Skip to main content

Full text of "Cornelii Schrevelii Lexicon manuale Graeco-Latinum et Latino-Graecum"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . qooqle . com/ 
:)igitized byGoogle 0(^ \ ,.„-^^-,^ 
^igitized byGoogle i I ; 
Digitized by^ LjO O^ . Digitized byGoogle Digitized byGoogle Digitized byGoogle CORNELII SCHREVELII 

LEXICON MANUALE 

CRMCO-LAtlNUM ET LATINO-GRJECUM:, 

STHDIO ATQOE 0PER4 

JOSEPHI HILL, JOANNIS ENTICK, 

Ktt KOlf 

GULIELMI BOWTER^ 

ADAUCrUM. 

IHftUPKK qpO^Ut AD CALCKM ADJtCTJi tUKT 

SENTENTI^ GR^CO-LATIN^, 

b 

f 

OMNIA GR. LING. PRIMITIVA COMPREHENDUNTUR, 

iTlJi 

TRACTATUS DUO: * 

ALr£R DB RESOLUriokt VERBORUM, DE ARriCULJS ALrER; 

f7TBA<;UK riRUTItlt» AT il^UK OKSlOiaATVS. «OITIO XVi;. PKIOKIBOS AOCTIOR IT iMENDATipR." 


y GLASGUJE: 

IN ^DIBUS ACADEMtCIS, 
JCXCVOCBAT XACQBUS MDNOCLL, ACADXMIX TTPOCnAPUUS, 1799- ^0\\VC .' \ .- Oipitiz;^ byVjOOQlC THE NfW YORK 
PLIBLICLIBRARY 

596 A 

ASTOPw LENOX AWD 

^ ''"^' . -■ ,— ) Digitized byGoogle LECTORI BENEVOtO 

3.D, • 
JOSEPHUS HJLL, nxBCKU Liiiguam celebrare, cujus ^xiftimatio apud literatos om* 
^ nes tanta eu, ut neque laudibus augeri, neque vituperatione mi- 
tui queat, nec mihi opus efl, nec fludiola indoles id expofcit. De iis 
gitur folummodo verba fiacere in animun^ induxi, quae prasfens om* 
ano ^dant inftitutum : qu5 penes unumquemque fit faciiius de eo- 
lem re&i^que judicare. Ut ver6 ^quum de quovis {ibro fiat judi- 
10109 plurunum refert coniilium perinde inflituti operis, ac ipfum 
^ habere compertum. Quibus igitur de caufis hofce fufcepimus 
abores, et quem ad ufum |pf^em dirigimus ; ne, hoc noi^ bene per- 
bedo, iniqua (ut plerupique fert confuetudo) in nos operamve no- 
(ram lata effet - fententia ; ^aucis te, ^Ttuce Ledor^ a primo admonen- 
bim duxi. Quifquis enim fecum recolit quot Lexica, annis jam an- 
amukis pro^runt in lucem, nos forte^ imprudentiae coarguet, 
{uafi fruflra boc a ndbis fuerit editum. Verum" in memoriam revo- 
;et ea omnia vel x^tttxmn^a efle, (nonnullaque per omnia Graeca) atque 
fede6 non attentperata ad captum juventutis» fed viris peritis duntaxat 
iccommodata \ vel pretii faltem molifque grandioris, quam ut a mul- 
^ paremibus comparari, aut a pueruhs commod^ portari queant* 
fdcirco CL ScbrevelitiSj qui multis nominibus de rep. literaria bene 
^^t, meliufque mdTeri pergit quotidie, hoc Lexicon concinnavit 
^nmitus; idemque nos in ufum Britannorum jam au£tum ivimus; 
P ftudiofte Gr. Ling. adolefcentiae, in fuperandis difficultatibus, quse 
k^&eriorem iflam* setatem ut plurimum torquent, foret fubfidio : et 

t . Digitized by VjOOQ lC {V PRiEFATlO. 

tenuioribtas infimul fortunis, humerifque parum firmis meliiis aliquan 

ti confuleretur. Qu6 v^r6 adolefcentibus falebrofii ad Atbenas \i\ 

pktmor fieret) itaque compencUofior : id i& i^rimifi et CL &^#^^J0» t 

nobis fu^ curse ; ut vocabula omnia N. Teftamenti, et fcriptorum qu 

in Scholis trivialibus teruntur ; necnon ufitatiora, quae cum ^ alit 

apud Poetas, et Oratores occurrunt, tum maxim^ in Veteris Tefta 

menti vcrfionc Crjeca,' (quse mulci« perpcram LXXIl. didtur) ejcpli 

cata forent, et enucleata. Anomala etiam, et/Theibata quac diifficiliu 

in\«ftigiritur, uti et hujus Unguae dialedi variae, quae moleftiam mi 

nu$ ex<rcitatis (atque maxime) creare folent ; ea fcre omnia, et in 

ventu, et intelledu fafta funt facillima. Verbis item quac frequen 

tius- o:currunt, non^folum Futura et Praeteritji (quod ab aliis Lexico 

grapbs fadum,) fed alia etiam aflignavimus tempora, quibus difiicul 

tas iiefle videbatur, et potiflimiim Indefinita; Grsed quippe pluri 

mun haec pro Perfeftis folent ufurpare. Vt ver6 a caeteris dignofc 

poflnt, literi^ capitalibus fignata funt primitiva : fub quibus plerum 

qx]€ et derivata, et compofita conjmuniora, (quae fua etiam fericj re 

lafi funt) mcmoriae crgo commemorantur.^ Grseca ^xv^nf^ pcr pri 

migcnias fuas .fignificationes primum plerumque, deinde per poftna 

tas, (nifi quando unica fufiiciat) Latine reddidimus : Quid enim i<i 

gcnus voces (qusc fere funt innumera) prim6 pt proprie fignant| 

<5U!d ver6 tranJlate et f*trxpo^i!ui^, permagni imereft exploratum habere 

Cum cnim tranflata vocabula et plus I abcant ornatAs quam propriai 

;;C pius ctiam ad fignificandum valeant, (concifss utpote fimt fimilitu 

dines, ^uns rcm plan^ fubjiciunt ocuiis) iis quam fa^pifllme utuntm 

ocripiores : quo fit necefle ut juxta in aliem*s, in quae migrSrunt, vej 

uhi faltcm diverfantur, ut propriis domiciliis eadem exploremus. 

(^id infuper in hac Editionc prttfliitum eft, admonendus es pornVl 
C.uidide Lefior. Nonnulla Sc/jnvc/ianay fed oppido pauca, deleta fiml 
(ncque enim operam, neque famam ejus imminutam velimus ;) alia 
c]ua.dam mutavimus ; trvfut dcfid(;rata adjdfcmus ; phirima hinc indc 
profit ferie$\'erborum tulir, intertexuimus ; et vocabulorum deniqu^ 
amplius millia in album rttulimus. Adjeflivis unius, uti et trium ter 
min:'tior.um, ut ab iis qua: duarum funt, et fubftantivis difcrixninar 
pofliijt, (qucd fa^piua pueris negotium faeeflere jam inde ab adolefcen' 
tia r.!cniirii) nullos, prajterquani in initio, adjecimus articulos. Ir 
t; T.r.-^ jrcnJis Gm^ci;^ opcram dcdimus ut ea vocabula Latina, quae jam 
ri:i:i Latii jurc donata fuam refcrunt acceptam, literis majufcuKs imi 
prL^ic:\.i;iiin Ouod tanioin a nemine (quod fciam) adhuc tentatxirri 
li.crit, et quaiUuTumcunque videbitur; magni tamen (nifi me valdj 
f ;Ii:t cv\ jvjclura) crit aclolefcenribus emolumenti. Hoc ennn paQ:a| 
1 o:i fv ^ i)i cou.Miem ori^.';ines, et in plunmis orthographia ctiam, d 
r.IIj.barui.i qi.antiiatcs niulio faciiAis hinotefcere pbflint : verum etiam 
a::ibic uiia eaticniquc opcra aJdiicuntur lingUse ; citiufque et altiiis 
tf[vj:rxrix Gra:ca per Latina (antca urpotc cognita) imprimuatur. Ra^ 

Digitized by VjOOQ lC - , tbaum ccNmparandi Ungtiatn quamcimqae exp^ditibr «ft luilhiy quam 
^pauc» cx Grammatica praeguftatis, de pronominibus verbifque fub- 
naBthris, qiibd frequendffimc occurrunt ^ de vi praepofitionum item, 
ob eanim ufum cum fingillatim, tum in compofitione, apud Grxcos 
pnefertim, \cmgh uberrimum ; * conjundionumque ad aiTequendum 
iennonis nezum ; de verborum et nominum^ denique vsu-iationibu^) 
ad oiigmes didionum attendere diligenter ; et per notas voces igno* 
ts iddifcere, et memoria retinere. Cuju$ rd teftis adeb locuples efb 
ocBoiDm experientia, ut imno, nifi in linguis plan^ hofpes, ignorare joflit* Quod fi in iifdem duriufciil^ fubinde hitfuxt^t^t videamur : at 
itrtb nihilo fecus id fecimus, quam a dofitiflimis Etymologis ante nos 
fediun; tametfi quo minusy literarum varias permutationes often- 
dendo, etyma firmaremuSy cum brevitaSy tum ratio operis in primis 
^pr6hibuit« Ubi autem iifdem omniho conveniunt literis, (quod in 
purimis vocibus, et nphiinibus praefertim propriis, faepe accidit) mi- 
pus fuimus foliciti, unicuique utpote obvia, Verum cum tam ingens 
Ctiftiufmodi vocabulorum multitudo, ut una fere iEolica dialedus, 
mm injuria {Fabio tefte) totum pene fermonem Latinum pro fua fo- 
^c vindicare poffit ; tantaque incertitudo quanam familia, imd vel 
fente oriunda funt plurima ; nemini fit mirum, fi nonnulla, hunc in 
Bodum forte indigitanda, anobis fint praeterrpiffa : quando neque 
er tempus femper licuit, nec (fateor) placuit f^per, multis ex Ety- 
tologis RTv^ rufpari, Quin facile eft fignatis addere : et in Vocabi- 
iriis Latinis, fi ad eundem modum daretur, ut vernacula quae a La- 
niis ducunt originem, et foia terminatione fa^piffime difcrepant, di-» 
erfis literis- vel charaderibus quibufcunque innotefcerent : opus (nif\ , 
iunmum fallor) non minus utile reip. literarise, quam jutentuti gra- 
m foret: (^od ut in Latino-Anglicano fiat, audor fui; et brev^ 
?cro effeftum iri. Anglicana interdum Graecis oriunda' noftratium 
niia admifcentur: nonnullaque a nemine (quantiim ufpiam mihi 
fHitigit videre) hucufque obfervata. Dum haec continenti labore,- in 
Jracco-Latino molimur, in Latino-Graecuni interea incubuit y. HuU 
^nnfimis^ vir fupra aetatem doftus. Ubi vocabulorum fcriem, in or- 
tnem AJphabeticum reftituit ; Gr^eca admodum raulta Latinis addi- 
it; et atriufque generis tria circiter niillia fuppeditavit ; prout uni- 
lEque collatioileni inftituenti conftare poterit. Hifce Lubini fenten- 
B« Grseco-Latinas fubjunximus ; et traclatus duos nunquam antca 
^\o% ; quos humaniter mecum communicavit Dodilf. Rb^docanaci- 
"i ; qui alia fimilis monetae, fi literatorum calculis h«c approbari 
pAerit, excudcfida pollicetur. Reliquum eft, ut Typographi nomine 
^^Jm imploremus candorem, quem (fi quis alius) jure optimomeruiffe 
:tur: quippe omnem curam, operam, et diligentiam adhibuit, ut 
quaui cinendatiffime tuum in confpeclum prodirent. Typis fa- -JEditio nona, 1717. e prelo Bowyeri Semoris, 

Digitized by VjOOQIC A ^ nLJEVATl». 

Iletur miniitibribns k ufiim ; ne opus, hbc taato lu^brie, jaftam mt 
^lem, pretiumve folitum excederet ; e6que magis, qu6d ejus fiim gi 
ineris hujulmodi libri, ut noa in oculorum ufque de&tigatiobem pei 
petu6 iint legendi» fed confulendi t^ntiiinprout tulerit occafio; Sf«;^ 
fiqua irrepferint, (et ia tanta varietate aliter qui fieri potuit ?) ea ts 
men omnia adeo efle tmsnxiynra vehementer confidit ; ut nihil fit cai 
fasy cur CL Scbrevelius in pofterum vereatur, ne comipt^ in Amlk 
faac laltem ex offidna jH^odeat. Haec funt, Benigne Ledor^ de qmbv 
te admoniqnm velim ; nec fupereft quicquam, nifi ut noftros omniui 
]tabores aequi bonique confulas. Yalet %* jlMtianes Bo^rniAij^j^ notoifttfr i^erifco (*)f Digitized byGoogle sftsee^fii LECTORI BENEVOLO 

S.D. 
TrPOGRAPHUS. aia. OCHkEVELII LEXICI MANUALIS fexdecim jam 

*^ efUdones, ex recenfione Jo«. Hill, dein Joann- JEhtick 

K M. liecnon cL Gul. Bowybr audae et omatx, fumpti* 

I bus Bibliopolarum Londinenfium, prodiere. 

I In exemplaribus Graecis ac Latinis typis mandandis, 

/tezcttft fincerus et bend purgatus, opifiois folertia, pari- 

1 ter ac do6U ^ditoris ftudio, omnino conftituendus eft : foe- 

diilimi enim errores, oculos eruditiilimohmi, in fchedis 

elhnandis non benc verfatos, perfaepe latebuntv Ut opus 

igicur ad imguem redadium peragatur, alterius dodbrinam 

diligentise alterius accedere necefFe eft. 

Quam ad rem, Typographus Academias Glafguenfis hoc- 
cc ^rivilegium aflecutus eft. Tacitum tum Brotieri, Ho- 
radum cum Gefiieri notiS) necnon bene multos fcriptores 
Latinos, in ufimi tyronum Scoticonmi, jani prelo fiibjecit. 
iKui^^enique hanc Schrevelii Lexici editionem^ ad prae- 
l^analiimas editiones caftigatam, ideoque tam emendatio- 
quam locupletiorem, in lucem emittit j maculis fi non 
e penitus immunem, prigribus faltem minus inquina> 
VaJe* Digitized byGoogk Digitized byGoogle CORNELII ^CHREVELII 

L E X I C G N 

GRJECO^L'ATINUM. A A k nnf A eft apbd Graecot H- 
1 tm qnim vocant «A.f«, a 
■ti HAreonun ./fi^^. Inler- 
E ftt Bou BumeraliA, figoifi. 
b pana; ficnt ^ fecnnduxn; 
w::3m, Ac In compofitione 
T cmitiplkcm habct ufmn; 
{uilo enim ell rt^miu ct 
irnvudiobtinet: /3>ICM«^/9tf. 
F. tu^, im/iMis, &C. Ali- 
lids dt irCsriM», quafi dicas 
k'-^, hoc cft, vim addit fig- 
tiilsadi Qt in c;^«Mf, awuf. 
^-km idem quod Wt ut <SC«- 
pro «or^Bfss. Nota autem, 
d in (jujbtifdam di&ionibus « 
fa? ij£t, vtl adfit, nt otio- 
\ (la poilit : iCXnxt^» ^^^ 

p) j Dorici ; ct atrt pro iin, 
ip r, Dor. articulus. «, f «o, 
t f.-o jT, idr. 

p », Di»r. in gcn. pl. fimpk 
« «cecnta, ct 5», cum cir- 
sina. Sk m pro «, in nora. 
B^ dd ftmpL ut n«^«i)«v, 
^ (• Ho n i r tt^ v, *^«f . Sic 
'*'»',pn>;^;#»r«Jr*f. a ^^y^it » 

^f ' irtinlui poftpof. n. g. 

^''- ib #, ^mJL 

i " t luimantls admirantis, 

k*': ct ct «E, «, <iift, lamcn- 

kihl 

►*.ii,i4,ir,ridcntis,nt apnd 

^-. IVT dupl prirationcm, 
t*^ M.ijcafm. r*J «, **i/itf 

^ t* /**i.i*i • .ji » rt CM', Tcl 
''«rrt*. 'I"h. ardM». ««7*^» 

L 

'' M 1«, « j^ i, imfiogzlu : ab 

^••^'^mtfwit: aor. 1. OTO 

'•^' -ce « in ««, vcrbi mMU*. 
*^. Dcr. pro •<JfiV. A B 

*AA'Zfl, Mi&a/b .* f. rA>, p. »«, a 
fono. 

'Aihv, dieeptus fui : pro ih^, a. 
I. paif. verbi mm$fuu, quod ab m, 
feu infu, 

• 'Aaii/jf^, V, « g 4, ez • et 
mSiMJf^, inta£his, 

'Adfium, ^H, h, aucupii Inflra- 
mcntum. 

'Astirr»!, aitrkst ab mawUtt «» ^ 
l^ 11, mom tangemdus : ez • et ai/Jm, 
vcl iaT%. 

*Aa^, i, nom. viri Hebr. lA- 
decl. .q. d. Mwtanms, 

*AaseifAnft ^* «T*» ttffkmii : pro 
i^i/4.iiVf aor. I. mcd. verbi iU^m, 

vel aa^am^ nofeo: aor. Z. «r«. 
Dor. pro n^a, ct fcdutione rv « 
in dttpl. breve Ad^a, et in med. 
dawd/Anu a. X. paff. adttnt, nt, n, 
pro ^r#t}f. Th. ^«'«Ar. 

*AM4t,fiant: 3. pl. ab sif^' Ut 
'irnfu ; ir«#/. Th. &m, 

*A«r;^i7»f, intoleratiU: ex « et 
r;^«, teneo : cujus 3. pcrf perf. 
paff. Ux^at, unde «Xi7»f , 5 ir;^#- 
«f , ct Plconafmo ru a, dd^^fj^. 

"Ka^t^faturatur : 3. fing. ab da^ 
futt. Th. dniM, Scd i(«4'«f, 3. fing. 
ab ddt/iat, 

"Aalof, u, i ^ n, iHfatiahilis, ianoxi* 
uj: cx a, tt dm» damnum. 

*AiaSi^f, nomen Antichrifti; «a- 
faiie^ 

'AtaStii, f^, ^ n, profumditate 
earens, astv (idSus. 

*ACai, tenera : Dor. pro nCa*, ab 
nCny pubes. 

* "ACkMv, parvum, ez • et /3«i#f, 
idcm. 

'Atoa)e{«rf, quiete : ab 

'A^a«J!f, (^, wu/w .• ab a et ^«- 

^Ut loquor, 
*ACdxr.e/%9, nefreruni: a. I. zA, 

lon. ab a'«x(w, taceo, Th. i3«^A>. 
'aCc»/|*', £. ifO0, tauo, 
'ACdntop, V, W, Mff^af feu ttt- 

luia caUttlatoriih A B 

* *AUut4faH, ii, i, tefeUa /tavi' 
menti, ^ 

'ABA'AE« utinam, beu : forfan ab 
bDK, abal; /«jrr/. 

"ACffrrah atc. fin^. ab "aC*^, «»« 
r«#, •, nom. propr. viri. 

"ABAS, K&, i, aiaeus : iicm to- 
bula feu Mfii/2i ; hinc forlan Angl. 

BOX, BKNCH, et BAMK, menfr 
mummulariorum, 

'ACd^sfof, M, i ^ n, immerfaki* 
lis : ab « et /^rrj^Ai. 

"ACai/Jott <• • 5 «> intimBus : tt m 
et /3«V]Lr. 

'ABAP, ^fri, placenta^ genui. 
*AC«^;, i^, i ^ ny nom omerofusz 
ex a et /3i^. Th. ^v;. 

''ACkf, Dor. «(Cw. gcn. ab. nCn. 
'ACdoeu, 1. X. inf. a^ vcrbi «Co* 
^A^, pradare ago, eatoUo : ex a pro 
^y«f, et /5«^4^. > 

* ACetfaflfot, i ^ii, iaexploratus •* 
ex « et fieiaafilof, 

'AC«raf<r«f ,ad V. rr nonexamimata» 

'ACarikun^, i^n, unde iICm^i- 
Xiyrttf,y$me rege : ab « et /3«riXi(Mvl 

"ACetiot, u,i]^h, invius : hinc eti- 
am dCdra, Dor. pro AC«m» dc» n* 
ex ft et ^oi, pervius : quod i 
/Wfitf. 

'aCC«, J, nomen Syriacum, ia» 
ded. qui interprct. Lat. pater, 

'ACCaki, pro ««-iCkXi, vel, ut alii, 
pro dtiCai^, rejecit .* a. a. «b k^ 
CdkXv. 

'ACiCtfi^, «/«, «f, is^rmms: tt «. . 
et fiiCmot. 

* *ACiC«Mnfrt Tnrof, n, imfnai$aa, 

*ACiX, nomen vxri iodeol. H^r. 
q. interpret. JLat. Faaitas, 

'ACiXrt^t, Jfoiidus : r# ^XrM^ 
/Mf ^«MwnMv»* hinC iiCiAr<#i«, 4. 

'ACf*, nomen viri, indecL Hebr. 
q. ictcrpret. JLat. Pater mems ^ 
Dominjs, 

'AZtaSd^ noynen viri, indecl. 
Hebr. q. inurfirct. htkJFaUr em» 
oelUau. ^ OOgfe ■Tk. ' AB 

♦ •ACi?5Cd';5; #, qni Ubm circt. 

'AStXr.vn, vst h» nomcn regiooii. 

"ACtcft i ^ h, eui ntn fuppttunt ad 
'it^um neecjfarit : ab'« priY. Ct ^i#f » 
'Qti^tts . itcra divti, ton^tvut : ab «t 
cpitat. et /3;^, «i/a. £A et 

"aCiI^', vaiJe rtbujlut ; itcm noM 
violentuj : i /3««, v/V) roiur, 

'ACtui, niomcn viri, indccl. Hcbr. 
q. intcrpret. Lat. JPatetf dcarii^ ¥61 
Deeut patris* 

*Alii»fr«St tf» • ^ H, Jtne vita^ nen 
vitaiii : i ^w, vivo, Th. ^QT. 

*ACXaCia»f, innoxie : ab «CXK^nf, 
i^, i 5 n, iMfxitit, ex « Ct ^X««-- 

'ACXcttk, « j^ n, ff9«4r tfperty Vel 
innoeuut : cx « ct ^X^^rrtt, 

'ACXw, ««f, r^ A. nenditm j»e- 
tvit novus, Scd ^CXihK^, nondum 
'iBut, Utrumquc cx « et /3aX\w. 

*ACX«;^^if , «, «, deSiliSf e: ab « 
Otiofo et fiXnxieft dehilit, Apud 
PindfTum accipitur pTo/orti. 

* KCxieu fairijiea : prxf. iinpcrat. 
ad^ verbi XCx«iftr. 

'ACtf«p, Poct. ct Dor. adv. pro 
comm. ilCtnp.^ 

'Arvfiri» ^vfi; ^onu £nu 'afoXifut, 

*AtwSr.THt ii^ht dejiitutut ope^ vcl 
remedio : ab » et (UnSim, 

'ACoXnormVt eeeurrerunt': lon. pro 
^C«XDr«f, 3. pL a. I. vcrbi itCoXiu, 

'XCtfX^c, », ^ f»' nondutn amiftt 
ientet tetatit indieetf u C. yrt^weif, 

Th. /Wxxw. 

'ACvXme, cf , n, M0y>ia eon/iiii : CX 
» et /SvXn* hinc 

*AC»X^, Vt i^ft, confdi iextert :■ 

* ^- , 

*ACvX*>f , adv. iueonjiderate. 

' 'ACvX«r«rs, adv. ineonfuitijtme, 

'ACvrio», gcn. lon. pro sCvnr, ab 

• 'ACvruf, tf, *, ^«^w earent: cx « 

«t A»*» ^f' 
"ABPA, af, w, vcl aC^m, aneiih : 

ib SK viror. 
^AC^tcecf*, noracn viri, indccL f 

intcrprct. Lat. Pater exeeifut, vcl 

muUitudinit, 
*AC^n,rf»f*fonuerunt, 3. pl. a. I. 

lon. vcrbi otC^cuctoi. 
•- 'AC>«;^i, lon. 3. fing. impcrf. acft. 

verbi «C^a;^, Poet. pro ^^ttx**- 
"AC^ixr^j, i^kt idcm quod aCg*- 

'AC^ipfieci, deileato euliu utor, de- 
iieate me orno : ab LC^cf. 

'AC^t^t, f. <|ai, 4 ciro fumpie dcT'- 
wiio : ex a int. ct /5»''^a', dormi.^o. 

*ACfit4ns^ Ui, ^ htjtne pondere : 
ab a Ct /S^iVa;. 

*AC^si, a. I. inf. aft. ab ar^/- 
^•», a ciko fumpto d^irtnire. 

'AC^«C^rrtt V, /, wf/'i i-r-^u utrns : 
ex A^^ff, et /Sa«\-», rtf, iniedo. 

*AC^:'Ctts,ib lC^cs ct ,3*'e^' ct A r 

•AC^#Jf«it^, • ^ », jiroi/ff<r rt 
deiicate vivent : ab ^C^j Ct Vieiira. 

^AC^ofUf, • j^ Q, Jlrepitum tmtgnum 
edem .- q. a^ /3^^ Th. ^ift», 

'ABPOX, o, «11, moUit deiieatue: 
hinc iC^iams, nros, h, moilitiet^Dor. 
ciC^oreiS, iC^aTS^, o, deliei^, ab 
iK t»iW/»/, vcl '^l^ltjortit. 

'ABPO'rif, uf, w, wx.- ab a ct 
/3^9rfi* l» J /3^»rif A w^oeiffi, non- 
nunquam vt^ additur. Hinc ilC^«- 
ra^cu, /n «e^/ vagor : Ct aC^rrfA^, 
ncSiujoceurro : kC^orn^eu, a. I. in- 
fin. at5l. 

*ABPO'TX)NOH, tf, r», aSroUnum,^ 
genus herbx. 

"AC^^t^, • i^ ^, immortttlit : ab 
etct ^fiis. 

'ACfoxetirmuV, 0, Dor. Ct .^i. 
pro comm. iCois rhv ;^airf>v «!i>, 
vcl • «f^> rn» x^'^^ *X**** 9"' ^ 
deiicaia tenerdfue eoma. Anacrcon. 

"aC^^;^;^, immadidut: ab a Ct 

'ABPTNA, vcI ScC^wfOi, r»imora: 
tret9Hi rh* itC^irnret. 

'AC^nofutt, f. uftxi,de!ieior,glbrici^ 

'aC^uw, f. >*»,, er*c. Th. aCjij. 

*ACgi^T^, u, i i^ h, non "joratut : 
CX a Ct ^^cxM' itcm efui incptis. 

"ACttl^t V, nomen urbit. 'aCo- 
3«V;, Abydo criundus, ct ilidcm 
habitans. 

"ACta-c^, ir, in/nita (rofundita* 
tit verjgc, ^elenna, Cl a Ct fivrres, 
Ton. pro ^vSls, fundum, 

^AyaOiffeUf objiupefere : ab «y«»- 

^i, per Plconalm. Poct. inde e- 
tiam 

*Ayia.e4%, invidetit, 

'AyaC&', M, i, nomcn viri. 

'Aya7afy.9i/<i/iixi/.' lon. pro a>^a- 
71^», part. a. a. vcrbi fyof, 

*Ayayiv, Dor. pro ilafiTf, a. 1, 
ini. a^. Att. alayio^a*, a. 2. inf. 
m. vcrbi cjufd. 
. "Ayayott ducat : a. 1. opt. Afl. 
Att. Hyafot, u, t, a. 2. ind. Att. 
Icn. Kfayii*, part. a. %, Att. pro 
ay«rir, fubj. ityeifi, ab^wd. vcruo. 

*A[a^fi.ai, f. «'^/Aai, fuccenfeo^ in* 
vidtc, admiror. Th. if")'*»», vcl a- 

yioiiai. Hinc fortaf»^ Angl. to 

OAZE. 

*Aya9i^, Dor. pro «^ii/i^, val' 
d^ diVinut. 

* Ay otjis, i2of, h, giomut. Th. i- 
5 afei. 

*Ayake^yiof, •?, f. «#i», pr. nxa, 
hir.tfacio. 

* AfaTci^yla^ ns> h, Icn. henff.cer.tia. 

^Ayt^ei.eyet^ ct Contra^S^ «y*- 
^v^y*», ?, 0, tenejicus : CX aiuics 
Ct i^,'*v. 

'A.Trt-^jTe^tiy, *», hertjiciii ef^.clc^ re^c 
Xiy^rt, f.ffu/, a. I. Titf. afiCe^r^ir.cat. 
■ *Afiti^iT:.tat as, %«w'.v^1w?jit7. A r 

*A7«AviMtf , i, tenefeut : tlk 
$is et 9MIM. 

*A/a/«f, V, i, hertuty prudent,fn 
diva, exceiient, utiiit .* ab l/2us 
a intcnilvo et ynftor, i*etor; 
ab Afitfos, abjedo r, r mutatc 
^ vel vo^ r« il/a» BIm hf 
Angl*. GooD. 

*AJaiirns, riTios, h, iemUu: 

'Afaf^in, lon. pcr Crafin. ; 
iifa0oi^yin. 

*AfeJw^yos» heneficut : vidc k 
fot^yot* 

'AfeJufitis, gavijut : a. X. p 
paif. ab ayeJCvu, henejaeio. 
^ *AfaPo^yni, m, h, honitat. Th 
yaios. 

•A/oAJK-ra^ dat. fing. fupcrl 
gularis, qu. ab iifeJos, n^ « 
optimo, prajiantijftmo. 

'A/Sm, ai, iitora, vulnera: ab/ 
frango. 

*Aya!ijt, 3. pcrCr indic ab 
yatofiai, irafcor, invideo. Th. iy 

'AfU:^, V, •, eiegant^ inviiii 
Hinc fono ct fcnfu alludit A 

CAV. 

'AfitxXtflis, t^aide eetehrit, in^ 
tus: ab a.^if ct «Xi/pf, quw 
xXi^. 

'AfaxXU, i&, i g h, Poct. J 
HyaxXtns, vaide gioriofti, l^ 
quod ayaxXtfJie* 

*AfiixXul9f, u, 0, inciytuic nj^ 
et «XuTif i <^/^*r/V ; qaod a »^ 
tfi/i/ia. *A;i*Xt/3wVir, dat. pl I^ 

* Afaxlifiira^, Jhendide ddifc^ 
ifar g Xaf^w^is «i»V/**«»'J^ 

ncglcao augmcnto, ct *• m 
causa fublato, if*l»/*fc^» P''<* ^ 
rtrfu^, eedijieatui : a xl»'^*'- 

•A/aXAia*r, ii, exuito, f. «''J 
hfayxiaxa, a. I . m. «y**^'*'^ 
*;, aTi j a. 1. paff. hftiXXia^^; r 

'A/aXXia^/f , «*«f, «, exuitatio. 
aydXXor. ^ 

^ 'A78XX«^ ^f/?/o, exuUa : atJ 
ct iirxx*^«i. Hinc Ang. oAii 
. *ArA'AAOXON, li^^ '^* 
odoratum. , 

'APAAAa, f. XS, p. xa^erei 
eio deieaabile. Qt.idmhiocd 
mus nollmm callant : 

"AfaXfea, aT^, ri, eritasxe» 
ohieelamentuiJt,Jtintiiaclrttm. 

"AfaXfiertovrofif, ri, i. f-^^''. 
xrotUr, Ct •ro ityiXfi*- OinW 
aydte. ^ 

"Afafim.adniror: l etyai^¥\ 
I . m. hfarafmv, paff. «y«r^'"- 
i- yuot. 

"Afuf^^, V, agP, ^«•''^^- I 
Ct ^«//'^. 

"APAN', adv. nimit, vaide. , 

'ArANAKTL'n, •. ^- '^;'^'^ 
fcVrp, indrgnor, ^gi^. Jt'^* * A r 

fffL pncC ifMMlSpT^. Hinc 

[ i, faeniiu. Foritn ab «/«f et 

'i.Mk. daL pL lon. pro «/«- 
lir i jmt a in , m. g. ib Ajiwif, «i- 
b, ;^a&r, fuperL ajtu^r»]^^, 

'kyim^, mhrfms : ab ^>«» et 
Iob: ^ •/•»•# et f^t amimuu, 

*i}«Mf, Dor. prow ^yiftf^, 

■h^tvj^ ama: prxf. imp. ab 
IWc^ Foet. pro mfa^mf, 
'jL^Mtt, cooThrxa ChziiUancK 
1«. Bcm. pL ab ayi^x* ' diie^o, 

*i^]fJ4, Dor. pro i/airaiws»^ 
O^ 
'aM^ Dor. pro afawnia, pU 

irAOA'/!, », f. fifa,, p. M, £/;- 

■,£»«, )|Sj/ir. aymwa, prz£ im. 
•^M, iBf. iymHrmt, mtjl^, a. 

tput ijSMrvtW', ^ii^ms, perf. 
rtpC 
, 45^*?» W. ^ «»»»'» ^irfiia, 

r '^yarwrii, liktntfr. * 
.'AiWim^ fortitkJinis vcl «iV*- 
p« M*w .• ab mym^M Ct «ti!^. 
**^*^ Jiiigerrm : Att. pro «- 
>**#«, prjcil cpt. ,ab dfiuraf, 

Aj«{, i, WHEfn fervae, indecli- 

Nk«, FsTfgrfa, RMmiaans, vcl 

[^tuimt^oftts: ab mfkfttfit. 
'-y^j^admirahrUmt -- 3.pl. a. 

•F- iyiestcias, Inf. ab iyafcsut 

^/«Ai, pncL inC ab mymfca$. 
' ^'/vHf, admuratM : a. I. part. 
Kywfcfp.opt. 

I -^vfi^^tufi, idtaius^ cdmiratus: 
M- Bi. part. gemio. «•fl-, Poct. 
^^-Af/au^larPfitu. 
!'^^*n*, i, a,, admir<tmdus. Th. «-0» esgaricum. -^/•n^f, f^, ;, uterimus, fra» 

^"A2TAAr2, ;j^, ^, frutcx 
fcwt viawwidf a« clicitUT. 

'*)«4.«Dor. «, *, nomenfoc- 
•^:^ «ii//i, eJmirabiiis : ab 
>«^. v^i?; fuferbiUy fcrQX. .A r 

Th. ycr^«f* ation efl prlvativum^ 
fed intemivum. 

*Kym^yKJ^, v, ^, valJefinasu : 
Poct. ab «y^tr, Ct fitiyfiftJru 

*ArA'A, 4i^«^, p. fT««* vel siyd»-' 
fioi, dtmiror,fupeo, Hinc «yi}(, «- 
ysi^, nt et «^««^, aym*4fuu, «- 
7«/M4, «I7(«r«/Mij, aym^fjM^ miet, r#, 
venerati9, ayaf&. AngL AOAIT* 

*Ayfaftvm, angario^ cogo. 

'ArrAPOI, m, 44, regum nitnSU fcu 
taheiiarii. 

*Ayflif$vm, adigoad eurrendum, vci 
fcrendum alipiid. *'Ayfa^H» hajuius, 

"Ayfa^, m, ^krjiationes, irn^ quas 
tmgarii^pera^odiei penfo/rivertslant. 

*Aylm^tm, et lon. my[m^fuof. Vo- 
cabulum Periicum. 

^'Ayft, pro myfim, <r<k, vafa : nom. 
pL ab myfes \ myjta*, dat. pL 

*Ayfi7of, u, <r», 'uas. 

*Ayfikiwh pro liyftXu^i, nuntia» 
iauit: f. z. diilblut* diphthongi: 
ab mfyiy.XM. 

*AyfiXiit, iK, n, lon. pro myft)am, 
pretcipua^potejlas denunciandi oraculi 
^uod quis audiviti dcnuneiatio. Th. 
«/ytX>jv. 

*Ayfikni^i^t m, i, nuntius^ intcr" 
nuntius. ■ 

'AyfiXXifitf, Vidc mfyi>JiOf. 

*ArrE'AAn, «««/« .• f. ^*»- p» *«• 

a. z.-^yT^iXa. a, z. part. pa£U £/7<< 
ytXHif, xirm, p. m. HyfiXa, dyfhk" 
XiiJMi, J^tt, pro «7/tAX4r«r«yji 
nuntient, part. pro tnrp. 

"Ayfixf^, tt, j numtius, an^elus. 
iyfiXiiet, «f, ^, nuncium. dyJiXiu^ 
'f^St 'V» 4 smneius. dyfiXtxii, angc 
iicus. 

'AyfiXftmf cFiSii r^, nuncium. ab 
eod. Th. 

"Ayfiri, dat. pl ab ayfcf. 

*Ayfr,Tef, v, ri, lon. pro dyfSo*. 

*ATT01S, to:, ro, vas guodlti/et s 
hinc dyfiutiiify (Oft 6 ^ n^ 'vajti for- 
mam iiabenc : dyfJilu*, v, ro, Vifcw- 
tum. 

*Ayfufit»f, vcl ayfu^evj cueumiu 

*AyJi*i*i, irrito,ddore afjuw. AngL 
TO AHGIR. 

*Ayt, age, Ct &fif^TO «yT/f, agite : 
adv. horuntis, ab a. x. imp. vcr- 
bi ufii. 

'Ayi, Dor. pro «/1, duxit, a. 2. 

'ArEI^Pfl, congrrgOj eolligo : f. if o^. 
p. tfi^xm. Att. dynfi^MM ; «^(1^1, 
a. z. inf. djfii^. a. t. part. dfii^av. 
3. pL lon. pro Hfii^f. a« z. paCr. 
i:yipfr.f. f. z. dfi^jfneofuti. Hinc. 
forian AngL GATUAa ct toce- 

THEl. 

*A><rr», Dor. pro nfiTro, 3. Cng. 
inip. verbi ftyiftu.i. 

'AytXi^ot, f. «#«>, p. *m, cengre' 
go: pair. dytXd^ofisij gregatim "Jt" 
vc, Th. <l>iXr. * AT • 
- *A/»X«r«{, », i, armfntaiist cxgregc, 

'A^i X«r4W, V, i, pcceris mjgifler. 

*AytXm^S^at quet gregi praep^ 
prxf. part. aft. f. g. cx dfiXa^xi^, 
q. ab «yiX»j, ^rrjf , ct «^a;'»' 

*AyiXarofi «, ^ ^ ^) tetricvs, fi» 
vetres, non ridsns. 

*AytXmfUt, ag, tt, gcfus teiricus : 
ab « et yiXA^. 

'AyiAiiJj, lon. pro «yiX(i«, «f , «, 
pradatrix : ab a^iw ct X*i«. 

*ArE'AH, «, «, armentum, grex. 
dfiXnfnf,ex armento. «yiXnJ*»», adv. 
gregatim. dyiXr^i^ in grege : nam 
^ ct ^f cli fyilaba quam po^as 
antcrdum addunt dativis cailbus. 

*AytX:h7if, », 0, x:de «yiX«ra». 

*A^Xai^, Sftf, 0, lotus armenii.' 
ab dy^, 

'A^i/uiy, prsef. inf. pro a^i/y^Ion. 
ab myos. 

'AytfMftvtit, Dor. pro rtfifionutiv, 
ducem ejfe. 

*AytfAu^, itpf, l, l)or. nro nfifcin. 

*Ayf», duiehat: impcn. lon. Ct 
pracf^ inf. Dor. ab dftt, dnco : \c\ 
£zot. pro myriaekf, fraSii fur.t : a. 
2. paC ab dytf. id autem ab «^- 
yi/^ fcu afit,frango. 

*AytHaXifn\of.jd, l.^ n^ fve gen^^ 
re : ex « ct ytftaXif?^ vcrbi ^<- 
ncXryio^, il ytftaXefif, g^neahgia 
feriptor. 

'Aylvi/tff, «, imberhis, Th. 7fvi«4y. 
, 'A^lt^, i«*, J^^, cujus getiiii ejl 
ehfcurum, ignebilis : 'c% « Ct yitof^ 

'Ayi¥ii}of,:i/,infe£iuj: h. yifafAai. 

*AyiwKioi, tf, inginitus : i. ytvv£a. 

fiUI, 

''Ayte ct nfioy pro ^/ir, prjcf imp. 
^erbi hyiofiai, ducor. 

'Ayiofuu, Dor. pro « j »f^«/. ^ 

'A>i«^v^, Poct. pro dylfitr^i, 
qui duciiur: piaef. part. paff. ab 
a/M, duco. 

'Ay^«tfef,ii, i ^ kfjhe muncrc : tx 
« Ct yi^f, 
• *Ayt^ilfo>, Poct. pro dftiim, cen- 

'A^t^ir^ai, Att. pro dyti^^fxi, 
pra:r )Df..pair. ab ayi/^jw. 

'A^I^^'»?, longregatus ef : Ct in pL 
dfi^kv., pro «yif^i?, ct r,yi^Hffa.v, a. 
I. palT. lon. ab dftiiou 

^iKyi^fUf, u, 0, caUeiii». 

'Ayi^ovje, congregabantur : a. 2. 
m. ab aftl^oi: alii volunt clfc im- 
pcrf. pro r.yti»ey]o % nam ct Poctx 
dicunt dyi^oi pro dytt^s». 

*Ayiff*ii JEcX. pro dfil^u. 

"Aytee-if, colleiiio, ab dfitfai. *Afi^- 
fioff tf, *, id. 

' Afi^eicitto, negirxit : 3. Cng. Z. 

1. m. Icn. vcrbi Ifi^s.-yMi. 
*Afi^ucffUf, vigitare. 
•ArE'PnX02, u.lx, hyfuferfu:, 
ferox : hinc ifi^fityuttf.^nLc. 1 \- 
A% 

Digitized by V^^QO^^C Jj^\ ^^f^A A r 

*Ky^9ira$^ », ^, Agriffa^ viri 
Homeo. 
*Ay^iK, Wf. ^ !^ itferust ab 

*Ay^9, ^reiA, Arc^» *«^« 

•Ay<«iM«, ««, <li ^»'^» *»«' «» «• 

j^ro ; ab Ay^»{. 

. •Ay^««wr(^, fupcrl, ab ^yew 

*^% rupieutn 
'Ay^oMTmt, «C. pL iK' 
'Ay««<i^, «• • «^S**'» piO^i- 

•Ay^jwJJ*^, », «, 9«« '> «fw '«^ 
muttuatur: ab •7f»l Ct «y)f^«f* 

'Ay^^ir?^**, <lat. pL lou. pro 
iyti^6fililMt%,'^STnc. S)cky^$' 

^attrum, pro «/5«{f^t4«wi', ib ^ymf' 
' Ayf nefum^ «l, *, agri fuburkani 

aJtftini/iratio, 
* Ay^ofcfiec, agrorum ief^cfrat ab 

i,y(oi Ct W^ ^ 

•ArPO':C, «,.«, tf|f#r .' ab i^^, cra : 
Hirc AngL /tcmE> 

'A/J*ri^, «f, *. Poct, pro «/Jc»- 
rixJi» venatrix. 

*A>t*"e*f » /«-*, gcn» fi»g- ^- g» 
ab uy^irt^. Tb. «yf*i. 

•A^«rw#, », «, rufticus : ab «Vf »#. 
. •a,'c*«^**»V» vJgilaHtem : ac€. part. 
prxt ab 

"Ay^yT*}*', <•»>«'•.• f. rtfto»,.p» »«. 

'Ay^on/*, »f . i. lon. pro iy^i^»'- 
W*. q. ▼. 

•Ayg«^, pro «yVi^, <>/•»- 
mit* my^u^wan, wgilihue : <Ut. pL 
lon. 

•Ay^wr»'.*, «*, », «i»^, cx « «^ 

*Ay«j<irrw. ^{ii«i». Hinc i^o- 
jnen Pocft, ity^v44m^ ir^ A, '♦^*»- 
•fr/jr. 

*Ay^iJfi!j. w, •, ct •y{«r«^, n w- 
i»i7/»r. 
'Ay^f,|Ta«mv, AngL CRASl. 
^Ay^m^y t, e, P«cu cdafi, pro 

'ArriA', «*, % wttf, wtf.- ab 

'AytMarttt «5w, Poct. ai Jeito vico 
hjbitaut, 
'AyvfMwm, «j. «, contr. ^«fetc. 

'Ayv^Mrrsf* «, i «i A, iaexertiia' 
tns : i yvfulit*^ exerrro, 
' 'AyifMix^» ct «yvwrf, Ct ^ynm, 

«, c, iff/f^r.- ab « priv»tivi, ct yi^- 
»^, muUer. 
"AnrPIT^ «o^, «, «rf«/, ecngrega- 
^. /.'c .* jqu. ab ayi(«, .AoL iKUtato 
6 in V. Hinc 
'Ayv^U. et «v»**'|a^, eon^fR»-^ 
I 'Av»f wff, »r. «, <T-;?j/a.- ab aytif»', 
•v-cl iytr^if. HiliC a^i/JT/t^tt. coiligc. 
Av;t*a*' ^^^-* r'^ «»i\«&* Ct AT 
iy^Wt pro «Mc^tt^, a Tb. 
•X;^^;*», pro «»«;t;<*i*'» <1^^ ^ 
«jr«;i(i^#M^, ^eeedo* 

"^yx ♦ P«'o •^yAf'» /''•M *dv« ' 

*AyxmX»4e, Fo^. pro «»«i;^aXiU», 
felaxo, 

"Ayxtut^ Por. pro £9^«^'* 
■^Ay^^^v^», crepufcutumyiMuculum, 

"Arxi, adv. ^ro/r, cum gcnitivo. 

*Ay;^MKX«f, ¥, # ^ «, *wri wcinut: 
ab 4^1 ct «Xf ' itcm nomen propr. 
viri ct urbii. 

ram profundut : ab «ty%4 et ^a^. 

'Ai^«CiC«xt, Oor. pro arx^CiCnntf 
prope aceejpt^ p. a&. ab «y;^iC«iittr. 
f. CJkiw, unde «y;tiC»nif , et «y;c<- 
C«ri*r* quod cx &fx* ttPmifOf. 

'Ayx*fm]mt* 1«, i jj »» fre^ jwr- 
/«w. T2lS«ic0w 

*Afx*^tt i', • «^ 4. propiaquui Deo. 

'Ayx»iu^oHt propinfuie, Dat. pL 
ab «{y;^«(fof^, wcimu: ab ^ltQi;)^' 
ct SlJf «. ' 

*Ayx*f^X^t* «, ;, et «^va;^/^* 
;C«f » <t eifxif*«tX'** «ipboniae gra. 
tii, comifius pugnans, Th. ftaix»ftMt. 

*Ayx*ft4Xo¥f adv, cx eiyx*f^>^» 
V, # 5 ^, r prepinqun^ venien» : CZ 
«y;^«rt /c#Xiw, feu ^X«,. 

*Ayxivuh «tt^tfoiertia: dyx»-. 
,Mf , »(, ^{b ritfoiert, ingeniofiu t ab 

«y;c* ^* *♦•»• 

propefunt, Tb. f**». 
'Ay;^-«V««, gcn. .£oL ab 

•Ay;C'r*w» »» ^^^' '^rX'^* »<>- 
men prop. virL Ancbifet. > 

*Ayx*t pro &.yx*^ proximet 
maxime^ fupcrUt cum gcn. et dftt. 
Pro «y;^<f « et «y;(;«/«aJLic« dici- 
m\\%. Hinc 

^Ayxmutttfumpropin^uut: tyx*' 
r«tff, «, cognatut. &yx'toif ¥, «, 
proxrmvty ib iyx^ 

^Ayx'^'"^'» "^^^ ^yX*^^*^* Xiom, 
pL f. g. c^ervats: ab «syA;* ct 

'Ay;^<Vf^ adv, eeleritcr, iy^/- 
r^tff « ^u\iU90mt, ftntentiam muia- 
re : ex ^/^1 CJ f^f*^ 

'Ayx«^««. '« propiore /«•, ^r»^*. 

*Ay;t^« i<*«^ ^^ «W> vd 

^VA:fi»^v. 

*Ay;t:*>*^ lofueBtf fuo aJi^ia *y. 

'A9ik;«v»v««, prtximft idv. lon, 
pro iyfuTif]et, 

'Ayx^^^fHo lon* pTO ly{urt(Oft 
Th,ijx'' 

'Ayx^t Po«^'- »<i«™ H"^*^ •S:'' 

*Ay,v», prarf. impcrat. paff. ab 

'ATXn.Jfranguh, f. loi. p. x« ab 
nan firamguure: Hinc fcrfan, 
AngL To iiAKc. 

*Ay;^;»^^«X«j, », i «J «, propemo- 
dum aqtalii • Ci: siix*i ^^ f^^^X^f. 

Digitized by VjOOQIC "ATA, duto^ etfimo, inflltuot 
cifcort &c. f. z. Sfytt part. 
euUuBurui^ pnet. 1;;^«. Atl 
;^«, et per Epenth. ry, «, 
;^«», a. 2. «y«»f Att. 4>«>^ 
per. «y«yf , ir«, pL «y«yf« 
^y*. w, r» 3- pl« «y«y»^ 

«y«yMv, pra^ paff. 'nyfuu. 
paff. «;t^. f. I. kxi^fMt. 
naagt ducere, 

"Ayw, fed ufitatiiks iyntfuyj 
f. S^. p. 1^;^«. a. I. ^f^ a. 1 
p. m. jiy«. Att. i«(w, («,'^«t 
ieiyoot Utyet. 

-Aywy*],^ iir, li, vit£ ratiy^ 
tio. afiifivft «««f » «, ^<»^^. «y* 
ar, J j^ n, ^W aut vehifaiilit. 

yk, St li^ i^dux W. «j^j 
roy onut quod curru vthitur. 

*Aril'N, oimtt «, eertameiit 
ab «?yMb item Wrftf/, /kiu c« 
nii : ib « et y«n«u 

'AywM«», «f , »», «wi^«r, anxitti 
tamen : ab Ay^ mnc «/««m^ 
to, ifi/H^^f id. ifinifntt y, «i 
/or. i/itHttftotfCupidut ctrtai^ 
wtoft », «, f tti fli/ certamtnffti 

*AyotuiitireUt lon. prO «yvt 
«JtfJ, ^. pL pcrf. paiL ab iy 
ci 3. fing. j^y«»Mr»M. abjcd< 
et correpta ptnujt. cxemptc 
t% cjus ioco inferta «c 

^A/ii9UufiMitpugnaho,DoT. pi 
«<«£^, f. I. m. Att. pio «] 
/tMi. ab I 

* Ayotnf^Oftaty cerio^ eniUr^ n 
nfotfi^oftm, », «r«, p. paff. «A^ 

*Afvntatt a. I. inl ad. et «J 
certatot a. I. impcraL mcd.^ 
if/^«» f ^r/o. j 

'Ay«W/««, «r*f , T«, ceriin 
ifoiY. I 

* ^Aytfttrntt ». /*X''» *i^ 

"A^f , Dor. ppo f^t d*t. i| 
Zong. I 

'A^«})/Mr«, «vtff, i 5 i» '•S 
Hinc 

*Aianftmiat «f, «, ««"'/'»'1 
«}«n/ic«vi»r, nti cx «,et 5« 

'A^ni , i«f, ^ n, ifdi 

*A}an(vrott ttt^i^ laihry\ 
Ct ian^, 

'AJ«fe, ^</-2«r, priraus ft 

'A)«/Me»rk»«;, », «, d-^*! 
frmutfionjfaut: ab «Sa/*l 

'A^^yra, acc. 6og. &I 

'A)«^f , «»r«f , «, fltA'»^ 
futfot. indomituty ob duril 
« piO Jvf, Ct letfUat. 

'A}«^KT«i, ^rw > /rr, a. X 
«$«!««. vide «t?d(;^i«». 

'A^Ttfvof, », Ct «J** 
finefuwpiu. Th. )aT«v>J 

•aAA'PKHS, », «, i»^'^''t 
quxdam gcLita, fcu cul 

'AJ«r«», W</f iafcrunt^ AA 

I. iaiL ad. loo. «b ^, ySrfiV, 
i Uconct cttim «tantur, in^ 
ic8ffipofiUs,put3Culi «3m, ab 

!|JVms ariS^maoM, pro «v«», iWrw , tide «dniM^f , et Hn- 

^ po i3«^ mu/^m, adv. 

K, «(, ^ ^mraeitas : sdl 
l&^^ fire «%i^«y«f, », #, 

• ; ab J3^ ct f«y«/u«j. 
hSi, nu&. Tiri, (iidec. i. e. Wtf > 

^a^ifisn qomtQor cKani- 

lapicai. 

U5«M,Dor. pro :nr3)^ 

h, M e» ^^ / £ft et ^ 

iA,aipe7f. ab Ar. 

kJk, DiDr.idT.pro pi, iS«/, iUue^ 

uf. 5. fiog.' ab 4f9«K a. 
i«1n«. part. kein. g. ^r«. 
'k, Oo:. pro i^y», dat. fiog. ab 

vide in «$«■«(. ^ 
«, sMtrepidM^ Poct. pro 
«t 2^9- cz « et %«f, quod 
p». £ft etiam «SSiiJif, 1»/«- 
i^ «Wv, fw e9crceri, aefuit: 

»«r, fcn. fiiig. lon. ab «W, 

*mUt a metxyjeeuritas: 2 ^itff. 

^iftmf^ m^ i, ism^nMMe: CX « 

iM. 

fe,/i2flcwr#, prz£ inf. ab X^». 

^rN«, «, ^^ «, inemHatue, Tb. 

'i^intmifiMestJme uiU deerum 

i. 

KMnTy «, 4» «M eearruftus tni* 

IM 

fc«^f»*, W&^.Jm/le, 

^^, et ««iX^«r> e, •> pro 
$m^fr:iteT Po^ et lon. 
W». «« k^firw, 
*>^iw'» m^Jilia/ratru rel *■ m4t /ratereulus, 
*f^ •> ifjratris '^fXJarorit 

ftf^*. f. ^«f, p. xa^fratris 

* t^peUm, Tb. omnibua •- 

fc 

■Ak^, m^'^. Jrester»^, 

HuTi*9t^ :^;i,fratricida: ex 

*t. et «5-Mtf, oeeid», 

•h», Jt^l pro ahXfii, fra» 

t-SO^X, », l^frmter: fumJ- 
?-»fl5^*V, Ct eemfaTtguineo, 
' >5, tr,y, ii,/*a€rniUs: ab A A 

a„id eft, i^, et 10.^«;, qa. J/t»- 

'^i^fVf, ¥, i i^ i(, corporc cxutus^ 
mortuus: ex « Ct )^Mif. 

'XilifUf\ coHcre^ lon. pro |^«i», ab 
^. 

"aSi»^, V, « j^ ^, /irrt/f aB arho^ 
riius. Th. ^N^gtfv, arhor, 

'A^if , Dor. pro ^«^^«A^f . 

'Aht, peJce^peJum^pediius : idem 
pro «^, iufiutve, Hef)rch. 

'A^itf-ffvr»!, tfjiy^Mr Joufino^ftne ccrto 
auiforc. ' 

'Ah^irott, adv. ab « et ^^0- 
r»if. 

"aSimkJ^, i«f, ^ n, amarus : ftb 
m et )ivjMf , duleedo. 

'A^^nr»/, ir, i <( n, erudusy rudis^ 
thcmtifyetfos' i Sti^tiv, moUio, et « 
priv. 

'AAE^fl, /iW<«, f. i(r«», p. V»». 
Hinc £W, tf, •, iatitia, 

*AB««#, #«^/0 ajffifiorprm iefatiga» 
tionc, ab £ios, fatio, t, nrm,jp. «xmi, 
a. X. JEoL kf)fr«««, et geminato 
9, il2^rcM«. 

'A^ntpiaeucrit, Z, %. fub. ab «)!». 

'A^iiM^rsf, et metri gratia, «'^>f- 
jMnf, perf. part. loQ. pro n^n «m^, 
ab m^ttt, aLi ab a*iiiei/, lahoribus dc 
ffffusfum, Th. £iuffatfo, 

AhxToram, fupcrl. f. ab «Jw*- 
riff , «, ^ ^ A, rtotfui mon ohnoxius, 
vel caricm nonfenticns, a ^xrAr. 

'AlnXf^, tfi • i^ ff» inte^cr, incolu* 
mis : i ^cXiAf. 

"A^nXii, Vi ^ i, non apparcns, 
inecrtus, ohfcurus : tX m Ct ^XoC 
hinc Mkmi, adv. ohfeure, incertiim, 
^fikimii nres, i, inccrtiiudo, 

'AAHMONE^A. S, ^avijrmc an' 
gor, f. nrA«. pt nxce. a. I. r^fi/tentifm' 
ab itSiof. 

"AAHN et »}3Wi», aJfUtim^ adv. 

'AAH'N, iMf, lyglandula, tonfdla, 

'A^ni, ««f , «, Poet. yi«# confiUis 
et euris, Hinc adv. aSnv(*r#. £z » 
et 2nfot, eonftlium, 

• *A?n/uv|7rnraf, v, «, £«/ «ii6// 
e£iccre potrji. 

*A^n^tr9t, «r, 0, csntcntionis expers, 
Th. ^n^«f . 

•a^h, «, Poet. pro «^^f, «r«a, 
fl9«r/ .* in acC. a^rv. 

'AinrotSf gratiji^tiierit : 2, fin. f. 
I. V. iifJdtw. * 

• *A^i»/t4j^s, », i, difccrni dijjiiilis, 
*A2$ai^To*, iudiferetum .* CX » et 

timtaii. 

*Ao*mxfs}a;, V, « j^ ^, ff«a duhitans : 
ex « et ^iax^l^ofMn, 

*A^iXonr]ef, u,o ^n, nen intcrmif 
fus, indefinens, 

*ii^iayJixrdtiy iudefintntsr, adv, a 
Xmc*. 

'A^iaXXaxr^, », » 5 ff, irrcccnci' 
liahdis: a ^<«XX«W A A 

'A)i«Xvr«f, ir, • ^ n, indiJfoluhHlft 
i ^««Xmi. 

'A)X«vr9fi^ir, •, ««» ajperjus, 

'A^xrroo, n, ro, herbx genus: tt 
m et ^MiW 

*A^«iflrr*r«f, «, j 5 n,JiahiUsifr* nus, 

*Ali«r^iirr«f , «,«1^9, uetmoteu, 
*Aitar^nrrees, adv. immote, 
'A^to^io^im, ms, 4, int^rilat, ic3i< 
i^ofot, V, i i^ «, fneorruptus, Th Th- 'Afi«^«f «r, V, 1$ J», indijerens .* 
a ^i«f>l^. 

* *A}<4l^i9r«f , V, «» 9 «i i/irr(^ 0^ 

'a1 Wr«f , t, • {^ li, indoHus : ab 
«» et )i^«r«itf. 
'A^n$ir«ir«f, », «, inenarrahilij. 

* *Aj^xou9rmroSf in quo nuUa ejt 
jtrRitia, 

Ahxiorou, Ion,.et iEoI. pro mit* 
nnomt, a. x. anf. a^ verbi 

'A^«i^, injuria ajicio, ladOy f. nmi^ 
p. ivhtunum. mhtnnrmrx, a. X. impcc 
ad. Jt^tnuvrm, accu£ fbg. part. 
prxf. «^ixi«^tc«i, ui»Mi, injuriam pa,- 
tlor, p. pafl*. niixnfitmi, a. I. nkni' 
finv, ez » et ^ixn. 

*AVnn,umt «rps, ri, injurla, mhdn* 
fimri, dat. pl. 

*A2ixim, «f, 4, stijufitij, Si^xos, «v 
i ^ h, injuftus, mitntjri^es, comp. 
«^4««#f , injnfef adv. a ^«xn. 

* 'A^««3o^M», gloriam inifui ap" 
peto, 

'AAINO^S, n, «r» eonfcrtns: ab 
^nt. ahunde, v 

"A3i«y, fuavius^ Dor. prO «42«*, 
comp. ab nW 

* 'AXf«^«r*>f , «ftf «f eorrigif €t 
ctmendari, nequcat, 

"A^ii^et, #, non fttiens, Ytljtihm 
extittguens, Th. Vf^a^fttii, 

"Aiftmrot, u, i, Dor. pro "AojmtroSf 
nom. viri. 

'A?^nf , idem quod ShfjLnres, • j^ 
n, indomittts : ex « et ^a/iiLf, 

*Xifiirnt nom. mulieris, q. dr 

'A^/i^X/», vel e^ftofXta, f, '^ir»- 

raff//a .• ab « ct <<jj|iMwf , per Sync, 
et y in X verfo. 

"A^iotfM, a. 2. opt. verbi «^'w, /Xa* 
eeo. 

^A^^oxnref, inofiinato, adv. CX « e9 
^onke», videorfsiiexitrdt, igfishUiSf m« 
opinatus, 

'AlixfftTS, U, 9 i fstjttdicii exprrt^ 
reprchiis, reJeSiaueus : CX m tt )««• 
<jtwff. Th. ^oxw. 

'A5i»Xir;^i4^, trjatim torsfjhuior^ 
meJitcr: ab «dcf Xirxnt, fitietatt 
ccnfalvlatlenls : a.^iXie)^y.r£t, «. t» 
iQf. a\5l. 

'A5^>.!<r;vr-, /3:;, »•, A»^Vi7f //.7/, ^n» A A 

*^Ahk»ff V, ^ fii Jtficgrus, Th. 
^^kosf dolus, 

*A}»\Arf, adv. nullo Jolot feJuloy 
fonduie, 

"Ahvf cantbam, impcrf. Dor. pro 
^2m* potcft etiaxn eflc part. ncut. 
g. k mafc. £ti9 ab &%m, At a3«v 
eft. part. neut. gcn. a. 2. ad. ab 
«v)«MV, vcl o^ut, Ct e^ttfu opu 

*jJnitf cf, II, Dor. pro n^orii, w- 

*A2«»if , tt^ff «, qu. iei|)«y«|. Vidc 
mntti*, 
*Kii*nr9f, 9f oj^lif immobilh, Th. 

*A)«m «r«^, aAf^ri «n/«»o .* ab i^ut. 
a. 2. nif, 

"a)*^, «> ^ {$ ^9 ingUrius, Hinc 
a)«^i«, «tf, if, ignominia; 'ct «)«|i*i, 
gloria eareOf &C. a ^«Ia. 

*A^, y, 0, gautUum : ab «^m* , //ii- 
cw. 

*A^«f , i«f, r«, faiietas : ab «^*>, 
yif io. 

*'a}V, in/tmi, gen. fing. ab ^«f. 

*A}^^cvT7«»»f, h,i»t Adramyttenus, 
c, ar«i ; ab urbc Adramyttium, 

*A^^yj^C, <«f » i J^ ^ imbecillis, Hinc 

*A^M«, infirmusfum ; et c^^i- 
f «1«, vel «^«wc, ttf n» imbeeillitas : 
ab « et ^'^«iw. 

'A)^^4r««, len. *A^^nrMa, Nc- 
mefis. 

"A^^^f, V, i, Adrajiusy TtX Ar- 
givorum. Hinc i» A^^rwf »•- 

'A^^WCAXtfv, V, T«, ljO>n%, felix 

fmce^MS% uhertas : ab iti^ttfubtimisy 
et lr)9C«X4v> qu. lflrlC0X«i>, 0/«// c«m- 

•AJ^Nw/wr, AdrafiiJUia, 
"A)^ifr0f* lon. pro A)|»dir«i, «. «, 

minim? fugitivus : ab » et %^aat. 
*A^ttti, v, ^ Adria : iinut Vene- 

tut. 

•A APO'X, », ^ <ffw, f ra^/. Hinc 
*A)^«rvnf, 19, u6ertuSf eopia, , 
*A^|r0rfif , nrvf , ^, abundantia. Th. 

&^«r. 
'A^^wfutt, crajfrfio, aMfo : ab 

4i)j»^. Hinc ah^uvf^tft ^as adulta. 
*aJv, Dor. pro «Jy, «A</fr. Vidc 

'A^JyXAWtf-tff, « ««< A, Dor. pro 
iHuyXttr^of, duUilinguis : ab H^vf ct 
yXZagti, 

•A^w^ri^f, Mf, 9 j^ «, Dor. pro %hw 
iTttz, fuaviioquus : ab iiivf ct «trw. 

*A^yKoyof, « ^fi, Dor. pro iJ^iJx«- 
^«f, fuavittfquus : ab «dyj , Ct kiyaS' 

^A^SvfttXhe, itiy i^ii, Dor. pro «5»- 
fiiXisf, dutcifonus : ab r!huf Ct ^iAa/ . 

^A^ytxfun-, «f, lon. pro S^vmi^uay 
«f, «i» impojftbilitas : CX » Ct Jj;v«- 
/MTi. Hinc 

*A^uvx9tet, imftoitntia, 

'A)vNiri*r^ nequto^im^tais fumf f. A £ 

nr«^, a. z. n%viimf», ex «c et Svmc- 

'aJv»«t«», V, T«, imtofjihite, 

'A^Jy«r«f , V, ^, in pl. neut. ittl^u,» 
Tm., in corop. a$«;v«eT^i^«f, fupcrL 
««i«»«(T«#T«r«f. 

'A^(^y««f, Dor. pro tiivWtH, », 
* !^ ^» ftttf^iter fpirttns : cx «^w Ct 
4r»ia>. 

"A^^* «> «"fl* Oi^fttM .7 vel ihw 
rof, V, «, adquem nonfiatet ingrejfus : 
ex « ct ^tnv, vel ^(/«. 

'A^vf, Dor. pro %huf fuavis, 

"A.lXl, fatio, f. ro), Scd o^, r<r/xi>, 
contradc. pro u^m, f. «^^v, ,p. 
DJMc, a. I. nff-ff, p. pafT. ff/Mti* X ,*T*p 
ytf</tf , vcl rmrr /»8*^, eelebrare. Scd 
«««, placeo. f. 2. «)», p. m. lo^a. 
(i?«J«. Poct.) pro iD«. part. «»- 
)«if, a. 2. S«^«v pro ^». 

'A^w», «vT«f , «, fvi placuity placens, 
a. 2. part. ab «)««, vel «vmw. 

'^A^Mfiv, acc. iing. ab "A^ttftf. ihf, 
nom. propr. pucri. Adonis, 

*A)«^«nT«f, ir, « j^ n, indonatus: ex 
« et )«ir^«v. 

*A)«ir^«»jfT«f , ineorruptus, qui mu" 
nera non aceipit : CX )*!^««, \i)^t/eMt, 
et « priv. 

*A2itf^«f , tf, j »«) n, ionorum ex» 
pers : it. yw/ non 'ttonat, 

'A^rn, dat ling. ab «Wnr, v, i, 
f iii nilfit dat : ex « et }«^f. 

*A*6\tvtt^n, collu&antur, 3. pl. 
przf. fub. ab 

*Atf\iv»t, fut. ivat, p. ««. «i^- 
ktv^Mt, a. z. opc. JEoL Th. At^^ 

A«f. 

*Ai^\«««, lon. pro «UXmi, certo. 
Hinc 

*At^XnT^^, n^»f , «, certator, 

*Ai/Ai«t, vel &i9\ot, vel J^Xa», v, 
T«, certaminis pramium : ab 4(^«f , 
feu «I^X«f, tf, iycertamen. Hinc «?#- 
Xi«f , «, «, mifery mrumnofus, ai^Xtoff 
certator, 

*Ai$Xon%ttt, viSioria, qute ex certa" 
minibus repartatur : ab ««^X^f, et 
vtitn. 

"AE^AOT, «r, i, certamen, lahor : 
ab « priv. et UiXtt, qu. «» £» «» r^f 
s^X«i. 'As^X«y verd ab « intenf. 
ct «i^cX*». Quamvi» enim certa* 
mcQ fugiendum fit, prxtnium 
cft trifv tiitknrer vel cx TX«r, to- 
tero. 

*A'JXt^i(df, u, «, qui prjemium ex 
certamine reportat : ab Hiiktt, Ct 

'Al.l\femper.^dv, Hinc forfan 
AngL AYE. 

*Aetyt9tratt9j gcn. pl. ^ol. ab . 

'A«yi7«rj?f, tt, iy fmpiternus: CX 
«»2 Ct ytvtlUy tty^vtfian. 

*AftJ;X«f, Po<*t. pro ««^jt;, j^ «, 
inconfpicuutjohfcurus; it. dcfom^is: 
CX«ete?)«r,v;«JVr. ^igi^i^^^ A£ 

"Aetiif, Dor. pro «^ov, rj«; 
prxf. inf. 

*Aetito, cane, «« lon. pro v, pi 
i^per. pafT. 

^ Aetiinrtt, Dor. pro »«i3tf^d(, pi 
parl. f. g. 

*A«J«», I vcl 2i' iniperf. aA. 1 

prOqC4^«», a««d«/ci>*>f,geQ.plp 
prxf. pair. ««(2*ry, «»r«f , pr. p 
adt., A ««%»«, pro (t«(«v^«, Dor 
pL prjcC ab «««5«. 

'AEl'AXl, Poct. ^«tf. fM«,ff^i 
«■•», fut. 1. f«iK«, Poct. 5»«, p 
ad. iiirffn^ifiai* iMt. i. palC ^ 
^, Poiit. *»«yMM, perf. paff. « 
fut. a. ad. 'Mti, pcrf. mid. u 
««<^f, h, «r, fcem. gcnd. itth.i 
tradt. ^l^n, n;, c^^, «. vel «(ii, * 
Hinc AngL ode. 

*A««{i»«f , tip 9 t^ n, fempitfrt 
ifoiJ^tof, T», femprrvivum, pU 
genut : ab «« ct ?•«?. 

*A€ixix,favnm : acc. Cng. ab 
»nf , ?«f , indecens, a.Hx\i, n. g. 1 
et ^»«ir. 

"Aetx^n, lon. pro iAnout, ixii 
ias, coutumelia, 

*AotniXiof,o 5 n,ignavits,cmii 
tus : ferc idem quod aetxi}i,ne» 
fentaneus. ' 

'A«x/^««, Att. «M'«i'^«,f. r*., 
«Tf/i/^r aliqttem traSo,fado,^ m 

*A«(/iu»««, Poct, Dor.pr»«tv 
quod pro «««», ab ,£«. 

* A^fAfrsof, xtt) n, femptr < 
randus : i (itfs,fnsxtt, 

'AotftufTMt, gen. pL ab «a 
•»T«f, perpetuo Jluens, alii lc 
«[«rvdUf», ex ^«i et »«^Ar. 

'A«r^«, a. z. a^ lon. pfo 
itot^mfiAfOfyfufpioiens, a. Z.p&r 
ab <««'f«tf* itot^tfit fof, prxf. 
palt "Am^v, a. z. imperat.s< 

'AEfPXl, /0//», f. ^AN a. Z. 4a 
1^«^«« a. 2. )7«^». qu. ^f ^i^ 

'Aetfj Jiant : praf. part. ab 

*A««<«T*, pro ioi^eiro, a. 1 
$. fing. lon. 4^retT»f a. i. i 
rat. aCl. «InrAr, «f, 1, xnd. 
aetnfAtu, f. Z. m. otatTKi, 2> 
a. z. fub a^. ab «»3**. 

"Aftrify JEo\. pro «c««ri*, ^^ 
3. pL vcrbi arfAs. 

"AtiVftXy artf, To, Poct.pTO 
cantus, Th. aM^Ar. 

*AU«^«/ec(»«f, irfvifus, prjeC 
ptff. ab Kixa^.v, co^o : CX « C 

* A e \r. rtJnvitOy adv. iixM r;f 
tL *Aix^%liy dual.num. ab «i* 
T«f, in I. g. «M««0-'. pro « 
Th. «K«i». 

'Afxijj, Popt. pro i'.\;«;, 5 

'AEAAA, nsy r.y prcallti, j 
(<i|, e Jt«« n, turLidus , prvi 
««XX«S?5c;, tsf, « nxi r.. 16.. 

'Ar;..\«s'«^«f, noni. pL zh aiX», amicb flniiictist ^. o. 

Utr pfo liXftVi mJkJferam^ 
t EQ9L pL htne iia.vrm, «r, k, 
Ik. !t» iKX«inS| de/^oHo : rx \v!%}ttttt foavlq. i^4TicL 

Ipps;, (onnpto i, et ^ cJtK io» 
ibtoi ^^Mu.) Dor. ct Idn. 

■MT, vd ii»w4r» ii^k^ Poft. 
\^Mtan,ftrfamjMtu T Ut et 

;Kt^ PbSt. pro tov2^/, 
Mipneil mt {Hifl'. ab iiy>«r- 

i 

i ab atir, xmf , ab ibifU. 

6, i^flliaf, Ibfl. pfo »fi|f, 3. 

hmi.ty^mnAra avget. £- 
^Adtletarran. ib<4«r, ec ^«y. 

t- ?fo »§»««, w|m, inlpcrf. 
i^ i^il^W geo'. loin. patt. 
Hdiqia tempora. vide in 

mt, sn^l^u, fgrth : at> A 

^» f, ^ iiiati qdod i^«#, 

frt, I!?, J «J fi tt 

9«, fofc ^ ii^/jce, *», ^, 

^^ mtU»^ pendet : Pt^. 
''« ii^^iMu, pnd ab k^^t. 
^_B«ift.pTo <l{/<jrtw, 3. pl 
P^ ab ii^, lon. pro ifi^A». 

Kii^ye9eaat,fzrt. Th. 

"«**, ttx*yff ^ o/r^M ; ab 

iW 

^ ''«, w, uUgiMofui, ^ro' 

■);^?«5, fxto/7, a. o. aA. 
^ »*»••. (ub. i. Cng. «li^. 
'«i ^t^ Dor. pro il^ni. 
^'fj^j, frffTM, pl. ab ^Jij*-^ 
fJ*-f,vdii«^, ct -m^i, 
^*»^ «i!<^ vltmtetf pL ab 
*^;, <Ct rifr*f , i g «, acre 
p* ^ «««*■, Ct ir«TJ/MC/. 'Am-*!, a. I. inf. ab inuCt. ^, 
JfffroiMHfh. HciVchrd i^^, «w- 

Jhni^ miri^^t^^ acc ui^ ct jt/ ct 
^^v. icri^|«i^>rrir, dat. pl. toi^. 
ib /uifti^^99v^fJMtifia, 

'AV^H^, fff, tf, ^tff/W» ifvihe: 
p}. k^ns. ab i«tr«r. 

*AETO*X, 5, i aquila : dat. it+^. 
gien. p1. iivi?^, dat. kivtlt, Poct. 
Aifl^. Forfstti db ib*j>, ajitj avttj 
^rdj^ri^ ra^at : vd ab* « ^t W«f , 
quia vivax c<l i^quila. 

'aZ A,vH <^, uj, f , atidlfatJHut, 
fquttlor. 

'A^MXistOt ^n. I6n. ab i^aXSa;, v, 
«, arUutf torrfiut. TTl. il^«*. 

"Aji/, j. ptscf. ind..ab H^y^uo. 
Htnc i^^T^, fuBj. paff. tnhtur. 
Ab i^tpt&if li, i*4i, proprie (fxtf- 
r^ ; pci- irfcta^h. «/'i et Merare 
conjicior. 

*A^tt, r#^^, lon. pro 5?*, praef ' 
impcrat. ab •io/uu, aiofuuiyif/rt^ 
rant^ ^art. SiXti^fi, ^rtTpcrf. lon. 

"AiffX^, S,iiii, ^^ ttuUiii dtkU' 
latur^ viiii : CX i Ct ?i}X«f. 

*A{r.fAiii, k, g fif nullA tttutBi ho" 
tatat : CX « et l^tiflitt. 

'A^», i»^, ^tfr^i ; ab ^A^j qtiia 
icalord. 

'A^H^hs, iof, ^^yntAgnumfonutk 
edtnt: tx ettl ^x*f' ^^^^ »S*tx)^f 
adv. ibmitnr cf prtt duro et driJo ;' 
ab i^ni ariditat, Et pro ind^nen* 
ter^ quafi «3<t;^;, et «»?» f;t^'> ^*^" 
diijundiuty tlfemper habent, 

"A^ofMUj idem ^ni «^m, veneror. 
Hillc «IjiMr', pro «f^«i>r«i, praf. 
ind. vidt ^^ 

'Afiy^f, i jj ^, <sff/ri/ : injugatut. 
'Al^uyiiti iofy ideih Ct "A^i/^, y*f, « 
g *. Th. Ituyovfu. 

"Al^oftetf ttff ci, asyma. Th# ^iJ- 
fttiyferfnentum. Inde i^&Jcuf, /«- 
fertnentatut. 

"AZriyftctOy arefacio. 

*A5*#, et «^«/MM, veHoror^ o^nr^, 
venerandut. 

*A{^, nomen prol^r. viri. 

"Af^rw, difcinSii, pl. cx « et f «ir«f . 

"A^Mrtff , tf, «, nomen urbis, .<4zo- 

, 'Afj^fpirahat, 3. impcrf. fub. adt 
ab ifxft/. 
*Af)^fri^0f, ingfntior^ comp. ab 

'An^nkorti^ perf. part. Pol^t. pro 
nn^nxorif. ab isjS^tM, /<c//o cjjicior : 
ab i^f IV, vel i^M. 

'Ati^kst tosi a^ n, et r0 ifr^); , 
iryucunJut, aniug, mclffe, illihenter, 
ottsiia, tnoiefia. ab a Ct iiSvr. 

'AfHtlof^ pro ^Ji^i^w, imperf. ad. 
ab &r:^lof. ' 'Au^/Jli^, itif^ar, impcrf. 

pair. 1W. TH. (sHr. 
"AM^i.^itt. firi^. ab inJiSi^ 
^X^otin^, «>, «r^ Utfcikiarum pM* 
'Ai^oftf, i^tff «, lufcir.iola, 
•XffAn^V *«r, ^, It^ia: qu. 

^ AiM«r, qoSa ctnori. 
•A>}^, f)rd i^.Jplr^fhafy ol» fe^. 

afpirat. impci^ ib i^^i. Th- 

*/t«ft., 
'A^r/if?, dkt. fin^. Ibn. ab in/di*, 

infoientia: CX ft Ct ^#*». 

•ArfWrtf^r, pro >W^rrrV, ^p!»0- 
liiit gratia, imjfcrf; ad. ab i*?rt**- 
»1> prO' i«|i», iyfuetutffttn : ab «c 
ct 5^«. 

*A^hSy t6t, i ^ hi infoltiUt, 

• 'A^^ito, i*r, ihfott/kia.' 

'Ar.fttvui, fdre. pracf. Inf. Btor. 
vel I6n; pro ihti, ab 

"Afiua. Vidc *Aa». 

•Arff», ii;«r, ^, tfi^r' ^, ^dlho. 
q. ab aa». AngL ai %. 

*Ai!tf/. 3. fii%. ab JtijfUtJlt. 3. pL 

'All^STAOX, t, ov, ' tmiejluty ini» 
qUut : didio Poflica': id 4- «i-rif ' 
*^<, '^et^ttfies, \A prO olfhXvf^ 
ab ^ra/. vel ab «, ct ^?a>. 

'A»»r«/fej, »,'«, l&oijytenuitfuhtitnii. 

'Aifr^r, Acc. pl. «Jjjrnv, fmg. ab 
Sfirfitj y, o,Jlatutf nom. pl. ivsroti, 
fafiiina. DicituV et 

*Afhvi, viU h, idem ab &^fii. 

"Ajfro, imperf. 3. fing. «:»)ra«», dui- 
zhfpirah^, ab ififtr Rxtroiif voli' 
Unt. 

*AHT015, VCl air.fos, vfhtit expo/t^ 
fiti: ab <P«,/<J. Vcl eft infatiMit: 
cx ife ct «^«. Sic «jsrtff, Poct. pro 

'Ar.TTytrof, i ^ h^ invi^t. To 
hrriefHBU. 

*Af prO ifn, quippe, tanquam, ut' 
pete. 

'AiafiCifs, J^f , ^ ««5 f , intrepidits : 
ab «f ct S-^fA^os. 'AfdfiCay adv. /«- 
pavidc. 

^A^^t4, Dor. pro 'A^n>*i, cf, Wj 
Minerva: iltm.'ASafia, as, htJCt 
'Afuvaia. 

'A^atao-ia, as, «, imfiortalitas, 
Itcm hcrba AngL tansie. 

* Ataf afeu, imrHbriolci, pL f. g. 
aiafirifs, pro aiatardis, lon. dat. 
pL fic et d^ifoeroio, pro i^aV«nf, 
gcn. fing. oJafaroi^if pro aiafu.' 
reis, dat. plur, ab aPamros, fl jj i^. 
'A^avifra», Dof. pro aJatartsf. El 
a, et B^avaros, mort. 

'ACxfari^u, irrrrortatitate dorto^^ 

^A6avros,o r.a) h,irfcpultut. Th, 
Sa^r«/. 

'A0APA, «f , vi^pultrs genus : qtia- 
fi ab i^«^, arijidy pultis materia, 

*A^i#J, a^V. ^;i; nutmnc Divuin^ 
anv ^S. r-^ T 

Oigitized by VjgOQlC ^AiUireit Poet. pro iSiM^ttftm 
ttepeSfanda: CX « Ct ^s^imm. 

'AQEIPtflf, vcl 'A^»^^, ycl 'AAf- 
^j Mff • f^ «) afcuratu4f cgntemp- 
tut, 

'AitXymf, ifciXytiff i. C. ma^r^. 

'A0E'Am, f. S<v, p. ^«,J0«^<&.* 
qu. i i^'Xiir. papuia ; «,,ycl otio- 
fum, v^l congre^. 

*A6%fuveSi tt et^tfiufiest V, • j^ ^, »«- 
^a/?»j. Dicitur et «S^t^^ £x « et 

^fAi^eSy Vel i^yci4(. 

*AJifurH^ u, >i xeti ^, nefariut, rc 
iJifMr0Vf nefqs, £z a Ct ^ifiirif. 

"Aitet, V, ], i)« tfx^rr* ,- CX c pt 

* Ah^iKnvTH, «) «, incuralilisf non 
ffrviens : fex « et Si^afriMN 

* Aii^i^ȴy parvi penderuntf Un- 
perf. lon. a^ «/'s^/^Af. f. eti. p, n^i- 

*Adtai»y «^, «, ineon/iofitia ^n pac' 
iit, Vidc ahrist. , 

"Aitffit^f, y, » «J », nefarius^ Th. 
Strfiteg, 

*Ai(ir^eiUsf Uf ^, inejabilit : CX « 
priv. Ct ^^i^^ar^r, a i)<^o pronun- 
iiatut. Sumitur, etii rarifGt^c, prO 
nefando. 

'A/ftriwy ft/, atrogOf aboho^fperno^ 
f. r.^eiff p. fjirntm' ab «^it«, »(• ^» 
irrituSf iSieiety a^iOf qua aliquid ir- 
ritum redditur. E» a ct Strtff. 

'AiiTnfiutf «rtff , r^ imprcha^iOf o- 
h^itio, 

*Afirn0-ify i*»f, ^, id. ab £^iru#. 

^Ahei^ireSf «, « ««i hyJton contem" 
plator. it. impr<fvifuSf Honfpe&abiLis. 

*A6r>r, <ju. c^nA», cz « et SifA^. 
Dicitur ct 

'A^;5y«, gcn. *Vn*aj,qu. ab 'A^n- 
yoM. Sic 

'A^fivetiHf fis, ^, «t et 'A^jnft». 
j^Ttnervaf olc» invcnu-ix, ct Daa 
V I>o<ftriii5c. Hinc 'A^oi, *l», «i, 
uithen^. *A^ij»»j^^r, ajlv. Aibenis. 

'A^ijva^s, ^tbenas. 'AJnvetio^f ^^ 
thenienfts, 

'A0rfP, ij^f, f, *r^a; hjnc «A- 

* Ah^rMiyes, «, five iit^eXoy^s, V, 
vTntihbrum. 

"Afixre:, Uy vd afiyhst ieSf o ^ n, 
inteHui. Th. ^iyv. 

'A^x', j>ro «*>.«. pL ab «<'x«i', «, 
ro, pramium certaminis. Tb« ^i^- 

'A6/,tltit, f^nOf iaioro. 

^AS/.icjfVfiertOyl, fifetf p. J^X»»»». 
hinc 

"A^;.»?*-/?, u#, ^, certamen. 

'A^An^ara, tertai^ina, pl. ab «il- 
^''fii.ei^ ttrcs. 

'A(A>fr*Jjr, pon. pL ab «^ARr«f, S, 
i. luiiatQT . Th. «L'^;.4f . 

• 'A^kicTnff y,ref, «, mfaria. A f 

pl. i^Xsurmrws, acc. pL fvpcrL ab 

. \A4k9iirr,St », ^»- munerariusy cer^ 

taminit prafet :, ab «^Xof , vcl* *f- 

A«t, et.W^i^. Hinc 
'A/WirUr, /tf/or prabeoi Ct, lU- 

Xoherietf certaminit cura, 

* ^A^A*», », ro, pntmium c^aminis. 
*A4Xes, V, «fid. quod ai/^* q. v, 
*A0X9<pi^es, «, ^, vi3or : ex ^i#- 

*j\fiokt0res, V, »«i «> limpidue : 
illimis .* ex « Ct ^fXMv. 

'AfofyZtUy u, imperturbatut : c^ • 
ct ^^o^t/ea*. 

•A^^fle^Hjuf , «, arbor cx qo4 opt^-, 
ma igniaria fiunt. 

*A©PE'X1, fy 11^«, p. 9>MS wVif», 
<rrrn9, ^r Wtni&ten ^f«^^. 

'A^^/r«r«, a. I. part. f. g. ab 

^Ahoilee, covgrego, f. r^, iJ^elset^^ 
a. I. mf. fi^fotxetf p. ajft. 'Th. «^^««f . 

* 'Afi^eirfitet, etres, r«, congeries, 

* *A6^ei0-fit9s, idcm. 
'A^POOS, V, i, ipnfertvs, repepti' 

nvs : hinc 

*Aifems, confertim, mheims, nres, 
fl, univerfttas. H^ic alludit AngL 

A THRONO. 

'AJ(uwres, H, non fra6iu$ lu^u : 
ex a ct i>{««m^. ~ 

'AJtufMi, eH, an^mum dejpondeet, f. 
nr*. p. fi^vfitfiKa* hinc.ifivfMs, non 
eiffimefus, Hvfitiei, eeivfiun, lon. ani 
mi dejeSlio , ab.« ct ^vfiu$, 

* 'Aivftaes, adv. mon animose, 
"Afiv^fita, ares, re, lufus pueriiis, 

ludibrium ( ab etiv^, 

'Ah^S, Ct etiv^etr^s, w, i xu) v, 
patens fsnejanua, Th. 3^(«. 

'A0T'rn, ludo, cano, lujito : hinc 
eiiv^t, 3. Cng. impcrf. pro zh^v 
forlan. ab &yet}i, et ^ut^, ycl i ^J- 

^, <juia foris ludi folcnt. 

*k9ures, xett «, profanus t CX et 
et iWf». 

'AieJef. y, xa) A, impunis, mulc^ 
tam mitlam pajfus, innoccns : ex et 
et ^etfi. 

'Aieeet, itOH muf^p, abfolvo, fum 
ftne jaShtra. 

*A6ueteis, tets, h, ahfolutio, qua quis 
innocens proHuniiatur, ab k&veee, 

A\, art. prxpof, ab n, b^c, eti 
art. poftp. ab *f, qute, 

^i, vel eti, beu, bei, ity pro eJ, 
"DoT.fif lon. pro Ah, utinam, 

Ar*, pro ya7a^ h, ierra : in prosa, 
yti' in acc. aiav, 

'AIA'ZXV» /«';f'?«f hmenior, f. ^, 
vel «•«• ab «i, /&'*i/. 

Ar«xi3«0, g?!n. lon. ab A.'««iJ>jj, 
«, «, .^.:i:4:s, nom. j;ropr. acc. p. 
Ai«x/ ^a;. 

Ai«x«;, V, i, ^acus : ab Ar«|, 
etaet. 

Ar«y, YOC. ab AiV;, «yrjf,' c, v^ A C 

potcft ctiam cflc acc i J^* - 

ab «1«. 

Al*ASQi"Z, «, «», vel alafhs, I 

g «, gravis, perpetuut : qJ 

««'«^•P. vci ab aieosfcr SyncJ 

A««»ri, nom. 4uaL ab A?a(.| 

A7«{, «fr«f, e, Aja:t, 

Al' Bor, heu^ bei, indignantisj 

lcntis, adv. ab Hel^. nnx, ali 

Aiy^zcc, ab o^^i «iy«(, < « 

caper, et capra, aiyeif, Coc 

«iy*»f, ggp, pL . 

Aiyc^iv, adv. Dor. pro a/j 
U rm Aiyns, 1» «»# Aiy»l 

Alyaietf pro Atyaietfei, acc. 
JSgeonem, 

Aj'rANE'A, «f, li, vcbiyjffi 
r«, jaculum, ^ tragiila : ab 
710-^«/* ^uod in capras mit 
tur; Euftath.. 

'Piayhnt, zdv,ftibito, impetuut 
aieroef. 

Aiyin, ntf lon. eaprina peltii, 

•^, , - . 

AryiiJnf, acc. ab Aiy«i^f, 

.^gidet ."patronym. ab Ai>« 

«, JEgeus, 

Ayotes, », • »«i h, cetprintt 
citur quoqiie e^yus. Th. eui 

^AiyeitS' .&getu^ tiom. pro] 

'AlTEIPOX, ¥, 1«, ^b/w a 
«T» r»f lyi^ftees, proccra 
arbor eft. i . 

Aiy/oAnay hi JE^^j^a, 

Ai'riAAor; ^nvv*'' 

^'tytaXsmSt V> 0» iittmreuf, auyt 
ies, e,pifcator. qu. ab iy«v 
^, Ct iSXr, itXdf, mare. 

Aiyth, acc. pro «/71^«, ab 
peliis caprin^y tmeptfmeHtMn p 

Aiyihiif» ¥t Wt parvut i 
dun. ab kt^ 

AiytXof, f. roe. p. ua^tapreu 
potius ver6 cfi/acejro ^- Hcfy^ 

AlTl0AAb'r, ¥, f, ^tfrpK 
inimic^ apibus. 

Aiyiies, v,^9, avis quoedam. 
Gaza vcrtit ya/v/, Arift. 1 
ix. c. I. I 

A«7iXiir«f, exeelfa. gcn. alj 
Xf^f^capris imviusy altw : 
ctXtifroi. Eft et A/>iA^>^,w 
piri, excelfo loco fita. | 

AiyiXoi^ Dor. pro AJyiM 
autcm A7yiX0; infula in mi 
guflico, Latine Caprarta. \ 

AtyiKei^, et a7yi?LOs, at 
inter nares ct o<;uli majo^ 
gulum : ab «?|, ct «5^^, qi 
pris cft familiars vitium. 

Ai'>iv?r«i, 0*, .^ginenfes. 

Aiyiexeie, ^cJX^ lon. ab « 
(f^dem tenens : ex eiiyU, Ct 

Ai^iTVi, «tftff, o iJ ^ pedihui 

ffh pi <cJitus ,• ab «Ei^, et «ri Jigitized by VjOOQ lC \rf.u^,%,pelUicapr£. Th. m% 
i-yHtrmtffiindatUmyjyoT. pro 
knm, ac fiog. Sic A/yAiuff) 

t «>;^itif. TL «rx^D. 

!, 2 acc o/^-XJrHv pro mlyXnn- 

i 

\»y»tirt;, », », Dor. pro mlytS»- 

^i,l,ffi cafras pafcit : ab «7| 

^rt». KjywCMKify idem. 

IV i, ^en. fing. ««7^, gen. pl. 

^4 

CtT^niOl» », 4, tntitirr : a >v^. 
LwTwj. », i, JEgyf>tiaat* : gcn. 

irrrff, f, i, JEry^tvs» 

kT*», «NT, », capriU, ASymtf 

k :, X191. prcpr. paftorb. ./S« 

t. 

>%x. goL pl. ab «If. 

1.«), gBL iOoL ab mft^if. ti^ «, 

•'^ ' (^O. CX c ct fD^, ir0ff vidfo. 

t«, t:# a com. Ipi, maTc. IrJi. 

M^^hi^ rrvereri^ fTxf. inf. «U- 

K rrz£ iapcrat. paC a1> 
»Mj, £. ixL Uofuti^ p. pftir. 
rw. Th. ma»0t, htnc «^t##- 

Tnf, t^r», n. g. ab ATins, 

tT. 

fcr^rf, orr»// yirji/, pro iiU!^ 

isl" «3i/^ a. I. paiE «ib »tiu- 

Vac 

fthri^ reverrre, impcrat. «<- 

L, L I. imperat. xn. Poct. 

'^ %aL lon. ab 1^^ 9 acc. 

it 

«^, », e, vemeraBi/if. 
Fi«ia«tf«,acc, pJ. ab <fc*^ 
fcvVics/L/, iMcx^^nttfs : ab 

w, twify • 5 n, verecmm/ur. 

'^^etia proU, «f>i»t» »,,^, 

'- -"''n, nrr< .• ab » Ct j^trm. 

^ Cit. fing. ab «/*, aui»i, pro 

r,t 

^ *. «', fafetMms : ab 4i<, 

'^) '*r»j, II, ^temitas, per^ 

^. lir. perpetuK 

^'.ix pL lon. f. ^. at> iT^ 

i^.tudrici/is : CX « Ct «5d». 

'• rr^tMtig, .dat. ting^. ab 

*.*«')»;. », », Port. pro tttieii- 
I -b c<^ni«n;'«;, m:axime ve- 

r- . 

^' '■»» "'^3«, pL *#tf Wjti /ir- 
n •wramAu, mila!si^i, dat. 

Kvatr»jB^*. TH. i/^jJf, A $tefiiwy reveriti yduz\. part prxf. 
ab etfitfimif pro eutiofMtt. 

A7?fi/«, <lt lon. «it^fD* vidc in 

'Ai"?*; , gen. fing. ab mTf, #, Oreus. 
Atim^ reverere, imperat. ab at^i»' 

fUtt. 

Afivf , reverenti^y gcn. ung. «d^. 

'AJSir, gcn. ab a1%fis. 

*ATi(t!n0t, dat. pL lon. pro «i'^^i- 
imts^ ab a<*S^/tf, I», iffcitia, Ab 

A?)^/f , lATf , « ^ ff, imperitus, «i*- 
)^/«, imperitia^ dat. ci'2^i/»r, lon. 
CX « Ct ii^im, 

*Ail^4J/K»jf, », #. Poct. jr»r// tff 
jmfHti^ nefcius, injufluSfPemiciofms, 

aHv, acc. Hng. ab «i*?^, dual. 
mtiti. m$m maXvypaiy pudorrm tegere. 

*AT%mnTf dat. (ing. ab ai*2«nnvf, 
Mf, •, id. quod itint Pluto, Orcus. 

*AIAX1*T, 00S1 5, i, pudor: ab « 
et iT^. Pudibundus enini intue- 
ri non audct. 

Aii/, Ct ouit. Po<?t. pro kiiyfem' 

per, adv. Cret. «i/f. AngL ate. 

Aif/7fft7/M>«, gcn. .ffiol. pro 
atuywrSiv. AtuyiATK^t, dat. lon. 
pro aiuyttiratff ab aiuyiurns, ir, 
iffempiternms : CK <U) et yttMfuu, 

A/ir«y, aqmilam, pro «ir«y, mctrl 
gratii, ab «f<f«f. 

* AT^mHiJuvenilis : ab ^rj^ff*;. 

'ArZHOT, »1, fl, pro quo ct ij- 
nifyjuvenis, gcn.-pL «7^j|^»^ q. d. 

ArK;, gcn. fing. aiti, dat. lon. ab 

«r#. 

Ainra», gen. JEoL pro Alnrov, ab 
Ai^f, nomcn viri. 

A^ijf»;, feu einroi, ^eniis expofUus, 
fabiVis : ab &et. ' 

aW*, qud, pro «7ri, ab k, n, i. 

Ai^akn, ns, n, fuiigo, favilla : 

£fl ct mltay^s, qu. ab «'1^«». cft 
enim ab uftione. 

At^aXimf, etves, ardens, Cpith. ci- 
cadx : ab aliv, 

AifaXitis, t*rHf ardcns : acc fing. 
'«4«x«iffr«* ab «7/«r. 

Ai^», Dor.ipro aifm, gcn, pL 
ab a/V«f. 

AtVj, pro't7/f. Doi*. utinam. 

A/VdtX/w, comburo, uro, accendo. 

A\'(d\tV, i^»i, i^i, i, atifer: ab 
eci^a*. hinc 

Aiit^itS, atbereus, aiitpaCariet: per 
atbera vagor : Aiii^aioils, **t, » j^ 
fi, trtberit fpeciem referens. Hinc 

AngL WEATHEK. 

AiV/4<r«, acc. fihg. ab A\$i»^, 

»T9f, i. 

Ai^ia^itBtf, acc. pL lob. ab Aiii»» 
ortys, JEtbiops : ab atS»», ct «U-vf. 

AiVis^r/tf-ra, »>^, r, itL 

A7^0ftivai9, gcn. lon. a:iefii*nriy 
dat. pL- pra:!". poit. pRfl*. ab mtt^n, 
ardce. Ai 

.AlA^m-a, acc. fing. ab «W#^^, »«•«# t 
• «^ jt, eaiidus, miger : qu. a/^«y rii» 

A«/« , ^, «r, niger : Poct. pro ju«- 

>^. 

Ait^if, dat. fing. ab at4mwa, h, 
po/ficus : ab «//w. 

Ar©PA, «i, ^, tfrr« ferenitas : 
qu. ab «/V^^. «V^, v, 0, prmima^ 
«iV^/vif , v, «, matutinus. 

A/V#/«, «I, 4, feremits^ aer, Th« 
ali^a, 

Aif^nytv^f, i»f, « eJ A, /r*>vx, TCI 
ferenitatem inducens : ab etifih^, CC 
y^uftat, Aiifnyinrm,^ v, «• idcm. 
Aif^i»meipftm,fubdiodorrmio: quod 
ab «iV^/«, et /K«/r»}. 
- AiV^r, lon. pro «/S^f. 

"AieXIA, «i, ^, mergus, 

^AitUff»», caiefacio, tkvueo : CX «7Atf, 

"AlGIl, f. #'•'. p. ««, liro. accendo^ 
fuigeo, eufi»f, %»t. r», ardor» eu4pt*, 
»tv»f, ardens,f(tgrans. 

a7»* pro ^Kf, vel «7«i, Dot. 
pfO etfAiv,fiquidem^: ct ^oL m»i. 

Al*KA'A'A<n, f. «^** biandior: K 

xtiXZ' vcl a maXXof afftntatori 
cnim mnia beiie : hinc 

MmaX»s, V « aduiator, 

'A/'xn, >}f , ff, vioientut motus : ab 
aiee-td. ^ 

A\*}L\'Ai cts, r„ pi<3ga, verbera, in^ 
Jttria qua fit cjtdendo* mHmief», 9, .W, 
idcm qn. ab aetnns. Hinc 

Aixi^ofAai, puifor, » «/«/^«/«ivtff, 
praef. part. alxtrfAif^^y, », puifatio, 
aixiCfia ro,piaga, 

AI*KAO!&, », c, vejpertinus. aTxXer^ 
cmna. Hefych. «7xff0v, quod ab « et 
Imfiofiai^ quoniam ad canam li- 
bent^r vcnitur. 

AixZs, turptter, adv. pro a»tx»is, 

AtXivd, adv. Poct. pro aixitotst 
itigubritsr, 

AlXm^cf. », i,feiis, wa^a ro «/«A- 
Xetf rnv m^ar. 

At^hlA, Ct aJfiJ ar»t, ri, fangvis, 
ceedes, cenfanguinitas : ab alitt, pcr 
tranflatibncm fpiritiis: hinc «/- 
fiLanitis, Uyfanguineus, u^ifiaroifinf, 
idcm. aifiam, h, *nfti. aifiarT^u, 
fanguinem eiicio, eufiariot, crtiat». 

Aifiaxo^ia, as, n, parentatio ; et 
ettftaxs^la, inferia : ez aifsM tX xp* 
f[t»t,fatio: quafi mortui faturcn- 
tur iahgnine eorum qui illis im- 
molantur. 

A/>«^«r«, a. I. part. a^. i. g. 
ab aifjtattr»!. 

Aiftacik, fepes, qtftefpinas balet : 
ab aift*. 

Aiftareaf, eruent^: f. ^. p. ^e», 
ab cod. Th. 

AlfLarix)^vfix, as, «. fonguinis 
effuno : ex «T^a, Ct Ixy^ucn. 

A'ftaT»Mst tof, » 5 r,finguimis 
Jpecitm effbibenr. 

)igitized by CiCX)glC » ■ ■f. r. at) alueirceis, iiffoif «ifj ^b 

€X aTfttt Ct A«|«» ^'^^- 

■ . AtftrWf pro d«^if(, gnaruM^ acc. 

; AlfAoe fayiMy f. ^fu^fanpdintnffun' 
do : ab a^u«» ct ^nyfvfu' hinc «<- 
ftSfiaytBh ««t fltfanguirth erupiio, 

^/itffua^ •►» fanguinit^ prtJLtvio 
lahoroj f. ff^4#» p. nfUffinta' ab «u- 
ftiffOHy tUt ^» »»i'/'Vr y«ie me»frMa 
patitur : CX oCtpM^ Ct |j«««. hiuc «#- 
^}}w^ay prxf. part. f. ?. 

AifMff »» «» /«£«/ arbortbus de^fus^ 
dumui : ab Jr/Mt. 

AXft.«^^tfxroSf Wf i i ^i ff^^uiv 
inquinatus : ab «i/Kc, Ct ^o^Cf^rv, 

AifiuXtfinrnSt 9, l, blandiloquus : 
ab alfiMXof et ^ri/} i3«;} n,conJUium. 

AlfMXXdt, docipio : ab 

ArMTwlOX, V, i n, biandus, 
ffpivus, otfAitXot^t, O^t. pL IpD. 
liinc aifivXiXf at, iijfeflivitas, 

AifJfHittf feu aifcvitautf ob^upefio: 
propri^ de deotium ftupore ; qu. 
CX «^, Ct «^v;, dens, 

AlfMt*, pro iaift^ty t^ hfferiiuf: 
a^iftuv, cruentusy ab «T/mk. 

Aiv«, infcUciter, pro «/fM» Poct. 

A'va!» pl. £ g. ab «/yo». 

malum ufum : ab aii*«f , Ct a^tri. 

Aiviafy Ct Aiftixs^ v, c, JEneas, 
nom. propr. gen. JEoI. A4V«m(0, 
- lon. AittitM. ab 

A/rXM, «, /a«</0, approho, affentior. 
i. kfot et r.uot. p. ^nxa. p. pafT. 
^v«/«a4. a. I. impcrat. a<5i. a7»tfAf, 
mivrifuiy inf. «mfsa^, part. Th. 
dlv9f. hinc alnrtfy lotfj n, /*^uj. 

Aifh, rf , «, res gravis : f. g. ab 
aivof. Scd tftyjj, rf» n, laus, btjHor. 

Ai%r.fk, pro AittifAtf ct hoc pro 

Arv$^«, fltj, j. a. I. lon. ct Ppct. 
pro ^iy.ra, vel Antra, vcrbi aitiu. 

At*^fiv, lon. pro K4¥a7f, ab a/y^*(. 
. Aiix.r^ci^, I^oV pro aitnfatfitj 
'a. i. opt. ai^. vcrbt amM. 

Ai^v^i^^fUc^ «Ttff, T«, anigma, ohfurtu 
fermo : ab aiitjffofiai, Alt. aitif^ 
TOfcai. f. ai/t^ofiotf p. *i>tyfiUCi, Th. 
«7*«;. 

A<My/u«ri$-^f, 5, *, obfeure, vel in 
farabiilis, ioft/ens. 

* AiityfUiriafy o ^ *l, qt:i jcnJgma' 
t':se it obf.ure Uquitur. 

* Aitf^ fiarJati/fy adv. ohfarl in 
ftrntone. 

AiviZtfuti, idcm quod «'rii», q. v. 
Aitjftv, adv. w le ^rifvJ. Th. a»V(,'f. 
A<><;X»<wv, «v«, i, favut a^ furmi- 

dcbhis lcO : iih Ci>Ofi Ct AtA'». A I 

Aitia^Hi V» • 5 4« it/ortanaUn : 
ab «/v*f*, ct fti^, 

AivonrtUif,grtt%ua paffe, voc (tog. 
ab aifejrafhs, iot, ab «iv»f » ct tr«r* 

Ahiovoiii^ uy tjmmim dico^ can; 

AifOxXnl^i ^yofy o 5 n,- gfoviter 
percutient : ab aifify et vrXnrrm^ 

Al^NOX, », ^, apologus^oratio pro* 
verbialisy itcni /atri .* ab ainot, 
hinc otviftoftMiy obfcure Jignijicoy ai- 
**yff^iti »» •» Ct tuftyfia^ ttnigwtfi, 
aifttf, lautie, 

AINO^X'» tf» #, gravisf b»rribHis : 
a ^MMf, Cpmpp tuyirt^f. fup. «iV*- 
r«r«f, dat. aifortiro/, Atfirart, 
voc fing. Angl. ueiKou$. 

Aif9riy.na, «f, ^, Poet. prO «Im- 
«x«;, *ty i ^hy quet duriter peporit: , 
e% aifif Ct rixTtt, pario, 

A^NTMAI, eapio. aifur^lofL pro 
ifvro. 3. fing. impcrf. 

A/Wv, if, nomen'urbis indecL 

AifSfy gravitery a^v. Vidc iu «u- 

'Ars, ftiVoi, ktcapra. Dor. ctiam 
proctlla : ab «Ww» vcl ab Hcb. 
iy> '<> vel ^n:. hinc «7g;rM0f , a^yU* 
aiy^o0*if, caprarius, alyini^f, 
trtf, i, capricomus, 

'Ai5«f» irrutm, a. j. pa^ ad. s^ 
atffot. 

'Ai&r, dat. pl. ab <!?{. 

*AiW«» Dor. .^0 «i vrn, t^udStns : 
ab 

A'«Xi]^, i^«f, ^, Poet. pro Aii^if. 
Ai0X<l«, acc. fing. ab AitX)f, iloff 
n, JEolia^ npmen rc^onis. AJo^ 
}fify V, i, comen vin : ab etiiXof, 

AiixXtfTou, 3. pl. prx£ pait ab 

AiiXXat, vario, L A«i. p. ««. Th. 

toiiXof, hinc ct «mAAam» Poct« pro 

AtiXXet. 

AitXt^ofTas, 9, 0, Dor. pro euo^ 
Xo*(ifrnf, V} qui veiocia tottitruatx. 
citat. Jpvis epith. ab aiiXot ct 

AloXoi^^^y nnofi » 4 ^, v^/"*» ^A^ 
race indutus : a ^*;^«|. 

AioXofAJ^rtfj variis conft{iis : Ct 

AioXif»nrns, v» •* Dor. «itfX^^ir- 
rof, V, iffapitnj^p^ujttts : ab «i#- 
Xtfj et fAnrtf, 

AioXoftiT^r.f, W, «, acc. «i«X«/ift/ri{fi», 
^z// miiram varie ornatum babtt : 
a fiir^a^ et «ioXeS. 

AitfXiirarXtff, u, i ^ h, varios feu 
ve!oi:es e^uos bubens-: ab «iiA#9 et' 

•BTivXflJ. 

*AI0'A0S, it,varius, velox: in- 
dc aii^.Xu. 

/U0XOS, «', «, Molus, Rcx vcnto- 
ruin. 

A<-Xtf\;flt/r»;j, iT* i, troixiXeis f;C*"' 
r^i;,;«f. A X'^'*'^ 

^a'io¥, Iou. fro n^'«v» imf «rf. ab 

Digitized AI 

Ar0WA'n, l 4ri6 «j^«, 
Jundo: tnde 

AJirnrtfi uif, h,ptrJiifto. 

Aio^ara, Vocabttlum Sq 
cum. Gr«cd fonat, Ju)^im 

rifidet. 

Aioreiaf, acc fing. f. ab c<rt 

AiVAvn» ?f, 4, «//«.* ctian 
MTMMf , 9, «f , exteifus, 

AT«vi#, Dor. pro JTi^ , i»^/. 

AtxoXtoff V, r#, ^r#x ftf/w 
ab tttxoXof, M, i, ctfrtrius. 
rat atyat voXiir hinc eurt 
empras pafc^t, tfiroX^Mitf tgp 
^nifm. xroXim Ct «T^ 

Ai*of, ht «v, idem quod ain 

AfllT^S, uf, f. «i«'M«, n. 1 
altui, a, ttm : acc. «i«i». «irir 
r», altitudo, locus txceffus, mom 

AiwuTioSf idem cum «iVi;f, 
ff, «y, poflcffivtim al^ AiV 
noni. propr. 

A^PA, «#4 ht maUtus,feevn 
littm.: ab oilt^' vd i /«<«, 
mctatb. undc ct founi, Indi 

^S» Ct C&/»3ra It, #» iolUctUS. 

A^ttfp M/aUf pro «UW, 
Syncoip. a, x. paqt. ab ««m«. 

A^t, lon. pro «^, ct n« 
«^«» e^itbttii 3[. $ng. imperf. 

bl «i^UM. 

A^i/t««'i, a. X. fub. pi^ 
pro tti^Srtf, ab tu^fuu, 
hf^iinf, 

AifU% capiut ^, a. I. ind. 
Ipn. pro fii%hi, f. I. «'^ 
«4(f#«i«, a. 1. part. 

Ai(«r,. prxC ind. ad. «x^^ 
pra^ inf. palT. ab «<^U^ 

Ai^, Hlie, prxC imp. lon 
al^, ab ttH^ti. 

Ai^irifcot, C, «» eapiujafili^ 
eri^itt, 

Ai^f«-ifi 14^, ^, t/e^ioyfifla:i 

Ai^riKif, i, i, htretiius : i 
ai^. , 1 

A<'(fr««f , tUgtndits, verbale ' 
^irvf , ^f capit : qood ab M( 

Ai^tnei, bcbitabit, Gcn. X£ 

Ai^fri^Ai, r//^o, f. ioeo. p. ' 

Ai^irif, iitff, 19, tleSiri*, 
Aiftroi^ H, i, eligexdus, ep\ 
Th. ai^ot. 
Ai^rturt^oo, eptabHuu, c^ 

ab teti^if* I 

Ai'?E' £1, tapio, tlig»: f.J 
^^n«s, f. 1. ix«r, praef^ p^ 
ftai, p. paff. ^^i.cMC/, fai, rct 
m^ c»X£/uiiu fub. 'i\»iftjci. id 
4xt, Ai^n, ceperit., 3. pratf. i\ 
al^nitet, teperat, pro n\"^<c 
«;^'ie«, 3^. liuj;. plulquA 
adt. «/^>;«iM», f. 1. *di.. <i 
2. tci^Mfufa, 1. pL «i^«f^«'| 

prajf. paif. «''^«'/«Jf.'^, n* »t part. 

byGoogle Al 

ifPAt M/Ut bt da^U renmfmt 

ttpLj!5««,i|w,i.i. imp«- 
«a.t^ «, r,a. X. fub. «e«c« 

1 1. ^i, ms imp«ra». i^4r»- 

Kfuiv, dat. pL ab S, f«A 
i^xlm, JEol termiaadoaet a. 
: puL a& se pro «v^^«f t «v^*- 
•ilciiit rv^«|, ryypmtrm^ et fic 
lik 

pH Mw. et mUi/ucy qo. ««^ 

AflAinii^ai acdpitris fpecica. 
iin^ SiQt, pro ffSfuu, et 
Kpnfr^Mu,^ z. ituL n. ver- 

l«rvai, nOBXO flUTl]. 
lilBA'mHAU/e9ti», f. «/rl4- 

hv^^ui. 3. pL MSfimt^^mu «Zr- 

«i,ofLpan. «iW^ii^. Hioc 
thkjt^. ab «Ilr^ 
u&4i, &. i. iof. mu ab «M-^i- 

ib 

kirfwf, 119, kxfenfms, mXs§m/f%^, 
% Jatiejidi imfnmtmitaiu zne- 
^fiaiUiJaiimS, ab eMimf 

t*rAt, pro C4*, oa^ ; Ucm pro 

j^ Dtf. gcn. pL ^h.mUtf. 
mu6^t,i,fiimlu: ^ 

1^^'a, i «M^ p. 

•*•«.•' 5 iffintfimi r zh mlmm. 
«'h,HK^»»JSfmmU. 
't^ cmnt, pro tf^^Tmh 3« 
1 1, in. IihL verbia «^» <'«««. 
■mm^ 3. pL tmperi. paiiC ab 

Ik. 

^^t^ p. ;^«. irrum,prO' 

^^mfdu/eror: hinC «^'^ 

■^' ^ • i if ^' f*« mtbii fiiri 
f. *^mj, imtrrtus : ex « et 
^^«ifM, tfiUM.' m^'itjirr 
\ L tci. psdL rpdXMram^ 

^ ■ ex « epiut. et r¥«#, r«e. 
' P^ «MCi, m^rrmtui, ab «Xrft, 
^. alii «b «7«-^« 4^*9«« 
■^ M^ ia IL ««. 347' 

fl^tor, », ;, ini^uuM, ne/a- 
^ «r«4, undi ct mmryXHt 
^ifouhf^n Tu n, lUud rm *. 
U^-iSH^THj, »,,;, vel itirpf^- 
% *'K, wrtamaeis ^rafcs ct eV' 

h-rt*^ ^ pL ab tucx**^ 
K"*. *i l, JEfchimgt^ Orator A I 

AfSXOS, Mf, rt, turpitudof prrn^ 
krume : ab « et Uxmr nemo euim 
•Zr;^ habere vcbt. 

Aifx^tfinti Wi ^ ««' «» <i»^£tiu 

mimx^s^ et »i^)«r. 

^X|*^*^**> «tf, l^tmrpiJofmiumit 
ab eumxc>.iy*(9 «> •> turpilofums : 
ex #&o^ ^ ^y«r. 

Jiirxi*fi ^f *>• turpis, /. dat. pL 
loD. mtrxf*^'* compar. ml*x^** 
ffv, vel mimx*-*' fupcri. mimx^»- 
r«f , vel mUx»tt, Hinc 

Aif^^M^, t«if a % U/immUms, «*• 
'XVihl**^^^ *"> ^> verkorume ok» 
fimmitms» ab «^^t^^ * 

Airxf^^t s^« .A^^f turpitir. 

Aimx^fiK prs^. xmpcmt. paff. 

lOD. ab Mimx^**fm4, mte pudet, Th. 
A/r;^!^ if , «, j^dbr. Tb. •!#- 

AlmxtmSmm^ a. z. OpC paC ver- 
bi mlrxu90fuu. 

Aimxy*int**''» loo. et Dor. «Ir;^. 
tnfMHu, pro mimx*nin^m4, a. l. inf. 
paUH verbi mimx^^^f*^ 

Aimxm9rn\0t, «f, o» fmdihmmdmst 
vereeumdus : ab mtrx*U 

AJmxvprit, «, «, J m demd m s , ah eS^ 

mXf' 

Almxufee, pude/aeio eomtemtm» : f. 

a. Z. jfr^M^. f. paiH eufx^minf 
/ut4. ab mirx9$* 
ASmmirHt «» •» JEfopms fabulator ': 

hlDC 

A^Vmtmv, Mfopkme. , 

*Amv, v, ;, Dor. pro mmrmt* , 
Atrt, Dor. pro Arx^/ine, W» 
A^rift, ^rxC imp. a. fiBg. ab 
«lri« } «irM» rnw, r^gmre mii» Ainv, pete, 2^ Cog. pr. ifflpcrat 
med. Hinc 
Alr^fAifH* pro «/rW/^cfff. Th. 

mtrui. 

Al'T£'a, Si, peto^ pifimio : f. rW 
p, Jrma. a. I. ^f«h imperf. 
pafl. jrtifAfif, ifsnfi im, m, ur$, nro. 
p. paC fm^t, HtxK 

Alrnfu^, et ffrnmii, %ut^ n, pefiiimt 
f. I. p^JT. mur^§mrefuu. 

Airnf , a. fiog. iub. a<^ «/rMfnrr», 
a. I. iiub. 2. pL ah «irU». 

*Atr^(, u, », yof/i//, f »1 amudmr U* 
^iiuQii: ab «U^f^tf» 

Alrrsrettf a. X. inf. «»rnrar«,.part. 
£. g.^ab alriu. 

Ali*ri'A, ««, lon. mifTtn, n,eaufitf 
ratioy culpd, crit:%en. 

AtTiXfitm, mrsft rt, erimtimaiic, cri^ 
men : ab 

AWiM.9futt, Zfi,mty caufjoi attribuo, 
aueptam /era : f. meafiM, ptzil 
inf. ajnmrCxi. p. nrlafAtu. 

AittxriHos, ¥, », crifftiftJtsrius* AimXtylm, «c, w, ^«s/V f f tfnV 
Th. Aiy». 
i^rtor, «r, W, «mta, ^tfiy<r. 
A'rif;, «,•««««, r»Afr :: ab «m 

Air/0M>rf, pro «ir/*ryrf, tmSparmHt 

lon. pro ^nwfrfy imperi pa£ ah Airtmint, fff , f ««4 i, tmufmiitw 
etiriihf, n. ^. 

AiWrMrf f , ov^f r prmmpmms^ fap. 
ab eurtoi. 

AiVfMi», Att. pro ^'«wyM» «pc 
V. miriutpeto. 

AJrn, Dor. pro r^«fm> iff , r». 

AiruXif, S, i, Mtoiue. AirmXjti^ 
Bom. pL AiretXoimt»^ dat. Uinc 

A/r*Xiff , 9,'i, JStoiu/, patronyBw. 

Airi^f», i. pL prscC luk ad. 
mirufuim^ I. pL prxC £lb. paC 
ab fMrifr. 

Alpmj sAy. fuSSta, repemte : rt 
Apfu. per Sync. pro mim»u$^ per 
Apoc rv #^ ab i^^mnb. 

Ai^iiof, m,ii^n, ripemtimms: hJCC 

Aiipoiiiutt adv. r^^fwAf .• ab «2^ 

HK. 

Arj;^^y«i, 01^/;^' .- 0. I. ia£ pofil 
ab «i^rrM. 
Aixfiuilu, pmgHo, viiro : ab «ix* 

Ai^/u>r#w, adenu 

Ai^^^^aUfrrff, », f, emptimm»: et 
«{;(^XfWfr, iTff , h, eaptiva : e^ d^ 
rj «i;c/*? i>.*^«i» quod ab mXimm^ 
mmi, ee^ Hiac mixf m Xumim^ i^ 

fil^^lnM/«f. 

Ai;^/faAu»nMi, f<q^«f««M lAm.* £ 
iWffc p. 4;f;;^MA«rHr«fb fu^/MJU»- 
r/jfr^ eaptivmm abebuo* f» iru, p^ 
1»«. p. paiT. ^xfutXHrirfuu, L iw 

mixfitmhmrtminrofteu. 

Alxfimrmt^ dt, Dor. pro «it/Mr» 
nif ' et mtxf^mrm», geo. Dor. Baoc. 
et JEol. pro mixftttriL 

ASXMA,ntiiiCMj^is: «i;^^icf,d%e. 
pL lon. pro mixf^Tt, ab iKirrw. 

Alxt^nrm, VOC. fiog. mHx fm mr mms 
gcii. pL .ffioL ab mixtnitr^, «^ ^ 
btUator. acc mix/tnrnf. Tb. mixi^r* 

Aixf^^^»s, e, miles l^ajiattts: Th» 
«i';t^, ct ^. 

Ar>PA,et'«iV*» M^.fiaiimey «r- 
^fM^rr. 

Ai-v^«;^«MXnid«f, », f »«i i9y fWbr- 
/rr «Mtt cm/ieiems. epitbcton Bo» 
rea. cji eu^fmfif, pro X«>^^^fM«^ 
quod ab «Tva, ct iriAit«#0f, Wtf. 

'Arn, ififi/M, Poet. qu. 9h iiu^ 
fojto : praf. part. kim^^ 

AriXS, iioo9y l, JEVUM, muae^ 
dust f.zculum : qu. etH <Sf itcm i* 
f. g. n aiVf, w/i:. Hinc 

AiaVi^, y, xa,' T., atcmms, 

Ai»»^w, aternuTt rtdio, 

'A/i,if c*ot, r, Dor.pro t<*»», tiHu^e 
<^U, ipr, m. ^/a, VClbi eimi, eo^ 
Jigitized by VjOOQ lC » ■ ;.f. g! al) Oifiteirittti iiff*, ii», ?ll> 

* T ^ . 

AifidS»^9(, tf, 9 j n, faft^ivorut : 
ex mTfia Ct /5«|tr, Witfi. 
.' AlfMifat pro d«^0MS gnaruMy acc. 

. Aluavin, nst i, ffsmonia, Qrxc^c 

AJfioffxyiafi f. nft^'fjn^uinfvffun' 
do : ab a^Ka» ct ^nyfufw hinc «^* 
fOfiaylat^ Mt^ ii^fanguirtis eruptio, 
, /^jteffua^ ^, fanguinit^ proJLtvie 
Ighoro^ f. ^^a>, p. nfioffintct' ab «/- 
fciffoHt W> *» w«/»Vr yvif mevJirHa 
pat}tur : CX «^koc, Ct ^c««. hiKC «^- 
/Mp/w», prxf. psurt. f. ^. 

Aifiof, v, «, /«ctf/ qrionltus detffus^ 
dumus : ab Ji/Mt. 

Aifitfv^fncroff ir, i jj ^, f'n$"ine 
inquinatus : sb tufMt, Ct ^i^Cffoi* 

AtfivXtfcnrns, 9, 0, hlandiloquus : 
ab ectftuXof ttft-nrif, itof, n,eonftlium, 

Atft,uXXdt, duipio : ab 

ArMTtAOS, ir, • J^ ir, iWwj, 
J^ivui, cufAttK^ft, dat. pL Ipn. 

Hinc gttfivXiXf «, ^ffrflivitas. 

AifJiat^iit, feu ttifnJheutf oh^ufefio: 
propri^ dc dcotium ftuporc ; qu. 
CX «^Bca, tt citifj dens, 

AlfJtaaVy pro ^mtftoify l jj nyferiiuf: 
tufioiVf cruentus, ab «Pjcmc* 

A'v«, inffiiater, pro mvZf^ Poct. 

A'yai, pi. £ g. ab «ivo>. 

Aiya«iT>tc, «, »^ ««/«/ v/V/w/ ^ in 
malum ufum : ab oiUtf, ct a^inf. 

Amftf, ct AUuxf, V, c, JBSneas, 
nom. propr. gcn. JEol, Aiy^M;», 
- lon. Aivniw. ab 

A/vtft', «') laudo, apf>rohOf ajfentior, 
i, irtn ct nffot, p. ^nn*, p. palT. 
9IVI/MU. a. I. impcrat. a<5l. aTvir^», 
ottfttrat, inf. mlvnvaff part. Th. 
«iT»'»^. hinc aTyirif, !*»(, «, /«^w. 

A*r^, rf , »:, res gr.avis : f. g. ab 
• «7»(5^ Scd aT»i>j, rf, «, /ai^/, bunor. 

Alini^y pro Anr.fMj ct hoc pro 

A?vi<r«, fltj, f. a. I. lon. ct Poet. 
pro »r^';7a, vel jfyij-a, verbi «<V;a/. 

Ai^vfiv, lon. pro ai*a7(, ab «(ivft. 
• Aij/.j^ci4, JEol. pro (utr.ffetiftf, 
a. i. opt. aa. vcrbi amM. 

A7»'<^/*«^ «r<»r, T«, artigittaf oifuriu 
fsrmo : ab aWtjffOfUtt, Att. «if/T- 
rc^fiai. i, ai/t^fAai, p. ^Myfuci, Th. 
«T»«;. 

A«My/u«r/r^f, 5, *, ohfeure, vel ht 
parahtitifj lcftrens. 

* Aiuyftariaf, i x, h, qni snigma' 
t:ce 4/ obfiure laquitur. 

• AinyfMt9tt6ei^t, adv, oh/iuri in 
ftrmene. 

Atvi^tf^iy idcm quod a'vt«, q. v. 
A«\5^iv, adv. <j r^ ^m-vl. Th. a«*vc(. 
AikcXtftfv, «vflf , r, f<fvut a; forvti- 
dchiJis leo : ub ciytfj Ct AiJkv. A I 

Atvijttf^ofj V, • 5 nx itifortiiniUtti : 
ab «/v*f', ct fti^, 

AUoxit(if,gravia faffe, Toc. iiog. 
ab altojraihs, iof, ab «iyof , ct wd^ 

AMorroiie*^ m, tjmmim dico^ casf. 

AivowXni, ^yn, • ^ hi gfoviter 
perctttiens : ab «<v«r, ct "wrXnrr^,. 

AfSOX, V, i, apologus,oratio pro' 
verhialis, itcra lans : ab eitnot, 
hinc aUirrofAMt, ohfcure J^mijco, ai- 
**yif^tj •» «j Ct tuuyfia^ ^nigmfl, 
atutf, laude, 

AINO^r"» », », gravis, h^rrihilis : 
a )MV0f, cqmpp alvort^of, fup. «ly*- 
rartf, dat. ^uiwti^tm. Atfirtirt, 
voc. fing. Angl. ukikous. 

AtvtroKna, af, h, Poct. prO 0um- 
rtfx*;, V, l^ ^, ^^«t duriter peptrit: , 
tx aivos Ct rittrat, fario, 

ArNTMAI, f<t/>i«. aiturtflon, pro 
iivvr«. 3. fing. im^crf. 

AiNtlv, 1«, nomcn urbtt indccL 

Ait£fy graviter, a^^* ^^4e in a>- 
y0i. 

*Ars, «iVi, h,capra, Dor. ctiam 
procella : ab «^«-«'•^, vcl ab Hcb. 
;y, ex, vcl ^n:. hinc t^ytttf^ *'yU, 
atyt*t0xif, caprariut, tuytKf^f, 
otrtr, 0, capricomus, 

'Ai^f, irruens, a. X, pa^t. ad. S^ 
curr*». 

'Ai^y, dat pl. ab <ii{. 

*Ait»aa, Dor. .^ro aivr«H tiut&ent : 
ab 

AiVxi:^) ?^ «» Poct. pro AitXlf, 
AUxi}a, acc. (ing. ab AiVXif, i^f , 
n, JEolia, npimcii rcgioois. Ai0>J- 
tnt, tr, 0, comcn Tiri : ab ttUxtf, 

AiiXXtfrttt, 1. pL prxf. palf. ab 

AUXXm, varto, L XZ. p, tttc Th. 
etiiXof, hinc Ct aioXXiaii Ppct. pro 
AiiXXet. 

AitXtZ^ivraf, 9, 0, Dor. pro «iV 
X0«^0yrtif, », qui veiocia tanitruaex, 
citat, Jovis cpith. ab aiiXog ct 
/3^0»ni. 

AitXtfiti^l^, nntft » s,h, vario tio* 
race indutus : a ^«/f «|. 

AioXofjknrtfy variis conft{iis : Ct 

AioXifitnrnff v, 0. Dor. «iVX^/iip- 
retf, y, o,fupie/u,p^udttts: ab 0^0- 
A0f ct ftnrtf, 

AioXofiti ;:^f, tt, 0, acc* aitXoftttrot.f, 
qui mitram varie ornatam hahet : 
a fJtW^a, Ot ittiXcs. 

AltXavrctXof, V, 5 fl, varios fcu 
veloces equos buienr: ah ««0A09 ct 

'AIO^AOS, Uyvarius, velox: in- 
dc r<ia,^.X0i>. 

AitXin, 9, i, ^ofus, Rcx vcnto- 
rum. 

ALXc^^xirr.s, iTi 0, troixlXtts t^tt* 
r^i-^uf, i ;t«''^ 

'Arav, luj. fro n^'«f, impwf. ab AI 

ArONA'n, i liri^ aj^t, 
Junth: tnde 

Aiijtna-tfi tots, h,perjkjf, 

AU^rara, Vocabttlum Sq 
cum. Grzcd fonat, «i^^ni 
ricida. 

AiVfMcv, acc fing. f. ab «in 

AitrHvh, ns, h, aita: ctian 
ttitretvof, n, et, exceffut, 

AJm^, Dor. pro ftri^, ubi. 

AiriXtot^ M, ri, grtx caprw 
ab ttiviXtf, w, i, caprariut, 
rof tityaf %rtx£r oinc «iV 
cmpras pq[c$r$, t^xtXsm^ ca^ 
dignifm, xroXiti Ct «i^ 

Ai9^, h, 0v, idem quod ci« 

AfllT^S, iot, f. mlwiiay n. 
altus, a, ifM .' acc «^'rvv. «Jini 
r», ttltitudo, locus exceffus, nm 

Aiwurtot, idem cum «iV;f, 
ff, 0v, poflefliiAun ab Aii 
oom. propr. 

A^PA, ati h, maUaiSyfettn 
littm.: ab aiutr' vel i /«'»', 
mctatb. undc et faifi^. liui 
^••f , et 0ij(«if«, it, 0, Uiicens, 

A^at^ M/aUf pro ««Mtff* 
Syncop. a, x. pa^ ab ««0«. 

Aijptt loD. pro «4(M, et not 
n^ii, c^ithait 3[. iing. imperf. 

bl Ci^UM. 

Ai^t^^s, a. X. fub. pa£ 
pro al^Si^tt, ab al^fttu, 
hfthif, \ 

Ipn. pro h^ih, f. !• «'^ 
0H^^«i«* a. X. i^. 1 

AiVM,.pr2i: iiid. td, mid 
prxf. inf. pafL ab eti^itt, 1 

a;^w, ifHe, prxf. imp. loii 
«r^, ab aHi^ti. 

Ai^tfctt, n, n. capiujtttiik 
e^(tm, 

Ai^irifi Utff, n, eieXiO,ftBi:\ 

Aiftrtxif, i, i, heretiius •' <! 

Ai^n0f , eJigtmdus, Tcrbale I 

^ii^, ^i fr/«/ .• quod ab «i| 

Ai'^iri0«, haiitahit, Gen. xd 

Ai,^iri^ji>, r//^«, f. ittt, p. I 

Ai(ir)f, i50f , i, eleBrix, 

Atftrot^ ^, o, eligenius, 
Th. ai^tt. 

Ai^rdtrt^ot, eptaiiiias. 
ab «ii^r«f . 

Al'PE'n, eapio,eligo: l • 
»}^a««, f. a. ixi, prscA P-^ 
^i, p. paff. hiftMt, rmty ra 
m^ tiXefinK fub. tXotft^ ic^ 
^«1. Ai^n, ceperit, 3. pr«f- f» 
«/^niiei, eeperat, pro ^j;"** 

a<it. a*^,Wefiity f. X. *di. * 
2. aiQufitiU, I. pL 0M{J T«^ 
prajf. palT. «/W/tswf, n, «' 
raru 

Digitized by VjOOQIC 


E Al 

^pLi;^i(»^a.i. impe- 
_ «i;^ j», ^i. I. fub. ^u 
^, paa Ji«^ pcr. pafll J|Ai». 

ilhfukf, daL pL ab S, fxtf. 
aI», «!«», JEol tenmnaHoaet a. 
I. pait i& ut pro n^Ac, ▼«4«- 
a, iTicant nrfMf rvy^mMrm^ et fic 
lilJi * 

ifU, «; i,/aimtfirt^fwfa.' 
ttk M«f, et «Sr^) qo. ««j 
k Tcl Mi Sm. Tel a 3«<W, ^lkxti». 

tBt^OMm. 

UiKkCi}it»t acdpicm fpecica. 
itfi^ ^- pro f^Sfuu, ot 
KpQf^uu,£ I. tnd. B. ver- 

Aincv) ooaai fluTii. 

M^^ Ir^VMi, a. 2. m. 909*im 
iiMrJMU. J. pL mttttmrmu «Zr- 
M) apt paft. mUiifutts,* Hiac 
i^^ttifif. ab «:;rlMfc 
LiM^ a, i. iot ffl. ah<mUi4' 

i^,M9, ^fim/mj, mif^nr^^t 
%JiMt!a£ ii^rwmfmtimu me- 
^paduxjatiai£f ab Misiof 

mhroHj/i^ frmHtm*^ /m^^ 

l«^pro«i«vtt^; itcmpro 

*i-s«5^ 

^ Dor. gen. pL ab^MMf. 

rxuio'xi, 1 Miw. p. «JMS M- itK*, fMM^, pro 4*s9Tms, 3. 
i L n. lod. verbia ^tf^, cam: 
i*"»**) 5. pL imperf . p»C ab 

'*nil, £ («. p. x^ irrmCf fro^ 
^M a^/nor : hinc <l^ 
iLp«.f. g. 

*>t, ^ • ^ 4, i» fua mibii /eiri 
h '*f:mjf incertMS : CX « ct 
^ ^ «iirMi, dtUa : m^^^fi- 
1 1. icd. pafll eoanmarmmt. 
*^ "t**, •» adaUft^n* vaidi 
^ ' ez c epitat. ec rua», rma, 
P^^i, m^eratiiSy ab oXrft, 
^' ^ ab 4^^« 4cri-mi 
^ Macb. ia It «^ 347. 

"^^AOI, gj i, iniqmus,^ ncfa* 
■ '^ ft/«4, xmdd ct ima-yXstf 
^cpouhciia Wlir, iiludrtt^. 
^TMNiTTax, ¥„;, vcl «Iwv^- 
fr';f, ffrfjflWB/ fra/cs ei cu* 
\ 

>X'>. dat. pL ab mx**^ 
^.*«» »^ «, JE/caimts^ Otatpr A I 

AfSXOS, Mf, r», turpiiudo^ prrn^ 
irwm : ab « et Trj^M* oemo enim 
«J«%«f habere veHt. 

AiV;^;|i»«^4f, Mf, • «c«i ^, dSnfite/ 
fkrr/f liur§ : mifXf^M^mg, adv. cx 
miaxiht et «i^. 

Jj^Xi^^^*y*^ "t Kimr^Jcfmitm/ 
ab «4r;^^^«Ai7ir, ir, «, turfUofuut : 
ex #&o^ ^ ^«r*f • 

AiV;^^, «(, «t, turpit^ *, dat. pL 
loD. mttxi^trt, compar. mUx^f^ 
1«, vel «uir;^Mii. fupcrl. MX^»' 
THy vel «Zr;^«r«f. Hinc 

Aif^jfidif , t«if , % ^lfpmtas, ml- 

/cmmitau ab mSwxf* 
AlrxC*^f adv*y«i/r, turpitir, 
Alrx^tiK prs^. impcmt. paff. 

loD. ab mirx<^9CfMMty me pudet, Tb. 

Alrxi^n» ng, «, j^*r. Tb. «3#- 

' Alax^^ ^ <- ^ F>^* ^I^ 
bi airxy^ofuu, 

A*axy*i*i^f* loo. et Dor. «Ir;^. 
SnfUHu, pro miaxtnin*m4, a. l. inf. 
paUH verbi miax^mf*mu 

Aifi^^vffniXif, «, «V, pudibmndmst 
veretumdus : ab mtrxH- 

Jiiaxv^rHf Mf «», p m demAu , ah mS^ 

Jkiaxy**h pttdefatio comiemtmo : f. 

». X. {U^vWnv. f. pafl*. micx^^ 
fuu. ab uJrxH^ 

ASamirHf «» •» JE/opms fabulattf : 
bisc 

AirMrii^, JB/opi&m, 

'Atrmt^ «ft ^ Dor. pro arr«». , 

a7ti, Dor. pro tinfjtv*, WL 

A^rif, ^rx£ imp. a. fiBg. ab 
«uri«r i «cirM» rnw, rogmte aii» 
qutjm^ 

Airtv, ^r//, 2« flDg» pT. ifflpcrat 
raed. Hinc 

Air<«/Mv«f, pro mJroifiUHf, Tb. 
airiiir. 

Al'TE'a, Zy pet9^ ptfi^do : f. rW. 
p, jkwMk a. I. jrns««h imperf. 
pafl. nrtif»nvt Mfinfi <tf, «, Mr«, «mw. 
p. pair. t>4*>M^ Hiac 

Arni/Mi, et ffnatt^ uei, h, peiitiai. 
f. 1. paiT. mi-fn^rtfMu, 

AiVnf , a. iiog. fub. a^ mlni mmmt, 
a. I. iiub. z. pL ah mtrU>, 

*Atrntt H» »» y«^'V/, fui amutmr /i- 
iHdiuoti: ab (itt,JiQ, 

Alrr,raif a. X. inf. «f7i}#air«,.part. 
£. g. ub a/ ri«. 

Ai«*rrA, ««, lon. «tr«'(f, ^, caujkf 
ratiOf cuipj, crixHn, 

AlriXftmy otTsf, ri, crimiHatio, eri- 
me» : ab 

Alctuifitiif ZfLmt^, caifjst atfrihuo, 
itcceptnm fero : f. mesfjuu, prx£ 
inL auTiatffiett. p. nrlmfutt, 

JuTiartxh, ^, »1 crieninjtoriui^ AX 

AlmXoyU, «f, «, ^mj/V r >< fnV 
Tb. AiyM. 
ASrtw, tf, r«, ««joi, ^tfi^. 
A7ri«f , V, • MJ «, muaor : ab <m 

Atrtomvroj pro «iriiiw, cmlpartmt-t 
loD. pro ^Nwrt^ iraperi pa£ ab AiVi^Jiif, Mf, « ««4 «, tmu/^e^ 
euriihf, n, %, 

Alrtjurmtroi, amSor prmtipmmt^ fap. 
ab eurtot» 

AiV^MMs Att. pro ftroifiUi «pt. 
V. mtrw^peto, 

Ajrn, VoT, pPO rS^t^ ««f , tL 

AtrmXof^ 5, «, Mtoiu», AlrmXji^ 
Bom. pL AirtrXAMrir, dat. Uinc 

A/rMXi«f, »,;, JEtoius, patrooym., 

AiVi^i», X. pL pracC luk ad. 
mtrtifoJmt i» pL prscC iub. ptC 

ab «Mrwr. 
Atpns, adv. yii^}/^ n^*// ,• rt 

44>Mtf. per Sync. pro «^«wf^ per 

Apoc. rv r* ab it^oig, 
Aifoiitot, «, i i^ «, ripemtimms: binc 
Al^^ttot, adv. r^^MAr .* ab «2^ 

HK. 

A^xtitvmt, adigi .* &. X. ia£ pafll 
ab eutroK 
Aixfiuiloe, pmgnt, vUro : ab ««x* 

Aixftmaroe^ idcm. 

Ai;^y>d^r«f, », r, tapHmmi : ft 
mlxf*mkoe94t, iiot, h, captiva : <). d. 
^ «KJC/*? »>^««» quod ab iUir» 
M», te^ Hiac euxfitmXoemim^ 4» 
«iptivitao, 

AtxftmXotrtioOf t apti mmmi dmtm: £ 
tiiV«fc p. ilii^^i^MJUrrHrMb «u^^^mOw- 
rijir, captivumt abebuo* §, iru, p^ 
i»«u p. pafl*. ftxftetXtirtrfittu^ L iw 
mlxf^^^tf^riainrtfteu, 

Atxf^mrmt, i, Dor. pro odxfui* 
rns' et mixfutrdoo, ge n. Doft. Baoc 
et .£oL pro euxjutrSk 

Ai'XMH, «f ,i, «^^ .• «<;^^i;f,dae. 
pL lon. pro mixfMTt, ab iiaaoe* 

Alxf^nrm, roc. fing. euxftmrmmot 
gen. pL .ffioL ab mlxfunrm^ «v ^ 
ioiiator, acc au%ftmrnv, Tb. mitxftr* 

Aixf^e^^^eSp «, ««//rJ haflatus: Th» 

«^;tr^» ct ^i^ 

Af^PA, ef «iV» adv./oAW, </- 
Z«M/rr. 

Ai-v^Vi^aMXiaSMf, », J mb> ify crXcrp* 
/rr wai comfieutes, epitbctoa Bo- 
reoB. ea eu^^t^ pro ^«K^^Mf^ 
quod ab «T^fra, et «ixtv^tff, Wo^ 

'AI^Xl, iivi/ir, Poet. qu. 9h Jttoe^ 
/ofto : praf. part. atmH 

AIIXN, ^Mf, «, JSVUM, muim^ 
dut, /tcuUm : qu. «m ^r item ia 
f. g. n «:i&'», v;/:/. Hinc 

.\/M7i4;, ;/, 4 xa^ r, afcrfou, 

Al^uX'^% atfmurjt reddc, 

'A/a,», j»tf;« ^, Dor.pro mtny Cttm^r 

<^u. ipr, m. r,ix, vcibi «^i> *«r 

^igitized by VjOOQ lC A4C 

Aiiim,Mt, 9i, fxaiiaiio, ofiHlttm : 
mb «!^. per pkonafm. «v a^ 
•a«^, adv. Poct. pro «»?, Ycl 

'AMtlff^ voc. ab 'AiMe^^, tf, 
Afademm, nom. propr. Hinc 

Umi^m«»«, feu 'AjuAftftnCy ctf , «, 
Academiat Schola publica Athenis/ 

•Aaui^«, <i«»^ f. *•• p.pair. ^jwi*'- 
^r ab A*«. Vide axmxf^i¥$s. 

*Amm4m^i«h **» «> immumRties^ 
tm^nritat» 
. , 'AJMi#«(«Vf , V, K») A, impurut* 

•A»«^i^Tw, pcr Sync pro «»«- 
5«^rfK, nr§ii impuritas : Cx « Ct 

^AjuiSiwrof, u, i m* », qni rtoa f>o» 
itfi jCOtttiMtri : ex • Ct Marix*t' 

*AfUU9«, r,j' Jiimulut : ab s«n, tf- 
«#x. • 

'Amci^, intempejlive : adv» ab 
iumi^Hy V, quod ex a et ««i^^s, 

*A«(i{M/wai, opportvnitate temporis 

dtfiituor: imperf) ^««M^t#f*»j», i^«», 
i«, b, iirfl, «T», f. fiVtfMu, p. paff. 
liMti^})^' tb ixtti^et* 
' 'AMi^ieSf ¥, *, momefitafieusf brevi 
duratit, 
"Asuu^y », i net) «, intempefiiviis : 
ex « et x«i^0y, tempus. 

*Aftiu^f, adv. intempefiiv^, 

•akakaai r, <l«j, «, fcmcn fru- 
ticis ct -ffigypto. 

'A«««<irce, voc ab ««««^Tnf, v, 
. j, nihil tnaii /acient, vcl m»//o mo/p 
digtiiit : ab « et xetiUf. 

•A»«*m, i«f, «, inMOfentiay/tmpli» 
€itas: ^tem gcnus arboris. Ab 
eodcm Th. 

"AfutxH, », • xti) »» ifinocens. Th. 

*AftttXu^feirMo, gcn. ^ol. ab «- 
ii«X«^<fn(f, ir, •, yw^^tf Jluens : 
JtxtiXcf Ct ^IA». 

'AKAArf^PH, iK, *, urtica: Chald. 

!>>"• , 

Aftakkfiff Mf, « Mu >r, tnvenufius. 
Th. xdXXof.puicbritudo. 

*AKa)Jf, h, •», ywV/iT/ .* ab «jmj, 
fuiete, 

*A»eiXu9^ef, u, o i^tti A, apertus, 
reteShis ; CX a et «cXvrrAi. . ' 

'AtUftetvTi, dat. fing. ab axAfiat, 
afvtf, i, inde/e/fus : CX a et xifAfoi, 
• 'AjMi^yTtfX^T^^^ay, gcn. Dor. pro 
A««^»T«X«v;^Aiv, ab iutafAavrekof- 
^nf, w, «, inJe/cttigalfiiis Itafia: quod 
ab ^a(U«r ct hiy^¥s. 

*Axafui}>T9pMxr,t^ ¥,"ib, inde/atiga* 
iiiis pugnator : ab axafutf, ct ^- 

* AxafMtfTOVUf, tiof, 9, fui psdci 
bahet inJt/eJfos : cx « ct wJ,-. 
'Ax«^;, «yrif, 0, nomcn viri^ 
'AxafiaTnoi, dat. pl. lon. f, p. 
mKaf**ni^f «[Cn. ilD^. lon. «^b <cxet- AK 

fioTes^ V, ««} n, indsfejffat : €X a 
et xdfivetj/atigo. 

^AftafiTfiff iof, jmbJ n» Ct^AjMe/u^r- 
T0f , u, ««) n, in/exibiiity in/irangi^ 
hiiit : ex « Ct fti.fa,7tre»,/ieBo. 

"AKANeA, fif,ii,/pina: forfan 
ab i»^ et Af^«#. Hinc axifiifts, 
u, 9v,/pineus, a, um, 

'Akhv^is, i^oi, fi, cardueiit, aitaf 
AaSuf, -»«# I}, /pino/ut. itxeifiot, 
/pini^um reddo, 

'Afutfios, V, «, acantbut, arbor 
■quxdam. 

"AxaftSt tf, J «MM ii,/rutex /pino/ut 
'et acuieatus, 

^Axaa^ef, V, »«> «, ^/i/ ytfwo. 

Th. ««flTVO;.^ 

'A»«^i0f , «, 5 ^', vecort, ab « ct 

x«^^/«. 
'A««^^ji(, i0f , i xeu h, in/perabilit, 

exiguut, Th. xW^. ««0i{Mw«f, tf, 

idcm. 

"Axu^, minutiiBmum tmmal 
"AKAPNA, uf, fi,genutpianta, 
"Axet^of, w, xai h,/leriiit :txa 

et xafTef. 

'A«ar*f,'*i;, «, nom. muliois : a^ 

'A««T«^i^0r, tf, iuu fi, qui datif 
nari nequit : ex « Ct ftet^ayifot^xet. 
. *AxaTaxaXv9^es, «, ttai ii, non 
veiatiis : cx «, »«t«, ct ««Xvttht. 

*A««T««^iT0f , V, i xeti 11, cui indic» 
td cau/a petnet in/itgitur : ex « et 
xaTatt^iros, a Xfifttt 

'AxardXftxreSt «, futi fi, eui in 
/ne nihii deefi. Th. Xnytt. 

* 'A»«T«XX««T0f, 5 ii,/tne re» 
conciliatione : ex «, »«t«, Ct «X- 
Xa^fu. 

*AftardXvros, t, • »«2 fl, indijfoiu' 
biiis : CX «, »«Ti^, Ct Xmv. 
^ AxarafAaxfires, «, i »«< ^, inex, 
pugnabiiis, inviffus, 

*Axarafraures, «, »«J h, cejfart 
nfftius^ qui nequit eobiberi : CX « Ct 
»«T««r«t^. 

* 'A»«Ti?<rXiixT0^, adv. intrepide, 
*Axeirafrts, qui non pottfi ab/or^ 

beri, 

* * AxareufnfiMfret, «, i tuti ii, 
quod nuUis/ignit proiari poiefi. 

*Axara^x(vettos, «, e «at) 11, mini' 
me eiaboratut, carens eiocutioais or* 
natu : ex^« Ct tutret^xtvai^e*. 

* Axartt^arla, «f, fi,/editie. 'Ax«- 
rarares, v, i xeti fi, inconfians ; ab 
« et*««^'rif^/. 

'Axaraf^trts, », «^ «, f «» coer- 
ceri ttequit : tX a tt Karifx^ro;. 

'AxareiyptvffroSt «t • !^ *>, lO" emen- 
titus: CX «, »«T«, et il^itfJ*». 

"AKATOT, «, *aw h\genvs navi- 
^ii aJiiiani : qn. ab «^'f&^, quia agi- 
tur rcmi^ £Xl et gcnus pocQli : 
hinc axxTityt v, r», diuiinuli- 

VilU. 

Digitized AK 

• •A»«<^7a^T0;^ i xa^ ^,/tni 
cufatione. 

"AxavrH, V, i xeu h, inufus : 
a et »«/m. 

*A««;^i«r0, lon. ct Poct «| 
^maTo, pro &za^frt, tri/ati 
rant: J. pl. plufq. p. Ind. p 
verbi «««^^iat, pcr redupL 
axiot. yh.axos. , 

*Axax't*'* 'A»«;c*'i«"» Ct *A»«;^J 
triJHtia afficio : ab A^^S'' , 

^AxaxVfitifes, ex animo dole\ 
pk^f. part. ab Jtxtixfifu. ' 

^Aftaxfitifos, acutus : part. d 
pro ^»«0/tivof, ab ««i^A/KnJ 
offofiat. ct ex dialedo «««^'^ 
perf. Hxayfteu, vndc ^»«^J 
Alii Axaxftifos pro Axaxrf^ 
abjedo au^cnto et Sync. fa 
perf. parL cfle volmit fon. 
<x»«;^Mf * Th. if^, Tcl ax^' 

'Attaxoi^o, 3. przf. opt. ab a 
Xu, doiore a/fieio, part. A»«; 
Th. &xts. 

* Axoief^ifos. lom ct Peet. 
axtcfAtfes, przf. part^ ab axUfi 

'Atem^oxofiues, Dor. pro kxtt^ 
firis, V, 0, idcm quod «xi^txfj 
tf, i, intonjitr, 

*Axi>^afiet, ager,/angvinit, 

*Axtfrfiros, indomitut. Th. 

* AKE'OMAl, medior : axie\ 
pL imp. f. inftMi, et naofcat. 
axiffitos, i, if/qnatio. 

*Axi^ios, tt, fta) i}y irtnocent 
piex : q. d. comibus non fe 
cx « et »(;«f. 

• 'A»t^;, 10^, i xsu -n, mrnvi 
crofut : CX « Ct »i^0f , 4utruar\ 

^Axtoimet, as, n, fiXaCxt ddi 

Th. xifios. 

*Axi^xof»ns, tf, Dor. ^. 
fitas, tf, 0, inton/ut : CX «, teek^ 

XOfitfl. 

*Axi^acteu, mederi : a. I 
ab axiofiutt, 

*Axi^fiut, arot, re, Poct. pro 
tis, tott, h, remedium. Th. mm^ 

* Axifo^rttt, metScatur : f. I. J 
pro «»i0YT«<* ab ««(«^mm. 

'Axices, «, i/anabiiis, 

'A»«r(«, as, h, acus, 

'AxtsfiUfts, JEcl, et Dor. 
axHcfittfos, audient : prxf. 
paif. vcrbi axioi, 

*A»i^aXes, tf, • 5 i, caJhU <rJ 
mutiiui: Th. »i^«Xn. 

'Ai^«nr, tacite: adv. ab axK^ 

'AKH\ w, i», ACIES, 
hinc axa^a. 

*A»fiCi^os, », ^^, inbxT^ 
infepuitus : ab « Ct «nS^f, r,xj 
EIl ct inJtfikuSy a xijS*,-, iw^l 
Ct iH,-uratus,'A xi-^af, cura. JFJ 
ctiam effc lupeiL ru kftr^rs'\ 

'Axfj^f, wj, 5 5 fiytte^iigens \ 
if.x^iif ab « c: »»1-5;, ii/fj. 

byGoogle 1 . At 

'ij,^m,u£itMffit^U, tri- 
Lu, ptTff tMevria : db a Ct xi- 

^, i^sr^ aumre, nnfiMr^ pt- 

iftUM, jk m. Att. pro £xMB* 
i; M^^umi, plufq. p. pro «»««•- 

tfuiici, iof. MJiMMi/, part. pL 
ts^. ib nvw, q. v. 
Wtn^i dat. pJ. ab kMxXnrt, 
^i t «, imfijfaiilis : ex a Ct «ti-r 

Wilmi, }*T«y #5 n, m a t mc u - 

ES. 

it^ nf, rlf idem qix«d «m;, 
Wf, q. cL ^D^M^t ia«ii^ .* ab « 

iu^, «, i i^ «i, idem qooiiK 
4i5^«!f, t, » 5 ftypMriiSjifuorrup' 
'■ ^ c et aifaw, vel ab «, »ff^, 
^ B tr«, Tcl a ur^f/atux. 
i.-t^,r, e ^ if, exanmit, cer non 
l^ . ab c et »»^, Mr .* Ie<i x^i 
?j hic 

U^nf, r, « i^ f , ^er eaduceo' 
^ an inmmutui : a xs^utf^r*». 
i*^^», adT. «•/ra caduceato" 

L 

**3f«?e, pl pcrf. pafT. lon. 
|Bw^3m,Atticareduplir. ab 
^, rrjK/ia e^ior : Ycl, Ht 
'< lant, eft inpcrf. lon. vcrbi 
It'*»^' 'Jixtfj^QareUi feu «15;^- 
n^ pro vnxnTtreu, dalore nf- 
y^: j. pl perf ab oucaxS^y 
'i*'/riuuf trifitia affUio, Th. 

tr^T^ Tcl imnxnft^f trijfor: 

^itdfc hinc iz)!;^!/t«tyn> ihleat, 

k»h ^ersr. 

>5»>4*, «,«59, iecorru/ifuT, 

-■• cxfcct »/v3fl;i*f. 

»^, », w, ififirmus, ^ui vix 

r^r ^«j^. Comp. ixihcTi^' 

t*fiy, K, # ^ i, cufpidattis, ab 

i'»^,^ffrw, iit «»4. 

i^-A EHI, », ;, ^/at^tfi -P/-»;*- 

«^ t, * i^ II, liier^ extra pe- 

* ■ « « et skii^vfOf, 
'*«*w^, adv. i:ito. 
sVz, Dor. pro ixtir.rn^ Pro 
'^o legis knlTT.Toty », ^ »«' 
^-^'. 'AjwnirMri, dat. pl. 
^ t et Jini^, moveo, 
^lfHti^MCtMus : bcrbx gC- 

r. », idem ac i^r»f , », •» 
^ tx s iotenl et »i;, et /«*' 
*~ a Tcrmibos cortofa, in- 
If^t. Vcl ab «xt^f#f, qu6d 

'^, ant i/i^rtaum. AK 

^AxtxfHTHi «, ^, 7«^m HMpOj^umus 

ajfiqui. axtxnja, adv. pro «»i;c'^ 

«'•f* ab » et xlxftf^- 
'Axuirarm, frmij^ma : pL fu- 

pcrL ab d»t9Sf isKormptus : ez « 

et ii4s, 
'AKK*n, u, r„ 'Aece : muUer 

ftulta. Hinc 
*AMt^t^O/MthJtmtfiaif,geciifi. et 
*AxKtftt»f, «, o,Ji6ia recufntio^ 
'AxXa^otrof, **, • jcam n, Dor. pro 

at»}^^r»f, exfors .* ex « ct »Xn 

^- 

"AxXM/rtf;, vel ^AxXmt/rof, «, inif^ 
pt^raius : .ab » et ftXai^, 

'AttXthf, i *,mi n, et 'AxXiiKif, m» 
glorias., Und^ 

'AxXa^, lon. Ct Poct. pro aiil/uf, 
tAglorie : c< « et KXiof, gtoria. 

*A»Xn»iot, «>, f. i^o0. p. K4f.,fum eX" 
Jhrs, Hon fum partsccps : tX a tt 

"AxXnrof, v^ l ^ ht non vocatu4 : 
cx « et xXtirof» . 

'AxXithf, '%os,,i,fion vaciUaiu,fir* 
mus : cx ^ « et ^tXft^, 

*AKfjsM^ot,J!oreo, maturyco: f. Mi, 
p. ^xffaxok. Th. «x/«4- . 

'A«/tf^y, Dor. pra JcMfitti*f Vidc 

«X/MV. 

* 'A«i^K«r«i^,. ir, «I vigeiu oUatd, tt 
virilus. 

'AKWH^ ?f »^, cttfpis, vigor atatis, 
puit^um occajtoiut : ab ««i;. hinc 

*A»fsM40f, forcm atatCs f^^f^i^* 
^igco, ct 

*A«/tf)irv, adbuc, etiaspnum^ et 

"Ax/tnM;, *, ^ ^ «I adMtut, itcm, 
famelieus, . .* 

'Ax/uk, Kr#f, « ^^, nonfatigatus, 
integcr : ab. 1( Ct xofitoi^fattgo. . 

*AxfciHro9, u, ro,l:g}ium,cui incus 
ijKponitur : pcr Sync. pro axficoti^ 
ftror ab &Xftoif, ct ri^tjut, 
"AxLutai^ acc. pl. ab axfiMt, 

^Axfcoti^ecf, Dor. pro * AxfMU^nf, 
*r, ^, Acmonis Jiii}\ , ' ^ 

^x^v, «v»;, j, /Mf 0/ .• ez « et 
xifi.toi, c|u6d nidlis iclibus faxige- 
tur. q; axafkott, 

*Axtaf4,ierify Hyi x, h, injlcxihilis : 
Poct. pro afvafAvrof, tx a et 
xdftvrot, 

^AxnriTif» i^Si ^» ^»>»<» </or^. Th. 
xy««i. 

"AifflT;, «;, ^,etDor. ««««,«;, tt,ax^ 
f/;/K/, faKia,fermo : q. a p. mcd. 
verbi uxuoi, 

'Axonr, a. 2. paff. lon. vcrbi ixuet. 

*AK9ns»ficai, audiar : f. 2. paif. 
verbi axioi, 

'AxoifArrofr, gen. pl. ab uxoifu^tf, 
u, ^ n, infntnts : ex « Ct xmftAti. 

^AKM*iuttror, M, ro, incommunica- 
bUe : ab « ct X4(yft»yi«;. 

Axoirtif^ u, i, et Dor. axolraf, 
in acc. axumv, ztiQrUam : aKif^s, AK 

tot, r, marita : ex m pro ))fyfe«, eC 
x«r»». 

'AxoXaeia, ineentinTntia. Th. a«^ 
X«7:a.. . 

'A««^«r#f , if, a, qui mn punitur .• 
ex « Ct xoXi^oi, 

' Ax«X«Aa>, ai,fequer, Impcrf. ««♦» 
'^v/t0v, VI*, f. ifr«, p. hxoXihxm, 
aKoXv^ifot, pncf. part. palL pL 
num. f. g. 

* A KoXuinlixlfyfrquax ; CX «xtfXv/tffn 
'AxoXnfta, mf, h, ftcutio : ab W- 

dem. 
•AKO'AOT0OT, », fl g n, pedlff^. 

tfuus^ comes, atolutbuf : ab « )>n> 

«^v, et xiMtffof, via, 
'AMtXi^f, adv. eonfcfuenier» 
'AxoXvfcC^St u, ^ n, matandi in^ 

fcius : cx « et ««X4;/«ffau^. - .^ 

'AxofAtfia, Af, h, incuria : ab «1 Ct 

XOfAtlfl», 

'AxMf », pracf. inf. ab ^xotaoo^ #fp- 
acvo : l]h. ^Ti. » 

* "Axtfyr^, acc. ab &:iO}t, iHvituin 
retra^anti^m, 

'AKONIf, *if, ti^cos : quafl ab a»h, 

quia ad , acuendum adhibetur. 

Hinc AngL a hone. .\ , 

'AxoWtfv, V, »r», acenituen, 

'Axmrt, adv. xfK^^t ««w«fi A>m^ 

«7>*Im;, i. c facilc,Jine iahore. 

* 'Axitrm, iV, TOfJaculuip, tefufti. 
"Axotrt, iuviti, dual., a»4mf,. pL 

ab 4l^A^,^. per cralin. ab oikxotr* ^ 

'AjcrtTs^^ifjaeuior : f. <V«. p. ixa, 
a. I , nxiitrifa, lon. (»K«rrir«, «<, <• 
Th. «x*rv. q. V. 

AxpvTWfi V, «, Acontius, propr. 
nom. 

'Ax*»r<r^;, », #, jaculator, Dor. 
ijurgftuf, 

* Axotrtftxdirarot, pl. fuperL ab 
atxotrirtxii, m ot, jaculandi peritus, 

'AKotTtfvg, fjj, ^, jaeulatio,jmcu* 
landi ars : ab cIkm^. 

■Axvriafof, u, l ^ h, laberis va- 
cuus : undc 

'AxovtdfsifyViiXv.fine labore, etfd» 
tigathfie* 

'AxoTOf, «, i, g ii, indefeffus : ab 
« f/ xc^og, hhor. 

* 'Axa^ er«;, »»i « ^ n, infatiabilij^ 
ex « Ct xo^kea fatio. > 

'Ax0#);r4f, Povit. idem quod «x#- 

"AKOPON, V, ro, acorum : hcrbt 
quadam. 

"Axtf»»; , V, «, ^ n, idcm quod uxU 
^rof. 

'Axof, ttf, ro, fnedeh : ab axUfiai, 

'Axiefjtnrot, inernatvm : ex « ct 

XO^f/tOI, 

'AKorfiia, «f, h, immundities,fa^ 
tus rerum perturhahts. 'Axoffft.of, u, 
i ^ h, inordinat:::, vcl inornatus, 

' AxoffAn;, turpffrr. ^dy, £x « Ct 
xoe-fjuf, ^ j 

Jigitized by VjOOQ lC AK 

iihet, t Hioc i»»fU»t abundo efn bor* 
dd. ^- •■ 

*Kx9ildfy idem quod a«v«. 

-'A«tt</iAi», pr»f. in& lon. 'Am^, 
5f, «, idcm quod i,Mii, *Aib9i^te' 
rt^ dtt. pL pBit. lon. et Poet. 
*AMi9t>4v, Dor. pro <Uimm, 3. pl. 
praer. indic. ab M«#. 

'Ajt«(9f , «, « e^ «, inUnfuu Th. jm^ 

'AxvitTide AwM»» w^t itj^etilum. 

'Axwocttf, 3. pl. a. I. opt. X6L 
diucurtUi^ isir/» pto ^r«, l. I. 
lofL ^t perf. i«K»»4B pro ^xMih 
"Axyrara, a,. X« part. f. g. &%^»f^ 
acc fin]^. m. |^. mn^whnst nom. 
pL i«MSgWf , .^ol. pro 4?stf#4cf. a. 
X. part. a^. am4ir$mty lon. pro 
«UWt.* 21. fing. f. X. m. ab «xtfW. 

'AiEMWMcrA/f , SiTr*, Bi*f i^nentyti, 
igmrf^ Htffiiut. a. i. pan. psC 

*'Kn9vetm.Xff cogo^ f. r», p. «o. 

'*A»vri^, V, • ^ •>, MOM votunktrius: 
«X a et fx«n». 

* A»9rjVr, adv. iutonful^^ in^i^, 

"Amw/imi, «r^, ra, r^/ ^«/<« a/ditttrt 
uti£tia. 

*Axvf-«^ «7, j, BudihiHj, inottvitft 
^r{>aie. ab «xvm. , 

'Axu9^1^ #w, I, tudiior : th knorm, 

*A)r*9«^je»f , dnditort obttmperans^ 

"^AnartStf, audire faciet : f. Alt. 
pro mnm\tmst ab «mv^^i». Th. ix^. 

'AKOT^Xl, audioy •W/o .• impcrf. 

«rsi, p. ad. ixUKst. pafT. ^itWftMi. 
a^ X. ^jMir^nf. f. x. mxne^tofjtMt,'^. 
ia. Att. «jenxMe. pro ^xMt. 

A»(«i «f , hffuMmi^y extremitatf 

dHtus : ct pro prttntio : ab ^»^. 

*Ax^ i »»fHf» », » J^ «i, itnpfrfeihisy 
irriiut: ex « Ct K^mmifoK *An^Dt7^, 
xde&t. 

*AuMtfiSf {tff , • i^ fiyflans tmfuper* 
Jicie : ab &m^ et «r,««. 

'Ajp^oMijf, V, iffummus, emtremus. 
• 'Ax^mt^fkst ios, c ^^y pums : qu. 
ttjtt^mio^mffiS. item alaur. 

* "An^mfy vid. "Ax^^. 
*Axgar/«i «f, r, intcmperiesy itt- 

^mperantitt. 

^Ax^xJhSf wj, * ^ ^> intemptratts : 
ab « et nt^mffv/tu. 

• *Ar^«7»ir#f , V, 5 ^, ywi contineri 
A cohiSeti nequTt : cx « 'Ct xjaTj«. 

^AK^mTtfof, UfOJ^rit f w* nort fumpft 
Jentttcttittm. ' 

'Axgmnefutf ifrts^ vlf jcHidcvftrmf 
quod ab mn^xri^atjintaeuhmfumo 
e» panis frvfiis mero ri^is. 

"Axtaraff m, TOf nftrusnf non dUtt' 
tam : ex a Ct xt^mfww. 

aK69^t>.0Sf ad iram vaUe prvcHtii : 
ab mK^f ei x^^-^' 
'AKTE.MnN, svsSi 0, rcffrns^ran- AIL 

dfsf vtfgt/itum : i^Ur* M»^ w ttf 

'AK^ie-Tt^fff Po^. adv. extrem» 
vtfpere : ab ix^ ct Ifm^. 

"Au^f nst 4, lon. pro Jfx^,y<i«p« 
j»a .; it neut. pl. ab «x^m, fuperL 
Axfi^^of^ 

"AK^ZtSti ^ fit vaUe Jnve^t : i 
iv &»^ jfCft Xr, ^ ifi fititma fher- 
tate. * 

*AjB^^Mr«r«W, «if , <J> Ion.-pro il»- 
^avmmttrtigf 0ieri potat/^ : hinc «j»- . 
I^ro^omsi u, 0, men potator : sb 
ixf»»r»f et '«r^f. 

"Ax^rof , Wfit^ ii^noit mititwt : ab 
u et «i(r«vvfe'/e£i, mifceo, | 

*Ax^jC«(^*>, f. riv. p. mxttfprthof £" 
Itgtttter ittdizgo. f xmCvst^ probatus 
ell 5. f. a. z» paif. Mine im^iSm^ 
pUty ff, 0, ttecniraty^ 

*AK^!9tim, et$f h, acckrata dili^»^ 
tia : ab ax(iCr,s. 

*A»(iCist i*tt rtf, n. g. ab Att^tCnS' 

AKPIBH^S, iw, • i^ hf exquiftutf 
aitttratt : COttlpar. kx^tikrt^. 
fupcrl. mK^tCxtmroti trm^m ti tis rl 
•fs^ finrtu. 

* AtceiCtitKettrt, rifjummumjtit: "Slb 
mxjfifhsi Ctf Vxtti 

'AxfiCoXoyiefMu, accurate reeenfeo: 
prsef. inf. Hx^iokoyttr^mt. ib itK^t' 
C»;f, Ct Xiyoi. 

'Ax^/CMf, »1 exquiro: f. £trtB. p. 
nxfiCmxm. Th. ix^/?n^. 

'Aje^ivf , adv^. exfuifitc 7 Mi Ajt]^/- 

*Ax^iio^^af mSt m, detiptda ad lo- 
etfias capitndat : di^a «r«^ ri 
mK^ets ^eSf, 

*AKPf S, Hoff fii/octrffa. Sed ix^f, 
/tf, fitfumntitat montir: ab &k^os. 

*A»(irifet/hSf Uj i t^ tit qui twjuitur 
ineottjider^te : ab. £»(*ir^; Ct ft,v^os. 

"Ax^troSf 9fi ^ iit, im^trituSf con* 
ftfus, ancepSf qui caufam non dixit : 
ex « et it^ifti. 

*Axftro^j?i.ktSi t, iffrondes hahens 
indferetdt, frond(f\it : ab &K^tTos 
et f yXXar. 

' h K^trmSf adv. indiBvt eaus^, ciira 
Judhium. 

• *AKP0'AMA, m, tif tn fcena 
aKditum. 

' 'AK?OA*OMAI, f. afofotui atuHo, 
pareo : p, paff. fix^omf^ftt. part. 
KKfioxafitftSf icx^iitfttfos. Hinc i- 
x^efKfjLXf T*;, rc, yerw/ anditirr, 

'Ax^oirtSf tuSf «, auditio, audH/it. 

'Axfoirei, dht. ilng. 

*Ax^«an?f/By, if, W, audihrhtm, 

'Au^omrriSf V,. *, auditor : ab a- 
je^M(9flc«i. 

' AK^fCoXi^ST^aif fTt^if lon. f f/.^ 
/i^ri v/T^/ .• ab ^«**f et /SaXX». 

'AK^otokiTftist u^ if pralutHutn 
pngn<e. 'AxQnvfiVffr ttputiaffi ^fi:f. ^Jigitizecl Alt 

*Aji^tJr«f, i^, i, Imrife n mlfi sfl 
efi in prmputio. \ 

'Ax^tCvrim, «f , n, prspttHum : 
^x^^t exiymtitt et f^ttt, fi 
quod extretoam podetidi pti^ 
«egat. . , , I 

'Ai^«)/'AiyMeilv, ouk, lA, tf^iri!;! 

^wirr 7 ex i»(9t et ^wffik, ttx^ 

'Ajt^osruXiMr, poUix : ez x^ 

'Ax(«$^, «nr, ritffl^fftuariti 
prbprid qUi lignofum putat 
habens. Aeokic s. II1. i(S;. 'AK^ifim, Mi, rk, primstiafj^ 
~ tt3)f,l fvii» dedmte : et Iji^ < *Ax^«^^, wMr, i i^ ^, &i 
d^rr»/ .• ab •&it^ «^ d»(i$r«v. 

'Ax^0xcXftiff/i^, i» fummt Tcl 
pafii^ nigrieo: l^ Sttf^f et 
XmiviiUt, nigrict. 

*Aie^exfl^itS, «. «S w, »^r<i 
cx «x^ <st tttiptts, kntbr£, ca 
. *A»^oitcf*tf, tt, i, etmidttt bt 
tice: ab &ti^ et xipcn, 

*A»^o»e^oif, itx^xH^' 

*A»^ffi$y i ^ kffimm^itfa 
ex &»^s et fttuvtfitu. 

• * Ax^tfJt^itt, », r^ ^"ai 

• *Art^«fnof, u, ri, fimma fei 
trema part navis. \ 

• *A«^Mrtr#fcf , lr,yirtilJ!*# f«l 
^ A»^otrohnr\, adv. fummt / 

/«l^/fi/. Th. «if, cf i*^«f. 

*Aje^ir&X/f,cjHf, A,/trac; tcc 
ovX/v. ex ix^tff et «^Xif. 

•Axf wr«X#f , V, i J^ *i «rrijfe: 

pl. a»^0^«XM«Qv* ton. ab Ai 

WeXos, ntertex, 1 

*Ax^«v^«f , «, 1 5 if, esetretna 
tteuttts. 

* AK^ovroefia, as^ ^, prapiA 
itcm giatis ipfa: ab ix^ 
vriffh, prteputium, 

"AKI^OS, «, tf,fummmi, nctr 
hinc 

'Ax^trrsy nrts, htfo/Hgifui. 

*A»^iir6p»Sf t, 0, furkme fi 
ex mK^os Ct ffopSf, 
'^AKfordm, Hf, ii,fumkta : {\ 
ab ^xMt. 

*Aje^9n9C0f, ff» i ^ ^, Arffi 
ruptus ; t*npes. 

*Ax(oxoktSf id^m quod 
X«f; 

'Axj»;^«(»J4/f, i«/, ^, t«Tri*fl 
i?»5»f ct x^fi^if cborda. 

"AK^otf Dor. prtf &t{g, gcn 
ab ^x^«f, ft, off fhatmui, txtr\ 

"Au^mf ft»«f , i, exirtmiteis mi 
ab Sx^. I 

' AK^iari^iOff u, *si,fttrmnHai 
mtn ^ertex : Art^iurr.^ieV tr.hl 
fragmettiunt : ab Mx^of. 1 

*Axf*>ri;^/«{^4i>, f. «M'*'. p. jeJ 
i^« etitremitaferf ntuti/o : ab iJJjtSoogle AA »» h 

^>^ ... ^ 

f,42t pL bfu tt Po&. pro 

iSki. 

U«;,t, j, J^m/^ooom Tiri. 
^■iidf, f^ «' 5 4 fM «M W- 

f 

^i*)i^ £ w». p. 4t«» «i^ 
ibiapr; lb«M^ etxity^. 

a«a«iyy, rfjwiiiw. 

iitffcpistijNHur ab I«jv- 

^'' 

Mr«,i»«ifir.* Idem^od 

fcK; 

Rn. 

i^. adf .^fia^ §ifUcmU : ^ 

A««* Ilide iuipruf, /wr» 
**«. mt^, c, «• jaof 

^a «lAM, M, «py MMviimf : 

y^. «. 4 mm^fr firi^ 
^iXgU, gtr^ateitfMm^ et 

■uirog, 9, ri, et ix^ 

^ii^,admare. Th. 

^.' i, Mrc 

■If^Mf» «t «L £■ «r«r/ <>•- 

^H,it jaQatOia : ab 

fWr; 

■*W «r >«», gUrtPr t 

*• *« Ax«^, Dor. pro 

^ Wi part. fir/ erraioit: 
^i- 1. bd. piff. ab XXn- 

'^p.pftit «X«^MU. 

*■ »j *», fiW i^r^ **• 

\Mkfms^ pro mtKmmi, 

^^ 

•*.«,«, Dor. pro «Xi^ 

^=<i t, i, ct i>,^iXMrfit», A A 

mW» r^ ^•ctftrmti» tt txmkaiU 
iiilicayJmiilmti0, 

'J^XmXdi»tf timmi^t.jtfid*: £ «U», 
▼el d^ p. «Mi, vel axm, sb 

'AAAAH^, fif , 4, VMT imar$icmiaid 
fma i mi/itittts amte pmgHom «dSr y^» 
£(itf/. Dor. dXmXAy «f* 

'AAiXn/iMu, r«M, rmtf erram^ vm- 
gmim* fum, p. ixtd. paill Jon. pro 
mXmXnpmu ab i^A. « y< bi . 

'AA«Aifr«f, V, « j^ «, immarrakilit i 
CZ «B et X«iAii«i«f . 

'AAjiXifrJf, ^ l, Dor. ^Ul«iA«M'^, 

Th.«x«a;k. 

'AX«aj^/MHilr, /W,4, pro ««Xjm^* 

HN;^ ^«<ra/ aMmiliari, epith. Mt* 
Dcnr. i fU*ef et ^U^IXjmt, pr^g^ 

'AX«iX««», <f , s, projiigabam, aru» 
bam : imperf. . loo. ab dXmXMmt 
per redupUcatioDein pro^«(XMr,^ 

ab iXmtit, ^TQ m.XmXmuti arcm. 

'aX«xW, i in, mmtut .* ez « et 
XiXH» verbofyt. - , ^. 

'AXmXuMTtifUU, err% : mtolejlt fer* 
r», mtttmo : p. pafll Atticam redu- 
pUcatiooein babeos ; ab itXmmrko^ 
ft4u, Qttidam vtxb et przieotis 
efle tteipocis volimt ab AXmrv- 
/uw, et per redupUc. itXmXvmni' 
fmu. , 

'A>^«fCf, «y, M, Gena Scytniftf 
prozima. 

*AAA'0MAI^ f. iin/iMU» vmgor, erro. 

*AAA'OX,ff,«5 ilfUffMtilmfsmt: qu. 
ez « et Xam, vf</<r9. hinc ^UUcm». £. 
«S^#, exc<mU. iXMttTvtt vHt «>> ^^^'^ 
<«. 

^AXmeemeiiim^ itt, 4» rir^ fPeeyU' 
tio: acc lon. iU«t«f»«4rtf4** ez 
m^it et aMom-ityJ^oeMiator. 

'AXti^rmhett *, ^* ift^atm JacUiti 
imtheeiliit :. ab dXmtii^, v^o. 

'AXmardftf^m, dijfipmn*.em : acc 
fin^. part. pr. ab 
. V^AtfiTKJftf^ f. I»» t^0, ditipio, ex^ 
imamh: aor. I. ixmire^, lon. «Ua- 
r«^, «Xj^ra^M, inf. Th. Xmwmiof^ 
d per pkbnaiin. pnapo(it&.. 

\AXmt, mrH, *iypi* 1h. iixi. 

'JiXmfUtt Stt Mimrore ^Jfuior :. &- 
Xmrof, M, g ^, iDor. pro tfxw»#, 
gravit, mOM dbiivifaendMt / cz « et 
Xqd*», Imtimt ye\ Xrdofoaty obiivyiori 

'AXicrifc, acc. fin^'. abu.'Aii4ir*<i 
Alafier, nom. prOpr« 

"AXifA^, «fif, •'* qui ,perpetravif 
&Xeaem, i. e. non oblivifiendm ; fx^ 
crandui : pl. iXari^f ' ei; ft Ct 
Xii3«^MM, obtivifeot. 

'AXmrat, «, «, Dor. pro 'AX^nff, 
ir, ^ viri propr. nom. 

'AXar«, vt^abatur : 3« fing. im- 
peri lon. pro r.XiT$, ab it\m«ftml. 
"AXtfr», Dor. prO aXmrt^ faliit: 
3. fiog. a. z. n;. vcrbi £xx«fMu, 
fiiio. AA 

"AX/T, pro A\/m, plr ab ^Lfiil 
doiorfdMlLiXlUt.. 

'AXyiot, Ji; L iiirtt^ pw ;&)m|m^ 4Gh 
/1» tfwiM vel eoi^e. TiLMXfitf 

uuir: , . 

'AX^m^, bmti •» Mr .* «b 4x« 
yotf doior. 

"AXfitfutt oint^ri, doior: th mX^ 
yM^dolor. 

'AXfii^, ^ ^» wioiefimt. *Hu 
it)4oi*tktMr. .4 

'AXy«nf I iXyieomt^ t. 1» part^ 
lititXyUftdoleo. . 

'AX/t9k»rm, acc ab AXytiomttt iv* 
wr, i,. anie/bit, iXyematmt fitt ^ 
f. ^. ab iXyott fmrmr, dolor. 

*AXytot9t Axytfott miMieJHort mm» 
iefi\ffimMi: comp. «c Uiperl. ab 
&y«f,,db/S9r. 

'AAFOS, tHt r^ delor, wtmrmrs 
^ HK^fdottdoiep. 

AXyHem, dolemtt part« ^ g. ab 
iXyioi,doie^. . t 

'AAA£'n, Tcl JIX^M. t mett. p« 
««I, aMgm. Indd AU^kMr, aa^«»r r 
f . itett. 

'AAS'A, «ci, 11, lon. iXfib ntt «I 
^o/tr.' y«ir f^r, firf ,<j(9 em Joies 
hinc ^X«f»v«f , ^, iy, emiidMtt tepidMt» 

'AXteur^t .^tai-e / a. X« im. m* 
pro itXtmaoue^mit p^o <ina AX4mi#^ 
et myXmeimt; per gemifUm Sjn-k 
.cop. ab mXmtmoUt^tfa,vitOt^^^A 
pro quo et itXtitt. .Strnt qul ve- 
Itnt dici in prsC inf. ab itXi mf t^ mt , 

/AX^yfiyi?, dac fiog. f. gen. ab 
«Xiyfi»«c i^, UteMrte piemtt^mtofeftuttt 
ab ^f >w. AUi pooi Tolunt pro 
itXyottiU gravist mtiepvt : ab ix« 
7«f, «/«/«r. 

'AXf yijiir, fllif, «, ^rr / I. /#«1. p. 
«*«,ah 

'AAS^ra, f* i», emroitatimmm ba^ 
bep.^Uct^MiA , ^, 

'AXffTMi, evite: ^XiftMf, ttt H 
Imp^* lon. Th. bX^t vito^ 

'AX$}t, nt^fi,figa : ai^^U^, «il». 

'AXiffv, acc. lon. ab uXim, caier.. 

dAXoim, iiy piJcdtMit VX itXtoteu 

'AX«(«w«^, ^,«^11» qMi itevigatMs 
moM efl, 

"AXetm^t •rf^> ^t /»r^ .'. ab «- 

xUr, moio. 

[AXoiXtptf mmxit praet..Att. pro 
ixoi^mi ab etXHfm, umgp, f. i. ^m. 

*hXotftfutt tirott r^ MMgmefftum. ' 

'AXiW> t> ^ 2>0^ pso 'HXfif^, 
£ieus. 

'AXtiifrxi, t, ^ umifQr / ib ^if- 
^. Undd 

*AXoiir*fof, 9, rit «^ MMgMemtmrii 

giMMt, 

'AAElSOlf, ir, r«, pocuium eala'' 
tum, , ^ ♦ 

'AXfiVirf^ 9, op ficccztot^ Jceiera» 
tus: idem quod ^Xir^*!, ^b «X<^ 
ri*^, vd •X«if*,/>f««. ' '■ Digitized byGbogk MA 

ungMtntum: pro^Mrlumitir. 9cb ' 

fw, ifft ta^, €si^!^' m. I. iMurt. 
ad. 4U«^|'«f , ««'a, «*, a. ^ <Dd» 
^Mk^ p.^ 4x«f«, Att. J^4*- 

'AXt«#Jff, «if«#, i, Fo£t. p«r Syfw- 
cop. pro ^Xf^ffTJt^, i, fr^ulfrtmr* 

'AX««r«^«^M, cr, i^tgMd^am', 

'AXUv^Mtf^ «Rif , ^ l^ «* 1!«'^ ^ 

*AXi»«^ t^, 4 |r#«ir/, qai ca». 
te homiiiet excitat, nt leAum i^ 
lin^ant t ex « «t xUr^, i<4iWr. 

'AX«ir«i^rMh «i^ 4, immumimt* 

* 'AXi^HJMrvf , Dor. pro iiXi^aMUf , 

'AXi|«y|^«y «r, A, AUtumdtkty 
«t^c hinc 

'AX4«I^Vf, W| CttW jUtMM^ 

*AX<fri» 3 ig»»nr, % •»» AUxsM ^i miu^ 
Sfttm, 

.*AAi(M)Mf , •, I, AUnumdNs rex 
J^facedonui ; ab ,jix«{if et «"W^, 
KVOLrJhf^ mmtcilisiott 

-*AXi(itvM*#f) ir, i g A, wAilAr ar- 
Hiu .» ab 4x«|^ et Mn/tHf 9«mtm* 

'Al<(ii#9i|#, mutnUmri: per 8711. 
ofifp. pco ix4i$M#BM} a. I. m. iiK 

VUi^Mu, smteilUrir Dofl et 
JM. pro «xilpw, ictt «X«|m», ab 
«Xi{y, Wl iX«|M», mfMm, 

'AJUf^, mvtmAtt 3« fin^. a. 
X. opk AA. JloE ab «{^«1«^, 4r- 
mim. 

AA«9Mi^, iw, % tmtpiPifimtmfmm en- 
fidtrim: ab «fx^» et «^«* ia-bo* 
mn ec MhM pwteiA icdpitur. 

'AX«(iC«ili«f» S, i, 'AX«{iCf»«NErf 
Tmffmrtt* ' 

'AX«$Mi«ni», e^ mtmUim peUmu^ «• 
twr n if rj j ab liX^fvetJMJMf, «M- 

:'AX«|^/«C^mr, e, i J^ 4k fnpmifmnf 
m^ hts rimi S m t mmig .* i lixlfa^ «Mr« 

'AAfi^sn, i»el «lx«|i«^ f. tfiM, )>. 

xm^arem, propmifo^ opitmicr, 
^*< 'AAt^, e^ a ^ ^ cmiidm*. 

* .*AX««r«f , i»r«f , ^ eelU^imt ' 

A^$e^0ti9f fMf , t ^ i^f mfmtm^ VV* 

*> *AX«rfif; Httt ifmtiitm ^ mmtr, 
Th. «Xf4', 4»p/o. 
'*AlC<r*r?, i^« r«, piflrin^* 
*AX«(/«2«u, «/, ci nr AiXtMB wtU" 

'AXtumfttvotydevitaiu: a. I. m. 
pait* pcr S7TICOP. pro iXtmrdfw 
Mf. 2^ mXivmt^m^ inf. «X«m«4^», 
ikj*ify lon. pro'iaXiMrf««'«, aU •• A A 

X«^ pro «8x««^ vito^ Vide «Sxi- 

«i#d«if. 

. *k Xw mi f Dor. pro aXm/uu, t. 

Cng. f. •. med.'ab Hxit, moit. • 

* A Xi t >J i in»f, iXfM^tfir, part. ab 
^Kt^tfuu* vide mXui^tmi, 

*AX(fM«f, ir, riffarina, Th. fXr**. 

'AAEA, «»•/•.* f. «rw, et ^m, p. 
«MB. It. 4«^ eafftty etmgregtf pTO 
quO pOtilis «i>rl«;|iMlf^ 

*AXtifm^f ^itmui: praef. tad. 
ab «fXi«jiuu. 

*AX<«f^ ' imtmmem^ mmmmumimm : 
rape idcm quod «»101^, ^t^«ff* i 
ab «X(«#, vite. 

'Axw, ftf* 4, «rrvr V tih mXitt, 

'AXtti^jllCC. ab ffXit^, verut, 

*AXir$c««(, f«f , i^, vtritat : dXm^olmtf 
acc lon. Th. oX«^'f , wrmt, 

*AXii^oritmit, dat. pt Aiperi £. 
ab «fXfid^, mXnSiri^tf, i^Xn^rm. 
rtf, 

' *AXrf|3«Mr, %efw itfmor: & «^, 
p. nXif3(v««, a. I. imperat. ikxii' 
3i«Mf. Ab 

'AAHWS, i«f, ; g A, el ri ^1«. 
S^, vonut ab «n^ x49«p, «f, i, 
oiiivio, 

'AXfiS»Ct#9<Bt«j hm, ppo AXnikvftf. 

'AXtrdvf^, ^, M, mtrme: ab ^XtiAir* 

'A^XffStfrvfft, fif , i^, veriiat : ab e^ 'AXwdwft moio ,' f. fTr*^' p^ ^SXfnni. 
Th. «&XU, «M^^ 

*AXiid«;c ct itXmSnmt^ Wr« .* adr. 
ab «Ufidiii:, «trfla. 

AXnfff, ef#9 e> fmmptr^pmt prmmm : 
ex « ct xVr vei x«««. Vd quafi 
«V» l;^«rr ril Xnut^ figetiimt etiredir 
a X^ffigee, 

'AXnmrotf «N ^f^ 4, imeefi6iiit : ex 
«t et Xif )na«, id^«. 

'AXficrfi^ «*f, 4) mui ea Furiit : 
q»d» irrefmitta^ 

'AXfiX«««, motui: p» Att. pra 
j)ix«««t, «b d^W undd pu pair. ^Xif- 
JL««^, mioiiimtfinm : part. JlXtiXtrt- AXi}Xfi>^« pro 4x«i^,indpM|f* 
^oL pTD ^Xfi^ Vel dicitor in 
perf. pro iflfX)y^ii«i4| Att. ab iAd«r, 'AXfiXi^^, p. paC Att* pro 
,i!^«ijM^t«t«, fadl6> redoplicacionei et 
'cqmpU peoidtimi; undi part. 
)ftXifXi^^r«f , pro 4X«t^ W«f , unftutt 
!et dXftX^rv^ pro ^x«i«v«u. 

'AX«iXff«s «rffxr, prp ^X««f «, Att. 
ab iOi^ifm, mmgo, 

"AXfr^, mrtf, rl, magatiOf erratio, 
Th. AxAifiuUy,erro, 

'AXif^f«/, f«ii^ri^«rt .' pneH inf. 
Dor. pro aAfiir«u, ab ixir^f ct hoc 
ab iXmtfuUf trro. 

'AXnfutf, «f«f, if %fagmtf errOf sb 
.aXntfAmtf errt, 

'AAflf, io;, i i hf eopgregatut, ftm'X~f*n^ emra* 
3igitized by VjOOQIC A'A 

feetmtt 11i.£xn. M*|U 
r«f , fluTii nonten. 

'AXti^fW^liK J^it 
cuJMt erit uiemtoria ptrpetma ; 
et XBf^fff,J^ 

'^^nrtu^ filiat: $, perf 
fub. m. ab mXXftmtfilio. 

'AXnrtifiir, f. vm, wyM'/ al 

'AXnrnf, v, i, vagutf ttfOt 
XAtfukf erro, 

'AJC5«k, «f , ^, 4, ilMM, 
dam muMer. 

^AXSUffff, et JbtdU, «Hdr 
£xS«f,yaii«. 

'AkStrt.fitmatme/l: inpo 
pro -JMirf, ab iU5iyt««, 
Th. ixBvf/ant, 

'AAeii, JX^, et M 
me^ffitmo^ aifet, 

'AXm, «K, A, mNk Mttt 
mXitf aj^itim, 

*\Ximnft UtfiiKp^rmar 
ab JXf , «rttrff, ei hitUfft, 

'AkimeTHy ^ ^Urfifrtr) 1 
fmiia marina : Baliatut : a 
fos «etitm-eft Jvdni, ib < 
«»«r«f , afuiia. 

'AXldmfUttif atC ib 'AX 
«f«f, ^ nom. fiuTii: ex < 
«txjtui, tnereiifentutf* 

'Ax;«»m, •, i g 4« t*^ 

ab « Ct Ximim.jaOtf dew^ 
mer quod dicitur pec If 
?erbi mXSio>f eou^ngt : q. I 
'AX;ftirf,t,i^*,Dor.i 
Cmrit, altui, ' 

'Afcjc^tf:^, e, • e^ 4» ri 

abiuHur, Th. /Bfix*^ *^ 
'AAfrKIOiB, «, «, .A»W 

*AX«l««, «f» 4^ pifi^i 
ab mXuutfpifiatorfmariom 

'AXti^tfUtii^Kr 
qmam fipto fmodmm etc 
dXt tt'i^tt,feftam* 

'AXftW, i«f, J, pifi^ 
Xnultm^ti4t,hfaripifi 
pifiorf «t^a», p. 
mare, 

'AXiimffaieeomdio^em^ 
iam, p.iUtmm, paiT. |X« 
*XiV9»:f. f. I. «X«#9^ 
fii, Sed 'AXiiff ,. 0i!r 
v« .• q. ab iXi^ ajatim,^ 

'AX^^ftmr, gen« pl 
nom. prfvpc^ 

*AX«ff;^ta, mari/imum 
mXt^^in, i«f , ; f^ ^ I 
^ttffiuut, ' ! 

'Ax;3^«f , ir, ^, Dor. | 
fuftutf rnttfiit : mX^imfi 

'AXixtt, Dor. pro Wi 

'AXtfUtl^vmr, ueemen ft 

*A/ ;u(y«(, «r, • jj «. « 

•AXri*«9J«, «Tf, noroen 
d. ftim eurfit mare : irnKZ ^indem fic didB% quod 
t mi i li i m <dac«r: ak JXf. 
lAitir ct iXjfM$, qins ii^norfe 
ifMiB ionrdiii noo kotutttr : ^ujiiM^ HA. lon. ab IXMf , % 
M*. Bft ct oam. profr. ab 

'▲L^Dot fVD tiJUm. Sic*AJtM», 
UDei:|vo JUMfu S»L iuU^ «taM* ridU» .• f. «r«. p. 

k3u t lm jimm^ 9^i jjii» mmrivagut: 
\tr^kiiw%Myyi^999§t^t%'mtkm' 

'i . i i rtty i^ n, «, i ^ 4, iuWm 
^tpmm i tU nm hmimu : ab Jx# 

fiun, adr. ifatim^fmtu^ mimmdi, 
'iAm, Ar, i, Dor. p«to'J«u», £/:i#, 
Bi Pcwposocu. 

'anrro, £. 4«««^ p. m, /J. ■M, dMOi, £ mX rf ^ . p. fXMUt, 
Ob 1. a& 1. fiog« 

pafirA. 93ti*»f, Att. 
^ ytael ifl£. yaiL IfJttMuBdi, 
** Jkmi^raf^ •• •*, p. p»ff. 
h«F«k «^ *"^ -U^ 1. «ng. 
n. ia y €m . po£ a. a. iak ad. 
l % ii^, ^, ^. 
'MOMA» M«, <lp piMKS OO^ 

IQ. 

*r i r^ Bi , ^on. pL a¥ AXir^* 
^- ab Jju ct rfif*', verfr, 

£. 4r«. pu iiAirAM. a. X. 


ab V et ^^ M^mrHf: a. > fmb.ta. 
faf' ab m^trw,Mi»fmm. AA 

*AjUr^^ lea. pso iiX<r^, |A 
/mtdermmt: 3. pL aor. ^ med. verbi 
^XirU»,^»^. 

• AA«r«fiMi, ^ 1 1^ n,.^mi m otffi^ 
tmpmtat: ab IXjnrim et J^^h^pm* 

*AX«r(a<nribi, «ui/e <i^'/ : 3* P^^*^ 
paE ab 
'AXiT^tmypeceo, Tb. ^kJk«ri# 
*AXjr^w » f, w^i^k, mMrijmSatmSf 

* AX/T^, S, i, ptecator : , dot. !|d. 
ibbr^rf, ab iAiiim, peeee, 

'AXsTfvrwf, V, • 5 ^ f «I M «•»' 
5I? «H/nilii/ vtl mt fim i^ t m : ab SXf 
eC ri^, «mo, «iro. 

*AAI'A, viMvo.' f. *r«#. p. 

'AJJmtfZdr,Jrii/hm: ab 1 

*AXaA, if , A, Dor. }tfo dU^^ 4r, «> 
rifor.* faioc 

*AXjMMif, ••Tif, et contradtl i»- 

riH, Dor. pro kXmmmtfJirMmmtm. 

*AXmmSeHj «v if oomeo riri. 

*AX»«/«e, cf , if, eauda immis, 

'AAibuW, 9, •, • r» *AJMLlti 
mmt, 

^AXmm7uisf «, ^ ALaieus, Oomco 
▼iri. 

*AXMmM9r gen. lon. pro *A>sWr 
•b^AXJMw^f, nomen riri : ab JiXmn. 

'AX«^^<u, gen, JEoh ab *kxmJr- 
hn, 9f •, noBien riri : ab iXmm, 

'AAKB', xtj <k« roimrf vires, muxi^ 

'AX«), dat. (in^. ab «X^ ^iuf. 
I, re^r potemtia, 

*A AKIM A'AIO£, ve/ «X«iCMf , ««- 
thu/sjpeeieiy het^m, 

"AXmtfitH^ i ^ itf jroimlkiifjmtit : 
ab iXM, rUmr, 

'AX»/mmiim, mo,9t, ab *AXJt/mu» 
mt, emy i rS 'Aft{kmfAa «J^f « JUlmi 
Ampbiarai, 

'AXufiihn, Alewume, poia cB fb nft i-j 
lue: q. d. robmr Lumm* 

'AXar^e, «Mf , i, dejemfmr, ^ropifg^, 
mator, acc. *X«rir(«* id> kXmm, ro* 
htr, 

*AXuuifnt fitf hf Aieymm^ watxu 
muiicrii* _ 

'AXk*, et ^xlxxm, enrem, f. ilX|i», 
tel AXmnmm, Ct ^Xwitfw; a. 2. 
lX«X«iv. Th. iUji^, r<9^. 

'AAAX\ feJ, «UX* pro iUXi^ Ct 
pro &XXO, itXXA*^, mt ierte, fed ta* 
mrntt, 

*AXXmy^%f,kfmmtaiio. Th^iiX* 
XAarm, mtuto, 

'AXXAffut, mm^, ri, idcm. 

'AXXiXMriv, Dor. et lon. prd iX* 
^iXS*^ dat. pL a f^. AxXnXm%. 

*AXXdXofefia, «f , n, Bor. pro ^X» 
X«iX«^/«, h, mutma fmelee : ab «X* 
X4x«rff, et frm, imJee. 

"AXXmvy acc. Dor. pro «XXjif,ab 
iXXot,^mj» 

*AXXd^(mtTOffermutard! 3. fiof* a. S« Qpt 1IUiUXi({A^,-fOi iM 
Xd^ a. X. inf. ad. ab iUxi#r«» 'AXA£f , «vriy» {» imutbiem^boimlmm 
Hioa 

'AXX«»7MlMif,^ % 1» i M»i <i» i« #» «X^ 
XMir»VMwXiif, m, i,^ ^ ^emdhjafei^ •AAAA'»Xn, fcl Axxd^ Att 
mOo: ab Jxx^f«t iv.p.^fxXiijt''. 
«. A. 4x;bft>M» p. paff. ixxdyfomt, 

a* X. iiX^;^. a. ftvJiXXiyii». f. 
]. iXX<^ l iW y« i , £ 2. i^Uit^^W 

/MM. 

*A3(f3bU^<X^pn> ixjui St%. 

'AXM;Dtf, ^ ifcXjui;^, «ft^i ^- 
a a^^ r i H f y aHmmde : jib iXX^t, Wimj 

'.^XJliftnr, miiormmt, feo. i£oL pr« 
«UA«y* ab itXX^ «Antf i 

'AXXi^MS pro «•dXAf^i», et boc 
lom proiiiXfy«,imperfi>ab «f» 

Xi7«r, eomgrego, 

'AJiXiif, eomgrejgiti, Poet. pTO 
«•xxiif , oomi pL tb iMXA4f; r 

^AXXttm, Poet. et metri causa 
pro iittXt^f, a. I. inf. adL ab 
-lUflAtf^M, emgrego, - 

'AAX^ adr. mliter* SxXn, nt, alieu 
JkXhtut, dat. pl iXXm^ acc. f. g. 

'AXXnyo^ioLt «V, II,, mmtmtio : v^ 
igota qoi aliud- dicit^is, aliud 
fiKoifieatitr. 

''A^rXXn^^^jMf, ■, •, tUUgM-iems r 
i^eod. 

'AXX«ry<g tf^w ii , «^ ri^ per fum 
aliud prmfiguraimr, oom. pL B. g. 
fr^ parc pa£ ab mXXmyo^: 
qttod ex iXXatt «t 6yifi#, Vd po> 
ti^ kytmitti prmdieo^ dieo, 

"AXXnmJHf », «', .^L pro iXif«7ff. 

'AXX4X«ir«, ikter fe, dat, pl. lon. 
pro «Ux«x«4f , ab ^xaiiAj^v. *aaa4- 
A«u»h dat..doaL Po<^, pro «kAA«- 
A««f. 

*AXXi>Jitm, AUeltQoh, L e. Immiate 
Dmmimmm, 

*AXAiiXif«7««f, nSf nt loo» pro 
AxXsiXofmyim, memtmm depm/li$: i, 
fdytfuu, edo, eomedo, 
^'AXXmXmt, g. pL caret nan. eft 
tijptot. <bit. AAAiU«<f, «uf, iif, acc. 
^AAvAwf, «f, m, per imvieem, am* 
tmo, mHms mlimm, AxXmt aiitu. / 

'AAA«yiWff,"^, « l^ % mtiemsgmitt : 
q. d. I| <AAe ykm^em mHm gemt^ ' 

'AAAfyX*^rff , m,i^k, pii efi. dl' 
vet^ lUtgum : ab AXXotf et yA««rr«ij 
/i«fira. 

'AAXi^MM-ff , v^ miiit cofmiku : ab 
iAA«f, et yamamm^ti^mf/to, 

*AXXf)«r«f, v, i, extrameus^lie- 
migtma: tb iXXot, tt hion^t,fe' 
Imm, 

'AAAjCi^iW, l«f , • ^ n^Jormam mw 
tatam haietu : ab «iAA^f , cl ii«cf , 
formt» 

"AXXohftrm/iMMde: tdr. «AX^v 

])igitized by V: /^ « AA 

|1LXW» c/Sm^ aihiti iXAA ^9 
0tMxX4n,aiil>L 

' *AXX;/M«f > tr> • g if, tf/Z^ /m;^ 
fwl^ .- ' ab lUxiw , et .S^, wk, 
'AXA«i«, «f, f. g. ab 4UXM#fy •, 

' "AXXmmh Dor. pro ^XX^ri , Mk. 

*AXXlMr«r, •> i ^ 4, wtqnfirrftu : q. 
^XX^mUt. 

"AAAOHAhfili^: abHebr. Hbn 
<itf/^, imperi ^xx^Mns v, m t a. 
im. ixv^MM. a. z. m. 4X^^, m, *««. 
Hincforian AiigL HALT.et Lat. 
jbi^ afpiratione in/wenL 

* 'AXXtmdiu^mftitSiunm^affio. 
^AXXitr^mXXHy », ^ g k^tdaUk^ 

Utf mme bic^ mmc Uliey m^kareni^ 
^q^khet. Nfortit: toc iXX^r^ 
#«XX(. £z ixx«f, iTf^, et Axxh* 
'' "AAAOS, iSXXif , i^XX«, ALJUS^a^ 
mit iXXm, o/^» iaierd&m, adv. 
Jxx4n> Wio. 

* "AXXMii, aiiat^ aiit itmfara. 
'AXXiifffHi JEol f^ro 
*AXXirf i«f, «I, «^ aiitaat. Th« ^U- 

XH^aUat* 

*AXXarfmiriaMa^, », i, taritfat 
ht^tt aktma dtamt, aUtitaram rt» 
ram imjft&tr : ex 4UXMr^i«f, et 
IvMivirrf/MM, imfpid^ 

*AXXarftapitfit0, aiitMit im^ideo: 
ab «XX«r^ et f#mM, imvideo, 

* 'AXX«r^Mf^M^ advtrfut aii- 
^atmftmtioj dtvtrfarum partiumfmm. 

*AXXt^maat, tuaUr aiuato: ab 
JXX«, ct f ««i», ^Vo. 

'AXX«f^«»iMf, «imfr ttiieuatuty im^ 
Jkmutt ab 4xx«f et f^tAtiyiHttUigo, 

'AXXtpuXiaftttt 9, «, ri^t aiitni- 
gtnarum, 

*AkXo^vXiff «, • {^ 1«, aiitmgtma : 
t| iExXv f wX»,' tx aiia geide, . 

*AXX*^Mf ,' i^k^ fui tfi aiitna 
iingua, 

*AXXi^<r> aiisrfum, Poet. pro «X- 
Xt^, adv. ab iKXX«f. 

*A|Xm>m, Poet. et lon. pro iIpi- 
X M« r^oiveSat, 3. iing. imiMBrE a&. 
ftb 

''AXXiW, Podt. pro i*aimi. 

' AXXyr*r, «, • 5 4, Poct. pro MXw 
trtf. 

*AXXmA», per edaiin prolxxWiK *AA0A'A, friteiv, tmmtmaa^ f. 
4«li», et •(#«, p. mmtt, iXtmmroiy 
Strof, gen. fing. pai^t. pr«f. Di* 
citur et iXoidti, 

*AXoyioit M, afptrmar, ta m ^n aat ^ f. 
liM». p. HM* ez « et X«y»f , vtrhtimtj 
raOtl 

'AXtytft» ntf «f, tmtemf>tio : ab ^ 
Xty^M, twttmno, 

*AXiyifHi^t i^nt ratimut exptrt. 
Hinc »X#9«iVwr* iaaoi^iderati : GL 
tt tty^yoty ratio, 

'AXoyott a%tihf idc^ qvod «X*» 
y«r*f. • 
: 'AAQ^H, «f, ji, oiStf, hei^a. 

*AX«ifr«f , n, 1, tempmt irituramdit 
tritura, r 

'AXWbv, adv. tx mtari : ab i?Xf . 

'AXoiktPuffaUtf 3. fing. imperf. 
ind. aA. lon. et contr. pro ixWWi, 
ab iXdiiiM, pro «XMi*. 

'AXM'if«, eaptat ftmt Z. fing. a. \. 
opt. ad. pro quo didtur «x^. 
Th. MXmpu. 

*AXo4fta$, Dor. pro iXoiftmu ottf 
oirof z. fiog. a. 0. opt. m. verbi 

'AXMf {f,dat. ab iXoipkt nt, fitpim^ 
gutdo, qnod ab ^Xfrf m. 

"AXf^, MMf, 4, fuleut, Vttimtt : u 
dem quod a2x«(. 

!AX«»n, M^ii, a. a. part. aiSL du» 
aL ab ix4t, ourm, tn. 

^AXot, Dor. pro Hxot, elavuj. 

• 'AXii^y^f , ^ n, purpurtut. 

'AXortHw, «ff, if, epithet. Tbtti^ 
dit: fit ab iiXf , mare : unde AX»- 
rvy«f, kXorutn, et, per pleonafin. 
rv T, itXorvhn. 

'AX^f, iyr#f, or<, eaptut : a. 1. 
part. ad. ab «tXirmm, eapio. 

"AXtfHt a,i^ i,Jimt erffla. Th, 
X0^«f , enfla galea. 
'"AiioXiH» V» h, uxor, dat. iXix^' 
ex « pro Sfut, et Xi;^«f , /r<^vx. 

*Axii», trra, %. fing. imp. ab 4X- 

i«/MM, AXiCtf , ^M, PoCt. iXfM. 

'AX«Mvr«f, Ppet. pro ^XttWcij ab 
iXdtftttt, etre, vagor, 

'AXxttf, Aipes, montes, da(. pL 
*AXtnrtt. 

'AXiTfitHt Yct, ut alii leg. "AX* 

4rir«f, quod i J&«X«nr,/0ti«o.' hioc 

"AXXWf, ady. uiit^ftemer^, imeon» BttXWiwf, ^^jeXfl^Nrf f , ct, fiiblato /, filA, iXXtit at i^, praftrtim. ab 

^XX4i. 

"AX/Mcn, dat. fing. ab «X^, «• 

rH% ro^faltus : ab «XX«^>^ 
"AX^wf» pi^^ync. pre «XX«^t- 

««$; et j^ot teoiiit pro afpirato : 

9h SxXtfttu,faiic. ' • 

"AXftn^ nt, k.falfugo : ^WiXt,fat. 
^AXfUt^H^^t^of.falfus. Th..iLXftn, 
falfugu,fal. Hinc ^rtaf»^ fluxe- 

runt admiaal; AJmirnnte, inc. 
"ax^, xtffjif, idcm <iuod itXmi, 
'AXoaCtif, tritutf^, X .|{art pafi". ab iXm^trott quod idem valet ac ^i- 
r»tt jucundfjflmus. Vcl i ^^ifH, 
tHf comp. S«X«'^, £i^«XrifWf, ct, 
fiibtato /, iXtrtrtt,fmavi£%atus. 

*AAX, iXH,o/ui: Lat. SALT. 
AngL 

"AXf , «X«f, {, mate : ab «Af, ab 
&XXofiat,fdiio, 

"AXuH* Ml, r«, lucutt nemus, ubi 
fiirpes iXXnrtu' iujaltus Latinis. 

i^BC 

''AXruiiftt* tet, • «^ n,frondofus, ne* 
mnr^s, Th« i?^tt, nmut. 3igitiz'ec 'AXra»#f, % ootogiiit, ' Tla. 4t 
fiMiJaiio, 

*AXro,faiiitj pfO •fx««'«, ib Jl 
^.. z. fing. ind. a. s.tn. AxJ 
jKXm, iXmro, per Sync «X«^ 
lon.- iXro. Ahi volunt efie pl 
peri ab iXftm, ixro, JiXr», . 
Uc£ tenuis pro adfpirato. 

'AAT^lt, iff, jt, ligmtm eui imfl^ 
JUva : q. «b tt-€t X^fjaim^ 1 

'AXamH.kt^Jaifut. Th.«X| 

'AX»sr»^M, ptttma, amxiia 
Tfa. «Xmm^ imquieto 4tutmajum, 

*AXamrom^iyn, dat. .pL lo» 
iU«««wrt)n» «f, i^ q. d. iXii 
wih, indtfoiuUit padiaa. &Xm 
metri cauai, pro ixvrvf. 

'AX«|«f, a. x.^t. weL itXai 
^, fing. ind. f. i. m. ab lUi^ 
vita, £ |m. Th. ^xIm, mita, 

*AXua^, pro itXjiarat, part. a] 
Xm», amimojum imfuitta» 

"AXum-tt, «, • j^ 11, doiarum ex^ 
comp. lUv^^mMf. ei( « et X 

i£^r. . . 

'AX»f , «if , i ^ii, amxietat atei\ 
ab «Xmm. 

*AXueittt9u, w^itXaaiiom, «u 
d^ituor, doiore e^aar* 

* AXurifottifoi, doieo, vel ttmbeioi 
ikXu0 et iW/MiiMv, g« 4 r/ !Pb, ^ 

"AXvrif , iMf, f^, eatema .* ex 1 
Xaoi,Joivo, 

'AXurtrtXnf <«f, • f^ 4» i«i4 
q. d. • /Mf Xmm» rii rtX«, fM» ««j 
vit vt&igoiia, 

*AXarn^iiriri, /ugiemti, cUt. p 
ab 4Xiir««S«i, fvt^ Th. A 

'AXvefoit,u,i,amxiftat : abA 
*AXurrm, f. ^> amximt Jum ; 
«Xmv. 
*AX»f«<iiM, imdeciiiisfum, ab «i 
'AXvrvf , », i, /iV?or .• ab ^iXm 
^AXvrvf, V, i i^ i, infoiutmt, inj 
hilis : ez « et Xvm,foiva. 
*^Xax^i mtt i,Jaflidimm amiaoi 
ertbra tfeitatwte t q. ab 

'AAT a, f. r«w pr^i?, va 
erro ; anim^ per varia» renn 
maginet tacite erro ; animo 
inquieto; Izto hilarique an 
fum : ab «Xiv, uh, i, error^ om 
tat amimU: yel ab « pnv. et < 
Joivo, 
''AAOA* prim» literz noa 
Hinc 

'AXf «N», vel lUfiM, isroemia 
rtrv, et iroi* a. ^. nXff, opt. 

^tfZ/il. 

'AXfar^, V, i, Alph^us, nom 
ri propr. ab Hcbr. btm, tiax, 

"AXx^iott V, •• nomcn fluvii : 
fciibunt AXfiiff, i. 

*A><pitiZnon, tu, virgine» fic 
cunturqoxpropter formam ff 
iof^n^ejtiif^H^i qoibu» muz f?Gw<?(gfe* ^ feiw, portffimmn : »b 

bfwv», JoiL pro ibkfntmt. 

y^,'i,i,inakr : abiUftai. 

[/ili. 

ndl^ «A« .- crgo ab 4^^, r, (a^.fiikxa.ad.fub 

^ Dpr. et «Um^, «f, if» ormi, 
^«h^ tf nicrii&t coMfitmj^ 
Ai, (81^ fnmti^tvuutfi-' 
\'tXmm, fOL plor. JEol. 
l«,iCcTll.&Ur,dlry». . ^DctfdAtt.pro«X«ir, 
bi, (i^rrdar. 3. fing. a^. a. 

Ui,ilm,^ tb 'AAMvff, 
Ac«vfiaoKBpropr. 

^:f«ri,((EO (^Urif, a.iiflg. 
apcnt.|aC ab Sxttpuyeafih, 
U, tafiufam^ p. ad. lon. 

M>.i.2.ii£ad.ab«A;rMr. 
•^ «, n, vdptcmla, mXm- 

wr,^lVte/. iA«r«uuc« Mf, 
t^^ «S ■• ««; drcmlms et <•- 
■*i Wf ^ fv' M areat/ht' 
*«f' «^ i, f>/ «oa/ ▼€! «f- 

^-^. 

**i *i. «. M^/vnf. Th. •- 
■*»^» nfn^rncmU, f. X. 

" '^or^w .• mu pro max. 

^^■vi csm: a 337 Aa«r, 
lri,Dor.pro5^-fcdi/r«, 

^ *>*» fe, Am a % c* es : CX t ^-^i^dtaufuMj ab i^/«s- 

'[H, t, i, fnpcrL ab «for- 
' ^ «1 «wiWltf/ .• cx «< ct 

' -c. Ibjj. ab kfixPzi. A M 

ifitm^^tu pro ^dVMK^^f* iib- ^*- 
4^, prtf ^mftmBcf. Th.-^^/Mf,: 
<^ema. ' . . 
*K^m$n-t «, it^mtena., ■ 

ge^ praeC ind. ^ mfU/itu armt^ 

*AMA1MA'KE1X>X. i, imd»mUms t 
mf%mtftmnirf, pro v, gen. loa. £x 
« «oteofivQ, ct ftmtftm^ "vel ab a 
priv. et fuix^fuu^ cunireduplicat. 
ut (kt imexpitgmahilit. Sigoificat 
etiam immn^t: tsL.ftSuMty Dor. 
fimttHi kapfmia. . 

4» dmritiei^y 


mqgnitudo animi. 

'AMAAATNn, 
m«.* ut 'molle: ab 
aliquaodo demUior» 

'AMA'A6£IA, of, ^, Capra coe- 
leftis, ^x JoTcm lad4flc iertur : 
forfan ab ifmXitmtt^ f. ivr**» ditt, 
tnttri», 

"AMAAAA, «(» miamipultis : hinc 

'A/MiJU.iMr,.tV> matupuUt eoliigo. 

* AftmXXe^vm^t ii^, et c/MiXiul^f- 
nr#, tf, ^ matiipuiormm ligator t ab 
A/s«AX« et 2U, /f^. 

>MAAO'X,«.«v, «r«^,/Mrr.* pipo 
«lersAir, ir mutato in ^ iS&ol 

"AMA^MTA^ «««;, «, uv« qttod- 
dam^nus. 

'A^i*, m«/«r», prseL in£i contrac; 

verbi mfd.mm, mct9. 

'AMANITH^S, V. •» /iwjr'^, vel! 
fubgl fpcciea. 

'AMASA, m» fi,eurrmetpia^rum^ 
Hinc 

^Afu^ris» «t ^» via vebieularis, il- 
/u«&V4», f« u/rm, plaujiris trttnfm. «- 
/M^'f, IIh» hy ptauJleUumt Dim. ^ 
ft/tJ^6mfiy\uyplauJirafabrico: ktrtf' 
fvfAifJahricor, 

^AfM^, mrts» rc, diesy Dor. pro 

*AMA'PA, «I» i> tffv<* du£iut, doa^ 'AMA'PAr6x, ¥, «1 amaracusf 
herba^ fpccics. 

*Afctt^mtrifHt «,05^, ^w maref- 
ce^s : a fim^mitf 'Afiui^arrtSt v, • 
j^ ij, ideni. 

'AMAPTA'Nn, aierro, pacco: f. 
aum^^fVy p. itfteifliitut. a. a.^^^ui^ 
r«». a. I. part. afMtfiKems, mrrcs» i» 
dat. pL f. itfiA/ir.eatrt, 3. fing. a. ». 
at^ lub. kfjuifln, a. 2. ]\ir. afjta^v, 

* AfJM^TYt, ftfuul : Ut ifia^rn, adv. 
'A/M^rt^riy, a. z. par. pafT. n. g. 
vcl 3' pl- a. I. ind. pait lon, pro 
^fita^rntnemv, ab ufui^rmvct, paco. 

* AfAm^rnfUt, mrtf» ri, peteatum : 
ab ikfsM^raim, erro, pecco, 

'A/e^fr«tf-ri, 3. fiug. a. I. fub. adi. 
ab etfui^dtat, 

'Aftet^Tia, ms, h, peceaium : itcm 
^iSiima pro peccato : ab etfiM^itm. AM 

'A^M«|r/f«r «; i e^4»^r i^/ ^ 
prawt: cx «^«#1^^, et m^, 
«rrffx. 

*A^MI^tWeW i «J *, fllf lfi^i!f»<& 

/«p<uf , mut dteipit : ah kftm^fte tt 
itrm, d:ea.^ 

*AfU^ru^^, v, • jj-^. teftimomti 
eiefers:: tt tt fom^ru^ iefHi^ 
Martyr. 

'Aft m^ mm Xit » «. 4 g l^ petemiorftt 
po^oatrix^ ab kfiM^rd^, pteoo. ' 

>^Mif#y^, »f» *► Ct ' ^; ii ig »)y i i |, 
«^,iri,«»*rjWM>W^#r, Ab. 

•AMAPf^SO» ,^^w*r, /v/w# .- 
f- l^ P* A:«- <^iM^r»» 3- 2«g. 
imp«Ff. loa. qu. ex « inteafiv. et 
fuu^m, iueeo, 

'aImSi, Dor. ^ t^/Mf , «ftf. 

*Af»mt9€, Dor, pro ^/»itr»f, t. r. 
part. a^^ ab ifomm, moeto, A. 2. 
Hfofiait» 

'Afotifnrtt et l>Mr«f, 9,o^n,mom, 
manfus / ex # Ct f tm m m ofi m t, mtmif 
dtteo, , 

*AfiMm, t^eterot pr«£ inf. m,^ 
contr. ab kfodm, meto. 

*AflMT^X,*^ •'♦ *» q«' i^Mw^ 
;(^/«, Poct. r^mtrumo eomem^ui: ab 
o^uw^j^^Mr, yMw/ ^vrr» .* ab «^m, 
vcl 4^Mb et r^;(;w, Mrrrv. 

'AMATPO X, •, i g *, ▼d A, 
^, fh, oifeurui: q. ab « Ct fuu^i. 
comp. kfomt/^oruos» tfm, lon. i&^e^- 
^i^n, Hinc forfiui Maurusy a 

MOOX, 

'A/mumW^, imtereat, a. i, opt. 
pafl*. 3, fing. ab «^mm^, £^V^. 
Th. mfomu^t cbfcHrut. 

^A^X^fim, ms, n, dijiomltat, Dor. 
pro mfMixtmimt Ut ct «/tMRj^aMy» 
pn> «/iM);^#ewf, diffieilii. 

'A^.t»r<, *Afmx9h et *AfUxmf^ 
Jine pralio, adv. Ct "AftmxH» r, • 
2^ «, a/iet/ki a pugni, vcl inexpttgna" 
bilit, impojjiiilit, fupcrL otftMxt»rm* 
rof. . £x • et /Mi;^i^i, pygno, 

*AMA'A,.*^, ot//«. f. (}r<», p. ^iftff 
nm' forfan ab m^ quoniam mul- 
ta fimul colliguntur. 

'AfjtCoiiveif, Poct. pro mrmiattetOf 
ajcendere. *AjUmain» pro armimtti. 

*Aft.'a.Xiu, Doh ct ^.oL pro Ifo- 
ZmXu, 2. fing. a. a. inipcrat. m. ' 
verbi itfo^iXXm, pro otmZmXXmf 
dijftro. 

* AfA.CiXXofitiu, Poct. pro momCmX' 
XofMU, dijfero, procrafHno, t, p. pL 
oift.CmXXifitoot, 

"AfiCan, Pocti et Dor. pro iw- 
Cirrs, 3. fing. a. z. ind. ad. ab «m, 
ct Cmt, inufiut. co. 

*Aftimrft, njcendet, 1. fing. ind. 
f z. m. Poct. et Dor. pro «*«- 
Cr.e^, ab ktmCmUm. Itidcm HfiCtteie, 
Ctimfi-CmTCf, pro mratmeiois, Ct «mi- 
C«r*«t Poct. ab irmCaifv' ofce/rA, "AMBIB, t»Ht •, olU^ ealiK, 
&r9er0^imand9 : ab Umbaheits. ' 

#«».• Af»Ckvm,ak>f»it, Ull4i&rw 

t.lbK.imC^i4hiiCxiii. Vide 

'A^*>JUt^ Dor. pro 

^0x£h*,.ffmrsiHtmnMt »b A- ' 'A^C«xl^, Ib, iiyp^Miwm: Pdft. 

*A/«C«X«f^, 2F, i, WU«Mr 0f»rmi: 
«b iMC^XrX^*, M l^yM, 9^, 

*AfiC^r$t§, «, •? , immortaiii .* <^« 
C^fMrnH «Tf, 4, lOB* |iro iftX^im, 
€iUii Dtfym f mftC^imtt Dor. pfo 
«^C^mlisi^ pL EcjiOt^S^mf. 

' A/mC^mvt, «• i-^ ^ imwmrUUi * pro 
4C^mf, i g ii^mwHni. 

*Aft.Z4ifM$, wix, «t I«n. pm i- 
•i ^/uTfl, «(/ i^i-M, w) }i^ : 
a ^mfiU, aJUre, 

"AMBAN, «wf, j, «icA».* qnid- 
«dmI in plado etitinct 9t protn- 
licnt, rottindatn habeiM figuram. 

'AfiCsifmt, Podt. et lon. pro ^- 
^mlUntratt a. I. par. ad. ab i«»- 
C^CftT, e£to thmnre. Th. )Bmm», «/«- 

'A.d), jar^ Dor. pro i/c), acc. fing. 
ab iy», e^9s 

'Afi\ym^r9t, «r, i ft ^, immeKjits : 
ab « idem quod r^, et /«i^af. 
Ab*quando imtidia carttu : Ct £c 
ab «, et ^^^, /MrMm. 

*AfAi4vfot, i^iti Ameth^tu; ehri' 
etatem arcetu : ex « Ct fmi^.' 

'A/K^(r«, Dor. pfo nfMtrti 3. 
jijng. imperf. m. ;perbi. 

'AM£l'BA, f. 1^*, eammufo, per^ 
mvtop atterttCy refpotteUo, viees redda, 
ftfceda, prtetereo^ p. Hftetfm, a. X. 
^ inf. a^. ifTH^at. p. paC l/««^* 
/ic/. f. I. Jiftetf^9fmu, V 1. z6t, 
affiti, a. 1. a<^. ^/ciCtfv. p. m. ^^^i^ 
Ctf. fHinc itiviaiiCffi, mtitzti, ct* 

V ^p9Amttt9f ii/i>iftJHi, « 1* 
^ wwC ^ », 'oieSfim^-iUtetitii M^ 
*Afm^ht utt «t *A^iy»lmf, «^ 
i g «, /r^M, tetricus: ab «-«t 

* Af m t kU f <rw¥ . |»cii. pL abijMiXfs- 
««f, *. i l^ ^ ^^^iir#W/ «K • et 

*A^X«;t'^ «^1^4, f if ^ i W i ll 
4ii: idcm q«Ml AJHPg^jUMvr ec * 
tt fi4ktxeti i^ih wet, finf . «I. et f. et te' 

neut. pl. JifimviMi, JkpdmMi J i^ dn m , 
gen. fL S fik m 4 *tio» tomp. ib «y»- 
S«f , itfffitf. 

Afmi^it^ pm^t^ mt^ttem pmmaite : 

fi • eC pt^t^ S^rfim^, 

"A^^t, Dor. pro fiftd^^m, a. 

X.ind. paff. A^d^^^mfmt, tfvti/Sverit, 

f. t. m. Terbi «^Ci^, €, ^«^^mw, 

'A/MXyif, Dor. pro ^fUkymt, 
muiftis, 1. fing. ftmL iad. verbL 

'AME^ATft, f. {#. p. I^X;e«. 
MMJpM, fruBtti iumHttrm e mp o, 
Hinc A^L lUtrK. '' 

*A^Xm, «r r»ri>, ni Jit finittf^ : 

ttnpentt. ««fbi mfmxUi' Mbc tnm. 
ik in adv. tt figftiicat, urti, $i 
wehum^ ktifite: et m et fiiXm, f</-> 
ra efi, imperfon. 

'A^XMih mst 4» megtlgmiar ti «' 
et fuXetf euree ef, 

*AfmXimt eif ntgHgOt f* «ir<», t»» «- 
^SXifMu a. z. ad. 4pfx«r«, i^- 
ftMTM, 5. pL tah, pr»f. ad. ^ 
Xiitrot, gen. ling. part. przf. adL 
i^nfthott lon. pro i/NA4^«f, 
perf. part. pair. d. fing. pnk. 

• *AfuXki, i«, i i 4, Jt^igeiii, 

*A^iXC^, muiferin a. fing. a. X. 
fub. ad. vcrbi «/cix>w, malgeo. 

^AfbtXfit, «Mf, 4, mulSio: th A- 
/aXy4^, mtitgeo. * 

*A/MXwf, adv« im d Uige t if erf ttegli- 
gent^r, contemptim, 

'AfHfiWTit,Hii^ii,iniiitpaSw: binc 

*A(i.if4,wrmt, inculpmie, adv. £l-A 
priY. ^ fiift^ofuu, pttrar. 

'Afoitmt^ Dtfr. pro *A^intft «* «i 
nom. fluvii. 

*Ajttfn90t, ^ »1», deMit^ fui cito 
defitii: ex « et /uw, vel /liMc. 
Hide ifutnfoot, dekHito, 

'Aftonii, imt if imhoeiilitf evatndus, 
deitHit. 

^Aftk^ Dor. pro hfii^m, ^, diet. 

*Aft\^mtwi, indiebki, inSerdiu* Poct 
et Dof . pBO nfii^t, 

*AME'VTn, premo, tiefigiy pro- 
prid en oleit amuream eieprimo, 

*AftX^m, privo, exi^eeo ; hcm oif 
fcuro, oi4undcr3, (iDg. imper£ ind 
ad. lon. ifu^t, pro 1^/41^^ Ex • 
et fiA^, imueor, *Aft*r0rt, a. i^ 
paffi fub. a. fij^J. .:)igitized by V : i iMl^«f , ^art, divifio, 
mfH^ifmf0m% mt, Wi^MiraM 

'Afii^fifott ». • jj 4. .^Mr» 
« et ^S(yMs <Mr«. 
* ' X ^j ftftmt t t wAw^fiomri, 

matifuetui, 
*Afdi f i^ prd l^ff^ a. 
a^ M ^Mi^M, aHfium p 
/uifH^ 'Ah.fii^ Auc 
mu, JBoi, pro i^^ Qt 
pni»^^ tnk xvgoltkitfr 

^|Mv9vM, prw90, mma^^ 

'A f oof m ^ ft. fing. a. I. iil A^M^i^HMf , Dor. tt iM ] 

fm^ma m t, a. I. pact. •& «R 

^^ Th. Sfu^, manfiutu 

*hfHtt Dof. pr* i^,m,i 

'Afuriittott •» *», 

£x «, ^r^ et ^thfinftut, 
'AfttvtimUnft, •t iiX^ 

eX M, ^«4, tt Mffi^ M9MI 
*A^4m^X<H«|, V^ i # % «9 

mnpmtittt: tx « pnr. «t ^ 
Xofuu, pcnitet mt, 

'AfMmfitrtti o, i ^ 4* ^ 
infilent .** i fu ^ btit t , f^fifi 

• 'AfU^Wmni% tM^ 
mwtatttii, 

'A/MW^,Der«pr«)^i^(ffif*l 

^Afiir^tmvtt «, i g 4 ^ 
ex M -et ftir^, aotlfuta, \ 
*^% mtt^hrt, mttitr, ' 

'A^«|MHri#, 9, i $kfM 
Itjuamt ab«,/Mr^,ctM 

'^AfUTfof, «, rtt i mm t t fi m 
et ^^, mti^a. I 

' AfuvMo^t, 9, i^ktpi 
teraai i et l^tim, mtht m 
via, tranJitMS, 

'AMET'n^ vsdo% fyWk^ 
w«r» : qn. ab m^ %m%fi^ 

'A/M», iff, i,/i«r; itcini 
mfMoi, meto, 

. 'A^nf, fttfi: kfAf itf^ 
me, Hebt. 7|CK, «!«**'• 

*Afi4ftrof, u% ^ h, ^ 

Th. ^MTMf', f>#. 

"AMIRC, «, et «N^if, i,f 

nui taBea, 

"A^dtaeiti %, Qnr- ^ < 
ab mftmm, meto, 

'A «n»ri>f , ^, ;, «i^ff I 
meto, 

'Afuirot, m, /, ««^, 
£ftnTitt », i, «^' <> 
eod. 

'Afiwrot^t t^t ft f ' 

ex « et >tifnf^, w**^. 

*AfJix«ip, pett i/ 
"n. g. »b mftix*^» ») • 
rai/»/, pefptexat, U-^^ &f#',i>,ig^ ■ ■ / ■ ffch irr 

V*t 11*»^ p>9 ^* "^^ 
iViAPjiwBi wi,ind€cL/ar iV^cr, li, 4iutur dfii inMr 4M 

"^««««^» Foai. prQ «MV»%»» «- 
X, pm. a^ Tcrbi A w^V w/ » » 

^, JEol. lyMivw 'Afit^ tkfkfm. mentdtf gMim 
* V *^ »^ » ■» — ■ iP CrM i ^ «w>- 

^ Pba. p». i-^M^ 

W JEoLpM «^ acc i^ 

[AUMIh MMf.- pt ab 4(VMH. 

*V^ MTv Kc pL Focc; pro 
KUaret in dliaL DQbOft V«Mf, Mk, pr» ii m f ktU n ti 

'^mi^y p ^jm t m ^L .' iol txJUv 
k^/msDor.it« lMb«t*c»> [MpaO', % ;. D«. pao JlMH 
^ M iMic J^Mi^ feri. 

Nsa. Nam«»»c3r «Donci 
^ivmci loBgnm, j«M geau- 

pi^^tmtfm, i', pL pcsft ind. N^^ fL j^ pr» V<M» 
^V^ Mi|, r«, MfaOi, HD HOIHO 

[VH.lht|Lpco^4yiiiV,.JBM 'A0^w;;i,i^}ii;>tkmCU}cS^ 
^iU gratia muiua : ab iftmCm, ^ 
ftmUif mtfUiaHi. 

Afitt^, w^ l gjk^ parUmum^» ' 

ifm A y k^ % 4» imHfm fm «mmi 
mt t ^ m tun 

'Am^ytifHitt^ itmtJOk^mMi^ 
truit. 4|MXgB<«. idBBb T&. ^v«Ui»- 
yrnimul^*», 

'MM^iiSin,Jimii^mmmd^ 

«^Mf^HM ium.fmm*,t^imu' wi^ 

;Ci^/pMtrv 4^»«eeM«r» cc i|tt%^ 
:Ci«6 i^^li timfityfim* 
j 'A/(^^ «f, i» hcrha.^ttfttes 
^p8cpUreifi<>ris,4iiixiDgiiAi: JBft 
,«tiQ£ulai ^Afitfynim^iiiji^aWt* 

CA: l}> ifufyuy txfugo, 

'A^Hffm, Skl^a, itfimm^di^ 
firmiti tSL m tL fmfjfi,. fin^ 

mm. 

[ '▲MQ^S. i» % muts^aiipm^ Xhti. 

;pra kfuniH» vcr pr^ ^h, «m^ 

: 'A|iM«».pro «jMfc^oadb. 

: 'Afu^s, V, ; i^ «, ifttMfdtiiBttm^ 

u. tt^tirm^ m1 poduftah anciifiio 

fmnt^maiimu. Sni. bincil^cm^ap» 

\fatiaMiter, adv. ahb i/MVW^ • ^ 

'4^Ui^ft«fW «» vrl kfiumftmm^ t , 'Afmmi % i^if nuU*, radhlftir» '4#M(eio Dqtw S>iic pro ^nm»- 
»«n«. 3» ilQg» A i; i«d» a<St vcrin 
4&MC/M|^fn«Nry >(i iMMrw^rMwc*. 

'^^Miff^i Oor. pro 4iM^> •• 
k ^it^ iffm$mt «t^iMK^v OK m Ct. 

'il^Hi7«i^ii4% iTin. ^fMinir» 4^mi< 

1%, i^t^tigimu- 
*A/«Mr, 111« iL agmtk: ^kfuit, 
*AfMmfmmt, imimtmofmm: acc. ab 

iftiitfmH <i^% i lM W I MI ; C»«.Ct «ris i»r«r, Mx^fim* 
*A fm i tm ttkit$i^ filL mm^. ittfitHat 'AfmiHtmdtmitt ad< ^^. M^rur 

'A^n(iii»r«, »M ittiHtJpm^fiiikm: 
94t^ cx.ACt fmdtfm, tmtbm^ 

"^ /i ^ JMuWK i^ ; |^J|» i l | W ^f l| g > 

'A^ifunrriM'*rr^ adiv.,MWft4wiMifeii«- 'AfM«*% •<» ikprteimtiruMtkih 
«M .* a fmdtfJ^^ m r dt n ^ 

'AMWOV, % ««» fl«rM^M,yGtf«ii 
i»W«wvr»rl ^w odMtmpimtiumfitt^ 
gtdmtm: ^tii^Mimi^fingMiu 

'Afmt^titr^ n, agmiaUa .• £Umw ak 

et fil»«r, quia imbecilhis. 

*l|MiifiHf> i^ i i^Xmitfiiimm m 
if/rrtf fireiu, hinc i f t m pi f mt. Deti 
^ itfmefifH* acc pL OKJ^Wf», 
ec ^ifM^^wi^anci 

*A/»«>«ic«y^^ki^ir adt« ah« 
et /itfyNt^ iEoAM'*, 

'iyJ^^IMI* i|Mi»^^*^ 
'A^u4i«» aliatudif adv. abui^ 
'A^Ci^ aimrMMtiMt^' advw ah 

^lfcCMi aitegn^ 
* *AftHitt*H9 ttittf ttitt, et.«i/M* 

Cbm«> « )^ nt aittrmt, ■ 
'AfttiCtti qf, ii^ ntiriiuiitf MoiPtHo, 

aheod^ iMtitgam: JLftSntfUtttftL 

'AfMxtt, »» i 5 % ii^rr tm 
i: ftixht, ItAor» 

*AftMmmKt*mm, Poit. frv^mMmmt* 
mntm, a. I. inf. ytsAn AmMmtttmm 
^.FmMnsm reeoMio^ (jftu^tMJcti^ 
tlCpMm»y.Steau, --. - . 

'AfnrttXm, POct. paot i«in«Ui» 
rtfortitioii. mdhts enim.M wAm^ 
M-QpiiSLCM^ Th. inUXtfy.viiiMi, 
Jittioe^ 

'AfmrmiMf,.tMmfuaff2fit: B(£L 
pro «rar*Xan!, a. 2. part. ah itmth. 
wmXAt», eviSrt, 

'AfmMMtTm, Dot; pro Ammmit^ 'Aftmuufttty/olatium, pro ^ 
/M% «««f, «1», afc <Vi«nrpyw», 9«^ 
««. Sic ifAirttmtt» ctffatio^ 

^JkfMtmdtaaii^ repuejattt 2» pL Jb 
s. imperat. m. £oetk pro. «mt* 'A^«M>rif(Mfv pro. 
iMt odfMifiemduur fiOut : aiil* 
mmtiMmi^ eefi.a.jneMixquiu • 

'Afttr^ietrPtrcMM^Mmi adr. Foit*. 
peoib^-iBiiCii^ 

'A^^^a#j Poet. pro <&w « i rd^, 
a;. I. parc ex ti—ii^ < no| (fti » 

trttntfiJia, .Th. ir^fat^ trausffUk 
*AftariXMyH,ftrftitinutf pc« i«i^ Jigitized byGoogk 'yn^vitiiustmfiiiuag4r,vitud. *A^ 

mifer : ab iftmk^f vitify vinM. 

''AMtlEAO^Sy ¥,' if, *<^/^ t»«rttf, 
mMi^ 'AftiiXm, Dior. pn> j^/»- 
«•«x«c. acc. pL 

*AffunXa^iff S, il^ K ^hihtr : 
cx Siftnnx&^ et i^jtfut. 

!'Aftwtpm^$f mnijijiit Poet. pro 
i(Mn^^«f. 2. ilog. a. z. in(k-md. 
verbi iiMM\ft4tm,f remiHc^ ■- 

* A^9%WmXm^ fitrfum vihram9\^%. 
a. au^part. lon. et Poi$t.'pct> ium^ 
wmxim^ tx inlcrto augoMntd.jfilrie- 
teriti : ab kfwmmX}^ Th- wm^ 
XUf-nnhrQyfmtinr. 

fAfnrUmtt im^u^ty inf. a. z. ad. 
lafon. Tel JEor pro kftfd^M, ez 

iftfUffWftU» 

'Afurhrmfmr, P6((t. pro ^«fHr(r«- 
#«f, 1, fiag. a. z. impom. ad^. ab 
aMtmTdivfgxJfiinJ§,exfiifOj aperie .• 
ab An^ wnrmti, «{«», et «r«4n«vN^ 

/M. ' 

*AfiTix»f»^t 'f^lif^f JBoL^pro 

'Afmix****^ "> ^> tv^titay, i«<£v- 
«ira<in«.- ab kftirix^t strtimdo*^^ 
iftfi Ct ixehhabeo, 
. 'AfierniM, Jv^iie, fxrftm falio, 
pro «varif^MM. Th. 'mn^^ie^ifaiic, 
ftUe. . ; 

* AfAeei^Xetf, imdtiere, pr«£ inf. 
veriu «^Mrtr^U, vel a. ^ in£, ab 

mfAfeix^^^^**'''^* ^ "' ' 

,-*A^rA««jii^ gen. lon. ab ikjkvX»» 
X/c, mf, ii, erraium, Th. «rXcp/y*; 
<r>«, vel errarefaeio. 

*AftirXeutlif, fui errtevil, a.- a. 
part. a(£l. ab kitmXaiumr f*tt»t dc 
iiaquo, f. tiett. Th. tgXmyyUfere^ 

'Aftk-Xittf, v, nomcn viri, JLat. 
Amplias. 

" Aftfienuftmy etr&*, r», rrjjnratio. 
Poet. pio mfd^mvftM' vt ct «/««'- 
M«, pro «yAtrv*^, idcm. Th. «>•«», 
fiiro: 

•'Aftmyio/ ct ifAWfitot, refpiro, pro 
^»«aryi*r, refpiro. ' 

*Afun(tin, 3. (ing. a. z. ind. paiT. 
lon. pro nftorfit%, refpiravit: ab 
HfimyufttUf pro mfmirfufua, Poct. 
«X «y« ct wfitt,fpiro. 

.*Aft99kotf, attimo ^utaref Poct. 
Syncop. pro ily«T«XMv. Th. r*- 
;)i«, wrl», 7v»/tf, verfor. 

'Afit^oXif, per urbem, Poct. pro 
iefot Wf^f. 

'A/s^^y, pro «NB* vim, a ««vm, 
/«^>r. 

*AliinPO'N, «, «••, /i/w fw« inv/ 
fraiii^r, vel fu^ «/irrd trabHM, A jyi 

* AfOifidftitm, reveiamiiti, pM 
Yifttfm, a. a. par:. m. ab it j«vw^ 
/uti, revol». Th. 'hmefmtt^ ^•/•. 

'A/««'tf»/^», acc. ab 'A^«rvMliff, 
tf, i, Amfbytii vd Amfyeifiiius, 'AMnirS,.MiO% i, vcl iiiretieu- fine iaiiarum. eompreffit: ab % 
/lAf )ii«/&^.- qu. ab kf^x/tt, 
eireteMdo, 

'AfATtteH, rctt IfowtteHf, per Sync 
pro iifmoet^rtt, teeiproeaiio etfiue mm- 
rifii: qu0(^ *ab * «tMfW, reforheo. 
Th. «'/m^, ^^, alforbeo. 

■amtt^Aab^a, «#; 4, «^x^ 
iusarSor* •-..■-,'- 

"Afut^fui, r^j ri, yetiieatiOf t^ 
■niatio, JiartfieaSo/vib'icfou^H0f fvA 
iieoffearifieo, laeero. 

'Afutiis, adv. ^«ir/, ««iv» Poct. 
feu JB6L pro itftm,Jimmi. 

'AMTAPO^S, «, «r, fuMfinmu. 
ifet^i^i n^ g-i^, hMmidms. 

^Aftufiv^, a, ^ ii, moH imitiattre: 
ab « et ^t/iai, VCl 'fiuoi,'eiamdo, imitio. 

*Afitfimf, «fl^, «7 Po<!t. prO 'A/i»- 
Uoif, «itef^t noMcn viri. 

^Aftv4fi^, Vfi^h, tUOu perdiff- 
eiks, ikeffaMis, imenarrahilis : CX- 
m priv. et ft.viftftmt, dieo» 

^Afiim^Ketkf,^ adv. \te ^rm 'Aftmo- 
xif. *AftuKXMif oif, «i, Leteomid 
eali^eamemti 'j;tmue, 

'KftumXtttehtf, Dor. pro ift»»^ 
Xmtiotfi JLetemtitf lofui, 

"AfMX^, tf, ii^hf mom w m iitwe : 
a ftuXn, mioim* ' It. roSorie ffietiesy 
mfiuXof, rt, am^^im. 
. *Aft,vfMft^ Bcc fing. ab 

'AMT'MnN,»»^, i ^\ imemipm^ 
tusi prteciarmsf eiegamt t ab « in- 
tenf. ct fAvot, eculos elaudof iakiM 
comprimto. 

*AftVfet, «tr, "A, Ct mftim, «#, *, 
propulfjtia imjitrite, autcUium: ab 
iftufi, attmiitory areeo. 

*AfiVfmt, a. z. inf. a^ kftvfH^O' 
fxm, f. z. paff. itftvfmeimt, a. Z. 
inf. m. &ftMfm, m. i. imp. a^. «- 
ftuoiteitu, inf. lon. pro mftvfotf, ut 
itftvfifufttt, Dor. ifunrnrri, lon. pro 
atttnun, 3. pL fnU Z. vcl SU a(^. 
ab itftvftt. 

'Aftvfrett, •, ^ Ameynias, nom. 
viri. 

* *A/H«m(^«^, u», i 2^ <v» amxiiia" 
torius. 

*Aftvfroi^, of^, i^^et kftvrn^ 
n(^, 0, auxiiiutor : fed ^Aftvoroio, 
«^, «, eft nom. propr. viri. 

"AMT^Nn, f. fH, auxiiior, p. ^ 
^y»«,- a. z. Hftvfm, a* z. m. «/0^.' 
vdfiufif, otw a/ro, i. 1. nu itftufifidt. 
i,ftuftty n(, n, a« z. fub. a^ 

*AfiM\ett, iaceraiisf f. Z. vcrbi 
iftCoeoi, 

"Aftvlis, !•»», « id. q. itftvyfim, 
q.V. 

*AMT'52X1| vcl itftCmtf radoy mitgmUmt iaeer^k £ («(. p. «imc**. 
z. inf. m. mfuH^/itaimt. Hjiic 

Aftmxf^f «, Jrf ac i/M9$«» «, 
ia^tftiof ^mlmtie.i 

*Aftvwi, adv. raptim, pmUtmie m «OMT^rMW. 

"A^if, iJ^, dfpaemiiJnlpoH 
Sgenttif ejtmpac mimm isrgims eitf 
eatur ; a ftvet, 
^' pro &iftfi 

•ftfmymariimSf prsL part. | 
ab - . ' 

'A/af«yi««nK#, vaidi deii^f cm 
iate etmple^or. 

'Aft^, iftfi^: et if^ 
pai4m, mtamiftfief ad^pTD^mfi 
'iif, ct «»«f «»^«, ex «Mi et f*« 
foetL hinc 

'Aft^^, mutmif^. i^fk) 
«f^ oftpmihifi mtamifefii, adv. Ol 
nia a fidMv, ^fMdlp. 

''Afij^ft, Poet. pro iMf«m. 
Ting. imperf. iod. id."mb.^ 

^Aftpetifttf fto HfoepttHoo^ ofiemdi 

'AftJpmmflt, Dor, pro mftfimxs^ 
trimqta acutus. 

*AfmpmJ^oim, exor^tm^ ciim i\ 
cttrrms m utrumqvc kutu» verg 
et non rede hcret. 

*A/eef«^Ci{«r, eiiremmtjh-epekeiti, 
pL imper£ adL lon. ab mfti^ei^ 
C«. ex itfipl, ct «^«C^, /r/^ 
Siint ^ leg< a/«f«Ci^^«iiw 

*Aftfaeint ns, fl, olmtitrfcemtic, V 
ti Poct. pr o if«r/«» «f , 4, /ij 
HM />*^, f**f^ f^ «wx iff^r^ 
/vr .- ex « ct fnfUj deea. 

"Aft/petv^, df trmmcmj tahieiit j 
rettmas reci/^» 

* Aft^otpmetaimt. eiremtmiroffari, | 
mftfmfMmf tx m^tyeireoy et 
piet, tan^o, 

*Afii^oiinr», nnperf. m« 3. fii 
ind. ab itftjpeeeofemt,femoOf agiio. l 
fiin, 3. fing. impcrf. ind. a 
lon. ab iftplmrtt^ perfeqmmr, 1 
%eeet,feqmor, emro, 

^AftfixmXvtrrmi. Z. fiog. vel 
plur. imperl cooperieiamt. iJ 
itdxvy^i, a. z. tnd. k€L 3. fing^ 
iiftipimeiXvmprm, eirtumtega.' Th. J 
A.^4rifw, tego, velo^ \ 

'Aft^xdfn, eiremmeirmneetms cfi^ 
fing. a. 1. ind. pafi*. ab mfti^ttU 

fsMt. Th. mot^, tomdeo^ 

*Aft/^retnHn, co^umtpfii^ 3, fi 
a. z. ind. pafll ab «tfoftoroHoftmi^ 

*Aftiplirm, et i:fo^tiwm, eirestmtt* 
to, cireumftfio ; r/V^a quidpiam 1 
/»r ■<* kccupaius Jttm', foveo s /^ 
^uor/ IL X. ex ijMf' Ct {«"«w ! 

* Aft^i^teimt, Poct. Syncdp. 1 
kem^i^eitU, reciptre : ab itw^i 

'Afbftmf»,a.i. ind.z.fing.ab < 
fifnui^ circumfio,' Th. Is^tftttjii 

*Aftp^i^iief vfr^vr ifr y^ Digitized byGoogk AM 

t^ifiMi,i. I. hid.|dr. 5. pliir. 
tcLfTo c^ Ifdnhnr a. i. 3. 
t isd. |tt£ i Terbo ^f jf^CU. 
l^i^, n4/^, 1. fipg. 1. a. 
iag. Tcrln ift^tftiym, Th. 

ti/^ rr«^» pluf. p. paC lon. 
t^iif,i.l.«,iiff;C»^ Th. 

a^*att, Mf, i ^ 4» ainaytte a» 
h,i3(acifj: ab iwk, wuun: 

^MiMfM, tcc. fijig. ab ifc^»^ 
^ «i^i «' i f » «n^pf <«*w ; 

f.^ii: n m^ et 7^9 comUtt» 

iX^fjpnep. mi».'' cum gen. 
^ frsfttTt far } cam accuC ^, 
siyadrditr; com dat« ciramy 
f, drt*, dtyfnpUTt «^ <««- 

i«,*«^ tt 'Lf^^my imdtny 
tr» p. pafll iftfisf/tm, Hinc 

K> - ib c^mi^ 

1«*^««, t, «, pentiffimiu Ta- 

Oickifilhif : uiuie et *or»A4#- 

^««. a Ptn^aro. 

I|f. !;};*«, acc part. p^ m. f . 

k^ «{m ei i^, et ^u- 

N. 

f^^ t. 2. fub. Jtfif/CaXS, 

i^spenL m. ex iftfkmXXtt^ 
9y^^urtaad$: CX i^A Ct 

x^^a. 2. part. ad. ab «^ 

i^ 

^Vflr, )«, ii, lon. pro i^- 

^viSf <«*, w, circuitio .• acc. 

^'iruiticirftanivifii: p.ind. 

^', t, 1 5 i,tiUitmftu vitatn 
^i n ferra </ m aqua ww»t, 
^l^M^ ^ li^i ct /i«W, 

f^^JSWifc f. ivrj#, retieapio : 

*^^^, «, T», reie pifisiori* 

^'^jdjm : ex ift^» Ct ^AA». 
•^. »^, •, pifcator. Efa, 

F^^n^, ff, « i^ ii, cifcttmfmttuj^ 

^■'-*, «f , «, (tmhi^mhtx* 
r^-f*, V, ^ e, etitbsgims : CX 

t*. Of^r ; CX aft^i tt /3^»- AM 

^Aftftyiyn^, eircym oUeiffahu^f 
3. finif. p. m. aB itftftyni^. 11l 
ynAmy gatideo, 

''Af»ft'y9«Uf, aliquS ex parie co^ 
nefn^ dultiioy f. jfTi». p. ««. £x i/i- 
(>2 et M«f , «Mir/. 

*Afitftyit^uti irrett i j^ 4, airoqtte 
pede clattdat, Vttlcani' Eptth. ex 
•^i et 7«i«f , elatidtu, 

^Aftfiytttf *> « !$ 4, tttrimqtie aetf 
ttis : CX A^/, et ^«Mf , vei yv7§f, 
Ut kfnfiytm tyxei, quod pOteft 
utMnque iKdere 707«, ^l utrin- 
que ytHtiff elattdot redJere,, 

*Af^iidfu»f «»r^, l, Ampbida-^ 
imst nomen propr. q. i hifUZte, 

*AfefiUotMt, aCC f. g. ab iif^ff 
imotn, atriaqtie iirfitias, Th.^etuvf, 

'Aftf^ilem, p. m. iftfik^, 3. 
fing. pL p. m. lon. ex aftfi et l«/iv, 
dfvidoi eottviv9r,feie, eomharc, 

*Afit^tlitt, eatemSftutmili : ex i^ 

Aftf^S*, it,i4.ll, amhidetcter^ 
ambigumi, Th. %i3^ 

^Aptft^i^int^ «« fiog. a. z. ind. 
pait lon. yerbi Af/tfM^^fteut cir- 
emm/piciOf f. lefteu, Th. itfiut, 

'Afifikin^, 9, i, poBrewems^mti' 
mtsHjiwms : ab «^2 et otirmt^, 

* Aftf ihfHty eirettmtvolo : Aftfihii' 
•nratf 3. fing. p. pafl*. i, itnei, 

*Aftfii4zti%i9, oifervare capi^£ 
caiita, Th. isMtiieii, 

*Afifi%^, t, i^h^ameept: Ife^ 
f^m, amiij^ : i V^ epimio, 

'Aftfi^irtrr^, », i ^ ft^ umdifiie 
lacerattu : ^to «odem dicitur Jtfo^ 
f i^»^^f et ififii^tifO', i iii,i 
l(Mrr*i, lacero, 

*Afefiivfi^, tifi^fl, quod utrin* 
que poteil %iiftat' 1. cfmiiri* 

*Afiftiot, imdtitMe r a. 2. part. a^ 
itftfiiofu, Th, ^vfUf/itieOf imdtto, 

*Af^iufui^t ittdmims: p. part. 
pain ab ififtitfofu, imdmo» 

Aftfukiaeat, mtrinqme agitatms : 
acc. pL f. g. ab AftfiiXtoe'^, v, i 
jj^ 4, ab Ixifffu, veivo, Th. Axim, 

* AftftivtvfjUy veflto : f. iet. p. pafT. 
iftfitrftat, et iifefiuftMr ex Aftf) 
et tffvfu. 

*Aft^iiirtWf, guiermamies : praef. 
part. ex Aftf} et In-e/, traffo, ag», 

*Afcfue'tcfit9&', a. I. m. part. ab 
mfifiitfvfu. 

^Aftftien^ 3. fing. a. 1. fub. *Af^ 
fiieftiu, lon. pro iftfiurfuu, p. 
ind. pa£ ab ufAfiitfVfu, 

'Aftft^veif ab i^mityadksreo, eir* 
cumfedeo: i, Uu, Th. ?^-». 

*AftftiaXBteo^, m, i f^ ii, qmi w 
trinque mari ciitgitur : CX aft^) Ct 
^eXarra, mtirc, 

^AfA^tfttXnt, i^, • J^ w, circumfto* 
rtJns : itcm fGtriinui ct matriimit, 
\ Th. i>iAA.«. AM 

*Afifi$ietT^, tr, r^, Amphkheei'' 

trmm, 
*AfifiH*^, »> i e^ *> f""* uirimquo 

pomi pote/l : ab «/*f ) et rihiftt,pomo» 
'AftfAu,eire»meurro: iiiei,eurro, 
*Afifi0v^, ■, « g 4, </0MM ^4r 

iMlica/ «^ peflicas fprts hahet, Th« 

*A/c^imX^9 } 3. fifig. a. X. fub. 
AfLfufXi^ei, 3. fing. f. I* CTDt. ab 
AftftMitXiwe/,eireumtego, In.»^!- 
X^r<r^ tego, veio, 

'Afefuut^t, i^, i^ *, itirinqme 
anfaius, hieeps, Th. JM^«r, vel 
iui(a,capui, 

*Aftfttumfatif,eireumfiimdemt, diiri» 
dems : a. I. part. aft. Pott. pr» 
«Mcr^f , Tide AfLfmtiiu. 

*AftftmXvf^, ti, i i i, ffiww- 
/w/ .• Aftfori^f mXvfit, 5 »A*- 

*Aftfi»oft^, n,i.^ hflate eomams, 
umdique/romdofus : ex Aftf) Ct ««jiHrs 
eoma,^ 

*Aftft*^ftafuu, eireiempemdeo, Th. 
n^fiAu, 

'AftftmvXio^eut, JEoh ct Poet. 
pro AftfimvXie-at, a. I. part. Th. 
mvXiu, ifm, ima. 

*Aftfi»vwiXXof, n, re, poeulum ro" 
tmndum et mtrinque anfatum: ex 
Aftf} et mvKrtXXof. 

• *AfeftXmCht, i^t Vel AftftXtO' 
^f , ; g n, «»/!/«/, i»|T«/, magmuu 

^AftftXaxouttf, cireumeired fodk : , 
i Xetxttivm. 

'AftftXeyim, ett, *, dijiepiaiio, mii 
ex tetr^e parte eomiem£imr : CX 
Aft^) et Xiyee, 

^AfifiXe^, 9, •, Ampbiioeimsf 
nom. yin. 

'A]»fiXi«<>', «, i g h,fmUt^Hsf 
i Xvmn, iux prima ; vcl i Xmv^» 
qtt6d fit fimilia Xvmt^, iupiM peiiit 
quae eft cinerei coloru: vel i 
Xvyn, iemehrs, 

'AftftftAfetoh, AwoftAZirt, a^er^ 
gite: a. X. in, imp. a jiMi?«, t {m 
ct »m,purgo, 

- 'AftftftAr^, ef,i^il, Dof, pTO 
Aftfiftir^tH, 9,ii *,quod drcum 
matricem cft m utero. £x ftnr^at 
matrix. Th. finrnf^ 

*AftfiftAx»tfteu, ciremmfmgmMro T 
prxf.fub. m. i. fing. TL fuixofutu 

*AftfiftiXeufmt, utrinque migrs. 
Sic dicuntur ^^m>q«dd ir4 tan- 
quamfumoquodam denigrentor. 
Th. ftiXmt, miger, 

*AftftfUftvmi, eireummugiii : p. 
m. 3. fing. ab AftftftttmAee, 

'Aftftfiftoftat, eircumpafiw, imeo^ 
ior\' a ftftu, 

'Aftfiliu, cireumrade : f. Imw. tu 
l. Aftf^ffet' i \im, rado, 

"Aftfi^, 9, i, Amphiuf : nom. 
propr. 

Digitized by VjOOQIC A M 

fui, i. e. iett€ inpru&iu, a wdKarh, 
jg£uli gcaitt* 

*A4t,^hrti»u ^f^i^i camfit un^- 
que ciJtQtu: CX mft^) Ct «^3tfr, 
(4tn^» 

*Aftp»irif0fuUf /aiag9 circa ali' 
qutd : i vSm^mm. 

* Afit^t^ttLTtiKir vieitut : cUt. pl. 
zh ^fi/p9t^t>ir4»9n(. Th. »r/^. 

'AH)'«^e<^e^*> 3' ^^1»* Impcrf. 
lon. et.coDtr. pro «^^/iri{ir$«^ai : 
ab i^^ii[^<«t(ir^f<MS drcumvert»: 
es. itft^tt *Hf et r(<^ 

"Aft^mnrtt, awtpUxa : a. 2. a&. 
part« £. ff. ab iK/*^iriirT«r, 

'AfA^twi0rti9 riM, alt^em coiii* 
ple&i. Th. ttmm, 

.'A^i^«Xiwtf,^f. im^^tambulotc»- 
miimr : a ms^MtfVerfir : Poot. irr> 

AlMfc 

'^i^«A^, Mri 4» 4mpbipolu : 
nQQUiurbis. 

'A/»f iVtfXtffy tr, i i^ ^» mittijler,. Tcl 
minfflra^ Hinc Aft^twtXuH famM' 
iari : ex Afifil et v«Xi*», ti^/^r. 

*AftftirvrA$(uu, ciratmvolUa: a 
«4r«/MNb 

• *Af^nr»^, *t* ^ ^t utrifique oT' 
icfu* Th. «v^ «^«f , r», ^>»ii. 

'Aft^^^t^ittTtt^ dat. fisg. ab ^i^ 
ft*rost •» i ^ hy circut^tttu : ez 
ikit/^\ et ^Im. Unde et 

'Ji^^S, contra^nom. muUeris. 

*Jif4ifii» utriupu, in medm, adv. 
CUm fgiXLjine,feorfum, exhra^ 

'Aft^yScufo, ns, % fcrpcntis.ge- 
ims, qiu tddc^ duo habcre capi- 
ta, quia hutri^tf fimiut* 

'ASt^l%mr^'i\ amtigt^ dukiPo, 
t^ntrofverfor : oftfiaCtirfiruei, a. X. 
opt« J&ol q. ex V^ Ct ^, M. 

HSpc 
'i^^mtrCiHwri», MMf , et « ^ g Cnr iiK 
«f» «f djfiejiiatio^ coiUmtiOf. duii^ 
- to^i*. 

*JkfJk$ttukKfumicoliigtttut: a« I. 
part; m. ab AftfirUxofuu» Th. 

'A^«ffrs^, * e^ *> uirinque coro' 
natut.: item undiqug plcnut,: t%. 
«^A^i^et vifUfeorpno, 

'Afipit^U »» • e^ *> verfifeilit 
Th. r^^ «r*j, 'Jifitftr^rmofuu, oi^deo ; ab o^ 
f) et fi^«#. 

. * AftS^irmJkiu eirtttm eiKte^ut : a. 
X. part. paff. ab mftftrum. Th. 
rtttof, ienda, 

* Afitf irmwm, n^Ht i, ct 'Aft^Ttt- 
Wis, ^, fi, Ct 'Aftpirmr^, u, i ^ 
ji, tapes utrinque villofut* Th. rm^ 

* Aftfiriiu,circumpone: przC impk' 
ai^q. ab itfit^tiiv^ Tli. riinf^t, 

pcn9. • . AM 

'A/»^ii^inf,uxorNeptiu&i: wtare: 
ex #^i et rf^if^yfirido, veXfmo. 

"Afiptr^tfidoi, tremo ab omtu porii, 
Th. r^fMof,tremo, 

'JifApr^uuf, nomcn ?iri : ez o^ 
^) et r^vu, tero, 

'Aftfir^mtm^,ti,i, per Epenth. 
pro ' Aft^^mn^t» fiiut Amfdti» 
tryonit, 

'AftfifatKof, II, « ^ if, clavit utu/i" 
que diflin^t: CX mfifi et fmkof 
itjcmjjfiieudidus, ' 

'Af^^o^uf, uts, lon. «^, i, am^ 
pbora, utrinque auricuUs habens: 
ab «i^ et ^fu^/ero, 

'Afefixmifot, ahfifrieof^roprii, cir" 
cumbio: a ;^c«v«s bio^ bijco^ dc^ 
bifco, 

'Afcflxatr^,. »> • {^ % utrimqae 
capiliatiit, 

'Aftfixitu, a. X. inf. ad. ex i^ 
fi Ct x***%faado, 

'Afifixuiiirm, circu/afufa : a. X. 
part.|MiiC f. g. ab.«/Kf<;^M», oi^ 

cumfundo, 

'Aft^X'^* ^i ^ h,circumfufut, 
terra aggefta ttirittqtte^ munitiu : CZ 
oLfif) ct xS^J^^t^ circa, 

'Afiflx*'^^ •♦ ^ ^^> utroqfuped* 
ct^utbu: a x^^^^i^^^'*"^^*^ 

'A^tfoiof, M, bivitm : q. d. «^«f*' 

'A/«f«V, gen. et dat. duaL ab 

mfAftt, ambo, 

'AftfifOf, Poct, pre itfit fofoff per 
cttdem^ 

'A^^imt, acc» pl ab i^f «^, 
per Sjrnc. pre mftf i foqo h ,aiHpbora. 

'Afcfirt^, m, tt, ttterque, ambo, 
mftfori^f, dat. pL lon. f. g. pro 
i^tifom^^ Ut ' et itfcfoAfifrt¥. 
Hinc 

'A,ttf»ne«f,Doc pcA ittefiori^us. 
'Afitfort^u, mirinqma, adv^ l'h. 
«S^^, utarquc 

' Aftp^m^rmtro, animadvertgret, a. 
X. opt. 3. fingp Poet. ab iv« et 
f^tt^ofoeu, tUlibera, 

'Aftfutit, proiM» furi^por pian* 
tat, 

'Af^fup ambo, yel «ii^tf. uftfufi 
gen. ct dat. 

'A^ifiMf» duat orfat itakent, 'Aft- 
fttref, id. 

'jLftfeirh, Tel mf*ipSrtt, n, inaiirJs, 
aurium ornamentum, vel mmmimem" 
tm» i ab K^iet 2f,.Mr0f, ro, aurit, 

'Aftuyos, 'Aft^iynt Sacrorum rcz. 

* Afu»ft.nros, H, « J^ 4, incuipaHit : 
mfiaiftHTua, gen. loD. Hinc 

'Afutfinruf, adv. Ez. m, et ^/mt 
rif, vituperalfilit, quod a ftuftitfuu. 
Th. ftSfitoc, drdecus, probrtnn^ labes. 

'AMXIMON, V, r«, amomumf fru- 
tcx ct aroma» 

'Aft^fcot, u, i^ k, maatla expers : 
cx a, Qi fc^y^j macuia,. 3igitized by A N 

A^, i, nomcn vkri ind 
FideKt : Scd 

*A/«£y, Dor. pro hftuf. 

'AfUifre», 3. pL ind. paflu ab 
^. 'Aftmrtm, pro ifuiri, 
pL part. PocL 

'A/Mk^ «, nomen viri indccL 
Sttflat. 

'Aft^, metat, 2. (ing. opL p 
id. oftdufu, ffu, mus, fs, «• 
ab ii^uuh aieto, 

'Jifutryitreis, quoquo modo, qt 
modo : ab mfAuf, Th. c^*f 1 U 

"AfturtL, rit, cafianea» 

*AN,.conjundio potentialis 
optat. ct coDJuodUVo, impezi 
ct Aoriitis indicativi addit 
optativi ct conjuD^vi; (a) 
jun&io conditionalis, pro U 
pro c4, ponmu m, mm, Poetsc 
tuntur etiam «fy, pro «ms c 
pro mom, 

'Amh przp. cum acc per, i 
fif, adverfut,juxta, cum, circa : 
tcrdum cum Dat. cumt, fupe 

adv. ftngutatim, qu^te, mm 
HXJkiim, per Grsciam; am 
9trmftify adverttu fitviAi, v« 
verfo fhimitie i itom wqotrtos^ 
prtmm*. m»it tmnorr^ ciim vi 
per fceptro, fceptro kinixuft 
Ofifmqtn i A«C«v, . accepere £11] 
tim vcl iinguli denarium 
compofit. fignificat itcratio 
retrdk re, furfuoL 

'Afm^furrexit, pcr A|K>c. pi 
M^fie, quod pro «rvtrv». lon 
rautato tn », a^ X ini a 
fing. abaWrn^. -Ei^et «««^ 
pro Awm, Ct iumffiiif a. o, 1 
rat. adb. Efl et ceva, vocaL 
ab «ir«i^, rex r vel per Apoc 
mfmeemy reguia. 

'A»»C«, pro itouCtcSi, vel « 
afcende^ a. 2. impcrat. ab m 
afcendo. 

' Af/tCxtfits, i^, «9 graJutfi 

*AatiCaJfus, u, i, gradut fia 
mfmZaffu, tifcendo, 

'jLfmCeet^, v, re, et 'AhcCII 
iifcaUf 'AfiiCmi^m, rA^famic 

ab, itom^aunt^ afcemdo. 

'AvmCmitttf afcendo, f. /&«nt 
^tCnmm, a* 2. avSCfl*. part« Sr 

' AfmCmXXxrioii, dificrri, ini 
ab inmCdXku, rejido, 

'AMm^bLXu, proeretflimap ^ 
/UXA^rpcrf. ^fCA.i:iuB. a. 2. 
X«y. m. &ftCmkcfitrif, V, «tv. 
itiaCiC»X«. Exmfitet ^mXXi 

'AfmCmfns, nom. pL ab 'i 
afccndens, a. 2. part. af^ Ai 
inf. ab itfmCmifU, afcendm* 

' Ave^etaefiutiyconfctndam , f. 
pro mmCnropttu. Th. «»kC« 

'AvicCtCijrMrf, p. part. a 
hxCicx, rcvivific, q. V. 

GooQle ! igi AK. 

Jb«5£^nn, pi ixuL id» 3. tag. 
kod a ^^fe^ fistmrm, Alxi 
pnt «g Ct^igwt, r^mmt ; qaod 

brdeBtn. 

WiA, a. 1. iinp. Yttbt ^- 

Ud: i iem. f, fitCXmmm, t. Z. 

t A o W i Th. jkMW, «o. 

W i M», rf^mftam^ Au. pro 

Uw^ ^ ex iMb et f^tim^ me. 
*A«MM, ^ revhifm» Th. /3««r# 

iW^Ms Ct fiM, t 4rM. p. 
k tHW^ SJmpka, ^Vivi^ 
^^dhit^frwtk^r, genuno, 

ta^.- £ ifa*. p. ftt. •. I. >^. 

tilxW Hioc 

riifo^, Mf , jf, VMK/ rettipt» 

^ftCH», •, tJuUmt^ i,- n^m. pw 

i«fc«», B. g. ptrt. r. a. Th. 

^^ 

«M^ «, «^ ct 'AMteiiti^, ;», 

4^7 i pu BL Teri» iImbCsXf 

»^, «I • i^ ^, Dor. pre <n^ 
k» «, • 5 li, imfwUs .-€««,61 

|*W«i tt -rirw, firtfefacio, 

i ^^fervety httio. 

^m, f. (if, «/or*», t. 1. 

'••/'^fiwAjw', gie6as iii mhvm 
F* Th. /farx6*, /Mtf, tf^, 

k)iU*, remutioy luirro, 
f"^«l*», a. X. impfnt. td. ab 
r^T^i renunH; t, Xmf «j, 

[f WyAx»». a. i. At^fHXm. 
' J^ MiyitX», p. paC ifi^li?L- 
is i a» pa£ icfnyfiXiitf w, n. 

S*^ Dw. pro AfnySi^i, 

*>*"^ «, rejemrot f' ^*'* 
y^h?»S.imytylffVfteu. Th. 
^»fe» y<MjK«i, m^mr,g^pnr. 
^«N^fi*, ^, f. 1. m. ^MT- 
J*i p. lA. «Hyr^Ka. a. a. 
J*i p. pdt i^r{7M#r(Mu, •'«, 
'J^ I. pt£ knyf^hif. Th. AK 

'AwyBifi», «qf».- imperf. 4v(fty- 

M^4w. f. m9u% p. I j|»i^y »». p. 
paif. n»»yMr/MM. a. i. paif. iimy-' 
MrAm. Th. •Mi<^«ii, nec^iimdb. , 

*AMyx«iif, nr, n, necefftas. «Mt)f- 
MM^ idT. nHeffario : a|> 

'A w y war f, «m*, mW, ntc^mrim<, 
amiau : compar. Jmmyiuumn^, 
fupcrl. mwynmiitmrts. g«li. pL 
^fmymmmrmrmf ab AfAynn, nifcf- 
fitnmo. 

'AMt^««Wf , i^, M, eom&ue, Afmy- 
mmrut, comffe, adv. ab 

'anaYjch, Dt» 4, et Dor. Jkfdy 
»«, neceffitmh, nect^toi, ttrmentmn, 
Hinc ilMt7»«7««, Afmymmimt, netef- 
farih : mfmymii{m, ^CC 

* 'AMtyJi^XK, i ^ n, nnctu, cvr- 
vue, 

'AtmyXvmm^Si^i, dnieedinem eepe^ 
rint: 3. pL a» I. fub. palT. ab 
immyXMmmifafuu. Th. yXuxyt, dul- 
cu. 

*Afmyfmfmrf%, fleSo, incmrmo, £f' 
folvo. f. ^f M. p. fm. a. I. y^m. a. I. 
p«ff. ^. 

*AMty»^«, «f, fiffceluj, impuritas, 
ab A^l^, ct^e, purus. 

'AfmfiifTts, a. 2. parr. ad. £y«/^. 
mrMt«i inf. ab mf^yifmtmu, lego. 

*Afmyfm^i^ui ^* r«, p. Mt. rra>g^ 
nofet: a 9^^*^*^ *^P^» «?»^- 
co, 

^Aimyfmeif, tmt, 4, i^;^, dat. i>- 
myfmtet. 

*AHt yM > r ^, tf, », /n^9r .* ab ^iw- 
yifutmu, lego, 

Afmytf, 3. pl. imper£ pro Afn- 

ytf. Sic mfAytrrt, redu&i funt : 
impcrf. paff. vel a. %, m. pro «- 
f^y afnr S^ i^n^yar, redueo, 

*Afmyo^iif, Der. p^O ^vi^ rt}r Jl/S- 
^». 

*AM(^«^tfri#, !*>;, n, fenSeniim dt' 
claratio, renunciatio. 

* ' Afmyo^tum, proclamo. 
*Afmy^fA/tmvi^m, iranfpofitis tite' 

ris tse unA voce aliam efficere. Hinc 
aMty^«^c^r/r/M#, u, i, iiterarum 
tranfpofitio. Th. ytA^,fcribo, 

* *fifmy^i.^u,fcriht. 
'ANA'rTPI2, lA^f, A, Ct Ifmyo^o^, 

ir, I j^ 4,' fmticis nomen. 

*Afmym, mf, m, '^educo, fubduco, 
auget^: f. kfm\m. p. M;t«. a. 2.* 
ifnytf, Att. ^rnyaT^tf. p^ paif. c- 
»«7^1. a. I. Afnx^^' part. ^r»;^" 
3wf , Wtff, l, proveihts : ez «ly^ et 
S^m, liieo. 

*Afmyuyi{, tif, educatit: ab ktd- 
yu, educo, ' 

*Afd^a/y9f, ir, i ^ ft, emtumax, 
m.aie inflitutHs : hinc mfmymylm, 
defe&us (Bfciplina : ab m ct &ymyn, 
infHtutio, eHfciplina. 

'Afmyuyirt^ff », T#, munitio mu" 
rontm. A^N 

'AmWm*, d^rvi^. Th. )tiM», itf» 
viJo» 

* Afmimrmt^mi, divideret a. X. inf. 
m. 'AMtlsr/wtf, ^ dimifio: wh «-> 
ft^m^tftMt. ^ 

'A t K X ^^iy— , «tf, ly perenrri: p. n 
m. verbi «v«T(i;^*r. 'A»«li^f«^*f», 
fmrfmm. cuemrrimur, I. pL pk^.flX per 
Sync. pro Hfmhl^ifmifur, 

'AfmiAnfVfu, ofitmio : f. |m. p. ;|<«. 
a. I. kfShtim, inf. mfttiii^eu,^. paif. 
«UoIUm^^Pmu. a. X. -kftidi^^f, a. 

1. m. iif^tJ^mfAif, u, ctro, Th. ^m» 

*Afdimli§, !*>#, H, oflenfio: $h 4« 

V«2^»M(^ 

*AMtltxir^«f, ion. pro ^Mt)t;^ir^ 
S«i, reciptre, poiiiceri : Th. l^«;c** 
/Mu, ra^/«. , 

'Av«2(v^^4^, «^tff , ^, W/iV arbufiiva, 
'7f\Jurfkmfeandent in ariorem : ab 
iifm pro «y*r, et Vtfi^of, arior, 

*AMt3i(ff<, lon. pro kfmiSI^, 0- 
fiendiffe: a. I. fnf. ad. fic ll»i^i|- 
«r^«i pro iMt3A|ar^«4. a. i. inf. 
m. Verbi kfa^mmfvf»*, oflendo, 

* * Afe^ttfiXvm, refigo, inneffo, 

*AftciitfMif, Df , i^, ornamentum capi^ 
ti/ : ab Afatiiu, redimio,re4fgo, vineio. 

*Afa^X*f^h rx<-ij&/«.* f. higafuu, 
p. paif. y^yfuu, a tixoftmt, eapio, 
■ * 'AMt^, reiigo, corono. 

*AfiXn*tu, religaffe: a. I. inf. a^. 
ex mfk et ikm, ligt, 

'Afminx^iif, remorfut, al t. part. 
pafi*. kfmimnfti, f. ^ti«/tMti. a. 2. 
f)«it«v. 

' Affflf^intci», va/f^ dacere, vel ^ 
i/tfrerr metiora, et dedocere, Th. Ji- 
)«r««», ^M, erudia, 

*Afititimfit, reddo : f. kftiHmem. a. 

2. J^urt. «yc^Vf, «iHrff. 
'AMt^/fl^rif, s«#f, A, Reduptica- 

tio, figura : ex «v«b et ^itXm», iw- 

*A»«WMf. a. I. part. plfl*. kfm^ 
^e^ftfmu inf. Jl>«^, Att. 4vi(}«r», 
redde. a. 2. inip. m. kfmiwnu. a. 2. 
inf. a^ ab kfa^iiufu, red^. 
■ *Atkitxoti 9,ii^h,et 'Av«^«;|;;i^f , 
ius, a,fufceptor,fponfor : ab Av«3i- 
X^^fMi, 

*Afmi^fijmf, redire, crefcere, a. 2» 
inf. &v«)(a^wra, part. f. g. ^v«- 
'^^mfMif, m. g. ab iv«T^;^«, rncirr- 
r», crtfco. 

*AHuSvpu, emergo; et *Ayalc;«^f, 
refpuo, fecufo, fugio : ab Av«)i;«, 
«cj/fo, emergo, rnedo. Th. ^«v, vcl 
^fi^, ingredier : a. 2. tf^w. 

'AvoilMf, tf, # iJ ^ ^«/r carens, /«- 
^o/tf .* ez « et titm, Km Tifm, dos. 

* Af aai^ toiio in altum : ab iuitatf 
toUo. 

'Av«iXirr«, infperata : pL ab Jf- 
(Xrrfff, infperatut, ab « et IXr*;, 
^^"•Digitized by GOOglC AH 

^AMijiMf} Sf mvofeo : f. 4r«fu p« 
ikn{n»m, SU Z. airi|ttflr«* ez ^yik Ct 

'Ah«{i£|«, mawre^ £fi§dert: a. 
2. iof. a^ ab kvm^tuynipt, 
*Aami9yny w, i|, ctfir%rum ««te- 

'Ane^m, c^/»^ f. «rw, vel irw. 
p. «Mt, Vel tmm, a. i. ptrt. paC 
«i«{f flfffi, fcrvefaBus» 

*Awcf«rM#, f, refmirM! L wrm* p. 
«n^vnfsA. a. x. i4»f{ii«iir«b i Cn- 

* Af m^af/^afetraifde/nMgiiMr^ 3«flng. 
pr. pa^ ab 

^Af«^«^^^U#, ^, </^M^. 

* \9t^4!if9Ufu,fn€ehg* : f. ^««M. p. 
i^mfuu a. I. ^ri^^«L a. X. m. 
«i>i{«#4f^nv, «*, ar«. Th* (mv*^, 

* * AN»^4miW, vd m9m^m9f»fiU,JitC' 
eingo» 

'A««^«r«v^, i^, ^fufnU : f. 4r«. 
P. «v^^i/^iMB* CX k%k Ct {[•rr»» 
^W, ignem fifiUnm fttfuH^ refeeHU. 

'Avet^^Mmfumt a« I* part. m. ab 

AfmH^mnvfm. 

^AtmSmXMtf revirefec: £ xSi, p. 
4|«(tI#«JL»«. a. 2. ^. AviiWX^, 
p^rf. med. ind. i. fing. «iprilii^ 
Th. dAXXa», vireOffUrfo» 

* *A»m4mff%m,fduciMm.,refiim*. 

* *Af»ifi^$^f (adivi ct traofi- 
tiv^) aiaeritatem 4e nfino tidAt ^.^ 
meafrailes aeeeudo, 

*Afm$eifi9f 9iSt f, reiulerfuh *• 4. 
opt. a. 1. ind. ivf^it». inf. «Wm- 
V4U. part. «Milfcr . Th. riiti/tt^ pone. 

'Afuiiftmf mretf ^fj^thema, emitie 
^ertio defiirtatus : ah mfm^lHfMff*' 
foneffeorfum p^. 

* AfoJiftMtt^mf exfeerorf dirU de^ 
voveof asuthema ejfe deelaro : f. »tm, ' 
p. i.fmr%t%fimrt»Me. a. \. iu^fiMrteet. 
p. paC kfumhfM.e^i9fuif ab 4^ 

'Afuitfimrioft f. Att. prQ •Nt4i- 
futrieait. 

'Afufiifisff Ct 4lN(^i^|ya4, Dpr. 
^.oL ct lon. pro kfmimeu a. 7,, 
inf. a(^. vcr^i kfmrifinf^i. 

'Afu^im^t *«, contemptor : L naef. 
p. kvxrt^mi^Km. Th. ^ut^iffjjfee*' 
tator. 

*Av«J>t^ri(, Uy, ^, eouteu^platioi 

*Ay^5iT/M[, «r0f , r*, doitariumf feu 
donum qtnd Deo east^eetatur : ab 

'AvaJ^iinif), 3. pl £ I. ind. a^. 
it.fis.^T,ffonf inf. ab mfmr'^nfs^ fe^ 
pono. 

* ^ AfU^t^i^XMfexJHiOfProfJiOf r^du^. 
'A>«eS^Jj«/aa, «Ttfj, W, idcm ac 

^^fA,fA.tt^ pecusf omne quod alitur,' 
q. %. irem alumnns. 

*Ay«0^«wV«A>, iiifUiOf faltu cortfcen- 
dot i. B^tieiMifaJio. AM 

*Af«dv/M«nw, uif, it, ^ B^ r; ab 
kfm^fiutimf exbetlo, Th. Shtfudm, 

jIipmIU, acc ab ^f«u^(« im, i 
^ II, impudems. 

'Afoutmmf «f , lon. ^b«4)«flt Mf < if« 
imfudemtiat imtportumitue : CK « ct 

f»«AM«^iH*. 

* *AfeuhiOf i m pu de ui t t\ 

'Afeuhinftf dat. (ing. lon. fi per 
Paragogcn additur ; ab kfmileui. 

'Afmifesfttf exfetuguesi pL ab «hm- 
^, ofH» Dicitur ct ift^tftest «t 
i ii 4, qood ab « ct «W 

. *Av«M/ufr«lr, Ct 'Av«^M»r4, adv. 
fue eruore .* ab # c;^ «^1^«^ eruer, 
*Av«Mvfr«i, reeufat : pi*SBf. ind. 4^- 
v«Mv(«M, Iqn, pro kffui*^^ ^ fing- 
kfmtftrOf reeufakatf 3. fing. impcrf. 
ind. lon. pro Avyvir», ab 

'ADiAl'NOMAI, rmiro, rMi^.* k- 
ftHftfUfnf pnpd part. f. g. ab «» ct 
«Tvff , affenfte, 

*Av«m|«<, furgeusf a. x. part. ab 
kfmtewm^ftsjrfttm ruo. 

'Av«M^^v«4, a. I. inf.. pafll Anm- 
^«f, 3. (ing. prseC imp. ad. li- 
feufneeeUf pa;*L L'g. pL.ab «Mt4^. 
Undd 

'Afmiftetif u>f , II, r4fdlr^ .*. ac^ i^ *Av«M^f«f, tollOf efioleo : f. ^em, p. 
kfwium. a. a. ad. kfmXm. fftb. 
^vix«r» jj, 9, 3. pL ^mXaw^. a.,a. 
in£ ^vtA«fv. a. 2. m. «v«fX«^v, «, 
^rifr a. X. pi^. ^viim;^. f. X. kfcu' 
^tl^iefiMt, Th. euflittf eapio. 
* Af uli^fftfcipereffeqiU: liYumi^ 
*Auuir4enofieUffeutio: f. X, ni. 4^ 
fouf^neoftmt' ab ^f*;^ Ct mieimffeeu, 
PotiiU uoufeutio,: ab « et«ir#f»v«- 
ffjaUffeutio, 

* 'Afmiehroff 9,o^n, careusfiU' 

• *AfeurHrotif2Av,Jinefeifu, 
'Aftuetftiff prxC inf. hitpeitderef 

isfiimere, Th. eunioim. Hinc. 

'AfmtotfAttfmtf mrotf ^^ fumpUitf 
i^pettfa, 

* A.f uieem^ fuifum ruOf furgo : f. 
Ia». £x ^v^ ^ kteeoif mo, fvflK «nv- 
Petuferor, 

'A»«uV;^wr«$, 11, i |^ «, impudkus: 
CX «i ct ulexv^tp^idefteh^ 

*Aam,\rtoif «j « {^ n, i«^»w .* CX « Ct 
«fr/«, rir^^tf , ra<2/^, erimen. 

* AfeurtMtf adv. ahfque eaifa» 

*AfmKetSm(UfroUf 3. pL f. X. mcd. 
vel a. ab kfaxetfimi^f repuzgo, *X h. 
tteJmi^aif purgo, 

'AfetxmPiXttf reftdeo : f. Ir*s p. «- 
i!««^»«^iMr. £x 4^f« Ct mmii^iy 
CollocOf eonfiituo, 

'A''««^»''^*', renovo : f. ^V*^. p. 4«- 
vuMtxetUixm, Tb. xatfOit novus* 

'Av«««;v^ar, renoivo : f . «Jrt/. p. «- 

v«xixai>iv««e. Th. xai;^;, A^-zr^tJ. 

Jigitized . A N 

*Av«JMuf^v«(, aeeeu/ue: p. | 
ab 'AMUMMf, eumburo, Tb. » 
«ro. 

'At«w«;^ »«*, ct -Aif^iu, «VcZi 
revoeo : i ««A.f«r, vom, momino. 

* Afmnetkuerru^f v, r^ irtr 
Jponfa faeie rete&a prodit : rk 
X.uwru^tet^ mumue uuptiale: cx 
et umXiiKretf ttgn, ««£•. 

*AV«Ju»A.Mrrfv, detm: L ^i>m 
kfmM.tumXufetm p. paflL > iijfW^ri. 
uetXmrrmf tego, veh, 

'Afmukfiurrmf propT. refie&o, 
fiertor: f. ^««.-p. f«. a. X. ini 
fetukff\i^' CX «vtt ct jut^rrf, 

'Av4UMKic#v(, v, « i^ fifjpittis tuf\ 
CX # Ct mumeiet^fpimif feutis, 4 

*Av«xf»Tr«(9» de^uiire» Th. « 
r«*, roMrA^ avideffpim, 
, 'AfmximreUf lon. pro ku u n .m 
dieatifunt : 3. pL pn&C ind. 
Th. M4UfAeu,jaeoo. 

'^fkstotfeeUfeUJcumko. Th.M^ 
jaeeo, 

* At^nin^vym^eseeimimmus: p.p 
m. vcrbi kfttm^m^ Th. a^ 
iidiiu, eroeito, 

*Afek»t^ff»fu, et *Av«uii^vnJ 
' Afttut^meifCommifeeOfpermyieoJ 
pero, Th. itg^ffufett mifeeo, 

"AfmMS» Ct 'Av«««), «>;, C^ 
FUium, 'Anummv, rj, ronna J 
^/vm. *AfmKetm, r«, eprumfi^ 
Ab kmKptf quoniam /«4/« < 
fulcbant Athcnicnlium qu 
vcl ab kfmueoif impero^ reguo, 

'Av«««^X«M««f, co^i/a ftufu^ 
rtpetOffummatim repeto : i.me% 
kfmutM^XitioiKm, prapfl m. m 
fmXiuiofimtf rifuttffuk uuum e 
reduco, recoUigo: a. I. m. aMji| 
Xmtmutiftnf. Th. ««^«>.i|. Hill 

*Av««f y «X«u»r4f, u«r, fi, recen 
iatiOf reda&io infta 

* 'Avc]u;^4V^»<m 
^, recedOf redeo, 

* AfmKnKttiffubfitio : ^ 
CX ««4^ Ct »nitioif cum impetu n 

' Av««ivdwtMiv, iter^ peneu. 
Th. Knhtfootf periculum, 

* *Av4i»X4Br4f, uv, «I, refiext^ 
' Af eutXifnfmt, a. X. in£ pafl 

av«xX/v«f, reeliuo, 

* AfmKXtixeonrtttf 3. pL f. X. 
ipjfi, «ya«xr»4»4, recbtcere,^ X. i] 
3(5^. ^vcxX/vnr, reptmo, 

' /^vKuXinifrepouOffaeiu df/eum^ 
Ct pro aperio : f. hS) p. xf«J| 
a. X. «vu(Xiy«, a. I. pain «»i 
^v. f. I. mfaxXiiueoffMi, Th. 
VM, inclirto, reelrno. 

'Afaxit, vidc "Av^xif. 

"AfKKdlftf, communica : praC i 
par^ ipu. pro kiaxeifr ab jumueas^, 
tifOU, Txd. «M 

, revertor. 
^lio: furfumfi AH 

SAiaMMS «MMMK».* f. «TM p, 

n. a. I. inf. BL imMtt^m^gimt 

\ taoiit tmmmu, 

*jMuifmmf L 1. 4nh ^dmim^ln, 

U. i w m ^m » 

*laai3^t9^ iik, imemfi^mttu<, 

> a^mlmmUf iaeftiu : cx « Ct 

m^ftrtifffd», 

* Aflo^K^ rr/%rt| rve&«. 

*l*Hif^ ^maiUrtfurfum eM" 

'A«»4'»#, « i^ ii,Dor. ^ ^^- 
^.faemfttm, imiperitmt^ om iw 
ti|R*ai; cx • et «UaMy oniro. 
'iittirni, m&i^, imterfeUm : L 
k^tfufa.a. I.4bU^^ Th. ;, «, permumtmt : pro 
^np4i)r»a. I. part.pti£ i )M- 

f^eiiiw/^foidtnwif .• 3.pl. 
|t isd.Ad loa. pro Anjc^i^tMi^^tf». 
9M,imiftf*metiuf^ a. X. part. 

Pkm^ famtimem haiePj ferm' 
,.^U».' f. «^ perf. kw^ 
^ ii 1. Avuipff*. praeC paiT. 
>if«^^, ^jaSeoTt ittpnrpt ifi- 
Rfi ■' p. i««su(^i^tM a. I. «9ft> 
m Th. s^, /tfrfif^ '/riB#. 
R 
i«{»«, imt, «, infmSfiiia. 

^«Mferr. Th. «^•^,/rr»|w, 

|«m^ n^iii, acc. ab 2mi(, r«x. 
'^wr^^ fdt. ^«^uu, r«r/o, 

kHw», dat. pL Poct- ab «ff «|, 

^wi^wiBi, rtvocarif a. |. inf. 
»ufMlB<, pncC in£. Ex 

A*M*ifH, ••«, «v recMpermtio. 
hunXtffUfy w, ♦, eiremmevar 

r » ^ » f », heriU»^ ^ «*»!, 

r**»ws t, rl, n^ff, palmtimm, 
^uitXmn^ utf, i, circmJatio. 
*«l*^ f. r*b p. «e, proveivof 
■ ^**^ revolvo, Th. «t^A./*», 

^A ;u ^ emmfmmitm etfertory 
*' » t9fiZet>J^90y ejmbalmm 
' ^ «ytS^ff, eamtas, 
**^ 'TP*» f*^S^y oeuloij 
t* ethflg^ yxt aTCf cum bi- 
' «i «i pro flfj*, ct «wrw. A V 

* 'AtiUoiXoi ^ofikmits, droweoJes 
eamidi s ffi hrevia bahemt ermra, 

^Atmmmff adv. feduio^ ab a priv. 
et iumt, an^qw, ^od eft ab eo- 
dem Tocabtilo, unde ^iff , ande 
colligttur fuifle ifi ufo ^bMf, «, ^, 
fodatmt^tramqmUmi ; regid, regum 
more. Em. 

'Amcm»;^!^, mavem im etmehoris 
fiarefaeio,fuUm^t,veii»: ab <tf«- 
*^X*') V^^ ^^X^* intermijim, quod 
ab inxtet retimeo, Th. f;^«r, Atflr», 
temeo. 

* 'Af«M»;^i^, w, i(, imtertmjlo, pro 

*AfaX«Ci7f , a., a. in£ a^ al^ 

'AM»Xa/BC«f«f, reeipio : ' f . X«>^i»- 
feeet. p. ibuXwfc. a. a. iiiAXmQoe, 
part. ^faA«Ciff, a. i. pafll «ftXfif- 
4ii«f Th. X^^i&iCihiM, ra/fM. 

'Af«Xa^iM. fut : ^^«». r^piemdeo, 
iifammor, Th. xAfmiroi,fplemdeo, 

*ApaXyiiey Utff, « i^ n,Jiae doiore, 
'Atmkyfir^, », o ^ n, idem. 

'AfffX79ir/«, of , n, imtloiemtia, Ab 
• et «U^tf;, <^r. 

'Af«Xfyi^<f«rf, geii. pl parc. 
pnefl paiBv. ab imXiyMf eoiiigo, 
Th. Xiym, iego, eoliigo. 

* AfmkiHf^fmk, etu^, Tfj altitmdo: 
et 'ApmXn^te, un, i^furfum reeep» 
tio : CX 4l««X«/»C«nv, reeipio, 

'AfdXim^, Myi i^ 91, Dor. pro 
A)mX$w^f difeaifeatut ; ex ■ et 
HXtil', A eaiceue, 

'AfetXSamoiaee, eee, n, Dor.. pro 
mmXUm^attf nt, fl, ^atC part. f. g. 
vcrbi, 

*Ar«A./««#, emfumo, de/hue : f. 
af«X«#r«r. p. «vifA«m«, a. Z. Mhe^' 
4», Th mXiemei, eapk, 

'AidXmotmy et 'Af«A«/«, «tf,.^, (f- 
maviat tim^ditas : ab »f«X«4f, <^;, 
« ^ if> i/tflrenuus, 

*AmXxi^s, acc pL ab. «fR«X»if , 
ii^, i g fi» imp^tene : CX « et mX' 
mm, roiur. 

*Ai9XnUs, gen. lon. ab kfmXmia, 
' 'AfaXXi|«f, pro itfmXH^s, Poct. 

a. X. part. a<^ ^b «f«Xiy«r, reieoo^ 

coHigo, 

^AvmXeyteh «k, «, pro/iortiotfimiiit 
ratio : cx ^f Jk, ct Xiy^, ratio, 

* Af tkXeyi^efemi, ratioeimor, reputo, 
afiimo : f. ieofLat' ex «f^ Ct Xiy^, 
ratio. 

* 'Af«]l^r^, V, «, ratiocinatio, 
eos^atio, 

'AfmXoyms, proportionaiiter : adv. 
ab «f«X0y<^, ^ k, eomfeniasieus. 
Vidc itmXeyiet, 

"AtaX^, «f, « ^ jf, infuifus .• CX « 
tt^XsJaU 

"AfmXr^y Uf i ^ii, nm augefeens, 
inexplehiVis, non faiitus : tX « priv. 
Ct «X>w, augeo ; vcl etXee^ aio^ vcl AX 

*AfeUtMifetf, praeC inf. Ton. pr^ 

«f«XMif, refolvere, Th. Xm». Hinc 

*Af«X»rif , UK, i^, refoiutio : iteni 

*Af«Xii*r, refolvo : itcm revertor e- 
f.VW. p. M. a z. ^fiX»r«. Th. x^» 
/e/w. ♦ 

'Af«X«Ne«, p. ad. pro «f^N«. 
lon. fic «t «f«x«»r«. a. i. ind. len. 
«f«x«Hr«4, lon. pro «f^Xi»r«j' ab 
^f«Xirjur, c o nfmmo , 

• *AfdXmfui, r^^ ro, fumeptut^ 
Hinc 

'A.f«X«$/iMtr«, impe/ifa : nom. pL 
«f«X«r^rwf, gcn. ab «f«X/r»«, 
impemdo, 

*AfmXmrm, a. Z. inf. ad. ab Afdm 
X«r««, «f, i, a. I. lon. it9eiXeiSi4f, 

4*0^, j, a. I. palt. pafll ab «f«. 
X*^me, dtfiruo, 

'AfdXoiats, un, h^ impeiifj, eon'- 
fumptio : ab ^f«Xir«*, it^pendo. 

'Af«X«»r»$, j 5 n, invi&ut, inexm 
pugnahilit. Ex « priv. ct «X«^«f, 
n, if,enpugnaittlii, 

'AfOftun^moi, impetw furioundo fe- 
ror per : a ^«//mm»» impetuferor, 

'Ai9tftA\%u7^, «, g if, fui nullie 
piaufiris permeari pot^ : ex « Ct 
«^MB^ plaufirttm. 

'Afmfed^rnr^, m, i ^ fi, peeeati 
9»pers, innoeens ; et «, Ct aftm^ti^ 
fai, pecco, erro, 

' Af mfuLrrm, vcl rV, fut ^«i. «5- 
/«■r^^», 4pr«. Th. fSMaem, ahjlergo. 

' Afmfbi^iei^i, pugnam inpaurare, 
Th. ftdxn, pugna. 

' Af afeifti^etrKi, loxi, pro Af«/u* 
fnyftiftt tiri^permixtifunl: 3. pL 
pcrf. pair CX «fi^et fuyfvfu, mifceo. 

'Afitftift/, expe&o: f. ^if^ p. fix«. 
a. I. ififctifm. a. I. iub. «f<i^'fw. 
oifKfetifecit part. Th. ftifm, maneom 

'Avuftia^, u,i^n, qui ^ medi„ 
m in aitquo iooo, intermedius, Th. 
ftie(^y medius, 

*Af*fuf^, u, i ^ fi, plenus : i 
^r^, plmus, 

, * AnetfLir^^.eete&ai X5;^»f, infidiat 
difponere : ct qu. iocum metiri, Th. 
^tr^c«, mettor, 

' Afafiiyfvfu, ct ^ypvai, hmnufceo, 
permifceo,i, /|«k Th. fuyfVfu, mif" 
ceo. 

' Afatfufi.fneKm, in mentem revoeo .* 
f. ivaftfnree. p. AfmfUftffinm, p. ptiT. 
afmftififtifteu, a. I. «fi/»fi$r#fff. CX 
«ffii Ct fifmofteu, memoro, recordor, 

' Af mfi)!^, mixtim, promifcue : adv. 
CX itfafAtyfVfu. 

'Armftieyireu, commifetur : j. . 
iing. prxf. ind. paiT. cx miet ct 
ftirycfuu, mifceor. 

'AfetftfAtf^, lon. pro &fftftfi^f^^ 
vefiitus : CX afmwjef*ou, circumJiciOf 
iftduo, q. V. 

'Afmftfeue, f^tro, admonecs f. Digitized by > AN *Anif»iHt0iiUt loB. pf» Amfu/mt^- 
Miif, to mm imorMre, in memtem rtv 

*AMM»niW|MM», X. pl. a. X. Aib. 
pofll «Mi^MM^iif , part. »or. i. paiT. 

'AN^Mmrif , M>f , II, r^mrdaiit : ab 
«ttd. th. 

*AM(/tt9^v^, CMPf mtfrmtfreMim : 
^ f tt ^ 4fat, murmurOffirtt^to, 

'AmftfiXuiT^y w^ i ^ i, miaSmi 
4Mu. Ex m priv. et i^'XMc*;, 
ur emtirtvfr/ia Pf/Sttti, 

*Aff«^iX*y^, V, • {^ n, imhMtu: 
mrmetmft^ikey^. 'Atmfttfikiyttty 

'AjmftptrCnm^^t «» ^mktgmmti 
m»mfi^isivTnT»Ky amkipu^ adv. ez 
Ai^. et A/AfirCfrc^, eontro^rfir. 

'AMvS^m, «f I *f) igmavia .* ex « et 
ar*)^MMi, firtHuie. 

*Am(»)^^, ar, j 2^ ir, parmm viri" 
iii: ex s pnv. et An^, w. 

* 'A»dvif»Kt adv. timUiiy igmave, 
'Amnmi, renev : f. «r«. p, M>i«^ 

»«. Th. vl^, /ww/. 

'AMytSrci,' a. x. inf. ad. ab «ni* 
MMi. rMM .* f. r«w p. s#. Th. nietj 

^A^inmrttytettih^ ttrreBieJu^eBpt. 
* Atmnetrti^ if»;, «, retwvati: 

*An»«^«, mtmtisfamitatem recipio : 
£. ^*k p. vbi»f«. a. I. 4viMr>^a. 
Th. fi^etyfiLriits fum^ 

*ANi»/«cf, «, •, nom. viri, Anani^ 
mts q. intcrpret. Dominue emn' 
muferatMi /uit. 

'Afdtrm, rA, acclivia : Po^t. pro 
ANUnf* e« ^ytirrfit, i^, i g », «J 
v« «NiDnf* CX Atit Qt a>r«tf, «^i- 
sm ee. 

*^Nnm'jJ/#ir(^, if, j i^ A, fKi «•«- 
iradici nequit : CX s et mvrip^v^, 
cui contradicitur : fed mmffiu H 
cfl in tifu. Hinc 

'AfavTiffnrtiHy zdy.Jine contratHe» 
tioite, 

* 'ANivrc^Nf^, ''j • 2^ «» '»' 
mui/ut eji a-muluj. 

'AMvrXsA», iU, extanllo. 

*Av«K/rH, Dor. pro atnvtrrmt irri> 
io conatu. adv. ex « et arjruy vcl 
«evwf, perjicio. 

•ANAS, itxrfiy', #> -ff^-. 

*Ava^a, a, I. lon. pro #nb|«, ib> 
f«|iiv, f. I. inf. A,va^t$r^mt. a. i. 
inf. m. ab mtdreu, f. ^«, impei 

'Afa%f^m$t$t, f. avvy exftco. Th. 
\n^m4>tayfHco. 

* 'Av«^*X«y^, nen mfynrahility 
in^gnws ^ui mevtoreturj ab m priv. 
^i<^ et Xiy^. 

'Avet^atraiiuy aJ, indij*rta paticr : 
ab «>a|/*f, ct mtmr^tt^^atioT^ AK. 

privi <t i^i^ hinc a<Ur. ^Mi|iW» 
imiipte, 

'Amlipiffmyyt$ Sfi9u, bymmi reg- 
matttes im eiibarm : ab Amiffi^fuyi^ 
tyyaty o ^ kf im tiihara rtgnams. 
Eptth. Hynmi, Pind. £x Mrvw, 
et pi^fMy^, 91, eitbara. 

'AMH^if, il^, «, fuhligaemlmmy 
hraua^ muttfft^ity iHiaUa. Ek iuk 
et r4f«*. 

'AMMiytr»«ff, aperieSmmt, tmperf. 
pro mnfyoPy vcl ivetyoPt lott. Ct 
Poct. ab iMiyiy, ^ri^: 

* 'AffsrKiiivr Jr^«ir^, «, •«, dw 
M» difitiptimm empert, 

'AMMr«/{«, i//Mi».* cum dat. f. 
(n, vel M». p. ;^«, vel s«. a. 1. 1^ 
vel am. Th. Wt«f , /«<^. 

*Aitmwm>uoy e eomtrarU. Th. wiC« 
Xiff, itermm, rmrfus. 

*Anemm>^my vibro, a. I. part. ihM» 
«r«X«f , a. 2. part. «/Mnir»X*w, lon. 
ct per Sync. pro momtrmXtif, Th. 
wiixx«, «i^rtf. 

*Av««r«rriiff ;c*f *'''^» ^f^^^^lSl^ 
grcMam alicmi, pro laudet ^ittijmt 
earminibtu teiekrare, Th. wAarot^ 
fPargo. 

*Aff«r«<;Xa, «f j ^ f»'^» i*verfori' 
mm, eeffatio : ab AvacsiMi, qmiefeo. 

* 'AimwmvftM, teroi, ri, requiee, 
iniermi^ a iabore. 

'Amir«i;rif, %ott, ht ri^uiet : ab 
eod. 

*Afmm^mv»f, quiefio, eeffo a re aHpia, 
refieio, refoeUbo : f. rN. p. imi. p. 
pafi*. kntwiwmufsMt. a. i. m. ^fft- 
wmu^Aftot*. Th. wmum, erffo a re 
aiifmm, 

'A^K9ru^u,perfiaieo, f. moi. p. »«. 
Th. vniitt^fuaieo. 

*Atmwtt^£u, u, coHor, methtor, fjt- 
perior, f. «r*>, p. «»«. 

^Amwifcwti, remitto, f. ^ot. p. ^«. 
a. I . iAwtftypm. Th. wifdwu, mutto. 

* AttLWiwk^i^mfrtu, compieta funt : 
3. pl. perf. ind. paif. verbt iff«- 
wXfi^au, eompln. 

'A m m^i f r m fut^, m, 09, apertus, p. 
part. pafT. pcr Sync. pro amwtwt' 
rmftt\ot, vel «»««ii4nrar/Mff«f, ab 
«t>«^r«w, Jtff«irfr«^«, «v«iiier«y- 
fvu, vel «ff««'rr4tifw/M, esferio, tx- 
pando, enplico : vel Ut a)}i volunt, 
part. p. paff. ab m9iwrmfd.mt, crvo/o, 
fuhvoto, trevolo^firfim volo. 

' AfmwtTTontmS, i, qui difeubmit, p. 
part. aA. 

^ Afmwi^ttiJtUn, tff, ^, p. part. 
paff.f.g. 

^Afdwtrmi, 1. fing. a. 1. m. imp. 
actumbe : ^AvmwtnTf, a. 2. inf. ad. 
ab mtmief^fru. 

'AmMrtrmytufii, f. «rw, aperio: a. 
I. inf. «yffjrirar«i. Tb. w^rdv^ 

t^-i^^ 3igitized bi A II A9ttW9iy*tsfttyftiffmtmfJo^^9^ 
mftt^^mtt, eompemgo. \ 

' Ktm/etfv^mm, exUia, f»4rBy p. 
'A^i r tf lrfr ^f, a. x« psrt. mA 
'AMcni^» V» ^ !$ 4» mmtiimtj^ 

^AmwtfomrXiotu, praeC idE J 
meiftnrXmfu, impleo. 

'A9mwiwru, ^mmebn^ rM«M| 

. m. ilNinr^piv, m, emro^ m 
raed. impcr. Mcvau, m. i 
iad. iffMr«r</Mr*. Tk. «1^«^ 
i&. I 

*Av««wrffil/Mv, Un. «t Dorj 
Av«t r »rv « ff «i , prsC fBf. «b Av^ 
•fifu, empmmio, emptko .- -mb ii 
wtriu,pamib. HiBC 

'AvAriTNI^llNB, «f, 4y Dor, 

«VAflrirv^^vtf, m,f mpie te t , 

'AveurXMttnt, a. x. pwt. 
nom. pl. ab 

'A»««rX«rr»^ rel «fcirXitr 
irX«riM Jimgo /aeto, Xlt. «^ 
fingo,Jimulo. 

' AtmwXkme^n^ Dor. pro i« 
««r/, impiieant, $. pL pni£ 
a^ Th. wXimu,piie9. 

^A9mwX%urtrim4, f. X. m. at 
^Xim,foivo e portm^ r it t s%si gm, 
wX%u, navigo. 

'AtmmrXiotf, • ^ ^» IdXL. et 
pro b9iwXM^,piemi4. Th. « 
plenut, 

*A9mwXMu, f. mff^ impleo. 
wXMu. 

*A9mwXnfUt, £, o mm pieii .' f. 
p. **»«. a. I. ind. adl. ^nc^Xi 
ex «vi et «rXn^Mi, imopitm, 

'AtmwXn^etf, tug, n, fmp^ 

'Avtffl^xifrai, a. X. inf. a^ 
mfstwXiiu, impleo. 
'AodwXtot, 0, ton. pro vXif, 

gatio. 

'AnmtXmiv, lon. id <ptoA 
wXi79, folvere portm .- ^nod i ^ 
feu ^xSfu, q. V. 

'Av««>lf if, refpirmre^ r e et x mr 
wnu,fpiro. Hinc 

*A9dw9iurtf, iuf, h^ r^irmii 
laxatio. 

'Apdwnuff, «y • a^ il, ««« 
rans : CX « Ct w^iu^J^iro* 

• 'Av«4-vI«i, f. i»r«ff, reffHrm. 
A^mwttii, ^f, m, rejptrmtm. 

* Atmwoktmrot, «, • ^ 4, n^ 

/^- 

* A9mwti'^%n,pedem referrt, i 
fer examinare: qvod i J 
^raffior, 

* 'Atmwo^iu, retro^do, 
'A^mweUrftis, i, i, diHgeiu i 

tie, regrtffas. 

*A9mwetiu, u,firmo, eficto, 
^r.na, Th. Wuiu^ack, \ AK m n i /m. Lfmk^ U pait. «mi- 
w, amgtmit» ^iatdtm*, Th» 

im»Mr ^iit Jimmrmm t, 
Wny^^j^jsfi» mt/tjfu^ 
mtmtfmimiim tmmrtf m^^ftm 
^ {rai iii£ i^ cootr. pr» 

tot^ «^ ftit. «r^ pof. 

■raiad^ in %«ai pcae- 
iibmtttqMnriip Cii< 
>ixUct«n(w, % «H^! Th. fimt^Jacm, 
'Atttff»iQim, L 4tw^ p^mim tmm «> t ad. imm. iii£. «rrnMw. 
Lrn^a, 2. M. Irrv^MiK inf. 
b^ pvL wrtifUfH' prmL 
i'*rTafai,ftmLiaLtatd. 9r- 
^ 1 1. iai m. mir»^. ab 

'Aww^ ifuu^ umfermnr^ 

>*Ǵǥ cctcj^, gea. iing. 
}>^ fu. paiL mb imJmmy 

^'«^^a.i. part^ab 

»«»w»», or/JM, f |au p. ^ 
h?. *. I. «»irr»$«. Th. 

^^ 

^•««•*,T. i^ pl 4Ui^ 
iL ^ a. I. pafll «vitfArv. 

f^*T « ^ «, pervalgahtt^ 

P»*, Dk. pro *Amb««» g«ft. 
P^ »»«, SicDlt flimi no- 

h^ et it^Mrv, lAV, *• 
[^ Mmiry et per Sync. 
F^» ■m i/ ^wmK rtteffus, 

r^^^1»fillairt, Att. pro 
Njjp.pan.aa; rcrbi •♦«#- 

■^H^iifJir, msUarikmla* 
^tmpaaas: ab • priv. 

■r^, «, • i^ II, hmmmer^ 
'^^^^l»vrif,nmnraki' 

J^ *r« 5 ft, y^ ifnduM tp A N 

'ANAPfTHS, t, ;, pilck ^ gc- 
Dcrc coDchanuB. 

'Jkmpumt •> ^ ^ ^» i mtm g rm u .* 
ez « priv. et k^/urit, aptm^ 

'Amtfirurmff t. x. part. sntL m. g. 
ab 

'ANi^i{*», f. r», vtl l^/mrfmm 
rmfio: indl 

. *A«»mrN!f «» • |( «i> r^^ftw. Th. 
k^a^my rmpio, 

^Ataffmy4m^mf e r mp $mrmm t/fe. 
L%,vaL paC mb Jtm ff nyfmfitt, ^ 
rmmipt, Vidc 4U#*|fi»» 
''AM^^HMf, part. p8f£ ad. 
lon. proavjMi»»», fm/mtmiit; i 
r$cmU^ immt^ UUo, TL ai^, 

'AM|{|{if(«f», f. X. iaL%)8t, kmfftH^ 
9^ h. iaf. *A, mb mmfffiatm, vel 
fmymfUy diffimde^ dtfristgt^ tRrumpo^ 
ervmpQ^ eon/ero fi, pugaam^ L 1«. 'Afaffotymf^ ^ aperfms, bhm, p. 
part* m. lon. pro itnffmyibty mb 
«Mi^ji^^mfuc 

'AfttffmriitTif, revale/eentes, a. I. 
port. pL ptC ^ Amff mttmf u^ ro- 
6mr prijhmmm rtddo, 

'Am^Mf y «, ^ impi ataMie, qmi 
mmaiterommteomtMmit: ex*priv. 
et i^d^ 

' Afm^rimyjmf^d^ f. iir«^ p» iMMt. 
kiem cam it^rdmy /m/pmdio^ im al 

\y itteonditmm : tl 'Ktm^avrm, 
it^rim, 

'AMt^rar, «f , «, ct lon. -/«»i fia' 
tmj reip. ubi nmiltm eji magijlratms, ab 

'-^•'^**» »» ^ 5 ^ pnttcipio vcl 
prtHcipe carens : /oittta iietmtia : ex 
«» priv. et itp^kj prineipimm^ fc u 
principatus, , 

*A»eta^»>, mmeutSoi fmatit, oomeitt : 
f. rw. p. JM». a. I. iyircfraf< Th. 
raf«, jmatio, 

'Avaetrwftivatrff, it, okfemnmt : p. 
pmrt. pafl. ab liMtri^»^* vide k- 
foau^ts detegete, 

' AmctnmtFrm, f. i^m. p. f «, eff^os 
evolio ra^eitiee : tX imit' €t enmW' 
rm^Jhdio, 

^ *Afmr*iUti{m, iahfa^i defruo, rt* 
/uto : repauroy resdificOf 'oa/a ctiii* 
go^ migro. f. krta. p. mfttt, p. pafl*. 
iairmvaofmt. Indc verbalc itmr* 
xemm^itf. ■Amrmumv^xiff n, •», *- 
jiruSiivHs, re/utatorius, 

'Avurxtvfl, Jff, ^, d^Jfru^io, re/u* 
tatio: dat. pl. &farjttvmif, Th. 
antvtf, injirumentum, 

*A»«r«A»ir/^«, /« crmemtoiitj/uf' AM 

ptn^OiPaio^affimmmtoiio, Th. #»#• 
^, «r»#, ;, prmaomtus paiut^ 

'Afmiim//ur/um traim, retraimf 
L mam, p. itfUwmmm, a« i. p«^ 
i»tr«4ir#inr. > fing. p. inl p|fl^ 
mftmtrrm. Hino ^««rrMfiy, ^ g . 
h, fmi rotraititmr. Th, rri«^ trm^ 
io, 

'Afmaam, m, 4| nyftia / ab JmiJ^ 
riae. 

'Af^mm, Dop. pro iktitawr^, 
itrmim, 

'Afirrmy 3. fing. pracf. ind. aft. 
tk itfmram, regnt, 

*A»arrWr«r«, quatiems : a. 1. adi 
pwrt. f. g. Pode. ab ^»rir<^«., m. 
Ho, Th. #«f «, ,»«tf^ 

'Afmraifttf, fTMf. mi, ad. lon. 
proiM<«v»«». 'A»«rn. pr«i: iaxp. 
"AtmMrm, loa. ei Pott. pro 4^ 
r#», 2. fing. vd 3. plur. ind. inw 
peria^ab 

'AMirr«s «f> «t, f. 5«r, I*. ;t:«, «n* 
poro, regno. 

' Af ata,/urge, a. a. impcW. 1«, 
jwo kfda^i, shHfiwnifu, 

•A»»r«5«X /tf*A defuper: «dt. 
abcod. 

'A»«r«A/«i»«f, lon. proivn^o^ 
Hi:*,>*Ai^/^ p. part. pafl: ab ^. 

t^Xm, Th. r<XX«r, itVAlft», «rM. 

*AMir«Xrf<«f», apud Anaovonteitt 
pro mfmftfaittf,gtmttre, 

*A*«f^f, irrn^ i, f. gi «(»«f€ni, 
ex/mrgens : a. a. ad. part ab ^ 
0»^, enjiirgo, 

'Afmraatt, tttf, K rffttrreSia^ m 
fedikus /uit expuifo, 'AyirmTHt W^ 
ii^^^em/misJediBure»p)tifme, HinC 

'A»«r«rMf, ii,Jlatim/ul^erto^ atl 
feditionem eondto. f. mrm. p. itfsrdk^ 
rmmtt. 2t, I. imtdcrmttt, ab <Urr^, 
«*c/«r#y«. 

'Afarav^i^m, Ct «»«r«tl;^, ^?, taM( 
crmetm aHolio, de novo erucifyo ? f, 
ttrm. p. .«M«t Th. rav^is, i, matm 

'Amrt, pcr Sync. cx i»inrvt, al 
pl. a. a. imp. aarw ab Hfiriffu^ <«• 

*A»«r««X«rK, contrahent: a, X* 
part aa. f. g. ab i»«rixx«», iMBqh» 
6eo : cx «»« ct rikXm, ini>iSn^ <t»* 
/ra^«t^ 

•A»«ri»«^A», aite ingtmi/co: f. il|««. 

p. «;t:«. a. I. «f». Ex44»iproiHf» 
cl rt»«f;^*^, vcl -«{•^, iHgemi/co^ 

'Aftenfeexf, grwoitcT /uj)>ir4 1 Ir 
rtftex^ff gemo. 

'A»«r>», a, %. fub. aft. 3. fing;ib 
itmrm, it¥mrhf, lon. pro ^»fril*i •♦ • 
a. ind. a)ft. i. fing. ab «»/f ii^«, f^ 
itmr^rw. 

'Atarfiftay r»$, ri, ere^ie,/u6flaM^' 
tia : ab itfitnfn, etigo. 

'A»airn»«','a. a. inf. adl. «^varnfr*» 

». a. I. part- a<ft. f. g. '/.»Mfi(* 

rMiy dimovtret^ 1. a5*3. flcffr 

JigitizedbyV^OOgle * Alft 

Qpt JBoL ivanrt, a. pl. a, %• 
imp. ^A. Jummrm, 3. fing. a. *. 
iznp. ad. ab itirnfM, 

'Atoff ir«;^i^«» vebtmenUr fufpin : 
yfX. iHgmiff: a riy«;c«^*'f idem 
^uod tim^gtmo. 

^Amr^mr^rQUm, £ i«r*k p. iiw«, 

'Aaar^tpfi revtrhryfttiverto^ ctm^ 
vtrfir : f. ^a». p. ^«. a. |. ■«/'«. a. a. 
«yt^^c^«y. p. pair. inf^fiMt, a. 
2. paiT. arir(«^v> p< m. aMr(«f«« 
Hinc 

'Awrftff ^, w, «» twverji^. Th. 

re<f •! '«'''''*• 

'Amh^^*^*» tmtvertere : przf. inf. 
ad. ab air«rf«f «•♦ a r^*^, wir- 
yo. Th. r^lfjwl». 

'A»«#v^M», ^Sfiei fitrfitm tollere, ae 
fudenda reveiare, ietegare, Th. #v- 
f «>, /roi&tf. 

'A»»^^Xai, a. I. in£ a<^ ab A- 
Ht^^a\X*if refurgo ex laffu, Tcl 
morio: f. «X*». a. X. «MrfnXM. 
Th. r^}J^, fro/Urno. 

•A»dir;t«{«»,r<rj&<//frr. Vidc X^»" 
r^«ii». 

'AMir;^i^*,l*oct. pro ufix»h frh 

9. mcd. lon. pro «rM;^v, vcrbi 
^feUx*"* 'vcl ^n^^^, afetrx'^» ^* 
a. part.' a^ hinc 

•A»«rx«T«^, «» «» tolerabilit, Th. 
3;^«, ^dJ^ro. 

*Afa^X*i'*9 ^* ^'^* P* '*^ dividof 
fado. Th. ^x^i"* *l*^^ 

*A»«r;CM/iii», I. fing. a. o. opt. 
^ afae-xiufos, part. a. a. med. 
atafx*'** part. a. 2. a(S. ab mi- 
Xie, tolero. Th. 1;^*», ^o^ 

*A»«r^r«f^aM, recuptrare; a. l. 
inf. m. verbi afatet^e», quod a 
wm{ia,fervo. 

'AfavaectfiMi, compono : f. a^/MC4, 
p. yfMK4. a. X. m. «»fT«^/ci}»* cx 
rattei, ordino, 

* 'AfaraTiKcf, it, it, extenfms,fer» 
refhts, vehemeiis, onMax, eoatMweelio' 
fus jaSlator. 

*Afarmt, extendo. T^ THft, 
tendo. 

'AfartXot, germinaiit : 3. fing. f. 
I . ind. ad. ab 

*Avart}i.Xi,faeio oriri, exorior : f. 
riX£, a. I. JiftTotXa. fub. &ftre'tXoi, 
«If, II, p. m. ifarireXet. p. zSt. a- 
fanraX.kay ati •. 

*Afetrtrfs.nfUfH^ n, «», dtJfeSius, rr* 
feBus^^v^t. pcrf. paff. ab 

* Afarififte, diJfeco,inudo, t. I. ^€t. 
rtftti, p. ^14*^,1««, f. I. paflV/^/tv- 
$nwoftsu, p. paiT. rir/ftr/Mi, f. 2. 
a(ft. TXftai, p. mcd. T4r3/«:. 

*AfaTt0ian, transfe/unt : 5, , pl. 
ind prxf. %St. pr^ T«/e»/j. f. invtt, 
a. 2. 2^>i»> *A*arMfd,af, rrjiono, ex- A N 

/M0, &mr4itfrtu, 3. pL ind. pfsf. 
paiT. ifttift^f, ro, ri, I. fing. a. 2. 
m. ifarJirtt, 3. fing. prxt imp. 
ad. ab 

'Amriinfu, U X. a^. 4n9ei, p. 
a<Sb.. riieixa^furfkm pottOy impono. 

AfoM-ift^f, contr. pro afartfkomf, 
ab *Afartfitut, tt, f. tfriw, augeo pre^ 
tium, fufra modstm magni faeioi 
£x a.fk, ct rtfiki. 

*Af»mayfitot, S, i, cotKuJfio,. 

*Afetrk^, awa, A», part. prjcfi 
vel ^ 2. ttA. ab AfarXfifii, perfero. 
•AYMTliirwf, a. X. part. Th. r«- 
X«», t9Uro,fufiin$o, 

*AfafrfM^t,,fe£Hmi9 apwtm^: a. 

I. part. pair. ab kfovn^oftiOku Th. 
rtft,fet,foeo, feimdo, 

*Afairokn, n, h, artus, oriens .* a. 

p. m. kmriroXet, Terbi <l»«ri>JlM, 

oriri/a^ 
* •A»«r«Xis«f , Jk, •», orientaiis» 
*AfaAroptk, mt, «^, et 'A^airN^MMK, «if , 

II, </i^«idf0,.pr2Cipud cerporis bu^ 
mani .• a. p. med. kwanrirofiM, vcr^ 
bi iy«iri^»«r, dijfuo. Und^ 

*Amrofu»di,profe8prtt, ab 4l»«ir»- 
^««f , j^, •», m/ etnatomen pertinens, 
anatomicns, Th. rifui,feeo* 

*Afar^it»t, fuknerto: ft»«ir^l«i»- 
fsMi, proflemor. Th. r^oi, ver» 
to. 

* Af ^r^ipet, nntrio, 'aU : f. ^»«e#|^ 
^ot. a. I. kf^^v^eu a. 2. ^»ir^«fi«v. 
p. «««M^lrfif^k p. pafi*. amr%t(etfi>' 
fuu, eduuautfui, a. 2. paiH kftl^ti' 
fnf, a. I. m. kftift-^^afuif, 0*, «r«. 
Th. r|(if«. p* m. rir^«f«k 

^Afttr^X"* ^^g^ ixalUim, erefit, 
recurro : f. ^^u. P. Vti^kft,n»a. a. 
2. Xi^ofuf. p. m. M«e«^ Th. rgi- 
;^«», a»rr*. 

•A»«trf«irj^, ?f,^, everjto : ab Jl»«(- 
rfkeeoi,fubverto, evtrto, 

*Af ar^j^, nt, i^, educatio: ab Jhi«i- 
r^tf«», «^M«o, autrio, 

* Af jtfTuirtei, Ct rir««^(MM, imagimor, 
f. •rr«». p. *>««. 

"AytfiiSAj, », « 2$ ^, mutus : CZ « et 
oifH, voie, 

"A^^UMf, 9, t^ ii, vocis expers:. 
ab « et aJuet, ctamo. * 

"Afttufof, i/,o^il, qni e/lfine aura: 
ex « priv. ct kv^a^ ventut ievior, 
anra. 

*Afavraf, Dor. pro kfn^taf, lu* 
elamarunt; 3. pl. a. I. ind. vcrbi 
afaiof. *A»«ui^f, X)or. pro «»«v. 
«'«f , part. Th. «««, clamo. . 

*Afa^euftt^ ofimia : przf.. imp. «- 
>4i^«i>i. f. ^««w. p. •wt^yua. prasf. 
palT. afofftUefi^t. f» trmt. p, «»«- 
•rifufifiai. a. 2. aft^dfiiVj apparai. 
Th. ^aifoi, opendi. 

'Ata^ai^trtf, (fuoJ aif^rri non po- 
tejl : ab s et i^at^trts, ti^iit aufc 
rtndut ; CX «cVc et ^'•J'"'* (^pi^* 

3igitized by AN 

* ^Aoa^^rot, i ^ i, idcm. 

ANA4»A'AANT02, c«/««f, mi 
vus. 

* Af afaXafrfat, «, », idetn. 

'A»«^»I«», aperte, manffifi,j 
him .* ab kfa^aiftt, ^enie. 

'Afa^ifrtt, a. 2« part. p 
nom. pi. ab kfafmifek 

''Afapt^t offerOffnbdueo ; f. m 
r«. a. I. il»i9«iy»«u part. «Vf»«^c 
a. 2. ^vif»i>««». inf. «»c»iyMr». 1 
^i^,porto,/ero. 

'AfafMt, a. X. part. pa£ 
i^^orrw, auendo. 

'AmtfXtj^tnfeu^ eteeande^ere : i. 
inf. pafl*. ab ktetfXiyy. Vl f 
ym, ur^. 

'Atafofk, «f ; i, relatio : ab i 
fl^, re/ero,efer9. 

'A»«^^, J«»f, ifVeOiiyi^ 

'Afof^^et, vcl -^krrw, l ^ 
y?nf9, tf^^'0, oeelado, aperio, exfi 
quodfepto claufum erat. 

*Afetf^iiuo, aUfnidanimj 
votverc: Th. ffOfri{/u, L ieu, 
gito. 

"Afmfi^, idcm quod fiph > 
ceo. 

' Af mfaofteu, remafeor : a foux * An^vaueifrtt, pncC ptrt 
pro kfetfvwimnsr ab «»«^ 
quod ^ faaimot, anheU, Th. 
fio,fiifflo. 

*Afmfe^, -m, exdamo.' l 
p. kmirtfuff»eu ■. X. ^< 
Th. ^»11, vox,fonus. 

*Antxei^^ou,retrocedo: praeCJ 
med. 'A^^^^flfctf-ranr^**, a. i. »0* 
Po^t. pro kfotx»^^i ^ ^ 
aite, recedo. Th. ;^«{«, »^**i 
cederefacio, 

*A»a;^f ;»«», adaperieas, bioMM 
kfaxetifu, ii/lo^ dehifeo. 

*Afmxfy pro «IU«wr«, rrgm: 
fing. fequeote afpirationtJ 
af»«e$, rex, 

'Afmxhtft ^»«'«» a» !• P*'^ 
Th. *Av«»><A>, redueo, 

* Atmxnf utt •, redundant : 8 
part. pain vcrbi kiaxin, rtf 
Th. ;t«*. Hinc 

*A»«;^prif , «*v, 4, profnfio, 

'Afaxf^iet, -*r, r«»J(», 7*««* 
^«. p. it««e..a. l.knxei^**' 
kvaTot^xt. Hinc 

'Ayaxii^Xt redittfs. Th. X 
M, vade, pro/ctfior, 

'Afa^ni,agtgu : a. x. fub 

». 'iing. ab «»«Vw. £. •^u^ 
uid. a^. I; iing. ihrijv». 
dtm^^ati «»^«;, ex atertt,i>fBi 
^o, au<:naa. 

'Arat^/^w^w, a. I. infin, ab '.\J 
X*'» ^'f^^^S^^^* r.'cree. f. J*^ ■ 
l^^:;;(^«. a. t. «^,iyt.^«. Ci ^ 

44-^*, Hiflw 

Goqgle AN 

{b7*it(,a^ Dor* Spc pro «m^ 

tS!Ji'm,piMi9,- unpeif. ifv- 

t; i Jtms q. ab ifckM. p. m. 

^'W^PocL pro ^TCiSiMr#«4, 

bvi. Th. )im, Ugo, Sic 4c4if 

L»;, L I. part m. pro «««Sfr- 
bU,«i^; Po(t. pro «Mdf- 

■m. 

)tk^bfui gamr, PocL pro 

**X«i pro i»^z^ dtwjia, 

M, pro ii^ uc fing. •«^(s, 
l mWi et wt^mt^ dat. pl. 
i c: loa. ab cbn^, wr. 
fj*}^»^ MiV. »», viriiefa^ 
t '^ 

^jtfkyKStkifrimuita* : ab 
^^, «fr»» «r ^itheot qU. 

■(«W 1, • g «, 7« frmmgy 
Mw; ab 4»4( ct ity;t''> T^« *• • A «1«^ et «7^, pr^da, 
^»»*.', adf. Poet. pro JM»r 

k»«iraiar .• ab «rM^» VfV. 

»[«»*«*«, Metaplafm. pro 

*^wrB4, ^4 pL ind. f. I 
r «?«r«i»iirfu, Att- pro 
^«r«f, matutpakumtmr^ feu 
^*^ rapiemtmr : ab «l»J^«- 
^«>jdab 
^•^«,Ti,f»««f/^'««»/ ab 

^***^» 5, ^ plagiarns : 

¥^^ eumeipo s L #Va», p. 
[^ p. paff. «»3^;^4jr^MU' 
Jt"^, ma»df>ib..f, 
^Zf*'^ W, • 5 ^, w» fonJe^ 

Afigl ryisLAiN. 
"' «, i, Anireai : nomen 
'^*^r^.Anmrfut. 
^•<,hftrt:hid6. :^M^. 
Jt ^ s4^, «, ^,, virtlij : 
, camp. u.*7^*Srf t*3»i^r<T-f, )-, *>• ab A M 

*A §^§u f i§ mfj tf, i, wricitfa : epi- 
tbet. Martit : ab aim^ et ^iw, oc- 
eide\ 

*Av^^mMSy adv. wriliter. 

'Avi^ivfittm, Dor. pro il4(^MMf, 
w/a^m^ praf. part paff. a ver- 
bo «v)m«, virilemi redde, Th. «vv^. 

'Avdi^uwH gen. pl. lon. pro w^ 
}^*ry, Hfirormm : m»^%tt$Si€i^ lon. 
pro mifi^ieiy 3. pL a. i. fub. 
paif. v^i Am(^, viritem reddo, ' 

'Affl(4«, «#, fi, i^ian quod Ap)^««, 
q.v. ^ 

*Ay)^Mti^ acc. iing. ab ii»)(<«^, 
arrti, o^Jiatua : ab «»^f. 

'Air)^vr««M0r, ir, «, qui fiaiuat 
facit : ab «D^f 1«; et woiiAr,yaei«. 

* *Aii(tmf9 «vrof , j, ^o/ira .* ab 

*A9^i{§fuUf miafeuie «r gero: f. 
«r«^i. p. niH^rimtUf ab «v^^, v<>, 

'A»I^<m#, ^, jv, ffirilit : compar. 
•mtin^est fuperl. -jMM«r«r. 

'Av^^im, », r», fetrvut w, homtun- 
eio : Dim. ab «vskf , vV. 

'Av^Mc^, virorum tnore: ab eod. 
Tb. .^ 

'Av^|V«C^, *^ri#,' •, qui virot od- 
r/i*, teiifyuefuit interjicit, Pro CO- 
dem dicitur et «y);;«Cif«f, v, i^ ^, 

bominem vorant, £x «viijv Ct /3«^«, 
paiulum, 

*Afi(§ye>4f, 5, ^, viriparaj quapa- 
rif mafiulum : ab «vit^ et y^y«^/, 

'Av^^ywK, u, «, femivirt femifet' 
mina : ab av^ et yvWi. 

*Av^^«^v,' YJiiv, mariti domatri' 
cem : acc. ilng. ab m§i^oimftMy ag, 
«, Dor. pro «v^|V«2«e^ii, trr, n, vhi 
domitrix, £r «vii^ et htfitdety domo. 
Sic et 

'A^^«^iaf, tf, •, fM« w«/ do- 
mat, 

*Av3^ia *Aiafai forttfpma Mi- 
nerva, 

*^t^§mftinrof, v, • g 4, «^ bomine 
toMratut : ^ab «Ivj^ et maf»¥oi, ia- 
bcro, 

*A§i^Mrariaj df, ^ crndet viro* 
rum : if%^§xraetf, daf. iing. itf 
i^retrttufff gen. pL iEoL ab «c- 
»f>^ ct «rivvw, occido, 

'Afi(»fu§ff t«, t«v, virriitf buma' 
nut. Th. «vftft ^f/V, i^«ro. 

*Av^^«vix«f , V, i, nomcn viri. Lat. 
Fiaor, 

'Av^^«X«^ia, as^i, viroriim delec' 
tut. 

'AvS^cf , gcn. fing. ab «fcvn^, vir, 

*A§h^vo(aty prxf. inf. palf. 'oirum 
feri : dt^^ot^vatj 2. I. iufin. pafT. 
vcrbi avl^it^y viriiem reddo. Th. 

MVK^, ViV. 

^VVv5^<V^i^|, tyyiSt «, fiaiua aua 

xifi (t ftlin^rsf^ traHt habct. A N 

'A^^^ii^rui, -aI, bumani earfti 
vefcor. ex «v»^ et ^aye/yedOfeom" 
edo, 

* A§i(§f§f§i§y gen. lon. ab afi^ 
^ifH, V, «, itomicida: ab «v»i^ cC 

f iMW, Oftfil^. 

'AvI^^ms »4 f. 4^*r, virilem rtddo, 

*Afi^vf§ftai, in virum excrefco, a- 
doi^ct. 

'Avl^iif , forfet, firenui r nom. 
pLab 

^ 'Ai^fM^, virilem : atc. fing. ab 
«»}^«i«r, i«f , «f , i ^ ^, ab iifn^, 

'Av$^*lf , adv. viriiiter, fortiter^ 
firenui, 

'Avi^MT, iC«, ««v, rf/ Wrtfw per^ 
tinent, 

'Afi^tif, oifot, i, part domut virit 
propria. 

'Afi^ois,. i, vir foBut : a. l. 
paif. part. ab 

'Av)«««|iMu, afi^§0g§tr4at, a. I. inf. 
m. Tn. ivn^ , vir, 

*A*ivirat, 3. prsBfl ind. mcd. 
Poct. pro itfaiutrat. 

"AvSatjm, Dor. et Poct^ pro av«- 
J*»*i, reddidit; -3. fing. a. i. ind- 
a<^ Th. i'ii»fjtty do. 

"AfAiXXiro, 3. fing* imperf. 
ind. med. vcl paff. kiy^aXXotro^ 
3. pl impcrf. ind. med. vcl paff. 
ab afaZi.\>^fMu, dJffero. 

'AviCif, confcendit: 3. fing. a. 3. 
ind. ad. ab iv«C»/yAr, 3. pl. afiZn* 
rat. 

• 'AviCiC<(r«#, 3. pL a.»i. ind, 
a^ verbi af§titCd{m, fut. arh, af 
cendere facio : vid» imf aCxitm. 

'AfiCofSi^affexeiamarunt: 3. pL 
a. I. ind. &A, a verbo aiia^fCo^t,^ 
exciflmo, 
*Ai^iC^Xtn'mfonuit : a. 1. ind. aft. 

3. fing. verbi «vaC^c;^», iy«ffo. 
'AviCarnv, lon. pro aftCinrtf, 3. 

fing. a. I. in^. m, verbi ivaC««^« 
ciamo, 

'Aftyik^, t l^*r, encitofuifum, «» 
i///f«. 
*Av^j»A.iir«f , V, i «^ iSr, yiri m yV/ 

t;«far« nofuit, incuipatut : cx et ct 

iyxKnrof, 9, it^ ^\ aeetfatut, 
* Af t^afiWT§fr§,fie6iebantur: 3.pl. 

ind. imperf. paff^ a yfafAirret, pro' 

zafA^riy 1, fing. ind. a. I. p. i^ 

ftyfAft/f4n9. . 
* Aftyfu^itifi, agniiut ^ : J. fing. 

a. I. ind. paff. ab af^dyfa^ot, L 

iVat, quod a yfot^i^ti, ttgnofco, 
'Afiyf^ffuu, I. fing. ind. p. paff. 

*Avi>YiJr/iiv, I. fing. a. i. paff. 

'Aviyi§0ri, 2. pL a. 9. ind. a^ 

Verbi «vtc^iv^rjcw, agnofco. 
'A»«y^r«, concitata efi : 3. fing. 

ind. imperf. paff. ab afiy^ofiai, 

pru aftyti^ofMU. Sic atty^lfUfOf, 

pro a*tyn^ifAi>9i. Th. i><«^, ««- .■)igitized byGgOgk A K A N 

*^M^9^w4«, pluiq. p. ^aC iad. ^B*nB, fiiM vt/Ntust {«s M«£f v^ 
2. pL ab «M()i;^di^Mu, fiffi^ifio, pro Im. 
«vt^tiiy^Mt^a, per Sync ''Af#(v, lon. pro mww, eomJUtrt^ 

'A9lUf|iv, a. K. ia^ aA. 3. fing. fnirt : a veH>o ^«««f vmtfidt. 

'a»i^^»«i0, fufttpit : 3. (ing^ isid. 
a. I. m. ab tvftti*x^/nm t «x ^«4 

'ANE'AHN, iicenter, impune: «dv. 
q^ ab 9t9miM% h»o, mtUo^ 
*Avit^itK99y fufpexi, I. iing. t. 2. 

ia4 ^. per Moucheil pro «U- 
^«d^jM*, verbt «U«^4fo«^ fufpkk: 
ab ^m et fi^MVi vii^ 

'Avi^^o^, if, I, I. fing. a^ a. 
ia4< ad. ab ^rf^x*'» recmrro, 

'Atiio, prodiit : 3. fing. ind. im» 
perf. yel a. a. a^ ab ik*miii^ Tb. 

^r^/, fubeo, 
^Avi^»»^ 3. fiog. imperf. ifi<i a^ 
ab «Dtf^vVAr, egreMor: tX Juk et 

'AnJiJtf^ar*, emerftt : 3. fiflg. a. I. 
in^. med. ab kimiim% emergo, 

*K^^ttK%tt reddidit: 3. fing. a. Z. 
iod. a^. ab kmhilmiit^^ reeUk. 

*Atit^^i,eoiiit§, Th* rffyt», /fv* , 
tiSeo. 

'Aiitii^ir, difeejit : 3. fing.- «,. t. 
itid. a^ ab Jifmt^tvyvvfu. Th. 
{ivyiWMVy feu X/tiyntftt^juugo* 

'Avc^wirvfifrs^ '^^ff '^ •' 3* -^K* 
iL I. ind. a^. verbi ^MtC^rufW, 
Ptvrvifeot quod 4 {Mrv^utf. Vide 
^iru^, ignit fufeitaSulum, 

^AfinMtv, pro M»iv, impuiii : 3. 
fing. a» I. ind. ad. Act. ab i«/iiyKi, 
remitto^ impeUo. 

*Avi^»Xfci, ^ pL a. 1. iod. ad. 
4vi#«iUy» ab i^M^ et ^iXAM, rr»i- 
refco, 

'AHiint l, remiffiit: \* 1. part. 
paflf. ab iMm» x. fing. iad. a. z. 
irair. ab k»it^s rtmOt^» 

'AHiiKnrof, Wy i ^if iMvolauda" 
rius : ex et et iPiXM, vo/o, 

.*Avi/ii««, mtf «« a. 1. ind. id. ab 
mmvlSnft*, impono, 

'Avi^n», vel it94thf, m, n» a. z. 
jnd. pafl*. ab «viii^ : item a. ». 
ind. a^. a^ kmriiiofu, impmo, 

*Afti^^^^ifm*9 0», tt^ mttrivi : a. 

X, ind. m. ab kKtr^ji^v, Tl^ «'c^» 

'Avc4>.«;«rrc/, contraibim ^: p. 
pafi*. 3. fing. ind. 

'Amkn^tHt i, p* part. ad. ab ^ 
»«X«fi€«ii«, eon$raho» 

*A»StX§f, if, %, fufiuii^inUrtmi : Z. 
fing. a. 2. ind. ai5t «v«iAv^«v, z. 
iing. ind. a. 3. m. ab «v«^i«, 

tollo, 

*Av«<^iv*s p. part. pafi*. Bom. 
fing. f. g. Sic «KM^iviH, nom. 
fing. m. g. ab ifir,fu, rtmitto, 

* Art* fti, rtdeo. Th. «J>m» ee, 

*-4#w^«v, «v#y, i ^n, i^n ix"^ *" rtmiftffe vel ^mififfe: inf. 

ab a. a. ind. ao. «viiv, indi part. 
^vMf, f. ^vfir», a. a. isf. m. kfk^m 
itu. fed JnMtu efL p. ini^ pafll 
«D ^'i^Aj^ rmilla. 

*A»di^, neSlere, Th. ^S^^ 

*A»M^«», 3. pL a. i> ind. a^ 
fuhduKerumt, Th* ifi^ Im^, dueo, 

'Av«M-«v, 3. pL a. 1. «v«r«, ab 
ilErcit^, mfeendtf redet: cs M Ct 
^/«/, w. 

'Amritu^ remijumejk Vide A- 
v«v«>. 

*A9t»;c^ 5* ^fC* imperf. ind. ad. 
mfttxif^nf, z. fing. imperf. ind. 
med. vel paJT. ab Jknxoh fi^i»*^ - 
^h itfket Ixm, kmUt. 

'Av^«, itnm, vel «viiiv, Poet. lon. 
vel Att. prb kjm, z. iing. a. 2. 
fub. ad. ab «vmi^, remitto, 

*Agimtt0%f, adv. o^ trigine, defuper, 
mftnetf, Po&u idem. Th^ i»«f, 
prtcml, eminut, 

* Annmt, fuperne^ emituit, Th. l- 
ums, prteul, 

* Anxttiynrts, «, « ^ ^ ijunmrra' 
bitit: ab «^ L» et 'htwyitfutt, nmr-' 
ro, 

^AnxXmytit, vteem in altum fufiu' 
lerunt: 3. p]. a. %. iod. ad. ab 
kftutkd^m, Th. nhi^ti, clemt, 
. *AnnXii\nrtf, if, « ^ A, inefaU" 
iit : ez «, •)», et ^«ixL», i«fW9r. 
r *Av«ftX«i«7«f, u, i ^ h, non cejans, 
perputuusK ab «^ i«, et Xitvm, de- 
foit, Httqut, 

* * AnnXditrrmt, adv. incejanier. 
perpetuo, femperyjine Jtne. 

*AnnXtteM, imt^ i^ ^, idem. 

*Anniftin, 3. fiag. a. z. ind. a^ 
ab «v«»«/t«/^*% at^ert : f. Ut*. Th. 

*Avt»««^, pereujfut eji< 3. fing. 
a. 1. ind. pafll ab ilM««irr«|Mu. 
Th. nitrrts, perttttia,' 

* AfintrXmnrtt, v, «, imperterritus, 
impavidus : ex m priy. et inwXnr' 
rtftat, o^upe/co, 

'AfimtrXntmMtf adv. inirepidc, im" 
pavide, 

'AtiM^mym, tf, t, a. 1. ind. a&. 
verbi ifmn^m^tt, Th. «^«^«r, «/0- 
mo, 

^Annroe, n, «v, loierabilit : ab «•• 
vij^ar, toiert: hsmc 

*AvixT»r«{«v, toleraifUius : comp. 
'Avixraw;, adv. tol^rabiiiter, 

*AnnuXir4fit, prorepftf.i, 2, fing. 
ind. a. Z. pafl'. ab ufmnuXiat, voivo, 

*AftXiniititf, tfts, i t^ n, immiferi" 
cors : CX a Ct IXtnfAUff, miftricbrs. 

*AflXtnfAin$tff adv. crudelittr, 

*Av«Aiiv, a. 2. iuf. a<^ «viAKf, 2. 

^igitized fiog* fub. t. 2. ad. «»«x«f^ m 
a. 2. aift. «vtXir/«/, a. 2. iii.^ 
aCiv«t^ ttUt, I 

'Av«Xttf^i^,^v, « i^ II, illiberd^ 
ex m et'iXtuit^,iiker,hmAee, \ 

"AuXifH^, a. z. ind. p^ z. ^ 
vide mtmXmftSmMt, rteipit, j 

'A««XiMs imperf.' xod. ad» ^ 
fmg* iU£X««»v furfnmt trmbtt | 
IX««v, trabt. 

*AmX«mi«, acc. img. maic. || 
8. 2. a<^ ab iwtu^, amfero. *M 
Xmttt. fitittffirtmt, a. a. m> 3. fl 
ind. lon. pro «v«x««r«* ab «aii^ 
cu^erm.. • 

'AvjXtr/ryf, defpertt : a. Z« I 
a^. 2. fing. ab «««X«-«{«w 1 i 
p. «»«1. Th. iXtrifffjpes. 

^AmXtrtrim^ mt,k,de/^raiiti I 

'AviXirir«f, tf, « i^ «t «^^SI^ovM 
defperattt, prteter fpemt ittditfi 
ab «mX**/^», defpero. 

*AnXtrirttt, adv. prmierfpem^ 
it^Perato, 

'AviXatv, ivTK, 0, a. 2. ad.a 
«vix**rf, 3. pL a. 2. a^ fi4 
kstu^itt, wftn. ' 

*Afif*Mn, 3. fing. a. i. in^t 
kftftdttetia, 2. pL a. I. io4 
verbi kftif»,ift0, exfpeifm. , 

'Av«^«««, •», fiit. irm, pei£» 
rMiMv* .' ab ^«««|, vea*«. « 

*Aftft*^m, ventis ttgito .* £, Sm 
nnfttnm, part. pracf. paC km 
^ftt, vcMtis agitatws, Th. 4 
ventus, I 

*Av«/Hi^M, exfpeBaimt : 3* 1 
imperf. ind a A. ab «»«1^^ 
neo. Poet. pro fttft*, tttaneo, 

*Anfe*ia4n, recordatus efi 
a. z. ind. paiL verbi ^i 
tordor. 

"ANEMOX, tf, «, anisatm, 
gen. kfiftttt, lon. dmt. pL 
q. ab £»r^. Hinc mnftit 
i^ 4, ventefus : knfxitf ifit 
ttfum veium. knfUtittt, ite, 
idem. knfsit\ •«, vesttil^ kt 
u, il^n, ventopienut^ vatetts. t 
V, • ^ n, knfitauos, m, t ^ 
tutt, «u«v, idem. 

*Aftfurni9y.t, ttf, i ^ k^ 
tegent : k uniirii, tegm^ ct *Anfi«0pm^yHf », • g J 
perjrepens : ab kftfttfi^ «« 
fpm^mytf, ftnut qui gtttimr^ 
tur,Jlridor^flt epitut 

* Aftf^ttrftt^f, ct «vi^ft#r'^i 
« 5 A> i vento ntttritme et 
feu corroboratks : ab Hittf^ 
^tus, et r*!^, tf/e, mttt-io^ 

* Af tftir^rrts, vy i 5 Ar» ^« 
/« verfatur, Th» r^ivAfy o 
/.r. 

'Aftfju^t^i ttt, n, Jirf. ^'^mfKr"'""*" 


Upfif. ct V«n4^ /«k« Mt- 
ib^fBL;^tf,pcr£tMz. Hinc 

k,«f^: Hinc Af^MAMi /M- 
ki^ «, i piptvcris i^ut t 

iflCt iAw, iA^f»» tgmms» 
IsiMxm, ff, r», fit»dfieri mtfut: 
Ifl et p^fx'**'*^'-^^^* 

I, pm. a. 1. ad. mnnyum»^ 9u 
d. i& MM7J1M, part. a. a. 

iw mm n , tmijk: > fiiiq!f. a. I. 
iB.lQB.cl PocL pro kmAY- 
n Hise iriHyira^witff^ part. 
L Dei wwn ■■r, ■. 1. put. 
L fliu flj jt lM h «. I. pm. paff. 

knam, rmdtt a. I. ind. lA. 
bf . a iMM^», qiiod a mm», 

tfKt. C %. verbi «iMffl^Gen. 

k. 

kik.f ^HcflfK/, qwtuj .* ex «K 

L ct i«;)^AM*, ter^ 

^mnKeaCr/.* nom. pl a. 

pitaft. ii^y itm* ab m»$nfUj 

Hb. 

Kc^Wk, V, ; ^ 4, inJMUit: 

«pm.eti^«^,<iU«». 

^*ivrpiMmptte/L £z«priv. 

J^pwffflt, V, ; g «, imperfcru' 
» a « ct i(i^i(«, perfcrrh' ^5'»f»,t<, Bom. fing. neut. 
■^ irfflfl MiySi .* ez « «t 

iM. _ 

^«M*«, *^, A, «d5rrtf»//tf jwo- 
^iimmiM^pmtimtia. ■ 
N-«Mi, t, ;g I, «o/mM/ ma- 
'■ '^ *^X*f^ toleroj ct »«• 

^V^il, ff, ; ^ «(, imrfer^efii' 

^^ ^ et V^x***^*'^ irnnf^i* 

-jj^P- ««. Thu /;»;»•/, Mf, 

T*» «,« j^ «,|M mmUmm hahet 
^^ftnmit. ct fli ct lifl)»f, 

^•StefcraAi; £ I. ind. m. AK 

*Aff<flyfiH( ^Jifa««y««r, lon. pre J^- 
VMVTM, 3. pL perf. ind. paill 4b 
Mfinfu, iaxo^ timHt$. 

* AMvmi^hmtf qmi mom /emtit^ ttom 
imteMq^ii, Item ftti momfimtHmr t CX 
fli priv. ct IweueSmmfuu, ftmHOf im^ 
teUigo, 

^Amemirf^mrogf 9fi^n imvere* 

mdmt, imrpmiema .• Cz c et i«iiM#^ 

^hnwmX/unSf Poet. pro iNf«X- 
Xi/Mtm* ab i^M^AAi^Mw, reJUia: ex 
«Ni, Im ct ^iuofnmtffmtio, 

*Anermk^, refiHit, ereBmt efi, 3. 
(iog. a. I. iad. mcd. per Syncop. 
et I>Dr. pro «m^i()U(«v, ab Mt pro 
afm,furfum, Itrt, et HXXofiMty fie» 

Me: cx «i ct imivfl^^ hoc ab 
mn^itf, rurfis erigo, corrigo. 

^AMxmximf^ kom meoUfie, mm gra^ 
vote, ab fli pr. ct U»^^, mt,ii 
M, m$oUfiM, grow, 

*Anmttem, perfitafi, z. fing. t, X. 
ind. a6t. ab kfmeniim, perfuaJeo, 
'*Anmfi^pm, remifi, i. fing. a. l 
ind. a<5l. ab ittmwtfMrtt, remrtto* 

■'Atinrfls «!<, f, difcmhui,^* I. ifld. 
a<^. anmtee», %i, t, a. 2. ind* a^. 
ab Autwiierot, d\fintmtho, 

'Anemivrt,fabavit : 3. fiog. a. 
I. ind. a<^ ab AmirnUt. f. •{#«. 
Tk. ^mnUm,faJio. 

* 'ANm^iafflVy ^dy.fne eomtmmte' 
liit. 

* *Anc<C«Xflvrif, «, i i^ A, «W 
impdiari nemm pot^fi, tutmt ah Infi' 
diis. 

'Aniefy^mfH, m, i ^ il, titmlo ca- 
rems, tarens imfcriptime, Th, y^ 
^,fcriho. 

* * Ane[tnmX\ttevmt,mm h&t, aper' 
ii,mudi. '^ 

* * Anwtmm\vTut, citrs imtpoSmem' 
imm,lihore, 

* AAitiriX.nm^tt, 9, i^ h, ineulpafut, 
i/rreprthemfis .* cx « ct IwiXntrrtt, 
9,' ^ n, reprehenfii, Th. XitftCm' 
9ot, eapio, inctepo. 

*Anerifunrot, 9, i ^ H, ah emni 
confirtio fijun&us : CX « pr. eC J«*- 
fiuywfu, eommerdimm haheo, 

* 'Anm^ioomtit, 9, i ^ n, inconfide^ 
ratms, improvifis : CX « pr. ct Urt- 
mI«, eogito, 

*Avtnltrtt, 9,i ^n, impoVrtui, im' 
ptrftQut : ez « priv. ct irilU, m 
fuperjicie rado : Th. \im, poiio, 

*Anwi^fimrttf,jgcn, pk ab mnwif^ 
ftnrtt, 9, i ^ n, nondum tonfe&ui, 
vcl lihahii : ab \m\f%iti, facrifico, 
^h. ^m,facHJiiO, 

' AnwtrnfiMv, tnt, i ^^, imperitui : 
ab Iwirnftttv, tm, i ^ n,fciens, pf 
ritut, 

'AnTtf^iftt, f« ^v, p. fm. averto. A N 

'Attwffifottt »dv. /tt f>itr$^ 

grejfu, incuriose, 

*AH*i¥^ttt, lon. pco Attitirii^ios^ 
mo9 idteuus, ineptmt .• ab « ct ktrt* 

rn^ottt, idomeus, 

'AnnrifUm, 9, i i^ ii, &h imiiidid 
tdimus. Th. f4emt, invi^a, 

'Anwrdfiut*, furfum tfoin^, Dcr. 
I^ mHwrmfttif, I. fing. a. t, ind. 
m. vcrbi iuuwrtifuu, Th. ?ra^, 
voU, 

'Amtwr^nro; Jbfejeehat, 3. ^g. 
plufq. p. iad pn*. ab Antwriiiif 
fom, f. ^.fl^MK p. iittimnnfUu. £x 
«v& et mrrtim, •£, terrefano, 

'Afi^*, pro hn^, inhm, acc. fmg. 
airi^if, «y^JNf , n. pL ab ilyif^, vir. 

'AMfTM, V, ; ^ 4, inamahHis, et 
ji «ii««rf atienms^ zb « pr. Ct i^c^ 
fujiineo, amo. 

'An^it^mfthvn,ahriptent : 1. I. m. 
part. ab mn^tiw^Jtfmt, L y^tfitu, cdr* 
ripio. 

'An^ftmritti, 9, i ^ h, nullo pom^ 
dere frmatut.—yXierem, Chrjf. 
tikgua voiuhiiis, loquacijfima. 

'Anffmynt, nt, n, erupi: a. 2. ind- 
pafC verbi mtit^fvyvofi.i. Th. ^ijy- 
niftt,frango, 

'Anffmfiftivtt, 9, i, eonfitltt.: p. 
part. paC mafc .gtn. ab mfafpdor' 
rtfttu, Th. fdwrtt, fuo. 

'Afiffttyt, refcJfkm efi, 3. fing. p. 
ind. m. Att. pro ififfnyt, ab iim^- 
fiiyfOftt, refciniU, Vide fJiytufu, 
firamgo. 

'A*ifx*fmi,fuheoyredeo,{, I.med. 

1. fing. mnXtuetfitmi, a. 2. ind. adl. 
iifnXitt* Th. t^x^f^y venio, 

"Aftt, remitte, cmitte, %, fing. a* 

2. imp. a<ft. ab ittintu, remitto. 
*Afiemiftu, rednmero, ptrfuafiro, l« 

fing. a. I. opt. a(^. Avttem, i. 
fing. a. I. ind. aA. ab «vt^A», m/- 
ioeo. Th. ^ti vcl ?Ar, pono, col' 
Uco, 

'Anemf, 3. pL ab «vffv. a. 1. tnd. 
ai^. ab mfinftd, remitto. 

"Anrit, ttn, h, rtlanatior ab mftf 
pt, iaxo. 

'Afieevrt, exfiHehat : 3. fing. 
plufq. p. ind. paiT. per Metath. 
pro aft^iettrt, verbi itmetvm, exft^ 
iio. Vidc teeuftmi, 

"Afirmf, JEol. Sync. pro &fimeav^ 

3. pL a. 2. isd. ad. avira, Dor. 
pro ibtm, 3. fing. ab iifirvftt, ex" 
cito, mevto, 

'AtOftmei, lon. pro mftrnmmet, rem 
firrexerunt : 3. pl. pcrf. ind. aA. 
vcrt>i Afimfiu. S\c mnrtvf, lon. 
pro mftmmiiff, part. pcrf. ad. cjuf- 
dcm vcrbL 

'Afim^, firremi, l.fing.a. a.ind. 
a(5t. ab kfirnfii, furgo. 

'Atititt, 9, i ^n, domo et fide pr&^ 
prid carense qu. Wim* fidi ix^% 
£4 *Af i)^Mf, «, i, qut fPJimfuitre, 
.^Xenoph. 

*K*'iiiyfilvfbaij remitubat^ %. fiog. 
pnef. impem. 'z6L fti 3. fing. 
iaiperf. Jpd. ad. qaafi ab AmU, 
priafquam tranfit tn ^, fecunds 
coiijugationis. 

!AMiii9v, nt, Mt praBf- opt. aA. al) 

'Amu; , 1. fing. imperf. ind. «d^ 

*Am««;, i»r«f , •, et in f. g. avftcMt, 
^nef. part. imftu^ If* ^* ^^* Hinc 
^winr, Ion.pro JimAt, iateare. Ab 
^a^ quod yide. 

''Am^ms Z, faerijieia^ f. «^**. p. 
.«M. ab ^MK et h*€9,faeer, 

*Ami#»i, Poct. pro «wn, 3. fing. 
ImperL ind. ad. avinv, «s, «, Po<it. 
.imtnafy «r, f. Ab httinftu. 

'AraMJft/, Dor. et lon. pro ittnt^ 
•Mu, 3. pL pr. ind. verbi imioftmt 
qood aib kftkt^ pro imnfM, 

*AN«f^;, a. I. pait. paill ab «- *A9itfUt reia$eOf rfmittOf Hmitto : 
£. kwnwu. p. «MfBJu a. 2. kfif. fiiK 
■^am^^^^i part. pradC a<5):. «vmp, 
IvTN, «. 2. a^ part. iftttt i*vogt 
pratC part. pxC AMfuPot. a. x. 
ind. pafi". cv«/nv, »;; «, iateaiia 
JmL Th. Tw^, /flird, remrtfo. 

'AvMfv, acc. lon. ab iv/c. 

*Amiij(», pro kfut^ky Km. moie/la^ 
BOin. pl. n. g. ab ^«^i , /i^/V. 

'AMU^crov, dt^idUhnwmt fupeil. 
lon. ab it»tnM(y pro «vm^. 

'JuHineth i-\' m. 2. fing. pro 
iftn^ *AMiT^ffM, 3. fing. a. x. 
opt. Mot *Ahv^ mcieftet, 3. 
iing. a. X. fub. ad. ab mv«mv, m*- 

'Avisn, remittit, 3. fing. praif. 
ihd. a^ ab Mfitjfu, 

*AviM, Dor. pro ^/luv, quandt. 

*AMMtr«f, Dor. pro ^AMXfrrvf , ¥, 
•« «^ if, iMvi£iiu : cx « et 'Av/Ajmt, •>, i «^ ^ immi/eriepn : 
«XjiiSt T>ji«f, Att. 7XMrf, miferi- 
49rs. 

* 'AftjUMOt, exirai^f tx mfit et 
i/o^y taario. 

*Avwv, ir, r», Dor. pro hviof, vel 
^MO, baiena.- 

*Av/»vr«, orieniem^ a. 2. part. m. 
g. ab kvetfitiy quod ex cv« t:t 1?;««, 
#0. *Av«wr«v, tedeuntem, part. f. g. 

'Avitx^f Dor. pro hfi^x^» ^*"'*' 

"Affrtros, 9,0 j^ht qvi efjme egkis: 
^X « et 7nnrot, eqaus. 

'Afiwrotfimtf avoiojfuln^oio. 

*AfinrTot^ift dat. pl. lon, ab «mr- 
Tu;, », fl «J ^^ffl^tus : ex « ct vmt- 
rw. Hinc V 

•-Ay/yrta^tf^i;, HiQfos peJes hal.ntes. ''AmZ0K,»,«'^«»5M. Aaqttod 
Jatus ifin^ff, L e. iaxat f An quia 
habet folia &9$ntf ineefualiaf 

*AftrdfU9ot, i, pr«f. part. pafl*. 
ivif^Mu, pnsfi bif. adl. Av»rif, 3. 
fing. imperf. ad. ab 

*A9itn(uif exeifo, f. ^««iriirM. p. «- 
v(r««ik a. 1. mAtn^ a. o. Avfrm^ 
imperat. Mr«, et kfmrtiti. fub. 
4lv«r^ inf* iuwriivM* part. Jivar^f , 
li^», 4y. f. X. m. ikv«r«Sr«p«i. 'Ai^< 
rm pm Ifipturiyfurge. Att. imp. 
przf. pafT. ab itfirotftuH. Th,ttn^. 

'Afifxvtf vot, ij^ «, in/irmut. 

*Afiey^of, attoiio, orior, part. ib^ 
^«rv, vvrv;, i, prsC tmp. Qied. 
Afiu^ (on. itftaxUt tf^ontine : acb 
?r;^a# pro 1;^«, teneo^ babe^, 

*Avi;^p««M, ferwjHgot ab ix^uoiy 
vefigo. 

*Avi«^IU, metremusf t. pL pr«f. 
ind. pafi'. ab «mcmw praef. opt. 
paff. mftenifitnf^ '4f*^* *^***t *^ 
i^ira, ^«. Th. «v/fl^ mterort 

*Aj>i£9t gen. pL ab iM«, tri/Htia. 

'AviJM, «rrdf , i, a. a. ad. part. ab 

&fPtfU, 

'AtSro. Vide «Mi^jMsl«. 
'Avv«, 9, ^ima, nom. muL Hebr. 
Gratiofa. 
*Aw«f , i, nomoi Tiri Hebr. Gr«- 

"Awtcii, Po^ pro AvvMv. Nam 
«VM dicimus, et Afvoo. Hinc me«> 
tri causa pro £mv, Stmoe^Jaeio^fer' 
fcio. 

'Awi^lll«f, Po^ pro ^v(ftA.«f, 
^«e nubibut ; ab « et vi^X«, Air^/, 
nebula. 

"Avff^of, «, «, tsia fitrfum ferent. I- 
tem adj. « ^ n, MtrJiUtf £z « et 
«^«f , tr/a. 

'Av«<f/(««rv, «M» , «2^11, t»n eomf*os 
mmtis, fuitus : ab « priv. et v«it- 
futf, prudens. 

*Afor,rot, 9, ^ h, demens : hinc 
adv. ^f«i}rMf, imprudentir : ez « 
priv. et v«f«r, eopto, 

*AfOim, «f , n, amentia : ftb «v««f , 
»f, i ^ hi amens: ex « priv. ct 
vMf , ment. 

"AfoiyfMt, «r«f, r«, apertio^ refe^ 
ratio: Januay 3 Reg. xiv. 6. .ab 
/^vUry^, X. fing. pfcrf. pafll ver- 
bi 

'Ava«^*r, 'AvM^uor, et 'Afoiyfvjns^ 
nperio. part. prxf. mfoiyi*9j «ra, w. 
f. «wr^. p. ^i*^;^ Att. pro «. 
vitf;^«, a. I. «vt*r|«, et iffoiiim, inf. 
ifOiXmi,, p. pafl". «MM^/KM, et hfHff- 
fteti, a. I. htifxhfy et mfttfx^*% 
3. pL mft^Pnrm», f. 2. pafl'. ilv«i- 
ynooftmi, p. m. ^yiw)^, part. cvf^ 
y*rf , «r»f, i, apertug. Th. «T^ar, 
ff^r/«. 

'Avoir.t, gcn. loa. ab ^yu«, awrw- 
/ '4/. " 

Digitizec AK 

"* 'Ammgi»^, «, if in fia ia^ g t i o. 

^AtoiMoiofoioei *«^ r^aum : Lit 
p. ^v y« « ft y i« i r« . £z ^Um, «7« 
domuty et hfu^Jlrmnk 

' AMMf , «, « ^ A, Mtf«rrtf : es 
et «r»«f , dotmut» 

AfotsoTot, n, «V, apefttUf apetvm 
ab «M^«w, 3, fiog. pcrt ii 
poff. Teibi iiooiyo^mu 

* 'Afotfotifof, f. |m, itigmifeo. 

^Ai»r|«i, a. X. inf. oumS^, «m 
9, part. «vm|w, imp. moo gx j lmao^ 
pL t. X. ^b. paC ab « ba i yw , ^ 'Avif|if , ttif, i^, ^ptfti^t r<^irat 

item ^««r .• ab ^U^m. 2. i 

pcrf. ind. pafl*. vcft»> «bwyy«i 

'AvmVm, referam, £. X« tnd. mSL 

AM«^e<'* 

^AvMT», 3. Ihig. pnell «pL p 

ab ^fofuuy perficior. 
'AmxChi, dat.Ioa.ab ^bMJLCMr 
n, miferia: ez « et «XCmt, «> i^ | Th. *A-v«xC«n^, infeiitUryj 
dCv«A.C«f , », i i^ i infeUm. 
Cot, «/ i,felieitst. 

*4v«A.i^, et dbvXf^^, «, J I 
ab exitio et ditmmo tmmmait t « 
et IMjf^t perdiHo, ' 

'AfOfUU^ POCt. prO ^M^MM, / 

fcicr. 

'A9^6sot, 9^ i i ht imobribnt 
rent : ab « et «{«C^, ismber. 

*Aoofiiot, imifue tfOf f. 4rot, p»' 
Hinc 

*Avi| K«^i ftr»r, ^it fimtotum, 

'Atofutt^ ttt, hf difertfmitit ^i 
inifuitat .* CZ « et oofX, ime. 

*A90fiotot, «, i 2^ 4, diJftmiSut 
ft> Ct ofioto$,Jitmilit. 

'Atofut, u, ^hi mvfvaRr, jM 
/wi.* hinc 

* Af oftMt, z6.V.Jtte lege .* a v^ 

*A9ovnTOfy n, i ^ kt iitutitit^i 
cundut. 

*A90H, ifsttt b ^ht aittemt : I 

et VMf, tt:Cnt. 

'ANOnAIA, feo iLfowoSmy 
ANOFMA, avis fpeciei, ab 
oierofMtt' vcl noSK. 

♦ "AftarXot, «, i g 4,- ittarmoi 

• *Ave«'A.«»f , «««rr imortmitmt. 
^Afo^uti mt, h, Dor, pro «i 

mj*h,Jortitudo,Jirenuita*.' qiw 
«vtj^, *ir. 

'Av«^««#, 'mjitrrigo^jurjum c 
f. «tfTM. p. etftt^ftntet, a. X. «va 
«^ imperat. mto^otaoo^ «n 
t^ pafl*. oi9ot^io$n9, vel JU»< w ». 
«v« pro olvar, ct o^oot, ^^S^ ' 

'Av^^vrs, furrexij a. 1 . ind. 
lon. vcrbi k^tfoim, f. ^«»#. p. 
ev««* quod ab o^uo», ititpetwm 

* Af 9^v\u4, «vr«f, «, a. I. aA. 
«v«(i^(lf, rtjodiat, 2. T a. I, Aff 

Ib; coBpL Awr w M w yf, foper- 

k i iiiw fratn. £l • ct irMi, 

(.' ak « (t NMf^ marbta* 
^iiii^, ii • ^ «, « • et »ir*- 

'iaM, i| ■ ^, ritfifa/ tttptrn 

4« 

^iaivn(m^t^%^k^refm£am^ 
Mihtta. a •:i>rhr. et i«#i- 

kmy%,i ^ %yamm*i es « et 

W«,poJwr»r. q.y. 

^iiwni^ «I ^ {^ ^t Mw vmSntra» 

I. 'Annn, taif^ fite wilmre. l««,et'A«r^Oor. pro 4li»> 
^y^,i. fiag. a. %, imp. ad. 
rif, ^firrexil, Poct. ptO Jt- 

r, ptft ifr Mr«v» a. 2. ind. 
'AirvMMu. Att. et Dor. pro 
»rWi, 1. 2. inf. ad. fic A*n(rs#- 
^piarWirlv, L I. inf. m. 
^ a. I. imp. ad. ab ^»»n»- 

^m»y JkrTftenuit^ pT» «Ivfrw- 

u 1 ind. j. dsaZ: ab ivitnfu, 

h^fmH^fertitrrit, pro ^r^- 
^ 5* &^ pr Jtil iad. pa£ a 

'V^t emergere^ \d£. 9b ir- 

w, Poct. pro ■»i;^«r» etmergo. 

h?».<^, Poct. pro ivd^x^^y 

Ip mr;^ ». fing. a. », imp. 

« "^*. t9ier»f/i^uno, 

^T«i, Poct. pfo Ifme^trif, 

tmiSt. 

^y^mimt^ ttteraimrmt, pro «U 

k^i^ L 1« inf. m. aib iNt, 

►j«», hUrmrtt pn> ^pd^X**' 
^^«ptin. 3. fcjg. ^rtr;^#/<fi^ 
^ L a. tfid. m. ab ibt;^». 

^'. PPO «m, e regi^, 
W*^mm,e regime, 
*>7M^{ipMBi, ^er/o, repugm%: 
'^ Jfc «KTi^iW^, a. I.m. 
•"■'^iwra^. Ex «rW Ct 
K»**. Hinc 'ArrityiriMr^, », 
*• '^ «/i^ crrto/, acc- pl 

^''«^«WK, t, i, ad^ofrfarius» 
^(^KH^^^k^^mulMSy certa- ^mfus altfuem piid't9iiert,fi ei ^ 
fmere : ex JuTt et «3fM, /«//#. 

"Arci^, tv4^> 1><M'. pro «Mit- 
itffemitrariuerinmicmtt ab Im;», 
fComtra, • 

*AmW^. Vide «Mnui^wr. 

'Am^mmum, 4»r, M, ingemtia eete, 
lon. «nrvf yir«r. 

'ArriXX«y]itii, «r«r, ^emmprnf»*' 
d# .* ab «»r2, et iUJL«r««r, tmrnmu^ 
tu», 

^Afrm^miCtTe, Dor. pro mfmfui' 
^^t 3> iin^. irnt». ind. paffl*. ab 
ifttiS^fmi, 

^Arriftei^if, ii»r, *>• etmepenfatie, 

*Arrf » ri M riim, eUiqind ab mli- 
pn fati i et ^»rf » rr»«y, lon. pro 
ehtinere a/ifuid: ab jmrimyoceurre 
pbvimJU, 

' Arraifmt^ieft fat* i(^iw> miefjpm ai' 
fero, 

'A»«c»«i^, filt. i(^» M»/rir df 
pruOy demolior, 

'ArrAMflrXif^, -w, viclffim Mt- 
/^Zr» .* f. mam, p. i»r«»Mn«^^M' 
ab «l»ri, «»«9 ec «rXii^, impUo, 

*Ayr«»«r*fr«i, eontra emeitare, a. 
I. inf. adl. ab Ayr«»i^/M* ab A»r}, 
«»«, et irv/^ 

'A»r«»«^/S««, *r», «8, Dor. i^ *A»* 
nf»»^i)ai> ab 'Aprnfm^t Antenot, 
nom.TirL 

'A»r^^, /«, M», exifimatione pary 
dtfualu firetii : ab «»ri, emtra, tf- 
^<rP, et «|i«f, i^!^»/. 

'A»r«fr»)()«^, retrihuOy ^iciJSm 
reddo : f. ^rrw^^idkvrv^ p> «^rttff^tfXi- 
2«rx«, a. %, ind. a(ft. ^»r«irf^«», 
ififi a. 2. a^ 4»r«ir«%»«r, a. i. 
ind. paf£.'i»r««tWf»». £z ivrit 
Aeriy et ^tmpui db, 

* ArrmToiaHeefemiy is (r«i, f. X. 
ind. paiT. ab «»r«fr«^i^/M.' Unde 
et ^ 

'Avrmwiieftm, urat, rs, retri&utio ; 
«*r««i«Wrff, i«>ff, 4, mercet ; «»r«> 
. ir«$«ri««ff, «, •», telributoriiu, retri' 
butivut, 

'Anramoiu»etiy vidc, ««rKfr^^S^/Ki. 

* Arrm^en^iffAmi^en adverfo refpon» 
deoy a. I. ind. pafC iivn-atrtn^iSntt 
inf. a. !>. paff. krretvn^ififai^L i. 
ind. paC JtfTatran^J^eefimi. £x 
«vri, ^«Tfl, et x^iftt* 

*AfTmve»^eif, i«#r, n, «ir/jrtf r«- 
fponfie, 

* ArrmtofiXXt*^ refnitto, 

* AfTd^TifSaii pr»f. inf. med. 
lon. pro kf4i,tT%e4%iy capejere, 

"Afri^iff fA»r, ht infurreHio. if- 
ri^rftf, »y «, gui infur^it contra 
regemf rebeOit. Ab «»« ct ett^my 
tolh. 

*"Arru6yeMt, «r, A, /am refexio, 

'Arrmvm, f. o.r*r, a. I. «»r^t>V0e, 

, viei^ig imiferotf vtlfrepitum edo : 

ab «M*! ct «Mr, clatKOs AK 

'AMnU, 0^iUM eo, f. iemt Fv^ 
nf»«u Th. ifrit eontra» ■ 

'A»rf C«Xffr«, «r, I, tiaBut (ircl i^ 
fequutus ) fum, a. I. ind»a^ ab^ 
rtCflXiM, •«. 

A»rf7xXit/iMe, «r«r, r», reeriminm* 
tio i mfT%ynX.rtfAmri%Hi n* ^»» r«trt* 
ueinatorius, Ab «»ri, {», et ««Xiar^ 

'Ayr«)c$iv»r«, 3. pl. imp. ind. 
med. ab ^yri)i^M»,^r»/r«7iit/>«rrt^ 

'A»r«iX«r^ Poct. pro «»<r«iX«iry 
oririfci/fiy 1. f. a. I. ind. adl. ver*' 
bi «»«riXX«. 

*A»r«i>«», extendcy Dor. pro ied» 
Tomfy a. I. inftp. a^. %, hn%. Ter- 
bi mfmrdteei, *A»rM»«fi, pro «« « ■ 
rMv«i, a. I. inf. ad. Poet. 'Hu 
ri/iu», /m^9. 

'A»r^»«», pro mmrimmy Doric^ 
— -«»r»f»# terminatio Patroaymi* 
comm a nom. propr. in «if, «t 
^mdfretHt i Aeittf* 

*Afreterm*y cmtradieere, item ^fxf 
vicijpmy a. 2. inf. ad. ab «l»rl«w^ 
a. 2. ind. a(^. ^»rer«r«», a. i. ind. 
adl. «lyrM**»!. £x «»r)| et liras 46* 
ce, 

*Afrdi^$miy ^eijjim htterregftre^ 
pfsf. inf. med. verbi. mtrA^ifuup 
viciffm interrogo, Th. ti^ 

*A»mr«y«», nit. |i», vieiJSm imhr9^ 
ihtco. 

* Afrtmi^mfufrtrjoontra oeairrentttt 
nom. pl a. 2. part. ad. ab «bn««- 
r^t;^*r* quod ab «»ri, U, et ^^X*^ 
eurro* 

* * Af n»»eirrte$mt mieijfim et^utt» 
dere, 

^AfrtnXiftty ex admhfo inipuebat, 3*- 
fing. impcrf. ind. ad. cum » IftX»* 
ab ifrinXifm, ex mfri ct nXifm, 

'AfTtnrifm, idcm quod 

*AfTtnrim, fut. iemy iticijfim iua^ 
fependo. Hinc 

' Awriicntf-iff, f «f , 11, repenfio, mmlSa* 
Th. rittfpunio, 

'AvrtXiyi», 3. fing. imp. ind. a^ 
ab »»rixi>^. 

'AiHriXX«ir«, Dor. ct pcr SyQC» 
pro «»«rfXXirra, exoriensy fCOl* 
gend. pri^r. part. ad. ab A»«r{X>« 
Xm,oriri facio, Sic «»rtXX«»n» pra 
^y«TsXy^ir«ci, oriuntur, 3. pl. prftf» 
ind. a<5l. ab codem. 

*Av^fiStXh, nf, n, injeSiio uniut iVi 
locum alterius : ab i9rtft.CmXXtt» 

* Af rtffrXnemi, vxcijjim implerey 9u 
1. inf. a«^. ab «>ri ct {^«rXij/tfk 

* *A»r«$«;ti, contra exeOyfparfim 
vagor. 

'Afn^irmTixegf u, ^ contra ^ffi^ 
tor: ab 

'Afn^trmia/, ab «rrJ, i^, Ct iriXmp 
, quaro. 

* *A»ri(r«7'«| fut. ?*», advertum 

Digitized by VjOOQIC AN 

tifȴ, in oicur/uM Uranty 3. pl. pluf. 
pexf. m. ab avriiri^A^i quod ab 
Ikwif W^t 2^» et ufju^ eo, 

* Af rtTtfitXitjuat, -ifAtu^ vieiffim 
turam gero, Th. ftXX^iy curtr eff, 

*A.vTixm*,coMtra/firalaty 3* fing. 
imp. ind. .a(S. ,vcrbi ttM^trna^ 
CUm f IffX»* ex «rr} et Tti^^Jj^iro, 

*A*Tt^tirTi(, ¥, i, rivoiu : ab 

'Am^ouir, .*>, rcdamo^/um ri^uaUt: 
I part..przr. paiT. «y«tf^i^/«t»«f. Ab 

I 'AvTf^«v^«», inbareo, f. ^#Ar. p. il»« 

: ^Avn^Cvy prxC inf. ab «vTi^u», 

tOHirmdieo : ex av^ ct i^f*^ JAo. 
. tAyn^i/tfOif* ^ol. pro etrri^u^at, 
I a. I. part. m. g. vcrbi ii»rf^i^«, 

vieifflm/irmo, Thu ifii5*,^r«fO, 
. 'A»ci^«^^««, repindi^ a. I. iof. 
m. ex ««r< ct l^, Hbero, trabo^ 

*AfTt^vfttf»<, n* «is f »f redamatur^ 
pftrt. prxf. pa«T, ab «vn^, r^ia- 
pr». 

. "Arrt^cii, /upplicarct obviam ire c 
^tssL ipf» med. ab »*T0fimt, 

'AfTtrr.fy ct in 3. pl. mfTtrKf^f, 
s, 2« ind. a^. ab Afiiftifu, re/j/h. 
, 'AfTtr^mftfUfa$, n, n, in conirari' 
ym vcr/us, part. prxt. paff. verbi 
iifTtr^t^ofAou, Hinc «yrfr^«^/»s- 
VA^f , adv. 'oice versa, 

*AfTtTmTUt, Poct. pro kfek^ira- 
rm, cireumje&us e/l, 3. fing. pcrf. 
jnd. paff. 'AfrirttH, 3. fing. imp. 
vel a. I. ind. aifl. ab etfrtTiifu, 
coMtra intcndo, Th. Ttifts, tendo, 
I * AfTtTo^tiTtc, mt, trans/ixi,: a. I. 

ind. a<ft. ab «tri ct rf^ii, pcr/oro. 

'Af*]vrus, ejv/dcm auni, Lacon. prp 
^v mitrS trvf, 

* Af rtTirv^Of/imilis eras : 1. pcrf. 
f, plufq. p. ind. paff. cx ifrt, aque, 
€t tTirvyfAnf, I. finj;, plufq. pcrf. 
ind. paff. a rfv;^*^,yir»»r. 

*Afrtvx^etres ^*'»»»» Zgna tcmpero' 
ta oppo/tta, Lacrt. ub u,^rt et Xvn- 
»ttro$, Th. xt^d^fvfAi, tempcro, 

'AfTt^^r», /erel/jntur, 3. pl. 

imp« md, paff. cx avW et ^1^«», 
fero, 

'AfTt^iXetn, Dor. pfo i>ri^/X*}rf, 
redamavit^ 3. fing. a, I. ind. ad. 

*A»frt;^;fl<cMW, adh<rreo,/ab!cvo, cum 
gcn. imp. a*Tat^ifii,nf, f. »v<?i^9jit«*, 
^, fr«*. JEx «»T* et »;^k>, tcveo, bu" 
beoy 

< .'Ayrf;^;f»fri, /*^ffe(it : 3. fing. a. 
X. ind. a6l. verbi «>Ti;^fa«. Th. 

;^^«ftr, rf» mutuo. 

* *A»TfVfl#, f. etv^i^c*^ Jethieo. 

'Awi«, Ipn. pro a>»T«w, obviam 
e", quod vide. 

'Atrj-iKr, /:rrpf!:ii^: , idv^ ab a>- 
TeyCLu AK 

*AtmKt/£(r9, re/pcnMat; 3. flng. 
imp..ind. med. ab «yr^ et afulU^ 
fAeu, re/pondefi, , 

"AfTfif^ adv. coramy cm . adver/o, 
Th. «fr/X 

'Ayn^Mtf^, «^y •, Antenor, nbm. 
propn viri. Hinc ^Avrifi>«(«)««,wtfA- 
tenoridsc, 

*AfTnfnf, f^ r„ qui vici/Jim rc' 
mij^at, et per Aletaph. quicguid v/- 
i^i/pm datur, Th. t^irrM, remigo, 

^AfTn^tt-ft^yn, ftrudura lapidca 
tftrinque edltiora »dificia fulciv 
ens : ab «m et l^t%et,/trTmiter/ul,. 
$io, innitor, 

*Arrn^t9«t^ as, h certavi : Z. t, 
ind. an. ab tifTtfi{,H, contendo cum 
aliquo, 'l'h« *^ts, contentio^ 

"AfTn^ts, to^s, n, /upplicaiio : ab 
ifroM, vel ifriot,, 

*Afrnx^^^fi gcn- praf. part. a<ft. 
£. g. ab «►rii;^! fl#, rj/ontf ; cx «jtJ 
ct ^x.'s^/onus, 

'ANXr, pro, contra : in compof. 
fcpd comparationem fignjficat. 

'Ayr/«, adv. CM ad^ser/o, co/ttra, 

acc pl. ncut. gcnd. ab dfTm* Th. 
df^i* 

*AfTttt^et, Dor. pro ifTta,€tt, 3» 

fing. f. I. ind. atSE. vlde «>r4«r«(. 

*Afria(,ux/, vcL ifT»a^»it pratf* 
ind. inter/um, occurro : vidc in «r- 
r/««. 

* AfTiafOi^iA, virago, viris aquipa^ 
randa ; ab «vti Ct ti^n^, vir, 

'Am«r«f, «yr«(, •, a. I. part. 
aiS. mafc. gend. «vr4«r«i;« .£ol. 
idem. 

*AfTiiretft occur/urum e//e, f. I. 
inf. zi^, ab 

' Ainrta*», -A», o^vrro obviam venio : 
f.- ««'*r, p. nfriaK», ab «yri. 'A»n«> 
i$0, idem. 

*A»ria,^iw<ri, Dor. ct JEol. pro 
tifTiet^wtf, ex adver/o re/pondctU : 
ex «vT/ et iec^te, 

*AfTfCattoi, re/i^c, advcr/or : ab 
afTt Ct paivait,eo, 

'AfTiidXXt^y/ermonem cum aliquo 
con/ero, f. «Xa/. p. «vT/^tbX««^' ab 
afTt et fieiXXv. 

* AfrtStieXnKM, Vide «triCtfXtw. 

*Af T/*?»«/, repvgnarc .• a. a. inf. 
atfl. ab afTtCatfot, 

'AfTi^inf» *AfTtCia, ct 'Afrimipv, 
contra, obviam, adv. 

'Afrl^ioi, 9, ^ ri,Ct eiiiTiZiOt, ia, 
i$f, adoer/ue, in dat. pL eifTtZiotfft' 
CX «vTJ, et fl>tu, vis, 

* AfrtZoXit^, -Z, Qccurro ; itcm nan- 
(i/or, cum gen. f. iJr*». p. afri«f- 
ZoXnneu iuf. a<^. prxf. «vriMAtTv, 
a. I. inf. a*5l. «vT<»flA^r«i. 

' Afriy*yeDf'ie», -«, fut. *:r*>, recla» 
mo: ab avT/ Ct ^ijAiva, quod vidc. 

* Af rtytvi^has, ¥, •, Ar:ti^fnides, 

nom. jTopr. 

Digitized lAJff 

'Avri^HfM^^t^, -i;, vkjfin i» 
ucQmtc ah : ab «»r« ct >4(»r^ 
quod i. yn^t /cttt&u», ct rjfi^ 
cdo, 

*AfTiyforfttofi»e^ 'i, fut.Dr«, (i 
tra /entio, di/fcntio, re/ragar: 
ifri et yfetfSLtf, Th. ye»ttawa. 

* AfTty^et^, n$^ n, contraferip 
Th. y^ii^ee, 

^AfTtioiTtosi %^i ^ n, altcriui 
eo- in iana /uffe^uf : ab «vri 
iniTfOf, cmna, 

^AfTi^iiarJifamt *>,«>. contra 
animo affc&tit, prxH peut. pi 
mafc. gend. ab arri^taTihfu, 1 
r^Af^, pono% 

'AfrMorau, 3. fing. ind. pj 
pr.-^f. ab 

* Af Tiii^Mfu, do vici/Jim, rtpeni» 

' AfTthiniee, ad cau/am ocairrfyj 
dicio contendo^ f. nrm, p. ipcc. Hi 

*A»ri^K> u, t^ n, ttdvcrjarm 
CX «>r/, et ^ixM,Jtts, Jis, 

^ Af riio^is, t^f, ii,rctiibyiio,r:M 
ncratio, £t 

Avri5«r»*, tf, « 5 li, viciffit* fl 
coutra) datui, itcm ANTID 
Tl/M, vcl remcdium »3veH 
hiala corpori» datum. T}i. ^) 

* Af ri}»fftr, 9, Ti,donvm dono nj 
tum. . I 

'Ayri^t#4«/, pracf. inf. med. k 
pro Mi^tfftat, caftra ca/irU %^\ 
ta babcre, Th. "t^ot, 

*AfTtn, adver/u, lon. pro «»t*«, 
V. ex ifrios. 

' AfT't4tftai, Po2t. pro «jaWAiM 
impono, ' 

*Ai»r/yi«f, V, • t^ n, <BviMut,afii 
Deo : cx «vr/, ^yn^, Ct ^ti;,i.-ifi 

* Af riitfftS, UiSy A, 9pp^^''0' I 
* Af rihrot, v, * 5 tf, oppejAus : 
afri^nfu, impeno. 
. 'AfTihvrof€tf9s, «, #», fw '^ 
aliqMcm eft cur/urus : f. X. BM 
part. a ^ta», rurro. 

' Af riinfu, pro afarUiifu, repiM 

'Avr^V^Mf , «51«, v/4.^« (vcH 
traj/onans : ab «vr/ Ct $^»fjj^ 

* Af rifiv^ot, 9,ii^n, jofta *ft, 
tus : CX «»r/ Ct ^v^tjanua. 

^AfrineJnfttfos, obpdens,opfvm 

• 'Av7i««r«XAi*rri>/K«/,vcl<-1jH 
fut. lieftat, cosrtMUiio, , I 

' AiTtxiTTjrtai, lon, pro i«^ 
tnrCxi, e regione alicujus /edere :^ 
«*r/, f t xftinfsMi,/edco, Th. «i" 
/tdeo, 

'Apruiari^rtas, loU. pro i>Tii 
iiltriai, t^uftra ia(lr'u t^pof^i^ ^ 
lere. 'AfTixmfi^tufitfff, l^^ F 

-ufjAfae^ ct hoc pro -*«t»*f, pn 
part. m. a ««A^**. 
•Avr<*a^iV»r^;, rj^-J?ff. pr.tf. i| i/CTcTOgk AN 

, 'Aj*mi^UMf •£, vmfim wvk^^ L 
ilmet «»1^ p. mruiMXuaj Ycl n* 
|iLa.l. icdad. ffmx«Aj#w,ycl 
\m Th. xmXimjVega, iMwt»» 
I 'iKiMMvXAirrw, (omgan, Th. 

*AmMT«r;{^ir;f, uvf, ij, ritemtw : 
lk mri, SMi^ et 9X^nt.' Th. 

* 'AfnuTmmm^ttf eamirajintp, 
"Afranpai, ffvur : f. cuTgnu' 
^i. pfx£ pait. «9v«ui^uwrY *» 
If^wT^Svi». £x «rv et zufuu, 

! ^mui^jJtHtj precamu vote com- 
^t^ ,ftUUt ftredamm. 
'kKotxmn, "^ vieiffim» €0m m mJo ; 
A irri, ct «»;{;f**^ 

W^n^puu, £ v/uu, jm£am con* 
t*^ i«ir« alijam. 

A»««^ «ifnx^, r regimme^ 
l^jyrRA, AAvr/w, nnn gcn. 
hit. Th. ijci, oii/r». 
AK-an^, £ r«r,. p. ««, «M^a 

d W^ /»1^/9 .♦ CX AfTS Ct 

ff^ To. »<^^«, tt9, r«, «c/^ 

*iw«%«i», «, ri, btUdonuy fic 
[&n ab AiiticyTa infula. 
ww^, a,^^, ^ emmfiqtmiyt 
p *B^)/im, pro «yTOi^Ar, 
k part ad. ▼crbi «ifrfjii»^. 
Wj^J, 5f , ^ afprehtnfim : ab 
^ t>:rf» iy«i, affrehemJiu 
^^'i.iiait^ vidjim medpiai, 2. 
cffiof.a.2.opt.aa.ab 

y^*^imaftmt^fefd^ioy iiherm^jm- 
^" on gen. «^ihi/ir. f. i. med. 
^>i«fc a. a. m. ibT«x«C«^n», 
[''^ Ab cm, et Aa^Ci^w, ^a- 

'^'i^fmm.rtfflmJgo, Th. A«^ 

^'iiy,etafra£cOt f. |m. p.;t*- 
*?^ tad. «a, ivrtXf ytf*. p. ind. 
tt^riiU*^ cum dat. 5x iwi, 

*ffJ4t*i^ fsfd^emdmm, adj. 
■^ ab mfnkm/Mpm, Jffci- 

Jr^. Miy, *, •pitmkaioy fuh- 
*» *b 2. fing. pcrf. ind. pafll 
*« «•nXc^fpsi, opitmUr, 
^^•*^3*«. «t, i, cmttradiaiOf in 
*» ^Vi^fcfie, ttcamfa diQio, CX 
^«* ii>w, &». 

■••v^Jiji*», -i, coHvieim» regerOy 
f^- •tti ad. «»rtX«^(«*, -*», 

«-woafor, 

^^•x*. V, ;, Ajttiloehitj, nom. •^ tt Asrix Hiac ^/jf^o .• A N 

*AfriXmwti€ify $»{, k, molfpla t>/- 
eijim exhihita. 

'AfTiXvT^, y, cfl, redemfitfomi* 
fretium. Th. kvttyfoiw, 

'AnrijtUi^M^tw, coatrarimm teflor._ 

f. IfTM. p. DlMk 

*Am/M(;(;(rn;, », i, tffmgnamei ^l 
ftfi pugmmi corara alifaem: cx «»ri, 
Ct/*«;^;#^,/tff«. 

* A*Ttfin6iwebrmit in loeum atteriut 
comJUtuitmr : CZ /m«'», ct Ifmfu^Jlo, 
ffatoo, 

'A9ti/uiA/^«, m/ra moduUr : ab 
«iNr/, ct ^iA«r, earmen modaia», 
tmm. 

'Ayri^r«C«X4, lif, «i, eommutatioi 
mmtatio in contrarium. 

*Afrtfarfiv, -•, vieijim mefior, 
repenio : f. itr«. p. i,*rifAifi»T^»tu 
a. I. lod. a<^ iyriftir^tf-A. f. I. 
ind. paC~ ifrtfAtr^nrofutt. £x 
mrrt, Ct /•i^f«», fmenfura, ' 
, *AfrifUft4Sy V, « j^ ig, Jimilit^ amm» 
imt. Th. fiufUOfutiy tmtitor. 

*Afrtfurftm^ aff n, eompenjatio, rr- 
muneraiio : ex «»ri, et f^ioiis, mer- 
eet, 

'Avn|«AV, refimgnare, Poct. pro 
ufrauwieu, Hinc Mvcr^ff^, c 5 A, 
fMr/rarin/. 

'ArrMV, «, r^, ticiatorium, £ft et 
«M^r/, qni fimilis lidatorio. It. 
adv. f» adrferfoy ab 

'ArrJ^ «, «V, mherfmt : ab ^vri, 
contra,' 

'AfnMtu, adverfari, prxf. mf. 
vferbi 

* Af rtioftMt, -^ifuuy adverfor .* a. I. 
ind. paff. ^M^nv. Th. Avr), «/•- 
tra, 

*Afrti^omy mt, 4) Antiochia, no- 
men urbi». 

'Avr4«;^«iV, f«f) i% Antiocbenjit, 

'Arrtiotf, Ct in f. g. «yr/M»r«, or- 
eurrene, Po<*t. pro «vri«v ct ikfriH' 
r«, prxf. part. ad. coatr. ab «cv- 
riJUHw Th. «vri, contra, 

^vri«Mr», pro ArrimotTo, Ct i^v- 
riMM, pro i&vrMUM, przC opt. paiT. 
ab «vriM/Mci. Th. Arri, contra. 

'Afri^akof, m, i ^ ii, adverfarfus 
in iu&a, ammlus : ez itrr), ct oritXn, 
iuSia, luSatio, 

* Afrt^m^u,Za}JiftU9, eovferemut, I. 
pL ind. f. a. a^. ab ilvri^ra^CttX- 
Xat, quod cx «vri, v«^«, et /SoA- 
Aat : undc ct 

* Afrtrm^a>^tX^, %i, «, comparatio, 
coitatio, 

AfTtwm^myoi, retribuo, copiat ho^ 
Jiibut oppeno, rfjijio, f. \et. Th. «/i, 
i/i/ro, ao'(j. 

*AfTiTm^aMa.}Aot, 'Z^ e diverfo co* 
bortor. 

*A»ci«*«fl«#;^«v, retrihuere : a. a. 
inf. acl. ab «vria-fliji^^w. Th. »;;;*', 
halfo. A N 

'AyrffrtB^ir»|if, tftr;, n, otfftf/ CM* 
/rtf infiruBa : ab 

'Avrifra^rai^, eontra eoUoeo in 
tuie, aciem contra injiruo : ab mfr\ 
trm^, Ct rarlu, ordino, injiruo, 

*A*rtirtt^ifX*f^^ '* ^'^'"^fo /r*- 
/tfr«e, Luc. X. 33. fuper^enio, Sap. 
Solomon. xri. la f. x. med. itm" 
ra^tX.tvo'9fAmt, a. ^. at^. icvriflrtfc^^A.- 
^#v. Ex «»ri^>w«^i, Ct t^ofittit, 
eo, venio, 

'Avriir«f, K, 0, nom. viri Gr. q. 
d. f7rf omnium, 

* AmraTfis, i^os, ii, nom..^rblB. 

'A»riV«r^#f , V, 0, qui patri adnfer" 
fatur : Cx aort, ct trann^, pater. 

* AfTtx'k^atoi, ex adverfo Jitut. 'Av- 
Tiiri^aia, ioca ex adverfojita. 'Av- 
Ttm^i^af, adv. r- regione, cum gcn. 
Omnia ex jtvrJ, et m^v, «//ra, 
/rdJtr/. 

'A»ri«t^iC«XX*r, fut. aXif, ex ad" 
verfo cingo. Th. fidX>M,Jacid, 

* ^'AmeH^ifwarfieo, arts, Tt,Jira-' 
tagema, quum bofles alibi detinentmrt 
ab ; 
' • *Amw%^ttfeJM, 0, £ut. «0*«, r*- 
traho, 

* Amort^ttarat, degenerat^ cx «y 
riff^f^^rK^i. 

* Am9r%^JLa4at, contra vcl /»c« tf/- 
/mi// waV/, praet. inf. paff. ab kf^^ 
et wi^fiuu, perf. ind. paff. ver- 
bi inufitat. ^dtt, occido, 

*Amwiwrtt, ohnitor, f. afrtvrnuau. 
pcrf. otfriinrrr^ua, £x «»r/, et 
mrlorTot, cado, 

*AfriwXnfioi, expie^ f. «^«. CX 
«vri,'et WXn^, pieo, impieo, 

* AfTtoTfiotf, rejiare, ^nsC inf. a(S. 
ex «vri, et %tf\m,Jpiro,fio, 

* 'Afriorfota^ oias, A, ^tut ad- 
verfut, 

* * Afltwtiieftat, Ufuu, fut. I. mcd. 
nfofuuf contra Jn, 

* 'AfTiWoinets, ttts, n,fiudium aii" 
cujus rei comparandte, Ut «^ritf. 

* Af rtwoi4fufos, V, i, eontra Jaciens t 
cum g^cn. ajfequi eonant, affeSlans, 
praef. part. paff. ab «»ri4>Mt*». Th. 
motioi. 

* Am^roXtfdoi, fut. n^m, rejijlo: 
hinc 

'AvrifnXf^«f, et ifrtireXtfus, » 
j^ ifc, hojlit, in Ifelto advetfariut. Th. 
mr^iflos, heilum. 

* 'AvriVtfXif, ttts, h, urbt adver- 
faria mrbi opptjita, 

'Avritff0^«(, tf, 0, oppofitus, e regione 
pofitut, amirifoi», gcn. lon. ab 
&mnrioro9a, p. ind. m. vcrbi «»- 
rtXH^futi. 

'Afriorus, o^os, 0, adverfa vefligia 
J^ens : nom. pL u.mtelif, AN^^ 
'TIPODES: ab dm ct vus, 

^?' 

'AtTfT^KTli/, ^hf-jio^ f. \v. p. #f>- 

Digitized by VjOOQ lC /acio. 

'Aw^r^rriw, lon. pro ivTne^^if 
f%ttj adverfarf, Th. zf^wrm^faaiK 

*AfT<<r^0^t«'«y, ohvtam prfidteranU 
Att. pro ^twwtf'^. plur. plufq. 
pcrf. ind. on. vel imperf. ind. 
Attic. ab m,frt9r^imfku Tk. AfM, 
•fcu ttty eo, 

*AyTrtr^#'*»fl'w, •/, J* mutuo aJpU 
centet. 

'AyTiV^Ar^flf, «7, ^ 5 n, ^f pro' 
ram babet in aliquem converfam : 
ex kfriy et "W^tt^m^ prora^fromt Ha» 
vis, 

'Avrt^mtftMf »roff ri, ruina : ex 
a^rtiti^rtt, 

* Atriffnstft Mff n, eofitradi&io : 
ah 

*A9nffu0, eoHtradico: ez «vri, et 

*A*riTiixoi^tff tttff «> compenfatio, 
Th. 0fiK0f, 

* Aprifffiivtlf, 9f if Antijihents, nom. 
propr. . / 

'Avnr^f , 'iyr*;, 9, ^x adverfojlans^ 
a. 2. part. ad:. ab Mirn/M, Tb. 
trifiUyfo, 
, * 'Avritafff h, re/ifentia, 

*AvrircMriiurfHf v, •, adwffe fac 
tionis bomo, 'Hinc «^yrirttfMS **^} 
adverfor. Th, idem. 

'AfrifOiX^f* »» • J^ «> ^ regione op» 
pofttus r item mqualis, *AmfOf 
X'»y «f> ^y duarum rerum intense 
^pojtta coUocatio, *A9rtr»*x'^f '*'> 
pppofttusfum e regione. 'Atrifoixfft 
adv. oppofita ferit : a^ «i»ti ct r«r- 
;^flf. Th. rdtx^y ordine incedo. 

'ArrifOfiofj v, • |; 4, adverfamfron- 
tem babens : ex ^vti, et re^, 0/. 

' Ai>rtr^rivafiMt, repugno : f. iiV^- 
ftiti, p. paiH sivrtffartufAai. Th. 
ffttrif, exereitut. 

* 'Avnr^aroini^v»!, ex adverfo 
€aflra rtetor^ CX arri, et r^arom' 
^i?v, cafrum, •, , 

'Aprtx^*t idcm quod wrixn»* 
'Avrix^^^h 9pponite: a. pl. prsef. 
vel impcrf. imperat. mcd. vcrbi 

' Amreir^ofiiait *(, iTiei, ordini the 
cpponoy ohedire retujof rejijlo: f. ^a- 
/ica>, p. avT/riTtf^/uti. Xx etfri, 
ct rufrtt, Indc 'Airrir«|if, CA»f, 
«, tfm/ iitjlfu^ocontra bofltm : i- 
Sem rrpugnaniia, 

'AfrirayftMf arofj t#, acies fe in» 
fru&a^ 

*AvrirciKrix»s$ ^, •»» T/w repvg' 
nandi babinsy qui adem contra hoj- 
iem orJiiiat. ' 

'Aimrtivei», prscf. inf. aift. contra 
tendere : CX Afr), Ct T<4v4». 
. 'AifTiTieiy, prxf. inf. adl. cx «vj'» 
Ct riuy luQ. 

\\frtriifrfUj reffoy rclrihmo^ oppa- noy loeo alterius pono^ ex adverfofj» 
tuo. Th. rifnfii. 

'AvririfUKt, fiit. ifrv, vinffim bo» 
noroy dignum dieo, ^tljlatuc. 

*Avrirofb99 ^d^ftmttowf eil rcmedi-- 
tmi, quod fecatur, et paratur, ad- 
verfus morbi dolores, et vim. .£x 
^), et ri r^^, p. ind. m. verbi 
rifiWfJeeo. 

. 'AfTirof, pro itfTirtrHf pcT Sync. 
vicijim puMttu* : ex «vr^, et riw, 
puniof iuo. 

* *A9rirmyfm, W, agmen quod alii 
agmini opponi potefi. 

* AfriruToiff v, ri, typux alii typo 
refpondcn» : cx «w*, et rvwr^^per" 
ctttiOf tundo. 

* 'Avriruieef, i ^ ^, iSum repeU 
Uns. 

'Atrtrux^Ht co/tfequaris, 2. fing. 
a. 2, opt. a(^ ab Jifrirv^^xd*'*^ 
quod cx J^wi, ct rvyx^^^f ^S^ 
quar, 

*Afrt^t(i^f, ohviamje offerre, tfon- 
tcndere, pr«£ inf. a^. £x kfri, 
Ct ^i^yfero, 

*AyTif fji|ai, ohviam fe ohtiiliffe, 
eontepdije, Poct. et Dor. pro «m- 
^tfirai, a. i. inf. ad. ab a»rtpt- 

'Am^i^ofMUy re^o^o^iam meft- 
roy repugno, przC inf. med. itfri" 
piftr^eu, Th. ^(M,fero, 

' Afrt^hyfAa, ri, eebo, ex «»r), et 
^iiyfoftai,fonum edo. 

* *A»rifiX«M««Ui, fut. nrti, cum 
aiiquo contendo, contra rixor, 

*A»Tif iX«f, V, •, Antipbiius, nom. 
propr. 

*Afrifurt6t^ vicijjim gigno, f. tvrff, 
p. »«. ex arri, ct pirtvot. Th. f (/at, 
najcor. , 

*Afri^Atitf f. »r», altcrnatim re" 
Jpondeo. 

'Afrifm\n^ ^, Antipbona, Th. 

* Amx^^^t Jujlicere, prxf. inf, ex 
<nr), et X(^* fttuttm do, 

*Afrix^n^*t, toiff «, mutuus ujus, 

^Atrix^trrof, v, •, Anticlrifius, 
Cbriflo adverjarius. - 

'AvriA^vMi,^ I. inf. palT. vcrbi 
ifriiofMci. ^ 

*A»rX.iM, -<?, baurio: przf. inf. 
«vrXSv, f. «•'«r. p. nfrknxa. a. 1. 
ind. a^. J9»rX«^«. Th. «£>r\0i, 
Jentina. 

'Ai»rX»i, «jf , ^, Poct. pro StfTXdfy 
Jentina. 

'A»tXijju«, «r*f , Td, baufirum, Th. 
&fr>,»f. 

Airknrctt, baufjjey a. 1. inf. ad. 
et «yrXnrd», MTOfi, haurito, a. I. 
imp. a<ft. vcrbi «vrXi», haurio. 

"aNTAOX, V, iyjcnrina. Hinc liv- 
tXi0», V, Tfl, . C'j/ quo aqua Jcntina 
exhaurlUr. ■ 

it procfJ 

vhtsfoi \\ * *A*rotiUifum,i\xt,ngts,lKt 
terivs defiru&i adijcii novkm 
Jirito. 

*Afr»Xn, nt, n, Poct pro 
>.fi,'ortus, 

"Afrofuu, occurro, ohvtutfo, 
JufpHco. 

'AfTo^iofuu, '^pmtyviajjimt 
eontrajjalto: part.^r^. mcd 
r«^v^Mf. Ab «»ri Ct ««;w 
Jalto. 

* Awro^imXft.iM, •«, cnin dat I 
tor, ohltiBor, coram intueof, a 
intueor, f. n^m. p. afrm^iXfi 
£x mrr), Ct iphtX^, ocuiut. 

"Avrfofitf, ex antro, Poct..ad« 

"ANTPON, V, r#, ANTXU 
inde 

'Avr^«;, ii^, h, im antris veij> 
Ct 

'Arr^ti^t, *of, 9 ^ n, OMtrii 
mis, cavern^ai. 

'Arr^, gcn. CHbg. Dor. pro 

"AfTtiytff al, bahene, aom. p 

"A^rrrS, vyat, h, asnhitvt d 
cumferentia currus, orhisjtuti, 
nixf temporis circuius ; in dat 
afrti^i. 

'Afrvm^yoif, lon. proi iWr 
yotf, vicijfim injervire : ttkn 
v^O^f i^n, adjuUr optrit^ 
Jnh alio opus exercet, 

' Af rmHm, -•?, repelio, reniter, 
tort afrmPMau, pra;£ inil 
Inde &froirif, t*H, h, rrpi 
nixus : Ab «»t<, ,et mStm, 
trudo. 

'Afu^^iTPf, V, • 5 n, eonti 
pers : CX cmv, et •^^if, 
\'A»ii)^, V, • i^ it, ariiut, 
carens : CX a priv. eC SJ*»^, 
to, euphonix caosa. 

• * Afut, perfciehat, 3* 

Dor. vc) lon. vcrbi «vmi, fer^ 

'Afvfitf, perficiehamus, DoT. 
pro hfu9f*tf^ X. pL impcn. 
a<^. vcrbi afvot, petjfdo* 

'Atvurm, qum perfictt^ praE£ ; 
a^Sl. f. g. ao ifio*, perfieio, 

' Afvvea^ia, «f , h, it^tritus, 
tiet privatio : ab m pr. ct im^ 
Jum. 

'Afu^i^Sknfofi V, • ^ k 
perahili *AfU9rtv4uf0f, «, • 5 », i«JHJ 

* 'Avwtviifms^ adv. fum < 
/ii/f. 

'A»t/v^$«Taf, V, «^j^ «, Dor 
• fu^iiinrdf , diJiaUeatuj tfine *J 
ab « pr. et ^sr^^***. Th. 

' Afvrin.atrfy v, • 5 n, "•'*' 
muJatujf non JvcntuT : ex t 
riK^if(i(i*ttfi/:iuio. 

• 'Aw/iraytt^r.rii, », • ^ «, 
raliiti. Digitized byGoogk AK 

\jijm fi^eSusy fii^idame tw- 
m. Et 

^kmtimt, auir. eitra ftfficto» 
^ Ek c priy. et iri^ofiuu, 

riwnrwvr» «, « f{ in> hd^erahi» 
L MyiriMk/ .- ab « pr. et vfi- 

hmmMinif t, • ^ 4, imAcilis, 
ifh8mv: ez c prir. et v«^ 
•Ri!,)yfiiAtf erf» ordine» 
'iw^w, Dor. pro «trvr^^Miv, 
Lfar, syiB^', I. fing. a. i . ind. 

^Ut^nyl^ftt ferftcH, au z. part^ 

'terofyvr, 5, • jj if , optris cmfici' 
rf /li^, Uboritfiu : ab «1»m» 

i»n^», $ jj i^ effcax^ «Hlix, Ct 
^«•1, aiit. effcacitir^ perfeC' 

r 

Jkwnf, i*f, >; efi^t per/cGio^ 
f3Mx,tamoAtm : ab«»M^,/^ «wf, •, pro in^mti lnns, «, < ^ 4, 7«ri if^* ^5/? ; 
fe ^mf to M f facile, mrt J(fvro9 
\fooifen pottf pro virihHj. 

»• Ab m nfnt . 

'^h pirfcieootwrp xjCT. pro 
»1 S- ui^* imp. ind. paff. yer- 
^u* fd cft 3. fing. phifq. p. 

^^tperfaOfpr^fitm, impleOy 
S», imfdrotfefino .- £. n». p. 

«&,/«•«», adr. « Affi», fc. <i», 
*»*, « ci», fc. iraej fuperns, 
m^ k. ^r«, ^r fmrtum funt, 
pl-itvn^^fttperiis, a/tHij. 
^^:tmf a. 2. fub. aA. ab 
^L2.bd.ad. «virff. 

prxL ind. ra. lon. pro 
mfi: ab mfmyiat, Juheo. 

3. fiag. imperf. rcl a. a. 

Im. pro Iw/i». Jtt^fi, a. ^. 
. :• faj. a<^ ab «ffio4*r, vcl 

^*^ «, rJ, csnmculum^ Ct 
'*n»», «r, «, Scribitur ct 
h^ <l. d. Sin» Tfff ynSif**pr<t 

j^. €t pcr Sync. #w;t''> 
^pitimperat. a<a. ab 
fN«» H«a «Jttod kvmykea^ Tcl 

i, (bw, wreuj aperhe» fum^ 
"^ ▼etbi i >«*^' 1/MM, part. A N 

'Ay«^yfv> juheham, pro «««^yfnr, 
imp. ind. adL lon. ab ^v^yiot^ feu 

*^Nn,'rn, ^^, ^r/ar .• f. ^, 
p. ^y*r;^«. a. I. ^»»«1«. 

'AfJii/tiet, etfy h, iniMentia, dolorit 
vacuita*» Indc 

, *AMi^w»f , v, j ^ ^, dolorem nuUkm 
fentiens : et ^VM^irfOf ^i^encev, 
quod dohrem fedaS. 

*A90i69»if adv. ^n^ dolore, Th. 
•iirvif, doior. 

'Kotht, adv. defuperyfuperne, e lo' 
cofuperiori; utiitus, i calo : a prin- 
cipio, altius repetendo ; ^iriro, mr- 
fum ; 6$ £v«/cr dicuntur majores 
noftri, omnino veteres, antiqui, 
prifci. Ab if^. 

'Afttim, -•r, propulfo, repeUo,fuf^ 
sum hnpeUo : f. iwm, et of^m. a. l. 
inf. ao. «^rarrai, ct ^neeu, med. 
ifmeeie4eu, part. afmemft.%ftt. Indc 

'Afmineif, tmff n, impuljio farsum, 
versis, vcl repu/fio, Th. m4im,peUo. 

^Afmtfs, V, i ^ fi^ inopinatus, im» 
provifus : hinc ^ffAiiri, inopinato : 
£x « priv. ct Sicfjutt, epinor. 

*Afmtx^h refoIut4 diphthongo 
pro iftfx^^^y ^ I* ^^- P^* 

'^f^tcreu, apertus ejf, 3. fing. 
pcrf. ind. paff. kffyiAat, vcrbi 
ifeiymj aperio, 

*A»mXti^, 9, i ^ h, interitui non 
obnoxius: CX m priv. ct SXti^, 
perditio, mors, exitium.. 

'AfmftmXof, ro, inmqualr, Hinc 

'AfmftaXtet, etf, i, inmqualitas, £x 
m et of£mXit,planus, mquaiis, ' 

*Ay«r^i«Nr7, _^/ir Jttrejurando, adv. 
CX «c et Sfifyfit, Juro. 

"Afmf, ofrof, i, expediens, prsef. 
part^ a<ft. ab av*>, pro «vpj^. 

' AfmntfUf, ir, « 5 n, expers nominis. 
Th. otufAot, nomen. 

'Afm^miflf, r.f, fi, I. fing. a. I. 
ind. pafi*. ab ife^9om,fvrrigo, 

'Afm^im, mf, Ct lon. -«, »jr, A, '»- 
•iempeftivitas, ex «t pr. ct iJff «e,* /^w- 
^v/, iDora. 

*AffM«^«^^iy«f , j, a. I. part. m. verbi 
ifmim, furfum impeUo» Th. cv^, 
*r, /^//0, /rar^. 

*Af ^emt, retuiiffe, lon. pro ifiieat, 
vel ilffiinrMi, ct iftfiyttmt, a. I 
inf. ad. vcrbi £va<^t^*r. Vel *Av««- 
gmt, repuiije, cfi. a. Z. inf. z€t. ab 
ifmtim, pro ifmSm, repeiio,propeUo. 

* Afmeetefiott, repuifum faiffe, a. I. 
inf. ra. verbi ifothm, pro «iv«M*r. 

*Avam^i»«f, h, of, Jhperior. Ex &fm, 
et «v<^^9;, hinc av*m^ix«f, h, h. 
. 'AvtfffX^f, i«;, i ^ il, inutiiis, CX 
«I pr. ct ?^iX«;, tof, r«, utilitas, 

'Avf;^«i, aperui, I. fing. pcrf. ind. 
a<ft* verbi «v«iy*r, aperio, 

*Afiix^t W, apertus fui, a. I. 
illd. paff. verbi ifoiyofieu. , n. TL ff7ya'v ''/W. I "Kiirix^ii vid. if^rfit. A S 

'AfmxJlm^^ pro fikfotyirm, Juiefo, 3- 
fing. praef. impcrat. a^. ut ^v*»;^- 
^i, pro «(v*>7i, per Met^Ialm. ab 

«v«^Ar. 

*Aj,mtfAt, ettf, mi,fregerim,tX. in 3. 
pl a|«(iiv, a. I. opt. a<5(. &yvvfot, 
fcu i57#r, f «c|*r,a. I. ind. ad. nS«, 
"Alotffducens, a. 1. part. aift. ab' 
«{y*F, f. ^^*r. p. i^;^«t. 

'A|i,pro ilj^#v, imperat. a. i. aft. 
ut viciffim in imperat. a. 2. adl. 
reperitur A«eC0y, pro ai^Ci. 

*A|«Mi, «f, I, Ct in 3. pl, a^ttaf, 
a. I. opt. ^ol. ab S.yfvfu, fcu 
&ym,frango, 

'A^v9f, tf, • g ^, Poet. alotfosj!' 
ne befpite : CX « pr. ct ^tvof, hofpes. 

*h\ttof, u,oi, «, radendo non poitm 

tus i ab « pr. ct It^if. Th. ^oif/ 
rtf</0. 

*A^«t, «f, ct lon. -»j, -»:?, ^, ^ijf///- 
/<i/, meritum : ab «|i«f, dignus. 

'Aj^aymrof, u, i ^^ h, admiratione 
dignue, admiraitiis : ab «^««, Ct 
«^««-«f. 

*A^i{»vr«f , 11, « ^ ^, auJitu dfgnus / 
item memorahiiis : ab ^^icf, et 
anum, audio. 

*A^imtt^oarof, u, e ^ tt, idem. Th. 
im^oouifAat, audio. 

* A\tafrf.yfirOf, lon. pro a%m^yr,-* 
rof^ i^ h, memorahiiis : fuperlat. 
* A^tmnrnyfirorarof, ct a^aipfiyr.ro- 
rar^, memoratu dignijjlmus. Ab 
a\iof, ct i^nynetf. l'h. ityiofiai. 

'Al^ti^atof, tr, « 5 n, amahiiis . ab 
i{|i«f , Ct i«««r, azvo. 

*A|if^«i;/««rerf ^«f , admirahiiior, 

*A|iit//CA«iy digrtUm ce/tfeo, Dor. 
pro iltevfiett, I. fing. prxf. ind. 
med. ab ^|i«*. 

'ASI'NH, w, fi, 4SCTA, fecurls^ 
Angl. AN AXj. qu. ab «y*/' vel 
ab Nk*yn. 

' A^toiifirof, lon. pro al^toiiaros, 
5 }i,fpe^atu dignus : ab «Jrt;, ct 
^ittOfAat,fpe£io. 

'A^iofiMXoft »» ^ {^ ^» yw" fl//rti/ r/- 
Jijiere pateji pugnando : ab 4$i«f , et 
ft.axofs.ett, pugno, 

'AXtofiKOf, u, i ^ h, vifioria dig^ 
nus : ab «|i«f,et v/*i», vi^oria, 

* AJ^io^if of, u, ^ h, fide dignus ; 
CX w/fif, »*'f, h,fdes. 

"ASIOX, 1«, i«v, dignus, cum gcn. 
Hinc 

'A|i«nw,rur«f, h,dignitas,meriium, 

'A|i'«/tM») «r«;, r«, dignitas, au^O' 
ritas : item enuriiiatum, 

'A^mftariKif^ u, ^ h, auSioritate 
prtcditus, augujhis, 

'A^imetf, tmf, h, auSioritas, digfiir 
tas, ampiititdo, 

*A^i«fv, pr^f. inf. adl. vidc i\iskf. 

*A^«;^^i«if, «r, ^ i^ ^, lon. ct Att. 
qui eji foivendo par, ac proinde fde 
dignvs': ab ahof, et xi**^f* A O 

'A^<«*>) «», dignory cum gcn. *• 
yi/ui» fr«/ro, impcrf. 41«««», -»?, f. 
Wa>. p. nl^ttxety^ I. ind. a<%. it|/- 
Arrc a. I. fub. a6t. <^|/«M'*r, ^;, »>, 
a. I. inf. a^. ^l/^r»/. prxf. ind. 
paiT. aJ^9§/tiMi, 'VfAai, dignus cenfBcr. 
^. pl. praX. iraperat. palT. «$<i*- 
^^A»*"*», ^]f «/ cenJenUr, p. ind. palT. 
<^|/tf/Mi. a. I. paif. «^/«^n». f. <. 
pafl*. it3^ta04^99fk9u, ThL «^/0«, dignuu 
'A^/a»;, adv- ^]f fff .' ab «^f , ^tff- 

*A^M^M«, «f , I, dignatMs fufrim : 
a. I. opt. i£oL verbi «|/Mf. 
'"' *A$/»»*"/f , «*»;, ^, petitio, 
"Alsfiuc^f ahducam, f. I, mcd. VCT- 
bi ayi. 

"^1«*, 9- I. imp. a^. a. (ing. duc, 

"VtXfrange : ab «y*;, vcl uyfv/At, fc 
"A^tfrtf, acc. ilng. «^w, -dat. ab 

"A^i/X^^, V, » ^ ^, lign» earens, 
\t\ ptenut ligno: ab «, vcl priv. 
vcl Cpitat. ct |yX«», lignum, 

"A^A», Dor. «IaI, f. I. ind. a^. 
ducam^ vcl frangam : ab «7/w, vcl 
uyvufu, 

''ASaNy «>^, •', Qxis^ajfers: qu. 
ab £70», qiiia circa axcm rota og/- 
lur. , 

««, ^ol. rt BoEot. in gcn. 

nng. I. decl. fimpl. pro -¥. ut 
'Avt/ctd pro 'An/v. £il ct lon. ct 
Poct. pro «, in 2. perf. (ing a. i. 
m. ut pro iTv^^^t, fTi^0Etf. 

'Ae/la»,t)or. pro a0/^*^v, gcn. pl. 
a1> 

'A«/?M, ?f, ct Dor. ktiia^ if, hi 
tantus : dut. pL lon. u*th^vi pro 
kiiitls, a. p. ind. m. Mth vcrbi 
M:/$tf, car^h 

' Ae/3/^€>', V, « 5 n, celehris, dccan' 
fatus. • 

'As/5ef, 5, fl, canior, poeta, Th. 
ai/do/. 

*Afl;^<jrar»j, zi, ^» canendi PeritiJJi- 
wa, car.tu fuawjjima : fupcrL ab 

' Aff/i®^, tf, « ^ 0, */*• carens : ab 
e«>*^, 'vinum. 

'\o'inr,T^y V, 9 Ji^ ^, inbabitaius. 
* \;;jc«$, ^, e j^ n, <^o/w» car<nj : CX 
% pr. e t ejje'^, etomvs. 

"Aexii^t « 5 «, ia:pigfr, intrepi- 
il:is .• tx oxi^, pi^ritij, ignavij. 

'A6/\Xi.;, »/■;, tf/, ^ «t/, conferti : 
r.cm. pl. malc. ct fcm. pcnd. ab 
rt*x;v*,;, £ .5 ri, acc. pL fmiilis nomi- 
i:ativo conirac^o, aoAXUt, tr^^dat. 

'A«XX:^ijy, confertim^faul : adv. 
Vrrt. ab 

.\0 iAH'3S iS% t *^ n, cirjfertus, 
' ' '^i '"%s "''"'' ^"*C <caXX/^c.', c C ««X- 

A!*., f'.-7'/rj:c. A n 

Dor. 3. pcrC pL prsil inll. a^ 
contrad. pro 'aUu^i vcl ««r/, ut 
^oeUvrt, pro i3««evrj, ^«w#<. 

^Avfl^Xvf , aCc. pL inermesy ab iJ#- 
<rX^, i g n, e^ m^Xa, r«, «zma. 

*AOP,'Ct eio^, ^, rfl, ««^j ; q. ab 
«li^, qyxisifu/^em/itur. 

*A*f «r^, tt, « i^ jf, invifihilif, 

'Atf^fltrMf , inviftbilitir, adv. 

'A«(ar/«, J^, ir, ceuitas, £x « pr. 
Ct 0(a/w, video. 

*Ao^m, ets, 4, teneiree, ab iifd. T|i. 

'Atff^r^, V, ^ 4, fjffiniiiti, iaterf 
miaaiut, £x # pr. ct «^m, i«r«»i* 

'A«^/r/a, «f , «f, iafinitas, 
*Ao^irtxof, h, «y, indefinithsus, 
*Ao(iriofMU, •'Hfieih indefinitut fum. 
««^/«-«(/f«, dubitoy nihil definia^ b^ 
ftto, Omnia ab « priv. ct «{^, 
terminus., 

*Ae^iriSt adv. infnite^ indeterm*'' 
nate, 

'A0^»^, V, « j^ At avibus carent, 
Item uom. fluviT, AFEI^NUS, 
Th. «(fwf , tfW/. 

'AOPTH' «f, n, arteria magma s 
itcm tf«tf. 

'AOPTH^P, ii^,i,l4irum (Sox/u- 
nis :) quo enfts, ehpeiu,aut pera ap^ 
penditur : dat. pl. «««mfirr/, Poct. 
qu. ab «i/^M, vcl quafi «<^ f*t(*^) 
^ «0j, ct rn^M^.yirrt/o. 
" Ao^rejubiatut erat : 3. {bg.piuC<]. 
pcrf. iiid. paiH lon. ab iof^nv 
pro Kt^fitnf, piufq. perL ind. pafT. 
vcrbi «s/^Ar. Quuiam tamen ab 
iT^rt fa(^um volunt, u in «i con- 
vcrfo, et inferto «, 3. fing. ind. 
plufq. p. paif. &^T0, eia^To. 

^Aee-riv, -w, aufiilior, op*m fero, 
adjuvo. Hinc 

'Aeffffnrn^, i, a<§utor, &nv ero-nf 
^n6eav, qui ^on avQcatus, alteri o- 
pitulatur. ab oaoa, vox, 

"Avri^, «,«^11, iiUfut : CX « Ct 
^rioty vuhero^percutio, 

' Aox,>^wiot, eif, h, vaeuitat a tur. 
bis. aix^nt^, u, i ^ i, qui moUf- 
tia vacat. Ab » ct *x^^i turba. 

"Aey^, «r^, i i, h, visiis expertf 
cfcns : fib <e ct ovTOft.au, vidoo, 

*Ax' pro ««ra, q. V. 

* t Avayetyuf^ vid. kormyu, 

'Are,yytiXeu,renuntfajfe,Z. I. inf. 
Z<St. i.va,yyuXnv, aru, renuntiato, 
ct in 2. pl. eivecyystP.etTi, renun- 
t atty a. I. imp. uci. itxayytiXeti, 
a\r'^, 6,rcaufit:anj,Y^U a. 1. ai^. 
ab u,^etyyikke>f, 

*Arfayyt>.ix, af, %, narratio : ab 

^A^^zetyyO.Twoi, renuntio : f. Airmy 
yiXu, p. eirr.yyi>.Ka. a. i. ind. 
ai5b. aTKyytiXei. a. i. imp. a^. 
otirdyytiy.o. iuf. a. i. ^«11. otiray' 
ytTXat. pvagL part. a^. Am-etyyiX' iCjTij ^'mYTi, tcrB:ir.atic \\c:r, ti-r^, i, paiT. arcy^t^^.i- A n 

^ov^, £f i^0, et myyiXXm, w 

'Aff^Aynf » i^, # g 4, impenetrai 
lis : ex « intcniivo, ct im)^ 
1. ind. ad. Vcrbi vnyyt»^ 

^Aoeetyntuf, loo. pro myi 
aufetre^ahducere, Tli.a^, </m 

*A«^«ry|«i/cwy, a/0, «/ri, «ir j?ra 
guiarem .* a. i. opt. m. verhi 
^^yTCI^ifrangulo. 

* ArayifAttrjf, Tttf, abduQau : 1 
iing. prccf. part. paiE f. g. ah 
ir»ytt/, abduco, 

* Avayo^tvit, off^fit pr^Vrtt 

prjd« p. »(%. ab 

* Airetye^vto, {at,^torm,abdico,^ 
bibeo, interdico, recufoyStep: tlk 
ct ky$^u»t, dico, 

'A^dy^iiat, -ii, f. airet, agrefie t 
do, effero^ exafptrti: ab ■»% 
kyxU, Inde 

* A^y^teirtf, tetf, «, egltrx^ 
afpiraiia, 

^A^vyx**^ fi^S^t J4^\ 
k^rayim, p. «lw>»7^«. pr»f. 
pa£ ,kvayx!^fuu, firanguiv^ I 

m. «raTlo^, a. I. ind. mcd 
«TD^Ia^tiv, u, «ro. Ex «r«,tt 
X^%fir^ngulo. 
'A9i.y$, abduco, L «|«r. p. iM% 

a. a. ind. ad. ««nt7«i, Att i 
y«(^«*, imp* Jivpdymyt, inf. 4 
y«yi7y, part; Army«yotf, iteQ 
perf. ind. paiT. iimy/Mty ^< 
a. I. ind. palT. irnx^- ^ 
t. paiH iwtixdtifeu. Th. I>«t 

<0, OfO. 

' Ars^^^i^ f«^, /riiWi /»5*1 

*A«-«^f Jt, inf. prxC vel a. & 
di/plicere: tx m, pT. et m^\ 
(eu irilitee, piaceo, 

'AToiif, i^, «, VM wrtr^V,» 
dentia, cogitatio .• in acc pLj 
haf, ct pcr-Craiin «wo^. I 
qn. &eeiiif, ab ««■«, pro ifa 
viffotitf itii, quod mensetj 
tatio rcB eminiis, et ante qtu< 
ciderint, videant et prav^M 

'AwaeifOfiM^, v, «, <^^ 
prxf. part. med, cx i<r», «t ( 
tolio, 

'AfettafetTl^ot, ttmaHrtalit^U 
immortaiem fauo, L irot. Ih 
*m.Tf, mors. 

'A*ret^h$t !•«, • i n, impaiiet 
non efl poffus, affeiiione tor* 
itefus, expert pertyrhatizKiSy 
tus, inoffomfus : ex * pr. Ct 
i»f» To,paffto, affc^vs. 

'Axai, Prspof. Poct. pr^ 
ah, 

' AxeuOiuaim, etf, n, infitla, 
ritia : CX 01 pr. ct xfeuOtt^ 
ti/o. Th. vraif. 

'Arreulturci, tr, i ^ h, inct 
iUittratuj .* cx « pr. C( a 
'•'Jfifuo. Th, -srmTs, %9e^^ ixtratabu ^; item 
^mtiisht: at> • pr. wmtgf Ct 

^lm^f^t prharer: lon. pra 

I. fing. a. I. Aibu poiT. 


^(11^41, pTcf. inf, paiT. loo. 

te ifwjJfAu, prhoari^ fp^^fari : 

pnrfi^iM, M, /roH^Sdfi < loo. 
p]|l ec Att. pro ii^TmetMi, 
ida^Vnora. pL nWk. gen. 

VoVt ^* 4^«^ •' L m^ p. 
UjjM. X I. ««^Mc, imp. ««r*^», 
■•kitl Mi^ci, pw paC Awfffut}. 
^l. ir^, fqb. mraffmt jp, y, 

\k*msj ^^ i^n, liierit cArenf: 
i • pf . (t 9mU. 

'Aciin^ «> ^ 5 4, infaufUu^ ««- 
i^utei, mA' Mr^rvi .* ab Aci, 

pkn«rr», L (», profilioy cum im" 
k «y ; a. t. id. pm. Av-.fMg^f . 

k«)w«, n;^ 3. fing. pr«f. 
l>fi. arci^ refiefito, a. iiug. 

brbn», «^ fot. «^ repet9 : 

^••'Wf . Wf » •» refftitiof exetf 

«*r^ L ilr», peftMlo^ *xig6, 
*nXMyTit,moUia, h. ^ Jatvemi' 
^ 'nisf, Tib, t^nrme, acc pL 

*"^*««» •»•!}•» yw A*^, 

^iy^ftfngUrit, Th.- «-«JUir»». 
J«J«*J«j, «i • e^ II, paUfiree 
w^: ab • pr. ct «rjKA«<r#«. 

>i > i * > «{^ m, or^^r, reptUere : 

>f' |ro KnAxXxM», praef. inf. 

I. ««XsJiMf, <iK«a/, 3. fing. 

Jt«»pt.aa.vtrbi 

*»i«i«#, «iTrt, n^t/^ Th. 

[j^nisr, «f. 

jio^^' iM^, utditfiria carens, 
M». a • pr.^i «-«Att^, 

•'**««. fiij, t.*te miferrima : 
™0*Witoij>, l c ar/^M (feu 
J^..' rf^Ktirc potcft, ut eam 

^J^i^i ckaari luqMit. Th. 

-W/M4, ieerro^ ^fog» : 
«>i^«/, rrra. 
^V"»» "«i, ihiUe9f eetalefio : 
-•^^•WX>*M^ cx «ir*, ct An 

*Ar»x«i>^^, A/r .* a. z« imperat. 
aa. ab 

*A«r«>.^^«, f. ^i». p. ^M. dettng0f 
tfeiea. Th. «A^f «, «m^«. 

'AvcAiIiimmm», «, r«, immedie^iilet 
a jvo maium depeiii ncfuit : ah «iri, 
uXi^, et ttmMfif, . 

*A9r«Xir^iMtf, C #w». p. JMU v^r« 
prmduQ: ab ««r^, 0t «SXf^tM». Th- 
mXn$n$f vertts. 

Am^aknkttftfAiv^f^ n, «f, 9bikerahis: 
part. prot. pafi*. Att. pro «iritX- 
etpt/tifei^ if, «v, ikb ^ivc^^A**^- 

'Afl^tfJLvrifvu, vagmUhtr : 3. fin^* 
f. i. iQ. ab mwit et «l^^i^ Tel •- 

XastMif. 

* KwmXtiofMmty 'SfMu, fttt. ifo/UM, 
^irr» / yide in ^A^*. «X^, et «x- 
imimt, 

'A.trmkimty v, «, ^64^«/«/ tetfeliMS, UtU 
deiUattu. TJu «««X^, ma/^, U- 
ner. 

'AfraXX«y«, «f , if, dim'^o: ^fcrf- 
fus^fuga^ tmorti iftteritns, 

'AfraXXcxrM», adim^dam ef. 

^KrmKKm\i4, ust, h, difudes^i fa- 
iultas : aK - 

'AflTcXX^tf^rw, vel Att. -rlw, .<ii- 
mittOf ahirejte6eo, iHero a f« «|«. p. 
^9XX«;^«. a. j[. «t^XAa|«. 3. 
fing. a. I. iiib. z6t. «ir«AA«C|i». 
pr^t. ind. pa£ ««^XX«7/mu. inf. 
£«*ifXX«;^^«4. -£x ««*«, ct «xx«#» 
0^, mir/*. 

*AwetkX.ol^i»et^ ^, aiaiieHof ««r«A.- 
Arr^w, 3. iiog. praf. aift, opt. 
fut. ti^ot, p. ^wXA«r^m»«. p. pafi*. 
i,^XXoT(*etf9^, pjut. ^«ifXX^r^w. 
/EJf«f, aiaiietiatHS. £x ««ri, et «>.• 
Xor^tietf aiieito, Th. «XX«f, «/icu. 

*A.ormXo7ot nr, teneri, mollis : gen* 
lon. pro «ccXvk 

'AiraXuipn, ns, i, iituraf deietio. 
Th. itKet^, 

'AIIAAO'?, ff, MT, /^wr, moUis^ 
deiicatus : q. «^«A«f, ab mfn,taiius. 
q. d. /4<?M eedems. Icdc 

'A«'«A.«4^if, nir*f, n, temeritudo, 
moiiities, Th. tlirro^^ tangck 

*Air«tXonr^t^iu^ ios, (^ i, delicate 
nuirkus^faginattts, Th. r^i^, «v- 
#r2«. 

'Afl^tfXM-c^xtff , tf, • Jj^ ^, eartte moi' 
iis : cx morttXif, Ct r«^, f<>re. 

'AxmXi^^eos, gcn. ah »«r»X4 v^f , 
*^> J 5 ^» 7<"* teifeiium, teu. tuoHe 
corpui baiet. Ex ««r«A^, ct ;^{i«». 
Th. xt*"* ^^^"p**' fcu tf*/w J^i' 
nis, 

^AtmXvtti, teiterum reddo, moiiioy 
emoiiio ; item deiicate attingo : f. 
tei, Tb. «9'«A«(. 

^AvaXif, adv. moiiiter, Th. ««r- 
rtf/KCi. 

*AtrttfiitXv*tif, idcrti quod ufxZxC- 
ftt, tc6e!o, otturf^, 'Jih, i/xtXvs, 
MrSt A n 

*A«tt|tf ^f fv, reJpondsSat : 3. fing. 
imp. ind. med. lon. «««^^«/«t- 
»«#, pr«f. parc mcd..ab 

'Arotft^UfiMt, rtfpondeo : cx ««r#, 
et ^«cvC«. 

*Airmftfsiwf^pende»s,fufpestfus,\citU 
pro i^ii^iMf,fubla|i afpiratione 
et augmemu: ab m^nrrofM»^ Th. 

«Tr«^«i. 

*A9mfimee, propeUo, arceo : L voae, 
£x itori, et afAtnoi. 

"Awat* To, omne: B. g. ah adj. 
morms, q. v. 

'Attmtaivt^rmi, rejpuit : 3. iingr 

prai^ ind. es 

'AitmfaifOfiuu, renuo^ eefpuo, roetifo% 
r^iuo: ciim acc. Ab ««n*» et 
Mfeuoofmoii > 

'ATmtmia^^utri^, i/tverecundefaeio, 
f. rmt,- 

* ' Avm^diXmrif, cottfumptioi, 
'Awmtdfttro, refpuit : Poct. et 

Dor. pro m^nfnfaro, ^. fmg. a\ !• 
m*^h &9^faifOf9eu, 

* ' Aorafax»t^neis, difceffus, 

' -*A«r«vW<, feortitm >r adv, ^b «- 
v«»/t. Th. Jvif^ 

*A««MfMNr/«i, recufare ; a. l , inH 
m. et mirnfnfafinf, a. i. icd. ^ned. 
t, fing. reeufavi, renui ; ab «<ra- 
*«/»«/(£«/. 

'Av^virM^rns, rns, difcedentis : 
gen. fing.^part. prxf. mcd. f. g. 
ab ivafiraftmt, quod CX «^«, «r«, 

ct 7mfu. 

"Aifmfrm, rif, omnem : acc. iing. 
mafc. ab tiiretf. 

'A-rmfrfft occurrere: prxf. inf. 
Ct «^««rivrr«(, ris* occurrentei t 
acfc. pl. mafc. part. praf. ad. ab 
' A^rafrattt q. v. 

* ' ATavrax^^tf^ adv. undique. 
'ATafrmoi, -<w, fut, a^a», occurro : 

ab «V0, et «rr«w. 

'Air«»Ti», uhiquey adv. Ab «cr«f, 
omitis, 

'ATafrnfcd, aros, h, occurfus, ca» 
fus, eventuu 

'A{rte»TJfr/f, lotf, n, oceurfat ; it. 
exceptio, o6viam itio : ab «fr«»T«M 
occurro. 

'Atrafriot, lon. e regione, Th, 
afr). 

'Anral, adv. /•«?/. ««'«5 ««< Tu, 
femei atque iterurs. 

*ATa^u.TXZs, uni^^serfaUter : CX «- 
To^, et «rXi^. Th. «<rA00f. 

'Aote^ies,u,oM,n,indigniis. Hinc 

* 'Aora^iiit, f. «/^«r, dedignor, re- 
cufo, 

'Atmo^9S, M, ^ n, Poct. pro «- 
t^^ss, remotus : qu. ab «m|m. p. 
m. ij9^«, ct negk(^o augmentq 
eio^m. 

'ATm^mSartf, u, i ^ n, non tranfi^ 
toriut, p^rp^fi^uj Q^^\^. ct Xfls- 
pft^xivit, trartfeo, O A n 

•A«-Sf«4, MyHp^ JfffJPP* ». I. 
inf. ad. Yerbi Am^, iolU, 

'Atra^eiifnfitim, -•/*!»•*> Jp^liMhts^ 
frivatyt : lon. redupt pro Af^^- 
ftX^oiy -i;alw,pcrf. part.ptff. verbi 
^wm^^isfMt, ,itfiai,fTO&^tu^i»fuct, 

•A«r«^«rnfr»#, Uroitakilh^ imexo» 
raiilisy ^tfd tx»rmmio mfitari mh 
^t^, Hinc 

*A*«^«M^T#f, adr. ^ti. tnexoro' 
Uliter. 

'Atra^nxmXv^Tmt aperte : ^adv. 
ab « pr. «r«{i, et KoXyvrst, tego, 

'Ar/s^XXdtxrvr, «, i ^ it immw 
tabiiis^ fer otamia Jimilis, 

'Awa^xiyK9i$ m, *», vel i jj ^, 
ittfaUitiii», e : CX • pr. et ««^X«* 

'Awm^t, tffroff *•, /o//r»/ .• a. 1. 
part. juft. ab A^rmi^, tolto, 

♦ 'Awa^iifMm, •, • fj *> «»^- 

ffnaiM*, 

Afrtt^m^Mtmt»%, », i j^ *, i>»^ 
r«/irj .- ex m priv. et 3. pcrf. ling. 
pnet. ind. pafT. verbi wm^e^nittm- 
\,»fibmt. Th. rutvof. 

• 'Arm^n^nrmf, adv. /;»# e^ 
fervationet iteglrgenter, 

*Avrti0mfvkmKnrwf, ineavte : ex m 
pr. et «ra^f i^Xilrr»^. Th. f wX«r- 
aat. 

•AlIAPri'A, «f, ^,herba nomen. 

" AwtL^yftm, mroft vi, fritnitite : ab 
mxm^ofuu, 

? 'A^rai^^;^»^*^, taatjimilis, ttt 
frnBraneus Jit omnit imitamii cena' 
tms, perfeffe. / 

• 'Axa^i^ntfteit, dffjfflieeorf molefe 
feron t^Prrnor, 

'Awaefttoe^ n^ i ^ n, 7»/, ^avt 
mn ef virgo : ^ex m pr. et «-«^- 
*§t,virzo, 

'Awm^Z^ Jr/, 9, ahtatnsfuero, a. I. 
fcb. paC ab ^«r«i'{w. 

'Awm^f^mrmty m^H, «, f « rw»- 
yWl vel nnmerawty a. I. pard a^. 
ab mwm^tif^itt, Th. metiJMt, nn. 
trems, 

•AlTAPfNff» w, *, Aparine^ ter- 
bi quzdam, /a/»^. 

*A««^xrMK, feu iwm^ntmt, v, 0, 
ventvs Septemtrionatis, Th. /(^Kr«f, 
ftptemtrio, 

^Atrm^futiy Sptmu akne^9 : f. ^*» 
^i, ^rw. p. mWn^fuu, f. t. paff. 
«^«♦»nw»r#^i, a. I. m. •«•«iftjy- 
trwftr.r^ ai I. inip. Wed. ie<r«JfMK«<, 
-mt^att inf. J^9rm^tnrmr4mi, £x AiTtf, 
Ct «^ys«/i«i, rem/hy neg^, 

Wtm^m, M,'i ^ k, fnipemegat: 

* *Awm(i^vr9t, »f, »r, tranftii eo' 
rens, inatce^s, fer qttem via hon 

(htvi^ fcu t.Tjnita eft &C. • A n , 

'ArS^, «TM, toUito, difcedito : lu 
z. imp. a6t ab dl«ra;^, /o/r». 

''Ateot^rruy dejieioj defvrbo : f. 
|w. £x 4i«rj, et k^mwrJy ptdfo, 
iliido, 

'Anrm^if, tvf , i^, prtfeQio, aiitio, 
difeeffitt : ab «fro, Ct ru^x tum 
enim tollont farcinas. 

'Awtt^dtt, -«», f. nrtt, fnfpendo, di" 
rimo, ^.feorfumfufpendo : CX kwi, 
Ct k^rkv,fufpendo, 

'Airti^i, adv. o^ i(of tempore : ex 
««*«, et «#ri. Alii, et - ^dam 
dodiore», legcndum efle cenfent 
ktem^rt, plame, omnino : ab tifriot, 
par, integer, 

'AnAPTfA, mt, h, fnpellex, qu4 
fc - inftruunt »1 kwul^tvrtt, i. e. 
proficifcentet : lUtm perfeSiio, Th. 
nS^, toiio, 

*Airff#ri{w, f. igot, perfieio, aifolvo, 
fnadro, ^piiparo, teqno, divido. 

' Atrti^iXoyim, mt, A, integrajlwt^ 
ma, rotunda ratio :' ab itwt, t^itt, 
et Xiy«, ^enltigo, numero. 

* Atrtifrtrftif, S, i, perfeBio, ah' 
folutio: ab inrnfrtrfuu, I. pen (iog. 
pntt. pafT; iiid. verbi i<rtf^/{«- 
jout/. l'h. A^Mf. 

'Atrm^vei*, exbatirire : ab ^«, Ct 
a^vu,^baurio. 

'Awm^Xtn, PoCt. prO m^X**** '*■' 
perare, 

*Anrm'^(rtat, pr«£ inf. mad. 
primitiat Ojferre : ab 

'Av^ff^j^fi, 9f, n, firequentiiis in 
pl. mira^j^mT, mi, primitite : q. d. 1 A n 

'AMrMM, «TMf, •, imp^or, 
*Area^^,feorfum, ab «W, d 
n^f, ieu tirt^ifine, 
'Awirti, nt, i, /r*iw .• ab A 

ri£*r. 

^Afi^nr^NM, decipi: a. 
pafll ab eod. 

'Afl-MnfXif , ^, ^, vd tf, • g ii| 
lax : ab a«'«ri^«. 

*Air«n}Xi^, m,i i k, idem. 

'^«•«fyirn, /»//4» .- 3. pcrC < 
f. I. ind. ad. mnrmmn, ft/dA 
I. ind. ad. 3. (iflg. loo« pro i 
mrt, ab ««i«rii4M 

*Atrmrfirit, i«f , ii,Jrans : ab 
Th. 

'Aw^KrJyrif , m, faUentei 
part. ad. pom. plur. ab 
/f/£7. 

'A«ri(r«^, «^, • l^ ^, /»' 
ex « pr. et trmrn^, pnter. 

' AtrttnymrfM, mtot, ri, effiiii 
fpiendor: i l.perf. fing. 
". verbi ««-«i^... th. 

fpiendor, 

^AsemvYii, «f , n, jpienior /kM) 
fulgentia : ab cod. Th. 

*Awmiti^t, - renuxtiare. *Atft 
rmifnt, ot,z. X. part ad.pL 
ab 'Awati^tw, -'^, renuiOit: 
veto, interdtt.o, prohiheoi h 

Ab «jr», et mviim. Th. «v)^ 

' Atravte^toiritu,atfurnn^ '^ 
pro tcnrmvtm%irterttu, L I 
ab m<retatmii^oftM4, f. iV«^'( 
gflnter megero, Vide in 
^AflrcvXi^tf/MM, f. irtftat, JA mr^ di^Xnt, fciL yiM»^«r«r rnf^yJJf , fahulor, fcu petnoBo, de principio frngum. 

'A#«^;t;«^i, fut^ m^tftmi, primi- 
tiasfolvo et decerpo. cum gcn. itcm 
Uitamenta faeio. Th. •»5;^«, ^m- 
cipinm,. 

"Avmt, -eirm, -«», «»imV, r .• gcn. 
'mvrof, 'mrnt, cx « pro i^/(««, Ct 
«•«f , omnis, 

^^trari»/; omnium, gcn. pL lon. 
pro tnretrm*, ab tivmt, omnis, 

'Atrmfof, n, • jj ♦, y«/ non gufo' 
vit,jijunns ; ex « pr. Ct «•«•#, ^r^o. 

'^«•«r^i^Viira, li, emittens: ytxi. 
part. aa. f. g. ex ««••, et «rf««*- rtt,fulgnro, emiito, 

• ^«'«r^^fXiM, fut. i»r«#, nrgotium 
facefo, 

• 'Anrttr^tyim, r„ occupatio, nt 
fimpiex, 

'Awmrm, Dor. pro «?Vir>j, «, 
fraus. Et 

•A«»rff, decipit: 3. fing. ind. 
prxC a^. ab 

*AnATA'n, -^ ^ecipto, fallo : f. 
«fTBr. p. j!«-«rnsit. a. i. a(ft. ind. 
^flr«r»jr«, ct lon. ofti.Tr.ra, mt, 1, 
pratf. inf. aft. drmrat. a. X. ind. 
paif. ^T*r^/»j>. part. irmryjitt, 
et(faf ir. Hiac ^«•a&Xdrt/vtff , tf, i 5 n, , 
fahulans fcu perneBans : » 
Ct muXn,fahuium, 

'ATmv^rif, tMf, 
Longin. 

*A«k9(<(«^ -iJ, aufero: -im| 
ad. d(«^v^«v, dMmi/^i 

'A^rtfv^c, lon. pro 
««•• et mu^. * 
"Afir^vr^f , «, 4 g «, /»</|J 
crljaits, irreqnietus ; itcrn 
r#w, perpetuus, 'Atraoi' 
Jitis quafedari non pi^^> 

'Arttvrmty Ct '^«'«w}, indfj 
incejfanter, irrequiete : adv. 
et nrmvot, teffafefaao. 

'AtrmvrofAoXiot, Z, traHtfu^ 
perfuga : ab ««••, et mhr*fi 
Th. fctXitt, yenio, vada, 

• 'Axmv^ipi^, f. iri*, ceriilM 
cido, - \ 

•A«wf^i>, f. irm, deJlmaf,^^ 
k^of,^ima. ' 

*AnA'on, Ct atmfi, Ct M 
rKti,faile, drcipio : I*OCt. id.1 
iLtetirau, Vox iCoL 

'A<T«;K/i)f, i, atatHs .• a. I. F 
" ty^i, tltirifCt 

duc A tl iAOBltf.* ■. 1, <4t i, loo. pro ifm^mgt 

^ Dor. pro JkwiCm,JmMffk: 
^ a. 1. i&rf. a^ ab ««vCiu- part. Th. V, if » f B mifeci / a. A. lad. 

I ici^hUJUib Tfa. ^«il^ 

^mtn^^fcfji: a. a. ind. 

.iDd.in.ab mnSmiwm, Th. 

«f, «^ mUmBo' 

I. fio^. a. X iiKL paiT. 

{w^ f. «r^, akUBa. 

«, i, prm*eh9s : ab 
tf y m^fmtfOM» Tn. >«im> 

^!v/dir «^^: 3- 
z. md. pafll ab mfreyk»- 
Th. T^laMBWf 9 JmUh, 

•f, I», rrje&psfmM : 

«, a^ «f , reJeStu : peif. 

a^ ab «v«y<»*#xM. Inde 

ify Seffeeatem Th. y<- 

», », • 5 % pro m2«Mf , 
\ftmfHm^ eaptns.finjirmus: ab 
X «^^, Tcl «iteMf, quod 

%,di%mffi: Ioil.et PoSt. 
», o. mk%. a. t. ind. m. 
i Mnis^c^»«4. Th. )«Mr, ^Skrr- 

, «f , », er^/, dffigmavi : 
Zi6L ab i^shUvttfu, a. 
. paA «««lA^^^itv. Th. )«»i m^mrigut^Mt mt^ t, eabMt am» 

t: a. I. ind. ad. ab ««'• ec 

£x )^ fea ^m^, et 

I p. md. IB. «^r^^. 

~ »r , pcr ApocopeD, pro 

-«, retepii: 3. ilDg. a. I. 
L. Jkb «<v«^;^0^(MM, retipio. 
Xmm*^ ea/»o, 

, mf, «, pertgre prifec' 

, L X. icd. 3(3. ab m.cet^n' 
C ««^ et ftjCMf • foptJue.^ 

a. Cag. imperf. ind. 
^ •r«£2v^, reJJo, Th. 5i- 

i», foa. pro mTsii^i^a.'»^ 
hfczt ind. a<a. e>ufd. 

«r, i^ # 5 «j, saUeie e^rene, 
p-'. £1 « f r. ct ir<^A*r, A n 

'AflTtXiM/uira, «f , », repr$iavS : a. 

1. ind. a^ ab mir4MifUi^m, f. «- 
r». X. fing. per£. ind. paiT. itrt^" 
luiftmrftmi, £z ««'^ et ? < «»^a {j», 
jftroi^ .* a !•»•«, emifthmOf proio» 

*Awt^fuif, 90, r«, ^enHS^fmrfmm 
JetU : ^%, ind. m. Terbi «lr«)r)«^ 

/"• 

'Ain);^ •, rj, loo. et Poct. pro 
vU<«», fUmititJf eameptu, 

'A rMM n, vemJiJerMmt: 3. pL ind^ 
a. 1. m. ab «lr«}>^^ 

'Av^Ucrli, 1. pL isd. a. 0. m. ab 
eod. 

'AnM^, », • ^ % /iW'»'' «t "A- 

wm^jomme» 

*jLwil^ per Apocopen, pro J^ 
ri)^«, «#, I, mifugi: a. z. ind. 
a^ Att. ab iurM^mm, uhde x. 
pL i«rt)^^», et. 3. pL lUrtl^, 
aufugermmt^ Alii i)^«», feu ff)(>iv, a 
"tfmfUt dncunt. 

*AintuMfAn», or, «w, exui : a. X. 
ind. m. ab iwoiiofmu, ex Ar«,^t 
%im, imJuo,fmUo* 

'A«^, d^rJ!»/ ^ X. ind. paC 
itmfiM^, ms, n, ab M, et tfU^, 
eJo, 

'Arl)*>;^',per Apoc. pro aoriimmi, 
reflituit t 3. iiDf . a. Z. iod. at^ ab 
««*•, et )i2«/w, do. 

'Aa^MiWM, sf, I, megaUtm : imperf. 
vel a. %, ind. ad. Att. per proft- 
heiiii Po<!t. ab ««-«, et ?«'«. 

'Afli{*r«/Aii^, «, •», emaMfforatms : 
perf. part. pafll ab i^oimnvfu, 
examBoro. Th. ^«wvtw/u. 

'^«'tii», Poet. pro iurn*, aUrut : 
3. iiog. imperf. ind. ab &irttfUy 
aiftfm, quod ez ««^, et Ufii,fum. 

'A«^cMv, f f , I, mortmu ^ .* a. 1. 
ind. ad. ab Horohn^Mm, ^od ex 
iflr«, et Bvi^eKm, morior, 

*Aw%§mffnei, aufue efi : 3. iing. a. 
X. ind. a«5t ve/bi k^xetmffim. ' 

*Ant4iftti9, eo, tro, depefui, Jijluli, 
a. 1. ind. m. 'ATthi**fuiv, m, «r«, 
a. X. ind. m. verbi m^oriinfH' 

Th. rifittfiu, poao, ^' ' * 

'A«m^X«, «f, <, ^JIormi : a. X. 

ind. a^. vcrbi «««^«AX*. Th. 

BmKXm./oreo. 
'AntHXm, Jfuefieio: £. <V*, p. 

anmiinm, par. pcrf paif. ««'Wi#- 

^tir«f , Jefuttui : ab «««, et 1//^*». 

Th. i^^, f «f 1 T«, «10/, confuetudo, 
'Anet, ^tO itTiii, ABI: a. (iing. 

praef. iinperat. vcrbi iiretftiyaSeo : 

ab aiei et fT/u, ^ o. Item »n^i, aUs .- 

2. perf fmg. prxf ind. vcrbi mn^ 
oifu, ahfum, 

A^THom, prjpicjo r lcfiginquo, ci- 

deo : f. eiTtieafUtt. a. 2. ind. adl. 

<&r:.'^«y, if, i. a. 2. fub. at^. etviim, 

ngy n. £x <tir», eC iT^, video. 

'ATtiVwi», «tf , "w, contumada, inoie- AU 

^eatU: ab tUnM%.* Th. wi/^v 
perfuesJeo, 

*Awot§us, acc pL ab mwot$kt, q. v. 

*Awotf$m, 'Z, mom pareo, Ueredntne 
fum : i. nem. f, nwottmnei, a. 1. in(L 
ad. konih^m, Ex « pr. et «iMi^ 
perfuaJeo* 

'A«iiViff, «f , «, lon. pro «^iitfvi^ 
dimiffiufum : a. I. ind. paif. vei> 
bi k^infu, Th. Tn^, McMt. 

•^«'••Iw, i^, ^k^t contnmtax, nf 
oUJiemt i item imcreJulmt : tt ^m 
pr. et wi;^, porfitaJeo. 

• *Awotiim, im§, ♦, bicreduUUe^ 
*Awtutmim, affu^iU ; item Miiji«. 

r»; f. «i#M. lode *A«^tnr«r/is «i* 
h,ajfimilata et txpreffa Jigmra i^ ^ 
i X. peri: iing. praet. and. pofl: 
*A«YiW^s, ttrl^, roy/mmUermm^ 
imago, Ex Iwi, et iXii^«i. Th. 
iSnm, f. }^Jimifit fuim, 

• 'Awot»mi^,{. iem, aJ imtaginem^ 
feu exempUr effimgo: i cujui !• 
per£ iing. praet. ind. pa£ # 

*Awoutif*efim, «t^, r«» aJmmUttr 
tio, imtago, tffi^, 
'Awoutmg, thm, oe, idem quod Ue» 

toixmt, 

*A9ot*oTmt, adca quod mtrmuttm 
rmt* 

*AwmXkt, rit, minas : acCrpLab 
iwot>,i, nt, h, eommmatU, mtnm^ 

*AWmXtitiem, «, mimans : Poct. 
pro iwotxiitem, pnef. part. aA. f. 
g. *AwHXt4t, minaris: %. pcrf. laig» 
przf ind. ad. ab 

'AnEiAE'n, -;;, JEoL ti«>a.x«>, 

minitor, itetermimor : item gUrior f 
imperf, nrtiXut, -irr, f. «r«K perf, 
4n4X«i««. ^ s. iod. ad. m/Xvni 
a. X. ind. m. «ir«iAjfr«jKiiv, m, mws, 
a. I. m. fub. AwotXnrmftmt, ^ nTsi, 
CUJUf X. plur. itwetXnemfuieu 

'AwmXh, nt, n, mittatio, muM^ : ab 
AwotXim, mihitor, 

' AwmXfiemfteu, vide aTAAf«. 

'ArMXKTfiv, per S]fnc. lon. pro 
mwuXneairnt, 3. dual. a. x. ind. 
a^. ab mWetXim, minitor, 

*AwmXnrn^, n^^', i,minaK,jetSa* 
tor : cujus f. arwXijTii^, minm* 
trix. ' AvttXrirn^toi Xoyci, mtinacim 
vcrba. Th. aceeiXim. 

• 'AwciXnnnit, », i,^minator,Ja3d* 
6unduj, ojlentator, mifugx. 

*AwtiXr^m, mt, t, recepi, in. 3« 
perf plur. iwnXn<petem, prast. ind. 
a<5t. cujus part. 

AwttXti<p^s, v7m, o(, Att.pro «r- 
«KtXift^dc, et «rtfXfXif^f, ao ««^«' 
Xa^Ctifot. Th. Xmft.in.tm, mecipio^ 
^umo, capio. 

"Awttfu, ahfum, i. iing^. imperf. 

Ind. at^. a.wnt, aberjm, {, X. med. 
ux\rtuitt. prxf. inf. iktiltm. part. 
oLTvt, ifr«, tf», ehfcns, £z ««», et 
tiyCt^furt. 

Digitized by VjOOQIC A n 

'Xarftfu, Vfll tk^inpn* aieoj f. itWf 
9tfA.eu, a. a. ind. a(^. iv^Mn. a. i« 
su5t« mriTrMt ct Att. «ir^r«t fic 
mirjirm^i ablfruiity 3. pL a. I. hld. 
' a<5l. Ycl pluf. pcrf. ind. med. vcl 
impcrft ind. Att. Bx ««rj» ct f7/H4, 
VCI 7»J.ai, <•<>. 

*Artttri8y»u», «^» «T^, ah^cavit a. 
1. ind. m. ct in i. plur. ««^ir<i- 
^/«. 'A«r«7r«u, ah£cavifey a. l. 
iof, a^ 'A*'»^*'*, ifitcrJucii^ 3. 
fing. a. I. vcl 1. ind. adl. 'Ami^ 
*rir», iftterdicerey recMfare^ prseC inf. 
aa. ab 

'Avi/irM, interdlcoj recufa, «w/o; r*-. 
jt«i4f7#, iw»<j» .• Poct. pro iirUrtrmt 
qu. ex ««'«« ct •«'*r. 

* *AirM(«y«Di^{, adv. imferittt 
Jitu omni probitate, 

*X^t^cix4S, injinitey iafinitis moJisy 
feu vicihujj adv. ab •<r«*^, « 5 4, 
ittfinitms, Th. irt(<»fY /««, /irmV- 
iiw/. 

•Aa'i/^«>T®', ity i ^ ht ififinitujt 
Poct. pro ««-«^, quod a «r«f- 
o/mv, pro 'STi^ekint, Th. vt^, 

'A<r«/j«f^, », • g «, intenidtuj, 
^i ientari ne^uit : t% » Ct w«iji- 
5«. Th. Trtri»*, expenmentum, 

•Air"e««^» »♦ • 5 n, inexperius, 
Poet. pro irat^, Ab .cod. Th. 

*Atr«»xx'^* injinitis modh, adv. 

'Airi^yf'», prsef. inf. aA. idem 
fer^ quod ii^ycit, flrfrr*. 

'Avc/^yo*, tfrff»^ inlAbeo, probibeo : 
f. I». a. I. ind. ad. ««•tTifia. p. 

;^«. Ab £iTe, Ct 1^(7«^, flr<r^. 

'Anify^, •, arans, prohibens, 
part. praef. ad. 

'A«'«^M'i^, «, • g *, et i^, /«, 
i«)r, ingens, injinitus : CX « Ct tri7- 
f «(, pro «i^f , terminus, 

*AT0t»itxm, vim, tf, /^*'', I»rt»' 
p. a6k. ab Jimi^n*»t pr»t. iod. 
aft. aaw^jj^tsyflf, interdiShis, par. p. 
pair. vcrbi airf^U,ab ««r», et l^m, 
Jico, 

'An/Mjr^, tf, • i^ n, inexperius : 
«X « pr, et wug*, experimentum. 

'AtretPia, at, h, imperitia : ab eod. 
Th. 

'Arf/^T^, ir, • iJ *, infnitu4 : CX 
« pr. et vi^t,fnis, 
''Ari7*i«, «f, •, excluji, probiiui'. 
in 3. pL ««rfrf^a», a. i. ind. aA. 
ab u.Tii^yu, 

'Awgt^yetfiJ^, >i,i^ ^, nuptiarum 
oxpets, calebs : ab iiwH^, et 9^«. 
^^, r, 0, nuptiit, conju^ium. Th. 
y«/iM>, uxorem duco, nubo, 

'A<r«^«^«A.«rr^, et 'Ar*»^*- 
;.«r<r<^, V, • 5 n, w<ir// feu «dW- 
jETrt»^" ipexpertus, ab mvma^, et, 
^iXttffgUy mare, 

'Ax&^UKx(^f u, e i^ r., aahrua A n 

mexperius: iimi minime imslutjsm^ 
plex : indc 

*A4r«^«»«xSiy, S,Jimplicitate uior, 
matitim non utor, Ab «irM]»^, CM- 
peHius, ct «««•;, maius, 

*A«iM^i««A.^, », • {^ II, bonejis ex- 
perj : cx ««'•«^^'f intperitus, et 
xetXif, bonejius, bonus,' 

* ATtt^9X.tx^(f J^» • !^ «» •«/'rjt 
/ori, f«/ir^j .* ab axtsf^, inexper" 
tus, et As;^^, leihiM^ quod a xi;t;M, 
antiquo, vcl At^, eubarefacio, 

* Atret^fidx^i* Dor. pro ««'«^•- 
M^X^fy *» •> v^l eiirot^fieixnf, i*t, • 
^ A, i^rot^ <rnt fiMxnt, imptritus 
prmlii, Ab « pr. vi^i^ ct ^;^*), 
pugna, prmlium, 

^Awii^mas^ acc iing. ab mrtifofv, 
w^, • j|{ "ii. 

"A^-nf^, ir, ii, Dor. pro Hitot^, 
V, 4, Irrra continens, 

"Awot^^, u,9^n, imperitut, irjfi' 
nitus, immenfus, interminaius : om- 
iiia ab « pr. ct vrt^at, vel nrjM». 
V\«'«^«rv»«, «f, «, inexperientia : 
ab axet^f^, Th. vtT^ experi- 
menium, 

*A^ot»miu9, i»0', f),parius dcJorts 
non experta : ab &9et^, et •^vnr, 
^bJEor. 

'ATii^en, •y^, • |^ q, injinitut, in- 
terminaius, ' 

*Atr%i^9S9 ytun, itrra r^tanda, 
Hom. Th. «rt^«#. • 

* *Avni^e^f, adv. iraperite, 

'Anrr«, «f, c, «^y/, Att. ar^wet. 
a, I. ind. ad. ct iri/riyK^f, fiit. 
I. med. I. ling. verbi Siwotftd, 
. "Aviff^, V, ^ 5 4, fftf//ir perfua" 
ftonejlexiinlis^ coniumax : Inde 

"^«•€#«••1», t, ri, periinaeia, contu- 
macia, Ab « pr. ct 3. perf. fing. 
prxt. ind. pafl*. vcrbi n/S«, per- 
fuadeo. 

' *A«^-^«v, ff, f, abjiintbam, imp. 
ind. a(^. ei^etxef-nv, v, fro, imp. 
ind. pafl*. ab eiirix**t abjiinto. 

*Avt*a>.m, tnminabat, 3. fing. 
imp. ind. ^€t, ab JiTtjemXUs, cx 
««"•, Ct x«>.t*^, nomino, 

'AtrtnaXu^^a, «f , t , rettxi, revela- 
vi, a. I. ind. a^. ab elfronaXvirref, 
reiego. 

*AtriMy»99f, V, •, abnep9s : ab axl, 
Ct tn,f9*f,ortus, nepcs. Th. ytiiOfMu, 

* Awitc^iXOfMu, exjjte^o : f. ««'t»- 
)i^«jiMii. perf. pafl. ««'ix}f^i7',««<. 
a. I. m. «e«'t^f2i£«^iry, e», aro, Eli 
a^ri, ia, Ct %ixefMn. 

*A^tniv9f*et4, e;cuo: f. aittmoutro- 
fuu. a. I. ind. m. ««'t^tWae/icn*, 
cujus pai-t. ««txWtf/euf^, tf, 0, 
exutus, Hinc ' 

* Arix^tvets, «*>;, «, fpoliatio, ipf: 
exuendi aSlut, Ab ««*•, i^, et )i^j«, 
irduo, ' 

'Airixit.«<««nv, », jr*, d.f^har, ei AW 

io 3. pL aurtx^^tetK^ imp. 
pafll ab aTouXaUt, Th. kJ 

^«'fxX^y^avM, oblivifiory | 

ind. m. ««t|tx«d^#jKns et F 
per redttpL I«n. ««ixXt^ 
Ab ««'•, ix, Ct kaf^aoot. Tk. 
Sw, iaieo, 

' A«rtxA«cr«, «f , c, frtgi, a. I. 
a6L ab ««'•xX««, qood ab ii 
ttXate, frOKgo, 

* A9\a>AyeftMt^ ite tU&iome rr^ 
non tligo : ab ««'•, U, Ct Aiy^ 

*A«^«X«r«, «f, I, octiuji, et j 
pL ««'f«X«r«v, a. I. ind. zSl 
bi eivemXnof, occltido, 

* AnxXtXaB^eftfiv, u, tre, 4 
fum, Poct. per rednplicatia 
lon. pro «trc|tX«^flf«ir», t. % 
m. verbi ««fxXdcv^cb*. lU 
S*f, iatto, 

'Axino^petj ag, c, ampuiam: | 
ind. ad. verbi ««'•«•«rfw, am^ 
abfcindo, 

'A9rtx^ifaftH9, m, «r«, rij^cM 
I. ind. m. ab ««'•x^/n^mc^ 

X^lftt, 

'Affx^r^^i/oiy, «, «fi», oeni 
a. I. ind. m. ««-Le^r^/^ «f, 
i.'ind. a^ ab ««■• x^ rr r w , < 
Th. x^Mmr, oecuito, eelo, 

'A«4xr«i>^vy ff, c, ocadi, a. X 

aa. 

'A«4xr«Mc, «f, i, occidi, a< l^ 
ad. 

*A«rimr99et, erf, t, p. iniLl^ 

«Tflxrt/»*^. Th. «Tv/ya», •ai4l 

* Aurimretrtt, torf, ii, txtenjie, 

'Awtmr^, », i K, k, inf 
A irt««, /WT». .' A^-fxr^iT^, 1 
h, idem. A Ttmriat, peffo. 

*AittXatitrtf, expu/fi, 
part. a. i. pafl*. ab «^ 
^r//0. 

* A9!tXKfixefir,f, w, ir«, 
imperf. ind. pafi*. *Ari 
f, rcfplendui, emicuif a. I. 
verbi aireXaftxm, Th. 
fplendeo. 

'AmXetttia, «# , A, mbaSio .* B 
rtX«t/yA*. 

'AriX«r^, Ct*A«rA«f^,^ 
n, inaeccjfus, cui appropin^imm^ 
tum non rfi : zh a priv. Ct •£ 
propinquo, 

^AmXavftf, abigo, txpei/9,m 
SfrtXarei, a. I. ««"«^«r^. p> 
Xc»«. £x a^r ^t iX«VM», rp 

'Av-iXmvta, et lon. a«^U«ir 
tyfruClum cepi, a. I. ind. » 
«<r0X«M». Th. X«<»,yVir«r. 

^ AmXa^^vft*, fuUctMj^ f. f*. 
SltI, Ct cXa^^y»*;. Th. tX« 
//*«. 

'A<rtX«*», Poct. pro u.tnyjoM 

* AwtXtyfssf, if, •, rrfhlati*, 1 
^'/."/o, probrum : ab «Tn^» Digitized byGoogk fing. I An 

irnXtyyt^'^ I. pfrf. 
paHinlTcibl 

cj. ad. sc«;uy««. przt. ind. 
anAjy;(c,.pnzt iod.palT. 
)7^ a. 1. ind. paflL «- 
yTftni. !• Z. ind. m. miff^ liuiiX/, per Apocopcn pro 
tAi^ SfiiUa^tf 3. iing. im- 
kl od. m. ab irtAc/Cfl^/Mu. Th. 

fc.>a». 

I II' jiori implamxhu .' ab » 
B. et lAXuuHyffCMris. 
|iciiiWb, elfnitjft^ loD. pTO «- 
dMti,a. a.inf. m. ab a^ttXi- 
V; I, iri^ a. 1. ind. ,m. ab aptw 
k ll. ft^, capiff» 
fetWi^i*, «, • 5 li, iiierftu, //- 
ki^. J:^ : ex 4M^, et iXsw^i- 

jlnituA^ f. «rtf , p. f^Mx«,/i- 

^i»n|B«i, 5, fr«i, rectdamj ct 
VflMittmrm, f. I. ind. 

sttpvliy 3. fing. imp. 
» ^ ab «rcJUiyw, quod ex 

, «j, oAy», Att. pro 
bpof. ind. a^ «o-iXtfX»- 
u/Krd^, 3. (ing. plufq. 

T 

^i^, fKA.^» ttbiio, %. fiog. a. 

LA 

kiSi», af«, ;,, jOT reeejtt, a. 
^- ifi. 2b srt^«^c/, ^uod 

1**^»», «, ^ reii^ui^ a. 2. ind. 
LiiitnAWi.. Th.XwVa»,//«- 

^^, £ol pro «VmaL^, tfr- 

r Hdu: (br^ui LaL Ca^Ua^ 

i^ cMftu 

!|^*^» », •, Apelies, Doznen 
}^Af(Utt. 

fing. & z. ind. 
'^»»*>t.iMu, q. ▼. 
tRt, L&. pro tlptXifiut^it 
'/'< a. ^ur. a. a. part. 

T^'^ »1 ^, «t/»j, imljtys. 
p^vrl^caronon fibimct 
P*^- 'tl (# lon. verfo 
^ •« cicifiditur ijiquid et A n 

.*A*tXwSie0, indefper9 ; itcm def' 
pero : f. Uv, p. ««niXrjM. a. I. 
ind. ad. ««"ijX^^irA. a. i. part. ac^. 
«tnXriraf, avv^, L £x ««"^, et 
Ur/^*»,>^rrow 

'AnA»^», tff , n , ahfoiutits fuij a. 
X. ind. pafll ab a^XvefMtu £x 

«flT^, ct X9t0f/oivOf 

'A^Xn/uufofm*, «• ir«, purgatus 
fumy imp. ind. pafT. ab diroXufiai- 
vftat, £x 4Er«, et Xv^, noxa, vel 
potiu» xZf»,*yfardes. 

.'AcrtAM'», •«, ly dimifi^ a. I. ind. 
adl. abWtroXvb. 

' 'Afr;^ X*^C)iS^)fi', iff, fi, eoniumeiiam 
aceefi, a. I. ind. palT. ab «f«X<tf- 
CeUfiMs. Th. X<wCff, injuria, 

^Airl/tMi^, if, tfdedidiei, a. a. ind. 
a<^ ab d^$ftMy^am, 

* A^ifiM^eit^p, nf, if, emarcui, a. 
I. ind. pair. ab dira/cetfatvofAeii. 
Th. fut^atMfttai, maree/co, 

'Artfterra, «f, f, evotnui, a. Z. 
ind. ad. Poet. pro <<flrt^«-«. ab 
a«i^(i», quod ex ««'«, et {/»1«, v«- 
«»p. 

*A*fft9n&«ifui9f aty «rtf, reeordatu» 
fum, a. I. ind. m. cujus 3. pl. 
an^»iir<Cfr«,Ct inf. dirofAt^fetfi^dt. 
Ab u^4fiufA9¥i^»0fut$t quod cx »ro, 
ct ftifAvn^Mfiuu^ Tcl fcteuftMt, retor- 
dor, 

' 'A«rf^e^yvcw, vf, c^, ahfiergd)am, 
impcrf. ind. adt. 

'Ad/u^^a/Anv, «r, ar«, ahfierfty a. 
I. ind. m. et in 3. pl. c«'i^^|«»7«. 
ab d^ofAo^ytvfU, Th. ifMi^fytUfUy 
tergo.' 

* A^^ifnraXti&aiy venditur, tfetium 
datury 3. fing. prsfi ind. pafT. 
'Atn/ttfl^fXir^ii^a^, a. i. vaL pafll 

*Ar>^r«X^«-ar, i, a. i. part. aS. 
verbi eiKnft^^oXiety -m, quod cx 
ar«, ct tfA.taXitt. Scribitur ct Ift^ 
irttX\tay cx^lf, et rritXittt^vendo, 

'A^if$v^i§ftr,Vf tf, fr«, diffuafi, im- 
perf. ind. pafT. ab dirtfMJ^ui, Th. 
fAo^^y verhumyfuafto, A 

* Airtft^itat, efleKdo, non convenio, 
dedarOy dijpmilis furft : inde 

'AiTifi^afity tuf, 91, declaratioy ex" 
poftio, demonjiratio : ab i^o, ct i/«. 
^aitmyjheciem traheo, Uiujiro, 

* A<trtfM^(%f, i®*, « g «, dij/imiiis, 
ahfimiiit : ab «trtf, ct if»^t^f,ftmi- 
iii. Th. f ff«r. 

*Aflri»«i»ri, ct d^tutrlot, coram, e 
regione, cum gcn. item contra: cx 
««-«, ct 7ta»r4, quod CX tt, tt arri, 
conira, 

^ Avntiyaaf^i, aifiuiifft, a. Z; 
inf. m. ' Attttynm, uca, it, qui ah- 
fiutit, a. 2. ad. paft. undc 

'A^ttxyxai, aljiulijly a. Z, inf. 
a<&. ab afr«^i^A>. Th. ^i^ai, 

*Ainni;^3^iii, iw^, «, lon. pro A n 

/tf/, a. z. part. pafT. anN^Snv, nrt 
n, deiatufjlim, lott. pro «f<riiiri;^^»; 
vel d*mtyx^*t ^ Z* iod. pafH 
ab «r«^i^w. Th. f i^«. 

'Anviir*» ct 'Aff^iyviffitw, interdico^ 
adverfor : ab ««*«, i», ct i<rtt, dico» 

'AmvSiri', Dor. pro 'A^tX^Tt, a. 
2. ad. inf. vcrbi dm^x^i^' '^'^- 
t^of^at. ^ 

*A0rtti^ni, i^, ^ n,iuSiu carens^ 
indefieius, 

'A^it^T^, », « g fi, idem.^Ab 

a pr« et mit^&, tu^us, 

'AsrttimvTi^v, per annum abfuna 
vel cejfo ai: CX d^o, ct ItMuvit, 
annus, 

'Amrtfr^ira, «^ir, t,febaravi, a. z» 
ind. a^ ab ar«Mrf /^m. Th. Mr^ 
^iyfeorfym, adv. - 

'Ati vn;, ^/ dimfferunt, lon. pro 
x^itrtt, n. pL m. g. a. 2. part. a&. 
vcrbi dipiftfcf' Th. ^n^. 

'Afri^a/ia^avw, deiinfuo peccQ s 
ab ar0, l^, ct afAa^rdtit, pecco. 

' ATt^iiv^afAHt, 01, ifer«, rxir/, a. Z« 
ind« m. vcrbi aTtttbvofsMu Th« 
%u»iy induo. 

' AviJ^Xei!^ofiy,t^ tf, tro, otditusfum^ 
et Poet; per reduplicationem lon; 
dvtnXtXaiofAifit, a« %. ind. m. vcrbi 
«iyixXa»Sai'«. Th. Xfi^«, iateo. 

*Awi\fi^BLfti^i^i if, #», ton. pro 
asrf|ii^;t^iir<^, exftccaius, part. 
ab «ttri^^^a/K/uu, prast. ind. pafT. 
verbi «tir«Jii|^^w. Th. ^^iftjw- 

CUS, 

'A^riotna, «f, t, ahpmiiis, fcu </^ 
fimiiis fum; prxt. ind. mcd. ct 
'Afi^ttfiai, impcrfon. dijentaneum 
cfiy non decet, non par efi. 

* An«jx«rw#, ahftmili modo^ non ve» 
ri/imititer, ahfurde, immeri^^ adv. 
ab 

'Avrtoixiit, v7a, ot, ah/Imilis, diffen» 
tancus, ahfiirdus, incongruus : przt. 
part. med. vcrbi dxtMot, Th. iinm^ 
fimiiis fum, 

'Awiotra, r«9, alfentem, acc. fing. 
mafc* dviotr^, gen. flng. lon. 
vcl Poct. pro dvetr^, ab dirm^ 
ifit, ««, praeil part. ab axoifUj ah^ 
fum* 

'Airivatr^, 9, e ^ n, ad maturi'» 
iapem non perduSius, 

'Atniroi^^, », • g «, idcm. 4b 
<l pr. ct «riw^TAr,- maturo. 

'Afi^Xay%it, mt, «, aberrare fect^ 
a. z. ind. ad. 

' ATnrXdyx^-i^ hf, 9i,jrefiiui,a^ 
herrayi, a. Z. ind. palT. 'A*nr- 
Xay^fcfji, «, aro. A, z. ind. m. ab 
direxXdyyei, aherrare faeio, Th- 
'Ukdyyai, errarefiuro^ 

'A<rt«rA4»ra, at, t, navigavi, et 
in 3. pl. «friirXsvtray, a. I. ind. 
a<a. aD«r«TXt«. Th. ^\(t>/, ua- 

'"'''^^V^igitizedbyGQPgle A n 

»b « pr. fet ttWx^i fepltm. 

•A^rsrw. rtjlahatt n^ira6af, 3. 
fing. imperf. indi ad. 'A*^*^*- 
att, atfi r, fdMmvfy su t. ind. t^. 

*AfrHk^»r«^M9V, i#, «<r«j a. i. indk 
m. vcriii a4r*<r»i<». lli. trna^Jpiro, 

'Amm^, Kfi t,/mfhcavi, 9t. I. 
ind. a<^. ab et^awiy». 

^ AiKHwrAftrtt^ Qi 2. ind. m. avo/a- 
t/i .• inf. acroirTugrSxtf part. «*i»«^ 
^/Hy^. Et a'9rivri^y ♦)#, H, «fi »• 
Jnd. a<ft. in 3. pl. i^i^m&Wi iaf. 
tt^iT^fat. part. «r*<rr«j5 ftric, <^v. 
Ab ttfiv^fitf ct mfiirrmftstt. ek 
awfl, ct 7<rT«,4M. 

•AiriwTi^, », ^ g 4, «M «)^x, ^i 
^ui neipat : illdc *A«^rr««»i -iS, 
/10/1 fo^vo, irudusJu/A, Ab s pr. Ct 

"A^ff , pre jjrif , jwir. 

*A<nfarr«X^7<^, ir, • j^ n, tittttkin 
jhtrtn lo&uthin JJacKHtf HfcivOftis» 
rnde 

•'A*if flfVT8^7/«v *f > h^vhmh oro' 
thy ioquteiias. Ab «J*4{a»r^, f»- 
/;ii/<r/, ct X«y^, oratio. Th. Ai/S». 

'Aflri^wr^, ») • $ n^» i^fihititi. 
Ifldc 

*Am^^rr»fy adv- infnhe. Bt tf 
pr. ct «rci^ayrof^ quod a <rk^nrM 
Th. ^^ec^^finis. 

*Airt^y^ioftiety »j, ir>e/, ^^Siriro, «j^f 
ror: f. dff»fiai. p. ttvti^fu^yttn. 
hif. pracf. mcd. i^vt|f7i^r5a/. EJt 

«V«, Ct \^ya^9fttti, Th. ff^yw, o^>. 

• *Aih^rntiSi ^ o^ "oftr^t^ ef- 
Jicax, qui effieert p<4efi. 

*Airf^«v, loft. pro ditfifytrr, ifj" 

jungere^ areerej irtiikerty prtnerire^ 

- exeluiere: CX jlflro, ct tS^Ar, e^xtludo. 

"Am^/DMriy preethjut fum, pcrf. 

ind. paff. pro &^tf^tu. hinc 

• A<r<^/elt^, >», or, fraeittfitt, lon. 
pro dvnt^ftii^, ab 

* Aifr^M, ataretOf ^ehido^ pr^edtt^ 
Ja, frobiheoy pro i^ru^yw, quod cx 
*V», Ct it^yUi exetueh, 

'AfTCP^t^i^, et 'Arc^/^o/Mei^ f . ^/* 
rar» ^ufppMh iitcumho, prvficio, fir- 
vtHh' Ji^ : *A<fn^^4»T»y ifteumie- 
hant, 3. pl. imperf. ind. paff.- oirf- 
^tiiretw^tit, rjfi/M/en, pr9fievre, a. I. 
inf. m. Ex ««r#, et i^ih^Jiruejier 

^?' . . . . ■ . 

Art^wrir, 1»^, n, iniUKutf adtto 

innkendi: i Z. fing. |)r2tt. ind. 

j>aff. vcrbi ei«^t^t'iit. 

*A<r«^ir/, pro i^t^Mtaii ct pcr 
Metathefln, «inr^inv, injinita : ez 

*A<rt^/r«f , r, ^ {^ 4, infiniU/s : 
pro «ri/^sri/v, pcr MetathcL Ab 

• 'A«r»<i7t»)r^, inviBus. 

* Anj 1«" tiflTTA»; , InJr^uwJps^e^ ad V. 
rx « pr. 'T'^.', ct rjfcirrrjar*, «r- AIT 

An^/rr4i«iftr^, a^ne tlU Sfitac 
tione^ ady. ab 

An^irir«r^, ir, j i^ ^, ineokeuf" 
fiks, mm difirailus: tH et fT. tt 
ri(irr«rMi quod a 3. perf. fingv 
pra:t. paff. ind. verbi «t^o^HMr, 
difirabo, Th. rri«, /m^. 

A{rt^/rr«r«f, v, j i^ n, q»em rtiMI 
eihcuajht .* ex « pr. «vf^, et ynfitt, 

Ji6. ^ 

'Asrt^Vfniirory », » ji^ ^, imiretttit-' 
cijus : ex « pr. et irt^rifiveei ar^ 
unreido, Th. tiftfMfficoi, 

*Ari^/rr#j, v, 5 4tyJi^t*oacane*- 
1M1 nH habehs ; /m^u dirr v ; ex « 
pTi et ^/«rrif, rtAtndittu* Th. 
n^^ * 

* 'A n ^wrr^ , adv. Megiigenttr. 

'An^irrttTHt ^i ^ n,f*crementis 
cSrefts, fi/tt ^S^t^ii^rtt, 

'Am^tptj^, i»f , i 5 ^, non orhictt' 
latus .• CX « pr. n^,et ^^tt,fero, 

'Ari^|«r, «vr«r^ «, ^mi' cbnfecitt a. 
r. patt. fldL ab ittto^iitt, Th; 

^ot,facio, 

"An/i/sc, a^' m mdlasn, rem, 2. 
fing. pr^. itfip. «a. verW «Ivtp^, 
.£ol. pro ^ni^. £x «r^ et *|r/«, 
pro it^tti 

'Artj^A^yftVf ^ffy, <J, etbruptus, 
p6rf.p«rMii.id)i&ri^>v»ytcA Th. 
fnyfbftiy rumpo, frango, 

'A«^ir»t, o«r, pra^C aA. Impc- 

rat. 'A^n^uitifiUfOfy it, er, prodi&ens, 
pr jbT. part. l!^^. ab 

'A^rs^^xnr, arno, rtpetto, propttljo, 
abigo : f. %m p. ;^«. Ex iif», Ct 
l^i^Kar, ittbi&eo. 

*Awi^9feett, tdfoo, exeo: f. otTtXiU' 
foftat. K, z, tndk a<ft. itrnX^ov, c;, 
i, Zi a. fub; a^. ^hrix^», >tr, *}. a^ 
1. inf. aA. «inX^ffry. a. 4. part. 
a<%. ^^rsX^iMr, if^te, ov, ctqus nom. 
pL f. aTtX^oiu. p. ind. m^ ^nX^ 
xWa. £x «ro, et i^^ofiMt, eo, ifenio. 

*An^arsr;, larf, ^, ^' impeium ttii" 

fimpedH : ab itxtomm, difeedo, 
0, eobibea, Th. i^arur, f. «rv, 
«r. * 

"Arif, lon. pro «{f ir, SmHte, a. 
a. imperat. a^. ab a. o. «^nr, 
yerbt Apinfu, ex «ro, et ii^. 

'Arir«»ro^, r«f, gcn. fijig. ab 
'Arirttf , «rrof, 0, nom. viti : q. 
d. ^i noH aeeiiSi, 

*Anr«{«, eif^tyomtt (vcl clitellatj 
deptjpi, a« I., ind. a^ Th. ttirrot, 
f. ^, OAKi impono, 

'ArsrCoif, exfiin^ es, Dor. pro 
^f«<fff, 2. ung. a. 2. |nd. ad. 
'Arirtonr«, «f, t,exJlinKi,A. 1. ind. 
a<^ 'Ar»rC*:x<Mf , orot , 0, perf. ad. 
part. 

'Arir^B», a. a. ind. aA. ab 'Ar«r- 
«jj,*/, 'AvrofSnyvfn, Ct 'Arar^ityuV, 
extin<tuo : itcm aboleo, pcrdo : t 
aT«ff«i^-ft,-. p. «TirC»?*», vci^i^f^l^J A H 

CiMi, f. I. f2& kiftiMtttftMU, 
paff. itTt^tttfutt. 

'Amtitiftipiki, perf. inf. paf. 
entormifMrroftmf^ quod i r»^ 
f. ^, incumbo, Th. o»^ir, 

^AMrjooXv^^ivof, 9, «9, nci 
petf. part. paff. ab &*t 

fAOu, Th. fncXufrrti, evelU, 
'AtrktofAta, abeto, f. 1. taed 

Siintftit CX i^o, et tiftiifum. 
' A^evMo,, eti, 1, a^raxi^ 

ind. aa. ab «rM^n^. th 

*Ariort/^f», 3. pL ». I. iBd. ] 
-ffiol. vel Baeot. ct Poet. pro) 
tp^crav, proruperunt^ ut U^ 
pro irv^p^r,tar, JEqL a^ ^o#A 
erumpo, 

'Arimrro, excuffus (vtl >rW| 
*r/7# 3. fihg. plufq. p. iai 
pro «rrri^wa* a nitt, p. j^ 
rp/tA/, Poet. iwfttcr itefn im 

'AnrKX>y»i >:r, »», mijfiitjm, 
ind. paC 

'ArivtfX^v, !}(• if, idem,t. i. 
paff. 

*Arir«X»«, otty t, miji, peTL 
ai5t. 'ArirwXee, «k, t, a. t. 
adt. 'Artr«X/t£OM, p. iqd. pfi 

*ArfV«Xo», ly, t, a> 1» ioA 
'Arir<)Xa, «;, t, p. ind.m.n 
fiXXdkr. Th. riXXo^y fliirt^. 

'Arir«riti», abfueruat^ hnL 
mtrimsar^ 3* P^ ''^ ^* ^ ^* 
a<ft. vide «ririn^ 

'Artfi^orXa, «f , 1, rtrj^, a. li 
a<Jt. 'Ac^orwXotri, mbtitr, %> 
I. imperat, «A. ab ««r 

Th. «•iXXw, miilo, 

'Ar<ri*>ir«, «f , 1, privo^ 
ind. a^ ab «rorifM* TK. 

'Arir»»», abfuiy ct in 3. ptt 
r«», a. a. ind. atft,_'A«irw 
I, <ii^M/, a. I. ind. a^. ab n$ 
Th. ^imfiitfo, 

'ATinp^or, if, s, abh\ rem 
1, iod. a^.ab oiotofiix*^ T^ 

'ArtroX*, «j, I, «/y7, p. ii 
verbi dTotixxot» Th. r»X>J 
fo, • 

'Airtr^afcfitii^, 9, et, 4 
pcrf. part. paC ab «r»r^if» 
to, 

'Arir(«^«v, if , I, averti^ a. 
a<ft., ' Anr^ «^ni', nr » »», tfw/ 
a. a. ind. paff. *Arftrvi>^< 
averti. a. I. ind. a<^ ab «r 
Th. f^?a>, verto, 

'Anrjw, «'S^', -Srip, h, alj^ft 
&VHfi,i, ahfum. 

'ATitn^niiftt, ^. fing. pri 
per. a^. ab £iret{ju. 1'! cd piit ab M^trpaXXah Th. 

lA 

I *lnr;i4fK9, «. 9* Mut m. Terb» 

I '^r^i^ «, i,prMei^, a. 0. ind. 
I *itwl3«^ «f , 4, d^/M ^, a. I. 

rAamMw, ^f]M# Itttktmt, 3. pl. 
bpef. iad. ad. ▼erbi #«<f4*mM». 

i*lrri^«, if, I, ^hivrm, a. a. 
kiid.ab mfyi^ Th. «•^•^ 

'im^MM*», «M avdeiamtt verfi 

|9£ cootn^ ab titrMr^ 
ik t i^,p. «M, qoikd ab »^ 
t«»{Mk. p. ind m. vcrbi r^- 

!%/;■< i$a»£tiu ; iton imperi- 
>b ff pf. ct wm3»m^cmu» tf«- 

tf. I, efMfieham^ im- 

«1,1, ^|0midlr, a. I. iod. 
A ^yW^w , «s «T», a. 1. 
K^ idem : tb itr^^anofitmtt 

, «r, corruptiUf 
f»:. jafll ab ft9«^A^0fun, 
¥*^(9rnimp9, 

^i^i, i», «T», iocuttu 
^j»- L iiii m. ab mm^^ffAy/iftm. 
^l^fl^ iitf ir*r. 
F*»w(frvr«f, 3. fing. plnfq. 
faipiCabiT^f^.W Th. 

Wlp*f,«aM. Th. ifi^, <-«iyw«. 
rj^n^hMmfiip, a, a. ind. 
^■•ri^MT.,. T£.p»iJ>i«,/ir- 

^:«i^#ar, inqteriboaL alias 
^ F^ iad. aa. ab it^x*'* 

\»£»perfg^mr. f. «^ 
f^ *i «6. itrnzh^ ab ^x'**" 

Ff» 3. %. pr«f. fcb. paff. 
^^ a. a. 104. xn. Th. 

^'l^ cisf, n, immUiSia, 

^^ n^fim efe^ et lon. 
w, AtL et Dor. pro ««^;^^ 
Wint verbi Mx^»'* ^d 

'^^ e^t/ij i. (ing. prstf. I «flr^jw. AJI 

fub. paff. lon. pro mrix^?* *^ ^*' 
i;^5«/uu, fivt £rf;^^v0tuc<. 

'Afln;^;^^ «af,'fl ^ A, iMviftts: CX 
««ri, ct \x^^* odimm. 

^J^^txS^ffitait invifus erc^ f. I. 
m. 'Amx^^M*» 'fl^^ify' /""'•• *• V 
x|i. indt lon. 

^Avix^Mfo, 3. fing. a. a. m. (^t.^ 

ab uirtx^oi^tfuu, odiofum. 

*A«{;^r^<M, abftiiure, przf* inf. 
paiT. ab awix"» 

'Aflrtv^wf , Mi^Wf, abpinenter, adv. 
ab «Tf;(«*,. 

*A«i;^o/*tf/, vidc a^ix»*' 

'Afri;^ffir«, imperfoDaliter pofi- 
tum pro 

*Asrixi^9 /ifti ^r^/, impcrf. ind. 
ipaperfonal. vcrbi ««'tf;^^»», f. ijr«, 
y^'** ^,/i^"^ .' ex ii«r#, et ;t^5!/pi, 
pro xi^^f^*' 

'A-g^XH^* ^^ *A«^;^^f#ar, -«, f. 
Sr»t, munio : ez ^fra» et i;^t/#^«, 
-^. Tb. i;^t»^«f»/r«J//, muuitus. 

*A^ix**i «f» ^i reftros qhfnm, r*- 
f^/o ; f. ipt^. p. a^rir^^niMB. a. 2. 
ind. a^. «^r;^«f, cum acc £t 
ia paif. 'Afri^a^coi, aSJiineo, ^pm 
gen. imperf. xnd. m. aaretxiif^n*' 
aor. 3. ind. m. aff^ir^^ff/^i}», a. 2. 
inf. n^. Air0r;^irSjM. Th. ?;^«, 

*Ainypim, nf, h, ^ua eoquere (vel 
coneoquere) nequit, indigeBio : ab «( 
pr. ct «ri>/'/r, quod a 2. Ung. prat. 
ind. paff. verbi «^rrr**, eoquo. 

* AVf^X^^'''*^ abfiergrbant^ 3. pL 
imperf. ind. m. ab u^ro-^vxt' cx 
il«r«, et ^vx»»* frigefacxo^fuco. 

'Amt^, Poet. pro.ilirttry, «^«j, 
praef. part. 

'A«^k, ifr, «, aiera>n, imperf. ind. 
a^. 'A«rj, a^/f^, 3. fing. praf. 
i\ib. &^eifu, q. V. 

*A^y»tyn» if , 1, Muxi, a. 3. ind. 
a<^ Att. pro Miy^ ab air«)«r, 
ahduco, 

'Air^/c(A«, of, I, renwuiam, a. 
r. ind. ad. ^ * 

'Acrnyyikitf, iry, ;f, a. 2. ind. psrff. 
ab iirayyikXM. Th. «yyiXXiw, 

'Afnrynfita, ftros, r», lon. pro 4- 
^^^, narratio : vide in «^y^- 
r«. 

'Amr^iirtfrdiei, lon. pro ii^tiy^ 
rmr^mi, a. I. inf. tn. narraffe ; a 
verbo &^iiyi*jMu. 

*Airiytivif, memoria ; itcm narra^ 
tio, lon. pro «^yur/j, 1*»^, ij. 

'Afl^Hy^dM, ^«1« xreity ahduSusfurtty 
pra^t. ind. paff. Terbi ^^myu, ab- 
dueo. 

' Am^ny^ifttiv, v, are, frangulmti, 
a. t. Ind. m. ab oiToiyxoi-, f. 0^^«'* 

A^rnytf, Att. rt?r»57«y#«', if, 1, 
abduxi, dmxi, a, a, iud. s<ft. vcrbi A n 

*A«^y^a, uf, %,flrjngul<ivi,fujffl^ 
cavi, prsBt. ix^d. ad. ab cod. 

'AflTJBW^f, uf, I», abrfusfttm •' a. 
I. ind. paff. ab «3-15*». Tb. i3&;. 

*AT»f«ir, »i«i, ^«, plufq. perf. ind. 
mcd. ct in 3. pl. iv^enrav, et Atu 
aa-ntffet^. ab ^«'«/tw, C» ««•« Ct «T/t;, [ 'Avfi^a, a4t «, fl^" •• Att. pro «. 
«•«r% a. I. ind. a<5t. «erbi a^reti^i^ 
abeo. 

'A«'^jtt, 3. fing, a. I. ind. a^, 
lon. pro a^vut, dimifit : ab «^/>;- 
fu, quodxvidc. 

*Av%mo4i, M, i ^ V, inobediens : i- 
dcm etiam quod avr.Kof ab u pr. 
et etsuiriy nuditus, auris. q. v. 

'A^itK^i€afftiv6f, M, 09, ad amujfws 
(vel adunguemJfaSius: part, pra;t. 
pafl*. Unde adv. 

^ A^JtK^iCMfJiivas, aifulute, ftmfnu 
cum diligentia, ad .amujpm. Ab a- 
x^i^PAf, ei/, f. vcu, fumma cura dc 
diligentia aiiquid facio. Th. uKPi- 
Cnf. 

"ATnar^t, «, j^ ft, incompafius ; 
itcm non concretus : ex « pr. et 
^mrif, n, ev, eompadus. quod a 
3. perf. fing. prset. ind. paff. ver- 
bi t^vyfvte, fcu 'err,ywfu, At. «- 
<n}»r0(, V, •, Suid. eil vectucfAtvsf. 

'AwnA»»», «f, c, <7^<rg^/. perf. ind. 
a<ft. 'AWXtfroe, aj, 1, Idom. a. I. 
ind. adl. ab «rtXaww. l'h. lAct]/- 
>«>, dg-//o, 

'AW^^w, if, t, ct acriXae/4»', 
frnSium eapiebam, imper/. ind. a<5l. 
Sic ««^Xavrfli, ct aflriXat/<ra, a. 1. 
ind. a<^. ab maro>.uuet, cx a.rtf, ct 
'A.um,fruor* 

'AiniXyifxa, «f , 1, dedolui ; itcm 
asiimmm defpondi: pcrf. ind. a;5^. 
verbi «<raX)/iAr, -<?. Th. uXyet, 
dolor. 

* A:rn\ty^, ios, • 5 «, atrox, tetri- 
cus, immitis, feevus : quafi Hulfiu» 
curam gcrcns. Hinc adv. 

*A^y.tyieef%f<£vi, intrepUe. Ab 
awa, et aXiT», curo, quianihil cu- 
rat mod6 irx fu£ pareat. 

'A<n»Xiy|a, «j, 1, redargui : a. I. 
ind. a<a. 

'A^rnXiy^/tr^v, m, «r?, idem. a. 
j. ind. m. vcrbi anxiy;^». 

'AirtfXMrai, minatur, Gcn, zxvii. 
42. credo legcnd. a«r«fX«rai, vcr- 
bi.airwXiA», -^, quod vide. 

'A<ntXjy;^;3^J7v, nf, «, redarjutuf 
fum : a. I. ind. paff, verbi as-i- 

'Aff^nX^tfv, f(, i, ^<7.* a. 2. ind. 
ad. ab u^i^ofiun» Th. l'^;^;^i, 
*», venio, 

Air»jX/«Jn}f, », •, venfus fubfida- 
nus : ex iT«, Ct iiXiOf,foL 

*Afn>.^ynu ntt n, liUrittu: f-r- 

^ ^Dltizedf^OOgle A n 

'A^vwvUiititt fjl^iritM^ rt/rim et 
<0MtiMeo, Omnia %b « priv. et 
jpxspt. ind. paiT. verhi «r»wf,j^ 

' Avjitfi, ^si^irf , • 2^ «t in acc. in^. 
4vf«*9,m^rwf,Jlatu,{cu reJjtiratiMe 
^artiUffiatum itcm emiHeiUy mfrtyiu* 
^xasimie* Inde • 

'Ajfir«Mk, »Ft «» 4« 4. tarefiiU JU^ 
4w' ' uii niMuj «p^atm i itcm/r- 
Jafa tem^aSf tranqmllitas avemtia, 
Ab <t priv. ^t ir**»» /a/w. Th. 
ftntt^fpiro^ 

*Ano\ ;pr«po(ltio rtgi^ g^n. « 
■«A, ^^, ««<», prte^ pra^iery per i 
Item ex^ de, atfyue. IncD t«t. ^. 
Ab Hcbr. a«,^A, L c. ^«^ w 
^ufvit rei, 

• Ara, adv, Aw^, /rKvl^ ISt "A** 
pro &9%t*tahefi, ab &irmffu, Th. 
^\fum. £t ^Atro pro l^^ili, o^, 
^/^1'* ab itre^r ^^* ^h. i^i 
ro. 

*Aar« «vrSr, ai illo temport, . 

'Aortalvufcm, r^, reu, i4em Q\}Od 
mvfe^iwfjuu, auferoy ietrt^, ^imo : 
tmp<rf. iQd. mtroeuwfuiv, k>n« pro 
aTcrsfU/jtmt •••» »#» auferth^: ab 
««, et mwfiMi. 

'AVtfAMf ur^«i, auftrri ; pra^f. inf. 
|>air. pro «^i^<r(r3^» Poiptf '«t 
|on. ab ilff'^, ef «*'^u». 

'A«^';i^ fi^a^ ^0 .' Inn. pro 
^feei^v, a. fing. praef. imp. paff.. 
^ <^od. 

'Afr«si^f0/Mii, -«^Mti, lon. et Pp^.< 
in Hom. et Herodpt. pro ^^- 
^fl^/, -«^1, q. V. 

'Ar0«a)/^w, fut. -^'^ <i^#c, tfj/ft^ : 

iih U9-0, Ct fiaii^0^ TTh. fiMintrf et, 

'AortieiS^et, «(, h,fcala qna i natw 

^effeaditur .* ab 

'A<rc^<|irv, defcende, ahoOt i^ceif^ 

ctdo: f. »ir0»r>«/««i. pcrf. «tr»^»- 

Cnxii, part. otire^^itKvs, v*n, h- 9« 

2&. ind. ai^. «<ri€»iy, «if, «, et in 3. 

plur. itriZtnrisy. a. 9. fub. a«5i. asr«*' 

Cw, »:?, n, inf. «▼«(««'«i, part, i«>r 

C«$, ayr^, ^. Ah <^T0, et (Mi**t* 
'A«r#€#XeT£, aifec^riiit : %- plof. 

a. a. fub. adl. ^ATtta.Xt^v, ^^tfy h 

^tfi ahjecit : a. a. part. a^, &b 
'Acr«r«XX6», chjiriny nnfitte : f. 4- 

srtCxXai. perf. ofrirfi^A^jtaT 4. 2. 

ind. a'tfl. v.^'itaXni c;, £, a. 0« fub. 

atSl. I. fm|r^ «TA^^tXa». prau. icd 

p^iff. «<reCio>xjKa/. a. I. ind. p^fi'. 

m^t^Xi^inv, «}f, u, cujiis part. cnttr 

CxnfetSf ficti., ev. p.' iac!. m. ar»C£« 

£«> «. 

^Aq'e««T'ri'» fut. "do^T i^^U^^t **• 
ntr^Q lenit^r : ab ir*, ct /S^ifj^T*-, 
///;^(', f. 2. a»5l. €«'•^4''. 

'ATr^^f, «rvr-^, c, y/*"' dcfuniit vcl 
.fof / • uoni. pl. 'AarjfiVyrjf, c*^ A1T 

dtuUs,^^: a. 1|. part. ad. VfT- 
bi ca'«C^'»*», dffc***4fi.% f*do. 

'AvoCttffiSy tetf, fi, defcenfnt ,** it^m 
event^j^ txitut : ab ftwt^AivAS ^ 
fetnda, v 

'Aff^tfCMvvf, 9, 0, cert^minii e^ 
qneftris genus, ^n. dtfeettfir^ 4io* 
tum ; ^ui enim certabat diceba» 
tur itweCnfmu Indl . 

'A^tUrinti r^X*** dicchantur. 

*A<r«C«r«(Mf, Jovis cognomen; 
ah ^4r«C«iW 

'A«r«CfCii#«, «ft t, defkendi^ ttffi : 
przt. inid. a^. c^jm part« <Mr«C»- 
Cnauttf, |ir#, «f , JirmtHt i I ^Hk) 
^tSmhntt d^e*9do, 

'ATtUQXfiiuH, uTti, «f, ^' ^Jecit: 
in gen. pL ^ffviCfCxifjMr«ft, part. 
prfeterit. ad. ab ««nfC^AA^. 

'Aa^tfCfftai, defctndtrti a. ^ inf, 
ad. ' Avrelmn^oftm, y, i^m, ^mi* 
^01 .* f. I. ind. m. verbi kirtlia!im% 
fsu ^^t^nfu^ coBJug. f«cun4 , 

•^«••C^w, ?t -rK (• H^pf iftt(J/it, 
eictngieBda yici» : ib ^««, «t /Sifr' 
r«i, fcu -T&, ■ Th. ^nl, finxit, 4, 
/#«. 

'Xvt^i^tfttn, ^m qfero, W ««^ ; 
item ««i/or, «r muUer im partv : ^t 
paiT. vf r^r/ ah ^ir«, ct ^m^fttn. 
Th. A*«, v/^. 

'AtrflCiC»^*», et mireCiSaiZcfteu, Ju* 
hto vel y<i««> iflifuem d(fttndtre ; i- 
tem trfijifio^' prief. inf. a^ i«^ 
CiC«{[«v. paif. ^wtCiCil$a4tu, ». i. 
ind. m. mwtCtCt^rdfm, «, *r«. £x 
«ff-o, ct IkCm^th '>'» vcl wi>f,/tf- 
f/o. Th. Wr*», f», 

'•^«'«Ci«iv, -*, et 'A^rtdttfti, dt w". 
$a dfttdo, marion: ^. 2. ind, »^. 
«inCiV», «if, */, |>r«dl i»f. a^. 4- 
vtCivfm, J£z 4»««, et /SiM^, -£. 
Th./5/«f,*i/a, 

'A^oZitt€ts, ton, ^, ohitut, iuieri' 
fut, mors :, «« #r«, et ^/«»»1) iff^ 
^ivtndi a3ip. Inde 

' A^fCt^4ftts, fi^ctfuUfit prtpttr 
ohitftm, ^, ut itrtCtifjftat ^/«- 
T#t44^, ttfi^iment^m, Th. /S^Af, vjjf^. 

' A^eCX»^rtft4H% fut. ^efien, /«• 
^or, privor, juSiuram fiteio, ' Ex 
««•tf, et P^L^iirr»/, i Z. a3t. "^4», fut. 

'A5r«C^#ir**> fut, >/*•» ^«fr. o^ 

'Av^^^»*», f. vnfw,^ germinoi 
cgermifiQ : c* ir<^, «t ^««-«»«1, 
gtmtifi^pr^iita. 

'Ax^Qy^^nfj^, mTte, ra, germem ; 
itcni />rfl/r/. 

_ 'A^^Xe^rnr^. i**f« i, germimaiio : 
i j, pcr£ iing. -pra:t. ind. paC 
vcrbi n.^tii.a^9HV, ger7nimo,r 

'AireCXft^Uit* t^t*» If,. privat^J : 
a. I. j>ar^ pafT. verbi ••«'WixWiAi. 

'A-rc^Xjrri/, intvfor, refpicto, «re** 
/w. :(}:."., :rt9 ««'-. f. •^a^. p, «qrfCi- 

:)igitized AH 

Ckt^n» a< I* iii4« ^ JU4C;u^ 

«. X, is^ aA. 4r«CAJ^> m^ 
in 0. pl kvtCxX^ttru S* fL d 
fub. a^. •r«CJiii|«rii'. ^ ¥• i 
m* «nCM^»^^»» «1, «>C9. 1 

'Ar«C^ii^«cf a mrth U, aija^Mti^ 
X. jg^t, (Siair. verbi 4raCiUgutk.| 

*Ar«CXf;pK, «(r«f, r«, tr^mA^ 
guod abjicitur feu retietfytr^ M 

fing. pnet. ind. .pftfu vetU || 
C«ia«. 

*j|^r«Cl«r , per apoc. pl» 4 
CX«r«», a^ieieada, rejititm^fh ^ 
r«iib7 nom« n. pL aib «. 

•Ar«C;^r«f, H, « (^ «i, 4tM!^ 
jieiendut, rejiciemdue^ re^itmim 
triClMrto, s, ri, eS^afptt^^t 
ditm^ rejicisadum^^ r«jg>#iWwi ) 
'Ar«CA.iiri|c«f , V> « ^ % fyi «l 
vei aff»^, vfl aljicifmdm <«fi« 
fWoeftt e«4»r«et 3. fnff.p 
ind. paiT. verbi ^Afnt 4 

•Ar»CXiTra*, fwt. /r«», pecCiV 
exprimemdo arfero, ut d £|Mrit1i 
e« ATtf, et ^X^iriif, etefirmmA 
fero, ut i lavis m^ L 

'Ar«CA^, f. pr^,Jcmttitm^^ 
aqugs ; item #«««99 •- praaC § 
aa. ilr«CXu;«r9. £3^ A^o, ct| 
iotffiatift^, I ' 

'AtroCXvexoi, f. «Sr*», ^I^Mf 
«r«, ^ 4>-«*«««r, adtfoma, mm^ 

'AtroCoXih fff» n» #4^^^^^^ 
yo^ifrf .• ab «r^CiC^x», ^a$mf 
m. verbi «r«C«XA«, q. t. •' 

•Ar«Cf<r««/4«i, f, t, m. 4A| 
vel Uetft*h vd^Corm w t f au^ 
tfy ^i ffrf,et^«*i»/^^^ 

'Ar0Cif»«A.f*>, «^, 4^igV»^'ff| 
akduco, a grejtt ^terreeme ^fj^ 

tem r* «//^M ^rfr #Mf£^4rl 

r«i« i^d, dcytpitf f. r«^ ||.-4| 

I. ind, J4^. mart^UftoXttamtjk 
' A^^ttmXAOftm, "SfAtt 
grege, a grtge p^rm : 4 
fing, p£^t. ind. pag', m 

'Ar«Ctfj*«Xv,if«, ^'ros, f^ ^^ 
4/{>«« <th4it&io, imip^uri^ \ 

' Amti^mtXiiu, S.^et,i4 
^^itCufioXiu. .OmniB, cx 1 
et 4»«X«v, cU^uf. 

•Ar«^«^f^, ir4fii^rm» 4M-4 
C(4rrw. f. etftfirwttdo f^^ do et^puo iiVe rn/^, /cr ^|A 
^•; '^TI l/ll l^yijJB W • ■ : Jf^fiifaofuu, pfr ifmtt $4 
aut «7/^ .• a c^injft », §IV^| 
iiid. p*ir. fit 'Ar«C^«r^M| 
fpumai itcra furfur trii^S^ 
iTo, et fifm^,/*rv*«^ M i ^ ' 

^J^t^X^^ per/uttdt^ «m 

M//l^« .- f. {«r. 'A«vCf$je<^p||f 
/umdor^ tmodffio : i Ciij^ U 
pr»t.ind. paff, 6t 1««^ 
«T«f, r«, diiutrm^ Item Jj^f 
qmdperfufu^^ StX pndetUmt S 
kcrl^ ^lXh ''^i^f <*«*S^ 

byGoogle • ■ AU 

j^ «f» I, CUJBS pvt. Aww 

ikfL: ex M, tt /i^;t*r, 

K ^ $mf diMr0f •yiruo^ npi- 

T •> { ^ i, prtptmny ah 
' a M, et /3*»^, «^ * ^•^rnK, ^ ▼. ab ilflr», 

» -^ « ierrmm ^rert» { 
& M, et yM, frn> 

M«. «r» ^ w«tfir/ jNvff eierra 
J» •• ■•rr yfrrArr .• cui C«l 
■ eA ^ dickur T^^m^i 
!•'» f», rftmMatU navhtm, 
IH* ■*«» alUgatur ut A>- 
^ ***» *A#»y«« A^, onww 

W^ t, W, foi inatb«mati. 
Pi dafltKW /mmma ffaneta 
^ ippttaitar 4»* litiy^uw, 

^J*»? i^ « ^ % « ilrrra remo» 
* « ir*y««r, <j. ▼. Omnia 

kisAMim: i cuju» L 
f^i>i, eHaaafh: CX ir*, 

W^, iftbricatim (vel 
■*• «*/« /yiKiV Tcl //•^0 : 

^a^Sv, .«^ Tcl ySt9-aU*. 

**i 'd ytZrm, «r, ^^^fttg- 

'2^ A ir 

*Ar*yt/iw{«, id. q. ^^A^ ^x 
i^a, et yi/iMtf, pieniiifam. 

*A4r§y%*9iitt^ -£, generOf prviaio : 
e»^#i, et yirNU», -Cigimmi g^^f 
i^ pario*, 'Flfc >f/M^, f^^t 

'A«>ytM^, f^ tv0»fuuf iegajh: 
ex iM, et >«ij;«^^fl;fe. 

*A<n> «f » ^ , -^ f. 1^«», ^f/ 
>"^> ^*n» /«»/•« .• «t dlni» et 

^Amya^i^wm^ #1^, ^ cvifemf 
T9»i T iii «cc. ]^1. hnft. i ^ <»»» y i#>- 
M»4Mr, pr«f. pcrcr^a. ab 

'^«'«y^iftUvta», eoofimfco : f. 41««^ 
7«]^fl». p. AWoytyn^tutm, «. i. 
iii J. iidl. ^yifmtm, «. i. Aib. «A. 
Av o yit ^ efi «, n. Ab Jwi, ct 
yn^iaiit, Th. y9f«t)^M«Akr». 

'Ar*)'*!*^]!!»^, et ^iiTiyifofuu, **- 
yiw, dSfcjidb .• ieem MonW .• f. A^ 
ytv^of^h, p, m^troytyiotifom^ a. l. 
ind. paC ir«H7ii^iiv, f,f j «. % a. 
tnA. m^ ^yi*<p«Dv. ^. 9. «led. 
part. ^#yii4^Mf, fj, ^, mortMj, 
Mit l«r^ et yimfoai^finA, 

'hMoytmtnm^ r^o^ iwm agito^, 
abnaof improbo t ittm abfolvoy ren 
nmotio^ ikjpero^ f. AtrtyM U f U ii. p. 
iariynekoi, plttf<}. perf. ind. a^. «. 
«Hy*MM>v. a. a. ind. a^. knrtyvan, 
*f , «s «]. i y*<ir, .«, et in 3. pl. 
kMymint*, a. 1. aft. itoiperat. «U 
^•ioWi. a. 2. a6b. Aib. i(<r«^, 
•f « y, a>. a. «<^ isf. k^^mmt. a. 
a. aA. part. Aireymity iSra, •*. perf. 
ttad. pafl. efttiyHHrfomiy o-mi, rmi. a. 
r. itid. paff. im%yMiHfiv, nr, n. t 
t. paff. kxefm^oefAmt. praet. part. 
pafC * Konytmoftk^ioi.t •»,»*, rejeaas: 
et i»», ei TinvrxAr, cogwfco. 

*A-royXmtni9mt .i5, f. mta», ctefum 
reddo. * h^§y\mo*OffiMj mrt^ •««, <t 

glaucedo: a I. et 4. fin^. prset. 
indl pair. Th. ykavicift cifius. 

*A0riyK9Tety •», ^jri exeirius funt 
duHsbus^ depyges. Th. yXrerity ciu' 
met. 

'AxeyKv%siitm, f. en£y tMce r«Afo, 
4A/to •• CX iw», ct ykvxetifm. Th. 
^Airxt/f, dulcis. 

*A0riy9§im, ftSt n, defperatio: a 
prxti ind. m. yerbi atoyn^am. 

'Attyfti, fU ^i rtjecerim : a; %. 
fub. a^. *Arr«yir»f , 5r«, «f, ^iri rr- 
jecit : a. a. part. aA. ab ixeyiw' 
*Uy quafi ab kiraytieay -<J, vel «- 
«yw^r, conjiig. fec. 

'Afl^o^i^^v, tfv»;, « g ^, y«r </^/if«'/ 
<fffl//V indfcet amifity i fArt fx''* ^* 
i yvtltcf^. a I. img. prxt. ind. 
pafl*. vcrbi cwroyifhxrKu. 

'A*iy9cteiSj t»j-, n, defperatio : a^ 
cod. >j 

•^«•ffyrwj, ¥♦ i, 71// def^irat^ df- 
^erator : ab ccd« An 

'Aw^^ Dor. pro -**, J^, ^J^ 

progeHiets fojferitas, 

'AflriyiM, rky/acumda, orta, erh- 
tmdoy nwL pL a]> 'Ar^^^tfr» «, ^ 
|( 4, •rrtr/ oriumdiisy et fubft. «^^ 
fifarus, £« i&«'^, et ^V^, i 
prst. ind. m. verbi ytifefomi, 

*A f teyf ttX ^yfeneauUm auferoyju* 
^Utm redd^ Tk, y^mSm^ amus. 

*A«V|^«fA, m, «» defcriptio, c^m^ 
/criptio, recenfoo^ emtmere^io. 

'Awiy^et^, t, ^ e^ ^ o* esetm^ 
ri Vtei mdemtmfdar egtStus, 

'An-iy^mpe^ «, fl^i, emempium libri 
V«l taUUt, Jefcrijptum^ esefcriptmm^ 
defiriptlo; «ft 

'A#»>^4-'» /« «*^/ r«/"^, d^ 
/rriAfc imperf. i»d aft. Jkmiy^mpo^ 
f. ^^4». p. ««^i^^cfc a. |. ind, 
«A. ^irifr^tf^ o. X. ftib. tA. 
AwoyfS^^my nt, «. 'Aitty^fofuuy 
defrHorf ittm momeu prefiteor^ 
perf. ind. palT. ««-«0^7»«/«,«*^ 
coufiriptms /ui, a. 1. ind. pafll 
kwty^d^, nt.n. a. i. ind. m. 
k^iyitct^mfmfy «^, ««. a. I. iaf. m^ 
iwey^y^mofai. 

'Amrsyvtiot, -•, entrvo, tmtmhra ** 
fc'/rl*, dtmrtuiy deiumbo. f. *r». p. 
kmreytyoimmm. a. I. fobj. i<r»- 
yvuiem, nt, jf. Ex «lr«, et ymimp 
-•, q. V. 

'AoroyofAf^l^j^.mi, exercnry Ime r*- 
rrw; ab mxi, et yOftni^efjMi. 
Th. yvfAoit, teuduty imrrmis. 

'AortyvfOfimy -/S, nudo, denudo, L 
om. 8. I. part. paff. kereyoiz^^t^ 
tTem, h, denudatut. Ab ««-«, et 
yoftfim,'^, Th. y«r/MWf , «tfAx. 

'Ateyvfitmaiu *ort, h, denudalsti? 
l %, finj^. pntt. ind; paff. vcrbi 
moroyvfAfiot, -•, q. V. 

*A-royv9mimmrit, tvt, *, effkmintf 
tio. Th. ytffn,ftmrna,muiier, 

'A^oymriieftmt, ^fimt, f. tifoftmt^ 
in angulutt me coiiigo. inf. pr«f. nu 
itiroymtAofmi- cx Ar^et o^»<Mjiun» 
-»/««4. Th. ^mM», angutum. 

•A«-4dt, rcv, vel riTr, ^«/i*»/ or* 
rentem^ acc. fing. m. vcl f. ab> 
4[«T*f. Th. riri. Eft et ahr0^«, nom» 
neutr. plur. 

*Am-»U{0f€mii dividof difiribuo^ pmr» 
ttor, impertio : f. i . m. imeeftmiy Ct 
Poet. \mooofmet. f. i. inf. m. ittrM' 
rtt^euy ct «r»J««TrA»i> dt/hihatu^ 
rum ejfe. T^h. )«/«, divid». 

'Ateietit^y comburo: ex i&r«, tt 
^'m, uro, 

'Am-^mxfm, f. Jj^, <ib«»rz^, pnt* 
merdeo : cx ir©, ct }«xrAr, mordeo* 

'Axoiam^uty iachrymas /undoyiiUt^ 
cbrymo: f. prA. p. x«. a. 1. iod.. 
ad. «-nJajc^t/r*, »j, f. Hinb 

'AToimn^vlinmy Sfy rky medicameie* 
tit iachrymas moventla. Ex i«r*, et A n 

*Ar4^/tM<», Dor. pfo •fr«^^y) 
pr. iiif. a«ft. ptregre pntjitifci .\ fic 
eL^rthttft^ii Dor. pro uiro^ues, v, 
•• S^ 1P» pftegr^ uffcfts: 'vidc in Asr** 

^uod ^^ciy. . . 

tvm penSfty ct tributum cujut Jit di- 
^ifto, Itcm ^W /ro /«r/£ (fcu 
poriione) (dicui cedit. 

'A9r4^f*is, u, c, Jivifa, parikio, 
pars, pertio, k I . fing. pr;«:t. ind. 
paff. vcrbi itxoii^9fAfX4. 

* A'Xaha.9aavimi, et *A^^fW0m4, 
d'/Irilutnrum ejfe, Poet. pro kr^ 
)»a.fet^fieuy a. I. inC m. -velna^^a^, 
f. I. inf. m. verbi «r^^*^, ^i- 
Jlribuo, 

' ATaheiyXl^, titiotie dedtdo vcl 
contuhdo s itcm contundo: CX ^<r0, 
et ^ai/X«f, J£oL- pro ^aA.«f, l^h. 
^OMv, irro. 

'AtroiiityfMii, exceptut fum: pcrf. 
ind. psdT. ab ^r«)f;^«^i* Th. ^i- 
X*fi^9 capio. 

^Ar^ilttyfiuu, perf. ind. paC de- 
mo/ifiratus, approbatus fum .* pcrf. 
paC pait. Mrodc^My/Aiii^;, «» «y, 
eiemonfiraius, approbatus : ab cMrs- 

'A5r«^f^«<X/etx»r«Y, timide, midicu' 
iose, eorum more, qui nmid^runt a- 
nimo^ adv. ab 

'Ar0St2«iX4«»<^(, MA, os, timidus : 
part. prxt. a^ vcrbi axo^nXieiv, 
-*r. 1'h. 2«iA«f, ijmidus, 

'A«r0^i»r«i, tejlimaiur, ceufetur : 
3. fing. pcr. ind. palT. vcrbi «ir«- 

'Afr«^^</MU, redditus fum : praet. 
ind. pair. £x 

'AroJ^f^xa, reddldi : prsct. ind. 
aA. verbi ««•«2iJ*//tti, reddo. 

'AraSiJfa»^, ««, 1, avjugi : Ct in 
3. pL a^M^auetfi. priCt. ind. a<^. 
verbi aro^i^^xr»». l'h. }^mat,Jacio. 

*A^intt *«» "«*?» » ^ ^» irjtrior, 
mcuuusy lui allauid deeji : CX «5r«- 
2ia#, ahfum. TXL 2ui/, «?<'«, dtficio. 

' Arodeij <if^, ^c/^»V, tf^/;^ ; 3. ling. 
prarf. ab cod. 

' Av^*ihlr\ti, -tffem, ct *A«'«»2«Ji'r- j 
^efteu, iatrttmt, dctnrfo. impcrf. 
ind. mcd. fcxuetiitttcfMn^,^ -v, «7«. 
Ab iri, ct StffJ**-*/*/. '1 li. ^ftSa», ' 
timeo, 

' Axe^4t*9tff£t^ f.' 1«, p. ;^«, vfendo, 
cjleuto^ dimonjiro. prcio. pra.f. part. t 
9i*SL itortieix^ii, letx.., i/r, pra f fe- 
rcHS. prsEll inf. jiail'. ««•»*«* vixr^ai. 1 
a. I. ind. act. «fr(2ciH«E, «;, c. a^ ' 
1. iuf. vtSi. KV^cett, lon. «<rois?«/. 
pcrf. in^. pafL «Tdii^cjy^e/j cu- j 
jus part. aT-fliiSo^/ifvoj, n» «*i tf/»- , 
^robattfs. Th, J«.Kv^w« (vci ^..v- ! A n 

' *A v«)ii»ri»0(, «F, «i*, vel «fj 9 ^ n, 
demonjlratiitus, 

* A^^UKTisutt, demonjirative, adv, 

'Ajr^fi»r0;, «4*^9» demonjirabi- 
iit, proifahiiis, Omnia a. 3. fiqg. 
prxt. ind. paiH vcrbi axMxm/fn, 
dem^ro, 

^AsrehHXUlunt, %m%, ^> timor, 'J?^«- 
via, Ex «r«, et )nt%MLm, -«. T^* 
^«<X«f» timkius, 

*A9e^uX4Jk^,rm^jpfs tim^re refw 

fio, rjefor$$ido: f. .«tri^. p* kvoii- 
%ikimssot, cujlia.fsirt. ar«)i^Xi«i- 
niii, vtei, es, unde adv. ««'«^ii- 
>^»«^f , timide, meiicttfose, 

'A4ra2«*^i, a. i.~inf. a6l. 'Ar«- 
^|«y; f, I. ijif. 2uSt. ab ^em. Th. 

'A^«2ai^<r; tms, hi. Jion. air«^i^i(, 
dimonjiratio, deeiaratin,.probatio t i- 
t^m fpecimen, i 1. fing. prst. ind. 
pafT. vcrbi a«rQ«»i^^i. 

'Arfl^cinwf , ir, « 5 .n, qui cxnam^' 
nivit, qui cecnatus eji': qu. ♦ mmk^ri 
ru ioiirfir vcl incoinatut, ab ir^ 
pro jc priv. et «««"««r, tf«r»«, cila^s. 

'Axe^^et9, lon. pco ««'«Si#«(y, ex- 
coriare, inL prxf. ad. verbi ar«- 

'Ar«2««^0^»*/, -fJ, obtrunco, cer^ 
vicem ahjcindo, decoUo ; itcm ahjcin» 
do a cervice : f. fivet. p. ««1. a. T. 
ind. a(^. ««^^««^«r^yir», en, s. f. 
I. inf. a(^« «^«^«^««rtf/Kitrfir. Ab 
«r«, 5«j4, lon. pro «i^u, cervix, 
coliumi et rir«f6«, I. fing. pra:t. 
ind. m. vcrbi r\ft.*ta,feco,findo, 

A^eieix^eis, ««•«, iv, demonjlra' 
ttts, approbatus, a. I. part. paff. 
'Ar«2««;^^r{«-^»i, f. I. inf. paiT. 
vcrbi it^robdtuwfAt, 

Ax^ixMroee, -«, decimo, decintas 
accipio : ' item dtcimas do : f, «^a». 
p. ivrooiitxdruit», £x <«ro, et Oi- 
suirim, -«. 'l'h. St»a, decem, 

Avtottxurtjris, lots, h, dlecimatio, 
decimarum exaHio : a 3. fing. prxt^ 
ind. paff. verbi civoiixu.rev, -u. 

'Are2f»f«'^»i, lon. pro «r^^i;^!- 
rSaM, recipere, pnef. inf. mcd. vcr- 
bi m.Hre^tx,^ftMt, 

' Av^ixrits, iet, iev, vel tf , « ^ ^, 
recipiekdus, admittendus. 

*Aor^ixr%Sy v, •>, vcl m^oiixrh^, 
r.^S, «, recepicr : in nom. pL 
'Ar^i»rai et 'Ar«5i»V5^i*, «/, co- 
aftorei trtbutfirum ei veciigaiium. 

'Ar5ei»r#f, v, ^ «, di^nus qui 
admittatur et recipiattrr, rcceptus^ A n 

*Ar0^K«, lon. pre »r«^*|if, 
rr, demonjirare, a. I. ini ^ V 
itc^iixtufM, Sic «ir^^f^^ttf, 
«r»J«4«^«»»J> a« I. part. Dl. e 
in aliis. 

'Ar«2f^if, tms, h, demw^t 
lon. pro ar0)«<|ii, q. v. 
^ 'Ar^^cMii, 'Ufceu, reiigor^ atl 
prteligor : prxC ind. pafll*i 
i^^im. Th. ^im, ligo, 

'Ar«d»^, lon. dtr«3fi««», t 
exrorio : a CUJU8 X. fing. prat 
paif.fit. 

*Ar«3^/M», mros, ro, cuiit ddt 
fPoUum, 

'AxfhifftMrem, -«», idcm < 
»r4f«M, q. v. 

'Ar«dfrif, tme, h,. rdhaiht 
(Ing. prset. ind. pafl*. verU 

y^m, Th. iim, ligo, 

'Atrohrfiis, u, «, faficuhu, 
um ; item f^fcia circa cafut 1 
rum, vel earum mammas ^vti 
indc 

'ArdXi«/&M/, * ATtUffitm, «i 
'Avoitofuvm^coiiego^reiigo, £j 
et hrfA6s, quod a i. ficg. 
ind. paif. verbi ^, /</«. 

'AroJf;^<3t/ff, itsrm, u, exceptt 
I. part. pafT. ab 

*Ara2i;^«/ctfi^ exiipio, retspi 
mitto t itcm ;^r«^ .• L ii^ 
Si^f >/£»!. a. I. ind. paff. dr^ 
tis, n, et in 3. plur. mTiHx 
a. I. ind. m. arc^t^«^>,M,i 
I. inf. m. Ji<reoiii/eur^mu £z 1 
VtXOfutt, capio. 

' A^rfht^fMfos, n, •», oct 
prxf. part. paff. 

*Ar«Ji;^», accipti a, fiDg. 
imp. med. ab cod. 

'Ar«^Af, •&y f. «r«», pr,«« 
li^o, aiUgo, Preeiigo : in pf* 
pafT. 

'Ar«3f«^euu, "UfUti^ reiigi* 
iero, et Viu, ligo. 

'A^t^im, -w, abfum, ittferlm 
ex ar«, et i"*»», drjicio, 

'ATT^rXtm, H, fot. ««^T 
«xa, man\fefum reddo, decta\ 
eicto, Ct ^X^, -ii, Th. KX 
/i<j, manifefltu, 

'Ar«^/u«, -iw, ahfmm Jomo \ 
tria, peregrinor, peregr* pr^ 
f. rire<f. p. ar«^i3h;/t«fJMK, Of, 
iiid. ad. d.9rtinftn^i^' Mt, * 
part. a(3^. flbr«^»/i4r«»f , arr«f 
«r«, et Hhfios, popuius, 

' ATchrfiiec, as, h, pcre^rin* aci eptahilis , graius, probatus . Oni- 

iu;« a 3. fing. prxt^ ind. pail. Vtr- ^fatia, peregriuatio 
\i\ u.'.roh';'/^etAen. 1 ' A^v^Cmftnrris,^, c, perr^H 

' A'r90^*^i>i,cft«,i, -f/ua/, oflorefrn : 'AveCnftnrtxis, n, •«, vcl ^ 
inf. pr«f. int-d. vel j-afT. ttvohih-^^frej^rr (ir/fli>,:i. 
l^iar^et^. a. l.ind. paii. ccTih^y^u:' ^ 'A^^r.OK.u^fr *, » x. «,^r«yr 
«*ry, tp, »», cujus ];art. .«rctffv^^i,- ; tfi&/c/« .1 io«c yt.] f-4firij, O* 
Ihiij uea, iv. Al» «rc ct ^4ii^6fl- . utre. c* ^yt**yj Ct^^vi^^ p 
f*trt, :.'<:. Tlt '''';<'■; "•^fdifizedbiGoOgle An 

ez «flr^ Xky et 


^ , t ^. __ 

'^MUm», w, rtdArt : przf. inf . 
^ al A rAU w, pro i[«f2J«»««, 

itilfUM» rtdd^r^ reiriimwr^ rt^ 
p. md. pafll vcrbi cir«)i)«^ 

hllUrM, £. t^^Lfty aufugh : 

rwiUb, rttrihmo^perfil" 

ttem imierfrettr: ^rxC. 

m£L i^tMi, m, pr«C 

naft. i«iJb3«Mu. prx£ part. 

llnUiv, Sr«y m. f. ii^aLirm, 

tLf. inii^M^ «f, t. a. X. 

aa.««s}wjK«, «r, ft. a. 2. ind. 

^, **. a. 2. imperat. 

ijAt, M-M^a», yo/iv. 2. pl. 

foef^ opt. ad. ««^i^Mtrv, 

ft a> 2. opt. a^ «c4r«^i«v, «r, n, 

Mi^(9) et i& plur. per 

b«a3«yMv, «rTtY cM*. przC 

iiiLmwJJZ^ ^, f. a. 2. fubj. 

•nlB^ ^, ^ prxil iDfin. a& 

Im^ Ct mirJi^ittv, -v». a. 2. 

a6. jMvviu. et Att. Dor. 

4al aryl^MM. pTsf. part. 

iMtef, irm^ «t. a. 2. part. 

iMGs ww, M. praef. icd. pafl*. 

■Qyi, reddor^ retriht^r. im* 

fU. f«ffl tmtCiiftnty rtf, r«. 

iid.pafll M^-^KiUutt. plufq. 

i^ poJL «txi^i/c^v. Ji. I. 

Vf. X. pafll m^rAoHrtfuu. 

moL wrwi^%0*9j i$m. prsf. 
«r«l<>#>/m», «M, Mr«. a. 
^ftcd. «-r^SflA/**, q;, n. prxt. 
Jiri>t>«t^>n«, MA, «Trtf. 
m^rm^^mftmt^ tfy Zrtu. 
. vel palr. tiiemtitMkt, 
infin. m. rel pait 
Ta. 1. infln. pafl". ^t»' 
jcaet paxt. xn. Tel pafll 
■■^, «, ««. a. i. ind." m. iA 
a. X ind. m. a^ifmff 
t£tf. a. ^ imperat. m. 
». a. 2. bpt. m. «4r«- 
a. X fubj. m. MT*- 
a. 2. in^ m. ay«- 
Lpart. m. iae»hiflaft A n 

d^imo: hittrv€dU fymigor : tz 
«W, XA, ct 7rif/«4. 

*Air§hiMMj^t0,f.mfm,aJ^oiv0: opp. 
iMmi^viJM. Ab itW» et £»ff{*i. 
Tb. Ximt^jut. 

*Ar«}<»Mr, •««, f. ^gm^caMfam meam 
defeude : ex ^ird, et }$*nfj»e, 

*AtnMmf -m, f . nr*f, devolvo : 
ex ^«"i, et )4yi«r, •«. Th. )/mi, 
vtriex. , 

'Ar«li«/Mu, £ «ri^, idem quod 
*Aw^mt q. V. 

* '^«■«{/««'«yMv^M, ««r, ct * A«r«)i«ir«^ 
«^^i, 'Sfmii aiiegef frocml aman' 
d», depeUof expi» : prxf. inf. pafll 
mweLewftweirieu' h. C. «r«r^i«^r- 
/lu )ji^ rS ^flr«r^flr«/ii Ai«f. £j: 
««^, ct iiowiftwipf -«I, qtiod i 
A4«f, et «'«/««^, a «'f/Mrtf, mitto. 

'Aire^tt^i^mf JegrtgO, fuit iimitihu 
Jhiitumffparo : f. irm. p. awoiimat» 
nm. £z ^4-«, )i», et •(/;«. lll. 
«Mi, terminus, limes. 

Ar«2ir»iMv, difcum dejido : iu 
difci motem dejicio : CZ •«'^ et }<#^ 
»«f , difeut, 

*Awo^f4tiyioiy -«, f. «#r«», /n difh^ 
thougum conjloy five eontrabo : indc 

*Awoiif4iy/i0riSt ietf, 4, in dipb' 
tbongum confaiio, feu contra&io: 
cz kriy ct ii^oyjii, quod vide. 
Th. ^yfifMUf vecem feu fokuui 
emittoyfonum edk, 

'AwAImf f. /r*, expello : & 2^««, 
pro 3i«4uv. 

'Air«^««*, f. «^w, o^^e^ alicunde 
enpdlo: inde 'Aro^JW^fi u>ff «} 
eupulfio : ih ti9^, et )i«^JMr, /ri/r- 
fuor. 

^Awaitimfiff «r, <*.» a. X. opt. pafl*. 
^Awtitiiifau. a. i. itif. pafl*. 'A«'«- 
)«^iir«^/. t X. ind. pafil Tcrbi «- 

#«)/)«/«<, !■«£/«. 

*A4r«)««««, difplicere. *Ar«^»«(»| 
res Herodoto dicitor quae cenfe- 
tur non fadcnda. Tb. hn\m, vh- 
deof probo. 

'AwiionifUlm, td 'Aoroitnifid^, 
-«^, improioy nbn approbOf reprobo^ 
rejiiio: f. nwm. p. kwMtntfAtinu, 
a.. X. ind. ad. «4n^/^«Mw. 

'^«'««««/jKjijtf^Mtj, in^robor, refi- 
efor: ftrt ind. pail. ktriititnl» 
ftaifftMi. a. X. ind. pafll i«^«ju- 
fUr^isi. a. X. ihT. pafl. kiroUnifui^ 
inmi. d 2. (Ing. prxt. xnd. pafl. 
fit 

* AMinifittwiti^ «f, 4, im pro baiio, 
reje£iio. 

'A#id«»//Mf, V, ^ ^ 4, minfme pro- 
buSf no.t probandusf aduberinut. 
Ohinta et kvi, ct VontfAot. t^h. 
^»ij«. 

^AwAifiiftUy redderi: a. i. inf. 
a(ft. ^qL pro »«v^»«4. 

*A«'*)«^iMf, «, «V, a. 2. part. m. 
'AiTiHya', a. 2* icf* «^ 'Air«)«^, An 

k^Ab^ in 2, pi. aflrOiM, a. 2. 
imperat. ti^ 'AriW», 2. 2. inu 
m. TCrbi ^«'»3l/l«i^ rn^ 
'Awoiie^ttri§t imt, k,fordbtm eircd 
dentet purgatio : ez •#«, Ct Mt 

'AwQltf, kirtttTm, red£to : ft. 2« 
iihperat a^ et in 2. jphir. kwim 
hTtfih ktrMmm. 

"Awt^, •, A, loo. pro ipoios, «• 

^aTm, c^/colfue, digrtjfus, reditut. Th. 
HotfVia. 

'Aw^ TUipedibmt carentie: geiU 
fing. aVi^iff. TL#Sf, |»er. 

*A*^ifttt, 9, i ^ ^, qui HdA 
(tut rigfW/wy <<r&f .' d(b &wtiihipui 
reddo. 

*jLirSioht^ ift, i, redditio, rttri^ 
butio, ferfoiutiOf i 2- pcrf. &ig; 
prat. ind. pafll yerbi k9^iU,f$u 

Th. liimfiu, doi 

'AwiioTn^, n^f, I, redtttor. 'Avo^ 
iortnoi, k, ^y, retributoriui. ab cod* 
Th. 

'AwtiuXot, i, ij^iiy ex ferv ge^ 
niius : ez ilvo, et iSXH,fervue. 

'Aar^Smif reddidije: a. 2. 1^^^ 
ad. ab kwoiiimfiif reddi. 

*A«^«^>;«;«r, #, f^ receptaeiilum^ 
reeeptorium. 

'Awoitxh, nt, «, receptio, a<httJJioi 
appirobatio,coikmeiidati6 : ^ kw^k» 

*A.triioxfiioi, «?, obtittuo, incurvo .* 
a. i, part. aA. kvtitxftmrmf, ii 
injle^ensj ineurvans : 4. X. tef. aft; 
k^^tXfMeu, injlenijfef incnrvajfe : 
cz i««, et IfJ^^, S,- Th. 6;^;^ 

/Mf , «, ii, 

'Awoi^fim, tcroi, ri, fnod manu 
alicunde carpitur : k X. per£ fing. 
pratt ind. pafl". Vcrbi Mi^em^ 
yrtX -f^v, decerpd. 

*Awui^m*, pef taetapkfinunt 
pro kiroim^tf dormiijfe: 2. 2« 
in^ yia. verbi koriin^ifm. 

\Awoi(m4i, aufugt : a. 2. ifllp. aft. 
'A«^^/ir^ «f , «, aufugerim : 2. 2. 
6pt. aa. '^«'«I^af, Sr«, i^», ;i/l 
▼el ^ /t«/M^> .' part a. 2. adk. 
rcl part. a. x. ab knrii^ perSync 
pro krti^it, ab k^^kt^, oufw^ 
gio. 

'Atr^^kriitt, ttf, i, dttfagerim, a. 
X. 6pt. i£oL ab k*M^niii dw 

-^'^ 

AwSifturit^ imi, k, fuga, viiatio^ 

defertio: i. 2. perf. fing. pr«t. 

ind. pafl. Terbi kwoi^. 

*Atrti^t r^r^mtf defer^ ^ciex^ 
dttreaati» nutitim. 

*Aw^Arrti rel -«^, ti *A^^^. 
rtfidi vel •rUfuii, dnerp^ : a^*i^^ 
Ct i^krH,, vel -rT*, t ^; p. ^^^ 
carpOy prebtndo. 

"Awiifntt,*Z,fugio, efi/gio^ anfti^ 
gio; f. kw^^mrm. p. kwiiiifm^* ^j^iTM^/vaWci, a. X. in£ m. ab ^ 

ye§»^tnfMt. Th. ffnt^ cerm» 

*A4r«»(i#»vTt, femoti, duad.' num. 
a. X. part. pafl*. Poet. ab 
' *Am«^iM/ME«, refpomdeo : t X.jpaff. 
^«nM^i#i$^iyMM. perf. iiid.jpaii. i- 
«nmJM^^i. a. X. ind. pail. ^in«- 
^/lv»> *ir» «if TtJpmB: a. X. Impe- 
rat pafi*. eir»»^iinrh ^rtt^ et in 0. 
pl. &9$Mfiinr*^ r^ffondett : ' a. X. 
part. paff. awem^tiitt^ «r«, 1«. a. x. 
ind. m. iienn^miffknw^ «r, ier«^ re- 
/fwiJi^^ Th. ji^iMy, tfrnM. 

'Awim^trtt^ imt, h» r^fnmfie. 'Af^ 
n^tirtf Viimtj rejpenfum ienre. In 
som. p. *A<ifm^mtSy i 2. pelf. ling. 
przt. pait ind. verbi ^Urwsfi»*- 
^Mti. Th. W^/mv, crrjM. ' 

^A«MB^i»«f, jf, iifyjttdhaiisy excer- 
^enA vim bahens : ab eod. Th. 

*Kwmi0$mtypr^lfare^ prae£inf. 
xned. ab kwm^i»»^ exaetiti^ rettmde^ 
froptdfOf fut. irtt, ab M et jk^m. 

'AtTMi^vii^airxi, Tel mirui^»trkr»$, 
lon. pro «^«ri»^vrT«, 3. iing. im- 
perf. in^ kd. ab 

'A«^jKf«vr«, ahftonio : & ^^«r^ p. 
«r«»i»^i^«. a. I. ind. ad. ««4- 
«^tf>f «b a. %, ind. a^ «l«rt«^v^. 
perf. ind. paiT. ««v»i»^iya/Mu, >^si, 
^reiu Th. »^virr*, eeloyiego^ er- 

' 'Aflra»^»^» »(, «, iatehra^ latihu" 
iam, Aprzc. 

*A4r0»^(>^, tf, i j », oeenlias^ ab^ 
fcondUus ': ab eod. ' 

*Aw9n^v^is, tattf n, ahfionfto^ occmI' 
tatio: a 2. perf. fing. perf. ind^ 
paC verbi kwtx^u^rti, ' 

'Aflr«xr«/av, interfcere: a. X. inf. 
a<^. lon. Ut et tin^tMTa/Atvmt, 9I l, 
inf. a^. Dor. pro «•grt»rMy«i. 

* AvroxTmv/nymtt a. I. in^ paiT. 'A- 
fraKriiyfiS, X. fihg: a. T. fub. paif. 
"Aortxr^fdM, a.>x. in^ a^. 'A*'*»- 
r«(v«f, maa, «r, a. x. paft. a^. 
verbi 

*A^MTMM, oecido, interimo, cAo* 
ie9 : f. ^ikiroMrtiiii, pcfrf. il«^»r«^»«. 
a. I. ind. a(^. ««'txniM. a. i. fub. 
aA, HirtKrAw, nt, »r. a. X. inf. ^€t, 
ff «r9xr«v«i. part. a. i. a^. ««vx- 
rMvsf, «r«, «y. a. 2. ind. a<^. «- 
•ri»ri(»My. praet. ind. m. ^v^^v^flMe. 
pcrf. ind. paft icviMrmftMt, et «. 
wtMrmfttfimt, krmt, mrmt, vel mvrmt, 
mtrmt, a. I. ind. paiT. ^irt»r«i^iiv, 
•ccffus fui .• al 1 . inf. paif. «vm- 
Th. ttr-otm^ occido. * An^OMrtvStrl^, 2. pl. «4r««rfm/, 2. 
fmg. iit ct ««'Axrtvvri, 3. pL f. I. 
ind. a<5t^ ab a^fdxrii»». 

* \xoMr^)i)ivmt, occidcre, necem in' 
ftrre: prxf.inf. a^. 'Ar«»rm&V 
'ra, oceiJsnUm : acc fmg. pr^f. 
^rt. a<$^. ex ««ra, ct Mrtt^vfit, Th. 
krArat, Cicide» AII 

* 'AinxtfCiv^, «/«i, fim rt^rt/ 

firA^ fortmeet eaftm ftAdo^ peridi- 
tor, 

*AaroMi^m, -«*, gigno: f. «#«», p. 
^«v»t»vif»«u a. X. ind. ad^. ^Tt- 
»Mir«, progenui, Ex ^1«*^, et svi«r, 
ra lifer» Aa^ .* qnod vide. 

*AnrtM»>St, tUvoivo, atnoveo: f. 
iem, perf. k#»»i»»Xf»tk a. x. ihd. 
a<ft. ««^«wAir», perf. incl. pafll «- 
trtMMuXiofuu. Th. MuXitt, voivo, 
voiuta, roto, 

*A«^»mXv«, fut» ^M, idem quod 
»«fX^, impetSOf froAiheo, 

'ArtXmyxdftf, f. X. m. Xnltftmt, 
idem fcre quod X»y;^«Mi, fortior. 

* AwoXmftiim, rttifio, recupero^fc' 
dueo, intercititdo^ intercipio, tHrimo^ 
eapio, ttecipio: f. ««'«Xif i^0/««i. ' a. 
2.'ind. a^. tl«4x«CMr. a. 2. fub. 
^Ql itvtxd.^, iftt if. perf. ind. ad. 
inrtXiXn^m, et Att. ««'^Xiif c, CU- 
}ut part. iirtXtXtfitf, uTm, «f, et 
Att «^«rMXif^Mf.^a. 2. ind. m. ^ 
irtX«C«^irv, », ' tr«, ahduxi, Th. 
X«^C<^Mi, capio, 

* AnrtXAffrtt, emieo, ejfitigeo, re- 
fplendeo: item ejacuior, emitto: f. 
ypat. piptt, a. I. ind. a^ kiriXMf^ 
^^ Ab Avi, et XmfK.wttf fpiendeo, 

'AvtXmffLKr^vftf, f. tnS idem qnod 
Xmfttr^intt, tiarum reddo, Th. X«^ 
trtt, iuceo, 

'A^tXmfApArrtSt intercitt/i: noni. 
pl. a. I. part. paiC Dbr. vel lon. 
pro ««'«Xiff /f vrtr. Nam in futuro 
non dicunt cum aliis Xii^^m, ied 
xAffsl^tt, tanquam a XdftStt, Iti- 
dem A«vXiX«^^ifi, perf. part. 
paif. tanquam k xdfiCtt, A^ibo 
apud Hcrodotum fr^quenti funt 
in ufu. 

*A*i^^ftt, t«*f, n,fruitio, 

*AirtXtutrit, et *A#«X«i^4»«f, 5, i 
i^ il, in voiuptate vrotns : omnia ab 

'AirtXmvtt,fruor: cum gen. prxt. 
ind. a^. &trtXiXmuMm, AwiXmm, 
praif. zA, imperat. AtrtXm^stfttf, 

1. plur. a. I. fttb. a<St. ex ««-«, et 
X«vM, pro Xdttf voio, vidto ; item 
frtior, 

'AvtXm^itrtt, Dor. pro ^<roXn^ 
ftvrtt,'nom pl. a. i. part. 'pafi*. ab 

<lflr«X«^ayy. 

^An-tXmxtt^f, a. 2. inf. a<^ ab 
itvXmyxmfti, Th. Xmyx,^ftt,for' 
tior, 

* AxtXtytfimt,fum defeffus dieendn, 
fuchimho, cedo, t^epudio,- 

'ATtXiytt, deiigo, decfarv, repudio, 
iittcrdico,feligo; itcm, veto, decerpo : 
f. |m. p. X^i;t;s. a. I. ind. ad. 
IXi^« : ex ittri, ct Xiytit,coiiigo, di- 
co, 

'^«•tfXir, Att. pro m^raXni perihis : 

2. fing. ind. f. 2. mcd. a^oXufixi, 
>, iiV«i. ^b iixiXXvfa, q. v. ^igitiJ A n j 

*AvtXuCtt, et *AwtXi!CoftMt, ifii 
io,fundo: ex ittri^ Ct XxXatjJk 
iiho. 

'AnftXuvm, uc, u,dereihtjita, r«4 
7»«.* prsf. imp. a&. A^iXati 
prxf. inf. ad. ir«Xti«^<v. f. ^ 
p. «^«vXiXM^ a. 2. ind. a^ ii 
Xi«iMr. a. 2. part. a^ ««'«JUn 
itrHt it praei. ind. paC ihrwXf^ 
^e«i, ^, tr«i, reiifttue fttm : pn 
ind. paC ^«■«xUty»^. pnet. ia 
m. i.fet;xfi}utttrm^ cujos part dhnrf 
XM^^Mf , «r«, «f. £s «Ur«y et X«fi 
iintpto* 

*A«'«Xt]f , /f r<iu. 2. fin^. f. 1. ii 
ad. ^«'0Xtrrl«i, L o. in£ mi 
'AvfXtTrli. 2. pl. £1 o. ind. m. 
et iUr«Xtrr«iL. 3. fing. iod. ^ 
temp. ittetXu^Mt, Ab «««XJLii 
q. V. 

'Aw^vXi/;^», //m^, iifliK&cMai», «vj 

ro. hnperi ind. a^ dl«-(Xflix»i< 
I. fi X. iLtro^aS^ perL dlv«XtXM;( 
a. X. ind. a^. «Mr*XM|«b Th. X 
X,tt, iamho, iingo» 

'AwiXtr^it, i«f, j^ defeRtes, rdk 
tio, dereii&io: a 2. per£ fin 
praet. ind. paiT. verbi JLwoXtiirm 

'AnriXH^ts r^s XtXmSp d^A 
Luna, 

'AftXtXmftfiitoSiDor, pro ^«>d 
Xnftftiftt, n, «», perf. part. pi 
vide in 'A«vx«^»f#tfrtff. 

'Ar«Xix«v»«, «f, c, peiC ii 
a^ ab ^«'«Xam^ 

'ArtfXtXM^frtf, nom* pL pei 
part. m. ab An^XtSirtt, 

*AiriXtfttt, V, i f^ nfimtSeiStfitiei 
pugnahiiis, paeifieut* 

'AnrtXtifttfts, Um. pro A^xfy 
fts, periturus : part. f. a. m. v* 
«^«XXiiijMi, quod vide. Sic 

'AtrtXitfrts, pro ittetXxfTts^ pt 
dituri: f. 2. a& part. 

'AtrtXtnriiti, f. «tm, idem «pM 

'A«vXi«w, £. 4''»> ^ *Ar«Xfai 
ftttt, f. ^tftmt, liecortieo: ez ^ 
et Xivtt, decortico* 

'AnrtXiatu, a. x. inf. a<S. *A««1 
rti, 3. iing. f. X. io<l. ad. *A«v9 
f?> 3* fi^g* ^ I* inb ad. 

^^«'«Xtr^i, />enVf, a. 2. tnil 1 
'Av^AXirrfty, interfecerunt, 3. pL 
X. ind. ad. lon. ct Poct. pro ««' 
Xtamf, ab uviXXofu. 

'AirtXnyttf 3. iing. prcf. 0| 
aa. ab • 

*Airox4ytt,defino,f,U*' Th. X<j 

*A«r«Xi|i^f r/«<, /rr iatrocitdtem ei 
pere : quod a Xnii^t(tMi^ fortii 
Th. Xf/«, «f, fiypreetU, 

^'AotiXnrmJ, 3. ling. a. 2. fab. 1 
miriXtt/iitu, ft, nrtu, ab oLTixXoftt 

*AfrtXn^us, tirm, iir, a. x. pail 
paif. m*tXrr^tttmt, f. z. m. ab 
irtXeus^ifoi, Th. X«^Ci£««»y c 

dS^^fGoogle An 

U*a^ i^tdfn^im iafidem CM- 
IgkJ^M^ idem qaod ^«^X«r<- 

|Kl<, J»r, ; a^ 4, txt9rru^pa' 
iMtffcms £, 4r«», ditabor : ex ~ ib «r^ et X»xf^' Th. 

I, tk&tOf Poet. pro A" 
« 'A«»3ai^ fiit. I. z€t. Sfl^/benfr: pczC pait. a^ ^«'«X- 
1^«««, ;»«^^laCM'.* f. X. a^ 
tW £ 1. aa. ^ir«x«. a. x. 
Mft. vrwXiM. perC ind. ad. 
hkv,«t Att. c«^tJtMX«««, et 
Nl 4viA«AajMM4. pnef. and. 
tonByi, ferf^ferdar: f. 
Aced. JUriOJ^uM. a. 1. ind. 
, «, >4iau a. 2. ftth. m. 
91, «r«/. a. 0. inf. m. 
X. %. part. m. 4^«'«^^ 
^cid m. ««•jmUb. Att. ^^ 
%^mL mireXmXUeti, et part. 

HS, «ff> Ih. SXXtffU, 

A2«nu, 4Si;^7.* 3. fing. 
Efll fsiC ab a^ixxofu» 

mn, «, et in acc *A- 
hM^vw, APOLLO, Jovis ct 
■a ffisi, Soi eo notatur: 

■Hxieratos fovct cor- 
itetsa, anrtmipit nimius : 

c fic didn» ab «*»X- 

Alii «facnnt a 3yriac 
mf^r^tio : Pbtoni in Cra- 
%wi»AMe diAm eft, quia a 
▼cl AreXvm, yrcl 
•s m dxrinando : vcf cf , ^ AfolUmia, HO- 

1«, «^, «, ApcUinifa' 

'PmIi^, ApolUmus 

"■Tt «»•«?«» im^oti" 
t : ab 'AWf AXar, Ct 
i|i«aiy, qo. <u^ ApoUine 

, ;. £ing. prseC ind. 
jimt^ prxH inf. paff. 
, 9, prjdl part. pa(L A n 

defenjient .* imperf. £cnX«yt^Mff , 
4rj(Mf ; iir, -if i (tr0, -irr*. f. I. m. 
ind. netftmt, perf. paiT. ind. iweXt^ 
Xeytifiuu,z. I. ind. m. JtmnXeynr»' 
^«v. a. X* fub. m. mm-eXeynre/fuu. 
a. I. part. m. dat. caT. iing. nunu 
aireXeyn^mfuw^. a. I. ind. pafl*. 
im-iXeytiiffi». £z A^i^ et Xeyeg, 
wr6mm, eratie^fei mo, ^ 

^AmroXeynfim, mretf r«, excufatio, 
refttiatio. 

*A*»Xeynfmftiff, dat. iing. a. x. 
part. m. ab AireXoyiefuu, "ifemu 
Undd et 

'AiTAXfyi*, «f , i^, emcufstiOf defem' 
fto: gen. pL iff^tXf^Mtff. Hinc 
Anglice, APOLOor» 

* AerhXeye^, «, i, marratio hmga et 
verhifa, kMfabuiefa: fahula msoro' 
iis. Th. adem. 

*A«^X«i«iKi 9,i ^ fi, relifuut. 

*AieeX9iT, pro mmyXeifro, 3. fing. 
a. ft. opt. m. 

'Am-eXSfuu, X. fing. f. %. ind, m. 
ab itiriXXmfu, perdo. 

'Am^eXi^, ablmo : f. ^«'«X»r«, perf. 
ittroXixnxM. a. i. ind. a^ it^rtXm- 
#«. a. X. ind. m. it^Xmlrmfiw, ah' 
imims fmi. meriXmreu, ablmitor : 1. 
fing..a. I. imperat. m. Th« X^, 
leroo, 

*AmreXe^^fUu, f. X. m. ufuu, 
efmiatihut profequot\ depioro .* ex 4U 
«v, et iXiptf^fuu^lameaior, 

*AereXej^ftiefkeu, 'Ufuu, f. ^rofteu, 
frutieo, frutieor, fruiicefeo, demfii 
frtttiuius fylvefco. Th. Xixett '«• 
bort, injidia ; vel potitis Xexfemt Wi 
h,frut:cetum, dumetum. 

'AxtXuiimt, dimijjji : nom. pL a. 
X. part. pafi*. Vy« ««'«Xw^rt, ut di" 
mtittamifii^ 2. pL' a. I. fub. pafll 
▼ide aToXvt*. 

* AxtXufMtte\r0eu, lufrari : prsef. 
'inf. palT. ab 

* AxeXufiAkftfAeu, purgor : f. 3. m. 
*A«'«Xt;/<^vtt^Mu. £x i«v, et Xy^t}, 
me, n, f">^a : vcl potiiU a Xuf^m, 
mres, 'ru^jc^ /Vr. 

^AxtXurmty d. i. inf. ad. 'A^**- 
Xvratrt, 3. pL a. i. fub.a^ 'A^^^- 
Xp^ijf, <rra, tv, a. I. part. palf. ab 

mfreXuat. 

'AxpXvrtf, teif, fa liberatio, refu» 
tatio, prtfe&io, ohitut., difcejfus, decef' 
fat, ahfolutio, confe&h fc. uegotii 'Am-tXur^etrtSt wst «i, redemptio 
captivi : al^ mm^tXvr^iM, quod a 
Xur^iof, redimrj, Th. Xui*. 

'AfeXvei, dimitfo, ahfol^, lihero : 
imperr. iod. a<5fc. ^«^Xv«f, k, t. f. 
vrtt. p. mteeyXXvmet. a. X. ind. ad^. 
a^tXvtf-«, mi, I. a. I, imperat. a^. 
ic«'«Xpr««, a. I. fub. a(5b. ii.erdXvrei, 
ns, n. a. t. inf. z€L aereXvrmt. a. I. 
part. a(§L «««Xi/rotfy «tfr«f, «, iin- A n 

x««fr#,> 3. pL imperf. tnd. pafll 

digreji funt : iteceXxXoftmt, perf. 
tnd. pafi*. «inXi^f, a i. ind. paff. 
et in 3. pL •«'iXu/«ir|if. a. x. fub. 
paff. meroXoimt fiff , n, et in z. pL 
itereXuinrt. a. I. part. paif.^^r^Xvw 
iiU, vrm, 1«. Th. Xvie,f<fivo. • 

'AflT^X^Ci^, -i?, f. nr», et *A«»- 
X«Ci^tt«M, 'mfemt, injttria (vel M«- 
tumeiiaj affieio. Ex i^**, et .X«« 
CiMf, -*». Th. X«#C«r, injmria. 

'A^iXmXm,ttt,9,perii: perflind.m; 
et m X. pL ^«■«X«X«^M», periimut. 
'AflrtfXtvXiMiMu, perdidijfe : perf. 
inf. a<ft. et *A.«'«X«X(f«/, periijfe: 
pcrf. tnf. m. 'AwoXmXos,qttod peH^ 
erat: perf. part. med. n. g. ab * AxoXeieri{(m, f. iV*r, exno, denudo .- 
▼ide X*r«'/i!;«. Th, Xtirei, deeorHto, 
exuo. 

'AtrtXm^met^ vel «^, -», f..4r«r, 
y^^, cejare faeio : CZ 4&fl«, et Xer- 
P^-4i,cefo. 

'AirtfutHiom, i, furore imeiiata } 
a. %. part. paif. f. g. ab 

'^«'«^««MfiiiMU, £ fmeufeou, furo^ 
infanio, yeXfurere et itfanire dep^ 
no : cx mere, et ftuu»ofetu,fitro. 

'AnrefuttSdMt, dedifco : L atrefteo» 
inrofieu. a. %, ind. a^ mwiftmimt, 
perf. ind. z6t. m*»fttftminnm, p. 
ind. paff. merofUfeAinfemt. 

*A90fut9$nrtt, tatf, «, eormm que di* 
dicimus ohiivio: ab JiTefUvimtei, de» 
difco. 

'Am-efltet^fm, iahefacio : -^'m/mu, 
facce/co, 'Airefut^ttvitirnt i^ynt, irci 
imminuta, a. X. part. paJOT. gen. 
fing. f. g. 

*Aireftet^^iot, 'S, f. n^et, atiefiorf 
tefiimouium perhiheo. 

* Aweftmarefteu, feu ^ AeeofiArrm^ 
•mrrei, aiicujus rei formam empri" 
mo, aifiergo • f. merefi£^ £x ««»» 
Ct ftmrrm, ahfergo. ' 

' ATtfiimrmtlttt, crepitum vemirit e- 
utittere, quod a futrmt^tt, q. V. 

* AwafAaj^irieu, repugmare : ex ««0, 
et ftmx^fMii, pugno. 

* ' Anreftm}^eftmt,propttgno, prapul» 
fo Ifopet, pugnamfufineo, item, ar» 
ceo Jimpiiciter. 

* AtrefUtXirrm, vel irrei, fiit. tl^te, 
et ittreftHXirrofiMt, demulceo, deiinio, 
plaeo: ex mmo, et ftetXlrret, ver- 
hit faBofoe demuiceo^ meiiitum red^ 
do. 

* AwtfttXttifoi, f. mtS, demigro, ni* 
grum reddo : ex <t«o, et fttXmitei. 

rh. ftiXmf, miger. 

' Axtftii^trmt, friitur, ^. fing, 
prxf. ind. med. ex itin et fui^, 
dividt, feu potius, fuiftftot, parti" 
or. prast. ind. palf. ftiftm^fimtt et 
Att. tlftm^ftmt. pratt. ind. m. f/«^ 
^, prq Aft«<B»*e*' OOg lc ^ AH 

-Art/Afutpftmh I- fi<^* pcHl iild. 
1»aC vide tn prcced 

'Ar«^*4^>;«, «#, i,Mi^rfi: pract. 
'iHid. aift. v^%4l«n^uirMs ^^fl^t^ 

'Aitfdftptfun, f. V^fiMM, «^«15/9, 
murefOf rrfrebtnJ», Th. f t i/ i f tfm t , 
•fMiror, 

* *A«^««, f' ty£, rMNMM. 

*A«r»^«^, -•», »• iw, p. ««, *^ 
"^rf^Metitr. 

'Ai t tf m m m m, im Iftgum metrmh; 
'^t9dueo, frvlmgm: f. v». p. )««. 
Xx ihr», et ^SfjMi , lcn^itwio. 

'Aft§fmn*^»tf «««, «y, ii^mtMS, 1. Z. 
fart. a^ ab 

*A«^/M<ivNV, irmfcor : f. «V«*, p. ««• 

• 'A«i^i^>«p«, «r#;, v9,«OT«faM«- 
'ImmfJhntiLurum, imitatio. 

*Air»ju^04Mn imkari, pr^.inf. 
m. ab k^§ft4/a,{fuu^ -vJKfr, part. 
pnef. m. i^fuf4Mft.im, perf. ptrt. 
jpafl*., ^«^pi^ff/Mi»^. Th. /M^f- 
0fimi, "i/Mu, imtitar. 

'A^9fuoifaM4, fen mm^^ufmn^tfuiif 
^ttarimr : 4, 1. ivofuinroftmt, a. Z< 
xn. iod. Jnttfmmfifuiit,m, «r». 1. z 
•inf. ^voftfnamaimu pcrf. ind. pafT 
,««v;M;pu«ft«i. a. z. ind. ^3^*..^«^^ 
^ iiii« ^ Ab M, et fi9dofuu, feu. 
fUfu^TMftmt^ mtmmma^ ptcor^r, 

'Afrofmmftini^mt «r»r, r», rfiffirOT 
•mamormiiU, m, fv^ mfemmraimr, iif- 
4oria, pL comtmuniarii rerum gef", 
limrmm. |^en.*pl. ilg^yirM^ittifMtr»», 
a z. perC fiog. prnU ind: paiT. 
iverbi 

* A^funfunuet, L littt, commtwtO' 
r«, retorimr. 'l-h.>^Ma«p«i, mordor. 

'Aitiftmttu, repemte,~%. fing. a. 
t. impcrat. m. ab i,9e^ft9nr*tt. 

* Axftm^tMmxu*^ imjarim mttmfri- 
• mm ex amimo iklcre^ tfrrmoriam iirjk' 
riarum accrfttartm fervart : ex i-' 
^ <r«, fLtmnftmi, Ct xmmtt. 

"Aorofuvotv, prasf. inf. a«fl. jji/rr- 
^«fit9 jmrtjmramd» aii^iJ ujirmare» 
'J'h. »fer»flu,Jmro. 

'Xiriftmi^ «f >1»> ^'■'f J»»r//«. Th. 

- ftti^OfiMl, ^ilf». r 

*AT»fc«(yvtfti, -vel *A«'^#j^'Ti;*', 
'f. $•», formtam wxprimo^ Mkfe*^o ; 
jnd. a. z. m. mwmtfueljikfMv, qaod 
€X «r», et ^9^»vM<, ''•'yo.* ab 
amtiquo, et ibulitato {>runk.;<9^/if-, 
^. ^^|«»> p. ftift.t^x"^ ^ ^ • ^^^* *"* 

>4&«»f«/««P. 

'A<r)i^anrf, 1. Z. inf. a<5^. Vide 

IZTff/UTUCt*. 

'Avtptuitot, -», f. «j**», diffuatleo, 
^ria^(i«*,impcrf. ind. pafil mvift.y 

'^i^fint. rh.fis;f^g^. 

'Xmrifttwr», pothi funi^ freti fnnt, 
impcrf. %. pi. lon. ab , 

' jLr:)tmfut.iy fcu at»»"»', f. «njrtf- An 

/MM, »/mf»»^fruor : fis «Ir», 6t Im»» 
fUtJmro^fruor. 

* Amrmm0t»itn, Poet. gem. rr, pro 
mwmma»t04f, a. z. Aib. •<%. ab •• 
r «»««, -«I, f. «r«, «^ bahiiakdiem 
mit emmftrOf mti^rarc faeio. Th. ti^, 

* A«VMM^ ndire^i9t Jiit med. 
ab ««WM^Mu. Th. «Uf, ««, r«^. 

*A«»«^Mf, irihuo, f. Z. aA. «MrfH- 
fu», perf. ind. a<^ ««i« m n| « «««k 
Th. nfam, trihmo. 

Ar«MMai^ir^, irfperatmi^ part. 
perf. pair. verbi «r«MiA>. TIl nv, 

«• « i^ n, Pojft. pro 
,«, « (^ li, ffPMMM takori' 
^ia / ex • pr. et vtff^', Ai^r. 

'Ar««tiw, £. <vr«>, p. ^ftiMJB, t«- 
«iro, ileciimo» Th. .viMir, ««1», iimmo. 

*Av»»nfut fntor, pnef. isd. a^. 
quod ex «r«, et »9nfu,frmmr,Juro. 

*Ar«««W, y?«r laSare^, adv. hinc 
fuperl. m^mmrmrmrotyfaciilime, adv. 
ex « pr. et «mO', M»r. Th. vi- 
9tftui,facio, lahoro. 

'A«v«4s«raf, a. 1. inf.md. verbi 
ir«MK»«, -^, f. i}r«f, f iMfl, Mr»r«. 
Th. wk«, ^fidoria. 

*Anr»vi^ti, f. irm, aHuo, aifiergo, 
^ttod a vi^, lingui Tarentino' 
rum pno «iirr», /0VO .- .proprid de 
manibiM. 
^ *A»rmi^rm, f. ^«^ mlfiergo^ aUuo. 

'Ar«iwi«», -tiv, f. «rw, o^ defipitmii 
am redigo, 

*Ar«f«i«, «»f, li, amtmtioM Tlu ««f , 
«rr«j. ' 

'Ar^vMi, -^, r« atitmam terram 
abigo, alium mu ejfefimido, dipritaie 
prbvo^ aileno, etculemfacio,.(. oftm. 

'A^rovofti^at, Dor. pro 'A r «i«r ii 
amt, «rr^,«,.a. z. part. ad. 'Ar«- 
fofntutyi, I. inf. a<fl. icfbi 

'Ar9»0yi«, f. ntm, redeo aUcmmde,, 
revertor, Th. totim, -«J. 

' Atrnit^i, fforfum, al, adv. undd 
'Arw^r^j^ji/, t". i(ru^feparo,fejumgo , 

iten\ privo, a.vi94a^f», ms, t,a. z. 
ind. a<^. Ab ^i, et mtfi, feor- 

'AraSjy^«<>w, f. ^r^aiy, p. $nf«r- 
««, arefacio, exfcco. 

'AroCvrav, «ct^^, i, akradgm^M. 
I. a(ft. part. ab 

' AT^\vai, abrado^ i.utoi. Th. ^A'^ 
vd it^, r«i^«. 

'Ar«r«>)»r«^i, comerefcam, f. 2. 
ind. paiT. ab ^Tov^ywfu. 1%. 
■r«y«(;/«i. 

' Anra^a^hvittf, f. Mrci, devirpno. 

^Ar«r«rjj«, -«J, f. nVw, « t»/<i r^r- 
«'(/o ; item ventrrvt exnftero, caco : 
tum cnim a via reccditur : ind^ 

'Arrr<i-rjf^ff, cr^, r», exrrcmeii' 
tvm, mcrd*. 'Ar«r»«<^, «, «, idem, u 

crffiii ad vemtrem lefmmitm 
1 h. wttrUt, edito, prttcr», 

*Ar«r«Hn«, «^fttiM, a.'fiiig 
imperat. med. loo. pro ^* 
*A«n«r«^Mr#«, f. |. inf. i 
^r«r«uM^i. Th. waitt,tt 
fare facio. 

AM»wo»^m% tUf 'Mt emptn 
comafumt^ emftritmtiM: hin( 
m^^0»u, txpttiri. Thr 
ptrimemtifm, 

^Ar«^r<yt*nr«, remittere^fi 
aft. verbi ««vr^^ah 1) 
r«, «r«ll«. 

'Ar«rf/t«rTVy, prxC IB 
CDl:itr. qyimiam partem f»im 
mifiiTT^, quimtui. 

'Airitift^i^fv ^St ** ^""it 

pcrC (iiig. pr»t. iod. pu 
«r«ri/«r4«, dimitt», remitt», 

*Ar««iMrX«v«««4 cr, t, 
prct. iad. adt 

'Ar«rirX««VM', tmt, tmi^ 
Jitmt^ prxt. ind. palf. vd 
rX«NMtf, ^, ahttrare ftdt 
med. ahttcro*. 

*Ar«rnnU«««, «t , 1, ««i 
y«/vf, prast. iad. adt td 
rxir. 

'ArtrfirXryM, m% H^ 
ind. aiSL ir»rXM«*. 

*Ar«rirM;(;«, «f, i> / 
pnet. iod. adt ,'Ar«rif 
^ mwtu,fuff»catutfm, M 
paiT. verbi c«iMr)/)wi 

'Ar«rtrr«««, «f, i, ^ 
ind. aA. vcrbi «r«r»«w»| 

* Ar»ni^, -«, fl »M>, M 

*Ar*rjt^fl», fut. •#«, <^ 

'Ar«r/m«, ^r£A, f. ff 
p. iir»rtrrws«k a. ». ioj 
ririr«v. Ih. irW«}i 

*Ar«r7.«^*r, vcl -«y^ 
vcl tvagari facio : (. \ 
tI»». a. z. ind. i^ ^ 
«r, t, p. ind. a(9. >%« 
paff. iKr«rX«i^^i| te 
aierro, evagor, fcu «i^ 
paff. ifrtarXmyx'^^ ^ 
ind. m. «rtrJUiffi*^ 
ab ir», et <rA4«> ^ 
trrare facio, 

'Ar««*X«>i«r, .*, y?*6u 
«r«rtrX«»ifJMs. praX > 
nr»trXm»m»fu^i, akerr».., 
pafT. unrewtTXitnftnit 
1. ind* pa^ «rt«Ac4 
'1 h. vXan», rrror. " 
Ar«rXi4t4r, rcmtari\ 
pr«f. inL ad. Poct 
14». verbx 

'Ar«rXs«, naw iif^ 
anroirXtutte, perf. «r^ 
I.iiid.a4t ilrfVXti^ • 'ArtrXi^iaf «J, J pi kAtt Jhiftr, mtAs tmt 
iw JakUa fnvatkt vdmtns li, a M et wXm^, -^. 
9i»,fiamt, 

jiiiBf.przt ind. pafT. pne- 

tek 

W yrt f , •», «) fsi alifuiJ 

^u ftrfdtf ixeetihr! ihtcd. 
U4^i ly «y lofL pro ««;^. 
frfk ^nffi^ Mom : ab A- 

\ m ftd AdtMr, timtfit* : 

mSm, mU»9, f. 0mSL p. Aw»» 
li)A I. r. ind. ad. AiriwXtf 
IV «Xms tawprtprii v^ 

•Hm^ lio. pro ^MrxSu», 
Mtiti, /itver*, prxt inf. 

Mura, «, ^a/, exhmUks^ 
K pro cvM^irrii, prae£ 

mLhmumj efif exhaU, ex- 
iil.i8d.ad. krt^Um, a. 
iiA. «mcffTK. a. i. ind. 
ttMMri^, a», «r«, prxt. 
&ltM4«MfM.p. ind. pafll 
fc«V^ i ojjui 1. pcrf. 

>iFin.pafl;alr 

i^jfc ». t. tod. aft. ii- 
t^i. xdA, %&, Mtmyn. 
^jA ^Amyfuu. a. 1. 
K««ir>;^ f. 1. ind. pafr. 
**>»*. Th.Wyi^/^ 

**fci tof^, t, qtnfuffum" 

**«f «, i, embalithf ejtath, 

*■ 4 pfxt ind. m. irerbi 

■^ «r, r^^Rjf»/ .• ab eod. 
■**•••, t Hftfy/Mhmeveo, 
*f^, », ;, dtpmlfor^ Ct 
^■"^■•i id. q. «X^AiKiM^f , 
J*».% «, fmiJUf rijeifi», 

'^'M'«i fbt Ufftmi, vet^ 

"»• * *KM^«tt^ adv. 

^•»1 % «», a. 2. part. ni. 
^ «i/», ^od cx «r», 

*^^r«/a-/,3. pl. ab ««i, nrrx^, et ^if». Th. 
SvTtffuuy videa, 

*AirMmiw,t. f. inf. aA. ab «l- 
flr(ir«*^ a. 2. ind. a<^ A «r i iT < # » - 
ftmt, t I. md. m. ab i^Urrmfuu. 

*Airnrrim0t, r^pummt, 3. pl. prcf. 
Ind. a^ ez Ar^irTM», quod ex i^ 
«^, et mwvm,fpm; 

*AmrHtrmam, ut, u, Adiam,.t. X. 
ind. a^ Terbi AmwSirrm* 

'Air»^», pro ^9-0^, id qued il- 
Hintjmfi hmfojthih : vide in iLvii^ 

'A^^tf^i^d^, £ infitmt, irafnr. 
"Xh. ifyii, ira. 

'A***^ 3. fing. p.r«C ifid^ a^. 
ab ^iir«(i«», f. «#«, ^^0, cmt/itia 
deflUmtut fmm : prxf^ part. z€L 
ihnfi^i 5»«^, & Ix « pr. et ri- 
^, «Mr. 

*An^M^UM, dmlitm, fierpifxmsfmm : 
f. iiri^, p, kiri^fMt, i «ri^, 
q. a «i<^«^ Undl et 

'A>rl^^ «rO*, rd, dm$ita$lo^ 
fut^fc ; de fuo ambigitut. 

*Ar9^r^, «, i s^ is iaexpugma» 
Mi*, imcolmaw, €% m- priv. et «ri^ 
^, diru; va/h, everto. 

*Air»^im, mt, et lon. -/1», w, 4, wo- 
^ ««f^//i .* ab Atrt^, quod Tide. 

'AvM^uitci, tti, coHgitata : pratf. 

pan. paff. f. g. pl. num. in m. g. 
Gng. num. Irf^ufct^. £z Jl***, 
et IJiv»^, fco if»mf£m4, pro «^«#. 

"Ar*^, r, ^ j^ 4, imvlfm ; item 
&^i, dij^iiis, duiiitf, eonjilii imtofs, 
pamfer : ez « priT. et v«^, otm- 
/jr/, v/tf, tranj^s* 

*Aari^%n, irrmit; 3. ling, a. i. ind. 
a<5l. lon. ab 

'Arf^^M, f. wrm, p. d^ri^^MMi. BZ' 

4«^ et 7|N», M<7/o. 

'A«-^«7sifr>. *f , iTj a. a, opt paC 
verbi H^^fiiyfu^t dirumpo. 

*Aaroffmim, fpargo, 1 k /U/ni», 
per/mHdo. 

'AirtffaUon, fat. I. inf. ad. ab 

*Air9f^i**, {. rm. p. ««, de/lru» ; 
itcm r«rr«0. IIl fmim, projfigo. 

' Avoffm^^^se, farcio, refuo ; hlOC 
a. X. part. aa. 'Am^offdyf^mf. Tb. 
fd^m,fuo. 

A^dffim, f^ iprv, y^ft/o, £^«», i 

'Aa-tffim, f. /4^«, p. 'iffnmet, vd; 
interdicOj mUico, 

'A'*eff^,'y9VftHf* »1«-. p. fixth ^- 
rumpa, '\\i. jnyfof^,framgo. 

'Aweffniie^ vetitum : a. X. part^ 
pafl*. n. g. er i«^, et yU, <^ro. 

'A^iffifftm, m<rot, t», interdiSimm 
magiftratuSt Ct 

'Atriffnrn, tmt^ 4, dcfeifio ; ttcm, 
imterdiBum magtjlralut, abdicaiio : 
ab eod. 

♦ 'Am-iff^rrm, ^Trm, f. |*r, p. ;^;«, 
idcm quod itvroffnyyvftt. 

'Aire^^t, ei in f. g. irtff^mreif An 

ahrumpens, a. I. part. ad. ex M(. 
Ct fiytufAtffrangOt rumpo. 

'A^iffm^, m,ii^i, iegiius veO^ 
tbt,' vt^fUHie^ mejkstdus, arcammtp 
Jilemtio fufprejus^ h/i. 

*AtriffnTt9,feeretmmfptHetraie^ ht^ 
amdiium, nrfandum, areammm : item 

'Am^offnrmt, eiam, fecret; oumite, 
adv. 

'Aviffntrm ^otuatmt, interdicereg 
jUentio fupprimtre. i fim, dico. 

*Am^ffiirrft, aijieio, f. ^fm. p. al- 
mifftptu a. X. ind. ad. Im^f^^m.- 
a. a. ind. a^ ktrifftpot. a. x. paru 
»A. i^iyfmt. CX ir«, Ct ^/*t«» : 

Hinc * 

^ 'Awiffen, nt, ^ defmvrmmy pr<f»^ 

tium ; ftcm 

'Atriffotm, me, n, Ct 'Atroffmmte, df^ 
Jlmxut^ 

'A^tffofim, 'Z, L Ham, exhaurior- 
forhta, ahforieo. 

'Ateoffurl^; r, • g », deorjum fu^ 
eas : ab 

'Ateoffvm, deflmo. Th. /»*r, id. 
quod fim,fluo. 

'Atroffmfi, tiy^, g *, fubftan- 
tivd accipitur ptefragmtmtt avui^ 
fo, parte, emanatione, rivo, &c. 
item ^TO Jtiliay propagine. Adjcc- 
tivd, abruptusy preeruptus^ deriva^ 
tus : ab itwtfftm : alii ab mtrtffir^ 
rm, ermmpo, abrmmpe, 

'Am^piatilm, orbo, orpitanmm red^ 
do, f. /r«, p. &,wm^^tt9txm. a. r.. 
ind. a^ A^rtt^pAwtc ftrstt. ind.^ 
pafl". itirmfpm*t0ftm*. a. X. Ind. jpalfl, 
iterm^ptttwtm* a. X; part. pafl. d> 
^refftcttMf. Ez iK«v\ et «f^vif». 
n, ^, orbms paremU vel parentibusr 
orpbanus. 

'Amrijtmf.mMit*,imepem effi ; th 

"AIIOS, i^, r», iajfltudo, iabw ; 
ittmaltitude : ab iir« remotioncm 
notante. 

'Aaroamrlm, fut. ^, deenere. Tb. 
emmt. - 

' Ateo€iif9um, 'fufu, f. inr, p. ix#r, 
extiitgue,ceJfartfocio: Ct ^ 

'AirflrClrr*»ri, extinguant, a. I-. 
fub. aa. 3. pL Pofct. ab «»5, ct 

t^tfwfu, extinguo. 

'AirtrttCfttt&^^ et i^rtrimrimi, le- 
gitur apud Herodot. Sed an non 
legendum mmrtrnufuf^, pro «^ 
tiifui^, fanSie et retigiose perjtci" 
ens. Sic axtriueiemy pro m^ttir*^ 
tmi, lon. quod ab «ri^. 

'Aftrot^mfMi^y jpoliatui, a. X» 
part. med. ex 

'Axortim, f. nir«r, p. airtiKm, ex- 
cutiOf propulfoy rejtcio, depello. 1 h. 
riMT, quotio. 

' Artrtrnfiiim^im, regtfla^ {«t£. AU 

ptrt. paC ab ^^•enftuim, mimota' 
tioHts faetOf im notartm lihrum rf 
Jltro, Th. tifimfjignumy nota, 

* Kvo^ii^tttf f. «Mtf, inStOfJiffu* 
jUo: Ct 

*A«tmfUinofuUt ohftgHO, defigno, 
Th.r}ff(«. 

*AM09W€0^^ f. v^ofMi^ p. -V»- 
/Mu: Ct • 

*A«iMt$««», £ v4f*f* marefcoy futre- 
facio, ; Th. n»«'«», putrefacio. 

*A,To^tTUt, 'if L n^tff a eiiis ah^ 
fiineo: ct 

nrnt^ abborrtiu a ciU. Th. 0'<r«r, 

'Airatf-MMriMf, «»1 f. ^atffiUOf taceoj 
ebticeo : et 

'Ar«r«Mni#i^ i*>f, 4, reticentia, 
Xitm figura rhetorica. Th. riAfflTM», 

'AToena^iift f. Umjpalpitandoex- 
pirOf palpitant fedet in adverfum 
jaiU» 

'AineHiiamtfiUf f. dvot, p. «m, 
ijflipo. Th. r«il«u^, rvUdsvvy/M, 

'Air«rj»ir«^«, t r«. operio^ detego, 

'A<«r)M«^i#, f. 'v^*». v^«. ••/Mu, 
£ '^ofUUf ex altoffeculor, 

'AfrtfrxivK^tf/ttfi, *a/a aufero^ re» 
mvueo<i farcinas coUigo^ everto^ reji- 
cioy depono; itcm defiruo : f. 1. 
' med. ^ffofuti, prast. ind. paCT. a- 
%rtrjiiuarfuu, a. I. ind. xp. axir- 
tttvMaft^it, ,£x ar0, Ct rxii/«^«, 
q. V. 

'Air#r»fiM({«, f. «r»», p. ««t», rr/»- 
Ko, reparo : itcm aufero : ab cod. 

*Air«rxi(;^, w , inyfarcina^ appara" 
$uty exercitni impodimenta, Th. 

r«IM»f, tMLT. 

* Kiroanmuty f> «^r*», tongiut hahito, 
▼el remotius tendo, Th. rxn»>9, /*«- 
lor/««i. 

'A«r«r»i(>^«f, a»r*r,i, a. i. part. 
|ia.ab 

*A«r9r«ii«v*r, f. '^Vt p. ^«, dcc^m" 
io in, decido, definoy evado, Th. 
rxiiirTM. 

' ^ATonttn^tf ohnmhro ; f. «r*», p. 
itinr«ic«ft, p. ind. pafl*. a^fnlKr- 
fuu. Th. r«4», umbra. Hinc 

*Air«r«i«r^, «T«f, W, obumbra- 
tio, 

'Airo^nXtivmi, emori^ a. a. iqf. a<ft. 
^ r«X«*i. a. 2. ind. a(5l. ifr«Xiiv : 
alii i fnKfifU. Th. r«iX>.*», exficcQ. 

* A9f€*kii^uTmf L vyA/, induio ; CX 
r»Xf)(tff , <///r«j. 

'A^tfr^Mriitf, f. nr««, p. };««, ct 
* A*o^»o9iCtty f. «i/r*», cotitemplorf ex 
alto dejpicioffcopum intueor : 3cc. 

'^«••^«•«'•f, y, ♦, abfurJuty a fufto 
aherran:: \Xtm proculfpedlnns. Ex 
«Ttf, ct ffjc$wisf quod a ffxixrtuon. 

* Aiftwtu^aKl^t*, i, (e-Mf p. i««J n- An 

litipiOf intrepOy ttd corvps ahin JiH 
heo i reproho : Ct 

* Awofwt^mntafLot^ », ^ contemptiOf 
iturepatio: ex i^«'«, ct r««f«ir<{*t, 
(2^ corvos ahin JuheOf Clijus il*b. «•• 
^«^ corvut. 

'A<r«r»«^«'«X*>, L iVw, dijfipa^ ex» 
auSoro, , 

'AwotxvXamt f, iir«r, PocUpro lU 
«'•rvX«M, d^polio^ deprtedor, 

* Awo^KiiiTTotj f. «r^/'*»» diHeriaja- 
cio, derideo, Th. wxmrrot^ caviUflt, 
&c. 

* Awof ftMUf f. 4r«, et 

'Aw^iix*», ^- ••i^» P« «A;»»^ «*• 
y^""!"» p*"'^^' Th. r/MMv et r^«;^«»* 
ir««i/y«t^yr«. 

'A*«r^«*»y«f , ifr»f , i, part. a. a. 
paiT. ^vi exarfitf contahefcent, ab 

*Airorftvxoty f. |«, p. ;c«, (?«/ «*- 
t0 abfumOf exurOf 6cc Th. ^fnvx"* 
atteroy eonfumo. 

*AiroaoCi»t, f. itrw, «^]|pp, repello, 
Th. r«Cf«. 

*A*o€otf Wp i ^ fi, fuantitatis ex" 
pers, 

*AT«rir«^i«y, v, r«, duerptumf fub- 
Hantivd ct 

'AToffToirfuty «r«f , r«, partyfrag' 
mentumy avulfum quidquam : ab 

Airtfrsraw, alflrabo, educo^ evello, 
f. «rai. p. ««'•^«'«««t. a. I. ind. a6^. 
aTircr«(r«(. a. I. part. a<^. ««'«r- 
taLtxi, pcrf. ind. pafl'. «irfr<r«r- 
/(£««. a. I. ind. pafi*. mirif^Mn*, 
a. I. part. palT. a^cosretMs, ' Th. 

tfiMy traho. 

* Anroffwotoot^ dijfemino : i. i^«, p. 
ot^tuc p. iud. m. «^rfrv*^ 

'Air«rr«^«f, ir, i ^ ktfatus ah ali" 
quo^ ah aliquo oriundut, Th. rr<^ 
^yfcro, 

* AwofWuhA^m; f. m«my fiuiiofut tUi. 
cujus rei effe. aefinOy negligOf remitto : 
ct part. prxf. a^ 

* AwofvM^mf, negtigens : ex ffc(r«, 
ct rinrS^, ardoTy fudium^ i]Uod a 
p. ind. m. vcrbi fwtSiotyfefiino, 

^Ateowmf pro «<r«r«^i, vcl mwirnSii 
ab/yie, a. a. imp. a(ft. ab a. a. ind. 
aa. kwitvtf ab mfiftifu, Th. 7nr- 

*Air«r«^«, et 

*Air«r«)«v» eminut : adv. ex ^v*, 

ct "vttfu^jio„ 

* Awo^oJ^ttmy fillans, pra^. part. 
ad. f. g. ab 

'ArtfritC'^» f. ^, dijtillof fiUatim 
fando. 1 h. railmyjmic. 

'A<r«r«f, «trtff, Oyfugient: a. 2. 
a<5l. part. ab mpirr,^i. 

'Awofetfia, «*, n, defc^io : Ct 

* Awof u€iO¥y Ut To, repuJiumy difcef 
fw^ Uoellut repudii : Ct 

'A^4f «rif , »fc/f , «, aifcjjioy dffeBist. 
Omnia a a. pcrf. fiiig. prat, ind. 
p.f!;v«rb;i;:r.^i,<l.v. ^^^^^^^^^^^ A n . 

'A«*«nert«n defflaidutn ^ : | 

flV«<lt«M. 

*Air«r«(rur, £ «ra*. p. «a«h «i 
deAcio: ct 

Ar^rAm;, «, «, drje&or^ fi 
vutydefertor: necnoD 

*A«rar«ri««f, «, «v, rHeUii, 
tumax : ct 

' *A«ior«rf»*^r, deficienthpB \ 
*AnforaTis, i^at, ^, reheiirs^ defii 
Omdia et •«-«, et Ttw/m, ^q 
rfKAi, tnniit. 

'Aflr«riy«S«f, te&utm rcm«veop 
go. f . aroi, p. «nrty««(«k a. I^ 
a^. ««irtyferK : riy^t teSaim, 
riyoif tego. 

* Awof iymr/utf «(r«f • rv» 9pmi 
integununtum : i prsc 

*A«^X«r«, a. x. pairt. » 
g. vcrbi fKflr«rfXX^, ^hUga. 

*A(r«r«<>;«, f. ^» difccia^d^ 
vertor : ex ^7«, et ^tj^ot^ M 

^Ar^rfXXfv, aUego^ mtittae ^ 
p. mwiretXMtu a. x. ind. aA. 
rc(X«k a. 1. ind. ad. M^ 
p. incL pafl*. fcrtr«BA^MR«. a.^1 
paC imrfEXq». a. 2. fub. pd 
tffr«r«Xf5. a. 2. part. pafil « 
Xi/f. p. ind. m. «s-trtfXdk' 
rfXXaf, mittc 

'AwoTMi^t f. MT;!»» tuigupmmi 
a rtvMy. Ih. rtt«f » angm^tu, 

*Aworiiroty f. ^» «^if» ^ 
oi/f prtfequor : CX «c«'«, ct i 

w«. 

^Ar^ri^tf^ -«, damna «a^ScM»] 
f. iir«*. p. «fltr(^«««k a. 1, i^ 
mwifi^om, a. I.' fub. a^ i 
^i}r«. per£ ind. pa^ ^Md| 
part. Aarsrt^^»«r- 'rh. 
privo* 

*Afr«rn*fBf, a.^ in£ ad. rf 
r>f/u, difcedo^ de^o^ Tlfc. 

*Air«rf^rif , t«ff , «, frMtfJt, 
/fo, a 2. pcrf. fing. perf. t» 
vcrbi £ir0r«j^f*'> 

*Ar«r<fKrJ^, 5, «./ra^ 
perf. dng. p. ind. paC 
vcrbL 

^Awornfuit «w«f, rOf etp^ 
cusy abfcejfutyfuppurmtia., a J 
ling. pczt. ind. palH v. i 

•Ar«rnf«{*», f. i^%fsd<i*t f 
Th. rn^i^otjfirmo, 

*Aw9rnrtUf ahduxiffe : a* 
adl. ab apirnfu. 

*Aw6rnrofuiat, X. pl. II 
mcd. ejnfdcm vcrbi. 

*AworiX.^yfptenJeo: f. ^ 
Tir<Xip«u Ih. wiKZtty idcjaj 

'Ar^ri^t», ^*, a. 2. itnpcfi 
ah ««'•rt«;t*'> ^*^**» 

*Ar^r«Xtyf , f W, «, »'^i lunttk 
feiiut^ qui clafji pr^efi .• et 

'A<rfff#Xc7t, Dom. pl. rei ab 
liei m. r. iiriH3A«^ tfM^ .• 

AlgL AFOSTLt. 

1, ti, mmvit : pro ai- 

,^Kertd6t 
^ir^^tfv^M^ propnc MemtfiUr 
ib; Sck ad kjw t n dt mt t, Urm, 
m. tnnfJiTiaM, a. X. iniL md. 
rM«<«- a «db et fi/ttt^ «. 

Mf^ «, i ^ ^ immtmtf 
9» ttfm : ijntt. ind. iiL 
itnrl^ llL rlf>«, am 
fmr^J^ t itm, mitSt In exi^ 
p. u «ri, et »iry«x««k <^.* 
Hi&iSsfi:r^nioriiit oHm 

t^^MP, «, % JL 1. o^t. fofll 
kffiif, 1. A. part. pafll iLv'*. 
|i^, Htifrlit 1. 0fig. a. 1. 

f. o. iikI. pdt 

a. 2» impcrat. paiff. A fwf HiiiXf^Mf» pnn. fsf* Mik^v* 
tr tfkt tet . Th. tfimktit g m ^g r ^ i m , 

'AtftrfmJiAttJft/kj/iu, a. ft. ptrt 
paflltb 

'A«ii#fi(XA^, f. Ai», p. jui, 0l#^ 
tnrefmktfidmtrttifiimny a. S. ind. 
pafl'. ir^i(X«». Th. rf«(XX4»,yMA^ 
•wr<9, refirOf f. i^a/. 
1 X. ind. wSL kv%- 
L I. impi aA. kvif^^my 
rL Liri. ad. Mr^^ io 
l|rrf inreifi^, y, i««*, 
Pr.LL iud. pafl: ^«nr^if», 
kt^Mrif^pi^iir»». a. %. fub. 
•^«•qfifi Tk. T^fm^ vertt. 

OTK, ^ ttoerttMtt a. 

ad.tt 

ir, •, t/tferpt^ reteftiu^ 
Fjpn rlietorica : et 
)^y^t^l,tp^9pbmt, Fi- 
fpBOL. Dota aptid Oraeco» 
g.nafe ob fe qiiaiiem ; et 
[j^ «1 < j^ % mUfrremty 

'*'*>«^ ••, fc iinv| tHwrrety 
!^ cw tcctii: ex *W, ct 

P^lf, J, a. 2. Ibb. a£L ab 

h»*«sl^.pr6 iprtn^ 
Wtiai'A tafirre tth atiqut 
pLL^aa. ver!>i ^«'«r*. 
f^«M, ftmda^jptihtm. 

»; tt • p«?. et f»nir«r>^ 

pj», -frvi», -»rrw, f. /flT», 
Pi,^ 1 b. eff^rm^ Jibllt* 
■■^•^ir, f. «#i», cttitpilo* 
^'H^»»"^, i, ehrmwtatuty 

f*^ t ^ ^»^,^ Th. 'kwtmfimt, £ j** p. x^jiigtdt^ 
maOQi idem fiiod Hwttfdittt fo- 
pri. 

* *A«ifrfivlmiwk w, fett A«»«ffiv- 
M», «f, f.4#w, p. «i«,^^k«AI ttr^Mtt. 

*AxtrfnXtm, aierntre fiuerei. $. 
^jif. a. X. <mt. aft. .AoL virbi 
AmrfdlXXi», iopr^ 

* 'A«vrftfliffl{w^ f. «r^ /|^^ 
terquet: idem quod A i n^ttiii^», 
foprd. 

AriTft^Tvri^u^ ii^9'> W, fi]^^ 
atUm : ez ^f^mytZtt. Th. rf^ydf , 

'ArM^sC^, f. iM^ d^Jrimgttfitt' 
r^et^ ^Momfiet: OK «ir«, et <>%«£* 
(iw,y«ar/fCr9. 

Awff^l^^uv, ttmhttre, a. %• im. acc. 
et ^A^x^ftnff a. o. iad. jff. kb il- 
irf;^«. llL %x^* ttmeti Mtt. 

*Arittxtt, aifitity prO ktrtttjfi^ a. 
ai,imperat.m.abi^;^«. Undaet 
A^nvff^j^^tff^, %mty ^, tnntmtmtttt, 
ttmfertmSia': et 

*Atrttxhwti ereehtmf, 3. pL £ t. 
iod. ad. 

'Avffff;;^*, f. tttttttkjamA^fifttrt^ 
a. z. ind. a^ £4rfr;^ir«, «f, 1« et 

'Av^r^l^irvr, M^^, k, ttvmffio, eAfiifi 
Jitt, tamut, profttgt: ab A«l), ^ 
tx,*K^tfi'*'*^*fi'^* 

'Arvff^^ffJU^tiff, prB£ ifif. adt. vo- 
eare rei alitui : qiiod i ttX^^^t», 
tttitr, Th. ttxfiXH, etimm, vatatit. 

* Atttttx^TAtfttUt 'ttftmt, tctuper^ f. 
i(r»^i, part. praef. paC iMrtmxt- 
Xv/Mv^, octupatMs: et inr»', et 
ff^ffX(«. Hl ff^^^if, fftfnvni, twtro/f 0. 

'Av^fffi^v^iwi, a. %. part. itL i«iff- 
ttxffttitj ^ 1* fob. fn. ^k^;^, a. 
0. parti aft. ab itiixt^ 

'Atrttmttti t. mNt, p. ikrMi, tttttJem 
fir^o,faniiati refiitmo, 

'Aviff^ir^a/, avfufrete, pfxf. inf. 
m. rel pofll apad XenoplL ^t 

* Atrtttmfhfttt, a. I. iof. pad*. ab 
httttttt(fe,fervt. Tb. 9i&^,ftlvmt. 

'Atrtvmyii, «fr, et *A?riv^«e|if, Mr, 
jf, renuneiatio : oppofiittir etiam 
rn rtr»n({ffr ib ktei, et ri^r», vel 
Ti(4^rw, trJino. 

*A*tr^t9,tAy.*»ttmii,proti9eji: ct 

*A<rffTtt^f jf , porre€tmtf a. X. part. 
pafl*. ab inrt^irxUii. Th. riitm,tendb. 

* AnrtTttKiityiiquefaSiut, a. 1. part. 
pafl*. ab ittreritMtt, Tb. rnrnti, ii- 
quefacio, rtotfh. 

*A4-£r«*r^, i^ii, adtnfvm vfum 
f^fttnt. Th. vtieem. An 

*A# < i r <g r ffyia<, vtl Atf. -rvM^ 
^, pr^cid dfjvNteli MMr mtttmdtt0iti 
rtmumtiti com dat itCBl VttltdieOt 
4t ahtmmtti interdnm etUtetr, Si 
iSi^uM, p. Atrtrirtiyiimi. a. i. iod. 
QL Am^dftmt, vttltdimi, a. I. inf. 
m, j^nriiiafflb. TL «^^, vel 

'AiNfv^m^ £ d|i»» p. «;^«, ffttf». 
eo,feonmm pomo, d^timn^ rttmimtittf 
kKmf e tt m mt^ attriimo: abedd. Th. 

'Atrtrdrt/, itmgijkmit adr.foperL 
w «W| pr^tmi^ kIt. Poec. 

'Awi^mf^, i g a^^riimtittfi^ 
ihrti itfsin ft oij lm mb tdiit ftftd 
htt: es Mk et rrff^*! i Mr«». 
ftptiio, 

'A«wiliTa», rtfirrtilititr^ fed Sjnt» 
pro kwimkh^tet, 3. pL a. i. opt. 
pafl*. ab ittrtfUnftt, d e f tiet, rtpomo. 

'Atttrttmii, t»fi, p. firttmt^ tmtem^ 
dt^ htttmdo : ittHttSttttt JPeM ; et 
ittrtruftfuttf paC eeimttitdt, imntAor* 
Th. rtittt. 

*Atror%ixii*h £ ^•'i p- i t vtr t rt f» 
Xttttu a. 1, ind. a^ A»t »t /;^ i rit, 
«•^» rmj#i v«ff».* i. r«<;;^/Ctv» ^ 
i «iii^^^» mmrmt, 

*Awtr%ix^m^ ittt, #^ct 'Afntr^ 
X*^t^t »> •> ohfirmBio pir mtmrmm^ 
ttmmtttt t et 

^Atetnixtttfttt, ttf^'»^ mmrmes 
abeodtm. Th. 

*ktrtrtMtti$m, trhdbttr^ 1A X. Mu 
pafll ^bi mt rtn mtttt t, ^vod i rU- 
fffftt. Th. riterm, prnrit. 

*A9tri>.trfut, etrtp, riftflithf tf- 

ftOkt i item tvtntmt : nom.pL 'a- 
«wrtXir^ffji, rky tf^ut JiMttmtm^ 
ittimginet fuh eteie Jtdere fmBtt md 
efmf ttim detinendttm i OOdO 

'A^iwiXtrfiiurtmti, Ifr, n, (t. tt^x*"* 
fiiemtia bttrmm mfmt ei mti^m ctnfi^ 
eiemiRdmtmt, 

* AtronXMttfurrtiiUt h% ^> tffteHvmif 
^ndendt tnm ottttemt. 

'ATtrtkttfiis, m, i, efeffio,egiihit, 
Omnii6 i t. per£ lih^. pnat. pafll 
ind. vcrbi dm^rtxiti, '^, Tk, r^ 
X^,Jinit, 

*A««rtXtfii«^, f, ij^ it if^Hftit, 
efeant pt^mti i ^ pixLJang^ 
prct pa£ iod. ejofdem veroL 

'Awt^Xtrrv^, -1?, £ ^m, Jbtelm 
fttcio, mtritrt rt^,defino,: a co^ 
jvi a. per£ (in^. pr«t. pa£ ind. fit 

'A«iffTffXt»r«ri9, iffi, «, «t*r/. Ab 
4U^| et nXtmrdm. Tb. r(X#',/««r. 

'A«iff9iiXfff», -iv, t^eio, petjidtt^ 
prttfio : £ fr«, ct i{r«s p» Avmef* 
Xt»«. pr«£ pafl*. itm^ut\%iftdh, 
'UftMt, perpeior t item ttmnmiefct»^ 
per£ ind. pafl*. m^trtrikiffteu, cu- 
ju8 part. Jlff^ffrtnXir/Mv^, n, ff»f 
fu X. Lid. pafl*. A«iirtXiff^»y «#, r, 

■^igitizedbyLiOOgle A n 

yttnfumimatus, Ab «<r«, ct rtA,f^, 
-*;. Th. «A^,/fff/. 

'A<r«r»Xii/, -*?, pen<b, {ytXfoivoJ 
iributi HomtM i itcm ptrfolvo» Th. 
••iXfS^, ve£IigaL 

*Av«-r{i*kif/Mf^, ir, •?, perftRuSy 
€9nfumimatus, alfoUtus^ part. prflet. 
paiE verbi ^rmAu/tc/i ii^i. Th. 

*Affiori^y«», f. inrortftMy defcco^ rt' 
ficOf aififimdo : ct 

'Aa^frf^», pwt. ejtifd. fuu Th. 
^fMos^fnud^feco, 

'Anri^^tfM, emtKuram effe^ f. I. 
in£ m. ab ^srorUroftud, l^h. riV- 

'Afl^in^if, Ufif iifpariust ab eed. 

'Artn^, loMginyuus : ab Ar«, 
/r«nr/, adv. Poet. 

'Axori^titf loiwius : adv. ab eod. 

'A«M'ir«/Mi9', dependens^ pcrf. 
part. pait ab kwnnfiutu awori" 
Tawrmit 3. pL per£ ii)d. pait Th. 
Tuui, tendo. 

' AworirftnrOf ddruneatus erat ; 
loo. Ct Poct» pro kihArfAnrot 3. 
ilog. plufq. pcr£ ind. pa^f. ab 
iLvorifinfosui hinc a. z. opf. pafll 
\» i|ng. itvorfsnkin*, Th. ri^Nv. 

*AiriTtu, pro 4^* J, vcl ««>• r«. 
lon. 

'A«r«n vy/Mi, «f^, ro, ^SraMiwv ; 
opp. r^ i«'ini^^B«r«* et 

'Ar«n«$f(, tii>r) 4» re/ «ra/ir ^S*^'» 
Jitdfier fuceeffus : Th. nif;^*». /or». 

'Afl^fnr^Av/jo», L iaot, e fariaguse 
zomedo^uro, ignt crueio,frig»; ex 
TvyoBm^fartago. 

. *Aworiinfu, dopona^ eitpmiOr dijfero, 
con/ero : f. ktroinrmi p. a^oriiouuu 
a. X. ind. a^ ioriinnm. a. i. ind. 
paif. itmrUn^. a. i. ind. m. ««'t/ir- 
MMftnf, *f, «r«. a. 0. part. m. dl- 
tr«/S^vO', 11,««. a. 2. inf . m. i- 
vroiirieu. reliqpa tempora vidc io 
riinfotipwo» 

*AiroTi»roi, gigno,parso, Th. rin- 

TOt. 

'A^oriWee, L tXZ, cvel/o, divello, 
'.dtpUo: Hlnc 

'A^iJiXfiei, «7»f> ri, laceramenium, 
fruftum. Th. riXXm, vello. 

'Awortftdn, f. r:tet, p. ir««, sejiimo, 
rcpendo, mulGo. Th. riW, bonoro, 
punio : hinc 

'Anrcrifiutfut, ecri^, ro, Ct 

'AwBrlfitiv, r#, pretium, pignus : 
jtcm 

'Aflr&ri/u(^, » j^ i, inglorius : in- 
tcrdum oppignoratus. yJb eod. Th. 

'ATtfr/i-af^jtwi, «r^, ra, purga' 
mentum, id quod cxcutitur, lcu 
dcoititur. - 

'AworitxroM, exeutio^f. a.\o0, p. 
^iixrTirifeixtt. a. I. ind. a(5t. an- 
r/wi«. a. I. imperat. a^. drrr/- An 

Ni(«v, «r». a. I. part. a^ lUrort- 
nSf^, urrof, i, a. i.,inf. ntu Afr«- 
nMc|««^«/. Th. Titsiaootf ^uatio, 

'^'rorif*vfiuv&*, u, 0, ulct/cens, 
pr±f. part. m. ab mfrorivfofjutt, vel 
•^inufAi : idem quod Ih. r/*», 
pumio. 

*AworifO0, dependo, petnat Juo, uf- 
ej/cor, folvo, i. it^mriaos, p. ««rfr»- 
n»*. s. -x. indl a(5L «(«rir/r** ex 
««••, et rifot, pro rim, perfol^, 

*A*oriomfot^,^ I. part.^ mcd. 
mm-orioms, a. i. part. aa« ab Mrt- 
r/w. Th. r/W. 

'Airori^luet: f..i. ind. a&. 3. 
iing. etworitif, luat : 3. perC iing. 
a. X. fub. ad. miroriaofUf, l. pl« f. 
i. ind. a<^ ab ' 

'Avrorit, f. /#m, p. ijui, punio, per- 
fiivo, reddo, remumcro. 1'h. riot, 
pusuo. 

*A9orfs^oi, fcu it9orft.n09o», ab' 
fiindo : £ |w. a. I. part. ad. ^«'07- 
/Mi(ar. a. a. paiC «air/MiTnr quod 
cz »^v«, et Tfonrot, idem cum 
inufltat. TfodM,feco. 1 h. ri^>^ 

'Airorfo&^, u,o ^n, isifetix, mufir : 
undc mworpkormir^, infeHciffuams : 
ez « pr. Ct worfo0*,fors ; mvror* 
fi.^ wirfk^,f9rs miferrisma, 

*AnroToXfuut, -S, audacia utor ; f. 
iir«f. p. ^Mr»nr«X^»»MMB* 1 h. riX- 
fm, nt, n, audacia. 

*Aworoftn, nt, h, ahfdffio : et 

*AnroT§fuet, «r, ^ rigor,fevcritai : 
ab 

*Anroroft^^ it, j^ n, ahruptms : 
ilc wir^ itworofJ^,.rupes prsenip" 
tm : per Mctaph.yrvrrvi. Hinc 

*A«>r«^f , fevere, prscite : om- 
nia i Th. ri/«»^ 

'Aw-^r^, o^ h, qui ftme potm t»i- 
vit : Siotf &wrof, aqua ad potam- 
dum minime hoiia .* CZ s pr. ct v/- 
fot, poto, bibo, 

'AoroT^yuf, a. %. inf. ad. ab 
OLiror^ttym, comedo, Th.* rfiiytt, edo. 

* Airor^m^ivti, f. wm, exafpero, au- 
deo ; Th. r^«;(;»r, afper, 

'kiroTfurrtmof, k, •», dijfuafirius : 
aicq. 

'^«'«^^«'«f^ averto, debortor : f. 
4«, p. ««'«ririftf*. a. 1. ind. ac^. 
««'ir^-(^a. a. i^ ind. a<^ «rir^ 
«*«». in mc4* ««'«r(i«'«|(«i, averfor, 
repudio: cum acc 'ih. r^isrw, 
vrrlo, 

' AoeoTfkxitt, abhorreo, reeurro,/u' 
gio. 1 h. r^i^oi, filt. ^{i^«', «rrp. 

*A<roT^iCoftiu, f. y^tftou, ct 

^Aoror^iiot, f. /"v^a^, amovco, purgo, 
atiero, expello, impetUo, (onatkm^ 
/rango, abfur^n : a tUJUS I. iing. 
prxt. iad. pafl*. 

* A-xiir^tfM.futy «r^, rs, r/»/ oa^e t/If- 
terendo d'ciditj tjmenhfK. Th. r^ «- Atr 

^Apror^o^aotrieu, pra&f. inf. 
PoJt. pro iktror^owmfku, C 
ab 

* Aeror^tmofutt, avtrfor^ dot 
quod a r^«j#, pro r^ft»h < 

•^«•«^{•«'«^, «, ^ ^ n,/i^ 
odio dignut, malonm depuifir j 
. '^«'«^^««rMtr/Mr, «, «, avei^ 
itcm amuletum, JoC /. X. «. 
cod. Th. 

* A*or^tm1^, pto piacuto es^ 
mft, p. «MK. 

' ^«'«T^»*^, • 5 «, mvcrfimdk 
gregatut, injueundut, et deeiuf 
digaui : quod ab i^or^ 
Th. r^M'*, w^«. ^ 

'Arir^o^^ u, i^ n, fui pr 
parentibut nutritul /yit, pereg 
Th. r^t^, alo, 

'Anror^dm, H, t ^aot, «fa 
Th. r^vyn, vindamia, 

^ATor^^ot^ f. vl^, c«m/um$,^ 
go, domo : ct 

*Ar»r^, {4 iaoi, la i a rihu 
eio, abiicio, attoro, lahr/eiBo : 
T^offm, ficeumbo, laffif» : \ 
rsvof, ct indc r^oxj^, iero, j 

^«'«rvy^^AMi^M, mvt «2/ i 
tumia: ab 

'Aororuy^^dfm, mberra^ fi^ 
fPe excido, amuito: L n^^^ 
ind. ad. trux/or inde a. t» 
aA. lir^rv;^*». £x itwi, €t 
Xitfot, adipifior : cmsvgCO. 

'^«'«rvmr^A/, prae£ tntl^ 
berandi Jinem /acere, Tlt « 
verlero. 

'Aororvoroot, -m, Ct -«|^c««^ C I 
«ir«r, p. einm,ifimgo,^€X^m 
rvor^, quod a rvnrrm. | 

'AVdrmf/KS, ««^, r»> M 
Pf*C. ^ 1 

*A*tru*mots, uttf n, idenw 

'Aororvfkoo>, t «##w, p. «rti^ 
ffffp. I 

* Aororv^Xoirtf, totg, n, excmi» 

'An-orvximy «J. «, ^ >J 
reputfa : ab ««'«niy;^ i>««^«ij 
/ror. Th. ruyxiitfot, a dipiftm 

*Awrvxon, a. %. part. aa 
rvxuf, a. 2. inf. a^ft. vidc 
«•rtf^^t^aw, aberro. \ 

*Aorufeifiiv*s, privatiu : ptf 
pro ie.ine^toiifiifOf. a. i. pB 
ab mvrHQi^at, lon. pro « frf 
j^/«. extermino : ab c^, M 
Jinis. 

'Aoru^Af^ anferens : a. l«i 
a^, pro iwu^iemf, pcr S jnc 
ab «TO/f[«, pro «^««/^M' J 
Th. I 

"Affvc, «^sf, i {Int pedtbvi t 
ex « priv. et '.-»?, ^/. 

'ArSr*, arf.hs: nom. iim 
ab tfTa^, part. prarf. vcrbi 
fAt n y^ itrie^x, tcrra p^re^ \ liinc 

Digitized by VjOOQIC A n 

\mnmf ««• «w 0^fi m tuM'p titttimmm 

fnU^ efiu09 declmr*^ deftrm^ im 
m fr^erm: hinc m^tf^tuw^mt 

■ pL m. ^. ■< r > ^ i W^ t p a t^ part. 
c^ Tlk. pmiwm^ mfhmdm^ 

tiipMiijiiii» X. pL f. X. ▼el 2. 
l ad. ab «««^W 
t i i f M < m, «a», j, emmmcimtim^ ^rfwe 
ha, fomfim, Jmmmi^ratim^ affe%»e^ 
te. cai opfWfiinir l >l— « r r^< g ' ct 
M«9 II» «y, emmm c ia fim ms^ 
wfy. TerbaL « ab ^ii^mgh^ rtmmmrimtc : 3. pL JL 
Bfcr. m. ab a. 3. tnd. ixi. Ip^ 

Ui^MH aa«, i, dSOim, JrmtemtiM^ 
^ ^Aas emmmtimtio : ixi dat' 
Mli^mrab m^mfn^» deetmroy 
4> 

U<«pMc, /tf^* mMmif^e : 
p.abAnfKM. 

^g ifi^^ a » , w t ^ pt em t : lon. pVO 
fefifMn» 3. pL praBll opt. m- 
I ' 

tofk(«,««^ 4^eetm, r^rfHMrtm^ 
k- Lmeuem, a. I. UkL a^. ^ 
Uyu. &. 1. ixkL ai(^ it,n9vjr»mv. 
L =j<L pafll ^«^MT^Ar». a. x. 
f ]b£ MVfr>x^i^' €^p<nrtari. 
X H. aft. je«nMyM*, ptrferre. 

UH«i>yw^ ^^^^ .' L I- umL m. 
nfwlsMi. a. 2. in<L a^ «eir^li^ 
* 1 1. OfK. a^ ikwpvymsf^, msf^ 

iar, Aw f B^.wu in£. •fe«^«»y«»- 

Ln<«k,^ fw, ^^, declfro^ 
■>'», m^/ cui opp*^. nitor 
M^csM^. £z ««-i, ct ^^^- 

U«fi)Hip >, r^ A, im/^tis, '«- 
•rtw. ab «^i, ct fnfMH ^^»^«- 
U!i^«. I. int a^ ab ^«^ 

l«*?r»r, Mv, ^ i52»#, /emtemti^3 
pt>^/maamth: ab Airmfm^» ^' 

l^iMa/^r., dofmmr^yeMteMti^r 
!• C ^$ygi, a. I. incL xax- «»- 

J.V». Undc ^ 

Wf^«^ «^, Ww APOJPn- 
^£CMA,/m»mtim Sreviter et 
l£&. l£sc AngL JLT^XBM' 

b ^ i^w» , <«rra^^, imUrfer^ 

. fsvtt part. pafll pc*" 

fW mm^ftJfB*^, ab A^9^ 

-/»*. Th. fli^ vcl ^*'» 

. , iiffteremmt: 3- pl- 

[aLa£Lab4«'«f/#r^. l'^ Afl 

*Aie9^»emy perdiderii : 3. fing. 
a. I. ad. opt. JEol, pro tm^i' 
emt, a f^, copnmfm^ perdo* 

*A«r«f//##ar, pcr Syncop. pro ifc- 
V9ft$ieti^ 3. iing. prxf. jimperat. 
m. Tel palr. ab m^9fti$fum^ ab 
co<L 

*Aw9fXmu^y fat. «#>*, Tcl ^, 
DoT, foeei/meio : i fXmo^m^ Att. 
pro fMrX^». Th. f«»X«f, fravtUf 
^nlij, ne^ummt. 

"Arrf A«9^i|«#K, Dor. pro «^ifif- 
Xmm^mem^ a. 1. part. ad. f. g. 
przced. Terbi. 

* 'Air9f9tCm^90f L emy ex/iirgo, 
Pbmhi mamime afflaim* wticimor. 

*AW9p9^, dtf n, mUaiiOy nMSigal^ 
tribmhmm : item redituj, ^roventu*, 
ct 

'Afl^rft^, nf , 11, Idem, lon. pro 
m*9f9^ Th. fi^t/ero» 

*Aie9f9^il9f9mif L ie^ftMt^-omus cb- 
Jieioy exomero : mm^p^^rm, idem. 
Th. fi^oft 9fiiu, 

*Aor9f(at^ «)*«, mefamdusf imamfpi' 
catu* : m^of^miit ifti^eUf dies «r- 
/afii. 'Th. Pfmi90, dico, ioqmor. 

* A^9f ^rittf iiTe "mee^t, L «^ 
imterfepioyoi^liruo, oitmro ; item o^ 
jicio. Th. ffiLrJm, iiTe ff^ett, 
/epio. 

^AwepuyHf, a. l.*inf. z£L ab «- 

'Awofuyfi, nst fi, ^gnmf ab 
cod. 

'Aie^pHkmff 9, T*, ykto/ /trinus, 
moomfirum aiortivumt : et 

'AW9fiiXt9f, 9, i^ n, irritus, va- 
rruSf m9n/lrofus : ab airi Ct (pmkiis, 
feu ^Xui, lu/rum, in quo/tre la^ 
Unt. 
*Air0;^K^«^4f, Ct 

'Avr^^fi^fWcr, 9,9 ^ n,pn tuo' 
mibus propriit vi&um/bi parat : ex 
^tr*, x**if 'mamus^ et A/«f , vcfftfi. 

* Atrexii^orenm^ f. '«r*», improho, 
rejieio: et 

'Ao^f^^ii^MMrlft/, ahditari, ex- 
amihorari, plehi/eito ahfolvi * item 

'Ao^r^^i^mfia, «f, i^, rejt^io a 
tmmgifiratu, ahregatio : ex tiori, x^C* 
et r^u, teudo. 

*Aie9xtr%ueifit»ott trans/trtiu : a. 
X. part. m. ab 

*A«rr;(^invM, f. ivem,derivo,aquam 
per rivuJos dedutO, trant/ero. 

*AW9jAmt f. t^ra», p. »ix*v»a, f. 
X. p^ ;^v^«fMU, p. pajflL «i;^4>- 
^«au, tjfundo. Th. x^m,/undo. 

* Aoeox^^vofuu, f. tveofuu, et 'At«- 
^M^» f. urw, idcm. 

'A>9roxn, tit, «, di/iantia. Th. •;(;*>,' 
baheo. 

'A.tr^x^ffy lon. pro ^«•#>;gi»v, 
praeC ixif. a^y^// ^; a.*»xtf 
^sMs, mibi /uffidt ; ab 0^«;^;*««. 
vi^C «Ji5rr;^{7. AtT 

*Aflnr;(^^4i^, 'Ufuu, L netfttu. p. 
AmouixC^f**'» ^*hmtor, Hhersus ut9r s 
itcm ar^i^ tonfumo. Tlu 'xt^^^f 
doutemdum. 

*Amr9X(uifUf9t, lon. pro ^r*;^^ 
^/My«f, tomttntu* : Ut et ^wa;' 
fietmi, coutentum ejfe : Tide 

'Awix^t/ufficH : impcrf. ab in- 
uf. iiorixt^t *»»> w, ct pcr A- 
poc iiorix^i imde inf. ««'«;^^, 
pro 9tW9x^^i% /atis effe : L ««-#- 
Xt^^h/ffi* "^* part. itv9x^v, 
et in f. g. m-e^xfiiem. a xt^*'* *Aorix^*s» <*v, n, propri^ row 
/umptio rei per m/um ; itcm ahu/us, 
u/us : ab ««ii;(;|-«(0^MM, uior, ahutor, 

*AV9X^orfUiS,/uffieientcr : adT. a^ 
meeex^y/oficiens, quod a XC'^ 

*Att9XvUis, effn/us : a. X. part. 
palt ab kw9xim. Th. ;^w, /undo. 

*AwxmUt, "H, recedo, di/cedo : L 
iiem, p. ««'«»1;^«^»«. a. X. ind. 
afi. Aorixm^em. part. iior^xmfn* 
etis' ex «tr^, ct|^«(4*», f^ib. 

' AW9xi*^neit, tms, h, ahfcejfus, dtff 
cejfus : d a» pcrf. (ing. prast. ind. 
(Nifr. praced. TcrbL 

'A«'«;^«i^*i, idcm quod xm^t^m^ 
/ejungo, /ecemo, /eparo : f. ieu. p. 
mrontxmfinm, a. I. ind. palC ^Urt* 
X^('^i^9 di/ct/fi, a. I. inf. pafL 
iimoxim^iefiiHU, CX •«'j, et x**i*f* 
/eor/um. 

*Am94im, f. ^iv, et *Aw9^a9fiaif 
L ne9fstu, abficrgo, Th. •^mm, tergo. 

* ATo^ti^^ofmu, L ie9ftai, p. «r- 
fuu,/iiffragto ah/oivo, un/eo,/enten' 
tiam /ero, ahrogo. Th. 4"?^ #J, /a- 
pillus, calculus, 

*AToypis, MS, n, ajpeffus. Th. 

'Aore^vX*'» /f^g/"*^* rg/^ijtfiri, 
exficco, exanimor^ ex/piro, ani^to 
eonciJo, tdvum exonero, con/umo : 
L ^. praet. mmiy^uxm. a. x. ind. 
aa. M^v^ Th. ^vxm,/rige' 
/acio, 

*Aw9mftvut, a^urdbas: 2. fing. 
imperf. ind.tu^ Poct. pro A<r«^ 
mt 9b imperf. ind. ad. iim^mfcfvf, 
Tcrbi imiriftwufu, abjurt, quod ex 
iirtf, et 9fbfVfu,Jmro, 

■AT^myim, imt, 4, im^ffauitas, ^i» 
um, inutilitas. 

* *Aor(myftdrtur^, u, i ^ n, im" 
patitns, improvidus, otio/us, CX m pr. 
Ct tr^ayuari JAT, negotiis implico. 

* AT^uyfMfms, ttegligenter, nullo ne^ 
gotiojieri : adT. Ct 

'ATomyftoeufn, ns, Ct mT^alia, mf, 
fiy otium, traKquittitat, inertia, incu" 
ria. Item 

*Av^ayfutf, 01^, « «t n, qnietuSf 
otiofus,/egnis, iners .• et 

' Atr^eiKrim, •£, f. nr*», »;i/7 /*'V- 
^,;V, c,y<<; nccnpn. Digitized by LjOOQIC^ ATi 

mm^imiiHlh : HMe 

c0irMm .* et 

*A««^#j^y • $ 4^ ^ W i^gt«i^« 
<^» .Cfy t J iMfc wm ; cx • pr. «t 

f^fim: hint 
*A«^«Sr,Mr^.* •!!▼. 
"A«^fiWH^, hm. pro iUMiv^, 

^. et P»0t. ex •}»:. «t «^ihvtf. 
'Aff^iinp, aifv.JiM ridhi»ynNr^;9M 

riiM, ^^ .* yel «4). Mc fiBg. 
gtwL ab « pr. «t «iffiM'*'» 0^9, ^tefecari neqiiea(, i^«pr. «t wfi^ 
fim. j 

*Ajf^{Meiifi^, «, i «^ ^ fw jumfi 
ttt^mitty iHvmwmturtHj : et 

'Am^tmt^rmt^ m camfidtir adv. 
ex • pr. «^ et odfttvr, 9|Ik1 ab 

'AfrMCirXivf^, v, « i^ 4, et i^rfte* 
^ g Xtit O', imermriuff imeoifiihtt: 
tt 

'Av^raCvXivnvr, et «brjpMiAiJLivvwr, 
TitMs/WSrS; adv. et 

'A«^irX^,wf, i^, AwerliVD. Sx 
« pr. w^i, et iSirXif, eamJUimm, deii^ 
9ttmti9» 

' 'Amr^ihfd^f i ^ i,vtinimte mimer, 
invihu, non promphni £x • pr. et 
wj^lw^®', prtmf^. Th. ^pM : 
lune* 

* Ate0ti»ut»i, imviii .* adr. eod. 
. Th. 

. •A.flTfw»^, », • g ^ «fi>//i emperSf 
•indrtmtiii .• ex • pr.' et w^^, per 
iSfmerefin v^^T^ j&^ 

'Ami^rtnrlatf tttt ^t imtprmdtmtia :; 
et 

'A«^tfyW»y, K, < i^ 4, huomfiiltmt, 
w^ravidiiSy temitrariiit : et inde 

'A^^tvtinrmttineeii/ulti, hmprovide, 
ady. ^x « pr. v^^, et w«f , n«M. 

'Av^o^Qrr*^, «) ^ 5 «i, et *Ar^(«- 
^«tf> *> ^ !$ ^} fmrfrfrvijii» .* et ex- 
inde 

'Ar^MfTTMf, et 'Ar^m^vtit, dt 
hnproyito: ex « pr. v^^, ioY^yoii, 
Ct ^«^, video, 

'ATT^t^oyt indecensf aifurdmm : aB 
u pr.et -srjsirft». 

'Afr^Bt>s; . Mf , « i^ », yiri }icr//a rr 
indiget, non dignus, 

'Am-^oriiitvefi, «tt, rm, ahfarda : ab 

*Afr^«r2i0yvr«(, v, 'i[ j^ ^, }«/ nibil 
ad rem fjcit ; Unde 

*A<r^flrJ«oi»e/r«», alfurdum : kv^tr 
'ticwvm 'kiyiity ahfurda loqui. Vox 
manavit ex Provcrbio iTtt tr^lf Atl 

^Aat^mr^mmrm, ia^mjit^ et -A- 
^^t mU m^^ idem ; adv. ab 

'kw^t^ititirmt *> imemp tBmtmy hm- 
_ himes ex « pr. vfof, et Um((«, 

* *A«t^pM|iii»4r«t, adv. imfinm^ 
prtiier exJpt£iationem, k 

*A«^iMf , «, j g i^ hmmt^ : 
«X K pr. m^y et Tmjpnm, feu istit- ^Aee^riTH^ «, i? f^ «, h tm ec e j /iit : «x 
«pr. et W^imit,m9cellh faeitk : a 
W^hrufm, <)tt«d ex^i^, «t «1^««, iiw 

• Ar^MW,», i {^ 4«^«e efemdum' 
h, immhdatm, inofiii^ : h^r^mmi' 
«'«f^adf. fxmfr.et wpmmtm^,o/. 

fi m' d h tiimm,^^wjod i w^tmti^m, 
^tHidbfOflmdt. Tk, ttitrro^peremtio, 

'Aerfaf/umrH9 y, i |^ «i, 9mife cmm 
eiiih mem mti/eet^ imfiemmt : cx m 
pr. «'^«•et ftifWfUi mtifet», 

'Aer^i^mmtti «, l^h, i^Sht ier' 
remdm : ex «pr. «^^, ct ifiUtymhko, 

• ' Af ^i^fMTHy «» •», hmp o rt mo' 
yStf, e« « pr. et ry y ag j Migi», impor- 
tmm pervemto* 

'A9^tttrek/hrrmty 9A^,Jhufiuid 
flm pafemmrmm refpeOit .* ab « pr. 
et w^ofmm^X^mmftt, «juod i «'^•r«- 
trtf», et A«^^w, cir}frM. 

'A^ftemvaif, %dv,flneperfona : ab 
« pr. et ee^9tAem,faeiet,perfona, 

*A*^i/Mrttt v,i ^ ^, hHadtmt, 
imeomtmmtinmtms : ex « pT. et trmri' 
ffderoi pro m^oe^ertt, tamgo, Tlu 

*A9(o^metrift »> f i^ *» prtetepttn 
cmrens, tnemeufahihs : et 

*Aflr|(if<M-«(, V, i a^ 4, »M prmMc 
tms, em intptevtfo meeidtms, Ah m 
pr. <r^9, et f«iw, cBeo, 

"Amrmttttt »> ^ l^ Xyimmntnh ^ Up» 
fu vel j0»»c«<o, irrepretenfiiilis : ex 
« pr. et «^ifvf, ^od & «rvw/w, 
tmptnroy peceo. 

'A«vi^«f , «, 4 ^ i^, imlphnma, mlas 
non baitnsy ptnnis fea pinnis defii" 
fmtus, "Am^^ot f^Set, «crba oux 
nen «yolant j fed aiKiientift iimxa 
fuRt anhno. 

*A«^arrfff , Ct 'Awrieoytt, », 3 e^ 
fi, idem qood 4^«^«f. Omnia ab 
• pr. et m-^n^ty m/a. 

"Avrteitf, in ». dnal. frxC im- 
perat. med. ab Swrtfzai, 

'AWiif , 111»«*, i |5 A, inwitnrtSy wr- 
pluniis: cx « pr. et «<n;>«f, Wi/- 
rrw, qnod ab TwTwfuu, W». 

'A^-T/xof , ir, « 4^ A, vci -5f , -^, -•», 
tangendi vim bmbrns : ri im^rmif, 
tftngendi facTdtas : iternxn mieineitt 
^^vfmfcitt tcrngendi pnfus^'^ ^eten - 
tia : ab Simrofimi. *|'h. &Trar, tan- 

* A?rT«$«rfff , itff , • ^ n, /« dicendo in- 
tre^idut ; CX « pr. «T«Mk>; Ct Jtr«f , 
verlium ; vcl mxrtnrhfy mordate in 

■ ■ • Jigitized by A n 

ab «kn^MH^ et I 
«rri««r. 

Aittwiiiw, V»e As^i em$moy^ \ 
«^ intr^idut .* ab « pc. ct «< 

«W^«fc 

* A «^ ll i ^f ,l,«^ 4b> hn Mth : 
pr. et ir«<m^ii, idem ^od i 
ffut, beUmm, 

"Aerroftmi^ iPi ir«<, tm m ge ^ Jtfll 
vo^, eapeffo, cnm ^en» et 1 
dat. afiqniindo mpprmpim^mm, t 
tmperf. inrro/mi, m, tre, H 
med. l^mfimi, a. i. imi* »«d.i 
^Hr», w, «HTi» i«b. d ^ fatftt tt, m,^ 

*AnTn, tteOe,aH^,tmmfo,t 
do: curh accuf. f. diy^ p. 
a. I. ind. a^. 4i^ part.«. » 
il^^f. a. 4. ind. aift. ^em. 
itrrofuu, part. A i w ^ ww f , ««i 
mptus, praot. ind. pi^. ii>ii««f, 
a. I. ind. paff. g^ MSw K 

'Asrriit, iirot,i ^ n, UpeArm 
fabilis : CX « p. Ct wwnf. "AflrriMrtff , ar, « i^ ^ 
idem : itcm } ikmAiroef i 
ih, ycHJime eafu, 

'Aeri^tret, », i ^ h, caretu j 
non feiriHtmms : et 

A^if|p«f« «, • ^ «, ig^Mw 4) 
erudms ; ftem ^i i^iM ««• «i^ 
rarr .* ex c pr. et «^ « « ^ g ^ b * 

JtAf. 

'Aeeufmrmt », i f^ ^t ^ «• 
admotus, movmt, 

*A««f»f, «, i g i,/Mdb AmM 
Jttw^ t^fMtei ; ab « pc «t «i 
MyMTtf, «w^, t egmo / ee, 

'AJlY njomo Jomiimm rmidkf 
eiamte, ioquor^ dke : f^ •Sm 

'Am-pim, me, *, nom. Hebr. fi 

'All^T-S, vel l9^ me^ I 
tor .* q. ab ^«'•f m», ffsrsnSMW ' 

'A ir «4ig i r«, 3. fisg. knpeK^ 
a. 1. ind. m. ab di i ri 3> « yy «i j < 
for. Th. iUmfttu, idcm. 

"Airi^r, adV. Po«t. pemtit 
mut,' pro im^tf, tjaod A 
j*ri«/, adv. PoSt. 

*Ar«^«/(«tl, V^^MM, f. I |>»* < 

mcdil forml. rtptih, «^ 
trudo:m*oiimfetim^ro iimd 
4m, al^eimmut*: X, pt fittdL 
mcd. a. i.' ind. m£A,dhtdU 
ofy mro» £x c(«^ ^ «S/mi» iS%i 

'A«w#W, «, idem f. A^ 
^«VMw. p. pair. itrmrpuee». Y 
^4«, «, truth, L &ri0t Vel 1 
p. Amtt, iHuM, $^c, 

'Am^mtefiimt, n, ••, •« «alBtfSI 
jftr^oY .* part. prjBt. pafll db 
xifofimi, prsf. ind. pofll 

'AfrMX^c, «f , «, pe*diti9^ « 
exithxm: ab ^«'iXXv^ ^ 
«tr0, ct SkXufu, perde* 

^Axmktrtt^ «f I c, petrdS£ : AP Vndi Slined. 

■J. & Ao. ah ««ifw, przt. tnd. 
IHi « Att. iffvjk^a^r ab «od. 
n. 

'iMmt Mi, jb, «^/iw.- loB. «- 
«tos piBC ptft. ab itntfu, Th. 

*l t »^ C ^ m* Jmk mt t» mmw mJ U : %. 
%a. I. ind. m. lon. ms pro «s 

rknrifm, 0, ■rt, wtpmH: 1. I. 
pLaihitidlyii*, nfitiU. 
rAfMv,«r« i, «t *hMm0im% i. 
ltnfi^M;^itftv.- a praM. ind. 
|divkWi«,^fvpn. 
i 'ifiw^Jk I. pL f . I. ind. m. 
InMt, a. I. nit. «^ «b ArM- 
k^^ < 

ykstrx^Ae^A: Ct 

;i<5^ tt^iM .* a pnec iod. 
4«fi«obL 

rrmitUr : itmLrmn S y 
«b ^W, frmui. 
'^^*ri^ fnMtiis, et 'AirwJli^fWi 

adfrib. 
'Ar;);M^ 3. pt imp. ind, med. 

^pern^atbdio pro ^4, par- 

rAfct^ ablato • is fiDC Tel 
fi>op»,Ptact pro &^ 

V' f»ifcni^ rJ cl^ ; qmi<liittmf 

f^ yihr, tfy»^ ^mtirem : £b- 

roaiiwfauuUt. 

i'^ (iatcrrogat.) ««, »/r«ni« ? 

**7i,tXi^ifiatrmmf «f*iK)kt 

J^T^" <5(« ftti rmvrm { btecine, 

[ *'A', {|y i, ^M» .. itcm dirm^ 

*^'frati*imn: «ju. ab ««{m^» tcI 

^f^itm, Dor. pro ^^ract, 
*A«i4 mm fiae firiihret praef. 
h"*^!!. ptniim. oom. cail^b 
*^*%'m,frtpitmm feo /r«f«>- 
^- 1 ^«^ p. ii(i£&i««. Th. 

•fMws tBfient: $, fing. a. I. 
^«^lflo. pnccA vcrbi. 
}^ «», i, ArHU, Dom. rc- 
P^ Hebr. ^m». Hinc 
^f***» pro 'A«c&(, ct *A^«C#- 

y^^ •, i» /rwfcr deKtinm^ 
Pjjj': propric annoram in 
[ ^cukmjnin, <jo. «* 2^ /Sm. A P 

'APAAOS, «, «, eerdis fulfm p^ 
vAemeens emereitiwm, 
'Af«M, a. X. mf. «a. ab «T^, 

*A(«ah «;, % «Wiil*r rf intefiima, fiU€m^eum cft ^•#w««^, ex /«««'•f, 
Ct Aimik, fasm. ^fsnd. rS 

'APAICyX, ^, «v, rmrms^ imheeitlisy 
temiii^miifmpu»: Ctti opp. «MN^r, 
/hqmemt^ &C* 

'A^^fC o, «9, impreemtiemhttt ei 
Srit demttms ; item ^m dev0wme: 
Th. i^, impreemH*, 

*Afmiir7i$t nrn, 4, raritmi^ tmmittti 
JPmmgi^m : i praecdd. Th.- 

''A^M*, -*^, f. «#rw, p. «NMi, rmre^ 
faeie: npd^ mfmm fuu, rmrrff: ab 
eod. 

*A^«iMr«#, Mvf , 4, laxaHo, Th. ^ 

'A^^«/uMc, par. perf. pafll Att. 
ct lon. pro ^^^nfiiimt tV^wi» «a^ 
/«/, ab «/^uf, «d^ir. 

*APAKO'S, V, i, legmmtimitfpeeiee. 

*APAKT*ON V, r», mirmmemtMm fm^ abi eft muita «^•fl^f. Hinc 'AfdfUfet, ptifrfeipk: a. I. part. 
m. ab mJfmffifcipie, teUe. 

'Askir, i, nomen Ytri imXirm. 
Hebr. mitmt, 

"Aft^, I. fing. a. I. ind. aA. 
fon. pro 4if«{«* et £««{i» pro ih- 
^iv. 3. fiog. cjnfd. temp. ab i-' 
fiirrM, amtpmte : at 

•a^5, Dor. pro l^et, 3. fing. 
fot. X. ind. a^. ejufd. ▼erbi. 

'A^m, X. fing. imperf. indi med. 
ab 7^^, ame, imp^. HfdfAfif, 
^Mir«, ct lon. iifm4, ct Dor. M^ 

*Afdepttu, '^fmty f. dmtfiteu, pre^ 
cor, votafacio; itcm hmpreeer-, ma' 
lediee: dl^a^teu d^t^ imprecari di» 
'rat, Th. itetiy preces, 

*A^fli, tn, », ;vrr aecemmodavi, 
placvi : p. ind. m. Stc «f«^, 3. 
fing. fub. pract. m. vcrbi «m», «)>> 
/o.- p. ind. m. H^m, et hai re- 
dQpKcatiooe £fii^ Poct. 4^;«. 
Hinc part. p. m. mfm^ms, d^m^Tm, 
•f , adaptatm, a, um, 

'Aedftfmty admptavit: 3. fing. im- 
pcrf. ind. a^ *Ion. vcrbi «^«^'^ 
mtt^ idem quod d^m^y apto : quod 
a prst. ind. nu Tcrbi ie^ vide 
mfm^yftipra, 

'Afmftimre, lon. prp mtmfttfr; 
eonvenijent : 3. pl. a. 0. opt. mcd. 
pcr Att. reduplicat. verbi £^, 

*A(mf9fi pcr rcduplic. pro «^ 
a. 2. ind. a<it. fic afmfin, pro «^^. 
a. 2. part. z&. ab &^w, tf/40. 

* 'AempoTtfft adv, emmod^; ^rm' 
ter,JxJ: ' A f 

Afmfmt, pr«t. m. part. vidtf i- 
mm,ft^a, 

'Afmt, a. X. part. a^ ab mfm,^ 
toUo. 

"AfmmUt, fohfifi : a. I. inf. m. 
dknftif^nf, a. i. ind. m. verbi «^ 
^, iaiia, &c. 

•APVXIA, fcu i^-JrT.», K ^*,. a, 
I. ind. aa. ^^(^, ^«^/9, *^>«- 
A,propri^/vr#,- itcm^njG. 

'Afmrmi,preeatur: 3« fingv prsC 
ind. med. cofitr. verbi Afdofmu^ •A^r«r, 3, fing. a. i. imp. ad^. 
mfof, mrm.et ini.pl Mfmrt, Ab 

'APAKfAMA, mt, 4, ^^Miki ymmM 
dmm, 

'Afmx^H, «Mh«r«»,et *^Afdxf^, 
^K, «M», «^ arameam pertittamt, aut 
ttk aramei faefks : ab 

*APA'XNHS, », i, ARAHBW: 
et ^«;t;>^ «f, 4, 4JtANI\A, et 
armmem telm: at 

'A^j^jwo, «, ri, «r«rw ^ .- 
item aranea, et vrtium oltvit et 
▼itibua peculiftre, quo<i mraneiim 
dicitur. 

'A^;^f4i, iat, mi mrmmem Imtms, 
Th. iffmm, temo. 

"Aftt^, ^, i, nomen Gentile, q. 
.V. dtferttm ineotent, 

'APBHA^OX.a, i,fealprMm, cmttor 
ftitorims. 

'APBT^AH,- «r, «, caleeus qaidani 
cavua ct profundus, idonens ad 
btum calcandum, «MXM-inf feii 
«^X«Cirsr* 

'Apmmi 9, i Arfmms : ab "Affig, 
M, fi, nomen urbism Pelopoonefo. 

*A^xi', pro ^(9«x(«. Ab 

*A^Xl«i, («, if, moteftmtp diffd» 
lit,gntoit, pro mXyeiXiet, eopho- 
nia: grati^ f pro X Att. ab iXyoc, 
detor: vcl quafi IfymXieSt «b If- 
yot, •pMt, 

'APrA-X, mfresy et afyns, m, Ct 
fyymt, m,ferpentit ^tis. 

Afym, Argit : dat. fing. ab 

"Afyot, tet, ri, uomcn regionis. 
Hinc 

' Afytiet, tim, %7ef^ Argivtu: ct 

'A^ifi, m, h, lon. Argiva. *Af 
ytioittt, dat. pl. m. g. '/ifytiwf, 
gea. pL ab 'A^^««f, Argimm. 

'AfyttfOfrntt », i» -/^r^/ oeeifor, 
Argieida, epith. Mcrcurii : ez 
'Afyos, Immri^imXfces, ct ^mTif pro 
^fWT^t, oeeifor, Th. ^vm, oaido, 

'Afytfit, fcu «^Trtiv*; , 4, w, «/i«r/. 

Th. «^*f , idem. 

*A^ytffts, m, ct JRol. -««, l, athifs, 
velvx: abeod. Th. 

'Af7«i» 'iros% kTi, per /Bi;sraS«Xnvy 
ct rer«>.n», dicitur pro 

*A^y%, ^ros, 0} albut. Th. «j^'?? j 
ttlbuu ^ T 

Digitized by VjOOQIC h f 

^DM. ». X. ind. a<ft. i^ym^ : ab 

^A^yif, acc. fmy. ab 
'A^yv, », •, nomen pJropr. Cy- 
clopU 
*i[^cii#, «, 4, Poct. pro m^, 

ieu ^(^ 

ittm fifiivitast qtu Dco otUmor, 
ab c^/K, o/fV*' ' ^^ * P^' ^^ V 

"APriAOt, feu ^^XAtf. *, • i^ 
;i, MGILLA^ ttrra aiba ^ purm : 
^q. ab *^yH% aiSw, 

'A^i9$tif, ttTHt candiAitt aHtUf 
/fUMfjMs : ab eod. Th. 

'A^ya^Hft •»T»f » i^ ny alhos dentu 
haheni: ex ^fyH, Ct i^, </**/. 

'A^^, •Ttfj, ri, vcl potuis, if>T' 
fiMra, fl^TM», ri^ primiti^tf (icut 
.^«'af ^^ vcl iri^^tMTA, ideai. 
*i'h. c^^ftmt, itteifie, 

.4:«^«^ • -perf. part. parf. ab &^x*' 

"A^if Argivi, Sic "A^ywy pro 

^^tfrv, £t 
'Af^crM pro X^^<«r«#. 
*A(y«X«yir», prseC inf. a<5t wrba 
j¥p9rx>acama dietrtt velfcribire t et 
'A(7«X0y/«, «f , «, vtiofus ftrwt9* 
"A^yHf »> «1 nom. propr. viri, 
Jirgyst iMmr§pU?if*0t^ qui habuit 
«ccfltwn «cuhis. 

"A^yHt *Hy /r«,.o^pidum Theifa- 
lix: nrbsin Pcloponncfo; itcm 
]>ro t«t4 Pcloponnefo, et fxp^ 
;pro GtxdSi univcrfa^ und^ 
"A^ya, Argiviy Grasci dx^i. 
*APrp*2, ?, M, tf/^ ; item ^io- 
Jutyfe^ijtfoeors^/ii^r; nccnonrt 
ruJis, tU Ittpide non cafo : ab <Uf>«#, 
ab « pr. ct l^ytf, opus. 

Afy»f<iVv, V, r», offiema ar^enta" 
,rli, Th. «f yi>f9f , tf, •, argentum, 

*A(yvri7oiy *ia, i?*», ct 'A^t^ts,-, 
1«, ^«r, et contr. a^yv^v;^ ^, ^itv, 
engenteut : i^y^^tjif , dat. pl. lon. 
jiro «g^j^fftflwf ab &^'yv^»s^ irget*- 

* A^yt^iMiy ^, fr, peinBiariusy -ar» 
geKieus : ab codcm. 

*Ji^yv0tcfy ¥, ctf, peeunia, Mummi 
jar^entei: ab Cod.^Th. 

\\^&^4,*. iTofy h, argentea phiala. 

*A^i/f*J«'w»K , • 5 «» argenttoiy i. c. 
,fimpidpi tahens -vortites : ab ^^y^ 
f)^ (indc omnia qujc nifent, ah 
Homero dicuntur u^yi^ia) ct ?/- 
>»?, vortrr. 

'A^yv/tthify », rlyparvum argen^ 
tutn^ picunioki : dllll. ab ir^^ t/f i«v, 

^;^- , 

'A{)i/r«fl) "fi o «: «, nrger/ios /rt- 
p^^,: clh-vo: : ab «i^VfcJ*;} Ct r>''. AP 

'Afyiiftxi^tff, «, • i^ n, mgeidari» 
usf monetarinsf argenti fynator : ei 
^f yvf «f . ct «07*f , i «•«'r««, ««1/9. 

*Afy9^fM4iCisy i, ly argemtarims, 
irapexita. trm^k ri ro i^yu^of i> 

/MfCtrv. 

'Af>^>fMrc{^b i»<, «, ct •/, «, i j^ ^, 
argenteos pedes bahens, id cft, arw 
gentei coioris, camdMdos; ez if><^ 
f««, et «'K^*, «. Dor. ^/, wMeolme 
pedis ( YCl i irtiimtfimhria, 

*A^ym^o^tf^y ny-af, argenteas raeU' 
ces habens : ab Sieytt^t et /«{«> r«« 
^'«. 

'APrT^POX, «, •*, argemtmm : fic 
dicitur a candore : ab i^yoe, «/- 
bms, Hinc 

'Afyi/f«r«^, pro i^ym^oToliii vo- 
cat. .fing. ab 

'AfyofM^, «, i (^ nyorgemie^dr* 
cm dtcortu T ab a^f>^f^f, et r^*», 
are^s, 

'A^ym^mv, et Ji^ymfift contnMft^ 
ab i(y»(tott q, ▼- 

*Afyt^;)(Mf, •«, iy/dher argemta- 
riuSf argemti ftfor, 

*Af7«f^,dat. fing. contra^^ pro 
ifyi^it, ab ^^y9^t q. t. 

'Afy«f«/car«», mrotf, r«, v^ «r^ 
gentea, ornatmSf fupellets argemtea, 
Th. i^yv^, 

*A^^siHirHf 9, i ^ iit Mrgemte 
empttu : jHb ei^¥^, Ct ^nofuu. *A^tt^om, f. «^AT, p.*MMS mrgetdo 
dmcOf pecuttim domo, 

*A(yvftos9 et *Af9^vf«» «, • |^ 4, 
ex atha temtmra cM/lam* ; item al- 
hus : CZ <cf70f , «/!&«/, et v^tff, /^»- 
tiUf quod ab v^oAr, tf««o. 

'Af y«^j, !•#, « 2$ ^, idem. 

'Af ^'M, ««f , i^ ArgOy maaris yafomis, 
Mc dida qu6d in Argo (abricau : 
HcmftJus quoddam, 

'AfyMf, adv, otiosiyfegniter : itcm 
trmereyfrufra : qu. ao At^yikt CX 
cB pr. ct tfyoff oput, 

A^Ky injuinamentum : quia fo- 
Ict a^trictt. undc , «f^oAtfft, «, • «^ 
n, immundus : rt 

'A^«cX^«f, f. iJr*», eontamittOy iu' 
qutno : a feq. vcrb. 

*A^5riv, Att. et Dor. p«> «f^uv, 
ri^arey pr. iaf. a»il. vcrbi if^, 
rvjfc, &c. 

'Af^iUM, f. tJrar, p. »^»«1, idem 
quou m.^c*y rigoy irrigo, 

*A^r(^»s, «f, •, idcm quod u^t- 

f^st q. V. 

•'Af3»»v, clte,funditiis, plane, etmmi^ 
noy adv. ab «cif »>, /O//0. 

'Ac#u^*fj, «f, 0, nomen fiuvIL 
. "APAIX, t9St Ct idi, ii, erma^ fmi' 
bus cot::ij.$is pugHAhartty cufpis teli : 
qu. ab tu^v, vcl iib Sk^, apto, 

'AehrJ-f, «f, e, irri^atio, adgquatio, 
p'f'i.'. rll. ff j*i^&'> ''j^ff, irr/f». 

^igitized 'AAofTt, Dor. pro ifl^«s» rq^ 

3. pL prscf. ind. a^ vcrb. feq. 
"APAXItLMv^p. »«,r^yirrv«yj 
#«iiv pr^beo, i^feeu, irrig9r\* t 
)!«— rigo, i^ n mi^, c# «aifr 
riget, pro quo kge jt« «^ o w\ 
terram fceam^Ewip, MmL ac 
Mark.] m^ifUfHt madetu, 

*Afi«i^ •# , «, nKMtf .* ab ^fA, i 
preeatio, quia maledi^ioilis I 
nunciatio. 

*A^t$mem, Dor. pro A mH^ f/ 
^tber^, aut Sidli^, ac qoo < 
vid. Metanu L 5. 165. 

*AMutt v«f^r» ^ror tretje3e 
Vxit Pind. Nemeor. Od. 9. 4J 

'Aft«/i^«f ,. «, et 'A^y taw if, j 
« i^ 4» beUieifmSfiMeurte /ieretet r 
"Af«f, jct fusiffemt, fmrm» 

'Aftiewmyirmt» vel ' A^ wr»>»» 
feu *Aftotw^myirmt Vv «v Armp^ 
fenator yrcljmdex Athemiat^: ^ 
de rebus capttalibus judicabrt. A 

*A(uoirdyHi feu "Af^ Wy 
emriaJtthenieiifisJiediSmc itd V 
bum, Martim* coUie* 

*AfMt, et *Af<;Wvi l^ «*> A&rta 
ab Af«f , Mars, 

'AffMr«f«f , ««for, Gomp. pco 

f«MMr. 

'AfMr«u, 3. fiog. £. I. ^nX^^ 
m. ab hfifeeu, verbi «2^4», «A 

*Af««vy, «giiyetin n. ^. %■ 
«Mf, pre^antior^ pDoprii aaii 
moetUir, irreg. compar. mb ^yaii 
ab 'Af«f , Jliari. 

'Aft^f , gen. fing. ab *A^, JiJ 

*A^iemt, a. I. inf. a^ ab «fM *A0temifut%, Dof. |>ro ^ «wjfi i 
z. fing. a. I. qpt. m. veciji M 
iMf , plaeeo, . , 

'Afi«avr», lon. pro «fUMrfn^ 1 
pl a. I. ind. m. ab 'hftOM^pimi 

*Aoteetm, mt, t, a. I. «a« Of 
JEoi. ab «f t«r3M», plaeea, 

*A^ur$eti^ a. 2. inf. m. ab 

'Af W««l, «f, 4, plaeitme^ 
faeettM, Upos infermome : ab 

"AfiTMf , II, «v, plaeemdi ^m^ 
hlandut : quod ab 

''AV¥:'iKO.,plaee9,piaco, isa^ 
tnd. a<5l. «Ih^irMiP, prxC 
acl. £f WAM, irot, f. «fii 
a. I. ind. a^ H^ai 
particip. itMemt, iLArmemmt, iafl 
dili f<«mi4 cum dativo, ^eemm 
a. I. ind. m. n^i^dftnf, et UM^ 
^eafAn*, tt, mro. praeC inf. psfl^ 
^ienirfieou Hinc «f(r«ft «« 
^jKdf, uwm^mef, tv«#Mr««f 
rcf, cvef{ri«v, de qmbus in 
locis. 

*A^irtf4Mi, L I. ind. m. ab < 
met, placeo, 

^Apere^/jttfHjpleisMt ; a* 1. 

by Google prxC inqM 
at««. inC il|^ pkth^fmmf. i 3. fing. pexf. 
hipaCi({KSi,ab«f(#M. Hinc 

mijUikfgn^: AngL aa- 

ttfn. 

y^idi.gnth ab ^Ws, ct 

^lp»»!, adr. idcm. 

^' fro i^n, 3. (in^. impcr^ 

Kl^ 2.iDi B«d. loo. pro 4i«w, 

pi^fs '/*•.• ▼«! nt alii, 3. 

■|. iap. ?d a. 3^ ind. m. pro 

if«b, j. fto^. praeiL ind. m.^ab 

1 4p»i, Dor. pro i^w, gcn. 

r . . . 

iAKTtf, «, i, virhu, frchiiai, 
lifrUy/irHtMj^, miigrittUf /t- 
pi, lii, riAvr ; fa^rbia, Smtia. 

M ifrupj ^Qia per virtutan 

V^v*! ^ ^ /i^^ ^ ab ^ 

nKidoB. 

Vi,IW.p»-A^ gcn. fiflg. 

Jjw, mpntafimt/m, gen. pL 
P-Pifw, ab i^, pretii^ di- 

^'« po 'A^ acc (ing. ab 

|tBi m, fK. iCrri. 

^aftrM/^ lon. prp «E^ 0. ^ pcaeH inL ad. loo. pro 

S' fifig» inqicrf. ind. a^ 

Mf>n,pro i^pi^f^ ab ^l^iir^k^r 

*f»J«'«i Dor. pro i^yitrtt, 
^ ?Mt aa. nom. fing. f. g. 

k«>«j, mtUiatorrs, pL num. 
' *C*>*S ^ * i^ <h avxiliator, 

^ril, £ Ji», p. ^ai, amxilior, 
'*/Tt, |iropri£ in beOo : nam 
' ^ ct ly«, deducitur. 
JW^. ^» • g «» aMxiliator', 
^tUUrtttutrix: i .partic. 

wiTh. 
'^«.FLl%»fw.. Ab 

J^m praHc: ab "Aev, 
JNct$«if,ttA*. Ell€t M- 

JpH», aecaon 'h^mfmt •, 
i*^«,y^«, hUicifxs, if 
Wf^^»», imfralio ocn/tu : 
J^itt iimiit f«*, o.v*db. 

n«* iibr, (bans, itUatcr: Af 

ttettntut-t ab itfm^fuu, quod ab it^ "A^ pro "A^w*, acc fing. ab 

'A^y, • J^ «1, «fw» gcn. Ufimt 
et per Sync «^ q. ab il^ i^- 
■•*» •» *j*^'» 

'a^ pro «^ acc fing. lon. ab 
«^ Jamimtm. 

*A(i^M» s.,ri inf. «^ i^i'») ^ 
X. inf. ad. verbi «^iiyw, avxUior. ' 

'a^mc, Attic4 rediq>licatione 
pro fi#«, eompoBitt fum, amgrm, 
przt. md. med. verbi St^, afit. 
Vel «<|if% p.>ind. m. ab «7^« fig- 
nificantc yi^tf/r .' nbi difcriminit 
causa \ fubfcribitvr. 

'AfiMUf, «tf , M, comptgerm : piuC 
p. ind. mcd. ^^^«f^f , p. ni. part. 
vidc mi^n^fupra, 

'A^;, l»ff VCl ITf, M»f , IMf , IfV, »» •» 
et VOC "A^f, Mars,pralimmt M' 
ittm, vmlmtUt ftrmtm : et dtcitur 
*A^u »1 lon. I*, et propri^ eH 
ferrum, 

'A^, gen. fing. I0& ab i^ S» , 
^ra. 

Af^tltxiayfuppRumuty lon. pro 
j&^«/u#«, I. pL f. 1. ind. m. ab 

J^tUfuu, f. u^efuu. 

"A^rat, a. a. fub. m. 3. fing. ab 

'A^mrtt^t as, ^, ^t 

'A^m, n^y Itfacerdos^pree^tor, 

in acc ung; i^r»^* ab «^s, /r«- 

*A^/«l«f , ir, », nom. patrony- 
mic in acc. 'a^<«)«». 

'A^»f , ii, §9,fumefiyt, moxiustper' 
iiieio/iit, v«^ r^» «fA»,,id cft, 
0^Cni^ vcl pro iffnrn^ imeaarra 
bilit : ab « pr. et fim^ dico* 

'A^^sfVMf, pi^xf. pkrt. zSL Mar^ 
tem prafeferemt : CX *A^«7f, Mart^ 
et <paift0, appareo» 

*A^ms%fiiUdtus, elevatus, eveSms: 
a. 1. part. paft ab «%«, toUo, a. x. 
ind. paif. ^•ht. 

'A^jf pro i^ttotii, 3. pL lon. a. 
s. ind. pafll ab O^nr verbi i^ 
apti compomo, 

"A^m, iTf , «, lon. pro ^^v* binc 
a^tht, a. I. in£ pafll ab JL^, 
to//tfw 

'A^nrtj a. X. imperat. pafl*. «l^ 
/^vAf, a. X. inf. pafl*. a^Hatreu, 
toUetur, 3. fing. f. X. ind. pafl*. ab 
&^v, apto, vel af^, toUo* 

"A^ifiittt '£, f. nam, p. ii*«, ««w, 
comcordia 'vimculo jungor : tt 

*A^fft*a, at, ^, amicitia, concordia : 
item 

'A^fttHt n, tunicus, ^confadertitut : 
ncenon 

*A^ftit, 5, ^, amicitia, concordia : 
ab 4t^», <»//#, Cl ^/<»t> animus. A f 

'A^jttnis, hy of, articulari: et ^ 
deni quod 

'A^i^ir^df , i, w, articuUri mori^» 
laborans,podagricus,curticidarit: et 

'A^^rtt, tlos, n, morhus turticaia^, , 
rw, articulorum dolor : ab 

"APdPON, », ri, artus^artienlur^ 
natkraii* ofium compage/: Articu^ 
lus, vox grammaticorum, q, ab ifu^ 
apto. 

'Af$^,'m,£.mnt,p. mxm,^r^ 
eulo,fingo, formo: ut Ji^t^ r^« 
^oiHpt, vocem ttrticultitam edere, 

'A^fmami; 3. fing. a. X. <^t. a&. 
inf. a. X. a^ vel etiam 2. fing« 
impcr. a. X. m. praec vcrbL 

"aPI, vocubi prxfiza vocabttCt. 
apod Poetas, fignificationem aa* 
get, ut in i^ilnXts, q. v. &c. 

'Ajj«2»it, «f, ii, Ariadne^ MinoS» 
filia. 

'A^lyutrots, dat pL woanif^z. 
ab 

'A^yfurof, 9, i ^ h, Ct 'A^iyfii/s^ 
«^^, 9^ht eiariJSmut, vaUe netus f, 
ex A^ vcddc, Ct ytiuitifn4t„copiofea„ 

*A^2dn^o»St »» 4 

'AfilMn^Uf, u*s» • i n, mukum /#- 
chrjmans, ad lachrymas propenfus .* 
ab &^y et ^an^, lachrymta. 

*A^min%r pro ib^Stixirf, vocaj:» 
fing. ab 

'Afthintros, V, i |^ A, pnrclarm-^ 
vnide imclytus : CX it^, ct ^ttnirk^ 
pro ^i»90f , cx ^<»»i//«i, ofitndo, 

'A^i%rX«f , •, iJ ^ ii, tw/(i!? ciarmr^ 
pradarus : cx £^i, ct }inko%ymtaaA^ 
f,Bu.. 

A^i{[nX«f , ir, d i^ ii, muitmm ^Mmtf 
iandmt : ex «m, ct ^A^, smula^ 
Sunt qui mahntpro ^i^«f,ac* 
cipcrc, vcrfb 3 in ?;. Hinc 

'A(/{r$X«rf, adv. «/orr, maniffe^ 
fludiotet magna cum amuiatione. £k 

'Aoiinketrof, v, • j^ A, vo/i^ tf«rar. 
ianiLs : cx c^i, Ct ^n^et, temulor^ 

'A«f |«r, % • «^ #, rflir« carcrn : OL 
• pr. ct fi^a, ratUx, 

*A^fUU9reti, Dor. pro it^ftMVTon. 
j. pL prxL ind. pafll contr. vt 
a^fuSfTxi, pro ^tiftSgt^ 3. 0. 
prxf. ind. lA. vcrbi 

'A(«^^(ar, -», numero, L nnt.jf, 
i^fSftnxa. a. x. ind. ai£t. i^iiftnra^ 
inf. k^t$ft,ngat, prxt. ind. pa£L 

i^itfinfttu, 0tu, rai, et in 3. ]^ 

iioiifAntrai, part. n^iifAnftitos, n, m^ 
numeratusya, um. i^iifininrofuu. i. 

I. pafl*. Tb. it^tifjiis, numerus, 

*A(iifMiinfU9eu, Poct. pro a^ftm^ 

fnfo.^ a. X. ini pafll, ab i^iiftitt^ 
'A^tifAnfixL, artf, ro, num,erus, ^ted 

nttmeratur, numeraium, £t 
'A^iftn^is, tmSf h^ mumeratio, Itcm. 
'A^dftnriKn, (fubaud. rixitn) nn^ 

nurandi et numcrorum ars^ arithmar 

tifOm 3igitized byGoogle A f 

feu arteftt numtranJl perthteni, nit» 
WMraneR / eritttt. ^ 

*A^ffun iiy V, M») mtmerahilh» Om*. 
fiia a pFat. ind. paC V«rbi iU«^ 
^M, numtn$ ; c|ttod atb , 

*API9Ml>'X, tt, J, numernt, 

*A^futfmSm, «(, ^ Domeii urbid. 
-He»r. te^ m^etmn. 

'A^ifiM^^ai, Arima/p$j homines 
'vocantur Scyibicd qui unicani 
babefSt ocuUim. 

'APIOBAPZANIOS, », •, nom. 
aittfiafir*iy ab Ariohar^ne. 

'A^T^ffitSfikcirif nom. pL mafc. 
ab 

'A^tr^it-^if , Uf , ct («ff, ^ 2^ «, cx 
^^ 90ft^ , et ir^irfts detorm /um. 
Undd etiiam 

*A^^tf«f«, «f, «^, eximlum ietus, 
dicor. £it 

'Af ifl^^fiwrt ct k^iv^Wmti achtO' 
dum dicet.tery puUhrc» 

"A^, vcl «^i»,' «^4f, vel ii;/i», 

t9Hy ^ ^ *^i «'<^« vcl kitr^us carent^ 
nwfagatx : iki at ft. Ct fkt vel /»ii', 

'APf X, /J#j, i, fakriU ittfhumen' 
tum^fc-Aina, 'A^tSy Hcfych. berhay 
^DX Ct Aitiam^a*,- », W. 

*A^r«,M«r, Dor. pro m^i^nftf, v, 

et e^fta,fignum, 
*A^t09ix^pueTHt »» f«» prtejiantiji' 

mum ci^rrum babet, quod ab i^tsTHt 

Ct «^jHrtb curntt. 

^A^ffw, vptima, pl. num. n. g. ab 

Ifr»;, «^ 0ti fupcrl. ab AyeiPof, bo» 
. ««1 : comp. it^iee*. interdum n. g. 

adv. pvafiantijime. 
*A^»7«^f, «, (f, Arifagoraty 

Bora. viri. 
^ 'AfifwAf, », ^, Arijiaut, nomcn 

iriri. 

* A^tttf^^X^*'^ ^^^* ^^"y ^^^ '*"' 
p*ro, feu magifiratum g^o ; ab iK- 
^♦«••f , eit ifx^t principatttt. 

*A^ra^X*f* *» •> A/ifiarcbut, 
HOm. viri. Gr. eptimus princept. 

'A^ifAti, S, prandeoy f, Jirtt, p. ^ 

^««i«.,a. x..2nd. m6t. ^/f^^«c a. 
I. imperat. a^ i^irn^cv, ^ret. 

Th. a^i ro*t prandiuin, 

'A^r>f''«, «ri ^, fortitudOffrenui' 
tat. Th. 'A^r, -Merx. 

•A^rtn»!r, V, it nomcn propriimi 
virL 

*A^tr%Ufy Uy W, pramtttm, propric 
fortittfdinia crg6. Th. "a^, 
Mart. 

*Afirtom, «r, ^, iciL x^k^J'^!/^''^ 
Wianut t ct 

*A^/r^«f DA>, f. xwiiyfxnifira vior : ab 

•APISTErO^t, «, U,fin'fery ir.- 
faujluti, qu. ab «^/ffff, pcr eupbe- 
fnifinrum. 

'A^tTivxfm^ excellsbjt., ^.{m^ ind. imperf. adL lon. (mm folifs 
in imperf . et a. i.et «: fomiant. 
3. perf. (ingularcni a fectmd^, 
remotoaug^cDto, additi fytiabi 
*•) vcrbi m^iriCt** Th. "A^r, 
Mars, 

'Aftftietaei, Dm'. pro «Mrtvt^», 
prarf. part. a<it. t g. vcrbi «^r- 
nveiffofiiter me gero. 

'A^ifiuf, m;, «, prineept, ommum 
fortiffimu* : ab «^ir«f , opiitttut. lli. 
"A^ifF^ Mart. 

* A^irtuaeuretyantoeeiient : a* I.part. 
aa. f. g. ab 

'A^ifTti^f f. fv#«r, p. ^f/^MMt, 
etecelloy principatum teneo, frrtiffitme 
me getro, Th. "A^r, Mart. 

*A^itntiy !)•»», nom. pL lon. pr* 
k^iit^Hyfortiffimi : itcm optima^et, 
fett proceret : i^irntro^tv, dat. pL 
lon. pco aoirtv^**, ab «l^rivr, i«r* 

'Afiriioty h iat, p. <««, prandium 
praheo, prandio excipio aiifuem ; 
prandeo, in a6t. et mcd. 1'k. al^#r-> 
r«y, prattdium. 

*A^irivinv, adv. optimot quvfjue dc, 
Irgendo, 

^A^triCwXos, M, 0, nom. viri. Gr. 
optimut eotifiliariut. 

* A^ir^ytiroi*, wo9% i, nom. propr. 

viri. Gr. optimus itieinut. 

*A(troyof»t, », • ^ hyparent opti- 
mce proiit : ab &^irof, et yofot,fo' 
holet. Th. ytif§ftou,fitm,gignOf naf 
cor. 

*Afiri!hftot, w, i, q^R populiprin' 
cept : CX iftrott et KftHi P*^ 
lut. 

'Afiron^mrttai, vel i^iton^aria, «r, 
j^, ^^M reip. fua ab optimatibut 
guhernatur : unAl fequentia. 

*A^OK»»trim, »», f» iiaoi, p. oinet, 
optime impero. *A(iron^rifMu,fuh 
optimatum regimine vivo. 

'A^iroit^arnty i#r, -»r, i, Arifo' 
crateti nom. propr. 

*Af irM(«r/««f , ^, 00, w, ad arffio' 
cratiam pertinent : item arifiocra' 
tla Jiudiofut. 

* A^tron^a^inoit t more optitm^um 
remp. guhemantium, profiatu opti' 
malum. Omnia ab a^trot, optimut, 
et nfttrioi, impero, qiKMl a st^rot, 
impetium, potflaa. 

' A^trift^X^fy *, « et A» prafantifft' 
mut in pralio t • if r«rr fULxttit 
i^iratt if pratiis prtefaniifftmut. 

"APITTON, ir, ra, prandium. 

'Aoiravat, U, i ^ it henevolus, 4ip' 
tima mente preeditus : ex a^trat, et 
vctff, t:renj. 

'A^tro^ofat, V, • j^ ^ optime hbo- 
ram : ab aois^tf, Cl wcvat, lahr, 
quod a p. ind. m. trUrovtt, vcrbi 
■&Ujv,bu, labcro. 

"Aatratt »J, af, optimus, prafemiif' 
'""r-f, p">prii Mjtte,fh'e qrtnit j 

Digitized Ar 

^tmugtnmdHer; egrtglut; itd 
me idoneus, ai^trot, oi, op^atO 
primorot, proeeres, fnpoL ab h 
4ot,bottut,connf. i^^mf. Th.*A 
Matf,v€\i^i,,beiii: veli^, 
/•. 

'A^«f«riXirr. -«^, -«#, l, 
princeps philofophorum. 

*A^tre^anot,ti,o^oi,qitmopti 
herot paritt it^troratoot, », 
partm editut, praftmtttffimti 
^troranotk, qit^, Ac. ab l^t^ 
riiaraa, pdrio. 

*A^tto^ftuty gen. fing. RA 
por. pro 'A^«f^f«rr, th 

*A^iro^dfntt Ar^kfbanfs, f\ 
comicua. 

*^*rox^ tt^t i ^ i,mm 
Jtrenuut,forti^muti Ab i^irai 
Xftfi tMnut, 

*A^ra»rot, t, i, iampu» pm 
A^iVv*!^. Heiych. 

•AfHf^«xA(r, Ut^i%ii,^ 
hricut, fallasc t ioia^kmt, m% 
hii. Et 

'A^ir^aXSr, oi, faeiie Aeeftli 
i^i, et arpatkht, quod i oft^Xn 
eiph. 

*A(if^}ntt i*tti ^if valdeM 
fefut, iuftgnii. Et 

*A^^a^iiaett »dv. rtedde manjf 
ab i^i, valde, et f^miht, pm 
rh.fftiim. 

*A^iatf, ofot, i, fkbm. virL J 

*A^nmiiti, n, Artadia, n6md 
gionis. 1 

'A^x«t, 3. (ing. pr5c£ hid^ 
contr. fujpeit, imperfonaL n 
ntatyfufficio: k, X. ind. ad. <J 
km. 'A^m^, prae£ iaL p 

'A^xi^yrarr, I6n. pro i^ 
^v. fujjicienicr. Th. «^du^ 

'A^«ini, arcehit, 3. fing. f. X« 
ad. verbi i^niat, proputfo. 

^Afntr^oofittta, arcibimur, 1 
f. 1. ind. pai6r. ab i^niaftmi, 
i^nia». 

^A^nH^iXatat, v, i, Areefilamt,\ 
propr. 

'A^iMrff, tmtt 11, ntUitat, amtd 
Et 

*A^iurit, n, ot, ¥, fw^ckmt^ 
i^ntraf, fujficit^mro ifmtrk 
quod pro ifnmrTh. ggwJij 
^fw. Hinc 

'A^rr*r, z&^.fufficienter: i 
idem. 
**AfKi«^«t«r, n,Of,justiperinmt 

'APKETeOS, «, i,/imi 
^r if frtfBut. vwr^ rr 
ntvteif, id el(, quod Kr.a!« 
nem arceat. Ejus odoram 
fc. reptilia ayerfantt?r, 
vclim ab a^xHf thfb. 

•aPXE'XI, profi:^fo,f ff, :s, 
parfurfffConton$oitft.m , ^^tv/^ byGoogk li^iun, et Ida. j^m, pnef. 
mtS. y<ygi . pert 'vaL pafll 
kifc a. I. ind. paC ifnirhi», 
h paC i((M«#iiM^ t tiiln 

k^ «ll i, tt l^, r», Po€t, Im iw j nfciAw, Terbale; 

^[■rHr,«asmi,s^lMRf f ei 
iffm% «, «9, fffiednomaUu 

HMMyi *^, v, jMkt wnmu t 
Etdc^^ iacedit bipef, et 
jiiii pedibm taflqQam ma- 
liBtiar; foed nribmin pro- 
U Va Helleiuftka: £x 

Wroj,ii «5 4, lajks^ arfr: 
mJtam tai^t, Ai^ Tfli 

roitTus. 

lp(^Cfl,ilra(r«v.* Stelk 

^Kn, nr, i, n«ry rffwariWM, 
P*i «n», fit twmui fmmdrtg^y 

P>^acc&i^. Ion.ab 
^■^ «Ti i, ofatf, mUmKmhtmy 

ri"t» fll, f, «mr/, /£rv- 

r^<^ M, et A^amH^ 
^^omrm pertimauy tmrmlUi 

►"'J^, t,^, tmrrvs mgiU-' 
[«•e^«rw, et IWm», 

.»i&ri. ^^ 

J^ ^ «^ «irnn/iaw; Difn. 

. ^ ii i^ fni currmwt 
•• * I^M, tmrriit^ , tt 

i^ilrair. 

•^. «wpr»», per Sjmc. 
"*■» nota. vel acc. pl, 
^ oc^. geod. ab 
'J"*?^"»^, p«et part. 

*i eft $7acopc, ct 
'"JEolid. "A^M», ff) W, iM/hmmiAhm : tlt 
congnium et neceflarium opifid : 
abi^, ^r».- 

'A^^tAMf, #«, mI, v, emgrmmsf fa^ 
mtiijariif aptm», Th. ^, «//o. 
EftTt _ 

'A^fuiuff *, •, nom. propr. 

^A^f^itap, Dor. pro i^^i^Hir*, 
irf, 4, «^Mrvcmrar, prKf. part. a6L 
f. g, ab 

'A^ftii*^ irel i^fuvlm^ apte «M- 
mffo, «(^», ptaJr«ftomv*mio, tomgrmo, 
jmt^ cottnmBim^ et pro ordimo: f. 
ir*. p. I|f(^«. a. I. ind. pL jf^ 
ftoamfui9, ab «f «, a//p. 

'A^'', av0j«, «ai^r, adT. led «^ 
^^ comgrmemhr. £x i^ a/To. 

Af^iir, «rf , il, lon. pro 

'A^fUfit^ ktf 4, eomij^agrt ; apud 
Mnficof, «AivMrM .' ab eod. Tb. 
Hinc AtigL &ARisoNt. . 

*Affu»tiut, gen. JE6L ph> •, ab 
'A^fufti^mtt », ^ oom. propr. viri. 

*A^/««MJt«r, j^, of, aJ harmiomiamt 
feriiaemt, harmtomiamt haiemi-s itcin 
flri^«« feriimi : ex k^fooum^ q. ▼. 

lAfftipuo, », T^ fMiM/ a^# eoharei, 

'Afftif, 9f i, comumijfyra^ articmlmsy 
ccmpagts : i prst ind. palT. Tcr- 
bi i^, tnntato fpiritu. 

'A^^MfWj adaptatms ifi : lon. pro 
H^ftormt. ab tifftoefuuf perf. ind. 
pafl*. verbi A^im{*», o^ 

* 'A^I^MffVf , il, «r, comvemitmSf cm- 
grmems, hpoorn,JPom/a, 

'A^^wVJwir, 3. pL pr«£ Opt aA. 
ab 

'A^^tM^ Idem quod tt^f*iittt ih 
f. «TA^ pr^. part. a^; i^^Twf, 
#rr»f et in f . g. A^ftirfyuu, 

'A^ttMf, «, 4, ArmamSf nom. 
propr. 

'Af NMJf , /Mf , «, ^00«/ ofjir, ^tKm 
ovima emm lama t ab i^f, i^, a^. 

JM/. 

'AfMK , acc. nl. i^rmat^ dit. ^ et 
dl^f , nom. pL ab 4^, i(^, a^- 

JMf/. 

'A^MMff, t, 9^^ /eftf/ M^' t^mimM 
carmes ntemUttoiur, mtatcUmm : ab 

'A^ftiCf, », •, <^j9tf/ admHms, At 

*A^iofftU,tto9,agmimus, Thip, 
agmus, 

'A^mTWm, mtgari, praeC inf. m^. 
ab 

'APNE^OMAl, r^n^, detteOo, me^ 
go, ahmego : imp^L ind. n^ifikf, 
^iftart, megahamtf f. nrofuu, p. lim- 
p«i, raif «wi. a. 1. ind. m. ii(MNr«'^ 
/ui», oti mr», remuii': et in 'pL ii^ 
vnriifctim, mrft, «vr«* rub.<«^»ii«w» 
/K«^ «r, urci. inf. af»n^ma$mu parl. 
upnfmfnfti, n, t*. 

A^viVTVff K^ot, i, urinator : <r«- 
^A rit tL^fBc:, agnos : ubi folent in 
capot dcfilire, velut aercm cor- 
mbu« impetente»} eodcm modo AP . 

nrinatoret prooo capite fe iin« ' 
mittnnt in aquat. 

'a^, «f, h, nomen nrbit ; itetn 
Nymphx^ nntrids NeptunL 

'A^vnaa^mt^ a. X. inf. m. ab i^ 
Afuu, q. V. 

*AfMirif , i«if , 4, rocmfatio^ migaiUi 
et . 

'A^mrMMf , «, ip, megaiiviu .* i p* 
ind. paC 4^mi^«. 

'A^iiT»i, pro ^vi^rM, 3. fiog. 
przh ftib. m. ab A^/mm, q. ▼. 

*A^i«9, 8, ri, agmiu^ agmeUutJ 
diin. ab.iZ^, ^b^Mf, agmms* 

'A^, j^jii, gen. fing. ab 4^» 
agmmi, Sunt qtii kgunt iS^, 9, 
i, idem. 

'AmritfAI, ««/»», eapto, comfeqmor, 
lOm mt Mtu , comiparo : m^fAm, nom« 
doaL ab ^vt^Mf, praeil partt 
pafil 

*A^, gen.-pL ab JE^, A^. 

*A^(jB^iMf, a. X. part. med. ^- 
«rlw, a. X. inf. m.' ab M^tt, imci* 
fio, 

*A^lliSfuu, Dor. pro it^^&iomi^ 
quod .£oL pro i^ofuu, L x. ind.' 
med. ab m^ofuu, ituipio, 

'A^lifuu, if, trtu^f, x.,ind. iil ak 
eod. i^ofuu, 

'A^W, «Tf, %, fing. prftf. opt. 
a^ ab h^iu, aro. 

*A(tifuu, Dor. pro h^tHfkrfiyJmfd* 
perem, perferreim : X. fing. a. %, 
opL in. verbi h*^,toUo, a. %, ind^ 
m. f(tf^nf, 

'A^ifuim, retultrimims, X. pL a. '%• 
opt. m. et 

*Amm, «^«v, imieris, 'it: l^Ct 
3. fing, a. a* opt. med. ejnfd. ver« 
bi, . 

'A^iftfUfmt, Poet. pro Afifufiut 
quod Dor. pro h^ioif, arare, pTx^ 
inf. mA, ab «&#««, «r«. 

"APOJI, », W, ji^C/ilf, beriMB 
fpedes. Eft et 

AMtf, %, fing. a. t. imperat. aft. 
verbi iufii, toUp, 

'AfOfTt, pro l><»r«, loiu 3. pL a. 
%, ind. m. ejufd. verbi. 

'A^riff, %, fing. a. I. fob. z6t» 
Afiamt, a. 1. inf. ad. ab A^, aro% 

^A^iesfut, », ^ l^ n, figeiihut aeci» 
piauUs ^tus, orMis i item cuJ* 
ims: et 

"A^jfjCt 'A|0rf iWjf, Mjf, ^«rfl^ 
/ro, agricmitura: interdum agit 
frutmpttaAus : ab ^^^, aro, 

'A^rflM, nou. pl. M> •^orMf , q. •▼. 

•aJ«^, «^, ;. AXATOH: E- 

pitftet. ^f/ .* voz Poikica, ab i^ 

^,aro, 

'A^«mf , ir, i, idem : et ab eod. 

fc. 3. fing. perf. ind. pafil verbi 

h^iot, aro. 

*A^rtto, gen. fiag, lon. pro kfj^ 

Tu, ab. 

^igitized bySOOglC •^Xttt^iif 9, i, araikj £td AftTH, 
», if temfut aratu£ ; eft Ct J^«r^, 
«4« riw, ar^Hs, Th. ^^ m», aro. 

"A^^ pl. n. g. ab 4lf M*^» ar«- 
fnr^ / ab eod. 

'A^«r^itff, S«r> ^rpro quo et «f*- 

»»^«f , 0, arator^ agrkola, 

^A^fuut^ f«r, et ^Afor^sm^f atco : 
f . iCr*r, p. 9i^9T^M$cm, p. ind pa£ 

"AfoT^tff if, tfr, ARAXRUM, 
Th. ^fc^, art. 

• 'A^M-^Mil^f, ^i ^ {^ k^arttbri/or» 
mam rffertmsm 

^A^oT^M^ ^loffii voatar : ab A^ 
rf •♦, "et w5r, /«. 

'A(ir, necnon A^rmt praC anf. 
a^. pro ^l^ifw^ abib^, «ro. Htnc 
-?A^^ «f^ et I«p. 4fv^r, «, tfr- 
VMM, Irrra arata^ et /«rra .* k^ 
nom. pL if^M- et 

*A^^«l, «4«, mtrw, agrefiu, amia- 
4itf rvrfUsf tataf^rii .* et 

*A^fyoff », ^, agiUtUf Dim. ab 
/^v(»,quod ab 

'AFcya, •i», .^Je^.- f. ifMSftr, a. 
I. ind. ziSC if^rotf p« ^^«, p. ind. 
|>afil iffifuti, rm», rm, 

'A^«9^9 Sf, ^, rafiitta, rafitutf 
•ffa rafieiidi aSiaj et i^^jty^f, 
tf , i, idem^ aS m^^i^^^rafio, Un- 
dcet 

'A^ifyiv, «#, *, bartago; JBlftni- 
meneiim uacos habens, qno ex 
puteb vafk retrahimtur. 

*A^49^]^ et i^wmrfutf mTH% ri, 
prttda raftaf ra^maf a X. fing. p. 
ind. pafl. verbi k^itHtf rapio. 

' Af ri{^»n#, rapitftesf prxf. parU 
a^. pL num. aK 

' APIIA'ZXI, raffio : f. m»^ et ^*», 
p. ^«M4 -«;^». p. ind. paff. *#- 
<rmrfutt, 'myffuu, a. z. ind. palT. 

fi^itmynf,. 'oSh»» p. ind. m. Hfvm/m, 

'A^trMcrnA «iftf^ apud PoSt. et 
'A^^TMMr^,' ff, •, ro^/er .• item 

*A^m»Tittitt ^, e», rafistuS peri' 
tusf rapatt : undd 

*AfmrmmTimt^f adv; rapacimm msort^ 
rapaeitsr : itcm raptim ; et 

• 'A^trmMris, n^ «?, ereptu^ : omnia 
a 3. iing. prast. indi pafl*. verbi ^^ 
•^eiS^tif rmpio, 

• 'A^mki^ff m, «r, rapldu*, a, v», 
«^i^r .* ab m^di*tf rapio, 

'A^^XtMf , et *A^i.y^fiff rataei' 
teTf eupide : idem quod mf^mxTf 
»^*abe6d. Th. 

"A^a^, myoff •, RAFAXf rap' 
tor: m pL d^myif ib eod. 

'A^o^atf, .^oL pro a^«|sf, a. 
I. part. ad. m. g. ab ^i^»> ra- A r. 

^A^^JO^Mf a. x! part. adL f. g. 
abeod. 

'A^<r«^«r, rapiamf t. fing. f. X. 
ind. a^ ab m^vr^tt, rapio, 

"AfTmSf acc. pL ab &^n,falx, 

*A^9rmrmtf mrmrmf a. I. part. zGL 
ab it^irml^ttf rapio* 

'A^metif t. mrtt^ r^M, furor, 
Steph. refert. ab «f«r4, ut (it pro- 
ftil falce ahripete, 

^A^nlnti "f ♦ • !{ ^> 7^^« aquaiis : 
quia dpHwtiff/oloiOttgruii, 

' A^i%ifr,fr,9f hfiaqtuuttfumis : et 

'A^^tfir, «9«;, i, fMuiculus : a]> 

"Aj*^*, qnaii "ifinf», «v, n,pes 
vel /imi« momiis : tanquam ofit 

*Af4fi|, «f, hffalm, item eu/is/at» 
catus : et barpef avit futedamf ege^ 
nere aquilarum : ab ^fc^rv^ ra^/0. 

'AfHtnay aK, «, Harfyia, mton/lrum 
r.apaxfikiHum ; proceUa: ab eod. 
ondd 

*A^i*MU, rapetea queedam Dea, 
Harpyim : gen. pL iuirutmf, 

"Afntf , i, omr .' ou focultas ad 
refecanda impedimenta, ant quia 
animos 4^*^« rapit. 

'A^lTABft^N, ^«f, *, ARRJiA' 
30: part foiutionis qus fidem 
facit totius fummaB perfolvend« : 
itcm pignn*. Hebr. vbx. 

'A^yiUf ioffi ^ ^ ia/raBms, iu' 
/ragilii,/irmui / ab « pr. et /)*$rr«r, 
/rarfft, 

'fiffmltff Dor. et Poet. et cum 
»i^«* 1^0 ^ME^i, 3. iing. aor. i. 
ind. »d. vecbi Afmrrotf fut. ^ p. 
Xm, amputo. 

"Affm^f ffii^ i, irfutilis, imtoH' 
/utut : ez c priv. et fm^, /utura. 
Th. fAirTot,/uo, cou/u», 

"Afftfm, acc. iing. m. g. vel acc 

SL n. g. iffifot, et i^Si>]^ gcn. 
ng. et gen. ^ ab ^ff **> '"^ '» 
/renttMs^/ortis, 

*Affuiititi vcl "^A^tix^, f^, rr, 
ma/culinus : ab 4^|S*7* vel «S^is «m/. 

*Afftfoyi9ot, u, i ^ n, ma/euios 
procreans: ab ^i»*, tmas, et ^^m- 
ftfuu, proereo, 

*AfftfMtf adv. ma/cuie,/ortiter, 

'Afftfotirif, Jkfftifot9Pot9 •'i i ^*>i 
ajpej^u ttta/culut, /ortii^ virilis : ex 
4{/irf, et Z-4^f ^peaus. 

'Affiirnt, iot, ct "Afftwot, mon ver» 
gens quoquam, in neutratk partem iit» 
ciinans, £t 

*Affi^Utf mt, 4, /ententia meuttem 
in^peniem propen/tus ineiimems f ab 
m pr. et |»««w, vergo, 

*A}fA*Totrt, in/ra&it: dat. pl. 
Ibn. ab 

"AffnxTot, u, i ^h, idem quod 
etffmyiit, frmus, infra&us : CX m 
priv. et fnrroif/rango. ■^A'p*mJ, vel J^, «MT, ;,. J 
iten^ adj. « ^ A, wtafeJhu, mii 
Metaiiph./ortit,frenuMt: ttt 
g. &ff9¥, vel iE^nr, fnbft. 

*Affnfim, f . m^, p. ^M, rtwr, 
yicior, prop. ^r crxorr aiverfit 
ritum. 

"^fitif ift,i ^ Po«t ^ 
}^cv;^i^JW, moie/iut, (BgkiBi. 
duAunr'videtmr ab ^fitom, 
XM^nv, eonmeieni : ac ^ 
v^if nr 4ff|^«« }i«c^((fr4tt, 
fydi. i. e. verfiu ataritum^ 
dere. 

*Affnre^ro^ti, mt, i, H^fkndim ^igitized ctnus, opfrane perpetratnm, 

*AffnfTonro0ff. o5, i ^ i, 
perpetroHSp d/emmMe : ab 
et trodm,/aeio. 

"AffnTot, 9, i^iff 
auditut, eeiatutf rlfeurmt ; 
dusf neffmiut r ex « pr. et 
/andutfdiOus, TYu fL,dic», 

^AffnTjtf, adv. imfamde, 
ter, arcane : ab epd. 

^A^P^PIXA^^eAI, " 
lOius/m/um temdeirr, 

"AyPlXO:?, mftxft, vel 
i 5 n,topbimuSfVas vemSmei 

*AffuiftMt, adv. ineoneitmej 
po/iie,/ine mttsmeritf imnmmeri 
m pr. et fuffftit, rhythmut^ 
tas. 

• * Affurofmtt, 3. pL fat. t 
Poct. pro irm^ooTm, ' 
vcrbo mMtfvm, •pToi, £. - 

'Affoiiii, lon. pfO of fmhm, 
hinc 

*Affot^m, ett, n, pTP 
meius. Th. iffif, ii, i,Jeeumi 

*Afftefimf f. nrt^ p. iiaa, ' 
/ov, adversa valeimdhae 
umxinTiat dicitur^ irevt. 
ab m pr. et ie!n9iifu, eimfrmaf\ 

*Affiimftm, ia^mar, ttgn 
firnfu^ fttTatf Hritftim. £t 

^kfftttim, ett\ 4, iMfirmutas^ 
Ab 

*Affmrtl, n, i ^ n, 
grotui ,• ex « pr. ec / Un"i^ ,i 

pL A^ftirt, 

'A^dfufot, JEoL pro 
a. I. part. m. ab £^, ojpii 
et .£oL m^rm» Hmc 

"A^mt, lefTot, a. x. part. 
^orm, a» x. ind. a^ ab 
vide. 

''A^rtMK acc fing. 4f««K, m 
in acc. duaL ab A^rmo^ vd 
rMf, M^. £t 

'A^rtviiMf, h, iff metfcelBam 
eod; 

*A^rfi>»»wrffr, v, «, ^vf etra 
^x concumhit, eineedmt : ek 
ar/u, et notTn, iuhiiem 

"A^nj», «Mf, «^5 W« et «^ 

byGoogle^ Sf l> i^. ktfatveawy elroathi 
^msUaiicy detraSm^ «mw, triiit' 

rA^m» mdn/^9 .' 2. fing. a. I. im- 

mtL^SLi L I. iDd.aa.JEo- 

poit «crU ifw, «^^ Vlde «|mc- 

P^ 

^AfMh mmfimi9T I. fiog» £. X. ind. 

p^ ft. I. md. a^ lUh «t jSSoI. 

*AFrA'BB; 9Si k, muMfmrm Perfica. 
l*Af«^M» *W, 11, Dor. pco *A^ [WTAMOX, «» ^ /mmt^, (9jmtfe/ 
ptfk ri ms M^m Tt^Mi». 
*h^r4mmtm^»myUqmim*t iumfif 
^eAmT ab afTMy <|. V* 

i ^ A ^ Pw gtiii» «^ ^ DomeB propr. 
|c|p» Pef^nmt : m^^nmMUur. 
'ArTA^A^et ifri^ lon.) f. «Vtf»» 
^ M» M mibtm imlU^ fmfpmi»y ap^ 
^d^i ct mf^rmmfUUy ifuut p*ndf 
p ^^myf^em im mJ^m ceiUcatam 

fenfC wi Gr. imcdmmdu 
I 'jL^t^jtt, acc fis)|;. ab 

immt^Jmhm*y /erft&Mty validus, /«. 
uioKu.- qu. a^ «frMf, tMieger. 
C^ Piaosafaio m ^, 4|^iafi «rs- 
^, a rifnm^fiem, 

\'*ryae, m^ Jtf, «, -WiaM .• acc. 
|p c: -J«. ▼oc Z 'A^Tifu^ c^u. ab 
Bp^iv, farfeShu^ Vei ««^ W 
^ ««fB TJ^fVf nam Venatiooi 
px^ lUkk Ycaatrix dicitur. 
i'afivbra, «f, K JirUmjfiay hcT- 

'AfnfMm^, Diama fefiumi^ tem- 
}fm^ mt fstma: sdb 'A^fe*s, 

cw 

'imMaV, «vf , •, artemt^ w 
km mmmit memjme, amtemta : -qu. ab 

' VVi^ «^* oo»- propr* yiri : 
9» ■Hpfi^ww cogBomioatiu rft, 
lnM «b aaollifeieiB' kAic4 d^ 'araroitAI, lon. Mo m^rmepmiy 
t rf»^a. p. iDd. paiC ^^uu, pare, 

'AfMCicAJc, J^ nomea mvrit, 

^Mntetyfamie, tt •«'«6«X«r, imfi' 
*^t cx hri, eC ^mkm^ emfiimm, 
I * V^ loB. ideiii ^ttod i^^r^p- 

l^re^^^^^ftjpemfmmyap- 
t^f itiiyam Tpcantar om- 
yyBpcndentcxaltquo Ipco: 
•* ^ iig. przt. ind. pafll 7crbi 

*f^ mfety if fttmt ad Terbum quo onus fublatam fer- 
tur : item gemiu ea/ceamemti. Sed 
ia Nehc|nl& fumitur pro inflru- 
mcnto {mre^ifeiff genit. plur. id 
eft,) bajulatorum. £x m^tn^, 
Pleonaimo rv « fit mi^^ ii^H, •, 
iermm fcu fmmis, qmn, mfis, vel tly 
feus, veifera appenditur; feu tbeea, 
ia fua reeonditurj quafi /«^ rn^, 
ab me^, eftfiet et ern(%m,ferve, 

*APTHPf A, eett % arUria,fpirhus 
femita^fpiri^ reeeptaeulum i mmnu 
vcnapuifans a motu ohfciiiaterip, iM- 
^ W ii(« m^eif, Und^ 

'A^T>9^4*JM#, «, «f, arteriaeus, od 
arteriam pertinems : ct 

'AfTf)(MT«/»/a, «f , «, arteria dif 
feQio : a Td^r, quod a rifmm,fe' 
eo, ct i^^nj^Mt, arteria. ! 

'A^rD^^^isf, Mir, i iJ ^, artericfus, 
arteriaftmilis» 

'APTI, madb, pauio, amte, nuper, 
nuiu : UH ifTi, liuc ufque: i^er 
d^rt, Tel uiTMfTt, ex hoe tempore : 
et aw\A^i, jam suufc, Va com- 
pofitione intcrdum fignificat ^re^ 
vitatem, et integritatem, feu /r^- 
fe£iionem: intcrdum ctiam neivi* 
tatem. 

*Afr$mmH, adv. pariter, L C. pari 
numcro: et 

'A^tiiet, f. «r«, p. mma, iudo par 
impar, intcrdum praparo : et 

*A^4«f'^f , «v, i, /^j eortsm\ ffui 
iudunt par impar : ab &^tet, par. 

'A^tCXmrhf, ie§,i^ii, recens ger^ 
minans. '1'h. fiXmfdtm, germino. 

*Afriymfm, », • i «, qui m^per 
uxorem duxit, recens nupta : ab 
dfrt, et ymfeee, muptise, eonfugium : 
l^ a 9>«/M«f, «xcrm dW«o, nuio. 

'A^riyi9iSXee, m, i ^ A, ab m^4, 
et ytfUXfi, genus : idem quod 

'A^tyiens, m,ii,ri,CX. 

'A^rtyinnrtf, ^, i ^ h, reeem gt" 
nitvs, modo matus : ^ M^t, et ytv- 
wnrit, a ygnmer, ,progigno pario: 
Tcl a ytitefteu, ma/cory procreo* 

*A^nweim, veridica, nom. pL ab 
m^iiTum, mt, n, verum di&um, veri- 
dica, 

*A^riternt, Mf ^ « 5 «, iofuax, non 
mutilans ver6a, in dieende perftSfui, 
verhorum concinnaior : item veridi- 
eus : ab i^rte$, perfe^us, Ct Wet, 
dieo, 

*A^I9ilm, f. iam, eompono, paro, in- 
Jirua,perfcio. cujuft compofita funt 
ufitatiorar Ab a^riof. 

"Afrt^aX^, iet, i^h, retensfiorens, 
fteens ortus, utfosy pianta^ &c. ab 
«#», et $4XXar,flore9. 

APTIOS, v, i j^ ^, par, ut nume^ 
rus i integir,perfcSiuSjOmml)us par- 
tibusfuis confiam i fanus, cogfenta- 
neus, paratus ad aliquki faciendum. 

*A^riTef, ttfi^n, Poet. pro •»{• W««f y «3«f , ^ ^ A, peJilue iniiger^ 
et vaiens : CX Af^^etfimteger^ et v5f , 

* Afrt^eLrHt i?> « {^ 4, reeens peremp^ 
tus : ab i^i^ et f««r, iatetficio» 

'Afrtetf, adv. nuper, pauio ante^ 
integre, apte, mt eohareat: Att. 
diftinguunt Afriett, mfi royikiyWp 
et i^<, ^vTi reu 9ue, 

*Afrommrot, • g n, ^or etpi/lria : 
ab AfrH,pasus, et miwrm,fcindo^ 
pinfo, 

*AfrmmaemaHt tt* i, fruflum pa" 
nit, 

*Afr^o»t, 9, i, pifiorj pjfirim 3 
Tcl adj. « g B, fifiorius, 

'AfTO^X, v, •,/«««, 9»7«/« cMtf/. 

*Afro^myH, M, i, pamivonu, qui 
pdne vffcitur : nomen murit apud 
Hom. Ex Af r n , et ^mym, comedt, 

"AfrpfMt, euTH, -r», eondimuntum .* 
ab 

'APTT'n, Tcl Afrliu^Dor* f. rm, 
p. nfruiuc, apparo, adoruo, infirttb^ 
condio r q. ab ifm, a. i. ind. a(ft. 
jifrvrtt. part. praef. palf. ifruift.f' 
y«f, n, m, conditus : prjet. ind. paQL 
Hfrufteu, part. nfruftifoi, eonditus : 
a. I. ind. pafl*. ^r^itiw f. x. paiT. 
mfTufneefimt. 

*Afur«fttfHt part. a. z« m. ab 

i^u, baurio, 

*AfVfhf, nfnf, i, quo^dam mtnfmtm 
genus, eyatbut, baufirum : ab 

'APT'A, ct kf&rei, i, tru, p. Hfvm 
nm, kaurio: ex profundo trabo : 
hinc e t fur h ^, nfH, i, cocidear, bauf* 
trum, 

'A^fM|B>, i, nomen Tiri, iUXtrtf^ 
Yito.fanaiu yafiationem, 

'AfX^^Ty*^9 *> *» Arcbangeius t 
q. d. if^mt ityyiXuf, primeeps an^ 
geiorvm : dfx*'* verd, imperoy ab 
ir^, pr i m e ipa tus : HyytXHt ver6 
ab etyyiXXmf mimtio, 

*^x»y^^> •» ^» i^w* pro <5f;e** 

yitnt, M, i, dux, 

^'^x*y»t> ^or. peo ^xiy*t* »» 

«, idem. £x m^h, priacipatus, et 
hyifeeu, duco. 

*Afx»hf, Dor. pre Hpcmftf, adv. 
aA J/r//io, amtiquitms, Th. «f^*^» '"* 
/itfOT, principium, 

'Afx»'9 «»» «^ primtitieefprimcipia, 
pL ab eod. Th. 

*Afx»t»it, h, •», «•», et Att. *A^, 
Xmituif, vetufiuSffine meoribms,fiui-' 
tus,fimpiex, £t 

*Afx*Jxeis, adv. /r^ «rorr .• ab 
cod. Th. 

*Afxa7n, 9, ri, (fupple ^dfUit) 
mutuum,fors ufurarum, reditus, 

*Afxd7H, mim, mttt, asitiqmus, a^ 
um : et itfxain, lon. pro itfx^tm^ 
ab iifx^' i^fX"^^* *'* majores, vete* 
res, 

* Afxmirifffi compar. et «^t'»** 

Digitized by VjOOK 2( », i, temfut aram/£ ; tCt Ct «^«r^, 
^rh, arakilU. Th. ^^, ar». 

"A^^ pl. n. g. ab &^^, arM' 
frum :• ab eod. 

'A^T^uff, iutf iy pi:o ^uo st «f*- 

»»^«r, «, arator, agricola, 

. r^«r^4«w, -«r, et *A^r^MB^, ore ; 

f . ««-Ar, p. n^fT^Uncm, p. ind pa£ 

*A^«r^#^ «, t^, AJfATItUM. 
Th. ^fc^, art. 

• 'A^M-^MilJi;, («f , • g 4, amtri/or' 
mam rrferttu* 

fl-f»», "et w5f , /«. 

'A(ir, necaon if«rr«i9^ praC inf. 
ad. pro k^m»^ ab Af^, «r«. Htnc 

?A^^ «f^ et I«p. kfi^W «> ^- 
vtiMr, lyrra artia^ et terra : 19 
aonu pl. i^fM^M* et 

'Aftf^AMf, «MK, «i^, agrefls, arWi' 
4itf rttrflit, tataf^rit : et 

*A^i^tef, », ^, oigeliMtf Dim. ab 
/fv^,quod ab 

'AFcya, -«;, ^(7/ f. i^, a. 
I. ind. adf ill^«, p* ^^«, p. ind. 
|>aiL Hfofuu, rtu, rtu» 

1^^ ra^temU aSiof et i^«^^f, 
tf, •, idem» ab kMrilmirapf» Un- 
d^ et 

'A^ifyiv, 5r, *, barpagos JBlftni- 
«neotnni nacos babens, ^o ex 
poteis vai^ retrahiintur. 

'Af fl'49^]^ et H^ttrfiM, mrot* ri, 
prmda rafta^ rafima, a X. iing. p. 
Ind. pafl. verbi ^kf*^», r^. 

'A^iji^rrtf, rafJi^tet, prs£ parL 
a^ pL num. aK 

'APnA'ZXI, n^M." f. r*r^ et C*»» 
p. Hfveutmf ^mxm. p. ind. paff. 4^ju 
^ttrpuut -ttyfuu, a. i. ind. palT. 
m^ah»^ 'Ix^* a« a. ind. pafT. 
%^9rmynvy'dintt, p. ind. m. Hf^/it, 
•«^ 

'A(T««TnA ijr^ apnd Poift. et 
*A^««r^«,' ff, •, raftor : item 

*A^«»rM«f , 1*, «p, rafietttH perl' 
iMt,rapatt: nncB 

^AfmrmmrtmZt, adv; rafacium morty 
rapaciter: item raptim ; et 
- 'A^cnMric, i^ ^y, ereptu^ : omnia 
a 3. fing. prxt. indv paiC verbi i^ 
•^J^ti, rapio. 

*AfV«Xi«f , «, «V, rapiJttt, a, v», 
«f /^r .* ab «^«{«#, ro^. 

'A^TmX.it»f, et 'A^i^y^*}», rataei" 
ter, cttpide: idem quod «^««r/- 
«ff* abebd. Th. 

*'Af r«^, «>«, i, RAPAX^ rap- 
ior : in pll eL^myit" ih eod. 

'Afv^olMif, JEoL pro «^«{«f, a. 
I. part. ad. m. g. ab «li^Vii^Ar, ra- A f . 

^AfwJtlagm^ a. xl part. adL f. g. 
ab eod. 

*A^«|i», rapiam, X. iing. f. X. 
ind. a^ ab «^«^, rir^Mw 

"AfiTfff , acc. pL ab &^n,falx, 

*A^9rafmtt mtrmrm, a. I. part. at^ 
ab ^e^flu^M, n^itf. 

'A^««#^ f. ««'«, ri^M, /uror. 
Steph. refert. ab «E^, ut iit pro- 
prid /ittce aBripete. 

'A^n}«f , t«f , i i hy folo etfuaiii : 
quia deeimi)ifffol9comgruit.. 

'AfTiiint, r.ft hylaqtuut,/vuit : et 

'A^cnl^», «^«f , «, /mtucuiuf : a]> 

"Afinim, quafi «f •«'i{«, »w, ii,^« 
vel i««fti« momtit : tanquam «^ 
tri2«. 

*Af4fii, irr, ^i/aite, item en/u/al» 
catus : et itarpe, avit qutedtm, ege^ 
uere aquiiarum : ab ifc^ «li^, ra/la. 

*Af«r«£«y «f , «, Heurpyia, tmotifirum rapaic /Qstium i proceiia: ab eod. /andut, di£btt. TYi. fU»^ dU». ond^ 

*Af trvMU, rapaees queedam Deet, 
HatpyiM : gen. pL mteemeth, 

"A^ttf , i, a«r«r .* du facultas ad 
refecaada impcdi m enta, ant quia 
animos i^ «f , rapii. 

•A^lTABnX ^«f, *, ARRHA' 
30: part folutionis qus fidem 
facit totiusfummae perfolvendje : 
itimpignm, Hebr. vb«. 

'Affmyiu, t«f , • |^ li, ia/ra&tu, U» 
/ragiiitf/rmtu t ib m pr. et f^^rett, 
fratifft, 

. 'A|{/«|tf, Dor. et Poet. ct cum 
rt^«* l^ 4f««Ct, 3. iing. aor. 1. 
ind. «(ft. vecbi kfmavu, fut. ^ p. 
;t«, ampato, 

'Affmpof, »•, • eJ 4, i/Wi&, firrtn- 
/utut : ex « priv. et /«^, /utura. 
Th. fAirrm,ft/Oy cotfuo. 

"Affttm, acc. iing. m. g. vel acc 
pL n. g. «f/i»«f. et mfft*it9, gcn. 
fing« et gen. {H. ab ^utr^ mas ; 
freiutMs^fortb. 

*Affutmot, vcl ^A^M»^, fr, «f, 
taafcuiintu : ab 4^/»f vel iS^is mat. 

*Afft}toyimi ^ i ^ it,.tt:afeuios 
pracreans: ab ^nv, )vmm, et y«(- 
rigu«u, procrto. 

'AfftfMf, adv. mafcuie,fortiter. 

*Affi*teorit$ tffetmeerit^ u, i ^ ii, 
afj>e{lu mafculut, fortii^ viriiit : ex 
iffnf, et i^, afpeaus. 

*Alfiirnt, iof, et "Afftwot, moh ver- 
geiu quoquam, in neutram partem «r- 
ctimatu, £t 

^Afft^^itt, «f , i^ fimtemtia iteuttam 
inpartem propemfiut utciiitaiu r ab 
« pr. et ft*«r, trrrjpQ. 

*Aff^rotr4, irfraOit: dat. pL 
loii. ftb 

"Affnmrott 9, i ^ it, idem quod 
mffaiy^t, /rmut, ii/ra&us : CS « 
priv. et fnratitfrango* 

:)igitized ^^fffm^, Vel J^, CMT, i» i^ 

iten^ ad). « j^ A, arfcJAttt «i> 
Metaph. yerf», ^euutu .• ct & 
g. ^ti», vel iH(tfir, fobft. M/. 
*Affnnet, i. mam, p. «««», r«»«r, 
vicior, prop. fl'* arxorr advtrfus \ "^AJffnimh tff ,/ «^^ Podt. £|^ 

}^cv;^tf]^, moiefut, ^Juiiu. \ 
diiiftuor-vidctar ab kif^eotf, 
Xo^o^St, conviciatri : ac ym 
xr^if r«r iffm^ ^tm^^taimtj \ 
ff ch. i. e. verfiis maritmm jm 
dere. 

*A^nrtxoAet, mt, 4, nefaaiam 
cmut, Afiane perpetratumt^ £t 

'Affthronrouff eS, ^ i^ m^ 
perpetransy otftmmm : ab «^ 
et mdetffaeio. 

"Affnrof, », j i^ ^, imefitiUief 
ttiufUut, ceiatHt, dfcurtss i iteS 
dut, n*faadut : ex m ^. et fi AffinrMfi adv. imfamtie, ia^ 
ter^arcane: ab eod. i 

"AVPIXA^^eAI, i»aii«j«« e$ 
dihetsfurfum temiert, 

"Aypixo:?, &iix*i, vei J^ 
i 5 i,tepbfmuTj vat wmehtema» 

'A^fvtfM^i, adv. iiuomcuuie, im 
pofiie,Jime mumetis^ ittmtnmertdfi 
« pr. et fufftif, riytStmmt, totd 
tat. 

• *A}firtfrmi, 3. pL ist. i. iai 
Poct. pro itfm^oortu^ komrim, 
verbo «««^«Mr, •iroi, f. -m», Ih 

'AffoMm, lon. ppo y^« < > iw , ia 
hinc 

'Affo^tm, «f, «, pro ^pp»Kl 
metut. Th. «f^, i^ i, fetrum 4 

*Afft0fim, i. nret. p. naa, n^ 
/ov, adverta vaietmdme iaiermi 
umxiMrmH dicitur, OffBt. aJ}|i 
ab « pr. et fmtfu^ eonfinmo^ui 

*Affm9nttMy languor^ trgt itmdkj 
fimfu^ fttTte' iaftf^mt. Xt 

'Affuriet, «r, ^, t«^rmte«,iN 
Ab 

*Affmref, u, i i ttf imfinmm 
grotuti « « pr. et /«*«ips«« 

pL mniieu \ 

'A^dfufott M6L pro Mfdi 
a. I. part. m. ab M^, apio^ \ 
et .£oL «^ Hinc | 

'A^tff , tc»r«f, a. T. part. al 
i{#r«. a. X. ind. wSL ah S^* 
vide. 

"A^Mh acc fing. J^rt»c,««^ 
in acc duaL ab Hfmft vel i 
tfot, mas, £t 

'A^rtfflMf, .^, ^, maf^iAimem 
eod. 

'A^rtir««w'nfr, V, «, y»^ em» j 
^x concumhit, einadut .* ck 4 
«roj, et notrn, tvAiie. 

"A^Tiiff iMf , • xj^ 4, et vd . 

byGoOgl? f4fi^«^^; 2.fiiig. a. I. im- 
fftt. »6L a f. X. iad a^ JEo- 
|p)vcrbiif»,i^ Vick ^a- 

f^mafUh: I. fiiig. £ I. Ind. 

»11. nd. a^ iif«, et j£oL 

^ • 

IFTAIR, V, «, maifmra Perfiea, 
thf^ Xt, i, Dor. pco *A^ 

'ifUMOS, », i, ioMmSf e0fim* / 
N|t n •( «^m nfnmv. 
*icm,v,ihlsqiitaui \umfyf' 

^: ib i^^ 4|. V* 

lUfM^ «, i, DomeB propr. 
U^ Fer&ram : magmm Mlaiw, 
WA^et lier^ lon.) f. «Vtf», 
).m,adkmtdU^fmffiintky ap^ 
^■^. et i^fMpM, if*M4f pfnde* 
I i^gm U aiJftim flkcatam 
^ (^^ kifmyOiflU. 
'*f^ •) •, Aritmmst Dom. 
|lift «iri Gr. imc t i m mi s * 
I V^tccfinf. ab 
;iTO3af j. W, ^ ^ i, /^^, 
m^jdmt^ptffeamty valUbu^ im- 
C,vi: qu. ab J^CMf, imteger. 

I V^ m, J«r, Jl, i>M«« .* acc. 
*»c -,k mx. • 'A^r^u, qu. ab 
k^P^*Sms. Va «-«i^tf r« 
* i^ fVNirt oam Venatioai 
^■e^oDdc Teaatrix dicifiur. I «fijMn«, «t, i, Artemifia, hCT- 

'AfVw, /)/M fepmm^ tnm- 
m Utf4»mm: ib 'Aftnfus, 

■•»w«9w, mmtemma: •^M. ab 

yi^*»!, OOB. propr. Tiri : 
P *^| ^ W H cogaoimoatot gft, 
pod ob nolUtaem' kAki d^ Wo^Ai, loo. wo i^rJUtmy 
^^^^iiKLpafi:^ ^uu^parQ, 
V»»»fc^ a, oooiifio miRis, 

IM^ i«fc idtm <tiMa i&r^^ 

yr^^^^ri^fif/hifim.t^ 
^' •^rifmTm TocaBCor om- 
r f^pcDdeot ex aliquo loco : 
■^■1. pntt. iod. filt wbi 

j7^«p»i ^ fooat ad Ycrbum 
»<*.^,ba%»,ip//«, Vel Af 

immurwt quo omu fublatam fer-' 
tur : item gtmus ealctamtmti. Sed 
ia Nehcmii fumitur pro ioftru- 
meoto {mrt^t^t^ genit. plur. id 
cft,} ba^ulatorum. £x il^tii^, 
Pleooaimo Wf » fit m^;, n^, i, 
/trviw fev^ Jmmit^ qmo^ tfnfts, W cly 
ptuttvdftraappthditmri kutbtta, 
im fma rtcomditmr, quafi £4^ Tif^«y. 
ab 4Mf, «jj^, et Ttifimtjerv», 

•APTHPI'A, mtf i, arteria,f^irhus 
femita^fpiritCs rtctptaettlumj mmmis 
vemapulfamt a mntu oifciUatorio, im- 
^ rj ii^A rx^y. Uode 

'A^^iMMf, N, •», arteriaems, esd 
arteriam pertintms : ct 

*Afrf)(MT4y»Mi, «f , li, aritna dif 
ftQio : a r^f , quod a rvm», ^ 
a>, et i^ntfta, arttria. 

*A^<m^td^Kf, utf, i i^ flf, arttricfus, 
arttritt Jimdis, 

'APTI, «Mk/o, pamloy asde, nmper^ 
mmme : ta^ ^S^<, ^<^ tffqtte: ar 
fyrt, vel <lir«^«, ex hot tempore : 
et itm ^ik^t, jam stutic. Ih com- 
pofitione intcrdum fignificat brt, 
viiattmt et imttgritatem, ieu /r/- 
ftBionem: intcrdum etiam movi* 
taitm. 

*A^i«Mf , adv. pariier', L e. pari 
numero: et 

'AfTti^tt, f. 4^«, p. fluue, Ih^ ^or 
impar, interdum praparo : et 

'A^4«rjK«f , •?, i, lufus torumi, tfui 
Imdmnt par impar : ab ^^tHt p^* 

'A^tCXmrfttp in, i^ii, rectms gtr^ 
minamj, 'Ih. fiXmtmvm, germino. 

'Afriymfm, 9, i j^ 9, qui nuper 
uxorem dmxit, recens nupia : ab 
4f^i, et ymfSM, mitptisi, eonfmgimm : 
q> 31 yttfUm, mxorem dmeo, nmbo. 

'A^riyiuiXee, m, i ^ if, ab m^s, 
et yt^Xfi, genus : idem quod 

'A^tytms, iHfi 4 'h^ 

'A^Ttyifvitrts, v, ^ jj^ ^, rtcems ge» 
mitus, modo matms : CX^ A^t, et ytv^ 
rffr«f, a ytnmm, progigmo pario : 
vel a y</» yi, mafeor, proerto. 

'A^niroimt, vtridicm, oom. pL ab 
«^i^«4«, «f , ktverum di&um, veri- 
dica. 

^A^uwmt, iot, ^ i, lofuax, mon 
mutilams verha, im dicendm perftSfui, 
verhormm cencinnator : item veridi- 
ems } ab i^nes, perJeStms, et V*m, 
dieo, 

*A^e$Ht0, f. iems, eompono,paro, in' 
^rmo,perficio. Cujus compofita funt 
ufitatiora» Ab m^ritf. 

"A^tSmXflt, ioffOt^h, rtcemsfiortms, 
fteens orius, utfQt, piamta, &c. ab 
i^, et tdXXm,floreo, 

APTIOS, V» i j( n, par, ut mme* 
rms ; imitgtr,perf*^us,omnibui par» 
tibmsfmis eonflams ; famus, ceffftnia" 
mtmt, parphss ad aliquui Jacitmimm, 

'A^rivof, », • J^ *, Poct. pro •»{• ritr9t, «3«f , i ^ il, pedibus hti^tr^ 
et vaitns : ex ifrief,i»tttger^ et wwf , 
pts* 

'Afrifmref^ «. i {^ 4, reeems ptremp^ 
tus : ab i^i, et f M#, imierfieiom 

'AfTtmf, adv. mmper, pamio atite^ 
imiegre, apte, mt eoltartat : Att. 
di£flfUUnt itfrieH, Wfi m-tSiXiyW, 
et AfTt, ifTt T0U »S». 

'AfTomim^y • g n, ^^or et pi/lriM : 
ab Afrof,pams, et mifrTm,feimdOf 
pimfo. 

* AfvemeerssutH, K, i, Jruflmm /tf- 

JtM. 

'Afromo»t, m, i, piflor, pifirim 3 
yel adj. • g n, fiflorius. 

*APTO'X, », i,pamis, gmivis eibms, 

'AfTo^myef, M, i, pamivorms, fui 
pdme vffciimr : nomen murit apnd 
Hom. £x «^r«f , et pmym, eomedo. 

"AfTVfMt, etnrof, -r«, eomdimumtiem t 
ab 

'APTT'n, ft\ i^nfp«,Dor. f. rm. 
p. nfTumet, apparo, adorno, inflrmb^ 
condio r q. ab mfm, a. Z. ind. 2^. 
nfTvwm. part. praef. palf. ifTuiftt-' 
fof, n,(n, conditms : prst. tnd. faS^ 
Hfrufuu. part. nfrufiifoi, emm^uims : 
a. I. ind. pafl*. Iifriiitf. f. x. palT. 
itfrmtfieofSMi. 

'AfmrAfttmf, part. a. z« m. ab 
kf^, baurio, 

*AfPTflf, fiffif, i, quo^dam memfmtsm 
gtnus, eyatbus, bamftnam : ab 

*APT'n, Ct ^h^at, i. em. p. iffiM 
mm, bmmrio : ex profmndo trabo : 
hinc i tf mr n ^, mfof, i, coeiUear, bauf» 
irum. 

'Afptl^, i, nomen vki, imXtrtf, 
}:ieh,famatu yaflcttionem. 

'Afx^yy^^t »f •y Arebangeltts t 
q. d. AfX'>'* ityyiXmt, primseps an^ 
getorum : dfx^»* verd, imperoy ab 
i»f}^y pr i m e ipa tmt : HyytXet, ver6 
ao ityykxXm, mmmtio, 

*^»y^^y «1 ^» I>or. pro itfy^fi^ 
)4ntf • », i, dmx, 

*^x»y^* l)or' PK> ^x*fy*t, »• 

«, idem. £x itfxn, primeipmtms, et 
nyifuti, dmeo. 

'A^iAf, Dor. pro itexmkf, adv. 
ff^ i/ri/io, antiqmiims, To. «fx*^> ''"* 
tium, prineipimm. 

'Afx»h «r, rJ, primiti^,primeipia^ 
pL ab cod. Th. 

'Afx^timit, «, •», *?, et Att. 'A^. 
Xtttimif, vetuflmSfJime mtoribms^flul" 
tus,fimplex. £t 

'Afx«timiit, ad». /r j/b «rorr .• ab 
cod. Th. 

•Ap;<^r#t, », r#, (fupple ^f«f») 
mtmimum,fors ufurarum, rtditus. 

'Afx»^H, tum, mttt, emtifmms, a^ 
mm : et itfx**n, lon. pro itfxmTm^ 
ab Ifxn' ifX'^«*t ohmajores, vttf 
rts, 

*Af;)(awfnfffvXOmpar.^ct Afxrti* 
.:)igitized by Vj(JK^Ql€ -^A#«r»^^ ir, j, aratioj M J^rig, 
af, 0, tempvt aramS ; eft et jl^^» 
tfih^-rif, arakiHs, Th. ^^, «ro. 

"a^^ pL n. g. ab 41^^, 0r«- 
tfriMi .* ab eod. 

*A^«r^ivf y livf, ^, pico 4110 et «f*- 

»i^«r, 0, arator, agrkola* 

. 'Amt^mm^ ^, et *A^{tM»^j a»M : 

f . «rA^, p. %^<ir^Ut»m, p. ind pa£ 

*A(«T^#,^ if, tfr, ARATRUAL 
Th. i^, or*. 

• 'A^M-^Mf^f , Mf , • {^ li, aratri/or' 
mam referint. 

'A|«t^««kc «iiTi^ «MMr .* ab H^ 
'r(»*f*ctimlsffci. 

'A^Sff necnoo Afi^rmt praeC inf. 
tk6t. pro m^Hf, ab ^^, «r*. Hinc 

?A^^ «fj et Iei|. ^fv^fr iy «r. 
viiMr, lyrra arataf et torra: io 
aom. pl. iifi(MM* et 

*A^f«£»f , «MK, «i^, agrffiuf ar^a- 
iitf ntr^y tamp^rit : et 

*A^^^i«f, », «V, agMuif Dim. ab 
^<^f*9 <Iuod ab 

'APcyxi, •«», ^^(7; f. i^, a. 
I. ind. a^ iHfM'*» p* i7^«> p. ind. 
|>aiL l^^ofuUf am^ rm, 

*A^9rmy^ ntf 4» rafiim^t rafittUf 
itfa rafie^ aSiof et i^«y^r, 
tf, It idenH »& k^iitttrafio. Un- 
dcet , 

'A^ifyir» «♦ *, bartago ; jmihv- 
oientnm imcot haoens, ^no ex 
puteis vafk retrahiimur. 

*Afor^^yfutt et i^m^futf mrHf ri, 
fr^da raftat rafiinaf a X. fing. p. 
ind. pafl. verbi Jt^wditt, ri^. 

'A^wAiffTUi rapieiftetf prx£ parU 
a^. pl. num. th- 

*APnA'ZXI, raftio : f. rtt^ et C«^ 
p. «({«'«M, ^mxm. p. ind. paC 4f#. 
^ttrfutt, 'ttyffuu, a. i. ind. palT. 
ii^dahvh, 'dxfwh a« a. ind. pafT 
fi^^mynff •athif. p. ind. m. 4f ««Ai 
•«(^ 

'A^trMTf^ n^ apud Poet. ct 

*A^««TM*f , A, iv) rafitatH feri- 
tatf rafa* : nncB 

*AfortutTtnZti adv. raftacimm mtorOf 
rapaciter : itemra^tim ; et 

'A^cr««rif , ^ ir, erfptus^ : omnia 
a ,3* ^g* prxt. indi pafl*. verbi if 
•^^tif rapio, 

■ *A^ttXi»if tt, of, rapiJutf a, mny 
eelir : ab m^^it, rapio, 

'A^rmkutSt et 'Afwmy^nf, ra^i» 
ter^ cupide : idem quod itfvrmm«n' 
«;;f abebd. Th. 

"A^a^t myttf «, RAPAX^ rap- 
tor : in pll oi^mytf 9b eod. 

'A^almis^ JEoL pro m^m^mtf a. 
I. part. ad. m. g. ab ^fri^tfy ra- A t . 

'A^d^M, a. xl part. adL £1 g. 
ab eod. 

*A^«|i», rajnamf I. fing. f. X. 
ind. a^ ab ifir^^y rapio, 

"Afrmt^ acc. pL ab i^^rfiffalx, 

*A(wmctttf itrmrmf a. i. part. ai^ 
ab A^trdZu, rapio, 

'A^mtOf L m^tf rapiOf furor. 
Steph. refert. ab «firv, ut iit pro- 
iptti falce ahripere. 

*A^n^ti '^tti • i ^i folo aquaiii : 
quia dpeiwi^ff/biocomgruit.. 

' A^ioifn, Ks^ hylaqtuutffuuis : et 

*A^^», etotf i, fuuieulus: a]> 

"A^inim, quaii if«*i{«, w, ii,^« 
vel itmum momtit : tanquam o^ 
wiim, 

*Af4fi|, «r, iffaix, ttem tnfisfaU' 
eatus : et harpey avis quetdamf ege^ 
nere aquilarwm : ab Jtftrmio'* rapio. 

'A^thmtf mSf 4, Harfyia, tmon/lrum 
r.apaxfiBitium i proceUa 
ondd 

*A^l»MU, rapetees qumdam Dtety 
HarfytM : gen. pL k^tevtmf, 

"A^rosy i, ^utor .' ou focultas ad 
refecanda impedimema, ant quia 
anknos A^ac^y rapit, 

'AVPAm^N, mtt* *, ARRJiA' 
BO : pars folutionis qus fidem 
facit totius funmiaB perfolvend« : 
ttcm/<^M#. Hebr. vbx. 

^Afjmyntf i«r, o i^ «, snfraSms, f*- 
fragiiisfjirmus * ab « pr. et /lifrr«», 
/rargo, 

. ^Afftt^tf, D(*r. et Poet. et cum 
rl^X«* ]^ 4f^<, 3- iing. aor. i. 
ind. «(ft. vecbi itfm^ouf fut. ^ p. 
Xoty amputo, 

"Affmpos, r,i^if irfutiiis, inton- 
futut : ez c priv. ct ^o^, futvra. 
Th. fdTrmffito, comfuo, 

"A^tfff acc. iing. m. g. vel acc 
pL n. g. mfftft^ et «^ivMs gcn. 
fing. et gen. ^ ab i^uft mas ; 
frenuMs^fertis, 

*Affutnitf vcl 'A^Mx^, ^, ir, 
ma/culimu : ab 4^/if» vel &^fi ntas. 

*Afftfoyifot, Uf i ^ n, mcfeulos 
procrtans : ab £ffnff ntas, et yti» 
fmtu, procreo. 

Afftfu^ty adv. mafcuie,fortiter, 

'Afftfutrifi (kffnfotopotf », « f^ «, 
aj^iiu mafculut^fortii^ viriiit : ex 
4^/»?, et •^/', qfpeaus. 

'Affttrns, iot, et 'Affttrott «m ttfr- ^i quoquam, tn neutrattt partem m- 
ctinans, £t 

'Afft^itt, ttt, i, fenfentia neutram 
in-partim propenfiut ittciittttns r ab 
« pr. et fMi, vergo, 

Affnnrttoi, infra&is : dat pl. 
lon. ab 

"Affnnrof, u, i ^ ft, idem quod 
mffatyht, firmus, infra&us ; CX m 
priv. ct fnegofjfratigo. *^A^P*PHK, vel i^, tm, ir i 
iteo) adj. • ^ A, nufcJtus, «*j 
Metaph.yertf>/,^tM(au.* eii 
g. affi», vel i^nr, fobiL mat. 

*Affnfiu, f. «TA^, p. nnm, rixor, 
yieior, prop. fl^e uxore a^oerfas 
ritum. 

'sAifnfntyifSfi^-ih Poft.^ 
W-^ff^, molefus, tBfciTu, 
du^binr 'videtur ab ^fkton, 
Xft^fif, convticiari : ac yo 
m^h r«v «^v* ^««Bfi^irlti, 
ffch. i. e. verfits 
dere. 

'A^nrriro^m, mt, k, nefA 
cinus, ooftene perpetratum. 

'Afffiroorom^ m, i ^ i, 
perpetrmns, dfetnttu : ab 
et w&u,fatio, 

"AffnrH, «, i^ ^» ktejfdi^ 
auditus, eoiatus, olfcurtit ; iti 
duif tiof^ndut : tx m ft. fX 
9,}i Cod.\fandut, diffus. Th. fim,diu. 

'Affnruf, adr.smfamde, ' 
ter, arcatte : ab eiKl. 

"AVPIXA^^eAI, ' 
dUmsfurfum temderr, 

"AyPIXO:?, mitxot, vd 
i^n,cophimurfVms 

'Affutfikut, adv. inconcinne, 
pofite,fate nunoerL 
m pr. Ct fvifMt, rbjthMUS^ 
tas. 

" 'Affveofonte, 3. pL fat. t. il 
Poet. pro kfm^ofTem, ' 
vcrbo tutm ^ i u , -»rw, f. •»#», 

'Affo^u, lon. pPO if fu^ 
hinc 

'Affm^m, «f, n, pro 
metus. Th. offit, 5, i,fetom 

'Afftefiu, i. nrtt. p, nnm, ' 
fum, adversa vaietmdhie ioiir*\ 
nttx^rtnt dicitur, neut. 
ab m pr. et fufouft^, eot^rmo, 

'Affumfom, languorf mgritolk 
Mr«f/*# furicAoitfoimt. ZC 

'Affttfiot, tu, n, infirmHaii 
Ab 

*Affurtf, 9, i ^ n, 
grotut ; tX. m pr. Ct ftinmph^ 

'APS, k^, i^i, agmus, a\ 
pL mifkri. " 

*A^mfi*fot, iEoL pro 
a. I. part. m. ab Jk^, opiot 
et &o\, i^ Hinc 

'A^otf, mvroh a. T. p 
f^^«. a. I. ind. wSL ab d^ 
vide. 

'A^ftt, acc. fing. ^^rm, «•) 
in acc. duaL ab £^f, vd 
tfos, mas, £t 

*A^»«ii«f, k, ^, mefc^snm 
eod. 

'A^rivtxwTffr, V, ♦, tptfcum 
Pus coneumbit, cimeNiut : t% 
mas, et xolrn, eubile, 

"A^rnfi CMi, «^ w, ct «i Digitized byGoogk it 

\: ab «^, /«i&. 

pi^ di^d^ : 2. fiotg. a. I. im- 
BL aA. i £ I. iDd. a^ JEo- 
|iBifcrbii(»,i^ Vide «^«- 

^AfM, « i ^/ t/ c iifig. f. I. ind. 
jiAri. ftrbi ^ e ^, ct ^L 
IHLI. i&d. ad. V«> ^ •^l* 

*Ji^i BHy V, «, wunfura Perfica, 
f^ft^ Qh, i, Dor. p» *A^ 

I V^ •» «^ nooictt propr. 
Icpi Pler£uimi : magmiu Mlat*r, 
'miajfcx m^nm, loo.) f. Wy 
),m,aikwmtM0^fyffHuhy */- 
^ , et c^rMp««, «'^«««^ ptndf 
% df^ffm im allfmm flkcatam 
Un 9B. ik iimm^ ait^iU, 
'yui^t, «, ^ ArUmm$y DOIIL 
^. nri Gr. malmmU, 
IV^uc.fifig. ab 

l^HfJimi^perfeSmty vaJUmst im- 
t-^' qu. ab «^TMf, imlegir. 

I V^. <«, iW, k, Dismm : acc. 
v c -ik iroc « 'A^i^, c^u. ab 
^r^f^ ptif«Sms. Yel fl'«i(« r« 
■» Mfc r^i»t sain Venatioai 
l^ «kk YCBatriz dicitur. 
iVv»*». ««, i Ariamifiaj hcT- 

'V*^, AW ffflam. i4m- 
IK mfsimm: ib "A^fuSt 
imm, 

■■ MMf ««p/, «iiMiM .' -^u. ab 

Vm^ •»», 00». propr. Tiri : 
^ nKN(«nc cegaomtoatQs rft, 
N «b BMlliiaciii' k&ic4 dfi- ^*»^ f iod. pak iiyMu, /•/», 

V»*fii«f, a, DomcQ muris, 
*V»»^»». et lr»KX«r, i^- 
^ « K tt ^eJL^, tmfiimm. iter; ri^ftJptMfmm^m^ 
. , «« vQcaatiir om- 
^^ poideM cx aliqiio loco : 
•*• K. prxL ind. palt wbi 

I -^T», ^ ^***»»* •«1 verbum A f 
hmmems qtio oiuis fiibiatam fer- 
tur : Item gemtu caleeamenti. Sed 
ia Nebcmii fumitur pro inHni- 
mcDto {mre^i^t^ genit. plur. id 
efl,} bafulatorum. £x l^^, 
Pleooafmo rv • fit «M(r^> ii(«f, •, 
/•nrfli ^eu fmnist quo, tn/Uy W f/jr- 
^^i, velfera appeiuHtyr; feu /^£va, 
M yvi reeonJitur, quafi /«^ r«^«'i', 
ab «•(, «>|^, et ^n^utiferv*. 

*APTHprA, «f, if, arUria^fpirHus . 
femita^fpiri^t reeeptaeuium ; «otmm 
venapulfans a motu ohfciiiatorio, 1M- 
f « rj iU^« m^». Und^ 

'A^ng^iMMf, «, •», arteriaau, od 
arteriam /wrtinems : ct 

' A^Tn^toTft^m^ «f , li, arteria dif- 
feQio: a r<^f, quod a rifeM,,y^- 
fo, ct i^^Tfj^MB, arteria, ' 

'A^^«^,if , i4ir, i i^ ^, aritricfus, 
arteria ftmilis, 

'APTI, ot<n&, ^a»/0, amk% nmper^ 
nume: tttt «(7«, ifc mfque: «fr 
iS^i, vel ttTM^i, ^x i&M tempore : 
Ct mv\A^it jam tutmc, Ih com- 
pofitione interdum fignificat ir«- 
vitaiem, et integriiaiem, feu /r/- 
fe£iionem: interdum etiam «ovi« 

*Afn«Mf , adv. pariter\ L «. pari 
numero: et 

*A^/cB^itf, £ «r«, p* flUMC, /ir^ ^or 
impar, interdum praparo : et 

*A^4iM]M«f , •«*, i, /i^/ eorum^ tfui 
imJmnt par impar : ab &^m, par. 

'AfTtCXmrhf, w», • jj i^, r^<wM ger^ 
minans, Th. /SXMfCMf, germino. 

'AfriyoftHi 9, i g n^ qui muper 
uxorem duxit, rteens nupta : ab 
t^i, ct ymftH, muptitet eomfugiam : 
i^ a 9>«^M«f, uxorem dmeo, nuio. 

*A(TtyiufX*f, m, i ^ <f, ab 0^4, 
et yt*Uk9i^ geHus : idem quod 

'A^tyifitS, togti i itytt 

' A^nyirmrts, v, • jj^ 4, reeemt gt" 
nitvs, modo matus : tX 4^<, et yt*^ 
vifr«f, a ygnmm, . progigno pario: 
vcl a ytifoftmt, ma/eor^ proereo* 

'Afr/MVMM, verieUcti, nom. pl. ab 
it^ti^imt, mt, ii, verum di&um, veri' 
dka. 

"A^tnwnt, Mf, • 5 «, iofuaxt non 
mutilant verha, im dicend» perftBus , 
verhmrmm concinnator : item veridi- 
cmt f ab &^rm% perJeSmt, ct \*my 
dico. 

*Afmi0, f. i*m, compofto, paro, /if- 
Jiru»,peificio, cujuft compofita fuBt 
ufitatiorar Ab m^rttf. 

"AfrJmX^, i*t,i^fi, recentftorttu, 
ftcens orius, ut fot, piantat &C. ab 
«#», Ct $4XXmyfloreo. 

APTIOS, y, • j^ n, ^«r, ut numf 
rus i integ*r,perfc£lus,omnilnts par'- 
tibusfuis coiiflans ; famusy coffenta- 
atutt parahts ad aliquid facitmimm, 

'A^rtrtf, Mfi^n, Poct. pro »(• A f 
r/««f , «^ , ^ g A, ^^M imitgtr^ 
et vo/riM ; CX dftUtfimtegerf et w«f , 

'Afrlfmnfy m,*^^, reetnt pertmtp^ 
tut : ab i^j^ et ^mtt, itderficio., 

*Afri*if, adv. nuper, pauio ante^ 
integre, ttpie^ ttt ctLareat : Att. 
di£nguunt «frM^f, mf* reSikiyWp 
et HfTt, intr\ T*u »S». 

*A^rMiMr»f, • g n, ^^cr etpiflrim : 
ab iifr*g,panis, et «•irriv,y^i><6y 
pinfo. 

'AfTommrtiutOf^ K, *, fruflmm pa" 
nit, 

'AfT^MPf , «, i, /•^•r, /^rar ^ 
vel adj. • g n, pyiorius. 

*AfTO'X, V, *,pamis, qidvis cOmt, 

*AfT*^my*f, 9, «, pamivorusf qui 
pdne vifcitur : nomen muris apud 
Hom. £x «^TM, et ^mytt, comtd*. 

"Afn/ftm, *mr*t, ^, comdimtntum .* 
ab 

*APTT'n, ▼el iifrittt, Don f. rm, 
p. nfTumm, apparo, adorno, inflrudp 
condio ." q. ab mf*i. a. I. ind. a(ft. 
nfrurm. part. praef. palf. ifru*ft,t- 
v*t, n,m, conditus : pnet. ind. oalL 
Hfrufttu, part. nfruft$f*i, con<dtus : 
a. I. ind. pafl*. ^^^r^l^*. f. i. palT. 
atfrminr*ftMt. 

*Afmrmfttf*tt P^Tt. ^ Z, m. nb 
<l^M>, baurio, 

^AfUfhf, nftlf, *, quo^m mtmftttm 
gtnui,cyatbut,bamflrwm: ab 

*APT'X1, ct itf^oi, i. r*t. p. tffv^ 
mm, i^amrio : ex profundo trabo : 
hinc i tf mr n ^, nf*ff *, cecidear, bttuf* 
trum. 

'A^fM|B>, i, nomen Tiri, &a4rdv, 
YitD.fanant yajiationem, 

'AfX^^yy^^f », •» Arcbangeius t 
q. d. ^^;c«n» iy>4x«r»,^r/««;^/ art" 
geiorum : mfxt»^ verd, imperOf ab 
ibrt;^, primdpatmt : Jt^rytA^f , Tcr6 
ab «^^«^iAAjr, nmniio, 

*^»ri^* •» ^ I^w. pPO if^ih 
yinu, », i, Ax. 

*^x»yH, Dor. pso ^;t»»y^. »• 

•, idem. £z m^n, principatms, et 
iiyi*fM4, dmco. 

*jLfxnhf, Dor. pro ii*xmkf, adt. 
tfi W///0, antiqmiims, Tt «fx*^» **'• 
tium, principimm. 

'Afxai, S», mf, primititt, principiap 
pl. ab eod. Th. 

'A^;^j««Mf, n, «y, «•>, ct Att. *A^. 
Xmitnif, vetufimt,Jine moribmt,fiui'' 
tus,fimplex. Et 

'A^;^«iV(itff , adv. prifco more : ab 
cod. Th. 

*'V;'f»'**»» »» »♦• (fuppJe ^f*t*f) 
mtutuum,fort ufurarum, reditus. 

*Afxn7*f, tum, min, antiqmus, a^ 
um : et mfxn*n, lon. pro itfx»^"» 
ab &fxn' 4^A^«i'0/, «1, majoresf vett" 
res. wnu : ab i^^^cT*; , q. ▼. 

^itai : ab ^od. Th. 

'A^mfifim, «f, ji, mt^iflrattmm 
tUBi^ : ez «/;^9 imptrium^ ct A- 
^if , r/r^ ; ex Ai^, eligo. £t 

'A^;^«i^|ri«, «Mv, ri^ twmiiia mo' 
gUiratibms ireaiuBt. 

A^X**^'^*(* ^ mfetiOdmagiJtra' 
tut ereeutias eonwnio^ mtagijiratmm 
ereOf aut amiic : ^b Ufdem. 

'A^«w^«f, f. iVm, p. iMh mmiipnt 
imitorf emtiqmo : et 

'A^;^#ir/K«f , v, i, prifeormm imiSa" 
tio: miuum^ in leraione; und^ 
Bomen eft fignrx ap«d Gram. ab 
Jt^X^f exordium, imitium, 

'A^miotf, antiqui; adv. ab eod. 

*Anc*^fiuii m, i, nonl, propr. yi- 
ri. GT.frimceftpopuli. 'A^iU i, prop. am&orju' Titf fui.jufie mperat': i m^ett l» 
^mif. 
'A^;^f^«rif , Mff , A, v«frV «ZU; 
*A^i, 3. fine. ind. pne£ a^ 
M^M, pr«f. inf. aA. Ji^i^, 
pneC inf. paC ^#;t*^'*^» 3* ^°S- 
prapil ind. pafll ab %c^ vel «If- 
X*f^» iaepero, 

'Afx*'*^ «1 '■^ 4m»»* prmeipit^ 
ant mM^iftratuuM euria :. mfxht 
prim^ipatmt. 

*Af%oios, «^, ^ id. q. i^t^oft 
muti^ut, q. ▼. 

'Afxi»a»t» »> ^ ^ At «r^, fen 
•i:i^ mtalorum : ab 4fA^i^ et »«»i«, 
malut. 

'Afx^Xmotf m,i^ii, /^*^' r^ar, 
frimeept ; iCX 11^^, ct X«»f , popm^ 
#wi; ttcm 

'Ap;^lx««f, », j, Arebelaut, no^l. 
>iri, Gt. primcept popmli. 

'Afx^^oXtty m, et ••Pf , j g A, iiw- 
peramt eivitati: i ^fX''* ^^ ^^ 
XiOff, 

'Afx'rf pro ifXt^Ut, imeife: 
pr«C inf. med. pro imperat, ab 
4^X*¥**' Vide mfx»*^ ineipio, 

'Afx^HeUf ▼efo inf. f«pd parere, 
tc^ Caspius imperium ferre, 
'Afx^^^y lon. pro iff;tir«, 3. fing. 
imperf. iod. med. vel paiT. verbi 
&fX'fiMt, Vidc in mfxtf imeipio, 
/mpero, 

'AfXirwety V, arcbetyputf qui pri' 
mam rei alicujut /ormam exbibet : 
in ncut. W AfXiTv^sf,,exempiar 
primigeuium : ab o^X*** ^^ Vi/ir«f, 
Jvrmaf exemplar. 
"Afx^v* Dor. pro J?f;^», *. fiog^ /»ri«w prineeps A9 • 

eipaimtjmeperimmi origo, taujfa, «r- 
tremtmmt. Ab «f;^id vcrd eft d^ 

ic*i> H«w^» j^^f* ^*^x*f «t 

iw^mfxnf, f^ofxot vtl fuftifxnt, 
^vmfXH, i>ayafxim, wntmfxim, 
XtXiifxnt, &c de quibut aiibi 
fuis in locis. . 
*^ny(hiuff ct ^myiih^v, pratfi 
inf. a^ prineipettum obtimere. 
^Afxnyirnt, », •, ct Dor. 'AfX^^ 
yirmt, dux, pretfu^ primcept, oM&or. 
Et 

*'^X^y^^*t, iiot, ii,prafet, duffritf, 
pdtrona ; mtetropolit imperiu 

'Afxnyn, m, i ^K dmx, primeept, 
auffor,jmvemtor, in vocat. mfxnyi. 
Omnia ez Jtfxh, et iiyiofuu, dux 
fum, pretco, 

*A^;^iy, lon. pro Ml tifxik^ mb 
initio, antifuitutfdemuo : adv. Th* 
JifXh, imtimm. 

'Afxfif, et «i» ifxh*, adverbia- 
litir, priiftum, primitut, principio ; 
et inter^um omHimo^ amte omtmia^ im 
primit. 

*A^#tvr«, acc fifig. maf. a. i. 
part. paff. ab ifx^e, vel ifx^f^t 
quod vide. 

'A^jsr^, », i, medteormm pHm- 
cept, vel inier mtedicot primarimt : 
ab Jtfx»t* ct imrfit, mteiau, quod 
ex iiofuu, medeor, 

'^X^yfM^^^t, iot, it fcrtba. 
rum prafeBut : ab kfxM, et yfmp^ 
fiMTVH,fcriha, quod k yfdfetjferi' 
bo. 

'AfX^f^* V» K Arebidamuu : 
nom. propr. 

'A^i)^tf-fM^vX«|, oMot, i, cufiu et 
primcept,feu prafeffmt carctrit, Th. 
^u^mTjm, cuftodio, 

*A(;^<)fr/umif , f , i, idem ^au^. 

*A(;^it^snv«r, f. tu^of, /magor fa^ 
cerdotiofummo, 

^A^n^Mt, h, if, ppntificime. £t 

*Afxn^ius, iot, et Att. i#f, i, 
fummut pontifex, Jummut Jacrormm 
prajet, fummeut facerdot : q. d. Si^ 
XOtf fS* '((^*, primcept faeerdotitm 
quod ab ^(X** principatut, et u- 
' ftvtxfi^erdot, quod ab it^,fanSiut. 

'A(xitrm7^, 9, i, prMpmmt fo- 
dalis. 

*A^x*t¥mixot, 9, i, prapofitnr fw 
nucborum. 

*AfxiM»t, h, if, principaHe, pfima' 
riut, aptus ad regemcbtm, imperans : 
ab ifx^' 

" 'A^tmuCt^fntnt, 9, i, gubfrna' pr«f.iir.perat.mcd. vtl pafl*.ab ^ 
X^f*^a'i itnpero. Th. JtfX'^* imperium. 

'Afxivv, fut. turof, idcm quod 
fpX^^ i^p^ro : ab 

'APXH\ t)i, jf, principiumf exordi' 
}im^fundamtntui^^ magijiratus,prin • *A^X*^'X^^* »» i, Arcbilocbus : 
Poct£(, lambici carminis inven- 
tor. 

*A(jf0fimyotfoSf », i, prafe&ut CO' 
quorum: ab it^xhf imperiitm^ ct 
fimyft^f^ cc^uut. A^ 

Afxt^X^^tt •» •> p»»ttrm^ pm 
tormm, vel pocUiatormm^ w yj ^ 
£x ib^oi, imperOf ^fatp^ ipiiiBi, I 
^,fmmd$, 

'A^tTotfmrht, «, i, firatar 
pHmcept, 

'Afxt^oifkm, twf, i,pafiarunipr 
cept ; ab «fX**» primdpmtmef ct 4 
fthffp^or. 

"AfX'^"'^» *> 'i propr. Bom. 
ri, Gr. mt^jfltr epmritmn 11l 3 
wot,Himms, 

• *Aq^|^irCi»rJb, 9, ;» ieji 
rimi priiteept, 

*AfAf T«*iw5f, i, i^pifim/^ptfioe 
princept ; ex ^i^*', omopero, €t 
rot, J rmw m m^m ii pamiet Ct «M 

*A^ir^ftwy^, S, •» u mp aaiu < 
erdtut: ti* ib it^^h, prime^atmti 
f^rnymt, ^t: q> d rfsrw^ «R 
£flif/, ct iyot^ dtuo, 

'Ap^trpfdyetyot, », i, trafA 
vel re&or Jjfmagogm s ab 4f^ 
rirMt^wyi, amvemtmt : quod ai 
yi>«#, <*i;{T«{rf . Th. ^i)^ ^^ 

*Af;^ir>»rMii», fakr^oieert, fett 
cari, pneC inf. ad. oootr. 

'A(;^m»rMMi, cf , 4, niilifcifla 
«>'/ fabrifademtB, fairiemtif. 

^ A|;^m«nN»^, ib, m, «^ «rcM 
Xanvipr pertimemSf ptritm* < ii <iim 
rm: et in f . g. 

'Afxt^ra^mlk, (fabaodknrr^ 
ni) arcbiteBmra: ab 

^A»x*^^»^f «Mf, i, ./J(CJ 
7EGTUS, fabrormm primeepe f 
tem MetapJhor.y9rMAr, maeii 
tor: cx i£fX'^ «t ritortiOffii 
q. i nuxt»,fahriemrn 

*A(x*n>mt, •» ^ q. d. %! 
r»^ TtAjMM», m^^tfiar pmihrm 

'Af^t^iv^f i»XiMf , V, ^ mrthitridm 
triclinii prafe&mt, fyenp^artk 
qui prxeib* apparando coovrri 
ex ifxh, primHpatut^ et «70X4 
V, ri, trielimium, id eft, loc» t 
but conftratns leAii ad difta 
bendum : quod ex rfSt, et mi^ 
leQut^ a itXfMf, reciimo. 

'Afxip*»>^, », ifprmfkamt trHi 
A^ifuXot, oi, primc^ee^triimt 
1\i^ ^uiJkttribmt, 

"Afxfi^vot, per Sync pro 

"AfXifUPOt^fubditmt: prxil fi 
paU . ab ifxoftmt, impero. Tb. J 
;^j|, imiperimtm, Vel etiam «fg 
Mf pro ^;^Mf, et hgc iccM 
pro kfyftifH, l^ar. pef£ pafil 
niutato, in x* 

''AfXOfiiat,q,v,Cuh4fXoi' 

*Afx»f, »» ♦, dux, primcept : h 
adj. AngjL akcil. 

"Afx»', incipioi jfr^ipium, «•/! 
veJ origojum; prior etfifuid intif dmw9r,^r^um^ imperoi woag^ 

Digitized by VjOO^ ^ ind. ad. il^ a. x. ,tSL if^ tmm. yemC ind. -i«, /«db. ^JkTMf; parm^ ohtemfen i 
ataph : impcf^ ind. 

l£ ptrt paCi^^^iw, /i^^ 
Hkxf^ pro ^x^^^h X. 
rfEdl ^ aie<L tcI paC f. i. 
li i^^r^, 7, M^ a. X. ind. 
li^^w», «, Mir a. I. med. 
If. i^l^ y, mi. a. l. inf. 

Jkc N 

ht/in^t m^ mmur : Dor. Tel 

fpn «f;^fl^«. I. pL pr«£ r^, frmcip* : ^fX^t^, 
pv,pni£ pafl. 
Ilft, i^ •i»f*»% camgrw : f. 
fk ^ ^M. a. !• ind. a^ ^. 
JU. V> et «^ part. l^ 

^^^10^.111. Ift^ et &dl 
8oe if^ ct PoSt. a- 
^ Ip Doteft ^tam efle 
a. I. fiAu wdu Tcrbi «lipwy ^«.i f^i^etSZ^ein: hinc 

^ «v, M 9fmMtirust •> 

^dAm. 

IlSfAyar, i, me^ilmt arUr. 
» a«, «, Dor. pro «^ i, 

^■Gc^abl^«,;,9»#,fM, 
viri, ^»JLir«*. A2J 

*Agifum$ *> ^ ^l)6ii/, wtgfiu: 

par. a. x. med. ab il<», /i/f«, Tel ASA'MtN^2, 9j,pehii,filimm 
WMfk ri Metf futi^ 
0Uf, ifirdikmtmimuemStt i. e. eluen^ 
tKt. 

*A#a9, fifiii9 affUere ; prseC inf. 
ad^ coBtr. ab aeim^ f. >{#•», p. 11»«, 
fifiidloy vel «ro/^ia o^ie.- Th. ^ 
%e0,fiti9, 

jArlKyiaXtf I V, « {^ 4« fimktliit ca^ 
rent : ab • pr. et #»»lMiA,Mi, /ni« 
Jaliumt, 

'Atf-Mnrnf , »«f , et "AfWJi»!, V, i g ^, 
«M putrefaQut^ futredimi mom »b' 
momiut : 9^ m pr. et e^iNt^ futre^ 
fi^io, 

'Keifmes, », i ^ ii^ caruit expert : 
item gradUty macUenfmt .* et 

^Kamfmle^ «#, iJ!, gracititat, macietf 
ab • pr, et «^i^ 


Oar. pro frtu x. fing. et 
1 1 faig. ^ur. Dor- pro $ns#, 
bd. »a. verbi «U^^ roivo, et 
per cxmtrad. ^I«», impcrf. 
aft.ccDor.^^ 
hra. i. ini adL Yerbi A», 
ilM.' At t^^ L fns «fub- 

% j ^ A, meemcuffut^ 
f Q • pr. Ct omXtAet, agl- 
'tJLw^m.i.fitiam. 
^•fWi^Mji, fcu iMkirtulast », 
proeiameatui : mamX» 
uf^ fuaBtumTtef. Hefych. 
>&«, «« 'mefpere, tuia 

ab ir |T. et r«x- "AXAPON, t, W, JiSARUM, 
mardut/ylv^irit. 

*Ar«f, loo. pro |[r»f, ceciaifii: 
1. fin^. a. X. ittd. a^. verbi A», 

'Am^fiii*, «f , 4, oifcmritat : et 
^ATAf^f , -i«f , -«f , • g A, ehfatmt 
ex • pr. et em/pku mtamififiut. 
"AeCtTH, », • ^ if, Tcl -«f, -•!, -n», 
imextimButy iuextimgmHiiit : i#(ir«, 
in f. g. apnd Hom. ex • pr. et 
#Cf r^, qnod i rCimr/M, emtiuguo. fttiigo, macuia^faviiia : q. abh ietf^ 
CtfiiXXm. 

'AaCeXimff «irr«, •«•, gen. f*r«f, 
frnrf, tvTf^filigiuofutf PoSt. ct 

'ArC^Xr«r, -«I, f. demif ct *ArC«- 
Xiijk, -«r, L ^iemffiiigiue iufidofpoi' 
iuo. Th. irC«X«f, ibpri. 

'ArC«Xi^f , uf , i ^ ^, idem, apud 
OratQres. 

'Ar)^«A, Jifdruhal, duz Car- 
thaginicnfis. 

'AriCcMi, af , ^, hmpietas : ' ab 4rt- 
Cji. 

'AnCi«f, *r, /iRrj&fP rg:o .<• f. ^r«. p. 
hoiZipuL. a. X. inf. a^ UrtC«r«4' 
ez « pr. ct AZxy colo, 

'Ar«C?, Im^m / nom. pU n. g. ab 

*AetSn/*mf «<r«f , ti», facimut "imtpi' 
ttm^faeinut nefariumyimpietat, pia< 
cuium .♦ ct 

'AnC^f, Mf, J ^ ^, ri anClf, yi/i 
numen £tunum, vel nuilum Deum 
coOt^ impiut : a, um : cx • pr. et 
rf C«, coia. 

*AeiXym»y ms, «, iafcivia, ohfafni' 
tat, petuiantia : Ct ' 

*Aet\yttty -•», f. vtem, Ct *AeiXfmi- 
me, f. «»«, petuianter et lafave ago, 
lafeivio : ct 

'AnAT^jffyCcu 'A^^^mitpeiuiam \ 

AS 

impudlee. inforenihm iafcive 
Omnia ab 

ASEArrfX, ««f, j ^ A, petulamt^ 
protervut, iafcivut : impudicut, fia^ 
giti^ut, o6ffanut, Hbidinofut, incef. 
tut 1 vioient, iuxuriofut, 

^AeiXnm, 9,i^ u, iiiunft, oifcu^ 
rutt cx m pdv. «t rtXifnr, Luna, 
q.fi^e iumcl. 

'Aeifivos, 9,iH, mtimimeveneramJ' 
dut, inbonfflut, incafiut,fadut : ab 
• pr. ct etf^is, vemerabiiit. 

'Art«*r«r, «, i g 4, idcm quod «U 
etUs, £z « pr. ct rt C«r, coio. 

'AeveiiS, f9f, • g (^, impiut. Gcii. 
xrriii. 25. 

"Aeteftmt, Dor. pro ieofuu, f. i, 
ind. m. ab ^m^ ^airo. 

"Anr, w, 4, fafii£um, maufea s 
itcm moiefiia animi, fordet, doiet : 
ab £imfitio. 

*Aen, camtttUt : a. fing. f. i. ind- 
m. Dor. pro ^tM^t», 7. Th. ifete^ 
cano. 

'Aeniunt, mmMia a^ciar : XI fing, 
a. I. opt. pa£(. ab a. X. ind. paC 
*nf^fc Vidc in»^f. 

'Am^f , mmfiutfuerit : 2. fing. a* 
I. fub. pafl*. ab a. I. ind. paff. w- 
eniw. yerb. meutfieu, 'mtuu, f* 
neofuuffaflidio iaboro, irafcor. Th. 
Siet,fatio. 

'ArnfutfTH, 9,i^h, monfignatus^ 

incuftoditut, ineertut, re&ore carens : . 

Ut ^nt/MMTM ftnXm, ovet caremtee 'AXBO^AH, «f, Ct ie^iXes, 9, 4,. .^^, i C. Mit cufioditm : ab a pr. 
Ct eififutim,figno,figmum do, 

*Aenftos, u, i i^h, cuifignum, feu 
mata non efi impreffa : pcr confc- 
quens, obfcurut, qui mibiifignjjicat^ 
ignobiiit : cx m prir. et enftm,fig'- 
num. ^ 

* *Aertfi»ts, obfcure. 

"Aevrtfos, »» • ^ ^» incorruptut s 
idem quod ikem^s' ab m pr. ct 
e%tm^ putrefacio. 

^Aenen, 1. pcrf. a. i. fub. mcd.. 
vcrbi i^mafMtt, Vidc meviSns. 

*Aeftts, irros,cantatut : a. I.part. 
paff. cx a. X. ind. pafi'. f r^nv, ver- 
bi ^m, taato. 

*Aeiintm, «f , «, fiebiiitat, agritudo^ 
ianguor, iMjtrmitas ; ignaviu, inopia: 
vide itehnm, infra. 

*Aehfift^9S, imbeciiiior: comp. ab 
.Mifnsi q. V. 

'Ar^tvtM, -«r, agroto, iangueo^ nibil 
ago, infrimut fum: item infirmor : • 
imperJF. ind. ac^. iteiinvt, -«fy. f« 
nriv. p. he^iinnet, a. i. ind. a(S. 
iieiitnem. prsef. part. a<^. ilr^<vi«v. 
•*rv, -f«yv«f, -vrr«f, agrotut, rudis, 
et in f. g. ^^tfivra, -uem, -m, in» 
frmta, iehfiiems, mrres, ct in f. g. 
Mtwnemem, a. I* parL adt. ex » 
pr. et eiitts, vitf robuVf poientia, 
Undc?t 

3igitized by VjOOQIC ««rif , ftiperl. «Mli^ifjW, Mlifir^ 
mtu : ab kfj^mtt ^* ▼• 

^cta/ .* ab cod. Th. 

'A^M^rMc, «f, 4» magifiratmim 
€UCIm : cx «^x** imptrimm^ et i«- 
^if , f/f^?M ; ez ib^, eiigo, £t 

'Af;^ci^|ri«, M»», «^ emmiiis ma» 
gtiraiikw ireamis, 

A^tufiwditij i» u^ttfadwtagjflra. 
ius creandu eomemiaf wtagtflraima 
ereOf aut amiio : ab uTdem. 
/Af;C«^«», f. ;#i#, p. «««, «dijiw 
imfiorf amtifao : et 

.'Af ;^«ir^, t, i, prifeorma imita' 
tio: nuzim^ in &rmonc; und^ 
Bomen eft figarae ap«d Gtua. ab 
4^;i;4 exordimm, imiiimm» 

'A^mitftf amti^; adT. ab eod. 

^A^iUfibHf », i, noni. propr. yi- 
yi. Gt.frimcepspo^i. 

'Af^^ii/xnf , «. i, prop. am&orjm' 
rit^ qmi.jt^e tmiferat} i &^mt If 

'A^;(^f^apr<f , Mrf , ^ vMr alha. 
*A^i, 3. finp. ind. prK£ aft. 
J(;t*«**, P'«f- "^' ^' ^f^» 

prvll ind. paft ab ifxi^ Tel «^ 
;^«^Mu, imtfiero, 

*Afx*^ V, T^ 4Mm primeipii^ 
mtit mtagtfratmmm turia :, mfX^i* 
frimafatmi, 

*^X^^y «^, «w, id. q. ^»33i»i 
mitiqumif q. t. 

*Afx%mmmHt •, i |^ *. ««fr, fen 
•rip» mmUrmm : ab 4fAA ^ «««^> frimcefi ; ex 4^, Ct >4Mf , /^m. 

4us: item 

'Af;^iAjB«(, », i, AreMatu, nonji. 
'viri, Gr, primceps popmii, 

^AfXl^ekH, tH% et ••ff , i i^ 4, nii- 
feratu dvitati: i ^/%i» riif vi- 
JU*f. 

'Afx*^ pro ^X^^h imeife: 
praet inf. med. pro imperat, ab 
^X*f***' Vidc d/;^M, i#i«(^i». 

*Afx*^tty ycf 6 inf. fapi parercy 
lcfl faepius imperium ferre. 

'Afx*^* lon. pro 4fA;«'«« 3« fifig* 
imperf. iod. mcd. ycl paff. ▼erbi 
JifXOfuu* Vidc in ^/;^*', imcipio, 
Jmpero, 

Afxi^rwHi »» archetypmty ipti pri» 
mam rti aiieujmt formam exbibet : 
in neut. ri ofx^Tuireti^exempiar 
primigemium : ab itfX^* ^^ Vi/vtff, 
formay exempiar. "AfX^"* ^or, pro i^x** *• fi"g* ^»''»'*» primcepi 
r: — • j 1 <r-vji-* »a,-.'% AF 

eipaims jmpe r i m m ; •r^, M*^> f^ 
tremimtm, Ab ^i) Ter6 eft ^ 
;^5iir#f, l^i», Ct ifxofuu^Uf*^ 

K*^» '?w»» *«*«:•'. y^tifxt «t 

fmmtfXH, iXtymfxith ^t^fX^* 
X^^^fX^^ty ^ <^ quibot alibi 
fuis in locis. . 

'A^if yiTiwi?, et ifx*iyi^l^i pnefi 
inf. a6L primapatmm ohtimere, 

^Afxtiyirmt, », i, ct Dor. *Afxm^ 
yirent ^*t P^^^f^^t primcepty oMfior, 
Et 

*Afxnyirit, lUt, hiPr^fes^ dmOriiff 
pdtroma ; mietropolii imiperiL 

*AfxnyH, 5, i # *, dmx, primeept, 
au&orfjmvemtmr, in Tocat. ifximyi, 
Onmia ez hfx^^ et A^^mm» <^« 
fumy prmo, 
'A^i», lon. pro m kfjfity ah 
imitiOfamtiquiiut^demtm: adv. Tk. 
ikfX^t iititium. 
'Afxfi9, et r^i» mfxm*, advcrbiap 
lit^, pritfiumf primitmt, primcipio ; 

ct iflderdum ommimio, amte omuaa, im 
primiit. 
'Afxfi^rm, acc fing. maf. a. X. 

part. paiT. ab dfxi* ▼el ifXf^t 

quod vide. 
'Afximrfoti *, i, tmedieormm prim- 

cefty yel inier meiicat prima ritu : 

ab ifx^» et /««yif , aii^au, quod 

Cl uUfuUf medeor, 
'Afxtyfmf^Ttut, J«f, i, /m*a. 

riMt prafe&mt : ab ifx^» «^ >P^ 

^rtvf ,yiri^, quod 4 yfdfmjferi» 

bo, 
^AfXf^^tftH^ «, hf jtrchidameme : 

nom. propr. 

*Afxt^ftepy>M!it eutott i, oj/SIm ^ 
prituepi^feu prafe&mt carctrit, Th. 
f irpl««^, ctiflodio, 

*A^;^<V/M^> «, i, idem £ittr«r. 

*A{;^iif«nv«#, f. 4vr«, fmttgor fa- 
cerdotiofummo. 

'A^itfa^Mf , l^, ^, pomtificimt, Et 

'A^ii^iiv, tif, Cl Att. Mff, i, 
fummut poHtifex, fummmt facrortem 
prafety fummut faeerdot : q. d. i^ 
Xotv T*^ h(ite9f primcepi faeerdotmm ; 
quod ab if;^*, primeipatut, Ct ii- 
^iottfacerdot^ quod ab U^,famSlus, 

*^(X*^Tm7^ », #, prmcipumt fo- 
dalit, 

*^iX*^v^H» «» •> pretpofttttr fm- 
mucborum, 

*Afx**»t, ti, •», primcipatit, pi^imoa- 
riut, aptut ad regemdum, imiperamt : 
zhijfxf' ^ ^ ' 

*Ai^*mtAt(nrmt, m, i, guhfrma- prxf.iirpcrat.med. vcl pafi*.ab if- 
X9fM*,impero, Th. ifX'^, imperium. 

'Afxt^f, fut. tuett, idcm quod, 
fV;t*'» ifKpero : ab 

*APXH\ n;, if, primcipium, exordi- 
p w j^fmndaaientufj^ magjflratus,prin • Af 

'AfXtmxitt 9, it pSmaermm^ pti 

lorum, ▼€! podiiatormm^ ■■fM 
Ex ie;^*'» «^^«r», ^«^-««Mid 
;^,/kMfr. 

* 'A^Miii^Mri^, «y i, firMar\ 
prhurpt, I 

'Afxt^ftmf, iMf, ippafanemfp 
cept ; ab «^it, pfim eip m t iri, ct « 
f$iif,pafior. 

"A^^^MW, t, i, propr. aoflk 
ri, Gr. muigifier tfimnmi, Tli. 
«'«f , tfyiMM. 

• ^A^nrfuCimrkt* 9, i, ligi 
rmm primcept, 

'A^tetro^, i, i,pifimesp^ 
primcept : ez i^«f , impero^ tt 
Tot, fintmmii^mm^ pamus^ d Mi 

^A^;^ir^c««yif , i, % ij ^ u i jf ii i 
«ro^/; q.ab^i^,/r£K^^flfa^ 
r^r»»^*f, dmm: q. ex dfSTsi^ <a 
tftlar/, et Jy«», iAr«t. 

^A^tmndyetyn, •, ^ /r#/M 
▼el reamr fymagoget t ab Ji^i^ 
rarNiy«r>i^ cammtdm : qiiod ii 
M(y««, tftif^ii^ Th. iyoH ^^ 

*A^;(;insri«7», fahr^mar9,fd 
cari, prsC inf. aA. oootr. 

A^;(^inMnnw«, «f , 9, tfincMMRll 
artfahrifademditfahrio^ 

'A^irvmroo t m it , kymo,ad anti 
tmram periimmu, pmrkm» ^nkitk 
rte : et in f. g. 

* Afxtrutrmtfmlkt (fubailditlird 
»ti) arehiieBmra ; ab j 

*A0x*^rot»t im, i, AXCi 
rECrUS,fmhrormmo prime^ii 
tem Metaphor./raiAr, wM 
tor: ez 'iix'^ ^ r\mtraeOtfii 
q. i nhxt;f^rieor. 

'A^tnhiim, •» i, q. d. %^ 
r»r» ^koifiif, miaf^far pMtm 'A(X*^'X^» »» if Archiiochus : 
Poct;!, lambici canninif invcn- 
tfr. 

'Afjfi/iayotfotf », i, prafeBut co- 
fuorum : ab if;^^,' imperiumf Ct 
fuiyot^ty co^uut. ^A^tT^imXimt, •• i, i 
triclimii pr^fe&mt^ fymip^fiarih\ 
qui pneeft* appaimndo oonvii^ 
ez ^a:<^> priiiApaitttt et r^mid 
m, ro, tridimium, id efl, locQt % 
but conibmtas lcAit ad difca 
bendum : quod ez rfok, ct aaJ 
^fiar/, a mXjMi, reciimo, 

*AfxipuXot, 9, i,prtefoffmtt^ 
i^fX^^» ^y Pritmipet -^ trihd 
1 h. faOJ^ trihmt, 

'Afxfttfot, pcT Sjnc pro ! 

* Afx^fttm, fuidittu : pnrCff 
paif. ab ifXfut'* imper^ Th. i 
;^, imperimm. Vel etiam iffl 
»»f pro hfxi^m, et hoc im 
pro nfyftimt, f^» ^ert pa£ 
Aiutato, in X' 

'Afx^f^, q. ▼. fub 4fxoi> 

*^fX»h i» i» ^«» primeept: fl 
adj. Ang^ a^b. 

"Afxu, imcipio; pr^ipimm, mmi 
vei origofum; prior afifuid imt^ dml/ior^^fr/tfum^ imperoi mufffi 

Digitized by VjOCJ*^ kl 

Mir.* CQm pXL fot. 1». p. 
ki. 1. ini a^ if^ 8. u 
WmA, iffyn, mm* ftmL ind. 

kyAfiU^fim,fim/yh 
fm aikrmi fare», aiiemfen ; 
hmm msifk: imperi iiid. 
k Ttl pdt ffxifmh »t ^*. 

k pit Y*s:kfxif^t fi^ 

ni&bu med. tcI paff. f. i. 
li ffiipHw, ff utu. t. I. ind. 
^^^ «, ««r a. I. med. 

f¥f^ Tli. i^, ^rwff- 
■jiipfnHi, flx. \ 

mifAH i r i tfa iii- .• Dor. ^el 
Cpn ^i^s. 1. pL pntC 
ki.ak J^ vd ^^(iMM, 

^ffS wnfi •, ftatrf pti^tSf 

CBr, /TMc^ .• ifxiftttff 

PS( i|^^ tnMty coHgKW * I. 

fr«NP ^ ind. Bi. 4^ et &di 
■^ ' ' { if^ et Poet. «t- 
Et ^ poteft etiam efle 
pa>t.f«k»6LTcrbi tJftt, *K9A/umtt *» ^ ^i>'nB/, wlt^t: 
par. a. i. med. ab ilw, /{/»•, yel 
dK«, /«£». 

*AXA'MtN^2, 9,i,pehu,filitm 
bahua^rluwi* wmfk r$ £919 /invv- 
#iif, ^ftrdHut mmumSt, L e. «i^M» 

dRT. 

* A#af, fapsiTf affUert ; prseC inf. 
a^ coBtr. ab a«%U, f. ii#m, p. «««, 
fapUiioy yel mcUJiia effieio: Tb* 41- 

2Atlifimkt, V, {^ A, fafuhHis ea^ 
rtru: ab • pr. et m»)«U.io, y^- 
dalium, 

^Afmtrntt *Ht Ct "Afii*^, », i g 4, 
mn putrefaOus^ putredhti mm o^ 
monimt : ab • pr. et €^femx futre^ 
ft^io. 

jArifuff V, i ^ iit carmit exper* : 
item graeititf mtaeilemhn .* et 

'Aamfmitfy «#, 4, graeiiitasy maeitSf 
earmie frivatit : ab • pr, et td^ ^¥^:*hifJiyt0,mmxmar! 

•^•iifj f», artma^ 

k^ct^^d^.- hinc 

K m, aruauiieust •- 

ftUm. 
^srA,% i, ii^M ar«#r. 
^'^h Dor. pfo jj^ ^ t yiri, i«A^«v. ■*» Dflr. pro fr». I. fing. et 
[^•faf. ^ray. Dor. pro ^#, 
**l-ad.Teibi iba«i, «m. et 
K pcr eoQcnta. 22«*, imperf. 

ja.Liirf. a6Lverbi iX«, 

*WAt^i:/«,,,fub- 

Pj*^ «• i i *, meomcujfut, 

TJj* •« « pr. et MiXf^, «y*- 

fen i^mXwtmUf* »> 

^preclamatus: UmX» 

V» ^«iwTrtj. Hcfych. 

g*W; ftb • pr. et r«A.- •aXAPON, », W, ASARUM^ 
mardiet Jyt^Jlris. 

*Ar«f, loQ. pro J|[mv, eeeuiijii 
%. fing. a. X. ind. wSt. vtrbi «0«, 

*Armfttttf «f, 4, thfeuritas : et 
*A«w^f , -(«f, -«f , i 2^ A, e^feurus 
ex • pr. et r«t^f , msauifeftus. 

"AtCtttty 9t i ^ 91, YCl -«f , -«, -•!», 

isitxtistBtu, imtmtimgmiMss : itKWu, 
in f. g. apnd Hom. ex • pr. et 
aCtfit, qnod a aCinufu, txtimguo, 

*AS10'AH, iw, et irfiiktt, V, 4, 
ftsligo, maeula,ftviUa : q. abh 4rif, 
Ctj94XX«i. 

*A#C«x««f, «i#r«h «•«, gen. ffr«f, 
frnrf, tvrt,fuligimofms, Po^. et 

*ArC«XM», -«#, f. «(r««, ft *ArC«- 
Xf^ -*r, L i^,fulsgine iitfido,poi- 
/m. Th. 4rC«Xif, fupri. 

'A#C«x«;^f , tH,iihy idem, apud 
Oratores. 

*Ar2(«3«X, Afdruhal, duz Car- 
thaginienfis. 

'Ari C«tK, «tf , 4, isstpietas : ' ab 4«v> 
C«f. 

*Arf C(««, «^, impie ago f f. 4m». p. 
uaiZipttL. a. X. inf. a^ littiCnttu* 
ez « pr. et «4C*r, ^«i^. 

*Ar«^ imspia t nom. pl. it. g. ab 
^CkV 

*AtiZnf*M, mrtt, ri, faeiuus 'impi' 
um,facinut nefarium,smpietas, pia- 
eulum : et 

'AnC^f, Mf , i i^ 4, «>« «nClf , qui 
munum tSvinum, vel nullum Deum 
coHt, impius : a, um : ex « pr. et 
riC*», eoio» ' 

'A«iX^er«, «f , j(, iafcivia, ohfceini» 
tas, petuiantia : et ' 

'AnX^iAf, -•», f. wu, et *AnXyi/- 
VM», f. «v^, petuiastter et iafcive ago, 
lafeivio : et 

*AnX)fU»i,feii 'AriX^^Sifpetuiasi \ 
AX 

Omnia ab 

*ASEArirX, J«f, ; ^ A, petuiams, 
prvttrvus, iafeivus i impudicus,fa^ 
gititfus, oiffmnusy UMin^us, imcef* 
tmsi vioiens, iuseuriofus. 

'AriXuyof I », « 4^ «, iliunis, obfcu^ 
russ CX m priv. et MXi^n», Luma^ 
<l.Ji^e ium^. 

'ArS^v«f, V, / j^ 4, mimimememeramJ' 
dusy inbtneflus, ineafiusyfetdus : ab 
« pr. ct rt/m»tt vtmeraiiiis, 

*Anie>rtt, «, « g 4, idcm quod «U 
nCt^. £z « pr. ^t r<C«r, coio. 

'ArtT^, itff, « g 4, impius. Gctl, 
xviii. 15. 

"Anvfimtt Dor. pro jr»/c«j, f. i, 
ind. m. zb-^Ufcano. 

"Anr, «f, 4, faJliMum, maufea: 
itcm tmoiejiia amimi, ftrdes, dolot .- 
ab SUtJatio. 

*Ar n, eamtaiis : %. fing. f. I. ind. 
m. Dor. pro ^afemi, 7. Th. ^«r» 

MIIO. 

'A0nkiin,meoyiiaa0ciar: Iffing. 
a. I. opt. paC ab a. z. ind. pafi*^ 
M^ Vide itn^f 

*Atnfjt, mKfusfueris : 2, fing. a^ 
I. fub. pafi*. ab a. I. ind. pa£ n- 
nt^ny: yerb. «r««/MM, >«,iMu, f. 
nttfuu,faftieRo iaSort, irafcor. Th» 
Sitt,fatio. 

'ArnfmtfTH, », • i^ A, nenjtgnatus^ 
ineu/hditus, ineertus, re&ore carens : t 
Ut Mfimtrm /c^Xa, ew/ caremtes 
Jtgno, \»t,mam cufioditee : ab « pr. , 
et tnftmifef,Jigno,Jignum do, 

"Atnfttt, u, i ^ii, cuijignum, feu 
mota non eji imprejfa : pcr confc- 
quens, ohfcurus, qui mibiij$gnifica\ 
ignokiiis : ex « prir. et anfsm.,ftg'» 
num. ^ 

• 'ArfijsMtt ehfcure, 

■Anrrrff , », i ^ K inctrruptus : 
idcm quod 'ktm^t" ab « pr. et 
wntei^ putrefacio, 

'Atntny 1. perf. a. i. fub. mcd. 
vcrbi iiemefMu. Vidc «ru/ik. 

*Ar/i)f, ifret,eantatus : a. i.part* 
paff. ex a. X. ind. pafi*. f r/nv, ver-' 
bi £hei0, tanto. 

*Ar^HJ«, «f , nt fiebilstas, stgritude, 
ianguor,inJirmitas ; ignavia, intpias 
vide itrMm, infra. 

'Ar^svirtftff, imbeciiiior: comp. ab 
,ilr/ivi(f^ q. V. 

*AtitfUt, -«f, 4^r«/o, iangueo, nibil 
ago, infirinns fum : itcm infirmor : 
impcrf. ind. a^. «r/ivMv, -vv. f« 
nrw. p. WtvDJMtk a. I. ind. ad. 
iir/<viir«. praef. part. atS. itritfiatf^ 
-«r», -i«yv«f, -Vfrsff agrotus, rudij, 
et in f. g. ittitnuta, -utm, -«1, /»- 
firma, Mtfzrmt, «vT«f, ct in f. g, 
ir^vifr«r«, a. I* part« ad. cz « 
pr. et r/i»9f, vis, robur, pdentia, 
XJndc ^t /-^ T ' 

Jigitized by VjOOQIC ^tgritmdo^ fMfBtu : Ct / 

'Aahnny 't»Si i i ii% tUhiiitt infa^ 
aviM, impoieiisj #j^ri#ir/, tmuii^ fmhr 
ftr: ab eod. Th.^ 

'A^ifU^ loQr pro *A^Hm, dMr- 
Iiia*f q. ▼. 

*AW«w*««, «, #vt imheeillist vatetn^ 
SnariiUtP^p^: ab eod* Th. 

'AW»^,^dv. i^vaiidif 'ittfirwu i 
abeod. Th. 

"A^il, Jarimemtum fetjfue eft : lon. 
])ro ilfrlar, 3. finf^. a. i. ind. paff. 
verbi 4«, UJo: pro qno tamep: 
jpotf^s, MTJK*, vel «M* didtur. 

'AX0MA, «r#y, roJiMMt^Jpirittu^. 
etaieiatio : Jpirandi dificmkat : ab 
iettJUtJpiro, Hinc 

*A0f^uu»ety f. «w5. p. HeSfimyMMt «f- : 
kete^JpiritumJifficultartrabo: «r^ 
/ti^Ar, f. «r«, idem. 

*AW/e4/v«»r«r, aithtlaidem : acc ' 
fing. mafc prsBC par^ «^. ab 
meifieutttt anhele, 

^Aa^fHtrMtt^ nt ie, ad aahetatio^ 
mem^ fcu rejpiratiomem pertimemt, 
elifficutter Jpiraiu, lli. iwifsM^am- 
Selatie, 

*A#i*, «f , A, 4/^, HOB. T<|^. G. 
iimofa, Inde 
*ArMB»«^ fl, 0», jtfiamutt tf, v«. 
*Ari«^vir{, «, 0, Ajiarcha^ mowteii 
mtagtfratut AJiatici^ qui curamjacro^ 
rum haiet ; AJtm frimeept, qu. «(^- 
^tn Tiis 'Ari«f. 

'Ar/Sn^, «, j i^ i, f w' Jimeferro 
eji^ quijime emje efl, 

*Aft0t limofa : lon. pro ilr/», 
f. g. ab eteits^ im, i«», limcjuty 
mm, Ab^ itr^f, limus^Jerdet, 
"AfifUit 11, •, argtmtum, Hefych. 
aififtef^ ityv^. 
•aS1'NH, f»f, 1», herb» fpecies. 
*Ar/Hr, cft ttiam nom. propr. 
vrbis GrarcisB, Iliados C. 

*X9tvni, ier, « {^ A, Ulajutt mutU 
mato affeBhtSy immocuuf, ^fchjL 
i\gam. 1530. Th. #/»•», ^eeo, 

'AXrpAKO^, «, ;, /W^*» ^«iif*, 
pinnis carens, et praelonga habens 
crura. 

"AXIX, tmst n, iiMk/, foriesy ctt- 
eium : qu. ab a.\m^ Jicto, "^Aetfy cam^ 
tiOf eamtuiy camtitema .* ab «3«»t «a- 
moy eamhi, 

/Arjr/a., ct 'Ar/*r«/«, «(, », htidiay 
efjries, aljiinemtia a eibo ; ab 
' "Aeirot^ V, • & tti y' ^f^tfA ttmt 
Jumpjttijfjunuty impgjtus : ez « pr. 
'^t eTreSi cihut, 

*A JKA'AAB0T, », live «r««X«B- 
CmTTi:, V, i, Jfettio, animalcnlum 
lioiile lacertx : ct per Aphxre- 
«in emaXmii^mfy et »«Xa«ii^4rf. 

*a2KA'AA<X>0X, ¥, », avi» no- 
71'cn. Kft et ncmcn propr. viri. 
•\\7zx>b;. Vf ^ r.y r.on Jo/pts, itf eutite ez « pr. <t #iM£U4i, fi" *ASRAAXl'nAX, V, li, gattittami, 
avis ffaltina magnitudine c rea^ 
(cribitur r«fXMr«i. 

*ASKA'NTMS, «, j, v/^V /a^, 
Jcammum^ grahatutus : q.dh 9 priv. 
^ r«i}V)}. q. V. 

'AXKAPrX, /)«#, «f, ^^/ vtfr- 

Antt/I^f, ioff • «^ «r, ittmjus, imealu- 

•/. Scribftur et m^^iht, «t ««r* 
»«r#4f I ab Jr;^ir0f , fWfOT mmt^ pro» 
biheat ah agemdo : exm pr. et 7;^i», 
vel *x*^f teHrteo, 

*Ar«iX4«f, adv. ^irrr, etffiducygra" 
viter : ab « pr. vel inten. et wmlx^ 
>My exjieco, 

"Armier^oft 9, i ^ ^ imeotjideratut, 
mem circumjhe0ut i et 

'Ar»««v«f , adv. temterarie, itHrni' 
Jutto : ab m fr, et ^wrofHUf m«- 
temptor, 

*Afitutittt Us,i^^ Ct IrHKrff, », 
• i^ li, f iri car^ imjtrumemtitf impar 
ratut, Th. rjltSff, vcu, ■ 

'AXKE^n, «, coir, emerceo, docea, 
meditor, ormo: f. ifr«, p. iemtmtt, 
a. I. ind. ft^. 4r«iir«. put. inMr- 
r«f , ^«rr«f. Hinc 

"ArjMtrff, M»f, ^, esterdtatiOfJtuS' 
um, affuetwh, meditatio, imfiitutuh 

* Aeunryifteo^ tf, r^ i«tfiM emerdt^ 
tiomitf gymmafium ; momafierium» 

' ArjMT^, », •, qui emereetje im tS~ 
vimis rehmef exereitator; qu. dk. 
athtet^ certator^ meditpor, 

'Ar»«iT0f , ik, h, exercitatut, a, um; 
arte etahorattiet ctntaiMs s d> ^r«l«f , 
exerceo, 

'Aaimeti ieu tm, uwAroftu, opmcut, 
qui demjhm bahet umhram : CX « in> 
tenfiv4 particu2&, et r»<«, umhra; 
item umhra cttrems, imopacus : if 
»109, f^n txm ffximv, Hefych. ab m 
priv. et amitt, umthrm, 

*ArxX«4ri«f, m, •• DoT. pTO *A^ 
mXnWJOs, v, •, jSJcmlmpiut, 

^AemXimet^f, u, o, AJctcpimdes, 
nom. propr. 

"AtfxoTof, V, i ^it, idem ac 4r- 
Kt«rc0f , V, • i^ n, et 'ArMfTwf quod 
««-«i^rtkff . adv. fupri ab eod. lli. 

*A2K()'X, 5, •, uter, utris ; urma, 
pettisy/ottit, 

'Ar«ii^i«, X. pl. prxf. md. ad. 
contr. ab mextu, exineo, 

"Aastfti^ dat. fing. lon. pro *Ar- 
jKf«, ab " Ar«^«, «f , ji, nomen pro- 
prium pagi ; &rmMif «k, «^, pter^ 
ctisjieriliti apud Hefych. 

*Arft», mre:, ra, caittus, armticum, 
cdXtilina, carmen, ^fu$, U, i, idem. 
Et 

*Aeftd.n9r, v, re, camtiuTicuta, dim. 
cantilen)! : ab itm, caitto. 
' 'AefLi^ifi^Vygrjtiut, tihepHs : Ct ^igitized by 'AX 

&eft$4rettdr HhemtifimS T a^ 
«r^y^ft q. v. 

*Ar/wl*/r«i«t, «fa g, a. I. dpC 
.£olab 

'Ar^v/{«», fllt. «r«0» eotttker 
piOf adquie/e9, gratiet^ at mece 
haheo: ab 

"AZMENOX, ini, tmm, mlaerii, 
tieiu, grmiui, iihent : mb 0m 
le^ : ^ti, ind. paiT. « ^ r y» 
i^r^Mf, et lon. iemfa o im s y d( 
imfmm, afpiratioDe xnotata, i 
quo tnmflafte aecentv Mo 
quod in compaiat. habet <&• 
n|«f, fupcrlat. «r^*«Mfwv«f, 
mafU9mrt^ et •m^mwmt, 

*Ar^«f, adv. tihmitier^ ttem 
dh ; Jucumtle. 

*A0ofim, «f, if, iijfipimetim^j 
tla, imperitim : Cf. m pr. ct « 
Japiemtia, 

" 'Irff^f , «, i 4 4, mefipimu^ i 
ritut : ez « priv. «t #«f0f». 

«M. 

AaopttyWd^f.Jhttte^ mmferiti, 
piemter. 

*AtnA'ZOVUkl,/aimim, mmfh 
ofcutoTy htmmdior, cupide mpfHrJL 
amice et famtiUmriter aiui/ ia : 
perf. |ir«wC^|wr> f* i* nM^ 
fMu. a. I. ind. m. ^m^mm mmf m 
mro, impciat. a. I. med. 4r« 
maim. fJbj. a. X. med. mnrmm 
m^ mrmu yUt, ■ merfetmmfmtMt, \ 
ind. pafl. liaermafmtt. Si • < 
idem eft cum Sftot^Jittettif c€ a 
tramo, luuc 

'Afwmt^ f. etfm* et Hf ^ gi m^ 
irm, trmmo, /mgmftia, p mtjpeme 
tic^ piD mireu^y f. s^, pN 
dc ii», qui morti oUa^Upk 
mam emant, i nr«B 
Angf. sriAWL. 

'AsnVAAeos^ss l,j 

tis fpinis horrensk 

'^rfToA*!, «»H, i, tmdpm, «I 
oculis careoi; nerbx geDvii 

'AeirmXmxof rvf Xrrs^, pso^ 
ybt emcior; q. a nr«£«0, fr^«^ 1 
«•f y«^ rn» T^. 

'ArT«XA«f, (•f, vd W»/^ 
ab 4fnr«X«f, ^j/^iV, qufid i. % 
et iSXf, Tcl xXra», qiiia. es 
tiahitur Hna , • 

'AXnVPAFO^, », 1, meliiK 
^f Attice,<5/?«nyir*,- plaM 
rionibus nobilis. .Grjcci ^ 
omnes fcrm^ tcn^ros caott 
quum augcfcunt ad hmtSt 
feminift cmiflioncm* demmm 
vocant, fiqua Galcap fides» i 
}. de Aiimentis. 

'Anra^, «, i ^ h^- mm 
infemimatui, cuijemem mom tmm 
tnr : ct 

'Ae^d^ms, ad^,Jememte itrn 
cUKaJatumem : ab «» pK. €t m EkvMwlaib a. z. iat m. «#«^ 
Ui, &. pL a. 1. fid)j. in. ab «#- 

^ gmfUdta^,grmius^ acetftiu : 
% vSok ^pod itM^it^tH* Om- AS 

diSa» <iudd fpicnetlcU coraiidii 
conducat. 

"KncUim^ 9,i^ih ihith ttcpirs, 
Ab « f^. et wwXiifffpieit, ^ 

'AmniiSy wiv.fime anpcftUiJine 
fmd»re aot lihaim : et 

'A^vtvlUf ^, f. nrmrf^Auy aut 
imdmeUt timferv^ aut jm» adtmii». 

"Arrtfvliir, «r ^ l^ % im^aaMiii^ 
im/Uin, fmAfragms .• ez « priv. et 
rflr«i4«, Maih, fmdms : quod a 
mJ«, /ilt, prat ind. vcL ifw»4m, 
undi mwm^f likatio. 

"^Am^ Wr ^ ii, idem quod 
JUim^rtf, ^. ▼. tteiny«ar«iui nr/#rr .• 
ab • pr. et mwi^^femum^ ■^ iewiiifuu, ^. ▼- 
^ 'A#««r^ ad«. eS^er, 
'Am^, «I • l^ n^ fite femeima H 
*m^femme cmmu r «b • pr. et 
iJif^Jmem. Th. m^^ifii, fmmi' 
» 

ini{|^, iAf.fhiSoee, dUigemifr, 
^ mfeaiir: CS 4f epitac et 

hj^[jM «P*»*- CX m p#. 
Th. ^^«r, e/j' » i pnet. ind. palC pneced. 'Ar«n^W«f , n, • i^ 4, megieOme : fiieeilmi, mt, ik, emrvaimra fmm^ 
Imkfvfmi fmrmue elyf^me. 
irruumi, «, l, Dor. pr» 
fl«a«*»,.,;,jf^^, eijpemmi 
^Mk«r,abeod. T^ 
^i'**^», «, ^ if *, qmfhmhi 

15«w,>wfto. 

^if^mmg^f^mimime. 
*«%^ •. • eJ *, /«*•<«*, 

A"?*! C nr». p. «««. defemJk^ 
^* «h^ emdffmmi frteg» ei 

^AjvU^i, «, » g 4, imrweacmiatmi, 
t^rebm: CX « pr. et mlltfr, 

Itori, Oi,, J, ekfpeme, fcmimmi, 
WBOvca ^;«K« ; i^ Mr#}«r, it 
n^^. kem ^^, genus ferpen- 

hiwfir alibi, irw-i^ ateban« 
llixeameaii, ««Xr« Tbra- 
fcllr «^t;^*, mJJimipram. 

**^,Wfc5r»ri«, gcn,j)L 

>*<A«ir«,K,i,<jF^/«rflviikr. Th. 

mfiMYgyitrt «, • ^ «, iMf» <&tf^j 
;*• 7"*«u, iHmiJms i imimiitit, 
••*^ iaicauairr .• CX « pr. Ct 

ff ***<*•»» •, vi, me£ea9mentuim ad 

l^»^ wifif .- k» berba fi^ 'Ar«ifl«^ adv. jtme emrS, megBgem» 
ier; lUm Jime flmdia, Jitu iaire: 
ea • pr. et rm3m,Jhtimmi, qood a 
0m%wiei,fe/Hmm. 

•a#/ et 'a#««, Att. Hrrm, pro 
itn^ Ct JriMi, fm^temmfme, fmm: 
Aram, Td Att.d«7«, figniiBcaC wrnm, 
aOqma, qmmdami, 'ArrA, i, paier : 
etian eft tqz, qui janiores ap- 
pcUaat ieaea, fides, mmeabm, paier, 
JLat. attm,femes. 

^Ammd^, m, r», afftri^s, ^oarta 
par» U9ci« ; dimidiuni obol. Po- 
lyb. ti c. 15. et Matt. z. 19. 
Luc. zii. 6. ^ Juattni voce, «/, af 

'ASXON, iti9,prm^,prep'ims,jmm. 
tm i cum dat et geniL idem ^nod 
iyymtt in comparat. iyyUi^ ct f r- 
>«v, quod etiafa dicitur drren, et 
in nent. g. 7rr«y, et irref, Hinc 

'Arreri^frofriuj, et drrmirw, 
proximie. 

'Aarty «,4i, Domcn uibia. 

'Arwv^im, mt, «, AJfyria, qas et 
Baiylomia, ct Claldma, Tocabatur. 

'A#r«n#M, fropiiu, JEaL pro «r- 
rM^. Th. 4lr#v*. 

*AZTAKO'S, «, ^, afaems, eamer *AlTA'NARr, «, ;, mumiims,ftn 
taieHarims Perfiems, Ai^arms i q. 
ab « prrr. et r«MM, qnod non ilet, 
fed ambolct. JPeiiictim vDcabu- 
lam. 

'Afwr^, -«f, iiMmfiams fmrne^ ituer^ 
iisfediSus vagor : t. mree. p. 4r«r«- 
M, a. I. ind. ad. iir«r«r«. Ab 

''Ar«r«f, «, • 5 k,imfiabiiis,farumi 
aeemraius : quod ez m pnT. et r«^ 

'Ar«r«f , adT. imeenfianter, nmfo- 
Udi. 

'Afmxn, pot, e, jpica, arifia, tul» 
mius ; pro c«a;«^ ff'***'i addito «, 
Pleon. - 

"ArtyBt, «, • g «, f «I teBume^five 
domemme mom haiei, emul, feregrimut ; 
f«i ««« r«/i«</ ;« fc&^re fetretmi AZ 

imtiUrMlii : CLm^x.tt rifm, f^ 

'ArMW, IM, ueo^vemufius, et,mtmp 
urlamus ; fefi'tvms,fatetus ; grmims^ 
tmme^ jmemmdms :' ab Afm, ut, ro^ 
mrbs, a^miia* 

*A€umt, adr. Mrbame,fJiive .* ab 
cod. Th. 

'Ari^af^» Ijt, Tel W, • i^ «, pr» 
imtsSmt, i^h, imnmaius, mmferimr' 
kaius,jfamims : ikrt/ifime, -fmt, '^i" 
mt, -€«fr, adv^ rfgidi, oimixe,JSnmi^ 
ter ; cz « pr.^ct riisCoi^affidmi «m» ' 
«tf», rmhmM tt/leio. 

'Art^im,m, it, aom. molierit : c, 
d. £««toa. 

'Ari^^rw^f , », iy/leUmla, ofimrifcmH 
berha qumdami, 1 hr «rii^. 

• *Ap^^, », ;, idcm. 

'Ari^M«/y pro d^n^Mw, aca 
fing. ab At^fimt, irrm, i», Jki^ 
fiemms,fteUa»ms. Th. Mf. 
^ *ArifMr«, «;,' ik, fulgor : Pocth 
idem quod «rf««^ if , «, fmif^r, 
»b kr^merree, fmlgmro, 

*An^oontriis,S,i,fuigmraiors ab 
dn^««it,/M^. 

'A^rJ^ iif, A, #/tMr famimm! et ia 
m.g.drof,^;,mrM; ab«rw,«rlw. 

'ASTiTP, l^, ^./«Z^ .• hinc per 
Apb^refin Angm Hfirariflimum^ 

A STAE. 

'Af4fM««r, Wfigv, imJUAiUs, iw*' 
frmtus: ez « pr. ct r«ei^r/«MSr«. 

'Ar>C«f , Uf , i {j^ i^ «M eaieatus^ 
mmtrHue: ez «pr.et cmCi^ Td 
f^C«r,r«ib. 

"AriCfr, », ^ i^ 4, idem, ct ab eod. 

'Arw^, aliqttando 'ArMMf , ii, oe^ 
mrbie imemia 1 et epponitur ry i^y 
^m^ item eiviiis, fdtue^ urbamme^ 
fefiivus: n€€D<m frvdems, £t 

'Artmmt, adv. Jafiemier : fefiivm, 
Th.ir«. 

'ArMTi», eivibue, dat. pL ab «««fr 
q,T. 

'Ar«f7*f , •tiH, maimralie em^ 

is exfers : ia quo fo^, h. e. «r^ tmralis amor, pland extin^s,ez« 
prir. et ri^y», diiigo : p. ind. nu 
fr«fr«» «'^^ •*•?>*» «f* i» «wr. 

'ArW, «, ;, m. g. et in f. g. ArV 
«f, n, eivittfofmlaris, Th. 4^r». 

'Ar»X^ *<^> ^ f^ aberro : f. 
nr«, p. iir«;^«««. -a. t. ind. 9tdL 
mroxmrei. £z « pr. et r^m ^ ifemt ^ 
adfcofmm temdo, 

'Ar^ nom. pL ab &f^ q. t; 

'ASTPABH, 4, >tfa, ^y^^Me» 
~ ligmemm, afimur, om ne j um eem tum * 

'ArfwC^, ; iJ «, »M detartms, f^ 
monjallii, certus .• fZ • pT. Ct cti* 
f «», wr/«, torqtteo, 

*Ar^myiiXiei, », i j^ 4, «tfriW» dr^ 
verjicoior. 

'ASTPATAAOt, », 4, «fr«fi#eV • 
Jf^mdylmsi tahtj tijoriu^ 
ligitized by VjOOQIC A5i 

' *At(iy»Xuy «ry, «i', iati luforuy 
Ar^iymkM wi^tf, lueidi ptdet, 

'Ac)Miy«X«2«, fut. ir«r, per£ <«», 
Itf/u /im/o. ^ 

JiSMf , Udot baheM* imfikUos, 
*A>^(Kf •> ^> oom. propr. -virL 
*Ac(«ir^, ni, II, ctrujcaiio^filgur: 

ftb 
•AXTPA'nTil, /ulguro ; nnt/cOy 

omitt* .* f. V^M, p. «f («^ a. X. ind. 

a^. ifr(»^»9. p. ino, m. ^^««ra. 

'Ac^crtitt, «I, 4, vaeaim mlHiSy 
wulitia defirtio ; pax : tt 

'ArfKWTtff , «, j^ it, irnmtmit a 
miMA : ab « pr% ct r(«r»(, «x^r- 

"Ar^rrAf, », i ^ *, f«/y> »• t««- 
^feriit, imnmbil^t^ moh ref^aetn : tx 
m pr. ct rijn^it verio, 

* \w^$$%*mfuty mr9(f r#, ajleri/mitt, 
id. q. «r^v. Didym. ia IL A^ 

*Ar(t>.«y«», cf, fi,' ^Jhvkgontm, 
fcientia, ytf^X^mKByU^ : Ct 

'AcffXtyMMf , i^, M^ id AfiroUgi'- 
am feu AJiroiogot pertinent : ab 

'Ar^f/iy^, V, i, antiquioribut i- 
4cm ac Mf^ifiot' citerionbttt ve* 
rd ^' effi£fut fiderum pr^etiisit, 'yf- 
ff^An(»«f* Th. «r^i», et X#y#r,y«'- 
mo ! q. i A.{yM> 

^Ar^fmiPrite^ «f, «, dimitationis 
afiroMmitm feritia, 

* *Ar($ftmrrtfcht fic. ri;i;yii, idftiti. 
•Arf»»» «» ri, a/rumyjiduty confei- 

' /a^fo ; SignumybV. cceleile multis 
fieUis conftant : et interdum/r/- 
/«. Th. ilrii^ 

'Ar^ofOfum, «#, nfofirorumfcientiaf 
jifironomia, et . 

* Af ^ifAiUH^ ^, J9, «^ Apronomi" 
mm fertinent : item idem quod 

'Arf«M^»«f , V, 0, afiroTum fcien- 
^tite peritutt Afironowtut : ab fllrf«v, 
quod ab ikn^, ct »^/Mf , quod i m- 
^M», di/ribuo, 

* *Af^if*Ht v> •> afironomut : ab 
cod. 

*A2TT,Mf , vcl t9SyT»,aftutiafUr6t : 
feeuHariter Atbentt, qu, a fmtt, 

'ArvMvft^, «, nom. propr. filii 
He<ftoris:'ab Srv et ^mc^, quia 
Hedor patcr, ct princeps, civiu- 
tis Trojse fuit. 

*AfuZoutTnSt v, iy »y itu ^«*^», in 
mibc ciamans ; epithet» frteconit, 

'AttfyMTtttKHi <t> «v> et 

*Aryy*iT»0^f «m? , i ^ nyfuburbattutf 
urbi vicinut : item Jimtimuty pro' 
piftquut : ab SirVt Ct yttTotfy vicinut* 

*Ar¥*ct, j|, «y, f tff 1« «r^ babitaty 
\ - oppidartNt ; yif/i^x urbantu : vide 
^ «riJMf, idcni. 

'Artnsfttff V, ^ ff, urbanut, civi- 

^ lit : mfuviftet «/, inf:rioret ntagifira- 

tu^i adiJtSf triUnii curatorcs /. rvAji, fpoiiumy vamtil, aBdifidomm, et decorli 
urbium. £x Arvt voty vel i«f , r«, 
vrAf .* et VCrbo n/(*«, difirih^t co' 
ioy rego, 

'Arlfoost V, i, Afiynut i nom. 
propr. 

'Ar»^cX«f, fr, «^, vel i»,'i ^ ^ «/- 
«/«re dMrut : ex m pr. Ct r^ftAif , 
duriu, Th. rvf», cujfiringo, 

• *A«t^^f«r, •», Epith. /«fffN> 
ni^Jimefyngra^tadata, Aruyy^eb" 
^> *>f> ^fy^g^^P^^i eautio fcriptu» 
rte, 

*Arvy»firotf v> ^ iMeompdrabiiiti 
dijimiiit : item ^/ concrefcere feu 
coaiefcere nefuit; itcm ^/ «mw a/i9 
Moiv Ao^ commercimm : £11 ctiatn 
nomen propdum viri. Or./fifMit- 
parabiiit, Th. M^ivttyjudicit 

*AruXt)y adv. /vio .• et 

*AruXietymtyiiyfaMaittuiod: item 
y«/ iibertalit, et venim^ quod quit 
apud arat oHm confequutut efi ; yf - 
j3r/tf«* '^<*rt ap. 7^0«. hodil /i 
«f/o/ Ecciefiti, Th. 
prtedatio, 

'AruXXiy/tHt 9* i ^ #• «m/^ «e/^/- 
^ff/, attt coUeShtt ; rationit expert, 
imprudent : et 

* AruXKoyiroii, Jine rattocinatiome : 
ab « pr. et #vX>.«^i^«^, coUigo, 
ratioeinor; qUod a rvv et A.i7«», 
coiiigo. 

'^Ari^Aty, r«, Afyium, iocut facro- 
fanSius, fub. ri^»«r, vel ;^»f <«», ab 

'AruXar, v, « g li, et . 'A«^Xifr«r, 
invioiabiiit, infpoiiatiu : a vioientia 
tutut,fa$er : ex m pr. et rukn,jp0' 
iium, 

*Aruf4tCAot, M, i ^ i, immunit,^i 
nibiljymboii affert, qui nibil im w«- 
dium aUuiit ; jtcm inutiiie : ab m 
pr. et rvfiCoXov, quod i rirv, et 
(imXXtfyjacio, 

'ArvftCukot, tf , • 5 jf, expert eou' 
Jiiii, inconjuitut, Th. /ftvXii, cottfi^ 
iium, s 

'Arvfnfttr^im, mt, «> proportiomit 
carentia : citordto in drcuio, Ab 

'ArvfifUifef, V, « 1$ 4, intottcittnut, 
incongruut, htmoderatut : ab « pr. 
«vv, et ^tr^«*i, menfura, 

'AruftvmSnt, i«tt i ^ n, qui mon 
compatitur : itcm, afiffuum ettpert, 
durut, immitit, 

* *Afvfit7rm$mt, mdy,Jute miia eom- 
miferaiione, 

*Arvf*po^, V, i ^ ii, incotmmodut, 
'noxiut : ex m pr. et rvft^o^, com- 
motbit, Th. f l^ 

* Aovfo^eniet, ttt, h, Sfcrepantia j Ct 

*Arvf*ftvos, u, 9^ n, abfimut, dff- 
cort ; aifhorrcnt, djfentient .* CZ m 
pr. fv*, Ct ^m^yfqnut, voK, 

'Arvtlsr^, v, i ^ n, fft?/! ccpuiatvt, 
irteiigatut, fdutus, dijliialni^ (oti- 
jttn^ijng caretttt 

Jigitized A£ 

*A#v»Xr*,r^ figuni tpue £ 
tio dicitur; cui ««JUm^tr«< 
ponitur: ab « pr. eC ruH 
quod i ru^m, copulo i ex ri 
ikm, iigoi 

*Aervnittm, mtt n, im jal e itti a, 

*Armli0ntf tn, i ^^» ittfm€tu\ 
foltnt i ek tB |ir. #vff^ et iiosi 
T^ mot^ ritut, 

*Arl/9trim, mt, Ct 'Arvnrif, ** 
itifania, iifatia,fitititia^s et 

'ArvvtTttt, •£, fut. i»«r«i» dt^U 
inSmgo: tt 

'Arvnrost »> t ^ 4» defipitm. 
ment : i^b it pr. et rtnvntcy ta 
geiu: quod i rwunfOH ^ 
Th.7riyti,^0. 

'Arvfiioim, ett, it, viaiatir/rd 

*Arv»^r«wy f. }tr«s p. iirv*^« 
reptrobo. 

^Ariittrott v^ « i^ A, jm» tm 
/v/> av/ comer(tut,Jimpiete ; yU 
^i.* ex «I pr. et rvvr«l^^, cta^ 
paeifo$r, Th. rihfi*^ pmto, 

'Arvvrtutrtf, v, i|^ i^ im o rdiu A 
item immunit a mwuriSme ; in 
ium orSmem afiriptmr: CX « 
riw, et rJtrrm, ordi/to, 

'Arv97iXfr«f, V, • j^ n, iatpa/t 
adfimem irt* ptrduBut : ct 

'A«vtnA4r, W> « i^ II, imtpor/o 
inutiiit; immunit : ex tt pr. 
et rtXim, perficiok Th. r^JUr,/ 

'Arv^t9 i^tt • i n, Jcei^fimtt * 
rariut* ■ 

'Arrrttrttf m, i ^ ^, qtti n^ 
nequit, nan oob^etu, pasrmmjm < 
fiattt : ex « pr* et rmiovuu. ' 
'irnfiu,Jio, 

'ArvfnXot, 9, « i^ A, 9//u, d 
iv/ .* ab £iWi f. cr», p. lU*, m 
ct ^A«f , imp^, lAXn iBteff 
tantur etiam,^oJlJiiiW, et dcrii 
pojQre cciedunt ab «t pr. et «« 
fapient, « in v vcrfo, MxA. 

"ATvxti^ Dor. pro 9rvx»% » 
quo ilrv^^r, gmitfi, Th. 4n; 
Hine 

'An%/«|, Dor. pro itrvxi^h *f 

*Ar6xtf^* *»% h D<^. pro l#»3 
V, iin, undd MxiHs »> • i 
quietut, 

*ArvxiHy Dor. pro ««^^mi, tdt 

'Ar^X«4, «»«1, i, pro mrruX 
mmott C* ^crfo in f ,) ;, «0^. 
IrflraA^y trabo, 

*Arf t»A«Mt, «ir, A, feeuriiet ; t 
//« ; JlUet pubiica ; Jirmitot, tn 
to/ .* ab etrfmXnt, quod ab • 
ct r^iXXMyfuppiantt, /aili, evt 

*Ar^mXtf, n. g. itrpmXHf, Od 
pL m. g. arfftJLM^, lon. /tf^> , 
cile, pro mr^mXif, ^ ir^ 
q\iod vide. « 

'Ari^Xtrttr^r, certiffimut, fup 

lat. lirficaf ft^r, oompam. ab 

byGoogle ^,^«1^; et 

'ii/HXisf ftrf», yiaZf r ^rmiierf 
mii: a • pr. et 0^dxxt,j/M^ 

fmi»: L VflBA*,' p. ,lrf«XM. 
irxt. iad. |»aff. ftffsA/Mu* kioc 
IfU^ «nr» ri, daj/tfiut trrmtum, 

'ir^cAj^ eu^rwu^ prepuJfr^ anr- 
n,)U£».* 1 Xr«s p- 4rf«AiJt«. 
|.ad.paiLiirf«>.^/uu. a. i.ind. 
fit«jf«Jltfi^ inf. i^^mXi04nmt. 
4H.mLaL m0fmXMUfmMy «» «tw, 
a^nfv ct in 3. pL ««i^«iXir«»- 
* 1. L imp. nu «#i^Xjr«4, «tIm, 
c o 1. pl mrfmXMmitr wmmiig,. 

'^ipklnTH^ ut', vel <)«<• !(, ic. 

'A/|kXrtn( Xif^mt mmrt «r»r- 

I 'iS«AiTOS, 9, fi, litMmem* . 
'l/fMJLriw, i Mr«» hitmmume iSD- 

'.\«fk(«y«f, praeC inf. ad. v«/ir 
f^- tt m intcnH et ^fmfm- 
^t km, qood k mfm^myH^ »• •, 
|A,fs^H/t«ftf amittitur, 
I ^^^^W^t », •» ^»^. pHi^rt 
^frtfiiat; a/^ajragti4: airi 
f^ m ]m »^ fimart, Th. mpm^yst 

|iRU|eiiii». . 

V<«t^, ad]. qn. d< aj^bodelo-' 
j^- ii ^uod sr^a«d^, l«f, 
«|<,Didpn. in OdyfC A. 

Arc«J^ Paet. pro «r^^Xf, 
>i «^:«JiM, id. quOd 

HXjiAAri, et i#x«^* ^* 
*to» 4i£», ^jfrP yrr«> fuuemfeit : 

^2«^ pncf. imp. aA. f. «Ail, 
^ V», a «Xm, vel M«, prsef. 
■L «d. m^x -«x«9, -«XJi«v, qu. 
■^** «x^ intcr)«rAo r, adco ut «r- 
l*JJw fit. I;^#c «?Aj# ix,^, ^P" 
^ iiimi hahere, * 

^Ti», «, • g % inioUrabiUty 
^iimjwyb/i.* dicitur ct ««jr- 
iwif a • pr. ct r%(«, fcu<^«r, 

A^XV^i-f •, iadeeore ago: L 
^*^ h vxvMX*^ 2* I* ^nd. ai^ 
«XvuMM. a. 1. ini. ad. «r;^ 
fMsCt 

^'XV**^ ad». imdecore, itcm 

i^i^P«m«y «r, «, /mda aiiio^ 
^ tvptflimjs geiUtius : ct 

kcW^ »wf , • j^ li, turpit, /»- 
^«: ex « pr. ct r;t^/*«- Th. 

^^\4fuaii^'Ufnmi,ocatpatus/Mmy 
^ i»d. paffi. m^tXeifu^u, I. 
J^p2i^of)t. paC tt 

*0?*»*i f. «ira», p. «}r;^«Xifx«, 
^>% «o^, megetium /acf/fo, 

***-«, ««, i, occupatio ; CX « AT 

"Ar^t^tA^f , it, • g if, ^/ Mff A«^ 
otium^ ouufatut : ab cod. Th. 

'Krm, coktriJUrit : ab «rflui, -«>, 
9. fing. prxL imp. paC (vd Dor. 
pro ^M, fut. I. ab ^^, ra/to^ ab 
m^JuftMt^ mou/eoy <]. V* TK. mittt 
fatio, 

'AfMfTMi, «f, tf, profi^i luxmif 
JtrodigtUitatf iuKuriai vita fBffotuta: 
ab , 

'Ar«#T#f, », • f^.fi» fui/ervari *<- 
f»#r, iytfuri^MU perditttt : ex « pt. 
ct riv^M, cou/ervo, q. d. non fejrva^ 
tu^ Hinc 

*Armttti, adv. profute, perdite, 

*Krmtaty .da^, pl. lon. pro «T«uf, 
ab a[r«, iff , 11, damHum : ab «r««#, 

'Ar«iiri*>, -•», imordimatl mt gero : 
f. li^M, p. f)r««nf4Mb.a. X. ind« a^. 
«r«»mr«. ««««rtfy, praC part« 
a<^ n. g. ex « pr. et Tmtraiif or» 
ditto. - . , 

*ArmMto(f «, «5 ^, perturbatuty 
imoriS/uitut ; petul*4tij, cou/ijiome gau" 
demt : et hinc , 

*Ar««^«f , a4v. iMordimati^ ifuom^ 
p^te, petulanter. ab cod. * Th. 

ArmXeuTtt^^ «, • 5 ^, molrjiiit 
carent ; itcm /acility manifefut^ 
iMert : ab « pr. et rmXmivtt^ qu. 
rkmmv mei^ttjtuBum /crens. 

* KreLkiMrv,, m, «,■ Atalanta, nO- 
men proprium mullerls. 

*Ar«X«9r«^ V, « j^ if , ^<trjV ponde^ 
ris i ^uaiisf par^/milit ; intompa* 
rabilii, Th. rm>M9rt}i,/lalera, Ta- 
/r«/iuv. 

*Ar«X«^*nr, o ^ ^, in/ant, pueri" 
lia/apientt tentllus, impotemt : ab a 
pr. et r«X«M, patior, et f (nv, o»»- 
«wx/ vel potius ab «r«X«f, /M«r, 
et p^t, mensf atumut. 

*Armkkoi^ ieu mrrmXXMy L mXHf 
trefcOy adolrfcoy delitate more pueri 
a/or, tufitOy exutto : dicitur ct Ari' 
rmXXott ab 

'ATAA0'S, h, »f, tenerf mottit,Ju» 
veniiis : qu. ab « pr. Ct rmXmUt 
per/ero, qu. nondum potens fcrrc 
multa. 

*Ar«^MC, «(, i, con/ufto ; itCm ;«- 
ccntinentia, ordinis in militia drfer- 
tio : ab m pr. et rm!^ts, quod a r«r- 
ritr, ordino.' 

*Ariefimt, f. ] . jn. ne^ofimi, p. ind. 
pafil if^ai, ^/i*r dumftum : ab «- 
r^, iiedo, q. V. 

*ATfC?, fd', ut, verumy eteterum, 
propterea : Poct. pro quo aliquan- 
do eci^k^' mrk^ ^V, quamubrem, 

'Arm^X^^ ^ Vffdatus ae de/m" 
caiiit, iittttpidut, trnpcrturbotus. 

* *Aru^d^mi intrtpide, ftne pa* 
w>re. 

*Ara^C%ret, ai^ vcl •«, Dcr. tt 
lon. pro AT 

*Ar«^«r«f • fcu mermfZhf i ^ I,' 
imtrepidut, imperterritut : quod eX 
m pr. et rmfiim,timeo. Th.r«^» 
terror, 

*Arm^fjivtcrot, tf , i g 4, fiff QClr/Rr 
noH tlaudit ; ntm connivet; imtrepi* 
dut, impavidut. Ex «fri^, et fAuti^ 
vel m pr. et rtt^fivemti, terreo, 

*Armftf, «, r«, /errum in modiot» 
rttet: ab « pr^v. et ru^oi, terot 
r^Cit riv ti^tim, 

*Aret^trift et Ikrm^irot, vide in 
mr^ittros et d^cr^flntl. ^ 

'Ar«^^f , 5, J l^ ^, vd -fif , -^ 
-^v, moxiut, dammfmt, cotitumteiiofiuT 
ex « pr. et ir«^, maiihix, Th. 
«m, 4^«i4«i«, quod ab mrAti^ tmdo» 

*Arm^u^of, «• • i^ kt hjeputhtt e 
ex « pr. et rtt^vti,/epetio. 

*Arma^ttX4m, ms, «, imprvbitaty ve» 
eordia, amemtia, petuhmtim : itrm^ 
tmxiif, dat fing. lon. qn. «tn^S»« 
X«W. Et 

'Ar«r^«XX», fut. mxii. prxt. jmu 
Ct 'Ar«r#«XUr, f. itr«,p< Hdmf.inep» 
te ago, prtterve me gero .* . «b 

•ATA^ieAAOr,»,; g %fcettjluti 
inju/ut, impiutlperniciofus, tmagno* 
rum medorum auSor : q. irAtt #aX* 
Xon, a quo quali mala gcrminanti 

"Armpttt »» • 5 hyfeputcbro carent^, 
infepukut, inttumatut : ex «t pf. et 
'tm^tstfputchrum, quod a ^titrroii 
fepetio. 

''Armxtt, Dor. pro f rm;ftt\qumm 
ceierrifn^. 

'aTAA, tado, ntceo : f. ^fv, p. 
4fnf»«i. Hinc Hrn, «m^, dc. qmi- 
bus infra. 

'ATE, 0fpclte, ^uippt, quia, quafi^ 
quum, yetuti ; ifnd^, utpote, qaip^r 
pe : et Dor. pTo ert, quum : led 
^yi, Dor. pro ^i, «r^/. 

^An^^Mrtff, ii,o^n, uOii tinQut tt 
madefaSiut; qui ti^gi et tiumeBati 
nequit ; cujut anijmut mottiri nott. 
potejl, durut, rigidut,^ Th. riyyii,. 
tingo. 

'Art(/v, Ibn. pro mrmtif -. vide «« 
r««#, tmdo. 

Aru^Si ««f » • ^ n, iitdomitut .• ex 
« pr. et rti^m, dtmo. 

*Artixtfts, «, ^ g «,/«« /M«rrj>, 
/«« muritut ; ex « pr. Ct riixfm 
muriit. 

Ar<Jtr«f , «, i jj n, /i^r//, fcu^ro- 
te carent, fivc ferilit, five «rin/ .- 
CX « pr. Ct rl«y«v, prolei, Th. 
r/xr«r, pario. 

*Ank>iit, f. £t0,tiberit ttprota 
oibof Jierilem efficio : ab C6d. Th. 

'Ar»X«(«, Af, n, Ct *ArtX'm, I«n. 
imperJeSHo, iXfm immunitat a pub^ 
ticis ve^igalibut et tributit : ab • 
pr. et rtXHy/nis, veSllgal. 

*AriXifm^ adv. /rujira, Jine Jime^ 

*^Digitiz^dbyG£OgIe ■ XT 

Hs i uijmitusy MM initiatus : idem 
/ *Art>.<rf)0^^r»r, Vy ^ (^ %t ad ma- 
turitatem non perdu&us : cx m pr. 
iiXtt^ et fi^,/erQ, 

*AriXivnfr#c, « Jj^ if imfferfeSibi' 
• /w, inttrmiHatus ; ^^»^ cartnst at^r» 
nus : tx m pr. ct rtXivrtusyJinitt / 
abcad; .- , 

'ArtWiH I?;, «, Ipn. pro »riA.iM(; 

*AtiA.w» t*^, * J^ w, irritusi iwl- 
mmnis f istmm-y fui nibil perjitit^ 
imperft&us : Sic Pindams, iriAi» 
«Mv, srppellac mentem, qnaQ nihll 
eomxn perficie f tiaB fibi pengeii. 
^ propoAiit : ab « pr. et r«X9?) 
^ni/ I item' ^ pendendo veBigali im» 
mtmis r ex m pr, 6t rUdi, viSi'^ 
gal, ■* 

'ATE^ifinin, f. ^/'•», p. f«r, /r^;//tf 
^2^10; pri^tft: ^. ab ifr»j, et i^»H> 
'9W, /)« eUdim qnan incido. 

'Artvhty iff i 5 hffxusi obJiiMA-i 
imsy inUntfts : ex a intenf. pro i2- 
ym*y 'oaUe : et rt/Ntf, tendo, Hinc 

'Ar(v#|w, -oeutos in alifuem defgo : 
£ iV«f, p.' M*t»m* aor. i. inf. a^. 
invirtti, part. &nifiraty mvrof. 

"ATEP, £rf(^t, ct &Tt(ftv,fnet f»- 
<rtf , extrajprater^ abfque : cum ge- 
jdt. idem quod iKviV, ;^«/f> 

"Art^dfimy duri, ^n» fiogi Bor. 
^o mrt^fMm-: ab 

'Arf^tfjUMf, V, 5 n, durusy incec- 
!#/»,. infuptraiilit : CX « pr. Ct rJ- 
fmfivaf, mal/is, coGu facilit, Th* 
ri/^*», ftr^i 

*Ar<^^^^rVr> «Ttff, ^ durities: 
abeod. Th. 

'Ari^aiftmyom, i 5 ^,ld. q. ir«- 
^a^»v#f , ab m pr. et rc^at^f, id. ac 
ri^fimi et ab eod. Th. 

"An^^a, • -^ol pro iri^A, fcu 
iiri^^, ebfouetfne, Th. «rij. 

"Anjaf , ^wr .• Att. pro i irtfOSt 
fic porrd Urt^ei^ pro «1 ^n^w. 

*Ari^ii, acc. fing. .ab 

'Arj^^TfSf, itff , • 5/ »1 ingratutt in^ 
fuavity injucvndus ; Ct 

*Art^e{t Uyo^fif idem, ab « pr. 
«t n^vvkf, dele^o, 

*An*\^/(2, «(, ^, ct 'A«^/n, «f, 
lon. molejiij : ab cod. 

*A«;tH«, ify ^ 5 n, nir<rf7i, imperi» 
tuty qui ejljine artcy vet frauik ;, CX 
CB pr. Ct ri^y»», arsyfraut, 

'Ari;^»/<', «?,-A, imperitia i *Ct 

•Ar«;^;ir.'$> ¥, » j^ ^, inariifteialisy 
calidusy imperltus ; item 

* Arfxj^oti^vercy certtf^Uaide, ftm- 
plkiter ; adv. 

'Ars-^vwf, impcrxtet ne^ligentert 
Jine artifcirt : ab a pr, Ct ri^yZi 
jtS, fly at-s^ fravs. 

"Arjj, »tf % ^> damnutny noxa^ pecca- 
tumj dat. pL lon. £rKcif, pro «- 
T^c^;. 1 h. arout/f /aJo* A T 

'Anf/aXite, «I, f. QTM. p. fitta, «re- 

AnqtfiXiikff, *Arir/t«iX*v, vcl 'Am- 
^MXnrAif, adVi infcffft negUgmtir : 
item 

'Ar9}/*iXf}r«r, t, • jj ^ ntgl^ShtSr 
inornatus : et 

*An};^Xfias> icu anfjiiiXMO,^ «f, ij, 
negligentia : ab 

'Anj/ttiXw, « i^ ^, negle^us, inor- 
natus : quod cx -m pr. «t- nt^Xvff , 
diligins^ Th. /«fXir, ^tfr^ ry?, im* 
peff* 

'Arn^ofy ^«, ^«vy ct 'Ar*»^«i, iot, i 
5 n, noxiusy confameliofus : in acc 
pl. f. g. «m^«l, perverfas f ab »• 
r»ih^ Ited», 

'Arfffy ihfy Attbteat Qrithyia, 
Rom. prop. ' " - • 

ArvM, contemniiy 3. fing. ind. 
pfacf. a^. ab fh*/*, qnod ex m pr. 
ct n'j», b9norb, - ' 

'Ari^«, f. iVar, p. iMe, vilipendoy 
ptivo : ei'« priv. et r/^, bOntrt, 

*ArJmmurof^ *, i ^ «i, qui man" 
fueferi nequity intraffabi^, indomi' 
tvt : ab*« priv. et r/M#rfM^, »mw- 
/uefacioy manfuetus, 

• 'AnV«0Vdr, iTj i «J n, «51^^, w»- 
tra&abiHs. 

*An^7iX«f, 'Dor.pro «fcri/t««^t» 
Xiff, tf, flj qui jpernit-grfgem s hinc 
^n^«yfXf7v, przf. ini adt. contr. 
gregem coniemnerey et krifAttytXttyh' 
rsf, prscC par. aA^ pro -ifvni, 
Dor. ab ari/u«v mykyjnv. 

* Arift.&\i9n%y %. fingi itnpcrf. ind* 
a6t. Icn. ct Poct. pFO tiriftm(tt ab 

*Ari^!^«, honore privoy coniume" 
lia a^cio : f. avet, p. ftrifAetxa^ p. 
ind. paff. iiTifAmcfi^t. a. i. ind. 
pa|£ nrtfMieSy!*. a. 1. iaf. pa^. i- 
rifAmrtnwi : idcm quod • mrifAmt^, 
et &rifAom' ab « pr. »t rAw, honoro, 

'Arifimffiof, «, i, r^nominia : ab 
cod. 

*An/u«r^0v, adj. vcAalc, quodde- 
bet contemni : ab krifta^u, q. ▼. 

'ArtfJtmtty fut. ^tf-jr, p. J7*«, ^-^»- 
r/o, vitaperoy debone/o: ab RrtfAOf^ 
%nhoneJlusy q. V. 

* ATifitrofy ir, « jj «J, inbonorafuty 
lontcmpfus : itcm ilutJlhMabilit : ab 
eod. Th. 

'Ar^/«, «f , n, igniminioy in/amia, 
dedecut : ct * ArifjucafLOf, »,'•, idcm. 

q- ▼• 

"Arifd.efy V, 5 n, ign4(minio/uSy in- 
bfftoratust cui aditut ad bonores non 
paiet ; ab « pT. ct^riUy bonoro: 
unde 

'ATifioraloif inbonorafijftmus : fu- 
pcrl. ab i&ri|Cr5;, comp. ajifi«r<^«f, 
ab « pr. <rt riuy boHsro. 

'At/^cw, idem quod uriftntty ct 
«Ti^at?^<w, ijtiomini& ad/eioy in/amia 
noto : lut. foV*. p. nrifCMxm. pcrf. AT 

paif. firifttefULu part* liri/Mr/M 
ab cod. 'HiL AriftM^vrtfy ir, 5 «,j 
puMitus.\ et 

*Ari^»*»|>^r#f, et *Ar«) M M« gnr i, a 
impune : ab « pr. Ct rifi»^, 
n/o. q. ab i^msut ftnhioadverto. 

* 'Arifuify %Ay, ^ne.bomote, i 
infctmia. , j 

^Ariv' pro Srnm^ fua^ nom. 
Dcut. ab T^if. 

'Anr pro itnf » Dor. ^ma, 
. *Ar/r«XX' pro' «rirmXXi, 3, f 
impcff. idd. ad. ion. ab «rir 
X*^ delietrti mutrio, 

'Artrmfk\lfH$«Uy Dor. pro in] 
X«kv, pro iU«XX«», ad> 

ArirsXX*, ideni quod «riX 
per Epcntk. rS^ «*< , deiicate md 
cwro / vcl «ar^«l0. Th. «rftXtff , 1 
///, tenef. 

'ArirH, «) « ^ 9» inm^y imp 
tus ; inhonoratut : ab « pr. ct 
punio. 

'ArX«yf y(«^, gtn. pL ab 

'Jn-X«fiv^, ioty i g^, J^UnU 
nitut : ab "^ArX^f , «vny, •, M 
Ct y^)i$ftmiy najcor» 

"ArXmfy mtrofy *, Allas^ 001 
proprium ; cKtrema coUi td 
bra ; qui aliquid more Atll 
coiiferi bajiikft; ftatux di| 
capite fuftmcns; qui non eft' 
dax ; qui nihil pacitur. £x « 
v»el Pleon. ct rXnfM, per/ero. 

*ArXar0f , oty i, Don pro inia 

"ArXavr/f, Hot^ 11, ^i» ifCiEl 
Th. 'ArX«f. 

"A-rXvrrc, nom. pL n. g. maA 

^///<i ; arX^Tit^ <lat. (ii^. ^b 
'ArXirrfff, »,et Dor. 'ArXMflf 

5 n, intoIerabHis, int^erauAai 

m pr. Ct rKX«0r, fcu rXSp» ^ 

ro; 
"ATME^NOX, », 0, ct mrfnihi 

0, /amtdusy /ervus-: /ubjeBut i 

rius poteflati. 
'Arftft, ns, ij, vapor; ab ift 

'Ar^/^A», f. iVft^, p. ix«, «^ 
exbalo. Th. etrftify vapor. 

*ArfA)f\ ihoft ftt et 

'ATMOT, w, iyfatus, ^ptf, 
litusy/umus. q. ab Sut^^r*: \ 
&rpity mrfUfy ct «Lr/J^a^ dc < 
bus fupri. 

*Ar0X^«ri^, 0f, 0, D<K*. prQ 
.roX/Mfrn^, «, 0, tton audlndiis, 
/ujlinendus : ab « pr. Ct ri^ 
audacia, 

'Arofltff^ r, J^ w, ip/eBilisy im 
d:ius; ureftrHt ai, minuta eorp^ 
h arafZMy in TMomento, itfi.o : i 
pr. ct riftfofyjecoy p. ind, m, 1 
fta' hinc per Metath. Ang 

.MO T ^ (OfQ^^ A T M» AT 

"^-mfKm, Uggt/e» : ab « pr. ct 

kmu; ipoA i r«r«, testdo. 

NS, Mi, f , SifeBiu, Unguor, 

^^iiat: abeod. 

ktVit, 0t, i, ia/olmtia, Surpitu-' 

^tlftT&M; imevivenimtia^ «^- 

lonf, V, »2^ «, it^iUtUyimconvh' 

K. 3b's pr. ct r«r»r» /<'^«' * 

k 

|tlm»r,adT. a^fitnie, incomveni- 

^tfi^i, infatioMt ; per 
MiBpCD^cnf. ^«pr.Ct «^, 

^lfiplUt^jaculam, 

Shf{aft\«, Ct -AJjf, i)«(, hy' 

%»fna: ab •T^r«$, 9. V. 

hi inmt, tsUij, /emita : legi- ' 
KQ MjjwrNsJc, et krm^tTH* tX ' 
tjbL ct «if*r««, «tf/t^ 
liPilMSnC, M^r, «, et ««^ 
§f, nh <i, atrifiexj oUt\% ge- 

^T^ My «, Doric^ pro 

^Airiis. 

^^ Atridn, dnaL num. ab 
m«,«, «, 'Ar^uvf «riMf, Atrei 
m, MnAt, Qt Agamemnm, et 
Ar^m^\ dat. plur. 

>>QOD.propr. 
(,«f, n, et 'Ar^xMf, lon. 
•y ter^tado, ferfpicuitas : ab 

I ooffi. pL neat. fo- 

U 

tertMi: q. ab « pr. Ct 
^uia Tcraz intrcpi- 
ApotdL Hincadv. 
■■^"•r, Ct Ujn. kr^xutf, wre, 

Jyi^^ 'Ar^i^f, adr. fuiete, 
^/f d£fv« Mifl/tf ; intrcpidc : 
^*?^, intrepidus^ quod ab « 
^«''^, frm*, trefida. 
J5^«*S pratil in£. pafl". «. 
P*.3.pL prxf. fob. aa. ab 
mtfitf «MVM, f. ffr«. 
exeod. Th. 
">*■(, i, amdmcia, fuie* ; q. 
»*|fjattio: abeod Th. 

, £. «r«r, ^aiiiiOffirmo ; 
'•^irj.jw*,, q. T. 

« «, • g 11, tMrwd^, i«r* 
^/fwa/, r«ffii/. Et 

. adr. immutaiiliter, 
\ Tk rnwm, verto. 

*■«, i, jitreiu, nom. uJiSatut: itcm inexcrcitatue, impe^ 
ritus, Th. T^tCm, tero. 

'Ar^iwros, v, « g i», idcm ac *A- 
r^mitf itcm indomitus, ct lahorii 
inexpertut : ab Cod. Th. 

*A.r^iX»s, », i aj n, capiUis caretu, 
fine capUlit : &r(t;^», ncut. pL CX 
« pr. ct J>g<^, ^^ix»t» «f capUius. 

'Kr^ofdm, 0, iut. litf"*», »0« /r£XM .- 
et 

'Ar^o/ug, str^^h, intr^idut ? CX 
« pr. et r^ofii», irepido, 

'Ar^wr«c, V, j^ ^, tmmutaltUit, 
perpetuui, aternus ; riffdus, inex-' 
orabilit : ^, iMa Parcajrum, Alro- 
pot ; ^vm/ itverti, Jive emorari, tu^ 
queat. £x a pr. ct r^fl^w, verto. 

*Ar^9pUt, -m, f. nrW^ p. n»m, ia- 
hefco^ non nuirior, languefco : Ct 

^Ar^o^im, sa, n, alimenti defeSsu ; 
itcm i^i)<;/, mojrbus : ab 

'Ar^ofoff u^i^fi, impafiut : itfim 
non mlau : CX • pC. Ct r^«^, ff/i- 
mentum. Th. or^i^ir, nuirio. 

'Ar^vytras, «, « j^ if, gcn. fing.Ct 
lon. «r^vytrM«, feri/it^ infruSuO' 
fus : cx « pr. Ct r^uy^ f%u£imt. 

'Ar^«f , », « {^ i, indefef/ut, indo- 
mitus, vehement,ingemt : item pm^ 
rut,fin* ftece .* ez « pr. et r^um^ 
tero. 

*Av^vrdmi, m, *f» Epich. IS^incr* 
vz, (tdem quod mrm^, H Hr^ 
roff) indomita : ab cod. Th. 

"Ar^mTf, t, ^v, invulneratut, 
ittte/ut^inoffeufut : CX^ pr. et r.f- 
r^9ttm, vulnero. 

^'ATlA, Atticum pro ««■•«, «», 
r«, Tcl JcTttmy quacunquei cum leni 
fpiritu «rra, Att. mrrm, pro ri»«, 
qumdam.Jutnitur. Ht mrlef^TO-vrori. 

'Arrm, c, pater : eft cnim voca- 
bulum quo juniores compeUant 
fencs, fodcs,. amabo, pater, Lat. 
attse, fcDcs. 

"ATTArH'N, mof, i, ct Atticc 
mrrmyms fcu mrrmymt, avis piBo 
dor/o : intcrprctatur ct gatiinago : 
Ct ruficula, ct eotumix, 

'ATTA^-KHS, «, 0, vel iBrr«x«#, », 
«, reptile, quod quatuor ingrcdicns 
pedibus faltitat. 

'ArraXMc, ms, 9, AttaJia, nomen 
urbfs Heb. tempus Domini. 

*ArriXXae, f. c^m, delicaie nutrio; 
vidc in krmXXm' ab i»raA.«$, teiur, 
mollit. 

*Arrmv4ms, et mTrmtitns, », «j Ct 
mrrmw, m, rl,placenta io/artagisu 
friaa. 

'ATTA^PArOI, of», oi, pufiulee, 
crufiulee, fragmenta minttta, ex pane 
nimium co3o, decidentia. 

'ATTATAI\ intcrjcc, atat 

•aTTE'A ABOX, fivc «rrl^iC«r, », 
♦, toctifl/e/pecies. 

'Arri«/2[«| f. ifftt, p. 1««} parici ■ A T 

Athenienfam fequor, Attieontmt £• 
cendi genus imitor : ei 

'ATrnNWfUf, u, «, /ermo Jkticut^ 
Attiea dialeQut .' ab 

*Arr«x^, ^, ^, Attieut, et, um, Ct 
in f. g. *Am»if, «, 4, Attiea, agtr 
Atticut:. 'Amxn vivtf, proverb. , 
de iisqui inviolatd fidem fcrvant. 

"Arr*», Att. pro irni», propiits^: 
id. q. lyyvf, 

"'AJTn, profilio, impetum faeto, 
irrumpo, exttlto, tripudio: q. tf, 
itfom, profiiio, rmo. 

^ATfZtl, ierreo, perturho, ohfiu' 
pefieeio: fut. i^. p. x"^ praf. 
iad» palT. mr6^ofiai, timeo, co^er- 
no : pracf. part. paC mvi^hfum, 
M, i, imrhatut, timent. 

"ATVturof, », i j5 n, infeBtu : exm 
pr. ct' rtuxotffthricor^fo > p. ind. 
pi^. rvrvyjiMM, |«u, nrmu 

'Anrufoam^f, tr, «, Atymttaikt, oom. 
propr. 

'Arv;^r«r«(, infeliciffimus,^ fu- 
pcrL in corapar. An^«rvf«f, ab 
crv;(^ii#* ipiod ab 

'Arv;^u», -*», -iwy, «7^ , f. «r*», «i^«r 
fum, non affequor. 1 h. ri;;^*»* Hinc 

'Arux^i^t mrof, r«, miferia, in^ 
fartunium, /celut ; dat^ pL mrvx^' 
ftetttf. 

'Arujfiis, iof, i ^ fi, inf/Ux ; itcm 
impos voti : fce/efiuj. 

*Arvx'*»t «*f »» miferia, infortuni" 
ttm : ab «rv^^iff , quod ab m pr. et 
Vvx^tf^fittsia. Th. rvy;^^aw. 

'Ar«/;^5«'«, w, h, prxf. part. a(S. 
f. g. ab mrvxim, q. V. 

^ATjrwwJW, rrfr«, viVe versa; vif 
cij/im ; vero, prp il ; «i>, av, fo» 
fBadc^raium eanit expriment. iv^i^ 
et «W<#, idem. 

^Au, apnd Cretcnfes pro mX. ut 

MMM, prO lUjKtf, &c. 

*Avmttm, f. Kmv, exfuco : vidc ia 

WMCir^lfy. 

'AvaXW» im, iof,fieeut,fquaiidutt 
idem quod «i/«f. Th. mvm,feco. 

'Avijf^tiv, arefaautfum, lon. a. I. 
ind. paif. iLumiiiif, a. I. part. paif. 
ab mumUm, arefaewu Th. SLum, art- 
faeio, 

"Auen^tf, sms, n, mriditat, fenium 
et tabes plantarum : eft in ftirpi- 
bu8,.quod in animalibus yn^ms. 

*Avmrm, ms, m, Dor. ct .^oL pro 
mrn, ns, ii, damnum^ eaiamitas. 

^Auym^o/mu,L maoftmi, p. gf»mi,vi- 
deo, ili^ror, refpicio, fptendeo, cen" 
templor. 

*Avyiim^ itlu/iro, video, illuee/co : 
i. «r«i. p. nvymnm. a. I. ind. ad. 
Hvym^m. prxf. ind. pafT. muyi^^ , 
ftmi, itlufror : p. ind. paff. avyme" 
ftmi. Hinc 

"Auym^ftm, mros, ro,/plendor. Th# 

• 3igitized b^jLaOOQlC AT 

'Av/Mr/Mf,tt,«,idem: etabeod.Tlr. 

*AuyaJft dat. pL' ab Muyny q. v. 

^Avyeifit*, Por. pro myyd^ff et 
llOC lon. pro «i/ys^v, injpue, 2. 
iGDg. prxil imperat. med. vel pafl*. 
yerbi ivya.^»/uuut viiieo. Th* Jtuyn* 
' 'Avydeuu, rejpieietj lon* pro iu^ 
yifify a. perf. fin^. f. i. ind. m. 
ab kvyii^fMUy viJeo. 

'ATrH\ nct ^» Jpfffidifr, Imx, ocn-' 
ItUf radiusf dititeulum : q. ab Juftif 
Jplenieo, ' 

' 'AuyStoti Augit^M4f JLat. ougeMe, 

'Av^aJ^fau, loi^. pro itHnfoHty 
a. 1. ix^ m. verbi etuiaMf hquor, 

Tb. Mf^, VOX. • 

'AMffOfMUf Dor. pro Jufln^oftm, 
f. I. ind. m. verbi «mmi^mm, loquor. 
Sic h/im0f* m^ety Dor. pro ii4it- 
«*«#, a. I. part. a<5L ab > 

'Avimot, f. nf^t p. ^y^iraMs v0Cf«r 
ei/0, lujuor i item alloquor : ab 

*ATA tf , «f , ^, t»«, oratioyfermo ; 
muttcium ^ q. ab &vity ctamo. 

^Avhn9u.fXy pro icv)itf«r»E, pro 
^vhnety vocifcrabtU,ur,'%\ iing. a. j. 
ind. ad. lon. pcr Epentbefin «••v 
«rw, ab «/^duv j q. v. / 

"Avniy acc. fing. foBm. ab «v»f, n, 
t^^Jiccus. Th. ivm^ftcco, 

*Ai// pro «t^< vel «i/^/f , -tierum, 
rurjui ; pofihacy in pofitrum ; retroy 
fofk : Hinc, *, «, r»» iviitypofierusy 
fequens : et pro Ivurety deinde^ ab 
iv, idem. -Attice fcribitur per 
J^, lon. verd. per >. 

*A(/^a^a et *Avtf«<^4«, cf , i, tfrrov 
gantiat mortftiasy amorfui; periina» 
eiUf temeritas, Ab 

*Aviainft uu ^ ^ ^, <{* d. Lepr*, 
iiiutyftbi ptacenit quijeipfum metmi- 
raturf fuperbus^ contumax : e^[ iv' 
«r*f , ij6/?, et «2t«, placea : r muta- 
to in ^, ob fe<]ucntem afpirataiii. 

* AtffixifiiT*; t «, « ^ ^, uttroneusy vo^ 
luntarius : ex ai«r«i, et ab^trof , q. 
V. Hinc , 

' Avien^xrmy adv. fPonte^ uttro. 

"^ Avfsxetr^St "» • 5 ntJu/t^Sffeverus. 

Th. «««(-«(. • 

'AvhvrlMy -w, auSioritatem ttfurpo 
in atiqucm., cuni genit. autlotem me 
fraheo : f. v*/. p. «w^»t»jx«. Ab 

'AT^E^NTH^X, tf, fl, quifua mants 
fe psrimit : q. «Fi/rtftvrx;, idem 
quod Svro^ov6Si qui fua manu cst' 
dem inferi : auBor aedisy et auSior 
quitilfet : ex «i/r«f , ipfe^ ct ifvric, 
<-<}, arma : itcm auSiory qui fuo 
jute atiquid facity dominus ; Eurip. 
^upplic. 41 a. 44 a» ab ivrisy et 
^iffiaty q. avrot '{^ros^fe mittentisy 
qui fcipfum mittit ad /fegotia^ qui ti» 
lera eji pfji^Jlatc. Hinc 

''Auitvrikht A, •»', autlenticuSf auC' 
Urliaie Jtfta munitus : nt A T 

*Avit*Tiiufff cum au£lorhdte, au- 
tl>entice ; adv. 

*Av4^fit^^ adv. eo ipfo dia 'Ab 

'Avinfu^t, Uti-^hi eodem dtefae" 
tus, qui efl ^ufhm diei ; fuiitusi 
extemparatis. Th. iift^y dies, 

*Ai/^i, per Syncpp. pro ii/r«^i, //- 
ticy iftic, iifiy hic ; kcmflatim, 6uc: 
ct interdum pro'<«'«^r«, tMnde. 

'Avirytvhfi »•$, # j} ^, indigena, in 
cttiquotoco naiut. Th.yUoftattUafcor. 

*Aviity lon. mvris et au0ty tom 
iLm'», 4^rfus, pro il». Vid. «l»/, 
iterum, &C. 

'Aft^if^^'!, «, • i^ A, ctaimofitSf vel 
clamans ut eakes latrantes : ab /1/, 
et td^oty ctamo, 

' *AvXAtm, cf, ^, /oftf/ a«/r aulam, 
vefiihulumytento^ium: autaum, cor' 
tiita : ab ^Xif. 

* ApX«r0f , «is, 0?«», tfi/ emlmm per- 
tinens, 

'Ai/X«», pro «tfX«», Dor. gen. pl. 
ab ivXnt etuta. 

^ATAAS, mnott «i, f^eus, acc. 
fing. mvkmM* pro ifi/Xiui^ Hinc 
^A^Ki^*/, f. i^tiffuteo, 

'AvXmf^nf, «, tf, <»«/* princeps, 
vel presfe&UM. 

'Ai/XtiK, «f, A, oitAr Janua, Th. 
«t/X^, tfi//tf. 

* "AvXk^v, r«, vefiiiulumt atrium. 

* "AitXttoe, V, 5 it, veJUbularis^a' 
triemfis. 

'AvXia/, //£ia fffno .* f. iom. p. ijft^ 
Xmeo. Th. mvXoff «f| i, /i^tf. 

'AvXixe;, tf, e ^ ^,. vel -«i, - if, -«», 
auticus ; qui eft ex principis auli: 
ab «t/Xt^, auta. VeXfftutaris, tibia^ 
tist infiand^e ti&ite pcritus ; ex «f/- 
X«f, tikiatfifiuta. 

*ATAH\ ff«, *i, AULAf ihmus rr- 
I^M ; tocus fuhdiaVtSy atriumf Jtahu' 
tum. Hlnc Angl. uall. 

'AvXntf^it/fri, Dor. pro ivXn^fh 
tibia tudenty 3. pl. f. I. ind. ad. ver- 
bi ai/Xi«», //^m ili/db. 

"AvXkc'*», //Aitf tftf/r*, a. fing. a. i. 
impcrat. a<ft. ab «vXim, q. v. 
""*AvX»jr>rf, «f, i, tibicen: Ut ct «vX»;- 
r«(, n^«{, ^, idem ; ct in f. g. lU/- 
\r,rfusy i}ofy et «vXnrif, *^$, «, //• 
bici/taf que: tibia canit : 1 h. ilvX«f , 
tibia. 

'A*Xur/x«;, fl, i», flrf tihias Jterti" 
nensf tibiarttm peritus : ab eod. Th. 

*At/X/?«?;, gen. fing. ab 'AvXif, h, 
rcgiimcula BGeotio::. 

'AvXt^fAmi,ttiverfor,^ahutor : im- 
pcrf. hv>.tZ^iftr,9f V, ir» : itcm i&r- 
mio, perno^f cajtra loco : f, ieouat. 
p. ^A.tcrfimt. a. I. ind, pafi*. hvXtO' 
inv, 1 hl «i/Xif, auta\Jiabulum, 

'^AuX/v, vel -i^ic, acc. fing. ab 

^AiJLi;. 109;, Vel /«f , n, i/ir/a, cuLite; 
cajiraf tentoriuMfJl.tbtilum : l^h. «tt/- 
X^» a/i/a. £11 ct 

Digitized A Y 

^AvX^r, tUtf hf regiQBcnla Bo 
tix. 

'AvXitfy, ir, lifJtcAtslum^iomia^ 
Th. ifcoX^, «v/a. 

*AvXir»«iri, dat. pL lon. ab 

'AvXir««f , », iyparva tibiaff^ 
Dint. ab 

*ATAO'r, 5, ;, tiUafJifrda.j 
tis ; pir ba/tiliSf annahts fbd 
fanguinis a narihus torrau ; jat 
um^ ferrttm : item pifds qni «» 
five doBjtuSf dicitur : q. ab I 
vel «1«, JAn Hinc i«x(«, koUit 
&c. 

'AvX«f , ir, J ^ I, materist estft 
id. q. «r«*^r»;, v, i |( «, mtw^ 
r««/ .' ab « priv. et 9x«, «a/rni 

*AvX«rv, ivMf, i, vmUiSf anvd 
planitiee, pratvm. 

• 'AvX«»«fi>)«f , iof, i^h, wiS» 
guram babems, aufraSht^. 

'AvKti^t^t g^l^, dat fing. ab 

*Av^ti^iff ^, i|, ^«^ * ab imS 
•Of , «, j g ^, JiJMffmitet hd 
oculos: ez «vjC^, tihiffcl ^uiq 
ohtongum efi, ct «Kf, oadutf qi 
ab oirrofuu, vtdeo. 

'Aulaft», vel «u/|t«, «i^, (^4 
f. jv^iira/. p. «fv^«. imperf 1 
a. 2. ind. ad, «v|«mi. perf. ^ 
palT. ifvfif^i. a. I. ind. y^H 
4iff. a. I. paiT. fub. «v^, 9f» 
a, I. iiif. pa£tl ktiinfhdt. 1 
«v^. 

*Av(f, adjuva, pneC imperatt 
«IfvjM, 3. fing. pneil ind. a& 

Jlfv^«/, cutgeo. «Bt^rau, augetary 

fing^praiC ind. pait ab l»i^ 

ab eod. 

*Avln4%if, a«i. part- paff.videfi 
'Ai/^r««, a. I . inf. ad. iv|«^ 

5, a. I. fub. paC «U/^n^w»» • 

fing. &. I. part. pafi*. ab i«^ 

Th. «t^, aitgeom 
'At^ntfif, ftf, n, enigmentum,iK 

mentum: itl dat. plur. iu4M* 

ab eod. q. y. 

* Av^nr«;, crevit, lon. pTO it^ 
3. fmg. perf. ind. pafl*. ab ^« 
crefcoy q. V. 

'At^wttiiOfy Ufi^h, ycl -#»» •*» • 
augendif vel crefcendif W« Wi 
y vi augetur ; item avjr/sii : ab 

^; ▼•-^ 

'Av^«^»«fV erefcemsf prxi. part. 
ab 

'Avlnr, yel «v$SAi,f. Jv|«V«, r- 
\nicttry augeo, amptiftcOf cumtttt : 
dem quod ^t|af, augeOf q. ▼. 

'Avoi;, iif , h, ciamor ; item ar 
tasf ftccitas : ab Avm, itaM», 
JiccQ. 

''Avh, n, «, vcl -«^, -«, -*»t/« 
aridut : ab u.vuyJicco. 

*Avir\^ofJica^r, compar. ab l 

ftfCUS. At 

wftmm wmta^tmr: q. Snit 
' ex « pr. et ihrntyfimmut, 
rpA,teI &M«, «r, 4, •M*l»r ^ 
wj; dat pl io^Mtf, 
•PIOM, 0-4/, <r^<»# d'u : tiio^ 

, M. q. sb. «Emt* imc^. £ft 
ieqoaitis di€i> 
ru» dluM^, a. I. inf. l£t. 

n, 3. fiflg.a. I. tod. ad. lon. 
cM, per Dialyfin pro ^«r, 
Sic Mr«», pro mv#«v, 3. pL 
iad.i&. 

;, M, m^fraUffjimUJmi : 

«r, 4, amjteritssf tttrid' 

0*2, ai^erm*^ /ewermt , 
r, Cdriau, ^rw. in f. g. •«, 
lr|. M. o. ab &w, exjicco. 
»' pco «•«, rmffut. 
hi*f,Dor* pn> ^M, ?;• «« 
Ifiod Tide. At 'Avrik, x//a, 

K , », i, qmijibi m^/mcimt 
W vewr/ .* ex «tf- 
|t «yyiXXir, mmmch* 

Hj Tel ^^r««, », • i^ 
I if/ns eimnr^hr : fcfpfum 
, L e. wrirami, £z ^vriff 
Mr$r. 

nU,ii^h,i/ei/t/ecoU 
Hyttele^i, £x«mf, 

■ini, arv, Tik, qmee/mmt arhi- 
l^n, n feUfate moflra ; mltri 

, pL f. g. ab ^r«f , 
,q.v. 
s acc (mg. foem. Dor. pro 

dfifiJ^ deimde, amtemf, poji» 

im: hinc AngL Ar- 

Tideatnr : q. «m 

, «f, it,/iificiemiia, com* 
Ab 
r,tr, fot. «r», per£ n««9 

m/cfujiimi ; dmro, 

, M$, j^ fi, comtemtmtyji' 

] opportmmuty idonemi, 

, ikv./mficientery /atis, 

Omnia ez «mf , iy^, et 

/*^, q. V. 

\gc&. fiog. fcem. Dor. pro 

*titfertt9t, Dor. pro mvrSfy 
L li turit, ip/cy q. V. 
I, adt. nriyit/, itermtmy forro. 
\rmrfmmt. 

i»»w, lon. pro «tmf, 5f, »>- 

, • g «, y»; /tti jmrisy 
**ff9tefatu : tX avrit, ct» 
iP^aii quod ab Jgtr^ A- Ar 

'AimJwi^rKf, »n»r#f , 4, //^r« /ff- 

'Awriw^yyjXrtfr, «, « j^ A, /)y^ '*- 
Hceniyfponte poiUeenSt mon rogatms : 
CX ^vr^#, if/ct Ct i«r«»4XX«r, tfw- 
«««/io. Th. myyiXXm,miiittio, 

'^Avniw, Dor. pro nvrwv, r^m- 
Atfit/.- 3. pL imperf. ind. a^. 
contr. ab 

^kvriety clamo : f. rrAr. p. ^vrr- 
««*.ab /^, vel ivity idem. 

'Avri«r9, lon. pro ««^r«fv, gen. pL 
foem. ab «v«^, 1), «, 1)^, a, mm, 

'Avni, »»#, 1», ctamory vox pmgna 
commijfa ; et ex confequcnti, pro 
pugna. Th. ^Um», vei £v<», r/ji»0. 

'Atfntyt, Att« pro ^vn), 1]/^ ; ab 
imrity q. V. 

'Aifni«Mf , V) i i^ A, ^i y«w tfirri- 
^vr ali^id amdiwt : interdum fmi 
fmi ejljurit, Ex «vWf , et 4«««, p. 
ind. m. verbi imiit, amdio, q. v. 

*Avnf^«f , adv. eodem dle : ab «v- 
rif, ct ff^, ««f. W, pro 4^^, 
«f, fl, diet, 

^AmriffyipJii, lon.pro uvreut, dat. 
pL fcem. ab iurit, q. V. 

*Avr*, pro itfrUi. 

*Avr/» , et kmri^\ pro 

"Amrtmayfiatimyprotimut, extemplb, 
a&utmm ; exempii camsa, vicj^m, 
adv. ab ivnt i i, aurl*a,prafent, 
momentameut, fubitut ; ro itvrimm, 
im prafentia ; ivrimm fv%7Vt,^atim 
moffet i* c* qnum advefper&flet ; 
it kvrimm, qmam celerrime : ivri^ 
*m th, et murimm yiroi, principio, 
vcljameprimiim ; iurimm fitmXm, et 
^ /A^Xm, qmamprimum, comfejiim^ 
brevi admodum, propediem. 

''Aurit, Dor. pro mv0tt, adv. rur- 
fum, poji, deincept, Th. iu, rurfut. 

'ATTMH', «f, «, balitui,fpiritut, 
vapor : q. ab &uu,fpiro, 

KuriAmf, iiiH, i, idem. 

'Avr«, ri, ipfum, abfquc v, Att. 
tif ri muri, in unum, im idem, pari" 
ter : ««r« mvro,ftmul ; Wi ri iu- 
ri, in eundem, vcl in unum locum : 
«vrd fiifet, duntaxat: i^ muro ^ r«f- 
r«, id ipfum ej},/tcque rei babet. 

^AuroComf, tejlari de/eip/o,/ua voce 
/eip/um pradicare. Th. /3«««». 

*AureM,Jfatim,ip/o clamore,pri- 
mo impetu : i% fAtmt (^9x;, adv. 

*Avrcym, Dor. pro ' muriyt, bic 
pro/e£io, ad eundem locum, 

*Avr9yiuitXH, v, *Aureytf^(,iof,Ct 
*Av\if9f9t, M^ixffi, ip/e per /e gtnitut, 
afeipfo ortum babent, ingeniiui, i. e. 
atternui. 1')l.yttf*fMu,gigno,nafcor, 

*Auriy^^H, », • i, h, mqnu pro* 
pria fcrtptui'. TIl. yit*^at,fcribo. 

*Avroyv$f, v, ri, pars aratri qnod 
dentate vocatur; lignum fc. cui 
vomer induditur. £x ivratt et 
yvKf vcl yy'i*f arvum% AY 

*AtfroitetKmt, mf, ii, ipfijihi ipjit 
/amtulantet, Ct infervientei, Et 

* Auroitmnofim, «f, v,,ftti ipjiui fa^ 
mtulitium : ex avrlf, Ct iimitOfH i 
quod a Ziif ct movytt/Jiino, 

* Aur^ihmxrot, u, i ^ n, a /eip/b 
do&ut,/uapte natura ttliquid/aeieni» 
Th. ^iimamm, 

'Avrafrt), adv. r^ mvrif Itu^ «o* 
dem anno. 

*Auroh, vel mvrihv, adv. e» boc 
ip/o loco, vcl tempore ; binc, inde, il- 
lici ; «/ ivrittf, iUic babitamtet : q. 
Ui ri «vTMtr, tl x^f^* 

*Auriii, iiiii, ijlbic,ibi, imibi: adv, 
ab «vr*f • 

'AvrfTd, ip/ut, gen. fing. lon. pro 
ivnr, ab mvrii, ip/e, q. v. 

*Avr»Kitaiynro(,u, i,/rater germa- 
mmi : i. e. ex utroque parcnte. 
Et ivromm0tyfm¥n, rtt, i,/oror ger'- 
mana, Ab «vr«f , mtUif, Ct yftirof^ 
pro ytfnriff quod a yiffoeu, om. 
qu. vid. ' 

* Avremmrmm^trot, v, • i^ i, fmopte 
judicio comdemnatut : ex ivrif, ijfcp 
Ct nmrmn^ifitf condemno, Th. «^i<- 
f4i,Judico. 

'AvroxiXtvfof, 9, i ^ n, injujfus^ 
/ua /pomte : CX iunt, ip/e, et «t- 
Xtum,jubec. £t 

'Avr«xiX^f , iot, i ^ n, qui /ponte 
/u^ ^id /acit: ex «vr«f, Ct miXoiy 
feu m!tXofiMi,juheo, 

* Avrom^mro^ixit, i», •i', ex lihero ar* 
hitrio manans, imperialis, £t 

'AvrM^crM^, «^«f , • 5 if, imperator^ 
qui/ui juris eji, dux hetli, legatus r 
acc. pL «vrcJK^r^^f. £x ivrit^ 
Ct «^rci^, imtperium «htimeo, Th. 
K^irtf, imperium, ^ 

'Avr«Xt^ar, adv. ad verbmm, de 
verho ad verhum, 

'ATTO'MAT0r, •», m, vcl v,im,fi^ 
ex /eip/o aliquid /aciens, non atieno 
imput/u ; qui per /e movetur^ aut 
moveri videtvr ; Jpontaneui, mttro» 
neut : ex ivr«f , et fAeuftmi, exciter^ 
vel lia.rv(i,/acite, quod ipfum a fc 
temere,/tne confilio venit. Hinc 

*Aur9ftMr^, fc. i^i^ti, /pontaneum 
arvum, h. c. agcr inaratus fere- 
bat frugcs. 

*Avrafimroi, otf, ii, /ponte venien^ 
tei. 

' Avrifjtmra^ «»», r«, qute per/e mo* 
ventur, ut horologia. 

* A»rofMLroit,/ponte,/ortuito, adv. 

*Avrofitimf, i, Autamedon, noni. 
propr. 

*Auroftnrat^, ooot, i^n, eadem ma* 
tre natui, qui vet qma moret matrir 
re/ert. 

* AvroftoXiot, f. vco*, p. nnm, trattf' 
/u^io, ad buftet deftt.io, Hinc 

*Aurift»X»t, u,i ^ h, tram/iiga ; 
CX iuriti Ct fieXioi, vado, ■ 

^igitized by VjOOQIC ^Avrtfin, iw,i», nomen propr. mn- 
Jieris, filia Cadmi: ^« fc. i/fa 

'AtfTOM^, «f , h^ noznen muUerit. 
l^mt./ui juris. 

*AMT9TtToet «, • ^ A« p*rfejidem 
Jatiens^tM argum^tii «- slivritrifc»t 
^eut. gend. J^tr/e crethhilej pet /e 
Mhtm. £x iufTHi et anvUt quod 
k tr«^A»> per/uadeo. 

'Ai/rflVJiK, «, iy/peaatoTt tefiit ocu- 
Jatus, qui ipfe vidit : tx avr«f, et 
irraMw, v/^. Th. tmfitt.t^ idem. 

*AMT»ffinroti tf, i g n^/pQiUi fiuems : 
<x ^Bvr*;, et fku^/hto. 

*ATTO'S, II, •, //yr, tf, w»r, mod6 
«lemonftrativum, mod6 reUci- 
vnm^ praepolito articulo idem: 
*t( ri ivrif in unum^ una^ /*^*tt ' 
xtefra ra M>r*» Jirmtl : \x\ rc atfr», 
ilidea^ ia atndem Ucum^ ut eodem 
icco. 

^KtfTOft^m^ «#.* », fvgna /iatarioy 
^a fc. pede collato cum hojie f^gna- 
iur ; /latio in proprU loco : ex itu^ 
rit, €t t»itos, fiabilis : Th. Vrif^, 

* Kfroifoy.oiy «, j (^ II, quiftae nftvi 
trajicitf qui if/e fibi navis efiy dc 
natante : ex «irv, et rixXM, apto. 

*A»rtftf%Aa^ft», f. aav^ex tempore 
Jatia et iumuUuarie^ temere/eu incon 
/ititi agOf loqttor, judica : mea/ponte 

T^ , ' . . . 

*A9ff«r;^i2/n f*^'> eotninut mffeere. 

'Avrir^^Q/V, v, • i^ «, vel /«; t 4'«, 
#*ff, extemporalisf ex tempore JaSu»^ 
rudisy tttmultuarius ; et 

'Acfrffr^^ii/wf, adv. ultrOfJtnocura, 
^ttemporCf tumu^uarie ; 'Ja , 

'Avr««-;^t3«y,feu -5«,vcl -tlwrjadv. 
JfropCy cominus : quod ex avros, et 
^X^io^prope. 

'Avr«r«r0f» ipjt/ftmut : ab £9r«#, 

•'>A , , . , 

*Ai/T*ri>.nf, itffi • J^ n, perfitiensy 
tX per/eSbtj, ab/olutusy/ufixciens ; i- 
t.CDLi/uis qui /umptibus atiquid/aiity 
ntivitt /uis qui ^titur veiiigalibus : 
«X «vr»;, ec ri>.«f , j(ffM, /umptus^ 
■^tt&igaL 

'AurVyibifilite; hic: adv. abMH 

*At/rVf Mvrtuy oMrif, pro ietvrv, 
ItUMTMy lavritt/ui ipjtus^ &c. 

'Atfrv^yf4^, ity f. naoiyper n/, «u. 
«f« mea/acio, Et 

^Attlu^yof, 5, • ^ », quiper/e ^e- 
raturf qui /ua indyfiria vHium Jthi 
4»mparat; item artijex^ opi/ex : 
jjh «;i;rd(, et <f>^», <»/ia- 

'Aiw«|pX«/tfj, V) j^ ^, una eum /uo 
.ctrtice : q. ovy etvrtf ru ^Xotip, 

' AJ^foMf , loSi • ^ «» '^^y^ ip/oprocre^ 
atusy/ua /ponte nututy natifus ; ope^ 
t f Hin /aCtuSi arte carenSf &c Ut Ct ■AT 

'Avro^vroft v, • g n, idem: ez 
uttrisy ci ^vttf giguo. 

*Aoro^tt^my v» ip/um Jurtumy fia- 
grans Jacinus ; item i^um Ja6ium : 
tt iujrist et ^lt f^^iSy •* Jur. l^ 
^ttvropiu^^ pro W\ avro^v^t in 
ip/oJoBo. 

*Atirtxu^y C^, g li, ^w aJiquid 
/ua mnnu Jacit : vcl Je tnattu /ua 
interficit ; et hilic 

'A»r«;^ii^), 'AvrOxtifief^ maitu prc 
pria : cx uvrof, et ;^^^, «ojikj. 

'A0r«;^^««, 0V»;, i ^ n, ex ipta tel' 
ittre oriundus in qua vivit, indigenoy 
^ri:aculut : mwo)^^%$ itt^tSy ab- 
originc». Et 

*Avrox,^ovet Ututf genfet i/itiigente, 
qu4t in aiiqua regiotjte/unt nata : ez 
ivrisy et x^otPf terra. 

'Avrix^^f^ feipsa, revera, pictne, Hnd. m. a^\eft^t^ v, f r«. a. %. \ adv. ex «1^«, et x^P^* ''"^ "^^^ 
tium, 

*Avroxt*ros, it, 9 ^ hjua /pimte Jw^ 
/us : ex kvrii, ct xS**i J^"^'>* 

^Avrext^tos, veluti /ua /ponte Ju/tts^ 
ingens : CX etvris, Ct ;^*lf*f,^rjiax 
Ju/oria : quod «x x^m,/undo, 

^Avro^it, adv. i^o a/pe61u. Et 

'Avroy^ittytiSt ht proprius a/pcBus, 
oeuiata fides : ex «vr^, et «^f /f , 
quod ab OTrofteiif video. 

'Avrfi, dat. fing. ab iuxiti ip/e : 
et in nom. AM:2X.iuirityipJtdno : fed 
M*r«l, gen. Dor. pro «vrv, vd ««- 
ro6t, iilic, 

^Aurif, dat. fing. contr. pro Im- 
rifyfiBi ip/u 

^Avrmff adv. Jritftra, itemfimili' 
ter, pro ttfmvrot%. Th. avTVf, /yy^. 

'AJftv», .£oL pro «v^^iMb Kt 

'Avx*»\ pro kt^ita, acc. ilng.^ 
«i^/^nr, twf , •, cervix, Hinc 

'Av;^«wa«, V, • i^ A, cervicaiis, ttd 
cervicem pertinens. 

'ATXE'X1, jado we,. ^orier : f , 
nrar, p. Hvxnntt, quafi ab «•%«*, 
f/tf/tf cervice mejaSlo. Hinc " 

"Atfxn, fif, n,ja&atio, animi eiatio, 
gioriatio. 

'ATXH'N, ir«, ^, cervix, iotus an^ 
gufius : acc. fing. «v;^;»*». Indc 
^vx***Hi V, • 5 n, ad cetvicem pen^ 
tinens. 

*Avxfemfif, », w, oh/curut,/quaii' 
■difs, pauper,Jtccus. 

'ATXMOS, u,i,ficcxtat ex w- 
bementi afiu , /qualor, /Uus, pador, 
iltuvies : quali ab &uoi,ficco, Epen- 
theii litcrx.;^. 

*At/;^;^3^W, i«j, • 5 ^, efiue/us, /r- 
ridus pra afiu,/ordidut,/quaiiduj. 

"ATn, fut. «fttf-As per» ivnot,Jtcco, 
arejacio, acceitdo i in qua fignifi- 
cationc etiam cum afpero, itvoi. 
Itcm at/<», et pcr. Dialyf. aitt, f. 
atirm, p. vtvKtt, ciamo, re/cno, boo, 
/plcndcc,fio, Ab a.oi,/piro* m. «^iAft»/u««, if, nr4(i, a. 2. inf. 
ufiXi^en, £x ««"•, Ct «br^u^ 
pio. Hinc 

' Afeti^tft», ▼el '«/Me, •trrf, r^ 
^tf6^ au/ertur, ahiatio^JtpardfiifZ 
traSitf. 

' A^eu^tfttirti, «nr, rs» ^t^rto j 
^ vidimis aujtruntttr. 

' kfeti^nriaimt, f. X. inf. m. ab 
^/^M, q. V. 

"A^cutof, w, vel «/«, ^ Dor. 
lon. pro "H^/ftfr, v, •> ymicam 

'A<>A'KH, nj, h,/pecie* ^gtmim 
item oppidum Lib]rz. 

"A^aXa;, V, j /^ <i, fitte cotto, i 
crifia: cx s pr. ct 

'Af«XX«^, f. I. m. upmXupi 
p. ind. pafll it^nhf»*t ist/Tiio,/M 
deftlio, rejiiio, 

'A^ttfut^ttvot, tthernf, privor : i 
Cfri, et etftM^rojw, pecco : L i 
p. nfia^mnot. a. o. ind. aiS. ^ 
rw, fff I. 

'AipofftM^rt, aSerretvitr 3. fisj 
a. 2. ind. a<5t. lon. pro «^V*9 

'AfAM/», «f, h, obfiuritat, ineti 
titudo. £t 

*Af Mfrf, • /^ n, r^ Aftt^, iof, d 
/curus, non manijefius, incrrttts, ^ 
notus: unde m^eUZf, occttite, a^ 
£X « pr. et ^aiott, ofiendo,. 

*A^a*i^ot, ah a/peQu removeo,toli 
au/ero, ahoieo, tA/curo, depravo ' 
iffoi. p. iipoivinm, prscd ind. pal 
it^ati^Ofiuxt, evane/(o„ p. tnd. {oi 
nipeiftffftett. a. I. ind. pafll 
^y. f. I. ind. pair. «^virAinf* 
£x « pr. et f«/x«, ofintdo. 

'A^ftefAOf, V, 0, evane/centia,exn 
dium,interitus: ii^Anrit,uts,n,aMi 

iio: ab «f «v/(m Th. ^«m», ^/«dli 
'Af »yr«;, v, • 5^ n, /ic/i con/pis»m 

non apparens, qtti evanuit. 
*A^eifroi$, Ct et^etrrn, oi/cnre, » 

ciUte, cianculum ; etfafis, idcifl 

£x a priv. et ^aiw, e^/juA» Digitized byGoogk y i^fimi, loo. mfrmfiftmi, un- 

fsfi, id eil, i/»/0 uBu t vel ab 
|^,<t f««s ilco .• hioc a^«^ 

i^imaftff, lon. 

^^ 

af m t li i , Po^. pro 'hfa^M- 

E^I>SH, ^ ^ Aphareai ^rbor f. -^«, vd -^^, p. 

fe^COQ^iV. ^ «f «f> '«^> ^* ▼• 
' i fan «y «(, ^ tcfmmdi impoten^ 
b| iiwift/iiifid, Jhtpory fre qmo 
^ M ^Mmuts : cx • pr. et 
h^ %i»v, fctt f«^, ^c». Poftc 
■HU i^ifcri*. mecri causi. 
4M*«w, «, • j^ «, ineffahilh^ nom 
^mim : itcm imceMris, £t 
Si^memy «», i«k pl mmi. nom da» 
Ir Ct c prir. ee f«T»f» Heendusy 
ptk i fi^ /i»7aM>r, feu f ««, «firo. 
^fsTVf, intffmiiiiler^ ita ut ^ci, 
taerm mffmemi; AFFATIM, 
kMtr .- aiv. sb 2f«r«r, w, ^ «( ^, 

^4TF0'T, -^ «^, imbeeiUis^ 
Ifiu; IB comp. m^ao^ort^y im^ 
h&r; foperL ilf««^cr9f, /»- 
bdSnr .• <}. cz • xntcof. et f «^ 
|«I>Qr. pro fK»X«r, <vi/r/. Alii 
k«M|«« /AM/, v iotf mnmto, iLnbore pamM. 
i|inM, hx. mmmah JiuOy uro^ ime^ Utmmr^ Th. iom,Jeco, 
*i#ws m, f. ^m, palpo^ eontreBot 
tt^ KC. fisg. mafc. IfMrrrs, 
WLprofffMTar ab i^^ia&uty 
^tA T^ mrrtfimsy tangOy q. Y.. 
'^^nrr^ Mr. «, i ht oSfimrus, em- 
^tkmiite smrens» 
*Af^C«, Ji^oceris : impTCcantis 

^4^%»*« vMf, », cloaea, lcttri/ta ; 
BMetW*,yJtt,.' iffi^, », 
kmfrmmfvr^atiomufierum, Sunt 
l^pcre^ft^jm tnteUigunt rrr> 

l|(|i|j 4it\feritis, lon, pTO i^n- 
.«H pL a. 2. fub. ft^ ab «f /«jui, 

* #iwr, fl5w^, a. I. part. paff. 
'li^-iAr», vel 'm(nr, nj , »j, rr//V- 
:J>fc 1- I. inA paff. «lf«#?, 3. 
^y>«.i. IjBb. pafil JifU^.fan. a. i. 
*li^ ifUirsftmi, I. Cng. ct in 3. pL m^tnrerrmt^ f. I. ind. palll ex^ 
JifinfUy quod ab afl*», et TitaM) ot///o. 
'Afti)c*rf, lon. pro «f if)«f, adv; 
mon j^arce, liheraliter, . Ab 

^Affi%(f, Ut; i ^ A, M«r parcene, 
profufus; rigi/ius, aj^r, Et 

^Af§$^fiemfne,fiairmm, fui nonpe- 
pepercit, acc. fing. a. i. fiart. ad. 
ab JtfwKw, f. i?r», p. fi««, nonpar^ 
co i eonfemno, HulUm curam baieo : 
ex m priy. et fcv)*^!, pareo, 

'Afetiim, mf\ if, m» pareere, crwde- 
Htas, fiveritas dfcipUra, ptofujio : 
q. iaparftmoma : ab itpetliikty non 
pmrcenr: ex eocL Th. 

'Af^y, I. fing. ct in 3. pL c&fii^ 
Ptiomp, tHmiJi funt, a^ I. ind. paiL 
verbi IfinfM, Th. 7u]im, «v///o. 

'AfMAi, abftulit: 3. fiflg. a. 4. 
ind. ad. «fnXfrt. 3. fing. a.-2. 
ind. m. ab if «i^ti», aufero, Th. 
«<^«i, ^y^o. 

*Afct)ua/, tRmJffus fum, I. ISn^. 
pdri ind. paiL ab mfiwfA*: pcrf. 
part. paiT. dlf«)Rtf»f. Th. id^, 

'AfM/eiir, omifimus: rolunt efle 
I. pl. a. 2. ind. a<5t. pro k^ifjtu, 
ab J^, a. a. ind. a^. verbi »- 
^/ff/M ; fed ibi fcribendum «f «^». 
MaUem crgd dici in i. pL a. o. 
opt. a<^. pro mfeivftitt tit Hfitt 
pro ^K/eiv, pcr Syncop. vcl Jlf t- 
fuv, lon. et Poet. dicitur in a. 2. 
inf . a(ft. pro Af«r«i. £x «^, et 
Infiu, mitti), 

'Af AVM, dim^JJe : a. 2^ inf. aA, 
ab «f ifi/ui. 

'Af Af, i»rff, et in f. g. <fc^5r«, 
dereiinfmetts : a. 1. part. adt. ab 
ifitifit. 

'Aftxrstfr, ahJHttendttm efi : ab ^- 
«^;^«;MKr, abflhteo, Th. T^a', /<rW, 

*AftA^(;r*r, f. m*!», p. i/^««, lado, 

'AfiXt/at, Ai, n, Jimplicitas era- 
//0«//, cultus, &c. ab c^tA^f, q. 
v. 

'Af rXm, ft. 2. inf, a6t, ab af xi- 
fi«»,q.v. 

'AftXlirci, 3. flng. f. %. ind. m. 
ct 

'Af fXftf^ai, a.* 2. inf. m. afiXteft., 
aufcrtis, loBt pro «fwXfr^i, 2. pl. 
a. 2. ind. m. ipiikcf*r,t, tf, tr0, 
verbi ilf«i^w, aufcro.. Th. «/^tw, 
capio. . 

'AfiXiff, "2. fing. a. 2. fub. a^. 
v^bi aftej^f^, q. V. 

'A«t»EAH'X, fa;, g r^ftmplex, te- 
nuis,frugtrl'is, 

*AffA.tf,fe#)», lon. pro ^Sfi/Xr^t-y, I. 
ilng. a. 2. ind. m. ab a^acioicjzat, 
Vide afeu^iu, avfero. 

'Afi>.irr,s, r.ro;, rr, fi.-fiplirJas , 
idem quod iftXtitt. Th. it^fXt);, 
fuprar *Af {>*;««/, 5, HT»!, a. a, fab, riu 

ab a^Kiotm, aufero, q, v. 

'AftXftff, auferens: a. 9. part» 
a^. ab eod. q. v. 

AftXmtyfimpiiciter, nude, tentsiter^ 
Jine artis afflGatione, adv. i^ A^^ 
khf, q. V. 

"Aft/tuK, «r«f, ««, dimtijpo, id quoi 
tHnNttitur. 

Aff^aiMf, derelittptens, dimitfem t 
nom. fing. maf. part. a. x m^ 
verbi a^infu. Th. Titfii, mi/ft». 
•aOENOX, V, <, vel JffMf» ««?» 
ro, et per Syncop. £f Mf , «, », vci 
^fy«f, i«f , «•«, iHwtia, opes, reditus, 
proprid utuus mnni s qo. if * ivif,, 
^, ¥el Ift, mtio anno alleSbtm, 

^AfifTi, derelinqmenti, dat. fing. a.. 
2. part. ad. ab.i^i^f^ verbi i^iV 

*A^t|*f, 11;, II, td/Hnebh f. I. iad» 
ad. ab mirij^m, f. |«. 'Th. I;^m, 
/irir^, baheo, 

'Aft^Tot, f. 4«, p. fm^fubrepo, 
ferpendo abeo : ferpentisproprium^ 
Th. ^^Tm ^ferpol 

'Af f^^J, Dor. pro «ft^i^ f. i» 
ind. ad. vcrbi ifi^**», q. v. 

'Af«r, irm, 2. Ct 3. iing.yfii«s *^ 
«i///(r, -//0; £^tri, 2. pl. ai 2. iv^ 
perat. a^. ab apin^,fino, ^ "v. 

'Af ftf^if, I«»f , ^, remiffio, debitiy e. 
g. deliSii, paHdc, dimifjio utsorii^ &C. 
Ab apittfti, 

'Aftfoir, Poetico more, pr» af** 
fw»;, 3. fing. prsef. opt. a&. ab 
af ff-ff^, pro aipirtlfii, difcedo. 

*Aftr«iV, dimOterem : PoSt. pro' 
ififaifir, I. fing. prsfl opt. a^ 
ab a^i^nfcu 

•Af *<«*•/, ^^/t/, 3. pL pt»f. ind». 
atft. pro iV«a'i> ab i$if/ei, nam a7>> 
quando per 1 reduplicatur, und^ 
eil tfaiAif, et opt. }r«'Vi &C.- 
Vel apirmei, pcr Syncop. pro «* 
^tfnxar:, 3. pL per£ ind. a6i. 
Th. *i^nfAt,J}o, 

*Afffwi, per Sf ncop. pro *ffff*- 
ntxacTf, perf. ind. adb. 2. pL *b 
Afir»j,e«i. 

'A^ir«/, «f, «1, locus ita diduB? 
q. d. dimijja. Sunt qui ri i^htu 
vcrttmt in d!tum veia dare. Stc» 
phan. dicit ^A^treu, eifc {r«Aiv txi 
Mayvfifiaf. 

*Afirf, dimiitiie : 2. pL a. 2. im* 
pcrat. ad. verbi afit^ftt, Undfe 
ct 

'Af irt <jy, dimittendum e/f, adv. po* 
fitivum. 

"A^tret, », jt «, dimijfus, fihr^ 
abfolutus : ItCXnfacer; itCm rjc<5«/*> 
yrf;:/, projiitutiis, rejeSianeus ; lit? 

a^iysfii, quod CX «ara, et Sv^a^, r/..'- 
/0. 

'AfftyA», vel -$*», f. affv^rr*', »Xf'- AO 

decoBt^^ et H^-^Hf itfft hideco^Hi 
ex aWf, et t^pmt coquo, 

*AfitnMf remiji^ Att. pro aptlKOty 
X. fing. |>erf. ind. adt et 
. 'Affwffrk/, 3. pL perf. ind. pa(r. 
Att. pro «^rvTM, ab a^itifiu» re- 
miiio, 

'A^^, pro/peHahat : Att. pro 
it^M^e^ 3. fing. imperf. ind. ad. 
contr. ab i^tue. T^. i^«ut^ vii^o. 

•4.^, »«• ei, eommijjurai item 
/it^l// ; i&uey plaga ; aceekftOy irf 
eenfto : i pnet ind. m. ^^m, vcrbi 
mvrofMUy kuigo, 

*Apiyi»f*«t, -iiflteu, f* -«ir«/tMu, p. 
•tfMUy ducoy daxfumy impert : part. 
prsC med. »^yi(javH^ducene\ dux^ 
prineeps .* item Hari-o, cMfmeHepro : 
ex «ir^ et «>40/mh, duiefvm* .. . 

'Af^ynettf c«f , h, narratio, wiemo- 
ria : et idem qdod 

* A^fiyriiAO,, tirfifi Tc, narrafio : i 
j>Txt, ind. pafl*. prxced. verbi. 

*Afnxttf et(, «, aor. *i. ind. a£l. 
m^9, n$* (f« aor. a. ind. a^. 0^% 
%, pl. aor. 2. fubj. ad. ab et^infA», 
remitto, 

*Af»X«r#, <<5/f//*«.- 3- iing.. a, j. 
ind. m. ab it^piXktfMtu Th. «x- 
^fMMyfalio, 

*Af^/at^7«f, if , I, aherravi : ^ 1. 
ind. a(ft. ab i^afAet^raim, Th. «- 
f/M^riw, pecco, 

*A(^fef*im, «, •, f**fpcnfue, /r«- 
4^ff/ .* perf. par. paff. ab «f «jrviw, 
prst. ind. palT. a^fAfAot, Th. 
eivrM, tamgo, 

" 'A^M^M, f. iC«'«>, p. «ixm, ba' 
kcmte detrc&o, et excutio ; contumax 
fum, non pareo. 

^A^n^ifAW», 'Ufen^, Av, -ii, -«t*, 
1*7«, amfereham : imperf. ind. m. 
verbi i^mi^iofims, 'iftmt, Th. ml' 
^itt, -*», eapio, 

'Af K^/vv, I. fing. a. I. ifid. paif. 

ab «^<^<M, aufero. 

'AfnTo^9f, gen. fing. ab 

'A(pvret(, o^, i, emiJfor,Jaculator : 
£pith. Apoliinis, vaticinator, ab 
emittendis oraculis : ez a^infitif e» 
milto, Th. IfifU. 

"AflJOAI, eiv, al, uleera mali^na 
In oris fuperfae ; item, in ore utc' 
ri. 

^A^Sa^ftm, as, h, immorlalitas, in- 
eorruptibilltas : ex a priv. vel ne- 
gat, et ^a^ti, corruptio, Th. 
^fiei^, corruenpo, 

"A^p^a^rtt, », i ii n, ineorruptiii- 
lis, i/nmortalis : ab a negau vel 
priv. qood ex hw, ycl an^, ftne, 
jtt ^Sa^rii, quod ab eod. Th. 

'A^^ett, a. I. part. pafll ab r.pfinv, 
•verbi iiTrtfitmi, tango, Th. itrruj 
ne^o, &c. 

"A^n, Dor. vcl lon. ncgle<So 
^ugmcoto, pro ilf^^crfj^ravit: • A^ 

3. fing. a. t. tndl pafll verbi ^aT^ 

rt0,aecendo, ' 

" Af firoi, », 5 n, incorruptibilis : 
id. q. i^a^H» 1 h. ffit, id. q. 
^t, fiorrumpo. 

'Afiiyypiwi, dat. pl. lon. ab 

"Af^tyyoe, *t9 • ^ K mou voealis, 
mutus : ex m pr, «t f4iyys, fonus, 
Th. fiiyyofeeu, loquor: p. ind. m. 
tfioyya, unde f$eyyes,fonus, 

*Apiifetres, e», e, JDor. pro 

*Af4ini.res9 v> • j^ >>• ixvidia ca- 
rens, invidiee non tdmoxius : ex a 
pr. et f4i¥f, invidifl, Hinc 

'Ap^nift^eSt B, i, Poet. pro i^ 
SejMin^, V, 0, invicUee miuus c^ 
noxius, 

*Af4enety ets, n, copia, abundasitia ; 
item invidfa carentia, • 

"Af^fMft, V, j^ 4, invidia carens, 
cqfiiofus, Hinc itfiiuts, didv.Jine 
istvidiH, copiose, affatim, ez « priv. 
et ffiiires,, Vy 0, invidia, 

* "Afitfos, tf| « {$ H» ituorruptus, 
impoUutns, impifbes, imherltis* 

*A<I>I'A,' «f , «, ^^«1« plantee, . 

* Afiet^i, dimittunt, alfolvunt judi- 
cio : 3. pl. pr«C ind. a<^ pro «- 
f iM^i, et lon. a^naei, verbi «f/n- 

*Af7yfeat, perf. ind. palll verbi 
afix^ioft^ei, pervenie, 

^Afii^ufSM, etros, ro,Jlatua,dedica' 
tio, fmulacrum, dehbrum^ sffigw. 
ex iteeo, et ii^vet,JlahHio, 

*Afii4i, 'ires, remitte, -ito, 2, et 3. 
fing. pref. imperat. stA, ab ofinfAi. 

'Afiti, dimittehai: 3. perf. fing. 
imperf. velpracf.ind.ad. pro a^in, 

2, ab afii^i tis, i/, priufquam tran- 
t in ^, conjug. fecund. £t 

'Apets, ivroi, przf. part. aift. «- 
fiivai, prxf. ihf. a<:it. ab afinfn, 
remitte, 

*Afipfti, dihtitto, repudio, emstto, 
permiitOy fmo, emitio, pro-conjicio, 
remitio, relinquo. etfiirt, %. pl. prasf. 
imperat. a<^. Hfiirai, prasf. inf. 
a<S. f. afneo/. a. I. ind. ad. afn- 
xa,Z. 1. ind. a<5i. a^^y, it;, i*. «V. 2. 

impcrat. a^. «^t;, irt, et 2, pl. 
aftrt, a. 1. fub. a(^. «f**, ^t, ^. 
a. 2. part. a<^ itfets, itros, pr^f. 
ind. paif. itfitfi.ai,^ai, rai, relin- 
guor. p. ind. paif. afeifiai, Ct in 
3. pL afMrai, Ct Att. afioivrai. 
a. I . ind. pafl'. afihi^, -ninv, vcl 
-eihy, iff, u. a. I. iub. pafl*. £^1^4;, 
ns, n, i. X. ind. paif. aftfneofiai, 
Ex «*», et */«/*i, mitto, 

*Afixiro, rediit: 3. fing. a. 2. 
ind. m. aftxiaiai, a. 2. inf. m. ab 
aftxnoftai, pervenio, 

'AipiKtir4t, 2. pl. a. 2. in<i. m. c- 
jufd. vcrbi. 

'AipUtUf Dor. pro iipixu, 2. Cng. 
a. 2. ind. m. vcl a. 2. impcrat. 

•^igitizecf A0 

m. JEoL et Dor. verbi aftxn 
pervenio, Sic «fucna^ Dor 
^oL pro afintii^ 2, fing. { 
imperat. nied. vel pafll 

*AfixnoUf adveneris .-. .loo. 
Paragoge pro mfist^ %, &a^ 
2. fub. m. ab 

^'Afixviefitai^ "Sftett^ fervenie^ 
venio, affequor, fc (urfu, «j 
quacfintfue, JimiUtudene^ ^^ ! 
gen, pL prxC part. med. «f 
/Mfar». pr^C iof. med. «fi«M% 
f. X. m. afi\ofsAs, p. pain «^ 
a. 2. in(L m. «^um/ui*, v, m 

2. fub. m* k^ixmfSMt^ if, «rw. ^ 
inf. med. afutirSetL *! h. «!»m4 

Afixotfeeu, f, nras^ a. 1. fob 
aftx;i/u9fSt a. 2. part. m. i 
fixfiofiai, 

*kpXayaios, ti, g n^ miniia 
mans honbs : ez • pr. ^iXosp C 
yet4is, honus. , 

*Afikav4i^otnroSt «, • 5 «, inelm 
inbumanus : »tria, -itaj, -m 
^m^miter: ab • pr. piX^, eLa^ 

Afika^u^, u, i g «, alieam 
avaritia : ex m pr. ftKos, et i( 
^0f, argentum, 

*A^iXes, 9, i ^ i, aliemus a^4 
citia, amicis carens: ex « pr» Ct 
Xos, amicus, 

'Afikirifios^ 9, i ^ n^ »/**•? 1 
hitiofus i cum mellori, toia ^i 
rioH, feniu : ab m pr. et ft3k 
feos, amhiiiofus ; qUOd k piXet^ 
rifeh, a rii», bonoro. 

'A^t^fSt UW'> *t* advesUaSf ae«A 
difceffus, profeiHo : ab i^ts£{ 
q. V. 

'A^iicfttmiy f. X. iad. m, vefli 

^inviofeai, (|. V. 

'Apiorrttffteu, avolo : f. X. m* 1 
fi«i. a. 2. ind. a<^ a^rierrf^ttt 
ind. nv. Airi<rraftn9 vel -o^ 
2. part. m. airovrntuoos, IzL 
roftou, feu <rr<ui>, 9s/p, -ox. 

Afimfitt,feJungo,an$ove^i «} 
defero, dejifo ; recedo, difceek^ i 
c{q ; ahduco, deduco ; itcm «f 
d^^.2r^ ; in med. reptndo, in I 
voce, disjungi, aveUi : Hom. 
N. 745. fut. anrornsM. praet.A^ 
raxtt, a. 2. ind. 11«^ ««rif-if*. I 
impcrat. a^ atrornft, ngrto,. el 
2. pl. AT^r.iiri. i. 2. fdb. a& 
(Tdfftl, •»(, n, a. 2. inf. a<S. &m 
vou. a. 2. part. a(5t. ««r^rv^, « 
pratf. ind. m. a^irafuts, reu, 
Ct in 3. pl. afig^atraty lifj 
pra;f. iuipcrat. m. afi^aeo, i 
ind. ni. arc«rxeifJt94 di^Ja-^, 
aro, Ct 'i-,-r.fdi,fo, . 

'A^ixiou^ dcvenfl^e: pcrf. Inf.j 
a pcrf, ind. paiU afiyfttti, a1 JflMftfi ff, «^ /itmma p»t et 
UvnteM/i^; ex « pr. et 
iMrni, |*i uatvAJaalt mefpat,^ 
X^^iMy «f , s, 'uifiamvtabilHa^ 
ik&ffkiA. £t 

p fijftiMi ri a«f»^ Ab « pr. et 
pi7i»f, qood a 3. perC fing. 

|*A|itf^, ^ i^ idem qvod il^ 
yt^i^i,j^tiBtf; muuto ^ in X, 

pAf**, », « j^ if, Smex ; (cotnp. 
jri^6Mr; foper. 'imrtt^" 
Wauj Pott pro «fn«$, comp. 
iwMt. Th. sfiMf y Jiviti^ 
/ifM^ Dor. pro^«lfM4i, gcnit, 

*i(te,adv. f^^r, fuhi^y ^i- 
fe; per Sjoc r« «, et Apoc 
» r, p ^fnfr. £z « pr. .et 

*&f^ I, j j^ 4, metum mom ad- 
^.vtn^: £t in6e 
'i$^iaUt^,Jin* metu : tX 
[p- et fiC«, ««fir/ ; quod a p. 
M. Bci viffCs, Ttrbi piCsfiMt, 
■*»,Td fiCu», tartOf timeo, 
\ i^iugUjM^, v«, auremeMtum : 
t 

'llAif ^g i w , f, «, iairiua : ab 
'^f^ L ivri». p. «fii^m. 
ki» oonty d/eM exomtrc 
'AIAi., 8, T»,P0CL «l^M^,^ 

Lii 

*iA, i, i, ifugus^ Agrejus, 
■^; taeSnjKeJi^ ad exeneraH- 
mtinm; karma^Jiereme, exere- 
^ • ab ir«, et •J'»^, via, 
'*fl^ -^fmilem reddo^ afi- 
^■^itm,^ i^mftmetfutf p. ind. 
^i^ •f m fm im fl mt , part. pcrf. pafl*. 
^w-^«»i^«^«^/»f/ ; ab ifuiof, 

^ TK ifiit,^, i»t idcuL 
^4^^t L irm, p. tma, armis 
^i med. Tcl paC arma ex- 
• sat. ^ifolut. Hinc <^#- 
S^^mtr»*/.- 3. pl. imperf. 

'*^t*». -«, n/wsr, rejpitioy W- 
^- !-«*•* p m^ftuut^ ct At- 
>^«fti;^ Ex ««, Ct ^<M*, 

' *<*{U,i, W, pro ^^M», «, r#, 
I *■ { i^sto mctri ergd, excre» 
^ tt««i,ct iUftvia. 

y^» ■» • 5 »1 ixtderahiKs, 
Tl^wrlrtJc : ex « pr. ct ^ 
^^fi^»lfrt, Th. ^i^yfero, 

***P«i «f, Ib, ferilitas^ Jrmgum, 

?;f^ 3. fing. f. X. iod. aa. AO 
fiehy tmaiaoi ^kH^ d^Jigmot tje^' 
eemmnmieoy repn£ot &C. impcrf. 
ind. 8^., 4f<^#{>'* ^* a^o(ieetf Ct 
Ati;. ^<V^) ^ir* •'^ p..i^(a»«.. a.. 
I. ind. aa> ft^ti^trtu impcrat. «f^ 
(i^m^ mam. a. I. fub. a&..^f4^«^ 
j»j, y. part. if^irmtt avrt. pcrf. 
ind. pafll,ifS|i#/iMi«. part. ipa^tr- 
fMMtt *h **» Jeparatutf a. ji. ind. 
paC a^fsahf^iift «. a. X. tmperat. 
paiT. aPofi^nrt, ct in 2. pL «f ^ 
eieinrv, cx «w*, Ct «fi^*» Jefimio* 
Th. ^tfftermimMSffimis, 

'Aff^/taMf , pcrfr part.' pa£ loli. 
ab a^i^tfefaro, 

^Afiftrf^, arot, «'•, ySrrV iermistts 
d^criftttm,etaSaIiisfeparatmm, JEt 

'Af4^^, V, «, tletermiaatiOf dif' , 
timffiOffeparatio ; ^rvi/ fententia : 
itfo^trfttit m», iti hvroet fenteoiiei : 
i X. pcrf.fing. prat. isd. paiE 
verbi «fff/^, q. ▼. 

•Af ^^»1, ii#, A, m/W*/, perfngimm, 
aaailimm ; oeeafia^ opporiimiia* ; /^- 
»«« adfeculiarem mfmm defiinata : 
ex ««^t.Ct iytiiyiaipftmu 

*Af«^4li7iy, pro afofjmnhinravy 
3. pi. a^ X. opt. pafll ah>a^o^ftatt, 
L jirofi -ex aiifuo -Uco mtt proripio, 
proficifcor : CX Am-i, et i^ftati quod 
ab i^ftm^ impetas, 

'Apo^tkiynTtf, V, i ^ i, immunis 
a tnhuto, 

'Af «#4MS & MTtf, p. jtfMK^r «xr^, 
cosfecro, dewoeo ; jufia^ftteio, ako' 
minttr; perfun&orte ago, mtide-^, 
ieviter defungor, veiut aufpisandi 
tantiim atusa ; dfpreear reetifo^AjC, 
ab itri et irtof, 

'A^trtotfiMf artfy ri, piacmImm,'B.t 

'Afor/W/i, tmf, n, expiatio: a 
praet. ind. pafl*. prjBced. verbi. 

*Af 'jiy.wi, pro it^ «f r#Ti xii' 
wr, tf^ ro tempore, 

*Af tr, a. fing. a. fl. impcrat. m. 
Att. pro «ff«, ct hoc loi^pro «f 1- 
«T, liherOf ab ie^infUy q. v. 

.*Af », pro itvifnii, a^irart, it^f 
XuinTi, 

'AfittvTf, pro lBf«irra, acc. fmg. 
part.przf. a<^ contr. ab a^d^, 
pa/po, contreiio : quod ab it^, 
taiiv, lk\u<-i.vrtfMMtt tango, 

^K^mhtrtrt, infcienti : dat. . fiftg. 
prxf. part. ad. ab 

"A/p^m^uef f. ne0, p.^DiKK, isteomful- 
ie ago ; vcl fitdte loquor, infanio : 
quod cx » pr. et ^^Mf, prudens, 
inteiligens, confultus, Th. ^§a^m, 
dico, intelligo, 

*A^^aint,itf, ^ ht tfmerarimsy 
inconfultus, £t inde 

*Af^<eli«, as, h, ct lon. &^ga!iin, 
ipipruJentia, inopia confiiii ; ap^» 
2iifat¥, dat. pL lon. pro ap^m^iatt, 
ex « pr. et f^ttint, pnstlens, 

'Aftaiw, f. aw, fffam, defipio. A.4> 

amensfum : prxf. part. ad. iti^^U 
mt, £x « pr. Ct f ^^y, «7«n/. 

*Aff««if, » (J «r ineffahiiis^ non 
</i^v/, vel off dicomdus } jtem /«•• 
exfpe&atus, improvifus * oeeultms : 
\f ro ap^firartp, fubaudi ^«t^in^ 
in ocemiti^imo ioco: ex a pr.' ct 
ffd(tt, dico, • ^ ^ 
. 'Af^ttf, t^tf, i, qui efi extra tri» 
imm ; item o^r, vel ismifimn^ cfvUi» 
/bcietatis : ex a pr. ct f ^ iirM^, lon.. 
pro ^rm^,xoattUmlis, q. a ff«r;' 
^ia, euriuy tribus : Aa-i rv f^arof,^ 
quod commimi pntco utcrentnr. 

'A-ff/^M, fpttmo, fpmaam exciit: 
f..«#»»„p. ^^ixui. Th. af^,J)uf 
ma, ; 

'Af ^ixi^, w , «, AFRICA, 

"Af^tfyiMi^ «f, A, exfpmmiprog^ 
nata; Ct *Af^yi?«, »««, • j^ ^» 
^wM pngmatus, Vcncrit ephhe- 
ton. £x ^e^^ j^oroM, et 7«»^, 

quod i ytiftfttu, nafior, * 

'Af^«)i#mrw, v« vaiereus^ lihidi* 
nofus, £t 

'Af «j^/ir<«r, «, • e^ «, vel m» , /«, 
M», tdem. Ab 

•A<>P0AI'TH, nt, M, Veauf : quia 
ex «f|«, L cjpmmd, dicitur geni^ 
ta. 

**Ap^tetatmi i}o9ai, voluptatrs 
venerea, 

*Ap(i»tfmt9 9fii h,Jj>mmieomms : 
cx df^, et ««^«1, coma, 

"Ap^tntt, f. wti, p. ntia^nomJapiOf , 
awni/ yinw, dp^tntrras, aec pL 
mafc part. przf. z6t, ex « pr. et 

'A^(«yrirs«, t*>, f. n^, p. 9i««, 
««« euro, megligo : ct 

'^«m-iritt, 04,- r, ttegiigentia, et 

'Af ^«yr/rtff , V, i^ «» «"■« vaeuus^ 
ftcttrms ; (uris aintndans : ab « pr. 
vei intcnf. ct f ^vrj^*», curo, 

*A^v«if, adv. injipienter, ineavte. 

*A<I>P0^2, 5, i,fpuma,faiiva. 

"Afftrt, infipieniiSus, dat. pL ab 
aip^ttv, infpiens, 

'Afforvpn, ni, h, dementia, impru^ 
d^ntia : cx a pr. Ct f ^», «w, <J. V. 

*Af^v, tvtf, i ^ h, infipiens,j}ui- 
tus, imprudens: ab CO<L q. V. 
^Afin, nt% h,pifcis : qui t| ttf^^, 
nafcitur. 

'Afvhs, i»Si i ^ h, BeBes, ineptus^ 
rudis, I^t 

'Afuta, at, h, heies ingenium, ntt» 
iura ad aiiquid inepta : ab a pr. 
et fuii, natura ; quod a f i/a>, vid. 

*Afvmris, h, i ^ h, Poct. pro «- 
/ptvmrH, qui viiari nequit, ineviLP' 
Ifiiis, necejjarius ,• cx a pr. Ct ftu" 
yot, fitgio. Hinc adv. dfvmroiSi 
fint Juga Jpe, inevitaipiJiter, 
. *AfyXamrtt, ^t i ^ r, npn ohfr- 
vans, fecurus, ineavtus : itcm r;#c 
oifervatas^ itfcftoditus . E t 

3igitizedby(5b0gle fdr. ah « pr.et j.pecf. fing.pra»* 
Unu ind. pafll wit>i fwxit y a», 

'AH^ Dpr. pro ifw&f, i«r(^|>MmdW, 
#M .* ^. fing. f. I. md. a^ ^ 4- 
#w«M^ Umri». Th. ^^ idem. 

^». p. ifinrM»jM(. •• Z. tttd aA. *A ^AV haaudo, iamrindtfimmo^: 
£ (^ f. z. iaf. ad. ^fi^ii. p. 

/rtuido» 

*A<b^itt f. «ff«f, p. iw«, hm pht 
^ m mmA prm m^ t mdMoario* *AfiM^ 
#«, idcm, q. ▼. 

*A^* ^, Po^ pm ^ 4, inbavdi 

A^* Zrt, fc ;^«u», Boc. p^ if^ 
; A^w», «» f «r». 

'i(ip»ffutmfaim^ etfmUattu ; perf 
par. pafl*. ab §ip»ffui§0i, -#, o^mi» 
i» : es Afl';, et 9ftom,Jmiiit :. fti* 
•/Mf , ^, «v, idem. 

'Afw n pw i , M, i 4$ ^ ei 

*A^Mc, »» ^ !^ A, pritratut Jkcmt' 
$§U tdemdi voum^ mtmtu» : ex • pr. 
Ct fWvJ^ tM»,fiMms. 

'Ajpm^ifit^ 4*, I, impeKl ind. aA. 
^^iuf$»m, «f, I, a. I. ind. ^. ab 
d^o^tim, Jtparo : ^X Afi^ ei HfH, 
Urmlmu. 

*Af Mr«», dianfirimi : $. pL a. a. 
iub}. z6L ab Ji^nfiu, q. ^p. 

'A;^a{, 9yAeko%y Dom. yiri, in» 
. decl. 

'Axmim, •»> ^ nom. re|;. Or. ab 
i;^ar, dolor, 

*A««^«. ^c. fing. ab 'A;t;«|f, 
••1^«, <<<<-i.i/> ; hinc 

• J^«i'if , j^, nom. propr. 
'A;^ai;i, tUit 4, niuiicr Or. ii» 
\ pt 'A;^«iiXif. 

"A^^dMtfl. Aeiiviy nom. pl. in acc 
pl. 'A;^imrj. Ab *A;j;«#4^ Cr^cia^ 

^•^- 

*A;^«^»«i, «' «^ «*, ^rrtr/, ab A- 
chainca urbe, Oppian. 

*A;^aXir«;, m, i^ h, effntmatai : 
CX fs pr. et ;^«Xi»^,/r*fWJw. 

*AXA'i4h, JTf, ^, ^^»»' menfrra 

frumentaria apud Perfns^ aut ^ j^tf 

frumfHitria : fort^ ab 
•^ , , , • , . f . 

' A;^<un;, ««$, » it, fit nom btaHJ% 

vnJc^fnutuSf tb defeiium virium^Si\ 

animi, qui b'*lcere it*>u pbttftJHettio 

defxut. Ab « pr. et x"^***» hifco^ 

At fi iQteul^ valdi hiant, vaflnm AK 

o i u t MM wiat:u% mtide ti^ ntk imntf 
dteodi/icioi va^t htmatfitt» 
^^XH^ iajmcmakmo, n. g. ab 

' "w, mtoiefltttj triflitf 
4icot4mr; ojfleti lO wM iW tr .* 
ex tf pe. et ^oi^tgraiia* 

*Ax:«f<#^«*«9 -ijiMM, dttitami graf 
tiam mom aecipiot ii tgr aim m alifmem 
mtpoHory !■ paC 'A;^«fMvU, «r, £ 
4«») imgratut fmm^ gratiam ttom re» 
pomdo i itom flfe^or. 

'Axa^ict, ttf^ h, imgrOtitttda* Et 

^Axis^oft », # jj 4, imgratmt : ab 
m pr. et 3. perf.tfiiig. pr:^ ind. 
pipK iwbi ^•^•M^ gratifioor, 
^oA i ;^ji^ grmtia. 

'Ajcm^iftet, imgratOf^. ab 4;^«- 
fir*», q. ▼. 

'AXA'THS, •, l, gemma gmttdim 
akAdatfJbtv. Slcilias fic dtfta : 
qqin et propr. nomen ▼iri, iBneoB' *A;^i, priral Hmgl Dof. pro 
ifx^ r^fima^: 3. fing. imperf. 
ind. ad. ab 4^i«v, -«f, itf, uf, 11, 
-irabi^cU. Th.^x^,flmm»: fed 

•A;c*«'> ^' P«> ^«'» 3* fing- 

prxf. ind. adt vel a. fing. prasf. 

Miper. a^» 

'A;)^^iif ^«r mtamHmt : nom. pL ab 

*Aj<;«ifnft W, • i^ i^, mammfim mta- 

mibut earemtt mtancut: J;^ii^, id. Ut 

*A;i(MfMrtfmfi!f , n, i |J ^ *•« HM- 
ff» «w/ mumiimt faCtut, mm httmtam 
flrmdlms mrtijicio: ex n pr. ;c«lc» 
mtammt^ Ct ««hiv^, faChtt. Th. 
«rMi«»,/i^M. 

■A;(^iMr«, Dof. pro kjfjkot^ Tlde 
*;C<«^. ' ' 

•A;^;«i^*, pro «;<;<<«, ddems: 
prael*. parc ad. , f. g. ab 4;^«. 
'Th. SL^n^doltr. 

^AXEPAO:^, «, ^, vel hjpima qmet' 
dam. p 

*AXEPill'2, %, kipopmlmt alha : 
q. aib 'A^^^utfv, quod Kercnles ez 
Acheronte cam detulerit. 

*A;^tMrv, Aeherott, fiuvru9 Epiri ; 
kem mfemi: ^t hic efi Axiotj 

^n* doiorit fluviut. 

'Ax^mo-tr, JEol et DoT. pyo 4;^5- 
#1«, rrfomaut, moduhutur : 3. pl. 
prxC ind. a^. |ib «;^iAr, Dor. |>ro 
iiX^t qwod ab ^x^^yfi""'* 

*A;^it/Ar, f. iw#», idcm quod 

*Axi»y f. mom, p. w, p. paff. 
»t^«i, iAr/<^, agr^ fero. T h. JJa^»! , 
d^oivr. Eftque 

*^Aximy XkJT. pro *;^i«i, refirto. 
Th. «;^if,y*««/. 

*A;^»«»v, praef. part. a^ ab ii;^t*i, 

*A;^nv, ivif , • j^ Ji, pauper, mendi' 
cus : cx « pr,. et l;j;«, f«e</ /i/A/7 
^«Art; vel ab « inteni^ et x^* 

:)igitized b5^ 'A;C^Jf , A«M .- i. f . pot p 
kxflifioit, ». pL f. I. iai p 
i^^«i, a. z. inf.pi£ ^l 
dmcOi. 

'AxlHmUtferei ml^ : Att. 
^X^» ^ ^S^* 1 1. iiid.m. d 

'Ax^^U it^fmofidpomim^ 
twr, otg^^fero^fitueofm : can < 
f. I. m. iaitMty et 4n^ pj 
IkxflmfLon^ ab obfoleto 4;i^ 
Th. ij^^pomdmr, dUor. 

^Ax^ofttim^ 1. pl prxtloi 
&X^«frat, 3. j>L pnef ind. pn 
verbi ix^e^uu^ quod ab 

*A;^;#*f, Mr, ^pomits, «w;, 
cnM, dtior gravtt^ titoUno: \ 

ix^*f^* r^^^^t ^"'■u^* " 

/«, &C. 

omutfttflimeo^ Ct 

*Ai#»^^^, », J, fttfardm 
merjtferiy hajtitmt, faraogrm , 
*X^» «^» «^» ««w,et fM«,/ 

•A;^;} vel''AA;i./«a?,a4^. , 

*A;^i, «3/.- Dor- pro ^mi 

'A;^il««, pro *A;ciXxi,l» 
!on. et Poat. ab *A;c4Ui^i 
AebUlet. 

'AxtXXtht* iont 'm* et Att*H 
AehiUet : hlQC 'Aj^iJJUwW,^ 

•A;^;a.«iVif , c, • g 4, f« ^ 
Hdmd, vel v^ .• I iiu ^l 
i^ 

"A^^Xi^fiC, «ifM,^lir«,1 
lvr«r, eahgiMopu : ab 

•AXAr?, il», «, «li:^^ « 
mehuia^ ocmhrmm c^i&t^ ftj 
rtine 

'A^X^, f. ^ p. •»«, « 
hror : ttndc Tcrifimil^ »M 
cLoon. 

'AXMA, ^ txtn% m, id 

acmt : fmtiiur, /itl^Jpmmto^ 
tenuifflmut^ et miinimfa pmn d 
rei. - , 

"Axmfuu, doTeo: t ii^ 
^vrtr^jk Th. 4^ 

*Ax*onv^H» pracf. pvt.i«. 

'Ax^ dat. Dor. pro ij^ 
Amnit pm A«r*r.} ab >,-^«l 
*, Bcho. Th. ix*^JoiaU' 

'Ax»^u,ii^i,^ie,{e\ifi 
remt : item hilem ahigem : a> 
et x^k, hiiit. 

*A;^«^iW«r, f, • e^ ^,/iw <i 
cx «'pr. et j^*(<c cAarir/. 

*AXO$, laj , ri, Mrr#r,iiA 
////«» .• Angi Acae, ct iade 

* Aj^(«frif , », 4 J^ i r»i;pa** 
mticulatuty purtts^ ijiiu**iat: 
pr. et x^*"* e^oro. Th» a 

'AXPA*X, ^i, ^ypyif/^ 
"■ ^jrijthfcflrit* L.-eckific 

*iXC»^> 9m* i» imi£ittas, 
'itgm, -i, mMtUem redUs t 

hy»Vm, l*htiiu^9: p. iod. pafll 

tt b > pL 4;c|iM«lrimy ab ^ ^XJ^ pro ^;QeMf, Poct. fcc- 

ndfidfr ^ ♦ 

mmdu^ imjkatm ; itmfrvims t 
^' kvJm tm tmfitlmie^^yel ai m 

NMfospr. ct XJf^t «• ^» «f* 

«i iVi gdu iccm /ii/r«, ^«m/. 

? 

^^J^ ; fiUiimlus trUUL 

I ^^fi^^tswrvmt faitmrmm, 
Axi, Dor. pro ifctifc, £;rifr». 

^, »dT, f <tff , rrtnrfitmi rmrfms^ 
|U«- «^^ i(Mi, rifrc^. 
rjskfci^^ len. pro i^m, ei 
■f ^- 1*0 f^ a. fing. 1. 1. •.a. fbg. ri.a. ^4««. a, liBg. a. 2. opt. 
mt. I. ind. 0. «i^ivH^i ^» 
^T^ fctff^, a. X. Inf. tm 
)^*^*y*i^ Ito^ «t Po€t. 

■f^w, aUifatj , oMi tmmgemiiu^ 

Y^*^'- cz « pt. et ^«M^, 

1^^ ■, i ^ k^Jrrrpr^m» : 
"•I»^tt \|4>#, tiim/>9ro, 
^'W», b^ J |( 4, mttatiri ne/ti' 
i^- ia «c liog. «^i4<)m- 

^'^^Hii!^, eitrm mmmLi^ 

^ *^ a « pr. et ^^, WV- 

»,1 

J^'*'t, * g j(, m mtentttmt, 

!^«fi«:ibcod. Th. 
^^. ooffi. pL ¥jdiB ia m^t 

^y^ ». i g «, fafiidhfui : 
irj<^ ^W-u, faticutcin 
VT^^K^ttod i xe^istjutii*. ttOmr^ 6edil^;t«t4»fvr«afM« 

m #10/0 ; in nom. pL ^y^tUg^ dat. 
pl. ih^mr ex ^irrw, cmmo^ 

^AYfNGION, #, r», «4^6k«Ivms 
£«r^«flisr«. AngL woaMVooo. 

*A^n^, V, ^ idem. 

*A^, !«(, 4» etttmexio, tmHutt vld. 
l^pn^^^o^. 'aVJi, «^ ♦, t^ 
dsf €iremims^ mrems^ftrmitt^ rUm tmr» 
vmtmra .* Tid. at«T», me^ 

'A^tffH,.ctJiy^iifmt,M.igi. 
reeij^roems^ retr^rmdms, r^mtns : tt 
tu-l^, rttfi, ct fis^,Jlmxms: q. i flm, 
Jkto, p, ind. m. SffMu 

•'A.4«';t*»» »> ' i^ •» MuwUmmtmt 
ifmmimus ; timtitlus^ i^mvms t VL m 
pr» ct ^i';!;^» amima, 

"Aa, Adm, Mtt, ct Mm^jJU^J^t 
f. ffr«f,^luac Mmfm,fiiUmtfJpiritmt : 

*A«i^ Dor. pro ««/•», ■tajv, 
adlr. 11l li^, amrcra^ Dpr. Mr. 

'A^, iUmi, Dor. pro ]»m, qiiod 
pro Htm^ hn^ 4> littut» 

'A^t^f» ^» i^ ^^ F im^iitim^mmi 
eujloiUty megiigo* 

^A«^-«dv. imtem/^ivf .• Cx « pr. 
Ct «Iffli, temifims, 6mnu 

*Am^tt, «f, 4, iattm^efiivitm, 4m' 
meaturitas: ab 

*A»^ y, i ^ 4i imttmip^Htmty itf 
^ecemt ; djjffUilit etJfmUtmf megiigtmt, 
£i « pr. ct «Eff*, ttmtpmtg vcl iSf«, 
cirra, Ycl ^» ttf/ltt. 

'Am^Ot pepemderat: Jrr Sync. 
ct lon. pro iukt^f^ Ycl ^m^;m^ 3* 
fing. plufq. pcxi. ind. paa. ver* 
bi «Mif(«r, jl^^i» ttUo. Vel dici- 
tur Poct, pro lUr», tcI J^ 3, 
fing. plufq. pcrl. ind. pafl*. vcrbi 
i^m, Mifi^ tkI mi^t tmiio ; m p» a, 
ct Plconafmo ri m. 

Ami, amt itmtj «, BoT. pTO hm, 
hy aurtr*. 

*Amrim, f. l(nv, p. «»«, /pfiM dk» 
eerfo^tarpt, utfmtuim^ Ab 

'AiiTOX, t, i, et iS«f«w, V, W, 
Jltet prsfamt^mmmftmd^eim tm* 
ni re^ lama* £ft et 
" Aw««c «» » i^ W, aurilmt tartmt : 
ex «,pc. et it$ mriff rit emrit» ]D Sccvnda lUcra, dkitui' Ate. 
Inntmicriteft^iirHr#. l>cl* 
pht /^ pro w uttmtur, ut ^«n^ 
pro mtz^ Macedonct ^ pro ^« 
ut ^t^vitm pro ^^/««1. alt^uandb 
otioit pra^ponitter» vt iB|i^ pro 

fiA", tocula eorum, qui fe WOl* 
tu6 indxmant : ut et vocula ri- 
$&», qu. a ^m, 

BS ct A«/f, inre^, Dor. ct pCr 
Ap6c. pro ^r.fity a. firg. a. a. ina.* tk 

|penit.ift. ab IC«if, a. a. I&|4. «& 
vcrV /^«'* '«' 

BmX, •, IndecL nomen Idoli» 
htx, dmmmmt : apud Sidonioc /W» 
•M^. Pdni contradiiU Sml^ 
Chaldgj JBeL idem cnuntiant. 

BAA'PAS, raditc htrLf tiyfimm 
miirakiiit. ' 

ViM^, fitfir imatiltmlsUai 

PmU6thL0m,^tMm, ^M,TeI 
ji;«, imtmtitmlatam voptm tdt, maigits 
i fid^ltpmr. 

JUBAi\ /tt^, «diniRUMaa adn 
▼el «Mnrttl binc AngL WAMm «t 

•A^V. 

B«C«Am9, #, W, etmaUth^ 't r um, 
prxc in illiicmmintocii CnAU 

HtXmXt», t, W, *;}mW, Jkrttmmt^ 
ptrta; pudemda, 

MaCmH, mttit% ii M^rr^tusj m ij g a n r^ 
immmt.imipmdems» Th, fidim^l»^»^ 

BmC^imf, prtef. in^ aa. fwtfnif 
eiaman^ ut Cicad« catttaaitg q« 
i ^4t», ^^r. 
V B«C^ imtt, 4^|^jtfTtfw 

BaCvX^i, i?ri#r, nqm, ur^ tUb. 
emifm&o, 

um*y limt, mJlte iiMr*fattrdbUm 
Ims aBVa,pW;«i,tM^AiiM. 

Bi)«ff, pedtttmtimi^ grmdatim^ Itmd» 
gradut adv. \ Hmemiv^ 

20iiiim, 'pado, <», f, Urm, Ax/L f^ 
^. p. /3<C«^ii«* »b cod. Th. 

BttJi'^, Dor. pro fimil^, i, t • 
ind. aa. i /Wi|i** <|^ X. 

BmimfMu, Att. pro. Htiiatfmm, U 
fing. f. I. ind. sa^ Tcrbk/kiiaj»» 4 

•fut. 
9diitfMhmiH*rt,gnsfiu^ateftt: tt 
Bmiirfut, i, i, idcm. 
itiiifiet^ Att. pro /biWMf» M»* 

i/v» ^. 

B«Wj^» i, ;, rv^. 

B«Ji«-i«K, C, i iJ 4, Tcl •itt "h 
•09, ^ui mmihiilare ACtfP : ct 

a ^tum, to,' 

BA'ZSt, lofwori (Bm^^UlUatrt L 
fm,tt €*. p, fiUmx^ 

Mm H m , lon. pro Bg <a«»» acc* 
fiog. fCBm. i Hmdn, mm, a 

%mim, pn^mmdo, dat. fidg. contr. 
i '(Uitft, fitJmm, /3«#v, ct lon. ^, 
dat. fing. £ g. a ^Mi, ^, ct Ioa« 

nr. Hinc 

^Htt, •> • ^ A* t«l -^, ^, -41^ 

pr^mmdusy aitmt, 
hmdimt, adT. ^tr^mdi^ «^» fW* 

v/frr. 

BiB^iAr», cot&p. pro fitJ^ftffPrp» 
fumdior: Ct 

hmftrtt, fuperl. prb ^tirarttt 
profindjjpmmt, rS ^vt, profandut^ 
M ^ ^ujffAfil^i graJatim : aoV. Ct 

B«^/««f»'«, ^, graJuSp limen ; ^rtr- 
rf:// ^ignHMrs, fiftio panitentinm, 
^fh, fittift^f e9\'ifitd0f gradior. 

BA'90X, i«f, W, profuniitas^ al- 
fitud^ ^fjg^s^ cmntast Uetu inti' 
mus ; fundus, 

Biifi^if, «f,>W, j^adittiftaU, hajh i 
ytammm^ ftd^^ktk : a jWm», roi 

mtthyKttdfH^ 5, i'g ^, eUqueHst 
CX fieJuSt et yktiffstj iiHgua. 
*ta4ti^l,'u, i ^ 9iy voHiets pfrf 
' fiindu^habemsf -ex ^it6U; (qUodl 
fifdhti^ et )/yif, aquarmm vortex, 

Bm4a4ft\ 9fi 4^ ghriojij/imits, 
^eleherrimu* .* ~ qtt. $m0»af, ifyiiv 
fdyttfHf )IC«y ^**** 

BaioimfOff «, e ^ 4, Ai/^, vcl ^ro* 
fimdi^ ch&its i cx /W^, et {«^, 
«ofiKi, csHgulmm, 

t BkiMneX«#«f, tf, i^h^opvleHtusyipti 
profmsidas btareditates babet : ex /3«- 
wif, et »A.iff«f , Bare£tas, 
.,B«#^Ri*X«0f, *y • l^ «, pr^fundum 
finum baicHSf magnot Jtnms bahensi 
de vefie : qu. ^tAf moXins f;j^«#». 

da pracipitia bahetf i fieMif »(nf*' 
vbi ix^ '^^ tt^nffvAfspr^cipitium, 
BeJm^U, Wfcf» «» prafumdum 
fiswdamtiitmm babomt : ex ^«#^, «t 
stfnv-ififuHdasmetfttm, 
• AJvnii^;o90f, i^^ A, babeHSkk» 
das ftofundas t n. ^o^ut, et «(/^cmT) 

BeJvXmfift, «", ^i^ lir, et fikiukoi' 
ftttff ooHr i^ n, Uta pafcuu babeHt: 
flx, /3#A»^ 9t 9m/M^ frmtmm. 

Baiv/sMkXof, V, i, fui profundiam^ 
denf^wtqmoidmatttbtbet^^vm^i Tlt. 
fAoXXof, lana^romija, viUus, 
:Bmf^tirm^ lUm\« JEoi, pro /WtH 
^it^f, u, i, ^ profundmm babet 
atm/Uimm^. prmdemtiftmm^i i ^Mkf 
. fMirtf, vmr \ft ^vXn^, J^t*»». 

BmfvfyprofuHduHt, &CC.&lg. malc. 
ft ' / 

Biitnof, V, i,fo'^i item 
' 9aifuf*if, tm, b, excfvatft : k 

Batfiutttf excavo: f. uvu, p. ;ya»«.'p.- 
jfiiit ^t£^ftMt, et Att. fitUJvm^ 
ft.m.t. Omnia ' a /}«^, pjrofmniHmi 

^Sittu9^i§t,iti,e0,vc\ H,*t,i 4 h f*** 
profnnrium campmmfeu plaMitiim ba- 
bst, Ac iptoimit ferax i i fUe9v 
tnikftp^f. 

BmduiTkmmiH, ir,« ^ c» et fiaiu^ 
4rXtfr«r, 9, i ^ f), pradi^esy opuiea^ 
tms. 'I'h. ork^ts, Jivitnr, Fluttu, 

Baiviriktfltoff w, « i^ A, qui mtag- 
rmm et gravt M(fmn movet: i /S«- 
^iv %raXtf*4f iyti^atf. 

* BafvT^oi^f t/f, «/, fciL vntF, 
p/ofHNJ^e navss. 

* Bs.htm-tiyoii^ a, fc. ^y^t^, vir pro^ 
Ukj iHirba^ ieiit^^eimff », •, profunde fluent : 
; fiativf^-ct ^it^ifuo. , ' %miuypeimMy gcn. iSng. -fiol. pTO 
^m$vffoirUt i 

Betiv^fi ' 
€X 

Bttio^ft^itCf mt, ii, radieis ftrvfuH- 
ditas ; et " \ 

'ik^fi{of, m, i ii, aHasrad^ees 
bab^f atte radicatms: *ex /f«i^r, 
CtfiXmtrtkBXfJiirpf, ••• 

Bo^vf , «Ty,' V, profvHdtist a^ mmy 
tktks, ioHgur et extremms ; • trajfusy 
pteHus i dcnfuss gravisy promijfms ; 
iMgt/ify ampku : in^cif. (in^. /}«- 
iiH, oimt, in, dat; ung. ^a$tHi^ «T, 
in eortip. 

Bmiufi^or, Mimy tffii^ttf. fb- 
perL fieJvrmrH et fiHirH. Th. 
/3^#«l, profuHditeu. 

BmdvaruH, Vi f i^ Af' mmbrtfmr: ex 
fitJvft et ^«1«, mmbra, 

WmHft^', v, j j^-^, profuttdam 
baiens peChit : i 0mi» ri^^, An 

BtJvr^H, Hi i g ^, <rff^, ▼€! 
ilk»//dH', Jhatmr: ct /5fl#i; ct 
r^mffVfAiyjfiermo. 

"BmKiJQitfOt, M, i ^ h, frfvfurtdos 
babent jmncos, jmmeis objituty jmnco* 
fmte.i /Wvf • et r;^MV0f , i, et ali- 
qiiando hfjmmcms, 
- B0t#^, nrof , *, profhH^tat. TPh. 

'BM^vf ^MT, «Hr, j, emHie&Syprgdensy 
profund^ muHte prmditks t t ^miSmf 
^fm'%x**^ 

BtotvfmfH, 9, i^b^ prtfunde ft" 
nans, fonotrms ; cmi vox ejl gfat^, 

9eJvxmim9, v, i, 'tptiJerfam ba» 
bet eiepttiem : ex /3«#Sf, et ;t»'«f» 
coma, cmfarieSi 

Bm$9y^y»fi Hv i ^ ^', profmnda 
babent iabia : ex 3«^f> tt X^^ot, 
iabiutit. 

£«'»», per Sjmcop. ct Wn. prpf BA1*S, *, fcu fimfot, 9, tJ, r«< 
proprid patmta .- vo^ r« />/f 'r 
Xtmimu •'' 

BArXA, feu fie^TK, ms, b, pel 

indmmeHtum im fe/fSbiis eaiifiitis, • 

^is peilicea, et^faftor^s ; mtemtbn 

"ia ^uS Jcrihitmr :^ Ct' ^rn, D 

pro')/^n^ji, q. v. 

BAIA'!f, 0V0r, i,P'Jiii fmUam j 
Uoftmitin qood a ^««oir, ^ pi 
vi pretii..item menfmrm apwdAti 
abdrrnaty HcfychV 

BA'1CAN0N, V, T^, famen rapba 
id cft, brnjfict, 

BA'KtiAO^, V, «, magmt ftddt 
fed Jimttas, rf mtmtierafki : item < 
mmcbuty tsfeRmSy eviratits. 

ba'kkapi£, feu ^xH^t *^ 

h, baceary berba ordorata. 

BA^KTVPIA, jxf , ^, baadmiyfdp 
itcm 

BajKT^^iev, V, W, et' 

BiBxr(9ir, V, rj, idem qu. i /5« 
«, vel irefacio, '• 

Bmmx^f, ir, r«;- )ft*^«tor i^ 
et ■ 

B«»;(^M«f , ir, », Baccbims, pes P\ 
titms exfyltaba brrtti, et dmabmt it 
gis: fic didus qu6il hjmnis 
Bacdhint fit frcquentiffimiis: 
tem -«»f ,- *««, 'Kwyfmrors Bm^ 
tb adftattu ; Baabicme^ adSaceii 
pertinens, 

B]k»;^tf^r«,'rMr, ri, B^tcboM 
tia: et 

BUHX*^^f f" «^»» ,^ ^^V^ 
amm, Orgia cetebro', ilebafebtr! i/fj 
Hio7 et 

Bm*xiw>futi, f: X. m. tunftaitj 
riofusfam: et 

' Bmxx}m, «#, *, debaesbatio, «^ 
nm .* omnia i 

VA'kXOT, 9, i, Jmrore perdt 
Bhcctmsy DeusvinSi Orgia ti {iiSin¥)ifs*ivfriM e 3/ pl. «t -a. «pt. ^brant ; corona qmddam gemms, /M ad. fbminr i, («/m, feu-potio»^ Cn^ 
^}<^9;-^. v; ' ' ' ' ' 

B«r«. 3. fmg. impierf. ind. aft. 
Ion.iAi7/; ab eod. '? * 

BJtiW, ni •*,- vd •r, < • ^ ^, r 
patmarUm rdmit fs^Sy- ad rdimbr 
patmarum pertinent. Th. /^if. 

BArNH, et Qnmty intranntiv^, eo^ 
vado, gradioTy iaiedo ; abco / coeo^ 
ineoy de euiimalibut : f, l. ra, fin' 
aofitony p. a<^ iBiC>:««, et Ton. /5{- 
^«W. a. %, kd. «a. fCijV. ^.2. 
impcrac.- adk. ^«^ pro qu^ /is, 
ot /kiA.41' O. opt. a<5^. iS«/f>v. lu 2. 
part< a^. 0«f. perf. ind. paflfj ^s* 
fio^i, /5fC«^,.et ^^mrftea. 

Baitfy vidc in /5«if, infra. 

Bmtcf, pauiijpery parum : adv. sl 

BA<0'X, 5, • ^ w, vd ^, «, •», 
parvusy modicusy unusy pat/eur. 
, Buitp*^^ Syi g hf palmjtr; fo- 
I iemmtJt i;tivfimm, 

Jigitized' X^* ^fi hifurtre p^rcita, BatchiJ 
cerdos : qu. a lim^ai, iofuar : t^ 
loquax cbriitai : vel.U t? C»J« 
fignif. ^Xvif^eiy, ut fit Bdttxffj j 
furoto agitaflUy nttgas mmtta* i* 
terat. 

BmXa)£!bti e^ noAnen ariolL Hel 
vetiifas poputr, 

B«Xa», •, mfm. regisi atxn 
Hcbr. exirtmiens. 

BmXmfmy^Xy.ms^ Ct loo. -q. oi* 
davis : ts. fiu^tus, peJfuUu, ct 
y^y' capturai 

BAAANErON, v, r», ^/fiA' 

B«X«»t^r, »«f, vcl fw{, /5«X«« 
rn, », ct ;5«x«»^rnf, », •. bd»i 

toYy curiojs res atienas inj^nreas- 

B«X«»3*^«V«^, »» «' ^ *» V** ^* 
</w *</»/, et iis Vffaitur: CX^«> 
r»f ♦ gians, Ct ^«7*», comedo. iii 

'ftlcM^, ^ixJes iXfutUj t Urtft 
hijait,tiHtn,^iatrhtt et mmy Bomd a^HtiU: extrtma 
)mfai$tfKia mwJSeamaOL qn. a 

}^iamin$. 

mfftmfcn lOMnvit^ 9, 

t, nmm, marfufimm, fiuutnt : 

Uami^fmy »i ^fir romarmm : 
p udr trwmatrmm{fauatatHn t 
\ ^SLiisrmt^ tt ^ytur^ftco. 
lAUrniOIC» 9, r^,/»i maii 

M^2. i^W, 4, rtf>wgtiiam, /«- 
I, w^ ir, |M TM^ crrtamt, emit- 
itr; armii initiam. 

Uh, X, hf^. imperat. z. a. z^. 

^imOt^ fr^tat^ lon. pro ?• 

^ j. %. a. X ind. ad. /3«. 

n. L L b£ aa. /3«Xir#4w, a. 2. 

AB-miii^^«, q. T. 

M«^ loa. et Poct. pro /5«x«i», 

^(•iiaa.abeod. 

^' pm VUiXer»^ ^ fin^. a. 

sdB. lUXinrf, a: dnaL lon. 

I«ia, Dir. pro ^km^ «. finjr. 
*"^e«t m; i ^XXm^jacio. 
)^%t. fittg. a. 2. fob. ad. CiC- 
i^>SQ|.i.-i. ihb. m. ab eod. 
I*»^» <^ n, vel w«, ««, 4«f , «tf- 

f^ iCtUM £acc»Xi«f, 

^oiafi: bn. pro fCarX^Xr 

>^ ieAiBty lon. pro C<£\Xfi, 
:fa5pi»Cind.in. yt\ palt 4t 
*i* pio Cijtx», lon. 2- fing. 
jB5imt.med; Telpafl: c 

Jj^w, kn: ct Po€t. pf* !• 
""♦^ jtWa/, 3. fing. imperf. 
^^ %erkt tdkkmyjacio, q. ▼. 
J^^fl^ 3. finj. iinperf. iod. 

'^ipn.ad.n. j.Tcrbi Wx- 

^^^M I. fing. a. I. iod: 
^^^e Pott. pro iC«XXiir«, 

^^iin*, p. 1««, tri^mdh, 
f;i*. «pi. i C^, «, Yd 

^/^ i, i, trifmJium: a 

j^j*de,'jacMf0r, firi^, BA 

mittpi iradot emH/b,fitffo : inipcrf.' 
ind. nA. tCmXXo*. f. x: vel 2. aa. 
Cax£, et in 5. pi Ca^A'/. perf. 
ai^ CiCx«««. a. 2. ind. aift. tCm- 
x«K & X Imperat. a^. C«Xi. a< 2. 
Aib. C^, ^f, «. przC ind. pain 
Cixitfiutt^ oljiAor : perf. paC CS- 
Cinfmu pHifqr perf. ind. palT. iCc- 
CXft/yifv, r«, r*. a. i. ind, p^. t- 
Cx4/^. 2; i; imperat. poiT CxMnlt, 
a. X. inf. paiT. CXn^>«i. p. ind. m. 
CfCcX4C Hinc A&gL iTAtx, blow. 

£A AAA'TH, . ^i,- 4, marrubium 
migrum. 

Bakm^ 3. fing. a. 2. opt. ad. 
BiX*/*, 3. fihg. a. 2. opt. W 

BdXm, lon. pro IC«X0», a. 2. iod. 
ad. TCrbi CdKXm.Jacio. 

B«x«rr«i,Dor. pro C«x«tfVi'i, nom. 
pL f. g: a. 2. part. ad. verbi C«x- 

Xm^Jacto, 

bVATAMON, t, re; SALSA- 
MUM. 

BiXmftiw, dcjiciawmiy X; pL a. 2. 
fub. ad. Et 

:p«X4vf, a. 2. part. «d^ i CixXm, 

Jacio, 

B^Xmputi, £ 21 fub. m. ejuid. 
▼erbi. 

tJtftm, ^, Tp, Dor. pro Ci»/mi, 

greffm, Tb. Caivm, eo. 

BiftCm, timStyra, Dor. pro Ci^ 
^c«, q. T. ex Cmirrm, iingo, 

BAMBAl'r7ft, f, aiZy p. «y««, 
imarticulati loqu^r^-baUtUtio ; item 
<^«/^ ^ir<7//o prm metm : q.* i Bc, 
q. T. Hinc 

BkjKCWx/^d^, f. Intt' p. r««, /rmtf 
lahiii^firideo, £t 

Ba/tiiXmf f. «X»,' p. i|X««, id. 
fignific. 

B«^v, C«^r,- eaiuiufj Dor. pro 
C«/«fy, X. pL V. 2. i\ib. ad. fCnv, 
a. 2. ind. a^ Terbi €r.fii, pro Coi- 

9m, q. T. 

tfAftfiuif mnfj fi, tinfhira, aciiumt 
falfamentUm: i' X. fing. p. iiid. 
paiF. Tcrbl Civrm, tiugf». 

B«»,- iverumt, lon. ct pcT Syncop. 
pro tCfirmf, 3. pL a. 2'. ind. a^, 
JfCuf, verbr C«/»«, n. 

B«MtyrMi, «r, 4, tfrr fahrilii, et 
illiheralit ; ars mtelanica. 

Vtt9*yri»ity ^) •', iUihemftii me» 
chtttticvt : ex fcq. Th. 

BA^NATSOr, «V i ^ I», pdentarh- 
tis, inepte magnifcut ; tri^oialis^ w- 
/1/, fuglifiens ; prop; ariifex med>a' 
nitvsf et iUiiteralis, qtii tnanihus fuii 
f^ miSium quarit^: pnecipue de 
iis dicitur, qoi igne opu8-f*ciant, 
qii. er /5«vvdv «^, cpii fimaeem 
incendit: 

immf, confcendentesj nom. pL a. 
2. part. ad. maf. gcn. a fiu^, tdv 
rat, jpar. ab a. 2. ind. a^. iCty, 
.vcrbi Caiycaf iiru Cijtt/, tWc, w. BA 

Bm^Sjtmt,ntfama,fermo:9rmt^' 
lum : ii Caim,/oquor. 

B«rr/^fr/«i, &C. vide in ieq. 

B««Y'/^, haptiito^ uiergo, ahhtf^ 
/avo: f. ir*», p. CtCairriuce. a.'Z.* 
ind. a<5^. iCfl«v^r«. imperf. ind, 
paif. lCaml^iftfiOf v, (r«. p. ind»** 
paff. Cttmimrfttmi. a. x. ind. pafll 
lCmfrririnf, L i. ind. pafl'. C«aV^ 
HtifAmi^ a. r. rnd. m. S»««^r<ra^>iy 
•■r». a. X. m. imperat. 2. CfJg»-' 
Cdmrmt. a. r. ra. fub. C^rr/w»*-' 
ftmi,Musfiero. Th; Cilflrrv, «^fj»»- 

AngL lAFTISE. 

BmitritftM, «973;, rS,' iwimeffk^ 
tinffioj hapiifmit. AngL a a pr ism* 
. B««^#;c«f , S, «, ha/ttymiUi ioiio: et 

B«<rr«^«, i?, i, ywi immergit^ hmf^' 
/^.' et Angi BAPT»ST. 

B«irr<r]i(i«y, ir, r«, iavacrtntt:' 
haftj/leriumfj /ocus, uhi haptifmus per^ 
agitur : a , ftnrr/^*, qtiod a Citr»* 
rm. AngL BAFTlSTAItT» 

B«frr0;, n, of, tin^tis, alifpio •»/*♦ 
re infeHus^ medic^tui ; fabf. gcm^ 
ma qnaedam. A 

BA'nTIl, mergo, inttngo, Azw, 
baurioj hauriendo impleo ; pereo, dt^ 
navi, in paif. f. yf,m, p. C(C«^. a^ 
2. ind. a^. iCmpof. perf. tnd. paiT.^ 
CiCmfitftmi, -^mi, Treu. t. 2. ind* B^* 
C«^w, oif, M. * ' ^ 

B«^CCi^, a, •, nomcn latrcmlv 

htUfiliut patrit. Ex Hcbr. ^3» 
)tf/w. et H^m^pater. 

BA<PA0PON, ¥, ri, y^ prffuK^ 
da, haratbrum ; exitium, pernicres ,* 
Attic^ dtt^^if, proprid fuit locu». 
vald^pronindusAthenis, in quenr 
noiii deturbabantur. 

Jfk^mi^miiis, tmsf i i i, haraibr0> 
fimtlis, voraginofut : a prseced. 

Bm^»X'*ti *» ^» notnen viri. Hcbr^ 
Lat. icterpret. henedicens DSmino^ 

Bk^Ck^i^y, f. /rjk», p. txm, harf^Jn* 
rum more vivo, ago, ioquor. Kt « 

Bm^m^inis%nyCf,u,harbaricus* Et 

Bmi^a^txmS', barbare, barbarict : 
adv. Itfem 

Bet^Cx^tffiCt, u, i, harharifmns^ 
idioma barbaricam. AhgLiMK* 

BARI^M. 

B«^C«^/W, fmore barbarorumf adv* 
Oftmia i 

FA'PBAP0S, tf, j^ 4, barhatiiti. 
pronuntiatione infuavi et peregrtni 
utent ; ineniditus, impkritus ; agftf» 
tis, non Grdtcus ; exirancus, 

Ba^^a^i^mff, u, o i^ i), barharam 
voeem habens, rudit in voce : i ^«f"~ 
C«^0j, Ct fenf^, vox. 

Ba»Ca^iii, f. AJre/,' p. «i>xa, ferum 
facio, barbarum rtdJo ; barharotum 
\ poirjijti fubjicia : Ca^Ca^Zrai, a» I. 
I inf. adt. htie^tmMnftiMt <rc7s ^^t^ 
! vnuari. 2. Mi^cchab. : iii. vcr. ^ 
! tnfoU ej, cnaUi, OOgle SA BAVBiAOt, V, ti, Qomenatbo- BmfCiTiimy t Um, p.^MMS iarhi'' 
tum fnlfo, harbiu eano : i 

BaWtOX, », i ({ *, vql C<<^*- 
Ti». «, T«, hariituf, vel barhitum ; 
initrunaentum muficum muk^ 
rum chordarum. 

Btf^ir, tardiOiwwt, ruperUt. pro 
t^trti vel i^MrarHi compatT. 
C^r€»n^ « 5 it, Poct. pro ^Hcilmt 
et C^*?vn^«(, tarSior: a C^v#, 
tardus, ' 

Ba^U, fraifit^^ adv. vcl loa pro 
Cc^iilss raem. i Ca^^gravii, 

BafHm^ «r, f|, f. g. &^i:, gcn. 
pL fam. Por. pro ta^nZr a C«- 
^wj, M«» it, gravii, r. Th. Ca{<^, 
Mtf/. "*^ 

BofAeimygravetur, 3. fing. pr«f. 
imperac pait concrt i 

B«i^iw, graw, oner«f f. «#•». p. 
<iC«|fi««. a. I. ind. a(^. lC»^nra. 
p. ind. paif. CiC«m^i. part. Cc 
Cff^^MT. a. X. ind. paiT Ita^finv. 
Tn. Ca^«f , MK/. 

Bc^i*f , adv. gra^iter, moi^e : ab 
cod. 

B«^«X«^r#i, V, «, noracD Apo- 
ftoU. Hcbr. J-at. interpreL //w/ 
baurientis aquas, 

B«^iirr««, «, «, nom. virl Hebr. 
Jiliui Jefa» 

- BA'PIS, i«f, vcl iJ«j, «, ,ff<ft»»/, 
tarris, Jomut turrtta et regia; pro» 
pri^, quodvit ^edifciumt LnsiS/infiah 
refpondctque, Lat. manij. Dcin- 
^e, murUty portiiuStjph^ra. Hinc 
AngL BAROK. 

Baiimau «> ^) nom. viriHcbr. 
fiiut Joti^e, 
B«^«C0(^, «, i, nom. viri Syr. 

^iiui confolationit, 

BA'P0X, Mf, r#, fondusf onuty m0- 
lejiia i au^oritest gnavitas i opes^ 
fotejlat: qu. Ciy u.i(trau AngL 
TO BEAR, et HUaOEN. 

B«(r«C«f, «, nom. virl SjT.JUint 
quietis, 

Ba^rt/naiett v, '«, nom. viri ; fni 
Jilius Timai. 

Ba^i%^ofuSi ir, • {^ A, graviter fre- 
menSi perfrepens^ lorrlfonus : ex 
, C«^vr, gravitt Ct C^ifiof^re/iitus, 

Bafuyln^oft if, • 5 ^, ct lon. gen. 
M, graviter fonans ; a ta^yf, gra- 
visj ct ^uTot^fmitus. 

Ba^uyXn/rffof^ v, • i^ ^, ''</jr/ //•- 
^wa gravit efl, maled.*.s: cx C«< 
^i»<, ^raviit Ct yX^tf-r», iingUiT. 

Ba^uynvaTfi idcm ac ta^vyvfof, 
V, • j^ ^, gravia fcu infrma genua 
hahens , tardtts : ex Za,^Jijf grav'i\ 

J«^uBax^f$, t/^f, Ct ¥fr.0uadx^vofy 
V, « 5 «, luda^ifiii i^rav:i:r iaebrv- B«|vIm, fravatur^ 3. fing. pr«f. 
iad. aift. I Cm^visi^ f. vafifgravit ex C«fiy. x^tfWr, et {U«- 
f V, Uchrfma. 

• B «gw> ;v; ^ m^ j j i, gravifif 
nnt. 

'•?■ 

. idem quod C«^^,'£ x 
m. tf.^MU« gravotr: a Ciift^ Tll* 
C«^, 000/. 

hm^uiuftint, f. ^«r, p. wuttir^evj 
mejintfum. £t 

Bm^ufium^ «V, i, mcirbitot vel «^ 
yV^i# animi. Itcm 

Btt^Uufufi v, « g «, animofernty 
animo ahjeSlus. £t 

Bm^uftmif irate^ ^C^t gravato 
animo; adv. Omnxa et C«f«v, 
gravit^ et ^u/Mt, animut, 

B«f v»«/K4r«(, V, « i^ kygravtmjlrt' 
pitnm edens : ex Ca^Wi et »i^«r, 
fonitut. 

tm^jmTinrotf V, j ^ ^ gravi/lrt' 
pusy graviter frement : CX C«^Wt 
ct «7i/^i«#, fa<5him ex rvritf,' r^* 
yoM. Th. «-i/TrM, verhero, 

Bm^ukoyoSf V, « {^ «, yui ^omi 
tff odiofam orationem bahet, tnaledi' 
eus, l^T^Cafjutf et X«y#(« «ro/to. 
Th. Xiya», dico, 

Ba^ufidfiott «, «, Dof. . pro Cpfv- 
^ifvicj, V, i ^ht iracmndnt t ex C«i- 
(^jjt% et (sMfimf furor, Th. /Mt/»«- 
^i, irfanio. 

B«^w^ctf, lon. et Borot. pro IC«- 
(iMr«y, 3. pL a. I. ind. pe^. i 
Ba^ww, gravQ^ premo; moleflii 
rdficio : 3. (ing. imperf. ind. ad. ^;3 lom C«^v«t. f. vni. p. CtCm^ynoL. 
a. I. ind. pafl*. lC«^i^». a. i. fub. 
paff. C«^ipiAw* a C«|Vf » quod a C«- 

^«f , OifV/. 

Ba^vi^tts, ot, «, Dor. pro C«^«- 
arfiSy V, «, graV^onutt gravem vocrm 
hahens: Jovit £pithet. a C«^| 
et «^, ort, vnx, • 

BecftrrttitfltHtgramterfianteSi acc. 
pL mail part..prsil ao. a Ci^v«>^ 
ftiot, £x Ctuvti quod a C«^, «- 
nv/, et «»««», Poct. pro ' wn^i 

B«^vf, M«, V, gravisf r/ in acc. 
C«(vvw compu Cs^t^. fuperL C«- 

(tyrmrtt. Th. C«^«f. 

B«^vr»««;^^«»» ^' l*'» P« ;t*» gravh' 
ter gemo : a Ctf^uf, Ct ttfm^tty -»- 
^«, f. {«, p. X^» i*^i * ^»*»» 
angujluty q. V. 

B«^tfr^x«», V, «^ 4, graviter fuf 
piransy infelixy lu&uofus : ab c^d. 

Bm^ueuft^o^y V» ^ !^ ^. lon. et 
Poct. pro Wi^^^iif, •«f, ^ !^ «i, infe- 
lixy mifery qui gravet lalamitates 
fert : a C««yf , Ct rv^f «^, ealauti' 
tas ; quod CX rv>, et ftf«, /orf:, 
yVr«, ' 

Ejtf t>r^«f ay«f , Vy ^ j^ A, qui gra^ 
>r.^ cJft rr:pitum, gvavyi^^j^ BA 
ex fti^, et rfi^y«« A"»»^ 

iary^repitus, 

Bm^nn^ «J, nom. pl. buC 
rofiores: Compar. a C ttf mft (^1 

B«^vrii|» «»r«i, i, framitat i m 
tnprumjlavitat : Th. Cf^^«fi»Mi 

Bm^trifutt •ti^kt pratia^ 
gravit pretiiy quod oluo Itt 

pendcretur: ex C«c^f, et n 
pretium ; ^add i Wtf. ^oiwm, 

Bcf vr«»i«, *«» f. iiims pw 1 
gravi tono profern. Iteia 

B«tfVTVffi, 9t h i 9t grm^iti 
Item 

B«^«M^, ^ra fnm^f «4% 
C«fvc, £t Wff«f, tamme^ msm 
quod i r««v«i, tendo.^ 

im^u^oylU» «, • (i «» f^^i 
Jonnm hahetf gravifnmme i 
et pioyfitifinm, Tli. 
/«^or. 

Bm^vpt^t •» i l^ fhgravh^ 
ex C«fvf , et f #fr«f , •««/• 

B«f , C««r«f, 7v/ nw<, »y^S^ 

nom. pL Cinrif » a. 1. port. ^ 

Clf/M, vel C«/t«, «0, q. ▼. 

B«r«ff, infiflentem^ a. iU pBlt»] 
acc ilng. ionn. in maSs^ ooa| 
Ci^* ab eod. q. ▼. j 

B«r«f J{i^, expUrdf ettamumt^ 
quocunfue modo ; tvrfuemf tentri 
quem; etecmcio ad eniftnfawij 
tatem : f. ir^. p. CiC«vinim.l 
ind. ad. tCe^edfinu a. 1* fidLl 
Caaafirotf ^tt^^ a. t. in£ a(& I 
amnemt. prxt.ind. pafll CiCbJ 
/uu. a. X. ind. pait itmmuUi^ 
X. ind. paiL Citr«ixr # vr y i«<^ ] 
Ctirmfoi. , 

Bsrwur^, if^ «, expl^mtnr^^ 

^^ ... J 

fi«v«*ir^r, V, «, gu4f/fhtJfm 

cmciatut : a pf*. in^ pl^^ tf| 

C«r«ff/^«r, q. V. 

Bitnmi«r«i, L 6. 
aut 3v««f «fflr«/, fea C«r««^K 
C«rcvit^, i.jveot, p. 1^01«, id* 
C«r«ffi>,q. V. 

BA'£AN02, V, v, /n/w f« i 
batifr aummi lapie LyHuti 
troy iuqififttio per termentamy crtk, 
tut fuiviSf &(^. 

B«riiil^i, Ho^ Dor. et -^^1 
Ueo/ntu, I. fing. f. i. ind.in*i 
bi Ciitii, vcl C«*ff«^, #«, q. ▼. 

B«rivmii, Dor. et .^oL pro 
rlfrtti, progredientnry 3. pL £ 
ind. m. « Cii^, vel C«/f«, ^ 
ind. m. Cnrof^tu, ibn, 

BmeiKoim, «f , ik, n^^MOirtf i/«^ 
Et ^ 

B«r/Xii#ff, V, r«, fc. Vf^* " 
^oaii//, ri^^M / pL C«r/X<iai, y^i 
fc ^/««r«, r^/rflv paiatia. Lt 

B«riXci«f , V, i- «^ i, r/^j//-'. 

B«r/Xivi, rrya^, pncf. vx\\^ lA 

t^t t^ra^ regm^ ^^^ ^ 
■ViirfZ, iw, Atl. t«f , PoJFt. 
Al «ir» «» rwar.* ^ CJUf X««, 
Irifc, l«v. Jmt umt m imm ^uH : 

iMi^f^, », ;, corap. amgy^hr^ 
^Speat: et m foperl. f«r«- 

|hnM ^M£«r ; r^pMMi rfv# .* f. 
ibiTi CiG*r<Xc93Mu a. x. ind. z€t. 
(h^bnw. a. I. inC. a^ ^«Xii^ 

*Wrag», t#iv. rtftffarUsfi' 
^; *i {l y wfj 1 X. m. /#i^i, rf» 

|P ^ ''^r** *^' V* '^^Z'^ 

^in\wt mtgL, latu pro CWrjXlT, 
^ &■(. Sk tm€tJ>Smt gen. Ioii« 
|t Poet pfo U|- i («nXfvr» r«ir, 

1« 

fcwtfc «^ H rtgU,^lathn0: 
h»tmtkMm,9. «^ PoetkiDia 
(l:iie«L 

MUm, il«, », rtgim: ^od i 
IbdiMf, per Pialylin. lon. Cnrt- 
afii. Ab eod. T}i. . 

IUa^ fwae, ^ T. Hioc 
'MmXmBmu^ag^^regmUtiri idr. 
|ife. I9de B«M«X«MTf^, mmgm/H' 
mi cCBp. ct BtfrAjM^vVt '«^ 
l^; fuperUt. 

iMlJlrsjf, ^ 1, rtgmUi; itea^ 
m t i > f j |iM*iAMi, firfitmSf JUUa im 
tmilmh; AngL BAtiUSK, fic 
{•^n TK CbtiXw, rrx. 

Juo^, il*f, et C^/X4##», «f , «, 

• W^Mf, », • l^ *, fmi faM^ y»/ 

f^ aS^, fermmt ; aeteJ^Biiis\at' 

*^ ; Jiaiilzi,Jucm*tfrmtms, A 

?•*, i*r, i, i^, greJfttSf gra* 

^i fes^ flc9im ptdis ; fulcumtm' 

^^m^ium; luw im fmt ^sjigi 

l^: 2 Cs/r», tff, p.Ind. ikJT. 

C^^ MBj, muttto 9 in « breve. 

HacAsfLiASE. 

l*n'» pro l^<, vdidSr, aeetlera, 1. 

taf. p»f. imp. ad. i Cjk^xa», va^ 

^ P<^ pro Zmiwtt^ fD, mJ? .* ab 

«f. Cbh, irefacim* 

«AJUlBIft, PASCIKO, invi' 

i»i omimr; refreiemdo, indignor: 

^^^,yz%,%.i. «kL ad. ^.«^- 

«»«.i 2. ind. aA. {Catmw. qu. 

i fwM in^ iCr» btrrtMda : vcl 

y- fmc.M», i. e* f«i^« xa/»A», 

*•««»«, «I, li, imvidij^ fafina' 
^; ^re84tio, tdima; calmmmia. 
U . t, • 5 11, igvidust ma- 
V.^.>yiiM«i, okre3utor; in^i' 

4**p*^vitt: ct inde BA 

B«r»iv«f y <«fi^ ; ad^. i C«n(«/» 
f «, q. ▼. ' 

9«r»r, apud Po<{t. pro Cpt/rw, va- 
iS7, f». 

9«i#9>r«i, pro C4ft»rmi, graetierr' 
tur : 31 pl. f. 1, ind. m. Aol. vcl 
Dor. i Cmt^immit f. i> ind. m. ^ol. 
Ycl Dor. vcrbt C«<»*, f«, vado. 

hdatmt mf, k, Dor. pro CKtf^rwt, 
3f, «, somcavitas, 

BAZSA>A, cf,^^, five CWm^n, 
iff , ii, taUeamemti gemus ; item ^a^- 
f6i mutriXf Baeeia; mstretrix, ^ 
vuipes. 

BAZTA'ZA, ^rftf, %*ir/o, fxamri* 
««, txfort^ i lilrOf /ufiinto, f medio 
tokof de/eOf fepelio. fT «w, et Dor. 
CWriiC*. perf. CiCiirfUKai. a. x. ind. 
adL ICi^«rs. a. x. inf. aA. C«r<^ 
rai. a. X. part. ad. Cmrdtmft mf 
TH, qnafl i C««f, et r«V, q. v. 

Bftrv/Mf, Dor. pro CntmfHf. x« 
pL pntll fqlb. 96t. verbi Citr«', 
quod i fntvro formatTmi eft. T)i. 
(aimftt. ^ , 

Bm«X*{««^«m, pfsf. inL m. tur. 
fiter tt tjjmmimaii wvtre ; Prov. 
ft feq. 

BA'TAAGfS, #, if mmlierofuSf tffh" 
mtimatusf eimidms ; i Batalo qtto* 
dam EpheCo tibicine. 

Bcrv^Mf», e, pro irmrmffp, t, r«, 
/tfr««i /«rM4t, /ii«f£&i ; Dim. i ^m- 
r«r«, vf , j(, ^V, q. ▼. Delpho. 
rum eil fi pro w. 

tmrtf Dor. pro Gfn, ite^ 3. pL 
a. 0. imperat. ad. i Cii A, quod ab 
tCnff a. 0. ind. zA, ycrbi Cftiv«, 
feu Cii^, vadof eo, 

Bmnvm, f. iJr«f, sotOf de anjpia. 
lium coitu veoereo dicitur : und6 
CmrtvUf maribut ; et ^ Cmrtuttftu 
fceminis tribuitfur : per Sync. C«- 
riiff et CeirutSmtf Ct Cmnvrratf 
pro CmrtumrtUf qu. i C«rti^, a?, L 
mtftf idcm ; ealcOf pro ir«riw, q. v. 

B«mv, duoJ^jeruntf lon. et Dor. 
pro iCnrifv, 3. duaL a. i. ind. a<5l. 
lCwt; Ct C«Tin» pro i*Kffa*y iveruntt 
in 3. pL a. %. ind. adt. i Ca/»i#, 
fcu C^, V ^J!», eo. 

B«rfi(, «^, «tjfi/i incedit : itcm 
OT/to, /mfff .* und^ 

Bani(i«f , /*, u^^fcanforiut : a •«/- 
fm^ vadOf eo, 

Baruz, ui^ ^, idcm ac ^ar«;, »,'«, 
mBui, q. V. 

B«r««xfr, «f, iif poatli gtnut. 

FA'T0X, v, «, ra^tf/, f^nlis : qu. 
SiZaT»:^ inatcejfus : yci a »4«, W^, 
et «r*», /«r</4; quod viole/iier l^- 
dat. 

Bmnst «^» «f B^tus, i:omcn mcnfu- 
rx fiquidcrum, ab Hcbr. 2D. 
Cari;, ^, cjt, Vcr6 perviust acciffu 
facilis, 

iar^f'X'f*t>9futx'mt «;, r, r^na- SA 

rwm tt muriumpmgmm^ thvhn Csr* 
minlt Homero tribvti : i C^r^^^ 
XKt ranof fwt, musf ct fuixfh pug" 
na :' quod 4 fAu.XH'*^* P''S*'^* 

BA'TPAX02» u, «, rapo r lOB. 
Cir^mxft (^uaR i C»*» r^a;^wf. 
E!J ct f»«wr yjri /in^i, maximf 
pueras infrfans. 

B«TT«^i{'»», f. /rar, p. <«s, garrio, 
balhuiio ; id. ct ab cod. ac 

^rrfX«yfAs garrio^ lofuoXf verm 
bofus Jumi dfMttterOy nvgor; it. ^U 
hutiof lingua tihtho et ba/itt: f. ntm, 
p. CtCamXiynitm, a. I. ind. ^St. 
iCetrroXeyrttm, 2. pL a. X. fub. ad. 
C«rr«X«7ifrKri* ct * 

BsrrfXry:!*, kf , i^, inanis verh» 
rum rtpetitio, lo^aeitas ; cui Opp. 
X«»«rvir;u^f, lit hf Laconijimust hre^ 
viloqmentia ; itcm titulatio im /•• 
qutndo: a Xr>r»f , et fcq. 

BA*TTO^, V, tf Sattusf nomen 
cQJufdam CTrenacorum principit» 
qui balbu» fuit : itcm, PoSta gar» 
rulas ct incptnt, qui cadcm cre- 
brids itcrabat. Hinc 

BATT^AH, ^f, A, manaf fiaemilUi 
^uiilla; qui^C^ii. 

Bir«i, veniatf 3. fing. a. a. w6L 
imperat. /5«^i, /3«r«r* pro ^y,, fin^ 
rm, ab iCnff a. a. ind. ad, vicrbi 
fimifm, fcu Cir^i, q. ▼, 

BATBA'ft, .5, fut. ifnir, perf. 
nmm, dormio ; itemy^i». A BmuCm, 
itr, contr. if » A, BauhOf mxtria Ci^ 
rtris» 

BAT*Zfl , f. l^, p. ;j;«, Utr$, as r 
fidmn i canum latratn: fietS^ 

BmwtmXm, «f, ^, et 

B«vjeiX^fv, », ro, patera, vas «/• 
rarium, vas angtdfi oris, 

BATKO^X, i, tffjueundusfdeliem" - 
tus : fimyxtLkf, i^, #», idem. 

BX"TN0X, J, iffornax, camimus^i 
qu. ab lt>«, uro, 

BmMtif, Dor. pro /X«u{i«, /oi>-4* 
rf. Vidc /3«il^*», /a/ro. 

B«^vf , iy, i, //iv)^«r .• ct 

Ba^, «f , «, immerfio : itcm //«f - 
/ttr<7, macula, color : a fitixrm, merr 

Bi^atf «vr«f , •, a. I. part. aA. ct 
^i^ny 3. Cng. a. i. fub. ad. i 
^aiirttir, iuiingo, 

B««, inuf. f. C«V*, p. CiCj»««, p. 
ind. m. CiCtfs, ire, vtX^enire^fiHio^ 
tranCtivd : undi /SJJ^, /3«iV, «, 
va</fr. 

B^A^AAft, mul^eo, fugo, f. «X*?- 
p. fCJ«X*«. Dicitur ct ^Jixx^ii,^ 
f. t7.i, p. 7r}«i.iuB, id. unde 

t^iXA», j»f , «, LtrudOffanguiJmga ;. 
Prov. 30, 15. 

B^tXXifv, m, ro, ct /SJiXX«, rf, A 
«r^r qucdam ArjhicOf f/ lccbryr 

'^SzedbyGoOgle B E 

ifiAfy ir, •, abomimatio^ rts exfecramda ; 
^Xemftctor: i 0iUky^f»fMu, exff 
^9r': Th.fih0,f>^9' 
,^hXv»Tht 9it ft, exfceraiiiis, aio- 
minabilisy r, Ut et 

B^X«r^f , ^«, ^if , proUrvvsx fi'^ 
stiofasy impurusyfeelefhu : .ab cod. 

. lihiiv€e»flMh ^t -VTT^*, tf^l- 

W, hfecrfir, Jetefior^ f rop- o*/r- 
^Yar/»^ exherreo, fafiidio^ f. ^fl^, 
jp. lC^iXuyfAt, su 1« iod. m. 1^<- 

BA£'X1, f. *r*», et w, P^BDOy 
Jbtnxa venSrit emitto ; /mteOfputec. 

B^X«r, •, i, fUUus ventris ; iacm 
^epiiwt ; .fwior jf r<f«M, Ut CXtinc- 

taC' Incernz Thi jS^Ur. 

Bi«««, iw, 1. fing. pcrf^ii)4-«^. 
'^a.,pro ^i^xo, detnido », ct « 
in « muuto; it in 3. pl. A*€«- 
^/, pro ^kfi^jxATi, a ^W, ^9. 
Alii volunt cffe i. fing. pcrf. ind. 
^incd. /SeCM, i/3|C*', irefacio ; q. V. 

a£'aAIOX, w, « ^ n^fiahilist/r' 
^ws : qu. a /3iC«M6. tomparat. /3»- 
XatartMs, ct in f. ,g. /5iC«i#ti^ 
"Hinc 

'.Bif«i«wi, «l«#f , k.fiabiliiatjirmi' 
fas. 

Bitaiioi, eorifirmo, ffaiilio, iutum 
:reddo ; fdetn faeio, adfrmo : f. ottm, 
•p. JUCtieuetttet. a. I. ind. aCt. If iCa/- 
Itfira. praeC inf. .paiT. fikCdiet€ta$, 
-riW«/.pcrf. ind. paff. fitCtCalifMu. 
la, I. ind palf. iCiC«««^*i#. Th. ^i- 

:BiC«iW» adv.jfcW, /u/f, e;K/iora' 
ir».- ct 

6iC«Wif, i««, i,eofifirmatio, eor* 
.Toboraiio : ab cod. q. ▼. 

RtCcjiuv, ivimns, pcr 3ync. pro 
^cCn»«/«r, I. pL pcrf. ind. ad. 
-vcrbi /3«/i^, w. At /JiC«/«» cfl 
j>crf. inf. jncd. Poct. pro /JiC«i««/, 
ia /3iC««, pcrf. ind. mcd. vcrbi /5«/- 
/>«, ^ /Jo**, irefado ; q. V. 

B«C«x«(, Dor. pro />»Ci)«««, pcrf. 
>^art. a<5l. a Cmivtf^ eo Vi*do, 4. v. 

BtC«X9r, w, • 5 «, profamts,'I}or. 
. pro CtC»}X^*, ir* ^ a^ n, q. V. 

^•rf. part. pair. a Cu^ijw, gravo. 
''Y\\. CMfOfy onns. 

BsSa^f, lon. pro C«^«^»r*ftf, 
cxcmpto «^pcrf.fart.^aA. abcud. 
nrcrK q. v. 

B6^*y«r, ir.frtffi err.nt^ lon. Ct 
Dor. ct per S^iic. pro i*.C«u<rav, 
*<.t hoc pro iCjC»f«ir»'av,.3.,pl. plufq. 
2). icd. ift. a C^<*A>, e9 ; pcrf. ind. 
*a^. CtCitM^ ct lon. C*a««. 
. BiC«-f«, <//ix/"» perf. ind. a<5. a 
'^«TTAr, intin^^ q. v. 

BiCadt^, i^i>;, tf,/^".', pcrf. f art. 
ad. Dor. ct pcr iiyncop. pro Cs- 
^ifww^j a C«u*>*r, eo, wddo: vtl |>crf. p^r. mcd. a CiC««, perf. ind. mtd. 

vcrb. C«/iw, <« ; i C«*», ir« faeio, 
q. V. 

B(Ctf»«, rv/, pcrf. ind. ad. C«C)!- 
Ki/t, pl. pcrf. isd. ai^. lon. pro 
iCtCiUi/«, cjufd. vcrb. q. v. 

BiCnX#«, ir, • jj ^, frofanus, non 
ittitiatus. Th. CnX«f, iimen domus, 

BiCWXm/, profanoy eonXamino: f. 
«^i», p. CiCiCnXwM. a.|X. ind. a<^ 
•CtCvXtfrc. ab ood. Th. 

BfC^XArrif, i*f, n, profanatio, 

* BtC««ff/&Ai'iv<,^v. coaSefi^viie. 
A C/«^*», ff«i^0. • 

;BiC«if »«, t7w Miftf/r, ^r. ind. aift. 
a Ci«4v, q. V. ct pcrf. part. pafi*. 
CtCm/4foft v/ tra^us, Th< C/«, v/V. 

Btitotftaty i..'fing. pcrf. ind. palf. 
Ct in 3. fing. CtC«ivr««, vitafera&a 
efi, impcrf.4«C««/eiy«f, vivendo per^ 
a&usy pcrf. part. pafi*. i C/m>, v/- 
vd, q. V. Th. C'W , wVa. 

B4Cx«C«, 90CUS, p.iQd. ^n. ¥Cobi^ 
Cxd^ntf, nocco, q.,v« 

BiCX«^c^, ofifenfus fum, X. {ing. 
pcrf. ind. ,paC CiCXa^/«i»«f,.j}erf. 
part. paCr. ^jufd. vcrbi. q. jt. 

BiCX«f*iix«, puliuiavi, I. iing. 
pcrf. ind. a^. atCx«r«»«, q. v. 

BiCx«^«,^pcif. ind. ^d. a Cx«r- 
rae, noceo, q..V. 

Bi^XiMM,-^. iing..p. xnd. paff. vul- 
nerattu es . lon. pro CtCXiir^/, d 
pcrf. ind. j>ajDr. CiCxu/cM»/, #«/, t«/, 
verbi CaXXie,jaeio. ^ 

BiCXii«r«/, lon.pro CtCX);v4-«/, 3. 
pl. pcrf. ind. parf. CtCX9«r«, aug- 
mcDto nc|[)cdo, ct lon..iJro tCiC- 
Xnff, 3. pl. piufq. pcrf. ind. paff, 
cjufid. vorbi. 

. %\QXnKet,jacuiatusfum, pcrf. ind. 
a<ft. ttZXrtKit, lon. pro iCiCXiiKi/. 
3. fing. pluirq.,pcrf. ind. a<ft. ct 

BiCXu^, r«/, r««, pcrf. ind. pafT. 
undi CcC>^i«»ir«, part. perf. palf. 
/3i^Xifr/a«, pcrf. inf/paff. a fixXXtt, 
jacio, q. v. 

BfC«^«T«c«, lon. pro (liCanvrett, 3. 
pl. perf. ind. paif. a ^Mda, ciamo, 
q. V. 

P'CtfX)!««rrtBi, 3. pl. perf. ind. paff. 
lon. et Pleonaf. rS *, pro /5iCx»>- 
cai, a CaXXAi. Sed 

BiC<jXf?«7^, ejfftierant, 3. pl. plufq. 
perf. iiid. pafT. lon. ct abjcft. 
augm. pK> lCiCXiHfr^rah tCiCx»;/*»;», 
plufq. pcrf. ind. palT. vcrbi /J«X- 
Xifiat, undc 3. pl. lon. ;JtCX>jrrtf, 
ct intcrjedo a, ^iCcXfjvra, et lon. 
abje<9:o anj^ento l, (liCoXriaTo. 
Alii a hXiAt, f. r,ffM, inulitato pro 
f^xXXvtJaci^^ derivari malunt. 

Bic«Xr/eir0f, cgitatvs, pro 0«CX»;-; 
fiifr^, p. pcrf. paff. Ycrbi Cixxu^ 
jdcio, q. V. 

BtCiAs, w/wr, p. in«I. m. verbl 

Digitized jBiCtfXsti/A«i, ietikt^amf .Mp 1 
paff. ttCuXtZrfeu, pcrf. *i3^a 
verbi CwXtuv, ooKfuito. T^S 

c<injulunl, 

BE BP V S, Ct Ci/^C^Af, a)«r, i,.^ 
pro fAfiCfmu qua; fpecies ^ 
pifcis; innom.'pLBiCg«)<^«q 

BiC^y/Mu, irrigaius fwwt^ 1. £ 
pcrf, ind..pa(r. ct part, i^C^ 
$f, madidus : a C^^i^, l^t Ji* 

3tCoifmixoi,Jirepui, X. fu)gwp4 
ad. i Cf[if»t,framoy q. ▼. 

■BiC^xt;, «»r, ^W i/£«» '■^^tsM m 
maxiiias efi, 

hiC^im, graviefuty X..lifig. p< 
iod. m. vcrbi $(1^9 q* .▼. p( 
part. med. fitC^tfiify ct in £ g» 
C^t^vTa. 

BtCfi0flu»»f, obrutus : poC p 
pafT. « ^gtV*», f. «•», /«• ]^«i 
q. V. ^ 

BiC^9;^s,.l. fing. p. ixmLo,1 
Att. pro ^iCfitxa, I. fin^. pc 
ind. a<^ a fiftx*fii* &»• /rr^i 

BiC^;C*» /'-'«*'» I- fisjg- ?• i 
ad. vel med. verbi 0^x*h ^ I 
finideo^ q. .V. 

BiC^i^4/tf , comederes^ %, Bl^« fl 
przf. a<^ verbi fitC^m, fot. « 
eomedf, depafco. Alil «licunt cj 
pofitum pro fitCftijtosf, %. & 
opt. perf. a<^. i fi^tia^Moey L «n^ 
^iCftixa,^ comedo, q. V. 

BiC^jc«, comedi, pcrf.. ioii. 1 
^tC^xi/v, piufq. pcrf. in<L m 
lon. pro 4CfC(«^«f«r, vei-bi fiftm 
comedo, f. fyfsie-et, q. V. 

BtC(«r, pcr Sync. pro RiC^ 
perf. part. a^ cjuJd. q. v. 

BtC*«««, vcl fiiCosta, /^ pe 
in<i. zA, verbi ^st^ ah iiw 
/3f«/,q. V. 

3tC«»/»iv0f , lon. et Dor. pro ^ 

ffft-isof, ceiebris, ciarus : pcrf. pM 
paflT a Ciam, t. nm, boo, dasui 
q. V. Alii i ^m>, pro ^«rK«,f. j 
r**, vel 3«^Ai, p. 4*C9xat^ vcl ;mC 
ita, pafcoy fprmant; fcJ divct 
feniu. 

BtC«^f,'Arr«r, Att. ct loiL pro 1 
Ctxsitf, progrrffus : und^ Att. j 
Caxws, et fublato x, ^iC««v(, cni 
tra<ac ^tC/i,-, pcrf. part. ai « 
bi ^Um, eo ; q. V. Alii, tan» 
dicunt cffi: part.^pcrf. mcd caoi 
,a /3iCaa, q. y. 

Bi3t/, «iy«a, Phrygibos. 

6tiX^iC«rX,.«, pco EuX{cCtf$, D 
men idoli, indecl. He¥r. Ikoiim 
mtJcarum : Metuphoricc Sataa 
tribuitur. 

Bt»f, iret, lon. pro .5n, 3. fing- 
2. fub. a(3. ii /3«/»4», f*eu potlui 
/3JJ.a«, conjug. fccund. id. li^t 

BiUfuiiy vtvam, pro ^trfifMtH P' 
ct. f. I. ind. m. rt jedo r, i *c 
bo io^ifkat. Ct/ftr, f, CifV*'. v*x. byGobgk tiak> ^fSL caim Iobcs' dicutt 
^ todea inlefto C$i^ fic ChV Hmii, Pbrjqfn fmm^9QWt 
faMMMMr» «, ^ i^ ^ Mrvf» 

hljwn^et <t%ii#M^ loo. «t, 
Hai^im, e, «^idem ^od CtA«r> 

ii2j<A, c, AfitfA somen.origiiie 
kb. lA^jmgPf yel nrfaMM. ; 
IEriUEPA«»»,<i^«it^ £tfmoL 

UUMf^ntav,,*^^ Dor* UXXf 
fncav, «, ^ fvic C^fttici xtgh 

Itiir^ «t *«• ^oKi : item no men 

mdMM^ftpikM^ tt ftmfny mmkit''' 
^i fimmi iam^ et ithr m i&m 
bte .• daL pL CiJiWm», IdD. et 

«, /km md.tetm nr- 
item mmtMna »11 ^ 
3«^(»» Att. et per SYnc^^Ufh, 
pro ^fl^, v, •r*, ifaratkwtmy 
/•ffa^ profiMditm c wtt^ r» |S«lvr» 

Bifv/jta» «TyJUnmnen mi^ieris, 
per Apocepiin. (tfD fi«^#M»ti, li. 
Or. affkr/au vUioriam, 

«^tMH «t, «|. Jftrr«v, namtoiir- 
bit, ija. i3«^7«t, ^Jcrofa, .Ui^ 

-^i^rav, M, ^M», ct Bi^ wf , 
Mtr9tf/itk •. . ^ 

Bif Mi««, «f ,^, Dor. pro Bcf»»4««, 
«f 9 ^ Aom.' mtd. «lii leguat Jb- 
fuimm. Bt^mm «iitem Macedo», 
nicdfdi^bmi pro fi^y/Mi, propr. 
nomcB mnttesi», q. d. ^tms «<#- 
Urittm» 

MTKiVt, ^.«o; Uihmi^ haAtt^x 
ihXibt Jidiamims. * ^' . . 

fiE9^A02, i«f, «V, «Ij^ fMMy 

TMBnm «rt-pttfpnnfiim. 

BQf, >Ni|U<i^ «MK^ •vittm -lati 
timmt uaAt C^, iiamm C«, A^ 
mfti^halas timmm. 

^yMt/^ien, lon. 3.£a.A.. 
ind. a^ ab fCiiv. C^r, ivtru% t». 
fing. a. 4. iobi ad. a C«iV*s ^^ 

CSyi» «MOdli, «9. 

Bvw, M, «^ Mtt. HeH i^mi; 
rA,llipp.i Cii, q..T. 

fliil«Cw|i>, «y, II, nom^n loci.' 
Udbr. intefpEBtat. Jamnu trmmfitAtl 

Bmtmpia, mt, k, nom. Tilile.-Hebr. 
-IdterpretaCiir Lat. dmmms mfftiSio' iX^ATIFOT, i^ l^» 
^prDCuirw*, q. T. 
lAfMH L Mi, p. «a«» mulimram 
^A 

lOriiis •«* ^ l^ «f compar. ir- 
tf . ab iymSiit hamms^ fa^xL BcX« 
•mtylimtmm^mf^mu : |iinc 
ItXnfSy adT. ^ftimt. 
likm^acc. fuig^ boim. «oc: ^ 
o. pi afiaWMy-diib ir, •«, coo- 
:^«,ce«paf:. afciy< f ,i— y^ 
%Cw;^ i> , t ^ p. M, ai» £y- 
»i{i,Tdii# tmrifoiitm^ fmm pmtri 

^cSbkm tt fily>C4,.4Mv, ii,idcm. 
ftii^>,Baai.pLi 
•ttfcf, a«, ri, frmfi m mtitmi, /mm- 
ktt/ dtt. pL lQB.:^2»JW#tf, Th. 

UK.iieB. 

^yiK*,w,JMiBCn Tsri, iui>j>m, 
^fSmduttrm. 

^fitf^ Dor. pto iBixWrff , «/^* 

Kk.^crLab«o^- 

*^ « |i;«^Mj. «MNrar, I. fmg. 
» *. iii «aed. Poct. pro 0u^ 
^•i* Ttrbo inuf. fitim, wop, 
^WiW, t», lodica Ua^a flwi- 
•^^ hsjna malmd. Bmh^k, my Dom. pilcinie, domms 
btm^ttmiim. . 

Bniiy ^fodty pro quo CS, et CSXi, 
1.. fing.a. ^ imperat.«^ a C««Mf, 
Tel dfMy tmdtj tc 

EmfXuft^ Ih oom. orbig, cndecL 
Hebr..iiiteiipcet.ii»mr//«mf7 ^- 
catur et mrSs J)avidit. 

BmSmuiik-et B«#r4r%W, ^ iMmen 
nrbic,Jb(Xi«ifu Hebr. dmmm pifsa'^ Bm^fmym, «f> ^ nom. Tinoiae. 
!• Hlsbr,iiiterpret.dMnr«,/(anMii/r»- 
'/•n eoamm, 

Bmft$y^ «• «, pibpr. aom.'-Tiri ; 
nccnon fitiTiL 

Bimo'S, S, ;, iimum dummsy vt\ 
ttapa fmd taUtttmr .* q. a idu et 
Xttuy qmmdftr iimimmfi^iimt tatmr. 

t^ftm, JMtif , rirgr^Jms, mtJHgimms 
itcm triSmmaij/agge/hu s i I. perf. 
iing. praet. ind. paC Tcrbi Qtuvm, 
. Tel Ci|^ afitmdo, 

B4fttnu, Dor. ct Poct. pro CSrmu, 
a. %. iid, a^ i Cmm», ^i ^juy 
madoy to, ^ ^' 

Bir«> C«r> Civ, lon. et Port. fine 
augmento, pro iCnr, Sce. CSmm, «. 
1. inlL ad. a CtifUy tcI C««mvj r», 
vadoy q. T. 

Bi^, f«A;»f» ^» '»#'• 

BlTPOX, ^;>r«r, TciU» gemia. i]i'PTAAOX, «, • i^ *, ierylimtt 
gemma. 

Bmmdfiamsy nom. fing. mafie. a. u 
part. m. yui afinu&t: a CmW a. 
t^ ind. m. iCiiri(/Mniw 

S9#«f, ifvtrmmt: 3. pLfon. O. 
r. Td «. ind. ad; pro tZmmmt^ ab 
?Ciir«, a. I. Tcl IC«#, a. X ind. a^ 
i Cii^, mt\ CiuHSy tmy madoy q. ▼. 

Bimy imptftuit prolCWr, 3tfing. 
a. I. ind. ^. lon. j^ iniifitat. 
Cduv, f. Ci^M, irtfaeioy q. T. 

BiirM^iw, if, X. in£ a. ib eod. 

Bvirtr», afctttdthot: "%, fing. im- 
perf, ind. m. lon. pro iA^rHV, 
Tvrbi Cnmoftmty <|iiod i f. X. indi 
n. verbi C«iW, trancformatur iti 
pnefent, «undd iCnr^ir», impert 
ind. med. 

M4ffuu, p rm grediar : f. 1. iqd.' 
m. Tcrbi CauM#, eoy vadof 
' B4otfte9, 1. pL f. X. Ind. tcI pcr 
Syftolen pft> Cnmmputy i. pL a. i. 
fttb. ad. a CniMr, toy feu Cmv, ifv 
yotfi», f. Qntm. a. I. ind. a^. iZnrm. 

-BH^^XAI, M>, «f, /«rtf iM «011^- 
^, ^r fmmgrmdi poffttmmss fmitmty 
mmiles proJtMdy tomvaUes^ re^peri« 
tur et fing. 

Bntti^t vaUHmt^ dat. pL lon. i^ 
Cod. 

B«rrni«if, ir«i, ti, gf O. i»r«,yi/- 
^itff^.-i Cntfmif q. V. 

B«rr«, TcL -rr4^, f. ^•'> P- X** 
tmffio : qo. i Cim^ vis, vol potiut 
iC»i?,q.T. 

Bnrm^fiitf 5. ^ f^i^fwit efmcimno 
greffu^ fcu adfonum : ct inii 

B«)ra^»^HM, «ftf, V, fsHator eid ff 
mum : qu. i Cmuy irtfatio,' Ct «^«^, 
aptOy q» T. - ■ 

Biinrf, rfff vcl a^bc iverv^f, 
Po^ et ion. ^tolCftrm» 3. duaL 
a. a. Mid. adi iCiff, a Cc/m», tOt 
q.T. * 

B1'Aj «r, n* t'ity roimr ; viclentia^ 
eomtumeiiay injuria : CuUf pL Hom. 
jVfr^ Cietff eum vt, 

Bi^^f«, iir^ } lon. pro Cii^v, ^ 
"fing. pref. imperat. m. et 

Biii^ir, 2. fingr imperat. praftd 
•m. I)or. pro Cf2^«, i 

BiiCi^, f . r«/Mii. a. I . ind. med. 
iCmmdfuiv, in medii formi, idem 
ac Ciduy et Ctmiu* at ffequentr^ 
apnd oratores, vfm ^ffiroy opprimoy 
vi tffiaoy eogo ; itcm nitory ct fiu- 
pror: paifiard, opprimtr^ urgeor^ 
cogofs k 

Bmloty vim e^eroy urgeo ; f. tu* 
p. CiCiWmu Tb. Cim^vis. 

Bimuty «iK, «Mf, et Ci«/«f , m^ i^ilp 
violeittus, «, iTOT, item injurius, et 
coa&us s et CimiirtfoSf comp. ab 
eod. 

BiCiirf . adr, et Gf, adTcrbiali* 

Oigitized by V: M BI 

quod a Ciff, vU. 

B/ir^ eo^n\wm^erre} praef. 
iof. mtA. i tatpuu^ quod ab eod. 

Bttirittf urgeatywm infirat: 3. 
fing. prtt£ imperat. m. coptr. 
Cmut, «^*!, CtftWir» 'icA»,. i CmC^- 
^, q|iK>d vide. 

vi0latorf,M9tUt%u 14. Philo de 
AgricuUm; vix.a^bi: ab eo- 
dcm. ., 

B4ii%kt & i,faHn,penulti^pta, 
mp. Pind. pro Ci«7Jiif , v, «, Idem, 
sbeo4» ^. V. . . . 

Ei««*, -«^, Poet. idem ac &«{«, 
f. «^^,. p. «(fMit <et «!•«, lon. eit 
Poct. Junc perf. ind. paC CtCdi» 
^, et part. MmfAie^^ eomShiu 

BiCc^, f. ^M, p. iurih irr vcl w^ 
nirefqeiot vi ad^99V*9% admiU^y info. 
Th. Cft/yiv, <»» tW». 

BiCtff, 'mtttt gra^fUt ajeendms, 
pr«f. part. ad. a C/Caj^ loco Ci- 
^, vel par. ^ 2. a^. pro ^t, ab 
eod. q. V, . t 

BiC4«» -.«^•', et C<Cw*<, gra^r, 
ineed^f PocL prd C«u»*f, m; L a^m, 
in copipoil. CiCas ct f. i.^m, •##• 
^MM. a. I. ind. a&. lCiC«r«. part. 
pr»f. ad. CfCiM»', -#4*», ct CiC«. 
praef. ind. palT. C/Cc^^/mu, ineor. 
u. 1. ind..paJQC iC/Ca^^^Q». f. i. m^d. 
<iCar«/M/. a. I. ind. qi. iCiC«r4^ 

BtCXa^iiiat, CiCXa^itfv, et CiCiJ^Mf, 
¥, ro, tibellulysy eodicilliu 1 dito pri' 
6ra untmptum t$he,9t, Th. CiC^ct, 
iiber. 

hiCkUj «y, rky pl. Bibliaf Seri/f 
tura/iicra: 4- 

ClCUiylHer., • ■ ] 

B/Cxivtf;, iv«, /rtfr, BiLlinufy natus 
in Biblinls montibus Tbraciae; 
tbartaceut. BtCXtfts eHfeSy WMum 
JBiblinwn.: 1 vitc Thracix, qux 
^Jida fuit £«€>./«. 

BtCXtoy^et^lat M, y, libri^mnjorip' 
th: Et . , ., 

HtZXto^ »uf»fi tr, « ^ n, iihrornm 
Uripior^ libratius :^ k yiCA^, q,V04 

7*^/^«»- -11. j 

braria :• Cf. A«^*V» ^^ ^^/^ qupa 
a rt^rifu, pom%j(oeo. , ^ 

pXXtasra^i, «, fl, voc. iing. C- 
CXioxru?^, JSibihpcla', wuditor li" 
hrcrum, Th. ^uIJim^ icudo^ 

yiiCXi9^*\4fy «, e ^,i},lib*!li'iOi librum 
ferensy tmheJlarrus, 
. BiJ^UfffcAaici**, *f, T«, JpiUi9tifC(7, 
hcjs ubi libri 4ujUJi,.ttiur et ad/lr 
^jitur, . :., 

Bf BAOS, k', »;, aicr i llhir arbtrtTf 
y^ ti{ia: EfXU: * Bl B^CJfiSrMf* £ C^«r^, P> CsCifMNe, 
edo^eomedotdepetfeos idemacC^a^r- 
iiw, Mxmi/o. # 

Biivvrif , Dor. pro Civmf, «r«i»* 
t«r.' proEf. part. aft. nom. pL"a 
SiM(, «nif, f. ««f».> Th, C*Ky il> ^ 
vita, ..,.•.- 

B/»H loo. prp Qimy «r, *» w^fir- 
ritudoy q. V. ^ 

. Biiir»*'*, £»^«iia< .* . 3; iiog*' ^ X* 
ind. m. lon. pro SCiitr«r#, a Ci^i». 
Th. C/*, «Ir. 

B«|ifi pro Cijr, -dat^ (ing^ adver* 
bialiter,o/, moUnter: ft e& Fara- 
goge Poct et reddit vocem Mm^ 
^iTM* a Cin, vi/, Ipo;-pro C/ft, q. v. 
BtStnimt «f, i^, tkom. pravincije 
-AfiaB.hunoht. Gr. q. d: BcAifTa, 
i Zmitneti t, o^fo/veoy qooda Cmiot,, 
^ro/mm£iae. ■ 

BfKOX, v,i, miMOflfnta, wrtsm»; 
doUohtm, Btnim, et CmAiM, ir, W, 
dinx. uremlit* ,- eft etiam virtii. 

BINE^A, ftr, ineo, toeo : f. i$r«^ p. 
CtCirm- qu- a C«iV> t4 i Ci«y 
q.V. '■ ■• '. ^- 

Bt^ vUsii: 3. iing) praf. ind. 
ad. cqntr. a Cm*». Hioc tmftmf, 
vivam, opt. pr«£ med. contr.' a 
Ci#c, vita, q. V. 

BmX«7I«»,^, f. nr«#, p,'iiiui, ^vftrm 
aiietyut d^ribo, .'pMru praef. 'paC 
contr. jCi«X«7tf/ut«s. 

Bl'OS, n, «, vtto, «sfiKT, JaatUa-' 
tei ; vivendi ratio inflituta, asino- 
mm : fii omifis ctd vitam fufien^, 
tandam neeeffitria; vuiptty.f«fuhiii 
M 

Btfr, v, «, arcui, turnms anuj : 
qu. C/f , i. e. vi tendttmsr^ • 

Bsfrtu», viffum qu^o^ vivo: f. 
fot, Ci«n^^, 2. per£ iing. a. k, 
fub. a(ft. a C/«f , v, «, vel ... 

BfMM, «f, h,*vita ; a £»««, q. v. 
. BArmt, nTH^n, idem, et ab cod. 
BtTinit, ff, «r, idcm ac Cimrinif, 
n, w^-q. V. 

^onmo^wSius: geo. 'fing. lon. 
pro CiATv, a 

^9ror, n, i,yita, vi^s^faeadta" 
tes ; idcm Poct. ac C#«, q. v. 

Bi^, yjw vimh : a^^ 2. port. ^Gif 
«X UiA«, ift «tf» eK f iwi^ qood iC/ito^, 
filk I. fiog. a..[a^d»<»^ a C«w/ii, 
inuf. . feC 'coniug. quod . a Cuuy 
>vivo,x TK. fiicf, "t^ita* 

BiUffidt, prxf. inf.med. Iob. ct 
Poet. pro CiJf>, prasC.^inf. ,a^ 
verbi.^d», vivo, ab eod. q. y< 

l^^fii^oir «, ^ ^ ^, viium carrum* 
f^-ns, %'ittf CQrruptela : ct in voc. 
iUtg5.^i^^«fi:cX CAf, ct ^i^cu^ 
f^rrnmp^s q- v. 

• Q<»M»^i^, v.'':^9 ; l, durtft^ et £. I. m. 
urof^i. p. £i«.a>*«. a. 2. ind. adl. 
I. fiT>j^. 4^/wv (AC/ft),«/j cbnjug. BA 

Cmwc/. part.^f. pei£ iod^ 1 
CiCi^fomi, a.' I. iod; oi. tftaini^ 
Th. Ci«f , vitm. * 

BioM, vel Ck^ i» gwyr» 
v^tis. 

' BiwUm, fit, -«fk i^tod q^od C* 
urna, q. V. 

Biff}?, wneim : ■^AjOL pro 4i 
a. 2. opt. a6t. :i Ci«jiM, Yci pi 
opt. o^ 4 C^' m, «*«#. 
Cl#r, «>ilff. 

bWi, -«1»««; 2. finf . itnpcm 
2. ad. verbi iiHiiicat. C«fw, « 

Bi*rt, i, ^iiwi, Pbxlof^pkin. 

BiMi, vimlfe : K. 2. tll£ m/Si 
inu£ Ci«/M, quod a Cmm. TIl 
viia. 

BiMrai, a. i. inf. ad^ ab eod 

^tieifooii «, i i^ 4, ;^«» <««(M 
vandse hakemi% famahUis ; wA 
ab/od. 

vita (Mtea&a. . 

BM»ri»«(, j^, «y, vitmiio^ md x 
pffuiamdmmpirtimmuntft€mdmri$^ 
A Ci«a^, vel Cimfit, vivm^ q. vi 

Bi«/r«i>, in ocut. gc*. «rtwd 
a ■■ *i • ' 

Biiwr^f , n, «f, vitalii» A. CsSm 
w, q. V. — 

BMWf», «Mcto, 3. fiilg, O. t» 
perat. a^.' k CimJi, «jood i fl 
Vide Ci«i», vivo, t • 

fii*>^X W^ iot, i^m, miim fli 
ex Ciott 'oita, et ^^«>i#»/n|i 

BJLoC^^ prsef. iof . wSL ipdi 
ct .Pbct. verbiun' pso £cA 
AOf^r^. Hinc a. 2. ind. adL j 

c«»: 

BA«CMf , Imfiss .* et in £ -g. 
a. 2. part. fNiir. a Cxsn^rm^ 
q.V. 

BA.*Ci(«f , ^, ^ff, iMrig^» « 
damnofus ; et ittdc 

BXaCtf *^^/rr]^»pbB,'Odv. o i 
rm, Hoeeo, . ' «. 

BXdCn,nt, h,'tm*a^ dmwomtm 
trimeidum .* a p. xocL nu tt€ 
verbi CX««r*, Lmlf, aomcm^ i)* 

BA^CtMu, Ufum ^.- au 4 
paf et 

fiX«Ciir47at«,-f; 0; ind. po 
eod. q^v.. 

Bi«tC«(, ««c, W, «dcm ^ood 
Ci», q. V. ^ .- , . 

BAoC^, «aif^ z. fing. L t 
a^ a Cx«(<rri», oocea, qjood 1 

BA.«e)a, «ry, va, ismmatai-a : i 
^<fcu potiut CiLmtri^^ffrmm 

BXu^ia, fuUia. fmm .- qo. a 
inutiifs, q. V. 

^*r/tf /w»/ erurm^ 6£i^fiir, i 
dicitur ct CXsurwis, gcm. ■ 
a CX«:«r<r«, Af*/o, q. v, 
BAax««E, «f, A, fr'ordiu. 3igitized by L^ oog le lua^l BA § 9t itJf, fift», tnfn: htitc 
i^mli;^ Itdn 

whyfitkMi etexiQd^ 

iliirrif, adv. igiktve^ tarde, 

)usk iCXml^aurs, q. v. 

Am», «i • iJ i, ▼€! -«<, i^ -w, 

futuatiemi iguavtu, 

kUS, C;l«m«, •, /j^a. qttidam 

it&, 61iuro funilis ; item (^a- 

B^t j* fin;- prxil fub. a^. 
karw* pro CX««T«r«, prxf. 

lunTa, Z^, JMTM ; fum im- 
itMok: CUID acc. L y^, p. 
Ku^ a. i. iad. ad. 7C;l«>^«. 
tLicdad. IC^LcCtf. f; 2. ind 
i &<C». praet. in<L pait C»- 
iv^ >^ i* ind. pafil lCx^Kv. 
Uad.pafll lCxaC««h a. a. part. 
pC &«iNr, ct in f. g. Mr«. a. 
b1 paC Cx«C«MM. f. a. ind. 
' M«£m^ przt. isd. med. 
Hinc AngL to blast. 
'a'KX1, lerwiiMeyJrmticor s 
fnftn: f. CXMfn^tt, p. 
a. 1. ind. a^. 2Cx«r«». 
«r^, r», lermem .* i X. 
&f . przt. ind. {nff. ▼erbi 

AcgL A ILOSSOM. 

j*«»*«r»^ 3. fing. a. 1- impe- 

MMr, frmtMi» / fl X. ind. 

li*m, I, •, nbib. Tiri : fcd CAjt- 

fc«^ii«i«, U/Ujiaf f^da, malt 
^''^lsfKir; ia/fif loquor^ con' 
•», MaUiais lacrjjo : iinpcrf. 

^ ♦«. pnc£ ind. paff, t^.ar^n- 
•^S «i? J»/itf, tattquam blaf' 
t*j «i^»/tf.. pcrf. in d. toUC Ci- 
m^^fuu. f. I. ind. patt. Cx«ir- 
J«feo^,et 

»w^^«, *^, ^. klijphemia, oS- 
^,ft&M, vci int^ietat fcr- 
*-ij,9tUdUntU: a 
l^^f^jof, t, • jj it, oifa/im/, in' 
h*>> ^nt ia 2>ntm, Uafphc 
^- "ri^tfrar, ixaUdiats : qu. sl 
•*»ni. fi^,, »cl potius a Ca^J, 
7^!«^««,^, q. V. 

''wfi^Mff, i^jtomiait?, zdw 
^*^m, Soitirraf, .», ri. w 
^'y-*' «r/.» purpura : Mat- 
'^i-icit cffe c»jc/yem, vcl «»- 

- T^IA:, m, al^ geaui caUea' 

^^^'^uUftt: a. I, part.pafl". B A 

U^^fim, «M, «4r«, a. 3. opt« Qi* a 
CKnfUfferciaio : qnod i Ca>,>^ 
nt 1^^111% Mp mro, i vlhifu, 

'BXoif, fercujfut: a. >. part. a^. 
▼e^bi CA.ff/(fti, percutioi vel pcr 
Sync pro Cai»^*», a. i. pait. pafll- 
a CdXXmf jacior q. V. , 

BXi/«tc/rw, f^ «»*?, p. «yMt, /r«- 
ri^/ 0^i/ eitcumj^icio, mhmr : 
quo4 a^ 

BXi/i^, «r«(, rOf vulUtt, iutuitut, 
aJ^Sus : a CXir^^ a^icio^ q. V. 

BAE'NNA, «f i Ai marcitf. Hinc 

BXiftitf ri, 09, igtittvut^ tt 

hXwd^U iOS, ^ i, mucopit. 

BXtiTMM, Dor. pro CX««rii#«, af' 
piciefn : prseL part. ad. f. g.- ^ 

fiA£'nn, i/f vcl or^S, ttfpiao, 
imtueor i fpeQo vergo; .item feduii 
caveo ; ratiouem babeo, vivp: f. 
^m, prxt. CiCXifs. a.i. ind. ad. 
ICXiil** praet. ind. pafl*. CiCXi^ 
fiou* qu. 'CaXXot Zireu 

BXirv^f , et Cxi«yyt(, «f, «i, irar- 
;«.' qu. a C«x«v, quia reje^- 
nea. 

BXi^«^/{*r, f. iaot, niSo, creiro 
comuveo, et 

BXffc^if, i}«f, n, cilium; fcu CXt- 
f«^i^, «ly».^ in plur. frequen- 
tius^ cilia, fiii palpebrarum ; item 
palpehra» 

iAE'4>Alk)N, ir, vl^ paldehra, pel' 
lit iegeat oculot : qu. CXifr^f f«E^, 
io cft, Wfur /^;^rff .* vel quia h 
rif Cxi^on m^iTot. 

BXi^/f , i«if , n, f/^ intuetidi aBio, 
intuitut: i 2. perf. fing. przt. 
ind,. pa£ vcrbi Cxivw, iniueor, 
q.v. 

hXnimi,i{lut,traJeau*: a. X.part. 
pa(r. Cxii^m, a. I. inf. paif. CXn* 
invt, a. !• impcrat. pafl*. CXn^w, 
a. I. fub. paff. a CmXXoi, percutw, 

^'\ 

BXSifitm, mros, ro,jdSlut, i^ut, vul- 
nut. 1'Ubm. CmXXtttjacio. 

BX^fit*at,i£}ut: pcr ApKar. vcl 
lon. et Poct. pro CiCx>^sm(, perf. 
part. pair. i CaXXat. perf. ind. 
paiC CiCxi^«i. Alii Toiunt a 
Cxii^ formare. 

BXnrimi, jaSiiim ejfe^ abjct^o aug- 
mcn. ct rcduplic. pro CiCxig^^«/, 
pcrf. inf. pair. a CmXXu, q. v. 

BXiirtf, Poct. ct lon. pro iCiCx^ 
ro, 3. fing. plufq. p. ind. paif. c- 
juf. vcrbi. 

BXnr^iti, dat. pl. lon. i 

BX^r^ty, u, rl, clavus ferreut aut 
ligneus^ pejfulut : ab cod. Tb^ 

BAHXAOMAI, i^fi.tti, f. ictitmi^ 
p. nf<«/, lalo ut G^is ; vagio ut itt' 
•fant. 

B/.zx^rPai, (praef. inf. ipcd. a 
Cx«;^?/t«<,) Poet. pro tXr.xot^iutf 
lfj'.:rc, i Z:.fi;ry2f/xi, Uudc BXit^i^ nt, fi, ialatusf imd2 Allgll 

BLIAT. 

BXnxnfM, «rcr, ^i, ideia, tt ab 
cod. Th. 

BARXPO'^ m, 00, debiHt, imbeci^ 
iit s validut, robufiut : Ut et kCXrf< 
X^. Hinc CXu;^;^, adv. 

BX/^, continenten ^fjidni, adv. qiu 
^ CoXn, iBut. ' 

BAI^TON, V, r§,blitum, elut infpi.^ 
duni. 

BAl'TTn, f. Cxiait, p. CiCxm, 
exprimendo aufero, ut i favis mcL 

BXoau^oIo, gen. fing. loQ. pro 'iS^ 
^ 'I . 

BXOf^H, -f«, -f*», terribilit aj^ 
peSu, torvut, trucu/entut, 

liXoau^iiirif, «^, 4,' ^o^v «eir/Dv 
trueet : et ' 

BX«rvfiMr0f , n, «y, terribilit ajpee^ 
tu: ab *»i^j oeulut, et CXMrt/^s 
truculentut. 

BXYza,, et .CX«^9 ^ Cx^^ftT, p. 
Ci^Xm(«, fcahtrio; ejfund^, mano» 
Sic didum a n^unmire aquaruiitir 

BXW^f , f «, ^», celjus, procernt r 
frondofus, viridit, tener: i CXmanttg 
afcendo, q. v. 

fiAXlMO^S, 5, •, buieila, frag^ 
mentum,panit,pJ>irtio: qu. a C«X* 
X«r, q. V. 

.fiXftlr/f , Mf , ^f adventut : a 

BAXl'ZK,a, f. ««w,p. /tf««, /fi^«« 
HM, adfcendo^ crefco ; va/i^, clamo. 

Bofi rebo^ : 3. fing. prxf. iml. 
ad. contr. pro Coiu, i Cmm, q. v. 

to£m, Poet. pro C««, pteonaihio 
literx «, 3. iing. indic. prxL ^Gti 
ab cod. Th. q. v. 

Bommanof, X. fing. Imperf. ind. 
z6t. lon. et Poct. pro iCimf, xcrbi 
CtiMr, clamo, q* V. 

B«/Kyfi«yi V, r#, fcutum, indutnmt 
corio bubuio,ex boumagr^ium pel" 
/r .' a Cif j et Siy^ios\ agreflit, q. v. 

Bcm/^tos, V, Boagrius, Locreniluni 
amnis. 

BieJiH, tfi •, bor. pro Ctn^oHt 
Poct. pro quo frcqucntius tinPH, 
V, • ^ n, opitulator, auxiliator, bel" 
iator, in pr\tio yel^x. Th. Confit**» 

Boaft^t, Syriac. Gr. vu!*, C^m- 
rni, Lat. filii tonitrui : Marc. iii« 

BtfA^, «S0f , i, ^(/«''V, tf clamore dic 
tut ; qui ct C#f}^, item Cii^ dici- 
tur. A Ciim, cldmo. 

Biafmi, Dqr. pro Ccmn, 2, iing. 
przf. ind. paif. vcrbi C««ai, clamo» 

Bdmrmi, mfrn, 6or. pro Cor.eas^ 
a. I. part. adl. cjttfd. Tcrbi. 

Biari, clamarU, Dor. pro C^Ztn, 
3. pl. projf. Jnd. ad. contr. a vcr- 
bo 

BOA'!!., m, BOO, cljmo^ veciferor^ 
cum clamore Jico, ctamaHJo voeo, cc 
lchro : tftrftat^r et tfr Jrrr':;.-* ''' 

■ Jigitizedb^yUQPgle t »?^ im^^. ind.a(!l. IC^,*»». 
p. CiC«i;»aE. a. X. ind. %&, IQh^m, 
a. r. impmt tdt C^^, iU«f. 

Baf /«, «f , «, ^^//w ^ii^tr/a ; fcutitm^ 
tx^n ctff>eus e t^ri^ buhulo faBus, 
.Th. Cw. ' 

Biitof^ uec, ii«n ho^inus^ Ihibuius ! 
ut et 

BiiHi «»» ••'» idcm ab «od. 

B9Sf, Qom. pL a^Ctv, Cms, J ^,4> 

B»*, «, «, ektmtY; itcm/»fit«.- 
a CMii»,' £/iynr9, q. v. 

B«i, lon. ct Dor. pro C«^ 3. 
fing. prxf. fub. )i6L contr.i C«nk, 
thwn, q. ▼. 

Btnium, df^ n, at^umeiihtmt dmei-' 
iiumj dtpuipo wialerum ; 'perfhewHv 
fugietttium : ^ vcrbo 

B0M^E'X1» <v, auxitior^ opitithr, 
foecurro; opemfero^oeeurrbBo/Hbut; 
pmiroeinor : qu. f)f , Vnt C««y ^*, 
ad elamordm aecurro: f. ii^4v. p. Ci- 
Ctfff^ifMi. m. I. ind. ad. IMSti^h. a. 
I. impcrat. a^ C«n^«y, ii«^ ^ 
fing. praef. impcrat. ad. C#iJ*ir, 
contraAd pro.C»iiliffc 

MSnfcm, «r#f , r«, auxUium^ remc 
^um^ admstiieuium : ct ^ 

Ben^tttof^ w, htauteiiiaris, ItCm 

B^n^tfT, if, i ij *, ct Cwi^Mi, Poct. 
auxiiiator, opituiator ; vid. CffolMf, 
a Cetititt, auxiiioryS{* T. 

6«*pX«ri<i, «f, ^, ^i^vm ahaSHo^ 
prttda: i Cvf» Ct IAju^,. «^j^, 
q. ▼. 

BjniX«rl», f. ^(^ p. «r«*, hoves 
agOi pefto i hoves ahigo : i 

Bonkmms^ », i, hulmieas, h^ a- 
gitaior^ vc\ ahaffor : Ct 

B«i|X«r«f, /))fr, A, iovM agitairix^ 
Tcl ahaOrix : i CSf , et ix«v»«f^ a- 
^/», q. V. ^ , 

B^, lon. ct Dor. pro C«f f, pratC 
in£ ad. contr. i CmUt, ^ /««« ; ct 
Cmv, lon. ct ]6or. pro CMtr, a. 
ilng. pnef. fub. ad. ab eod. 

B«irW/««f , », i, ^o^ Pfiftory huhul- 
cus ; tra^ ri C»r »(/««», id eft, 
AovM pafcere, 

BMK^r, i{«r, n, idcm ac C^, ^Ai-. 
mor* Th. Cm(«, «Anivo. 

BiS^iof, v, refPamtafirohu Dim. 
i 

BC/ePO^, «, iyfov<ayfcrohr: qn. 
C«V^;, i C«^#r, pro/uftditas, 

BilfftnH, V, i, idcm, fcd 'AwiMJ- 
ri^-»», qu. i CtfSJw, excavo in pro^ 

f\i»dHtP. 

B$i"ia^iet, vcl C«/^/m, », r^, ^fffir- 
/tf. A C3r. 

• BM'»«f, «, «V, huhuias : ab cod. 

q. V. Ztvyn C#4*«i (nom. pL) 71/0^«» 

SMOfr/tt. «r> ^* Siroila : hinc 
3Mj«fV^-, £, «, Srvtus, Bmpt^^;^»} ▼€! -r«, f. 5», Vfcl 
-^<#, impero Bmotiis. 
B0X««n>, rA//tf«7 .• gcn. pL JS(A, i 

Uxh^iSiitf. Th. CdXXetfJado. 

B«xCfr«», ct CoX/r»*, ir, rt^jlerevs^ 
Jimus : i C#Xii, quia cjicitut*^ 

BOABO X, », #^ BULBUS, radix 
quie^ts rohitida. Hinc 

B«X?4w)»K, i»f, « jj*^, httihojus, 

B#X>», nr, ^, jaffus; itcm //?«#, 
^/tff*; gcn. pL .flEol. C«xi#»f i 
pract. ind. mcd. CiC#x^ -vcrbi 
antiq. CtXX», CtXMr, vcl C#XiAr, 
pro CdXkat,Jacio, ufitat. 

B9X#{*, hoiidem demitto : f. /^w, p. 
CiCfXnto.' a. X. ind. zSt. tC^Xi#v. a. 
I. part. a(^ C^x/tf^or, d*¥»c i 

BtfX^fi i^f V, Jacuium, Jagitfa ; 
item funis aiiigaio plitmho^ qao nau- 
Xst profunditatcm aquarum cx- 
plorant. Th, Cfkk^fjacio. ' 

B«X#r, le; i, JaSh/> vd ttjera aut 
/<z//,.VeI r«/i/, unde et captura ; den» 
titfo/ loD. ct Vfyit. funda^ verri' 
cuium: ab eod. TH. q. v. 

B#/«Ciir»ri, .iv0'«, Dor. pro C»ft,Cu' 
aif Cd/BftCitrrie, DoR pro C^^irk, 
fkfurrans : prflen parL sift. contr. 
nom. fing; i. g. i 

B#/KCf«r, -«r, f. ifr«r,p. frK«,Aw5ir«r 
edo yc\ faciojfttfurro, tefano : i 

B0'MB0S, V, j, homhusjbnut quem 
edunt apes^flrepitus quivis, Hma 

B«/eCvXf}, w, ^, ^««/ apis frepe' 
,ra; itcm, infeCbtm quodlihit fire^ 
perum: ct 

Be/tC^tis, «, j, idcm : cft ct ge- 
nus pocuti^ CtfACu%.%* rit wim^ Ct 

B0j»Ct;|j irx#;, #, i^«i0i/^x, veniHs : 
i CifiCeSf.hoitthus, q. V. 

BO^NaSOZ, vcl CiMi«-r#r, «, j, o- 
nimaifiivaticum , alitcr menops. 

Bc#{, ^,- nomen virf, . indccL 
Hcbr. ct ibtcrprct. /» fuo robur, 

B«ii(v7i«ir) v, ri^Jugum ho&m, 

BOPA\ Sr, 4, pahuium, efca, pro- 
pri^ brutoruni; qu. i-CM»,feu C«#^ 
»A>, a/«. 

• Bi^ai^f 9) r», /«v^ff /» terra 
exeavata, 

B«^«^«»«/nfr, V, ^t 7«* cuhett in 
cano vcl iuio: nomcn 'ranse : cx 
Ci^Ct^f ct s«/nf, cuhilei 

BO^PBOXC>S, tf, «, f<jr»i/w, /Wwjw, 
//Mrv/, propri^ t« rnf Co^at' Hinc 

B«^C#^#«, *p, f. «^», cenoeontamiHo. 

BOPB0PT'Zll, f. xPfktyfirtpo^ pfo- 
prid de intcftinis crcpitantitms. 

B0^ia«,gen. fing. M<A. pro C#gttf, 
ut ct C#^iAf, gcn. iing. lon. i 

BOPE'aX, ct lon. C<jji«r, », #, J5»- 
r^-;//, aquilo ; fptemtrio : qth ««re 
nr C#«», ^ ftTf^ quod vcntu* fit fo- 
nonis, ct violciitus : vcl a C#^«, 
quod edacitatcm aiun-at. Hinc* 

B«#!f5^x», adv. Poct. iifptemtric- 

• 6 ^ :)igitized B#^t«r, ct Bii^^, Po9t ^ « j 
BoreaHi ': hin^ifhft fui ex m 
tiJSmaf re^iotle vehiU 

B#^ acc. fing.Ton. pra Ci^ 
C#(i^, phhuium, 

Bi^fu^j e,t Cipial^mnOt.iffir 
ca : quia diligcnrer C#(«l /ic^ 
eil, echum quterit :■ vcl i fio^ 
(.^oHc^, f/t pn> C ponhor,) 
ccrt^, ft et C cognata font 

B#^«r. «. «, Boreas .* fic et I 
p9;, aom. fing. lon.Bi^^ni'^ 
rea^ adv. 

Birif, utfy isi pafius, eihut, 1 
C#*', iianifitat. pafco. 

Bi^nnfiMf a*oi, r«, peeus, amin 
item pafcua : i Cianetj qtt. ab e 

Boannatioitf pa/cemiim : lkis.\ 
Concioi&4t't 2. pL f. X. iod. 
vcrbi C6^itUt,V^)^Cienm,pofa\ 
\Cor»na«0, Ciam, vcf C«»r«r, ll) t 
Th, q. V. 

B#«-»»fr/r, imt, «^ Aj^ia.* ab fl 
Th. 

.B##««vr/, Dor. pro C#rsfri,^ 
cunt^ j. pl. przf. indad. i 

BirKn, Cioty C«r«Mf, PA^Oi 
Ciwm, Ctirm, d^tcnrm. p. CtCMO, 
C«MK«^ CiCia*n*et4 a. i. ind. i 
iC0r«, iCMr«( iC«r««r«u ild) ol 
Icto C0», q. V. ' 

* Bit^9(»f,u,, ri, pianta H f 
tus Indtcus, 

3#r*>^, nom. propr. Hefir. iot 
prct. fparfor : qoi etiam dici 
Cfiv^, ^ter Bataami, 

BO'XTPTXOX» n, i, tt Gr 
Xos, 0» cincinnusy eirfus m&d 
eapiiittt, ctefaru* : ^u. i ^ 
^tfo^ uva infiar pitorum abario 

B#r«!, ^, ri, pL^ptwr ; fiBe 
ro», infri. 

R0ra vn, )fr, n, heria, grameu ; 
a CtM^pafio. Hinc 

B0rfliriKor> Ji, «tr, herharius,odl 
has pertinens, Hinc C«r*y»ii, « 
fC. rix^n, Botttnica, peritia hn 
ram : ct" 

B«r«n0v, 9, r^f berha pxfdie,i 
huta: abcod. Th. 

Borno^0Of, i, (Poct.) pafeti 

B«r»», ir; r^, pecus^ arteeottm^ \ 
pfifcitur, plur. rm Crri, *s < 

A Cm^ inuf. 

B«ror, 7, 0, pafcttum, aiimvdi 
ab cod. Th. 

lior^icf^ v, r^, racemuhiii 
nus. I>im. et 

Por^v^ei^, adv. racematimt w 
^tfzff raccmi, 1 h. Cor^va ractm 

Xiar^va^atfy * ^ n, vilii, 7«' 
/rof, «/ iiireros, fcu /r»^*» 7 
cx C^T^yf ct ir«crr. 

PO'TPTT, i/«r-, «', Ao/w, «i 
r^j!(cy{3( &QmcD herb;c ; i^c ^nx W9ri»fim, Ilinc C#- 
eft paiticab angcndi a C5«, 

QBB IBKOUin sniiiuu t llt 
C^nai, qOt Yid 
nPbSLproCMr., 
J«f,4.M«Ai,7necafil- 

[^HiMXn, t, ;; Mi/W/, fiNcftrU 
i; i4Bf, ict, q. V. 

3, j, Dor. pi« Cii^^r, 
i, ^ ^^* ^f^y* .* a Cvf, 

/aa: i C«», particuU &u- 
et tiSffnf , tiimi :■ <jaod i 1% mnt it imgmm, Sk 
didtn» circm ingoina, 
ii qBmmqne corporit partc 
[ViyiiW, M^i ^ ky qtd vaUt fe 
i i^myilorior^ 6t Ccv, q.v. 
»#»C et -w, ir, • g «ns /7»/«^ 
^,Ma;AogL toGLossj et 
liriwm, », •, yWia, pifcit: 
i|L soLt : ex C«v, et yXZ^f», 

X 

llSm,'l, • {^ 4, i»fw» txfri" 

li^«, Mi^ n, immidath Uim : 
k^ct9w,«Kf£», q. ▼. 
ku;^, Qt Ct CwMf» CC C^j|#f, 
^ ■,/, i«nr/K/, et hthiictu, mrf- 

^i^incdCtymr^^ik Th. 

•iw?», t, *i3, fimmhu h&m : 
^ qio mntor Cm^ 
*^. «, f. iirar, p. 9M(, Arw/* 
l^; itoR genemliter pafco ef 
»; p*ir. «rr», «^or ; blandi» 
toiJsArj^; JemuUeo: Ctf»«Xi* 
^tL Inj. port, prxC ad. ejt 

^»i^ ■*, i, yiein ae CmiXtof, 

fc>» . K^ ^ item Ci«*Xi« Jj#, et 
-4*As Dor. f. «^«r, vcl *>, 
^"^ <armen eiimo : Ct inde 
Jl^*^*^» •», i, fajtoritii car^ 
«»« tt&i!«<io, tibiae camu ct 
►r^: et' 

l^«»i«fi^ S; s pa/hniii tartnf 
■ ■'^^ .• a CmIc, i*f , ct «#X«», 

l^**-*«i «» «S paporane^ pafio- 

1^^ vd^-if , », r#, vcl #, /r/*", 

*^/««f, «i, i, pajtoralie eanii^ 

^^, ei Dor. Cm*0XH, ^, #, S"^ I »9merhu : cx jifd. Tb. 


Bk^jii 5ri/, Att. pro CUxift ft. 
perf. fing. pr«£ xnd. med. i Cm< 
X#^s«M, ve/p, q. V. 

B^Jli«, malie : 1. fing. prsef im- 
perat. Qiedl lon. pro' CmX«, ab 
eod. Th. q. ▼. 

B#yXir' pro ICtf^Xfr#, 3. fing. im- 
pcrf. ind. med. e^fd. vcrBi. 

BirXsvi*, lon. pro CvXimt, 1. finf . 
praef. imperatr m. vel psdf. 1 Ct^- 
Xi^, comjitiso, q. V. 

BvXivirWa, comfmlae^ pro CvXtvfKi 
a. fing. prxf. fub. ad. lon. p^r 
Paragogen «im! 5«, a verbo Cir- 
Xfv«, q» V. 

BtfifXiv/M, «r#f, W, confiUum, A 
CvXi^, comfmlto^ i^ V. 

BvXiv^Mf, Dor et Pb^. preC^ 
xi^Mf , ^WIriti, przf part. med. i 
CUXo/uUf vola, 

BtfXiirf»!, 2, fing. tu 1. tmperat. 
med. CvXimyrfydat. fing. a. s. 
part. ad. verbi C«Xiv«, comfmUo, 
Th. C»;^, comflium, 
' B«xt##«m, a. L. part. a^. nom* 
duaL CvXi^, 3. peril fing. a. z. 
ibb. ad. i CmXt^i q. ▼. 

B49Xiv#if, 3. fing. a. 1. ind. z6t, 
,lw, ab eodl Th. q. v. 

B««Xiiirif , u/ff 4, coifultatio : et 

BtfXfvnf^Mv, v^ rj, conftlu loetUy 
cmria^fematut : itcm 

BvXivrnr, •#', ^ eomfultor^emaUr : 
ab eod. Th. 

lvXiiMv»«f, A, ^ comfuhut; item 
fenatoritu, ad feaatum^ fem emriam' 
pertimemt : ct 

BvXiV9*#, A, oi^ f/i deliheratiomem 
caiemt: ab eodl Th. 

BvXiMT) confuho^ dsliheroy meiHor, 
cttplia agiio, f 1^«, p. CcCm/Xiv»*. 
a. I. ind. a^. \UuXtu9tL, a. i. ind. 
mcd. ICvXtvro^. Th. C«»xi^ 

camjilitnn, 

B«tfXiiMr| eemftUarmm^ ^n. pL lon. 
pro CvX^, a 

BOTAH* , «*, fl,.conJUiumy comfiitia' 
tio ; ciir/a ; /m«/ conJUii ; Kinc 
•CvXiM», coifuUoy CvXiprJK, »» •» y#- 
«o/er ,'' CvXimi^«*, v, r«, arna, 
i«'/CvXn,jrf, n, infidite ; r«ji»CvXfiw, 
conjilhm ioy Ac. \ 

fi0jx»>«i, lon. vel Poet. pro C«v- 
Xif, ^a. fing.pracf. fub. vcl ind. 
med a CvX«^«i, t«/», q. v. 

BuXtiimntf ntf n^ voluerimy i. 1. ct 
3. fing. a. 1. opt palT. ab eod. 

BvXv/«f , «!r«t, iy, qui voluit, a. T. 
part. pafi*. ^uf. vcrbi, q. v. 

B«yXi}/«fl^ «Ttff, rtf, voluntat^^ar* 
hitrium, propo/Ummy decreium, Th. 
CtvXcfutiy voto, 

B«yX^r4*, ct CivXnrt, confUiit, dat. 
pL Igd. pro^CipX^ciJr, a~C«vXfr, ^oa. 
jUium, q. V, 

' B«vXurif , i«9, n, idcm ac C«yXfr 
:/tt«, «tre;, W^et ab cod. qu. vid. B#vXimii3f, ifi fo, volmnhrhet Ct 
houXntit, ^i ififih voluntaiem ca^-^ 

thnt : i CouXofuu^ vo/o, q. v. 
BouXnf»(H^ Ur i i^ «, eonfuUor^ 

com/Uiariut ; princept, magijfratut ; 

voc i CevXnpi^ Ex Cot^, ct 

f i^ q. V. 

• BmXi/udu, Z, fut. «^«1, p» «jwK^ 
/w /if^M/i /f intoUraiili premor^ 
fame entibr : Xcn. CTTOpzd. 

BovXofi! pro 

BOT^AOMAI, voh; itcm, iirr/#, 
cn^w, ^.« B«i?X#i, Att. ct C«^Xu«i4. 
Poet. Wi, 2, fing. pratC xnd. mcd- * 
pro CrvXfi. prxf. opt. m. C«vX»^ 
^n», 4i«, oiro: impcrf. ind. m. I- 
Couxifuip, et 4C6vx»/«fr», Att. «v, 
ir#. f. I. ni| CouX^eofutt. p. ind^ 
palf. CkC«vXf;/i«Ei, tanq. ab antiquo 
Covxdofuu, a. I. ind. pafil IC«i;X«* 
#»r. et Att. nCtbXn^n** prset. ind*. 
m. CtC«vX«(,in compof tanq. i Cm^ 
Xdu» obfbIet07 i partia aug. Ci^ 
et XcM, tWe. * 

B#irXff, inie/lima; undc- farcimi* 
nafiunt. tAt.hoiut, 

BvXvr#f) S; 4, Im^w/ j^iro hovesfoU 
vumtur ^jugit^ Vejjperm : i Cuf, ct 
X»ot,folvo, 

BhtCfott «» l, hittnulut magnuty 
ez Cv partictth augente, et mC^«#>^ 
binnulut. Invcnitur ct r» Ct^iC(«^ 

• Btuotthnt^ «#f , i g «, montamUT^. 
elivofutt i feq. et «1h, t«f, ri^ 
fpetiet,fvnAa, 

BOTNO^r, af, I, «o//i/, Smmmtmt^ 
elivut^ aeorvmt^ 

Bwiuint* Uf, i g ^ etivofut ; i 
^CvMf, et ZiHyJpeciu; qu. a CW^ 
quiWcanditUft. 

Bmweus, «ti^, J, ^/r vel adolrf'- 
cens gratidit, vel pinguit, ^ £z Cir 
particuli imenf. et ir«uf, pmer* 
Hinc fortafiU AngL Booir. 

Bihr*X«r, V, «i magnut, propriJ' 
ImHator; ittnrmuijinut a/inut ; vel 
, fimpLMtf^nv/. A C7, et maXn,luSa,. 

Bv^-Xi^, ir>«i, i ^ nyfimulut, quo» 
bOvcs punguntur; iJ. ac, Cum^ 
T^ q. CSf wXJirrarv. Vtifcutita:^ 

qusB fit ex bubul4 pcUe. 

Brfri^ot «lCfXai, «iir, #1, magnm. vc^ 
tua, qu. ad bovcs transfigcndos.. 
£x Ciiutt ^t vM^a', trantfgo : pt 
iud. m. wirt^» 

Bv^rr«f , fivc Cimrert v, l,frac^ 
tui, qui dauiUur fpathe, fcu r/«jlr r 

i. e. palma fuo involucxo inclQsSu 
\ BOTT, #«f } # 5 »n BCS, taurui^ 
vaccu ; bovima pellit ; Jiagtllamfac^ 
tum e corio k^UmU, it. JuUum, diC',. 
«i Ctfif, vaccee : dat. pL Cm^i^ et 
lon. Cotrrtfi in acc fing. Cvi^ 
acc pL ^««if, Cvf , contr. 

Fuei^tf, iy in acc. fing. Biei^s 
Jjujirit, rcx Agrigcfltinorum- 

Bvr«i, Dor. P(5oQle BP 

^wmt, t, «, paflor ieiim, hitktdau; 
et hoc a Ci-rnfjpro quo ct 

F#Tn», »»g»f , k pafot, Th. f««, 
inuf. pafio» 

BirofMt, if et •«>, v, r«, Bytomum: 
hjcrba, ^uam C«Jf Tt^iifr/, ^ow* 
carpunt* 

^HTV^of^ V» *•, SUTrRUM, Uc' 
iii fpuma. Gen. xviii. 8. a Cvf, 
vtffca, et rw^, ^tf/hfcf, quod a bu- 
bulo lade pluriraum fiat. AngL 

BUTTER. 

Bvfofitf, <v, fut. n^«, p, »»«, Uva 
ma£lo : ct hinc 

Bv^#wf , V, • «^ «» fy» ^« ^"''' 
et ma£latt faeerdof iovet immotatu: 
a Cvf y et ^ivi», o^i<^ .' p. ind. xn. 
wi^otou hiTii ^«w, /«f</«, q. v. 

BO'Xl, Lifi* et tifoffy. Mm,i/af£o, 
thema inuifit. pro quo in ufu eft, 
(•rsA^, idem. Hinc ttrhf, C#r«f, 
Coritn, iVr«C«ciii, ftnXsiiTftt, &c. 

£«^»sv, ctamarem, I. fing. prxf. 
opt. ai^. Att. pro Cotiffu, contr. 
Cffftu £t - 

hUfumy przf. par. palT. contr. 
celthraivt : a C«««», q. ▼. 

B«wr, clartabaHt, lon. et contr. 
pro iC«««», 3. pl. impcrf. ind. aft. 
^ CcAW Ctf^rT*», jgren. iiog. part. 
pracf. a<ft. contr. 

BoifTi, ctamant, Dor. pro C«*r«, 
3. pL prxC ind. a<5t. conir. -a 
C$m4t, q. T. 

B««^f, V, «, et "BtZwti^.tioi, k, 
mtagHOS (i. e. fulcbrot) ocuUt ba^ 
hens : tui hovini fuut oculi, magui 
et venufti: ex Cv/, Ct «>^, i^t, «, 
oeulus, quod a p. ind. m, mr*' 
ab i^refHUt viifea 

B«««-j;(, voclferafitis, gcn. fing. 
prxC part. a^. f. g. contr. verbi 
C««V, <!• V. 

B««rj«, f. fir«». p. irx«, ar«; przf. 
inf. a^. contr. Cmtreiy, ex Cvj, ct 
eifiu,fello» ', 

HmtTAt, V, lon. iM, «, Bootes, No- 
mcn figni coelcftis, quod ArSo' 
fkylatt dicitur; ex C^( et intitt, 
trudo, £fl cnim boum agltator ; 
item huhulcus* 

B^aCeig, «f , n, moderalio ceriami' 
ni:, Ct dc ccd. dijuSeatio : Ct 

B(«(C«i«v, V, r«, framium wilori^, 
a fcq. 'i'h. Hinc Angl. Brave. 

BPABET'r, t«f, vcl «ft»f, ji/i </fl/ 
fmmium certamiuis; ceriamiitis mo» 
Jerator et arbiter. 

B^aZiurnf, v, «, idcm. A 

h^amfvee, pr*mium do certamims, 
certaminis fum arhtter ct moderutor^ 
de ^iSoriX decertto; itcm impero mo- 
deror: /J^aCii/Jr*;, 3. fing. prxf.im- 
pcrat. a6^. f. xur«'. p. fiiK^ciCtvKa, a. 
I. ind. z6i. lC^aitt/ffa. Th. (IfiaCtvs. 

EPAfr AA, A-v, T^, /r,v,j i;.;- BP 

BPA'rXO:S, «, «, Vcl («c, ^«, rcir- 

r«A, raucitas : a (b^oyxt^ guttur, 
fauces ; quia gutturi aecidit, . 
. B^eciiMf, fero, tarde ; item fegni" 
ter, et cuitiiartter : /9^«i)m(«f, tar^ 
diifs, fegnius ; (i^aouTrtra, tardi^r 
uu, adv. a fi^aiifs, q. v. 

h^aiivef, h, 09, JE^ pro fetiivit, 
h, oy, gracitis, qlidd vidc 

B^a^hio*, tardfiis, compar. et in 
fupcrl. ^^a^iftr a fij^Mht, tardut, 

6^«dvyvr«i;, tardautiSuSf dat. pL 
pr«f. part. a<a. f. g. a 

B^at)i/»«», tardo, cuniior, f. V9«>, p. 
v>M, a. I. ind. wQi, iC{«^v»«. Th. 
^^aVuf, tardu*, 

B^u^Xoim, m, tarde navigo, f. 
t}r«r, p. /3iC^«()vrX«»>»«* it ^^ah\n%' 
et wX««f , V, i, navtgatio : quod a 
wXui, uavigo. 

BPAAT*S, «M(, V, tardusy a, um^ 
ftgnis ; tarJus ingenio : in compar. 
/S^<Vv, et jS^arr«y, vel /3^«)i/n- 

^o€, fuperL ^^d^ifof, vel /9(«e)i^r#t- 
r«#. Hinc 

B^^r, 8TW, i, tarditas, fgni' 
tiet. 

BPA^Zil, Ct fi^ufwm, L #«, p. 
KU,ferveo, hultio, 

BPA'eT, uof, r«, five fi^a^tff, vff, 
i, berha, Lsil.fahina, fcufevina, 

B(«x«v«r, V, r«, agrifle olus, . 

B^axof, toi, r«, idem ac C^«i{«i, 
Hf, if, velum, feu tegmtm pudendo* 
rum ; hracca nunc diAa. 

B^aetoif, /ervefaBuSf a. I. part. 
palir. ab lC^a^nv, a. i. ind. paff. 
vcrbi C^a{i,ferveo, q. v, 

B^tfut, arof, ri, et C^aefiif, v, 
#', 4^vi, thullitio,/crvor, Th. C{«- 
^t/,/erveo, 

B^Mti, idcm quod C««{«, vid. 

B««;^f, 3. fing. impcrf. vel a. a. 
inu. adl. lon. a C^mx*'* /repitum 
edo, q. V. 

B^;^i«, fivy, r«, hrevia, Vada, 
quz proptcr aquarum brevitatem 
hrevia vocantur. 

B^axtn, lon. pro C^«;^m«, nom. 
fing. f. g. iC^axvf, q. v. 

PC^X»*»» Ct m f. g. Ctaxoira, 
per/lifus : a. O. part. pafl. a C^i- 
X'M-ai, fcu C^ix»', made/acio. a. Z. 
ind. pair. iC^ux^'*' ^* ^* ^^^' V^^* 
C^ax>itai. 

'B^X*^t* *^^' hrevlter i paueis ; 
ad brCije. tempus, 

BPAXl'nN', «n;, •, BRACHI' 
UM, lacertus ; armut, v. J^r. li" 
iuli : q. comp. a C««;^i*;* quod 
lacertus brcvior fit ulna. 

B^a^ii¥Vj Ctiam hievicr : COn> 
par. iit ct C^tex'te:, hrcvijfitius : 
luptrl. a 

e : pji 1 1'fj /-^ ';^'i'-} ; i'^'r^f !'.':. • : 

Jigitized fure^ Cimxu, pauSo P^i i*t^^ 
hrtvi ttmpmre, rtptnti, pauds / 
r« C^mxv, jenjimy paulatim;' { 
X» ^t, pauiulum ; %ia C^x 
paucis, Hinc forfim Angl 

BAEAK. 

B^ax^t^m^, Dor. pro Cm 
fiin^tf, V, • j^ n, qui hreveferr 
fcu cufpidem bahct : ex C(K;^»f, 
9ihn^H,/errum, q. v. 

^iaX^** «r^, i^, hrtvitdt: 

• ^t»X*^^K^^t »» • ^ ti ^ 
^v/ eoUum bahet, 

BPA'xn, f. |iv» pw j^|,/aw,> 
^ ; propri^ dc iis, qox fraogi 
tur. Hinc fort. AngL BtAX| 

B«»y/««, «ir^f, ri, et Cpypufi 
0,/nciput : a C^ix^i madefuitm 

B^uii«i|, vox ranarum* 

Bf\fA%€$at,/remtre, prx£ ioli^ 
vcrbi I 

BpE'Mn, SkEMQ, mmwm 
f. fSM, p. iod. m. CiC^' ii 
Cfifiiof,/remiiur, 

B^itiif, et C^f «//^ n, laShici, 

BPE'N0OS, «, 0, avicuU i»tm 
uuguenium quoddam LyJontm: h 
tumor, fuptrhia, /aftus ; inde & 
tvt^atf arrogantem effe: (um p 
inctdere, Luc Timon. * 

BM$«i, plutrt: a. Z,. Uf. 1 
Cf •!«, f. I. ind. ad. a C^x*^J^ 
q. v. 

BPE TAX, rojjimulaenm, twi 
Ugno ; imago,Jiatua, idolttm. 

BPE'<I>0S, w, r», //r/dw. H 

B^^XXmv, V, r«, iafdtUJt 
Dim. 

BP£'xn, made/acio, bumt$H\ 
rigp, hiho, ptuo : f. ^ przt. i 
a. 2. ind. aS. tC^x^f- ^ >. i^ 

paff. iC^ax^*' P* '"^* "*• ^•H 
p. ind. pair. CiC^yfiat. H| 
AngL derivari vidctur b«oo* 

B^Vr«r, f. lii^, p. ;c«, /#*Aj 
jjivo ; qu. a Cwm, Und^ fon 
AngL BkEAST, iitpote inde i 
fpuimus. 

BPr, particula cpitat. io w 
pofit. fignificans iyat, vM^ \ 
bementer, 

tfiaet, 3. fing, prxfi ind. aA 
C^mtit, qOod vidc 

B^iaftmw, acc. fing. i B(**f 
tn, i, Att. pro 

E«»«c^t«;, V, i, Brrareufi ccntifl 
nus; nomcn''Giganti5-, ex j 
partlcul4 intcnt ct 'Ajr;, -Lj. 

^'^^* . iJ 

B^iafs, ^, #«v, /'/'^ '-'T 

validus : qti. H 

EPIA'i1, «s t drt^y rdij'^ '\ 
do, rohiifuifu;n^ xd/oir^U" "'^ 

byGoogle Bf 

hv cAnm fmlaimm dormic : qu. 

kn, Mart» Epiti&ct. ex C^ r, et 
^/m»,tism0, 
l^uf,n^ct 
Mm% «» n, fmmdm t,' graviius, 

VfQCi,fimfrmvispmniftms/mm, 
^ffm mtrgt fr^ pmtdere ; ^ro* 
fmim^ mm imfetm imeiimo ; ^iwtio, 
^fm, ire^ L ^m, p. mm, p. 

f %^ cr, i, ra^, ptemSiM : a 

miorOMAI, m^mt, et «u^, £• 

fm,frmm,frtmdem, emeamdefem irti : 

^ *^f /-«•». q- ▼• 

ifi<««fi ««• «» aoD. propr. Yiri. 

If««^ acc. iing. i ^>e%U, 

Jl*,4,i]oiBc& mulieru. 

VISZOS, «, #, M^Mf mtmrinige» 

tKfTJDX, », 4, gmttmr, Jkmus ; 
4<avtem*. Cfix^w «• «« iciczn 

V^#^; iE<J. pco f««#F,»q. V. 

I w^ if , < i, Brmmime^ cogQOmea 
icda; adj. -*•*, -*«, -^, yrr» 
^^tfnmmtmmmms» ^L 

C^, «, if/remtitmi, /rager ; i- 
fttt ««pw .* i t^kfsm,fremsm : hinc 

l^wv^/A, £ 4^ p. nmt^ tem: i 

CWrtf , «, *, tmmitrm. 

i«mvg Dor. pio C^fnttf, gex}. 

Smvu(, is, m, et C^#«wif» «» 
« $ «, meetmiir^ £ttmtamus: q. a 
i»»-tf , tterUlis. 

^frxirm, t, • .^ «f V ' Poet. idem 
acpfacctab^cod. 

l^vnS^un, «M(v « i^ «» caUater 
*«*»,* cx C^is» heme, et Ci- 
M, fT^ ; quod i Ctufm, em, «a- 
i^frier. 

^*mUtt^ «trr«, eui, fam^ms, trmo^ 

^^ pl oeit. C^mrwTm" a C^«», 

tiwiXtt^i^f, S, i, bmmicida: CX 
*'^O.XMjme,fiermieits, 

iMnMNt, mteriaiilms : dat. pL a 

^KilO S» «, i; mfirtaiis, beme » i 
•**«*» cnMHJ», xlcmrari vidctun 

^1*^ K, i, (^trme^mTertt) famies, 
^^: /<agKir ffttivrre permtixtus, 

*i^. f. •»•#, ermtrt imfteie, erJS' 
** : a «^ira», ^nr/Tr ; itcm A««ri- 

^ /j;f9 ; ZetrtJvat, tsorialis fe- 

''• * ^if, caaTff, q. T, BPOTKOX, fcu CfixH, •iit/ff 
eits lecmjlarmm, 

^i*X^i «fi hi pimvia ^ehemem, 
nimbes, Th. Cfixm,bumeSo, 

^t^X^tidem ac Ciiyxft pat^r, 
q.v. 

B^it^, ut, i ^ m, inaqmofus, 
artdus, mea irriguuu 

fiPC/XOX, », i, {afueus,'f^, 

BPO^Xa, C (ly, p. %a,/btito, in- 
nfit. imd^ i»p«C^«;^w, )Mt«'«^AS*'» 
q. a C^;t;w, q. V. 

fi^^ MVf , W, w^ifus : a C^ 6^/4ir, », i,/ndor: propri^ 
dcntium ; fremitus; itcm rugitus: 
i C^vXm, firidte. 

fiPT'K A, f. ^, p. ;^«, mordeo, r»- 
d^ ; Hem digiutio. 

BPir^N, V0X imfentium potum pe* 
tentimm, pro tr<uV. / 

BPT'0N, u, ro, mufeus, alga : eft 
Ct Af rA«r gtnat, 

BPT^TON, v, «••, et C>tfr»(, V, •, 
cerevifta ; ^cf trx ex boraeo ; vinum 
bordeaeeum: qu. a C^. Htnc for- 
faa ADgL to aaiw. 

BPrxn. f. Im. p. ;t«, /r«fi^, 
frideo, mordeo xmm fridare demiikm; 
fremo; mugio ; gemo ; mcd^. furo. 
pcrf. ind. palT. fiiC^wy/teu' . indc 
a^vYftit, q. V. • 

BPi^n, f. emy p. CiC^mcj^ fcatee, 
fundo, is, germino, pullalo ; foreo ; 
aiundo ; mano, tndc iftC^t, u, ri, 
iufans utero cenclmfusl . . 

%mtmy ^»rH% ro/us ; a. I. part. 
pafif. a Cfmenm, q. v. 
fi««y««, a««r, r«, eibus, efea; a 

%^mpXm, m, fut. nem^fateo ; a 

BPft^MOI, n, •, graveoientia,fm- 
ter; vina: ct hinc 

B^A»/a#^f, ttt, ^ n,fatidus, 

Bf^tfttt, «, i ^ri» tdaiis, tfcuien" 
tus i 9^etfief, edidium :■ a C^nm, 

B^ett, itt, tmt, ct ittt ^> ciius, 
eduiium : ct iffa comudendi a£iio ; 
itcm 0^2/7« .' a 

BPXl'ZKA, comado, confumo, de» 
pafco : f. C^mem, p. CiC^mc* p. iod. 
paC. CiCf^/Mu, r«4,r»4' a. i. ind. 
paff. lC^mtnf' AngL to browse. 

Bf*r^» n, •», 9 w fo«^«^ ^'^» ^ 
emlentus : und^ foriitan Cerm. 

i/wa#. Angl. BREAD. 

BT!aX, V, •, bubo, avis noduma. 

BTBAOr, », «, papyrus. JEgyp- 
tia; . herba ^aJam papyrejimilii ; 
Hber : fcribitur et (^Zaos. 

BC^oi, f. uev, conjertim impleo ; 
vagia; bubuio; inde Cv^irt, iidv, 
dtnie. 'i*h. /3«4», obturo; vcl /5«?, 
vox irtfajitiiit ; vcl^ivxftbuiio; <|.v. 

B«^i"^*w, mergo: f. *»••>. g. fiiCutt' 
««. a. I,. ind. a(5l. iCi/^vcK. a 

BT©0 Jij r, CjfundHm, Lrius gur^ B n 

^, pfofitmdum i qu. a ^«c; q. 

V. 

»TKA'NK. «f, A, BUCQINA, 

lodd 
B»»«9ij|w, f. /r»f, huesino : ct 
BtfxcMriff , -/r»f , *, •, buecinator, 
BvMttit, u,i,fonans,/}>irans, vcnti 

Edithct. d iS^*», confertim impleo^ 

q.4r. ^ 
fivXX4f„«, adj. confertus: a /Si/ai!, 

BT'NH, iff, *, berdeum' madefac» 
tum, quod codorcs ccrcvilxarii 
maitam vocant. 

Bum^m, m, f. .nete, mergo : 'i^'^ 
lych. ^rffnTv, ^rr/^f^»,' iEoL cft 
a fidtrrm, q. v. 

BT'PSA, «#, A, eoriumt, peitis : 
indi AngL burse ct pursc. Kt 

Bvtetvs, Ut, Ct Att. imt, o, cpria* 
rius, 

Bv^e^i^nt, M, i,.cetuio, coriarius r 
CX ^i^em, ct )(^w, excorio, 

Bve/Att, mrtt, ri,' obturamentmm : 
a I. pcrf. fing. prjet.. tnd.'pafil 
verbi ^vm, obturo. 

Bveei¥ot, n, •», BTSSINUS : mt'„ 
taph. fiveetnt pnftmrm, ornata ver*. 
ba, Th. fiveett, 

Bveeobtfuvm, i. %vem, profund^ ct* 
gito, aiiquid in animo atolior, macbi» 
nor ; itcm fuadamtnta proiejacio t 
a ^eeit, lon. pro ^yiot,fundvm : 
et ItfAxuti pro %tfi!im, adifice, Th. 
\%ftai,firuo. 
. Bveeiixt, ex ifno : adv. a 

Bveeit, v, i^fundum, profunditas .* 
lon. pro /Sxrl»;. lod« mlueeot, u, 
i, q. V. 

BTXXor, u,Mrhjffust lini prc- 
tiofiffimi genus. 

BT^ft, f. em, p. ^xCvnm, obturo, 
obfrue; itcm impieo, tego: fiy^or, 
L vet», idcm. 

Bm, ^f ct ^i*#, ^ijjr, lon. a. 1, 
fiib; an. a ^alm^ fco potius /5tK/(u» 
vado, eo, 

'BmhTt, praf. inf. a6k. per con- 
trad. et lon. pro fitn^Tt, 

BmnttkimliTs, %. fing. f. X. Jnd, 
ad. Dor. pro fiuntXtafnt, buctli' 
cum canaen cant iids : Ct 

Bttnt>.ia.etiiy -a^M, Dor. pro fio» 
ntXiml^m, f. onv, vd «^, Dqt. 
paforali more cano: f^nnOlkti^xm^ 
Dor. 2. fing. prz£ impcrat. mcii 
pro (ienoKta^^u. Hinc et 

Btimt?.taT^fi a, •, Dor. pro /3tfX«-. 
XisrMr, flt», •, bHCplici carminis can^ 
tor : ex /3fty;, /«j, ncKtv, cibus, ct 

B^rK«x<»d;, B, M, Dor. p^^ /3»x»- 
X4Ko;, «, <f, paforalis .* Ct • 

BA^XdXtf;, c/, Don pro , /}vx«X4f , 
ir, 0, bubuLsff : i /Sm/;, htsf Ct xckev, 
cihut. 

t^KfSj iAf4, Dor. pro ^kxt;, v, #, 

Jigitized by VjOOQIC T A 

B*x«i^. mtn% ^%gi^t PoCt. idcm 
ijued J3«aj(» q. V. 
B«Ajntf » «• •• M^iw / fungi ^- 

BnTAOt, «, li, |W*, njffr, mafit , 
ritem k>/«i, Angl. B01.C. Hmc 

BA«X«)i}f , ««r, « i^ nigleh<fut. 

BAMO'S» S, i, ^; iumtfra, 
^^ltarty tew^m; delArum, 

B^, ton. et Dor. ^ffo. ##v»„ acc. 
^mg. a 0^1, i ^ A, Dor. pro /3m, 
i«Sf, iii^ ct in mcc pl rmt fiitf et 
in dat. pl. /3«^i. 

Siwj^ MT» i» (ifiir^ a cltmoro dic- 
4ut I sempe a ^, (contr. a A*^» 
^dOTv,^ Por. 4«^» tt* fi*^l* idem. 

Bj5^«»» •»♦ ^ Bom* : nom. propr. 
•^. Uem uriiit^dis, qus nimc 
SanHs. 

B^, acc pt Dor. pro CSt, Tide 
in .fim^ fupra. 

'B«««4, vocare: contr. lon. et 
Dor. ^To.fim^m, a. i. inf. a^. 
-verbi fi»dmt <!• ▼' 

>l»««f » mvret, et fititymui ac ^ 
^r/^apud Poctat Ikpd reperi- 
vntor, pro ^Mi«wf, a. i. part. adt 
«t ^reftm,{. 1. m. ct fU^ftrUt, 
f. I. inf. m. per«ontrad.a fUme^t 

B0^(UfiUf ^ftcamtN, Dor. et Poel 
pro ^v^fM, 1. pL pneC ind. 

*^» 
B«fr^ f. «M», d^MM, vM».* r4^ ^^^ut, V9CCS f Ariftoph. Ach^ vel thefavri emjlts. Ab cod. 4). ▼. 
^64. ct in ajHf. J)or. vcrb. pro ~ " *" 

^ti», von. Hinc ti^i 'tn^etfati Dor. ct Poet. pro tttffi^mf^*9, I. pL a. I. fiib. 7f&.. 

tSvof, m, i, Dor. pro Ctimt, «1/, 
«, f^afior. 

BmwHi^, fe^tJffie, dat. fing. f.. 
^. lon. i 

B^q-jiyii^, if, •{( II, "vel -{•f, -^«, 
«^, aietu et eduetms 'Virvj. Epith. 
c^m, ex evjeu eaitura eolenit vi^us 
Jatfe redit. Ex €iJ«w i, ct Ct^tt, 
i^pajior-, fi Ciet, inuf. pafco^J et, 
Mp, ffir. ' 

tia>»{, 4(et, i, idem qiiod Cmtmt, 
«, Tcl ffwffiif, ijf«p^ 9>J>ofor: a ^,« 
•AUt^i^o» q. ▼. p» Eft tertia apnd Oram* litc- 
^ fa^ ct ternarium numcrum 
jdenotat : y, intcrdum pro $ po- 
nitur. Et y pro y%, quiJem, certe. 
Ta, Dor. pro yi, ya, Dor. pro 

r*«»^«t Jf> nomcn platcx, in- TA FA 

dccl Hebr.int^pspcc Lst p9^ | verb. >«^iH mmormm .Jbmr, « 
metitum elatum, 

Tm^i^k, «» nomen Angeli, in 
4ccl. Hebr. interpiet. rUur DeU rAFA^THX, «V, i, CagatH, lapii; 
a r«7iif , qu. cft •fiuT. Ljciz. 
TmyymiJlm, f. «rw» p. mm, titillw : 

a y«v«f » 4»f , W, imtitia, q. v* 
rArr/k'MH, nf , n,f»pAa, retepij- 

cmtorium, 
rArri'TiX, xi^n, Tcn ye^ytmt, 

Ms •, gemma qumdam: k Gange 

fluT. 
rArrAfONT, «v, W, merviprmUr 

naturam eantir^a. 

rA'rrPAiNA, w, ji,G4*J\rG^:B. 
J\M, partis ftUcuJDs mortificatio. 
Angl. CANoacNB. qu. & 7(mv» 
Tol y^miem, iepsfc; comedo, 

r«S', Gad, nom. -viri, indecL 
Hebr. tnterpret. Lat. tmyma. . . 

TmU^,Ut, vel im, i, G^rtU' 
Jie» A Tdiai^m, i|naB urbt fuit in 
Coelo-Syria. 

TmiM^yiti «0» •», Gadaremu, no- 
men Ocntile ; ab eod. Hcbr. in- 
tcrpiet. Ltt.Jepte cinHuu 

TA!60MAl,gawdea. 

Ta!za, nt, h, gdma, PerCca «oz, 
opei,di^titiet: itemthefaurus, . 

* Ta}^^uXmmu9, prc;f. inf* ad. 
ga%4e emfiaiiam mg»e, 

Tmi^puX^meot, »v, ro^gaaophyituh' 
umy ^rmrium Eetiefa/fieum ; et pro 
loto xpfo: ex yA^M,t,t fukmn.h,^'- 
todia i quod a poXdatm, ajiadio, 

Tmlo^u\m3^, mtcH, « {^ »», aerarii. TmfiiTv, gaudere, Dor. pi» ym^», 
prxf. inf. a<ft. contr. i yniu0,gmtt' 
deo, Dor. ^jc^m». 

Tufimetfjgavijue efi, Dor. pro y«- 
^«fri», 5. fiig. a. X. icd. ad. lon. 
cum f ip*Xm' pro lyninfi, verbi 
7i»#i4w, gaudeu, lator, q. v. • 

r«7, ppo >«r«, «v» et Poct. ymtn, 
tlt, fi, terra, teiiuj j item regio, pa' 
tria : et per Af^VBrefin «i«r io^ 
prcsi >^ Hinc | 

r«n(/(v, adv. a terrm, et 

r«fiMi>f , >rtii>a*» et ymt, «• « ^ ^» 
item 

r«Md«f, Mf, i ^ h, terreu*^ 4trre- 
inu, ttrrameue, terrefUit, eorrmptio' 
m cinoxiue ; mortaiit, Th. ymim, 

Ttfi>jf^<»,«t ^'«mC^;^';) «, • j^ •», 
lerram tingtn* et eomtineiu : Dici- 
tur ct pro eodcm contcai^, >«m- 
•v;(^«f , et t^MV^f , 4f,-i i^, Id. X» 
y«uk, et tx^i contineo. 

Tmif$ee,yufit^ yr.fii0,Aymfne0,<mi' 
nia jam inuf. a quibus tamen ma- 
nant f. i.ad. yuftZ,^ i.ind.iid. 
tynf*m, id. med. lynftMfi^nf, a. i. 
a<il. fub. yr.ftM, »«, «, iuf. ^fjyttau, 
part. cjui*d. 7^«'? <^ j*^ ufitat. q.v.. 

mM viri; .$dj. terf^nm »^ Mk\ 

ttrra, . ; . 

FAnedS vcl ycMMff 9 ««^ ^^4^ 
rofffar/, armaturXj^aHt^. 

FAfA, £. ym»^xM^994mt^9jmpm 
prxf. part. ad. >«i*»v» oodc 4 

'OAY. . ' , 

rA'2iA, mnrot, (tan<{ti«m 4 
x«i) W, Zi<C; fifrccua pll 
vel arboris apud oie^icoc» ML) 
iae : i Or. ut cafus ejv» lecai 
et tertios deraonftraat. 

r«X«#iiMf» 11, •»,. imlftit$i i 
^f , £, «, hinautme ^ifi- mmm ^Hm 
tur : i. yaiy.m, icc. 

r«X««7Mri», -iMf, ymX iH^wk» I 
et twA^mJm^, mv, • i^ «^ iM 
laai fmmSit, iof r^mma s 9ht 
Tht q. V. 

rja«j(rf«ivnrf, ■»•» qmi datp4 
ex >«X«, et w/m», M9,pmt9^ 

tmkmm, mt, A, Dor. pro ^«A 
«, h,ftrtnitae, 

TmXai^^tu^, «f , i^ 11111 l icn ya 
mulier. 

Tt^ked^imt muuXett io&ema arm 
incmk, 

TmXdumty 9, i^^Ttaicotxi iSflM 
tium, Gaimta, • ^ ^ ^ 

Tm^totU, mt, 4» nomcn VqglB 
io Aiii niMMiri Gmi^tim mt.iOi 
iqgTMtia, Of . iaSrm, 

ria«risif,^M,'GaJb«Miv; fi 

r«AMy^ ««».<i» «nw fofM 

genut earceritf eUcipmim, mm^/e^ 

TAA£'H, «r» eC in prMl y«i 

nt,4i,m^a,0mt9ei umJUbi 

propri^ JLikou^, u, a^ir Jiior 

r«Xfif, «, J« muftciHSf piflw| 
nut: et 

r«Xf^» W» i» eatiamriJUme y 
kttimtf V, Ofjhiiia, 

ToJU^, ^^-^««^«fjff, ^ «^ 
7«X^yM|f, tm, 10», trmfMimnfm 
nttt,hUaru. Th. '^m sAm , mbiu 

T«a;, itf » 4» fdiio mmfeim. Vm 
'Tmkim. 

Tmknfmim, mt, Poct. fn 

jrAAiTMK, ttf, 11, feramitm^ trm 
fuiiiitat et hiiarittu vuitmt, trmfui 
iitmt mmrit, /t u i^mn im, -^ ^<)pat 
a ytkeuf, £ft nomcn propt. an 
Hcris: hinc 

Tetknfiot, m,Jerewmti ymkmk^i 
idem, vid. yetU^ fttpri. 

Tmknmtirm^, accuC fing. paq 
prxi aa. f. gen. a ^iiafc wirf> » t oi 
^.tmiftramqueiUsJum. 1h.yaki* 

Takno*mot, f. -ro^, p. »«, tpm»jmi\ 
ittt.Jum. '1 h. y«X«»if» 

T«A/A«i«, «f , f^, nomeo ftgfooi 
Hchr. intcrpret. Lat. iimtt, 

Vmki^tueiy tum, «T*», GB/ i lm 9h y\g\t\ze6 by Laoosle '8' TA 

WMnj mmt i» VKmtWL viri, 

EmoX, 9yl,kXL ymXXis^ gai- 

^snmn fnam nmtaTit ; Tel 
Pkrf^ fl. ubi imtsa* iiai,»v td •M», ct ydiX$m^ 

>U lO. i ymifttf, id. «|u. y«> 
kaik, ^Bod vkie. « 
Liix,i,nofncnTiri, indccL 
iL iataprct. Lat. retriMe W^l Ifi,i, gemer^Jicert i» 
i;^ BXfru: in dat. pl. 


prx£ imperst. a^ a ^'^ 

iki, Dor. et lon. pn> tytifup, 

* j(fM«iis qood vidc 
piwjc«i,gem. ^, pro ytM^rt- 
fc 3. fa^. f. I. ind. m. wbi 

pn«si wWe i 9«^B«, q. t. 
I^ i, 4, et >c/cm#, j|«r» *, 

»K, i; I, markut, A 
Utll, i, ct ymlft^y mtcortmt 
\mk: io!L •^rm, •irm, vel 
npnt y«y«/iinui, -f jwe, EOr. 
■i «A.iv^^«, -«nc, et tynfuiy 

• «r. 1. fnlij. ad. yK^M», in- 
|te. )w«i, et part. aor. y^ 
k)v,L o^ roed. Syr/««A^v, 
J- wi. piC tTCfc^^i;*. Pluri- 
*'j^^' y*iwf, ffcmfi y«- 
•*•• CidtW: fvi auifit »*o- 
V &kar yc^oi, pMrent^ Jt^ 
»?*•' i* &]rf trx^rem:, yafiUtu. 

**^ ii T», »8»v/ tnrptUie: 

^*>J^y %,»^iit muptialtj, euf TA 

y^MT» mmirimtmimmt qnod 4 ^ 
/HM, vid. 

Ttifuntm, idcol quod rfl|«f?«, Ct 
y mf A i rMtftm t , quod ymfti^fttu, q. v. 

r«^Mf«» gen. iing. lon. pro f^i^, 
i ydfttt, tf. t. 

Ttkft^n, mmktt: 3. fing; prxf. 
opt. pafll contr, a ym^, q. ▼. 

TmfUMX»iAtt,it,f. ^et, p. mitt^fur» 
tivmi mmftiat fttmrt, mmoremt miiemam 
▼ei e9rrmmtf9: k yHfttt, ct Mkiwrm, 
firror : p. ind. m. «mXmtw. 

Tttfti^, Dor. pro ynftit^t n, i, 
sgrktHm: i y?, /«rr», et ^^^, 
lOvidt : pnet. ind. m. tf t ft tf m, per 
Metath. pro ftkftt^ 

Tufttf, v, i, ct lon. gcn. yJifuit, 
fommuUum, amjupmm, mtatrhmomium : 
▼ei fi yiftM, m, muptitti ttem ^m- 
Jtut : a 7«^i«, quod ride. 

TtiftfiXtt, 9, i ^it, mmptiat /ar- 
ratu^ ormmmj ; ymfttfiXtt th^, /r0- 
mmia mox : a y^futf Ct ri>.X«, »r> 
#•.* hinc yttffftXut, Z, f. i}«w, 
mmftiat paro» 

TttftMftitf, dat. iing. prcd part. 
pafl*. t g. contr. i t<*^> **'^> 
q.v. 

~ mmmtet •*'*-«, ^, ;, Oa»ier, ant 
^^*- i tckbratione nup 

■***•, tMftar'10^ mxoram duure 
'-^*^ it}ier9: i >«^, Tttftr^, ^, it, imimrvmt, inJUxmt, 
admmtmt: idem quod timfti^^it, q. 
i mdftmtrttffeBo. 

yinBl mmptttt i. y«^4^, ct Im^, 
'mmfpdt, 

tmft^^mmxfitt •» • |^ «» idcm, Ct 
ab iiidem. 

rA^KOZ, Mf» r», itetitia, vtiuptati 
item Jplemitr: itcm, ^««m/ gf? m 
fuiqme re pmlthrmm^ tatiimm, hiiare, 
vemtalmtm» 

Tmtem, ii, fuL urtt, przt. Mtf, 
iatitOI ajgkit i itcmjpitmdeo, poiio i 

^* , * 

r«ffv/MM, Teu TsvNi^uu» et yttv 

tvtftti, L X. med; 'urtfttu, p. iitd. 

paC -«{^, itetor, gaudeo: uodC 

y«vy«#r«^Mu, idem. Th. ymtot. 

Ttttuft.^t, tttf i, Gamymtdett nom. 
proj)X. 

r«f«|^ «ftfr, T«, i4etitia,fptemdor : Tmweat, %mt, 4, idem. ' Th. y«- 
fot* idem. ** 

rA'p, /lam, enimi, igitar, qufppef 
feiUtet, conjun^o caufalis; i 7«^, 
" •» profeGo^ A6u xvi. 37. 

rAPFAlPElN, pra&f. ihf. ad. 
fpiemdtre^ q. CZ fi m^ ftm i ^ut, it. />/^ _' )«,tu^(^i^ f. j. m. irtfuti, Ww <^ viirare, palpiUkre, mtuiti" ^T» >«^#!», eft f arrntiini. 
****; «, », pt<t. iucni ; 1 pikare. ■ 

rAprAAi'zn, fut /r*», //////«,! 

Utltii ojjicio : id. cnm yayfuXi^tt' ' 

q. ytni» ^iA«*,^i^ro r^m. Hiuc t 

Ta^ymXirf^cff Ufi^titHiatic/ €t I 

rtf{y«Xpf, I», #, idcip. 1 TA 

rAPrA'PElN,prx£ inf. wSuJptt^ 
dere: vid. 7«^«f^i»' hinc ^ 

r«^7«^ «y, «ik, dicitur dt mttd- 
titmdime injigni, 

rAP^APEXl^N, liiot, i, gmrguiiffi 
gmttmr, i fono fidum. Hinc 

Tm^ymfi^m, L irm, ot afma, five 
aiio aiifuo iifuore eoliuo, gargarizo, 
Hinc AngL GAtoAiifM. 

TA^PON, ir, r», garumt, iiquamtem 
pift^mimfaie eonditormmi, 

Ttt^fut, Dor. et lon. pro yn^ 
^mir et ytij^vtttt, dual. praeC ind. 
ad. Dor. pro ym^ivrtt: et 

Tttfuotf, Dor. pro y«r(Mii», prxC 
inf. a^. i ym^vm, "Dor. pro yn^ 
fim, f. mrtt,foito, ioguor. 

Tm^uofuui ^or. Ct f. I. m. ymfi^ 
rtfttu, pro ynouofuu, f. i. m. ^^w- 
rtf/Mu* et yttfurtufTtfjyot. pro yn- 
^turro, 3. pL a. i. opt. mcd. c- 
jufd. 

FAITH^P, -*^f«f, pcr Sync -*^V, 
^, (quondam gen. ymfn^,). Dat. 
pL yttfii^, venter^ ventri(,uiut m 
qmem eihut reeipiiur^ uterui : It 
yttr^ tx^ ▼w f itf»»»» gravidam 
ejt. 

tmwfti, mt, ct ymr^m, ttt, 1», fmm- 
dum vajit, vel »4tii>, et Jimiliumt ; 
«a/ ventrieofum : i yof^, venter. 

• r«r^«%rX4f , ir, « e^ n, v*«/ri •5p- 
i///w .* i 7«f^, ct lSXH,ftrvut. 

Tttf^i^m, f. ir«», p. um», vintrem 
etepieo,faptto : ab eod. TK. 

Tmf^fut^, ir, • «^ n,guiofut, ei- 
li avtdmt : ex yarif;» et ^«^^1«, u, 
• 2^ 4, inJSinttt. 

Tmffit, iH% ct ^«(«'{M^»^ V, «» item 
ytifomf, mtot, 0, gui^ua, iucro, ven- 
trideJitut. 

rATAO^I, », •, mml&ra, mulSira^ 
ie,Jttuia : i yaXm, quod recipit. 

TauXot, V» •» navigii genmtffenti" 
na, 

TauXitt, meui&rat, Dor. pro y«v- 
Xtff , acc. pL i yauXit, q. v. 

TtUf^imfut, mrot, fi, exultatio : CX 

Tmm^im, ii, f. Afm, p. «««, fuper^ 
hio, glorior, exuito, effcror, ja£io me. 
Undc 

Tau^iomftnt, Poct. pro yati^iif 
Ttt, nonu pL part. przf. ad. 
cootr. i 

TAT^POr, ^«, ^M, elatut, fuper^ 
inu, arrogons, ferox : q. i y«iW» 
fuperhio, Hinc 

r«i»f«rfrr, mvot,ft, fuperhia, fcro^ 
cia, eiatio, aiacritas, 

Tau^UfUfot,eiatusJuperhi^ttt: prxf. 
part. m. i yav^iicfuii, 'Ufuu, f. I. 
m. ueefSMi, fupn uio, Hinc 

rai;^jr, tff<raris, 2. fing. prxf. 
ilTip. pafT. Th. yav^e;. 

Tav^o»/, -Zy f. ferw, p. •»««, ^/«- 
r/or, fuperhio ; ideA (jurd ytfv» m^K/, Utiinfra, Hinc 

Vi/rvo. 

rA'n, i v^, intifit. |». nd. 
med. yi^««, q. v. gtmrv ; mfcvr ; 
CMpio i ^mrh; /«/er. 

rE\ Doric^ i)^ quidtm^ arii. 
£t «1 idem ciTe psfeo. AUqaando 
yk eft iyUakica «djc Aio ; fcjnra- 
tim rar6 legtttir, fed tliis didio- 

-nibus poftponitur, nbi £)Bpi ta- 
cat, prx(prtim articvdo iy tcI re- 
lativo Xs adjuDdpt fre^entiw 
ike acoemu piqgitm-: lfi>i«^, 

-wthmm JoMi ; mu y«, #/ ^tUm ; 

'2<«^ tamen ; mmtoiy^ $ifi t f**' 
9hy4j /wo,'wr». 
rU, «^ ot contr»dd yS, nh 4> 

^ra ; ^ria, 

TU^0t, U, i f^ itf tirrmm cth»- 
pUffent ; ytitj^H, ytumtx^, Ct 
lon.- y«Mi«;t;«c, », i eJ 4f *prr«jw 
tingetu ei t^mfimiHe, Neptimi £-> 
pidiet. Vide in ymntxf* 

riymmygeHihiffim : I. fing. praet. 
ifid. taied. Po<ft. vtrbi yiat^ inn- 
fitat. pro y^M^, m^c»r, AUi 
Tolum «ffe pcrf. iiid. aift. pro yt- 
9^x«, detrado «, et iry in « «lo- 
tato j BO^ yiymitt pro y«y«gMi>^ 

Ttymm^it et T^yiWf, pro quo 
ytymmfwtf^ Honu S. et J. pL t^fM. 
yiymm, q. ▼. 

FiyaAvr, JT«r, Dor. pro >«>i)#«f, 
ir4f, j^aiMGm/. Vide >I>Va, in- 
fra. 

ri^M, «if , «, Po<!t. pro ytyv 
pMtf «}, ir«/, matme fim : a yiuif, 
q.v. 

n^rjc/civ, Poct. pro riy«i^», 
Dor. pro ytymifmt, inf. prjct. m. 
^ ykyvcm^ pcrf. ind. med. i y**», 
pro ytwfMiif nttfeor^ q. v. 

riyitvf^fflj, perf. part. pafT» a 
yi.ytv9ftmt^ f. I. m. £ e¥>ftmt, p« pafl*. 
tffiuit, isetor, gauJeo ; quod k yA^t, 

r4>«^f, *>!, gen. «•4r«f, ««vr, «a. 

lus. Vide in yiymm.. 

r»y««f, V, « i^ ^ antiqmus : q. a 
yi«, Ct yec«, q. ▼. 

riyiya^f«f, perf. par. paff. Dor. 
pro yiyiffifiitf, gfmittu : a 

riyiffi/tmtf rau, r*4, rtatirs fut: 
prat.4nd. paflT. ytytrittiat^ perf. 
inf. pafll vcrbi yUtfnu, fto^ fimy 

^- "^* 

Ttytutfifif, Ct ytyifuftt0m^ I. fing. 

et I. pl. a. 1. opt. mcd. Po<?t. ct 
lon. pro ytf»if*nf, ct yttfiftiim, 
verbi ytf6fi.eUifum : quod vidc. 

riy«^«, Ijtiatus fjm^ pcrf. ind. 
a(5t pcr Sync. pro ^xyijAiJCJs, et 
inde ytyrAitu pcrf. par. a<ft. ala- 
(tr^ tatut : a yif/j-v, f. ««•«», p. ?:««, 
^\iod vidc. Alii umtn vo.unt yirf^Mt et yiyiJUf efle p. ind. et 
p. par. mcd. verbi y^m^ f. ><(#«>« 
p. yXynmm^ lut. ». «^. ymSi^ &c 
PfOf^^ah ieu ytf^ i j f— , y«Mf, 
pcr£ md. ad. verbi ym^iuh feo 

yfi^mtitfenefco. TH* 7ii^«#» 
ri7«««, p. ind. m. matmtftum^ et 

in 3. pl. ^y^vMTi. Hinc p. m. 

iof. ysT^mviu, et m ptrt. 
r«y«y«*f , ink, «f* i yt«M«v iaufitat. 

▼id. yiffomt,fmm* 
Ttyofos^ maku/mtrif^ 3*fiog. plufq, 

p. ind. m. lon. pro ky%^o%oi, k p. 

iad. m^ yiyamu , 

i^t y ^mf ^i m, tf, pert part. paiC 
riy^^Ax/, |>er£ inf. paflL et 
Ttyampitt,' «tn, pcrf. parL wBt, 

* r^f^*f^f \ v« 

ri iy w i rwigyipMi», «r«r, pcrf. 
part. adk. a ^«iMnBMifj^, f. m, 
gymmmfii /r^« >p ; ab ^x^* 
primcipatms, et >«^M»#Mf, ^w f«r. 
treiimtimus : <qttod a yvftmt, vid. 

riyty««ai#^«iMfi perf. part. paC 
a ypftp^m, £ lU'*», «wirf««. Th. 
ypftfit, nttdmi, 

TB^TSIHA, elariciamavi : ^lod. 
au verbi >i>«Mv,inuC per Metithe- 
fin. pt» yt/NMk Hinc yty^om, pro 
y«>wfai, I. ling. praet. ind. mcd. 
in pnefent tranlettnte: vel eft, 
prant. ind. m. a yf>^fu», «, f. 
n^of^ vid. Periz. ad iEUan. V. H. 
etCIark.adlLM.469b 

Ttyoioifott, Dpr. pro Tf^^iiMrf, 
prxf. inf. a^ et ytytiftttf, lon ct 
Dor. pro lytyiifmt, x. fihg. vcl 3. 
pL imperf. ind. a^ coMr. a 

Tf T^Awiflf, -•, f. 4^01. p. n««, c/ffr^ 
voe^eror, clmmm, JaOiU .* quod CK 
pnet. ind. med. yiymm- 

rf7«ifi(rtf», verbal cehiramimm 

* riy^w f , A, U, alio ctamore Mt/n- 
ciatt/s, 

Ttyit, Srost nattft, pro yoymHty 
par. perf. med. k yiyetmy qood 
vide, perf. ind. med. verbi ymm, 
inul pro yi*ofmtt nafcor. 

Tthtm^ i, nomcn Ueroif, indecL 
Hcbr. intcrj)rct. Lat. evittfor. 

rE'ENNA^ fit% A> gehenna, locu» 
fuppliciorum xtemorum: origi* 
ne Hcbr. ^aUis ttinnomi, 

Ttfrfif*mfht GetbfemaHe: nomen 
loci. Hcbr/interpret l^at. vaUis 
fingyiJimaffertHijpma. 

Tuf«ifAii%, «r«, «er», mxt^ fum ; vcl 
grnni, a. i. ind. m. lon. pro \ytU 
fm/inf, 1, KTo, a yttfOfMif quod 
vidc. 

TufofUfet, ir« of;natujf part. ar. Z. 
m. ab cod. vcrbo: idtm ac ^irij- 
i»«r,q. ▼. 

Tt4f(xeieny nattnn effe^ a. I. inf. m. 
cjufd. vcrbi. 

rJfiS', pr* iytkiTt, et yutofttf^ proiynoifmtm, s. fing!. ei 
imperf. tnd. m. vexbt ^ 
VcJ, «C «lii TolDht» y«4»«^ 
dici pro iy«P«^, a:. ». ini 
abjedo aagmrato, ct * 
caosi iaicrto. 8ic y%imrt 
yntn^^t£. 

Ttmrmi, lon. pro yutf^ 
pnef ind. med. i 

rEl'NOHAI. Poaticiim, 
mmCorj auSd^ de mtm ct 

ni^^ario,gigno, prmcrms fi^ 
apod Qmtores etiain sb i. 
lyufm^mBh freqoeas in m& 
nif. genni : eC ^ otiXMPia i 
que parente dickor ; de 
/^^«««. a. a, ind. moi. i 
inf. a. 2. med. >«»(Wb«, pi 
^•1««« makm, a., X.m. Ill£. yt 
ct wt. yti^fmom, Vidc< 

r£f 2ON, TCI 9«««r«fw «. i 
grnnda feu j'nggrmm£imn : 
pcra ted^i pnynineog- ^ ; 
k parietibat ^i ymm\tjm, 
ram amovet. Hinc fort 

A J^IST. 

Tuapt, m^ ri, idem ; eft a 

capUellmtm, 

Tmam, vel yammam^ -L i 
.animifiggrmmdS mmsuo f imji 
dm modiim cmfimom, Hmc 

Ttiawesfom, mTH^ n^ figgn 
imhricamminm r Tide yatmo, 

Toirnm, mt, et ymriitian, 
vicinitas t et 

rMVfiMi^ •, et 'mZ^ f. i 
tmit,mtinm* fmms mdfimL,a 
fim : put. pr«£ m6L cootr* 
uiif, mam, Oo, Th. ymwmd^ 
mm, 

Toirmim, -m, f. ^n», part 
a^. yoiTOfioif^ ioorof, ideflS 
l-eod. Th. 
- Tcirffii^ mros, t% ttera 

r««r«Mrr«f , uh, n, et 

r««m«^ «f , rairrm, af, «, I 

rEfTnN, om,iik vLiti 
Jinisy Jinttiit ; q. k 7U, q. ^ 
quia ejufdcm terrae. 

r««^«if, », I, fteregrimu,^ 
Opponitur iuirixiom, 
Opp. indigena. 

TtXm, ridet, 3. fing. p 
a<^. contr. 2 y«JU*s ridef 

TiXm,Jphndor Satix, q. 
fflndeo. 

riXai^, fidere, prae£ inf. s 
pro ytXf »• ct 

riX«uf, ri<^.r, iEoL pn 
a. fing. pr «£ ind. a^. \ 
riJeo. 

TiyJm*, Dor. pro ytXm 
pra:£ part. adl. contr. cj; 
bi; ysXff, ver6, iou fu 
c(l pr9t£ iu£ aa. coofl pcr Mrtathcfin, Aggl 

UfGB. 

Dmt. pr» y«A4S#«, rMr- 
i 1. iDd. aA. vcrbt yk^, f. 

k>». Hine 

| H « wii l , ^ ^ irrj^. 

fhUira, Dor. pTD ytJUfawi, 

!■( pvt td. 1 g. ^piA^ )«X^, 

ftl«rv, ^ ^ adett : etsVcod. 
II 

I. pLlhrl. kiULI 

TtU'a,ridii*; iteftl irr«^; it. 
S £ I. ■. «n^^, p. yyikmmm, 

|Ltaisa.lyCxMH paf.ffn<!. 

KjfijlUf^ a. s. ind. pafll 

Tl^iri, «, &, «m» gnerh mtr* 
9t:alir,Htewr», , 

ttim, air, et yXykf tUs, *, 

I Ji^ &t f*,pcr. je«* '«^», «- 
l^:tya«,^/;UMr&^. 
ruwni,I>ar. pro ytxira, pncf. 
^A tg. i ytXLi, lon. pfro 
l<^Hfa. Nim Dor. ct fcm. 
^ in ^ pcr U, efienmt. 

Wyr, nAr, t. fia^. pratC ind. 

«• ^ flTOya^, I yOJui0* ▼ox 

ns& Atdds ofiati. 

J«i«i, riM, itemjW^, nom. 

f 'W^ bL i,m, riaofla fcu 
.«?&&^>«r; It 

^l^, •«, «f», jora^/, facetuf, 
\ *^.- a yiXu«, iit Granma* 

^P*Ket,ri«edW, irriJemh,: 

»'^«i«i fiiWbnthF« pro^#»; 

>»^«% Poct. hinc yfX«i^, f. 

^^. tt taimrH, Pbct. 
|^)<i^, Dom. pL par. pratf. 

''**s nAw, nom, fing. ct in 

f; »*^r,iira£ parL^aa. i y*-' 

,;;*:« «i 3. pL pmbC ind. aa. 

1 'j^lmiivd.a^contr. 
^^ •♦*» ^f f^*, mariaprit' 
r^«r^.gen.fiDg.a,,acc. 

r y '^^- 
i ^^*^er0; f. iVi.. li. TZ 

p. ind. poff. ytyifM^fueu a. I. ind. 
pair. Iy9f»iaht. Th. y4jMr, ^«» 
A». , '^ 

rvMnir, a. i. part. jtSL ytf^rttkt 
a. X. imperat. aA. 9. pL a ^^ 
rto, 4^ s. ct 3. fiQg. ipnperat. a. 
X. i^. Tcrbt yifufaf, imfUo, ab, 
eod. Th. 

ri^Mir)^ 3. fing^. a. i. fiib. pafil 
^yfaHmi i mf i t p *. 

VifUfUf, ^Umi fuamr, X. pL ifid. 
pra»C aA. ytftinuf, dat. pL part. 
prap£ a^. £ g. a 

FBfMa, f. i^, /A»Mt Jimt^ Tel 
tmaftu: prxC part. a6fc, y^putf, 
•i«h m, p. ind. m. r^>«i)Mh nnde 
>V>«^> ^ k <<Mv MMir .' iade Ltt. 
gemo, 

Tmtk, «r, «t Iml t<M^ «w> *» *»- 
««Aif , Atr» 9«M«r, # tmtaMH s y ifW" 
ro ; generatio, progemiet, atas : iit 
y«Mir ytnSv, m omme» aMee, Th. 
TtN/MM, maftotd *" 

rifMJUylv, ^genat reeeafeo, mata" 
ierprogetiitormm im^n/Hgo >(, ^am^ p^ 
ytytnmXiymmai' ytvmXoyifteu, aih- 
amwteroK im prrfapa att^ : ytom" 
Xoyifutotf praT. part. e( 

TtnmXoyimy «f, i, gemealogia, ^t* 
mnrit.recenfitf: a y^*Hge^»t et^ 
>«79f, i Xfyi», Mi&^, q. T. 

TtAif^io, geuiratiwe, dat. fing. 
ion. fm additnr per Parageg tn , i 
ytnh, lon. pro ytnit, q. t. 

TttUkm, «V, i^, #r^, geOeroHo : ' i 
ytM^* hinc 

TtAiXtet, «AT, «^J^, amtaHtia: ttem 

r«n#X««»^, f^, ^, admataiitia per- 
thtemt^matatitius: fnbftantiTi ^r^ 
/«5gw/; et 

rivi#Xi«f , «, j j^ 4, mataiie, matali. 
tiusy aaHor gemeratiomis ; lu) 71- 
»I#X<«#, pemates : i ^^«fuu, mafeor, 
q.T. 

ri»M, dat. fing. i yim, tn, ri, 
progemies, gemms ; ab cod. 

riNif ff,' Barhatam ejfe^ prxf. inf. 
a^ oontr. i ytft^im, quod Tide. 

TttoUiaUtt, Dor. pro ytmmlltn, 
paiefeems, part. pne£ a^. i 

Tttni^^m, f. iam' Ct 

riff«rcu», «s harham gejfo, pvhefeo ; 
f. ifMv, a. I. part. at^. ^««Miifrcf, 
mtrotr i >4»MM, haria, Th. TCyiV} 
memtmtm^ O» T. 

rfm^ksr, «, i, Dor.et Pogt.pro 
yttof^f, 9, i, hariatus, ct hoc p. 
ytteiiTmt, foem. 7ffff««rif. A yt^ 
toi£m, q. T. 

r*ff«f«ir, «, r«, metttua^, barha, 1 h. 
yiffiv, q. T. 

riN«, lon. pro yita, et hoc pro 
lyivovffufjfi, 1. Cng. a, a. ind. m. 
ab lytfCfAtit, v, ir«. A ytiftfjtmt, 
fuM.q. T. 

Tinviat, a. a. inf. m. yinrii, % 
pl a. a. impcrat. m. ut yivir^*». 3. fiag. r I 

abcod.V«/«^.. cxy(G^,et^'. 

ma^porf p pafi*. yt/ty^fitm^j^ . , 

r«»iniie^«l, ^, «, i, muaZ^''"*^' 
ct generatiomis, , 

riMnif, Mif, ii, an^0, eweatio,,gf»'!* 
ratio, matrtntas,ortus : ab eod. Tlk 

riffirV pt^ i^tnrf, 3. iing. t. ». 
ind. m. lon. a yiffuu, tcI Qri/f«- 
/uM, q. T. 

rfvir^^ nf, li, maiivitae, ortme ; et 

rim^f, 5j^, •, y»mrnt% •»> ♦,>»a- 
iVMji, gemitor : ct 

rifiriifs, Mt^iutgemitrijc^parvns.' 
i 3. pcrf. fing. p. ind. paC Tcr bi 
yittfuu, q. t. 

riffi^ri^frrf, 3. fing. z. a.indni. 
lon. pro tyiti^ Th. yttfoat, tcI 
ytittfomi, q. T. 

riMraM, «Mf , «,. (ion. , et Po^t. 
pro y«ffi«f, M», Tcl iiuf, «,) C£NI' 
^Q^,'pareme, 

-r«ffur, lon. et Dor.pro lyitu, a. 
fii^j^. 1. ind» m. Tcri)! yi»i||iMu, 
mafcor, Tcl ytuttftMt, q. T. 

rifff^^a. fing. fub* a. a. m. ab 
eodw q; ▼,. 

riffir^iil^ iffTf, JMhr*, /K^r, 1. I. 
paat. J3«»Cejui<L Tcrbi. q. t. 

riffii^ifri, ttrm,Jias, impeott. 0. 
fing..a«'i. pal*. ejufd. 

riffffr^, 1. pL %. 2. fub. m. fic 
ykntamr, .3. fiog. Aib.. a. s; mcd. 
cjnfiLTcrbi.^. T. 

ri i i>«n ^« <, «, i7«<, f. I. mk ^ufd. 
Tcrbi t Tcl f. 2. pafl*. ut aliquire- 
ftdrant, i £. 1. a^. yttm, a» 2. tnd. 
a^ tyatatf i ytitm, inuf. unde a. 
2. ind. paiT. 1)4»)}», «f , «. 

r««iir«« k, h, generaiis, itcm ge^ 
nitimu, ut yttMti wrHrtt, apud 
Grammaticos, i yitos,geaus, 

Ttffdimt, «, i,fremuta, audax ; ^<^ 
aerofus, ingemtnts, 

TtttoSos, eum, euet, cegmatue, inge^ 
muus, mohilis ; mttturalis^ it^ut ; 
gemerrfus, vaOdus, Rremuuv, vebe»' 
tmems : i ytttOM, Th. yitsfULt, q. T. 

rifffffuirnf , «Jifff , «, gemero/iiat : ct 

n »y«si*if , adT. gemerote, fortiter : 
abcod. Th. 

riffM»r«, lon. ct MtX. pro tfmm^ 
r«, 3* fing. a. I. ind. m. ejufd. 
Tcrbi. Vel cx l/i»»4r«7», pcr Sync. 
ct Aphsr. i 

rENNA^XXf GjffiVjE^O,pro G/G- 
JVD, 1/^ •»>»; pario, ii<r muUerihut ; 
^«rio, Mctaph.'f. «r*», p. yi/li »»«»«, 
a. I. ind. a(^. i7s»»«r«E, p. paiT. 
ytfitfttfiMt, matttt fum ; a. X. ind. 
paC IfiftnJfsf* Th. yiufuu, Inde 

Angl. TO GENOBa. 

riv»99^*«, «7«*» r«, prtgtnieSyfruC'' 
tut : i X. perf. fisg. prxt. ind. 
palt prarccd. 

0% Digitized byGoogk ''••fi<j#5*Jrnomcii regioiii* in 
^"'^ea, indccL Syr. interprcL 
/tus prineiftu» 

YUmetif iwf, hf tiativitatygttiera- 
ti9 : a 2. perf. fiog* p. ii^ pafl*. 
▼erbi ywdttf quod a yiufutu . 

rcnnfrnf y V, i, generator : Ct 

Timf7^i ^) •*» gemiiuSfmatws ; ilem 
mortaiii: et 

rivtiff «f^, «^, •, genitort pamu : 
yimr^^c, «Ef, «, genetrix: a 3. 
perf. fing. p. ind. palL Terbi yit- 
«4Mir,-<plod a yi»e ft.au 

rtr«iar«, lon. pro yifMtU et Q^- 
, t^IUt 3* pL et 3. fing. a. 2« opt. 
m. a yiveftetf, ttafew, 

Tttufiuit, Dor. pro ^tf«tfmf,Jimj 
*ghtt i z. fing. a. 2. opt. m. a t^i- 
^fKMt^fum^ q. V, 

Tiwfttfot, n, 9f,faaae; a. a. part. 
m. 7tv0^ifv,ion. pro Ifift^n»^ a. 2. 
and. m. a ^^«/m^iuu, Tel yimfuuy 
njfor, 

rJw, Mf, Ti, ORlWS^progeniet, 
familia ; J'*»/, wa/w iftirfis ; jg^emif, 
<mi opp. fpeiiet: in (Ut. pL ycrarr 
ab eod. Terbo. Hinc AngL apnd 
Granun. gskokr. . 

riySf, ir^A», 5&, 2. ing. ju 2. im- 
perat. m. ejufd.*Terbi; 

rE^MTA, «ff, r«, earnef, vifeera. 

rENTlANH\iif, ti, <^«^MM,Jier- 
bft gcmu. AngL gemtiam. 
- Thtr», 3. fing. a. 2. ind. m. Poet. 
pro ir^Hktfmt : ab l^mfmiv^ a. ^ 
indv m. verbi yimfuu^ tcI ^^ 
tx.xttfum, q. V. ^ 

rE'NT2, w, A, mentMm, Saria; 
maxiiiayacift, 

Tifotfuutfiam, I. fing. a. 2. fab. 
m. et in 3. pL yuufratr a yufofuut 
icu ytvtfuuy na/cer^ftK 

Tf^ctrM, dat. pL lon. et Poct. 
pro yiftcat, a yi^ai, mMnus^ q. t. 

ri^ata, «#, ^, matrona, anut : 
a 

ri^xMff Kiflt, atoftfenilis, e ; mafc. 
fmeXy vir veneraSiihf mtign^ anSo» 
ritatts : COmp. yt^etin^of, fopcrL 
yi^aire^s, pcr Syncop. yt^tueii itt 
};, anus : a yi^ih fenex, q. T. 

J'i^«i^i, venerarty 2. fing. prxf. 
iinperat. a(fl. yt^ml^iff inf. Dor. 
•pro ytfXifitf, tonorart : a 

ri^«/^*r, f. a^ilr, muneror bonoris 
tjusof orno ; veneror, Th. yi^aS', 
tmunus^ q. T. 

ri^aiVi^tff , pcr Sync. pro yt^mo- 
ci*»;, comp. >^f «/T«r«, pcr Sync. 
pro yi^aioravsy fupiO*!. a ^ii^iK} 
ftKilis,fenex^<\. T. 

rE'PAN02, «, n, ^rw, avis Tigi- 
laos; ir.aillna toHanlis oficrilus T B 
emnparata : yt^ttof^ 9, r», idcm, 
et pro herba. AngL a crank. 

ri^S^M, a. I. inf. aAl^ i rv*^» 
Poet. pro rtfUm, bomort ': ct 

Tt^fiSf «k, 09, bomoramlmSf attguf 
tus : com|k y f yigi m >«f, bomr«Ai» 
iiorf amgt^lor : fuperL ytmt^to- 
rot^augufijimus: d feq. Th. 

rE'PAX, «r»r, r cli£ «f;, contr. 
«ff, r«, prsmimm^ mmtuts, bamors 
hinc 

Tt^sf$ott tf^ • «^ 4} bmmratms, 
botiori/ieuSyfenUis, 

Tt^Ltt, gcD. pL lon. pro 9^^ 
CMT a ylf«f » mmmust q. t. 

rc^irifMr, y, i, nomen gentilc 
Hebr. interpret. Lat. vieimmt pe» 
regrinationi, 

Fi^f, rc^«r, ct Tc^r» », «. 
iefetor, Suid. et yt^ioit «f , «, <»x^ 
/riir* 

rlrc«, leo. pra >^«r«v nom. pL 
a yt^f prdmiumf q. T. 

rc^«f , ir, « j^ 11, epith. Ncftoris, 
ap. Hom. bouoratms, A ^4^, ^0* 
mor, aut a loco n^iiiw. 

Ti^mt/imex, Toc fing. ylf«»r«f. 
94^«* gcn. ct acc fing. i yi^, 
fimex, q. v. 

ri^«>r«4V» «f*« »*^i Poet. pro 

rc^«*rti«f, IM4 ci«f, ri^«*ri»«f , Jk, 
mtfenilis': i yk^^finex, q. T. 

r«^«»ri«t, », -r^ metmim^feneti^s 
dim. a 9«^*^, q. t. 

Ti^atyfemihuf daC |d.. a y^», 
^ex, q. T. 

Tt^eitf, ottt Itffimatms : a 

rc^iffWf . «s ««, Tcl -«# , v, i j^ it, 
adfines Tcl prituipes reip, periistens, 
Th. ^j^in^iy^x, q. T. 

rE^FON, «, ^^fimtmm Perfiemm 
ex vimine textum i qitodvis injhrw 
metttmm dejeitfionis, 

TifmfHfParva rasia, 

rE'PXlN, ofTH, #, vetifimsffimex : 
Toc fing. £ yi^*, dat. pL yl^ri- 
fort. a 9^^«f, quia fene^as hono- 
rabihs. 

Ttvifiiat, 5, «, et 

rtp^, «ir«f , ro, ^iy?M .' a ytiioi, 
guflo, q. T. 

rivA^«K lon. et Dor. per Aphaer. 
pro ytfwfi^et, gufiavmus, j. pL 
pcrf. ind. paiC Tcrbi yxuot^ gufh, 
q. V. 

Tiva^fmfot, a. <. part. m. ycvrcir- 
^«u, a. z. inf. m. ytvet>ftMt, et ytu' 
eurrtu, i. fiog. et 3. pL a. i. fub. 
m. yiurat, a. I. inf. a<5l. a >im», 

q- ▼: 

rtt/rift li^, fiygufiatio ; ct 

r<(;r<wf, «, «►, gujlatorius ; itcm 

riv^f , ^, &», gujiahiltt ; h 

r£T'Xl, gujlare fado, guflandum 

prahco : iteni fi^KW potumve do^ 

CUSTO ; f. yitfr*», p. yifiuKu, 

mcd. ^t^V^'»^^^! ^* ^' ^^' >•-' T$P»fO0i, S, f. «ri», |>» 
Jmngo,pomtem impoma: y*^gem%. 
temfiemere, prxC in£ a[^ 00 Ttesf^tts, S, f. ^, p^ 
rarmm orBem defcrihm : et 

Ttul^iet, att i, terrm d^tr^ 
taAquam a 7U, iduC pro ) 
tmrra, ct T^m^)*, firiftU^ /*«i 
quod i yfi^,firHm.. 

TteiUuriet, ottt ^ tarrm d^rU 
partitio, feu divi/io, Th. >4«, 
r«, Ct imiet, divido, 

TuSHnt, $ott* ^ i» terreau^ -4 
Hflris, 

TUiXo^, 9ti,iikt e terra k^ 
tumuii, feu eoiiis emimems ; fnfa 
timpiims i bomo craffms,JhtpiditSfi 
tiie terrei pomdms, A. ytm^terrd 
kofHtjumemti eervix ; itcm eo 
iagaiea et eri/ii ; Xo^ eUam 
cuntur, eoiiei ct tttsmmtii qoi 
ynKo^i, ^ ytukofw om. ^n. 1 

rc«i/«i'2^*r, ^ L «r», terram m 
or; et 

Ttotftir^, 9, 0, Gemmetra, ag 
menfor: et 

rcA^T^iA, «Ef, «, Geatetatriatl 
ram tRsitetiendifeientia : k ^ee, i 
ra,tt fuv^, metfitra, q. t^ 

rcjif^^Jfi*»; , ^ 0%, GemmetrkmSf^ 
ritms artis Gemmetrieet .• ab iiid. 

rWin/vwf , «, ^ q. d. fitt terresfn 
iaborat, qui parum terrm ^offidet,^ 
meiiems : a yut^ frrra, et mt» 
feu wttfat,fames, Th. «rtMf^uii, ii 

rcMifiMi, «V, «, AgrsemUura; 
yiet,terra, et tr«Nf, /dr^r; qofi 

a wcvj/MM, ^iWo, a p. ind. m. v 

4r«MB. 

rcc»«vf , «^, i, i^ieoia, epi is ] 
gro colcndo. pcdum op^ utJ 
tur. 

Ttt^ftOt, S, terram eoiot «frMrAi 
ram exerceo : f . neot, p. ytfiti^vU 
a yim, terra, ct i^«^c^c«^ ^^«* 
quod ex «^yJf, 0/«/ .• hmc 

rc«i^^m, Bf , «, Agriestitmra ; ct 

Ttot^Jixott n, ov, ai/ agricmltor» 
pertinens, rufiicus ; hinc y^^fV^ 
•I», r«, iibri de Agricuitura : tt 

Ttti^fiof, «, r«, arvum, ager ari 
tus: Ct 

• Tut^tftH, 9, 9 t^ ipod. ceL^n' 
dum idoneusyfertiUs. 

Ttu^dSt 9,i, agricola, vinitor, .-si 
nus quivis. 

Ttttfu^toff S, f. nrtttfbdiO. A yU 
terra, ct o^ureof,fodi9, 

r«, gen. ^^Jyi ^ frrra, r.-griV .• iju Digitized byGoogk isaC ^coutr. ^ia pros4 

}^imy it frig iM 6 mt gCB. pL a 

^ ii^tftf .♦ ynfifuf* pL ^'- 
Ki : <x y^ /«rm, et fimtg^ 
: qood i > f>yi i r < , a^^vt, q. v. 
ijd^, g^ i, kkm» ct ab ui<L 

ftn, ■( ri, ^tibu : Dim. Ct 
ilkldr. r«crrtf.* 1 yii. 
ddtA, •», gamJhf l^tar : f. 
M».a(La^ y«/«A|]ut,et per 
K. yi/94is p. iod. m. yifn^th 

^Hyi^ loQ. pro ljrju9f I. 
|. «1 3. pl. imperC in<L zA. 
iitmfUuii/itMt, pro IfnSnrw^ 
fl a. L iiMl. ft<^ yitii^m^t a. 
^i£L T^iAprt», 3. iing. a. i. 
i :^ ko. i prstced. 
Unt, 3. fine. a. i. opU ad. 

I8fchi«,r9,et 

Win«, «, 4, lamdimm^ Utitia ; . 

rrf iwn^ s, m, Uttmj^ a, mmif ex» 
)mt:iywfim, . 

N^^iQifit. f, ytiff, p. yiynumt 
XiSL '^at^ p. ind. m. yirWs, 
■tp.li. Yy9iii0(^ 0r»f id. qn. 

ti^hi^myttmnms i cmrrmp* 
^^i^ttmiwtmtmiit: iynjttr» 

m^ a. I. infl aA. yiftmtf a. 
' |"t «A. y^ lon. et Poct, 
^L 1. bd. ad. l/hfu^ «f. I, a 
^'Mm$,'ma6t»t, t ymftmjp. 
m, txmm Au»f &c. Vel ut 
■iilntipcr Sync pro ifiifuf 
"t H if Tobi y<^MM, f. '^*», p« 
»< earm dbK*, m^, matrumt' 
m tatraU; tanqnam a /«/«4», 
■AknaL Yidclkftim, 
'n*»iprxLintaA. qualiTw» 
iKfcfFMi £«Aerr, aut dt^TtfM» 
^ Et de Neptuoo dici po- 
^^temm ambit et conti- 
^ «pnpccrea, ftmix^fy f*^X*** 
* r« M;t«> ippellatur. 

^'^B^ktfgaeXt/fmUii, anti^ 

K ptW l rtitf , y«w c%mfe{hu : 

*^^siHvtt>Ua. Th, yi^s. U, if», Poet. idem 

V^> pntc 

^•^ JmtfcfniihMi, Poct. 
■^po/i{«ri, dai. pL a. i. 
'»6- «t hoc pro fK^mrmrt, a 
* »»nf,/fw/anw, pro fn^mrm$, 
V*li«w,/tMifc9 : «nd^a.i. r t 

ind. a^ l/;iftt#«,et per Sync 7/«- 
^ Ih. ynfmt, 

rfifPAZ, «^ gen. fing. «vtf, r 
eliL My, contr. mtt dat. /ii(M'4, r 
clif. «T, contr. i^/tn*£bu, 

rw ^ry , «, 9. et 3. fing. a. i. 
fub. ad. a fn^mmum, f. Jiam,/aieff, 
fn^mh a* i. iol^ a^* i 

Tfn^0»m,/me/n^e3Utfenefif, f. i(rir, 
p. fi[n^na, a. I. ind. a^ ^/Sif«^i 
a. I. fub, ad. fn^m, pr, 11, acc pl. 
part. praef. a^ fit^mmrmf, Th. 
yn^s,/en$Shes. 

Vnfmm, 'i, f. «^j». a. I. ind. a^. 
i/«^#, et per Sync 1/«^ unde 
part. /«{fcf, perf. ind. ad. fifn^mmet, 
et pan. [ifnfmmms^/enio ttjfe&u*» 

TncCttnim, •«, f. niM^» m /tntc* 
tuteaU: et 

rfr{«C«r»i«, «f, n,/eni» /ifentatio, 
/emilit eJueatio : a yn^ty et fiianm, 
pa/ct, 

rn ^C oam ot , 9,0^ nfjenwm nmtri» 
tor, jui aliqntm in/eneSnte alit : ab 
iild. Th. 

Tn^onoftuti, ms, i» cura et mutritio 
/ennm: et 

Tn^nsfktf, gen. iing. lon. a 

Tn%en'fmt n,i^^, fni euraA ba^ 
het/enum : i ynfms, et nofttiat, ew 
ram ^ro, 

TnioT^o^eo, -^ f. nfm,in /entBntt 
aU: ex yn^ et r^i^, o^.' p 
ind. m. m^n^ 

Tnfo ro t fH y v, ^ i ni/tnts nntritnt : 
abilfd. 

r^f vir» tampttritur, pro fn^^trmt, 
3. fing. praeil ind. med. /li^^, 
f. I. m. unofuu, Th. 9^^, «•»• 

rM*M«, «f , et fm^nim^ Dor. pro 
Jn^ufnif nSi 4, voealit, garruht q* 
/nfumtu Th. y<«fH, «««. 

Tnfumms, tt, i, Dor. pro pt^m^ 
n, i, Geryottet, nom. Tiri. 

TiifMnic, acc fing. a rnfMvurr, 
(«f , Tcl lon. nos, iy nom. Tiri. Ge- 
ryon, 

TltPTX, U0S9 vcl Mf, if, «M.* 
hinc 

Tnfuot, f. VTM, p. $mtt,fino; vt/ut, 
pro mnprtf emnert, &c lofuor, Ji* 
co, eonfutror; et /iig « < yi»i, £ I. m. 
orofteu, idcm. 

r5fi»f , gen. fing. i r«(«v> ««^. 
r eliC a«f, et contrad^ yH^tfi' 
me&ut, 

* Tntns, 9, i, agfieoia, rufiieut: a 
yi, yns' Ut i WiAif , My, ntokimst 
u, i, civit. •*' 

Tifiifimtoi, mitt, aum, et fifkonm^ 
titt, tttf, gigantaut Tcl tut^ a,utnt 
Zyifmstgiiat,<\.^ 

Ttfmitrtst nom. pL fifiiorttf, gcp. 
pL ab eod. 

TifmfTtdm, m^ pgttttts imitor, gi- 
^antum ftmilit /um : ab cod. 

Tt(ktrofuc;^4^ ms, h^ fvgna^ {eu n 

hoUum gigantum : ez ylfi^s, tt fim^. 

no, \ 

rfrAPTON, #, T«, ^jtm/ in ^acima 
vinaefo oj/eum aut U^id^um ^. 

Ti/m^rShsi W, rd utst i ^ n, 
wmaetut, aannfut, 

ri'rAX, «yr«f, i, gigat : qu. 2 
yU, y5, ««T^, et 9^, na/snr, q. v. 
nam terrx filii dicuhtur. 

ril^rr AION, ar, ro, herhmla, paOi- 
naoe filveftri fimilit. 

rrrrAI2M0*X, 5, i, titUlotio: qu. 
a ytyXiim, f. iV«f, quod idem «il ' 
cum ymyfitXiim, q. v. 

rirr ATMO*X, 5, ;, eardo janua, 
vel porta: qui cum ipsi porta 
vertitur. - 

nrrPAX, », i,parvula tihia : ad 
flebiles fono». 

ri/itftmi, vitlc yiftfuu, infra. 

Tiftu,fat : 2, fing. praif. impc- 
rat. paif. i yi/Ufomi, q. v. 

.Ttfiitne», tis, 1/, et ytfiiirnorrm, 
acc. fmg. mafc. part. prxf. ad. 
vidc in y^M^jiM», cogno/co, infri. 

Fmr , ^c^»/, lon. ct pcr Apeflr. 
pro Xyinroy 3. fing. impcrf. ind. 
I^. yiwim,feri, prttf. inf. mcd. 
a 

ri'NOMAI, vcl yifitftmt,/iim,fo; 
"^^^ygii^'' » orior, accido, evcnio, 
comtimgo: a ymt», hoc modo, yi{y)^ 
fofluu maniiTe videtur; yum (» 
mutato in um) fit ytb^ssm, contr. 
ymivotj pcrSync ytifu, quod habct 
ia f. I. i6L ytfZ, 1 inferto ytfit» 
fit, in med. vocc ytfiefuu, cum yt 
rcduplic. ytyviiofimt, pcr Sync. 
ytytiofteu, pcr Sync itcrum yiff;- 
ftfi4ti. f. I. m. ytfntofteu. p. palT. 
yf^fnftuu. a. i. ind. paff. \fi%nin*, 
f. I. paiT. ytfninrtfsMi. a. i. ind. 
med. Xfifnvmftm, a. «. ind. m. iy«- 
M^tfv, tf, tro, /aSiut ftm : a. 2. im- 
pcrat. nu yiwr, ir/«. a. %, opt. m. 
ytM//eKr, «», otrt, Ut ^if yivoiro, 
abft, a. ^ fub. m. ^«m»^, ^, ijjbi.. 
a. }. inf. m. ytfitiau, a. 1. part. 
m. ytfifum* p* ind. m. yifint, i 
T^im, vel 9^»i#/e«i, inuf. I. iing. 
pL pcrf. ind. m. iflyifoir p. m. 
inf. ytfoftftu, ct yt/iiipflw, i yiftui, 
p. ind. m. a verb. inuf. ymv, q. v. 
part. prxt. m. ytfifiift, et ytfmms» 
utet, os. 

Tiftiamtf, Dor. pro yiftimmfp 
pnef. inf. ad. et 

Ttfmntofri, eogno/cumt : Dor. pro 
yifmmutt, 3. pL przf. ind. ad. A 

riNa'ZKA, vcl Tt/fmemm, COG- 
NOSCO, AngL to know, cxin- 
dd ctiam f. i. m. yfmeoftmi. a. i. 
ind. a^ i/r^Mw. p. 7/!*««. plufq» 
p. l/imnetf. a. O. ind. a<^ •/>«w, «^f » 
«. 3. pL i/itttmf, a. 2. imperat. 
a^ yfiit* ay^* opt. 9£t. yfoinf. 

Jigitized by VjOOQ lC TA 

«. !t. fttb. aA. yfti, yfftf y»f. Ju 
9. inL ad. y»m/. a, %, pm. a<ft 
^^, »r«, ♦». i 7w»/»#, fec. conjug. 
^Bod a yfit^ prim. conjug. ioi^. 
ilg. JV^; p. pafll ifimt/uu. a. 
X, iii(L pafil i/W#^ t r. paC 
ywfinr^u p. ind. m. >4/ii«Ni, per 
Mctath. pro yi/HWfc part. >^/i«ij, 
«ro yr/i«««f » -irH* i fbnn. )rMMv» 
inuGtat. 

a. 2. ind. a6L 7)4^»2«s «, ■. 

rX««r»f «/5«, pwv ymXMTifmf^, 

a 7«X4h /tfc» ct ^«/«s «•i». 

rXflpuU, et tAv^mU, f. nlr»», {i- 
4cin quod XnfuU»,) gramis UUroy 
Siffh: a 

rxd/^Jir nt, At ct yXJif^Oy Dor, 
(pro Th, x^ir plconafiii. t5 y.) 
gramis, Hfiftityda; Mulfrym for' TA 

rxciMtAn^ pl. nom. ex >A«»^, 
noBna, (hoc 2 yXttMUr. gUtuut,} 
ct «^ i, 9c»^. Th. f^^ftmtf vi- 
dro. 

TXminm/m, mrH, T*tifetl 

rx«MiMVf , f Mf, <i, Titium in ocu* 
l6 Tulgo di<ft«m gUmcotk: k 
yXmttKi§tf q. ▼. Th« yXmwuH, 

TXmvM^, Smoi, i f^ ii' vidc 
yXm t mSirtt, fupra. 

rxii^ jMf , 4, ien yX«S|, «/«/«^ 
Ho6hta, Th. yXMTiMf , cafius, <}. T. 

TXmv^t», Jfiendeo, umo : uodt 
fort. >^X«v»*#, q. T« 

rxi^ v*f , ri, JpAmca, mairmm, 
eavcma: et 

. TXmify^, ^, ^9, emmu ; Tide in 
yXi^, cano, 

rXm^^^t^ et yXmfp^, dat. pL 
L g. lon. ^ yXmfit^, m, 5», ««- 
tifmnt : et 

rAA'<l>ll, Tcl 7X1^, cavo,f6tRo, 
Jctti^ : f. if^ p. fm HiBC yX^- 
^ Mf , «V, cmtrum,Jpelm9ca : yXttt- t rxir»u»«^«f , », • ^ A, 9W A 
pof^t, ii,cavns,prpjttndus ; deptns, \fmBamJert. Viiis epitfael. 1 ^ rAA'NlT, i^af, ♦, /51^' gemtt, Jeitne,vemtfitH; lanims ; cottcimms ; Xcg. et yXffiJr, S^, id. Nomeci 
«i dedit Clanis fluv. Cumje. 

rxii, pcr Sync. q. y«X«|, antiq. 
Itc; hcrha yaX^Kflr^irwijT*»», ap. 
PKfu 

rx«^f, «5«ff i, htfmmeMum fa- 
ironim md tnffdes encavandos ^ P^ 
lundos ; lima ; Jovea : yXc^/Mf, 
pL arcbiH&i fafirttn.vrta. Th. yXi- 
^«^ eafto,f)dio, q. V. ^ 

rX«tf«*, Ct yXmSmaf, acc. fmg. 
<t acc pL a yX«v^ «if. 4, m^im. 
Th. yXstPKOf, cffittsy q- ▼• ^ 

rx«i?»f, Toc. fing. i rx«v»«f, », 
#, GtancHs, nom. propr. 

rx«M^, iTf, «, nom. propr. mn- 
Herit: fcd 

rA«m% «, i, f. g. i 7X«wi^, 
glancns, q. T. 

rXcMis», 'H, glaneis oealSs $erri- 
tititcr intneor : ct 

TXemnsieeo, Poct. pro yXmoniif*, 
firxt pait. a^ contr. lli. yX^»- 

«»ff <!• ▼•^ 

TXtutnef9f*n, «f, ^, nom. propr. 
ynulierii, 

rAATKO^X, ;», •», GLAUCU8, 
aajiiet, cerrniens : qu. a yXeUtawti, 

TXmvnirrj, ttTes, fi, cotor earm- 
ftae: et 

rx«»jB^^9<, contr. -»? , », # ^ *, 

Po6t. ; yXannff x^ ^X**^* f^' 
rlenicnm eotorem haltet, 

rx«9««M, S, f. tir$i, ciffium rtddo. 
Tb. yX0!frx«f , q. T. 

rXcviMT^^jf, «)«f,^ ^, et 7X«v«»- 
«*iif, 11, •, ctejioe balteni ocnlos ; Mi- 
HCTTS epitn. acc. fing. 7X«wr«4mi 
<gt -<l«. Sic yXeum^, iir»(, i 5^, 
mns etefios Itaitt ocutoi : hinc a/ttue^ abpofttut ; Jejlivus : i yX^ 
f«* yXv^rmf, v, i,Jcutfitor. 

TXdixeee^ Dor. pro yXix^^t •'^* 
i, putegium / q^ T. 

rAET~K02, iflf, ro, muflum,fn€' 
cu* dulcis ; a yXimui, dutcis. ■ 

TXnfMn, f»f, h, Hppitudo: idem 
quod Xii>»», q. T. 

rx«fn«, en, rcfc, res ematet, pretio- 
Ja,JpeStacuto digns, oculi : a 

rAH^NH, «f, k, pupitta ocuti, oeu- 
tus^ pupa s tavitas offis qurn alind 
os reetpit : itefn,Javus, q. iiyXi»- 
wf, ao &iyXn, jptendor, Tcl pcr 
Sync w^ T^y ymXinif, qvia fe- 
rcmtas meptii in oculis maxim^ 
conlpicitur. Hinc yXf^nm, eet, rm,, 
res ornata, q. T. 

rXthn, **t, 99, Jtetta, lumen, A 
pr«c. 

rAK^XnM, et 7X«;^;»f»,Dor. mfot, 
«t /*'%'"*»> herba. AngL pen- 

NTROYAL. 

rxi«, «f, i&, ghtent afBne eft, 
»«XX«, «f, n, q. T. AngL otvi. 

rAl'NOS, feu yXirMf, 9, i, genns 
aceris campejris, galtka. « 

rAIXXPOS, », • ^ *, Tcl -fw, 
•^, -^, tentvs, vijtofies , luhicus; 
tenax,parcus ; Jejufins ; vatdejordi» 
dus ; eerumteofitt ; gnhfits ; Juavis ; 
bmmitis; adnla^r. Rcpcrittir e- 
tiam yXtrxt^t* C^* ^* '^* ^'^^ 
yXtr^t'^» adr. tenaeiter, tubriu ; 
q. k yXim, gluten : hinc 

rXi«%^ri»f, WM* ^» t^^fitjitat, te- 
naeitas ; htbricitas ; avaritia, for' 
des: et 

VXtrxi^ns, iff, • ^ n, tentui, te* 
nax, vtfetfus. 

rAl'XQMAJ, £ I. m. -S"/'.*/, p »tff , dutcis, et Km^^ti^,/rm3m% 1 

rXvxiMn»^, ir, rn^fumntsmat 
cz 7X9«vf, dsiUii^ et 1 
rw, Tid. , 

rATKT'X, tr«, ii, <&&lvb #,> 
^; m^Rs, ^emms ! fgBBL \ 

ie$, tiett, -i«f , yXmesftm, tM. d 
Seedntti: item 

rx«r»v, pafim, L e. vnl A 
gena%; in compar. yXMMovip 
«*«*, et yXvxi^n^. in fBpeti 
fWf , et TXvxvmrif. hioc 

rXv«imff, «Mr«f, j», duUoA 

* TXonnftefim, eet, 4« ■ 
cantut ttu/cis : a yXuu^^ et { 
vote,fonus. 

TXvftLfom, ecrot, r>, j 
iura, opus catatum, 

TXv^rit, k, if,fcsJpisBttJe3i^ 

TXufifto, gcn. fing. loo. i 

rXvf«»«9, n, m, feulfimrim, 
yXofet,fcntpo, 

TXvfin, nt, A, fcutptsnv^ taU 
f^tlum, s 

rXwfif , ilt, 4, crrna vmi i 
fagiftte ; fugrtta ifjfis ; ime^r* 
qaam ncrTUs inferitur; ah 
Th. 

TX^P0, f. ■s^m, p. f^fimipo, 
po, cato, rado, poHn : mac y 
mt, u, -rnf, n^, i,fcwiptmr, 

rAn^XSA, et Att. yXiiSm 
4, tir^gua ; dicendi fattdiat i j 
unicutfue genti peculiarir:- 
compofl iff^iyX^rrrif, tnyX^ 
iiyXmtrot^ eroXuyXeerrt, &i 
AngL To GLozc. 

VXuffemXym, etf, i, AL^«* * 
k yXSrum, et iXyim, dUto, 

rXv0-r«^«v, u, ri, listgtdet'^ 
a yyJurea. 

VXtffTTVf lon.pro yXSmt^ II Digitized by VjOOQ lC TK 
Wmum rrtm^nSt iimuai itcm i 

■r(f)MM, iwpMa imeiJtfiu^mm 

ir i iu,ihMa : et y A il#» m , (|. T. 

nwf i8 w , «ic, • f^ ^ HMuiatiu r 

hgmJmBr; HmgmaXf iofimM, A 

nMTaef,^«r, mJ kmgmmm pfr* 

;*R>.' ft yAJriM, AtL pr» >aiM^ 
«•q ▼. 

IB^ i yA^ aiaji^, jf^ ^\ 
mp, 

TiQirx, «d y>^x«^ Z«ff, i^ 
'^ *£, jyA ar, «emi; ^ «) 

' N4MCt«)«,i^emqiiod 

nA'«OS, a, 4, M^i, mmmUimi^ 
*^hm*. Hioc 

TitlM^^l ^ra, cmd« m mmimi: ct 
I Ti^Mtff, I, pan^im*: kem 

r W w ^wi , dat. pL loA. i, 
ri^fw^, l^ ;•, im em m m ^ itetn 
>iifc;i 

l&BL Et 

fe«^^ tfg, w i tf/» , emrmum : nuAt 
^gL «Ap; pmi et foitaAd e. 

"Z^ J«»iw,^*r«i««(i# ; fimermt^ 
V^: fai cnDpar. y tmr mrt^^ 
y^^mt^if^iegltim^irmnmmi, Di- 
«W ^ ymimmtf Wf ytv^MT» i 
>^«^,^. r. 
^^ 1«, «, jMv«r0 .• a. 3. opt. 
*^ ^ i m^tm , Mgit^: ]. fiag. 

l"^ imnt^ Jiimu : a. «.part. 

t^: i 

y^^t, 9, i, cmiig^, tntSrm, 
•«a (sri»; «Aadta* aeris^ « 

1 /"^ •> t MtH, et ynfim^ £, 

^^,dMr»,' ct 
I ^'^^•^, WK, • g n, taiigiMc/us, 

^t i4r», pw f/M«ii«y «^i, in- nf. a ^uo tflmeo r«*yu, et ^i/m^ 

»«f, vct ynirmm' a »Mff, «rrM. 

TmI, iin, gemm Jimto : perSfDC. 
didmn, q. yit^ A y«ff«, ^Mir, 
q.v. 

rvM, ^gmmiit^ loo. et Poet. pfo 
I/m», 3. fing. a. X ind. ad. f/y«»r, 
•^, m' at 

r»«, eft I. fing. a. jl. Vub. a^ 
ymi$4, a. a. imperat. «^. ^1««, 
a. a. inf. a^ a y»»«rju», eegimfco : 
q. vide. 

r»w^ «f, a^ Dor. pro y«»^«, 
Kf, «, «MNt/, Ac. Sed ymifim, ««vf » 
«li» loo. et BaSl Mtfiiitf» ts^km^ 
tim* Th. y«ii^r««. 

Tfmfmi, nf^ k^femlmifia^ mems ; Wi- 
Jimtmts. nrtji/ttim ; Jemtmtia^ feu 
^SiiAMi aiipmd itifigmk : tmdi 

r»«(/M»»f , ^, n,fentemti<fms : et 

TvmfmX^MmKf adv. f m ie m ^ me : a 
yi»i»rM». 

rMiV**M»> I^< ^ Att. pro yu^ 
fw, a. a. inf. ad. i yrfMMM»» mg'^ 
mifio, q. V. 

r»<^pMy«r, gea. fing . a 

r»>yiiiiii, ffwi:, • «^ «^ mgmitmr: ist^ 
dex^memtfie,v,^, imAosvit^i gmo' 
memf Jfylms Jboras isiSeami ; manma^ 
ammjji»; Amey imdne mtatie, Th. 
ymmrmm, 

T^muj vide in ymiy fnpr^ 

Tfmfif^ mafiitm, agmofm^ ftgm^ ; 
proho^ explofo ; nekim fado, imJSm, 
im mmamoriam revom, m N. T. f. 
irm, «t Att. ymmfm, p. kfwmfimm, a. 
X. lAd.^^ ifimfimm.A,l,ud,^6L 

yim^mu, M. z* part. ad. y»«^M«r; 
«»rif. prxil ind. pafll yfef^i^fmu, 
imuirfco, patdm : hinc yome i ^ iei^, 
3. fiiig. prci. imperat. piml Mivi- 
t^eat: p. pafl*. Ifim^i^t, a. Z. 
ind. pair. Ifimfirtnf. tu z. fiib. ptfl*. 
yetfto^m, mf, Jb Tfa. ynmnm^ mg' 
mofco: hinc 

Tfm^ifus, 9, i ^ i, metmsi item 
familiaris ; it. oiarm, edebris : io 
compar. y»M(<j««$ti^f , ndi^ f fo- 
pcrL y»M^i^Mrr«T0#, mot\ffimms : et 

Teiftafus, eeres, ri, imdicimm, mala ; 
froprielat; iafigim,9rmammitum,de' 
ems, 

Tfm^tu, iTf, m, f. z. a^ Att. 
verbi ym^i^m, m^dte ; quod 
Vide. 

Tmneu, lon. pro yts^ey, 2, fing. 
■f. X. ind. m. i yirs^itm,'^ V. 

rv»r»i, cegmefies: 2. fing. f. Z. 
ind. m. verbi yimisrmm, f. i. m. 
yvmriftmi, *;, iriw. 

r»*^^f , eermitMs : X. Z. part. paff. 
^ ynmexu. a. Z. ind. pa& \fime4ns. 
; inf. cjufd. ffmrfhsu, 

Ttmre(ttmp^ii»f pNBef. inf. acft. contr. 
mvtatSfrnttmtiajfuarmm virimm im- 
iscHlitatem ttgnrfeere, 

Tvmrif, MSj r^ sogtt/tief netitia ; TO 

fdentia, dearima^ Jfipimdia^ &. 2 
ytteerMm, q. V. 

Tfmae/mmt, f. I. ffl. ab eod. Th. 

Tfotfiet, 4<erbaL cegmefcemdme, 

Tfmrmt, 9, i, gmartu: itcm dSmi^ 
aator, ariolus, 

Tfeirif, 4, Of, metms, a, mm, togmi' 
Jms ; amuetts .* nt et 

r»«rif, 5, i, metms ; item oemfan^ . 
gmmmu^pr^imqmm^frmter: abcod* 
Th. 

Tfmrm, H fing. a. ^ imperat. 
aA. kymit^nefim: ih eod. Th. • 

Tommri, Poct. pr» yoei^ 'V^ 
emmti a. 2. ibb. ad. 3.' pL cfi^ 
yerhi^ fim 3. pl. fiib. pracfi w6t, 
«erf» innfitati y»^H «?/2», £ «fc 

p. tyfmmm, p, iad. «. yiyemm^^put.^ 
yiyommt^ ^eror vd )pMi, ^Foet. 
pr» yom^ u fing. a. ^ fiib. adL 
ab(/&M«,a.a.ind.aa.ah«od. Tfu 

ri«»«, Dor. pro yedmm*^ yoSmi^ 
3. pL pnefi tod. a^ ^ 

IX>A'n, Z^Lins, gmmm^depioro^ 
defee,imgee : PoSttcnm l fiMM> fic- 

tom. Repenftnrot yii^MMi,Dor. 
infin. a. o. aA. pro yimme, ^ ;& 
9fMi^ on^ug. fec ct ymtiiit, de^ 
fietus: a. z. part. pa£ ii yrSsm^ 
defin, coi^ug. prim. 
roYrras, ir,^OJVt»Je27iS,pifil«. 

rOrrr^Zft, emmrmmero: £. #m^ p. 
/ly^t^feiii. «. I- «d. ad. i^^«, 
perl tnd. paC fiyefym^mBi^ MSt 
fifymffiit, q. r. 

T.fi^ef, ^ A^ vcI/5/J^'Xm#, V, » 
g 4, Mkm quod tf^fyixH, «vfcw 
iw.- atqae ind^ dicnm/S/^^ «r^ 
et fi/yi^f, i^, m, fiibfiamiv^ ra- 
/MMv,>quod rotnndumk 

T$j[yortmf,9,i,memrmtmr,fremtitMT^ 
mi^iatio: et 

Pi/>«r«r, »» ^ antrmmratmr: i 
/J/V^». q. V. 

rio, nf, 4, pro foKkmi^^ipnt' 
fiigia, vtdc yi*»#. 

riif^«»««» a. a. inf. «d. Dor. pv» 
^f»«», il -y^iv**. Th. fornei^ gemee^ 
q. V. 

rc/llT, fjr»f, i, imeamtatory frmJU' 
pmter, impefier fmtvis, fjiiic 

Tefmim, mi, it, prafiigtm, ineatda' 
tie; et 

r«itri<r^, emtet, r», prmftigmt, «• 
eantamttstttm ; et 

riiir4^, f. ««irM, p. •«>«, iiuatde^ 
fttfcimo, prmfi^iie deeipie : Mcm 

r»fmii^, ^, of, inecntaterims, 

TeXfeiA, nom. loci cuOicm. S]rr« 
/otfM Caivafia. 

T«fi9ffm, mt, <•, nom. «u-bit. Syr- 
bahitatie, 

Tcfnet, », J, Wtfx navis, mertet : k 
prxt. ind. m. yiffta, verbi yzju^ 

pitHUS fuJH^ 

Teu^ii^m, f. «ri», dtiiiiUu fiupee . 
Ct 

3igitized by VjOOQ lC ro 

fupor-dentium: i 
. r«^j«f f V, i, ^Sni/ m^laru : qiiod a 

ro'M*OX, », », *itHem ; ^ ArtriM ; 
piftit^quuLim : dat. pl. lon. yi/t^f 
9tr hinc ortam aliquibos videtvr 
Angl. <iuMs. 

Tfifj^im^ Zyi, «fgtt, clavis cmmpim' 
go: et 

rifift^rtSi un, *, artieaUtiomitJpe- 
cies, cum os ofli, dm modo, in- 
figitw. V 

• ToftTgy pmremUsy oom. pL contTi i 

T^HiHs Ut, vd imsf i, parems : 
gen. pL fonm, mcc. pL ft9mti, -Uf , 
contr. r«9u$, fimilit nomin. dat. pL 
ftnv€t' a pr«t. ind. med. yif»m^ 
vcrbi yiwfuu, q. v. 

Tofil, »?#»»«» genitnra; femem ge^ 
nitalej fmtus, foUUsi hinc /M 
*H^Xt4«u, yisMn HercuUmm, ab 
cod. Th. 

Tiufut, m,i^h, gemitaUi, proHf- 
eus: itcm fmcundus : a yifofieu, 
q. V. 

Te*offom, vel -wh i,gemitmra, vel 
feuoimss £emitsiis pr^hfvium : et 

ToioffaAm, i5, f . »r«*, p. nmmt/m»' 
tnmfemamis patior: a 

ToHfftmf, m, i, vcl foooffom, », ♦ g 
«, f«i Jimamis fumum patitmr : cui 
/ifjk /ui, t t, gemitura fmit, 

To>H, », o,foMes ! gemeratio ; ^*- 
fitff ; TiaMii .* i yttofuu, mafear, p. 
ind. m. yl/5»«. At 
'r»»!, (;5»«w») 5, i, pro quo 
/m»i, Poeticum, looici Epenthefi 
fadum, fmeumdus, yinfmr item 
fubftamive, /p^aw ytlfoUimfertHe : 
comp. fofmrt^tftr^Umr, ib eod. 
Th. 

ro'NT, «, GENU, gen. fing. 
^«Mi#r, y«»«<'*J. per tranfpofit. 
vcl Meuth. furU, ct per Epenth. 
yuHtnrH' dat. pL 7o»«#i> ii*m**% 
«t yiJ»«i##i* y»«^ adv. gemu fiexo, 
im gemma : pcf Sync q. yifui, et 
w(«;^v», per Sync pro wc«>iN>, 
idem. q. v. Inde AngL Gowii, 
quia tegit genua. 

r«i*»«nrt*», i% adgemua accidaypro» 
cida , f. n^tt. p. ftfofwirfimeu a. t, 
ind. aA. i/5»wmr»' i yivm, et 
wiVra», M<il». 

r##f , », •, /«r^Sw .• acc fing. yioo, 
nom. pL yi«* a /Ji^, /*^, q. v. 

To^fiim M^X«, Corgomium caput : 
a y^yi^, vide in /«(ymif. 

Ti^fuot, f 1«, tMv, fccsn. gcnd. lon. 
-iin, et rif>-«yi0f , i«,^, Gorgonims, 

To^fiva*^ I. ««/#•», borriftco ; fefiino, 
vflveius gradior, 

Toryins, *n>, f(i,dt<d:e fiint Phor- 
d filLe, Mcdufa, Sthenyo, et Eu- 
ryalc, a fa^y^ft, itoc, i, nomem aai' 
malis moxii in Afric^, 

rOPrO*5, n, *», Vil<,x, aier^ vivi" dms ! Urrihilss : qu|ifi feum l^ 
hinc 

r«^y*mr, «rff, ♦, uUritas, torvi» 
tas, Et 

To^, gcn. fing. a fo^, gen. 
««r, ConCr. v#, ceUritas, tarvitas ! 
id. qu. prxc item, nom. mulierit. 
Allas /«(y^#, eil acc pL i /S^o4#, 
Wm» , q. V. 

rOPTT^PA, vd yiffu^ Mf, ^, ca' 
malis fukarramemst per ^mem afma 
effluit : a yn, et o^aot, fodia, 

Th, pro y Sf, igitmrf aerte, qui^ 
dem,faltem, etiam ; cz 9^ Ct «f». 

rwf^i^Mu, gemma esmspUSfems ora : 
fl I, m. maofSMt' a. i. ind. m. i/vMt- 
trdftmf, Th. yiȴ,gemu, 

Touifmf, pro yumrm, icc pL yi}- 
tstat, dat. pL i yiom, gen. ^ ^ r ii , 
&c q. V. 

Tmootatoy dat.)>L lon. i fmmtt pro 
/Swf, q. vidc 

Tmvoofuu^ 'SfuUy fnt. I, med. «rf • 
^M, ^MMM mmpU&ar fmppUx : hinc 
ytgufotfH, prsf. part. mcd. codtr. 
Tn« y«»ir, jrcmr. 

rc»Mr«x^» **tti i •»^»*»«^« ^anc vel «rw^ bmbesu : CZ y»»», Ct fctiptorius t pemUiUur. r»»^, «> of, ftrtilis ! item ftthft. 
folmmferax^ vide /S»Jr. 

T9ff,fertHi : ejttfd. dat. fing. 

r^«»ff, pro fofuesf, getutssm ; gcn. 
pL i yMtr, q. V. 

Toiam, gemems : pneC part. ftA. 
fconk gcn. contr. a fodm,geaso^ 

rPA^BION, c, r^ tai&r gemms, 
ncmpe Ugnua infpicitMm pro 
fiicc 

FPArAf «r» «9 ammsl vetmU: a 
fifmk per Sync yfetmf, l>or. pro 
f^msify gdL pL Hinc fbrtaffis 
AngL ORAT. 

r^^M», «, Wy nseteda, mncmUt : 
Dim. et 

r^MT» ^, •», ct f^H, m,i^m, 
amUss : a y^m^ amms, At 

r^coMr, «I, if, gentilitimn cfi, 
Greecsu, a, um, 

r^MfM», comoedo, Th. yf^, q. v. 

Tfdfifoet, etTH» ^i, iitera fcripta ; 
liier ! fcriptmm ! taluUi feu rifo'- 
rographmm: in {^ 

TfdfoftmTm,fcriptai epijhla, litf 
rm i literet, i. e. eruditio ; tf^a ^«i- 
/iic«. Th, fiifofJtriU», Hinc 

T^mftfutrtim, tiett, >i, titeratura; Ct 

r^^i^MMrsfv, ur, o,friba ; et in 
N. T. /lyif inierpres, pretco verii 
divimi, Xffcol^uri et 

Fftf^i^iMMixv, (fub. T<;jj»w) «, «, 
Grammatica, fc. ar/. A 

TfmftftarixH, n, M, titerarius, 
grammaticus i et 

r^«i/«^ST«CM^, «^, •, Grammatiese 
pr^£r/>ior i f^Mft._aartiiAmrmmXH9 v, 
•, /if Ji ///^/-4/ ii m^a^jjier^ fui dyc* 

.:)igitized tf 

Utti^! item Uteraiar^ Hbrsm 
omnia ab eod. Th. 

r^«^i^ mtykflimea, it^B «vfi 
fctt Mi/iir« ctfrrfd(/r,'qtiod'«iim 
nea dndi noubatur : et 

rMi/«^»«r» <^, 0^» liiotaris .- 
eod. Th. 

Tfdm-tf, ilffr, njmeda^mxarmaj 
peiais,9u, 

r«i^WM», fcrikemdmm ; ad[j. v 
bsle a fijiupm, fcriba : perl i 
pafl: yt^M^i^, 4«u, «MT h 
etiam , ' • 

T^«^r»r, i^, •», fcriptmt^ m^ «•- 

rPA'SOS, C i,Jordes fu^ im * 
mm famU caUsgmmtssr / miArmmfeii 
Didtur et /Ji«r«r, /JfUr, et /^ 

rPA'SSOS,y, ;, «/oMr «fUit 

B cmgreffm adermm» Pttto a ^ 
^vr, «vxy clasmr, 

T^tsy tH, n,gramtmtt .- qo. a /5i 
quia pa|>uhnn pecormnL ifi 
AngL GRAts. 

r^ftav, ^«f», 4, ••«*, loo. /f^ 
et per Dialyfin. y^r i /J« 
idem. 

r^MftiMS v, T«, grttphhem,fy T^mptitt, ioH, Itfcriftor^ piOmr X 

T^pk, i§, i,feriptmra^^^ripti 
piSmrat auefatsa : ^f^psti, m,i 
divimst liters : k f(mpot,feri^^ 
hinc Angl. a oaAVB. 

Tsmfmrotrmf, 3. pL a. 2. impcf 
pat fftipmSt' i ffdpoo^firUo: «l 
part. pafll fHtptir 

r^mptmt^ i, «», fcriptmrim^ itt 
pimgemds peritms : undc 

TamptmoUtgrapUce, rt^rrfee 
eoi Th. 

T^mpiof, m, r», Ct 

TffifV» il«f, 4, /y^: ^icHbii 
Umeatmentormm dmOms, A 

T?A!^Tl,fcrHo,pimgmt ^Uffl r 
/f«//» .• /fr« Ugemt adpfuUem,]f 
cio, f* >^ p. yifittpm, a. I. io 
a^ tf^y^it, pen^ ind. pa£ y 
f^ftfteu, ^mt, mTmt* Hinc Anj 
TO OtAVK, ORArr, &c 

r^«49f > imprimtas : %, fisig. a. 
fub. aet cjttfd. /Ji^ 

rPA'a, (unde yMttrtee, quod i 
per contr. yfoufot^ L #«, «««wdb 
a. I. ind. a^ f/(«i««,nn(U fbriiu 
AQgL TO otAZc, herbas deps 
cere. 

T^uiHfa, tH, i ^ i, amslis: 
f^ut, anut, 

T^nfo^, a, vipU: f. ir^ \ 
Xf^nyi^nitt, a. l. md. aA. •fz'^^ 
reu pnct. ind. mcd. if^o^ I^ 
citur f^fom, pcr aphxrefin pt 
if^fi^iot. Derivatur ab ifu^* <t 
Wt«» quod vide 

r(i;y««i;rif , i«»r, n, vigilamht, 

T^ift^, qui viviUvit / ite« * 
gi-tpi^: prat. ra. part. tjcp 

byGoogle r r 

nest», kiL «b I/Jic/c^k, p. 
. iod. vo^ &i/«f*«> q> ▼• 

piisf, MT, vd Lr» #, pifcaivr .-> 

rir^ •««« «9, lucrum, cap 

^tt »(, «s, idem. Idem 4cmigma 
k.fM irretioi foknt :^ Mnc for- 
p Aogi. CRire« 

J^d^i^ « Z^fiafst, ftiaires : i 

WJ<»0£, M, ;, )ft«/fiM(», teli ge- 
■i: vd bmf^ '^AT yvoai <rrr<r 

|iTr , kI ^, ^itfuid miiumum 
fi/irduii^mmm^ Hefytb, Hiac 
k^ L f^y.p. vxa, grwHaio, 
lUI» ; t^a^ itmifer Ufuor. 
I AiUii^ L jir«^ p. oMT, gruMuh : 

irpAiifpMf, 5, #, ct /JJaAj», nf, «, |f «^w*», ■*, ji, pertB fuodJam ge- 
m; ta vdis et mijiimi fretiu 

\^f%, «, ^ Ct /itrr^ut, mfy «4, 

tnr, mu^, ^ CRTPS, Gjn-. 
'Sftl.' AiigL onrFHOif, indc 
«aa aupE» et -9^»«^, ik, *», /»• 
^•'^, o^frai / ifeeiH f i^' «<y*, vcl 

na SH, tr, «, «wf»*, faxum 

•. ISBC 

• 5'^, «, 0, cmrmi, prtfumdiu, 
rti, fca ^^, ion. ct ^rv/d, «f , 

^- ifytm^ jjgtntm^ via^ffffa: q. 

r***^-^ «>, iuyp9cula. Vox Me- 

^•^ gen. fiog. lon. yvm^nft 

rTAAOS, », Ti, cmwiae; undc 
•^^.'^i.&c Hinc 
'^**^^ % •», jfci «rim» tompre» 

^[*V^f »% i e^ J^ fui/aci/ mem- 
^^Uferemkt U^ores^ vegc-» 
^' *> ywfw^ mtewUrua, Ct «^xca», 

'•Hi «I, i, Domcn mulictis. 
^*j%9y t, Gjfjf/, rex l^ydio:. 
'^ ti «, tUfitait', pars amtri : a IHia yuK^jagerttm, q. V. f*V^, «, i, Pcct. c: Dcr. r Y 

rm ywSm ht/Jtm^ qui mtemtira Somaf, 
Epith. athlctx. . 

r(/M««|4f , «r, i^ j), wumbrd^tnpaf" 
eens, ment^ra fatigans : a yvrar, 
membrum^ Ct Kt^iot^fatioy depafct, 

rTrON, «r, To, mtembrum, ia pri- 
mis majus, ut pts mtan^f^e : in pL 
yulat, Undc 

Tvtisy j^, ev, daudus : Ct 

ri/<«Ar; -M, fut. »if*mymemhra fran- 
giy; claudum reddo ; enerv^, 

Tvtatrltity «; , «, pedica, linculuay 
qnmd mevtlrn mncit atquc //^oi.- ex 
ys»r»?, et 'Tiotff pediui.. 

Twy;^mXxa;, Ht » ^ n, fui «isw- 
bra terea babet^ robi^iffimu^: CX 
Yv7ti, membrum, ct j^mXstoS', ^* 

Tum^itf, mutUatus: a. l. port. 
palL a 7<iiMA>, cUudmm reddo* Tla. 
ytnmiy mtembrusn. 

TTAIO^r, 5, «, vafutum mUitare, 
▼illiiociim ist prumis, in qmo cihui 
adfervtUatur : ak yvetKaf, quia ca- 
vum. 

Tvftw^ti, exerceo : f. tirt/. p. yi- 
yvftteuitt, a. I. ind. acft. (^««/Mtf^a^ 
perL ind. pafl*. ytyvftfaa^ttu, a 
y*^^, nadusf q. y. 

TuftimrUy «j, n, Ct yvitamrn, tt^, 
j, exertitatia, . 

Tvftfttrftm, etrot, vi, idem, ab 
cod. Th. 

Tvftfttatm^j^im, »m, L itnw, p. Jtx*, 
meei^itatimimus prtefum, gymnajii 
prgfeBusfmm: ct 

TvfJtfmata^X^f* *f, o, ^cl yvftfttmlm^ 
Xtg, m, i, gymmafii pr^efe^s, Jmdi- 
magifter: ct 

TvfAfmatu^X**i "•*> ^yZy'"'*^/*' P^^" 
fe&ura. Th. a^x^,principaitu. 

Tvftfiiriof, I*, W, exertitatio: itcm 
palajlra, gymnoftum, locvs ubi olim 
nttdije exerctJtant, Ct jani ^ToJcb»- 
ia. Th. yvftfif, q. v. 

rt^fivcr^f, if, », prafe£tus pueris 
exercendis t ct 

Vvftfttftntf, h, if, pal^Jhiitu, ex- 
e/ciiat<irius s ab eod. 1 h. 

Ttfftini, %rei, vel yvfivn^rvty «», », 
w/Vr/ /«'/'j armatura, veles, itit : 
incrmes «nim illi cum armatis 
pntllum faciebant : a yvfi*H, q. v. 

TvfAfit*Tivmy tiudut Jum / proprie, 
Jum tnites Uvis armatunr : (* tva&i, 
p. yi{vft\nn9iuL' a yvftvit, vel 
yvfifnrrte' ab cod. Th. q. v. 

Ti'ft*o^eu^itt, mt, 4, puerorum nw 
dorum exercitatit: a yvfifii, nudus, 
et vetit, pitrr. 

rTMNO'2, «, »y, «v^// ; inermis; 
qui ywdf /«>« habct, et Poct. pro 
yvufiKtty «, w, ^ymniats. 

Tvft>oeo^ifui, Hvy pi, Indcrum fa- 
pientesy lic didl quod iJudi vitam 
voluptatis expCTtem' agcrcnt. A 
yvftwf, ct rofi^rriSyfiJpiensj qilod a 

, 9tf'ti idcmt rr 

Tvfkfi^nt, firtf, h, nitdiias ; pmtu 
'peHas; ct 

Tvftfom, m, i, iffm, p. mnmy nudo ; 
fpolio; detego; et 

Tvftfmri;, tms, if, nudati* ; nudi- 
tas : omnia a, yvftfat, 

Tuftfmfifrmy acc. Hng. maL a'. r. 
part. pafi*. a yvftfim, denudo : yvf*' 
fuftti, a. I. inf. a(%. lyvfAfmSnf, ^. 
r. ind. pafl*. Th. yvfttif, nudas. 

Tvfiffm^tbs, mrmp mf, nudus, nuda- 
1'is, part. a. I. anGt, vcfbi yvftfom, 
nudo, q. V. ^ 

rt/vtt, Dor. pro yvvh, muiier, 

Tvfmt, o muJier / voc. fing. (ab' 
inuf. yvfmil,) k yvfn, mtmiier,^ ia 
acc. yufa^Ku, 

Ttnatitii^ofy tt, W, mulieriula,J^lltl. 
fcjufd. Th. 

TtnmiKiTaf, u, ro^ fc JL Imfm, GT- 
NJECEUM, contlavc muiic- 
rum : et yvfmtHiitt, »r, rm, mt.n- 
frua. A . \. 

TvfmiKtiot, tiee^ timt, piulieLris : 
hinc . . ' 

TutatzvJin, m, n, idem quod yy- 
fOfiLitof, q. v. 

Ttfftuttintos, lon. pro yttftuKiTo;, 
q. V. 

Tvfat*imfy m, ij mmliebris, ejffiemti" 
ndtus, mallis, . 

, * Tutft^tmrft^s, »,'.•, muliebres 
blanditia, ' 

Tvfmmtx^ritftmi, Sfitmt, f. I. m, 
WofMMi, p. paiiu Zfitmti /aminarumt 
imperim regor, feemina pareo. A 

TufmtxtK^rim, ms, n, ant/ie$re ini'* 
periuml 

TvfttttioKfmrUfUfof, v, part. prxf, 
palf. qui fub.muUcrum eji imperio : 
uxorius, 

Tvreuxtitatfi{f, itfy 5 tr, muiiertrm 
amore injamus ,- ' mulierrjus : a ytm, 
ct ftxlfoftmt, i/fanio, q. V. 

TufaiKOfy yvfmiKiy gcn. ct dat» 
0i]g. a yvfh, q. V. 

Tvfaixo^ikmiy m, 0, Dor. pro 

TvfmtxefiXnSy v, i, mulierum ama» 
tory eJuminatMS ; a yvrn, muVier, 
ct fikety amicus, q. v. 

Tufaixdi^nt, tos, i ^ «, effantinaiuj, 

TvfUlKcify t^ftfy 0, Ct 

TvfmiKtnims, v, 0, itcm 

r«>a/x4»ifrT/p, /3«;, 1», mulierum con- 
clwve : a y^h, q. V. 

TvftuttatTjs, pro yvvmixoftmritf, 
quod vide. 

ri^va4«ir, V, c-0, muIJercuia: Dim. 
a yt/»^, q. V. 

Tvttilif, dat, pl. cum » i^iX»* 1 

TTNH^ h, mtilier, mxcr, q. a yo- 
vk, gcMtura, quod a yivefttu, pa- 
fio : gcn. llCg. yvfaixlfy dat. -»i, 
acc. yvfaTxcty Dor. yvfr.Vy voc* M> 
yvwe/, dat. pl. T^t/t-o/^i. Hinc 

Tvvyi^y rv gcni. Poct. pro ^^T/f| 
i^j?, #, moihyf^ffaminaius^ 
Jigitized by VjDCWIC AA 

■ r««^, ^«5^, Hcfych. alhtu 

rr^PrAeor, », i; camfirum d vi- 
mlne. 

rT^PiX, U;, A, ^<)//tf/i. A y5^«f , 
^rvsy ncmpc noAr. 

rTPO'2, ^, ^«, tiirvus, ineur- 
vus ; rotundus ; 0, fubflant.yh*0^'' 

r?^«, », i, aiitcm GTRUSj dr^ 
fulus, vcl amkitus. \ 

Tv^a»ff -•», f. <5w, ificurv^y itcm 1« 
vyrumcoUigo; infcrohem c^nde, Hinc 

rv^^, ac«y, T«, ct 

Tu^^iff iMS, «, circumaffio in or» 
iem : circus, Th. yi/fcf. 

TTV, 71/«^, •, vultur : hilic y«J- 
T'» »f , iniy /»#!', vuiturinus. 

TTNdX, », 1%, GTPSUM: a 
^, ct •^cw, q. f0^ /<rra .* hinc 

Tv^Wy siy f. ^mygypfo iUiuo. 

TSty contrad^ ez 7««», inuil ta- 
pioy gigftOy parioy latory glorior : ct 

Tiy ctiam pro iavrf tiivy ^ #f, 
, Jiifi ifijiyffrivaiimytuo. Hcfych. 
* Teiy, iy nomcB regis et gcntis, 
▼ulg6 tfffum interprctantur. 

r AAEA\ Zvy v^yfpdunc^ et kti" 
huLsy fcu lujira ferarum, 

Tify Iq|l.'prp yufyfaltemy igilur. 

T**ta.rety genuay Dor. pro yefaTm^ 
nom. vel acc. pL a ynu, genu, 
«|uod vidc. , 

rn.Nl'A, ««, riy anguihy item /0- 
Vcrx ahditus. Hinc 

r«fv«<ir«;, «!<«, o^, et y*nri«^f, 
«#;, « j^ «, anguhris. 

TmviiioVy «, r0, parvus angulms ; 
item /ofjr/ . angujius v^l abditus ; 
X)im. a yetfim, 

TMIa! Slyfuhfannoy vcrbum La- 
conicum. 

rftf^vrAj, vcl ;^*»^i/T*f , 5, 0, pbare- 
ira : a ;^w^&r» r^ ^vrJb, L C ra 
ftA|p<;^ CiA,«, quod capiat jacula. A Eft quarta litcra, ct quatcr- 
' narium numerum defignat. 
lon. ct Dor. pro ••, fic oS/*»} pro 
offfthf odor, ct ftibinde pro y, ut 
2«, J'*?, Dor. pro ^«, ^a^ , ct Boc 
ipro ynyyiii' Tum ctiam pro ^,et r. 

Ac, particula per fe nihil ftgni* 
£cans; fcd in compoQtidne au- 
^et: Ut }mf»iHf Taide umhrofus, 
u }ety et ffxiiiy umbra ; iet^Hirefy 
aadis admodum aviduj, a 2«, ct 
^ofefyceedesy &c. q. v. 

Aa, vero, ct $«f, Dor. pro y£y 
ct yif, ct hoc pro yny ynsy q. v. 

^«£4), nooL regis u,K\iref. Heb/. 
diie£ius. 

AArT'X, i^v, iryJlaUuSyglacies. 

Afiiefy u, Ttf, facula. 1 h. ^«Mif, 
^ro, q. V. 

^A'AIS} »W| n, rrenfuret genus. AA 

Af )k;^{«#, **r, f. n^ety facem teHet, 
fr^/uceoj ct 

Af^AJ'»» •»> «» /k// ^5^fl*/« .• ct 
ioiiix^fy *j ^* quifacem geftat, tet- 
difer: a ^«fyfax, et tx"* '"•'*'> *1* ^* 

Aof^y» tadarum, gen. pL d ^'^ , 
^fl«f, ex ^«^r, per contrad. Th. 
^k/«f, vro, q. v. 

Attiif, lAy^tf/, a. a. part pa»r. a 
^«Mf, ^o. a. 2. ind. pafi*. l)«nr. 

Lmoiety pro ^a/*r, </|^0.* hinc ieuiift 
in a. fing. fubi. prxC ad. 

A«u^, «e, of, niger, ra, rum, a 
}«/«, uro, q. V. 

AiKtAf, «, difid,fcio; f. iiriv. p. h- 
idnmet. et perf. ind. pa/f. lidair- 
/K0M. inf. ^t^cWWi, -nfimi. part. ^- 
2«9r^i*«f. a. a. ind. paiL iS«n*. inf. 
^«nfflu. f. I. m. ^«M/tMKi. perf. )i- 
^iuc. part. ^t^dMtv . rh. imitfy quod 
vidc. 

A«^«^i, f, i.m. «i«r0fUM, p. paiT. 
msfieu, divido ; leueroy diffuo : 5. 
fmg. perf. ind. paff.^WcM* a ^i«, 
q. V. * 

^iJ^et, dimido^ diflrihuo ; f. ^«r^, 
p. ^il«tx0i* ab eod. ' 

Afltif, fif, ny et imlf, -i J«r, n, pugna; 
fax^ lutntn : a )#/*», im^ndo. 

Amnfufetty didUiffe, a. 0. inf. paff. 
Dor.prb Imtifms. f. 2. paif. tmwo- 
fitmi, ct in 2. (ing. ^«uir««M, lon. 
pro tmwn. a. 2. ind. palf. iid^nf. 
p. in4* m« 3f$«M. a ««ititf, inuf. 
quod vtdc fupra. Hinc 

i^etifuefy ofof, • ^ h, do^us, gna- 
rus^ peritus : comp. %mfifi>ent%^ofy 
fuperL imnfitofWotret. Them. Omiee^ 
difroyfcioy q. V. 

AAHl% i^(, «, («' i^K^^o^tX^,) 
LE VIR, mariti frater. 

Amnoofy ^ety 0V, iucidus, a, um, a 
imiefy uro. 

Aoi pro ^, autem, (jgnificat dif- 
ctetioncm : k Ifuet, divido. 

Amty vero per Apoc. pro Imth, 
dat. fing. a lat$y thf, iiyfaKyteeda; 
pugna ardcns : a %mi^, ute^ q. v. 

Aai2«Xt«i«, gcn. fing. ^gulmXioifi, 
dat. pL lon. a 

Aai^ttXt«<, f», iav, fcu -Xof, -v, 
i ^ n, artificiofa» , varius^ '1 h. A«m- 
letXot, D^tdaius, q. y. Unde ct 

A<ti^XA«f, f. m\eiy Ct limiteckeoe, H, 
f. eitg^y artificiose facio ; Ycl var/V- 
goy omo, 

Aoti^aXf/tm, krot^ ro, opu* artif- 
ciofumy vel egtegium : a "^^mMuu, 
ernoy quod a 

AAl'AAAOX, », «, DJEDALUSy 
ingeniofus artifcx Crctcofis ; ad- 
jcCt. artiftciofusy varits : q. a ^miesy 
fcio, \ intcrpofito. 

i^mt^fy gen. pL a ^««V, ^^0;, «, 
yi/x, /tfi/a. Th. o«iiy, i/ro, q. v. 

Acii, et LM,af, iucebaty 3. fing. 
impcrf. ind. aft. lon^ a ^«/w, <j. v. 

Oigitized lon. a oeuo/tmi 
pafi*. t^aEniE. - 

Amt^oiy {.!lot, veliMHi.t, 
ad. i^Ail^ i-te-t^ praeCpafil 
^y»«<* perf. iadl p^ ItUif^ 
•i^ftmiy part. ^XtiV/avof, '^ 
Onmia Poetica, ifin^ ^ 
ouidoy inquiro : a )<B/iw, dheiOt 1 
AngL DAur, qood fit flot 1 
tifidus. 

AetifiUftty if, ot, DJEMQh 
(mmrmxPofioi, mmu* .• sfrm 
lares .*} nom. pL ^ Vi^, 
q. V. 

l^eufitifi*, pro ^ijpMMi, TOCl 
a }«u^«»i««, q. V. unde 

AeuflUBiietmotty ^, •», « < 
y?^x, aut a^a^/. Th. )b^«ig 

Aau;^«via«ir, ai, f. ngof, pL «h^ 
fanioyfism dittmouiaesu, £t 

AflU/t«riX0/«ci, f..<Z. m» /1 
detmonio vexory torqueot: | 
part. pair. lttspLa»eiofUfo$^9, m 
niacus. pcrf. ind. pafll Um^ 
^uu. a. I. ind. psd£ 
Th. ^i/MMir, q. V. 

Aeufitofiny lon. pro ^«ywi^ 
n, divinoy itCm mtyirrai 
pL lon. ^ci^iffTfy piD ) 
a loi/Miif, q. V, 

A«U/M»f«l, «»«9,i^^JlfO^ 

L c fpiritus impurtes, feo £d 
in N. T. Apud prophaoofcfi 
torcs, Numen ; itfm lar^^ 
nitts ; fortuna. Dio. i J^ 
quodyide: ^/etMc,«if^fi%i 

Aatfitiuot, 9,i g ft, dm i/mt ,f 
etugufius ; item in malcm pcn 

«B^r, miferandus i fiiti^frtt, fi 
fus : ab cod. Th. 

AaifiOfieS^nty m#, • 5 «!> 
«i/i/, d^moniafu* .* et 

AtifitOfieif^ fum defm^OH 
part. ad. contr. a 3au/t«Miv| i 
ntiey cujus Th. e(k 

AAIMAN, 0»f, i 5 », iJiawi 
rai; genius ; fortunm com 
adverfa; DJSMON: «pudft 

fcripcorcs, tametfi >q malam] 
tem accipitur pro fpiritm m^ 
piabolo : q. fmifiktet^ ftitui 
^mite,fcip. 

i^mifu, pro tmsfvPe, per Apo 
preebe convivium, 2. fing. ptzC 
p(^t. ad. a ^'vtt^ Th. 2 
epu'um prdcbeo. 

AmifUfiimi^ coni ii vo r , «gteioi 

Amifvff Ct ^ivpvr' pro i)«<n 
convivati funt, 3. pL impcil 
m. lon. cjufd. ct 

Anitvtf pro Imifvrisu, i^ 
comiffari, praf. inf. med- Th 
^«««r, epuiutn prabeo, 

Ac/|«i, drvijije, a. X. koL ^ 

byGoogle ri>r; itemMUMdSir.- klmSm^ 

tk, mm, fimdemsy vel bo- 
^MS >D QOOL pL ^^9!«r .* a 
i^Telitr»»^ V. 

|*2l ^, «y acc fing. W$«, 
!£2)i^: kem /«(r^ metgnfa et 
^, pnBtmy hdlmm i a Wuw, 

^*^- ^ 

taif Umk, ec Wf , Wr0f , ^, r- 
t, aftrnwirav, HAPESi Ut Ct 
m.v, 4} Poct. a ^siW, tputum 

m» UioC AllgL DAINTXlES. AA 

a^ft. pro naxM, if, i, ««Itorir.- 
)a«M», quod vide. A«»ii«f, Poct. pro ikjMJV, a. 2. 
ixif. ad. ab cod. Th.' 

^mifivfi*f, u^i K it mordems ami- 
mutmi ; grawy mtolejius* £x 2<ucii«, 
mordeo^ et ^vfaitt amimtus, 

A A'KNXi , murdeo ; pumgo^ moiejiii 
adficio : forinat tempora, q. a Jif- 
KM, ut f. 1. aa. ^1a«, f. 2. ad. )«- 
JM^ a. I. ind. a^ Unfyu a. i. ind. 
a<^ Ximmn. iof. ^«uV. p. ind a^. 
K^j^o. peifi paif. h^hyfuiit |«4, 
»r«i. a. I. ind. palT. l^^^in^^ ct 
ipart. tnx^uft <^'«> iv- a. 2. ind. ]^ ymjm, fkehrare muptial^X paiT. Uaivv. f. I. m. 2it^«^, &. 1< 
qood a Mu/> eftmlmm. 1 ind. m. t}«|«/M«i». a. 2. ind. m. %- 
iaxifirft, 

AamUrH^ et immwfKy gen. dng. 
maic. et fl g. a. 2. part. atft. a 
^Miyii^ m»rdeOf 

/^aMtSf ttff , «"tf, morfui : (Poct. 
pro ^n^f , i4»f , 4,) proprie animal 
vemematumt morfu homini moeemt^ \^ 
riTof, Hefych.de aliis etiam i^elluis 
aeferit dieitur. Th. "^mM^fmy mtordeo^ 

A A' KPT, vo%t ri, lachryma ; humor^ 
vel yWcM e plamtit dijiillant : in 
nom. pL oax^Uf pro iax^vat dat. 
pL }«ue^4. Fort. d ^axvmt quia 
iaUa et mordax. 

^oxfvfMit jxvoft r$t LACHRY' 
MAt idem quod %ma^wit ct Th. 

\&X^Vt % V. 

Lax^muft «&«'«'«, «iv, gen. iM*«f^ 
ifruf» «VT«f, laclrymiQfujy in acc. 
(ing. StfAfvdfvr* pro %ax^viura, 
Th. ?«x^v, q. V. 

^ax^VHf^ adv. lacirymis fffvfi», 
ab eod. 

A««^My, t, «V) idem quod )««^», 

q-.v. .^^ 

* Aax^ufftiott *», f. «#•►, tachry- 
mit Jluot lachrymor i it 2«»^», et 
|Ji«,/«o, q. V. ^ 

Adx^vet, dat. J>L a ««jK^v, 00f , 
ri, Ucbryma. 

AaK^v^af, a.ii. part. a(^. a ^«- 

«^M», lachrymur. 

hax^v^f^Utpy lacLrymas fundehSt 
prn:f. part. atfr. a ^tcx^v^iv, £, f. 
ii^^M, quod a ^ax^t/, iut.hiyma, et 
Xi**ff"»^o, q. V. 

AxK^vet, L vemt p. mc«, iachrympr. 

Th. d««^(/. * 

A««{iMi/^*}f, i#f , • i^ ^, /achrymo^ 
fus: ab cod. Th. ^ 

Aff x7t/A/«f , V, ^, cmmeliusy annutus : a 

AA'KTTA02, », fl, i Ji/*«», inuf. 
i/////w ; pes mctricus, ejytlaiatonga 
Ci duabus hreKiilius Cbtifians ; palfH* 
ffuSlus. Unde AiigK a datb. 

Aaxft?, rrordibo, pungam : i. 2. 
ad. a 24xw, q. V. 

Aaxuf, cvTig, fui momordit, vcl 
pvpugit^ a. 3. part. a«5l. a IdKw, \\mmyefmhtm prmheo, ^ ^' 

tni^flc^ a. I. part. m. )«/rvf, 

fc^, z. £ag. a. I. fub. xn. a 

ijiyww, q. V. 

iftVa, 3CC iing. 'httrmty acc. pL 

B4, Umf, h, cihusm 1'h. ^«m, 

!&■ prdeay q. v. 

Un/;!^ Poct adv. (^u. l» 4-q$ 

»n|{.) tx «urvivi^ Th. 2«/**9 q. V. 
N«twv,.£. inr«, dhtido emltro ; 

Ua^ i^ i, coquust qui calnes 
h^ id dL <^rtMU(/, Ali(}uando 
Wfi, adf. diviftm^ viritim^parti- 

fcLlH. 

Ui?Trs«», ««^, «, epulot ^ottvirtm ; 

tfukrrKicfbiiit. 

1««!«, Mf, «, fH^i-»item^ idem 

i*Vt»». ^^ikt heiiicofmt,, in 

• trfi^ii indat./ing. *«<^^^ 
^ 1 Wk^ ^n» ; Tcl a iectt, pug- 
uir f^, «^, q. V. 

^■yUtf^ irr*|, a. I. plrt. pafl". 
i^«,uiAfr^w,y«»J«. A feq. 
AAiil, Tcl Aciw, univcrsc <//«• 
i-i, ^eamiim inih-omenti acie 
s.iiif»aniti divido, c. g. f«rri, 
»*'. jUdii, L t.ftta, vcl caJo j ig- 
^Tdiccecdio (divido, i. c. uro, 
m^widt, locoalicui ig;ncraquc 
Ltwb jsfero, i. e. pugtto^ bellum 
fi intimiitu» convivis, vi6l6s 
t pctci 6v«rfcs divifionc fadi, 
tscgujae ^rtio dap um apponc- 
^iioicfignif. epuium fraoeo; 
'.'^enipiaj ei, quia, l^ XZ^f^ 
*^k**Xmmt^ (crcrum diviiione 

* rain faat, mclias catisa in- 
U.:.^aail,) fcientia cxquifita f«- 
f: «rmir, ct dodrina, figiiif. 
. '•i*;'^: f. I. ad. J«ira», vcl >«i- 
•'.p.ad- 5i>«a«, p. paiT. isJiw- 
i«-.-V;^/*«, f. 2. aa. 2«^, p. 

''fi. <i«i*, vcl '^toetm, combif£l, 
l^r F*n. «ntd- iJt^/*, a. 2. 
•^ ««**, a. 0. pafiL i^a».:^, /JdW, 

^ViA?, »cno» quoddam cailia 
*m, 3 tijg. loE. aor. 2. ind A A 

A2Xi, D^/<, Dor. pro AitXf, voc' 

iing. a ArtX9f. ' * , 

AaXtir; Dor. et Ton. pro i^Xt?- 
r; iadehat, 3. fing. imperf. ind. 
m. contr. verbi M^im, tadotdc )«« 
Xifr«T0, pro i^nXntf^AT*, 3* iing. a. 
I. ind. m. ' 

A«X4«f |iM(, i *Ait§XXm9t Poet. 
et Dor. pro AiiXi«f , Beiiut A" 
poilo. 

AaXfutmiek, n, iiomen regio- 
nis in Judx^, eixXifov. Hebr. 
pauperit hareditat, > 

Aakftaria^ «f , n, nomen regionif 
ad mare Adriaticum iitac 

AaXpft "et 2avXif^ «, i, lamfiatf 
fulgbr } titio, tcrrit : a W«, uro^ 
q. V. 

AaXof, etiam Dor. pro A?X0r, 

Deiut» 

A«^, domtai : 3. ibg. praef ind. 
a<^ a }afiimm, q. V. 

Axfim^oft domo / interfieio : f. #^^ 
p. ^i^4/(*«>Mt« a. I. ind. a(^. tiafimf^ 
woy a. I. inf. a^ 2«fb«r«4, perf. 
paif. hlafMtfffeai, prxf. part. paiC 
d«/u«^0/«sMf. Th. ^^«Af, q. V. 

AafiMTaSy u, Poct. pro ^afutfixifg 
fi, o, vcl ^a^at^f, domantydomutor» , 
Th. ^aftam, domo, 

AafuiXf}, nt, n,ci 

AafMtXif, iif, ^y ju^temca, vituij^ 
bucula: a ^aftaut qa6d dometUT 
ad laborem. ^ 

Aayu«Xit*f, f. /rA», c/oOTo.* Poct. 
pro 2«/»«^«, f. «r«>, quod vidc. 
lafaXi^tffiaijJuvettca more lafcivi^ 

t, 

Aafiaq, vel itifM^t etgrgf, ^, 
uxor : a ^«/««a/, quia domatur 
jugo matrimonii Hinc AngL 

DAME. 

* Amfim^tet, mummus fuidam au» 
reus apud Sicutos, a Damareta Ge- 
tonis, Syracufanorum primcipit, coh" 
juge, nomen fortitvs, 

AafML^if, lief, n, nomeh mulic- 
ri$. Gr. idem quod J«>«f, uxor^ 
q.v. ^ 

A«^«r«j, a. I. inf i^. 'Saifjtmesj 
3, iiug. a. I. ind. adl. lon. pro i- 
^«^«ri* ^afjt.aare; mitigtt : 2. iing. 
a, I. imperat. a(^. a 2«^««/, domof 
q.v. 

Aaftaehif, Dor. pro lafiuluft 
pr«f. inf. aa. a iafii^, domo^ 
quod vidc. 

Aafimo-iftCfferoi, 9, i ^ h, damitof 
mortatium: «tet^a ri imf^ierai rig 
(^^arif. 

Aetfiaeif^iitt •Vflf, • «J n, 7»/ «/»- 
wa/ mentcm : a Otrftam, domo, ct 

At£fia<tKi:, S, f:, ncmen urbl*> 
Daniofiis^ in ACa, Syrije finr^e» 
^cXiiuf urdc DA.MASK,roibB,iteni dem lAiurmodi panmis ed in-urbe 
inventus. 

/^ei.u(tfxn^hi ^» «i"» jbamttfi-enus. 
Hinc DAMSON pcr coiitr. .1 da- 
MASCENE, 3c arborc ct fru<ftu 
qffod circa hanc urbcm primd 
crevcriat. 

A«iutA'«, lon. ct Poct pro Xii- 
fjM^, a. I. ind. a6^. Hdt^rr^rrtf» 
pro }^auireLV9f 3. fing.' a. I. ind. 
. m. vcrbi Ja/5«a«i ;/<nwo, q. v. 

Aafjucffeitittf 9, t«» hcrba qux» 
dam. 

Aetftarrt^ DoT. pro AijJBnrr*, 

AAMA'n, DOMQ^ fuhigo; af- 
fiigo i oecido .' f. ^«i^, p. a*«, f. a. 
a^. ^K/tai^ a. a. ind. a^ <^^y, 
p: med. ^JSai^. 

A«/K^n» domiiuf ftty 3.iing. a. 2. 
opt. pafT. i Iti^iiMt q. V. 

A«/*i», Poct. ct Bceot. pro U«- 
/«iffiecy, 3. pl a. a. ind. paff. ab co- 
dem. 

A«t/eef»nn, a. 2. part. pafT. duaL 
num. la^tlH-a, acc. fiijg. cjofdem, 
a ^afieiaff vcl fort. a 01/«^» q. v. 

Aaft,r,fJtiV!tif Dor. pro 3«^«b?yai, a. 
3; inf. pain vide St/Awj vel lafidaj, 

LafttatfiaVf domefy Dor. pro 2«^ 
feitun*t I. fing. ppef. opt. paff. a 
^fnnjftit domo : quod a 

Aecftveiut a», f. ^^i>, idbm ac them. 
^afiatt^ unde Lat. damm, Vidc 

Aaftinf^ pro ^xftftiftii fif^ m&^ty do' 

tfio : Ct 

Aaftvn^jt refrimit, 3. fing. praef. 
ind. a<5l. E 2^/ecy>;/«<,quod a iafivaiM. 

AdftoWaif «, •, Dor. pro Ar.ftol' 
T>», », ^, propr. viri nomcn. q. 
inftirKSf popularis . 

A«/st*;, fc'» fi, Dor. prb ^^fttft ¥, «, 
populus, Hmc 

AaftoraSf a, ^, et Aaf*,»rn4^ 'if, o, 
Dor. pro ^rftoTHft «, i^popularit: et 

Aaftirifj iSflf, a, Dor. pro J»}/tz^- 
Ti;, «H, ^, popuiarii', focm. 'l'h. 
inftti,popuius,^ 

Adftt^Vj «w;, J, Damon. 

Aaf4M(rs!>ftifiuj I. pi. a. i. fiib. m. 
l5or. pro "hnfttft^ftsiay verbi )»t- 
fteoftas., atiquid ad populum affvro. 
XII et ^xftHcSai, iu^^utfie'^1, iv^ 
ftttiT^ai. 

Aafdas •vtaif^ DanaafUius. 

AANA'H, JJ5, ^, lanrus Alexandri' 
na : itcm Danae\ nomen mulicris. 

Aayat^atf aJ», »/, Argivi : a 

Aava?^);; , ¥, a, fH-is Danai : a 
A «»'<«$, tf^ c. Djnaus. 

A«*a%3;, «;, «, nar^mus tpuJam 
irarbaricus : ittm cLolus Cliuronti 
folvi flitus, 

Aa\i'.^it,rv:'fut:m doyfanero:(. au^ 
ft Att. Ja>!/6/. p. ^s5avn««. a. I. 
Uid. a(5l. tSiyhf^. prswf. ind. m. ^aUtXsftai, mutaum fumHy Vcl fl^r/- 
pioyfa:ner9r; a. 1. ind. m. 15««»- 
trifttnt », «r«. a. I. inf. m. 3au<- 
wetviat. a. I. part. m. 3ari/r^/£f> 
»«f. Th. Sav0;, donum, 

Aaftmy », rljfotHus ; mutuumy ms 
alienum^ debitum ; ab eod. 'rh. 

Aavztffac^i, a. I. Trif. m. ?«»!/- 
faftivos, a. I. part. m. a ^avi/^/», 

A^nifffttty aros, ri^ pecuniar, ftene^ 
ratitia: itcTi\ fpp faneratio : et 

AavUiTftos, 5, i,fanitrtttio ; mutua" 
tio> Ct 

Aaiitfris, S, i, tf-edit(fr,fttnerator: 
act.pl. S«»i/r«^;' omnia a perf. ind. 
paff: verbi tAn.^v, cujus Th. 2«- 
»«;, donum, 

AawjfX, », Dom. Prophetar. Hcb. 
j./if.v Dei, ' 

AA'NOr, «»f, «•*, doAum, mutuum, 

Aavdf , n, o, ariifirs, a )«/&>, «ro, 
q. v. ' 

. Aa^ava*,j>Txf. mf a^Li 

AATlANA^ft, -4I, confumo, impen' 
do,fiimptus facio ; exbaurio : F. r,ffm. 
p. li}aTutr,xa. a. I. ind. atft. ioa-' 
iruvnwa. a. i. imperat. a(5u.^fffr«- 
»>jrtf», «ir». Hinc ^ 

Aavavyi, ns, k, fumptus, impendi- 
nm : ct 

Aavuvnflv, exptifum, neut. gend. 
part. a. I. ptff: * 

Aa^uvnfta, «rcs, ro, impenfa, 
fumptus, 

AaTavnffUiCJH^ a. I. Opt. a(^. ^«r 

tavntetrt, 3. pL a. I. fub. a(5^. a 
S}t9raya<v, confumq, q. V. 

ii««t«r»!«^;, ^af," ^c», fiimpiuofiis, 
profufus ; et 

Adjtuvof, V, 2^ ^, id. ecajumen' 
df vim babetts, confumpior : a, J««'»- 
va*', conf>mp. q. V. 
, AA'nEAON, V, ■rJ, pannimntum ; 
folum : q. a 2«, et •wiJ-oK, folum, 
q.v.^ 

AA^nXn, f. «\^ar, p. «^«, voro, 
'diianio : q. a 2«V*, diviuOy q. v. 

Ad^uvof, V, j, DARDANUSi, 
Troja: condltor. A«^Ja»/a/tf», geti. 
pl. J??oL pro Aa^avi»j}u Aa^aMi' 
duo, gen. fing. iEoL a 

A«^^4(y/^V} ^f» V ^**''^ti'*ides, Prt- 
amus. 

i^a^5aTr«, f.. ■^a», idcm quotL 
7 h. lA<fru, per reduplic. fa^jium, 
q. V. 

Ad^iiKOfy tt, o,nummus aureus Pcr- 
ficus. A 

Aic^iio;, », J, DARIVS, Rex Pcr- 
furuin. 

A«*r.f, 7)jr«ft^iiom. propr, 

Aao^fVija**, «,, ira/, vapulaht:, f.. 
z. ind. paff. ex^r.ffiir^t, 2. pJ. et inr 
.V pL 5a^;?<rfl»r«/' a Jl^«, cxcorio, 
vcrlfro, quod vide. 

AAP0A'NX1, ^.r../'.; f.^I^^^l^^, ^a^woftmt, perf. ind. 3^« ^ela«l 
xa, et part. ^t^a^JTMv. f. 1. a 
^A^J. a. 2. ind. ad. Ha^, | 

qUO tioa^, inf. )«yxn»^ Ct p8 
^a^ajr q. a. ^o^lu^, £. iw», is 
/ff peliihu* tuie: q. i~^i^^ ] 
)c^f , peliis, q. T. 

Aa^^/^V, a. %, inf. a^ a )«^ 
q. V. . 

Aapv, Dor. pro ^ir^sy, advctli 
lit^r,//!/.' a 

A«f a; , ^, Dor. pro 2n^ J 

diutarnas, Th. ^*, ^'ir. 

Ao^r»;, Ct J{«r«V, J^, J», flWW 
^»/; iteth tarntfa tefiium tuik 
h. Jf^, excorio, q. v. 

A«;, la^, vs, ifl gcn. pL %f^ 
Uda, fax,- pCT contniSL 4 k 
quod a }«/*>, uro, 

Adtravro, lon. pro il<^«v4if^ 

pL a. I. incL m. Undc Id^ugi 

a. I. inf. m. a ^d^ofuu, sdcm qg 

^ai^t», divida : ex quo Bt, zhjU 

Th. iaiv, idc^, q. v. 

Aufas^ Dor. pro ^Kf-af , A. X. |K 
a&. a 2i*>, //^0, q. v. 

AtiwtUKtrit, difh-ihaeiai, Poct. 
lon. pro %tdraro, 3. fing. 1. 
ind. m. jmcrpofito rxi, i 3«^ 
««'Af, divido : nifi a d^rs#^, 4 
rivare malis, 

Aucdwxt», difriifMO, Poet. Ct ll 

a ^i^&^, f. 2/K4rA>. p. ^tlcXA, 

^tcriTa, «;, ^, vide in l«#vr £e 
fignuitt vocalis afpirat^. 

Auff^iTrat, Dor. pro htnrtut 
fing. f. I. ind. mcd. circtimfij 
tant cnim Dore« futora fua: 
^d^e*, diviJb, T h. doM/, q, ▼. 

AaciotSyVidx.afpirate ; Th Zw 
q. V. 

AA'SKi.uor, », ;^ BASCf. 

Z^^S\pifcis, qui CVCDO ct ftcKO 
vcl^itur 1 q. a 

Ati<rxi»r, u, i j^ n, vaii^ itmSn 
fus, de-fjm Ct fpifhsm umhram j 

cii-ns : k ?«, particula augmtc, 
rx<«, unthra, q. V. HlUC ftt 
AngL DusKv. 

AaffftoXoytat, -*», f. nrtt, p. «1 
tri^utum coHr^o .•* 2«r/»«X«y^ 
tributum psnjito : tt 

Aar/toXoyia, as, «, trihiiti fw*< 
/lo.' ct 

AetffftoXcyos, »» *» trihritontm t 
le^or, qutcjlor : a W^»s, frihui» 
et Aiy/kT, colii^o, ' 

Aarft^s, 5, a, diw/io, p^ri^ ; itt 
tribiduetj veBigal : k. W^«'i* 
quod a Sa/*>, divido, 

A^tjrftopa^of, • 5 «, yw/ /W^-t*. 
^» •»T<A/, trihitijrius, fi penda.riis.s . 
^ar;<C, et ^i*«, q. v. 

A.*^rnAH 2, J^ra;, i 5 ^» /«r 
r.lw muioru/u picnks, atrox . <J 
d«, et 'C3->.«M, impUo. A A 

ftt^) gTB^i tucrjfu tBjieifh, 

irrs*Tv»^<p|M*/, lon. et PoCt. 
: rr, pTO s#s#'«Mre, 3. pL a. I. 
. B. Hxsc imrfdftttm et 2«r- 
^ m. I. poTt. XXI. et a. i. inf. ^X0(, ir, 9 a^ ^» «rf vtllofa rfi 
ij . 1 2«#»f , denfttty et xi^Kti^ 

Mw, £. rM, jyEXSO^pJiefum 
-> icrm apud Grain. fftritu 

u:.'wr« •^« ^ ^^p^^i Oftticyhit ; 
birh^ f>edibu4. 

, DEXSVS, pd^MS, birfutus. - 
j*w^*M^ %^A^ p!. i 
«rjfwaf, », j « •*, hirfufamfec' 
h^exs : ^ ^wir;, et f i^v^», ., «, dcnfitasy piloft' 
hhf^x; ct apnd Gnun. af 
tt^ Tac^». Th. ^rtf , q. V. 
;-ici:^ prscC inf. palT. pro 
'..#<x/, « pro r ^ 

-^riytai, ^s«(, £. nMs/^Mif p. 9- 
^ ^^:i^ p^rtimr .• abfumoy nmc- 

IIl Wiw, Idem. 
^-.fr:^ £oiJtUaa: ejufd. 3. 

a:per£» izuL xoed. loB. ^rcT 

.rr:w», pTO lJkewr#, 3. pL 
firt aU. mcd. I>or. et lon, ab 
i »crfco ct Th. q. T. 

Lc- »pt/ss.^£5^frriaiiUy pracf. fob. 
I. pL i Ib^«^£^, ab cod. ITi. 

-*^,^, «, iXz/Af» Pcr&ram 
*^;3. Hinc 
'^•^lMor, », c, Dafi/mus, i. c. AE 

^Ar»«.' Itcm nom. propr. Nyrnplia 
mlauramconTerfs. Hinc 

Aet^tr.Hft Viifffcif i9!9, ^n. ntvTOfy 

•^irir>jr,jj«»r*f, et pcr contra^.^«^ 
-*^f, f»rr«t, nr, ^eu. itH'»;, Qrmc, 
^»r»f , hurevT, ' 

mrflor : Epithet. vaficinantium : 
a 3a{^ni, ct ^«yw, comedo, 

* Acf»}}^«^far, Ar, /ut. nr», Arir- 
rffwr ^rra ; ' laureatus fum, ■ Et 

• £k»ff7if99?f^ ^) i ^ ^» laur^r^er. 
A 3«^w, Ct fi^fl», q. T. 

A»pfm.Miy n, ev, item 

Aaffixiti «■. «>^ et , 

AdfHfOff laureusy laurinut* Th. 
iaifvfly launuy q. T* 

A«^*/f, <3«f , i, lauria^ itcm A»- 
rfcra bavca. 

Ac^e/»f«;j ■», • ^'^, va/d^ cfuen' 
tuSy valdefunefikSy rtcber : fcU 

Aa^tfinf, «, oy, f^A/ admodum tf» 
Wi/wi : a ?a, particnl^ au^ntc, 
ct ^'iftiy octido ; p. ind. m. vifeta, 
unde fifHi csilcs. 

Aa\f>lkttitf at, if, co^ia, abieudan- 
tia ; item Uheralitat : ct 

Aayft}.iv9fiat, f. I. m. tvfottas, 
copiose Ct abundanter fubminifiro^ li* 
beralitate utor : a 

AAHTArfT, l^ff, » ^ ;;, DAPSL 
LIS, largtis, ct>pioftts: m^!Urs,eii2iT[\ 
in saalam partem. Hinc 

£ia-^iXZst hf^h h"tey abundan^ 
ter, adv. contr. a Sai^iJ.Uy, idcm. 

A«e*rMl«, I. pl. a. 2. fub. a£t. I 
}«/*>, vel ^hr at 

^aZutf, a. 3. fub. paff. T. pl. ab 
l^xnr poflit tamen J^w«y cffe, 
I. pl." prxf. fub. ad. a Jtfsar. 

A' vel ^, cojnndio difcrctiva, 

'uoroy aty tamaiy autem, igitur, feJ^ 

i'T/M*s, X<^fi!»^ftttus, Dati- fancy qttf/r, p^rro^ &C. rcfpondct '•-^^ id el>, odiofa cjufJcm 

''iritw Tcrbis rcpetldo: a 

^z ^:3xlaia Ferfa, qui com 

'i J bqui allciftarct, ^cc^at v. 

"X^^>) pbiribu% eadem dc 
^ -izmtis fynocymis, ct qui- 
-i darterc. 

" *^*rr», 9«r«, beUaor : i 2«/«, 

.^iTAOr, *, i, euJax: itcm 
'. «« < Irr^ quxdam Crct^ca, 
i et ^s^s^ », co, appclla- 
-f. 
-^ili;, r, U,^£Sifms : 4 2i, ct 

- V^, q. T. 

-•iiifa «, #, pro ^«X«r, q. v. 

' Lt^ .,.&w) ^oL /4/1», l»rr/i .* a 

■ •. "N Yid. 
"f-^>, B, fl, Daphmeu9,ApoI- 
- . ^^ i ^^«» qtram ada- - ^-^xa. «;, ^. Ijarus : quia rc- 
^"^ ^a urltur : * ^stiu, ct cnim ad /*£», interdum vcr6 ^b 
non pra-cedente, Aliquando in 
compofitio:ie eft ut fyllabica ad- 
)c<flio: nt c5», fjJs, •«'o5i* Y% fxpe 
pro >*e^. Sospe Pcct. pro «';?, 
Ut »i«'!ytfs, («t; 0/x^v,) domumy adv. 

AiitTKi, dcmiL^o augment. ct re- 
dnplic. pro 2*55« r«i, lon. //j^/j/A 
furtty ct hoc pro JiJivrai, 3. pL p. 
ind. patf. a Yuu.at, //Vcr, prscf. 
ind. paif. a 'olu^ /'Vo, q. v. 

ti\y}i.i'$oiy aicipiens : -^oL pro 
\riiyfiivoi, perf. part. paff. vcrbi 
S^s^^^jicfci, cafio : A\\\ pro 3j-^-.^_tj<- 
wf, prxf. part. med. fada Syn- 
cope, et ;;; in y mutato, euphoniae 
gra!il 

lL%^ai^y p. iDd.'mcd. novi: pcrf. 
part. m. S.^a^//, et 

^»M^Ka, dtJ'iiy ttovi : "perf. ind. 
a«ft a ?«':«, t/^o .• f. 'hu.j.T^^ a. 2. 
ind. pair. il4.Av^ p. ind. palT. tfioat;;- 
//^1, unde purt. 

Aiian^^iy^l, dciiu:^ fcritus, Alii pro ^iteiM, acci]^iunt, 1 )«^' 

q-v. ^ , ' ' 

AfWdKTc^ divi/ifunt : pro li^«r»^ 
"^» 3' pL p. ind. pafll lon, itemi 
JiSaimtty pro f)Uflu»<r», 3 . pL pl|d^ 

perf. ind; paffl abjcdoaugme«o» 
et lon. verbi ^mv, q. v, 
^ Aihttyfits^y ffy #►, pcrf.part, prfl 
a latl^my f. |iw,'vcl r», </n^^, rmlm 
neroy cado, Th. ^ih^, divido, q. 1»!. 

A«^«M«r/Mn, rflTi, TBM, pcrf, IIkL. 
palT. i ^aeete^^y demoy q. t. 

AiJ«9», dhai/iy perrcdupiic. Voer, 
pro fJaw, I. Cng. a. a. ind. aid. . 
TC^bi Jflt/af, fcu 'Jflt»;, qw, vii 

AUa^ftuUyexcoriatttsfum: l.itnjr^ 
pcrf. ind. pair. i ii*©* pcrf. ind. 
ad, )i^a^««. Th. "H^gy f>eiUi^ q.. 

V. 

Af5*ra/, dllribuiism eff; 3, (m*^, - 
pcrf. ind. paff. ll^^arfMi, k )k^»% 
■ouM4y diviJo. Thcm. iaimi diviJB^ 

"^'^ . ..^ 
A:}xv7y oroiy doffrrt : part. pi«ctl 

m. a hhtay prxt. xnd. m^ i iwe%. 

.q/v. 

Af^i);,£eai, rogavi fcu' iH^th/if 11. 
ilhg. pcrf. ind. paff. a 5^»/*«*, |U 
I. m. hrieoftttty tanq. i Jii^?*!. J* 
^ Aj5ii9^^t>. I, pL pratf iitd.2«t 
pcr reduplic. lon. a hi^rw^ui. V^ 
ut alii volunt, 1. pL pnet. ind. 
m. a oetTfiV, ca!H$, Th. ^«TWy 
canOy q. V. ' 

AiJi/Vati, rdn. rcduplic. pro yiT^ 
eatyZ, t. inf. a<ft. vcrbi hihsyti» 
meOy<[. V. 

Ai3«-^a, lon. KS^tvK, I. ^Bg'» 
pcrf. ind. 3(51. verbi Sii«wK/y fj/fw 
^{>, f. ^Vy p. ;^«. 

Ajtfijcrai, ^y. fing. perf. im!. paiH. 
y^iixca, ncgled. augmcii^ lon. 
pro iSiJtxro, excejterat: 3. I«:jr. 
plufq. p. ind. paff. ab i?idi«;«ey» 
verbi Sf^ja^tjw, t j//o .* quod vide» 

ti'C6ifjt.aiy eaiy/raty Ct St^j/i>s», ab» 
jeft. aug. lifatus eram : lon. pra 
sSs^-wjj», «, r», ct in 3. pL XiCivt^ 
TDy perf. et phifq. p. ind. paif. 
vRrbi «£jw, fmc r, coiitra alioruni 
forniam t irrejjularitcr etiam pro 
^ih^aeuy et iSi^rjajjv nam facitlut. 
S;-iri.», perf.^i^/i««. 

A*is^^eWf, »»,«», vlfiiius, (tjaiut r 
part. perf. paff. pr^ced, 

Ai^5^.c}jM6, e.^Jiruxi r I. fir^. pcrf.' 
ind. ac^» verbi 2.7J», exjfrtto, q. 

V. 

AiJ^jfr*, 3. pl. plufq. p. intL paff. 
lon. ;>bj'ji5b. aug. vidc in c-jcyti. 

Li^iliraty mox capict, ^'f\^^' (fnt. 
I. ind. med. lon. rcduplic.) pau» 
lo poft fut. a tf f-^'<T'ti, t./W'>. Wl 
lo.^. rcdiiplic. pro ^^^rc/, 3. finj. 
f. 1. ind. mcJ.cjuU. 

AsSx^'-), txci/ic: a. frg. prsct. ^iUiMhfcfL^ inf. ^paff.' Vidc 
tkZifiAt, fupra. 

,Aih**, pro Qihrei 3. fiog. pl. 
pcrf. ind. pafT. abjcc. aug. loo. 
ii^itis a-aft i ^, /igo^ q. v. 

At^cj^craj, loD. pra iiit^ftkfM 
J»0'i. Itetn 

AiM;^dir«, pro ^iiiyfutft Si^mft 
3. pL p; ct piufq. p. ind. palT. a 
^ix»fMUy cafiOf q. ▼. 
,Ai3>|«, i(«f, nit comhujfti p. ind. 
jn. )(3>j(4»» ni<(, >it4« plufq. p. ind. 
m. lon. abje»^ au^ pro i^t^u», 
Verbi ««/•», ^ro, q. v. 

Ai0*f>/ME', ^«u^ «Tci,, mwfus vel 
fum&ut fumt ct ioco pr^fe^tis 
Mctaph. trifiory angor :^ pen. ind. 
paCr. verbi l«xr*/, mort^^ /v^^ 
q. V. 

Ai2D>^x«/ci», I. p1. pcrf. ind. ad. 
a }JiXcm, tUilaro, Th. 2j7>4f , «r««/- 
jj^w, q. V. 

' At^^vf^firs/, 3. fing. perf. ind. 
pafi'. 3i2»i^i«(^y;i/Atrdu, nom. pL 
form. pcrf . part. pafi". a »ioftM^y%*ij 
fabricor, Th. \%fioty populua, ct 

1 ^(d^r^t, pro' Si#«^v«i nn, a. 
Vft. pcrt fub. PalT. a ^f«#, ligo .• 
PbrL ind. pafi*. mir/uu, -t/uii. 

Af^itrtf/MtJ, vittciam : I. fing. (f. 
I, ind. med. lonicc reduplicaL) 
j)aul6 poft fut. cjufd. , 

A£^»j;^a, moOTori/j^i^irir^; z. fing. 
perf. ind. a^ verbi imxw, 
. Aii^fMUf r«4, TOUyJholiatus /um : 
perf. ind. palt verbi ^jgaM, feu 
iiuitf, hofliliter depopulor : et 

i^CbrMfiXuiy n, 0>, part. pcrf. pafil 
t^fujf jpoliatusy deffopulatus, vajia- 
ttts» Th. iaiifj urOf q. v. 

Ai^i*, pro hlm, (ab inuf. ^/w, 
format.) pra;t. ind. m. verbi 2u- 
«A>, timeo, 

Atot^eiyfiivtifytlt oft t{(/£itis : part. 
pcrf. paff. a 3/Wic«^, </w/J?, q. v. 
. Athr.xifr.itet, 1. fing. p«ff. ind. 
at^. Tcrbi «4«tx«vt«r, q. v. 

Aitf<pT»}<«, arh/traius .fum, pro 
li3/«e<'r?jx«, I. fing. perf.ind. ad. 
,verbi itatraUf arUtror, 

, A(2)VA, tloict (ct Pcct." tfi*'^^^/,) a. 
fiiig. praif. imptjrat. adu vcrbi «t- 
J<^ coDJug. fcc. quod a 5/w, in- 
uil /i/v^, iormatur. 

A(^iXiSUA>/*^k0f , I}, «>, jufljlcatus : 
J^art. pcrf. pafl*. h ltn.auovfJufiijUo: 
ut inibi cft viderc. 

A(?//4(i', Ct 2i^<r:, vcremury '•jere- 
miui ; per Syncop. pro ^uia^ai», 
ct B»a*aTf, (ab inuf. Oif^^ii/^cOt for- 
mat.) I. ct a. pL p.ind. m. veibi 
ht^vt quod vidc. 

A(5<T'r«,-r*'A', fea "OfMtt, terreo ; 
iimeOf metuo : f. I. m. i%eft4ttp p. 
paff. tyftau 

AiJ<aJj(>jT«/, 3, fingi perf. icd. pafT. dupHci augi|t. pro hi^nv^i 
V. hoix'^, admisiiJirQ. Th. «HMf t <^ 
»«.»» q. V. . » 

A(/i«f, «rtf, (ab inuf. ^/««, for- 
mat.) part. pcrf. m. £cpd pro 
pr.Tf. timens : a >«li*, q. v. » 

At^/<«»#', pcr Sync. Dor. jct-pcr 
Apocop. pro %i^fAr,rreut 3* pL 
perf. ind., pafi*. verbi lifui^ruo : 
quod vide. 

Aiift^tfTOt domiti funt : pro Ui^ 
fnnf^Ot 3. pL plufq. pcrf. md. pafl". 
a ^tifSMy inuf. pro ^/4««, cujus 
przt paff. pcr Sync. \Cifs.ntmt^ ct 
plufq. p. %h%^ fs.fi fLmi^ 3. pL i^iS/i»»- 
r«, et lon. 'dChfs.notrot a tertia fing. 
Ui)|Knr0, fublaio augmehto, et 
ipterpofito «. 

AitfAn»»i atdijicavi i pro^iB^nxa, 
pcr Syncop. perf. ind. ad. undc 

Ai^ifMiftatf er$Ut r«<, txtruffus ejl : 
a VifAOf extruo : itcm 
'A'tifAfifuutdomitusfum : per Sync 
pro ^(tfi^/MM, p. ind. pafi*. unde 
part. itifinf*ifo§f a )t^, inuf. pro 
iatfuiot, domo : vidc ^^. 

AiifinrOf extruQus'erat : 3. fing. 
pro iiih'ifjt.nrey ab (2(3(;«}}/cf)v, plufq. 
pcrf. ind. pafi. vcrbi ^fSMy scdijico. 

Aiiiyfixty injlitutus Jum : 1. fing. 
perf. ind. pafl*. a Smmt, vci ^»*>, 
f. ^, p. ^eky quod vidc. 

At2«/y|Uti(, pro ^xiitKetfAVSy I. pl. 
pcrf. ind. m. vcrbi )(/^*», /i«»«0 .* 
p. ind. m. 2(^4/««, euphonix gra- 
tia, pro ^i^M^' ct 

Ai^Mx*, pro ^i^MJMi, p. ind. m. 
eiufd. iii^t pro quo uep^ ufur- 
patur ; timeo^ trepiJo, 

Athizetfiuff Dor. pro ^itoixmfut, 
I. pL perf. ind. m. ejufd. vcfbL 

AiXo/»A», Poeticum verbum ^ 
pcrf. m. ys^Mxa deduAum. Vci 
pcrf. med. fub. loco przfcntis 
Dor. 

AihxnfAecit I. fing. p. ind. paif. 
a hx'itf, q. v. 

A jC'.««/«i>0(, ff, «y, perf. part. pafi. 
cjufoem. 

A:tf5X»ir«/, vel ViiaxTai, vifum eji: 
3. fing. pcrf. ind. pafl". vcrbi #•- 
»t<Vf vcl ^flx*», videor, q. V. 

AihxtiAafffnitt, I. pL perf. ind. 
paif. a hhxiftmrf*etif undc 01^^^- 
fSMfi't\Hy pcrf. part. pafl*. vcrbi 
^oxtfM^M^ pi olOf q. V. 

Aihmt uxofci**<y »7, 0», Jtrobatus : 
part. prxt. puiT. SilexifAX^tit fro6o. 
Inde 

Aiatfx/^or^tiiMf, adv. opinate, 

AiAexrui, wfum r/7, duretum efi^ 
fincituM ejl i 3, fing. perf. ind. 
pan*. a hdoyfcai, vcrbi 0»x*>, vel 
^««tA/, video. 

AiJiy«T0, Dor. et lon. pro I5:^i- 
M»r0, 3. fiiig. pl'jfq. p. ind. palT. 
VSrbi ^tfnjf, £<-.:;.'?, /^.'.^-, q. Y. 

Oigitized pert I A«j^^y«f, ^4, .0», 
pafi*. a ^^M. 

Ai^jM, vidi; ^^xi, v/.i 
appnretycernitur : prxt. ind-l 
undc it^d^Mv, part. perf. me 
3i^xM/, vi«^0, q. V. 

AiW«<^ 3. fing. pcrf. ind. 
a %'itufu, dof q. V. 

Ai^X(i/Mi,yrrv/W, Z. fing. ] 
ind. a^. a BwXfM/, q. v. 

At^tfTM, cecidi i I. fing. f 
ind. m. und^ part. pr^t. mci 

Atiinrilfi, mortmis .* a. lhKre*r, 

Ai^0«««, I. fing. pcrf. ind. 
hinc part. iti^eifs, 'orott in \ 
ind. pafl*. M^ofsMt, iiz»dc ] 
^ti^mftivti' a )0a«>t f**^$ q* ^ 

^(^^/(it«0i, (ab inuf. ^f«^ti«, 
mat.) cucurri; I. fing. pcri 
aft. verbi r-^X*'* t^rro; < 
vidc. 

A(^^sr0M, excoriaius efl, per 
tathcf. pro }i^»rmt, 3. fijQg, ] 
ind. palfc vcrbi dt^t», ex:orio : 

At^^0»a, v7di ; pro ^(^^m, 
Metathefi i. fing. prxt. ioii 
vcrbi li^Xf, vidcoy q. v. 

AtUof^ (ab inuf. \ift^ 
mat.; cucurri; i. fing. p. iiu 
verbi t^x^» I* ^* 

Ai^^of^ivv, aJPerJuSf refc 
p^rt. perf. pafi*. a ^^atm». 

i^fiiret, rosy q. V. 

Ai^uxmtfuifii, itfgreffits fum ; 
immerfus Jum ; X. fing. p.iliA 
Sl^i/jttrv, pro ^icWxiMi, Poct 
Dor. perf. inf. ad. a 2v«, vd i 

fub^,^ 

Ai^vxit, ton. pro ll^i^^xu, 3- j 
plufq. perf. ind. adl. cjufd. l^ 

Ai)J«i», Poct. vcrbum i 
ind. aCt. ii^t/Mi forznatum. 

At^fXftMt, eaSf rait pcrf. 
pafl. verbi ^CfafsJu, p«ffumt \ 
. Aioufvxnxoky ififeiix Jui : I.l 
pcrf. iud. a(M. verbi oyrvxf^ 
iv(, €t «J;t*H Jfrtuaa, 1 h, ] 
Xafu,Jum, q. V. 

Ai^Afxa, I. fing. ct in 3. pl 
^»ariy, pcrf. ind. a^ a 0«^« 
q.V. 

Ai)«^r«4, 3. fing. pcrf. 
pafl*. vcrbi ^«'•fo/t^Bi, ^&r»; < 
vidc. 

Al(A0^ Poct. pro SSX0f, 1 
/^/u/, q. V. .| 

Atc«», opus habeo, inSjteo, pr\ 
fut. ^fiwe», a. I. palT. iifcj»^', I 
v/, adiv^ Cgnif, wted. In?t^ 
I. m. ^tr.esfiti^t, 

A(»j, 3. fiug. pratf. fuK j 
oportet : et , 

A I y, <y«, vcl e^eas : % firp. | 
ind. vcl fub. m. a Va^, ^j 

Ain^ijn, •r.i/*.- %, pL mir 
a^l. pafl;i 5i0^a^ tr , 1 '. 

byG.oogle ir#w» a. r. put. z&» n. g. An- 

iLiLg. hDper&fial. i iu, q^. 

Lwrvf» U09f «y ^ifimth i ^eprf' 
T ecim ^iBpUcitar fttfplua' 
. )t^«^ Dam. pl pttcMt, Th. 

\BMnmt, r e gw i» , £n» fgvi*f f> I. 
. a ncfmtr q. a ^ityij q. ▼. 
Lsmsd^, «« «r, ftstentgritUf itcm 
*px .• ab eod. Th. q. v. 
Lfe!( af^rta^ €w%f€Hit ; carrf , w> 
*. i^j^r izripcribnaL cvm acc. 
isL lif, izBperf. Qs7, f. ^fiirti, 
:. uiv», praeil iof. ^», part. 
^ Tk ^ /rp», q. ▼. 
j>j»«, «nv, «li, extwtfUm t fpe- 
r-t mror yatf^ emfiurieidihus o- 
klitrf ae^t&vrai a Stjsirv^, 

• 'p;.- praet. iimL pafll }i^/^. 

j.^^pmrl^^p^i^m traducoi pro- 
if jfi ffce a » n exvmpimm fpe&aH- 

* pTvpGmT i^Um, perf. liSo>^ 
1«.«, a. s. ind. a4^ OuT^M^trM. 
i. «tArtyi, ^emdo^ q. T. 
l'.«iM'*, pro ^uS^xr», exeeperat : 

utf. ^ofjq. pcxf. iod. paiT. lon. 
Foc:. c&afi primx fylkbx pro 
^Errfc Sic io perf^ inf. ^aff. 

6i*«i v»r«i, eMcepertmt^ lon. pro 
^;jS«» Wi, 3» P^ pcr£ ind, 
l£ Sk Ji^^lj^T», exceperaitt^ 

:c sd. paE. loa. ct pcr E£bL' 
a Poet. Tcrbi ^xv^» capie, 

T 

lau, pcr Edafio Poet. pro ^ 
X ib iasi. 2m*, fannat.) prxt. 
•t c Tcrbs iulbvy /uRAr, quod 

.-iu 

i^^I^ eod. nodo, pro ^i^/, 2. 
-g. pncl ixnpcrat. ad. Tcrbi 
aak ccj^i^g. ^cc ab obfoL j/*^, 
^ui. -v^ pro 2»^M, /Mt^ .* p. m. 
■f^^Tkt. 2. iiDg. prxocd. «^4«. 
t^imo^ tTwemimui : itidcm pro 
*'9Mt3^ X. pL praet. ind. m.cjufd. 

nuperterreHt: 3. fing. f. 
- -ju. mcd- Poct. pro Uii^Ttu, 
himrnrtmt,'iea -^SferTffuHy terreo. 
^.MPis, mteta^mtet: nom. pL 
^ pan. m. i. ^lw, Tcrbi itiitf, 

T, 

j£^i2i«K^Mc, pro qno et k)«ra«- '^tstpr^meo.- et 
-JtartfiMd^ Ct Att. 2ii«^rr»^MM, 
« •rtwi/iai, per Epench. rv i,) 
p. ryjttu^ terre; itcm /i- 
» • ab cod. 1 h* q. ▼. 
_, U9^, Poct. pro li^Afxs, AE!'AA.. /iflkv, paveOy frepiJo : 
{. itiemy p. ^i^itimm, imperf. ind. ad. 
i^Mff, a Vtm, inur. 3. (ing. imperat. 
prsf. adt ^liA, ct ^/^^4, Poct. 
ab inof. )i)/;a. a. i^ ind. ad. 1^1- 
#«, et fUfira, Poct. a. I. a^. opt. 
iEoL 2it>iM(,inf. «irrai, prxf. paif. 
fub. ^^fittUf a Itm, obfoleto ; inf. 
hhTefieti, ct pcr Aphitn ^r^ai, 
qnafi i^^cfut^ a Imi, ot<^ii^ .* f. 1. 
m. hie«f4.Ki. a. I. ind. m. i^uff^tifitMy 
fub. iiirvfitttiy pcrf. ind. m. SiSMxa 
(et ^iiMiiMt, Poet.) quafi a Jii- 
mtff obfol. pro Is^M^, euphon. 
p^ti^. Item )6$i«, ct dllim, ac 
Poet. Itiim, perf. ind. mcd. a ^/*>, 
innL plofq. perf. ind. med. i3(W- 
x|ii>, et tliKtiv, Poct. Uii^iir^ perf. 
inf. mcd. hhifmi^ et part. hhatf, 
et 5*iS«»ff. Pocticc farnd pratcrita 
praefcntis fignificationem obti- 
nent. Htnc aliqui ortum Tolunt 

AngL DIE, DEAO, &c 

AiiiXit^, ■», f. ^em, wieridier: 
hinc 

AtisAi4r«;, mtrtff emfiant : a. X. 
pait. ad. cjufd. a 2tii\«f, vf/}fer. 

l'h. ^SlX)!. 

AiiiJU»0#, ^, of, Poet. pro ^iiXiMf , 
^, 0v, pomieridianvs^ vejpertimu : a 

A{ifA««, ir> «^ n> vejpgrtimut ; 
fubft. iyvejper: a 

AfitX«f, », «, merenda i crepmf- 
culum : rh. ^s/Xir, q. T. 

Asi««»af<9, contr. ««, pnef. inf. 
a^ Poct. pro ^xfi^ici, eftemdefe. 
A prifco liixiv, deducitur iummtt^ 
hinc 

J^ufttfdtif «7, fi ^rM, impcrf. i)ii- 
xmfoot, •»», as;, *«f, «t, •«, opeado^ 
cammrvrjlrojft^no : Ct hinC prxfcns 
Poct. iwtantiemu, idem, et im- 
pcrf. lon. 2s4x«MB«r»«9, tf, I. Th. 

ddxvir^i, ojiendo; vcl \l% alU ToIuDt 
yt-^tfiuu, dextra prebendo. 

Lxtxmt4^ttM.i, mfteu, f netfiuu, co' 
miter Ct ienigne accipio ; fahte : a 
onttfttu, quod eH lon. pro ^t;^*- 
ftoL, q. T. 

A£l'KHAON, Tcl limtUf, «, «v, 
Jimulacrum. 

Atixt», pcr Apoc. pro Si/svvri, 
;$. fing. prsef. ind. a<^.* a hixwfiu. 
Alii volunt eflc 3. fing. impcrf. 
ind. a<5L loo. pro f^!i«v£>, e/leade- 
bat: Tcl pro ^iixvve^i, ofiende, %. 
fing. prxf. impcrat. ad. 

tuxfvu, 3. uA^. prsf. ind. ad. 

a ^uxfimy ofendo. 

AErKNTMI, Tcl >«/»fv«, (}iUm, 
inufitatum clt primitiTum ; ab co 
tamcn tcmpora formantur:) ojien- 
doy mtinjiro, indico : f. ^x%Vy prxt. 
\tkiX»% ^t. I. ind. ad. <tf.</|a, a. 
I. impcrat. a^. \\7^tt, drm, a. i. 
fub. ad. iu\m^ zss n, a. i. inf. Sii^ai, 
pcrf. ind. palT. Si^ti^^, a. i. ind. A£ 
ptC Xhi^^izf, a. I. part. paff. ^u^ 

$tU, \fTtS* 

Auzvvveu, ojieniere: praef. inf, 
a^. ^tixf&iTif , nom. pL prscf. part. 
a<S. i ouxfuu4, ojlendo, Hinc 

t^tiumi, 9, i, openfor, dnnonfra» 
tor: ct 

t^uxmwot, «, of, ojienftvut, demmt» 
ftrailvus: COmpof. itvo^iinTtwi, ^, 
•f, Idem a Th. fupradido. 

AtiX* pro tfiiXi, nom. pL n. g. il 
JtiX»j, «,.9», timidits, q. T. 

AtiXeeitff, «1«, tutf,timidut, mifet*T 
ab eod. l'h. 

- AfiXciV, Dor. ct Att. pro liU 
X«i#f , q. V. 

AttXxivVy f. «fftr, et *mifOfiuei^ f. 
r. m. mfVfiuu, timidut fum: i 3ii» 
X«f , timidiis, q. t. 

AtiXttf, Dor. pro mt» ^fix^f, 

vefperi ; 4 • - 

AErl'AH, W, fl, pftmeridijnum ffw» 
y>w/ vfpera, diiueulum; ittttx ere" 
pufculum. ' 

AtiXiff, q^tfitn tr^»* opj^onitur, 
vfperi, 

^uXim, «f, ^, timidllat : ct * 

AfiXictiv&^, f. mftf, tcrrefacioi i- 
tcm ' 

AuXittei ff i«f, *i, p^ver,formide'T 
k hiXif^ timidut, q. T, 

AtiXo^A/, f. d^m, f.ttxtf Ct 

AeiXia«r, 'S, fermido, ob i<^na^m 
rrfgio; futl drm, p. ^i?fiX/««A. 
^or. u ind. ad. t^iiXi«rc. a. i. 
part. aA. ^tiXiaricf. pracf. ihipcrai. 
adt. ^iX/m, -«c, IfiXiasriv, -drm» 
1 h. )»iXof , irnaviis, q. v. 

AfiXif^f, ir, c«, fubilantiT^ meren^ 
ia: advcrbialitcr fubint. xV'*ft 
vefpertino tempore ; i 

AfiXivtff, jf, 0V, ponteridlanus, vef» 
ptrtinus. 1 h. 3t/X»j. 

AfiXi0r«}f , nras, n, idcih ac hi7Jte^ 
ct ab cod. 

AuXitfitmi, 'UfJteti, fut. I. mcd. 
mr»fitmi, ti*neo, pnvro : undc hiXtt» 
rffif, territus ; a. I. part. ptff. a ' 

AE1A0*S, «, 3v, timiiui, i^navus ; 
mijer ; debilis ; improhus, mnlut : 
qu. a Jiil*», timeo, Tci qui tftrrM 
X/ffv, valde tl^atur. 

LnXert^o;, v, compar. a luXof^ 
timidus, q. 'T. 

AiiX«Tf)f , rfTTtff, n, timiditat : ab 
eod. 

Aitfttt; mfof, T^, et hifitof, Sy 4 
timor, metus : a tfs/Sa», /iVw^», q. Tw 

Aufitttiftt, timco: f. «»«, p. yxtt^ 
ab eod. 

AiijOdtXitff, ut, t«y, timidut, terri* 
bilis : ab cod. 1 h. 

Atifitd, '-*r,-«C£Jti,f. jfy^f, f. I. m. i^ 
r^/ea/, /;i»w. HcL A )i.7««, q. T* 

^tifiietSt qui e tfcaxut : a. I. part. 
a<ft. ^CifjA, vd 3;;^v, cuui » SfiX»* 
lon. pro il^i/ti, 3. fin^;. a. i. i»i 

:)igitized by VjOOQ lC AE 

mure^ (ig.) ct lufUfiti>»s, a. i./mi, 
ct part. m. Terbi iif/^m^Jlryo. 

AufcxToaft -*^, f. «^<#f Urrrjachy 
pn> ^8^1«* 3. fing. imperf. ind. 
,ad. contr. f^i/^ry» Urrtfye^ibkt. 
• *rh. ^itfar, q. V. 

Au^f, V, •, idem ac 0«?/*«, «m/m/, 
♦fiTor : ab eod. 1 b. At 
Lufuiy V, «, nomen viri : ab eod. 

A«r», pfPcC int ^ ^«T, «/«!•/«< .• 
jqaod vldc. i 

AErNA, iy i, co, gen. li?Mf, dat. 
^Aif,ZQC. 2(iyc, fuidm. Vocabu- 
liim e(i infinitum. Kt,^ii«a, adv. 
pra ht>£s, whfmtnftr: U )«4»»;, 
^od lu p^ n. g. bdbct ^ku^. 

A^.ft^««, fttt. «f>>, molejlefero, /«- 

^i**''-^ .' 

Ain^rmi, «, Dor. prO 

^jv«/(n3f , if, •, graviiir honnnes 
IraSaus : Amoris Cpithct. a 2>i- 
»ij, ^avltj Ct rl^fifAi, impoRO, . 

AuMj**, UrribUis^ ^en. fmg. Ton. 
pro ^i<»«f, dat. pL loo. "iuviiat' a 
3im(,'quod vide. 

AUMX«7^Ka<, ^fMM, f> I. m, l}^d- 

ft%»y ^raviter €oitqueror : a 2«iMf , 
ct aJ^iv, «/jVo. 

AuT«/aHi«( vaXst i VH i^uuftXtUi 
«Mf 'I>^«v, Pindar. 

iii^Mtrc^iidi, «;, li, quer^la gruwj; 
Ct . 

'Ai/7flr«^i«, iJ, f. «^r*», gravithr 
^ifititr^ iT^rtfcro : et 

AuvtffCfM^^, (jf, i J^ «, gravi af- 
Jl^iiit inpi^a^ gravit^r ftrens : 
.j^Hod i ^r/v^ et wft/a«, a ir««7^a>, 
fatit^r, q. V, 

AEINOi*, i, «v univers^, qni eji 
M aiiqtto -^euere muitvt, veht 
mens, excctlens, uiidc fpechitim, 
.^ravis ; ' f^lert ; peritus ; vaiiJut ; 
jxajrguj ; ,/trfarlus ; terrufUi' ; a//- 
^ir^ graviter fadetu ; fplettdlJas ; 
e« »•(*«. s^i/u quayifj etiajll wo/ / .* 
-qsu a Stu;, nrrfw, vel 5i<J«, //Wo, 
compar. ^ejvaTi^ci, fuperl. hiuTSL- 

/iiftfirfiSt nr»!, A, vis : flertia ; 
ettrotitus ; gravitat ; uicetuU facul' 

Amet*, -i/y fut. jwr«f, contorqtito^ 
•Sm arhcm et^ ; Qcuti hna^nvf ex-* 
ag^ro : a iutif, q. V. 

/^rniiyJuo terribiiei: nom. duaL u 
^ifMf, q. V. 

AtiN^Aj, graves aJfpe&u : nom. 
pL a 

" Aitv*'*'*^* 5, » f^ «, idcm ac ^ih^-v^, 
iiV9Sf « n i, torvui, adfpt^u gravis : 
^ hnosy Ct jr\^, jtfiTtf , i^fujes. Th." 
Swrift.at, viJeOy q. V. 

Af<>«;, adv. vehemefiter, ierrildJi- 
tery mire, aecurate : a l£/»cf, q. v. 

AuvuetSf tvf, ni^ravitai; item evaggeratioy ct pwnpHf^aii», apud 
Orat. qu« et Jii/MX«yj« .dicitur: 
Th. ^i/»flf, q. V, 

Ai/$«/f , monRraret : %. fing. a. 
I. opt. ai^ ^«/'^«e/, a. I. inf. a&. 
^t/^Ja;, avT«{, a. I. part. ad. a ^u»- 
v(f/Mi, ojlen^Ot fut. 3^'^M, q. V. 

At7^c, vel ^^r, openJitypro Ht^n* 
3. fing, a* I. ind. ad. .lon. fic 
^t/^fjf, 2. iing. a* X* fub. ad« ab 
cod'. Th. . 

At^l/f f W, i, tfievfto, -//•, oflenta' 
tio : item indicium, argumeatum : 
ab eod. Th. 

A(/^#v, cfiende : A. ilng. a. I. im- 
pera^t. a^ ejufd. 

£ktiI^myUt%ih^ff*dam: f. I. a<%. 
abeod. Th. 

AiMr, i«f, r», Poet. pro }t«r, tis, 
r«, /«r/if-r .' a }i/^, l^mco, q. v. 

LtivHvinst Dor. pro it/rviiirrc;, 
ettnaniet : prxH part. abL nom. 
pL a 

Ai/«rM4r, f«w; itcm fimpliciter 
eomedo : fut. n^^Ar, praet. 2i^i/«9i|c«, 
a. I. ind. a<^. %i%iw*y\resy a. i.inf; 
a^. #i/sY}(ra/, a. i. part. aS.^i/fl*- 
fr.etis. Th. JjriTM», f/rn/f, q. v. i . 

Aii<rv«fr/«((, n, «y, a^ cmnam per-^ 
tinent, 

Auv»nrlti «r, i, idem a£ 2irfr»«y* 
at 

At/Vvi{r«>, ■», et 

AtivwnriSi tf, «, f«Atf tempme : a 

^uA^vfljs ^'x^» q. V. 

Ai/n*/^**, fut. /r/H, pcrf. /jrac, «jr- 
mamprxief. 'l'h. ^rvM', M»ftf, q. 

V. 

Ai/rmXi^nj, eom^atricis: gen, 
fuig. L.g.. pro ••/<rMA.«;^w a Asiir«a.«;^*;,..», « 5 »F, propric >/£rriw, ShtXirer dicitBT ctiai (fni conviviii infdiatury ct accuratc 
illa obCrrvat ; parafitus : ex ^r- 
rji|, ctnuy <ct X«;i^«;, infiJi,e, q. V. 

AErn!»»ON, tf, T«, ftrna ; cHms ; 
eonvtviuwty epttkim : xrm^ ri itTr 
wacvf/k T^i «r«Mi', quia tum homi* 
ncs a labore cciraiit. 

£iU«rfOvena6uti, 'Sfteu, f. I. m. 
rvo^t, , eifttam injlruo : a v«Ma>, 
facio, et 5ir<r»«i», f«r--w/, q. v. 
* Auwvyrit, acc. fing. part. pncfii 
'juSl vcrbi ^Tiic*. 1h. ^t/VMv, 

''•^: 

At/^;, avr«f, a; I, part. tfct. a 
2i^, excorio ; f. ^^, a. I. ind. a<fl. 
iit/^«t. 'J h. ^f^f , c;orium, q. V^ 
I A !/«««, ^i^f, n,Jugum .montis : a 
Jiijn, cetvix, q. v. 

Ai/^;r, pr«e£ inf. ad. lon. pro 
^if tiir; excoriare, ' , 

Atj^, «/, h, coUum i tervix: !• 
dem quod li^tf at 

At/V»>, y/P, «, r^bs -^tkiopia. 

Ai/A/f£w, ii^ f>robrit fsindo : VCT* 
buni Laconicum. Th. f-f»;, />*/- 

Digitized by VjOOQIC Atir^mi, pra:f. inH med. 1 
pro ^ur^A/, a iioftMif ^econ 
Ott^ofjimi, vereor, 

Auri$m4fi0iim, «tf , ii^fttperfHti 
tui deorum : itcm raiigm; k 

^tfih»4fun, «M<, • 5 ^^ 
/J0/ir/.* a ^(/'iw, perC jirL 
%'iiufui, emt, reu' ID CompaTi 
^tufA97iti^, u, 69, religi^fitr, 

A£'KA, «/, oi, «^A, DECSii 
num. quaii ^;^aey a K;^^m^ 
oqmes ,numt:ro5 caplt des 
Hinc 

AiKttiue*,' v, r«, ^4*0» 1 
facrificii ; a decem bobQff fr 
tum Piutareb. in Tbefg9„ 

Aixmymim, k; , ^, generati» t 
cimum ufyue gradum^ L.uciili. 

Aiit^/i, u c r«|/p r4*«, Ffa 
a hKfLt^ infra. 

AiMiXiefj^ilF, et '^mim^x^, 
decuria : a ^ijcoe, et m^x*** ^ 
tut: et 

Atnaia^j^im, m;, n, / 
decuriouattu : t t* m %tt ^ j^imt, « 
dictsrite, 

Aixa^i^*», oran. gen. dteodema ^y«f; (^«. 

AtKac^/h^Mf, ir, « 5 «^ / u WF gVJ 
pahnU: a StM, decem^ ct 
palmut, donum, 

AiMeil, M, «/,-r<*, indccL^ 

AiMsrra, «/, «/, rft, lnd.7^ 
decim, 

Atx«E<r«if, ios, i ^ K Jesemt 
cennalis : et 

Atxair/a, mf, ii, ift^itmifi 
)t««r, dt rr«fi, amttmr„ 

htnml^t*, f. l^arf, p. «m, ^ 
maia { item munere sorevmt 
ItuA^teieti, MkMeriintt corrmtt 
fe : qu. i Xtmm, pro Jt^^ •- 
mccipere facio* 

Ltxmmis, detiet ; adv. a out 
cem, ^* 

Aix«rxvjU/a, «tf, h, decmmatrm 
tus,\. t., tmagnms, Tb. 

' A<«aA^y«tf, «, i, HECALO 
AngL ct Gall» thc dccau 
i^t««, CtfX»^^^, q. V. hwmamih' «r- 
OOllI. ^Cf). 

i 'Vit«*t, fWjvprr, et ^ijcK, 
» w^, J a^ ^ dfttmcmii' 

KOK. 

f. ^var, p. «M, 

r, «» i i^ ^t f»* *<«• 

ftru J u ^ tr mm rfl : a 

^es «arAl^lpm» PbcC: «<Xc^. 

, 0«f > f^ nonwn rcgio- 
J< wi < h I II Ifi Ot. dtctm irr* 

, «V ^ denri» : tt 
im^ flE^ , «, detar^imhit : Ct 
s9y DBCAS, fmmc- 

; AO^ A D£CADE ff, 5, 1, dedmMm, drtlmm : 
nermm Imr^thme: 

, «P, ^* ^ «/, A Ai- 
, ^ r.^ fmmimordeeim : k 
, ct ^^ q. r. 

«, dhcimmtor, ftii 
t taUfrif: a 
M, £ tmmim, dreimmt deeitmai 

^^k^dKtmm pmtt. 
, m, m, dfmmmj, a, temi 
^ dechmas a^eiffh : f- 

\dKmtr, perC p»it ^s^tmd' 
"* «^s, dftcem. 

TfmPf m ^ «*t 
I». trMm .' a ^C^^g^ 

,9,rm^ d^^f* -*''** 
\ imm srd mmmtmi. i^^' ct 

AE 

ofbr/ir, 1. fili|^. pneC imperet 
med. i 

At «y»i, loo. pre \tyjtftMt^ capUh 
Sic ^iJM/M#», z. pl pro hx^/tt^ 

AtmirhlHt', ^y ^r, ^ rctifitndmm 
afihrr^emffaxt ab eod. Th. 

Murt^ txctptraty %. fing. pluitt. 
p. iod. paiT. lon. pn> Uifijir«, ab 
M^ypLttfy l^, »r#, verbi ^;^#jtMM, 
q. T . 

At»<r^, ^, ^, acteptns^ «, mmygra*' 
tmt, Th. ii^tf$iit cafm. 

Aikti^m, inefcoj tjham httomoi 
MAaph. aliieit : f. r», p. )iiiX(«- 
M, a. I. iDd. aA. litkitirm' k 

AE^ABAP, •TiK, W, efcti, Hinc 

AiXntr^, cTwr, «*«, et ^IXim/c^, 
9, i, iUiciumt iUeSamtntum. 

AE'AETPON, «, «, laUma^fam. 

AcXX/lif , YCl ^tXiAf, «V, «/, vtf 
pamm ceitmi 

AE^ATA, qtiarta Htera Oneco- 
TVLmt-Dthaj fars JE^pH ; ptf 
dendum mmlitbre. • 

AiXWim, liheiib.' dat. pL lon. 

a 

A(Xr»f, «,' f, iWflr. Th. «Xr». 
Item 

AtXr«f, », ♦, pwgittartsy quia foT- 
ml litene A plioibanttir. 

AE^A^AS-, Mf, i x^' n, pwteltut: 

AE'A<I»IN, fev ^Xf^f, rivf, ^. 
DELPHIN, pifiit, in pL ^iXf f- 
nf. AfX^f ftiXttvMf Pind. AngL 

A DOLfHTN." 

AiX^*f, S, ^, r»«£r Detpbicwt. 

AEA^^TTj y»f, *,' ct iEoK /JiX- 
^f, yifLi^A,mierws: undc AJlx- 
^, mterini fratres. 

AfX«i, f: iX«l, iA^« .* q. i ^«/«1, 

A(^, «r«f, W, ^inculum^fafcicm* 
imt. A )i«r, vinciOj q. V. 

AE^MAZ, r«, corpvs ; nom. in» 
declin. lH)rte i ji^, Aw» tcl 
)(/««, vinndum. Efi ctiam 

hifsMitficuit xdr. fimilltiid. 

At^ur, mdificare^ pracf. inf. a^. 
d ^l/cu», q. ▼. 

AE'MNI0N, », ri^firaium^ leBas: 
tibi )i^f •tvi/, corpus incHnattir 
ad quietcm : 2iftfiec; •r*, ra, ctf^. 
/m maritorum. 

AE'Mfl,JlruOt aJipto: cft inu- 
fit. itnit et ^ktutftaf in ofu hxc, 
a. I. ind. a^. I^k/oe, part. a. i. 
a^ ttifittf^ p. ind. ra. 2t^,ua, p. 
ind. a^ iQptnM^ a. i. ind. fti. 
i^<i/««icifv, ct cartc^ in fois lo- 
cis. 

AfCM», ircm,Tcl ^ifttm^ inuf. pro 
Ai ' 

fvf . perf: irtd. paC }i>/^/MCi, part, 
cjufd. ^tefinftifi» 

AEN*AAAI'AE2, «*ff, ««, placcntm^ 
panes : iriff}*», «fo, q. ▼ 

Ai»^/xx«r, (verbum lon.) ocul^ 
but ittuc vtrlo ; ocutis nuo vcl tfrf- 
nuo: f. X«f, p. »«* ab fXX«f , teuloj^ 
ct ^iv<*>, Wvo. 

Af»}^9*, v, r«, ar^r, tigmim § 
Pbet. pro ^»1^9, idem. 

Aiv^^if, «irrK, iwv, nemoi^ofust 
arboribut abundaas* Th. ^v^^^ 
ar^r, q. v. 

Aiv^^iov, t, rtf, atbufcuta ; Po<^, 
diminut. i 

AE'NAPON, », ^, et ^»^f«f, iff, 
rJ, tfrAdr ; ^/v;^/ .* undc 

Aiv^(«^, i«f , i ^ ii^ arbareus. 

AE^NNOX, », i, probrum^ contu* 
mtlia. Hinc ^iwi^», L datt, p, 
«MMi, m$attJico, probris incefft. 

t^ifyo, fufcipt, a, fing. a. i. im- 
perat. m. a Uxtfut/, qubd vide, 
vel lon. pro ^f/|«ri, ofendere: a« 
I. inf. ad. i hlnwfttt q. v. 

Ai^yteiv^, iif, n, receptacutum, yvU 
g6 aquamm, cifternd, iacus : a 

A(|ic^sv«<, u, «V, a. I. part. m. 
¥\mHtUy a. I» inf. m. vexibi ^i;^»' 
^«i, recipfOf q* V. 

Ai^«r^i,- 4. pL a. X. imp. m. c* 
jufd. ycrbi. 

Ail^rrv, exceperat, $. fing. a. I. 
iad. n?. lon. pro itilxro, i ^X*' 
ftkCf capio. 

AEaiV, Sf, «, ct Pogt. ?i|mei, 
(fub.xi)f,) DEXrRA) (fub. ma- 
flus,) 'ittm fdet pcr dextr^ da- 
ta, q. i li;^0^/, M//o. Hmc 

At|i^i;v, adv. ^ dextrSt. 

iktlidtfueiy Hfuti, dextram jungt^ 
dettra prebesidojfatuto. 

^iliryom, m,i^n^ Po6t. i ii^ti 
yvta i^off, qui dextra et agilia mesit - 
bra babet. 

Ai|/*X«ff«iF, », iyfatetiet ; flipatcr^ 
lancearius ; jacutator : ma^k to X*- 
rirr r^v ri ^s«^iX»«f ^r^/ar. 

At^titfitti, 'Ufiitti, f. eutofJtmi, p. *»- 
/««1/, dextram jungo, dextrSi prcben" 
do: item buma/iitir txcipio : i 
>f|/<i, q. V. 

^i|iOf , ^, »v, dexter ; fauflut ; fo* 
ters ; urbanus ; agilis, promptut : 
ufApyt^Hy n, i ^ ii, ambidiocter: 
et 

At^oTirf, ifr«f, A, dexterifat,foter* 
tia : ab eod. 

Ai|i#*»vra, Po^t. pro i>[f/ifpr«, 
-A^vT», 3. pL imperf. md. m. vcrbi 
h^iiofiai, -i.9ftai, dextram Junn, 

1 h. Ji^/x, dextra, q. ▼. 

Aj^<T<^*f, «, ov, dtxter ; idem ac 
S^i^/zf tfi^/rij?, dat. fmg. lon. f. g, 
a ?i|/a, dsxtra, q. v. 

AilitJff, adv. dextri; pvof^crt ^ 
xtzmfnlcrtcr, ab cod. 

Digitized by VjOOQ lC .Lfil^tttiiy w%y h, fufceptib /«s. iex» 
tra.vty gratuhtio : ab cod. Th. 
.Ai^i^^f, dexterior^ cpnvp, et 
o.^niretTOf, dexteerim/ue, faperL i 
^ti'ii., q. V. . 

. Af^i4^i^0y,adyerbia]it^r,^<rx/r«r- 
fumt commotiiut : et ^i(«i^ar«, conr- 
moJiJJime» 

At^«^, .1. (ing; f. I. ind. m. 
Ti%6tfAeuj I. fing. a. I. fUb. m. e* 
^ufd. vcrbi yi;^tfimt, q. v. 

AioftMi, iifitatt ligor, vineior, pa01 
a A(«, /i^, vincio, q. v. 

Am/mU} et liM^iy inu£ or», ''^^; 
itcm indigeo: cum gcn. impcrf. 
ind. m. mefmt^ i«, iir*, f. i. m. 
lkn*tfiAtf pcrf. ind. paff. ^t^U^Aj, 
ab inuf. UUftaw a. i. ind. paiT. 
piig^iiv, rogMvi^ ad. fignif. a* i. 
imperat. pafl*. hn^nTty et in a. pL 
^i»/i}rf, cra/r,. praif. part. m. ^ii- 
^mf.. A iuj eptte ep. Them. ^, 
cjftfs babeOf q. ▼. 

Mttv, iigaSafit, pro U««v, lon. 3. 
pL Iroperf. iod. adl. a ^, vtncio^' 
f t 

A««y, «yr«^ ro,deemUfeiquum,com-' 
modum : itcm deficietu ; . necejfari- 
ITM .• prdeH part n. g. vt ^i*» lr<> 
necejfarium ^; 10 pL ^i«vr«* ab 
^perf. ^, o/«r/f/ ; hinc 

Aii^reif, adv. commode, 

^itfy lofi 9», et Poet. ^iTtf^,' My, 
7«, metus, Th* ^i/^AS /MV«o* ' 

Af«r««rr«y, poeulisy dat* pL loD. 
pro %'mwty a ^iar^», q» v. 

Aiira^A», f. «r«, p. •»«, ^i^* A 
, A£'nAS« «r«$, et M«9 r«, pocu- 
ium^ itetapatera ; <}uia Wtfrii ^im- 
roci, ^o/m irrigatur. 

At^, «f , «, jugum montie ; He> 
fych. qua fignincationp lu^t di- 
cittir, q. V. , 

AE^PAS, ewHt ^ /^^<^» corium. 

A((*?n, »!(« n,'nomen urbis. Hebr. 
fiimuiue. Hinc Ai^€a7«(,ir, it.Der' 
kenfit. , 

Ai^fietyaTt5,ro,aJpe£htti iiif 
^bty video, q. V. 

AJ^Vh, «, «j et hi^, ns, «, «r- 
•y/.v, coiittm, 

Ai^fi^sf, u, r«, rojirum avit,piSl' 
^iiam inflrumentum excorlandi. 
.XLt^Ktdoftmt, HfUUfVideo. A ^t^- 
«Af, q. V* 

Aif*icft»vr«i,Poet. pro Jj^xwirr*!, 

3, pl. pr«f. ind. mcd. contr. a 

h^Kiuoftut, video, Th. ^^xm, idem. 

.Ai^xerxArr Xeu -^^i, id. quod 

mi^Ktt, et •OfAMi, 

Ai^x«/BUt«CA>y,^oLpro iifixofUfe^, 
gcn. pL f. g. a /i^ucftivyi, pur. 
•prxf. m. f . g. a ^t^xv, fcu ^i^*«- 
^t«/, video, q. V. 

At^x«^iy9M, iutuetttis, gen. fing. 
lan.-part. pr«f. med. hy.^iftivv, 
zxwm. ct avc. dukkejuld. vcrbi. AiS 

A£'PRn, et ^M^s/, «^, ^ 

picto. f. ^. p. ;^«c. f. %. Z&, iot^n.u, 

per Mctdth. i^attii, a. a. ind. ajft. 
i^s^My, per Metath. I^^m. a. a. 
inf. a<^ Dcjr Metath. 2^«»u«. prst. 
tnd. m. #t)«^M, pro quo et dtd^ 
jui, per.Mctath. perf. ind. pafT. 
Itit^yfeMi, a. I. ind. paff. Hi^h*» 
parL h^xl^ui, Hinc quidam du- 
cunt pcr Antip^ra. AngL oark, 
vel per Aphxr. a (;o^pofito iit^ 
%ntt obfcurus. . 

^i^ftet, gen. dros, dat. eirt, ««, 
idem' ac . Th. h^ac item cutit, k 
h(tt, excorio; quod a h^as, corium, 

Atff/uertvef, i*n, iv«r, coriauus : ct 

Ai^/ccv^Xa*, f. y,tt, fanguimem acute 
fugo ; excorio,iUUgo i a ^^|CUk Th. 
^i^Kf , corium. 

Aif i^* ««f , i^ vi^, ipfa a^io yi- 
dendi : i a.^fing. pcrf. iod. paff. 
verbi li^ mt, ««i^eo^ q. v. • 

Ai^f, Mf, r«, idcm ac hfeif, pei- 
iit, coriam ; q. v. 

Ajf/4» teH^ it pdiie S^ eUieium ;. a 
oi^f, eoriuur. 

A«^r^«v, r, r«, membraua ; 6«rfii- 
tum ; item ro/irum : ab eod. Th. 

Am;^^i)#, i9r«r, okuitut, a. i. part. 
pafiT ab Ui^^n fyVerbi ^i^mv, v/iiSeo. 

Acj^,. ptiiem detraho^- excorio ; i- 
tem verS^ro, cmdo f L t. a<^ ^i^. 
f.- 2. a^ ^«i^. p. ad. ^ilofJMt. a. 
I. iod. a(^ du^ a. 1. ind. ad« 
0«i^«». pcrf. ind. pafl*. ma^fteu^ et 
per l^ctath. li)^«^«, r«M, r«u.^a. 
a. ind. paiT. Od^. f. a. paif. )«»- 
^n^tfiiett. Th. 1a^«((, peiiit, q^ v. 

A£'ZI02, «r, «, OT0^« juniut, »- 
pnd Maced. ut noonum voL 

Airif, tatf, i^, Hgatio; nodut;juMe^ 
tunt: et 

LifffAa, arof, r^ idem ac ^ir^u«(^ 
S, «, vincuium, 

Awfuuee, iigo,' vweio, (^iiigo ; L 
tv0»t, p. hVt^fiumet, a. I. ind. ^Sl 
iitrfMpfa' a htrftu^f, S, i, vittcuittm. 
Th. I(«^k /f^o. 

Air^AT, f , f. nr*», p, hhffttitta, 
imperf. ind. paif. Hto^/ttti^tnf, -v- 
^t, -itf, V, •itr««, «/r«if, idcm, et 
ab cod. Th. 

Air/Bci), tif, n, faficuiuu Th. ^W, 
iigo. 

Aiefucf, 9, i^ h, vin^ut : ab 
eod. Th. 

Aie^fios, V, i,' vineuitjm, iigamen ; 
in pL «I ^ir/A^, et va hrfuty cwe- 
pedcsy cjufd. l'h. 

Aifffiepv>,gi%, etttaf, i ^ n, pro 
^ir^o^vXft^, commentarieitfis, vinc- 
toruttt cufios i X ^uKda-ffet, cu^odlo, 
ct eiefjuof, njinBui. Th. «(«*, iigo. 

Atr^M, A^, //« carcetfm conjicia ; 
itcm viacio, ligo : f. «5^, p. ind. 
paff. hhffM^fMU' ct 

AiffiUirn^ist, v, w, c jrr^r .* Ct 

3igitized imperator, rex ; aiicujut- rti ^ 
for : in dat. fing. hrrirf, : 
ilng. J }«rar«r«. Ab eod. TK 
«:«rnr viteh, pro I^epittaa, 

A«nr«ri»«f, if, «v, ber^ ; \ 
impexiofttt ; ro Itrro^tnie, ^ 4 
naitdipot^at : et hinc 

Lirereritteit* adv. lieHiiter,^ 
nurum titwe 7 ab eod. Th. 

A«nr«ri#, i^«f, «, idem ac ^ 
M, domina : ab eod. TK 

Atnr«r8r, ^, ««, 
eod- Thcm. q. t. 

Air«t, *r, «l, Dor. pro ^ 
k^Jjfiuia: et per Metakpfiq 
/ir<^ t 

A««^, fetcet im fa/liemlmm «J 
/*/ a 

Airor, h, «t, vitiShtty iigattam 
het, iigt, q; V. 

Atvi, pro i^iM, 3. ilng. iHij 
ut ^t ^ivirjMt, Boet. pro SliM 
fing. imperf. ind. a^ a. hm 

rigo^ , 

AttmeofiMt, ittdigeh, f. I. | 
Pocft. pro hwofuti, i }t^fftm^ 
Epcnth. ^oL r«f », pro U 
'Vh, oiat, opui haSeOf q. V. 

AtvJMtXiitft, «tr«r, et -Mrti| «4 
nom. propr. VSVCAUOH 

AE'fK.OX,.ut, ri^dulcedf: i 
JSjItoIos. 

AiMiar», indigeremt, 5. pL ] 
0|\t. m. lon. pro ^iWr», i 
fi^eu, u^oL pro ttofgmx'.. Th. 
oput babeo, q. v. 

AiMjiMM, i, I. ra. ^«vr«^UK,^ 
^, irrigor ; part. prseC medfc 
/itt«r, madent. Th. ^im», ri^ 

Aiuofiat, etiam Poct. pcr £p 
^ol. rv 0, pro )t«/Mu> L J 
h^ie^e/jMi, ittdigso : unde 

Aii>«^»«r» »« «t> ijtdrgent : t 
part. prxf. Poct. pio hi 
0t. A «if", opitt ffit 1 h« #««« 
i6ji.-e, q, V byGooglc n^ m UmiM r, $, pL fanpetf. 
^ pftfll f on. -verbi iti^, rigo. 
I &M% (Atc ita^ item h6^,) 

AtT^Vu, adr. Am, ^mt m lcaimj 

&»r«, 5. fifi^. a. X. fub. ad. i 

A iwmrjMi , i, i^ iMfeSnrf iim3§r ; 
iiCEa i4)ec Im ti»Bm*s i Me- 
«i^ JMMir / i it^ et «mU, tmy (£eq. a^iiati ^v#*, adv.) 
I£t ifafer, mdifr, ntemitr: )ivv« )if, 

Amti^ pro Atvfg^ 'vel }ivrS- 
fm^feaem&yfigmndm htm, kmm, . 

aoryrt, «MB, mUtjfecmmdarhis ; 
}m& St oB^miJ Jma*m» t abcod. 

Affryuig, «rv, Tkjfecmmddt partei» 

Aanc«M, f. fmv, fnmmdms fmsH^ 
Bpw^, frmmmhu feam : vimfr, fm^ 
flav.- ^ueUhfmw»» 

Lmw^immm^ «#, «i, fecmndaria 
riknM, i fjrvitia legc Mo&ki 
fc wi ia tibM i ioltenda. 

AcMifiy«M, fttmmda fietifcaHmme 
tfb. ^ - 

i^i»r«gri.>j{M» -«r, £> i{#tw, Hermm 

a»n{«;L«yt«, «r> ityfeatmda mffh, 
iaair AaeS Tel tf|^«Nfi mtm .* i 
kk^^Ct Xiym^ Ses, pTXt. ind. 
■■ ijJtmyte' m&c Xiyot^ q. ▼. 

Adnmto, mdrerhMtiry fecmmdi ; 
loe. i^. neat. g. i Mrt^, q. ▼. 

^iw ^w ijiMi, V, ^, refetHh le^ : 
hi at t i ib i tui ' qxiistiis liber Mo- 
^ Aflflic^ I>BDTxaoNOMT : k 

ftnrr^— yKT^ •» «» fecmmda aut ^ 
fSww ibr / a iom r if ott «t >^t#5; 

A a ii| ^ i « ' y ia i , •, i i^ ^ afeemmA 
p fau r a iHg Jr g y , pffmnu, ct 

AIT^TEPaX, «f«, i^, feemmdms, 
«k «.- pmfUwimr^ mt^ : him^^es 

liMV, fttmtdms mk Him : )fvrM«v, 

trrf ^ ^ /5iM*ft««, ap«d »c- 
taas. «cm ad w e i bi d J it^ feemmdl x 
k Imtim, frcmmd^ «fer; i ^, q. 
Ibint«- Hioc 

AwtMV, wy f. mmmyfecmmAfaei^r 
hernjnfetms ketn 

S^^m, «rVt ri, idcm ac Aiv. 
iWir,q.T. 

^ w I l^m , idm,femmdmri?,feaind9f 

htrfi^mnt, »mf, 4, fecmndms tfAr/, 
SK triSi, keratim^ repetiiim, 

^VtCtj ri^Oy f. iwrmy p. ^Oiiwc, 
1-1. iad. ta. D»r«, a. i. fub. a^. 
'•^5^, «. onde Angl. Dxir. 

AI»C, emesrim ; )(lamdem ptnis 
^om^ . 1 -^^ p. o'i2tfmf iixttrmi, rednp. et au^. abje^. 
pro #i2i;t«^'> lon. perf. ind. pafll 
3. pL pro hhyftum drrh i ^>^#- 
/uu, empio, 

t^ix^ch, 2. pl. pnef. imperat. m. 
i hx«/^i p. «r««. 

Ai;^iiXfvar, f. t^mymmgiiUmfeiffam 
baieo, 

dkrasu : a K;^»^ pco hmm, euph. 
gr^. et A^f|Ms dtei, 

Aixf«*t fif^pjff** V^ ^ V^' 
lon. ct 'Poa. pro hiix^ hx^e* 
a. z. part. paC i hx»fiuih q. ▼• 

Aixf^tfoft pcr Sync pro ^s;^J/m- 
MT, prxf. part. med. (fcribttur ct 
hyfunf,) per Sjnc. ct muut. 
rm x* in y, pro eod. ▼cl pro Ji- 
^i^^if, parc pccf.paiT. ab^od 
▼erbo. 

tktxfOfiuu, eapio / iflem quod 

A£'XOMAI, capio, aceipio; per^ 
eipio ; exeipio,fvfcipio ; admitio, re- 
eipio; fufHmeo, approho; eredo; rx- 
fPeBo: f. I. m. li\fuu, p. pa(r. 
^iy^MU, |a«, m,^ou, a. I. ind. m. 
\Mi^mft!K9, m, mro, a. I. impcrat. m. 
h^, a. I. fub. m. Ulmftmi, if, njmi, 
et in pl. hlmfttimt ttrft, mtrms, a. 
i.inf. m. iilmer^i, a. i. pxrt. m. 
hlmfMfot, n, •», prxt. ind. m. 2t- 
^jr», ^x*-» \ ^ ^***» "/C**> inufi. 
tat. Hinc 4f»rif, hmTimit, «m- 
i^i/MM, &c. 

A(^^«, irf , m, pMih eoriitm, Suid. 
A hfm, exeorio, 

htyj^, DBPSO, fahigo, msoHio 
coriarioru^ morc: f. ncm, a. i. 
ibd. ad. I^V^rc, part. In^i^* 
a ^if *, exetrio, q. ▼. 

AE'fl, //]^0, vincioj in vimci/ia 
cottjicio : f . hcm, ▼€! ^«. p. I4- 
itmm, tel hhimou a. i. ind. ad. 
Uir«, vd Uiir«. a; i. impcrat. a^. 
}icof, ▼el >^ry, i(rw, Ct ia ft. pL 
^ircrt, ▼el )ncmrt, iigate, a. X. iUb. 
adt hfm, ▼el }ifr«r, yr, ^ a. z. 
part. aS. Vtem^, ▼cl ^nrcf , 4M>rif. 
perf. pafl*. Vtit^uu, -nfMu. perf. 
inf. paC ii^iritu, perf. part. pafll 
hitfd,i»ot, 'nfiitoe* m, «r, vim3ms : a. 
I. ind. pafi*. Ui#fir, ^Mnf, nt, n, a. 
T. inf. pafl*. htnfmi, f. 2. pafll h- 
H m of i mi, ▼€! 2nincofuu, 

AE'0, ^/ i&<i^, indigeo, defieio ; 
^> '^» P^ecor : fut. ^tnri», (i 
Irf*», inu£ format. q. ▼.) a. i. ind. 
pafl*. i^in^n», rogavi, adiv^ Undc 
hT, oportet, tou, hnmti, l^iin* }it- 
fumyoro; imdigeo, £cc. 

Alt,fane, prcfeHl ; equidem, por^' 
ro, ven ; igitur, proinde ; demum : 
ircmcum fciiicet, videlicet ; Eurip. 
^ai.Dion. HaL iii. 23. intcrroga- 
tioni fervit ; abundat ; cfl ctiam 
rcpctcntis, ut imquam: quali i 
imimjfcio, Tro codcni dicitur ct Umit et )if4nr#if in carmme vtr^ 

U fm, In carmine mod6 poi^K>- 

nitur, mod6 praeponitur: at in 

foluti orationc poflponitur tan.- 

titin, S«pe ctiam eft expletiva 

particula:«ut 10 ^ff )n, « ^n, &C. 

et faepd ^ pro h, hiyt, mtijue; 

hih «f «liVf, buc atque ^ir^; ri ht, 

tgmid ita f mt ^h, cem piane; Ih Agi- 

tm, ionge optimi ; inwort, tamdem t 

mv ih, tm ne T f»h'^h, quare ne T 
Aj», pro hst, oporteat; 5. fing. 

pi^f. fub. 
Anyfuiy mm-st, r», morfus, i l^ 

Dcrf. ilng. ^rf. ind. pafi*. ▼erbi 

odmtm, mordeo, q. T. 
Anfftif, m, If idcm, ct ab eod. Tb. 
Lnyim, f. ^, impleo, Hcfych. 
Aifirt, imvenietis, 2. pL praef ind. 

a^ verbi onm, invenio : quod fig- 
ntficationcm futuri obtinet. 

An0', pro in^ik, diu / itcm 'ini^ 
Tcl intints, crebro: ^dv, i Ji», 
<i!rir, q. ▼. \ 

Anhtyifot, m, i i^, i»quam, qmi 
dim ioqmitur : i }nim, diu, et i>c- 
^tum, loquor, q. ▼. 

Anitv, fciiicet, videiicet: adv. a 
ih,fami, 

Aniyfm, f. ufZ, p. pyjut, tardo^ 
mtoror ; pwef. part. aA. }«^v»**^ 
•vrtf , ct in acc fing. mafc. ^q^v- 
Mvrc* i h^ik, quod i h^f, diu. 

Animm, m, igne ferroque v:Ulo, dc" 
populor : ut ct iniim, et Jnijii»* i 
iouot, mro, 

An7mimfrm, acc. fing. i Ai9r«t«^i^ 
DRfCOON, nom. propr. 
, AifiW, im, i»f, vcl -tf , v, • g ^ 
lon. pro >«i#pf ««, '•»» b^fii» t ««- 
fefius, bofiiiit ; ieliico/us, ardens .• 
^n. lon. htm», pro -v, dat. pL 
lon. httmri, i htim, uro, q. ▼. 

' Affitri^, tfrof , h, pmgma ; heUum c 
i "iniot, hofiilis, quod i ^mlm, mro^ 
q.T. 

Auiwr, m, et pcr Sync ^im, •?. 
vafo, mro : i ^»um, 

Antm-vKet,^!/, «, Deipyius, nonv 
propr, ▼iri. 

Antorti^9t, 9, i, Deipyrus, nom. 
propr. ▼&{, 

A«»?f, iltf , li, pmgma / ^//mr .• i 
imtm, q. ▼• 

AfriWv, gen. pL i ^«iW, bofiiiis,- 

AITKOKTA, fcil. uimrm, decoBji^ 
fc tff va .* i Lat. fit. Grxc. 

Af^xrn^itf , m,o^h, mordase ; un- 
de forfan Lat Di^erium, Tb. 
^«Ji»tr; mordeo, q. ▼. 

A»«rnf , 5, /, ct 

Anxnxif, 4, •*> idem, et ab eod. 
Th. 

Anmm, t >i^, p. «};^«, inufic atdr. 
^ro; quafi i^n^cm, ab i^m. ViiJe 
A««»««. 

Anxmfff, njaH lcgitur, pio 1«^. 

Jigitized by VjOO^C AM 

<»mHgmo. 

AirXa^, 4dT. videiieet s q. a^Ac 
^i^, vmnifepiy cerie, Th. i«i, **»W. 

AifAf^MF» Dor. pco ^«Xv^oMf, 
pnef.part.pair. contr. i 

An\£:at a, ZJEDO^ffoceo, «or- 

wnmpt i tmpr. iMcaMiifmdo et «ra#- 

^us i Jeludoy decipio : i. nwtt* p. 

Vi^i^XirjMr. a. I. iod. a(^ «^«X9#», 

, «r, I. Hiac 

h^^fy Kr«, r«, nocumemium, 

AtiXn/iofVi «Mf, • 2^ At nocifVMi t 
a ^Xti#, Afdb. 

A«A.iir«(, id#f , A, /,1^ .• et 

ADX«}rn^, nmt «, f W /tfid!//, «^il^^ : 
'*b co4. Th. , 

Ankn^ni^toff v, t^, nodvum: fc. 
pharmaciim, venenynpr^JS-l-S '/!£- 

* AnX«r«f<«f, ii, •», «itfiMtf, /r- 

AnXic, •», r«, AppUinit fefta in 
Delo ; a A«x«f , infula fic di^ 

AnXiti, ir, ri, urbs fiopotiz. 

A4Xi«, adjedt. Delius ; itcm^^^- 
^o//«, a Oelo iofuU fic di^us. 

AiXMfutit W», Dor. Jiixjj, «, hy 
voiuntas : qa. a Six^. 

AiiX«v, if, 4*0, ApolUnis temfflum ; 
atem oeut. g. a #>}X«f , manifefiuey 

^•▼- 

A}}X«Mri, mmirumy omnino, profec- 
ily qwppty adv. qu. a ^oX«t •», 

AITAOX, «, o, manifefluSf notuSf 
ftrtus^ferfpicMus, 

Ai)X0;, V. D£LUS, nomen infu- 
]«, fic didac, qudd repeot^ eoata 
up|>anierit, ut Arift. yet ob ejuB 
celebritatem : five qupd exi^de 
iaxa feu orscula. 

AnXMr, i, declaro^ wanifefht^ notum 
faiio, indico, imperf. ind. a^. Uv- 

XW, -«f, -•If , ^S, 'M, U. f . «#»>, p. 

2c)ifX*«a, a. I. iiid. paif. i^nXeJnw, 
Th,2nXes. 

A^vfitM, arofi ^«, guod declarat, 
indiciuik .* et 

LnXetfi adv. paiam^ manifejfo : i- 
tem 

AijXATff-if, («^, «, deelaratio, fgni- 
ftcatio, enuaciatio : ab eod. Ap,« 
liXX. Urim ct Thummim. 

^nfteiyofyif, «^, pof>ulum duco qui 
'voio, ftopuii gratiam capto, aurapo- 
fulari fervio i aiiquem *:apio, (oncilio 
mihi i in paff. ak aUquo capiy de- 
Jeifariy impr. oratione. f. i;r««' 
hinc 

AnftMyuyia^ iau A^ fiopuii regi' 
rien ; adminijlratio reipuhiicm ; con- 
cio, 

i^fistytfyci, S, 9f pcpuii duClcr, 
p*,puiaris, popuio gratus : a oHfief, 
Popuius, et «>•«, ducoy q. V. 

A';ju«^v/«, «f, i, tribuiHitus pie* Kr.- a 2^, /utpKlif/, ct ^exl^, 
principatusy q. v, 
An/icf , «, 0, nomffn vin. Or. ^. 

putaris, 

An/uftfity fntt -/«, rfflKf n, pro» 
fcriptio: i 

An^MlMi, f. %U€m, puUico ; froferi' 
ioi in exiiium mitto, 1 h. ^nf^* 

Antmyt^imy «#, concionar, eratiomem 
ad popuium intleo: impcr£ ind. 
a<3. ianfjtwyi^isty -^. f. «r^f. p. )<- 
^KjUiry^M* a ^f*nye^, orator : 
a iiifiott.popMlju, ct »)^M*, idcm 
quod «^«atMv, coneiomor^ qood ab 
iyo^forum, q. v. 

Afi^^iit, «f, <f, camciOf oratiof 
deiiieratio: Ct 

A9/»(l7«^'»«f, «^, #v, coHcionatorius, 
oratioMem haiems .* a 'infffiyo^Wt 
quod vide. 

Ai^y«^, «P «, orator^ ccn^oftm 
tor : ab cod. Th. 

Ai}/i«or«(, «^, vcl -r^, «, Crr«, 
dca frugum ; i ^, i. c. yn, terroy 
ct ftnrn^f mater : Doribus autcm 
ufitatum J« pro y»[. Vnde et 
Attice A«^«trf^, in voc fig. fro- 
gos. Vel per Sync. q. ln^^^Mtn^, 
oitriK p^uiorkm, 

Anfinr^tty eu, 9, idem ac t^n- 
mj, Ceresy q. v. 

A^^nr^io, *>», r«, fepum Cererity 
Cereaiia i \ofrh AnfMnr^, 

Anftnr^tamif, h, «v, ct 

Ai|^^rfi«f, V, i g n» CereaUi : k 
Anfit^^^ q. V. 

Anfcnr^ioff «, ^ Aom. viri. Or. 
Cereaiit. 

Anftnr^vif^, fithn, appeUatus, ii«i» 
riif Aii/itir^«f| quia Ccrcri i^ccr, 
qui ct AnfAnrftott vocabatur. 

Ai^i«, if, ret, res a pt^uio dona" 
tee : itcm advcrbialitcr, fublicc : 
a J»j^i«f, quod a in/ASi, q. v.* 

Anfu^tof, u, r},piobe£ulayp§peihut 
dio^a l^t*n, q» v. 

AnfM^, 1«, ie,f, vd -•#, «• i 5s 4, 
pubiiius, pie^eius : itcm fubftan- 
tivc -•«, «, f, pro miniUro publi- 
co, ii3or, carnifex, f h. ^^i«^,^0- 
puius,^,y, 

AnfCiU^ytiOf, V, 7«, offtdfui : ct 

Anfctu^yio/, m, f. «r«», p. ||]t«h 
y«ffli optfex, cpfidum excrcen, ftf 
bricor, condo, e^cio : itcm 

AnfAtiiynfAtt, arof, r^ Ct o^finft^- 
yia, «cf , jf, opjficium ; quicquid aS 
aixquo r^eSium eft : Ct 

Anfttu^ixig, h, of yfibriHs : a 

AfJfttw^yis, ct' Poct. ^i3A*^af«^j^ 
5, • J^ n, conMtor, opifcx, qui •»- 
/*i«i» l^yec^trai, pubiicum operatur : 
Achxi funimos magii^ratvi» Ixfu- 
u^yui appellabant, JUiv. zxxviiL 
30- ct Peloponncfii, Cic. F^m. ix. 
22. a oluioi, q. a «iJ/Mfi ci l^yof, 
^pns, 

Digitized Ai imi f itfi f , «. «, 4 «• fi f li j 

/3«|A, pab^ium^ 

Anfisyiftmfifemaicra: noaL 
a 

im popuU ioi^ralior ^ ^^npta 
tatem .* a infoos^ Jmptim^ Ct y^ 
fima», q. v. 

A^iir, ;^V. afitjptfU, tMpdi 
a inftiH, q. v. 

Anfumarti^etrof, 9^ i g «, /| 
invifus i puhiic^ extcrmtimmi akm, 
u» : a ^vu», ««M:«yjet i«»n^«%j 

A vM«JUtf , Dtmcdu^ ngm. fn 

viri. 

nrofAets, fuk popmii rtnimk^ «d 
ct 

Anftaa^arm, -«'m «^ «»/<|H 

t y?a/ii/, imperium populara : D^ 

cratia, Aogl DEMOCl.AC3r: jl, 

/Mf, pepuius, ct «^«r»#, r^ 

«^r»f , potentia, q. T. Hific 

A«/M»^n{«^ £ t^, imftrrh 
pulari faveo, 

Anf toa^ a riMJH, h^om, md demm 
titim (ivc iaepMrimm Ji^mtmr/t 
nens, Bx 

Anjmox^rtzmf, 9dyr,jmxim fefi 
remfattm. 

Anft^ix^tros, «, •, DmmmaniMi^M 
lofophus, q. i^fA9 a^trht. 

* A<M*«^vr«f, 9,i ^ if, i/^ 
obrutue iapidibus, So|^ 3\aC« , 
a d^^f , ct Xi^, ie^^dUmm ^brm 

Anfcin^^aarH, «, ««, vd -«b 
• ^ h^ puidicus, 
d^retus, &.C. A 
rir i ^^gamro^ -^rreo^/dam, q. ^ 

AivMffif^, <«f* « g 4, i /^ 
Jaffjtus, (ku, vu(gatme^ f^nia^ 
a ^v*«*» ct fimroi^Jagia, q. v. 

AnfMftaof, «, •, DemamicmSf V0( 
A«/Mwau, pom. propr. 

AfTAIO^i, l,poJmim*^fUe.% 

gus i qu. a tfi«r, i^. 

A«/**f» ^ o^pinguedai (partCf 1 
buuf^ Atnofticafium dlj^k^ ^ 
^^,quod w pot&t, vel ui &( 
ficiis iplerct: a 2«!fw, «r«.- 
ij^bintel Tl^;^. 

Anfio€0tfnt, tof, tff, ^ A-w «i t 
MM, orator* ^/^cnicQfis csi&\ 
rinTUi : q. Tmfta riim^ r$iur, i 
potentia popttii : hioc 

Anfioritfixof, «, «v^ md Dtm^ 
nem pertiueu*. J 

AnfAorlf, advcrbialit^, pam 
cui opponitur id/f, primaiimi i 
fing. foem. a imf^rtot. \ 

A*f*-»ri%uMy f. tvM#, afStivi^ i< 
go i item ^utralit^, pMica 
vitatis megoiia gero : CUi opn 
t^ii^iim, T. tvrm, q. V. 

Atueriof, **, tof^ pMuu^ <| 1 

byGoogle ^ papmla fal^ AR 

HNr# &AiL firw pMtMiS 
iopp. ihitr ififln ri l«^M*, 
Bi^tw, cmretr : i ^^. 

kipM-Mif, adT. ^mUic4 : ab eod. 

b. 

ftV^'*»»»^, Saimfiddmsi /o- 

In..' ct 

fcyiif» ^, % ia £oan. idem. 

i^a^i&i .' i Tmtmt /^ •' UD- 

Itm/; hummntirr: et 
l^inwarMm, «, •», fupcrL 
' Ai^X*» ** "> H em m tbm st /r^ 
§f^0fmdrb^ie>fts. 
NF' #i». ^ ^ iJ ^ pi^mrus.: 

,%T. 

Inr, pwUintt i in Acc^L n. 

liOi, ci M»t a^v- <^' hiAc 
M. ^ «», dhimrmmst i«^Ms ; 
K fmjamB miim fait : in^, «, 

1taA.*T10ii^y^dtmarims: Rom. 

i 

}fXiT,iatt ^ €9sjiiimms; mrs ; 
a. ^«^ ^, enim nfmss ah cod. i, tereim^ ^frmis qm iig- 

\s^wmddufismgam.' I. fing. 
i.ad. ftd. Ycri>i ^^HMi*s ^. a 

WSHW9L 

fm,mmimpmimmt: 3- pl- iinper£ 
|.aft. et 2^, 'wsfare; pratH 
lad.feq.vcsl^ 

irk^ f.^^ -M/fo.- (^u^ImV, 

I. fvt. poC) per Sync pro tei «dv. 
JiMwi, miifmmmdfj tmmtlem, msf 

■iii^ ?<«irf», mimirmm ; eerte, 
^T^fr^cA; a 47y, «^? Tb. 
^ •% n, «Btiq. interro?. et 

kM ^ ^ 

•^*» -<^ -*5^ i^ '•••'» (Poct Af 

^9^sittirw9, dmo comttnddmmfT 3. 
duaL a. i. ind. paif. abjed. aug. 
4on. d 

Av^/m^, t «Mw, idcm qnod '^mdes, 

Anfitfimi, f. I, m* U*/uth /<^^t 
«rr/o.* i 

AH PIS, i«f, 4, comtenHo, risea, 
pmgna, prfiium: in 9CC. iing. ^ff* 
q. ^«4;/f, a }« partic int«n£ pt 
i^tSiContenfiOftiyy, • 

AnfirAfron, dmoims certamtihmt : 
gen. et dat. duaL a. x. part. a^ 

dein quod }«(«^ /^^ • ^^ <^* 
Th. 

An^ fan hf^icjnetf, £. i. m. /r«. 
/Mu, eoatsndo, certo : ab eod. Tb. 

A«^, adv. pro Inv^ a 

Aa^, f ii, ^p, ditttmrsime / - q. a 
^, ^, q. ▼. 

^r«y, pro 7^«r«*, 3. pL 4. I. 
ind. Z&,, ImvTtSy nom. pL a. i. 
part. ad. ^ifrffTi, //^r^r, 1. pL^a. 
I. imperat. a^ a ^ffrwr, ir^' In- 
mmriai, %, X. inf. med. a Yut, iigo, 
q. V. 

AnrHrtuihsdiigaUi: lofl. 3.(lpg. 
impcrf. ind. m. vcrbt Po<$t. ^n- 
rmrnofmu* vel potittt prr> i^«rf, 
3. img. a. 1« iiuL med. ab eod. 

A«n, pro ihm, abied. augm. 
lon. 3. fingi a. x. ind. a^ Ineifty 
if, 2. ct 3. fing. et in 1. pL tnrniij 
a. I. fub. ai^. i ^iror, f. x. a^. c- 
jnfd. 

Aflm, fgstmr, Urte, tastdem, de^ 
mmm : adv. a i^^fame, q. v. 

AnTtff , ^, rr, pojiremus t Hei^ a 

Aii;^#«if , MT^, f V, demorfms .* part. 
a. I. pa£ a )«jtiM», mmrdso, quod, 
vid^ 

AH^n, invenio i a ^nr, dkV, quafi 
^i« ^ttjitmm, Sed crebriiU futuri 
bab^ fignifioaionem. 

A««r; Mf, 'vc, «, Poet. pro AnfAn" 

Af*r<iy, intetfeShirms : f. I. iof. 
a^ yerb. ^«tM^, pro )•>/««», f. mrm, 
p. «»#, vij/?*, «rp. 

A'', pro A/cE, 7^^^^ •' '^^* ^"?- 
a Zivf, gcn. fing. ^j«s, (ab antiquo 
A'S, Jupiterj) dat. ^ii, acc. 1«, 
VOC ^ Zff, Jupiter, 

Ara, ct lon. ^n^) divina, dia^ egre- 
gia : f. g. a ^Mf , ^^ii, X«r, contpidl 
pro ^HOs, im, Mv* ^ft yvtatmM He- 
lcna dicitur apud Homcrum; a 
^i^, gen. fing. a tav$' 

.AIA\ prajp. cum gen. fer ; rx ; 
M ;r P<lfi i inter : UQtat eaufam i>- 
Jlrumtntaiem, ct redditur Latinc 
Ablativo ; cum Nominibus tem- 
pori» redditur per quoque, vel qua- 
que, V. gr. ^i» *»«« ir*n», decimo 
fvo^ve WOi facit periphrafin AimerhU, r. gr. ^<A riT^t»»» ««^ 
ritcr, hk i3^;^f«y, brcviter ; no* 
taitfpathsm v^ iwterv^lum, im fiim, 
tota vita, ^ fr»f, toto anno ; cuifi 
Accufativo, /«T ; /ro/i^r; in (OM. 
fajitione, notat Hiver^iim, ut 
dMraf^w, difpergo ; msdimm, per 
quod, ut iiaCaifm, tranfco vcl co 
pcr ; iUftinumm,^ ut hmfnimi, p«r- 
manco ; vebemeitUam aut emeeUomm 
tismst }iOf^y perfpi^; rem /eri 
inter duot, plurefoe, ut hmymoiirim^ 
certaraen committo inter, \:fc. 
Redditurqu9 adco per dit vel di», 
per, trans, de, firtmm, em, pofi, ob, 
comtra, et fuk, eum, inter : prater, 
Ot his rifcn AfifSt l^x*'^**' fepi^ 
fimd ftgntjicatiomem Jimpiicis noB 

mutat; iotcrdum vcr^ mrimf^, ut 

hmfuthim^fmhrideo, , 

AmlWMir, trahfe^, frajiat; item 
£varUo: fnt. I. m./3flrf^i. prxt. 
a^. /SiCffiMK. a. 3. ind. ad. ^iiCit. 
a. %, inf. a^ ^mi. part. a. 2. a^ 
/U#, «rr^f. Th. (imitm, io, q. v. 

^mCm%.Xet, irajicio, fransfsro ; i- 
tem calumnior; defero, eriminorf 
odiofum reddo: fut. ^aX^t, pr«C 
jdfCiLVMf, •. a. ind, «(^ hiUXm^ 
a. I. ind. paif. laZUdnf, p, ind. qu 
^iUXst, 

^ iite^^, emetfmt : a. t. part. a^ 
a hmCmivm, tfamfeo : quod Vidc 
[• W hmCkt, H M. 4J8.] Aiw 
Jimiier pedtbms rt&e dtiwricatis.. 
, CkimSmatt, utt, k, tranfitms ; di^esf^ 
rieatio crurum : ab Cod. Th. 

i^mCa^iim, f. ^, idem quod 
^mrmlm, porto, q. V. 

AtmCmrmrsu, ejufid. a. 2. inf. ad. 

Ai«(«crji(i*, «^, r^ Jacrtfieia pm 
tranfttm: et 

AMfCtvrn^Mf , (Zfoc,) «, o^ qmi/eii- 
cem tranftmm dat iiRs qmUsms favels 
a ^MtCaivw^ tra/feo, q. V. ^ 

AiaCa«-0{, j^, 0», de loce dicitnr 
qpi traniiri poteil : cjufd. verbi. 

i^tmCtCmtUjMu, Uftsut aJSrvero: J, 
I. m. «^r«^««i, p. itmCtCiCsumfomi' 
et 

AinCfCarMor, S, f. iroi, confrmo^ 
certiarem reddo : a hkt per, intenf. 
et ^Catim, Jlabilio, Th. /&fC«tff, 
Jlabilit, q. v. 

A<«CfCX9T/»iMf , 17, o>, frmdmGms .* 
part. perf. pafi*. a haCaPJiv, q. v. 

Aia»^, tranfterH i 3. iing. a. 2. 
fub. ad. hmCa, nt, y' a 0««, et 
^euHe, eo, q, V. 

CiiiCvfui, mrof, ri, tranjitut ; gref»^, 
fut; abeod. 

AtmCtCm^m, trajijo ; ittvti peragro, 
peramiulo : i, uiut, p. «jm»' aoM^ 
et ^iCi^te, Th, jS«A», /rr ^0««, 

q. V. 

AiuCism, Z, f. «^, et 'oofuu, f. Z. 

ttu mrsfeMi,Js4tam iranftgo feu ^/4- 
.:)jgitized by VjOO^^ 'fiitff vHa, q. V. 

AtttCXtTmt perjpicio: iiJficU: t 
^m, p. ^iaCiSXkfs- i ta, Ct /3X1- 
••1'j», W«r«, q. V. , 

A<«CAi^iJf, W*»j, deUtus: a. 1. 
papt. paff. a >i»C«X>.«, qnod ^- 

^mCtAtt, 'W, ihmlgo ! cAebro: f^ 
n^n», p. »»*»•• >/«€#«#ii#, iFr»», a. I. 
ipart. paf(r /am deeantatui : k ^m^ 
<t /}«M», q. V. 

9ii$ ; Hcm in malain paKem /a- 
mofus : ab cod. q. t. 

A*«?#Xti, w,i», ealumnioyottreSla'' 
^tio: a )mi(«X>m, traduco; p. ind. 
«n. )i«C(C«X«, q. ▼< 

AMiC«x^, «f . A, idcm, ct ab cod. ' AmCsXi^t ejnf<i« «Ja^ ^nK- ^®"' 

Ai«C*x#w, J», If, DIABOLI^ 
4Ct/Sf oatumitiatorius : -et 

A<sC9X«(, », J, ealummimtor; />/- 
MB0LU8, Satam : ab cod. Th. 

AtaCo^OS, », • ^ A, ahfumptmt, €xe* 
Jut y kcm «xritfwi ; i l«fc, et /^«, 
^ahulumy q. ▼. 

, AioCvXiM^, f. X. «L ^4j^, 
^liherOy dficerm, 

A/aCvX/a, «f, n, et 
. Ai«eifXf«r; v, T», confiHumy d*M&- 
^atio: iXi,et /Siix;k,q. ▼. 

AMtSiwSM^^-tiWU/, trajicere; a- 
3ii lc^nt }<«CiU«^M, prxf. inf. 
«lod. vcrbi 2m»Cvv-^mm, -•^i. 
Vcrbiiih rarifiiiimx^i. 
^ ^MiCfi, I. fing. a. 1. Aib. «ft. ^- 

jdc ^ )/aiCp. 

^^ixa«, auHuaue, dtffutgo : 
^, tk£f p. >a»^<A««, a. I. ifid. 
■a€L itnyyfiXm' hmyyiXXn^tt, Dor. 
<mt> '-«r», X g. pnef. part. a<^ si 
Sn^, Ct AyyiXXttt mmeio, q. -T. 

A/c^^^XiXfuc, ewof, r^ ojinuAcia- 
tio; U ' 

AdiyyiXoSy «, i, interttuaaui : sb 
iifd. q. ▼. 

A/«^ Dor. pro %t^y%f degit : 3 
Siii^. a. 2. ind. a^. ^mynt <;, i' 
4<rCrbi W^. Tb. «^as-iAmo, q. ▼. 

Atiyty tiimeu, > propUr : a ^a,' 
ljp#r, et ylU q. V. 

A/«ysA«»', -flJ, f. «^*, p. «»K, dt' 
•Mto, ^rVidto : a iut, Ct ^xXAtf, 
.^.▼. 

Am7f»^f v«;, exvBut : a. 2. part. 
Jna. a 

^tK^^-tvofttUyintrrfum^ef/olvor! 1-, 
•lcm permamto, perenno : f. I. rr 
3*«y<v«*-«jU«i, p. pafl*. 3i«7i).in:/ttf, 
.«.'2. ind. m 2#i>iv£ttKv, x a.part. 
.IB. J/aj^iviiKrtW a,^<«, el yitttnmi^ 
/»«r,q. ▼. 

AicvivwrK*», pernefo^phrt ce^ncf- 
*o .* f. X. tn. «iaT/vv^tf^uu, p. adl. 
•)J^^ji«, a, 2. ind. k^;3. di^r«;y^ perf. ptfT. %ilyttt^fuu' l^K^ 
ytfttrmti, et^ofcoy q. ▼. 

* Aicyxi^Xiiv, 5f f. «fr«i, d!rg^ a- 
mtentajaculi imfero, 

AiityXuptt, f. ^«, infeulpo; df 
Jig^' 

LMywtf\{fit, tiotiJicOy dimtlgo: f. 
iV«r, p. M^iMiiMi, t« I. ind. aift. 
2ii7y«#^irdi* i «i«, ct yra^i^», i^ 
«^, q. T. 

Limyfm/Ut$t Mf, vcl i«rf , ^^ diferf 
tiu ; cogmitio eamfe ; plemior dijudi" 
catio : a iimyntifmat, quod ▼idc 

Atmy¥^e/cmi,'i, I. m. ab cod. 

Atmfiyyv^ttf olmurmmro : impcrf. 
ind. a<^ ^<iy«yyu^«', f> v^vt p. 
%mytyoyyimm, a. X. ind. ad. ^i- 
yiyyv^m, Th. T^iy^tf^*», murmuro, 

q- '^- 

AMtyi^tiMtf, f. tivri#, puhiice dijfero, 
conciomor; fando, jubeo, veto: i itky 
€t Jiyo^vtr, qu. ab ^^f», Jorum, 
oratio, q. v. ■*'r 

)il^{^^«ir, », «rt, a. I*^flt 

>ia>i|«^yff. Th. lS;^«^ui, «i 
q.v. 

Ai«^, £. ^, p. 
dimio, cingo; itcm £mmA, i 
texo : a Sa, et K«, %», q. T. 

Aia3ifX«;, V, • ^ «, «oM^ M 
jfo/, apertus, notitt. 

Autinfut, mrn, tLDIADSI 
CBodida fdcia qna regom 1 
prxtiBgcbator : AngL a i 
OEM ; item eoroma: a %4ttUm, 

Aiuiiifm^>u0, ^iffugn, ctmfw^ 
fuff9, evito, etahar : C dam, p. 

Atuittuftt, trido per mtamut, 
dijirihuo; diffamimm: t hm\un 
hmit^iti^m, qood in 5. pL 2« 
rvri, q. a Itm^ttim, imiL) p.1 
htmm, a. 2. ind. a^ )<^««, 
impcrat. u€t. h£^, ir^ d^k 
imperf. ind. paiH hMifun 
To, Th. tihtfti, da; q. V. 

Ai«^M^I^UU, f. I. m.'if AtAy^ftfMM, mrof, ri,titu{ut ; hrf judiclo eomtemdo ; propri^ «4 viarium ; Item decretum ; itcm df 
fcripttt taieUaf Diagramtma, fcu 
fgura geometrica: itmyftififtmrtt, 
tn, rk, tbe^emata geomtetrica : et 

Atmyfofn, %, Q, defcriptio,iabeUa 
defcripta: a 

Atiiy^dfti, f. ii4^, p. «f «, i^rv. 
ho, conflribo, deligo ; deteo, abrogo ; 
!btmy^A^miaieu r^v jc«<nt^i^i«9, iiM 
ir^are accufationi injiitutts, 

Ai»y^^4^f*H, 1, pl f. I. ad^. a 
itmy^a^it, 

Aiteyftiyo^, 4i, evigito : f. «irji, 
p. '^tiy^nyi^aimei, a. I. ind. ad. >ii- 
y^yi^att, Th, iy^wyo^, ^igUo, 

Atny^uirtitti £,' {. nrw, infomnem 
no&emtramjigo,' ab i^T^tiirMv, quod 
ab « pri^. et vff^vfA*, aormio, quod 
cx il^t9tf,fomnut, 

Ltiyit, traduco, trajicio ; vitam 
dego ; ahducOi f. )i«^«r, p. Sfi;'^^, 

a. 2. ind. ad. )/4^«r, Att. ^1$^- 
ytr a S/«, Ct iJyi», ago, q. V. 

A/«^a^, •«, H, didu^ic, prodmc' 
Ho; mits injiitutum i itom o^ieSia- 
mentum ; Jtctio : ab cod. Th. 

* Atmymvil^tftmt, i. t, m. ',i(ttfttmi, 
certo, prniior, 

Ato^ttiHmtt a. Y. inl m. ▼. ^«- 
^n^ffcmif f. I. m. iftf*eu, dt%(ido, 
Th. >«//«, q. ▼. 

Ai^{|«/iiMf,a. I. parf. m. a 2/«- 
ti^eiitUt accipio per aiium : quod 
vidc. 

A/kJj^/»?, «, • f$ ^, demter,fjtjhit, 
^Ph. J.iii. q. V. 

A/cSi^Biv, f. ^Ht ptrfpicio: a. a. 
ind. ad. pcr Mcta^ ld^^a»0v. Th. 
Viexaiy quod ▼idc. 

AtmitXOfcmtyaccipio per aUum, qu. 
y>*r tnanut traJitum ; f-uccedo : f. ^ 
^«/, p. ^ici^ilfT-ua/^ a, |, ifid, ft* 
3igitized by cft, qui rcum in judidomil 
Hinc 

AimiimmiifUTtof, », i, Sti^ 
d&m aBoris, tdm rd: tt 

Aietiimm^m, f. l^rji, p. «««, J 
ro, judicium /ero; ^UmI Ji 
cfL Th. Xtmn,jui, q. 

A««^i««ri«, «f, 9i, ^fi^tatim 

Atm^mm^ftof, », i, idcm : |l 
T4i. 

Attt^t^riitfMti, f. Itf n. A 
^^^ f rrf 9, diimH*^ 

AtmHtf, dijhibme : 2» fing. 
impcrat a<^ a )(U*«, a. « 
aA. '▼erbi 3««)/3«|^, qood ▼! 

A/«)i;^H, iif#, n,fmcsejh: efc 

Ai«l*;^«r, tf, /|^ «, A<*Sff 
rorrrj, Jof. Ant. rv; 13« cp 
m. 2i«lt)i>;^«, ▼erbi Itmtkx 
qudd vide. 

Ai«3«»«ij a. 2. m£ %SL ▼crt 

Aiir^fiiiWj 3. fing. a. 4. fl^ 
a ^/«^f^Mr* ▼ide in ^fmm, < 
a. 2; ktd. a^. pcr NletiulL 

Ata^imfUff^ peremrriffa : a. ^ 
aift. ct 

£iiK)^^r«, a. 2. aift. pctt 
ft itti^r^i^tt, perctrrro, T h- 1 
rt/rro, a. 2. ind. al^ f?Spijw, 
«(«^ 

Atmi^vmt, au/ugijfe ; a. 2 
a<ft. I>or. k J.il^nr, »f, v, a. : 
a^. «ab imif. ▼crbo it^^m 
quo timlii^mmmt», a. 2. paxi 
X«)^«f . a. 3. inf. tSt, D^. 1 
-wr/, pro 5<«?^)j»«<. a. ^ cp 

^y|«H(r. Th. ^^xot,/it^ta^ 

Ata^i^meet, au 2. part. 8(51. 1 

Si«3j«f , a. 2. part. adL m. r 

i itii^f^fctf i4 q». ^ia^ Google Al 

inl^^Lifii, f.Mam,tf. ht iififfirtty Um. pro itm^^m' | 


^^|*^> J. iD{. a. Z. fuli. m. JHbus ad eaniatu^m fe prmpmrare p^tji^ *, £, «nr, p. «M,Dor. 
ii^tm: et 

l b f du 2Mr^;|r«, <^ V. 
j^laVMu, f. t, OL it^uuj ftAn^ 
wdmtvmks Ct 

■U, vd -Mv, item )mJv/u, 

ih»fth i, yUwM ; a. a. 
ll&.tJQil Th. ^m», £bu 
,iiil^>ki;a.i:iQd.aa. AttJfCwTt^ftu, pf aef. inf^ aA. ^ , injtSiu ; pro }<si^ 
fcdpiCpart. i &«, et Ufih 

«niM^ £ x.m. Tcrbi ^mi^*», 
J»2^ t ##, p. ««, perfpuli^ 

•{m, ^ t (<4rw, «rvo, vitea* 

il^tywii^Tel -K^ f. %S^^ tBf' 
h^PIS^f^i ct 

i 

iZONAI, /m/»f Atf> ^ve^ 
': ^tru, tr£iMr: qu. a 

4)-^ «, «, dh^Ttium: i 

•{^•^ fraamg», fuccimgp : 
^ KC C itf^W*», p. }<t^«aMK, 
lliad. afi. Xi^c, p. paff. J<i- 
Pm. I. iad. m. )ii^«ri/«4i», 
»* Th. ^MMw vel ^VV^ 

■•«*. Pect pro Wu, trafmH- 
>fci{. C i. ind. ad. vcrbi 
^pro^iM,/rd«/«i«o. Th. 

f^^Sat: 3. fing. prxf. 
'»^ifc«V»^ TU. MT, vcl I f. fi*f0, p. itmvt^^ 
V*^^ui9^fer9eJado. 
J**»i »M. i dif^faio; itcm 
*» «ffiflw ; acc. fing. ^i«/c- 

«^ t, s ^fifitor, Sfpenfw 
;»<fcr,Herod viL6. ab cod. 
•**» *• tiem,per£iirre, difcurro : '•^•nag. a. 1. fub. aift. 
> 3. fiQg. f. X. icd. m. 

\ I. pL }i«^/My, X. pL Atmfifuirretf dipdvo^frat^ luxu ; 
Lyy^ iMm^ft/MiMftj 9dY»dcliemte, 
moUittr, Th. B-^i^r^ttyfrmMgo» 

^4mJit0my f. I^, vidis in iudwfft* 
Th. «Ii^«», iir», q. v. 

AlAfNXl, f. «N?, bmm^y mmdc 
y*****, irrigo, 

Auti^uif, -tTv, diriwtere ; et Xmi«- 
^rv, praefi inf. a^. dividewe, dijfo' 
rtre» 

Atmi^^H, Uft, i, di^fifio, dijfrihf 
tioi. difrimtm: apud Gram. rv 
Htmru opponitur, a tmtfim, Th. 
«j^M, M^/o, q. V. 

Lteu^, m, divido, difirihuo: f. 
ifriv, p. li^M, a. 2. ind, ad. Iii7> 
X4*, prsf. part. a^. ^«^i«v, •i?», 
iwm, -»r«, i«f , -tf», ejpfd. 1\l, 

Aiw^f, dividens: cjufd. prjcfi 
part. adL q. g. 

AMEiigw, f, et^, attoiU, erigo : li 
^fUfet ««'jiXX««m«^«i, 7«/^ (]^ 
reme correpto gradu akire, Theophr. 
wifi *A)#Xir;^. Th. eit(u,toli^, q. V. 

Al'AtTA, «Tf » 4» Kttvendi iMjUtutum^ 
mot, gettM* vita : DIJETA, certa 
vimTt ratio, qualis a medicis prs< 
lcribitur: AngL diit. itemAa' 
intatio, item mriitrium, 

AiourioftMt, "iefuu, L Ti,Jttx r.ro' 
fuit, vitmm dego ; commoror .* et in 
pa£C tdor, eersJi vi^ue ratim* utor 
ct 

Ateu9mrt9, Poet. et por. pro ^t^ 
mrtty peregU : 3. fing. aor-. I. ind. 
a^. a. hatTma^ quod a %imirei, q. 

V. 

Ltmtlmu, ■ S,alc feu nutrio medic^ ; 
item Judico, regOf arbitrer, difcepto, 
ordino : f. nrm, p. nmm, et ^^)»4nr 
mm, pro 'miryium, p. paiT. Iitfifint- 
fuur k y*mvrm^ vi£iut, arltitrium,. 

Ateuryirfitf «f, 0, mrbiter : Ct 

AicimnxJi, fc rix^t ^f* «» P^r* 
racdidnSe qux de vid^ ratione 
agit; a )i«ir«Ar,«, £. is^m, quodab 
cod. Th. 

Atmtroffutn, prxf. part. m. f. 
g. a ^tmtrdefMu, •£f*mt, vitmm dego, 
1 h. itmtrm, q. v. 

AiAMMfHi', Att. pro ^nuenimti, 3> 
fing. t I. ind. a<^. d 

AimMvi^v^ {, irAT, idcm quod 
mtMfi^,pirpetuiduro,pereiino. 'ih. 
^iATf, <ffvt/Mr, q. V. 

AiOJta^M^ili'',. 3. fing. £. I. a^. 
Att. i 

AMzm£et^*lt*,perpurge : L iru, Ct 
Att. "itmumim^iZy iif , 1^, p. ^««X4««- 
im^mm, a. I. ind. a(El. oitKmfid^irm. 
Th. xmimiitoij pttrgo, «5. V. 

Aiflfxa^iJakfiV-Mfc.f. W, Ct -/{•', L Uee, Atl iM« fevrjim tillotcf; f^ 
paratim cenfedeo, 

Atmmdt^Mrm, f. ^ee, ineurvo, 

Amnmfo^fUf^ ftt^ inf. ad. ^cr» 
durare,tolerare: vide in ««(«^{Imw 

tumnekriyiyxi^fMe, magie ac «m^ 
redayguo : imperf. ind. m. Swsmb» 
mXtyxffei*, r, cri. f . 1. m. li»»»^ 
nXi^r^^Mi, p. pait ^teuueriXiy* 
yfuut K^, mmrk, et iX<>;^«,iir» 
^,q.v. 

Ai«uMiW;^«#9 £. ^t|«*i et SiMMcrcr-: 
;(^t«, «i, f. iree, detine», p^pdeoi^ 
moror > retardo, 

Aidnufuu, eonfiitutusfum, afjiciort 
pMl part. leknttfuHt, difpofitmt z 
pnef. int lieucuHm*, A Sii, C6 
«i7jiMri, q. V. 

AMU«ir«^ a. fiog. prsfi imperat.. 
a prxced. 

AiMiXiiM^i, f. X. m. Uroftmt, pw 
paiF. tufMM», bortor, mdmoneo,jukao ^ 
\ \ik, et »tktvu,Jubeo, q. v. 

AiantHif, et Itmuifut, ^dv^Jiiper» 
vmciu,frufira, inaniter : et 

AtmntfOf, 9,i^ih vacuue, inanie r 
itcm macilentus : a )i«, ot «SMir» 
vacuus, q. V. 

Aifcxl^rci, difcindere, itOerfetmrep 
MoX, ipTQ, '^tmnu^ty a. I. inf. aA- 
4 %tk, et «iiMi, tomdeo, fcindo ; £. 

X", .£oL »ij»r*r, ind^ a. i. iod;. 
mtj^eu . 
Atmntxtf/^feifoejeg r e g ait fs ; part. 
p» paiT. et -if *rfj adv. i^crete,fepm* 
ratim ; 4 %tmxei^t^i, quod vide. 

Ai««iiJtfftiM», t. im, perittitmr^ 
frerieubum fubeo ; item periadmm 
facio: a iiiK, ct jKi»2tif«Mi, idem. 
Th- mivivfop, pericuhtmy q. v. 

AiMHf I», «M, f. irii/,permo9eo, m»^ 
W/0.. Th. «ifi», «nw, q. v. 

AMUiX«rr««, fvi infrrpt: a. I^ 
part. a^. gem. wt, vcrbi 

AMMiX««r, ^ f. «riM, &giingo^ 
frango, Th. iKX«««, fut. dsm,freut^ . 
go, q, V; 

AiaxXirrAr, f. '^,furftm mmoveoi 
fujffuron, octulte difiraho, 

&tmnktifefof4UfMf0f, difiribuhit^ d7« 
vifut, part. praef. paiT. contr. 4 
3i«xXfi^«^i«^ Si, i, ^m, lUfiribmm^ 
dividO' 

AimxnXvfttiet, «, f. ««c«i, tmtfm»- 
Uu 1 h. MXuitSJtm, natOf q. v« 

Ai«ie«Xt^C«<firMf, ejufd. gcn. pL 
part. prxf. adl. contr. 

Atmxfu^mi f.>ir*s tranfvebo ; ^#r* 
yiro ut ba}ulut : a ^it, et ne^ei^ 
porfo, Th. M/M<*r, rvrD, q. v. 

A«JMi>f*r, -*r, f. ^r«^, mintfiroyfa^^ 
mnior^ tnfkrvio : -cum daj. impcrf. 
ind. a«^b ^iitcmtff, -tff. p. %tr.xiYmnie^ 
a. i.ind. av^. htsxitr.reu prxCpaHl 
hmnifiefimtf afii mihi infciviunt. p. 
"P^R.iittxcf^fteu. a. i.ind. pafLSiiuM-» 

ir,Cr,M, A^ix/ctKOtivy/rfii/iQ^ HJOil^ Jigitized byGoogk At 

lU n M i ii to )», cjuid. a. i. ptit. 
pa(r.f.g. 

«MMi ptthlicum^ Jiik&u : «b. eed. 
Th. 

AmMmHt 9, i, Tel if, mn^jftf^j Cpii 
iB adminiftrandi reptibl. vd €»- 
milia» vel occiefii veriatQr : fpe- 
ciaiiter DlACdNUS, pnefcaas 
aHarit ccdefiafUci. A^. a dia* 
CON, compac. 'iimjfvi^f^ evpHli* 
tkr : a Xk, eC Mi>i*», ftfii—^ fa- 
«rWbr ; Tel MMf , ^Mtf , <i. ▼. 
' AiiBJM*^, «#, «f, iaterti/nJrparMtM* 

AMMmw, f. ^f«s "p* f«, mm^mtVy 
d[fftc9y inierciA : a ^, CC »MtrVt 
feindo^ q, ▼. 

Aji«nji*, «, *^ ♦, fatiaiu*j rfU- 
tut, Th. »»^itiyfatioy q. v. 

^umirui^ m, *, ductiitl, «, <» ; ^ 
la»,^ vel ^f , Atf , 6t ImWiv ttmtum, 
Hinc 

AMU«r/#W(, «f, ^, dum/iUAmwi* 

^taxtr/tkti^ Oy f. ifr«f, diffritmof «r- 
'4r«o, t^pomo, exorao. Tnem. »«#-- 
|Uf , or^ q. T. 

LutxoffirtiuftUf pcr . Syyic. pro 
limmoepmhinfaf, cyoH- a. I. opt. 
pafll 1. pl 

. AmMo^f^nty toHt (^ ^^*»» Ab 
cod. 

LuuiioftMi, plamf aydio : f. X-. m. 
^uixiftf-tfi^MM, a. I. ind. mrd. )#«i««- 
^dfcnv, u, mro, Th. AxtfM, audio, 

Amumms ^ ^*'» aitdio^ propri^ 
mt diTcipulot prxceptorBm. A 
%iky et MMM, acMfroy q. V. 

AiMx^ktfv» aporire ; q. cmpmtapf» 
mrt; pnef. inC a^ contr. i 

Aiftx^cvMv, ^, f. Mr*>, (per Sync. 
pro tiButMMtvooi,) mperio ; qu. M^/ 
aperio, Th. mdfHMf, caput. 

Aiax^m», -itf , £ !!«-«, portimmeHir 
mhtineo, eoifervo, 

Aimm^iZotj -«>,f. lieoi^ exaffe difca^ 
^ ; aceuraie e/ahoro, 
' Aiax^iX»», adv. drfirete, emimie: 
a ^i^x^VM, di/cermo, 'i h. jk^ims^V- 
^Vff, q. v; 

*AMcx^frTi, Poct. Sync. pro Jim- 
•x^ihlnrti 2. pl. a. 1. opt. paff. e- 
}ofd. verbi. q. v. 

Aia«(i^^Mu, Dor. pro iiaK^t^ 
MM, a. I. inf. padr. ab eod. verbo. 
q,v. 

Ajmm^iimrti a. pl a. I. fub. pafl*. 

4 hmMoitoty difeermo, quod vide. 

AiKx^Nfi, pro fi", loD^dillbhit. 
3. ling. f. i.ind.a<^. 

Aiax^ir/vrijF, difcreti t Poet. pro 
%mx^tt%trt;, nom. pL a. I. part. 
pail*. i 

Atax^imiy DJSCsERNO, dirimo; 
dijvdkoy difcepto ; perfich : impcrf. 

iad. a^. ?ifx«i»«y. f. »^. p. Itouii- wfiM, a. I. iild. a6L til»^pf»t 
paif. hmx^ivofmu, titf^ ambigo, dSv- 
^#0; ^uutMmfu^ I. pL pneC 
fub. pafi*. 4ii«M^iHiii, ir, ir«. im- 
perf. ind. pafr. p. ^sxix^i^. a. x. 
md. paff. «itx^^itK a. i. f\tb. paff 
^iMx^ilf, ^, «i. part. )M>»^i#tif. '1 h. 
it^ifi, jmdieo, q. v. 

A n ^ ay rif, iwf , n, «Rferethyfeeretio; 
examitiatioy dijuiScatio ; cerfmmem : 
k iMtx^iHt, q. v. 

Aiax^ix»), ^, «y, difcermemtG vim 
hmhemt, perfpkax ; item figregati" 
vut : ab eofi q. v. 

Aiax^ir«f , v, « i^ n, difiretHt, emi» 
mimt : ab eod. q. v. 

AiMx^i}r«r]U«, 5. pl f. I. ind. m. a 

Amix^m, f. ieit^ pmtfaMdo tremji'' 
go ; med. potius, depeflo, interpeUo, 
impotRe, iic* Th. m^ovor, f. -rw, 

Atmtoro^m, «f, htfttmBvtperferen^ 
mandata: acc, 0llg. lon. Iioxr*- 
^'ir»' k ^iMxrM^, iMtnciut, Th. 2ia- 
yM, traduco* 

Aioi»r»f9t, 9, i ^ h, minyier ; 
nunciui, intemunchtt : qu. genit. i 

Aimxrot^, «^ «1 id. Th. ^uiyoi, 
traduco. 

AimnuCtftiioi, H, f. 4eat, guhemo, 
rego, 

Amxvirroi, f. ^^m, y^ aliquem lo' 
eum, ut rimam, vd fenjfmm, vcl 
Jimiie, perjpiele, prtfpieio, Th. xw«^ 
r*r, imeurvo me\ad videmdum, q. v. 

AiMxa^XM», o6nrxe probiheo : im* 
perf. ind. a^. }itx«^v«r, f. m, p. 
^i«xix«^Avxa, a. I. ind. a<^ ^lxte- 
Xveeu Th. XAfX^Air, impedio, q. V.' 

AmXmy^eifoif f. I. m. nfs/tMei, a, 
:u ind. at^* liiXc^er, firfior,forte 
Jivido, Th» X«>-;^aiiAr, q. V. 

AiaXMxri^Ar, f. ieoi, calcitrando rt' 
petlo : a \m, et Xaxri^«», q. V. 

AiaXaXtar, iS, co/loyuor ; Jivuigo : 
impcrf. ind. zSt. ^itXaXtfly, Uf, f. 
nrM, p. ^ixXiXaXirxa, iniperf. paff. 
^itXoXfffeny, 'UfAtif, tu, v, uro, (.>«. 
A ^ia, et XaXcM, lopior, q. v. 

AmXmfAimnrt, prn^. inf. a<ft. i/i- 
v^M ^ figiUalim anipere, inietci' 
pere, dividere, difinguere, diffcrert 
de re aliquu, catnprehendere, iutetli- 
gere, dijtidicare, lonfultare, tra^ure, 
&C 'Hl. Xmf*Cecfot, capie ; ubi 
flexionem videat. 

Am}MfPdfoi, [Xr^af,] f. t^eai, pcrr 
lateo, delitefio : a 5/«, et Xxj^af», 
Ai/^, quod vlder l'h. X')jf'<i>, idcm, 

AiaXa^^m, a. 3. inf. a<5^. }im>,m- 
X*>^t *• *• part. a6l. a «^'X«'y;^«- 
fM,foriito dtviJo : li ^ii^, ct Xay;^«- 
fUjfirtior, q. v. 

Am>Af*fcai, d'J/l ro^ coUoqttor : cum 
dat. imperf. iiid. m. 3iiXiyj/:<j!i», 
»^frf, p. palT, ^oXiXi^/Mn, a, z. 

3igitized Af 

bd. !«£ XfXS;e#«f^ ^J^ 
Xi7«i, dico, q. V. 

A»Xly.., £ fi*, ^ t^\0^ 
atMfttthertd:, doligoi 
' AmXuarei^ f. lA/^, |^ «'^'^i 
•f /»«, Utterjicie, Th. Xmvi^ fi 
q.v. 

AiaXfxrix^, ((bb. rcji^) « 
DlALEcriCA, etre d^iem 

^- ^ > : ■ 

AiaXixrix»f , "ii, «v, dyTewwmM^ 
tut, DlAtBCriCUS: it^ 
^, i/i^rre. Th. liymy Scm^ \ 

Aidktxrot, ^i 4, tmmdms^ ia^ 
peculiarit, idioma Bxxgo^, il 
tut; item /ix»a .* sb iilSi.^ 

AiaXiXop^BUiwf, lon. pro X 
Xtif^ifoi, di/HnRut, idg/f 1 ffl«|f j 
Itrj, comprehenfus : ^m» pML 
A 2ii^ et XmftSdm, empim^ ^ 1 

AiaXf;^#;Mu, a. Z. illfl pl 
/laXiyo/AOi, £«i!fo9«r0r 7 teUJj^ 
3. pktr. a. I. ind. pafll TIl] 
dfM«, q. V. 

Ai4tx^it, %, (iDg. L i, iai 

hmkneoftmi, a hetXouieam^ pt 
lateo. Th. XiiA*, q, ▼. 

Aid>.r,yPiS, uif, n, imtereefSms 
pofitum, confdium ; di/ieptatim^ 

AmXifLordfoi, imtermoitfg id 
haxuifii, q. V. 

AiaXi«-fr«, a. a, tii£ a^l 
ir)f», 2. fing. a. 2. fub. «A» I 
Xf iV«», ahfimeo, 7'h. Ai/Vo^ iS 

q. V. r 

AiaXXayj^, ijf, 4, differeeSa^ 
reconciliatio : A )lia, Ct «JUU 
Miu/0, q. V. 

AiaXXo^^i, drm^ rwi^ift 
2. iinc;. a. 2. imperat. pa 
^iaXXorrM, quod vfde. 

AiaXXaxr^f, ir, /, et 2<«X3L« 
^i«f, ir, « j^ M, recmmeiiimter, p 
cator ; recencUiamC %>im ^ 
ab cod. Th. 

AiaXXarrar, et Att. •rrm, f 
cilio ; permuto ; dijfero : fot. < 
xd\o), prxt. ^iiixxti;^ a. x. 
ad. )ii)XXa{a, a. 1. ind. aA. 
Xmyff, prxf. pafT. XwX.»af« 
perf. paff. }i^XXa>r/«4M, a. I. 
paff. hnXXdxhf, a. o. ImL 
^mXXttyi}», a. a. ixmMrat. 
^iaXXayit^i, «ra^ Tn. iUXi 
»9u/d, q. V. 

AidXXepmi, f. Z. m. otXMfUttti 
fiio, dejiiio, 

• Am>.oiim, Z, f. ar«i, vcl xra^ 
ft///0; a. ^iaj et aX««M», per 

A<aX«yn, «, A, idexn qaod X 
yiefMs, q. v. 

AiaX«7i{«/«c/, ctl^oftMr^ eogiti 
tifKinor, difiepto ; impctf. hX 
^isXtf^i^afcf]», V, ir», a. 1. io^ 
^iiXtfT^ira/cci;», u, auro, p. ijuS* 
^iftXtXi^irMai. HbxC 

byGoogle Al 

. frrmoamtta : h ^««Xly*- pnsf. ifit ni€d. 
'; ttUamiarey efc- 
s^iare: qbod 4 ^, et Hv^f . 

Aa Wjf, <«r, si« £fiitrtit; item 

w.i», DJ8SOI.ro, dIluo s 
na Ite «j w /w .- £. Ww, p. |f «- 
»«M, «. I. -iiid. va^. I^vrs, 
"ft. paC ^XtX«»^, -^.1. ind. 
tthai^ J^^crfksfnt: k1^^ 

UiuMnlvw, 3. Hsg. pr^eC ept. 

L t 

U,rt^r>Vw, Idem qn€Ml ^/K«f- 

ic ^i^iiw», au ». in^ ad. 

inwsa^r^^aiE^lMr, a. X. pait. m. 
iirt|r<|g«^i,a. I. inf. m. i 
M^irt^iiygwi, «f*a« atqae «/ronr 
c^V r kem «mJt^/fer, trfii/^c«r, f. 
I, o. I. ind.<to. 
', «r, «r», a. X. fub. 
1 '*^fm^e^ftm4, 9, «T«i, a. I. 
1 tt. ilMyia^iiif ir#wi. A itii, et 
■Wi^ t(]^« q. 7. Hioc 
lf^w>{ii«, MC, ^* tmfr/tatio; 
■eai eft csreptioois inftafitis 
H* fiiu Dcuckoftn* 
L«itMrK^^«, et hmfitM^aifUit, 
Uo^ L I. nu ^ft^u^ tommandtiLO* 
f % > «y »rwr, iieT)»aL ^vgmmidttm 
t 

'-•■■rpygi, DTSflCO, dgpygtio, 
tr*r f m g mm : impcrf. iod. m. 

•»«-;; wn, », »«, f. I. m. ijKff 

^rs^m^ -T09^«, p. pafll 2m;a- 
n^^ Ih. ftMx»ftait pttim, 

¥. 

d.«^^ ^, £, «r«r, JtauU, alfciado, 
"^ Abmji, aw^ I. 9»rM, ^. ▼. 
t^mmSt^i, f. I.' m. ti^^A/MU^p. 

i£ ^ftffr, emmmMt9, fermuto : 

^mi^i^tim^ tmm Bt m t aBitavt : t 
m. I. pL i 3i4,^ it/uXt, muto^ 
' t. 
Im^, %mt,Mrperanitath: ab 

f, adr. ftr partes, mem- 
1 pro qoo ^jje/i^iXtrW* apud 
fcr £penth. Poct. Th. 
q. V. 
, -l^, f- «<w, evnScry 
yjtf^U Th. ^tX?Jr, q. T. AI 

6mfmftt9f!nirtt, qia permanfervnt, 
Dom. pL mafc. perf. part. a^. a 
Im^vat, permmnm, quod vldc. 

Atafitftf9fiftf incufo, acevfo ; a 
l«c, et pifAffMH, conqneror, accvf»; 
f. 1. . m. ^afutty p. pafl*. ftifttf^ 
futt, 

iimfftitmf permaneo, fet^aro ; f. 
jccfVM, p. ^««ycM^Hfjts, a. I. iod. a^. 
lit^iva, a. I. fub. a^. ^imfttip^, 
4i, ti« imperf. iod. ad^. lii^«0». 
A ^tm^ et ^iv«, maneo, q< v. 

Atafitfi^otf partior, iiifribu^ dif 
erepo : impcrf. ind. a<5L htfti^i^tv, 
f. ir*>, p. ^««^i^tfjMt, a. I. ind. 
a^. -^nfii^mty a. i. imperat. a^. 
hafii^trw, «1*, perf. paff. itafit- 
fM^trfuu, a.'i. ind. pa^. htfii^t^- 
iw>, tlifeidi i f. I. pa^. ttmfii^i<rflsr 
oofuu, a. I. ind. m. itt/As^tffuftitv, 
m, ar9' - i ?/«, ct fusl^iu, feparo. 
TYi. futmij dtwdo^ q. v* 

Atafti^^ftisfi!, i, Jijirihiitio i dif 
cidhtm : a ^iafu^i^u^ quod vide. 

AtafttrfittyS, dimetior : f. %9iii,_ p. 
)/a^/tc(rf nM* a {4«, Ct fLtr^v, men- 
fura,<l.v. 

AMfttr^rarPmt, metiri:. cjufid. a. 
I. injf. m. 

AtofLiT^vii, tmg, ii, dimenjio : et 

Aia^fT^tfrdf , m, h, dimenfuj, meu', 
furatus : ab eod. Th. q. v. 

Lietfntr^, S, i, (fiib. y^ftfifi) 
DIAMETERi Knearcaa iigu- 
ram qui longiffimd patct, cz X' 
quo fecans. Th./iir^, «^N/irr^r 

* tktafttXXa9fuu, Sfuit, f. I. m.* 
neofltai, magno Jiudio decetUt, r«/i- 
tendo. 

* L^cfktitv^futt, f. I. m. iiftaif 
-qttirula voce lamentor ; et 

•Aiafttfo^i^efUti, id. f. Ivm. oofutt' 
fcmcl Ariftoph. 

AiiEfmj^tfMtMf, f. lurw, iir memoriam 
revoco, commemoro : , a */«, ct ^? jj- 
ftofWiUf memor fum» 'YYi. fivdoftat, 

-Ataftoimuftat, iftat, t. Z , m. fir«- 
futt, difpartior, divido: a ^ia, et 
fuT^a, pars, quod a ftu^m, divido, 
\S\' V. 

AMt/Mt4f %t, »f permanfo, flalili- 
ias, perennitas : a }iaf«i*6^, quod 
▼ide, 

Ltafifi^fiu, St f. fl?^, deformo : a 
lii,Ct /Mf^fitf, FORMO. Th./A^ 
f n» FORMA, q, v. 

AlA''Mn AH, adv. M ^0/i/M, «/r/v7 
que : ^ta travrtff. 

AtoftTt^f, et ^i9t/«r:rSvf, adv. 
ptorfux, in totum, perpet.xo, exa6le, 
utrinque perforeUum : a Ji», Ct a/t*- 
^ri^if I p€r Tmefin, pro ^iafacff^i^r, 
a otk, ttk, Ct trit^m, trasfadi^, 
q. V. 

Atxur^fiiuvf a. 2* Inf. a^. JEpI. AI 
ct Poet. pro iiavaw^itf, a J^rf>«- 
wi^, vafo. 

AtxftvXXaivt*, f. ff»*r, p. ayna, 
riffuos eHfrabo; icrtis labrit iUudo^ 
e^ irrideo ; item, pafteriti^ fifiuia 
profequor. l\. ftvXXit, curvus, q. 
V. 

AiOfsMriXXtif, prxf. ifif. a<^. /m 
minima frvfia diffec.tre. Vide ftv- 
riXX.m, in parva fe^i». 

Almx, acc. fing. fecm. 4 Itct, a, av, 
divinus^ a, um. 1%. Zft*;, Ajs^, 
Jupiter. 

Ammi, bumeSaJfe, a. I. iuf. ad. 
a im/»*, madrfatio, q. V. 

Aietfx^aum, i. sJiom^ recreo, quie- 
tem do, inierqoiefcare f^cio ; u Ji», 
«fA, et mavm, q. V. 

Aiayxi/^aj:^iii«, prsef. inf. adl. no- 
w// pralio diaticctre. Vidc wf^- 
;^/«, navale pr^lium. 

Lta^iii^^, lifariam, adv. Poct. 
a 'iik, et AMi^^flt, contraAc ex 
«faJij^;*, idcm ; uti ctiam fimplci 
5/^^«» per rfir.trtf, ha V ufhxf* 
^. Hcfiod. Th. aif, ad\^. iis, q. 

V. 

Aiaytiiv, praef. inf. a«ft. a hetftij, 
f. nvr*i, enato ; pericttlum, vcl ^o- 
lefiiam evado : vxdc in mi, Ma/d. 
Aiorir/Ecai, a. I. inf. Vi6i. et 
LtanftfiSA^Jcrpat; 3. fing. a. I. 
ftib. palT. ct 
Liaftfift.fifta*, perf. ind. pafT. a 
"Aia*!/C4^, divido ; adrainijiro, rego; 
f. /uS^, a. I. ind. a<Sl. eisvKicft, p. 
ind. m. otafivefia, prsct. 01«*!*}^«^. 
JMt, prxf. palT. itafiuet/eii, ferpo; 
divulgor, difirihuor; -^tvi. paff. 6ia- 
ftfif^nftatf a. i. ind. paff, Jhm^u- 
fnf, a. I. fub. paff. iiavtftfsim, jsj, jT* 
a -2/«, ct fifter, tribuo, q. V. 

AtaftCm, euinuo, innuo ; f. tvrm, p. 
$i«virft/««t, a. I. ind. a<^. liiMiir«' 
a %tk, ct yiMt/, annuo, q.'v. 

• Ai«v>f;^fl^«i, f. 1. m. |tf;<«i, 
traufno, pervenio ; periras:fo. 

• Aiafil^v, f# tru,Jioridum reddo. 
Atafiftifit, f. r*:rAt, excUo; incito: 

In a. 2. ccpfnr^o ; impHum facio, 

cum ^#, in med. ajfurgo, 

AtetfOifMtt, 'Hftai, f. I. m. liereuai, 
ratiocinor, mer.te agito^ fentio : a 
li«, Ct.VMiw, ^ro^o. Th."i^f, vcl 
vwf, j»ew, q. V. 

Ai«v«r;/!i;, ejufd. a. i. part. paff. 

Ateifenfta, aro;, re, ccgitatum, co^ 
gitatio; fcr^entia : a I. pcrf. fing. 
pcrf, ind. paff. cjufd. vcrbi. 

Ai«v«nr^i, 1. pl. fub. prsef paff. 
contr. ab cqd. 

I Atafor,ri3iuSf i^ cv, ad cogitationetti 
pertinens, inielle^ualis : a 3. p«ril 
fing. pcrf. ind. paff. cjufd. 

Atttfota, et(, h, agitatio mentis, co- 
gitatio ; ratiocinatio ; mens,attiinui; 
fnWiii^ : A cod. Th. q. v 

.:)igitized by CjOORIC A t 

a<fl. heitsiym, wett er, impcrC ind. 
a<^. 'iin^oiytit, f. ^tm,v4i^Mj a. I. ind. 
a^. J*«wi^«,a. T. ind. oaff. iin^oix- 
^»», nt, »», ct in 3. pL hwaixh*otVy 
a. I. impcrat. paff. ^twoix^nrtt a- 
peritor ; a ^i«, Ct «wyj», quod CX 
«v£^, et «iy«», aperio^ q. v. 

A<av4^n, w, ri, dlfiribviio^ diviJtOf 
largitio ad populum .* a p. ind. m. 
verbi ^itevi/Mir, dijirlhio^ q. V. 

Aiaytfv^vff ,prxf. part. paff.contr. 
a isanoUfuai menie agito, q. v. 

Atanfxn^tyfj pfrne^Io ; f. tv^*», p. 
.Siamc/xri^fpxa,^. 1. ind. a(^ ^<(- 
yvxrifiv^et* A ^<a, Ct yvitrt^iVM, 
no^em tranftgo ; quod^a »i/»r»gfff, 
fio&urnus, Th. vyl, «t/»r«f , n» ««*» 
q.V. 

^i^ntffui^ oiroft ro, iter ; Hmerts 
confeSiiOy pragrsffus; iter uno die ab' 
folutufHy manfio una no3e : ^ 

AicvM», proprie^ itcr abfolvo, ex- 
pedioy perjido ; f. vfaif p. "itnvvna^ 
a. I. ind. a<^. lihv^a' a ^1«, ct 
iirvtt, perficioy q. V. 

Aitilust a. fing. f. I. ind. a<a. 
fcd, ^i«|srf, Dor. a. fing. f. i. ind. 
a<Sk. a iiay»), dego ; f. |«», p.3<«A:»» 
». 2. ind. a<5l. dinyw. Tb. «yA», 
i/i/ro, ^. V. 

• Atct^v^ftMray oiff rky friges; 
tava' Vcl fuUi iMer Jlrias colutnna- 
run$, 

* AtaKtarfaxtcrftofi 5, «, pernoffa- 
iioy pervigilium.' 

Aiir<Kvr»f, zA^.femper, Legitur 
11 1 vor una ; ct ota travroff fc. 
;^^£vtf,,adv. per omne tempusy fem- 
fiternum. 

i^aTanhniint^ pra^. inf. a<ft. vir- 
ginem vitiare, Th. zra^^iyos, virgo, 

'^*'': > ^- 

^taxaerfuty artiy r$, metjieamen- 
ium corporiy vcl pofui infperfum : a 

Anfrdvfu^ tt Att. -txrruy f. «*••#, 
iffperge. Th. mafwtt, -rrotj f «»"4», 
idcm, q. V. 

Aiavavffjcaty f. I. m. xaugoftMiy 
djjfioy dcfino, 

Aia^rtikitf ^, T. 4tf«, minory mini- 
for, 

Aiawti^ay «f , «, experientia, petsi- 
culum^ experimenium, Hin C 

A/aflri/^a»», -«», ct -«^*», f. «V*», 
experiory fxplaro ; a Trti^aM, <w, 
Vcl -a'^», f. a^*'» ^f^^o» 'i h. 9(7^«, 
eonatusj experirtttiay q. V. 

AiaTtfATsjy {. '^v, d.mlttOy iranf- 
mitto. Th. xFifATUy mitUy q. V. 

A/«eT(^«/yM, f. «v6», ad fincm pcr- 
dviCO,a^/llvOyeJJSi:o. Th. wi^?,j7- 
«/V, q. V. 

Aia?ri*«va/, cjufd. a. I. iuf. a^. 

Aiatn^aaai, avref, a. I» part. a<ft. 
a, 

Atavt^doiy -Zy trafteiO) pertranfeo: Al . 

f. ««'df, et tt^Af, pi ^«iniri^iw, a. 
I. ind. a^. SitTf^vrM. Pro ^ic» 
Ti^iiuy per Sync. ctiam dicimus 
^iaT^au' hinc, f. ^iAtr^iirA;, ct 
Poct. gcm. r^, itait^nff»*. Th. 
Wt^iaMif, tranfeOf q. y. 

AixTioiixi^uy f. iV«, idem quod 
Uvt^^iKi^ff, f. ^Viir, decipio, effugi; 
Th. «r»^5i|, perdixt q. v. - 

Aifttri^^iv, f. «rifr^, idcm quod 
Th. vi^u, devajio, depopuiory q.%. 
Ltniin^tyokUy tty f. nr*', fibula 
trajicioy neSo, 

Aia<rt^*ojMf,y defimxerimusy I. pl. 
f. i. ind* a<^. a oiaTt^iuy q. v. 

Ajavrtntfiai, f. 2. m. inf. ^/««i- 
nrv, a. a. inf. a^ a hav^itrruf 
inter^ido. Th. wi^ra*, cddo, f. 1. 
m. vtnfAaiy a. 2. ind* &<^ tirtfof, 

Ai«^s7a^«, -«», fiVc 

^turtravvvfu, f . «u-v, aperio, ex • 
pli^Oy expando. 

AiaTnyay «/v, r«, iniercofumniay 
parvx columnx, qu« inter ma- 
jorcs ^i««*>fyvi/vr«i, difponuntnr, 

AttiTix(Ofy g«, f «r, peramarus, A 
l/«, ^rr, intenfiv. ct fr/je^Af, ama- 
rusy q. V. ' 

AiaTiTraty f. 1. m. trtrufjtaty in- 
iercrdo, interlabor ; intereoy rranefcoy 
diJJuo. Th. vrtrrrtiiy cadoy q. V. 

AtaTtrtuuy f. twrti, credoy concrodoy 
fcu /ftiW alicujus commiito : a oi«, 
ct virtvuy idem. Th. vriiftty q. v. 

AiCfririM, », f. «r»», frorfus dif- 
JidOyJidem non babeo ; a ?iar, Ct «- 
*/«••••♦ »:o« ^r«6; ab cod. Th. q. v. 

AiaTkarfuty arcsy ra^ urMioy fu- 
mentum totum corpus cbiinens ; for- 
matioy cunformatiu i >a 

Ai««ri«w«*, Ct Att. -arrtty f. 
attty JiftgOyformb : itcmy i/lino : a 
wXattUy vcl -«rr*i, f. atoiy idcm. 

A/ffff-XtfTt^Ai, f. vvZydiUlo, 

Aia<TXt7it rit fiiofy vitam traducere: 
vide %iaTXiti. 

A/««rXi|«ir«, coniexens: JEol, pro 
^/«9rXi|a£«-a, aor. x. part. ad. f. g. 
a ^i«, Ct trXixtty meftoy q. v. 

A/aTAtt/rftvrifi nom. pL a. I. 
part. a<5l. a 

AiaTXtVy iranfnaviggy pemavigo ; 
f. fsrXivevy p. ^iaTiTXtvxay a. l. 
ind. a<^. ^iiTXtvea, 1'\u TXiuy na- 
vigoy q. V. ' 

AiciTXKxriltfUUy Ct Xia-rlljfjKri^A», 
f. I. m. iffitcaiy f. I. a<^. iV«#, //«r- 
ceriOypjgKOy toniendo, 

AiaTXuciy f. iJra», Poct. id. quod 
'iiaTXioiy q. V. 

f^iaT^ioiy (ct -1/*», Poct.) f. tveoty 
perfpiro^perjio ; diffo; refpiro, Th. 
zrntiiyj^iroy q. v. 

A/arr^Xf^ior, *J, f. %9tty debelloy 
bello decerto* 1 h. viXitus, bcllum, 

•l-v. 

Jigitized by VjOOQIC Al 

Amie^tuty S>, Ct iiaMefim, if 
.f. irM, yel «Vftr, f. X. m. sf^ 
vel nfofjtary ehboro; tpttm 
exeteeo; agr^fer^: a. I. iod.] 
litTttninx, a. l. part. paff. Ui 
^i/;. A ^/CK, Ct wonm, laUrt. 
-oriitOfimti ago ; p. ihcL m. trii 
undd «"«vAf, fr«vu», &c. 

A/«f^^/«f , u, • i^ «, (« Li 1 
trXiwv,) ^tfi. j&^r mare eau^ 
traiifmarinus i maritimut. 

Ataffi^ufui, etros, r% fr«^ 

4 

Aiaroftvofuu,, f. i. m. imi 
pr^etereiy pertranfeo ; pti 
projicifcar : impcrf. iod. m. 
To^vifitfif, p. ptiT. ^«riff 
fiat, a. I. lod. palC tartfi 
Th. wti^tt, tranfeoi p. iod 
ViTt^a, undd g-i^sf,' ^r^ 
^C. ^ ^ -^ . 

AiaTo^it», Z, f. %eujb4^,em 
addubiiant qumro : inlpfrf. 
a^ ^inTt^fv^ -w, 11;, -lA. 
Th. Tti^ traifadigo; J>. ilX 
wiTt^' uad^ w«(«f, 4ri(«f, 

^l«r, dubiio, &C. 

AiaTofrnwts, ts^Sy 4, it^Utatiti 
pcrf. fing. pcrf. ind. pait < 
verbi, q. v. 

, Ataift^ptiuKt, prxC inf. ad 
/MMT trojicere ; a 5/«, ct ir«( 
fretum, quod a n<^ /rtf^ 

r. 

AM^ffiXX^, f. iX», ame»M 
verfas parttt'.. 

* AtmTopt/tit», of, f. »ris ^j 
difrepo. 

AiaT^ayftMrtuofuu, negttitri 
m. tutrofSMt, a. I. iad. m. 2iti 
ji&srtur«^Ky, «^, «rr a i/Jt, Ct < 
fjLxrvjofAtUy negotior ; k r(< 
negotium. Th. jr{«rr«», vcl 
f. \m,facio. 

AtaTHttixny derta^re, t ^ 
adi. lon. pro ^/»«'{«#i7«, ^ 
tath. pro ^/«ctf^rv ilikyt 
tmi, vafloy a. 2. ind. a^ i' 
pro tTttott*, per Mctath. 

AiaT^HitfUf, d^ruxhmiSy 
a. %, ind. ad. lon. a i*/^ ct 
009^ pcr Metath. pro Ijr*^», 
Tt^itt, vajio, q. V. 

A/««r{«|«^v#i{, 9, «V, a. I. 
m. ^/«r^«^«r/«4, su I. inf.in. 
haToatttty perficio, q. v. 

^/««•^r/f , tiwf , n, vendrtK. 

AtaT^dtftt, Att. -«»▼*'. 
perfcio, perago f impttro. Th. 
ir*', vel -arrttfaeio, q. v, 

A/«T^t5n(f^ {»tf, vcl ttrSy * 
eximiusy exce(lens, prsclarkt. 

AtXT^iTt», f. A^, /v^^'- 
excelloy prttceilo ; «ms, rt>:& 
I. part. adt 3i«sr«^^, »1 
/tf«/, eximiusy fphndcns : i 3 
•rgsa-ft», q. v. A 1 
pnc, 

I. 

mTii^0W*j i. I. aA- part. f. 

e 

1. i»L a^ Poet. %;eaL. «>«>» a. 
m^ytf ftrtTa»fe9 s quod a «l^i^ 
rw«*s f. «m^^r, ct per iSync. 
w*,ct Poct. ^cm. ^*-, ir^t^^-M' 

Immvms («crb.' PoetLcimv 
L Wif^) fertrampio^ peremrr^ 
u^mv, etnm Iod. pro 2««- 
<*ns wl -«mwv pcrfiam^ q. ▼- 
LBtftnMi», prz£ iii£. a^. imdi* 

\Mr^,firra £Jfeco ; f. iv^my p. 
m^cM^aL x.ind. wGt. '^kw^t^m. 

^•w yV*« > t I. m. lespkm^^ fren" 
■ ; tscm pafll y^^ dijffimdor : 
i^ iad. palT. ^^«'(«^•f** «9 
«,11. iod. palL 'in^^lHt^. Th. 

Urji» »dT. ^ ««fMs, f>eniiikiy 
»iT., /rarmf .- a, )ul, Ct «rg*» 

£awir$. K» j g A. vcl ^tof^ tm, 

h fct^iailuy aJiim perviui ; qua* 

I 'jn^^f»r«(, a. ^««'«'«f s^*^ l^b. 

'W«si^M^^q. V. 

>*ra^ •<•«(, c5, Ltpftis^ rui^ 

i K 

— •«^wif, 1»;^ i, rmiMa : tfpimio' 

' ''^ ^ frmfiratio^ tttjorturtium^ 

^••t 'm* ; pKoxtmfm : d J«««'<V- ^rnfdM/tat^ f- 1. m. trtioof^tt 
' -«irr^xfurfl; ittteiiigoy eognof' 
■ «. 1. uiC. m. "itm-m-^^io-^tt^ A 
U tt «Wam^MU, q. Y. iiioC 
' ' '■g* fti , V, • g «« muditut^ *»- 

.--^nNs £lft. lurm^Jlret^r pugito, 
^^«#, ^ f. ir*^ p. tKm^ pur 
'^. fttJi^r^ perm^iM : a 5*4», Ct 
^^^i^gcht^fr^ttlfoy opitulor. 

^■?*?«j ejoild- J^. fing. pr»il 
^•i^ *A. CDOtr^. 

A «5«. uf , « 5 k^ftrgLiM> ^' 

--:^> adv. fmjjici^nter : ab 

-'!F<^t £ •*»• p •»«» etffone^ 
\,»\*.iAJirmm: pcri. part. pafl'. 

-.■*•'/«, «». A, rufina^ direpiio. diflpiti f- ^*»» ^*^! 
r >» ^rf^, ij. V. Am^mytUt, %, fing. a. 0. opt. 
paff. a 'im^nytvfu, q. v. • 

AMffaieu, vaJlM; 3. ihlg. f. 
I. ind. 3(51. i, ha^fmlu^ dejlruo; f. 
r«>. A itk, et /»«iiv, f. r*r, «4^«, 

q- V. ^ 

Atmffiuy Z, L tueott ptrjlmc, diffluo: 
a. ^4«, et fitffjtuo, q. v. 
AiuffnyfVfU, vel '^imff^rttt ^<- 
iTM^, dijfringo ; f. 2mij»^4^, p. 

^i^pii;^*, a. 1. ind. ad. 2<tp/*t^it, 
a. X. part. ad. huffi^a,t^ atrtt^ 
imperf. paff. htffniivftn^y r«, ro. 
Th. ffireuf vcl fnyyvfu, frango, 

q- ▼•, ^ 

Aiaff^^tiff mrrtif m. g. et in £ 
g. ^Mt^^^^cra» a. I. a^ part. a 
otm^^ytvfiu, q. V. 

Atafftwruy f* >^«#, ditjicio^ im di" 
vtrfat gartti jacio; f. a. ai6t,hmffi' 

^^' . . . 
Atttffoiftitty -w, £. iir«», tompingbf 

coneittno, 

* Ala^tf^ tuty ^, tfAi//d /m 4i/f««r ; 
a ^4«4^M, attoiio : i» )j«^rMff ^. 
;^f r^«4, f^M /« pvgna rtm gtrtre. 
PolyU 

Ajft^aM, -^, f. nri», /11 a//*rM 
toUotJuJpendo ; interveUlo tUiquo in- 
tercipio i mihi CMCfiio : Jaiio, Num. 
xxiii. 19. Jud. viii. 16. ii vcra 
leaio. 

AiMtri{u, f. /#w, teformoi fiigo, 
eompingOy perfcio, 

Atarm^ui, u,/igniJieo, mani/ejlum 
reddo : f. •neuj p. \iartra^xa, a. 
X. ind. ad. diir«^«' a 2ia, et 
rtt^iu, detiaro, Th. wa^t, perfpi, 
cttut, q. V. 

Litteu^nirtf, ia^, li, inttrpretatio^ 
declaratit, exflicatio, pate/a£fia : a 
pra:ced. 

Aimetiuy velementer concuiio ; f. 
rti^u, p. ^«rtrKM, a. I. ind. ad. 
)iirf<r«, a. l. fub. a^ ^tttrtifUy ins, 
t), et tn 2. pl. }imriirtirt, concutUe ; 
a )<«, ec rtiu, quatio, q. v. 

AimffnfMiifu, f. mtHfJignum do, ma' 
nnjigni/co : a 

AtamfMty v, 9 x^ 4, Uiujirit : quod 
a i/^b, et r^ftMyJignum, q. v. 

Atmriymrafitat, rdicelc, Dor. pro 
}iari7tir«/Mu, I. dng. f. i* ind. m. 
i imriyuvy f. j;r«, reticfo, 

* Ata(rni^a.>ivfii, Vci «Mtrxc^M*», 
f. «r«, (/^^/'o. 

^«r«i3ar/(«f, v, «, dijipatio: a 
Aio^iKt^aA», fcu -«^6>, f. «r«f, tf^. 

/(7, diiji^o : a di«, et r»t^«*', vcl 

-»{*, </#/»•, q. V. 

AtarKit^rav, u, f. ffra», asulto, 
exilioy commor>eo. 

AixrKtVKXefuii, f. I. m. aa^fitai, 
COlligO V^iviyjjrcinat compcno. 

AtatKtuu^tj, f. «rM, tipparo, in- 
Jtruo, adorno : Ct indc 

AtxfKWTi y.i, y, i!jp:ratus, aJor' natio, omam^nm : a %tm, et Th * 
rntvtf, vai, q. V. 

Aiarnf^if, CArf, ^, con/uieratio^ 
confuUaiio: a ^^o, et rniyffif, id« 
quod i rJKitrrtf^i, circumjpicioi 

Attirnnti^u, f. ^/'«r, idem quod 
iim^nt^wi^u, d iru, dijperga, dijft,-^ 
po: quod vide, ct r^jrwjm», i- 
dem. 

Atmrnt^iitari, dijipant: 3. pl. pneil 
ind. a^. a 

Atarniijntfju, f. %rit, p. «im, </^« ' 
po, dij/itndo, Th. rxt^ajv, difpergo^ 
q. V. 

Aittrxt^wi^u, dij^tpo, difpergo, dif-^ 
jicio : f. /r«», p. iitrni^ina, perf. 
paiT. htrniforirfimi, a. I. ind. pafH 
ditrxt^oriO^no, f. I. paiC ^«rxi^^ 
^trt^reftmt' a )<«, et fnt^orl^u, dtf^ 
//o,q.v. 

* A4«r««ir«'*r, f. >/^ji^, fcommatA 
Ct diCicria jaeio, 

AiarfM, mrtf, «v, //«/umi .• a ^i«« 
^ofnu, telam per/tio, q. V. 

Aiarftaf, abfergere ; przf. inf^ 
contr. a6i. a itarfitau, H, a^ergo, 
Th. r/UMT, idem, q. v. . 

Aiau^a^i*riSy nom. pL focm. a., 
2. part. pair. «i«rir«^)Tv«4» a. 2. inf- 
pair. a 'himr^i^u, q. v. 

AtarTmrif, tuf, i, ct 

Aiar^rarfiut, etrtf, ri, necnoB 

AtmrTttrfitef, i, i, dijira^o, divul^ 

/10 : a pcrf. ind. paff. feq. 

Aimr^rmu, £, convcUo, diveUo, dif" 
cerpo, dijirabo : f . artt, p. Itiirvaxaj 
a. I. ind. a(5l« 'itir^rara, perf. paif. 
liir^ttTftai, perf. inf. pa£Q 2iir- 
^ofiaiy a. I. ind. paff. ^iirT«r#iiv, 
a. I. fub. paiT. harwarfiu. A 3i«, 
ct rrtit*, U rvraru, trabo, q. v. 

Aittrvti^tt, dfpergo, dijemino, dif" 
Jipo : i. l. ad. Itam^ii, f. 1. adl- 
'tiarva^a, p. a(5t. ^/irfrc^xM, a. X. 
ind. a(5t S/ir<ti^a, a. a. ind. ad. 
^itrra^Av, .a. 2. ind. pafl*. %nr*a' 
^JS», Jfperjut /ui ; a. 2. part. pafT. 
itetrttt^iii, ifTti^ p. m. ^iim^a* 
1 lia, et r^ti^ai, q. v. 

Aiorxoja, «f, ^, difper/to: a I.' 
fing. prxt. ind. m. ^ii ra-^^a, verbi 
^tartrti^u, q. v. 

Aimfa>.rrofrai,diviJeHtur; 3. pl» 
f. 3. ind. paif. verbi 2iariJix». 
q. V. 

A/ar«Xrif, fA/;, h,/adus,paGum: 
difiinHio, A 5i«riXX*, q. v, 

Aiafa;, «fr«, dijians, Svifus ; a. 

2. part. a6l. verbi Itltnfiti, dtnmo i 

A/arorif, totf, «, djfantia, dijji. 
J.um : a ^iVi/^, Jtp^ro : quod a, 
J^<a, ct l^y.iJLi.Jlo, q. v. 

A/ffri/Atf», conftUi.e; 2, ^ng. a. I, 
iniiH.Tat. ad. a 

X*f.^>'U,(f:Ju<:9, fparo, djii-guo, 

Jigitized by VjOO Vl^ ' Ar 

fffinn ; littn. MQndo, tdrc» ; f. oi«* 
l-iXeJ, p. ^iiraXjue, a. 2* iQcl. a<ft. 
ciir«A0V| imperf. ind. palK inrt/.- 
Atf/ui}», V, «r«, a. I. ind. m. inru» 

a iiXy et ftXXAT, «///0, q. v. 

l^iOfftfUh ttrtf, tI, imter^HtUum : 
a hirnfUy cPJi^ ; Th. '/rif^'» y^ 

^iarn^/^, f, /r«i, p. }i»ri({«««, 
JiaHih^ fuUia^ Jtrmo : . a r»if/J#i 
jljhiliof q. V. 

, Ai«r>ir«4i a. i. inf. a^. ^««rwrcf, 
M^T0f, ^rogr^ia ; a. I. part. a<^. 
ab cod. vcrCo, ct Th. 

Afarrfruv, ^sjwniii fuift ; a. 2. ind. 
a<St 5^ pcrf. dnaL num. lod. pro 
iifr>fTi>», i )<trii»> su %. ind. ai^ 
vcrbi ^iitnpu. t 

AmrMCi^ l.^fat^ cMfli^. Th; 
rtiC^, flipo, ctf/fo, q. v. 
' il/cr0A4, «, n, difiinflioy differen" 
iia; itcm dilatatio^tlidu&ioyextemjHt: 
cui «'vr«xj^ opponitur, apud Me- 
dic. ct Graln. a pcrf. ind. ra. 
verbi ImfiXXti diduco. Th. rf AA«, 
contrahof q. V. 

Aia»rf araTi^tMT, £. tM'*», <«/# «Xtfr- 
citu ohftdeo* 

Ai^r^if *>, pervert; difor^ueo i f. 
^^», p. ^iir*f^y a. r. ind. a«^. 
\nt»y\i»t ^ 1* inf. a<5l. )icr^>^<iu, 
divertere; pcrf. paff. ^ir(c^^«4, 
part. ^<ir#«^^t»Af , n, •»* perverfu^ ; 
pcrf. m. #iirf*^* a ^i«»*6t r^t^w, 
frt /», q. V. 

Ai«r^»^, Sf, A, feriferfiof difior* 
th: et 

Liir^oi, », • e? «, peroerfmt^ d^ 
fidrtut, qui a mente eft alienatm ; i 
perf. tnd.nii. v. ^Mtr^tf*'. 

^txr^mmmfu, 'n^M^Jterno^ infiemo: 
f. r^ftv*, p. ?r^««, f. I- palf. r^ 
^TSftoct, p. paJT. tr^»tt*tti' a ^i^ et 

^eiwufiit -M», Jiernot quod ab 
autiquo r^A^» formatuf. 
Ai«rv*47^f, », «, efefiiiiatiof irri* 

fto : a 

Aicerv^^^tf, f. wv^f, fiilifm ed§; 
fyfibiio. 

Amov^fMff V, i, djjira^io; irrifto, 
ohtrc^allo: a 

AttifC^tj, iif, t/, JifirahOf lacero, 
ddniLbf obtre£io. Th. riJ^a^ f. fcJ," 
ifr/rAp ; p. rilrv^kKi piirf. paff. ri- 
rt/Yiofi. 

Aitfyf «f, «^''^f, ^> /^« drfiantia, 
intervailkfU, dyvcrtiutn : a ^i-i, Ct 

^ixvxiif^i f' *i^«^ P» Ui»#%iic«j 

"Vcl fcJ^v^i»», liflndo. 

• Ai*<rv»Xtw, fc», f. «rw, iiegtitiii 
diiitfeu^ ot.'1/^o •• a otii, Ct «tf-^oXt*», 
i,^n faci c/;V'«j, q. V. * 

Am^-jft/y, a. 2. part. a«5l. .i S<«;t*'> 
"t* l huT'^iu'f ferieiro^ trajUio. 'J h. Lmrtl^o^, fervof lonfervo ; f. r#, 
p. ^<«rirAr»«, a. i. ind. ad. ^iri*- 
r«« a. I. fub. ad. iixftirtt, >jf, i^ 
a. I. infl a<d. ^MMr«r«t, a. i. ind. 
paff. ^ir«^», m, jf, fanafut fui s 
a. I. part. paff. ha*o4us^ a. i* inf. 
palL iMt0ai$n*f a ^i«, ct r«^, 
yrrw. ITl. ro9f,falvmty q. V. 

Amrtimm, 3. ling; a. I. opt. a<^ 
.£ol. prxced. verbf. 

A4«r«ri», 3. fing. a. z. fub. ad^et 
in 3. pL imrtigmri* i diarw^i», q. v. 

Amrtiyiif nf , n, ortUnatiop dt/^' 
tio ; ab a. a* ind. .paff. ittrmynr, 
xr, ti, vcl potnu a perf. ind m. 
V. hmni^rm, q«iod vidc. 

Aniraiyffuc^^ uTH, r«, famBio, edic 
4mm : a pcrf, ind. paiT. ejuTcL vcr- 
bi, q. V. 

AitrrK^I, ivfi ^ cenfiitutioi ab 
eod. temp. in cod. verbo, q. v. 

lim^mfiUfv^ vcl 'Ttoi, perfxtrU, 
conturbo; f. $4», p. hmTtrd^x'^, 
a. X. ind. a^^<«<r«f«»|«, perf. paff. 
haTtrm^yfomi, a. I. indi paff. 
Jiir«^;^;#i»r a ^^ ct rm^mmot, 
vcl ^TTai, commoveo. 

AiUTatris, *m, h, exUnfto, drfimth^ 
contentio : a iimnifit, q. v. 

AmrtUrtt, feu -rr«#, ordtnOf dif 
pomo; confiitmo, prttcipio : L |m. 
p. %mT\Tmxtt. a. I, ind. a<fti l<t- 
rs^ a. a. ind. aK^ S^irM^^tf». f. i. 
m. ^mTi.\ofAm, pcrf. paff,)i«ri- 
r«y^<4 «rfMCJ; perfl part. poff. 
liMirmyft^, n, «», a. I. imL paff. 
IttTmXjinr hinc ri )««T«r;^iw«, 
dimttndata : n. pL nent. a. i. part. 
paff. a. 2. ind. paff. 2l<tr^y4iv, ct 
part. ^iottmyiii, a. i. iad. mcd. 
^aTo^iiftJttt, m, ttTm. p«rf. m. hm- 
7tr«y«. Thk rtUati vcl 'TTat^ «r- 
<^o, q. Vk 

djmTmxitiv, adv. ceierriwi, rtprn' 
te ; fcu fcwiGm 2i<k r»;c^»* >tem 
littrdX^, feu 2<^ «ix*f> ^^ }i«r«- 
;iji*»r# nccnoo itttrmxtif^ Th. r«- 
;C*#, «/«^ 

Ai«r«^ia»', pcrSync. pro ^n- 
iiittrmf, 3. pL a, i. opt. paff. a 
imTihfu,diJpon». Thi Tihfti,pono: 
f. Si(r«s a. I. ind. paff. iriAy 
hinc a.' x« inf. paff. 'htttrtfitmu. 

AmrififvXkttfiim, divuigata, tL pL 
ncut. pcrf.*part. paff. a l<«^(cX- 
xi*>, «k^, divitigo : f. Mriw, p. iiif«r a 
hxf ct ^vJLXff , ftfurrus^ murmur^ 
q.v. 

A/nrir»«f, a. 1, part. a^. a 

Ai«rt/w, extcndOf difirndo ; f. »*•, 
a. I. ind; 2A, iiirtim, p. a<ft. im* 
riTccxx, Th. ri/»<v, /m^o, q. v. 

AimnXit, -^, iiipV -»<'(, &C. per' 
TKanroy ncut. abf. »/^w a^ive^cfd- 
fro, tradtico^ c^fcio : f. iroi, p. ^im- 
riTi^.ua* a J/«, Cl riAiA', psffcio, 

Digitized At«rUw» et Itk riA^f, 

/rr, affidue ; adv. 

^mrif^Hi, f. /mS, tUffeco^Jef% 
diveUo: k hkf. et triitMt,^ 

V. 

A/«7tr«/ei««r» V, £fientmn p 
perC paff. a 2<«rt<M<,'<i^«i^ 
da 

A^c«vr«^Mrr^ «dV. «tAnwe. 

Aicrfm;^;»», JKrl inf. ydL 
\mTdigfm, q. v. 

LmrtTttmxita, pcr£, infl pal 
ImTitu.troi, difuttio, comemtio : f . 
p* X'»' Th. rmivm«, fiMtfM, q. 

AmrtT^ttt, vel ^Mravj^siw, 
«MPi«j prrforo, perttreitm^ pertan 
ImrtTimtu^i pro 3Mtr«r,(«»i^, / 
foralit i 2. fiilg. f^ I. vd 1, i 
aA. vidc rirfmnto, -««. Th. t^ 
yir©, q. V. 

t^tmTnieii, f. |«i, p. ad. x>h P^ » 
}<«rinf««, /^w^^itf.^ tairfaeit 
ttit, ct r««Ar, q. V. 

Ai«cnr^, iy con/oMm.' imp 
ind. a<ft. S^fni^t*», ^w», ih, 
-««, -II. f. wnif p. >»«irtr<g»i<. 1 
rnfiot,ferv9, q. v. 

A<«ni^rif, ttwf, ^, comfer^-»^ 
^ Atmfri, qMortf ^^, intevrogaa 
i im^propter^ Ct r/, fdtf ^ 

AmTihattf difpoif, cmmpon», 
JOtuo; f. itmJiam, p. )<«riA4iHi 
a. ind. a^ Xf A)», pr££ mcd. 
rUtftmif pmci/cor ; ct lA 3. pl. 
rifivrtu, f. I. nu limfi^jt^mt, s 
ind. mt ^/«^», n^ r«, l^fa. t 
fii,pomo, q.v. 

ANKr»»«»^ II, Tt,JtMm, 

Aimro^^ftmrtt, tt9, r«, f«rMt4 
eteiaturto. 

AmrfUrm, f. ^^, p. f«,i^<rf 
perverto; iivertOy mrceo, rtp*Jm 
. A<«r^f«», f. ^^>;«, p. Wn 
f«, #0lm, mtitrio,fmlvm, 

Ai«r^i^t<v» pefcurYere, d^arrr 
prx£ iu£ a^. i ' 

A^r|»i^, f, /^^««i ptrrurre, 
curro : a «<«, et r^i t«, <»/ra 
V. 

Ai«r^Car<«, dot. pL a 

Ai«r«<^r), ir, ^, ntormi fiwrwiMi 
anvtrfatio ; itcm exercitmtie^ i 
meniatio; iaftitutum ^fit^, evt, 
ConsrreJTfs : a 

Ai«r(iC«i', commHtr, ^eifor^ 
ncut. /f^«r adiv^ «/frr*^ «w/ 
procrafiino; impcrf. ind; a<a. 
r^i««K f, >/»•», p. ^<«rtr^4^ a 
ind. a^ hirff^ftt, a. i, Ind. 
3#ir^5c», contrivi ; pnefTpart. i 
5i«r»«««ytti»«r, attritut ; «<ar^ 
r^t, acc- pL mȣ part. prxl. 
*1 h. r(^i^y tervf q. v. 

Ai«r^/;t*» tnfartam ; adv. j 
et r^;^«, Dor. r^;^^. 1 h. -cl 
trei, q. v. 

A<;4T{."f if, ?;, fj aUmmtumy J 

byGoogle i Untp^ iiim, et r^pff 

kMVifMr, ««np, a. 1. pm. paifll 
^■'r**^ ^if^^ *Mttn« : «j. 

ka^iyw,4^i<0.- et hiac 

rf», iff^MM. Th. m^, 

tetiAw) a. I. tfrf. paff. a 
•»^^ifuu,rxfia9,defiJ^, Th. 

4*T^ rt -«^, iUiuefsc: f. 

»•1. 1. iixL aa. l«if»y«r». a. 

t »^i|K i//ij«r». Th. ^U^, 

ift! ijy», Anr, ^. Vi 

kw, fiB a^^ Mtnfiaty i. e. 
f^pertgit: k ^Xf, tt ^ 
«, o^ ^ a p. iad. m«d. t. 
fs:*i rt'»»- l;<gnur et iuiwKo-' ^r epsL pl Dor. {>«> J ****<fc t, «, anumofftts emrri' 
^^H^. tt, ^nt «J «K^^ 
^'>itA,ftanUt eo rM>/nt r*- 
^t »de »r/m» $m<fwfl} 
•^ 6]^ « ftircfrr ad wtetam, 
i* KtS ^ umnm ; menjirra 
^jkJknm: Jhtdhim abnmrs, 
^etmMnJtnJi, A J*k, ct ili^ 

^T^) emeda^, dev^rti : > 
h^^'mA.%a, k%tmfd- 
^m^i iJBod a Ji^ Ct ^rf^, 

**l^, •rav •», umtdims^ «re- 
T^ pft. pntC aA. cjufdem 

^*?«^i t cm, dem9t^r§ ; #/•* 

^*«»-»i*, -i«, «j, », perfbian' 

^**«^, Ui * ^ *, ferheidas, 
f^traaipirct; d^r«, f//i^x.' 
'''♦«^jM»; p. ind. m. ^m- 

J^?'*»^ -f«ir, l fMj p. Mt, 

^.**y«' Thcm. fam, q. V. fc.1. '. '' *'' '^** drjirepantia ; 

^^^etieiv; nom. pL DCttt. 

^^mFEm: Sjppc, *. 

■J" ^- **«*.». I. ind. aft. Jijfw^ 

2',^id.W5»,jr,*».pnEC 
»**4<»»fc, ifrtmnr^ itCZB AInv M jaSor^ &c. Th. ^Sf^ 
/^ q. ▼. 

^Mifipyw, «Wfp, tffiighs f. ^ p. 
Kti^Dyity {x^y ni1ltstt0, Etqifao* 
nias caiMd,) f. i^m. Wftwl^^, a. 
%, ind. adl ^if#yt>» a. a.opt.ad. 
^mfvyHfiHi p. mk lMnrif9y«. Th. 

Amfii^imt S, fl^argo famam j L 
4rmy p, 4»»«* a /m^, iet'f4fttii/oma, 
Thcm. fK»,4^o«.q,v. 

Lmfnftt^if di^mtg^y diffemln^ : f. 
/rM) p. ^/«▼i^/i/»!»^ a. 1« ind. palf. 
h%fniiia4n*y ab cod. 

AitifAt^, 3. iing.- a. 4. fub. paifi 

Lmf^UM^ cormmpo : Jhpr9 ; io' 
terfiei^: f. t, ad. liiif/i^ f< %. 
2A, Imfim^^y p. a^. hiftmfmsi^ a. 
I. ind. aft. ^if/n^, a; x. inf. aft. 
Imfiu^t, a. a. ind. aft. ^^a^, 
perf. paC hif0»^if part. )Mf-< 

0m(f»49Ht corruptus ; a. 3. ijld. paff. 

^Mfla^») p. ind. m. 2«<flt^* a 
$«•», et fiti^, mrrmmpn, q«K>d a 
f^idtoi. 

Aiaflt^, sf, ^ e&rmptio, ewmsp' 
tela ; fi^pra^io S aUrtms; interitms, 
pemieies: i p. ind; m. hifit^i 
▼erbi ^iofliji^ cQrmmpo, q. ▼. 
Hine 

A'MtfAi|tur> «^, f . iHrMy £ripio, ^0^0* 
. Anef «^(«N, -w> f* vatt^ p. «f«M»j /rr^ 
r^»; midc 

LmfiSHttm, mirm, ri, frrrw». 

^MfstrAst, S, f* ^tw, p. rnnet^per^ 
vagor, 

Atmfa^k, msy A, dijhentia, di/trt-' 
men; dijfmfie, SJidium : a hm» 
fi^ts, dlfiro, q. ▼. Hinc 

AiAft^U, «?, f. ntw, p. !»««, (id. 
ac heifi^) Affero ; difimtioy diri- 
pio ; digero « a. X. inf. aft. itmfo- 
^mr in palt exhaurior, dijppor, 
Thcm. fi^t/eroy q» ▼. 

Atafap^t%»rf ^, w, dijctttiendi vim 
hairns, V. gr. /«• fidorem ; ▼oi 
medica : {Limft^rtxk f&fyMStss.) 
k 3. perC (ing^. perl ind. pafi. 
prsced. vcrbi, q. v. 
. ^Afoftf, Vj^ ^ ^, diverfie; exeei- 
iens: ri ^imft^f, Uf prerimm ; com- 
par. ^iAft^t^i^r, «, *r, e^teellen^ 
tioTy tts: 2 ^cfljta», q. ▼. Hihc 

Atmfi^Sy^ adv. w« difereniia ; 
'ddrT^, dlveriK 

Jitmf^tiyny J5f, ^, ruptura, 

Attif^yfiaymrciy rt, interfepimen» 

tumy quod interfipity fctt interfipteH' 

do difctmiit ; membmnay qua cor Ct 

pulmonem ajeeore tt //mt diflinguii: 

pr^eordia : a X. pcrf. fing. pcrf. 

ind. paiT. feq. 

iihty^ ^mf^rroty fcu -t^a/, f. i|<w, p. 

r.' «j^;«, interjeploy obfiruo, l'h. f ^<cr- 

"" r», yj^t, q,^ V. 

A«f trrf;, owtf, n, idom »c ?/«f tf. w. V, hdirfilium iniof^ tHmsi rtmai, 
fjfi*rm, 

Amfjyti, 3. fijij. a. a. aift. optv 
verbhJitifK^,^^^. Biliind: 
aa. Mf vyttk Th. f «^ ywrir,. 
!•▼• 

Aitifta^M, a.- 1. inf. a<!fr. i 

^mfuk^aao,^ ▼el -Vfc^ ft ,{|er, pt 
•A;«f ^«jM*o, «»j/9rv». Th. f 1;*^ 
Aii^«r, .«JJL, ideA, q; ▼. 

atmff^iosy Sy f. ,|rt#, a/erepo, dip 
fsntio:ittmfiiffmo,dit, Aitk,tt. 
^- vcemedo; qood i fi„^. Aiaf^rm, ittue^, Th. f iW 
/»«», q. ▼, 

A>«^^*S ^ ^*, /<«Mmv riddo^, 
iUumino, Th. f «^^ Ar*, q. ▼. 

Amxiai, a. I. inf. aA, i a-«r.V.. 
q.v. -^ * 

^«;e«e'^<F«^ f. I» tn, iatputiy vio* 
lentis manihts oecido, interfieio ; i 

iLimxtt^etyiH manibns ba6my snt. 
mini/hv / f. /r*», p. ^mntx^^tKmy a. 
i^ ind. ad. ^ii;^* W> *• »• ind. 
m. JiiA:«<?*#^|itits«H «ny a* X. mf» 

m- *«^i^e/#»^^ i Iki^, ct ;t:fw;. 

K^ymanutraao, Th. :^}^^mamiiy, 
^.▼. 

Amxu^iftmiy idcm. 

Aits;^;fi^trt»i7ir, pnei: iuf. aft. rfT— 
Jmffearoy Vcl lifef rrfirat /^f|rr, pro- 
pnd pcr manuura clcvationcmf 
r«^^;5«f» vcr6 eaicttlis : ct 

Amxti*t\mimy eesy ii, ajudtcOtro : q. 
/t^agiorum divifto : k hk, xti(, ct 
cf /yt^, extendoy q. ▼. 

Aiti;^U, f. ;^;in». et ;^;i.frti, dSfak^ 

Ct ix^m, Tfi. ;titf,/r«6, q. v. 

A««;ce«'»/*«'» ••i««^ f. I. flX. •tf^».. 
i«»«f, p. paft «r^tu, imterJSeiOy /up^ 
pliciis ajjicio: idcm ac (imp]c]t 
;^;:frft^i, tfltr. TK.;^«{*, q. ▼. 

Aimxtmrimt ptoiyjeipfiim htterfice^ 
re : hinc hmx^nrnrm, Dor. pn> 
^'•Are'^»'» i^rrficiet, 3. fing. fl. 
I. ind. m. 

Atkxjflfttiy iptmt, inf. a7fii;^jit*- 

Atmx^r4aty idcm quod fimplet 
;tf»^«, q. V. 

Ai«.rC«"^» «i^ h,demiratas,rinau^ 
ratus, 

AtaxotSy f. ;^;^Af, X^, t^. haxtte^ 
dijffvndoy q. ▼. 

A'«AS*'C^*'. -^, f. 1^«, pervadoy pe^ 
regrinor, Th. x^i*t» ^ocui, ager^ 
q.v. 

^ Aimxi^^My fiparoy disjuhgo : i, 
/##. p. hmKix*^^ixst, a. I. ind. aift. 
iux^tam. praf. m. itmx*^l^$fun,. 
difiedo: J««;^;«*i'r#i»^f, a. I.*imp6. 
rat. paft. i ?/«, ct 'x*'K*^>' "i h. 
%a»{if,yrtr/tf«r, q. v. 

Atdx^^tty tvs, h, aHio a^rranix 
qt o^ruendl at^jm 

Jigitized by VjOOQ lC A I 

Jitto^ A h»x^y ^* X''^* aggerem 
ferduco, Th. ^c***» ^.^S^^^t 9* '^* 

Ataiy^mXf/uty stocis inter canendum 
ftiutationrbytbmi commutatio^ vicijt^ 
tndo canendii alii paufun ; alii al- 
teriuB fenstu exordium ; .ct idii f »-• 
jufd. mujica varietaih^ ftteatiumy 
dixerunt : a 3«a\^<»XA.«,i<Iem quod 
'^dXkt, q. V. 

Ai»4'ivi»fAa.tt f. .I»m. tu^ofiau^al- 
lojdecipiOf meniior ; itcm fallor^ 
frufiror* Th. ^J^tviejy fal/ot q. V. 

Amcs^i^v^w, f. <V«i, ftbihs ftuio 
fraudutenibs ; fufurro. 

Aitu^oft V, . «. $ ^) '// titt^us ; 
purpurat Epith. iXti^oSf »» «, v^ 
IM purpurea : k iis, his, £t fiei^t\ 
tiago^ q. V. 

^lyetfAfSM,duplex ^amma ; ^olica 
litera figuri et vi Cmilis Latino; 
F. Sic dida quod duorum r fibi 
iuperimporitorum fomtam gcrat. 

^iyXnmt ». • (iJ «» 7«' geminas •- 
culorum pupUlas babet ; a J/f, Ct 
y\9iiiit, ocuH pupUUy q. v. 

Ai^«^/^, «Td;, C0, documentum : 
a liiisicoiy 4^eeo ; prxt. ind. paif. 

A<J«*Ta/ a^iTciiyvirtutes do^^ri*' 
na comparatds : oiotUr\ fciL w^T* 
ft«r«. 

Atiaxlixef, h, ov, aptus ad docen" 
dum : et 

^i^anrisy Af 0S doiiusy a, um, 
ideni quod J»3<?«y^iv<»f* ct de r#- 
^ttj yv<r </?<:«'/ difchve poffunt. Tfa. 
^i^«r«<v, <ia<^fo, q. v. 

Ai^Kxl^ey, y, «, minerval ; ab 
eod. Th. 

A/0a^a/, a. I. inf. a(5t. ^«^«^i, 3. 
. ilng. a. I. ind ad. lon. pro i^/- 
^fl^i, Verbi ^ioar»a>, </o^^ ;' f. «1- 

Atidltfy a. pcrf. fing. a. i. fub. 
ad. ^^«^,f. I. vel a. i. fub. ^€t. 
Si Ciieisxaty doceo, q. V. 

Ai^e(|/f, i«f, ff,doccndi a<5lus,</bf- 
trincy praceptio : ab cod. 

A/^ftr»*, pro «/^«rxc, </«</, 2. fing. 
^rxf. iroperat. a;S. a S<^«r«w, 

Ai^rxcXfrovy v, r0, Ucus doeendiy 
fchola ; ct 

A4^arxaX««, otf, n, do^rina, doceH" 
di munus ; iihto-xeikJa., «v, <ru, pro 
tiacufficntis rebuftfue quas quis aliquem 
do^et ; minn val : ab cod. 

A/3«r«aXof , «, «, magifer, prte' 
ceptor ; ab eod. / 

Ai^arMf/Ati', Ct ci^atffMiu^ntL, prxf. 
iof. a<5t. lon. ct Dor. pro hddtfKUfy 
k oihiffKtii, ducro. 

A*S«r*Jtf, (^fe; Dor. 2. fing. 
prscf. imptra:. paff. pro ii^denuy 
cjuid. vcibi. 

^ihairKiu, f. «r«/, Al*. pro Jitar- AI 

J^ifaiwzn^etiy a. I. inf. a(^ verbi 
^iiatfxioiy idem quod 

AIAA'XKXX, </(V^o, Sfure faeio ; 
iraperf. ind. a&. 1^1^01^x09, f. d>- 
^o^, p. ^)/^;^e. a. I. tnd. ad. 
t)/la|«E, a;, i,a. I. imperat. a^« 2. 
fiog. 'iiialevy a. I. fub a(ft. )<^«^, 
Mf, «}, a. I. inf. ad. 'ii^ml^y prsef. 
poff. ^t^MKOfttAiy difco, ccrtior fio; 
iM Mrr</. erudiendum curo, Iqco: 
p. paiT. 'iMtkyfMiy a. i. ind. palH 
liiimxJ^nty r.iy n, et in %. pl. U<- 
i«;^^rt, didicifiis. 

L^acxrit ns, n, do&rtM ; a )f2«r* 

Ai}«;^^f« docearis ; 2. fing. a. I . 
fub. paffi ejufd. 

liitueLet, 3. pl. prsf. ind. a6l. 
Poct. pro ^<^iar/, feu Itiiiei, a }/- 
Sfi^, idem quod luti ligo, q. v. 

A/<l)f, lon. ct Poet. pro iiiin, 3. 
fing. impcrf. ind. a^. a lihtftif 
quod i iiv, ligo, q. v. 

LiioafAtt, pro2/^0^», I. pL prxf. 
ind. a^. Plcouafmo liters «, a 
ciodifu, doy q. v. 

A/itr, 3. fiog. prsil ind. a^. 
contr. ^ioaieia,, pro ^i^Mf , 2. fing. 
pracf. ind. aift. contjr. ct pcr Pa- 
^''^Z^' -^oX. Syllabx ^«, a liioot, 
pro ViioifMy do ; fic et iihi, Dor. 
pro J/J», 2. fing. prxf imperat. 
adL contr. a 2i^«t, -v, pro tiloii, 
coniug. feo. 

Afd^/av, lon. pro iiioiat, przf. 
inf. ad. a Vi^ttftty </o,q. v. 

Liiori, Dor. pro ^^«n, ^^z^ ; 3. 
fing. pra:L incL a^. hiovriy Dor. 
pro 2/^wri, 3. pL pr;e^. ind. vel 
dat. pL part. prxf. a(5Lfa oi^o/pu, 
doy q. V. 

AiW^, 3. fing. pracf. impcrat. 
2JX. a Xiho9t, 2. fing. |t in 2. pL 

2/)«rf , </a/tf ; :i \timfd.i, q. V. 

A/^tf, 3. fing. impcrf. ind. a<^. 
lon. pro (i/^K, t/i/^/ ; a ^1^0«* po- 
tcfl ctiam ciTe imperat. prxL 
med. Viitty Ct %ilo90, da ; itiuvat, 
Po<;t. Epenth. pro liinou, prxf. 
inf. ad.^i^^f, prxf. part. ad. ^i- 
^ri, 3. pL prsf. ind. ac^. a ^/«m^ 
^, do, q. V. 

Ai^tfy, lon. ct Po^t. pro Hoiitai, 
dare ; prseC' inf. ad:. a oiooifu' 
vel inf. a 

Ai^oAf, -A/, f. «^r«, idcm qiiod ^/- 
Oaifiti, q. V. 

Ati^d«rxt0,fugio : f. ^^orAr, p. «x«, 
q. a r^a*», ftrofugioy inuf. proyii. 
(/(?, ufitat. a. I. ind. act. 1^^«^«, 
per Apocop. i^^«, opt. i^a/i:», 
inf. 3ff«?ai, Dor. pro i^n^xt -, part. 
J^af a ^QKfAiy conjug. fcc. 

AiJ^u)^fA6*, V, r«, (fub. tiiiAiarputi) DIDRACHUM, nunimus dua.sy q. v. contincns drachma», neut. gen. a 
A/^jff"^^!<#;, », » J^ w, y:.; Jis.:rui7i • Ml 

dracbmantm pretii ef ; a i^ i 
Ct ^«;^/Kn, drcubma, 

AnvfLoott, gemi/tit -9s ; tUSSu 
accduaL a iHuf^t^^enott^psi 
iiiufcos^ Uy o^ ii, gemtMu^ 

Aiiuumrii^os, u, n,^g eme tOpm r ai 
iiiufMSy geminmsy. Ct rinTot^pm 
p. ind. m. riroaoa* 

Aiiofoiwa, ns, ^f ftuegomeiiit 
fatibus ; Cant, iv. 2. 

Al'AT^tOX, v,« jj ^ygemittai,i 
ptex ; 2iiuft9i, gemeUi, ^imfaak 
ideflii, et etiam bisii ^ f\. X l 
duo. 

Aiivftoroao», oif, ou, jpariactes , 
metlos. 

Aiivfitoxt**^^ coHtr. 'us, • ^ 
bicotor : a oHvfoos, ^tfiUx, Ct X^ 
cotor, q. V. 

Atiof, Sf, S, prsf. fub. ct 

Aiiuii, pro iiioii, Poet. et Jl 
2. fing. prsf imperat. z6L i 

A l' A Xl MI, ii9, dono, c^ttfiittto : i 
perf. Xithtit, tts, a», vel Ui2«*,«i 
q. a iiioti. i. iitrit, a. I. fu]}. a 

^j^ai, »Kr JI, prO )«»«», J(f, « 
0'iiimaet, plufq. p. Uc^MMiy^ ii 
xu^, Joh. xi. 57. a. I. iDd.1 
Xittxa, as, f, (habcii»<-«4iy prO' 
a. I. cum tr.fu, mitto, Ct ^hfUf^ 
noy q. V.) a. 2. ind. a<d. tioity «« 
a. o. imperat a^ 2. iing. 2«« 
in 2. pl. ^tfrt, daie : a. 2. fob. I 
Siw, ^f , w, a;. 2. opt. a<^ ^a/v^ 
Attic )^'i}i', ms, «, a. 3w inf. I 
^irMM, a. 2. part. a<^ iis, Hn 
qui dedit ; impcrf. ind. paiL l^ 
ftnty 90, '^o, pcrf, pait V%So^*iy * 
rat, a. I. ind. pafL iio$v, ttf, 
a. I. opt. paiL Wi«'«>, «;, «, 

1. fub. paif. io^oi, ^^; ^, a. I. i 
pafL )«^$v«i,a. i.part. paC^ 
iTfa, U, f. I. palF. •«Ainp»! 
ir«i. 

Aiiw», dare ; przf. in£. ad. D 
pro '^ilut, quod vidc 

A/t, pro iSu, tiatebat; 3. fil 
impcrf. ind. a<^ Ioq. i il«i, | 
^(i7a». Alii.volunt efie £2.11 
ad. vcrbi 6i/«^, pro )&/««, cujoi 

2. ind. fit 10199, tf, u 
Aa*«in, 3, iiug. impcrt ii 

vcrbi iiatauvat, tranf-vade. 'J 
^ecivaty eoy q. v. ^ 

Aii?/.«r«, a. I. ind. a^ vc 
%taZiZd.l^oiy trajicio, q. v. 

AiiiXn^nv, dctatusfui ; a.* 1. il 
paff. a iia%x>Xi, trajicio, eU^sk 
or. TIl« ^uXXttyjaciOy, q. V, 

Aiiy»/**, excito, ffdto^ -^*/"; 
facio : i. Jayf^A?, p. ^««^"ts,» 
ind a<ft. ei<jyi/^«i imperf, iod. pj 

bitjyii^eMKy, V, tr«» a. I. icj. p 
ftijjyi^»,», rf , »1. '1 h. «yf/^, t*»^ Aityt^^^iiV, eacUaUt i a. I. p 
pal]^ <;jui<l. Jigitized byGoogk >i 

i0)ntae^ Spf&svTf -ifeerevi; 
sL]ad.i6Liay9mt a. %, ind.aA. 
» (&£ i imytf^nMj q. ▼. 

ttiienr$tdj/frUmt ; 3. (ing. a. 
liai m. Poec. gem. #«-, (ic l/s- 
Mm, V ling. rjufd. 'temp. pro 
ptw, lon. M muutur m a** a 
hN^4^^; f. Wa*. Th. 
k ^«i, q. Y. 

CM^ tt ^i^igcf, lon. pro itU 
)it,G}ait4^f, 3. Ibe. et 3. pL 
^t icd.ad. verbi lMi}«i«»v/M, 

^p,adT.)MrUffy, Hcfych. a 
Ia^ tMJuk, aot tramfeo, q. ▼. 
i6»MMf, ri, T«, imperf. iod. 

|l.Ui.^i»,q. ▼. 

i|i<li^ 5. fiog. a. I. ind. verbi 

IPM, fel ^«»«, t»f 4^^ ; f . 

U»,vd2^ 

t&^ 1. 1. iad. ad. a hi^^, 
h«i «pod a Jii, ct 1^^, inuf. 
b ^ ^«ru# ufurpatar, quod 

bt.«rt^a. I. itML z6L ▼crbi ?<«- 

liK^Mn; ^ ilog. a. I. ind. ad. 

M«i«fijfu, frM^g»; f. ^«r^. 
pi^{«ffMS Vtl l^fWftUj ««- 

W. ». a iMni^i* a. o. ind. atft. 
IW >. LiBd. m. t^ff»* i.'t 
:i*«?M, «*» f, a. I. ind. a<ft. a 
k*'JM,^^; a 3*«,ct r*V«^, 
►-, ^ V. 

!-'. :. £ng. impcrf. ind. ad. 
1**'^ - «.i*,) verbi )itif«<, /rrf/»/^ 
^-^f^jKit. Potcft cnim cifc 
^ »2 ?KEt ind. aA. vcrbi J/*. 
^'''Msfaw», Tum */w, <r*</«- 
^ t6 itng. pr«C imperat. (ut 
"**«• «, ?. fing. yr«», ab inufit. 

*- -^. *f, vcl t«*;, ct r« iivilti 
r* (B.U«,7c/4, q. V. 

^'j 3. ficg. a. 2. ind. aft. 

* "^ **^«, Jtvido ; f. ^«"^, p. 

•^ •• a ind. aa. «T>.o, if. 1. 

!^m'-U *, 'ntcrteftmsy oif- 
7*'. pn. pcrf. pafl: a ^«X«a*- 

^f«.cjttf(Lircrbipcrf. ind. 

■^'w^, fenfir^ prtfequor. 

/yittf-yj; 2. fing. prjcn 6tu^9ptaij ifipiirOf viterreigo.'* ^ 
^4«, et •<»•», q. ▼. 

Aii»C«AJlM, trajicio, fer medutm 
•mitio; p. ^iixfjCXncflc* a 2««, et 
^mXXotyjacio^ q. ▼. Hinc 

Aif»ff«Xii, nr, if, traje^iof er$/f>tio. 

AiixuT», eofjiitutttm erat ; 3. fing. 
imperf. ^d. m. a dic»i//tM. Th. 
sntfAtUy f. I. m. xtt€9(iM.ty jaceo, 

Ltvtxv<rr»»f L ' ^^*», perjpieio : a 
^MB, U, ct Kuwrmt q. V. 

AifxMrny, }}$, «, a. 2. ind. palT. 
▼crbi h^stiirroit dijfeco» Th. jmw^ 
ratfftituitfy q. v. 

A<f»7Xt«>, £ f vrv, ena^figo, 

t^iiwrXoof, contr. -irf , it, •, trarft' 
tusy edu&io^ emattigatio : a 2/«, Ct 
U«'Xi«», ettavigo* Tb. «rllM», /rav'> 
^. q. ▼. 

AttMTXiittf, fon. et Poet. pro h- 
tzTXtn, navigio trajicere ; przf. 
tnf. a6l. contr. ab cod. ▼erbo. 

Aitx^j^fr, ^ceot. pro ht*^i^nrei9f 
3. pL a. I. iod. paif. a otatt^if»tf 
diferno, quod adcas. 

AiixtfMf, contr. -«f, V, i, Jlttxut 
equarym per aliquem locum : k iiet, 
Ct tK^ers, quod ab ix^tw, ejfluo. 
Th. fim,fluo, q. V. 

Aifxi^XMv, fc, f, iniperf. inH. ad. 
a iiciMvXMir, f. i/rw, ohnixe proiiieo. 
Th. lutXvtfi impedio, q. ▼. 

AifXo^, f;, f, a. 2. ind. a(ft. a 
)<feA.av^«y««, /o/fo; f. I. m. Xinro. 
futL, p. a<5l« XiXnuet. Th« iUti^*'*, 
^i/m, q. ▼. 

AifXaXtrv, impcrf, ind. zA. contr. 
i 2<«XaX4», divulgo, Th. AaXuv, 
laquor, q. ▼. 

AisXovv*», f; X«r«f, deevrrc in ar- 
nlif tranfroy trajieio. 

^HXifire^ 3* fing. impcrf. ind. 
m. vel paiT. a ^tmxiyoftmty coiloquor. 
Th. Xiyuy dicoy q. V. 

LtsXtyx'^-* ^ ?*» P' ^*» redarguo, 
refello ; prarf. jiaff. itiXiy^^tftat^ 
redjrguor, reus fo : p, palL hY,Xif 
fietty vel -i7.yjtta<, ^w, xroM, part. 
*<«>.! y^i»-»?, vcl 'tyyftiitoty accufa" 
tas, Th. i?.i^v*,»<rjj/eo, q. V. 

ii;tXi.'», di-miJfs ; a. 2. inf. a<5l. 
SitXar», a. 2. purt. a<5i. a 'hiatf\»t, 
divido, Th. «Li«t&», {Tdr^//» ; a. 2. ind. 
adl. «Tx»», (ab obfoL lxi«r, vel 
»%»,) inde fort. AngL to dj^al iC 

DEAL. 

AtiXivrifit^af trarfiimusy I. pl. 
f. I* ind. m. vcrbi cii^x*f^** trati' 

feo; f. I. m. ^t^.iC^rAfiiti. 

i^iiXt^^it», I. fing. et in 3. pl. 
J<iXi;^^va», a. I. ind pafl". a ^;«Xi- 
y»fiuty dijftroy colloquor, '1 h. Xi/«f, 
rf/fo, q. V. 

Ai}X7:Xt/^«, ira*fjvt ; Att. pcrf. 
ind. m. ct 

lit%XnXt^'ret^ ad. fing. maf, part. 
pr.Xt m. 4 et'.»\^ttt»iftrarfeOy quod ▼ide : ct in p. ind. ol Att Jii'» 

Xt}XW«. 

A<ix»jf, 2. fing. a. ». fub. ad. 
▼crbi ^<a<^uv, q. ▼. , 

A<tX/tr», a. 2. iuf. aib. i ^ii^;^^»* 
^MW, percurro, Th. t^^9ftMty w- 
ff<o.' f. I. m. iXfiir*^, a. 2. iad. 
aetiFx/tf». 

A<tX«<29^v»T0, eottiticiis .adfeiehan'' 
tur; 3. pL impcrf. ind. paffl a 
^<«X«<^^i*>, convicior, '1'h. Xsuio^^ 
convitiator, q. V, 

A<fX0»T«, 3. pl. a. 2^ ind. m. pro 
itiik0>i»y a ^<x<*i», divid^: a. 2. ind. 
a^. )/f<X«». Th. «i^tiki, eligo, q. ▼„ 

^tfMt^uoiflrify oty etro, a. I. ind* 
nu a 'itetfiet^xC^ftteu, etiam atque 
etiam obteflor ; f. i. m. itaft.eti' 
ru^Ufutt. Th. fui»TUfy (efris, q. v. 

A<t;u«;);tr«, 3. fing. imperT ind. 
m. a itofAetj^fAMtydtmico, Th. ^'-y 
X*f*^y P''g"'* > f* !• m.^^^nr*^. 

A<f/«C4XAiM, f. I. vcl 2. ad. «tXiJ, 
injicioy immitto, 

£ktt,utfir4n*, tff, »1, a. I. ind. paiT. 
a otaf^tei^v, pariior, diflribuo ; a 
^«», Ct fi,t^i^M, dividoy q. v. 

AitfitTifiTXeUt, 'tifu, f. TXjtroi^ 
impieo, 

Attfiystaf, Ct ^f aiy»<hi», prtefans^ 
eximius ; part. a. I. ct.^2. *aA. a 
)<«ft^, quod vidcbis. 

A<tyt7«*r, ?v, »1, a- I. vcl 2. fub. 
aS. i^ia^i^»i,di^eroy quod vjdc. 

A<fyfrx«<, confcere ; a. I. inf. adu ^* 
Poct. verbi ^«t^t^, q. v. 

A<f »t»Mrr«, lon. pro ittnfyijirro, J. 
pL plufq. p. ind. paft vcfbi ttm^ 
veiofdMt, -Mfta4, cogjto ; a X«, Ct »«- 
»•». Th. »¥f, «r^/w, q. y. 

A<i»);y«;^«E, «<, fj prxL ind. m. 
a Ittt^i^at, dlffeto ; {. olre^ p. ind. 

m. w»«;t*» ^^ '''^'' »»«'«»;t**' 

Aif»/tevr#^M, f. irtf^ totum annum in 
alifHO loco tranftgn, vel aiuui rei in^ 
cumbo: a ^i«, ct tyiavre;* annus, q. V. 

LttverJny doluit in cordc ; 3. fing, 
a. 1. iud. palL a ^i«e»«i«^«M, q. v. 

Lt\\aytt, {. «^«, tntdticoy tranfivtf»^ 
litem dirivfo : a hiit, f ^, Ct <«; «r, ?«- 
«o, qu. vid. 

Attlayityft^ ne% n,tradu£iioy tranf- 
atVio, compfiiio : ab eod. q. v. 

Lt%\aiii, Dor. pto 2<t|iii^'<, eiim 
ifftpctu trnnftt ; -3. fing. a. ji. ind. 
acl. a di«, i|, ct Kt9rm, irruo ; f. $*., 
a. I. ind. act. i?/^*, «f, t. 

A<i|ii,a<, flrfiT*, edijfirc, menie r<- 
'uo/t;o ; recito ; itcm tranjeo : d 
«<«, !-', et rttti, r», q. V. 

Aii^i/ri», cjufd. 3. pL pfxil icd. 
cum » \*;Xk. 

A^i^iX^f », feu «<t4«>«iiy'vfi», tranfir^^ , 
prxf. inf. Vi&, 1 h. tXxC^t», agih-^ 
i, XXarti, q. V. 

Lti\iXtve'->y.i(a^ I. pL f. I. ind. 
mcd. ct 3igitized byGoogk ;ind.in. Att. verbi )«t^^;^«^««,/tfr- 
trMm/ta, qaod iride. 

Aii^iAJirv, tratifitfg: a. 2. tnf. 
•d. ab «od. 

A<i|iXlrrtif, praef. iiif.sA. fj^i* 
'Canr firtJ «yS im^kum^ J^olvtre : 
ik itky I4, et \XU0my iircmmf^v* 

/^u^^;^«^Mw^ pertntmfmy ifS^edhr, 
fttarra; itexn legettdo percvrro ; k 
'2i«, i^, et i^tfuut vaiic, eo, q. V. 
A^cli^wAf, ejufd. 3..pL pnef. 
-iid. ct 2i4i^«^»»f, n, •», |>r«£ 
part. cjuid. 

. Aii^/ui»i, eu£rr9res Dor« pro 
■^ii{f(*«/, pracC inf. a^ i talufui 
•^cX )ii|«ti^, enarroy tranfeo ; quod 
,M. ha^ i|, et eifti, vel Sir/u, m, Tid. 
Thcm. ?«*, w, q. V. 

A4f^M««i, pro Wyt/y, tradneere; 
tride in ^m4«{/umu. 

Aii^*^, », <i, eom^Him, dhrfjfaty 
decurftity exitut latior : a lii, Ct 
«f|«2#f , via ^tim exiiitr. Th. ^; , via, 

Aitir<ws^«c, f,JK)r. I. ind. a^. 
ii 2iflMrf^i^, trajicio, 1'h. «t^iUf, 
tranfeo ; f. «frw, p. wtvri^na' quod 
A *rt#«j, termiauty vel *t^, «//ra. 

Aii«7ov, «f, i, a. s. ind. a^. il 
^4m.9rierT:^f iatertitio, etabor, Th. 
Hr«irr^ £aA> ; f. %. iird. flied. «ri- 
^Sf^if p. a6l. «uTTiirs*, a. 2. ind. 
a^ ««iir«r,'q. v^ 

£^tiri^^iff 3. (in^. o. 2. ind. a^ 
Jon. pro )ii^^2bv, i; , 1, dixiy Ajff 
-rai ; a ll^, ^t f («^M, dico ; f. r«, 
p. «aif^M, a. i^. ind. a^ If^}»^^ 
p. m. «^tf ^^. 

£iAero9rnt gubernant ; Dor.s|^o 

Aimvtif 3. pl. praef. ind. aA. 
iitTatf rego, q. ▼. 

Aii«r#al#/»4y, 2. p1. a. 1. ind. ad. 
verbi iiffirt^M, /<ro42/?o. Th. «rk^a», 
^afio ; a. a. ind. a4> per Meuth. ' 

AMir*nrr«v, mrrjri; i. (tBg. im- 
7>erf. iod. a^. lon. a ^i«fr(ifrr«», 
lon. pro hmw^arroi, efjicio» II1. 
ir^eUroif vci -rrw, yafi*. £(»: et 
r;«4r«iirra«, pertramfeo ; fadom per 
^ync. et Epenth. tS r, a (Ji«, et) 
:f ut. art^mrm, quod a in^i^, tranfeo^ 
vcnit. 

Aitcw, adminijhro, f^^ fruberno : 
» Si«, et %ir«tfMrOf ago^ operor, Th. 
4r:, q.y. 

^ttoyei^trPttif prxC ilif. eonfcere, 
interjicere : vidc l^ys^o^i. 

Aii«f^i^*r, f. <r«, w/i/r irrifo, exei- 
^o; und^ «ifsa^.ryco, «r«;, r», irr/- 
^amentHm, , 

Lii^i^ltt^ f. i/riw, infgo; }it^ti')#- 
^£«1, inniior ; urgeo, injla : iit^tiio' 
'^i oKif/t^mi x*t^tt ^<»<^w/« inmtor. 
sEurij». Hcc. 6j. £T 

Anflaaoiy •rt^, L ^tt, trajiciit rr- 
migoper, ^ ^ 

Aif ^wtMi, ^, f. 4ir«, iittlago^ per- 
^»ffiigOi perferittor : a )ii^ Ct i^v- 
vi^«, indago, q. v. 

4ii^wttw, ejofd. part. prat -a^. 
contr, 

Ait^, acc. fing. f. g. len. 4 )<«- 
«•#, ^ik, ^v, humidust matlidut, Th. 
#iAiM», vel ^«/M«» humeffOf q. V. 

Aif^^nvivr^f, £r, •, imterpret : a 

Aif^^MmvM, intorpretor: imperf. 
ind. a&. ^in^/tifyfwv, 1;, i. praef. 
imperat. a<ft. ht^fumtH; W^ f. 
I. a<^. tPTw. p. wSt. ^m^ft^tia*. 
A )iik, et i^MiHuot, tMterpretor; 
quod ab i^fiumiiti interpres, 

hitfftiyovfififf 'r«, ry, imperf. ind. 
paiT. verbi ^tttffnytvfu^ diritmpo, 
Th. ^Y^uft^y frango { t /i(^, p, 

^iifffi», of» «, ejufd. aor. i. ind. 
aA. 

tiiffr^et, «r, «, a. f . ind. a^. a 
imffi^rat, dhjieio ; a }i«b, et fnfUi, 
jacio ; f. ^^a», p. tffiipa. 

^**CX*f**** tran/eo, pratereo, pro- 
gredior ; enarro, percurro ; coi^cio, 
perago; tAamhmUt imperf. ind. 

m. hn^x^f^^* "* '^'* ^' *'^* ^<*' 
Xtvrofimit a. 2. ind. a<5l;. fc^X^tfv, tr, 
«, a. ». fub. aft. )|lx^*r, »fT, 9, a." 
a.-inf, a<ft. Ii»z^trv, *. a. part. aA.' 
liiXi^, «yr0r,praEt. m. Att.)i*A.ii- 
ku0m. Th. l^;^Mt«i, *♦, vrni», q. v. 

tkit^ttrmot, i, percontor, interrogo : 
fut. ifr«i>, priet. lf«t(«rr»i««, a. i. 
ind. a6^« )if;;fl^nM«, a. i.paTt.ad^. 
^if^fl»rifr«r, .«vr0r> T1l« l^mrmoiy 
fuaro, q. V. 

Aiirflif iir«, «r, t, et in 3. pl. )it 
rfltf«rrflM', a. l . ind. a^ k ii«r«fiiy, 
Jtgitijico; p. aifL ^rirfl^fffjMK. A 
2i«, et r«f nr, perfpicuut, q. v. 

Aiirif, tfl«r, ^, divijio ; tramfmiffio: 
item mujicus tomut minimtu: a ^iiiv-' 
'^, tranfmitto ; quod ii ^A, et 7if^ 
Eft et liin j, prrfujio ; k J/ir/«M, 
perfundo. 

Aiirxf2«ra, «r, i* a. i. ind. Z&., 
verbi }iflKr»t^«*r. 1'h. r««^flM«, dif 
pergo, t\. V. 

AitrKioorierm, «tr, fl, a. I. ind. a<9. 
}«tr»9^V^trv, a. t. ind. paiT. a 
iixoma^t^oi, di/Pergo ; f. «rfli>. Th. 
.emooxliot.fpargo, q. Vi 

Atte<irm^ml^m, «r, «, a.' I. ind. U^. 
a %im, et •ir^a^iioftt, vcl 'mrriJ, 
difcerpt, iacero: f. |«f, p. ir^flc^ar^, 
a. I. part.ad. rira^a|ffr. 

Aitrxfl^^w, I. fing. et in 3. pl. 
!iir^flf«ttrav, a. o. ind. piff. iic 
^itnrsi r- t, a. 3. ind. adl. a }iarirti#Ar, dijpergo ; f. f^*/, a. Z. 
ind. a(^. ^itm^i^m, Th. irirti^o», 
fsmino, q. V. 
tairrirfm, pcrf. inf. pnif. a ^igitized immwtU, dtfierpo ; t ««M% fl i 
«r«K«, a. I. ind. paC Wm 
Th. rwvM», trtd», q. ▼. 

A4rvi<^tflBr« «, a. l.nii. a^ 
^cr«^<^« Vide 2tfr«ui*yfii| 

AiUatHof fiuiut efi: %.img. pJ 
p. ind. paff. Poc^. pro ^amk 
a perf. Uavfuu, per MetBtft 
pro mimufmu, ak imiil rs^, v 
^im,agito; f. I. pafil # »rf«*i 
'^hem» r</*«, fuatio, «}. v. 

Aftr«Ji«Miv, 3. pL «. iji. ind. ; 
et 

AiiniXa(/Mi»t «y «M'«« ct io 1 
ttf^XdfuSm,^ l. inS. m. i ka 
X*«, moamdo; f. «Xw^ p. liH'* 
Z.-2. ind. m. )iW«0i««. p. m. 3 
km. Th. «'(XJUi, «rx<r0, q. V. 

Aiintvi itr, «« dttfUMffusyiu ; ; 
ind. aa. a 2«iVi^ djflm t f. 2i 
r*«, p. }iirif»«).-fMu»,4Bf, «,«.1. 
ad. ^itntrs. Th. %tnfu,Jh, q. 

A«lr«A:»i difcef»: 3. &g. I 
ind. w8l verbi XfltrtixTM, Cftt^ 
rft/«. Tli. ftixm, vaeb, «), v. 

Aitf^mftfititof, ft, •V, p^ervetfM 
um i perf. part. pafl*. a 2«ict^ 
terverto, f. ^*«, p. }ilv^f«i 
)««, et v^f *«, vertoy q. V. 

Aifr(«f«t», «r> «, a. o. ind. 
ejufd. verbi. 

Aiffivr» et in.f. ^. ^vforrj^ i 
ace. pl. fcem. >itrwr«r, ^ 
perf. part. ad. pcr CrafiB, 
litr«»«f , •«<«»»««, et loo. -<« 
et per Crafin, -fr^,^«^, et 
g. >fr^«» -irw, ct in n. j. ^ 
Th. Hrnft,i,flo, . 

Ai2r;t;l, i«v£/i^; 3. /fi«g. ^ 
ind. aa. a ^«t;^;*». Th. J;^*.. ^ 
quod vide. 

A/tn^ity^. »trr*r, ctin 3. pj. )| 
^r«y, a. I. iod. paff. Hinc 
tipt. palf. %im f»$tiwi% vertM %taM 
confervo, Tn. fm^o»,ferva, q. 1 

A«U-«^«, fltr, c, a. I. ifuL 
veirbi hmomlm. Th. mo^t/, J 
q. V. 

A'ir«|«, i^^^i/; 3. fing. 
ind. ai^ verbi hmrtUom, vcl 
ordino; I, \m, p. «^tvj^^. 
'heram, -rra», idem, (|. v. 

A««rK^;i;Atv, »tr» «, ^rr/«r 
fut; a. I. ind. pifl*. ^ )Mmc«^ 
vd -rr*«, pertufio : f. (^ ft^ 
Th. r«^rr«l^ /««r^, q. v, 

A«t7ix/<«(«^, defiittmrmnt; t 

a. I. ind. m. a ^«««-««^W, 
fignis froho, vel eflendo ; i. «f 
Z. ino. ad. ittrimfaat^ Th. 
fim^,fignum, q. v. 

AitTtXti» 3. iing. impcrf. ind 
contr. vccbi 'iimrtX.i^, penoM 
irm, ct ntm, a. I. inJ. a^. m 
r«. 1 h. riXotf^nit, q. v. 

Aa<rt<r«';^«r«, ion. pro imm 
fiim ar«y, iijiru&i /ueraid , , 

byGoogle i^ pctf. {ad. paff. jtM 7$»' 

ttm, ^ r. 

mi^ 5. fio;. impcff. IimI. 

v^fmt mf^rwt f. ii/«, p* «««, 
1. iiii ]nUL ?^ fn g < #^ », «f, n. 

m^ iln^ t, idem ac htrlm^ 

abiia ■ 

t, p» }^, iif , Ct 7fVf , «inw#, 

T. 

im, ^l, iMMr; & >!f» ^m, 

)if^aft»t JMfi fimt t pro ^«^ 
^ 3, pL a. ft. ind. paiT. 
fet S^ t Wf/4>«s ▼el 
mtm,iifm', l «. aA. -«^- 

tft»4»> I^* pr^ lf{r^«(f», 
Mi, ^ feig. ■. I. md. at^ 

»wi«», K, i, biperf. ind. a^. 

i*r»,' i. V«^ p« «^fl^f J^ 
M»>^^i^M; s.fing.a. 
feiaa.cj«fd.verbi. 
^♦i»», •*, f. «r», Mdn ttc 

it*> ijl^mi», iijatth^ Hjvdkt : 
ka Wi{<> w, ^AcatuftuiUt, 

m^ Iv HfcrHioydif' i,-i^,f. t. m. <(#*- 

*3a«u,«&Bri/; 3. fibT. a. I* 
Lsfi cwn r t^i«- a ▼erbo >*«- 

^»"^ H, «h 1 i.iDcL paC 2 
pfcj»,«wnai/» ; 1 1^, p. B,5^. 
^>- l.iod. aa. tifiu^a^ a. 
■t s4 UfATiMu, p. m. ^ifp- 
r ' •«. <t f^if*, eorrum^, 
^*. idan, q. y. 
"'*^ J<rfpilR >it^il«^£* 
'^''-poipaff. cjuM. Tcrbi. 
^•S-Cag. 1. 1. ind. aA. a 
P **^ rel ^, ^X"^* "'ifi^'' S 

't^*rtWk, ialerfttlJHt ; 1. pl 

^V^,nirr^/c; f. /^», 
■"ifcp»», a. I. ind. %€t. >rt- 

ai«pp. rtfTt;^]f|, cwtti» 
*^3-fing.i-i. ind. m. 
■^Wftn acod ;tf*** 

^K^ir. 

**• 3* naj. p?rt ind. paiT. AI 
)«/tflw, m0nfMr, Tli. ^tv^ffaJh, 
dttipiof <]. V. 

A«{t«, fMTriii, t4 finp. pr«f. ifn- 
perat. m. lon.pro ^«^tr«, prxll inf. 
m. lifiurSm* e^ 

A/{««<, Poctica edafi, pro ^itu, 
lon. pro l^tTM, a. fing. pnef. 
ind.4n. i 

1. m. ^iNr^t«4, Th. h^w, idem. 

L$lnftittty z. pL pTjeC ind. ^in" 
funt^ perfuirtMti pri^. part. ab 
cod* ▼erbo. 

Ai{uyHf nom. pL i 

A/{»5, .»y«f, i g ^, ^j^/, ^ tcl 
ijfygttt, tf, mt, A/i/r«r .* i ^r, ^u, 
et ?»y«#,yirpi«», a ^tyywfu,jtt/tgo ; 
invenitnr et ^»y*r, «, ^ «^ «i, 
idem ; ex ttntcc. fen. fadum. 

AfZ A, </M^i#« ; ^Mfr» ijudf : f. 
#«, p. iNB. liinc li^/K/, ' f ^n», 
(qn. a )i<{t«, obfoL) idem, ifc ^ 
fupri. 

Ai^«»#, Dor. pro J/?>», remimim, 
n.g:.eontr. i. )i{««r, -vr, et I/^vr, (fv- 
^#nrn «^^ ; a 3Sr, ^j, Ct ^»4« f tVff. 

At^ttHt it, « j^ <i, ^M gemtHam bt^^ 
$ei MtHam ; jl l«r, Ct C«*»> vf^'- 

A«», dhtipia^ lofl. pro ^m, f. g. 
i ^«r, ^. }<7«r, divinut: i Atig, 
gen. i. Zthf, JyfHrr, 

A/nyti^tty «er, t, Ct in 3. pl. ^t^ytt- 
ftN, a. I. ind. 93St. Verbi }it>i/^, 
exeito;f. i;*^,p* )#){7t^««, a. I. ind. 
p«fl*. Imyi^. A It^ et l7f/(f««, 
exW/«, q. ▼. 

£iitryitfiiitt, -ff/MM, nafro, enHitemo'' 
ro; ^tnytnJCoatT.^ie^rraj-pTsti.rn, 
impcrat. f. i. m. imIr.ro/Amit p. paC 
it^fhfttu, a. X. ind. m. tm/hrmfAntj m, 
t(h% a. T. fub. m. 'iinynfo/fimt, «>, »}- 
T»t. A hm, Ct nyt«/Mu, i&ffo, q. v. 

Atnynf^mf mroft t«, ct 

^tnynrts, urr, f» narratio ; eom» 
memoratio: i pcrf. ind. paff. prxc 
▼crbL 

A/ni/v, plsiq. p. ind. m. ct iji 3. 
p}, oirnrmty -tirac», Att. a S/fi/w, 
tramfeo : a )i«, Ct ^/, <v, q. V. 

^mitm^ «I, ct hntvf percoiot eluo : 
f. ijr«r a 2ii,/fr, ct 4/u«, vcl «/•», 
fo/p .* f. fi^nott, yrtl Hrot, 

^inteinafj -irf, "Hf, -tir, -tt, -t/, 
impcrf. ind. a^. oontr. a^io»»- 

rf«, mitiifiro : f. rV*. p. hnttifn»tu 
Th. Jtanwffr/lino, q. ▼. 

/kiir««vi«, miJiifroj et )ji}<«r9r, t, 
i^minijter; lon. pro )i«t««yiir, ct 
3ia»«>«r, q. ▼. 

Lmxi^tot^ ducenti ; pro ittucoator 
a ^r, i//, et ?«ar«r, centumf q. ▼; 

An^A^, fervai/Cf pcrtranfeo, perti' 
neo /f- |v. A ^ia, ct ^Ktt^ venio^ q.^. 

A/»}X^tr, 3. fing. a. 2. ind. ad. 
a' }ii^ifuttf tranfio. Th. t{>xtuoitf 
'veni^ ; i, 1. m. tXwocytt. a. 2. 
izid. ad. pcr Syn. ^>.^«r, f;, 1. A I 

^AtnXAaTTtr, tr, t, imperf. ind. 
nA. ▼crW ^iaX;LaTTW, /j/-Mr i/xV/- 
mojpermuto, Th., ikXXmTToty muto ; 

f* 5*» P- X*'' 

Atnftutfrnttmatf 3. pL perf. ind. 
a<S. i ^f«e^^T»r«», aberro, Tb. 
el^^Ti^ra», ^«rro ; f. &fUK(riiri, p. 
nfttiarniui, a. a. ind. atd. «(^«T«r, 

AI HMI, humeffo, perfanda, diluo. 

^thxyttml^^mt', t, a. I. ind. a<%. £ 
^tmf^ySffero ; f. }f«ir«>, a. 2. ind. 
^i»rty»«r. Th. ^ot,fero, q. V. 

Ainrffiitrrir, dat. pl. Poet. i 

A/»rrtji^r, i f^ i^, ct T« 3i»irf«Ir,gcn. 
iotfperpehetttf perennity eontinuut : i 
hit, et nnnhs, eontinutii : 2tnnn\t^ 
adverbiahe^r, et 

A/irrf««r, et hnnnuot, apnd Poct. 
ad^. eontinuOy ajjidue, perpetm. 

turmfiH, V, «• ioeus venti Jiatikur 
■enpojihtt : V u i knfug wnT. Vcl 
qui a vento fertury ▼cl fi^ar venti 
velox, Th. ifrt^, venlut, q. ▼. 

A/ifri;^#irr, "iyx^, dijfenjt ; aor. 
Z. ind. paC i Itm^i^fimii qaod 
adi. 

A/j?»«i|«, «ir, f, aor. i. ind. a^. 
tnsrtix^ff ns, n, atertut fui; a. 
I. indi pain i }iar^fy&>, ttdaperio : 
quod CZ ktoiyoty comppf. cx itrm^ 
Ct «/y/r, aperioj q. ▼. ' 

Af»i|t, plr Crafin, lon. pro W|r, 
3. fing. a. I. ind. a<5^. verbi >/a/r^ 
r«>, Aim hnpetii tranfeo per aliquen^ 
)oettm. Th. itartty ruo, irruo, q. v, 

Ai»tT*ff/, 3. fing. impcrf. ind. 
ai3. ^iftff^tf^t^r, -irr, a itmvro^itty am'" 
bigo; fut. »»r«», prxt. ^i»sir«^ii««* i - 
het, ct mi^tty traujadigo : prstt. 
ind. med. wi^ro^m, 

Ainftam, trajeci ; a. I. ind. z6t, 
irrcgularitcr, a ^it^trrA'. Th. l^rr- 
r«#, vcl -TTf^, remi^o, 

^t^^ns, t«r, ^ j^ w, (fub. r«?;, vei 
^iJi^f; wXotot,) liremit : i lUj Ifi*^ 
ct t^irr«r, remigVf q. ▼. 

Ai»}^T«/, -fTa/, 3. fing. pcrf. ind. 
paff. Ji»j««j;t{r«r, 'tftiftSy w, pcrf. 
part. pait a Jiai^t*», difingua. Th. 
^i^, eapio, q. v. 

Ai»}^»ivff«r, fr, t, impcrf. ind. 
ad. a lit^ftnfiumy interpretor ; {.. 
iCttty p. hn^nfiVKm, Th. t^f/t«ii»i«r, 
interpret. 

dktr.mrtx, -^«, fir, I, a. I. ind. 
a<fl. verbi ha^aiot,diripio ; quod 
vide. 

Ain^X^^t a. 1. ind*. pafl*. q. i 
Jii4f>'ft', dtrimo, Th. ti^««, fWti. 
</», q. V. 

^in^X^f^^^» », tT», imperf. ind. 
med. verbi 5is^;^»^«/, tranfeO. 

Th. *»x*f*^'i '0» 1'''««', q V. 

Ainruf, 3. pL aor. I. iad. a<5^. 
rc^Iaritcr, a ^/I^fltti, tranfmittc : 
fi:t. W*, quod a hie^. Th Vrai. 

''•^^^ 5gitT^d by Google AI 

A/JJW4, 3. iing. impcrf. ind. m. 
Contr. a htcfTuofuttj vitam dfgo, 

Atjrri^Xf arbttratus fum ; pro i^i* 
atTnfet, a. I . ind. a<^. vcrbi Im.*' 
fl-***. Th; ytxtret^ arbiiriur^^ q. V. 

Amx'^t-'^t f« wvtperfotuu. Th. 

Atfukm^rH, vcl 'Ar4i9fy Vt ^ ^ ^y 
ffimaris : a. ^i/, ^/j, et SdXasH'», 
mare, £(1 crgo locus qui utrhupu 
mari adluitur. 

Atfu^Cfis, », 0, DITHTRAM" 
JBC/S ; fpecics carminis in ho- 
norem Bacchi, cujus <]uoque cog- 
nomcn cll : quod bis natu» duas 
q. januas penetririt, a iittt^ et 
\fs.Za'fju^ t^ y^ 

Ai^u^ts, «» « !^ «» 6ifu-is, bivatvU : 
Sl YtSjbis, et fip^a^Janua, q. y. 

Ait, yotff; dat. flDg. a Ziii», 
iiiOf, Jufiter^ 

AttnfHj tranfmittOf trajicio f di- 
mitto r unde %tuft,imt part. perf. 
pafC dimiffus ; a 2i«, et <»/a, m/I- 
/0. * . . 

AiixnefAatf 'Ujfuttt vadoj pe^mto ; 
fervenio ; enarro : prstf. part. m. 
- ittKiiUfAivpii f.^X. m. fttlaftMt. p. paff. 
"ittyfi^at. a. Z, ind. m. itixifAtiP, m, 
tre, Th. iKvi^fiOdj veaioj q. V. 

A/t^d/MCi, fermeabo.; ejufd. f.- 1. 
ind. m. 

AilViTV, vcl A/^trtr^, t^, • ^ 
^, a y^w dtlapfusj qui i^litlts ded" 
dit : ut pluvia, &c. unde fluvios 
yirtrias appellat Hom. a dat. et 
gCD. Ziusy jupiter, et vlxrv^ca- 
do. 

AtiverafsAtoi- prxf.« part. m. a 
^ttirrecfiaij pervolo. T h. I^Tafttat, 
volo; f. I. m. irrwofAai. 

Atitatettj dirimere : prsef. inf. 
a<3;. a %t^nfu. Atiwatmy dirimo, di- 
K»ei/o, a dit^r,fM. 

Ait^zfiii dlfingtiOy feparOj diflo : f. 
^iaTT.fM, p. hiTnxa, a. I. ind. 9£t. 
2tifrtffa, a. I. part. aA. ^tav^.ffit^ 
cyi-0f, a. 2. ind. a(5l. 'ittfi^*, »;, ^ 
disjunclifs fui : a S<<c, et V«/«<i^J- 
^«o, q. V. 

Atiex»^*i<^ftAt, aBrmo, afftuero: 
jmperf. ind. m. dii^x^vi^f^*^** •> 
irr a 3j«, et Iv^vfij^efoat, idem; 
quod ab lex^^^i' ^^ '«%*'«i ''•- 
^ur. ' 

Attx^aty perf. infl paff. a dMxvU- 
^«i, perven/Oy quod vidc. 

A/»«, «ff, «, Doric^ pro 2uin, nt, 
j», «soj, ccffLetudfiy q. V. 

Aix«^«^t>«i, d:cernere , prse£ inf. 
a<5l. lon. pro Ji*a^t<»' ct 

AtKtc^liff^aty Judliio premi ; pracf. 
inf. paff. a 

AiKsi^VyJus dtcoyjudlio ; itcm /i- 
i.-rc, iV» Jus voco : f. «cTA», p. axa, 

part. prscf. a(S. hnuifiiv, «r^* AI 

praef. paut; pafl;^ 2<»«{»/m»4^. Th. 

^j»f),^'t», ttforte &yot, q. V. ' 

AiiuM\ pr» ^kaUhJafia a A ^imsj* 
•r, q. y. - ^ ^ 

Atxata, at, 4, Pocfe. pro )/»«> W, 
hijtifiitia. : 

J^aiuifieu, przC ind. paff. Dor. 
pro tiaaiifuu, mulHor : vide )i- 
aetioi. 

Ltttat^wioyetfy n,JMrifdi&io; ilem 
f a^ i</i9i»ea .• et 

A/«ci«^nif, ir, ^, juris dator, ^'w- 
ridicttt ; i ^ixtiyjui, ct h^et^,do, 
q. V. 

Atatuiwh, -»^/iL 2. pl. praeC ind. 
vel imperat paU*. verbi ^mmum», 
quod vide. 

A.iMaueKMta, as, h,Jufhtm JtiSei- 
um ; q. d. Xttuiia mfi^\ a \iaeuo^ 
et a^ivetfjudito, q. V. 

Aixai«s^j'«if , ir, i» J^fi** /m^ / 
,qu. L'««M{ M-^irns* ab cod. 

Aixcj^A^ftM, M, L iiree, JtttBtio 
catitaido; aetufo ; defendo: et 

Atamtoy.oyia, as, n, taufte fu0. de- 
fenfto i allegatio* Th« X.iyetj coU^ 
^ir, q. V. 

Atiuue^eXAt, U*fx ^^ ^yj^iP*^^^ <^ 
y^j'j urbibus totens ;. EpitlL infulx, 
Pind. a traXif , urbs, et Vttuiyjus. 

Ainai^y ata, aiof,JufiuT, a, ttm ; 
tequus, dignus, innocens, prcbus : in 

compar. hiuuert^os, fuperl. }taap- 

ej^ofr^. Th. VtKn,Jur, q. V. 
iXtMiioau*^,nt, n,Jiipitia,^^uHas- 

ab eod. 
AiKeuw, 'ZyJufificOyJnfiism Ct et 

quum pronutttio Ju^um i C4nfeo; prsC 

inf, £u5t. ^j»ai«fi«, contxT-vv, part 

prxf. a(^ ittcMte^t, -Ai», -««irir^^, 

'Wtr^, fut. iM'*^, prxt. ^)j»«u«»«, 

prxf.ind. paff. iiKeueofiat, 'Ufuu, 
jujiifieor, ahfofvor ; itcm mui£ior : 

prasC inf. paff! hKeueisiat, 'wfiat' 

perf. paff. ^tbiscaioifut^^ part. pcrf. 

paff. ^i^ix«i«^i»^' a. I. ind. paffl 

)iiiKat»i6iih *fr, *;, a. I. imperat. 

paff. ^ucaiitinriy nret, a. z. fub. 

paff. hxeMtieu, fs, f, fut. I. pafll 

itxeueeinfefuu, i^ treu. Them. 2i- 

*ji,^tfi, q. V. Hinc 

Aixaiejfuty ar(^f royjufle faOtsm ; 
Jus ; privilegium ; Jufij/ieatio : Ji- 

xaieifutrA, oit, ru, mandaia Dei 

de externis ceremoniis. 
Atxaiafs, adv. jti/ie, mtrita, Jurt: 

a Vtxat^y q. v. Et 
Atsteue*9ts, iotSy n,Jufiificatio : ab 

eod. 
Atx^fy Juditare ; lon. pro ^j»a- 

^iiv. 
Atxattxcs, ky ovyforenfis, e^Judici^ 

alis ; itcm caujidieus. 'Vh. ^ixn, 

Atxafig. V, o^ eaufidicxfs, qui ^«- 
xat trav^at ; h Th* fupradi»^ 
Ai»^«»uO', «, ^ ^ ^/f<2*i ; Ji- 

Jigitized 


»4(irMi, A^, U, hidphu f 
ct »«^Mv, eaput, q. V, 1 

AjW> acc pl a ^»», %i 
q.m 

£^*^(% 9» ». ct 3, fiif. 
fub. ad. a %t»Het,jm* 

Lixtt^ik^, u,.o,Jmdem, f«l 
yirtiir tirca Jmt : rtoe : i i 
«r^xS*, verfor. 

AttuUoat, gem. tfr, Poct 
»»#-«1, a. I. in£ atft. ^m 
fing. f. I. ind. ad. a >4»^4 

7«. Th. X'»ff,yir/, q. ▼. 

Auutt^^iof, v, r*^ /ormmjM 
tribmnml ; Judicimm: et 
' AA»«r^, a^ »,Ju4eoe^ mittr 
mdite, pcjrf. iad. paC ^t&M^ 

Aj»»rf»«;, fi, if, ad JmSckm 
tinau ijmdici»bu< ab 
bo. 

Al'K£AAA, «f, 4,/?^ljM 
^Er»f, isfirumentmm rt^ipmt 
ViSy et »tXX«r, «KOVMy q. Ts 

'Aj»i^«^, V, • ^ A> itcni 
m, ^im*^, ^m^^a^, fit^ 
x(ai^ry*»^t Ct )M^r 
n^bicornis: a )Sf , ct «tgli^ 
q; V. 

.Aj»i>»X®', », i.^ i, I^ 
Jjf , ct »i^«iX^> «^irfr q. i^ 

AI'KH, nf, *, prapradyttf, 
/w; et ii/usyfae:) ju/Hth, 
CA,^ caufa,Judicatio ; ^/catf^ y 
ta : item mos Jttre srrt ^ 
»»» '^HofiUy dare pmmas^ 
cere, Judieiof^i. 

Aianf, (fuk tutrit) mtoro§ J 
mtosy q. V. 

Ai»)i#ir^ f«Cy A« ^tuMa i 

itxdet. * 

^Mt\)sy iJ^, it^fore* goaJk 
vet hifores ; a Ik, U*y ct 
cAzifdb ; vel a »Xijf , eia^km 

Aixoy^a^ia, «£, », yii _ 
rum. Th- y^d^y /^^riio, 
caufa, q. V. 

Aj'»^»^, «v r ^ li 
duo xj^av». 

AfKTAMNOW, fcu )- 
ra,et Vixrafs;^, «, », /)i( 
^ri/Af, -C75, hcrba lic 

Angl. DirTANY. A 

Ai»r9!, ns, n, mona xn 

Al^KTTO.N,»,»©,^»*^ 
Jaiio. Hiac 

Aj»«ti««i, -», £ 

Aix^^Mwr^, ^, W, aJfik 
foBus, reticulatus i a ' 
q.v. 

Al^Kn,Jacio, dyhiof 
(izXXttf. 

LiyjifAftA, atos, «^», 
lo^fxus utrin^ue 

Sir, et Xnfifub, quod * 

capioy q. V. 

AiX^4«», «^, f. 4«^ bia 
m «u/SiirM yel mj 

byGoogle U3| At 

R* 2 Sr, et I^yfir99i quod 
i;i^ A».* p. tod. m. itx«7«. 
a^iLff»», «. ^ i I, »cl -^, -n, -•», 
t^cr^^i^.- a Ht, et 

pdni:€t 

f^fvi, tjptAl pii^t Md»y 

sl^MjM, ik «^ ligmmem duptetc : 
l^ et /m, mAKf , -^. T. 
^^wf, idr. loB. dSMffiir/ a»fi»;x. 
iMfi, Der. et Iod. pro i)/Mrrt, 
i % L I. iad. adib ^ri>t ^i«i«, 
ppte. Tk |jf«, «wth», q; ▼. 

tit^mMWi, .fioL pr« SMr 
«ikamv^abeod. 
l^«w», pTD lm»irM, vtit/tSat 
\i y ^ iaipcil iad. ad. km. 

jA^ 1 Mr», .AoL pM 

lA^ i^ 9m4ieh eirea/pmge, 

»-*tpL loo. pfo meuf, 

! *«»«, M»«,*, gco.-inw,^mr, 

^ WrtMyfii», «^ MM. Tk. Ji*»i, 

i^mU, •(, ^ «Mfefffat/ «fffr» .* 

l^i,^idan ac ^mh» l^r^« 
b**» itettwr*^, IbrMM, /«Mr» 

|^^«»,v««i^tr.* et Wlnr, 
^^i^idem, a^, q.v. 

^t «, 1 Mr, et iiv^y f. M^. 
^*ak«odfq.T. 

**^ «, •; rptmdutf wffatiiitf 
^fe&u: ab cod. TCito. 
^t i «. letaiMmt: lon. pro 

' ^ CM^ M», prefierm, itim», 
t^^P^frepter^^uatmakrem: a. 
*^^f*irpW. 

farrtfitt: TOC «> ^i«- Ai •*^«i,«^, q. V. 
' ' «*. i, DJOGENES: ^l^fBpr.fhilofcyiu Siiu^eiifii . ., «, « ^ 4, 7#»r ^«nw. 
^l'^!^'' a ^, gen. a Ziij, 
■t^ pcr Sync. pro yi9nri§, 

"■^ «er fecjo per, tran/eo, f. itt#iM# p. Imiufxtc al i4 xnd. ad. 
^uiHtvrtt' a )i«, et «iof , via, q. r. - 

Am)a^«^^, .*r, f. 9r4#, permeo : a 
)/•)«#, tranfititf, et m^^Vy tranfee i 
p. iod. ni. irf*'»^*. 

^tiHeSf Uy hi iretnfttMt : i^M^tmv, 
tranfcey q. ▼. ^ 

Aii#if, adr. € lbc<>, * JW.Hi. 
ZiPf, gcn A/if, yupiter, 

Atstietmeiihtmi^ce,erumfnt, - 

Amicut, £, feerfmm bahite ; item 
a<^ivd en/ino, rego, aJminjfiro rpraef. 

ilnpei^t ad. a. (ittjf. tonb*. J<w**r, 
innast, p. ^«^«KM, 3.iing. ftraef.lnd. 
■paC cootn ^iMieimwj' f . 1. mi Itet* 
miirefeeu' a Sm^, et jfK^doaMim1i«> 
beo^ M#to. lli. <3«iW) doah/t, q. V. 

A/Mftiiriw, ejiifd. a. r. inf. aA. 

^teimiaifif «m;, Af 'SehHitii^atio, 
moderatie: a perf. ind.paiirejnid. 
verbj. • - 

AMuapr^, If, i, megotietrwm'gefrtry 
Ji/^aHr, ^ 

Atettttiv, Alt. «rir, prKt; ix«, ifif' 
foeieyincotat dijperg6,fparfim eoUteo: 
a hk, et «is/^w, ti^ee, ab «T»«f , 
^bitt/, q.V. 

A«M»ifT«r, acc. pL praBf. part. 
ad. coBtr. i ^MiKu», q. ▼. 

iflMMr^^^Myf. ifnv, ^bemetitieuph 
ditate ac ^re^f infana ineendo, 

AWrw, dijfertimt t, fing. f.^^I. 

M. a^. ▼erbi '1<«^^, JV^^ •* 
qnod ▼ide. 

LiemUut^ «•»» ^, DfOCLEUS ; 
accaSat.iing. Ateu^m, nom'propr. 

•t^/emXm, i*f , i, contra^. pfo A««- 
liXittr, DJOCLES, nom. propr. 
acc^fing. Ai«i»xic. 

AttXa^aittf, •#•«% m, f. iUwy laboT 
pCTyeffugie. 

Ad^Aufti, *vte, f.^)i«Xc0%u» difpeT' 
do: ii %im, et I^Xu^iii, q. ▼. 

AilXv, adr^ oOTiiMi, in totimt,fer' 
petm, Th. ifXof , q. ▼. 

dM^^i», «rr, h, Diemedea, Dom. 
proprium muUeris. 

AM/«^f, c««, •, Demaedet, noRu 
prepr. ▼iri. 

Aii^mijpMN, r«i, rmi, f. 3. m. ^ 
fAUfMif ^tl ^ef».fufu, L eftiemy deje" 
ro,Juro : i h^, et 9ft9»fAt,Juro : f. 
oftie^, p. Jifeeiuc, Att. ifititftsna, 

Ai<f, d^ ^'i, pro fli#», et if^ii, i. 
et 3. fing. imperf. ind. a^. lon. 
▼erbi )im, f. r», expello, timeof pro 
)ii^, quod ▼ide.' 

Ai«t, acc. Gng. il ^«f , ^4^ ^Te^, 
diims, a, um, Th. Zivt, Jupiier ; 
g«n. Aiif , q. ▼. 

Ai9*«r<(e, Mw, T^, BaecbenaHa, 
fatra Baubiea : et 

^ietuete¥, u, r«, <«^/ ▼€] templum 
Baccbi : a ^tiyvret, Baecbus, q. ▼. 

Atafvettf, u, i, Dio/i^ns : nomen 
▼iri 

AIO'NT JOX, ir, i, Dimifus, Bjc* fAi//.' qnia qnuni nafcerctur, fe- 

mur Ai^ fvv^fv. 

Aiafrs^, conj. quapropter, auart, 
proiitde, idcircoy quQcifea ; a ?/«, 
propter, et ««rif , yvw/. 

AitffTir^r, *»> » « 5 »»♦ ^ 5^^' deiap' 
fus, de.evtlo d^endens; (ct r« ^ist*' 

rlr, tatftis delaffum, fc. ai7«X/£&, 
fimulacrum Diana e tmXo delapfum ;) 
'a Zsvf, Ai^, 'Jupiler, tt mi^rie^ 

cado, q. ▼. 

*Ai«ini|c/ai,- f> ii^rAr,' et ^tvtrreftai, 

f. 1, m. i^f/tftiu, rnfpicioi cUrOyfpt' 

cvlori "ptrvid^, perfpuh, Th."?*- 

n/M«Qr, t/f^, q. ▼. 

Aifflrrj», «f, «, inftmmentum 
geomettieum qoo *x infct^aflo 
tvrris Vel iftiufmodi altitudo ex- 
ploratfur. Ab eodemTh. 

Am«/bm, £, f. «tra», perfpicio. Th. 
«^«tf,* v/dl!» , f. eLete. p. &^%a, AtC. 
Ut^neu 

Ai«(l9^«,'pneC med. ▼el paC 
et * ■ . 

ti.t9f4im, ei,corrigo, emendo: f. «m*», 
p. hieftmMm, pcrf. ind. paiT. ^/a^ 
4eifieuyeeu, Th. «ij^cf, rcBus, q. v. 

Ato^im, cjufd. part. prxf. atSt 
contr. 

Ati^eneif, t*v, ^, emendatio, corrcc'' 
tio: et 

Ai«fl«»r>lr, V, r, cerreShr; vtcc: pl. 
^i«^MT»<* i pcrf. ind.^aff. cjufd. 
▼crW. 

A/«^/|*», fut. /rM, pnet. txec,i/r^er^ 
mino, difHnguo, definio, eeiifiituo. Th. * 
j^, iermirtus, q. v. 

Ata^tefjM, arof, r«, ct 

A/«^ir/£Of , 5, «, dijlin^io, defntito : 
i pcff. ihd. paff* vcrbi ?/««/^a». 

Atifoftt, vidc in oici^o<p*¥. 

Aie^yh, ?;, ^, /t^, perfojfo : ct 

Lti^vyffM, etrtf, r«, fovea, foffa : 
necnod 

A/«^i/yiifMti, a. 2. inf. palf. a 

Atopyieeet, Att. -^tm, perfodio : 
fut. diA^v^Ar, pratt. «i«<jt/;^flt, a. i. ind. adl. 2i«v0(/|de, a. 2. 
^titf^yyn, pcrt. in l icd. a<5t. 

ind. paii. oieiovffiai^ 
a. 2. ind. paff. 0/<v^:/yi;v, «y, u, a. 
a. inf. paiT. ^^v^^^mbi. 'l'h. ioyeea/, 
fodio, q. ▼. 

A<«f, yovis, ^cn. iing. a Zju;, 
Jupiter : dat. A<*, acc. A/a. Scd 

A%f , 7«i, ret, pro ^iicf, Jove ori- 
undus^ DJyUS, divinus ; exeellens, 
^rafjnlijfrmus : i gcn. Ai«f , q. v. 

Ai«rW«f, u, ^ in, a Joite datm: 
a mvfAi, de, ct Zic^,gcn. {ing. A/tV, 
Jnpiier. 

AieoTfcixy 'Ux, «iy fi, ft^num irt 
cmto, i Jovc datum : a Ai«f , ct 
enfiuof, q. v. 

Ai9f Ki^nfiof, proverbium in cos 
qui eadcm fempcr dicunt et fa- 
ciunt. Hefych. Digitizedby VjO©^1 


jIUj, Cafi«r lc. ct PoSn^ rcfs: i 
"a A-*f , 7#y/ ; «|cod a Ziiff ct I 
«*•*, FTO »t^ Jmmmtmdmj, TK | AirCiyA, 

AiwauM^ •«y M, bisdecB^ ■!!>, • Atl, adr. ^/S, pes Syac. pr» 

i/^imu mu£tj. ^womwk, i W iD rmnyif pk- 

A^rr», fM^aoK, ct mttrrogMzsv^ mmqnc minet r, (c^ ▼vcafi vd 

<!r/', *;, ct «-^«q. ▼. j cc, imcidum xrnnrt, itcniiu a »- 

^0T^u€fH dat. pL loc ct »i*- ' mirtrt. Urm^ ^, X^/mmimtfm a^t- 

«-^^t«, ^rcn. £cg. i InHH NcfaaB..ui. so. i TlicC 

1r:.'t t^y0vijaJmmMas.'Z^idx.r9g9Sa \ £^ JmfiUr: !■»£ fMRk fffV f«9 
^^d Hod. itcm iubbi. profv. a ' Z^WigOk A««#, &c £il ct ^» i 
^,;;, 7r9F//, qsod <* Zi**, ct xf*^ }«i, qwa.Mnta^ tTWifit. £. <^ p* "«-«#«- 
A i iy i r iii v , *, ««^ arri 

^rrma». TYi. mfs^ mrimm, t^ T. 

l i^mtr^m^ i-tmlmii i z Uf^ iit^ et 
"z^^.rr . filmt^ q. T. 

A-K^v»*"*;, «,-«, Mv, ct ^«nii;]^9r, 
«•.', » «. -, tz.m^zi^ii : ^ ii#, Ct «^ 
-^vf, rt : ^A^, q. T. 

^ -r? «■{«>. f. «#-•#, p^ mmm^iamhmM T. J.^ -' 'i'/ ijStMi ; n^ Csfilcmta 
' ' ' - ' ',rt Tyjri, tr*Ja, TCI • 

/ s.,^T. 

J./^i ir.i^jr, f. %rm, Jt/pJi:§, ge» 
£ «r. iUr» : uiOC 

il, '^.Mr.mrvf^ «, «, dtiftitm^tis : a 

ۥ*;, i X, r, d*^Ui* majcr^ itein ^- 
/ '-X • a^> «hL 

^. r>.«, &Jt. ditptifitrr : a •««'a««(« 
r. t. 

AfrXrjrttif lon. pro ?««-X«^#ff, 
r. T. 

il^T?-».;» *?«*t *» '•*''* iuptiemtmi 
'."TT, tumifj^ pallivm^ ihlamyj : 4 

/i!n u;'o2, 5y. ;, DUPLUS, dv 
fj/x : in £. et n. g. iixxSn, •«, i#» 
r/. ■«*, -*(f. 

ii/ri.,Ti>«, iA«iS'# rt^fif : adT. 

^.x/ i**, «*, Lupli:j: f, Mraf, a. I. 
i.T.pcn.t. aci. wVa>^*«, «t^, ct in 

;.* pL •/T>.fcr^TI, p. M«.VX^S4L, 

1 rat. ind. palT. ^<T3U/,«ai. Th. 

irT/ '-«f , »f , q. V. 
Ai T->-r ea, «T#f , Ti, i>/PZ OuWyf , 
-cr-L pr;t:cipiim, vijigo/j.Vrt/Ar 

,:Tn cjy d, ;Ur, ,• ab cod. 
.^*'rH(, #i#<, « ^ ■} BJPES: I 

«, , ct flrif, q. V. 

/ '. *^ 

- "Trtr, f;j»;, « i^ t, c^. f ''-t .• et 
^iTrvvx, adv. ,:.^it.Jzr: i- 
ttm 

4 rrricf^, fi..i A>Wy >i Doc pro >*'^^g», q»¥. 

A t 0t »9 «tf «, i^ ^.i ^M/ itffci Mt-> 

r<:j .• a Xf, ct Imn, € m iiJi, q. ▼. 

AtmmfH^ mtt, i» cmmmk» qni i diW , a 
((ifcifigiira. 

AirsiMr, f. twv, ct 

Airaiw, ^ i. «r«*, ^fi* imd^^ Sf' 
cmmjati^ Th. iimmm, ^tfam^ q. V. 

A«rw«4rf A)t pro I w wt ,^- 
cmm jacmUims ; cjsid. a. !• p«rt. 

aa. 

Amm^cXm, m4y «, Sfd,}mSms z Ct 

A«#MCaAr«f , if, «, difii jatmimi»r : i 

};rM«, Ct 3a^«, (cu fkiXmt^ qood 

ab amiqao ^xx^ yj*-i», MMrr 

jSti/«rr. 

AfZBOS, «, ^ J)ISCVS^ 
{crttm, plambcua, iaxevs» 
ligseus, qucnt exerccodi o 
ec^^o; jacufarr fokbam Gnia» (a- 
pud qeoft frcqocus hujoiinodi fan 
fus; } item m-ii0 So^it j oaoicratiu- 
ctioBi' iQter Taia m qoibus cibar 
ria appoauntur. HiocAn|^D Lsa, 
q. i oimm^jm^ q. T- . 

Airjui^, Urmimtit ; qui difci jac* 
tu petitur. A 2<>m(, ct louico 
"••f, pro «^, lcrwJMr/. 

A^TMu, ^^ .- nook. pL i g. i 

A^rr^, «, «V. ( Att. IfrWr, et loo. 
M^,) Jm^UXf gemhuu* Tb. 2«, Ai/, 

^•'^* 
Ajfwy^, «^ », dmkiimth^ < Wyr i- 

<tf j .' i 

AISTAZO^ dW^ .• £. Ms ▼el 

«^, p. SmiV^m, vd mx^ q. * 
?if , ct r«*s <t ▼. 

AirMiriJMf, et -mrmmt-^ ^ «*v ^tv* 
bitathnis : ab Cod. 
^4^meit% «•«> A, dmiitatiQ: i Wif* 
i^«sq.v. 

1 A/n y»;, • 5 n» -T^» «• *»» '«/^ 
< te3um halejts : i )i, pTD )«s, Ct 
fffOf^tf^ym, q. V. 

A/rr<^«*, ct *<V«^«, *> • 5 i,4J5««r 
arJiites ltab<ns ; duobus TcrQbtis 
confbujs: a «.>, ct r«'t:*f, fcu r»* 
;%;«, «r^3, vtrfms : quod i rn.-t;*», 

i^ira|a,v, V, « 5 i^, j^fmimmm «s Aj* 
'. m ; afut^s^ tii:a'^ue at.t/iuj : a 
i c., pro 4^1 et «■»,««, Af, q. T. AI 
AjT^t^ijM, flf, «, bisaiiibi d 

milSm : i 2ir ct x^Xtm Sfemc Tb. 2if , ^, q. ▼. 

AinOjf, «, « ^ 4, TCl .«f, -n, - 
d mp ltc e m piimm bmkems, cpith* i 
OKlonna: i 23f , et ««wUf, «4»^ 
q.T. 

AiJxr>, ia^Stci, /^rWi, ^ <d 

/w^adKk; i M»itt vAi£«s */5 
£».- £.L»X/r«, p.-»AjM.'Th.» 
muitna,fgf$i,^ ^ ▼. 

is d e rt tx mt pmriex». 

A ^mm , «, •»! i^nw» fMM 
A^. Tb-J;*,i«,^v. 

AI^a'x1, a, C «irwfc f < r« ^ « 

AI^eS^PA,**, k,fMt^€xmmm 
vefih mrimt4m% m mn hr m m k in ^ 
foibitar: ^k^^^maumfm^^ 

i##ir>^M%y^^^- 

A;#{«l,.«W,^,yMCi* TKIiyi 

qood ▼idc 
A4^ «£2«, «, idam ^nod l 

^ . . _^ . 

rt fg» l«r . «, cf, w, amt»igi| 

tiQ,««rq^«.* ct 

Ai^^Mv, «, •, Dpr. pro | 
Aiffi^jBrw, «, ^ cmrrkM mgidm 
mmmifm: i lt^|«r, et U«m, ^ 
4r<(ffOZ, «V gco. a, et loo. 1 
fm», Ueus im emrrm im pe» f^rmm 
et mmr^/titkmd : iiM ii&ml 
iip^Mt. Sjncc ▼trd tmrrmM, *^ 
fJim / IB. ph M ifft*h m B. 2;#^ pNiiiutiDi apnd Poct. i 

Ai^fya » , M, f. «#•», 4WTV vJ 

i 2i^^ MTTM» «I fi^, /«r«, 

A«^» W. • l^ •*• dmms iJ 
mmtmras : i ^««, Ct ^«% MtefvJ 

fdb»» M^, q. ▼. 

ArfM^ imqwirtmMT prcC fl 

aA. f. ip. cootr. i lsf£m, q. ▼. 

Llx\ pro J;x*f ^/•riom, dimi^ 
ittmy£w,«MiM; cumgco.^ 
^0r>C«> aiw tL I2r,^, q. ▼. 

A<^«^M, Ct ^tjQmm^ M ^bM «^vj 
//wr« f f^ «r«s a. i. •nf • ad. 
;^«u, pcrf. ^^(^^«M* i JiJ 
quod ib eod. 

i^^X^k, Poet. adr. ideai q^ 
%ixm* Sviftm, dmfiiaUr, ab codl 

t^M^eLiimt, acc pL £ g. i 

Aii;;/di34«j, «, i ^ 4, ^ 
.«r, id. qtt. %*mmH\ ie^lex, 

q.v. 

A/x«^>J»» •» «^ *» <^|C<«»i 
tiens : q. d. « n^v ^«JUt ^9^4 
Jrt«^Ct C»A«, q. T, ,q.ifc Oigitized by VaOOQle '8' AI 

J^Vw, iJi*, i (Poct.) Zmta 
bct^M^.- ct 
^wwjh». », («L 911. X^^vr, 
^i^i^)iai>UM parUi me^fam 
pwf ImfampUmu A ^';^, 

ft»,ifm: LvfmtP' Mfz^ 

khifiitktfj q. ft ^» tt 
Nk>9; p. ia<L in. Tiin^ 

ip«nUj^ig^r et 

fhiiMtH*/fSif: a li»;c^ 
!«• 

K^i «pei» gciui» npH«»^<t> 
r*«*«; /'y^'. «aye», aie* 
fni: pm UrU: ittm- adi. 

^ K. lE 2. v^ r«# .OMf, 

N«*, 1. 1. iod. a^ «S^^vm. 

WCDor. pro3^f,>to; 3. 
f p«C md. aa. ^>^« pro 
p'^*^/ ». fiag. pcaMC ind. 
^AcidDw.fic Liff», pit) 

w j. ic|. a. i^ ft^ «a. 
^•>>*§4k>ia^#/ Att. 

JHt»,n,idem qood^lr^ 
^|[*^.p«C pan. aa. contr. •^h p. M, expdU^ Akig97 J^<p»d»idc. praC ipf* aa«. et nK<L i^fieU^t 

M», i4<ft,/<wd^^<f^ / 

^MrsijiMf, ct ^umift^HU^ irfffm t 
pnsC lAf* «a* lop» pro hmmttv^ 
verbi )Wjm», quod vidcp ,« 

Amm*», Dor* pra ^uinMh pr«r« 

illX. td. hfiSkmri ; i lii«k«» q. V. 

^ij^«ifri#, Htsyk, ptfiotttio { et 

A**»*»!, «• It ptrf$eut9r ; item • 

Lmnrity ^»y i»*t pirfequemlfis : k 

Am'Ka,f3(p9ih: ptrftfwory 19- 

fafuwi (Offrehr; p^ra^ fnio: 

iXKOkfiigo : vnwsti* iod. ta. i)i«- 

tuu •#» «» f» JmJSa^ P* Wtti»;c«* 

9p X. ind «a. i^JW&(r SL I. Ita. 

ixnperat. ^itiin^ ^rt, a. i. fub. 

t<a^^w^ff, ct in«»pL ^Muliim, 

prxC icd. pafl*. ^wMfmu^* pnftai* 

ikne prem^i prat. iad. pa£Q ^- 

yuiyfuu^ SL X* iadb pafll I^m»;^;!*»» 

f. X. paUL ^;^'f«^- yirt» a 

vebeme»e,iatrfe inirw^nt» 

Atetf^ em, IHoa ; cujia BomiDe 
in ttempUt tlkgaxMfia utuntur 
Philofophi, ut notninc Titii ju- 
rifconf. 

AwJm, Dpr. ppo A^«vir, 9f, «, 
nomcB IdoK Ethuci : q. d. Am 
ifm^em, Jtmr regiim, Dea marii^ 
et mater Veoerii.. 

Aimoftatfiifef, «, perfVpart. pafll 
k iufefuifoi^ L «#to, ikmmitm* Th. 
^v*/», i*04»M, q. V. 
•Amnm^i, n, i, Batehmt s qnia 
cum nafccretur, femur Aiip 7v«(»v, 
pro Aiivyrtt, mctri gratii #r, «t • 
mutato in ». 

Ai«^«w«9, V, i, equarmm agitatar, 
efuffier : a Mkjv, ct Tlmwtt, fmtu, 

q- ▼- 

Ait^H, M#, 4, peffeemtio: a 1<wm», 
perfefuor, q. v. 

Lmwm^ m%, A, JHatU: {aiorimOmm^ 
Th. «^ termuimu, q. ▼. 

Ai«^r«, «f , t, a. I. iod. atft. )«»- 

rWa», 3. fuig. pecf. imperat. paiT. 
iu^iim, dj^udo* Tb. ^H, termi^ 
mms, q. V. 

Ai«f«f«f, feu ^i^pmi, V, vi^ ^- 
pUei teSo et eememmuratiome : d dir, 
^«, et l^, f/^pw, q. V. 

Atot^t, vel )iaf«f«r, y, « 4^ «, 
JmpUm teBmm vel Jv» tulmima ba' 
beni : ab eod. 

A/i^, -«:^;i#, vd •myot, mifoffai 
emmieulm>: k^i^^imroi, perfodie,t{,v, 

Ai^X^^tp^rf^^ aAng. perf* 
ind. ad. ejufd. verbi. 

Auiemfum, a. t. part. m. verbi 
iimSuit vel hmdat, t '*'Jm»m, -m^m, 
difpeUo, Th. uiim, vcl mim, pdU, 
trudo, q. v. 

Aimfft^, n^t i, iaft m m ^ptum AO 

chiwg, q«o aUqutd et vultrwrf 
hmiurmi, L c. detrmditur.; ttowk. 

AfimSm, domiti /uermnt ; ^ pL aih 
I* ind»pair. Dar! et Bcot. pto 
U^tArrMf^^i Beot. m^/tt^ et 
3)i^i», Dor. ifuJir' k 

At^, i V<^«* P* ^fmmm, pcr 
3)inc. pro ^i^, JOOMO, q. ▼. - 

.ArttiiAur*, domitat a> X. fMt. 
paC f. g. a 1/m, fen li/aiv, m 
^«/iMi4», i^e / prxt. ind. pait i^ 
/««/M|ii, 4^«^' r«i, a« 1% iod. paC 
\if»nSfif, part. Wi)^ fir«^ it. Sed 
a. 4*.paft. p&ir. I«;m^. Th» l^i^, 
^W«, quod adea«. ' 

iCk f t n i i i rm^ domuimr ; 3. fingi a. X« 
imperat. paiT. a ifUm, vel ^vmwi 
pro ^t^ ii»^ , domok V4dft )H^* 
r«. ■ • * 

A^iirtfi f ^(^ «, dmmitfo* 

:A^ji«M^, «f , li, thmutrim 1 et 

A/*«Tif , «^, «, domitor ; (PoJFt* 

Pf« $t^WAf« V, •») i««^MM*«df0#, 

q. V. 

rty i «r ji f » fk, «^ iMlvY ; ab ood. 

Afommt^ fsmcs j acc pL a ifU^ti 
qwxltvide. V 

A/««mU» fammtatt acc. p]. ct i% 
dat. pL )/M«nfri* a 

Afui^,nt,i,ferva,aae/IlMs tt 

A/Mif, 4l«f, idem ; fed 

AJiMP^k t, i. et 

A/Mvf , -•>•;, -••f , •, firvme : om** 

nta a 1«^««, Ai»^ .* q. fervitote 
<toi6iti» 

AfAmmn, ttifUMoaif, loD. dat. pL 
a priBccdk 

A240lIAAl'Zft, £ ;r*s ^r^* Ct 

percutio, vel exeutio, mamiiui : qo. 
^MM», fira )•*» « r« A« ^ « « f, 

Avef i^«, dat. pL lon. £ g. i 

Anfffff, «, •», oifcmrut, eaiigimo' 
f:ij, teneirrfu* ; Ct 

Af«p0tif , fcr», if, idcm : k 

ANO'<t»OS, ar. •, /•«•^r^r, ««% .« 
idem quod yfopt, ejuidemqao 
(ormationi«, a m^^ uidi fifot^ 
et (acceifione ),) lftff«f. 

Atmremro, iecundum quofdam 
pro %udieeiTo, detrado 1, et gemi»> 
nato •r,«ilque 3. fing. a. x. ind. 
m. lon. a }ui^dubito,oonfidtoi ie- 
cundom aliot, pro tioldwmre, | 
cum attg. exenipto, ct JBoL er 
gem. a I^^a^m, emifJimo, 

Aoyfim, mrof, ra, ediSum ; pleui^ 
tum^ BOGMA : iiyfiarm, otf, rm, 
ritut, infiituta, tcaditionet: a ionimi 
lemfeo, q. V. 

Aiyftari^m, dogmm aliquid imtro* 
dmeo, degmata trado ; ritibut omero ; 
confmlto, ctnfeo t f. iroi, p. %iiUyfnA- 
rtxtt. _ 

Any fomrtX»fieu, poiT. ritihmt oncm 
ror : ab eod. 

AtyfunTtnoSi k-^fy DOCJMjiTJ^ 
Jigitized by VjOOQ lC JiUi, C^ f M eeriM JbgMi m altfwm 
a tJttitia ptrfifmtmr, 
;&VA AO'APA, «f. ji, ^0, feu ^Mm 

hMsj «V«, iv, /ah/tf «,«« ; !• 
x^pm.j)«it'il )i)w^,' 4»; a. z. 
«pt. pafl. i§k{fi9, 

A^finmh datum efg; s. T. iflf. 
{«ff. iM^tfMt, f. X. pofil «b «od. 

AOettfK, «rvvr, iyfintmeyiui, t«- 
mor m «afftiofis n w yo rft parti^. 
InM. 

A«M(, iL ^« iroin. plr Poet. «t 

AOIAT^S, »Mf, ^ fi/Httmmt mtf 

0mr. 

Aum^dartmt; pro ^•MiMiv^Boeot: 
«t .£ol 3. pL a. a. opt. a&. a 
^MTv, verbi )]3«^« db,*^* ▼. 

A4^, dmrei ; -cjuid. 3. Ibi^. a. a. 
opt. a<^ 

. Aw^ i», 4, ^mHmmi. th. ^Mr, A«, 
^.▼. 

A«m}, pl. et J«w, dual Foet. f^ro 
2vm^ dmoy in dat* pL icfotrifi dmehmt» 

AOKA^ZXly chfervoy tr^efh^ Ar^ 
^rar : f. i(rai>, p. ^s^iMM. 

A«jMr^f7(, Dor. pro iMiinff, a. • 
llfig. f. i^ ind.ad. a 2«M*r, £. <(#m, 
MrSiiror, 

A^meuf. f. itrw, p. iijmc, idcm ac 
^9lnK^^»r, q. ▼. . 

HutUf vidtiur^ P^ety ^teia; fln* 
2>eHbrv tmut prieil imperat. i )•- 

Amtiir, ^«»ir, 2. et 3. finf;; pr«E£ 
ttd. a^ ««otra^ vex4>i itmitty 
«qood vide. 

AMfftW, L W«», adem quod )«•«- 
$«r* itomMyMVr. 
- AfictMw, iftfi^atmsy exfptHatm ; 
i^fd. part. praef. a^. A 
' AOK£'n,*l,<(qn.ideam^beo;) 

«b£r« j eemfeoy exijiitme ; /^r»^ ; m 
Wi ywg en^miatime fatm^ 4<itti»r : 
mperi, md. ai^ 4««»«*, -«v, f. 
a^ (ab obfoL ^x^,) raro ^«an^ 
Mr, p. }i2«;^ et hlimmmy €pBX 
liint innil a. z. ind. a^ f^as a. 
J. fub. ad. 2«^«», «w, I}, perf. ind. 
fiafr. 2«)«^Mr 20jt>«v, 2», prsL part. 
3t6l. a. g. mmTi ro )mi?is /r«ir< i^ 
widckitmr t «< l««vvrfv, ^t xenfen» 
tur ; icem, tfmifunt m aliqmd ex^i" 
matiwe : hinc et compof. 

^««11««, pco 2««w, ap. Heraiipp. 
«ooiicum. 

^ixnriff urf , ir, |)^iW« ; fiff*eie ; 
m^PeHatip : a 2«jrUr, q. T. 

Aamfim^mypfte^ explero^ exifimte, 
axamino : i, tirte^ p. IticmfUtKmf 
perf. ind. palT. hlmifuia^, et in 
5. pL pnc£ imperat paiL UmiftM- 
(iiaftig-ecff a iixiftcf. Th. ^««i«, q. At> 

A«iM^Mir/c, «i#, A,' frehattet nr^/«« 
ratiof» experhtettimm i a ^M^td(^«r, 
^r«^ 

A«»i/i«r^, », i, ttpprekitery defH' 
natmr^ tet^ar : ab eod. 

tLomfiiitmt, 4, experiemtia ; deem* 
mentmm : et 

A«iw,^«^ 11, r«, enphratio : item 

Aimtfmt, *,i i( A, pre tms^ prekOme, 
atetptmt f i )biii», q. ▼. 

A«»}f, X)«r, 4, irtAeemtti; trahi, 
A 

AOKO^S, Y, 4, trakty tigmmm t q,z 
)f;^i«#m, quia acctpitur a finibus 
quibut immittitur; et pro bi^ 
wei/ameea: at 

A^Mf , ifi «, Poet. idem ac 3««i»r«r, 
et ab eod. 

A«i»««^ .f. ««'«r, eemtigma ; t ^««^, 
HgnkmyH,w.' 

hUotaift Utfy 4, eomtigmatie ; Ec- 
clcf. z. 18. mald )4««r4r. 

A«lUfv» «^'Mr, idem ^ttod lihiutj 
doiofms, Tk. aketff^t, q. ▼. 

A«aii^, ad^. A/«/^,'' ab eod. 

LoXimiaiy dat. pL lon. L g. i 

AjXmt, /«, MT, doUfms; in.acc. 
fiog^f. %. UoL ioXinf, Th. )<x«f, 
doiuti q. ▼. . 

litXiomf, nrot, tiyframty delut, 

A«Xi««r, O0y' dde uter, dedpiof f. 
M«», p. ^•^«AJMrM* S2«X4ir*v, pro 
tioxhn, $,■ pL impcrf. . ind. wSL 
BoBot. a )«XMf, ^uod i )«X«f , <iSM 

A»x$x** pr» J<»x#x:^ Ar^tf / acc. 
pL n. g. a hxixif» iomgmt, q. ▼. 

A«X4;(;«(*r^Mf> tf, i ^ «, yiri /p«5fii 
rmiMf miihir-: i l«X4;^«f, Umgut, et 
i^r^, rmirj, quod abi^(rr«r, r«. 
jwr;^», q. ▼. 

LoXtxit^t^j feu ^Xi;^«^«^, 
(metri gratii inferto u,) v, i g 4, 
c^tfflv iongum haHent : a ^A^vf, 
ioagus, -ct ^^ eorviK, teUumi, ^. 

V, 

AOAIXO^T, 4, •*, iomgms,proiixiit; 
multus. SubAmntiT^ furoitur pro 
eurricuH fpath II au6 24 fUidio' 
rum ; io qu4 figniL etiam ^Xf 
XHt V, <, •retrado accentu, imre* 
nitur. ' 

A«Xi<^«rjM«r, «, i i^ -4, iemgam fa" 
dems umibramy ttMH^Wt^omgut .* -i Iv- 
Xixity et oifa, umbray q. v. 

AwXtms, adv. 4&/v/A 

A«X«i<f , «(rr«h ks doiafuei etoloee 
faSiui ; a )«Xvf, q. v. 

A0X4^;^v«f , v, «, doiormm maelu* 
mator ; P6£t. Dor. pro hxo^j^ 
v«f* a Vk^, dolmy et f»f|;^«vf y «ca- 
ehima, q. ▼ 

A«A(«^Mrr«h voc. fiog. a 

A«X«^^mf , -m, «, ^ftr, deiofus : 
quod et 

A«x«/Ai(rif, <«f, « j^ «I, idem; i 
oiXeti doitUf Ct finr'lf confilium^ q. v, 

:)igitized IkO 

A«X<«^#rfv,dat. pL loa«ce A 
i A«Xn^,nom. propr. 

^iXtormf, OfHt K IMapiem ; 01 
propr.' 

A^X^XvMfdt, «f , V, dohee .- a % 
doius, et «ai»«r, «M^« ; p. isd 
«4«^«»«. 

A«X«irX«««f • V, • ^ 4, doim mei 
verfutui, doiofus : ab iiid. q. T 

^iXeffmfils, J«f,. i g *, «t 

Mv/irlitf ; dolofut : k 2«A«f, d 
ct fdmrrm,fmo, q.v, 

AoXoffm^im^ (et lOB. *««,) « 
w^ritiet f ab nfd. 

A0'AOX, «,4, DOZtfSy/rm 

A«Xvvrtf, nom. pL part. | 
a^ contr. a )«Xi«r, qood v 
>«xiv,pr3ef.:inf. aft. cootr.ab 
- AoXopfm^iit, <«f, ^ ^ 4, fBf il 
cogitai: a l«X«f,'^!JW» €t f|| 
Oeey q. ▼. ^ • 

A«X«f^«vtir, Zyfrmmdn eegiM 
«r«r* . a 2«X«f , et ^ « v t a , c 
quod i ^fK ««atf . 

A0X«>|', ««'«f , i, fhtcmlatory c 
nOorj imfiSater t a ^Xar, et 
qu6d aftuto ▼ultu : vd qdl 
X««tf , ffiefaiiie omeolm J^aaidm 

AoXioi, i, falsi ▼€! JUW ag 
&s eapioj dKtpio; mim lt t f o, d^ 
f. ^oiy p. li2«X«r»«u TK. hXM 
lut, q. ▼* 

Aixy, dat. fing. )«&•», acc 

%iXHi v, J, y«/ir/, q. ▼• 

A«x«»Arf, Ivfv^a. I. part p 
^«X«iv, delot mmc him a ei f urtmmt 
ab«od. 

A«X«rv, «•«« , ;, Jtea^ ^oAim^ 
pugio occoltua, qao dok«2 
quem petimu«-: itaat «tMnAl 
m^vetumt, Th. ^Xatt ^eimi 

AiXie*, «v«f / j, Bom. ptopr. 1 
LON. EumedisfiliQs^wdl 
t^ eod. 

AtfXJvv, detipfemx; pait. prxJ 
cootr. a Uxioiy q. v. 

A«X4tfr<f, Mvf, 4, fimm, dn 
Tb. )vX«f, <&/»«, q. ▼. 

AffjM, «^r«f, rv, 4mv««v, qtt| 
^ue modo datum : )«#«* ve^ 
fttff» gratnitum. Tlu mhtp\ 
p. ind. paff. ^Uvfuu. 

A«^, lon. et ^ofimm, Di 
JEd. pro dirvtt^ i^ a. iot ad 
bi hhifu, de; L ieiaoof a. a 

«a. 2^ 

A«/U«r, £, L ^l», pw «M, « 

a 

A«^«, «f, A, mtCfieimm, « 
Jiru^mrm eorparis, Tb. ^^m^ 

A«^w«f, v, «, detmm ; *ift\ 
h, doiftina, id eil, )ir«ivtv«. ) 
riorea Crjeci i JLadm* fu 
ruBt. 

A«/tuT, v, i^ DOMUSy gt 

byGoogle to 

\ ^ jd^j p. iod. m. ^ ^ fw WbM, 1. 1. put. ^. 
if . a Us ^ ride. 
kjHMKi Mtf» it arn^iuufiut a 
L(«nMdk,q.y. Hiiic 
tMiU,»cc fing. loo. fra -W. 

ki i uJi, Mrmd»f et f^#M| 

pkai,vu9th*rtmd^fagiH»^ 
||ae a anidbie^iit Lat»«rtinr 
'^IN tel»: itetnqiie cmhmm 
(). i M«»» i^, q««d 
lanBtkagitetor. 
w, l im». kkm ^ood 
ra,^^^ f. 4r«,pnBil 

«(H, Mnw, ««, «Mtetf ; (paff. 
toet 

pmi. m, 4, mgHaiUi A^p«r£ 
hipCfcrliiMi.^ q. T. 
hU<ir,ina. pL ^ a. pvt« a^. 
|lbfcn.2«nf, a. a. part. n^ 

^*U%ofyK4^famM: InMo» 
|Tel3aBato,2Ar^ 

f^»: m^, ind. a^ .tf«{^- 
k 1 iM^ L I. tnd. aa. Oiic^Jh 

ty«. aa. 1<4^ ^, ^ a. 
Mitaa.H,^«.x.in£aa. 
P^ peri iad. aa. M&i^iV^ 
F^; pixt iDd..pait li^^ii^- 
KloliMLpaf. i^rAr», a. 
Ui|il]4^=,. 5, si. X. 

N. 

-Mm^mk, j. phr. a. X. fob. 
K«^«erbL 

,^^^ ««h *»» f»«^ faam' 
tt^; ab eod. 
^^ i, «^ tfinMiif ab 
Bi 

[*^ t. pL a. X. fub. aa. i 

*^Wtidc 

'Hf> !•(, ii,pi/$§i a ImIi», W. 

^^^ *Z,Lnnt^ imtMiu tf 
P»».et 

^■M^ 6t recearendis iis ^ui 
'*J»a* liicttjiti pertinent. 
*H.»oiou)oy: kl^tiygl^riay 

I ^^ P«L iai^ pro ^irv, 
'^ *dff/ . Tobi }«^, f. «#««, a^C», AO 

& X. iiid. aa. ▼erbt Wai, q. al 
Jl^, innC . 

^•^k^ £r, 4, /«i/M detraaa, nt^ 
fuiatia:. q. a ii^ etuvi^ Tb. 
Ji^,/e//«, q. V. . 

A«(«f, «r«fy r^ Inn. et Po^ pro 
^atud, et ^¥^, «rifv ^ lamf» 
Hinc 

.A»(drtmf 9, T^ kafiih; Dim. 

Ac(«9«(, ^Mf» (etper Metatk 
^t^*) gen.Jing^a^^«^ A^i^; an 
pL tA )«(«««. \ 

• A«f/«rtrrH> «, • ^ 4, Ae/lb «igh' 
tuti k ^i^t et«riin(M«i» mfuire^ q. 

A«f/»r»ir«f, *, i ^ «i, (PoiSt;) ^ 
fiifrmuu, btiiinfmt : a ^^, iamtta, 
et nry^t^ frtpitut, Tb. mrcM, 
^/Aq.^. 

A«(4f , /)«f , 4, arir«r, quo fit )«^ 
txcoriatia, Tb* M^,/r^, q. T. 

A< { «ifli« 4> , n, r«, /«r^ tmprtay 
dMmuia:X^^ 

A«^M^f, «l«f, ^ taprtatdama^tm^ 
prta Jyiv^rit i item propr. no- 
men ma£eris, qiue et Syr. T«C*- 
^ diai, Aa i](. 3i. £t 

4<^»«f , «^. •, eaprtoiits. : necnon 

A«#«*v ««Mf, #, idefld i ctrmu : 
i 

AO'PS, «^, «, emprm^ dama : q. 
i ^i«Mv,'V£^, quia acuto vifu 
f raBoita. 

A0|^> v« •» ir^rr, CMltmty fatcmt e 
c«rif» fiaaua. Tb. H^tn^ptliit^ q. 

Y. 

Ai^, etiam geiu iiag. Poet. a 
3*^», Ai^a', q. V. 

A«^«, noni. ot acc. nL a ^«prt», 
«wMj et 

A^s-Mf, «I, f. iirM, c(ua: a.^«^ 

VM, f «M, (^ V. 

A«fir/ir, «f, «f, lon. pro 
AO^PnON, *, vw, et iifTHt^ s, «, 

AO'PT, TJ, ^^j^a, Auirra» ^'/«m ; 
ligmmtf tra^s ; iigmum obltngum ma» 

vis : gen. fingi l^«if««vf, et ^v^, 
(per Metatb. pro ^«(Mf ,) et Poct. 
>«^dat.riug. ii^mrif et^v^set 2«^«, 
Poet. M ii^, ad dtxtram / U 3«- 
^▼«f , a dkxtru* 

A«^i4^«C «,^g is beilt^aptus^ 
captfoui^ mameipiums : 4 Zi^9f ianuaf 
et it>urmJut eapio^ q. V. 

^t^tfttitf, «, i i^ i, A^a imtptfmo' 
fiut beiiieofits : a ^^«, et «r««f, m- 
pttusf quod a n/W, «^<^«. 

ho^ru, i «5«», p. •:;c«S ^f^ptT' 
mo i pugno : a J«^, ^^^, q. y. 

A«^»f«f Mv, w, f. ntf«r, iameeamfero^ 
fip9, muttus fatelUiis obeo : h^y^o» 
ftvitittttjiipatu* ; part. praejl^ paif, 
et 

At^ufe^tm, MCf, 9ifateliitiwm* 

* ^o^vpsctKCf, i, T3, pr^oriumf 
pratoruuitt tei/sriei» A0 

^«'#^««r, 9tKfaUiittpr^hriamirf 
fic diaus .a l^i>, io^, et f^ 
/inr,q.y. 

A«f, et lHt, dai %, iing. «^ ju 
impcrat. aa« 4 2J^«i, id^; £ 2^ 
9u, a. a. ind. aa. Iheo, 

tmam^idtdtrmmtt loB. pro jQbnM^ 
^ pL a. a. ind.,4a. ab 0«»^ yer» 
bi ii^fu, ii», q. Y. 

A«ri«, i4Mm; nom.pL cMttc ^ 
^rif, i«f, m^doaum^ quod ab codL 
yerbo. 

^mQsmos,.9, i g niKfm^aiiesm 
pteeaSi dat ptmat : a Imc% ct 2i«i^ 
pma^^r. 

Aiasr^itsty i, dmmut^ dtm^T 
qjuod i 1. ,fing. pcrt iad. pafll 2W 
2t«r««,yerbi^iL/M,4ib„q,T. . 

/^iamm^tti i,, imperf. ind. a& 
Poa. (q. a ^mts) pro JJa««w««i^ 
«> t^b twL yej;i>Ok 

Ain,dtdtritis i ». pL a. X ioi*» 
perat. aa. ab eod. 

Aint^as^ktdmtrsxt 9, , 

Am^, y«f, i, JXATOMi qnod 
^ ' - 

AM7if,r,^ idem; 4 li^Mos S. 
iin|>i pccL ind. pafll yerbi ^(«2^^ 
A, q-T. 

A«r<««f, i^ 00, ad dmubam prmpetui. 
fiu: abeod, 

A«r«», 3. iing. Sb ».impent. wSU 
a Xs^iu, do, q, ▼• 

ASfdedtriti Att. pro ^^ ct hoc 
lon. pro hro, t. QBg. aor. s. Im- 
pcrat. m. ejuifd. yerbL 

AuXmyoiymf^ £, f. i$r«s m ji^rCiiite. 
ttm rtdigo : cum acc a 

A«X«i9^l«7^, «, « i^ %firuorum 
du&or: kiiXH,ftrvus^tt iifuyit^ 
duxvimi quod ab 4t>i«,4<M^ q. t. 

Atx«(M», a, ri,firmdmi dim. 
I ^A«f , q. T. 

AkWa, «f , kyfervitut ; Ct 

A«Xfi«f, 9,iji n^fervUiti i )»> 
Xtt,fervus, q^ t. 

Air^«r«^ pro UiUf vr«», 3. plnr» 
a, x.pind. aa. loiu et 

titeXiuattvtsra», 3. pL z^ x. impCir 
rat. aa a 

Auktutf, fervio, imfirvio, fumtfer^ 
vut : £ tiwm, a. X. part. aa, ^iv» 
r«f, p. )tlirXfi/««* i }^Xa$,fervutt 
q.T. 

AifX«, «f, k^ ameiiia, ferva : ab 
eod. 

A«X«/fr, «f , lon. pro 3iiXii«, «^ 
n,fervitut: binc 

AtfXniVf , lon. pra >vXu«f , «,^«^1^1, 
fervilis i et 

A»Xix«f , i^, iffferviiis / item 

AvXMf, i^ « ^ n,ftrviiis : a ^«X4f» 
fervus, q. T. 

A»Xi;^«^^, 11, 9 i^ 4, i^iTfow ^. 
^M/ cervifcm ,* a ^vXi;^^', lon. pro 
}«Xi;^^,' ct «K^ii, eervix, q. T. 

AvX^tr^ttfqf, i«f, • 5 iijy<tv<i/««» 

Oigitized by VjOOQ lC AOfAOS, ¥, iyfirwst a4j» -^T, 

'- .6vXmvms ffff, ^tfftvlHtr, Th. Jl- 
Xtftfirwuy ^. V. 

A£x«n^, *H •f.^fipvitwHij^ 
intgif /rMnter/ compAr. ab «o<L 
q.y. 
AcAtffaMr^r»f. p»rt. paitcmllr. 

AtX««, *, /» firvitutem tvt/lgOt 
firwmfacit : f. «ir*^ p. iMxmtHt, 
pittil ind. paft kix<«yiM, fitvm 
JUi pcrf. ind. paff. ^Ckit>Miim*y 
pait. )tkA«fUMf, wtMpatw t a. 
«. ixuL pafil UtA^;^ part. ltX«r- 
AJtf, i»ti#j, ab co4 q* "v. 

bMi^iffn^ftfvUHs t Iot. pro ••- 
Mvm, q. V. 

liwai.tUdiJft; a. <U illf. »«. 5if , 
l^ liMi*ft et io f. g. ^rfrw», «. a. 
part. aA. vcrbi )»)4fa, d$j f. W- 
#M, a. a. ind. a^ Umt, 

Atfrtas Z^ftnUim ^», edieni^fo- 
jw ; f. «*••», p. n««, X a. ind. aA. 
Hmtw, perf. ind. «i. ,^t«r«, mi* 
^'; part. ^«^«f» mmmmi apwrf 
Homerum : a 3«ir«f , fonHmiy q. 

^vm^if, finvit i 3. iiBg. a. 1. 
ind. ad. loD. tei^ )tri«, i 

AOTnoX, t. ;, /•«ilw pro- 
'|»rie ad terrani aliiforufnv 
- i^(«, %t«» *^tf^^» *'^'» ** n*^'"* 
i et acc. pl. k gcn. llng. 5i*fif • ▼«! i 
^if^, antiq. li^im .• alii pro >«r- 
^T», pcr Apoc. €t Poct. £pcnth. 
pro ti^rm, a 3#f», gcn. I«mi«««, 
et kf^, r^ *^«. /'iw*» ; ltf«#, 
«vdf , W, idcm, lon. 

^. V. 
Atf«T , pro U^MTdty ▼ide >t^ 
i&vMB^-ivfy <«, m, et 

Atf^MS, V» « 5 ", it^ A^^MT, /«, 

Mv, iigftem»: und^ Lat. dnratfvs, 
€t iirrivi .• ab aotiq. >iif#», tn pL 
U^ ligka, Tb. Ji^, ligftnm^ q. V. 
Av^irMMtf, i«#, • J^ «, iantnm in- 
fervailum ttntinem quantura haftz 
jaAnt : a «ep/, bafia^ et AMjenf ) /»»- 

r^» q. V. ' 

Av(i, dat, iing. pro li^t, Tel 
lo^w, a lifi/, gen. )^(<M-«r, t«, lujhy 
q. V. 

Av^«Xttr«f , V, j ^ n, haJlS e/antSy 
preeiarus hellator i k J^^, ^^tf, 
Ct «XwT«'f , l/tjVjrhr/ ; quod a »Xii«, 
eelebro, 

A^ixXvt^, et l)»^/xXv7W, t, « «^ 
M, idcm ; fed i ^^, et *Arr»f , 
tlarus : quod i aXv*», a;^<£rtf. ' 

Av^ixrfirH, Poct. pro ^'«ri»<r9tf, 
A<r/V(t aofurfihiSt taptinmsy captiva : 
a J«^* bafa^ et KV»9fi«it^ ft^<U9, AP 

Att«d^, gen. iing. (perMetoth. 
pro •«(Mf ,) dat. )v(i, a }^v, A«^, 
q. V. 

A«;^cr«f, ty ^, receptmcsttnm f a 
^iX«/^j q. V. 

^;t^« fi^ ifi «;^v/tW) e mvi m iu m: 
i ii%9f*ms, q. ▼. £(1 et t«jtif , *, 
ov, ctf^ojc .* ab eod. 

A.;c^. 5#, et lijcftn, 4», *, j^- 
#4wV i Ttx^fiuu^ <i*/^, q- ▼• 

AO^XMOX» tt^xi^f ^i «'' *^ 
UxfU9t, V, • «$ i, lortK/, Mfttui 7 

. Lexft^i eh inaif^ •hUfmiJltSh: 
f. *«'«/, a. I. part. pafL hxH^^tt 
f^ Mlfuams, 

^•x^fuikiu A* I* p^^ p^* ^ 

fisfrei. 

^iett f. )«r*, DO; inuf. pro )/^ 
1»^, q. ▼. 

apa'bm, mi i, herbs nomen. 

t^fm^ «««f » «^, mampaiw ; 
)^«i|, «uraf, iypujtiUu», Th. J^rtf<«s 
f. \iuyprebe»i9t q. V. 
' ^myi^^t feu >f«y^nu«»i 1 
ivM^ mattipules €oHig9 : i ^^«yjiM, 
«T«f , r«, quod videk 

A(«^, a. ft. itif. a^. & WiJM«, 
Armi^t q. ▼. f. I. vel ^ med. )«^ 
tnfsfiiUy q. a ^«^1«, f. 1. ad. )»«»- 
^i?, per Metath. a. •• ind. ad. 

A^itiVi /mgerem ; I. iing. a. 4. 
opt. alft. ab Ofv», a. a. ind.. a^. 
verbi itiuil')(ifj«f, ^to^Mfiaws. 
lli. hm»t,/ugiot q. V. 

Ae«m#, Mim quod )(4«s .^rpio, 

A^x«^ ffsgUikm; uc. iing. a 
^l, «utor, «, pugiiius : i i^mMt, 
prebendoy q. v. 

A««»s}f, 1?«'«, if , vifuti a. 1. part. 
pafl. et 

A^tuuifyt^eidaia: lon. pron^» 
»«r, 3. pl a 2. ind. adl a ^(»»| 
fK/«o; a. 1. iud. a^. per Metath. 
i^Mott P' ind. hi. 2i}«(x«h a. 3. 
ind. paC per Mcuth. H^imnw, 

A^^jMtTs, duah nUHL i^mmefrof, 
gen. fing. ^ 

APA'KnN, orrH* i, DRACO ; 
item nomen propr. (egtilatoris 
Athenicnii»; dat. pL )^a^ri»ri* in 
f. g. )^«««v«, t%y «f, draesna : q. 
a )i^)u», f t^^; a. 2. ind. a^ ^^mr 
»«*, part. \^»o0f* 

A»mumy mrofy roy DJtAA€A, fa* 
buloy Trogsrdiay vel Comstfia, Th. 
l^iity ago : quomodo et partct fa^ 
bulcB dicuntur afius, 

tomfMTtniofy ^, «r, tf/T^f, potti" 
tvsyfabuiefut : k i^futy q. V. 

A^a^r», a. 0. inf. a^ )(«/««** 
vra, «V, currens ; a. 3. pait. aft. 
'^^mfiMftMtt f, a. m^. i ^^x**f ^y^: 
f. S^l^i», p. ^1?^^«»«, qu. a 5ja- 
^Mv, obfoL a a* icd. ac^. j^^t^» 

Jigitized CAP 

p» hnL m. ^.(«^ ^ «^ M 

aatiq. 

A^ftnftmy «r«f , n^, lon. pro 
^, t, i, cmrfks, qood nide. 
• 'A(«]l4«« cmtmrtijat Dor. 
i^/urv, q. V. ' 

A ^»^ ' « , a. %, wSL pBt. i 
vidc %^mfu!^ 

^^HsftUg facert; a. a. a&^ 
Dor. peo J^vnh, a }(^^ -wJ \ 
m^yiA. q. ^««,^«t; vel «^ 
fugere ; eft a, ». vA iJdL k «( 
vel ^i^^tnm; fmgia i f. %^ 
%, ind. «dL fW ««f« «9 a. s. 
adL )|(«#ii*, inf. I^««u, pro )^ 
part. a. 1. ad. ^^. 

.L^ymmit,l, p t ^U9 i i^ 
prebtiiiay q. V(. 

A^t3^ifa»Htarripicm» i a. t.p 
mcd. vide ^^i<. rr « j « « j. 

A^«-mi^ f, i«r«r, p. me, 
^o: a 

A^trtf, •, J> firmirfmgili% 
a )^«*s/ifM, q. ▼. 

Af «MtWW, *, i, Dor. pio 

lkfmin¥i^y t, i» ideni qwx} 1 
^i^f,q. %, ' j 

L^wirUmoty t, Of firvmlmsf^ 
vtiti Dira. ' 

A^«Mr«>«, 5r«, «», m. 0» pirt. 1 
iL )^», dSw«>]^ ; f. ^00, a. 1.1 
ad. f}(«4r««. * 

A^fsct, Uy i, fiegm : 4^«, 

A(*fv«^Mu, prfe£ Indb m. 
paiLi 

AFA^tSni^ ieu -*rw, fsL 
prtbemiky malhi mrripio < Sf^rn; 
icQ "rrtftMtyiearpo : f. I. a. V 
/UM, a. I. Mul. ni' f^H^^ 
«r«, a. I. m. Hnperat. ItjrifM, 
ih 4. (4. l^mfy^y perf. p^ 
i^yfiimt, U^e AngL to d«j 

Afmrmsy «, «. Poct. et Dor. 
}^it^ tf, iyfervms .• et 

A^r^, »;«f , ^ (pro quo lf« 
Iw,) fammiuty mimi/ht, lll. ){ 
famuior : item 

A^**^f» «»f«f, Ct 

Af«riff««f , «'«, »», e0ica»yfrfm 
in/i/iriuey promtptue^ imptger .' 
^^mstyfacioy q. V. 

Af«fipf. pro ^esfroty eettmriatnt 
It^M, excorijs, Th. K^, /eJwi 
V. 

APAXMrf.Sf,*. DRACHM 
monetB et ponderit Doracfi : 
dd lil^mxf^% ty i ^ ny fmi dBt\ 
drmtbmmrmm pretH ejl, 

APA'n, f. itrB/, azoyfaett: fr 
lofy minjfiro ; pro/agM, fed im 

A^irtftir, *f, i, fdU: acc 
|^ir«Mif et 

Affir««^i^«y if.*e«, evtrtjfi 
f¥s 7 item 

A«fr«knX«(«f, », • 5 ^if^**. 

"byGobgle 4t 

i(,ct hoe W pro ^-i^/^^i^ 
to. qL L z.|)9rt, m. L g» ygrBi 

^lftfvpv j f , ;, lon. pnt^v:^^ 

Ap^q^ ^ ;,; lOD,' pXoi|f^9 

ijKwi^ loi. prp ImWmN «r» 

i?IM}S, i^;, Umkrumu M £- 
Bnau ^. ' , . < 

I(«,iiri), i!aatf «rhorHus C9^p!^ 

''•■ l ^»4ri»r,tj. V. 

lr«,Mr, «, id. iju. ^^y^fivm^ 

«(««, «, i,fiimm^ «N» ^ 

K»%K>fiat 

■? itcffl,^iii Mf^Mix^, /"^.^a- 

pjcmcli»0 vuJgb i>Ab-i 

^ tt . ^ 

u-^niff/m, ipcrbi ^tx^^^^fr 

«tes, «v^ ;, AroMo, 

^••C-IOX,,,;,^^»,; ^ir4«. pL 

WV»» «» •, ««ier/ ct gUhuj 
*^^S».- »id. Lat. JStypol. 
.V^^ «, «, Domai Jnulieris l*^h,Dryad^Hym'pi^; 
iii,! . . . ^ . 


cf 

/«^i ^flwif/.- it<Jp[j <5S^'« *• "^*» 
idein ; 1 ^^ui; q. V. ' 

ab^eoa. ct forte ei<^|^^#/4fi ^ 
a *(VfUf, q. V. ' 

•^.,f... .. .^ . . ...... V 

>^S, et i;^;;*», q.* v. ^ ' 

pa : /m€iut maturus ; a ^^vs^ Ct 
iri^r^-^f, <j»a5 49 arbore.fiut, ct ad 
inafturltatem perdu^^ : ifed mtp 
lipr le<ftio cft . . , • 

ii;iVr«^ Wo ; ^r^Sus^ <^d*jamj^m 
ca/untt* 

A^w^^t r#r, • 4^ 5, 4dci^, jcj ?ib 
iifd. 

m> .• pcrf. ^i)^«t, f. ^ H^. .)^ 
f*' iiidd. • \ ^ . . ' 

A|«^ JW, ^ k^ralio «pguibu^ 
APV~X, ciV» v^, gfifirfut : roiur,, 
qHfiTG^i jfr«c^i ttfim.ywTV*' «''- 
^» Vca;^Xx/ru£il/erai tn acc, fii^. , 
\ur hinccopipftn^t^w'^*"»»»^*,! 
ct x^fuui^, ,«•##, ^ f«fr^4v ^, 
miiiu- .-,.., 

pro )^M4r«/Mf, fuercumm vcl «r^ 
rwr imi/ory/aher iign^riitt: 4 ^ffi/f, 
qufrcus^ s^arhort tt vjkfifm^/eco f 
p. ind. m. 4;ir«^Mindc •«'VfK,yii' 
ftcaiyvei^odjkcatuf^- , . 

AfSfTmt^Ait, pro l^mfwrj^, 3.. 
pL tmperat prsC ai^. i^d^^/a. 
ci»t ycl/ugto, Solc^t c^m Atti- 
ci.gon» plvr^pnrt. quorwnd.^fur- 
pacc pr0 ^crti» pcct. imperat., 
prdbL tcmp. pL numftri. 

A^A^, pro ?f^^ 0u ^^M^^ 
prsef. opt. ad. ycrbi.^e^ty*^'^») 
q.v. . , , 

APn'nA«, ««ar» •, DROPAX^ 
mcdicanienti fpctiea, id evelUn- 
dos pitot : adj* vul/ast ^ia&er,^ £or- 
td a ^f («r^, «tr^, q. v,^ 

Ay, loi^ pro ilv, ab loinr, 1;^ lu a. 
2. ind. ad^. <t ftrq iHii^^of, 1. v^- 
pcwt. a4.*.?JiK<,/<^^«, q. Vfr 

Ai;, pro 0Mf, </irei q. V. 
., Af«<, a)«i^ «,r qfu^iiMt(/itaSf iieta*^ 
rim, Hinc ADgi.^nvf «X. | 

^^treti, ^.-^ing. jfrisjf ind; paff. 
a ^vv*«', ^jt i^^Z-^rt, qf'.v. 
..Agr'H, ^uSlr,-f"/^ri^ufi, calatni^ 
las ; (/o/«r, anxletas .* forte -a ^u^,' 
•«/<*, q.v^ ' , „^ . ^ * . 

'i^ipt 2/ling,-px^Xubp a^. «-« 
j\ifd. vcibL ' ' ,, ., . I ;4^>^..(i0g, a. %. iinpcrs^t »^ 

A^ii»!*,,.?,* «,.;<^a//i.-~i.^«#», qil 

^ Aufititut !Dbr. pro ^>ci, a^ a, 
in£a4ffl . ^ ^ . 

^ A^j/^yjviii. ^iir, id- -. , 
Atfv^^pro ^uHf lon. pro SJtrc^, ^ 
liag^impcrft ip4 »^ vcrbji VV, 

Avmt, petes / a^ ilng. praif. ind* 
pcr, Syju- pJTO JtW», \tel. Dor, 
pro 4^»»), il ^Myo^cAty q. V. 

pr?ef^ Q^ diqyAi^nr, «4«, fiyiv, a <&- 
Mi^, mip^ vide^ 

Aufafbt ^ro , ' , 
.yO^Tt^A^I AI» «-«^ r«#, paffumf w*» 
/fo ; ^a/limori dc nummift ; q^/o ^' 
lAfub^ prJSi^ ^««ftiaw, y, «r«i^ imr 
perL .«di/fflr^,!», «ir, «r«, Att. prQ 

U«i<yMjn £. I. ni> }mmrti(t^t a. i. 
ind. paff. \^hn%in^ m, v, Att^ pro 
Uinr^A»n,..a^i, fijb. pair. Jx/»«^i;, 

i&ufMwi, et ifli/vir^iif , et a. !• n^. 
U i nit # ' «^«>r qu. ab aotiq. hniZ^^ 
/Mi xcl ^«^ifw, .conjugatttr. 

AvfJtfUi, tlat. iing. ct itnmftAttt 
OOp^. pL a ^iJw^ii,^. ▼. 

AvHywti, .jff , 4, i g. a %mmf»$»t» 
part. j^-idC «crbi Jm^^ item 
nom. Ef9pr. mulicris ; q, d. poUnt, 

^fii^ Vocx. prp W^», 
pojfnmt^} iw pL prsef. 4ii4. i ^fi- 

f^Jti iiexteriff^ f^ /«^**, cMercim^ 
*» «f^mff*. fl- .<"•/»/'» mir^itt^ 
viriutes, pote/aies : llvriaysmaraii/ 
fiiet/ifaty tt4furqU9 licnx^Mtf/^^ab 
cod. q. V. 

Aiuutftim, i^9 cotffirmOf ro6orc ; F. 
^» .P*.'M^W'»«, prxil pafl; 
ivyetfM4»fuii, »vfn/Ki\ imdl^ ^ 

tut f cjufd. part. prscf. p^lt .' ; 
^Kwi^<M^..Cng. pr?|Ef,,ip4,^r^ 

Lwarfh^at, potuige i a, |l.,inl.rft. 

jnfd. verbL / 

Avtarti, CMf, i, peien^^ i, ab.CO^. 
. V. , , f 

AtTMfcsi^, 4|(^, k,,tmagiftrahit, 4V 

perium .* ct .,.)'. 

Atti«fiiMfr«f, acc pL paiXi|irsEt 

»4-1^ .;*''• . ■ , ,v 

Aw«ri««, hnpero, /um pvimtf^ 
ft^HW,;^oda / ^ 

j^^,.^^?p«M^ .; a ^i^«^i«w, Ve) i». 
<»*'>- i^*^ ,^^^ lif^ftmtf. CQi^ 
jujratur.' , ,,,.„^ 

.^tfjfMt^i 'i?, /W*''/ yifnr .V f. %Ai, 

-p. ?f^?^t»*i«^^ . . T !• r ■ 

^^fSiiih ^if^t i. TorpornLHut^ 

liJus : \vwrfif> uut, idom^ qbiJiil 

Oigitized by VjOIJ^ Ivfmfuu, p^ffttm : ^vtmt, et «^ l» 
dtn«T^4 po^liy^qyod feri p^tef : 
^^t^n^Ht coittpar. '2n fnperl. 
^utar^mr^s, Th. 2if^/uu, fojptkt, 

^:v. '^ I ■ — 

^vni hgreffiu efi t 3. fin^; im- 
jcrf. ind. ad. lon. |'))vmi,^^, 
q. V. 

At/vffltriw, pojfnnt ; lon. pro ^ 
v»T«i, 3. pLpr«f.'ind.WTeri>i 
lHttfititypofiim, q. ▼. 

^vtmfaMit ^in^m» ab cod. q. ▼. 

AomiUi lon. pro ^imf,.qTiod yide. 
'^mKiD», «r, f», t. i. opt-paff. 
Svni^if, fff. r> ^ >• fub. pafll a U- 
9»fuitf quud ylde. 

'AcmSriOi, poterit '; lon. prO ^c^ 
#11, a. fing. fut. I. ind. med. itrni- 
iftfuui indi pstt. iunirifutet, ab 
cod. q. ▼, ' 

AyMtrflf, gen. fing. t^raeC pait. i 
^4^Mf, «rWiS?, q,' y. 

'. Avyvr , pro tvvVtf'!, ingreifiufttur ; 
3. pl.-priBf. ind. ad. vobi )vm», 
^. ▼. 

~ Ab>7»,of^2dSnt/Mr;'acc.iin|^.nafc 
:ior. 1. p^ ad. i H^, >iM^, 
*^od a , ." ' 

AT'Nn,W«,^el pbtiti85i?/ii.7i<*w, 
rhgredivr ; occtJo ; ivr^A» •• ^hm taih- 
tum in corapof. inVcnitur: J^«#, 
*at.-W<r«», a. t. ind." a^t^f l>*^ 
perf. ^fivxa, tK paff. ^^i)^^i. 
.6p>I4, itor. a. iad; a<^ 23Vf,'i/r, 1», 
a. 1. inf. ad. ^«1, a. 'i. phrt: a^ 
>&r,, Ifmr. Indd' ut qutbttldam 
videttir, AftgL DAW!*,Xauroril e* 
iiim eti)riente,aAra rainMMw;) 
ctbtK. 

; AtO.^yA (Att.) *?*r, i>c^, 
c;en. dual Jm?», gen. pLlt/i^», dat 
;^L WV f«fpe etiim indeditikt 
-Avoettt, Po^t. pro lii^<* a I|mC#, 
yi»^#«,pro^*», q. V. ^ 
*' &ii%*^, v;i, Krinators qni aqnas 
fubit^i . ^^ 
( ^&tfirrte, f. 4'*'> cfuam Meo: ^ 
<|ud iittiifle videntur AngL to 

-klV,Td D*IVE. " 

* Ai^r, ^yrtfr, part. a. 1. a^ i }»- 
•^i, quod (n IvvM iKdeas. 
* Air' J, particula infeparabilis, in 
-«bmpdf. pro tegrt, mdii^ infetieiter: 
j)ro « jiriv. iievt pro « intenfiv.' 
'^A^aC^, «,'o, Dot. pro lvr»rC«r, 
V, •, iffetix fuber : a Jir, A ffCiJ, 
•^,<i.v. • / " '- > ' 

At^raiiflf , gretvUer fpitdil^i'^^'^^: 

^ny.^* ' ' ' • : ,;«t^':^ • 

^Mraftr, i«r, ^ j^ ^,' ^*^i'^fth' J^ 

^to>w ^ dt )^r', tft £», V«l 2^/, ;/fe,'^ 

j?.'r*. • ■ ' '^'^":;' 
i^^Wi, a. j. inf. adl.Vft^t^V 
vci i6u4jfubeo: Ait.'«»vprsrt. M- 

-l*wn'Si**i.- ind. a(*. tlirrt^it.-a, 
*iB4 ad. Xivf,filHi. V Ar 1* 

t^Jffoi: cui oppon. htiXaftfet 
jR»#^ et tkwif^jfet, ^ ▼, 

RtAi motbut • v^^vncfli tam 
di^: d)if»,etfm^,t«f^ 
qudd ab Im-at, ntfwr. IltDc 

AttHf^tUi, ti, k, djfmterk 
fiti efjfmteriH Isbors^ 

'* t^uttrru^jm^ «#, it^ mot ^ 
aJperHae in eoii^reffii, 

• AWili^XtnriW, «• ' ^ 4> p> 

eegte pofvtttt." 

• Avr(|rr«r, »,' i i *, ideni. 
Atfrfr«i^*»r*r, v, • |^ ^ «a 

memdoMlfe : iUt, M, ^ tt 
#Mr, erigo, Th. ff^, reews,^ 

• Annr/CMSK, (•, * g *.'* 
diBeiiit;) x^^t^ ^^. regiafui 
eulter oMtur, 

• ^AiMtrlrfvsTtfr, «, j ^ i 
^^ obtiaeri poteft, atm mogni A'iiriiliiv, «mPT, • g 4^» 'iriMr eermnnitfi 
efivita, 

AuadXm^ msC njfories, 

AMr«Xl»»r«jr, tf, i' ^' i^, ineyitdi» 
'''.- , ' . ;■••'• , *• ' ' 

A»ri(^<^M(«f,,tenv^^0Mr, v, • ^ 
^ ittfeTiie: yuadfut^oe, a Vvr, icty^ 
^,fatum ; quod ^ ^«^, 1^'^ ; 
p» ind. in. fXjiofm,, per Mkath. 

AvrntrSi, dat. fiit^. i 

AivivtrMr, («r, ^ j^ A, ^v/ «•«/»/, 
ieVLfittifler ifi occurfusi diJicUis, ar- 
duus : i Vn^^kirAM, occurro, Th. 
ivr), eontra, q. v; 

Auaivmros, idem, et ab iifdem, 
q: y, . 

• Aufmorororcifi^, adv. ito «f ^jri 
awUi poffit ; teaaciter. , 

Ai«r«^ri«', <?, f. firtu, mor^um me 
Praheo, offtnjofhm anim : a 

Arri^ftff, V, i g 4> morofus : et 
r« W«^ir«»» !(, m^rofitas, Th. Jl> 
^r«», placeo, q. v. ' 

^u^et^irpriuft^, or, h,^,eejiftititam , fteuUate conjunBui, * vel fimt^ 
prolempepeHt,feimz\ojfaio: iV>iy\ tnt: • - ■ 

fittieiidklm lontus, Th. 1(9^ i 
q. ▼. 

' AVt^Jvi^, V, ^ ^ A, i^SnAfl 
Th.l^rNu»,^rv#*r, q. V. 

A vri^«r« *W, i iJ ♦♦ pertinan^ 
rofus, rixofns : i )^, C^ %«, 
q. V. 

A«rc^4(Hvr*r, «, j i^ 4, la^ 
tBfficilis : a }vr, ct ^«tcMf, « 
^r«r«r, qtt. ab Ukhtc^» Mfwl 

Aprt^«>f, Mr#r, 1 |^ ifr, «5/« 
iihift^tf .' 2 '^, Ct l^, mrof, 
mor, Th. i^, MM, q. V. 

Auatrmi,'Je oomditt J. (n^.l 
ind. verbi Po^ ^iaof^ I 
m. ^«^, verbi ^mae, q. ▼. 

Ai;rir«, Ct i^vmr», 3. fio^. 
perf. ind. lon. i }^aofuu, M 
fod. q. ▼. 

''Aonif^roi, 9, i ^ ^, invmdn 
ficiUr: a liv, ct \m^oo4f, ira 
Th. lr^rK«r, inveniOf q. v. 

• At/rifijir«r, m, i gi, ad 
vix pertingere pojftfmeu, 
'*l,u^nut, «, i g «, dSgieot^ 
dtens ; ituMietu» Th.^ 
q.v. ' ' 

AvrDXtyfcf, molefii, «,110111 
mafc. M foem. a 

AvmXiyJtr, Us, i ^ k, nmi 
gf-aviii ^, iiif, Ct WiJfym,i 
%, torm)iO^ yek Ut iJS^ 
k Xiyofkmi, enh, dordeioJ ' J 

AvfiKM^U, 'S, f. -<rw, p. -tt 
ffeUjrfndi: et'\ ' * ' ] 

Avrf^i«i«, i<t, i|, infaifiur 
&dverfihi y a l^r, ct' 4^ 
4: V. 

impcri ind> et ioiforimoi; '^ua oftimoe parit ; 
quod ab i^ifost «pt,imfUi ftifNsrLab 
iyadHy et ^intm, p^tlo: praBt. 
ihd. med. rlr^^;' ' * 

Aprmfmt^^oi, », « j 4, dijiiilis 
aidatu': a Itrr, ct i^ac/#cr«r, quod 
ab if «u($«', omfcto. Th. i«^«;, ftf^ 
^/r, 4 V. . ' ' " 

'A»^rir*»r^, H, o ^ n, difficilis 
portatu : i dW, et ^mtmnrHi por- 
tahiHt : ' i^tmlfiH^m, forto, q. V. 

LvdCmros, 9,i ^i, inacceffus, im^ 
pefvins .*. 2 ll^, et /3sr^, porvius ; 
i ^«i/t«r, rt, <^. V. ' » 

* AuoCffiStt^tSt 9, i i^ ii, eni vix 
fucenrri potefi, ' . 

Auryi9om,mf,ii,gfmcfisoifcuHttu, 
ignMitasl Ct ' 

Ai«r>i»^r^ («r, J g 4, ignoiUis : i 
lir, et *^^,'^«#*/ ; "quorf a yiy 
90/omi (cu yhsfAmt, naflor, q. v. ^ 

* A»rlMiC«r»r, 9, i ^ i, tranfitu 
SJJicilis, impervius,' 

• 4wrli«^if«r, V, i,^h,fui dif 
eerta mgrepe^efi, 

• Av#iiifir>»r«r, », i jj i, quidiffi-' 
eulter percurri potefi, 

' • i^uritriytros, V, « (^ 4, etgre per' 
vius ? "et' 

Atfrlii^>frr0¥, », « i^ 4, enarratu 
dtffiSVu, A li^, ct ^/itQ^i^tti, «ar^ 
ro^ q. V. *' 'i • 

' ^%inmt, iriduasY^ indues; 2. fin^. 
|u I. fub. vi^l f. z. ftid. m. lon. 
pro lurjr, vcrlii Ivw, /aiAm, 'q. v. 

Avrf^jirr, Jer, ' ' i #, deformis, 
tiirpis : l^rV^X ^itfi ferma, q.' • ^yrii>C«^«f, V, i^ ^, actefuJif' 
ficilts^ itHcerfAi'. i Jitfr, ct jir«tfX«, 
ingrejfus^ q. Y. irStfXify 

Jigitized )y(S3^e At 

mtr. fohi i^mv^^tS^ L ^. A 
L et iv^M, MM srcd§; ^ a& a 
^. et dSrtf, w, i»^^^,, Th. 

]J^himti i *. UrtifMms : i 

t.* , ' 

I iUuriy, M^, ; i^ «, caUfmam 

^^.^fripdut : 1 a;v, Ct S«A- 

'mmrtm det : i 7vf, Ct ^p«]#f , 
IM. TL ^viriMr, morUr^ q. v. , 
I iwfeyii>, », f. i«W, animttm dEr. 
fo^.- i )»)(, et 2^/Mf» «iiiantf, 

liMkf^, f| • ^ hf^raviier amhm 

A«,AiU.- dat.pL i^M,<£ra, 

riMi, tof, «, •ec^/ ; ace. ^g. 
liM-i2w,yti«9, q. ▼. 

pi^, ^udelkaM £ffalis, 
I ^mMnmiintet^ *, • i K ^/' 
)&d£fuMdMm,9ife»rrui: ct 

^; 1 ^ et MMTmf imffii rm, 
H^; qood ez Mr«k, et /uk»' 

* tmumfmxnrtt^ v> ^ (^ «(> W* 

' •i«m«fr!ff)ic, qmi mom /aeile 
f^mf^jt, Them. rCu», r^i^ 
h»i tt «C»*«^ rx/Mi^, q. V. 
; ^tn. 3. fiog. imperf. iod. aA. 
J» *crW PoS- 3v#««, pro )y w, 
pi«»,ddE»,y;^, q.T. 

F» ^, hTrifimme t Z Jif,. ct 
^,>«,«, q.v. 
j £v«n«nr, v* • J^ 4, Sjpeilie mm» 
^h^it^t: k.}ltfs, et »firr»f, 
■^; ^ i «iN«, memveo, q^ V. 

P» 4ft», et nXiHjgUria, Th. 

-*^«^, •. i ^ 4, ide»; a 

4^« -' ^ »i»w «a£0, q. ▼. 
«*i««Mi, f. «»•, p. ( ! *«««i«<Mi, t. «»•, p. «yx«, «0- 
^yf^^*pi/er», im£gm*r, /uc' 
'•♦• Ct 
^•»Ai«, «f , i, moro/ttoj, mmrum 

^**^t*xii^,^ffieiUt im/w 
^^>i§eilis,w,or^s: Ct 
^'•iU, adT. HfficmHer : l Ihs, fef^atme* ThcpDU »i^iry|ii^^^fli^»0| 
^•▼- ' " , 

dijfeifie^ l!^m^im,ju4ie;e^y, 
^mtfH, ihii thfirdafter. Th. 

«wf^. q. ▼. 

AyaXefef, *, ' j^ i^» omer^ue <cr- 
i»w .• a ^if , et ^^«f , «rvix M^V 
mentit, q. ▼. 

A«rX»T«f» »> • » ^. mmb/ue, /oiuiu 
dijpcilit : a <lvf , et klim, /oivo^ q. 
V. , ... 

Lu^fuiint, ios, i ^ ^t imdociIie,ho^ 
hee, Th. /uty^tfMW, d^, q. ▼. 

A«#^«;^4T«f , ar, • j^ 4, ct 

A4ffUixH, u,i^i, vix expugmu' 
iilit, Th. t^Kf^Pn^» q. ▼. 

* Am/«|m4«i, «f, A» odium^ tmi- 
mieitia, 

AurfUfUoait, imimtieit: dat. pL 
I6n. et Poc^ 4 

Aiw/Mvj^f, W» ^. 4 i^ 4, im/efiut, 
lofiit : acc. (iog. itmrfUfn, muUevo' 
ium^ Hlii^ 

AuiMteHt^d7.imimiee,im/j^f 4 
)vf , et /MVff , amimeut, ira, q. ▼. 

AorfUTaxt*(irffi «* ^ «^ «» traSatu 
dijfieiiit : a ^vf, et /MTA^^^ii^/^i/Mti, 
adtmimifiro» Th. ;^i^^t ^«f » «, mtamut, 

Aiw/ei^, itf , j, efr<^i propri2yo/xf. 
Th. 2wm,fiieo, q. ▼. 

Avr/iiiTw^, f{«f, i, meala, (eo f«- 
/^ mater, tiomimefuo imdiffta, Th. 
/MVTf}^, maier, q. ▼. 

LvwfAtnftifiurof, «, t», memioratu 
Sffieiie : i ^vf , et fenifitotM^, mw 
meor /umu Th. ^tiofUtt, recordw^ 

q.v. 

* Ait^ftfnfMfturet, w, i ^ i, pii 
dijpeuiter memoria retimeri ^tefi, 

Av<7M^, t^«/ix / ▼oc mig. tnaf. 
W foem. a 

A»r/M^«f, «> ^ e^ ^, w diffitiie/a' 
tum oktimgit^ im/elim : i )2>f , et fii- 
^«f , /atum ! quod a fui^, £vido ; 
p. ind. m. f/^/M^A, pra fufte^ per 
Metath. 

Lurfte^^*m, tif, lon. pro ^oafio^^im, 
ettt «t, de/ermitau Th. /M^,yor- 
«ttf , q. ▼. 

Avr/M^#f, V, i g «, deformitj 
ab cod.,,^. "v. 

AM>Mir«f , «, <• ^ 11 , tHJJieiiit itttei"^ 
ieffu : a Ivf, et mjit^, imteiiigiii* 
Ht, Th. »M*, tf(>^'/9, q. ▼. 

Apr»«/MC, «f, A, Ct iu^efiiti, tit, 
4» lon. malarum legum inflitutio, 
iieemtia : a ^vf , et M/Mf, /«'x, q. a 
M/M», triiuo ! priet. iod. ih. »i»«- 

Aiao$itt V, • 2^ A, tfviar/, /nWtfx .* 
item fublb. vid dij/icilit. l^h. «^^f, 
vVtf, q. ▼. 

AoroHfOf, fi, i ^ ^fifig^ff^ P^g^r» 
Hinc 

* AorU^^i, ^dv.figniter, figrt. 4T 

i^99tfft% (*» i i^ 4, moiefiie/om^ 
toiit vexatu;J Smot, ic/omtmut/om* 
miilt imierpelhitut, 

Avr«^«r«f, f, ^'(^ h, yi:t vjfihiiitm 
Th. /m^, video, q. ▼. 

A^o^of, u, ^fi, irafuiidut, Th. 
^gyi. /V, q. V. * . 

LwroHtH, to, »,1^ n. ^ffidH' defi' 
ni/vr' a 2tif, Ct o^ilii, dejt^io, Th. 
«^,/m«vifftfi, q. ▼. 

AyrorairoLkH, «, • i ^, o/cer/ti 
'difficiiis : ' a 2vf , et ormi*mXitf */y, 
't«, i^ preerupta* 

AyrT«X«f,' bf, • ^ ff, diffieitis,qui^ 
iuai dffieuiter /uferari fote/ : ^ 
^vt, et flr»>,»f , /y<»a, q. V. ' 

• Lut^pm^Xuuii «» »»7 f»,/rrf- 
terveStu dtjieiiit, tranjitu arduus, 

At/nrc^if, i)«>{, ^, ▼(>€. fing. }i?f^ 
«r«i^i, i/tfelix Parit. 

Luaentfiit, iot, i i h, diffieitit fer^ 
/uafu : et 

Litonttoi, 9, i i ^', imcredulus / 
item ereditu diffieiiit: a ^if, et 
ir»i/«#, per/uadeo, q. ▼. 

• AttTTiXsyi^i, /msmiru Ttw Ji/rTi- . 
Xmytof, in/efiut 06 mari* /tuQusi. 
tempefiue/o pelago expofttus, 

A»rTJ/4^«X«f, », • jj >5, trajeBa, 
Sffieirts : i }(rf » e< Ti/^fl**»^ OTi//ff >* 
p. ind. m. «^«^/«^«i. , 

• Lvo^iXneerOf, •, • ^^ «, 7«« 
diffiieuiier eomprebeudi poteji, A^vf, 
in^}, et XoK/iCcw, capfo, q. ▼. 

AMSriTn/Mi, «er«f, t«, ea/usxuiver» 
fis, adverfitas r i Ivf, Ct «■it*», tf4- 
do, pro «riVr», q. ▼. 

AtfrTtrtif, Srf, 2 «^ n, OTo/r cai/^/| 
diffieiiit : ab iifd. q. ▼. 

Autorirof, m, i i a, fncredutus ^^ 
item ereditu dijjieiiit: 4 W>et «tk- 
toi, perfiadeo, q. V. 

Avriry«Mf, -A», f. iaoi,fpirandi Sfi 
Jieuttate laBoro, eegre rejpiro : ct 

Avrm^fotm, mt, k, /piramdi difficut* 
tat,/it/pirium, 

Avnrfotuof, n, ••, fifpirtofit ; k 
}ut, ct vfok, Jpiriiui, qaod i viiotg 
fpiro, q.y. . • 

Av^T^Xii#ffirr«f, », i i n, ehfeffU 
Jrffieitis : a )vf , Ct «'•Xi^^m^, o^*» 
deo, Th. T«Xif, «r^/, q. V. 
' • Aitoero^iuToi, tf, ^ ^ 4, imper" 
vius, inaceejfus, invius, 

« Avrri^tot, u, i ^ n, agre para* 
hitis. 

Ava^oTfUt, Uy i ^K M/etixi i 
Jif , et toTfMtffirs, q. ▼. 

AvrT^«(7«M, ••, f. nrai, p. •dfnmet, 
in/etix fim : et 

• Avrx^xYim, Imt, A, in/elieitae 
irt rehut ageridit ; in/rtlcitas qu^isr 
a Jirf , ct or^iatot, f. 5«», a^*, /4^'«» 
q- V. - 

At/rr^a^, ms, ^, idcm ; a ^t, 
Ct T^fltrT*», -rr>, f. iat, /jeio, *i», 

DigitizedbyG©@gIe • g ♦, aJifi «Rffiiihy; quVhdd tjt 
affabUU^ . f , ' " V''**''*'* 

navit ap^elli noh ^ffunf p) lcni ^^ 
(«, terra apfulfu dfficitfty' • ■*' , " 

patiais: i >yf, ft /fy9^;.i«r» *i, 
TRIGUS, 4. V. J '"*!*., 

Avtf^riCiift, fff > n, impteiai ; <^ 

At/tf-rtCiw^ -», f. )(«'«, iMry}/^ (f^ ; 
item 

AurriCtifetft •tC', rp^' tmfietai ; 
njccnon ■ . 

At/rrtCiir, id*, ^ 5 «> 7iif*us^ % 
^f , ^t ytCa/iiMf, eoliy <l. V. 

'Aum9t ihJue ; PxxU pro ^i/m, 
lon. pro ^vVir, (^«r, pr«r. impe- 
rat. m. verbl ivifafi^y 4; fT«ei, ^ 
Poct. Ww«w, impcff.^^lhd. m#a. 
Idvr«^i}», ir^ ir^, qUibd prftfetis foN 
xnatum eft a. f. 1. m. vefl)i Tuet, 
inJuo, q» V. 

Av^rafUfeuf9, gen. pl. C g. JEol. 
ct Poct. pro ^t/ra^itMv/prfdl part. 
m. .vcrbl Poct. ivfaftatf 'mergor, 

j h. ^unti/uBeOf q. v. 

Au9€t^, »,* 1 {^ ^, yi/« t'/JP /er^' 
ri totejl ; itifeUx, 'ager, Tb. ri^, 
faivus, ^. V. * 

^vrff^,l3or. prO 

i^Vmv^, tf» « ^ «» iffetix, mtfer: 
a Ji«, ct ri»«», ^«»0; aut fecun- 
dum airoi, a ^i;, et r»?»»/, ^uod 
malef.et, 'I b. IrmfAhfo, q. v. 

At;r>i^T<^, V, « 4^ n, offervafu 
iifjiiilis : a* ^vf, €t r>jgi*»> fer^o, 
^. V. 

Aur«»^«ra', a. x. paH. ad. f.' 
t- a 

AvTMiA', M, (fifficulfer pafio : f. 
»r4H^ et i7r*i* a ^/^ et ro»f^y par- 
4us, Th. rUrm, pario, p. ind. m. 

^ITtflWI. 

Awrffff, », », irfw^/ fexfus, apud 
Syroniacedoaa»:. qui alioqui lAn- 

Aj/ri/j^»r«T^, \t^ ' infeliciffmus ; 
fttperl. a Wi';^:^», i^, • 5 i, /»- 
^.V/x .* quod a \viy et rv^n, for^ 
iuna. Th. rtry^Jivm,fum, q. v. 

At/rf^i*, *>» infehxfum : f. iwr^, 

p. ifKA, a. I. part. act. ivru^^tretrff 

mtr^y «r^ ^ui-v^nfiirrmy ad-verfa : 

a. I. part. paff. i Xif, et ri;;t'i 

♦ foriuna y quod a ri/y;^ie w, J^i/wr, 

vAt/ri/;t«V**'> «''^» '»'*» ojffHiJh^ in' 
Jorlunium ; dat. pL it/rt/;^i9^u«rr a 
^t/rf;^»^', quod vidc. 

At/rt';^/*, «J, «, miferlay aiverff 
tas : CX cod. q. V. 

Avtvx*tf*taty acc. pl. part. praef. 
a«a. contr. 5i/rt/v5n, ;^ pl. ind. 
prasf. aA. a ^yr«;^ij*, quod vidc. 

Avevrirttr^y V, g ^, fA/;// //»- 
^</w */x fujiineri pUtf, J^ Vvi^ 


V. 

Awrfir^ii*, A f. 4»«»; t; «i*«a •»€- 
|ffdjf«», hfano^ miifW ti^hofy JHtO* 
ptkiflor:' ct - ' 

/^vr^njMtLy mf^hy f^aledUAttia ; J^ 
fciMtas verBdriHut a'^ ' ^ 

-Ai^i)^, V, ti «, 'mamHitSy M- 
faujfus: a 3vf» ^t, ^JAnt famay 

c^d d ^^, </rt^. "Th.' ^y, idem, 

q.Vrf ' :j ,. - 

^ Af/rfi9/M«»,. m^imp; tjuf^ gen. 

(hig.' lon. • - ^ • 

; Ai/rffc^ik, J; t ^Uy p. dx«, <//^ 

hilter port8; iAift^H^r, etgre fero: 

^r^^y Uyi 5 A, diMcilUi ratuy 
yt\ p6ttm gr-diilsy meSkpns ; i litty 

fct ^i^iyfero, a. V. 

• Avr^i^o/ti ady. //», irf *ix /«K 
Idrljueat; dtgff, tmte/fe: idi eod. 

Ai/rfMMi, A>r, «4, '»«/</& 9»T^ ; 

quas HeGod. Ive^^^or&^t foctt* 
Th. ^^», wMi, q. y. 

Avirp^efitf, Z, f. ^rW, anintum dh* 
jkiOy 4tgr}Jer6e k %h, et ^^», 
OTw, q, V. 

AMf^i^, ejofd. part. pra&f. 
a(^ 

Avf^faei/tittvy gcn. pl. .ffiol 2 

Ai/r^Jtfn/fi}, uf , «, a/f/m/ ee^ritudo: 
i jvf , et ^^, Mrir/t/, q. V. 

Avr^tfyixy etsy if, aJp^ifM voclt, 
{cufoHi': et 

^vr^etwfy k, J g ^, i^ffM .- a 
,Ji»», et ^«vn, voxyfonusy q. V. 

Av^X^lfti^y ttyi ^ iyinfeflus bi* 
berno frigorcy frigidus, procellofut : 
i fb(y et ;c»V**» ^''«'•'j <!• v. 
. Avr^^tifi^y tr, # j^ ^, idem, et ab 
iifd. q. v; 

Apr-^i/^rr^, ity ^ fiy qui dtjfl- 
cutter fubigiiur Ct capHur, inviBus; 
in fupcrL li/r;:^i/^<^%K^. Th. 
yjt^, manusy q. v. ■ 
' t^urxtXt^tf^i tnoteftP fero ; gravory 
indignor ; treefito : f. «vC, in 3. pf. 
praef. ind. W;^<f«Wr/ri acc. pl. 
part. p^«f. turxi^***^»^ ct 

^v^X^0um, »f, hi drfficultasy m^' 
tejtia ; a 

^•'r;^;!^, i*#, 5 4, diJictJis, mo" 
leflusy odiojus; in compar. W;^i^i. 
rif^, »* A ?yf, ct x**i» '"''"'"> ^» 
V. Hinc 

Lv^xi^St adv. Sffieutftry «ro- 

Avrx^ri^f*»!» "5;/«/, f. I. ra. ^ 

r^/wfc/, t/yi/ r« ciijufpiam cffendor ; 
ituommode et impcdite veifer ; a 

Avffx^nrnfut, ai^, riydijficuttasy 
imommodum ; ab ejufd. pcrf. ind. 
paff. €ttioppou. Jt/^^/Jf»!^»- a<;u{l^ iHffil^tms ; OppOO. b v^ir' i J 

' ^^^t^, ty ifSi ^4\ 
d\gicitit ^; tH^aUsy M/MMMkjJ 
i >wf, tt ;t;c*^^> «W/; ^uo4 
Xi^f*^i <fA»p, i ;^^l^, «vAMMh. 
• Avf AJ^e'*» '*<» ^» ^fficvh^f td 

/i*/Ai. ' - I 

i )>f, rt ^4f, #^; p. lod. I^ 

Jlat. ' * 

4Writf;t//i^ t, I g *, ///«^ 
inai/Jpicafus' ; \ }vt, 6t Sfofut, * 
«^, V»V Mwibii iEoL ^ 
Poet. ovtoftm, 

A0/*Kr4*, «, f. ti^y^mJiTe^^ 
1md4 Mj^ph. «x«r»,' peifu^M 
tv&attfwft^, eruheftwy^avr : tL 

Lv^m^ik,'miy% ffuaor : kl^i 
Z^f eiwity vi^tus, <juod A 9rr 

fJUUy vtdeoy q. V. 
A»r#^i*>. S, C iirw, £fficmtfir fl 

y?«^d.- i Jt;nrf(^. ir, i j^ ;&, oJ 

1///» iBfficitU: \ %U, Ct S^ye^ 
q. V.' 
AfvW^rmw^ 3. pt cj^lfii 1 3 Ai/rnf, ir, i, mrinator, fut am 

fubit. Th. ^t/mr, vel ii;«r,y:.&% 
Ai/«^, *. ;», ^»; iidwv Yd/uJ 

potejt. . . 
At/*>, (Po^t) pro >/•% *dW0 .- gd 

duaL Wv, gen. pL Iv^ dat. \ 
r/* vide)i««. 

At^n, f. ivrot, p: ^MUh >£i 

ingredior ; oceidof indm^: ucide « 
v*,'et THfAty idein, q.v. 

Av«)i4Me, Im/xju^um», et 2idrsi 
w, i/, tA, DUODECJMv ^ 
rm. 

AvJhmdifOft^, *, ^ ^' iMn 
eurricula alfJvif, Th. ^t^^M^, an 
yir/,.q. V.^ 

At/»/}oiii/BMi«d^, *, • 2^ 4, f « A 
</<r/»R menpum ^; tvtt^kxmftmtn « 
X^ ft^rmiy id eft, oJVAMrH iM 
gijiratum franftgere : a ' )mw)m 
auodecim, et fiffv, fuifost 0, meuj 

LvtHtKmrmtofy adjcd. f»i iWn; 
mo V. gr. <£rr, aut anmo atsfmidfASi 
aut patitur ; i ^mmum^ Ct In 
amnusy q. V. 

At/M^McH^, ar^, •/fvr, i&m^ 
mus : i )t/«r, Ct lixc. dectm. 

AvZ*, gcn. pL vel Att. et To 
pro tvoTfy duotum; geo. duaL 
i^iM^, due, q. V. ' . 

Aitf, per Apoc. pro iZfUiy doman 
tCC fmg. et ieifcm^my dmmmt, ac 
pL a» hftafyfiruo, q. V. 

A*r, 3f f , df , 3. 2. fob.' a(^ a 1 
^*r^^ doy q, V. 

Aj^uu^ •«, «M, rik. dttmttciriy a. lidkni JUtMJ B^ift. A hv^i««y 
AJbr^^LpF^, 4 i «, <&«i/^^rt 

K^&w, fdbaad. ^^v^» Umpus» 

li^xmr^Si^^ JLUif mtfBy qiti ^#r 

U&^aar&f oGoAi tmamHy^ti ohfjit 

\ 

iJiT^, fl^ M| dmodecimm .* a 

BL et MM, Jttgm^ q. v. 

fcVitii^ii, adt. %^. ^ro Ltf 

^Liagy, M, M», DODO' 
lEOS: i 

iJL^ m, I, DODONA ; fyslva 
|iiri ct orbs. Vide Steph. 
An^ «• •, Att. pro l«Mj», 41, «, 
.L c^ aft. i M«/M, J«.- a. a. 

Ims Mr>r.* j. 0n|^. a. %. opL 
1 hiL et Act. pro ^tin. Sin 
b4 & fc;^ erit 3. ilng. fab. 
IX^ tSL vertM antiq. ^^j f. ^«- 
i%5ALpnet a^ ^«m#, ^M^^f, )*^, 
r loB. 1;^ vel a. %. iub. ad. 
l»JS,3f^ i^ i matfjuydo, q. ¥. 
4m*, pro #Mu, 4>^y pro' 3mm, 
ff Apoc Pbct. 3. fihgJ a. i. ind. 
L Sz IwMOy pro 0«»ie«y, 3. pL a. 
^ W. a^ ^crfai ^j^/e<, /0, q. t. 
Sj&^, «, ^ Dor. pro #«xd', v, 

fcr«r,q.v. 

mEbb, «v^, r«y iJMrv/^ teBum ; 
L ^i^BvriB, et in dar. pl. 'iti/u^r 
hz .\a|L A SOMC : i }^/»v*«> 
^ ex lycM,) fa^ra per con- 
hCbgBesw Th. ^i^M^ exirug ; p. 

la«i«w», «, r^ dumw maitaf cuU' 
fc» ; ta^Mi .* dtA. a ^jM| q. timitZ^t. umm^extruot mdtfico: 
iq. V. 
U«i bor. et Poet. pro >«mi^, 
i^, s mruxdo, qnod vidc. 
1««, dmdeximuj ; per Syftolen 
b iiiti yu i» Poct. pro ^^iv, I. 
l A> a. f«K a^ i }^/m, <ib, q. 

W(', pro 3£^ acc pl a )«i«», 
^^■1, q. V. ^ 
BapKy «#, «, dofmm, douatio : et 
f "y *i » adv. flub. ««ri,) gratist 
9mim,Jrm^m. Th. ^tt/^y, ^lMt/xxr, 

rT. 

£*(UM«j, >«JK«ii, et M^i«>, -«^ f. 

*»• ^, ic^iw .* L I. m. !»••#• 

*!pfft paC 2<d«W^}:^«U, «"«l, TWi, 

' L ^ ffl. (3^.^c#a,uitv. 

^^*«, «^, «», iJB«ad«, «Mr«v/, 

n^^r et 

*•*'♦, a, jP», mwuribus placa» 1 p. fiidl p«fl!'tbbl h*^«fuu, do- 
«, q. V. 

A^^Mttm, JkrUy li^ui ; prftf. 
inf. aA. >o<!t pro^^f»{(/», quod 
a 

*i*, 8, i», Difiiii^ dy uA. Dicltur 
et i&A^a^f, Uf. ^,,iddnl. 

Grmcim : hetn noMcA^ Kjrftlplilft. 

A*>^/r}ty, Dof . pro ^mgi^tiv, io^ui 
Dorici; pr«f. iil^ 2,St. vcrbi Ai^ 
^t/m^ fnt. iVat, JhHce toquor: hioC 

Aw^iW, adv. Dorice. 

^^otoxiatf w,"f. ««'«», <Awv// r«^}0, 
tnunera accijpio ;' itefn mumerihus 
corrumpo : acc pL part. prxt 
aQ:. Cootr. 2iv^«^xt»vr«f* i ^**^, 
doMumf et ^ij^fljMAi, fa^/0, q. V. 

Am^a^MHfiMf «r^^ r#, «itffe«/ per 
corruptionenl ii£^Ar//ii«»; i przccd. 
perf. ind. paiH 

AmMiUmio^ mi,n,mukctura accep- 
tlo^foi^. 

Lm^uoty V, « ^ 4> mtinerttm ac- 
ceptor; danit tiliiaus: i ^S^^, Ct 
hx^fiuUf capio, q. V. 

Am^t^m, Si f. nfm, munerthus 
corrumpo : 1 1»^*, Ct ttovrrm^/eco, 
q.V. . 

AA^POl^,», r2,dbxii«n; item/n/- 
«1« minor: h?ftc fdrti ma&avii 
AngL Dowxr. 

vorat, donivorus : a ^^^«y, douum, 
et ^«y«>, «1/9, q. V. 

Am^^<^y «, i g n, fPo?L) y«i 
domafert aiicui dafida : a ^m^f, et 
^i^,/rr0, q. V. ' 

AM^iirr«/uw, Dor. pro Om^juu, 
"Ufimit q. V. 

Amff if, DO^, i^iriw .• indeclina- 
bftle Poet. idem qood idmt^ Th. 
mmfu, do, 4. V. ^ 

A«^ri^iNii, Dor. |>ro ^mnn, f. X. 
inf. aA. cjufd. verbL 

Ai^, /ra<£i/ ; 3. Gng. a. 1. fub. 
a^ Poet. pro ^«>r, ab a. i. ind. 
ai^. timam, pro fimma, s(b edd. q. 
V. 

Aiv«'<, lon. pro ?f, 3. iing. a. 2. 
fub. ad. Sin abfque 1 eu 3. pL 
Aib. ejufd. tcmporl), verbi fupra- 
dia. q. V. 

A«ririiri, I>or. pro 

A«Jw/, 3. pL f. I. ind. ad. ^m» 
wmy vcrbi 2iimfii, do, q. v. 

Amo-m, Dor.' pro 

Aii^m, dabo ; f. I. ind. a^ejufii. 
vcrbL 

^mrn, datori ; dat. Cng. a it^mt^ 
V, i, dator : fed ufitatius. )(9mf. 
Th. liimfa, do, q. v. 

Amrii^^ jj^, «, (Poct. pro 2*- 
n)^,) <^/cr, donaior : ab cod. q. v.. 

A«r9(ff , ej.ufd. noni. pL 

LmriiH^, f« dc», dofla foiH^, et Wecfpio: i ^mriii, dcnmaf,'^ tp^ 
vidc. 

Amtivdvy Dor. pro XM-z^i^, aoc 
iing. i" 

Amrmi, nf, k, donvm^ mntnusy pt»*- 
pi-i^ quod ^oniiimitur, vO. viauuo^ 
vejns : lorti a ^m^H, gtuJ kttfit^ 

jrif Mti. Th. Bi^U^, Ji, q. v. 

' A*»WVif//, i^/rc/ ; ejufd. dat. p& 

Ii>n. 

^«^«•«jif^nom. pL J ■ 

A^r**. «g®*, ;, DATn, dona^ 
f&r ; 4 o^mfu, doj q. V. 

AA»/, pro Immfi^ dedijfeia: pet 

Epenth. lon. . et Poct. p»o ^£^ 
5. pL a. a. (ub. tft. tfb ^od. tdl 
y. bL fub. prx£ std. vaftii ^bib^ A«^*^ f. ^'^^«'«r, p. ^iimsui, id. quo(t 
^'diyi/u, J^, q. «. J» l<fota quiftt* apud^draccw R- 
tene, fignum ^tiam numcti 
qattoarll. Tum et «, /F^ ii^ 
multit pro 0. 

•E, KiB, dolemis partkulaj qw^ 
geminari folet. 

*E, SJS, proiiominis tcitiz per- 
fpnae acc (ing. if, ut, Aflglici j 
iy/ui, it,Jiii: hlnc W,Vel •f,Miv 
r^irtg^, THtia, Angiic^, ficc 

'£«, ^ir, vab, adv. qucrcntit veft 
admirantis: ab 

*EM,/tMe : 4. fing. pracC vel im* 
pcrf. impcrat. oA. cobtr. pro f«v 

vcrbt lmm,Jino. 

•E«,lon. ct PoJt. Edafi 2« prv 
h, I. vcl 3. fing. imperf. ini 
vcrbi hfti,/um, q, v. 

'Ei, ct itt/ua ioiia,ptcutium : e& 
}0(,yim/, vid. X,/e, 

•Ef, concedit; 3. fin^. prxf, jniL 
ad. ab Uu^Jiao, f iir*», a. i. fub». 
ad. isrw, iif , fi, p. a<a. imtnm' vidc^ 
Moor ^lcraenta I^ Gr. pa^» 
126. 

*Edm,Jinit, Po€t pro If, pcr 
Pl^oia. rff «. 

"£«7«, «if, 1^ /regi: p. ind. nv 
Att pro f^« per refolutioiieml 
augm^tr n in i«» (quod frequcns 
etlam in aliis tcmi^ibus,) ab £7» 
tvfttf fea aly««, Jrango , f. «^, p». 
lixa, et ?«;%;», p. m. part UyiH,, 
a. I. i|^«, et fl«^«* et 

^taynt, /ra^}us fim : Att eod,^ 
tnodo pro nynp, ejufd. a. 2. ind^ 
pair. Hinc a. 2. pait* palL Im^ 
yus, inL imyiiriu. 

"E*^*, «f, f, tkmul/t : pro jXir^ 
prxt ind. m. Att. refi>Iutiooe 
augmenti n in c«, pro quo-ivc^ 
Poct. ab «f^rM, vel mUs, placm : 

prast m. pact U)c^ pro c^«£' fi^ 'S A 

in au V.aA. Uht pro jp«r, JEoL 

•Ead«r«, //««*i/m; pro AJW, 
cjufd. p. in.*part/ acc fing. 
xnafc. 

'*£«««, f>trwuji{ pro ?««»«, p, 
ind. ?»d. verbi Uw, /?»o; f. r*s 

'£tfXA»;Mi, ftf/ft»/ fum ; Att. cod. 
xnodo, pro, nX*f»»f perf. ad. verbi 
mXt^Ktt, caploi fut. m^Mfm^ a. 0. 
a<ft. j^x«ry, a. a. a^. part. kXwt^ 
inf. «AilMM, (ab ^Xmfju, conjug. 
fecund. quod ab obfoleto «x«#», f. 
A\«;#«, formatur ;) ct paff. 4Xn- 

^EAXmVy caftutfui; AtL {imiU- 
ter pro «iAai», a. 2. a^ cjufd. ver- 
bi. Pr«t. autem et Aor. Scc Ad. 
paifiv^ fzpiflimd fumuntur. 

•EA'N, /.• conjunA. conncxiva 
conftruitur cum fubj. et opt. U« 
|Cfi, ff^, U» li /«Jk, ftn ali^er, alio- 
gui ; pariiiuld fotetttiaii* pro «1»* 
ikpc poftponilur,ut ttrof if^dix- 
ijfem; ({«andoque deeft tr fed 
ranis praeponitur, ut U lav, ^m- 
gufiaue.'^ cum Ti notat^r; ic»- 
vtftjit Bummodof &C. 

*EAv^y«v, plaeebam ; I. Cng. ini- 
perf. iad. aS. Att. et lon. pro fsv- 
Sam, (m pro augmento n,) verbi' 
iuhafv, plaeeot q. V. 

'E«M», j^, «v, ittJutu pul*her,tefiuiif 
fubtilit; fubft. pailium, peplum, 
pro t/tMrtof' ab m», Mt/xro. 

"Eayfri^, conj.^, dummoJo, 

"EAvrai, 3. pl prxf. ind. Att. 
vcl.Ion. pro nmM* ct U>ro, pro 
«yr«" ab n/MUifedeo, q. V. 

'Ea$«,/ri^* ;• I. fing. a. I. ipd. 
a«5l. Att. refolutione augmenti 
pro n^, verbi £yyv/u, vel ofy*», 
jrango: Vidc Uy«. 

*EAP, ^f, ro, ct contrad. Poct. 
«e» «e«^>.(^ lon./SiJe,) Verjan^iti 
pittguedo» 

'Ea^iv^, 1», f. g. ab 

^Eagnefi >», •», vernus : Ct pcr E- 
pentn. hti^his» Th. i«j, </rr. r 

'Eet^oT^o^nt, c«f, • {^ ^, vere-mu» 
fritujf vere natus, vernus ; CX 7a#, 
crr, et r^i^iv, a/0 ; p. ind. m. r«- 
re«^«. 

'E.xttftuis; 1. Cng. praef. ind. 
a^. contr. verbi Ui». Tum U/, 
pro ?««, permijtti 3. fing. a. i. 
ind. ad. lon. ejufd. verbi. 

*Eks,fuas, pro ^j. 

**£««>«, Att. pxo n«'«, a..i. ind. 
a^ verbi Lfta^t, placeo i vide 

*Em,ffup.iff ftviiitus i I. pL a. I. 
kld. ad. lon. fed lei^eii/uf, I. pL 
a. I. opt. ad. 1^0-ce;, a. i. inf. ad. 
verbi !<£*;, y7/io ; f. t«r«, p. a<^. 
n/xxa, a. I. iiid. as5l. (<«/a, 

EkVfrf . /vc/;V ; i. pl. f. X. iH^. ti6LUf^ftMdst s.fii|g. a« x/fub. 
ab cod. q. V. / 

'"Eawij Iten. et ir»#vi, Poct, pro 
tU);fm/tt: (ut ri^Uri, lon. pro r«* 
Arr4,) ab ti/iu^fmm, 

'E^wxH 3*. fing. impcrf. ind. a^ 
lon. pro liM, contr. ttm, verbi 
UMjjimo, q, v.r 

'Ed^ofMf, I. pL f. I. ind., ad. 
vcrbi \am,ftmo: .,f. iaf«r, p. 7ic- 
««. , . ' 

"Ecrrc, extfieme; Dor. pro ffr«, 

IV, praeil part. f. g. ab Ii/k), /mv, 

*£«r«u Ct utr« lon. pro «vrdM ct 
^yr«, ab ifAMijfedeo ; quod formam 
praBteriti, pracfcntls autcm habet 
fignificatipnem. Ab inuC,2«, q. 

V. > 
?E<«rt, lon. pro i{rt, %. pL impcrf. 

vcrbi tlftiffum, q. v. 

'E«trl«v, /memdmmi vcrbalc ab 
XAoiffino, q. V. . 

'EavrSf, nf , V, ct contradd ivrtf, 
^if* if>/" fpfius i promomen ^ipro' 
$umy fimgulari pturalique numeero 
cafuf babems tantum obliquos. £x 
7« pro i^fuiy et ii/r«f , ipff, q. v. 

*Ei^tnf, accemfut fum ; Att. pro 
ipinfy a. I* ind. paff. ab avrofiau 
Vel U^y, lon. Dialyfi pro h^ 
hf, a. I. ind. pafil ab X^efoeutfe- 
quor. 

'EA'n, /W», permJtt»; impcrf. 
ind. wSt, iieuff -«*y, -«Uf, -«tf , «i, -«(, 
f. Ur«#, a. I. ind. ad. ^«#«1, a. i. 
impcrat. ad. Ur»y, «r*», sl i. 
part. ad. Ur«if , afrof, perf. ad. 
^«(MB, quod rccipit * poft 1 pro 
augmento. 

*E«Uy, bomarmmi gcn. pL fcem. 
.£oL pro iivy, ab lof,'n,if, fuus, 
a, um, q. v. 

"ECa, Dor. pro fC», w«iV; 3. 
fing. ab 7Ci», a. 2. ind. aA. verbi 
^/y«», vcl finfu, eo, f. I. m. fin^o^ 
futu Itcm liaconice pro ia,ftmei 
(interpofito ^,) ab iat,fimo, 

*ECet^iert, 3. fing. a. i. ind. ad. 
i /3a)i^«*, irefacio, vado, f. ir«r, Ct 
Dor. i|m. Th. /U*», idem, q. v. 

"ECiuM, ibat i 3. fing. imperf. 
ind. a^. ifialftt, eoi f. i. m. /3ij. 
refMu, a. 2. ind. ad. ?C«y. 

"ECfltXoy, tf, tfjecii a. 2. ind. a^ 
Vcrbi fiaXXee, Jacio ; f . /1«X«, p 
iSlCXfi;K«, o. I. ind. pair. IZXiifnf, 
p. m. fiiCaXet, 

"Eiaf, pcr Sync. Dor. ct Poet. 
pro iCnraf, 3. pL a. i. vel 2. ind. 
a(5L Sic ?^, pro ifCn, 3. fing. ab 
(Cify, aor. fec ind. ycrbi fiaifet, 
vel ^Hfti, eoi f. I. m. (ipe-ofAai, 

'£C«i(rc«r«, tingehatur i 3. Cng. 
imperf. ind. pafi*. i ^avrt, intim- 
go,mergOi f. ^*^, pc«t, fii?aifa, 
q.v. 

:)igitized 'E Caf i t m a rn ^ f, oaOgfmtj j| 
a. 2^ ind. pair. cum dupUd 1 
^ento, verbi ^eifMrofmt | 
^afty, gravit, Ct omrr^^ 4 

AUi vblunt efie 3. pLa.|.j 
ad., verbi ^^fiafmttvim, a, l i 
vifufum gravato ; ab uifiL <^ 1 

'EteUof, pro ttm,Jimei a.> 
pprat. ad. 2. fing. interpofi 
Laconice, ab \att,Jimo, JLao 
et Syracufii dixcrunt VUm. 

'ECaTarm^ at, t,portavii lA 
a. i, ind. zA. a ^«irarjw^i «■ 

'ECtL^nfT*'^»* fi» t i.ii^ 
2. ind. pafL2C«^, iiW; t.j 
a. 2. ind. aS. (pro;C«i«^cij 
*nix gratii,) vcrbi fioMit 
mergo: L i^«,,-p. fiiUpm, q.1 

*^O.ufftkfOS, »,'•«, pcitj 

'£C)«Xt»^«^#«(, i. pL a. t. 
m. vcrbi />^vrr«^tju, oM 
Th./^,^,q. V. 

*EC)«/cai«^„«MH «^««* ^f^ K 
tBe aliquid/aeit,fepiim a a mt : 4 

'E^of^,dios, 9i, iTEBm 
J)A,fepHwiama, nurmarmt feptm 
feptima diet, fcu frptimm p 
diet : a^ \Trk,feptem. 

'ECiofUmf nt, (fubint i^ 
Jiptimta £a : f . g. ab 

'Edofiarofi eirn, mroo, fflA 
et 

*EC^«^»ayr«(, m, «J, «'«*j| 
^tf; OMXirof. Th* W^^jli 

*£C3«^ifx«»r«it^, /epUtofwiM ^ 
lcg. tanquam vox compolki 
i^,y<x, et \^eft,nae»r§u 

"EC^efAnttOfreimts, zdv. fpt^ 
Ct 

'EC^«^mMr«f, 11, offfeptme^ 
Th. \Trii,feptem. 

"ECiofut, n, «y, fepHmemt, a, 
r^ tCiaft^, (fubint. nftl^) £ 
fimo, ab cod. Th. 

*£C*C«c/dMri, 3. iing. a* I. tod 
a fitCeuiot, ei, coiifirmto, C «M 
/3tCtC«i/«#ji«. Th. fiiZatof,/\ 
q. V. 

*£C«Cx4/Mirv, r«, r«, ii^aM rr« 
fing. plufq. p. ind. pa£ a ^ 
jacio i f. X4V, p. paCT. ^iCXii^ 

"EBEAOS, five iCiMr, », «, i 
A^C/iS, lignum gravilfimuni. 

•EQj, «, vel lcni fpiritii, 
l^om. viri. it»A.ir«v, tremjHmo^ 

'Etnf,nf,n,venii i. i&g, 
ind. ^A, a ^'y», vd ^ftt, t 
nio i f. I. m. fino^ofiuu, "p. a^ 
Cnma^ a. 2. part. a^ /Sif.~ 

'ECtfrfc, «tf, I, a. I. inA 
(tanqu. i fiate,) vcrb« ^«m 
vcmio; iCr.raft 3. pL a. X. 
ind. a<^. ejufd. 

^ECn^tro, 3. fing. imperC 
med. verbi fiirofuu, qi&od ^ IB 

h 

■^»' 1* fe>f* ^ t"* u^ ^ ^ 

t(Si, 3. fng; iiBper£.'9d. a^ 

,is.iB<La^lCMn;qti. dC^ 
\mL DLfimtvita, . v 

ib ^ ct JUiclW ▼octtiir, 

pBCUBy ALTHMA; mal- 

rpiffb, 

IGm,W»; t. 3. iiid.\«A. i 

^U, mewii X. i!lig. a. ^l 

i^k$UwTm,m9€w; L'^, 

i^tjJsm^ p. pafl: verbi 
b»m >trA» «« M^. Th. 
^n^ i, fifiu ft$idam otud' 
)imk. 

^hffMi Ufiufim : Attr|»ro 
l^ui.Krljnfl'. vcrin exmr- 
i«»; £4«Hpif«,q.v. 
^^Mmmf, Att. pto ^«CJUmr- 
k pcrf, ^. aifc pL niim. 

't. 

^^»wt, «#, f, a. I. ind. «d. 

P*«l*> jtrminaw ; S. ^ lOd. 
L^ier^ q. a ^Ajirfi«^ ut 

P«^W«, «f, f, a. I. ind. 
i i 9U#fi^ Im^^ /«^mt ; 

JM«, tj, I, et Iti 3. pL r- 

l^«»; f. 1^0. ▼. 
^^yH^tt impof; Tcl a. ». 

^ per Sync p^ i«€Xirr«, 
%?^.perf. ind. pafllverbt 
SMqwfi i^xi«. Njii 
■«& vdk imp«f. ▼«! ». ». 

^«i«aiflf; 3. fiig.impcif. 
^"«.Teibi ^, ciamro: f. 
*i f ^iCtM, a. I. ind. ad. •- 

^^"^«W «, «tw, a. I. ind. 
^^ «, impert ind- ad. 

Jr^ 5- P^ imperf. ind. m. 

t^*«» Att pco 0i«Xiw«a, lCwknf^£fm^ 0^'mri, a. 7; ind: A. 
e|ufd. verbi; 

'£:;»A.«A|», ««£»; «» I. ind^iaC 
i /i«XvMM, W*# f. I. m. iB«Xif#i»- 
/Mu, q.a)}tfAi^<. Jh. ^tfx«^, 
WSt,iq. vw 

*EC»»#, ^ fing. SCirXiw^ 3. flng. 
imper£ ind. no. ejuid. > 

'ECfmtlm, t Um^ HebrsBomm wuh' 

'BC^tC^mitt ^» i^HSBMAlCUSs 

ct ' . - . ^ ' 

a,wm; ab 'EOf, I, Paren»He^ 
braBomm, ut.Gen; x. %i^ Komb. 
3Ktv. 14. Aiii aliter irayMJU^^i- 
C«««> nt vidciie cft apod Voif. in 
£t|rmoL ad vcrbvim iupa. 

'ECfmk, tht, K Hebraea; 'BC^, 
hdXtmnfy hBgaa. Hcbm : ct 

*£Ceii«r^adv.Hebraicd; abcod. 

'EC^da^nHdmmMffimiSLt.ind. 
pafl: vmbi/i^«^ vcl/J^^,y^r^* 
«•, M!j»,^. V. 

'^k^X^* *ff *f mmJf/teii a. %, 
ind. aa. i /^;^; mMdifatio: vndd 
a. a. ind. pafl: lC^xv^ part. /S^ 
^«i^. AUi volunt cfl*c imperf. 
ind. a^. a ^x^ trepitJm doyfi' 
i»,q.v. 

'EC^, «r, c, f . I. ind. aift. i 

^;»:*'»/^»,^, V* 

'EC^^MWf, 3. fing. a. i. iad. a^. 
a M yf wg a^ /MM ; f. ^rm. Tb. A^. 
vJk;foM#r«^q. V. 

'£C^, propr.' nem. fiuvii in 
Thracii. 

'SCfv^iMv, 3. fing. imperf. ind. 
pafl: i ^f^M/, rugi: Th. ^ 
;t;«i, t ^^fremdo^ 

'£C^, 3. iing. a. fk, ind. adb. vfcr* 
bi ^^, nt f if», cz li^mfAt, 

*EC«r«r«, Dor« prO'iC«qr«r«, w- 
#tfvc/ : 3. fing. a. z. ind. m. et 

"^BCmait^ ppo iC«t}rfl*, 3. img. a. 
I. ind. ao. vcrbi A^uv, «/««».• 
vide Hcfych. 

'ECflfrAfr«t, ion. pro iCsMfirmv, 
teUhrei /a&i fiitt ; 3. pL a. i, ind. 
pafl*. fJic lCi(r4r,Tt, pcr Ctaiin 
pro lConhrn, a. pL-a» i. ind^paiT. 
verbi 0mmt clamoi q. v. 

*E.ymfm4fiv, gavifii fum ; I". fing. 
a. I. iod. paiT. a ymfom, m, voiyp" 
tate affiihj i, iam, Ih. >sHf, 
ialitia, q. v. 

"Eyya^yrf Tir^ny^cadem gemma 
qnai/a/ytrff ab4» et Tay/tft, quia 
in Gange reperitur. 

'Eyymf^/Mttnt, tt^f^ i i n, vati- 
daator ^ witre : ex ir, ymfit^, ct 
fUifTit, om. qu, vid. 

*Eyyaf^iftvt9i, u, i ^ ^, qvi g 
vifitre votem redf:t^ ventriioquua ; 
quia habet diemoncm, q. i» yeir^ 
fwiuf^ftr itcm maguf, nri^fui i ;apurLX*ll. Ait U,-ymf^, et 

/MV*r, «m. qu. vid; ' ' 

'Eyyiymm, p. m. vcrbi lyyrffiai, 

tanq'. ct iyv^^i ct in 3r..duaL p. 
iirt. rti. (vytycartf , et metri cau- 
•I pCT Sync. Iy>rfl^9ifr* fic lyyU 
ymfU9 pro lyytydmfMf, tt part. 
iyytymmfr vm, &€. Th. 9^M/Mf» 
Mafcor,- q. v. 

*Eyy%y6timm, poHieitut fum ; pn> 
^yywpMi, pelf. ind. aA. (augmen- 
to fyllabico intrinfecus aflumpM.) 
verbi \iyvim,fpomdeoj L dtm, Th. 

*^yy^fjp^fi^f q« ▼• 

'EyytyuftfmridfH, p. part. pfC 
ab iyyt^fd^f^, «Kerceor, Th» 
Ttf^fff, ^M4b/, q. V. 
^ *Ey^/C«r«», », ri,. hrdraulicum 
mftrumentum, humano morc pe*' 
ran^hnt: quafi ab tyytn ^mi' 
ftn, . Vitruv. tmgikrtm dicit. 

'£77^«^ et tyymtt, », J j^ f , qui 
iu terrd fCu m iffofiio efi i ^mftif 
f*m*m iyyttm, rtt ufure infujidis, 

EyytXdm, S, f. irar, irrideo ; \ym 
ycXf(r rtft, aiieui iiiudere: ex ir, 
et ytXdm, rideo, q. V. 

^Eyytf^ty it, i ^ k, imdigena, w- 
gemitut, tmfauguimeut : CX ir, cC 
yifOftmi, nafior, q. v. 

'Eyyiimrmi, 3. iing. a. %. fub. fn. ' 
iyytfSfaMt, », a. 2. part. m. ab 
lyyiffMU, imfim, inmafeor, Th y'f 
fofteu, mafctr ; f. I. m. vct f. a. 
paif. ycr^rf^, a. 2. ittd. m. 2>i- 
rf;»»jf, a. %, fub. m. yifmfUit, if^ 

HTtU, 

'Eyyt^m, appropinquo, aeeedo, im» . 
tuneoj info, tom dat itcm accuC 
iequcnte Itt, irJ, «•^•f: impert 
^yyiin, ts, i,- f. I. a^. i>^/r«r, 
Att. lyyirn, p. n^MMf, a. i. part. 
ad. iyyiraf. Th. lyyvt, prope^ 
q.v. 

'ETr^/rcr^ai, lon. pro i|trr«i, //w 
f/rr; nt ct pro tuftCetinn, accidere^ 
contingere r ab 

*Eyyif9fitmt, fcu -ytyf^tmi, infim 
vcl innafior ; interfum, interjieior / 
(dc tempore,) eontingo, evenior 
iyymrmi, Impcrf. lieet,/eri potefl^ 
Th. 7/rrwci, nafior, q. v. 

'Eyyi»v, ndy.prcpiut; comparat* 
ab iyyvf,propi, q. v. 

'£yyirir«rratv, 3. pL a. I. impC* 
rat. a<ft. vcrbi iyyiim, quod vidc. 

"Eyyir*, zdv. proxime ; fuperlat. 
ab iyyvs,prope; comp. cyy/rr, et 
Xyyvri^m' fupcrL i^^yvrfMv, ct 

^Eyyltmfim, tcrt^ rl, eranii /ffu» 
ra; in qul o» fradum ad hib- 
jeAam membranam iyytiu, id 
Cft, a^ropinquat.^ 

'Eyykvttmt duicedtnem etffero, qv. 
indulco : yXvttmif efl duUior, pro 
^Xtf»/*», a*yX^\»?,flf!ii/tf//, q. V. T. ' - ■ 

jpfrVapud Vitnir. Ub. ix. q. «• /^ 

^Ettw > », ^ «^w ; «t ld^<«M», 
4iy ^•yfiiUu^ ^ aib li» et ^fwf, 

''E^^^inrtfr» ^ i ^ ^, infcriftM ; 
:4 3. pecfl fing. praet. ind. ]pair. 
YCrbi iyy^dft^ itifcriho^ q. V. . 

.'5E;3^«e*^ «> ^ i^ k^fcrif4m^2 
<yxi oppon.. &y^mptr ^ 

"^^ p« hy^yi^f''^ «*• ^* ^?^ ^>^ 

JM^r^^j-A» prartl paff. lyo^yfmf*' 
^iy^SiiUvyJiy^KftfitiH*' Tb. v^ 
41*», ffrtU^ q. V. lode AngL TO 

'K^^MAifa*, f. #^«, et {»* »A «tf» 
a«i tradot tfadt^ ifftro^ prabto^ ab 

«ffx caviias* 

'EyyimXSl/Uftraderefeyjfd.^ I. 
^. a£l. et lyyimXtit^ «f , 1, s^ l. 
ind. a^. lon. 

' "EyyeetJcfft^ Dor. ppo Xyysmn!' 
/i«i, f. I. m. ab 

'Eyy^»f, «J, £ i»r*r, fftmJ^^ pr: 
mutU, tk/^ondeo i »b <»««f, «, i 5 
%^^4iiodab 

•ErrTtf, «f, Kfponfo^ fidcjuC 

IJO : q. iv 7«M#f, Mi manibuc de« 
ponk. 

'Eyt^MiMh Bf, %^fpoponS^ pro *y 
^Mi#«, a. I. icd. td* loo. vecbi 
^yytfdof^ <}nod ▼idc. 

^onittm; et 

•Eyytnrrwf, ?, •fjjnnfirtjijfj^w, 
Th. i7>»«, q. V. 

. 'Eyywfmgf il, «^ frmiffm» : ly 
yvrsTfi, jpoffa, dtjpomfmia : ab «od. 
^; V. 

'Zyyifixf^comitivfiproft : et 

*£>7^/, PocL pro i^yn, /ri^^, 
cvmgeiL 

'EyyvfjnM^nmn^ tnerctor ; lline 

yrcC pon. paiT. XyyMf^^t^iftki^Hy 
a. I. part. m. i7^^/(v«r«/MMf, ver- 
I>i Yn»:riJ^/m^ atrrtoo : L dwm. Th. 
yvfm»f^ miduSf <^ %, 

"Eyyvof, ¥, • «J «», pr^Cf idcm 
!i)u6d 

'Byyvof, », i, J5>tw!^ • Ci l»» et 
.T^^rop, maaut, Th. tyymy fpvifia^ 
q. V. 

*ErrT'»» 9^v.propct oum geo. 
Jxpc abp[>h]ti, ct pro %yyv$m, 

'Eyyvr^rofp ct tyyirH, (prac. 
lupcrl.) /rsjtiW/ ; et 

'F^^T^rdm, iy^rvrtfra, ct 17^ /r«, 
^w.prcximes ftlporl. <4 propififuior,Jimilior: et 

pim ; coQiqparaC ik i^>W» pr^e, 

q, T. . i . .. . . ' 

'Eyty^pnu*n,fcripferam; pla£|. 
peif. ind' «a. "vftfffai yci4i;ai,'f. 
wm, Att. prv y^mpm^firih-f L 

'Eytivmotgepnijif lom^.fW lytir 

«M, a. fincf. a. 1. ifid« m. i><4N^ 

/Mir, *»,' «r«, Tcrbi yiifofimi, mafcor^; 

«. & imL m. ly^ t f^ y in»! •« trt, p. 

B^.>'iyf«K» %• X. md> mb l^f»r«- 

/iftr-Ct tyMf^^nrK. ' 

.'Et^ffWf a. .1. inf.. a^ '><¥«« 
fnrgti.z, X. inipb m. ab lytt^, 
fufcito: \yu^ mf!kmim» mmk rmf 

•UM^f^k id eft» viihrft «lrf^« 

Jplemdidotmrmmi* ormmfmmtodmrmre, 

"iyiift, fiifiutmvifj j. fing. a. t. 

iod. aa. IsiL ^9«^/^^'* 3- 

fing. prat nel ?• i. fob» t^» ab 

cod, : 

'£yiii^i«y rm Xtyvw Wiom h/mm, 
Pindur* JRmmittr^ aficifi ommm^ 
t^bmmmmm «/«■» id e^ pr^damam 
emnmem im mfit»^ Itmdfm fcriJmrtf 
Pttk emmere» 

*£>w0f|pfifiS €9tkdtit ^ctL Cng. 
Dor. pro -v, prxC part. pad*. 
Tcrbi 

'ErEfPn, txckmtf^dto, enpm^ 
fmdoi acctndo i ^r^t^oi mtm m red" 
I* in N. T. f. l^ff^V Tp. iyo^ 
Att. lynyt^xm, a. iw in4« a^. 4^>««!> 
^ praef. pd( iv»w»i, r^^^^y», 
excitor; pcrf. pafT. JtT^^^, Att. 
^yiiTi;^^, rjM^ Tom* •«. Z. iad. 
paff. iy*(h*f nf , «. a* z.fmpent. 
paiT. 1. fing. lyi^mrc* a. Z. inf. 
paC iTi^tfihfu; ft. z. part. fff. 
iyi($iii. f. I. p«ff.iyi^iirfl^,yW. 
gmm i a. T. ind« m. iyu^ftn», «, 
«Mv. a. I. imperat. m. {7»^. p. 
m. ^yf^ft, Att. iyiit^, et cmn 
Epenthefi liters ^, iy^tfn» un- 
dd part. praet. m. iyf^y^^» orot, 
vigitanc ; niid^ ^<b^^* ^ngih 
et iy^iryv^Ut-et pci: Aph»:. y^ 
yo^ii, vigiio, q. ▼. . ^ ^ 

'EyiX^, or, I, Dor. pro tyiXii- 
r«, «f, f, a. z. iBd« a<^ ««rbi y^ 
kmm, rideo, q. ▼. 'EyiXmewu rifti 3, Cng. a, Z. /«, q. ▼. i^d. ad. Poet. g«m* r^. i y%>Jm, 
rideo; f. Z. ad. ar«, L I. pa£ 
y%KmMrottm$4 q. ▼. 
"Eyt^, impecf. iod. ad. yerbi 

yitcAT, tnvjiujfwm,^ ▼« ' 

'Byiwii^, ». ». ind. pjiT. iyiin?- 
rfi, fffi f, a. z. ind. a3:. a yiivA^, 
gi^no ; i.^fi. Th»yl*ofmUfnafcory 
q. ▼. 

'EyivMfrfs ftf, f, ^ z. ind. ad. 
verbi ycnMi^ ^^^^ <luod ride. 

!Eyi»ift>i», Vk «rf, ct iP 3- pL l>»- M,>, q- ▼. 

".«ytw» i^l«aw 5^fL .Dofv 1 
3]rpc. p^o i|^W«, 3. fiiii^ t. 
iod.'m«abeD4. wbo. .. 

'Eyi^, fufc^txptrrvamt; « 
indr pail^ n^ lon. ly^fo, C 
Ceu Beeot. pro Xyi^jh^m»^ J. fiL 
I. paif. ind. iyij^uu i^' z. p 
pact iyifivPfM, a...z. potf 1«; 
>4^«rf, 1. pL a. z^4mp^^ I 
ab 'uytifu,f^dto, q. T. 

'Eyi^ifmt, v, « g «, ffy i r i ^ ll 

"Eyf^rjfjt «94f , i, r^mrrmm$, n 
t^ioj^ti^r^aioc i %. pcrC I 
pcrf. ind^ pai(. Iy«^«f» ab iy« 

^Eyv^t^tfra, lon. ct Att. fm^ 

plL^ ab i>f <(fi% '«A^«« VWd vi| 
/^^«^«f^, ^«*, «VN, «xdt 
fmmp Att, pco Hytffuu^ «m»! 
perf. ind. p:^. ct part. iymyt^ 
«flfy quid. ▼erbi, q. ▼• 

'^yi^^lftaitmtfiami Z»te 
z. ind. pafll a yiilS«s v^ «■ 
g^udorj >f ♦ firM, q. ▼• 

"E^^. «9y f, fiiv«r«» dumii 
X*ip^ 2cL vjBrbi obibL y^^\ 
ymiftu, uxorem dnf, AUi tai 
p^ Sypcv .« .i>4|ui««« bJl^ 
aiunt, (verbi y«^f*r,) ff in « d 
▼orfoj ujRde part. >4ff«ib iat^.f 

f Cf), a yin^nfu, inu£ PaiCeit Cfl 
e^ i yn^metr feu^c0^ dcduci, lf| 
vide. Th. yri^^fmadhu^ ^ n 

'E^jEfMM^ .pi^ ^' a^ te 
AtCL j)po 4>^/i'«, fffrfyw. 1 
iMK*«^ vrt,' £^ ««»r«^ q. ^ 

^EyumtiTOt^ jt, g 4, iffiSti 
qu. «hsi i^bmiflvs; fb iyauidi^ 
immntio: qaodab hy mmrkt «t t^ 
miih, om. qu. vid. 

'Eyxminfi^ii^idf; imimfi£»Jk 
.*£^«^t<» ^^iv^ m fUio.fiA 
pra Wimttiiifrhu, Vidc ««lii 
£«//aifo. 

'EyuaLiirnfu, fiit. r«r«, m&i 
emifiituo im i * imterpmm ; aliqnH^ 
Mf/y/V^ .• pwt. p. a<a. iy««A« 
iuterp^ttut : «b i», ^um, ct «c^ £>««;»«, «s rA, J^A^CjOI 
feiEhitdies i^vi op^Isi 
dicatui: ab iv et 'Eyxmni^p, rtntnto ; eta^rmm { * 
4ico .*' L irth *P* I>««Wm««, 4.1 
lod. a^. iN««#rir«;, perf . pa& I 

KiKmiUtf/ltU'^ a^ iTqffUVfS, ^ 

vide. . ] 

'Eynmmtfus, #, i» r/«wi«lif j < 
dieati9 : a pratccd. peri iiid. p< 3igitized by CDOgle B r . 

^f^iw; Ct 

i^skl tfedvs fma. 

lcosaapita; camdat. in im- 

^ I. iod aA. ImUXtint^ -«#», 

ti.'tfJaXmpm»i • tpmt, rmt,Tmiy 
mt foL vyjmxkfm^ot, rau : €X 

Utf ffVtf fli iig*9 : vm rMJLi»,i* *trtih,ftftm, «VH» «», 
bs; i p. ind. pafll feq. 
ItfwXim, £ «4^, ««/», ai Oy o. 
tkaalvnsW»; f. a. ad. 

ppaL^anL pafll 
tTimx^il^ £. 1. med. 4^ 

tlth^ait: iysib«&f, (qn. a 
pu^»,-^>«,) a. X. imperat. a^ 
tk«rMtf<a<, a. i.inf. m. Them. 

mt. Sed hsc vox com hu ^- 
^ndooiba» tastum Gramma- 
f»m aodorkate xutitur, eo- 
pBi fe. qai apad Hometum II. 
^^ilt pro liMi^, legebant 
h*^ miMii, itmf, . 
f'^T«f«J* «»•»*» frmamm h$ 
F ^^ • fmsMmiiu ; item grani». 

lyufrim,mtjifMifaiiaji ab 
1 1j^i>,, », • «^ », oUiquw. 
* i M^ri*, idem, q. v. 

^■«ntf,iii^tfa(x^ .* akb in, s*- 
^ pro li^, M^, ct ;t«*^» ^- 

] Ij-ii, adt. pr^mnde^ alte, 
'I>Mn> daL pi pro lymmTt^f 

*^UTA, »f, ri, imUpina^ wfce- 
•«.Ga. xlal 3a. Sic ct tymm^\ 
f» <>»<r«, « iyMmv0gf q. V. 
^ytwitf^. ref^uerii ; a. pcrf. 
H** 1. i&b. ad. cz if» ^r»» 

'^««««rr/Ki, infidtr4j iMcanAf 
^' ?tc£ laL ca ii^ »«r«, tt »i?> 

P'*. "^Mnai/mB .• ex 
^^«TtAwT*, dereUnqVt defcro 
^^cthntii f. ^*" p» tynmraXi-' Er 

f f , (, fnperfiiiem relipd # a. ft. fnb. 
ad. lyKmrmXiirm, •}; , ly* ab if, ««- 
n^, et AMr«, q. y. 

*Ey«Mmia./f»ir»«w, idem. 

*&9f»«rc^9rfMi, Mf, if, itferoy im^ 
ndfcf} ab if,. s»T«, et /Ki>drMi, 
vel fdyfofiiy mifeeo: f. ^i|«, p. 
)Cm. 

'Eymmr»irmi{mt iUudo ; f. ^m; Tel 
^, p. Mt« vel jQm* ex If , Msri^ ec 
«•mI*», q.v. 

• *EyMir«r«yfv/M, f. (•», ri;%o. 

• *EyMMr«rxlMr{4r, f. «#«(, M/a# 

ccmfieio, * 

• 'EyMir«mi^, £ •(«, JPorgo 
%n ; ebjiemtnom 

^ymmritm^ Po^ et Dor. pn> 
i^^riCif, intravH f 3. fing. a. ft. 
ind« ad« . ab lyMiriiCaMMM. Th. 
^mf M, vel potins ^mm, irt /»• 
cio, q. V. 

£yir«riA^<r«f , ff , «, a. a. ind* a<^ 
ah iyMM^A4Mr««, quod yidc' 

'E^«r^«r«, per Sync pro iyMi- 
rUvrt, 3. fing. a. a. ind. m. ab 
lynmrtBrthi/Uf mndo .* ex if, MirA, 
tt.rihiftit pono^ q. ▼. 

*V.yKmrt^r4%*y przC inf. med. 
lotL pro Xymmii^tritUtfedere in eUi- 
pio ioco, Th. 7^m,fedeOi q. t. 

*EyM»r««»^, «I, inhabito^ ineola 
fumy 2 Pet. iL 8. f . iir«', p. lymt^ 
rfunmm' ex b, et mmrttmtf, imeaia} 
ex nmrit^ et •Tm; , i^m, t{^ ▼. - 

"E.ymmrttt «, i j^ 4, interior: ab 
•f, et Mt7ftmi,Ja(eQ, q, ▼. 

*EyMeL»xmm, -i, -i^^, -*^/«m, f. 
1. m. ;cnatfuii, glorior, 

'Rymtt^, Utetiia, Mue : ab iy- 
s«t«^r*», f. ^«, devoro, Th. M^rrw, 
comedo, q. ▼. 

"Eyxur^M, 3. fing. prxf. ab 

'Eyxw^iMM, q, d. jaceo in, infum^ 
inijdcret, invado, incumbo, infio .* i/^ 
Mi/uf«f , part. infitut, Th. «iT/mu, 
y«£«o, q. ▼. 

'EyMJuufirM, 3. fing. perf. ind. 
paiT. i^MMUfifjMu, r«M, r«t4* ab 
lyMEifi^«,, dedico, q. ▼. 
EyntMaXnftftittf, occultns, veia* 

tns ; perf. part. paff. ab \fmttXuie-' 

r«r, £. ^«. Th. mmXuierm, ttgo^ q. Xa)«f, i. t,firepitus : rit iyM^Ui^, 
animoUfda de genere infcQorum : 
et 

'£y«iX«t)«f , «, •, Mnceladms, nom* 
propr. gigantia. 

'EyMXiiV, f* tvr*», hortor, indto : 
ntXtutf, f. tvrtt, idem. Th. t^XM, 
jubet, q. V. 

*Eyxitr^i^ti, fiimuU ; infero : f. 

«Vw, p. lyMxivr^iMi, a. I. ind. ad. 

iy4xivr^4r«t, a. I. inf. ad. iyMv7^i- 

^ , r«n, a. 1. ilid. pafT. ifUifr^iWi;», 

*-;» J. jl. ind. g^ iy««tflA^T«»', I w/ffej /i.7 ; f. X. pair. Jjoijijrrfl^r^r:- Jir 

rt/sMt ex If, et Mf r;fi'{«r, pMt^o : 
hoc a «sfr^, quod a Mfrut», fii» 

tuto, 

*By»ttr^f, /3»f, ^, aculeus i eal» 
ear ; ftyius : it mfnr^, quod ^ 
m%9rim,fiimulo, 

^ymi^, ,immifi;ere, pertnrhare ': 
^rmC mL tL6t, ab if , et xtfmt», feu 
xf^ffv^, mifceoy q. ▼. 

'SysifNiXaf, tf, i i^ K, ^* tM eapite 
efi, Hinc « iy«»f«iX«f, (c..^x«f, 
cerebrum : ex if, et m^aAii, Mj^tff, 
q. ▼. 

•Ey«4;t«*t, p. m. ▼erbi lyxHl»^ 
caco in ; ez if, et x*i*S ^ ^» '«^* 
ir«, ventris onus depono, 

7«« 9irfx utitur : praeil part. palT. 
verbi ;^(<i«^«u, «rfor, £. ^i^^iim^. 
Th. X(^ commodo, q. ▼. 

'Eyntx»^tti9tt, Tpcri, part. pafl*. 
▼erbi i^^i^, idem quod i»«- 
^^•'{^•iMt*, eppigneror;^ ab «fi;^^i»!- 
(09, pignta, Th. i;^r{of, mumitns^ 
'tutu/, q. ▼. 

*ErKIZSA'n, «oi/vOT OTitrf/ 4^^. 
/0, eomeipio : iymtrdnrmi, a. I. inf. 
a^ q. ab if , et nirrm, pica, q. ▼. . 

'Eym»rr%nt0, L tvrtt, bederm moda 
convolvor eUque piicor : Tk. msrrtt^ 
Iftdtra, q. v. 

'Ey»<rni#«M'i, 3. pl a. I. fub. a^. 
▼erbi iy»irrM«, q. ▼, 

'Ey»Xii«», f. tirm, p. timm, indmdo: 
p. pafll Sy»(MX«ir^, p. inf. pafll. 
lyM»A4rrlM, part. iy»«»X»ir^f«f, 
incit^us. Th» mkum, claudo, q. 
▼. 

]Ey»9^Mt, ifr«f, aeeufaimt : a. 
I. part. pafl*. et 

"EymknfAm, mrtt, ri, crimen, id 
de qno qu4i acculatur : ab iys«t- 
XU, accufo, Th. mmkitt, q. ▼. 

*fiyiiA.ii/ii«tr<»«f, «, Of, liHgiifus: 
abeod. 

Ey»X/f«», f. f5, INCLim ; fn* 
gio, de aae, Th. m^inm, rodino^ 

"Eymksrki >*«• «, iieiinatio; apud 
Gram. modus : et 

*£y»Xirix«f, «, «f, ^irf inetinari 
pot^; Grammaticum, de ▼oca* 
buhs dj^iun quac iy»Xif«frM, a 
3. fing. perf. ind. pafll ▼erbi iy- 
»Xif«. ^Hinc Angl. enclitic. 

'Ey«X«^0ji>, Z, f. mrm, includo, fcu 
f/fif^ vinculo, quod coilo circumda" 

tur; Prov. vi. ai. Ab if, et 
mXtiot, coliare, Th. sXfM», claudOf 

*£7MiXi«i, «n», rA, intefiina, Vidd 
7f n^ff , intefiiitmm, 

't.ymtikiti V» • {^ «, concavus, ea-* 
vus. *EyniXafitftm, mrtt, ri, fculptura 3 

ab 
'EyntXmirr/if infcuipe; f. i/.Af, p, 

)igitizedbyGO<^gle 'E/*9fitCe9fMUf iipuut iitiut me vifiioy 
imkfr r omefi f. tSi^tfMu, a. «. ind. 
n> hiJUfiCefvdpmty m, «r«, «. I. im- 
|>erat. m. llkif/Am^m^ Mm, a. pl. 
IfttftUwkeh, s. I. part. paC i/^ 
it^mMt. £x i», et Mf^Cittf omo, 
Th. xifiCef, audtuy (ad ornatum 
io veftitu:). hinc <ii y « g »/ «>, «5^*- 

'E/i^^MiWh fcfinam iu s pnef. 
part. ad. f. g. ab 

'Eyimim, aaeUn: f. ^v. Ex 
|f -Ct mmit,ftllino. 

^EyM^tiiri, adv. Poet. iai o rio te, 
stam ittUre : ab. iv et ttitit, /»/• 
-i»w. 

'£>iM«r^ ^ h, of^acuUim, offindi- 
€ulum, ine'^9 : ex Iv ct mtmn,Jt3u>, 
Th. eiMr9ot,/eco, 

"EyiMWVf,-», • jj k, itt fuo e/Ho' 
Jw, iahotio/HX^ ex b eC »««rvf , ^- 
hor^ quod a »«9"riw, vcl tuwrftat, 
iahoribus et moiejliis freiaar, p. itu 
•viiiMiw.' 

'Eyx^WM, /ff«M;, imterpetto, impe^ 
dSr« r f. 4^.:a. I. ivijM>/«. p. |>«(- 
«Mf«. imperf. paff. i»i»««^r^(«f. p. 
9>< -iy» («««'«. Th. wiflmi». 

'ZT^aMf^/^iA^, otdine coUoi^ Th. «{«r» 'EyKorim, -«^ idem .«c £mpks 

^utUi, ira f oo r . l'h. ttirot, ira, 

'EyxirttfA^, ttrot, nro, ^ 

'Byxi^n^^f, fwi, ^, tdem ac Th. 
jMTor, i«v «>i^#' .* a p. paiH viarbi 
%yiiorim. 

'£^ua««cj(, V, 4 i^ 4, iratitey m qmq 
cft KtrtSiira vetut: ct fubfUntivi^ 
pro ira. 

'Ey*^A%m, f. ^, p. mxiOh •««?*- 
r;7o .• a a^A^, eiamo. 

'iuy«K^ff/;(^«X«f, /j^ «sr afi» : 
fed rcjici lulct, quia «^ri ;^^y 

k '&Ym^druHfmSfA,'toniineiiiia, tem^ 
perantia, moderatio : ab lyx^ttrift, 
4ompot,quipotitur,fiiperior: qood 
ab IV et x^mroi, rokur, 
^ *Eyit^mn7t, nom. pL ab lys(«- 
rnt. quod vidc. 

'E^^ieM^Mttic/, eontiae» tfte, fvm 
eontifUite : f. o^oojmm. p. iy«i»^a* 
, <nt>p,oti. ab 

'ET^fiwiK, i«f, I f^ 4, eonfi^fns 
Jfim fuperior : Tiom. pl. i^«^flrrtMr. 
Minc adv ly *^it\*mi,Jirmiter. 'Ih. 
tc^dr*i^ robwr. 

'EyK^iVM, adffiittg, adnpto, adjungo : 
f. iyxtfi^ p. AYKix^tKm. a. I. »m- 
x^/y<K. a. X. inf. iyx^h^i. Th. »«1- 
f^, jdttii^o, d/scxno. 

'ErK?i*2, <?a?, «, f/^w dulciarium 
e.^ fmild tt e/fo. 

*Ey«f9ri3^ffff^ Dor. pro Ifk^^riit^ 
|ft/, -eX-^a^.pJJantes^ nom.pl. paTt, Er 

praei: f. %. \ m^oriot, ptigk Th. 
»^rot, V, i, ^(fit*. 

*E7«(tf«r, f. wm, p. i>«i»fM«i, tf^ 
ttumeros inctdo, impeUo,faito. 

^yM^morrm, comdo, iatego : f. ^. 
p. iyttxm^tspou a. I. iM»^«. Th. 
tc^^rrm, oecmlto, 

*Ey»^»fietf, V, ^ gctite panis, qw 
coquitiir iy i gi» fi )f, occuitsttM tn 
Cfneic ; panis fubaeteritiuu 

"Eyitrnrit, 'Hot, »», tuquijitio. 

"EfientlHy v, « i^ 4, acqutfitmt,com' 
pmrcrtut, poffejfue, TYk, itoriofoou, ac 
quiro. 

'EyatnXwv, M aiijm imn eottdere, 
Th. »r/^*', condo. 

• •Ey**i^»«, «, 4, imoito^a, foi- 
crum, apud Simonidem, ubi ver6 
legendum i7»ij#i(xi), ut ex ea de- 
torta vox LAttna indicat. 

*Ey*um>uH', m, l ^ n, circtdcirie, 
rattmJut : rik hytoom^^, vuigaria, 
obvia, ^uigo fitri foOta .• ab iv Ct 
»imX»t, erbie, cireue. 

*Eymti*Xowm4em, #f,^ BNCT- 
CLQPJSDJA, oriicttimtm difcipii^ 
narumferiee : CL lymmtXot «t «tw- 
itim,idifiopiimm. 

'Eymmikot, « f^ 4, idem quod If 
»t/«Xi«f. 

Eymvm^om, f. oiroo, ctrmmtago, Th* 'Eymukim, €t -kiBftme, f. Um, p. 
imtti, invoivo, imtplico. 

*Eymmfue», ooh, i ^ n, graruda, 
preegnant; piemus, refertme : ab hi 
et mmm, f. wm,mienim fero,fmm grm» 
vida, 

"^.ymuH, «, 4, grmvida, pregmmnt : 
ah^. 

Eymvifotvot, praEf. part. ab i^ 
Kttitf*tt4, im' tOero ffojiar t ex i« Ct 

»«««r, idem quod »v«, 1» tHerofero. 

*Ey»u(rttt, mfros, itiapfut: a. I. 
pait. a6)r. i^Mir^ftti, a. i. infl iy~ 
Kv^rn, 3. (ing. a. I. fub. ad. ab 

*Eyxv^, imcido, obftio : f. m^ a. 
I . a A. i»i»«;^«b 'i h. » vf«, f. JEol. 
KV(irm, incido, 

*Eymmfoid^O0, tit, ti, iaudo: f. m^. 
p. i>>i|iiMv/«M(»«k part pr«ef. paC 
lynatfftaJ^Ofttfot. a. I. iy»«Y»««M'^. 
Th. lyxmfAitf, Itsut. 

*Eymmfe,imctev, vtrbale, ^ood lau- 
daffdum ef : ab eodcm : et 

^^yKmvtmrrit, «, «, iaudatof : ct 

'EyKmfitimfiKif, ij, m, et Poct. if 
ytiftioi^ irn^ tt, taudaiorimt, a, um : 
ab eod. vcrbo, quod ab 

•Eri^Xl'K|K)N, », ro, pretemium^ 
Imtt, 

'EyXvmmfhv, tn, «, a. I. ind. palT. 

verbi ykuKmivm, dujcoro, cu, l^h. 
yk%iKV%, dulcis. 

"EyfUft pcr Syncop. ex Ix^fUf, 
Dor. inf. pvxC. vcrbi fx^i bfibto : 
f. i|«, ct ox^roi, 

. Digitized 'Bymto, 3- fing- «^ •»^««i,i 
fui, fenfi, a. t. ind. ad. taa^ 
7««^, XCthi yetmasuo^ LUfom 
ftett, cognofco, 

'Byommot, ott, t, ftrt wSL iftd. 
««»»1 yoi, pcrf. iqf. iyotttm, mt, 1, 
I. ejufd. vcrbi 

'By«a»v,a. a. ind. mSL et ia 5. 
?7>Mc» ct «yMir, Poec VideQ 

"Bfim^il^, $. 6tgJmfett pafi 

'Eyoti m atf 3. fing. a. I. iod. a 
a y w M ^ i^«», Mteni yiwat .* £ t. y 
(ifm, p. i>4i»(«ss. i yi^e^ 
tut, pro yf^r^t* lik «)««»« 
cogmofco : i. ytmaoftmt 

"Eyf^omo, vide tyotto, 

"Eyfmrftmt, aou, fw, petl ftSi 
fmahf, m, mf a. x. tnd. paJH ?c 
ytfmrmm, e^gm^cm e qOodadeas. 

"Eyfipttrmf, fcripii fmitt: 5. 
a. ». pafl: iy^o^tmt ▼erbi ^ 
/rri^ .• f. '^m. p. fa. a. 1. 1>^ 

*£««;.«, ms,'^ a. z. iad.aa. 
jufd. vcrbi. 

"t.y^fiargo. Att.per8pc 
volant aoBoulli, pto iyc^ fc 
imperat. palF. loa. pro \yt 
verbt ly(«]uw, exaitort fn iyi 
fomi, unde tmperf. «^igtfv, pro 
tJ^ci. TIl i7«i(^ «wfiifc 

'tiy^^yo^ «f, «, «^pM, et 1 
pd in przf. vf^fiA», ui pait. if 
ytfi^, vigOame: prst. m. ve 
y^HT^^iiitf, vci, «t aUi aBainot, 
iyti^ excito, qood vidc 

'£rpHroP£'a, «^/ f.*!^ 
verb. iydifm, p. «>. I>ifa, i 
iriJy«e«, ct per Epcnth. ^, iy 
>«f«4 unde l^^fvyi^ et fm 

ph«r. rrr^i f- *»•#•• i- ^ 

y«e*^ pcr. iyfmyi^nmm. 

'Ey^yt^,/»fcitmtttm rft, P* 
pro iyf^t^ftu, Pieooawi. ri 
et Sync. fiteranun « etv, eftfi 
inf. m. verbi y^r^ofim, ^ 
Vide iye<)y«eo> 

^y^vyo^etatf, yf gtfm n i Bn f , D 
Pfo *ye^«e«"»» 3. pi. p. ini 
Vide irfij>«e«k 

gilaitter t ab i y y>y«^w, «*f<^ 
■Eot^f «U Poet. pco i^fty^ 
vigilo. 

"Ey^tfomt, Att. per S]rttc pro 
yiie«)M««i, emtitors fic iy^/«) 

pro iyii^/MMf. 

'Ey«;^«»^««, «f, c imperf.nMLd 

verbi yuftfdt^m, oxerceo : i. r» 
Ktt. Th. yvf*fot, mmdae* 

* Eyv ftmrfotu, Att. pro 7«)«^ 
/ut4, p. ind. paC cju£l vcrU. 

*Eyuft.fdJnt, «K, », a. 1. iod. p 
verbi yt»/w^ Th. ymftm^ "^ 

'EyA;»*» P''» 'r;i:"b waa. pl 
«rAs»*» •<»» •»» ^^- 

Eyx^im, mt, 4, fcu i>%s«i, *^ 
Sltujeritia i>a£i ftriouadi: gcs. 

byGoogle It a UmXJJk dida i «lU- 

»y "<( «i»t >> * ^ Jof» q>t- 
k f« filmmi imfmim gUdu 

■fikm. ' 

||9^ •ffrt£m^ trsa%: t. 
k.^a«. i3r;t>^«mf, pr«i pWt. 

$M,&UkUii,gUdmims^^Mik^ 
m».* ab !■• et x«V> »<>''''• 
bt^ i* mjtmm trmd^^ fmr^ 
uLM,p.<s«. UlMUtt 
S^VNfe, tt mamufmmo, «mt- 
^ £4(». Th. ;^«2^ «Miuw. ' 
^^ty^tmu i g A, . M miiajms 

•ii Tk 

PHiTl, m^ 4, ANGUIL- 

\t \\» Ikm xy^^^h ^" ^^*'* 

hv^ P«et ct loo. pso !«•- 
kcifiLiaipcii ab b ct ;^i4v» 

bX»yM|^», ; l^ N, et ly;t;f- 

yt^4*d£am: ^XyXH, 
kc^^|i(,/«fai, verlb • in ». 

K^i*t: ab«7x«<> ^^» «t 

li!cift?«,iy«M(R>/«f., cnfi Dor. 
»*rxiiiT«, Kc fiuj, praeC part. 

w^m^^h^, SNSIS, 
^^hx^^ pl S>;y«#i. 
^n^wirt, iMfigert: quod i 
•^ '^ ^aaiw Th. ;tf **'» 

*«<**««<« fm, loo. ii»i «iS- 

^nimi^ ii qa. x^/^<'^* 

JWff^»^», «r, profimftm, C- 
li.i.pn.p»Cf,g. 
J>W*»sAc«,ii»j^r, a. I. im- 

'it.^K locic ifxt'/*'^* ^^ 
**•» *• I. part. verbi ly- 
*^ «fca qncd x^*f*^'** 

/^t i. WK p, tyxi-^ixA. a. Ztk 
W p. iMb ab i» ct ;c;n«f I», idtta 
Th. Xf***f* temput» 

*^yXf***^ •» • !^ *» tmi^srmi : 
ab cod. Th. 

'Eyx(^»tf •• l^* pvt. ad. ab 

iM^tf» .* ab If et XC*^ 

'Kyxit^*^ f. «#«, i>4Mxv«M«, 
oppigtmr»^ p^mrf^ capio» 

'Ey^Ms f. m» idem ac !>%&•*» 

'Ey;^«^«r, U im»t mncgdot admi' 
io: unde I^^M^ir, imperC /Mi<, 
/mw mei/gemfiai ^ Tb. ;^{Mf, 
«». 

'Eyx^^t «» i (J k^dtm^wu^pM" 
trUu^ rufiiemt i Ct «« 'Ey^^M^M*, 
fubft. M «• iS^ i^' balUta» / /^ 
mKT .* ab li*, et jt*^*^ ^mwi. 

'EFA', i^, &c jEGO, Att. f/;»- 
y«, DDf. iT^Minb et I^MwyH. iEol. 
\ym et /*y«k Hinc i^, «, ot^.* 
Mf^rs^, i» «^r dmofmm t ^#f- 
^«f, «, M^tr^ 

'EXnif, ^i^ .* 3. fing. a. a. ind. 
ad. verbi Wi», 4^0 .* binc 

'£^«1(11, »«//, fcu di^ifiu fum^ a. 
2. ind. paiT. i l«Xv, djfioyfcU^ perf. 
)ili«ji«, q. i ^mm. part. perf. paC 
Mkff/»i»«f. perf. m. ^i^m, pro ^- 
)^ «#«<. a. a. ini^ paiE ^mSnu, 
Dor. )^0«^Nw, 

'B^^^tr», S^idAmtmr: 3. fing. 
imperf. pafl'. verbi %mii/m^ divido, 
Th. ^«i*, idcnu 

'E^'m«, epmiatmt tfi^ 3. fing. a. 

1. UL verbi ^uiofim, epmiar» Th. 
1«M», epmimm pratfto. 

"E^m', pro tt«M, mmmmrditt pm- 
pugit: 3. fing. a. a. ad. i)«um*, ir, 
h.et 

'ElMWfv, KMr/ar/ Tel pmM^ms fui : 
a. ^. paiL verbi ^i(«mv, mmrdeo, 

'E^i^tMi^r*, ««, I» dommii a. I. act. 
gem. rw, Poct. verbi 2mfuut, </*- 

«M .* f. ^M, p. Mfc 

'R^iMirf, «f, n, domituc fmm : a. 

2. ind. paff. k ^mfUm, feu HfAut, 
vel 3«^«^ f. 2. 2«/iMv. a. 3. i)«- 
^f. Vei ut alii voluot 4 ^^* 
perf. 2«l^9««. p. paiE 2iV<M^'* ^ 

'Eidftm, domaiatf 3. fing. im- 
perl ind. ad. 4 laft^it pro $«- 

'£2«v^, itfuavit: ab ^, idem, 
per Syiloicn liters n» 

"Eim^ Ct J^c^, mrot, ri, ^ca i ab 
1*^, «^. 

"Elm^m, dormiri, a. 3. vcrbi ?«^ 
Akn^ fcu ^at^f^iw, f. X. ht^intoftat. 
a. I. ind. piSi, ileiaCn», nt, n. 

'E^M*, pcr Mctaih. pro i5^«- 
«•», wdV, a. 2. McV. 'verni ^t^«<w. 
Sic p. m. ^i^fl«*« pro 'is^'>*xec 

'Z}.tt^fir.*y VjKTAt, Ct PwCt. tf«-! ViUiM^ a. X. m. Hinc Hrmaimii 
a. f . inf. m. i tdHim, idcm quod 

*Eimaamfai', dtvjfimtt*, I. pU a». 
r. m. pro i)«r«/M#«, ct in 1. fiog. 
U«mr«, ejufd. 

'£1«^% 3. fing. et in 3. pl i^ 
fiMJTf, f. X. Att. ab 

*Eia^iioi,fo!o m^uotfolo a/iidot pa^ 
«#• .• f. i^^/r», ct Att i^«hp««* p. 
nUpiJut' qu. ab «^«^«yWiM». Th*. 
tlefMMt^fedeo : f. I^^mm. 

"B^^, i««, r«» folum^ pavimtea» 
tum: 9hilofuU,fedeo, 

'B}»'^, diiaeeravii: 3. ijng. a. 
I. a^ i hiTrm^diianie : t >^tf. p. 

"fi^^tiOy timimit t Poet, pro 0i<ru. 
3. fing. «u X. verbi hiiot, timeof 
f. liiV*». p. ^u»«, p^ m. ^i^iMMri 
2ii^««, e^ 2i^4«. 

'E)i pro f/^, q. V. 

"£^«1, lon. pro D«, %, iing. fnb. 
pnef. verbi tiofom. Th. 1)«« 
«^. 

'E^ar^«#, c, «, pretgufiator: ab 
1^*», quia edit antc aiium, /nr* 
f&Qus epularum* 

'^yfun, per Syncop. Poet. pn> 
Uf^iy^ir», plufq. p. paiT. verbi ^ 
X*f»mt *^i* ' t hliiiftMt. p. iHiy^ 
fim: a. I. i^i^^^nv. 

'EhVmro, lon. pro i)i^i»r«, %£:^ 
fuerumt, 3. pL plufq. p. paif. vcrbi 
Xttj tivo. 

*£^<^f, 3. fing. plufq. p. m. 2 
p. m. 'iltinm, verbi ^ec/*», divido. 

'tiiiiuf^ timueram, olufq. p. nu 
verbi luito^ timeo t L ouom, p. vu 
'%t%tm. 

'l^t^ifonttro, lon. pTO i^/uifr«« 
3. pL plufq. p. pafll verbi ^iitmt 
Jiruo : f. 'Ufiij p. ^)i^«ie«. et pcr * 

Sjnc* 'itiixnMc perf. pafil ^t^/ui. 

^* 

'Em^xii, 3. fing. pluiq. pw m. * 
vcrbi 'hii2m, timeo : f. hlam, p. m. 
%'tioiitx, pro 0.)«/^«, ct ^<%«k 

"E^ii, lon. pio ft^«, opoiteifat, im« 
perf. vcrbi ^7, oporut, imperf/ 
quod a ^i««, //^». 

'Eitnin*, iiidi^ui^ fcu oravit a. I. 
iod. pair. vcrbi oio/umt, tanq. a lii- 
tf/xa/, f. hi^e-yfimi, oro, Ct indigeo* 
Th. 5i*», //^». 

'K^irri, oputfuit, a. X. ind. verbi 
?ir, «,''«/ ffi, impcrC 

'tiiCrt, li^jtusfLm,^ t. ind. palC 
vcrbi Vui, ligo, perf. pafll liiio* 
fimt. 

"Eh, cpvrtehjtj impcrf. vcrbi im- 
^>crf. lit, opoitety ct intcrdum pro 
•irufurpatur, ut ix(*i* pro x^^h- 
et tr«tf^>)«ii« pro iv^triiMfi. Itcm 

"Koti, ccmeM, Att. f»ro i^jy, 3, 

fmg. iud. f. X. m. h:ftai^ vcrbi 

ui». Itcm 

JigitizedbyOeOgle •fJii, ligdUiy 3. ^Dp imperf. 
Tcrbi )i«s /1^0. 

'£)i4di/«i«, pro ihtiiu/U9,timmrm' 
MKSf I. pd. et 

'Eif^ra», timuerami^ per Syncop. 
pro {^u2ii4r«», 3. pU plufq. pcrf. 
m. Tcrbi 3ii3«, /mtm .* p. m. iu- 
^i», pltUq. p. Uci^iW. Vide )i»- 

"tiufuif Mf, f, extrwxif a. i. ind. 
SM^. Ui^rr», 3. fing. a. i. nu I2i- 
fixfitn*, «#, «r#, a ^fU0tJlnto, 

"ih^ m4, t, ^M^, a. I. ind. 
atft. ▼erbi ^fixvM», fcu }t#sM//t/, 
•fiendn: f. lfii|», p. )t)ti;^c a. I. 
part. ^ufytt. a. i. paiT. ^xJ^^ 

'E^fi^ of , fl, excoriavii a. I. ind. 
a^ et in 3. pL 1^4^«», verbi ^ 
^fl», excorio : f . ^t («I. p. ^i^t^M. a. 
a. palT^ Uo^ f. 2. paiH )«^ifr«- 

'Eiura^ a. X. vide ^tiXw, /m#9. 

"EJflAT», ' fyfceperat, Dor. Sync 
^pro l^()i»r«, 3. fin^. pluiq. pcrf. 
paCr. verbi ^t;^«;&«i, <:tf/fo .* f. ^t^ 
/iBu. perf. pafi*. }l^%yfimu 

*K^/«, regio Babyloniae. 

'E)f/M»«i, et per Syncop. UfUfh 
comedere: Dor. pro Uut^ prxf. 
iuf. ab H«r' q, 

•E3if«r», 3. fing. a. I. m. vcrbj 
a^^ifiutty capie, 

'Eyi^Xfitlttokaitiu/iim: a. I. pafl*. 
verbi lie»*t, viJeo : a. a. U^ift, prxt. m. ^iit^x», 

oet. 

*f!hi^/AM0it cJ^t : ejufd. dat. pl. 

'Ehrhtt n, i, ejor, qui ettit : ab 
eod. Th. 

'EJiyflT», indifreyat: 3. fing.*im- 
• pcrf. veri>i hvofluu, Poct. pro 2t#- 
fieu, egeo, oro, 

•E3t<.Vt, Poct. pro Uim^ fcu 7- 
;,«r», 3. fing. a. I. ind. ad. vcrbi 
iUofitmt, pro ^U/uii, oro, opus ha- 
teo, 

'Eh»n,fiJHut: gcn. pL ahUot, 
ut, T$,/rt/es. 

* Kln, /edeLis : a. fing. f. 4. llu- 
fittt^ vcihi iiot, /edeo, 

"VW^, prsBt. m. Att.*reduph*ca- 
rimic cx jf)«. prxt. part. Ui4*y, 
T( rhl Uu, edo : et 

•j/in3«Ti»i, et itnimro', lon. pro 

I. |»nl. (t pluffj. pcrf. palT. vcrbi 
'•'«M, i^ / r. I. ad. \hwot. p. ^t»«, 
AM, iirwKM,undc pcrf. palT. iJ»- 
* fi^M*, mjin trrtiu pcrf. Un^tr^M, 
f '(',ii'lo r, r^'ir«<, tt lon. 4J«J«- 

M/-*M«, /-</;/ perf. ct pro ^JM» 
f<(( ii»i/i«, uli rd*r, vcl q. ab t*i«, 
f * it /. f , iJir*. undd p. »^3insa, et 
Air. f 'iliipllcati» initialibus litc- 
ii-, 1 1 •) in « coiivcrio, iJ^^ljjtflfjct in plofq. p. D»i>S»iff. part VhiU' 
xiii, p. pafl*. Vi^fMMt, 0SU, rau. 

^EU^Mf* vide in Utiim, 

'E^itM, edi : pcrf. Att. prO ^um. 
dhUte, quod et interjsdi fyUabi 
h, Qnimm, dicitur : undi pcrf. 
pafi*. iMofuu. 

'Eink^fMwr, pro UitKitrfBtr», U/e^ 
runt: 3. pl, a. i. ind. m. vcrbl 
iiiXUi, /«^, f. iSr*. a )fli>if, ^M .• 
q. a ^iai, ifro. 

"E^^xvr, 3. pl. imperf. a6fc. Uw- 
Xm, 3. iiBg. impcrf. paiT. i ^w- 
Xm», manif^^ detlaro, . Th. liiXrf , 
manifefius, 

'EIiiIs, momorii : a. I. i )f»«Mi, 
(q. sl ^ifMi) meordeo, 

'B^r»», ligaverunt: j. pL a. I. 
ad. verbi #U, /r^ .• f. inetof^ p. 
Uf jMi. paiT. iihfuu, 

*EinTiH, ut, i, oUme: ib Um, 
edo, 

*E2n;^4n9, nt, n, mor/as yt\pun&ue 
/um : a. I. p. verbi ^«xvfw. 

*eIi^«(, ect, t, a. I. ind. ad. a 
)i)«r»fv, db«M.* a. I. pafT. \%^mx' 
^n*, nt, n, doHut ef: perf. palf. 
\C^'iimyfMU, ^fti, rmi, 

'.'Ji^y, Vf, n, pro ?^)«ff, irTf fi'» 

impcrf. ad. vcrhi ^«ijim, ^ .* q. 
a ^itii^ Sic et (li^, daharis, pro 
UiW«, a. fing. imperf. paif. 

*E5/^fr», ^eerehat : 3. iing. im- 
pcrf. pafl*. vcrbi )i{«, idem quod 
^»iri»», queero, 

'E^tnfti, ut, t, 3. I. iad. a^. a 
iifciv», irrigo : f. «»af. 

'E^iVdcrc, cK, f , a. 1. ind. a^. i 
)ifK^«, £/v^/o ; f. awet vel «»|ai, p. 
itliVaM vcl ;^A. l*h. Si;, his, 

'Ell^rnrm^ a. I. ind. verbi hr»pmm, 
fitio, vehementcr exf>ei»: f. iirf». p. 
itii-^^nx», Th. ii^mffth, 

'Elioixof, it, t, impcrf. i)i*r^«, fc;, 
f , a. I. verbi >i«Jiw, ^erfequor : f. 

"EJ/ti»*/, Att. et pcr Sync. pro 
iVtfMfmi^ Dor. et Poct. pro 22«», 
verbi iUiy comedo. 

"EANA, fi!U potius Uvm, et Wim, 
ct ti^m, (Plconaf. ru t) off, tA, 
JoSf munera qux fponfre fponfu* 
dat, q. l^mva, Jucunda, Hific 

"E^i»*, ixy tofyffionfjift. 

'Eifitt, "it, f. «^»», deJjtonJeL Th. 
if J>», r«, </w. 

*Etf ^rnt, ct^f JVj*r«f , ?, «{ y«f^ .• 
qui filiam dat, additi dotc, ab 
eoa. Th. 

"E^in, i. iirg. opt. prxf. ab i^«r, 
edo. 

'E%ixety 'oyfhatar: 3. finp^. ab I- 
%9xtcf, -w», i«f, -«<, vcrbi ^xfai, 
v/</r« .* f. r,rv, Ct $»». 

*E5*«»iJ^!f,<7r^;/r.i5dr»wr.*Dor.pro 
i5flK»atF, t. pl. impcrf. atSl. vcrbi 'g>Ai5r»», B<wt fWftifc|l 
pL imperf. ad. «itt 1^4 
irfdr.- U in». p. Wfl *\wm tll 

'E^i^, comedam: AtLfMl 
;t4ti, ut fc>«jKfu, pruft)^ 
1. med. verbi d^ i^ 1 

'eIm, iederujd: Dor. ct 1 
pro n(MW>v ab thm, 1. 1. «dl 

*E)*w7r», agiimhutuei %. ft^ 
^rf. paC vcrbi )(m#k tg^ 
»r»«, p. «■«. 

"E^rtri, fMMiy«f : Dor. fiet . 
pro Onrt, 3. pL pne£ vdlt 

"E^tf^c, /««tfw .• 1. 1. ini I 
iomietf fiuf0i ^hdeor r f. r» tt 
prxt. pafl*. ^ilotfuu. 

"Eiot, iot, r^ SEDES: M 
luhrum, cmmSatio ; q. <L ll 
Th. V^ofuu, f. tiSfomtJtdm 

"EivMir, 3. pL a. 2. ad.fti^ 
bi m^fu, dom 

'Ehu, pro 2W^ 1. iiBg.ii' 
cjufd. 

'EWXti/rsv, 3. pL a. t. i^ 
'hnXjMe, fer^, L tim. p m 
xm, Th. 2Si,»t, Jervms, 

'E^iifuu, £. 0. m. tatt 1| 

*•• 

*s2ufMu, ver6 f. a.iR.ibl 

*'£)W«'«v, a. 9. ind. a6L vd 

irutijoxitiem edo: t%. 

}ir»f, 9, h,fmaiut. \ 

"eW, pro dirri, eduHt^ 

przf. illd. ab f)*r,«di: p.i 

cxtere temp. noQ ita bibb 

'£}(«, dvtfrrr; perSys&j 

)f«r«, a. I. ind. ad. ^AS/% 

xoi. q. i JfS*., f. V^ j 

)^ir0w. inde f. t. m. hm 

a. I. m. 2f»)^iirft^«ib ^ 

vcHnt cife.a. 2. i)j«», *»fi^ 

bi i^^, itn ^D^c 

potcil efie et imjperf. 

contradlmi ex ifyu, 

"eJ^m^mt^iiyJeiiaJUie, 

iua, akare, iem^um, fA^ 

de* : ts^tfuu, f. 1. «UMUkiW 

fjet. ' I 

'E^^^AT, f. d^it, etlkeoyfd 

"Ei^iJof^ dQrxuvi: ptOWI 

1. a^. per Metath. hsettL 
imftaf«0f dortnio, Sont tttt 
i l^oi^ fornmri maliBt 

*E3^fiu9f, «rit, eue9,Jiuidity\ 
fedentariut : ab Uf«, /<** 
Th. U^, tfo//c«. 

•EJj«i«», fhhiiio : l •^ 
l^tmxm. pcrf. paiC •)?«**? 
iifd. Th. 

*E^^ M /*» ^a , «rtf, r^Jtuitii* 
fHmdamfnium : a I. pC^ 
praced. vc rb. 

"EljfrxflV, pcr Metath. p" 
»9», vr^'.* a. 1. aA. Tcrbt 
wVfr ; f. 1«*. p. .;t** Digitized byGoogk \^f,fipmm: I. pL a. a. 
■,«(,«, TOrU .Ii2(irsflw vide 

b 

ki fifix»^ ««rri.- t d|^«(ji^>. 

•MM. p> 1IL> ffllgyi qood 

b 

^ pfHmi .• per Stoc* pfo 

■fei, 3.pL il X. verbi «fl^il^u», 

L|m Alii tofamt efe a. a. 

WKri pfD %im^ Qt ICkv, 

i KEn»^ fcrbi ^fyut fett )»- fe 


i^ «, loiL pro n^, «f , 4, 
^w\ ppo Upi^fiei,' a. 1. 

k 

%»,M» ibeod. Tlu 
I^Mii,ycd(» ialtf»#r 3. pt 
dofifdL pro Q gig>rw, ab 
^*^Poet.I^^ Sic in 
jpt 3{ w»ii t, pro •iMmv, e- 
fLv:Ai 1\H»fmi. {.iHfmH 

^«{^ f^ i j^ ^ Inaaiorii 
fnt. ^ aier Uffamditm, fedem 
■*5iK ftifctf feiemmt, agitat ae 
^ d»Q^yM{«, (f ood vide) 

Jj^ «ndSdtf/ .• 3. fing. im- 
P-ierbilNpM. Th. )•»•». 
^9$i§,fiki: a. a. aA. vcr. 
^ V ■ttrdom Hv» ctt 3. pL 
£cotpro2)»r*«. Th. ^c^, B£ 

*EXirliMfr«, «f, t, a. X. ind. a^ 

verbi Wmu», diJliemUir farh : L 
in», ez )iy, et ri»rm,pari«: pi m.. 

C>Mfc^«, 3. fing. imperl veifti . 
i&rpe^Ui, 4igrefer9 : CX )»#, et f i- 

"E^n, J?2>0/ przt. ^'W, 
(pro OjfM», ab ^hei ina£) patt. 
Uii}mm»i. perf. pafi*. }M»^ et i- 
IHkrpmu part. I^Ii^/rsm;. a. l. 
pafll 4)i#Ai». part. Ufr#Mf . pra^. 
m. UfMu, quod f retpient pro f. 
s. U^i. pert SMb, part. i)«^. 
Hinc 

'ES«lik, «f, n, Dor. pro 

*B)«)% M, ^ ofo/, efue. Th. &«iw 

*EM</uf, V, i {^ 4, e/kuiaetus : ab 
eod. Th; 

'KImm, nf', •, i&^.* a. I. verbi 
titm^ d» : L Xm#m p. 2«Wm. a. 
%. f^, eef, M 

'ElwXiA, en, rk, ttavium tram/ha, 
fwi,fidet, ab XUi,fedei, Tb. «^- 
^,}^. 

"E^anrrsi, veftaidur : 3. pL prae£ 
fnb. m. ab 7^, edo. 

* E> » {woi i, 3. pL a. X. ind. verbi 
}«^, dM« .* f . namm «Th. )«i^, v, t M»,DQr.pioUi^ii^/^ 

^■ T i ^ Dor. pro i^vNtrr», 
pjtfai aMum^ 3. pL'impcr£ 

J**n»^efcr«tf .- ct in 3. iiiig. 

**>» nipcrf. ejnfd. vcrbL 

^***^«tAtt. iiinmer^t, fXH 

(•• «• Lpag: Tcrbi )vf^«i, «a- 

MwiTh. 

[5*^ «pd Herodot. fnmi 

*«« jro Ww Jf, /o^Wi/ e- 

^"**.- 3. fine. imperfl 

L^«««, lon. pf« Ui^Mirr*, vidc liw/w, et Att nluvitff^, pdui : 
J^ nrbt J,;».^ fvffum: 

"*S/Aj; 1. I. fcrbi ^tm, 

V^P«> i^wf, 3. ling. a. ^E^rc?, fcribendum credo, H*- 
rsf, 3. pL a. 3. ind. a<^ ab XUn, 
vel cft 3. pL ab iauf. a. i. QWra 
pro XhmM, verbi i^imfet. 

"Etlm, vel iily«, per Meonaihi. 
Poet. pro Ufm, des^ fpomf4ia: 
qnod videas. 

'EiiMTj, viginti : per Proth. pro 
. iZ««ri. 

'Eii««fe#, o, fimilitcr pro ii««r«f, 
vigeftmtis. 

"Eunrmsjfimilis ef : Poct. Pleo- 
naim. pro tlzrat, 3. fing. pcrf. 
pait ab %Um,ftimilis fum. 

"EuTm, if, I, dixi: Att. pro ur*. 
a. I. ab Urm, dieo. 

*Eii?T»», i#,^i, dixr: Vel Att. vel 
Poi»t. Pleooafin. pro Jrd». a. 3. 
ejufd. vcrbi. 

"Eiif pro Hf, ttnus :. "per Vroth. 
Poct. f. fum, n. 7». 

"Eus, lon. pro itf, «rtf/ ; ft. fing. 
imperf. ab lifsi. 

'EurafMmt, pro tt^mfjuteg, affimi^ 
latus : a. I. m. ab 

'Ei/ri^^rr, ajimulatus fum ; pro 
tiwifint, a. I. m. ab 1!«.^, ^iJeo: 

itJ 

'£iiri{yiMf9y /n./i// .' pro etreiftfi*, 
aor. I. m. vcrbi ti», induo,\ 

'Eiireto, p/o isiVw, 2. iing. a. i. 
m. hsstifmift 'nirmi pro ttrm, vcrbi 
11?«^. 

'Etttfttrr.f, duo rlii ivrri'nt: 3. dual. 
a. I. itiTm, Att. pro i)V«, vcrbi 
iT^v, /-c. 

'EiA^ir«<, ff/,V/i/ ; 3. ling. pr«£ ind. Poct. verbi txhfutt, tupiw.' Gc 

'BiKom^, «^f, Plconafm. Pofu 
wro iXJ^ft r»,de/iderium. Th. U- 
tfjj^i, ^^^a&r0. 

*'£cX/«4M, oivoltttus fum: perf^k 
pftff. pto trX/MAi» verbi Cskes, ica 
mXi «s WtfO ; ct 

*EtXfiX%es, diflblttt^ diphthongo 
u in li. alii ab iX«j;Mtf, eompeiU, 
deducunt : nam ez i>.<W fit fx- 
r«i* pcr Sync ct Proth. ru %, lix- 
nu* hinc "EtXfuu. ^ ab fi'XU', 
eongrego:^^. ^art. tlXnfUfoi, ct 
per Sync iA^mt, Poct uXfsknt. 

*EiAin7«, fimplidter pro 2x<rm, 
feu iTx^^ir», 3. fing. impcrf..pafl^ 
Ct, liXff^^i^ti, pro ix^etfm», t. pL 
opt Poct V(trbi tX^m,fperare fa^ 
eio: prxt^ m. ieXrm, Att. itvt 
lon. pro{x<r«. Th. IXmtf/ft^. 

'EiXjrmt, ahegijfe : per Plco». pW 
iXr«i, <juod pcr Sync. dicitur pra 
iXiir«i, a. I. infl vcrbi IXeitm^ 
abigo : L 'tXmtee. a. I. Hxetret. 

'Eiiimf, eodcm modo pro hlu* 
»1», fivc ivi^cnxy, 3. fing. impcrt 
VCrbi ivHfm, inJuo. Til, ev9m,Ju^ 
eo. 

"^^Ty* f^^ "fys cohibe: pncC 
imperat ab ii^>M. 

'£i^«/i, ditjumxit: 3. Cng. im- 
perf. Poct vcrbi 'i^mim,difrttbr9 
imperi i7^/9«, per difloL Pocc 
ct pcr Plconafm. Vt^ymim^ Th. 

Ei^, ^uoque pro l^, feu «Tf- 

yi, tfwr/ff, pr«£ impcrat Sic « 
ti^yw, centinet : 3. fing. pra£ ah 
i*^w^ quod infra vtdcas. 

'Et0yft,%fm,mmmti: pro (/«y^iMi, 
pcrf. part. ut ifyfuu, pro t#iy/t«j^ 
ViCrbi t7^ym, arteo. 

'Ei^yfvr^tu cadqm rationc pro 
i7»yy»rPttt, ab it(y>ii;^i, idcm quod 
tl^yfjfit^ feu tt^ye^y arceo, 

*Elfy*r, pro X»ym, fcu ti^m, L 
\m, arceo, prohUt^ titcludo. 

'F.i^rti, tif, fi, pcr Pleonalhu 
Poct pro t^rn, ros : ct 
'Ei>rwtf, tfrof, fimiiitcr pro ijJj»- 
ruf, rcfitfus. 
"Et^re, arcuit : pro ttaxTo^ fca 
tiftxn, 3. Cng. plufq. p. pafT. fcr- 
bi t^Qym, anco, pcrf. pafl". iT^-j-^to*. 
*Ei*v«r<, pro i^x*^'^*^ ^"-^ **v-'^^ 
T*, 3. pL pWfq. perf. lon. prv 
fif^y/ttnM nrx>, vcrbi t^y^, Icm 
t7^7'«, fi/vvo. 

"E^f, pno « , 1. fing. eras : irapcHl 
roct. ab Hmiffum, 
'Rir^m, pro tr^m, 3. ftn{^. a. t. 
pafl'. knpcrat. vcrbi irfufu, fcu l^, 
[ InJ io. 

I 'Kir/-«Tfl, pro tltrctra, 3. fiag. a.!- 
j m. Polt. gcm. r. ab cod. 'J'h. 

"F.-.TO, ii^J.itvs rj} : pro tV», > 
1 fing. plufq. j^pait ej^ufd. vcrbi» 

Jigitized by VjOOQ lC •eJi/, Itgdhatf 3. finif. imperf. 
verbi Vw, Hgo, 

*£3t«^i/«i«, pro S)fidai/»if»/iWfra- 
Mirj, I. (d. et 

'Eiff^irav, timuirtMt^ per SjtKOp. 
pro Ui/J^airav, J. pL plufq. pcrf. 
m. verbi %itity timto .* p. m. \u- 
'hiat^ plufq. p. UciSiW. Vide Xu' 

"E^fi/ctf, «;, f, extmxif a. i. ind. 
04^. ii;^rr«, 3. fing. a. i. in. D^ 
fidfjutf, a/f «r#, i ^fU0^Jiruo, 

"£^4«* «V, f, ^»</i, a. I. iDd. 
a<%. verbi ^fixvMw, feu itiufvfu, 
ependo: f. ^fi^i*», p. lf)fi;^«. a. I. 
p&rt. iulttf. a. I. paiT. Viuxh^ 

"E^ti^M^ ofj t, excoriavi i a. I.ind. 
aA. et in 3, pl. f^fi^cv, verbi J»- 
^AT, excorio : f. ^f^tw. p. ^f^t^M. a. 
a. paif^ Uo^ f. 2. pail^ ^(ii«w- 

fiMEI. 

"Eltiref, a. I. vide ^tiXw, timeo. 
"EStxTey/ufcefierat, Dor. Sync. 
^prt) t^flf»r«, 3. fin^. plufq. perf. 
pa(r. verbi ^ix^fAxt, capio : f. df|«- 
/M(i. perf. paff. lihyfiMt. 
*1£.'kfAt regio Babyloniae.' 
'E^f/t6fr«i, et per Syncop. Ufctfeiij 
eomedere: Dor. pro Sf^fi», prxf. 
itif. ab tte0' q. v. 
*E)»^«r», 3. fing. a. I. ni. vcrbi 
Vixof^t\ capio. 

*Kyi^X,6wyoUuitutfxm: a. I. paff. 
verbi Vi»uty video:z. 1. tl^xot. 
prxt. m. %%i6^x», 
^'Eit^fut, aroiy c^ eibus, Th. !• 
om. 
'F.^frytMKri, fi%ff .' ejufd. dat. p1. 
'EJtrnf, W, i, efor, tfui edit : ab 
rod. Th. 
*1S!itutT0j indigebat: 3. fing.'im- 
- |>erf. verbi tUefMu, Poct. pro 2f«. 

'E^t^urt, Poct. pro Uiirv, ieu 7- 
#ft)0-f, 3. fing. a. I. ind. ad. verbi 
iticfAMi, pro ^U/eai, or», o^irx i&a- 
l>eo. 

'eSi«», yAitAtf/ : gcn. pL ab 1^#«, 
fff, Tiyfedex. 

'RiTj/fMis: a. fing. f. a. iMf. 
/wti, vcrbi t^t/,fedeo. 

"E^riix, prsct. m. Att. Veduplica.' 
tioQC ex rii». prxt. part. Uifl*>f, 
vcrbi e?«, ^i/o .- et 

*£^n^ft7£ei, et t&n^aT», lon. pro 
iJflJiC^iirtfj Jyi, ct Un^tr/tiytff ^», 3. 
£ pcrf, ct plufq. pcrf. palT. verbi 
n«, fd^o.* f. I. a<^. idtr*f. p. fjltxa^ 
Att. iSifdtxa, unde perf. palT. i^ 
<j2j'/4«i, cujus tertia perf. l^jjJtfici, 
abjc<5lo r, i^^hraty ct lon. f5riX«- 
^«1. 

*E5flJtf««, «'c// .* perf. et pro Hxa 
feu Unx», ab td*, vel q. ab wiw, 
facit f. I. fJirAf, undc p. yfinxa^ et 
a\tt.- rsduplicati* initialibus lite- 
rif, tt «j xji • conYcnb, --d;i^»»«'^ct inplQfq. p. D))lo»«fr. part ^V 
««i;. p. paff. i^n^i^/Mti, r«i, riM. 
'Rhfii^* vidc in f)iil«. 
•EJif»«i, edi : perf. Att. pr6 9iut. 
ab<if^«r, quod ct intcrjedi fyliahli 
h, Uii)«ME, dicitur: undd perf. 
paiT. iMofMu, 

*ElfiX^r*vr , pro U«Xi$rc»r», /^- 
rtiff/ .* 3. pL a. I. ind. m. verbi 
hiXioty UedOf f. tfriK a SttXif, ////i» ; 
q. a ^ifn, uro. 

*E^i{x»r, 3. pl. imperf. adt Uw- 
\uro^ 3. fiag. impcrf. paff. ^ ^n- 
Xif», manifefloy detiaro, , Th. ^X«f , 
manifefiut, 

"EIhIs, momordi : a. I. 4 )ft«Ntf, 
(q. a «if«f») mordeo. 
'B^r»», Ugavarunt! j. pL a. X. 
adt verbi «U, /r^ .* f. im, p. 
^2f««. palT. H^tftMu 
'E^rvf, Mf, f^, M^.* ab f^«, 
a6. 

*EJif;^#ii», irr, ff, morfut Ytlpun^t 
fum : a. I. p. verbi ^««vm. 
*eSi)«^«(, «r, «, a. I. ind. a^ a 
)i2«r»*>, doceo ; a. I. pafT. 1^«;^- 
^n*, )K, *!, ioAtfr </?.* perf. pafT. 
$f^i^«>'^i, ^«1, r«i. 
'i.3i^», us, «, pro ni)w«, *r, «, 
imperf. ad. verbi lilwjui, do *E>«Xi«fr«f, BceoL prolUii^ 
pL impcrf. ad. vcHii ieXiw, t 
utor : /. «^n^. p. >i)«Xi«««. Tk 
X«r, i^St/i//. 

"Ehfttu, comedam : AtL pfo 
fuu, Qt piyofcett, pro ^>v/w 
1. med. verbi t)h», /db. 

'eJo, dederuftt: Dor. et Bi 
pro ?W«n ab !)«»», a. %, vtAk 

^fU. 

^limrrv, agHahatur: %. fing. 
perf. pafi*. vcrbi hn», tgkt 
liff p. «»«. 

"E^ri, eomedukt: Dor. fw J 
pro Oirrf, 3. pL pFSBf verbi % 

* Eit^Uff utavi: a. I. ind. a^ 
ioxim, puf0, ^ideor .* L uu tX l 
pr2t. palT. ^W^i. 

"Eltff, t9f, r«, S£D£S: it» 
lubrum, eun^atio: q. d dc£ 
Th. St^iMmf, f. Ui^/«dW. 

"EdvMt», 3. pL a. ». a& Dm,^ 
bi ii^ttfUf do* 

'^^itUf pro tUuo, %, fisg. a. 1 
ejufd. 

'EWXfvm», 3. pL a. X. a& T 
^Xiiiv^ fer^ioy L uum. p ^ 
»flf. Th. iii.off frrvut, . 

'EiSfmu, f. 1. m. verU t^» 

deo. 
*s2ufMu, ver6 f. 1. m. tb t^ 
£}kr«», a. %. ind. aA. Terti q 

a ^M^ Sic ct ililv, dtibarit, pro 

iJiWtf, i. fing. impcrf. paff, , — ^ 

•ESi^tr», juarebat : 3. fing. im- 1 irut,Joa$tum edo: f. 2. k«i 

perf. paff. verbi ^ij», idem quod 1 ^»r«, », b,fomtut, 

" - "EJirr, pro Uwri, aM.* : 

praef. ind. ab t)»^ edo: ^.M 
castcra tcmp. non ita ufitata. 
"£)(«, eucurri : pcr SyBC p 
)^«, a. I. iad. ad. veiii U 
xw. q. a 3^««, f. ^uuu, et ^»jTf»», qutero. 

E^«Hc, «r, s, a. I. iad. a<^ a 
hu.iv^f irrigo : f. «>•». 

'E^iVdcra, «(, ff, a.'i. ind. ad. i 
2ir»^«, i/n^//» ; t au» vcl «|w, p. 
%i^ifttx* vcl ;^». Th. 5if, hit. 

'£S/>^ra, a. i. ind. verbi ^t^Px^ 
fttio, vthementer expeS»: f. ifritf. p. 
^ttfi^/^q»». Th. %t^myfttit. 

'£2i*i«o», ff, t, Impcrf. i^/a^«, af^ 
f , a. I. verbi ittixtt, perfequor : f. 

"E^^itai, Att. ct pcr Sync. pro 
i3t^fy«i, Dor. et Poct. pro «2«», 
verbi t}^, comedo. 

"EANA, (eu potius 7^»«, et tti*m, 
ttttim, (Plconaf. rif t) m», rak, 
dox, munera qux fponf» fponftl» 
dat, q. Via^ikfjucunJa. Hinc 

"Etfyi»^, ixy ftffponfalit. 

'E^Mdi, -<?, f. otffm, defponJeL Th. 
jfj»», ri, dox. 

*EjV«riif , ct^i^vj^f , ?, af fecer : 
qui filiam dat, additsl dote, ab 
eod. Th. 

"eJjij, i. fing» opt. prarf. ab s^v, 

tdo. 

'E$0»«i, viJfbatur : 3. fing. ab t- 
Voxiotj .in», f«f, -wf, verbi %oxit0j 
video : f. i;y», ct ^v. 

*E5tf«ii;^5?,tfr^//r.aAiT«wr.'Dor.pro 
(^0xy,tt£y, t. pL imperf. a^. vcrbi 
ejuilL IfWfir. indc f. I. m. 'hut^ 
a. I. m. ^M^ra^iif. §aM 
veli.nt cffe, a. 2. ti^f, v, «1 
bi ififtt, ftu ^ittfu. Aiw 
pbtclk cffc ct imoerf. ycM 3 
contradtmi ex UtMt, 
'EJ^x, ttt, *, feUuyfeda, fafr 
tua, akare^ templum, fcil jf 
det : t^tfuu, f. %. tiufim, u&d£ 
fdtt. 

'E5f«^«#, f. «r«i, caUtetyf^ 

"E^f «/«», dormivi : pro i^*<^ 
1. ad. pcr Metath. litcrar. ' 
ia^Sain*, dormio. Sunt tane 
ik B^fi^M, formari raalim. 

*E3^"«f, «;«, m7e9,faMiihf 
fedetUariut: ab flf «, /'^' 
Th. T^, fo//M«. 

*Ei^atmt,Jhmio: l u^ 
ioaimxm. pcrf. paff. ii)*«»^» 

iifd. Th. 

'E^^«i;«j»«, «r.*, TifJMilf' 

fumdamtntum : a I. pcrt 

praeced. verb. 

"El^ssf^ pcr Meuth. \^ 

»9», «fir.' a.2. aa. verM J 

l 'uideo: f. |afc p..,;i«« Digitized by VjOOQIC ^^(mfU9, fipmut : Z. pt a. ^ 
Li, «(, «, rttbk ^^fj n m, Tide 

Ueuu«. p. B^ li^yi qood pcT Sync» ptt> 
s 5.pL il I. tcHm hl^irHst, 
Alii tolnnt efe a. %, 
ivaai pro I2(0r«^ ut IC»r» 
) iw, mbi )^S^ fea ^ 

.a;^'.* a. I. aft. verbi 

I ■% «» loB. pro n^, «f , *, 

tHw\ pro Oi^rp, yari .• «. X. 
)m.fnG^M0mti2^A^/aeio: L 

itJ(«./idk..ibeo4. Th. 

!lb^m,yUbiMf«fr 3. pl 
^aipA pro IXfiS^rmi, ab 
SfV -^ P^ ^C^ Sic in 

;^0i IWott^, pro •l#i«ryr», e> 

P%e^ t, ; ^ ^ lnaateris 
'4^zhct fd hdir btSsmdmm, fedem 
^t^ f^* fidhmvsy ogitai ae 
hi^.-iha^yMk, (fuod vide) 

<tf*(KMr«».* p. m. Sf^(«f«. 

I *»»•% «afdM«<: 3. fiog. i». 
^minlM^ Th. )mw. 
^«r,»,yi4M; a. a. aA. vcr- 
^ "^ iBtndain 8«» cft 3. pL. 
JwBBOtpfo IWa*. Tli. ^i^, 

"^.DQr.proSWn»,/^ 

J^**^ DoT. pn> l^mtfc*, 
*^pi StnMv^ 3. pLimpcr£ 

'^^^foierant.' ct in 3. iinf. 
■*■«» inperf. cjofd. TcrbL 

*•• 1 1. paC tcrbi iy^Mim^ va- 
'*».ib«iiTb. 

!*^^ «pud Hcrodot. fumi 
*^ fro SiWtr 5», /fcjmU e- 

J*»«,«AA.- 3. fing. imperfl 

p^^'*^ Ica pro UvNi»r#, vidc 

I , ^*" 

I "^^^CtAtLiJ*,^,^;; 

I T^/«^.- 1. I. tcrbi >MM, 
**rt*T» pTD i)«r«r#, ^. iing. a. E£ 

*EM««r«, «f, ^ a. X. ifld. a<S. 
VCrbi iifruiim, dijfieultit parh : L 
namt CX )iv, e( rUrmtparie: pt m.. 

*EWf«^#, 3. fing. imperi Tcrfti 
i&rpe^im, mgri fero : cx )»f , et f *- 
^fere,^ 

"EAa, EDO: przt. i^i3«x«, 
(pro OnM», ab iImi inuf.) part. 
Ui^)MMVf . pcri pafi*. iMHt^ et i- 
%llkrputu part. Uii^^iM;. a. l. 
paff. 4)ir#(i». part. Utr/Mf . prarf. 
m. fU/emi, quod ^ccpicntpro f. 
2. Dff^Mu. per£, Mc, part. Wme* 
Hinc 

'ESwlik, «f| % Dor. pro 

*E)«)n, M, 4, eitmst efmu Th. &«•> 

*EM</ur, V» j {^ se, efnleMha : ab 
cod. Tk 

'EImm, «f', •, <i^; a. I. Tcrbi 
Vtmfu, de : f. Xirmk p. 2«Wm. a. 

1. fiwir, »f, M, 

^B^mXm, «ry, «^ navium fraajhra, 
fori,Jede,yab Umfjedu. Th. ??>- 

'Shnrmi, w/iantiir : 3. pL prz£ 
fab. m. ab Um, ed». 

*E)w(«rm, 3. pL a. i. ind. Tcrbt 
iet^, deme : i. tiretm *Th. ^m^f «, 
r«, denum. 

^eWc?, fcribcndum credo, H*- 
rsf, 3. pL a. 3. ind. a<^ ab tien, 
vd cft 3. pL ab iauf. a. i. t3Wr« 
pro Ueeumi tcrbi i^imfei. 

"Eiha, vcl iilm, pcr Meonafm. 
Poct. pro thm, des, J^falia: 
quod Tideat. 

'EiiW^, viginti: pcr Proth. pro 
i7«tfri. 

'Ei4««re#, «« iimilit^r pro uKeris, 
vige/imus. 

"EumrmitJimWs eft : Poft. Pleo- 
naim. pro tlxrai, 3. fing. pcrf. 
paff. ab tlnmjfinmlis fitm. 

'EtiTa, if, I, Jixi: Att. pro iT<r«. 
a« l. ab Urm, dieo. 

'Eiimv, i#, ^i, dixi: vcl Att. vcl 
Poiit. Plcona^ pro Jrdy. a. a. 
cjufd. vcrbi. 

"Eiif pro ^, tfiitf/;.pcr Proth. 
Poct. f. fiim, n. 7». 

"Eiif , lon. pro nh "*'' ; ^* ^^^- 
impcrf. ab ii/m. 

'Eiira/MMf, pro tlrmfjuvof, ajfimi" 
latut : a. I. m. ab 

^Riirafer^e, ajtmulatus fum ; pro 
lirxfintf a. I . m. ab iT^at, v-ii/ro .■ 

'£iW^9^ indui : pro eteufsn^y 
aor. I. m. verbi t«, jWuo.* 

'EtUae, p/o lur», a. ling. a. l. 
m. atetifttif, iiiV», pro t7rm, vcrbi 
11?«». 

'EiWtu», ^i/o mHtfrrrnt: 3. dual. 
a. I. tiiy«, Att. pro ucet, verbi 

iT/IM, /0., 

'EOuftroci, ff//':iii: 3. ling. pr«£ pro iod. Poct. Tcrbi 'ix2§futt, ewfte.' Cie 

'Eixoft»f, e^t, Plconafm. Poet., 

"^ ixltff, r», defiderinm. Th. Ia- 
,_«, drfidere. 

'EtXfiat, oivolutus fum: pcrf.v 
paff. pro trx^, Tcrbi tikm, ica 
>iXt«», vo/tw ; et 

*EU/iecir«i, diflbkiti d^thongo 
li io 11. alii ab tkasnm, compelle, 
dcducunt : nam cx IxAaeu fit ix^ 
r«i- per Sync et Proth. «-« «, lix- 
r«i- banc •EiX/mm. sjii ab li^XU», 
congrego : ^"^. ^art. tiXii^Mr, et 
pcr Sync IXfMvtf, Poct. hA^«f. 

•EiAiTiTt, fimpUdtcr pro tX^rtre, 
fcu iTXTm, 3. ling. impcrf. . paiH. 
Ct. XiXwetfut, pro tXretfue, l. pL 
opt Poct. TCrbi t\9rm,jperarefa^ 
eio: praet* m. UXrm, Att. icil 
lon. pro i^X^m. Th. lxmif,jpes. 
^EiX^i, ahegijfe: per Plco». pW 
iAr«i, <juod pcr^ync. didtur pro 
\Xd0a1, a. 1. inf. Tcrbi IXaim^ 
abigo : f. fXftr«w a. I. »rA«r«. 

'Eit^tvir, codcm modo pro f»}r- 
»1», fivc Wt^unv, 3. fing. imper& 
VCrbi lAu*m, inJue. Th, eyfm,fa^ 
eo. 

"Eijy, pfo iV^yi, eohibe: pncC 
impcrat. ab tt^gMik 

'£i^«/f, ditjunxit: 3. Cng. im'» 
pcrf. Poct. verbi i^dim, djfirabeT 
impcri tl^yah*, per difloL Pocc 
ct pcr Plconafm. tA^ytJmt. Ih. 
i7j^y*^ arriw. 

"Ei^, quoquc pro l^, fcu u^ 

yt, averte, pra£ imperat. Sic dt 

ti^yw^ fon/inrf ; 3. iing. praf. ab 

ii^ym, quod infra videas. 
'£l#7/Kt»ai, ivwrf// ; pro tUyptifot, 

pcrf. part. ut ifyfua, pro it^yfnu, 

vcrbi ii^yw, arce^. 
*Ei^yfvr^at cadqm rationc pr» 

ii»yy»r4ai, ab ii(y»»;^i, idem quod 

tl^yrjfih feu i^^T^AS artf^ro. 
*Eijy4», pro k^ym, feu i^^^m, CL 

^», arceo, frohif*eo, tnciudo. 
'Eiorn, n(, n, pcr Plconafin. 

Pocu pro Ifrn, ros : ct 
'Et^riMif, iMro;, fimiiitcr pro i^j»- 

riif , rcfcfdut. 
"Et^ro, arcult : pro it^KTo, fcu 

iT^xr», 3. Cng. plufq. p. pa(T. tcr- 

bi i^yu, anco, pcrf. pali. ii^yfsM. 
'Etf;);«r<, pro 1^;^«''*» ^*^^ «'$\;«»* 

r#, 3. pL plufq. perf. lon. pro 

e$^yfti¥at nffxp, verbi •^«■•, lca 

it^yu, arcso. 
"Cic, piiD Mf ,.2. fing. «rni ; irapcrL 

Poet. ab HiAt,fum, 
'Rirfic^, pro tr^i», 3. fing. a. 2. 

pafT. inipcrat. vcrbi tvtv/u, fcu Iz^ 

inJuo. 
'Ei^r^ara, pro t7ratrcy 5» ^ng. a. I- 

m. Pocr. gcm. r. ab cod. '>'h. 
"F.iTO, Tj.-J.itus ef: pro iTr*, *. 

fing. p]uf<j. p. paiL ciufd. vcrbi. ^igitized byGoogk ^ E tf 
' "Riitf firvthi .' 3. fingr. tnpeil 
w6L i iUtfirveoi f. ^irtt. 

*S^uM«r, «, nomen regi» Hebr. 
ct interpretatur Lau fittiutdo 
mM, domimif, 

•E^ir' «t 1^1«, Poct. pro ly^ir», 
fidtbat: 3. fing. ixnperf. loni ab 

•Eii, Dor. pro l^ni, 3. fing. imr 
perf. Terbi {•«*, viw. 

*£^ifX«tf«, «f, t, a. 1. iod. ad. 
^rerbi C*i>^> S"^ ^*^* 

*Eitif»imfaMtj muiamiiitfim : perf. 

ind. pafl*. verbi {^h/im«*», dMm mu m 

mfiro, Th. («/«/#, «/uMwiMt. 

^ **Ejir>, w, n, D«r. pro fC*«. K*** 

' 1^«, «iivAtMr, imperf. verbi \Am^ 

£ 4^«, a. 1. 1^««'«, «#, t» 

*E^irrM, 3. fing. imperf. a^ ver- 
bi C«^* **>, qtutro^JluJe* : imperf . 
1^4rM*, -iff, iif , H/f, fi, -14. f. iir«. 
p. ifitrffJMk imperf. paiT. l^nrti* 

/iqir, '4f*n9i («, '«» MT*, M>«. 

*'£ZOMAI, f. tr«/uju, f. a. \imfutt, 
SRDEO, 

*E{«/Kiy*f, fi, •*, fedeiu: ^TmL 
part. verbi t^eftiu. 

'E^iyntf Ju^ut /im : a. 2. ind. 
paill verbi ^tuynifn, f. a. ^i»7i!l. 
a. a. V^vyet. 

"Zt^m, coiloco^federe ficU; impert 
iTjMr, (nam pro augracnto poil « 
addifcit 1) f. imw. a. i. iXta; a. 2. 
{^tf. f. 2. }^*!. perf. paiT. ti^tAat. 
a. I. paiT. iTrAir, ab jfdf, /0«« ; uh- 
dd m^, X^ftM*^ fcdeo. 

'E^«r^*9}^iMf, eapti^t fit&ut : p. 

part. paff. verbi ?[«»>^««», www 
«j^io .* f. . iift. pnet. i^i^y^iia. 
perf. paC i{i^^f^i. quaii ^»»» 
ky^ut^ feu «}^ii/*r, veMor. Th. £/^, 

*£{*>#», viveiant: 3. pU impcrf. 
ad. pro T^Mf , verbi ^i«, vi9« .• f. 

T^Wtt. p. I^UKA. 

"E^ittfa, mst I, a. X. Jnd. a^. et 

"EtAf^^fuc', ctn&itt fumy perf. ind. 

paiT. i^tnrftifof, perf. part. pa IT. a 

^«ow^, vel ^tfffvot, cin^ : f. ^*- 

#•», p. V^taxM. a. I. m. l^mw»fd.nf, 
*, «rv. 

* "EiT, // .• Poct. pro J, 3. fing. 
fnb. ab ^ h, verbi {i^\ /Lm. 
Sed 

'EJ, yiflie .• dat. Cng. f. g. Po<?t. 
ab Uf , U, U», yi/^.i, a, ;//» ; ab if, 

/■"•• 

^'EitM, «f, I, «r^; pro ^je«, Att. 
a. 1. vcrbi Vij^/, miito : f. ^r». 

*E>j», cram^ erat : lon. et Pc?t. 
pro h, a. X. 3. Cng. impcrf. vcr- 
bi iif4.),fam. 

'V.iC»mf0fy pro Tii^ttftfy placcbam : 
impcrf. Poct. vcrbi iL>od.fm. j 

*Ej?#f, bojii : jfcn. fiiig-. pro iijf, 
fcd pcf Poet. E<SUiui nl?f, et M<- 1 tatH. vHu ab ivf , ^omt/ .* geil. fiD|^. 
ii«f. Sed 
*£ifir> y2«- gcn. ibg. ab Uf« 

fuitt. 

*^r^«, mw ; Po?t. pro W«, Ct 
hoc pro iif , 2. iing. impcrt vcrbi 
ilft^. JEo\. cnim pccfonis io r ad- 
dunt 5«. Alii volnnt ciTe a. 2. 
fob. pro h, et Pojft. 7fi#, ct per 
Paragog. JBoh iftr^a, 

*E»ir«, ^/; lon. pro J, 3, fing. 
pnef. fub. verbi Jtfilyfim, 

'Enetf, idcm quod <«m. a. x. 
imperat. lon. vcrbi Idot, fim, t 
aifu. 

"Efirt, Poet; pro ^n, miferiiit : 
2. pl. a. 2. fub. vqrbi 7«yiH, ■««/#• ; 
a..2. ind. lU 

"E^*, pro ?r/, fliii^f, adv. 

'EAu(«f , Dor. pro Untuttt redH' 
difii : vide }#4a«. 

'E#«>.«r, v^/; a. 2. dA. vcrbi 
i&«A.Xai, vireo : f. «Xi». p. ril«Xii«. 

*E^«M9, mtniMutfum : a. 2. verbi 
^ifrKdf, mortor : f. 2. m. d«v«f/««i. 
prset. ad. rtA>iw«. p. m. ri^>««. 

'£/«&jcc«^i, 3. fiog. imperf. vcrbi 
S^Mr/Mc^, adnjfor : f. «rci. perf. 
pait Ttimiftmfffmu. a. x. paiT. i^«i*- 
ftm^inf. 

"EffmyPeiy fepdivi : Ct in 3. pl. 
lUv^tm^ a. X. ind. zSl. verbi i^«<9r- 
r«, ppello : f. S«^/'Ai. p. tkiei^eu 
a. 2. a«5l. irx^ a. 2. paiT. ir«- 
fifr. p. m. riin^m. 

*Ehmreifin*^ «, «rtf, a. X. ind. m. 
vcrbi ^iMfuUyJ))eiio ; f. I. m. J^i«- 
ri^iMu. perf. paiT. n4imftmt. 

'FJttft currcbji : impcrf. a^ vcr- 
bi Sms cttrro : L ^vroftm Ceu ^tv 
ffSumt. 

"EdEIPA, «f, li, comat cetfariet .- 
hinc 

*Eiu^mJim^ comam alo : f. «tm. p. 'E/i/^f, mooiy A, idem ac iitt^. 

*E^)s, mfjfut r a. X. part. pafT. 
ab V/n»« quod et «2/«f. a,' x. verbi 
Itift,!, mit.o. 

EHktt, 3. fing. ind. pmf. UiXn, 
.;. fing. fub. i^i;L«r«i. a. x. inf. ab 
iiiXtn, voloyfoleo. 

'E^iXtrxs, volebat ; pro i^iA.«, 3. 
iing. impcr. (per Epcath. vi irx.) 
cjufd. vcrbi. 

^EitXvfAOs, y, voluHtarimt : ab cod. 
Th. 

•£<?iXiir«f, velis : Poct. Parcg. 
pro t/tXrf, 2. fing. pr«£ fub. c> 
j'ifd. vrrbi. 

"KiiXr.etty volufrit : pro i^Ay, 3. 
Hn^. fub i^iXifT«», duul. fub. ejuf J. 
verbi. 

'rJo.r.raty f. I. ind. vcl a. i, fub. 
rjrX^i. vcibi. 

'¥.tiko^^eKii/r, ast «, euitis fponic 
eli^tT^ fyt^frjlitio : ai> y'\}.tt, vitfof et ^inrMiim,/uperJNtitfi4i%* 
cultut. Th. ^fnrMMvy^ rci 
certmtoniit Deum ^tU. -ij. ; v< 

'E^Xn, 3. fing. et i^S ^ T^^ 
plor. pr«£ opt. vcrbi U '^^ 

^E^tmeutyf, rtm m^ j^ 
gerere : ab i5tX# et itetm^ ^ ^f 

'EJ^iXtttet^y fum ISa K T( 
^, fptmtefmrdut^ muttira i . , 

'£$iX«fr*, pro S3iXr»«ah ^ ^ 
part.aa.cti^«A«»ri,Da 4.- 
Xnri, Wtfw/; 3. pL prai( '^ 
^t «^. . ,^ ■, 

. 'E^X^fri^ et i^tAMI 
fuojpontt, adv. et 

*£^iA«9rJif , 5, i3«X«fr^ -^ ' 
XSffos, V, vtlmmteuritu { «| ^ . 

'E^Xtffr), tdv. vpimMtm ^ 
ab' L 

'EerAA, veiau^ ^ ^ 

366. ».106. Dcra. c t '* 
imperf. t&«x«v, «# , «. f. j 
n^tXiMMb perfi pa01 

undc SiXii^ vnimmtmt, 

navifer gtfrt* 

"E^f, per Sync h>n. j 
et hoc pro k, fmi : lo 
pro i diciiot i^ At 
^r ita etiam IfAte ct 
bent. Eik et Z^» pro } 

"ES«fr#. 3. pL a. 2. 
r#, W, pofii ; verbi r/S^ 
f. ^n^. p. ri^/««. a. a. I 

'CSi^Aa-tM, 3. iing. 
vcrbi ^i^«ini^, medetr^i 
TH* 31^«*«*^ mimifitr, 

'ESirtf», 3. pl a. a.iBd.l( 
r»^>u. 

"EJ^tf, Dor. pro £9«. 2«^ 
2. iod. m. pro £^«rtf, T 
ab cod. 1'h. 

"E3i»y«f, 3. fiog. i 
f. 1«, acu». 

'ESifti^id* ct t^ir«?frfkJ 
iSnV/tt«S«, et i^^wyrr. < 
ct j. pL impcrf. a ^i^ 
tones utuntur pro l 

*EdtMr«frf, it^/pexrrtmt : ' 
I. m. lon. pro i;^««r« 
^ititf^tjJpecJo. 

'kS^/Jijt*, i»fpit.ieb<rt : 

^sicTi, 3. fing. impcrf. 
juld. 

'£3^»«, «f. 1, p»/»! ; et in J 
l^ir««f. a. I. a<^. vcrbt 
pono ; f. ^Arm. a. 2. i3^ 

'E^if^f, lon. pro 3«jMi, 2. Aj 
a. X. m. fic tSrJiKmTo, 3. fiog. ca 
temp. verbi ri^fiu, /tnt : L\ 
i^uf. . 1 

'E^Xa, «f , «, Jlonti ; a. ]. M 
%6t. verbi ^«XX«, virto : ^mim\ 

'Y^^rftnoi, gen. iing. ab 1 Digitized byGoogk \wfmtJmmT ■h. 

;, petC BDp. w6tm 
^jn t3s>^ przL im» I iSoa. 1. 1. iC^Mm. E I 

^.fitrtboMty .V pL imp. iod. 
verbi Scmr, id. q. J^«» fcu ^m#, 
f. S^^«^t «r*i impetv ruo, 

"Ejtoa^^ 3. fing. a. x. ind. aA. ^ 
Sv^, JatriJUoy ma£h: f. &vr4#. p. 
vWvMi. pcri paJC «^^d^mu. a. 1% 

p&ir. i^i;^ 

*E#^, *x conftietuitnt fad»^ eonfiuf'' 
t^ : p. m. »W«. Th. S^«f, «r«/. 

^WM^t mnttgmtur: 3. pL a, I. fub. 
paff. If/niF, feu tHnr, a. i. iad. pafl*. 
-rerbi /W^, ot«^/9. 

*Et, SIc coDJ. cooDexiva, cum 
itsd. conlbraitur fignificat etiam» 
4M, utrmm^ Hitm, tttinam, 
e7» ««.' a. fijBg. praeH ab i^i, 

y«/«r. 

eX vd cTr, vo^/ .* 1. fing. ab iS>u, 
M .• et imperf. i«v, fTt* iT, i^«/ > ct 
eT, / -• pro Ui, ejufd. pracL impc- 
nht. ct iii compoC /n, «^ 

* £1 ^ fMt, mlwqmimtjm: f^ut 
iSaXJUi — »1* ^ ^n, Marc ii. 2a. 
/f^flKO mittit ^inum movum in veteret 
tUres^fim mutto4 — •/ ^ f^ poft nc- 
l^trvam (entcntiam habet vim af- 
an, i bmwam, rpmlmm I fiimatiTam. tt i^Ji/orSe .* ti ykfy 
fnimm, i pro li/t yk», utinam enim : uyt^ %i- 

^fmfiihi^: 3, pL im- «ry, u ii,J qmiJem^f$ modo : iiyir», 
epmUr : L mmm. p. [Jifaltem : tl J* «71, ageJmm : A 5, 3. fin^. m. 
tnAii^Ximxfrm^^ : £. 

%%Sfatis fr^ftSms s 

\ irBNJCE^ f-fiii^. impcrf. palT. q. 
^«« r a. 1. m. iA»tf- ' ki&eod.lh. 

, n, ritMs^ mms^ cmmfut» 
i 24k, p. m. i7«#», «M- 
mjfmfctim» 

a. s. m. pro {lir#, 

t pcr Cralin. Att. 

^iM* .• a. a. Sln*. 

; a. X. ind. a&. 

r, 4i£v* .* vel pro 
etttnter smwm. 

mm4m%iii.' pCT Syoc. 
a. 1. iiuL a^ a r«- 

T. ixhL a^. 
L ^fil^ p. hi^ 
. flggyw . p. «i. m^4^ 

I «», «, imnaritafmm : a. 
» •r gi^wp, Terbi r^cfw, 
. p. Trrft^m, a. I. ?- 
. pidSl ri^»/>/»n. a. 1. 

Mi: a. X. iikl. a^ vcr- 
• vkde ;^<fAr». 
t -£oL et Dor. pro Wf^ 
3. pL iinpcrf. ad^. 
TJu ^^^ 

^m^fatrfftahufiii: aOT. 
' i3*», flM^.' i'^ 

, rs, Mf em^mmdmi : a. I. 
7h. 5«)K^, «wwr^/f riji : u ftlw, tl ^,Ji^fim : u fiiit "{/* 
t! TiSififuu : i7 TU,f eujus : tS tm, 
Ji^ui» 

Erx, vcl «7«, EJA^ adv. hor- 
taBtis. 

EIs, iXmv m^ivi, svijti, p. m.Ter- 
bi tJfMf eo, pro quo etiartT Attici 
dicuttt 4ia, icc 

£7«, pro t7ai, ftnehat : 3. fing. 
imperf. ad. verhi i«^ ^^ .- im- 
perf. f Zmv. £it ct 

E7«, sf , i, ^CT'^, grammu Angl. 

HAT. 

*EIAME'N8, iir, ^ Imu»^ bmmieSus^ 
irriguuSf berb^fus : fratum, 

Eiaviff ^, m^fubtilis^ htitTH» pro 
MKMf, Poctice. 

ElmtTOf Poct. metri caus& pro 
{«»^0, quod lon. dicitur pro ijw», 
3. pL imp. Tcrbi nfMu.fetU», 

E/M», imp. ai^ vcrbi i«a>, ^«0 .' 
(quod pro aiTgm. rccipit 1 poft 1) 
a. I. iiwro. p. timzm* 

E?«^i, dat. fuig. Poct. pro m^i, 
ab Ui^, ^, ri, vrr. 

FJ*^iMr, •!, «y, i-ermusj tf , «Mr, dat. 
pL i/flt^iy^Ttri, nb 1«^, v^r. 

£7cf, fwebat^ 2. fing. imperf. 
Tcrbi tim^fnoy (quod aliud non 
Tindicat augmentum quam 1 poft 
1) imperf. ii««y, .«ry, cif, •«f, «c, 
•«e, pcrf. ticLxti, 

K7«n, ct Poct. ■7«#wt, reJiquit, 3. 
fing. a. I. ad. ab iatj,JtKo: L i«. 
r««. X X. tiM**. 

E7«m-xi, lon. Porrgog. tu r«f, 
pro fia, 3. fing. imperf. ycrbi Um» E I 

C2«;^, ob fcq. afpirat pro ] 
ced. Tcrbo. 

tutrmif et f7«ir«, Poet. pro Isr*!, 
et tmro, qujB lon. dicuntur pro 
ntrmdf et iiir#, quonmi aliud eft 
3. pL ind. pr«f. vcrbi i/utt,fede§r^ 
hoc 3. imp rf. Kftntt 9to, 

EKtTX4, diJlilUt^ 3. fing. inti. 
prxf. pnS, ioQ. ct Poet. pro li»- 
Circr fic uitiy. pro X<iC«(r, tiCifm^ 
fH pro AfliC«^fM/. Th. xACee, £ 
>^*f, tiio,fundo, 

Efyf . ^ fiw*<a5BW ; ^ «»i«6 .* cooj. 
cum ind. . 

EJypm, mrot, rj, JMAGO: ab 
t1*myfimitis fitm^t 

£71*, {^, adv. hortantis. 

Etiativfmu^ et ti^iXAf^MM, tSjffimu» 
lor^ /imiiisfo : jet 

Ei^iXi^, V, i ij ntfPechfmyfor" 
mofust-9h iSio%, fpecies : quod a^ 
tXom, vitleo, 

Ei^c^, «rcf , r«, pro Um^, efea, 4m* 
pes : ab t^, «dS». 

Eilt, yiri/o, a. a. imperat. et ia 
ali& fignificat. pro «i^ijjm, pcr 
Sync. dici poffct ab uVtm^fcio, 

E4'J'i«, fcu ;Jt«, «f, i, IDEA^ 
forma,fpetiet : ab t^«s wde^^ 

Etititift viderem. pracf. opt. z6t, 
Tcrbi fT^^pi, f. «i7nr«. Hinc prxf. 
infio. filiirai* ut Ttfiinf, Ct ri^fMH, 
ex Tiinpu A\ii malunt pcr Sjrnc 
efl*e pro iilfimifmi, Tcrbi ttH^. 
Sum qui pro •il^ivci ponant a p. 
m. oibm, Tcrbt •!?«. 

El^f, 3. fing. a. a. ind. z6t, tX- 
tm, «f , f, fiV/ : ab f7}*>, video : 9, 
%. tTitff et tiitit, t. fnt. m. ttmofuum 

EiTfMu, Tel eft prxf. infia. ab 
tttnut, vcl pcrf. infin. aA. pcr 
Sync. pro ii^jur«i, ab fli^t«. 

Eihoft tTmfiuitm weuhs, />ueri r- 
gre^ia forma pr^diti, 

eHUUl, lon. et Poet. pro l«i«i« 

uu,ftmtiitm efft : tt pro #«afnr, w- 
deri. 

EtltTtu^ vidJur, 3. fing. prcf« 
ind. ab i'^d^«M. 

* Ei2i;|ri#fi«, af, h, dtformitas, quK 
nanfeam parit. Sap. Sol. xti. 3. 

E*iity(fr^t t«f , i n,h, tfpeQu defr* 
mit, qui odiofo affxSht eft : ab tXoof, 
afpeQut, quod ab \iim, viJeo, ct 
i^fit:, odium. 

Eiiim, fcie : L tl^ntm, p. t7^i;««9 
plufq. p. ti^iixcfv, ct pcr Syiicop. 
«73«, ct i7i«», Attrcc vcr6 i?Jm, 
ftf , «I, ct in 3. pL ^#i«-ar* pro quo 
Poct. hoioHv, et lon. Hiia, «^, n, 
contrai^^ n^ ntt n. perf. infmit. 
tthmitai, ct per Sync. «i^ivci. pcrf. 
part. ii3irx*rf, ct pcr Sync. tua/iy 
oref, SiC ct in f. g. eiiuia, af. t i 
in n. g. tthif. tiiriereu, a. I. illf. L^ i. 

pro militc : vox paulo infolcnti- 
pr. prxt. m. eU», ab tthfn, icuf Digitized byGoogk E 1 

Mcm qnod «d«*>, cft iZIimik. Th. 

tT^v. idcm. 

. £iiii^/imul, adv. Alii volont ttte 
WhIh^ alii m )« , lcribiuit. Homeri 
lliad. *. 

• vJ^fttnty w^f , i «^ A, fcitnsy perU 
t-rs. E^iiifuvmgf periff, Poct. xb A- 

- K^^r, n^ertSf %* fing. pmf. fab. 
«b Jtiittf 'iiyfch : f. ifr«. 

TjHtirit, ttff, htfcittttiat peritim : 
ab eod. 

. fi/HrAr, f. I. ind. ^«««ly, f. i. an- 
fin. ejufd. 

£^r«, a. plur. pnef. fHb.*a^ 
▼crbi A^i«, quod vidc. 

£;)«/, pro A)»r«^ ftrihmj acc. 
Iing^. pcrf. part. pcr Sync pro ii- 
2fiK»T», vcrbi ^"iuK 

• EiSsifV?, c</u/.- voz LatJna: ab 
iJu9f qtw)d Thufcic c{k JiviJo. 

leTitfMiif ct i»«/mit Poct. ^JJimu' 
i» : p. iXSqrAou* ab «< )*, vi^9, q. v. 

Etii/*t9«(y et i«(S«^»«f, Poct, Jimi- 
Ht, quitL part. prjef. 

Eidi^f, vidimuj, Dor. pro ««^ 
/av, I. pL praof. ind. Tcrbi «f)W, 
jvidSMu 

£T2#v, et ih^, a. t. ind. ad. ab 
cod. 

Ej^JflF, ««f, Ttyfpeciet prtfiam fhr^ 
mM^ facuf : dat. finp. «#Jm, ^m. 
4lat. pl. %l%i0t. Th. «r^A^ vii60. 

E7J«rtt»,-/wt>rtT/n/, Bceot. pro «?• 
^i, .T. pL a. 2. tfid. a^. ejufd. 

Ei3<T(, duaL et ci2«r««, pUir. perf. 
]Mrt. a<ft ab Mtf, irttt pro «)n- 
MT» per Crafin, verbi «/^m*, vcl 
.•M^^f,yif* .• f. «TM, p. tX^muu 

Ewvta, miy et in dat. loo. ^iir, 
ppo diin*vm, pcrf. part. ad. f. g. 
M^MVtf, pro ^}m«4«, dat pL lon. 
•verbi «1«^, quod vidc. 

Eihxxjtf, ¥, T», IDYLLWM, 
farvmm pcema, A^XXmc, qualia 
Theocriti ^ria fimi potmaium ge^ 
mra : ab /«?«f, quod ab 

ErAll, W<ro.* f. m. «MrtpMci, Ct 
7r^x#, roct. a. %. gtinj ct 7*#», «#, 
«. (in indic apud Poctaft 7)m, in 
rcliquii ntodis apud Oratores.) 
a. 2. imperat. th^ vcl Att j*?*. a. 
3. fub. <lv, rr, «f. a. a. ini^n. mm». 
ja. 1. part. «^mi^ if«w, w. a. i. m. 
ciri/ji;», ct iwrffjwu*, //rrif/tf^-i. opt. 
mrat^fLy.*, in£n. iZ<riM>^i. purt. «trx> 
/£»«(. ^a. 2. m. tiVifiT.», ixnpcrat. 

K«2*J, pracf. fub. vcrbi (7»*>;u, yfl 

.«Itfi«, contra^Sd ut ti^»»; a vttfrpn. 

^c praf. opu «V^;«r. prseC iniin. 

e!t'.^<' Aiii Syncopcn aitintcfic 

«■3 f(K«*', pcrf. fub. ab Aiin, 

lir?«X«fly, », tJ, JDOLEIUM, 

./'tulrim: I Macc. 1. 17. i Cor. 

■ viil. 10. ab iM^oiiX^ty idolMm, ab j7. 

\si,ji'e^iex» Th. ji^A, ET 

%i^Xi$9rm, V, «^, fiTM/ idoU mv- 
molatur : ab «TImUv, et 3«^ NKtdi», 
««i«r«^. 

EtimXoXai^ ««, 4, IDOLO. 
LATRIA: iJoli eitliiis : Ct 

e;)mx«x«t^, «) ;, idOlola* 

*TRA : ex (?3WX«y, et Xlr^, ^, 
« «J 4, yr>w/. 

E7aMX«», V, W, IDOLUMtfirnm^ 
tacrum : ab «il«f , fpocies, Th. ^7- 

EJ)mX««^, «r, i^tfiSlia ieUi: ez 
(i^X«» et itoiutjfmM. 

VMt, fvi mowt, per£ part. ftd. 
per Syncop. pro lilWsMf, W«rt 
^lbi i<2»M, vel %lhifmt ftio: f. 
«rAf. 

£!(», <^i»f.- 3. pL pracH opt. 
pci^STnc Att. pro «V«*, ah «ffit, 
vcrbl itftiLf fimu 

Eiii», eiiamy age vni, ^o^ adr. 
conccdcntis ab eod. 

e7ii», m, «I, a. 1. tfpt. ad. verbi 
IfifUt mitto : f) Im. 

E^f», «T«, «nr, «j^w», et in pL •?»• 
/ut», ('«rt, (TwMw, et per Sync «^ 
jw«», (7<n, «2«». pnel opt. ▼erbt ««/h^ 

Elir, pro 4««, ckimde: propter 
afpirationem. 

EreAF, adv. Wit. fatim, emm^ 
fcfiim, 

Ei]^i, Ktliiam, Th. m,Ji: pro 
quo A, tSr*jfivs. 

e73d», fcu «Sif», miffusfum : a. i. 
ind. paiL verbi 3ii^ «mfto .* f. «• 
au* 

£34«Mr, affuetas, peif. part. ad. 
et 

Efdi4r«, ajitevi, a. I. ind. a^ ab 
i^/^AT, quod loco aogmenti < poil 
( adlcifcit : fic perf. ^«xa. ct 

Et^igf/mt, ajfuetus fum, p. pafl*. 
nnd€ i^urpiut^ p. part. cjufd. II1. 
iS^of , xr;«/. 

Ei», pro ^11« vd ^xi», ftquidem ; 
Th. A,^, ct ParticuU Poctica m 
vcl «M». 

Eaxm^ fimiiis fam, p. m. pro qUO 
Attici iw*rt, dicunt, rcpetiti ini- 
tiali prxfentis literi, et « in « 
vedo: vcrbi ^l(ji4». Quidam ta- 
mcn Volunt cilc a. i. Bceot. pro 

Kr»«, «f , «, «»»/7 .' pcrf. ind. a^Jl. 
vcrbi iV^tt/, mitto : f. ii/». a. 1. 

E/ji»<^i, dat. fingr. ab iixkc^ £lo(, 
^, rumtrus vicenAiius : ab fi7x«ri, 
<Dijm/i. 

1^'«:»^«', & MW, affimi!: Tb. «vxtr, 

K.'««i, ftiawji, conj. dlfcrct, cum 
inJ. ex iV, /i, ct ^^ etiam. 

Ktxu;, «:.£(};, <, ttumcrus vicema* 
riut. 

Jigitized £ r 

vcrbl l^ Mtt«. pu put. £ 
Sed 

&mmm*, mJemimr : 3.pl.p.a 
dimof, 

Eimetafuit mrot% rm^ JismsiUcr 
ab Amettjimeilu fmm, 

ElmtUamit, emyeSare potrrit 
fing. a. z. opt. a<3. Po^. pn 
iBir«Mf, verbi Jmm^, em^fick 
maos, a. I. infin. itmiaeu. Th. 
fmmHisfmmu 

Eflmmri, Dor. pro Astmn, v^ 
quod vide. 

e7«!, cede, ec in pL Httmn, t 
praeC imperat. ab «Zm, ccM 

E7««v», et Att. ^mmu, im, 
plufq. p. i perf. mm, Tcrbi 

>. 

ESmtXof, ^tfimilit. Th. ^sm^ 

EI'KH, adv. /n^r«, 
cortfdioy cofu : indd 
temerarims : q. ab ^mm*, c«^ 

E7x«»i^m, aJfimiU, exfrimm: 
iimin, imUgs. Th. Amu^JLmHk 

Ei««f, ir«#, rw. E7»«ri^xif, adv. Wruv .• ab ^ 

El'itOSI, ct Poct. Uutmit 
ret, vigiuti : pL tantnfn ct i 
rtf». Dor. Atutru 

Eimarurint Wti ^ n, ^igitt6i 
rmmi ct 

EiKorifurfOf, viiimti imm^mrt 
pient : ab Amoai, vigutti^ trti 
nus, et pXr^u, memfmra, 

* EJtuaiitXsutt u tmsy dmmmu v 
leSifferniis irfiruQa. 

^montn^rott 4 i^ 4, «£r fmm % 
contendunt: ab umoatf «n^u4 
i^i^M, eomtendo, 

EUorof, v/gefimvsf et in £ 
mtriii n. g. nr ab AmaaK 

Etmortiti zdv.JimtiJiter^ mt pi 
ab iiMM^t irttjimilis, Th* m 

E7»vr<, «-riirjr/, 3. pL prjJ 
«»XM, cedo. 

E*»r%ttjimiiee ermsU : proik 

2. duaL imp. per Sjoc ct 
diphthongo li«ni», verbi 
Vttl, ut alii volunt, cft 
m. MJMf», ct in duaL «ne 
Sync «8»nf», et pcr Dialj: 
r»j».- 

'Rtmro pro Mxirt, ajfiauiaim^ 

3. fing. imperf. paiC ab mm 
lisfum, Vcl plu£q. p. ab 1 
$*, *r#. 

EixtrtiKir, decoromt apiam<, aci 
p. part. m. f. g. ab mm, 
pro Tmxji, verbt Attmtjimilu 

£i"KA, Jimilis fmm ; kca 
xo/i repugno : f. ^i». p. m. •»! 

EixM, «f, -fff , 11, Poct. pr^ 
«»#f, itxa^Of'e^^s. .J 

HixMj', ce/^m: .* praB£ 

tirti. byGoogk 1 tf 

e»*f , Jmms : prjct paxt. m. tb 
[iU^, /3if, f, memhrana eere- 
UfTiim^ai f. w, l*OCt. epuiwr: 
tlUracnff ?« ') csmfho* r ab 

irunrjfH, ,f, *, EfVLUM: 

jfeidL fuDptibti9;jDt ;»«e90(, 
bcian. Hom. Od. «. 205. dat. 
kiarftnrrj, q. ab. ^Xv, con- 
llH^, «pv/ff, ct «/f«», ^ho. 
bif, i|9f, c», (^^md ct «X*») 
||lifB<rWW .* 2b fitXJAT, C',3r6ht. 
tjjtnMr.pro U«ws, Poct. a- 

fei^.-^S. fifi^. B. 2. ad. ab 

Cb^tiiu, J;ffifr /«« .• Att- pro 
vfpn, pert pifll vcrbi Xiy», 

nUf^TIA, ttj, n, fjueina, Dea 
pfc: qwd pamaicntfbti» opi- 
fcnr, ab tlii»*», ondd ct *EXiM- 

f •*> 3- fiog. P"cf. paff. ab 

pi, f, ^ ILEUS, velwtusy 
5 ittdKnonim ; itctn vitui 

i dfitas Btrotiz. 
P^f « iZUt», rlevH, 3. fljTg. a. 
ifc tw nAi, ab «/»««r, r//^o. 

, a^py WifiaifJf DoT. pro 
M, 1 £dj. ind. a. 1. m. Tcrbi 

J^r. 3. pl impcrf. paff. vcrbi 

P^t», .^ pro X(Xi;^«, pcrf. 

FA^fti »jf, narfh, romludoy 
t'^- «Ai* Tcrd, v^r/o, r/r- 
K*> «Ww, fiit. zrm. p. ffxa, 

n*' %*!<»?»«.• ct 
P'. ft &.«, iff , ii^Jplemior, 
r***f«. a. I. part. pafT. focm. 
f^i,akiiXi«. . 

P«'^, i»5, « ^ ^) « y*^ ^tf/^"- 

r^J*^ «f, f, t>M/, Poct. pro 
F^ P- m. Att. verbi ?»;%;•- 
h'-»«, p. m. ^u^a, ct Att. 

P*'^tmrfff, cjufiL 3.Ciig. 

r**«»j per Sync. pro «x»»- 
r™^ twimf.-, I, pl. ab «Xit- 

^■•sptrl Att. pro X«X»:/6- 

n * • 

^^•^» po XtXr.ftuifPfy p. 

fpttnbi lufiZiiytey aca- ' ' E I 

^.n*^air affihn/>ime e/!, 3. fing. 
pcrf. ftknfAf^it verlii XmjnZavau, aC' 
ciffio. 

KiP.ftp», ptmpfr^ pcrf. Att. pro 
XtXx^a* fainc «rXn^Ai;, «r*/, pcrf. 
part. TkdL cjufd. 

jHXfixtty fortitus funty pcrf. Att. 
VCrbi Xecy^BtMaty fortier. 

ETX/yytff , »?, •, VftrteXy ^rusy trr- 
mm intrJiinorvffi<t ab «Xiv, vc^fo : 
ETXjyye?, vert'jv cafiitisy .ffxWai' 
aif. 

FjXjyfixtf «rtff, ri, invoiutio : ab 
iXiTT/*», qUpd vidc. 

ZlXilfMttfCirenmvolutusfum: pcrf. 
paff. ct part. AXi^/tb^j' ab «X*r- 
r/w. Th. AXrv, vtrfo, 

F.lXtyfAOt, 5, ^, vorleXf gynts : ab 
itXWffv. 

lAXiKtt /8»if, dicuntorapud Poc- 
ta», ve! «X", ^^ fexiles , vcl ^ 
retortis corfiibus : ab «?Xi|, q. V. 

^^iXix^i^ettty ufy ky Jtrtcerittts : ab 

EiXii^iT^r, f#f, ^ «^ n, diflinBuSy 
fincerus, clarus^ in Oom. pL «Xr- 
«fi»«r Ab ^Xfiy ffrlendor-foiisy vcl 
potius »Xn, ct tt^UofSBUyfecemo. 

E7Xi|, vci iX/|, iKp;, ^, invofu' 
cruffif gyras : xtem fftecies bedera : 
Aimitcr crram adj. pro iTnplicito : 
ab iiXlfftrmy fdcm. ac Tb. mxl«, 
verfo. 

EiXiV«)«f, ciirvipedesy vcl cwrv^ 
«nradientes : dat. pl. lon. AXi«'«ditf'- 
rr, ab 

EiXi^rtf, «?«f, jj n,fexipes : cx 
iXti, pro quo ufitatum /iXiw, fec 
tCf ct w, ^rr. 

EiXir^tfjfitiM;, n, 0v, convoiuiuSf a, 
«nw, praif. part. paff. ab 

EiXirr«, Vcl -rr*», cirramvofvo : 
pro qiio^ ctiam dicitur Ix/rrA», f. 
i^a/. p. a^.iKa. p. poff. ciXiyf*M4. 
'Th. ^iXiw, verfh. 

F.iX/^^jtca, pro ^Xiyfi\*^i i^rsr.Vy 3. 
p1. jilufq. p. paff. vtTbi itXUfoi. 
Th". c<X(»>, vrr,'^. 

^rxK«r, impcrf. a<5l. ab tXx*, /ra- 
-Jo; ct 

ETXxxiri, tritrit : a. I. imperf. 
tiXxv^r ab iXxi^, quod perinde 
ac Th. 7XxA», I poft f, pro aug- 
mcnto adfcifcit. 

ElXefi.ivt{y », «, prxf. part. paff. 
ab itXefJuttf vcrbi eiXiu, OfiiOj in- 
cludb. 

KiXifttjfy elegi : lAd. a. 2. n). 
verbi mUioi. 

r7x«y, t(, f , acrepi : a. 1. ind. 3(51. 
£xo¥roy 3. pL a. 2. m. ab «i^M», 

E7xy, 2.iinpj. a. 2. m. cjufd. 

£7X9;^«, Att. pro XiXoxa- f^rf. 
a Xiym. 

EiXvctrat, lon. pro AXyaitri ^r/, 
pcrf. paff. vcrbi itXvM, feu (iXvfii, 
verfoj vnfvQ^ 'l'h. MXiVf idcW. EiXiJf, i/tf<, h^-r^^J^if r*r «••JjtjoJ. 
Hcfych. id. q. /Xi»f, iimus, q. v. 

ElX^pm^t, rcfpiendeimt, 3. Bng. 
imperf. vcrbi 
j EiXi'^^^*', vcl -«•», f. *r«>, #tfr- 
i ^trr». Th. eiXiv, verfo. 
I E«Xi;^'<#vTSf, Poct. pro itXupMV' 
I rif, perf. part. nom. pL ab «Xn- , 
^4tfi vcf". Th. AXt«/, idcm. 

E/Xm», feu ^Xvfa, f. vrv, ^'rr/t^ 
Wvo, ab eod. 

E/Xai, leu ^X*r, idem quod mXm/, 
fcn Axiw. 

% F.rAnX, oirott a, vcl Ax«rr»}?» »» 
;, HELOS. vd HELOrAyfcr- 
vms afud Lacedamenasp CX Hek>ti» 
captis. 

EiXa^«, «j, iyffrvHus : ct 

EiXwrtt/ar, f. ivcrar, frvio : ct 

EtXawf , iJer, ^, frva : ab ftX*,-, 

Eitt', pro rfjiM, <w, Td//o. 

E7^, «raf , T», ti^tfiV, VEoL ^fifiMf 
ab ifar, induto, vd ivyMii. 

EV«/, Htmt,fdi,fedifi, fcuindt'" 
tusfum, pcrf. paff. VCrbi Z*r, //ri&o, 
a. I. «r«, plufq. p. paff. «/«>:», 
part. pcrf. etfAttot. Eft ct 

ETifsmi, miffus fum, p. paff. Tcrbl 
'tAfti', mitto, y 

V.lfta^ftmt, rmi, Tmit Att. pro ^i- 
ftm^ai, pcrf. paff. ct part. itfim^ 
fiti¥o;,fato decretus,fatalis: tt ind? 

Elfia»fti*n,fit, n^/atum, divinitUK 
decrctum, a ft^^oi, divido-? cjuia 
fuum ctiique divifum cft. 

ZlfMt^rt, fato decrHum erajt : ^ 
pL plufq. p. paff. cjuld. 

Ki>J», Port. Dor. ct ^oL pro 
ir^», I. pL prasf. ind. vcrbi «/*i, 

EAU.VI, fimiis, per .Sync. pro e >;- 
finy^ prxf. opt. I. pL cjiifd. 

F.r)ui»a/, Poet. et l>or- pro elvut^ 
fjffy Att. /^i?«i, vEoL ie*««v«i, 

praef. infin. vcrbi i\ui^fum. 

E.'^j»j;, >;, «», indtttusy part. ab 
£/;«,', pcrf. paff. ab «a», indao. 

F./«!f, Dor. ^/*f», Poct. pro Ir- 
uiv, 1. pL pricf. ind. vcrbi ^t:i, 
/i/wr. 

E/ ^^, /r^, conj. idrm pro aXX«, 
M ' V , 

flii), « vfl <T;, 'rJ, »^f'ilf, /T.^, 
Ji.sr, imperf. h> h. ct jToL ;V- 
3a, J;, ct Att. in Nov. Tcfl. ^v, 
/«/, o. 2. fub. ^, yi/f/o, plufq. p. 
^^)ty, ^r#, «To, fueram, pr^cf. im- 
pcrat. 'rS/ vcl /r.^., vel ?r«rf, tr<y, 
Att. iTrA/, prarf. opt. ^n» «;,,«, 
pr»f. fub. i5, «?, pv/'^ •• f- cVtf.eeai, 

«, ir«/, ct per Sync. iV«i, pr.tf. 
infin. fT»a/, f. 1. infin. irirSai, 
part. ^rref. <i», Srx, t/. 'l'h. 1*1, 
inuf. idcm. 

eT/iw, <•• .• et in duaL Irtf, 3. pL 
fr/, imperf. ^», duaL 3»!-«v, 3. ^iL 
/V«v, a. 2. indLr-~/«», "i;, «rscr. im« 

3igitizedbyVoC!C>Ogre E I 

perat. J^<, frt^, a. a. imperat. fi, 
perf. m. m«, (ab ^iv) Att. jts, ct 
iblutione fada ^iii», »tt •» plufq. 
p. ifM», 3. pl. ^r«v, Att. jir«y. 
1% Ja», inai. pro £0. 

E/y, //>, pro iv, Poct. cum daL 
Eft et 

£7», iiamf impcrf. verbi m/m, «0.- 
ct 

E7f, P<^'t. pro «►, imperf. verbi 

EltdiTtg, ct iiitdfnff adv. /brr />o> 
WM annosy ab fy»«irMf, no^tennir: 
ab ii>vi«, noveTHj Ct iT0f , annut. 

ElydM, «^, prxC iulio. ab A/«i, 
/««. JEft ^t 

ElMti, per Metathenn. pro umm, 
infin. ab «/gu, ra.' indd «rMmi, 
4t6ir»: at 

£!»«<, mifijfe: a. 2 inf. 7i^, wi/- 

Eif*>an, nff ^, et itt»«A<«^, u, ma' 
ritimui, pro iwX. ab u et JXf, i- 

EifMw^^tjt per nvoem moQes, adv. 
pro iy>t«»t[;^sf. ab ir>*«, iptmM, ec 
»y$, nox. 

%lfkt, «^;, M, pro f n«f , nonarius 
Ttumerus : Heliodo cft, nona dics 
menfis. Th. tv>i«. 

ErNA'TElP, vel mfmnift (H^ 1», 
fratrioy id cft, uxor fratris : dici- 
*tur «"«^o: itry«^«y, cukare : Ut fit. 
^. tyvtU-n^t eobahitatione junSia, 

EivctTof, ff, 4», Montts, pro fvycrjf , 
ab iyyf«, novem. 

£/vc<««yr«, lon. ct f*oct. pro 17- 
ynxsiar^, Ct t>ftx«yr9, detulerunty 3, 
pl. a. I . Ih. vidc in i yM««, vcrbi 

£/yt»«, pcr EAofin. Poot. pro 
Kvixa, froptcry causa : rcgit gcn. 
T'X mtxiv, lon. 

Eneictog, », /« viiljitus, in via ba- 
y.tans : ab iy, /«, ct o^Uy via. 

ElrortfvXXeif Wf i k A, ^uatiens 
fronJes^ frtmdofus ; a ^i/AA^y, /0- 
/.■■t/«r .• ct eijongy pro IfOfft;, mottitf 
ab iycAr, i,-r,piUQy agito, 

EJrratyf*Jcrunty 3. pl perf. paiT. 
«^«i' ct in plufq. p. 3. pl. ttfTOj 
f./crant, ub inuf. '/*f. 

Etl»tfn»i/ltfmt ct in I. pl. tt^ei- 
ffiiy, a. I. ind. aA. vcrbi «l»*»' 
fi^flt/, ceJcnSj a. I. part. f/|«y, tf^i'-, 
r«;j/, 3. pl. a. X. a^. tjufd. 

£[, pro 5, Poct. gcn. fing. ^it« 
fiiiyfecum. 

EiVa, ««, f, dlxif ct in 3. pl. e% 
TZf, a. i. inJ. ad. M?r«i, a. i. inf. 
♦Jrav, if, I, a. 2. Kt t^Tarty 2. pL 
a. I. imperat. ab trr«, *//Vo, quod 
poil I, pro augmenro, aJlcjkJt i, 
idemtiuc in cmnibud mcdis lcr- 
vat. 

r;V^^', pro *is-«ri, 2. pl. a. I. 
^..♦'fiat. Cw K/#i, 4^f, Att. pro «•^ a. 2. im- 
perat. et mvmv, </ix^, a. ». infin. 
cjufd. 

£/«'i^y, inf. lon. pro ^r«y> e- 
jufd. a. 2. inf. 

^vt^t ftqtiidfmy fty ^n^ «^»/ 
qttiJem, 1 h. «,^. 

£r«^r««, <//*»/, lon. pro •»«, 3. 
fing. a. 2. Mfrtf, verbi ««'*>, </rV0. 

Et^yficuhiyfiquay fiquo modo : ab 

£7«-»;«, dieajy^2. fing. a. 2. fub. 
hinc yEol. HirvrSA, 2. fing. cjufd. 
temporis, verbi f r^. 

Etwo^tfffiqtso ex loco : Ct 

EiTot^f aUquo. Th. *f,^. 

Et^oftnf^ fequebar, et in 3. pl. •?- 
r«yr«, imperf. vcl a. 2. vcrbi ««■#- 
fjiMtyfequor : f. ty^o/uteuy p. ^/tjfuu. 

£!«■#?, f(, c, a. 2. ind. et Dor. 
^«•iy, pro ^«i, a» I. imperac ver- 
bi iTof^dico, 

Eiarortf ft quando, adv. ex i, y?, 
et «'«n, quando : quod ab Xrt, i- 
dem. Sic 

£7nr, %dy. fieubi : ex «r,^, Ct r«f, 
t^i ? ab ^, ^v/. 

ElxoisdixerOy a. 2. fub. CfTary, 99tLy 
«y, a. 2. part. verbi ««*«>, <//fo. 

Etxtss, adv. ^ yK« *»o</(P, ^ yiitf 
ratione, fi forte : CX ft,^, Ct «'i5f, 
quomodo f 

* E7^, procelUffutgor. 

Et^eifa, mt, m, Dor. pro «^nnr, 1», 
pax. 

Et^m^^iternty «, •, Bacchi Epithc- 
ton. Dici volunt vm^u ri iffm^ 
Sai, quia infutus fuit femori fcil. 
Jovis, undc ct ftn^epfttipns. 

Ei^yretSefy probibcoy dif.rabo : imp. 
ti ^ya% fy Ct diffoL Poct. U^«^«y, 

ab ffv, vel ct^y«, idcm. 

E<f7«r*^i»y, <w, «r«, exercui : a. 
I. m. t^T^tfle/fny, », ir», imperf. 
verbi t^yu^otjuuy operor, iaboro. 
Th. «f yoy, opus. 

EUyawB^nt, confeti : a. X. Jhd. 
paU. ct 

E/Vy«frr^/, ra/, Tmty confeSlus 
futn : p. ind. paiT. ct part. ^^ym^ 
fiifos. ab tiyei^auaty ab eod. 

Eioyety cobiifet : 3. fing. prxf. 
ind. aCl. dioytff^ai, ditf^overi: pr^f. 
infin. paiT. al> A^yvyarceo. 

E^yfJtmt, vinSluf fim : pcrf. infl. 
pafl. ct part. et^yfititoty ab eod. 
vcrbo. 

Ei»yjMf, Uj iy inciufio : t ab cod. 

Ei^yoftaiy facffpiy abcoyfi/bmoveO, 

fjl^yofycoei-^ens: prajf. part.neut. 
g. ci9ytiy 'obfiine: prael. impcrat. 
paiT. ei^yHvi, 3. pL praef. ind. ad. 
uh ty^yuy i. \t»^ arccQ. 

EI' l»m, includoy in carcerem eon» 
;\ro: f. ^ii, p. ^x, itcm arceOy 
pr(bibeOy i'ito : icdc TfAif»»!», rr- 
/.-ry ohf}Jt<i, Ei^i«, «IV, «cl lon. A^ «, 
ro«Wo, nr/iM. .* ab ^», ^kf, 

e7^««, lon. pro 4^, imurroft 
2. fing. pr:e£ ind. vcrbi it^ 
pro 1^«^«««. Th. A^ Mf. 

El^imTmt, \oit, pro dBf H r m , 

pL pcrf. pafll a /i«w, ^wv.- v 

£;^(tr^««, i^r^, lon. ct Pt 
pro %^^ms, i^ftarrpgare^ «*;« 
r*. 

E?^««, lon. pro MMT, tslrrr^j 
pracf. imperat. verbi A^fiMt -. j 
teft efi*e et ioiperf. ab l^^uu. ; 

£7^f(«f, «, l^ cttptivHas^ fervil 
ab A^,,ne£io, 

Eii^dw, lon. pro f«t#S«K, 9 
rrrif, interrogare. 

£f(ir««vn), «r, A, rawnis^ olea^ 
iani dbvolutmt : qu»m cimim}^ 
dentibuB arborum fru^b«s a 
janoas sdium fiifpetKiere fij 
bant, ad famem mrccndam, | 
ei^Hi ^'"^* 

Ei^£>r««, euauuramtes : Dor. 
ir»yr«i, pne^ part. pL num. t 
ab t^«r, «&« .* Poet. i^e«». 
fg^. 

E/^jMs per£ Att. i /l^ i 
f. ^>fr««, perf. t^«««s perf. p 
Att. it^mmt, et 

EifnfU90f, », ry, ^<7s/ .• parl. 
a^nftmt, Att. pro t^^nMJu, p 
paiT. a ^t«. Alii ab i^, di 
vari msdunt. ^ 

Elf «y, f y#t, •, /«/r, ^/ Jmm j 
pote/l : ab ««^«1, lofuor, 

Ei^fmtof, «, tf, paei^au ^ ab 
f j»yi», ^ijjc. 

£/^i»ya^^»jf , tf, ;, IRENAltCi 
magiftratus quidam apod Ju 
conf. ab cod. Th. et «>{^, pi 

cipatus. 

E/^fiM», pacem eolo, im pmee ^ 
f. tvrti. p. ^^ytv»«u ab 

ElTH^NH, nty ky pax : wm^ 
M« U «(My, (a fonnedcxhl 
Hinc 

Ei^yixtff , ii, e», pacifiems : et 

Ei^ny«4r«iiy, •*!, reeomeiiio : £ < 
p. w*ftii#ir«inx«. ct inde 

£i^»jyMr#i#f , tf, • g 4, pmeis fit, 
fus, padfeus : CX mffif^, pax 
Totiotffacio. 

Ei^ivMf, if, iojieuj : Ct pro < 
n^iftof. Th. «7^»(, /a«i2. 

e7^<««, idcm ac l^to». vidc «^ 

Ei^tnifirOfy ar» • 5 4, /tf^«/ f ui^ 
yci tra^ans : ab «^•y> q. aB ^ 
/<^, et ««^f«#, cure. 

Et^fMu, vide in »;a. 

Et^oiriKot, V, • 5 if, Lmi^rr 
xetKV, vcl «rixAf, /•/.ff^ .• f. ^ 
m. tri ■»-•*». hilic <rlKot, Vii/-j, 
«j»f , /a/f.7. Digitized by VjOOQIC ti 

len ^ ib iS^ M^ qaia n^- 

i 

fimgft* ^^' pro A(T*fttf, tba- 

L, I. {iL imperC iiid. ab t^*>, 

Em«7«i, lofi. pro ^MffTtu, 3. 
k£ pL Dom. pcrf. mcL pafT. 
iu enita et perfedi plufq. p. 
irtwB p). a term ficg^. f ormant, 
tt «H, fd r», « breve inferea- 
& Sk i^r»i lon. pro ^«vftt- 
I im» 3. pL plniq. pcrf. Terbi 
p»,PocL pro 2^, tuJioJio. 
pp^fijhJi: pert aa. ejofd. 

E^i^w^ praef. iof. Dor. pro 

iWi, pro f*«Mm, 3. pL im- 
RlisiL tcrbi f^o^, per Sync. 
■^iiMt, cM^tJk, ffr^n : fic >- 
Ufc, pre l^^at, pTxf. inf. 
^t^,nfc£re: a. I. inf. 
iFcfL pro 2fM«#3«u, verbi l- 

Rrj, 3. fing. phxfq. perf. ind. 

ti», te. pro t^Mr, f. 000, 

|^'i« wi\ et A#7/tMV« il^riBr, 3. 
tlttf. rt plafq. p. vcrW ^^yiif 
t s3 «^^ ituhido, 
^ o^/*; a. I. ind. vcrbi 
kft»;^.- f.4«,p.^ 
B?fl,^rc?9; itcm i/;«, Mr/r/"- 
ft n«f«, in qui figniL pr^f. 
i«ii(iji«,, ct «ifMi» Poct) 
(», « ifl 2* pl. bMTi, rfftff /// ; 
IK- ^us, tanq. aJ> t^ia», quod 
^ ». 'pro ftugmcnto, adfctfcit) 
^ «it Av*«i. paold poft f. 
^^, pnef. m. t^sfun (l^w- 
kei{»;«j, PoSl) /mterrogo: f. 
•**, a. 1. mMtreitcr,r, Ct h^i- 
>» i- 1. i^«y, et PoCt, «go- 

fflS, Mf, ;, SJfmulat} h' 

^i,*i,%,JRONIA: diji- 

^*^* n itrativte: hiiic AngL 

■^r.ct 

'^f*wM*, i, w, yof dijpmuiaiione 

^"-i' leutfd : ct indc ■ 

1^«^, IRONICE,Jia<y adv. 

^"'i^.^fiRg pr»f. ind. ct «^«^ 
^ft«i>fcT*r,, 3. iixi^. ct pl. im* 

P"!*^ loD. pro I»flrr^r, quod 

N»w2», prxf. iof. ab 

p^»«, Icn. ct Poct. pro Ij*»- 

■•«l i/ii, r^s. imperf. ii*flJr««f», 

f'K*«-. ^^, prc^ter^ upud^ 
n*»'5'..if, ^», accuf. foli jur> 
^. a: cwnpof. ;>, .k/, /r/r^, cx : V E r 

m ri, q^orfumf Hinc ^#, m, 
iVr/rtf. 

E7(f, «rtf/, Poct. pro h, ?. finj^. 
impcrf. vcrbi «/tj, yi«w, pro quo 
ctiam « di<Htur. 

E7if, vcl «, tWi/, a. fing. praf. 
vd impcrf. icd «r , pro «^i, v</- 
rfc/, 3. fing. pratf. vcrbi m/k}, «. 

E7f, Ifyrtf, ^/ 0}^/, a. a. part.ab 
qy, a'. 2. verbi <«r/*'r mitto* 

EI^X, /c/a, ,?», tf«i//, tf, K«T, ^/- 
^0».' idcm quod ^f^at^ Matt. 
xxviii. I. gen. im;, ^'«r, ivo;. 

Er*-», a, I. ad. vcl vcrbi ^te^ 
fcioy Tcl «T^, to : pro quo jt«-a, 
ctiam dicitur, a. i. mcd. ti^i" 
ftfff, 

Elfm, fediy a. 1. md. ab XrfOfu^ 
fcu lu^fedeo : f. '/^m. 

Efr«7ayyT, 3. fin^. a. a. fub.aA. 
Att. verbi «recy*», introduco : i* 
5«#. Th. «ywf ' 

EiV«y7fAj«, «/, ij, delatio ; omr- 
/»//©.• ct 

E<VayyiXX«r, f. iXm, p. iXxie, rr- 
nufitio, refero : itcm defero, aeeufo, 
Th. £^iXA.*>, nunih* 

EUmyt, in^reJlor, prxf. vcl a. 1. 
impcrat. ab ot^iym, quod vidc. 

Eifciyatf «(, «f, introduco : f. |«r, 
p. «r»i;^«, a. a. «r»ty«v, Ct Att. 
«riry«yai', a. 3. impcrftt. ««'«ya- 
^, icar, a. 2. fub. eie^ayeiyVf iff, n, 
a. 2. inf. «Vaycyfi*, prscf. pirt. 
paff. f!r«yo^iMf , n, o, iniliatus : 
tX. eify in, et ^yjf, duca'. 

Ele^ayofyh, ?f, A, introdufHo : et 

Elfxytiytnoft h, 09,*introdu£iori' 
ut : tt 

EtrityeiyifMi, n,o^h, importatus: 
ab eiffayot, 

EiV«(^, adv. femper : i otret^, 
fempiternus : ab aet,femper, 

E!iffaf, pro ^wetro, fatua honora- 
vit: 3. fing. a. T. m. vcrbi '/«, 
fiatuo : f. Vr*>, a. I. eiret, 

E/raxvM, exaudio : f. vrM, p. «- 

auilitns fui : a. I. part. pafi*. «ra- 
jctf!ri>r^;, ifT^f. f. 1. paff. «V«x»r- 
Br.ffeftai, ctim gcn. CX «/, Ct dt- 
«vw, audio, 

EiV«X7v«/CMSi, vel iraXX0^«/, f. w- 
/(««/, inftlio : Th. £XX»ftui,fniio, 

E.Ueiu,t^i, lon. pro Ira/ciM/, a. i. 
paft, mcd. verbi w, eolloco, fun' 
do : a. I • ^aa., 

* E<V«^*j», •», art^fmHisfHm^fcivi: 
a. I. ind. m. ab ^^1«, feu «^^a», 
fio: et • , 

Eiffaitttv, a. I. tnd. m. ab ^«/, 

viido. 

*E]<Tztf.r,v^ peneiravt^ II. J. 138. i. 
538. «ia ^Tjjj 04 LttrxTa x, •fvit^per- 
fi,ravit tatpen et ipfam^ pro !r«a«^«- 
T", 3.1. cx 9r(o, ct el^«/, eo, 

E-Va>, Q<,'.k,:n.ntj 3. pl. a, I. ftxa. «r«, ct Poct. iVr«- ab lot, fcu ?«< 
^vfMy id. quod VCfit, colloco, 

Eir»vdC»iv»r, confcendo : f. ^99^ 
ften, p. ^iSnxec, a. 2. jfffur, a. 2« 
part. Af<r«v«C«f, ct in f. ff, livet^ 
vmSeitee, a. 2. opt. err«v«Ca/iiv. CS 
i/f, «»«, ct fiaifei, eo. 

Elvetttm, ofroty fcandent : a. 3.« 
part. acft. ab i/j et Afa, eo, 

Elff^^lf ^V^femel: CX •/#, Ct 
<if4rai|, id. 

• Eira^i0ft,iot, nru, aknumero, 
*EUas, acc. pl. f. g. iJrnf gcn. 

ab Virtt, ir, «y^ aqualis, e, idcm quod 

r#«*. 

Eirmro, vidchatur, 3. fing. a. I. 
m. ab eeUt, video : f. AoofAew a. 2.! 
{?W et 

, EUmro, penetrenit^ 3. fing. a. I, 
m. vcrbi &ot, ee. 

• EUm^rrte, infilio ; tX. tif, et ^It-» 
T«r. 

Etreui4i(, ct ti&miirif, in pofierum^ 
pofthac : ab aiv^/|, Ct mZrts, rurfus^ 

1 h. «J, id. 

EUa^lxmvi, reverfu* efy 3. fing. 
impcrf. ind. aA. ab 

E.itrm^iKafv, oecedo, redeo, ex i/f, 
a.r^,ti i»mvot, venio. Th- ixfiefftmi^ 
idcm fut. <^«/MM, p. r7/««ci, a. 2. m^ 
ix9ft.nf, 

Eiera^ixttmi^ venias, 2. fing. ai 2. 
fub. m. lon. pro tirm^ixn. ab 

Eifm^ixfiofsmi, f. i^opuu, p. tyftmii 
accedot advenio : ab cod. Th. 

E/rCa\Xv, f. aX<v, p. xm^ injiciot 
ingredior, invado, Th. (im>.Xot, ja-* 
cio. 

EirtioL^cfxMi, vim infero, vi ingre» 
dsor : a ^ta^efMu, idcm. Th. /3/«, 
vis, 

Eie-iiCm^ot, f. ^r«r, aftendere faeU f 
\ ^Cm^u, /Arif«,.quod'a jSa/yA», /m- 
cedo, 

EirCikh, nt, w, ingreffus, ineurfus^ 
expeditio militaris : ab i/rCttXXi^, 
quod vide. 

*E#V3V;^^«A/, /n/ro admitio : f. I* 
m. iVJl|fl,4M6i, ex i'f, ct ii^ettmtf 
accipio : p. VtltyfAmi, Z, I. paff. I- 

Eiffd^fjLU9m, introcurrent : a. 2« 
part, a<^. f. g. ' a r^tx"* frro : 
vide iWiO^afiof. 

EircUttyfubeoy ingrediot. 

EUt, a. I. ind. ad. verbi »V, foA» 
ioco, induco : J. %erefAai, Z^ I. m. «« 
cdfinf, p. c?/««U. 

ZUtmiyfiei, pro ««-»», lon. 2. fing* 
f. 1. m. verbi oth^t, fdo : f. «r«- 
ftat. 

EUi^pxfiOfy intrG:ucurri: a. 2. ind- 
aA. ab ««■ji.v,"» ^' •^i*?*'» p. •'^f^ 

r»(;^«, a. 2. part. eieO^afJiiet, Vffot^ 
iv, ex e? f et T^i;:^:*', f:/rro .• f. ^w^ 
p. ^;?{.'i^»}««, ct TiT^i'^se. 
EW^Jj, ingrejtns ejl, J. Jjng. a. %, 

.3igitize(ibyVjj&@gle tnd. eirovfii. CX i/V, Ct J«/ii, vcl Jy- 
w, yi/^^o .• f. tf y^ft». 
AiifHfity vel HtrlfifAi,, introy i/ts^re- 
dhr : in 3» pl. ind, prxf. «W«^i», 
Jon. ppo HfH^iy ex ctf , /», ct «f^i, 
Tel <n/t<-i, «>• 

E/re<«-<, pro Mt^fh Ion.< n^itari, 

immittunty 3. pl. pra£ ind. ah •»- 

#/?tjtt<. Vide ««(OJ. 

• E<V»X«»w, f. «rw, p. ««, invchoTy 

ift^reJior, irrunt^e : ab »>.4f m, tf- 

EiVfXii*^«f(ai, n, «r*/, f. 1. m. ab 
a#i^;^^iMu, ingrfjior^ a. 2. «rJiX^w, 
p. m. ««XijJ^K^». Th. i^x*f*^ 
vatie. 

Etsixitt irmy a. a.impcrat. wft. 
tfVfX^n», a. %. inf. cU-iX/>}(, a. fing. 
X 2. fub. ft9't>,#«^, irr«, «», a» 3» 
part. vcrbi eifi^x't**^* 

EiriKffitfittf, DoT. pro «i#f A.^/U(y, 
ifi^rafiamury I. pl. a. 2. fub. ad. 
vcrbi «^^;^^*/aM, quod vidc. 

Elnt.federt fecit^ 3. ling. a. I. 
«611 vcrbi ?«, fatuoy f. ?r*, a. X. 

E<Vi»sy«»»f, 2. fing. a. i. fub. atS. 
ct in 3. pl. Hfinynv^iv, vcrbi «/r- 
ipt0*t( ingero, f. MtifUf a. I. #*rn- 
vsyxs, a. a. Mnyiuv, CX «if Ct 
(pi^Utfno. 

Ei^^^tfftcj tratftviy a, 1. ind. 
ad. ab «r«f«v, compofit. cx ««V 
^Ct 'Tt^ivy tranfeo : f. sjra» ct iwm. 

J^Viflrwtfw, ro/ifii, a. i. ind. a^. 
vcrbi «V<r»»JiM*, i»fillo : f. icr*», p. 
•JriTfrtiJ»!*** comp. cx di ct 9rf 
^ti.i»yf>ilio. 

Eiri^X^f^*'» '"J^reJiort in 3. pl. 
pricf. impcrat. ttft^x*'^^"'''*^ ^* '- 
c,ViXttVc/«a<, a. 2. «V^XfV», V. «, 
a. 2. impcrat. eifiXftf perf. ro. 
/\it. «ViAfjXv/*, cx «V <;t Th. f^- 

X^ftjriy itefrra. 

EirtwvilcxvTOj 3. pl. a. I. m. 
Tcrbi tirwaa. Th. rwjt*», /rjZo. 

E.lriTxi, fciet : 3. f«ng. f, I. m. 
\erbi <fl5«, yi:«o .* f. ««•9^«/, a. 2. 
jj$«r ct <fr6». 

♦ Elfiwo^i^ fti «r-Xet ;^^r|a«T«, 
pecunias urbifuf^/^^- lito. 

F.i^r,yHrxit 3. fing. ind. ab 

Eifnyieftetu aJJucOy fuac/.^o : CX «V 
Ct fiyiofuct, duco : f. «rojUft/, p. »1/»;- 

ftitt' - • 

E.i^riyiiriS^ fw;, ^, f^f^/io^ arhitri* 
MM : dat. pl. eifTiyxfftrt. et 

VAfiiynTi<^'y,fuadeiiJum : vcrbalc : 
ct . ^ 

EianynTiity 5r, », fu»f**fi monitor^ 
autbor: ab «r>i}i;,i«,a<, ouod \i- 
ilras. 

KiV;If<, i':tror>it : 3. fing. plufq. 
p. m. VCrbi eifetfiif in^ieuf)*-^ CX 
ci'f ct t*^^!, fo ; p. m. «<8, pluf<l. p. 
D;. ii/i». 

i;^»-.-;vr^r», exaudilui fu'4 : a. I. E r 

ind. paif. ab ttrfesVA;, exauJlo: f. 
r&r, p. «<r>;x«xa,f. I. paff. efraxifr- 
Hffofiai. Th. 4&«i#a^, ijudio. 

E.V>jX«T*, 3. fing. a. I., m. *Jri»- 
Xeiftfity A>, aT4, ab MrMJlX«/4e«, i/r^- 
//». Th. iXXojietiffMio. 

EirriXSof, a. 2. ind. ad. verbi «<- 
ri^;^«jit«<, ingredior : CX «( Ct ff- 
,^4||:t«H, venio: f. tXtcw^tfttau, a. 2w 

E<rf|*i9^«e, intuli : a. I. a<S. CC 
£<«il»iyx«^iiv, «», «erM, a. I. m. fuaiij. vctbi Mr^i«M, adfero : f.o^cot, a. 
I. rJHytui. Th.^tr*^ 

Eirnfj gcn. iing. f. g. %b «r9(, tf, 
«V, idcra quod Tfofy n, «*, etquaiu, 

EJfPm, is : iDol. Paragogc pro 
M^ 2. fing. prxf. ind. verbi j^Mi, 
w. 

Err^«e<, miffum eje : p. inf. vcrbi 
<V<, /n/7/o .• p. paif. ilfAatu Vcl 
ab XmufAtj fcu 2«i», induo. 

E«r/, fia<//V.* 3. fing. prs£ ind. 
«^, vcdo. Sed »91, funty 3. pL 
vcrbi oifiiyfum. 

ElfUiri, ingrediuntur : lon. pro 
ttfotfi, 3. pl. ab oifftfiu, quod vi- 
de. 

E;r<^, «vTfr, a. 2. part. vcrbi h- 

ffmftA 

E<V<jf«M, iatrare r prxC inf. a^. 
verbi oireifM vcl ^fi^fu, 'V/ro. Th. 
f1/x^<, ro. 

E«rAKXM<, ct MrJMsAi^/Ka/, iV/ro 
«0^0, advocq, a. I. ni. «/rtx«Xfr«'- 
^ifv, *», ftr«, part. ikfnttXtfa/UfH' 
CX «f , w, Ct x«X(jv, !»©<:* ; f. •r»' 
Ct >V«, p. xixXt]»a. 

E<*rxfxXif/£t»6f, invitatut : part. 
perf. paif. cjufd. vcrbi/ 

EifKcfAiont »5f, «, ift^rSiio, 

Eifuofu^Uy f. /r«*, import^^i intrc 
diico : a xofAi^tt, porto : quod i »•- 
««/<(&', fKro. 

Ei<rK<if4.ir^etfy ccra, U, allafiis,illa- 
tus : part. a. l. pa^f. vcrbi ^«t««- 

fuX,<^' 

EisxvitXitty -«w, f. tftt, p. «/r»i- 
xXt;xn*«, (Tifwdvo, 

*K<V*v, ajprtilo: Poct. pro i^»*», 
quod ub iixoi, Jimilis fum : prxll 
inf. liiTxttf. 

Eie-oihtCs on^ rk, rediiuty fymptus. 

Eiffolioi^tfAaiy reuco, inferor : Ct 

EiroiiaZ^rff.iieyt ai^yvoicff pecuida 
qua injrrlur a traifcvntibut : Cl 

Eta-oc«(y Hy n, intrcitusy <rdveatus : 
nt et arj, fudium, uifipUna : CX 
f<( Ct ffVTif j if/V. 

E<V4<X'^w, ds*mum introduco. Th. 
«Ix>«. 

E<V«,V# f, 2. fjnjr. f. 1-. iji(J. ad. 
verbi eif^i^Vy (juod-vklc, 

Kijixety Dtr. pro fira^t», donec : 
adv. cx rtf, vcl i«, w</, ct oxiv. 

i.t^-iuniy fci,^^ : f. I. ni. vcibi ««- 
j.;,yl7e.- i:cni 

Jigitized £2r«^uE^ i^.' L X. m. vetb» 

eo.' j 

Ej90fnu,Jlituam : X. 1. A. v| 
iM vel «iv, inuiit. 

E<V«f«c4tf, int¥eor,ajpieio ; CX n 
«^<H, W^i/v, f. .««iw, p. id^flua. 

Eiffs^om, wiLnt : Poct. pro i 
^f, cjufd. pra:f. part. (k «r«| 
r«u, pro fir«^<*r«u, £• (^co. pl. ni 
part. prad*. 

'Eir^f , 4, «*, idcm quod W FJr«T«(5[«»r#, 3. pL A. 1. ra. 

E<V?r«ur, ct •«•«uynuy f. i. i 
etfoteti, trabo in. 

EU^ifiirtiy f. ^eo^ tmumiUa^im. 
io, Th. Ti/cvw, mittOm I 

iJfm-r^titiy inftlio,irriuief9 : L j 
a. 1. ««TFriidnr/^ a. x. part. m 
W«/, «r«, «v gcn. fi«r^r«l»m 
pr%t. Wr^^iflrffdjiM. ex «;, ioi 
mihLt,faiio. 

Eisxri^rrot, ijuid§ «o, irrtni 
«<Vr*», q. V. 

EiVvX»*», f. t«r««, adma^igo, 
«•XiAr, navigo, 

E!rTA.oesy contrac AaTXaf, tj 
irX«f et urrkuf, aeistavigat,» i 
cod. Th; 

EifTvuiy t vrivrm, p. tinrixn 
infpiroyfpiritum duea^ attr^b^^ 1 

E«r«^'X«f j V, ct tnrm^f \ 
fcu 

EirrvtXof, Uy «, (Ungrua JLac 
ca) amator, , 

E^Vt^^im, adfcifso, tu/opia : el\ 

EimififiS, titfy ti, adoptatiay A 
tio: et 

£W«<Vr«(, n, ««• mdopUitti : 
nia a irv/f/w. 

E;r4r«^iM/u«u, iagreJior .• Smj 
HrtTo^ivofttft», n, *r#, £. i«;«i 
pcrf. MtiTo^irfiat. cx aJs, « 
«Ttf^it/tf, trajiiio, 1'h. <m^, i 
yi-o .• pra;t.nu. «-•«'«^a. 

E7rr««|<t, t*r(,^, etca^ .• aJ 

E<V«-^arr«, fca -ttm, f. «^* 
«;^;«, «'.vfjs-o .• ex r»^ ct «-^«r»^ 
'mtyfacio, 

* Eir^ut, vel tV^ •«<, i^fttea» 

ETs-a^, Poct. pro mtxi, y^#f 
ilug. pcrf. pain «^c/, c»rm^ 
fcu indutus futa : vcrbi fr»«^s^ 
u>t, induoyfcdeo : vcl ab ii!f»i, <h 
ct in 3. iing. plufq. p. «r«. 

EitnnetOy flefrram : ct ill 3 
fi'r»ix#(r«», phifq. p. vcrbi '#* 
flo : f. r»i«<»<, p. irjjjt», a. 3. f ^ 

£<W«, 3. iing. impcrL iud. 
ab 

Eiriact, eojTvi^rno rvr *^»« .• 
augmcnto < poft t accipici; 
ar«/, p. tHfiOSM* Th. ic<«ti «« 
focusy lar, 

Eirpf-^ttf intro ctfrrp .* f. oirf 
z "h^iuut vcl 2^<e]ular, inu£ for 

byGoogle £1 

l pUt. HA^mfuify «M, in CZ 

I, L 1. fuK «f^myx^, ^, 4fj a. 
iaf. AmryMf, przf. pa£C mV' 
^si, jnjinr, 1 IL f t^ 
«rp«^ «;, i)v Matiof ctHatie^ tri' 
ta. ab «r^s^i quod vide. 

ur{{u«, 1 «r««_per McUtb. pro 

L>»,/iMi.' f. 1. verbi mi^ a^ 

im,iit^iMtra: proci«,cum 
^ «}Kid Potitaj, (ed m prosa 
B^cjik. kcm (ine cafo. />- 
kR^.cvnanic.' < Mtf**, >a/^ 
R TIl «Jr, nJ if , a^ 
Er»f:f , f , «, 0/i/r xwfpeSttm ali- 
^Uam; ei «»' ct 4^|r, aculuj : 

lf'% idv. /^M, O^/W^, tVMy 

* " tiir t«fr» / Hcb. xii. 19. 
■^t. Eahpi in HcracL 816. 

U-, ictt ty, (pcr Apofirc^b. 
\ «^pnu) ^vr, coojuj}«^ cx 

M^^iii.- pr«f. opt. per Sync 

^ Mr^ t. pL vcrbi »fu,jMM* / 

C'*, fjt: 5, fing. imperat. 
rci Ab iSki, M, imperat. iiTi^, 

fk 

t^V*i, pcri a^ inf. Tcrbi «- 
%-•«. Ict ft>, p. «5;^«. 
Eia, tmtiu : lon. pro ^;^», 2. 
k* isfcrl ifid paiL ab ix*h 

r',». •«, 1, impcrl ind. at^. 

Bi ilm, tdeo : {t poft i pfO 
k*"-!^ rccipiciis,) £. tgw et 

^ ft ui, o*A* .• Pocc. f . «••*», 
^ '**! inipcrf. »w, tiav, ct «ij», 
^ "^ "Ti, cDctr. iSc*», X 1 . £f*y 

^ C (Ci«, pl'^ftj. p. KKOtf^ ft 

^ *- 1. la. f?M^, a. I- ni. cV- 
^«" ?.««, «c ci iffat, plufq. p. 
■'^" T»>' mg^ (irario et #r«», 
^- J cunp») iuMifum eji : ab 

^ «, f. pro J. Jf, f , praf 

'-.•»•1, «, uif.J.m: ;u a. fub. 
P ■' %u %, ab «n^, utitif^ 

^i, .-"y rp..- ptrf. m. (pro 
•••^ 1'icviufm. ») ii)f, ti^t.rttiy 

• ,t (.../^ifti», ct iii A. pl. »«- 

' * •'W:r»f,/t^/i: pr.-j t. m. part. 

V" *«=«^; 1, Cii^. Impcrf. 
■^*i- a uu4*f *n, xcitfi i«j^, EK 

/uto : qvod non aliud quam t poft 
vindicat augmcntum : iic pcrf. 

£?A«f, Poet. et *«»#, 11/, ^Mv» iaie' 
rim, idem ac «/ . ex quo £unt per 
Proth. Att. 

Ei^*-!, Poct. pro u?«, 3. pL prsBC 
ind vel fub. ab tM^fino : f. «#«*, 
a. I. e[«^«, i rccipient pro aug- 
mcnto. 

'Eft, ▼el 8t» -S, £-r,V vcl a^, ^ir, 
fre, froptery per, in : pro «^i, Arr, 
vel pro Urif, #x/rtf, Hom. IL #. 
431« ^. 370. rcgit gcn. U ante 
confonantea, s^ ante vocales poni- 
tur : pro fTM^ vel viri^, cum acc 
ad • prxdantiam tndicandam et 
pro »«TM. In compof. plcrum- 
que fignificat ex, extra, itcm a5, 
/n, rr, dA/ .* feorfim augmeniumt er~ 
namentum, contn^rium, 
'ExmU, m, «, HECUBA, Pria- 
nii uxor. 
'ExA^iMy, Dor. pro \*n^wn, inv- 
pcff. a^. vcrbi ««^«t^, ^j/rajn d/i- 
<«/*/ rrt gero, Th. jm^»! , firrtf. 

*£jMH^y«l, «, i l^ », hngejaeiemi : 
cx ix#;, procul, ct <?^7«i» arfro. 
'£«!£«*, a. a. ind. palC a »«ai, 
vro / f. »*ur«^, a. 2. a<^. ?«««». 

^Exa^iJfl^»:», », irA», impcrf..a wt- 
/i^iyctti, yc-iAo. Th. ?^d^', idem. 
fut. 2. (^V^OI. 
"Exaiitf adv. proeul, tminu* : id. 
q. <A«i. 

*Exa^iv}tfy, iJermieBam : impcrf. 
ai^. a Mt^ii^tf, derwMo: ex »«41k 
et (ti^Ar, idem. 

'£«Wii/toNV, r«, T«, fJeihim : im- 
pcrf. a xminfimi. TIi. n/emijfedee. 
'Exa^f^tf, 3. fing. a. I. ind. ad. 
vcrbi Mmimi^f ^''M^ • ^* "^* P* 
«4«iB. £t Dor. pro iftm^iln. 
'Exa^i^«v, imperf. aA. vcrbi »«- 
ii^yfedio: a. I. i»«^«r«, »;, 1, p. 
mixmiiuMr cx »»rBi et V^w , fcu V^*- 
/uii, idcm quod X^oiieuy fedtre fa' 
cio. » 

*E»a/i|«, Dor. pro Ua/<r«r, a. I. 
ind. ad. vid» U«t^i^«». 

'Exmifvre, vimcbat : impcrf. 3. 
fing. ab ixtufvfATif, vcrbi xmUufMLiy 
juperom Th. xmHttty pcrimo. 

*E»a»tfr», «f, (, a. 1. ind. a<ft. 
vcrbi «»»«o>, quod vide. 

*K»aX#i, 3. ling. impcrf. ab \xu- 
Xifty vcrbi xm^AUy -«, t/oco. 

'ExftXif^rJ, ,Poct. pro ixny.iftt 3. 
fing. a. iiad. ab cod. Th. 

' hxakr.fcyit, JhoL prO 4«aX»^»jii, 
q. pro U«Awa>i», impcrf. piifl". c- 
julJ» vcrbi. 

^hxaXX^Ttaa^t, 3. fing. a. I. iiid. 
ni. vjrbi «;aXX.w^.'^w, f rojrie /-i/;- 
^lrirS c cuUj fiL io : q . v. 
' E««X9/, w, Dor. pror X»ii>.ef, », 
quictusy truti^uiilut,. *EMaLktr4>»f «r, I, ^t in 3. fj. U^ 

Xu^^mf, ce^perueruni : a. I. ind. 
adt. a xmXCTTm, te^e^i. yf^tf, p, fmg 

a. 2. U«X(/eM. 

Exaftftvtf, Poct. pro xmTiftme, 
impcrf. aA. a. i. •»«ft<^n«, «;, ^ 
vcrbi xmftfivet, pcT Sync pro «»- 
Tttfiver, idem quod ^um», £ ««^ 
clauJo, 

'ExKfuff ct Immptiftet, MorswT 
a. 2. ind. ad. ct mcd. vcrbi »«/1*««)» 
labero : f . »«^, p, «U^«»«, a, 2. 
fub. M/tH^f »!*, ?. 

"£»«!«», «, (, ocfido : a. 2. vctbi 
»«ivAf, f. 2. «*mI. 

"£»««11, a. 2. ind. a<ft. verbi.K^U^ 
uro : i, xmltm, a. 2. pafll U««n 

'E»«^, /0/^/ efi : 3. (ing. a. 2. 
pair. verbi xi/^m, /oA<i^o .• f. ««-> 
(«, a. I. U«i^«, a. I. m. U«(^» 

'£»«^TM«yT«, cenfirmabant : 3. pL 
5», j. m. verbi xm^tnm, f. W, TJu 
x^MTtf, ct pcr Mctath. xu^th^^ 
rdur, ^ 

'EKA'r, adv. /ro«»/, eminite: f- 
W», idem. 

'E««rcr«s fuperL lemgi^mc : et 
compar. is«n«A>, magit proatif «/• 
terius, Th. Uacf. 

'E»»!*»;^!!, uhique^ ulilibet : et 

*E»«ra;^*/i(», undique: Ct 

'£«ar«, paffim, ubique genSHuwu 

'£»«ra;^«r(, quocunque, quoqimter^ 
fum : tt 

'E»«rK;^;»?, u&iillirt, uhjjHe: oob» 
nia adv. loci, ab 

"EKASTOS, »», ef,quifque,fiuguUT 
i vci «i »a^' %mm>fftf^nguli : t9 vcI 
r« »«#' X^^mtmyfingula : xmi' Xmm» 
Tefyjingnlatim : ttmS' Uafr*:», (iub- 
aud. nfiu^f) quotiJic: ei$, vel ermtp 
Vcl «yr«£ 'i««r«f, Ctiam, unuffuif" 
que,ftagttli^ 

'Exm.ftn, Ct Uarorc, Jempjtt ct 
ubique, adv. ab t'««rof. 

'E*«r»Ii^v, P(3c4:. adv. pro con^» 
rtffe/fi^at, lo/iciJj : ab i»«i, jlf«* 

'Vjtutet, Hcrodot. pro ixm:,pre^ 

cuL 

'ExmTmii).tf, », •, Poct. Ct Dor. 
pro iMTiitekcf, Iof:gf Jjculant. A- 
jioliiiiis Eplthct. ab U«f, proaut,' 
et (-iuXkkffjjcio. 

'ExKTtuts, y, « 5 ^, cenlcftmut : ab 

* ExxTiare, ftJcbatit : lon. pro I- 
Kainyrn, 3. pl. iniptrf. ind. vcrbt 
xu^rftmi, quod vidc. 

'E«£<r.«i'ii', uirinque: Poct. pro 
U«ri^to^ri', pcr ij^Tic. rcgit gu'.. 
ub 

■EK.«.'TEroS, (A, ^#T, alteritrr^ 
alitr cx J.tolui, utcr-iiis, ttieique- 
iliric 
^ 'V.xt^rl^uh*, U«ri^Wi, ct it«W* 
Digitized by VjOOQ.IC EK 

^wi, Mirtliqne^ ex aUeriara fiarte : 

et 

*E»«r<^tfr, adv. alterutroy fcu «- 
troque modo, 

•Ei«r«, ns, fi, HECATE : Lu- 
na, tanq. foror *Ejk«t¥, longc ja- 
culantit Apollinis. 

•£x«TnC*xi-r«4, gcn. lon. vcl 
JEoL pro ir, ab 

*E»«T>jfiXiT»)f, V, fl, itmge Jacv' 

, Itfif/ ; ab l*4#, pracul^ ct /J«X^, 

ja^tf/ ; quod a ^iiXXt/^jaeio» Alii 

a ^<x«f , f«(, T», /^/uM, dcrivari ma- 

lunt. ^ . 

'E««TiiC»X«T»if, », ct 'Ex«rwWx#f , 
V, •, lon^e jacMlans : ApolUnis E- 
pith. ab l»Af, procuff Ct ^oXXa», 
Jacio, p. Kl. iSiC^X». 

*E»«T»i70^*'«, «f , I, acc:tfavi ; X 
X. ind. ad. a xmnny^^i auufo ; 
f. «••*». Th. iky^m, 

"EiCMrt, Dor. pro i«»:t/, cauta, 
gfatia, propter^ vobmtatc. Th. ixi»», 
irrtff, votuntqriut* 

• 'EKitTiKtff, vcl ixartxosy flA. 
CftfC^X^f , Ilecaticajpbara, rbombnsy 
yt\ turbo in facris cxpiatoriis ct 
snagicis ^furpata. 

*E»aT»y««^«x«f, «, ^, Dor. pro 
Ijueroyxit^Xflf , ir, «, ^«ri ccntum ca- 
pita babcty centiceps : ab I«ct»v, 
eentum, ct «i^«A«, £dt/*r/. 

•E*«T»yj:^«^, «f««, Ct 'Exatay- 
V;M{0f, V, «, centunf manus babenty 
ccHtimanus : CX U«t»/, centum^ ct 

'Est^rsdt, gen. lon. ab (xaT0;, 
foHge Jaeiens. Th. <»«;, /t/«rt'. 

*£»«T0/EcC>H >ff, K, cfnium howm : 
i. t. folenne fairifLium : Ct indc 

*£»«T*MCfi«f , ha/ens ccntum iovety 
Tcl confans centum nummts, bovis 
noti apud Atbcnicnfcs perculHs: 
ex «««T«if, crniumj ct pw, ^^J. 

*Exttr0f<r»i»i «iX<w«?w, v/«e centum 
fedumy i. c. /o/* ; ab. U«tc», ct 
WKf , /«. 

*EmaroiM.x»XtSy <*>f, », babens cen- 
tHmy (i. c.