; Heldr. herb. norm. n. 1474; Dorfl. fl. aeg. 
n. 166 et 249 a. 

Glauca, glabra, tuberculato-aspera ; rhizomate indurato; fohis rosu- 
latis, ovato-vel oblongo-spathulatis, obtusis, muticis, in petiolum attenua- 
tis; scapis a basi infracto ramosissimis, anguhito-flexis, ramis inferior- 
ibus sterihbus, rigidis, divergentibus, su])erioribus panicuhitis ; spicuhs 
1 — 3 floris, rectis, dissitis, spicas hixas unihiterales formantibus; hrac- 
teis rufescentibus, coriaceis, latiuscule membranaceo-marginatis, inferiore 
ovata, acutiuscuhi, superiore 3 — 4plo majore, invokita; calycis tubo 
hirtulo, limbi parvi lobis ovatis, obtusis; coroUa albida vel lilacina. — 
Duabus praecedentibus affinis, ab iis scapis et foliis tuberculato-asperis 
praesertim distincta. 

/J. i>rolifera Urv. enum. p. 35 pro sp. ; Bois. fl. or. IV. p. 862 ; 
Haussk. symb. p. 53; Heldr. chk)r. Thera p. 19. — Icon : Jaub. et 
Sp. ilL t. 390. — Scapi ad dichotomias fasciculos fohorum rachcalibus 
similes edentes. — Exsicc. : Heldr. herb. norin. n. 974, mixta cum typo. 

y. hyssopifolia Girard in ann. sc. luit. ser. 3 II. p. 329; Bahl. 
viagg. Creta p. 88; pro sp. ; Bois. in DC. pr. XII. p. 650; Kaul. 
cret. p. 843. — S. rorida v. hi/ssopifolia Bois. Fl. or. IV. p. 862. 

— Minus aspera vel laeviuscuhi; sca[)is saepissime quoque ad dicho- 
tomias folioso-jirohferis ; foliis acutiusculis ; spicis elongatis, Laxis, spi- 
cuLis subniajoribus. — Forte species propria. — Exsicc. : BalcL it. cret, 
ak. n. 246. 

In arenosis et saxosis maritimis, cum var ^. fre(|uens. Attica: 
j)r. P^leusis (Orph.), Munychia, Phaleron, Pikrodaj)hni , Thorikos in re- 
gione Laurii, pr. Megara, iiisuhi Metoj)i j)r. Aegina (Hehlr.), Macro- 
nisi (Tourn.); Corinthia : pr. Kahnnaki (Heklr.), Corinthum (Pichl.); 
Cycladum insula: Tenos (Sart.), Syra (Weiss), Delos, Mykonos, Paros, 
Antiparos, Naxos (Chaub.), Rhenea (Tunt.), Meh)s (Sibth.), Amorgos 
(Orph.), Thera (Heldr.), Therasia, Kameni (Urv.); Creta (Sibth.): pr. 
Mavromolo, Caiiea, Suda, Suia (RauL); Cephalonia: |)r. Poros (Heldr.); Plumbaginaceae, 21 

Loucas: pr. Amaxichi (Spreitz.); — y. Creta: pr. Kissamos (Olivier), 
promontorium Maleka, Rethymo (Bald.). — Maio, Oct. % 

. . Scapi caiicellatim ramosissimi; spiculae minutae. 

10. S. cancellata Bernh. in Bert. fl. ital. III. p. 525; Bois. fl. 
or. IV. p. 863; Heldr. fl. cephal. p. 60. — S. miniita Ch. et B. 
exp. p. 95, non L. — S. retictilata Ch. et B. fl. pelop. p. 21; 
? Friedr. Reise p. 284 ; non L. — S. furfuracea Rchb. ic. crit. f . 
327, non Lag. 

Cinereo-puliescens, rarius glabra; rhizomate indurato; foliis rosu- 
latis, obovato-spathuhitis, obtusis, in petiolum attenuatis; scapis brevi- 
bus, a basi articulatim ramosissimis^ cancellatim infractis, ramis divari- 
catissimis, intricatis, saepe refractis, inferioribus sterilibus; spiculis parvis 
rectis, subtrifloris, in spicas laxas distichas dispositis; bracteis anguste 
membranaceo-marginalis, inferiore trianguhiri, acuta, superiore 4 plo 
longiore, acutiuscuhi; calycis tubo hirsuto, limbi lobis oblongis, acutius- 
culis; corolla lilacina. 

a. typica. — Cinereo-pubescens. 

^. glabra Bois. in DC. pr. XIL p. 656, Fl. or. IV. p. 863; 
Heldr. fl. cephal. p. 60. — Glabra. 

y. laxa Bois. fl. or. IV. p. 863. — Glabra; folia submajora; 
scapi elongati, articulis longioribus ; rami floriferi arcuato-recurvi, spicis 
laxissimis. 

In arenosis maritimis; a. non indicatur; — /S. pr. Kiniti Petra 
Cephaloniae (Pleldr.) et in Peloponneso pr. Gargaliano et Pylos (Chaub.); 
— y. Cephalonia: pr. Kipuria, Athera et Poros (Heldr.). — • Jul. Sept. 9|,. 
N. V. 

OO Calycis limbus tubo subaequilongus ; spiculae minutae. 

11. S. cosyreiisis Guss, pr. fl. sic. suppl. p. 90; Bois. fl. or. 
IV. p. 8(i3. — S. cordata Guss. pr. fl. sic. I. p. 382, non L. — 
Exsicc: Heldr. herb. norm. n. 1475. 

Glabra, viridis ; rhizomate indurato ; foliis rosulatis, obovato-vel ob- 
longo-spathulatis, obtusis vel retusis, in petiolum attenuatis ; scapis erec- 
tis, a basi stricte ramosissimis , ramis inferioribus sterilibus ; spiculis 
parvis, tenuibus, rectis, subunifloris, iu spicas tenues, unilaterales vel 
distichas laxe dispositis ; bracteis angusto-membranaceo-marginatis, arcte 
involutis, inferiore triangulari, acutiuscuhi, superiore 4plo longiore, ob- 
tusiuscuhi; calycis tubo basi hirtulo, limbo tubo subaeqviilongo, lobis 
oblongis, acutiuscuhs ; coroUa lihicina. 

/5. major Bois. in DC. pr. XII. p. 656 pro var. S. cordatae; 
Bois. fl or. IV. p. 864. — *S'. dichotoma S. et S. pr. I. p. 212; 
Urv. enum. p, 35; Ch. et B. exp. p. 94; non Cav. — S. melia ^ym. 
consp. p. 612, — Spiculae 2 — 3 florae. — Exsicc: N. v. 

In rupestribus maritimis. Messenia: pr. Corone (Zahn); — /S. 
ibidem et pr. Argos (Bois.). pr. Portocajo et promontorium Malea (Chaub.); 
insula Melos (Urv,). — Maio. Sept. 4- 22 Plumbaginaceae. 

b. Bracteao infcriorcs fere oiniiiiio hyalinae. 

12. S. caspia Wilkl. enuin. hort. berol. I. p. 336; Bois. fl. or. 
IV. p. 865. — Icon: Rchb. crit. f. 335. — Exsicc: Orph. fl. gr. 
n. 695. 

Glabra, tiibercuhito-aspcra ; rhizoniate indurato; foliis obovato-vel 
oblongo-spathulatis, obtusis, muticis vel mucronuhitis, in ])etioluni at- 
tenuatis; scapis erectis, fere a basi dichotonie ramosis, rami-; inferioribus 
sterilibus, capillaceo-nuiltifidis; spiculis j^arvis, 2—3 floris, in spicas con- 
fertas, breves, saepe subcapitatas, distichas confertis; bracteis inferior- 
ibus hyalinis, ovatis, obtusis, superiore duplo majore, ad medium hyalina; 
calycis tubo brevi ad angulos ciliato, limbi tubo longioris lobis ovatis, 
erosulis; corolla albida. — Ramis sterilibus capillaceo-multifidis, bracteis 
inferioribus hyalinis, calycis tubo abbreviato, lobis limbi erosulis ab om- 
nibus distincta. 

In arenosis maritimis. Attica: pr. Skaramanga, rarc (Orph.). — 
Maio. Aug. 2|_ 

3. Sectio. Schizhymenium Bois. in DC. ])r. XII. p. 665. — 
Calyx insertione rectus, lindius in 5- — 10 lacinias partitus, albus ; scaj)i 
non alati; folia integra. xVnnuae. 

13. S. echioides L. sp. p. 275; Sieb. avis p. 3; Ch. et B. exp. 
]). 95, Fl. pelop. ]). 21 ; Raul. cret. p. 843; Bois. fl. or. IV. p. 870; 
Plal. in 6. b. Z. 1896 p. 17; Haussk. synib. p. 54; Heldr. fl. Aegina 
p. 387. — S. aristata S. et S. pr. I. p. 213, Fl. gr. III. ]>. 92 t. 
299. — Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 391. 

Glabra, glaucescens; radice annua; foliis rosulatis, oblongo-s])athu- 
latis, obtusis, muticis vel mucronatis, in jjetiolum brevem attenuatis; 
scapis erectis, flexuosis, dichotome ramosis, ramis elongatis, j^atentibus, 
secus totam longitudinem s])iculas distantes ferentibus; sjiiculis unifloris, 
rarius bifloris; l)racteis inferioribus minimis, ovato-rotundis, sujjeriore 
5 plo longiore, coriacea, scabra, angustissime marginata; calycis tubo 
adpresse hirtulo, limbi tubo triplo brevioris, tandem laceri lobis in 
aristam rubram emarginatam, uncinatam abeuntibus ; corolla albida. 

^. exaristata Murb. contr. conn. fl. nord-ouest Afrique III. p. 1. 
— Calycis lobi in aristam ad aj)icem usque albo-marginaUun rectam 
abeuntes. — Exsicc: Plohh-. ])I. fl. hellen. a. 1878. 

In collibus aridis, maritimis. Attica: ad radices Hymctti, in colle 
Turcovuni, ad Phalerum (Heldr.); iusula Aegina (Sart.), Euboea (Sjmni.); 
Laconia (Chaub.); Cythaera: ad Hagios Nicolaos (Sterneck); Creta : 
pr. Kaloliinniones, Hieraj)etra, promontorium Sidero, insula Gaidaronisi 
(Raul.); Cycladuni insula: j\[ykonos, Naxos (Chaub.) ; -- /?. Attica: ad 
Piraeum (Heldr.); Argolis: jir. Nauj)Iia (Sart.). — Maio, Jul. Q Plumbaginaceae. 23 

5. Limoiiiastrum Moench meth. p. 432. 

1. L. moiiopetalum L. sp. p. 276; Sieb. avis p. 3, rem. p. 3; 
(Statice); Bois. in DC. pr. XIL p. 874; Raul. cret, p. 843. — Icon: 
Bocc. sic. t. 17. 

Fruticosum, lepidoto-incanum ; ramis virgatis, superne foliosis; foliis 
oblongo-vel lineari-lanceolatis, obtusis, in petiolum basi vaginantem at- 
tenuatis; spiculis bifloris, in spicas interruptas dispositis; bractea infima 
cyathiforme, media lineari-triquetra, superiore longiore flores involvente; 
calycis tubo membranaceo, limbi minuti lobis acutis ; corolla rosea. 

In arenosis maritimis Cretae (Sieb.) : in insula Gaidaronisi (Heldr.). 

— Jul. Oct. I^. N. V. 

6. Armeria WiUd. enum. hort. berol. I. p. 333. 

1. A. canescens Host fl. austr. I. p. 407 (Statice); Host in 
Ebel arm. gen. p. 28 ; Bois. in DC. pr. XII. p. 686 ; Beck fl. Siidbosn. 
III. p. 145, IX. p. 12, in z. b. G. 1897 p. 579; Hal. Beitr. fl. Epir. 
p. 38, Beitr. fl. thessal. p. 17; Form. in Ver. Brunn 1896 p. 74, 
1897 p. 54. — ? S. armeria S. et S. pr. L p. 210; Ch. et B. exp. 
p. 94, Fl. pelop. p. 21; non L. — A. Orphanidis Bois. diagn. ser. 
2 IV. p. 71. — A. majellensis /J. hrachypJiylla Bois. fl. or. IV. p. 
873. — A. canescens v. majellensis Bald. riv. coll. bot. alb. 1895 
p. 67, 1896 p. 91. — A. lacmonica Haussk. symb. p. 55, quae ex 
descriptione non differre videtur. — Exsicc: Hal. it. gr. 11. a. 1893; 
Bald. it. alb. epir. III. n. 84, IV. n. 45; Heldr. herb. norm. n. 1477; 
Dorfl. fl. gr. n. 393. 

Glabra ; rhizomate crasso, muUicipite ; foliis biformibus, externis 
brevioribus, lineari-lanceolatis, internis angustis, elongatis; scapis saepius 
elongatis, 30 — 60 cm. altis, sub capitulo vagina tubulosa longa cinctis ; 
capitulis mediocribus; invokicri pallide brunnei phyllis externis ovatis, 
breviter cuspidatis, internis latioribus longioribusque ; bracteis albo-sca- 
riosis, calyces amplectantibus ; spiculis sessilibus subsessiHbusve; pedi- 
cellis inaequalibus, infimo spicularum caeteris longiore, calycis tubo 
triplo breviore; calycis tubo ad costas piloso, foveola basilari ovata vel 
oblonga, limbi lobis breviter triangularibus, in aristas longas attenuatis; 
coroUa rosea vel purpurea. 

§. majellensis Bois. in DC. pr. XII. p. 685, Fl. or. IV. p. 873 
excl. var. y.; Heldr. chlor. Parn. p. 26; Form. in D. bot. Mon. 1891 
p. 32; Beck in z. b. G. 1897 p. 579, Beitr. fl. Siidbosn. IX. p. 13; 
pro sp.; Hal. Beitr. fl. Epir. p. 38, in o. b. Z. 1897 p. 325; Bald. 
riv. coll. bot. Alb. 1895 p. 67, 1896 p. 91; Form. in Ver. Brunn 
1896 p. 74, 1897 p. 54. — A. canescens r. rumelica Bald. riv. 
coll. bot. alb. 1895 p. 67. — Foha abbreviata, latiora; scapi 8 — 22 cm. 
alti, raro altiores. — Forma alpina, quae intermediis ad typum transit. 

— Exsicc: Hal. it. gr. II. a. 1893; Bald. it. alb. epir. III. n. 197; 
Dorfl. fl. gr. n. 305. L!4: Plumbagiuaceae. 

Iii j)ascui.s regionis subalpinae et alpiiuic. Epirus: int. T^^unierka 
(Hal), Olycika, Micikeli (Bald.); Thessalia: mt. Zygos (Heldr.), Oxya 
(Hal.), pr. Konisko, Longi, Vlachava, Asproklisia, mt. Chassia, pr. 
Patsios, Tafilvris, Lokatamburia, Suilismen et Godaman in Olympo 
(Form.); Phthiotis : mt. Oeta (Heldr.); Euboea: mt. Dirphys (Sart.); 
Aetoha: nit. Tymphrestus (Samarit.); Pelopojinesus : mt. Chehnos, Ma- 
levo (Orph.), Taygetos (Hekh-.); — fi. Epirus: mt. Tsumerka, Peristeri 
(Hal.); Thes.sal: mt. Oxya, Gisel tejie, Dokimi, Zygos, Said Pascha, Gha- 
velhi, pr. Korona, Kahvia, Karamanol in Pindo, pr. Ahifovris, mt. Mavrika 
et Katasara in mt. Othrys (Form.); Aetoha: mt. Korax (Tunt.), Tym- 
phrestus (Samarit. ); mt. Kiona (Keiser), Parnassus (Hekh-.); Pelopon- 
nesus: mt. Oleiios (Heklr.). — Sed hx-a nonnulhi forsan ad sequentem 
spectant. — Jun. Aug. 2}. 

2. A. rumelica Bois. in DC. pr. XIL p. 677; Beck in z. b. G. 
1897 p. 579, Fl. Siidbosn. IX. p. 19; Haussk. symb. p. 54. - A. 
thessala Bois. et Hekh-. diagn. ser. 2 IV. p. 70; Form. in I). bot. 
Mon. 1891 p. 32. — A. cariensis ji. riimehca et y. thessala Bois. 
fl. or. IV. p. 874. — Ex.^icc: HeMr. fk hellen. a. 1851 ; Sint. it. 
thessal. n. 581. 

Glabra; rhizomate crasso, multicipete; fohis biformibus, externis 
brevioribu.s, hneari-hmceolatis, internis angustis, ekingatis; scapis 20 
— 45 cm. altis, sub capituk) vagina tidjidosa longa cinctis; capituhs 
mediocribus; involucri palhde brunnei phynis externis ovatis acutius- 
cuhs, ad internas obtusas sensim elongatis; bracteis albo-scariosis, calyces 
amplectantibus; spicuhs stipitatis; ])edicelhs inaequahbus, infimo spicu- 
larum caet(n'is longiore, calycis tubum aequante; calycis tul)o ad costas 
piloso, foveohi basihiri oblonga vel hneari, hmbi lobis triangadaribus, in 
aristas longas attenuatis; corolla purpurea. — Praecedenti habitu om- 
nino simihs et ab ea spicuhs stipitatis et pedicellis longioribus tautum 
differt, attamen formae intermediae adesse videntur. 

In pascuis regionis subalpinae et alpinae. Thessaha: pr. Chahki 
(Sint.), mt. Zygos, Karava et Ghavellu (Haussk.) in Pindo, mt. Olym- 
pus (Heldr.); phmta mt. Oeta Phthiotidis (Hekh-.) a B(M'k in Fh Siid- 
bosn. IX. p. 20 huc ducta, meo sensu potius ad speciem praecedentem 
spectat. — Jun. Aug. ^ 

.8. A. undulata Ch. et B. exp. p. 93 t. 10, Fh pelop. p. 20 t. 
11 (Statice); Bois. in DC. pr. XII. p. 685; Hah Beitr. fl. Achaia 
p. 30. — S. aUiacca S. et S. pr. L p. 211, Fh gr. III. p. 89 t. 294, 
non Cav. — A. argyrocephala ^NoWr. Beitr. bot. I. p. 206; Haussk. 
symb. p. 54; Beck in z. b. G. 1897 p. 579, Beitr. fl Siidbosn. IX. 
p. 16. — A. majeUensis v. lencantha Bois. fh or. IV. p. 873. — 
Exsicc: Heldr. herb. norm. n. 212 et 1276; Orph. fl gr. n. 696; 
Sint. it. thes.saL n. 681 b. 

Ghibra; rliizomate crasso; fohis biformibus, extcrnis brevioribus, 
lineari-lanceolatis, margine saepe sinuato-unduhitis, internis angustis, 
elongatis; scapis 20 — 40 cm. akis, sub capitulo vagina tubulosa longa Plantaginaceae. 25 

cinctis; capitulis inediocribus ; involucri pallidissime brunnei pliyllirf ox- 
ternis ovatis, cuspidatis, ad internas oblongas obtusas sensim elongatis; 
bracteis splendidissinie albo-membranaceis, calyces amplectantibus ; spiculis 
sessilibus; pedicellis inaequalibus, infimo spicularum caeteris longiore, 
calycis tubo paulo breviore; calycis tubo ad costas piloso, foveola basi- 
lari oblonga, limbi lobis triangulari-elongatls, in aristas longas attenuatis; 
corolla amj)la. alba. — Differt a praecedentibus floribus niajoribus, co- 
rolla alba. — Variat (f. minor Haussk. 1. c.) scapis abbreviatis, foliis 
rigidis brevibus et (f. JongifoUa Haussk. 1. c.) scapis elongatis, foliis 
flaccidis ad 20 cm. longis, porro capitula parvis et majusculis. 

§. graeea Beck Beitr. fl. Siidbosn. IX. p. 17. — Folia pilosula; 
corolla roseo-suffusa. — Exsicc, : Heldr. herb. norm. n. 566; Orph, 
herb. n. 580. 

In pascuis regionis montanae et subalpinae. Thessalia : mt. Sina 
pr. Malakasi (Sint.); Attica: mt. Hymettus (Sibth.), Pentelicon, Parnes, 
Pateras (Heldr.); Achaia: mt. Olenos, Chelmos (Hal.); Arcadia: pr. 
Zatuna (Orph.), pr. Megalopolis, mt. Diaforti (Chaub.); Lacoiiia: mt. 
Taygetos (Heldr. ); — ^. Attica: mt. Cithaeron (Heldr.); Arcadia: mt. 
Glynitza pr. Zatuna (Orjih.). — Maio, Jul. 2|_ XCI. Orclo, Plantaginaeeae Juss. gen, p. 39. 

Dispositio specierum. 

1. Sectio. Psyllium Tourn. — Species cauligerae, foliis oppositisj corollae 
tubus glaber, transversim plicatus; capsula disperma; semina cymbiformia. 

a. Suffrutex. 

1, P. cynops L. 

b. Herbae annuae. 

2, P. arenaria W. et K. 3. P. psyllium L. 

■ 2. Sectio. Enplantago Bois. — Species acaules, rarius (P. nmplexicaulis) bre- 
viter caulesceutes et tunc folia alterna; corollae tubus glaber vel villosus, laevis ; 
capsula 2-polysperma ; semina varia. 

a. Corollae tubus pilosus; semina plano-convexa. 

a. Capsula ob placentas 3 —4 alatas 3 — 4 locellata, locellis monospermis. 

4. P. coronoims L. 
/?. Capsula placentis bialatis bilocularis disperma, 

X Ehizoma carnosum ; folia saepissime dentata, latiuscula. 
5. P. serraria L. 6. P, crassifolia Forsk, 

XX Rbizoma lignosum ; folia subintegerrima, anguste linearia. 

7. P, recurvata L, 

b. CoroUae tubus glaber. 

a. Capsula trilocularis, loculis monospermis, altero rarissime dispermo ; 
semina facie interiore sulcata vel cymbiformia. 
X Corolla omnino glabra. 
Q Perennes. 

. Spicae subglobosae vel breviter cj^lindricae, densae : bracteae 
non cucullatae nec penicillatae. 26 Plautaginaceae. 

; Scapi teretes. 

8. P. montana Lam. 
; ; Scapi angulato-sulcati. 

9. P. lanceolata L. 

.. Spicae elongato-cylindricae, laxae , basi saepe interruptae; 
braeteae cucullatae, niargine et apice penicillatae. 

10. P. albicans L. 

QO Annuae. 

. Plantae saepius caulescentes; folia in petiolum late vagiuan- 
tem amplexicauleni angustata. 

11. P. amplexicaulis Car. 
. . Plautae acaules ; folia iu petioluui uon vaginantem attenuata. 
\2. P. Bellaidi AU. 13. P. cietica L. 

XX Corollae lobi ad nervuui dorsalcm pilosuli. 
14. P. lagopus L. 
/3. Capsula bilocularis, loculis dispermis, sed saepius abortu monospermis ; 
semina facie interiore planiuscula, foveola notata. 

15. P. niedia L. 

y. Capsula bilocularis, loeulis 4 — 8 spermis; semina augulata. 

16. P. major L. 

1. Sectio. PsyUiuni Touni. inst. t. 49. — Species cauli,u;erae, foliis 
oppositis; corollae tubus glaber, transversim plicatus; capsula disperma; 
semina cynibiforniia. 
.a. Suffrutex. 

1. P. cynops L. Sp. ed. 2 p. Ifi7; Sieb. avis p. 3, rem. p. 3; 
Raul. cret. p. 844. — Icon: Jacq. fragm. t. 81. 

Papilloso-puberula vel glabriuscula ; caulibus suffruticosis, erectis vel 
adscendentibus, valde ramosis, ramis berbaceis ; foliis sessilibus, lineari- 
subulatis, integris ; spicis oblongis, densis, subfastigiatis ; bracteis infimis 
in cuspidem herbaceum attenuatis, superioribus lanceolatis, mucronatis ; 
calycis laciniis anticis ovatis, mucronatis, posticis lanceolatis acutis, ca- 
rinatis, ad carinam setulosis ; corollae lobis ovato-lanceolatis, acutis. 

In argillosis regionis inferioris et montanae. Indicatur in Corcyra 
(Mazz.) et in Creta (Sieb.), sed a recentioribus non lecta. — Apr. 
Jun. 1). N. V. 

b. Herbae annuae. 

2. P. areiiaria W. et K. pl. rar. hung. I. p. 51 t. 51 ; Raul. 
cret. p. 844; Bois. fl. or. IV. p. 892; Form. in Ver. Briinn 1895 
p. 37, 1897 p. 54; Haussk. symb. p. 55; Heldr. chlor. Thera p. 20, 
chlor. Mykon. p. 250. — Exsicc. : Heldr. pl. fl. hellen.a. 1878, it. 
IV. The.ssal. a. 1885. 

Pubescens, vix glandulosa; caule erecto, siniplici vel stricte ra- 
moso; foliis sessilibus, linearibus, integris vel subdenticulatis ; pedunculis 
axillaribus, folio longioribus, saepe subumbellato-thyrsoideis ; spicis ovatis, 
densis; bracteis difformibus, infimis ovatis, in cuspidem attenuatis, Plantaglnaceae. 27 

superioribus late obovatis, obtusissimis; calycis laciniis auticis oblique- 
ovatis, obtusissimis, posticis lanceolatis, acutiusculis ; coroUau lobis ovato- 
lanceolatis. 

/J. divaricata Bois. fl. or. IV. p. 892. — Huc probabiliter: 
P. sqnarr06a S. et S. pr. I. p. 102, non Willd. — Divaricatim ra- 
mosa, folia abbreviata sublatiora. Forma maritima. — Exsicc. : Orph. 
herb. n. 2951; Sint. et Bornm. it. turc. n. 1440. 

In arvis, arenosis maritimis. Epirus: pr. Prevesa, in valle Dipo- 
tami (Form.); Thessalia: pr. Trikahi (Haussk.), Larissa (Hehlr.), Le- 
chonia pr. Volo (Form.); Attica: pr. Raphina (Heldr.); Cycladum in- 
sula: Mykonos (Heldr.), Naxos, Tliera (Sart.); Creta: pr. Platania (Raul.); 
Corcyra: pr. Stratia, Kipuria (Form,); — /J. Thessaha: pr. Litochori 
(Sint.); Argolis: pr. Astros (Orph.); Cycladum insula: Andros (Sart), 
Tenos (Heldr.), Melos (Sibth.), Naxos (Rets.). — Maio, Jul. 

3. P. psyllium L. sp. p. 115; S. et S. pr. L p. 102, Fl. gr. 
II. p. 38 t. 149; Pieri corc. fl. p. 19; Dallap. prosp. p. 18; Ch. et 
B. exp. p. 56, Fl. pelop. p. 11; Mazz. in ant. ion. IV. p. 948; Marg. 
et R. fl. Zante p. 78; Friedr. Reise p. 276; Fraas fl. class. p. 220 
Clem. sert. p. 82; Ung. Reise p. 122; AVeiss in z. b. G. 1869 p. 746 
Raul. cret. p. 844; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 717, 1887 p. 667 
Bois. fl. or. IV. p. 891; Heldr. fl. cephal. p. 61, Fl. Aegina p. 387 
chlor. Thera p. 19, chlor. Mykon. p. 250; Gehni in bull. soc. bot, 
ital. 1889 p. 451; Form. in D. bot. Mon. 1891 p. 32, 1895 p. 79 
in Ver. Briinn 1897 p. 54; Bald. riv. coll. bot. alb. 1895 p. 67 
Haussk. symb. p. 55; Hal. in o. b. Z. 1897 p. 98, 1899 p. 25 
Aznav. in magy. nov. hip. I. p. 196. — P. afra S. et S. pr. I 
p. 102; Link in Linnaea IX. p. 573; Marg. et R. fl. Zante p. 79 
non L. sp. ed. 2 p. 168, quae ex autore ipso species frutescens. — 
P. pumila S. et S. pr. I. p. 102; Ch. et B. exp. p. 56, FJ. pelop. 
p. 11, — Exsicc. : Sint. it. thessal. n. 6; Baen. herb. europ. n, 9313; 
Dorfl. fl. aeg. n. 20, Fl. gr. 456. 

Glanduloso-pubescens; caule erecto, simplici vel ramoso; foliis ses- 
silibus, linearibus vel lineari-lanceolatis, integris vel denticulatis; pedun- 
culis axillaribus, folio longioribus, saepe corymboso-thyrsoideis; spicis 
ovato-sphaericis, densis; bracteis conformibus, lanceolatis, acutis vel 
acuminatis; calycis laciniis omnibus oblongis, acutis; corollae lobis lan- 
ceolatis. — Praecedenti similis, ab ea praesertim bracteis lanceolatis et 
calycis laciniis conformibus oblongis differt. 

In herbidis, cultis, olivetis, vineis regionis inferioris et montanae 
per totam Graeciam, — Febr. Jul. Q 

2. Sectio. Eiqjlantago Bois. fi. or. IV. }). 877. — Species acaules, 
rarius (P. amplexicaHlis) breviter caulescentes et tunc folia alterna; 
corollae tubus glaber vel villosus, laevis; capsula 2-polysperma; semina 
varia. 

a. Corollae tubus pilosus; semina plano-convexa. 28 Plantaginaceae. 

a. Capsula ob placentas 3 — 4 alatas 3 — 4 locellata, locellis 
nionospei'mis, 

4. P. coroiiopus L. sp. p. 115; S. et S. pr. I. p. 101; Sieb. 
avis p. ;5, lem. p. 3; Ch. et B. exp. p. 56, Fl. pelop. p, 11; Mazz. 
in ant. ion. IV, p. 948; Friedr. Reise p. 270 et 284; Weiss in z. b. 
G. 1869 p. 746; Bois. fl. or. IV. p, 888; Heldr. fl. cephal. p. 61, 
Fl. Aegina p. 387, in 6. b. Z. 1898 p. 185, prostli. chlor. Thera p. 3, 
chlor. Mykon. p. 250; Spreitz. in z. b. G. 1887 p. 667, 1890 p. 298; 
Gebni in bull. soc. bot. ital. 1889 p. 451; Forni. in D. bot. Mon. 
1891 p. 32; Bakl. riv. coll. bot. alb. 1895 p. 67; Haussk. symb. 
p. 55. — P. Columnae Gou. ill. p. 6; Ch. et B. exp. p. 56, Fl. 
pelop. p. 11. = P. Jacquini Roem. et Sch, syst. III. p, 140; f. fo- 
liorum rhachi latiuscula trinervia. — P. cummutata Guss. suppl. I, p. 
46; Link in Linnaea IX. p. 575 cuni f, longifoUa (f. scapis abbre- 
viatis, spicae aequilongis). — P. hirsuta Mazz. in ant. ion. IV. p. 948. 
— Icon: Fl. dan. t, 272. — Exsicc: Heldr. herb, norm. n. 1176; 
Sint. et Bornm. it, turc, n. 1439; Sint. it thessal. n. 1241; Baen. herb. 
europ. n. 9311; Dorfl. fl. aeg. n. 251, pl. cret. n. 87. 

Plus minus hirsuta; foliis oblongo-lanceolatis, lanceolatis vel line- 
aribus, 1 — 3nerviis, })innatifido-dentatis vel pinnatifidis vel bipinnati- 
fidis, laciniis linearibus vel lanceohitis; scapis adscendentibus vel erectis 
fohis longiorilnis vel brevioribus; spicis cylindricis, densis; bracteis ovatis 
vel ovato-huiceohitis, acutis vel acuminatis, calycem aequantibus vel 
superantibus ; calycis hiciniis anticis hirsutis, posticis dorso carinato- 
ahitis, ciliohitis; corollae lobis ovato-lanceolatis. 

/jf. integrata Gr. et Godr. fl. fr. II. p. 722. — P. coronopus 
§. simplex Dcne in DC. pr, XIII. p. 732; Kaul. cret. p. 843; Bois, 
fl, or, IV. p. 888; Haussk. symb. p, 55. — Folia carnosuhi, linearia, 
acuminata, integra vel paucidentata. -- Exsicc. : Heldr. pl. fl. hellen. 
a. 1878, 

In sterilibus, glareosis regionis inferioris per totam Graeciam. — 
Febr, Oct. O et 

^. Capsula phicentis bialalis bilocuhu'is dispcrma. 

X Rhizoma carnosum; folia saepissime dentata, hitiuscula. 

5. P. serraria L. sp. ed. 2 p. 166; S. et S. pr. L p. 101; Ch. 
et B. exp. p. 56, Fl. pelop. p. 11; Mazz. in ant. ion. IV. p. 948; 
Marg. et R. fl. Zante p. 78; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 717, 1887 
p. 667; Bois. fl. or. IV. p. «89; Hehlr. fl. cephal. p. 61; Gelmi in 
bull. soc. bot. ital. 1889 p. 451; Hal. in o. b. Z. 1899 p. 25. — 
Icon: Rchb. t. 79. — Exsicc,: Spreitz. it jon. II. a. 1878. 

Papillari-hirsuta; rhizomate crasso; foliis i^hinis, oblongo-huiceolatis 
vel lanceohitis, 3 — 5 nerviis, in hicinias lineari-lanceohitas integras vel 
ima basi denticulo auctas inciso-serratis ; scapis adscendentibus, foliis 
aequilongis vel longioribus ; spicis cylindricis, densis ; bracteis ovato- 
lanceolatis, acutiusculis, carinatis, calycem subaequantibus ; calycis Plantaginaceae. 29 

laciniis glabriusculis, anticis ovatis, posticis ad carinam late niembranaceo- 
alatis, saepius ciliolatis; corollae lobis ovatis, acutis. — Habitu forniis 
latifoliis praecedentis affinis, a qua vero differt radice perenni, bracteis 
vix acutis et praesertini cai>sula biloculari, nec 3 — 4 loculari. 

In arenosis maritimis, rare. Peloponnesus : pr. Messene (Chaub.), 
Lintzi (Sart.); in Strophadum insula majore (Reiser); Zante (Sibth.); 
Cephalonia: pr. Lixuri (Spreitz.), Argostoli, Spartia, Steno, Hagios 
Soter (Heldr.); Leucas: pr. Amaxichi (Spreitz.); Corcyra: ad urbem 
(Mazz.), pr. Potamo, Hagios Deka (Spreitz.). — Maio, Sept. -^J . 

6. P. crassifolia Forsk. fl. aeg. arab. p. 31; Hal. in z. b. G. 
1888 p. 764; Haussk. symb. p. 55. — P. maritima S. et S. pr. L 
p. 101, Fl. gr. H. p. 37 t. 148; Urv. enum. p. 18; Ch. et B. 
fl. pelop. p. 11; Mazz. in ant. ion. IV. p. 948; Bois. fl. or. IV. p. 
889; Heldr. fl. cephal. p. 61; non L. — Exsicc : Orph. fl. gr. n. 
693; Heldr. herb. norm. n. 1177. 

Glabra vel parce hispidula ; rhizomate crasso ; foliis carnosis, semi- 
cylindricis, supra leviter canaliculatis, 1 — 3 nerviis, integris vel remote 
dentatis ; scapis erectis vel adscendentibus, foliis saepius longioribus ; 
spicis cylindricis, densis; bracteis ovatis, acutiusculis, ecarinatis, calyce 
subdimidio brevioribus; calycis hiciniis glabriuscuhs, anticis ovatis, po- 
sticis ad carinam late membranaceo-alatis, cristato-f imbriolatis ; corollae 
lobis ovatis, acutis. — Differt a P. maritima L. sp. p. 114, quacum 
saepe commutata fuit, foliis carnosis semicylindricis, obtusis, supra canah- 
cuhitis, bracteis brevioribus ecarinatis, latius membranaceo-marginatis. 

/S. compacta Willk. et Lange pr. fl. hisp. II. p. 355; Haussk. 
symb. p. 56. — Fohis abbreviatis, angustis, dense caespitosis; scapis 
humilibus, saepe diffusis ; spicis brevibus. — Exsicc. : N. v. 

In salsis, maritimis. Attica: ad Phalerum (Orph.), Laurion (Haussk.); 
Argohs: pr. Nauplia, Tyrinth (Haussk.); C}xladum insula Melos (Urv.); 
Cephalonia: pr. Argostoli (Heldr.); Corcyra: pr. Pagus, Afiona (Mazz.); 
— /?. pr. Phalerum, Nauplia (Haussk.). — Maio, Aug. 2\. 

XX Ehizoma lignosum; folia subintegerrima, anguste linearia. 

7. P. recurvata L. mant. II. 198; Ch. et B. fl. pelop. p. 11; 
Haussk. symb. p. 56. — P. carinata Schrad. cat. hort. goett. ; Bois. 
fl. or. IV. p. 889; Hal. in z. b. G. 1888 p. 761; Form. in D. bot. 
Mon. 1891 p. 32, in Ver. Briinn 1896 p. 73, 1897 p. 54. — F.suh- 
ulata AVulf. in Jacq. coll. I. p. 204 t. 10; Mazz. in ant, ion. IV. 
p. 946; non L. — P. humilis Jan. elench. p. 3; Hal. Beitr. fl. Achaia 
p. 31; Bald. riv. coll. bot alb. 1895 p. 67, 1896 p. 91, in bull. herb. 
Bois. IV, p. 206; (f. scapis spicisque abbreviatis). — Exsicc. : Orph. 
fl. gr. n. 12; Heldr. herb. norm. n. 671; Sint. it. thessal. n. 953. 

Dense caespitosa; rhizomate crasso, lignoso; foliis lineari-triquetris, 
integris, subtus carinatis, glabriusculis ; scapis tenuibus, foliis longiori- 
bus; spicis cylindricis, densis, interdum abbreviatis, ovato-globosis ; 30 Plantaginaceae. 

bracteis ovato-lanceolatiB, acutis, \nx carinatis, calyceni subaequantibus; 
calycis laciniis late scariosis, posticis carinatis; coroUae lobis ovato-lanceo- 
latis, acutis. 

In rupestribus, glareosis regionis montanae, in alpinani adscendens. 
Epirus: mt. Tsumerka, Papignon, Gamila, Smolika (Bald.); Thessalia: 
mt. Zygos (Heldr. ), pr. Tsungeri, Malakasi (Ilaussk.), Said Pascha, 
Chaliki, Lepeniza, Konisko in Pindo, mt. Jurti in mt. Othrys, pr. 
Baraktari, Godaman, Diodendron in Olympo (Form.); Aetolia: mt. 
Tymphrestus (Sprun.); mt. Kiona (Hal.); Peloponnesus: mt. Kyllene 
supra Gura (Hal.), mt. Malevo (Orph.), Taygetos (Heldr.), pr. Messene 
(Chaub.); Leucas: mt. Hagios Elias (Bald.); Corcyra (Mazz.) — Jun. 
Aug. % 

b. Corollae tubus glaber. 

a. Capsula trilocularis, loculis monospermis, altero rarissime 
dispermo ; semina facie interiore sulcata vel cyndiiformia. 
X Corolla omnino glabra. 
Perennes. 

. Spicae subglobo.sae vel breviter cylindricae ; densae; 
bracteae non cucullatae. 
; Scapi teretes. 

8. P. montaiia Lam. ill. n. 1670, dict. V. p. 381; Bois. fl. or. 
IV. p. 880; Bald. riv. coll. bot. alb. 1890 p. 90. — Icon: Rchb. 
t. 83. 

E.hizomate crasso, fusco; foliis h'neari-lanceolatis laneeolatisve, in- 
tegris vel remote denticulatis, glabris vel villosulis, ;] — 5 nerviis; scapis 
adscendentibus vel erectis, foliis longioribus; spicis subglobosis, densis; 
bracteis late obovatis, praetor nervum virentem scariosis, fuscis, obtusis, 
breviter et ol)tuse mucronatis, apice ciliatulis, calyce longioribus; calycis 
laciniis membranaceis, ecarinatis, obtusis, apice barbatis; corollae lobis 
lanceolatis, acutis; seminibus lineari-oblongis, hinc convexis, illinc con- 
caviusculis. 

/?. graeca Hal. in z. b. G. 1887 p. 761 t. 22; lieitr. fl. Epir. 
p. 38, Beitr. fl. Achaia p. 31 ; Bald. riv. ('011. bot. alb. 1895 p. 67; 
Form. in Ver. Briinn 1896 p. 73; pro sp. — Folia utrinque plus 
minus dense sericeo-lanata; bracteae et calycis laciniae interduni glabrae. 
— Planta saepissime nana et caes])ites compactos densissimos, solo ad- 
pressos formans, hac nota et indumento sericeo hal)itum valde alicnum 
praebet, attamen formis intermediis certe ad typum traiisil. — Exsicc. : 
Hal. it. gr. II. a. 1893; Bald. it. alb. epir. III. n. 181; Sint. it. 
thessal. n. 708; Dorfl. fl. gr. n. 354. 

In rupestribus, pascuis regionis alpinae. Epirus: mt. Nimercka 
(Bald.); Aetolia: mt. Tymphrestus (Bois.); sed typum e ditione no.stra 
non vidi; — ji. Epirus: mt. Tsumerka, Peristeri (Ilal.); Aetolia: mt. 
Korax (Ileldr.); mt. Kiona (Hal.); Acliaia: mt. Panachaicon, Chelmos, 
Kyllene (Hal.). — Maio, Aug. '.)\- 

; ; Scapi angulato-sulcati. Plantaginaceae. 31 

9. P. lanceolata L. sp. p. 113; S. et S. pr. I. p. 99; Pieri 
corc. fl. p. 19; Mazz. in ant. ion. IV. p. 948; cum formis P. minor, 
trinervis et longiscapa: Ch. et B. fl. pelop. p. 11; Marg. et R. 
fl. Zante p. 78; Bois. fl. or. IV. p. 881; Heldr. fl." cephal. 
p. 60, Fl. Aegina p. .387; Form. in D. bot. Mon. 1891 p. 32, in 
Ver. Brlinn 1895 p. 37, 1896 p. 73, 1897 p. 54; Hal. Beitr. fl. Epir. 
p. 39, Beitr. fl. Thessal. p. 18; Bald. riv. coll. bot. alb. 1896 p. 90; 
Haussk. symb. p. 56. — Icon: Fl. dan. t. 437. — Exsicc: Heldr. 
et Hal. fl. aeg. a. 1889. 

Rhizomate verticali; foliis oblongo-lanceolatis-lanceolatisve, 3 — 7 
nerviis, glabris vel pilosis, in petiolum attenuatis; scapis erectis vel ad- 
scendentibus, angulato-sulcatis, foliis longioribus; spicis oblongo-cylin- 
dricis, ovato-oblongis vel globosis, densis; bracteis ovatis, scariosis, fusces- 
centibus, acutis vel acuminatis, saepissime glabris, calycem aequantibus; 
calycis laciniis glabris, anticis saepe in unicam binervem coalitis, po- 
sticis carinatis, acuminatis; corollae lobis ovatis, acuminatis; seminibus 
oblongis, hinc convexis, illinc planiusculis. — Species mirimode varia. 

a. typica. — Scapi et folia elongata, ea 3 — 5 nervia, glabra vel 
piloso, plus minus late lanceolata et longe petiolata, spicae ovato-ob- 
longae. — Exsicc. : Heldr. et Hal. fl. aeg. a. 1889. 

/?. altissima L. sp. ed. 2 p. 164; Pieri corc. fl. p. 18; Mazz. 
in ant, ion. IV. p. 946; Fraas fl. class. p. 220; Weiss in z. b. G. 
1869 p. 746; pro sp.; Dcne. in DC. pr. XIIL p. 714; Raul. cret. 
p. 843; Bois. fl. or. IV. p. 884; Heldr. fl. cephal p. 60. — Elata, 
saepius glabra; scapis ultra bipedalibus; foliis ^/2 — 1 pedalibus, ad 
6 cm. latis, 5 — 7 nerviis, longe petiolatis; spicis oblongo-cylindricis. 

y. capitata Presl. fl. sic. p. 64; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 717 
Bois. fl. or. IV. p. 881; Heldr. fl. ceph. p. 60, chlor. Parn. p. 26 
Form. in Ver. Brunn 1895 p. 37, 1897 p. 54; Bald. riv. coll. bot, 
alb. 1896 p. 90. — P. capifata Ten. fl. nap. p. 59; Form. in D 
bot. Mon. 1891 p. 32. — F. lanceolata v. cajntul ata Haussk. symh 
p. 56. — P. amhigua Guss. pr. I. p. 185; Link in Linnaea IX 
p. 571. — Humilior, folia breviter j^^etiolata plus minus hirsuta vel 
lanata, spica globosa. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 1111; Sint. it. thessal. 
n. 1180. 

d. eriophora Hoffm. et Lk. fl. port. I. p. 423 pro sp. — P. 
nutans Poir. dict. V. p. 381; Mazz. in ant. ion. IV. p. 950. — P. 
lanceolata v. eriopliylla Dcne. in DC. pr. XIII. p. 715; Bois. fl. or. 
IV. p. 881; Form. in Ver. Brunn 1895 p. 37, 1896 p. 73, 1897 
p. 54. — P. eriophylla Form. in D. bot. Mon. 1891 p. 32. — Huc 
probabiliter: P. victorialis Raul. cret. p. 844, vix Poir. — Folia 
dense hinata, spicae ovatae vel subglobosae. Variat foliis angvistioribus 
vel latioribus et bracteis interdum pubescentibus. — Exsicc: Hal. it. 
gr. a. 1888; Heldr. et Hal. fl. aeg. a. 1889 (f. latifolia). 32 Plantaginaceae. 

In pascuis sicois regionis inferioris et montanao per totam Graeciam; 
var l^. praesertini in humidis. — Apr. Jul. 2j 

. . Spicae elongato-cylindricae, laxae ; basi saepe inter- 
ru})tae; bracteae cucullatae, margine et apice penicil- 
latae. 

10. P. albicans L. sp. p. 114; S. et S. pr. I. p. 100, Fl. gr. 
11. p. 35 t. 145; Sieb. avis p. 3, rem. p. 3; Urv. cnum. p. 18; Ch. 
et B. exp. p. 55, Fl. pelop. p. 11; Friedr. Reise ]). 270; Fraas fl. 
class. p. 220; Bois. fl. or. IV. p. 882; Haussk. symb. p. 56; Heldr. 
fl. Aegina p. 387. — Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 692; Rev. pl. cret. 
n. 148. 

Rhizomate ol)li(juo, ramoso; fohis ]inearil)us lineari-lanceolatisve, 
obscure 3 nerviis, integris, saepius undulatis; scaj^is erectis vel adscen- 
dentibus, teretibu.s, foliis longioribus; bracteis late mend)ranaceis, pal- 
lidis, calycem aequantibus; calycis laciniis ovatis, apice pilosis, dorso 
carinanti herbaceo excepto scariosis; corollae lobis ovato-oblongis, bre- 
viter acuminatis; seminibus cymbiformibus. 

In arenosis, sterilibus regionis inferioris. Thessalia: ad mona- 
sterium Korona (Haussk.); Attica: pr. Athenas (Orph ), in oliveto, 
Acropoli (Heldr.), insuhi Aegina (Friedr,); Acrocorinthus (Haussk.); 
Argolis: pr. Nauplia (Sterneck); Laconia: ad promontorium Hieraki 
(Chaub.); Archipelagus (Urv.); Creta: pr. Canea (Rev.), Caudia, (Tuves, 
Hierapetra, insula Gaidaronisi (Raul.). — Apr. Jul. ''J 
OO Annuae. 

. Plantae saepius caulescentes; folia in petiolum late 
vaginantem amplexicaulem angustata, 

11. P. ainplexicaulis Cav. ic. II. p. 22 t. 125; Frictlr. Reise 
p. 270; Bois. fl. or. IV. p. 883; Haussk. symb. p. 56; Heldr. fl. 
Aegina p. 387. — Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 11; Heldr. herb. norm. 
n. 484 et 1178. 

Plus minus pilosa, simplex vel a collo ramosa; foliis lanceolatis, 
3 — 5 nerviis, integris vel calloso-denticulatis, in caule abbreviato fere 
omnibus basilaribus; pedunculis axillaribus, teretibus, folio longioribus; 
spicis ovato-globosii^, densis; bracteis ovato-orbiculatis, cucullatis, latis- 
sime membranacei.s, glabris, calycem aequantibus; calycis laciniis ovato- 
rotundis, anticis carinatis, posticis onniino membranaceis; corollae lobis 
ovatis, breviter acuminatis; seminibus cymbiformibus. 

In collibus apricis regionis inferioris, rara. Attica: in Lycabetto, 

Pharmacusarum insula Lero (Ileldr.), Salamis (Orph.); insula Aegina: 

ad promontorium Perdicca (Friedr.), mt. Oros (Heldr.); Argolis: pr. 

Nauplia (Sprun.j, in peninsula Methaiui (Haussk.). — Apr. Jun. Q 

. . Plantae acaules; folia in petiolum non vaginantem 

attenuata. 

12. P. Bellardi AII. fl. ped. L p. 82 t. 85; Sieh. avis p. 3, 
rem. p. 3; Mazz. in ant. ion. IV. p. 948; Marg. et R. fl. Zante p. 78; Plantaginaceae 33 

Friedr. Reise p. 265; Raul. cret. p. 844; Bois. fl. or. IV. p. 884; 
Heldr. fl. cephal. p. 61, Fl. Aeo-ina p. 887, ciilor. Mykon. p. 250; 
Spreitz. iii z. b. G. 1887 p. 667; Gelnii in bull. soc. bot. ital. 1889 
p. 451; Forni. in D. bot. Mon. 1891 p. 32, in Ver. Briinn 1896 
p. 73, 1897 p. 54; Hal. Beitr. fl. Epir. p. 39, Beitr. fl. Aetol. p. 10, 
Beitr. fl. Achaia p. 31, in 5. b. Z. 1897 p. 98; Haussk. symb. p. 56. 
— P. 2)iJosa Pourr. in act. Toul. III. p. 324; Mazz. in ant. ion. IV. 
p. 950; Weiss in z. b. G. 1877 p. 718. — P. XDygmaea Lam. ill. 
p. 341; Friedr. Reise p. 272. — P. cretica Ch. et B. exp. p. 56, Fl. 
pelop. p. 11, non L. — Icon: Fl. gr. II. t. 146. — Exsicc: Orph. 
fl. gr. n. 376; Ileldr. herb. norm. n. 670 a. et 1577; Sint. it. thessal. 
n. 335; Dorfl. fl. aeg. n. 86. 

Villosa; foliis lanceolatis vel lineari-lanceolatis, 3 nerviis, integris 
vel paucidenticulatis; scapis teretibus, erectis vel subrecurvis, folia su- 
perantibus vel aequantibus; spicis ovatis vel breviter cylindricis, densis; 
bracteis herbaceis, lanceohitis, villosis, calycem aequantibus vel sub- 
superantibus; calycis hiciniis oblongis, exterioribus herbaceis, interioribus 
late scariosis; corollae lobis oblongo-hmceolatis, acuminatis; seminibus 
cymbifonnibus. 

In pascuis siccis, arenosis regionis inferioris et niontanae per totam 
Graeciam. — Mart. Jul. Q. 

13. P. cretica L. sp. p. 114; S. et S. pr. L p. 100, Fl. gr. II. 
p. 37 t. 147; Sieb. avis p. 3; Weiss in z. b. G. 1869 p. 746; Raul. 
cret. p. 844; Bois. fl. or. IV. p. 884; Asnav. in magy. bot. lap. I. 
p. 196. — Exsicc. : Rev. pl. cret. n. 149, in Baen. herb. europ. n. 
4891; Heldr. herb. norm. n. 1071; Dorfh fl. gr. n. 85. 

Villosa; foliis lanceohitis vel lineari-lanceolatis, 3 nerviis, integris 
vel paucid enticuhitis; scapis teretibus, erectis vel patulis, foliis multo 
brevioribus, demum valde induratis, incurvis ; spicis ovato-globosis, densis ; 
bracteis herbaceis, oblongo-hmceohitis, dense albo-hinatis, calycem su- 
perantibus ; calycis hiciniis ovatis, exterioribus subherbaceis, interioribus 
membranacels ; corollae lobis ovatis, breviter acuminatis; seminibus cym- 
biformibus. — Phmta fructifera demuni globulum depressum, hinatum, 
radice et foliis orbatum format. 

In locis aridis, collibus siccis regionis inferioris, rara. Cychidum 
insula Syra (Heldr.), Tenos (Weiss), Naxos (Leon.); Creta (Sibth.): pr. 
Kissamos, Akroteri (Rev.), promontorium Meleka, pr. Malaxa, Lutro 
(Raul.). — Apr. Maio. Q). 

XX Corolhie lolii ad nervum dorsalem pilosuli. 

14. P. lagopus L. sp. p. 114; S. et S. pr. I. p. 100, FL gr. II. 
p. 34 t. 144; Pieri corc. fl. p. 19; Link. in Linnaea IX. p. 572; 
Mazz. in ant. ion. IV. p. 948 ; Ch. et B. fl. pelop. p. 1 1 ; Marg. et 
R. fi. Zante p. 78; Friedr. Reise p. 265; Fraas. fh chiss. p. 219; 
Ung. Reise p. 122; Weiss in z. b. G. 1869 p. 746; Rauh cret. p. 844; 
Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 717, 1887 p. 667, 1890 p. 298; Bois. 
fl. or. IV. p. 886; Heldr. fl. cephal. p. 61, Fl. Aegina p. 387, chlor. 

V. Halaesy, Flora Graeca. III. 3 34 Plautaginaceae. 

Thera p. 20, chlor. Mykon. p. 250; Hiius^^k. synib. p. 56; Hal. in o. 
b. Z. 1899 p. 25. — P. pilusa Ch. et B. exp*. p. 56, non Pourr. — 
Exsicc: Orph. fl. gr. n. 691; Sint. it. thessal. n. 386; Haen. herb. 
europ. n. 9312, f. macra. 

Collo villoso-hmata ; fohis hmceohitis, 8 — 5 nerviis, integris vel 
remote denticuhitis, ghvbriusculis vel pubescentibus ; scapis sulcatis, erectis 
vel adscenilentihus, foliis muho hmgioribus; spicis ovatis vel oblongis, 
densis, eriophoris ; bracteis ovato-hmceohitis, nervo dorsah excepto sca- 
riosis, apicem versus longe villosis; calycis laciniis obovatis, apice longe 
villosis, posticis carinatis; coroliae k)his ovatis, acutis; seminibus cynibi- 
formibus. 

§. lusitaiiica Wilkl sp. I. p. 644; Ch. et B. exp. p. 55, Fh 
pelop. p. 11; Mazz. in ant. ion. IV. p. 950; pro sp. — P. Jayoims 
V. major Bois. fL or. IV. p. 886. — Major, saepe subcaukscens, foha 
hitiora, 5 — 7 nervia. — Exsicc: N. v. 

In locis aridis, sterihbus regionis inferioribus per totani Graeciam. 

/S. Attica (Sprun.); Aetoha (Nied.); Peloponnesus : pr. Methone, insula 

Sapienza (Chaub.); Corcyra : pr. S. Cathorina (Mazz.). — Apr. Juh 0. 

(t?. Capsuhi bilocuhu-is, kculis dispormis sed saepius abortu 

monospermis; semina facie interiore phiniuscuhi, foveohi 

notata. 

15. P. itiedia L. sp. p. 113; Mazz. in ant. ion. IV. p. 946. — 
Icon: FI. dan. t. 581. — Exsicc: N. v. 

Breviter pubescens ; foliis ovatis vel elhpticis, exijansis, in petiohmi 
brevem latum attenuatis, 5 — 9 nerviis, integris vel paucidenticuhitis; 
scapis erectis vel adscendentibus, foHis multo longioribus; sj^icis oblongo- 
cyhndricis, densis; bracteis ovatis, obtusis, ghd)ris, hite memhranaceo- 
marginatis, calyce brevioribus; calycis hiciniis ovatis, obtusis, glabris; 
coroUae lobis ovato-oblongis, acutiusculis; fihunentis longe exsertis, vio- 
laceis. 

§. epirota Hah Bcitr. fl Epir. p. 39 pro var. P. hrutiae. — 
P hrntiaVyM. riv. colL bot. alb. 1896 }). 90, vix Ten. — F. media 
v. pindica Haussk. symb. p. 56. — Ilumilior; sj^icis ovatis, brevibus; 
calycis hiciniis acutiusculis; corolhie lobis ol>longo-hmceohitis, acutis; 
fihunentis viridi-albicantibus. — Medium tcnet inter P. mediani et P. 
hrutiam, a priori notis indicatis, ab hac foliis non profundc dentatis 
discedens. — Exsicc: Hah it. gr. II. a. 1893; Bald. it alb. epir. IV. 
n. 253. 

Typus indicatur lantum in Corcyra (Mazz.); (j. \u pascuis alpinis 
rare, mt. Tsumerka, Strungula (Hal.) (^t Smolika (Bald.) in Epiro, mt. 
Karava (Haussk.) in Thessalia. — Juh Aug. '^l. 

y. Capsula bilocularis, loculis 4 — 8 spermis; semina angidata. 

16. P. iiiajor L. sp. p. 112; S. el S. pr. I. p. 99; Dalhip. prosp. 
p. 18; Ch. et B. exj). p. 55, Fl. pelop. p. 11; Mazz. in aiit. ion. IV. 
p. 946 cum f. P. dentata et P. polyslachia; Kaul. civt. p. 843; Monochlaraydeae. 35 

Bois. fl. or. IV. p. 878; Heldr. fl. cephal. p. 60, Fl. Aegina p. 387; 
Form. in D. bot. Mon. 1891 p. 32, in Ver. Briinn 1895^^^. 37, 1896 
p. 73, 1897 p. 54; Hal. Beitr. fl. Epir. p. 39; Haussk. symb. p. 57. 
~ Icon: Fl. dan. t. 461. 

Glabra vel sparsim pulicrula; foliis ovatis vel ovato-oblongis, in 
petiolum attenuatis, 3 — 7 nerviis, integris vel irregulariter repando-den- 
tatis ; scapis erectis vel adscendentibus, foliis aequilongis vel longiori- 
bus; spicis cylindricis elongatis, densis; bracteis ovatis, earinatis, mem- 
branaceo-marginatis, calyci aequilongis; calycis laciniis ovatis, obtusis; 
corollae lobis ovatis, obtusiusculis. 

/S. intermedia Gilib. elem. I. p. 123, prosp. ; Dcne. in DC. pr. 
XIII. p. 695. — P. minor Mazz. 1. c, non Fr. — P. asiatica Fraas 
fl. class. p. 219, non L. — P. major v. minor Bois. fl. or. IV. 
p. 878. — Folia brevius petiolata, inferne grosse dentato-sinuata, spica 
saepe abbreviata. 

In cultis, subhumidis, pascuis regionis inferioris in alpinam adscen- 
dens per totam Graeciam. — Apr. Sept. 2|_. 

Obs. Species incomplete descripta: P. pnUa Mazz. in ant. ion. 
IV. p. 951). Frope Sisermones Corcyrae. IV. Siibclassis. , Monoclilaniydeae DC. pr. XIII. 2 p. 1. 
XCII. Ordo. Amarantaeeae Juss. geu. p. 87. 

1. Amaraiitus Juss. gen. p. 87. 
Flores polygamo-monoici, tribracteati, in axillis glomerati vel glomerato- 
spicati ; stamina 3 vel 5, libera. 

1. Sectio. EuamaranUis Moqu. in DC. pr. XIII. 255. — Utri- 
culus circumscissus. 

a. Sepala 5 ; stamina 5. 

1. A. retroflexus L. sp. p. 991; Ch. et B. exp. p. 271, Fl. 
pelop. p. 63; Friedr. Reise p. 273; Heldr. Nutzpfl. p. 80, Fl. cephal. 
p. 62; Raul. cret. v. 845; Bois. fl. or. IV. p. 989; Form. in D. bot. 
Mon. 1890 p. 13, in Ver. Brunn 1895 p. 24, 1896 p. 35, 1897 
p. 28; Haussk. symb. p. 57. — Icon: Willd. hist. amarant. t. 11. — 
Exsicc. : Heldr. pl. fl. hellen. a. 1883. 

Breviter pubescens; caule erecto, simplici vel ramoso; foliis petio- 
huis, ovatis vel oblongis, integris vel repandis, basi attenuatis, subtus 
punctatis; florum glomeruHs dense spicatis, spicis viridibus, brevibus, 
sessilibus, inferioribus saepe remotis, terminali parum longiore; bracteis 
lanceohitis, spinesoentibus, perigonio duplo hjngioribus; perigonii phylHs 
lineari-oblongis, retusis, mucronatis; utriculis inclusis. 

3* 36 Amarantaceae. 

In nuleratis;, iirgilloi^is rogioiiis iiiferioris. E])irus: pr. Haii Mescho, 
Janiua (Forni.); Thessalia: ])r. Kahibaka, Trikala, Karditza. Pharsahi, 
Velestiiio, Hagios (ieoriiios, Larissa, Selicany, IMihina (Forni.), Volo 
(Haussk.), Leelionia, Lamia (Forin.); Euboea: jir. Aclunet Aga (Orph.); 
Attica: pr. Athenas, Tatoi (Heldr.); Argolis: pr. Argos (Chaub.), Poros 
(Friedr.); Creta : pr. Canea (Raul.); Cephaloiiia: jir. Sanie (Heidr.); et 
certe alibi. — Jul. Sept. (y. 

2. A. chlorostacliys Willd. hist. aniarant. ]). 34 t. 10; Bois. fl. 
or. IV. p. 98S; Heldr. fl. Aegiiia j). aS7. — Exsice.: Orph. fl. gr. 
n. 1110. 

Minute pubescens; caule erecto, simplici vel ranioso; foliis [letio- 
latis, ovatis vel oblongis, inti^gris vel re])andis, basi attenuatis, subtus 
punctatis; floruin gloinerulis deiise sj)icatis, sjiicis viridibus, l)revibus, 
sessilibus, inferioribus remotis, termiiiali inulto longiore; bracteis hmceo- 
latis, spinescentibus, jx^igonio subdujJo longioribus; jierigonii phyllis 
ovato-lanceohitis, acuminatis, mucronatis; utriculis perigonio longioribus. 
— A praecedente, cui valde affinis, differt spicis tenuioril)us, termiiiali 
longiore, bracteis brevioribus, floribus miiioribus, jierigonii |)hyl]is aeu- 
minatis, utriculis exsertis. 

In riuleratis. Aehaia : jir. Klukiiies et Hagia Varvara ad , mt. 
Chelmos (Orjih.); iiisula Aegiiia: pr. Perivolia (Orj)h.), Koiilo (Tuiit.). — 
Jul. Sept. Q. 

Obs. A. caitdaflis Ij. sp. ]>. 9V)0. — ColiUir in horlis et sub- 
sjiontaneus hinc inde iii ruderatis. 

b. Sejiala 3; slamiiia 3. 

3. A. blituin L. sj?. j). 990; S. et S. j)r. I. p. 235; Dalla]). 
prosp. p. 22; Ch. et B. exp. p. 270, Fl. j^eloj). j). 63; Friedr. Reise 
p. 273; Fraas fl. class. p. 232; Heldr. Nutzj^fl. p. 80. — A. silrcstris 
Desf. table eeole bot. 1804 p. 44; Ch. et B. exp. p. 270, Fl. j)elop. 
j). 63; Raul. cret. ji. 845; Bois. fl. or. IV. p. 990; Form. in D. bot. 
Mon. 1890 p. 13. — A. riridis WilM. hist. amaiant. t. 8; Haussk. 
.symb. j). 57; Heldr. fl. Aegina p. 387, j^rosth. ehlor. Thera j). 3; non 
L. — Icon: Rchb. ic. bot. ceiit. V. t. (567. — Exsicc: Heldr. herb. 
norm. n. 1179. 

Glabriusculus; caule erecto vel a<ls('cii(lentc, sinij^lici vel saej)ius 
a basi ramoso; foliis j)etiohitis, ovatis vel rliombeo-ovatis. integris vel 
rejiandis, basi atteiiuatis, apice saejx' einaigiiiatis, subtus j)uiictatis; 
floruni glomerulis j^aucifloris, omnibus axillaribus, sessilibus, remotius- 
culis vel apjiroximatis, foliis loiige sujieratis; bracteis lanceolatis, j)eri- 
gonio aequilongis, non sj)iiiescentil)us; jjerigonii j)hyllis lineaiibus, mu- 
cronatis; utriculis j)erigonio dujilo longioribus. 

/J. j^raecicaiis L. sp. p. 990; Haussk. symb. j). 57; lleldr. ehlor. 
Thera p. 20; j^ro sp. ; Mociu. in DC. pr. XIII. 2 p. 203; Bois. fl. or. 
IV. p. 990. — Foliis lanceolatis, obtusis. — Exsicc: Heldr. herb. 
norm. n. 1 180. Ainarantaceae. 37 

In ruderatis, cultis regionis inferioris. Thessalia : pr. Trikala (Form.); 
Attica: pr. Athenas, ins. Aegina (Heldr.); Corinthus, Argos, Nauplia, 
Astros (Chaub.), insuhi Poros (Frieth-.); Cychidum insuhi Tenos (Chaub.), 
Thera (Hehh-.); Creta: pr. Canea (Rauh); Cephalonia. (Dalh); et certe 
ahbi ; — - /?. in ohveto Athenarum (Heldr.); Cychidum insuhi Thera 
(Heldr.). — Juh Sept. Q. 

4. A. albiis L. sp. ed 2 p. 1404; Dalhip. prosp. p. 122; Bois. 
fh or. IV. p. 990; Hehh-. fh cephal p. 62; Haussk. symb. p. 57; 
Form. in Ver. Brilnn 1897 p. 28. — Icon : Willd. hist. amarant. t. 1. 
— Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 1181. 

Ghibriusculus ; caule erecto, rigido, albicante, ramosissimo, ramis 
virgatis, erecto-patulis; fohis parvis, petiohitis, obovatis vel spathuhito- 
hinceohitis, integris vel re])andis, basi attenuatis, subtus punctatis; florum 
glomeruhs paucifloris, omnibus axilhiribus, sessihbus; remotiuscuhs, fohis 
longe superatis; bracteis subulato-attenuatis, perigonio longioribus, spines- 
centibus; perigonii phyllis oblongo-hinceolatis, aristuhitis; utricuhs peri- 
gonib longioribus. 

In ruderatis, cultis ; ex America oriundus. Phthiotis : pr. Styhda, 
Lamia (Form.); Attica: pr. Athenas (Heldr.); Peloponnesus (Bois.); 
Cephalonia (Dalh): in hortis pr. Argostoh (Heldr.). — Juh Sept. 0. 

2. Sectio. Albersia Kunth fh beroh ed. 2 II. p. 144. — Fructus 
indehiscens. 

5. A. viridis L. sp. ed. 2 p. 1405. — A. hlitum Jacq. en. p. 70; 
Koch syn. p. 601; Fl. dan. t. 2246;Mion L. — Alhersia hlitum 
Kunth ifl. beroh ed. 2 II. p. 144; Bois. fh or. IV. p. 991. — Enxolus 
viridis Moq. in DC. pr. XIII. 2 p. 273; Heldr. Nutzpfl. p. 80; 
Haussk. symb. p. 57. — Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 1183. 

Annuus, ghiber; caule erecto vel adscendente, a basi ramoso vel 
simplici; fohis petiohatis, rhombeo-ovatis vel oblongis, integris vel re- 
pandis, basi attenuatis, apice saepe emarginatis, subtus punctatis; florum 
glomeruhs densifloris, axillaribus, remotiusculis, fohis longe superatis, 
superioribus plerumque in spicam terminalem erectam dispositis ; bracteis 
triangulari-lanceolatis, perigonio triphyllo subduplo brevioribus, non spines- 
centibus; perigonii phylhs lanceolatis, acutiuscuhs; utriculis perigonio 
longioribus. 

In mderatis, cultis. Thessaha: pr. Trikala (Haussk.); Attica: pr. 
Athenas (Heldr.); et certe ahbi. — Jul. Sept. ©. 

6. A. deflexu.s L. mant. p. 295; Hah Beitr. fh Epir. p. 39, 
Beitr. fl. Aetol. p. 10. — A. prodyatus Ball). misc. taur. p. 44 t. 10; 
Form. in Ver. Briinn 1896 p. 35, 1<S97 p. 28. - Alhersia prostrata 
Kunth fh beroh ed. 2 II. p. 144. — Euxolus deflexus Raf. fl. tell. 
p. 42; Haussk. symb. p. 57. — Alhersia deflexa Bois. fh or. IV. 
p. 992; Heldr. fh cephal. p. 62. — Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 1182; 
Sint. et Bornm. it. turc. n. 1441 et 1443; Sint. it. thessaL n. 1245. 38 Araarantaceae. 

Peivniiis. j)ul)crulus; rhizoniMte cvliiKlrieo; caulihus pcrnuiltis, dif- 
fusis, nimosis; foliis petiolatis, ohlongo-rhombeis vel lanceolalis, iutegris 
vel repandis, hasi attenuatis, suhtus vix punctatis; florum glomerulis 
(lensifloris, inferiorihus axillarihus, remotis, superiorihus in spicam ter- 
niinal(>m, saei^e subpaniculatam dispositis; bracteis ovato-triangularihus, 
perigonio triphyllo suhae(|uilonL;is, non spinesccntilius; periuonii phyllis 
lineari-lanceolatis, mucronulatis; utriculis perigonio multo longioribus. 

In ruderatis, cultis. Epirus: |)r. Arta (Hal.); Thessalia: pr. Kala- 
baka (Sint.), Trikah\, Karditza, Volo (Haussk.), Katherina, Litochori 
(Bornm.), Lechonia, Lamia (Form.); Sporaxlum insula Sciathos (Orph.); 
Aetolia: j^r. Agrinion (Hal.); Attica: })r. Athenas (Heldr.); Elis: ])r. 
Lechaena (Hcldr.); Ccphalonia: pr. Kutavo (Heldr.); et certe alihi. — 
Maio, Sept. 'll. 

2. PolyciUMnuui L. gen. n. 58. 
Flores hennaphroditi, in axillis solitarii; stamiua 1 vel 3 vel 5, ima 

hasi coalita. 

1. P. uiajus A. Br. in Koch Taschenb. p. 486; Hal. in o. h. Z. 
1890 }). 41; Forni. in D. bol. Mon. 1890 p. 12, in Vcr. Brunn 1895 
p. 24, 1897 p. 28; Bald. riv. coll. hot. Alh. 1895 p. 67. — Exsicc: 
Sint. it. or. a. 1889 n. 1915. 

Glabrum vel asperulum, a collo ramosum; caulihus prostratis, elon- 
gatis, ramulosis; foliis coniertis, crecto-patulis, a hasi dilalala suhulatis, 
triquctris; bi'acteolis scariosis, perigonio longiorihus. — Serjuenti ro- 
hustius, fructibus duplo majorihus. 

In arenosis, aridis rc>gionis inferioris et montanae. Epirus: pr. Han 
Balduma, in valle Dipotami (Form.), pr. Syraku (Bald.); Thessalia: pr. 
Kalahaka, Trikala, Konisko (Form.), pr. Hagios Dionysios in Olympo 
(Sint.). — Jul. Sept. Q. 

2. P. arveuse L. s]). p. 85; Mazz. in ant. ion. 11. p. 454; Haussk. 
symh. p. 57. 

Differt a praecedente, eaulihiis paruni elongatis foliis(pie hreviorihus, 
graciliorihus, hracteolis pcrigoninm vix aequantibus. 

In collibus aridis, arenosis. Thessalia: j)r. Trikala, Kalahaka, nit. 
Ghavellu (Haussk.); Corcyra: pr. C^anale, Mammalus (Mazz.). — Jul. 
Sept. O N. V. 

8. P. Heuffelii Lang in syll. 1.1. ratih. TT. p. 219; Haussk. 
symb. ]). 57. 

Glabrum vel asperulum, a collo ramosum; caulihus j.rostratis vel 
adscendentibus, parum elongatis, ramulosis; foliis remofiusculis, filifor- 
niibus, patulis vel recurvis; bracteolis scariosis, ])erigonium vix aequan- 
tibus. — Praecedcnti graeilior, caulihus sae])ius jiyrainidatim-ramulosis. 

In alpinis mt. Ghavcllu in Pindo dolo])ico (Haussk.). — Jul. 
Sej)t. O N. V. Phytolaccaceae. — Chenopodiaceae. .S9 

XCIII. Ordo. Phytoiaeeaeeae Endl. gen. p. 075. 

1. Phytolacca L. gen. n. 588. 

1. P. decaiidra L. sp. ed. 2 p. 631; S. et S. pr. L p. 318; 
Dallap. prosp. p. 60; Ch. et B. fl. pelop. p. 29; Marg. et R. fl. Zante 
p. 79; Fraas fl. class. p. 109; Raul. cret. p. 845; Bois. fl. or. IV. 
p. 895; Heldr. fl. cephal. p. 61; Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 13, 
in Ver. Briinn 1896 p. 34; Hal. Beitr. fl. Epir. p. 39; Haussk. symb. 
p. 57. — Icon: Lam. iil. t. 393. — Exsicc: Sint. it. thessal. n. 1190. 

Glabra; caule erecto, crasso, ad 2 m. alto, ramoso; foliis ovato- 
lanceohitis, integris, in petiolum brevem attenuatis; racemis oppositi- 
foliis; floribus pallide virentibus; baccis nigris. — Baccae succum tinc- 
torium praebent. 

Ex America boreali oriunda, nunc ad vias, fossas subspontanea. 
Epirus: pr. Arta (Hal.); Thessalia: pr. Tsungeri, Malakasi (Haussk.), 
Kalal)aka, Velestinos, Peritaria, Baba, in valle Tempe (Form.); Euboea: 
ad mt. Dirphys (Sibth.); Attica: ad Mavrovuni, Marussi (Fraas); Boeotia 
(Sprun.); Arcadia: pr. Andrusa (Chaub.); Creta: pr. Rumata, Ennea- 
choria (Raul.); Zante (Sibth.); Cephalonia (DaU.). — Jul. Sept. 'i|. 

Obs. P. dioica L. sp. ed. 2 p. 632. — Arbor pulchra, foliis 
sempervirentibus, floribus dioicis, 20 — 30 andris; coiitur hinc inde in 
ambiUacris, hortis. 

XCIV. Ordo. Chenopodiaeeae Vent. tab. 11. p. 153. 

Dispositio tribuum generumque. 

I. Subordo. Cyclolobeae C. A. Mey. ia Led. fl. act. I. p. 370. — Embryo annu- 
laris, albumen plerumque copiosum eingens. 

A. Caulis continuus. 

1. Tribus. Chenopodicae C. A. Mey. 1. c. — Flores hermaphroditi, interdum 
polygami, ebracteati, omnes conformes; seminis integumentum crustaceum. — Folia 
plana, saepius plus miuus triangulari-rhomboidea. 

a. Ulriculus globosus, perigonii tubo inclusus et basi adhaerens. 

1. Beta L. 

b. Utriculus depresso-globosus, perigonio inclusus et ab eo liber. 

2. Chenopodium L. 

2. Tribus. Atripliceae C. A. Mey. 1. c. — Flores monoici vel dioici, inter- 
dum polygami, ebracteati aut bibracteati, masculi et feminei dissimiles ; seminis iu- 
tegumentum crustaceum vel coriaceum. — Folla plana, plerumque plus minus tri- 
angulari-hastata. 

a. Flores dioici, ebracteati ; masculi perigonio 4 — 5 partito, phyllis exapj)en- 
diculatis; feminei perigonio 2 — 4 fido, demum subgloboso, phyllis exappen- 
diculatis yel demum in corniculis spinosis accrescentibus ; styli 4. 
3. Spinacia L. 40 Cheno])odiacoae. 

b. Flores moiioici vcl polygaini ; inasculi ct hcrinai^lirdcliti chracteati, peri- 
gonio 4 — Sjiartito, phyllis exapi^endiculatis; feniinci aut pcrigonio carentcs, 
bibracteati, bracteis demuni accresceutibus, aut cuui masculis couformes; 
styli 2. 

4. Atriplex L. 

c. Fiores uionoici vcl dioici ; masculi cbracteati, perigonio 4 — 5 partito, 
phyllis cxappendicuhitis ; feminci bibractcati, jierigonio carentes, bracteis 
demum accrcscentibus, integumeutuni caj)Suliforiuc, induratiim, fructus in- 
cludens formantibus; styli 2. 

5. Obione Gartu. 

3. Tribus. Camphorosmeae Moiiu. cheuop. enum. p. 83. — Flores hcrmaphro- 
diti vel polygami, ebracteati, omncs conformes ; seminis iutegumeutum mcmbraua- 
ceum. — Folia liueari-subulata (iu uostra). 

6. ('amphorosnia L. 
B. Caulis (in nostris) articulatus. 

4. Tril)ns. Salicornicae Diim. fl. belg. p. 23. — Flores hermaphroditi, ebrac- 
teati, iu rhachcos excavationibus immersi aut foliorum axillae inserti. — Folia car- 
nosa, brevissima, sae])ins nulla. 

a. Bractcae connatac, ])ersistcntcs; fiorcs tcrni , connati ; iicrigoiiium apice 
])]anocouvexum, medio 3 — 4 dcnticulatum ; aibumen subnullum. — Herbae 
vel sufirutices. 

7. Salicornia L. 

b. Bractcae connatac, j)crsistentes; fiores terni, non vd vix conuati, ]>eri- 
gouium a])ice trifidum, obtuse i^yramidatum ; albumcu copiosum. — Suf- 
fruticcs. 

8. Arthrocnemuni Mo^j. 

c. Bracteac inter sc libcrae, decidiiac; florcs terni, uon counati; ])crigonium 
trij)hyiluiu, clavatum, j>hyllis ajiice fornicato-iuflcxis; albumen cojiiosum. 
— Suffruticcs. 

9. Halocnemnm M. Bieb. 

n. Subordo. Spirolobeac C. A. Mcy. 1. c. — Embryo spiralis, albumcu teuue vel 

subuullum. 

5. Tribus. Suaedeac Mocju. in anu. sc. nat. ser. 2 IV. p. 215. — Florcs 
hcrmaphroditi, iniuutissime bractcolati, omncs couformcs ; cnibryo plano-spiralis. — 
Caules contiuui. 

10. Snaoda Forsk. 

n. Tribus. Salsolcac Moqu. in anu. sc. nat. scr. 2 IV. j). 209. — Flores 
hermai)hroditi, bractcolati, oinnes couformes; cinbryo conico-spiralis. — Caules (in 
nostris) contiuui. 

a. Semeu horizoutale ; perigonium ultra mediuin vcl fcrc ad basiu 5 j)arlitum, 
laciuiis dcmum auctis, dorso trausvcrsim alatis. 

11. Salsola L. 

b. Scmcu verticale. 

a. Perigonii pliylla .'), basi breviter connata, fructifcra alata. Suffruticosa 
(nostra), ramis sj^inosis 

12. Noaca Moqu. 
/?. Pcrigonii phylia libera, inleriora tria vel omnia vcl 1—2 interdum 
abortiva, fructifera immutata. 

1 ;{. Petrosimonia Bunge. Chctioiiodiaceac. 41 

1. Trilms. CHENOPODIEAE C. A. Mey. in Led. fl. alt. I. p. ;W(). 

1. IJeta L. gen. n. 310. 
a. Caulio-erae. 

1. B. pereiniis L. sp. p. 222 pro var. B. vitlijaris. — B. maritima 
L. sp. ed. 2 p. 322; 8. et S. pr. L p. 169, Fl. gr. III. p. 49 t. 254; 
Sieb. avis. p. 3; Marg. et R. fl. Zante p. 79; Friedr. Rei.se p. 274; 
Weips in z. b. G. 1869 p. 753; Raul. cret. p. 845; Spreitz. in z. b. 
G. 1887 p. 729; Hal. in z. b. G. 1888 p. 764; Form. in Ver. Brium 
1895 p. 24; Haussk. symb. p. 57. — B. vulgaris v. maritima Koch 
syn. p. 608; Fraas fl. class. p. 233; Heldr. Nutzpfl. p. 22 et 80, 
Fl. cephal. p. 61; Bois. fl. or. IV. p. 899. — Exsicc: Heldr. herb. 
norni. n. 1184. 

Glabra vel parce pilosula, pluricaulis; radice fusiformi, perenni; 
caulibus adscendentibus vel prostratis, sulcato-angulatis, a liasi longe 
ramosis; foliis liasihiribus ovato-rhomlieis, longiuscule petiohitis, caulinis 
ovato-vel rhombeo-lanceolatis, in petiolum brevem attenuatis, summis, 
linearibus, sessililius, omnibus acutis, integris; floruni glomerulis nume- 
rosis, parvis, 2— 3fh)ris, spicas lougas, laxas, tenues formantibus; peri- 
gonii phyllis oblongis, fructiferis conniventibus. — Icon florae graecae 
ob radicem annuam forsan ad speciem sequentem spectat. 

In maritiinis, sulihumidis, ad fossas, inter vineta, intenknn in mon- 
tosis hei-l)idis. Thessalia: pr. Trikala, Karditza, Volo (Haussk.); 
Attica: ad Phaleron, in faucibus mt. Hymettus (Hal.), pr. Laurion 
(Haussk.); Argolis: in peiiinsula Methana pr. Vromolimni (Heldr.), in- 
sula Poros (Friedr.); Cycladum insula Syra (Weiss); Creta: pr. Retymo 
(Raul.); Zante (Sibth.); Cephalonia: pr. Argostoli (Spreitz.); Corcyra: 
pr. Kanali (Form.). — Maio, Sept. %. 

Obs. B. imJgaris L. sp. p. 222; Dall. prosp. p. 36; Marg. et 
R. fl. Zante p. 85; Fraas fl. class. p. 233; Haussk. synib. p. 57; 
Heldr. chlor. Thera p. 29. — B. cida L. sp. p. 222; Heldr. Nutzpfl. 
Y>. 22, Fl. ce})hal. p. 61; pro var. B. vulgaris; Plenk. lcon. bot. II. 
t. 170; Dallap. prosp. p. 36; Fraas fl. class. p. 233. — B. ruhra 
L. sp. p. 222; Heldr. Nutzpfl. p. 23, FI. Cephal. p. 61; pro var. 
B. vulgaris. — Coluntur ad usum oecononicum. 

2. B, macrocarpa Guss. pr. fl. sic. I. p. 302; Haussk. symb. 
p. 57, f. elaki. — B. Bourgaei Coss. not. esp. p. 44; Haussk. 1. c. 
— B. macrocarpa f. minor Haussk. I. c. — Exsicc. : Heklr. herb. norm. 
n. 1185. 

Glabra, pluricaulis; radice gracili, annua; caulibus decvunbenti-ad- 
scendentibus, angulatis, subsimpkcibus, ad apicem usque foliatis; foliis 
ovato-vel oblongo-spathulatis, in petiolum attenuatis, summis lanceolatis, 
sessilibus, omnibus acutis, integris; flomm glomerulis paucis, magnis, 
2—3 floris, spicas interru])tas, breviusculas, foliatas formantibus; peii- 
gonii phyllis oblongis, fructiferis erecto-patulis vel subconniventibus. — 42 Clienopodiaceae. 

Floruni glom(n'uli eis pi-aecedentif; nuilto majores, a <iua insuper caulibus 
brevioribus, simplicibus, ad apicem usquc foliatis, spicis valde inter- 
ruptis, e «ilomerulis paucis constantibus, primo aspectu egregie discedit. 
In maritimis collibus aridis, ad agrorum margines, rarissime. Attica: 
ad Phalerum (Heldr.), pr. Ergastiria Laurii (Haussk,). — Apr. Maio. 0. 
b. Acaulis. 

3. B. iiaiia Bois. et Hel(h-. diaoii. VII. p. 82, Fl. or. IV. p. 898; 
Heldr. chlor. Parn. ]). 26. — Icon: Rouy. ill. t. 44. — Exsicc.: Orph. 
fl. gr. n. 415. 

Glabra, naiia; radice fusifornii, elongata, j^erenni; fojiis radicalibus, 
oblongis, integris, in petiolum eis ae(|uilongum vel longiorem attenuatis; 
scapis decunilientibus, foliis longioribus; floril)us solitariis, subsessilibus, 
ad axillam bracteae eis longioi-em sitis, i-acemum laxiusculum forman- 
tibus; perigonii phyllis oblongis sursum conniventibus. 

In herbidis humidiusculis regiouis alpinae, rarissime, hucusque 
tantum in mt. Parnasso (Guicc.) et Taygeto (Heldi'.). — Jul. Sept. %. 

2. Chenopodium L. gen. n. 309. 

1. Sectio. Orfho.spormn C. A. Mey. in Led. fl. alt. I. p. 11. — 
Semina omnia verticalia vel verticalia et horizontalia. — Plantae laeves 
vel farinoso-pulverulentae, nuncjuani pubescenti-glandulosae. 
a. Folia triangularia, concoloria. 

1. €. boiius Henricus L. sp. p. 218; S. et S. pr. I. p. 167; 
Ch. et B. exp. p. 79, Fl. pelop. p. 17; Fraas fl. class. p. 233; Hal. 
in z. b. G. 1888 p. 762; Bald. riv. coll. bot. alb. 1896 p. 91. — 
BJitmn honus Henricns C. A. Mey. in Led. fl. alt. I. p. 11; Heldr. 
Nutzpfl. p. 23 et 80; Bois. fl. or. IV. p. 904, cum ^. nanum; Hal. 
Beitr. fl. Epir. p. 39, Beitr. fl. Thessal. p. 18, in o. b. Z. 1897 p. 325; 
Haussk. syndi. p. 58. — Agathophyion honus Henricus Moqu. in 
ann. sc. nat. II. 1 p. 291; Heldr. chlor. Parn. p. 26. — Icon: FI. dan. 
t. 579. — Exsicc: Sint. it. thessal. n. 685. 

Perenne, inodorum, viride vel sul)farinosum; caulibus erectis vel 
adscendentibus, simplicibus vel ramosis; foliis petiolatis, triangulari- 
hastatis, integris, saepe un(hdatis; florum glomerulis in racemos densos 
aphyllos, paniculam strictam, basi tantum foliatam formantes dispositis; 
perigonii phyllis non carinatis, haud clausis; seminibus nitidis, sub lente 
minute punctulatis, margine obtusis, omnibus verticalibus, 

In i^ascuis regionis subalpinae et alpinae omniuni montium ela- 
tiorum. — Maio, Aug. 0'. 

2. C. rubrum L. sp. ]>. 218; Ch. et B. exp. p. 17 (deest in FI. 
pelop., ubi vicissim C. urhicum enumeratur); Friedr. Reise p. 274. — 
Blitum ruhrum Rchb. fl. germ. p. 582. — Icon: FI. dan. t. 1149. 

Annuum, inodorum, viride, non farinosum; caule erecto, simplici 
vel ramoso; foliis petiolatis, triangulari-rhombeis, sinuato-dentatis; florum Chenopodiaceae. 43 

C:lomerulis in spicas axillares, densas, foliatas, folio axillari breviores 
(lispositis; perigonii phyllis non carinatis, iniperfecte clausis; seminibus 
nitidis, sub lente minute punctulatis, margine obtusis, plerumque ver- 
ticalibus. 

In ruderatis. Tndicatur in })lanitie Helos Peloponnesi (Chaub.) et 
in insula Poros (Friedr.); setl probabiliter ex confusione. — Aug. 
Sept. O. N. V. 

b. Folia oblonga vel ovato-oblonga, discoloria. 

3. C. glaucum L. sp. p. 220; Haussk. symb. p. 58. — Blitum 
glaucum Koch syn. p. 608. — Icon: Fl. dan. t. 1151. 

Annuum, inodorum; caulilius erectis vel adscendentibus, simplicibus 
vel ramosis; foliis petiolatis, oblongis vel ovato-oblongis, sinuato-vel 
repando-dentatis, discoloribus, supra viridibus, subtus valde glauco-fari- 
nosis; florum glomerulis in spicas axillares et terminales, nudas vel 
foliatas, folio axillari plerumque breviores dispositis; perigonii phyllis 
carinatis, imperfecte clausis; seminibus nitidis, sub lente minute punc- 
tulatis, acute marginatis, plerumque verticalibus. 

In humidis maritimis pr. Volo Thessaliae (Haussk.). — Jul. 
Sept. G- N. V. 

2. Sectio. Chenopodiastrum Moqu. in DC. pr. XIII. 2 p. 61. 
— Semina omnia lenticularia, horizontalia. — Plantae laeves vel fari- 
noso-pulverulentae, nunquani pul)escenti-glandulosae. 
a. Folia dentata. 

a. Seniina minutissime punctulata. 

4. C. urbicum L. sp. p. 218; Ch. et B. fl. pelop. p. 17 (deest. 
in Exp. sc, ui)i vicissim C. ruhrum enumeratur); Bois. fl. or. IV* 
p. 902; Hehh-. fl. cephal. p. 62, in Sitzungsb. acad. Wiss. Berlin p. 9. 
Haussk. symb. p. 57. — Icon: Fl. dan. t. 1148. — Exsicc: Orph; 
fl. gr. n. 804; Sint. it. or. a. 1889 n. 1926, it. thessal. n. 1307. 

Annuum, inodorum, viride; caule erecto, stricte ramoso ; foliis pe- 
tiolatis, junioribus subtus subpulverulentis, inferioribus et mediis trian- 
gularibus, in petiolum protractis, sinuato-dentatis, superioribus rhombeis 
et lanceolatis, subintegris; florum glomerulis in spicas axillares arrectas, 
ramosas, densas, nudas vel inferiores basi foliatas, folio axillari longiores 
dispositis, thyrsum longum angustum formanlibus ; perigonii phyllis non 
carinatis, fructu non adpressis; seminibus nitidis, margine obtusis. - 
C. ruhro habitu simile, ab eo praeter semina horizontalia spicis nudis 
praesertini discedit. 

In ruderatis, ad vias. Thessalia: pr. Karditza (Sint.), Larissa 
(Haussk.), Catherina (Sint.), Volo (Heldr.); Attica: pr. Athenas (Heldr.); 
ArgoHs: pr. Nauplia (Orph.); Laconia: in jjlanitie Helos (Chaub.); 
Cephalonia: pr. Drapano, Same (Heldr.). — Jul. Sept. O- 

5. C. murale L. sp. p. 219; Marg. et R. fl. Zante p. 79; Friedr. 
Reise p. 370; Raul. cret. p. 945; Bois. fl. or. IV. p. 902, cum var. 44 Cheuopodiaceae. 

microphijUum; Heldr. fl. ccphal. p. G2, Fl. Aegina p. 387, prosth. 
chlor. Thera p. H; Haussk. symb. p. 57. — Icon: Fl. dan. t. 2048. 
Exsicc: Heldr. pl. fl. helleji a. 1879. 

Annuuin, inodorum, viride; eaule erecto, vel adscendente, a basi 
ramoso; toliis petiohitis, rhombeis vel rhombeo-ol^h^ngis, inaequaliter dcn- 
tatis, junioribus subtus subpulverulentis ; tlorum glomerulis in spicas 
axillares, patulas, ramosas, laxiuscuhis, luulas, folio axiUari saepius sub- 
lougiores, panicuhis hvxas, effusas formantes dispositis; perigoiiii phyllis 
subcarinatis, clausis; seminibus opacis, margine acutis. 

In ruderatis, ad muros, vias. Thessaha: pr. Palaeokastro, Kar- 
ditza (Haussk.); Euboea (Hel<h-.); Attica: pr. Athenas, Phaleron (Hehlr.); 
insula Aegina: ad promontorium Pcrdicca (Friedr.); Messenia: pr. Ka- 
hmiata (Zahn); Cychxdum insuhi Thera (Hchh-.); Creta: pr. Canea 
(Raul.); Zante (Marg.); Cephah)iiia: pr. ArgostoH, Poros (Heldr.); et 
certe ahbi. — Apr. Sept. Q- 

6. C. album L. sp. p. 219; S. et S. pr. I. p. 168; Ch. et B. 
exp. p. 80, FL peh)p. p. 17; Clem. scrt. p. 82; Weiss in z. b. G. 
1869 p. 753; RauL cret. p. 845; Bois. fh or. IV. p. 901; Form. 
in D. bot. Mon. 1890 p. 12, iii Vcr. Brimn 1895 p. 24, 1896 p. 34, 
1897 p. 27; Haussk. symb. p. 57. — C. viride L. sp. p. 219; Ch. 
et B. cxi). p. 80, Fl. peh)p. p. 17; (f. viridis). — Icon: Fl. dan. 
t. 1150. — Exsicc: Hekh-. it. IV. thessal a. 1885. 

Annuum, iiiodorum, albo-farinosum vel viri<k'; caule erecto, sim- 
plici vel ramoso; fohis petiolatis, inferioi-ibus rliombeo-ovatis, siiiuatis 
vel dentatis, sununis oblongis vel lanceohitis, integris; fk)rum gk^mcruhs 
axilhtribus, in spicas iuterruptas vel densas, simphces vcl ramosas, nudas 
vel foliatas dispositis, panicukm pyrami(hitam formantilnis; perigonii 
phyUis carinatis, clausis; seminibus nitidis, margine acutis. 

In cultis et ruderatis regionis inferioris et subalpinae j^er totam 
Graeciam. — Jun. Oct. ©. 

7. C. oinilifoliuin Schrad. in Koch et Ziz cat. pL j^ahu. p. 6; 
-Bois. fL or. TV. p. 901; Heklr. fL ccphal. p. 62, Fl. Aegina p. 387, 
chlor. Thcra p. 20, Hchh-. chlor. Mykon. p. 250; Form. in Ver. Briiiin 
189() p. 34; Haussk. symb. p. 57. — Icon : Dietr. fL boruss t. 296. 
— Exsicc: Hekh-. pL fl. hellen. a. 1901. 

Annuum, inodorum, plus minus glauco-farinosum ; caule erecto, 
patule ramoso; foliis petiolatis, inferioribus et mechis subrotundo-rhom- 
beis, subtrih)bis, inaequahter dentatis, supcrioribus rhombeo-vel elliptico- 
huiccoL'itis, subintegris; fh)rum gh^mcrnhs axilhiribus, in spicas ramosas, 
subnudas dispositis, panicuhun effusam formantibus; perigoiiii phyllis 
carinatis, fructum tegentibus; seminibus nitiihs, margine obtusis. 

In cuhis, ruderatis regionis inferioris et subalj^inae. Frequens in 
Thessalia et Attica; indicatur porro in regione media mt. Kyllene 
Achaiae, in insuhi Acgiiia, Deh)s, Mykonos, Thera, nec non in Ccpha- 
lonia (Hekh-.). — Jun. Oct. Q. 

/?. Semina excavato-punctata. Chenopodiaceae, 45 

8. C. serotiiiuin L. sp. ed. 2 p. 319. — C. ficifolium Sm. fl. 
brit. I. p. 276; Ch. etB. exp. p. 80, Fl. pelop. p. 1*7. — Icon: Dietr. 
fl. boriiss. t. 298. 

Annuum, inodorum, pkis minus glauco-farinosum ; caule erecto, 
ramoso; f(iliis petiolatis, tenuibus, sinuatodentatis, inferioribus et mediis 
hastato-subtrilobis, superioribus rhombeo-hinceoiatis, summis ]ineari-hxn- 
ceolatis, integris; florum glomerulis axilhvribus, in racemos spiciformes, 
paniculam pyramidatam foliatam formantes congestis; perigonii jihyllis 
acute carinatis, fructum tegentibus; seminibus nitidis, margine obtusis. 

In phmitie pr. Argos (Chaul».). — Jun. Oct. Q- ^. v. 
b. Folia omnia integra. 

9. C. vulvaria L. sp. p. 220; S. et S. pr. I. p. 169; Dallap. 
prosp. p. 35; Ch. et B. exp. p. 339, Fl. pelop. p. 17; Friedr. Reise 
p. 274; Clem. sert. p. 83; Raul. cret. p. 845; Bois. fh or. IV. p. 901; 
Hehlr. fl. cephaL p. 61, FL Aegina p. 387, chlor. Mykon. p. 250; 
Baid. viagg. Creta p. 88; Haussic. symb. p. 58. — C. oJichim Curt. 
fi. lond. V. t. 20; Marg. et R. fl. Zante p. 79. 

Annuum, foetidum, aibo-farinosum; cauie diffuso, ramosissimo; 
foiiis parvis, petioiatis, rhombeo-ovatis ; fiorum giomerulis in spicas axil- 
iares, iireves, ramosas, nudas congestis; perigonii phyllis ecarinatis, fruc- 
tum tegentibus; seminil^us nitidis, margine acutiusculis. 

In ruderatis, cuitis, ad muros regionis inferioris et montanae. Fre- 
quens in Thessaiia (Haussis.); Attica: pr. Athenas (Haussls.), mt. Pen- 
teiicon, Hymettus (Ciem.); Laconia: pr. Sparta (Chaub.); insula Aegina 
(Heldr.), Poros (Friedr.), Rhenea (Tunt.); C-reta: pr. Canea (RauL), in 
(n-opedio Omaios (Baid.); Zante (Sil)th.); Ceplialonia (DalL). — Jul. 
Aug. O- N. V. 

10. C. polyspernuim L. sp. p. 220; Pieri corc. fL p. 35. — 
C. acutifolinm Sm. comp. fl. ])ril. p. 42, f. erecta, racemis strictis. — 
Icon: FL dan. t. 1153. — Exsicc.: Hehlr. pi. fl. hellen. a. 1890. 

Annuum, inodorum, viride; cauie erecto vel diffuso, ramoso; foiiis 
petioiatis, ovatis vel oblongis; fiorum glomerulis axiilaribus et termi- 
naiibus in spicas eiongatas, nudas vei cymuias divaricatas, effusas dis- 
positis; perigonii })hyilis pianis, fructiferis patentibus. 

In cultis, ruderatis regionis inferioris ut videtur rarissime. Euboea: 
pr. Kastaniotissa (Hehlr.); Corcyra (Pieri). — Jun. Sept. ©. 

3. Sectio. Botrijoides C. A. Mey. in Led. fl. alt. I. p. 410. — 
Semina omnia ienticularia, horizontaiia. — Piantae glanduioso-pubes- 
centes, nunquam farinosae, odore aromatico. 

11. C. anibrosioides L. sp. p. 219; Ch. et B. exp. p. 80, FI. 
pelop. p. 17; Raul. cret. p. 845; Bois. fi. or. IV. \\ 904; Heldr. fl. 
cephal. p. 62; Hal. Beitr. fL Aetol. p. 10; Bald. viagg. Creta p. 88; 
Form. in D. bot. Mon. 1898 p. 77. — Icon: Sturm heft. 76. — 
Exsicc: Orph. fi. gr. n. 803; Rev. pl. ciet. n. 150; Baid. it. cret. n. 91. 46 Chenopodiaceae. 

Ajinuum ; caule erecto, stricte ranioso; foliis petiolatis, oblongis 
vel lanceolatis, inferiorihus sinuato-dcntatis, suj)erioril)us integris; florum 
glomerulis in racemos spiciformes, elongatos, axillares, saepius conipositos 
tlispositis, paniculum elongatam foliosam formantil)us; perigonii phyllis 
ecarinatis, chuisis; seminihus nitidis, laevihus, margine ohtusis. 

In glareosis, olivetis, incuUis regionis inferioris et montanae. Aetolia: 
pr. Agrinion (HaL); Attica: in oliveto Athenarum, ad Cephissum 
(Heldr.), mt. Hymettus (Reiser); Laconia: mt. Malevo (Orph.), pr. 
Mistra (Chauh.); Creta: pr. Canea (Rev.), Platania (Bald.), Theriso 
(Raul.); Cephalonia: pr. Kontogianata (Heldr.). — Jun. Aug. 0. 

12. C. botrys L. sp. p. 219; Ch. et B. exp. p. 80, Fl. pelop. 
p. 17; Fraas fl. class. p. 234; Bois. fL or. IV. p. 903; Form. in D. 
hot. Mon. 1890 p. 12, in Ver. Brunn 1895 p. 24, 1896 p. 34, 1897 
p. 27; HaL Beitr. fL Epir. p. 39, Beitr. fl. Thessal. p. 18; Haussk. 
symh. p. 58. — Icon: FL gr. t. 253. — Exsicc: Heldr. it. gr. septentr. 
a. 1879. 

Aunuum; caule erecto, a hasi suhfastigiatim-ramoso; fohis petio- 
latis, ovatis vel oblongis, obtuse sinuato-pinnatifidis, superiorihus coii- 
formibus, dimiuutis; florum glomerulis in cymas dichotomas recurvatas, 
breves, axillares dispositis, paniculam thyrsoideam elongatam forman- 
tibus; perigonii phyllis ecarinatis, subincurvis; seminibus nitidis, laevihus, 
margine acutiusculis. 

In arenosis, glareosis regionis inferioris et sul)montanae. Epirus: 
pr. Arta (HaL), Safikbi, Han Kanherga, in valle Dipotami (Form.); 
Thessalia: freqnens a Malakasi usque Volo; Fhlhiotis: pi'. Lamia (Fraas); 
Laconia: ad fL Eurotas, pr. Sparta (Chaub.); Messenia: pr. Kalamata 
(Zahn). — Jun. Nov. Q. 

Obs. C. midtifidum L. sp. p. 220; Ch. et B. fl. pelop. p. 17. 
= Rouhieva mulUfida Moqu. in ann. sc. nat. 11. 1 p. 293. — In 
Peloponneso pr. Adrusa probabiliter ex confusione (juadani indicatur. 

2. Tril)us. ATRIPLICEAE C. A. Mey. 1. c. 

3. Spiiiaeia L. gen. n. 1112. 

1. S. oleracea L. sp. p. 1027; Mill. dict. n. 1; Dallaj). prosp. 
p. 129; Marg. et R. fl. Zante p. 86; Heldr. fl. cephal. j). 62. — 
S. s])inosa Moench me(h. p. 318. — S. oJcracea v. sjnnosa Heldr. 
Nutzjifl. j). 23. — Exsicc: Heldr. pl. fl. hell. a. 1891. 

Annua, glal)ra, viridis; caule erecto, ramoso; foliis petiolatis, in- 
ferioribus et mediis triangularibus, sagittatis, suj)eriorihus hastatis vel 
lanceolatis; floribus dioicis, masculis in sj)icas terminales, aj)hyllas dis- 
positis, femineis axillaribus, glonieratis; j)erigoniis fructiferis inter se 
connatis, uti'iculum ai'cte iMcludentibus, cornutis, cornicnlis 2 — 4, sjiinosis. 

Colitur ubique ad usuin culinaiem et hin<; iiule, e. g. in arenosis 
maritimis ad Phaleron Atticae subspontanea (Hcldr. ). — Aj)r. Maio. 0. Chenopodiaceae. 47 

2. S. glabra Mill. dict. n. 2. — S. oleracea pf. L. sp. p. 1027. 
— S. inermis Moench meth. p. 313. — S. oleracea v. inermis Heklr. 
Nutzpfl. p. 23. — Icon: Schk. handb. III. t. 324. — Exsicc: Hehh-. 
pl. fl. hellen. a. 1891. 

Differt a praecedente perigonio frnctifero rotundato, inermi. 

Cohtur ad usum culinarem et hinc inde, e. g. in arenosis mari- 
timis ad Phaleron Atticae subspontanea (Heldr.). — Apr. Maio 0. 

4. Atriplex L. gen. n. 11,53. 

1. Sectio. Dichospermvm Dum. fl. belg. p. 21. — Flores poly- 
gami; feminei perigonio carentes, bibracteati, bracteis distinctis, semine 
verticali ; hermaphroditi perigonio quinquephyllo ebracteati, semine hori- 
zontah. 

1. A. liorteiisis L. sp. p. 1053; Dallap. prosp. p. 131; Fraas 
fl. class. p. 233; Clem. sert. p. 82; Heldr. Nutzpfl. p. 23, Fh cephal. 
p. 62; Raul. cret. p. 845; Bois. fl. or. IV. p. 907; Haussk. symb. 
p. 58. — Icon: Schk. handb. III. t. 349. 

Caule erecto, ramoso; foliis alternis, viridibus, petiolatis, cordato- 
trianguhiribus vel triangulari-oblongis; racemis ex axillis superioribus et 
terminalibus, paniculatis, elongatis, laxiusculis; bracteis fructiferis ovatis 
vel suborbicuhitis, mucronulatis, integris, reticulato-venosis. — Bracteae 
fructiferae magnae, fere 1 cm. longae. 

Cohtur in usum culinarium et hinc inde in ruderatis, cuhis sub- 
sponte. Thessalia: ad monasterium Korona (Haussk.); Attica: ad Pha- 
leron (Clem.); Creta (Rauh); Cephalonia (Dallap.): pr. Lordata, Aphrato, 
Steno, Kutavo (Hehb-.). — • Juh Sept. Q. N. v. 

2. Sectio. Tentliopsis Dum. fl. belg. p. 20. — Fh^res monoici; 
feminei perigonio carentes, bibracteati, bracteis fructiferis inferne saepius 
connatis, semine verticah; mascuh ebracteati, perigonio quinquephyllo. 

a. Annuae. 

a. Bracteae fructiferae herbaceae, virides, liberae. 

2. A. hastata L. sp. p. 1053; Bois. fl or. IV. p. 909; Heldr. 
fh cephal. p. 62. — A. triangiilaris WiWd. sp. IV. p. 963. — Icon: 
Fl. dan. t. 1286. — Exsicc: Heklr. pL fl hellen. a. 1901. 

Cauk) erecto vel adscendente, patule ramoso; foliis petiolatis, al- 
ternis et oppositis, viridibus vel lepidoto-canescentibus, inferioribus tri- 
angukiri-hastatis, basi truncatis, integris vel sinuato-dentatis, supei'ioribus 
hastato-lanceokitis, summis interdum lanceolatis, integris; florum glo- 
merulis in spicas axillares et terminales, inferne foHatas dispositis; 
bracteis fructiferis triangukunbus, integris vel inferne 1 — 2 dentatis, 
disco kievibus vel tuberculatis. 

^. saliiia WaUr. sched. crit. p. 506 pro var. A. patulae; Bois. 
fk or. I^"^. p. 909. — Saepius procumbens, pkis minus lepidato-canum ; 48 Chenopodiaceae. 

folia niiiiora, hastata se<l integra. — Exsice.: Heldr. pl. fl. helleii. 
a. 1886. 

In ruderatis, arenosis, sulisalsnginosis Graeciae et ejus insulis (Bois.): 
pr. Epidaurus Argolidis (Friech.), insula Mykonos Cycla(hun et pr. 
Drapano Cephaloniae (Hehh-.); — ^. in Graecia et ejus insuh.s.(Bois.): 
ad ripas fh Lerna pr. Myhis Argohdis (Hehlr.). — Juh Sept Q. 

Obs. A. graeca Willd. sp. IV. p. 958. = Ohione graeca Moqu. 
in DC. pr. XJII. 2 p. 108. — „Frutex decumbens, apicibus adscen- 
dentibus; foha glauca seniipolhcaria, brevissime petiolata, inferiora hui- 
ceohita hastata integerrima, (piaiKhjque in medio dente notata, superiora 
hneari-lanceohita integerrima" Wilhl. \. c. — Teste Boissier fh or. IV. 
p. 90V) non fruticosum, sed inferne tantum in(hu'atum, et ad A. hasta- 
tam V. salinam pertinet. — Mihi ignota. — C-ychidum insula Paros 
(Wilhh). 

3. A. patula L. sp. p. 1058; Friedr. Reise p. 263; Bois. fl. or. 
IV. p. 909; Haussk. symh. p. 58. — Icon: Schk. handb. III. t. 347. 

Caule erccto vel procuml^entc, patulc ramoso; foliis petiolatis, al- 
ternis et oppositis, viridibus vel lepidoto-cannescentibus, ovato-lanceolatis 
vel lanceolatis, subintegris, basi attenuatis; florum glomerulis in spicas 
axillares et terminales, l)asi foliatas dispositis; bracteis fructiferis rhom- 
beis vel ovato-rhombeis, 1 — 2 dentatis, disco tuberculatis. — A prae- 
cedente praesertim foliorum forma discedit. 

/?. obloiig-ifolia W. et K. pl. rar. hung. HL p. 278 pro sp. — 
A. tatarica Schk. handb. III. t. 349, non L. — Schizofheca tata- 
rica Cel. pr. fl. B()hm. p. 149; Form. in D. bot. INIon. 1890 p. 12, 
in Ver. Briinn 1895 p. 23, 1<S9() p. 34. — S. ohlongifoHa Form. in 
D. bot. Mon. 1890 p. 12. — (Sed a Forin. nomina specialia interdum 
confun(hnitur). — Bracteae fructiferae ovatae, integrae, disco laeves. — 

In ru(h'ratis, ad vias. Attica: pr. Athenas (Heldr.); Corcyra: ad 
lago di Vallc (Fricdr.); — §. Epirus: pr. Prevesa (Form.); Thessalia: 
pr. Trikahi, Vclestinos, Larissa (Form.). Jul. Sept. i^-; N. v. 

4. A. litoralis L. sp. p. 1054; (^iem. sert. p. 82. ~ Icon: Fl. 
dan. t. 1287. 

Caule erecto, stricte ramoso; foliis petiolatis, alternis, aiigustc li- 
neari-lanceolatis, integris vel denticulatis, viridibus, basi non dilatatis; 
floruin glomerulis in spicas axillares et terminales, nudas dispositis; 
bracteis fructiferis ovato-rhoinbeis, intcgris vel basi 1 — 2 dentatis, disco 
plerumque tubcrculatis, patulo-recurvis. Caulc stricte lainoso, foliis 

angustis, obsolete venosis, spicis strictis a praeccMlcntibus discedit. 

In arenosis maritimis et subsalsis. Corcyra (Clcm.). — dul. 
Sej)t. ©. N. v. 

§. Bracteae fructiferae induratae, canescenles, ad mediiun us(jue 
connatae. Cheiiopodiaceae. 49 

5. A. tatariea L. sp. p. 1053; Bois. fl. or. IV. p. 910; Heldr. 
fl. cephal. p. 62, chlor. Thera p. 20. — A. Jaciniata S. et S. pr. I. 
p. 26 7; Ch. et B. exp. p. 81, Fl. pelop. p. 17; Friedr. Reise p. 274; 
Heldr. in o. b. Z. 1898 p. 185; nou L. — Schizotlieca laciniata 
Cehik. pr. fl. bohm. p. 150; Form. in Ver. Briinn 1896 p. 34, in D. 
bot. Mon. 1898 p. 77. — Icon: Sturm. h. 80. 

Caule erecto, adscendente vel prostrato, ramosissimo, foliis petio- 
latis, ambitu triangulari-rhombeis vel hastatis, profunde et irregulariter 
sinuato-incisis, inferioribus oppositis, superioribus alternis, summis inter- 
dum laciniatis, subintegris, omnibus plus minus lepidoto-canis; florum 
glomeruh's in spicas praeter basin nudas, elongatas, inferne saepe inter- 
ruptas congestis; bracteis fructiferis rhombeis vel subtrilobis, dentatis 
vel integris, disco laevibus vel tuberculatis. — Variat: 

a. typica. — Foliis tenuibus, rhombeo-ovatis, vel-oblongis, sinuato- 
incisis, supra virescentibus, subtus lepidoto-canis. — Exsicc. : Heldr. pl. 
fl. liellen. a. 1891. 

/?. Sibthorpii. — A. graeca S. et S. pr. II. p. 267, Fl. gr. 
t. 968, non Willd. — Foliis rhombeo-ovatis vel-oblongis, sinuato-incisis. 
utrinque lepidoto-canis. — Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 1277; Bald. 
it. cret. alt. n. 96. 

y. recurva Urv. enum. p. 28; Ch. et B, exp. p. 81, Fl. pelop. 
p. 17; Hal. in o. b. Z. 1897 p. 98; Heldr. chlor. Mykon. p. 250; 
pr. sp. ; Moqu. in DC. pr. XIII. 2 p. 93. — Folia coriacea, subhastata, 
j^rofunde laciniata aut sinuata, utrinque densissime farinoso-argentea, 
saepius recurva. — Variat insuper (f. sporadum), foliis angustis, elon. 
gatis. — Exsicc: Heldr. pl. exs. e Cycl. ins. a. 1881, pl. fl. hellen. 
a. 1901; Heldr. et Hal. fl. sporad. ^."1896. 

In ruderatis, arenosis praesertim maritimis. Thessalia: pr. Trikala, 
Pharsala, Larissa (Form); Attica: pr. Athenas, ad Phaleron (Heldr.); 
Argolis: j^r. Nauplia, Argos (Chaub.), insula Poros (Friedr.), Naxos 
Thera (Heldr.); Cephalonia: pr. Livadi, Samoli (Heldr.); — ^. Attica: 
ad Phalerum (Heldr.); Euboea (Sibth.); Creta: in scopulo Petalidhan 
prope insulam Dhia (Bald.); — y. Attica: ad litus Atticum insulae 
Helenae oppositum (Urv.); Argolis: pr. Nauplia, Argos (Chaub.); in 
scopulo Hagios Georgios pr. Mykonos, insula Prasonisi pr. Delos et 
Barbarussa jir. Syra (Heldr.); f. sporadwm, in scopulo Melissi pr. Pela- 
gonisi Sporadum (Leon.). — Jun. Sept. 0. 

6. A. rosea L. sp. ed. 2 p. 1493; Ch. et B. exp. p. 18, Fl. 
pelop. p. 17; Friedr. Reise p. 284; Clem. sert. p. 82; Weiss in z. b. G. 
1869 p. 753; Bois. fi. or. IV. p. 911; Haussk. symb. p. 58. — 
SchijiOfheca rosea Ceh pr. fl. Bohm. p. 150; Form. in Ver. Briinn 
1896 p. 34, 1897 p. 27, in D. bot. Mon. 1898 p. 77. — Icon: FI. 
dan. t. 1284. — Exsicc: Sint.it. thessal. n. 1306. 

Canescens vel canum; caule erecto, a basi divaricatim ramosissimo; 
foliis petiolatis, alternis, rhombeis vel ovatis, sinuato-dentatis; florum 

V. Halacsy, Flora «jraeca. III. 4 50 Cheuopodiaceae. 

glonierulis axilbuihus, dissitis, superne in spicas foliatas, interruptas 
abeuntibus; bracteis fructiferis triangulari-rhombeis, angulatis vel den- 
tatis, disco laevibus vel tuberculatis. — Inflorescentia ad apicem usque 
foliata a praecedente facile distinpuitur. 

In ruderatis, olivetis, argillosis regionis inferioris. Thessalia: pr. 
Karditza (Siut.), Pharsala, Mihuia, Koryza (Form.), Volo (Haussk.); 
Phthiotis: pr. Lamia (Form.); Attiea: pr. Athenas (Hehh-.), ad Pha- 
leron (Hal.); Corinthus: pr. Kalamaki (Clem.); Argolis: pr. Naupiia, 
Argos, Epidaurus (Chaub.); CycUiduni insula Syra (Weiss), Tenos, 
Melos (Chaub.), Naxos (Hehh-.); Creta: pr. Canea (Rev.). — Jul. Sept. ©. 
b. Fruticosae. 

7. A. halimus L. sp. p. 1052; S. et S. pr. II. p. 266, Fl. gr. 
t. 962; Urv. enum. p. 28; Ch. et B. exp. p. 80, Fl. pelop. p. 17; 
Fraas fl. class. p. 233; Clem. sert. p. 82; Raul. cret. p. 845; Bois. 
fl. or. IV. p. 916; Hal. Beitr. fl. Achaia p. 31; Haus.sk. symb. p. 58; 
Hehh-. in 5. b. Z. 1898 p. 185, chlor. Thera p. 20. — Exsicc: Orph. 
fl. gr. n. 274; Dorfl. fl. aeg. n. 263 b. 

Cauhbus lignosis, elatis, patentim ramulosis; foliis petiolatis, alternis, 
a basi cuneata ovatis, obtusis, integris, rarius basi obsolete repandis, 
lepidoto-argenteis ; florum glomeruhs spicatis, spicis praeter basin nudis, 
paniculam pyramidatam effusam formantibus; bracteis fructiferis rhom- 
beo-deltoideis, integris vel denticuhitis, disco hievibus, reticuhitis. 

In arenosis maritimis, colhbus argillosis. Attica (Urv.): ad Pha- 
leron (Orph.), Sunium (Chaub.); Achaia (Heldr.): pr. Patras (Hal.); 
Ai-gohs: pr. Naupha, Argos, Astros (Chaub.); Cyclades (Sibth.): insuhi 
Melos (Urv.), Naxos, Thera (Heldr.); Creta: pr. Canca, Candia (Raul), 
Retymo (Tourn. voy. I. p. 15). — Aug. Sept. (y. 

5. Obioiie Gaertn. fruct. II. p. 198. 

1. 0. portulacoides L. sp. p. 1053; Siob. avis p. 3, rem. p. 3; 
Ch. et B. exp. p. 80, Fl. pelop. p. 17; Marg. et R. fL Zante p. 79; 
Clem. sert. p. 82; Ung. Reise p. 121; Bois. fl. or. IV. p. 913; Heldr. 
fl. cephaL p. 62, iu Sitzungsb. acad. Wiss. Berlin 1883 p. 9; Form. 
in Ver. Briinn 1896 p. 34; (Atriplex); Moqu. chonop. enum. p. 75; 
Raul. cret. p. 846; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 729, 1887 p. 667; 
Form. in Ver. Brunn 1895 p. 23; Haussk. symb. p. 58; Heldr. in 
o. b. Z. 1898 p. 185, chlor. Myk.)n. p. 250, prosth. chlor. Thera 
p. 3. — Halimus portiilacoides WaUr. schcd. crit. p. 117. — Icon: 
Engl. bot. t. 261. — Exsicc: Orph. fl. gi". n. 801; Dorfl. fi. aeg. 
n. 263 a. 

Basi suff ruticosa ; caulibus procumbentibus vel adscendentibus, ra- 
mosis; foliis petiolatis, oppositis, oblongis vel lanceohito-hnearil)us, o!)- 
tusis, integris, le{)idoto-canis; florum glomeruhs hixiuscule spicatis, in 
panicuLas terminales, breves, juidas (Hspositis; bracteis fructiferis sub- 
sessihbus, fere ad apicem us(|ue (•oiiiuitis, obo\'ato-cuueatis, tridentatis, 
laevibus vel subverrucosis. Chenopodiaceae. 51 

In salsis, maritimis. Tiiessalia: pr. Volo (Heldr.); Corinthus: pr. 
Kalamaki (Clen.); Argolis: pr. Nauplia (Haussk.); insula Aegina: pr. 
Perivolia (Orph.); Cyelades: insula Delos (Chaub.), Naxos, Thera (Heldr.); 
Creta (Sieb.); Zante: pr. Crionero (Marg.); Cephalonia: pr. Kutavo 
(Heldr.); Corcyra: pr. Potamo (Ung.), Paludi (Spreitz.), Kipuria, Kanoni 
(Fonn.); occurrit quoque pr. Vallona Albaniae mer. (Bald.) — Jul. 
Oct. 2\.. 

2. 0. pedunculata L. sp. ed. 2 p. 1675 (Afriplex); Moqu. chenop. 
enum. p. 75. — HaUmus pedunculatus AVaHr. sched. crit. p. 117; 
Friedr. Reise p. 2()4. — Icon : Fl. dan. t. 304. 

Annua; caule erecto, simplici vel ramoso; foliis subpetiolatis, alternis, 
oblongis vel lanceolato-spathulatis, obtusis, integris, lepidoto-canis; florum 
glomerulis paucifloris, in racemos breves, nudos, ex axillis superioribus 
et terminales dispositis; bracteis fructiferis longe pedicellatis, ad apicem 
usque connatis, obverse triangularibus, emarginato-bik^bis. — 

In salsis, maritimis. Corcyra: ad lairo di Valle (Friedr.). — Aug. 
Oct. O. N. V. 3. Tribus. CA3IPH0R0SMEAE Moqu. chenop. enum. p. 83. 
6. Camphorosiiia L. gen. n. 164. 

1. C. monspeliaca L. sp. p. 122; Bois. fl. or. IV. p. 920. — 
Icon: Nees gen. pl. VII. n. 9. — Exsicc: Heldr. pl. gr. a. 1871. 

Suffruticosa, camplioram spirans; caulibus adscendentibus, basi 
ramosissimis, ramis caespitosis, dense et fasciculato-foliosis ; foliis rigidis, 
lineaii-subulatis, pubescentibus, axillis fasciculigeris ; floribus in glomerulos 
densos, ovatos dispositis, paniculam angustam formantibus; perigonii 
breviter tubulosi quadridentati, dentibus acutis. 

In aridis, arenosis siccis Peloponnesi: pr. Xylocastron Sicyoniae et 
pr. Corinthum (Heldr.). — Aug. Sept. 2|.. 

Obs. Kocliia scoparia L. sp. p. 221 (Clienopodium); Schrad. 
neues journ. 1809 III. 3—4 Stiick p. 85; Heldr. Nutzpfl. p. 23. — 
Colitur hinc inde, praesertim iu Creta, ad usum scopanun. 

4. Tribus. SALICORXIEAE Dum. fl. belg. p. 23. 
7. Salieornia L. gen. n. 10. 

1. S. herbacea L. sp. p. 3, pro var. S. europeae; L. sp. ed. 2 
p. 5; S. et S. pr. I. p. 1; Pieri corc. fi. p. 1; Dallap. prosp. p. 1; 
L^rv. enum. p. 1; Ch. et B. exp. p. l;-3, Fl. pelop. p. 1; Mazz. in ant. 
ion. IL p. 430; Raul. cret. p. 846; Bois. fl. or. IV. p. 933; Heldr. 
fl. cephal. p. 62. — Icon: Fl. dan. t. 303. — E.xsicc: Heldr. pl. fl. 
hellen. a. 1899. 

4* 52 Cheuopodiaccae. 

Annua, glabra; caule erecto vel procuinbeiite, ramoso; articulis 
apice dilatalis, eniarginato-bilobis, menibranaceo-iuargiuatis; spicis axilla- 
ribus et terniiualibus, cylindricis, apice attenuatis; areae florigerae fo- 
veolis tribus, profuudis, iu triangubuu dispositis; perigouii floris niedii 
vertice obovato, subrhombeo; staniiuibus 1 — 2; semiuibus hirtis. 

lu maritimis, sdsis. Corcyra (Pieri.): pr. Lefchimo (Mazz.); Cepha- 
L.uin (Dalhip.); Elis: pr. Kunupeli (Hekh-.); Creta (Sibth.); Cyclades: 
insuhi jNIelos (Sibth.), Kaxos (Chaub.). — Aug. Sept. ©. 

2. S. 1'i'uticosa L. sp. p. '6, pro var. S. euro^yeae; L. sp. e^l. 2. 
p. 5; S. et S. pr. I. p. 1; Pieri. corc. fh p. l; Sieb. avis. reni. p. 2; 
Ch. et B. exp. p. 13, F\. pelop. p. 1; Mazz. iu ant. ion. II. p. 430; 
Marg. et R. fl. Zante p. 79; Clem. sert. p. 82; Ung. Reise p. 121; 
Weiss in z. b. G. 1869 p. 7o4; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 730, 
1887 p. 667; Bois. fl or. IV. p. 9;i2; Heldr. fh cephal. p. 62, in 
Sitzuugsb. acad. Wiss. Berliu 1883 p. 9, FL Aegiua p. 388, chlor. 
Thera p. 20; Form. in Ver. Briiuu 1895 p. 24, 1897 p. 27; Ilaussk. 
symb. p. 58. — S. anceps Lag. pl. barrill. p. 52; Ch. et B. fl. pelop. 
p. 1. — *S'. arhuscula Mazz. in ant. ion. II. p. 430. — Arthrocne- 
mum fruticosum Moqu. chenop. enum. p. 111 pro p. — Icon : Guss. 
fl. sic. t. 3. — Exsicc: Orph. fL gr. n. 397. 

Fruticosa, ghibra; caulibus erectis vel adsceudentibus, ramosis, 
articulis apice dihitatis, bilobis, niembrauaceo-margiuatis; spicis axilla- 
ribus et terminalibus, cyhndricis vel cylindrico-chivatis , obtusis; areae 
florigerae foveolis tribus, profundis, colhiteralibus ; perigonii floris niedii 
vertice pentagouo vel trapezoideo; staniinibus 2; seminibus hirtis. 

(3. radicaiis Sm. engL bot. XXIV. p. et tab. 1691; Gebui iu 
bulL soc. bot. itaL 1889 p. 451; pro sp. — Caules procumbentes, radi- 
cantes. — Exsicc: Baen. herb. europ. n. 4- 330. 

In maritimis, salsis. Epirus: pr. Pale (Form.); Thessalia: pr. Volo 
(Heldr.); Aetolia: iu iiisuhi Turlida pr. Mesolongiou (Hehb-.); Attica : 
ad lacus Rheitoi pr. Eleusis (Heldr.), pr. Piraeum (Sterneck), Plialeion 
(Haussk.), Daphni, insuLa Salamis (Orph.); Corinthia: pr. Kalamaki 
(Clem.); Achaia: pr. Patras (Daeuzer); Laconia: in pLnnitie Plelos 
(Chaub.); insuhi Aegina et in adjacente scopulo Mctopi (Hehh-.), Xax<is 
(Chaub.), Tiiera (Sart); Creta: pr. Canea (Weiss); Zante: pr. Katastari 
(Marg.); Cephalonia: pr. Argostob (Sj^reitz.); Corcyra : pr. Castrades, 
Potamo, Lefchimo (Mazz.), Pakidi (Spreitz.), Kanali (Form.); — (i. Cor- 
cyra: pr. Potamo (Gekni). — JuL Sept. %. 

8. Arthrociiemiiiu j\[oqu. cheuop. enum. p. 111. 
1. A. ^laucum DeL fL aegypt. ill. p. 69 {Salicornia); Ung- 
Slcrnb. salicorn. syn. p. 27; Bois. fl. or. IV. p. 932. — SaUcornia 
macrostachi/a Moricaiul fl. ven. I. p. 2 ; Ch. et B. exp. p. 13, FL 
pelop. p. 1 ; Raul. cret p. 846. — Arthrocncmum fruticosum Mo(|. 
chenop. enum. p. 1 1 1 pro p. — A. macrosfachi/uni Moris et Delpontc 
in ann. .-c nat. .^er. 4 II. p. 377; Form. in Ver. Briinn 1895 p 2-4. Chcnopodiaceae. 53 

— Icon: Guss. fl. sic. t. 4. — Exsicc: Rev. pl. cret. n. 151; Dorfl. 
fl. aeg. n. 26. 

Fruticosuni, glabruin; caulibus erectis et procumbentibus, saepe 
radicantibus, ramosissimis; articulis apice dilatatis, bilobis, membranaceo- 
marginatis; spicis crassis, cyliiuh^ico-clavatis, saepius tantum terminalibus, 
nunquam ex apice caulium primariorum erectorum, sed e ramulis ipso- 
rum basilaribus oriundis; areae florigerae foveolis tribus, superficialibus, 
collateralibus ; perigonio apice trifido, obtuse pyramidato ; staminibus 2 ; 
seminibus papillis brevibus conicis obsitis. — Differt a Salicornia 
friiticosa praeter characteres genericos, spicis crassioribus, saepius taiitum 
terminahbus, non secus caules primarios axillaribus et terminahbus, sed 
e ramuhs basilaribus cauhum primariorum oriundis, area florigera non 
profunda. 

In maritimis, salsis. Attica: pr. 8unium (Chaub.); Peloponnesus 
(Bois.); Cycladum insuk Prasonisia pr. Delos (Heldr.), Naxos (Leon.); 
Creta: pr. Kissamos, Canea, Suda (Raul.); Corcyra (Friedr.): pr. Hagios 
Joannes (Form.). — Maio, Aug. 2|.. 

9. Halociiemum M. a B. fl. taur. cauc. III. p. 3. 

1. H. strobilaceum Pall. it. I. p. 412, ilL I. p. 9 t. 4 {Scdi- 
cornia); M. a B. \. c; Friedr. Reise p. 264; Bois. fl. or. IV. p. 936; 
Form. in Ver. Briinn 1895 p. 23. — Exsicc: Form. pl, corcyr, a. 1894. 

Fruticosum, glabrum ; cauhbus procumbentibus vel erectiusculis, 
ramosissimis ; ramis ramuhsque assurgentibus, gemmis sterihbus globosis 
onustis; articulis apice dilatatis, subbilobis, membranaceo-marginatis ; 
spicis cylindricis, terminalibus et axillaribus; areis florigeris trifloris; 
perigonio triphyllo, clavato, phyllis apice fornicato-inflexis ; stamine unico ; 
seminibus papillosis. — A praecedentibus articulis brevioribus, copiose 
gemmiferis, moniliformibus primo aspectu diagnoscitur. 

In maritlmis, salsis. Corcyra: ad lago di Valle (Friedr.), pr. Corfu, 
Kipuria, Kanone (Form.). — Jul. Sept. 2|_. 

5. Tribus. SUAEDEAE Moqu. in ann. sc nat. ser. 2 IV. p. 209. — 
10. Suaeda Forsk. fl. aeg, arab, p, 69, 
a, Fruticosa. 

1. S. fruticosa L. sp. p. 221; Ch. et B. exp. p. 80, Fh pelop. 
p. 17; [Chenopodium); Forsk. fl. aeg. arab. p, 70; Friedr. Reise 
p. 273; Raul. cret. p. 846; Bois. fL or. IV. p. 939, cum v, hrevifoJia 
(f, foliis abbreviatis tres hneas longis). — SalsoJa fndicosa L. sp. 
ed. 2 p, 324; S. et S. pr. L p 171, FL gr, IIL p. 50 t. 255; Sieb. 
avis p, 3, rem. p. 3. — Schoheria fruticosa C. A. Mey, in Led, fl. 
alt, L p. 402. — Exsicc: Heldr. herb. fl, hellen. a. 1877; Dorfl. fl. 
aeg, n. 88, 

Glabra, viridis; ramis erectis vel adscendentibus, ramulosis; ranuilis 
dense foliatis; fohis carnosulis, seiniteretibus, obtusis, floralibus confor- 54 Chenopodiaceae. 

niibus, brevioribus ; floribus axillaribus 1 — 3nis, in spicas densiusculas 
foliatas dispositis; perigonii subglobosi laciniis ovntis, concavis, obtusis, 
apice incurvis; seniinibus laevibus, nitidis, saepius verticalibus. 

In salsis, inaritimis. Attica: pr. Athenas (Sibth.), Phalcron (Heldr.); 
Argolis: pr. Poros (Friedr.); Laconia: in planitie Helos, ])r. ^[arathonisi, 
Chimova, Vitulo, in Maina (Chaub.); Cvcladum insula Naxos (Chaub.), 
insula Prasonisia pr. Delos (Tunt.); Creta (Sieb.): pr. Su(hi, Retymo 
(Raul). — Jun. Nov. 'A. 
b. Aniuiae. 

a. Folia tenuia, filiformia. 

2. S. nltissiina L. sp. p. 221 {Cliempodium) ; Pall. ill. pl. p. 49 
t. 42; Bois. fl. or. IV. j). 940; Plaussk. .symb. p. 58. — SalsoJa 
aUissima C. A. Mey. in Led. fl. alt. I. p. 402. — Exsicc: Orph. 
herb. n. 3530; Heldr. herb. norm. n. 1278 (Thessalonica). 

Glabra, viridis vel glaucescens; caule elato, a basi strictiuscule et 
pyramidatim ramoso; foliis tenuibus, filiformibus, longis, acutis, flora- 
bbus abbreviatis; florum glomerulis axillaribus, pauci vel plurifloris, 
pedicellatis et sessilibus, in spicas laxas foliatas dispositis, panicuhun 
elongato-pyramidatam formantibus; perigonii subglobosi laciniis ovatis, 
concavis, fructum includentibus ; seminibus horizontalibus vel verticalibus, 
punctulato-rugulosis. 

In niaritimis \)y. Volo Thessaliae (Orph.). — .Jun. Sept. Q. 
/J. Folia carnosa, semiteretia. 

3. S. maritima L. sp. p. 221 {Chenopodium); Dum. fl. belg. 
p. 22; Friedr. Reise p. 263 et 273; Raul. cret. p. 84(5; Bois. fl. or. 
IV. p. 941. — Schoberia maritima C. A. ^Nfey. in Led. fl. alt. I. 
p. 400. — Salsola saJsa S. et. S. pr. I. p. 170, non L. . — Icon: 
Fl. dan. t. 489. 

Glabra, glaucovirens ; caule erecto, saepe a collo ramoso, ramis 
erectis vel diffusis; foliis carnosis, semiteretibus, obtusis vel mucronu- 
hvtis, floralibus subbrevioril)us, flores superantibus, basi dilatatis; florum 
glomeruhs axinaribus, 2— 3floris, scssilibus, in spicas laxas foliatas dis- 
positis, paniculam amplam formantibus ; perigonii globoso-depressi laci- 
niis ovatis, fructum includentibus ; seminibus verticalibns vcl horizonta- 
libus, punctulato-rugulosis. — Foliis brevioribus, carnosis, glaucis, floralibus 
basi valde dilatatis, floribus sessilibus a praecedente statim diagnoscitur. 

In maritimis, salsis. Attica: pr. Athenas (Sibth.), Phaleron (Heldr.); 
Argolis: pr. Nau])Iia (Sart), Poros (Friedr.); Creta : pr. Hierapetra, 
insula Gaidaronisi (Raul.); Corcyra: ad lago di Vallc (Fricdr. ). — 
Jun. Nov. O. N. v. 

4. S. sctigera D(\ cat. hort. monsp. p. 94 [Chcnojiodium); Moqu. 
in ann. sc. nat. XXIII. p. 309; Weiss in z. b. G. 18()9 p. 754; Bois. 
fl. or. IV. p. 942; Heldr. in Sitzungsb. acad. Wiss. Berlin 1883 
p. 9; Form. in Ver. Briinn 1896 p. 34. — Schohcria scfif/cra C A. 
Mey. in Led. fl. alt. I. p. 402. — Suaeda splendens Gr. et Godr. Chenopodiaceae. 55 

fl. fr. III. p. 30. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 802: Heldr. it. thessal. 
n. 109. 

Glabra, albido-glauca; caule erecto vel adscendente, a basi ramoso, 
ramis erectis vel diffusis; foliis carnosis, semiteretibus, setula pellucida 
facile evanescente terminatis, floralibus abbreviatis, flores subsuperantibus, 
basi parum dilatatis; florum gh^merulis axiHaribus, 2 — Sfloris, sessilibus, 
in spicas longas densiusculas dispositis, panicuhim elongatam formantibus ; 
perigonii carnoso-inflati laciniis ovatis, fructu adpressis; seminibus verti- 
cahbus et horizontahbus, laevissimis. — Praecedenti magis glauca, a 
(jua praeter hanc iiotam foliis setigeris facile distinguenda. 

In maritimis. Aetoha: pr. Missolungi (Heldr.) ; Thessalia: pr. 
Volo (Orph.); Cycladum insuhi Syra (Weiss). — Jun. Sept. ©. 6. Tribus. SALSOLEAE Moqu. in ann. sc. nat. ser. 2 IV. p. 209. 
II. Salsola L. gen. n. 311. 

a. Frutieosa. 

1. S. vermiculata L. sp. p. 223; Bois. fl. or. IV. p. 962. — 
S. microphylla Cav. ic. III. p. 45 t, 287. — S. hrevifolia Desf. fl. 
atl. I. p. 218; Urv. enum. p. 29; Ch. et B. fh pelop. p. 17. — 
S. prostrata Ch. et B. exp. p. 81, non L. — Exsicc: Orph, fl. 
gr, n, 803. 

Glauca, pulverulento-puberuhi vel glabrescens, ramosissima; ramis 
adscendentibus vel erectis, paniculatim et crebre ramulosis; foliis alternis 
semiteretibus, brevibus, obtusis; floribus axiUaribus, solitariis, spicatis; 
perigonii phyllis parte libera ovato-triangularibus, alis rotato-patulis, 
magnis, obovato-rotundatis, subsinuatis. 

In rupibus maritimis Cycladum : insula Aspronisos pr. Syra (Reis.), 
insula' Seriphopula (Heldr.), Siphnos (Chaub.), Melos (Urv,). — Jul. 
Sept. I,,. 

b. Annuae. 

2. S. soda L. sp. p. 223; Urv. enum. p. 29; Ch. et B, exp. 
p. 81, Fl. pelop. p. 17; Marg. et R. fl, Zante p. 79; Friedr. Reise 
p. 264; Bois. fl, or, IV. p. 953; Heldr. fl. cephal. p. 62, ni Sitzungsb. 
acad. Wiss, Berlin 1883 p, 9; Bald. in nuovo giorn, bot. ital. 1894 
p. 101; Form. in Ver. Briinn 1896 p. 34. — Icon: Jacq. hort. vindob. 
t. 68. — Exsicc: Heldr. it. thessal. n. 110. 

Glabra; caule a basi diffuse ramoso; fohis a basi dilatata, semi- 
amplexicauli elongatis, semiteretibus, carnosis, mucronulatis , floralibus 
basi valde dilatatis; infimis oppositis, caeteris alternis; floribus axilla- 
ribus, solitariis, interdum geminis, remotis; perigouii laciniis membrana- 
ceis, alis brevissimis, squamaeformibus. 

In maritimis, salsis. Epirus: pr, S. Quaranta (Bald.) ; Thessalia: 
pr. Larissa (Form.), Volo (Heldr.); Attica: ad Piraeum (Urv.); Aetolia: 
pr. Missolungi (Rhumb.); Messenia: pr. Methone (Chaub.); Zante: pr- 56 Chenopodiaeeae. 

Crionero (Marg.); Cephalonia: ad Drapano, Lixuri (Heldr.); Corcyra: 
ad lao-o di Valle (Friedr.). — Jul. Sept. Q. 

3. S. kali L. sp. p. 222; S. et S. pr. I. p. 170; Marg. et R. 
fl. Zante p. 79; Clem. sert. p. 83; Ung. Reise p. 121; Weiss in z. 
b. G. 1869 p. 754; Raid. cret. p. 846; Bois. fl. or. IV. p. 9o4 ; 
Heldr. fl. cephal. p. 62, in Sitzungsb. acad. Wiss. 1883 p. 8, chlor. 
Thera p. 20, chlor, Mykon. p. 250; Form. in D. bot. Monat. 1890 
p. 12, in Ver. Briinn 1895 p. 24, 1896 p. 34, 1897 p. 28; Haussk. 
symb. p. 58. — S. Kali v. hirta Ten. syll. fl. nap. p. 124; Heldr. 
N^utzpfl. p. 23. — Icon: Fl. dan. t. 818. — Exsicc: Sint. it. thessal. 
II. 1305. 

Hirta vel glabrescens; caule a basi divaricatira ramoso; foliis al- 
ternis, a basi semiamplexicauli semiteretibus, lanceolato-subulatis, spinula 
pungente terminatis, floralibus basi subdilatatis ; floribus axillaribus, soli- 
tariis vel 2 — 3glomeratis, remotiusculis ; perigonii laciniis demum carti- 
lagineis, alis rotato-patentibus, flabellatoobovatis. 

^. trag-iis L. sp. ed. 2 p. 322; S. et S. pr. I. p. 170; Sieb. avis 
p. 3, rem. p. 3; Friedr. Reise p. 264; Clem. sert. p. 83; pro sp. ; 
Moqu. in DC. pr. XIII. 2 p. 187; Heldr. Nutzpfl. p. 23; Bois. fl. 
or. IV. p. 954; Haussk. synd^. p. 58. — Glabrescens; perigonii alis 
rudimentariis; sed interdum alae brevissimae et dilatatae in eodem caule 
occurrunt. — Exsicc. : Sint. et Bornm. it. turc. n. 1444. 

In locis arenosis, salsis maritimis et interioribus per totam Grae- 
ciam. — Maio, Jul. 0. 

Obs. S. glauca M. a. B. fl. taur. cauc. I. p. 185; Sieb. avis rem. 
p, 3; = CaroxyJon ylaucnm Moqu. in DC. pr. XIII. 2 p. 173; 
Raul. cret. p. 846. — Dein S. inermis Forsk. fl. aeg. arab. p. 57 ; 
Moqu. 1. c, Raul. 1. c — Indicantur, sed probabiliter erronee, in Creta. 

12. Noaea Moqu. in DC. pr. XIII, p. 207. 

1. N. spiiiosissima L. f. suppl. p. 173 [Anabasis); Moqu. 1. c. 
p. 209; Bois. fl. or. IV. p. 965; Haussk. symb. p. 58. — Salsoht 
echinus Lab. syr. dec. II. p. 10 t. 5; Ch. et B. exp. p. 81, Fl. pelop. 
p. 17. — Exsicc: Heldr. herb. norm, n. 976. 

Fruticosa, glabra; caule erecto vel adscendente, a basi ramosissimo, 
ramulis alternis, patentibus, spinosis; foliis alternis, semiteretibus, mucro- 
natis, superioribus sub anthesi plerumque iam emarcidis vel deciduis; 
bracteis a basi ovata triquetro-subulatis ; floribus in axillis subsolitariis, 
ad ramulorum basin saepe approximatis; perigonii phyllis lanceolatis, 
ahs obovatis vel oblongis, perigonio ipso longioribus. 

In saxosis maritimis ad promontorium Hagios Nicolaos prope Tlio- 
rikos in promontorio Sunium Atticae (Heldr.); Cycladum insula Melos 
(Chaub.), — Aug. Oct. \). Chenopodiaceao. 57 

13. Petrosiinoiiiu Bmige anab. rev. p. 52. 

1. P. crassifolia Pall. ill. p. 64 t. .55 {Poh/cnemum); Bunge 1. c. 
p. 55. — HaJimocnemis crassifolia C. A. Mey. m Led. fl. alt. I. 
p. 385. — Exsicc. : Bald. it alb. n. 92, it. alb. alt. n. 108. 

Annua, pube bicuspidata canescens, a collo ramosa; caulibus dif- 
fusls vel adscendentibus, ramosissiniis ; ramis alternis, infimis oppositis ; 
foliis alternis, carnosis^ semiteretibus, acutiusculis ; floribus axillaribus, 
in spicas laxiusculas dispositis; bracteolis navicularibus, apice acute 
carinatis, fructiferis basi gibbis, fructum amplexantibus et cum eo deci- 
duis; perigonii phyllis fere tantum binis; staminibus 5. 

In maritimis jir. Gorica et Vallona Albaniae meridionalis (Bald.), 
iam extra ditionem nostram; occurrit quoque probabiliter ad litus epi- 
roticum. — Jul. Sept. Q. 

2. P. bracliiata Pall. iil. p. 62 t. 52 [Polycnemimi]; Bunge I. c. 
p. 59; Bois. fl. IV. p 974. — Halimocnemis brachiata C. A. Mey. 
in Led. fl. alt. L p. 381. 

Annua, pube bicuspidata canescens, a collo ramosa ; caulibus erectis, 
ramosis ; ramis omnibus oppositis ; foliis oppositis, carnosis, semiteretibus, 
acutiusculis ; floribus axillaribus, dense glomerato-spicatis; bracteolis navi- 
cularibus, foliaceo-attenuatis, fructiferis basi gibbis, fructum amplexan- 
tibus et cum eo deciduis; perigonii phyllis 5; staminibus 5. — A prae- 
cedente ramis foliisque oj^^positis, floribus glomerato-spicatis et perigonii 
phyllis quinis discedit. 

In salsis Atticae pr. Athenas (Urv. sec. Moqu. in DC. pr. XIII. 
2 p. 197). — Jul. Sept. O N. v. 

XCV. Ordo. Polygonaeeae Juss. gen. p. 82. 

Disposltio generuiu. 

a. Achenium triquetrum vcl lenticulare, apterum. 

a. Perigonium 6dentatum vel G partitum, viride, laciniis inaequalibus; 
stigmata peuicillata. 

X Flores polygamo-monoici, iu pseudoverticillos vel racemos axillares 
dispositi ; inferiores feminei, subsessiles, perigonio trigono-infuudi- 
buliformi, G dentato, dentibus 3 exterioribus spinescentibus recur- 
vato-patentibus, 3 iuterioribus minoribus conniventibus ; superiores 
liermaijliroditi vel masculi, pedieellati, perigonio 5 — 6 partito, la- 
ciniis aequalibus patentibus ; stamina 4 — 6; styli 3; achenium 
triquetrum, tubo perigonii arcte inclusum. — Herbae. 
1. Emex Neek. 
XX Flores hermaphroditi, pi/Iygami vel dioici, pedicellati, fasciculati 
vel pseudoverticillati, in racemos simplices vel paniculas dispositi ; 
perigonium 6 partitum, laciniis 3 exterioribus miuoribus, 3 iuteri- 
oribus majoribus (valvis dictis) , post anthesin saepissime auclis, 
conniventibus ; stamina 6; stjdi 8; achenium trigonum, valvis tec- 
tum. — Herbae (nostrae). 

2. Runiex L. 58 Polygoiiaceae. 

jff. Perigoiiiuiu 3 — 5 partituni, torollinuni, laeiniis aeqnaJibus vel iuteniis 
niajoribus; stigmata capitata. 

X Flores lierniapliroiiiti, petiicellati, raceniosi vcl in apice raiuulorun» 
fasciculati; perigonium 4 — 5 partituni, lacinii.s inleruis deuiuui 
accrctis; staniina G — 8; styli 2 — 3; acheniuui triquetrura vel lenti- 
cularc, perigonii laciniis intornis arcte tcctum. — Frutices. 
;J. Atrapliaxis L. 
XX Flores herinapliroditi, pcdicelhiti vel sessiles, raccmosi vel spicati, 
rarius solitarii axillares; perigoniuni 3 — 5 partitum, laciniis sub- 
aeqnalibus, post antiiesin niarccscentibus, raro auctis ; stamiDa 8, 
rarius 5 — 4; styli 2 — 3; aclieniuni lenticulare vel trigonum, peri- 
gonio inclusuni. — ITerbae, rarius suffrutices. 
4. Polyj2;oiuini L. 
b. Achcniuni lenticulare, ala lata diaphaua ciuctum ; flores hermaphrodiii, 
[iediccllati, in semiverticiik)s, racemum fdruiantes dispositi ; perigonium 
4 partituni, viride, hiciniis 2 intcrioribus majoribus, achenio adpressis, 
2 exterioribus reflexis ; stamina 6 ; stigmata 2, subscssilia, peniciHata. 
5. Oxyria Hill. 

1. Eiiiex Neck. eleni. II. p. 214. 

]. E. spinosus L. sp. p. 337; S. et S. pr. I. p. 247, Fl. gr. 
t. 347; Sieb. avis p. 3; Urv. enuni. p. 41; Ch. et B. exp. p. 108, 
Fl. pelop. p. 24; ^NIaro-. et R. fl. Zante p. 80 {Rtcmex); Campd. mon. 
riun. p. o8, t. 1; Friedr. Rei.se p. 265; Weiss in z. b. G. 1869 
p. 753; Raul. cret. p. 848; Bois. fl. or. IV. \). 1005; Haussk. symb. 
p. 58; Heldr. fl. Aegina p. 388. — Exsicc: Heldr. herb. norm. 
n. 1186. 

Glaber, a collo saepe pluricaulis; cauhbus erectis vel decumbentibus, 
simplicibus vel ramosis; foliis petiolatis, ovatis, integris, basi truncatis 
vel subcordatis; perigonii fructiferi indurati, tubo lacunoso, dentibus 3 
interioribus dorso tricostatis, 3 exterioribus spinescentibus. 

In cultis, ruderatis, arenosis regionis inferioris. Attica: pr. Athenas 
(Sibth.), Phaleron (Heldr), Laurion (Haussk.), insula Aegina (Heldr.); 
Messenia: pr. Pylos (Zahn), Methone, Messene (Chaub.); Zante (Sibth.); 
insula Aegina, Cythnos (Heldr. ), Melos (Urv.); Creta; j)r. Canea ( Weiss), 
Candia, Guves (Raul.). — Febr. Maio. 0. 

2. Ruinex L. gen. n. 451. 
Dispositio speciorum. 

L Scctio. La}>athum Tourn. inst. p. 504. — Florcs iicrniai^luoditi, rarius 
polygami, pedicello tcnui vel parum incrassato insidentcs; styli lilicri ; valvae demuiu 
auctae, coriacco-membrauaceae, iutegrac vel deutatac, nervo luedio saepc iu callum 
incrassato. — Folia basi atlenuata, rotundata vel conhita, nunquani liastata nec 
sagittata. 

a. Yalvae ouiues ecallosae, iutegrac vcl subrcpaiidae, 4 mm. lougac 

1. K. alpiiius L. 2. K. aciuaticus I>. 

b. Valvac omnes vel saltem anterior calliferae. 

a. Valvac integrae, rarius basin versus obsolete eroso-vel undulato- 
dcntatae. Polygonaceao. 59 

X Valvae lotundatae vel triangulari-ovatae, 4 — S mni. lougae, integrae 
vel nonnullae denticnlatae. 

O Folia plana vel subundulata; valva unica tantum callifera. 
3. R. patientia L. 4. R. graecus Bois. et Heldr. 

OO Folia undulato-crispa ; valvae omnes callifcrae (calli valvarum 
2 interdum indistincti). 

5. R. crlspus L. 
XX Valvae lineari-oblongae, 3 mm. lougae, integrae. 
6. R. sanguineus L. 7, R. couglomcratus L. 

/S. Valvae scrrulatae vel inciso-dentatae (cf. /'. obtusifolms var. y). 

X Folia ovata vel oblonga : verticilli aphylli vel inferiores tantum 
foliifcri. 
O Pereunes; pedicclli clongati. 

8. R. obtusifolius L. 9. R. nepalensis Spreng. 

OO Biennes ; pedicelli hrevissimi. 
10. R. pulcher L. 

■, >X Folia lineari-lanceolata, angusta ; verticilli omnes foliifcri. 
11. R. liniosus Thuill. 

2. Sectio. Platypodium AVillk. et Lge. pr. fl. hisp. I. p. 284. — Flores herma- 
phroditi, pedicello demum valde clavato-incrassato insidentes; styli ovarii angulis 
adnati ; valvae demum auctae, coriaccae, ecallosae, utrinque in dentes rigidulos, saepe 
uncinatos divisae. — • Folia integerrima, basi attenuata. 

12. R. bucephalophoi'us L. 

0. Sectio. Acelosa Tourn. inst. p. G02. — Flores dioici, rarius hermaphrodito- 
polygami, pedicello tenui insidentes; styli ovarii angulis adnati; valvae denium 
auctae, tenuiter menibranaceac, integrae. nervo basi saepe in squannilam deflexara 
incrassato. — Folia hastata vel sagittata. 

a. Perennes; valvae ad 6 mm. longae. 
a. Flores dioici. 

X Radix tibrosa, tuberibus ovato-oblongis nullis. 
O Inflorescentia paniculata. 
13. R. montanus Desf. 14. R. auriculatus (Wallr.). 15. R. acetosa L. 
QO Inflorescentia racemosa vel subpaniculata. 
16. R. nebroides Campd. 
XX Radix filipendula, tuberibus ovato-oblongis. 
17. R. tuberosus L. 

/J. Flores polygami. 

18. R. scutatus L. 

b. Aunuus ; valvac maximae, ad 15 mm. longae. 

19. R. vesicarius L. 

4. Sectio. AcctoseUa Meisn. in DC. pr. XIV. p. 63. — Florcs dioici, pcdi- 
ccllo tenui insidentes; styli ovarii angulis adnati ; valvae immutatae, integrae, achenio 
arcte adpressae. — Folia hastato-vel sagittato-Iaciniata, rarius iudivisa. 

20. R. acetosella L. 

1. Sectio. Lapatlmm Tourn. inst. p. 504. — 

a. Valvae omnes ecallosae, integrae vel svibrepandae, 4 niin longae. 
1. II. alpinus L. sp. p. 334; S. et S. pr. T. p. 247; Cli. et B. 
exp. p. 107, Fl. pelop. p. 24; Forni. in Ver. Briinn 1896 p. 33 
Haussk. synib. ]). 58. — Icon : Hayne. arzneigew. XIH. t. 7. (iO Polygoiiacoat'. 

Caule erecto, in pauiculain strictani, elougatani, subapliyllani abeunte; 
foliis petiolatis, iuferiofibus auiplis, conlato-subrotuudis vel cordato-ovatis, 
obtusis vel breviter acumiuatis, superioribus ovato-lanceolatis , acutis; 
valvis cordato-ovatis, iutegris vel subrepaudis, ecallosis. 

In pascuis alpinis. Thessalia: mt. Zygos (Forni.) et Karava 
(Haussk.) in Pindo; Laconia (8ibth.): nit. Taygetos (C'haub.). — Jul. 
Aug. 4. N. V. 

2. R. aquaticus L. sp. p. 336; S. et S. pr. L p. 246; Ch. et 
B. exp. p. 107, p. p., Fl. pelop. p. 24; Fraas fl. class. p. 232; Bois. 
fl. or. IV. p. 1008. — Huc forsan: R. hi/drolapathnm Pieri corc. fl. 
p. 47, vix Huds. — Icon: Hayne arzneigew. XIII. t. 4. — 

Caule elato, in paniculam strictam, densam, subaphyllam abeunte; 
foliis petiolatis, inferioribus amplis, cordato-ovatis, acutiusculis, superio- 
ribus oblongis vel hmceolatis; valvis subcordato-ovatis, integris vel sub- 
repandis, ecallosis. — Praecedenti affinis, ab eo caule ehitiore, ad 1 m. 
alto, foliis tenuibus, angustioribus et longioribus, thyrso anipliori com- 
pacto, valvis subcordatis discedit. 

Ad fossas, iu uliginosis regionis inferioris, rarissime. Argolis 
(Sibth.); indicatur deinde ad Phaleron Atticae et in insula Zante (Fraas); 
Corcyra, si E. hiidroJapathum Pieri re vera huc pertineat. — Jul. 
Aug. 4. N. V. 

b. Valvae omnes vel salteni anterior calliferae. 

a. Valvae integrae, i-arius basiu versus obsolete eroso-vel 
unduhito-dentatae. 

X Valvae rotundatae vel trianguhui-ovatae, 4 — 8 nnn. 
longae, integr«e vel nonnullae denticuLatae. 
O Folia pLana vel subunduhita; valva unica tantuni 
callifera. 

3. R. patieutia L. sp. p. 333; S. et S. pr. I. p. 244; Pieri corc. 
fl. p. 47; Dalhip. prosp. p. 53; Ch. et B. exp. p. 107, Fl. pelop. 
p. 24; Fraas fl. class. p. 231; Hehlr. fl. cephal. p. 62; Haussk. symb. 
p. 58. — Icon: Sclik. handb. t. 100. 

Caule erecto, in panicuLam strictam, elongatam, supernt! ai^hyUam 
abeunte; foliis petiolatis, inferioribus aniplis, a basi corthita vel rotun- 
data oblongis, obtusis vel acuminatis, superioril)us knceolatis, acutis, 
basi attenuatis; valvis cordato-orbicuhitis, margine integris vel repandis, 
anteriore cailifera. 

In pascuis montanis et subalpinis. Thessah"a: mt. Ghavellu et 
Karava in Pindo (Haussk.); Phthiotis (Fraas); Elis (Sibth.); Cephalonia 
(DalL); Corcyra (Pieri). — JuL Aug. 'J|. N. v. 

4. R. jj:raecus Bois. et Heldr. diagn. ser. 2 IV. p. 80; Heldr. 
NutzpfL p. 24; HaL Beitr. fL Achaia p. 31; Haussk. symb. p. 5». — 
Fi. orientalis Bernh. iu Schult. fiL syst. VII. p. 1433, v. graecus 
Bois. fl. or. IV. p. 1009. — Exsicc: Hehlr. pL fl. hellen. a. 1887. 

Differt a praecedente, an satis, valvis breviter eroso-denticulatis. Polygonaceae. 61 

In rLuleratis, herbidis, in pagos regionis inferioris et niontanae. 
Thessalia: pr. Kalabaka, Demirli, Aivali, Ornian Magula, Pharsalus, 
ad ripas Tsinarli, pr. Volo, ad radices mt. Pelion (Haussk.); Achaia: 
in pago Sndena (Hal.), pr. Trikala (Heldr.); Laconia : pr. Anavryti ad 
radices mt. Taygetos (Heldr.) — Jun. Aug. 2\., 

4 X 7. R. graeciis X coiigloiueratus. — B. conglomeratus X 
graecus (JR. semigraecus) Haussk. symb. p. 60. — Differt a R. graeco 
caule a basi divaricalim ramoso, valvis minoribus, omnibus calliferis; — 
a M. congJomerato pseudoverticillis approximatis, valvis cordato-ovatis, 
breviter eroso-denticulatis. — Exsicc: Haussk. it. graec. a. 1885. 
Ad ripas fl. Tsinarli pr. Pharsalum (Haussk.). — 

OO Folia undulato-crispa; valvae omnes calliferae 
(calli valvarum 2 interdum indistincti). 

5. R. crispus L. sp. p. 335; Ch. et B. fl. pelop. p. 24; Fraas 
fl. class. p. 231; Bois. fl. or IV. p. 1009; Hal. Beitr. fl. Epir. p. 39; 
Haussk. symb. p. 58. — Pi. aqnatlcus Ch. et B. exp. p. 107 p. p., non 
L. — Huc spectat fortasse: H. hellenicus Form. in Ver. Briinn 1897 
p. 27 (Descriptio summopere confusa). — Icon : Fl. dan. t. 1334. — 
Exsicc: Heldr. it IV. Thessal. a. 1885. 

Caule erecto, in paniculam longam, angustam, inferne foliatam 
abeunte; foliis plus minus undulato-crispis, inferioribus petiolatis, ob- 
longis vel oblongo-h^nceolatis, acutiusculis vel obtusis, basi attenuatis 
vel rotundatis vel interdum subcordatis, superioribus lanceohxto-linearibus 
acutis, floralibus subsessilibus; valvis ovato-orbiculatis , subcordatis, 
integris vel basi subdentatis, omnibus calliferis. 

§. uiiicallosus Peterm. fh lips. p. 266. — M. crispns v. micli- 
valvis Meisn. in DC. pr. XIV. p. 45; Haussk. symb. p. 58. — Valvis 
ecallosis vel unica tantum callifera. — Exsicc. : Heldr. it. thessal. 
IV. a. 1885, 

In ruderatis, pratis, ad sepes regionis inferioris et montanae. 
Epirus: pr. Kalarrytes (Hal.); Thessalia: pr. Neuropolis, Korona (Haussk.), 
Pharsalus (Hekb-.); Euboea: Kastaniotissa (Heldr.) ; Attica: pr. Athenas 
(Fraas), Caloreuma (Orph.); Peloponnesus : ad fl. Pamisus, ad Magula 
pr. Sparta (Chaub.); — /?. Thessalia: nit. Zygos, pr. Korona, Orman 
Maguhi (Haussk.). — Jun. Aug. ^l-. 

4X5. R. graecus X crispus. — B. crispus X graecus [B. cJimi- 
(Jiatus) Haussk. symb. p. 60. — Habitu Bi. cm^^o-accedens, a quo 
caule robustiore, elatiore, foliis maioribus latioribusque, vix crispis et 
valvis maioribus denticulatis discedit. Valvae interdum fere ecallosae. 
— Exsicc. : Haussk it. gr. a. 1885. 

In humidis Thessaliae pr. Orman MaguLa (Haussk ). 

XX Valvae lineari-oblongae, 3 mm longae, integrae. 

6. R. saisguiiieus L. sp. p. 344; S. et S. pr. I. p. 245; Ch. 
et B. exp. p. 107, FL peh)p. p. 24; Haussk. symb. p. 59. — B. 52 Polygonaceae, 

viridis Sm. fl, brit. I. p. 390. — IL ^iemorosns Bchrad, in Wilkl. onum. 
hort. berol. I. p. 397; Form. in Yer. Briinn 1897 p. 27. — R. nemo- 
lapathum Ehrh. in L. fil. suppl. p. 212 p. p. ; Friedr. Reise p. 276. 
— Ic-on: Fl. dan. t. 2229. — 

Caule erecto, gracili, in paniculani hixam abeunte ; panicuhie ramis 
erecto-patuhs, inui basi tantuni fohatis; fohis tenuibus, petiohatis, inferio- 
ribus cordato-obk)ngis, obtusis vel acutis, superioribus lanccohitis, acutis; 
verticillastris remotiusculis ; valvis lineari-oblongis, integris, unica callifera. 

In nemorosis, silvaticis regionis montanae. Thessaha: ad monas- 
t^rium Korona (Haussk.), pr. Asprokhsia (Form.); Argohs: pr. Poros 
(Friedr.); Laconia (Sibth.): pr. Androvista, Scardamuk, nit. Taygetos, 
pr. Kalamata, Methone, Corone (Chaub.). — Jun. Aug. '^V. N. v. 

7. R. coiigloineratus Murr. pr, stirp.-gotting, p. 52; Heldr. 
Nutzpfl. p. 25; Heldr. fl. cephal. p. 63, Fl. Aegina p. 388; Raul. 
cret. p. 847; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 729; Bois. fl. or. IV, p. 1010; 
Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 62, in Ver. Brimn 1895 p. 23, 1897 
p. 27; Hal. Beitr. fl. Epir. p. 39, Beitr. fl. Achaia p. 31 ; Haussk. 
symb. p. 59. — li. glomeratus Schreb. spic. hps, ed. 2 p, 64; Marg. 
et R. fi. Zante p. 80. — Icon: Fl. dan. t. 2228. — Exslcc: Orph. 
herb. n. 2989; Sint. it. thessal. n. 983. 

Differt a praecedente racemis fere ad apicem usque foliatis, valvis 
sublatioribus, omnibus grosse calhferis. 

In ruderatis, ad saepes, in nemorosis regionis inferioris et mon- 
tanae. Epirus: pr. Janina (Bakl), Kalarrytes (Hal.); Thossalia: pr. 
Malakasi (Sint.), ad monasterim Korona, Phanari, Karditza, Orman 
Magula, Aivali, Pharsalus (Haussk.), pr. Vkachava, Selicany et Spilia 
in mt. Ossa (Form.); Euboea: mt. Telethrion (Heldr.); Attica: mt, 
Pentehcon, pr. Myh (Haussk.), Phaleron, insuhi Aegina (Heklr.); Achaia: 
pr. Patras (Hal); Laconia: mt. Malevo (Orph.); Argohs: pr. Naupha 
(Haussk.); Creta: pr. Nerokuru, Canea (Raul.); Zante (Marg.); Cepha- 
lonia: pr. Argostoh (Heklr.); Corcyra : pr. Benizze (Spreitz.), — Maio, 
Aug. ^. ^ 

^. Valvae serruktae vel inciso-dentatae, (cf. 7/. ohtiisifoluis 
var. y.) 

X Folia ovata vel oblonga; verticilli apliylh vel inferiores 
tantuni fohiferi. 
O Perennes; pedicelh elongati. 

8. R. obtiisifoliiis L. sp. p. 335; S, et S. pr. I. p. 246; Ch. 
et B. exp. p. 107, Fl. pelop. p. 24; Bois. fl or. IV. p. 1011; Haussk, 
symb. p. 58. — B. Friesii Gr. et Go(h-. fl. fr. III. p. 36. — Icon: 
Fk dan. t. 1335. — Exsicc: N. v. 

Caule erecto, cito in panicuhim lamosam, strictam, parte inferiori 
excepta aphylhun abeunte; fohis petiohitis, inferioribus cordato-ovatis 
vel oblongis, obtusis, superioril)us lanceohitis, acutis; verticiUaslris remo- 
tiuscuhs; valvis ovato-trianguhiribus, omnibus calhfcris, dentatis, dentibus 
triangulari-subulatis, valvae latitudine brevioribus. Polygonaceae. (j3. 

§. subiilatus Reching. in o. b. Z. 1892 p, 51. — It ohtmifoliux 
Bald. riv. coll. bot. all. 1895 p. 68. — Valvis triangularibus, longe 
subulato-dentatis, dentibus valvae longitudine aequilongis. — Exsicc. : 
Bald. it. alb. pir. III. n. 86. 

y. silvestris Wallr. sched. p. 101 pro sp.; Koch. syn. p. 614. 
— Valvis trianguhiribus in apicem protractis, integris vel obsolete den- 
tatis. — A jR. patientin et IL fp-aeco, quibuscum valvis integris vel 
obsolete dentatis convenit, valvis elongatis in apicem protractis, basi 
non cordatis, onniibus calliferis facile distinguitur. — Exsicc. : Sint. 
it. thessal. n. 689 sub i?. orientali. 

In ruderatis, pratis regionis inferioris et montanae. Thessalia: pr. 
Sophades, Aivali, Pharsahi, Volo (Haussk.); Peloponnesus (Sibth.): pr. 
Mistra, Amyclea (Chaub); — /J. Epirus: pr. Prevesa (Bahl.); — 
y. Thessalia: pr. Chaliki (Sint.). — Jun. Aug. -21-. 

5 X H. R. erispus X obtiisifolius Meisn. in UC. p. XIV. 
p. 54; Haussk. symb. p. 60. — R. acutus L. sp. p. 835. — Fi. pra- 
tensis M, u. K. deutschl. fl. II. p. 609. — Differt a R. crispo foliis 
cordato-oblongis, minus crispis et valvarum dentibus triangulari-subulatis; 
a M. ohtusi-folio foliis angustioribus, crispis et valvis brevioribus la- 
tioribusque, basi subcordatis, breviter dentatis. 

In planitie thessala pr. Pharsalus, Volo (Haussk.). — N. v. 

7 X 8. R. eonglonieratus X obtiisifolius (B. ahortivus) Ruhm. 
in Jahrb. bot. Gart. Berlin I. p. 253; Haussk. symb. p. 60. — Differt 
a i?. congJomerato valvis oblongis, basin versus denticulatis ; a H. oh- 
tusifoJio habitu, racemis foliatis, laxis, valvis minoribus, oblongis, non- 
nullis integris. — Exsicc: Haussk. it. gr. a. 1885. 

Thessaha : in ruderatis pr. Volo (Haussk.). 

9. R. uepaleiisis Spreng. syst. II. p. 159; Haussk. in bot. Ver. 
Thiiring. V. p. 61; symb. p. 58. — Exsicc: Haussk. it. gr. a. 1885. 

Caule erecto, in paniculam ramosam, parfce inferiori excepta aphyl- 
lam abeunte, ramis erecto-patuhs; foliis inferioribus petiolatis, cordato- 
ovatis vel oblongis, acutiusculis, superioribus lanceolatis, subsessihbus ; 
verticillastris remotiusculis; valvis ovato-oblongis, ad vel ultra medium 
in dentes crebros, subulatos, apice eximie hamatos fissis, inaequaliter 
calligeris vel unica tantum callosa. — Species valvis longe hamato- 
subulatis eximia. 

In derelictis supra monasterium Korona in vicinia ruinarum ca- 
stelli turcici in Pindo dolopico (Haussk.) ; locus hucusque unicus. — 
Jun. Jul. 2j_. 

OO Biennes ; pedicelli brevissimi. 

10. R. pulclier L. sp. p. 336; S. et S. pr. L p. 245; Ch. et B. 
exp. p. 1U7, Fl. pelop. p. 24; Raul. cret. p. 847; Bois, fl, or. IV. 
p. 1012; Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 12, in Ver. Brunn 1897 
p. 27; Haussk. symb. p. 59, v. microdon; Hal. in o. b. Z. 1899 
p. 25. — li. divaricatus L. sp. ed. 2 p. 478; Marg. et R. fL Zante 64 ]'olygonacoae. 

p. 80; Heklr. fl. Aeoina p. 388, chlor. ]\[ykon. p. 230; f. foliis non 
strangulato-panduriforniibup:, pubescentibus. — H. reticnlatus Weiss. in 
z. b. G. 1869 p. 753, an Bess. — Icon : Rchb. pl. crit. t. 486. — 
Exsicc: Sint. it. thessal. n. 420; Baen. herb. europ. n. 9328; Dorfl. 
fl. aeg. n. 22. 

Glaber vel inferne papilloso-pubescens ; caule erecto, flexuoso, pa- 
tule ranioso, subaphyllo ; foliis parvis, inferioribus petiolatis, subcor- 
datis, ovato oblongis vel panduraeformibus, superioribus lanceolatis; ra- 
cemis patentissimis, elongatis ; verticillastris remotis, inferioribus et mediis 
folio lineari-lanceolato suffultis, interduni summis tantum nudis ; valvis 
ovato-oblongis, utrinque in 5 — 6 dentes rigidos rectos subspinescentes, 
valvulae diametro breviores fissis, omnibus inaequaliter calliferis. 

/?. inacrodoii Haussk. in Mitth. thiir. bot. Ver. 1891 p. 34, symb. 
p. 59. — Valvis in dentes subulatos valvae diametro longiores fissis. 
Huc spectare videtur: B. llaulini Bois. diagn. XII. p. 100, Fl. or. 
IV. p. 1012. — Exsicc: Haussk. it. gr. a. 1885. 

y. anodoii Haussk. in Mitth. thiir. bot. Ver. 1891 p. 34. — 
Valvis subintegerrimis vel minutissimc et perpauce denticulatis. — 
Exsicc: Haussk. it. gr. a. 1885. 

In cultis, ad vias, in ruderatis regionis inferioris et montanae per 
totam Graeciam. — Maio, Jul. 0. 

5 X 10. R. crispus X pulcher (B,. pseudopulcher) Haussk. 
symb. p. 60. — Habitu nunc ad unam, nunc ad alteram stiipom ac- 
cedens; summatim differt a 11. crispo caule patule ramoso, foliis nii- 
noribus, valvis plus minus denticulatis, a 11. puJchro pedicellis elon- 
gatis, valvis majoribus minutc denticulatis. ■ — Exsicc: Haussk. it. gr. 
a. 1885. 

In humidiusculis pr. Orman Magula Thessaliae (Haussk.). 

7 X 10. R. coiigloiiieratus X pulcher (Ji*. Mureti) Haussk. 
in Mittb. geogr. Ges. Thiir. 1884 p. 73, symb. p. 59. — Differt a 
H. conglomerato praesertim valvis ovato-oblongis denticulatis; a R. pul- 
chro pedicellis elongatis, valvis minute denticulatis. — Exsicc : Haussk. 
it. gr. a. 1885. 

Pr. Karditza Thessaliae et pr. Myli Atticae (Haussk.). 

XX Folia lineari-lanceolata, angusta; verticilli omnes foliiferi. 

11. R. limosus Thuill. fl. par. ed. 2 p. 182; Form. in Ver. Piriinn 
1897 I. p. 182. — R. palustris Sm. f). brit. I. p. 394. — Icon: 
FL dan. t. 1873. — Exsicc: Reiser.- fl. gr. a 1894. 

Caule erocto, in paniculam laxam abeunte; fohis lanccolatis vel 
lincari-lanceolatis, in petiokun attcnuatis, acutis, floralibus verticillastra 
longe superantibus; verticillastris rcmotis, omnilms foliiferis; valvis 
rhombeo ovatis, utriiique setaceo-bidentatis, apicc lanceolatis, inlegris, 
omnibus calliferis, dentibus valvae longitudine brevioribus. 

In limosis, pakidosis regionis inferioris, rarissime. Thessaka: pr. 
Trikala (Form.), ad lacum Karla (Reis.). — Maio, Jul. (^. Polygonaceae. 65 

10 X 11. R. pulcher X limosus. — B. Haldcsiji {Umosm X 
pulcher) Reching. in z. b. G. 1899 p. 105. — Differt a li. pnlchro 
pedicellis elongatis, valvis facie minus reticulato - alveolatis, utrinque 
2 — 4 setaceo-dentatis ; a R. limoso ramis divaricatis, foliis oblongo-lan- 
ceolatis, verticillastris superioribu.-; nudis, valvarum dentibus numerosio- 
ribus, basi latioribus. — Exsicc. : Form. pl. gr. a. 1896. 

Thessalia: pr, Trikala (Form.). 

2. Sectio. Flatypodiurn Willk. et Lge. pr. fl, hisp. I. p. 284, 

12. R. buceplialophorus L. sp. p. 336; S. et S. pr. I. p. 246; 
Sieb. avis p, 3, rem. p. 4; Ch. et B, exp. p, 107, Fl, pelop. p. 24; 
Marg, et R, fl. Zante p. 80; Friedr, Reise p, 266; Fraas fl, class, 
p, 231; Clem. sert. p. 83; Ung, Reise p, 122; Weiss in z. b. G. 1869 
p 753; Raul. cret. p. 847; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 729, 1887 
p, 668; Bois, fl. or. IV. p, 1014; Heldr. fl. cephal. p. 63, chlor, Thera 
p, 20, chlor. Mykon. p. 250; Gebni in buU, soc, bot. ital. 1889 p, 451; 
Haussk, symb, p. 59, — B. acideatus L, sp, ed. 2 p. 481 ; S. et S. 
pr, I. p. 249; Sieb. avis rem. p. 4; Ch, et B. exp. p. 108, Fl, pelop. 
p. 24 ; f, valvarum spinis validioribus uncinatis, — B. creticus Campd. 
mon, rum, p, 149, — R. hucephalophorus v. massiliensis Steinh, in 
ann, sc. nat. ser, 2 IX, p. 200; Raul. cret. p. 847; f, valvarum den- 
tibus utrinque 3, valvis brevioribus, — J?. hucephalophorus v. creticus 
Steinh. 1. c, f. valvis bidentatis. — R. hucephalophorus v. graecus 
Steinh, 1. c. p. 201 ; f. valvarum dentibus utrinque 3 , subrecurvis, 
valvam aequantibus, — Icon: Fl. gr. t, 345, — Exsicc, : Heldr. herb, 
fl. hellen. n, 57, herb. norm. n, 1578; Dorfl. fl. gr. n. 465. 

A collo simplex vel saepius pluricaulis; caulibus gracilibus, erectis 
vel adscendentibus, in racemos simplices abeuntibus; foliis petiolatis, 
inferioribus ovato-spathulatis vel oblongo-lanceolatis, summis linearibus ; 
verticillastris remotiusculis, 2 — 3floris; pedicellis demum clavato-incras- 
satis, arcuato-deflexis ; valvis deltoideo-oblongis, utrinque 2 — 4dentatis, 
dentibus triangulari-subulatis, rectis vel apice uncinatis, valva brevioribus 
vel longioribus. — Varietates supra enumeratae nil sunt nisi formae 
minimae valoris, nam numerus et longitudo dentium valvarum variant 
in speciminibus unius et ejusdem loci, interdum immo in uno eodemque 
specimine. 

In arenosis, maritimis, herbidis regionis inferioris per totam Grae- 
ciam, — Mart, Jun. Q. 

3, Sectio. Acetosa Tourn, inst. j:), 502. 
a, Perennes; valvae ad 6 inm longae, 

a. Flores dioici. 

X Radix fibrosa, tuberibus ovato-oblongis nullis. 
O Infiorescentia paniculata, plerumque ampla. 

13. R. montanus Desf. tabl, ecole bot, ed. 2 p. 48. — R. ari- 
folius All, fl, ped. II. p, 204 ; Haussk. symb, p, 59 ; non L, fil. suppl. 
p. 212. — 

V. Halacsy, Flora Graeca. III. 5 66 Polygonaceae. 

Glaber; rhizomate crasso, pluricipite, fibras tenues vel incrassatas 
edente; caule erecto, in paniculani elongatani, strictani, laxam abeunte; 
foliis tenuibus, inferioribus petiolatis, ovato-oblongis, acutis, sinu lato 
hastato-cordatis, auriculis patentibus, foliis superioribus sessilibus, am- 
plexicaulibus ; stipulis integris; valvis subrotundo-cordatis, inlegris, basi 
squamuUi deflexa praeditis. — li. acetosae affinis, sed folia maiora, 
praesertim hitiora, auriculis patentibus, non deorsum spectantibus, stipulae 
integrae et valvae paulo minores. 

In alpinis inter jugum Zygos et Oxya supra Chaliki in Pindo 
tymphaeo (Haussk.). — Jun. Sept. 2|-, N. v. 

14. R, auriculatus WaUr. sched. p. 182 pro var. J^. acetosae. 
— R. tht/rsiflorus Fingerh. in Linnaea IV. p. 380. — Exsicc: Heldr. 
it IV. thessal. a. 1885. 

Glaber; rhizomate crassiusculo, pluricipite, fibras tenues edente; 
caule erecto in paniculam thyrsoideam, elongatam, strictam, densam, flori- 
bundam abeunte ; foliis crassiusculis, inferioribus petiohitis, oblongis, ob- 
longo-lanceolatisve, sinu lato hastato-cordatis, auriculis patentibus, foliis 
superioribus sessilibus, amplexicaulibus ; stipulis integris; valvis parvis, 
truncato-vel subcordato-orbiculatis, integris, basi squamuhi deflexa 
praeditis. — Differt a praecedente thyrso denso, floribundo, foliis an- 
gustis et valvis fere dimidio minoribus. 

In pratis. Thessalia: in oropedio Neuropolis regionis inferioris 
Pindi dolopici (Heldr.). — Jun, Jul. ^2|.. 

15. R. acetosa L. sp. p. 337; S. et S. pr. L p. 248; Ch. et B. 
exp. p. 108, Fi. pelop. p. 24; Friedr. Reise p. 280; Fraas fl. class. 
p. 231; Heldr. Nutzpfl. p. 24; Bois. fl. or. IV. p. 1015; Form. in 
D. bot, Mon. 1890 p. 12, in Ver. Briinn 1896 p. 33; Haussk. symb. 
p. 59. — Icon: Engl. bot. t. 127. — Exsicc: Sint. it. thessal. n. 417. 

Glaber vel inferne puberulus; rhizomate crassiusculo, pluricipite, 
fibras tenues edente; caule erecto, in panicuhxm laxam, elongatam, 
strictam abeunte; foliis crassiusculis, inferioribus petiolatis, ovato-oblougis, 
hastatis vel sagittatis, auriculis vix divergentibus, fohis superioribus 
sessilibus, amplexicaulibus ; stipulis laciniato-dentatis; valvis maiusculis 
cordato-orbiculatis, integris, basi squamula deflexa praeditis. — Differt 
a praecedente foliis latioribus auriculis deorsum spectantibus, panicula 
hixa, stipuhs laciniatis, vulvis fere dimidio maioribus basi magis cor- 
datis. 

In pratis montanis et subalpinis. Thessalia: mt. Zygos, pr. Makri- 
chori (Form.), mt. Oxya, Ghavellu, pr. Neuropolis (Haussk.), Kakibaka 
(Sint.), mt. Olympus (Heldr.); Aetolia: mt. Vardusia, Korax (Fraas); 
Peloponnesus (Sibth.): mt. Diaforti (Friedr.), pr. Argos (Fraas). — 
Maio, Jul. II-. 

OO Inflorescentia racemosa vel panicuhita, angusta, 
brevis. 

16. R. uebroides Campd. mon. runi. p. 150. ■ — IL trian()ularisl 
Guss. syn. I. p. 434; Raul. cret. p. 847; Hah in z. b. G. 1888 Polygonaceae, 67 

p. 762; Haussk, symb. p. 59; non DC. fl. fr. suppl, p. 368, qui 
forma culta R. acetosae. — li. acetosa fJ. angtistifoJins Heldr. Nutzpfl, 
p, 24. — R. acetosa §. aljnnus Bois, fl. or. IV. p. 1016; Heldr. 
chlor. Parn. p. 26; Bald. riv. coll. bot. alb. 1895 p. 68, 1896 p, 92. 

— R. Gussonii Arcang. comp. fl. ital. p, 586. — Exsicc: Hal. it. 
gr. a. 1888 et 1893. 

Glaber; rhizomate crasso, lignescente, pluricipite, fibras tenues vel 
incrassatas edente; caule erecto, in paniculam brevem angustam abeunte; 
foliis tenuibus, inferioribus petiolatis, oblongis vel oblongo-lanceolatis, 
sagittatis, auriculis longis, angustis, acuminatis, ad basin saepe dentatis, 
superioribus sessilibus, anguste lineari-lanceolatis, integris vel basi sagit- 
tatis; stipulis laciniato-dentatis; valvis maiusculis, cordato-ovatis, integris, 
basi squamula deflexa praeditis. — Caulis sub anthesi 10 — 15 cm tantum 
longus, hac nota et rhizomate crasso, lignescente, foliis parvis, auriculis 
angustis elongatis praeditis, panicula brevi angusta a praecedentibus 
certe specifice distinguendus. 

In rupestribus herbidis regionis alpinae. Epirus: mt. Olycika, 
Peristeri (Bald.); Thessalia: mt. Karava (Haussk.); Doris: mt. Kiona 
(Hal.), mt. Parnassus (Heldr.); Achaia: mt. Kyllene (Heldr.); Creta: 
nit. Psiloriti, Lassiti (Raul.). — Jun. Aug. 3|. 

XX Radix filipendula, tuberibus ovato-oblongis. 

17. R. tuberosus L. sp. ed. 2 p. 481 ; Ch. et B. exp. p. 108, 
Fl. pelop. p. 24; Friedr. Reise p. 269; Weiss in z. b. G. 1869 p. 753; 
Raul. cret. p. 847; Bois. fl. or. IV. p. 1017; Haussk, symb. p. 59; 
Heldr. fl. Aegina p. 388, chlor. Thera p. 20, chlor. Mykon. p. 250. 

— R. creticus Bois. diagn. XII. p. 102; Raul. cret. p. 847, — Huc 
spectat ex descriptione : R. undulatus Form. in Ver, Briinn 1896 
p. 33. — Icon: Fl. gr, t. 348. — Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 981, 

Rhizomate crassiusculo, pluricipite, fibras plus minus abrupte in 
tubera ovato-oblonga incrassatas edente; caule erecto vel adscendente, 
in paniculam ramosam, laxam abeunte ; foliis tenuibus, glabris vel sca- 
bridis, inferioribus petiolatis, ovatis vel oblongis, repandis, basi cordatis 
vel cordato-hastatis, rarius rotundatis, auriculis brevibus, divergentibus, 
foliis superioribus, sessilibus, lineari-lanceolatis, hastatis; valvis majus- 
culis; cordato-suborbiculatis , basi sqamula deflexa praeditis. — Radice 
filipendula ab omnibus discedit. 

In herbosis saxosis regionis inferioris et montanae. Thessalia: mt, 
Godaman in Olympo (Form.), pr. Pharsalum (Haussk.); Boeotia: mt. 
Helicon (Orph.); Attica: mt. Pateras, Parnes (Heldr.), insula Aegina 
(Friedr.); Corinthus (Orph.); Laconia: pr. Marathonisi (Chaub.); Cycladum 
insula: Keos, Kythnos, Seriphopula (Tunt.), Syra (Weiss), Tenos, Naxos 
(Chaub.), Mykonos, Delos (Sart.), Thera (Schmidt); Creta: pr. Candia, 
Malaxa, Prosnero, Askyphos, Anopolis (Raul.). — Mart, Jun, 'JJ. 
/J. Flores polygami. 

18. R. seutalus L. sp, p. 337; Urv, enum. p, 41 ; Ch. et B, 
fl, pelop p 24; Bois, fl. or. IV. p. 1015; Hal. Beitr. fl. Epir, p, 39; f)8 Polygouaceae. 

Hausjk. synib. p. 59, i: hai^filis Koch. syn. p. 615 (f. foliis triaiigula- 
ribus, acutis, dente baseos utrinque elonoato-hastatis). — jR. hastiJoUvs 
^I. B. fl. taur. cauc. I. p. 290, f. foliis utrinque sinu profundo et 
an^usto excisis, lobo terminali ovato, brevi, fere latiore quam loPigo. — 
Exsicc. : Heldr. herb. norni. n. 1478. 

Glaber; rhizoniate crassiusculo, interdum lignescente, repente; cau- 
libus numerosis, adscendentibus, flexuosis, ramosis, in racemos elongatos, 
laxos abeuntibus ; foliis carnosulis, petiolatis, ovato-triangularibus, basi 
sagittatis, vel subpanduraeformibus, hastatis, infimis obtusis, superioribus 
acutis; verticillastris paucifloris; valvis cordato-orbicularibus. 

In lapidosis saepius mobilibus regionis montanae et alpinae, rare. 
Epirus: mt. Peristeri, pr. Kalarrytes (Hal.); Thessalia: mt. Baba pr. 
KUnovo in Pindo (Haussk.), mt. Olympus (Heldr.); Laconia: mt. Tay- 
getos (Pichler); Cycladum insuk Melos (Urv.). — Maio, Aug. ^. 
b. Annuus; valvae maximae, ad 15 mm longae. 

19. R. vesicarius L. .sp. p. 336; Bois. fl. or. IV. p. 1017. — 
Icon: Campd. mon. rum. t. 3. 

Glaber; radice parce fibrillosa; caulibus erectis vel adscendentibus, 
ramosis; foliis carnosulis, petiolatis, a basi cordata vel subhastata ovatis 
vel deltoideis; racemis simplicibus vel paniculatis; verticillastris pauci- 
floris; valvis suborbicularibus vel ovatis, basi cordatis, calliferis vol 
subnudis. — Valvis maximis egregia. 

In rupestribus maritimis, rarissime. Argolis: pr. Nauplia (Sart.). — 
Apr. Maio Q. 

4. Sectio. Acefosella Meisn. in DC. pr. XIV. p. 63. 

20. R. acetosella L. sp. p. 338; S. et S. pr. I. p. 248, Fl. gr. 
t. 349; Sieb. avis rem. p. 4; Ch. et B. exp. p. 108, Fl. pelop. p. 24. 
— B. muJtifidus Haussk. symb. p. 59, cum f. similatns (f. fohis 
tripartitis, lobo medio maiore). 

Glaber vel puberulus, saepius multicaulis; caulibus erectis vel ad- 
scendentibus, in panicuhun strictam abeuntibus; foliis omnibus petiolatis, 
oblongis, lanceohUis vel linearibus, l)asi plerumque hastatis vel sagittatis; 
verticillastris paucifloris, remotiusculis ; valvis ovatis, ecallosis. 

a. typicus. — Valvae achenio adpressae, sed eo liberae. — Exsicc: 
Heldr. pi. fl. hellen. a. 1898. 

/?. angiocarpus Murb. Beitr. fl. Siidborn. p. 46 pro sp ; Celak, 
in Sitzungsber. bohm. Ges. Wiss. 1892 p. 402; Form. in Ver, Brunn 
1896 p. 33. — Valvae achenio adpressae et eo adhaerentes. — 
Exsicc. : N. v. 

y. uiultindus L. sp. ed. 2 p. 482; S. et S. pr. L p. 248, Fl, 
gr. t. 349; Raul. cret. p. 847, pro sp.; DC. fl. fr. III. p. 378; Ch. 
et B. exp. p. 1(18, Fh pelop. p. 24; Ilal. Beitr. fl. Epir. p. 39; Bald. 
riv. coll. bot. alb. 1896 p. 92. — Folia ob lacinias laterales fissas Polygonaceae. 69 

palmato-multif ida ; valvae niinc libenie, nunc adhaerentep. — Exsicc: 
Sint. it. thessal. n. 419. 

In collibus, agris derelictis, glareosis, in regionem alpinam usque 
adscendens per totam Graeciam, var. ^. ceteris ut videtur multo rarior. 
— Maio, Jul. Q]. 

3. Atrapliaxis L. gen. n. 356. 

1. A. Billardieri Jaub. et Sp. ill. or. II. p. 14 t. 111; Raul. 
cret. p. 846; Bois. fl. or. IV. p. 1022. -^ A. BUlardieri v. graeca 
Meisn. in DC. pr. XIV. p. 77. — Exsicc: Heldr. pl. gr. a. 1848 
n. 1783. 

Fruticosa, ramosissima, ramulis spinescentibus vel inermibus, no- 
vellis brevissime puberulis; ochreis bicuspidatis; foliis parvis, ovatis vel 
oblongis, obtusis et acutis, glabris; floribus saepius pentameris, octandris, 
in racemum terminalem, laxum, basi foliatum dispositis; perigonii valvis 
petaloideis, roseis, cordato-reniformibus, achenio subduplo longioribus; 
stylo 2-3fido. 

In rupestribus regionis montanae et subalpinae. Aetolia: mt. 
Tymphrestus (Zuccar.); Attica: mt. Hymettus (Heldr.); Euboea (Zucc); 
Creta: mt. Ida supra Vorisa (Heldr.). — Maio, Jun. X). 

4. Polygoniim L. gen. n. 495. 
Dispositio specierum. 

A. Plantae non volubiles. 

1. Sectio. Aconogonum Meisu. monogr. polyg. p. 55. — Flores racemoso- 
paniculati ; oclireae oblique truncatae, niargine lacerae. 

1. P. ali)innm All. 

2. Sectio. Bistorta Tourn. inst. p. 511. — Flores in spicam unicam termi- 
nalem dispositi; ochreae oblique truncatae, maigine subintegrae. 

2. P. bistorta L. 3. P. viviparum L. 

3. Sectio. Persicaria Tourn. inst. p. 509. — Flores in spicas geminas vel 
lacemoso-paniculatas, raro solitarias dispositi ; ochreae horizontaliter truncatae, saepius 
setaceo-ciliatae. 

a. Achenia nitida. 

a. Ochreae longe setaceo-ciliatae ; bracteae ciliatae ; perigonium eglan- 
dulosum. 

4. P. serrulatum Lag. 5. P. mite Schrauk. 6. P. persicaria L. 

(i. Ochreae non vel brevissime ciliatae; bracteae uon ciliatae; perigo- 
nium glanduloso-scabrum. 

7. P. lapathifolium L. 

b. Achenia opaca. 

8. P. hydropiper L. 

4. Sectio. Avicularia Meisu. monogr. polyg. p. 85. — Flores axillares, fasci- 
ciilati vel solitarii, spicas foliatas vel aphyllas formantes; ochreae oblique bifidae 
vel iudivisae, tandem apice lacerae. 70 Polygonaccae. 

a. Basi suffruticosa. 

9. P. maritimum L. 10. P. equisetiforme S. et S. 

b. Herhacea. 

a. Spicae saepissimc ad apicem usque foliatae ; pedicelli brevissimi ; 
perigonium herbaccum. 

11. P. aviculare L. 
/?. Spicae nudae vel foliis diminutis praeditae; pedicelli perigonio aequi- 
lougi vel lougiores; perigonium corollinum. 
12. P. Bellardii All. 13. P. arenarium W. et K. 14. P. pulchellum Lois. 

B. Plantae volubiles. 
5. Sectio. Tiniaria Meisn. monogr. polyg. p. 02. — Flores axillares, fasci- 
culati, racemos foliatos vel aphyllos formantes ; ochreae oblique truncatae, haud 
ciliatae. 

15. P. convolvulus L, 16. P. dumetorum L. 

1. Sectio. Aconogoniim Meisn. monogr. polyg. p. 55. 

1. P. alpiniim All. fl. pad. II. p. 206 t. 68; Bald. riv. coU. 
bot. alb. 1896 p. 92. — P. cUvarieatum Vill. dauph. III. p. 322; ? 
Pieri corc. fl. p. 50; non L. . — Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 1023 (mt. 
Peristeri Macedoniae). 

Glabrum vel pubemlum; caule erecto, ranioso; ochreis hirtis, oblique 
truncatis, laceris; foliis oblongo-lanceolatis lanceolatisve, acuminatis, 
subsessilibus; floribus in racemos multifloros dispositis, paniculam ter- 
minalem formantibus; perigonio albido vel carneo, basi saepe glanduloso; 
achenio trigono, nitido. 

In herbidis alpinis mt. Smolika supra Kerasovo in Epiro (Bald.); 
? Corcyra (Pieri). — Jun. Jul. 4- N. v. 

2. Sectio. Bistofta Tourn. inst. p. 511. — 

2. P. bistorta L. sp. p. 360; S. et S. pr. L p. 266; Dallap. 
prosp. p. 55; Ch. et B. exp. p. 112, Fl. pelop. p. 25; Fraas fl. ckss. 
p. 230; Bois. fl. or. IV. p. 1027; Heldr. fl. cephal. p. 63. — Icon: 
Fl. dan. t. 421. 

Rhizomate crasso, torto; caule erecto, simplici, glabro; foliis e basi 
cordata vel truncata ovato-oblongis vel oblongo-lanceolatis, subtus glauces- 
centibus, saepe puberulis, inferioribus petiolo longo, superne alato suf- 
fultis, superioribus sessilibus; floribus in spicam oblongam, densam, non 
bulbilliferam dispositis, bracteis ovatis subulato-acuminatis suffultis; 
perigonio rosoo; achenio oblongo, acute trigono, nitido. 

Laconia (Sibth.) et Cephalonia (Dallap.); sed postea a nemini 
lectum. — Jun. Aug. ^J. N. v. 

3. P. viviparum L. sp. p. 360; S. et S. pr. I. p. 266; Ch. et 
B. exp. p. 112, Fl. pelop. p. 25; Bois. fl. or. IV. p. 1027. — Icon: 
Fl. dan. t. 13. — 

Rhizomate tuberiforme; caule erecto, simplici, ghibro; foliis glabris, 
subtus glaucescentibus, inferioribus ellipticis, petiolo longo aptero suffultis, 
superioribus lanceolatis, sessilibus ; floribus in spicam cylindricam, laxius- Polygonaceae. 71 

culam, inferne bulbilliferam dispositis, braoteis ovatis acuminatis suf- 
fultis; perigonio albo vel carneo, achenio ovato, apice trigono, nitido. 
In Laconiae montibus (Sibth.); sed postea a nemini lectum. — 
Jun. Aug. 2|-. N. V. 

3. Sectio. Persicaria Tourn. inst. p. 509. 
a, Achenia nitida. 

o. Ochreae longe setaceo-ciliatae ; bracteae ciliatae; perigonium 
eglandulosum. 

4. P. serriil{ituiii Lag. nov. gen. et sp. p. 14; Raul. cret. p. 847; 
Bois. fl. or. IV. p. 1028; Heldr. fl. cephal. p. 63; Haussk. symb. 
p. 60. — P. persicaria S. et S. pr. I. p. 265, non L. . — Exsicc: 
Heldr. herb. norm. n. 790 et 876. 

Perenne; caulibus glabris, inferne prostratis, radicantibus, dein 
erectis, ramosis ; ochreis adpressissime setulosis, margine longe setoso- 
ciliatis, ciliis validis, eis saepe aequilongis; foliis subsessilibus, lanceo- 
latis vel linearibus, acuminatis, margine adpresse setuloso-ciliatis ; spicis 
filiformibus, laxiuscuHs, erectis ; bracteis crebre ciliatis ; perigonio roseo, 
eglanduloso. Species ochrearum ciliis longis validis eximia. 

Ad aquas fluentes, in paludosis, rare. Attica: ad Cephissum 
(Sprun.); Messenia: inter Kalamata et Nisi (Zahn); Creta: pr. Canea 
(Heldr.); Cephalonia: pr. Kutavo (Heldr.). — Jun. Nov. ^\-. 

5. P. mite Schrank baier. Fl. L p. 668; Hal. in o. b. Z. 1892 
p. 400. — P. laxifiorum Weihe in Flora 1826 II. p. 746. — Exsicc. : 
Sint. et Bornm. it. turc. n. 1452. 

Annuum; caulibus erectis vel adscendentibus, glabris, simplicibus 
vel ramosis; ochreis adpresse et parce hirtis, margine ciliatis, ciliis eis 
4 plo brevioribus ; foliis breviter petiolatis, lanceolatis vel oblongo-lanceo- 
latis, acutis vel acuminatis, subtus scabridis, margine adpresse cih'atis; 
spicis filiformibus, interrviptis, plus rainusve cernuis; bracteis ciliatis; 
perigonio viridi-purpurascente, eglanduloso. 

In humidis ad Chiladomuli pr. Litochori Thessaliae (Sint.); pr. 
Kalamata Messeniae (Zahn). — Jul. Sept. (^. 

6. R. persicaria L. sp. p. 361 ; Form. in D. bot. Mon. 1890 
p. 12. — P. biforme Wahlenb. suec. p. 242. — Icon: Rchb. pl. crit. 
V. t. 491. 

Differt a praecedente spicis oblongo-cylindricis, densis, erectiusculis, 
ThessaHa: pr. Velestinos (Form.). — Jul. Sept. ©. N. v. 

/?. Ochreae non vel brevissime ciliatae ; bracteae non ciliatae; 
perigonium glanduloso-scabrum. 

7. P. lapathifolium L. sp. p. 360; S. et S. pr. L p. 265; Ch. 
et B, exp. p. 112, Fl. pelop. p. 25; Bois. fl. or. IV. p. 1030; Form. 
iu D. bot. Mon. 1890 p. 12; Haussk. symb. p. 60. — P. nodosum 
Pers. ench. I. p. 440, f. nodis caulis incrassatis. — Icon: Engl. bot. 
t. 1382. — Exsicc: Heldr. pl. fl. hell. a. 1898. 72 Polygonaceae. 

Aiiiuiuni; caulibus erectis, ramosis, nlabris; ochreis glabris vel 
pubesceutibus, uon vel brevissime ciliatis; foliis breviter petiolatis, ovato- 
ellipticis vel lanceolatis, acutis vel acumiuatis, glabris; spicis oblongo- 
cylindricis velcvlinch-icis, densiusculis, erectis vel subnutantibus; bracteis non 
ciliatis; perigonio virenti-albido vel rubello, plus minus ghmduloso-scabro 

§. incaiiuiii Schmidt fl. bohem. IV, p. 90 pro sp. ; Ch. et B. 
exp. p. 112, Fl. pelop. p. 25; Bois. fh or. IV. p. 1030. — Folia 
subtus praesertim adpresse tomentosa. — Exsicc. : N. v. 

In humidis, ad ripas regionis inferioris et montanae. Thessalia : 
pr. Vehtsena (Form.), Pharsalus, Aivali (Haussk.); Boeotia et Attica 
(Bois.): pr. Athenas (Sibth.); Messenia: pr. Kalamata (Zahn); Laconia: 
mt. Taygetos, pr. Marathonisia, Monembasia (Chaub.); — (i. Laconia: 
mt. Malevo (Orph.), mt. Taygetos, pr. Maralhonisi, Monembasio (Chaub.). 
— Jul. Sept. O. 

4X7. V. serrulatuin X IJipathifoliuin Heldr. pl. exs. fl. hellen. 
a. 1898. — P. Heldreichii. — Differt a P. serrnlato, cui habitu 
magis accedit foliis oblongo-hinceohitis, latioribus, ochreis ciliis nuUis 
vel perpaucis praeditis, bracteis non ciliatis; perigonio scabridulo; a 
P. lapathifoUo habitu, ochreis nonnullis longiuscule ciliatis, spica fili- 
formi, elongata, interrupta. — 

Inter parentes in paludosis pr. Kalamata Messeniae (Zahn). 
b. Achenia opaca. 

8. P. liydropiper L. sp. p. 361; S. et S. pr, I. p. 265; Fraas 
fl. class. p. 230; Bois. fl. or, IV, p. 1026. — Icon: Fl, dan. t, 1576. 

Annuum; caulibus erectis vel adscendentibus, ramosis, glabris; 
ochreis subglabris, breviter ciliatis; fohis breviter petiolatis, oblongo-lan- 
ceohitis vel lanceolatis, acuminatis, glabris; spicis fihformibus, inter- 
ruptis, arcuato-pendulis ; bracteis non cihatis; perigonio viridi-purpuras- 
cente, glanduloso-punctato. — Sapor totius plantae acerrimus, urens, 

In humidis Graeciae (Sibth.): pr. Lamia, Lebadia (Fraas). — Jul. 
Sept. 0. N. V. 

4. Sectio, Avicularia Meisn. monogr, polyg. p. 85. 
a. Basi suffruticosa. 

9. P. maritiinuni L. sp, p. 3()1; S. et S. pr. I. p. 266, Fl. gr. 
IV. p. 55 t. 363; Sieb. avis p. 3, rem. p. 4; Ch. et B. exp. p, 113, 
Fl. pelop, p, 25; Marg. et R. fl. Zante p. 80; Friedr. Reise p. 270; 
Clem. sert. p. 83; Ung. Reise p, 122; Weiss in z, b. G. 1869 p. 753; 
Raul. cret. p. 847; Bois. fl. or. IV. p. 1037; Heldr. fl, cephal, p. 63, 
Fl. Aegina p. 388, in 6. b. Z. 1898 p. 185; chlor. Thera p. 20; 
Bald. riv. coll. bot. alb. 1892 p. 69; Hal. in o. b. Z. 1897 p. 98; 
Haussk. symb. p. 60. — Exsicc. : Or})li. fl. gr. n. 4«5, Heldr. herb. 
norm. n. 373; Sint. et Bornm. it turc. n, 1453; Dorfl. fl, aeg, n. 250. 

Glabrum; cauhbus e rhizomate ramoso, lignoso procumbentibus, 
tota longitudine foliatis, internodiis brevibus; oclu-eis internodio longiori- 
bus vel parum l^revioribus, basi fuscis, superne longe hyalinis, laceris; Polygonaceae. 73 

foliis subsessilibus ellipticis vel lanceolatis, floralibus vix diiuinutis, flores 
longe superantibus; floribus 1 — 3 nis, axillaribus, breviter pedicellatis 
in spicas longas laxas dispositis; perigonio albicante vel roseo; aehenio 
laevissimo, nitido. 

In arenosis maritimis. Epirus: pr. Prevesa (Bald.); Thessalia: pr. 
Litochori (Sint.); Sporadum insula Scopelos (Leon.); Euboea: pr. Oreus 
(Heldr.), Kurbatzi (Wild); Attica: pr. Rheitro (Ung.), Phaleron (Heldr.), 
Laurion, Sunium (Haussk.); Corinthia: ad sinum Saronicum (Chaub.), 
pr. Kalamaki (Clem.), Corinthus (Haussk.), insula Aegina (Friedr.); 
Argolis: pr. Nauplia (Chaub.); Elis (Sibth.); Zante (Marg.); Cepha- 
lonia: pr. Drapano (Heldr ); Cycladum insula: Cythnos (Tunt.), Delos, 
Melos (Chaub.), Naxos, Thera (Heldr.); Creta: pr. Canea (Weiss), Suda, 
Hagios Paulos (Raul.). — Apr. Dec. 2\.. 

10. P. equisetiforme S. et S. pr. I. p. 266, Pl. gr. IV. p. 56 
t. 864; Sieb. avis. p. 3, rem. p. 4; Raul. cret. p. 846, v. trigynum 
Bois. voy. esp. II. p. 554; Bois. fl. or. IV. p. 1036; Bald. viagg. 
Creta p. 88; Heldr, chlor. Thera p. 20; an: Ch. et B. exp. p. \1'6, 
Fl. pelop. p. 25; Link in Linnaea IX. p. 570; Heldr. fl. cephal. 
p. 63, Fl. Aegina p. 388; quae omnia probabiliter ad P. littorale 
spectant. — P. equisetifornie v. graecum Meisn. polyg. pr. p. 86. — 
Exsicc: HeLh'. pl. in ins. Creta aestate 1870 coUectae ; Rev. pl. cret. 
n. 152, f. ochreis elongatis, magis laceris, foliis floralibus longioribus. 

Glabrum ; caulibus e rhizomate ramoso, lignoso decumbentibus, de- 
mum aphyllis, internodiis elongatis; ochreis internodio multo brevioribus, 
basi fuscis, apice hyalinis, hiceris; foliis subsessiHbus, oblongis vel ob- 
longo-lanceokitis, floralibus diminutis, flores aequantibus vel parum su- 
perantibus; floribus 2 — 3 nis, pedicello eis aequilongo suffultis, in ra- 
cemos laxos elongatos dispositis; perigonio albicante vel roseo; achenio 
minutim punctato, nitidulo. — 1\ scopario Requ. in Lois. fl. gall. ed. 
2 I. p. 284 affine, quod ochreis margine vix hyalinis brevius laceris 
specifice (hscedit. 

In ruderatis, cultis, ad sepes, vias regionis inferioris. Creta: pr. 
Kissamos (Rev.), Phitania, Canea (Raul.), Caiidia (Heldr.); Cycladum 
insula Thera (Heldr.); — indicatur porro: in isthmo Corinthiaco (Chaub.); 
Argolis: pr. Nauplia, Argos (Link), Epidaurus (Chaub.); insula Aegina, 
Syra (Chaub.); Cephalonia: pr. Drapano, Lordata, Skala, Piscardo 
(Heldr.); sed probabiliter ex confusione cum P. littorale. — Jun. Sept. 2|_. 

b. Herbacea. 

a. Spicae saepissime ad apicem usque foliatae; pedicelli bre- 
vissimi; perigonium herbaceum. 

11. P. aviculare L. sp. p. 362; S. et S. pr. I. p. 267; Pieri 
corc. fl. p. 50; Ch. et B. exp. p. 113, Fl. pelop. p. 25; Marg. et R. 
fl. Zante p. 81); Friedr. Reise p. 264; Fraas fl. class. p. 230; Clem. 
sert. p. 84; Raul. cret. p. 847; Bois. fl. or. IV. p 1036; Heldr. fl. 
cephal. p. 63; Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 12, 1898 p. 77, in 74 Polygonaceae. 

Ver. Brunn 1895 p. 23; Hal. Beitr. fl. Epir. p. 89; Bald. riv. coll. 
bot. alb. 1895 p. 68, 1896 p. 92; Hau^^sk. symb. p. 61. — Icon: 
Fl. dan. t. 803. — Exsicc: Heldr. it. IV. Thessal. a. 1885; Sint. et 
Bornm. it. turc. n. 1449. 

Annuum, glabrum, a collo ramosum ; caulibus procumbentibus vel 
adscendentibus, tota longitudine foliatis, internodiis elongatis; ocbreis 
intermedio multo brevioribus, basi fuscis, superne hyalinis, laceris; foliis 
subsessilibus, ellipticis vel lanceolatis, floralibus vix dimiiuitis, flores 
longe superantibus ; floribus 3 — 5 nis, brevissime pedicellatis, spicam 
interruptam foliatam formantibus; perigonio albicante vel roseo ; achenio 
granulato-striato, subopaco. — Species polymorpha. 

/J. littorale Link. in Schrad. journ. I. p. 54; Form. in D. bot. 
Mon. 1896 p. 12; Haussk. symb. p. 61; Heldr. chlor. Thera p. 20; 
pro sp.; Bois. fl. or. IV. p. 1036; Bald. riv. coll. bot. alb. 1895 p. 68. 
— F. longipes Hal. et Charr. in 6. b. Z. 1890 p. 164. — Perennans, 
basi induratum, caulibus crassioribus, saepe valde elongatis, foliis rigidio- 
ribus, floralibus conformibus, rarius diminutis. — Exsicc. : Heldr. herb. 
norm. 879 a et b et 1187. 

y. naiium Bory fl. nevad. n. 115 pro sp. ; Bois. voy. esp. II. 
p. 554. — P. avicidare v. alpinmn Bois. fl. or. IV. p. 1036. — 
Perennans, basi induratum, caulibus brevissimis subsimplicibus. 

In cultis, ruderatis, ad vias regionis inferioris et montanae per 
totam Graeciam ; — /J. praesertim in maritimls; — y. in regione subalpina 
et alpina, mt. Dirphys Euboeae, mt. Ida Cretae (Heldr.), mt. Taygetos 
(Zahn). — Jun. Nov. O et ^. 

^. Spicae nudae vel foliis diminutis praeditae, pedicelli peri- 
gonio aequilongi vel longiores; perigonium corollinum. 

12. P. Bellardii AU. fl. ped. II. p. 207 t. 90; Ch. et B. exp. 
p. 113, Fl. pelop. p. 25; Bois. fl. or. IV. p. 1034; Bald. in nuovo 
giorn. bot. ital. 1894 p. 100; Form. in Ver. Briinn 1896 p. 34, 1897 
p. 27; Haussk. symb. p. 60. — P. patuhim M. a B. fl. taur. cauc. 
I. p. 304. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 38; Heldr. herb. norm. n. 877. 

Annuum, glabmm; caule erecto, ramoso, ramis gracihbus, inter- 
nodiis elongatis; ochreis internodio niulto brevioribus, semihyalinis, hiceris; 
foliis breviter petiohitis, elliptico-lanceohitis, uninerviis, subvenosis, flora- 
libus anguste linearibus, flore brevioribus ; floribus 2 — 3nis, pedicellis 
aequilongis vel longioribus suffultis, spicas longas, fiHformes, interruptas, 
superne nudas formantibus; perigonio viridi, rubro-marginato ; achenio 
minutim punctulato, nitido. — Achenio perigonio denuuu indurato, reli- 
culato, viridi insigne. 

In campis, cultis, arenosis regionis inferioris et montanae. Acar- 
nania: pr. Pelagaki (Bald.); Thessalia: pr. Pharsala (Heldr.), Vlachava, 
Trikala, Velestinos (Form.), Korona, Karditza, Orman Magula, Aivali 
(Haussk.), Volo (Orph.); Euboea: mt. Telethrion pr. Kastaniotissa 
(Heldr.); Attica: ad Phaleron (Haussk.); Peloponnesus : mt. Kyllene Polygonaceae. 75 

(Heldr.), nit. Malevo pr. Vromopigadon (Orph.), pr. Argos, Sparta, 
Navarin (Chaub.). — Jun. Sept. Q- 

13. P. areiiarium W. et K. pl. rar. hung. I. p. 69 t. 67. — 
Exsicc: Heldr. herb. fl. hellen. n. 110, Herb. norm. n. 878. 

Annuum, glabrum, saepius a basi ramosum, ramis diffusis vel 
adscendentibus, internodiis eloiigatis; ochreis internodio multo brevioribus, 
superne hyahnis, laceris ; foliis breviter petiolatis, lineari-lanceolatis, uni- 
nerviis, subvenosis, floralibus brevissimis; floribus 2 — 3nis, pedicellis 
aequilongis suffultis, spicas aphyllas, breves, laxiusculas formantibus; 
perigonio albo-roseo; achenio laevi, nitido. — Differt a praecedente 
spicis densioribus, brevioribus, perigonii magis corollini lobis maioribus, 
achenio minore, laevi, magis nitido. 

In vinetis, campis, aggeribus. Attica: pr. Athenas, in valle Ce- 
phissi pr. Sepolia (Heldr.); Laconia: Kampos (Zahn). — Jul. Nov. 0. 

14. P. pulchellum Lois. fl. gall. L p. 284 t. 26; Bois. fl. or. 
IV. p. 1035; Hal. in z. b. G. 1888 p. 764; Haussk. symb. p. 6L 
— jP. pulcheUum v. remotifiorum Heldr. in Nym. comp. p. 639. — 
Exsicc. : Heldr. herb. norni. n. 485, it. thessal. n, 90; Sint. it. thessal. 
n. 979. 

Annuum, glabrum, a basi ramosum, ramis diffusis vel adscenden- 
tibus, internodiis elongatis; ochreis internodio multo brevioribus, superne 
hyalinis laceris; foliis breviter petiolatis, oblongo vel lineari-lanceolatis, 
uninerviis, subvenosis, floralibus brevissimis; floribus 1 — 2 nis, pedicellis 
eis longioribus suffultis, spicas filiformes laxissimas formantibus; peri- 
gonio roseo; achenio subopaco, tenuiter ruguloso. — Differt a praece- 
dente spicis fihformibus laxissimis; a P. SelJardii perigonio magis 
corollino, acheniis minoribus; ab ambobus acheniis subopacis, tenuiter 
rugulosis. 

In cultis, ruderatis, campis regionis inferioris et montanae. Thes- 
salia: pr. Malakasi, Korona (Haussk.), Pharsala, ad coenobium Theo- 
logos in mt. Ossa (Heldr.); Aetolia: pr. Musinitza ad mt. Korax (Heldr.); 
Attica: pr. Athenas (Heldr.); Argolis: pr. Argos (Heider), in peninsula 
Methana (Haussk.). — Jun. Nov. Q. 

11 X 14. P. aviculare X pulchellum (P. pseudopuJchellum) 
Haussk. symb. p. 61. — Differre dicitur a P. aviculare habitu, foliis 
floralibus multo angustioribus, perigonio corollino, roseo; — a P. pul- 
chello caulibus crassioribus rigidioribusque, spicis valde elongatis, floribus 
brevius pediceUatis, folio lineari-hmceolato suffultis; ab ambobus steri- 
litate. — Inter parentes pr. Volo Thessaliae (Haussk.). — N. v. 

12 X 14. P. Bellardi X pulchellum (P. pseudo-Bellardii) 
Haussk. symb. p. 61. — Differre dicitur a. P. Bellardii cauhbus a 
basi ramosis, floribus numerosioribus, maioribus, roseis; — a P. pul- 
chello caule stricto, erecto; ab ambobus steriHtate. — Inter parentes 
pr. Aivali Thessaliae (Haussk.). — N. v. 76 Tliyuielaeaceae. 

5. Sectio. Tiniaria Meisn. iiionouT. polyii- p. 02. — 

15. r. coiivolvulus L. sp, p. 3B4; S. et S. pr. I. p. 267; Bois. 
fl. or. IV. p. 1032; Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 12, in Ver. 
Briinn 1897 p. 27; Hal. Beitr. fl. Epir. p. 39; Haussk. symb. p. 60; 
Heldr. prosth. chlor. Thera p. o. — Icon : Fl. dan. t. 744. — Exsicc. : 
Heldr. it IV. Thessal. a. 1885. 

Annuum, ghibrum ; caulibus prostratis vel scandentibus, sulcato- 
striatis ; ochreis brevibus, oblique truncatis ; foliis cordato-sajiittatis ; flo- 
ribus 3 — 6 nis, pedicellis nutantibus suffultis, summis racemum inter- 
ruptuni formantibus; perigonio demum aucto sed innnutato; acheniis 
opacis. 

In cultis, arvis regionis inferioris et montanae. Epirus: pr. Vul» 
garelion (Hah) ; Thessalia: ad monasterium Korona (Haussk.), pr. As- 
proklisia, Konisko, Velestinos (Form.); Argolis: in peninsuhi Methana 
(Haussk.); Cycladum insuhi Thera (Heklr.). — Jun, Oct. 0. 

16. P. (lumetorum L. sp. ed 2 p. 522; S. et S. pr. I. p. 267; 
Bois. fl. or. IV. p. 1032. — Icon: Fl. dan. t. 756. — 

Differt a praecedente caulibus multo ahius scandentibus, teretibus; 
florum fasciculis omnibus racemosis; perigonii phyllis exterioribus hite 
alatis; acheniis nitidis. 

Li sepibus (Sibth.), sine loci indicatione. Jun. Oct. (^ . N. v. 

5. Oxyria Hill. veg. syst. X. p. 24. 

1. 0. digyiia L. sp. p. 337 [Fiiimex); Campd. mon. rum. p. 155 
t. 3; Bakl riv. coll. bot. alb. 1896 p. 91. — 0. remformis Hook. 
pL scot. p. 111. — 

Ghibra; collo pkiricipiti, ochreis et petiohs vetustis sqamoso ; cau- 
libus scapiformibus, erectis, subaphyllis, in racemum subsimphcem vel 
panicuhim abeuntibus; fohis cordatis, orbicuhitis vel rcniformibus; achenii 
ahs purpureis. 

In hipidosis mobihbus alpinis mt. Smohka supra Kerasovo in Epiro 
(Bald.).*— Jul. Aug. QJ. N. V. 

XCVI. Orclo. Thymelaeaeeae Lindl. nat. syst. ed 2 p. 194. 

1. Daphiie L. gen. n. 485. — Perigonium deciduum; stykis termi- 
nalis; bacca carnosa vel coriacea. Frutices. 

1. Sectio. Mezereum Spach. hist. veg. phan. X. p. 439. — Folia 
herbacea, decidua; flores laterales, fasciculati; ovarium glabrum; bacca 
carnosa. 

1. D. mezereum L. sp. p. 356; S. et S. pr. I. p. 258; Ch. et 
B. exp. p. 111, Fl pelop. p. 25; Bois. fh or. IV. p. 1046. — Icon: 
FL dan. t. 268. Thyuielaeaceae. 77 

Erecta, stricte ramosa; ramis glabris; foliis hysterauthiis, oblongo- 
lanceolatis, in petiolum brevem attenuatis, glabris; florum fasciculis 
3 — 5 floris, racemum interruj)tum infra gemmas foliorum formantibus ; 
perigonii rosei, rarissime albi, lobis ovatis acutis, tubum sericeum aequan- 
tibus; baccis ellipsoidicis, rubris. 

Laconia (Sibth.); a recenlioribus non lecta. — Febr. Apr. b- N. v. 

2. Sectio. Laurcola Meisn. in DC. pr. XIV. p. 538. — Folia 
coriacea, persistentia ; flores laterales, fasciculati vel racemosi ; ovarium 
glabmm ; bacca carnosa. 

2. D. laureola L. sp. p. 357; Hal. in 6. b. Z. 1892 p. 400; 
Haussk. symb. p, 62. — Icon : Jacq. fl. austi*, II. t. 183. — Exsicc. : 
Sint. et Bornm. it. turc, n. 1454. 

Erecta, simplex vel ramosa; ramis glabris; foliis oblongo-vel ob- 
ovato-lanceolatis, in petiolum brevem attenuatis, glabris; floribus coe- 
taneis, ad axillas superiores in racemos breves, 3 — 7 floros, bracteatos, 
nutantes dispositis; perigonii glabri, viridis, lobis ovatis acutis, tubo 
triplo brevioribus; baccis ovoideis, nigris. 

^. piinctulata. — Foliis utrinque creberrime albo-punctulatis. — 
Exsicc: Heldr. fl. thess. a. 1883. 

In umbrosis regionis montanae. Thessalia: mt. Baba, Karava et 
Ghavellu in Pindo (Haussk.), mt. Olympus pr. Hagios Dionysios (Sint.); 
— j(J. mt. Pelion supra Tzankarata (Heldr.). — Mart. Apr. b. 

3. Sectio. Daphnantes C. A. Mey. ann. sc. nat. 1843 p. 52, — 
Folia coriacea, persistentia (in nostris) ; flores terminales, capitati vel 
fasciculati; ovarium pubescens; bacca coriacea. 

a, Capitula ebracteata. 

3. I). jasHiinea S. et S. pr. L p. 260; Fl. gr. IV. p. 50 t. 358; 
Fraas fl. class. p. 224; Bois. fl. or. IV. p. 1047. — D. microphyJIa 
Meisn. in DC. pr. XIV. p. 533, cum /?. angustifolia. — Exsicc. : 
Heldr. pl. fl. hellen. a. 1878. 

Frutex humilis; ramis crassis, depressis, tortuosis; ramulis brevibus, 
intricatis, glabris, subspinescentibus; foHis parvis, oblongo-spatluilatis, 
obtusis, nuicronulatis, brevissime petioh^tis, glabris, punctulatis; floribus 
2 — 3 fasciculatis ; perigonii luteo-purpurascentis, glabri vel parce pu- 
beruli, lobis oblongo-lanceolatis, tuljo subtriplo brevioribus; ovario apice 
pubescente. — Habitus Salicis rctusae. 

In rupestribus regionis submontanae et subalpinae. Phocis : mt. 
Parnassus (Sibth.); Attica: mt. Pateras (Heldr.), pr. Eleusis (Zuccar.); 
pr. Megara, Kakiscala in isthmo Corinthiaco (Sart.); Euboea: mt. 
Dirphys (Sibth.); Argolis : pr. Nauplia (Hager). — Mai, Jun. B. 

4. D. oleoides Schreb. dec. I. p. 13 t. 7; Sieb. avis p. 3, rem. 
p. 4, in Flora I. p. 276; Ch. et B. exp. p. 112, Fl. pelop. p. 25; 
Fraas fl. class. p. 224 et 225; Heldr. Nutzpfl. p. 24, chlor. Parn. 
p. 26; Raul. cret. p. 849; Bois. fl. or. IV. p. 1047; Hal. in z. b. G. 78 Thymelaeaceae. 

1888 p. 762, Beitr. fl. Epir. p. 39, Beitr. fl. Thessal. p. 18; Spreitz. 
in z. b. G. 1890 p. 298; Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 13, in Ver. 
Briinn 1896 p. 36, 1897 p. 28; Bald. viagg. Creta p. 69, riv. coll. 
bot. alb. 1895 p. 68; Haussk. symb. p. 62. — ? D. alpina S. et S. 
pr. I. p. 261; Sieb. in Flora I. p. 276; non L., quae foliis herbaceis 
deciduis, impunctatis et perigonii lobis brevioribus discedit. — ? D. cre- 
tica Steud. jiorm. I. p. 483. — D. oleoides v. jasminea Meisn. in 
DC. pr. XIV, p. 534, non D. jasminea S. et S. 

Frutex ad 50 cm. altus; ramis plus minus elongatis; ramulis 
corymbosis, pubescentibus vel tomentosis ; foliis mediocribus, obovatis 
vel obovato-ellipticis, obtusis, saepe mucronulatis, brevissime petiohitis, 
plus minus pilosis vel glabratis, punctulatis; floribus 3 — 8 fasciculatis ; 
perigonii albi, dense sericei, lobis lanceolatis vel ovatis, tubum sub- 
aequantibus vel eo brevioribus; ovario omnino pubescente. 

a. glandulosa Bert. amoen. p. 356. — D. oleoides S. et S. pr. 
I. p. 260. — Ramuli puberuli vel subghxbri; folia juniora utrinque 
adpresse pilosa, adulta glabra vel subtus parce puberula ; perigonii lobi 
lanceolati, acuti, tubo subaequilongi. — Exsicc. : Rev. pl. cret. n. 154; 
Bald. it. cret. n. 140, it. cret. alt. n. 192; Sint. it. thessal. n. 623. 

/J. pubenila Jaub. et Sp. ill. IV. t. 305; Keissl. in Engl. bot. 
Jahrb. 1898 p. 50. — D. huxifolia S. et S. pr. I. p. 260, Fl. gr. 
t. 357; Sieb. in Flora I. p. 276; Orph. fl. gr. n. 35; non Vahl. symb. 
I. p. 29 , quae ramulis et foliis etiam adultis dense tomentosis et peri- 
gonii lobis ovatis obtusis tubo triplo brevioribus discedit. — D. oleoides 
V. hnxifoUa Heldr. herb. norm. n. 444, 1370 et 1579. — Ramuli 
subtomentosi ; folia etiam adulta plus minus dense pilosa; perigonii lobi 
ut in a. . — Exsicc: Orph. 1. c; Heldr. 1. c; Bald. it. alb. n. 91, 
it. alb. alt. n. 154. 

y. brachyloba Meisn. in DC. pr. XIV. p. 534; Keissl. 1. c. — 
Ramuli puberuli, densius foliosi; folia juniora utrinque adpresse pilosa; 
adulta supra subglabra, subtus sparse puberula; perigonii lobi ovati, 
cuspidato-acuminati, tubo dimidio breviores. — Exsicc. : Bois. herb. (mt. 
Tmolus Lydiae). 

In regione subalpina et alpina omnium montium elatiorum, in 
Epiro, Thessalia, Graecia media, Euboea, j\Iorea et Creta ; deesse videtur 
in montibus Atticae, in insulis Jonicis et maris Aegaei; — ^. varietate 
a. multo vulgatior; — y. hucusque lantum in mt. Dicta Cretae (Sieb.). 
— Maio, Aug. ^. 

b. Capitula bracteata. 

5. D. sericea Vahl symb. I. p. 28; S. et S. pr. I. p. 261 ; Sieb. 
avis p. 3, rem. p. 4; Fraas fh class. p. 224; Raul. cret. p. 849; Bois. 
fl. or. IV. p. 1048; Bald. viagg. Creta p. 89; Keissl. in z. b. G. 1896 
p. 215. in Engl. bot. Jahrb. 1898 p. 99. — D. oleaefolia Lam. 
dict. III. p. 440. — Icon: Desf. choix pl. t. 9. — Exsicc: Rev. pl. Thymelaeaceae. 79 

cret, n. 153, mixta cum D. Vahlti; Bald. it cret. n. 95, it. cret. alt. 
n. 99. 

Frutex ad 40 cm. altut^, valde ramosus; ramis brevibus, gracilibus, 
junioribus pubescentibus ; foliis lanceolatis, obtusiusculis, brevissime petio- 
latis, non punctulatis, supra glabris, subtus adpresse tomentosis, adultis 
interdum glabratis; capitulis 5 — Sfloris; bracteis obovatis, sericeis, tubo 
triplo brevioribus, mox deciduis ; perigonii rosei, sericei, lobis late ovatis, 
obtusis, tubo triplo brevioribus; ovario pilosiusculo. — Folia 15 — 25 mm. 
longa, 3 — 6 mm. lata. — 

In regione montana et subalpina Cretae: mt. Sphaciotici, Ida et 
Lassiti; indicatur quoque in mt. Pentelicon Atticae (Ung. Reise p. I22j, 
sed certe ex confusione quadam. — Maio, Jul. ||. 

6. D. coUma Sm. spic. II. p. 16 t. 18; S, et S. pr. I. p. 261; 
Keissl. in z. b. G. 1896 p. 219, in Engl. bot. Jahrb. 1898 p. 97. — 
Icon: Fl. gr. t. 359. 

Frutex ad 70 cm. altus, corymboso-ramosus ; ramis elongatis, crassis, 
junioribus villoso-tomentosis ; foliis oblongis vel oblongo-lanceolatis, ob- 
tusis, brevissime petiolatis, supra glabris, subtus adpresse cano-pilosis ; 
capitulis 10 — ISfloris; bracteis late-ovalibus, tomentosis, tubo dimidio 
brevioribus, tarde deciduis; perigonii rosei, dense tomentosi, lobis ovatis, 
obtusis, tubo subaequilongis ; ovario sericeo. — Folia 3 — 4 cm, longa, 
5 — 9 mm, lata. — Differt a praecedente ramis crassioribus, tonientosis, 
saepius elongatis, foliis maioribus, magis pilosis, capitulis multifloris, 
bracteis tarde deciduis. 

(i. Tahlii Keissl. in z. b. G. 1896 . p. 214, in Engl. bot. Jahrb. 
1898 p. 100; pro sp. — Rami juniores puberuL", folia subtus adpresse 
puberula; perigonii tubo maiore, sericeo, lobis triplo vel dimidio fere 
brevioribus, — Exsicc: Rev. pl. cret. n, 153 mixta cum D. sericea\ 
Dorfl. pl. cret. n. 73. 

In regione montana et subalpina Cretae: pr. Damasta (Sieb.); — 
^. ibidem, porro in mt. Amalos (Rev.), mt. Korakes in mt. Lassiti 
(Leon.), — Apr, Maie ^. 

4, Sectio. Gnidium Spach hist. veg. phan. X, p, 443, — Folia 
coriacea, persistentia ; flores terminales, racemosi; ovarium pubescens ; 
bacca carnosa, 

7. D. gnidium L. sp. p. 357; S. et S. pr. I. p. 259; Ch. et B. 
exp. p. 111, Fl. pelop. p. 25; Fraas fl. class. p. 224; Heldr. "Nutzpfl. 
p. 24; Bois. fl. or. IV. p. 1049. — D, panicidata Lam. fl. fr. III, 
p. 222. — Icon: Fl. gr. t. 356, — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 414; 
Heldr. herb. fl. hellen. n, 38. 

Frutex erectus, ad 2. m. altus, ramosus; ramis hornotinis foliosis,. 
pulverulento-puberulis ; foliis subsessilibus, lineari-lanceolatis, cuspidato- 
acuminatis, glabris ; racemis ad axiUas superiores terminalibusque, sim- 
pKcibus vel compositis, paniculam brevem formantibus ; perigonii albi, 80 Thymelaeacae. 

sericei, lobi^ ovati.-, obtusis, tubo sul)l)revioribus; bacca rul)ra, dein 
nigrescente. 

In fruticetis regionis inferioris. Albania meridionalis: insula Saseno 
(Bald.); Boeotia: pr. Lebadia (Orpli.); Attica (Sart.); Euboea: pr. Limni, 
Mantudi (Fraas), Kastaniotissa (Heldr.), Politica (Holzm.); Morea occi- 
dentalis (Chaub.). — Jun. Sept, ]). 

Obs. I). gnidioides Jaub. et Sp. ill. pl. or. IV. t. 304; Meisn. 
in DC. pr. XlV. p. 536; Keissl. in Engl. bot. Jahrb. 1898 p. 71. — 
Indicatur in insula Skiathos et Euboea, sed probabititer ex quadam 
confusione. — 

2. Thymelaea Tourn. inst. p. 594. — Perigoniuni deciduum vel 
persistens; stylus lateralis; nucula calyce iuclusa vel nuda. Frutices. 

a. Nucula perigonio persistente inclusa; flores bracteolati. 

1. T. tartoiiraira L. sp. p. 356; Ch. et B. exp. p. 111, Fl. 
pelop. p. 25; Friedr. Reise p. 267; Fraas fl. class. p. 224; [Baphne); 
All. fl. ped. I. p. 133; Bois. fl. or. IV. p. 1053; Heldr. fl. cephal. 
p. 63, chlor. Mykon. p. 250; Haussk. symb. p. 62. — Passerina 
tartonraira Schrad. neu. journ. VI. 1. p. 89; Weiss in z. b. G. 1869 
p. 753. — Chlamyda7ithns tratonraira C. A. Mey. in bull. ac. St. 
Petersb. 1843 p. 358; Ciem. sert. p. 84. — Icon: Fl. gr. t. 354. — 
Exsicc: Heldr. herb. norm. n. 435; Orj^h. fl. gr. n. 271. 

Frutex ramosissimus; ramis inferne nudis, cicatricosis, superne 
crebre foliosis, sericeis; foliis subsessilibus, obovatis vel spathulato-ob- 
longis, obtusiusculis, argenteo-sericeis, persistentibus; floribus polygamo- 
dioicis, 2 — 5 in axillis superioribus aggregatis; bracteolis imbricatis, 
ovatis, obtusis, sericeo-tomentosis, perigonio brevioribus ; perigonii lutei, 
extus sericei, intus glabri, lobis tubo subbrevioribus. 

In montosis, ad 500 m. adscendens. Attica: pr. Marussi (Friedr.), 
mt. Kerata (Haussk.), Pentelicon (Clem.), Hymettus (Hehlr.); isthmus 
Corinthiacus (Chaub.); Laconia: in valle fl. Eurotas (Chaub.); Cycladum 
insula: Tenos, Naxos, Paros, Delos, Melos (Chaub.); Cephalonia: pr. 
Charakas (Hcldr.). — Apr, Maio |,. 

2, T. argentea S. et S. pr. I. p. 258, Fl. gr. IV. p. 48 t. 355 ; 
Sieb. avis p. 3, rem. p. 4; Ch. et B. fl. pelop. p. 25; Fraas fl. class. 
p. 224; [haphne); Endl. gen. supi^l. IV. 2 p. 65. — Daphne tar- 
tonraira v. angustifolia Urv. enum. p. 42. — Chlamijdanthus ar- 
genteus C. A. Mey. in bull. ac. St. Petersb. 1843 p. 358. — C. tar- 
tonraira v. angustifoUa Kaul. cret. p. 849. — T. tartonraira v. 
angustifoUa Bois. fl. or. IV. p. 1053; Spreitz. in z. b. G. 1890 p. 298; 
Baid. viagg. Creta p. 89. — Exsicc: Rev. pl. cret. n. 155, in Baen. 
herb. europ. n. 4870; Bald. it. cret. n. 93. 

Differt a praeccdente fohis anguste hmceolatis vel linearibus, vix 
2 mm. latis, florum glomemlis copiosioribus, floribus minoribus, bracteis 
adpresse sericeis, acutiusculis. Thymelaeaceae. !Sl 

In iisdem locis, quibus praecedens. Insula Salaniis, Corinthus 
(Sibth.); Sporadum insula Scopelos (Urv.); Archipelagus (Sibth.): Creta: 
inter Hagios Paulos et Rumeli (Raul.), mt. Lakkus, Amalos (Rev.) in 
mt. Sphacioticis. — Apr. Jul. ]|. 

b. Nucula perigonio demum deciduo nuda; flores el)racteolati. 

3. T. hirsuta L. sp. p. 559; S. et S. pr. I. p. 262, Fl. gr. IV. 
p. 52 t. 360; Sieb. avis p. 3, rem. p. 4; Ch. et B. exp. p. 112, Fl. 
pelop. p. 25; Marg. et R. fl. Zante p. 81; Friedr. Reise p. 267 et 
268; Fraas fl. class. p. 225; Clem. sert. p. 84; Ung. Reise p. 122; 
Weiss in z. b. G. 1869 p. 753; Bald. viagg. Creta^p. 90; Haussk. 
symb. p. 62; {Passerina); Endl. gen. suppl. IV. 2 p. 65; Bois. fl. or. 
IV. p. 1054; Heldr. fl. cephal. p.'63, chlor. Thora p. 20, chlor. Mykon. 
p. 250. — Piijtochlamys hirsuta C. A. Mey. in buU. ac. St. Petersb. 
1843 p. 358. — Chlamydantluis hirsutus Griseb. spic. II. p. 547; 
Raul. cret. p. 849. — Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 270; Heldr. herb. norm. 
n. 434; Bald. it. cret. n. 42, it. cret. alt. n. 144. 

Frutex ramosissimus ; ramis tomentosis; foliis carnosulis, sessilil)us, 
ovatis vel oblongis, obtusis, supra convexis, glabris, sul)tus concavius- 
culis, tomentellis ; floribus polygamo-dioicis, versus ramulorum apicem 
glomeratis; perigonii lutescentis, extus sericei, intus giabri, lobis tubo 
subbrevioribus. 

Li collibus siccis regionis inferioris et montauae. Attica: frequens 
pr. Athenas (Sibth.); Corinthus, Argolis, Laconia (Chaub.); Euboea: 
pr. Loto (Ung.); Cyclades (Chaub.): insula Rhenea, Hagios Georgios 
pr. Mykonos (Tunt.), Thera (Weiss); Creta (Sibth.): pr. Canea (Weiss), 
Kalathenes, Candia (Raul.), Platania, Galata, Trapsano distr. Pedhiada 
(Bald.); Zante: insula Peluso (Marg.); Cephalonia: pr. Mantzavinata 
(Heldr.). — Oct. Maio. t). 

Obs. T. dioica Gou. ill. p. 27 t. 17; S. et S. pr. L p. 258; 
Ch. et B. exp. p. 111, Fl. pelop. p. 25; Fraas fl. class. p. 224; 
[Daphne)', All. fl. ped. auct. p. 9. — Probabiliter en-onee indicatur pr. 
Athenas, in agro Argolico (Sibth.) et in mt. Taygetos (Chaub.), — 

3. Lygia Fasano atti ac. neap. 1787 p. 235, — 

Perigonium persistens; stylus terminalis; nucula calyce persistente inclusa. 

Herba annua (nostra.). 

1. L. passeriiia L. sp. p. 559 (Stellera); Fas. 1. c. ; Bois. fl. or. 
IV. p. 1052; Heldr. chlor. Parn. p. 26. — Thymelaea arvensis Lam. 
fl. fr. III. p. 218; Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 13. — Passerina 
amiua Wikstr. in act. hobn. 1818 p. 320. — Icon: Jacq. pl. rar. I. 
t. 68. — Exsicc: Sint. it. or, a. 1889 n. 1894. 

Glabriuscula ; caule erecto, gracili, simplici vel ramoso ; foliis lineari- 
lanceolatis, sessilibus, glabris; floribus bibracteolatis, solitariis vel 2 — 3 
in axillis sessilibus, spicas longas formantibus ; perigonii virescentis, ad- 
presse puberuli, lobis ovatis, ol)tusis, tubo 2 — 3 plo brevioribus. 

V. Halacsy, Flora Graeca. III. 6 82 Lauraceae, — Elaeaguaceae. 

Iii arvis, collibus regionis iuferioris et niontanae, lare. Thessalia: 
pr. Trikala (Fonn.), mt. Olympus (Sint.); mt. Parnassus (Heldr.); At- 
tica: pr. Tatoi, Heracleion (Heldr.). — Jun. Sept. Q. 

XCVII. Ordo. Lauraeeae DC. tl. fr. III. p. 361. 

1. Lciurus L. gen. n. 503. 

1. L. uobilis L. sp. p. 369; S. et S. pr. I. p. 268, Fl. gr. IV. 
p. 57 t. 365; Pieri corc. fl. p. 51; Dallap. prosp. p. 56; Sieb. avis 
p. 3, rem. p. 4; in Flora I. p. 273; Urv. ennni. p. 43; Ch. et B. 
exp. p. 114, Fl. i^elop. p. 25; Friedr. Reise p. 268 et 272; Fraas fl. 
class. p. 228; Clem. sert. p. 85; Raul. cret. p. 848; Bois. fl. or. IV. 
p. 1057; Heldr. fl. cephal. p. 63, Fl. Aegma p. 388; Chloros Wald- 
verh. p. 33; Hal. Beitr. fl. Epir. p. 40; Bald. viagg. Creta p. 90; 
Haussk. symb. p. 62. — Exsicc: Sint. it. or. a. 1889 n. 1938; Bald. 
it. cret. n. 167; Baen. herb. europ. n. 9279. 

Arbor, interdum frutescens; foliis ol)Iongo-Ianceolatis, acutis, in 
petiolum brevem attenuatis; floribus dioicis, axillaribns, viridi-albis ; 
drupa, nigra. 

In dumetis, ad rivulos regionis inferioris, ad 975 m. usque adscen- 
dens, hinc inde per totam ditionem, interdum e. g. in Phthiotide silvulas 
constituens; frequenter quoque colitur. — Mart. Apr. "^. 

XCVIII. Orclo. Elaeagnaeeae E. Br. pr. p. 350. 

1. Elaeaguus L. gen. n. 159. 

1. E. augustifolia L. sp. p. 121; Ui'v. enum. p. 18; Mazz. in 
ant. ion. IV. p. 952; Fraas fl. class. p. 227; Heldr. Nutzpfl. p. 25; 
Weiss in z. b. G. 1869 p. 753; Chloros Waldverh. p. 31; Haussk. 
symb. p. 62: Heldr. fl. Aegina p. 388. — E. hortensis M. a B. fl. 
taur. cauc. II. p. 112; Bois. fl. or. IV. p. 1056. — E. orientalis 
L. mant. p. 51; Ch. et B. exp. p. 57, FI. pelop. p. 11; f. saepius 
cnlta, ramis inermibus, foliis latioribus, fructu maiore eduli. — E. lati- 
folia Friedr. Reise p. 277; non L. sp. p. 121, quae insulae Ceylon 
incola. — Icon: FI. gr. II. t. 152. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 187. 

Arbor inermis vel spinescens; foliis oblongis lanceolatisve, lepidoto- 
argenteis, in petiolum brevem attenuatis; floribus axillaribus, extus lepi- 
dotis, intus flavis, suaveolentibus ; fructu ellipsoideo. 

In arenosis humidis regionis inferioris, spontanea et culta, Indi- 
catnr in Attica: pr. Athenas (Urv.), Phaleron (Fraas), insula Aegina 
(Heldr.), Poros (Friedr.); Arcadia (Chanl).); Cycladnm insula Tenos 
(Fraas), Melos (Urv.); Creta: pr. Canea (Weiss); Corcyra: in valle Ropa 
(Mazz.). — Maio, Jun. ||. Santalaceae. 83 

XCIX. Orclo. Santalaeeae R. Br. pr. p. 350. 

1. Osyris L. gen. n. 1101. 
Flores (lioici vel jiolygami ; perigonium 3 — 4partitum; discus coucavus, 
3 — 4lobus; stamina 3 — 4; stylus brevis, stigmata 3 — 4; drupa sicca, 

coronata. Frutex. 

1. 0. alba L. sp. p. 1022; S. et S. pr. IL p. 254, Fl. gr. X. 
p. 44, t. 954; Sieb. avis p. 5, rem. p. 6; Ch. et B. exp. p. 278, Fl, 
pelop. p. 65; Marg. et R. fl. Zante p. 81; Friedr. Reise p. 284; Fraas 
fl.class. p. 228; Clem. sert. p. 85; Weiss in z. b. G. 1869 p. 753; 
Raul. cret. p. 850; Bois. fl. or. IV. p. 1058; Heldr. fl. cephal. p. 63, 
in Sitzungsb. acad. wiss. Berlin 1883 p. 5; Spreitz. in z. b. G. 1887 
p. 668; Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 13, in Ver. Briinn 1895 
p. 24; Bald. riv. coll. bot. alb. 1892 p. 70, viagg. Creta p. 90; Haussk. 
symb. p. 62; Heldr. in o. b. Z. 1898 p. 185. — Exsicc: Orph. fl. 
gr. n. 798; Sint. it. thessal. n. 421; Dorfl. fl. aeg. n. 89, pl. cret. 
n. 79. 

Frutex sempervirens, ad 120 cm. altus, glaber, ramosissimus; ramis 
virgatis; foliis lineari-lanceolatis, acutis; cymis axillaribus, masculis multi- 
floris, femineis 1-paucifloris ; perigonio trilobo, flavescente; drupa glo- 
bosa, mbra. 

In fruticetis regionis inferioris et montanae passim in tota ditione. 
— Mart. Maio. \i. 

2. Comandra Nutt. gen. I. p. 107. — 
Flores hermaphioditi; perigonium campanuhitum, ad medium 5lobum; 
discus perigonio adhaerens, eo dimidio brevior, breviter 5lobus; stamina 5; 
stylus filiformis, stigma capitellatiun; nux subdrupacea, coronata. Suf- 

fniticulus. 

1. C. elegaus Roch. in Rchb. ic. bot. I. p. 14 t. 19, pl. banat. 
p. 36 t. 4 {Thesium); Rchb. icon. fl. germ. XXL p. 11 t. 547; Bois. 
fl. or. IV. p. 1200. — Hamiltonia elegans Rchb. 1. c, — Exsicc: 
Heldr. pl. fl. hellen. a. 1878. 

Suffruticulus glal:)er; rhizomate repente; caulibus erectis, stricte 
ramosis, cyma pauciflora terminatis; foliis oblongo-lauceolatis lanceo- 
latisve; floribus unibracteatis ; perigonii lobis flavidis; nucis globosis, 
subsessilibus, perigonio emarcido coronatis. 

In fruticetis regionis inferioris mt. Parnes pr. Dekeleia Atticae 
(Holzm.), rarissime; occurrit quoque pr. Vodena Macedoniae (Form.). — 
Maio, Jun. ||. 

3. Thesium L. gen, n. 292. — 

Flores hermaphroditi ; perigonium infundibuliforme, 4 — 5 fidum; discus 

indistinctus; stamina 4 — 5; stylus filiformis, stigma capitellatum ; nux 

coronata, — Herbae (nostrae). 

a. Nux longitudinaliter nervosa, inter nervos non reticidata, 

a. Folia 3 — 5 nervia, 

6* S4 Suntalaoeae. 

1. T. moiitaiiuiii Ehrh. herl). Linn. n. 2, Beitr. V. ]>. 175; Bois. 
fl. or. IV. p. 1063. — Icon: Rohb. ic. bot. V. t. 452. — 

Radice descendente, ramosa, apice multicauli, estolonosa; caulibus 
erectis, elatis, a medio pyraniidatim paniculatis, paniculae ramis erecto- 
pateutibus; toliis lanceolatis, acuminatis; bracteis ternis, hieviusculis, 
intermedia saepe longiore; nuce ovoidea, pedicello 3 — 4plo l)reviore, 
perigonio vire^cente, fructus involuto, nuce tiiplo breviore. 

In regione silvatica mt. Olympus Thessaliae (Heldr.). — Jun. 
Aug. 21-. N. V. 

^. Folia 1 nervia. 

2. T. (livaricatuiii Jan in Mert. et Koch Dcutschl. fl. JI. p. 285; 
Form. in Yer. Briinn 1896 p. 36; Haussk. symb. p. 62. — Icon: 
Rchb. ic. bot. V. t. 456. — Exsicc: Sint. it. thessal. n. 440; DOrfl. 
fl. gr. n. 324. 

Radice descendente, ramosa, apice multicauli, estolonosa; caulibus 
erectis vel adscendentibus, saepe elatis, a medio pyramidatim-paniculatis, 
paniculae ramis patentibus vel divaricatis; foliis linearibus, acutis; bracteis 
ternis, margine scabris, intermedia saepe longiore; nuce ellipsoidea, pedi- 
cello 2 — 3 plo breviore; perigonio virescente, fructus involuto, nuce 
triplo breviore. 

(J. expaiiSUiH Bois. et Heldr. diagn. ser. 2 IV. p. 81 ; Haussk. 
symb. p. 62. — T. romosum Bois. fl. or. IV. p. 1062, quoad pl. grae- 
cam, non Hayne. — Gracilior; paniculae rami niagis expansi, bracteae 
laeviusculae, intermedia elongata, fructu nndtoties longiore. — Exsicc. : 
Heldr. it. thessal. IVa. 1885. 

In rupestribus regionis niontanae, in alpinam usque adscendens. 
Corcyra: mt. San. Deca (Baen.); Thessalia: mt. Baba, pr. Tsungeri, 
Kalabaka, mt. Pelion (Haussk.), pr. Miluna in Olympo (Form.); Aetoha: 
mt. Taphiassos loco Kakiscala dicto (Heldr.), mt. Korax (Leon.); — 
d. Thessalia: ad monasterium Korona (Heldr.), in oropedio Neuropolis, 
nit. Ghavellu, Karava (Haussk.); Eurytania (Samarit.). — Maio, Jul. 2\., 

3. T. Parnassi DC. pr. XIV. p. 643; Bois. fl. or. IV. p. 1062; 
Heldr. chlor. Parn. p. 26. — 

Radice tortuosa, stolones filitVirmes edente; caulibus brevibus, pu- 
sillis, adscendentibus, simi)licibus, in racemos breves, paucifloros abeun- 
tibus; foliis linearibus, acutis; bracteis ternis, laevibus, intermedia lon- 
giore; nuce ellipsoidea, pedicello 4plo longiore; pcrigonio vii'escente, 
fructus involuto, 3 — 4 plo breviore. 

In regione superiore mt. Parnassus supra Dakalia (Guicc). — 
Jul. Aug. h. N. V. 

b. Nux inter nervos longitudinales elevatim reticulato-rugulosa. 

4. T. IJerjaferi Zucc pl. nov. fasc II. p. 16; l^ois. fl. or. IV. 
p. 1065; Hel.h-. chlor. Parn. p. 26, in o. b. Z. 1898 p. 185; Hal. 
Beitr. fl. Ei)ir. p. 40, in o. b. Z. 1899 ]). 193; Bald. viagg. Creta 
p. 90, riv. coll. bot. alb. 1S96 ]>. 92; Hnu>sk. symb. p. 02. — T. r/rac- Sautalaeeac. y5 

cum Bois. et Spr. tliagii. V. p. 47; Raul. cret. p. 849; noii Zucc. — 
Ex.sicc: Heldr. herb. norm. n. 593 et 1479; Bald. it. alb. epir. IV. 
n. 143. 

Perenne; radice descendente, ramosa, apice })luricauli, estolonosa; 
cauliburt decumbentibus vel adscentlentibus, simplicibus vel ramosis, in 
racemos tenues abeuntibus; foliis linearibus, acutis, uninerviis; bracteis 
ternis, scabridis, flore et fructu longioribus, intermedia valde elongata; 
nuce ellipsoidea, pedicello 4plo longiore; })erigonio virescente, fructus 
involuto, nuce 6 plo breviore. 

In siccis regionis inferioris et montanae. Epirus: ad Vromonero 
distr. Ljaskovik, mt. Kurenta distr. Janina (Bald.), pr. Vulgarelion (Hal.); 
Boeotia (Berger); mt. Parnassus (Heldr.); Attica: mt. Pateras supra 
Mandra, mt. Parnes (Heldr.), Pentelicon, pr. Kamariza, Sunium (Haussk.); 
Argolis: mt. Chelone (Heldr.); Laconia: mt. Malevo (Or^ih.), mt. Vo- 
limo Alagoniae (Zahn); Cvcladum insula Naxos (Heldr.); Creta: ad 
Akroteri, Meleka, mt. Omalos in mt. Sphacioticis, mt. Ida, Aphendi 
Kavutsi (RauL). — Maio, Jul. 2|_. 

5. T. hiimile Vahl symb. III. p. 43; Urv. enum. p. 25; Ch. et 
B. exp. p. 78, Fl. pelop. p. 16; Weiss in z. b. G. 1869 p. 753; Raul. 
cret. p. 849; Bois. fl. or. IV. p. 1064; Haussk. symb. p. 62; Heldr. 
fl. Aegina p. 388, prosth. chlor. Thera p. 4. — Icon: Guss. pl. rar. 
t. 200. — Exsicc: Heldr. herb. norm. n. 394 et 1188. 

Annuum; radice descendente, simplici, estolonosa; caulibus erectis 
vel adscendentibus, simplicibus vel ramosis, in racemos elongatos abeun- 
tibus; foliis linearibus, acutis, univerviis; bracteis ternis, scabridis, flore 
et fructu longiorilDus, intermedia valde elongata; nuce ellipsoidea, sub- 
sessili; perigonio virescente, fructus involuto, nuce 6plo breviore. — 
Differt a praecedente radice annua. 

/J. graeciim Zucc pl. nov. fsc. II. p. 14 pro sp. — T. hHmile 
V. suhreticnlatimi DC. pr. XIV. p. 651. — Nuce parum reticulata. — 
Exsicc: X. v. 

Li collibus et cultis regionis inferioris. Attica: pr. Athenas, He- 
racleion (Heldr.), Eleusis, mt. Kerata, pr. Phalerum, Sunium (Haussk.); 
Argolis: pr. Xauplia (Zuccar.); Laconia: pr. Kardamyle, Marothoiiisi, 
in Maina (Chaub.); insida Aegina et adjacente Metopi (Heldr.), Syra 
(Weiss), Melos (Urv.), Thera (Heldr.); Creta : ad Hierapetra (RauL). — 
Apr. Maio ^. 

01)s. T. linoplujnum L. sp. p. 207; S. et S. pr. L p. 164; Ch. 
et B. fl. pelop. p. 16; Mazz. in ant. ion. V. p. 210; Fraas fl. class. 
p. 228. — Ab auctoribus citatis in Graecia, certe ex confusione cum 
una vel altera specie supra enumerata, indicatur. 86 Balanophoraceae. — Cytinaceae. — Aristolochiaceae. 

C. Ordo. Balanophoraeeae Rieh. ann. mus. Par. 1822 

p. 404. 

1. Cynomorium Micheli gen. p. 17. 

1. C. coccineum L. sp. p. 970; Bois. fl. or. IV. p. 1072. ■ — 
Icon : JNIich. gen. t. 1 2. 

Omnino sanguineum; caulibus carnosis, sqiiamis sparsis, tandem 
deciduis vestitis, apice in spadicem clavntum abeuntibus; floribus poly- 
gamis, in eadem spica permixtis, basi bracteolatis, masculis monantheris, 
perigonio sqamaeformi munitis, femineis ud pistillum longestylatum, stig- 
mate capitato praeditum reductis. 

Ad radices plantanmi multarum parasiticum, rarissime. Hucusque 
tantum in Creta (Bois.) indicatur. — Mart. Jun. 2|_. N. v. 

CI. Qrclo. Cytinaeeae Lindl. veg. Kingd. t. 91. 

1. C. hypocistis L. sp. p. 442 (Asarum); L. syst. nat. ed. 12 
IL p. 602; S. et S. pr. II. p. 224, Fl. gr. X. p. 29 t. 938; Sieb. 
avis p. 5; Ch. et B. exp, p. 267, Fl. pelop. p. 62; Marg, et R. fl. 
Zante p. 81; Fraas fl. class. p. 268; Ung. Reise p. 115; Raul. cret. 
p. 851; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 729,' 1887 p. 668; Bois. fl. or. 
IV. p. 1071; Heldr. fl. cephal. p. 63, Fl. Aegina p. 388; Gelmi in 
bull. soc. bot. ital. 1889 p. 451; Haussk. symb. p. 62. — Exsicc: 
Dorfl. fl, aeg. n. 105. 

Monoicus; caulilms brevibus, carnosis, squamis obovatis vel ellip- 
ticis vestitis ; floribus in spicas capituliformes dispositis, bibracteatis, 
femineis lateralibus, masculis centralibus; perigonio pubescente, 4lobo; 
antheris 8; stigmate caj^itato, 8 — lOsulcato. — Color plantae flavus 
flavido-rubens vel sanguineus. 

Ad radices Cistovum parasiticus. Attica: mt. Pentelicon, pr. Su- 
nium (Haussk.), insula Aegina (Heldr.); Messenia: pr. Arcadia, lYumuno, 
Methone, Corone (Chauli.); Cycladum insula Naxos (Leon.); Creta: j)r. 
Akroteri, promontorium Meleka (Raul.); Zante: mt. Scopo (Marg.); 
Cephalonia: pr. Argostoli (Spreitz.); Corcyra: mt. Deca (Ung.); et certe 
alibi. — Mart, Jun. 2|_. 

CII. Ordo. Aristoloehiaeeae Juss. gen. pl. p. 72. 

1. Asarum L. gon. n. 589, 
Perigonium campanvUatum, 3 — 4 fidum ; stamina 12, disco porigyno 
inserta, filamentis brevibus; stylus brevis, columnaris, stigmate 6lobo; 

capsula irregulariter dehiscens, 

1. A. europaeum L. sp. p. 442; S, et S. pr. I. p. 319; Dallap. 
prosp. p. 60; Ch. et B. exp. p. 132, Fl. pelop. j). 29; Fraas fl. class. 
p. 267; Heldr. fl. cephal. p. 64. — Icon: Fl. dan. t. 633. Aristolochiaceae. 87 

Rhizomate repente, ramulos breves, inferne f^quamatos, apice folia 2 
opposita, longe petiolata et florem breve pedunculatum edente; foliis reni- 
formibus, coriaceis, parce hirtulis ; perigonii villosi, bmnneo-purpurascentis 
lobis ovatis, in cuspidem brevem contractis. 

Indicatur in agro Laconico (Sibth.) et in Cephalonia (DalL); a 
recentioribus non lectum. — Mart. Maio %. 

2. Aristolochia L. gen. n. 1022. 

Perigonium tubulosum, apice saepius in liguhun dilatatum; antherae 6, 

sessiles, columnae styhnae adnatae; stylus brevis, stigmate 6lobo; cap- 

suhi septicide 6 valvis. 

a. Perigonium hite apertum, in limbum amplitudine formaque 
varium expansum. 
a. Perigonii tubus valde curvatus. 

X Caulis scandens; perigonium magnitudine A. clematitis. 

1. A. .seinpervirens L. sp. p. 961; S. et S. pr. IL p. 222, Fl. 
gr. t. 934; Sieb. avis. p. 5, rem. p. 6; Raul. cret. p. 851; Bois.' fl. or. 
IV. p. 1075; Bald. viagg. Creta p. 90. — Exsicc. : Bald. it. cret. n. 41; 
it. cret. alt. n. 191. 

Caulibus tenuibus, ramosis ; debilibus, prostratls vel scandentibus ; 
foliis persistentibus, subcoriaceis, ghxbris, breviter petiolatis, triangulari- 
oblongis, acutis vel obtusiusculis, basi cordatis, auriculis rotundatis; 
floribus axillaribus, solitariis, pedunculo fihformi, petiolo triplo longiori 
suffultis; perigonio ghibro, lutescente, purpureo-vittato, tubo incurvo, a 
basi angusta sensim ampliato, iji labium ovatum, jDurpurascentem, eo 
subaequilongum abeunte. — Folia 25 — 60 mm. longa, basi 15 — 30 mm. lata. 

Ad sepes, in muris, umbrosis regionis inferioris Cretae: pr. Rumata 
distr. Kissamos (Bald.), Males, Mahixa, Askyphos (Heldr.), Nerokuru, 
Anatoli, Lithines (Raul.), Hagios Georgios et Psykro distr. Mirabello 
(Bald.). — Apr. Jul. %. 

2. A. altissima Desf. fl. atl II. p. 324 t. 249; Bois. fl or. IV. 
p. 1075; Bald. riv. colL bot. alb. 1895 p. 69. — Huc probabiliter 
pertinent: A. sempervirens Ch. et B. exp. p. 267, FL pelop. p. 62; 
Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 729. — A. baetica Friedr. Reise p. 278 
et 282, non L. — Exsicc: Orph. fL gr. n. 129; Bald. it alb. epir. 
IIL n. 201. 

Praecedenti valde simile, sed caules multo elatiores et crassiores, 
inferne suffruticosi, folia majora, ad 8 cm. longa et basi ad 5 cm. hita, 
corolhi extus fusco-purpurea, non major sed hibio tulii proportione 
breviore. 

Ad sepes, in umbrosis. Epirus: pr. Prevesa (Bald.); Laconia: nit. 
Malevo pr. Platanos (Orph.); si A. sempervirens et baetica autorum 
supra cit. huc spectet: Argolis: ad lacum Lerna (Friedr.); pr. Arcadia 
et Pylos Messeniae, in insulis Cycladum (Chaub.) et pr. Vathy in insuhi 
Ithaca (Spreitz.). — Apr. JuL %. 

XX Caulis non scandens. 88 Aiistolochiaceao. 

O Perigoiiium parvum, 20— 25 mni. loiiguni, >u\n-.i 
basin globoso-veutricosum. 

3. A. Toiimefortii Jaub. et Sp. ill. pl. or. II. p. 81) t. 128; 
Bois. fl. or. IV. p. 1076. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 70S. 

Caulibus fibformibus, prostratis vel adsccndentibus, pumilis, ramosis; 
foliis parvis, glabris, In-evissime petiolatis, ovatis, ol^tusis, basi cordatis, 
auriculis rotundatis ; floribus axil]aril)us, solitariis, pedunculo ovario vix 
aequilongo suffultis; perigonio glabro, olivacco, in labium lineari-lanceo- 
latum, eo vix longius abeunte. — Perigonio basi globoso-inflato innignis. 
In mt. x^epos supra Vrontado insulae Chios (Orpli.); in Cvcladibus 
inquirenda. — 

OO Perigonium maxiniuni 6—10 cm. longam, am- 
plum, supra basin non glol)Oso-ventricosum. 

4. A. creticji Lam. dict. I. p. 255; Sieb. avis p. 5, rem. p. 6, 
in Flora I. p. 274; Raul. cret. p. 851; Bois. fl. or. IV. p. 1081. — 
A. haetica S. et S. pr. II. p. 221, sec. Raul. 1. c. — Icon: Desf. 
choix. pl. t. 7. — Exsicc: Rev. pl. cret. n. 156, in Baen. herb. curop. 
n. 4854; Dorfl. pl. cret. n. 40. 

Hirtuhi; caulibus erectis vel decumbentibus, simplicibus vel parce 
ramosis; foliis longiuscule petiolatis, reniformi- vel ovato-cordatis, ob- 
tusis, auriculis rotundatis; floribus axillaribus, solitariis, pedunculo petiolo 
longiore suffultis ; pcrigonio hirtulo, purpureo, tubo a basi sensim efc 
valde ampliato, labio ovato-oblongo, basi in auriculas binas latas ob- 
tusas fisso. 

In locis aridis, saxosis regionis inferioris. Creta (Tourn.): \m\ Ma- 
laxa (Reverch.), iii fauce. Hagios Joannes pr. (Vitza distr. Mirabello 
(Heldr.). — Apr. Maio ^. 

5. A. hirta L. sp. p. 961; Bois. fl. or. IV. p. 1079. — Icon: 
Fl. gr. t. 937. — Exsicc — Orph. fl. gr. n. 707. 

Hirta; caulibus erectis vel adsccndentibus, sim])licibus vel parce 
ramosis; foliis longiuscule petiolatis, triangulari- vel subdeltoideo-hastatis, 
obtusis, basi cordatis, auriculis oV)tusis, intus incurvis; floribus axillaribus, 
solitariis, pedunculo petiolo longiore suffultis; perigonio hirto, atropur- 
pureo, tubo a basi sensim ampbato, labio ovato, obtuso, basi non auri- 
culato. 

In uml)rosis, ad sepes regionis inferioris. Insula Chios (Tourn.): 
|)r. Livadia (Orph.); forsan in Cycladibus. — Aj)r. Maio 2|.. 

(S. Pcrigonii 3 — 4 cm. longi tubus rectus vel vix curvatus. 
X Florcs in axillis fasciculati. 

6. A. cleiiiatitis L. sp. p. 962; Haussk. symb. p. 62. — Icon: 
Fl. dan. I. 1235. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 1012 (^Macedonia); Sint. 
it. Ihessal. n. 314. 

Glabra; rhizomatc 1'epente; caulibus ercctis, simjjlicibus vel parce 
ramosis; foliis longiuscule pctiolatis, deltoideo-ovalis, obtusiusculis, basi 
cordatis, auriculis obtusis, plus niinus intus incurvis ; floribus breviter Aristolochiaccac. 89 

pedunculatis, 2 — 6fasciculatis; perigonio ochroleuco, tubo cylindrico in 
labium ovato-lanceolatum subaequilonguni abeunte. 

In vineis, agrorum marginibus, dumetis regionis inferioris. Thes- 
salia: pr. Kalabaka (Sint.), pr. fontem Paparanza inter Karditza et 
Palaeokastro (Haussk.). — Maio, Jun. %. 
XX Flores in axillis solitarii. 
O Folia subsessilia. 

7. A. rotiiiHla L. sp. p. 962; S. et S. pr. II. p. 222; Dallap. 
prosp. p. 119; Ch. et B. exp. p. 267, Fl. pelop. p. 62; Marg. et R. 
fl. Zante p. 81; Friedr. Reise p. 282; Spreitz. in z. b. G. 1877 'p. 729; 
Bois. fl. or. IV. p. 1077; Heldr. fl. ccphal. p. 64; Hal. in o. b. Z. 
1897 p. 98; Form. in Ver. Brunn 1897 p. 30; Haussk. symb. p, 63: 

— Icon: Rchb. f. 1342. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 1173; Sint. it. 
thessal. n. 422; Dorfl. fl. aeg. n. 84. 

Rhizomate globoso vel ovato; caulibus erectis, simplicibus vel ra- 
mosis; foliis glabris vel subtus puberulis, ovatis, obtusis, basi cordatis, 
auriculis obtusis; floribus pedunculo brevi, sed petiolo longiore suffuhis; 
perigonio luteo, intus purpureo-striato, extus puberulo, tubo sujierne 
subampliato, in labium oblongum, atro-purpureum, sulniequilongum ab- 
eunte. — Foliis subsessilibus ab affinibus statim diagnoscitur. 

In cultis, herbidis regionis inferioris et montanae. Thessalia : pr. 
Malakasi (Haussk.), Kahibaka (Sint.), Vlachava, Konisko (Form.); 
Aetolia: pr. Aetohkon (Reis.), mt. Korax (Tunt.); Elis; inter Pyrgos 
et Arcadia (Friedr.); Messenia: pr. Pylos (Zahn), Methone (Chaub.); 
Zante (Sibth.); Cephalonia (Dall.): pr. Lixuri (Ung.), Argostoli (Spreitz.). 
Drapano, Livatho (Heldr.); Ithaca; pr. Vathy (Spreitz.); Corcyra: pr. 
Peleka (Sterneck); Sporadum insula Scopelos (Leon.); Euboea (Moschos) ; 
Cvcladum insula: Andros, Tenos (Heldr.), Naxos (Leon.). — Mart. 
Jul. -4. 

OO Folia manifeste petiolata. 

8. A. loiiga L. sp. p. 962; S. et S, pr. IL p. 223; Dallap. 
prosp. p. 119; Fraas fl. class. p. 267; Bois. fl. or. IV, p. 1078; Hehh-. 
fl. cephal. p. 64. — A. attica Orph. fl. gr. n. 127. — A. palUda 
/?. elongata Duch. in DC. pr. XV. p. 847. -- Icon: Rchb. f, 1344. 
Exsicc: Orph. 1. c; Heldr. herb, norni. n. 1371. 

Rhizomate obhingo-fusiforme, tan<lem cyhndrico; caulibus erectis; 
simplicibus vel ramosis; foliis minute puberuhs, ovatis, ol)tusis vel retusis, 
basi cordatis, auriculis rotundatis; floribus pe<lunculo petiolo breviore 
suffultis; perigonio virenti-brunneo, extus puberulo, tubo superne sub- 
ampliato, in labiuni lanceolatum, purpurascentem, eo duplo brevius 
abeunte. 

In arvis, herbidis regionis inferioris et montanae. Attica: mt. 
Parnes (Orph.), pr. Meni<li (Pichl.); Arca<lia et Elis (Sibth.); Laconia: 
mt, Malevo (Orph.), Cycladum insula An<lros (Sart.); Cephalonia (Dallap.). 

— Apr. Maio. 94, 90 Buxaceae. 

9. A. pallida Will.l. .<p. IV. p. 162; W. et K. pl. rar. III. 
p. 267 t. 240; S. et 8. pr. II. p. 223, Fl. gr. t. 936; Fraas fl. class. 
p. 267; Bois. fl. or. IV. p. 1078; Haussk. syml). p. 63. — A. hdea 
Desf. choix p. 13 t. 8. 

Rhizomate globoso; caulibus erectis vel adscendentibus, subsimpli- 
cibus; foliis minute ])uberulis, ovatis, obtusis vel retusis, basi cordatis, 
auriculis rotundatis; floribus pedunculo petiolo breviore suffultis; peri- 
gonio virenti-fhivido, glabro, purpureo-striato, tubo sensim ampliuto, in 
labium oblongo-lanceolatum, eo subdimidio brevius abeunte. — Rliizo- 
mate globoso })raesertim a praecedente distinguitur. 

In regione montana. Euboea: nit. Dirphys (Sprun.); Corcyra 
(Hauss.). — Maio, Jun. 2!.. N. v. 

b. Perigonium poro apicali apertum, liml)o proprie dicto plus 
minusve dilatato destitutum. 

10. A. raicrostoina Bois. et Sprun. diagn. V. p. 50, Fl. or. IV. 
p. 1075; Haussk. symb. p. 63; Heldr. fl. Aegina p. 389. — Huc 
prol)abiliter: A. -parvifolia S. et S. pr. II. p. 222, quoad pl. gr. sec. 
Bois. fl. or. IV. p. 1076; Ch. et B. fl. pelop. p. 62; Fraas fl. class. 
p. 267. — Exsicc: Heldr. herb. norm. n. 106 et 1372; Orph. fl. gr. 
n. 128. 

Rhizomate cylindrico; caulibus filiformibus, adscendentibus, ramosis; 
foliis minute puberulis, ovato-rotundis, obtusis vel retusis, basi cordatis, 
auriculis rotundatis; floribus axillaribus, solitariis, pedunculo petiolo 
subbreviore suffultis; perigonio fusco, obsolete puberulo, supra basin 
globoso-ventricoso, dein sensim ampliato, clavato, obtusissimo. — Peri- 
gonii tubo basi globoso-inflato cum A. Tournrfortii congruit, a qua 
autem limbo proprie dicto destituto, clauso egregie differt. 

In lapidosis siccis regionis submontanae et montanae, ad 1000 m. 
adscendens. Attica: mt. Hymettus, Corydalus (Sprun.), Cithaeron (Heldr.); 
mt. Parnassus supra Rachova (Orph.); insula Aegina: mt. Oros (Heldr.) ; 
Argolis: in i^eninsula Methana (Haussk.). — ■ Mart. Maio. 2[. 

CIII. Ordo. Buxaeeae Klotsch tric. p. 12. 

1. Buxus L. gen. n. 1053. 

1. B. sempervirens L. s]). p. 983; S. et S. i^r. II. p. 232; Fraas 
fl. class. p. 92; Hehh-. Nvitzj^fl. p. 59, in Sitzungsb. acad. Wiss. Berlin 
1883 p. 7 et 9; Bois. fl. or. IV. p. 1144; Chloros Waldverh. ]). 30; 
Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 11, in Ver. Brunn 189(5 ]). 31; Ilal. 
Beitr. fl. Thessal. p. 18; Philippson in natuiw. Wochenschr. 1894 
p. 423; Haussk. symb. p. 63. — Icon: Engl. bot. t. 1341. — Exsicc: 
Oqih. fl. gr. n. 697; Sint. it. or. a. 1889 n. 1908 et 1909, it. thessal. 
n. 697. 

In regione silvatica in subalpinam et al])inam adscendens. Epirus 
(Haussk.); Thessalia: mt. Zygos (Philip])S.), pr. Malakasi, Said Pascha Euphorbiaceae. 91 

(Form.), Kastania (Hal), mt. Olympus pr. Laspocliori acl 2000 m. 
adscendens (Heldr.), Hagios Dionysios (Sint.), mt. Pelion (Heldr.); 
Euboea: mt. Pyxaria supra Marcates (Orph.). — Mart. Jun. t). 

CIV. Ordo. Euphorbiaeeae Jnss. gen. p. 384. 

Dispositio tribuiim generumque. 

A. Involucrum nullum A^el unisexuale, 

1. Tribus. Acahjpheac Miill. in bot. Zeit. 1864 p. 324. — Florum involucrum 
nuUum vel unisexuale ; calycis masculi laciniae aestivatione valvares ; petala calycis 
laciniis alterna vel nulla; stamina numero varia, antheris in alabastro erectis ; 
ovarium 2 — 3 loculare, loculis uniovulatis. 

a. Flores monoici; calyx 3 — 5 partitus, aestivatione valvaris ; petala nuUa; 
stamina plurima, polyadelphia ; ovarium triloculare. 

1. Ricinus L. 

b. Flores dioici, rarius monoici ; calyx 3 — 4 i^artitus, masculus aestivatione 
valvaris; femineus imbricatus; petala nuUa; stamina 8 — 12, libera ; 
ovarium saepissime biloculare. 

2. Mercurialis L. 

2. Tribus. Crotoneac Miill 1. c. — Flores non involucrati ; calycis laciniae 
subvalvares, apice tantum quincunciales ; petala calycis laciniis alterna vel nulla ; 
stamina numero varia, antheris in alabastro infracto-incurvis; ovarium triloculare, 
loculis uniovulatis. 

3. Crozophora Neck. 

3. Tribus. Phyllanlhcae Miill. 1. c. — Florum involucrum nullum rarius uni- 
sexuale; calyx 5 — 6 partitus, laciniis imbricatis ; petala calycis laciniis alterna vel 
nuUa ; stamina 5 vel plura, antheris in alabastro erectis ; ovarium triloculare, loculis 
biovulatis. 

4. Andrachne L. 

B. Flores masculi et feminei involucro communi gamophyllo inclusi. 

4. Tribus. Euphorhicae Bartl. ord. nat. p. 372. — Flores apetali, masculi 
numero indefiniti, feminei solitarii, petala nulla; filamentum cum pedicello articu- 
latum* ovarium triloculare, loculis uniovulatis. 

5. Euphorbia L. 

1. Riciiius L. gen. n. 1464. 

1. R. commuuis L. ^^p. p. 1007; S. et S. pr. II. p. 249, Fl. gr. 
X. p. 42 t. 952; Dallap. prosp. 125; Ch. et B. exp. p. 275, Fl. pelop. 
p. 64; Fraas fl. class. p. 92; Heldr. Nutzpfl. p. 58; Raul. cret. p. 854; 
Bois. fl. or. IV. p. 1143; Heldr. fl. cephal. p. 65. — 

Glaber, glaucescens; caule erecto, elato, ramoso; foliis petiolatis, 
peltatis, palmatim lobatis, dentatis; floribus in racemos oppositifolios 
vel terminales, inferne femineos, superne masculos dispositis; capsulis 
subglobosis, 15 — 13 nim. longis, lireviter aculeato-echinatis, seminibus 
10 mm. longis. 

§. microcarpus Miill. in DC. pr. XV. 2 p. 1020. — B. messe- 
niacus Heldr. herb. norm. n. 1480. — Capsula 1 cm. longa, semina 
8 mm longa. 92 Eupliorbiaccae. 

FrequeiittT colitur ct iii ruderatis suburbanis, ad sepes liinc imle 
subspontanea : — /S. pr. Kalaniata Messeniae (Zahn). — Apr. Mai 0. 
ot i)|. 

2. M e r e u r i a 1 i s L. gen. n. 1125. 

1. M. pereiinis L. sp. p. 1()35; Ch. et B. fl. pclop. p. 05; Fraas 
fl. ckss. p. 92; Bois. fl. or. IV. p. 1142. — Icon : Fl. dan. t. 400. 

Perennis; rhizomate repente, nodoso; caulil)us erectis, siniphcibus, 
inferne nudis, superne foliatis ; foliis breviter petiolatis, oblongis vel 
oblongo-lanceohUis, acutis, serratis, glabris vel puberulis; floribus dioicis, 
masculis in glomerulos dissitos, secus pedunculos axilhires foho longiores 
dispositis, femineis solitariis vel paucis glomeratis, ad axiUas breviter 
pedunculatis ; capsuhi sparsim pilosula. 

In silvis regionis montanae, rarissime. Phocis : mt. Parnassus 
(Fraas); Euboea: mt. Dirphys (Hehh-.); Morea (Chaub.), sine loci spe- 
cialis indicatione. — Mart. Maio. 4- N. v. 

2. .M. ainiua L. sp. p. 1035; S. et S. pr. II. p. 20 1; Pieri corc. 
fl. p. 128; Dallap. prosp. p. 131; Ch. et B. exp. p. 279, Fl. pelop. 
p. 65; Marg. et II. fl. Zante p. 82; Fraas fl. class. p. 91; Ung. Reise 
p. 138; Weiss. in z. b. G. 1809 p. 752; RauL cret. p. 853; Bois. fl. 
or. IV. p. 1142; Haussk. symb. p. 03; Hekh-. fh Aegina p. 389, chlor. 
Thera p. 21, chlor. Mykon. p. 250. — Icon: Fh (hui. t. 1890. — 
Exsicc: Hehlr. herb. fh hellen. a. 1876. 

Anuua; radice simplici ; caule erecto, ramoso, fohato; foliis breviter 
petiolatis ovatis vel ovato-h\nceohitis, acutis, crenato-serratis, ghibris vel 
sparse pilosis ; floribus dioicis, masculis in glomerulos dissitos vel ap- 
proximatos secus pe^hinculos axiUares foho longiores dispositis, femineis 
solitariis vel binis ad axiUas subsessilibus ; capsula parce strigoso-pilosa. 

In cultis, ruderatis, vinetis per totam ditionem. — Jan. JuL Q. 

Obs. M. alternifolia Desv. in Lam. enc. IV. p. 20. — (Claoxylon 
mercurialis Thwait. enum. pL Zeylan. \). 271). — A Pieri corc. fl. 
p. 129 ex confusione (|uadam in Corcyra indicatur. 

3. Crozopliora Neck. ek>m. II. p. 337. 

1. C. tiuctoria L. sp. p. 1004; S. et S. pr. IL p. 24S, FL gr. 
X. p. 40 t. 950; Urv. enum. j). 124; Ch. et B. exp. p. 274, FL pelop. 
p. 64; Friedr. Reise p. 273; (Crolon); Juss. lent. euphorb. p. 28 t. 7; 
Sieb. avis p. 5, rem. p. 6; jNIarg. et R. fL Zant(; p. 82; Ck^m. sert. 
p. 87; Heldr. NutzpfL p. 58, FL ccphaL j). O.o, cldor. Thera p. 21, 
cum var. f/lahrata; Raul. cret. p. 853; Bois. fL or. IV. p. 1140; Spreitz. 
in z. b. G. 1887 p. 608; Form. in D. ])ot. Mon. 1890 p. 11. 1898 
p. 37, in Ver. Briinn 1896 p. 31, 1897 p. 20; BahL viagg. Creta 
p. 92; Haussk. symb. p. 03. — Exsicc: Orph. fh gr. n. 25; Heklr. 
herb. iiorm. ii. 442 et 1189; Revercli. ])]. cret. ii. 15S, in Bacii. iierl). Euj^lioibiaccac. 93 

europ. 11. 4868; Siiit. et Bornm. it. tiuc. n. 1464; Sint. it. thessal. 
n. 2087. 

Tenuiter ^^tellatim-tomentosa, grisea; caule erecto, patule ramoso; 
foliis petiolatis, a basi rotundata vel cuneata rhombeo-ovatis, obtusis 
vel acutiusculis, sinuato- vel repando-dentatis vel integris ; racemis axil- 
laribus terminalibusque, superne masculis, subsessilibus, spicatis, inferne 
femineis, pedunculatis, pedunculis 1 — 4floris, demum elongatis, deflexis; 
calycis laciniis petalisque lineari-lanceolatis; capsula verrucosa, sparsim 
lepidota; seniiniluis tuberculato-asperis. 

Li campis, cultis, ruderatis regionis inferioris. Thessalia: pr. Lito- 
chori, Tyrnavo (Sint.), Tiikala, Pharsahi, Velestinos, Volo (Form); 
Attica: ubique pr. Athenas; Sicyonia: pr. Kamari (Heldr.); Argolis (Urv.); 
pr. Argos (Chaub.), Poros (Friedr.); Laconia: pr. Sparta, Coron. Mara- 
thonisi (Chaub.); Cyckdes (Chaub.): insuhi Mykonos, Thera (Heldr.); 
Creta (Sibth.): pr. Canea (Rev.), Agribiliana, Ahnyros, Hierapetra (Raul.), 
Vamos (Bald.); Cythaera: pr. Hagios Kicolaos (Spreitz.); Zaiite (Marg.); 
Cephalonia: pr. Drapano, Pessada (Hekh-.). — Jun. Sept. ©. 

2. C. verbascifolia WiUd. sp. IV. p. 539; Ch. et B. exp. p. 274 
t. 33, Fl. peh)p. p. 04 t. 35; {Croton); Juss. tent. euphorb. p. 28; 
Clem. sert. p. 87; Heldr. I^utzpfl. p. 58, FL Aegina p. 389, chlor. 
Thera p. 21; Raul. cret. p. 853; Bois. fl. or. IV. p. 1141; Haussk. 
symb. p. 63. — Croton villosum S. et S. pr. II. p. 249, Fl. gr. X. 
t. 951. — Exsicc: Orph. fL gr. n. 26; Hehh-. herli. norm. n. 116 et 
1190. 

Differt a praecedente foliis dense stellato tonientoso-pannosis, ovatis 
vel oblongis, leviter repandis, inferioribus basi saepe subcordatis, capsula 
lepidota, vix verucosa, seminibus duplo minoribus. 

In ruderatis, cultis, arvis regionis inferioris. Thessalia: pr. Trikahi, 
Orman Maguhi (Haussk.); Attica: pr. Athenas (Sibth.). Patissia, Ke- 
phissia (Heldr.), Eleusis (Heider): ArgoHs (Sart.); Laconia: in valle fL 
Eurotas, pr. Marathonisi (Chaulx); insula Aegina, Thera (Heldr.); Creta: 
pr. Canea (RauL). — Jun. Sept. ©. 

4. Andrachiie L. gen. n. 709. 

1. A. telephioides L. sp. p. 1014; S. et S. pr. IL p. 250, FL 
gr. X. p. 43 t. 953; RauL cret. p. 854; Bois. fL or. IV. p. 1138; 
Bald. viagg. Creta p. 92; Haussk. symb. p. 63; Hekh\ fL Aegina 
p. 389. — Exsicc: Heldr. in Magn. fL seL n. 2567; BakL viagg. 
n. 97. 

Glabra, glauca, e rhizomate hgnoso-indurato multicaulis; caulibus 
adscendentibus vel prostratis, fihformibus, simplicibus velramosis; fohis 
parvis, brevissime petiolatis, obovatis vel elhpticis, acutis vel obtusius- 
culis; floribus axillaribus, solitariis vel paucis, breviter peduncuhitis; 
calycis laciniis fere ad basin liberis, rhombeis, acutiuscuhs; petahs 
lanceolatis, calyce subbrevioribus ; capsula subglobosa, gL^bra. 94 Eupliorbiaeeae, 

In campis, olivetis, glareosis regionis inferioris, in subalpinam 
adscendens. Thessalia: ad Monasterium Korona, pr. Pharsala (Haussk.); 
Attica: in Valle Cephissi pr. Athenas, insula Aegina (Heldr.); Creta: 
pr. Platania (Rev.), Anopolis, mt. Hagios Pneuma (Raul.), Gigilos, Vo- 
lakia (Bald.). — Maio, Jul. 4- 

5. Euiihor^)ia L. gen. n. 609. 
Disi)ositio specierum. 

1. Sectio. Tithymalus Bois. in DC. pr. XV. p. 99. — Folia sparsa, rarius 
opposita; stipulae nullae; glandulae involueri exappendiculatae, integrae vel bi- 
cornes, rarius pectinatae. 

A. Glandulae involucri transverse ovales, rotundatae, intcgrae. 

a. Semina laevia vel rainutissime tuberculata. 
a. Capsula echinata vel verrucosa. 

X Perennes. 

O Frutex, umbellae radiis demum spinescentibus. 
1. E. acanthothamnos Heldr. et Sart. 
Q(3 Plantae inermes. 

. Ehizoma cylindricum, crassum, verticale. 
; Plantae glabrae. 
2. E. glabriflora Vis. .3. E. palnstris L. 

; ; Plantae villosulae. 
, Semina laevia. 
4. E. oblongata Griseb. 5. E. epithymoides L. 

, , Semina minutissime, interdum obsolete tuberculata. 

6. E. pubescens Vahl. 
. . Rhizoma tenue, repens. 

7. E. capitulata Rchb. 
. . , Ehizoma napiforme. 

8. E. apios L. 
XX Annuae. 

Q Capsulae verrucae elongato-conicae, apice setiferae. 
9. E. cybirensis Bois. 10. E. Zahnii Heldr, 

OO Capsulae verrucae hemisphaericae vel breviter conicae. 

11. E. platyphyllos L. 
^. Capsula sub lente puncticulata. 

12. E. arguta Soland. 

b. Semina areolatim reticulato-rugosa. 

15{. E. helioscopia L. 14. E. pterococca Brot. 

B, Glandulae involucri truncatae, retusae vcl cornutae, 
a. Glandulae cornua (si adsunt) integra. 

a. Semina laevia. Perennes. 
X Folia floralia connata, 

O Folia caulium fertilium (saltem superiora) verticillata ; capsula 
glabra, 

. Folia caulium fertilium aequalia, omnia verticillata, 
15. E. Heldreichii Orph. 16. E. Roeseri Orph. Euphorbiaceae. 95 

. . Folia caulium fertilium inferiora majora, sparsa, superiora 
verticillata. 

17. E. semiverticillata Hal. 
OO Folia omnia sparsa ; capsula tomentosa. • 
. Glandulae atro-purpureae. 

18. E. characias L. 
. . Glandulae melleae. 
19. E. Sibthorpii Bois. 20. E. veneta Willd. 

XX Folia floralia libera. 

O Frutex erectus, 50 — 200 cm. altus. 
21. E. dendroides L. 
OQ Herbae perennes. 

. Rhizoma verticale. 
; Folia integra. 
, Caules remotiuscule foliati; umbellae radii 6-numerosi. 
22. E. Gerardiana Jacq. 23. E. nicaeensis All. 

,, Caules dense imbricatim foliosi; umbellae radii 3 — 6, 
24. E. paralias L. 
; ; Folia saltem apice serrulato-scabra. 
25. E. terracina L. 26. E. euboea. HaL 27. E. thessala (Foru.). 

. . Rhizoma repens. 

; Folia linearia vel lanceolata. 
28. E. Halacsyi Form. 29. E. cyparissias L. 

; ; Folia obovata. 

30. E. Orphanidis Bois. 
/?. Semina foveolata vel reticulato-rugosa. 

X Perennes, 
31. E. deflexa S. et S. 32. E. herniariaefolia Willd. 

XX Annuae. 

O Folia caulina decussatim opposita. 
33. E. lathyris L. 
OO Folia caulina sparsa. 

. Capsula dorso rotundata; semina ovata, irregularites et reti- 
culatim foveolata. 

34. E. segetalis L. 3.5. E. graeca Bois et Sprun. 

.. Capsulo dorso alato-bicarinata; semina obtuse-hexagona, ad 
facies binas interiores sulco exarata, ad quatuor exteriores 
foveolata. 
36. E. peplns L. 37. E. peploides Gou, 

y. Semina transverse sulcata. Annua. 

38. E. falcata L. 
d, Semiua tuberculata. Annuae. 

39. E. exigua L. 40. E. aleppica L. 

b. Glandulae involucri cornutae, cornubus apice lobulatis. 
a. Semina vermiculato-rugosa. Perennes. 

41. ¥j. myrsinites L. 
^. Semina laevia. 

42. E. biglandulosa Desf. 9G Euplioibiacoae. 

2. Scctio. Aiiisophylhtm Rocji. iu Duby lni. irall. 11. 4r2. — Folia oiuuia 
opposiia; ^tipulac lanccolatae vcl lineares; ghuululae involucii appendiculatuc. 
Aniiuae. 

43. E. peplis L. 44. E. cliainaesyce L. 

1. Sectio. Tifhymcdus Bois. in DC. pr. XV. p. 99. — 
A. Glandulae invt»lurri transverse ovalos, rotniulatac. integrae. 
a. Semina laevia vel minutissinie tuherculata. 
a. Capsula echinata vel verrucosa. 
X Perennes. 

O Frutex, umbellae radiis demum spinescentibus. 

1. E. acantliothamiios Heldr. et Sart. in Bois. diagn. ser. 2 IV. 
p. 86; Raul. cret. p. 853; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 728, 1890 
p. 299; Bois. fl. or. IV. p. 1105; Heldr. fl. cephal. p. 64; Bald. viagg. 
Creta p. 91; Haussk. symb. p. 64; Rouy. ill. p. 56 t. 69. — E. spi- 
nosa S. et S. pr. I. p. 327, Fl. gr. V p. 49 t. 463; Sieb. avis. p. 4; 
Ch. et B. exp. p. 134, Fl. pelop. p. 30; Friedr. Reise p. 278; Fraas 
fl. class. p. 91; Ung. Reise p. 137; non L. sp. jd. 457, quae spinis 
simplicibus, nec furcatis, ex extremitate ramorum indurata oriundis, 
capsula vix trisulca discedit. — Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 129 
et 1279; Sterneck it. graeco-turc. n. 444. 

Ghdjra, dumulosa, ramosissima; ramis brevibus, rigidis, intricatis; 
umbellae radiis brevibus, semel vel bis divaricatim bifidis, post anthesin 
denudatis, in spinas persistentes, pluries furcatas mutatis; foliis parvis, 
oblongis oblongo-hinceolatisve, integris, olitusiuscuHs, plerumque mucro- 
nulatis, florahbus obovatis; involucri breviter turbinati, intus hirtuli 
lobis truncatis, glandulis transverse ovalibus; capsula globosa, profunde 
trisulca, verrucis cylindricis dense muricata; semine ovali, laevi. 

In collibus saxosis regionis inferioris et montanae, frequens. Aetolia: 
ad radices mt. Chalkis ad sinum Patranum (Hal.); Attica : pr. Eleusis 
(Haussk.), Athenas, ad radices mt. Hymettus, in Pharmacusarum insula 
Lero (Heldr.); in Petaliarum insulis (Holzm.); Argolis: pr. Nauplia 
(Friedr.); Laconia: ad radices mt. Taygetos, pr. KanUunyle, Androvista, 
pr. Pylos Messeniae, insula Sapienza (Chaub.); Creta: mt. Si^haciotiei, 
pr. Prosnero, Askyphos, Anopohs (Raul.); Archipelagus (Sibth.); Cepha- 
lonia: pr. Argostoli (Spreitz.), Hagios Soter, Omala (Hehh-.); Leucas et 
Corcyra (Mazz.). — ]\Iart. Maio. |/. 

00 Phuitae inermes. 

. Rhizoma cylindricum, crassum, verticale. 
; Phuitae glal)rae. 

2. E. ji^labriflora Vis. in Vis. et Panc. pl. serb. rar. dec. II. 
p. 15 t. 13. — E. pindicola Haussk. synd). p. 53; in JNIitth. thiir. 
bot. Ver. XII. p. 19. — Exsicc: Sint. ct Bornm. it. turc. n. 1463; 
Sint. it. thessal. n. 670. Euphorbiaceae. 97 

Basi f^uffrutet^cens; rhizomate crasso, multicipite; caulibus numerosis, 
tenuibus, decumbentibus vel arcuato-adscendentibus, inferne parce ramosis, 
in umbellam simplicem abeuntibus; foliis oblongis oblongo-lanceolatisve, 
integris vel obsolete denticulatis, infimis obtusis, ceteris acutiusculis, 
floralibus ovatis; umbellae radiis brevibus, subquinis; involucri turbi- 
nati, intus hirtuli lobis truncatis, glandulis transverse ovalibus ; capsula 
gloliosa, verrucis cylindricis, purpurascentibus dense muricata; semine 
ovali, laevi. — Specimina serbica in herbario meo asservata, a Pancic 
in mt. Panjak et Mokra Gora lecta, foliis angustioribus longioribusque 
a nostra tanlum discedunt. 

In subalpinis et alpinis. Thessaliae: mt. Zygos (Haussk.) et pr. 
Malakasi in Pindo tymphaeo (Sint.), pr, Litochori in mt. Olympus 
(Bornm.). — Jun. Jul. 2|_. 

3. E. palustris L. sp. p. 462; S. et S. pr. 1. p. 331; Bois. fl. 
or. IV. p. 1001. — Icon: fl. dan. t. 866. 

Herbacea; rhizomate crasso, multicipite; caulibus crassis, elatis, 
erectis, superne ramosis, in umbellam multiradiatam abeuntibus; foliis 
lanceolatis oblongo-lanceolatisve, obtusis, integris vel remote denticulatis, 
floralibus ovato-elhpticis; umbellae radiis numerosis, trifidis, dein bifidis; 
involucri campanulati, intus hirti lobis truncatis, denticulatis, glandulis 
transverse ovalibus; capsula globosa, breviter veri-ucosa; semine ovali- 
globoso, laevi. — Caulis crassus, 60 — 150 cm. altus, superne fistulosus, 
ex axillis ramos steriles edens, folia floralia flavescentia. 

In Graeciae et Archipelagi palustribus (Sibth.); postea a nemini 
lecta. — Maio, Jun. -21- N. v. 

Obs. E. dukis S. et S. pr. I. p. 327, Fl. gr. V p. 50 t. 464, 
non L.; = E. thamnoides Bois. cent. euph. p. 33. — Asiae minoris 
incola, a Sibthorp in Graecia quoque indicatur, in ditione non crescit. 

;; Plantae villosulae. 
, Semina laevia. 

4. E. oblongata Griseb. spic. I. p. 136; Raul. cret. p. 852; 
Weiss in z. b. G. 1869 p. 752;^Bois. fl. or. IV. p. 1102; Heldr. in 
Sitzungsb. acad. Wiss. Berhn 1883 p. 4; Haussk. symb. p. 64. — 
JE. pilosa Ch, et B. exp. p. 138, Fl. pelop. p. 31, non L., sec. Bois, 
]. c, — E. erioclada Bois. et Heldr. diagn, VII. p. 88. — Huc per- 
tinet probabiliter:' E. ceratocarpa Friedr. Reise p. 283, non Ten. — - 
Icon: Bois. euphorb. t. 76. — Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 2373. 

Patule villosula; rhizomate crasso, multicipite; caulibus erectis, 
sesquipedalibus, simplicibus vel sub umbella ramulos paucos floriferos 
edentibus, in umbellam amplam abeuntibus ; fohis oblongo-lanceolatis, 
obtusiusculis, tenuiter serrulatis, inferioribus basi attenuatis, superioribus 
basi rotundatis, floralibus ovahbus vel ovali-oblongis ; umbellae radiis 
quinis, elongatis, 3 — 5 fidis, dein bifidis; involucri turbinato-campanu- 
lati, intus hirtuli lobis truncatis, glandulis transverse ovalibus; capsula 
globosa, parce breviterque verrucosa; semine ovato-complanato, rufescenti. 

V. Halacsy, Flora Ciraeca. III. 7 98 Euphorbiaceae. 

— Species ab auctore Griseliach errore annua dicta (cf. Bois. in DC. 
pr. XV. p. 1-26). 

^. sessilillora Bois. et Sprun. diaun. V. p. 52 pro sp.; Bois. in 
DC pr. XV. p. 126, Fl. or. IV. p. 1102. — Huniilior, folia minora, 
unil)ella ob radios al)breviatos capituliformis. — Facies E. puhe.scenti!<. 

— Exsicc: Heldr. pl. fl. hellen. a. 1894; Orph. fl. gr. n. 701 (speci- 
mina herbarii mei saltem). 

lu olivetis iiemorosis regionis inferioris et montanae. Thessalia: 
pr. >Sernieniko et in oropedio Neuropolis in Pindo (Haussk.), nit. Olym- 
pus, Pclion (Hehlr.); Messenia: pr. Phigalea, Anilrovista (Chaub.), mt. 
Selitza \n-. Kalaniata (Heldr.); Laconia: inter Mistra et Sparta (Bois.), 
mt. Malevo (Orph.); Cycladuni insula Naxos (Despr.); Creta: pi". Canea 
(Weiss), Rumata (RauL); — §. Euboea: mt. Dirphys (Sprun,); La- 
conia : mt. Malevo (Orph.), mt. Selitza pr. Kalamata (Heldr. ). — Maio, Jul.2| . 

5. E. epithymoides L. sp. ed. 2 p. 656. — E. fragifera Jan 
catal. phanerog. p. 76; Ung. Reise p. 137. — Icon: Rclib. crit. t. 647. 

Patule villosula vel tomentella ; rhizomate crasso, multicipite ; cau- 
libus adscendentibus, simplicibus, inferne induratis, in umbellam laxam 
abeuntibus; foliis oblongis, acutis vel olitusis, mucronatis, integris, flora- 
libus ovatis vel ovalibus ; umbellae radiis 4 — 5 uis, parum elongatis, 
bifidis ; involucri canipanulati, intus hirsuti lobis ovatis, glandulis trans- 
verse ovalibus; capsula globosa, verrucis filiformibus, longis, crispis dense 
obsita et inter eas saepe pilosa; semine ovato-oblongo, plumbeo. — 
Praecedenti multo gracilior et ab ea praesertim capsulae verrucis fili- 
formibus egregia distincta. 

In asperis, saxosis regionis inferioris et montanae. Corcyra (Ung.), 

— Apr. Jun. 4. N. v. 

„ Seniina minutissimo, intcrdum obsolete tuberculata. 

6. E. pubesceiis Vahl symb. II. ]i. 55; Sieb. avis rem. p. 4; 
Friedr. Reise p. 277; Raul. cret. ]). 852; Bois. fl. or. IV. p. 1106; 
Hehlr. fl. cej^hal. ]). 64 ; Haussk. symb. p. 64. — E. inlosa S. et S. 
pr. I. p. 329, sec. Bois. I. c.;? Friedr. Reise p. 87; non L. — E. imru- 
cosa L. sp, p. 459 et herb. ]>. p., sec. Bois. 1. c. ; '? S. et S. pr. I. 
p. 329; Ch. et B. fl. i^^elojx p. 31. — Icon: Jacq. ed. I. j). 98 t. 76. 

— Exsicc: Hehlr. herb. fl. hellcn. a. 1878, 1897 et 1901. 

Patule villosa; rhizomate cylindrico, multicipitt'; caulibus erectis 
vel adscendentibus, simi^licibus vel ramulosis, inferne tandem induratis, 
in umbellam demum ami^Iam abeuntibus; foliis oblongo-lanceolatis lan- 
ceolatisve, acutis vel acuniinatis, serrulatis, floralibus a basi subcordata 
ovato-rhombeis ; umbellae radiis (juinis, trifidis, dcin bifidis, elongatis ; 
involucri cani])anulati, cxtus villosuli lobis ovatis, truncatis, ciliatis, 
glandulis transverse ovahbus; ca]:)sula gh)bosa, breviter verrucosa, villi- 
gera; semine ovato. — Indumento villoso inter affines egregia. 

Ad fossas, in humidis, jialudosis regionis inferioris. Actolia: pr. 
Krioneri ad sinum Patranum (Hal.); Attica: ]»r. Athenas, ad Phaleron Euphorbiaceac. 99 

(Heldr.); Argolis: pr. Poros (Friedr.); Messenia: pr. Kalamata (Zahn); 
Laconia: pr. Marathonisi (Pichl.); Cycladum insula Tenos (Tunt.); 
Creta: pr. Platania, Cerciliilia, Hiera])etra (Raul.); Cephalonia: pr. Ku- 
tavo, Lixuri (Heldr.). — Jan. Oct. 2\.. 

. . Rhizoma tenue, repens. 

7. E. capitulata Rchb. fl. germ. exc. p. 873; Vis. fl. dalm. III. 
p. 224; Bois. fl. or. IV. p. 1106. — E. soliflora Vis. 1. c. — Icon : 
Rchb. ic. fl. germ. V. f. 4759. — Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 703. 

Glal)ra; rhizomate multicipite, caudiculis longis, radicantibus ; cau- 
libus decumbentibus vel adscendentibus, herbaceis, dense foliosis, aliis 
sterilibus, aliis monocephalis; foliis obovatis, obtusis, integris, floralibus 
caulinis sessilibus; involucri hemisphaerici lobis octo, oblongis, ciliatulis, 
denticulatis, glandulis octo, substij^itatis, purpureis, transverse oblongis; 
capsula globosa, verrucis cylindricis vel ovatis, purpurascentibus obsita; 
seniine ovato. — Species inflorescentia monocephala et involucro octo- 
lobo insignis. 

In regione silvatica mt. Olympus Thessaliae supra Hagios Dionysios 
(Orph.). — Jun. Jul. Q|. 

. . . Rhizoma napiforme. 

8. E. ai>ios L. sp. p. 457; S. et S. pr. I. p. 326; Sieb. avis 
p. 4, rem. p, 4, Reise II. p. 321 t. 8; Ch. et B. exp. p. 138, Fl. 
pelop. p. 31; Friedi-. Reise p. 268; Fraas fl. class. p. 90; Cleni. sert. 
p. 86; Heldr. Nutzpfl. p. 58; Raul. cret. p. 852; Bois. fl. or. IV. 
p. 1103; Haussk. synd). p. 64. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 404; Heldr. 
herb. norm. n. 243 et 1280. 

Sparsim hirtula vel glabrescens ; rhizomate napiforme, caudiculum 
brevem, squamulosum, apice multicaulem edente; caulibus decumbentibus 
vel adscendentibus, simplicibus vel sub umbella ramidosis; foliis parvis 
oblongo-elliiiticis, obtusis, serrulatis, floralibus transverse ovalibus vel 
rliombeis, retusis; umbellae radiis 3 — 5, simplicibus vel bifidis; invo- 
lucri turbinato-campanulati, glabri lobis ovatis, subdentatis, glandulis 
transverse ovalibus; capsula ovoideo-globosa, breviter verrucosa; semine 
ovato, laevi. 

In saxosis, nemorosis regionis submontanae et subalpinae. Thes- 
salia: mt. Ghavellu (Haussk.), in oropedio Neuropolis (Heldr.); mt. Par- 
nassus (Sibth.); Attica: mt. Parnes (Clem.), Pentelicon (Fraas), Hymettus 
(Heldr.), Kerata (Haussk.); Peloponnesus : pr. Astros, in planitie Helos, 
pr. Marathonisi, Methone (Chaub.); Creta (Sibth.): pr. Tripodo (Raul), 
Melidoni, in valle Miraliello pr. Lacida (Sieb.). — Febr, Jun. Sj.. 
XX Annuae. 

O Capsulae verrucae elongato-conicae, apice setiferae. 

9. E. cybirensis Bois. diagn. VII. p. 89, XII. p. 109, Fl. or. 
IV. p. 1098. — Icon: Bois. euphorb. t. 7. — Exsicc: Heldr. herb. 
norm, n. 1281 (Byzantium). 100 Euphorbiaceae. 

Amuia, gl;il)ra ; caule erecto, subsimplici ; foliis viridibus, serrulatis, 
infimis obovato-spathulatis obtusis, ceteris ellipticis acutiusculis, flora- 
libus subrotundis vel triangulari-deltoideis ; umbellae radiis 4 — 5, demum 
clongatis et saepo pluries dichotomis ; involucri campanulati, glabri, lobis 
ovatis, <lentatis, glandulis transverse ovalibus; capsula globosa, stipite 
aequilongo suffulta, vix sulcata, subindehiscenti, aculeis elongato-conicis, 
apice setiferis obsita; semine oblongo, compresso, laevi. 

§. aeutifolia Bois. diagn. XII. p. 109; Raul. cret. p. 852. — 
E. ci/hiretisis, ^. dekiscens Bois. in DC. pr. XV. p. 119, Fl. or. IV. 
p. 1099. — Maior, folia acutiora; capsula dehiscens, aculeis mollibus, 
basi vix induratis. — E. echinocarpa Bieb. avis p. 4, rem. p. 4, non 
Brot. — Exsicc: Sint. et Rigo. it. cypr. n. 662. 

In campis argillosis, vinetis, cultis regionis inferioris. In ditione 
nostra tantuni var. ^. indicatur, idque in Creta pr. Melidoni (Sieb.) et 
ex Bois. in DC. pr. XV. p. 119 in Zacyntho, sed locus ultimus deest 
in Fl. or. — Maio, Jun. Q. N. v. 

10. E. Zaliuii Helcb. herb. graec. norm. n. 1580. — 

Annua, glabra; caule erecto, simplici vel a basi pauciramoso; foliis 
glaucescentibus, ellipticis vel lanceolatis, acutis, serrulatis, floralibus 
triangulari-deltoidis ; umbellae radiis 4 — 5, brevibus, 2 — 3fidis; involucri 
turbinato-campanulati, glabri, lobis ovatis, dentatis, glandulis transverse 
ovalibiis; capsula globosa, subsessili, vix sulcata, dehiscente, aculeis 
filiformibus, apice setiferis obsita; semine ovato-globoso, laevi. — Dif- 
fert a praecedente foliis glaucescentibus, acutis, umbellae radiis brevibus 
non pluries dichotomis, capsula subsessili, dehiscente et semine ovato- 
globoso. 

Inter Lnpinos cultos, in faucibus mt. Selitza ad confines Messeniae 
pi-. Kalamata Laconiae (Zahn). — Mart. Apr. Q. 

OG Capsulae verrucae hemisphaericae vel breviter 
conicae. 

11. E. platyphyllos L. sp. p. 400; Pieri corc. fl. p. 59; Ch. et 
B. exp. p. 341, *F1. pelop. p. 31; Marg. et R. fl. Zante p. 82; Fraas 
fl. class. p. 89; Bois. fl. or. IV. p. 1099; Haussk. symb. p. 64. — 
U. coralloides Ch. et B. exp. p. 138, non L. — E. stricta Form. in 
Ver. Briinn. 1896 p. 31, non L. — Icon: Jacq. fl. austr. t. 376. — 
Exsicc: Orph. fl. gr. n. 704, herb. norm. n. 1072; Sint. it. thessal. 
n. 1246. 

Glabra vel j^ilosula; caule erecto, simplici vel ranioso; foliis glabris 
vel subtus pilosulis, serrulatis, infimis obovato-oblongis, obtusis, ceteris 
oblongo-lanceolatis lanceolatisve, acutis, basi subcordatis ; umbella 3 — 5 
radiata, radiis elongatis, trifidis, dein bifidis; involucri campanulati, 
intus hirti, lobis ovato-oblongis, fimbriatis, glandulis transverse ovalibus; 
capsula globosa, breviter verrucosa, glabra vel pilosa; semine ovato, 
laevi. Euphorbiaceae. 101 

/J. literata Jacq. coll. II. p. 340, ic. rar. t. 482; Form. in Ver. 
Brunn. 1895 p. 22, 1897 p. 25; pro sp.; Koch syn. p. 627; Bois. 
fl. or. IV. p. 1099; Forni. in D. bot. Mon. 1890 p. 11; Hausslv. 
symb. p. 64. — Foliis subtus vel utrinque dense villosis, interdum 
fusco-maculatis. — Similis E. puhescenti Vahl, sed haec magis villosa, 
eius cajisulae magis verrucosae et semina punctulis elevatis sparsis exas- 
perata sunt. — Exsicc. : N. v. 

In cultis, ruderatis, humidis regionis inferioris. Thessalia: pr. 
Krania (Form.), Kalabaka (Sint.); Euboea: pr. Chalkis (Fraas); Attica: 
ad Phaleron (Fraas); Elis: pr. Bartholomatos (Heldr.); Argolis: pr. 
Nauplia, Tyrinthum (Orph.); Cycladum insula: Cythnos (Tunt.), Naxos 
(Chaub.); Zante (Marg.); Corcyra (Pieri); — /?. Epirus: pr. Prevesa 
(Form.); Thessalia: pr. Trikahi, Karditza (Haussk.), Velestinos, Mavro 
Mandila (Form.). — ■ Jun. Jul. ©. 

/J. Capsula sub lente puncticulata. 

12. E. arg"iita Soland. in Russ. Aleppo ed. 2 p. 329. — Icon: 
FL gr. V. t. 468. 

Annua, patule molliterque hispidula; caule erecto, in umbenam 
simplicem vel saepius in panicuhim abeunte; foliis oblongis vel ol)longo- 
lanceolatis, infimis obtusis, ceteris acutis, floralibus parvis, rhombeo- 
ovatis; umbellae radiis 3 — -5, semel vel bis 3 — Sfidis; involucri tur- 
binati, intus pilosuli lobis ovatis, fimbriato-dentatis, glandulis transverse 
ovalibus; capsula globosa; semine globoso, laevi. — Facies E. Jielio- 
scopiae, sed laxior et procerior, folia floralia minora. 

In cultis. Arcadia (Bois.); Messenia: ad ripas fl. Pamisus, pr, 
Methone (Chaub.). — Maio. Q. N. v. 

b. Semina areoktim reticulato-rugosa. 

13. E. helioscopia L. sp. p. 459; S. et S. pr. I. p. 328; Pieri 
corc. fl. p. 59; Ch. et B. exp. p. 137, Fl. pelop. p. 31; Marg. et R. 
fl. Zante p. 81; Friedr. Reise p. 265; Fraas fl. class. p. 88; Ung. 
Reise p. 137; Weiss in z. b. G. 1869 p. 752; Raul. cret. p. 852; 
Bois. fl. or. IV. p. 1107; Heldr. fl. cephal. p. 64, Fl. Aegina p. 389 ; 
Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 11; Hal. Beitr. fl. Epir. p. 40 ; Haussk. 
symb. ]). 64. — Icon: Fl. dan. t. 725. — Exsicc. : Heklr. herb. di- 
morph. n. 46. 

Annua, glabra vel superne sparsim pilosa; simplex vel a basi 
multicaulis; caulibus simphcibus, erectis v^el adscendentibus ; foliis obo- 
vato-cuneatis vel spathulatis, obtusis, serrulatis, floralibus ellipticis vel 
orbiculatis; umbellae radiis 5, brevibus, trifidis dein bifidis; involucri 
tubinati lobis oblongis, fimbriatis; capsulae globosae, laevis, coccis dorso 
rotundatis; semine ovoideo, favoso-reticulato, caruncula transverse ovali, 
fere verticah. — Variat (f. major) caulibus erectis crassis, saepissime 
solitariis, foliis magnis. 

In cultis, glareosis, ruderatis totius ditionis. — Febr. Jul. Q- 

14. E. pteroeocca Brot. fl. lusit. II. p. 312, phytogr. lusit. I. 
t. 76; Ch. et B. exp. p. 137, Fl. pelop. p. 31; Marg. et R. fl. Zante 102 Eupborbiaceae. 

p. 81; Bois. fl. or. IV. p. 1107; Heldr. fl. Aegina p. 381), — Exsicc: 
Heldr. herb. fl. hellen. a. 1881. 

Annua, glabra; caule solitario, tenui, erecto, simplici vel superne 
parce ramoso; foliis oblongis vel obovatis, obtusis, serruhitis, floralibus 
rhombeo-ovatis ; umbellae radiis 5, brevibus, semel vel bis bifidis ; in- 
volucri camj^anulato-turbinati lobis ovatis, subtruncatis ; capsulae globoso- 
dejDressae, laevis, coccis dorso bia]ato-cristatis ; semiiie ovali-subgloboso, 
tenuiter areolato-reticulato, caruncula nulla. 

In collibus herbidis regionis inferioris, rarissime. Zante (Marg.); 
Arcadia (Chaub.); insula Aegina: mt. Oros (Heldr.). — Apr. Maio Q- 
B. Glandulae involucri truncatae, retusae vel cornutae. 
a. Glandulae cornua (si adsunt) integra. 
a. iSemina hievia. Pefennes. 
X Folia floraha connata. 

O Folia caulium fertilium (saltem superiora) verticillata ; 
capsuLi glabra. 
. Folia caulium fertilium aequalia, omnia verticiHata. 

15. E. Heldreichii Orph. in Bois. diagn. ser. 2 IV. p. 90; Bois. 
Fl. or. IV. p. 1133; Haussk. symb. p. 64. — E. verticillata Orph. 
1. c, non alior. — Icon : Bois. euph. t. 118. — Exsicc. : Orph. fl. gr. 
n. 201. 

Caulibus crassis, elatis, erectis, inferne induratis, denudatis, superne 
remote et verticillatim foliatis, praesertim ad verticillos villosis, simpli- 
cibus, 2 — 5 umbellas superpositas ferentibus; foliis integris, utrinque 
breviter velutino-hirtis, cauhum sterilium sparsis, obovato-oblongis, ferti- 
lium 5 — 10 verticillatis, oblongo-lanceolatis, acutis, floralibus rhomboi- 
deis, obtusis, antice ad medium usque connatis, postice liberis; umbellae 
radiis 7 — 15, bis vel ter bifidis; involucri campanuhiti, fauce hirti lobis 
ovatis, ciliatis, glandulis semilunatis, transverse latioribus, cornubus cur- 
vatis, apice convergcntibus; capsula ovata, glabra, hievi ; semine ovato, 
laevi. — Caules 50 — 80 cm. alti , crassi, ad basin sublignosi , foha 
verticillorum ad 8 cm. longa, 15 mm. lata, umbeHae radii circa 4 ('m. 
longa. 

In regione subalpina. Thessalia : mt. Ghavellu in Pindo dolopico 
(Haussk.), mt. Olympus (Heldr.); Laconia: mt. Malevo pr. Kastanitza 
(Orph.). — Jul. Aug. 2|_. 

16. E. Roeseri Orph. in Bois. diagn. ser. 2 IV. p. 90, in Bois. 
fl. or. IV. p. 1134. — E. Holclreichii §. Roeseri Bois. diagn. L c, 
FL or. L c; Hehlr. chlor. Parn. p. 26. — Exsicc. : Hehh-. reliqu. Orj)h. 
a. 1886 emissae. 

Cauhbus gracihbus, adscendeiitibus, herbaceis, glaberrimis, inferne 
denudatis, superne remote et verticillatim foliatis, sinq)hcibus, 3 — 5 um- 
bellas superpositas ferentibus; fohis integris, ghibris, cauhum sterihum 
sparsis, infimis obovato-spathuh\tis, obtusis, ceteris elhpticis vcl oWongis, 
acutiusculis, fertilium 4 — 8 verticillatis hisce simihbus, floralibus rhoiii- Euphoibiaceac. 103 

boideis, obtusis, antice ad medium usque connatis, postice liberis; um- 
bellae radiis 6 — 11, brevibus, simplicibus ; involucri campanulati, fauce 
pilosuli lobis ovatis, glandulis semilunatis, transverse latioribus, cornubus 
curvatis, apice convergentibus ; capsula ovata, glabra, laevi ; semine 
ovato, laevi. — Caulibus herbaceis, adscendentibus, tenuibus, 25 — 40 cm. 
longis, foliisque glaberrimis, foliis 25 mm. longis, 1 cm. latis, radiis 
paucioribus abbreviatis, ad 2 cm. tantum longis, simplicibus, a praece- 
dente meo sensu specifice distincta. 

In regione abietina et superiore mt. Parnassus (Orph.). — Jul. 
Aug. 21. 

. . Folia caulium fertilium inferiora majora , sparsa, 
superiora verticillata. 

17. E. seinivertieillata. — Exsicc: Pichler. pl. gr, a. 1876. 
Caulibus adscendentibus, herbaceis, basi denudatis, induratis, superne 

foliatis, praesertim ad basim foliorum villosulis, simplicibus, umbellam 
solitariam vel 2 superpositas ferentibus; foliis integris, glabris vel spar- 
sim pilosulis, inferioribus majoribus, sparsis, congestis, obovato-oblongis, 
obtusis, superioribus 3 — 5 verticillatis, oblongis, acutiusculis, floralibus 
semiorbicularibus, in patellam concaviusculam ultra medium coalitis; 
umbellae radiis 5 — 6, bifidis; involucri campanulati, intus hirtuli lobis 
ovatis, dentatis, glandularum cornubus longis, convergentibus ; capsula 
subglobosa, glabra, laevi; semine ovato, laevi. — Habitu E. amyydo- 
loidi L. similis, sed folia minora, superiora verticillata, nec sparsa. 
Ad radices mt. Taygetos Laconiae (Pichl.). — Jun. Jul. -21-, 
OO Folia omnia sparsa; capsula tomentosa. 
. Glandulae atropurpureae. 

18. E. cliaracias L. sp. p. 463; Sieb. avis p. 4; Raul. cret. 
p. 853; Weiss in z. b. G. 1869 p. 752. — E. cretica Mill. dict, 
n. 28. — Icon: Jacq. ic. rar. I. 89. 

Tomentella; caulibus crassis, inferne induratis, cicatricosis, superne 
crebre foliosis, thyrsoideis, ramulis umbellaeque multiradiatae radiis 
brevibus, bifidis ; foliis f irmis, a basi longe attenuata oblongo-lanceolatis, 
acutis, integris, subtus pallidioribus, superioribus sensim abbreviatis, 
umbellaribus oblongis vel ovato-oblongis, floralibus virentibus, ad medium 
usque in patellam concaviusculam connatis; involucri campanulati, hir- 
suti lobis oblongis, bifidis, glandulis transverse latioribus, truncatis, ad 
angulos acutos muticis vel in cornua brevissima abeuntilnis; capsula 
depressa, tomentosa; semine ovato, laevi. 

In regione inferiore Cretae (Sieb.): pr. Malaxa, Canea (Raul.), ad 
radices mt. Dicta distr. Temenos (Heldr.). — Mart. Maio. -21-. N. v. 

. . Glandulae melleae. 

19. E. Sibthorpii Bois. cent. euph. p. 39, Fl. or. IV. p. 1133; 
Heldr. fl. cephal. p. 64, Fl. Aegina p. 389; Haussk. syml). p. 64. — 
E. characias S. et S. pr. L p. 332; Ch. et B. exp. p. 138, Fl. pelop. 
p, 31; Friedr. Reise p. 265 et 266: Fraas fl. calss. p. 87; Clem. sert. 104 Euphoibiaceae. 

p. 87; non L. — U. Wtdfenii Heldr. Nutzpfl. p. 57, non Hoppe. 

— Exsicc: Heldr. hcrl). norm. n. 530 et 1283, lierb. fl. hellen. n. 70. 

Tomentella; c;iiilil)us crassis, inferne induratis, cicatricosis, superne 
crebre foliosis, thyrsoideis , ramulis umbellaeque multiradiatae radiis 
brevibus; foliis firmis, e basi longe attenuata anguste lanceolato-linearibus, 
acutis, integris, subtus pallidioribus, superioribus parum abbreviatis, um- 
bellaribus brevissimis, floralibus virenti-flavidis, in patellam infundibuli- 
formem ultra medium connatis; involucri campanulati, hirsuti, lobis 
oblongis, bifidis, glandulis transverse latioribus, truncatis, ad angulos 
acutos muticis vel in cornua brevissima abeuntibus ; capsula dejiressa, 
tomentosa; semine ovato, laevi. — Praecedenti simillima, ab ea foliis 
.superioribus pamm decrescentibus, floralibus flavidis, in patellam infundi- 
buliformem connatis et glandulis melleis distincta. 

In olivetis, collibus saxosis, ad rlpas rivulorum, regionis inferioris 
et montanae. Attica: ad Ilyssum (Friedr.), Cephissum, in colle Lyca- 
betto, pr. Caesariani (Heldr.), mt. Hymettus usque 700 m. alt (Fraas); 
insula Aegina: ad monasterium (Heldr.); Corinthus (Friedr.); Laconia: 
pr. Zarnate (Chaub.); Cyclades (Chaub.); Cephalonia: pr. Hagla Thekla, 
Kontogianata (Heldr.). — Mart. Maio ^. 

20. E. veueta Willd. en. I. p. 507. — E. WnJfenii Hoppe in 
Flora XII. 1. p. 159. — E. messeniaca Heldr. herb. norm. n. 1481. 

— ? E. Sibthorpii Boissieu in buU. soc. bot. Fr, 1896 p. 288, vix 
Bois. — Icon: Rchb. germ. f. 4800 b. — Exsicc: Sint. it. thessal. 
n. 201 ; Heldr. 1. c. — 

Praecedenti valde affinis, ab ea foliis latioribus, floralibus majo- 
ribus, involucri lobis indivisis, glandulis in cornua glandulae latitudine 
sublongioribus convergentibus abeuntibus diversa. 

In dumosis regionis inferioris. Thessalia : pr. Yolo (Sint.); Mes- 
senia: pr. Kalamata, in valle fl. Nedon (Zahn), ad radices mt. Taygetos 
(Heldr.). — Mart. Apr. 4. 

XX Folia floralia libera. 

O Frutex erectus, 50 — 200 cm. altus. 

21. E. (lendroides L. sp. p. 4G2; S. et S. pr. I. p. 330, FI. 
gr. V. p. 54 t. 470; Urv. enum. p. 52; Ch. et B. exp. 134, FI. pelop. 
p. 30; Marg. et R. fl. Zante p. 82; Friedr. Reise p. 272; Fraas fl. 
class. p. 89; Ung. Reise p. 137; Heldr. Nutzpfl. p. 57, Fl. cephal. 
p. 64, chlor. Thera p. 21; Raul. cret. p. 851; Bois. fl. or. IV. p. 1093; 
Spreitz. in z. b. G. 1887 p. 668; Gelmi in bull. soc. bot. ital. 1889 
p. 451; Hal. in o. b. Z. 1896 p. 17, 1897 p. 98. — E. laeta Ait. 
Kew. II. p. 547; Sieb. avis p. 4, in Flora I. p. 271. — E. divari- 
cata Jacq. ic. rar. I. p. 9 t. 87. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 699; 
Heldr. herb. norm. n. 641, herb. dimorph. n. 45; Rev. pl. cret. n. 157; 
Dorfl. fl. gr. n. 390. 

Glabra; caule crassiusculo, divaricatim dichotomo, ramis vetustis 
nudis, annotinis crebre foliosis; foliis a basi attenuata lineari-lanceolatis, 
obtusis vcl acutiusculis, integris, subtus })aIIidioribus, floralibus subcor- Eiiphorbiaceae. 105 

dato-vel rhombeo-semiorbiculatis, lutescentibus; umbellis terminalibus, 
3 — 10 radiatis; involucri campanulati lobis oblongis, 2 — 3 fidis, glan- 
dulis peltatis, transverse ovatis, truncatis vel seniilunatis ; capsula pro- 
funde trisulcata, glabra, laevi ; semine ovato, laevi. — Ob glandulas in- 
volucri nunc integris nunc fere semilunatis cum E. Gerardiana nexum 
praebet inter species praecedentes et sequentes. 

In saxosis et rupestribus regionis inferioris. Aetolia: j^r. Guritza 
(Reis.); Phocis: pr. Amphissa, Delphi (Heldr.); Attica: pr. Buliasmene 
(Heldr.); Euboea (Heldr.); Sporadum insuhi Scopelos (Leon.); Argolis : 
pr. Troezene (Friedr.), Nauplia (Urv.), insula Hydra (Heldr.) ; Elis, pr. 
Pylos, Messene, promontorium Malea, pr. Chitries in Maina (Chaub.), 
Marathonisi, Monembasia (Fraas)^ mt. Selitza pr. Kalamata (Zahu.); 
Cycladum insula: Siphnos (Chaub.), Seriphos, Seriphopula, Piperi pr. 
Kythnos, Thera (Heldr.); Creta: pr. Platania (Rev.), Kissamos, Gonia, 
Apokorona, Sphakia (Raul.), in fauce Perivolia (Sieb.); Zante : pr. Puncta 
Davia, insula Peluso (Marg.); Cephalonia: pr. Asso, Hagios Soter, Hagia 
Thekla, Kontogianata, Vovikes, Drakines (Heldr.); Corcyra (Ung.): pr. 
Palaeokastrizza (Spreitz.), — Mart. Maio, j^. 
OO Herbae perennes. 
. Rhizoma verticale, 
; Folia integra. 
, Caules remotiuscuie foliati; umbeUae ratlii 6 — 
numerosi, 

22. E. Gerartliaua Jacq. fl. austr. V. p. 17 t. 436; Bois. fl. or. 
IV. p. 1124. — E. reflexa Form. in Ver. Briinn 1895 p. 22 (f. foliis 
latiusculis). — E. Gerardiana v. laconia Heldr. herb. norm. n. 1374 
(f. foliis angustis, umbellaribus radios aequantibus). — Exsicc: Heldr. 
it. IV, thessal, a. 1885, herb. norm. n, 1374; Bahl. it, alb. a. 1892 
n. 223, it. alb. alt. n, 109; Form. i)l. gr. a. 1894. 

Glabra, glaucescens, e rhizomate crasso multicaulis; caulibus erectis 
vel adscendentibus, simplicibus; foliis lanceolatis lineari-hmceolatisve, 
2 — 5 nnn, latis, acutis vel acuminatis, mucronatis, integris, floralibus 
rhomboideo-ovatis; umbellae radiis 8 — pluribus, semel vel repetito bi- 
fidis; involucri campanuhiti, fauce hirtuli lobis triangulari-ovatis, glan- 
dulis transverse ovalibus, truncatis vel fere semilunaribus, ecornutis; 
capsula depresso-subglobosa, laevi vel subtilissime punctulato - scabra, 
glabra; semine ovato, laevi. 

In saxosis montanis. Epirus: pr. Govrica, mt. Micikeli (Form.) 
et extra ditionem nostram pr. Argyrocastron et Smoktina Albaniae 
ineridionalis (Bald.); Thessalia: in pago Sermeniko in Pindo dolopico 
(Heldr,); Laconia: mt, Malevo supra Kastanitza (Hekb-.). — Jun. 
Jul. 21. 

23, E. nicaeeusis AIL tl. ped. L p. 285 t. 69; S. et S. pr. L 
p. 332; Heldr. fl cephal. p. 64. 

Glabra, glaucescens, e rhizomate crasso multicaulis ; caulibus erectis lOG Eujihorbiaceae. 

vel adscendentibus, simplicibus; foliis obloiigis oblongo-lanceolatisve, 
5 — lo nim. latis, acutiusculis, brevissinie mucronatis, floralibus ovali- 
orbiculatis vel rhomboideo-ovatis ; umbellae radiis 6 — 12, semel vel re- 
petito bifidis; involucri campanulati, fauce hirti lobis ovatis, saepe bifidis, 
glandulis transverse-oblongis, semikmaribus, breviter et crasse bicornutis; 
capsuhi ovato-subglobosa, sub leiite tenuiter rugulosa, glabra vol pube- 
rula; semiiio ovato, hievi. 

In montibus ^^^'op^' mai'e (Sibth.), sine loci specialis indicatione; 
Cephalonia (Mazz.). — Maio, Jun. 2[.. N. v. 

, , Caules dense imbricatim foliosi ; umbellae radii 3 — 6. 

24. E. paralias L. sp. p. 458; S. et S. pr. I. p. 328; Sieb. avis 
p. 4, rem. p. 5; Ch. et B. exp. p. 136, Fl. pelop, p. 30; Marg. et R. 
11. Zante p. 82; Friedr. Reise p. 274; Fraas fl. class. p. 88; JJng. 
Reise p. 137; Weiss in z. b. G. 1869 p. 752; Raul. cret. p. 853; 
Bois. fl. or. IV. p. 1130; Heldr. fl. cephal. p. 64, Fl. Aegina p. 389, 
in 6. b. Z. 1898 p. 185, chlor. Thera p. 21, chlor. Mykon. p. 250; 
Spreitz. in z. b. G. 1887 p. 668; Gehni in soc. bot. itah 1889 p. 452; 
Haussk. symh. p. 64. — Icon: Jacq. hort. vind. t. 188. — Exsicc: 
Orph. fl. gr. n. 702; Dorfl. fl. aeg. n. 59. 

Glabra, glauca, e rhizomate crasso multicaulis; caulibus erectis vel 
adscendentibus, simplicibus vel ramulosis; foliis coriaceis, inferioribus 
brevioribus, hneari-cllipticis, obtusis, superioribus lanceolatis, acutis, um- 
bellaribus ovatis, basi cordatis, floralibus reniformi-cordatis, mucronulatis; 
umbellae radiis crassiusculis; involucri campanulati, intus hirti lobis ob- 
longis, glandulis transverse oblongis vel ovatis, breviter et divaricato 
bicornutis; capsula depressa, dorso granulato-rugosa; semine ovato, laevi. 

In arenosis praesertim maritimis. Attica: ad PhaU^ron, Laurion 
(Haussk.), Megara (Chaub.), pr. Perivoha in insula Aegina (Orph.); 
Argohs: pr. Poros (Friedr.); Laconia: pr. Vatica, mt. Taygetos usque 
250 m. adscendens, pr. Marathonisi (Chaub.); MessiMiia: pr. Kalamata 
(Zahn), Nisi, Methone, Pylos (Chaub.); Cycln^hnn iiisuhi: Tenos, My- 
konos, Rhenea, Naxos, Thera (Heldr.); Creta (Sibth.): pr. Canea (Weiss), 
insula Dia (Raul.); Zante (Sibth.); Cephah)nia: pr. Argostoh, Steno, 
Asso, Athera, Lixuri (Hehlr.); Corcyra: ad promontorium Bianco (Spreitz.), 
pr. Palaeokastrizza (Gehni). — Apr. Nov. 2\., 

; ; Foha sahem apice serrulato-scabra. 

25. E. terraciiia L. sp. ed. 2 p. 654; Ung. Reise p. 137; Weiss 
in z. b. G. 1869 p. 752; Bois. fl. or. TV. p. 1123; HeWr. in 6. b. Z. 
1898 p. 185, chlor. Thera p. 21. — E. provincialis Willd. sp. II. 
p. 914; Sieb. avis p. 4. — Icon: Rchb. germ. f. 4790. — Exsicc: 
DorfL fl. aeg. n. 60. 

Glabra, ghaucescens, e rhizomate in(hirato phu-icaulis; cauhbus erectis 
vel adscendentibus, sinqdicibus vel supenie et in axilhs ramulosis; fohis 
a basi subattemiata oblongo-hnearibus, huiceolafis vel hnearibus, obtusis 
vel acutis, mucronnlatis, a mccho sursum serruhitis, infcrioribus saepe 
truncato-retusis, umbellaribus ovato-ellipticis, florahbus semiorbiculatis Euphorbiaceae. 107 

vel rhombeo-ovatis ; umbellae radiis 3 — 5, taiulem pluries dichotomis; 
involucri campanuhiti lobis ovatis, fimbriato-laceris, glandulis subsemi- 
hmaribus, coriiubus setaceis, glandulae latitudine duplo longioribus; cap- 
sula depressa, laevi, glabra; semine ovato, laevi. 

/J. leiosperma S. et 8. fl. gr. V p. 51 t. 465 pro sp. — E. port- 
landica S. et S. pr. I. p. 327, non L. — E. terracina v. prostrata 
Bois. fl. or. IV. p. 1123. — Caules prostrati vel procumbentes, folia 
diminuta. — Exsicc. : N. v. 

lu campis, cultis, ad vias regionis inferioris, rare. Aetolia (Reinh.); 
Euboea (Ung.); Cycladum insula: Naxos, Thera, Therasia, Kameni (H(>ldr.); 
Creta: pr. Canea (Weiss); — §. Achaia maritima (Sibth.); insula Thera 
(Sart.). — Febr. Aug. X. 

26. E. euboea. — Exsicc: Pichl. pl. gr. a. 1876. 

Glabra, ghaucescens, e rhizomate indurato pluricaulis; caulibus erectis, 
superne ramuloso-floriferis ; foliis a basi latiore, semiamplexicauli oblongis 
vel oblongo - lanceolatis, obtusis, mucronulatis, a medio vel apice serru- 
lato-scabris, umbellaril)us abbreviatis, floralibus rhombeo-ovatis ; umbellae 
radiis 6 — 8, simplicibus vel bifidis; involucri campanulati lobis ovatis, 
fimbriato-laceris, glandulis semilunaribus, aliis ecornutis, aliis breviter et 
erasse bicornutis; capsula et seminibus ignotis. — Duo tantum speci- 
mina exstant in herbario m(>o, caulibus 30 cm. altis, firmis, foliis in uno 
specimine oblongis, 30 — 35 mm. longis, 6 — 10 mm. latis, in altero 
oblongo-linearibus, 5 cm. longis, a basi 5 — 6 mm. lato sensim attenuatis, 
capsulis et seminibus nondum evolutis, sed probabilissime laevibus. — 
Quasi medium tenet inter E. terracinam et E. nicaeensem, a priori 
foliis semiamplexicaulibus, basi plerisque dilatatis, umbellae radiis non 
iteratim bifidis et glandularum cornubus brevibus, crassiusculis, nec 
elongatis setaceis; ab altero foliis semiamplexicaulibus, serrulato-scabris, 
basi non attenuatis, floralibus multo minoribus egr(_'gie discedit. 

In silvaticis montanis pr. Steni Euboeae (Pichler). — Jun. Jul. 2| . 

27. E. tliessala Form. in Ver. Brihin 1896 p. 30 j^ro subsp. 
E. Baselices Ten.; Deg. et Dorfl. Beitr. fl. Alb. et Maced. in Denkschr. 
acad. Wiss. Wien 1897 p. 736. — E. rupestris Friv. in Flora 1836 
p. 435, in magy. tud. tars. evkonyv. 1840 p. 203 t. 9; non Ledeb. 
— E. Baselicis Bois. fl. or. IV. p. 1128, non Ten. — E. Ffivaldsz- 
liijana Dorfl. et Deg. in Dorfl. it. turc. secund. n. 336. 

Glabra, glaucescens, e rhizomate indurato pluricaulis; caulibus 
tenuibus, brevibus, adscendentibus, simplicibus vel superne parce ramu- 
loso-f lorif eris ; foliis serrulato-scabris, mucronulatis, inferioribus et iis 
caulium sterilium a basi attenuata oblongis vel oblongo- lanceolatis. 
acutiusculis, superioribus sensim majoribus et umbellaribus basi dilatatis, 
truncato-cordatis, floralibus semiorbiculatis, obtussisimis; umbellae radiis 
3 — 5, simplicibus vel bifidis; involucri campanulati, intus hirtuli lobis 
ovatis, fimbriato-laceris, glandulis transverse ovalibus, cornubus crassius- 
culis, glandulae latitudine sublongioribus ; capsula ovato-globosa, laevi, 
glabra; semine breviter oblongo, laevi. — E. Baselices Teri. neapoli- 1 08 Euphorbiaceae. 

tanae affinis, quae foliis magis confertis, obtussisimis, glandulis brevius 
cornutis et capsula granulata tantum differre videtur. — Ab E. terra- 
cina praeter alias notas glandularum cornubus non setaceis, ab E. euhoea 
caulibus tenuibus 10 — 20 cm. longis, adscendentibus, foliorum forma, 
umbella 3 — 5 radiata, foliis floralibus evidenter majoribus, glandularuni 
cornubus longioribus et habitu tot(^ distiiieta. 

In petrosis montanis pr. Patsios in mt. Olvmpo Thessaliae (Form.). 
— Jun. Jul. 2|_. N. v. 

. . Rhizoma repens. 

; Folia linearia vel lanceolata. 

28. E. Hahicsyi Form. iu Ver. Briinn 1895 p. 22. ~ Exsicc: 
Form. pl. gr. epir. a. 1894. 

Glabra, glaucescens; rhizomate repente (Form. 1. c), pluricauh ; 
caulibus erectis vel adscendentibus, stricte ramosis, inferne induratis ; 
foliis integris vel apicem versus scabridis, mucronatis, inferioribus spa- 
thulato-lanceolatis, obtusis vel acutis, superioribus anguste linearibus 
acutis vel acuminatis, floralibus rhombeo-ovatis, acuminatis; umbellae 
radiis 2 — 5, semel vel bis bifidis; involucri campanulati, glabri lobis 
fimbriatis, glandulis transverse oblongis, setaeeo-])icornutis ; capsula de- 
pressa, tenuiter rugulosa; semine ovato, laevi, glabro. — E. tenuifoliae 
Lam. gallicae ut videtur affinis, a qua caulibus firmis, inferne sublig- 
nosis, non tenuiter virgatis, foliis floralibus longe acuminatis et giancUi- 
larum cornubus setaceis discedit. 

In graminosis et sterilibus pr. Hagios Georgios ad Prevesa in 
Epiro (Form.). — Jul. Aug. 2|_. 

29. E. eyparissias L. sp. p. 461; 8. et S. pr. I. p. 331. — 
Icon: Jaqu. fl. austr. Y. t. 435. — 

Glabra, viridis; rhizomate repente, phiricauli; caulibus erectis, patule 
ramosis, crebre foliosis, ramis saepissime sterilibus; foliis anguste linea- 
ribus, obtusis vel acutis, integris, ramorum fere setaceis, floralibus ovato- 
reniformibus, obtusissimis, muticis vel mucronatis, demum purpurascen- 
tibus ; umliellae radiis numerosis, semel vel bis bifidis ; invohicri cam- 
panuhiti lobis ovatis, ciliatis, glandulis semikuiatis, breviter bicornutis; 
capsula depressa, punctulato-scabra, ghibra; semine ovato, hievi. 

In Graecia (Ril)th.), sine loci specialis indicatione. — Apr. Jun. '-^i . 
N. V. 

; ; Folia obovata. 

30. E. Orphauidis Bois. diagn. ser. 2 IV. p. 89, Fl. or. IV. 
p. 1128; Heldr. chlor. Parn. p. 26. — E. HohenacJceri Orph. in Bois. 
1. c, non tSteud. et Hochst. in Steud. nom. bot. I. p. 612, quae sec 
Bois. varietas E. Gerardianae. — Icon: Bois. euphorb. t. 109. — 
Exsicc: Orph. fl. gr. n. 407; Hehh'. herb. norm. n. 344. 

Glabra, ghmcescens ; rhizomate repente, caudicuh^s numerosos, pro- 
cumbentes, nudos edente; caulibus adscendentibus, simphcibus vel sub 
umbella ramuh^sis; fohis ol)ovatis, obtusis, integris, basi longe attenuatis. Euphorbiaceae. 109 

unibellaribus breviter ovatis, floralibus a basi subcordata semiorliicula- 
ribus, obtusis; umbellae radiis 3 — 5, semel vel bis bifidis; involucri 
campanulati, intus hirti, lobis late-ovatis, glandulis semilunatis, cornubus 
glandulae latitudine longioribus; capsula ovata, punctulata, glabra; se- 
mine ovato, laevi. 

In glareosis regionis abietinae et superioris mt. Parnassus supra 
Acrinonero (Heldr.), Lugari (Orph.) et loco Gurna dicto (Hal.). — 
Jun. Juh 2|-. 

/5. Semina foveolata vel reticulato-rugosa. 
X Perennes. 

31. E. deflexa S. et S. pr. I. p. 328, Fl. gr. V. p. 52 t. 466; 
Bois. fl. or. IV. p. 1121; Hal. in z. b. G. 1888 p. 762; Heldr. chlor. 
Parn. p. 26; Haussk. symb. p. 64. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 406; 
Heldr. herb. norm. n. 342 et 1375; Sint. et Bornm. it. turc. n. 1462 
et 1941; Dorfl. fl. gr. n. 339 et 241. 

Glaucescens; caulibus e rhizomate tenui pluribus, procumbentibus 
vel adscendentibus, glabris, densiuscule foliosis, simplicibus vel ramulosis; 
fdhis integris, obtusis, glabris, basi rotundatis, ab infimis minimis ovato- 
orbiculatis ad superiora ovata vel elliptica sensim acutis, tandem saepe 
deflexis, floralibus deltoideis vel rhombeis, transverse latioribus; umbellis 
5 radiatis, radiis tandem elongatis, iteratim bifidis; involucri campanu- 
lati, intus hirsuti lobis ovatis, truncatis, ciliatis, glandulis semilunatis, 
cornubus tenuibus, glandulae latitudine loiigioribus ; capsula ovato-depressa,, 
glabra, dorso elevatim punctulata; semine ovato, crebre foveolato. — 
Characteribus E. graecae affinis, sed perennis. 

In lapidosis regionis montanae et subalpinae. Thessalia: mt. 
Olympus, Pelion (Heldr.); Euboea (Sibth.): mt. Dirphys (Sprun.); At- 
tica: mt. Parnes, Pateras (Heldr.) ; mt. Parnassus (Sprun.), Kiona (Hal.), 
Korax (Leon.). — Maio, Jul. 2|.. 

32. E. herniariaerolia Willd. sp. II. p. 902; Raul. cret. p. 853; 
Bois. fl. or. IV. p. 1123 p. p. — E. pnmila S. et S. pr. I. p. 324, 
Fl. gr. V. p. 47 t. 460. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 700 (Chios). 

Pallide virens ; caulibus e rhizomate tenui numerosis, caespitosis, 
prostratis, pubescentibus, crebre foliosis, ramulosis; foliis minimis, obo- 
vatis vel breviter ellipticis, obtusis vel acutis, pubescentibus, floralibus 
conformibus ; umbellis brevissime 3 — 5 radiatis, interdum ad involucrum 
solitarium reductis, simplicibus ; involucri turbinati, puberuli lobis ovatis, 
truncatis, glandulis transverse oblongis vel semilunatis, cornubus tenuibus, 
brevibus; capsula ovato-oblonga, pubescente, dorso angustissime bialata; 
semine ovato, subtetragono, facie interna longitudinaliter bisulcato, ex- 
terna parce foveolato. 

/?. glaberrima. — E. hernianaefoUa Bois. fl. or. IV. p. 1123 
p. p. ; Hal. in z. b. G. 1888 p. 762, Beitr. fl. Epir. p. 40, in z. b. 
G. 1899 p. 193; Heldr. chlor. Parn. p. 26; Bald. riv. coll. bot. alb. 
1895 p. 69, 1896 p. 92; Form. in Ver. Briinn 1896 p. 30; Haussk. 110 Euphorbiaceae. 

synib. p. 64. — Caules , folia et capsulae glaberrimae. — Exsicc. 
Orph. herb. n. 2898; Bald. it. alb. a. 1892 u^ 163. — 

In saxosis regionis abietinae et alpinae. Creta (Wilkl.): mt. Theo- 
dori et Mavri (Raul.) in mt. Sphacioticis (Sibth.), mt. Psiloriti, Lassiti 
(Raul.) et extra ditionem nostram in mt. Pellinaeo insulae Chios (Orph.); 
— (C?. Epirus : mt. Peristeri (Hal.), mt, Kiore Acrocerauniae, mt. Smo- 
hka, Yratedon, Micikeh (Bald.) ; Thessalia: mt. Karava (Haussk.), Oeta 
Phthiotidis (Heldr.); mt. Kiona (Hal), Parnassus (HeWr.); Attica: mt. 
Parnes (Pichl.); Peloponnesus: mt. Kyllene (Heldr.), Malevo (Orph.), 
Taygetos (Zahn). — Apr, Jul. i^4-. 
XX Annuae. 

O Folia caulina decussatim opposita. 

33. E. lathyris L. sp. p. 457; S. et S. pr. L p. 326; Ch. et 
B. exp. p. 136, Fl. pelop. p. 30; Fraas fl. class. p. 90. — Icon: 
Rchb. germ. f. 4783. — 

Glabra, glauca; caule crassiusculo, stricto; fohis patulis, integris, 
obtusis; inferioribus lineari-h\nceolatis, superioribus a basi subcordata 
lauceolatis, floralibus ovatis, acuminatis; umbellae radiis 4, iteratim l)i- 
fidis; involucri campanulati lobis ovatis, fimbriatis, glandulis semllunatis, 
breviter et obtuse bicornutis ; capsula magna, ovata, laevi, glabra; semine 
ovato, reticulato-rugoso. 

In agro Laconico (Sibth.): in paludosis pr. Marathonisi et pr. Ka- 
lamata (Chaub.); a recentioribus non lecta. — Jun. Jul. ©. N. v. 
OO Folia caulina sparsa. 

. Capsula dorso rotundata; semina ovata, irregula- 
riter ot reticulatim foveolata. 

34. E. seg-etalis L. sp. p. 458; S. et S. pr. I. p. 328, Fl. gr. 
V. p. 52 t. 467; Raul. cret. p. 853; Bois. fl. or. IV. p. 1115. — 

Glabra, glaucescens, simplex vel a collo pluricaulis; caulibus erectis, 
crebre foliatis, superne simplicibus vel saepius ramuloso-floriferis ; foliis 
linearibus, acutis vel acuminatis, integris, tandem deflexis, umbcllaribus 
ellipticis vel rhombeo-ovatis, acutis, floralibus reniformibus; umbellae 
radiis 5 — 7, repetito-bifidis, tandem ramosissimis ; involucri campanulati, 
intus hirti lol)is ovatis, fimbriatis, glandulis semilunatis, cornubus seta- 
ceis, glandulae latitudine aequilongis; capsula ovata, glabra, coccis dorso 
biseriatim granulatis ; semine ovato. 

In arvis et vineis Cretac» (Sibth.); pr. Kladiso, Kalyves (Raul.). — 
Apr. Nov. O. N. V. 

35. E. graeca Bois. et Sprun. diagn. V. p. 53, Fl. or. IV. p. 1115; 
Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 11; Hal. Beitr. fl. Aetol. p. 10; 
Haussk. symb. p. 64. — Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 343 et 1073. 

Glabra, glaucescens, simplex vel a collo pluricaulis; caulibus erectis 
vel adscendentibus, laxiuscule foliatis, simplicibus vel ranmloso-floriferis; 
foliis infimis obcordato-cuneatis, ceteris oblongo-linearibus lincaribusve. Eupliorbiaceae. 111 

obtusis vel saepius trancatis vel retusis, umbellaribus conformil)us vel 
ovato-lanceolatis et acutis, floralibus a basi cordata triangulari-deltoideis, 
acutis; umbellae radiis 3 — 5, bis vel ter bifidis; involucri campanulati, 
glabriusculi lobis ovatis, fiml)riatulis, glandulis semilunatis, cornubus 
setaceis, glandulae latitudine duplo longioribus; capsula ovata, glabra, 
coccis minutissime granulatis; semine ovato. — Differt a praecedente 
foliorum forma, glandulis longius cornutis et capsula minutissime gra- 
nulata. 

In lapidosis regionis inferioris et montanae, rarior. Thessalia: pr. 
Volo (Form.); Euboea (Sprun.); Attica: pr. Laurion (Haussk.), mt. 
Hymettus (Sprun.), Pentelicon, in Pharmacusarum insula Lero (Held.); 
Boeotia (Bois.); Aetolia: mt. Chalkis ad sinum Patranum (Hal.); Acro- 
corinthus (Haussk.); Argolis : mt. Arachnaeon, pr. Nauplia (Sprun.); 
Corcyra: mt. Pantocrator supra Spartilla (Baen.). — Apr. Jun. Q- 

. . Capsula dorso alato-bicariuata ; semina obtuse- 
hexagona, ad facies binas interiores sulco 
exarata, ad quatuor exteriores foveolata. 

36. E. peplus L. sp. p. 456; S. et S. pr. L p. 325; Sieb. avis 
rem. p. 4; Ch. et B. exp. p. 136, Fl. pelop. p. 30; Marg. et R. fl. 
Zante p. 82; Friedr. Reise p. 266 et 283; Ung. Reise p. 137; Raul. 
cret. p. 852; Bois. fl. or. IV. p. 1112; Haussk. symb. p. 64. — Icon: 
Fl. dan. t. 1110. — Exsicc: Heldr. pl. fl. hellen. a. 1897. 

Glabra; caule erecto, simplici vel saepius a basi ramoso; foliis 
tenuiter membranaceis, obovatis, obtusis, integris, floralibus oblique ovatis ; 
umbellae radiis 3, repetito-bifidis ; involucri turbinati lobis ovatis, fim- 
briatulis, stylo brevi, glandulis longe setaceo-bicornutis ; capsula ovata, 
glabra, coccis dorso alato-bicarinatis ; semine obtuse-hexagono, ad facies 
quatuor exteriores foveolis 3 — 4 exsculpto. 

In cultis regionis inferioris. Attica: pr. Athenas (Friedr.); Pelo- 
ponnesus (Chaub.): inter Pyrgos et Arcadia (Friedr.), in peninsula Me- 
thana (Haussk.); Archipelagus (Sibth.); Creta: pr. Akroteri (Raul.); 
Zante (Marg.); Corcyra (Ung.); et probabiliter alibi. — jNIart. Oct. Q. 

37. E. peploides Gou. fh monsp. p. 174; Marg. et R. fl. Zante 
p. 82; Weiss. in z. b. G. 1869 p. 753; Bois. fl. or. IV. p. 1112; 
Fors. in bull. herb. Bois. III. p. 88; Haussk. symb. p. 64; Heldr. fl. 
Aegina p. 389. — Icon: Rchb. germ. f. 4775. — Exsicc. : Heldr. herb. 
norm. n. 1282 sub E. ijterococca. 

Differt a praecedente statura humiliore, magis prostrata; foliis mi- 
noribus, stigmatibus subsessilibus, seminibus subduplo minoribus, ad 
facies 4 exteriores foveolis 2 — 3 exsculptis. — Characteres, sec. Bois. 
1. c, cultura servat. 

In cuhis, praecedenti ut videtur vulgatior. Attica : pr. Athenas, 
Kolonos, Phanari, insula Aegina (Heldr.); Peloponnesus (Bois.): ad 
Acrocorinthum, in peninsula Methana (Haussk.); Cycladum iusula: Syra 
(Weiss), Seriphopula, Cythnos (Tunt.), Melos (Leon.); Creta: pr. Canea 112 Euphorbiacoae. 

(Weiss); Zante: pr. Bochali, Litakia (Marg.); Corcyra (Baen.); et certe 
alibi. — Mart. Maio. O. K. v. 

y. Seniina transverse sulcata. Annua. 

38. E. falcata L. sp. p. 456; S. et S. pr. I. p. 325; Ch. et B. 
fl. pelop. p. 30; Friedr. Reise p. 275; Clem. sert. p. 87; Raul. cret. 
p. 852; Bois. fl. or. IV. p. 1111; Heldr. fl. cephal. p. 64, Fl. Aegina 
p. 389; Form in D. bot. Mon. 1890 p. 11; Haussk. symb. p. 64.— 
E. acuminata Lam. dict. 11. p. 427; Urv. enum. p. 53. — Icon: 
Jacq. fh austr. II. t. 121. — Exsicc: Sint. it. thessal. n. 1247. 

Glabra, glaucescens; caule erecto vel prostrato, a basi ramoso, 
rarius simplici; foliis spathulatis vel lanceolatis, margine scabriusculis, 
inferioribus obtusis, superioribus acutis vel acuminatis, floralibus ovatis 
vel eUipticis, mucronato-acuminatis ; umbellae radiis 3 — 5, iteratim bi- 
fidis; invokicri turl)inati lobis ovatis, fimbriatis, glanchilis semilunaribus, 
longe cornutis; capsula ovata, glabra, coccis obtuse carinatis. 

§. rubra Cav. ic. I. t. 34, pro sp. ; Bois. fl. or. IV. p. 1111. — 
Nana, depressa, inflorescentia capitato-condensata, rubens. — Exsicc: 
N. V. 

In cultis regionis inferioris. Thessalia: pr. Mahika.si (Form.), Ka- 
labaka (Sint.), Pharsala, Orman Magula (Haussk.); Attica: pr. Athenas 
(Clem.), mt. Pentelicon (Heldr.); insula Aegina: pr. Perivolia (Friedr.); 
Argolis (Urv.): insula Poros (Friedr.); Archipelagus (Sibth.); Creta: pr. 
Canea (Raul.); Cephalonia: pr. Same (Heldr.). — /J. pr. Athenas (Sprun.). 
— Apr. Jul, O- 

6. Semina tuberculata. Annuae. 

39. E. exigua L. sp. p. 456; S. et S. pr. I. p. 326; Ch. et B. 
exp. p. 136, Fl. pelop. p. 30; Marg. et R. fl. Zante p. 82; Friedr. 
Reise p. 270; Weiss in z. b. G. 1869 p. 753; Raul. cret. p. 852; 
Bois. fl. or. IV. p. 1110; Haussk. symb. p. 64; Heldr. fl. Aegina 
p. 389. — E. retusa Cav. ic t. 34 f. 1; Fraas fl. class. p. 90; f. foliis 
apice truncatis vel retusis. — E. trictispidata Lap. abr. p. 271, f. foliis 
apice dilatatis tricuspidatis. — Exsicc: Sint. thessal. n. 438. 

Glabra, viridis; caule erecto vel adscendente, simplici vel a basi 
ramoso; foliis linearibus, acutis, obtusis, retusis vel tricuspidatis, muticis 
vel mucronatis, floralibus triangulari-lanceolatis, acutis; umbellae radiis 
3 — 5, pluries dichotomis; involucri turbinati, fauce hirtuli lol)is ovatis, 
dentatis, glandulis semilunatis, cornubus cylindricis, glandulae latitudine 
longioribus; capsula ovata, laevi, glabra; semine ovato-tetragono. — 
Folia variant in speciminibus ejusdem loci et interdum in eodem spe- 
cimine, apice acuto vel truncato vel retuso vel tricuspidato. 

In arvis, campis, cultis regionis inferioris, probabiliter in tota 
ditione. Indicatur in: Thessalia: pr. Vutades (Sint.); Attica: pr. 
Athenas, in Acropoli (Fraasj, insula Aegina (Friedr.); Peloponnesus 
(Sibth.): pr. Corinthum (Haussk.), Nauplia (Fraas), peninsula Methana 
(Haussk.); Cycladum insula: Syra (Wciss), Melos (Leon.); Creta: pr. Euphorbiaceae. 113 

Akroteri (Raul.), Caiiea (Weiss); Zaiite (Marg.); Leucaf^ (Fraas). — 
Mart. Sept. ©. 

40. E. aleppiea L. sp. p. 458; S. et S. pr. I. p. 326, Fl. gr. 
V. p. 49 t. 462; Ch. et B. exp. p. 137, Fl. pelop. p. 31; Fraas fl. 
class. p. 89; Raul. cret. p. 852; Bois. fl. or. IV. p. 1109; Form in 
D, bot. Mon. 1890 p. 11, in Ver. Brihin 1896 p. 31, 1807 p. 25. — 
Exsicc: Oi'ph. fl. gr. n. 405. 

Glabra, glauca, interdum pruinoso-scabridula; caule erecto, siniplici 
vel a basi ramoso, densissime folioso, inferne tandem denudato, cica- 
tricoso; foliis integris, mucronatis, ab inferioribus setaceis, ad superiora 
anguste linearia sensim dilatatis, umbellaribus lanceolatis, floralibus, 
ovato-rhombeis, aristatis; umbellae radiis 4 — 5, crassiusculis, pluries bi- 
fidis; involucri turbinati, fauee hirti lobis oblongis, fimbriatis, glandulis 
semilunatis, breviter cornutis; capsula depressa, glabra, dorso carinata ; 
semine ovato-tetragono. — Species foliis creberrimis setaceis insignis. 

In cultis, campis regionis inferioris. Thessalia: pr. Karditza, Ve- 
lestinos, Makrichori, Larissa, Volo, Lamia (Form.); Boeotia (Fraas); 
Corinthia: pr. Vasilica (Orpli.), Acrocorinthum (Hal.) ; Argolis: pr. Nau- 
plia, Argos, Troezene, in peninsula Methana (Chaub.); Achaia (Bois.); 
Cycladum insula: Tenos, Naxos (Chaub.). — Maio, Aug. Q- 

b. Glandulae involucri cornutae, cornubus apice lobulatis. Perennes. 
05. Semina vermiculato-rugosa. 

41. E. myrsiiiites L. sp. p. 461; S. et S. pr. I. p. 331, FI. gr. 
V. p. 55 t. 471; Ch. et B. exp. p. 136, Fl. pelop. p. 30; Fraas fl. 
class. p. 88; Clem. sert. p. 87; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 728; Bois. 
fl. or. IV. p. 1134; Heldr. in Sitzungsb. acad. Wiss. Berlin 1883 
p. 4; Gelmi in bull. soc. bot. ital. 1889 p. 452; Form. in D. bot. 
Mon. 1890 p. 10, in Ver. Briinn 1895 p. 21, 1896 p. 29, 1897 p. 25; 
Hal. Beitr. fl. Epir. p. 40, Beitr. fl. Thessal. p. 18, Beitr. fl. Achaia 
p. 31; Haussk. symb. p. 64. — E. ctirtifoUa Ch. et B. exp. p. 135, 
Fl. pelop. p. 30. — Exsicc: Heldr. Iierb. norm. n. 130 et 1284; Sint. 
it. thessal. n. 418. 

Glabra, glaucescens; rhizomate crasso, nndticauli; caulibus adscen- 
dentibus decumbentibusve, siniplicibus, foliosis ; foliis crassiusculis, obo- 
vatis vel obovato-oblongis, acutis, mucronatis, margine scabriusculis, 
floralibus reniformibus; umbellae radiis 7 — 12, semel vel bis bifidis, 
brevibus; involucri subglobosi lobis ovatis, ciliatis, glandulis transverse 
oblongis, cornubus glandulae latitudine aequilongis, apice dilatis, sub- 
lobatis; capsula ovato-globosa, laevi, glabra, dorso carinata; semine ob- 
Holete tetragono. 

In saxosis regionis inferioris, in subalpinam adscendens. Frequens 
in Pindo epirotico et thessalo, Olympo, Ossa, Pelion, Othrys; mt. Par- 
nassus (Sibth.), Helicon (Fraas), Citheron, Parnts (Heldr.), Hymettus 
(Sibth.); Corinthia: ad sinum Sozonicuni (Chaub.); Achaia: in valle 
fl. Voreikos pr. Megaspilaeon (Hal.); Aroolis: in peninsula Methana 
(Chaub.); Laconia: pr. Vitilos, Armyros, Marathonisi, in Maina (Chaub.); 

V. H.ilacsy, Flor.i Graeca. III. 8 114 Kuphorbiaoeae. 

(_'orcyra: mt. Pantocrator (Spreitz.), pr. Palaeokastrizza (Gelmi). — 
Mart. Jul. 4. 

fi. Semina laevia. 

42. E. big-laiululosa Desf. choix pl. p. <S<S t. (17: Ch. et B. exp. 
p. 134, Fl. pelop. p. 30; Raul. cret. p. 853; Spreitz. in z. b. G. 1877 
p. 728; Bois. fl. or. IV. p. 1136; Heldr. fl. cephal. p. 04; Hal. in 
z. b. G. 1899 p. 193. —^. rigida M. a B. fl. taur. cauc. I. p. 37.'); 
Friedr. Reise p. 279 et 284. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 698; Heldr. 
herb. norm. n. 1482. 

Glabra, giauca; rhizomate crasso, multicauli; caulibus erectis vel 
adscendentibus, simplicibus, foliosis; foliis crassiuscuhs^ lanceohitis, acutis 
vel acuminatis, mucronatis, subpungentibus, floralibus reniformibus; um- 
bellae radiis numerosis, semel vel bis bifidis, brevil)us; involucri sub- 
giobosi lobis ovatis, ciliatis, giandulis transverse oblongis, cornubus 
glandulae latitudine aequilongis, apice capitatis, lobuhxtis; capsuhi ovata, 
elevato-punctata, glabra, dorso angulata; semine oblongo-tetragono. — 
Praecedenti robustior, foliis lanceolatis, capsula punctata et seminibus 
laevibus ab ea distinctissinaa. 

In saxosis regionis inferioris, in subalpinam adscendens. Prope 
Corinthum (Bois.); Argolis : mt. Artemision supra Argos (Kalontzis); 
Laconia: mt. Malevo pr. Hagios Joannes (Orpli.), et Hagios Petros 
(Friech-.), pr. Zarnate, in Maina ad radices mt. Taygetos, pr. Kardamyli, 
Androvista (Chaub.), Kalamata (Zahn); Arcadia: pr. Tripohzza (Friedr.); 
Creta (Tourn.) ; Cephah)nia: a litore maris ad cacumina nit. Aeni usque 
(Heldr.). — Febr. Maio. 4. 

2. Sectio. Anisophyllum Roep. in Duby bot. gall. p. 412. 

43. E. peplis L. sp. p. 455; S. et S. pr. I. p. 325; Sieb. avis 
p. 4, rem. p. 4; Ch. et B. exp. p. 136, Fl. pelop. p. 30; Fraas fl. 
chiss. p. 91; Clem. sert. p. 86; Raul. cret. p. 851; Weiss 'n\ z. b. G. 
1869 p. 753; Bois. fl. or. IV. p. 1086; Heldr. fl. cephal. p. 64, Fl. 
Aegina p. 389, chlor. Thera p. 21, chloi'. Mykon. p. 250; Bald. viagg. 
Creta p. 91; Haussk. .synd). p. 64. — Icon: Rchb. germ. f. 4753. — 
Exsicc: Orph. fl. gr. n. 81; Sint. et Bornm. it. turc n. 1461. 

Glabra, glaucesccns, carnosula, a collo ramosa; cauhbus ])rostratis, 
dichotome ramosis ; foliis brevitcr petiohitis, a basi unilaterahtor obtuse 
auriculata oblique ovahbus, obtusis vel retusis, praeter basin interdum 
subdentatam integris ; stipuhs 2 — 3 fidis, subulatis; involucris in axillis 
et dichotomiis solitariis, campanuhitis, fauce hirtis, lobis trianguhiribus, 
glanduhs transverse oblongis, appendice integra vel lobuhata; capsula 
hievi, ghibra, dorso rotundata. 

In arenosis maritimis. Thessalia: \m\ Litochori (Sint.); Euboea: 
pr. Kui'batzi (Wild.); Attica: pr. Phaleron (Orph.), Sunium (Chaub.); 
Corinthia: pr. Kahunaki (Clem.); Argolis: pr. Naupha, Argos, Epi- 
daurus (Chaub.), Astros (Fraas); insuhi Aegina, Tenos, Keos, Mykonos 
(Heldr.), Delos, Melos (Chaub.), Rhenea (Tunt.), Thera (Hehh-.); Moraceae. 115 

Messenia: pr. Kalamata (Zahn); Creta: pr. Caiiea (Weiss), Stavromenos 
(Raul.); Cephalonia: pr. Lasi, Steno, Lixuri (Heldr.); Corcyra (Ciem.). 
— Jun. Nuv. O- 

44. E. chaiHaesyee L. sp. p. 455, ed. 2 p. 652; S. et S. pr. I. 

p. 24, Fl. gr. Y. p. 48 t. 4(51; Ch. et B. exp. p. 136, Fl. pelop. 
p. 3U ; Fraas fl. class. p. 89 ; Clem. sert. p. 85 ; Bois. fl. or, IV. 
p. 1088; Heklr. fl. cephal, p. 64, chlor. Thera p. 21; Form. in D. 
bot, Mon, 1890 p, 10, in Ver. Briinn 1896 p. 31, 1897 p. 26; Bald. 
riv. coll. bot. alb. 1895 p. 69; Haussk. symb. p. 64, — 

Glabra, glaucescens, a collo ramosa; caulibus prostratis, ramosis; 
foliis subsessilibus, a basi inaequaliter rotundata ovali-subrotundis, ob- 
tusis vel retusis, obsolete crenulatis; stipuhs setaceis, basi denticulo saepe 
auctis; involucris in axillis et dichotomiis solitariis, turbinatis, fauce ci- 
liatis, lobis triangularibus, glandulis transverse linearibus, subconcavis, 
appendice obtuse triloba; capsula laevi, glabra vel pilosula, dorso ca- 
rinata. 

(i. eaiiesceus L. sp. ed. 2 p. 652; Sieb. avis p. 4; Urv. enum. 
j). 53; pro sp. ; Bois. in DC. pr. XV. p. 35; Raul. cret. p. 851. — 
Tota dense pilosa, canescens. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 82. — 

In arvis, ad vias regionis inferioris et montanae. Epirus: pr. Ja- 
nina(Bald.); Thessalia: pr. Trikala, Larissa, Tyrnovo (Haussk.), Koryza, 
Volo, mt. Pelion, pr. Neraida (Form.); Acarnania: pr. Agrinion (Hal.); 
Attica: pr. Athenas (Heldr.); Argolis (Urv.): pr. Argos, Nauplia (Chaub.); 
Laconia: ad fl. Eurotas (Chaub.); Cycladum insula: Tenos, Naxos, 
Melos (Chaub.), Keos, Amorgos, Thera (Heldr.); Creta (Sieb.); Cepha- 
lonia: pr. Piscardo, mt. Phalaris (Heldr.). — Typum e ditione non 
vidi. — Apr. Sej^t. Q- 

Obs. I^. serrafa L. sp. p. 459. — Certe erronee a Pieri corc. fl. 
p. 59 in Corcyra indicatur. 

CV. 0]-do. Moraeeae Endl. pr. fl. Norfolk. p. 40. 

1. Ficus L. gen. n. 1186. 

1. F. carica L. sp. p. 1059; S. et S. pr. H. p. 268; Dallap. 
prosp. p. 132; Sieb. in Flora I, p, 273; Urv. enum. p. 125; Ch. et 
B. exp. p. 280, Fl. pelop. p. 65; Marg. et R. fl. Zante p. 83; Fraas 
fl. class. p. 242 ; Heklr. Nutzpfl. p. 20, Fl. cephal. p. 65, in Sitzungsb. 
acad. Wiss. Berlin 1883 p. 7, Fl. Aegina p. 389, chlor. Thera p. 27, 
prosth. chlor. Thera p. 4, chlor. Mykon. p. 251; Raul. cret. p. 855; 
Bois. fl. or. IV. p. 1154; Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 13, in Ver. 
Briinn 1895 p. 24, 1896 p. 36, 1897 p. 28; Hal. Beitr. fl. ThessaL 
p. 18, in 6. b. Z. 1897 p. 98; Haussk. symb. p. 64. — Icon: Rchb. 
f. 1329. — Exsicc: Heldr. it. thessal. n. 102 et 103. 

In fissuris rupium regionis inferioris et montanae passim per totam 
ditionem; ubique quoque colitur. — Jul. j^. 116 riatanacoae. — Urticaceae. 

Ob.*. Iii hortis Cretae colitiir: F. sijCQmorus L. sp. p. 1059; 
Raul. cret. p. 854 ; — ilein in ambulacris vel hortip : Sroussonetia 
papyrifera L. sp. p. 986 (Morus); Vent. tabl. III. p. 547. — Ubique 
quoque coluntur Morus alha et nigra L. sp. p. 986. 

CVI. Ordo. Platanaeeae Lhi(ll. imt. syst. p. 187. 

1. Platanus L. gen. n. 1073. 

1. P. orieiitalis L. sp. p. 999; S. et S. pr. II. p. 244, Fl. gr. 
X. p. 36 t. 945; Ch. et B. exp. p. 273, Fl. pelop. p. 64; Link in 
Linnaea IX. p. 587; Friedr. Reise p. 264 et 272; Fraas fl. class. 
p. 242; Clem. sert. p. 88; Heldr. Nntzpfl. p. 21, Fl. cephal. p. 66, 
in Sitzungsb. acad. Wiss Berl. 1883 p. 2, 5 et 7; Raul. cret. p. 857; 
Weiss in z. b. G. 1869 p. 753; Bois. fl. or. IV. p. 1161; Chloros 
Waldverh. p. 34; Hal. in z. b. G. 1888 p. 762, Beitr. fl. Epir. p. 40, 
Beitr. fl. Thessal. p. 18; Spreitz. in z. b. G. 1890 p. 299; Form. in 
D. bot. Mon. 1890 p. 12, in Ver. Briinn 1895 p. 24, 1896 p. 35, 
1897 p. 28; Haussk. symb. p. 65. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 1174; 
Sint. et Bornm. it. turc. n. 1467; Sint. it. thessal. n. 318. 

Arbor elata, interdmn ingens, in silvis montanis solitarie vel prae- 
sertim ad flumina gregarie occurrens, secus torrentes usque 1300 m. 
adscendens et hic tunc saepe fruticeta prostrata efformans; — saepe 
quoque colitur. — Mart. Maio. 1). 

CVII. Ordo. Urtieaeeae Iiliidl. gen. p. 282. 

1. Urtica L. gen. n. 1054. — Herbae oppositifoliae, pihs urentibus 
(stimuHs) armatae; floribus monoicis vel dioicis. 

a. Perennis, dioica; petioli lamina breviores. 

1. U. dioica L. sp. p. 984; S. et S. pr. II. p. 233; Dalhq). 
prosp. p. 121; Ch. et B. exp. p. 269, Fl. pelop. p. 63; Marg. et K. 
fl. Zante p. 83; Friedr. Reise p. 264; Fraas fl. class. p. 235; Bois. 
fl. or. IV. p. 1146; Heldr. fl. cephal. p. 65; Hal. in z. b. G. 1888 
p. 762, Beitr. fi. Epir. p. 40, Beitr. fl. Thessal. p. 18, Beitr. fl. 
Achaia p. 31; Form. in Ver. Briinn 1895 p. 24, 1896 p. 35, 1897 
p. 28; Haussk. symb. p. 65. — Icon: Fl. dan. t. 746. — Exsicc: 
Heldr. pl. fl. hellen. a. 1897 et 1899. 

Rhizomate repente; caulibus simplicibus rarius ramosis, setosis; 
foliis a basi cordata ovatis vel oblongo-lanceolatis, acuminatis, argute 
inciso-dentatis, utrinqne parce pubesccntibus stinuilisque setosis ; stipulis 
inter petioios utrinque binis; florum glomerulis in spicas axillares, ra- 
mosas, petiolo longiorcs dispositis. 

(i. Iiispida DC. fl. fr. V. p. 355 pro sp. — Caulis et folia prae- 
sertim subtus ad neivos stinmlis dense obsita. — Urticaceiie. 117 

y. pubesceiis Led. fl. aet. IV. p. 240 pio sp.; Bois. fl. or. IV. 
p. 1146; Haussk. symb. p. ()o. — Molliter pubescenti-canesceiis, sti- 
mulis fere omnino destituta. — Exsicc: N. v. 

In ruderatis, ad sepes, vias, iu herbidis regionis inferioris in al- 
pinam adscendens. Frequens in Epiro et Tliessalia praesertim montana; 
indicatur porro in: mt. Kiona (Hal.), mt. Parnasso (Sart.); Acliaia: pr. 
Patras (Friedr.), mt. Olenos (Heldr.); Argolis et Arcadia (Sibth.); La- 
conia: mt. Taygetos (Zahn), ad fl. Eurotas, pr. Vitilos, Chimova (Chaub.); 
Zante (Marg.); Cephalonia (Dallap.); Corcyra (Form.); deesse videtur 
in insulis maris Aegaei et in Creta. — - Jul. Sept. 2|_. 

b. Annuae, monoicae; petioli hunina subaequilongi. 

a. Florum glomeruli onines in spicas graciles dispositi. 

2. U. ureiis L. sp. p. i)<S4 ; S. et S. pr. 11. p. 233; Dallap. 
prosp. p. 121^ Ch. et B. exp. p. 269, Fl. pelop. p. 63; Marg. et R. 
fl. Zante p. 83; Fraas fl. class. p. 234; Ung. Reise p. 121; Raul. 
cret. p. 8o5; Bois. fl. or. IV. p. 1196; Heldr. fl. cephal. p. 65; Fl. 
Aegina p. 389, chlor. Thera p. 21, chlor. Mykon. p. 251. — Icon: 
Fl. dan. t. 739. — Exsicc. : Baen. herb. europ. n. 9367. 

Stimulis setosa, ceterum glabra; caule erecto, simplici vel ramoso; 
foliis ovatis, acutis, argute inciso-dentatis; stipulis inter petiolos utrinque 
binis; florum glomerulis in spicas axillares, androgynas, ramosas, p^tiolo 
saepius breviores dispositis, rhachide non dilatata. 

In ruderatis regionis inferioris, probabiliter in tota ditione. Indi- 
catur: Attica: pr. Athenas, insuhi Aegina (Heldr.); Peloponnesus (Sibth.): 
pr. Pylos (Chaub.); Cychidum insuhi: Cythnos (Tunt.), Mykonos, Thera 
(Heldr. ); Creta: pr. Canea (RauL); Cephalonia (DalL): pr. Argostoli 
(Hekh-.); Corcyra (Ung.). — Febr. JuL Q. 

3. U. niembrauacea Poir. dict. IV. p. 638; Sieb. avis. p. 5, rem. 
p. 6; Ch. et B. exp. p. 269, Fl. pelop. p. 63; Marg. et R. fl. Zante 
p. 83; Friedr. Reise p. 283; Fraas fl. class. p. 235; RauL cret. p. 855; 
Bois. fL or. IV. p. 1147; Heldr. fL cephaL p. 65; Gelmi in bulL soc. 
bot. ital. 1889 p. 452; Haussk. symb. p. 65. — Icon: Rchb. germ. 
f. 1321. — Exsicc: Orph. fL gr. n. 1175; Heldr. herb. fL hellen. n. 
109, herb. dimorph. n. 48; Baen. herb. europ. n, 9366. 

Differt a praecedente stipulis utrinque inter petiolos solitariis, spicis 
unisexualibus, inferioribus nempe femineis rhachide non dilata, superio- 
ribus masculis rhachide membranaceo dilatata. — Flores masculi saepe, 
feminei rarius desunt, planta ita dioica evadit. 

In cultis, ruderatis regionis inferioris. Attica: pr. Athenas (Orph.), 
iu Acropoli, Lycabetto (Heldr.); Messenia: pr. Pylos, Navarin, Methone 
(Chaub.), Kalamata (Friedr.); Creta (Sieb.): pr. Canea (RauL); Zante 
(Marg.); Cephalonia: pr. Argostoli, Aphrato (Heldr.); Corcyra : pr. urbem 
(Gehni); et certe ahbi. — Febr. JuL ©. 

pf. Florum glomeruli feminei in capitula giobosa congesti. 118 Urticaccae. 

4. r. pilulifcra L. sp. p. 983; S. et S. pr. II. p. 233; Dallap. 
prosp. p. 121 ; Ch. et B. exp. p. 269, Fl. pelop. p. 63; Fraas fl. class. 
p. 234; Cleni. sert. p. 87; Weiss in z. b. G. 1869 p. 753; Raul. eret. 
p. 855; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 729; Bois. fl. or. IV. p. 1147; 
Heldr. fl. cephal. p. 65, Fl. Aoiiina p. 389, chlor. Thera p. 21; Hal. 
Beitr. fl. Epir. p. 40; Form. in Ver. Briinn. 1896 p. 35; Haussk. 
symb. p. 65. — Icon; Rchb. germ. f. 1322. — Exsicc. : Rev. pl. cret. 
n. 159. 

Stimulis setosa, ceterum ghibra vel pilosa; caule erecto, simplici vel 
ramoso; foliis ovatis, acutis, profunde arguteque serratis; stipulis inter 
petiolos utrinque binis; inflorescentiis niasculis et femineis in iisdem 
axillis, vel inferioribus omnibus masculis, harum glomerulis in spicas 
ramosas dispositis, feminearum in capitula, globosa, in pedunculo soli- 
taria rarius bina congestis. 

In ruderatis, ad vias regionis inferioris. Epirus: pr. Arta (Hal.); 
Thessalia: pr. Volo (Form.); Attica: pr. Athenas, insula Aegina (Heldr.); 
Messenia: pr. Navarin, Pylos, Messene (Chaub.); Cycladum insula: Syra 
(Weiss), Thera (Heldr.); Creta: pr. Canea, Malaxa, Almyros (RauL); 
Cephalonia (Dall.): pr. Argostoli, Skala, Pylaros, Kontogianata (Heldr.); 
Ithaca: pr. Vathy (Spreitz.). — Mart. Jul. 0. 

2. Parietaria L. gen. n. 1152. — Herbae alternifoliae, pilis uren- 
tibus nullis; floribus polygamis. 

a, Pereiines ; folia triplinervia. 

a. Cymae pluriflorae; bracteae fructiferae imnuitatae. 

1. P. ofTiciiialis L. sp. p. 1052; an S. et S. pr. L p. 105; Dall. 
prosp. p. 131; Ch. et B. exp. p. 57, FI. pelop. p. 11; Marg. et R. fl. 
Zante p. 83; quae potius ad sequenteni spectare videntur. — P. erecta 
M. et R. Deutschl. fl. L p. 825; Haussk. symb. p. 65. — Icon: Fl. 
dan. t. 521. 

Pubescens; caulibus herbaceis, erectis, sim])licibus vcl ramosis; foliis 
punctato-scabriusculis, longe jietiolatis, oblongo-lanceolatis, acuminatis. 
basi longe attenuatis, integris ; cymis axiliaribus, geminat is, glomeruli- 
formibus, multifloris; I)racteis liberis, flore subbrevioribus ; floro centrali 
femineo, lateralibus hermaphroditis; perigonio dennmi vix elongato, sta- 
mina aequante. 

In rupestribus regionis inferioris et montanae. Indicatur in Attica: 
mt. Pentelicon (Haussk.); Poloponnesus: nit. Palamidi pr. Nauplia 
(Haussk.), pr. Sparta, Kavarin, Pylos, mt. Diaforti (Chaub.); Archipohigus 
(Sibth.); Zante (Marg.); Cephalonia (Dalhq).). — Maio, Sept. ''|.. N. v. 

2. P. judaica L. sp. ed. 2 p. 1492; S. et S. pr. I. p. 106; Ch. 
et B. exp. p. 57, FI. pelop. p. 11 ; Marg. et R. fl. Zante p. 83; Friedr. 
Reise p. 265; Ung. Reise p. 12: ; Bois. fl. or. IV. p. 1149; Heldr. 
fl. cephal. p. 65, FI. Aegina p. 389, chlor. Thera p. 21; Form in D. 
bot. Mon. 1890 p. 13, in Ver. Ikiinn 1895 p. 24, 1S9() p. 35, 1897 
p. 28; Hal. in 5. b. Z. 1899 p. 25. — P. rami/loru Moench. motli. Urticaeeae. 119 

p. 327. — P. imnctata Willd. sp. IV. p. 953. — P. (lifusa M. u. 
K. Deutschl. fl. I. p. 827; Fraas fl. class. p. 235; Clem, sert. p. 87; 
Weiss in z. b. G. 1869 p. 753; Raul. cret. p. 855; Spreitz. in z. b. 
G. 1887 p. 668; Haussk. symb. p. 65. — Icon : Rchb. germ. f. 131H. 
Pubescens; cauhbus diffusis vel adscendentibus, simphcibus vel 
ramosis, basi saepius suffrutescentibus ; foliis punctato-scabriuscuhs, pe- 
tiolatis, ovatis, acutis vel acuminatis, basi cuneatis, integris; cymis axil- 
laribus, geminatis, glomeruhformibus, multifloris; bracteis basi connatis, 
flore subbrevioribus ; flore centrah femineo, laterahbus hermaphroditis ; 
perigonio demum elongato, stamina excedente. — Praecedenti minor, 
magis pubescens. 

a. typica. — Foha ovata, longiuscule petiolata, basi breviter 
cuneata. — Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 880, herb. fl. hellen, n. 94, 
in Baen. herb. europ, n. 3604; Sint. et Bornm. it, turc. n. 1465; Sint. 
it, tbessal. n. 129. 

/?. brevipetiolata Bois. fl. or. IV, p. 1149; Haussk, symb. p. 65. 

— Foha ovata, breviter petiolata, basi breviter cuneata. — Huc spectat 
sec, Bois. 1. c. specimen P. judaica herb. Linnei. — Exsicc. : Heldr. 
herb, norm. n. 882. 

/. lancifolia Heldr. herb. norm. n. 881; Haussk. symb. p. 65. 

— Folia oblonga vel oblongo-lanceolata, basi longe attenuata, longius- 
cuh' petiolata. 

d. satureifolia Heldr. pl. fl. hellen. a. 1898 pro sp, — Folia 
oblonga vel oblongo-lanceolata, basi breviter attenuata, longe petiolata, 
petiohs interdum lamina longioribus; florum glomeruli pauciflori. — 
Debihs, var, y. omnibus partibus minor. — 

Ad muros, in rupium fissuris regionis inferioris et montanae a. ^. 
et y. per totam Graeciam, d. in insuhi Keos Cycladum (Heldr.). — 
Floret fere per totum annum 2|-. 

/?. Cymae triflorae; bracteae fructiferae vahle auctae. 

3. P. cretica L, sp. p. 1052; S, et S. pr. L p. 106, Fl. gr. IL 
p. 44 t. 154; Sieb. avis. p. 5, rem. p. 6; Urv. enum. p. 123; Ch. et 
B. exp, p. 57, FL pelop. p. 11; Fraas fl. chiss. p. 235; AVeiss in z, 
b. G. 1869 p, 753; RauL cret. p. 856; Bois. fL or. IV. p. 1150; 
Heldr. fL cephaL p. 65, FL Aegina p, 390, chlor. Thera p. 21, chlor. 
Mykon. p. 251; Boissieu in bulL soc. bot. Fr. 1896 p. 288; Haussk, 
symb, p. 65. — Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 883, herb. dimorph. 
n, 47 ; Rev. pl. cret. n. 160. 

Pubescens; cauhbus diffusis vel adscendentibus , simplicibus vel 
ramosis, basi hgnescentibus; fohis parvis, punctato-scabriuscuhs, longius- 
cule petiohitis, e basi rotundata vel cuneata ovatis vel elhpticis, obtusius- 
cuhs, integris; cymis axillaribus, trifloris, flore intermedio femineo, uni- 
bracteato, hiterahbus hermaphroditis, bibracteatls, bracteis in invohicrum 
quinque-partitum demumque induratum, valde auctum coaHtis. — Foha 
5 — 10 mm. longa, 3 — 8 mm. Jata. 120 Tlieligouaceae. 

Ad nuiros, in saxosis niaritimis, rupinis regionis inferioris. Attica: 
pr. Athenas, in Acropoli, ad tenipluni Jovis, in colle Lvcabetto, Tur- 
covuni, mt. Hymettus, pr. Piraeum, in insulis Pharmacusarum, insula 
Salamis, Aegina, Pontikonisi (Heldr.); Boeotia : pr. Larmos (Boissieu); 
Argolis: mt. Pahimidi pr. Nauplia (Haussk.), pr. Vromolinnii, insula 
Hydra (Heldr.); Laconia: pr. MnMti (Heldr.); J\Iessenia: pr. Chlmova, 
Methone (Chaub.); Cychidum iusuhi: Syra (Weiss), Delos, Mykonos 
(Heldr.), Kimolos (Sibth.), Melos, Thera' (Urv.); Creta : pr. Kissamos 
(Reverch.), Canea (Raul.); Cephalonia: pr. Francata (Heldr.). — Febr. 
Jul. 21. 

h. Annuae; folia trinervia. 

4. P. lusitaiiica L. sp. p. 1052; Friedr. Reise p. 268; Weiss 
in z. b. G. 1869 p. 753; Boi>. fL or. IV. p. 1150; Gehni in buU. 
soc. bot. it. 1889 p. 452; Haussk. symb. p. 65. — Icon: Wedd. 
monogr. t. 17. — 

Puberula; caulibus fihformibus, prostratis, simphcibus vel ramosis; 
foliis punctato-scabriuscuhs, lono-iuscule petiolatis, ovatis vel elhpticis, 
obtusiuseuhs, integris; cymis axillaribus, glomeruhformibus, 3 — 7 floris; 
bracteis basi connatis, flore subbrevioribus, denuun innnutatis, perigonia 
fructifera aequantibus; floribus hermaphroditis paucis, sterihbus, ceteris 
femineis; perigonio demum vix aucto. — Differt a praecedente radice 
annua, fohis saepe fere glabratis, cymis 3 — 7floris et bracteis fructiferis 
immutatis. 

a. typica. — Bracteis aequilongis, ovato-huiceolatis, perigonio fructi- 
fero adpressis. — Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 303; Heldr, herb. nonn. 
n. 884; Baen. herb. europ. n. 9299. 

/J. filiformis Ten. sylL p. 77 pro sp. ; AVedd. monogr. p. 518; 
Heldr. fL cephal. p. 65. — P. ])arvifiora Friedr. Reise p. 266; 
Blume bot. mus. higd. 11. p. 249. — Bracteis hmceohitis, inaequalibus, 
duabus latioribus longioribusque, demum squarroso-patuhs. — In statu 
florifero a typo non (hagnoscenda. — Exsicc. : Hehh-. pL fi. hellen. a. 
1887, 1898 et 1901. 

In umbrosis ad rupes, niuros regionis inferioris. Attica: pr. Athenas, 
mt. Hymettus, Lycabettus, Corydalus (Heldr.), Marussi (Friedr.); Pelo- 
ponnesus (Bois.); Cycladum insula: Cythnos, Delos (Heldr.), Syra(Weiss); 
Corcyra: pr. Kastrades (Baen.), Gasturi (Gelmi); — |5. Attica: pr. Athenas 
(Friedr.); insula Poros, Keos, Kalopodi pr. Cythnos (Heldr.); Cepha- 
lonia: pr. Pessada (Heldr.). — Mart. Jul. O. 

OVIII. Ordo. Theligonaeeae Duin. anul. fam. p. 17. 

1. T holig-0 II II III L. gen. n. <S()4. 

1. T. cynocrambe L. sp. p. 9l>3; S. et S. pr. II. p. 237, FL 
gr, X. p. 32 t. 941; Sicb. avis p. 5, rem. p. (i; Ch. et B. exp. p. 271, Cauiiabaceae. — Ulinaceae. 121 

Fl. pelop. p. 63; Marg. et R. fl. Zante p. 80, Friedr. Reise p. 266; 
Fraas fl. class. p. 234; Weiss in z. b. G. 1869 p. 753; Raul. oret. 
p. 856; Haussk. symb. p. 65; Heldr. fl. Aegina p. 390, ehlor. Thera 
p. 21. — Cynocramhe prostrata Giirtn. fr. I. p. 362, t. 75; Bois. 
fl. or. IV. p. 897; Heldr. fi. cephal. p. 61. — Exsicc: Orph. fl. gr. 
n. 806; 8int. it. thessal. n. 183. 

Glabra; radice aiinua; cauhbus prostratis vel adscendentibus, sini- 
pHcibus vel a basi raniosis; foliis longe petiolatis, ovatis vel ellipticis, 
integris, margine scabris, inferioribus oppositis, ceteris alternis; stipulis 
membranaceis, amplexicaulibus; floribus minutis, viridibus, sessilibus, 
masculis geminis, versus summos ramos foliis oppositis, nudis, femineis 
axillaribus, subternis, bracteolatis; achenio subgioboso, ruguloso-striato. 
In cultis, olivetis, fissuris rupium. Thessalia: ad Lechonia pr. 
. Volo (Sint.); Attica: pr. Athenas (Sprun.), iii oliveto, mt. Pentehcon, 
insula Aegina (Heldr.); Corinthus (Haussk.); Argolis (Fraas); Messenia: 
pr. Methone, Messene (Chaub.); Cycladum insula Kalopodi et Seripho- 
pula pr. Cythnos (Tunt), Syra, Tenos (Weiss), Thera (Heldr.); Creta 
(Sibth.): pr. Canea, Akroteri, Askyphos (RauL); Zante: pr. Litakia 
(Marg.); Cephalonia: pr. Drapano, Hagios Varvaros, Francata (Heldr.). 
— Dez. Maio. Q. 

GIX. Ordo. Cannabaeeae Endl. geu. p. 286. 

1. Humulus L. gen. n. 1116. 

1. H. lupulus L. sp. p. 1028; Fraas. fl. class. p. 235; Heldr. 
JSTutzpfl. p. 21; Bois. fl. or. IV. p. 1152; Haussk. symb. p. 65. — 
Icon.: Fl. dan. t. 1239. — Exsicc: Sint. it. thessal. n. 1139. 

Caulibus elongatis, vokibilibus, foliisque scabris; foliis petiolatis, 
3 — 5lobatis, serratis; racemis pedunculatis, mascuhs paniculatis, femineis 
amentaceo-capitatis. 

Ad sepes, dumeta regionis inferioris et montanae. Thessalia: in 
oropedio Neuropolis, pr. Pahieokastro, Karditza (Haussk.); Eurytania: 
pr. Karpenisi (Heldr.), mt. Tymphrestus (Fraas); pr. Lebadia Boeotiae, 
in Euboea, Arcadia, mt. Malevo Laconiae (Heldr.). — Jun. Aug. 2|-. 

Obs. Cannahis sativa L. sp. p. 1027; Fraas fl. class. p. 236; 
Heldr. Nutzpfl. p. 21; Bois. fl. or. IV. p. 1153; Form. in Ver. Briinn 
1897 p. 28. — Colitur hic inde. 

CX. Ordo. Ulmaeeae Mirb. elem. II. p. U05. 

1. Ulnius L. gen. n. 316. — Flores hermaphroditi ; fructus sama- 
roideus, utriculo circumcirca ala membranacea cincto. 

a. Flores in capituhun subglobosum glomerati, brevissime pedi- 
cellati; samara gkibra. 122 Ulmaceae. 

1. U. cainpestris L. sp. p. 225; 8. et S. pr. I. p. 171; Dallap. 
prosp. p. 36; Ch. et B. exp. p. 79, Fl. peloj). p. 17; Mare;. et R. fl. 
Zante p. 83; Friedr. Reise p. 274; Fraas fl. class. p. 243; Raul. cret. 
p. 855; Bois. fl. or. IV. p. 1157; Heldr. fl. cepbal. p. 65, in Sitzungsb. 
acad. AViss. Berl. 1883 p. 7; Chloros Waldverh. p. 38; Hal. in z. b. 
G. 1888 p. 762, Beitr. fl. Epir. p. 40, Beitr. fl. Thessal. p. 18 — 
U. gJahra Mill. dict. n. 4; Haussk. symb. p. 18. — V. nemoralis 
Fraas fl. chiss. p. 244; Heldr. NutzpfL p, 19; non Ait. — Icon: 
Rchb. fl. genn. f. 1331. — Exsicc: Sint. et Bornm. it. turc. n. 1466. 

Arbor vel arbuscula; ramis junioribus puberulis; foliis ovatis vel 
elhpticis, acuminatis, basi obhquis, duplicato-serratis, supra scabris vel 
hieviuscuhs, ghibris, subtus praesertim ad nervos pubescentibus; fh)ribus 
purpurascentibus ; samara obovata, basi attenuata, apice emarginata, 
semine sinu emarginaturae contiinio. 

^. tortuosa Host fh austr. I. p. 330; Haussk. symb. p. 18; pro 
sp. — Trunco ramisque fiexuosis; fohis diminutis, ovato-hanceohUis, ad 
basin angustatis ; samaris parvis. 

In campis, ad rivos, in silvis regionis inferioris et praesertim mon- 
tanae. Passim in Pindo epirotico et thessalo, nec non in planitie thes- 
sala, pr. Laspochori in mt, Ossa (Hehlr.), Litochori in mt. Olympus 
(Sint.); Aetolia: mt. Kapsa, Epanocrepi, Vardusia, Tymphrestus (Fraas), 
Korax (Hekh-.); mt. Kiona (Hah); pr. Lebadia Boeotiae, pr. Athenas 
(Fraas): Ehs: pr. Bartholomeo (Hehh-.); Arcadia (Chaub.); insula Poros 
(Friedr.); Creta (Sibth.); Zante (Marg.); Cephah^nia (DalL): pr. Argostoli, 
Koroni, Same (Hehlr.), ad monasterium Hagios Gerasimos (Reiser); — 
^. pr. Aivah, Orman-Magula, Karditza Thessaliae (Haussk.). — Mart. X). 

2. U. montaiia AVither. arrang. II. p. 275; Sm. engh bot. t, 
1887; Bois. fL or. IV. p. 1158; Form. in Ver. Briinn 189() p, 35, 
1897 p. 28. — 

Arbor; ramis junioribus tomentelhs; fohis ovatis vel late enipticis, 
cuspidatis, basi obhquis, duplicato-serratis, supra scabris, subtus pubes- 
centibus; floribus juu-purascentibus; samara ovato-orbicuhita, apice emar- 
ginata, semine sinu emarginaturae remoto. 

In silvis montanis. Thessaha: pr. Kahibaka, mt. Othrys (Form.); 
Peloponnesus (15ois.). — Mart. |>. N, v, 

^. Fk)res umbellati, longe pedicelhati; samara cihata. 

3. U. lUMlunciilJita Foug. in mem. ac. Paris 1784 ]). 211 t. 2. — 
U. etfma Wilkl. fh beroL pr. p. 94; Chh)ros Waldverh. p. 38. — 
U cUiata Ehrh. F,eitr. Naturk. VI. p. 88. 

Arhor; ramis juiiioribus puberulis vel ghibratis; fohis ovatis, acu- 
minatis, basi oblitjuis, (hiphcato-serratis, laevibus, subtus pubescentibus, 
floribus purpurascentibus; samara ovata, apicc emarginata, semine sinu 
cmarginaturae subremota. 

In silvis montanis. Euboea: mt. Pyxariu (Chlor.); Laconia (Chlor.). 
— Mart. I,. N. v. Ulmaccae. 123 

2. Abelicea Sm. in trans. Linn. soc. 1808 p. 126. — Flores mon- 

oico-polyganii ; utriculus exalatus, rugoso-nervosus. 

1. A. eretica Sm. 1. c. — ■ TJlnius (ibelicea S. et S. pr. I. p. 172; 
Sieb. avis rem. p. 3, in Flora I. p. 271. — Planera ahelicea R. et 
Sch. syst. VI. p. 304; Raul. cret. p. 855; Bald. viagg. Creta p. 92. 

— ZelTiOva cretica Spach. in sint. Buff. XI. p. 121. — Z. abelicea 
Bois. fl. or. IV. p. 1159. — Exsicc: Rev. pl. cret. n. 264; Bald. it. 
cret. n. 143. 

Arbuscula; ramis junioribus pubescentibus; fohis subsessihbus, 
ovatis vel ovato-oblongis, obtusiusculis, crenatis, supra parce, subtus dense 
pubescentibus ; floribus albis, suaveolentibus, mascuhs in parti inferiori 
aphylla ramulorum dense giomeratis, hermaphroditis ad axillas fohorum 
solitariis; nucula exsucca, pubescente. 

In saxosis montanis Cretae (Sibth.) : in oropedio Omalos (Heldr.), 
in fauce Perivoglia (Sieb.) et mt. Hagion Pneuma (Bald.) in mt. Spha- 
cioticis. — Mart. Maio. ]i. 

3. Celtis L. gen. n. 1 143. — Flores hermaphroditi vel abortu poly- 

gami; fructus drupaceus, putamine osseo. 

1. C. australis L. sp. p. 1043; S. et S. pr. I. p. 172; Ch. et 
B. exp. p. 79, Fl. pelop. p. 17; Marg. et R. fl. Zante p. 83; Fraas 
fl. class. p. 244; Heldr. Nutzpfl. p. 19, in Sitzungsb. acad. Wiss. 
Berl. 1883 p. 7; Raul. cret. p. 854; Bois. fL or. IV. p. 1156; Chloros 
Waldverh. p. 30; Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 12, in Ver. Briinn 
1896 p. 35, 1897 p. 28; Hal. Beitr. fl. Aetol. p. 10; Haussk. symb. 
p. 20. — Icon: Rchb. germ. f. 1338. — Exsicc: Sint. it. thessal. 
n. 137. 

Arbor; fohis a basi obliqua ellipticis vel ovato-lanceolatis, longe 
acuminatis, anguste seri-atis, supra scabriuscuhs, demvun glabris, subtus 
dense pubescentibus; floribus axillaribus, sohtariis, pedunculo petiolo 
pluries longiore suffultis; drupa subglobosa, nigra, nucleo reticuhito- 
rugoso. 

In regione inferiori et praesertim montana. Thessaha: pr. Meteora 
(Haussk ), Kalabaka, Karditza, Palaeokastro, Vanaluka, Ligaria, Ma- 
krychory, Baba, Karacair, Velestinos, Trikala, Volo (Form.), Laspo- 
chori ad mt. Ossa (Heldr.), Stylida Phthiotidis (Fraas); Euboea: pr. 
Achmet Aga (Orph.); Attica: ad Cephissia, mt. Pentehcon (HeWr.); 
Doris: pr. Amphissa (Fraas), mt. Parnassus (Heldr.) ; Acarnania: pr. 
Sorovigii (Hal.); Peh:)ponnesus : ad fL Alpheus (Sart.), pr. Phigalea, 
Messene (Chaub.); Creta (Sibth.): pr. Azohires (RauL) ; Zante (Sibth.). 

— Mart. Apr. f , . 

2. C. Touniefortii Lam. dict. IV. p. 138; Heklr. NutzpfL p. 19; 
Bois. fL or. IV. p. 1157; Chloros Wahlverh. p. 30. — Icon : Jaub. 
et Sp. ill. or. t. 400. — Exsicc: Orph. fL gr. n. 201, in Baen. herb. 
europ. p. 5519. 124 Juglandaceae. — CupiililVnie. 

Arhor; foliis ii basi ol)lii]ua ovatis vel breviter acuniiiiatis, argute 
serratis, supra scabriusculis, glabris, subtus ad iiervos pubesceutibus; 
floribus axillaribus, solitariis, pedunculo i^etiolo subduplo longiore suf- 
fultis; drupa subglobosa, fiava, nucleo quach-icarinalo, ceteruni laevius- 
culo. — Folioruni fornui, pedunculo l)revi et drupa flava a pi^aecedeiite 
distincta. 

In regione inferiore nit. Kyllene pr. Zugra (Orph.) et Trikahi 
(Heldr.); ad Hagios Apostoli in insula Keos Cycladuni (Heldr.). — 
Mart. Apr. |^. 

CXI. Ordo. Juglandaeeae DC. thor. elem. p. 215. 

l. Ju^laiis L. gen. ii. 1071. 

1. J. regia L. sp. p. 997; Dallap. prosp. p. 1-23; Ch. et B. exp. 
p. 27o, Fl. pelop. p. ()o; Fraas fl. class. p. 85; HeUh-. Nutzpfl. p. 59, 
in bot. Ver. Brandenb. 1879 p. 147, Fl. eephal. j). 6(); Kaul. cret. 
p. 856; Fonn. in D. bot. Mon. 1890 p. 12, in Ver. Briinn 1896 
p. 33, 1897 p. 26; Philip])s. in naturw. Wochenschr. 1894 p. 422; 
Haussk. symb. p. 20. — Icon: Schk. handb. III t. 302. — Exsicc. : 
Sint. it. thessal. n. 416. 

Colitur per totam Graeciam, quasi sponte in silvaticis mt. Tsu- 
merka pr. Theodoriana in Epiro (Hal.), in Pindo thessalo toto, in mt. 
Oeta, Kukkos, Chelidoni, Tyniphrestus, Korax (Heldr.). — Apr. Maio |j. 

CXII. Ordo. Cupuliferae 1-iIeli. anal. friiit. p. 32. 

1. Fagus L. gen. n. 1072. 

1. F. silvatica L. sp. 998; S. et S. pr. II. ]). 242; Fraas fl. 
class. p. 246; Heldr. Nutz])fl. p. 18, in bot. Ver. Brandenb. 1897 
p. 150, in Sitzungsb. acad. Wiss. Berl. 1883 p. 5; Bois. fl. or. IV. 
]x 1175; Chloros Waldverh. ]\ 28; Hal in o. b. Z. 1890 ]). 41, Beitr. 
fj. Tliessal. p. 18; Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 11, in Ver. Briinn 
1896 p. 32, 1897 p. 26; Philip])s. in naturw. Wochenschr. 1894 
p. 422; Haussk. symb. p. 20. — Icon: Fl. dan. t. 1283. — Exsicc. : 
Heldr. it. thessal. n. 78; Sint. it. or. a. 1899 n. 1921, it. thessal. 
n. 958. 

In regione montana et subal])iiia silvas anij)las constiliiciis. Thes- 
salia: in Pindo as])i'o]5otamitico, tymphaeo et dolo])i('0, in mt. Chassia, 
Olympus, Ossa et Pelion, deiii iii Acaniania j^r. KarojDlesi (Chlor.) et 
in mt. Kravara eparchiae Nau])actos jiraesertini pr. Palukova et in mt. 
Oxyes Aetoliae (Heldr.); iiidicatur (luoiiue in mt. Kyllene et Taygetos 
Peloponnesi (P()U(|ueville voy. ed. 2 p. 346), sed ccrtissime erronee. — 
Ajir. Maio. ]). Cupuliferat'. 125 2. Castanea Touni. iiist. t. 352. 

1. C. sativa Mill. dict. n. 1 (1768); Hal. Beitr. tl Thes<iil. p. 18; 
Bald. riv. coll. liot. alb. 1896 p. 62; Form. m Ver. Brunn 1896 p. 32, 
1897 p. 26; Hau.-^sk. symb. p. 20. — Fagus castanea L. sp. p. 997; 
S. et S. pr. 11. p. 248. — C. vulgaris Lam. enc. L p. 708 (1783); 
Heldr. Nutzpfl. p. 18, in Sitzungsb. acad. Wiss. Berl. 1883 p. 5; Raul. 
cret. p. 857; Bois. fl. or. IV. p. 1175. — C. vesea Gaernt. fruct. I. 
p. 181 t. 37 (1788); Fraas fl. class. p. 247 ; Chloros Waldverh. p. 29. — 
Exsicc: Sint. it. or. a. 1889 n. 1914, it. thessal. n. 957; Bald. it. alb. 
epir. IV. n. 95. 

In regione montana et subalpina solitarie vel gregarie, hinc inde 
silvas extensas efformans. Ej^irus: ad Carkovista distr. Janina (Bald.); 
Thessalia: in Pindo tyinphaeo et dolopico, praesertim pr. Kastania (Hal.), 
in mt. Agrapha (Form.), mt. Olympus pr. Hagios Dionysios (Sint.), mt. 
Peh'on (Heldr.); Eurytania (Chloros); Aetolia: mt. Korax (Heldr.); 
Doris: pr. Avoros (Chloros), Delphi (Heldr.); Phthiotis: pr. Laspi 
(Chloros); Euboea: pr. Steni (Heldr.); Peloponnesus : mt. Kyllene, Tay- 
getos pr. Kastania, in Cynuria (Chloros), mt. Malevo pr. Kastanitza 
(Fraas); Cycladum insuhi Keos, Naxos (Heldr.) ; Creta: pr. Ennea- 
ch<n-ia, Sehno, Phloria (Raul.). — Jun. Jul. |). 3. Quereus L. gen. n. 1070. 

Dispositio specieruni. 

1. Sectio. Robur End]. gen. suppl. IV. 2, p. 24. — Folia menibranacea, 
autumno decidua: maturatio fructus aunua ; cupulae squamae parvae, adpressae. 

a. Pedunculi fructiferi petiolo multoties longiores. 

1. Q. robur L. 2, Q. pedunculifiora C. Kocli. 

b. Pedunculi fructifcri subuulli vel petiolum vix aequantes. 
a. Folia adnlta glabra vel glabrescentia. 

3. Q. sessiliflora Sm. 
/J. Folia adulta subtus dense pubescentia. 

4. Q. lanuginosa Thnill. .5. Q. conferta Kit. 

2. Sectio. Cerris Spach hist. veg. XI, p. 171. — Folia membranacea vel 
coriacea, sero antumno vel tandem vere decidua; maturatio fructus biennis ; cupulae 
squamae elongatae, saepe patenti-recnrvae. 

a. Cortex noa suberosus. 

6. Q. cerris L. 7. Q. inacedonica DC. 8. Q. aegilops L. 

b. Cortex suberosus. 

9. Q. hispanica Lam. 

!>. Sectio. Subcr Spacb. hist. veg. XI, p. 171. — Folia coriacea, semper- 
virentia; maturatio fructus annua vel biennis ; cupulae squamae parvae, saepius 
adprcssae. 

10. Q. smilax L. 11. Q. coccifera L 12G Cuiniliferae. 

1. Sectio. Bohur Endl. geii. ,suj)pl. IV. 2 ]>. 24. — 
n. Peduiiculi fructiferi petiolo niulto longiores. 

1. (J. robiir L. r^p. p. 996; Dnllap. prosp. 123. — Q. pedun- 
culata Ehrh. arb. n. 77. Beitr. V p. 161; Ch. et B. exp. p. 27;-5, Fl. 
l^elop. p. 6;-<; Heldr. Nutzpfl. p. 15, in Sitzungsb. acad. Wiss. Berl. 
1883 p. 7; Bois. fl. or. IV. p. 1163; Chlor. Waldverh. ]). 27; Bald. 
riv. coll. bot. alb. 1892 p. 71, 1895 p. 69; Haussk. symb. p. 20. — 
Icon: Rchb. germ. f. 1313. 

Arbor; ramis novellis glabris; foliis breviter petiolatis subsessilibusve. 
petiolisque glabris, oblongo-obovatis vel oblongis, basi cuneatis vel emar- 
ginatis, sinuato-lobatis, lobis obtusis, integris; fructibus in apice vel 
secus latera pedunculi sessilibus; cupulae squamis ovato-triangularibus, 
adpressis, glabris. 

In silvaticis regionis montanae et subalpinae. Indicatur: Epirus: 
pr. Philippiada, Caraarina (Bald.); Thessalia: ad monasterium Korona. 
pr. Karditza (Haussk.) ; Aetolia: ad lacum Trichonis, pr. Aetolikon, in 
silva Manina eparcliiae Vonitza (Chlor,); Boeotia: pr. Lebadea (Heldr.); 
Peloponnesus: Elis (Heldr.), pr. Pliigalea, Messene (Chaub.) ; Cepha- 
lonia (Dall.); sed loca jolurima (an omnia?) ad sequentem speciem spec- 
tare videntur. — Maio. j/. N. v. 

2. i\. peduiiculiilora C. Koch. in Linnaea 1849 p. 324; Form. 
in D. bot. Mon. 1890 p. 12, in Ver. Briinn 1896 p. 33. — Q. haat^ 
V. atrichoclados Borb. et Bornm. in bot. Centralbl. 1889 p. 130; Form. 
in D. bot. Mon. 1890 p. 11, in Ver. Brunn 1896 p. 33. — Q. haxu^ 
\. innnatipartita Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 11. — Q. Iiaas r. 
theriotricha Borb. ap. Form. in Ver. Briinn 1896 p. 33 (f. ramis 
pedunculisque canescenti-puberulis). — Huc probabiiiter: Q. hrutia 
Haussk. symb. p. 20, vix Ten., quae probabiliter hybrida inter Q. ped~ 
tmctdatam et Q. confertam. — Exsicc: Heldr. it. tlie.ssal. n. 93; 
Baen. lierb. europ. n. 9319; Sint. it. thessal. n. 1244. 

Arbor; ramis novellis glabris vel puberulis; foliis breviter petio- 
latis, olilongo-obovatis vel oblongis, basi truncalis vel emarginatis, si- 
nuato-lobatis pinnatifidisve, supra glabris, subtus praeserlim ad nervos 
petiolis(|ue pubescentibus, lobis obtusis, integris ; fructibus in apice vel 
secus latera pedunculi sessilibus; cupulae squamis ovato-triangularibus 
adpressi.s, pube minima obductis. — A praecedente indumento discedit. 
Affinis Q. haas Kty. Eich. t. 2, ramis novellis tomento brevissimo 
fulvo vestitis, foliis et fructibus majoribus parum diversae. 

In silvis montanis et subalpinis. Thessalia: pr. Malakasi, nit. Baba 
pr. Klinovo (Heldr.), Kalabaka (Sint.), pr. Kastania, Trikala, Larissa, 
Velestinos (Form.), Orman Magula (Haussk.), pr. Drcjiania et Ligaria 
in Olympo (Form.), mt. Ossa j)r. Retziani (Heldr.); Corcyra: pr. Ka- 
strades (Baen.). — Maio. |/. 

Obs. Q. tridactyla Borb. iii termcsz. K()zl. 1886 p. 353; Form. 
in Ver. Brimn 1896 "p. 32, 1897 p. 26. = Q. j^alhda Heuff. in o. Cu()ulifer;u'. 12(' 

b. Z. 1858 p. 28, non Blume. — Teste Siiuk. queic hung. p. 27 
liybrida inter Q. pcdunculatam et Q. lanuginosam, indicatur in valle 
Penei pr. Kastania et pr. Konisko Thessaliae (Fonu.). — 

b. Pedunculi fructiferi subnuUi vel petiokuu vix aequantes. 
a. Folia adulta ghd^ra vel ghibrescentia. 

3. Q. sessiliflora Sm. fl. brit. III. p. 1026; Fraas fl. class. 
p. 258; Bois. fL or. IV. p. 11 ()4; HeWr. fl. cephal. p. 66; Chlor. 
AVaklverh. p. 27. — Q. rohur Ch. et B. exp. p. 273, FL peL)p. p. 63, 
non L. — Icon: Rchb. germ. f. 1-1 09. 

Arbor; ramis novellis glabris ; fohis longiuscule petiohitis, obk)ngo- 
obovatis, basi cuneatis vel emarginatis, sinuato-lobatis pinnatifidisve, 
adukis utrinque glabris, lobis obtusis, integris ; fructibus sessihbus vel 
brevissime peduncuLatis ; cupuL^e squamis ovato-trianguhiribus, adpressis, 
glabris. 

In silvis montanis (Bois.). Peloponnesus : mt. Kupe, Kotykis, pr. 
Phigalea, Bassae (Chaub.); Cephalonia: pr. Mavrata, Skahi, Koroni, 
Heracleon, Asprogeraka, Erisso (Heldr.); sed probabikter loca plurima 
(an onuiia?) ad sequentem spectant. — Maio. j^. IST. v. 
ji. Foka aduka subtus dense pubescentia. 

4. Q. lanuginosa Lam. enc. I. p. 709 pro var. Q. rohuris; 
Thuik. fL par. I. p. 502; HaL in 5. b. Z. 1896 p. 17; Form. in Ver. 
Briinn 1895 p. 23 r. suhconferta Borb. in erdesz. lap. 1887 p. 7n6 
(f. fructibus evidenter pedunculatis), 1897 p. 26 v. hudensis; Haussk. 
symb. p. 20; Heldr. in o. b. Z. 1898 p. 185. — Q. puhescens W\M. 
sp. IV. p. 450; S. et S. pr. 11. p. 242; Ch. et B. exp. p. 273, FL 
pelop. p. 63; Friedr. Reise p. 283; Fraas fl. class. p. 253; Ung. Reise 
p. 121; Heldr. Nutzpfl. p. 16; Chlor. Waklverh. p. 27; HaL Beitr. 
fl. Epir. p. 40, Beitr. fl. Thessal. p. 18. — Q. crispata Stev. verz. 
taur. Halbins. in bulL soc. nat. Mosc. I. n. 4 p. 386; Form in D. 
bot. Mon. 1890 p. 11; teste Simk. querc. hung. p. 28 forma fruticosa 
a pecoribus depasta. — Q. sessiUflora r. lanuginosa DC. pr. XVI. 
2 p. 10; Raul. cret. p. 856; Bald. viagg. Creta p. 92. — Q. sessili- 
flora r. puhescens Bois. fl. or. IV. p. 1165; Bald. in nuovo giorn. 
bot. itaL 1894 p. 101, riv. coU. bot. alb. 1895 p. 69. — Q. hudensis 
Borb. in Termeszet 1878 p. 322; Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 11 
(f. fokis adultis gdabrescentibus, fructibus longius pedunculatis). 

Arbor vel arbuscuhi; ramis novekis vekitinis; foliis longiuscule 
petioLatis, oblongo-obovatis, basi cuneatis vel emarginatis, sinuato-lobatis 
pinnatifidisve, supra glabrescentibus, subtus pubescentibus, lobis obtusis 
rarius acutis, integris vel sinuatis; fructibus sessikbus vel brevissime 
peduncuhitis; cupulae squamis ovato-triangularibus, adpressis, tomentenis. 
— Species praesertim quoad fokorunr formam variabiks. 

a. typiea. — Fokorum lobi angustati, obtusi vel obtusiusculi, saepe 
sinuati, sinubus pkis minus profundis. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 413 
et 1174; Heldr. herb. norm. n. 375; Sint. it. or. a. 1889 n. 1889 et 128 Cupuliferae. 

1890, it. thessal. n. 367; Siiit. et Bonini. it. turc. n. 1471; Bakl. it. 
alb. epir. III. n. 90, it cret. alt. n. 194; Baen. herb. europ. n. 9326; 
Dorfl. fl. <-r. n. 392. 

/?. coiigesta Presl del. prag. p. 32; Heldr. Nutzpfl. p. 16; pro 
sp.; Wenzig in Jahrb. bot. Gart. Berl. 1886 p. 190. — Foliorum 
lobi acuti, sinubus profundis. — Exsicc. : Heldr. fl. gr. a. 1855. 

;'. VirgiliaiiJi Ten. fl. nap. V. p. 262; Haussk. synib. p. 20; 
pro sp. — Folioruju lobi htti, breves, obtusi, integri vel vix sinuati. — 
Exsicc. : N. V. 

d. braciiypliylla Kty. Eich. t. 9 pro sp.; Chlor. Waldv(>rli. p. 27; 
pro SJ1. — Q. robur v- hrachyphyUa DC. pr. XVI. 2 p. 11. — 
Q. sef<sUitloy(( r. hrachyphylla Kaul. cret. p. 856; Bois. fl. or. IV, 
p. 1165; Bald. viagg. Creta p. 92. — Folia pauciloba, lobis rotun- 
datis obtusissimis, sinubus lcvissiniis. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 811 
et 1176. 

s. polycarpa Schur in Verh. siebenb. Ver. 1851 p. 174; Wenzig 
in Jahrb. bot. Gart. Berl. 1880 p. 188; pro sp. — Folioruni lobi parvi, 
rotundati; fructus sessiles, numerosi; dense aggregati, parvi. — Exsicc: 
Heldr. herb. fl. hell. n. 2529. 

^. piiiiiatirKla Gm. fl. bad. IV. p. 673; Chlor. Waldverh. p. 27 ; 
Form*. in D. bot. Mon. 1890 p. 12; pro sp. ; Form. in Ver. Briinn 
1896 p. 32. — Q. sps.iilijiora V. pinncitijida Bois. fl. or. IV. p. 1164. 

— Q. Dalechampii Ten. syll. pl. neap. p. 469; Heldr. Nutzpfl. p. 16. 

— ? Q. escu/ns L. sp. p. 996; S. et S. pr. II. p. 241; Fraas fl. class. 
p. 252; Heldr. Nutzpfl. p. 16; Chlor. Waldverh. p. 27. — Folia pro- 
funde, ultra medium pinnatifida vel partita, lobis longis. — Exsicc. : 
Oiph. fl. gr. n. 1010 (Macedonia); Sint. et Bornm. it. turc. n. 1472; 
Sint. it. thessal. n. 687. — 

In regione montana et subalpina totius Graecia(>. — Maio f^. 

Obs. Hybridam inter Q. lanuginosam y. Virgilianam et Q. cerrin 
videre vult in Pindo Hausslcnecht (symb. p. 21). — 

5. (J. conferta Kit. in Schult. ostr. fl. I. p. ()19; Bois. fl. or. 
IV. p. 1166; Heklr. in Sitzungsb. acad. Wiss. Berl. 1883 p. 5; Chk)r. 
Waklverh. p. 27; Bald. riv. coll. bot. alb. 1892 p. 72, 1895 p. 69; 
Form. in Ver. Brunn 1896 p. 32, cum v. hungarica Haussk. symb. 
p. 20. — Q. farnetto T(;n. cat. liort. neap. 1819 p. 65; Hak in o. 
b. Z. 1892 p. 400, Beitr. fl. Thessal. p. 18, Beitr. fk Achaia p. 31. 

— Q. humjarica Hubeny in Ilossl. gemeinniitz. l^hitt. XX b p. 754. 

— Icon: I^ty. Eich. t. 14. — E.Ksicc: Bakl. it. alb. a. 1892 n. 246; 
Sint. et Bornm. it. turc. n. 1470; Sint. it. tlicssal. n. 365 et 1271. 

Arbor; ramis novelhs pubescentibus; foliis subscssilibus, amplis, 
oblongo-obovatis, basi emarginatis, sinuato-lobatis pinnatifidisve, supra Cupuliferae. 129 

glabrescentibus vel glabri?, subtus pubesceiitibus, lobis numerosis, obtusis, 
integris vel obtuse-lobulatis; fructibus subsessilibus sessilibusve ; cupulae 
squamis ovato-lanceolatis, tomentellis, apice erecto-patulis, 

/J. syectabilis Kit. ap. Simk. in magy. nov. lap. 1883 p, 67. — 
Q. conferta v. racemosa Haussk, symb. p. 20. — Fructus evidenter 
pedunculati. — Exsicc. : Bald, it alb. epir. III. n. 89. 

y. lobulata. — Fob'orum lobi multilobulati, sinubus plus minus 
profundis. Exsicc. : Heldr. it. IV, thessal, a 1885; Hal, it. gr. II, 
a. 1898. 

In silvis montanis et subalpinis. Epirus: pr. Kanali, mt, Zalongo 
pr. Prevesa (Bald.); Thessalia: frequens in Pindo tymphaeo et dolopico, 
rarius in planitie e. g. prope Orman Magula (Haussk.), mt. Olympus 
(Sint), Ossa (Heldr.), Pelion (Chlor.); Eurytania (Chlor.): in silva Muntzu- 
raki (Heldr.); Elis: in silva Kapellis pr. Lala (Reis.), pr. Manesi, mt. 
Olenos (Hal.); Laconia: mt. Malevo (Orph.). — Maio. ]). 

Obs. Q. lanugimsa X conferta indicatur a Haussk. symb. p. 21 
in Pindo. — De hac combinatione cf. Borb. in erd. lap. 1887 p. 679, 
nec Don Simk. querc. hung, p. 15. — Alia hybrida Q. conferta X. 
cerris Haussk. 1, c. etiam in Pindo ab auctore occurrere dicitur. 

2. Sectio, Cerris Spach hist. veg. XI, p. 171. — 
a. Cortex non suberosus. 

6. Q. cerris L, sp, p. 997; Dallap. prosp. p. 123; Fraas fl. class. 
p. 253; Heldr. Nutzpfl. p. 16; Form. in Ver. Briinn 1896 p. 37, 
1897 p. 26; Haussk. symb. p. 21, cum v. crispata (non Q. crispata 
Stev,), de qua cf. adnotationem in synon. Q. lanuginosae. — Ex- 
sicc: N, v. 

Arbor; ramis novellis velutinis; foliis membranaceis, petiolatis, ob- 
longis, basi truncatis vel cuneatis, pinnatifido-sinuatis, supra glabrius- 
culis, subtus pubescentibus, lobis triangularibus, acutis, dentatis, apice 
callosis vel mucronatis; stipulis lineari-setaceis, persistentibus ; fructibus 
subsessihbus ; cupuhie squamis pubescentibus, lineari-subulatis, patentibus 
vel reflexis et contortis. 

/?. austriaca Willd. sp. IV. p, 454; Form. in D. bot. Mon. 1890 
p. 11; pro sp.; Wenzig in Jahrb. bot. Gart. Berl. IV. p. 211; Bald. 
riv. coll. bot. alb. 1895 p. 69; Form. in Ver. Briinn 1896 p. 32. — ■ 
Icon: Kty. eich. t. 20. • — Folia laeviter sinuato-lobata, lobis integris. 
— Exsicc: Bald. it. alb. epir. III. n. 203; Sint. it. thessal. n. 437 et 
366b; Baen. herb. europ. n. 9317. 

y. pseudocerris Bois. diagn. XII. p. 118 pro sp. ; Bois. fl. or. 
IV. p, 1171. — ? Q. cerris v. laciniata Friedr. Reise p. 280, — Folia 
in lacinias hneares integras vel 2 — 5 lobulatas pinnatipartita. — Exsicc: 
Sint. it thessal. n. 658. 

In silvis regionis montanae et subalpinae. Thessalia: frequens in 
Pindo tymphaeo et dolopico (Haussk,); Cephalonia (DalL); — §. Epirus: 

V. Haliicsy, Flora Graeca. III. 9 130 Cuj)uliferac. 

int. Prosgoli (Bakl.); Tliessalia: pr. Tsungeri, Malakasi (Heldr.), Vclit- 
sena, Han Tripa in valle Penei, mt. Agrapha (Form.), pr. Klinovo, 
Kalabaka (Sint.); Peloponnesus: nit. Malevo, Taygetos (Heldr.); Cor- 
cyra: \n-. Kastrades (Baen.); — y. Tliessalia: in valle Penei pr, Kala- 
baka (Sint.); ? Arcadia: mt. Diaforti pr. Andrizena (Friedr.). — INIaio. |^. 

7. Q. inacedoiiica DC. pr. XVI. 2 p. 50; Bald. riv. coU. bot. 
alb. 1895 p. 70. — Q. Grisehat-Mi Kty. eich. p. 3 solum nomen; 
Bald. riv. coll. bot. alb. 1892 p. 72. — Q. aegihps Griseb. spic. II. 
p. ;-333, non L. — Exsicc: Bald. it. alb. n. 167, it. alb. epir. III. 
n. 88. 

Arbor; ramis novellis puberulis glabratisve; foliis coriaceis, bre- 
vissime petiolatis, oblongis, denticulatis, basi rotunihitis, supra lucidis 
glabris, subtus ghibratis, dentibus mucronatis; stipuhs lanceohuis, caducis; 
fructibussessilibus; cupulae squamis parvis, ovato-lanceolalis, pubescentibus, 
apice recurvis. — Folia eis' praecedentis minora, denticulata, glabrata, 
cupulae squamae abbreviatae. 

In silvaticis, rarissime. Epirus: mt. Handja pr. coenobium Hagios 
Elias distr. Philippiada et in agro Belcia distr. Valona (Bald.) — Apr. 
Maio. ]]. 

8. i\. aegilops L. sp. p. 996; S. et S. pr. II. p. 240; Sieb. avis 
p. 5, rem. p. 6, in Flora L p. 271; Ch. et B. exp. p. 273, Fh pelop. 
p. 63; Link in Linnaea IX. p. 587; Fraas fl. class. p. 248; Cleni. 
sert. p. 88; Heldr. Nutzpfh p. 16, Fh cephah p. 66; Bois. fh or. IV. 
p. 1171; Hal. Beitr. fh Aetoh p. 10, in 0. b. Z. 1896 p. 17; Bald. 
in nuovo giorn. bot. ital. 1894 p. 101; Bornm. in bot. CentralbhXXXVII. 
p. 130; Haussk. symb. p. 21. — Q. graeca Kty. eich. t. 30. — Q. look 
Bald. riv. coU. bot. alb. 1895 p. 70, non Kty. — Exsicc: Orph. fl. 
gr. n. 301 et 1178 (v. 'portugahissa); Bald. it. alb. epir. III. n. 87, 
f. foliis tenuiter pubescentibus, subconcoloribus. 

Arbor; ramis novellis vekxtinis; foliis coriaeeis, petiolatis, ovatis 
oblongisve, inaequaliter laciniato-dentatis , basi cordatis vel truncato- 
rotundatis, supra lucidis, stellato-puberulis , subtus pubescentibus vel 
cano-tomentosis, dentibus ovatis vel triangularibus, aristato-cus])idatis vel 
mucronatis; stipuhs hmceolatis, caducis; fructibus sessihbus vel breviter 
pedunculatis; cujmlae squamis crassis, ovato-lanceohitis, eh)ugatis, erectis; 
tomentellis. — Species quoad indumentun) et foliorum formam valde 
variat; Q. cerri proxima, ab ea foliis coriaceis, etsi deciduis diutius 
persistentibus et praesertim fructibus muUo majoribus crasse squamatis 
distinctissinia. 

^. macrolepis Kty. eich. t. 16; Rauh cret. p. 856; Chlor. Wald- 
verh. p. 28. — Cupulae squamae recurvae. — Exsicc: Orph. fl. gr. 
n. I178b V. taygetea, et 1179; Bahh it. cret. n. 193. 

y. cretica Bald. viagg. Creta p. 93. — Foha utrinque teimiter 
pubescentia, conculoria, [)rofunik' sinuato-i^innalifida, basi cuneata. — 
Exsicc: Bakh it. cret. n. (56. Cupuliferae. 131 

In reg-ione iuferiore et moutaua, f^olitarie vel gregarie silvulas ef- 
formans. Epirus: pr. Radmia, Delviuon (Bald.); Acarnania (Fraas): 
pr. Sorovigli (Hal.); Attica: mt. Pentelicon, pr. Eleusis (Heldr.), iii 
silva Manina, Lepenu, Yaltos (Chlor); Elis: in silva Manolas (Heldr.); 
Achaia: pr. Patras (Heldr.); Argolis: mt. Palamidi pr. Nauplia (Haussk.); 
Arcadia: mt. Diaforti (Chaub.); Laconia: ad fl. Eurotas, pr. Maratho- 
iiisi (Chaub.), Oetylon (Chlor.), Tarapsa (Reis.), ad radices mt. Taygetos 
(Psarid.); Cvcladum insula: Keos (Heldr.), Tenos (Chaub.), Naxos (Reis.); 
Creta: pr. Rumata, Canea, Retymo (Raul.), Armenus (Bald.), in fauce 
Perivoglia (Sieb.); Cephalonia: mt. Aenos supra Heracleon et Karpan- 
driti, mt. Atro, pr. Bari (Heldr.); — y. Creta: pr. Kanavas sub mt. 
Hagios Elias distr. Kissamos (Bald.). — Apr. Maio. f^. 

b. Cortex suberosus. 

9. Q. hispanica Lam. enc. I. p. 723. — Q. pseudosuber Santi 
viagg. al Amiate p. 156 t. 3; Haussk. symb. p. 21. — Huc forsan: 
Q. siiber Fraas fl. class. p. 254; Bois. fl. or. IV. p. 1168; vix L. 
sp. p. 995, quae cortice crasse suberoso, foliis sempervirentibus, sub- 
iutegris vel parce dentato-serratis, subtus albo-tomentosis, cupulae squamis 
patentibus, apice uon recurvis discedit. 

Arbor; ramis novellis puberulis; foliis coriaceis, petiolatis, ovato- 
oblongis oblongisve, grosse deutato-serratis, basi truucato-rotuudatis vel 
subcordatis vel cuneatis, supra lucidis, parce stellato-puberulis, subtus 
cauo-tonientosis, deutibus mucrouatis ; stipulis lineari-setaceis, caducis ; 
fructibus subsessilibus ; cupulae squamis liueari-subulatis, recurvis, pubes- 
ceutibus. 

Inter Tsungeri et Malakasi in Pindo tymphaeo, ubi silvas latas 
aliis speciebus intermixtas coustituit (Haussk.); Arcadia, si Q. suher 
Fraas huc pertiueat. — Apr. Maio. \i. N. v. 

3. Sectio. Suher Spach. hist. veg. XI. p. 171. 

10. Q. sniilax L. sp. p. 994. — Q. ilex L. sp. p. 995; S. et S. 
pr. II. p. 239; Sieb. iu Flora I. p. 271; Dallap. prosp. p. 122; Ch. 
et B. exp. p. 272, Fl. pelop. p. 63; Marg. et R. fl. Zaute p. 84; 
Friedr, Reise p. 268; Fraas fl. class. p. 250; Uug. Reise p. 121; 
Heldr. Nutzpfl. p, 17, Fl. cephal. p, 66, in Sitzungsb. acad. Wiss. 
Berl. 1883 p. 5 et 7; Raul. cret. p. 856; Spreitz in z. b. G. 1887 
p. 730; Bois. fl. or. IV. p. 1167; Chlor. Waldverh. p. 28; Hal. Beitr. 
fl. Epir. p. 40; Form. in Ver. Briuui 1896 p. 32; Haussk. symb. 
p. 21. — Q. grammitia L. sp. p. 995. — Q. cahjcina Poir. dict. suppl. 
II. p. 217; Bornm. iu bot. Centralbl. XXVII. p. 130 pro var. Q. ilicis 
(f. cupula elougata). — Q. hallota S. et S. pr. II. p. 239; Ch. et B. 
exp. p. 271, Fl. pelop. p. 63; Fraas fl. class. p. 252; vix Desf. fl. 
atl. II. p. 350. — Huc probabiliter: Q. infectoria Ch. et B. exj). 
p. 272, Fl. pelop. p. 63; Fraas fl. class. p. 254; Heldr. Nutzpfl. p. 17; 
C'hlor. Waldverh. p. 27; vix Oliv. voy. I. p. 252, quae praesertim 
foliis uon sempervireutibus, subtus glabris vel tenuiter pubescentibus, 
squamis cupuhie gibbis specifice differt. — 

9* 132 Cupuliferae. 

Arbor, vel arbuscula; cortice nou suberoso; rainis novellis tomeu- 
tosis; foliis coriaceis, petiolatis, supra nitidulis, glabriusculis glabrisve, 
subtus plus minus cano-tomeiitosis, basi rotundatis, cordatis vel attenuatis, 
forma variis, sed plerumque ovato-oblongis, acutis vel obtusis, integris 
vel dentatis; stipulis linearibus, caducis; fructibus sessilibus vel breviter 
pedunculatis; cupulae squamis parvis, ovato-triangularibus, adpressis, 
tomentosis, — Species quoad indumentum et praesertim foliorum forniam 
maxime polymorpba, sed folia saepius in uno eodemque individuo mire 
variant. Tales varietates sic dictae sunt: 

a. typica. — Folia ovato-oblonga, acuta vel obtusiuscula, integra 
vel paucidentata, subtus cano-tomentosa. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 
1188; Sint. et Bornm. it. turc. n. 1476. 

/?. Fordii Wenzig in Jahrb. bot. Gart. Berl. IV. p. 200. — Folia 
oblonga, basi apiceque acuta, integra vel paucidentata, subtus cano-to- 
mentosa. — Exsicc: Sint. et Bornm. it. turc n. 1477. 

y. ag^rifoliti DC. i^r, XVI. 2 p. 39. — Folia ovalia, spinoso- 
dentata, utrin(|ue glabrescentia. — Exsicc : Sint. et Bornm. it. turc. 
n. 1474 et 1475. 

In regione inferiore et montana per totam ditionem. — Apr. 
Maio \i. 

11. Q. coecifera L. sp. p. 995; S. et S. pr. II. p. 239; Sieb. 
avis p. 5, rem. p. 6, in Flora I. p. 271; Ch. et B. exp. p. 272, Fl, 
pelop. p. 63; Marg. et K. fl. Zante p. 84; Friedr. Reise p. 264; Fraas 
fl. chiss. p. 251; Clem. sert. p. 88; Ung. Reise p. 121; Heldr. Nutzpfl. 
p. 18, Fl. cephal. p. 66, in Sitzungsb. acad. Wiss. Berl. 1883 p. 5 
et 7; Raul. cret. p. 857; Bois. fl. or. IV. p. 1169; Chlor. Waldverh. 
p. 28; Hal. in z. b. G. 1888 p. 762, Beitr. fl. Epir. p. 40, Beitr. fl. 
Thessal. p. 18; Bonnn. in bot. Centralbl. XXXVII. p. 140; Gehni in 
bull. soc. bot. ital. 1889 p. 452; Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 11, 
in Ver. Briinn 1895 p. 27, 1896 p. 32, 1897 p. 26; Bald. viagg. Creta 
p. 92; Haussk. symb. p. 21. — Q. graeca Wenzig in Jahrb. bot. Gart. 
Berlin IV. p. 203, non Kty. eich. t. 30. — 

Arbor vel arbuscula; cortice non suberoso; ramis novellis pubes- 
centibus; foliis coriaceis, rigidis, brevissime petiohitis, ovatis vel ellipticis, 
basi rotundatis, spinoso-dentatis, demum ghdierrimis ; stipulis lanceohitis, 
caducis; fructibus subsessihbus; cupulae squamis parvis, puberulis, ab 
infimis ovatis ad intermedias oblongo-hinceolatas et superiores angustiores 
sensim auctis, erectis vel squarrosis vel recurvis. — Formae sequentes 
certo certissime varietates unius et eiusdem speciei, intermediis coniunctas, 
nec specles proprias, ut volunt auctores noniuilli, sistunt. 

a. geniiiiia Bois. fL or. IV. p. 1169. — Saepius arbuscula hu- 
milis, ramis intricatis, foliis parvis valde spinosis, cupulae squamis bre- 
viter echinatis, — Exsicc: Sint. et Bornm. it. turc n. 1480, 1482, 
1483, 1484, 1485 b; Sint. it. thessah n. 120; Baen. herb. europ, 
n, 9318. Cupuliferae. 133 

/J. integ^rifolia Bois. l. c. — Q. coccifera v. adpressa Fomi. 
m D. bot. Mon. 1890 p. 11. — Arbor vel arbuscula, foliis integris 
vel vix denticulatis, cupulae squaniis breviter ecliinatis. — Exsicc: Sint. 
et Bornm. it. turc. n. 1481. 

y. callipriiios Webb it. hi.sp. p. 15; Uug. Reise p. 121; Heldr. 
Nutzpfl. \). 18; Raul. cret. p. 857; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 730, 
1887 p. 668, 1890 p. 209; Chlor. Waldverh. p. 28; prosp.; Bois. fl. 
or. IV. p. 1169; Heldr. fl. cephal. p. QQ, iii Sitzungsb. acad. Wiss. 
Berl. 1883 p. 5; Bald. in nuovo giorn. bot. it. 1894 p. 101, viagg. 
Creta p. 93; Haussk. symb. p. 21. — Q. pseudococcifera Lab. dec. 
V. p. 9 t. (i, non Desf. — • Arbor vel arbuscuhi, foliis spinoso-dentatis, 
cupulae squamis erectis, i^lus minus adpressis. — Exsicc: Heldr. it. 
thessal. n. 74; Bald. it. cret. n. 145. 

d. pseudococcifera Desf. fl. atl. II. p. 349; Urv. enum. p. 124; 
Chlor. Waldverh. p. 28; Hal. in z. b. G. 1888 p. 762; Bornm. in 
bot. Centralbl. XXXVII. p. 130; Heldr. fl. Aegina p. 390, iu 6. b. 
Z. 1898 p. 185; pro sp.; Bois. fl. or. IV. p. 1169; Heldr. chlor. Parn. 
p. 27; Form. in Ver. Brimn 1895 p. 23, 1896 p. 32, 1897 p. 26. 
— Icon: Fl. gr. t. 944; Kty. eich. t. 6. — Arbor vel arbuscula, foliis 
valde spinosis, cupulae squamis patentibus vel recurvis. — Exsicc: 
Oq)h. fl. gr. n. 1181; Sint. et Bornm. it. turc n. 1478, 1479, 1485, 
1486, 1911 et 1933. 

Vulgatissima m regione inferiore et montana ad 1000 m. adscen- 
dens, sohtarie vel saepius gregarie areas latas obtegens. — Apr. Maio. |j. 

4. Ostrya Mich. gen. p. 223 t. 104. 

1. 0. carpiiiifolia Scop. fl. caru. ed. 2 II. p. 244; Bois. fl. or. 
IV. p. 1178; Heldr. fl. cephal. p. 66, in Sitzungsb. acad. Wiss. Berl. 
1883 p. 7; Chlor. Waldverh. p. 33; Hal. in 6. b. Z. 1890 p. 41, 
Beitr. fl. Epir. p. 40, Beitr. fl. Achaia p. 31 ; Form. in D. bot. Mon. 
1890 p. 11, in Ver. Brimu 1895 p. 23, 1896 p. 32, 1897 p. 26; 
Bald. riv. coll. bot. alb. 1896 p. 92; Haussk. symb. p. 21. — Car- 
pimis ostryalu. sp. p. 998; Fraas fl. class. p. 247; Landerer in Flora 
XV. p. 393. — 0. vulgaris Willd. sp. IV. p. 469. — Icon: Rchb. 
germ. XII. f. 1299. — Exsicc: Oq^h. fl. gr. n. 286; Sint. it. or. a. 
1889 n. 1903, it. thessal. n. 203; Bald. it. alb. epir. IV. n. 257. 

Arbor; foliis petiolatis, ovatis vel oblongis, acuminatis, serratis, 
subtus ad nerv^os pubescentibus; strobilis ovatis, pendulis, utriculis albidis, 
ellipticis, mucronatis. — Strobili eis Humuli lupuli similes. 

In silvis regionis montanae et subalpinae. Frequens in Pindo 
epirotico et thessalo, Acarnania et Aetoha, in mt. Olympus (Sint.), in 
valle Tempe (Heldr.), mt. Pelion (Chlor.), Oeta, mt. Parnes Atticae 
(Heldr.); Peloponnesus : mt. Olenos, Kyllene (Oq)h.), Chelmos (Hal.j, 
Malevo, Taygetos (Heldr.); Cephalonia: mt. Aenos (Heldr.). — Apr. 
Maio. t^. 134 Ciipulifcrae. 

5. Carpinus L. gen. n. 1079. 

1. C. beliilus L. sp. p. 998; S. et S. pr. U. p. 243; Ch. et B. 
exp. p. 273, Fl. pelop. p. 63; Fraas fl. class. j). 248: Bois. fl. or. IV. 
p. 1177; Haussk. symb. p. 21. — Icon: Fl. dan. t. 1345. 

Arbor; foliis petiolatis, ovato-oblongis, acutis, duplicato-serratis, 
subtus ad nervos puberulis; strobilorum squaniis tripartitis, laciniis lan- 
ceolatis, intermedia lateralibus multo majore saepius serrata. 

In silvis montanis (Sibth.); Thessalia: mt. Karava, in oropedio 
Neuropolis (Haussk.); Arcadia: mt. Kapsa (Fraas), pr. Phigalea, mt. 
Cotylus, pr. Bassae (Chaub.). — Apr. Maio. |/. N. v. 

2. C. duineusis Scoj). fl. carn. ed. 2 p. 243 t. 60; Bois. fl. or. 
IV. p. 1177; Heldr. in Sitzungsb. acad. Wiss. Berl. 1883 p. 7; Hal. 
Beitr. fl. epir. p. 40, Beiti-. fl. Thessal. p. 18; Bald. riv. coU. bot. all). 
1895 p. 70; Form. in Ver. Brunn 1896 p. 32, 1897 j). 26; Haussk. 
symb. p. 21. — C. orientalis Lam. dict. I. p. 707; Friedr. Reise 
p. 280. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 103 et 1182; Hehh-. it. thessal. 
n. 104; Bald. it. alb. epir. IIL n. 91; Sint. it. thessal. n. 123b. 

Differt a praecedente strobilorum s(|uamis ovatis, indivisis. inaequa- 
liter serratis. 

In silvis montanis. Epirus: mt. Handja distr. Philip])iada, mt. 
Tomaros pr. Dodona distr. Janina (Bald.), pr. Kidentini, ^NIazuki ad 
radices mt. Tsumerka (Hal.); Thessalia: frequens in Pindo tymphaeo 
et dolopico (Haussk.), mt. Chassia, pr. Rapsani (Form ), in Olympo, in 
valle Tempe (Heldr.); Aetolia : mt. Aracynthos (Heldr.); Euboea: pr. 
Skylojanni (Or])h.); Arcadia: mt. Diaforti pr. Anch-izena (Friedr.). — 
Apr. Maio. ||. 

6. Corylus L. gen. n. 1074. 

1. C. avellana L. sp. 998; S. et S. pr. II. p. 244; DaHap. pro>^p. 
p. 124; Marg. et R. fl. Zante p. 85; Fraas fl. class. p. 247; Lander. 
in Flora XL. p. 387; Hehh-. Nutzpfl. p. 15, Fl. cephal. ]). 66; Bois. 
fl. or. IV. p. 1176; Chlor. AValdverh. p. 31; Form. in D. bot. Mon. 
1890 p. 11, in Ver. Brtinn 1895 p. 23; Haussk. symb. p. 21. — Icon: 
Fl. dan. t. 1468. — Exsicc: Or])h. fl. gr. n. 800. 

Frutex; sti]iuhs oblongis, obtusis; foliis i^ctiohitis, conhtto-suborbi- 
culatis, acuminatis, du])hcato-serratis, subtus pub(M'ulis; cn]ndae sinqdicis 
laciniis inaequalil)us, inciso-dentatis, nucem ovatam panun suj^erantibus 
vel ea brevioribus. 

In silvaticis montanis et subal])inis. E])inis: ])r. Janina (Form.), 
Chaliki (Hal.); Thessalia: sparsim in Pindo (Sibth.) tymphaeo (Haussk.), 
jir. Kastania (Form.), mt. Olympus pr. Hagios Dionysios (Or]Ji.), Pelion 
(Sihth.); Acarnania (Heldr.); Eurytania: ]ir. Kar])enisi, Artodina (Fraas); 
Euboea(Landerer); Arcadia: pr. Carithcna(Ijand('rer); Laconia: mt. Malevo 
(Fraas); Cephalonia (Dall.); coliter quoque in hortis. — Febr. Mart. j^. 

2. C. colurna L. s]). ]>. 999; Ileldr. Nu1z])fl. j). 15; Chloros 
Waldverh. p. 31; Haussk. symb. \x 21. — I<on: Rchb. XXII. f. 1303. Salicaeeae. 135 

Arbor vel arborescens ; stipulis lanceolati?^, acuminatis ; foliis petio- 
latis, cordato-ovatis, acutis vel aeuminatis, cluplicato-serratis, subtus ad 
nervos velutinis; cupulae duplicis laciniis elongatis, subpinnatifidis, re- 
flexis, nuce ovato-globosa multo longioribus. 

In fruticetis. Thessalia: ad monasterium Korona in Piiido dolopico 
(Haussk.); Acarnania (Heldr.). — Febr. Mart. ]i. N. v. 

CXIIL Ordo. Salieaeeae Eicli. elem. ed. 4 p. 560. 

1. Populus L. gen. n. 1123. 

a. Amenti squaniae ciliatae; stamina 8. 

1. P. alba L. sp. p. 1034; S. et S. pr. H. p. 260; Ch. et B. 
exp. p. 279, Fl. pelop. p. 65; Marg. et R. fl. Zante p. 84; Fraas fl. 
class. p. 222; Heldr. Nutzpfl. p. 22, Fl. cephal. p. 66, in Sitzungsb. 
acad. Wiss. Berl. 1883 p. 7; Raul. cret. p. 858; Bois. fl. or. IV. 
p. 2193; Chlor. Waldverh. p. 34; Form. in Ver. Briinn 1895 p. 23, 
1896 p. 33. 1897 p. 26; Haussk. symb. p. 21. — Icon: Fl. dan. 
t. 2182. — Exsicc: Heldr. herb. fl. hellen. a. 1878; Sint. it. thessal. 
n. 122. 

Arbor; ramis novellis albo-tomentosis, gemniis tomentosis, non vis- 
cidulis ; fohis petiohitis, ovato-rotundatis vel ovatis, angulato-vel sublo- 
bato-dentatis, supra viridibus, subtus niveo-tomentosis ; amenti feminei 
squamis lanceolatis, subintegris vel apice crenatis, ciliatis. 

In nemorosis, ad ripas regiojiis inferioris et montanae, usque alt. 
100 m. spontanea et frequenter culta per totam ditionem. — Febr. 
Mart. ||. 

2. P. tremula L. sp. p. 1034; S. et S. pr. IL p. 260; Ch. et 
B. exp. p. 279, FL pelop. p. 65; Fraas fl. class. p. 223; Heklr. j^utzpfl. 
p. 22; Bois. fl. or. IV. p. 1193; Chlor. Waldverh. p. 34. — Icon : 
Fl. dan. t. 2184. — Exsicc: Heldr. it. gr. septentr. a. 1879. 

Arbor ; ramis novellis glabris ; gemmis glabris, viscidulis ; foliis 
petiolatis, ovato-rotundatis vel ovatis, angulato-dentatis, concoloribus, 
«lemum utrinque glabris; amenti feminei squamis digitato-incisis, villoso- 
ciliatis. 

In silvaticis praesertim montanis, usque alt. 1300 m. — Thessaha: 
mt. Olympus (Orph.); Phthiotis: mt. Oeta (Heldr.); Doris: pr. Litho- 
riki (Fraas); Boeotia (Sibth.); Attica: mt. Parnes pr. Menidi (Fraas); 
Laconia: mt. Malevo (Orph.), ad fl. Eurotas (Chaub.). — Mart. Apr. |y. 

b. Amenti squamae ghibrae; stamina 12 — 30. 

3. P. iiij^ra L. sp. p. 1034; S. et S. pr. II. p. 260; Fraas fl. 
class. p. 223; Heldr. Nutzpfl. p. 22, fl. cephaL p. 66; RauL cret. 
p. 858; Bois. fl. or. IV. p. 1194; HaL Beitr. fl. ThessaL p. 18; Haussk. 
symb. p. 21. — Icon: Rchb. Germ. XXI. f. 1275. — Exsicc: Heldr. 
pL fL hellen. a. 1898. 136 Salicaceae. 

Arbor; ramis patentibus, novellis glabris; gemmis glabris, viscidulis ; 
foliis petiolatis, rhomboideis vel ovato-triangularibus, serrulatis, concolo- 
ribus, glabris; amenti feminei squamis digitato-incisis, glabris. 

/?. italica Duroi harlik. Bauniz. II. p. 141; Haussk. symb. p. 21. 

— P. pijfamidalis Roz. cours d'agricult. VII. p. 619; Bois. fl. or. 
IV. p. 1194; Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 12, in Ver. Brunn 1895 
p. 23, 1896 p. 40. — P. fastigiata Poir. dict. V. p. 235; Ch. et B. 
ex]). p. 279, Fl. pelop. p. 65; Marg. et R. fl. Zante p. 84; Raul. cret. 
p. 858. — Ramis erectis pyramidatis, caeterum uti a. — Exsicc: Heldr. 
fl. thessal. a. 1883. 

y. pubeseeus Parl. fl. it. IV. p. 289; Haussk. symb. p. 21. — 
P. hispida Haussk. et Sint. it. thessal. n. 204. — Ramis patentibus, 
novellis foliis j^etiolisque pubescentibus. — 

Ad ripas, vias, in nemorosis regionis inferioris. Thessalia: pr. 
Chaliki, frequcntissime in alveo fl. Peneios (Haussk.), pr. Kahibaka 
(Hal.), ad fl. Achelous et Sperchius (Fraas); Attica: in ohveto Athe- 
narum (Fraas) ; Cychidum insiila Keos (Heldr.); Creta: pr. Zapres (Rauh); 
Cephalonia (Heldr.); saejje quoque colitur; — /S. colitur hinc inde; — 
y. Thessalia: in valle Kutsulia pr. Klinovo in Pindo tymphaeo (Haussk.). 

— Mart. Apr. f^. 

Obs. P. (jraeca Ait. Kew. III. p. 407; Fraas fl. class. p. 222 
species boreali-aniericana (P. trenmloides Michx fl. bor. am. II. p. 243) 
in ditione ut videtur rarissime tautum colitur. 

2. Salix L. gen. n. 1098. 

1. Sectio. Amerina Fr. nov. mont. I. p. 37. — Amenta hite- 
raha, coetanea; squamae amenti concolores, hiteo-virides ; antherae fhvvae. 

a. Squamae amenti ante capsulae maturationem deciduae. 

1. S. alba L. sp. p. 1021; S. et. S. pr. II. p. 253; Ch. et B. 
exp. p. 277, FL pehip. p. 64; Fraas fL class. p. 221; Ung. Reise 
p. 121; Hekb. NutzpfL p. 22, in Sitzungsb. acad. AViss. BerL 1883 
p. 7 et 8; Bois. fL or. IV. p. 1185; Chlor. Waldv. p. 36; HaL Beitr. 
fl. Thessal. p. 18; Form. in Ver. Briinn 1896 p. 33; Haussk. symb. 
p. 21. — Exsicc: Sint. it. thessaL n. 1148. 

Arbor; foliis alternis, lanceolatis, acuminatis, serruhitis, utrinque 
vel saltem subtus adpresse sericeis; stipuHs lanceohitis; amentis cylin- 
dricis, pedunculatis, pecUuicuhD fohato; squamis fhividis, apice glabrius- 
cuhs ; staminil)us 2, liberis; capsula glabra, sessili vcl brevissime j^edi- 
cellata, pedicello nectarium vix aequante; stylo subnullo, stigmatibus 
emarginatis. 

Ad ripas regionis inferioris et montanae. Thessalia: ])r. Kastania 
(HaL), Sermeniko in oropedio Neuro))olis, pr. Karditza (Haussk.), ad 
ripas fl. Peneios pr. Larissa et in valhi Tempe, mt. Pelion pr. P<irtaria 
(Heldr.); Aetolia: ad lacum Lysimachiae (Heldr.), j»r. Naupactos (Reis.); Salicaccae. 137 

Boeotia: pr. Thebas (Ung.); Attica: ad ripas fl. Cephissus in oliveto 
Athenarvun et pr. Liosia (Heldr,), ad radices nit. Hymettus (Hal.); 
Peloponnesus (Chaub.); Cychidum insula: Keos, Jos (Heldr.). — Mart. 
Apr. I^. 

2. S. fragilis L. sp. p. 1017; S. et S. pr. H. p. 252; Sieb. avis 
rem. p. 6; Ch. et B. exp. p. 277, Fl. pelop. p. 64; Fraas fl. class. 
p. 221; Heldr. Nutzpfl. p. 22; Raul. cret. p. 858; Bois. fl. or. IV. 
p. 1184^ Chlor. Waldverh. p. 37. — Icon: Fl. dau. t. 2484. — Ex- 
sicc. : Heldr. pl. fl. hellen. a. 1898. 

Arbor; foliis alternis, lanceohitis, acuminatis, serrulatis, junioribus 
saepe subpilosis, adultis glaberrimis, subtus opacis vel glaucis; stipulis 
semicordatis ; amentis cylindricis, pedunculatis, pedunculo foliato; squamis 
fkividis, pihs basi praesertim hirsutis; staminibus 2, liberis; capsuhi 
ghdira, jiediceUata, jiedicello nectarium 2 — 3 plo superante; stylo mediocri, 
stigmatibus bipartitis, 

Ad ripas, in humidis regionis inferioris. Argolis: pr. Argos (Chaub.); 
Arcadia (Sibth.): ad fl. Alpheus (Chaub.); Messenia (Sibth.): pr. Kala- 
mata (Zahn); Creta (Sieb.). — Mart, Apr. j). 

Obs. S. habylonica L. sp. p. 1017; S. et S. pr, IL p. 252; 
Ch. et B. fl. pelop. p. 65; Heldr. Nutzpfl. p. 22; RauL cret. p. 858; 
arbor ramis elongatis pendulis, colitur hinc inde. 
b, Squamae amenti persistentes. 

3. S. triamlra L. sp. p. 1016; S. et S. pr. II. p. 252; Ch. et 
B. exp. p. 277, Fl. pelop. p. 64; Bois. fL or. IV. p. 1186; Chlor. 
Waldverh. p, 37. — Icon: FL dan. t, 2558. 

Frutex; foliis alternis, oblongis vel lanceolatis, serrulatis, breviter 
acuminatis, ghibris, subtvis pallidioribus vel glaucis; stipulis semicor- 
datis; amentis cylindricis, peduncuhitis, pedunculo foliato; squamis fhi- 
vidis, pilosis vel apice glabrescentibus ; staminibus 3, Hberis; capsula 
glabra, pedicellata, pedicello nectarium 2—3 plo sujjerante ; stylo bre- 
vissimo, stigmatibus emarginatis. 

Arcadia (Sibth.): ad ripas fL Alpheus (Chaub.). — Mart. Apr. \^. 
N. V. 

2. Sectio. Purpureae Koch syn, p. 646. — Amenta hiteraha. 
praecocia; squamae amenti persistentes, apice nigricantes; antherae pur- 
pureae, 

4. S. purpiirea L. sp. p. 1017; S. et S. pr. II. p. 251; Bois. 
fL or. IV. p. 1186; Chlor. Waldverh. p, 37; HaL Beitr, fL Epir, p, 41, 
Beitr, fL ThessaL p, 18, Beitr. fL Achaia p. 31; Haussk. symb. p, 22, 
— S. helix L. sp. p. 1017; S. et S. pr. H. p. 251; Fraas fL class. 
p. 222; f. foliis angustis, lineari-lanceolatis. — Icon: Rchb. germ. f. 
2030. — Exsicc: Sint, it. thessaL n. 206. 

Frutex; ramis saepius purpureis, epruinosis; fohis saepissime alternis, 
brevissime petiolatis, hinceolatis, acutis vel breviter acuminatis, obsolete lyS Salicaceae. 

;;errulatis, basin versus atteuuatis, glabris vel junioribus subpuberulis, 
subtus glaucis; stipulis obsoletis; amentis sessilibus, cylindricis; squamis 
discoloribus, apice nigricantibus, villosis ; staminibus 2, monadelphis; 
capsula tomentosa, sessili ; stylo subnullo, stigmatibus emarginatis. 

Ad ripas regionis montanae et subalpinae. Epirus: ad radices mt. 
Tsumerka pr. Theodoriana (Hal.); Thessalia: ad fl. Aspropotamos pr. 
Chaliki (Hal.), i^r. Mahdiasi (Haussk.), pr. Klinovo (Sint.); Phthiotis: 
ad fl. Sperchius (Fraas); Peloponnesus: pr. Kalavryta (Hal.j, ad fl. 
Alpheus (Fraas). — Mart. Apr. |;. 

5. S. amplexicaulis Ch. et B. exp. p. 277 t. 34, Fl. pelop. 
p. 64 t. 36; Fraas fl. class. p. 221; Heldr. Nutzpfl. p. 22; Fritsch 
in Gartenfl. 43 p. 39; Hal. Beitr. fl. Achaia p. 31. — S. purpurea 
V. amplexicmdis Bois. fl. or. IV. p. 1187; Haussk. symb. p. 22. — 
Exsicc: Hal. it. gr. II. a. 1893. 

Frutex vel arbor; ramis purpureis, junioribus caesio-pruniosis; foHis 
oppositis, oblongis oblongo-hmceolatisve, acutis vel obtusis, breviter acu- 
minatis, serrulatis, basin versus non vel parum angustatis, truncatis vel 
cordato-amplexicaulibus, glabris, subtus glaucis; stipulis obsoletis; amentis 
sessilibus, cylindricis; squamis discoloribus, apice nigricantibus, villosis; 
staminibus ignotis; capsuhi tomentosa, sessili; stylo subnullo, stigmatibus 
emarginatis. — Ramis novellis caesio-iiruinosis, foliis oppositis, amplexi- 
caubbus, praesertim eis ramorum sterilium hornotinorum oblongis vel 
ovato-obloiigis, auricuhito-amplexicauIil)us, obtusissimis, mucronatis, 3 — 
4 cm. longis, 25 mm. latis, eis Lonicerae implexae non assimilibus, 
a S. purimrea meo sensu specifice distincta. 

In humidis regionis submontanae et montanae, Thessalia: ad 
monasterium Korona (Haussk.); Attica: ad fl. Cephissus (Fraas); Achaia: 
pr. Eglikada ad meridiem urbis Patras (Hal.), pr. Hagios Vlasios, Ka- 
lavryta, Trikala Xylocastron (Heldr.); Laconia: ad fl. Eurotas, iii j)la- 
nitie Helos (Chaub.). — Mart. Apr. |j. 

3. Sectio. Capreae Bois. fl. or. IV. p. 1182. — Amenta late- 
ralia, praecocia vel coetanea ; squamae amenti pcrsistentes, apice saepis- 
sime nigricantes, antherae flavae. 
a. Capsula sessilis. 

6. S. vimiiialis L. sp. p. 1021; S. et S. pr. II. p. 253; Bois. 
fl. or. IV. p. 1191. — Icon: Fl. dan. t. 2485. 

Frutex; foliis alternis, lineari-lanceolatis, acuminatis, Integris, supra 
glabris, subtus adpresse argenteo-sericeis, micantibus; stipulis lineari- 
lanceolatis; amentis sessilibus, cylin(h-icis; squamis discoloribus, apice 
nigricantibus, villosis; staminibus 2, liberis; caijsula tomentosa, sessili; 
stylo elongalo, stigmatibus integris vel bifidis, 

In humidis Graeciae (Sibth.); a recentioribus non lecta. — Mart. 
Apr. 1/. N. V. 

6 X- S. viminalis X caprca Wim. in Flora 1848 II. p. 321. 
— S. acuminata Sm. fl. hrit. IJI. ]». 1068, engl. bot. t. 1434; S. et Salicaccac. 139 

S. pr. II. p. 253. — S. cinerea Ch. et B. exp. p. 277, Fl. polop. 
p. 64, non L. — A S. viminali foliis oblongo-lanceolatis, latioribus, 
subtus argenteo-tomentosis, vix micantibus et capsula pedicellatji ; — 
a S. caprea amentis tenuioribus, capsula brevius pedicellata et indu- 
mento paginae foliorum inferioris submicante discedit. — In agro Ar- 
golico (Sibth.). — N. v. 

b. Capsula pedicellata. 
a. Capsuhi ghibra. 

7. S. iiicaiia Schrank baier. fL I. p. 230; Heldr. NutzpfL p. 22; 
Bois. fL or. IV. p. 1187; Chlor. WaMverh. p. 37; HaL in z. b. G. 
1888 p. 762, Beitr. fL Epir. p. 40, Beitr. fl. ThessaL p. 18, Beitr. fl. 
Achaia p. 32; Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 12, in Ver. Briinn 
1895 p. 23, 1896 p. 33, 1897 \x 26; Bald. riv. colL bot. alb. 1896 
p. 92; Haussk. symb. p. 22. — S. cpUenea Bois. et Orph. in Orph. 
fL gr. n. 363; Heldr. NutzpfL p. 22. — Icon: Rchb. germ. f. 1247. 
— Exsicc: Orph. L c; Sint. it. or. a. 1889 n. 1906, it. thessaL 
n. 205. 

Arborvel frutex; foliis alternis, lineari-lanceolatis, acuminatis, integris 
vel denticulatis, supra ghibris, subtus adpresse cano-tomcntosis ; stipulis 
nuUis, amentis sessilibus, cylindricis ; squamis flavido-fulvis, apice saepis- 
sime nigricantibus, rarius concoloribus ; staminibus 2, inferne connatis; 
capsuhi ghibra, pedieellata, pedicello nectarium bis superante; stylo 
brevi, stigmatibus bifidis. 

In faucibus umbrosis, ad ripas regionis montanae et subalpinae. 
Epirus: in valle Dipotami (Form.), ad fL Xeropotamos distr. Janina 
(BakL), pr. Vulgarelion in mt. Tsumerka (HaL); Thessalia: pr. Chahki 
(HaL), Klinovo, Koturi, Han Tripa, Malakasi, Velitsena, Vendista, 
Karditza, Sermeniko (Haussk.) in Pindo (Form.), mt. Olympus (Orph.); 
Doris: mt. Kiona (HaL); Achaia; mt. Kyllene pr. Fhamburitza (Orph.), 
Trikala (Hekh-.), pr. Kalavryta (HaL). — Mart. Apr. ^^. 
/?. Capsuhi tomentosa. 

8. S. caprea L. sp. p. 1020; S. et S. pr. IL p. 253; Ch. et B. 
exp. p. 277, FL pek^p. p. 64; Friedr. Reise p. 278; Bois. fL or. IV. 
p. 1188; Chlor. \Yahlverh. p. 36. — Icon: Fl. dan. t. 245. 

Arbor vel frutex; ramis gemmisque ghibris; foliis alternis, ovato- 
lanceolatis, elhpticis vel ovali-orbiculatis, breviter acuminatis , serrulatis, 
supra ghibris, subtus cano-tomentosis; stipuhs reniformibus; amentis 
sessilibus vel subsessilibus, crassis; squamis lanatis, apiee nigris; stami- 
nibus 2, hberis; capsula tomentosa, peiUcellata, pedicello nectarium 
4 — 6plo superante; stylo subnullo, stigmatibus bifidis. 

In silvaticis montanis. — Argohs : ad lacum Lerna (Friedr.); Ar- 
cadia (Sibth.); Messenia (Chaub.). — Mart. Apr. (^. N. v. 

9. S. cinerea L. sp. p. 1021; Hehlr. NutzpfL p. 22, Fl. cephaL 
p. 66; Bois. fL or. IV. p. 1188; Chbr. Waklverh. p. 36. — Icon: 
Rchb. germ. f. 2022. — Exsicc: Heklr. pL fl. hellen. a. 1878. 140 Betulaceae. 

Frutex; rami.s novellis gemmisque tomentosis; foliis alternis, ellip- 
ticis vel oboYato-lanceolatis, acutis, integris vel obsolete undulato-serru- 
latis, supra pubescentibus, subtus cano-tomentosis; stipulis reniformibus ; 
amentis sessilibus vel .^ubsessilibus, crassis ; squamis lanatis, apice nigris ; 
staminibus 2, liberis; capsula tomentosa, pedicellata, pedicello nectarium 
4 — 5plo superante; stylo sul)nullo, stigmatibus bifidis. 

In dumosis humidis regionis inferioris et montanae. Aetolia: ad 
effluvium lacus Lysimachiae; mt. Parnassus (Heldr.); Arcadia (Bois.); 
Cephalonia: pr. Akoli (Heldr.). — Mart. Apr. f^. 

4. Sectio. Glaciales Koch syn. p. 660. — Amenta terminalia, 
coetanea; squamae amenti concolores, virescentes; anthei^ae flavae vel 
purpurascentes. 

10. S. retusa L. syst. ed. 10 p. 1287; S. et S. pr. H. p. 252; 
Bois. fl. or. IV. p. 1192. — Icon: Rch. germ. f. 1186. 

Suffrutex; ramis tortuosis, prostratis; foliis obovatis vel oblongo- 
cuneatis, obtusis vel retusis, glabris; amentis breviter pedunculatis, ovali- 
subglobosis; squamis flavidis, apice nigricantibus, demum glabris; sta- 
minibus 2, liberis, antheris flavis; capsula glabra, pedicellata, pedicello 
nectarium duplo superante; stylo brevissimo, stigmatibus bipartitis. 

In montibus Graeciae (Sibth.); postea a nemini lecta. — Jun. 
Jul. \i. N. V. ' 

CXIV. Ordo. Betulaeeae I>artl. ord. nat. p. 99. 

1. Alnus Tourn. inst. I. p. 587. 

1. A. g^lutiiiosa L. sp. p. 983 pro var. BetuJae alnus\ Gaertn. 
fr. IL p. 54; S. et S. pr. II. p. 232; Land. in Flora XV, p. 394; 
Heldr. Nutzpfl. p. 15, in Sitzungsb. acad. Wiss. Berl. 1883 p. 4 et5; 
Bois. fl. or. IV. p. 1180; Chlor. Waldverh. p. 30; Haussk. symb. 
p. 22. — Betula alnus L. sp. p. 983 p. p.; Ch. et B. exp. p. 269, 
FI. pelop. p. 63; Fraas fl. class. p. 254. — Icoii: Fl. dan. t. 3202. 
-^ Exsicc: Orph. fl. gr. n. 1011 (Macedonia); Dorfl. fl. aeg. n. 100. 

Arbor; foliis obovatis vel suborbiculatis, obtusis vel retusis, in- 
aequaliter crenatis vel denticulatis, supra glabris, subtus ad venarum 
axillas barbatis; amentis 3 — 5, in racemum dispositis, masculis cylin- 
dricis, femineis oblongis. 

In humidis, ad rivos regionis inferioris et montanae, rare. Thes- 
salia: in oropedio Neuropolis (Haussk.), mt. Ossa, Pelion (Heldr.); 
Phthiotis: in silva Muntzuraki ad mt. Kukkos (Heldr.), ad fl. Sperchius 
(Fraas); Boeotia (Sibth.); Aetolia: ad lacum Lysimachiae (Heldr.), pr. 
Agrinion (Chlor.); Euboea: pr. Achmet Aga (Orph.); Elis et Laconia 
(Sibth.); Cycladum insula Naxos: mt. Koroni (Leon.). — Jan. Febr. j^. 

Obs. Betula alba L. sp. p. 982. — In mt. Aenos Cephaloniae 
(Dallap. prosp. p. 120) indicatur, sed teste Heldr. fl. cephal. p. 67 
certe erronee. Hydiocharidaceae. — Butoniaceae. — Alismaceae. 141 IL Classis. MONOCOTYLEDONES Juss. 
CXV. Ordo. Hydroeharidaeeae Rich. mem. iust. 1811. 

p. 1. 

1. Hydrocliaris L. gen. n. 1126. 

1. H. morsus raiiae L. sp. p, 1036; Bois. fl, or. V. p. 5; Bald. 
riv. coll. bot. alb. 1895 p. 70, 1896 p. 92. — Icon: Fl. dan. t. 878. 

Glabra; rhizomate tenui, stolonifero, e nodis deorsum fibras, sursum 
rosulas foliorum edente; foliis longe petiolatis, orbiculari-reniformibus, 
integris; floribus dioicis, masculis pedicellatis, ternis, spatha diphylla 
cinctis, femineis longe pedicellatis, minoribus, solitariis, spatha mono- 
phylla cinctis; perigonii phyllis 3 externis herbaceis, 3 internis peta- 
loideis, albis, basi luteo-macuiatis ; bacca ellipsoidea. 

In aquis stagnantibus, rarissime. Epirus: ad lacum Janina (Bald.); 
Aetolia: pr. Mesolongion (Nieder). — Jun. Jul. 21-. N. v. 

CXVL Ordo. Butomaeeae Lindl. Key. sjst. bot. p. 72. 

1, Butomus L. gen. n. 507. 

1. B. umbellatus L. sp. p. 372; Fraas fl. class. p. 270; Form. 
in D. bot. Mon. 1890 p. 10; Bald. riv. coll. bot, alb. 1895 p, 70; 
Haussk. symb. p, 22, — Icon: Fl. dan. t. 604. 

Glaber; rhizomate carnoso, horizontali; foliis radicalibus, longissimis, 
linearibus, integris; scapo erecto, elato, iu umbellam terminalem, multi- 
floram, basi involucro triphyllo cinctam abeunte; pedicellis longis, in- 
aequalibus; floribus hermajjhroditis; perigonio 6 phyllo, roseo, phyllis 3 
internis submajoribus ; capsula polysperma, 

In paludosis, ad ripas, fossas, rare. Epirus: ad lacum Janina 
(Bald.); Thessalia: pr. Trikala, in palude Karacair pr. Larissa (Form.), 
pr. Pharsala, Karditza, Demirli, Sophates (Haussk.); ad fl. Sperchius 
Phthiotidis et ad lacum Kopais Boeotia (Fraas), — Jun. Aug. 91. 
N. V. 

CXVIL Ordo. Alismaeeae Jnss. dict. sc. nat. VII. 

p. 474. 

1. Alisma L. gen. n. 460. — Flores hermaphroditi; carpella nume- 
rosa, in receptaculo disciformi vel globoso-verticillata vel capitata, libera, 

uniovulata, 

1. A. plantago L. sp, p. 342; S. et S. pr. I. p. 251; Ch. et B. 
exp. p. 109, Fl. pelop. p. 24; Marg. et R. fl. Zante p. 85; Fraas fl. 142 Alisiuaceae. 

class. p. 270: Riml. cret. p. 861; Bois. t'l. or. V. p. 9; Heldr. fl. 
cephal. p. 72; Form. in D. bot. Mou. 1890 p. 10, in Ver. Briinu 1895 
p. 21, 1896 p. 29; Haussk. symb. p. 23. — Icon : Fl. dan. t. 561. 
— Exsicc: Sint. et Bornm. it. turc. n. 1506. 

Glabra; rhizomate fibroso; foliis radicalihus, longe petiolatis, cor- 
datis vel ovatis, acutis, integris; scapo erecto, superne in pauicuhun 
pyramidatam abeunte; pedicellis elon^-atis; perigonio 6 phyllo, phyllis 
3 externis herbaceis, 3 internis petahiideis, albodilncinis, basi luteis ; 
carpelhs orbicuLatim et uniseriatim in capitulum depressum congestis, 
obovatis, obtusis, dorso 1 — 2 sulcatis, hiteraliter vakle compressis. 

(i, lanceolatum Wither. l)ot. arr. ed. 3 II. p. 362 pro sp.; Schultz 
in Spreng. syst. II. p. 163; Haussk. symb. p. 23. — Folia lanceolata 
vel oblongo-lanceolata, utrinque attenuata. — Exsicc: Heldr. pl. fl. 
hellen. a. 1878 et 1890. 

In paludosis, ad aquas. Epirus: pr. Frevesa, Philippiades, Hau 
Kukleus, Janina, mouasterium Hagios Paraskevi (Form.); Thessalia: in 
oropedio Neuropolis, pr. Karditza (Haussk.), Trikala, Pharsala, in pa- 
lude Karacair pr. Larissa (Form.), pr. Katheriua (Sint.); Aetolia: pr. 
Aetolicon (Heldr.); Euboea: in stagno Suvala in mt. Tympanon (Heldr.); 
Arcadia: pr. Sinano, Megalopolis (Chaub.); Creta: pr. Canea, Xerokuru 
(Raul.); Zante: in palude Makri (Marg.); Cephalonia: pr. Kutavo, Ar- 
gostoli (Ileldr.). — Jun. Sept. %. 

2. A. raiiuiiculoides L. sp. p. 343 ; Haussk. symb. p. 23. — 
Echinodorus ranunculoldcs Engelm. iu Aschers. fl. Bnnidenb. I. 
p. 651; Bois. fl. or. V. p. 10. — - Baldellia ran/incidoides Parl. nuov. 
gen. monoc p. 58. — Icon: Fl. dan. t. 222. — Exsicc: Heldr. reliqu. 
brph. a. 1886. 

Glabra; rhizomate fibroso; foliis radicalibus, lanceolatis, acutis, 
integris, in petiolum longum atteiiuatis; scapo erecto vel procumbente, 
apice umbellato vel verticillatim-biumbellato; pedicellis elongatis; peri- 
gouio 6phyllo, phyllis 3externis herbaceis, 3 internis petaloideis, ex albo 
roseis; carpellis pluriseriatim in capitulum globosum congestis, ellipsoideo- 
subquadrangularibus, mucronatis, dorso 3 — 4 sulcatis, vix compressis. 

In paludosis, rarissime. Argolis: pr. Tirynthum (Orph.). — Apr. 
Jul. 91. 

2. Damasouiuui Juss. gen. p. 46. — Flores hcrmaphroditi; cai-- 
pella 6 — 8, in receptaculo plano verticillata, basi connata, 2 — pluri- 

ovulata. 

]. D. Bourgaei Coss. jiot. pl. crit. esp. p. 47; Bald. riv. coll. 
bot. alb. 1896 p. 93. — 

Glabrum ; rhizomate fibroso; foliis longe petiolatis, oblongis, acutius- 
culis, integris, basi truncatis vel cordatis; scapis erectis vel adsceuden- 
tibus ; floribus pedicello crasso, fructu vix longiorc insidentibus, in ver- 
ticillos plures densiusculos dispositis; perigonio 6 phyllo, phyllis 3externis Juncaginuceae. 143 

herbaceis, 3 iiiternis petaloideis, albis ; carpellis triaiigulari-lanceolatis, 
acutis, valde nervosis, stellatini-divergentibus. 

In fossis, stagnis, rarissinie. Epirus: ad Lapsista distr. Janina 
(Bald.). — Jun. Jul. 9\. N. v. 

3. Sag^ittaria L. gen. n. 1067. — Flores monoici; carpella nunie- 
rosa, in receptaculo globoso capitata, libera, uniovulata. 

1. S. sagittifolia L. sp. p. 993; Forni. in Ver. Briinn 1895 
p. 21. ~ Icon: Fl. dan. t. 172. 

Glabra; rhizoniate fibroso; foliis longe petiohitis, profunde sagittatis, 
infimis saepe linearibus, submersis; scapo erecto, simplici; floribus ter- 
natim verticillatis, breviuscule pedicellatis, inferioribus femineis, superio- 
ribus masculis; perigonio 6 phyllo, phyllis 3 externis herbaceis, 3internis 
petaloideis, albis ; carpellis obovatis, dorso alatis, oblique et obtuse 
rostratis. 

In aquis stagnantibus, rarissime. Epirus: ad lacum Janina (Fonn.). 
— Maio, Jul. 4. N. v. 

CXVIII. Ordo. Juneaginaeeae Eich. iu mem. mus. I. 

p. 365. 

1. Triglochin L. gen. n. 453. 

1. T. biilbosuiii L. mant. II. p. 226. — T. Barrelieri Lois. fl. 
gall. p, 725; Ch. et B. exp. p. 109, Fl. pelop. p. 24; Raul. cret. 
p. 860; Bois. fl. or. V. p. 13; Gelmi in bull. soc. bot. ital. 1889 
p. 452; Heldr. fl. Aegina p. 390, in 6. b. Z. 1898 p. 185; Hal. in 
z. b. G. 1899 p. 193; Haussk. symb. p. 23. — Icon: Rchb. germ. 
f. 91. — Exsicc: Baen. herb. europ. n. 9358. 

Glabrum; rhizomate bulbiformi; foliis lineari-subulatis, semicylin- 
dricis, erectiusculis, superne sulco exaratis; scapo erecto vel adscendente, 
in racemum laxum abeunte; j:)edicellis fructu subaequilongis, erecto- 
patentibus. 

In arenosis , herbosis maritimis. Attica: pr. Phaleron, Eleusis 
(Heldr.), Laurion (Haussk.), insula Aegina (Sprun.), Naxos (Heldr.); 
Messenia: pr. Navarin, Pylos (Chaub.); Creta: pr. Suda (RauL); Cor- 
cyra: pr. Kastrades (Baen.), Potamo (Gelmi). — Apr. Maio. ^!. 

2. T. laxiflorum Guss. ind. sem. hort. Boccadif. 1825 p. 12; 
Bald. in nuovo giorn. bot ital. 1894 p. 102. — 

Differt a praecedente foliis varie flexis, utrinque planis et sulcatis, 
pedicellis subbrevioribus, scapo adpressis et florescentia autumnali. 

In maritimis pr. Actium Acarnaniae (Bald.). — Sept. Nov. 2|-. 

N. V. 144 Potamaceae. 

CXIX. Ordo. Potamaeeae Juss. dict. sc. nat, 43 p. 9o. 

Dispositio soiienini. 

a. Flores spicati, iiudi, saepissiuie heruiaphroditi. 

a. Axis spicae, sub anthesi vagina folii sumnii floralis (spatha) inclusae, 
complanata; flores heruiaphrodiii; stamen 1; ovarium 1, stylo brevi, 
in stigmata duo fasciiformia abeunte; fructus membranaceus, ovali- 
cylindricus, iudehiscens. 

1. Zostera L. 
/J. Axis spicae, sub anthesi vagina non inclusae, teres. 

X Spica composita, ut et spiculae bracteis foliaceis involucrata ; flores 
polygami ; stamiua 3; ovarium 1 stigmate sessili, echinato; fructus 
baccatus, sessilis, irregulariter dehiscens. 

2. Posidonia Koen. 

>X Spica simplex, sub anthesi non involucrata; flores hermaphroditi ; 

stamina 2 ; ovaria saepissime 4, stigmate subscssili vel scssili, pel- 

tato; fructus drupaceus, ineunte germinatione operculo dehiscens. 

O Stamina 2, appendiculis perigoniforniibus, antheras superan- 

tibus praeditis; fructus demuni longe stipitatus. 

3. Ruppia L. 

QQ Stamina 4, appendiculis minutis, antheris brevioribus praeditis; 
fructus sessilis. 

4. Potaraogeton L. 

b. Flores solitarii vel cymosi, unisexuales. 

a. Flores dioici, nudi; stamina 2; ovaria 2, stigmatibus 2 elougatis, 
fasciiformibus; fructus osseus, indehisceus, sessilis. 

5. Cymodocea Koen. 

§. Flores monoici ; masculi nudi, stamina 1 ; feminei perigonio cupuli- 
formi praediti; ovaria saepissirae 4, stylo brevi vel elongato, stigmate 
pcltato; fructus coriaceus, dehiscens, sessilis vel breviter pedicellatus, 
6. Zannichellia L. 

1. Zostera L. westgoth. resa p. 167. 

1. Z. inarina L. sp. p, 968; Ch. et B. exp. p. 270, Fl. pelop, 
p. 63; Mm-g. et R. fl. Zante p. 85; Fraas fl. class. p. 272; Raul. cret. 
p. 860; Heldr, in Sitzunosb, acad, Wiss, Berl. 1883 p. 9; Bois. fl, 
or, V, p, 25 et 753. — Icon: Rchb, germ. VII. t. 4. — Exsicc: 
Hekb. it. thessal. n. 112. 

Submersa ; rhizomate repente, ad nodos railicante; foliorum vagijia 
clausa exauriculata, lamina longissinia, Jineari, apice rotundata, 3 — 5, 
rarius 7 — 9 nervi, nervis lateralibus margine distantibus, secundariis in 
quovis interstitio 4 — 7 ; spatha internodio praecedenti et laminae aequi- 
\i\ii\; fructibus longltudinaliter costutis, 

In vadosis arenosis et limosis maris. Thessalia: in sinu Pegasaeo 
pr. Volo (Heldr.); Peloponnesus (Chaub.); ad oras Argolidis (Sprun.); 
Cychidum insuhi Mykonos (Heldr.); Creta (Raul.); Zante (Marg.); se- 
cundum Fraas ad litora oiiinia. — Jun. Jul. 2|-. 

2. Z. iiana Roth. en. pl. germ. I. p. 8; Heldr. in Sitzungsb. 
acad. Wiss. Berl. 1883 p. 9; Bois. fh or, V. p. 753. — Icoti : Rchb. Potamaceae. 145 

germ. VII. t. 2. — Ex^icc: Heldr. pl. fl. hellen. a. 1878 (specimina 
quidem sterilia, sed huc spectare videntur). 

Differt a praecedente foliorum vagina superne fissa biauriculata, 
lamina angustissima apice emarginata, trinervi, nervis lateralibus mar- 
ginantibus, secundariis 3 — 4; spatha internodio praecedenti et lamina 
multo latiore, fructibus hievibus. 

In vadosis arenosis maritimis, in aquis salsis. Indicatur: in sinu 
Pegasaeo pr. Volo (Heldr.); Attica: in lacu salso Buliasmene ad radices 
mt. Hymettus (Heldr.). — Jun. Jul. 2|.. 

2. Posidonia Koen. in ann. bot. II. p. 95 t. 6. 

1. P. oceaiiica L. mant. I. p. 123 (Zostera); Del. fl. aeg. ill. 
p. 30; Raul. cret. p. 860; Bois. fl. or. V. p. 26; Heldr. chlor. Thera 
p. 22. — Caulinia oceanica DC. fl. fr. III. p. 156. — P. Caulini 
Koen. 1. c. p. 96; Hehh-. fl. cephal. p. 68; Haussk. symb. p. 23. — 
Exsicc. : 

Submersa; rhizomate crasso, repente, comoso, radices fasciculatas 
validas edento ; foliis vaginantibus, late linearibus, multinerviis ; spica 
composita spiculisque bracteis magnis fohaceis involucrata; fructibus 
baccatis, demum irregulariter dehiscentibus. 

In fundo arenoso maris. Thessalia: pr. Volo (Haussk.); Attica: 
ad Phaleron (Heldr.), pr. Sunium (Haussk.); Argolis: pr. Naupha 
(Berger); Cychidum insula: Syra (Raul.), Delos, Mykonos, Thera (Heldr.); 
Creta: pr. Canea (Raul.); Cephalonia: coiMOsissime pr. Lixuri (Heldr.) 
et certe alibi. — Apr. Maio. ^. 

3. Ruppia L. gen. n. 175. 

1. R. maritima L. sp. p. 127; S. et S. pr. L p. 109; Ch. et B. 
exp. p. 59, Fl. pelop. p. 12; Mazz. in ant. ion. IV. p. 956; Raul. 
cret. p. 860. — R. spiralis Dum. fl. belg. p. 164; Heldr. fl. cephal. 
p. 81, chlor. Mykon. p. 251; Bois. fl. or. V. p. 19; Haussk. symb. 
p. 23. — Icon: Rchb. germ. f. 26. — Exsicc. : Heldr. pl. fl. hellen. 
a. 1884. 

Caulibus filiformibus, f luitantibus ; foliis fihformibus; floribus spadici 
filiformi axiUari insertis; pedunculis post anthesin longissimis, basi spi- 
raliter tortis ; antherarum thecis oblongis ; fructibus ovoideis, obliquis, 
apice sensim attenuatis. 

/J. rostellata Koch in Rchb. ic. crit. II. p. 66 f. 306; Bois. fl. 
or. V. p. 20; Haussk. symb. p. 23; pro sp.; Aschers. syn. I. p. 357. 

— Peduncuhs br6vioribus, non spiraliter tortis; antherarum thecis sub- 
globosis; fructibus ovoideo-seminulatis, apice valde et oblique attenuatis. 

— Exsicc: Haussk. it. gr. a. 1885. 

In aquis salsis, maritimis et stagnis salsuginosis interioribus. 
Epirus: pr. Arta (Clarke); Aetoha: pr. Mesolongion (Nied.); Attica: 
ad Phaleron (Heldr.); Argohs (Sibth.): in palude Lerna (Sprun.), pr, 

V. Halacsy, Flora Graeci. III. 10 146 Potamaceae. 

Nauplia (Haussk.); j)!-. Metbone Messeniae, Annyros in Maina (Chaub.); 
Cycladum insula: Delos, Melos (Chaub.); Creta: pr. Hierapetra (Raul.); 
Cephalonia (Heldr.); Corcyra: pi. Potanio (Mazz.). — Maio, Sept. 2|_. 

4. Potamog-etoii L. gcn. n. 174. 

1. Sectio. Heterophylli Koch syn. p. 672. — Folia inferiora 
submersa, pellucida, alterna, floralia natantia subopposita coriacea, dis- 
similia; stipulae liberae. 

a. Folia submcrsa margine laevia. 
a. Folia omnia longe petiolata. 

1. P. nataiis L. sp. p. 126; S. et S. pr. L p. 108; Ch. et B. 
exp. p. 58, Fl. pelop. p. 12; Mazz. in ant. ion. IV. p. 954; Fraas fl. 
class. p. 271; Raul. cret. p. 860; Bois. fl. or. V. p. 15; Form. in D. 
bot. Mon. 1890 p. 6, in Ver. Briinn 1896 p. 22; Heldr. chlor. Mykou. 
p. 251. — Icon: Fl. dan. t. 1025. — Exsicc. : Sint. et Bornm. it. 
turc. n. 1493. 

Caule simplici vel ramoso; foliis longe petiolatis, submersis mem- 
branaceis, pellucidis, lanceolatis oblongisve, acutis, integris, sub anthesi 
destructis, ad petiolum reductis, natantibus coriaceis, ovatis oblongisve, 
basi rotundatis subcordatisve; petiolis semiteretibus, supra planis; pedun- 
culis caulem crassitie aequantibus; spica cylindrica, densa; fructibus 
ovatis, breviter rostratis, margine obtuse-carinatis. 

^. fluitaiis Roth tent. I. p. 72; Mazz. in ant. ion. IV. p. 954; 
Bois. fl. or. V. p. 16; Haussk. symb. p. 23; pro sp ; Cham. adnot. 
p. 4. — Icon: Fl. dan. t. 2105. — Foliis submersis sub anthesi ])er- 
sistentibus, natantibus oblongo-lanceolatis, basi attenuatis; j^etiolis sub- 
triquetris, supra convexis; })edunculis caule crassioribus ; fructibus mar- 
gine acutiuscule-carinatis. — Exsicc: Heldr. it. thessal. IV. a. 1885. 

In aquis stagnantibus et fluentibus. Thessalia: pr. Kalabaka, 
Trikala (Form.), in fl. Potoki pr. Megala Kalyvia (Heldr.), ad lacum 
Nezeros (Form.), pr. Litochori (Sint.); Attica: in fl. Cej^hissus (Fraas); 
Messenia: in fl. Pamisus pr. Methone et Andrussa (Chaub.); Cycladum 
insula: Delos, Tenos (Heldr.), Antimilos (Reis.); Creta: in fl. Khidiso 
pr. Canea (Raul.); Corcyra: pr. Potamo, Stavropotamo, Chrysida, Cal- 
cuma (Mazz.). — Maio, Aug. 2[. 

^. Folia submersa sessilia, natantia petiolata. 

2. P. alpiiius Balb. misc. p. 13. — P. annnlatus Bell. in mem. 
acad. Turin VIl. p. 445; Mazz. in ant. ion. IV. p. .956. — P. rufes- 
cens Schrad. in Cham. adnot. p. 5; Bois. fl. or. V. p. 16. — Icon: 
Rchb. germ. t. 32. 

Canle simplici vel ramoso; foliis submersis sessilibus, membrana- 
ceis, pellucidis, lanceolatis, acutis vel obtusis, integris, basi attenuatis, 
sub anthesi persistentibus, natantibus coriaceis, oblongis, in i^etiolum 
attenuatis, interdum deficientibus ; pedunculis caule subcrassioribus; spica Potamaceae. 147 

cylindrica, deiisa; fructibus ovatis, breviter rostratis, niargine acute-cari- 
natis. 

In aquis stagnantibus. Corcyra: in lacu S. Catherina (Mazz.). — 
Jun. Aug. 4. N. V. 

b. Folia submersa margine scabriuscula. 

3. P. grainiiieus L. sp. p. 127; S. et S. pr. I. p. 109 (sed pl. 
Sibth. sec. Bois. fl. or. V. p. 18 forsan ad P. ohtusifoUum referenda 
est); Ch. et B. exp. p. 59, Fl. pelop. p. 12; Mazz. in ant. ion. IV. 
p. 956. — 

Caule ranioso; foliis submersis sessilibus, membranaceis, pellucidis, 
lineari-lanceolatis lanceolatisve, acutis, margine scabriusculis, sub authesi 
persistentibus, natantibus petiolatis, coriaceis, ellipticis vel ovatis, basi 
interdum subcordatis, saepe deficientibus; pedunculis caule crassioribus ; 
spica cyliudrica, densa; fructibus ovatis, breviter rostratis, margine ob- 
tuse-carinatis. 

a. g^ramiuifolius Fr. nov. fl. suec. ed. 2 p. 36. — Folia omnia 
submersa, lanceolato-linearia, floralia breviter petiolata. — Speciebus 
sectionis III. habitu simillima, differt tamen a P. acutifolio et P. com- 
presso caule tereti, nec alato-complanato, a P ohtusifolio spica cyhn- 
drica, nec ovato-obh)nga et a P. pusillo spica multiflora densa, nec 
4 — Sflora interrupta. — Icon: Fl. dan. t. 222. 

§. heteropliyllus Schreb. spic. lips. p. 21; Willd. sp. I. p. 713; 
Mazz. in ant. ion. IV. p. 954; pro sp.; Fr. nov. fl. suec. ed. 2 p. 37. 
— P. kijbridus Thuill. fl. par. p. 86; Mazz. 1. c. p. 956. — Folia 
submersa lanceolata, summa elliptica vel ovato-elliptica, saepius longe- 
petiolata et natautia. — Icon: Fl. dan. t. 1263. 

In aquis stagnantibus et lente fluentibus. Indicatur in Arcadiae 
rivulis (Sibth.); Corcyra : pr. Castrades, in valle Ropa, iu lacu Onufrio, 
S. Catherina et Corizia (Mazz.). — Jun. Aug. 2\.. JS". v. 

2. Sectio. Homophylli Koch syn. p. 675. Foha omnia submersa, 
pellucida, conformia, o\rata vel oblonga, floralia subopposita, cetera al- 
terna, stipulae liberae. 

a. Folia non cordato-amplexicaulia. 

4. P. luceiis L. sp. p. 126; S. et S. pr. I. p. 109; Ch. et B. 
fl. pelop. p. 12; Mazz. in ant. ion. IV. p. 956; Bois. fl. or. V. p. 16; 
Bald. in nuovo giorn. bot. ital. 1894 p. 101, riv. coll. bot. alb. 1896 
p. 93. — Icon: Fl. dan. t. 195. 

Caule ramoso; foliis submersis, membranaceis, peilucidis, breviter 
petiolatis, a basi cuneata ovatis vel oblongo-hmceolatis, mucronatis, ser- 
ndato-scabris , omnibus sub anthesi persistentibus ; peduncuhs caule 
crassioribus ; spica cylindrica, densa; fructibus ovatis, breviter rostratis, 
margine obtuse-carinatis. 

In aquis stagnantibus vel lente fluantibus. Corcyra: in valle Ropa 
(Mazz.); Epirus: in hicu Janina, in fl. Luros pr. Prevesa (Bald.); Elis 
(Sibtli.). — Juu. Aug. %. N. V. 

10* 148 Potamaceae. 

5. P. crispus L. sp. p. 126; Mazz. in aiit. ion. IV. p. 956; 
Fraas fl. class. p. 271; Hal. in 6. b. Z. 1896 p. 18; Haussk. synib. 
p. 23. — Icon: Fl. dan. t. 927. — Exsicc. : Sint. it. thessal. n. 1096. 

Caule ramoso; foliis submersis, membranaccis, pelluciilis, sessilibus, 
lineari-oblongis, obtusis, undulato-crispis, serrulatis, omnibus sub anthesi 
persistentibus; pedunculis caulem crassitie aequantibus; spica cylindrica 
vel oblonga, intemipta; fructibus ovatis, rostro tenui recurvo eis sub- 
aequilongo terminatis, margine obtuse-carinatis. 

In aquis stagnantibus vel lente fluentibus. Corcyra: in lacu Onu- 
frio (Mazz.); Thessalia (Fraas): in fl. Kampylos oropcdii Neuropolis 
(Haussk.), in lacu Karlu (Reiser). — Maio, Jul. 2\., 
b. Folia cordato-amplexicaulia. 

6. P. perfoliatus L. sp. p. 126; Fraas. fl. class. p. 271; Bald. 
riv. coU. bot. alb. 1895 p. 70. — Icon: Fl. dan. t. 196. 

Caule ramoso ; foliis submersis, membranaceis, pellucidis, a basi 
cordata-am])lexicauli ovatis vel ovato-lanceolatis, obtusiusculis, margine 
scabriusculis, omnibus sub anthesi persistentibus ; pedunculis caulom 
crassitie aequantibus; spica cylindrica, densa; fructibus ovatis, l)reviter 
rostratis, margine obtuse-carinatis. 

In aquis stagnantibus vel lente fluentibus. Epirus: in lucu Janina 
(Bald.); Thessalia" (Fraas). — Jun. Jul. 4- N. v. 

3. Sectio. ChloephyUi Koch syn. p. 677. — Folia omnia sub- 
mersa, pellucida, conformia, graminea, floralia subopposita, cetera alterna; 
stipulae liberae. 

a. Caulis alato-complanatus. 

7. P. compressus L. sp. p. 127; Mazz. in ant. ion. IV. p. 956. 
— P. zosteraefolius Schumach. en. pl. Saelland. I. ]). 50. — Icon : 
Fl. dan. t. 1865. 

Caule ramoso, ancijiiti; foliis submersis, mcmbranacvis, pellucidis, 
sessilibus, linearibus, nudtinerviis, intogris, obtusiusculis, cus])idatis, om- 
nibus sub anthesi persistentibus ; pedunculis caule subaequilatis, spica 
cylindrica, 10 — 15 flora, densa 2 — 4plo longioribus; fructibus oblique 
ovatis, margine obtuse-carinatis. 

Corcyra: in lacu Cavrolimi (Mazz.). — Jun. Aug. 2|_. N. v. 

8. P. acutifoiius Link in Roem. et Schult. syst. II. p. 513; 
Haussk. symb. jx 23. — Icon: Fl. dan. t. 1747. 

Differt a j)raecedente pedunculis spicam breviter ovatam, 4 — 6 
floram, laxiusculam ae(juantibus vcl ea brevioribus, fructibus semiorbi- 
culatis, uncinato-rostratis. 

In rivulis j)r. Trikala Thessaliae (Haussk.). — Jun. Aug. 9J. N. v. 

b. Caulis tei'etiusculus. 

9. P. obtusifolius M. u. K. Dcutschl. fl. I. p. 854; Bois. fl. 
or. V. p. 18; Ilal. in 6. b. Z. 1890 j). 41. — P. gramineus Sm. fl. 
brit. I. p. 196; ? S. et S. pr. 1. p. 109; non L. — Icon : Fl. dan. Potamaceae. 149 

t. 2107. — Exsicc: Sint. it. or. a. 1889 n. 1869 (sed specimina om- 
nino sterilia, ideo dubia). 

Caule ramoso, tenui, subcompresso ; foliis submersis, membranaceis, 
pellucidis, sessilibus, linearibus, 3 — 5 nerviis, integris, obtusis, breviter 
mucronatis, omnibus sub anthesi persistentibus ; pedunculis caule sub- 
crassioribus, spica ovato-oblonga, 6 — 8 flora, densiuscula aequilongis; 
fructibus oblique obovatis, breviter rostratis, margine obtuse-carinatis. — 
Differt a praecedente caule tenui, non alato-compresso et fructibus non 
uncinato-rostratis. 

In aquis stagnantibus et lente fluentibus. Thessalia : inter Kathe- 
rina et Spigi ad radices mt. Olympus (Sint.) et in Arcadiae rivulis 
(Sibth.); species pro Graecia dubia. — Jun. Jul. %. 

10. P. pusillus L. sp. p. 127; Mazz. in ant. ion IV, p. 954. 
— Icon: Fl. dan. t. 1451. — Exsicc. : n. v. — 

Caule ramosissimo, tenui, cylindrico-subcompresso ; foliis submersis, 
membranaceis, pellucidis, sessilibus, anguste-linearibus, sub- 3 nerviis, 
integris, acutis, mucronulatis, omnibus sub anthesi persistentibus; pedun- 
culis tenuibus, spica brevi, 4 — 8 flora, interrupta 2 — 3 plo longioribus ; 
fructibus parvis, obhque ellipticis, breviter rostratis, margine obtuse 
carinatis. 

/J. tenuissiiiius Koch syn. p. 677. — Foliis angustissimis, fere 
setaceis, 1 nerviis. — Exsicc: Bald. it. alb. epir. IV. n. 258 (speci- 
mina sterilia). 

In aquis stagnantibus et lente fluentibus. Corcyra (Mazz.); — 
/S. Epinis: in lacu Janina (Bald.). — Jul. Aug. -21-. 

4. Sectio. Coleophylli Koch syn. p. 677. — Folia omnia sub- 
niersa, pellucida, conformia, graminea, basi in vaginam stijDulae adnatam 
abeuntia, floralia subopposita, cetera alterna. 

11. P. pectiuatus L. sp. p. 127; S. et S. pr. L p. 109; Ch. et 
B. exp. p. 59, Fl. pelop. p. 12; Mazz. in ant. ion. IV. p. 954; Fraas 
fl. class. p. 271; Ung. Reise p. 120; Raul. cret. p. 860; Heldr. fl. 
cephal. p. 68; Bois. fl. or. V. p. 18; Bald. riv. coll. bot. alb. 1896 
p. 92; Haussk. symb. p. 23. — Icon: Fl. dan. t. 1746. — Huc pro- 
babiliter: P. setaceus Mazz. 1. c p. 956. — Exsicc. : Sint. et Bornm. 
it. turc. n. 1494. 

Caule ramosissimo, tenui, tereti; foliis submersis, membranaceis, 
pellucidis, sessilibus, lineari-setaceis, 1 nerviis, integris, acutis, omnibus 
sub anthesi persistentibus ; peduncidis elongatis; spica elongata, multi- 
flora, interrupta; fructibus oblique-ovatis vel subrotundis, breviter rostratis, 
margine obtuse-carinatis. — Fohis vaginatis et floribus in fasciculos remotos 
dispositis, spicam longam, valde interruptam formantibus, a praeceden- 
tibus facile diagnoscitur. 

In aquis stagnantibus et lente fluentibus. Epirus: in lacu Janiua 
(Bald.); Thessalia: pr. Trikala (Haussk.), Litochori (Sint.); Boeotia: in 
lacu Kopais (Fraas); Messenia (Sibth.): pr. Hagios Flores, in valle fl. 150 Potamacene. 

Pamisus (Chaub.); Creta: ad ostium fl. Kladi?!o, pr. Kalyve:* (Raul.); 
Zante (Letourn.); Cephalonia: pr. Same (Heldr.); Corcyra: pr. Tiflo, 
Sidari. — Maio, Jul. %. 

5. Sectio. Enantiophylli Koch syn. p. 678. — Folia omnia 
submersa, pellucida, subopposita, elliptica vel ovato-lanceolata, inferiora 
exstipulata, florale superius vel bina suprema unilateraliter vel utroque 
latere stipuhi aucta. 

12. P. rteiisiis L. sp. p. 126; S. et S. pr. I p. 109; Ch. et B. 
exp. p. 59, Fl. pelop. p. 12; Fraas fl. class. p, 271 ; Bois. fl. or. V. 
p. 19. — Icon: Fl. dan. t. 1264. — 

Caule ramoso; foliis decussatis, sessilibus, amplexicaulibus ; spicis 
e dichotomiis subglobosis, parvis, 2 — 4floris, pedunculis brevibus, demum 
recurvis suffultis; fructibus obovatis, late carinatis, in rostrum breve 
recurvum abeuntibus. 

In aquis stagnantibus et lente fluentibus. Argolis (Sibth.); La- 
conia: pr. Marathonisi (Chaub.). — Jun. Jul. 2|-. N. v. 

Obs. Species dubia: P. lanceolatus Mazz. in ant. ion. IV. p. 954. 
Corcyra. — 

5. Cymodocea Koen. ann. bot. II. p. 96 t. 7. 

1. C. nodosa Ucr. pl. ad Linn. op. add. n. 30 (Zostera); Aschers. 
in Sitzungsb. Ges. nat. Fr. Berl. 1867 p. 4; Heldr. in Sitzungsb. acad. 
Wiss. Berl. 1883 p. 9; Bois. fl. or. V. p. 21 et 753. — Phncagrostis 
major Cav. phucagr. p. 13. — C. aequorea Koen. 1. c; Haussk. 
symb. p. 23. — Zostera mediterranea DC. fl. fr. III. p. 154; Ch. 
et B. exp. p. 270, Fl. pelop. p. 63. — Exsicc: Heldr. it. thessal. 
n. 113. 

Submersa; rhizomate repente, ad nodos radicante, foliorum delap- 
sorum cicatricibus annulato; foliorum vagina distincte auriculata, lamina 
longissima, lineari, 7 nervi, superne denticulata, apice rotundata; flore 
masculo longe pedunculato, e vagina folii supremi exscrto, femineo praeter 
stigmatum apices incluso; fructu scmiovato. — Zosterae marinae si- 
millima, scd ab ea iam in statu sterili foliis superne denticulatis facile 
diagnoscitur. — Folia 2 — 5 mm. lata. 

In vadosis limosis et subarenosis maris. Thessalia : in sinu Pegasaeo 
pr. Volo (Heldr.); Attica: pr. Ergastiria, Sunium (Haussk.); ad oras 
Peloponnesi (Chaub.). — Apr. Jul. 2J.. 

6. Zannicliell ia L. gen. n. 1034. 

1. Z. palustris L. sp. p. 969; Mazz. in ant. ion. II. p. 430; 
Ung. Reise p. 120; Heldr. fl. cephal. p. 68; Bois. fl. or. IV. p. 14; 
Haussk. symb. p. 23. — Icon: Fl. dan. t. 67. — 

Rhizomate tenui, repente; caulibus filiformibus, ramosissimis, flui- 
tantibus vel in limosis repentibus ; foliis angustissime linearibus vel fili- Najadaceae. — Orcliidafeae. 151 

formibus, integris, oppositis vel ternis; floribus monoicis, axillaribus, 
masculis et femineis solitariis vel in una eademque axilla commixtis; 
carpellis 2 — 6, in umbellulam brcviter pedunculatam congestis, oblique- 
oblongis vel semilunatis, laevibus vel margine dorsali, intenhma etiam 
ventrali crenato-dentatis. — Species quoad longitudinem pedunculi floris 
masculi et pedicellorum carpellorum, porro quoad carpella plus minus 
longe stylata, margine integra vel dentata, formas plures intermediis 
conjunctas praebet. 

a. typica. — Z. dentata Willd, sp. IV. p, 181. — Carpella 
sessilia vel brevissime pedicellata, stylo duplo longiora, margine integra 
vel dentata, stigma denticulatum. — Exsicc. : Heldr. pl. fl. hellen. 
a. 1879. 

(i. pedicellata Wahlenb. et Ros. nov. act. Ups. VIII. p. 227; 
Bois, fl. or. V. p. 15. — Z. pedicellata Fr. nov, mant. I. p. 18 ; 
Haussk, symb, p. 23. — Carpella pedicello 1 — 2 mm. longo suffuha, 
stylo aequilonga vel parum longiora, margine saepissime dentata, stigma 
obscure denticulatum. — Exsicc. : Baen, herb. europ. n, 9371. 

In aqua dulci et sahna, in limosis, inundatis, Thessaha: pr. 
Karditza (Haussk.), Bubuhtra pr. Volo (Heldr.); Attica: ad Phaleron 
(Orph.), Laurion (Haussk.); Argohs: pr. NaupHa, Tirynthum (Haussk.); 
Cephalonia: pr. Akoh (Heklr.); Corcyra: pr. Kastrades (Baen.), Potamo, 
Govino (Mazz.). — Mart. Sept. %. CXX. Ordo. Najadaeeae Lindl. veg. kingd. p. 143. 

1. Najas L, gen, n, 1096, 

1, N. minor All, fh ped. II, p, 221, — Caulinia fragilis Willd. 
in act. acad. berol. 1798 p. 88; Haussk. symb, p. 23. — Icon: Nees 
gen, X, t, 1, — Exsicc: Haussk. it. gr, a, 1885. 

Submersa; cauhbus ramosis; fohis oppositis vel ternis, anguste 
hnearibus, recurvatis, remote dentato-spinulosis, vaginis superne cihato- 
denticulatis ; floribus monoicis, axillaribus, sohtariis vel aggregatis; in- 
vokicro floris mascuH duphci, externo tubuloso-ventricoso, apice denti- 
culato; filamento brevi, anthera uniloculari; fructu anguste-cyhndrico. 

In stagnis ad fL Peneios pr. Kutzochero inter Trikala et Larissa 
Thessahae in societate Ceratophylli suhmersi (Haussk.). — Aug. 
Sept. O, 

CXXl. Ordo. Orehidaeeae L. pMl. bot. 1751 p. 27. 

Dispositio tribuum generumque. 

1, Tribus. Cypripedieac Lindl. orch, p, 525. — Antherae binae laterales fer- 
tiles, centralis sterilis petaloidea. 

1. Cypripedium L. 152 Orchidaceae. 

2. Tribus. Neottieae Lindl. oich. p. 441. — Anthera unica, ima basi tan- 
tum cum gymnosteiuio connata, ceteruin libera; poUinaria 2 — 4, farinosa, non sti- 
pitata; phuitae plerumque rhizomate fibroso vel grumoso, raro tuberiforme, praedita. 

a. Caulis aphyllus. 

a. Labellum ecalcaratum. 

2. Neottia L. 
/3. Labellum calcaratum. 

3. Limodorum Tourn. 

b. Caulis foliatus. 

a. Ovarium contortum. 

4. Cephalanthera Rich. 
/?. Ovarium non contortum. 

X Labellum ad medium contractum, ecalcaratum. 
5. Epipactis Hall. 
XX Labellum non contractum, ecalcaratum. 

Q Rhizoma fibrosum ; labellum ligulatum, apice bifidum 
6. Listera R. Br. 
OO Ehizoma tuberiforme ; labellum indivisum. 
7. Spiranthes Rich. 

3. Tribus. Ophrydcae Lindl. orch. p. 257. — Anthera unica, gymnostemio 
tota adnata; pollinaria 2, ceracea, stipitata, glaudulis stigmatis (retinaculis) ad- 
glutinata; plantae rhizomate tuberiformi praeditae. 

a. Retinaculum unicum. 

a. Ovarium non contortum; labellum ecalcaratum. 

8. Serapias L. 
/?. Ovarium contortum. 

X Labellum ecalcaratum; phylla omnia in galeam conniventia. 
9. Aceras R. Br. 
XX Labellum calcare crasso, ovario multo breviore munitum. 

O Phylla omnia in galeam conniventia; labellum tripartitum, 
lobis linearibus, intermedio longissimo, lateralibus 3 — 4plo 
longiore. 

10. Hiinantoglossum Spreng. 
OO Pliylla externa lateralia patcntia; labellum tripartitum, lobo 
intermedio obcordato, hitcralibus parum longiore. 
11. Barlia Parl. 
XXX Labellum calcare filiformi, ovario longiore munitum. 

12. Anacamptis Rich. 

b. Retinacula duo. 

a. Bursicula nulla; labellum calcaratum ; ovarium contortum. 
X Labellum trilobura. 

13. Gymnadenia R. Br. 
XX Labcllum integrum. 

14. Platanthera Rich. 
p. Bursicula unica; labellum calcaratum. 

X Perigonii phylla externa hitcralia basi subsaccata ; ovarium contortum. 
15. Neotinea Rchb. 
XX Perigonii phylla non saccata. 

O Labellum anticum ; ovarium contortum. 
16. Orchis L. Orchidaceae. 153 

OQ Labellum posticmu (resupinatum) ; ovariura nou contortum. 
17. Nigritella Rich. 
y. Bursiculae duo; labellum ecalcaratum ; ovarium non contortura. 
18. Ophrys L. 

1. Tribus. CYPRIPEDIEAE Lindl. orch. p. 525. 
1. Cypripedium L. gen. n. 1015. 

1. C. caleeolus L. sp. p. 951; Bois. fl. or. V. p. 94. — Icon: 
Fl. dan. t. 999, 

Rhizomate horizontali, cylindrico, fibras numerosas edente; caule 
erecto, pubescente, 1 — 2floro; foliis amplexicaulibus, ovato-oblongis, 
puberulis; perigonii brunneo-purpurascentis phyllis quaternis, lanceolatis, 
superiore binis connatis constante; labello calceoliforme luteo, intus 
purpureo-picto. 

In rupestribus dumosis regionis montanae, rarissime. Aetolia: mt. 
Tymphrestus (Sprun.). — Maio, Jun. 9|. N. v. 

2. Tribus. NEOTTIEAE Lindl. orch. p. 441. 
2. Neottia L. in act. ups. 1740 p. 33. 

1. N. nidus avis L. sp. p. 945 [OpJiriis); Rich. in ann. mus. 
IV. p. 59; Bois. fl. or. V. p. 91; Form. in Ver. Briinn 1897 p. 25; 
Haussk. symb. p. 23. — Epipactis nidus avis Cr. stirp. VI. p. 475; 
€h. et B. exp. p. 266, Fl. pelop. p. 62. — Icon: Fl. dan. t. 181.— 

Tota glabra, paUide brunnea; rhizomate fibris numerosis, carnosis, 
intertextis constante ; caule crasso, aphyllo, vaginis obsito ; spica densius- 
cula; bracteis lineari-lanceolatis, ovario dimidio brevioribus; floribus 
erecto-patulis ; perigonii phyllis ovato-oblongis, obtusis; kbello oblongo, 
non constricto, apice bilobo, lobis oblongis, obtusis ; ovario non contorto. 

In silvis montanis, rare. ThessaHa: in oropedio Neuropolis Pindi 
dolopici (Haussk.), mt. Mitrica in mt. Chassia (Form.), mt. Olympus 
(Heldr.); Messenia (Chaub.). — Jun. Jul. 2|_. N. v. 

3. L i iii o d r u ni Tourn. inst. t. 250. 

1. L. abortivum L. sp. p. 943 [Orchis); Sw. in nov. act. soc. 
ups. 1799 p. 80; Ch. et B. exp. p. 265, Fl. pelop. p. 62; Fraas fl. 
chiss. p. 280; Raul. cret. p. 863; Bois. fl. or. V. p. 89; Hal. in o. 
b. Z. 1896 p. 18, in z. b. G. 1899 p. 193; Heldr. fl. i^egina p. 390; 
Haussk. symb. p. 23. — Icon : Jacq. fl. austr. t. 193. — Exsicc: 
Sint. it. thessal. n. 1548. 

Totum glabrum, violaceum; rhizomate obliquo, brevi, fibras car- 
nosas numerosas edente; caule crasso, elato, aphyllo, vaginis obsito; 
spica hixa; bracteis hmceolatis, ovario saepe longioribus ; floribus strictis; 
perigonii phyUis lanceolatis , internis subminoribus ; labello oblongo- 154 Orchidaceae 

lanceolato, versus iiiediuni oonstricto, caloare subulato, ovario non con- 
torto, aequilongo. 

Tn silvaticis regionis niontanae. Thessalia : pr. Malakasi in Piiulo 
tyniphaeo (Sint.), nit. Ghavellu (Haussk.); Attica: nit. Hyniettus, Pen- 
telicon (Fraas), Parnes (Heldr.); Boeotia: pr. Thebas (Sart.); in scopulo 
Angistri pr. Aegina (Heklr.); Peloponnesus : in silva KapeUis pr. Lala 
(Reis.), pr. Gargaliano, Philiatra, Methone, Corone (Chaub.); Creta: 
pr. Males, nit, Lassiti, Aphendi Kavutsi (RauL); Corcyra (Reiser). — 
Apr. Jul. 4. 

4. C ephalantliera Rich. in ann. nuis. IV. p. 43. 

a. Flores rosei ; ovarivnu pubescens. 

1. C. rubra L. syst. ed. 12 p. 594 [Serapias); Rich, 1. c. p, 60; 
Heldr. fl. cephal. p. 81 ; Bois. fl. or. V. p. 84; Hal. in z. b. G, 1899 
p. 193; Haussk. syndi. p. 23. — Epipactls rnbra All, fl, ped. II. 
p. 153; S. et S. pr. II. p. 221, Fl. gr. X. p. 25 t. 933. — Exsicc: 
Orph. fl. gr. u. 850. 

Rhizomate obliquo, fibrifero; caule erecto, superne pubesc(>nte; 
foliis glabris, lanceolatis, acutis; spicalaxa; bracteis lanceolatis, ovarium 
a(>quantibus vel superantibus; floribus (^-ectis ; perigonii phyllis oblongo- 
lanceolatis, acuminatis, labtdlo sublongioribus; lalxdlo versus medium 
constricto, ecalcarato, lamina ovato-hiiu'(>olata, acumiiuUa. 

In silvaticis regionis montanae et subalpinae. Th(>ssalia: in oro- 
pedio Neuropolis Pindi dolopici (Haussk.), mt. Olympus (Orph.); Ae- 
tolia: mt. Tymphrestus (Samar.), mt. Vardusia (Fraas); mt. Parnassus 
(Sibth,); Attica: mt. Parnes (Heldr.); Arcadia: pr. Zatuna (Orph.); La- 
conia: mt. Taygetos (Reis.); Cephalonia: mt. Aenos (Letourn.). — Juu. 
Jul. 2|_. 

b. FJores albi vel ochroleuci ; ovarium glabi-um. 
a. Flores albi; labellum ecalcaratum. 

2. C. long^ifcnia L. sp. p. 950 pro var. Serapiadis heUehorines; 
Fritsch iu (•). b. Z. 1888 p. 81; Hal. in (). b. Z. 1897 p. 98. — 
Serapias cciphophyllinn Ehrh. in L. fil. sup])l. p. 404. — S. cnsifolia 
Murr. syst, ed. XIV. p. 815. — Epipactis ensifolia Schnii(U in Mey. 
fysik, Aufs, 1791 p. 251; Ch. (^t B. exp. p. 267, Fl. pelo]). ji. 62. 
— C. ensifoUa Rich. in ann. mus. TV. p. 60; Bois. fl. or. V. p. 85; 
Heldr. chlor. Parn. p. 27; Haussk. symb. p. 23. — C. .riphophyUum 
Rchb. ic. XXTIL p. 135 t. 118; Ung. Reise \x 120. — Exsicc: Heldr. 
herb. noriii. n. 1376, 

Glidira; rhizomat(> obli(iuo, fibrifero; caule er(H-to; foliis lanceolatis, 
acutis, superioribus linearihus; spica laxa ; bracteis minutis, ovatis, acutis, 
ovario multo brevioribus; floribus erectis ; perigonii ])hyllis (>xternis 
lanceolatis, acutis, lab(>lluni superantibus, inteinis brevioribus, ellipticis, 
obtusis; labello versus medium constricto, ecalcarato, hunina triangulari, 
transverse latiore, obtusa. Orchidaceae. 155 

In silvaticis regionis montanae et subalpinae. Thessalia: nit. Peliou 
pr. Kissos (Heldr.); Sporadum insula Scopelos (Leon.); Aetolia: nit. 
Tympbrestus (Fraas), pr. Karpenisi (Sprun.); mt. Parnassus (Sart.); 
Attica: mt. Pentelicon (Ung.); Messenia: pr. Navarin, mt. Kupe (Chaub.). 
— Apr. Jun. 2|. 

3. C. alba Cr. stirp. VI. p. 460 {Epipactis) ; Simk. en. fl. trans, 
p. 504; Hal. Beiti-. fl. Achaia p. 32. — Serapias grandiflora Scop. 
fl. carn. ed. 2 II. p. 203. — S. JonchophyUnm Ehrh. in L. fil. suppl. 
p. 405. — - Epipactis grandiflora Sm. in Rees. cycl. u. 4 ; S. et S. 
pr. II. p. 220; Fraas fi. class. p. 280.— C. pallens Rich. 1. c. p. 60; 
Bois. fl. or. IV. p. 85; Heldr. chlor. Parn. p. 27; Bald. riv. coll. bot. 
alb. 1895 p. 71, 1896 p. 93; Haussk. symb. p. 23. — Icou: Fl. dan. 
t. 1400. — Exsicc: Hal. it. gr. sec. a. 1893. 

Differt a praecedente foliis ovatis vel ovato-oblongis, bracteis in- 
ferioribus foliaceis, flores superantibus, perigonii phyllis omnibus ob- 
longis, obtusis. 

In silvaticis regionis montanae et subalpinae. Epirus: mt. Oly- 
cika (Bald.); Thessalia: mt. Karava in Pindo (Haussk.); Aetolia: mt. 
Tymphrestus (Sart); mt. Parnassus (Fraas); Attica: mt. Hymettus 
(Sibth.); Achaia: mt. Panachaicon, Chelmos (Hal.), Kyllene (Orph.). — 
Maio, Jun. 2|.. 

/J. Flores sordide ochroleuci ; labellum breviter calcaratum. 

4. C. cucullata Bois. et Heldr. diagn. XIII. p. 12, Fl. or. V. 
p. 86; Raul. cret, p. 863. — Icon: Rchb. germ. XIV. t. 120. — 
Epipactis cucuUata Wettst. in o. b. Z. 1889 p. 11. — Exsicc: Heldr. 
pl. cret. n. 1482. 

Glabra; rhizomate obliquo, fibrifero; caule erecto; foliis inferioribus 
ad vaginas reductis, superioribus oblongo-lanceolatis, acutis; spica laxa; 
bracteis inferioribus foliaceis, flores superantibus, superioribus sensim 
diminutis; floribus erectis; perigonii phyllis externis lanceolatis, acutis, 
labellum superantibus, internis brevioribus, oblongis, obtusiusculis ; labello 
versus medium constricto, calcarato, lamina ovato-oblonga, acutiuscula, 
calcare brevi, conico, subincurvo. — vSpecies a congeneribus calcare 
sesquilineam lougo statim distinguenda. 

lu pinetis montanis, alt. 1200 — 1400 m., Cretae: mt. Psiloriti 
(Raul.) et mt. Lassiti supra Males (Heldr.). — Maio %. 

5. Epipactis Hall. .stirp. helv. I. p. 276. 

a. Rhizoma stoloniferum ; labelH lamina plana, obtusa. 

1. E. palustris L. sp. p. 950 pro var. Serapiadis lieUehorines ; 
Cr. stirp. VI. p. 462; Bois. fl. or. V. p. 87; Form. in D. bot. Mou. 
1890 p. 10; Haussk. symb, p. 23. — Serapias pahistris Scop. fl. 
carn. ed. 2 II. p. 204. — S. longifolia L. syst. ed. 12 p. 593. — 
E. Jongifolia All. fl. ped. IL p. 'l52. — Icon: Fl. dan. t. 267. — 
Exsicc: Heldr. it. thessal. IV. a 1885. 15G Orchidaceae. 

Rhizoniate repento, fibrifero; caule erecto, superne pubescente; 
foliis glabris, acutis, iiiternodio lojigioribus, inferioribus ovatis vel ellip- 
ticis, superioribus lanceolatis; floribus pedicellatis, pendulis, racemum 
laxum formantibus; bracteis lanceolatis, inferioribus ovarium ae(|uantibus: 
perigonii griseo-virentis, rubello suffusi phyllis externis oblongis, acutius- 
cub's, iuteniis subbrevioribus, ovatis, labelli albidi lamina rotundata, 
crenuhita; ovario pubescente. 

In paludosis regionis montanae, rarissime. Thessaha: in valle 
superiori fl. Aclielous inter Koturi et Vehtsena in Pindo (Hekh'.); Pliocis: 
ad lacum Kopais (Fraas). — Jun. Jul. ^l . 

b. Rhizoma estolonosum; hibelli lamina concava, acuminata. 
a. Folia internodio longiora. 

2. E. latifolia L. sp. p. 949 pro var. Serapiadis lieUeborines ; 
All. fl. ped. II. p. 152; S. et S. pr. II. p. 220; Ch. et B. exp. p. 267, 
Fl. pelop. p. 62; Bois. fl. or. V. p. 87; Hehlr. chlor. Parn. p. 27; 
Hal. Beitr. fl. Epir. p. 41; Bald. riv. coll. bot. alb. 1895 p. 71; Form. 
in Ver. Briinn 1897 p. 25. — Serapias latifolia FL dan. t. 811. 
— E. viridans Cr. stirp. VI. p. 467. — Exsicc: Hal. it. gr. II. a. 1893. 

Rhizomate crassiusculo, fibrifero; cauh» erecto, supefne pubescente; 
foliis ad nervos et margines pubescentibus, internodio longioribus, infe- 
rioribus ovatis vel ovato-lanceohitis, acutis vel obtusis, superioribus hm- 
ceolatis; floribus pedicelhitis, nutantibus, racemum saepius deiisiusculum 
formantibus; bracteis lat(? hinceolatis, inferioiubus flore h:)ngioribus; peri- 
gonii virentis, viohiceo suffusi ph}dlis ovatis acutis, labdli purpurascentis 
lamina ovata, acuniinata, apice recurva, gibbis baseos subobsoletis ; 
ovario parce puberulo. 

In silvaticis regionis montanae et subalpinae. Epirus : mt. Murga 
distr. Paramythia (Bald.), mt. TsuuK^rka pr. Vulgarelion (Hal.); Thes- 
salia: mt. Ghavellu, pr. Sermenikon (Form.); Aetolia: mt. Tymphrestus 
(Sprun.); mt. Parnassus (Guicc); Peloponnesus (Sibtli.): in Achaia 
(Heldr.). ~ Jun. Jul. "^. 

3. E. rubig-iuosa Cr. stirp. VI. p. 467 pro var. E. helleborines; 
Koch syn. c^d. 2 p. 80 1 ; Heldr. fl. cephal. p. 69. — E. atroruhens 
Schult. ostr. fl. ed. 2 I. p. 58; Bois. fl. or. V. p. 58; Heldr. chlor. 
Parn. p. 27; Haussk. symb. p. 23. — Icon: Rchb. germ. IX. f. 1141. 

Praecedenti gracilior, ab ea racemo laxo, floribus minoribus, obscure 
purpureis, longius p^Hlicellatis, bi'acteis anguste lanceolatis, labelli laminae 
gibbis plicato-crispis, discedit. 

In silvaticis regionis montanae et subalpinae. Ej^irus: pr. Clialiki 
(Haussk.); Thessalia: mt. Olympus (Heldr.); Aetolia: mt. Tymi)hrestus 
(Fraas); mt. Parnassus (Guicc); Cephalonia: mt. Aenos (Letourn.). — 
Jun. Jul. %. N. v. 

^. Folia parva, internodio breviora. 

4. E. microphylla Ehrhi beitr. IV. p. 42 [Serapias); Sw. in 
vet. acad. handl. 1800 p. 232; Hal. Beitr. fl. Epir. p. 41; Form in Oichidaceae. 157 

Ver. Bruiin 1897 p. 25; Haui^sk. symb. p. 13. — Icon: W. et K. 
pl. rar. hung. III. t. 270. — Exsicc: Heldr. pl. fl. hell. a. 1890. 

Rhizoniate crassiusculo, fibrifero; caule erecto, superne pubescente; 
foliis oblongis vel oblongo-lanceolatis, acutis, margine pubescentibus, 
internodio brevioribus; floribus pedicellatis, nutantibus, racemum laxum, 
saepius paucifiorum formantibus; bracteis lanceolatis, inferioribus flores 
aequantibus; perigonii fuscescenti-sanguinei phyllis ovato-oblongis, acutis, 
externis furfuraceis, labelh lamina ovata, apiculata, gibbis baseos gyroso- 
pHcatis; ovario furfuraceo. 

In silvaticis subalpinis, rarissime. Epirus: mt. Tsumerka pr. Vul- 
garelion (Hal.); Thessalia: mt. Karava (Haussk.), pr. Neochorion in mt. 
Agrapha, mt. Mitrica in mt. Chassia (Form.). ■ — Jun. Jul. 2[-. 

6. Listera R. Br. hort. kew. ed. 2 V. p. 201. 

1. L. ovata L. sp. p. 946 {Ophrys); R. Br. 1. c; vS. et S. pr. 
IL p. 219; Raul. cret. p. 863; Bois. fl. or. V. p. 92. — Icon: Fl. 
dan. t. 137. 

Rhizomate fibrifero; caule erecto, infra medium bifolio, superne 
pubescente; foliis oppositis, ovatis, mucronatis, glabris; racemo elongato, 
laxo; bracteis pedicello brevioribus; perigonii virentis phyllis externis 
ovatis, internis linearibus, hibello phyllis duplo longiore, lineari, profunde 
bifido, lobis linearibus. 

In silvaticis montanis, rarissime. Aetoha: mt. Tymphrestus (Fraas); 
Laconia (Sibtli.) : ad ripas Sarantopotami pr. Hagios Petros (Sart.); 
Creta: pr. Enneachoria (Raul.). — Jun. Jul. ^X- N. v. 

7. Spirantlies Rich. in ann. mus. IV. p. 42. 

1. S. aestivalis Lam. enc IV. p. 567 (Ophri/s); Rich. 1. c 
p. 58; Bois. fl. or. V. p. 91. — Neottia aestivalis DC. fl. fr. III. 
p. 258; Ch. et B. exp. p. 266, Fl. pelop. p. 62. — Icon: Rchb. germ. 
XXIIL t. 123. 

Rhizoniate tuberiforme, tuberibus cylindraceis ; caule erecto, inferne 
1 — 3folio, superne vaginis 2 — 4, lanceolatis obsito; foliis lineari-lanceo- 
latis, glabris; spica puberula, spirali, unilaterali; bracteis lanceolatis, 
ovario longioribus; perigonii albi phyllis lineari-lanceolatis, labello eis 
aequilongo, oblongo-h'neari, margine fimbriato, apice rotundato. 

In pratis humidis, rarissime. Messenia: mt. Kupe (Chaub.). — 
Jul. Aug. %. N. V. 

2. S. spiralis L. sp. p. 946; Pieri corc fl. p. 126; (Ophrys); 
C. Koch. in Linnaea XIII. p. 290. — Epipactis spiralis Cr. stirp. 
VI. p. 473. — Neottia spiralis Sw. in vet. acad. handl. 1800 p. 226; 
Ch. et B. fl, pelop. p. 62. — iV^, autumnalis Pers. syn. 11. p. 510. 
— S. autmnnalis Rich. 1. c p. 59; Raul. cret. p. 863; Bois, fl. or. 
IL p. 90; Bakl. riv. coll. bot. alb. 1895 p. 71. — Icon: Fl. dan. 
t. 387. — Exsicc: Heldr. herb. a. 1875. 158 Orchide.ceae. 

Rhizomate tubenforiiie, tuberibus napifonnibus; caule erecto, aphyllo, 
vaginis breviter lanceolatis obsito; foliis in fasciculuni radicalem, caule 
latcraliter oppositum disposltis, ovatis, glabris; spica puberula, spirali, 
uuihiterali; bracteis ovato-acuniiuatis, ovario aequilongis vel sublongio- 
ribus; perigonii albi phyllis lineari-hmceolatis, hibello eis aequilongo, 
obovoto-emarginato, crenuhvto-fimbriato. 

In pascuis siccls regiouis inferioris et montanae, rare. Epirus: 
nit. Olycika (Bald.); Attica: ad Piraeum (Reinert); Argolis (Chaub.); 
Laconia (Psarides); Messenia (Bois.); Creta (Fried.); Leueas (Bryonis); 
Corcyra (Pieri). — Aug. Oct. 2|_. 

3. Tribus. OPHRYDEAE Lindl orch. p. 257. 
8. Serapias L. gen. n. 1012. 
a. Labellum basi bicallosum. 

1. S. eordigera L. sp. ed. 2 p. 1345; S. et S. pr. II. p. 218, 
FL gr. t. 932; Ch. et B. exp. p. 266, Fl. pelop. p. 62; Raul. cret. 
p. 863; Bois. fl. or. V. p. 54; Gehui in bulL soc. bot. itaL 1889 
p. 452. — Icon: Rchb. germ. t. 88. — Exsicc. : DorfL pL cret. 
n. 118. 

Tuberibus ovatis; caule erecto, 10 — 30 cm. alto; foliis lineari-hm- 
ceolatis, superioribus ad vaginas reductis ; spica 3 — 7 flora, sub anthesi 
congesta, ovata ; bracteis ovato-lanceohitis, acutis, flores aequantibus vel 
excedentibus ; perigonii purpurei pliyllis externis ovato-lanceohitis, acutis, 
apice jilerumque hberis, internis brevioribus, e basi ovata in cuspidem 
abrupto contractis ; hibello maximo, atro-purpureo, phyllis externis sub- 
duj)lo lougiore, trilobo, lobis laterahbus rotun(hitis, int(U'medio depen- 
tlente, cor(.Uito-ovato, acuminato, Inrsuto, hiterahbus aequilato. 

In collibus, pratis saepe humidis. Attica (Fraas); Messenia: pr. 
Kyparissia (Friedr.), Methone (Depreaux), mt. Kupe, pr. Phigah^a (Chaub.); 
Cyclachmi insula Kimolos (Leon.); Creta: pr. Canea (RauL), Candia 
(Hehh-.), Hierapetra (Leon.); Corcvra: pr. Manducchio ((xehni). — Mart. 
Maio 4. 

2. S. loiig-ipetala Ten. fh nap. pr. p. 53 {Hellehorine) ; PolL fL veron. 
III. p. 30; Ch. et B. exp. p. 2B6 p. p,; Marg. et R. fl. Zantc p. 87; 
Raul. cret. p. 863. — S. pseudocordigera Moric. fL venet. I. p. 374; 
Bois. fl. or. V. p. 54 ; Aznav. in magy. bot. hip. I. p. 196. — S. lanci- 
fera St. Am. fl. agen p. 378; Urv. euum. p. 121. — S. laxiflora 
§. lancifera Ch. et B. fL pelop. p. (52. — S. lingua HaL Beitr. fl. 
AetoL p. 10, non L. — S. cordigcra HaL in z. b. G. 1899 p. 193, 
non L. — Icon: Rchb. germ. t. 89. — Exsicc: Orph. fL gr. n. 851. 

Differt a praecedente habitu strictiore, rigidiorc, caule elatiore, 
20 — 40 cm. ako, spica longiore, iam anthesi ineunte hixa, bracteis au- 
gustioribus longioribusquc, labelli lobo intermedio a basi cimeata ob- 
longo-lanceohito, latcraUbus subangustiore. 

In pascuis regionis iuferioris. Aetoha: pr. Anlirrhion (HaL); Orchidaceae. 159 

Attica: mt. Hymettus (Fraas), pr. Raphimi (Heldr.); Elis: pr. Kunupeli 
(Heldr.); Messenia: pr. Methone (Chaub.); Laconia: mt. Malevo pr. 
Platanos (Orph.); Cych\dum insula Syra (Lobry), Melos (Urv.); Creta: 
pr. Dramia, Retymo, Karadagh (RauL); Zante (Marg.): pr. Katastari 
(Reis.). — Apr. Maio 4-. 

3. S. occultata Gay. in sc. nat. 1836 p. 119. — S. ])arviflora 
Parl. in giorn. sc. Sicilia 1837 p. 66; Ung. Reise p. 120; Spreitz. in 
z. b. G. ""1877 p. 730; Gekii in bull. soc. bot. ital. 1889 p. 452; 
Hal. in 5. b. Z. 1897 p. 98; Heldr. fl. Aegina p. 390; Haussk. symb. 
p. 24. — S. Jongipetala Ch. et B. exp. p. 266 p. p., non Ten. — 
S. laxifiora Ch. et B. fl. pelop. p. 62; Bois. fl. or. V. 53. — S. laxi- 
fiora V. parvifiora Rchb. ic. germ. XHI. p. l^; Hekh-. fl. cephal. 
p. 68. — Icon: Rchb. germ. t. 90. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 154; 
Sint. it. thessal. n. 494. 

Tuberibus ovatis ; caule gracili, 15 — 40 cm. alto; foliis lineari- 
lanceolatis, superioribus ad vaginas reductis ; spica 4 — 12 flora, elongata, 
laxa; bracteis oblongo-lanceolatis, acutis, flores subaequantibus ; perigonii 
pallide rubri phyllis externis lanceolatis vel lineari-lanceolatis, acutis, 
apice liberis, internis brevioribus, e basi ovato-oblonga longe acuminatis; 
labeUo parvo, atro-purpureo, phyllis externis aequilongo, trilobo, lobis 
lateralibus rotundatis, phyUis externis occultatis, intermedio dependente, 
lanceohito, acuminato, pubescente vel glal)riusculo, lateralibus angustiore. 
— Differt a praecedentibus fioribus remotis, bracteis et phyllis externis 
angustioribus, labello parvo, lobis lateralibus occultatis. 

In pascuis regionis inferioris. Thessalia: in oropedio Neuropolis 
(Haussk.), ad Metochi pr. Kalabaka (Sint); Attica: mt. Pentelicon (Ung.), 
insula Aegina (Heldr.); Acrocorinthus, Nauplia (Haussk.); Messenia: 
mt. Kupe (Chaub.); Sporadum insula Scopelos (Leon.); Cephalonia: pr. 
Livatho (Heldr.); Corcyra: pr. Potamo, Benizze (Spreitz.), Bragagniotica 
(Ung.). — Apr. Jun. \. 

b. Labellum basi unicallosum. 

4. S. liiig-ua L. sp. p. 950; S. et S. pr. H. p. 218, Fl. gr. t. 
931; Sieb. avis p. 5; Ch. et B. exp. p. 266, Fl. pelop. p. 62; Marg. 
et R. fl. Zante p. 87; Friedr. Reise p. 282; Fraas fl. class. p. 280; 
Weiss in z. b. G. 1869 p. 754; Raul. cret. p. 863; Spreitz. in z. b. 
G. 1877 p. 730; Bois. fL or. V. p. 53; Gelmi in bulL soc. bot. ital. 
1889 p. 452; Haussk. symb. p. 24.—? S. oxyglottis Willd. sp. IV. 
p. 71. — Icon: Rchb. germ. t. 87. — Exsicc. : Spreitz. it. ion. a. 1877 
et 1878; DorfL pL cret. n. 119. 

Tuberibus subglobosis; caule humili, 10 — 25 cm. alto; foliis lineari- 
lanceolatis, superioribus ad vagmas reductis; spica 2 — 6flora, laxa ; 
bracteis oblongo-lanceolatis acutis, flore brevioribus; perigonii pallide 
violaceo-virentis phyllis externis ovato-lanceolatis, acutis, apice liberis, 
internis brevioribus, e basi ovata longe acuminatis ; labello mediocri, obs- 
cure purpureo, phyllis externis subduplo longiore, trilobo, lobis latera- 
libus rotundatis, phyllis externis vix occultatis, intermedio subdependente, 100 Orehidaceiie. 

ovato-oblonpo, acuto, pubescente vel glabriusculo, lateralibus subaequi- 
lato. — Praecedenti valde affinis et e sicco saepe aefi;re distinguenda, 
differt praesertim caule saepius humiliore, spica pauciflora, bracteis et 
perigonii phyllis externis brevioribus, labello latiore, basi unicalloso. 

In pascuis regionis inferioris. Attica: mt. Hymettus, Parnes (Fraas), 
Pentelicon (Sart.); Elis: inter Pyrgos et Arcadia (Frie^h-.); Messenia: 
mt. Kupe (Chaub.), Andrusa (Bois.); Cycladum insida Melos (Weiss) ; 
Creta: pr. Suda (Weiss), Meleka, Canea, Malaxa, Damasta, Rukaka 
(Raul.), Hierapetra (Leon.); Zante (Sibth.); Corcyra: ubique vulgatissima 
(Gehni). — Apr. Maio. 4. 

9. Aceras R. Br. in Ait. Kew. V. p. 191. 

1. A. aiithropophora L. sp. p. 948 {Ojihri/s); Fraas fl. chiss. 
p. 279; Ung. Reisc p. 120; RauL cret. p. 862; Bois. fL or. V. p. 55; 
Gehni in bulL soc. bot. it. 1889 p. 452; Haussk. symb. p. 25. — 
Icon: Fl. dan. t. 103. — Exsicc: Orph. fL gr. n. 849; DorfL pl. cret. 
n. 2. 

Tuberibus globosis; caule superne nudo; fohis oblongo-lanceolatis ; 
spica tenuiter cyhndrica, longa, densa, mukiflora; bracteis hmceolatis, 
ovario subbrevioribus; perigonii virenti-flavidi, phylhs conniventibus, 
externis ovatis, acutis, internis lanceohitis, obtusiuscuhs, labelio phuio, 
hneari, tripartito, laciniis Laterahbus hncaribus, intermedia paulo longiore 
et duplo latiore, ultra medium bifida, lacinuhs linearibus, subdivaricatis, 
saepe cum denticulo interjecto. 

In herbosis, dumosis regionis montanae. Attica: mt. Parnes Pen- 
tehcon, Hymettus (Hekh-.); Euboea: mt. Dirphys (Fraas); Laconia: 
mt. Malevo pr. PLatanos (Orph.); Creta: mt. Aphendi Kavutsi (RauL), 
pr. Males distr. Hierapetra (Leon.); Corcyra: mt. Pantocrator (Gelmi). 
— Apr. Maio. 2|-. 

10. Himantoglossum Spreng. syst. III. p. 675. 

1. H. hircinum L. sp. p. 944 {Satyrium); Spreng. syst. III. 
p. 694; BakL riv. coll. boL alb. 1895 p, 71, 1896 p. 93. — Orchis 
hircina Cr. stirp. VI. p. 484. — Loroglossuni hircinum Rich. in 
mem, mus. IV. p. 54. — Aceras hircina LindL orch. p. 282; Bois. 
fl. or. V. p. 56. — Icon: Jacq. fl. austr. IV. t. 367. 

Tuberibus ovatis; caule elato, crasso; fohis oblongo-huiceolatis; 
spica k)nga, oblongo-cylindrica, laxa, multiflora; bracteis hnearibus, 
ovario longioribus; perigonii virentis, intus purpureo-punctati phyllis 
conniventibus, ovatis, acutis, hibeno cakare saccato l)revissimo aucto, 
penduh), unchdato-crenato, tripartito, virente vel purpurascente, hiciniis 
laterahbus hnearibus, fakatis, intermedia longissima, spirahter torta, 
2 — 3partita, lacinuhs hnearibus. 

^. caprinuni M. B. fL taur. cauc. III. p. 602 pro sp. {Orchis); 
Richt. pL europ. L p. 27(). — H. caprinum Spreng. L c. — Aceras Orchidaceae, 161 

caprina Lindl. orch. p. 282, — A. hircina v. caprina Bois. fl, or. 
V, p, 56; Heldr. fl. cephal. p. 81. — Galea subelongata, calcar 
longius. — 

In collibus siccis. Epirus: pr. Suli distr. Paramythia, pr. Kastrica 
distr. Janina (Bald.), ad Kestoration pr. Argyrocastron (Chodsez); Ce- 
phalonia (Letourn.); Euboea (Fraas); loci probabiliter ad var. spectant. 
Jun. Jul. 2|.. N. V. 

11. Barlia Parl. nuov. gen. piant. monocot. p. 5. 

1. B. loii{2:il)racteata Biv. cent. sic. I. p. 57 t. 4; Ch. et B. 
exp. p. 262, Fl. pelop. p. 61; Marg. et R. fl. Zante p. 86; Friedr. 
Reise p. 282; Raul. cret. p. 861; {Orcliis); VaA. 1. c. p. 6. — 
Orchis JRohertiana Lois. fl. gall. II. p. 606; Sieb. avis p. 5, rem. 
p. 6; Friedr. Reise p. 266. — Aceras longihracteata Rchb. icon. XIII. 
p. o ; Heldr. fl. cephal. p. 68; Bois. fl. or. V. p. 55; Hal. in o. b. 
Z. 1897 p. 325. — Huc forsan: Orchis cataphracta Sieb. in Flora 
I. p. 271, nomen solum. — Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 15. 

Tuberibus oblongis ; caule ehito, crasso; foliis oblongis; spica ovata 
vel oblougo-cylindrica, densa, multiflora ; bracteis lanceolatis, ovario lon- 
gioribus; perigonii purpurascentis vel sordide purpurei phyllis ovatis, 
obtusis, externis lateralibus patentibus, intermedio cum binis interioribus 
in galeam counivente, labello, calcare crasso brevi obsito, phylhs duplo 
longiore, trij^artito, ad centrum palhde roseo, purpureo-punctato, ad lobos 
et margines purpureo, laciniis lateralibus lanceolatis, falcatis, intermedia 
paulo longiore, divaricatim biloba, obcordata, lobuhs obtusis, saepe cre- 
nulatis. 

In colhbus herbidis, rare. Acarnania: pr. Astakos (Reis.); Attica: 
mt. Pentelicon (Orph.), Hymettus (Fraas), pr. Athenas (Friedr.); Achaia: 
pr. Patras (Chaub.); Arcadia: mt. Alvena et Smirna pr. Kiysthena 
(Friedr.); Cephalonia: pr. Same (Mazz.); Zante: insula Trentanove 
(Marg.); Creta: pr. Malaxa, Takodopora, Rhamni, Anopolis, Perivoglia 
(Raul.); Cycladum insula Andros : pr. Messaria (Heldr.). — Mart 
Apr. 4-. 

12. Anacamptis Rich. orch. adnot. p. 1 3. 

1. A. pyramidalis L. sp. p. 940; S. et S. pr. II. p. 211; Pieri 
corc. fl. p. 124; Ch. et B. exp. p. 262, Fl. pelop. p. 61; Friedr. Reise 
p. 283; Ung. Reise p. 120; Weiss in z. b. G. 1869 p. 754; (Orchis); 
Rich. 1. c; Marg. et R. fl. Zante p. 86; Raul. cret. p. 862; Bois. fl. 
or. V. p. 57; Gelmi in bull. soc. bot. ital. 1889 p. 452; Hal. Beitr. 
fl. Epir. p. 41, in 6. b. Z. 1897 p. 98; Bald. riv. coU. bot. alb. 1896 
p. 93; Heldr. fl. Aegina p. 391; Haussk. symb. p. 24. — Aceras 
pyramidalis Rchb. icon. XIII. p. 6 t. 361. — Exsicc: Hal. it. gr. 
II. a. 1893; Sint. it. thessal. n. 543. 

Tuberibus ovatis; caule gracih, elato; fohis lineari-lanceolatis; spica 

V. Hal;icsy, Flora Graeca. III. 11 162 Orchidaceae. 

ilensa, multitlora, coniea, dein ovata vel obloui2,a ; bracteis lineari-lanceo- 
latis, ovario aequiloniris; perigonii coccinei phyllis ovato-lanceolatis, 
acutiusculis, externis lateralibus ])atentibus, inlerniedio cuni binis interio- 
ribus in galeam connivente, labello trilobo, calcare filiformi, ovario lon- 
giore obsito, lobis oblongis, obtusis. 

/?. braehystachys Urv. enum. p. 121; Ch. et B. fl. pelop. p. 61 ; 
pro sp. ; Bois. fl. or. V. p. 57; Haussk. symb. p. 24. — A. jn/rami- 
dalis V. alhiflora Raul. cret. }). 862. — Spica tenuior, flores minores 
albidi vel carnei, bracteae cuspidatae. — Exsicc. : Heldr. et Hal. fl. 
sporad. a. 1896. 

In dumosis, silvaticis regionis inferioris et subalpinae. Epirus: mt. 
Micikeli (Bald.), mt. Tsumerka pr. Theodoriana (Hal.); Thessalia: pr. 
Vutades in Pindo tyniphaeo (Sint.); pr. Karpinitza Aetoliae, nit. Helicon 
Boeotiae (Fraas); Attica: mt. Pentelicon (Ung.), in Pharmacusarum 
insula Lero, insula Aegina (Heldr.); Achaia: mt. Omplo pr. Patras 
(Heldr.), pr. Megaspilaeon (Hal.); Acrocorinthus (Haussk.); Elis: pr. 
Pyrgos (Frie(h-.), Arcadia (Chaub.) ; Messenia (Sibth.) : mt. Ithome (Friedr.), 
pr. Phigalea, Manglava, mt. Kupe (Chaub.), pr. Methone (Despr.); La- 
conia (Sibth.); Cycladum insula Tenos, Syra (Weiss); Creta: pr. Canea 
( Weiss), Pelekano, Spilaea, Akroteri, Meleka (Raul.) ; Zante : mt. Scopo, 
insuhi Peluso (Marg.); Corcyra (Pien-i) : pr. Pelleca ((irehni); — /J. Thes- 
salia: mt. Karava in Pindo (Haussk.); Sporadum insula Skopelos 
(Leon.); Attica: mt. Parnes, Pentelicon (Bois. ); Argolis (Chaub.) ; Cychidum 
insula Melos (Urv.); Creta: ad Khersonisos (Raul.). — Apr. Jun. %. 

13. Gymnadeii ia R. Br. in Ait. kew. V. p. 191. 

1, Gr. conopsea L. sp. p. 942; S. et S. pr. II. p. 214; Ch. et 
B. exp. p. 260, Fl. pelop. p. 61; {Orchis); R. Br. 1. c. ; Bois. fl. or. 
V. p. 81; Heldr. clilor. Parn. p. 27; Haussk. synib. j). 25. — G. comi- 
gera Rchb. exp. p. 121; Friedr. Reise j). 273; f. biacteis longe ultra 
alabastra })roductis. — Icon: Fl. dan. t. 224. — Exsicc: Hehh-. it. 
IV. Tliessal. a. 1885. 

Tuberibus j)almatis; caule gracili, elato; foliis lineari -lanceolatis ; 
spica oblongo-cylindrica, multiflora, densiuscula; bractels lanceolatis, 
ovariuin ae(juantibus vel superantibus; perigonii rosei j)hyllis oblongis, 
obtusis, externis lateralibus jiatentibus, intennctho cum binis interioribus 
in galeani connivente. labello trilobo, calcare filiformi, ovario j)lerumque 
(lujilo longiore munito, lobis subaequalibus, ovatis, obtusis vel truncatis. 

In j:)ascuis regionis montanae et subalpinae. Thessalia: mt. Baba 
])r. Klinovo in Pindo (Haussk.); mt. Parnassus (Heldr.); Pelojx)n)iesus: 
in isthmo Dara Argolidis (Friedr.), jir. Manglava, Phigalea, Messene 
(Chaub.). Jun. Jul. 4. 

14. I*latanthera Rich. in nKMii. nuis. IV. ]>. 35. 

1. I*. bifolia L, sj). p. 939 {OrcMs)\ Rich. in mem. mus. p. 57; 
Bois. fl. or. V. ji. 82; Haussk. syml). j). 25. — Orchis montana Orchidaceae. 163 

Schmidt. fl. bohem. I. p. 35. — P solstitialis Boenning. in Rchb. fl. 
exc. p. 120. — Icon: Fl. dan. t. 235. 

Tuberibns oblongis ; foliis radicalibus 2, magnis, obovato-oblongis 
oblongisve, obtusis, in petiolum attenuatis, caulinis 2 — 3, bracteiformibus, 
lanceolatis, sessilibus; spica oblonga, multiflora, laxiuscula; bracteis 
Janceolatis, ovario aequilongis; perigonii albi vel albido-virenti phyllis 
externis lateralibus lanceolatis, obtusis, patentibus, intermedio paulo 
latiore et breviore, cum binis interioribus subconnivente, labello indiviso, 
anguste lineari, indiviso, phyllis kmgiore, calcare fiUformi, arcuato, ovario 
sesquilongiore ; antlierae loculis approximatis, parallelis. 

In silvaticis montanis. Thessalia: mt. Ghavelki in Pindo (Haussk.); 
Phthiotis: pr. Lamia (Fraas); Corcvra (Heldr.). — Maio, Juk ^. 
N. V. 

2. P. chloraiitlia Cust. in Mossk handb. ed. 2 II. p. 1565; 
Haussk. symb. p. 25. — P. montana Rchb. ic. XIII. p. 123 t. 78. — 

Praecedenti maxime similis, ab ea perigonii phyllis kitioribus et 
praesertim antherae locuHs distantibus, basin versus divergentibus discedit. 

In nemorosis oropedii Neuropolis in Pindo dolopico (Haussk.). — 
Maio, JuL 2|_. N. v. 15. Neotiiiaea Rchb. de polk orck. gen. p. 29. — Tinaea Biv. 
in giorn. sc. Sicilia (1833) p. 149; non Spreng. — 

1. N. intacta Link in Sckrad. journ. (1799) p. 322 {Orchis); 
Rckb. 1. c. — Satyrimn macnlatum Desf. fl. atk II. p. 319 (1800). 
Satyritmi densifiortmi Brot. fl. kisit. I. p. 22 (1804). — Orchis 
atlantica Willd. sp. IV. p. 42 (1805). — Orchis secnndiffora Bert. 
rar. ital. pL dec. II. p. 42 (1806). — Ophrys densiflora Desf. choix 
pL p. 11 t. 6 (1808). — Gymnadenia LinJcii Pr. fL sic. p. 41 
(1826). — Himantoglossum secimdiflormn Rchb. fL exc. p. 120 
(1830). — Peristylus densiflorus Lindl. orch. p. 298 (1830). — P. 
ailanticus Lindl. orch. p. 300 (1830). — Aceras secundiflora LindL 
bot. reg. t. 1525 (1832). — Tinaea cylindracea BW. in giorn. sc siciL 
p. 149 (1833); Spreitz. in z. b. G. 1887 p. 669; Haussk. symb. 
p. 25. — Ophrys secundiflora Steud. nom. bot. I. p. 768 (1840). 
— Aceras densiflora Bois. voy. esp. p. 595. — Aceras intacta 
Rckb. icon. XIII. p. 2 (1851). — Coeloqlossum densifl,orum Xym. 
sylk p. 359 (1854). — T. intacta Bois. fl. or. V. p. 58; HaL in 6. 
b. Z. 1879 p. 98. — Exsicc: Hekk. et Hak fl. Sporad. a. 1896. 

Tuberibus ovatis; caule gracik; fokis ovali-oblongis, interdum macu- 
latis; sjiica densiflora, cykndrica; bracteis membranaceis , lanceolatis, 
ovario subaequilongis ; perigonii virenti-carnei pkyllis conniventibus, ex- 
ternis ovato-lanceolatis, inferne connatis, laterahbus basi sul)saccatis, 
labello phylks subaequilongo, trifido, laciniis linearibus, intermedia latiore, 
apice bifida; calcare conico, ovario 5plo breviore. 

11* 164r Orchidaceae, 

In dumosis regionis et montanae. Thessalia : mt. Pelion pr. Kissos 
(Heldr.); Sporadum insula Skopelos (Leon.); Attica: mt. Corydalus 
(Sprun.), Pentelicon, Parnes (Heldr.); Laconia: mt. Malevo (Oiph.); 
Corcyra: nit. Deca (Spreitz.). — Apr. Maio %. 

16. Orchis L. gen. 1009. 

Dispositio specierum. 

1. Sectio. Herorchis Lindl. orch. pl. p. 259. — Perigonii phylla oiunia in 
galeam conniventia. 

a. Labellnm trilobum vel trifidum. 

a. Labelli lobus intermedius bifidus vel truncato-emarginatus. 
X Braeteae brevissimae, squamiformes. 

1. O. lon^icruris Link. 
XX Bracteae ovarium aequantes vel eo breviores, sed non squamiformes. 
(Q Labelli lobus medius lateralibus major et longior; calcar de- 
pendens. 
2. O. commutata Tod. 3. O. lactea Poir. 

OO Labelli lobus medius lateralibus minor vel subnullus; calcar 
horizontale vel adscendens. 
. Calcar cylindricum, 
4. O. picta Lois. 5. O. lon^icornn Poir. 

. . Calcar filiforme. 

6. O. Boryi Echb. 
/?. Labelli lobus medius indivisus, 
X Tubera ovato-globosa. 

(_3 Flores brunneo-purpurei ; galea acuta. 
7. O. coriophora L. 
OO Flores sordide-purpurascentes; galea acuminata. 
8. O. fra^srans Poll. 9. O. sancta L. 

XX Tubera cylindracea, longe attenuata, acuta, plerumque apice 2 — 3fida. 

10. O. iberica M. a. B. 
b. Labellum indivisum. 

11. O. papilioiiacea L. 

2. Seetio. Androrchis Endl. gen. p. 208. — Perigonii phylla externa lateralia 
patentia vel reflexa, 

a. Tubera integra; bracteae membranaceae vel submembranaceae. 
a. Labellum indivisum. 

12. O. saccata Ten. 
/7. Labellum trilobum. 

X Bracteae simplicinerves, 
(j Calcar cylindricum. 
. Flores purpurei. 

13. O. mascula L. 
. . Flores pallide flavi. 

; Folia obovata vel oblonga. 

14. O. pallens L. 
; ; Folia lanceolata. 

15. O. provincialis Balb. 16. O. pauciflora Ten. Orchidaceae. 165 

QO Calcai- filiforme ; flores purinirei. 

17. O. quadripunctata Cyr. 
XX Bracteae saltem inferiores retinerves. 
18. O. laxiflora Lam. 
b. Tubera saepissime palmata vel digitata; bracteae herbaceae, retinerves. 
a. Caulis fistulosus. 

X Folia a basi latiore sensini attenuata. 

19. O. incariiata L. 

XX Folia a basi angustiore versus medium vel apicem dilatata. 
O Tubera palmatifida ; folia saepissime maculata. 

20. O. latifolia L. 

OO Tubera apice bi'eviter 2 — 3 loba, rarius indivisa; folia imma- 
culata. 

21. O. sarabucina L. 22. 0. romana Seb. 

/?, Caulis solidus. 

23. O. maculata L. 

1, Sectio. Herordiis Lindl. orch. pl. p. 259. — Perigonia pliylla 
omnia in galeam conniventia. 

a. Labellum trilobum vel trifidum. 

a. Labelli lobus intermedius bifidus vel truncato-emarginatus. 
X Bracteae brevissimae, sqamiformes. 

1. 0. loiig-icruris Link in Schrad jouru. II. p. 323; Ch. et B. 
exp. p. 261, Fl. pelop. p. 61; Weiss in z. b. G. 1869 p. 754; Spreitz. 
in z. b. G. 1877 p. 730; Bois. fl. or. V. p. 65; Haussk. symb. p. 24. 
— 0. tephrosanthos Desf, fl. alt. II. p. 319; Friedr. Reise p. 279 
et 280; non Vill. pl. dauph. II. p. 32, quae = 0. simia Lam. fl. 
fr. m. p. 507. — 0. imdulafifolia Biv. sic. pl. cent. II. p. 44; S. 
et S. pr. II. p. 213, Fl. gr. X. p. 20 p. 927; Friedr. Reise p. 277; 
Fraas fl. class. p. 279; Raul. cret. p. 861; Gebiii in buU. soc. bot. 
it. 1889 p. 452. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 144; Heldr. herb. norm. 
n. 265; Rev. pl. cret. n. 162; Dorfl. pl. cret. p. 123. 

Tuberibus oblongis, indivisis, raro bifidis; fohis oblongo-lanceohitis 
lanceolatisve, margine undulatis ; spica ovata, densa ; bracteis membra- 
naceis, ovatis, acuminatis, uninerviis; perigonii rosei, purpureo-nervosi 
phyllis in galeam alatam conniventibus, externis lanceolatis, acuminatis, 
labello brevioribus, binis internis duplo brevioribus, oblongis, acutis; 
labello tripartito, hiciniis lateralibus linearibus, elongatis, subfalcatis, 
intermedia longiore et latiore, divaricatim bifida, lacinulis hnearibus 
elongatis, cum denticulo interjecto; calcare cylindrico, dependente, ova- 
rium dimidium aequante. 

In collibus, olivetis, herbosis regionis inferioris et montanae. Ae- 
tolia (Nied.) ; mt. Kiona (Fraas); Attica: mt. Parnes, Pentelicon (Orph.), 
Kerata pr. Eleusis (Haussk.), Hymettus, insula SaUimis (Heldr.) ; Ar- 
gohs: pr, Potamia (Friedr.); Arcadia : in valle fl. i\.lpheus pr. Carithena 
(Friedr.); Messenia (Sibth.): pr. Arcadia, Methone, mt. Kupe (Chaub.); 166 Orchidaceae. 

Creta: pr. Platania, Akroteri, Malaxa, Takodopora, Rhamni, Damasta, 
Chersoni^os (Raul.), Christos distr. Viano (Leon.); Zante (Weiss); Ithaca: 
pr. Vathy (Spreitz.); Corcyra: pr. 8an Deca (Spreitz.). — Apr. Maio. Ij.. 

1 X 2. 0. longieruris X eommutcata. — 0. /ongicruris X tri- 
dentata (0. attica) Haussk. symb. p. 24. — Ab 0. longicruri foliis 
minus undulatis, bracteis lougioribus, labii kiciniis hxtioribus brevioribusque; 

— ab 0. commutata caule validiore, foliis subundulatis, bracteis dimidio 
brevioribus, perigonii phyllis longius acuminatis, labio elongato, lacinulis 
dimidio angustioribus longioribusque, discecht. 

In lierbidis supra Eleusis Atticae (Haussk.). — N. v. 

XX Bracteae ovarium aequantes vel eo breviores, sed 
non squamiformes. 

O Labelli lobus medius lateralibus major et loiigior ; 
calcar dependens. 

2. 0. eommutata Tod. orch. sic. p. 24; Spreitz. in z. b. G. 1877 
p. 730. — O.variegata 8. et B. pr. II. p. 213; Ch. et B. fl. pelop. 
p. 61; non All. — 0. acuminata Ch. et B. exp. p. 262; Friedr. 
Reise p. 277; non Desf. — 0. tridentata Bois. fl. or. V. p. 62; 
Haussk. symb. p. 24; non Scop. — Icon: Rchb. germ. t. 19. — Ex- 
sicc: Orph. fl. gr. n. 856. 

Tuberibus oWongis, indivisis; foliis oblongo-hinceohitis, non undu- 
latis; spica subglobosa, densa; bracteis membranaceis, huiCMolato-subu- 
hvtis, uninerviis, ovarium aequantibus; perigonii rosei, purpureo-nervosi 
])hyllis acuminatis, in galeam acutam conniventibus , externis ovato- 
lanceolatis, labello longioribus, binis internis brevioribus, linearibus; 
labello trifido, lobis lateralibus late lineari-spathulatis, divaricatis, denti- 
culatis, internKidio majore, obovato-cuneato, emarginato-bilobo, denticulato; 
calcare cylindrico, de})endente, ovarimn dimidium superante. — Sub- 
species australis 0. tridentatae 8cop. fl. carn. ed. 2 II. ]). 11)0(0. m- 
rieg atae Al\. fl. ]ied. II. ]). 147), ])erigonii ])hyllis acutis, non attenuato- 
acuminatis, hibello ]3lerum((ue aequilongis, lajbelli lobis non vel minus 
denticulatis, diversae. — Habitu 0. Jongicruri accedens, a qua bracteis 
elongatis et labelli forma omnino aiiena statim diagnoscitur. 

In collibus, herbidis regionis inferioris et montanae. Attica : mt. 
Parnes, Pentelicon (Heldr.), Kerata (Hausslv.) ; Argolis: ])r. Potamia 
(Friedr.); Laconia: mt. Malevo ])r. Platanos (Or])h.); Messenia: pr. 
Methone (Cliaub.); Corcyra: ])r. San Deca (Spreilz.). — Aj^r. Maio. T\.. 

3. 0. lactea Poir. enc. IV. ]). 594 (1797); Bois. fh or. V. ]). 63. 

— 0. acuminata Desf. fl. atl. II. p. 318 t. 247 (1800); Siel). avis 
p. 5; Weiss in z. 1). G. 1869 ]). 754. — 0. eonica Willd. sp. IV. 
p. 14 (1805). — 0. corsica Viv. fl. cors. ]). 1() (1824). — 0. Teno- 
reana Guss. fl. sic. syn. II. p. 533 (1844); Raul cret. p. 861. — 

Tuberibus oblongis, indivisis; foliis oblongis oblongo-lanceolatisve, 
non unduhitis; s])ica ovata, densa; bracteis membranaceis, lineari-lan- 
ceolatis, uninerviis, ovarium aequantibus; ])ei'igonii albi vel subrosei Orchidaceae. 167 

phyllis iii galeam acutam conniventibus, externis ovato-lanceolatis, acumi- 
natis, labello aequilongis, binis internis brevioribus, linearibus, obtusius- 
culis; labello trifido, lobis lateralibus oblique-rotundatis , divaricatis, 
intermedio majore, flabelliformi, emarginato vel emarginato-bilobo, cre- 
nulato ; calcai'e cylindrico, dependente, medio subinflato, ovario breviore. 
— Praeter notis indicatis caule validiore et humiliore a praecedente 
discedit. 

In collibus regionis inferioris. Creta: ad Akroteri (Heldr.), Suda 
(Weiss), Hagia Triada, Retymo (Raul.). — Apr. Maio. "i. N. v. 

OO LabelU lobus medius lateralibus minor vel sub- 

nullus; calcar horizontale vel adscendens. 

. Calcar cylindricum. 

4. 0. picta Lois. fl. gall. ed. 2 II. p. 264; Gelmi in bull. soc. 
bot. it. 1889 p. 452; Hal." in 6. b. Z. 1897 p. 98.— 0. morio Pieri 
corc. fl. p. 125; Urv. eiumi. p. 120; Fraas fl. class. p. 279; non L. 
sp. p. 940. — 0. morio r. picta Rchb. icon. XIII. p. 17 t. 13; 
Bois. fl. or. V. p. 60. — 0. Boryi Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 730, 
1887 p. 669, non Rchb. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 148. 

Tuberibus ovato-globosis, indivisis; foliis oblongo-lanceolatis; spica 
laxa, saepius abbreviata; bracteis oblongo-lanceolatis, ovarium subaequan- 
tibus, trinerviis, summis univerviis; perigonii phyllis oblongis, obtusis, 
viridi-purpurascentibus, labello subaequilongis, in galeam obtusam conni- 
ventibus; labello trilobo vel interdum subindiviso, crenulato, purpureo- 
violaceo, concolore, lobis lateralibus rotundatis, intermedio minore, trun- 
cato-emarginato, interdum subnullo; calcare cylindrico vel subclavato, 
recto, ovario subaequilongo. — 0. niorionis Ij. subspecies australis, 
floribus minoribus et calcare sublongiore. 

In herbidis regionis inferioris et montanae. Thessalia: in Pindo (Fraas), 
mt. Pelion (Heldr.); Sporadum insula Skopelos (Leonis); Aetolia (Fraas); 
Attica: mt. Pentelicon (Fraas); Cyclaij^um insula Melos (LTrv.) ; Corcyra 
(Pieri): vulgatissima (Gehni). — Apr. Maio. ^. 

5. 0. loiig^icornu Poir. voy. barb. II. p. 247; S. et S. pr. IL 
p. 212; Ch. et B. exp. p. 260, Fl. pelop. p. 61. — Icon : Desf. fl. 
alt. II. t. 246. 

Praecedenti simillima, ab ea labello phyllis longiore, lobis lateralibus 
fusco-violaceis, lobo intermedio brevissimo, albido, calcare incurvo, apice 
compresso-spathuhito, longiore, discedit. 

In agro Messeniaco (Sibth.); a recentioribus non lecta. — Apr. 
Maio. 2|_. N. V. 

. . Calcar filiforme. 

6. 0. Boryi Rchb. ic. fl. germ. XIII. p. 19 t. 151; Bois. fl. 
or. V. p. 73. — 

Tuberibus ovatis, indivisis; foliis oblongo-hmceolatis; spica brevi, 
laxa ; bracteis ovatis vel oblongis, acutis, ovario duplo vel subtriplo brevio- 
ribus, uninerviis ; perigonii phyllis oblongis, obtusis, purpureis, labello- 16S Orchidaceac. 

aequilongis, iii galeam obtusam oouniventibus ; labello tiilobo, lobis late- 
ralibus rotundatis, crenulatis, intermedio sublongiore, retuso; calcare fili- 
formi, recto, ovario subbreviore. — Species dubia, ex icone forsan hybrida 
inter 0. i^ictam et 0. quadripunctatam, a quo postoriore specimen 
anthenticum Boissier tamen distinguere nequivit. 

Messcnia: pr. Phigalea, Bassae, mt. Ithome (Despreaux). — Maio, 
Jun. 2|_. N. V. 

/J. Labelli lobus medius indivisus. 
X Tubera ovato-globosa. 

O Flores brunneo-purpurei ; galea acuta. 

7. 0. coriophora L. sp. p. 940; Fraas fl. class. p. 279; Haussk. 
symb. p. 24. — 0. cimicina Cr. stirp. VI. p. 498. — 0. cai,sidea 
M. a B. fl. taur. cauc. III. p. 600, sec. Bois. fl. or. V. p. 61. — 
Icon: Jacq. fl. austr. II. t. 122. — Exsicc. : Sint. it. thessal. n. 850. 

Tuberibus ovato-globosis, indivisis; foliis lanceolatis vel lineari- 
lanceolatis ; spica oblonga, densa ; bracteis submcmbranaceis, lineari- 
lanceolatis, uninerviis, purpurascentibus, ovario aequilongis vel longio- 
ribus, perigonii phyllis oblongis, acutis, in galeam acutam, labello vix 
longiorem conniventibus ; labello trifido, lobis lateralibus subrhombeis, 
subcrenatis, intermedio paulo longiore, oblongo, integro, calcare conico, 
recto, dependente, ovario duplo breviore. 

In pratis montanis, rarissime. Thessalia: in Piiido (Fraas) ad Said 

Pascha (Sint.) et in oropedio Neuropolis (Haussk.). — Maio. Jun. 2\., 

CO Flores sordide-purpurascentes ; galea acuminata, 

8. 0. fragrans Poll. elem. bot. II. p. 155; AVeiss in z. b. G. 
1869 p. 754; Raul. cret. p. 861; Haussk. symb. p. 24; Heldr. prosth. 
chlor, Thera p. 4. — 0. coriophora S. et 8. \n: II. p. 212; Pieri 
corc. fl. p. 125; Sieb. avis. rem. p. 6; Urv. enum. p. 119; Ch. et B. 
exp. p. 262, Fl. pelop. p. 61; Marg. et R. fl. Zanto p. 85; Ung. Reise 
p. 120; Raul. cret. p. 861; Geliti in buU. soc. bot. ital. 1880 p. 452. 
— 0. Polliniana Spreng. pug. II. p. 68. — 0. cassidea M. a B, 
fl. taur. cauc. III, p. 600, sec. Parl. fl. ital. III. p. 469;? Urv. enum. 
p. 119. — 0. coriophora v. fragrans Vis. fl. dalm. I. ]). 170; Bois. 
fl. or. V. p. 61. — Icon: Rchb. germ. t. 14. — p]xsicc. : Orph. fl. 
gr. n. 1108; Heldr. herb. norm. n. 1074. 

Tuberil)us ovato-globosis, iiidivisis; foliis hinceoiatis vel lineari- 
lanceolatis; spica ol)longa, densa; bracteis membranacH'is, lineari-lanceo- 
latis, uninerviis, albidis, ovario aequilongis vel longioribus; perigonii 
phyllis oblongo-lanceolatis, acuminatis, in galeam acuminatam, hibello 
longiorem conniventibus ; labello trifido, lobis lateralibus subrliombeis, 
integris vel parce subcrenatis, intermedio subduplo longiore, lanceolato, 
acuto, integro, calcare conico, arcuato, dependente, ovario sub vel sub- 
duplo breviore. — A praecedente floribus majoribus, dilutioribus, 
suaveolentibus, nec (nmicinis, bractcis albidis, pelhicidis, pcrigonii phyllis 
acuminatis, labelli lobo medio longiore, calcare arcuato, sublongiore facile 
distiniruitur. Orchidaceae. 169 

In pinetis, pratis saepe humidiusculis regionis inferioris et montanae. 
Aetolia: pr. Antirrliioii (Hal.); mt. Parnassus; Phthiotis: pr, Lamia 
(Fraas); Attica: mt. Lycabettus (Orph.), Pentelicon (Ung.), Kerata 
(Haussk.), pr. Raphina (Heldr.); Elis: pr. Kunupeli (Heldr.) ; Messenia: 
mt. Kupe, pr. Messene (Chaub.); Argolis: pr. Nauplia (Haussk.); Cy- 
cladum insula: Tenos (Weiss), Melos, St. Istad pr. Cimolos (Urv.), 
Thera (Heldr.) ; Creta : pr. Akroteri, Nerokuru, Suda, Sina, Damasta, 
Candia, Guves (Raul.); Zante (Sibth.); Corcyra (Pieri). — Apr. Maio 2\.. 

9. 0. sancta L. sp. ed. 2 p. 1330; Heldr. fl. Aegina p. 396. 
— 0. Urvilleana Steud. nomencl. bot. II. p. 225. — 0. coriophora 
V. sancta Rchb. icon. XIIL p. 173. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 855 
(Chios); Dorfl. fl. aeg. n. 21. 

Differt a praecedente, cui habitu similis^ bracteis inferioribus 3 — 5 
nerviis, floribus majoribus palhdioribusque , perigonii phylhs longius 
acuminatis, labelli lobis lateralibus acute 1 — 4 serratis („labium in dentes 
5 acutos divisum'' L. 1. c), intermedio integro vel denticulato, calcare 
recurvo. 

In herbidis regionis inferioris, rarissime. Insula Aegina (Sprun), 
Tenos (Sart.), Naxos (Leon.). — Apr. Maio. %. 

XX Tubera cylindracea, longe attenuata, acuta, 
plerumque apice 2 — 3 fida. 

10. 0. iberica M. a B. in Willd. sp. pl. IV. p. 25 ; Haussk. 
symb. p. 24. — 0. angustifolia M. a B. fl. taur. cauc II. p. 368; 
Bois. fl. or. V. p. 65. — 0. angustifolia v. Fraasii Rchb. icon. 
XIII. p. 34. — Icon: Rchb. germ. t. 156 — Exsicc : Heldr. it. gr. 
septentr. a. 1879, it. thessal. IV. a. 1885, rehqu. Orph. a. 1886. 

Foliis lineari-lanceolatis ; spica angusta, elongata, laxiuscula ; bracteis 
herbaceis, lanceolatis, trinerviis, ovarium aequantibus vel superantibus ; 
perigonii rosei phyllis oblongo-lanceolatis, in galeam acutam conniven- 
tibus ; labello trilobo, lobis subaequalibus, lanceolatis, porrectis ; calcare 
anguste-cylindrico, acuto, ovario duplo breviore. 

In paludosis, scaturiginosis regionis subalpinae, rarissime. Thes- 
saha: mt. Zygos et pr. Malakasi in Pindo tymphaeo (Haussk.), in oro- 
pedio Makrokampi mt. Oeta (Heldr.); Aetolia: mt. Tymphrestus (Fraas) ; 
Achaia: mt. Kyllene supra Trikala (Orph.). — Jun. Jul. %. 
b. Labellum indivisum. 

11. 0. papilionacea L. sp. ed. 2 p. 1331; S. et S. pr. II. 
p. 213, Fl. gr. X. p. 21 t. 928; Sieb. avis p. 5; Urv. enum. p. 121; 
Ch. et B. exp. p. 261, FL pelop. p. 61; Friedr. Reise p. 277 et 283; 
Fraas fl. class. p. 279; Weiss in z. b. G. 1869 p. 754; Bois. fl. or. 
V. p. 60; Haussk. symb. p. 24. — 0. rubra Marg. et R. fl. Zante 
p. 86; Raul. cret. p. 861; non Jacq. ic pl. rar. I. p. 28, quae proba- 
biliter hybrida (0. papilionacea X Serapias lingna). — Exsicc. : 
Orph. fl. gr. n. 857. 170 Orchidaceae. 

Tuberibus ovato-globosis, indivisis ; foliis lanceolatis ; spica ovata, 
pauciflora, laxiuscula; bracteis monibranaceis, lanceolatis, 3 — 5 nerviis, 
purpurascentibus, ovarium superantibus; perigonii purpurei phyllis ovato- 
lanceolatis, obtusiusculis, labello brevioribus, conniventibus ; labello fla- 
belliformi vel subdeltoideo, basi constricto, rubro-venoso, margine crispo, 
denticulato vel crenulato; calcare cylindrico-subulato, subdependente, 
ovario subbreviore. 

In herbidis regionis inferioris efc montanae. Attica : mt. Pentelicon 
(Sprun.), Hyniettus (Fraas), insula Salamis (Lefebre), in Pharmacusarum 
insula Lero (Heldr.); Boeotia: pr. Oropos (Heldr.); Arnolis: pr. Nauplia 
(Sprun.), pr. Potamia (Friedr.); Laconia; mt. Malevo pr. Platanos (Orph.); 
Arcadia: mt. Ithome(Friedr.); Messenia: pr. Methone (Chaub.); Cycladuni 
insula: Cythnos (Tunt.), Melos (Urv.), Kimolos, Syra (Weiss); Creta: 
pr. Suda, Canea (Weiss), Meleka, Malaxa, Damasta (Raul.); Zante 
(Marg,); Corcyra: mt. Deca (Spreitz.). — Apr. Maio. '2J.. 

2. Sectio. Androrchis Endl. gen. p. 208. — Perigonii phylla 
externa lateralia patentia vel reflexa. 

a. Tubera integra; bracteae membranaceae vel submembranaceae. 
a. Labellum indivisum, 

12. 0. saccata Ten. fl. neap. pr, p. 53, Fl. nap. V. p. 240 
t. 248; Raul. cret. p. 861; Bois. fl. or. V. p. 67; Hehlr. fl. Aegina 
p, 391. — Exsicc: Heldr. herb. a. 1845 (Rhodus). 

Tuberibus ovato-oblongis, indivisis ; foliis oblongo-hmceolatis, saepe 
brunneo-maculatis; spica breviter-cylindrica, laxiuscula; bracteis ovato- 
lanceolatis, subseptemnerviis, saepius purpureis, ovario longioribus; peri- 
gonii phyllis purpureo - violaceis , externis oblongis, obtusis, interdum 
liviilo-olivaceis, laterahbus subretrof lexis , intermedio cum binis internis 
paulo minoribus connivente ; labeHo purpureo-violaceo, phyUis externis 
sublongiore, obovato vel fere orbicuhiri, margine crenukito ; calcare crasso, 
subdependente, palhdiore, ovario duplo breviore. 

In coUibus regionis inferioris, rarissime. Attica: ad Phaleron, in 
insula Aegina (Sprun.); Creta: inter Rhamni et Neochori (Heldr.). — 
Febr. Apr. %. N. v. 

/J, Labelhim trilobum. 

X Bracteae simphcinerves, 
O C^alcar cylindricum. 
. Flores pur])urei. 

13. 0. iiiascula L. fL suec. ed. 2 p. 310; S. et S, pr. H. p, 212; 
Ch, et B. exp. p. 261, Fl. pelop. p. 61; Friedr. Reise p. 269; Bois. 
fl, or. V. p. 68; Hekh-. fl. Aegina p. 390. — Icon: Rchb, germ, 
t. 38. 

Tuberibus ovato-oblongis, indivisis; foliis oblongis vel oblongo- 
lanceolatis ; spica oblonga, densiuscula, demum elongata ; bracteis lineari- 
lanceolatis, 1 — 3 nerviis, purpurascentibus, ovario aequilongis; perigonii Orchidaceae. 171 

purpiirei phyllis externis ovatis, obtusiusculis, lateralibus subpatentibus, 
demum reflexis, intermedio cum l)inis internis minoribus connivente ; 
labello trilobo, lobis lateralibus rotundatis, intermedio paulo majore, 
retuso, mucronato; calcare cylindrico, horizontali vel adscendente, ovario 
subaequilongo. 

In silvaticis regionis montanae. Attolia: pr. Karpenisi (Sprun.); 
mt. Parnassus (Sibth.); insula Aegina (Friedr.); Arcadia, Argolis et 
Laconia (Sibth.) : rat. Malevo (Orph.); Messenia: pr. Phigalea (Despreaux), 
Methone (Chaub.). — Maio, Jun. %. N. v. 
. . Flores pallide flavi. 

; Folia obovata vel oblonga. 

14. 0. pallens L. mant. II. p. 292; Friedr. Reise p. 279; Bois. 
fl. or. V. p. 68; Bald. riv. coll. bot. alb. 1896 p. 93. — Exsicc: 
Jacq. fl. austr. I. t. 45. 

Tuberibus ovatis, indivisis ; foliis immaculatis, obovatis vel oblongis, 
supra medium saepius dilatatis; spica ovato-oblonga, densa; bracteis 
lanceolatis, flavidis, uninerviis, ovario longioribus; perigonii flavi phyllis 
ovato-oblongis, obtusis, externis lateralibus patentibus, intermedio cum 
binis internis connivente; labello trilobo, lobis lateralibus rotundatis, 
intermedio majore, retuso; calcare cylindrico, horizontali vel adscendente, 
ovario subbreviore. 

In dumosis montanis. Epirus: mt. Olycika (Bald.); Attica: mt. 
Hymettus (Fraas); Arcadia: mt. Trikorfo pr. Sinano (Friedr.). — Apr. 
Maio. ^j.. C. V. 

;; Folia lanceolata. 

1.5. 0. provincialis Balb. misc. bot. alt. p. 33 t. 2; Friedr. Reise 
p. 277; Ung. Reise p. 120; Bois. fl. or. V. p. 69; Bald. riv. coll. 
bot. alb. 1896 p. 93. — 0. CprilH Ten. fl. nap. 2 p. 287 t. 87. — 
0. pallens Ch. et B. exp. p. 260. Fl. pelop. p. 61, non L. — Exsicc. : 
Orph. fl. gr. n. 147; Bald. it. alb. epir. IV. n. 146; Sint. it. thessal. 
n. 493. 

Tuberibus oblongis, indivisis; foliis lanceolatis, semper nigro-macu- 
latis; spica subovata, laxa, saepius multiflora, demum elongata; bracteis 
lanceolatis, flavidis, ovario aequilongis, infimis trinerviis, ceteris uni- 
nerviis ; perigonii flavi phyllis ovato-oblongis, obtusis, externis lateralibus 
patentibus, intermedio cum binis internis connivente; h\bello concolore 
trilobo, lobis lateralibus rotundatis, intermedio saepius minore, retuso 
vel bilobo; calcare cylindrico-clavato, adscendente; ovwium subaequante. 

In silvaticis montanis. Epirus : mt. Micikeli (Bald.); Thessalia: 
pr. Vitomo in Pindo tymphaeo (Sint. ), mt. Pelion (Heldr.); Eulioea 
(Ung.); Attica: mt. Parnes Pentelicon (Heldr.), Hymettus (Orph.); Ar- 
golis: Nauplia (Sprun.), pr. Potamia (Friedr.); Messenia: mt. Kupe, pr. 
Messene (Chaub.), Methone (Despr.), Kalamata (Zahn). — Apr. Maio. 2j.- 

16. 0. pauciflora Ten. fl. nap. II. p. 288 t. 88; Raul. crer. 
p. 861. — 0. provincialis Sieb. avis p. 5, non Balb. — 0. prorin- 172 Orchidaceae. 

ciciUs V. 2)auciflora Lindl. orch. p. 263; Uiig. Reise p. 120; Spreitz. 
in z. b. G. 1877 p. 730; Heldr. fl. cephal. p. 68; Bois. fl. or. V. 
p. 69. — Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 480 et 1285. 

Differt specifice a praecedente statura minori, foliis semper inuna- 
culatis, spica saepissime pauciflora, floribus majoribus, labello discolori 
nempe medio intense croceo et calcare evidenter longiore, ovarium 
superante. 

In silvaticis montosis. Attica: mt. Parnes, Pentelicon, Hymettus 
(Heldr.); CVeta: pr. Meleka, Malaxa, mt. Volakia, pr. Askyphos, Ru- 
stika, mt. Aphendi Kavutsi (Raul.), pr. Males distr. Hierapetra (Leon.); 
Cephalonia: mt. Aenos (Ung.). — Mart. Apr. %. 

OO Calcar filiforme; flores purpurei. 

17. 0. quadripuiictata Cyr. in Ten. fl. neap. pr. p. 53, Fl. neap. 
H. p. 291 t. 89; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 731; Heldr. fl. cephal. 
p. 68; Bois. fl. or. V. p. 69; Gelmi in buU. soc. bot. it. 1889 p. 452; 
Hal. Beitr. fl. Achaia p. 32, in 5. b. Z. 1897 p. 98; Haussk. symb. 
p. 24. — 0. irlchocera Brong. in exp. mov. p. 260, t. 30. — 
0. Brancifortri Ch. et B. fl. pelop. p. 61 t. 32; Friedr. Reise p. 279; 
Ung. Reise p. 120; Raul. cret. p. 861; non Biv. stirp. rar. I. p. 11 
t. 1 , quae floribus minoribus, phyllis externis elhpticis obtusissimis, 
labello phyllis subaequilongo, trifido, laciniis lateralibus linearibus, spe- 
cifice differre videtur. — Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 146; Heldr. herb. 
norm. n. 480 et 1581; Rev, pl. cret. n. 163. 

Tuberibus ovato-globosis ; fohis oblongis oblongo-lanceohitisve ; spica 
laxa, nunc brevi et pauciflora, nunc elongata et multiflora; bracteis 
lanceolatis, coloratis, ovarium subaequantibus, infimis trinerviis, ceteris 
uninerviis; perigonii purpurei phylhs ovato-oblongis vel oblongis, obtusis, 
externis lateralibus patentibus, intermedio cum binis internis subbrevio- 
ribus connivento; hibello phylhs externis sublongiore, basi 2 — 4 punc- 
tato, trilobo, lobis laterahbus rotunchitis, intermedio iis aequilongo vel 
parum longiore; calcare fihformi, recto vel arcuato, ovarium aequante. 
— Occurrit rarissime {v. alhifiora Raul. cret. p. 861) floribus albis. 

^. macrochila. — LabeUum phyUis manifeste longius, trifichun, 
lobo medio producto, lateralibus longiore. — Exsicc. : Dorfl.pl. cret. n. 121. 

In saxosis apricis, pinetis regionis montanae et subalpinae. Epirus: 
pr. Kestoration (Chodzes), iam extra ditionem nostram; Phthiotis: mt. 
Oeta (Fraas); Boeotia: pr. Oropos (Heldr.); Attica: mt. Parnes (Heldr.), 
Pentelicon (Ung.), Hymettus (Orph.), Kerata (Haussk.); Achaia: mt. 
Panachaicon (Hal.); Arcadia: pr. Phigalea (Despr.), Carithena (Friedr.): 
Argolis: mt. Arachneon (Sprun.), insula Hydra (Heldr.); Laconia: nit. 
Malevo (Orph.), mt. Taygetos (Chaub.); Messenia: mt. Kupe (Cliaub.); 
Sporadum insula Skopelos (Leon); Euboea (Heldr.); Creta: pr. Kis- 
samos (Rev.), ad promontorium Meleka, pr. Malaxa, Askyphos, Strom- 
bolo, mt. Aphendi Kavutsi (Raul); Cephalonia: mt. Aenos (Spreitz.); 
Corcyra (Letorn.): mt. Pantocrater (Gelmi); — (i. Creta: pr. Christos 
<listr. Viano (Leon). — Apr. Jun. '2J.. Orchidaccae. 173 

Obs. 0. anatolica Bois. diagn. V. p. 56. — Ab affini praece- 
dente floribus multo majoribus et calcare basi ampliato discedens, oc- 
curit in insula Chios (Orph. fj. gr. n. 852) et inquirenda in Cycladum 
insulis orientalibus. 

XX Bracteae saltem inferiores retinerves. 

18. 0. laxiflora Lam. fl. fr. III. p. 504; Ch. et B. exp. p. 261, 
Fl. pelop. p. 60; Weiss in z. b. G. 1869 p. 754; Raul. cret. p. 861; 
Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 730; Bois. fl. or. V. p. 71; Hal. in 
6. b. Z. 1896 p. 18; Haussk. symb. p. 24, cum v. platychila. — 
0. platychila C. Koch in Linnaea XIX. p. 13 (f. labello latissimo). 

— 0. 'palustris v. laxiflora Friedr. Reise p. 278, — Icon: Rchb. 
germ. XIII. t. 41. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 854; Sint. it. thessal. 
n. 848. 

Tuberibus oblongis, indivisis ; foliis lineari-lanceolatis, a basi sensim 
attenuatis; spica elongata, laxa; bracteis lineari-lanceolatis, ovario bre- 
vioribus, 3 — 5 nerviis, infimis retinerviis; perigonii purpureo-violacei 
phyllis oblongis, obtusis, exiernis lateralibus patentibus, intermedio ciun 
binis internis connivente; labello phyllis longiore, trilobo, lobis latera- 
libus latis, obtusis, intermedio breviore et angustiore, saepe subnullo; 
calcare cylindraceo, horizontali, ovarium subaequante. 

/?. loiigibracteata Haussk. symb. p. 24. — Bracteis elongatis, 
flores subaequantibus, fere omnibus retinerviis, ad spicae apicem comosis. 

— Exsicc. : Reiser fl. gr. a. 1897. 

y. palustris Jacq. coll. I. p. 75, ic. pl. rar. I. t. 181; Fraas fl. 
class. p. 279; Bois. fl. or. V. p. 70; Hal. Beitr. fl. Aetol. p. 10; pro 
sp. — Labelh lobus intermedius lateralibus aequilongo vel longiore, 
saepe retuso. — Exsicc: Hal. it. gr. II. a. 1893 (f. intermedia). 

In paludosis regionis inferioris. Thessalia: pr. Malakasi (Sint.); 
Aetolia: pr. Aetohkon (Reis.); Boeotia: pr. Thebas (Heldr.); Attica: 
l^r. Phaleron, Chassia, Chehdoni (Heldr.); Elis: pr. Kunupeli (Heldr.j; 
Arcadia: pr. Phigalea (Chaub.); Messenia: pr. Arcadia, Methone (Chaub.); 
Acrocorinthus (Haussk.); Argolis: in palude Lerna (Friedr.), pr. Naupha 
(Orph.); Sporadum insula Skopelos (Leon.); Creta: pr. Suda, Canea 
(Weiss), Kalyves (Raul.); Corcyra: pr. Potamo (Spreitz.); — ^. pr. 
Nauplia (Haussk.), Argos (Reis.); — y. Aetoha: pr. Krioneri (Hal.); 
Attica: ad Phaleron (Bois.); Zante (Schmidt); formam tantum inter- 
mediam, lobo intermedio labeUi laterahbus aequilongo, vidi. — Apr. 
Jun. %. 

b. Tubera saepissime palmata vel digitata; bracteae, Vetinerves. 
a. Caulis fistulosus. 

X Folia a basi latiore sensim attenuata. 

19. 0. incariiata L. fl. suec. p. 312; Rchb. ic. fl. germ. XIII. 
p. 53, f. lanceata Fraasii („lobo labelli intermedio lanceo, acuto, 
sinubus inter lobos magnis"); Bois. fl. or. V. p. 71. — 174 Orchidaceae. 

Tuberibus compressis, palmatifidis ; foliis immaculatis, lanceolatis, 
a basi latiore sensim attenuatis, apice cucullatis; spica oblongo-cylin- 
drica, densa; bracteis herbaceis, lanceolatis, trinerviis, flores aequantibus 
vel superantibus ; perigonii rosei vel albidi phyllis oblongis, obtusiusculis, 
externis lateralibus patentibus, demum reversis, intermedio cum binis 
internis connivente; labello trilobo purpureo-maculato, lobis lateralibus 
rotundatis, intermedio minore, acuto, obtuso vel retuso; calcare cylindrico- 
conico, descendente, ovario subbreviore. 

In paludosis ad Phalerum Atticae (Fraas). — Apr. Maio. 1\.. 
N. v. 

XX Folia a basi angustiore versus medium vel apicem 
dilatata. 
O Tubera palmatifida ; folia saepissime maculata. 

20. 0. latifolia L. sp. p. 941; S. et S. pr. II. jx 214; Ch. et 
B. exp. p. 254, Fl. pelop. p. Gl. — Icon : Rchb. germ. t. 50. 

Tuberibus palmatifidis; foliis oblongis vel oblongo-hineeolatis, versus 
medium latissimis, acutis; spica ovato-oblonga, densa; bracteis herbaceis, 
lanceohitis, trinerviis, inferioribus et mediis flores aequantibus vel supe- 
rantibus; perigonii j)urpurei phylhs oblongis, obtusis, externis lateralibus 
patentibus, intermedio cum binis internis connivente; labello purpureo- 
maculato, trilobo, lobis laterahbus rotundatis, intermedio minore, acuto, 
obtuso vel retuso ; calcare cylindrico, descendente, ovario subbreviore. 

Aetolia: pr. Karpenisi (Sprun.); in palustribus Laconiae (Sibth.) 
et in mt. Kupe Messeniae (Chaub.). — Apr. Maio. 1\.. N. v. 

OO Tubera apice In-eviter 2 — 3 loba, rarius indi- 
visa; folia immaculata. 

21. 0. saiiibucina L. fl. suec. p. 312; S. et S. pr. II. p. 214; 
Ch. et B. exp. p. 259, Fl. pelop. p. 61; Bois. fl. or. V. p. 72. — 
Icon: Jacq. fl. austr. II. t. 108. — Exsicc: Sint. it. thessal. n. 849. 

Tuberil)us oblongo-fusiformibus, apice breviter 2 — 3 lobis, rarius 
indivisis in fibras attenuatis; caule crassiusculo ; foliis ohlongis oblongo- 
lanceolatisve, versus apicem latissimis ; spica ovata vel oblonga, densius- 
cula; bracteis herbaceis, late lanceolatis, plurinerviis, flores superantibus 
vel aequantibus; perigonii purpurei vel pallide fhivi pliyllis oblongis, 
obtusis, externis kiterahbus patentibus, intermedio cum binis internis 
connivente; hibello obscure ti"ilobo vel indiviso, crenulato; calcare cylin- 
drico-conico, descendente, ovarium aequante vel vix supcrante. — Va- 
rietas purpurea praecedenti valde similis, sed ab ea sat facile distinguitur 
tuberibus non palmatifidis, foliis apiceni nec modium versus latissimis, 
semper immaculatis, floribus intense purpureis et labello obscure trilobo. 

In pratis montanis et subalpinis. Thessalia: mt. Dokimi iu Pindo 
tymphaeo (Sint.); Achaia: pr. Patras (Chaub.); Elis et Laconia (Sibth.): 
pr. Andrussa (Gittard). — Maio, Jun. 1\.. 

22. 0. roiuaiia Seb. pl. rem. fasc. I. p. 12 (1S13); Hal. in o. 
b. Z. 1897 p. 98. — 0. hradeata Ten. fl. nap. pr. p. 411 (1811), Orchidaceae. 175 

non Willd. — 0. pseudosambiicina Ten. syu. p. 72 (1815); Friedr. 
Reise p. 282; Bois. fl. or. V. p. 72. — Icon: Ten. fl. nap. t. 86. — 
Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 149. 

Tuberibus oblongo-fusiforniibus, apice breviter 2 — 3 lobis, rarius 
indivisis in fibras attenuatis; caule gracili; foliis lineari - lanceolatis 
spica ovata vel oblonga, laxiuscula; bracteis herbaceis, lanceolatis, 
plurinerviis, flores superantibus vel aequantibus ; perigonii purpurei vel 
pallide fhivi {)hyllis oblongis, olitusis, externis lateralibus patentibus, 
intermedio cum binis internis connivente; labello trilobo, crenulato, lobo 
medio multo minore; calcare cylindrico, horizontali vel adscendente, 
ovarium aequante. — Characteribus praecedenti vaide affinis, sed ab 
ea caule gracili, foliis angustis, 3^ — 10 mm. tantum latis, spica laxius- 
cula et calcare adscendente primo intuitu diagnoscitur. — Varietas 
ochroleuca 0. provinciali et 0. paucijiora quoque similis, quae autem 
tuberibus indivisis, bracteis membranaceis, flavidis, 1 — 8 nerviis, ovario 
aequilongis, non retinerviis, labello manifeste trilobo faciie distinguuntur. 

In coiiibus et saxosis regionis montanae. Attica: mt. Pentelicon 

(Fraas), Hymettus (Orph.); Sporadum insuia Skopeios (Leon.); Arcadia: 

mt. Alvena et Smirna pr. Krysthena (Friedr.); Messenia: mt. Kupe 

pr. Pylos (Zahn); Laconia: mt. Taygetos (Fraas). — Mart. Apr. 2|_. 

/i. Caulis solidus. 

23. 0. niaeulata L. sp. p. 941; S. et S. pr. II. p. 214; Form. 
in D. bot. Mon. 1890 p. 10. — Icon: Rchb. germ. XIIL t. 55. — 
Exsicc. : Form. pl. thessai. a. 1895. 

Tuberibus paimatifidis ; foliis macuiatis, inferioribus oblongis, ceteris 
ianceolatis, summis bracteif orniibus ; spica eylindrica, densa; bracteis 
ianceoiatis, retinerviis, inferioribus flores, superioribus ovarium aequan- 
tibus; perigonii albi vel rosei, purpureo-maculati, phyllis oblongis, acutis 
vel obtusiusculis, externis iateralibus patentibus, intermedio cum binis 
internis connivente; iabello triiobo, lobis iateralibus rotundatis, crenu- 
latis, intermedio minore, acuto vel obtuso; calcare cylindrico, ovario 
breviore. 

/5. saccifera Brong. in exp. sc. mor. p. 259 t. 30, Fi. peiop. 
p. 60 t. 30; Form. in Ver. Briinn 1897 p 25; pro sp.; Pari. fi. it. 
III. p. 517. — 0. maculata v. saccigera Rchb. ic. germ. XIII. p. 67; 
Bois. fl. or. V. p. 73 ; Heidr, chlor. Parn. p. 27. — 0. saccigera 
Rchb. 1. c. ; Haussk. symb. p. 24. — Calcare subinflato, conico-cylin- 
drico. — Intermediis ad typum transit. — Exsicc. : Heldr. pi. fl. iieli. 
a. 1898. 

In silvaticis, pratis humidis regionis montanae et subalpinae. Thes- 
saiia: mt. Zygos, pr. Maiakasi, Sermeniko, mt. Ghaveiiu, Karava 
(Haussk.), Oxya, Ossa, Pelion (Form.), Oiympus (Heidr.); mt. Parnassus 
ad Dipotamos (Heidr.); Achaia: mt. Kyiiene (Orph.) ; Laconia (Sibth.): 
mt. Taygetos (Chaub.); Messenia (Chaub.). — Maio, Jul. 5|. 176 Orchidaceae. 

Obs. 0. Lindalieri Sieb. in Flora IX. p. 243. Creta: pr. Rho- 
dopu (Sieb.); species dubia est. — 0. glohosa L. syst. ed. X. p. 1242; 
a Piori corc. fl. p. 1 24 certissime en-onee in Corcyra indicatur. 

17. Nigritella Rich. orch. europ. p. 19. 

1. N. nigra L. sp. p. 944 {Satyrium); Rchb. fl. exc. p. 121. — 
Orchis nigra Scop. fl. carn. ed. 2 III. p. 200; S. et S. pr. II. p. 215; 
Ch. et B. exp. p. 259, Fl. pelop. p. 60. — N. angusUfolia Rich, 
1. c; Bois. fl. or. V. p. 74. — Icon: Fl. dan. t. 998. 

Tuberibus pahiiatifidis ; caule humili ; fohis anguste hnearibus, 
margine papilloso-ciliatis; spica densa, conica, tandem ovata; bracteis 
lanceolatis, flores subaequantibus ; perigonii atropurpurei phyllis lanceo- 
latis, patentibus, labello ovato, acuio, integro, phyllis aequilongo, calcare 
conico, ovario multo breviore. 

In herbidis alpinis, rarissime. Aetolia: mt. Tymphrestus (Sprun.); 
Phthiotis: mt. Oeta (Fraas); Laconia (Sibth.): mt. Taygetos (Chaub.). 
— Jun. Aug. 2|.. N. V. 

18. Oplirys L. gen. n. 1011. 
Dispositio specierum. 

a. Labelhim iudivisum. 

a. Perigonii phylla interna velutina vel ciliata. 

X Perigonii phylla interua triangularia; labellum basi bigibbosum. 
1. O. tenthredinifera Willd. 2. O. arachnites L. 

XX Perigonii j)hylla interna anguste-linearia ; labellum egibbosum. 

3. O. ferriim equinura Desf. 
/?. Perigonii phylla interna glabra. 

4. O. aranifera Huds. 5. O. mammosa Desf. 
1). Labellum trilobum. 

a. Perigonii phylla interna glabra; labellum egibbos. 
6. O. fusca Link. 7. O. lutea Cav. 

/3. Perigonii phylla interna velutina vel ciliata. 
(3 Labellum egibbosura vel vix gibbosum. 

. Labellum apiculatum. 
8. O. Bertoloiiii Mor. 9. O. Spruneri Nym. 

. . Labclhnn non apiculatum. 
10. O. niyodes L. 11. O. speculum Link. 

OO Labellum basi bigibbosum vel coruiculatum. 
. Labelli appendicula sursum curvata. 

la. O. oestrifera M. a. B. 
. . Labelli appendicula deorsum flexa. 
i;i. O. apifera Huds. 14. O. bombyliflora Link. 

Obs. Omnes tuberiferae, tuberibus globosis vel oblongis, indivisis; 
caulibus erectis, inferne foliis oblongis, oblongo-lanceolatisve, superne Orehidaceae. 177 

vaginaeformibus obsitis; bracteis 3 — plurinerviis, perigonio aequilongis vel 
longioribus; spica laxa, 1 — 8 flora. 
a. Labellum indivisum. 

a. Perigonii phylla interna velutina vel ciliata. 

X Perigonii phylla interna triangularia; labellum basi bigib- 
bosum. 

1. 0. tenthrediiiifera Willd. sp. IV. p. 67; Sieb. avis p. 5; 
Ch. et B. exp. p. 263 t. 32 f. 3, Fl. pelop. p. 61 t. 34 f. 3; Friedr. 
Reise p. 269; Weiss iu z. b. G. 5 869 p. 754; Raul. cret. p. 862; 
Bois. fl. or. V. p. 76; Gelmi in bull. soc. bot. bot. ital. 1889 p. 452; 
Boissieu in bull. soc. bot. fi-. 1896 p. 288; Heldr. fl. Aegina p. 391; 
Aznav. in magy. bot. lap. I. p. 196. — • 0. villosa Desf. choix. pl. 
p. 8 t. 4. — 0. episcopalis Poir. enc. suppl. IV. p. 170. — 0. grandi- 
flora Ten. fh nap. II. p. 309. — Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 264; 
Orph. fl. gr. n. 264. 

Perigonii phyllis roseis, 3 externis ellipticis, glabris, 2 internis 
3 — 4 plo brevioribus, triangularibus, villosis; labello phyllis externis 
longiore, convexo, a basi cuneata obovato, indiviso, lutescenti-vekitino, 
disco fusco lineisque glabris irregulariter picto, prope basin utrinque 
gibbere conico instructo, apice appendicula obtusa, glabra sursum flexa 
terminato; gynostemio erostrato, obtuso. — Species phylHs roseis, 
hibello panduriformi, flavescenti-velutino eximia. — 

In collibus saxosis regionis inferioris. Boeotia: pr. Larmes (Bois- 
sieu); Attica: pr. Athenas (Orph.), mt. Pentelicon (Sprun.), promontorium 
Sunium (Lefebre), insula Aegina (Friedr.); Messenia: pr. Methone (Chaub.), 
Navarin (Urv.); Cycladum insula: Syra (Lobry), Cythnos (Tunt.), Ki- 
molos (Urv.); Creta: ad Akroteri (Tourn. voy. p. 12 cum icone „Orchis 
cretica niaxima flore pallii episcopah's forma"), pr. Hagia Triada (Raul.); 
Corcyra: pr. urbem (Sagburg), San Deca (Gelmi). — Mart. Apr. 2|.. 

2. 0. arachiiites L. sp. p. 942 pro var. 0. insectiferae; Murr. 
.syst. ed. 14 p. 813; Hoffm. fl. germ. p. 311; S. et S. pr. IL p. 216; 
Pieri corc. fl. p. 126; Marg. et R. fl. Zante p. 86; Bois. fl. or. V. 
p. 77; Fors. in bull. herb. Bois. III. p. 88. — 0. fuciflora Rchb. 
iconogr. IX. p. 24 f. 1162. — Exsicc. : Dorfl. pl. cret. n. 122 a. 

Perigonii phyllis 3 externis ovato-oblongis, roseis vel albis, glabris, 
2 internis 3 — 4 plo brevioribus, triangularibus, pubesceutibus; labello 
phyllis externis longiore, convexo, obovato-rotundato, indiviso, fusco- 
velutino, basin versus macula et lineohs glabris, flavidis notato, utrinque 
gibbere conico instructo, apice appendicula obtusa vel denticulata, glabra, 
sursum recurva terminato; gynostemio breviter rostrato. — A prae- 
cedente labello obovato-rotundato, fusco, gynostemio rostrato discedit. 

(i. attica Bois. et Orph. diagn. ser. 2 IV. p. 91, Fl. or. V. p. 77. 
— Pumila, flores minores, phylla virentia, labellum flavo-virens, basi 
breviter attenuatum, maculis brunneis pictum. — Exsicc: Heldr. reliqu. 
Orph. a. 1886. 

V. Halacsy, Flora Graeca. III. 12 178 Orchidaoeae. 

Iii collibus saxosis, dumosis regioiiis inferioris et inontanae. Cor- 
cyra (Pieri); Zante (Marg.); Cycladum insula Syra: mt. Pyrgos (Fors.); 
Creta: pr. Christos distr. Viano (Leon.); — pf. Attica: ad Stadion pr. 
Athenas (Orph.). — Mart. Apr. T\.. 

XX Perigonii phylla interna anguste-linearia ; labellum 
egibbosum. 

3. 0. ferrum equiuuin Desf. choix pl. p. 9 t. 5 ; Ch. et B. exp. 
p. 264 t. 32 f. 5; Marg. et R. fl. Zante p. 86; Ung. Reise p. 119; 
Raid. cret. p. 862; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 731. 1887 p. 669; 
Bois. fl. or. V. p. 78; Heldr. fl. Aegina p. 391. — 0. andrachnitcs 
Ch. et B. fl. pelop. p. 62 t. 34, non Scop. — Exsicc. : Spreitz. it. ion. 
a. 1877 et 1878. 

Perigonii phyUis 3 externis oblongis, roseis, glabris, 2 internis duplo 
brevioribus, anguste linearibus, pubescentibus ; labello phyllis externis 
longiore, convexo, obovato, indiviso, egibboso, atroviolaceo-velutino, disco 
luieis binis glabris divergentibus, basi saepe conjunctis, ferrum equinum 
aemulantibus notato, ajiice breviter apiculato; gynostemio breviter ro- 
strato. — Labello atro, indiviso et egibboso insignis. 

In eollibus regionis inferioris et montanae. Aetolia (Nied.); Attica: 
mt. Lycabettus (Sprun.), Pentelicon (Orph.), insula Salamis, Aegina 
(Heldr.); Argolis (Sprun.): pr. Nauplia (Orph.); Messenia: pr. Phigalea, 
Methone, mt. Kupe (Chaub.); Cycladum insula Melos (Leon.); Creta: 
pr. Anopolis, Malaxa (Raul.); Zante (Marg.); Cephalonia (Sterneck); 
Corcyra: jjr. urbem (Sagburg), Mont Repos, San Deca, Benizze, Bar- 
bati, Bragagniotica (Spreitz). — Mart. Apr. 2}.. 
^. Perigonii phylla interna glabra. 

4. 0. aranifera Huds. fl. angl. ed. 2 II. p. 393; Raul. cret. 
p. 862; Bois. fl. or. V. p. 77. — Icon : Rchb. germ. XIII. t. 97. 

Perigonii phyllis virentibus, glabris, 3 externis ovato-oblongis, 2 in- 
ternis brevioribus, lineari-lanceohitis ; hibollo phylhs externis aeciuilongo, 
convexo, obovato vel sulirotundo, indiviso, fuscopurpureo-vclutino, disco 
lineis binis ghibris varie connexis notato, utrinque prope basin gibbere 
brevi instructo, apice integro vel obsolete 2 — 3 denticulato, exappendi- 
cuhito; gynostemio breviter rostrato. 

In collibus regionis montanae, rare. Achaia: mt. Kyllene pr. 
Flamburitza (Orph.); Creta: pr. Pktania, Akrotcri, Rustica (Raul.). — 
Mart. Apr. 2J.. N. v. 

5. 0. niaiiniiosa Desf. choix pl. p. 5 t. 2. — 0. atrata Lindl. 
bot. reg. t. 1087; Ch. et B. exp. p. 264 t. 32 f. 4, Fl. pelop. p. 62 
t. 34 f. 4; Marg. et R. fl. Zante p. 86; Ung. Reise p. 120; Weiss 
in z. b. G. 1869 p. 754; RauL cret. p. 862; Spreitz. in z. b. G. 1877 
p. 731; Bois. fl. or. V. p. 78; Heldr. fl. Aegina p. 391; Haussk. 
.symb. p. 25. — 0. aranifcra v. atrata Rchb. ic. germ. XIII. p. 90; 
Heldr. fl. cephal. p. 68. — Exsicc: lieldr. herb. norm. n. 68; Orph. 
fL gr. n. 151. Oichidaeeae. 170 

Perigonii phyllis virentibus, glabris, 3 externis oblongis, 2 internis 
brevioribus, linearibus ; labello phyllis externis longiore, convexo, ob- 
ovato, indiviso, atroviolaceo-velutino, disco lineis binis glabris, parnllelis, 
distinctis notato, utrinque prope basin gibbis conicis elongatis instructo, 
apice minute apiculato; gynosteniio breviter rostrato. — A praecedente 
labello majore, magis elongato, atro, aliter picto, apiculato, basi gibbis 
longioribus crassioribusque instructo specifice discedit. — 0. niamniosa 
formam labello brevius velutino, 0. atrata contra formam hibello longius 
velutino unius et eiusdem speciei sistit. 

In olivetis, collibus dumosis regionis inferioris et montanae. Thes- 
salia: mt. Pelion (Heldr.); Attica: pr. Athenas, mt. Pentelicon (Sprun.), 
Kerata (Haussk.); Boeotia: pr. Oropos (Heldr.); Acrocorinthus (Haussk.); 
Argolis: pr. Naupha (Berger); insula Aegina, Andros (Heidr.), Melos 
(Leon.); Messenia: pr. Methone (Despreaux) ; Creta: pr. Platania, Akro- 
teri (RauL); Zan.te (Marg.); Cephalonia (Ung.); Corcyra: pr. Monrepos, 
San Deca (Spreitz.). — Mart. Maio. %. 

b. Labellum trilobum. 

a. Perigonii phyUa interna glabra; labellum egibbosum. 

6. 0. fusca Link in Schrad. journ. 1799 II. p. 324; S. et S. 
pr. II. p. 218, Fl. gr. X. p. 22 t. 930; Ch. et B. exp. p. 263 t. 32 
f. 1, Fl. pelop. p. 61 t. 34 f. 1; Marg. et Pt. fl. Zante p. 86; Friedr. 
Reise p. 268 et 269; Ung. Reise p. 120; Weiss in z. b. G. 1869 
p. 754; Raul. cret. p. 862; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 731; Hehh-. 
fl. cephal. p. 65, fl. Aegina p. 391; Bois. fl. or. V. p. 75; Fors. in 
bull. herb. Bois. III. p. 88; Haussk. symb. p. 25. — Exsicc: Orph. 
fl. gr. n. 153. 

Perigonii phyllis virentibus, glabris, 3 externis ovato - ellipticis, 
2 internis brevioribus, sublinearibus ; labello phyUis externis aequilongo 
vel longiore, convexiusculo, cuneato-oblongo, atroviolaceo-velutino, egib- 
boso, maculis binis oblongis glabris notato, apicem versus trilobo lobis 
laterahbus brevibus, obtusis, intermedio majore, emarginato-bilobulato, 
exappendicuhito ; gyuostemio erostrato, obtuso. 

/y. iricolor Desf. choix pl. p. 6 t. 3 pro sp. ; Rchb. ic. XIII. 
p. 74; Bois. fl. or. V. p. 75; Heldr. fl. Aegina p. 391. — Flores 
2 — 3plo majores, labellum phyllis externis subduplo longius, maculis 
coeruleis obsitum. — Formae extremae typo habitu valde dissimiles, 
sed intermediis ut videtur cum eo conjunctae sunt. — Exsicc. : Orph. 
herb. a. 1853; Heldr. pl. fl. hellen. a. 1889; Dorfl. pl. cret. n. 122. 

In collibus graminosis, dumosis regionis inferioris et montauae. 
Phocis: mt. Parnassus (Heldr.); Boeotia: pr. Oropos (Heldr.); Attica: 
pr. Athenas (Orph.), mt. Pentehcon (Fraas), pr. Phaleron (Sprun.), mt. 
Corydalus, insula Aegina et in adjacente scopulo Angistri (Hehlr.); 
Acrocorinthus (Haussk.); Argohs (Sibth.): pr. Nauplia (Haussk.); Mes- 
senia (Sibth.) ; Cycladum insula Syra (Fors.), Melos (Leon.); Creta: pr. 
Akroteri, Malaxa, Apokorona (RauL), pr. Christos distr. Viano (Leon.) ; 

12* 180 Orchidaceae. 

Zante (Marg.); Cephalouia (Ung.); Corcvra: pr. iirbem (Sagb.), San 
Deca, Barbati (Spreitz.). — Mart. Apr. % 

5 X 6. 0. inammos<i x fiisca. — 0. atrata Xfitsca (0. corin- 
thiaca) Haussk. symb. p. 25. — Discedit a 0. mammosa labello pla- 
uiusculo, plus minus lobato, basi gibberibus minutis instructo; ab O.fusca 
labello niinus profunde lobato, basi gibboso, apice apiculato. — Inter 
parentes ad radices Acrocorinthi (Haussk.). — N. v. 

7. 0. lutea Cav. ic. et descript. H. p. 46 t. 160; Ch. et B. exj). 
p. 263 t. 32 f. 2, Fl. pelop. p. 61, t. 34 f. 2; Marg. et R. fl. Zante 
11. 86; Ung. Reise p. 119; Weiss in z. b. G. 1869 p. 754; Raul. cret. 
p. 862; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 731; Heldr. fl. cephal. p. 68, 
Fl. Aegina p. 391, f. minor Parl. fl. it. HI. p. 558 (f. parviflora), 
chlor. Thera p. 122; Bois. fl. or. V. p. 75; Gelmi in bull. soc. bot. 
ital. 1889 p. 452; Haussk. symb. p. 25. — Exsicc: Heldr. pl. fl. 
hellen. a. 1879; Dorfl. pl. cret. n. 120. 

Perigonii phyllis glabris, 3 externis ovato- ellipticis, virentibus, 
2 Liiternis subbrevioribus, Imeari-oblongis, luteis; labello phyllis externis 
longiore, convexo, obovato, vix cuneato, disco purpurascenti-velutino, 
egibboso, basi maculis binis, oblongis, glabris, fhivis notato, margine 
glabro flavo cincto, apicem versus trilobo, loliis lateralibus brevibus, 
obtusis, intermedio majore, emarginato-bilobulato, exappendiculato; gyno- 
stemio erostrato, obtuso. — Differt a praecedente, quacum in sicco fncile 
confunditur, phyllis internis luteis, labello purpurascenti, margine glabro. 
— In ditione nostra var. minor Parl. 1. c. (= 0. siciila Tin. pl. rar. 
sic. I. p. 13) tantum occurrei'e videtur, nam formam typieam grandi- 
floram e Graecia hucusque non vidi. 

In collibus graminosis, duniosis regionis inferioris et montanae. 
Attica: pr. Athenas, mt. Parnes (Heldr.), Hymettus (Sprun.), insula 
Aegina (Friedr.); Acrocorinthus (Haussk.); Argolis: pr. Naupha (Mayr- 
hofer), Argos (Sprun.); Achaia: pr. Patras (Reis.); Messenla: pr. Methone 
(Chaub.); Cycladum insula; Cythnos (Tunt.), Syra (Orph.), Melos (Leon.), 
Thera (Hehlr.); Creta: ])r. Canea (Raul.), Christos distr. Viano (Leon.); 
Zante (Marg.); Cephalonia: pr. Argostoli (Spreitz.); Ithaca: pr. Vathy 
(Spreitz.); Corcyra: pr. Pelleka (Sterneck), Potamo (Grimburg), Mon 
R,epos, San Deca, Gasturi, Benizze, Bragagniotica (Spreitz.). — Mart. 
Apr. 4. 

6X7. 0. fiisca X lutea Haussk. symb. p. 25. — ? 0. lutea 
V. suhfusca Rchb. ic. fJ. germ. XIJI. p. 76. — Characteribus 0. luteae 
ut videtur magis accedens, sed labellum ad marginem usque velutinum. 
Inter parentes ad radices Acrocorinthi (Haussk.). — N. v. 
^. Perigonii phylhi interna velutina vel ciliata. 
O Labellum egibbosum vel vix gibbosum. 
. Labellum apicuhitum. 

8. 0. Bertolouii Moretti pl. ital. dec. VL p. 9; Heldr. fl. cephal. Orchidaoeae. 181 

p, 68; Gelmi in bull. soc. bot. ital. 1889 p. 452. — Icoii: Rchb. 
germ. XIII. t. 103. 

Peri,o,onii phyllis roseis vel albidis, 3 externis oblongis, glabris 
2 internis paulo brevioribus, hnearibus, cihatis; hibello phyllis externis 
loiigiore, obovalo-oblongo, a basi ad apicem autrorsum curvato, concavo, 
fusco-velutino, apicem versus macula subquadrata, ghibra notato, basi 
utrinque gibbis minutis instructo, trilobo, lobis laterahbus rotundatis, 
inflexis, intermedio nndto majore, emarginato, apiculo interjecto, phis 
miuus sursum flexo terminato ; gynostemio breviter rostrato. — Habitu 
0. ferrmn equinum simihs, sed ab ea labello trilobo statim diagnoscitur, 
hac nota 0. iricolori accedit, quae autem labello minori, non antrorsum 
curvato, profundius lobato, egibboso, disco macuhs binis oblongis notato 
egregie discedit. — Ab 0. aranifera et 0. mammosa perigonii phylhs 
internis cihatis, labello trilobo, ab uUeriori insuper labello gibbis brevis- 
simis instructo differt. 

\\\ colhbus apricis regionis inferioris. Corcyra ( Gehiii ) ; Cephah^nia: 
ad Hagios Theodoros pr. Argostoh (Heldr.). — Mart. Apr. %.. jST. v. 

9. 0. Spruneri Nym. coiisp. p. 698. — 0. hiuJca Sprun. in 
Rchb. ic. germ. XIH. p. 93 t. 101; Bois. fl. or. V. p. 79; iiou Seb. 
et Maur. fL rom. cent. XIII. p. 43. — Huc sec. Bois. 1. 3.: O.ferrum 
eqtiinum v. aeginensis Rchb. ic. XIII. p. 92; Heldr. fl. Aegina p. 391. 
• — Porro : 0. BeinhoJdi Sprun. in sched. et 0. gaJactostictos Heldr. 
in sched. — Exsicc. : Sprun. pL gr. a. 1840. 

Perigonii phylhs virentibus, 3 externis oblongis, glabris, 2 internis 
paulo brevioribus, linearibus, velutinis; labeHo phylhs externis longiore, 
ovato-oblongo, convexo, atropurpureo-velutino, lineis binis parallehs, 
glabris, apicem versus transverse coahtis notato, egibboso, trilobo, lobis 
laterahl)us ovatis, obtusis, intermedio majore, in apiculum brevem ad- 
.scendentem abeunte; gynostemio obtusiusculo. — Differt a praecedente 
labello non antrorsum curvato, nec macuhi subquadrata notato ; ab 
0. ferrum equinum labello trilobo et hturis versus hibelh apicem, 
nec ad eius basin conjunctis. 

In colhbus apricis. Attica: mt. Lycabettus (Heklr.), Hymettus, 
insula Aegina (Sprun.). — Mart. Apr. %. 

. . Labelhim non apiculatum. 

10. 0. myodes L. sp. p. 948 pro var. 0. insectiferae; Jacq. 
misc. bot. II. p. 373; Friedr. Reise p. 269 et 279; Heklr. fL Aegiua 
p. 391. — 0. muscifera Huds. fL angL p. 340; S. et S. pr. II. 
p. 216; Ch. et B. fL pelop. p. 61. — Icon : Rchb. germ. XIII. t. 95. 

Perigonii phylhs viridibus, 3 externis oblongis, glabris, 2 internis 
duplo brevioribus, filiformibus, vehitinis; labello phyllis externis longiore 
oblongo, convexiusculo, f uscopurpureo - velutino, egibboso, ad medium 
trilobo, ad basin macula glabra notato, lobis lateralibus brevibus, por- 
rectis, lanceolatis, intermedio majore, bilobulato, non appendiculato ; 
gynostemio erostrato, obtuso. 182 Orchidaceae. 

In collibus aprici.*. Iiidicatur in Achaia (Sibth.), in valle fl. Al- 
pheus pr. Caritheiia Arcadiae et iu insulu Aegina (Friedr.); sed a recen- 
tdoribus non lecta. — Maio, Jun. Tj.. N. v. 

11. 0. speculum Link in Schrad. journ. 1799 TI. p. 324; Ch. 
et B. fl. pelop. p. 61; Bois. fl. or. V. p. 70; Boissieu iii buli. soc. bot. 
fr. 189(3 p. 288. — 0. scoJopax Willd. sp. IV. p. 69, non Cav. — 
Icon: Rchb. germ. XIII. t. 96. — Exsicc: Heldr. pl. fl. hellen. a. 1889. 

Perigonii phyUis 3 externis ovato-oblongis, Jutescentibus, ghibris, 
2 internis duplo brevioribus, triangularibus, obscure purpurascentibus, 
puberulis; labello phyllis externis subduph^ longiore, obovato, convexius- 
culo, egibboso, basin versus trilobo, disco ghibro, fusco-coerulescente, 
vitta flavida cincto, secus niarginem fuscuni, revolutuni longe denseque 
villoso, lobis lateralibus oblongo-linearibus, patentibus, intennedio majore, 
ovato, obtuso vel subretuso, non appendicnlato ; gynostemio erostrato 
obtuso. — Labello dorso longe denseque villoso egregia. 

In collibus regionis inferioris, rarissime. Boeotia: pr. Oropos (Hehlr.), 
Larnies (Boissieu); Attica (Fraas); Argolis: pr. Argos (Sprun.); Mes- 
senia: pr. Kalamata (Gittard.). — Mart. Apr. %. 

OO Labellum basi bigobbosum vel corniculatum. 
. Labelli appendicula sursum curvata. 

12. 0. oestrifera M. a B. fl. taur. cauc. II. p. .369; Bois. fl. 
or. V. p. 79 ; Haussk. symb. p. 25. — ■ 0. hremifpra Stev. in M. a. 
B. 1. c. p. 370, in mem. mosc. II. p. 174. — 0. homhyjijera Ch. et 
B. exp. p. 265 t. 32 f. 7. — 0. scolopax Ch. et B. fl. pelop. p. 62 
t. 34 f. 7; Friedr. Reise p. 279; non Cav. ic. II. p. 47, quae species 
occidentatis et hxbello antrorsum attenuato, appendice huiceolato angusto 
et gynostemio longe tenuissimeque rostrato specifice discedit. — 0. sco- 
lopax V. oestrifera Rchb. ic. fl. germ. XIII. p. 99; Hehlr. fh cephal. 
p. 68. — 0. Pieinholdi Sprun. in sched. sec. Rchb. 1. c. — Exsicc. : 
Heklr. herb. norm. n. 70. 

Perigonii phyUis 3 externis oblongis, roseis, glabris, 2 internis 
multo minoribns, hinceolatis vel linearibus, velutinis; hibello phyllis 
externis subaequilongo vel longiore, oblongo-obovato, convexo, fusco- 
velutino, trilobo, lobis lateralibus densius loiigiusque velutinis, trian- 
gularibus, basi gibbosis, intermedio majore, oblongo, margine revoluto, 
disco maculis glabris notato, appendice brevi, lata, sursuni curvata ter- 
minato; gynostemio breviter rostrato. 

/J. cornuta Stev. in M. a B. fl. taur. cauc. II. p. 370, in mem. 
Mo.sc. II. p. 175; Gelmi in bull. soc. bot. ital. 1889 p. 452; Hal. 
Beitr. fh Achaia p. 32, in o. b. Z. 1897 p. 98; Heldr. fl. Aegina 
p. 391; pro sp. ; Bois. fl. or. V. p. 80. — 0. oestrifera Ch. et B. 
exp. p. 265 t. 31 f. 1, t. 32 f. 8; Marg. et R. fl. Zante p. 86. — 
0. hicornis Sadl. in Nendtv. pl. Quinqueccl. p. 35; Haussk. symb. 
p. 25. — 0. picta Ch. et B. fl. pelop. p. 62 t. 33 f. 1, t. 34 f. 8 
cum /J. oestrifera\ Raul. cret. p. 863; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 731; Orchidaccac. 183 

non Link in Schrad. journ. 1899 II. p. 329, quae = 0. scolopax 
Cav. — 0. scolopax v. cornuta Rchb. ic. fl. germ. XIII. p. 99; 
Heldr. fl. cephal. p. 69. — Labelli s^ubminoris gibbi iu comua hori- 
zontalia vel recurva elongati. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 152. 

In collibus regionis inferioris et montanae. Aetolia (Nieder) ; At- 
tica: pr. Athenas, Bari, mt. Parnes (Heldr.), Pentelicon (Orph.), Hymettus 
(Sprun.), Kerata (Haussk.), insula Aegina (Heldr.); Achaia: pr. Patras 
(Hal.); Elis: pr. Chlemutzi (Heldr.); Messenia: pr. Arcadia, Methone, An- 
drusa (Chaub.); Arcadia: in valle Alphei pr. Carithena (Friedr.); Argolis: 
pr. Nauplia(Haussk.); Sporadum insula Skopelos (Leon.) ; Cycladum insula: 
Syra(Orph.), Melos (Leon.); Creta: promontoriumMeleka(Sieb.), pr. Canea, 
Candia (Raul.); Zante (Marg.); Cephalonia: pr. Argostoli, Pessada (Heldr.) ; 
Ithaca: pr. Vathy (Spreitz.); Corcyra (Gelmi). — Apr. Maio. %. 
. . Labelli appendicula deorsum flexa. 

13. 0. apifera Huds. fl. angl. p. 340; S. et S. pr. II. p. 216; 
Ch. et B. exp. p 264 t. 32 f. 6, Fl. pelop. p. 62 t. 34 f. 6 ; Ung. 
Reise p. 120; Bois. fl. or. V. p. 79; Heldr. fl. Aegina p. 391. — 
Icon: Rchb. germ. XIII. t. 105. — Exsicc. : Heldr. pl. fl. hellen a. 
1891 et 1895. 

Perigonii phyllis 3 externis ovato-oblongis, glabris, roseis vel albis, 
2 internis brevissimis, triangularibus, velutinis ; labello phyllis externis 
breviore, convexo, subrotundo, fusco-purpureo-velutino, macula glabra 
lijieolisque notato, trilobo, lobis lateralibus oblongis, gibbosis, intermedio 
multo majore, obovato, apice retuso, appendiculo glabro, deorsum flexo 
terminato; gynostemio in rostrum tenue flexuosum producto. 

In collibus herbosis regionis inferioris et montanae, rare. Attica: 
mt. Pentelicon (Ung.), mt. Parnes, in valle Cephissi pr. Chelidoni (Heldr.); 
Euboea, insula Aegina (Spmn.); Peloponnesus (Sibth.): pr. Messene 
(Chaub.). — Apr. Maio. %. 

14. 0. bombyliflora Link in Schrad. jomn. 1799 II. p. 325; 
Raul. cret. p. 863; Spreitz. in z. b. G. 1877" p. 731; Bois. fl. or. V. 
p. 80; Heldr. fl. Aegina p. 391. — 0. tahanifera Willd. sp. IV. 
p. 88; Sieb. avis p. 5; Ch. et B. exp. p. 264 t. 31 f. 2; Marg. et R. 
fl. Zante p. 86; Ung. Reise p. 119. — 0. umhilicata Desf. choix 
pl. p. 10 t. 5. — 0. hiulca Seb. et Maur. rom. pl. cent. XIII. p. 4.S. 
— 0. homhylifera Ch. et B. fl. pelop. p. 62 t. 33 f. 2. — Exsicc: 
Orph. fl. gr. n. 150. 

Perigonii phyllis 3 externis ovatis, pallide virentibus, 2 iuternis 
brevissimis, triangularibus, velutinis; labello phyllis externis breviore, 
suborbiculari, trifido, lobis lateralibus anguste oblongis, villosis, basi 
gibbosis, intermedio multo majore, obsolete trilobo, hemisphaerico, fusco- 
velutino, macula glabra notato, apiculo deorsum verso terminato; gyno- 
stemio erostrato, obtuso. — Labelli parvi lobo medio ob margines valde 
reflexas hemisphaerico eximia. 

In arenosis humidis, praesertim maritimis, in collibus graminosis. 
Attica: mt. Pentelicon (Ung.), ad Phaleron (Orph.); insula Aegina 184 Iridaceae. 

(Spriui.), Cythnos (Tunt.); Messenia: pr. Methonc (Depreaux); Creta: 
promontoriuni Meleka, pr. Tuzla (Raul.), Cyclonia (Helih-.); Zante: int. 
Scopo (Marg.); Corcyra: acl Monrepos (Spreitz.). — Marr. Apr. %. 

CXXII. Ordo. Iridaeeae R. Br. pr. H. nov. holl. p. 302. 

Dispositio genernm. 

a. Herbae caulescentes. 

a. Perigoniuin irregulare, subbilabiatum ; rliizoma tuberosum. 

1. Gladiolits L. 
/?. Perigonium regularc. 

X Perigonii laciniae internae externis dissimiles , stigmata 3, petali- 
formia, stamina tegentia. 

O Filamenta basi laciniarum exteriorum j^erigonii inserta. 
. Ovarium triloculare; rhizoma (in nostris) repens. 
2. Iris L. 
. . Ovarium uuiloculare ; rhizoma tuI)erosum. 
3. Hermodactylus Tourn. 
OO Filamenta inter se et cum stylo in columnam centralem con- 
nata; rhizoma tuberosum. 

4. Gynandriris Parl. 
XX Perigonii laciniae subconformes ; stigmata 3, augustissima ; rhizoma 
tuberosum. 

5. Romulea Maratti. 

b. Herbae acaules; perigonii laciniae couformes; rhizoma tuberosum. 

6. Ci'0cns L. 

1. (xlacliolus L. gen. n. 57^). 

a. Semina giobosa-pyriformia, non ahita. 

1. Gr. segetuiii Gawl. in bot. mag. t. 719; Mazz. in ant. ion. II. 
p. 456; Fraas fl. chiss. p. 293; Weiss in z. b. G. 1869 p. 754; Raul. 
cret. p. 864; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 731, 1887 p. 669; Heldr. 
fl. cephal. p. 69, Fl. Aegina p. 392; Bois. fl. or. V. p. 139; Bakl. 
riv. coU. bot. alb. 1896 p. 94. — Huc probabiliter: G. com^mmis 
S. et S. pr. I. p. 25, Fl. gr. I. p. 27 t. 37; Pieri corc. fl. p. 8; Sieb. 
avis. rem. p. 2; Ch. et B. exp. p. 22, Fl. pelop. p. 3; Ung. Reise 
p. 119; Heldr. fl. cephal. p. 69; non L. sp. p. 36, (pii i)erigonii tubo 
valde curvato, antheris fihimento brevioribus et seminibus hite alatis 
discedit. — G. Ludovicae Jan. elench. p. 1; Friedr. Reise p. 283. 

— G. italiciis Gaud. fl helv. I. p. 96. — Icon: Rchb. germ. f. 731. 

— Exsicc: Orph. fl. gr. n. 976 (Chios); Hehh-. et Hal. fL aeg. a. 
1889. 

Fibris tunicarum radicalium validiusculis, parallelis, superne anasto- 
mosantibus, areohs oblongis vel hnearibus; spica 3 — 13flora, disticha, 1) Species characteribus non sat firmis interduni distinctac et specimina e 
sicco, insuper saeijc incompleta, interdum aegrc determinanda. Iridaceae. 185 

subunilaterali ; spathae valvis inaequilongis, inferiore in floribus inferio- 
ribus perigonium subaequante; perigonii coccinei tubo brevi, paruin in- 
curvo, laciniis oblongis, obtusis, basi angustatis, 3 superioribus inaequa- 
libus, intermedia longiore et subduplo latiore, a lateralibus recessa, 
3 inferioribus subaequalibus, lacinias laterales superiores paulo superan- 
tibus; antheris fihimento sublongioribus, atuiculis baseos subdivergentibus; 
stigmatibus a basi ad mediuni angustis, sensim in laminam oblongam 
dilatatis; capsula globosa vel globoso-obovata, trisulca, obtuse trlgona, 
apice impressa. 

Inter segetes, in olivetis, arvis regionis inferioris et submontanae. 
Epirus: mt. Kurenta distr. Janina (Bald.); Attica: mt. Parnes, insula 
Aegina et in adjacente scopulo Metopi (Heldr.); Argolis: pr. Argos 
(Reiser), insula Hydra (Heldr.); Laconia: in valle fl. Eurotas inter 
Leondari et Misitra (Friedr.); Messenia: pr. Arcadia, Methone, Messene 
(Chaub.); Sporadum insula Skopelos (Leon.); Cychidum insula Melos 
(Armenis); Creta: pr. Canea (Weiss), Akroteri, Malaxa, mt. Lassiti 
(Raul.) ; Cephalonia (Ung.) : pr. Argostoli, Simiadata, in oropedio Omalo, 
pr. Aphrata (Heldr.); Corcyra: pr. Manducchio, Potamo (Mazz.), Gasturi, 
Benizze, Skripero (Spreitz.); — sed loca nonnulla forsan ad G. illyricum 
spectant. — Apr. Jun. 2).. 

a. Semina compressa, ahUa. 

a. Antherae filamento subaequilongae. 

2. G. byzaiitinus Mill. dict. n, 3; Gawl. in bot. mag. t, 874; 
Mazz. in ant. ion. H. p. 456; Marg. et R. fl. Zante p. 87; Weiss in 
z. b. G. 1869 p. 754. — Icon : Rchb. crit. VII. f. 866. 

Fibris tunicarum radicalium tenuibus, parallelis, stijDatis; spica 
6— -lOflora, disticha, subunihiterali ; spathae valvis inaequilongis, inferiore 
in floribus inferioribus perigonium subaequante vel superante; perigonii 
coccinei tubo brevi. subincurvo, laciniis obtusis, basi angustatis, 3 supe- 
rioribus subaequalibus, approximatim porrectis, laterahbus late ovato- 
rhombeis, intermedia late elliptica, eis contigua, 3 inferioribus inaequa- 
libus, lacinias superiores subsuperantibus ; antheris filamento subaequi- 
longis, auricuhs baseos divergentibus; stigmatibus fere a basi sensim in 
laminam oblongam dilatatis; capsula obJongo-obovata, obtuse trigona, 
apice impressa. — Differt a praecedente praesertim perigonii laciniis 
3 supei*ioribus approximatis et seminibus alatis. 

Inter segetes, in cultis regionis inferioris. Indicatur pr, Casopo 
€t Lavchi Corcyrae (Mazz.), nec non a Margot et Weiss in insula 
Zacyntho. — Apr. Maio. '2J.. N. v. 

^. Antherae filamento breviores. 

3. G. illyricus Koch syn. p. 699; Haussk. symb. p. 26. — 
G. diibius Guss. pr. fl. sic. suppl. p. 8; Spreitz. in z. b. G. 1877 
p. 732; Hal. Beitr. fl. Aetol. p. 10; Haussk. symb. p. 26, qui notis 
infirmis tantum (tunicae fibris vix anastomosantibus perigonii hxciniis 
obtusis, laciuiis lateralibus superioribus angustioribus et stigmatibus fere 186 Iridaccac. 

a basi sen?im dilatatis) discedere videtur. — Huc forsan : G. cowmunis 
Fraas fl. class. p. 294; vix L. sp. p. 36, qui fibris tunicarum validis, 
in ai'eolas angustas anastomosantibus, perigonii tubo valde incurvo, laci- 
niis campanulatim conniventibus et seminibus latius alatis differt. — 
Icon: Rchb. germ. f. 780. — Exsicc: Heldr. herb. norm. n. 1075; 
Sint. it. thessal. n. 854; Dorfl. fl. aeg. n. i)3. 

Fibris tunicarum radicalium tenuibus, parallelis, stipatis, superne 
anastomosantibus ; spica 3 — 10 flora, disticha, secunda; spiithae valvis 
inaequilongis, inferiore perigonio breviore; perigonii coccinei tubo in- 
curvo, laciniis obtusis, saepe mucronuhitis, basi angustatis, 3 superioribus 
inaequalibus, lateralibus oblongis vel obovato-oblongis, intermedia longiore, 
hite elHptico-oblonga, 3 interioribus subaequahbus intermedia hitiore, hici- 
nias superiores vix superantibus; antheris filamento brevioribus, auriculis 
baseos divergentibus ; stigmatihus fere a basin vel a medio sensim in 
laminam obovato-oblongam dihatatis; capsula obovato-triquetra, apice 
impressa. — A praecedentibus floribus saepius minoribus et praesertim 
antheris filamento brevioribus sat facile diagnoscitur. 

In dumosis, locis humidis, uhginosis regionis inferioris et sub- 
montanae. Thessalia: ad Said Pascha (Sint.) et in oropedio Neuropohs 
(Haussk.) in Pindo, mt. Othrys (Fraas); Euboea (Fraas); Aetoha: pr. 
Antirrhion (Hah); Attica: mt. Pentelicon (Heldr.); Ehs: pr. Lintzi, 
Kunupeli (Heklr.); Cychuhun insuhi Naxos (Leon.); Corcyra: pr. Potamo 
(Spreitz.). — Apr. Jun. Tj.. 

4. G. glaucus Heldr. herb. norm. n. 1379 (sokun nomen). 

Fibris tunicarum radicalium crassiuscuhs, parallehs, vix anasto- 
mosantibus; spica 3 — 7 flora, disticha, secunda; spathae valvis sub- 
aequalibus, perigonio brevioribus; perigonii coccinei tubo incurvo, laciniis 
acutis, basi angustatis, 3 superioribus inaequahbus, laterahbus oblongis 
vel obovato-oblongis, intermediu longiore, late elhptico-oblonga, 3 inferio- 
ribus subaequahbus, intermedia hitiore, hicinias 3uperioi"es vix superan- 
tibus; antheris fihunento brevioribus, auricuhs baseos subparallehs; 
stigmatibus a medio sensim in huninam obovato-oblongam dihitatis; 
capsula elhpsoidea, obtuse trigona, apice non impressa. — Differt a 
praecedente giaucedine, tunicarum fibris crassiusculis, minus congestis, 
perigonii laciniis acutis, capsuhs elhpsoideis, apice non impressis. 

Laconia boreahs: in distr. Ahigonia pr. Megah Anastosova ad 
radices mt. Taygetos (Zahn). — Maio, Jun. '2j.- 

Obs. G. imbricatus L. sp. p. 37. Inchcatur a Haussk. symb. 
p. 26 in humidiuscuhs oropedii Neuropolis in Pindo dolopico, sed cum 
specimina in statu fructifero tantum lecta fuerunt, determinatio mihi 
incerta videtur. 

2. Iris L. gen. n. 59. 

1. Sectio. Sarhatae L. sp. p. 38. — Perigonii laciniae externae 
intus basi secus lineam mediam barbatae. 

a. Cauhs elatus, 50 — 100 cm. altus, pluriflorus. Iridaceae. 187 

1. I. pallida Lam. dict. III. p. 294; Bois. fl. or. V. p. 138. — 
I. germanica S. et S. pr. I. p. 26 p. p., Fl. gr. I. p. 29 t. 40, non 
L. — Icoii: Rchb. f. 767. 

Foliis late ensiforniibus, caule brevioribus; spathae valvis oblongis, 
iam ttnte anthesin omniiio scai-iosis; perigonii tubo ovariuni aequante, 
limbo pallide violaceo, laciniis amplis, obovatis, externis deflexis, intus 
flavo-barbatis, internis erectis, abrupte unguiculatis. 

In campestribus Cretae (Sibth.). — Maio, Jun. %. N. v. 

2. I. g-ermaiiica L. sp. p. 38 ; S. et S. pr. I. p. 26 p. p. ; Pieri 
corc. fl. p. 9; Sieb. avis rem. p. 2; Mazz. in ant. ion. II. p. 546; 
Friedr. Reise p. 279; Fraas fl. class. p. 292; Raul. cret. p. 863; Bois. 
fl. or. V. p. 137; Heldr. fl. Aegina p. 391. — /. nostras Dall. prosp. 
p. 10. — Icon: Rchb. germ. f. 765. — Exsicc: Heldr. fl. thessal. 
a. 1883. 

Foliis late ensiformibus, caule brevioribus; spathae valvis oblongo- 
navicularibus, sub anthesi a basi ad medium herbaceis ; perigonii tubo 
ovarium 2 — 3 plo superante, limbo intense violaceo, rarissime albo, la- 
ciniis amplis, externis obovatis, reflexis, intus luteo-barbatis, internis 
ovalibus, erectis, abrupte unguiculatis. — Differt ab antecedente spathis 
inferne herbaceis, floribus saturatioribus et perigonii tubo longiore. 

In rupestribus regionis inferioris et montanae, sed non ubique 
spontanea. Thessalia: mt. Pelion pr. Makrinitza (Heldr.); Achaia: pr. 
Megaspilaeon (Heldr.); Arca<lia: pr. Carithena, etiam flore albo (Friedr.); 
insula Aegina, Cythnos (Heldr.); Creta (Sieb.); Cephalonia (Dall); 
Corcyra: pr. Perulades (Mazz.). — Apr. Maio. %. 

3. I. florentina L. sp. ed. 2 p. 55; S. et S. pr. I. p. 26, Fl. 
gr. I. p. 28 t. 39; Pieri corc. fl. p. 8; Dallap. prosp. p. 9; Ch. et B. 
exp. p. 22, Fl. pelop. p. 3; Mazz. in ant. ion. II. p. 456; Marg. et 
R. fl. Zante p. 87: Fraas fl. class. p. 293. — Icon: Rchb. germ. 
f. 766. — Exsicc. : Sint. it. thessal. n. 497. 

Foliis late ensiformibus, caule brevioribus; spathae valvis lanceo- 
lato-navicularibus, sub anthesi herbaceis, margine scarioso cinctis; peri- 
gonii tubo ovario sublongiore, limbo albo vel dilute coerulescente, laciniis 
amphs, externis obovatis, reflexis, intus albido-barbatis, internis oblongis, 
erectis, basi angustatis. — A praecedentibus florum colore et spathae 
valvis lanceolato-navicularibus, margine tantum scariosis discedit. 

In rupestribus dumosis regionis inferioris. Thessalia: ad Lechonia 
pr. Volo quasi sponte (Sint.); Laconia (Sibth.): mt. Taygetos (Fraas); 
Messenia: pr. Pylos (Chaub.); Zante: pr. Adyssos (Marg.); Cephalonia: 
introducta (Dall.); Corcyra (Pieri): pr. Manducchio (Mazz.). — Apr. 
Maio. %. 

b. Caulis pumilus, 5 — 30 cm. altus, uniflorus. 

4. I. luteseens Lam. dict. III. p. 297; Pieri corc. fl. p. 9; Raul. 
cret. p. 864; Boissieu in bull. soc. bot. ic. 1896 p. 288. — Icon: Bot. 
mag. t. 2861. 188 Iridaceae. 

Caule 2U — 30 fiii. alto; foliis ensiformibus, 15 mm. latis, caule 
brevioribus ; spathae valvis lauceolatis, acuminatis, sub anthesi herbaceis, 
apice scariosis; perigonii tubo ovario duplo longiore, limbo pallide flavo, 
laciniis externis, oblongo-obovatis, reflexis, intus luteo-barbatis, internis 
ovalibus, erectis, basi angustatis. — Flores eis praecedentium miuores. 

In rupestribus. Thessalia: pr. Litocliori (Boissieu); Creta : pr. Canea, 
Candia (Hehh-.); Corcyra (Pieri). — Apr. Maio. 2j.. N. v. 

5. I. attica Bois. et Heldr. (Hagn. ser. 2 IV. p. Ui, Fl. or. V, 
p. 134; Boissieu in bull. soc. bot. Fr. 1896 p. 288; Haussk. symb. 
p. 26. — /. pumlla S. et S. pr. I. p. 27; Ch. et B. exp. p. 22' Fl. 
pelop. p. 3 ; Clem. sert. p. 89 ; non L. sp p. 38, quae foliis latioribus 
rectis vel subcurvatis, spathae valvis magis infhitis, acutioribus, floribus 
majoribus, perigonii tubo quoad ovarium breviori et hiciniis externis 
proportione interiorum longioribus, minus reflexis discedit. — /. pseudo- 
jjumila Nym. consp. p. 701, quoad ph atticam, non Tin. — Icon: 
Reg. GartenfL t, 377. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 192; Heldr. herb. 
norm. ii. 50 et 1377. 

Caule brevi vel subnullo; foliis ensiformibus, 3—15 mm. latis, 
falcatis, spatham aequantibus vel eae sublongioribus ; spathae valvis 
lineari-lanceolatis, obtusis, sub anthesi herbaceis, apice scariosis; perigonii 
tubo ovario 5 plo longiore, e spatha exserto, limbo viohiceo vel ochro- 
leuco, hiciniis ovato - oblongis, externis subbrevioribus, reflexis, intus 
luteo-barbatis, internis erectis, basi angustatis. 

In saxosis montanis. Thessalia: mt. Olympus (Boissieu); Phocis: 
mt. Parnassus pr. Rachova (Guicc); Attica: mt. Corydalus, Parnes, 
Pentelicon, Hymettus, pr. Laurion, Pharmacusarum insuhi Lero (Heldr.); 
Peloponnesus (Chaub.). — Febr. Apr. 2|_. 

2. Sectio. Imberhes L. sp. p. 38. — Perigonii hiciniae imberbes. 
a. Folia Late ensiformia; flores lutei. 

6. I. Moimieri DC. iu Red. liliac t. 236; Sieb. avis p. 2; Spreng. 
syst. I. p. 160; Bois. fLor. V. p. 130. — Xiphion Momiieri Alef. 
in bot. Zeit. 1863 p. 297. — Xyridion Monnieri Khitt in bot. Zeit. 
1872 p. 500. 

Caule elato, tereti, plurifloro; foliis late ensiformibus, caulem sub- 
aequantibus ; spathae valvis Lanceohitis, sub anthesi herbaceis ; perigonii 
tubo ovario breviore, limbo luteo, Liciniis externis, ovatis, obtusis, de- 
flexis, ungui aequilongis, concoloribus, internis subaequilongis, oblongo- 
spathuhitis, bilobis, erectis; stigmatibus ungue laciniarum externarum 
vix longioribus, lobis obtusis. 

Creta (Sieb.); a recentioribus non lecta. — Mart. Apr. 4. N. v. 

7. I. pseudacorus L. sp. p. 38; S. et S. pr. I. p. 27; Pieri corc. 
fL p. 9; Ch. et B. exp. p. 28, FL pelop. p. 3; Mazz. in ant. ion. II. 
p. 456; Marg. et R. fL Zante p. 87; Friech-. Reise p. 278; Fraas fL 
class. p. 293; RauL cret. p. 864; Bois. fL or. V. ]). 127; HaL Beitr. 
fL AetoL p. 2; Haussk. symb. p. 26. — Xiphion pseudacorus ParL Iridaceae. 189 

nuov. gen. e sp. monocot. p. 45. — Xyridion pseudacorns Klatt in 
bot. Zeit. 1872 p. 500. — Icon: Fl. dan. t. 494. — Exsicc: Reis. 
fl. gr. a. 1894. 

Caule elato, subcompresso, plurifloro ; foliis late ensiformibus, cauleni 
subaequantibus; spathae valvis lanceolatis, sub anthesi herbaceis; peri- 
gonii tubo ovario breviore, limbo luteo, laciniis externis ovatis, obtusis, 
reflexis, unque longioribus, ad basin fulvo-maculatis et radiatim purpureo- 
venosis, internis triplo minoribus, oblongo-spathulatis, obtusiusculis, erectis; 
stigmatibus laciniis externis brevioribus, in lobos acutos externe dentatos 
bifidis. 

Ad aqnas regionis inferioris. Thessalia: pr. Trikala, Larissa (Haussk.), 
ad lacum Karla (Reis.); Aetolia: in pakide pr. Krioneri ad sinum Pa- 
tranum (Hal.); Attica: ad Phaleron (Fraas); Argolis : pr. Argos (Fraas), 
in palude Lerna (Friedr.); Peloponnesus (Sibth.): pr. Pylos, Helos 
(Chaub.); Creta: pr, Stylo, Kalyves, Neochorio (Raul.); Zante (Marg.); 
Corcyra (Pieri): pr. Botumia (Mazz.). — Maio, Jun. %. 
b. Folia linearia, graminea; flores lilacini. 

8. L cretica Janka in o. b. Z. 1868 p. 298. — /. cretensis 
Janka 1. c. p. 382; Bois. fl. or. V. p. 125. — I. temdfolia Pieri 
corc. fl. p. 10; non Pall. it. III. app. p. 714, quae habet perigonii 
lacinias lanceolatas. — /. humilis Sieb. avis p. 2, rem. p. 2; Raul. 
cret. p. 864; non M. a B. fl. taur. cauc. I. p. 33, quae perigonii laci- 
ciniis externis panduraeformibus praesertim discedit. — I. ungtiicidaris 
Ch. et B. exp. p. 22, Fl. pelop. p. 3; Marg. et R. fl. Zante p. 87; 
Ung. Reise p. 119; Spreitz. in z. b. G. 1877^ p. 699; non Poir. it. IL 
p. 86, quae foliis longioribus latioribusque, stigmatibus lobis in caudas 
setaceas bifidis, discedit. — /. stylosa Mazz. in ant. ion. II. p. 456; 
Weiss in z. b. G. 1869 p. 754; non Desf. fl. alt. I. p. 40, quae 
synonimum /. tinguicularis Poir. — /. stylosa v. angustifolia Bois. 
et Heldr. diagn. XIII. p. 15; Raul. cret. p. 864; non /. angustifolia 
Gilib. exerc. phyt. II. p. 498, quae ad /. sibiricam L. pertinet. — 
Icon: Bot. mag. t. 6343. — Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 977; Heldr. herb. 
norm. n. 1378. 

Caule subnullo; foliis omnibus radicalibus, caespitosis, anguste 
linearibus, flore brevioribus vel eum aequantibus vel nonnullis superan- 
tibus; spathae uniflorae valvis herbaceis, lanceolatis, acuminatis; peri- 
gonii tubo ovario sessili multo longiore, laciniis aequilongis, coeruleo- 
lilacinis, ovato-oblongis, in unguem tenuem longe attenuatis, exteriorum 
himina reflexa, interiorum erecta; stigmatibus lobis anguste lanceolatis, 
extrorsum serrulatis. — Species pulchra, foliis gramineis et floribus 
majusculis laete coeruleis egregia. 

In olivetis, herbidis, rupestribus regionis inferioris et montanae; 
ad 1600 m. usque. Thessalia et Attica (Bois.), sine loci specialis indi- 
catione; Laconia: mt. Malevo (Orph.); Messenia: pr. Navarin, Methone 
(Chaub.), Kalamata (Zahn); Creta (Sieb.) : pr. Suda (Weiss), mt. Lazaros 
in Lassiti, mt. Aphendi Kavutsi (Raul.); Zante (Marg.); Leucas (Le- 190 Iridaceae. 

tourn.); Corcvra (Pi(M-i): ad Monrepos, San Pantaleone (Spreitz.), Govino 
(Mazz.). — Febr. Apr., iu montibus elatioribus usque Maio 2\-. 

9. I. Siiitenisii Janka adat. erd. p. 173; Hal. Beitr. fl. Achaia 
p. 33; Bald. riv. coll. bot. alb. 1895 p. 72, 1896 p. 94. — Proba- 
biliter huc spectat: /. graminea S. et S. pr. I. p. 27; Friech-. Reise 
p. 279; Weiss. in z. b. G. 1869 p. 754; Bois. 11. or. V. p. 128, 
quoad pl. cephalonicam ; non L. sp. p. 39. — Nec non: Xiphion 
gramineum Heldr. fl. cephal. p. 69 (specimina sine flore tantum ob- 
servata); non Parl. — Icon: Rouy ill. t. 97.— Exsicc: Sint. it. thessal. 
n. 608. — 

Caule tenui, humili vel plus minus elonoato, parce foliato; fohis 
liuearibus, flores subaequantibus vel superantibus ; spathae 1— 3florae 
valvis herbaceis, lanceolatis, acuniinatis; perigonii tubo, ovario pedicello 
subaequilongo suffulto, duplo lonoiore, laciniis lilacinis, pulchre venosis, 
exteriorum lamina parva, subdeflexa, elliptico-rotundata, in unguem dila- 
tatum abruptiuscule attenuata, lacinii^- internis subbrevioribus, erectis, 
lanceolato-cuneatis, apice truncatis vel retusis; stigmatis lobis triangu- 
laribus. — J. gramineae L., foliis elongatis, flores multo superantibus, 
perigonii tubo brevissimo, laciniis externis panduraeformibus diversae, 
habitu valde similis. — Ab antecedente notis indicatis diversissima. 

In dumosis regionis montanae. Epirus: mt. Cuka distr. Janina, 
ad Luros pr. Prevesa (Bald.); Cephalonia: ad Karavias in oropedio 
Omala (Heldr.); Achaia; pr. Gura ad radices mt. Kyllene (Hal.); Ar- 
cadia: in valle Alphei pr. Carithena (Friedr.); Creta: pr. Suda, Cydonia 
(Weiss). — Maio, Jun. %. 

Obs. I. ocyphitim Ehrh. beitr. VH. \). 139; Mazz. in ant. ion. 
II. p. 458. — A Mazziari pr. Crevazzula Corcyrae probabiliter ex con- 
fusione indicatur. 

3. Heriiiodactyliis Tourn. coroll. p. 50. 

1. H. tiiberosis L. sp. p. 40; S. et S. pr. L p. 23, Fl. gr. I. 
p. 29 t. 41; Siel). avis p. 2, rem. p. 2; Ch. et B. exp. p. 23, Fl. 
pelop. p. 3; Mazz. in ant. ion. II. p. 456; Marg. et R. fl. Zante p. 87; 
Friedr. Reise p. 279; Fraas fl. class. p. 293; Raul. cret. p. 864; 
Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 731, 1887 p. 669; Bois. 11. or. V. p. 124 
{Iris); Salisb. in trans. hort. soc. I. p. 304; Heldr. chlor. Mykon. 
p. 251. — Huc forsan: /. spuria Pieri corc. fl. 10 („radice bulbosa!"), 
non L. — Exsicc: Orph. herb. n. 14. 

Rhizomate horizontale, brevi, apice digitatim 2 — 4 tnb(>ni oblongo- 
cylin(h-ica, nuda edente; caule unifloro; fohis linearibus, tctragonis, caule 
longioribus; spatha saepius univalvi, lanceolata, acuminata, herbacea; 
perigonii tubo, ovario pedicHdh) eo longiore suffulto breviore; laciniis 
imberbibus, exteriorum lamina reflexa, ovata, fusca, ungue oblongo- 
cuneiformi, viridi-flavo duplo breviore, laciniis interuis brevioribus, erectis, 
ohli)ngo-cuneifonuibus, viridi-Havis, cuspidntis; stigmatis lobis lauceolatis. Iridiiceae. 191 

In collibus siccis, cultis reijionis inferioris et niontantie. Tliessalia: 
mt. Pelion pr. Makrinitza (Heldr.); Boeotia: mt. Helicon (Fraas); At- 
tica: mt. Parnes (Fraas), Pentelicon (Orph.) ; Achaia: pr. Patras (Chaub.); 
Elia et Arcadia (Sibth.): nit. Trikorfo pr. Sinano, pr. Tripolizza (Friedr.); 
Messenia: pr. Navarin, Methone (Chaub.), Kalamata (Zahn.); Creta: 
promontorium Meleka, pr. Niato (Raul.); Cycladum insula: Andros, 
Mykonos (Heldr.), Melos (Armenis); Zante: pr. Tsilivi (Marg.); Cor- 
cyra: ad Monrepos, Alipu, Pelleca (Spreitz.), Potamo (Mazz.), mt. 
Pantocrator (Baen.). — Febr. Apr. %. 

4. (Jy iiaiidriris Parl. nuov. gen. e sp. monocot. p. 49. 

1. G. sisyrinchiuiii L. sp. p. 40; S. et S. pr. I. ji. 28, Fl. gr. 

I. p. 30 t. 42; Sieb. avis p. 2, rem. p. 2; Urv. enum. p. 6; Ch. et 
B. exp. p. 23, Fl. pelop. p. 3; Marg. et R. fl. Zante p. 87; Fraas. 
fl. class. p. 293; Ung. Reise p. 119; Weiss in z. b. G. 1869 p. 754; 
Raul. cret. p. 864 ; Heldr. cong. Firenze 1874 p. 234 ; Spreitz. in z. 
b. G. 1877 p. 731; Bois. fl. or. V. p. 120; Aznav. in magy. bot. 
lap. I. p. 196; {Iris); Parl. 1. c. p. 52; Hehh-. fl. cephal. p. «59, Fl. 
Aegina p. 391, chlor. Mykon. p. 251; Gelmi in buU. soc. bot. it. 1889 
p. 452. — Moraea sisyrinchium Ker. in bot. mag. t. 1407 ; Mazz. 
in ant. ion. H. p. 456; Friedr. Reise p. 269. — Xiphion sisyrinchium 
Bak. in Seem. journ. IX. p. 42. — Exsicc: Rev. pl. cret. n. 164, in 
Magn. fl. .sel. n. 3435, in Baen. herb. europ. n. 4878. 

Tubere globoso, tunicis fibrosis vestito; caule flexuoso; foliis binis, 
falcatis, linearibus, dorso rotundatis, flores superantibus ; floribus 2 — 4, 
fasciculatis ; spathis membranaceis, lanceolatis, acuminatis; perigonii tubo 
ovario subsessili longiore ; hiciniis coeruleis, externis obovato-spathulatis, 
flavo-maculatis, reflexis, internis subbrevioribus, lanceolatis, erectis; stig- 
matibus in lolios huiceolato-subuhitos bifidis. 

§. moiiophylla Bois. et Heldr. in Heldr. herb. norm. n. 51, pro 
sp. ; Heldr. in atti congr. Firenze 1874 p. 234. — Minor, caule 2 — 4 
pollicari, folio unico, perigonio fere duplo niinori, sordide coerulescenti- 
butescente. 

In aridis, collibus saxosis regionis inferioris. Attica: pr. Athenas, 
Megara (Fraas), insula Aegina (Friedr.) et in adj. scopulo Metopi 
(Heldr.); Achaia: pr. Patras (Chaub.); Messenia: pr. Navarin, Methone, 
insula Sapienza (Chaub.), pr. Petalidi (Zahn.); Laconia (Sibth.); Cychidum 
insula: Tenos, Syra (Weiss), Cythnos, Delos, Mykonos, Seriphos (Tunt.), 
Melos, Kimolos (Urv.); Creta: pr. Kissamos (Rev.), Canea (RauL); 
Zante (Sibth.): pr. Krionero, Chieri (Marg.); Cephalonia: pr. Lixuri 
(Spreitz.), Panagia Kechrianotissa (Heldr.); Corcyra: pr. Botumia, As- 
censione (Mazz.), Barbati, mt. Pantocrator (Spreitz.), Signes (Gehni); 
— /?. Attica: pr. Patissia, Phaleron, Piraeus (Heldr.). — Febr. Jun. i},. 192 Iridaccae. 

5. Romulea Maratti pl. romul. et satiini p. 13 (1772). — Tricho- 
nema Ker in ann. bot. I. p. 222 (1805). 

a. Stamina pistillo breviora; stigmata ad basin nsquo bipartita; 
flores maiusculi. 

1. R. bulbocodium L. sp. p. 36 (Crocus); 8eb. et M. fl. rom. 
pr. p. 17; Bois. fl. or. V. p. 115; Spreitz. in z. b. G. 1887 p, 669; 
Hal. in 6. b. Z. 1897 p. 326; Form. in D. bot. Mon. 1898 p. 77; 
Haussk. symb. p. 26; Aznav. in magy. bot. lap. 1. p. 196. — Ixia 
htdhocodimn L. sp. ed. 2 p. 51; Sieb. avis. p. 2, rem. p. 2, in Flora 
L p. 275; Ch. et B. exp. p. 22, Fl. pelop. p. 3. — Trichonema 
htdhocodium Ker. in ann. bot. I. p. 2:^2; Mazz. in ant. ion. H. p. 454; 
Marg. et R. fl. Zante p. 8S; Friedr. Reise p. 279; Raul. cret. p. 864. 
— T. suhpalustre Herb. in bot. reg. XXX. t. 40 f. 1 . — T. pylium 
Herb. 1. c. f. 2. — _R. uliginosa Kunze in Flora 1846 p. 690. — 
R. Leichtliniana Heldr. ap. Hal. in 6. b. Z. 1896 p. 18. — R. Zahnii 
Heldr. herb. norm. n. 1483. — Icon: Rchb. germ. f. 782. — Exsicc: 
Orph. herb. et 579; Rev. pl. cret. n. 265, in Magn. fl. sel. n. 3601; 
Heldr. herb. norm. n. 1463. 

Tuberis tunicis coriaceis ; caule 1 — 3floro; foliis filiforniibus, recur- 
vato-flexuosis, caule longioribus ; spathae valvis subaequalibus, phis minus 
hyalino-membranaceis; perigonii spatha subduplo longioi-is, fauce pilosuli, 
laciniis elliptico-lanceolatis, basi croceis, ceterum albis, externis dorso 
saej^issime lilacinis; filamentis pilosulis ; capsuhi ovata. — Variat quoad 
florum magnitudinem et colorem. 

In sabulosis, rupestribus regionis inferioris et montanae, ad 1 300 m. 
adscendens. Aetolia: pr. Aetolikon, Mesolonghion (Reis.); Argolis: pr. 
Nauplia (Haussk.); Arcadia: mt. Parthenion })r. Tripolizza (Friedr.); 
Messenia: pr. Xavarin, Methone (Chaub.), Petalidi, Kalamata (Zahu); 
Laconia: mt. Malevo pr. Hagios Joannes (Leon.); Cycladum insuhi: 
Thermia (Chaub.), Syra (Orph.), Melos (Leon.); Creta: pr. Kissamos 
(Rev.), Platania, Niato (Raul.); Zante (Marg.); Corcyra (Mazz.): pr. 
Potamo, Pelleka (Spreitz.). — Jan. Apr. %. 

b. Stamina jiistillo longiora; stigmata bik)ba; flores parvi. 
a. Perigonii violacei, faux intense purpurea. 

2, R. Linaresii Parl. fl. panorm. I. p. 38; Clem. sert. p. 89; 
Bois. fl. or. V. p. 116; Hal. in 6. b. Z. 1897 p. 326, in z. b. G. 
1899 \\. 193. — Trichonema Linaresii 'Khitt in Linnaea XXIV. 
p. 660 ; Raul. cret. p. 864. — Ixia hidhocodium S. et S. pr. I. 
p. 25, Fl. gr. I. p. 26 t. 36, non L. — Exsicc: Hekh-. herb. norm. 
n. 378 et 1076, herb. fk hellen. n. 53, in Baen. herb. europ. n. 3133. 

Tuberis tunicis coriaceis; caule 1 — 3 floro; foliis filiformibus, re- 
curvato-flexuosis, caule longioribus; spathae valvis inaequalibus, inferiore 
herbacea, superiore fere omiuno hyahno-membranacea ; perigonii violacei, 
spatha subduplo longioris, fauce pilosula, atropurpurea, kiciniis lanceo- Iridaceae. 193 

latis; filamentis, pilosulis; capsula obloiiga. — A praecedente floribus 
minoribus, concoloribus, omnino violaceis, fauce intensius coloratis statim 
diagnoscitur. 

In collibus saxosis regionis inferioris et montanae. Thessalia 
(Sprun.); Acarnania: mt. Zygos (Reis.); Attica: mt. Parnes (Orph.), 
Pentelicon, Hymettus (Heldr.); Messenia: pr. Petalidi (Zahn); Laconia: 
mt. Taygetos (Bois.); Cyclades (Sibth.): insula Melos (Leon.); Creta 
(Monachini). — Febr. Apr. Q|. 

|S. Perigonii albidi vel violacei faux citrina. 

3. R. ramiflora Ten. fl. neap. pr. add. in app. ad ind. sem. h. 
neap. 1827 p. 3, Fl. nap. t. 203; Bois. fl. or. V. p. 117; Haussk. 
symb. p. 26. — Trichonema ramiflonmi Sw, brit. fl. gard. p. 596, — 
Ixia ramiflora Ten. syll. p, 25, — Exsicc: Heldr. pl. fl. hellen a. 
1876 et 1885. 

Tuberis tunicis coriaceis; caule 2 — 3floro; foliis linearibus, recur- 
vato-flexuosis, caule longioribus ; spathae valvis herbaceis, anguste mem- 
branaceo-marginatis; perigonii parvi, pallide violacei, spatha sublongioris, 
fauce pilosuhi, citrina, laciniis lanceolatis, externis extus viridescentibus; 
filamentis pilosulis ; capsula oblonga. — Spathae valvis herbaceis et 
floribus parvis egregia. 

Li colHbus herbosis, arenosis, Attica: ad radices mt. Parnes pr. 
Ano-Liosia, pr. Kephissia (Heldr.), Phaleron (Sprun.); Argohs: pr. Nauplia 
(Haussk,). — Febr. Mart. Q|. 

4. R. Columnae Seb. et M. fl. rom. pr. p. 18; Clem, sert. p. 89; 
Bois. fl. or. V. p. 117; Haussk. symb. p. 26. — Ixia Columnae 
Roem. et Schult, syst. veg. mant. p. 30. — Trichonema CoJumnae 
Rchb. fl. germ. exc. p. 83; Friedr. Reise p. 265, 267 et 268; Raul. 
cret, p. 864. — Icon: Rchb. germ. f. 784. — Exsicc: Orph. fl. gr. 
n. 47; Heldr. in Baen. herb. europ. n. 2430 et ? 4201. 

Tuberis tunicis coriaceis; caule 1 — 3 floro; foliis hnearibus, recur- 
vato-flexuosis, caule longioribus; spathae valva inferiori herbacea, supe- 
riori late hyalino-membranacea; perigonii parvi, palhde coerulei vel al- 
bidi, spatha sublongioris, fauce glabra, citrina, laciniis oblongo-lanceolatis; 
filamentis glabris vel facie interna tantum pilosulis; capsula ovoidea. 
- — Differt a praecedente spathae valva superiori late membranacea, 
perigonii fauce glabra, filamentis glabris vel facie interne tantum pilo- 
sulis. 

In arenosis, ad vias regionis inferioris. Attica: pr. Atheuas vul- 
garis (Orph.), ad Phaleron, mt. Pentelicon (Friedr.), ad radices mt. 
Hymettus, in valle fl. Ihssus, ad promontorium Hagios Cosmas (Heldr.), 
specimina e loco ultimo, sub nomine H. ramiflora v. siibuniflora distri- 
buta forsan ad jR. Rollii Parl. fl. it. III. p. 251 pertinent; Creta: ad 
Akroteri (Raul.). — Febr. Mart. %. 

Obs. Trichonema minutum Mazz. in ant. ion. II, p. 454 pro- 
babihter ad unam vel alteram speciem supra enumeratam spectat. — 
Corcyra: pr, Ypso et San Marco (Mazz.), 

V. Haldcsy, Flora Graeci. III. 13 194 Iridaceae. 

6. Crocus L. geii. n. 55. 
Dispositio specierum. 

a. Tuheiis tunicae luembranaceae, inferne in annulos horizontaliter circum- 
scissos, denjuin tissiles secedentcs ; stiguiata indivisa. 

a. Flores aurantiaci. 

1. €. chrysanthus Herb. 
/3. Flores albi vel violaceo-striati vel violacei. 

2. C. biflorus Mill. 3. C. Crewei Hook. 

b. Tuberis tunicae membranaceae, saepius fibris parallelis constantes, inferne 
demum in tibras vel lacinias verticales solutae, rarius coriaceae et basi in 
lacinias triangulares fissae ; stigmata multifida. 

a. Flores aurantiaci, concolores. 

4. C. Olivieri Gay. 
^. Flores albi, vittati vel violacei. 

X Tuberis tunicae membranaceae, inferne in fibras tenues solutae. 

5. C. Tournefortii Gay. 6. C. Veneris Tapp. 7. C, Boryi Gay. 
XX Tuberis tunicae coriaceae, basi in lacinias triangulares fissae. 

8. C. laevigatus L. 

c. Tuberis tunicae reticulatim fibrosae. 
a. Flores vernales. 

9. C. veluchensis Herb. 10. C. Sieberi Gay. 
/9. Flores autumnales. 
X Folia hysteranthia. 

11. C. cancellatus Herb. 12. C. peloponnesiacus Orph. 

XX Folia synanthia. 
13. C. hadriaticus Herb. 14. C. Cartwrightianus Herb. 

a. Tuberi.^ tunicae membranaceae, inferne in annulos horizonta- 
liter circumscissos, demum fissiles secedentes ; stigmata indivisa. 

a. Flores aurantiaci. 

1. C chrysaiitlius Herh. hist. croc. sp. p. 30, in journ. hort. 
soc. II. p. 285; Bois. fl. or. V. p. 111; Heldr. chlor. Parn. p. 26. 
— C. anmdatus v. chrysanthus Herb. in bot. mag. 1841 t. 3862. 
G. sulphurctis Heldr. herb. norm. n. ()33, non Kor. — Icon : Maw 
croc. t. 62. 

Foliis synanthiis, angustis, ciliatulis ; floribus 1 — 3, vernalibus; 
perigonio aurantiaco, laciniis oblongis, obtusiusculis, fauce glabris; fila- 
mentis anthera aurantiaca subbrevioribus ; stigmatibus spathuhitis, integris, 
aurantiacis, antheras subsuperantibus. 

Ad nives debquescentes regionis abietinae, ad coUem Leucocastron 
supra Livadi in mt. Parnassus (Guicc). — Mart. Apr. 9j. 
§. Flores albi vel violaceo-striati vel viohicei. 

2. C. biflorus Mill. dict. n. 4; Ch. et B. exp. p. 21, T'!. pelop, 
p. 3; Mazz. in ant, ion. II. p. 454. — C. circumscissus Haw. in Irldaceae. 195 

trans. hort. soc. I. p. 137. — C lineatus Jan elench. p, 1; Mazz. 
in ant. ion. II, p. 454 ; (f, perigonio violaceo-vittato). — C. annulatus 
V. hiflorus et lineatus Herb. hist. croc. sp, p. 39 et 40. — Icon : 
Maw croc. t. 59. 

Foliis synanthiis, angustis, glabris; floribus 1 — 3, vernalibus; peri- 
gonii laciniis elliptico-oblongis, obtusiusculis, albis, externis saepe vio- 
laceo-vittatis, fauce glabra, lutescente; filamentis anthera lutea brevio- 
ribus; stigmatibus spathulatis, integris vel apice erosulis, aurantiacis, 
antheras subsuperantibus. 

/J. Adami Gay. in Fer. bull. sc. nat. XXV, p. 319 pro sp.; Bak. 
in journ. linn, soc. 1878 p. 81. — C annulatus v. Adamicus Herb. 
in journ. hort. soc. II, j). 285. — C hifiorus v. violaceus Bois, fl. 
or. V. p. 112. — Perigonii laciniae violaceae extus intensius vittatae. 

In coUibus dumosis, graminosis. Indicatur: pr. Bucari Corcyrae 
(Mazz.) et ad sinum Saronicum Atticae (Chaub.), an recte ? ; — /J. in 
montibus Argolidis (Spmn.). — Febr. Mart. 2|.. N, v. 

3. C. Crewei Hook. in bot. mag. 1875 t. 6168; Bois. fl. or. V. 
p, 112; Hal, in 6, b. Z. 1896 p. 18. — C melanantherus Bois, et 
Orph. in atti congr, Firenze 1876 p. 214, solum nonien. — Icon : 
Maw croc, t. 60. — Exsicc: Heldr. pl. fl. hellen. a. 1879 et 1893, 
reliqu. Orph. a. 1886. 

Foliis synanthiis, angustis, glabris; floribus 1 — 3, autumnalibus ; 
perigonii laciniis oblongo-lanceolatis, acutis, albis, externis extus atro- 
violaceo-vittatis, fauce glabra, lutescente; filamentis antherae purpureo- 
nigricanti aequilongis; stigmatibus aurantiacis, vix incrassatis, integris 
vel apice erosulis, antheris aequilongis. — Differt a praecedente prae- 
sertim antherarum colore. — Flores ab autoribus vernales dicuntur, 
.specimina mea autem mense Novembri lecta sunt. 

In montosis. Attica: mt. Hymettus (OrjA.); Peloponnesus : pr. 
Tripolis, mt. Malevo ad Hagios Joannes (Heldr.), mt. Taygetos (Psarid.); 
Cycladum insula Syra (Elwes). — Nov, Febr. 91. 

b, Tuberis tunicae membranaceae, saepius fibris parallelis cou- 
stantes, inferne demum in fibras vel lacinias verticales solutae, 
rarius coriaceae et basi in lacinias triangulares fissae ; stig- 
mata multifida, 
05, Flores aurantiaci, concolores. 

4. C. Olivieri Gay in Fer. bull. sc, nat. XXV. p. 219; Korn. 
in Flora XXXIX. p. 470; Bois, fl. or. V. p. 107. — C chrysanthus 
Herb, in bot. reg. 1847 t. 4, non hist. croc. sp. p. 39. — C lagenac- 
fi,07"us V. Oliverianus Herb. in journ. hort. soc. II. p. 282. — Huc 
probabiliter : C sulphureus Ch. et B. exp. p, 21, Fl. pelop. p. 3; 
Mazz, in ant. ion. II. p. 454; non Ker. in bot. mag. t. 938. — 
C aureus Friedr. Reise p. 277, non S. et S. pr. I. p. 24. — C moe- 
5mcw5 Raul. cret, p, 864, non Ker. in bot. mag, t. 652. — Icon: Maw 

13* 196 Iridaceae. 

croc. t. 58. — Exsict'.: Orph. fl. gr. ii. 72; Heldr. herb. norm. n. 114 
(sub C. Aucheri) ct 1286. 

Tuiiicis membranaceis, denuun in lacinias anguste lineares planas 
inferne fissis; foliis svnanthiis, latiusculis, ghibris; floribus 1 — 2, ver- 
nalibus; perigonii aurantiaci laciniis oblongis, obtusis, fauce glabra; 
filamentis anthera citrina brevioribus ; stigmatibus aurantiacis, antheris 
brovioribus, in lacinias apice subincrassatas pluries nuiltifitbs. — C. auveo 
S. et S., stigmatibus subintegris praesertim diverso, affinis. — C. chrys- 
anthus Herb. hist. croc. sp. p. 39 tunicis inferne in annulos seceden- 
tibus, foliis angustis et stigmatibus integris a nostro distinctissimus. 

In montosis. Attica: mt. Parnes (Orj)h.), Cithaeron (Heldr.); Ar- 
golis: pr. Nauplia (Sprun.), Poros (Friedr.); Achaia: mt. Kyllene (Orph.); 
Cyclades (Chaub.); Creta: pr. Akroteri (Raul.);? Corcyra: pr. Porto 
Collura, Catu Garunna (Mazz.). — Febr. Mart. %. 

/?. Flores albi, vittati vel violacei. 

X Tuberis tunicae membranaceae, inferne iii fibras tenues 
solutae. 

C 5. C. Touruefortii Gav in Fer. bull. sc. nat. XXV. p. 320; 
Bois. fl. or. V. p. 109; Heldr. chlor. Thera p. 22. — C. Toume- 
fortianus Herb. in bot. reg. 1845 t. ;}7 f. 3. — C. Orphanidis Hook. 
in bot. mag. 1869 t. 5776. — C. pholegandrius Orph. in sched. — 
Icon: Mav croc. t. 47. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 704 et 1184b. 

Foliis synanthiis, angustis, ghibris ; floribus 1 — 3; perigonii violacei, 
interdum purpureo-venosi, hiciniis elli])ticis, acutiusculis, fauce lutescenti, 
ghd)ra ; filanientis anthera alba subbrevioribus ; stigmatibus aurantiacis, 
antheras superantibus, denaum e perigonio longe exsertis, in lacinias 
tenues pluries multifidis. — Flores ab autoribus autumnales dicuntur 
specimina lierbarii mei auteni mense Februario et Martio lecta sunt. 

In Archipelagi insulis: Hydra, Cythnos, Tenos (Maw), Syra, Phole- 
gandros (Orph.), Melos (Armenis), Tliera (Heldr.). — Sept. Mart. 4. 

6. C. Veueris Tappein. in Pocch Cypr. enum. p. 10 (1842); Bois. 
fl. or. V. ]). 109. — C. Tournefortianus r. venereus Herb. in bot. 
r»'g. 1845 misc. p. 6. — C. cretensis Korn. in Flora XXXIX. p. 409 
(1856). — Icon: Maw croc. t. 48. — Exsicc.;? Heldr. ])!. fl. hellen. 
a. 1879. 

Foliis synanthiis, angustis, glabris, floribus 1 — 3, autumnalibus; 
I^erigonii albi, concoloris, rarius violacco-lineati, laciniis lineari-lanceo- 
latis, acutiusculis, fauce flavescente, glabra; fihimentis anthera alba 
brevioribus; stigmatibus aurantiacis, antheras sujierantibus, pcrigonio 
inclusis, in lacinias tenues pluries multifidis. — Differt a ])raecedente 
scapo humili, floribus minoribus, albis. 

Creta (Olivier); sine loci spt^cialis indicatione; huc i)robabilitcr planta 
e mt. Malevo pr. Hagios Joannes Laconiae (Heldr.). — Nov. 2|.. 

7. C. Boryi Gay in Fer. bull. sc. nat. XXV. p. 320 ; Ch. et B. 
exp. p. 21 t. 3, Fl. pelop. p. 3 t. 3; Marg. et R. fi. Zante p. 88; Iridaceae. 197 

Korn. in Flora 1856 p. 472; Bois. fl. or. V. p. 110. — C. ionicus 
Herb. in bot. reg. 1845 niisc. p. 3. — C. Borycmus Herb. in bot. 
reg. 1847 t. 16. — Forsan huc ex loco: C.flavus Mazz. in ant. ion. 
II. p. 454. — Icon: Maw. croc. t. 47 b. — Exsicc: Heldr. herb. nonn. 
n. 1484. 

Foliis synanthiis, angustis, glabris; floribus 1 — 4, autumnalilius; 
perigonii lactei, fauce aurantiaci, glabri, hiciniis ellipticis, acutiusculis, 
concoloribus ; filamentis anthera alba subbrevioribus; stigmatibus auran- 
tiacis, antheras superantibus, in lacinias tenues pluries muhifidis, — 
Praecedenti affinis, ab eo scapo elatiore, perigonio lacteo, fauce insigne 
aurantiaco, specifice ut videtur discedit. 

§. maratlioiiisius Heklr. in atti. congr. Firenze 1874 p. 235; 
Hal. in (•■). b. Z. 1896 p. 18, in z. b. G. 1899 p. 193. — Major, 
robustus, ad 25 cm. altus, perigonii laciniae ad 6 cm. longa et 15 mni. 
lata, interdum pallide lilacino-suffusae (f. lilacina). — Exsicc. : Heldr. 
herb. norm. n. 1485; Orph. fl. gr. n. 1185. 

In herbidis regionis inferioris et montanae. Boeotia (Sprun.); 
Achaia : pr. Fatras (Maw); Messenia: mt. Ithome (Maw), pr. Navariii, 
Methone (Chaub.); Laconia: in regione inferiori mt. Taygetos pr. Gaitzies 
(Zahn); Cycladum insuhi Syra (Maw); Zante (Marg.): mt. Scopo (Maw.); 
Cephalonia: mt. Aenos (Schimp.); Leucas: inter Phrine et Phaneromine 
usque Zucalades (Mazz.); Corcyra: j^r. Botumia, Cephaloipso (Pieri), 
San Deca, Garuna, Pelleca (Maw), insula Vido (Bornm.) ; — ^. La- 
conia: pr, Gaitzies et Marathonisi (Heldr.); Leucas (Mazz. sec. Heldr. 
L c). — Nov. Dec 4. 

XX Tuberis tunicae coriaceae, basi in lacinias triangulares 
fissae. 

8. C. laevigatus Ch. et B. exp. p. 21 t. 2 f. 2, Fl. pelop. p. 2 
t. 2 f. 2; Korn. in Fbra 1856 p. 468; Raul. cret. p. 865; Bois. fl. 
or. V. p. 110. — Huc probabilit(>r: C. vernus Friedr. Reise p. 267 
et 274. — C. rernus v. alhiflorus Fraas fl. class. p. 292. — Icon: 
Maw croc. t. 49. — Exsicc. : Orph. fl. gr. n, 70; Heldr. herb. norm. 
n. 440, 885 a. genuinus, 886 (i. Gayanus (qui autem a typo nullo 
modo discedit), in Baen. herb. europ. n. 2358, in Magn. fl. seL n. 2850; 
DorfL fL gr. n. 156. 

Foliis synanthiis, angustis, glabris ; fioribus 1 — 3, autumnalibus ; 
perigonii violacei vel albidi, saepius vittis violaceis percursi, rarius albi 
et concoloris, laciniis ellipticis, acutiusculis, fauce aurantiaca; fihimentis 
anthera alba brevioribus; stigmatibus aurantiacis, antheras superantibus, 
in hicinias apice subincrassatas pluries multifidis. — Tunicae fibris in 
lacinias triangulares, adjwesse imbricatas fissis, egregia. 

§. Fonteuayi Reut. in Hehh-. pl. exs. n. 2804; Hekh. chlor. 
Mykon. p. 251. — Perigonii laciniae palhde azurei, basi tantum tenuis- 
sime breviterque viohiceo-striati. — Intermediis ad typum transit. — 
Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 1380; Dorfl. fl. aeg. n. 444, herb. 
norm. n. 3997. 198 Iridaceae. 

In collibus .^axosis, dumosis. Attica: nit, Corydalus pr. Daphni, 
nit. Parncs pr. Tatoi, nit. Hymettus pr. Caesariani (Heldr.); Euboea 
(Heldr.); Argolis (Sprun.) ; Cycladum insula: Syra (Cadet), Cythnos, 
Melos (Chaub.), Naxos (Leon.), Delos, Rhenea, Mykonos (Hehh-.); Creta: 
pr. Malaxa, Vrisinas (Raul.). — Oct. Dez. "-^\ . 
c. Tuberis tunicae reticuhitim fibrosae. 
a. Fhires vernales. 

9. C. veluchensis Herb. in bot. reg. 1845 misc. p. 80, 1847 
t. f. f. 3; Bois. fl. or. V. p. 103; HeWr. chlor. Parn. p. 26; Hal 
Beitr. fl. Epir. p. 41, in o. h. Z. 1896 p. 18; Bakl. riv. coll. bot. 
alb. 1895 p. 71; Form. in Ver. Briiun 1896 p. 29; Haussk. symb. 
p. 26. — C. minimus Fraas fl. class. p. 292 p. p., non DC. — Icon : 
Maw croc. t. 62. — Exsicc. : 8int. it. thessal. n. 830; Dorfl. fl. gr. 
n. 361. 

Foliis synantliiis, latiusculis, glabris; floribus vernalibus, solitariis; 
perigonii viohicei, concoloris, hiciniis oblongis, obtusis, fauce barbatuhi, 
concolore; filamentis anthera lutea subaequih)ngis ; stigmatibus aurantiacis, 
dilatatis, lobulatis vel breviter fissis, antheras subsuperantibus. 

Ad nives deliquescentes regionis alpinae. Epirus : mt. Olycika, 
Micikeli (Bakh), Peristeri, 'Tsumerka (Hal.); Thessalia: mt. Sahitura 
(Sint.) et Karava in Pindo (Haussk.) , mt. Pelion (Hekh*.), Othrys, 
Oeta (Herb.); Aetoha: mt. Tymphrestus (Fraas), Vardusia (Reis.); mt. 
Parnassus (Fraas). — Maio, Juh ^. 

10. V. Sieberi Gay in Fer. bulL sc. nat. XXV. p. 320; Bois. 
fl. or. V. p. 102; Hah Beitr. fh Achaia p. 33; Form. in D. bot. Mon. 
1898 p. 77; Haussk. .^ymb. p. 26. — C. nivalis Ch. et B. exp. p. 21, 
t. 2 f. 1, Fl. pelop. p." 2 t. 2 f. 1; IJng. Reise p. 119. — C varie- 
gatus Friedr. Reise p. 268, non Hoppe. — C. minimus Frmis fh 
chiss. p. 292 p. p., non DC. — C. Sieberianus Herb. in bot. mag. 
t. 6036. — C. Sibthorpianus Herb. in bot. reg. 1845 mi.sc. p. 28. 

— C sublimis Herb. in bot. reg. misc. p. 81. — C. thessaltis Bois. 
et Spr. diagn. XIII. p. 17. — C. atticus Orph. in schcd. (f. robusta). 

— Huc probabiliter: C. niveus Friedr. Reise p. 264. — Icoii : Maw 
croc. t. 33. — Exsicc: Orph. fh gr, n. 67; Hehh-. herb. norm. n. 115 
(sub C veluchensis) et 1487. 

Valde similis praecedenti, a quo tuberibus saepissimc majoribu.s 
fibris grossius et magis reticuhitis, floribus 1 — 3 nis, perigonii fauce 
eximia aurantiaca, ghibra et stigmatibus subintegris parum discedit. 

/?. heterochromus. — C- vernus S. et S. pr. I. p. 34; Sieb. in 
Flora I. p. 275; non L. — C. Sieberi v. versicolor Bois. et Heldr, 
fh or. V. p. 103; RauL cret. p. 865; non C. vcrsicolor Gawl. — 
Perigonii fauce aurantiaci laciniae })allidiores vel albae, mecho ])lus minus 
late violaceae, rarius omnino all)ae, concolores. — Exsicc. : R(>vcrch. 
pl, cret. n. 165, in Magn. fL sel. n. 1815; Bald. it. cret, alt. n. 196, 

In regione montana usque ad nives deliquescentes regionis alpinae. Iridaceae. 199 

Aetolia: mt. Varassova (Friedr.); The.^j^alia: mt. Oeta (8prun.); Euboea: 
mt. Dirpbys (Ung.); Attica: mt. Corydalus, Parneis (Heldr.), Pentelicon 
(Friedr.); Acbaia: mt. Panachaicon, Cbebnos (Hab), Kyllene (Heklr.); 
Laconia: mt. Taygeto.'^ (Cbaub.); Cepbalonia: mt. Aeno.-^ (Reis.); — 
/J. Creta: nit. Drakona, Volokia (Rev.), Tbeodori, Anoia, Ida, Lazaros, 
Magola, Males, Apbendi Stavro (Raub), Aphendi Kristo (Bidd.). — 
Febr. Jun. 2\. 

^. Flores autumnales. 

X Foba hysterantbia. 

11. C. caiicellatus Herb. in bot. mag. 1841 t. 3864; Bois. fl. 
or. V. p. 101; Heldr. fl. aeg. p. 392. — C. nudijiorub' S. et S. pr. 
I. p. 18, non Sm. engl. bot. t. 491. — C. Schimperi Gay in Scbimp. 
pb cepbal. exs. a. 1834, ■^olum nomen; Heldr. fl. cepbal. p. 69. — 
C. canceUatus v. nauplicnsis Herb. in bot. reg. 1843 misc. p. 30. — 
C. Mazziaricus Herb. in bot. reg. 1845 misc. p. 3. — C. canceUatus 
V. margaritaceus Herb. in bot. reg. 1845 misc. p. 81. — C. Spruneri 
Bois. et Heldr. diagn. VII, p. 193; Clem. sert. p. 89. — Huc for?an: 
C. reticulatus Mazz. in ant. ion. II. p. 454, vix M. a B. fl. taur. 
cauc. I. p. 28. — Icon: Maw croc. t. 31. — Exsicc. : Orpb. fL gr. 
n. 69; Heldr. berb. norm. n. 441 et 148(); Dorfl. fl. gr. n. 155, fl. 
aeg. n. 445. 

Tunicis fibris crassiuscubs, exiniie reticulatis, comam elongatam 
densam, scapi partem inferiorem amplectantem formantibus; foliis byster- 
antbiis, angustis, ciliatubs; floribus autumnabbus, saepissime solitariis ; 
perigonii albidi vel pallide lilacini laciniis oblongis, acutiu.^^cubs, basi 
striatis, fauce glabra; filamentis anthera fbava 4plo brevioribus; .stig- 
matibus aurantiacis, antberas superantibus, in lacinias apico subdilatatas 
pluries multifidis. — Foliis sub nnthesi nullis ab omnilius praece- 
dentibus statim diagnoscitur. 

In collibus saxosis regionis inferioris et niontanae. Attica: pr. 
Atbenas (Sprun.), mt. Parnes (Clem.), Hymettus (Orpli.), ad Piraeum, 
in insula Aegina (Heldr.); Euboea: nit. Dirphys (Vrioni); Argolis : pr. 
Nauplia, Epidaurus (Herb.); Cepbalonia: mt. Aenos (Scbimp.); Leucas: 
mt. Megavros et Pbaueromeni (Mazz.); Corcyra: pr. Catonicbi (Mazz.). 
— Sept. Nov. 4. 

12. C. peloponnesiacus Orph. in Bois. diagn. ser. 2 IV. p. 95. — 
C. hadriaticus v. peloponnesiacus Bois. fl. or. V. p. 101. — Exsicc: 
Orph. fl. gr. n. 68. 

Tunicis fibris tenuissimis, superne reticulatis, comani brevem for- 
mantibus; foliis ignotis; floribus autumnabbus, solitariis ; perigonii albi, 
concoloris, laciniis ellipticis, obtusiuscubs, fauce glabra ; fibimentis an- 
tbera lutea brevioribus; stigmatibus aurantiacis, clavatis, subintegris, 
antheras superantibus. — Differt a praecedente statiira minori, tuni- 
carum fibris tenuibus, minus reticulatis, floribus minoribus, stigmatibus 
subintegris. — Species non satis nota, sed meo sensu a C. hadriatico, 200 IridaceHe. 

quacum a Boissier in fl. or. et a Maw croc. p. 175 conjungitur iani 
foliis hyst(>ranthii8 specificc diversa. 

In reffione meclia nit. Malevo pr. Ajanni Laconiae, ah. 1000 ni., rare 
(Orph.). — Oct. Nov. 2\., 

XX Folia synanthiii. 

13. C. hadriaticus Herb. in bot. reg. 1843 niisc. p. 77, 1844 
t. 3 f. 6; Bois. fl. or. V. p. 101; Bald. riv. coll. bot. alb. 1895 p. 71, 
1896 p. 93. — C. Cartivriffhtimms v. lemadins Herb. in bot. reg. 
1845 misc. p. 4. — C. hadriaticus v. Smmdersiamis et chrysohelonicus 
Herb. iu bot. re<i-. 1847 t. 16. — Icon: Maw croc. t. 30. — Exsicc: 
Heldr. herb. fl. hellen. a. 1878; Bald. it. alb. epir. IV. n. 421; Dorfl. 
fl. aeg. n. 444 a. 

Tunicis teuuiter fibroso-reticuhitis; fohis angustis, ciliati.s; floribus 
1 — 3, autunuiahbus ; perigonii albi laciniis elhpticis, obtusiusculis, l)asi 
interduni rubro-tinctis vel flavescentibus, fauce barbulata; filamentis 
anthera lutea brevioribus ; stigmatibus coccineo-aurantiacis, chivatis, sub- 
integris, antheras superantibus. 

In coUibus saxosis, montosis. Epirus: ad Bischui \n\ Janina 
(Saunders), mt. Micikeh, Olycika (Bakl.); insula Leucas: in colhbus 
Marandaiora, in scopuhs Scorpio et Meganisi (Mazz.); Achaia: mt. Omplo 
pr. Patras (Hekh-.); Cvchidum insuhi: Svra (Maw), Naxos (Leon.). — 
Oct. Nov. 2|_. 

14. C. Cartvvrigthianus Herb. in bot. reg. 1843 misc. p. 82, 
1844 t. 3, 1845 t. 37; Heldr. fh aeg. p. 392, chbr. Mykon. p. 251. 
— C. sativus S. et S. pr. I. p. 23; Pieri corc. fh p. 7; Fraas fl 
class. p. 292; Heldr. Nutzpfh p. 8; Rauh cret. p. 865; Bois. fh or. 
V. p. 100; Fors. in Indh hcrb. Bois. III. p. 88; an L. - C. Pallasii 
Ch. et B. exp. p. 21, Fh pelop. p. 2, non M. a B. — ? C. autum- 
nalis Mazz. in ant. ion. II. p. 454, non M. a B. — C. Cartwrigh- 
iianus v. creticus Herb. in bot. reg. 1845 misc. p. 4. — C. graecus 
Chap. in buU. soc. bot. Fr. XX. p. 193; Heldr. in atti congr. Firenze 
1876 p. 235. — C. sativus v. Carttvrightianus Maw croc. p. 170 
t. 29 b. , — Exsicc. : Orph. fh gr. n. 71; Heklr, lierb. norm. n. 521 
et 979, in Baen. lierb. europ. n. 2359; Dorfh fh .ur. n. 157. 

Tunicis tenuiter fibroso-reticulatis; fohis angustis, cihatuhs; floril)US 
1 — 4, autumnahbus ; perigonii violacei laciniis oblongis, obtusis, fauce 
barbulata ; filamentis anthera kitea dimidio brevioribus; stigmatibus 
coccineo-aurantiacis, chivatis, integris vel obscure lobuhitis, antheras 
superantibus. — Floril)Us violaceis a ])niec(dente vix specificc discedit. 

In collibus aridis, maritimis. Attica: pr. Athenas (Sibth.), mt. 
Lycabcttus (Orph.), ad Pbaleron, Piraeum (Heldr.), mt. Hymettus, ad 
Suniuni (Fraas), insula Aegina, Syra, Tenos, Mykonos, Delos, Rlienea 
(Heldr.); Creta: pr. Canea (Rauh); Corcyra: pr. Spartilla, Chiefaloipso 
(Pieri), Missostrati (Mazz.). — Oct. Dec. -^l. 

Obs. Species dubia: C. vernus Mazz. in ant. ion. II. p. 454; 
uon L. — Corcyra: pr. Ciinjaros (Mazz.). Amaryllidaceae. 201 

CXXIII. Ordo. Amaryliidaeeae I^. Br. pr. fl. nov. lioll. 

p. 296. 

Dispositio genenim. 

a. Perigonii faux corona aucta, 

X Perigoniuni album, infundibuliforme, tubi) longo, limbo 5 partito ; 
corona canipanulata, in dentes fissa ; stamina 6, coronae inserta. 
1. Pancratiuru L. 
XX Perigouium hypocrateriforme, tubo elongato, limbo 6 partito; corona 
canipanulata vcl cupularis , integra vel crenulata vel partita ; 
stamina G, perigonii tubo inserta. 
2. Narcissns L. 

b. Perigouii corona destituta. 

a- Perigonium flavuiu, infundibuliforme, tubo recto, limbo 6 partito ; 

stamina 6, summo tubo inserta. 

jj. Sternbergia W. et K. 
/3. Perigonium album, campanulatum, tubo carens, 6 partitum, stamina 6, 

fauci perigonii inserta. 

X Perigonii laciniae aequales, apice incrassatae. 

4. Leucoium L. 

XX Perigonii laciniae inaequales, 3 externae longiores, patentes, 3 in- 
ternae breviores, erectae. 

5. Galanthns L. 

1. Paucratium L. gen. n. 161. 

1. P. maritimum L. sp. p. 291; S. et S. pr. I. p. 220, Fl. gr. 
IV. p. 8 t. 309; Sieb. avis p. 3, rem. p. 4; Ch. et B. exp. p. 99, 
Fl. pelop. p. 22; Marg. et R. fl. Zante p. 88; Fraas fl. class. p. 286; 
Raul. cret. p. 865; Heldr. fl. cephal. p. 69, Fl. Aegina p. 392, chlor. 
Thera p. 22, chlor. Mykon. p. 251; Bois. fl. or. V. p. 152; Haussk. 
symb. p. 26. — Exsice. : Orph. fl. gr. n. 1186; Rev. pl. crot. n. 193; 
Sint. et Bornm. it. turc. n. 1503. 

Bulbo magno; foliis subsynanthiis, late linearibus, scapum crassum 
subaequantibus ; spatha diphylla, fioribus 3 — 4plo breviore; floribus 
2 — 8, subsessihbus; perigonio 10 — -15 cm. longo, tubo elongato, limbo 
in lacinias lanceolato-lineares partito longiore. 

In arenosis maritimis. Thessalia: pr. Litochori (Sint.); Attica: ad 
Phaleron (Orph.), Laurion, Sunium (Haussk.), insula Aegina et in 
scojmlo adjacente ^letopi (Heklr.); Argolis: pr. Astros (Fraas); Laconia: 
pr. Helos (Chaub.), CychKlum insula: Melos, Naxos (Chaub.), Rhenea, 
Thera (Heldr.); Creta: pr. Platania (Rev.), Candia, Retymo (Raul.) ; 
Cephalonia: pr. Steno, Lixuri (Heldr.). — Jul. Sept. 3J . 

2. Narcissus L. gen. n. 403. 

a. Scapus 1 florus; perigonii tul>us laciniis brevior; corona sub- 
patellaris, perigonii laciniis multo brevior; folia synanthia, 
latiuscule linearia. 202 Ainaryllidaceae. 

1. N. poeticus L. sp. \k 2HS); H. et S. pr. I. p. 220; Fraas fl. 
class. p. 286; Haussk. symb. p. 26. — Icon: Red. lil. III. t. 160. 
— Exsicc. : Sint. it. thessal. n. 831. 

Bulbo ovato ; scapo ancipiti, unifloro ; foliis latiusculo linearibus, 
scapo brevioribu.<; pediceUo spatlui breviorc; ovario oblongo, subcom- 
presso; perigonii nivei laciniis patentissime-subreflexis, ovato-oblongis, 
obtusis, mucronulatis, contiguis, tubo sublongioribus; corona brevissima, 
lutescente, in patellam planiusculain expansa, margine subcrenato coc- 
cineo cincta. 

In pratis subalpini.-. Thessalia: mt. Salatura pr. Cliahki (Sint.) 
et in oropedio Neuropolis (Haussk.) in Pindo; Baeotia: mt. Helicon 
(Sibth.), .sed hic locus sec. Bois. fl. or. V. p. 150 ad speciem sequentem 
spectat. — Apr. Jun. 2|-. 

2. N. riuliiflorus Salisb. pr. p. 225; Bois. fl. or. V. p. 150. — 
N. anyusiifolius Curt. in bot. mag. t. 193. 

Differt a praecedentf statura minori, foliis antiustioribus, ovario 
oblongo-lineari, subtereti, perigonii sordide albi hiciniis minoribu.s, ellip- 
tico-oblongis, discretis et corona subcupulari. 

In pratis subalpinis. Thessalia: mt. Oela (Hcldr.). — Apr. Maio. 2|-. 
N. V. 

b. Scapus 2-multifIorus ; perigonii tubus laciniis longior; corona 
cupuliformis, perigonii hiciniis brevior; folia synanthia, latius- 
culc linearia. 
a. Perigonii laciniae albae, corona alba. 

3. N. papyraceus Gawl. in bot. mag. 1806 t. 9 17 ; Bois. fl. or, 
Y. p. 151. — Exsicc. : Spreitz. it. ion. a. 1878. 

Bulbo ovato; scapo ancipiti, uml^cllatim multifloro; foliis latiuscule 
linearibus, scapo subae(|uiIongis ; pedicellis inaequalibus, s])atha longio- 
ribus ; ovario oblongo, triquetro; perigonii nivei laciniis })atentibus, ovato- 
oblongis, obtusis, mucronulalis, tubo brevioribus ; corona alba, cyathiforme, 
crenulato-dentata, laciniis siibquadruplo breviore. — Floribus albis con- 
coloribus egregia. 

In vinetis, collibus. Attica: ad Phalcron (Sprun.); Argolis: pr. 
Nauplia (Sprun.); Messenia: pr. Kalamata, JSTavarin (Daenzer); Zante 
(Marg.); Corcyra: ad Mon Repos (Spreitz.); forsan huc pertinet quoque 
planta flore pleno a P.sarides in mt. Taygetos Laconia(> lecta. — Mart. 
A])r. 4. 

Obs. .V. duhius Gou. ill. p. 22; Ch. et B. fl. pelop. p. 22. — 
Sciicdulae mendacis Gittardi fide pr. Kalamata Messeniae indicatur, sed 
s]^ccimina .sec. Bois. fl. or. V. ]i. 151 certe ex Gallia oriunda. — Idem 
cst cum jV. odoro L. 

^. Perigonii laciniae luteae, corona aurea. 

4. N. aureus Lois. nouv. not. p. 13; Bois. fl. (jr. V. \). 151. — 
N. orientalis var d. bot. mag. t. 1026. Amaryllidaceae. 203 

Bulbo ovato; scapo subtereti, umbellatini nuiltifloio ; toliis latiuscule 
linearibus, scapum aequantibus vel superantibus ; pedicellis inaequalibus, 
longioribus spatham superantibus; ovario ovato-oblongo, triquetro ; peri- 
gonii lutei laciniis patentibus, ellipticis obovatisve, obtusis, mucronulatis. 
tubo brevioribus; corona aurea, cyathiforme, subintegra, laciniis triplo 
breviore. — Floribus luteis concoloribus insignis. 

In collibus ad Phaleron Atticae (Sprun.); a recentioribus ut videtur 
von lectum. — Febr. Mart. -^! . N. v. 

y. Perigonii laciniae albae, corona lutea. 

5. N. tazetta L. sp. p. 290; S. et S. pr. I. j). 220; Ch. et B. 
exp. p. 98, Fl. pelop. p. 22; Link in Linnaea IX. p. 140; Marg. et 
A. fl. Zante p. 88; Friefh-. Reise p. 267; Fraas fl. class. p. 286; 
Weiss. in z. b. G. 1869 p. 754; Raul. cret. p. 865; Bois. fl. or. V. 
p. 150; Heldr. chlor. Mykon, p. 251. — Hermione tasetta Haw. rev. 
p. 142; Heldr. fl. ceplial. p. 69. — Icon : Rchb. germ. t. 815. — 
Exsicc. : Rev. pl. cret. n. 198. 

Bulbo ovato; scapo subtereti, multifloro; foliis latiuscule linearibus, 
scapum subaequantibus; peihcellis inaequalibus, longioribus spatham 
superantibus ; ovario oblongo, triquetro; perigonii laciniis albis, patentibus, 
ovato-ellipticis, obtusis, mucronulatis, tubo brevioribus; corona lutea, 
cupulari , subcrenulata , laciniis duplo breviore. — Species variabilis, 
formae graecae ulterius in vivo observandae. 

j5. patulus Lois. narc. p. 34 pro sp.; Richt. pl. europ. I. p. 242. 
— N. etruscus Parl. fl. ital. III. p. 146. — Scapo humiliore, 2—4 
floro, foliis a basi patulis, corona amphore, magis aperta. — Formis 
intermediis, e sicco aegre distinguendis ad typum transire videtur. — 
Exsicc: Heldr. herb. norm. n. 1288 et 1488. 

In campestribus, graminosis regionis inferioris et submontanae. 
Attica: ad Cephissum (Friedr.), mt. Parnes pr. Tatoi et Menidi, pr. 
Kallitea, Piraeus, insula Aegina (Heldr.); Boeotia (Fraas); Elis (Sibth.); 
Messenia (Chaub.): pr. Kalamata (Zahn.); Cychidum insula: Andros, 
Mykonos (Heldr.); Creta: pr. Phitania (Raul.), Suda, Canea (Weiss); 
Zante: mt. Scopo (Marg.); Cephalonia (Mazz.); Corcyra: pr. Sideri, 
Penulades, Velonades (Spreitz.). — Dec. Apr. 2|.. 

c. Scapus 1 -])auciflorus ; perigonii tubus laciniis subaequilongus ; 
corona brevissima; folia angustissime linearia, plerumque hyster- 
anthia. 

6. N. serotiiius L. sp. p. 290; Urv, enum. p. 36; Ch. et B. 
exp. p. 98, Fl. pelop. p. 22; Link. in Linnaea IX. p. 141 et 569; 
Marg. et R. fl. Zante p. 88; Fraas fl. class. p. 285; Raul. cret. p. 855; 
Bois. fl. or. V. p. 151; Hehh-. chhm ^[ykon. p. 252. — Hermione 
serotina Haw. monogr. n. 13; Heldr. fl. cephai. p. 69. — Huc pro- 
babiliter: N. apliyllus Sieb. Reise p. 472 (solum nomen); Raul. cret. 
p. 865. — Icon: Desf. 'fl. atl. I. t, 82. — Exsicc: Heldr. herb. norm. 
n. 810 et 887; Dorfl. fl. aeg. n. 431. 204 Ainaryllidaccae. 

Bulho ovato; scapo tereti, tenui, 1 rarius 2floro; foliis filiformibus, 
scapo brevioribus; pediccllis spatlia brevioribus; ovario uvato-oblongo, 
subtereti ; perigonii albi laciniis pateutibus, oblongis, obtusis, mucro- 
nulatis, tubo subbrevioribus; corona flavida, brevissima, trifida, lobis 
retusis. 

In collibus aridis regionis inferioris et montanae. Boeotia: mt. 
Helicon (Fraas); Attica: ad Piraeum (Heldr.), mt. Parnes (Fraas); 
Achaia: pr. Aegion (Link.); Messenia: pr. Navarin, Methone (Chaub.); 
Cycladum insula: Syra, Naxos (Leon,), Mykonos, Rhenea (Heldr.), Meloe 
(Urv.); Creta: pr. Canea, Gherani, Arcadi, Phre, Tripodo (Raul.); Zante 
(Link); Cephalonia (Mazz.); Leucas (Fraas). — Sept. Dez. ')j. 

Obs. N. corcyrensis Herb. amar. p. 323 t. 37; Bois. fl. or. V. 
p. 152. — Species dubia, praecedenti affinis (ex Bois. I. c. forsan 
hybrida), scapo unifloro, perigonii laciniis reflexis, anguste lineari-lan- 
ceolatis, pallide fhivis, corona fh^va cupulari, hiciniis 4 — b\>\o breviore, 
trifida. — Corcyra (Herb.). — i 

Obs. N. moschatus L. sp. ed. 2 }>. 415, N. trilohus Ker. in 
bot. mag. t. 945 et N. jonqmlla L. s]). p. 290, indicantur a Dalhip. 
prosp. p. 46 in Cephalonia, sed ibi s})onte certe non occurrunt. 

3. Steriibergia W. et K. pl rar. hung. U. j». 172. 
a. Perigonii tul)us brevissimus. 

1. S. lutea L. sp. p. 292; S. et S. pr. L p. 221 p. p. ; [Ama- 
ryllis); Gawl. in R. et Sch. syst. VIL p. 795; Bois. fl. or. V. p. 147 
p. p.; Heldr. fl. cephal. p. 81. — Icon : Fl. gr. t. 310. — Exsicc: 
Schimp. et Wiest ext. a. 1834. 

Bulbo ovato-globoso ; scapo subcompresso, uuifloro; foliis synanthiis, 
late linearibus, margine minutissime denticulato-scabris, scapo longio- 
ribus; spatha ovato-lanceolata, perigonium dimidium aequaiite; perigonii 
lutei tubo brevissimo, infundibuliformi, laciniis oblongo-ellipticis, obtusis; 
.staminibus i^erigonii quarta parte brevioribus. 

In saxosis montanis. Cephalonia: pr. Faraelata (Schimp. ); Pelo- 
ponnesus: mt. Olenos (Sibth.), Chelmos (Orph.), Taygetos (Psarid.). — 
Sept. Nov. 4-. 

2. S. sicula Tin. in Gus. fl. sic. syn. II. p. 811; Bois. fl. or. 
V. p. 148; Heldr. fi. Aegina p. 392. — Amaryllis lutca S. et S. 
pr. I. p. 221 p. p. ; Urv. enum. p. 36; C'h. et B. exp. p. 98, FI. pelop. 
p. 22; non L. — S. lutea Link in Linnaea IX. p. 141; Fraas fl. 
class. p. 285; Clem. sert. p. 89; Raul. cret. j). 865; Bois. fl. or. V. 
p. 147 p. p. ; non Gawl, — Exsicc: Heldr. herb. norm. n. 1489. 

Parum differt a praecedente foliis anguste linearibus, perigonii 
laciniis ellipticis, acutiusculis, staminilius perigonio tertia parte brevio- 
ribus. Aniaryllidaceae. 205 

/?. graeca Rchb. ic. germ. IX. p. 13 f. 828 pro var. S. luteae; 
Heldr. iii Dorfl. lierb. norm. n. 4350. ■ — ? Amaryllis citrina Ch. et 
B. exp. p. 98. Fl. pelop. p. 22; vix 8. et S. — Minor, folia sub- 
synanthia, angustis^^ima, perigonium pallidum, laciniis lineari-lanceolatis. 

— Exsicc: Orph. fl. gr. n, 142; Heldr. herb. norm. n. 496 et 888, 
in Dorfl. herb. norm. n. 3250. 

In collibu.^ saxosis regionis inferioris et montanae. Phthiotis 
(Urv.); Attica: mt. Parnes, Hymettus (Hekh-.); Cycladum insula Keos 
(Hekh-.); — /?. Attica: mt. Lycabettus (Heldr.), pr. Sunium (Chaub.), 
insula Aegina (Orph.); Argohs: pr. Epidaurus (Chaub.), Poros (Wiedem.); 
C^cladum insula Andros (Heldr.); Creta: pr. Phre, Koridaki (Raul.). 

— Sept. Dec. 4. 

b. Perigonii tubus elongatus, laciniis saepius subaequilongus. 

3. S. colchiciflora W. et K. pl. rar. hung. II p. 172 t. 159; 
Bois. fl. or. V p. 147; Hal. Beitr. fl. Achaia p. 33. — Amaryllis 
citrina S. et S. pr. I p. 222, Fl. gr. IV p. 11 t. 311. — S. aet- 
nensis Gvi?>ii. pr. fl. sic. I p. 395. — Exicc. : Hal. it. gr. sec. a. 1893. 

Bulboovato; scapo humili, unifloro; fohis hysteranthiis, vernalibus, 
anguste linearibus , margine integris , scapo multo longioribus ; spatha 
oblongo-lanceolata, tubo sublongiore, apice saepe bifida; perigonii paUide 
hitei tubo ekjngato, cylindrico, laciniis linearibus, saepius mucrouulatis ; 
staminibus hmbo 2 — 3 plo brevioribus. 

In rupestribus regionis subalpinae. Achaia: mt. Olenos (Sibth.), 
Chelmos (Hal.). — Sept. Oct. 4. 

4. Leucoium L. gen. n. 402. 

1. L. aestivum L. syst. nat. ed 10 p. 975; Bois. fl. or. V 
p. 143; Hal. in 6. b. Z. 1897 p. 99. — Icon : Jacq. fl. austr. t. 203, 
Exsicc: Heldr. et Hal. fl. sporad. a. 1896. 

Bulbo magno; scapo crasso, ancipiti, 3 — 6 floro; foliis synanthiis, 
late linearibus; spatha lanceolata; pedicellis inaequalibus , longioribus 
spatham superantibus; perigonii nutantis, albi, laciniis integris, apice 
virescentibus; stylo claviformi ; seminibus globosis. 

In herbidis humidis regionis inferioris, rarissime. Euboea septen- 
trionalis (Heldr.); Sporadum insula Scopelos (Leon.). — Febr. Apr. 2|.. 

2. L. autumnale L. sp. p. 289; Bois. fl. or. V p. 144; Heldr. 
fL cephal. p. 81. — Acis autumnaJis Herb. amar. p. 332. — • Icon: 
Rchb. germ. f. 806. 

Bulbo parvo; scapo fihforme, 1 — 3 floro; foliis subhysteranthiis, 
subfiliformibus; spatha lineari; pedicelhs inaequalibus, longioribus spatham 
superantibus ; perigonii nutantis, albi, laciniis apice subtridentatis ; stylo 
fihformi ; seminibus angulatis. 

In colhbus demissis Cephakiniae (Schimp.). — Sept. Oct. %. N. v. 206 AuiaryllitlaLeae. 

5. (ialaiithus L. gen. n. 401. 

1. G. iiivalis L. sp. p. 288; 8. ot S. pr. 11 p. ;557; Piori corc. 
fl. p. 42; Ch. et B. exp. p. 9»), Fl. pelop. p. 21. 

Bulbo ovato; scapo ancipiti, unitloro; foliis binis, synanthiis, glaucis, 
linearibus, subcanalicuhitis; flore pendulo ; perigonii pliyllis externis 
albis, oblongis oliovato-oblongisve, obtusis, basi attenuatis, internis dimidio 
brevioribiis, obcordato-cuneatis, albis, lobis rotundatis, niacula viridi senii- 
circulari obsitis; staniinibus phyllis internis subdiniidio brevioribus ; 
filamentis anthera apice subulato-attenuata 4 plo brevioribus. — Speci- 
mina non vidi, ideo nescio, an planta graeca re vera cuni Linneana 
identica sit. 

/J. corcyrensis Shortt in gard. chron. 1883 p. 728, pro sp. ; 
Beck in ill. gartenzeit. 1894 p. 7. — Folia hysteranthia, supra glauco- 
canaliculata, flores minores, mense Oct. -Jan. jam evoluti. — Hoc 
spectare videtur G. Rachelae Burb. in gard. chron. 1890 p. 268 e 
mt. Hymetto. 

In herbidis humidis regionis montanae. Arcadia : in mt. Lyceo, 
„haud longe ab Apollinis epicurii fano dirato" (Sibth.) ; Messenia : pr. 
Arcadia (Chaub.); Cycladum insula: Tenos, Naxos (Chaub.) ; — /S. Cor- 
cyra (Pieri); Attica:'mt. Hymettus (Mahaffy). — Oct. Febr. %. N. v. 

Obs. Ct. craecus Orph. exs. a. 1856 (mt. Pellinaeus in insula 
Chios), in Bois. fl. or. V p. 145. — A praecedente scapo subcom- 
presso, phylhs intcrnis parte inferiori viridibus, apice obtuse bilobis et 
viridi-bimaculatis discedens, in insulis maris Aegaei in(juirendus. 

2 G. reginae Olgae Orph. in atti congr. Firenze 1876 p. 214. 
— G. Olgae Orph. in Bois. fl. or. V p. 146; Form. in D. bot. Mon, 
1898 p. 77. — G. nivalis v. Olgae Beck in ill. gartenzeit. 1894 
p. 7. — Exsicc: Heldr. herb. norm. n. i;^81; D()rfl. fl. gr. n. 176, 
herb. norm. n. ;3585. 

Bulbo ovato ; scapo ancipiti, unifloro ; foliis liinis, hysteranthiis vel 
subhysteranthiis, valde glaucis, linearibus, subcanaliculatis, demum valde 
elongatis; perigonii phyllis (^xternis albis , longe ellipticis, saepius in 
unguem attenuatis, internis subtriplo brevioribus, oblongis, albidis, apicem 
versus diffuse virescentibus , bilobis, lobis rotundatis; filamentis brevis- 
simis; antheris apice longe subulato-attenuatis. 

In regione abietina mt. Taygetos Laconiae, ubi pr. Gaitza detexit 
a. 1872 dives Psarides. — Oct. Dec. ^. 

Obs. Agave americana L. sp. p. 32;5; Dalla}). prosp. p. 51; 
Sieb. avis rem p. 4, in Flora I p. 270; C!h. et B. exp. p. 102, Fl. 
pelop. p. 23; Marg. et R. fl. Zante p. 88; Fraas fl. class. p. 292; 
Heldr. Nutzpfl. p. 9, Fl. cephal. p. 69, Fl. Aegina p. 392, chlor. 
Thera p. 30; Raul. cret. p. 865. — AloevulgarisYoYxn. in Ver. Briinn. 
1895 p. 21, non Lam. — Colitur, ad vias et in vineis sepes effo- 
mans et nunc ferc spontanea, copiose crescens in rapibus et locis 
incultis regionis calidae. — Exsicc: Rev. pl. cret. n. 266. Smilaceae. — Dioscoreaceae. 207 

CXXIV. Ordo. Smilaeeae Lindl. intr. ed. 2 p. 359. 

1 Smilax L. gen. n. 1120. 

1. S. aspera L. sp. p. 1009; S. et S. pv. II p. 259, Fl. gr. X 
p. 49 t 959, Pieri corc. fl. p. 128; Sieb. avis p. 5; Ch. et B. exp. 
p. 279, Fl. pelop. p. (io; Mnrg. et R. fl. Zaiite p. 89; Friedr. Reise 
p. 263 et 264; Fraas fl. class. p. 281; Clem. sert. p. 89; Raul cret. 
p. 870; Bois. fl. or. V p. 343; Heldi-. fl. cephal. p. 69, Fl. Aegina 
p. 392; Spreitz. in z. b. G. 1887 p. 669; Gelmi in bull. soc. bot. 
ital. 1889 p. 452; Hal. Beitr. fl. Epir. p. 41; Form. in Ver. Brimn 
1895 p. 21; Haussk. symb. p. 26. 

Fruticosa, glabra, cirrhis scandens; ramis angulatis, aculeatis; foliis 
coriaceis, sempervirentibus ; floribus dioicis, umbellatis; umbellis in 
racemos aphyllos, axillares et terminales dispositis. 

a. typica. — Rami crebriuscule aculeati; folia hastato-vel cor- 
dato-triangularia, margine costaque aculeata; bacca rubra. — Exsicc: 
Orph. fl. gr. n. 117.' 

/S. mauritaiiica Desf. fl. atl. II p. 367; Clem. sert. p. 89; 
Raul. cret. p. 870; Hal. in 6. b. Z. 1892 p. 400; pro sp.; Bois. fl. 
or. V p. 343. — Rami niinus aculeati; folia cordato-rotundata, inermia 
vel parce aculeata; bacca rubra. — Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 1078 
(Athos); Sint. et Bornm. it thessal. n. 1502. 

y. nigra Willd. sp. IV p. 773; Ch. et B. exp. p. 279, Fi. 
pelop. p. 65; Fraas fh class. p. 281; pro sp. — Rami subinermes; 
folia oblonga, profunde cordata, inermia; bacca nigra. — Exsicc. : N. v. 

In dumosis regionis inferioris et montanae per totam Graeciam ; 
— /?. Thessalia: pr. Litochori (Sint.); Attica: pr. Athenas (Clem.) ; Creta: 
pr. Rumata, Prosnero, Askyphos (RauL); — y. Peloponnesus : pr. 
Hiera Argolidis, pr. Gargaliano, Pylos, Navarin Messeniae (Chaub.). — ■ 
Aug. Oct. I^. 

CXXV. Ordo. Dioseoreaeeae K. Br. pr. tl. nov. holl. 

p. 294. 

1. Tamus L. gen. n. 1119. 

1. T. communis L. sp. p. 1028; S. et S. pr. II p. 258; Dallap. 
prosp. p. 129; Ch. et B. exp. p. 278, Fl. pelop. p. 65; Marg. et R. 
fl. Zante p. 89; Friedr. Reise p. 272; Fraas fl. class. p. 280; Raul. 
cret. p. 865; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 732; Bois. fl. or. V p. 344; 
Hal. in 6. b. Z. 1897 p. 99; Haussk. symb. p. 26. — Icon: Rchb. 
germ. f. 971. — Exsicc: Sint. it thessal. n. 599. 

Herbacea, glabra, volubilis; caulibus striatis ; foliis tenuibus, cor- 
dato-ovatis, acuminatis, integris; floribus parvis, dioicis, racemosis; 208 Dioscoreaceac. — Asparagaceae. 

raceniis axillaribus, masculis multifloris, folio longioribus, femineis pau- 
cifloris, brevibus; bacca rubra. 

(i. cretiea L. sp. p. 1028; S. et S. pr. II p. 258, Fl. gr. 
X t. 958; Fraas fl. class. p. 280; Ung. Reise p. 119; Raul. cret. 
p. 866; Gelmi in bull. soc. bot. ital. 1889 p. 452; pro sp.; Bois. fl. 
or. V p. 344; Heldr. fl. cephal. p. 09, Fl. Aegina p. 392; Haussk. 
symb. p. 26. — Folia cordato-triloba, lobis lateralibus rotundatis, termi- 
nali plus minus elongato, acuminato. — Intermediis ad typum transit. 
— Exsicc. : Bickn. pl. corc. a. 1891. 

In dumetis, sepibus, silvaticis regionis inferioris el niontanae per 
omnem Graeciam. — Mart. Jun. 2\.. 

CXXVI. Ordo. Asparagaeeae Bak. in Lmn. soc. XIV 

p- 508. 

Dispositio generum. 

a. Flores dioici ; perigonium 6 partitum ; stamina 3, monadelpha ; suffrutices, 
foliis minutis squamaeformibus, ramulis in phyllocladia ovata vel oblonga, 
persistentia, solitaria mutatis, 

1. Ruscus L. 

b. Flores dioici vel hermaphroditi ; perigonium 6 partitum vel 6 dentatum ; 
stamina 6, libera; suffrutices vel herbae, foliis minutis squamaeformibus, 
ramulis in phyllocladia linearia, saepissime fasciculata mutatis. 

2. Asparagus L. 

c. Flores hermaphroditi; perigonium Gdentatum; stamina 6, libera; herbae, 
foliis magnis, phyllocladiis nullis. 

a. Herbae caulescentes ; flores axillares; perigonium cylindrico-tubulosuni ; 
stamina tubo inserta. 

ti. Polygonatum Tourn. 
^. Herbae acaules; tiores in racemum terminalem dispositi; perigoniun» 
campanulato-globosum ; stamina fundo inserta. 

4. Convallaria L. gen. n. 425. 

1. Ruscus L. gen. n. 1139. 

1. R. aculeatus L. sp. p. 1041; S. et S. pr. II p. 255; Friedr. 
Reise p. 279; Fraas fl. class. p. 282; Raul. cret. p. 870; Bois. fl. or. 
V p. 340; Heldr. fl. cephal. p. 70; Form. in D. bot. Mon. 1890 
p. 10, in Ver. Briinn 1895 p. 21, 1896 p. 29, 1897 p. 25; Haussk. 
symb. p. 26. — Icon: Rchb. germ. f. 968. — Exsicc. : Heldr. pl. fl. 
hellen. a. 1899. 

Suffrutex; caule erecto; phyllocladiis coriaceis, ovatis, acuminatis, 
pungentibus; floribus 1 — 2, parvis, versus medium phyllocladii ortis, 
breviter pedicellatis, bractea lanceolata suffultis; bacca rubra. 

In dumosis, silvaticis regionis inferioris et montanai^ Indicatur 
ixi Epiro: pr. Prevesa, Sadovica, Hagia Paraskevi (Form.); Thessalia; 
pr. Klinovo (Haussk.), Kalahaka, Pharsalus, Miluna, Patsios, Kapurna, Asparagaeeae. 209 

Portaria, Kastri, Kopraena, Loiigici (Form.) ; Attica: mt. Pentelicon 
(Haussk.), Hymettus (Fraas); Arcadia: pr. Tripoliza (Friedr.); Creta: 
pr. Spilaea, Rumata (Raul.); Cephalonia: pr. Argostoli, Phokada, Laky- 
thra, mt. Phalaris et Atro (Heldr.). — Mart. Apr. %. 

2. Asparagus L. gen. n. 424. 
a. Caulis inermis; flores dioici vel polygami. 
a. Herbacei; bacca rubra. 

1. A. officiiialis L. sp. p. .313; Heldr. Nutzpfl. p. 8; Form. in 
D. bot. Mon. 1890 p. 10; Haussk. syinb. p. 26. — A. sativus Mill. 
dict. n. 1; Dall. prosi). p. 50; Marg. et R. fl. Zante p. 85. — 
A. silvestris Dall. 1. c. — Icon: Fl. clan. t. 805. — Exsicc: Heldr. 
it. thessal. IV a. 1885. 

Caule herbaceo, erecto, ramosissimo, glabro; foliis squamiformibus, 
basi brevissime calcaratis; phyllocladiis 3 — 6nis fasciculatis, setaceis, 
mollibus; floribus solitariis geminisve; pedicellis perigonio campanulato 
1 — 3 plo longioribus, medio articulatis; filamentis anthera aequilongis. 

/y. maritimus L. sp. p. 313; Raul. cret. p. 870. — Caulis 
decumbens ; phyllocladia breviora, crassiuscula. — Exsicc. : N. v. 

In humidiusculis, arenosis regionis inferioris, rarissime. Thessaha: 
ad ripas Penei pr. Katzocheri haud procul Larissa (Heldr.); Cepha- 
lonia (Dall.); — /S. Creta (Parkinson). — Colitur quoque ob turiones 
carnosos edules hinc inde in hortis. — Jun. Jvd. ^. 
^. Suffruticosi ; bacca nigra. 
X Phyllocladia fasciculata. 
O Perigonium globosum. 

2. A. verticillatus L. sp. ed. 2 p. 450; S. et S. pr. I p. 236; 
Ch. et B. exp. p. 103, Fl. pelop. p. 23; Fried. Reise p. 280. — 
A. tricarinatus DC. in Red. lil. t. 451. 

Basi suffruticosus ; caulibus subscandentibus, flexuosis, ramosissimis, 
glabris; foliis squamiformibus, inferioribus in calcar duriusculum pro- 
ductis; phyllocladiis subulatis , acute trigonis, arcuatis, saepe valde 
elongatis (ad 45 mm. h:)ngis), inferioribus 8 — 12nis fasciculatis, superi- 
oribus ternis et solitariis; floribus masculis 3 — 4 nis, femineis 1 — 2 nis; 
pedicellis perigonio sesquilongioribus, medio articulatis; perigonio hemi- 
sphaerico-globoso; filamentis anthera sublongioribus. 

In montosis. Arcadia: mt. Diaforti pr. Andrizena (Friedr.); in agro 
Laconico (Sibth.). — Maio, Jun. |j. N. v. 
CO Perigonium campanulatum. 

3. A. acutifolius L. sp. p. 314; S. et S. pr. I p. 235, Fl. gr. 
IV p. 31 t. 337; Pieri corc. fl. p. 46; Ch. et B. exp. p. 103, Fl. 
pelop. p. 23; Friedr. Reise p. 264; Fraas fl. class. p. 283; Ung. Reise 
p. 119; Heldr. Nutzpfl. p. 8; Raul. cret. p. 870; Bois. fl. or. V 

V. Halacsy, Flora Graeca. III. 14 210 Asparagaceae, 

p. 337; Spreitz in z. b. G. 1887 p. 669; Gelmi in bull. soc. bot. 
ital. p. 452; Hal. in o. b. Z. 1890 p. 41, Beitr. fl. Aetol. p. 10; 
Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 10, in Ver. Briinn 1895 p. 21, 1896 
p. 29, 1897 p. 25; Haussk. symb. p. 26. — Exsicc. : Sint. it. or. a. 
1889 n. 1871, it. thessal. n. 1303; Sint. et Bornm. it. turc. n. 1495. 

Suffruticosus ; caulibus subscandentibus , flexuosis, ramosissimis, 
ramis teretibus, striatis, brevissinie velutinis; foliis squamiformibus, inferi- 
oribus ramorum basi calcaratis ; phyllocladiis 4 — 12 nis fasciculatis, 
subulatis, teretibus, subaequalibus, mucronato-puiigentibus; floribus soli- 
tariis geminisve; pedicellis j^^erigonio sublongioribus, versus medium arti- 
culatis ; perigonio campanulato, laciniis subaequalibus ; filamentis anthera 
subduplo longioribus. 

In sepibus, dumetis, saxosis regionis inferioris et montanae, passim 
ut videtur in tota ditione. — Aug. Sept. %. 

4. A. aphyllus L. sp. p. 314; S. et S. pr. I p. 235, Fl. gr. IV 
p. 32 t. 338; Sieb. avis. p. 3; Urv. enum. p. 39; Ch. et B. exp. 
p. 103, Fl. pelop. p. 23; Marg. et R. fl. Zante p. 88; Friedr. Reise 
p. 275; Clem. sert. p. 89; Weiss in z. b. G. 1869 p. 755; Raul. 
cret. p. 870; Bois. fl. or. V p. 337; Heldr. fl. cephal. p. 70, Fl. 
Aegina p. 392, chlor. Mykon. p. 252; Chloros AValdverh. p. 22; 
Haussk. symb. p. 26. — Exsicc. : Heldr. pl. fl. hellen. a. 1900. 

Praecedenti similis, ab eo ramis angulatis, scabriusculis , phyllo- 
cladiis crassis, inaequalibus, angulatis, magis pungentibus, perigonii 
laciniis internis brevioribus, apice incurvis et baccis majoi-ibus discedit. 

In sepibus, dumetis, saxosis regionis inferioris et submontanae. 
Attica: ad Cephissum (Friedr.), mt. Parnes (Haussk.), Pentelicoii, insula 
Aegina (Heldr.); Peloponnesus (Chaub.): pr. Poros (Friedr.); Cycladum 
insula: Syra (Weiss), Mykonos, Delos, Rhenea (Heldr.), Kameni pr. 
Thera (Urv.), Nikaria pr. Amorgos (Tourn. voy. p. 88); Creta (Sibth.): 
pr. Ortunes, Agria, insula Dia (Raul.); Zante (Marg.); Cephalonia : pr. 
Argostoli, Piscardo (Hehh-.). — Aug. Oct. [^. 
XX Phyllocladia solitaria. 

5. A. .stipiilaris Forsk. fl. aeg. arab. p. 72 (1775); Bois. fl. or. 
V p. 338; Hehlr. chlor. Thera j). 22. — A. horridus L. fil. suppl. 
p. 203 (1781); Raul. cret. p. 870. — Icoii: Fl. gr. t. 339. 

Suf fruticosus ; caulibus erectis saepe scandentibus , ramosissimis, 
ramis, angulatis, scabridulis; foliis squamiformibus, inferioribus ramorum 
basi calcarato-spinosis ; phyllocladiis sohtariis vel in apice ramorum 
2 — Snis, angulatis, crassis, mucronato-pungentibus ; floribus solitariis 
geminisve vel fasciculatis ; pedicellis perigonio subae(|ualibus, ad medium 
articulatis; perigonio campanulato, laciniis acqualibus; filamentis antliera 
longioribus. — Ab omnibus cladodiis solitariis statim distinguitur. 

In collibus siccis, ad vias regionis inferioris. Cycladum insula 
Thera (Sart.); Creta (Tourn.). — Apr. Maio. -^l. N. v. 

b. Caulis spinis validis rectis armatus; flores hermaphroditi ; 
bacca nigra. Asparagaceae. 211 

6. A. albus L. sp. p. 314; Raul. cret. p. 870. — Asparagopsis 
alba Kunth enum. pl. V. p. 84. 

Suffruticosus; caulibus erectis, ramosissimis , albo-corticosis; foliis 
in spinam validam, rectam, patentissimam mutatis; phyllocladiis 8 — 13 nis 
fasciculatis, subulatis, mollibus ; floribus fasciculatis ; pedicellis perigonio 
sublongioribus, sujjra basin articuhitis; perigonio campanulato, laciniis 
aequalibus; filamentis anthera longioribus; bacca nigra. — Flores odo- 
ratissimi; species ramis spinosis insignis. 

In dumosis regionis calidae. Indicatur in Creta (Belli), sed postea 
a nemini lectum. — Aug. Sept. %. N. v. 

3. Polygonatum Tourn. inst. p. 78. 

1. P. officinale All. fl. ped. I p. 131. — Convallaria poly- 
gonatum L. sp. p. 315; S. et S. pr. I p. 236; Fraas. fl. class. p. 
283. — P. vulgare Desf. in ann. mus. IX p. 49; Bois. fl. or. V 
p. 332; Heldr. chlor. Parn. p. 28. — Icon: Fl. dan. t. 377. 

Rhizomate horizontali, nodoso; caule erecto, glabro, angulato, in- 
ferne nudo; foliis alternis, amplexicaulibus, ovato-oblongis vel eUipticis, 
glabris; pedunculis axillaribus, 1 — 2 floris; perigonii tubo subventricoso, 
albo, limbo virescente; filamentis glabris; bacca atro-coerulea. 

In mt. Parnassi silvis umbrosis (Sibth.); postea a nemini lectum. 

— Maio, Jun. -21-. N. v. 

2. P. pruinosum Bois. fl. or. V. p. 332. — Convallaria prui- 
nosa Hal. in sched. — Exsicc. : Sint. et Bornm. it. turc. n. 1496. 

Rhizomate horizontali, nodoso; caule erecto, glabro, angulato, in- 
ferne nudo ; foliis alternis, breviter petiolatis, oblongis, acutiusculis, 
subtus undique sub lente minutissime pruinoso-punctulatis ; pedunculis 
axillaribus, uni rarius bifloris; perigonii tubo subventricoso, albo, hmbo 
virescente ; filamentis glabris; bacca ignota. — Differt a praecedente 
foliis petiolatis, nec amplexicaulibus, subtus pruina scabrida vestitis. — 
Specimina persica quidem non vidi, sed nostra cum diagnosi autoris 
optime quadrant. 

In silvis montanis. Thessalia: mt. Olympus ad Hagios Dionysios 
(Sint.); eandem plantam habeo e mt. Korthiati Macedoniae (Charrel). 

— Maio, Jul. 2|_. 

3. P. niultinorum L. sp. p. 315; S. et S. pr. L p. 236; Ch. 
et B. exp. p. 103, Fl. pelop. p. 23; {Convallaria); All. fl. ped. I. 
p. 131; Bois. fl. or. V. p. 332; Heldr. chlor. Parn. p. 28; Bald. riv. 
coll. bot. alb. 3 896 p. 96. — Icon: Fl. dan. t. 152. — Exsicc: Orph. 
herb. a. 1854. 

Rhizomate horizontali, nodoso; caule erecto, glabro, tereti, inferne 
nudo; foliis alternis, sessilibus, oblongis, acutiusculis, glabris; pedun- 
culis axillaribus, 3 — 5 floris ; perigonii tubo medio subconstricto, albo, 
limbo virescente; filamentis pilosis; bacca atro-coerulea. — A praece- 
dentibus caule tereti, pedunculis plerumque phirifloris, perigonio 

14* 212 Liliaceae. 

subconstricto et filamentis pilosis, a P. pruinoso insuper foliis sessilibus, 
glabris, discedit. 

In silvis montanis. Epirus: mt. Olycika (Bald.); Phocis: mt. 
Parnassus ad Dipotamo (Orph.); Laconia (8ibth.); Messenia: pr. Messene, 
Phigalea (Chaub.). — Maio, Jul. 4. 

4. Convallaria L. gen. n. 425. 

1. C. majalis L. sp. p. 314; S. et S. pr. I. p. 236; Ch. et B. 
exp. p. 103, Fl. pelop. p. 23; Bois. fl. or. V. p. 331; Bornm. in 
6. b. Z. 1894 p. 215; Bald. riv. coll. bot. alb. 1896 p. 96. — Icon : 
Fl. dan. t. 854. — Exsicc. : Sint. et Borm. it. turc. n. 1497. 

Rhizomate repente; foliis binis, radicalibus, oblongis, glabris, in 
petiolum elongatum attenuatis; scapo foliis subbreviore, in racemum 
subsecundum abeunte; pedicellis flore subaequilongis, cernuis; perigonio 
albo, suaveoleute; bacca rubra. 

In silvis montanis, rarissime. Epirus: mt. Konitza (Bald.); Thes- 
salia: ad monasterium Hagios Dionysios in Olympo (Bornm.); Laconia 
(Sibth.). — Maio, Jun. %. 

CXXVII. Ordo. Liliaeeae. 1)C. theor. elem. p. 219. 

Dlspositio tribuum generuraque. 

I. Rhizoma fibrosum. 

1. Tribus. Anthericeac Endl. gen. p. 147. — Perigouii phylla vel urceolo 
angustissimo basilari connata vel omnino libera; plantae caulescentes vel scaposae. 

a, Caulis aphyllus ; flores albi. 
a. Perigonii phylla trinervia. 

1. Autliericum L. 
(i. Perigonii phylla uninervia. 

2. Asphodelus L. 

b. Caulis foliatus; flores flavi. 

3. Asphodeline rvclib. 
IL Rhizoma bulbosum. 

A. Perigonii phylla libera. 

2. Tribus. Tulipeae Bois. fl. or. "V, p. 172. — Plantae caulcscentes ; 
semina (except. (Jar/eae spec.) compressa ; discoidea. 

a. Stylus plus minus elougatus. 
a. Perigonium deciduum. 

X Pcrigonii phylla basi sulco ueeturifero iustructa ; antherae niedio 
dorso affixae. 

4. Lilium L. 
XX Perigonii phylla foveola nectarifera instructa ; antherae prope 
basin affixae. 

5. Fritillaria L. 
j3. Perigonium persistens. 

X Perigonium album, (iu nostra) nectario destitutum. 

6. Lloydia Salisb. Liliaceac. 213 

XX Perigonium tiavuui, ueetario destitutum. i 

7. Ganea L. ' ' 
b. Stylus niillus ; nectarium nullum, 

8. Tulipa L. 

3. Tribus. Scilleae Bois. fl. or. V. p. 211, ampl. — Plantae scaposae; 
semina (excepta Urginea) globosa vel angulata. ' 

a. Stylus terniinalis. 

a. Semina globosa vel angulata. 

X Perigonium album, saepius viridi-vittatum. 
9. Ornithogalum L. 
XX Perigonium coeruleum. 

10. Scilla L. 
/?. Semina compressa, alata. 

1 1. Urginea Steinh. 

b. Stylus a basi ovarii ortus, in ejus tubo centrali receptus, dein liber. 

12. AUium L. 
B. Perigouii phylla connata. 

4. Tribus. Hyacintheae Bois. fl. or. V. p. 286. — Plantae scaposae; peri-, 
gonii phylla saltem basi vel altius connata; semina globosa vel angulata. i 

a. Ovarium triloculare, loculis pluriovulatis. 
a. Perigonium profunde sexpartitum. 

X Perigonii segmenta rotatim patentia; filamenta lineari-cuneataj 
simplicia, inter se libera. 

13. Chionodoxa Bois. 

XX Perigonii segmenta erecto-patula ; filamenta petaloidea, apice triden- 
tata, basi inter se coalita. 

14. Strangweia Bert. 

/?. Perigonium ad medium sexfidum, infundibuliforme ; filamenta simplicia. 
15. Hyacinthiis Tourn. 

b. Ovarium triloculare, loculis biovulatis ; filamenta simplicia. 
a. Perigonium ore non constrictum, limbo sexfidum. 

16. Bellevalia Lap. 

/?. Perigonium ore constrictum, limbo breviter sexdentatum. 

X Ptacemus plerumque elongatus, floribus olivaceis, inodoris, supremis 
plerumque abortivis et comam terminalem formantibus , amethys- 
tinis; perigonium cylindrico-urceolatum ; filamenta biseriata, seriebus 
distinctis, reniotiusculis. 

17. Leopoldia Parl. 

XX Racemus brevls, densiflorus, floribus atroviolaceis vel coeruleis, 
subodoris, supremis abortivis paucis vel nullis ; perigonium urceo- 
latum vel subglobosum ; filamenta uniseriata vel obscure biseriata, 

IS. Muscari Tourn. 

1. Tribu.s. ANTHERICEAE Endl. gen. p. 147. 
1. An tliericum L. gen. n. 422. 

1. A. liliaso L. sp. p. 310; Bois. fl. or. V. p. 328; Hal. Beitr. 
fl. Achaia p. 33. — Phalanginm UJiacjo Schreb. spic. lips. p. 36. — 214 Liliaceac, 

Icon: Jacq. hort. vindob. I. t. 83. — Exsicc. : Orph. herb. a. 1857; 
Hal. it. gr. sec. a. 1893. 

Rhizoniate brevi, fibras cylindricas edente ; foliis radicalibus, linea- 
ribus, glabris, caule aphyllo, simplici vel rarius piu-ce ramoso brevioribus; 
racemo laxo; perigonii albi phyllis oblongo-lanceolatis, trinerviis; capsula 
ovata. 

In pinetis subalpinis, rarissinie. Thessalia: mt. Olympus (Orph.); 
Achaia: in jugo Durduvana mt. Chelmos supra Syvista (Hal.). — Jun. 
Jul. 4. 

2. Aspliorteliis L. gen. n. 421. 
a. Perennes; rhizoma tuberoso-fasciculatum ; caulis non fistulosus. 
a. Racemus simplex vel basi subramulosus. 

1. A. albus Mill. dict. n. 3; Hal. in z. b. G. 1899 p. 194. — 
Icon: Rchb. germ. f. 1119. — Exsicc. : Sint. it. thessal. n, 824. 

Rhizomate brevi, tubera napiformia edente, collo fil^ris setosis ob- 
sito; foliis radicalibus, late linearibus, phinis, carinatis; caule tereti, 
elato, solido, in racemum compactum, simplicem, rarius basi subramu- 
losum abeunte; bracteis a basi ovata lanceolatis, pedicello longioribus; 
pedicellis infra medium articulatis, flore subbrevioribus ; perigonii albi 
phyllis lineari-oblongis, obtusis, uninerviis; filamentis a basi oblonga 
sensim attenuatis; capsula majuscula, ovato-globosa, hexagona, apice 
truncata, valvis dorso rugis reticulatis, transversis notatis. 

In pratis subalpinis, rarissime, Thessalia: mt. Tragopetra pr. Ma- 
lakasi in Pindo tymphaeo (Sint.). — Maio, Jun, 2)_. 
/?, Racemi paniculati, 

2. A. microcarpus Viv. fl. cors. diagn. p. n; Raul. cret. p. 869; 
Spreitz, in z, b. G. 1877 p. 732, 1887 p.'669; Bois. fl. or. V. p. 313; 
Heldr. fl. cephal. p. 71, Fl. Aegina p, 392, chlor, Thera p. 22, chlor. 
Mykon. p. 252; Gelmi in bull. soc. bot. ital. 1889 p. 452; Form. in 
D. bot, Mon. 1890 p. 10; Haussk. symb. p. 26; Aznav. in magy. 
bot. lap. I. p. 196. — A. ramosiis L. sp. p. 310 p. p. ; S. et S. pr. 
I. p. 233, Fl. gr. IV. p. 28 t. 334; Pieri corc. fl. p. 45; DaUap. 
prosp. p. 50; Sieb. avis p. 3, rem. p. 3, in Flora I. p. 271; Urv, 
enum. p. 39; Ch. et B. exp. p. 100, Fl. pelop. p. 22; Link in Lin- 
naea IX. p. 141; Friedr. Reise p. 266; Fraas fl. class. ]). 288; Ung. 
reise p. 118; Weiss in z. b. G. 1869 p. 754. — Huc probabiliter: 
A. neglectus Marg. et R. fl. Zante p. 89, vix R. et Sch. syst. VII. 
p. 489, qui ex Parl. fl. it, II. p. 601 ad A. alhum pertinet. — Ex- 
sicc: Sint. it. thessal. n. 156; Heldr. lierb. norm. n. 1491. 

Rhizomate brevi, tubera napiformia edente, collo fibris setosis ob- 
sito; foliis radicalibus, late linearibus, planis, acute carinatis ; caule tereti, 
elato, solido, in paniculam amplam thyrsoideam abeunte; bracteis lan- 
ceohitis, pedicello longioribus; pedicellis infra medium articulatis, flore 
brevioribus; perigonii albi phyllis oblongo-ligulatis, obtusis, uninerviis; 
filamentis basi oblongo-quadratis, abrupte attenuatis; capsula obovata, Liliaceae. 215 

parva, 5 — 6 mm. longa, 4 mm. lata, hexagona, apice truncata, valvis 
dorso rugis 2 — 5, transversis, parum elevatis, vix reticulatis notatis. — 
Caule thyrsoideo et fructu parvo a })raecedente statim diagnoscendum est. 
In pratis, collibus regionis inferioris ut videtur per totam Graeciam. 
— Jan. Apr. 2j_. 

3. A. messeiiiacus Heldr. ap. Hal. in z. b. G. 1899 p. 194. — 
Exsicc: Heldr. herb. norm. n. 1490. 

Differt a praecedente capsulis majusculis, 10 mm. longis, 8 mm. 
latis, valvis dorso rugis 6 — 9, elevatis, reticulalis obsitis. 

In aridis, locis incultis regionis inferioris. Elis : pr. Lintzi (Heldr.); 
Messenia: pr. Meligala, Kalamata (Zahn); ■ — ■ nescio aii locis indicatis 
species praecedens etiam proveniet. — Jan. Apr. '2J.. 

b. Monocarpici ; radix fibrosa ; caulis f istulosus. 

4. A. fistulosiis L. sp. p. 309; S. et S. pr. L p. 233, Fl. gr. 
IV. p. 29 t. 335; Sieb. avis p. 3, rem. p. 3; Ch. et B. exp. p. 100, 
Fl. pelop. p. 22; Link in Ijinnaea IX. p. 141; Friedr. reise p. 266 
et 278; Fraas fl. class. p. 290; Clem. sert. p. 91; Weiss in'z. b. G. 
1869 p. 754; Raul. cret. p. 869; Bois. fl. or. V. p. 314; Heldr. fl. 
cephal. p. 71, Fl. Aegina p. 393, chlor. Mykon. p. 252; Haussk. symb. 
p. 27; Aznav. in magy. bot. lap. I. p. 196. — ? Anthericumfistulosum 
Sieb. Reise I. p. Al2 (? ex mendo scripturae). • — Exsicc. : Heldr. herb. 
norm. n. 508 et 1192 et 1582; Sint. it. thessal. n. 496. 

Radice fibras tenues edente; foliis radicalibus, anguste linearibus, 
subfistulosis, margine scabridulis ; caule erecto, fistuloso, simplici vel 
saepius ramoso, ramis in racemos laxifloros abeuntibus; bracteis lanceo- 
latis, acuminatis; pedicellis ad medium articulatis, flore multo brevio- 
ribus; perigonii albi vel carnei phyllis ellipticis, obtusis, uninerviis ; 
filamentis a basi oblonga cito angustatis, superne fusiformi-dilatatis; 
capsula globosa, parva, apice truncata, valvis dorso rugis 2 — 3, trans- 
versis, elevatis notatis. 

In campis, collibus apricis regionis inferioris. Thessalia: pr. Volo 
(Sint.); Altica: frequens pr. Athenas (Sibth.); Peloponnesus (Chaub.): 
pr. Pylos (Zahn.), iSTauplia (Friedr.); insula Aegina, Mykonos, Tenos, 
Jos (Heldr.), Syra (Weiss); Creta: pr. Lutro, Hierapetra, Askyphos 
(Raul.); Cephalonia: j^r. Kastro, San Giorgio, Pessada (Heldr.). — Mart. 
Maio. 4. 

5. A. teiiuifolius Cav. anal. cienc. nat. III. p. 46 t. 27; Heldr. 
in 5. b. Z. 1877 p. 157, Fl. cephal. p. 71, Fl. Aegina p. 393; Spreitz. 
in z. b. G. 1877 p. 732; Bois. fl. or. V. p. 314; Haussk. symb. 
p. 27. — Exsicc: Heldr. herb. norm. n. 1193, herb. fl. hellen. n. 95, 
in Baen. herb. europ. n. 3597. 

Differt a praecedente, cui simillimus, radice annua, fohis scabridi- 
oribus, pedicellis infra medium articulatis, floribus et fructibus 2 — 3 plo 
minoribus, perigonio sub anthesi campanulato, nec rotatim expanso, 5 mm. 
nec 10 mm. loneo. 216 Liliaccae. 

In collibus saxosi.s regionis inferioris, rare. Attica: pr. Eleusis, 
Megara, in Pharmacusarum insula Lero et Megali-Kyra, insula Salamis, 
Aegina (Heldr.j; Cephalonia: pr. Angostoh (Hehlr. ); occurrit (juoque 
sec. Held. in Cyclathbus, sed specimina omnia sub A. tennifolio distri- 
buta, quae vidi ad praecedentem spectant. — Mart. Maio. ^j.. 

3. Asphodeliiie Rchb. fl. germ. exc. p. 116. 

1. A. lutea L. sp. p. 309; S. et 8. pr. I p. 232; Pieri corc. 
fl. p. 45; Ch. et B. exp. p. 101, Fl. pelop. p. 22; Raul. cret. p. 869; 
{Asphodehis); Rchb. 1. c. ; Bois. fl. or. V p. 316; Heldr. clilor. Parn. 
p. 28; Gelmi in bull. soc. bot. it. 1889 p. 452; Hal. Beitr. fl. Epir. 
p. 41, in z. b. G. 1899 p. 194; Bald. riv. coll. bot. alb. 1895 p. 7.S, 
1896 p. 95; Form. in Ver. Briinn 1895 p. 21, 1896 p. 28; Haussk. 
symb. p. 27. — Icon: Jacq. hort. vind. I t. 77. — Exsicc. : Sint. it. 
thessal. n. 823. 

Rhizomate brevi, fibras crassiuscuhis, elongatas cyiindricas edente; 
caule crasso, tota longitudine folioso, in racemum simplicem, compactum 
abeunte; fohis subulatis, triquetris, laevibus, caulinis basi in vaginam 
membranaceam dilatatis; bracteis ovatis, cuspidatis, scariosis; pedicellis 
infra medium articulatis; perigonii lutei phyilis oblongo-hmceolatis, uni- 
nerviis; filamentis inaequaUbus, internis hongioribus; capsuhi majuscula, 
globosa, valvis irregulariter rugosis. 

In rupestribus herbidis regionis inferioris ct montanae. Epirus : mt, 
Cuka, Micikeli (Bakl), ad radices mt. Peristeri pr. Kahirrytes et Chaliki 
(HaL); mt. Parnassus (Sibth.), Cithaeron, Parnes, Pentelicon, Hymettus 
(Heldr.); Peloponnesus: pr. Arcadia, Messene, Methone, mt. Taygetos 
(Chaub.); Archipehigus (Wiedein.); Creta: pr. Malaxa, Rhamni, Pro- 
snero, Askyphos, Anopolis, mt. Sphaciotici (RauL); Corcyra: pr. Gasturi 
(Form.), mt. Pantocrator (Gehni). — Apr. Jun. 2\.. 

2. A. liburnica Scop. fl. carn. ed. 2 I p. 245 t. .12; {Aspho- 
dehis); Rchb. 1. c. ; Bois. fL or. p. 316; Heldr. in Sitzungsb. acad- 
Wiss. BerL 1883 p. 6; HaL in z. b. G. 1888 p. 762; BahL viagg. 
Creta p. 95; Form. in Ver. Brunn 1897 p. 25. — Asphodehis cre- 
ticus Lam. enc. I p. 300; S. et S. pr. I p. 233 ; Sieb. avis p. 3, rem. 
p. 3, in Flora I p. 274; Ch. et B. exp. p. 101, Fl. pelop. p. 22; 
Link in Linnaea IX p. 141; RauL cret. p. 869. — AsphodeJine cre- 
tica Vis. fL dahn. I p. 152. — Icon: Desf. choix pL t. 1. — Exsicc. : 
Orph. fl. gr. n. 834; Rev. pL cret. n. 170, in Baen. herb. europ. 
p. 4855, in Magn. fL seL n. 683; Sint. it. or. n. 1872. 

Rhizomate brevi, fibras crassiuscuhis, elongatas, ('yhndricas edente; 
caule gracili, parte inferiori fohoso, superiori nudo, in racemum sim- 
phcem vel basi ramosum, hixum abeunte; foliis fihformibus, subtri- 
quetris, margine scabris, caulinis basi in vaginam mend)ranaceam dila- 
tatis; bracteis parvis, cuspidatis, scariosis; pedicelhs prope basin articu- 
latis; perigonii lutei phyllis hneari-lanceohitis, uninerviis; fihimentis Liliaceae. '^l* 

inaequalibus, internis longioribus ; capsula mediocri, globosa, valvis 
tenuiter rugulosis. 

In dumosis, rupestribus regionis montanae. Epirus: mt. Acroce- 
raunici (Bald.); Thessalia: mt. Olympus (Orph.), Ossa (Heldr.), Othrys 
(Form.); Doris: pr. Amphissa (Hal.); Megaris : ad KakiscaLa (Heldr.); 
Laconia: mt. Taygetos (Chaub.); Creta : mt. Lakus (Rev.), Omalos, 
Anatoli (Raul.), pi-. Serisso (Sieb.) in mt. Sphacioticis (Sibth.). — Maio. 
Jul. l).. . 

Obs. Ahe rera L. sp. p. 820 pro var. A. perfoUatae; AVebb 
phyt. canar. III p. 348; Sieb. avis p. 3; Bois. fl. or. V p. 329. — 
A. harhadensis Mill. dict. n. 3; Raul. cret. p. 867. — A. vulgaris 
Lam. enc. I p. 86 ; S. et S. pr. I p. 239, Fl. gr. IV t. 341. — 
A. perfoliata Fraas fl. class. p. 29 L — Species ex America tropica 
introducta in Europam meridionalem, colitur hinc inde in hortis et sub- 
spontanea in rupestribus ad Urkale supra Nauplia Argolidis (Orph.), 
in insuhi Andros (Sibth.) et ad monasteriuni Gonia in Creta (Raul.). 
— Ex hortis quoque elapsae occurrunt: A. jyicta Willd. sp. II p. 186, 
pr. Navarin Messeniae (Ch. et B. exp. p. 102, Fl. pelop. p. 22) et 
A. humilis L. sp. p. 320 pro sp. A. perfoliatae, in Creta (Sieb. avis 
]'em. p. 4). — Saepe colitur: Yticca gloriosa L. sp. p. 319. 2. Tribus. TULIPEAE Bois. fl. or. V p. 172. 

4. Liliiim L. gen. n. 410. 

a. Perigonii albi phylla apice tantum recurvata. 

1. L. candidum L. sp. p. 302; S. et S. pr. I p. 227; Ch. et 
B, exp. p. 98, Fl. pelop. p. 22; Fraas fl. class. p. 287; Bois. fl. or. 
V p. 172; Heldr. fl. cephal. p. 70; Hal. Beitr. fl. Epir. p. 41. — 
Icon: Red. lil. t. 199. — Exsicc. : Held. herb. norm. n. 1583. 

Glabrum; caule crasso, elato, folioso, in racemum breviter thyrso- 
ideum abeunte; fobis radicalibus oblanceolatis, obtusis, caulinis sparsis, 
ab inferioribus erecto-patentibus, oblanceolatis, obtusiusculis, ad superiora 
adpressa lanceolata acuta abbreviatis; pedicellis erectis, apice cernuis; 
perigonio magno, fragrantissimo, late infundibuhformi, phyllis obhmceo- 
latis, basi in unguem attenuatis, obtusis, apice puberuhs; antheris flavis. 

In rupestribus regionis montanae. Epims: pr. Kalarrytes (Hal.); 
Thessalia: in valle Tempe (Sibth.); Peloponnesus : pr. Kastania in demo 
Kastorii Laconiae borealis (Zahn), mt. Kupe Messeniae (Chaub.); Cepha- 
lonia: in oropedio Omahi (Heldr.); frequenter cohtur quoque in hortis. 
— Maio, Jul. Ij.. 

b. Perigonii flavi vel rubri phyUa vakle revoluta. 
(/. Folia sparsa, sessilia. 

X Flores flavi. 218 Liliaceae. 

2. L. albanicum Griseb. spic, 11 p. 385 ; Bald. riv. coll. bot. 
alb. 1896 p. 94. — Exsicc: Dorfl. it turc. sec. n. 359 (lut. Kainiakcalan 
Macedoniae). 

Caule erecto, glabro, infinia parte nudo, ceterum folioso, unifloro; 
foliis oblongo-lanceolatis laiiceolatisve, erectis, niargine papilloso-scabris; 
perigonio nutante, flavo, phyllis revolutis, immaculatis; antheris flavis. 

In herbidis alpinis mt. Sraolika supra Kerasovo in Epiro l)oreali 
(Bald.). - Jul. Tj.. N. V. 

XX Flores cinnabarini. 

3. L. Heldreichii Freyn in Flora 1880 p. 28; Bois. fl. or. V 
p. 175; Heldr. chlor. Parn. p. 27; Haussk. symb. p. 27. — L. chalce- 
donicnm S. et S. pr. I p. 228, saltem quoad pl. parnassicam ; Bois. 
fl. or. V p. 176 quoad pl. peloponnes., non L. — L. htilhiferum 
Fraas fl. class. p. 287, non L. — Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 654 
et 1077; Orph. fl. gr. n. 39; Sint. it. thessal. n. 1213. 

Caule erecto, papilloso, basi nudo, ceterum folioso, unifloro; foliis 
oblongo-lanceolatis lanceolatisve, planis, margine papilloso-scabris, a basi 
fere ad medium caulis subconformibus , patulis , dein subito diminutis, 
erectis; perigonio nutante, intense cinnabarino, phyllis revolutis, imma- 
culatis, intus base papillis elongatis obsitis , apice papilloso-scabris ; 
antheris miniatis. — Folia inferiora ad 1 cm. lata. 

In saxosis silvaticis regionis montanae. Thessalia: mt. Ghavellu 
(Sint), pr. Korona (Haussk.); Phocis: ad Gurna (Hal.), Pagna et Dipo- 
tamo (Heldr.) in mt. Parnassus (Sibth.); Attica: mt. Panies (Heldr.); 
Achaia: mt. Kyllene (Heldr.), Malevo supra Castanitza (Orph., quod 
meo sensu huc, nec ad L. chalcedonicum spectat). — Jun. Jul. 1\.. 

4. L. clialcedoiiicum L. sp. p. 302; S. et S pr. I p. 228 p. p.; 
Marg. et R. fl. Zante p. 90; Fraas fl. class. p. 287; Bois. fl. or. V 
p. 176, quoad pl. olympicam; Form. in Ver. Briinn 1897 p. 25. 

Caule erecto, papilloso, fere a basi folioso, 2 — 3 floro, rarius uni- 
floro; foliis lineari-lanceolatis , margine valde papilloso-scabris, subcon- 
formibus, erectis , apicem versus sensim diminutis; perigonio nutante, 
intense cinnabarino-igneo, phyllis revolutis, immaculatis, intus basi papillis 
elongatis obsitis, apicem versus dense papilloso-scabris; antheris miniatis. 
— Differt a praecedente caule saepissime 2 — 3 floro, foliis angustis, ad 
4 mm. taiitum latis, omnibus erectis, margine valde scabris, sensim 
diminutis, perigonii submajoris, intensius cinnabarini phyllis apicem versus 
scabridioribus. 

In silvaticis montanis. Thessalia: in regione faginea ad Hepdo- 
minta Aderfia in mt. Oxya, pr. Phlambures et mt. Mitrica in mt. Chassia 
(Form.), mt. Olympus (Heldr.); Euboea: mt. Kandyli versus Limni 
(Fraas); Zante (Sibth.); specimina ex ultimis locis non vidi. — Jul. 
Aug. %. 

(i. Folia verticillata breviter petiolata. 

5. L. martaf^on L. sp. p. 303; S. et S. pr. I p. 228; Bois. fl. 
or. V p. 173; Holdr. chlor. Parii. p. 27; Haussk. symb. p. 27. — Liliaceae. 219 

Icon : Jacq. fl. austr. t. 351. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 833; Sint. 
it. thessal. n. 832. 

Caule elato, glabro vel puberulo, inferne nudo ; foliis iu verticillos 
paucos 6 — 11 phyllos dispositis, late lanceolatis, ciliatulis, basi in peti- 
olum brevera attenuatis, superioribus sparsis, diminutis, sessilibus ; floribus 
in racemum thyrsoideum laxum dispositis; perigonio nutante, roseo-vinoso, 
phyllis revolutis, dorso puberulis, intus punctatis; antheris rubris. 

In silvis montanis. Thessalia: mt. Zygos (Haussk.), Tragopetra 
(Sint.) in Pintlo, mt. Pelion (Heldr.); mt. Parnassus ad Dipotamo (Orph.). 

— Jul. Aug. Tj.. 

5. Fritillaria L. gen. n. 411. 

a. Stylus in stigmata tria partitus. 

a. Perigonium campanulatum. 

X Caulis 30 — 45 cm. altus; folia lineari-lanceolata vel 
linearia. 

1. F messaneiisis Raf. prec. decouv. p. 44; Raul. cret. p. 867; 
Bois. fl. or. V p. 181. — Icon: Rchb. germ. f. 981. — Exsicc. : Orph. 
fl. gr. n. 846. 

Caule elato, 1 — 3 floro, inferne nudo; foliis alternis , lineari-lan- 
ceolatis vel linearibus, floralibus saepe 2 — 3 verticillatis ; perigonio cernuo, 
campanulato, phyllis non tesselatis, luride purpurascentibus, dorso fascia 
lata viridi-lutescente donatis, externis oblongis, internis latioribus, cuneato- 
obovatis; filamentis papillosis, anthera sublongioribus ; stylo ad tertiam 
partem trifido. 

In dumosis montanis. Laconia: mt. Malevo pr. Hagios Joannes 
(Orph.); Creta: pr. Anopolis (Heldr.). — Apr. Maio. %. 

XX Caulis humihor; folia oblonga vel oblongo-lanceolata. 
O Perigonii phylla sordide virentia, apicem versus margine 
rubello-tincta. 

2. F. iuiiica. — F. messanensis Bois. fl. or. V p. 181 quoad 
pl. corc. et probabiliter quoque leucadiam ; Hal. Beitr. fl. Epir. p. 41, 
in 6. b. Z. 1896 p. 18, 1897 p. 326; Haussk. symb. p. 27; non 
Raf. — F. species? Gelmi in bull. soc. bot. it. 1889 p. 452. — Valde 
suspicor F. messanensem Marg. et R. fl. Zante p. 89, ideo quoque 
F. tenellam Bois. fl. or. V p. 179 quoad pl. zacynthiam huc pertiuere. 

— Exsicc. : Arthab. pl. corc. ; Hal. it. gr. sec. a. 1893; Reis. fl. gr. a. 
1894 et 1897; Baen. pl. corc. a. 1896. 

Caule erecto, unifloro, inferne nudo ; foliis oblongis oblongo-lanceo- 
latisve, oppositis, rarius folio superiore sparso, floralibus 2 — 3 verticillatis, 
lanceohitis; perigonio cernuo, campanulato, phyllis tesselatis, sordide 
virentibus, apicem versus sordide purpurascentibus , externis oblongis, 
internis sublatioribus ; filamentis glabris, anthera 2 — 3 plo longioribus; 
stylo fere ad medium trifido. — Differt a F. messanensi foliis fere 220 Liliaceae. 

omnibus oppositis, inferioribus oblongis, 2 — 4 om. latis, perigonio tesse- 
lato, minus rubello; F. ponticae, caule elatiori, foliis angustioribus, 
intermediis sparsis, perigonio non tesselato diversae, magis affinis. 

In dumosis regionis inferioris et montanae. Corcyra: mt. Deca 
(Arthaber), ad monasterium Phanocrates, mt. Pantocrator (Gehni); Epirus; 
mt. Tsumerka (Hal.); ? Thessaha: mt. Karava (Haussk,); Aetolia: pr. 
Aetolikon, insula Petala Echinadum (Reis.); ? Leucas (Bois.) et Zante 
(Marg.). — Mart. Maio, in mt. ehvtioribus usque Juho. T\.. 

OO Perigonii phylla sordide purpurea, dorso fascia lata 
luteo-virenti donata. 

3. F. graeca Bois. et Spr. diagn. VH jx 104, Fl. or. V p. 181; 
Haussk. symb. p. 27; Aznav. in magy. bot. lap. I p. 196. — F. pyre- 
naica Fraas fl. class. p. 287 p. p. — Exsicc: Orph. fl gr. n. 111; 
Held. herb. norm. n. 457 et 889. 

Caule gracili , saepe humih, unifloro, rarius bifloro, inferne nudo; 
foliis sparsis vel inferioribus ojjpositis, oblongis oblongo-hmceohitisve, flora- 
hbus angustissime hnearibus; perigonio cernuo, campanulato, phylhs 
obscure tesselatis, sordide purpureis, dorso fascia lata hiteo-virenti donatis, 
externis oblongis, internis saepius apicem versus latioribus; filamentis 
glabris, anthera sublongioribus ; stylo ad medium usque trifido. 

/?. thessala Bois. fl. or. V p. 182; Bald. riv. colL bot. alb, 
1896 p. 94. — Foha inferiora opposita vel subopposita, floralia 3 verti- 
cillata. — Exsicc. : N. v. 

In dumosis montanis. Attica: mt. Hymettus (Sprun.), Pentehcon 
(Haussk.), Mavrovuni in insula Salamis (Hehlr.); Peloponnesus: mt. 
Malevo (Orph.); Cychidum insuha Syra (Lobr}^); — ^. Thessaha : mt. 
Oeta (Sprun.); Epirus : mt. Olycika, Smolika" (Bakl.) — Mart. 
Maio. 'A. 

4. F. Guicciardi Hekh-. et Sart. in Bois. diagn, ser. 2 IV p. 102, 
chlor. Parn. p 27; HaL Beitr. fL Achaia p. 33; ? Form. in Ver. 
Briinn 1897 p. 25. — F. pyrenaica S. et S. pr. I p. 228, FL gr. 
IV t, 328; Friedr. Reise p." 282 ; Fraas fL chiss. p. 287 p. p. — 
F. graeca v. Guicciardii Bois fL or. V p. 182. — Huc forsan : 
F. tulipifolia v. montana Ch. et B. exp. p. 98, Fl. pelop. p. 22. — 
Exsicc. : HehJr. herb. norm. n. 1289. 

Differt a praecedente caule crassiusculo sed humihore, plerumque 
2 — 3 floro, fohis magis glaucis, perigonio campanuhito-conniventi, nec 
campanulato-patenti et fascia viridi phyllorum a margine purpureo mani- 
feste distincta. 

In rupestribus regionis suba]])inae et alpinae. Tliessaha : mt. Oeta 
(Spran.); Attica: mt. Parnes (Hehh-.); mt. Parnassus (Sibtli.) loco Lico- 
pessa dicto (Guicc); Achaia: mt. Kyllene (Or])h.); Arcadia: mt. Alvena 
et Smirna pr. Krysthena (Friedr.) ; Laconia: mt. Taygetos (Chaub.); 
indicatur quoque cum? in mt Ghavellu et Othrys (Form.). — Apr. 
Maio. % Liliaceae. 221 

OOO Perigonii phylla parte inferiori intense luride pur- 
purea, superiori viridi-flavida. 

5. r. Rhodokanakis Orph. in atti congr. Firenze 1876 p. 214 
(sohim nomen); Baker in joiirn. bot. 1878 p. 323; Bois. fl. or. V 
p. 182. — Icon: Rouy ill. t. 96. — Exsice. : Orph. fl. gr. n. 1187. 

Caule gracili, unifloro, rarius bifloro, inferne nudo; fohis sparsis, 
inferioribus oblongis oblongo-lanceohTtisve, superioribus angustissime 
hnearibus; perigonio cernuo, campanulato, phylhs oblongis, subaequa- 
libus, obsure tesselatis, parte inferiori intense hiride purpureis; superiori 
viridi-flavidis ; filamentis papillosis, anthera subhmgioribus ; stylo fere 
ad medium trifido. — F. gracae maxime affinis, ab ea floribus submi- 
noribus, ahter coloratis tantum discedit. 

In vinetis claustri Profetae Elias in insula Hydra (Orph.) — 
Mart. Apr. "A. 

^. Perigonium obconicum. 

X Perigonium concolor, atro-purpureum. 

6. F. obliqua GawL in bot. mag. t. 857; Bois. fh or. V. p. 184. 
— F. tristis Heldr. et Sart. in Bois. diagn. ser. 2 IV. p. 104. — 
Exsicc: Heklr. herb. norm. n. 458. 

Caule gracih, elongato, unifloro, rarius bifloro, inferne nudo ; foliis 
sparsis vel inferioribus oppositis, oblongis vel oblongo-lanceolatis, superiori- 
bus hnearibus; perigonio cernuo, obconico, phyllis oblongo-obovatis , 
aequahbus, onmino atro-purpureis, non tesselatis; filamentis papillosis, 
anthera subduplo longioribus ; stylo fere ad tertiam partem trifido. — 
Perigonio atro-i3urpureo concolori insignis. 

In submontosis Atticae: supra Hagia Glykaria pr. Patissia et ad 
radices mt. Parnes supra Markopulo (Heldr.). — Mart. Apr. Ij.. 
XX Perigonium saltem parte inferiori flavidvun. 

7. F. coiiica Bois. diagn. VII. p. 105, FL or. V. p. 184. — 
F. tuUpifolia Ch. et B. exp. p. 98, FL pelop. p. 22; non M. a. B. 
fL taur. cauc. I. p. 270, quae perigonio saturate purpureo et stylo 
integro egregie discedit. — Exsicc. : Hekh'. herb. norm. n. 1584. 

Caule gracih, unifloro, rarius bifloro, inferne nudo; fohis sparsis 
vel inferioribus oppositis, oblongo-lanceolatis, superioribus hneari-lanceo- 
latis; perigonio cernuo, obconico, phyUis elliptico-oblongis, non tesselatis, 
flavo- vel kiride-virentibus, apicem versus rubellis; fikimentis puberuhs, 
a!nthera sublongioribus ; stylo ukra tertiam partem trifido. — A prae- 
cedente florum colore et fiLimentis abbreviatis distincta. 

In coUibus saxosis regionis inferioris. Achaia: pr. Patras (Chaub.); 
Messenia: pr. Arcadia, Navarin, Methone (Chaub.) praesertim in colle 
Hagios Nicolaos (Zahn), insula Sapienza (Chaub). — Mart. Apr. 2j.. 

8. F. Sibthorpiaiia Sm. in S. et S. pr. I. p. 229, FL gr. IV. 
t. 339; Ch. et B. exp. p. 98, FL pelop. p. 22 {Tiilipa); Bois. fL or. 
V. p. 187. — Huc probabikter ex loco: F. Fleischeriana Ung. Reise 
p. 118, non Schuk. — Exsice: Orph. fL gr. n. 1107. 222 Liliaceae. 

Caule humili, unifloro, inferne nudo; foliis sparsis vel inferioribus 
oppositis, oblongis ol)longo-lanceolatisve , superioribus lineari-lanceolatis ; 
perigonio cernuo, obconico, phyllis ellipticis, non tesselatis , flavidis, 
interduni praesertim apicem versus rubellis; filamentis puberulis anthera 
duplo longioribus; stylo breviter trilobo. — Differt a praecedente (an 
specifice?) caule humiliore, perigonio plerumque longiore et praesertim 
stylo breviter trilobo. 

In saxosis regionis montanae in subalpinam adscendens. Euboea: 
mt. Dirphys (Orph.), Kandyli (Leutw.); Messenia: pr. Navarin (Haw- 
kiris). — Mart. Apr. 2}.. 

b. Stylus integer; perigonium obconicum. 

9. F. Ehrhardii Bois. et Orph. diagn. ser. 2 IV. p. 105, Fl. or. V. 
p. 186 (false Ehrharti). — F. tristis Weiss in z. b. G. 1869 p. 754, 
non Heldr. et Sart. — F. regis Georgii Heldr. in Nym. consp. 
p. 772. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 845; Heldr. herb. norm. n. 1078. 

Caule humili, unifloro, rarius bifloro, inferne nudo; foliis oblongo- 
lanceolatis, inferioribus saepius oppositis, superioribus sparsis, linearibus ; 
perigonio cernuo , obconico , phyllis elli])tico-obIongis , luride purpureis, 
non tesselatis, apice in mucronem flaviduin obtusum abeuntibus; fila- 
mentis glabris, anthera sesquilongioribus ; stylo integro. 

In dumosis, montosis insulae Syra (Orph.), Andros (Heldr.) Cy- 
cladum et in Petalium insula Xeronisi (Holzm.). — Mart. Apr. ^j.. 

Obs. F. Pinardi Bois. diagn. VII. p. 106; Orph. fl. gr. exs. n. 

847 ex insula Chios; perigonio sulfureo, filamentis pubescentibus, 

antheris mucronulatis, nec muticis a praecedente diversa, occurrit forsan 
in Cycladibus. 

10. F. Tuiitasia Heldr. pl. fl. hellen. a. 1900. 

Caule elato, ad 30 cm. alto, crassiusculo, 2 — 4 floro, inferne nudo; 
foliis numerosis, lanceolato-linearibus linearibusve , elongatis, patentibus, 
floralibus sparsis, diminutis; perigonio cernuo, obconico, phyllis ob- 
longis, obtusis, atro-purpureis ; filamentis glabris, anthera longioribus; 
stylo integro. — Species habitu peculiari, ex unico specimine, ab autore 
paulo antc suum discessum e vita conimunicato , mihi nota (^t ulterius 
observanda; differt a praecedente caule elato, plurifloro, foliis numerosis, 
oppositis, elongatis, angustis, flexuosis, perigonii minoris phyllis angu- 
•stioribus, conniventibus, atro-purpureis, concoloribus. 

In collibus saxosis inter phrygana in insula Cythnos Cycladum 
(Tuntas). — Mart. Apr. 21-. 

6. Lloydia Salisb. in Rchb. fl. germ. exc. p. 102. 

1. L. graeca L. sp. ed. 2 p. 444; S. et S. pr. L p. 234, Fl. 
gr. IV. t. 336; Sieb. avis p. 3, rem. p. 3; Urv. enum. p. 39; Ch. et 
B. exp. p. 101, Fl. pelop. p. 22; Link in Linnaea IX. p. 141 ; Friedr. 
Reise p. 270; (Anthericum) ; Kunth enum. IV. p. 245; Fraas fl. 
class. p. 289; Ung. Reise p. 119; Weiss in z. b. G. 1869 p. 754; Liliaceae. 223 

Kaul. cret. p. 866; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 732, 1887 p. 669; 
Bois. fl. or. V. p. 202; Helclr. fl. cephal. p. 70, Fl. Ae^^ina p. 393, 
cUor. Thera p. 22; Hal. in 5. b. Z. 1897 p. 99; Fors. in bull. herb. 
Bois. in. p. 88; Haussk. symb. p. 27; Aznav. in magy. bot. lap. I. 
p. 196. — Phalangium graecum Poir. enc. V. p. 250; Marg, et R. 
fl. Zante p. 90. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 318; Heldr. herb. norm. 
n. 359 et 1384, in Magn. fl. sel. n. 973 bis; Rev. pl. cret. n. 167, 
in Magn. fl. sel. n. 973; Sint. it. thessal. n. 146; Dorfl. pl cret. 
n. 108. 

Bulbo valde fibrifero; caule erecto, 1 — 5 floro; foliis anguste line- 
aribus, radicalibus caule brevioribus, cauhnis alternis, diminutis; peri- 
gonii primum cernui, dein erecti, infundibuliformis, phyllis oblanceolatis, 
obtusis, albis, nervis subternis purpurascentibus obsitis, basi nectario 
destitutis. 

In rupestribus regionis inferioris et montanae. Thessalia: ad Le- 
chonia pr. Volo (Sint.); Sporadum insula: Skopelos, Skiathos (Leon.); 
Attica : frequens pr. Athenas ; Boeotia : pr. Thebas (Heldr.) ; Achaia : 
pr. Patras (Reis.), pr. Megaspilaeon, Syvista (Hal.); Messenia: pr. Man- 
glava, mt, Kupe, Arcadia, Methone (Chaub.); Argolis: pr. Nauplia 
(Link); Archipela2:us : insula Aegina (Friedr.), Hydra (Pickl), Cythnos 
(Tunt.), Tenos, Syra (Weiss), Melos (Urv.), Kimolos, Thera (Heldr.); 
Creta (Sibth.): pr. Kissamos, Canea (Reverch.), Suda, Askyphos, Ano- 
polis (Raul.), pr. Christos distr. Viano (Leon.); Zante (Marg.); Cepha- 
lonia: pr. Argostoli (Spreitz.), Kulumo, Pessada, Hagios Phanentes 
(Heldr.); Ithaca: pr. Vathy (Spreitz.); Leucas: ad monasterium Hagios 
Georgios (Spreitz.). — Mart. Jun. 2|.. 

7. Gagea Salisb. in ann. bot. II. p. 553. 

1. Sectio. Tribolhodae Neilr. fl. Wien p. 105. — Rhizoma e 
bulbis 3, horizontalibus, nudis, neque tunica communi inclusis constans, 
ex his 2 hornotini et aphylli, tertius biennis, folium et caulem edens. 

1. G. pratensis Pers. in Ust. neu. annal. 1794 V. p. 8 t. 2 f. 
1 {Ornithogalum); Schult. syst, VII. p. 536. — Ornithogalum steno- 
petahim Fr. fl. hall. p. 58. — G. stenopetala Rchb. fl. exc. p. 107 ; 
Bois. fl. or. V, p. 204; Heldr, chlor. Parn. p. 27. — Exsicc: Heldr. 
herb. norm. n. 644, 

Caule erecto, glabro; folio radicali lineari, glabro, subtus carinato, 
flores superante; foliis caulinis binis, oppositis, lanceolatis vel lineari- 
lanceolatis, glabris vel ciliatuhs; floribus 1 — 5, pedicellis glabris, inae- 
qualibus suffultis ; perigonii glabri phyllis lineari-oblongis, obtusiusculis, 
luteis, dorso late viridi-vittatis ; capsula ovato-oblonga; seminibus ovatis. 

In colle Leucocastron regionis abietinae mt. Parnassus supra Livadi 
alt. 1200 m. (Heldr.). — Apr. Maio 4-. 

2. Sectio. Diholbodae Neilr. fl. Wien p. 105. — Rhizoma e 
bidbis 2, erectis, tunica communi inclusis, inter quos caulis prodit, 224 Liliaceae, 

constans; bulbus alter major, fibris radicalibus instructus, alter niinor, 
hornotinus, iis carens, ambo vel major tantum folium edens. 

a. Folia radicalia fistulosa. 

2. (J. fistulosa Ram. in DC. fl. fr. (1805) III. p. 215 {Ornitho- 
galum); Duby. bot. gall. I. \). 4(57. — 0. Liottardi Sternb. in 
denkschr. bot. ges. regensb. II. p. 5(). — G. Liottardi Schult. syst. 
VII. p. 545; Hal. in z. b. G. 1888 ]). 762; Bald. riv. coH. bol. alb. 
1895 p. 72. — Icon: Rchb. f. 1041. — Exsicc. : Heldr. reliqu. Orph. 
a. 1886. 

Caule erecto, glabro ; folio radicali saepius solitario, semi- 
cylindrico-junciformi, fistuloso, flores subaequante vel superante, caulinis 
binis, oppositis, hmceolatis, glabris vel ciliatulis; floribus 1 — 5, pedi- 
celhs villosis , inaequalibus suffultis ; perigonii glabri vel extus basi 
puberuli phyllis lanceolato-elliiiticis , obtusis, luteis, dorso viridi-vittatis ; 
capsula turbinata, retusa, perigonio quarta parte breviore; seminibus 
ovato-globosis. 

In rupestribus regionis subalpinae et alpinae. Epirus: mt. Micikeli 
(Bald.); Doris: mt. Kiona (Hal.); Peloponnesus : mt. Chelmos (Hal.),. 
Makwo (Orph.). — Maio, Jun. Tj.. 

b. Folia radicaha plana vel canaliculata, interdum filiformia. 

a. Bulbus hornotinus sessilis, altero majori laterahter adnatus ; 
folia radicalia biua. 

X Ferigonii phylla antice non dilatata, acuta vel obtusa. 
O Caulis 3 — 12 florus; perigonii phylla lanceolata, 
acuta. 

3. €r. tirvensis Pers. in Ust. neu. ann. 1794 V. p. 8 t. 1 f. 2; 

S. et S. pr. I. p. 230, FL gr. IV. p. 27 t. 332; {Ornithogalum); 
Schult. syst. VII. p. 547; Bois. fl or. V. p. 205; Hal. Beitr. fl. 
Achaia p. 33. — G. Guicciardii Heldr. herb. norni. n. 1383. 

Caule erecto, ghxbro vel superne puberulo; fohis radicalibus binis, 
linearibus, canaliculatis, flores superantibus, cauhnis binis, oppositis vel 
suboppositis, huiceohitis, 2>ubescentibus vel villosis; floribus 3 — 12, um- 
bellatis vel corymbosis; pedicellis inaequahbus, villosis basi saepe brac- 
teis linearibus obsitis, perigonii phyllis lanceohitis, acutis, luteis, extus 
viridi-vittatis , pubescentibus ; capsuhi obovato-oblonga, retusa, perigonio 
subbreviore ; seminibus ovato-globosis. 

In rupestribus silvaticis regionis montanae ot .subalpinae. Attica: 
mt. Parnes (Hehlr.); Peloponnesus (Sibth.): mt. Chelmos (Hak) etMaenakis 
(Heldr.) Arcadiae. — Apr. Maio. %. 

OO Caulis 1 — 5 florus; perigonii phylla elliptica vel 
oblonga, acutiuscuki vel obtusa. 

4. Gr. foliosa Presl dek prag. j). 149 {Ornithogalum); Schult. 
syst. VII. p. 1703; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 732; Bois. fk or. V. 
p. 205; Heldr. fh cephak p. 70; Form. in D. bot. Mon. 1898 p. 77. Liliaeeae. 225 

— 0. spathaceum S. et S. pr. I. p. 229, Fl. gr. IV. t. 331, nou 
Hayne. — G. pygmaea Schult. syst. VIII. p. 1 705 p. p. ; Raul. cret. 
p. 866. — 0. hdeum Ch. et B. exp. p. 339, Fl. pelop. p. 22; nou 
L. — ? 0. arvense Ch. et B. exp. p. 99, Fl. pelop. p. 22; Clem. sert. 
p. 91; non Pers. — ? G. liitea Friedr. Reise p. 282, non Schult. — ■ 
G. p)olymorpha Bois. voy. esp. II. p. 611, quoad pl. graecani; Ung. 
Reise p. 119; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 732; Heldr. fl. ceph. 
p. 70 et 81. — G. Billardieri Raul. cret. p. 866, non Kunth. — Ex- 
sicc: Orph. fl. gr. n. 119; Heldr, herb. norm. n. 189 et 1079; Rev. 
pl. cret. n. 267; Dorfl. fl. gr. n. 448. 

Caule erecto, puberulo; foliis radicalibus binis, anguste linearibus 
vel f iliformibus , canaliculatis, flores saepe superautibus , caulinis binis, 
alternis, remotiusculis , rarius approximatis, glabris vel ciliatis, lanceo- 
latis, acuminatis, inferioribus saejie latioribus longioribusque, spathaceis; 
floribus 1 — 3, pedicellis inaequahbus, villosis, basi saepe bracteis lanceo- 
latis vel linearibus obsitis; perigonii phyllis lineari-obh)ngis, acutiusculis 
vel obtusis, luteis, extus viridi-vittatis, basi villosulis; filamentis peri- 
gonio tertia jjarte brevioribus ; capsula obcordata , perigonio subduplo 
breviore ; seminibus ovato-globosis. — Dif fert a G. arvensi umbella 
pauciflora, foliis radicahbus saepius filiformibus, caulinis remotis, saepius 
spathaceis, perigonii phyllis obtusis vel minus acutis. 

In coUibus siccis regionis inferioris et montanae. — Phocis: mt. 
Parnassus (Heldr.); Attica: pr. Athenas (Orph,), mt. Lycabettus, 
Parnes, Hymettus (Heldr.); ad sinum Saronicum, in isthmo Corinthiaco, 
pr. Epidaurus (Chaub.); Arcadia: pr. Bassae (Friedr.); Laconia: mt. 
Malevo, ad Arachova (Bois.), mt. Taygetos, pr. Mistra (Chaub.); Cyc- 
ladum insula Melos (Leon.) ; Creta: pr. Kissamos (Rev.), Askyphos 
(Raul.); Cephalonia: mt. Aenos (Ung.). — Febr. Apr. ^. 

5. G. amblyopetala Bois. et Heldr. diagn. VII. p. 107, Fl. or. 
V. p. 206; Boissieu in bull. soc. bot. fr. 1896 p. 288. — Huc forsan: 
G. arvensis v. saxatitis Fnedv. Reise p. 267. — Exsicc,: Heldr. herb. 
norm. n. 1290. 

Caule erecto , glabro ; foliis radicalibus binis , anguste linearibus, 
canaliculatis , flores superantibus , caulinis binis , alternis , rarius sub- 
oppositis, glabris vel basi ciliatuHs, lanceolatis, acuminatis, inferioribus 
saepe latioriljus longioribu^^que, subspathaceis ; floribus 1—7, pedicellis 
inaequahbus , glabris, basi bracteis lanceolatis vel linearibus obsitis; 
perigonii phyllis ellipticis obtusis vel obtusiusculis, luteis, extus luteo- 
virescentibus , glabris; filamentis perigonio subbrevioribus ; capsvila ob- 
ovata, apice truncata, perigonio tertia parte breviore; seminibus ovato- 
globosis. — Differt a praecedente glabritie, caule ad 7 floro, perigonii 
minoris phyllis brevioribus, obtusioribus, filamentis perigonii proportione 
longioribus. 

In montosis. Thessalia: pi!". Kalabaka (Boissieu); Attica: in regione 
abietina mt. Parnes (Heldr.). — Mart. Apr. ^J.. 

XX Perigonii phylla antice evidenter dilatata, obtusissima. 

V. Halacsy, Flora Graeca. III. 15 226 Liliaceac. 

6. G. boheiuicii Zauschn. in abhandl. priv. ges. II. p. 121 
{Ormthogahtm); Schult. syst. VII. p. 549; Bois. fl. or. V. p. 206; 
Forin. in D. bot. Mon. 1898 p. 77. — G. JBillardieri Kunth. en. 
IV. p. 242. — Icon: Rchb. germ. f. 1052. — Exsicc: Reis. fl. gr. 
a. 1897. 

Caule nano, .ulabro; foliis radicalibus binis, filiformibus, sulcatis, 
flores superantibus, caulinis binis alternis, glabris vel cihatulis, lanceo- 
latis acuminatis; floribus 1 — 3, pedicellis j)uberulis, basi bracteis lanceo- 
latis, obsitis ; perigonii phyllis oblongo-spathuhitis , obtusissimis , hiteis, 
extus luteo-virescentibus, glabris; fihimentis perigonio quarta parte brevi- 
oribus; capsula obcordata, perigonio subduplo breviore; seminibus ovato- 
globosis. — Affinis G. foliosae, sed minor, cauhs 13 — 8 cm. altus : 
folia radicalia tenuissima, perigonii phylla obtusissima, attamen ab ejus 
formis parvis interdum aegre distinguitur ; ab G. artibJyopetaJa caule 
nano, paucifloro, floribus fere duplo majoribus, phylHs obtusissimis faciUus 
diagnoscenda. 

In montOf^is. Attica: mt. Parnes (Heldr.); Cephalonia: mt. Aenos 
(Reis.). — Mart. Apr. T^.. 

^. Bulbus hornotinus basilaris, stipitatus; folium radicale 
unicum. 

7. G. raiiiima L. sp. p. 306 (Ornithogalum); Schult. syst. VII. 
p. 539; Bald. riv. coll. bot. alb. 1895 p. 72. — Icon : Fl. dan. t. 
1331. — Exsicc. : Dorfl. it. turc. secund. n. 363 (mt. Kossov Mace- 
doniae). 

Caule erecto, glabro; folio radicah unico, lineari, subsulcato, cau- 
linis binis, alternis, glabris, inferiore late lanceolato, acuminato, spa- 
thaceo, superiore multo minore, lanceolato ; floribus 1 — 8, pedicellis 
glabris vel puberulis, basi saepe bracteis linearibus obsitis; perigonii 
phyllis lineari-lanceolatis, vakle acuminatis, pallide luteis, extus vires- 
centibus, glabris; filamentis perigonio duplo brevioribus; capsula ovata 
perigonio triplo breviore; seminibus ovato-globosis. - — Caulis 10 — 15 cm. 
altus; species folio radicah vuiico, caulino inferiore late spatliaceo, phyllis 
angustis acutissimis egregia. 

Ad nives mt. Micikeli distr. Janina in Epiro (Bakl.). — Apr. 
Maio. 4. N. v. 

3. Sectio. Monoholhodae Neilr. fl. Wien p. 106. — Rhizoma e 
bulbo unico erecto, tunica incluso constans, apice folium et lateraliter 
prope basin caulem edens. 

8. (x. reticulata Pall. reis. russ. III. p. 553 {Ornithogalum); 
Schult. syst. VII. p. 542; Fors. in bull. Bois. III. p. 88. — 0. cir- 
cinnatum L. fil. suppl. p. 199. — 0. fihrosum Sieb. in Flora I. 
p. 274, non Desf. — G. rigida Bois. et Spr. diagn. VII. p. 108. — 
G. reticulata y. fihrosa Bois. fh or. V. 208. — Icon: Rchb. germ. 
f. 1054. — Exsicc: Orph. herb. n. 560; Heldr. herb. norm. n. 1080. Liliaceae. 227 

Bulbo fibris crai^siusculis intricatis dense vestito; caule saepius 
brevissimo, unifloro, rarius 2 — 3 floro; folio radicali unico, eaulinis oppo- 
sitis, omnibus basi vagina inclusis, linearibus, canaliculatis, recurvis, ut 
et pedicelli saepius pubemlis; perigonii glabri vel adpresse puberuli 
phyllis lanceolatis, acuminatissimis, pallide flavis, extus virentibus; fila- 
mentis perigonio dimidio brevioribus ; capsula obovato-oblonga, perigonio 
triplo breviore; seminibus plano-compressis, triangularibus, bimarginatis. 

In collibus siccis. Acrocorinthus (Bois.); Argolis (Sprun.); Cy- 
cladum insula Melos (Heldr.), Syra, Amorgos (Orph.); Creta: pr. Serisso 
(Sieb.). — Jan. Marr. %. 

8. Tiilipa L. gen. n. 405. 

1. Sectio. Leiostemones Bois. fl. or. V. p. 191. — Filamenta 
glabra. 

a. Bulbi tunicae glabrae. 

1. T. boeotica Bois. et Heldr. diagn. ser. 2 IV. p. 99, Fl. or. 
V. p. 195. — Icon: Rouy ill t. 197. — Exsicc. : Heldr. pr. fl. hellen. 
a. 1889. 

Caule flexuoso, glabro vel superne breviter puberulo, unifloro; 
foliis 3 — 4, inferioribus oblongo-lanceolatis , margine undulatis, superi- 
oribus anguste lanceolatis; perigonio campanulato , 5—6 cm. longo, 
intense purpureo, pbyllis oblongis vel obovato-oblongis , caudato-acumi- 
natis, basi macula oblongo-hneari , nigricanti, flavido-marginata, phyllis 
4 plo breviori, notatis; filamentis glabris; ovario cylindrico, stigmate 
duplo angustiore. 

/?. Eunaiithiae Orph. in Bois. diagn. ser. 2 IV. p. 100 pro sp. 
— P. hoeotiea v. Euanthiae Bois. fl. or. V. p. 195. — Humilior, 
perigonio majore, ad 7 cm. longo, phylla latiora, brevius caudato-acumi- 
nata. — Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 844. 

In agris ad litns Euripos pr. Oropos non procul ab ostio fl. Asopos 
(Heldr.) et pr. Thebas (Orph.) Boeotiae; mt. Parnes Atticae ad Hagios 
Mercurios (Heldr.); — §. in regione media mt. Malevo Laconiae pr. 
Xirocampi supra Hagios Joannes, rarissime (Orph.). — Apr. Maio. 

b. Bulbi tuuicae intus dense lanatae. 

2. T. praecox Ten. fl. nap. L p. 170, t. 32; Bois. fl. or. V. 
p. 192. — Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 842 (insula Chios). 

Caule elato, glabro, imlfloro; foliis 3 — 5, oblongo-lanceolatis, plus 
minus undulatis; perigonio campanulato, 5 — 9 cm. longo, splendide 
coccineo, phyllis late ovato-oblongis, basi macula ampla, obovata, nigres- 
cente, flavo-cincta, apice erosa obsitis, exterioribus acutis, iuterioribus 
brevioribus obtusis; filamentis glabris; ovario cylindrico, stigmatibus 
parvis. 

In cultis, sine loci speciaHs indicatione (Orph. in Bois. 1. c); teste 
Heldr. in Lev. tulip. p. 54 deest Graeciae. — Mart. Apr. %. N. v. 

15* 228 Liliiieciie. 

Obs. Piaecedenti affinis T. oculus solis 8t. Ani, rec. soc. ageii 
I. p. 75, sed ab ea perigonii phyllis aequilongis, ellipticit?, acuminatis, 
basi niacula oblongo-lanceolata obsitis distincta, indicatur a Ch. et B. 
fl. pelop. p. 22 inter Arcadia et Philiatra Messeniae (Gittard), sed cum 
rtcheckilis hujus coliecloris mininie fidendum, species ad dubias Graeciae 
collocanda. — An T. fios solis Sieb in Flora. I. p. 272 e Creta 
eanidem speciem sistet, nescio. 

3. T. Clu.si{UiH DC. in Red. lil. I. t. 37; Bois. f]. or. V. p. 194- 
— Icon: Fl. gr. IV. t. 329. 

Caule elato , glabro, unifloro; foliis 4 — 5, linearibus vel Hneari- 
lanceolatis, canaliculatis; perigonio infundibuhformi-campanulato, 3 — 6 cm. 
longo, phyllis elliptico-lanceolatis, albis, extus roseis, fimdo coerules- 
centibus, exterioribus acutis, interioribus obtusis; filamentis glabris; 
ovario apice attenuato, stigmate aequilato. 

In cultis Peloponnesi (Fauclie ex Bois. 1. c). — Mart. .Vpr. 9j.. N. v. 

2. Sectio. Eriostemones Bois. fl. or. V. p. 191. — Filamenta 
basi liarbata. 

a. Perigonii phyUa intus basi macula atro-purpurea obsita; fila- 
menta atro-coerulea. 

4. T. Hageri Heldr. iu gartenfJ. 1874 p. 97 t. 790; Bois. fl. or. 
V. p. 197. — Exsicc: Heldr. herb. norm. n. 811 et 811 b; Orph. fl. 
gr. n. 1106. 

Bulbi tunicis apice intus fulvo-pilosis ; caule 25 — 40 cm. alto, 
glabro, luiifloro; foliis 3 — 4, linearibus, canalicuhitis; perigonio campa- 
nuhito, 35 — 50 mm. longo, phyUis subaequalibus , oblongo-lanceohxtis, 
acutis, extus purpurascentibus, intus intense coccineis, basi macula atio- 
purpurea, rhombea, apice lacera obsitis, glabris; staminibus perigonio 
2 — 3 plo brevioribus; filamentis atro-coeruleis , basi dilatata barbatis; 
ovario ovato, in rostrum conicum sensim attenuato. 

In regione montana. Attica: mt. Parnes loco Megalo Chorifi dicto 
et in mt. Pentelicon loco Dionyson dieto (Heldr.). — Apr. Maio. %. 

5. T. Orphjiiiidea Bois. a}). Hel(h-. in gartenfl. 1862 p. 309 t. 
373; Hal. in o. h. Z. 1897 p. 326. — Exsicc: Orph. f]. gr. n. 843; 
Heldr. herl>. norm. n. 812 bis. 

Differt a praecedente (an specifice?) perigonio intus luteo, phyllis 
interioribus basi ciliatis. 

In regione montana. Attica: mt. Parnes loco Megalo Chorifi dicto 
(Heldr.); Arcadia : in valle Bytina (Hehh-.), nit. Menalus supra Alo- 
nistena (Bayern), pr. Tripohza (Leon.); Laconia : int. Malevo pr. Hagios 
Petros (Orph.). — Apr. Maio. %. 

b. Perigonii pliylla basi immaculata; filamenta lutea. 

6. T. australis Linlj in Scluad. journ. 1799 II. p. 717; Hal. 
Beitr. fl. Achaia p. 33. — T. Celsiana DC. m Red. lil. I. t. 38; 
Ch. et B. fl. pelo]i. p. 22. — T. silvestris Bois. fl. or. V. p. 197; Liliaceae. 229 

11011. L. sp. p. ;)05, quae perigonio luteo, concolore, phyllis inaequilatis, 
iiiterioribus latioribus, exterioribus extus saepe virentibus parum dis- 
crepat. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 19)^ Heldr. herb. norin. n. 397 
et 1382; Sint. it. thessal. n. 847. 

Bulbi tunicis apice intus fulvo-pilosis ; caule 15 — 30 cni. alto, 
glabro, unifloro; foliis 2 — B. lineari-lanceolutis, canaliculatis ; perigonio 
campanulato, 2 — 4 em. hinco, phyllis subaequalibus, elliptico-lanceolatis. 
acutis, kiteis, exterioribus dorso, praesertim basin versus sordide-subruben- 
tibus, interioribus basi ciliatis; staminibus perigonio subdupho ])revioribus ; 
filamentis kiteis, basi dihitata barbatis; ovario ovato, in rostrum ('onicum 
sensim attenuato. 

fi. moiitaua Kunze in Fk)ra 1896 p. 637 pro var. T. silvestris; 
Willk. et Lge. pr. fk kisp. I. p. 219; Hal. Beitr. fl. Achaia p. 33. 
— T. Grisehachiana Bakk riv. coll. bot. alb. 1896 p. 95 ; non Pant. 
in 6. b. Z. 1873 p. 265, quae ex descriptione perigonio citrino con- 
colore, pkylks omnibus basi ciliatis et ovario piks glanduliferis tecto 
(Uscedit. — Perigonii phylla exteriora omnino rubella, interiora vitta 
rubella media notata. — Exsicc. : Hak it. gr. sec. a. 1893; Bahi. it. 
alb. epir. IV. ii. 145. 

In saxosis regionis montanae, usque ad nives deliquescentes regionis 
alpinae. Thessalia: mt. Zygos iii Pindo tymphaeo (Sint.); Attica: mt. 
Hymettus, Parnes (Heldr.); Peloponnesus mt. Malevo (Orpk.), ad ripas 
Alpkaei (Ckaub.); — (i. Epirus : mt. Kuruna, Nimercka, Smokka (Bald.) ; 
Peloponnesus : mt. Kvllene, Ckeknos (Hal.). — Apr. in alpibus usque 
Jul. %.. 

c. Perigonii pkyka intus basi inacubi kilea obsita ; fikimenta 
lutea. 

7. T. saxatilis Sieb. avis p. 3, rem. p. 3; Raul. cret. p. 866; 
Bois. fk or. V. p. 196. — Icon: Rchb. crit. t. 396. — Exsicc: Sieb. 
pl. cret. ; Ddrfl. pl. cret. n. ] 48. 

Bulbi tunicis apice. intus tenuiter pilosis ; caule 5 — 25 cni- ako, 
glabro, unifloro, rarius bifloro; fokis 3 — 4, inferioribus late ob^ongo- 
lanceolatis, superioribus angustioribus; perigonio infundibukformi-cam- 
panulato, 3 — 5 cm. longo , pbyUis acutis, extus roseo suffusis, intus 
albis, fundo luteis, exterioribus angustioribus. elkpticis, glabris, interi- 
oribus obovatis, basi ciliatis; staminibus perigonio tripkj brevioribus; 
fikmientis luteis, basi dilatata barbatis; ovario cykn(k-ico, apice breviter 
attenuato. — : Flore albo, roseo suffuso ab omnibus praecedentibus 
statim diagnoscenda. 

In locis aridis regionis inferioris et montanae. Creta: ad promon- 
toriuin Maleca (Sieb.), pr. Christos distr. Viano (Leon.). — Mart. 
Apr. %. 

8. T. cretica Bois. et Hekk-. diagn. XIII. p. 19, Fl. or. V. 
p. 200; Raul. cret. p. 866 t. 18; Bald. Viagg. Creta p. 94. — Exsicc: 
Rev. pl. cret. n. 166, in Baen. kerb. europ. n. 5070, in Magn. fl. sel. 
11. 972; Dorfl. pl. cret. n. 32. 230 - Liliaceae. 

Bulbi tunicit^ apice intus^ tenuiter pilosis; caule saepius nano, 
5 — 20 cm. alto, glabro, unifloro, rarius bifloro; foliis 2, rarius 3, lanceo- 
latis, canaliculatis, saepius falcato recurvis; perigonio ijifundibuliformi- 
campauulato, lo — 25 mm. loneo, pbylli-^ subaequabbus, oblongo-elbplicis, 
breviter acuminatis, extus pallide roseis, intus albis, fundo luteis, intcri- 
oribus basi ciliatis; staminibus perigonio iluplo brevioribus; filamentis 
luteis, basi dilatata barbatis; ovario ovato-globoso , in rostrum conicum 
sensim attenuato. — Praecedenti affinis, sed caulis tenuior, bumilior, 
folia angustiora, breviora, flores minores, filamenta perigonii proportione 
longiora, ovarium subglobosum. 

In locis aridis regionis inferioris et moiitanae, ad 2000 m. adscen- 
dens. Creta : ad Kissamos, Akroteri (Revercb.) , promontorium Malec;i 
pr. Hagios Joannes (Heldr.), mt. Volokia in mt. Sphacioticis (Bald.), 
mt. Ida, Lassiti, Aphendi Kavutsi (Raul.), Lazai'o (Leon.). — Mart. 
Apr. %. 

3. Tribus. SCILLEAE Bois. fl. or. Y. p. 211. 

9. Ornithogalum L. gen. n. 418. 

Dispositio specieruni. 

1. Sectio. Etiornithogalum Griseb.spic.il p. 391. — Filamenta oninia integra. 

a. Perigonium dorso viridi-vittatum. 

a. Flores in racemum elongatum dispositi. 

1. O. pyrenalcuni L. 2. O. narbonense L. 
/5. Flores in racemuui abbreviatum, ovatuin vel corymbosum dispositi. 
X Folia glaberrima. 

(J Folia lineari-lanceolata, 5 — 12 mm. lata. 
3. O. montanuin Cyr. 4. O. atticum Orph. ,5. O. oligophyllum Clarkc. 
OO Folia anguste lincaria. 

. Pedicelli fructiferi infeiiores defiexi. 
Q. 0. diver^ens Bor. 7. O. nanum S. et S. 
. , Pedieelli fructiferi non deflexi. 
8. O. tenniflorum Guss. 9. O. umbellatum L. 
XX Folia margine ciliata vel undiqne j)ilosa. 
O Scapus glaber; folia margine ciliata. 

10. O. coMiosnm Ij. 11. 0. c<»lHnuni Guss. 

0(j Scapus pilosus vel rarius glaber, folia undique patulc pilosa. 
la. O. fimbriatura Willd. 

b. Perigonium coucolor, lacteum. 

13. O. arabicuin L. 

2. Sectio. Myogalum Link handb. gew. I p. 163. — Filamenta onmia vel 
tria apicc tridentata. 

14. O. nutans L. 

1. Sectio. Euornithogalum Griseb. spic. II. p. 391, - — Filamenta 
omnia integra. 

a. Perigonium dorso viridi-vittatum. 

a. Flores in racemum elongatum dispositi. Liliaceae. 231 

1. 0. pyrenaicum L. sp. p. SOO; S. et S. pr. I. p. 231; Pieri 
corcj fl. p. 43; Sieb. avis. p. 3; Ch. et B. exp. p. 99, Fl. pelop. 
p. 22; Marg. et R. fl. Zante p. 91 ; Fraas fl. class. p. 289; Bois. fl. 
or. V. p. 213; Heldr. fl. Aegina p. 393; Hal. in 6. b. Z. 1899 p. 25. 
— Icon: Jacq. fl. austr. II. t. 103. — Exsicc: Heldr. pl. fl, hell. 
a. 1899. 

Bulbo ovato ; scapo elato, 40 — 80 cm. alto, glabro ; foliis linearibus, 
canaliculatis , glabris, sub anthesi jam saepius emarcidis ; racemo elon- 
gato, multifloro; pedicellis erecto-patulis, fructiferis scaj)o subad})ressis ; 
perigonii pbyllis lineari-oblongis , albo-virentibus, fascia media viridi; 
capsula ovata. 

In herbidis regionis inferioris. Corcyra (Pieri); Zante (Marg.) ; Stro- 
phadum insula major (Reiser); Elis: pr. Chlemutzi (Heldr.); Messenia: 
pr. Methone (Chaub.) ; Laconia: in Vatika (Fraas) ; insula Aegina (Heldr.), 
Creta (Sibth. — Loca nonnulla forsan ad sequentem spectant. — Maio, 
Jun. % 

2. 0. iiarboiiense L. amoen. ac. IV. p. 312; Friedr. Reise p, 274; 
AVeiss. in z. b. G. 1869 p. 754; Raul. cret. p. 868; Bois. fl. or. V. 
p, 214; Heldr, fl. cephal. p. 71, Fl. Aegina p. 393; Spreitz. in z. b. 
G, 1887 p. 669; Haussk. symb, p. 27. — 0. stachyoides Ait. hort. 
Kew. L p. 441; S, et S. pr. I. p, 231; Marg, et R." fl. Zante p. 91. 

— Icon: Rchb. germ. X. f. 1228. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 831 
(Chios); Sint. it. thessal. n. 821. 

Bulbo ovato; scapo elato, 30-- 80 cm. alto, gUibro; fohis linearibus, 
canahculatis, glabris, sub anthesi saepius persistentibus ; racemo elongato, 
multifloro; pedicellis erecto-patulis , fructiferis scapo subadpressis; peri- 
gonii phyllis oblongo-lanceolatis, lacteis, fascia media viridi; capsula 
ovata. 

In herbidis regionis inferioris et montanae. Tliessalia: pr. Chaliki, 
ad monasterium Korona (Haussk.); Attica: frequens pr. Athenas (Haussk.), 
mt. Citheron, insula Aegina (Heldr.); Aetolia: pr. Antirrhion (Hal.); 
Laconia (Sibth.); insuk Poros (Friedr.), Syra (Weiss); Creta: pr. Canea, 
Suda (Weiss), Akroteri, Malaxa, Francocastello (Raul.); Zante (Marg.);' 
Cephalonia: pr. Argostoii, Aphrato (Heldr.); Leucas: pr. Kubnos (Spreitz.). 

— Maio, Jul. %.. 

§. Flores in racemum abbreviatum, ovatum vel corymbosum 
dispositi. 
X Folia giaberrima. 

O Folia lineari-lanceolata, 5 — 12 mm lata. 

3. 0. moiitaiium Cyr. in Ten. fl. nap. I. p, 176, t. 33; Bois. 
fl. or. V. p. 216 p. p. ; Heldr. chlor. Parn. p. 27. — Exsicc : Heldr. 
reliqu. Orph. a. 1886; Sint. it. thessal. n. 835. 

Bulbo ovato, simplici; scapo gracili, 5 — 20 cm. alto, glabro; foliis 
2 — 4, viridibus, late lineari-lanceolatis, acutiusculis, planis, glabris; racemo 
3 — 20 floro, subcorymboso, laxo; pedicellis patentibus, inferioribus 232 Liliaceiie. 

5 — 8 cni. loiigis ; bracteis laiiceolati?, longe acuniinatis, pedicello 2 — 3 plo 
brevioribiis ; periponii phyllis obloiigo-lanceolatis, acutiiisculis, dorso late 
viritli-fasciatis ; filamentis perigonio 2 — 3 plo brevioribus; capsula ellipso- 
idea, costis anguste alatis. — Planta graeca cum calabrica (Rigo it. 
ital. IV. n. 441) optime congruit, sed ab icone citata utraeque raceino 
laxo pedicellisque elongatis discodunt. 

In saxosis subalpinis, rare. Thessalia: mt. Trago])etra pr. Malakasi 
in Pindo (Shit.); mt. Parnassus ad Dipotamo (Orph.). — Jun. Jul. ^j.. 

4. 0- atticum Bois. et Orph. in Orph. fl. gr. exs. n. 975. — 
0. montanmn Bois. fl. or. \. p. 216 p. p. ; Hal. Beitr. fl. Achaia 
p. 33; Haussk. symb. p. 27; non Cvr. — Exsicc. : Orph. 1. c; Heldr. 
herb. norni. n. 266 ct 1081. 

Bulbo ovato. magno, sim])lici; scapo crassiusculo ad 15 cni. alto, 
interdum subnullo; foliis 2 — G, glaucis, late lineaii-lanceohitis, acumi- 
natis. subundulatis , ghibris; saepe falcato-recurvis ; racemo inultifloro, 
corymboso, denso; pedicellis erecto-patulis , 3 — 5 cm. longis ; bracteis 
hite lanceoiatis, longe acviminatis, pedicellum saepius aequantibus ; peri- 
gonii phyllis oblongo-hniceolatis , acutiusculis, dorso late viridi-fasciatis ; 
filamentis perigonio 2 — 3 plo brevioribus; capsula ellipsoidea, costis 
exalatis. — Dif fert a ])raecedente , quocum , uti jani Hehh-eich 1. c. 
monuit, inimerito a Boissier in fl. or. 1. c. associatum, bulbo majore, 
scapo crassiore, interdum subnullo, fobis glaucis acuminatis, subunchdatis, 
corymbo denso, pecUcenis brevibus et ca])sula exalata. 

In saxosis regionis inferioris et montanae, ad 1800 m. adscendens, 
Attica: mt. Pentelicon (Orph.), Kerata (Haussk.), Parnes, ad Piiaeum, 
mt. Hagios Nicolaos pr. Mulki in insula Salainis (Heldr.) ; Achaia : mt. 
Chelmos supra Sudena (Hal.). — Apr. Jun. 2|_. 

5. (). olig"ophylluiu Clarke trav. in var. countr. of. Eur. Asia and 
Afr. II. 3. p. 555 (ISKi); Bois. fl. or. V. ]). 220; Hal. Beitr. fl. 
Achaia ]x 33 ; Bald. riv. coll. bot. alb. 1895 ]). 72 ; H^uissk. symb. 
p. 27. — Exsicc. : Sint. it. thessal. n. 834. 

Bulbo ovato, simplici; sca]>o gracili, 5 — 10 cm. alto, glabro; foliis 
2 — 3, rarius 4- — 5, glaucescentibus , late lineari-lanceolatis, obtusis vel 
obtusiusculis, canaliculatis, glabris; racemo l^ — 3 floro, rarius corymbose 
5 — 9 floro, denso; pedicellis erecto-patulis, flore brevioribus vel sub- 
longioribus, fructiferis demum reflexis; bracteis lanceolatis, pediceUo 
saepius longioribus; perigonii phyUis oblongis, obtusiusculis, dorso late 
viridi-fasciatis ; filamentis perigonio duplo brevioribus; capsula ellipso- 
idca, costis late alatis. - — Species foliis obtusis, sca^x) paucifloro, 
f]()ril)us breviter ])edicellatis, ])erigonii ])liyllis latis, obtusiusculis et 
capsula late alata insignis. 

In saxosis regionis subalpinae, rare. Epirus: nit. Micikeli, Olycika 
(Bald.); Thessalia: mt. Salatura ])r. Chaliki (Sint.) et ml. Karava (Haussk.) 
in Pindo, mt. Pelion (Heldr.); Aetolia: mt. Tym])hrestus (Heldr.); 
Achaia: mt. Chelmos su])ra Sudena (Hal.). — Jun. Jul. T\. Liliaceae. 233 

'^O Folia anguste linearia. 
. Pedieelli tructiteri inferiores deflexi. 

6. .0. (livergeiis Bor. not. et obs. 36 n. 3 , Fl. centr. ed 2. 
p. 507; Heldr. chlor. Mykon. p. 2.52. — Icon : Jord. et Fourr. ic. 
t. 125. — Exsicc.: Orpli.' herb. n. 279 (Chios). 

Bulbo bulbilli^; numerosis, tunica inclusis constante, scapo crassius- 
culo, elato, 20 — 30 cm. alto, glabro; foliis 6 — 8, linearibus, 3 — 5 mm 
latis, canaliculatis , albo-vittatis , glabris; racemo corymboso, multifloro, 
expauso; pedicellis inferioribus 5 — 12 cm. h^ngis, fructiferis patentibus 
vel subrefractis ; bracteis lanceolatis, acuminatis , pedicello 2 — 3 plo 
breviorilnis ; perigonio maximo, phylhs elliptico-hinceolatis, acutiuscuhs, 
25 — 30 mm. longis, dorso late viridi-fasciatis; fihunentis perigonio sub- 
triplo brevioribus; capsula ovoidea, costis acutis aequidistantibus. — 
Omnium stirj)ium affinium maxima. 

In locis cultis incultiscjue regionis inferioris. Cycladum insula 
Mykonos (Hehh-.) ubi quoque var. fimhriata (i. e. scapo fimbriato) indi- 
catur. — Apr. Maio. 4. N. v. 

7. 0. luiiium S. et S. pr. I. p. 230, Fl. gr. IV. p. 28 t. 332; 
Ch. et B. exp. p. 100, Fl. pelop. p. 22; Bois. fl. or. V. p. 220; 
Boissieu in bull. soc. bot. fr. 1896 p. 288; Fors. iu bulL herb. Bois. 
III. i^. 88; Haussk. symb. p. 27. — 0. refractum Friedr. Reise 
p. 266 et 282, non Kit. — 0. eocscapum Heldr. fl. cephal. p. 70; 
vix Ten. fL nap. I. p. 175, quod autem, saltem in exsiccatis, diffi- 
cilhme distinguitur. — Fxsicc. : Rev. pl. cret. n. 269. 

Bulbo subgloboso, simphci, scapo brevissimo vel subnullo, glabro; 
foliis 5 — 8, hnearibus, 1 — 3 mm. latis, canahculatis, concoloribus vel 
vix albo-vittatis, glabris ; racemo 1 — 3 floro vel corymbose ph;rifloro; 
pedicelhs inferioribvis 15 — 30 mm. longis, fructiferis arcuato-patentibus 
vel subrefractis ; bracteis oblongo-hinceolatis, acuminatis, pedicello brevi- 
oribus; perigonii phyllis elliptico-lanceohitis, obtusiuscuhs, 10 — 15 mm. 
longis , dorso hite viridi-fasciatis ; fihimentis perigonio dimidio brevi- 
oribus ; capsula subglobosa , costis binatim approximatis, superne alatis. 

^. longipes Bois. fL or. V. p. 220; HaL in 6. b. Z. 1897 p. 326. 
• — Huc vel ad speciem sequentem pertinere videtur: 0. minus Ch. 
et B. exp. p. 100, FL pelop. p. 22; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 732, 
1887 p. 669; Heldr. fl. cephal. p. 70; non L. — Scapus plerumque 
evolutus; corymbus laxior, pedicelhs fructiferis elongatis, bractea duplo 
et ultra longioribus. — Intermediis iu typum transit; affinis illinc 
quoque 0. temiifolio, a quo specimina nonnulla, saltem exsiccata, aegre 
distinguntur. — Exsicc. : Hekh-. herb. norm. n. 481. 

In collibus aridis regionis inferioris, iu alpinam usque 2000 m. 
adscendens. Thessaha: pr. Kalabaka (Boissieu), Velestinos (Heldr.); 
Attica: pr. Athenas, mt. Corydahis, pr. Sunium (Heldr.) ; Aetolia: pr. 
Mesolongion (Reis.); Achaia: pr. Patras (Bois.), Kyllene (Orph.); Arcadia 
(Sibth.): mt. Maenalus (Heldr.); Messenia: mt. Diaforti, pr. Arcadia, 234 Liliaceac. 

Methonc (Chaub.); Laconia: pr. Androvista, mt. Taygetop (Chaub.). 
Malevo (Orph.); Cychiduni iusula Syra (Fors.); Creta: pr. Kif;samos 
(Reverch.); Zante (Marg.); Cephak)nia: pr. Ari;osloli, Aphrato, in oro- 
pedio Omalo ad Hagios Gerasimos et in cacumine mt. Aenos (Heldr.); 
Corcyra: mt. Deca, pr. Pelleca (Spreitz.); — sed loca nonnulla pro- 
babiliter ad speciem sequentem spe^tant. — Mart. Apr., in alp. usque 
Jun. % 

. . Pedicelli fructiferi non deflexi. 

8. 0. tenuifolium Guss. fl. sic. pr. I. p. 413; Link in Linnaea 
IX. p. 140; Bois. fl. or. V. p. 218; Heldr. chlor. Parn. p. 27; Gehni 
in bull. soc. bot. it. 1889 p. 453; Hal. Beitr. fl. Achaia p. 33; 
Haussk. symb. p. 27. — 0. Giissonii Ten. syll. p. 171. — Exsicc: 
Sint it. thessal. n. 1476. 

Bulbo ovato, simplici ; scapo gracili 5 — 15 cm. alto, ghibro; foliis 
5 — 6, anguste hnearibus vel filiformibus , phmiusculis, concoloribus, 
glabris ; racemo 2 — 12 floro, corymboso; pedicellis inferioribus 3 — 5 cm. 
longis, semper erecto-patulis ; bracteis lanceolatis, acuminatis, pedicello 
duph) brevioribus ; perigonii phyUis elhptico-vel lineari-hinceolatis, obtusis 
vel obtusiusculis, 10 — 15 mm. longis, dorso virentibus; fihvmentis peri- 
gonio dimidio brevioribus ; capsula obovata, costis binatim ;q)proximatis, 
acutis. 

In collibus saxosis regionis inferioris, in alpinam adscendens. 
Thessalia: ad nionasterium Hagios Stephanos pr. Kalabaka (Sint.); 
mt. Parnassus pr. Livadi (Heklr.) ; Attica: ])r. Athenas (Heklr.), mt. 
Hymettus (Reis.); Acrocorinthus (Orph.); Achaia: mt. Panachaicon, Olenos 
(Heldr.); Cych\(hun insula Kimolos (Leon.); Cephalonia: mt. Aenos 
(Bois.); Corcyra (Gehni). — Mart. Jun. %. 

9. 0. umbellatum L. sp. p. 307; S. et S. pr. I. p. 230; Pierl 
corc. fl. p. 43; Ch. et B. exp. p. 100, FI. pelop. p. 22; Marg. et R. 
fl. Zante p. 91; Fraas fh class. p. 289; Bois. fl. or. V. p. 218. — 
0. pater familias Hekh-. herb. norm. n. 785, teste Bois. I. c; non 
Godr. not. fl. montp. j). 27, quod pediceUis post anthesin refractis 
gaudet. — Icon: Jacq. fh austr. IV. t. 343. 

Praecedenti omnibus partibus major; bulbo prohfero, scapo 20 — 
30 cm. alto; foliis 4 — 6 mm. latis, crassiuscuhs , canahculatis , albo- 
vittatis; pedicellis ad 8 cm. longis, post anthesim horizontaliter paten- 
tibus; capsuhi ovato-oblongo. 

In cultis, hapidosis, a regione inferiore ad subalpinam. Attica: pr. 
Athenas (Heldr.); Cyclades (Sart.) ; indicatur quoque pr. Arcadia, 
Navarin et Methone Messeniae (Chaub.), in insula Zacyntho (Marg.) et 
in Corcyra (Pieri), sed determinatio • mihi dubia videtur. — Mart. 
Apr. %. N. v. 

XX Folia margine ciliata vel undique pilosa. 
O Scapus glaber; folia margine ciliata. Liliaeeae. 235 

* 

10. 0. coinosum L. amoen. IV. p. 312, Bois. fl. or. V. p. 21 B; 

Haussk. symb. p. 27. — Icon : Jacq. ic. pl. rar. II. t, 426. 

Bulbo ovato, simplici ; scapo 10 — 25 cm. alto, glabro; foliis 
5 — 6, linearibus, 3 — 10 mm. latis, canaliculatis, concoloribus, margine 
minutissime ciliatis; racemo 4-imiltit'loro , denique oblongo; pedicellis 
erecto-patulis, inferioribus 15 — 25 mm. longis; bracteis lanceolatis, acu- 
minatis, pedicellum aequantibus vel superantibus ; perigonii phyllis, 
elliptico-oblongis , obtusis vel obtusiusculis , 10 — 15 mm. longis, dorso 
late viridi-fasciatis ; filameiitis perigonio duplo brevioribus; capsula obo- 
vata, costis aequidistantibus, acutis. — Racemo demum oblongo, nec 
corymboso et foliis ciliatis ab omnibus antecedentibus statim diagnos- 
cendum. 

In montanis apricis. Thessalia: pr. monasterium Korona in Pindo 
dolopico (Haussk.); Attica: mt. Parnes (Heldr.), Pentelicon ad cacumen 
usque (Sart), Hymettus (Haussk.). — Maio, Jun. ^l.. N. v. 

11. 0. collinum Guss. ind. sem. hort. bocc. a. 1825, pr. fl. sic. 
I. p. 412, Freyn in Flora 1880 n. 2 p. 41 (sep.); non Koch svn. 
ed. 2 p. 281, quod = 0. Kochii Parl. fl. it. II. p. 440, et ob folia 
glabra 0. tenuifolio et 0. umhellato magis affine est, a priori foliis 
albo-lineatis, ab altero habitu gracili et bulbo non prolifero discedens. 
— 0. nnibellatum v. creticum Rev. pl. cret. a. 1883, teste Freyn 
1. c. — Exsicc. : Weiss. pl. cret. a. 1867; Heldr. pl. fl. hellen. a. 
1900 et 1901. 

Bulbo ovato, simplici; scapo 3 — 10 cm. alto, glabro; foliis 5 — 12, 
angustissime linearibus, canaliculatis , albo-vittatis , margine longiuscule 
ciliatis; racemo 3-multifIoro, expanso; corymboso; pedicellis erecto-patulis, 
inferioribus 3 — 5 cm. longis, post anthesin horizontaliter patentibus vel 
refractis; bracteis lanceolatis, pedicello triente vel duplo brevioribus; 
perigonii phyllis lineari-oblongis, obtusiusculis, 10 — 15 mm. longis, dorso 
late viridi-f asciatis ; filamentis perigonio duplo brevioribus; capsula obo- 
vata, costis binatim approximatis, superne alatis. — Scapo humili, foliis 
angustis, albo-vittatis, longius ciliatis, inflorescentia ample corymbosa, 
pedicellis infimis jjatentissimis vel refractis a praecedente distinctissimum, 
et habitu magis 0. nano §. longipes vel formis 0. tenuifolii simile, 
a quibus autem foliis crebre ciliatis statim diagnoscitur. 

In coUibus saxosis regionis inferioris, rarissime. Cycladum insula 
Cythnos (Tunt.); Creta: pr. Canea (Weiss). — Mart. Apr. % 

OO Scapus pilosus rarius glaber; folia undique patule 
pilosa. 

12. 0. fimbriatum Willd. in neu. verh. nat. fr. Berhn III. p. 420; 
Ch. et B. exp. p. 100, Fl. gr. p. 22; Bois. fl. or. V. p. 221; Hal. 
beitr. fl. Achaia p. 33. — Icon: Bot. mag. t. 3077. — Exsicc. : Orph. 
fl. gr. n. 1079. 

Bulbo ovato, simplici; scaj:)^ 2 — 8 cm. alto, patule vel retrorsum 
piloso; foliis 3 — 8, late linearibus, 4 — 8 mm. latis, planiusculis, 236 I.iliaceac. 

coucoloribus, undique patule pilosiir ; rucenio 3-niultifloro, laxc corvmboso, 
expanso; pedicollii* 2 — 3 cm. longis, erecto-patulis , fructiferis arcuatis, 
horizontaliter patulis vel subdeflexis; bracteis lanceolatis, pedicello- 
paruni vel duplo brevioribus ; perigonii phyllis oblongo-linearibus, obtusius- 
oulis, 10 — lo nnn. longis, dorso late viridi-fasciatis : filanientis dinndiuni 
perigonium vix aequantibus; capsula obovata, costis binatim approxi- 
matis, alatis. — Indumento patule piloso egregiuni. 

§. (leealvaiis. — 0. fimhriatum r. ciUatum Boissieu in bull. 
soc. bot. fr. 1896 p. 288; non Bois. fl. or. 1. c, quod a typo foliis 
margine ciliatis tantum discedit. — Scapus glaber. — Exsicc: N. v. 

In saxosis regionis inferioris et montanae, rare. Boeotia : mt. Helicon 
(Orph.); ad sinum Saronicum Atticae et in isthmo Corinthiaco (Chaub.); 
Achaia: mt. Panachaicon (Hal.); Arcadia: ad Diaselo (Heldr.); — ^. pr. 
Larmes Boeotiae (Boissieu). — Apr. Maio 2j-. 
b. Perigonium concolor, lacteum. 

/ 13. 0. arabicum L. sp. p. 307; Bois. fl. or. Y. p. 215. — 
Caruelia arahica Parl. nouv. gen. monoc p. 22. — lcon: Red. lil. 
H. t. 63. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 830. 

Glabrum ; bulbo magno, ovato; scapo crasso, elato, 30 — 60 cm. 
alto; foliis hite Hnearibus, subcanaliculatis; racemo brevissimo, densius- 
culo, corymboso; pedicellis erecto-patulis, 4 — 7 cm. longis; bracteis late 
trianguhu-i-hniceolatis, pedicello subbrevioribus ; perigonio maximo, phyllis 
ovatis, obtusis, concavis, 20 — 25 mm. longis, externis carinatis, mucro- 
natis et obsolete trilobulatis ; filamentis perigonio 4 plo brevioribus; 
capsula obovata, costis aequidistantibus, subalatis. — Species pulcher- 
rima, nuUa alia comparanda. 

In h)cis herbidis, argillosis regionis inferioris insulae Chios pr. 
Mezaria (Orph.), extra ditionem uostram, sed forsitan in hac etiam 
reperiendum. — Apr. Maio. i)4. \ 

2. Sectio. Mijogaium Link handb. gew. T. p. 163. — Fihunenta 
omnia vel tria apice tridentata. 

14. 0. luitaiis L. sp. p. 308; Ch. et B. exp. p. 99, Fi. pelop. 
p. 22; Friedr. Reise p. 267; Fraas fl. class. p. 289; Raul. cret. p. 867. 
— Myogalum nutans Link 1. c. p. 164. — AJhucea nutans Rchb. 
fl. germ. exc. p. 110. — Icon: Jacq. fl. austr. IV. t. 301. — Exsicc: 
Reverch. pl. cret. n. 268. 

Giabrum; bulbo ovato, simplici; scajio elato, 30 — 50 cni. alto; 
fohis late linearibu.s, canalicuhitis; racemo 3 — 12 floro, .secundo, demum 
elongato; floribus maximis, pedicellis eis multo brevioribus suffultls, 
demum pendulis; bracteis lanceolato-acuminatis, pedicello longioribus; 
perigonii phyllis 25 — 30 mm. iongis, oblongo-lanceolalis, acutiusculis, 
dorso late viridibus; filamentis dihitatis, apice tridentatis, dente inter- 
medio antherifero; capsula ovata. Liliaceac. 237 

|5. prasamlrum Giiseb. spic. II. p. 3^)0 pro sp. ; Baker in joiirn. 
linn. soe. XIII. p. 272; Bois. fl. or. V. p. 213. — Gracilior, perigonii 
phyllis angvistioribus, staminibus brevioribus siniplicibus. — Exsicc. : 
Orph. fl. gr. 11. 194; Sint. it. thessal. ii. 550. 

Li arvis, cultis, silvaticis regionis inferioris et montanae: Attica: 
ad Cephissum (Frieclr.), in oliveto Athenaruni (Heldr.); Messenia: pr. 
Methone, Corone (Chaub.); Ci'eta: pr. Canea (Ranl.), Kissamos (Eev.); 

— §. Thessalia: pr. Vitomo in Pindo tymphaeo (Sint.); Attica: pr. 
Athenas (Orph.), in regione abietina mt. Parnes (Heldr.); Laconia: pr. 
Megali Anastasova (Zahn). — x4.pr. Jun. %. 

10. Scilla L. gen. n. 419. 

a. Flores vernales. 

a. Ovarium obtuse 6 costatum , ad basin foris 3 nectarifkiis 
instructum. 

1. S. hyaciiithoides L. syst. veg. ed. 13 p. 272; Raul. cret 
p. 867; Bois. fl. or. V. p. 225. — NectarosciUa hyacinthoides Parl. 
nuov. gen. e sp. monoc. p. 27. — Icon: Rchb. germ. f. 1016. — 
Exsicc: Orph. herb. n. 3379 (Chios); Spreitz. it. jonic. a. 1878. 

Bulbo magiio, scapo solitario, elato, 40 — 80 cm. alto, crassius- 
culo, glabro; foliis 10—12, lanceolato-linearibus, 15 — 30 mm. latis, 
breviter acutatis, planis, margine minutissime ciliatis; racemo cylindrico- 
conico, multifloro, demum longissimo, kxo; pedicellis flore 3 — 5 plo 
longioribus, patentibus, bractea minutissima deltoidea suffultis, perigonii 
viohiceo-coerulei phyllis patentibus, elliptico-lanceolatis, obtusis; filamentis 
subulatis , perigonio subbrevioribus ; antheris violaceis ; ovarii locuHs 
biovulatis; seminibus non arillatis. 

In collibus saxosis, rarissime. Corcyra : ad Mon Repos (Spreitz.); 
Crcta (Olivier). — Apr. Maio. %. 

§. Ovarium obtuse trigonum, foris nectarifluis carens. 

2. S. messeniaca Bois. diagn. VII. p. 226, Fl. or. V. p. 226. 

— S. anioena S. et S. pr. I. p. 232; (Jh. et B. exp. p. 101, Fl. 
pelop. p. 23; Friedr. Reise p. 282; non L. — Exsicc: Heklr. herb. 
norm. n. 1385. 

Bulbo magno; scapis 1 — 5, gracilibus, glabris, 10 — 20 cm. altis; 
foliis 4 — 7, linearibus, 10 — 15 mm. latis, breviter acutatis, planis, 
margine laevibus; racenio ovato-oblongo, 7 — 14 floro, densiusculo; 
pedicellis erecto-patuhs , flore aequilongis vel vix longioribus, bractea 
minutissima deltoidea suffultis ; perigonii azurei phylhs subpatentibus, 
linearibus, obtusis; filamentis a basi dilatata sensim attenuatis, perigonio 
subbrevioribus ; antheris coeruleis; ovarii loculis biovulatis; seminibus 
ignotis. 

In saxosis herbidis regionis inferioris et montanae. Arcadia: mt. 
Diaforti (Chaub.), pr. Bassae (Friedr.); Messenia: in valle Nedon pr. 238 Liliaceae. 

Kalaniata (Zahn); Laconia (Sibth.): ad radices nit. Taygeto^ (Chaub.). 

— Febr. Apr. 0\. 

3. S. bifolia L. sp. p. 309; S. et S. pr. I. p. 232 p. p.; Ch. et 
B. exp. p. 102, Fl. pelop. p. 23; BoLs. fl. or. V. p. 227; Hal. in o. 
b. Z. 1896 p. 18; Bald. riv. coll. bot. alb. 1896 p. 95; Forni. in 
D. bot. Mon. 1898 p. 77; Heldr. chlor. Thera p. 23. — S. nivalis 
Bois. diagn. V. p. 63; Ung. Reise p. 118; Spreitz. in z. b. G. 1877 
p. 732. — = S. hifolia v. nivalis Bak. in journ. linn. soc. XIII. 
p. 239; Bois. fl. or. V. p. 227; Hal. Beitr. fl. Epir. p. 46, .Beitr. fl. 
Achaia p. 33. — = aS. hifolia v. minor Bois. in Heldr. fl. cephal. 
p. 70. — (Forma minimae dignitatis, typo saepius, sed non semper 
gracilior, racemo depauperato, pedicellis interdum bractea minuta delto- 
idea suffultis, ad eum sine limites transiens). ■ — AdenosclUa hifolia 
Gr. et Godr. fl. fr. III. p. 187. — Icon: Jacq. fl. austr. II. t. 117. 

— Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 1585; Dorfl. fl, gr. n. 358. 

Bulbo mediocri; scapo saepissime solitario, gracili, glabro, 5 — 25 cm. 
alto; foliis 2, rarissime 3, linearibus, 2 — 6 mm. latis, canaliculatis, 
apice obtusiusculo subconvolutis, margine laevibus; racenio 1 — 8 floro, 
laxo; pedicellis erecto-patulis, flore aequilongis vel inferioribus 3 — 5 plo 
longioribus, bractea nuUa vel interdum minutissima deltoidea suffultis; 
perigonii azurei phyllis subpatentibus oblongo-ellipticis, obtusis; filamentis 
a basi dilatata sensim attenuatis, perigonio tertia parte brevioribus: 
antheris coeruleis; ovarii loculis 5 — 6 ovulatis; seminibus basi arillo 
obsitis. 

(i. polyphylla Bois. fl. or. V. p. 228; Hal. in 6. b. Z. 1896 
p. 18. — Folia 4—5. — Exsiec: Heldr. et Hal. fl. aeg. a. 1889. 

y. subiiivalis Nym. consp. p. 730 pro sp. — Plerumque robustior, 
folia 2 — 5, racemus ad 12 florus, pedicelli saepissime bractea huiceohito- 
setacea, rarius dehoidea vel obsoh^ta ^^uffulti. — IntermecUis ad tyjium 
transit. — Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 314; Heldr. herb. norm. n. 82 
et 1291. 

In dumosis regionis montanae et praesertini alj>inae, ubi cum 
Croci et Corj/dalis speciebus, saepe in consortio Anemonis Uandae 
et Ficariae ficarioidis, ad nives deliques(;entes vegetationem decoram 
constituit. Epirus: mt. Micikeli (Bald.), Peristei'i, Tsumerka (Hal.); 
Aetolia: mt. Korax (Heldr.); Attica: nit. Parnes (Heldr.); Euboea: mt. 
Dirphys (Ung.), Ocha (Heldr.); Achaia : mt. Panachaicon (Heldr.), 
Chelmos (Hal.). Kyllene (Orph.) ; Arcadia (Sibth.): mt. Maenalus (Heldr.); 
Laconia: mt. Malevo (Leon.), mt. Taygetos, pr. Vitilos, Chimova (Chaub.); 
Cycladum insula Thera (Heldr.); Cephalonia: mt. Aenos (Ung.); — 
/?. insula Melos (Leon.); — y. Thessalia: mt. Pelion (Heldr.); Attica: 
mt. Pentelicon (Orph.), Parnes (Heldr.). — Mart. Aug. 2|.. 
b. Flores autumnales. 

4. S. Hutumnalis L. sp. p. 309; S. et S. pr. I. p. 232; Pieri 
corc. fl. p. 44; Sieb. avis p. 3, rem. p. 3; Ch. et B. exp. p. 102, Fl. Liliaceae. 239 

pelop. p. 23; Marg. et R. fl. Zante p. 90; Friedr. Reise p. 263; Fraas 
fl. class. p. 285; Clein. sert. p. 91; Raul. ciet. p. 867; Bois. fl. or. 
V. p. 224; Bald. riv. coll. hot. alb. 1895 p. 72; Heldr. fl. Aegiua 
p. 393. — S. HoJzmannia Heldr. fl. Aegina p. 393, chlor. Mykon 
p. 252; f. foliis synanthiis vel subsynanthiis, notae aliae differentiales, 
ab auctore indicatae, veluti „bulbus major, folia prostrata planiuscuhi, 
scapus adscendens, racemus densior, pedicelli fructiferi elongati secundi, 
perigonium niinus, campanulatum", aut minimae dignitatis sunt, aut 
e. g. quoad semina, quae cymbaeformia dicuntur , perperam observatae 
videntur. — Icon: Red. lil. t. 317. — Exsicc: Orph. herb. n. 719; 
Sint. it. or. a. 1889 n. 1940; Heldr. herb. norm. n. 1492 (S. Hoh- 
mannia); Dorfl. fl. aeg. u. 441. 

Bulbo ovato; scapis 1 — 3, gracilibus, erectis vel adscendentibus, 
5 — 20 cm. altis, inferne scabridulis; foliis 4 — 8, anguste linearibus, 
subcanalicuktis , acutiusculis , margine scabridulis; racenio plurifloro, 
ineunte anthesi subcorymboso , dein elongato , hixo ; pediceUis adscen- 
dentibus, flore aequilongis vel subdupio longioribus; bracteis nuUis ; 
perigonii lihicini phyllis subpatentibus , lineari-oblongis , persistentibus; 
filamentis perigonio subbrevioribus ; antheris obscure lilacinis; ovarii 
obtuse trigoni, loculis biovulatis; seminibus obovatis, subtrigonis, non 
arillatis. 

In collibus saxosis regionis inferioris et montanae. Epirus: pr. 
Dodona (Bakl); Thessalia: pr. Litochori (Sint.); Attica: mt. Hymettus 
pr. Caesariani (Fraas), ad Phaleron (Leonis); Corinthus (Chaub.); Argolis 
(Sibth.): pr. Epidavu-us (Chaub.); Messenia: pr. Navarin, Methone(Chaub.); 
Laconia: pr. Gythium (Psarid.); insula Aegina (Heldr.), Keos, Delos, 
Rhenea, Mykonos (Tunt.), Syra, ISfaxos (Leon.); Creta: pr. Phre, in 
planitie Lassiti (Raul.); Zante (Marg.); Corcyra (Pieri). — Sept. 
Nov. % 

11. Urginea Steinh. in ann. sc. nat. 1834 p. 321. 

1. U. maritinia L. sp. p. 308; S. et S. pr. I. p. 231; Pieri corc. 
fl. p. 43; Dallap. prosp. p. 48; Sieb. avis p. 3, rem. p. 3; Urv. enum. 
p. 39; Ch. et B. exp. p. 101, Fl. pelop. p. 22; Mai-g. et R. fl. Zante 
p. 90; Friedr. Reise p, 275; Fraas fl. class. p. 285; Clem. sert. p. 91; 
Heldr. Nutzpfl. p. 7; Raul. cret. p. 867; Spreitz. in z. b. g. 1877 
p. 732, 1887 p. 670; (SciUa); Bak. in journ. linn. soc. XIII. p. 221; 
Bois. fl. or. V. p. 224; Heldr. fi. Aegina p. 393, chlor. Thera p. 23, 
chior. Mykon. p. 252. — U. scilla Steinh. 1. c. p. 330; Heidr. fi. 
cephai. p. 70; Geimi in buli. soc. bot. it. 1889 p. 453; Form. in Ver. 
Brunn 1895 p. 21. — Icon: Red. lii. t. 116. — Exsicc: Heidr. herb. 
fi. heli. a. 1894. 

Buibo maximo; scapo crasso, eiato, 40 — 100 cm. alto, glabro; foiiis 
hysteranthiis, ianceoiatis, 4 — 8 cm. iatis, acutis, giabris; racemo flori- 
bundo, praeiongo, cyhndrico-conico, ebracteato; pediceliis adscendentibus, 
fiore aequiiongis vel dupio longioribus; perigonii albi, viridi-vei purpiu:eo- 240 Liliaeeac. 

striati phyllis lineari-ohloiigis, ohtiisis, per.-iistentibus ; filamentis peri- 
gonio sul)brevioribns; antheris flavis; ovarii loculis 3 — 4 spermis; semi- 
nibns coinpressiis, ahitis. 

In arenosis niaritiniis, in colles regioiiis montanac suepe adscendens 
per totam ditionem. Aug. Oct. 2|.. 

Obs. U. nndi(hta Desf. fl. atl. 1. p. 300 (SciUa); Steinli. in 
ann. sc. nat. 1834 I. p. 330. — Colitur binc inde in hortis. 

12. Alliuiii L. gen. n. 

Dispositio specieruiD. 

1. Sectio. Porrum Doii. iii mem. wcrn. nat. hist. soc. W. p. 4. — Fila- 
menta tria interiora tricuspidata , cuspidibus filiformibus vel setaceis, intermedia 
antherifera. 

a. Umbella non bulbillifera. 
o. Filamenta exserta. 

X Folia plana, cariuata. 
O Flores albi. 

1. A. lcncanthum C. Koch. 
OO Flores rosei vel purpurei. 
2. A. ampeloprasum L. 3. A. descendens L. 
XX Folia semiteretia, saepe fistulosa. 

O Scapus ad umbcllam usquc foliatus. 
4. A. cliamaespathum Bois. 
OO S^capus ad medium circiter foliatus. 

. Pedicelli externi florc 2 — 3 plo, interni eo pluries longiores; 
spatha cito decidua. 
5. A. confusum Hal. 6. A. mar^aritaceum S. et S. 

. . Pedicelli externi florc breviores vel aequilongi , interni eo 
2 — 3plo tautum longiorcs; spatha persisteus. 
; Flores albi. 

7. A. arvense Guss. 
; ; Floi^es pur])urci vel purpureo-vittati. 
8. A. sphaerocephaliim L. 9. A. rubrovittatum Bois. et Heldr. 
/?. Filamenta inclusa. 

X Perigoniuni breviter caiiipauulat\im, ad 5 mm. usque longum, phyllis 
ovatis vel oblongis. 
10. A. rotuiidum L. 11. A. ^omphrenoides Bois. et Heldr. 

XX Perigonium longe campanulatum, ad 1 cui. usque longura, phyllis 
lanceolato attenuatis. 

\)i. A. Heldreichii Bois. 

b. Umbella bulbillifera. 
a. Folia plana. 

13. A. scorodoprasum L. 
/3. Folia semicyliudrica, listulosa. 

14. A. assimile Hal. 

2. Sectio. Haploslrmon Bois. fl. or. V. p. 249. — Filamenta omnia simplicia 
rarissime tria interiora basi utrinque denticulo aucta. Liliaceae. 241 

a. Folia filifoniiia vel anguste linearia, canaliculata , interdum fistulosa; 
scapus ad tertiam partem vel ultra foliatus. 

a. Spatlia erostris vel breviter rostrata, umbellam non vel vix superans. 
X Folia fistulosa. 

15. A. sibiricum L. 
XX Folia non fistulosa. 

Q Bulbi tunicae non reticulatim-fibrosae. 
. Antherae et stylus inclusae. 
16. A. meteoricum Heldr. ct Haussk. 17. A. frigidnm Bois. et Heldr. 
18. A. maritimum Raf. 
. . Antherae et stylus exsei'tae. 
19. A. staticiforme Sibth. 20. A. phalereum Heldr. et Sart. 
OO Bulbi tunicac rcticulatim fibrosae. 

21. A. moschatum L. 22. A. Cupani Eaf. 
(i. Spatha rostrata, umbellam aequans vel saepissime longe superans. 
X Filamenta perigonio longiora. 

23. A. stamineum Bois. 24. A. Guicciardii Heklr. 
XX Filamenta perigonio breviora vel eo aequilonga. 

O Scapus ad umbellam usque foliatus; spatha univalvis. 
25. A. callimischon Link. 
OO Scapus ad medium usque foliatus; spatha bivalvis. 
. Folia glabra (cf. A. paniculalum /?). 
; Flores rosei vel albi. 

, Scapus 10 — 20 cm. altus; umbella 5 — 18 flora, 
26. A. parnassicnm (Bois.) 

,, Scapus elatus, 30 — 80 cm. altus; iimbella multiflora. 
27. A. paniculatam L. 28. A. pallens L. 
; ; Florcs straminei. 

29. A. luteolnm Hal. 
. . Folia vaginisque pilis patentibus villosa. 
30. A. pilosum S. et S. 
b. Folia plana ; spathae valvae latae. vix caudatae ; bulbi tunicae in fibras 
non solutae; scapus plerumque ima basi tantum foliatus. 
a. Ovula in loculis -1, collateralia. 
X Scapus i^ygmaeus; folia pilosa. 
31. A. chamaemoly L. 32. A. circinnatnm Sieb. 
XX Scapus elatior, 10 — 60 cm. altus. 
O Folia ciliata. 

. Genitalia inclusa. 
33. A. subhirsutum L. 34. A. trifoliatum Cyr. 
. . Genitalia exscrta. 

35. A. Clusianum Retz. 
OO Folia glabra. 

. Bulbi tunicae exteruae non perforatae; flores albi. 
; Spatha persistens; pedicelli patentes vel stricti. 
36. A, neapolitanum Cyr. 37. A. phthioticum Bois. et Heldr. 
; ; Spatha decidua ; pedicelli unilateraliter penduli. 
38. A. triquetrum L. 

V. Halacsy, Flora Graeca. Ilt. 16 242 Liliaceae. 

. . Bulbi tunicae cxternae alveolis lotuudis crcbris perforatae; 
flores rosci. 

39. A. roseum L. 

/?. Ovula in loculis 3 — 10, biseriata. 

40. A. Cyrilli Ten. 41. A. iiigrum L. 

1. Seclio. Forrum Don. in niem. wern. nat. hist. soc. VI. p. 4. 
— Filanienta tria interiora tricus])idata , cu.<pidil)u.< filiforinibus vel 
setaceis, interniedia antherifera. 

a. Unibella non bulbillifera. 
a. Filainenta exserta. 
X Folia plana, carinata. 
O Flores albi. 

1. A. leucanthum C. Koch in Linnaea XXII. p. 240. — 
A. anipeloprasum r. leucanthum Reg. allior. nionogr. jk 54; Bois. fl. 
or. V. p. 232. — A. Wildii Heldr. in atti congr. Firenze 1876 
p. 232. — Huc probabiliter spectat: A. multifioriim Marg. et R. fl. 
Zante p. 91, non Desf., nec DC. — Exsicc. : Heldr. pl. fl. hellen. 
a. 1900. 

Bulbo ovato, bulbillos stipitatos edente, tunicis scariosis; scapo 
tereti, elato, robusto, usque ad tertiani parteni foliato; foliis })Ianis, cari- 
natis , late linearibus, carina inargine(|ue apicem versus scabriusculis ; 
spatha univalvi, late ovata, decidua, umbelhi breviore; umbelhi multi- 
flora, subglobosa, densa, 6 — 7 cm. diametro; pedicellis subaequahbus, 
flores pluries superantibus; perigonii albi, campanuhiti, phyllis oblongo- 
lanceohitis, obtusiusculis, carinatis, dorso scabridulis; filamentis perigonio 
longioribus, tribus interioribus tricuspidatis, cuspide intermedia laterahbus 
cirrho.so-contortis breviore, himina filamenti subaequilonga; stylo longe 
exserto, ovarium aequante. — A. am^ielopraso L. valde affinis, ab eo 
floribus lacteis, perigonii phylHs angustioribus , filamentis longioribus et 
stylo ut videtur semper longius exseito distinctum. 

In cultis incultisque regionis inferioris. In insuhi Prasu Euboeam 
septentrionalem pr. Kurbutzi adjacente (Wihl), insuhi Cythnos Cychadum 
(Heldr.) et in insuhi Zacynthus (Marg., tcste Bois.). — Apr. Maio. %. 
OO Flores rosei vel purpurei. 

2. A. ainpeloprasum L. sp. p. 294; S. et S. pr. I. p. 221, Fl. 
gr. IV. p. 11 t. 312; Fraas fh chi.<s. p. 290; Weiss in z. b. G. 1869 
p. 755; Bois. fh or. V. p. 232; Haussk. symb. p. 29. — A. pylium 
Notar. ind. sem. hort. gen. a. 1843, in Linnaea XVIII. p. 157 (f, 
gracilior, flores niinores, miiuis numerosi. — A. thessalnm Bois. in 
Orph. pl exs. a. 1857. — Exsicc. : Hehlr. reliqu. Orph. a. 1886, ph 
fh hellen. a. 1900. 

Bulbo ovato, bulbiHos sub.ses.siles, tunica communi scariosa inclusis 
edente; scapo tereti, elato, robusto, usquc ad niedium foliato; foliis 
phmis, carinatis, hite hnearibus, carina niargine(|ue apicem versus sca- 
briusculis; .<patha univalvi, late ovata, decidua, umbella subbreviore; Liliaceae. 243 

umbella multiflora, subgiobosa, densa, 4 — 7 cm. diametro; pedicellis 
subaequalibus , flores pluries superautibus; perigonii rosei vel purpurei, 
campanulati , phyllis ovato-lanceolatis , obtusiusculis , carinatis , dorso 
laevibus vel scal)ridulis; filamentis perigonio paulo longioribus, tribus 
interioribus tricuspidatis, cuspide intermedia lateralibus cirrhoso-contortis 
breviore, lamina filamenti subaequilonga; stylo exserto, ovarium sub- 
aequante. 

§. pruinosuin Bois. fl. or. V. p. 233. — Perigonium totum dorso 
pruinoso-scabridum; filamenta longius exserta. — Exsicc. : N. v. 

In campis, olivetis, dumosis regionis inferioris et montanae. Thessalia: 
ad radices mt. Olympus (Orph.), mt. Pelion supra Volo (Haussk.); 
Attica (Fraas): pr. Tatoi (Hal.); Achaia: mt. Omplo pr. Patras (Heldr.); 
Messenia: pr. Pylos (Ciocca); Cylades (Sibth.): insula Andros, Tenos 
(Fraas), Cythnos (Tunt), Sp-a (Weiss); — /?. Attica: in Pharmacu- 
sarum insula Arpedoni (Heldr.). — Apr. Jul. %. 

Obs. A. porrnm L. sp. p. 295; Dall. prosp. p. 47; Marg. et R. 
fl. Zante p. 85; Fraas fl. class. p. 290; Raul. cret. p. 868; Heldr. fl. 
cephal. p. 71. — Probabiliter forma, bulbo saepius simplici et spatha 
calyptraeformi longe acuminata, e cultura orta praecedentis , in usum 
cuhnarem frequenter colitur. 

3. A. descendens L. sp. p. 298; S. et S. pr. I. p. 224, Fl. gr. 
IV. p. 15 t. 316; Fraas fl. class. p. 290; Raul. cret. p. 868; Bois. 
fl. or. V. p. 236; Heldr. chlor. Parn. p. 27; Bald. riv. coll. bot. alb. 
1896 p. 92; Haussk. symb. p. 29. — A. segitum Jan. in Schult. syst. 
VIL p. 1020. — A. Rollii Terrac. in malpigh. 1890 p. 289 t. "ll. 
— A. atroviolaceum Hal. beitr. fl. epir. p. 41, non Bois. — Exsicc: 
Orph. fl. gr. n. 837; Sint. it. thessal. n. 822 (specim. luxuriantia); 
Dorfl. fl. gr. n. 244. 

Bulbo ovato, simplici vel bulbillos longe stipitatos, intra tunicas 
adscendentes edente; scapo tereti, saepius elato et robusto, usque ad 
medium foliato; foliis planis, carinatis, linearibus, laevibus; spatha uni- 
valvi, late ovata, decidua, umbella breviore; umbella multiflora, globosa, 
densa, 25- — 60 mm, diametro, demum difformi; pedicellis iiiaequalibus, 
saepe j)urpureis, exterioribus brevibus, flore aequilongis, interioribus sensim 
longioribus, centralibus demum saepe valde elongatis, flores pluries super- 
antibus, veluti umbellam supeipositam formantibus; perigonii saturate 
violaceo-purpurei vel virenti-pm-purei, campanulati, pbyllis oblongo-linea- 
ribus, obtusiusculis, carinatis, laevibus; filamentis perigonio longioribus, 
tribus interioribus tricuspidatis, cuspide intermedia lateralibus cirrhoso- 
contortis breviore, laminam filamenti aequante; stylo exserto, ovarium 
aequante. — Species pedicellis floribusque obscure vel virescenti-purpu- 
reis, pedicellis externis abbreviatis, deflexo-pendulis, flores steriles geren- 
tibus, centralibus fructiferis dennun saepius valde elongatis, fere um- 
bellam alteram superpositam formantibus, egregia. 

In cultis, dumosis regionis inferioris et montanae. Epirus: pr. 
Janina (Bald.), Kalarrytes ad radices mt. Peristeri (Hal.) ; Thessalia. 

16* 244 Liliiicenc. 

nit. Karnva. pr. Kalabaka (Haus;rk.); Aetolia: pr. Mesolonoion (Heldr.); 
mt. Parnassus (Orpli.); Achaia: nit. Omplo pr. Patras (HeMr.); Laconia: 
mt. Malevo pr. Hagios Joannes (Orph.), Anavryti (Heldr.) ; in Tzakonia 
(Fraas); Archipelagus (Sibth.); Crota: pr. Guves, Potamies (Raul.). — 
Maio, Jul. 2j.. 

XX Folia semiteretia, saepe fistulosa. 
O Scapus ad umbellam usque foliatus. 

4. A. cliamaespathuiii Bois. diagn. VH. p. 113, Fl. or. V. p. 238; 
Heldr. fl. cephal. p. 71, Fl. Aegina p. 394; Nym. consp. p. 737. — 
Exsicc. : Heldr. herb. uorm. n. 3 et 1196. 

Bulbo ovato, simplici, tunicis mcuiii^ranaceis ; scapo tereti, crassius- 
culo, 20 — 1)0 cm. alto; foliis sul) anthesi emarcidis, vaginis longissimis, 
lamina tereti, fistulosa, suprema spathae more umbeUam basi amplectante, 
reflexa, spatham ipsam univalvem, a basi ovatam subuhito-convolutam 
includente; umbeUa multiflora, globosa, majuscula; pedicellis subaequa- 
libus, flore 3 — 4plo longioribus; perigonii albido-virentis, campanulati, 
phyllis oblongo-linearibus, obtusis, laevil)us; filamentis perigonio longior- 
ibus, tribus interioribus tricuspidatis, cuspide intermedia lateralibus 
longiore, lamina filamenti paulo breviore; stylo exserto. — Species ad 
umbellam usque foliato eximia. 

In collibus saxosis regionis inferioris et montanae. Attica: mt. 
liycabettus, pr. Stadium (Heldr.), mt. Hymettus (Sprun.), insula Aegina 
(Nym.); Laconia: mt. Taygetos (Psarid.); Creta: mt. Ida (Heldr.); Zante 
(Bois.) ; Cephalonia : pr. Kastro, Palaeokastro pr. Lixuri (Heldr.). — 
Sept. Oct. ^JI. 

OO Scapus ad medium circiter foliatus. 

. Pedicelli externi flore 2 — 3plo, interni eo plu- 
ries longiores; spatha eito decidua. 

5. A. coiifiisuiii. — A. begetum Freyn et Sint. in Sint. it. thessal. 
n. 1191; non Jan. in Schult. syst. VIL p. 1020, quod teste Guss. fl. 
sic. syn. I. p. 392 et Parl. fl. it. II. p. 567 synoniymum A. descen- 
dentis. — A. WUdii Haussk. symb. p. 29; non Heldr., quod iam foliis 
late linearibus planis egregie discedit. — 

Bulbo ovato, bulbillos subsessiles, tunica comnuuii scariosa, d(Mnum 
fibroso-laciniatainclusis, edente; scapo tereti, elato, crassiusculo, 60 — 80 cm. 
alto, ad niedium circiter foliato; foliis semiteretibus, fistulosis; spatha 
cito decidua ; umbella mulfiflora, globosa, densa, 35 — 55 mm. diametro ; 
pedicellis inaequalibus, exterioribus flore 2 —3 plo longioribus, interior- 
ibus valde elongatis, flores pluries superantibus, us(|ue 5 cm. longis; 
perigonii majusculi, campanulati phyllis oblongo-linearibus, obtusis, lae- 
vibus, albis, carina saepius pallide flavescentibus ; filamentis perigonio 
paulo longioribus, tribus interioribus tricuspi(hitis, cuspide intermecna 
lateralilius subbreviore, lamina filamenti aequilonga; stylo exserto. — 
Characteribus A. margaritaceo affinis, sed omnibus partibus robustior, 
scapus crassior et altior, folia fistulosa, umbelhi et flores duplo majores, 
filamentonun interiorum cuspis antherifera lateralibus paulo brevior. Liliaceae. 245 

In nemorosis, inter frutiecs regionis niontanae. Thessalia : pr. Mala- 
Kasi, monasteriuin Korona (Haussk.), in fauce Karava (>Sint.). — Jun. 
Jul. 2j.. 

6. A. margaritaceum S. et S. pr. I. j). 224, Fl. gr. IV. p. 14 
t. 315; Ch. et B. exp. p. 97, Fl. pelop. p. 21; Link in Linnaea IX. 
p. 139 et 569; Marg. et R. fl. Zanto p. 91; Weiss in z. b. G. 1869 
]). 755; Bois. fl. or. V. p. 239; Hcldr. fl. cephal. p. 81, in o. b. Z. 
1898 p. 185, chlor. Thera p. 23; Hal. in z. b. G. 1888 p. 762, Beitr. 
fl. epir. p. 41, Beitr. fl. aetol. p. 10, iii o. b. Z. 1896 p. 19; Form. 
in Ver. Briinn 1895 p. 21; Bald. riv. coll. bot. alb. 1895 p. 72; 
Haussk. symb. p. 29. — A. Frivaldszlcyanmn Kunze in Linnaea XVI. 
p. 311. — A. densifiorimi Hampe in Flora XXV. p. 80. — Exsicc. 
Orph. fl. gr. n. 240 et 1190; Bald. it. alb. epir. III. n. 93; DOrfl. fl. 
gr. n. 246. 

Bulbo ovato, simplici, tunicis scariosis, demum fibroso-laciniatis ; 
scapo tereti, saepius gracili, 15 — 60 cm. alto, ad medium circiter foliato; 
foliis .semicylindricis, superne canaliculatis; sjmtha ovata, cito decidua; 
umbella multiflora, globosa, densa, 10 — 35 mm. diametro; pedicellis 
inaequalibus, exterioribus flore subduplo longioribus, interioribus elon- 
gatis, flores pluries superantibus, usque 3 cm. longis; laerigonii parvi, 
campanuhiti phyllis oblongo-linearibus, obtusis, laevibus, albis, carina 
virentibus; filamentis perigonio longioribus, tribus interioribus tricuspidatis, 
cuspide intermedia lateralibus nnilto breviore, filamenti laminam sub- 
aequante; stylo exserto. 

jg. guttatum Stev. in mem. niosc. II. p. 173; Urv. enum. p. 38; 
Ch. et B. exp. p. 97, Fl. pelop. p. 21; Marg. et R. fl. Zante p. 91; 
pro sp. ; Gay in ann. mus. hist. nat. ser. 3 VIII. p. 223. — Perigonii 
phylla carina intense violacea. — Formis intermediis, carina violescenti 
vel viridi-violescenti, ad typum transit. — Exsicc. : Heldr. pl. fl. hell. 
a. 1899. 

In collibus saxosis, arenosis maritimis, olivetis i*egionis inferioris 
et montanae. Epirus: ^x. Prevesa (Bald.), Kalentini (Hul.); Thessalia: 
pr. Orman Magula, Aivali, mt. Pelion (Haussk.) ; Acarnania: pr. Agri- 
nion (Hal.); Aetolia (Samar.) ; Doris: pr. Amphissa (Hal.), mt. Par- 
nassus pr. Agoriani (Leon.); Attica: pr. Kephissia, mt. Hymettus (Heldr.); 
Messenia: pr. Arcadia, in valle fl. Alpheus, pr. Francovritzi, Chimova, 
Kahimata (Chaub.); Lacouia: mt. Taygetos (Zahn); Achaia: mt. Klokos 
supra Phteri (Orph.); Cycladum insula: Tenos, Jos, Pantelonisi pr. 
Antiparos, Thera (Heldr.), Syra (Weiss), Aspronisi pr. Syra (Reis.), 
Naxos, Cimolos (Sibth.); Zante (Link); Cephalonia (Letourn.); Corcyra: 
pr. urbem (Hal.), pr. Analypsis (Form.); — ^. Ehs: pr. Lintzi (Heldr.); 
Arcadia: mt. Diaforti (Chaub.); Cycladum insula Syra (Urv.); Zante 
(Marg.). — Maio, Jul. 2J_. 

. . Pedicelli externi flore breviores vel aequi- 
longi, interni eo 2 — 3plo tantum longiores; 
spatha persistens. 
; Flores albi. 246 I.iliaceae. 

7. A. arveiise Guss. ind. !<em. hort, boccad. a. 1825, pr. fl. sic. 
I. p. 403; Heldr. fl. cephal. p. 71, chlor. Parn. p. 27; Form. in Ver. 
Briinn 1895 p. 21. — A. sphaerocephalum viridiaJhum Tin. cat. 
horn. pan. 1827 p. 275; Bois. fl. or. V. p. 23G. — Exsicc: Heldr. 
herb. fl. hellen. a. 1877; Sint. et Bornm. it. turc. n. 1499. 

Bulbo bulbillos longe stipitatos, intra tunicas adscendentes edente; 
scapo tereti, elato, 30 — 60 cm. alto, ad medium foliato; foliis semitere- 
tibus basi fistulosis, superne canaliculatis ; spatha bivalvi, late ovata, 
breviter mucronata, umbella breviore, persistente; umbella multiflora, 
globosa, densa, 20 — 25 mm. diametro; pedicellis externis flore brevior- 
ibus, internis eo 2 — 3plo longioribus ; perigonii campanulati phyllis 
ovato-oblongis, obtusis, albis, carina laevibus; filamentis perigonio sub- 
longioribus, tribus interioribus tricuspidatis, cuspide intermedia laterales 
aequante vel subsuperante, filamenti lamina duplo breviore; styl<> 
exserto. 

^. trachypus Bois. diagn. VH. p. 114; Hal. in o. b. Z. 1890 
p. 41; pro sp. — A. sphaerocephalnm v. frachi/jms Bois. fl. or. V. 
p. 236. — Perigonii phylla dorso, praesertim ad carinam scabrida. — 
Exsicc: Sint. it. or. a. 1889 n. 1864. 

In collibus saxosis, dumosis regionis inferioris et moutanae. Epirus: 
pr. Prevesa (Form.); Thessalia: in valle Megarema pr. Litochori in 
Olympo (Sint.); Attica: mt. Parnes pr. Tatoi (Heldr.); mt. Parnassus 
(Heldr.); Cephalonia: in oropedio C)mala pr. Karavias (Heldr.); — 
^. Thessalia: pr. Hagios Dionysios in Olympo (Sint.); Argolis: i)r. 
Nauplia (Sprun.). — Jul. Sept. %.. 

;; Flores purpurei vel purpureo-vittati. 

8. A. sphaerocephalum L. sp. p. 297; Bois. fl. or. V. p. 236; 
Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 10, in Ver. Briinn 1896 p. 28, 1897 
p. 25; Haussk. symb. p. 25. — Icon : Fl. dan. t. 2111. — Exsicc: 
Orph. fl. gr. n. 839. 

Bulbo ovato, bulbillos longe stipitatos, intra tunicas adscendentes 
edente: scapo tereti, gracili, 30 — 50 cin. alto, ad m(>dium foliato; fohis 
semiteretibus, basi fistulosis, superne canaliculatis; spatha bivalvi, late 
ovata, breviter mucronata, umbella breviore, persistente; umbelhi nuilti- 
flora, globosa, densa, 20 — 25 mm. diametro; pedicellis externis flore 
brevioribus, internis eo 2— 3plo longioribus; perigonii campanulati phyllis 
ovato-oblongis, obtusis, purpureis, (lorso scabridulis, rarius la(!vibus; fila- 
mentis perigonio longioribus, tribus interioribus tricuspidatis, cuspide 
intermedia latcrales ae(]uante vel subsuperante, filameiiti lamina duplo 
breviore; stylo exserto. — Floribus purpureis subminoribus tantum a 
praecedente discedit. — 

/?. aeg-aeum Heldr. et Hal. in Heldr. herb. norm. n. 1090, in 
o. b. Z. 1898 p. 185, in z. b. G. 1899 p. 195; pro sp. — Caulibus 
flexuosis, nec strictis, crassioril)us brevioribuscjue; umbella saepius pauci- 
flora; flores lacte purpurei. — Exsicc. : Heldr. 1. c; Dorfl. fl. aeg. 
n. 165. Liliaoeae. 247 

Iii collibus saxosis, arenosis maritimis, dumosis regiouis inferioris 
et montanae. Thessalia : pr. Kalabaka, Korona (Haussk.), pr. Mala- 
kasi in Pindo, pr. Hagios Elias, Kerasia Sina, Hagia Paraskevi et 
Kucuro in mt. Chassia, pr. Trikala, Kastri, Palaeokastro, Velestinos, 
Volo, Kapurna, mt. Pehon, pr. Larissa, pr. Spilia et Ambehikia in 
mt. Ossa, pr. Mihuui, Patsios, Tafilvris in mt. Olpmpus, inter Lito- 
choron et Skahi (Orph.), pr. Katasara in mt. Othrys, pr. Ruso, Styhda 
(Form.); Argohs: in peninsula Methaua (Haussk.) ; — /?. insuk Naxos 
(Leon.). — Jun. Jul. Tj.. 

9. A. rubrovittcitum Bois. et Heldr. diagn. XHL p. 29, Fl. or. 
V. p. 2:^4; Raul. cret. p. 868; Bald. viagg. Creta p. 94. — Exsicc: 
Heldr. pl. cret. n. 1558; Bald. it. cret. alt. n. 48. 

Bulbo ovato, simphci, tunieis membranaceis; scapo tereti, humih, 
5 — 15 cm. alto, ad medium foliato; fohis semiteretibus, superne canaH- 
culatis, nou fistulosis ; spatha bivalvi, ovata, breviter mucronata, umbelhi 
triplo breviore, persistente; umbeHa multiflora, globosa, densa, 15 mm. 
diametro; pedicellis externis brevissimis, ceteris flore aequilongis vel 
duplo longioribus; perigonii campanulati phyllis ovato-oblongis, obtusius- 
cuHs, albis, ad carinam rubro-vittatis, scabridis; filameutis perigonio 
sublongioribus, tribus interioribus tricuspidatis, cuspide intermedia late- 
ralibus dimidio breviore, filamenti lamina multo breviore; styh) subexserto. 
— Differt a praecedente scapo humiH, pedicelHs brevioribus, perigonii 
colore et dentium fihimentorum proportione. — Staminibus parum ex- 
sertis transitum ad species sequentes praebet. 

/?. gracilliinum. — Scapus filiformis, foHa setacea, umbella 8 — 10 
flora, perigouii phylla ad carinam fhivo-purpurasceutia. — Exsicc. : 
Bald, it. cret. n. 45. 

In saxosis, aridis regionis inferioris Cretae: pr. Canea (Raul.), in 
faucibus KordaHotiko (HeMr.), pr. Daphnes distr. Malevisi (Bald.); — 
(5. ad Phiku)-es peniusuhie Akroteri (BahL). — Maio, Jun. %. 
^. Fihimenta inckisa. 

X Perigouium breviter campanuhitum, ad 5 nmi. usque 
longum, phylHs ovatis vel oblongis. 

10. A. rotuntlum L. sp. ed. 2 p. 423; Bois. fl. or. V. p. 233; 
Heldr. chlor. Thera p. 23 ; Haussk. symb. p. 29. — A. iwrphyro- 
prusum Hehh-. et Sart. iu Heldr. pl. exs. n. 1887, herb. norm. n. 800 
et 1387, in fl. Aegina p. 3'94. — A. muUiflorum Kunth enum.^IV. 
p. 387; ? Weiss in z. b. G. 1869 p. 755; nou Desf., nec DC. — 
Icon: Rchb. gorm. XX. f. 1079. — Exsicc: Heldr. herb. norm. n. 800 
et 1387. 

Bulbo ovato, bulbillos subsessiles vel stipltatos, tunica comnuuii 
membrauacea iuclusos, edente; scapo tereti, ehxto, 40 — 60 cm. alto, 
ad medium foHato; foHis linearibus, planis, carinatis; spatha ovata, 
breviter mucrouata, umbeHa breviore, cito decichia; umbelhi nudtiflora, 
globosa, densa, 25 — 40 mm. diametro; pedicelHs inaequalibus, exterio- 248 LilJaceae. 

ribus brcvissimis, interioribus^ flore diinidio vel duplo longioribus; peri- 
gonii intense purpurei, basi saepe pallidi, phyllis ovato-oblongis, obtusis 
vel mucronulatis, dori^o vel tantum ad carinam scabridis; filameutis in- 
clusis, tribus interioribus tricuspidatis; cuspide internicdia lateralibus 
multo breviore, filamenti lamina tertiam partem aequante; stylo incluso. 
In arvis, vinetis regionis inferioris. Thessalia: pr. Meteora, Kahi- 
baka (Haussk.); Attica: pr. Athenas, in oliveto, ad Phalerum, insula 
Aegina (Heldr.); Archipelagus (Bois.): insula Syra (Weiss) ; Creta: pr. 
Canea (Weiss), si A. multifiorum Weiss re vera huc pertineat. — 
Maio, Jul. %. 

11. A. g^oinphreiioides Bois. et Hehlr. diagn. VII. p. 114, Fl. 
or. V. p. 243; Hal. in z. b. G. 1899 p. li)4. — A. ascalonicum 
Ch. et B. exp. p. 97, Fl. pelop. p. 21, non L. — Exsicc: Heldr. pl. 
fl. hell. n. 212, herb. norm. n. 1493; Stern. it. gr. n. 492. 

Bulbo ovato, simphci, tunicis subreticulatim f ibrosis ; scapo 5 — 45 cm. 
alto, inferne tantum fohato; fohis linearibus vel lineari-fihformibus, ca- 
vinatis; spatha bivalvi, valvis ovatis, acutis, umbella brevioribus, per- 
sistentibus; umbella pauci- vel pluriflora, globosa, densa, 10 — 30 mm. 
diametro; pedicellis inaequalibus, exterioribus brevissimis, interioribus 
flore subaequilongis ; perigonii j^urpurei vel rosei, basi i^alhdi, phylhs 
oblongis, obtusiuscuhs, laevibus; filamentis inclusis, tribus interioribus 
tricuspidatis, cuspide intermedia lateralibus duph) breviore, lamina fila- 
menti tertiam partem aequante; stylo incluso. — Pi^aecedenti affine, 
ab eo bulbo solitario, tunicis fibrosis, nec membranaceis, scapo saepissime 
humiliori, interdum 5 cm. tantum alto, foliis angustis, umbella minori, 
perigonio laevissimo egregie differt. 

In rupestribus, arenosis regionis ihferioris et montanae. Laconia: 
in regione abietina mt. Taygetos supra Androvista (Heldr.), pr. Almyros 
(Zahn), Vitilos, Chimova, in Maina (Chaub.); Cythaera: in porto Hagios 
Nicolaos (Sterneck). — Apr. Jun. 2|.. 

XX Perigoniuni longe camj)anuhitum, ad 1 cm. usquc 
longum, phyllis huiceohito-atteiuiatis. 

12. A. Heldreichii Bois. diagn. ser. 2 IV. p. IIU, Fl. or. V. 
p. 237. — Exsicc: Heldr. herb. n. 2535; Orph. fl gr. n. 838. 

Bulbo ovato, simplici, tunicis membranaceis ; scapo tcnui, 20 — 30 cm- 
altof basi 2 — 3 phyllo, ceterum nudo; foliis tenuibus, teretibus, fistulosis; 
spatha bivalvi, valvis ovatis, breviter acuminatis, pedicclhs aequilongis, 
persistentibus ; umbelhi multiflora, globosa, densiuscula, 3 — 4 cm. dia- 
metro; pedicelhs subaequalibus, flore aequilongis vel paulo brevioribus; 
])erigonii rosei phylhs lanccolatis, laevibus; fihamcntis inclusis, tribus 
interioribus tricuspidatis, cuspide intermedia lateralibus duplo breviofe, 
lamina filamenti tertiam i^artem aequante; stylo incluso. — Species ab 
omnibus adhuc eiuimeratis diversissima, quoad umbellam et flores 
A. schoenojJraso simillima, a quo staminum fabrica longe distat. Liliaceae. 249 

In regioue silvatica int. Olvnipus Thessaliae (Heklr.). — Jul. 
Aug. 4. 

b. Umbella bulbillifera. 
a. Folia plana. 

13. A. scorodoprasuiii L. sp. p. 297; S. et S. pr. I. p. 223; 
Fraas fl. class. p. 290; Bois. fl. or. V. ]). 232. — A. arcnarium Sni. 
fl. brit. I. p. 356; ? Friedr. Reise p. 277; non L, — Icon : Fl. dan. 
t. 290. 

Bulbo ovato, bulbillifero, tunicis membranaceis ; scapo tereti, elato, 
50 — 100 m. alto, ad medium foliato ; fuliis late vel latiuscule linearibus, 
planis ; s^jatha ovata, abrupte acuminata, umbella breviore, decidua ; 
umbeUa laxiflora, bulbillifera, perigoniis purpureis, pedicellis eis 2 — 3 plo 
longioribus suffultis, interdum abortivis vel nullis, et tunc umbelhi e 
bulbiUis confertis tantum constante; filamentis subexsertis, tribus interior- 
ibus tricuspidatis, cuspide intermedia lateralibus duplo breviore, lamina 
fihunenti tertiam partem aequante; stylo subexserto. 

In herbidis regionis inferioris. Archipehigus (Sibth.): insula Andros 
(Fraas), Poros (Friedr.), si A. arenarium Friedr. huc spectet. — Maio, 
Jun. 2j.- N. V. 

Obs. A. sativum L. sp. p. 296; Dall. prosp. p. 47; Marg. et R. 

fl. Zante p. 85, Fraas fh class. p. 290; Hekh-. Nutzpfl. p. 7; RauL 

cret. p. 868; porro praecedenti maxime affine: A. ophioscorodon Don 

in mem. wern. nat. hist. soc. VI. p. 5; — cohuitur in usum culinarem. 

/J. Folia subcylindrica, fistulosa. 

14. A. assimile. — A. affine Bois. et Heldr. diagn. ser. 2 IV- 
p. 114, non Led. — A. vineaJe /?. virens Bois. fl. or. V. p. 236, non 
A. virens Lam. — A. vineale v. compactum Haussk. symb. p. 29; 
A. compactum ThuilL fL par. p. 167. — Exsicc: Heldr. herb. n. 9767. 
herb. norni. n. 705; Orph. fL gr. n. 425. 

Bulbo ovato, simplici, tunicis subreticulatim fibrosis; scapo tereti, 
elato, 30 — 50 cm. alto, ad medium foliato; foliis subcylindricis, fistu- 
losis; spatha ovata, abrupte acuminata, umbella breviore, decidua; um- 
belki laxiflora, perigoniis virescentibus, pedicelhs eis 2—4 plo longioribus 
suffukis, interdum abortivis vel nullis et tunc umbella e bulbillis con- 
fertis tantum constante; filamentis exsertis, tribus interioribus tricus- 
pidatis, cuspide intermedia laterakbus cirrhoso-contortis nuiko breviore, 
laminam filamenti subaequante; stylo exserto. — A. compacto Thuilk 
valde affine, attamen ab eo bulbo non bulbilHfero, tunicis fuscis, nec 
paUidis, floribus virescentibus, cuspidibus kiterakbus filamentorum inte- 
riorum longioribus, sakem ut subsjjecies distinctum esse videtur. — 
Nomen specificum ob homonyma mutare debui. 

In pascuis subalpinis et alpinis, rare. Thessalia: in oropedio Neu- 
ropoks (Haussk.); Eurytania: in mt. Tymphrestus jugo Fetra (Samarit.); 
mt. Parnassus (Hekh-.); Achaia: mt. Kyllene (Orph.). — Jun. Aug. 2|_, 250 Liliaceae. 

2, Sectio. Haplostemon Bois. fl. or. V. p. 249. — Filanienta 
■oninia sin)])licia, rarissinie tria interiora basi utrinque denticulo aucta. 
a. Folia filifonnia vd anguste linearia, canaliculata, intcrdum 
fistulosa; scapus ad tertiani partem vel ultra foliatus. 
a. Spatha erostris vel breviter rostrata, uniliellam non (cf. 
{A. Ci(pcmi) superans. 
X Folia fistulosa. 

15. A. sibiricum L. mant. 11. p. 562. — A. schoenoprasum. 
L. sp. p. 301 p. p.; Ung. Reise p. 119; Bois. fl. or. V. p. 250; 
Heldr. fl. cephal. p. 71. — Icon: Rchb. germ. XX. f. 1086. 

Bulbo oblongo vel oblongo-cylindrico, simplici, tunicis membrana- 
ceis; scapo tereti, 10 — 50 cm. alto, parte inferiori foliato; fohis tereti- 
compressis vel teretibus, fistulosis ; spatha 1 — 3 valvi, valvis ovatis, 
breviter acuminatis, umbelhi brevioribus, persistentibus ; umbena multi- 
flora, globosa, densa, 25 — 35 mm. diametro; pedicelhs subaequahbus, 
flore brevioribus; perigonii infundibuhformi-campanuhiti pliyllis roscis 
vel purpureis, lanceolatis, attenuato-acumiuatis; fiLamentis perigonio duplo 
brevioribus ; stylo incluso. 

In graminosis humidis regionis alpinae, rarissime. Aetolia: mt. 
Tymphrestus (Sprun.);? Cephalonia (Ung.). — Jun. Aug. 2j., N. v. 

Obs. A. cepa L. sp. p. 300; S. et S. pr. L p. 226; Dallap. 
prosp. p. 48; Marg. et R. fL Zante p. 85; Fraas fL chtss. p. 29 J ; 
Heldr. NutzpfL p. 7, FL cephaL p. 71; RauL cret. p. 868; — porro: 
A. fistulosmn L. sp. p. 301; Fraas fL cLnss. p. 290; — coluntur ad 
usum culinarem. 

XX Folia non fistulosa. 

O Bulbi tunicae non reticuhitim fibrosae. 
. Antherae et stylus inchisae. 

16. A. iiieteoricum Heldr. et Haussk. iii HeWr. it. IV. per 
ThessaL a. 1885. — A. tenuifl,ormn Haussk. symb. p. 30, non Tcn. 
— Exsicc: Heldr. 1. c. ; BakL it. alb. V. n. 355. 

Bulbo parvo, ovato, simplici, tunicis membranaceis; scapo gracili, 
tereti, 10 — 25 cm. alto, ad tertiam partem sumnumi foliato; foliis lineari- 
setaceis; spatha bivalvi, valvis obh)ngis, breviter acuminatis, pedicellis 
aequilongis vel brevioribus, persistentibus ; umbelhx pluiiflora, Lixiuscuhi, 
circiter 25 nun. diametro; pedicelhs inaequalibus, fh)re aecjuilongis, aliis 
2 — 4plo longioribus; perigoiiii campanulato-cylindrici [)hyllis pallitk^ 
roseis, oblongo-lanceohitis, acutiusculis, 5 mm. longis; filamentis lanceo- 
lato-subulatis, perigonio triente brevioribus ; stylo incluso. — Spccies 
A. tenuifioro Ten. fl. nap. I. p. 165, italico, scapo nd medium foliato, 
spathae valvis longe acuminatis, saltem altera pedicellos vel saepius 
umbellam superante, perigonio angustiore, saturate roseo, diverso, affinis. 

In collibus saxosis. Thessalia: supra Kalabaka pr. portam mona- 
sterii Hagios Stephanos (Heldr. et Haussk.); — occurrit quo([ue ad 
Renci pr. Scutari Albaniae borealis (Bald.). — Jun. Jul. ?! . Liliacoae. 25 L 

17. A. frig-idum Bois. et Heldr. diagn. XIII. p. 34, Fl. or. V. 
p. 262. — A. achaium Bois. et Orpli. fl. or. Y. p. 259, excl. (i. — 
Exsicc: Orph. fl. gr. n. 427; Heldr. pl. fl. hellen. n. 413. 

Bulbo parvo, ovato, siniplici, tunicis membranaceis; scapo gracili, 
tereti, 20 cm. alto, ad medium usque foliato ; foliis semiteretibus, cana- 
liculatis; spatha bivalvi, valvis oblongis, acuminati.s, pedicellos aequan- 
tibus vel superantibus ; unibella 8 — 10 flora, laxa, 25 — 30 cni. diametro ; 
pedicellis subinaequalibus, flore triplo vel subtriplo longioribus ; perigonii 
obconico-campanulati phyllis stramineo - rubellis, oblongis, acutiusculis, 
5 mm. longis; filameutis lanceolato-subulatis, perigonio subaequilongis ; 
stylo perigonium aequante. — Differt a praecedente scapo ad medium 
foliato, foliis firmioribus, spatha pedicellos aeqiiante vel superante, uni- 
bella pauciflora effusa et stylo perigonium aequante. — Inter A. fri- 
giduni et A. achaium differentiam videre nequeo. 

In mt. Clokos Achaiae pr. Vostitza loco Pente-Vryses dicto, raris- 
sime (Orph.); in regione alpina mt. Taygetos ad cacumen Hagios Elias 
(Heldr.). — Jun. Aug. ^. 

18. A. maritimum Raf. caratt. p. 86; Haussk. symb. p. 30. — 
A. ohtusifiornm Poir. dict. suppl. I. p. 272. — A. pusillum Cyr. in 
Ten. cat. pl. hort. neap. 1813 p. 4. — A. erythraeum Griseb. spic. 
H. p. 396, teste Haussk. 1. c, qui specimen authenticum vidit. — Icon: 
Red. lit. t. 118. — Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 1091 (Thessalonica). 

Bulbo parvo, ovato, simplici, tunicis membranaceis ; scapo gracili, 
tereti, 10 — 25 cm. alto, ad tei'tiam partem circiter foliato ; foliis lineari- 
.setaceis; spatha 1 — 2 valvi, valvis ovatis, acuminatis, pedicellis aequi- 
longis vel brevioribus, jDersistentibus ; umbella multiflora, circa 2 cm. 
diametro; pedicellis valde inaequalil)us; infimis flore aequilongis, ceteris 
longioribus, centi-alibus eum pluries superantibus; perigonii breviter cam- 
pauulati phyllis pallide roseis, oblongis, obtusis, 2 — 3 mni. longis; fila- 
mentis lanceolato-subulatis, perigonio triente brevioribus ; stylo incluso. 
— Differt a duobus praecedentibus praesertim perigonii phyllis fere 
duplo brevioribus, obtusis. 

In collibus herbosis pr. Thessalonicam Macedoniae (Triv.); inqui- 
rendum in Thessalia boreali-orientali, ubi probabiliter occurrit. — Jun. 
Jul. 21-. 

. . Antherae et stylus exsertae. 

19. A. staticiforme 8. et 8. pr. I. p. 225, Fl. gr. IV. t. 320; 
Bois. fl. or. V. p. 252 p. p.; Bald. viagg. Creta p. 95. — A. fiexuosum 
Urv. enum. p. 38. — A. erijthraeum AVeiss in z. b. G. 1869 p. 755, 
non Griseb. — A. Weissii Bois. fl. or. V. p. 253; Hal. in o. b, Z. 
1896 p. 19; Heldr. chlor. Mykon. p. 252. — Exsicc: Dorfl. fl. aeg. 
n. 164. 

Bulbo ovato, bulbillos subsessiles vel stipitatos, tunica comnumi 
membranacea inclusos, edente; scapo tereti, flexuoso, 5 — 25 cm. alto, 
ad medium foliato; foliis semiteretibus, canaliculatis ; spatha bivalvi, 
valvis ovato-oblongis, caudatis, umbellam subaequantibus, persistentibus ; 252 LiliaceiU'. 

umbella niultiflora, globosa, ileusa, 15 — 25 mni. «liamedo; j^edicellis f^ub- 
aequalibus, flore 2 — 3plo longiorlbus; perigonii breviter campanulati 
phyllis roseis, ovatis, obtusis, 2 — 3 mm. longis; filamentis lanceolato- 
subulatis, perigonio sublongioribus; stylo exserto. — Specimina A. Weissii 
a Heldreich missa cuni icone et descriptione A. staticiformis in Floia 
tri-aeca onuiino congruunt. 

In arenosis maritimis. Cycladum insula: Syi'a (Weiss), Thermia 
(Orph.), Mykonos (Sart.), Naxos (Heldr.), Cimolos (Sibth.); Creta : pr. 
Canea (Weiss), Kavutsi-Asomatos (Bald.). — Apr. Jun. %. 

20. A. phalereum Heldr. et Sart. in atti congr. Fir. 1876 p. 238, 
Fl. Aegina p. 394; Haussk. symb. p. 31, — A. staiiciforme Bois. 
fl. or. V. p. 252 p. p.; Weiss in z. b. G. 1869 p. 755. — Exsicc: 
Heldr. herb. norm. n. 101 et 1388; Orph. fl. gr. „. 241. 

Bulbo ovato, bulbillos sessiles, tunica communi membranacea in- 
clusos, edente; scapo toreti, flexuoso, 2 — 25 cm. alto, ad medium foliato; 
foliis semiteretibus, canaliculatis ; spatha bivalvi, valvis ovato-oblongis, 
caudatis, persistentibus, umbelhun subaequantibus vel altera eam parum 
cxcedente; umbella multiflora, globosa, densa, 15 — 25 mm. diametro; 
pedicellis subaequalibus, flore 2 — 3plo longioribus; perigonii breviter 
campanulati phyllis lacteis, rarius ad carinam pur])urascentibus, ovatis, 
obtusis, 2 — 3 mm. longis; filamentis lanceolato-subulatis, perigonio sub- 
longioribus; stylo exserto. — Praecedenti maxime affine et ab eo bul- 
billis sessilibus, spathae valvis plerumque longioribus et perigonio lacteo, 
vix specifice discedit. 

In arenosis maritimis. Attica: pr. Eleusis, insula Salamis, ad 
Phaleron, Laurion, insula Aegina (Heldr.); Cycladum insula: Syra 
(Weiss), Prasonisi inter Mykonos et Delos (Tunt.). — Jun. Jul. %.. 
OO Bulbi tunicae reticulatim fibrosae. 

21. A. mosehatiim L. sp. p. 298; Ch. et B. fl. pelop. jx 21; 
Bois. fl. or. V. p. 265; Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 10, in Ver. 
Briinn 1896 p. 28; Bald. riv. coll. bot. alb. 1895 p. 73; Haussk. 
symb. p. 31. — A. capiUare Cav. ic. et descr. III. p. 4 t. 206. — 
A. setaceum W. et K. pl. rar. hung. I. p, 70 t. 68. — Exsicc: Bald. 
ifc. alb. ep. III. n. 205; Sint. it. thessal. n. 1308. 

Bulbo ovato-oblongo, simplici, tunicis totis vel apice elongato reti- 
culatim fibrosis; scajio gracili, tereti, 5 — 30 cm. alto, inferne vel ad 
medium usque foliato; foliis setaceis; spatha bivalvi, valvis persistentibus, 
inaequalibus, a basi latiore linearibus, longiore pedicellos saepe supe- 
rante; umbella saepius pauciflora, fastigiata, laxiuscula; pedieellis aequa- 
libus vel inaequalibus, flore vix vel 2 — 4pIo longioribus; perigonii 
campanulato-cylindrici phyllis roseis, lanceolatis, acutiuseulis; filamentis 
lanceolato-subulatis, pcrigonio triente brevioribus; stylo incluso. 

In rupestribus montanis. Epirus: mt. Prosgoli (Bald.); Thessalia : 
pr. Malakasi (Haussk.), Velostinos, mt. Pelion (Form.); Messenia: pr. 
Kalamata (Chaub.); erronee indicatur a Boissier in Cycladum insulis. 
— Jul. Aug. T\.. Liliaceac. 25H 

22. A. Cupani Raf. caratt. p. 86; Bois. fl. or. Y. p. 265; Hal. 
iii 0. b. Z. 1890 p. 41, m z. b. G. 1899 p. 195; Heldr. chlor. Thera 
p. 23, chlor. Mykon. p. 252. — A. setaceum Urv. enum. p. 37, non 
L. — A. 'pusillnm Presl del. prag. p. 147, nou Cyr. — Icon: Cup. 
panph. II. t. 201. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 836; Hekh-. herb. norm. 
n. 759; 8int. it. or. a. 1899 u. 1937; Dorfl. fl. aeg. n. 162. 

Bulbo ovato-oblongo, simplici, tunicis tenuiter et dense reticulatim 
fibrosis; scapo gracili, tereti, flexuoso, 5 — 50 cm. alto, ad vel ultra 
medium foliato; foliis semitereti-f iUformibus ; spatha univalvi, lanceolata, 
acuminata, pedicellos vaginante, umbella breviore vel eam superante; 
umbella pauciflora, laxa; pedicelhs valde inaequahbus, aliis florem parum, 
aliis eum longe superantibus; perigonii campauulato-cylindrici phyllis 
roseis, oblongo-linearibus, obtusiusculis; filamentis lanceolato - subulatis, 
perigonio triente brevioribus; stylo incluso. — Differt a praecedente 
tunicis dense fibrosis; umbella valde irregulari, spatha univalvi, saepius 
umbellam superante; hac ultima nota ad species sequentes accedit, a 
quibus tunicis reticulatim fibrosis statim diagnoscitur. 

a. typicum. — Glaberrinuim. — 

fi. hirtovagiuatuui Kunth enum. IV. p. 412 pro sp. — Foliorum 
vaginae pubescentes vel villosae. — 

In locis aridis saxosis regionis inferioris, in alpinam usque adscen- 
dens. E ditione var. ^. tantum vidi. Thessalia: mt. Olympus pr. 
Hagios Dionysius (Sint.); Attica: pr. Athenas (Holdr.); Acrocorinthus 
(Heldr.); Laconia: mt. Malevo (Orph.), pr. Megali Anastasova Alagoniae 
(Zahn) ; Cycladum insula: Syra, Delos, Rhenea, Naxos, Thera (Heldr.), 
Anaphi (Leon.). — Jun. Sept. 1\.. 

/?. Spatha rostrata, umbellam aequans vel saepissime longe 
superans. 

X Filamenta perigonio lougiora. 

23. A. stamiueum Bois. diagn. ser. 2 IV. p. 119, Fl. or. V. 
p. 256; Haussk. symb. p. 31. — A. pulchellum Bois. diagn. XIII. 
p. 34 in obs., ex ipso; '? Form. in Ver. Briinn 1896 p. 28, 1897 
p. 25; non Don. — Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 835 (mt. Korfiati Mace- 
doniae; Heldr. herb. dimorph. n. 49, cum var. /J. mixtum; Sint. it. 
thessal. n. 1274. 

Bulbo ovato, simplici, tuuicis membranaceis ; scapo tereti, 10 — 30 cm. 
alto, ad tertiam parteni foliato; foliis semiteretibus, canaliculatis ; spatlui 
bivalvi, valvis lanceolatis, longe subuhito-attenuatis, altera saltem um- 
bellam longe superante; umbella multiflora, effusa; pedicellis inaequa- 
libus, flore pluries longioribus , perigonio breviter campanulato, alio roseo, 
alio flavido-rubello vel flavescente, phyllis oblongis, obtusis, abrupte 
breviterque mucronatis; filamentis lanceolato-subulatis, perigojiio sesqui- 
longioribus; stylo longe exserto. 254 Liliaceae. 

/?. hymettium Bois. dlagn. ser. 2 IV. p. 120; Form. in D. bot. 
Monat. 1898 p. 78: Hal. in z. b. G. 1899 p. 194; pro sp.; Bois. fl. 
or. Y. p. 257. — Scapus huniilis; unibella clepauperata, pedicellis ab- 
breviatis, minus inacqualibus. — Certe forma A. staminei, quocum 
intermediis sine limites conjunctum est, et nec ad A. frigidum pertinet, 
ut voluit Reg. in alior. monogr. p. 205. — Variat foliis laevibus et 
(f. scabyidula) foliis vaginisque minutissime scabridulis. — Exsiec. : 
Heldr. herb. norm. n. 980; Dorfl. fl. aeg. n. 40 et 61 (f. fihimentis 
brevius exsertis. — 

In campis, collibus aridis, saxosis regionis inferioris et montanae. 
Thessalia: pr. Kalabaka (Haussk.), Pharsalus (Heldr.), mt. Chassia, mt. 
Godaman in Olympo (Form.) ; Euboea (Sprun.); Attica: mt. Lycabottus, 
Philopappus, pr. Heptalophos, Stadium (Heldr.), Tatoi (Hal), mt. Hy- 
mettus (Sprun.); pr. Kalamaki in isthmo Corinthiaco et j)r. Malta La- 
coniac (Heldr.); Cycladum insula Amorgos (Leon.). — Jun. Aug. %. 

24. A. Guicciardii Heldr. in atti congr. Fir. 1876 p. 233, chlor. 
Parn. p. 27; Hal. in 5. b. Z. 1897 p. 326; Haussk. symb. p. 31. — 
A. flavum v. Guicciardii Bois. fl. or. V. p. 256. — Exsicc: Heldr. 
reliqu. Orph. a. 1896, pl. fl. hellen. a. 1896. 

Bulbo ovato, simplici, tunicis membranaceis, apice longe productis; 
scapo tereti, 5 — 20 cm. alto, ultra medium foliato; foliis scmiteretibus, 
canaliculatis ; sj^^atha bivalvi, valvis lanceolatis, longe subulato-attenuatis, 
umbella pluries longioribus; umbella imdtiflora, effusa; pedicellis in- 
aequalibus, flore pluries longioribus ; perigonio breviter campanulato, 
pallide stramineo, pliyllis oblongis, truncatis, interdum apiculatis; fila- 
mentis lanceolato-subulatis, perigonio sesquilongioribus ; stylo longe ex- 
serto. — Praecedenti valde affine, sed differre videtur, quoad ex speci- 
minibus paucis distributis dijudicare licet, tunicis ad basin scapi longe 
productis, scapo altius foliato et floribus stramineis; affinis quoque 
A. fiavo L. sp. p. 298, quod perigonio majori, phyllis laete flavis, 
latioribus, apice rotundato-obtusissimis discedit. 

In saxosis subalpinis et alpinis. Thessalia: pr. Chahki (Haussk.); 
Aetolia: mt. Korax (Tunt.); mt. Parnassus (Heldr.). — Jun. Aug. %.. 
XX Filamenta perigonio breviora vel eo aequilonga. 

O Scapus ad umbellam usque foliatus; spatha uni- 
valvis. 

25. A. callimiscliou Link in Linnaea IX. p. 140; Bois. fl. or. 
V. p. 258; Heldr. in 6. b. Z. 1898 p. 185. — A. montanum Ch. 
et B. exp. p. 98; FI. pelop. p. 21, non Schm., nec S. et S. — A. Bo- 
ryanum Kunth enum. IV. p. 411. ■ — Exsicc. : Heldi-. herb. norm. 
n. 1495. 

Bulbo ovato vel ovato-oblongo, simplici, tunicis subfibrosis, laceris; 
scapo sulcato, 15 — 25 cm. alto, ad umbellam usque foliato; foliis semi- 
teretibus, canaliculati.s, longissimis; spatha univalvi lanceolata, cuspidato- 
attenuata, umbellam superante, pediccllos vaginante; umbella pluriflora, Liliaceae. 255 

fastigiata, laxa; pedicellis inae((iialihus, flore 2 — 3plo longioribus; peri- 
gonio infundibuliformi-campanulato, phyllis pallide roseis, carina purpu- 
reis, late linearibus, apica truncatis, saepe apiculatis; filamentis lanceo- 
lato-subulatis, perigonio aequilongis ; stylo incluso. — Species scapo ad 
apicem usque foliato, spatha univalvi, perigonii phyllis truncatis distinc- 
tissima; mirum in modum a Keg. alior. monogr. p. 192 ad A. pani- 
culatiim ducitur. 

In maritimis, saxosis regionis inferioris et montanae. Messenia : 
inter Navarin et Methone (Chaub.), inter Janitzanica et Janitza pr. 
Kalamata (Zahn.) ; in regione media mt. Taygetos (Orph.), pr. Neocastro 
(Sart.), in via quae a Nanplia versus Corinthum ducit (Link); indicatur 
quoque in Cycladum insula Naxos (Heldr.) et pr. Mesolongion et in 
mt. Korax Aetohae (Bois.), sed planta ex ultimo loco saltem, ibi a 
Heldreich lecta ad A. parnassicum pertinet. — Oct. Kov. '2J.. 

OO Scapus ad raedium usque foliatus; spatha bi- 
valvis. 

. Folia glabra (cf. A. paniculatiim §.). 
; Flores rosei vel albi. 

, Scapus 10 — 20 cm. altus; umbella 5 — 18 
flora. 

26. A. parnassieuin Bois. fl. or. V. p. 259; Heldr. chlor. Parn. 
p. 27, pro var. A. achaii. — A. tenuiflorum Heldr. herb. norm. n. 2, 
non Ten. — 

Bulbo ovato, simplici, tunicis membranaceis; scapo tereti, 10 — 20 cm. 
alto, ad medium usque foliato; foliis semiteretibus, canaliculatis ; spatha 
bivalvi, valvis lanceolatis, cuspidato-attenuatis, altera saltem umbellani 
longe superante; umbella pauciflora, laxa, fastigiata; pedicellis inaequa- 
libus, flore 2 — 4 plo longioribus ; perigonio infundibuliformi-canipanulato, 
phyllis roseis, oblongis, obtusis vel obtusiusculis ; filamentis lanceolato- 
subulatis, perigonio brevioribus ; stylo perigonio aequilongo. — Differt 
ab A. achaio, quo meo sensu ab A. frigido non diversum, spatha 
elongata, perigonii phyllis angustioribus, filamentis perigonio brevioribus, 
nec eo subaequilongis ; ab ^4.. callimischon scapo tenuiter striato, nec 
sulcato et non ad umbellam usque foliato, spatha bivalvi, perigonii phyllis 
non truncatis. 

In saxosis regionis abietinae : mt. Korax Aetoliae, mt, Parnassus 
(Heldr.j; Laconia: mt. Malevo (Orph.). — Jul. Aug. 21, 

,, Scapus elatus, 30 — 80 cm. altus; um- 
bella multiflora. 

27. A. iianiciilatuiu L. sp. ed. 2 p. 428; Ch. et B. fl. pelop. 
p. 21; Bois. fl. or. V. p. 259; Bald. in bull. herb. Bois. IV. p. 206; 
Form. in Ver. Briinn 1896 p. 28, 1897 p. 25; Haussk. symb. p. 31. 
— A. intermedium DC. fl. fr. V. p. 318; Marg. et R. fl. Zante 
p. 91. — Icon: Fl. sr. t. 318. — Exsice. : Heldr. pl. fl. hellen 
a. 1899. 250 Liliaeeac. 

Bulbo ovato, simplici, tunicis membranaccis; scapo tereti, IJO — 80 cm. 
alto, atl medium usque foliato; foliis semiteretibus, subcanaliculatis ; 
spatba bivalvi, valvis a basi oblonga in caudam elongatani, umbellam 
saepius multo superantem abeuntibus; umbella multiflora, effusa, plerum- 
que ampla; pedicellis inaequalibus, ercctis pendulisve, j^erigonio pluries 
longioribus; perigonio roseo, campanulato, phyllis oblongis, obtusis, inter- 
dum apiculatis; filamentis lanceolato-subulatis, perigonio brevioribus; 
stylo exserto. 

(i. villosuluiii. — Folia vaginisque pilis patentibus villosa; flores 
pallide rosei. — Exsicc: Hal. it. gr. a. 1888. 

In cultis, olivetis, vinetis, campis regionis inferioris et montanae. 
Thessalia: pr. Aivali, Pharsalus (Haussk.), Velestinos, mt. Othrys, Ka- 
rava, Ghavellu (Form.); Argolis: inter Naupham et Corinthum (C-haub.); 
Elis: pr. Lintzi (Hehlr.); Zante (Marg); Leucas: pr. Karya (Bald.); — 
/S. ut videtur rarissime, hucusque tantum in campis Atticae pr. Tatoi 
(Hal.). ~ Jun. Jul. 2^. 

28. A. palleiis L. sp. ed. 2 p. 427; S. et S. pr. I. p. 224, Fl. 
gr. IV. p. 16 t. 317; Friedr. Reise p. 273; Hal. in z. b. G. 1888 
p. 762. — A. paniculatiim v. pallens Bois. fl. or. V. p. 260; Hehlr. 
chlor. Parn. p. 28. — Exsicc: Sint. et Bornm. it. turc. n. 150L 

Differt a praecedente umbella minus effusa, pedicelhs minus in- 
aequalibus ; perigonii phyllis albis vel carina tantum rubellis. 

/5. Coppoleri Tin. cat. hort. pan. 1827 p. 275 pro sp. ; Parl. fl. 
ital. II. p. 550. — Umbelhi globosa. densa, pedicellis abbreviatis ; spatha 
imibellam parum superante. - — Exsicc: Heldr. herb. norm. n. 1494. 

In locis simihbus, quil)us praecedens. Tliessalia: j^r. Litochori 
(Sint.); Euboea: mt. Dirphys (Heklr.); Aetolia (Samarit.); Doris: pr. 
Amphissa (Hal.), mt. Parnassus pr. Pagna (Hehlr.); Attica: pr. Patissia, 
Ano-Liosia, mt. Parnes, Hymettus (Heldi-.); Argolis (Sart.): pr. Poros 
(Friedr.); mt. Clokos Achaiae, mt. Malevo Laconiae (Orph.); C/yclades 
(Sibth): insuhi Mykonos (Heldr.) ; Zante (Bois.); CVircyra: pr. Kanali 
(Form.). — Jun. Aug. 2\.. 

; ; Flores staminei. 

29, A. luteolum. — Huc forsan: A. fiavum S. ct S. pr. I 
p. 224. — Exsicc: HeWr. pl. fl. heUen. a. i897. 

Bulbo ovato, simplici, tunicis membranaceis ; scapo tereti, humib", 
10 cm. alto, ad medium usque foliato; foliis semiterctibus, canaliculatis ; 
spatha bivalvi, valvis lanceohito-attenuatis, umbellam parum superantibus; 
umbelhi phn'iflora, densiuscula ; pedicellis subinaetjualibus , perigonio 
duplo h)ngioribus; perigonio pallide sulfureo, breviter campanuhito, phyllis 
conniventibus, oblongis, obtusis ; fihimentis lanceolato-subulatis, perigonio 
brevioribus ; stylo parum exserto. — A praecedentibus perigonio flavo 
distinctum, hac nota ad A. flavum L. accedit, <|uod aut<^m stutura Liliaceae. 257 

majori, pedicellis lougioribus et praesertim filamentis perigonio subduplo 
longioribus longe distat. — Species ex speciminibus paucis tantum nota 
et ulterius observanda. 

In cycladum insula Naxos (Heldr.). — Jun. Jul. 2|.. 

. . Folia vaginisque pilis patentibus villosa. 

30. A. pilosum S. et S. pr. I. p. 225, Fl. gr. IV. p. 18 t. 321; 
Bois. fl. or. V. p. 257. 

Bulbo subgloboso, simplici, tunicis membranaceis ; scapo tereti, 
humili, 15 cm. alto, ad medium usque foliato; foliis semiteretibus, cana- 
liculatis, vaginisque pilis patentibus viUosis; spatha bivalvi, valvis a 
basi latiore caudatis, altera umbellam subaequante, altera eam subsupe- 
rante ; umbella multiflora, globosa, densa; pedicellis subinaequalibus, 
perigonio 2 — 3plo longioribus; perigonio breviter campanulato, lilacino, 
phyllis ovatis, obtusis; filamentis lanceolato-subulatis, perigonio aequi- 
longis; stylo parum exserto. — Villositate insigne. 

In Cycladum insula Cimolos (Sibth.) et Melos (Arm.). — Jun. 
Jul. 2}.. N. V. 

b. Folia plana; spathae valvae latae, vix caudatae; bulbi tunicae 
in fibras non sok;tae; scapus plerumque ima basi tantum 
foliatus. 

a. Ovula in locuhs 2, collateralia. 
X Scapus pygmaeus ; folia pilosa. 

31. A. chamaemoly L. sp. p. 301; S. et S. pr. I. p. 227; Marg. 
et R. fl. Zante p. 92; Bois. fl. or. V. p. 268. — Icon: Bot. mag. 
t. 1203. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 426. 

Bulbo ovato, simplici, tunicis membranaceis, non perforatis; scapo 
tereti, glabro, brevissimo, terra sepulto; foliis 3 — 5, planis, hnearibus, 
accuminatis, gramineis, ciliatis, umbellam multo superantibus ; spatha 
univalvi, bi-trifida, umbella subbreviore; umbella 1 — 12flora, pediceUis 
subaequalibus, flore aequilongis vel subduplo longioribus; perigonii albi 
phyllis lanceolatis, acutis; filamentis a basi triangulari-ovata subulato- 
attenuatis, perigonio subdimidio brevioribus; stylo stamina subaequante. 

In agris, coUibus regionis inferioris, rare. Peloponnesus (Fauche) : 
in maritimis isthmi Corinthiaci (Orph.); Zacynthus(Sibth.). — Nov. Febr. 2\-. 

32. A. circiiiiiatum Sieb. avis. p, 3, rem. p. 3, Reise Creta II. 
p. 316 t. 6; Raul. cret. p. 869; Bois. fl. or. V. p. 269. — A. Clusia- 
num Ch. et B. exp. p. 96, Fl. pelop. p. 21, teste Bois. 1. c. — Ex- 
sicc: Sieb. pl. cret. 

Bidbo ovato, simplici, tunicis externis alveolis rotundis crebris per- 
foratis; scapo tenui, tereti, patule piloso, circa 5 cm. alto; foliis 2 — 3, 
planis, anguste linearibus, patule pilosis, caule aequilongis vel longior- 
ibus, parte superiori spiraliter tortis; spatha bipartita, pedicellos sub- 
aequante; umbella 3 — 5 flora; pedicellis subaequalibus, flore duplo 
longioribus; perigonii albi phyllis oblongis, acutiusculis ; filamentis 

V. HalAcsy, Flora rirnec.-i. III. 17 258 Liliaceae. 

lanceolato-subulatis, pciigonio tortia parte brovioribus; stylo stamina sub- 
aequante. — Plantula gracilis, foliis angusto linoaribus, circinnatis, 
patule pilosis exiniia. 

In apricis saxosis maritimis. Creta: ad promontorium Maleka 
(Sieli.); Messenia: pr. Methone, Navarin, Pylos (Chaub.). — Febr. 
Mart. 4. 

XX Scapus elatior, 10 — BO cm. altus. 

O Folia ciliata. 
. Genitalia iiiclusa. 

33. A. subhirsutum L. sp. p. 295; Siob. avis p. 3; Urv. enum. 
p. 36; Ch. et B. exp. p. 96, Fl. polop. p. 21; Marg. ot R. fl. Zanto 
p. 91; Fraas fl. class. p. 291; Ung. Reise p. 119; Weiss in z. b. G. 
1869 p. 755; Sproitz in z. b. G. 1877 p. 733, 1887 p. 670; Bois. 
fl. or. V. p. 270; Heldr. fl. cephal. p. 71, Fl. Aegina p. 394; Gobni 
in bull. soc. bot. ital. 1889 p. 453; Hal. in 5. b. Z. 1897 p. 99; 
Haussk. symb. 29 v. hdJemcum (f. bulbo minore, scapo vix 20 cm. 
alto, foliis plorumque binis, brevioribus angustioribusquo, umboUa pauci- 
flora, pedicoUis brovioribus, floribus sominibusque minoribus). — A. ci- 
Uatum Cyr. pl. rar. noap. fasc. II. p. 16 t. 6; Friedr. Reis(> p. 268; 
Haussk. symb. p. 30 (f. bulbo majoro, scapo usqu(^ 60 cm. alto, foliis 
3 — 4, olongatis, latioribus, umbella multiflora, pedicellis longioribus, flor- 
ibus sominibus(iuo niajoribus). — Exsicc: Sint. it. thossal. n. 223. 

Bulbo subgloboso vel ovato, bulbillifero, tunicis niombranaceis, non 
perforatis; scapo 1 — 3, toroti, glabro, 20 — 60 cm. alto, inferno foliato; 
foliis 2 — 4, hnoaribus, acuminatis, planis, flaccidis, margine et interdum 
dorso et facie ciliato-pilosis ; spatha ovata, acuminata, univalvi, rarius 
2 — 3 valvi, i^edicellis 2 — 3plo brevioro; umbelhi multiflora, patente; 
pedicellis flore 3 — 5plo longioribus; porigonii albi phyllis patentibus, 
oblongis, obtusiusculis; fihunentis lancoohito-acuminatis, porigonio tertia 
parte brovioribus; stylo staminibus sul)longiore. 

In collibus herl)osis, arenosis regionis inferioris et montanae. Thes- 
salia: ad Agria pr. A^olo (Sint.); Attica (Fraas): pr. Athonas, Elousis 
(Haussk.), in Pharmacusarum insula Lero (Heldr.), Aegina (Friedr.); 
Acrocorinthus (Haussk.) ; Argolis (Fraas): in ])eninsula Mothana, j^r. 
Nauplia (Haussk.); Mossenia: pr. Methone (Chaub.); Sporadum insula 
Scopelos (Leon.); Cycladum insula: Syra (Weiss), Melos (Urv.); Creta 
(Sieb.); Zante (Marg.); Cephalonia: in oropedio Omalo, pr. Lixuri 
(Heldr.) ; Corcyra : j^r. Sau Deca (Sproitz.), mt. Pantocrator (Grimb.). — 
Mart. Maio. i. 

34. A. trifoliatum Cyr. pl. rar. iioap. fasc. II. p. 11 t. 3; Link 
in Linnaea IX. p. 139; Raul. cret. p. 869; W(mss in z. b. G. 1869 
p. 755; Sproitz. iu z. b. G. 1877 p. 733; Bois. fl. or. V. p. 270; 
Heldr. fl. cophal. p. 71, Fl. Aogina p. 394, chlor. Thera p. 23; Gelmi 
in bull. soc. bot. it. 1889 p. 453; Haussk. symb. p. 30; Aznav. in 
magy. bot. lap. I. p. 196. — A. suhhirsntum S. et S. pr. I. p. 223, Liliaceae. 250 

Fl. gr. t. 313; Ch. et B. fl. pelop. p. 21 var. /?. ; non L. — A. (jrae- 
cum Urv. enum. p. 37; Ch. et B. oxp. p. 96; Marg. et R. fl. Zante 
p. 91; Raul. cret. p. 868. — Exsicc.: Baen. herb. europ. n. 9200. 

Differt a praecedente spatha plerumque longiore, saepius pedicellis 
aequilonga, rarius breviore; pedicellis flore 2 — 3plo tantum longioribus; 
perigonii phyllis hmceohitis, acutis, carina vel omnino roseis; filamentis 
perigonio dimidio brevioribus; stylo stamina superante. 

In collibus herbosis regionis inferioris et montanae. Achaia (Link.); 
Messenia (Chaub.); Laconia: pr. Kardamyle, Androvista, mt. Taygetos 
(Chaub.); insula Aegina (Heldr.), Syra (Aznav.), Melos (Urv.), Thera 
(Heldr.); Creta (Sibth.): ad promontorium Meleka, pr. Komitades, Ma- 
laxa, Askyphos, Anopolis (Rauh) ; Zante (Sibth.); Cephalonia: pr. Aph- 
rato (Heldr.); Coreyra: pr. Castrades, Mon Repos (Baen.), Potamo 
(Spreitz.); sed loca nonnvdla probabiliter ad speciem praecedentem spec- 
tant. — Apr. Maio. 2\.. 

.. Genitalia exserta. 

35. A. Clusianum Retz in Willd. sp. H. p. 79. — A. suhvil- 
losum Salzm. in R. et Sch. syst. VH. p. 1104; Haussk. symb. p. 30. 
— A. vernale Tin in Guss. fl". sicc. pr. suppl. I. p. 96. — Icon: 
Clus. hist. I. p. 192. 

Bulbo ovato, bulbillifero, tunicis menibranaceis, non perforatis ; scapo 
solitario, tereti, giabro, 10 — 30 cm. alto, inferne foliato; fohis 3 — 4, 
linearibus, acuminatis, planis, flaccidis, margine ciliatis, subtus pilosis; 
spatha ovata, acuminata, univalvi vel 2 — 3 valvi, pedicellis aequilonga 
vel parum breviore; umbeUa multiflora, subfastigiata ; pedicellis flore 
2 — 3 plo longioribus; perigonii albi phyllis patentibus, ovato-oblongis, 
acutis; filamentis hmceohito-subulatis, perigonio longioribus; stylo sta- 
minibus aequilongo. — Genitahis exsertis a duobus praecedentibus statim 
diagnoscitur. 

Attica (Sprun.), teste Haussk. 1. c, loco non notato. — Apr. 
Maio. 1\.. X. V. 

OO Folia ghibra. 

. Bulbi tunicae externae non perforatae; flores albi, 
; Spatha persistens; pedicelli patentes vel stricti. 

36, A. neapolitanum Cyr. pL rar. neap. fasc. I. p. 13 t. 4; 
Friedr. Reise p. 266; Raul. cret. p. 868; Bois. fL or. V. p. 274; 
Haussk. symb. p. 30; Aznav. in magy. bot .lap. I. p. 196. — A. album 
Santi viagg. mont. Amiat. I. p. 352; Ch. et B. exp. p. 97, Fl. pelop. 
p. 21. — A. lacteum S. et S. pr. I. p. 226, Fh gr. IV. p. 21 t. 325. 

— A. amhlyopetalum Link. in Linnaea IX. p. 139, teste Reg. allior. 
monjjjgr. p. 225, sed descriptio Linkii vakle abhorret ab A. neapoUtano. 

— Exsicc. : Orph. fh gr. n. 239. 

Bulbo subgloboso, bulbillifero, tunicis membranaceis, non perforatis; 
scapo 1 — 2, trigono, glabro, 20—60 cm. alto, iuferne foliato; foHis 2 — 4, 
late linearibus, acuminatis, j^lanis, flaccidis, glabris; spatha univalvi, 

17* 260 I.iliaceae. 

ovata, aeuniinata, pcdicellis breviore; umbolla multiflora, fastigiata vel 
convexa; pedicellis subaequalibus, patentibus, flore 2 — 4 plo longioribusj 
perigonii albi phyllis patentibus, late elliptico-ovatis, obtusiusculis ; fila- 
mentis lanceolato-subulatis, perigonio duplo brevioribuis; stylo stamina 
subaequante. 

^. breviradium. — A phfhioticum Sint. it. thessal. n. 846; 
Haussk. symb. p. 30; non B(ms. et Hehlr. — Seapo teretiusculo, pedi- 
cellis abbreviatis, flore aequilongis vel subduplo longioribus; pcrigonio 
albo-stramineo. — Differt ab A. phthiotico pediceUis subaequalibus. 
abbreviatis, patentibus, perigonio minore 7 — 8 mm. lougo, phyllis sub- 
patentibus, ovato-ellipticis, obtusis; ulterius observandum, anne speciem 
propriam sistet. 

In herbosis, dumosis regionis inferioris et montanae. Attiea: pr. 
Athenas (Friedr.), ad Phaleron (Heldr.), mt. Kerata (Haussk.); Messenia: 
pr. Methone (Chaub.); Creta: pr. Canea (Raul.); Cycladum insula: Syra 
(Aznav.), Cythnos (Tunt.); — /J. Thessalia: mt. Zygos (Haussk.), ad 
Said Pascha in Pindo tymphaeo (Sint.) ; probabiliter huc spectat quoque 
specimen unicum nondum evolutum, a mc^ in mt. Olenos Achaiae lectum. 
— Febr. Maio. Oi. 

37. A. phthioliciim Bois. et Heldr. fl. or. V. p. 274. — Exsicc: 
Heldr. it. gr. septentr. a. 1879. 

Bulbo subgloboso, bulbillifero, tunicis membranaceis, non perforatis; 
scapo sohtario, tereti, glabro, 45 — 55 cm. alto, inferne foliato; foliis 
3 — 4, linearibus, acuminatis, phinis, flaccidis, glabris; spatha uni- vel 
bivalvi, valvis ovatis, breviter acuminatis, pedicellis breviore ; umbella 
12 — ISfhira, interdum bulbillifera ; pediceUis valde inaequalibus, strictis, 
brevioribus florem subduph), longioribus eum 4 — 5plo superantibus ; 
perigonii albo-straminei phylhs strictis, lanceolatis, acutatis; filamentis 
lanceolato-subulatis, perigonio tertia parte brevioribus; stylo stamina 
vix aequante. — Species pedicellis strictis, valde inaequalibus, perigonio 
12 — 17 mm. longo, phyllis strictis, lanceohitis, acutatis, distincta. 

Tn jiascuis subalpinis mt. Oeta Phthiotidis, loco Livadies di(;to 
(Heldr.). — Jun. Jul. 2|_. 

;; Spatha decidua; pe(Hc(?lli unilateralit(!r peiiduli. 

38. A. triquetrum L. sp. p. 300; Ch. et B. fl. pelop. p. 21; 
Bois. fl. or. V. p. 275. — Icon: Fl. gr. IV. t. 324. 

Bulbo oblongo, saepius simplici, tunicis membranaceis, non per- 
foratis; scapo 1 — 2, acute triquetro, giabro, 20 — 50 (;m. alto, inferne 
foliato; foliis 2 — 5, late linearil)us, acutis, flaccidis, glabris, subtus acute 
carinatis; spatha bivalvi, valvis oblongis, acuminatis, umbella aequi- 
longa vel breviore; umbella pauciflora; pedicellis iiiae(jualibus, flore 
aequilongis vel duplo longioribus, unilateraliter pendulis; perigonii albi 
phyllis (^liptico-lanccolatis, acutiusculis, patentibus, demum conniventtbus; 
filamentis e basi dilatata al)rupte attenuatis, perigonio dimidio brevio- 
ribus; stylo stamina ae(|uante. 

In campis pr. Kalamata Messeniae (Gittard), sed schedulis hujus 
collectoris pauca fides habenda (Bois.). — Dec. Mart. 2)_. N. v. Liliaceae. 261 

.. Bulbi tunicae externae alveolis rotundis 
crebris perforatae; flores rosei, 

39. A. roseuiii L. sp. p. 296; S. et S. pr. I. p. 223, Fl. gr. 
IV. p. 13 t. 314; Ch. et B. exp. p. 96, Fl. pelop. p. 21; Marg. et 
R. fl. Zanto p. 91; Friedr. Reise p. 282; Weiss in z. b. G. 1869 
p. 755; Raul. cret. p. 868; Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 733, 1887 
p. 670; Bois. fl. or. V. p. 273; Heldr. fl. cephal. p. 71, ehlor. Mykon 
p. 252; Haussk. synib. p. 29. — Exsicc: Heldr. et Hal. fl. aeg. 
a. 1889. 

Bulbo ovato, bulbillifero, tunicis externis perforatis; scapo tereti, 
glabro, 20 — 50 cm. alto, inferne foliato; foliis 2 — 4, linearilnis, longe 
acuminatis, planis, glabris; spatha univalvM, 3 — 4loba, pedicellis breviore; 
umbeHa multiflora, fastigiata; pedicellis flore 2 — 3plo longioribus; peri- 
gonii pulchre rosei phyllis eUiptico-oblongis, obtusis, apice saepe crenu- 
latis; filamentis lanceolato-subulatis, perigonio tertia parte brevioribus; 
stylo stamina subsuperaute. 

^. cariieum Bert. rar. lig. pl. dec. I. p. 7 pro sp.; Rchb. ic. fl. 
germ. X. f. 1103. — A. amhigumn S. et S. pr. I. p. 227, Fl. gr. 
IV. p. 23 t. 327; Friedr. Reise p. 282. — A. roseum v. hulUlli- 
ferum Vis. fl. dalm I. p. 135; Heldr. fl. Aegina p, 349; Haussk. 
symb. p. 29. — A. hulhiferum Kunth enum IV. p. 439 ; Bois. fl. 
or. V. p. 274; Heldr. fl. cephal. p. 71. — Umbella bulbifera, floribus 
paucioribus. — Exsicc: IST. o. 

In collibus, maritimis, arvis, inter segetes. Attica : ad Piraeum, insula 
Aegina (Heldr.); Elis: pr. Olympia, inter Pyrgos et Arcadia (Friedr,); 
Messenia: pr. Methone (Chaub.), Kalamata (Zahn); Achaia: ad radices 
mt. Kyllene (Orph.); Acrocorinthus (Haussk.); Argolis: ad paludem 
Lerna (Sprun.), '^v. Nauplia (Haussk.) ; Cycladum insula : Tenos (Leon.), 
Mykonos (Sart.); Creta (Sibth.): pr. Zakro (Raul.), Canea (Weiss); 
Zante (Sibth.): pr. Tsilivi (Marg.); Cephalonia: pr. Argostoli, Lixuri 
(Heldr.); Corcyra: pr. Manducchio, promontorium Bianco (Spreitz.). — 
Apr. Maio. % 

^. Ovula in loculis 3 — 10, biseriata. 

40. A. Cyrilli Ten. fl. nap. m. p. 364; Bois. fl. or. V. p. 280; 
Heldr. fl. Aegina p. 394; Haussk. symb. p. 39. — Exsicc. : Orph. fl. 
gr. n. 840 (Cliios); Heldr. herb. norm. n. 1292. 

Bulbo magno, ovato, saepe bulbillifero ; scapo robusto, tereti, glabro, 
50 — 80 cm. alto, basi foliato ; foHis lineari-hmceolatis, acuminatis, 1 — 2 cm. 
latis, planis, ghibris; spatha univalvi, 2 — 4fida, pedicellis breviore; um- 
bella floribunda, densa, convexa, pedicellis subaequalibus, flore 4 — 5plo 
longioribus; perigonii albo-virentis vel purpurascentis phyllis lineari- 
lanceolatis, acuminatis, tandem deflexis; filamentis lanceolatis, perigonio 
tertia parte brevioribus ; stylo staminibus breviore. 

In arvis, cultis. Attica: inter Athenas et Phaleron, pr. Eleusis, 
pr. Perivolia in insula Aegina (Heldr.) ; Boeotia : pr. Thebas (Sprun.), 
— Apr. Maio. %. 262 Liliaceae. 

41. A. iiigriim L. sp. ed. 2 p. 430; Sieb. avis p. 3, reni, p. 3; 
Marg. et R. fl. Zante p. 92; Weiss in z. b. G. 1869 p. 755; Bois. 
fl. or. V. p. 279; HeWr. fl. cephal. p. 71. — A. magicum Ch. et B. 
fl. pelop. p. 21 ; non L. sp. ed. 2 p. 424, quod „capitulo bulbifero 
doscribitur. — Icon: Fl. gr. IV. t. 323. — Exsicc. : Orph. fl. gr. 
1). 841 (Chios); Rev. pl. cret. n. 169, in Baen. herb. europ. n. 5656. 

Differt a praecedente scapo saepius elatiore, foliis hitioribus, usque 
6 cm. latis, perigonii phyUis oblongis, obtusis, demuni flaccidis, fila- 
mentis brevius acuminatis. 

Inter segetes, in olivetis, vinetis, Peloponnesus : inter Armyros 
et Kalamata (Gittard); Cyclades (Bois.); Creta (Sieb.): pr. Suda, Canea 
(Weiss); Zante (Marg.); Cephalonia: pr. Drapano, Omala, Francata 
(Heldr.). — Apr. Maio. %. 

Obs. A, oclorum L. mant. p. 62; species asiatica, a Pieri corc. 
fl. p. 42 ex quadam confusione in Corcyra indicatur. — A. cruenfatum 
Sieb. Reise I. p. 472; Raul. cret. p. 869; nomen solum ; niihi 
ignotum, 

4. Tribus. HYACINTHEAE Bois. fl. or. V. p. 286. 
13. Cliioiiodoxa Bois. diagn. V. p. 61. 

1. C. iiana R. et Sch. syst. VII. p. 581 (Hpacfnthns); Bois. 
diagn. XIII. p. 24; Raul. cret. p. 867; Spreitz. in z. b. G. 1890 
p. 299. — Scilla hifoUa S. et S. pr. I. p. 232, quod pl. cret. ; Sieb. 
avis p. 3, in Flora I. p. 275, V. 2 p. 639. — PuschJdnia scilloides 
Sieb. Reise II. p. 319 t. 7; Bald. viagg. Creta p. 94; non Ad. — 
C. cretica Jaub. et Sp. ill. t. 433, non Bois. et Heldr. — Exsicc: 
Heldr. pl. cret. n. 1374 a; Bald. it. cret. n. 149, it. cret. alt. 197; 
D5rfl. pl, cret. n. 23, herb. norm. n. 4091. 

Bulbo ovato; scapo gracili, 1 — 3floro; foliis binis, anguste linea- 
ribus, obtusis, canaliculatis ; pedicellis erectis, flore longioribus; bracteis 
nullis; perigonii parvi, albidi, superne pallide lilacini segmentis elliptico- 
oblongis, obtusis, tubo triplo longioribus; filamentis perigonio triplo 
brevioribus, alternatim sublongioribus, apice truncato-retusis. 

Ad nives deliquescentes regionis alpinae, 2000 — 2300 m. C-retae: 
mt. Hagio)! Pneuma (Bald.) et Theodori in mt. Sphacioticis (Sielx), mi. 
Psiloriti (RauL), mt. Lassiti (Heldr.). — Maio, Oct. 2|.. 

2. C. cretica Bois. et Heldr. diagn. XIII. p. 24, Fl. or. V. p. 311; 
Raul. cret. p. 867. — Exsicc: Rev. pl. cret, n. 168, in Baen. herii. 
europ, n, 4859. 

Parum differt a praecedente i^erigonio majore coeruleo, segmentis 
oblongo-spathulatis, filamentis perigonii quartam partem ae(i(uantibus, 
aequilongis, apice valdo retusis. — Anne ojus forma sul)alpina. 

In dumosis regionis subalpinae Cretae: mt. Volokia. Drakona (Re- 
verch.) et pr. Askyphos (Heldr.) in mt. Sphacioticis, mt. iPsiloriti et 
Lassiti (Bois.). — Apr. Jul. 2|_. Liliaceae. 263 

14. Straiigweia Bert. in mem, soc. ital. XXI. p. 1. 

.1. S. spicata S. et S. pr. I. p. 237; Ch. et B. exp. p. 102, Fl. 
pelop. p. 23; Marg. et R. fl. Zante p. 90; (Hyacinthus); Bois. fl. or. 
V. p. 309. — S. liyacintlioides Bert. 1. c, non L. — PuschJcinia duhia 
Kiinth enum. IV. p. 338. — BeUevalia spicata Bois. diagn. VII. p. 110; 
Hal. in 6. b. Z. 1897 p. 326. — Exsicc: Heldr. herb. norm. n. 618, 
herb. fl. hellen. n. 50, in Baen. herb. europ. n. 3167. 

Bulbo ovato; foliis 4 — 8, lineari-lanceolatis, scapuni superantibus, 
margine ciliatulis; scapo humili, ghibro, in spicam ovato - oblongam, 
brevem, densam, 5 — lOfloram abeunte; bracteis lanceolatis, deflexis; 
perigonii camj^anulati, triste coerulescentis, segmentis oblongo-lanceolatis, 
obtusiusculis, subpatulis, tubo duplo longioribus; filamentis cuneato- 
ovatis, apice tridentatis, tubo inclusis ; antheris coeruleis ; stylo staminibus 
breviore. 

In coUibus saxosis regionis inferioris et montanae. Leucas (Letourn.); 
Zante (Sibth.) ; Acarnania (Nieder) ; Aetolia : pr. Aetolikon (Reis.) ; mt. 
Parnassus pr. Rachova (Guicc); Attica: pr. Eleusis (Orph.), Trakones 
ad radices mt. Hymettus (Heldr.); Argolis (Sibth.). ~ Jan. Mart. 2|.. 

15. Hyacintlius Tourn. inst. p. 344. 

1. H. orientalis L. sp. p. 317; Ch. et B. exp. p. 23; Friedr. 
Reise p. 268; Bois. fl. or. V. p. 309. — Icon: Bot. mag. t. 937. — 
Exsicc. : Charr. fl. europ. ottom. a. 1890 (Maced.). 

Bulbo ovato ; foliis late linearibus, obtusis, canaliculatis ; scapo foliis 
longiore, in racemum laxum, 4 — lOflorum abeunte; bracteis pedicello 
brevioribus; perigonii tubuloso - inf undiludif ormis , coerulei, segmentis 
lineari-spathulatis, subrecurvis, tubo subbrevioribus : f ilamentis linearibus, 
tubo inclusis ; antheris coeruleis ; stylo staminibus breviore. 

In cultis pr. Messene (Gittard); in valle Gul-baba pr. Tlaessalo- 
niam Macedoniae (Charr.); colitur frequenter in hortis. — Mart. 
Apr. 94. 

16, Bellevalia Lap. in journ. phys. 1808 p. 425. 
a. Folia margine ciliata. 

1. B. ciliata Cvr. pl. rar. neap. fasc. II. p. 23 t. 10 {Hyacinthus); 
Nees gen. IV. t. 8;"Bois. fl. or. V. p. 302; Heldr. fl. Aegina p. 393; 
Haussk. symb. p. 27. — Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 1028. 

Bulbo ovato; foliis 4 — 6, late lanceolatis, canaliculatis, margine 
crebre ciliatis ; scapo tereti, foliis longiore, in racemum ovato-oblongum, 
laxum abeunte ; pedicellis flore multo longioribus, fructiferis rigidis, hori- 
zontaliter patentibus; bracteis minimis; perigonii tubuloso-campanulati, 
livide purpurascentis , segmentis ovatis, acutiusculis, virescentibus, tubo 
3plo brevioribus; filamentis lineari-subulatis; antheris violaceis; capsula 
oblonga, trigona, utrinque attenuata. — Pedicellis elongatis, fructiferis 264 Liliaceae. 

usque 8 cm. longis et capsula obloiiga 14 mni. longa egregia. Peri- 
goniun 1 cm. longum. 

In arvis. Boeotia: pr. Oropos (Heldr.); Attica: pr. Athenas, ad 
radices mt. Parnes pr. Liosia, pr. Palaeokundura in mt. Pateras, insula 
Salamis et Aegina (Heldr.); Argolis (8prun.). — ISFart. Apr. 2\., 

2. B. trifoliata Ten. fl. nap. HI. p. 376 t. 1:35 {Hyacinthus); 
Kunth. enum. IV. p. 308. 

Bulbo ovato; foliis 3 — 4, lati» lanceolato-linearibus, canahculatis, 
margine brevissime ciliohitis; scapo tereti, foliis breviore, in racemum 
cylindricum, laxum abeunte; j^t^dicellis flore sub vel duplo brevioribus, 
patentibus vel cernuis ; bracteis minimis ; j^erigonii tubuloso-campanuhiti, 
sordide violacei, segmentis oblongis, obtusis, virescentibus, tubo 4plo 
brevioribus; filamentis lineari-subuhitis ; antheris violaceis ; capsula sub- 
rotundo-elliptica, trigona. — Pedicellis flore l^revioribus a praecedente 
statim diagnoscitur. — Perigoniun 12 — 14 mm. hingum. 

In arvis insulae Aegina pr. coenobium (Heldr.). — Mart. Apr. 2|_. N. v. 

b. Folia glabra. 

3. B. roiiiaua L. mant. alt. p. 224; S. et S. pr. I. p. 237, Fl. 
gr. IV. p. 33 t. 340; Ch. et B. exp. p. 102, FL pehip. p. 23; Marg. 
et R. fl. Zante p. 90; Friedr. Reise p. 274; {Hi/acinthus); Rchb. fl. 
exc. p. 105; Bois. fl. or. V. p. 301; Spreitz. in z. b. G. 1887 p. 670; 
Bald. in nuov. giorn. bot. ital. 1894 ]). 102; Haussk. synib. p. 27. — 
Exsicc: Sagb. pL ins. Corc. n. 50. 

Bidbo ovato; foliis 4 — 5, linearibus, canaliculatis. ghibris; scapo 
tereti, foliis breviore, in racemum demum elongatum, laxuni abeunte; 
pedicellis crecto-patulis, flore aequilongis vel sublongioribus; bracteis 
niinimis; pcrigonii campanulati, albidi, basi coerulescentis, tandem sor- 
dide violaceo-virentis, segmentis lineari-oblongis, acutiusculis, tubo aequi- 
longis; fikmentis lanceolatis, sensim attenuatis; antheris violaceis; cap- 
sula subrotunda, trigona. — A praecedente perigonio 7 — 9 nnn. tantum 
longo, segmentis tubo aequilongis, nec eo 4plo brevioribus facile diag- 
noscitur. 

In herbidis, cultis regionis inferioris. Corcyra: pr. urbem (Sagb.), 
Mon rei)os (Spreitz.); Zante (Marg.); Epirus: ad Skafidaki pr. Prevesa 
(Bald.); Argolis (Sibth.): pr. Poros (Friedr.), — Mart. Apr. 2\., 

4. B. dubia Guss. cat. hort. boccatL 1821 p. 82 {Hi/acinthns); 
R. et Sch. syst. VII. p. 1709; Bois. fl. or. V. p. 302; Heldr. fl. 
cephal. p. 70; Gelmi in bull. soc. bot. itaL 1889 p. 453. — B. Bois- 
sieri Freyn in Flora 1885 p. 95. — Exsicc. : Orph. herb. n. 3385. 

Bulbo ovato; foliis 2 — 4, lincaribus, canaliculatis, glabris; scapo 
tereti, foliis breviore, in racenunn demum elongatum, laxum abeunte; 
pedicellis patcntibus, flore sul)aequilongis; bracleis niinimis; perigonii 
campanulati, coerulei, segmentis ovato-(k'ltoideis, obtusis, tubo subtriplo 
brevioril)us; filamentis lincari-subulatis ; antheris cocruleis; capsula ob- 
cordata, trigona. — Differt a praccedente perigonii coerulei, segmentis Liliaceae. 265 

ovato-cleltoideis, obtusis, tubo subtriplo brevioribus, nec eo aequilongis 
et capsulae forma ; a S. trifoliata foliis angustioribus, non ciliatis, 
perigonio breviore, 5 — 8 mm. tantum longo et capsula obcordata. — 
Freyn 1. c. plantam graecam, ob flores minores, ab italica diversam 
autumnat et sub nomine J5. Boissieri salutat, sed haec differentia meo 
sensu minimi momenti est, nam planta sicula saej^e perigoniis aeque 
parvis, ac graeca gaudet. 

In cultis, herbidis regionis inferioris et montanae, C-orcyra: pr. 
urbem (Sagb.); Cephalonia: mt. Aenos (Heldr.); Zante (Bois.); Aetolia 
(Nied.); Achaia: pr. Patras (Hekh'.); Laconia: mt. Malevo (Orph.); in- 
sula Hydra (Heldr.). — Mart. Apr. 2i. 

17. Leopoldia Parl. fl. palerm. L p. 435. 

Quoad specierum dispoh^itionem generis adhuc non satis noti, Held- 
reichii opusculum „Uber die Liliaceen-Gattung Leopoldia" secutus sum, 
sed species nonnullas ut varietates tantum enumerare malui. 

a. Racemus elongatus; perigonium florum sterilium diametro suo 
3 — 4plo longius. 

a. Pedicelli florum fertiUum perigonium aequantes vel eo 
longiores. 

1. L. Piuardi Bois. diagn. V. p. 62 [Bellevalia); Parl. fl. palerm. 
I. p. 440; Heldr, leop. p. 14, chlor. Thera p. 23. — Muscari Pinardi 
Bois. diagn, VH. p. 110, Fl, or. V. p. 289. 

Bulbo ovato; fohis anguste linearibus, canaliculatis, scapo brevio- 
ribus; scapo elato, 30 — 45 cm. alto; racemo elongato, cylindraceo, kxi- 
floro; pedicellis florum fertihum horizontahter patentibus, perigonio tenui, 
tubuloso-cyhndraceo aequilongis vel longioribus; floribus abortivis nume- 
rosis, cyhndraceo-ovatis, pedicello-erecto-patulo , eis 2 — 3 plo longiore 
suffiiltis, comam laxam elongatam formantibus. — Floribus abortivis 
erecto patuhs, in coniam elongatam hixam dispositis a L. temiifloro 
differre dicitur. 

Cycladum insula Theni (Bclimidt). — Mart. Maio. 2|.. N. v. 
/J. Pedicelh florum fertihum perigonio breviores, 

2. L. teiiuiflora Tausch in Fhjra 1841 p. 234; Bois. fl. or. V. 
p, 290; (Muscari); Heldr. leop. p. 15, in bot. ver. brandenb. XXI. 
p. 62. — M. tuUflorum Stev. in bull. mosc. XXX. 3 p. 84. — 
M. tenuiflorum v. pindicolum Haussk. symb. p. 28 (f. racemo valde 
elongato, floribus sterihbus pedicelhsque longioribus, his arcuato-adscen- 
dentibus). — Exsicc: Bickn, herb. a. 1891. 

Buibo ovato; fohis anguste hnearibus, canaliculatis, scapo brevior- 
ibus; scapo elato, 30—45 cm. alto; racemo elongato, cyhnth-aceo, laxi- 
floro; pedicelhs florum fertihum horizontaliter patentibus vel subdeflexis, 
perigonio tubuloso-cylindraceo subbrevioribus ; floribus abortivis nume- 
rosis, approximatis, tubuloso-subclavatis, pedicello patenti vel pendulo 266 Liliaceao. 

eis aequiloiigo vel loiigiore suffultis, comam densiusculam. parum elon- 
gatam formantibus. 

In eoUibus aprieis, dumosis regionis inferioris v\ montanae. Cor- 
cyra: pr. Spartilla (Bickn.); Epirus : pr. Kestoration (Chodes); Thessalia: 
in quereinis supra monasterium Korona in Pindo dolopico (Haussk.); 
in Petalium insula Phitera (Holzm.). — Maio, Jun, 'J|. 

3. L. theraea Heldr. leop. p. 14, chlor. Thera p. 23. — Mm- 
cari theraemn Bois. fl. or. V. p. 290. — Exsicc: Heldr. herb. a. 1866. 

Bulbo ovato; foliis hitiuscule linearibus, canahculatis, undulatis, 
scapo brevioribus, scapo 30 cm. alto; racemo elongato, cylindraceo, 
hixifloro; pedicellis florum fertilium horizontaliter patentibus, perigonio 
tubuloso-cylindraceo dimidio brevioribus; floribus abortivis parvis, paucis, 
Ijreviter pedicellatis, comam brevem formantibus. — 8pecies ex speci- 
minibus tribus, fere omnino defloratis, 1 in herbario meo et 2 in Held- 
reichiano asservatis, tantum nota et ulterius observanda; a praecedcnite 
foliis latioribus, unduhitis, floribus fertilibus brevius pedicellatis, abortivis 
paucis, niulto minoribus specifice differre videtur. 

In solo vulcanico insulae Thera CycLidum (Sclunidt). — ]\Iart. 2|-. 
b. Racemus plus minus elongatus ; perigonium florum sterilium 
diametro suo parum vel vix duplo longius. 

a. Flores steriles longe pediceUati, pedicelli nempe perigonio 
manifeste longiores. 

4. L. coinosa L. sp. p. 318; S. et S. pr. I. j). 238; Ch. et B. 
exp. p. 102, Fl. pelop. p. 23; {Hyacinthus); Parl. fl. palerm. I. p. 438; 
Heldr. fl. cephal. p. 70, leop. p. 9. — Muscari comosum Mill. dict. 
n. 2; Pieri corc. fL p. 44; Marg. et R. fL Zante p. 90; Friedr. Reise 
p. 268; Fraas fL class. p. 289; Ung. Reise p. 119; Weiss in z. b. G. 
1869 p. 754; RauL cret. p. 867; Bois. fL or. V. p. 291; Spreitz. in 
z. b. G. 1887 p. 670; BakL riv. coll. bot. alb. 1896 p. 95; Haussk. 
symb. p. 27. — L. yraminifolia Heldr. et Holzm. in Nym. consp. 
p. 733, FL Aegina p. 394. — L. Charrelii Heldr. herb. norm. n. 1084. 
— L. poJita Heldr. herb. norm. n. 1386. — Exsicc. : Heldr. L c; Sint. 
it. thessaL n. 177. 

Bulbo ovato; foliis hnearibus, canaliculatis, scapum aequantibus vel 
superantibus ; scapo elato, 30 — 60 cm. alto; racemo elongato, cylindraceo, 
laxifloro; pedicellis florum fertilium horizontahter patentibus vel sub- 
deflexis, perigonio basi subattenuato, superne subcampanuhito, sublongi- 
oribus vel subl>revi(iribus ; floribus abortivis numerosis, elliptico-clavatis, 
pedicello arcuato-adsceiidenti, eis pluries longiure suffultis, comam lirevem, 
corymboso-effusam formantibus. 

/?. Holzmaiiiii Heldr. in atti congr. Firenze 1896 p. 228 pro sp. 
BellevaUae. — Leopoldia HoUmanni Hehh-. leop. p. 10, Fi. Aegina 
p. 394. — Muscari HoJzmanni Bois. fL or. V. p. 292; Freyn in 
Flora 1885 p. 22; Haussk. symb. p. 28. — Gracilis; scapo humili, 
10 — 20 cm. alto; foliis saepius longiore; coma florum abortivorum Liliaceae. 267 

saepiup pauciflora, — Fornia colliiia aprica, intermediis ad typum sensini 
transiens. — Exsicc. : Heldr. herb. t'l. hellen. n. 49, in Baen. herb. 
europ. n. 3166, herb. norm. n. 1083. 

y. phariniicusaiia Heldr. leop. p. 11 pro sp. — Muscari phar- 
macusanmn Bois. fl. or. V. p. 291; Freyn in Flora 1885 p. 26; 
Haussk. symb. p. 28. — L. Bo/triana Heldr. herb. norm. n. 1085. 
— Scapo elato, crassiusculo; foliis latioribus, elongatis ; racemo cylin- 
draceo-conico ; floribus fertilibus majoribus, sterilibus minoribus, pallidis, 
brevius pedicellatis. — Assentior opinioni Haussknechtii 1. c, qui hanc 
plantam L. coniosae formam vegetam esse censet. — Exsicc: Heldr. 
herb. fl. hellen. a. 1878, herb. uorm. n. 1085. 

In arvis, olivetis, herbidis, coUibus apricis, regionis inferioris et 
montanae. Epirus: pi". Kurenta distr. Jaiiina (Bald.); Thessalia: pr. 
Volo (Haussk.), Lechonia (Sint.); Aetolia (Heldr.); mt. Parnassus (Fraas); 
Attica: pr. Athenas, Eleusis, mt. Pentelicon, Hymettus (Haussk.), insula 
Aegina (Friedr.); Corinthus, Acrocorinthus, Nauplia (Haussk.); Messenia: 
pr. Pylos, Methone, insula Sapienza (Chaub.) ; Cycladum insuhx Cythnos 
(Tunt.); Creta: pr. Canea (Weiss), Platania, Akroteri, Malaxa (Raul.); 
Zante (Sibth.); Cephalonia: pr. Argostoli (Heldr.); Leucas: ad mona- 
sterium Hagios Georgios (Spreitz.); Corcyra (Pieri); — /?. Attica: mt. 
Lycabettus, Turcovuni, Corydalus, Hymettus, Pentelicon, pr. Heracleou, 
Cephissia, insula Salamis, Aegina (Heldr.); Argolis (Sprun.), mt. Pala- 
midi pr. Nauj^lia (Haussk.), insuhi Hydra (Pichl.); Cyclades: insula 
Cythnos (Tunt.), Melos (Leon.); Creta: pr. Cydonia (Heldr.); — y. At- 
tica: in oliveto Atlienarum, in Pharmacusarum insula Megali et Mikra 
Kyra (Heldr.); Achaia: mt. Panachaicon, Olenos (Hal.). — Apr. Maio. 2^, 
^. Flores steriles breviter pedicellati vel subsessiles. 

X Pedicelli florum fertilium perigonio sublongiores vel sub- 
breviores. 

5. L. graeca Heldr. in atti congr. Firenze 187(i p. 228 {Belle- 
valia); Heldr. leop. p. 12. — Muscari yraecum Bois. fl. or. V. 
p. 291. 

Bulbo magno, subgloboso; foliis anguste linearibus, canaliculatis, 
scapo brevioribus ; scapo crasso, elato, 45 cm. alto; racemo elongato, 
cylindraceo, laxifloro; pedicellis florum fertilium horizontaliter patentibus, 
perigonio cylindraceo-oblongo aequilongis; floribus abortivis numerosis, 
ellipticis, breviter pedicellatis, comam densam conicam formantibus. — 
Planta teste autore robustissima, bulbo globoso nec ovato, tunicis pallide 
fuscis nec rufescentibus vestito distincto; flores fertiles eis L. comosae 
majores, parte inferiori pallide virentes ; superiori fusco-violacei, flores 
abortivi amethystini. An a var. y. praecedentis specifice diversa? 

In submontosis Achaiae pr. Megaspilaeon (Heldr.). — Apr, Maio. 2|-. 
N. V. 

6. L. inaritima Desf. fl. atl. I. p. 308; Raul. cret. p. 867; Bois. 
fl. or. V. p. 293; (3Iuscari); Parl. fl. palerm. L p. 440; Heldr. leop. 
p. 11. - 26 Liliaceae. 

Bulbo ovato; foliis liiieai-ibus, caualiculatis, scapuiii aetiuantibus 
vel su])erantibus; scapo 10 — 25 cni. alto; racenio conico, laxiusculo; 
pedicellis floruni fertilium orecto patentibus, perigonio cylindraceo sub- 
brevioribus; floribus abortivis paucis, ovato-clavatis, pedicellis erecto- 
patulis eis brevioribus suffultis, coniam parvam formantibus. — Species 
mihi ignota, differt a L. comosa racenio conico, floribus sterilil)us paucis, 
multo brevius pedicellatis ; a praecedente statura gracili, racemo conico 
floribus sterilibus paucis, laxiusculis. 

In arenosis maritimis. Creta: in\ Francocastron (Heldr.), Gaidaro- 
nisi, mt. Apendi Kavutsi (Raul.). — Mart. Apr. 2|_. N. v. 

7. L. Sartoriaiia Heldr. leop. p. 11. — MKScari Sartoriannm 
Bois. fl. or. V. p. 292. — Exsicc: Heldr. pl. fl. hellen. a. 1879, 1900 
et 1901. 

Bulbo ovato vel suboloboso; foliis linearibus, canaliculatis, flaccidis, 
attenuato-acuminatis, scapum aeqnantibus vel superantibus ; scapo 
10 — 30 cm. alto; racemo conico-attenuato, superne denso; pedicellis 
florum fertilium horizontaliter patentibus, perigonio cylindrico-subcam- 
panulato subaequilongis vel sublongioribus; floribus abortivis subsessilibus, 
obovatis, sj^icam densam formantibus. — Racemo supernc denso, valde 
conico, perigoniis pallide fusco-flavidis, floribus abortivis subsessilibus, 
condensatis, coerulescentibus distincta. 

/J. curta Heldr. leop. p. 10 pro sj). — Mnscari curttim Bois, 
fl. or. V. p. 292. — Scapus abbreviatus () — 10 cm. altus; pedicelli 
florum fertilium perigonio aequilongi; flores abortivi pauci. — Exsicc. : 
Heldr. herb. a. 1879. 

In collibus apricis, arenosis. Attica: mt. Parnes pr. Dekeleia 
(Heldr.); Cycladum insula: Andros, Cythnos (Tunt.); — /J. in colle 
Turcovuni et ad Ilyssum pr. Athenas (Heldr.). — Mart. Maio. ^. 

XX Pedicelli florum fertilium perigonio 4 — 5 plo breviores. 

8. L. Weissii Freyn in o. b. Z. 1878 p. 87; Heldr. leop. p. 12, 
chlor. Mykon. p. 252. — Muscari sp. nov. ? Weiss in z. b. G. 1869 
p. 755. — M. Weissii Freyn 1. c; Bois. fl. or. V. p. 239; Fors. 
in buU. herb. Bois. III. p. 88. — Vereor ne L. (russomi Heldr. 
leop. p. 13, vix Parl. fl. it. II. p. 498, ex insula Syra, huc pertineat. 
— Exsicc: Orph. fl. gr. n. 832. 

Bulbo ovato; foliis linearibus, canaliculatis, scapum suj)erantibus; 
.scapo humili, 15 — 20 cm. alto; racemo cylindraceo, laxiusculo; j)edi- 
cellis florum fertilium horizontalibus, perigonio ovato-camj^anulato 4 — 5 plo 
brevioribus; floribus abortivis j)aucis, minutis, subsessilil)us vel breviter 
j)edicellatis, comam brevissimam formantibus. 

In Cycladum insula: Svra (Weiss), Mykonos (Heldr.), Amorgos 
(Schmidt). — Apr. Maio. 'A-. 

9. L. Spreitzeuhoferi Heldr. in z. b. G. 1890 p. 299. — Ex- 
sicc: Spreitz. it. cret. a. 1882. Liliaceae. 269 

Bulbo subgloboso; foliii^ anguste linearibus, canaliculatis; racemum 
aequantibus; scapo gracili, 10 — 20 cm, alto; racemo cylindraceo, brevi, 
laxiusculo; peilicellis florum fertilium subhorizontalibus, perigonio cylin- 
(Jraceo 5 plo brevioribus ; floribus abortivis paucis, minutis, subsessilibus 
vel breviter pedicellatis, comam brevissimam formantibus. — Praece- 
denti affine, sed gracilior, folia angustiora, flores duplo minores, brevis- 
sime pedicellati. — An a L. Gussonii Parl. fl. it. TI. p. 998 specifice 
diversa, ex paucis speciminibus visis, dijudicare uequeo. 

Inter lapides calcareos pr. Mavrus Lakus, in regione superiori mt. 
Sphacioticorum Cretae (Spreitz.). — Jul. -^! . 

c. Racemus ovato-oblongus, abbreviatus; flores steriles subnulli; 
planta nana, alpina. 

10. L. Neumayrii Heldr. leop. p. 15. — Muscari Neumayeri 
Bois. fl. or. V. p. 293. 

Bulbo ovato; foliis anguste linearibus, obtusiusculis, erecto-patulis, 
scapum aequantibus ; scapo nano, 6 cm.. alto; racemo ovato - oblongo, 
15 floro, pedicellis patulis vel subrecurvis, perigonio ovato-campanulato 
brevioribus; floribus aboitivis subnullis. — „Species peculiaris, habitu 
fere Mu^caris, foliis et racemo brevi a Leopoldiae speciebus genuinis 
discrepans et ulterius observanda" Heldr. 1. c. — Perigonium pallide 
violaceum, 4 mm. longum. 

In summi mt. Kiona regione alpina (Neumayr). — Maio. 2i, N. v. 

18. Muscari Tourn. inst. I. p. 347. 

a. Perigonium atro-violaceum vel coeruleum, fauce nou intumescens. 
a. Perigonium ovato-oblongum. 

X Perigonii dentes concolores, conniventes. 

1. M. eoinmutatum Guss. pl. rar. p. 145; Friedr. Reise p. 280; 
Heldr. in atti congr. Firenze 1876 p. 231; Bois. fl. or. V. p. 296; 
Heldr. et Hal. in o. b. Z. 1896 p. 19 v. Leonis; Haussk. symb. 
p. 28. — Botryanthus commutatus Kunth enum. IV. p. 311; Heldr. 
fl. Aegina p. 394, chlor. Thera p. 23. — Icon: Ten. fl. nap. t. 229. 
— Exsicc. : Heldr. herb. norm. n. 154, 1086 et 1087, in Baen. herb. 
europ. n. 2409; Dorfl. fl. gr. n. 391. 

Bulbo ovato; fohis linearibus, canaliculatis, flaccidis, scapum sub- 
aequantibus vel eo paruni longioribus; racemo breviter ovato, densifloro; 
floribus deorsum imbricatis, inodoris, sterilibus subnullis; perigonii atro- 
violacei, ovato-oblongi, turbinati, superne eximie 5 angulati, dentibus 
concoloribus, ante anthesin conniventibus ; capsulae valvulis ovato-ob- 
longis, apice rotundatis. — • Species haec sequentesque in plantis vivis 
facihter, in exsiccatis aegre distinguendae, inde saepe confusae. 

In collibus regionis inferioris et in submontosis. Attica: frequens 
pr. Athenas, mt. Lycabettus, Kerata, Pentelicon, Hymettus, in insuhs 
Pharmacusis, Aegina (Heldr.); Phocis: pr. Delphi (Leon.); Corinthia, 270 Liliaceae. 

Argolis (Heldi-.); Arcadia: lut. Diaforti i>r. Andrizena (Friedr.); Euboea, 
Melos, Thera (Heldr.); Zante (Bois.); Coreyra (Sagb.). Febr. Jun. 2|.. 
XX Perigonii dentes discolores, recurvi. 

O Racemu8 densiflorus, floribus oninibus saturate coe- 
ruleis. 

2. M. racemosuin L. .<p. p. 318; S. et S. pr. I. p. 238; Dallap. 
prosp. p. 51; Ch. et B. exp. p. 102, Fl. pelop. p. 23 {Hyacinthus)', 
Mill. dict. n. o; Marg. et R. fl. Zante p. 90; Friedr. Reise p. 2G7 et 
268; IJng. Reise p. 119; Raul. cret. p. 867; Heldr. in atti congr. 
Firenze 1876 p. 231; Bois. fl. or. V. p. 295; Gebni in bull. soc. bot. 
it. 1889 p. 453; Haussk. symb. p. 28. — Botn/anthits odorns Kunth 
enum. IV. p. 131. — B. racemosus Heldr. fl. cephal. p. 70. — Icon: 
Jacq. fl. austr. t. 187. — Exsicc. : Sint. it. thessal. n. 855. 

Bulbo ovato; fohis anguste linearibus, junciforniibus, flaccidis, 
superne sulco exaratis, sca])o longioribus; racemo breviter ovato, densi- 
floro, floribus odoris, supremis steriHbus, eroctis, pcrigonii saturate coe- 
rulei, ovato-oblongi, tubuloso-urceolati, dentibus albidis, dein coeruleis, 
deltoideis, reflexis; capsulae valvis suborbiculatis, ai^ice late retusis. 

In cultis, collibus herbidis regionis inferioris, in alpinam adscen- 
dens. Epirus: mt. Feristeri (Sint.); Thessalia: pr. KHnovo (Haussk.); 
Attica: pr. Atheuas, mt. Pentelicon (Friech-.); Achaia: mt. Chelmos 
(Hal.). Panachaicon (Heldr.); Arcadia: mt. Maenalus pr. Bityna (Heldr.); 
Messenia: pr. Pylos, Methone (Chaub.); Laconia: mt. Taygetos, pr. 
Androvista (Chaub.); Archipelagus (Bois.); Creta: mt. Sphaciotici (Sibth.) ; 
Zante (Marg.); Cephalonia (Dall.): mt. Aenos (Ung.); Corcyra: mt. Panto- 
crator (Gelmi); sed loca nonnulla forsan ad praecedentem vel sequentem 
spectant. — Mart. Maio. %. 

3. M. negleetum Guss. in Ten. in fl. neap. syll. app. Y. p. 13; 
Heldr. in atti congr. Firenze 1876 p. 230; Bois. fl. or. V. p. 296; 
Bald. riv. coU. bot. alb. 1895 p. 73; Haussk. symb. p. 28. — Botry- 
anthus neglectus Kunth cnum. IV. p. 679. — Exsicc. : Hddr. herb. 
norm. n. 155 et 1088; Bald. it. alb. ep. III. n. 92; Sint. it. thessal. 
n. 225; Dorfi. fl. gr. n. 447. — 

SiJecies omnium vegetior, differt a praecedente scapo elatiore robu- 
stiore, foliis longissimis, late canaliculatis, uec junciformibus, perigoniis 
majoribus, atro-coeruleis, capsulae valvis apice rotun(bitis. 

In olivctis, h:)cis cultis fertilibus regionis inferioris. Epirus: mt. 
Micikeli, Olyeika (Bald.); Thessalia: pr. Kahibaka (Sint.), Pharsalus 
(Haussk.); Attica: pr. Athenas, Liosia, Kepliissia (Heklr,). — Mart. 
Maio. 4. 

OO Racemus laxifh)rus, floribus fertilibus saturate 
coeruleis, sterilibus hiete coeruleis. 

4. M. Mordoanum Heldr. ap. Spreitz. in z. b. G. 1877 p. 732, 
in o. b. Z. 1878 p. 52. — Botryanthus Mordoamis Nym. consp. 
p. 734. — Exsicc. : Spreitz. it. ion. n. 108. Liliaceae. 271 

Bulbo ovato; foliis anguste lineariburi, canaliculatis, flaccidis, scapum 
aequantibus vel eo longioribus ; racemo breviter ovato, laxifloro; floribus 
inferioribus fertilibus, oblongo-urceolatis, atro-coeruleis, longiuscule pedi- 
cellatis, dentibus pallide purpurascentibus, brevibus, obtusis; floribus 
superioribus sterilibus, ovato-cylindricis, laete amethystinis; capsula late 
obcordata. — A duobus praecedentibus racemo laxifloro, floribus longius 
pedicellatis , sterilibus majoribus, laete amethystinis , specifice differre 
videtur. 

Corcyra: in olivetis secunduni viam inter urbem et Hagios Deca, 
inter Barbati et Spartilla ad radices mt. Pantocrator, nec noii in speci- 
minibus humilioribus in oropedio huju^ montis (Spreitz.). — Apr. %. 

5. M. piilclielluin Heldr. et Sart. in Bois. diagn, ser. 2 IV. 
p. 109, in Reg. gartenfl. 1862 p. 342 t. 377, in atti cong. Firenze 
187(5 p. 231; Bois. fl. or. V. p. 295; Haussk. symb. p. 29. — Botry- 
anthus pulcheUus Nym. consp. p. 734; Heldr. chlor. Parn. p. 28, Fl. 
Aegina p. 394. — JB. Sartorii Tod. hort. panorm. t. 5. — Exsicc. : 
Heldr. herb. norm. n. 156 et 1089, in Baen. herb. europ. n. 2410. 

Bulbo ovato ; foliis angustis, junciformibus vel subsetaceis, scapum 
saepius superantibus ; racemo oblongo, laxifloro; floribus inferioribus 
fertilibus, ovato-urceolatis, saturate coeruleis; breviter pedicellatis, dentibus 
candidis, ovato-triangularibus , obtusis; floribus superioribus sterilibus, 
ovatis; laete coeruleis; capsula rotundata. — Ab affinibus statim diag- 
noscitur gracilitate, statura humiliore, foliis angustioribus, perigonio ob 
dentes majores et candidiores magis discolori et floribus sterilibus laete 
coemleis. 

^. amoenum Heldr. pl. exs. fl. hellen. a. 1901 sub Botryantho 
amoeno. — Robustius, scapo elatiore, foliis latiuscule linearibus, floribus 
dimidio majoribus. 

In collibus saxosis regionis inferioris et montanae, usque 1000 m. 
adscendens. Phocis: pr. Rachova in mt. Parnasso (Guicc); Attica: mt. 
Kerata, Turco\aini, Lycabettus, Parnes, Pentehcon, insula Aegina (Heldr.) ; 
Argolis: pr. Nauplia (Haussk.), insula Poros (Reinhold) ; — ^. in insula 
Cythnos Cycladum (Tunt.). — Jan. Mart., omnium praecocius ^. 

^. Perigonium ovato-globosum. 

X Flores vernales. 

6. M. Kerneri March. in boU. soc. adr. sc. nat. VII. p. 266 ; 
Haussk. symb. p. 28. — Botryanthus Kerneri Nym. consp. suppl. 
II. p. 307. — 31. Heldreichii Bois. fl. or. V. p. 298, quoad pl. 
chelmeam (= M. nivale Heldr, et Sart. in sched.); Hal. beitr. fl. 
Achaia p. 33; Freyn in Sint. it. thessal. n. 224. — Suspicor quin: 
M. hotryoides Pieri corc. fl. p. 44; Weiss in z. b. G. 1869 p. 755; 
Bois. fl. or. V. p. 297, quoad pl. ex insula Melos; huc pertineat et 
nec cum specie Linnaeana identica sit. — Exsicc. : Heldr. herb. norm. 
n. 1194 (Macedonia); Hal. it. gr. secund. a. 1893. 272 Liliaeeae. 

Bulbo ovato; foliis latiuscule linearibus, canaliculatis, superne sub- 
dilatatis, scapo brevioribus vel eum subsuperantibus; racemo ovato, 
liixiusculo; floribus breviter pedicellatis, subnutantibus, summis sterilibus, 
erectis; perigonio ovato-globoso, coeruleo, dentibus albidis, subrecurvis; 
capsula subrotunda. — Affine M. hotryoidi L, sp. p. 318 [Hijaciiithus); 
foliis latissimis diverso. 

In herbidis lapidosis regionis montanae et alpinae. Thessalia: pr. 
Klinovo (Sint.); Achaia: in saxosis regionis alpinae nit. Chelmos (Heldr.) 
et Kyllene (Hal.); Cycladum insuhi Tenos (Weiss), Melos (Armenis); 
Corcyra (Pieri). — Maio. Jun. 2\., 

7. M. Heldreichii Bois. diagn. ser. 2 IV. p. 109, Fl. or. V. 
p. 298; Hehlr. in atti congr. Firenze 1876 p. 230. — Botryanthus 
Heldreichii Reg. gartenfl. 1863 p. 371 t. 419; Heldr. chlor. Parn. 
p. 28. — M. hymenophorum Heldr. herb. norm. n. 662. 

Bulbo ovato; foliis latiuscule linearibus, canaliculatis, superne sub- 
dilatatis, scapo longioribus; racemo ovato, densiusculo; floribus breviter 
pedicellatis, horizontalibus, summis sterilibus, subsessilibus ; perigonio 
obovato-urceolato, superne leviter angulato, pallide coeruleo, dentibus 
albis, recurvatis; capsula rotunda. — Differt a praecedente floribus 
horizontalibus, perigonio magis elongato, angulato-costato, dentibus latior- 
ibus, valde revolutis. 

In regione media et superiori mt. Parnassus loco Chambibi dicto 
(Orph.) et suj^ra Rachova (Guicc). — Apr. Jul. %. 
XX Flores autumnales. 

8. M. parviflorum Desf. fl. atl. I. p. 309; Marg. et R. fl. Zante 
p. 90; Heldr, in atti congr. Firenze 1896 p. 230; Bois. fl. or. V. 
p. 299. — Hyacinthus parvijiorus Pers. syn. I. p. 375. — Botry- 
anthus parviflorus Kunth enum. IV. p. 312. — Exsicc: Orph. fl. gr. 
n. 1189; Hcldr. herb. norm. n. 1195. 

Bulbo ovato; foliis linearibus, canaliculatis, scapo brevioribus; ra- 
cemo brevi, laxifloro; floribus breviter pediceliatis, patentibus, sterilibus 
subnullis; perigonio ovato-urceolato, pallidc; coeruleo, dentibus concolor- 
ibus, brevissimis, recurvis; capsulae valvis orbiculatis. 

In collibus siccis, rarissime. Attica: in colle Turcovuni pr. Psy- 

chiko (Heldr.) et Kalokresa (Orph.); Zante (Marg.). — Sept. Oct. %. 

1). Perigonium oblongo-cylindricum, primum violaceum, sub anthesi 

flavum, fauce externe in coronam sexlobam, dentibus paten- 

tibus ampliorem, intumescens. 

9. M. inacroearpuin Sweet flow. gart. t. 210; Bois. fl. or. V. 
p. 289. — M. moschatum (i. flavum Bot. mag. t. 1565. — Exsicc: 
Orph. herb. a. 1860 (insula Simi pr. Rhodos). 

Bulbo ovato ; foliis latiuscule linearibus, canaliculatis, scapo longior- 
ibus; racemo cylindrico; densiusculo; floribus subsessilibus, horizontali- 
subnutantibus, sterilibus subnullis; perigonio oblongo-cylindrico, apice MelaDtbaceae. 273 

extUf^ gibboso, dentibus demuiu patentibu.-s ; capsula niagna, acute tri- 
gona, valvis transver.<e latioribus, non retusis. 

lu Graecia (Bois.), loco non notato. — Febr. Apr. ^. 

CXXVIII. Oido. Melanthaeeae E. \>v. pr. fl. nov. holl. 

p. 21:1. 

1. Tribus. COLCHICEAE Nees et Eberm. haudb. I. p. 50. 

Caidis subnullus, floribus solitariis vel fasciculatis ; perigonii laciniae 
longissime uuguieulatae, unguibus plerunKjue in tubum connatis. 

1. Colchicuin L. gen. n. 457. — 

Perigonii laciniae in tubum longissimum connatae. — Distinctio 
specierum propter characteres interdum ndnus graviores saepe difficilis. 

1. Sectio. Slastodes Bois. fl. or. V. p. 156. — Rhizoma hori- 
zontale, cylindricum. 

a. Folia hysteranthia. 

1. C. Boissieri Orph. in atti congr. Firenze 1876 p. 81; Bois. 
fl. or. V. p. 156. — Exsicc: Heldr. herb. iiorm. n. 981 et 1497. 

Rhizomate subflexuoso, extremitate postica subincrassato, antica 
spatham elongatam, unifloram, rarissime 2 — 3 floram edente; foliis 2 — 3, 
hy.steranthiis, subrecurvo-patulis, bnearibus, canaliculatis, circa 8 mm. 
latis, margine ciliatis; perigonii roseo-lilacini hiciniis oblongo-ellipticis, 
obtu.sis. non tessehitis ; staminibus limbo duplo brevioribus; antheris 
luteis, filamento triplo brevioribus; stylis limbo quarta parte brevioribus, 
apice subincurvis, breviter stigmatosis. — Perigonii tubus 7 — 15 cm. 
longus, hicinjae 3 — 5 cnj. hDugi et 6 — 12 nim. lati. 

In regione inferiori et media mt. Taygetos pr. pagum Gaitzes 
(Psarides). — Sept. Dec. Q^. 

b. Folia synanthia. 

2. C. Zahuii Heldr. herb. norm. n. 1586. 

Rhizomate subflexuoso, extremitate postica subincrassato, antica 
spatham elongatam, bifoliam, 1 — 2 f ioram edente; foliis synanthiis, erecto- 
patulis, lineari-lanceolatis, obtusis. planiuscuiis, 4 — 7 mm. latis, glabris; 
perigonii roseo-lilacini laciniis oblongo-ellipticis, obtusis, 7 — 13 nerviis, 
non tesselatis; staminibus limbo duplo brevioribus; antheris fuscis, fila- 
mento ti'iplo brevioribus; stylis antheras superantibus, rectis, stigmate 
punctiformi. — Planta 9 — 15 cm. alta, perigonii hiciniae 15 — 25 mm. 
longae et 3 — 4 mm. latae. 

In valle fl. Nedon inter Kalamata et Alagonia Messeniae, in variis 
locis, nec non in Laconia pr. Sotorianika (Zahn). — Nov. Dez. %. 

V. Halacsy, Flora Graeca. III. 18 273: Melanthaceae. 

3. C. Psaridis Heldr. herb. iiorni. n. 982. 

Rhizomate subflexuot^o, extremitate pos^tica subincrassato, autiea 
spatham elongatam, bitoliani 1 — 2 floram edente ; foliis synantbiis erecto- 
patulis, anguste linearibus, acutis, planiusculis, 1 — 3 mm. latis, glabris; 
perigonii roseo-lilacini laciniis lineaii-oblonjiis, acutiusculis, 5 — 7 nerviis, 
uon tesselatis; staminibus limbo Uuplo brevioribus; antheris fuscis, fila- 
mento 3 — 4 plo brevioribus ; stylis antheras superantibus, rectis, stigmate 
puuctiformi. — Phuita 7 — 13 cm. alta, perigonii laciniae 15 — 20 nun. 
longae et 2 — 3 mm. latae. Praecedenti affine, ab eo statura graciliore, 
foliis anguste linearibus, acutis, perigonii laciniis angustioribus, acutis, 
paucinerviis et antheris minoribus discedit. 

Laconia: mt. Taygetus (Psarides); Messenia: pr. Kahunata (Zahn). 
— Sept. Nov. %. 

2. Sectio. Eucolcliicum Rois. fl. or. V. p. 157. — Khizoma bulbo- 
tuberosum, ovatum. 

a. Folia synanthia. 

a. Perigonii laciniae 15 — 21 nerviae. 

4. C. bulbocodioides M. a B. fl. taur. cauc. I. p. 293; Fraas 
fl. class. p. 284. — C. montanum Clem. sert. p. 93; Bois. fl. or. V. 
p. Ui4; Heldr. chlor. Parn. p. 27; non L. sp. p. 342 (cf. Vis. fl. 
dalm. I. p. 157). — C. Ccitacu^enium Heldr. lierb. norm. n. 628. 

Tunicis coriaceis, secus spatham breviter productis; foliis synanthiis, 
saepissime 3, subrecurvo-patuhs, lanceolato-linearibus, obtusis, canalicu- 
latis, 7 — 13 mm. latis, ghd)ris vel scabrido-ciliatuhs; floribus 1 — 8, 
fasciculatis; perigonii roseo-lilacini laciniis oblongo-ellipticis, obtusis, 
15 — 21 nerviis, non tesselatis; staminibus limbo dujdo brevioribus; au- 
theris fuscis, fiiamento 3 — 4 plo l)vevit)ribus; stylis antheras aet[uantibus, 
rectiusculis, stigmate punctiformi. 

In saxosis regionis abietinae. Attica: mt. Parnes (Hekh-.); mt. 
Parnassus pr. Leucocastron su])ra Livadi (CTuicc). — Mart. Maio. Tj.. 

5. C. glossophylluiii Heldr. lierb. norm. n. 1496. 
Praecedenti maxime affine, sed robustius, ad 20 cm. altum, folia 

glaucescentia, denuim vakle aucta, perfecta in speciminibus defloratis 
intenhun h^ngitudinem 25 cm. et hititudinem 2 — 3 cm. attingentia; flores 
autumnalfcs. 

Messenia: in colhhus vavvh coenoljium Vehinia et ])r. Tiiurium secus 
vallem fl. Nedon, haud |irocul a Kahunata (Zahn); specin)ina ex Attica 
in mt. Hymetto meridioniili ab Orphanides lecta et a Heldreich in 
reliqu. Orph. a. 1886 sub nomine C. Bertolonii f. latifolia distributa 
huc spectare vidc^ntur. — Nov. -^l . 

(i. Perigonii laciniae 5 — 7 nerviae. • 

6. C. liertolouii Slev. in nonv. niem. inosc. VH. p. 268; Marg. 
et R. fl. Zante j). 92; Fraas fl. chiss. p. 284; Bois. fl. or. V. p. 165; 
Heldr. fl. ceplial. p. 82, chlor. Thera p. 23; BaUl. riv. coll, bot. alb. Melanthaceae. 275 

1895 p. 72, 1896 p. 94. — C. montanum S. et S. pr. I. p. 250; 
Urv. enum. p. 41; Ch. et B. fl. pelop. p. 24; Fraas fl. class. p. 284; 
non L. — Hiic spectare videtur ex descriptione: (J. timidiim Heldr. 
chlor. Mykon. p. db2. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 113; Heldr. herb. 
norm. n. 330, 766 et 890, herb. fl. hellen. n. 51, in Baen. herb. 
europ. n. 3182; Dorfl. fl. gr. n. 160. 

Tunicis coriaceis, secus spatham breviter productis; foliis 2 — 3, 
synanthiis, erecto-patulis patulisve, lanceolato-linearibus, acutiusculis, 
canaliculatis, 2 — 4 mm. latis, glabris vel scabrido-ciliatulis; floribus 1 — 5, 
fasciculatis ; perigonii roseo-lilacini laciniis elliptico-linearibus , obtusis, 
5-- 7 nerviis, non tesselatis ; staminibus limbo duplo brevioribus; an- 
theris fuscis, filamento 3 — 4plo brevioribus; stylis antheras vix supe- 
rantibus, rectis, stigmate punctiformi. — Antecedentibus gracilius. 

In saxosis regionis inferioris et montanae, usque 1000 m. adscen- 
dens. Epirus: pr. Dodona, mt. Micikeli (B{\Id.); Aetolia: pr. Meso- 
longion (Nieder); Attica: mt. Parnes (Holzm.), Hymettus (Sibth.); Ar- 
golis: pr. Nauplia (Orph.); Cycladum insuhi: Syra (Cadet), Melos (Urv.), 
Rhenia, Thera (Heldr.); Zante (Marg.); Cephalonia (Schimp.). — Sept. 
Nov. Qj. 

7. C. pusillum Sieb. Reise I. p. 482, in Flora 1822 I. p. 248; 
Roem. et Sch. syst. VII. p. 1520; Fraas fl. class. p. 284; Raul. cret. 
p. 871. — C. JBertolonii Bois. fl. or. V. p. 165 quoad pl. cret., non 
Stev. — Exsicc. : Sieb. pl. cret. 

Tunicis coriaceis, in collum productis; foliis 3 — 4, subsynanthiis, 

erecto-patulis, anguste linearibus, acutiusculis, canaliculatis, 1 mm. latis, 

glabris; floribus 3 — 4, fasciculatis, minutissimis ; perigonii roseo-lilacini 

laciniis, lineari-subuhitis, obtusiusculis, 5 nerviis, non tesselatis; staminibus 

limbo duplo brevioribus ; antheris flavis, fihimento 3 plo brevioribus ; 

stylis antheras superantibus, rectis, stigmate punctiformi. — Plantula 

3 — 4 cm. alta, gracillima, cum praecedente meo sensu non confundenda. 

In collibus aridis, saxosis regionis inferioris Cretae: ad promon- 

toriuni Maleka (Sieb.), pr. Mjdaxa, Tripodo (Raul.). — Oct. Nov. %.. 

b. Folia hysteranthia, vernalia; flores autumnales. 

a. Perigonii limbus non tesselatus. 

X Folia angustissime linearia, graminea. 

8. C. Parlatoris Orph. in atti congr. Firenze 1876 p. 32; Bois. 
fl. or. V. p. 163. — Huc probabiliter : C.parvulum Link in Linnaea 
IX. p. 139, vix Ten. — Exsicc: Heldr. reliqu. Orph. a. 1886, herb. 
norm. n. 1587. 

Tunicis coriaceis, in collum longe productis; foliis 4 — 9, hysteran- 
thiis, rarius subsynanthiis, erecto-patulis, gramineis, acutiusculis, sulcatis, 
1 — 4 mm. latis, glabris; floribus 1 — 2, parvis; perigonii pallide lilacini 
laciniis ellipticis, obtusis, 7 — 13 nerviis; staminibus limbo duplo brevio- 
ribus; antheris flavis; stylis stamina superantibus, rectiuscuhs, apioe 
breviter stigmatosis. — Perigonii laciniae 2 — 3 cm. longae. Species 

18* 276 Melauthaoeae. 

foliis anuustis.^iiiiis insignis; affinis C. purvulo 'Ten. via^ug. basil. p. 120, 
tunicis nienibranaceis, parum productis, foliis binis, nec munerosis, latio- 
ribus et floribus niinoribus diverso. 

In montosis. Argolis: mt. Araclineon (Sart); Laconia: mt. Tay- 
getOb (Psarid.), in regione abietina 1. d. Chiliovracho Neraidovuni (Zahn); 
in mt. praerupto pr. Akrata Achaiae, si C. parvulum Link revera huc 
])ertineat. — Aug. Sept. %. 

XX Folia inniquam graminea. 

\). C. Kochii Parl. fl. ital. II. p. 188; Bois. fl. or. V. p. 162; 
Heklr. fl. cephal. p. 71. — C. polyinorphmn Orph. in atti congr. 
Firenzp 1876 p. ^9 et 214, solum nomen. — Huc probabiliter spec- 
tant: C autuninale Pieri corc. fl. p. 48: DaUai). pros. p. 54; non L. 

— C. arenarimn Fraas fl. chiss. p. 284, non \V. et K. — Exsicc: 
Orph. herb. n. 571; ? Sint. it or. 100 a. 1889 n. 1919. 

Tunicis coriaceis, in collum productis; foliis 2 — 5, hysteranthiis, 
patentibus, lanceohito-linearibus, acutiusculis, canalicuhitis, glabris; floribus 
1 — 2, mcdiocribus; perigonii pallide lihicini laciniis oblongo- vel hmceo- 
hito-linearibus, acutiusculis, 9 — lonerviis; staminibus hmbo 2 — 3 plo 
brevioribus; antheris fhivis, filamento parum breviorihus; stylis stamina 
superantibus, apice curvato-uncinatis. unihxteraliter stigmatosis. 

In aridis, saxosis regionis inferioris et montanae. Thessalia: pr. 
Katerina (Sint.); Attica: nit. Hymettus (Orph.); Cephalonia: mt. Gero- 
laki supra Akoh et ad fontem Michahtzii, mt. Rhudi, pr. Same, Lixuri, 
Masakarata, Hagios Andreas, Taphius, Kipuria (Hehh-.); Corcyra (Pieri). 

— Aug. Sept. Tj.. 

10. C. paniassicuiii Sart. Orph. et Heldr. in Bois. diagn. ser. 2 
IV. p. 122, Fh or. V. p. 161; Haussk. symb. p. 31. — C. autum- 

nale S. et S. pr. I. p. 250; Fraas fl. chiss. p. 284. — Exsicc. : Orph. 
hcrb. n. 174 et 2548, fh gr. n. 465; Heldr. fh gr. n. 1823, herb. 
norm. n. 331; Sint. it. thessaL n. 551. 

Tunicis membranaeeis, in collum longe j)roduciis; foliis 4 — 5, hyste- 
ranthiis, erecto-patulis, hite oblongo-lanceohitis, obtusis, glabris; floribus 
1 — 3, mediocribus; perigonii rosei laciniis eUiptico-oblongis, ■ obtusis, 
15 — 21 nerviis; staminibus hmbo duplo brevioribus; antheris fhwis, 
fihuneiito subh)ngioribus ; styhs ttamina vahie superantibus, apice circin- 
natim falcatis, nnihiteraliter stigmatosis. — Foha eis praccc'(k'ntis latiora, 
flores majores. Habitus et plei'ique characteres C. autuninalis L., a 
quo praeter fk)rescentiam praecociorem tamen specifice differre videtur; 
foha ejusdem hititudinis plerumque obtusiora sunt, pei'igonii laciniae pro 
hititudine breviores obtusiores, styH antlieras nudtum su])erantes, nec eis 
sul)aequah?s, ca])sulae minores. 

In humidis, saxosis regionis montanae et subalpinao. Thessalia: 
pr. Vitomo (Sint.), mt. Zygos, in oro])edio N(airo])olis (IIaiis.sk.) in Pindo; 
Aetolia : mt. Tymjjhnistus (Fraas); mt. Parnassus (Heklr.), lielicon 
(Or])h.); Peloi)onnesus: mt. Chelinos (Or])h.), Taygetos (Zahn). — JuL 
Sept. •-'.'. Jfcliinthaceaf. 277 

11. C. liiiffiilatuiu Bois. et Spr. diaon. V. p. 6(), Fl. or. V. 
p. 161. — Exsicc: Heklr. lierb. nonn. n. ol et 1391. 

Tunicis coriaeeis, in coUum loiige productis ; foliis 4 — 6, patentibus, 
breviter et latiuscule oblongo-linpulatis, obtusis, subundulatis, glabris; 
floribus 1 — 4, niediocribus ; perigonii rosei laciniis oblongo-linearibus, 
acutiusculis, 11 — 17nerviis; staminibus limbo subduplo brevioribus; an- 
theris flavis, filamento brevioribus; stylis stamina superantibus, apice 
incurvis, unilatfn-aliter stigmatosis. — Teste Boissier foliis grosse undu- 
latis insigne. 

In regione abietina mt. Parnes Atticae (iSprun.). — Sept. Oct. %. 
fi. Perigonii limbus tesselatus-. 

12. C. amabile Heldr. in atti congr. Firenze 1876 p. 227; Bois. 
fl. or. V. p. 158. — Forsan huc pertinet teste Boissier: C. puJclirum 
Herb. ap. Bak. in journ. linn. soc. XVII. p. 425. — Exsicc. : Heldr. 
herb. norm. n. 764. 

Tunicis meml^ranaceis, superne non productis ; foliis. hysteranthiis. 
ignotis ; floribus 1 — 2, mediocribus ; perigonii rosei hiciniis ellipticis, 
obtusiusculis, pulchre tesselatis ; staniinibus limbo 3 plo brevioribus ; 
antheris flavis, filamento brevioribus ; stylis stamina superantil)us, apice 
recurvis, unilateraliter stigmatosis. — Perigonii laciniae 35 mni. h:>ngae, 
5 mm. latae. A praecedentibus perigonio tesselato discedit. 

In cacumine Xirobuni dicto mt. Dirphys Euboeae (Heldr.); dein 
in Epiro et Cephalonia, si C. pulchrum Herb. revera huc spectet. — 
Aug. 01-. 

13. C. variegatum L. sp. p. 343; Urv. enum. p. 41; Ch. et B' 
exp. p. 109, Fl. pelop. p. 24. — C. fntill aricKm chiense Parkins* 
parad. p. 155 f. 5. — C. ParJcinsoni Hook. in bot. mag. t. 6090' 
Bois. fh or. V. p. 158; Hal. in z. b. G. 1899 p. 195; Heldr. chlor. 
Mykon. p. 253. — Exsicc. : Orph. herb. a. 1870; Heldr. herb. a. 1889. 

Tunicis coriaceis, in collum productis ; foliis hysteranthiis, lanceo- 
latis, solo adpressis, margine undulatis; floribus 1 — 3, majusculis; peri- 
gonii rosei laciniis elliptico-lanceohitis, acuminatis, acutiusculis, pulchi-e 
tesselatis ; staminibus limbo triente brevioribus; antheris coerulescentibus, 
filamento multo brevioribus; styiis stamina superantibus, apice subin- 
(;L.rvis, breviter stigmatosis. — Perigonii laciniae 3 — 5 cm. longae, 
10 — 15 mm. latae. Perigonii laciniis acuminato-attenuatis, staminibus 
stylisque longissimis insigne. 

Attica: promontorium Sunium (Chaub.); Argolis: peninsula Methana 
(Chaub.); Sporadum insula Scopelos (Urv.); Cycladum insula: Syra 
(Orph.), Cythnos, Delos, Mykonos, Siphnos, Naxos, Melos (Chaub.), Jos 
(Thermites). — Sept. 2).. 

14. C. la;tifolium S. et S. fl. gr. IV. p. 43 t. 350 quoad flores 
(folia ad C. hyzantinum Park. pertinent); Ten. annot. fl. gr. p. 10; 
Heldr. Nutzpfl. p. 6; Bois. fl. or. V. p. 159; Hal. in o. b. Z. 1890 
p. 41. — C. variegatum S. et S. pr. I. p. 250; Sieb. avis p. 3, rem. 278 Melauthaceae. 

p. 4, Reise I. p. 482; Fraas fl. class. p. 284; Clein. sert. p. 92; Bois. 
fl. or. V. p. 158. — C. Bivonae Fraas fl. class. p. 284; Heldr. 
Nutzpfl. p. 6; Raul. cret. p. 871; noii Guss. — C. Sihthorjni Bak. 
in journ. linn. soc. XVII. p. 427; Heklr. fl. Aegina p. 395. — 
C. Tiintasium Heldr. fl. Aegina p. 395. — Exsicc: Heldr. herb. 
norm. n. 805 et 1390; Sint. it. or. a. 1889 n. 1865; Sint. et Boriim. 
it. turc. n. 1504, in Baen. herb. europ. n. 7632. 

Tunicis coriaceis, secus spathani phxs minus productis ; foliis hyste- 
ranthiis, late ovato-oblongis, obtusis, phmiuscuhs; floribus 1 — 7, magnis; 
perigonii lilacino-purpurei laciniis ellipticis, obtusis vel acutiusculis, pulchre 
tesselatis; staminibus hmbo duplo brevioribus; antheris hitescentibus, 
filamento 3 plo brevioribus ; styhs stamina superantibus, superne curvatis, 
unilateraliter stigmatosis. — Speciosum, perigonii laciniae usque 8 cm. 
longae et 35 cm. latae. 

§. euboeum Orph. in atti congr. Firenze 1876 p. 29 pro sp. ; 
Bois. fh or. V. p. 159. — Fk^res minores, solitarii, rarius biiii, hiciniis 
subangustioribus, elliptico-hnearibus. — Exsicc. : Orph. herb. n. 631. 

Thessalia: pr. Litochori (Sint.); mt. Farnassus, Hehcon, Messapius 
(Fraas); Attica: mt. Parnes (Heklr.), Hymettus (Fraas), insuhi Aegina 
(Heklr.); Peloj^onnesus: mt. Chelmos et Kyllene Achaiae, pr. Megalo- 
pohs Arcadiae, mt. Malevo et Taygetos Laconiae (Orph.), pr. Fetahdi 
Messeniae (Zahn); Creta: pr. Sphakia , Tripodo, Viano (Rauh); — 
§. Euboea: mt. Kandyii (Orph.), Dirphys (Bois.). — Sept. Nov. %. 

Obs. Quid sit C. miiltifiorum Friedr. Reise p. 265 et Fraas fL 
class. p. 284, nescio. 

2. Merendera Ram. in bulL soc. phiL 1798 n. 43, — Perigouii la- 

ciniae hberae. 

1. M. attica Spruu. in Flora 1840 p. 728 {Colchicum) ; Bois. et 
Spr. diagn. V. p. 67, FL or. V. p. 168; Clem. sert. p. 93. — ? Col- 
chicum caucasicum Ch. et B. fL pelop. p. 24. — Exsicc: Orph. fL 
gr. n. 92; Heldr. herb. norm. n. 65 et 891, in Baen. lierb. europ. 
n. 2407; DorfL fL gr. n. 158, herb. norm. n. 3266. 

Bulbotubere oblongo, tunicis coriaceis vestito; foHis 3 — 4, synanthiis, 
anguste linearibus, canahculatis, falcato-patentibus; floribus 1 — 5, fasci- 
cuhitis; perigonii hhicini, ad basin usque sexpartiti hiciniis lanceohito- 
linearibus, longe unguicuhitis; fiLamentis perigonio brevioribus; antheris 
coerulescentibus; styhs stamina aequantibus. 

In aridis, campis, colhbus maritimis. Attica: pr. Marathon, ad 
Lycabettum, Piraeum (Sprun.), ad radices mt. Hymettus (Leon.);? Mes- 
seuia: pr. Kalamata (Gittard). — Oct. Dec. ^. 

2. Tribus. Veratreae Nees et Eberm. handb. L p. 150. — Cauhs 
erectus, fohatus, floribus racemosis vel panicuhitis; perigoniae hiciniae 
hberae, non unguiculatac. Juncaceae. 279 

3. yeratrum L. gen. n. 1144. 

1. V. Lobelianum Bernh. in Trommsd. journ. XVI. p. 208; Hal. 
beitr. fl. epir. p. 41, beitr. fl. thessal. p. 19; Form. in Ver. Briinn 
1896 p, 28, 1897 p. 25. — V. alhiim S. et S. pr. L p. 249; Bois. 
fl. or. V. p. 171; Forni. in D. bot. Monat. 1890 p. 10; non L. sp. 
p. 1044, quod perigonio intus albo extus virescente discedit. — V. albuni 
r. LoheUanum Rchb. ic. XX. f. 938; Haussk. symb. p. 31. — Ex- 
sicc: Orph. fl. gr. n. 1077 (mt. Peristeri Macedoniae) ; Sint. it. thessal. 
n. 1169. 

Cauh' elato, foliato, basi bulbifornii-incrassato, superne pubescente, 
in paniculam elongatam, amplam abeuntti; foliis integris, plicatis, subtus 
pubescentibus, basi vaginantibus, inferioribus late ellipticis, superioribus 
lanceolatis; perigonii dilute viridis laciniis oblongo-lanceolatis, crenato- 
denticulatis, pedicello multo longioribus. 

In pascuis regionis subalpinae et alpinae. Epirus: ad cacumen 
mt. Peristeri (Hal.); Thessalia: in omnibus moutibus elatioribus Pindi 
tymphaei et dolopici. — Jun. Aug. %. 

2. V. nigrum L. sp. p. 1044; S. et S. pr. I. p. 249; Ch. et B. 
e.vp. p. 108, Fl. pelop. p. 24; Bois. fl. or. V. p. 171. — Icon: Jacq. 
fl. austr. IV. t. 336. 

Differt a praecedeute foliis glabris, perigonio atropurpureo, laciniis 
integris, pedicello aequilongis. 

In Laconiae montibus (Sibth.), sed a recentioribus non lectum. — 
Jul. Aug. %. N. V. 

CXXIX. Ordo. Juneaeeae Agardh aphor. bot. p. 15G. 

1. Juncus L. gen. n. 437. 
Capsula trilocularis vel septis retractis unilocularis, loculicide trivalvis; 

semina numerosa. 

Dispositio specierum. 

1. Sectio. Adeno juncuH Kiit.iiifichQnh. p. 125. — Semina caudato-appendiculata. 

1. J. acutus L. 2. J. maritiraus Lam. 

2. Sectio. Juncinus Kitt, taschenb. p. 121. — Semina ecaudata. 

a. Aphylli ; anthela pseudolateralis. 

a. CauHs medulla coQtinua faretus; stamina 3. 

3. .1. effnsus L. 4. J. Leersii Marss. 
/?. Caulis raedulla lacunoso-interrupta farctus; stamina 6. 
5. J. inflexus L. 6. J. paniculatus Hoppe. 

b. Foliati ; anthela terminalis. 
a. Folia non septata. 

X Folia teretia, fistulosa. 

7. J. siibulatus Forsli. 
XX Folia canaliculata. 

Q Perennes, rhizomate repente. 1180 .luncaeeao. 

8. J. coinpres9Us Jacq. 9. .1. Gerardi Lois. 
OO Annui, radice fibrosa. 

. Flores solitaiii vel fasciculali , in cymas laxas terminalea 
dispositi; stamina 6. 

10. J. tena^eia Ehrh. 11. J. biifonin» L. 

.. Flores in cr]omeriilum terminalem , subglobosiim , solitarium 
vel 1 — 2 glomcrulis superpositis dispositi; stainina 3. 

12. J. capitatns Wcis;. 
/3. Folia septata. 

X Capsula trilocularis. 

13. .1. obtusiflorns Ehrh. 
XX Capsula unilocularis. 
(^ Perennes. 

. Folia laevia, exsiccata subtiliter striata. 
14. J. alpinns Vill. 15. J. articulatus L. 
. . Folia striata, exsiecata sulcata. 

; Capsula ovato-lanceolata, iii rostrum ])erigoniuni aeqnans 
vel sujierans sensim attennata. 

16. J. striatns Schousb. 17. J. F^ontanesii Gay. 

;; Capsula ovata, obtusa , breviter mucronata , perigonio 
brevior. 

18. J. Thoniasii Ten. 19. J. melanoceplialus Friv. 
OO Annuus. 

20. J. pygmaeus Theill 

1. Sectio. Adenojuncus Kitt. tascheiib. j). 125. — Semina cau- 
dato-appendiculata. 

1. J. aciitiis L. .sp. p. 325; S. et S. pr. I. p. 339; Pieri corc. 
fl. p. 46; Ch. et B. exp. p. 103, fl. pelop. p. 23; Marg. et R. fl. 
Zante p. 92; Weiss in z. b. G. 1869 p. 755; Raul. cret. p. 871 ; Bois. 
fl. or. V. p. 353; Heldr. fl. cephal. p. 72, in Sitzungsb. acad. Wiss, 
Berlin 1883 p.^8, Y\. Aegina p. 395; Forni. in Ver. Briinn 1895 
p. 21, 1897 p. 24; Haussk. symb. p. 31. — Icon : Rchb. oemi. f. 894. 
— Exsicc: Heldr. herb. norni. n. 466; Baen. herb. europ. n. 9270. 

Rhizomate crasso, repente; caulibus teretibus, elatis, laevibus, basi 
vaginis foliiferis, fuscis, nitidis cinctis; foliis teretibus, non septatis, 
bracteaque anthelam superante pungentibus ; antheht jiseudo-hiterali, de- 
romposita, plus minusve congh)bata; perigonii fuscescentis phyllis exte- 
cioribus lanceolatis, obtusiusculi.s internis ovatis, obtusis, apice scariosis ; 
staminibus 6; capsula ovato-globosa, acuta, ferruginea, imperfecte tri- 
loculari, perigonio duplo longiore. 

/J. Heldreiehiaiius Marss. in Heldr. hcrb. norm. n. 141; Heldr. 
fl. cephal. p, 72; Spreitz. in z. b. G. 1887 p. ()70; Haussk. symb. 
p. 32; pro sp.; Heldr. chlor, Thera p. 23, chlor. Mykoii. p. 253. — 
Ramis inflorescentiae elongatis, capsulis minoribus (Buchcn. in Engl. 
Jahrb. XII. p. 251). — Mediiun teiiere viiU^ur inter J. acntnm^ et Juncaceae. 281 

J. maritimum; ulterius ol)servanda, uani ab auctoribus nonnullis (Parl. 
fl. ital. II. p. 815; Haussk. 1. c.) speciem propriam sistere dicitur. 

In niaritimis et salsuginosis interioribus frequens. — Apr. Jul. %.. 

2. J. maritiiTius Lam. dict. III. ^). 264; S. et S. pr. I. p. 240; 
Sieb. avis p. 3, rem. p. 4; Ch. et B. exp. p. 104, fl. pelop. p. 23; 
Link iu Linnaea IX. p. 138, Friedr. Reise p. 278; Fraas fl. class. 
p. 294; Ung. Reise p. 118; Raul. cret. p. 871; Bois. fl. or. V. p. 354; 
Heldr. fl. cephal. p. 72; Bakl. in nuov. giorn. bot. ital. 1894 p. 102; 
Haussk. synii). p. 31. — J. acutus /?. L. sp. p. 325. — Icon: Rchb. 
germ. f. 895. — Exsicc. : Heldr. reliqu. Orph. a. 1886. 

Rhizomate crasso, repente : cauhbus teretibus, elatis, tenuiter striatis, 
basi vaginis foliiferis, fuscis, nitidis cinctis; fohis teretibus, non septatis, 
bractea(|ue anthelam aequante vel superante pungentibus ; anthela pseudo- 
laterali, supradecon)posita, laxe subpaniculata; perigonii ])alhdi phylhs 
lanceolatis, exterioribus acutis vel acuminatis, internis brevioribus, ob- 
tusiuscuhs; staminibus 6; capsula elhptica, obtuse trigona, acuta, stra- 
minea, triloculari, perigonio aequilonga vel sublongiore. — Perigonii 
phylhs capsulam aequantibus, capsula niinore, palhda, triloculari a prae- 
cedente discedit. 

In salsis maritimis et interioribus. Acarnania: pr. Pahampela 
(Bald.); Attica (Sprun): ad Phaleron (Orph.); Corinthus (Haussk.); Ar- 
gohs: ad lacum Lerna (Friedr.), pr. Naupha, Argos, Damahi, Poros 
(Chaub.); Creta (Sibth.): pr. 8uda (Raul.); Cephalonia (Ung.); et pro- 
babiliter alibi. — Jun. JuL 2j.. 

2. Sectio. Jnneinus Kitt. taschenb. p. 121. — Semina ecaudata. 
a. Aphylh; anthela pseudo-lateralis. 

a. Cauhs meduna continua farctus ; stamina 3. 

o. J. eitu.sus L. sp. p. 326; Bois. fl. or. V. p. 352; Form. in 
Ver. Briinn 1895 }). 21, 1896 p. 28; Haussk. symb. p. 32. — Icon : 
Fl. dan. t. 1096. — Exsicc: Heldr. it. thessal. IV. a. 1885. 

Rhizomate repente; caulibus teretibus, elatis, laevibus, basi vaginis 
aphyllis, fuscis, opacis cinctis ; anthela pseudohiterah, supradecomposita, 
effusa; perigonii straminei phyllis lanceolatis, acutis, subaequahbus; cap- 
sula obovato-elhptica, obtusa, styli basi foveolae insidente terminata, 
triloculari, perigonio subbreviore. 

^. compactus Lej. et Court. comp. fl. belg. II. p. 23. — J. con- 
gjomevatus L. sp. p. 326 p. p. — Inflorescentia glomerata, internodiis 
brevibus. — Exsicc: Heldr. it. thessal. IV. a. 1885. 

In humidis regionis inferioris et inontanae. Epirus: pr. Prevesa, 
Agiotoma (Form.); Thessalia: ad monasterium Korona in Pindo (Heldr.), 
ad Diodendron in Olympo, int. Pelion (Form.); Attica: pr. Athenas 
(Heldr.); — /J. Thessaha: in oropedio Neuropolis in Pindo (Heldr.). — 
Jun. Aug. %. 282 Jnncaoeae. 

4. J. Leersii Mariss. fl. neuvorpomni. p. 451. — J. conglomeratus 
L. sp. p. 326 p. p.; Bois. fl. or. V. p. 852. — Icoii: Fl. dan. t. 1094. 

Differt a praecedente caulibus subtiliter striatis, anthela globoso- 
conglonierata, capsula styli basi maniillae elevatae insidcnte tonninata. 

In regione superiori mt. Dirphys Euboeae (Hehb*. t'x V>o\<. 1. c). 
— Maio, Jul. ^i-. N. V. 

^. Caulis incdulhi hicunoso-interrupta farctus; stamina 6. 

5. J. iiiHexus L. sp. p. 320. — J. gJaucns Ehrh. cahim. n, 85, 
Beitr. YI. p. 83; S. et S. pr. I. p. 240;' Ch. et B. exp. p. 104, fl. 
pelop. p. 23; Clem. sert. p. 93; Bois. fl. or. V. p. 353; Hah Beitr. 
fl. Achaia p. 33; Bald. viagg. Creta p. 95, riv. colh bot. alb. 1895 
p. 73; Haussk. synib. p. 32. — Icon: Fh dan. t. 1159. — Exsicc. : 
Oqih. herb. n. 2929. 

Rhizomate repente; caulibus teretibus, elatis, striatis, medulla crebre 
lacunosa praeditis, basi vaginis aphyllis, castaneis, nitidis einctis; an- 
thela pseudo-laterali, supradecomposita, subconferta, floribus a})proxiniatis; 
perigonii fuscescentis phyllis lanceolatis, acuminatis, subaequalil)us ; cap- 
sula castanea, elliptico-oblonga, mucronata, triloculari, perigonio sub- 
aequilonga. 

§. Aiigelisii Ten. viagg. abr. in atti. ac. pontan. I. p. 207, Fl. 
nap. III. p. 380 t. 227, pro sp. ; Arc. comp. fl. ital. p. 714; Bald. 
riv. colL bot. alb. 1896 p. 96. — Anthehi coarctata; ]ierigonii phyllis 
castajieis, acuminato-setaceis ; staminibus plerumque 3; fihimentis longi- 
oribus. — Exsicc. : Bald. it. alb. epir. III. n. 207. 

In humidis, ad fontes regionis montanae et subalpinae, Thessalia: 
mt. Zygos (Haussk.) ; Attica: ad Cephissmn (Clem.); Achaia: mt. Kyllene 
(Orph.), pr. Kalavryta (Hal.); Arcadia, Argolis, Ehs, Laconia (Sibth.): 
mt. Malevo (Orph.); Messenia (Chaub.); Creta : pr. Alikianu (Bahl.); — 
/?. Epirus: mt. Smolika, Tsumerka (Bald.); Phthiotis: mt. Oeta (Heldr.). 
— Jun. Aug. •'!. 

6. J. paiiiciilatiis Hoppe dec. gram. n. 4 56; Bahl. riv. con. liot. 
alb, 1895 p. 73; Haussk. symb. p. 32. — Exsicc: Sint. it. the.ssal. 
n. 1256. 

Rhizomate repente; caulibus teretibus, elatis, striatis, meduUa laxe 
lacunosa praeditis, basi vaginis aphyllis, castaneis, nitidis cinctis; anthehi 
pseudolaterali, supradecomposita, laxa, floribus remotis; ])erigonii stra- 
minei ])hyllis lanceolatis, acuminatis, subaeciuahbus, capsuhi fuscescenti, 
elliptica, nmcronata, triloculari, perigonio subaequih)nga. — Differt a 
praecedente statura altiore, caulibus niagis striatis, laxe hicunosis, antheha 
laxa, majore, ramis elongatis, floribus distantibus, jierigonio et ca])sula 
pallidiore. 

In humidis, ad fossas regionis inferioris et subaljiinae. Epirus: 
pr. Luros distr. Prevesa (Bald.); Thessalia: mt. Karava, in orojiedio Juncaceiie. 283 

Neuropolis, pr. Karditza, Volo (Haussk.) ; Attica: mt. Pentelicon (Haussk.). 

— Jun. Aug. 21-. 

b. Foliati; anthela terminalis. 
a. Folia non septata. 

X Folia teretia, fistulosa. 

7. J. subulatus Forsk, fl. aeg. arab. p. 75 ; Bois. fl. or. V. 
p. 354; Haussk. in bot. ver. thiir. 1886 p. 60, symb. p. 33; Boissieu 
in bull. soc. bot. fr. 1896 p. 288; Form. in Ver. Brunn 1896 p. 28. 

— J. multiflorus Desf. fl. atl. I. p. 313 t. 91; Urv. enum. p. 40; 
Raul. cret. p. 871. — Exsicc: Heldr. herb. norm. n. 983; Baen. herb. 
€urop. n. 9273. 

Rhizomate crasso, repente; caulibus teretibus, elatis, striatis; foliis 
teretibus, fistulosis; anthela terminali, folio brevi, ad vaginam saepe 
reducto suffulta, supradecomposita, elongata, panicuhieformi, ramis in- 
aequalibus ; perigonii pallidi phyllis lanceolads, acuminato-mucronatis, 
externis sublongioribus ; staminibus 6; capsuhi triloculari, elliptica, mu- 
cronata, perigonio subaequilonga. 

Ad aquas stagnantes, in humidis regionis inferioris. Thessalia : ad 
Han Tripa in valle Penei (Form.); Aetolia: pr. Mesolongion (Nieder); 
Attica: ad Phaleron (Heldr.); Peloponnesus (Bois.); Cycladum insula 
►Syra (Urv.); Creta: pr. Suda (Raul.), Canea (Boissieu); Corcyra: pr. 
Potamo (Baen.). — Maio, Jul. %. 

XX Folia canaliculata, 

O Perennes, rhizomate repente. 

8. J. compressus Jacq, en, vindob. p. 60 et 235; Haussk. symb. 
p. 33. ■ — J. hulhosus L. sp, ed. 2 p, 266, nec ed, 1 p. 327 (qui = 
J. supinus Moench). — Huc forsan: J. uliginosus S. et S. pr. I, 
p, 241, non Roth. — Icon : Fl. dan. t. 431. — Exsicc: Heldr. it. 
thessal. IV, a, 1885. 

Rhizomate repente; caulibus gracilibus, compressis, infra medium 
foliatis; foliis anguste hnearibus; anthela terminali, composita, bractea 
brevi vel longiuscuhi suffulta; floribus solitariis, in cymulas dispositis; 
perigonii pallide vel fuscescentis phyllis ovato-oblongis, obtusis, sub- 
aequalibus; staminibus 6 ; capsula triloculari, subglobosa, breviter mu- 
cronata, perigonio fere duplo longiore, 

In paludosis regionis inferioris et montanae. Thessalia : in oropedio 
Neuropolis (Heldr.); Attica: ad Phaleron (Haussk.); Argolis: pr. Poros 
(Freudo); et probabihter ahbi. — Jun. Aug. '2J.. 

9. J. Gerardi Lois. not. p. 60; Bois. fh or. V. p. 356; Haussk. 
symb. p. 33. — Icon: Rchb, germ. XIX. f. 888. — Exsicc: Orph. 
fi. gr, n. 770; Baen. herb. europ. n. 9272. 

Differt a praecedente similhmo, caule subtereti, floribus minoribus, 
capsula ovato-oblonga, perigonio parum vel vix longiore, stylo plerumque 
longiore, seminibus majoribus. 2tS4 JunciU-eac. 

1)1 paludosis legionif' interioris. Attica: ad Plialeron (Orph.), Lau- 
rion (Haussk.); Argolis : pr. Nau])lia (Haussk.). — Maio, Jul. 2|.. 
OO Annui, radice fibrosa. 

. Flores solitarii vel faseiculati, in cymas laxas 
terminales dispositi ; staminn 6. 

10. J. teiiageia Ehrh. in L. fil. suppl. p. 208; Haussk. symb. 
p. 3;-^. _ leon: Fl. dan. t. 1160. 

Radice fibrosa; caulibus filiformibus, humilibus, 1 — 2foIiis; foliis 
setaceis; floribus solitariis, remotis, subsessilibus. in cymas laxas, pani- 
culam laxam formantes dispositis; perigonii phyllis ovato-lanceolatis, 
acutis, fuscis, aequalibus; capsula subglobosa, triloculari, breviter nnicro- 
nata, perigonio aequilonga. 

In humidiusculis Thessaliae : pr. Orman Magula, in oropedio Neu- 
ropolis in Pindo dolopico (Haussk.). — Jun. Aug. 0. 

11. J. bufoniiis L. sp. p. 328; S. et S. pr. I. p. 241; Sieb. 
avis rem. p. 4; Ch. et B. exp. p. 104, Fl. pelop. p. 23; Friedr. Reise 
p. 276; Ung. Reise p. 118; Weiss in z. b. G. 1869 p. 755; Raul. 
cret. p. 871; Bois. fl. or. V. p. 361; Heldr. fl. cephal. p. 72; Haussk. 
in bot. ver. thuring. V. p. (52 , syinb. p. 33 ; Form. in Ver. Briinn 
1896 p. 28, 189? p. 24; Bald. riv. coll. bot. alb. 1896 p. 96. — 
Icon: Fl. dan. t. 1098. — Exsicc. : Sint. it. thessal. n. 492. 

Radice fibrosa; caulibus filiformibus, hnmilibus, foliatis; foliis seta- 
ceis; floribus solitariis, plus minus remotis, subsessilibus , in eymas 
erectas, corymbosas dispositis ; perigonii phyllis lanceolatis, acuminato- 
subulatis, paUidis, exterioribus longioribus; capsula oblonga, triloculari, 
mucronata, perigonio breviore. 

(j. liybritlus Brot. fl. lus. I. j). 513; Gelmi in bull. soc. bot. 
ital. 1889 p. 453; pro sp. ; Parl. fi. it. H, p. 353. — J. mutaUlis 
Savi fl. pis. L p. 36, non Lam. — J. insulanns Viv. fl. cors. p. 5. 
— J. Imfonius v. fasciculatus Koch. syn. p. 732; Spreitz. in z. b. 
G. 1877 p. 733; Bois. fl. or. V. p. 361; Heldr. fl. cephal. p. 72; 
Haussk. symb. p. 33. — J. fascicnlatiis Bert. fl. it. IV. ]). 190, non 
Schousb. — J. hufonius v. mtitahilis H(>ldr. fl. Aegina \\ 395. — 
Flores approximato-fasciculati. — Exsicc. : Orpli. h(^rb. n. 2880; Baen. 
herb. (wop. n. 9271; I)()rfl. fl. aeg. n. Ki. 

In humidis regionis inferioris et montanae, pei- tolani ditionem; 
varietas ut videtur tyj^o vulgatior. — Api-. Aug. (V). 

.. Flores in glomerulum tcrininalem, subglo- 
bosum, solitarium, vel I — 2 gloinerulis super- 
positis dispositi ; stamina 3. 

12. J. capitatus Weig. obs. XIV. p. 28; Friedr. Reise p. 284 
Weiss in z. b. G. 18()9 ji. 755; Spreitz. in z. b. G. 1877 j). 733 
Bois. fl. or. V. p. 3()1; Heldr. fl. cephal. p. 72, chhjr. Mykon p. 253 
Haussk. symb. p. 3:-^. — J. mutahilis Lam. enc. III. p. 270 p. p. 
Cav. ic. III. p. 49 t. 296. — J. triandrus Gou. licrl). p. 25. — Junouceae. ^bf» 

Radiee fibrosa; caulibus filiformibus, huniibbua, ima basi foliatis; 
foliis setaceis ; infloresceutia e capitulo 8 — 8 floro, terminali, solitario, 
rarius 2 — 3 superpositis constante: perigonii pallidi phyllis oblongo- 
lanceolatis, exterioribus longioribus, acuminato-cuspidatis, interioribus 
acutis vel aeuminatis; capsuk ovato-globosa, triloculari, mueronata, 
phyllis longe superata. 

In humidis arenosis regionis inferioris, rare. Argolis : pr. Vromo- 
limni (Haussk.), Epidaurus (Friedr.); Cycladum insula Rhenea (Heldr.) ; 
Creta: pr. Canea (Weiss); Cephalonia: pr. Same (Weiss); Corcyra: pr. 
Potamo (Spreitz.). — Maio, Jun. Q. N. v. 
(i. Folia sej)tata. 

X Capsula trilocuUiris. 

13. J. obtusiflorus Ehrh. calam. n. 76, Beitr. VI. p. 83; Bois. 
fl. or. V. p. 357. — Icon: Fl. dan. t. 1872. 

Rhizomate crasso, repente; eaulibus teretibus, elatis, inferne vaginis 
aphyllis obsitis, medium versus 1 — 3 foliis; foliis teretibus, fistulosis ; 
antiiela terminali, decomposita, corymboso-paniculata, raniis divarieatis, 
lateralibus saepe refractis; floribus 4 — 12 glomeratis; perigonii pallidi 
phyllis oblongis, obtusis, subaequalibus; staminibus 6; capsuhi ovata, 
mucronata, perigonio aequilonga. 

Ad scaturigines regionis abietinae mt. Parnes Atticae (Helch'.). — 
Jun. Jul. 21. N. V. 

XX Capsuhi unilocularis. 
O Perennes. 

. Foiia hievia, exsiccata subtiliter striata. 

14. J. alpiuus VilL l)ist. pL dauph. II. p. 233; Hausslv. syinb. 
p. 33. — J. uskdutns Hoppe anleit. p. 30. — J. nodosus Wahlenb. 
fl. ups. p. 114. — Icon: Fl. dan. t. 2171. 

Rhizomate horizontale, plerumque breve; caulibus erectis, teretibus, 
modice elongatis, subbifoliis; foliis tereti-compressis ; anthela terminali, 
composita, ramis erectis ; floribus 3 — 8 glomeratis; perigonii nigri phyllis 
ovatis, obtusis, externis sub apice mueronatis ; staminibus 6 ; capsula 
ovato-obionga, mucronata, perigonium superante. 

In scaturiginosis Piudi tymphaei supra Malal^asi et in jugo alpino 
Zygos (Haussk.). — Jun. Aug. -^J. N. v. 

15. J. artieulatifs L. sp. p. 327 ; S. et S. pr. I. p. 241 ; Form. 
in Ver. Briinn 1896 p. 28. — J. Jampocarpus Ehrh. calam. n. 126; 
Ch. et B. exp. p. 104, Fl. pelop. p. 23; Weiss in z. b, G. 1869 
p. 755; Raul. cret. p. 871; Bois. fl. or. V. p. 358; Heldr. fL cephal. 
p. 72; Bald. riv. coll. bot. alb. 1896 p. 96; Form. in Ver. Briinn 
1897 p. 24; Haussk. symb. p. 32. — Icon: Rchb. germ. XIX. f. 902. 
— Exsicc.: Heldr. pl. fl. hellen. a. 1890. 

Rhizomate horizontale, plerumque breve; caulibus adscendentibus, 
tereti-compressis, modice elatis ; foliis tereti-compressis ; anthela terminali. 286 J uucaceae. 

«lccomposita , raniis patcntibus; floribus 4 — 10 glomeratis; perigonii 
brunneo-virescentis phyllis lanceolatis, acutis vel internis obtusiusculis; 
stjiminibus 6 ; capsula ovata, abruptiuscule mucronata, perigonio sub- 
longiore. — Differt a praecedente anthelae ramis patcntibus, perigonii 
phyllis brunneo-virescentibus, acutis. 

In humidis regionis inferioris et montanae. Epirus: pr. Kurenta 
distr. Jauina (Bald.); Thessalia: nit. Zygos, Said Pascha, pr. Malakasi, 
mt. Karava, Ghavcllu, pr. Neuropolis, Karditza, Orman Magula (Haussk.), 
Jerakari (B\)rm.); Euboea: mt. Telethrion (Heldr.); Messenia: pr. Me- 
thone, Corone, ad fl. Eurotas (Chaub.); (^ychickun insula Alykonos 
(Heldr.); Creta: pr. Canea (Weiss), Cercibilia (Raul.); Cephalonia: pr. 
Katelios (Heldr.); et certe alibi. — Jun. Aug. %. 

, . Folia striata, exsiccata sulcata. 

; Capsula ovato-lanceolata, in rostrum peri- 
gonium aequans vel superans sensim attenuata. 

16. J. striatus Schousb. in Mey. syn. junc. p. 27; Bois. fl. or. 
V. p. 359. — J. Fontanesii Ch. et B. exp. p. 104, Fl. pelop. p. 23, 
non Gay, teste Bois. 1. c. — Icon : Duv. Jouve in rev. sc. nat. J872 
t. 5 f. 4, 5, 6, t. 6, f. 17 — 22. 

Rhizomate subterraneo, horizontali, repente; cauhbus erectis vel 
adscendentibus, teretibus, mocHce elatis, sulcato-scabris, etiani suj)erne 
foliatis; fohis fistulosis, teretiusculis, profunde striatosulcatis, scabris; 
anthehie corymbosae, brevis vel decompositae nmiis divergentibus ; glo- 
merulis majusculis, 10 — 20 floris; perigonii nigricantis phyllis huiceo- 
latis, acuminato-aristatis, subaequalibus; staminibus 6; capsuhi ovato- 
lanceolata, acute trigona, in rostrum perigonium aequans vel vix superans 
sensim atteimata. — Differt a duobus praecedentibus fobis vakle striato- 
sulcatis, scabridis, glomerulis nuikifloris, naiUo majoribus, pisum ae(juan- 
tibus vel superantibus, perigonii phylks acuminato-aristatis el capsula 
in rostrum sensim attenuata. 

Ad scaturigines, in pakidosis. Argoks: ])r. Argos (Chaub.), in 
pakide Lerna (Despreau); Messenia: pr. Methone, ad fl. Alpheus (Chaub.). 
— Maio, Jun. ^A. N. v. 

17. J. Foiitaiiesii Gay in Lah. junc. p. 42; Haussk. in mittheil. 
thiir. bot. Ver. 1886 p. 60, symb. 32. — Icon : Duv. Jouve in rev. 
sc. nat. 1872 t. 5 f. 1, 2, 3 t. 6 f. 13—16. 

Khizomate brevissimo, surculos supraterraneoS repentes edente; cau- 
kbus erectis, subcompressis, modice elatis, la(>vibus, etiam superne fokatis ; 
foliis subcompressis, fistulosis, crebre striatis, laevibus; anthelae corym- 
bosae, simpkcis vel subcompositae ramis brevibus, patentibus; glome- 
rulis majuscuks, 6 — lOfloris; perigonii palkde briuuici |)hylks late lan- 
ceolatis, acuminatis, subaecjuakbus; staminibus 6; cjpsida ovato-lanceolata, 
acute trigona, in rostrum perigonium superans seiisim attenuata. — 
Differt a praecedente rhizomate surculos supra solum expansos edente, 
foliis minus striatis, hicvibus, perigonii phyllis acuniinatis, nec aristatis. Juncaceae. 287 

/J. pyramidatus Lah. jiuic. p. 40, pro sp.; Buchen. in Engl. 
Jahrb. VII. p. 168, XII. p. 329; Haussk. symb. p. 32. — Robustior, 
capitula niajora, 10— 14 nim. diametro, ob capsulas divergentes echi- 
nata; capsulae majores, perigoniuni longius superantes, saepius longe 
rostrati. — 

In humidis. Thessalia: pr. Karditza, in subalpinis inter Chaliki 
et Klinovo et in oropedio Neuropolis in Pindo, typus cum varietate 
intermixtus (Haussk.). — Jun. Aug. 2|_. N. v. 

; ; Capsula ovata, obtusa, breviter mucronata, 
perigonio brevior. 

18. J. Thomasii Ten. in app. ind. sem. h. neap. a. 1827, fl. 
neap. IV. p. 53; Buchen. in Engl. jahrb. p. 368. — J. silvaticus v. 
multiflorus Roeh. pl. banat. p. 31. — J. RocheUantis R. et Sch. 
syst. VII. p. 1658; Haussk. in Mittheil. thiir. bot. ver. 1886 p. 60, 
symb. p. 32. — Exsicc: Heldr. it. thessal. IV. a. 1885; Sint. it. thessal. 
n. 1294. 

Rhizomate repente; caulibus erectis, teretibus, foliatis; foliis sub- 
compressis, sulcato-striatis; anthelae supradecompositae ramis erectis; 
glomerulis numerosis, 5 — lOfloris; perigonii nigri phyllis lanceolatis, 
acuminato-aristatis, externis sublongioribus ; staminibus 6 ; capsula ovata, 
obtusa, breviter mucronata, perigonio breviore. — J. atrato Krock. fl. 
sil. I. p. 562, capsula longe cuspidata, perigonio longiore, diverso, habitu 
similis. 

In pratis humidis regionis montanae. Thessalia: mt. Sina pr. Mala- 
kasi (Sint.), in oropedio Neuropolis (Haussk.), ad monasterium Korona 
(Heldr.) in Pindo. — Jun. Aug. •_!, . 

19. J. melaiiocephalus Friv. in Flora 1836 II. p. 437. — 
J. aJpigetuis C. Koch in Liiuiaea 1848 p. 627; Buchen. in Engl. 
bot. Jahrb. p. 370; Velen. fl. bulg. p. 570. — 

Differt a praecedente foliis obscurius nodosis, inflorescentia in capi- 
tuluni unicum, subglobosum, interdum sublobatum conglobata; stami- 
nibus 3 — 6. 

In pratis montanis. Thessalia: mt. Agrapha (Haussk. teste Buchen. 
1. c). — Jun. Aug. ^j.. N. v. 

OO Annuus. 

20. J. pygmaeus Thuill. fl. par. p. 178; Urv. enum. p. 41; 
Ch. et B. fl. pelop. p. 23; Bois. fl. or. V. p. 360. — Icon: Fl. dan. 
r. 1871. 

Radice fibrosa; caulibus nanis, f iliformibus , inferne paucifoliis ; 
foliis setaceis, obsolete septatis; inflorescentia e capitulo 2 — 5 floro ter- 
minali, solitario vel 2 — 4 superpositis constante; perigonii pallidi phyllis 
lanceolatis, sensim acutatis, subaequalil)us; staminibus 3 — 6; capsula 
oblonga, unilocuhiri, phyllis perigonii longe superata. — J. capitato 
et J. hiifonio p. similis, ab eis foliis septatis, p)erigonii phyllis aequn- 
libus et capsuki uniloculari discedit. 28^ 


) 


Juucuceac, 
Ad 


tonviites 


iusulac 


^felos CycliK 


N. 


V. 

(Urvj. — :Mai(). ,Iuu. Q. 1. Luzula DC. fl. fr. IIl. p. 158. 

Capsula uiiilocularis, trivalvis, valvuli.s septo destitutif, trisperina. 
a. Seniina apiee appeiidieula inagna cri.staefornii instrueta, basi 
non earuneulata. 

1. L. Forsteri Sm. in eiigi. l.ot. XVIII. t. 1293, Fl. brit. III. 
}). 1395; Ch. et B. exp. add. p. 340, Fl. pelop. p. 23; yJuncus); DC. 
svn. fl. gall. p. 150; Link in Linnaea IX. p. )39; Ung. Reise p. 118; 
Bois. fl. or. V. p. 347 : Heldr. fl. cephal. p. 72 ; Hal. Beitr. fl. Achaia 
p. 34; Boissieu in bull. .soe. bot. fr. 1896 p. 288; Haussk. .<ymb. 
p. 33. — Juiicns pUosus Ch. et B. exp. p. 105, non L. — L. pilosa 
Friedr. Reise j). 281, noii Willd. ■ — Exsiec. : Sint. it. thessal. n. 600. 

Rhizoniate abbreviato, caespitoso; eaulil)us erecti.s, teretibus, laevibus; 
foliis linearibus, niargine ])ilosis; anthelae eorymbosae ramis 1 — 3floris, 
inaequalibus; pedicellis unifloris; perigonii phyllis subaequalibus, cuspi- 
dato-acuminatis; capsula ovata, mucronata, peingonium subaequante. 

In silvaticis regionis montanae et subalpinae. Thessalia: mt. Trago- 
petra pr. Malakasi (Sint.), pr. Kalabaka (Boissieu), in oro})edio Neuro- 
polis, mt. Peliou (Haussk.); Euboea : mt. Telethrion (Heldr.), Dirphys 
(Orph.); Attiea: mt. Parnes (Heldr.), Pentelicon (Ung.); Aehaia: mt. 
Panachaicou (Hal.), pr. Patras (Liuk); Areadia: mt. Diaforti (Chaub.); 
Messenia: mt. Kupe (Chaub.) : Cycladuni insuIaNaxos: mt. Dia (Chaub.); 
Cephalouia: mt. Aenos (Heldr.). — Apr. Jun. 9;. 

1). Seiiiiua apiee ai.peiHheula punctiforini vel obsoleta insti'ucta, 
basi iioii earuiieulata. 

2. L. silvatiea Huds. fl. angl. p. 132 (Juncus); Gaud. agrost." 
il. p. 240; Bois. fl. or. V, p. 348; Bald. riv. coll. bot. alb 189o 
p. 96. — Juncus maximus Reich. fl. moen. franc. II. j). 182. — 
R maxima DC. fl. fr. III. p. KU). — Icon: Host. gram. III. t. 98. 

Rhizomate obli(|UO, caespitoso; caulibus erectis, teretibus, laevibus; 
foliis late liueari-laiiceolatis, margine pilosis ; anthela supradecoiiiposita, 
diffusa, ramis numerosis; floribus 2 — 4 fasciculatis; jierigonii phyllis 
subinaequalibus, cuspichuis; capsula ovata, mucronata, perigoniuni 
aequante. 

In silvaticis regionis niontanae. Epirus: mt. Papignon (Bald.) ; 
Thessalia: nit. Olympus (Heldr.). — Maio, Jun. 2j-. N. v. 

3. L. nodulosa Ch. et B. exp. p. 105 t. 11 (Juncus); Mey. in 
Linnaea 1849 j). 410; Hal. beitr. fl. Aehaia p. 34. — Juncus (fraecus 
Ch. et B. fl. pelop. p. 23 t. 12. — L. graeca Kuiitli eiiuni. III. 
p. 310; Raul. eret. p. 871; Bois. fl. or. V. p. 348; Rouy ill. j). 23 
t. 74; Haussk, symb. p. 33. — li^xsicc.: Heldr. lierb. iiorin. ii. 148, 
in Magn. fl. sel. n. 3131; Orph. fl. gr. ii. 110'). Juncaceae. 289 

Rhizoniate obliquo, caespitoso; caulibus erectis, teretibus, laevibus; 
foliis lineari-lanceolatis, pilosis; antbela corymbosa, raniis 3 — 7, valde 
inaequalibus; floribus 3 — 7 capitato-congestis; perigonii })hyllis aequa- 
libus, cuspiclatis; capsula ovata, perigoniuni subaequante. — Flores eis 
praecedentis duplo niajores. 

In silvaticis montanis. Attica: nit. Hymettus, Pentelicon, Parnes, 

Corydalus, Pateras (Heldr.); Achaia: ])r. Megaspilaeon (Hal.); Messenia: 

pr. Arcadia, Pylos (Chaub.); Laconia: mt. Malevo (Orph.), Taygetos 

(Heldr.); Creta: pr. Askyphos, mt. Psiloriti (Raul.). A])r. Jun. 'll. 

c. Semina a])ice non apjsendiculata, basi caruncula conica instructa. 

a. Flores nigri, in spicam nutantem, oblongam, saepe lobatam 

congesti; semina breviter carunculata. 

4. L. spicata L. sp. ]>. 330 {Jnncus); DC. fl. fr. IH. p. 161. 
— Icon: Fi. dan. t. 270. 

Rhizomate obliquo, caespitoso; caulibus gracilibus, erectis, teretibus, 
laevibus; foliis anguste linearibus, canaliculatis, inferne ])lus minusve 
pilosis; perigonii phyllis subaequalibus, cus])idatis; capsula ovata; mucro- 
nata, perigonium subaequante. 

^. pinrtica Haussk. symb. ]). 33. — Caules crassiores, elatiores; 
folia brevia, lata, plana, ea rosularum sterilium multo angustiora, canali- 
culata; spica crassior, magis compacta, floribus fere dujilo majoribus; 
capsula perigonium superans; semina subduplo majora. — Exsicc. : 
Sint. it. thessal. n. 844 (teste Haussk.), 

In saxosis regionis alpinae. Thessalia: mt. Zygos (Haussk.) et mt. 
Sina pr. Malakasi (Sint.). — Jun. Aug. *>| . N. v. 

p. Flores pallidi vel fusci, in spicas ovatas, j^aniculam um- 
belliformem formantes, dispositi ; semina longe carunculata. 

5. L. campestris L. sp. p. 329; S. et S. pr. I. p. 242; Ch. et 
B. exp. p. 105, Fl. pelop. p. 23 {Juncm); DC. fl. fr. III. p. 161; 
Bois. fl. or. V. p. 349. — Icon: Rchb. germ. XIX. f. 831. 

Rhizomate obliquo, caespitoso, breviter stolonifero; caulibus graci- 
libus, erectis, teretibus, laevibus ; foliis linearibus, margine ]jilosis ; spicis 
sessilibus pedunculatisque, his denique subcernuis; perigonii phyllis sub- 
aequalibus, acuminatis; filamentis anthera sexies brevioribus; capsula 
obovata, mucronata, perigonium aequante vel subaequanto. 

In silvaticis siccis. Peloponnesus (Sibth.); a recentioribus non 
lecta. — Jun. Jul. %.. N. v. 

6. L. multitlora Ehrh. calam. n. 127 {Junciis); Lej. fl. Spa. I. 
p. 169. — Juncus erectus Pers. syn. I. p. 386. — L. erecla Desv. 
journ. I. p. 156; Haussk. symb. p. 33. — Icon: Rchb. germ. XIX. 
f. 838. 

Rhizomate dense caespitoso; caulibus plus minus elongatis, erectis, 
teretibus, laevibus ; foliis linearibus, margine pilosis ; spicis sessilibus 
pedunculatisque , strictis; perigonii ]-)hyllis subaequalibus, acuminatis; 

V. Halacsy, Flora Graeca. III. 19 290 Araceae. 

filamentis antherain subaequantibus ; capsula obovata, nuicronata peri- 
goniuni subae(]uante. 

In nemorosis oropedii Neuropolis in Pindo dolo])ico (Haussk.). — 
Jun. Jul. 4. N. V. 

Obs. Ex ordine Palmaceariaii frequenter coluntur in reoione 
calida: Phoenix dactijlifera L. sp. p 1188; Dallap. prosp. p. 130; 
Ch. et B. exp. p. 106, Fl. pelop. p. 24; Marg. et R. fl. Zante p. 92; 
Fraas fl. dass, \x 275; Heldr. Nutzpfl. p. 11, Fl. cephal. p. 67, chlor. 
Mykon. p. 258; Raul. cret. p. 871; Bois. fl. or. IV. p. 47. — Rarius; 
Chumaerops htimilis L. sp. p. 1187; Bois. fl. or. V. p. 46. 

CXXX. (^rdo. Araeeae Juss. gen. p. 23. 

Dispositio genernni. 

J. Tiibus. Euaraceae Bois. fl. or. V p. :]1. — Flores nudi. 

a. Spatba basi convoluta, nec connata. 

a. Folia pcdatisecta ; antherae connatae. 

1. Dracnnoulus Schott. 
/?. Folia sagittata ; antherae clistinctac. 
2. Arnm L. 

b. Spatha basi connato tubulosa. 

a. Spatbac laniina plana ; intiorescentia niaseula a femina sejuncta. 

jj. Biaruni Scbott. 

/J. Spatbae laiuina fornicata ; inflorcscentia uiascula ct fcmina contigua. 

4. Arisarun» Targ. 

2. Tribus. Orontiarrae R. Br. pr. p. 33T. — Flores perigonio obsiti. 

5. Acorns L. 

1 . D r a c u 11 (• u 1 u s Schott. melet. I. p. 1 7. 

1. D. vulgaris Schott. 1. c; Weiss in z. b. G. 186'J p. 755: 
Bois. fl. or. V. p. 43; Hal. in o. b. Z. 1896 p. 19; Fonn. in Ver. 
Brunn 1897 p. 20; Haussk. ."^ymb. p. :53. — Arum dracnnculus L. 
sj). p. 964; S. et S. pr. IL p. 245, FJ. gr. V. p. 27 t. 946; Sieb. 
avis p. 5; Ch. et B. exp. p. 267, Fl. pelop. p. (52; Friedr. Reise p. 267 
ct 284. — D. polyphyllus Bhune in Rumphia I. p. 124 t. 375; Fraas 
fh class. p. 272; Raul. cret. p. H72. — 

Tubcrc crasso, rotunchito; folioruin [)etiohs pcdunculimi eis h^ngioreni 
arcte ainpkixantibus, lamina pedatisecta, scoincntis 11 — 15, oblongo- 
lanceolatis, decurrentibus ; spathae tubo ventricoso, lamina atro-purpurea 
multo breviorc; spadice atro-purpurco, spatham acquante; inflorescentia 
tcminea cum mascula paulo breviore contigua. — Spathac tuhus 6 — 7 cm. 
longus, lamina 20 — 30 cm. longa, 10 — 15 cm. amj)la. 

a. typicus. — Foliorum va<>inae maculis majusculis, vcrlicalibus, 
remotius(;ulis pictae, petiolus viridis, scgmenta laete viridia, juxta nervos Araceae. 291 

hinc inde albo-uotata; pedunculus imnuiculatus; spathae tul)us fuuflo 
purpureo-striatus. — Exsicc. : Sint. it. thessal. n. 495. 

/J. creticus Schott. pr. aroid. p. 120 pr. sp. ; Engl. in DC. monogr. 
phauer. p. 603. — Foliorum vaginae maculis minutis, transverse con- 
sociatis, interdum connuentibus pictae, petiolus infefne maculatus, seg- 
menta latiora, atroviridia, juxta nervos distincte albo-notata; pedunculus 
dense maculatus; spathae tubus fere ad faucem striis punctisque pur- 
pureis ornatus. — Exsicc. : Rev. pl. cret. n. 171. 

In umbrosis, castanetis, ohvetis. Thessalia: pr. Kalabaka, Povelci, 
Palaeokastro, Ruso (Form.), Ormanmaoula (Haussk.), ad lacum Karla 
(Reis.); Attica: ad Cephissum (Friedr.), pr. Tatoi (Spreitz.); Euboea 
(Beck); Argolis: pr. Epidaurus (Frie^h-.); Messenia: pr. Magula, mt. 
Kupe (Chaub.); Cycladum insula Tenos (Chaub.); — ^. Boeotia: pr. 
Thebas (Fraas); Creta: ad Acroteri, Suda (Weiss), Toplu (Raul.), Kis- 
samos, Malaxa (Rev.), Therisso (Sieb.). — Apr. Maio -1|. 

2. Arum L. gen. n. 1028. 

a. Tuber rotundatum , e centro depresso folia et pedunculum 
emittens. 

1. A. orientale M. a B. fl. taur. cauc. II. p. 407; Fraas fl. class. 
p. 272. — A. nigrmn Schott in o. b. Wochenl^l. 1857 p. 213, ic. 
aroid. t. 37, 38. — Exsicc: Reis. fl. gr. a. 1894. 

Tubere subgloboso; foliorum petiolis lamina 3 — 4plo longioribus, 
lamina hastato-sagittata, saepe maculata, lobis ovato-triangularibus, diver- 
gentibus; pedunculo petiolo paullo breviore: spathae tubo oblongo, lamina 
oblonga, intense nigro-purpurea 2 Vs — 3 plo brevioi'e; spadice nigro-pur- 
pureo, spatha breviore; inflorescentia femina mascula duplo longiore, ab 
ea remota; genitalibus abortivis infra et supra annulum masculum paucis, 
setaceis. — Spatha mediocri, atro-purpurea insigne. 

In saxosis regionis inferioris et montanae. Sporadum insula Jura 
(Reiser); indicatur quoque in Euboea et Attica (Fraas), — Apr. Maio 2)_. 

2. A. creticum Bois. et Heldr. diagn. XIII. p. 9, FI. or. V. 
p. 37; Raul. cret. p. 872 t. 17; Weiss in z. b. G. 1869 p. 755. — 
Exsicc: Rev. pl. cret. n. 172, 277 et 278, in Magn. fl. sel. n. 704 

Tubere globoso, depresso ; foliorum petiolis lamina sesquilongioribus, 
lamina sagittata, lobis late triangularibus, divergentibus; pedunculo petiolis 
aequilongo vel sublongiore; spathae tubo ovato, lamina oblonga, acumi- 
nata, albida, interdum rubello punctata triplo breviore; spadice rubello, 
spatha breviore; inflorescentia femina mascula subaequilonga, cum ea 
subcoutigua ; genitalibus abortivis inter annulos paucissimis, supra annulum 
masculum nullis. — Foliorum lamina 10 — 15 cm. longa et lata, spatha 
12—22 cm. longa; species spadicis appendice crassiuscula , fusiformi, 
nec distincte stipitata, floribus femineis et masculis subcontiguis et geni- 
talium sterilium deficientia notabilis. 

19* y92 Aiaceae. 

In saxosis umbrosis rogionis inferioris, in subalpinani adscendens. 
Creta: pr. Canea (Weiss), Amalos (Rev.), Hagios .Joannes Kaimenos, 
Melabes, Niato supra Askyphos, Strombolo, mt. Aplicndi Kavutsi (Rnul.). 
— Apr. Maio. -''I. 

b. Tuber ovato-oblongum ; bori/ontaliter protcnsum, folia et pedun- 
euhun apiee emittens. 

a. tSpadieis ap])endix tlava. 

3. A. italicum Mill. (Uet. n. 2; Sieb. avis p. 5; Ch. et B. exp. 
]). 268, Fl. pelop. p. 02; Marg. et R. fl. Zante p. i)2; Friedr. Reise 
p. 283; Fraas fl. elass. p. 272; Raul. cret. p. 872: Spreitz. in z. b. G. 
1877 p. 733, 1887 p. 670; Bois. fl. or. V. p. 40; Heldr. fl. eephal. 
p. 68; Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 6, in Ver. Briinn 1895 p. 17, 
1896 p. 22, 1897 p. 20, Hal. Beitr. fl. Epir. p. 41, Beitr. fl. Achaia 
p. 34; Haussk. symb. p. 33. — .4. maculatum Dall. prosp. p. 119, 
non L. — Huc <|U0(|ue probabiliter: A. Dioscoridis Fraas fl. chiss. 
p. 272, non S. et S. — Icoii: Relib. gerni. VTI. i. 11. — Exsicc: 
Sint. it. thessal. n. 549. 

Tubere oblongo; fohoruni petiohs lamina 2 — 3 ])lo h3ngioribu.s, hi- 
mina hastata, albo-venosa, k)bis triangularibus, divaricatis; ])edunculo 
])etiolis breviore; sjiathae tubo obloiigo-cylindrieo, lamina oblonga, alba 
])luries breviore ; sj^adiee flavo, s]iatha breviore, ajijiendice stipiti ae(jui- 
longa, inflorescentia femina mascula 3 — 4]ilo longiore, ab ea remota ; 
genitalibus abortivis infra annulum masculum ])uucis, supra eum nume- 
rosis, verrueulosis, longe setaceis. — S]iatha 15 — 25 em. longa. 

^. l)yzantinuiii Schott ie. aroid. t. 34, 35, prodr. ]). Hti, pro sp.; 
Engl. in DC. monogr. jihaner. ]3. 593. — Spathae tubus fauce ])ur- 
Ijurascens; s]iadicis aj)])endix stijiiti 3-^4 j)lo longior. — Exsicc: Rev. 
pl. cret. n. 172. 

In umbrosis regionis inferioris, in subalpinam adseendens ])er totam 
ut videtur ditionem, sed iu)n indieatur in insulis maris Aegaei ; — /^. Creta: 
pr. Neochorio (Sieb.), Kissamos (Rev.). — Ajm-. Maio. %. 
^. Sjnulicis a])jiendix j)ur])ureo-violacea. 

4. A. inaculatuni L. sjx j). 966; S. et S. ])r. II. p. 245; Ch. 
et B. exp. p. 2()8, Fl. j)elop. j). 62; Fraas fl. class. p. 272; Bois. fl. 
or. V. j). 39; Heldr. chlor. Parn. p. 27; Form. in Ver. Briinn 1897 
p. 20. — Icon: Fl. dan. t. 505. ■ — Exsicc: Heldr. reliqu. Orph. 
a. 1886. 

Tubere ovato-oblongo ; foliorum j)etiolis lamiiia (hi])lo longioribus, 
lamina hastata, eoncolori vel fuseo-maculata, lobis triangularibus, divari- 
catis; pedunculo jietiolis saepius breviore; sjiathae tubo oblongo, lamina 
oblongo-lanceolata, viridi-flavida triplo breviore; sjiadice purj^ureo-violaceo, 
spatha brevioie, apjjendice stipiti ae(]uilonga vel breviore, inflorescentia 
femina maseula 3— ^jilo longiore, ab ea remota; genitalibus abortivis 
infra annulum masculum paucis, supra eum numerosis, inferne verru- 
culosis, subulato-attemiatis. — Sj^atha 10 — 20 cin. longa. A laceae, 293 

In unibroHis regionis niontanae et subalpinae, rarius. Thessalia: 
ad Mavreli et Kerasia ^Sina in mt. Chassia, ad Mandri Dristila in mt. 
Othrys (Form.); Euboea (Fraas); mt. Parnassus (Orpli.); Attica: mt. 
Parnes (Heldr.); Peloponnesus (Sibth.): mt. Kyllene (Orph.); Archi- 
pelao-us (Sibth.). — Maio ^J.. 

3. B i a r u iii Schott melet. I. p, 1 7. 

a. Genitalia abortiva inter inflorescentiam masculam et femineam, 
atque etiam ^upra maseuhun obvia. 

1. B. tenuifolium L. sp. p. 967; Ch. et B. exp. p. 268, Fl. 
pelop. p. 63; Friedr. Reise p. 283; Clem. sert. p, 88 {Amm); Schott 
melet. I. p. 17; Fraas fl. class. p. 272; Bois. fl. or. V. p. 31; Hel(h-. 
fl. cephal. p. 81; Haussk. symb. p. 33. — B. abhreviatum Schott 
pr. aroid. p. 62. — B. Spnmeri Schott gen. aroid. t. 7, prodr. p. 61; 
Bald. riv. coll. bot, alb. 1895 p. 71; non Bois. — Exsicc. : Heldr, 
herb. uorm. n. 17 et 1392; Bald. it. alb. HI. n. 206. 

Tubere globoso, depresso; foliis hysteranthiis, spathuhitodanceohitis ; 
pedunculo saepissime brevi, hypogaeo, vaginis membranaceis, spathae 
tubum saepe superantibus obsito; spathae lamina lanceolata, atro-purpurea, 
tubo 5 — 8 plo longiore ; spadicis appendice tenuiter cylindrica, purpurea, 
spatham plerumque excedenle; inflorescentia feminea globosa, a mascuhx 
cyhndrica remota; genitalibus abortivis infra et supra inflorescentiam 
numerosis, laxis, retrorsis; antheris connectivo haud prominulo praeditis; 
stigmate sessile. — Spatha 8 — 12 cm, longa. 

In collibus saxosis regionis inferioi'is et montanae. Epirus : supra 
Lacum Janina versus mt. Micikeli, mt. Xerovuni supra Kalentza distr. 
Janina (Bald.); Attica: pr, Athenas, mt. Turcovuni (Heldr.), mt. Parnes 
(Fraas); Argohs (Chaub.); Arcadia: pr. Carithena, mf. Diaforti (Chaub.); 
Messenia: mt. Ithome (Friedr.); Laconia: mt. Xerovuni pr. Langhada 
(Reiser), pr. Gohiss (PichL), mt. Taygetos (Chaub.) ; Cycladum insula: 
Tenos, Naxos (Chaub.); Cephalonia: supra monasterium Hagios Gera- 
simos (Schimp.); sed loca nonnulla probabiliter ad speciem sequentem 
spectant. — Apr. Julio et Sept. Oct. 2|1. 

b. GenitaHa abortiva inter inflorescentiam masculam et femineam 
tantum obvia. 

2. B. Spruneri Bois. diagn. XIII. p. 5, Fl. or. V. p. 32 ; Haussk. 
symb. p. 33. — Ischaritm Spruneri Schott syn. p. 7. — CyUenium 
Spruneri Schott gen, aroid. t. 9. — Exsicc. : Heldr. herb. norm n. 512: 
Orph. fl gr. n. 1109. 

Praecedenti habitu simillimum, a quo differt foliis latioribus bre- 
vioribusque, undulatis, deficientia genitalium sterihum supra inflores- 
centiam masculam et antherae connectivo apice prominulo. 

In campis sterilibus. Attica: pr. Eleusis, Phaleron (Sprun.), ad 
radiees mt. Hymettus (Heldr.); Peloponnesus: ad Acrocorinthum (Haussk.), 
mt. Taygetos (Bory, teste Engl. monogr. p. 575). — Apr. Maio. 2)_. 294 Araccac. 

3. B. Fraasiaiiiiiii Schott in 6. b. Wocheiibl. 1859 p. 98. prodr, 
aroid. p. 68 {Ischarnm); Nym. consp. p. 755. — 

,.Vagiuis bracteaiitibus 5 — G, lati^ ; foliis iguotis; spathae tubo 
parum veutricoso, subcylindroideo, ad medium circiter connato, lamina 
ovato-lanceolatii vel oblonga, breviter cuspidata, expausa; spadice mediam 
spatham paulo superante, dimidia sua longitudine sexuali; ovario longe 
stylato; organis neutris raris, sparsis, longis, ovariis vicinis; appendice 
sensim incrassato, apicemque versus roattenuato". — Non connuemoriitur 
in monographia Engleri. 

In cam])is Thebaicis Boeotiae (Fraas). — N. v. 

4. Arisaruin Targ. in ann. nuis. ^''irenze II. p. 67. 

1. A. vulgare Taig. 1. c; Friedr. Reise p. 266; Fraas fl. ckss. 
p. 272; Weiss in z. b. G. 1869 p. 755; Raul. cret. p. 872; Spreitz. 
in z. b. G. 1877 p. 733, 1887 p. 670; Bois. fl. or. V. p. 44; Heldr. 
fl. cephal. p. 68, Fl. Aegiiui p. ;}95, prosth. chlor. Thera p. 4, chlor. 
Mykon. p. 254; Haussk. symb. p. 33. — Ariim arisarmn Ij. sp. 
p. 966; S. et S. pr. II. p. 246, Fl. gr. X. i). 38 t. 948; Pieri corc. 
fl. p. 126; Sieb. avis rem. p. 6; Ch. et B. cxp. p. 268, Fl. pelop. 
p. 62. — Arisarum Sibthorpii Schott prodr. p. 21. — A. Veslingii 
Scliott prodr. p. 20, f. spathae longioi-is lamina tubum subae(iuante, 
api>eudice spadicis teuuissima, apicem versus vix incrassata, longius 
exserta. — Exsicc: Orph. fl. gr. n. 217; Sint. it. thessal. n. 176; 
Dorfl. fl. gr. u. 432. 

Tubere ovato vel breviter cylindrico; foliorum petiolis himina plu- 
ries lougioribus, lamina ovato-cordata vel sagittata, loI)is ovatis, obtusis; 
pedunculo petiolum ])lerumque superante; spathae tubo cyliudrico, pur- 
]xueo-liueato, iu lamiuam purpuream, ovatam vel lauceolatam, iucurvam 
abeunte ; sjiadice jDurpureo, supra tubum antice curvato et exserto, apice 
j)lerumque leviter incrassato; inflorescentia feminoa brevissima, mascula 
laxa, elongata; genitalibus abortivis uullis. 

In collibus saxosis, olivetis regiouis inferioris i't subiuontanac. 
Tliessalia: ad Lechonia i)r. Volo (Sint.); Attica: ])r. Athenas (Friedr.), 
in colle Philopappos (Leou.), ad Piraeum, insula Aegina (Heldr.); Ar- 
golis: i)r. Nauplia (Berger), Argos (Spruu.); Messenia: ])r. Navarin, 
Methone, insula Sapienza (Chaub.); Cycladum insula: Syra (Weiss), 
Cythuo.s, Delos, Mykonos, Rhenia, Thera (Heldr.), Melos (Lef^vre); 
Creta (Sieb.): ad Akroteri (Reverch.), Suda, Canca (Wciss). Kladiso, 
Candia (Raul.); Cei^halonia: ])r. Argostoli (Hchh.); Itliaca (Spreitz.); 
Corcyra (Pieri): ad Monrepos, San Pantaleone, Scripero (Spreitz.). — 
Oct.'Apr. % 

Obs. Colocasia antiquorum Schott melet. I. p. 18: Raul. cret. 
p. 872; Bois. fl. or. V. p. 45. — = Arnni colocasiu L. s]). p. 965; 
S. et S. jir. II, p. 245, — Species indica, indicatur a Sibthorp in in- 
suli> Zante et Creta, sed iwstea a neiuini re])erta fiiit. Lemuaceae. 295 5. Acoriis L. gen. n. 434. 

1. A. calamus L. sp. p. 324; S. et S. pr. I. p. 239; Ch. et B. 
exp. p. 103, Fl. pelop. p. 28; Fraas fl. class. p. 274; Bois. fl. or. V. 
p. 44. — Icon.: Fl. dan. t. 1158. 

Rhizomate crasso, repente; scapo erecto, triquetro; foliis ensiformibus, 
scapo longioribus; spatha scapuni continuante, ensiformi, spadice multo 
longiore; spadice crasso, cylindrico-subconico, viridi; floribus hermaphro- 
ditis, numerosissimis ; perigonii phyllis (i, obtusis, apice inflexis; ovario 
superne constricto, fere umbonato. 

Ad aquas. Laconia (Sibth.), sed a recentioribus non lectum. — 
Jun. Jul. 2|.. CXXXI Ordo. Lemnaeeae Duby Lot. gal]. I. p. 532. 

1. Lemiia L. gen. n. 1038. 

1. L. trisulca L. sp. p. 970; Ch. et B. exp. p. 17, Fl. pelop. 
p. 2; Fraas fl. class. p. 271. — Icon : Fl. dan. t. 1.586. 

Frondibus menibranaceis, oblongo-lanceolatis, apice acutis, minute 
denticulatis, in stipitem tandem longum attenuatis, cruciatim congestis ; 
radicis calyptra acuta. 

In aquis stagnantibus. Peloponnesus : pr. Carithena, Messene (Chaub.). 

— Maio, Aug. O X. V. 

2. L. minor L. sp. p. 970; S. et S. pr. L p. 11; Ch. et B. exp. p. 18, 
Fl. pelop. p. 2; Friedr. Reise p. 278; Fraas fl. class. p. 231; Raul. 
cret. p. 860; Bois. fl. or. Y. p. 29; Heldr. fl. cephal. p. 68, chlor. 
Mykon. p. 254; Hal. Beitr. fl. Aetol. p. 10. — Icon: Fl. dan. t. 1587. 

— Exsicc: Hal. it. gr. a. 1893. 

Frondibus crassiusculis , obovatis vel oblongo-obovatis , utrinque 
planis, non .spongiosis; radicis calyptra rotundato-obtusa. 

In aquis stagnantibus per totam Graeciam. — Maio, Aug. Q 

3. L. ^ibba L. sp. p. 970; Bois. fl. or. V. p. 30; Haussk. symb. 
p. 34. — Tehnatoplace gihha Schleid. in Linn. XIII. p. 391. — Icon: 
Fl. dan. t. 1588. — Exsicc: Heldr. pl. fl. hellen. a. 1887. 

Frondibus crassis, obovatis, superne convexiusculis, subtus convexis, 
spongioso-inflatis, radicis calyj^tra saepius acutata. 

In aquis stagnantibus. Aetolia : pr. Mesolongion (Heldr.) ; Attica : 
in Ilyssum, ad Phaleron (Heldr.); Argolis: pr. Nauplia (Haussk.). '■ — 
Maio, Aug. O 29(5 Typhaeeae. 

C^XXll Onlo. Typhaeeae .hiss. geii. ]>. i\'). 

1. Typlia L, geii. n. 1040. 

a. Flores feininei bracteolis superne spathulatis instructi. 

1. T. aiigiistata Ch. et B. exp. p. 338, Fl. pelop. p. 4; 
Frass fl. class. p. 270; Raul. cret. p. 872; Bois. fl. or. V. p. 50; 
Hal. in 5. b. Z. 1892 p. 400; Haussk. symb. p. 84. — T. anyusti- 
folia S. et S. pr. I. p. 226: Maro-. otR.fl. Zante p. 92; probabiliter 
quoque: Fraas fl. class. p. 270: Hcldr. Nutzpfl. p. 11, Fl. cephal. p. 
68; Forni. in Ver. Brunn 1895 p. 17, 1896 p. 22, 1897 p. 20; non 
L. — T. media Ch. et B. exp. p. 29, non Schleich. — T. latifoUa 
Friedr. Reise p. 265 et 274, teste Rohrb. in bot. Ver. Brandenb. p. 
88, non L. — 7'. aequalis 8chnitzl. typh. p. 25 f. 28. — Icon : 
Kronf. iii z. h. G. 1889 t. 4 f. 6, t. 5 f. 1 . — Exsicc: Heldr. herb. 
norm. n. 892; Rev. pl. crct. n. 173; 8int. et Bornni. it. turc. n. 1508 
et 1509; Sint. it. thessal. n. 1091. 

Rhizomate crasso, repente ; caule elato, 150 — 300 cni. alto, foliato; 
foliis anguste linearibus, extusvalde convexis, intus planis, inflorescentia 
superantibus ; spicis cylindricis, niascula et feminea saepissime remotis ; 
hracteohs a basi fihformi dilatatis, ovato-spathulatis , stigniata hnearia 
subaequantibus, setas perigoniales superantibus ; polline siniplici ; nucuhie 
pericarpio cuni semine non connato, sulco U)ngitudinah, fructu madefacto 
dehiscente, obsito. — T, angustifoliae L. sp. p. 971, bracteolis brevi- 
oribus, setis perigonii aequilongis, diversae affinis. — Colore pallide 
lirunneo spicae femineae insignis. 

In aquis. Epirus : pr. Luros, Han Kukleus, Panegeia, Junina, Han 
Levka (Form.): Thessalia: in valle Pcnei, pr. Kahibaka, Plianarion, 
Phanariakuhi, Agria, Stylida, Avraki, Mavromandihi, Megalivris, Deinirli, 
Stefanosaioi (Form.), Ornian Maguhi (Haussk.), Catherina, Litochori 
(Sint.); Euboea: pr. Oreus (Heldr.); Baeotia: ad lacuni Kopais (Heldr.); 
-Vttica: ad Cephissum, Phaleron (Hehh-.); Corinthia: pr. Kahunaki 
(Heldr.); Argolis : pr. Nauplia (()r})h.), Tiryns (Heldr.), Argos, Poros 
(Friedr.) ; Elis: pr. Lintzi (Heldr.); Messenia: pr. Methone, Corone, Kar- 
damyle, ad ostium fh Eurotas (Chaub.) ; Cychadum insula Mykonos 
(Heldr.); Creta: pr. Kissamos, Platania (Raul.); Zante (Marg.); Cepha- 
lonia: pr. Kutavo, Hagios Joannes, Livach Karpuri, AkoH (Hehb-.). — 
Jun. Aug. 2|.. 

b. Flores feminei ebracteati. 

2. T. latifolia L. sp. p. 971; S. et S. pr. II. p. 225; Fraas fl 
cla.<s. p. 270; Forni. in Ver. Briinn 1895 p. 18. — Icon : Fl. (hin. 
t. 645. — Exsicc. : Sint. it. thessal. n. 852. 

Rhizomate crasso, repente; caule elato, 150 — 250 cm. alto, foliato; 
foliis late linearibus, planis, inflorescentiam superantibus ; spicis cylin- 
<lricis, mascuhi et feminea ao(|uilongis, saepissime contiguis; stigmatibus Sparganiaceae. 297 

spathulato-lanceolatis, setas perigoniales longe superantibus ; poUine 
4-dymo; nuculae pericarpio cum semine non connato, sulco longitudinali, 
fnictu niadefacto dehiscente, obsito. 

In aquis. Graecia, sine loci specialis indicatione (Sibth.), pr. Han 
Kacka in Epiro (Form.), ad Han Tripa in valle Penei Thessalia 
(Sint.). — Jun. Aug. %. 

3. T. Laxinaiiiii Lepech. in nov. act. ucad. petrop. 1801 p. 84 
t. 4; Kronf. in z. b. G. 1889 p. 167 t. 4 f. 5, t. 5 f. 15; Hal. in 
6. b. Z. 1892 p. 400 (non Led., nec Rohrb., nec Bois.). — T. steno- 
phyJla Fisch. et Mey. in bull. phys. math. Petersb. 1845 p. 209. — 
Exsicc. : Sint. et Bornm. it. turc. n. 1507; Sint. it. thessal. n. 1092. 

Rhizomate crasso, repente ; caide gracili, 100 — 12()cm. alto, foliato ; 
foliis angustissime linearibus, ad vaginas semicylindricis, inflorescentia 
superantibus ; spicis remotis, feminea breviter cylindrico-elliptica, mascuhi 
3 — 3 plo breviore; stigmatibus spathuhito-lanceolatis, setas perigoniales 
longe superantibus ; poUine simplici ; nuculae pericarpio cum semine con- 
nato, esulcato, indehiscente. — T. Laxmanni Led. fl. ross. IV. p. 3 
et aut. alior., quae = T. minima Funk. in Hoppe bot. Taschenb. 1794 
p. 118, differt a nostra fohis caulinis ad vaglnas reductis et floribus 
femineis bracteolatis. 

In pahidosis. Thessalia : ad Prevenda pr. Kahdiaka et pr. Katha- 
rina (Sint.). — Jun. Aug. '2j.. 

GXXXIII. Ordo. Sparganiaeeae Engl. nat. Pflanzenfam. 

11. I. p. 192. 

1, SpargaiiiuiH L. gen. n, 1041, 

1. S. erectum L. sp. p, 971, excl. ^. — »S'. ramosum Huds. fl. 
angl, ed. 2. p. 401; S. et S. pr. II. p. 226; Ch. et B. fL pelop. p. 4; 
Friedr, Reise p. 283; Bois. fl or. V. p. 48; Form. in Ver. Briinn 1895 
p. 18. — Icon: Fl. dan. t. 1282. 

Rhizomate stolouifero; caule erecto, foliato, in panicuhun patule 
ramosam abeunte; foliis linearibus, basi triquetris; florum capituhs 
remotiusculis, inferioribus femineis, sessilibus rarius pedunculatis, superi- 
oribus masculis; fructibus obpyraniidatis, angulatis, nigro-fuscis, haud 
nitidis, apice abrupte in styhun attenuatis. — Nescio an revera haec 
species in Graecia crescat; forsan loca huc indicata omnia ad sequen- 
tem spectant. 

Ad aquas. Epirus: pr. Janina, Kacka (Form.); Laconia: in vallc^ 
Eurotas inter Leondari et Misitra (Friedr.); Messenia: pr. Kalamata, 
Xisi (Gittard.). — Jun. Aug. % N. v. 

2. S. neglectum Beeby in jom-n. bot. 1885 p. 26 t. 258; Form. 
in Ver. Brunn 1897 p. 81 ; Haussk. symb. p. 34. — S. ramosnm 
Form. in A^er. Briinn 1897 p. 96, non L. — Exsicc: Heider pl. gr. 
a. 1888. 298 Cyppiaceae. Differt a praecedente fructibuf! s^tramineo-fuscis, niti<lis, a))ice sensini 
in stvluni longum attenuatis. 

Ad a(|uas. Thessalia : pr. Neuropolis, Palacokastro, Karditza, Phar- 
salus (Haussk.); Attica: ad Phaleron (Haussk.); Artiolis: pr. Tiryns 
(Heider). — Jun. Aug. 2| . CXXXIV. Ordo. Cyperaeeae Jtiss. gen. p. 2(1. 

Dispositio tribuum genenuniiue. 

1. Tribus. Cypereac Koch syii. p. ~'.'>b. — l'^lo)'es licriniqihroditi ; glumae 
disticbae. 

a. Spiculac saepius iiiultitlorae, vario inotlo saepius in uiubellaiii vel capi- 
tulum dispositae; irluuiae reguhuiter distiehae, univalves, oinnes fioriferae 
vel 2 — 'A infiuiae miuores et vacuae ; sctae hypogynae nullae. 

1. Cyperus L. 

b. Spicuhie pauciflorae, in fasciculuni ovalem oompactum coiigestae ; gluiuae 
obscurius distichae, univalves, superiores 1 — 3 floriferae, inferiores rainores 
et vacuae; setae hypogynae 1 — C vel nulhie, 

2. Schoenus L. 

2. Tribus. Scirpeae Koch syn. p. 737. — Flores hernia]>hroditi ; gluinae 
iindique imbricatae 

a. Spiculae jtauciflorae, in anthehis comj)ositas, terminales ct axilhires in- 
floresceutiam panicuhitaiu formantcs dispositae; glumac univalves, inferiores 
3 — 4 ceteris minores, vacuae; setae hyj)ogynae nullae. 

3. Cladium Patr. Browue. 

b. Spiculae saejjius multiflorae, solitariac vel consociatae; glumae univalves, 
inferiores majores, infimac 1 — 2 vacuae. 

a. Setae hyjiogynae uuiuerosae, gluinis demuiu iiuilto lungiorcs, aclienium 
lana longissima involventes. 

4. Eriophorum L. 

/9. Setae hypogynae glumis breviores vel nuUae. 

X Stylus compressus, ciliatus, basi bulboso-incrassatus, cum ovario 
articulatus; setae hypogyuae nulhie. 

.5. Fimbrist.vlis Vahl. 
XX Stylus teies, glaber. 

O Stylus basi incrassatus, cum ovario articulatus, basi jieisistente 
achenium coronans; sjiicula terniinalis solitaria; setae hypo- 
gynae 2 — 6. ' 

6. Eleocharis R. Br. 
OO St.v'ii-'> basi iion incrassatus, nec articulatus, dcciduus. 
. Setae hypogynae nullae. 

; Sjiiculae 1 — 10, in fasciculum latcralem aggregati, vel 
sjiicula tcrminalis solitaria. 
7. Isi^lepis K. Br. 
; ; Sj)icuh\c uunicrosac, iii cajiitiila globosa, c.ompacta, sessilia 
ct jicdiinculala, aiithclam lateralem formantia, congestae. 
8. Hidoschoenns Liuk. 
. . Setae hypogynae _' — 12. 

; Sjiiciilae in antiiehim tcrmiiKilem \el lateralcm disjxisitae. Cyperaceao. 299 

9. Scirpus L. 

; ; Spiculae in spicam terminaleai, disticham approximatae. 
10. Blysmus Panz. 
; ; ; Spicula terminalis, solitaria. 
11. Baeotliryon N. ab E. 
3. Tribus. Cariceae Koch syn. p. 740. — Flores diclines, spicati ; gluraae 
undique imbricatae. 

12. Cai-ex L. 

1. Tribus. CYPEREAE Koch. syn. p. 735. 
1. Cyperus L. gen. n. 66. 

Dispositio specierum. 

1. Sectio Eucyperus Willk. pr. tl. hisp. p. 138. — GUimae omnes floriferae; 
siylus trifidus; achenia triquetra. 

a. Pereunes: spiculae rachis alis membranaceis decurrentibus aucta. 
a. Stolones crassi, abscjue tuberibus. 

1. €. longus L. 2. C. badius Desf. 
|5. Stolones tiliformes, tuberiferi. 

3. C. rotundus L. 4. C. esculentus L. 

b. Annui ; spiculae rachis anguhita vel marginata, non alata. 
«. Glumae lineares ; achenia liueari- oblonga. 

5. ('. glomeratus L. 
/S. Glumae ovato-oblongae vel orbiculatae ; achenia obovata. 
X Glumae ovato-oblongae. 

6. C. glaber L. 7. C. fuscus L. 
XX Glumae suborbiculatae. 

8. C. difformis L. 

2. Sectio. Pycreus Kunth enum. II p. 3. — Glumae omnes fioriferae; stylus 
bifidus; achenia compressa. 

a. Glumae in mucronem subsquarrosum atteuuatae. 

9. C. pygmaeus Rottb. 

b. Glumae obtusae. 

a- Inflorescentia terminalis; glumae fiavescentes vel brunneae. 

10. C. flavescens L. II. C. globosus All. 
ji. Inflorescentia lateralis ; glumae atro-fuscae. 
12. C. distacbyus AU. 

3. Sectio. Galilea Parl. fl. palerm. I p. 297 pro gen. — Glumae inferiores 
1 — 2 steriles; stylus trifidus; acheuia compresse trigona. 

13. C. aegyptiacus Glox. 

1. Sectio. Eucyperus Willk. pr. fl. hisp. p. 138. — Glumae omnes 
floiiferae; stylus trifidus; achenia triquetra. 

a. Perennes; spiculae rachis alis membranaceis decurrentibus 
aucta. 
a. Stolones crassi, absque tuberibus. 

1. C. loiigus L, sp. p. 45; S. et S. pr. I. p. 29; Sieb. avis rem. 
p. 2; Urv. enum. p. 6; Ch. et B. exp. p. 23, Fl. pelop. p. 3; INIazz. riOO Cyperaceae. 

iii ant. ion. II. p. 462; Schenk cyp. gr. p. 6; Fraas fl. class. p. 295; 
Bois. fl. «)r. V. p. 375; Hal. Beitr. fl. Epir. p. 42, Beitr. fl. Aetol. 
p. 10; Forin. in Ver. Briinn 1895 p. 20, 1896 p. 27, 1897 p. 24; 
Haussk. synib. p. 34. — Icon: Host. grain. III. t. 76. — E.xsicc: 
Sint. et Bornin. it. turc. n. 1510; Sint. it. thessal. n. 1095. 

Rhizomate stolonifero, stolonibus crassis, squamatis; cuhno elato, 
triquetro, inferne foliato ; foliis culmo saepius brevioribus ; unibella multi- 
radiata, radiis elongatis, inaequalibus, longioribus iterum umbellatim ranui- 
losis, rainulis strictis, umbelhdam centralem sessilem longe superantibus ; 
iiivolucri phyllis 3 — 4, longioribus umbelhim superantibus ; spiculis hneari- 
bus, compressis, spicato-fascicuhitis; glumis oblongis, rufescentibus, carina 
virentibus, 3 — 5 nerviis; staminibus ;-} ; achenio obovato, Iriquetro, ghnna 
triplo breviore. — Variat glumis intensius coloratis et pallidioribus. 

In paludosis regionis inferioris. Epirus; pr. Prevesa, Nicopolis, 
Philippiades, Han Kuklesi, Panegia, Janina, Sadovica (Form.), Arta 
(Hah); Thessalia: pr. Sermeniko, Kanhtza, Orman MaguLa (Haussk.), 
Han Kastania, ad fl. Longi, pr. Pharsahis, Veh'stinos, StyHda (Form.), 
Litochori (Sint.); Euboea: pr. Oreus (Ilehlr.); Aetolia: pr. Krioneri (Hal.); 
Baeotia (Heldr.); Attica (Fraas); Argolis: in palude Lerna (Urv.), pr. 
Naupha (Berger); Eiis: pr. Lintzi (Heldr.); Messenia: pr. Methone, 
Zonchio, Palaeogrisi, Corone, Didgiori, Nisi (Chaub.); Creta (Sieb.) ; 
Corcyra: j^r. Analypsis, Kontokah (Form.). Botumia (Mazz.). — Jun. 
Sept. 2).. 

Obs. C. Jongus X rokmdus (C. hyhridns) Haussk. symb. p. 34. 
— Forma intermedia, steriUs, indicatur inter parentes pr. Karditza 
Thessaliae (Haussk.). 

2. C. biulius Desf. fl. ah. I. p. 45 t. 7; Mazz. in ant. ion. II. 
]). 460; Marg. et R. fl. Zante p. 93; Clem. sert. p. 93; Raul. cret. 
p. 874; Bois. fh or. V. p. 376; Form. in D. bot. Monat, 1898 p. 77; 
Heldr. chlor. Mykon. p. 254; Haussk. symb. p. 34. — C. tenuifiorus 
Presl cyp. et gram. sic. p. 15; Mazz. in ant. ion. II. p. 462; Friedr. 
Reise p. 265; Schenk cyp. graec. p. 5; vix Rottb. ; — =C. Preslii 
Parl. fl. itah II. p. 40; Heldr. fl. cephal. p. 72; f. ad C. longum 
transiens forsan hybri(hx {C. hculius X longus Haussk. symb. p. 35). — 
C.myriostachys Ten. fl. nap. III. p. 4; Schenk cyp. p. 5; tcste Bois. 
1. c. — Huc quoque probabiliter: C. spectahilis M.iiZ'A. I. c. p. 462. — 
Exsicc. : Orph. fh gr. n. 97:5 et 975 bis; Rev. pl. cret. n. 270: Baeii. 
herb. europ. n. 9249. 

Differt a praecedente statura graciliori; fohis dimicUo angustioribus; 
umbellae radiis abbreviatis, lamuhs brevissimis, angulo saepius reclo 
patentibus, nec strictis. 

In pahidosis regionis inferioris. Thessalia : pr. Karditza, Pliarsalus, 
Orman Magula (Haussk.); Euboea: pr. Oreus (Heldr.) ; .Vttica: pr. 
Athenas (Clem.), ad fl. Ilyssus (Fiaas), (-ephissus (Orph.); Achaia: pr. 
Aegion (Orph.); Argolis: pr. Argos(Friedr.), Nauplia (Berger), in palude 
Lema (Zuccar.); Gycladum insula: Tenos, Rhenia (Heldr.); Creta: pr. Cyperaceae. 301 

Kissamos (Rev.). Enneachorin, Kumata, Kladiso, Nerokuru, Suda (Kaul.); 
Zante (Marg.) ; Cephalonia : pr. Argostoli (Heldr.); (Jorcyra: pr. Kastrades 
(Baen.), ad lacum San Catherina, pr. Merlera, Lcfchimo (Mazz.). — Maio, 
Sept. 4. 

/J. Stolones filiformes, tuberiferi. 

3. C. rotuiidiis L. syst. p. 98; S. et S. pr. I. p. 29; Ch. et B. 
exp. p. 34, Fl. pelop. p. 3; Schenk cyp. graec. p. 6; Fraas fl. class. 
p. 296; Heldr. Nutzpfl. p. 6, Fl. Aegina ]). 395, chlor. Thera p. 23; 
Raul. cret. p. 884; Bois. fl. or. V. p. 376 cum /5. mucrostachyus. — 
Haussk. symb. p. 34. — C. hexastachyus Rottb. descr. j). 28 t. 14. 

— C. tetrastachyus Desf. fl. atl. I. p. 45 t. 8. — C. comosus S. et 
S. pr. I. p. 30; Fl. gr. I. p. 31 t. 44; Sieb. avis p. 2, rem. p. 2; 
Ch. et B. exp. p. 24, Fl. pelop. p. 3; Fraas fl. class. p. 297; f. spiculis 
elongatis — C. radicosus S. et S. pr. I. p. 30, Fl. gr. p. 32 t. 45; 
Mazz. in ant. ion. K. p. 462. — C. olirari^ Targ. in mcm. soc. it. 
sc. XHL 2 }). 838; Mazz. 1. c. — Exsicc. : Orph. fl.gr. n. 259; Heldr. 
herb. norni. n. 33. 

Khizomate stolonifero, stolonibus filiformibus, squamatis, in tubera 
ovato-oblongo desinentibus; culmo triquetro, basi foliato; foliis culmum 
subaequantibus ; umbella 3-plurii-adiata, radiis inaequalibus, interdum 
ramosis; involucri phyllis 3 — 5, longioribus umbellam superantibus ; 
spiculis lineari lanceolatis, compressis, spicato-fasciculatis; gluniis ob- 
longis, rufis, carina virentibus, subtriuerviis, lateribus subenerviis; stamini- 
bus 3 ; achenio obovato, triquetro, gluma dimidio breviore. Variat glumis 
intense rufis et pallidioribvis. 

Li arenosis, cultis regionis inferioris. Epirus : pr. Arta (Hal.) ; 
Thessalia: ad rijias Penei pr. Trikaht (Heldr.); Attica: frequens pr. 
Athenas, insub Aegina (Heldr.); Baeotia: pr. Lebadea (Fraas) ; Achaia: 
pr. Fatras (Sibth.); Messenia: pr. Kahmiata (Zahn); Cyck\dum insula: 
Keos (Heldr. ), Syra (Weiss), Paros, Naxos, Thera (Sibth.); Creta: pr. 
Canea (Weiss), Candia (Sieb.); Corcyra : pr. Garizza, Ascensione (Mazz.). 

— Maio, Oct. 2j.. 

4. C. esciilentus L. sp. ]). 45; Ch. ct B. fl. pelop. }>. 3; Schenk 
cyp. graec. p. 7; Heldr. Nutzpfl. p. 6; Rauk cret. p. 874; Bois. fl. 
or. V. p. 377. — C. metanorrlri.^ns Del. ill. fL aeg. n. 40. — C. jjalle- 
scens Sieb. avis p. 2 ; non Desf. fl. atk I. p. 45, qui species aegyp- 
tiaca. — C. anreus Ten. fl. nap. pr. p. 8, fl. nap. III. p. 46 t. lOl. 

— C. Tenorii Presl. fL sic. p. 43. — C. Tenorianus Schult. mant. III. 
p. 544. — C. Sieherianus Link hort. I. p. 313. — C. paUidus Savi 
cat. piant. egiz. p. 23. — 

Rhizomate stolonifero, stolonibus filiformibus, squaniatis, in tnbera 
subglobosa desinentibus; culmo triquetro, basi foliato; foliis cuhiium 
subaequantibus; umbella multiradiata , radiis inaequalibus, longioribus, 
saepe ramosis; involucri phyllis 3 — 5, longioribus umbellam superanti- 
bus; spiculis lineari-lanceolatis, compressis, spicato-fasciculatis; glumis 
oblongis, stramineis, carina virentibus, plurinerviis et sulculosis; stamini- 302 Cyperaceae. 

bus 3; aohenio ohovato, tiiquetro, siunia diinidio breviore. — Differt n 
j>raeccd('iite glumis straniineis, Literihus nervosis sulculosisque. 

In arenosis, cultis regionis inferioris. Laconia: pr. Androvistii 
(Fauche); Mes.senia: pr. Nisi, Andrusa (Chauh.); Creta: pr. Canea (Sieb.). 
— Jul. Oct. '31. N. V. 

h. Aniiui; spiculae rachis angulata vel inarginata, iion alata. 
a. Gknnae lineares; acheiiia lineari-oblonga. 

5. C. gloiiieratus L. amoen. IV. p. 301. — C. aHStralis Schrad. 
fh o-erm. I. j). 11 H; Mazz. in ant. iou. II. p. 4fi2. — Icon: Host. graiii. 
IIL t. 71. 

Radice fihrosa; cuhno triquetro, inferne foliato; foHis ciihno siih- 
hrevioribus; umbelUi multiradiata, radiis inaequalihus, hrevihus ; involucri 
phynis 3 — 6, kiiigissimis ; spicuhs linearibus, compressis, in spicas globosas 
vel ovatas deiise conglomeratis; glumis hnearihus , ohtusis vel retusi.s, 
subenerviis, praeter carinam virentem rufis; staminibus3; achenio lineari- 
oblongo, triquetro, gluma dimidio hreviore. 

In humidis regionis inferioris. Corcyra: pr. Sjiartilhi (^NIazz.). — 
Juh Oct. O. N. v. 

/?. Glumae ovato-obk)ngae vel suhorbicuhttae; achcnia ohovata. 
X Ghuiiae ovato-oblongae. 

6. C. glaber L. mant. p. 17i); liois. fL or. V. p. 371; Haussk. 
.symb. p. 35. — C. pictus Ten. fJ. nap. III. p. 47. — C. patulus 
Kit. in Host. gram. III. p. 49 t. 74. — Huc forsan : C. vegetus 
Mazz. in ant. ion. II. p. 462, vix Wilkl. — Exsicc. : Heldr. et Hal. 
fl. aeg. a. 1889. 

Ra(hce fihrosa; cuhiio triquetro, iuferne foliato; foliis culnio hrevi- 
oribus; unibella simplici vel saepius 3—8 radiata, radiis inaequalihus, 
centrali subsessili; involucri phyllis 2 — 4, longioribus valde elongatis; 
spiculis lineari-lanceolatis, in capitulum ovatum vel glohosum confertis; 
glumis ovato-ohlongis, carina virentihiis, hiterihus trinerviis, purpurascenti- 
bus, albo-margiiiatis, apice ohtusis, ciiiaigiiiato-nmcrouatis; staminihus3; 
achenio obovato, triquetro, nigro, gluma triplo breviore. 

In humidis regionis inferioris, rare. Thessalia : pr. Malakasi in 
Pindo tymphaeo (Hau.ssk.); Attica : pr. Athenas (Hehh-.); Cycladum 
insula Jos (Heldr.); Corcyra : nit. Saii Mattia, si C. regetus Mnzz. \. c. 
huc spectet. — Juu. Sept. Qj. 

7. C. fuscus L. sp. p. 46; Cii. et B. exp. p. 24, FI. pelop. p. 3; 
Mazz. in ant. ion. II. p. 462; Friedr. Reise p. 265; Schenk cyp. graec. 
p. 4; Fraas fl. class. p. 295; Clem. sert. p. 93; Raul. cret. p. 874; 
Bois. fh or. V. 1». 370; Hehh-. in Sitziingsh. ac. Wiss. Berlin 188:5 
p. 4; Bald. riv. coll. hol. alh. 18U6 p. !»6; Haussk. .symb. p. 35. — 
C. virescens Hoffm. Deutschl. fi. I. |». 21; Sieh. avis p. 3; f. spiculis 
virescentibus. — Icon : Fl. gr. I. I. 4.S. — Exsicc: Orph. fl. gr. 
n. 398; Heldr. it. thessal. n. 52; Siiit. d Bornm. it. turc. n. 1512. Cyperaceae. 303 

Radice fibrosa; culnio triquetro, inferne foliato; foliis cuhno sub- 
brevioribus; umbella simplici vel saepius 3 — 7 radiata, radiis brevibus, 
subinaequalibus ; involucri phyllis 3 — 4, umbellam superantibus; spicuhs 
oblongo - linearibus, confertis; ghmiis ovato-oblongis , praeter carinam 
virentem fuscis vel virescentibus, subenerviis, apice obtusiuscuhs, mucro- 
nulatis; staminibus 2; achenio obovato, triquetro, albido, gluma sub- 
breviore. 

Iu humidis regionis inferioris et montanae. Epirus: pr. Janina 
(Bald.); Thessaha: pr. Karditza (Haussk.), Litochori (Sint.), mt. Pehon 
(Hehh-.); Attica: pr. Athenas (Clem.), ad Cephissum (Orph.), mt. Pente- 
hcon (Heklr.); Argohs: pr. Naupha, Argos, Troezene (Chaub.); Mes- 
senia: pr. Kalamata (Zahn); Creta: pr. Canea (Sieb.); Corcyra: pr. 
Botumia (Mazz.). — JuL Nov, Q. 

XX Ghunae suborbiculatae. 

8. C. difformis L. sp. ed. 2 p. 67; S. et S. pr. L p. 31, Fl. 
gr. L p. 32 t. 4U; Ch. et B. exp. p. 24, F\. pelop. p. 3; Mazz. in 
ant. ion. H. p. 462; Schenk cyp. gr. p. 4; Bois. fL or. V. p. 370. — 
Exsicc: Bald. it. alb. a. 1892 n, 228. 

Radice fibrosa; cuhno triquetro, inferne fohato; fohis culmo saepe 
longioribus; umbelhi simphci vel saepius 3-multiradiata, radiis brevibus, 
inaequahbus; invohicri phylhs 2 — 4, umbellam superantibus; spicuhs 
oblongo-lanceolatis, in capitula globosa dense congestis; ghunis minimis, 
suborbiculatis, obtusis, muticis, subenerviis, viridi-rubelhs ; staminibus 3; 
achenio obovato, triquetro, apiculato, albido, ghxmam aequante. — Spi- 
culis in capitula globosa, pisi magnitudine densissime congestis, ghmiisque 
minutis orbiculatis insignis. 

In paludosis, inundatis regionis inferioris, rare. Albania: pr. Berat 
(BakL), jam extra ditionem nostram; Corcyra: pr. Levataio (Mazz.); 
Achaia: pr. Patras (Sibth.); Creta (Sieb.). — Aug. Oct. ©. 

2. Sectio. Pi/crexs Kunth enum. II. p. 3. — Glumae omnes 
floriferae; stylus bifidus; achenia compressa. 

a. Gh;mae in mucronem subsquarrosum attenuatae. 

9. €. pygmaeus Rottb. descr. p, 20 t. 14 1". 4; Haussk. symb. 
p. 35. — Exsicc: Heklr. it. thessaL IV. a. 1885. 

Radice fibrosa; caule nano, triquetro, inferne fohato; fohis culmo 
aequilongis; involucri phyllis 2 — 5 inaequahbus, elongatis; spicuhs ob- 
longo-lanceolatis, in caj^^itulum globosum, simphcem vel compositum dense 
congestis; glumis oblongo-lanceolatis, 5 — 7 nerviis, praeter carinam viridem, 
in mucronem subsquarrosum attenuatum, albido-hyahnis ; stamine saepius 
unico ; achenio oblongo, utrinque attenuato, ghima duplo breviore, — 
Stylo interdum trifido et achenio tunc triquetro transitum ad species 
sectionis praecedentis praebet. — Scirpo Micheliano L., glumis 3 ner- 
viis, undique imbricatis, diverso, habitu valde simihs. 

In inundatis, rarissime. Thessaha: pr, Karditza (Hekh-.). — Jiii. 
Sept. G- 304 Cypeiaoeae. 

b. Glujiiae obtusae. 

a. Infloresoentia tenninalis; o^lumae flavescentes vel bruiineae. 

10. ('. llavesceiis L. sp. p. 4(5; Pieri core. fl. p. 10; Sieb. avis 
reni. p. 2; Ch. et B. exp. p. 338, Fl. pelop. p. 3; Schenk cyp. graec. 
p. 3; Mazz. in aut. ion. II. p. 4G2; Fraas 11. class. p. 295: Cleni. 
sert. p. 93: Raul. cret. p. 874; Heldr. in Sitzuugsb. acad. Wiss. Berl. 
1883 p. 4. — Icon: Fl. gr. I. t. 47. -- Exsicc: Heldr. it. thes.sal. 
n. 53. 

Radice fibrosa ; culino gracili, tricjuetro, inferne foliato ; foliis cuhno 
subbrevioribus ; involucri phyllis 2 — 5, inaequalibus, elongatis; spiculis 
hinceolatis, in umbellam simplicem vel inaequaliter 2 — 5 radiatam dis- 
})Ositis; glumis ovatis, obtusis, praeter carinam viridem, subtrinerviam, 
fhivescentibus; achenio globoso-lenticuhiri, mucronulato, punctulato, gluma 
dimidio breviore. 

In humidis, scaturiginosis regionis inferioris et montanae. Thes- 
salia: mt. Pelion (Heldr.); Attica (Fraas): pr. Athenas (Clem.); Pelo- 
ponnesus (Chaub.); Argolis (Fraas); Archipelagus (Chaub.): (^-eta (Sieb.); 
Corcyra (Pieri): j^r. Crevazzula (Mazz.). — Jul. Sept. ©. 

11. C. globosiis AIl. auct. p. 49; ^[azz. in aiit. ion. II. ]>. 462. 
— Icon: Rchb. germ. f. (i()5. 

Differt a iDraecedente radice peicnni, cuhuo elatiore, spiculis longi- 
oribus, magis multifloris, glumis intensius coloratis, trinerviis et acheniis 
obovato-oblongis, valde compressis. 

In humidis CWcyrae: pr. Chrysides (Mazz. ); a recentioribus non 
lectus. — Jul. Oct. 4. N". V. 

/J. Inflorescentia lateralis; glumae atro-fuscae. 

12. C. distachyiis All. auct. p. 48 t. 2; Mazz. in ant. ion. II. 
p. 462; Weiss in z. b. G. 1869 p. 755; Bois. fl. or. Y. p. 367; Heldr. 
fl. cephal. p. 72; Bald. viagg. Creta p. 95. — C. jitnciformh- Cav. 
ic. et descr. III. p. 2 ; Sieb. avis p. 2. — C. mucronatus S. et S. 
pr. I. p. 32, Fl. gr. I. p. 34 t. 49; Sieb. avis rem. p. 2; Ch. et B. 
exp. p. 24, Fl. pelop. p. 3; Mazz. 1. c. p. 460; Schenk cyp. graec. 
p. 3; Raul. cret. p. 874; non Rottb. jirogr. j). 17. — Exsicc. : Heldr. 
herb. fl. hellen. n. 52, in Baen. herb. europ. n. 3186. ^ 

Rhizomate repentc; culmo erecto, superne triciuetro, basi vaginato, 
monophyllo ; folio cuhno brcviore; spicuhs 1 — 5, lincari-Luiceohitis, in 
fascicuhmi sessilem lateralem dispositis ; involucri ])hyllis 2, altero bre- 
vissimo, altero elongato, culmi ]irocessum formante; glumis atro-fuscis, 
oblongis; staminibus 3; achenio ovato-elliptico, mucronulato, gluma 
tertia parte breviore. 

In humidis, salsuginosis. Thessalia: ad Bubulitra jir. \'olo (Heldr.); 
Attica: ad lacum Rheitoi (Heldr.); Corinthus (Sibth.); Argolis (Chaub.): 
ad fonteni Cortessa (Berger); Cycladum insula: Syra (Weiss), Tenos 
(Heldr.), Thermia (Zuccar.); Creta: ad rivum Psathi pr. Platania (Bald.), Cyperaceae. 305 

pr. Hierapetra (Sieb.); Cephalonia : pr. Kutavo (Heldr.); Corcyra : ad 
lacum Corizia (Mazz.). — Maio, Nov. '2J.. 

3. Sectio. Galilea Parl. fl. palerm. I. p. 297 pro gen. — Glumae 
inferiores 1 — 2 steriles; stylus trifidus ; achenia compresse trigona. 

13. C. Kalli Forsk. fl. aeg. arab. p. 15 (1775) {Scirpus); Murb. 
contrib. fl. afrique III. p. 24 (1899). — Schoenus mucronatus L. sp. 
p. 42 (1753); S. et S. pr. I. p. 28, Fl. gr. I. p. 30 t. 43; Sieb. avi» 
p. 2, rem. p. 2; Urv. enuni. p. 6; Ch. et B. exp. p. 23, Fl. pelop. 
p. 3; Mazz. in ant. ion. II. p. 458; Marg. et R. fl. Zante p. 93; 
Friedr, Reise p. 282; Schenk. cyper. graec. p. 7; Weiss in z. b. G. 
1869 p. 755; Raul. cret. p. 873; Haussk. symb. p. 35; non Cyperns 
mucronatus Rottb. descr. p. 19 (1773). — C capitatus Vand. fasc. 
p. 5 (1771), non Burm. fl. ind. p. 21 (1768). — C. aegyptiacus 
Gloxin obs. bot. p. 20 t. 3 (1785). — C. schoenoides Griseb. spic. 
II. p. 421 (1844); Bois. fl. or. V. p. 368. — Galilea mucronata 
Parl. fl. palerm. I. p. 299 (1895); Heldr. in o. b. Z. 1898 p. 185. — 
Exsicc: Orph. fl. gr. n. 209; Sint. et Born. it. turc. n. 1511; Dorfl. 
fl. aeg. n. 94. 

Rhizomate repente, stolonifero; cuhno tereti, basi vaginato et foliato; 
foliis incurvis, canaliculatis; spiculis saepe numerosis, in capitulum glo- 
bosum, compactum congestis; involucri phyllis 2 — 4, inaequalibus, capi- 
tulo multo longioribus; glumis ovatis, mucronatis, rufescentibus, basi 
spadiceis; staminibus 3 ; achenio obovato, compresse trigono, gluma triplo 
breviore. 

In arenosis maritimis. Thessalia: pr. Litochori (Sint.); Attica: ad 
Phaleron (Orph.); Ehs: pr. Lintzi (Heldr.), inter Pyrgos et Arcadia 
(Friedr.); pr. Messene, Corone, Marathonisi (Chaub.), ad promontorium 
Tenarum (Zucc); Cycladum insula: Syra (LTrv.), Naxos (Heldr.); Creta 
(Sibth.): pr. Canea (Weiss); Zante (Marg.); Corcyra: pr. Potamo (Mazz.). 
— Maio, Sept. -21- 

Obs.-* C. alopecuroides Rottb. descr. p. 38. — Indicatur ex con- 
fusione pr. Chrysides Corcyrae (Mazz. in ant. ion. II. p. 462). — Quid. 
sit Mariscus umbeUatus Mazz. 1. c. e valle Ropa Corcyrae, nescio. 

2. Schoenus L. gen. n. 65. 

1. S. nigricaiis L. sp. p. 43; S. et S. pr. I. p. 29; Sieb. avis 
rem. p. 2; Ch, et B. exp. p. 23, Fl. pelop. p. 3; Mazz, in ant. ion. 
II. p. 458; Marg. et R. fl, Zante p. 93; Fraas fl. class, p. 295; Clem. 
sert. p. 94; Ung. Reise p. 118; Raul. cret, p. 873; Bois, fl. or. V, 
p, 393; Bald. in nuov. giorn. bot. it. 1894 p. 102; Haussk, symb. 
p. 35. — Probabiliter huc quoque: S. ferrugineus Mazz. 1. c, vix 
L. — Icon: Fl, dan, t, 2281. — Exsicc: Baen, herb. europ. n. 9334. 

Dense caespitosus; culmo tereti, basi foliato et vaginis nigris cincto; 
foliis culmum aequantibus ; spiculis lanceolatis, compressis, in capitulum 
terminalem congestis ; involucri phyllis 2, inferiore capitulum superante ; 

v. Halacsy, Flora (xraeea. Iir. 20 3(D6 Cyperaceae. 

gluniis spadiceis, lanceolatis; staniinibus 3; setis liy|)osiynis 3 — 5 niini- 
niis vel saepius luillis; achenio obovato-elliptico, triquetro. 

In huniidis, pakulosis regionis inferioris et niontanae. Thessalia: 
pr. Mahikasi (Haussk.); Acarnania: pr. Actiuni (Bald.); Attica: nit. 
Pentehcon (Heldr.), ad Phaleron (Fraas); Elis: pr. Lintzi (Heldr.); 
Messenia: mt. Kupe (Chaub.); Argolis: pr. Nauplia, Argos (Chaub.); 
Creta: pr. Hagia Erini, Tuzhi ad Suda (Raul.); Zante (Marg.); Cor- 
cyra: pr. Tiflo (Mazz.), Egripo, Levkinio (Ung.), Potanio (Spreitz.), 
Benizze (Baen.). — Febr. Jul. 2^. 

2. Tribus. SCIRPEAE Koch syn. p. 737. 
3. Cladium Patr. Browne nat. hist. Jamaica p. 114. 

1. C. mariscus L. sp, p. 42; S. et S. pr. I. p. 28; Ch. et B. 
exp. p, 23, Fl. pelop. p. 2 [Schoenus); R. Br. pr. fl. nov. liell. p. 236; 
Marg. et R. fl. Zante p. 93; Schenk cyp. gr. p. 14; Heldr. fl. cephal. 
p. 72; Bois. fl. or. V. p. 392; Hal. in 'o. b. Z. 1892 p. 400. — 
C. germanicum Schrad. fh germ. I. p. 75; Mazz. in ant. ion. II. 
p, 458. — Icon: Host gram. austr. HI. t. 53. — Exsicc: Sint. et 
Bornm. it. tun;. n. 1514. 

Rhizomate repente, stolonifero; culmo crasso, ehito, 1 — 2 ni. alto, 
tereti, foliato; foliis arundinaceis, margine et carina asperrimis; umbellis 
decompositis, axillaribus tenninalibusque, paniculam eh^ngatam forman- 
tibus; spiculis oblongis, acutiusculis-, subbifloris; gluniis ovatis, arcte 
imbricatis, ferrugineis, inferioribus minoribus, vacuis; staminibus 2; stylo 
2 — 3 fido, raro 4 fido; achenio ovato, mucronato. 

In paludosis regionis inferioris. Thessalia : ad Braiabalti pr. Litho- 
chori (Sint.); Euboea: pr. Chalkis (Fraas); Aetolia: pr. Mesolongion 
(Nied.); Attica: ad Phaleron (Fraas); Elis: pr. Lintzi (Ileldr.); Achaia: 
pr. Psatliopyrgos (Heldr.); Laconia: pr. Kardamyle, Chimova, in planitie 
Helos (Chaub.), pr. Marathonisi (Pichl.); Zante (Marg.); Cephalonia: pr. 
Livadi Karpuri (Heldr.); Corcyra: pr. Epischepsi, Cavrolinii *fMazz.). — 
Maio, Jul. 4. 

Obs. Certe ex confusione quadam indicantur in (i)rcyra: Hhi/ncho- 
spora alba L. sp. p. 44; Mazz. in ant. ion. II. p. 458; (SchoenHs); 
Vahl. en. II. p. 236; — et B. fnsca L. sp. ed. 2 p. 1664; Mazz. 
1. c; {Schoenus); Roem. et Sch. se])t. II p. 88. 

4. Erioplioruni L. gen. n. 68. 

1. E. latifolium Hoppe Taschenb. 1800 p. 108; Bald. riv. coll. 
bot. alb. 1896 p. 97; Haussk. symb. p. 35. — Icon : Fl. dan. t 1381. 
— Exsicc: Sint, it. thessal. n. 870. 

Rhizomate repente, culmo superne subtrigono ; foliisapice triquetris; 
spiculis pluribus, ovatis, in antlielam dispositis, demum nutantibus; 
pedunculis inaequalibus, scabris ; staminibus 3; stylo trifido; achenio Cyperaceae. 307 

obovato-oblongo, subtriquetro, obtuso, setis bypogynis copiosissiniis, demurn 
in lanani valde elongatis, cincto. 

In pratis ubginosis regionis subalpinae, rarissime. Epirus: mt. 
Smobka (Bakl); Thessalia: mt. Sina (Sint.), pr. Malakasi in Pindo 
tymphaeo. — Apr. Jul. 3\., 

5. Fimbristy lis Vahl enum. II. p. 285. 

1. F. dicliotoma L. sp. p. 50; Ch. et B. exp. p. 25, Fh pelop. 
p. 3; {Sci?'pus); Vahl enum. II. p, 287; Heldr. in Sitzungsb. ac. wiss. 
Berl. 1883 p. 8; Bois. fl or. V. p. 389; Form. in Ver. Briinn 1896 
p. 27. — Huc forsan: Scirpus gracilis Mazz. in ant. ion. II. p. 460; 
non Savi bot. etr. II. p. 25, quae = F. squarrosa Vahh en. II. p. 
286. — '?F. annua Schenk cyp. gr. p. 13, vix R. et Sch. — Icon: 
Fl. gr. I. t. 50. — Exsicc. : Heldr. it. thessal n. 108. 

Caespitosus; cubnis 3 — 10 cm. altis, subtrigonis, basi foliatis ; foliis 
anguste linearibus; anthela dichotome composita ; involucri phyllis 3 — 6, 
inaequalibus, iongioribus anthelam saepe superantibus; spicuhs ovali- 
oblongis; glumis palb'de fuscescentibus , carina viridibus, mucronatis 
stylo bifido; achenio biconvexo, longitudinaliter striato, transverse 
rugoso. 

In arenosis humidis regionis inferioris et submontanae. Thessalia: 
ad ripas Penei pr. Larissa (Heldr.), \)X. Pharsalus (Form.) ; Laconia: 
mt. Taygetos (Chaub.); ?Corcyra: pr. Botumia (Mazz.). — Maio, 
Aug. O. 

6. Eleocliaris R. Br. fh nov. holl. p. 224. {Heleocharis) 

a. Culmi capillares, tetragoni; stigmata 3. 

1. E. acicularis L. sp. p. 48 {Scirpns); K. Br. 1. c. p. 224; 
Mazz. in ant. ion. II. p. 460. — t E. minor Mazz. 1. c. — Icon: Fl. 
dan. t. 287. 

Rhizomate fihformi, repente ; culmis capillaribus, tetragonis, basi 
vagina aphyHa cinctis, fertilibus apice in spiculam solitariam, oblongam, 
paucifloram desinentibus ; glumis rufescentibus, oblongis, obtusis, infima 
spiculae basin fere amplectente ; achenio oblongo, tenuiter costato, trans- 
verse subtilissime striatulo ; setis paucis, achenio duplo brevioribus. 

In Hmosis. Corcyra: pr. Cacochieri (Mazz.). — Jun. Sept. '2J.. 
N. V. 

b. Cuhni validiores, teretes; stigmata 2. 

2. Ei palustris L. sp. p. 47; S. et S. pr. I. p. 33; Ch. et B. 
exp. p. 24, Fl. pelop. p. 3; Marg, et R. fl. Zante p. 93; Schenk cyp. 
gr. p. 12; {Scirpus); R, Br. 1. c. p. 224; Mazz. in ant. ion, 11. p. 
460; Raul. cret. p. 873; Heklr. fh cephaL p. 72; Bois. fl. or. V. p. 
386; Haussk. symb. p. 35, cum f. Jrigicla (culmis digitalibus, flaccidis, 

20* 308 Cyperaceae. 

pallide virentibus, spiculis iibbieviatis). — Icon : Fl. dan. t. 273. — 
Exsicc : Sint. it. thessal. n. 227. 

Rhizoniate repente: culniis teretibus. basi vaginis aphyllis cinctis, 
fertilibus apice in spiculam oblongani desinentibus; gluinis tuscescenti- 
bus, oblongis, obtusiusculis, infima ovata, obtusa, spiculae basin dimidiam 
amplectente; achenio, ovato, compresso, hievi; setis plerunKiue 4, acheiiio 
sublongioribus. 

In paludosis, liumidis regionis inferioris, in alpinani adscendens. 
Thessalia: mt. Zygos, pr. Malakasi, Neuropolis , Kahibaka , Karditza 
(Haussk.), Fakeokastro (Reis.); Attica: ad Phaleron (Fraas); Messenia: 
pr. Methone, mt. Kupe (Chaub.); Argolis : in palude Lerna (Zucc); 
Cyclades (Sibth.) : insuhi Mykonos (Heldr.); Creta: pr. Nerokuru, Tuzla 
ad Suda (Raul.); Zante (Marg.); Cephalonia: mt. Aenos (Heldr.); Cor- 
cyra: pr. Kastrades, Chrysides (Mazz.), Potamo (Baen.). — Mart. 
Jul. %. 

;'). K. iiiii{£^luiiiis Link Jahrb. I. 3. p. 77 (Scirpus); Schuh.. 
mant. II. p. 88; Bahl. riv. coll. bot. alb. 1S9G [>. 97. — Icon : Rchb. 
germ. XVIII. f. 703. 

Differt a praecedente statura graciliore, cuhnis tenuioribus, spica 
minore, gluma infima spicuhie basin omnino amplectente, achenio punc- 
tuhito. 

Ad margines lacuum regionis alj)inae mt. Papignon pr. Radovolj 
distr. Zagorion in Epiro (Bald.). — Jun. Aug. l^. N. v. 

7. Isolepis R. Br. pr. fl. nov. holl. p. 22 L 
a. Involucri foliuni cuhno nndto brevius. 

1. I. setaeea L. sp. p. 49; S. et S. pr. I. p. 34; Bois. fl. or. 
Y. p. 379; (Scirims)\ R. Br. 1. c. p. 222; Mazz. in ant. ion. IL p. 
458; Schenk cyp. graec. p. 9; Haussk. symb. p. 35. — Icon: Fl. <lan. 
t. 311. — Exsicc: Heldr. it. thessal. n. 54. 

Radice fibrosa ; cuhnis filiformibus, striatis, basi vaginis breviter 
foliaceo-acuminatis cinctis; spiculis 1 — 3 sessilibus, in fascicuhun lateralem 
aggregatis; involucri folio setaceo, spicuUis saepius superante; glumis 
ovatis, mucronatis; stigmatibus 3 ; achenio obovato, tri(|uetro, mucronulato, 
longitudinaliter striato. 

lu caenosis, arenosis maritimis, scaturiginosis regionis inferioris et 
montanae. Thessalia: pr. Sermeniko in Pindo (Ilaussk.), mt. Pelion 
(Heldr.); Attica : ad ]Miah-iT)n (Bois.); Argolis: pr. Nauplia (Berger); 
Cychidum insuhi Seriphos (Sibth.); Corcyra: pr. Potamo (Grimb.), ad 
hicum Onufrio (Mazz.). — Apr. Sept. Q. 

2. I. Savii Seb. et Maur. fh rom. pr. p. '22 ; Ch. et B. exp. 
p. 24, Fl. peh^p. p. 3; Marg. et R. fl. Zante p. 94; Raid. cret. p. 874; 
I3ois. fi. or. V. p. 380 {Scirpus). — .S'. fUiformis Savi fl. pis. I. 
p. 46; Mazz. in ant. ion. II. p. 460; non Lam. — I. sicuJa Presl. cyp. 
fet gram. sic p. 13. — /. Saviana Schult. mant. II. p. 63; Gelmi in Cyperaccae. ,3()9 

bull. soc. bot. ital. 1889 p. 453; Haussk. symb. p. 35. — I. pygmaea 
Kunth cyp. p. 101; Schenk cyp. gr, p. 9. — /. controversa Steud. 
syn. pl. cyp. p. 92. — Exsicc: Dorfl. fl. aeg. n. 33. 

Differt a praecedente aeheniis tenuissime punctatis. 

In arenosis maritimis, caenosis regionis inferioris et montanae. 
Thessalia: mt. Zygos, pr. Malakasi, mt. Karava, in oropedio Neuropolis 
(Haussk.), pr. Sermeniko (Heldr.); Attica: mt. Parnes, Pentelicon, ad 
Cephissum , pr. Chelidoni, Phaleron (Heldr.) ; Argolis : pr. Nauplia 
(Berger); Messenia: pr. Methone; ad fl. Eurotas (Chaub.), pr. Kumusta 
Laconiae (Pichl.) ; Cychidum insula: Jos, Naxos (Leon.) ; Creta: pr. 
Enneachoria, Phoria, Hagia Erini, Suda, Selino, mt. Kophino supra 
Lukia (Raul.) ; Zante (Marg.); Corcyra: pr. Botumia (Mazz.). — .Apr. 
Sept. 0. 

b. Invokicri folium culmo aequilongus. 

3. I. supiiia L. sp. p. 49; Bois. fl. or. V. p. 380 {Scirpus); 
R. Br. 1. c. p. 221; Haussk. symb. p. 35. — Icon: Host. gram. III. 
t. 64. — Exsicc: Heldr. it. thessal. IV. a. 1885. 

Radice fibrosa ; culmis striatis, inferne vaginatis , vagina superiore 
in folium subulatum abeunte; spiculis 2—10, sessilibus, in fasciculum 
lateralem aggregatis; involucri folio culmum aequante; glumis ovatis, 
mucronatis; stigmatibus 3; achenio obovato, triquetro, mucronulato, trans- 
verse undulato-rugoso. 

In arenosis, inundatis regionis inferioris. Thessalia: pr. Larissa 
(Heldr.); Baeotia: ad Herkyna pr. Lebadea (Heldr.). — Jul. Sept. Q, 

Obs. /. fiuitans L. sp. p. 48; Mazz. ant. ion. II. p. 460 {Scirpus); 
R. Br. 1. c p, 221. — A praecedentibus radice perenne, culmo radi- 
cante, folioso, spiculis solitariis, terminalibus diversa, probabiliter ex 
confusione pr. Stavropotamo Corcyrae (Mazz.) indicatur, 

8. Holoschoeiius Link hort. berol. I. p. 293. 

1 . H. vulgaris Link 1. c. ; Haussk. symb. p. 35. — Scirpus 
holoschoenus L. sp. p. 49; S. et S. pr. I. p. 33; Urv. enum. p. 6; 
Friedr. Reise p. 274; Fraas fl. class, p. 295; Ung, Reise p. 118; 
Weiss in z. b. G. 1869 p. 755; Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 9; 
Hal. Beitr. fl. thessal. p. 19. — Isolepis holoschoenus R. et Sch. syst. 
II. p. 115; Mazz. in ant. ion. II. p. 458; Schenk cyp. gr. p. 9. — 

Rhizomate crasso, repente ; culmis teretibus, inferne vaginatis, vaginis 
1 — 2 superioribus in folium semitereti-canaliculatum abeuntibus, spicuhs 
numerosis, in capitula globosa, compacta, solitaria vel plura, anthelam 
lateralem formantia, congestis ; glumis ovatis, mucronatis ; stigmatibus 3 ; 
achenio obovato, triquetro; minute punctulato. 

a. typicus. — HoJoschoenus Linnaei Rchb. fl. exc p. 76. -- 
Icon: Rchb. germ. f. 739. — Culmi elati, robusti; anthela composifa;. 
eapitula majuscula. — Exsicc : Sint. it. thessal. n. 1313. 310 Cyperaceae. 

/J. romaiius L. sp p. 49; S. et S. pr. I. p. 33; Ch. et B. exp. 
p. 26, Fl. pelop. p. 4; Mazz. in aut. ion. II. p. 460; Marg. et R. fl. 
Zante p. 93; pro s=p. {Scirims); Vis. fl. dalni. I. p. 111. — Sch'2n<s 
holoschoemis r. romanns Koch. s)mi. p. 743; Kaul. cret. p. 874. — 
H. Linnaei /?. romanus Rchb. ic. f. 740. — IsoJepis holoschoenus r. 
romanns Schenk cyper. gr. p. 9. — Cuhni humihores et tenuiores ; 
capitulum magnem, sessile, sohtarium vel uno duobusve minoribus fuhuni. 
— Exsicc: keldr. pl. fl. hellen. a. 1901. 

y. australis L. syst. veg. p. 85; Heldr. chlor. Mykon. p. 2r)4; 
pro sp. {Scirpus). — Sciipus holoschoenus r. australis Koch. syn. 
p. 743; Raul. cret. p. 874; Heldr. fl. ceph. p. 72; Bois. fl. or. V. 
p. 382; Form. in Ver. Briinn 1895 p. 20, 1896 p. 27, 1897 p. 24; 
Bald. riv. coll. bot. alb. 1896 p. 96. — 1. holoschoenus v. anstraJis 
Schenk cyp. gr. p. 9. — Icon : Rchb. germ. f. 737. — Cuhni gracik's; 
anthek siniplcx; capitula parva. — Exsicc. : Baen. herb. europ. 
n. 9335. 

In arenosis humidis regionis inferioris, y. ut vid(4ur ceteris multo 
frequentior. — Maio, Sept. 2J^. 

9. SciriMis L. gen. n. 67. 
H. Anthela terminahs. 

1. S. .silvaticus L. sp. p. 51; Mazz. in anl. ion. II. p. 460. — 
Icon: Fl. dan. t. 307. 

Rhizomate repente, cuhno i4ato, tricjuetro, fohato; foliis pLmis ; 
spiculis parvis, 3 — 4 mm. longis, viridi-nigricantibus, ovatis, in antlielam 
terminalem, supradecompositam, involucratam di.spositis; glumis obtusis, 
mucronulatis ; stigmatil)us 3 ; achenio obovato-trigono, laevi ; setis liypo- 
gyuis retrorsum scabris. 

Ad ripas, in humidis. Corcyra: ])r. Carocollo (Mazz.). — Jun. 
Jul. 4. N. V. 

2. S. Hiuritiiuus L. sp. p. 51; 8. et S. pr. I, p. 34; Ch. et B. 
exp. p. 24, Fl. pelo]). p. 3; Mazz. in ant. ion. II. p. 458; Marg. cl, 
R. fl. Zante p. 93; Schenk cyp. gr, p. 11; Raul. cret. p. 873; Bois. 
fi. or. V. p. 384; Heldr. fl. ceph. p. 72; Form. in Ver. Briinn 1895 
p. 20; Haussk. symb. j). 35. — S. macrostacJii/us ~\Y\M. en. I.\x 78; 
Mazz. 1. c. p. 460. — S. vulgaris Mazz. 1. c. p. 460. — Icon: Fl. 
dan. t. 937. — Exsicc. : Orph. fl. gr. n. 1104. 

Rhizomate repente; culmo elato, triquetro, foliato; foliis canali- 
culatis; spiculis 10 — 15 mm. longis, brunneis, ovato-oblongis, in anthe- 
lam terminalem, involucratam dispositis; gkmiis acute bifidis, sinu 
mucronifero; stigmatibus 3; achenio obovato-trigono, laevi ; .'^etis hypo- 
gynis retrorsum scabris. 

Ad aquas regionis inferioris. Thessalia : \)V. Ivarissa , Karditza, 
Orman Magula (Haussk.) ; Phthiotis: ad Thermopyhis (Sprun.) ; Attica: 
ad Phaleron (Orph.); Achaia: pr. Psathojiyrgos (Hal.); Arcadia: pr. 
Megalopolis (Chaub.); Messenia: pr. Arcadia (Chaub.); Argohs : pr. Cyperaceae. 311 

Nauplia (Berger); Cycladum insula Mykonos (Heldr.); Creta: pr. Nero- 
kuru (Raul.); Zante: pr. Krionero (Marg.); Cepbalonia: pr. Argostoli 
(Heldr.); Corcyra: pr. urbeni, Kanone (Form.), Lefchimo, Botumia, 
Chrysida, Peramo (Mazz.). — Maio, Jul. %. 

b. Anthela lateralis. 

» a. Culmus triqueter. 

3. S. litoralis Schrad. germ. I. p. 142 t. 5; Sieb. avis p. 2, 
rem. p. 2; Ch. et B. exp. p. 23; Mazz. in ant. ion. II. p, 460; 
Schenk cyp. graec. p. 10; Raul. cret. p. 873; Bois. fl. or. V. p. 383; 
Bald. viagg. cret. p. 95; Form. in Ver. Briiiui 1896 p. 27. — S. tri- 
queter Ch. et B. fl. pelop. p. 3; VMazz. in ant. ion. II. p. 460; 
Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 9; non L. — Exsicc: Bald. it. cret. 
n. 169. 

Rhizomate repente ; culmo ehito, triquetro, inferne vaginato ; 
vaginis cubnorum juniorum foliatis, adultorum subaphyllis; spiculis 
pallide brunneis, ovato-oblongis, sessilibus vel saepius pedunculatis, 
in anthehim compositam lateralem dispositis; gkimis ovatis, laevibus, 
margine niembranaceis , apice obtusis vel retusis , mucroiiatis ; stig- 
niatibus 2; achenio obovato, plano-convexo, h^evi; setis hypogynis peni- 
cillato-plumosis. 

Ad ripas, in paludosis regionis inferioris. Thessalia: pr. Larissa 
(Form.); Aetoha (Wiedem.); Attica (Sprun.); Argolis: pr. Tirynthum, 
Is auplia (Chaub.) ; Creta : pr. Candia (Raul.) , Stavromenos in distr. 
Rethymniotika (Bald.); Corcyra : insula Vido (Mazz.). — Maio, Jun. 2|.. 

4. S. inucroiiatus L. sp. p. 50; S. et S. pr. I. p. 34; Ch. et 
B. fl. pelop. p. 3; Mazz. in ant. ion. II. p. 458; Schenk cyp. graec. 
p. 1 2 ; Heldr. fl. ceph. p. 72 ; Bois. fl. or. V. p. 382. — S. glomeratus 
Scop. fl. carn. ed. 2, I. p. 47. — Icon: Host. gram. t. 68. 

Rhizomate fibroso; culmo elato, triquetro, basi vaginis aphylHs 
cincto; spiculis viridi-fuscescentibus, oblongis, sessilibus, in fasciculum 
Literalem aggregatis ; glumis ovatis, striatis, acutis, integris ; stigmatibus 3 ; 
achenio obovato-subrotundo , j^l^i^o-convexo, transverse ruguloso; setis 
hypogynis retrorsum aculeolatis. 

In pahidosis, arenosis maritimis, ad fossas regionis inferioris. 
Baeotia: pr. Lebadea (Heldr.); Cephalonia ; pr. Same (Heldr.). — Jun. 
Aug. 91. N. V. 

/i. Culmus teres. 

5. S. laeiistris L. sp. p. 48; S. et S. pr. L p. 33; Ch. et B. 
exp. p. 25, Fl. pelop. p. 3 ; Mazz. in ant. ion. II. p. 458 ; Marg. et R. 
fl. Zante p. 93; Friedr. Reise p. 278; Schenk cvp. graec. p. 11; Raul. 
cret. p. 873; Heldr. fl. ceph. p. 72; Bois. fl.'or. V. p. 383; Form. 
in Ver. Briinn 1896 p. 27; Haussk. symb. p. 35. — Icon : Fl. dan. 
t. 1142. — Exsicc. : Baen. pL corc. a. 1896. 

Rhizomate repente ; culmo elato, tereti, basi vaginato, vagina superiore 
in laminam brevem abeunte; spiculis ovato-oblongis , rufesceutibus, iu 3J2 Cyiicraeeat'. 

anthelam latcralejn , compusitam dispositiV; anthelae raniis valde in- 
aeqiialibus; ghiniis ovatis, retusis, mucrunatis, dorso hievibus, margine 
fimbriatis ; stigmatibus 3 ; achenio trigono, laevi ; setis hypogynis retrorsum 
acuh>ohitis. 

In paludosis regionis inferioris et montanae, Thessaha: in oropedio 
Neuropolis (Haussk.), mt. Baba pr. Klinovo in Pindo, ad hicum Nezeros 
in Olynipo (Form.); Argolis: in palude Lcrna (Friedr.) ; Messeniar: 
pr. Methonc (Chaub.); Creta (Sibth.); Zante (Marg.); Cephalonia: pr. 
Kutavo, Akoli (Heldr.); Corcyra: pr. Kastradcs (Baen.), ad hicum Ropa 
et Onufrio (Mazz.); loca phn-a ad sequentem siieciem spectarc videntur. 
— Maio, Aug. '-?!. 

6. S. Taberiiaeiiioiitaiii Gmeh fh bad. I. p. 101 ; Mazz. in ant. 
ion. n. p. 4GU; Schenk cyp. graec. p. 10; Haussk. symb. p. 35. — 
S. glaiicus Sm. in engh bot. t. 2321. — S.lacustris v. digymis Godr. 
fh lorr. ni. p. 90. — Exsicc. : Sint. et Boruni. it. turc. n. 1513. 

Differt a praecedente culmo glaucescente, glumis punctato-scabris, 
stigmatibus binis. 

In paludosis regionis inferioris. ThessaHa: ad Stolos pr. Litochori 
(Sint.); Aetolia (Hehh\) ; Attica: ad Phaleron (Fraas); Argolis: pr. 
Nauplia (Haussk.), in palude Lerna pr. Argos (Orph.) ; Laconia : ad 
ripas fh Eurotas, in Maina (Zuccar.); Zante (Bois.) ; C?orcyra: ad hicum 
San Catterina <li Ghiro (Mazz.). — Maio, Aug. 2|.. 

10. Blysmus Panz. in Schult. niant. II. p. 41. 

1. B. compressus L. sp. p. 43; Mazz. in ant. ion, II. p. 458; 
{Schoenus); Panz. in Link hort. hot. berol. I. p. 278; Form in D. bot. 
Mon. 1890 p. 9, in Ver. Briinn 1896 p. 27; Haussk. symb. p. 35.— 
Scirpus conqjressus Pers. syn. I. p. 66; Bald. riv. coll. bot. alb. 189(1 
p. 97. — S. caricinus Schrad. fl. germ. p. 132; Mazz. \. c. — Icun: 
Fh dan. t. 1622. — Exsicc: Sint. it. thes.sah n. 867. 

Rhizomate repentc ; culmo obtuse anguhito, fohato ; spiculis fuscis 
sessihbus, in spicam terniinalcm, disticham dispositis ; glumis oblongo- 
lanceohitis, striatis; stigmatibus 2; achenio obovato, comprcsso, hievi; 
setis hypogynis retrorsum aculeolatis. — Habitu Carice quadam e sec- 
tione Vignea similis, scd flores hermaphroditi. 

In pratis montanis (^t subalpinis. Epirus: mt. Papignon (Bald.); 
Thessalia: mt. Dokimi (Form.), pr. Malakasi, m(. Karava (Haussk.) in 
Pindo; Corcyra (Mazz.). — Juii. Juh '4. 

11. Baeothryon N. ab E. gcn. IX. t. 12. 

1. li. pauciflorum Lightf. fh scot. II. ]>. 1078; Haussk. .symb. 
p. 35 ; (Scirpus) ; Dietr. sp. 11. p. 90. — S. haeothryon Ehrh. in 
L. fih supph p. 103. — Lleocharis pauciflora Link hort. reg. beroh 
I. p. 284. — Limmochloa haeothryon Rchb. fh cxc. p. 78. — Icon: 
Ho.st. gram. III. t. 58. Cypcraceae. 318 

Rhizomate stolouifero ; culmo tereti, basi vaginis aphyllis cincto; 
spicula terminali, solitaria, ovata, 3 — 5 flora; glumis fuscis, obtusis, 
muticis ; stigmatibus 3 ; achenio obovato, trigono, reticulato-striato ; setis 
hypogynis scabris. — Habitu Eleochari palustri simile, ab ea statura 
graciliori, stylo basi non incrassato et stigmatibus 3 distinctum. 

In scaturiginosis supra Malakasi et in jugo Zygos in Pindo tym- 
phaeo (Haussk.). — Jun. Jul. 21. N. v. 

8. Tribus. CARICEAE Koch syn. p. 746. 

12. Carex L. gen. n. 1046. 

Dispositio specieruni. 

1. Sectio. Lcgitimae Koeh syn. p. 754. — Spicae plures, terminalis vel 
superiores niasculae, iuferiores femineae (rarius masculi plures vel terrainalis andro- 
gynae) ; stigmata 2 — 3. 

a. Utriculi rostro plus minusve elongato, tereti vel compresso, saepius bitido 
vel bicuspidato terminati ; stigmata 3. 

a. Rostrum teres vel compressum, marginatum, bicuspidatura, cuspidibus 
divergentibus; spiculae masculae saepissime plures. 
X Utriculi glabri. 

1. C. riparia Curt. 2. C. rostrata With. 

XX Utriculi hirti. 

3. C. liirta L. 
/J. Rostrum marginatum vel ore scariosum, antice planum, bidentatum 
vel retusum, dentibus porrectis ; spicula mascula solitaria. 
X Utriculi flavidi, stellatim patentes. 
4. C. lepidocarpa Tausch. 5. C. Oederi Ehrh. 

XX Utriculi virides vel fuscescentes, erecti vel erecto-patuli. 
Q Utriculi glabri. 

. Spicae femineae multiflorae. 

; Bracteae breves, spica parum longiores; rostrum margiue 
serrulato-scabrum. 
6. C. fulva Good. 7. C. distans L. 

;; Bracteae lougissimae, culmum valde superantes; rostrum 
laeve. 

8. C. extensa Good. 
. . Spicae femineae pauciflorae. 

9. C. ventricosa Curt. 
OQ Utriculi adpresse hirti. 
10. C. macrolepis DC. 11. C. laevis Kit. 

b. Utriculi erostres vel i-ostro brevi, tereti, oblique truncato vel retuso 
terminati. 

a. Stigmata 3. 

X Utricxili glabri. 

O Rhizoma fibrosum, caespitosum. 
12. C. pendula Huds. 13. C. pallescens L. 

OO Rhizoma stoloniferum. 

. Glumae ferrugineae vel virescentes. 
14. C. glauca Murr. 15. C. hispida Willd. 314 Cyperaceae. 

. . Glumae atrae. 

tfi. C. atrata L. 

XX Utriciili pubescentes. 

O miizoma repcns, stolonifcnim. 
17. C. cai yopliyllea Latour. 18. C. tomentosa L. 

OO Rliizonia tibrosum, caespitosum. 
19, V. Halleiiana Asso. ao. C. Iiuniilis Lcys. 

/?. Stigmata 2. 

X Rhizoma stoloniferum ; foliorum vaginae integrae. 
21. C. rnffa L. 22. C. nigra L. 

XX Eliizoma estolonosuni : foliorum vaginae reticulato-fissae. 
23. C. stricta Good. 

2. Sectio. Vigneae Koch syn. p. 748. — Spicac (spiculae) androgynae, in 
spicani continuam vel interruptam dispositac vel paniculatae; stigmata '2 — 3. 

a. Stigmata 3. 

24. C. illegitiina Ccs. 25. C. distacliya Desf. 

b. Stigmata 2. 

a. Spiculae inferne masculae, superne femineac ; rliizoma fibrosum, 
caespitosum. 

X Bracteae inferiorcs foliaceac, longissiniae, culnium superantes. 
26. C. i-eniota L. 
XX Bracteae brcvissimae, squamaeformes. 

O Spiculae remotiusculae, spicam liuearem vcl oblongo-linearem 
formantes. 
27. C. echinata Murr. 28. C. eloni^ata L. 

OO Spiculac valde approximatac, spicam ovatam formantes. 
29. C. leporina L. 
/5. Spiculae superne masculae, inferne femineae. 
X Rhizoma fibrosum, caespitosum. 

O Glumae fuscac, utriculum aequantes; utriculi erecti, biconve.xi. 
30. C. paradoxa Wild. 
OO Glumae virescentes, utriculi breviores; utriculi i>lus niinus 
patentes. 

. Utriculi elevatim b — 7 nervii ; culmi angulis scal)errimi. 
31. C. vulpina L. 
.. Utriculi obsolcte nervosi ; culmi su])crnc .scabri. 
32. C. muricata L. 33. C. divnlsa Good. 

XX Rhizoma repens. 

34. C. divisa Huds. 
y. Spiculae supremac et inferiores femineae, intcrmcdiae ma.sculac. 
35. C. disticlia Huds. 

3. Sectio. Psyllophorae Lois. ^. gall. ed. 2 II p. 282. — Spica solitaria, 
lerminalis, dioica vel androgyna. 

3(5. C. Davalliana Sm. 

1. Sectio. Leyitimae Kocli syn. p. 7 04. 

a. Utriculi ro.stro plu.s niinusve elongato, lercti vel comprerfso, 
saepius bifido vel bicuspidato terminati ; stigmata 3. Cyperaceae. 315 

a. Rostruni teres vel coiupressuiii, uiarginatum, bicuspidatuui, 
cuspidibus divergentibus; spiculae niasculae saepissime plures. 
X Utriculi glabri. 

1. 1. C. riparia Curt. fl. loixl. IV. t. 60; S. et S. pr. 11. p. 231; 
Ch. et B. exp. p. 28, Fl. pelop. p. 4; Schenk cyp. graec. p. 23; Bois. 
fl. or. V. p. 430; Hal. iu 6. b. Z. 1896 p. 19. — Exsicc: Reis. fl. 
gr. a. 1894. 

Rhizomate repeute; cuhnis ehitis, acutaugulis; fohis hite hnearibus, 
cariuatis, scabris; spicis mascuhs 2 — 5, approximatis ; femineis 2 — 5, 
remotis, cylindricis, sessihbus vel pedunculatis, erectis vel demum cer- 
nuis; bracteis fohaceis, non vaginantibus, cuhnum superantibus ; glumis 
lanceohitis, cuspidatis, utricuhuu superantibus; utricuhs ovato-conicis, 
biconvexis, ohvaceis, glabris, erectis, in rostrum breve bicuspidatum 
attenuatis. — Robusta, culmis 60 — 100 cm. altis, foha 6 — 15 mm. 
hita, spicae 3—8 cm. longae. 

Ad aquas regionis inferioris. Aetolia: ad lacum Agrinion (Reis.); 
Peloponnesus (Sibth.); in pahide Lerna (Zuccar.) — Maio, Jun. ^. 

2. C. rostrata With. arr. p. 1059. — C. ohtusangida Retz. fh 
scand. p. 223. — C. ampitUacea Good. in trans. hnn. soc. II. p. 207; 
S. et S. pr. II. p. 231; Ch. et B. exp. p. 29, Fl. pelop. p. 4; Schenk 
cyp. graec. p. 23. — Icou: Fl. dan. t. 2248. 

Rhizomate repente ; culmis elatis, obtusangulis ; f ohis hnearibus, 
canalicuhatis , margine scabridis; sjDicis mascuhs 2 — 4, approximatis ; 
femineis 2 — 4, remotis, cyhndricis, breviter pedunculatis, erectis vel 
demum ceruuis; bracteis fohaceis, non vaginantibus, cuhnum superant- 
ibus ; ghimis obloago-lanceohitis, acutis, utriculo brevioribus ; utricuhs 
subglobosis, iuflatis, flavis, ghibris, patentissimis, in rostrum k)ngum 
abrupte contractis. — Cuhni 30 — 60 cm. alti, foha 3 — 5 mm. lata, 
spicae 4 — 8 cm. hmgae. 

lu Peloponnesi aquosis (Sibth.) ; a recentioribus non lecta. — Maio, 
Jun. %. N. V. 

Obs. C. palndosa Good. in trans. liun. soc. II. p. 202; Schenk 
cyper. graec. p. 23. — Probabihter ex confusione in palude Lerna 
indicatur. 

XX Utricuh hirti. 

3. C. hirta L. sp. p. 975; Ch. et B. exp. p. 28, Fl pelop. p. 4; 
Schenk cyp. graec. p. 23; Haussk. symb. p. 36. — Icon: Fh dan. 
t. 425. -^ Exsicc: Sint. it. thessal. n. 868. 

Rhizomate repente; culmis obtusanguhs ; fohis phuiis, hirtis; spicis 
mascuhs 1 — 3, approximatis ; femineis 2 — 4, remotis, oblongis, pedun- 
culatis, erectis; bracteis fohaceis, vaginautibus, culmum saepe aequan- 
tibus ; glumis oblongis, cuspidatis ; utricuhs ovato-oblongis, hirtis, sensim 
in rostrum bicuspidatum attenuatis. — Cuhni 15—40 cm. ahi, folia 
3 — 5 mm. lata, spicae 25 — 40 mm. longae. 

In nemorosis regionis inferioris et montauae. Thessaha: mt. Zygos, 316 Cyperaccao. 

pr. Malakasi (Haussk.), iii oropedio Neuropolis (Heldr.) in Pindo; Mes- 
seniu (Chaub.). — Maio, Jui. 4. 

ji. Rostruni marginatuni vd ore scariosum, antice planum, 
bidentatuni vel retusum, dentibus porrectis ; spicula )nas- 
cula solitaria. 
X Utriculi flavidi, stellatim patentes. 

•4. V. lepidocarpa Tausch in Flora 1834 p. 179; Haussk. .symb. 
p, 36. — C. lipsiensis Peterm. fl. lips. p. 58, — 

Rhizomate fibroso ; culmis obtusangulis ; foliis canaliculatis ; spicis 
femineis 1 — 3, ovatis vel subglobosis, approximatis, sessilibus vel bre- 
viter pethmculatis, infima saepe remotiore; bracteis breviter vaginantibus, 
cubnum superantibus ; glumis ovato-oblongis, acutiuseubs; utriculis ovatis, 
inflatis, flavidis, glabris, stellatim patentibus, sensim in rostrum biden- 
tatum, subrecurvum, utriculo subaequilongum attenuatis. — Cuinms 
lo — 30 cm. altus, fobisque flavo-virens. 

In jugo alpino Zvgos in Pindo tymphaeo (Haussk.). — Maio, 
Jul. 4. K v. 

5. C. Oederi Ehrh. calam. n. 79; Haussk. symb. p. 36. — Icon. 
Rchb. germ. f. 652. — Exsicc: Heldr. it. thessal. IV. a. 1885. 

Differt a praecedente statura minori, utriculis minoribus, rostro 
saepius recto, eis dimidio l)reviori, terminatis. 

In retrione superiori mt. Karava in Pindo dolopico (Heldr.). — 
JuH. Jul. 2|_, 

XX Utriculi virides vel fuscescentes , erecti vel erecto- 
patuli. 
O Utriculi glabri. 

. Spicae femineae multiflorae. 

; Bracteae breves, spica parum longiores; rostrum 
margine serrulato-scabrum. 

6. ('. Hornscliiichiana Hoppe in Flora 1824 p. 595. — C.fidva 
Good. in trans. linn. soc. II. p. 177 p. p. ; Ch. et B. exj). p. 27, Fl. 
pelop. p. 4; Schenk cyp. graec. p. 21; Bois. fl. or. V. p. 426. — 
Icon: FI. dan. t. 2249. 

Rhizomate caespitoso, breviter ttolonifero; culmis obtusangulis ; 
foliis planis; spiculis femineis 2 — 3, ovatis vel oblongis, remotis, pedun- 
culatis; bracteis longe vaginantibus , infima spicam suam superante; 
glumis ovatis, acutis, latc albo-marginatis; utricidis ovatis, subinfhitis, 
glabris, vii-idibus, erecto- patulis, in rostrum bificbim attenuatis, rostri 
dentibus apice scariosi.s, margine externo serrulato-scabris, interno hie- 
vibns. — Culmi 20 — 45 cm. alti, fobisque viridis. 

In humidis regionis inferioris. Messenia: pr. Methone, ad oslium 
fl. Pamisus, inter Nisi et Kahimata (Chaub.). — Maio, Jun. ^l . N. v. 

7. C. distaiis L. .syst. ed. 10 p. 1263; S. et S. pr, II. p. 229; 
Ch. et B. exp. p. 27, Fl. pelop. p. 4; Friedr. Reise p. 272; Schenk 
cyp. graec. p. 20; Ung. Reise p. 118; Raul. cret. p. 873, cum var. Cyptraceae. 317 

rigidifolia (f. dense caespitosa, foliis rirridis, subpungentibus); Bois. fl. 
or. V. p. 425 ; Heldr. fl. cephal. p. 72, Fl. Aegina p. 39 B ; Spreitz. 
in z. b. G. 1887 p. 670; Hal. in 6. b. Z. 1897 p. 99; Bald. riv. 
coU. bot. alb. 1896 p. 97; Haussk. syml). p. 36. — C. fnha Sieb. 
avis rem. p. 6, non Good. — Icon : Fl. dan. t. 2434. — Exsicc. : 
Orph. herb. n. 2693. 

Differt a praecedente, cui persimilis, spicis femineis remotioribus, 
glumis femineis latioribus, mucronatis, utriculis brevius rostratis, rostri 
dentibus lierbaceis, liiargine externo et iiiterno serruhito-scabris. 

In pratis, dumosis, silvaticis regionis inferioris et montanae, sat 
frequens. Epirus: pr. Vromonero (Bald.); Thessalia: iii oropedio Neu- 
ropolis (Haussk.); Aetolia: pr. Aetolikon (Reis.); Attica: mt. Fentelicon 
(Ung.), Parnes (Fraas), ad Phaleron (Sart.), insula Aegina (Heldr.); 
Achaia: pr. Patras (Chaub.), mt. Chelmos (Hal.), Kyllene (Orph.); 
Messenia: pr. Methone (Chaub.); Argolis : pr. Vromolimni, Troezene 
(Friedr.), Tyrins, Nauplia (Haussk.), Epidaurus (Zucc); Sporaduni insula 
Skopelos (Leon.); Creta: pr. Rumata, Kladiso, Murnies, Mahixa, Rhamni, 
mt. Psiloriti, Lassiti, Aphendi Kavutsi (Raul.); Cephalonia (Heldr.); 
Corcyra: pr. urbem (Spreitz.), Potamos, Pyrgi, Ipso, Benizze (Baen.). — 
Apr. Jul. %. 

;; Bracteae longissimae, cuhnum valde supe- 
rantes ; rostrum laeve. 

8. C. exteiisa Good. in trans. linn. soc. II. p. 175 t. 21; Raul. 
cret. p. 873; Bois. fl. or. V. p. 424; Haussk. symb. p. 36, v. graeca 
(f. elatior, foliis elongatis, flaccidis, spicis cylindricis, utriculis pallidio- 
ribus, crassius nervosis). — C. nervosa Desf. fl. atl. II. p. ;^37. — 
Exsicc: Heldr. pl. fl. hellen. a. 1899. 

Rhizomate fibroso; cuhnis obtusangulis ; foliis convoluto-canaliculatis 
spicis femineis 2 — 3, ovato-oblongis, sessilibus, masculae approximatis, 
infima saepius remotiore; bracteis fohiformibus, cuhnum longe supe- 
rantibus, infima breviter vaginata; glumis ovatis, acutis, fulvis; utricuhs 
ovatis, biconvexis, glabris, in rostrum brove, hieve, bidentatum contractis. 
— Habitus praecedentis, a quo fohis convolutis, bracteis elongatis, rostro 
laevi facile distinguitur. 

In pratis arenosis, maritimis. Ehs: pr. Lintzi (Heldr.); ArgoHs: 
pr. VromoHmni, Naupha (Haussk.); Creta: pr. Suda (Rauh). — Maio, 
Jul. 4. 

. . Spicae femineae pauciflorae. 

9. C. ventrieosa Curt. fl. lond. VI. t. 68. — C. monilifera 
Thuill. fl. par. p. 490. — C. depauperata Good. in trans. linn. soc. 
IL p. 181; S. et S. pr. II. p. 229; Ch. et B. exp. p. 27, Fl. pelop. 
p. 4; Schenk. cyp. graec. p. 24; Haussk. symb. p. 36. — C. triftora 
Willd. phytogr. II. t. 1. — 

Rhizomate fibroso; cuhnis striatis; fohis planis ; spicis femineis 
2 — 3, remotis, pedunculatis, plerumque 3 floris. rarius 2 — 4 vel 3 — 7 
loris; bracteis foliaceis, vaginantibus, cuhnum aequautibus; glumis 318 Cyperaceae. 

ovati^, muciouati?, viridibus, late albo-iiiarginatis; utriculis ovatis, tur- 
gidis, glabris, longc rostratis, ore obli^iuo, scarioso-.<ubbilobo. — Culnii 
30 — nO cm. alti; species spicis femineis laxiuscuhs, paucifloris, utriculis 
turgidis, insignis. 

In silvaticis. Thessalia: in oropedio Neuropolis in Pindo (Haussk.); 
in Laconiae silvis (Sibth.). — Jun. Jul. 2^, N, v. 

Obs. Species mihi ignota, ex descriptione praecodenti ut vidctur 
affinis: C. thehaica Schenk. cyp. graec. j). 21. — „Radice fibrosa; 
culmo triquetro, folioso, superne scabriusculo; foliis linearibus, acuminatis, 
margine scabris; spicula mascula solitaria, terminali, femineis distan- 
tibus, omnibus exserte, inferioribus longe peduiKudatis, l^racteis foliaceis 
suffultis; stylis trifidis; fructibus triciuetris, paleani aristato-mucronatam, 
scabram aequantibus, longe rostratis, rostro emarginato trigono. — Ha- 
bitu G. strigosae Huds., sed spiculis longius peduncuh^tis, paleis longe 
mucronatis, fructum aequantibus et dorso scabris fructibusque rostratis 
satis diversa". In paludosis ad Baeotiae lacum Copaim pr. Thebas 
(Fraas). 

CO Utriculi adpresse hirti. 

10. ('. inacrolepis DC. cat. hort. nionsp. p. 89; Schenk cyp. 
graec. p. 19; Bois. fl. or. V. p. 422; Hal. beitr. fl. Achaia p. 34; 
Haussk. symb. p. oG. — C. platystavhya Ten. fl. nap. IV. p. 13;-). 
— C. Tenorii Kunth enum. p. 437. — Icon: Rchb. gerni. f. 668. — 
Exsicc: Orph. herb. n. 2746 et 2751; Hehh-. herb. norni. n. 1588. 

Rhizomate caespitoso, fibroso; culmis striatis; foliis phmis; spicis 
femineis 1 — 3 approxiniatis, ovatis, erectis, sessilibus vel brevissime 
peduncuktis; l)racteis foliaceis, vaginantibus, spica saepius brevioribus; 
glumis late ovntis, obtusis, latissinie albo-marginatis; utriculis oblongis, 
triquetris, adpresse hirtis, in rostrum ore hyalinuni, em;u-ginatum ab- 
ruptiuscule abeuntibus. — Culmi 30 — 40 cni. alti, glumae dorso ferru- 
gineae, margine late albo-scariosae. 

In dumosis, silvaticis regionis montanae et subalpinae. Thessalia: 
mt. Zygos (Ilaussk.); Attica: mt. Hymettus (Fraas); Achaia: mt. Kyllene 
supra Fhvmburitza, mt. Chelmos supra Klukines (Orph.) et supra Syvista 
(Hal.); Laconia: mt. Malevo (Sart.), Taygetos (Zahn); Corcyra: mt. 
Pantocrator (Baen.). — Maio, Jul. 2| . 

11. C. Isievis Kit. in Willd. sp. IV. p. 292; Hal. Beitr. fl. Epir. 
p. 42, Beitr. fl. Achaia p. 34; Bald. riv. coll. bot. alb. 1895 p. 73, 
1896 p. 97. — - Exsicc: Hal. it. gr. secund. a. 1893. 

Rhizomate caespitoso; culmis striatis; foliis rigiduli.s, filiformibus, 
convoluto-plicatis; spicis feniineis 2 — 3, oblongis, erectis, pedunculatis 
remotiusculis ; bracteis subulatis, longe vaginantibus, pedunculo aequi- 
longis; glumis oblongis, acutis vel obtusis, nigricantibus; utriculis ellip- 
tico-lanceolatis, triquetris, adpresse puberulis, in rostrum bidentatum 
sensini attenuatis. — Culmi 15 — 30 cni. alti, folia glaucescentia. 

In rupestribus regionis alpinae, rarissime. Epirus: mt. Konitza, Cyperacene. 319 

Tsumerka (Bald.), Strungula (Hal.); Achaia: in cacuniine mt. Kyllene 
(Hal.). — Jun. Jul. 3i. 

b. Utriculi erostres vel rostro brevi, tereti, obb'que truncato vel 
retuso tenninati. 
a. Stigmata 8. 

X Utriculi glabri. 
O Rhizoma fibrosum, caespitosum. 

12. V. peudula Huds. fl. angl. p. 352; Haussk. symb. p. 36. — 
C. maxima Scop. fl. carn. ed. 2 H. p. 229; Ch. et B. exp. p. 27, 
Fl. pelop. p. 4; Bois. fl. or, V. p. 418. — C. agastachys Ehrli. in 
L. fil. suppl. p. 414. — C. pendidoides Schenk cyper. graec. p. 21, 
ex descriptione nou differre videtur. — Icon: Host. gram. I. t. 100. — 
Exsicc: Heldr. pl. fl. hellen. a. 1890. 

Rhizomate fibroso, caespitoso; culniis elatis, triquetris; foliis late 
linearibus, planis, glabris; spica mascuhi saeplssime unica; femineis 
3 — 7 distantibus, pedunculatis, lineari-cylindricis, arcuatis, denique pen- 
dulis; bracteis inferioribus foliaceis, longe vaginatis, cuhnum saepe supe- 
rantibus, superioribus brevibus, subulatis, breviter vaginatis; glumis 
ovato-lanceolatis, mucronatis, fusco-marginatis; utriculis ellipticis, tri 
quetris, laevibus, viridibus, in rostrum breve retusum attenuatis. — Cuhni 
60 — 120 cm. alti, foha 8 — 18 mm. lata, scabrida, spicae 8 — 10 cm 
longae, circa 3 mm. tantum latae, glumae dorso virides, fusco-marginatae. 
utricuh parvi. 

In silvaticis, ad rivulos regionis inferioris et montanae. Thessalia 
iu oropedio Neuropohs (Haussk.); Attica (Heldr.); Euboea: mt. Tele- 
thrion (Heldr.); Messenia: pr. Phigalea, Messene, mt. Kupe (Chaub.). 
— Maio, Jun. 2|.. 

13. C. pallescens L. sp. p. 977; Haussk. symb. p. 36. — Icon: 
Fl. dan. t. 1050. 

Rhizomate fibroso, caespitoso; culmis triquetris; foliis linearibus, 
planis, pubeseentibus ; spica mascula unica; femineis 2 — 3, approximatis, 
pedunculatis, ovato-oblongis, erectis vel subnutantibus; bracteis foliaceis, 
breviter vaginatis, inferiore culmum superante; glumis ovatis, cuspidatis, 
pallide fulvis; utriculis ellipticis, subventricosis, obsolete nervatis, viri- 
dibus, erostribus. — Cuhni 20 — 35 cm. alti, folia 2 — 4 mm. lata, 
spicae femineae 8 — 14 mm. longae, virides. 

§. tymphaea Form. in Ver. Briinn 1896 p. 27, pro sp. — 
C. pallescens v. glahrifolia Haussk. symb. p. 36. — Folia glabra. 

In nemorosis, herbidis regionis montanae et subalpinae. Thessalia: 
mt. Zygos, in oropedio jS^europolis (Haussk.) in Pindo; — /S. mt. Zygos 
(Form.). — Maio, Jul. 2\-. N. v. 

OO Rhizoma, stoloniferum. 

. Glumae ferrugineae vel virescentes. 

14. C. glauca Murr. pr. stirp. gott. p. 76; Scop, fl. carn. ed. 2 
p. 223; Ch. et B. exp. p. 28, Fl. pelop. p. 4; Marg. et R. fl. Zante 320 Cypeniceae. 

p. 94; Unj;. Reise p. 118; Weisj* in z. b. G. 1869 p. 755; Raul. 
cret. p, 873; Bois. fl. or. V. p. 417; Haussk. symb. p. 36. — C flacca 
iSchreb. spic. fl. lips. app. n. 969. — C. recurva Huds. fl. angl. ed. 2 
n. p. 413; S. et S. pr. H. p. 230. — Icon: Host. gram. I. t. 90. 
Rhizomate repente ; culmis obtusangulis; foliis linearibus, planis 
nmrgine scabriusculis ; spicis masculis 1 — 3, oblongis, eroctis; femineis 
2 — 3, remotis, cylindricis, densifloris; bracteis inferioribus foliaceis, bre- 
vit(>r vaginantibus, culnuun subai^quantibus; glumis oblongo-lanceolatis, 
muticis vcl mucroiiatis ; utriculis cllipticis, compressis, encrviis, scabrius- 
culis, rostro brevissimo apiculatis. — Culmi 15 — 40 cm. alti, folia 
glauca, rigidula, 2 — 4 mm. lata, spicae femineae 12 — 30 mm. longau, 
glumae feiTUgineae, nervo dorsali viridi. 

a. typica. — Spicae fcmineao longiuscule pedunculatae, demum 
pendulaiN glumis acutis. — Exsicc: N. v. 

^. erythrostachys Hoppc in Linnaea XIH. p. 63 pro sp.; Schur 
sert. p. 80. — Spicae femineae breviter pedunculatae vel sessjles, erectae, 
glumis saepe acutioribus longioribuscjue. — Exsicc. : Sint, it. thessaL 
n. 229. 

y. cuspidata Host. gram. austr. 1. p. 71 t. 97 pro sp. ; Asch. 
ct Gr. syn. II. p. 138. — C serrulata Biv. sic. pl. man. IV. j). 9; 
Ch. et B. exp. p. 28, Fl. pelop. p. 4; (jridmi in bull. soc. bot. ital. 
1889 p. 453. — C trimcata Fenzl in Friedr. Keise p. 278; Schenk 
cyp. graec. p. 22. — C serridata v. corcyrensis Kiik. in Baen. prosp. 
1897 p. 7. — C glauca v. serrtiJata Richt. pl. europ. I. p. KiO: 
Haussk. symb. p. 36. — S])icae femincae sessiles vel breviter pedun- 
culatae, erectae, glumis longe cuspidatis. — Intermcdiis ad var. /J. transit. 
— Exsicc. : Baen. herb. europ. n. 9234. 

In olivetis, collibus, pratis, humidis regionis inferioris et montaiuxe. 
Thessalia: in oropcdio Ncuropolis (Heldr.), pr. Kalabaka (Sint.); Euboea: 
intcr Chalkis et Kumi (Sart.); Atlica: nit. Pentclicon, pr. Amarysia 
(Hcldr.), Laurion (Haussk.); Argolis: ;id paludem Lerna (Friedr.), pr. 
Melissa (Berger); Achaia: pr. Patras (Chaub.), mt. Corphi (Orph.); 
Messenia: mt. Kupe, pr. Methonc ((-haub.) ; Laconia (Sibtli.): pr. Ar- 
myros, Kardamyle, in Maina (Chaub.); Cycladum in.sula: Tcnos, Naxos 
(Chaub.); Creta: pr. Khalepa, Nerokiuai, Malaxa (Raul.); Zante (Marg.); 
('orcyra: ])r. urbem, Levkimo (Ung.), Kastrades (Bacn.), mt. Deka 
(Gelmi); in Graecia ut vidctur var ^. et y. tantum crescit. — Apr. 
.Tun. 51^. 

15. C. hispida Willd. in Schk. riedgr. I. p. 63; Haussk. symb. 
p. 36. — C echinata Desf. fl. atl. I. p. 338; Schcnk. cyp. graec. 
j). 19; Bois. fl. or. V. j). 417; Form. in D. bot. Mou. 1890 p. 9. — 
C. longearistata Biv. stirp. rar. IV. p. 8 t. 2; Marg. et R. fl. Zante 
p. 94. — C provincialis Degl. in Lois. fl. gall. TI. p. 307 t. 31 ; 
Priedr. Reise p. 278. — Exsicc: Heldr. herb. norm. n. 1092. 

Rhizomate repente; culmis crassis, clatis, obtusangulis ; foliis late Verlag von Wilhelm Engelmanu m Leipzig-. 

Handbuch der Bltitenbiologie 

unter Ziigrundeleguiig von Herinanii Muller's Werk: 
„Die BeiVuchtung der ]]hnnen durch Insekten" 

bearbeitet von 

Dr. Paul Knuth 

weiland Professor an der Ober-Realschule zu Kiel iind korrespondierendem Mitgliede der botanischen 

Gesellschalt Dodonaea zu Gent. 

I. Baiicl: 

Einleitung und Literatur. 

Mit 81 Abbildurigen im Text uiid einer Portrattafel. 
' gr. 8. 1898. M. 10.— ; in Halbfranz geb. M. 12.40. II. Baud: 

Die bisher in Europa und im arktischen Gebiet ge- 
machten blutenbiologischen Beobachtungen. 

1. Teil: I 2. Teil: 

Ranunculaceae bis Compositae. Lobeliaceae bis Gnetaceae. 

Mit 210 Abbildungen im Text und dem -^ Mit 210 Al.bildungen im Text, einem syste- 

° matisch - alphabetischen Verzeichnis der 

Portrat Hermann 3Iiillers. blumenbesuchenden Tierarten und dem 

ii;r. 8. 1898. M. 18.— ; Regi.ster d^s II. Bandes. 

in Halbfranz geb. M. 21.-. ^'- »• 1899- ^-/.^7^" Halbfranz geb. 

III. Band: 

Die bisher in aufiereuropaischen Gebieten gemachten 
blutenbiologischen Beobachtungen. 

Unter Mitwirlvung von I>r. Otto Appel, 

Regierungsrat, Mitglied der biologischon Abteilung am kaiserlichen Gesundheitsamt zu Berlin, 
bearbeitet und herausgegeben von 

Dr. Ernst Loew, 

Professor am Koniglichen Kaiser-Wilhelms-Realgymnasium zu Berlin. 

1. Teil: 
Cycadaceae bis Gornaceae. 

Mit 141 Abbildungen im Text und dem Portrat Paul Knutlis. 
gr. 8. 1904. M. 17.— ; in Halbfranz geb. M: 20.—. 
Des dritten Bandes zweiter Teil wird im Herbst 1904 erscbeinen und das Werk 
abschliefien. 

Aus den Besprechungen : 

Das Werk stellt naeh Vollendung eine wahrhaft moniimentale Erscheinuug der biolo- 
gischen Literatur dar; es wird ein unentljehrliches Nachschlagewerk des Bliitenbiologen von 
Fach dauernd sein, ein unersetzlicher IJatgebpr fiir den naturwissenschaftlicheu Lehrer.:: 

(Dr. Smalinn in der Zeitschrift f. Naturwissenschaften Bd. 71. 1899.) 
»Ref. wiinscht dem verdienstlichen Bucli baldige Fertigstellung und weite Verbreitung. -■ 

(K. ^Goebel in der Flora 189S. Heft 3.) 
^Ein Werk, welches in seiner Art eiazig dasteht und recht eigentlich als deu Stand- 
punkt der Bliitenbiologie am Schlusse des gegenwartigen Jalirhunderts bezeichnend betrachtet 
werden kann.« ' (Gaea 1898. 10. Heft.) 

»Dr. Knuth ist to be congratulated on carrying out an excellent idea in a masterly 
manner.« (Francis Darwin in der Natiire Vol. 58. Nr. 1506 v. 8. Sept. 1898.) 

»Verf. hat sich der dankenswerten Aufgabe unterzogen, auf Grund des Hermann Miiller- 
schen Buches selbst ein neues Handbuch der Bliitenbiologie zu verfassen, in dem die un- 
geheuere Fiille der bisherigen Beobachtungen nach inodernen Gesichtspunkten zusammengestellt 
und verarbeitet wird — ein schwicrige.s Unternehnien, das aber, nach den beiden vorliegenden 
Teilen zu urteilen, in vorziiglicher Weise gelungen ist. - 

(Ludwig [GreizJ im Botanischen Centralblatt. Bd. 75. 1898.) 

Verlng von AVilliolni 


Eiig-elnuuni iii L( 


'ipzij?. 
^H 
■i^ Soeben erschien: 

Die Europaisclien Laubinoose. 

Beschrieben und gezeichnet Georg: Roth, 

Grossherzoglichem Rechnungsrat i. P. zu Laubach in Hessen. I. — 5. Lieferung. 

Band (kleistokarpisclie und akrokarpische Moose). 

Bogen 1—37 mit Tafel I— LII. 
Lex. 8. 1903/4. Jede Lieferung M. 4.—. Mit diesen Lieferungen hat ein fiir alle Bryologen unentbehrliches 
Werk zu erscheinen begonnen, an das der Verfasser Jahrzehnte aus- 
dauernder und miihevoller Arbeit gesetzt hat. Die mikroskopisch ge- 
zeichneten und photolithographisch reproduzierten Tafeln zeigen Moose, 
die zum grossen Teil bisher niemals bildlich dargestellt worden sind. 
Die Europaischen Laubmoose (mit Ausnahme der Sphagna) 
werden zwei Biinde von zusammen etwa 80 Bogen Text und lOG Tafehi 
umfassen und zunachst in etwa 10 — 12 rasch aufeinander folgenden 
Lieferungen von je 8 Bogen Text und 10 Tafehi erscheinen. Der 
Preis jeder Lieferung ist M. 4. — . 

Die Abnahme der ersten Lieferung verpflichtet zum Bezuge auch 
der folgenden. Einzelne Lieferungen werden nicht abgegebeu. Die 
erste Lieferung legen die Buchhandlungen zur Ansicht vor. Druck der Kgl. Univ.-Druckerai von H. Stiirtz in Wiirzburg. -p ^ CONSPECTUS FLORAE GRAECAE AUCTORE 

E. DE HALACSY VOLUMEN III FASCIGULUS II (SIGNATUBA 21—33) LIPSIAE 

SUMPTIBUS GUILELMI ENGELMANN 

1904 Cyperaceae. 321 

linearihu:^, planis vel carinatis, niargine scabriusculis; spicis masculis 
3 — 6, cylindricis, eroctis; femineis 3 — 4, remotis, cylindricis, crassis, 
densissimis, iTectis, saepissime sessilibus vel infimo bn^viter pedunculato; 
bracteis infVrioribus foliaceis, brevissime vaginantibus, culmum superan- 
tibus ; glumis lineari-lanceolatis, cuspidatis, margine ciliato-serratis; utri- 
culis obovatis, planoconvexis, subnervatis, scabris vcl laevibus, margine 
denticulatis, abrupte et breviter rostratis. — Habitu C. ripariae similis; 
praecedenti multo robustioi', cuhnis 40 — 150 cm. altis, foliis rigidis, 
glaucis, ail 1 cm. latis, spicis femineis crassis, 6 — 10 cm. longis et ad 
1 cm. latis, saepe acrandris, glumis viridibus, fusco-marginatis. 

(^. Soleirolii Dub. bot. gall. p. 471, pro sp. ; Asch. et Gr. syn. 
II. p. 141. — Ghnnae muticae. — Exsicc: Rev. pl. cret. a. 1883. 

In paludosis, ad fossas, regionis inferioris et montanae. Thessaha: 
mt. Ossa (Form.); Attica: ad Cephissum, pr. Podoniphti, Patissia, nit. 
Pentclicon, pr. Buhasmcne (Heklr.), a^^l Phalerou (Haussk.); Argohs: 
in pah;dp Lerna (Friedr.), pr. Naupha (Berger); EHs: pr. Lintzi (Heldr.); 
— /?. Argohs: pr. Naupha (Haussk.); Creta: pr. Platania (Rev.); Zante: 
pr. xVrgassi (Mai-g.). — Apr. Jun. 2\.. 
.. Glumae atrae. 

16. C. atrata L. sp. p. 976; Bois. fl or. V. p. 415; Form. in 
Ver. Brimn 1896 p. 27. — Icon: Fl. dan. t. 158. 

Rhizomate stolonifero; culmis tric|uetris; fohis latiuscule hnearibus; 
planis; spicis 3 — 5, ovato-oblongis, approximatis, atris, terminali andro- 
gyna, basi mascula, ceteris femineis, breviter pedunculatis, demum pen- 
duhs ; bracteis breviter vaginantihus, inferiore fohacea, spicam superante; 
ghimis ovato-oblongis, acutis; utricuhs ovato-orbicuhu-ibus,. compressis, 
rostro l)revi, minute bidentato terminatis. 

In pascuis alpinis. Thessalia : mt. Dokimi in Pindo (Foimu.); 
Aetolia: mt. Korax (Hekh\). — Jun. Aug. -^l. N. v. 
XX Utricuh pubescentes. 

O Rhizoma repens, stoloniferum. 

17. C. caryophyllea Latour. chlor. p. 27. — C. praecox Jacq. 
fl. austr. V. p. 23 t. 446; ^. et S. pr. II. p. 229; Ch. et B. fL pebp. 
p. 4; Schenk cyp. graec. p. 20; Bois. fl. or. V. p. 410; Haussk. symb. 
p. 36. — C. verna Chaix in VilL pL dauph. II. p. 204. — 

Rhizomate repente; cuhnis gracihbus, abbreviatis, obtusanguhs; 
fohis planis, culmo brevioribus, spica mascula unica; femineis 1 — 4, 
approximatis, ovato-oblongis , sessilibus vel inferiore subpedunculata ; 
bracteis membranaceis, inferiore vaginante, in cuspidem subulatam, 
erectam, spicula breviorem contracta; ghunis ovatis, mucronatis, brunneis; 
utricuhs obovatis, trigonis, pubescentibus, brevissime rostratis. — Cnhni 
5 — 20 cm. ahi, spicae femineae 5 — 12 mm. longae. 

In nemorosis montanis. Thessaha: in oropeiho N<au-opohs in Pindo 
dolopico (Haussk.); Attica: in montibus circa Athenas (Sibth.). — Apr. 
Maio. ^L N. V. 

V. Haliicsy, Plora Graeca. III. 21 322 Cyperaceae. 

18. C. tomentosa L. mant. I. p. 123; Haussk. symb. p. 36. — 
Icou: Host. gram. I. t. 82. 

Rhizomate repente ; culniis gnicilibus, triquetris ; foliis planis, culmo 
subbrevioribus ; spica mascula unica; femineis 1 — 3, approximatis, bre- 
viter cylindricis, subsessilibus ; bracteis foliaceis, inferiore brevissime 
vaginante, patente, culmum saepius aequante; glumis ovato-lanceolatis, 
acutis, viridibus, rubro-marginatis ; utriculis ovato-globosis, trigonis, dense 
tomentosis, brevissime rostratis. — Culmi 20 — 30 cm. alti, spicae femi- 
neae 10 — 15 mm. longae. Utriculis cano-tomentosis insignis. 

In nemorosis oropedii Neuropolis in Pindo dolopico (Haussk.), — 
Apr. Maio. 4. N. v. 

OO Rhizoma fibrosum, caespitosum. 

19. C. Halleriaiia Asso syn. pl. arag. p. 135 t, 9. — C. alpestris 
All. fl. ped. II. p, 270; Friedr. Reise p. 271; Schenk cyp. graec. 
p, 24; Ung, Reise p. 118. — C. gynobasis Vill. hist, pl. dauph. II. 
p. 206; Bois. fl. or. V. p. 409; Boissieu in bull. soc. bot. fr. 1896 
p. 288. — Exsicc: Heldr. pl. fl. hellen. a. 1884 et 1887. 

Rhizomate caespitoso; culmis gracilibus, subtriquetris, scabriusculis, 
demum nutantibus; foliis angustis, planis; spica mascula unica, femineis 
2 — 4, subquinquefloris, ovatis, superioribus basi bractea a l)asi vaginante 
subulata suffultis, subsessilibus, masculae plus minusve approximatis, 
infima subradicali, longissimc^ pedunculata, decumbenti; glumis oblongo- 
lanceolatis, obtusiusculis ; utriculis obovato-oblongis , trigonis, elevato- 
nervatis, tenuiter puberulis, brevissime rostratis. — Culnii 10 — 25 cm. 
alti; species spica infima longissime pedunculata basilari egregia. 

In colhbus saxosis regionis montanae. Thessalia: nit. Olympus 
(Boissieu); Attica: mt. Pentelicon (Heldr.), Hymettus (Fraas); insula 
Poros: ad monasterium Panagia Kandellota (Friedr.); Laconia: mt. 
Malevo (Sart.), mt. Taygetos pr. Golass (Pichl.). — Apr. Maio. 4. 

20. C. humilis Leys. fl. hal. p. 175; Heldr. fl. cephal. p. 73. — 
Icon : Host. gram. I. t. 67, 

Differt a praecedente cuhnis abbreviatis, inter foliorum caespitem 
occultis, spicis femineis remotis, subtrifloris, totam fere culmi longitudinem 
occupantibus, pedunculis bractea membrauacea vaginante inclusis, glumis 
late albomarginatis, utriculis leviter striatis. 

In herbosis culminibus septentrionalibus mt. Nero Cephaloniae, ad 
margines faucium nivalium (Condoguri). Maio. %. 
(i. Stigmata 2. 

X Rhizoma stoloniferum, vaginae integrae. 

21. C. ruifa L. sp. p. 978 pro var. /?. C. acutae; Simk, en, fl, 
trans. p. 350. — C. acnta L. sp. p. 978 pro p, ; H, et S. pr. II. 
p. 230; Ch. et B. exp. p. 29, Fl. pelop. p. 4; Friedr. Reise p. 272; 
Schenk cyper. graec. p. 18; Bois. fl. or. V. p. 419; Bald. riv. coll. 
bot. alb, 'l896* p. 97. — C. gracilis Curt, fl, lond. IV. t. 62, — 
Exsicc: Bald. it. alb. epir. IV. p. 199, Cyperaceae. 323 

Rhizomate caespitoso, stolonifero; culmis elatis, triquetris; foliis 
latiuscule linearibus, 2 — 7 mm. latis; spicis masculis 2 — 4; femineis 
3 — 5, gracilibus cylindricis, 4 — 10 cm. longis, approxiniatis vel remotis, 
saepe nutantibus, superioribus sessilibus, inferioribus lonpius breviusve 
pedunculatis ; bracteis foliaceis, non vaginatis, basi biauriculatis, infima 
culmum superante ; glumis lanceolatis, acutis, praeter nervum albidum 
nigris; utriculi.s ellipticis, subinflatis, obsolete nervatis, glabris, brevissime 
rostratis. — Culmi 40 — 100 cm. alti, spicae saepe acroandrae. 

In paludosis regionis montanae, in alpinam adscendens. Epirus: 
in lacu alpino Radovolj mt. Papignon distr. Zagorion (Bald.); Argolis: 
pr. Troezene (Friedr.); Messenia (Sibth.): mt. Kupe (Chaub.). — Apr. 
Jul. 21. 

22. C. iiigra L. sp. p. 970 pro var. a. C. acutae; Beck fl. 
Niederost. p. 136. — C. Goodenoivii Gay in ann. sc. nat. 1839 
p. 191. — C. vulgaris Fr. nov. mant. III. p. 153; Haussk. symb. 
p. 37. — Icon: Host. gram. I. t. 91. — Exsicc: Sint. it. thessal. 
n. 866. 

Differt a praecedente foliis anguste linearibus, 2 — 3 mm. latis, 
bractea infima culmum rarius aequante, spicis femineis 2 — 3 tantum, 
20 — 35 mm. longis, utriculis minoribus. 

Ad rivulos, in pratis hvunidis, regionis montanae. Thessalia: mt. 
Sina pr. Malakasi (Sint.) et in oropedio Neuropolis (Haussk.) in Pindo. 

— Jun. Jul. 2|.. 

XX Rhizoma estolonosum, foliorum vaginae reticulato-fissae. 

23. C. stricta Good. in trans. linn. soc. II. p. 196 t. 21; S. et 
S. pr. n. p. 230; Ch. et B. exp. p. 27, Fl. pelop. p. 4; Schenk cyp. 
graec. p. 18; Bois. fl. or. V. p. 419; Hal. in 6. b. Z. 1897 p. 626; 
Form. in D. bot. Mon. 1898 p. 77. — Exsicc: Dorfl. fl. gr. n 245. 

Rhizomate densissime caespitoso ; culmis elatis , triquetris ; foliis 
linearibus, 2 — 5 mm. latis; spicis masculis 1 — 2; femineis 2 — 3, cylin- 
dricis, 3 — 6 cm. longis, approximatis vel remotis, erectis, sessilibus vel 
inf ima breviter pedunculata ; bracteis foliaceis, non vaginatis, basi biauri- 
culatis, culmo brevioribus; glumis oblongis, acutis, omnino nigris vei 
ad nervum mediurn albidis; utriculis ovato-eUipticis, enerviis, glabris, 
brevissime rostratis. — Habitu j^raecedentium. 

In paludosis. Aetolia: ad lacum Trichonis (Reis.); Peloponnesus 
(Sibth.). — Mart. Maio. %. 

2. Sectio. Vigneae Koch. syn. p. 748. 
a. Stigmata 3. 

24. C. illegitiina Ces. in Friedr. Reise p. 271; Schenk cyp. graec. 
p. 23; Bois. fl. or. V. p. 407; Heldr. fl. cephal. p. 82, Fl. Aegina 
p. 396; Haussk. symb. p. 37. — C. ])}iarensis Vis. fl. dahn. III. 
p. 346. — C. naufragii Hochst. et Steud. in Steud. syn. cyp. p. 062. 

— Icon : Yis. fl. dalm. suppl. t. 10. — Exsicc. : Heldr. herb. norni. 
n. 422 et 1293, in Baen. herb. europ. n. 2346. 

21* '.\'2i CyperatTiie. 

Rhizomate repcntc; fulmis triquctris ; foliis lincaribus, rigitlis, planis, 
culmos superantibns; sjiiculis remotis, paucifloris, apice masculis, spicam 
interruptam formantibus, superioribus scssilibus, infima subradicali, 
loncissinie pcdunculata; bracteis lineari-subulatis, cuhnum sacpius super- 
anlibus: ghnnis obloniiis, fcrruLrineis, mucronatis vel aristatis ; utricidis 
(ivato-obhmtris, utrinquo attcnuatis, glabris, inferne nervosis, erostribus. 

— Hcrba glauca, 20 — 40 cm. alta, glumae ferrugineae, u4ricuh virides. 

In dumosis regionis scnipervirentis submontanae. Attica: ad radices 
mt. Pentehcon pr. Kephissia, mt. Hymctti pr. Asteri (Hcklr.), mt. Kerata 
(Haussk.), insuhi Aegina (Hehir.); Argoiis: pr. Nauphn (Berger), insuhi 
Poros ad monasteriuni Panagia Kaiuh'lh»fa(Friedr.); Cephah»nia (►Schimp.). 

— Mart. Apr. ^j.. 

2o. V. (listaehya Desf. fl ati. FT. p. 336 ; Ch. ct B. exp. p. 26, 
FI. pehip. p. 4. — C Linkii Schk. riedgr. 11. p. 39 f. 118; Marg. 
et K. fh Zante p. 94; Friedr. Reise p. 271, 273 et 279; Bois. fh or. 
Y. p. 407; Gelmi in bull. soc. bot. itah 1889 p. 453; Haussk. symb. 
p. 37. — G. gynomane Bert. rar. pl. hg. dec. H. p. 43. — Exsicc: 
Baen. herb. europ. n. 9233. 

Rliizomate repente ; cuJmis triciuetris; fohis anguste linearibu>. 
flaccidis, carinatis, culmos superantibus ; spiculis remotis, paucifloris 
apice' masculis, spicam interrnptam formantibus, inferiore saepe pedun- 
culata; bractcis fohaceis, inferiore culmum saepius superante; glumis 
ovato-lanceohitis, acutis vel acuminatis, viridibus, margine membranaceis, 
fuscescentibus; utricuiis o]3longo-trif|U(^tris, glabris, subenerviis, breviter 
rostratis. — Culmi 20 — 'M) cm. alti, utriculi viridcs; liabitu C. Halh- 
rianac non ahsimilis. 

\n collibus siccis regionis inferioris et montanae. Thessalia: pr. 
Malaka-i (Haussk.); Attica: mt. Pentelicon, Hymottus, insula Salamis 
(Heldr.); Achaia: mt. Chelmos (Orph.); Argolis: in peninsula JMethana 
(Haussk.), in isthmo Dara, insula Poros (Friedr.); Arcadia: pr. Tripo- 
lizza (Friedr.): ^fessenia: pr. Methone, Mcssene ((*haub.); Laconia: mt. 
Taygetos (Bois.); Zantc (Marg.) ; Corcyra: pr. Kastrades (Baen.), mt. 
Deca (Gclnii). ■ — Maio, Jun. -2}-. 
b. Stigmata 2. 

a. S])iculae inferne masculae, supcrno fcmincac; rhizoma 
fibrosuni, cacspitosum. 
X Bracteae inferioi-es foliaccae, longissimae, culmum superantes. 

26. ('. romota L. am. IV. p. 293; S. et S. pr. II. p. 227; Ch. 
e; B. ex[). p. 26, Fl. pelop. p. 4; Schenk cyp. gracc. }>. 18; Raul. 
cret. p. 873; Bois. fl. or. V. ]> .403; Form. iu Ver. Brunn 1897 p. 24; 
Haupsk. symb. ]). 37. — Icon: FI. dan. t. 370. — Exsicc. : Hcldr. it. 
gr. septcntr. a. 1879. 

Khizoniatc caes[)itoso: culmis dcl)ilibus, tri^juctris; foliis flaccidis, 
culmos ac(|uaiitibus; spiculis ovatis vcl oblongis, rcmotis, bractca in in- 
icrioribiis longissima, culiiiiiin snj)cranlc, snffultis: gluinis ovatis, acutis, C"yiieiaceae. 325 

alhidis; utriculis erectis, ovato-oblongis , pluno-compres.sis, glabris, iu 
rostruiu breve, bidentatuni, serrulato-scabrum attenuatls. 

In umbrosis, silvaticis regionis montanae et subalpinae. Thessalia : 
in oropedio Nouropolis in Pindo (Haussk.), ad Hepdominta Aderfia iu 
mt. Oxya (Form.): Aetolia: mt. Korax (Heldr.); Euboea: mt. Telethrion 
(Heldr.); Messenia (Sibth.); Creta: pr. Enneachoria (Raul.). — Maio, 
Jul. 21. 

XX Bracteae brevissimae, squamaeformes. 

O Spiculae reniotiuscuhie, spicam linearem vel oblongo- 
linearem formantes. 

27. C. eeliiiiata Murr. pr. stirp. gott. p. 76. — C. stellnlata 
Good. in trans. linn. soc. 11. p. 144; Haussk. symb. \). 37. — Icon: 
Fl. dan. t. 1236. 

Rhizomate caespitoso; cuhnis gracilibus, obtusangubs; foliis liiieari- 
bus, cuhnos subaequantibus ; spiculis ovatis, remotis, bractea brevissinia 
sfjuamaefornii suffultis; glumis ovati.s, acutis, flavidis vel palhde brunneis; 
utricuh's stenatim squarroso-patentibus, ovato-huiceolatis, plano-convexis, 
glabris, in rostrum longiusculum, bidentatum, niargine scabrum atte- 
nuatis. 

In scaturiginosis alpinis mt. Zygos in Piiido tvmphaeo (Haussk.). 
— Jun. Jul. %. N". V. 

28. C. eloiis:ata L. sp. p. 974; S. et S. pr. II. p. 226; Ch. et 
B. exp. p. 26, FL pelop. p. 4; Schenk cyp. graec. p. 18; Bois, fk or. 
V. p. 404. — Icon: FL dan. t. 1236. 

Rhizomate caespitoso ; culmis gracilibus, triquetris ; foliis huearibus, 
cuhnos aequantibus; spiculis oWongo-cyhndricis, remotiuscuhs, bractea 
brevissima s(pianiaeformi suffultis ; glumis ovatis, acutis, ferrugineis, albo- 
marginatis; utriculis patentibus vel extrorsum-subcurvatis, elhptico Lan- 
ceoLitis, plano-convexis, glabris, in rostrum breve, subintegrum, margine 
scabriuscukim attenuatis. — Differt a praecedente utriculis brevius 
rostratis, uou stelLitim squarroso-patentibus. 

In agro Messeniaco (Sibth.). — Jun. Jul. ^. N. v. 

OO Spiculae valde approximatae , spicam ovatam for- 
rnantes. 

29. €. leporiiia L. sp. p. 973; Schenk cyp. graec. p. 18; Bois. 
fL or. V. p. 405; Form. in D. bot. Mon. 1890 p. 9; Haussk. symb. 
P- 37. — C. ovalis GooiL in traus. hnn. soc. II. p. 148; S. et S. pr. 
II. p. 227; — Icon: FL dan. t. 294. — Exsicc: Sint. it. thessaL 
n. 865. 

Rhizomate caespitoso; cuhnis obtusanguhs; fohis latiuscule h"neari- 
bus, ciihno brei^ioribus; spiculis obovatis, majuscuhs, approximatis, bractea 
squamaeformi suffultis; glumis Lmceolatis, acutis, fulvis; utricuhs erectis, 
ovatis, pLuio-convexis, membranaceo-marginatis, glabris , in rostrum 
longiusculum, bidentatum, serruLito-scabrum attenuatis. 

In nemorosis montanis et subalpinis. Thessalia: mt. Dokimi 326 Cyperacpae. 

(Form.), pr. Malakasi, in oropedio Neuropolis (Haussk.) in Pindo. — 
Maio, Jul. Oj.. 

/S. Spiculae superne masculae, inferne femineae. 
X Rhizoma fibrosum, caespitosum. 

O Glumae fuscae, utriculum aequantes; utriculi erecti, 
biconvexi. 

30. C. paradoxa Willd. in act. ac. berol. 1794 p. 39 t. 1, 
spec. pl. IV. p. 243; Haussk. symb. p. 37. — lon: Fl. dan. t. 1887. 

— Exsicc. : Sint. it. thessal. n. 858. 

Rhizomate caespitoso; culmis elatis, triquetris; foliis linearibus, 
culmos aoquantibus; spiculis approximatis, paniculam (4ongatam, strictam 
formantibus; bracteis membrauaceis, brevibus, inferioribus cuspidatis; 
glumis ovatis, acuminatis, fuscis; utriculis erectis, ovato-globosis^ ele- 
vatim nervosis, in rostrum conicum, breve, bidentatum, margine scabrum, 
abruptiuscule attenuatis. 

In humidis subalpinis. Thessalia: nit. Zygos (Haussk.), mt. Sina 
pr. Malakasi (Sint.). — Jun. Jul. 0|. 

OO Glumae virescentes, utriculo breviores; utriculi plus 
minus patentes. 
. Utriculi elevatim 5 — 7 nervii; culmi angulis scaber- 
rimi, 

31. C. viilpiiia L. sp. p. 973; S. et S. pr. II. p. 228; Ch. et 
B. exp. p. 27, Fl. polop. p. 4; Marg. et R. fl. Zante p. 44; Schenk 
cyp. graec. p. 16; Weiss in z. b. G. 1869 p. 755; Raul. cret. p. 873, 
Bois. fl. or. V. p. 402; Heklr. fl. cephaL p. 73; Form. in Ver. Briinn 
1897 p. 24; Haussk. symb. p. 37. — Icon: Fl. dan. t. 308. — Exsicc: 
Baen. herb. europ. n. 9235. 

Rhizomate caespitoso; culmis acute triquetris, angulis scaberrimis; 
foliis linearibus, cubnos aecjuantibus; spiculis ovatis, spicam ovntam vel 
oblongam, densam vel interruptam, basi saepe subramosam formantibus, 
omnibus vel inferioribus setaceo-braeteatis; glumis ovatis, acutis vel 
acuminatis, })raeter striam dorsalem viridem brunneis ; utriculis squarroso- 
patentibus, plano-convexis, ovato-lanceolatis, glabris, in rostrum bifidum, 
margine scaberrimum attenuatis. — Culmi 30 — 80 cm. alti, spica 
3 — 5 cm. longa, utriculi virides. 

^. nemorosa Reb. prodr. fL ncomarch. p. 21; Haussk. symb. 
p. 37; pro sp.; Koch syn. p. 750; Schcnk cv}). graec. p. 17. — 
Glumis praeter striam dorsalem viridem albidis, margine })alhde brunneis; 
typo omnibus })artibus gracilior, (juocum intermediis forniis conjungitur. 

— Exsicc: Baen. })L corc a. 1896. 

In paludosis, acl fossas, rivos regionis inferioris et montanae, 
Thessalia: mt. Ghavellu, in oro})edio Neuropolis (Haussk.), int. Chassia 
(Form.); Attica: pr. Athenas (Sart.), mt. Pentelicon, ad Phaleron (Fraas), 
Laurion (Haussk.); Argolis: pr. Nauplia (Haussk.); Messenia: pr. Methone 
(Chaub.), KaLamata (Zahn); Creta: pr. Canea, Nerokuru (RauL); Zante Cyperaceae. 327 

(Marg.); Cephalonia (Heldr.); Corcyra: pr. Kastrades, Govino (Baen.). 
— Apr. Jun. 2|-, 

. . Utriculi obsolete nervosi; culmi superne scabri. 

32. C. murieata L. sp. p. 974; Raul. cret. p. 873; Bois. fl. or. 
V. p. 403. — C. spicata Huds. fl. angl. p. 349. — C. contigua 
Hoppe in Sturni Heft 61; Haussk. symb. p. 37. — 

Rhizomate caespitoso; cubnis triquetris, superne scabris; foliis lineari- 
bus, cuhnis brevioribus, ligula oblonga, margine tenui, demum lacera; 
spicuhs globosis, spicam oblongam, densam vel basi interruptam et 
interdum subramosam formantibus; bracteis membranaceis, brevibus vel 
inferioribus setaceo-elongatis ; glumis ovatis, acutis vel acuminatis, dorso, 
viridibus, late membranaceo-castaneis ; utriculis viridibus, demum brunneis, 
squarroso-divaricatis, plano-convexis, ovatis, glabris, basi subspongiosis, 
in rostrum bifidum, serrulato-scabruni attenuatis. — Cuhni 30 — 50 cm. 
alti, utricuh 5 mm. longi. 

§. Palraei Schultz in Flora 1868 p. 303; Haussk. symb. p. 31 ; 
pro sp.; Kneuck. in Seub. exc. fl bad. p. 52. — Liguk breviter tri- 
angularis, integra, utricuh minores, 3 — 3^/2 mm. longi, demuin saturate 
brunnei, basi tenuiter membranacei. 

In dumosis, silvaticis regionis montanae et subalpinae. Thessaha: 
in oropedio Neuropohs (Haussk.); Graecia (Bois.); Creta: mt. Volokia 
(RauL); — /S. Thessaha: in oropedio Neuropohs, pr. Orman Magula 
(Haussk.). — Maio, Jul. ^J. N. v. 

33. C. divulsa Good. in trans. hnn. soc. II. p. 160; Sieb. avis. 
rem. p. 6; Ch. et B. fl. pelop. p. 4; Marg. et R. fl. Zante p. 94; 
Schenk cyp. graec. p. 17; Weiss in z. b. G. 1869 p. 755; Raul. cret. 
p. 873; Bois. fL or. V. p. 403; Heldr. fL cephaL p. 73; Form. in 
Ver. Briinn 1896 p. 27, 1897 p. 24; Haussk. symb. p. 37. — 
?C. virens Lam. dict. IIL p. 384. — Icon: Fl. dan. t. 1280. — Ex- 
sicc: Heldr. it. thessal. IV. a. 1885. 

Differt a C. muricata liguhs brevibus, rotundatis, margine incras- 
satis, integris; spica cyhndrica, elongata, ad 10 cm. longa, interrupta, 
inferne saepe ramulosa; utricuhs erecto-patuhs, subminoribus, tenuiter 
membranaceis. 

§. Cliaberti Schultz in Flora 1871 p. 21, pro sp. ; Kneuck. in 
Seub. exc. fL bad. p. 52. — Spica 3 — 4 cm. longa, simphci, utricuhs 
submajoribus. — Exsicc: Baen. herb. europ. n. 9228. 

In ohvetis, dumosis regionis inferioris et montanae. Thessaha: mt. 
Zygos, in oropedio Neuropohs (Haussk.), mt. Chassia, pr. Patsios et 
Tafilvris in Olympo (Form.), pr. Orman Magula (Heldr.) ; Aetoha: pr. 
Vrachori (Fraas) ; Euboea: pr. Kumi (Sart.); Arcadia: ad hicum Phe- 
neon (Orph.); Messenia: mt. Kupe, pr. Methone (Chaub.); Creta (Sieb.): 
pr. Pyrgos distr. Messara , pr. Hagios Joannes distr. Sitia (RauL) ; 
Zante (Marg.); Cephalonia: pr. Argostoh (Heldr.); Corcyra: pr. Kastrades, 
Potamo, mt. Deka (Baen.). — Apr. Jun. 21. "328 Cyperaceae. 

XX Klii/oiua lepeu.s. 

34. ('. divisa Hiul:«. fl. augl. p. 348; Marg-. et R. fl. Zaiite 
p. 94; Schenk cvp. giaec. p. 15: Welss in z. b. G. 1869 p. 755; 
Raul. cret. p. 873; Spreitz. in /. b. G. 1877 p. 733, 1887 p. 670; 
Boi;5. fl. or. V. p. 401; Heklr. fl. cephal. p. 73; Gehiii in bull. soc. 
bot. it. 1889 p. 453; Hau.>^^k. synib. p. 37. — C. schoenoides Thuill. 
fl. par. ed. 2 \). 480; Host. gTani, I. p. 35 t. 45; Friedr. Reise p. 276. 

— C. Bertolonii Schk. app. p. 5; Sieb. avis p. 873. — C. incurvu 
S. et S. ])r. II. p. 227; Schenk cv]). graec. p. 16; Raul. cret. p. 873; 
non AVilld., teste Bois. 1. c. — C. lohata Link in Linnaea 1834 
p. 138; Ch. et B. fl. pelop. p. 4; non alior. — Exsicc: Orph. fl. gr. 
n. 972 (Chios); Baen. herb. europ. n. 9230. 

Rhi/oiiiate repente; culmis triquetris; foliis anguste linearibus, cuhuis 
brevioribus; spiculis ovato-oblongis, sjjicam oblongam densani vel inferne 
intenu])tam formantibus; bracteis inferioribus aristatis, s])icnhim saepe 
superantibus; glumis ovatis, acutis vel inucronatis, brunneis; utriculis 
ovatis, j)huio-convexis, glabris, obsolete nervosis, superne margine scabris, 
in rostrum brevis.sinium bidentatum attenuatis. — Cuhni 20 — 50 cm. alti. 

/J. riviilaris Schk. riedgr. T. p. 30 pro sp. ; Asch. et Gr, syn. 
p. 26. — C. chaetophylta Steud. syn. cyp. p. 187; Hekh-. chlor. 
Mykon. j). 254 pro var. C divisae. — C. setifolia Godr. not. fl. 
monsp. j). 25. — Folia setacea, comj^licata. — Exsicc. : Baeu. herb. euroj), 
n. 9232. 

In herbidis, humidis regionis inferioris et moulanae totius ditionis. 

— Ajjr. Jun. %. 

y. Sp