Skip to main content

Full text of "Cornuti Theologiae graecae compendium"

See other formatsm 

m m PA 

3948 
C8D42 
1881 
lc.l 

Iroea 

•,i.uMfj; 1 OTIO HARRASSOWITZ 

BUCHHANDLUNG-ANTIQ. j::)oiiNVTi I 

THEOLOGIAE ORAECAE 

COMPENDIYM. 

EECENSVIT ET EMENDABAT 

CAROLVS LANG. 


1-1 ^)b 


5^_ 
"^.1. 


t^' 


LIPSIAE 


N AEDIBVS B. G. TEVBNERI. 
MDCCCLXXXI. lilPSIAE: TTPIS B. G. TBVBNKBI. MANIBVS lOANOTS CAEOLI SCHMITTBLANKII s. 
Praefatio. Cornuti nomine iure ferri illud de theologia Graeca 
opusculum, quod ante hos triginta septem annos Osann 
primus recensuit, inde potissimum videtur patere, quod 
cum Theodoretus ^) Comuti philosophi de theologia Graeca 
libri auctoris mentionem faciat, tum Etymologicum Magnum 
sub voce Zsvg^) nostri libelli locum (c. 2) si minus ad 
verbum, attamen manifesto laudans nec non ipsi melioris 
notae codices ad unum omnes, in quibus antiquissimus 
(nobis iV), diserte hunc librum adsignant Comuto. Atque 
OoQvovtov (vel OovQvovtov vel QQovvovtov) inscriptio, 
quam deterrimus quisque codex praebet, quin a librarii 
cuiusdam repetenda sit incuria vim minime assecuti signi 
illius marginalis (+, quae est antiqua litterae O forma, vel 
0), quo veteres et librarii et lectores haud discrepantes a 
nostrorum temporum usu memoria digna quae censerent 
distinguebant et notabant^), vix est quod dubitemus, quam- 
vis, si quidem de celeberrimo illo philosopho Leptitano 

1) Graecar. affect. curat. 11 35 (tom. IV p. 856 ed. Schulzi- 
anae): KoQvovtog dh o cpLXoaocpog ti]v 'EXXrjVLtirjv Q^EoXoyCav 
^vvtsd^SLyts. 

2) P. 408 ed. Gaisf : KoQvovtog iv rco tzsqI *EXXr]VLy.T]g d^so- 
Xoyiag qprjffiv otL ipvxr} ^GtL tov navtog yiooiiov nccQcc to ^cotj 
Tial altCa slvaL tolg ^mCL xov ^rjv yial dia tovto §aGLXsvsLV (sic 
cum Marciano Et. codice 530 pro ^aoiXsvg legendum) Xsystai 
tmv oXcoVy mg xal iv rjaiv rj ipvxi] r] otl x. t. X. 

3) Exempli gratia affero de nostris codd. F et G^; iuxta 
enim inscriptionem in illo +, in hoc © reperias. VI PRAEFATIO. 

(vel Thestitano), Persii po^tae magistro, cogitaveris, 
Africanus, ut visus est C. F. Hermanno^) eumque secuto 
Mahlyo^), 0ovQvovtov vocis sonus nominis speciem prae 
se ferat nativi. Quod vero quidam codices IIoXvdsvKovg 
0OVQVOVTOV opusculum inscribere dicuntur^), mihi aut eis, 
qui de hac ipsa re a me moniti Cornuti codices inspexe- 
runt, nec vola nec vestigium usquam illius praenominis 
apparuit. Etiam KovQvovtov formam, quae quidem in uno 
codice (X) et apud Stobaeum*) occurrit, digna est quae 
prorsus abiciatur.^) 

Haec hactenus de nomine auctoris. lam quaeritur, 
quisnam ille Cornutus fuerit. Ac primum quidem quicun- 
que indolem libelli nostri examinaverit et consideraverit, 
tantum non caecutire putandus est, si eum qui conscrip- 
serit disciplinae addictum fuisse neget Stoicae. Deinde 
cum praeter illum Cornutum^), qui Persium poetam 
Stoicae doctrinae praeceptis imbuit, nuUus alius Cornutus 
Stoicus apud veteres commemoretur, facile eo adducimur, 
ut praeclarissimum illum sapientem in adulescentuli ^) 
cuiusdam (Persii?) usum quae Graecorum de religione 
Stoicaque ea interpretandi ratione scire iuvenes aequum 
et utile putaret, in Grraece scriptam epitomam^) coarta- 
visse existimemus. At enim ^exilis quaedam sterilitas, qua 
hic liber compositus est, non videtur cadere in virum 
eximie doctum, qualem iure nobis repraesentamus Comutum. 1) Cf. Osanni editionem Comuti p. XXXII et XXXIII. 

2) Geschichte der antiken Literatur (1880) II, 194. 

3) Cf. Osanni editionem Cornuti p. XXXIII et XXXIV. 

4) Phys. I, 43 ed. Meinek.: ccXX' s2 ovtcog yiyvstai 6 ^dva- 

TOS, nQOaVCCLQeLTCCL t) GVVCCVaLQELtCCL 7] IpVXrj tCO CCOflCiTL, yiCCd^CCTtSQ 

KovQVOvtog oietccL. 

5) Cf. Schweighauser. ad Appianum de bello civili I 73. 

6) De eius vita et scriptis vide Martinii disputationem 
(Lugd. 1825) et praefationem editionis Osannianae nec non quae 
Otto Jahn in prolegomenis Persii editionis suae (1843) exposuit, 

7) Cf. 1, 1; 28, 11; 41, 19; 52, 5; 65, 1; 76, 2. 

8) Cf. 76, 6. PRAEFATIO. VII 

Difficile est in hac opusculi conditione, quod misere lace- 
ratum atque corruptum exstat, aliquid pronuntiare; verum 
cum illud Comuti opus, quod eodem titulo afferunt Theodore- 
tus et Etymologicum Magnum, vulgari usui traditum esse 
videatur et a multis usurpatum . . . , videndum an hoc 
quoque opus ut tot alia epitomatorum et sciolorum ma- 
gistrorum opera ad hanc ieiunitatem redactum et luxatis 
membris maleque curatis turpiter deformatum sit . . . 
Quare donec accuratior investigatio aliud verum esse 
docebit, putabimus in illo libro servatam esse quasi 
umbram quandam, quamquam nec ipsam integram, operis 
a Cornuto, Persii praeceptore, confecti.' 

Ad quae Ottonis Jahnii^) verba nescio an haec 
commode respondeantur. Primum omnes epitomae ali- 
quid habent sterile ac ieiunum; Cornuto autem epitomam 
conficere fuisse indignum quis putat? Immo minime 
eum hoc libello scientiam et ingenium fuisse probaturum 
locupletissimus testis est imdQOfiijg, de qua voce infra 
erit dicendum, admodum modestum nomen ab auctore 
opusculo inditum. Deinde, si modo hoc tangere voluit 
Jahn, nemo nescit, quantum vel doctissimi viri et Graeci 
et Romani in interpretandis et derivandis vocabulis delira- 
verint. Tum quae J. de misera opusculi condicione voci- 
feratur, ea, ut profecto aptissime cadunt in Galeanam, 
qua J. utebatur, Cornuti editionem, inutilem illam, ut 
Westermanno ^) merito audit, farraginem, neque ita procul 
abhorrent ab Osanni libro ex Villoisoni schedis quasi con- 
suto, ita magnam quidem partem infirmatum iri confidimus 
hac nova recensione , qua Cornuti verba non solum ad 
optimorum codicum nunc primum ea qua par est diligentia 
collatorum redegimus auctoritatem , sed etiam a manifestis 
mendis pro viribus ausi sumus purgare. Denique ser- 
monis genus, quo liber est conscriptus, optime ad primum 1) Cf. eius ed. Per3. p. XII. 

2) Mythograpb. (1843) p. XVI. VIII PRAEFATIO. 

post Chr. n. saeculum quadrare videtur. *) Quae cum ita sint, 
nos quidem Cornuti philosophi verum atque germanum 
fetum hunc libellum censemus, quamquam fatemur neque 
profligatam esse hanc quaestionem eis, quae modo disse- 
ruimus, et interpolationis luem fortasse etiam latius quam 
indicavimus per opusculum manare. Verum enimvero illud 
constat, prorsus respuenda esse quae in eo libellulo, quo 
loanni Schulzio ^munera publica ante hos quinquaginta 
aunos auspiciis faustissimis suscepta congratulatum est 
Gymnasium Regium Gallicum Berolinense' (a. 1868), 
Anonymus quidam (Wollenberg teste Aschersonio ^)) de 
auctore opusculi nostri proposuit. Inde enim, quod quidam 
codices — sunt autem eius tantum generis codices, quod 
nos littera 6 insignivimus , — ineunte primo capite post 
co TtaLdlov nomen ysaQyis inserunt, hoc sibi visus est de- 
monstrare posse, Cornutum opusculi de theologia Graeca 
auctorem Cornuto Persii magistro aetate multo esse poste- 
riorem. Quid quod eum ad Theoreti tempora (i. e. ad 
quintum post Christum saeculum) reicit. Quam ad sen- 
tentiam fulciendam et stabiliendam argumenta quae ille 
affert ad verbum hic repetam, non quo multum eis auc- 
toritatis attribuendum arbitrer, sed quia libellulum, quem 
dixi, frustra — experto credas! — ex publicis bibliothecis 
aut a bibliopolis requiras et tamen Wollenbergii de Cor- 
nuto opinio certe digna est, cuius viri docti notitiam 
habeant; hac occasione oblata facere non possum quin 
Maximiliano Schulzid, Wiesbadensi, loannis filio, viro 
venerandissimo , gratias agam amplissimas, quod Wollen- 
bergianae illius lucubratiunculae suum exemplum utendum 
mihi summa cum liberalitate permisit. Argumenta igitur 
doctissimus ille vir haec (p. 8) affert: ^Theodoretus Por- 
phyriana quae praebet ex Eusebio, non adpellato autem 

1) Notabilia in eo genere sunt pauca, ut notsQov — ^ = aut 
— aut, quod compluriens, et rdxci d' st = forsitan, quod semel 
in libello nostro occurrit; hoc tamen vide ne interpolatoris sit. 

2) Neue Jahrb. f. Ph. und P. 1859. II p. 103. PRAEFATIO. IX 

auctore suo, transcripsit. Atque eo quidem loco, quo 
Cornuti mentio fit, Theodoretus gentilis atque in primis 
graecae theologiae vanitatem commonstrare sibi proposu- 
erat. Qua in re cum eosdem atque Eusebius pr. ev, I, 6 
p. 18 c auctores itidem in historiae mythicae et philo- 
sophiae scriptores divisos arcessiverit atque insuper ad 
Eusebii librum provocaverit, nemo iam dubitare poterit, 
quin tota eius argumentatio inde repetenda sit. Quod 
autem in scriptorum numero ab eo laudatorum duo repe- 
riuntur, qui apud Eusebium non occurrunt, A^tius inquam 
. . . atque Cornutus: iam qnaeri oportet, quid de eis 
statuatur. Cornutus quidem apud Theod. hoc uno tantum 
loco laudatur, at conlatis locis 61, 18 ac praecipue 72, 8 
("^ di ys ^vv Ssm Xs^co, S7i tc5v IIXovTccQxai Kal TLoqtpvQiGi 
Xtti (livroL xcft ^AsxL(o ^vyysyQDc^[isv(ov sqo), quibus Afe*tius 
praeterea adpellatur, addidisse Theodoretum, ut scrip- 
torum seriem ad suam usque aetatem continuaret, 
Eusebii auctoribus, quos non adierat, scriptores aetate 
sibi proximcs, quorum ipse pervolverat scripta, admodum 
probabile fit. Quod si conceditur, omnes iam de libri 
Cornutei indole dubitationes tolluntur: huius enim aetatis 
vel elegans est compendium, quod Theodoretus haud im- 
merito reliquis libris, quorum notitiam ex Eusebio habe- 
bat, adicere poterat'. Hanc argumentandi rationem nullam 
persuadendi necessitatem habere non est quod moneam. 
Idem vero vir quae p. 7 1. 1. de Cornuto Platonico, non 
Stoico post Galeum et de Porphyrio fortasse ipso opus- 
culi nostri auctore disputavit, ea vix digna sunt memoratu. 
Sequitur, ut de eis inscriptionis opusculi verbis, quae 
auctoris nomen secuntur, pauca verba faciamus. Hic nobis 
ilhid haud levis momenti videtur esse^ quod in N codice, 
de cuius inter geueris h libros manu scriptos auctoritate 
infra dicemus, et in nonnuUis eius pedisequis praeter nomen 
KoQvovtov nulla omnino operis inscriptio apparet. Quod 
si recte aestimaveris atque codicum affinitates considera- 
veris, facile intelleges inscriptionem d^scoQia nsQL Trjs twv X PRAEFATIO. 

&emv (pvcscog, quam et in omnibus fere familiae &' et in 
generis c familia /J, propius illa quam cc a.d h genus 
accedente, habes (cf. p. l), subditivam esse putandam. 
Immo generis a inscriptio, quae quamvis luxatis membris 
etiam a generis c familia cc praebetur, unice vera 
est, caveque ne cum Jabnio imxofjLrj pro iiadQo^iri 
scribas: nam im6QO(i7}v non tantum impetum significare 
sed etiam tumultuariam et compendiosam alicuius rei 
tractationem testimonio sunt imprimis duo apud Diogenem 
Laertium^) loci, quibus Dioclis Magnetis imdQO(ir} tcov 
(pLloaocpoDv commemoratur, quam quidem contra philo- 
sophos, non de philosophis scriptam fuisse tantum abest 
ut credibile sit, ut idem eiusdem Dioclis liber videatur^) 
quem aliis locis Ttegl ^Iodv tav (pdoaocpcov Diogenes nomi- 
nat; alia exempla videas in Stephani Thesauro, in quo 
Laertianos illos locos praetermissos esse valde miramur. CODICUM EECENSUS. I. Codd. generis a, quod est optimum. 
De inscriptione operis, quam hoc cod. genus praebet, 
cf. quae supra diximus et p. 1. 

1. P == Parisinus 2720 (Osanno Parisiensis 4), XV. 
saeculi, cod. optimae notae, quocum M plerumque consen- 
tit, unde hos duos communi signo («') nominavimus; 
P et M recedunt longissime a classe &. Inest in P praeter 
alia multa etiam Palaephatus mjthographus. 

2. ilf = Montepessulanus 422, XVI. saeculi, Cornu- 
tum et Palaephatum continens. M^ ad finem cap. XII 1) VII § 48, X § 11, coll. VII § 162. 

2) Cf. Hiibneri (1830) ad Diog. L. X 11 adnotationem. CODICUM RECENSUS. XI 

(p. 12, 10) margini inferiori haec adlevit, quae ante 
Osannum ut Cornuti ferebantur: "Etl eldonoisl xciq Xitag 
o TtOLritrig cSg dat^ovag rtvag. xcakccg (ihv ccvtag x£K^r^x£ 
(jKSKXrjTiE] Jfg) Slcc to pQadsag nal (loXig nQOGisvai, v,al 
Xitavsvsiv tovtovg ovg av TtQoridioirjTcvtai, mGL' QvGOag Sh 
y,al diaGtQOCpovg tag oipsig, snsl ^aQScog %al ov ysyrid-otL 
Toi> TtQOGoinoi TtQOCoQccv SvvavtaL tovg 7tQori8Ly.r](isvovg 
y[nQo]ri8LK. M2), TtaQ^ d>v aitovvtaL <3vyyv(0(ir]v. ^Log dh 
^vyatSQag ysvsaXoySL mCts aspaafitag slvaL. *Ex Scholio Ho- 
merico (I 498) omnia haec petita' (Osann); cf. gen. c. 

3. F = Vaticanus 942 XIV. vel potius XV. saeculi. 
Fj plurimum concinit cum i, unde hos duos communi 
signo (?) notavimus; V^ contra cum a' facit. Inest praeter 
alia multa etiam Palaephatus. 

4. X = Florentinus Laurentianus plut. 57 cod. 26, 
XV. saeculi, Osanno Laur. .5. 

6. X = Oxoniensis Bodleianus - Baroccianus 131, 
Galeo et Osanno Oxon. /3, XIV. saeculi, madore aliquan- 
tum corruptus. Desinit verbis avt Litoiovfisvov ds itcog trjg 
fiL^scog avtov Tialov %ai ysvvalov ysvvrjfjLa tolg (sic) s^ 
ccficpoLv ccQ^iovLag smtslsL (p. 34, 20). Proxime ad b 
accedit. 

6. Ravii (hominis XVII. saec.) codicem in hoc genere 
numeramus, quia Gale (ad init. Cornuti) eum inscriptione 
cum Ox. j3 Florentino Vaticano (5. 4. 3) congruere tradit. 
Hunc Cornuti codicem Upsalam delatum esse ex eis suspi- 
catus eram, quae A. Westermann ^) docet de Palaephati 
codice Raviano; sed spes me fefellit: neque in Upsalensi 
neque in Stockholmiensi bibliotheca illum adservari biblio- 
thecarius Upsalensis litteris ad me datis testatur. 

II. Codices generis h. Vaiias opusc. inscriptiones, 
quas hi codd. praebent, vide p. 1. Excepto cod. 11 omnes 
huius generis cod. p. 1, 1 post w rtaLdLov inserunt yscoQyLS, 

7. JV = Vaticanus 1385, XIV. saeculi ineuntis; quin 1) 1. 1. p. XIII. XII CODICUM RECENSUS. 

etiam XIII. saec. exeunte Imnc codicem exaratum facile 
diceres, nisi loannis Pediasimi ^hominis ut fertur saeculi 
XIV.* ^) de duodecim Herculis laboribus tractatum conti- 
neret. Codex summae auctoritatis ; nam ut omnium qui 
extant Cornuti codicum antiquissimus videtur, ita per- 
multis locis, ubi ceteri huius generis codd. ab a differunt, 
hic cum illo genere consentit. A duabus vero posteriori- 
bus manibus, quarum una minio, altera atramento usa est, 
multi loci sunt correcti vel potius in deterius mutati 
apprimeque notabile est talibus locis iVj aut cum a con- 
cinere aut quam proxime ad eius generis lectionem accedere, 
N^ — i. e. iV correctum ab alterutra posteriorum, quas 
diximus, manuum — cum ceteris & generis codd. congruere. 
Quo fit, ut, ubicunque a et JV consentiunt, ea lectio 
antiquitus tradita credenda sit. Glossas et scholia latina 
partim marginalia partim interlinearia passim invenias. 
Insunt autem: 1) fol. 1 — 52 v. Corn.; 2) fol. 52 v. — 60 v. 
*dm crlytov ot i§ ccyovs (sic) tov rjQazXsovg' '^ (haec in- 
scriptio inde pendet, quod tractatus a septem versibus 
politicis orditur); 3)'fol. 60 v. — 88 v. TIccXcci(patov nsQi 
Tc5v a7tCatG)v tatoQiav^ 4) fol. 89 r. — 98 v. tractatus 
de comoedia (prima verba haec sunt: xcoftca^mt Xsyovtai 
ta tcov xroftixrov noLYHiata tog ta aQiGtocpavovg %Qativov 
tisvavdQOv). Fol. 98 v. — 104 vacua sunt; fol. 105 r. 
sequitur: 5) diovvalov omov^svrig nsQiriyriGLg. 

8) JB = Florentinus Laurentianus plutei 60 cod. 19, 
Osanno Laur. 4, XIV. (XV.?) saeculi. Consentit plurimum 
cum 6r, unde hos duos codd. communi nota &' insigni- 
vimus. Incipit a tractatu de duodecim Herculis laboribus; 
deinde sequitur Cornutus, quem excipit Palaephatus; quae 
deinceps secuntur, discedunt ab eis, quae Vat. 1385 con- 
tinentur. Ordo Comuti verborum paululum perturbatus 
est: nam folio 10 v. desinente verbo ^s^sXi^ (p. 7, 16) fol. 
11 r. codex ad verba tcov v>g sv %oiv(ovla (p. 25, 20) transit 

1) Cf. Westerm. 1. 1. p. XVII. CODICUM RECENSUS. XIII 

omniaque deinceps usque ad r?)v yvvaiKa Kal (p. 34, 13) 
exhibet, quibus quidem verbis fol. 15 v. desinit; fol. 16 r. 
vero ad haec verba redit: Xiyovrat 6e jtaQcc xiGi (p. 15, 1), 
indeque de Musis explanationem usque ad verba, quae 
sunt inter extrema eius capitis, 6v6ava^axov y,al yXvnv- 
KccQnov (p. 18, 13) prosequitur; folium 18 r. autem fol. 13 v. 
verbis yaQ o iiv&og (p. 34, 13) excipit. Ergo haec desunt: 
tavTTig p. 7, 16 — agtd-iiov p. 14, 14; tov g)VTov p. 18, 13 
— civ p. 25, 20. 

9. G = Oxoniensis Bodleianus-Baroccianus 125, XYI. 
saec. ineuntis, Galeo et Osanno Oxon. a, manu Nicolai 
Malaxi protopapae Nauplii conscriptus. Hic codex ad 
finem c. 2 haec subicit, quae Gale temere Comuti editioni 
suae inseruit: Kal akXcog. Kaxa xov Ioxoqvkov fivd^ov xcov 
TCalaLav o KQOvog Gv^evxd^elg xrj ^Pia iyivvrjGe xov ^ia^ 
xov TloCeidava aal xbv IlXovxava. exeice 6e Kal aXka xtva^ 
cc q)a6Lv Kaxr^ijd-ie, (jlovov 6e xbv Jla ovk ridvvTJ&y] (payelv, 
6io Kal fiovog xmv aXXoDV e^riaev o Zevg. xovxo ftfv aXXi]- 
yoQLnmg ol i^riyrixal cpaCLv elvat. xov (lev yccQ Kqovov 
XQOVov KaXovdL naxa (lexad^eGLV xov tlfLXov elg xo ccvxlgxoi- 
%ovv avx^ da6v' ^Piav 6e xr^v yrjv, i]XLg itavxa QieL (sic) xa 
vXlkcc^ ccTto xov Qetv. KaXcSg ovv tj aXXrjyoQLa voelxaL. 6lcc 
yccQ xov iQOVov %al xr\g yr]g Ttavxa XLKxexaL' firi ovrog yccQ 
^QOVov, ov6e (cod. ovxe) KoCfiog icxLv' £x yccQ xrjg aQiijg 
xov xQ^^^ov b KoCfiog iyivexo. ecog ov XQovog, y.al Kodfiog' 
Kal xb avaitaXLv. Gvvefilyt] ovv b KQOvog xrj ^PicCf r^yovv 
XQOvog xr] yrj, od-ev yiyove xccXXa. b 6e KQovog r]xoi b 
XQOVog Ttavxa 7iaxrj6d-Le tcX^v xov jdLog' xat xovxo 6r] (pave- 
Qov^ oxL KaLQog Ttdvx^ d(pavL^eL nXr]v xb 6v dO^dvaxov. 
Y.al yaQ IlXdxoav b (pLXoGoopog /Ha xbv (SvfiTCavxa KOGfiov 
l^covofiaaev eivaL' ccXXol 6e xr]v ipvxriv ^lcc xb del (liveLV, 
aXXoL 6e avxr]v xr]v avXov %al d&dvaxov ovalav. coaxe b 
Zevg iaxlv dnb xov ^rjv' fiovog yaQ xcjv dXXcov e^t]aev xal 
VLKiqaag xbv xQOvov i^aaiXevaev' ov r) ^aaLXeia y.uxd xovg 
naXaiovg xcov ^EXXr]vcov in dKQOxdxr]g TiOQvcpiig noXv6eLQa- 
6og OvXv(jinoLO niXeL. i'§ ov (lev ^AnoXXcov y.al "AQxetjiLg XIV CODICUM RECENSUS. 

iyevviq&YiCav Slcc Trjg Arjxovg. Arixa yctQ xr^v vvy.ra ovo- 
(icc^ovai oiaTcc ^BTaO^sCiv tov Saciog d" Big xo ijjdov ccvtov r, 
Xrjd^rj xig ovaa ' iv yaQ xfj vvkxI Tia&svdofievoL (sic) Xav&avov- 
xaL TcavQ^ ot avd^QcoTtoi. xij dh "HQa avjji^iyelg sxsKev "AQsa' 
'^'HQav de xov cceQa TiaXovaiv ot TtccXaioL exe%e 6e kul xbv 
JLOvvaov iz xov idlov ^irjQov eitxafirjvLaLov naQcc xrjg ^efieXrjg' 
Tial ^Ad-rjvav i% xrjg %e(paXrjg avxov (avxov Os.), drjXovoxc 
xr^v yvmCLV Kal xrjv cpQovrjCLv' Slo %ai Tqlxo) avxr^v v ^Ax&lg 
dLaXeaxog ovo^a^eL. xqlxco yaQ xrjv %e(paXiqv cpaCLv ot^Ad^rjvaLOL. 
Insunt in hoc codice praeter alia multa etiam Palaephatus 
et de duodecim Herculis laboribus tractatus. 

10. Neapolitanus 139 (II E 4), apud Fabricium 
(bibl. Gr. tom. V p. 777) Nr. 52 notatus; XIV. exeuntis 
vel XV. ineuntis teste Fornario, bibliothecae nationalis 
quae est Neapoli praefecto, qui a me rogatus codicem 
examinavit. Artissime cohaeret cum N, 

11. Venetus Marcianus 490, saeculi XIV. et XV. 
teste Veludo, Marcianae bibliothecae praefecto," qui omnes 
Venetos Cornuti codd. in nostrum usum compluribus locis 
contulit. Arte cohaeret cum iV, notabile tamen est in 
hoc cod. famosum illud yecoQyLe una cum to naLSlov omitti. 

12. Venetus olim Paulinus 50, nunc Marcianus cl. 
IX cod. 6, XV. saeculi; pertinet ad familiam h\ 

13. Parisinus 3076, anno 1616 conscriptus, Osanno 
Parisiensis 2, excerptas tantum singulas lectiones *ex cod. 
Henrici Scrimgeri' habet. Est, quamvis laudetur ab Osanno, 
inter deteriores familiae h'. 

14. Mediolanensis Ambrosianus N 92 sup., saeculi 
XVI. teste Cerianio, Ambrosianae praefecto, qui mihi 
petenti ex Mediolanensibus Comuti codicibus aliquot lec- 
tiones excerptas misit. Fluctuat inter iV et Z>'. 

15. Florentinus Laurentianus plut. 31 cod. 37, Osanno 
Laur. XIV. saeculi, licet inscriptione ad familiam c" (vide 
p. 1) pertinere videri possit, tamen, si eas lectiones, quas 
Osann ex eo excerptas passim praebet, respexeris, prope 
ad N accedere existimandus est. Hac occasione data illud CODICUM RECENSUS. XV 

addam, teste Anzionio, Laurentiauae praefecto, p. 12, 19 
in hoc codice non rfi^aiv el sed XfirjaLv ei' (sic) legi. 

16. Giraldi (Gyraldi) (1479—1552) codicem huc re- 
ferendum esse ex eis elucet, quae multa ex illo excerpta 
in viri docti operibus (ed. lensius a. 1696; cf. imprimis 
tom. I p. 302) occurrunt. 

in. Codd. generis c, quod est deterrimum. Vulgata 
quae dicitur plerumque ex hoc genere fluxit, idque maxime 
ex familia p. 

a) ei codd., qui inscriptione prope ad a accedunt 
(vide p. 1). 

17. Florentinus Laurentianus pl. 58 cod. 13, Osanno 
Laur. 3, saeculi XV. 

18. Venetus Marcianus 513, XIV. saeculi. 

19. Venetus Marcianus 531, XV. saeculi, consentit 
cum Marciano 513. Duae in hoc codice sunt opusculi 
Cornutei inscriptiones , una prorsus cum ea congruens, 
quam nos veram iudicavimus, altera qualem p. 1 in hoc 
codice apparere dictum est. Scribit autem mihi Veludo, 
vir doctissimus, Bessarionis manu illam priorem conscrip- 
tam videri. Itaque quod Gaisfordius ad Procli Chrestom, 
p. 477 memorat huius cod. inscriptionem esse Oovqvovtov 
imto^ri TtSQl tcov 7tccQa8sdo(iivoDv TtSQL •d^sav, vir doctus 
erravit. — Ad finem opusculi, ubi deficit o^, cuius quidem 
familiae scripturas in critica supellectile generis signo (c) 
notavimus, huius codicis lectiones eo signo indicavimus. 

20. Vaticanus 1314, XV. saeculi. 

21. Matritensis 66, XV. saeculi, Cornutum (^0qovvov- 
Tov SK rcov naQaSsdofisvcov iTtLdQOfjLT] Kaxa xriv sXXrivixriv 
^scDQlav) et Palaephatum continens^). 

22. Parisinus 3052, Osanno Paris. 5, XVI. saeculi. 1) Cf. loannis Iriartii Regiae bibl. Matritensis cod. graec. 
1789, Matriti; in quem librum cum ante paucos demum dies 
inciderim, codicis Matritensis qnod p. 1 nulla fit mentio ex- 
cuses velim. XVI CODICUM RECENSUS. 

23. Leidensis, olim Meermannianus, 103 (XVIII 67 £) 
XVII. saecnli. 

24. Mediolanensis Ambrosianus B 83 sup., XV. saec, 
valde mutilus, sine inscriptione. 

25. Oxoniensis Bodleianus Baroccianus 72, XV. saec. 
Desinit verbis ott i'dLov (p. 22, 9). 

26. Parisinus 2551, Osanno Paris. 6, XV. saeculi. 
Desinit verbo ivrjg)&aL (p. 49, 18). 

27. Parisinus 3078, Osanno Paris. 3, XVII. saeculi; 
variantes codicis alicuius a Sylburgio excerptas in hunc 
codicem transcripsit Claudius Salmasius. Ad ivrj(pd-c(i 
(p. 49, 18) Salmasius haec adnotavit: 'Quae sequuntur, 
deerant in exemplari unde haec exscripserat Sylburgius'. 
Desinit autem verbis: ^STtovoiJux^erai d' inV (p. 74, 14) "^et 
sic manet imperfectus hic Sylburg'. Unde apparet in ea 
opusculi Coi-nutei parte, quae apud nos est p. 49, 18 — 
p. 74, 14, Sylburgium codicem familiae c^ adhibuisse. 

/3) ei codices, qui inscriptione cum b' faciunt. Deest 
ultima operis pars (inde ab i7tovo(ji(x^stcii, (p. 74, 14) vel 
(im^&stLKmg ibid.) in his codicibus ut in editionibus 
Aldina et Basileana; Oale primus reliqua ex G supplevit. 

28. W = Vindobonensis 253, XV. saeculi. Habet 
illud apospasma ex schol. Homerico, quod sub 2 videas. 
(Variae lectiones in hoc: IIeqI htmv hi (rubr.). elSoTt. — 
TiiTiXriKSv — tavtag pro tovtovg — [av] TtQoridtKfjKOtsg — 
[tagl otlJSLg). 

29. Parisinus 2860, Osanno Paris. 1, XV. saeculi. 

30. Florentinus Laurentianus plut. 56 cod. 20, Osanno 
Laurentianus 2, XV. saeculi. 

31. Monacensis, olim Augustanus, 536, XV. saec. 

32. Romanus Barberinus II 42, XVI. saec. 

33. Leidensis, olim Meermannianus, 104 (XVIH 67 F), 
XVII. saec. 

34» Monacensis, olim Augustanus, 567, XVI. saeculi. 
Desinit teste Laubmanno, bibliothecae M. praefecto, iam 
verbis ^al tovtcov (pro k. tovtov) (p. 29, 5.) CODICUM RECENSUS. XVII 

35. Pro codice deniqiie nobis hanc editionem paran- 
tibus fuit Eudociae Augustae quod fertur Violarium^) 
(recensuit et emendabat, fontium testimonia subscripsit 
loannes Flach. Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri 
MDCCCLXXX). 

[36. Vaticanus 961, XVII. saec, indicem tantum (fol. 
1 — 3) ad Cornutum continet.] 

In h generis codicibus per capita opusculum digeritur, 
quorum vulgatas inscriptiones dilatatis litteris significa- 
vimus^); non item idque rectissime in a; c autem generis 
codices hac iu re partim cum a partim cum h faciunt. 
In generum h ei c codicibus p. 28, 7 post ^HfisQav 
haec leguntur, quae Osann recte Cornuto indigna cen- 
suit: EldsvaL yovv dst oxi ^Halodog naTccQ^ag to %aog stpti^Ss 
ysvscd-ai, Xsycov' 

rizoi ^sv TCQCoriOra^) Xaog yivsr\^) avraq sitsira^) 
raf ^) svQvGrsQvog Ttavrcov sdog aGcpaksg alsl 
a&avarcov^ oY s%ov6l KaQrj vicposvrog ^OXv^nov^ 
TaQraQa i' 'viSQosvra (iv%a %d-ovog svQvodsltjg 
ijd' "EQog'^), og naXhdrog iv ad-avaroLdi, Q-solGl^ 
XvGL^sXrig^)^ navrmv rs ^scSv itavnav r av&QcoTtmv 
SccfivaraL iv Gr7]d-sa6L voov zal iitlcpQOva Povh}V. 
in. Xdsog (5' "EQS^og rs {isXaLva t£^) NvS, iysvovro^^), 
JVvxToj d^ avr Aid^riQ rs %al ^HfisQrj i^sysvovro.^^) 
i) yrj (isv Tiara 6vvL^ri6iv ysyovsv, o arjQ 6s^^) Kara ava- 

1) Cf. Pauli Pulchii 'de Eud. q. f. violario' dissertationem 
(Argentorati 1880), qua cum totum illud subditivum esse tum 
Cornutea quae continet ex Basileana Cornuti ed. (1543) pendere 
demonstratum est. 

2) Cap. 7 IIsqI Kqovov, c. 8 IIsqI 'SlKsavoVj c. 9 et 11 "Ett 
nsQl rov JLog, c. 17 IJsqI tcov TtaQadsSo^svcov iivQ-(ov (desunt 
tamen haec in melioribus) vulgo inscribuntur. 

3) Post nQcoriGta codices (5c) inserunt: 6 (ista^v zov ovqu- 
vov v,al trjg yr}g tOTCog. — 4) ytvstUL {Isyszai W)c. — 5) [snsLta] h' . 
— 6) yata t hc. — 7) ^'Qcoog N SQcog (sed co in 1. er.) B. — 
8) XvGitsXrig hc avtotsXrig Osann. — 9) [te] G. — 10) hic versus 
sequenti postpositus est in W. — 11) hic versus deest in G. — 
12) [^e] h. 

CoBNUTUS, ed. Lang. b XVIII CODICUM RECENSUS. 

doCiV t6 Se ksTtro^EQsg xov ccEQog yiyove tivq, rj 6s &€(- 
Xarta^^ Ttara STi^v^rjCLv, xa 6s oqt} Kara s^o6TQaKL6[iov 
trjg yrjg. ^NvKwg 6^ avx yild-i]Q%^) oxl OQoafisv xov aid^SQa 
xotg aGXQaGLv sv xij vvaxi' xat nalLV sl (irj v7to%(OQri6SL ?/ 
vv|. rjfjLSQa ov yivsxaL. 

Ipse contuli totos codices 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 13. 
28. 29; partim cod. 20. 22. 26. 27. 32. 36. 

Ad indagandam antiqiiam {Xi. aut X. saeculi!) Lati- 
nam Cornuti versionem ^Malarini vel Malatini', qnam 
Barthius ad Stat. Theb. (1664) tom. II p. 401 in biblio- 
thecis veteribus conspexisse se contendit, I. Haeussner 
Heidelbergensis amicus et ego nihil nobis reliqui fecimus, 
sed verberavimus lapidem! Nimirum sunt qui vanitatis 
Barthium arguant. 

De editionibus vide Osannum. Post Osannum pauca 
ad Cornutum pertinentia video impressa; sunt autem ea 
haec: C. L. Struve opuscula selecta ed. I. Th. Struve 
p. 267 — 260 (a. 1854); Wollenberg v. supra p. VIII; 
Schmitt-Blank 'Zur Texteskritik des Cornutus' (Eos a. 
1864 p.92— 102 et p. 526—648). Quarum dissertationum 
Schmitt-Blankiana plurimum mihi utilitatis attulit valde- 
que doleo quod egregio viro, amicissimo meo et uxoris fratri, 
abs quo quidem ad edendum Cornutum incitatus sum, 
non vivo iicuit hunc librum offerre: iniqua enim et acerba 
fortuna abhinc novem fere menses praematura morte ab- 
ripuit eum, cuius ambigeres utrum plus admirareris inge- 
nium ac doctrinam an ingenuitatem atque candorem animi. 

De nostra editione nonnulla habemus, quae adiciamus. 
In contextu verborum quae uncis quadratis inclusimus 
nomine eius, qui primus incluserit, in apparatu non memo- 
rato, a nobis esse inducta scito; in apparatu autem cum 
flagitante eo viro clarissimo, cuius sumptibus hic liber 
typis exaratus est, potiores tantum potiorum codicum 
scripturas commemoravimus, tum id potissimum egimus, 1) ^aXacca c. — 2) al^riQ xs W. CODICUM RECENSUS. XIX 

ut nostro e critica supellectile delectu quasi imago effin- 
geretur archetyporum trium, quae diximus , generum 
eorumque familiarum; separatim denique c generis lec- 
tiones singulas eis tantum protulimus locis, ubi Osanni 
editione receptae sunt. 

Restat, ut eis viris, qui in edendo Comuto alius alio 
modo mihi sunt opitulati, gratias agam quam plurimas. 
Praeter omnes illos homines doctissimos, quos suo quem- 
que loco in codicum recensu honoris causa nominavi, 
summa cum veneratione laudo illustrissimum Magno Duci 
Badd. Ministerium, quod tum fuit, rerum extemarum, per 
quod anno 1867 peropportune mihi cecidit, ut ad con- 
ferendos codices M B L mihi non esset peregrinandum ; 
laudo illustrissimum Magno Duci Badd. Ministerium rei- 
publicae regendae, quo intercedente anno 1880 W codex 
Vindobona Offonisburgum mihi transmissus est; laudo 
Zangemeisterum , bibliothecae Heidelbergensis praefectum, 
atque Reussnerum, bibliothecarium Argentoratensem, qui 
mihi, quoscunque ex eis bibliothecis libros exoptaram, 
benevolentissime suppeditavere ; laudo Haeussnerum ami- 
cissimum Heidelbergensem , qui complures in variis illius 
bibliothecae libris locos mea gratia inspexit; laudo A. 
Nauckium Petropolitanum , virum inter philologos prae- 
clarissimum, qui cum per Kellerum amicum, insignem 
illum Horatii sospitatorem, in edendo Cornuto me versari 
cognovisset, complures suas easque palmares coniecturas 
litteris mecum communicavit; laudo denique Studemundum 
Argentoratensem, virum amplissima ingenii ac doctrinae 
laude florentem, qui, qua est eximia ergo omnes humani- 
tate, et consilio et re me adiuvit. 

Scripsi Offonisburgi idibus luliis 1881. CODICVM SIGLA. N = Vaticanua 1385 (cf. p. 

XI/XII). 
B = Laurentianus pl. 60 cod. 

19 (cf. p. XII/XIII). 
G = Bodleianus-Barocc. 125 

(cf. p. XIII). 
W= Vindobonensis 253 (cf. 
p. XVI). 
b =NBG 
b' = BG 

c = WEudoc. (cf.p.XVII) 
vel W Parisinus 2860 
(cf. p. XVI), post 

(pQOVTLdcOV p. 74, 14 

== Marcianus 531 (cf. 
p. XV). 
= omnes codices. 

Adde haec virorum doctorum nominum compendia: 
Os. = Osann {Os. ed. = Osanni editio). 
Schm. = Schmitt-Blank (cf. p. XIX). P = Paris. 2720 (cf. p. X). 
M= Montepessulanus 422 (cf. 

p. X/XI). 
V = Vaticanus 942 (cf. p. XI). 
L = Laurentianus pl. 57 cod. 

26 (cf. p. XI). 
X = Bodleianus-Barroccianus 
131 (cf. p. XI). 
a = PMVLXf post (XTto- 
TsXsL p. 34, 20 = 
FMVL 
a=PM 
l = VL vel V,L KOPNOTTOT EniAPOMH TiiN KATA THN EAAHNffiHN ©EO^OFIAN 
nAPAAEAOMENSiN. c. 1. ^O ovQavog, a TtaidCov^ 7teQti%eL kvkIc) xriv 
yrjv Tcal triv d-dkaxtav Kal ta inl yijg Kal ta iv Q^a- 
kdttri Ttdvta xal dtd tovto tavtrjg 'stv%£ trjg jtQOC- 
TjyoQtag, ovQog av avco Ttdvtcov ocal OQt^av tr]v cpv0LV' 

KoQvovTov {KovQvovTOv X) snidQOfir] {snnofirj Jahn) tdav 
yiatcc tijv iXlrjVLtiriv %BoXoyCccv TtaQudsdofisvcov JBessario (cf. 
quae de cod. Veneto 531 in praef. diximus) Osann Jahn Koq- 
vovtov STtidQ. t. X. r. s. Q^scoQioiv 7t. a KoQvovtov continuo se- 
quente primi capitis quae fertur inscriptione nsQi ovQavov N. 
Ambros. 92 Neapolit. 139 Venetus olim Paulinus 50 (nunc Marc. 
cl. IX cod. VI) [K.'] IIsqI ovQavov Venet. 490 KoQvovtov TtQog 
tov vtov yscoQyLOv nsQi &S(ov B ^ovQvovtov {^OQvovtov Laur. 
Vat.) &scoQia nsQL tfjg ([t.] W) tcav ([r.] W) Q-satv cpvGScos GW 
Parisin. 2860 et 3076 JBarberinus II 42 Leidensis XVIII 67 F 
Laur. 20 pl. 56 Monacenses 536 et 567 Vat. 961 ^ovqvovtov 
([$.] Par. 3052, ^oQvovtov Laur. 37 pl. 31, ^QOVvovtov Ven. 
531, Par. 3078. 3551 Laur. 13 pl. 58, idem suprascripto xpo- 
vovtov Leid.) sy. tmv nuQaSsSofisvcov snLdQOiii] v,ata t7]v sXX. 
{siQTivi-Ariv Leid.) ^scoQCav Vat. 1314 Ven. 531. 513 Paris. 3052. 
3551. 3078 Laur. 37 pl. 31 et 13 pl. 58 Leid. XVIII 67 E 'Ex 
Tcov naQaS. sntSQOfii} xaro; sXXrjVLY.rjv &scoQiav. Koqvovtov sequ. 
pr. cap. quae fertur inscr. nsQl ovQavov Ox. 72 

I. 1. co naLdCov yscoQyis &; in Z^, in quo cum inscriptio 
opusculi tum initium primi capitis umore et madore valde est 
affectum, supra naiSCov «2 ysaQyLS scriptum extare videtur — 
2. Q^aXaGoav b'c — 4, ovQog aJSc oQog N^ h' — co»'] cov tcov Osann 

CoBNUTxjs, ed. Lang. 1 2 KOPNOTTOT 

eviOL di (pa6LV ccjto roi; coQetv tJ coqsvslv xa ovta^ o 
i6ti g)vXdtt£LV, ovQavov K£xXrJ6d-ai, dcp^ ov xal 6 d^vQ- 
(OQog covo^dcd"!] xal tb TtolvaQslv' dlkoi ds avtov 
dno TOi) oQdod^ai dvco itv^oXoyovOi. naX^itai de 6vv 

5 7td(5Lv olg 7i£QLi%£L Ko^^og djto tov xdXXiiSta dLax^Tco- 
^^rj^d^aL, tLV£g ds t^v 7tOL7]tcov "Axiiovog €(pa(Sav av- 
tbv vCbv £lvaL, to dxfirjtov tijg 7t£QL(poQdg avtov 
alvLtto^svoL, ^ 7tQoXafi6vt£g otL d(p%-aQt6g i0tL tovto 
7taQL0td0L dLa trjg itv^oXoytag' x£x^7ixivaL yaQ kiyo- 

10 ^£v tovg t£t£X£vtrjx6tag. Tj $£ ov6La avtov ^tvQCjdrjg 
iotLV, (og drjXov ix tov tjXlov xal ix tcov dXXcov dctQcov. 
od^^v xal ald^rjQ ixXt^d-rj tb i^cotdtoo ^iQog roi) x66iiov 
d7tb tov aLd^^S&at' ttvhg di (pa6LV d^tb tov d^l d^^tv 
ovtcog avtbv covo^dod^aL, o i(StL QOLt^cp (piQ^ad^aL. xal 

15 rd dotQa yaQ oiov^l d6tatd i(5tLv ag ovdi^tots L(Std- 
^£va, dXX' d^l XLvov^£va. £vXoyov dh xal tovg d^^ovg 
aTtb trig O^fucJcajg i6%YixivaL trjv 7tQO0rjyoQLav' 7tQcotov 
yaQ ot aQxatoL d-^ovg v7t£Xd^^avov ^lvaL ovg £\xiQ^v 
ddLaX£L7ttcog (p£QO^ivovg, altCovg avtovg vo^L0avt£g 

20 £lvaL rcov tov diQog fista^oXcov xal t^g 0cotriQLag tcov 1. (OQSiv {mQELV X) a co. avtov b oqccv uvtov c — t}] ^<^i 
PFj — rcc ovtu a ra (sed hoc in loco eraso et supra a 
spiritus lenis erasus videtur in N) ndvta hc — 2. ytalstaQ-ai 
hc — 5. 6. dLwnoafistod-aL bc — 6. 7. scpaaav avtov NXP avtov 
tcpaaav IMc scpaaav [a.] &' — 7. s. v. hc — nsQKpoQaq \av- 
tov\ hc — 8. vTtoXa^ovtsg hc — 9. iiaQiataai {naQaat. X) NX 
TtaQiatmaL a'lh'c — 11. mg driXov yial i% t. r}. a — aatQOiv'] 
da^ i. 6. datsQav G Gale. sed conf. Plat. Tim. 38 e — 12. s^- 

(otatov Xlhc — 13. alsl NLV^XM — 15. d^sa VP di M — 
slaiv h slai c — 17. ^sasmq XLhc_ — 18. vnsXa^ov a — sco- 
Qoav Gale cf. Plat. Cratyl. 397 D svqov — 19. ddiaXsintcog 
{-noog P) a ddiantoatcog h dSiantcotovg c EniAPOMH. 3 

ok(X)v. tdxet ^' ccv elsv d^eol d-BtiJQeg xal TtOLrjtccl tav 
yLvo^evcov. 

l c. 2. "Sl67C€Q de r^fietg vnb ipvxijg dLoixov^ed^a, ovta 
xal 6 xoOiiog Jl^vxr}v exet trjv 6vv€Xov6av avtov, xal 
avtrj xakeltaL Zevg^ TtQcatcag xal dta Jtavtog ^a6a xal 5 
aitia ov6a totg t,^6L tov ^rjv' dca tovto de xal ^a6i- 
Xeveiv Zevg Xeyetat rc5v oXcov, (hg av xal ev rnitv rj 
'ipvxri ^al ri (pv6Lg rj^cov ^a6iXevetv Qrjd^etrj. ^Ca de av- 
iov xaXov^ev oti dt avtov ytvetat xal 6co^etat navta, 
TtaQcc de tt6t xal ^evg Xeyetat, taxa aico tov devetv trjv lo 
yrjv r ^etadtdovat totg ico6t JcoTt^ciJs Cxinadog [* xal rj ye- 
vtxrj 7tta6tg aii avtrjg e6tt ^fog, naQaxetfievrj Ttag tfj 
jdt6g'\. olxetv de ev t<p ovQava Xeyetat, ijtel exet e6ti 
tb xvQttotatov fieQog trjg roi; x66fiov i^vxrjg' xal yccQ aC 
7]^dteQat jpvxocl ^VQ eC6tv. c. 3. rvvrj de xal adeXcprj is 
avtov TtaQadedotat rj"HQa, rjttg e6tlv 6 ai^Q. 6vvrJ7ttat 
yccQ evd"vg avta xal xex6XXrjtat aCQO^evrj anb t^g yrjg 
exeCvov avtrj eTtt^eprjx^tog' xal yey6va6iv ex trjg eCg 
ta avta pO^fcog, Qvet6a yccQ eCg ke7tt6trjta rj ov6Ca t6 te 
7tvQ xal tbv asQa v(pC6trj6tv, ecp^ (o xal ^Peav trjv 20 

I. ot d^sol Os. ed. — 1. 2. t. yivoasvcov oXmv bc 

II. 3. vno Struve (opusc. sel. I) ano — 5. avti} P avxri 
XI M — nqatog b nqotBQOV vel n^mtEqov c — 6. dta tovto 
[Ss] Xb'c — 9. ta n. NBc — 10. n. t. Ss bc — 11. ^wTix^ff 
(in 1. er. in F)] G(o(iati'Kriq XL — 12. 8sog naQay,si(isvr] ncag 
ty {tov X) dibg a diog n. n. trj Siog Nc diog n. n. tri Ssvg 
N^ ^' Os. ed. — 14. xal yccQ xat a l 

III. 16. naqaSCSotai (sed prius t i. 1. er. N) N G — 
17. BvQ^vg albc \_s.] X syyvg Schm. — alQonsvrj dno] al- 
caQOVfisvTj snl Schm. — avtri NB [a.] G — 18. 19. slg to: avta 
a'l [?.] T. a. X snl td avtd {avtsl N) NB snl td lacuna G 
snl tfjg avtiig c — 19. QVGScag Lang QSVGScag Gdle vsvGsag O 
— 20. scp' (o nal bc xal Sid tovto a 

1* 4 KOPNOTTOT 

^rjt8Qa avtSv i^vd-svGav dvau^ itatSQa ds tov Kqo- 
vov ritoi 8ia to iv tatay^ivoig %q6vov ^itQOcg ysvi- 
0&ai tavta ri dia tb Mata 0vyKQL0iv Tcal ^QaG^ov vijg 
vkrjg tr}v eig ta 6toi,%8ta diaKQiaLv aTtoteXetad^ac rj, 

5 oTteQ Ttid^avcotatov ^ dca to trjvLHavta vcpCataa^aL tov 
aLd-SQtt Ktti Tov depa, rivLx' av ix TtvQog XLvrjtaL r] 
(pvaLg iitl to KQaiveLV xal aitoteletv ta ovta. c. 4. z/ta 
ds tavtriv trjv aitiav xal tbv UoaeLdciva etpaaav 
01 aQ%atOL Kqovov Kal ^Piag vlbv elvaL' xal yccQ tb 

10 vdcoQ ix trjg elQrj^ivrjg ^eta^oX^g yCvetaL. IIoaeLdcov 
di iatLV rj aiteQyaatLnri tov iv tri yrj xal TteQL tr]v 
yrjv vyQOv dvva^Lg, ehovv aitb trjg Ttoaecjg ovro) 
xkrjd-etaa Tcal tov dLdovaL tavtrjv, she koy og xad'' 
ov IdCeL ri cpvaLg [cpvaLLdCcov^ iatCv^ eld'' otovei Ttedo- 

15 aeCcov cavo^aataL Kata trjv jtaQadeL^d-r^ao^ivriv avtov 
CdLOtrjta. c. 5. ^Adekcpbg de avtcov xal 6 "ALdrjg elvac 
XiyetaL. ovtog ds iativ 6 7ta%v(ieQiatatog xal itQoa- 
yeLOtatog ariQ' b^ov yccQ avtotg yCvetaL xal avtbg aQ- 

1. ifivd^svaavto N^h'c — 2. (iezqols {(iSTQig N) xqovov hc 

— 3. r} [dia to] a — avyKQiGiv'} avyniaiv N avynQccaLv Os. ed. 

— 5. TtLd^civoatsQOv Lbc — 5. 6. tov at&sQcc v.ccl tov asQcc Schm. 
tov {trjv M) ccid^SQa ah tov ocsqu c — 6. tjvlticc ccv — ynvritai 
NVM Y,ivrjtai G mvsixaL XLP v,ivfitui ras. corr. ex ■H.ivsltaL 

B SKLVSLtO c 

IV. 8. 9. scp. slvaL ot a. {[ot] ccqx- N) 'kq. x. Qsag vtov hc 

— 12. sltovv IM SLt ovv PV^ sitovv corr. in sit' (sic) ovv X 
rnOL hc — 13. slts Xoyog] t) v.a%'' stsqov 7.6yov c — 13. 14. [yLa%' 
ov — sativ] bc — 14. cpvaLLdLcov Schm. cpvasL tdsLoov X cpvaLidcov 
a'l — sl't' N 7] c — 14. 15. otovsL TtsdoasCcov Lang oaov anc- 
driasLOivN oaov dnsS lacuna asCsLvG oaov nsdoasLcav {nsSoa par- 

vula lac. Z X) a oa. ano tov sdrj asCsLv N^B [6o.] noasLSdcov c 

V. 16. [yiaL] Villoison suadente cod. Augustano — 18. av- 
toig a avtog b [a.] c — %al [avtog] c — p. 5, 1. dQ^afisvrjg 
Schm. dQ^dfisvog ab dQxstai c EmAPOMH. 5 

^a(iEVY]g Q6LV xal xgaCveiv t« ovxa xara rovg iv avzfj 
koyovg T^g (pvasog. xaXettai, de ^'^idrjg r/ otc xad"^ 
iavtbv aoQatog iattv, od^ev xal diaiQOvvteg ^Atdrjv 
avtbv ovo^d^ovOtv , rj xat' avrifpQa6Lv G)0av 6 av- 
ddvav rj^tv eig tovtov yaQ %oQetv rj^tv xata tbv 5 
%^dvatov ai tl;vxal doxovGLv TJxiOta avddvovtog rj^tv 
TOt) d-avdtov. xal nkovtdv de ixXr^d-rj did tb Ttdv- 
tcov (pd^aQtcov ovtcov ^r^dev elvai o iir] teXevtatov eig 
avtbv xatatdttetat xal avtov xt^^a yivetai. c. 6. Trig 
8e 'Peag xatd trjv TtaQadedeiy^evrjv qv0lv eidojcoLOv- lo 
^ivrjg eixotog rjdrj xal trjv tcov o^^qov aitiav dva- 
tL^ivteg avtij, otL (og inl t6 tcoXv ^etd ^QOvtav 
xal aGtQaTtcov 0v^^aiveL yivead-aL, xal tavtrjv naQ- 
eL0rjyayov tv^ndvoLg xal xv^^dXoLg xal xeQavkiaLg xai 
ka^7tadri(pOQiaLg %aiQ0v6av. iitel d' ccvcjd^ev oi o^P^ol i5 
xataQdttovGL, 7toXka%ov de xal ditb tcjv oqcov iiteQXO- 
^ievoL (paivovtaL^ \7tQat0v iilv trjv "Idrjv incovo^aeav 
avtfiy ^eticoQOv oQog xal ^axQod-ev e6tLv idetv^ 
OQeiav avtrjv TtQoCrjyoQevaav xal td yevvaLotata tcov 

1. iv avTTi Schm. iv uvtij a iv uvtm bcM^ — 2. rj tdxcc 
ott a — 2. 3. 'na^' iavtov a xaO"' avtov c nat' avtov h — 

3. 4. dtdriv {dtSiv N) avtov b dtda avtov c avtov dtSrjv a — 

4. 6vo(id^o(isv bc — (oaavel bc — 5. rjfitv [• stg tovtov — 
rjfiiv] tov d^avdtov bc — 7. 8. ndvtoov 0. (pd: c — 9. xar- 
dystai, bc 

VI. 11. 12. dvatt&sacLv {-aa- non satis pure N) bc — ort] 
otL ds (anteced. dvatid^saGiv) Schm. — mg [ini] to noXv a — 
13. [■naV] tavtriv X — 13. 14. naQSiadyovGL c — 14. -KSQavXLaLg 
a ■KSQavvLaLg b ■nsQavvoLg c — xat Osann ^ — 15. insl 6h 
bc snsidr} d' Os. ed. — [ot] o(i§qol bc — 16. ■nataQaGGovcL a 
"KataQQdccovGL ex ^ataKSQacovCL N v.ataQQS0VGL b' %ataQQ0vaL 
N^ ■Kata-ASQacovCL c — 16. 17. insQX.] dnsQX. N^ — 17. cpaLVOV- 
tuL O tpsQovtuL Wyttenbach — 19. nQoarjyoQsvcav a nQoaayoQsv- 
aavtsg b nQoaayoQsvovtsg c\ totum locum Villoison sic refingere 6 KOPNOTTOT 

iv totg 0Q£6i 'yivo^evmv idcov, tovg Xeovtag, rjvi- 
oxov^svovg VTt avtijg 7CaQSC0riyayov [' tdya df ^at STtsX 
ol iSi\jiGivsg dyQccjTCov ti eiov(5i\. TtvQyatov de tcsqi- 
xsttat ats(pavov ijtoi did to xataQxdg sitl t<Bv oqcjv 
5 tC%-s6%^aL tdg nolsig oxvQotritog svsxsv ^ STtsl aQxr}' 
yog s6tL trig TtQcotrjg xal dQxstvnov TtoXsog, tou zoafiov. 
KiJjdLav d' dvatLd^daaLV avtrj 7taQL6tdvtsg otL altCa trjg 
^cooyovLag avtrj syivsto. xatd tovto ds xal dkXovg 
tLvdg tvjtovg TtSQl tb (Strjd^og avtrjg 7tSQLtL%^ia0LV, dtg 

10 trjg t^v ovtov TtOLXLliag xal Ttavtog XQW^^^^S ^^' «^- 
tijg ysyovotog. solxs d^ avtrj xal rj itaQd JSvQOLg ^AtaQ- 
ydtLg slvaL, rjv xal dta tov TtSQLOtSQag xal Ix^vog 
dnixsGd^aL tLficoOL, arj^aCvovtsg otL td ^dkL6ta drj- 
kovvta trjv trjg ovoCag aLQSGLV drjQ xal vdcoQ. ^QvyCa 

15 d' k^dCog sfQrjtaL did t6 d-QrjOxsvsC&aL naQa tolg Oqv- 
^lv s^oxcag, TtaQ^ olg xal rj tov ydklov STtsnokaOs 
TtaQsdQCa tdxa tt tOLOvtov s^(paCvov6a, bnoiov xal 
naQd totg "EklriaL nsQL trjg rov OvQavov sxto^rjg fis- 
^vd^svtaL. 

20 IlQotov yLSV yaQ 6 KQOvog liystat xatanCvsLV td 

conatus est: nQmzov (isv iSociccv xovtbgxlv oqsCccv ccvtriv nqoa- 
wyoQSvovtsg fistsooQov OQog o (vel o&sv) (iccyiQO&sv satcv Idstv 
avtrj BTtcavoficcGccv — 2. tdxcc ds ticci snsl a tccxcc nccl snsi N 
t. snsi otat h' tdxcc d* snsi xai c — 3. 4. nvQyojtog . . Gtscpcc- 
vog B — 6. nQcotTjg x. aQxstvnov noXstog (comma post noXscag 
posuit Lang) ah nQ. x. a. ovaiag c nQcotrjg [x. a.] tvncaascag 
Schm. — 7. "noidLav „qmdam (codices?) praeferunt" Villoison 
TiaQSiav {-noQSCav L) — 10. vQc^f^cctog c — 10. 11. Sl' avtrjg h 
8v avtijv a [Si'] avtijg c s^ avT?)? Os. ed. — 11. ysyovvCag c — 
avtrj a avtrj G r] avtr} NBc — 11. 12. dtaQyatLg NB uQtayd 
vel aQtoyd c — 12. Sid tov corr. in Sid tb N Sid tov in mar- 
gine Fj Sloc tovto X. Sid to cett. — 14. alQsaiv Qsvaiv vel 
•HQaaiv WyUenhach yiCvrjatv Schm. — vScaQ iatCv c — 15. siQrjtaL 
hc IsystaL a — 16. yaXloav] ydficav h — 17. Ta;i;a tOLOvtov tt a EniAPOMH. 7 

ix, tijg ^Piag ccvxa ycvofieva texva ['eltrjTttcci, fiev ovv 
ovtG) Jtccvv aLKOtayg], iTtetdrj o6cc ccv yCvrjtccL xatcc tbv 
slQrniivov trjg XLVtj^scog koyov tcccIlv xatcc tov avtov 
iv JCSQLodc) acpavL^staL' xal 6 XQOvog ds toiovtov tC 
iatL' danavataL yccQ vn avtov ta yLvo^sva iv avta. 5 
slta trjv 'Piav cpaolv ysvvo^ivov avtfj tov ^Log kC^ov 
avt avtov TtQoasvsyxstv ia7taQyavc3[iivov ta Kqovcd, 
xovtov SL7tov6av tstoxivat' kcckslvov [isv xataTto^ijvaL 
vn avtov, tov 6s JCa 'ka^Qa tQa(pivta ^aGLksvOaL 
tov xoefiov. ivtavd'' ovv aXkog sllrjTttaL rj xata- lo 
7to6Lg' 6vvtitaxtaL yccQ o ^vd^og JtSQL trjg rot» xoe^ov 
ysvioscjg, iv d> tots dvstQa(pr} rj dLOLXov6a avtbv (pv- 
(SLg xal iTtsxQdtrj6sv, ots sCg tb ^sCaCtatov avtov 6 kC- 
^og ovt og, ov xaXov^sv yrjv, otovsl xataTtod-slg iyxat- 
s6ti]QCx^r}. ov yccQ dv dXXcog 6vvi6trj td bvta, sl ^rj i5 
wg iitl ^s^sUov ravTT^g rjQsC^d^rj, yLvo^ivcsv xal tQS- 
(poy^ivov ivtsvd^sv Ttdvtov. c. 7. TsXsvtatov ds 6 fisv 
KQOvog L6tOQsttaL 6vvsxog xattovta iitl to ^Cyvv^d^aL 
tfj rij tbv OvQavbv ixtsfistv xal 7tav6aL trjg v^Qsog, 
b ds Zsvg ix^aXov avtbv tijg ^a^LksCag xatataQta- 20 
Qo6aL. dLa yovv tovtov aivCttovtat otL rj trjg t(Bv 
oAcar ysvi6sog td^Lg, rjv S(pa^sv djtb tov XQaCvsLV 1, uvTco\ DCVTK) Os. cd. — yivofi.] ysivofisvci L yiv. corr. ex 
ysivonsva X. — 1. 2. sHrjntoci ^sv ovv ovtco bc slo)&sv [fisv'] ovv 
[ovTco] a — 4. cc<pccvL^66d-aL alG — 4. 5. toiovtov [ti] sati bc — 
5. ysvoiisvcc c — sv avta a s^ ccvtov b [s. «.] C — 6. ysvo- 
fisvov a — 8. siTtovGcc bc — 10. svtavd^cc ovv Xb — 14. ov- 
tog] avtog a — 16. co? snl ^siisXCov d FX [005] snl &S(isXiov 
L xal inl d^sfisXLco b [x.] S7tl Q-s^sXlo) c 

YII. 17. TsXsvtatov a tscog bc — 18. inl to fi. a' L — 
20. 21. natstaQtaQciias bc — 21. diu Ss tovtcav a — 21. 22. 
[tav] oXcov b tijg oXtjg c 8 KOPNOTTOT 

Kqovov stQrj^d^cci,, rrjv yLvofidvrjv tecog Ttokkriv qvglv 
tov TtsQiExovtos STtl trjv yr\v s6t£iXs ksTttotSQas Jtotrj- 
0a6K tag avad^v^iaGsig. rj de tov xoG^ov cpvGig S7ti' 
6%v(Sa6a^ riv drj ^Ca sXsyo^sv xaXsL6&aL, t6 At«v 

5 (peQOfisvov trjg ^sra^okrig S7tia%s xal sTtsdrjas ^axQO- 
tsQav dLsl^aycoyriif dovg avta to5 xoa^c). [navv d' sl- 
xotog xal ayxvXo^rjtrjv xaXovOL tbv Kqovov^ ayxvXov 
ovtcjv xal dv07taQaxoXovd"i]tG)v a ^rjtxaastaL toCovtovg 
ccQLd^^ovg s^slLttov.] 

10 [c. 8. Kat^ aXXov ds koyov tov 'Slxsavov scpaoav 
aQxsyovov slvaL itavtav — ov yaQ ^Ca ^v^oXoyCa TtsQl 
Tovroi/ sysvsto tov tOTtov — , tovtov d' slvaL yvvatxa 
Trjd^vv. s6tL d' ^^xsavog ^sv 6 (oxscog vso^svog lo- 
yog xal i(ps^rjg ^stapdXXcov, Trjd^vg ds rj [iTtl] tmv tiolo- 

15 tritGiv iTtL^ovT]. ix yccQ tijg tovtcov 6vyxQ(^6SG}g rj [il- 
^scog v(pC6tataL ta ovta' ovdlv d' av rjv, si d^dtSQOV 

a^lXtOV STlSXQCCtSl.] 

3. 4. intaxvGccaa {inix. M) a inCxvaiv (sed -iv in 1. er.) sni- 
Xvaaaa N snLxvaig inixvaaaa G Inixvaug Inixvaaaa c — 4. ^V 
S^ dCa aN rjv [d.] SCa G rjv xat dia c — iXsyofisvl ^iyofisv 
XM — 5. insnsSrjas c — 6. avToS] avd-ig Schm. — 7. ayxv- 
kofirjTfjv JEud. a dy-KvloiirjtLV h ayyivXoiifjztv c — 8. (iriTLccasTai 
vel (iT^TL TsXsasL Lang (i-q TsXsastaL {-sasTUL i. 1. er. G, -sarjTUL 
c) (iSTsXsvasTaL Villoison (irjTLSTat Wyttenbach (iSTsXCaasTaL G 
in margine; liberius locam sic refectum volt Schm.: a (irj ts- 
Xog s'xsL bdovg TLvag aQia^isvag i^sXiTTov. 

VIII. 11. aQxsyovov {aQxaCy. X; aQXsyovov a') a aQxrjyov 
hc — fivQ^oX,] d^soXoyCa M — 12. Tonov [tovtov 8' — 13. ttj- 
&vv'\ hc — 13. vsofisvog Xoyog ah voovusvog X. c voovfisvog xv- 
xXog Parisin. 3078 dvvofisvog h. Vill. dvvcov xvx^os (vel nvyiXaj) 
Os. — 14. yial icps^TJg 6 Tav (iSTa^oXav Xoyog (omisso priore 
Xoy.) Schm. — 14. (iSTaBdXXcov^l (isTa^aXdtv c — 14. 16, 17 [inl] 
t. n. Os. rj ([17] Xc) inl {vno W) t. n. aNc rj iy. t. n. G — 
17. d(iLtiTov insyiQ. hc (lovov d(i. s. XLMV^ d^iLKTOv (lovov in. 

JP (lOVOV inSHQdTSL d(lLKtOV Vy h EniAPOMH. 9 c. 9. Msrcc 6s tccvta ccXXcjg 6 ZETZ TcatrjQ Xeyetca 
d^sav xal dvd^QmTtwv sivaL dia ro trjv Toi) x66^ov (pv- 
6lv attCav ysyovevac tijg tovtov vTCoOtdcscog, cog ol na- 
tSQsg ysvvoi6L td tsxva. vscpsXrjysQstrjv d' avtov xal 
SQcydovTtov xaXov6i xal tov xsQavvov avta xal trjv 5 
alyida dvatid-saOL tS dvca vtcsq rj^dg r« vscprj xal 
tdg ^QOvtdg 0vvL6ta6d^at xal tovg xsQavvovg ixstdsv 
xal tdg xataiyCdag xata6xi]7ttstv , [dXXcog] t(p tbv ov- 
Qavov Kskoy%6ti d^sco Ttavtog tou vtisq trjv yrjv t^nov 
djcovs^o^svov. xal did ^sv tdg aCyCdagl^ a'C drj dno lo 
tov dt66siv to ovo^a saxov^] aCyCo^og sxXijd-rj, dt' dXXag 
ds o^osLdstg xal svsTCLyvcietovg aCtCag vstLog xal stcl- 
xdQTiLog xal xataLfidtrjg xal datQanatog xal dlkog tcoX- 
Xaxag xatd dLacp^Qovg smvoCag. xal acotrJQa xal sq- 
XSLOV xal TtoXLsa xal 7tatQ<pov xal 6^6yvLOV xal ^svlov i5 
xal xtrjOLOv xal fiovXatov xal tQonaLOvxov xal sXsv- 
d^sQLOv avtov 7tQo6ayoQsvov6Lv ^ djtsQLXrjjttcDv o6civ 
6vo(ia6Lav avtov tOLOvtov ov6cov, sTtsLdrj dLatstaxsv 
sCg 7td6av dvvaiiLV xal 6xs6lv xal Ttccvtov altLog xal 
S7t67ttrjg s6tCv. ovtcj d' s^QTJd^rj xa\ trjg ^Cxrjg 7tatrjQ 20 
sivac — 6 ydQ naQayayav sCg td nQdy^ata tr]v xol- 

IX. 3. uiTLOv h — 4. [ta] xBnva b — 4. 5. vsq^sXrjYSQSTrjv Ss 
■nal iq. avTov ^. bc — 5. [%al tov ksq. — 6. dvaTi&saai.] bc 
— 6. rjfiav P — [to:] vscpr] {vscpSL N^ W^ Parisin. 2551 vscpog 
Paris. 2860) bc — 8. sv6v.r}7tT. Gc — 8. aUtof a dXXcaq. i} N dX- 
Xcos. 7]dr} N^G dXXcog rjdrj XI c — 9. XsXaxoTi X XsXoxotl bc — 
totum hoc comma 1. 8 — 10 Schm. sic refectum volt^ dXXcog j^Srj 
Tw Tov ovQuvbv XsXoy%6Ta xat XsysG^^aL d^sov navTog tov vnsQ Trjv 
yfiv Tonov dnovs^o^svov — 10. 11. at di} dno t. d. to ovofia sa^ov a 
aig dr; dno tov dtaasLV to ovofia Nc alg df) dno tov a. t6 OQfiav 

G — 12. ofioLosLSsLg c — 14. 15. sqxlov c oQyiiov {Qmov N)b — 
18. avTco bc — 18. TOtovTcov a tovtoh N tovtcov Gc — 20. ov- 
Tcog S' IM ovTog S' X ovToog [S.] P — SQQsd-rj c 10 KOPNOTTOT 

vcaviav tc5v dvd^QCJTtcov %a\ TtagayysiXag avrotg firi 
ddixetv dXXrjXovg ovtog i^tc — xal tSv XaQitov — 
ivtsvd-av ts yaQ sIglv aC tov %aQLt,e6%^ai Kal evsQys- 
tstv aQxal — xal tcov ^SIqcdv, t^v xatd tdg rou tcsql- 

5 exovtog ^sta^oXdg GcottjQLOvg tSv iTtl yrjg yLvo^e- 
vcnv xal tcjv dXXcjv covo^aO^evcjv dno trjg q)vXaxijg. 
7CaQSL0dyov6L d^ avtov tslsCov dvdQog rjlLXLav s^ovta, 
iitSL ovts to TtaQrjx^axog ovts to illLTtsg i^KpaCvsL^ 
xatriQTvxotL ds olxslov, did tovto xal tsXsCcov avtS 

10 d^vo^svcov. tb 8\ ex^TttQOV trjg dvvaOtsCag avtov 6v^- 
^olov i^tL, pa(5LlLX0v cpoQrj^a vJtaQxov, 7] tov dntco- 
tcog avtov s^slv xal dccpakcog ag tovg inl ^dxtQOtg 
iQriQSLG^svovg' ro ds peXog, o iv tfj ds^ia ^fit^t Jcar- 
sxsL, 0acps6tsQag ^ xat' i7ts^i]yrj6LV ovofia^Cag ietC. 

15 TtoXlaxov ds xal NCxrjv XQatcov TtkdttstaL' itSQCsOtL 
yaQ Ttdvtcov xal rjttdv avtov ovdsv dvvataL. LSQog 
d' oQVLg avtov dstog Xsystai sivaL dLa tb o^vtatov 
tovto tcov Tttrjvcov slvaL. GtecpetaL d' ikaCci dLa tb 
deLd-aleg xal kLTtaQbv xal TtoXvxQfi^tov rj did trjv i^- 

20 cpeQeLav trjg TtQog tbv ovQavbv yXavxotrjtog. leyetaL 
d' VTto TLVcov xal dXdatcoQ xal TtaXa^vatog tS tovg 
dld^toQag xal TtaXa^vaCovg xold^eLV^ tcov ^sv covo- 

1. avtovg a — 3. svrsvd^sv [rs'] yoiQ bc — %ciQi^B6Q-aL a Sccvsi- 
^sad^ai hc — 6. (pvXccniig a cpvasojg bc — 7. sxovroc] ex sxovrog 
corr. H — 9. v.arriQrvv.6ri NXL varriQriv.ori, a' V ■Kariiqri G^ 
v.arr}QrLG[isvov intruso ro post ifi(paivsi G^ ro 8s ■narrjQrvyiog vel 
-riy(.6g c — 10. 11. ro Ss OTiijnrQov riig Svvacr. u. 6Vfi§oX6v sari 
XMLbc T. 8s av^^oXov rijg Svv. avrov sart P — 11 — 14. san 
[§aaiXLv.ov cp. vn. r) rov — ovofiaaiag iari] bc — dnr. a. v. 
dacp. I^^air X — 13. ^sXog Schm. vQccrog — 16. ovdhv rirrav 
a. b ovd. rjrrav avrov Gc — 17. dsrog (atsrog a) aN 6 dst6g 
c — 18. rovro s. r. nr. b rovrov slvai rav aXXoav nr. c EIIIAPOMH. 11 

fiaOfievcov cctco tov tOLCcvta a^aQtdvsiv , icp^ olg ectiv 
dXaCtrjaac xal 6t£vd%ai^ tav ds dno tov tatg Tiakd- 
fiaig ^ida^ata dvsxd^vta dnotslstv. c. 10. Katd tov- 
tov tov koyov xal ai Xsyo^svai ^EQuvvvsg ysyova- 
Clv, sQSvvritQiai t^v d^aQtavovtav ov0aL, MsyaiQa 5 
xal TL0i(p6vri xal ^AXrjKtoi, (oOTtSQsl ^syaLQOVtog totg 
tOLOvtOLg tov d-sov xal tLVVV^svov rovff yLVO^svovg 
V7C avtav cpovovg xal dXrixtog xal aTtavGtcog tovto 
TtOLOVvtog. Usfival d' ovtcog avtaL at %-sa\ xal Ev^s- 
vCdsg sl6l' xatd yaQ trjv sig tovg dvd-QcoTCovg sv^s- 10 
vsLav trjg cpvascog dLatstaxtai xal ro trjv novriQLav 
xoldt^s^d-aL. cpQLXCodsLg ds tdg o^ftg sxov6l, nvQL xal 
^datL^L tovg dasPstg dL(6xov6aL xal ocpwjtXoxa^OL Xs- 
yo^svai, tS tOLavt7]v totg xaxotg cpavtaaCav noLstv, 
dg dv ditotCvco(5L noLvdg dvtl tcov nlrj^^slri^dtcov. iv 15 
"AlSov 8s otxstv Isyovtai dLa tb iv d^acpst xstO^aL 
tdg tovtcov aixCag xal dnQOOQatov icpdstaO^aL tr^v tC- 
6lv totg d^CoLg. c. 11. 'Axolovd-cog ds tovtoig XsystaL 
xal otL 

ndvt icpOQa ^Log ccpd-aX^bg xal ndvt inaxovsL. 20 
n^g yaQ olov ts icsti r^v dta ndvtcov dLi^xovOav dv- 3. dvsv.nXvtu b dvsyinXvTOvg c — imTelstv a 

X. 4. 5. ysyovaGLV sq. XLbc — 5. iiiyaiQa [xat] Tia. aVG 
— 7. T. r) TLficDQOVfiivov c — 9. avrat ovTcog bc — 12. s%ovGaC 
sIglv c — nvQV\ xal nvQi c — 13. ocpionXoK. Lang ocpsonX. 
XVa' ocpsconX. Lb ocpsoag nXoyidfiovg ^xovGaiC — 14. tpavtaGiav 
xoig v.av.otg bc — 15. ag av a atg dv (sic) ov N mg dv Gc — 
dnoTLvcoai V^bc anotCvcoaL corr. ex dnoTivcoaL X dnoTCacoGL a' 
LV^ — 15. 16. iv udri bc — 16. daacpst (altenim a in 1. er. V) 
aVbc dacpaXsL LX — 17. aUCag (corr. ex altCag V) a V alTCag 
Lbc — vcpCaTaad-aL c — 17. 18. Tiaiv] cpoCTTjGiv c 

XI. 21. SloCkovguv P diOLvovGav c 12 KOPNOTTOT 

va^Lv Xavd^dvsLV ri tav iv ra x66^(p yLvo^dvcov; 
7tQ06ayoQBVOV6L ds xal ^slXlxov xov /Ha^ Evnsihmov 
ovxa xotg i^ ddLmag ^exaxLd^s^svoLg, ov dsovxog ddiaX- 
XdKxag £%slv TCQog avxovg' did rovro yaQ Kal lks0lov 

5 ^Log SL0L ^a^ol (c. 12.) Tial xdg ALxdg 6 TtOLrjxrjg 
s(pYi xov ^Log slvaL d-vyaxsQag, xcoldg ^sv ov6ag dta 
xb TtLTCtSLv xovg yovvTCsxovvxag , Qvedg dh snl itaQa- 
6xd(SSL xrjg d^d^svsCag xav lxsxsvovxov , TtaQa^XcoTtag 
ds xa TtaQLdovtag tLvdg tLva v0tSQOV dvdyHrjv foxsLV 

10 iLtavsCag, 

c. 13. 'O Zsvg ds s6tL xal ^ MolQa did tb ^rj 
oQO^svr} dLavs^rj6Lg slvaL tav sitL^aklovtcyv sKd6t(p^ 
svtsvxtsv TJdrj tov dlXav ^SQCdcov iiOLQcjv covo^ac^s- 
vov. Al^a ds ietiv rj aLGtog xal dyvoOtog altCa 

i5tmv yLvo^svov — i^(paCvstaL ds vvv rj tov xatd 
fiSQog- ddrjXotrjg — ^^ og oC jtQSOpmsQOL, rj dsl ov0a, 
EL^aQ^svrj ds i6tL Kad^' r/V ^s^aQTttai Kal CvvsCXrj- 
TttaL Ttdvta iv td^sv xal (StoC^o firj s^ovtL jtSQag td 
yLVO^sva \cvkXri\^LV rj si CvXla^ri 7tSQLS%SL Kad^dnsQ 2. ^slXlxiov Os. — 3. ov deovtog (ex dsovtag corr. P; ds- 
6vt(og l) a l ovds ovtcag X ov8s yag h Eud. ovSs yccg ovtcag c 
— 4. sxsL N^Gc — 5. punctum post ^cofipC sustulit Lang 

XII et XIII in h sunt transposita — 6. tov (corr. ex t^v X) 
dLog d". slv. Xh [r.] S. -8'. slv. c — 7. QVGGccg — 7. 8. snl naqa- 
GtaasL Ss Ti^s aG^svsLug ccvtcov ndlLV QVGoag hc 

XIII. 11. [6] Zsvg h — 12. SL0Q(o}isvr] h — ini^aXXoiisvoav 
hc — 14. ddrjXLa hc — 16, rj dsl lar} ovaa Villois. sed vide lib. 
de mund. c. 7 — 17. y,s^aQtaL c fisfioLQUtaL Eudoc. — 18. Iv 
xdisL v.al atOLXcp {atSLXfp X) [iri k'xovtL nsQag td yLvofisva a sv 
td^SL $s y.al ([h.] G) atOLxsCov (irj sxovtog TtsQag [t.] yLvo^sva 
(ex yLvcofi. iV, yivo^svri G) h sv td^sL ctOLxsCov firj sxovtog ns- 

qag yivo^sva c — 19. avXXrjtpLv 17 si A. NaucTc ^vXXrjiivrja (sic) EIIIAPOMH. 13 

xal iv tc5 SLQ^fp]. ^Avdynri de ianv rjv a^ai xal ^g 
n6QLysvs6d-aL ovz eGxlv -^ i(p' ^V nav o av yivrixaL xrjv 
avayayijv la^^dvBL. \xax aXXov df XQOitov XQstg Mot- 
Qao TiaQSL^dyovxaL xaxd xb xqlGGov xojv %q6v(ov' xal 
Kla^G) ^sv avofiaGxaL ^Ca avxcov aTcb xov xlcoasL 5 
SQicov ioLxsvaL xd yLVO^sva dkkcav dkXoLg iTtLJCLTtxov- 
xcov, xa^b xal vri^ovOav avxrjv aQSiSpvxdxrjv dLaxvnov- 
0L, Ad%s0Lg d' dkkri dnb xov xrj xaxd xovg xk^^Qovg kri^SL 
xd aTtodLdo^sva sxd0xc) TtQoGsoLXSvaL , *'AxQ07tog 6s r] 
xQLxrj dLa xb dxQSTtxag s%slv xd xax' avxrjv dLaxsxay^sva. \o 
r] d' avxr] dvva^Lg oixsLCjg dv do^ac xcav xqlcjv 7tQ06- 
rjyoQLCJv xvy%dvsLv. avxrj ds ioxL xal 'A^QdexsLa, 7]Xol 
TtaQd xb dvsxfpsvxxog xal dva7t6dQa6xog slvaL cjvo^a- 
0^svri rj TtaQa xb dsl dQav xd xad-^ avxrjv, acdv dsL- 
dQd^xsLa ov0a, rj xov CxsQrjXLXOv ^ioqlov nkrjd-og vvv i5 
djtodrjkovvxog cjg iv xfj ^d^vkc) vkrj'' TtokvdQdaxsia ydQ 
iaxL. Ns^sGLg ds aTtb xrjg vsfiilasog TtQoarjybQsvxat — 
dLaLQst yaQ xb iitLpdkkov sxdGxc) — , Tv%rj ds dnb xov 
xsv%SLV ri^tv xdg itsQi6xd6sLg xal xcjv 6v^7tL7tx6vxov 
xotg dvd^QosTtOLg drj^LOVQybg slvaL, "07tLg ds ditb tov 20 
kavd^dvovOa xal co07tSQ 7taQaxokovd^ov<3a o^tLOd-sv xal 

rj nQcoxY] X ^vXfirjaLg 17 nQcotr} b dnsQ 17 nQcotr} c TfirJGLV st rj 
nQ. Laur. 37 p?. 31. Par. 3078. [^vXX.'] 17 nQmtri a'Z — p. 12, 
1. 18. 19. nsQug r^rjOLv tcc yivofisva onsQ Villoison voluit — 
1. alai] ciQ^ccL X ay^aL Struve — 2. nuvtcc d dv yevritocL Eu- 
docia — 4. Tco XQovcp bc — 6. SQLOiv Gdle SQycav — 6. 7. s(i- 
nLntovtcov c — 7. v.ccl xa^o yiccl b — v^d^ovaav a. nQEG§vtdtr}v 
ab V. a. ot nQSG^vtuvoi c v/jd-SLv a. ot nQSC^vtatOL Eudoc. codd. 
— 8. tovg yiXriQOvg (ffxXrj^ovg X) a [t.] yiXT^QOvg bc — 10. dtQS- 
nta s%SLv L s^slv dtQsnta a' V — 14. 'naQ'' savtrjv a Har' 
{v.atd G) avtijv bc — ojaav a aaavsl Nc olovsl G — 16. snc- 
(SrjXovvtog bc — ag [sv tij'\ d^vXog vXrj bc — 17. nQoarjyoQSvd-r] 
bc — 20. totg dvd-QcanLvoLg {iv er. N)b — 21. ag[nsQ] naQayioX. a 14 KOPNOTTOT 

jtaQatyiQovGa xa TiQatto^eva vtp^ rj^av xoXd^eLV ta 
xoXdcecog d^ia. 

c. 14. Aeyetai d' eK Mvri^oevvrjg yevvrjcai tdg 

Mov0ag o Zevg, ijtetdr] Tcal tav xatd TtaideCav ^ad^r^- 

5 fidtcov avtog ei^rjyrjtrjg eyeveto, d did ^eXetrjg xal 

xatoxrjg dvaXay.^dve6^aL 7Ce(pvxe ag dvayxautata 

TtQog t6 ei) ^rjv ovta. xaXovvtat de MovCac dno trjg 

ficiaecDg, tovte6ti ^rjti^aecog, zad^o eiQi]tai 

tx) TtovrjQe, [irj td ^aXaxd }ico60y ^rj td GkXt^q' exijg. 

^^'ivvea 6' eC6l did tb tetQaycovovg, Sg (prj0t tig, xal 

TCeQittovg tovg 7tQ06i\ovtag avtalg dTtoteketv ' toiov- 

tog ydQ iativ b tcov ivvea dQid^^og, 6vvi6td^evog 

xatd tb itp' eavtbv yeve6^ai tbv TtQcotov dnb t^g ^o- 

vddog teXeiotrjtog tivog ^ete^eiv doxovvta dQid^iiov. 

1. yLoXd^Biv XN tia.l yioXcc^sivalGc (in c anteainfin. Xavd-ccvsLVy 
nuQa^KoXov&SLV, naqaxriqsLv) — 1. 2. ra 'aoXo.gscos d^ia ac yioXaGtrj- 
QioLg d^LOLg {-oig a|fci 1. er. et alterum OLg ad finem vers. assutum; 
v,oXaGrfiQLa d^La subiacere videtur) N -noXaGtriQCoLg d^ioLg G 

XlV. 5. [avTog] bc — d dia a d dij i-K b d drj y.al ix c — 

su 

6. a>g GN^ y.al mg aNc — 7. ^rjv ev {^ijv W) bc — TiaXovv- 
taL [ds'] b — 9. ficoGo JEpicharm. cf. Lorenz ^Leb, u. Schr, des 
Koers Epich.' p, 259, 260 (icaGso al ^asg G (icaso XNc (Fin mar- 
gine) — GHXTjQci — sx^ b — 11, nQOGsxovtag Wyttenbach nQOG- 
'^■novtag — 11. 12. toLovtog] toLOvto N tOLovtov G — 13. ■nata 
to s(p' savtov ysvsG%aL tbv nQatov dno tijg ([t.] a) (lovadog 
tsXsLotrjtog tLvog (LStsx^Lv (converso ordine (l. t. X) Sonovvtu 
{-tog L, -tog marginali nota corr, in -ta F; donovvtog ta a') 
dQLd^fiov {-ov al) ab y.ata to scp' savtov ysvvacQ^aL xat to tov 
nQcotov dno trjg tsXsLOtrjtog y,atd tLvag (istsxsLV do-novv aQid^fioi) c 
■natu to scp' {'\. aqp' ' Villoison) savtov ysvvccGQ^aL dno tov nQca- 
Tov dno (lovddog tsXsLOtrjtog tivog (istsxsLV 8ov.oiJvtog uql^^iov 
Wyttenbach', complures codd,, de nostris P et TF, in margine a a a 


a of a 


, qua quin to scp' 


savtbv 


a a a hanc praebent deliniationem : 

ysvsG^ai trium numerum rectissime explanetur dubitari nequit EniAPOMH. 15 

Xeyovtai, de TtaQcc tL0L xal dvo ^ovai, elvai^ nao' olg 
dh tQstg, %aQ olg de tettaQsg, naQ* olg dh tntd' 
tQstg ^lv dia trjv JtQOSLQrj^svrjv tijg tQcddog tsXsLO- 
trjta 7} xal did to tQia ysvrj axs^ifidtov slvaL, dt' cov 
6 xatd cpLXoOofpCav Xoyog 6v^7tXr]Q0vtaL' dvo ds dno 5 
tov d^scjQSLV ts xal TtQdttSLV td dsovta sitL^dlXsLV 
rj^LV xal sv dv6l tovtOLg CvvLCta^^^av t6 jtSTtaLdsv- 
Od-aL' tsttaQsg ds xal sittd td^a dia tb td itaXaLd 
tcov ^ov6lxcsv oQyava todovtovg cpd^oyyovg s6xrjxsvaL. 
d-rjXsLaL ds TtaQrjxd-rjGav [rc5 xal tdg aQstdg xal trjv lo 
TtaLdsLav d^i^Xvxd ovo^ata ix tv%r]g sxslv] TtQog Cv^- 
/JoAoi^ tov Ki^ svdo^svsLag xal sdQaLOtrjtog trjv no- 
kv^dd^SLav TtsQLyCvsad^aL. evvsLCL ds xal ovyxoQSv- 
ovClv dXXiqXaLg TtQog naQdctaCtv tov tdg aQStdg d%Gi- 
QCctovg avtcjv xal ddLa^svxtovg sivaL. jtsQL 8s tovg 15 
tcov d^scSv t;/[ii/oi;s xal trjv ^SQansCav xataCxoXovvtaL 
^dXLCta, insLdrj 6tOL%stov naLdsCag ictl to dcpoQav 
nQog tb d-SLOv xal roi}'9'' vnodsLy^a roi' pCov noLrjCa- 
^isvovg dvd Cto^a s^slv dst. dXXcog ds KXslco ^sv iiCa 
tov MovCav iatLv dnb tov xXsovg tvyxdvsLV tovg 20 

1. nal TtocQcc riGi -Aal X — (lovov {(lov j X) XBc — 1. 2. 
naq' otg dh yial tQSig b'c — 2. rsTraQsg XI P rsaaaQsg cett. — 
6. d^scoQSLV [rs] 'nal nQ. h — sm^aXXsi r}. b [^. rj^iLv] c — 8. rsa- 
caQsg — 9. aQydvcav bc — 10. d^riXsia dl naQrjx&ai b — ra 
(t6 X) xat rdg ccQsrdg a ra [k.] t. a. bc — 10. 11. [tco yiai r. 
aQsrdg — sxsiv~\ A. Nauck — 11. 12. nQog gv^l^oXov ac nQog 
GV(i§6XaL0v b 7] nQog GV[i§oXov Schm. — 12. 13. rov ivdofisvsiag 
{ivdofiaCv. P) yial sdQaLorrjrog r. noXv^idd^siav {-lav X) nsQLyC- 
vsG&aL a rovro nal sdQaiorrjrog rrjv ([t.] b') n. nsQLy. b rovro 
sSQULorarov rov r^v noXvnd^SLav nsQLyLVsa&aL c rovro rov i'| 
sSQaLorrjrog r. n. n.Villoison-, rov svSo^isvsCa xal sdQULorrjrL r. 
n. n. Hase (in H. Steph. Thesauro Gr.) — 17.' aroLXSLOv ab GtoLx- 
xat aQxr] c — 19. dXXcog ds xA. IMbc dXXcag ds: — lac. ■aX. X 
dXXcog [df] kX. P — rj iLiaEudocia — 20. scrLV^ inovofid^sraL Eud. 16 KOPNOTTOT 

TtenaLdev^evovg xal avtovg xe xal ereQOvg xXettei>v, 
EvteQTtri de ano xov xag b^ikiag avvav enixeQTtetg 
xal dycoyovg eivai^ ©dkeia de rjxoL did xb d^dkXeiv 
avxcov xbv ^Cov iq did xb i%eiv avxovg xal xrjv Cv^- 

5 TtoxLxrjv aQexrjv eTtiSe^Cog %al ev^ov6og ev xatg d^a- 
keCaig dvaCXQecpo^evovg , Me^Tto^evr] de dnb xijg ^oX- 
Ttrjg yXvxeCag xivbg (povrjg ^exd ^eXovg ov^rjg — ^eX- 
Ttovxai yaQ vnb Ttdvxcav ot dyad-ol aal ^ekTtovav xal 
avxol TotJg d^eovg xal rot^g jtQb avxcov yeyovoxag — , 

10 TeQTpLxoQri 8e dtd xb xeQjtead-at xal %aCQeLv avxovg 
xb TtXetCxov ^BQog xov ^Cov rj dta xb xal ditb xov 
oQaad-aL JtaQexeLV xeQii^LV xotg %QO07tekdlov6LV avxotg^ 
evbg 6xoL%eCov Ttkeovd^ovxog iv xa ovo^axL^ xd^a b\ 
eiteX xaX %6Q0vg L6xa6av oi Ttakatol xotg d-eotg, 6vv- 

15 XL^evxcav avxotg xdg addg xav OofpcDxdxav' rj de ^EQaxdi 
itoxeQov d%b xov eQcoxog la^ov6a xrjv ovo^aciav xrjv 
TteQl Ttdv eldog cpLloCocpCag enLOXQOfpriv itaQCoxriGLV rj 
xrjgneQl xb eQeGd-at xal dTtoxQCveGd^at dvvd^ecog eTtCcxo- 
Jtog e0XLv, G)g drj dLakexxLXcov ovxov xcov CJtovdaCcov' 

20 IIoXvfivLa de ioxLV r] TtoXvv^vrjxog dQexrj tj ^dklov 

1. [ts] l — hsQovg] rovg stccLQOvg Osann — 2. svTsgnsLg 
hc Mehler (ed. Heraclit. Alleg- Hom. -^. 134) — 3. aYcoyovg Ph 
svaymyovg c snayoayovg Meliler snccyoayovg Villoison — 5. svii.] 
ififiovGcog c {sfiii. corr. in svii.W) — 5. 6. dvaatQScp. sv rccig d^ocl. 
hc — 8. vno n. ot dyad^ol a ov dy. ccno nccvrcov hc — 9. av- 
rmv Villoison avrcov — 10. avrovg a avrfi hc — 11. 12. $ia 
rb xat ano rov oq. naQS%. r. a xai dia ro dno rov 6q. naQ. rsQ- 
ilfLv c 6id ro [x,] dno rov OQaad-ai [n.'] rsQ^jiv N [d. r. x.] dno r. 
OQaad-aL [n.] r.N^h' — 12. avr^ hc — 13. 14. rdxa ds snsl xat (in 
P xa-i. postmodum insertum videtur) acN rd^a ds snsl {snl G) 
[y.aX] h' r. Ss xat snsl Osann — 15. aocpoirsQav (aocpor. N)Lhc 
— 16. norsQov (ndrsQOv X) acNG^ nQorsQOv h' — 18. naQoc 
ro SQsa&aL h — 20. noXv vfivrjrog FL — 20. p. 17, 1. rj ^dX- 
Xov laoig Villoison [rj] (idlXov laoig a ?} iidXXov [t.] hc EniAPOMH. 17 

i'6cjg 7] TtoXXovg v^LVOv^a xal o<Ja tcsqI rav nQoyavs- 
GtSQcov v^vstrac 7taQEcXrj(pvta Jial trjg sx ts noirj^dtav 
Ttal t(Dv aXXov GvyyQa^^dtov totoQiag ini^sXov^ivYi, 
jQavia ds i0tiv rj TtSQl td ovQdvia xal tr]v tcov oXov 
(pvilLV imGtriiiri — tov yaQ okov xo^nov ovQavbv ixd- 5 
Xovv oi naXaioC — , KaXXLOTCrj 8s rj xaXXCcpGivog xal 
xaXXiSTtrjg QritOQLxrj, di^ rjg xal itoXLtsvovtaL xal dr]^oig 
7tQoa(povov6Lv, dyovtsg avtovg TtSL^oX xal ov pCa icp' oti 
dv itQoaLQcovtaL, dt' i]v attCav tavtrjv ^dXojtd (prj(jL 

^a0LXsv0Lv d^i aCdoCoL0LV oTtrjdstv. lo 

aTtodCdovtaL ds avtatg TtOLxCXa OQyava, i^cpaCvovtog 
sxdotov otL r]Q^o<ytaL xal av^cpovog avtbg savto xal 
o^oXoyovnsvog b tov dya^ov pCog iatC. 6vy%0QsvsL 6* 
avtatg 6 ^AnoXXov dLa trjv xoLvovCav trjg ^ov0Lxrjg' 
jtaQadidotaL yaQ xal ovtog XLd-aQi^trjg dt' rjv slarj i5 
fi£r' oXCyov aCtCav. iv 8s totg oqsgC cpaCL xoqsvslv, 
iitSLdrj XQsCav sxov6l tov ^ovd^SLV xal Cvvsxog sCg trjv 
iQTj^Cav dvaxoQstv ot cpLXonad^ovvtsg, 

rjg x^Q^^S ovdsv 6s^vbv i^svQC6xstaL 
xatd tbv xo^Lxov. tovtov d' svsxsv xal iitl ivvsa vvxtag 20 
XiystaL Gvyysvo^svog trj Mvrj^oOvvrj 6 Zsvg ysvvrjoac 

1. vfivovaci] vfivovs a — nsQl roov aNc nuQct x. N^h' — 
2. fH xB tmv TtoLrj^. Os. ed. — 3. iTtifisXofiEvri N — 8. ayovTes 
[avrovs] bc — 9. cprjal corr. in (paal (JV^ rubrara insuper litte- 
ram a superscripsit) N cpuaC a — 11. aTtodCdovxaL Lang dito- 
SsSotaL c dvadidovxaL (-orat X) a — ogyava] ^gya c — 12. iav- 
xa> a avxa B avxaj cett. — 14. 6 dn.] xal 6 dnoXXoav c — 15. 
TtaQaSidoraL c naQaSLdoruL {naQaSsSoraL scripturus fuit V) ah 

— 17. ^ovd^sLv] fisfiOvcofiEvcog c — 18. cpLXoaocpovvrsg bc — 
19. asyi,v6v ovSsv a — svQLav.sraL hc — 20. inl ivvsa vvtirag 
a [s.] s. V. h [s.] ivvsa [v.] c (vvxras post Xsy. addit Eudocia) 

— 21. avyy. x, ^v. 6 ^. a a. o ^. t. (iv. h avyy. yaQ 6 ^. t. (iv, 
TT" 6 ^svg avyy. t. fiv. Eud. 

CoBNUTtrs, ed. Lang. 2 18 KOPNOTTOT 

avtag' xal yccQ trjg iv vvxtl ^t]ti^0ecog det TtQog ta 
TCttta TtaLdsLttv' svcpQovriv yovv ov Sl «AAo rt ot tiol- 
Tjtttl trjv vvTita ixttXs6av, xal b ^EjtLxaQ^og avtLxa 
ahs tL, (ptjol, ^atet eocpcv tig, vvxtbg ivd-v^rjtiov^ 

5 Httl 

Ttdvta ttt GTtovdttttt vvxtbg ^ccXXov i^svQL0xstttL. 
[tLv\g d' OvQttvov xttl rijg scpaOttv avtag cpvvttL ag 
ccQXttLottttov Tjystad-ttL tbv TtsQl tovtcjv AoVot' diov- 
tog]. CtscpttvovvtttL ds cpOLVLXL^ cog ^iv tLvsg vo^l- 

10 t,ov6Lv, dLtt trjv bficovviiLttv , aTtb tov 0olvlxcov doxstv 
svQTi^a slvttL ttt yQttfi^ttttty (og d' svXoycotSQov s6t 
sxsLV, dLtt tb tQvcpsQbv xal svsQvsg Kal dsL^cjov xttl 
dvOttvd^tttov xttl yXvKvxttQTtov Toi5 cpvtov. 

c. 15. ^ETCL^dlkovtog d' ^ftri/, ag slQfjtttL, xttl svsq- 

15 ystLXotg slvttL, itttQttdsdcoxaCLV ol 7tkst6tOL ^Lbg d^vya- 

2. svcpQOvriv yovv ov dv' ccXXo (ovk aXXo X) xi oi -Ttoir^xal 
(6 noLr}r7]g X, sed 6 noii pure) a s. yccg ot n. ov 8i uXXo xi 
hc — 3. [o] sntx. hc — [avxL-na] hc — 4. aixs xi ^axst {trixst 
Porson) 6ocp6v rtff, vvnxog svd'. Porson Lorenz (1. 1. p. 259) si' xi 
[SL xs corr. in st xi JB) xs {xs B) (pr}6L ^rjxstg aocpov xr^g vvKxog 
sv%v^. h SL xs XL t^^xstg 6ocp6v xijg v. svQ'. W si' xs xi (prj6L ^rj- 
xstg 6. r^s V. s. Eudociae codd. [at xs xl] cprj6l {cprj6Lv M) ^rj- 
tstg {^rixst X) aocpov xag (rag corr. in xrjg M) vvKxog (vvxTa? P) 
svd". a — 6. vvAXL hc — sh,svQL6v,sxaL Porson svQL6v,sxaL — 
8. 9, Ssovxog M^ Ss6vx(og O — 9. [<8s] (poivLv,L h — ag [isv] xal 
cog [isv h' — 10. ano xcav cp. b' Eudocia — 11. svQrj^a {svQSfia l) 
al svQTiaaxa {svQSfi. X) XNc svQrjfisva N^h' — 11. 12. S6x' 
fXSLv {sx' ix^LvT^a saxL {s6xlN) [s'x.]bc — 12. svxQvcpSQOv {svxqv- 
cpsQov P) a — Insignis est liuius capitis apud Eudociam ordo: 
.... {at ds nuQ' ^H^Lodoi ivvsa XsyofisvaL) 6vvsi6l Kal avyxoQSv- 
0V6LV — f 3;£tv dsL. 6vyxoQSVSL d' avxatg 6 'AnoXXcov — dsovxog. xal 
^i^XsLaL Ss naQT^x^rjaav — nsQiyLvs6%-aL. {s6xl S' stnstv xorl dia 
x6 y6vLuov tpvxrjg dLayvcaesL yCvsxaL.) 6xscpavovvxaL — cpvxov. 
5tat KXsLco iisv — ^iog s6xl. Ceterum vide ne totum de singulis 
Dovem Musis comma {"AXXcog ds KXslco — onr^dstv) insiticium sit 

XV. 14. 15. svsQysxiHccg hc 
EniAPOMH. 19 

liQccg Tag XccQLtag ot iilv i^ EvQvdo^rig avxa yayo- 
vviccg rc5 lidXiGxa i^ svQeav xal dLapspi^xorov do^cav 
xag dcoQedg cpikslv dido^d^ai, ot d' i^ EvQVVOfirjg, xal 
Tovtov %aQL6tdvtog otL %aQL6tLX(6tEQ0L ncog sIglv r] 
o(p£LXov0LV eivaL ot ^sydXovg xXrjQOvg vs^o^svol, tLvsg 5 
d' i^ EvQv^sdovGrjg, slg tavto 6vvtsLvovtog xal rovrot; 

tOV itV^OV, XVQLSV0V6L yCCQ tmv l8lCOV OL dvd^QOTCOL' 

trjv d' "HQav dXXoL dLdoadLV avtatg iirjtSQa , IV svysvs- 
GtataL tav d^scav co6lv, (x>g tcsql tcav TCQd^scov slOl. TtQog 
dXXrjv ds s^(pa6LV yv^val TtaQSLCdyovtaLj (hg xal tcov lo 
^rjdsv xtri^a ixovtov vnovQystv tLva cocpsXLficsg [xaQL- 
^sad^aL TtoXXd] dvva^ivcov xal ov 7tSQLOV6Ld^s6d^aL ndv- 
tcog, Lva tLg svsQystixog 77, diovtog, cog SLQr^taL xal to 

^svCcov di ts d^v^og dQL6t og' 
'tLVsg ds oiovtaL dt« trjg yv^vrjtSLag avtcov 7taQL6ta- 15 
6^aL tb svXvtcog xal dvs^itodC^tcog dstv sxslv TtQog 
To x^Q^i^^^^''- XiyovtaL d' vqp' cov ^sv dvo slvaL, 
v(p' ov ds tQStg' dvo iiiv, ijiSLdrj tovg ^isv TtQoxat- 
dQxsLv dst xdQLtog, tovg ds diisL^s6%^aL ' tQstg df , insLdrj 
xaXcog sx^i' tov tstsvxota d^OLpijg s6tdvaL ndXLv %a()t- 20 
6tLxcog, Lva dxatanav6Tcog rovro yCvrjtaLy lOLovtoy/ tt 
xal trjg x^Q^^^S ccvtcov i^(paLvov6rjg. stsqol d' s(pa- 

1, Xd^Lxaq] xdq. ovaag a — 2, i^ svqsodv a «$ faicav N 
l| sdgaLcov G ano s^rjQfisvcov c — dLa^e^rjyioxcov {dia^Sfirj-n. X) 
Sia§BQorifih(ov M^ JEudoc. — 3. 4. xat xovxov naQLaxavxog b 
ndv xovxcp TtUQLaxcovxEg M^c — 8. 9. i'v' svyBviaxaxai x<bv d^sdov 
(OGiv tog (mg 6 X) tisqI xmv TtQa^scov stai (rjaL L -^gl. V rjGiog 
a') a [i'va] svysvsGxaxaL xcov ^. slgl (slglv G) h xa-S^o svysvi- 
GxaxaL xwv %S(ov slaC c — 11. v.a\ (ocpsXLficog M^P(^)hc — 13. 8s- 
ovxoog O — 20, 21. jjaptffTtxtog] xaQLCxiav P — 21. «xaTaffTra- 
Gxcag l — xoiovxov xl Lang nal xovd^' oxl — 22. xoQsCag Osann 
XQSiag a XQ^ag bc 

2* 20 KOPNOTTOT 

6av iLiav fisv elvai Xccqiv triv tvsqI tbv vnovQyovvtd 
rt co9?£A6fKoj, hsQav da trjv TtsQi tbv d£%6^Bvov trjv 
vjcovQyCav xal sJtLtriQOvvta tbv xaiQov trjg d^OLprjg, 
tQiri^v ds trjv nsQl tbv dv^wiovQyovvtd ti xad-' av- 
5 tbv 6V xaiQa. [UaQag ds svsQyststv dsovtog xal tla- 
Qovg 7t0Lov6mv roi^g svsQysrov^evovg tcov XaQttcov, 
TfQCJtov fihv xoLvcog dicb tijg x^Qdg TtdGac XdQctsg covo- 
lia6^ivai sloC' xal sv^OQCpoi ds Xsyovtai slvai xal 
svridsiav xal TtLd^avotrjta x^Q^^^^^^^' ^^^« ^«^' CdCav 

10 ri ^sv ^Jlykata TtQoOrjyoQStrtaL, ri ds ©dXsLa, rj ds Ev- 
q)Q06vvr}, dta tovto svCav xal Evdvd-rjv cprj^dvtav 
^rjtsQa avtmv slvaL, tLvav d' AifXrjv. 6vvolkslv d' 
'^'O^rjQog s(pri [iCav tmv XaQCtcov ta ^HcpaCatc) dta tb 
sitLxdQLta slvai td tsxvLxa SQya^ 

15 c. 16. ^Hys^ova ds itaQadi86a6iv avtav tbv 'Eq-^ 
^rjv, s^tpaCvovtsg 6ti svXoyCatog ^^«(x-^fcTO-at dst xal 
fiTj Sixij, dXld totg d^Coig' 6 yuQ dxaQLatrjdslg oxvrjQ^- 
tsQog yCvstaL itQbg tb svsQyststv. tvyxdvsL 8s 6 ^EQ^rjg 
b X6yog Sv, ov ditsatSLXav TtQbg rj^dg s^ ovQavov ol 

20 ^soC, fi6vov tbv dvd-Qciitcov tSv STtl yrjg ^cocov Xoytxbv 
7tOLT]0avtsg^ TtaQa tdXXa s^oxcotatov slxov avtoC. cov6- 
liaiStaL ds ditb rou SQstv ^ri0a6%-aL, oitsQ s6tl IsysLV, 
rj ditb Tov SQV^a rj^cov slvaL xal olov oxvQCO^a. aAA' 

[5, iXccQmg — 14. k^Qycc] Schm. — 5. tXaQcog d' svsqy^tscv ds- 
ovtoig {Ssovzog M.^) a tXccQcov 8' svsQystav ovaav bc — 8. sv- 
HOQq)oi fis c svfioQcpcci 8s b sv^OQtpoi [ds] a — xat] dicc to c 
— 9. svi^8st.ccv P Schm. svsidsiccv MlXb svsidCav c — 12. trjv 
fiTjtsQcc b — AlyXrjv Gdle ayXcclriv O — 14. smxccQLta {snc- 
XaQta X) a snl xccQiti bc 

XVI. 16. dsi: xccQttsa^ai bc — 19. [a)v] ov b — 20. Jooo)»'] 
ovtoav {pvta G) ^mov bc — 23. r^nmv a Et. Magn. 376, 29 rjficv 
{yiLiv W) bc 
EniAPOMH. 21 

ivd^evde TtQcotov fxlv dLccxroQog xtxXrjtaL ^rot dxb tov 
didroQog aivaL xal rQavbg r} ditb tov dLaysiv ru vori- 
fiara rjficov slg rdg tcov jtkrjaLOv ifvxdg' xad-b xal 
:dg ykcorrag avra xa&LSQ0v6Lv. slra sQLOvviog sn- 
ovo^disraL d%b tov iLsyakfXicpsXrig rLg slvaL xal xad'^ 5 
vTtsQ^olrjv i^xvsLV rovg ^^^ojftgVovg avra xal 6c3xog 
aedv CcorrjQ rcjv olxov vitaQxov [^, ag tLvsg, Igxv- 
Q6g\ xal TO dxdxrjra ds avrbv Xsysad^aL TOtovTov rLvbg 
arj^SLov sarLV ov yaQ itQbg rb xaxovv xal ^Xdjtrsiv, 
dXXd TtQbg rb aco^SLv ^dXkov ysyovsv 6 Xoyog, od^sv lo 
xal rr^v ^TyCsLav avra avvcoxiaav. dQysLg)6vrrjg ds 
iarLV olov uQyscpdvrrjg dnb tov ksvx^g ndvra cpaCvsLV 
xal aacpriVL^SLv — rb yaQ Xsvxbv uQybv ixdXovv ot jr«- 
XuLOL — 7] dnb rijg xard rrjv g)C3vriv ruxvrijrog — xal 
yuQ rb ruxv d^ybv IsysruL — • ;t?i;(yo^^ajrtg da, oTi i5 
TtoXvrLiLog iarL xul 6 i^ avrov QUJtLafLog, TtoXlov yaQ 

U^LUL SiaLV SVXULQOL VOVd^SaCuL Xul iTtLarQOCpTJ rCOV TtQOa- 

sxovrcov uvrutg. TtUQudidorut ds xul x^qv^ d^sav xul 
dLuyyiXXsLV uvrbv k'(puauv ru itUQ ixsLVOv rotg dv- 
d^QcoTtOLg, xrJQv^ ^iv, iTtSLdrj dLu <pcov^g ysycovov nuQLaru 20 

•p. 20, 23. 1. aXX' h^Bvds Lang \aXX"\ iv&hds hc dXX' 
tv&fv ys {a. sv&Bv yccg P) a ^vd^sv iSs Os. ed. — 3. xa^a a 
— 4, 5. STtcavofiaGtai L ovofid^Erai bc — 6. laxvsiv Schm. 
icxsiv {laxsLv) a ovsiv hM^c ovivdvai Struve — 7. coaavsl 
hc — 8. dyid>i7)Ta a dy,dy.r}tov h dnayiriTOV c — [dfj c — 
11. avvmHrjaav {-(OKrjaav X) aN — 12. 0^01' a otovsl hc — 
Xsvnatg a h dQycaq c — 13. dgyov c dgysvvov X dgysvov 
a'lb — 14. ytard rr/V cpoavriv {y.aracpoo tco N) Taxvtritog' yial 
ydq to rajjv dQyov XsystaL aN y,atd dvttcpgaaiv taxvt^tog' x. 
y. t. t. a. X. N^Or y.atd tov cpottco (cf. N) taxvtrjtog' x. y. t. t. 
a. Xsystai {naXsttaL W) xara dvticpgaaiv c — 17. a^ta satlv {rj 
addit c) svyiaiQog vov%saia hc — 18. avtaig Os. ed. avtoig a 
avtij hc {avt^ nQoasxovtcov c) — \%aX] x^^v^ a — 20. ItzsI 
$id' Xhc 22 KOPNOTTOT 

Tcc Kata tbv Xoyov arjfiaLvo^sva tatg axoatg, ayy eXog 
ds, inel to PovXrj^a tav dsav yivmCxo^ev en t(5v 
ivdedo^evcov rj^tv xata rov loyov ivvoicov. Ttedila de 
(peQei TtteQOta xal dt' asQog (peQetai Ov^cpcjvcog t(p 
5 xad^ag elQrjtac ra eTtrj TttsQoevta' xal yccQ trjv 'Iqlv 
jtod7]ve^ov dta tovtto xal aeXloitoda xalovocv ayye- 
XoVy aal ccTto tov ovo^atog 7taQei6ayovteg. ipvxoTtoyi- 
Ttov de tbv 'EQ^rjv i^vd-ev6av elvai av^palXovtsg, 
ojteQ idiov avtov i6ti, to ^vxayayetv' dicc tovto yovv 

10 xal Qa^dov avtS iy%eiQit,ov(3i , 

tri t avdQ(5v o^^ata d^eXyei, 
ta trjg diavoCag drjlovoti, 

oov id-elrj, rovg d^ avrf xal vitvcoovtag iyeiQSi' 
Tial TtaQOQ^av yccQ Qadicog tovg jtaQei^evovg xal xata- 

15 atsXXeiv tovg TtaQcoQ^rj^evovg dvvatog iotiv. ivtev- 
%-ev rjdri xal tovg oveiQovg iitiTte^iteiv edo^e xal ^av- 
tig elvai [dicc tov rpojrov], tQeTCov ag fiovletai tccg 
q)avta(5iag' ^%^e6)v d' ayyeXoi ocal ot oveiQOi.' oC d' 
ajtojtkrjQOVvteg TteQl trjv eiQrj^svrjv Qccfidov tb tov Krj' 

20 QVKSiov axrj^a dQccxovtsg av^^oXov Si6i tov xal tovg 
d^rjQicodsig vit avtov TirjXsta^ai v.aX xatad-sXys^jd^at, 

3. svvoimv a ivsQystav bc svaQysicav Villoison — 4. 5- ra 
yicc&mg] xat Ofi^Qcp yiad-cos N^G r. ofi. %oc&u.7tBQ C — 5. snr] 
(sTtL X) snsci Os. ed. — 6. dtcc tovxo c dLcc xovxo ds X Sloc 
xovSs alN Sloc x66s N^G — 7. xai dno a [x.] bc — 8. sfiv- 
d-sv6avxo Gc — av[i^alovxsg Os. ed. — 9. onsQ^ oxl a — 10. [a. 
sy%SLQL^ovGL'\ a — 13. [cov] X [cov sd'.] bc — Tovs] xri sed c. 
rasura supra rj N xri G — sysLQSLv b — 14. [yocQ] Gc — 15. 
dvvaxov iaxLV b — 16. [nal] x. o. Os. ed. — 17. 8ia xov xqo- 
nov a dicc xov xotovxov xQonov M^bc — 19. 20. y,riQv%Lov Xc 
— 20. GV(i§oX6v iaxL Nc — 21. v.rilsLaO^aL'] v.sv.lsL6&ai X valsL- 
ad^aL NVj^c avvdsLad-aL N^G — [x. Kaxad-sXy.] G EniAPOMH. 23 

?.vovtog tccg ev avtotg dia^poQccg xal Gvvdsovtog avtovg 
aa^ati dv0lvt(x>' dta tovto yaQ Tcal dQrivoTtOLOv doxei 
to TcrjQvxsLOv slvau. [q)SQ0v6L d' aHcjg ot ^stiovteg trjv 
SLQTivrjv xal %-aXlovg ^sta x^^Q^S ^Qog vTto^vrjGiv tov 
yscoQYst6%aL ^skstv trjv xojQav xal cpscdoi tiva slvat 5 
tav rj^SQCov xal xaQitocpOQcav q)Vtcov.] ix ds MaCag 
S(pa6av ysysvvfjed-at z/tl' t6i/ ^EQ^rjv mcodrjlovvtsg 
italiv dia tovtov d^scootag xal ^rjt^Gscjg ysvvrjna sivai 
thv koyov xal yccQ at ^atovfisvai tag yvvatxag sv- 
tsvxtsv stQrjvtat fiatat t(p co6av s^ SQSvvrjg TtQoaystv lo 
stg (posg ta ^QSCprj. nXattstat ds a%stQ xal anovg xal 
tstQccycJVog ta GxrnLatt 6 EQ^rjg, tstQocycovog ^sv 
t(p [t6] sdQatov Ti xal a6(paXsg s^stv Scts xal tag 
ntciastg avtov pd6stg sivaty axstQ ds xal aitovg, sitsl 
ovts x^^Q^'^ ovts Ttodav dsttat TtQog t6 dvvstv t6 i5 
TtQOXSt^svov avta. ot d' dQ^atot tovg ^sv 7CQS6^vtSQ0vg 
xal ysvstavtag 'EQ^dg OQd^d snotovv td aldota sxovtag, 
tovg ds vscjtSQOvg xal ksCovg TtaQst^sva, 7taQt6tdvtsg 
ott sv totg 7tQ0^s^rpi66t tatg rjXtxCatg yovt^og 6 Xoyog 
xal tskstog s6ttv, [og drj xal xvxov tc5 ovtt s6tl tvy- 20 
xdvov ojv dv TtQod^rjtat,] iv ds totg dcjQotg dyovog 
xal dtsXrig. XdQvtat ds sv tatg odotg xal svodtog ks- 

3. HTjpuxiov c lAriQVQiov X — 4. iisrd x^tgccg {-ccg i. 1. e. 
31) IXM dicc %. P dvcc %. bc — 7. ysYSvrjed^ai. NP ysysvrjad-at 
ex ysysvv^G&cci X — 10. maavsl bc — s^ SQSvvrjg a i| sqv- 
vr}g mutat. in s^ svcpQOvrjg N s^ svcpQoviog G s^SQSvvrjasi c — 
11. ds xat dxsLQ c — 12. [6] sq}i. a — 13. toj sSqcclov xl x. 
aGcp. sxsiv Lang xco x6 sSQaCov xs ([rs] G) xal da(palsg (xal 
x6 daq). N) sxsiv O xa sdQatov xl x. dacp. sxsiv x6 xsxQayco- 
vov Schm. — xat xdg] ndaag Schm. — 14. ^daiv Os. ed. 
Eud. — 18. V. xal Xsiovg a v. xal dysvsiovg bc v. x. X. x. a. 
Os. ed. — 20. xvxov (mut. in -av X) ac xvxd>v b — 22. idQv- 
xat 8s xai s. c 24 KOPNOTTOT 

ystai xkI riysiiovLog (og avra dsoytog TCQog 7ia<Sav tcqcc- 
%LV rjys^ovL ^Q^^ad^aL xal «vroi) ovrog roi; iv tatg 
PovXatg slg trjv 8iov6av rnicig 66 6v dvdyovtog, td%a 
6\ xal iTtei iQrj^iag 7tQ6g trjv iTtLaxEvr^v avtov xal 

5 trjv d^sQansLav dst. dLcc ds t6 kolv6v avt6v slvaL xal 
tov avtov sv ts totg dvd^QcoTiOLg 7td6L xal iv totg 
^sotg^ OTtotav tLg svQrj tL TtQodycov iv 6dc5, Gvv^d^cog 
ijtLcpd^syyoytaL t6 xolv6v sivaL t6v 'EQfirjv [, og drj avv- 
i6tG)Q iatl trjg svQS^scog ivodLog Sv], i^cpaLvovtsg otL 

10 xoLv6v d^L0v6LV slvat xal ro svQri^svov^ ivtsvd^sv xal 
tav svQrj^dtcov SQ^aCGiv ksyo^svov. 7tQO0<3C3QSvov6l ds 
Toug At^ovg totg 'EQ^atg sxdatov tav TtuQLovtcov sva 
tLvd avtotg JtQoCtLd-svtog iqtOL cjg xqi^Ol^ov rt t6 
TtaQ' avt6v sxdctov xal xolvovlx6v TtoLOvvtog dta tov 

15 xa^aLQSLV tr]v 6^6^ shs iiaQtvQOJtOLov^svov rov 'Eq- 
Hrjv slts (og iitLGrj^aLvo^svov tr]v stg avt6v tL^rjv, 
SL ^rjdsv dXko s^sl TtQOOsvsyxstv avto, shs ixdrjXo- 
tSQOV totg 7taQL0v6L t6 dfpCdQv^a TtOLOvvtog shs ^tQog 

1. Ssovrog {dsovToog X)a Seov l Schol.Flat^Ahl BekTc. [8.] c 
— nqbg a Schol. laud. slg hc — 1. 2. tcccgccv ttq.'] rccg TCQcc^sig 
Schol. laud. — 3. rjfjiccg oSov a 6. r/fia? 6 [6.J rjfiag c — ccvccyovTog 
XVhc dvdy. corr. ex ocydyovTog M ayayovTog L dydyovTog 
(sic) P — 4. stceI Lang sn snEiSri Os. ed. — f^r^/itt"'^* (sic) 

N SQrjfiLuig Gc — nQog xhv sniav..] snsi6f} yidnsL T^ff nccQu- 
CMSvrig c — avTco N, — 5. ri^v &■. ah rijg dsQansLug c [ti^v] &SQd- 
nsLav Os. — 6. 7. [sv] t. ^soig h — 7. onoTS h — 7. 8. cvvriQ^mg 
snLtpQ^syyovTai to Lang a. snLcpd^syysTaL {[snL^cp&^syysTUL l) t6 
a a. snicp&syysad^aL [t6] h avvrjd^sg snLcp&syysa&aL [t6] c — 
8. -n. s. To5 'EQfifj c — 11. nQoacoQsvovaL XMbc — 12. syiaaTog 
13. nQoaTLd^sig 14. stiaaTog v.. x. noLiav 15. VLaQTVQonoLov\isvog 
16. inLai](iaLv6asvog 18. noLcov c Villois. Struve — 14. avrov 
ah avTov c avTov Vill. — 16. rj coj a — 17. sxol Villois. Os. 
ed. — 17. 18. 7} ixS. a — 18. naQiovaL NV^ nuQovoL XMIG 
dcpiovoL P — r) nQog a I EniAPOMH. 25 0Vfl^oXoV TOV ix ^LXQCOV ^ISQCOV 0VV66tCCVaL XOV 71Q0- 

(pOQixov koyov. Xiyexai 81 Kal ayoQatog [TtQcaTog] d- 
xorog' i7CL6xo7Cog yccQ tav ayoQSvovtcov i6tCv' ri6r] 8s 
ano trjg dyoQccg diatsCvsL xal sCg rovg dyoQcc^oindg tu 
ri TtLitQaGxovtag^ (hg Ttdvta ^std loyov TtoLstv diov- 5 
Tog* ivtsvd^sv xal tav ifiTtOQLOJV iitLCtdtrig sdo^sv si- 
vai xal i^TtoXatog xal xsQd^og ijtovoiidG&rj, caadv ^6- 
vog toov dlrjd^LvSv xsqScov alttog av totg dvd-QooTtOLg. 
trjg ds XvQag svQSf^g ictLv olov trjg av^cpcovCag xal 
o^okoyCag xad-^ rjv ol t^^vtsg svdaL^ovovCLv, r]Qiio6iii- lo 
vYiv 's%SLV triv dLad^sCLv iitL^dkXovtog. 7taQa6trJ6aL ds 
avtov tr]v dvva^LV xal dt« tcov aTts^cpaLV ovtav &iXov- 
tsg xXsTttriv avtov 7taQidoxav xal ^olCov ^Eq^ov fico- 
^ov svLOL idQvCavto' lav^dvsL yaQ vcpaLQOv^svog td 
7tQo6s6oy^iva totg dvd^QcoTtOLg xal xXiTttov sad'^ ots i5 
tfj 7tLd^av6trjtL tr]v dXr^&siav, od^sv tLvdg xal iTtLxXo- 
7tOLg Xoyoig %QY]a%^aL XiyovCL' xal yaQ tb 6o(pC^s6&aL 
tfBv sC66tov X6yo xQrj^d-aL l'6l6v i6tL. v6^Log 6s Xi- 
ystaL Tc5 i7i^ i7tavoQ^c66SL XoYOg slvaL, 7tQ06taxtLx6g 
ov T(5v c&s iv xoLvovCa 7tOLr]tiov xal d^tayoQSVtLxbg 20 
Tcov ov 7C0LY]tiov' ^LU yovv tr]v oiiovv^Cav ^sf^x^V 
xal i7tl tr]v tc5v vofiov i^tL^iXsLav. 6ipovtaL 6' av- 

1. avvsaTcivai (sic) hc avvLardvai X avviazcca&uL al — 
2. dyoQULOs ['rpj Os. dy. nQarog dyoQ. TtQOsdQog Valckenaer 

— 5. ^Etd. Xoyov ndvta bc — 5. 6. 8s6vr(os bc — 7. incovofidad-i^] 
tdo^sv slvai P — madv {mg [ttV] P)a [aadv — 8. dv&Qmnoig'] bc 

— 13. 14. §(Ofi6v SQfiov a — 14. svioi Ivi^Qvaavxo d l — vcpat - 
QOv^Bvog] loyog vcp. Gale — 14. 15. rd nQodsdoyfiiva [nQodoyfi. 
X) a rd nQoSidofieva G rotg nQodidofisva N rbv nQodidoiisvov c 

— 15. 'nXsnruiv ac -KXenronv corr. in tiXsnTSi. N yiXsnrsL G — 
19. ra] ro IX rov G — in' dvoQd^masL bc — Xoyog Schm. v6- 
(log aNc vofiav G — 20. (og sv y.oiv. Xlbc [cos] sv h. d — 
21. [yovv] a — 22. vo(iiov Schm. vofioov a X6y(ov bc 26 KOPNOTTOT 

rov xal iv tatg nalaiOtQaig ^eta tov ^HQaKlsovg (Dg 
tTJ lCxvC ^eta loyi6^ov XQV^^^^ deovtog' ta yaQ ^ovri 
TteTtotd^ott tfi tov 6(6^atog dvvdfiei, tov de Xoyov, og 
xal texvag eitriyayev elg tbv ^Cov, d^eXovvti itdvv dv 

5 tig OLOceicog ejteiTtOi ' 

dai^ovie, cpd-i^ei <5e tb abv fievog. 
c. 17. Tov de noXldg xal TtoiTctXag JteQi d^ecov 
yeyovevai TtaQa totg TtaXatotg "ElkTiaL fivd^ojtoitag, 
cog dlXai ^ev TtaQa Mdyotg yeyovaOiv , dllai de itaQa 

10 Oqv^l xal ^di^ TtaQ^ AiyvntiOig te xal Keltotg xal 
AifivOi Tcal totg dkXoig ed-veGi, ^aQtvQiOv dv kd^oi 
tig Kal tb JtaQ^ ^O^tJqg) leyo^evov vTtb tov ^ibg itQbg 
trjv "HQav roi>TOx/ tbv tQOTtov ' 

tj ov iie^vT] ote t eKQefio vipod^ev, ex de itodotiv 

15 dx^ovag rixa dvcj. 

eoixe yaQ 6 Ttoirjtrjg iivd^ov [te] TtaXaiov TtaQacpeQeiv 
tovto d7t607ta6^a, xad"' ov 6 Zevg e^vd^eveto xexQe- 
^axevai te ix rov aid^eQog tr}v "HQav xQ^^cci^S dXvOed 
tco XQ^^^^^^^^S "^^ ex^iv td dotQa xal ix tKtv itodcav 

20 avtijg dvo dx^ovag i^r^Qtrjxevai , trjv yrjv drjlovoti xal 

1. 2. (05 xat. TTJ i. b sv rij i. c — 2. 3. nsTt. fiovj] b — 
4. xal Tccg Tsxvag Os. ed. — STcrjyccyev slg r. §. a stg r. ^. riya- 
ysv bc — 5. snsiitOL o V^ sn. ro P — 6. ro {rov NV) gov 
(isvog M XlNc Hom. Z 407 ro rsov ^svog Pb' 

XVII. 9. ag dXXoc PX ticcl ag dXXcct b — 9. 10. [naQot 
cpQv^l nccl ^$7]] NGc — 11. sd^vsGL a sXXrjGt bc — 12. vno 
[t.1 Siog c — 14. fisfivT] ors r' STiQ. a Hom. O 18 (jiSfivrjG' 
or (prs B) snQSfico b — 15. dvo) Hom. 8vo — 16. (uvQ^ov 
rs — 16. 17. rovro nccQcccpsQSiv JB — 17. rovro] rovro ro 
Os. ed. — sfivd-svsro ex sfivd^svcaro M s^ivQ-svGaro (sfivd^i^- 
Garo Fj) PXl — 17. 18. KsyiQSfi, (yisyiQS(i(i. NG) [rs] bc — 
19. Ix [t.] nodcav b' EniAPOMH. 27 

rr]v d-dXatrav, vcp* ov rstvsrai xdra 6 drjQ ^rjdsrs- 
Qco&sv dTioCJtaad^rjvac dvvd^svog. irsQov ds ^vd^ov 
}is^v7]Tat TOt) xard rrjv &srcv, cog vn avrrjg 0saG)6(is- 
vov rov z/tog, 

OTtTtors ^Lv ^vvdrjeac ^Okvnncoc ri^sXov dlXoc, 5 
"Hqy] r ^df Uoascddcov xal Ilalkdg 'Ad^i^vrj. 
cpaCvsrac d' orc xar iSCav exaOrog rovrcov rav d^sciv 
sTts^ovXsvs rc5 z/tt avvsxcog ^sXlcov s^TtoSC^siv ravrrjv 
rrjv dcaxoaiirjGLv, otcsq sysvsrOj sl rb vyQov STtsxQd- 
rrjas xal i^vdarcad-rj ndvra ^ ro tcvq xal i^sjtvQcod^rj 10 
f| 6 dijQ. rj dh xard rQonov dcad^scaa ndvra @srLg 
rbv sxaroyxsLQa BQtdQScov dvrsra^s rocg SLQrj^svocg 
^sotg, xad-' ov lacog dLavs^ovraL Ttavraxoas at ix rrjg 
yrjg dvad^v^LdasLg , (hg dLa itoXlcov x^^Q^'^ ^VS ^^S "Jtdv- 
rag tovj aQL^^ovg dLaLQsasog yLvoiisvrjg' axsipac d' sc 15 
naQa rb atQScv rrjv coadv ^OQav rav Tot» xoa^ov fis- 
Qcov covo^aarac BQcdQscog. [AlyaCcov fisv ydQ iarLv 6 
dsL rsd^rjXmg xal yaccov.] 

^st ds firj avy\stv rovg yLvd^ovg ^rjd^ i^ srsQOV rd 
ovo^ara icp' srsQOv ^sracpsQScv firjd' st rc JtQoasitld- 20 
ad-rj ratg JtaQadsdo^svacg xar avrovg ysvsaXoyCaLg 

1. 2. ftTj^* stSQcodsv ah — 3. [tov] x. r. •9'. a tov xara 
[t.] -O". J5 — 7. tovtojv STiaatog bc — 8. (islXcov mutat. in (isl- 
Xovtsg N (isXXovtsg B (laXlov G — 9. sl] sl (iti l — 10. rj tb 
hvq] xat to n. F — 11. f] 6 aijp Villoiscm [t]] o driQ — 
11. d-stig i^toL TtQovotu bc — 12. 13. totg [stQr}(t,svotg] d^sotg 
bc — 13. ■A.aO'' ^v bc — 15. aQt^^iovg] Qvd^(iovg P — [trjv] c — 
16. coff dv ((oaav (sic) X) a (aaavst Nc ag dv slg G — [tcoj'] 
tov X. a — [17, alyaC(ov — 18. yaioav] Schm. — 17. (isv yaQ]ds 
bc — 19. avyxstv Os. atvystv 0, ceterum W hanc vocem omi- 
sit lacuna relicta — 20. 21. TZQoasnsXocad^T] c nQoasnsTtXccad^T} 
Os. ed. — 21. xar' avtovg naQud. bc 28 KOPNOTTOT 

vTio xmv ^fj 6vviivt(Xiv cc aivkxovtai^ y,e%QYiiiiiv(x)v 6* 
avxolg 6g xal xoig 7cXd6^aaLV, dXoyog xC%^B0%aL. Tcdkiv 
xoivvv TtQmxov ^ev i^vd^£v6av xb Xdog ysviad-ai, xad-- 
dnsQ 6 'Haiodog i^xoQst, ^exd ds avxo xrjv F^v xal 

5 xbv TdQxaQOv xal xbv ''EQWxa, ix, ds xov Xdovg xb 
"EQS^og xal xrjv Nvxxa g)vvac, ix ds xrjg Nvxxbg xbv 
AlQ^iQa xal xrjv 'H^iQav. sCxv ds Xdog ^sv xb jiQb 
xrjg diaxoG^riOscog ysvo^svov vyQbv, ditb rijg %v0s(x)g 
ovxcog CQVo^a6fiivov, ^ xb tcvq, o ioxcv olovsl xdog 

10 [• xal avxb ds xixvxac dcd xr^v Xsnxo^iQScav]. i^v di 
7C0XS, co Jtat, nvQ xb ndv xal ysvi^0sxac %dkcv iv 
TCSQcodcp. ^psad^ivxog ds scg diQa avxov ^sxafioXrj 
d^Qoa ycvsxac scg vdoaQ^ o drj Xa^^dvsi xov ^sv vop- 
c0xa^ivov ^iQovg xrjg ovGcag xaxd Ttvxvaacv, xov ds 

15 XsTtxvvo^ivov xax^ aQaccoacv. sixoxcog ovv scpaOav ^sxd 
xb Xdog xiqv xs Frjv ysviad^ac xal xd risQosvxa TdQ- 
xaQa [, d dri ^v^bv Frjg covo^aasv 6 TCQOSLQrj^ivog Ttoir}- 
xrjg xa 7tep\SiXi](pivac avxrjv xal xQvnxscv]. 6 SyEQcog 
6vv avxotg iQQT]&r] ysyovivai, rj oQ^rj rj S7tl xb ysv- 

1. 2, [vno tcov — nXccG^aaivl 6c — 2. cog [xal] Os. ed. — 
dXoyois N^h' avaXoyais {aXaXoytos corr. in dvaXoyoiq X) aNc 
dvsv Xoyov? — 2. 3. Tid^sad^ai naXiv. nQcorov xolvvv ScJim. tl~ 
d-SG&ai. ndXiv tolvvv ngcoTOv [filv] Os. ed. TL&sa^aL. ndXiv 

ovv [ng. fi.'] c — 3. sfiv&svaav x^os N sav%-svGav xb %. b' 
Sfivd^svaavTO jj. ac — 4. [6] 6c — fisr' avxo ds bc — 6. [Trjg] 
vv-KTog a — 7. Post ^fisgav bc quae inserunt, ea uide in prae- 
fatione — 9. otovsl tidog ab otovsl xdog c — 10. nai avTO ds 
(ex Sr] corr. B) ab; x. a. [8s] c h. a. ydg Os. ed. — 12. g^sgQ^sv- 
Tog bc avvsG^svTog {avvsd^svTog V avvsX&svTog M) a — g^sgQ^sv- 
Tog 8* avtov stg dsga fi. a. y. yial vdooQ Schm. — 16. xaTo: aQaLco- 
aiv Xbc — 16. trjv [ts] yrjv Ib — 17. d ds Os. — ftvjjw Hes. 
Theog. 119 — 18. nsQLSiXrjcpsvaL Gale nQosiXrjcpsvai — av- 
Tov c — 19. ysyovsvai SQQrj&ri c — ^ oQfirj [rj] XGc 
EmAPOMH. 29 

vccv ana yaQ xl sx tivog yCvsxaL xal icaQSLvaL xy 

y£VE0SL vo^LGxaov xavxrjv xrjv dvvafiLv xaW6xi]v xal 

d^Lod-aaxov ovGav. xo 6e "EQS^oq ix xov Xaovg eyi- 

vaxoy 6 7COIC0V iQi(p€(jd-aL xal 7tSQLXa^^avs6d-aL xl vtp' 

sxiQOv loyog, xa^o xal trovroi; xvxov6a rj rij TCaQa- 5 

XQriiLa biLOLO^xri^ov avxfj xov OvQavov iyivvrjasv , 

Lva ^Lv TtSQL Ttavxa KalvnxoL, 

ocpQ* stri }iaxdQS60L dsotg sdog d^cpaksg aCsL, 

xotg in avxa %^iov6iv d^xQOLg ^axQaLO^LV ov6lv d6(pa- 

?.sg OLxrjxr]QLOV. iyivvr}6s ds rj Frj xov OvQavov dnb X(Ov lo 

dvad^v^Ld^scJv, ovQavov vvv xolvoxsqov Isyo^ivov nav- 

xbg xov TtSQL avxrjv Xsnxo^SQOvg. xov Xdovg ds d-vyd- 

xr]Q i6xl xal rj Nv^' 6 yccQ TtQcoxog aQd^slg djtb xov 

aQxsyovov vyQov dijQ ^o(p(6dr]g xal 6xox£Lvbg rjv, slxa 

XsTtxvvo^svog sig al^iQa xal cpag ^sxi^aXsv, svXoyojg is 

Tovxav ix trjg vvxxbg ysyovivaL Qrjd-ivxav. rj ds Fr] 

xd OQrj xal xb itiXayog i^rjg liysxaL ysvvij6aL ^dxSQ 

(pik6xr]xog i(pL^iQOv'' r] xs yaQ ^dXaxxa vTti^SLvsv iv 

xotg xoLXotg avxrjg ^iQs6L xaxd ^sxa^oXrjv v7to6xd6a, 

xd xs oQr] tcsqI xb dvconaXov xijg 6vvL^r]6sog xdg i|- 20 

1. T/] Toi X Ttff (sed g er.) N — 4. 6 noiav sgscpsad-ai a 
onot' SQscpsGd^ai Nc bitox' SQSCpd^ai, N^G onoxsg' SQStp&ai B — 
[nat] nsQiX. X — 6. onoLoaxrjfiov' ViUoison — avxrj savxy 
(quod tamen a viris doctis impugnatur) Hes. Th. 126 avxfj Struve 

— xov ovgavov a xrjv N xovxo B x solum G xrjv yrjv c — 
7. (iiv] (irjv X fir] G [fi.] c — 7. 8. nsQi ndvxa y.aXvnxoi (corr. 
ex -si P) ocpq' slti a Hes. Th. 127 nsQi naaav ssQyr] {ssqysl X,, 
-01 Gi , -r} i. 1. er. B, prius s ex rj corr. N) r'jd '(rjd' h) si'ri Xb 
(fortasse, ssgyr] in ssqyol mutato, recipiendum; cf. Schomann. ad 
1. Hes. et 0. Schneider. Callim. II 774) n. naaav [s.] xrjv ^^v sir] c 

— 8. dccpaXsg \_atsi — 9. 10. dacp.] G — 9. [ovglv] N^ c ovGa N^B 

— 11. XsYOixsvov yioLvoxsQov hc — 12. x. %. [81] b — 15. (xsxs^- 
fisv a — 16. i-K xr}g vvKtog] s. x. yijg c — 17. s^rjg (s^. a X) a 
H V? ^^' — yffvJJorat a ysvsG&aL 31^ bc — 18. cpiXoxrjxog a (fiXo- 
xdxov N qiiXxdxov b cpLXcaxdxov c — 20. nsQL x6 dv(6tiaXov loann. 30 KOPNOTTOT 

o;ijag sXa^s. ^etcc ds tavta rj tav Xeyo^evcjv TLtdvav 
ictl y£V£0Lg. ovtOL d' av shv dLa(poQal tav ovtcov^ 
(og yccQ 'E^TCsdoxXrjg C^vaLKOxg i^aQLd^^sttaL 

0v6ci t£ O^Lnivri t£ xal EvvaCri xal *'Ey£Q6Lg 

5 Klvcj t ^A6t£^(prig t£ 7tokv0ti(pavog t£ M£yL6tcb 
Hal OoQvrjv xal Z^hutttJv t£ zal ^0^(paLrjv xal jtoX- 
Xag aklag, tr^v £LQrj^ivrjv TtOLmXCav tav ovtcov aivCt- 
tofi£vog, ovt cog vno t(5v jtaXaLcov ^lait^tog ^£v covo- 
^d^d^rj 6 Xoyog xad^' ov (povritLKa ^aa iyiv£to Tial 

10 ro oAov tl^ocpog d7t£t£Xi6&r} , ia(p£t6g tLg cov {id yd^ 
iotLv rj (patvrj)' Kolog di, Kad"^ ov Ttoid tLva td 
ovta iatC (t(p yaQ k %okXa%ov ot "Icov£g dvtl roi; tc 
iXQCovto) 7] TOt» xostv altLOg, tovtiotL vo£lv rj (pQo- 
v£LV' KQLog di, xad-^ ov td ^lv ccqx^l xal dvva0t£V€L 

15 tcov JtQayiidtcov, td dl vitotitaxtaL xal dvva0t£V£taLy 
ivt£v&£v td%a xal rov iv totg jtOL^vCoLg xqlov 7tQO0- 
ayoQ£vo^ivov' ^Tn^QCcov Si^ x«0'' ov v7t£Qdvco tLvd 
itiQCJv 7t£QL7tOQ£V£taL' 'Slx£av6g di^ xad"' ov dvv^tai 
iv tdi£L [y og drj xal dxakaQQ^Ctrjg xixXrjtaL ta rj0vx^6v 

20 tL xal 0xoXatov trjv qv0lv avtoxi cog trjv tov rjXCov 

Diacon. in Hes. Th. alleg. p. 457 {Gaisford 1820) naQcc to a. 
— 1. 2. s. y. XLT. c — 3. ^v6i%0Lg Osann. q^voL-ncog a [tp.] 
tc — 5. d7t8{iq)^s TS b — 6. Tiai cpoQLTjv Mort aoqpryv ts xat oa- 
(paLr}v M ytal (poQLr,v cocp^v {aofiq>rjv Fj) ts kul ofKpairjv XI P 
[xalj (fOQLrjv xat cocpi^v y,ai oficpalrjv c x. cpoQvri {cpOQLT] NB) cocprj 
(sic; sine acc. (ooqpTj) N) xs xa/ ofKpair] h xat ^OQvrj xal dta 
Zi(07ir] r' 'OficpaLr] xs Emped. 28 ed. Mullach xat ^OQirj xat Zoficpq 
■aai 'OfKpaCri Osann — 6. 7. x. TtolXas dlXas x. aXXaL Tro^^at Os. 
— 8. VTto X. n.] dno x.n.hc — 9. yia^o X — cp. xd ^coa Os. ed. — 
10. xo oX. tp. aNBc foXog ip. G oXog 6 ip. Os. ed. — dnszsXsc&r} 
a^ dnsxsx^T} h — 11. [icxLv] bc — 13. jjpcovTat c — xovtscxl a 
Tov TL {tc NG) bc — 14. xa-^-o a — ra (jlsv'] Tovg fisv M^ — 
17. TLva'] xmv Struve — 18. vnsQnoQSvsxuL Villoison — xad^o a' 
Fj Struve [yiaQ-o] l — 19. 20. rjcvx- ^i x. cx- a rjVLOxov {-oxov EniAPOMH. 31 

mvrjCLV ificpatvsiv ocal Pa&vdivrjg ta Pad^eag divet- 

e&at]' Trjd^vg ds^ xad'^ i]v sjtl ^iag KataGTcceeag XQo- 

vCt,8L. @eia de e6tiv r] trjg ot^^ojg aitta, ^Pea de rj 

irrjg Qv6s(x>g, Qoipr^ de rj tov xad^aga tiva xal Xa^TtQa 

elvai, avvexdexeod-ai tovtoig xal tag tav ivavtCcav 5 

GX^^^^v altCag deovtog' Mvrnioijvvri de rj tov Ovvava- 

cpeQeiv ta yeyovota' @s(iig ds rj roi; 6vvtC^e<S^aC ti 

fieta^v rj^cov xal (pvldtte6%-ai' KQOvog de e6tiv 6 tiqo- 

eiQrj^evog Tcdvtov zav aTtoteXe^^dtcov Xoyog, deivo- 

tatog ^v tav jtaCdov bnkotatov d^ avtov ysvs^d-ai lo 

ecprj dicc tb xal ^etd trjv tcjv eCQrj^evcov yevs6iv eiti- 

^eveiv avtbv d)6dv ev yeve6ei ovta. dlXd trjg ^ev 

^H6i6dov <^yeveakoyCagy tekeiOteQa Tcot dv e^7^yr]6Cg 

60i yevoito^ td ^ev tiva, cog ol^ac, TtaQa tcSv dQ^aiO- 

tsQCOv avtov JtaQeiXrjcpotog , td ds ^vd^iXCDtegov dcp^ 15 

avtov 7tQ06d-evtog, d> tQonci xal nket^ta trjg Ttalaidg 

^eoloyCag dietpd-dQrj' vvv dh td fie^orj^eva na^d tolg 

7tkeC6toig s%i6xe%teov. 

c. 18. JlaQadsdo^evov toCvvv dvo^ev oti IJqo- 

firjd^svg i7tXa6sv sx trig yrjg tb rcov dvd^QCJTtcov ysvog, 20 

in 1. er. G) r. x, cxoXcciav b' TjQSfiov (sed hoc nisi fallor ex rjvi- 
oxov corr.) ts xat axoXccLav N ripvxov xs xal axoXaiav c — p. 30, 
20. avtov Osann avtov corr. in avtov Paris. 3076 avtov b c 
avtriv a — 2. Ti^d^vg 8s [yiad-' r}v — 4. ^OL§r} ds] bc — ^ad-' 
tJv Villoison y.a&' ov a -iia&o Os. — 4. Qvascag V^P Qsvcscog 
XMl — ij [tov] Ka^. c \r}] too Kud-. b — 5. xai avvsyidsxsG^aL 
b'c — 6. dsovtag — 10. [ysvsa^aL] Os. ed. — 12. ag av iv y. 0. b 
mg av ysvscsi o. L wg sv y. o. aVX aaavsl iv ysvsasi ovta c — 
trjg fisv] tov fisv Gompfius — 13. "HaLodov ysvsaXoyCag Lang rjaLO- 
Sov [ysv.] — tsXsiotsg' dno\"' (sic) not' av X tsXsLotsgag not' 
dv N^ t. ovnot' av b'N^ Gompfius tsXsLotsgov tot' dvc — 17 s^riyr]- 
GLgbc — 15. y,vd-i%catsga Os. ed. — 15. 16. vcp' avtov b dn avtov 
a vn avtov c — 16. ra nXslata Os. ed. — 17, Sia§s^or}(isva 
bc — 18. inL[a->isn]tsov a 

XVIII. 20. Ix [t.] y^g bc — in y. r. r. a. y. snXaasv c 32 KOPNOTTOT 

VTCOvoritiov nQO^rjd-sa eiQrjad^at xriv TtQO^ijd-eiav trjg 
iv totg oXotg f^xVSi V'^ ixdXs^av ot vsmtSQOt tiqo- 
voiaV Tcata yaQ tavtrjv td ts akla iyivsto xal ix trjg 
yrjg ifpvCav ot dvd-QCOTCot^ inttridstag itQog tovto ixov- 

5 orig KataQxdg trjg roi) xoa^ov avardascog. [kiystat ds 
y.al awstvat itots rc5 z/u" 6 IJQO^rjd^svg' TtoXXrjg yaQ 
TtQO^Tjd-etag icaaa ftsv aQxrj ical TtQoataaCa itlstovcjv, 
adktata ds rj tov Jtog dsttat.'] xal xXixl^at di cpaatv 
avtbv tb TtvQ totg dvd^QoiTtoig, cog trjg rj^stiQag rjdr} 

10 avviasojg ycal jtQOvotag iTttvorjadarjg trjv XQ^^''^' ^^^ 
nvQog. xatsvrjvix^at dl avtb i^vd^svaav ix tov ov- 
Qavov dtd tb Jtkeovd^stv inst rj iitst ot xsQavvol ixst' 
dsv TiataaxrjTttovat dtd TtXrjyrjg tdv^dds i^dntovtsg^ 
tdxa tt totovtov Tcal dtd tov vdQd^rjxog alvttto^svot. 

15 ds^elg ds int tovtcj 6 IJQO^rjd-svg ixoXdad^rj tov rjTta- 
tog avtcp vTt dstov xata^tPQCoaxo^ivov' rj yaQ rj^s- 
tiQu ivtQixeta, tb jtQOStQrj^ivov nXsovixtrj^a avv rotg 
dklotg sxovaa^ nstQatat ttvog naQ savtrjv dvaxQrjattag 
nQoadede^ivrj tatg xatd tbv ptov (pQovtCatv bdvvrjQatg 

20 ovaatg xal SaneQ £tg td anldyxva vnb trjg lento^eQt^vCag 
ix^tpQcoaxo^ivrj. ddekcpbv d* scpaaav elvat vscotSQov 
Tou Iloo^rjd^iog tbv 'Ent^rjd^ia, svrjd-iateQOv ncog ovta 
tbv tQonov dtd tb nQoteQetv tfj td^et trjv nQooQaatv 

1. 2. T^v iv rij Tcij»' oXoav ilfvxy yivQtav c — 5. xara: (XQyccg 
G — [S\]hc — 8. xZf>at dl] Y.l'. ^\v b' — 8. 9. a. cpual b — 
11. ifiv^fvoavTO Gc — 14. Sloc [tov] vccQd-. Os. ed. — 16. av- 
Tov Xbc — 18. dvaxQrjaTsiag c — 20. maTteQel {mg nsQi X) rd 
anXocvxva a — vno rrjg a in [t.] bc — nlsnrofiSQi^vlag b — 
21. ix§i^Q(oaxoiievr} (sed rj i. 1. er. B) Bc in^i^Qmayiofiivrig G 
iic§i^Qaja>i6fievog (sed og i. 1. er.) N i^§t§QOjayio(ievr} (sed -r] in 
F a 2) a — vtoiT. elvac VF [^^''J veoireQOv X — 23. nQOzsQec^v 
nQoxQSXBtv Os. ed. nQoiTsveiv Galc 
EniAPOMH. 33 

]g ix tmv aTCo^aLvovxav naidaCag xal im^rjd-eiag' 
^Ta yaQ ovri ^Qex^sv di te vrjTCLog eyvG).' [dia tovto 
yccQ trj TtQCOtT] yevo^ivt] yvvaLxl GvvoLxiJ0aL tovtov 
e(pa6av' acpQoviateQOv yaQ jrcjg dr] xal to %-i]Xv elvac 
xttl eTtLiirid-eLG^aL ^aXXov 7} jtQo^rjd^etG^aL necpvxog.] 5 
kiyetaL 6e vito tLvcctv xal tav te^vav evQetrjg yevi- 
ad-ttL 6 IlQo^rjd-evg dt' ovdev akko ^ otL avvieecog xal 
TtQo^ri^eCag det TtQog trjv evQeOLV avtcjv. c. 19. Ot 
TTkeCovg ^ivtOL trj ^A^rjva xal ta ^HcpaCetc) avtag dvatL- 
d-iaCi, tfj fiev 'Ad-Tjva, eTtetdrj (pQovrj^Lg xal dyxCvoLa 10 
elvaL doxst^ ta de ^H(paC6t(p dLcc to tdg nkeCGtag tav 
texvdav dtd nvQog td eavtcov eQya dnodLdovaL. 6 ^ev 
ydQ aCd-rjQ xal to dLavyeg xal xad-aQov nvQ Zevg iotL, 
tb 6' iv XQV^^'' '^"^ deQOfiLyeg "H(paL6tog^ dno tov 
rj(p%-aL cjvo^aa^ivog, od-ev xal ix ^Log xal "HQag ecpa- is 
aav avtov yeviad-aL, tLveg de ^ovrjg trjg "HQccg' al yaQ 
(pkoyeg naxv^eQioteQaC nog ov6aL chadv ix ^ovov tov 
diQog dLttXttLO^ivov trjv vnoataGLv Xa^^dvovaL. x^^^g 
de nttQttdidotttL tdxa ^ev dta to naxetttv trjv did trjg 
vlrjg noQeCttv noLetad^aL totg inLaxd^ovaLv o^OLav, 2» 
td^a de dnb tov ^rj Svvaa^aL nQO^aCveLV dC^a JvAo}- 
dovg tLvbg aadv pdxtQOV tLvlg di, inel trjv dva 

2. QSxQ^sv Ttad-cav (corr. ex nu&og N) ds rs v. s. h q. xal 
Ttad-av ds zs c — Si 2. did rovxo — 5. nscpvKog genuina cen- 
seas, dicc rovro yovv est scribendum — 7. ori xal avvsascog (in 
V xccl eras.) l 

XIX. 9. ^svroL aVc (isv L fisv, X fisv iv b — 13. x. [ro] 
diavysg a — [xal] xa^d^a^ov N — 17. ovaai X VKc slaCv {siaiv 
N^) a LN^h' — ag av {aadv L) ah a>g [dv] M.^c — 18. Xafi- 
§dva)Gi N^ -ovaai N^G — 19. naxsiav aNc (irj rax^tav B la- 
cuna x^tav G — 20. sniGyiid^ovGLv {-ghsi- X; -aiv ex aav N) 
Xbc — 21. ds xai aTro bc — 22. ataavti bc — snsl] did ro c — 
Irrjv] c 

CoRNUTUs, ed. Laug. 3 34 KOPNOTTOT 

xivrjiSiV tfj xccto [TtQog (StQO^prjv^ ttVi6ov xal dvcj^ccXov 
nouttat^ pQadvtSQccg Tavtr^g ovarig^ xcokaivsiv avtov 
ifpaGav. QL(prjvai d^ vtio tov /diog aig yrjv £| ovQavov 
Xiyetat dta to roi;g itQ^tovg lccog ccQ^a^svovg xQriad^ai 
6 nvQl ix KeQavvo^okCov xato^Evc) aurw nsQttvxstv , ^rj- 
dsTto sjctvoia tcov JivQicjv STttJtsastv dvvafisvovg, yv- 
vatxa d' avtov trjv ^JlcpQoditriv scpaaav sivat xa%'^ otov 
Xoyov xat tSv XaQitcov ^iav ag yccQ x^Q^'^ (pa^sv sxstv 
ra tsxvtxa SQya, ovtc3 xal acpQoditrjv ttva avtotg sjtt- 

10 tQsxstv Asyo^sv, si ^rj JtQog itaQccataatv roi) noXv to 
jtvQcodsg sivat sv tatg TtQog tag iii^stg OQfiatg itSTtka- 
Gtat tovto. dsdsxsvat ds ^vd-svstat tbv "AQr^v ^otxsv- 
ovta trjv yvvatxa [' xal yccQ 6 ^vd^og TtaQcc tc5 Jtotrjty 
ictt^ TtaXatotatog ©v], ijtstdrj tfi tov JtVQog dvvd^st 

15 6 atdrjQog xal 6 ;^aAxog da^d^stat' tb ds trjg ^otxsiag 
jtXda^a TtaQiatr^atv ott ov Ttdvv fisv nscpvxs xatdXXr]- 
Xov to fidxtfiov xat fiiatov ta tXaQa xal ^stXtxiof ovdh 
xatd Tov cpvatxov avtcp voiiov ijttTtXixstat, dvttnotov- 
^svov di Jtcog trjg ^i^scog avtov xaXbv xat ysvvatov 

io yivvrj^a, trjv i^ dficpotv uQ^oviav, dnotsXst. Xiystat 

6s Hcpatatog fiatcoaaad^at tbv ^ia^ ots Sdtvsv tr]v 

1. t(j TiccTco Studemund r^s x. — ffrpoqp.] rQO(pT]v hc 
xQonriv N^ — 2. TtoiSLaQ-ai c — ravTrjg Lang 8' avriig <*& 
avr^g c — 5. yiSQavvo^oXov hc — avrm Villoison orco a rovrcp b 
xovrov (anteced. xaiofisvov) c — 6. roig nvgioig b'c rov nvgog 
JVj — 7. 8. xa&' ov Xoyov Os. ed. — 8. rbv xccQtrtov fiiav N 
ri}v xdQtv (i. a L — 9. ovrcog a — 12. dBSco-Ksvai {co non sa- 
tis pur.) X dsdvHsvat NG SsdoL-nsvaL c — (ivd^svsraL X fiv- 
^svovraL (iV,^bc [fi.] l — 18. avrav b av c — STiLTisnXs-KraL G 
lninXi%ovraL N^B — 18. 19. dvtLnoLOVfisvcov Eudocia dvrinoL- 
ovfisvov Gale — 19. avrov coit. in avrov N avro B avrcov Gc 
— 20. dnorsXsL {inLrsXsL X; in hoc verbo deficit X). Xsysrai a 
dnorsXsLV. Xsy. b dnorsXsLV sicod^sv. Xsy. c — 21. [6] ^cp. c — 
21. p. 35, 1. T. tt. w8. C 
EniAPOMH. 35 

^A^rivttv^ Tial dieXav avxov rr^v xeq)ccXriv ixd-OQstv 
ixeCvYiv TiOLrJGaL' zo yuQ TtvQ, co %QavtaL ai tsxvaL, 
6vv£Qyov TtQog rrjv aJtodsL^LV xrjg (pv6Lxrjg tav dvd^Qa- 
TtcDV dy%LVOLag ysvo^svov SajtsQ xsxQv^^svrjv avxriv 
sig cpcog TtQorjyays' tovg ds ^r^tovvtdg tc u)C TtQoGsv- 5 
QSGd-aL xvsLv avtb xal cjdtvsLV cpa^sv. c. 20. 'H d^ 
'Ad^rjvd iatLV 7] TOt> ^Log 6vvs6Lg, rj avtrj ov6a tfj sv 
avrco TtQOvoLcc, xad^o xal TlQovoLag ^A^rjvdg idQvovtaL 
vaoL. ysvsC^aL d' ix trjg tov z/iog xscpaXrjg XsystaL^ 
td%a ^sv tcjv aQxaLCJV vnoXa^ovtcov t6 rjys^ovLXov tijg lo 
ipvx^g ^^C3v ivtavd"' sivaL^ xad-dnsQ xal sxsqol tav 
fistd tavta id6^a6av, td^a d' iitsl tov ^sv dvd^QCOTtov 
TO dvcotdtco ^SQog TOt» ^co^azog rj xscpaXrj i6tL, rot) 
ds x66^ov 6 aid-rjQ^ ojtov to rjys^ovLXOv avtov i6tt 
xal rj trjg (pQ0Vi]6scjg ov6La' ^xoQvcpT] ds d^scov' xatd i3 
Tov EvQLTtLdrjv ^o JtSQL x^^^' ^X^'^ (pasvvog aid"rjQ'. 
[^A^rjtcoQ ds i6tLV rj 'Ad^rjvd dt« t6 dXXoLav sivaL trjv 
trjg dQstfjg ysvs6Lv xal ovx OLa rj t^v ix 6vv8va6[iov 
ysvofisvcov i6tL.] trjv MrjtLV ovv xataitLav 6 Zsvg 
sysvvr}6sv avtr]v, ijtSLdrj ^rjtLStrjg xal 6vvstog cov ov- 20 
da^6d-sv dXXod-sv 7] ix trjg xad"^ avtov PovXrjg trjv 

1. xat diBXoiv a disXmv yocg hc — 2. noiriGaL] Xsystat noi- 
TjaaL G — 5. 6. <xtg nQoasvgsad^ai Studemund nal nQOGiVQhad^ai 
aG nttir (sic) nQ. N y,al nQoasvQOvtag B sl nQoasvQS%-ri c 

XX. 7. fj avtij'] yial a. NG x. 7] avtT] B — 8. LdQVvtai A. NaucJc — 
12. fdo^av b'c — 13. dvcatdto) M dvcotatov ex dvcotdto) V dvcota- 
ta L dvcotatov Pb dvmtSQOv c — 15. ovaCa a altia supra script. 
yQ. ovaiaL altia ad marg. scripto yQ. ovaiaV aitia bc — 16. x^ov' 
Euripides xQ-ova (j^-S-ova ML) ac x^ovrjg N^ x^^^^S -^2 x^°'*'^^ 
b' N^ — (pasvvog {-ag L; s in 1. er., ut sl subesse videatur, P) ab 

^ ^ « t -r f * co". in ^ 2 ^ - 1] corr. in »• 2 

(pasivog cG.2 — 18. oia rj Lang olu = aut ola = (r 

otav c oia V ola a LNB — 19. [^art] c — 21. xa-S"' uvtov 
GaJe xaO-' odov xa-S-' oXov Osann 36 KOPNOTTOT 

dgxrjv tov (pQovstv £6%ev. to de ovo^a zrjg 'Ad-fjvag 
dvOstvfioXoytitov dicc aQxaioxrita sGtL^ tojv fisv ccTto 
xov a^Qstv Ttdvxa olov 'A^^QYivdv avxrjv sltcovxcjv sivai, 
xav ds did xo TcaiTtsQ ^riXsiav ov0av r^mGta d^rjlvxi]- 

5 rog xal sxkvGscog ^sxs%slv xrjv 'Ad^rjvdv [dlXoi ds dno 
xov ^iri TtscpvKsvaL ^svs6%^aL xal vTtoxdxxsGd-aL xrjv dQS- 
xrjv'] xdya 6' si ^Ad^rjvaLa, cSg ol TtaXaLol xi]v ^Ad^rjvdv 
slsyov, aidsQOvaLa s6xlv. rj ds TtaQdsvCa avxrjg xov xad"- 
aQOv xai d^Ldvxov av^fiolov s6xl [' xolovxov yuQ xl r} 

10 dQSti]]. xad-co7tXL6^svr] ds nkdxxsxaL xal ovxcjg i6xoQOv- 
6lv avxrjv ysyovsvaL 7taQL6xdvxsg oxl avxdQxcog JtQog xdg 
^syL6xag xal dv6(poQG)xdxovg TtQd^SLg 7taQa6xsvd^sxaL r] 
cpQOvri^Lg' fisyL6xaL yaQ doxov6LV ai TCoks^Lxal slvaL. dLa 
xavxrjv ds xrjv atxCav xal x6 STtavdQov xal yoQycJTtov 

15 avxrj dvaxL%^sa6L Ttolv s^slv, xolovxov xl s^(paLV0v6rjg 
xal xrjg ykavxoxrjxog avxrjg' xal yaQ xcav d^rjQCcavxd dlxL- 
ficaxaxa, olov at TtaQ^dlsLg xal ot ksovxsg, yXavxd sl6l, 
dv6avxCpls7txov 6xCk^ovxa d^to xoav o^^dxov svlol ds 
(pa6L xoLavxrjv avxrjv 7taQSL6dys6d-aL dt« x6 x6v al- 

iio %-sQa ykavxov sivaL. 7tdvv d' SLXoxcog 6v^iilsxs%sl xcj 

/III xijg aCyCdog, ovx ixsQa ov6a xov 7taQ' o doxst 

1. cpQ. slxs G kaxs (pQOv. c — 2. dicc zrjv ccQxccioxrjza c — 
6. ^sivsGd^cci (sed corr. ex d-svsad-cci) M d-sveaS^cct Plb &i]vs- 
cQ^ccL c — G. 7. ccQStrjv] i, 1. er. M ccQxriv G — 7. rocxcc d' st 
'AQ-rjvccLoc {-ccv B) ag ot n. x. cc. sl., ccC^SQOvaicc saxCv ah xccxoc 
d' ano xov al&SQog ag y.al ot naXaiol xavrrjv sXsyov atd-SQO- 
vsCav c xccxoc d' 'A9^r}i>aia, mg oi nalaLol xrjv 'Ad^rjvav sXsyov, dno 
xov ald-SQog olov AldsQOvata iaxtv Os. ed. — 9. xoiovxov a Vc 
xoiovxo bL — Y^Q ^* (^o corr. in xt M) ab yccQ xot c — 
12. dvacpoQOJxdxovg Mlbc dvaxsQsaxdxovg P (in marg. VM)-., 
dvccpOQOJxdxag Eud. — 13. 14. 8td xavirjv ds ab Stu ds xav- 
xr]v c did xavxrjv ovv Os. ed. — 15. [noXv sxstv] Os. ed. — 
19. xoiavxrjv avxrjv a' Vb' xoiavxriv avra (sic) JV» xoiavxa avxd 
(uJra N) LNc 
EmAPOMH. 37 

diaq^iQEiv ccjtdvtcov xal nBQiyCvE^^ai 6 Zavq. tcqo- 
to^r} d' iv avtfi roQyovog iott xata y^icov tijg d^sag 
to (JT^-O^og i^G) TtQoPspXrjxvta trjv yXcottav co6av ix- 
(pavE<5tdtov oytrog iv trj tmv "kav olxovoiiia tov Xo- 
yov. ot ds dQCiXOvtsg xal rj yXav^ did tb i^cpsQsg tc5v 5 
ofifidtcov dvattd-svtaL tavtrj yXavxaTtidt ov0r]' 6^£q- 
daXiov yaQ 6 dQdxcov didoQxs xal cpvXaxtixov tc ixEu 
xal dyQvnvov xal ovx Bv%-riQatog eivai doxet [* ^ov 
XQrj' ds ^TtavvvxLOV evdeiv povXrjcpoQOv dvdQa']. Xi- 
yetai d' '^tQvtcovrj ^ev coaavsl ov tQvo^ivrj V7C ov- lo 
devog novov ^ <hg dtQvtov tgv al^iQog ovtog, TQtto- 
yivetcc df, OTi rj totg xaxotg iyyevvc36a to tQetv xal 
tQi^eiv avtrj iativ — rjQtai yaQ :roA£fiov JtQog trjv 
xaxiav — , dWoi di cpa6i did tovtov 7taQi6ta6%^ai td 
tQta yivri tcov axe^^dtcov trjg xatd cpiXoCocpiav ^eco- i5 
Qiag, TtavovQyotiQav diOQd-codv rj xatd trjv dQxaiav 
oXo^xiQEiav exovtog tovtov. XaoGGoov de avtrjv in- 
ovo^d^ov0i did t6 6eveiv iv tatg fidxaig tovg Xaovg 
[,£05 Irjttig ixXri^rj dito trjg Xeiag^] 7] ^dXXov did t6 
GcoteiQav avtrjv tav ^^(^(OfifVwi/ avtri Xacov eivat' xcd 20 
noXecog yaQ xal olxov xal T0t5 piov navtog nQ06tdtiv 
noirjtiov tr]v cpQOvrjaiV dcp' ov drj xal iQvCintoXig xal 

1. diacpsQBL S' ccTtccvtcav v.al nBqiyiv^xai N^h' — 2. iv avxio 
aN^ — 3. 4. [f ^to — iv rfj] P — 3. nqo^s^lr^yi.^ VM nQO§s§ji- 
■KVLU cett. — yXcaGcav aG yXaaav B — eog av NGc — 8. 
9. ov xQri yccQ c (apud Euclodam verba ov xQV — dvSQa ab- 
simt) — 11. d>g dTQVTOv O (o6dv a. Os. ed. mg dv d. Eud. 
— 13. riQtaL aN riQS N^b' riQrivtaL vel TJQTjtaL c — 15. r^g] 
tav Martinius — 16. SLOQd-cocLv {-gl P) aN dLOQd^QcoaLV B Sluq- 

d^^cDGLv G SLaQQ-aaLv N^ cum glossa: articulationem — 18. cov- 
fLv c coBLv Os. ed. — 19. X-qCtLg (prius t in 1. er. N) NG Xrjiatlg 
c XrjLtrjg B — 21. nQQCtdtrjV ac 38 KOPNOTTOT 

jcoXiccg cjv6^a6rat, na&aTtsQ 6 Zevg Ttokievg' 87cC<5K07toi 
yocQ cc^(p6t£Q0i rc3v 7t6X6G)v. ITaXXag dh kiyerai dca 
rrjv ^Sfivd^ev^EVtjv Ttsgi avrrjv vsorrjra, acp' ov xal oC 
jtccXlrjKsg xal Ttakkaxal TtQO^ayoQSvovraC axLQrr^riKOV 

5 yccQ ical 7CaXl6^svov ro vsov. XdQvvrai ds avrriv sv 
ratg dxQ07c6ls6i ^dliGra, ro dv6Karaycovi6rov xal dv6- 
TtoXi^Qxrirov s^cpijvai %-skovrsg ij ro avcod^sv scpoQccv 
rovg 7CQo67Cscpsvy6rag avrrj rj rrjv ^srsmQ^rrira TCaQ- 
iOrdvrsg rov xad-' 6 fiSQog sarl rrjg cpvosog rj 'Ad^rjvd. 

10 dXalxofisvrjida ds avrr^v 7ialov6iv ot ^toirjral ocal 
dyslriida^ ro fisv d^to rov dkalycstv TtaQayovrsg — 
ixavrj yccQ STtafivvsiV s6ri aal ^tQoa^orjd^stv, s^ ov xal 
Ntxri TtQoGayoQSvsrai — , ro d' rjroi aTtb rov aysiv 
avrrjv rovg laovg ij d^to rov dddfiaOrov sivai ratg 

15 dyslaiaig ^ovalv ofiotGyg, ag fndkiGra d^vovOiv avrrj. 
roi^g ds avXovg svQstv fisv Xsysrac xad-aTtSQ rdV.a 
sv ratg rs^vaig y?.acpvQd, dcp' ov xal s7Ct0rdrig rijg 
rala6iOVQyiag s6rC^ Qt^ac ds cSg sxd^rjkvvovrog rdg jpv- 
xdg rov dt' avrcjv d^todidofisvov fisXovg xal TJiaara 

20 STtdvdQov xal Ttolsfnxov doxovvrog slvai. r] 8' sXaia 

dc3Qov avrfj dcd ts ro ^dlksiv xal dcd ro yXavKC07t6v 

1. mvoyiocGxai, _{-cci in 1. er. V) (ovofiaGd-rj Os. ed. — 
v,a.^anhQ b ^. ab (oansQ di] xat 6 t- c — 4. [ot] noclXrj-Keg x, 
n. c — 5. idQvvrai, de [a.] Fj rdQvvtcct de [cc.] K LdQvtoct Ss 
[cc.] b' Eud. T]dQaazai 8h [a.] c — 7. icpoQocv aLV^ oqccv V^ 
bc dcpoQuv Os. — 8. [nQoa]necp8vy. a'V — r) x. fL.] slxa (isxsoj- 
QOTccxovg c — 8, 9. nuQ.] yiaQ-taxci.vx£g b (is&ioxav c — 9. xov 
xa^d-' o (xaO-o a) ab [x.] ■aa^o c avxrig v.aQ'o Os. ed. — [rj 
«•O-i^va] c — 10. 01 noLTixal yiaXovat Lb [ot n.] x. c — 13. x6 
S* rjxoi a Fj xo de xt INB x6 S' ht G x6 d' iaxl Os. ed. xo 
6s [s.] c — 14. [avxr}v] Os. — 15. dysXaiaig V dysXsCatg a 
dysXiaig Lbc — 16. %a9dnsQ xat raUa Pc — 19. cxnodsSofis- 
vov (corr. in dnoStS. LV.,) Ibc — 21. SaQov iaxcv avxrjg Eudoc. 
S. avx^ iaxl Os. ed. — asl d-dXXsiv V^ P. 
EniAPOMH. 39 

rt exsLV xal xo sXcciov ds ovk sivod^avvov sGzi di 

aXkov vyQOv, aXl^ axsQaiov asl ^svsc cjg xt] naQ^svCa 

^azdXXrjXov sivai doxstv. aQSta d' sxkrid-i^ xcj 6xQaxr]- 

yimj slvac Kal diOLxrjxixrj Ttolsiiav xal vjtsQ^axrjxixri 

xov dLKaCov dsivoxrjg yaQ tisqI Ttdvxa soxl xal 6vy- 5 

7isg)vcXacG)^a Tta^cjv xcov aQSxav [' xal iitTtCav xal 

dauaCLTtTtov xal doQixsvxoQa xal TtoXXayjKig akXag av- 

XYjv TCQoOayoQSvovGt ^ xal dvL6xd6L xd XQOitaia sx |t;- 

}.civ sXatvav, ^dh6xa ds xal xriv NCxrjv avxfj TtaQ- 

sdQov dLd6a6iv, ijxLg svl slxslv, xcj TtsQLyLvo^svcj, lo 

TtOLSi, TtxsQOxi] 7taQSL6ayo^svrj dtd ro o^vQQOTtov xal 

svasxd^okov xcjv TtaQaxd^sov]. xal sv xfj TtQog Tovg 

yCyavxag ds ^d^t] itaQadCdoxat riQL6xsvxvla rj ^A^rjvd 

xal yLyavxotpovxLg sitovo^d^sxaL xaxd xolovxov Ao- 

yov. xovg yaQ TtQCOxovg sx yrjg ysvousvovg dv^QCJJtovg i5 

svXoyov ^LaCovg xal ^v^LXovg xax^ dkkrilcov ysvs6d-at 

d^d xo ^rjdsTtcj dvva6d-aL dtaxQCvs^d-aL firjd^ cpptTri- 

6&aL xbv svovxa avxotg 67tLvd-rJQa xrjg xoLVOvCag. ot 

%-sol ds G)67tSQsl vvxxovxsg xal v7to^L^v7]6xovxsg avxovg 

xov svvoLov 7tsQLysy6va6L' xal ^dXL6xa rj xaxd rov 20 

X6yov svxQSxsta xaxs7to?J^7]6s xal V7tsxa^sv ovxog aSs 

3. TiaTocXXrjlov [«.] do-nsLV Ib x, [g.] doHsCc — 5. tcsqI ndvTu. 
a V^ tcsqI ndvrcov Ib [nSQi] ndvtcov c — 6, naadv [t.] ccq. Os. 
ed. — nocl innCav St. Thes. Graec. v,. innsCocv ab xorl tnnsiccv Ss c 
— 7. da(id6innov A. NaucJc ddfivinnov doQiv.svtoQcc St. Th. Gr. 

dOQVHSVtOQOC EudOC. doQVKSVtOQaV P doQVHSVtSlQOCV VM 30QV- 

•nsvtSLQav Lbc — 8. dvLGtdaiv avz^ tQonaia c — 9. fidXiata 
[dh] H. T. V. d L V.2 — 10. nsQiysvofisva} b nsQiyLyvofisvto L — 
14. yiyavtocpovTLg l MB^c yLyavtocpovtrjs NGB^ P yLyavtocpdv- 
rig M^ — 17. 8Lav.QLvaL b' — 17. 18. ^r]8' iQQLniaQ-aL Hemsterhu- 
sius (irjds QL^coad-ai c firjds QL^cooaL aN yiai Qi^waaL b' firjS' sqql- 
j^mad-aL Os. ed. — 18. 19. ot dsol ds IMNB cag d^sol ds G ot ds 
&SOL c [ol] d-sol ds P — 20. 21. vatd [r.] loyov c — vatsnolifir^asv 
MLc — 21. p. 40, 1. (og f|.] coats st Os. ed. 40 KOPNOTTOT 

i^skrjXaxsvccL xal avrjQrjxsvaL avtovg (og roaovtovg do- 
xstv aXXotoL yaQ avtoC t ix. ^etaPo?,ijg iyivovto xal 
ol yeyovotsg i^ avtmv Qv^nokLG^ivtsg V7t6 tijg Uoii- 
ddog ^A^Yivag. 

5 c. 21. "AkkoL 8s TtsQi ta TtoXs^Lxa avaCtQicpovtaL 
^sol firjxid'^ ofiOLog tov svOtad^ovg xal tov xatu Ao- 
yov 6toxat,6nsvoL^ taQa%codi6tsQOL di Ttag, 6 ts "AQrjg 
xal rj ^Evvos' xal rovroug d' sl6rjysv slg ta TtQay^ata 
o Zsvg iQsd^LOag xat aXXrilcov ta ^aa xal ovx axQYi- 

10 otov ovds totg avd^Qcoitoig s0%'^ ojtov trjv Sl^ oTtXcav 
dLaxQL6LV i^^aXciv, Xva ts ro ysvvatov xal avdgstov 
avtoL [ts] iv savtotg xaC ys iit aXXrikovg ro olxstov 
trjg slQrjvrjg sv da^svC^cj^L. dLcc tavtrjv fisv ovv aitCav 
ALog VL6g xaX 6 "AQrig TtaQadidotaL [ov xat dkXov koyov 

15 ri xal opQL^OTtdtQLg rj ^Ad-rjvd]' TtsQL ds trjg ^Evvovg oC ^sv 
(og ^rjtQog, oC d' cog d^vyatQog^ oC d' d)g tQocpov "AQSCog 
dLacpiQovtat, dLacpiQOvtog ovdsv 'Evvd> ydQ iOtLV rj ivi- 
stCa ^v^6v xal dXxrjv totg ^axo^ivoLg rj ;car' svcprjiiLO^^v 
d7t6 rou i]XL6ta ivrjijg xal iTtiSLxrjg sivat <^c3v6^a6taLy. 6 

20 d' "AQtjg tijv 6vo[La6Cav sax^v d7t6 rov aCQstv xal dv- 

1. 2. coj ^rj TOiovtovs S. h'c (oats toiovrovg (irj doyi. N^ — 
3. avfinoXiad^svTEg stalv Os. ed. {avfiTtodiad'. stalv c) 

XXI. 9. xal oux — 11. in^aXcov] ovx axQTjatov de tovto 
ovdl toig dvQ^Qanoig. tati yccQ ots trjv {[trjv] W) Sl' onXoov S. 
ifipdXXsL {-OL W )c — 11. hs^aXsv N^b' — lvo. [ts] Schm. c — 
12. avtOL ts O — 13, sv dafisvL^coaL Lang svaafisvL^coaL Os. ed. 
ivaaitsvL^caai a N^ h' svaafisvL^ovoL N svfisvL^coaL c — [ovv] 
Lhc — 14. 15. [ov H. a. X. — dd-rjva] c — ov tiat* dXXov Xoyov 
Lang [ov] v.at* aXXov Xoyov M V [ov] -Aat dXXov tQonov P [ov] 
xcfT* aXXov LN ov %at dXXov N^ ov xara d?dov G ov xat 

aXXo B Os. ed. — 15. o§QL(ionatQig (-15 MV; ofi^QLfiondtQig Nj_ 
L)bMV 6§QLiionatQLa P — 16. [mg] (irjtQog Os. ed. — 17. Slu- 
tpsQovtog a'V,^ diacpSQOvtss Ihc — 19. slvaL (ovoaaataL Lang 
slvaL [to.] — 20. ai'QSLv Os. ed. — dno tov d^q a 
EniAPOivm. 41 

aiQBiv ri CLTto xriq ccQYig^ 7] iati pXdprj, tj TtdXtv xav^ 
ivavTtG)6Lv, cxSavsl ia^SLXiOaoiisvcov avxov xav 7Cqo6- 
ayoQevGavxav diaexaxLXog yaQ xal Xv^avxixog xav 
7tQO6rjQfio0y,svov [yCvexaL ovv dno xov aQiSai^ o i6xLV 
a()^o(?at], xoLOvxov xd^a xivog ixoiiivrjg xal xrig 'Aq- 5 
^ovCagy Yiv i^vd^sv^av i^ avxov y£vi6d-aL. eCxoxcjg dh 
xal ^LaLg)6vog XiysxaL xal ^QOXoXoLyog, xal dXaXd^tog 
xal PQLT^Ttvog, ^eyC^xrjg iv xatg 7taQaxd^£6Lv vno xav 
Ha%oiiivcov dq)L£fiivr}g (pavrjg, od^£v xal ovovg XLveg 
avxfp 6(payLdt,ov6L dLa xo xaQaxcjd^g xal y£yc3v6v xrjg lo 
6yxT]6£Cig, OL 7tX£L6X0L ds, xvvag dLcc xo d-Qa^v xal ijtL- 
%-£XLx6v xov t,(pov. XL^d6d^aL d' V7t6 &Q(xxcjv ^dXi6xa 
xal Uxvd^cjv xal xcov xolovxov id^vcov Xiy£xaL, ^taQ* olg 

rj X(av 7toX£lLLXOV d6xrj6Lg £vd0XL^£t Xal x6 dv£7tL6XQ£- 

(psg XYig dCxrjg. yvna d' uqov (pa6Lv avxov oqvlv £LvaL i5 
dLa x6 7tX£0vd^£LV onov jtot' dv nxcj^axa noXXd dQi^t- 
(pd-OQa ?}. 

c. 22. M£xd d£ xavxa n£Ql xov TIOZEIJaNOE 
cb nat, X£Xxiov. nQO^CQrjxaL filv oxl 6 avxog i6xL xfj 
xsxay^ivrj xaxd x6 vyQov Svvdfi£L, vvv 6% naQa^vd-rj- 20 
xiov Touro. nQojxov ^£v ovv (pvxdXLOv avx6v inovo- 
lia6av, in£Ldrj xov (pv£6^aL xd ix yrig y£v6^£va rj iv 

1. o ioTL N^h' — §Xd§rjg N^b' — 2. uvtcov N^c — 2. 3. 
TCQoaayoQsvovTav c — 4. Sqoul b — 5. ccQfiooat] addit c: 17 
yccQ 8QaOTiv.r] Svvafng TCQOoaQ^o^SL to: wpayttara — evxofisvrjg 
Njb — 8. BQii^nvog Hom. N 521 §Qirj7tLog b ^orjTiiog a (iioniog c — 8. 9. [vno Tmv uaxofisvoav] a; V.^ in margine snpplet — 
9. Tivsg -iial ovovg Lb %ai Tivsg ovovg c — 10. ysycavov A. Nauck 
ysycavog {ysyovog G) O — 14. 17 tcov TioXsfifncav d V^ qtjtcov no- 
IsaiHoov Nl QTiTmv noXsficav N^b' tcov noXsiiiyimv rj c — 15. 
auTOv M Fj auTw cett. — 16. nXsovd^siv] nX. Ta oQVsa TavTa 
c — 17. ri d V^ ovTu Nl coOL N^b' ovtu anteced. siri nT(o^. c 42 KOPNOTTOT 

avtfj driXovotL ix^ag TtaQaitCa E6tCv' slta Bvo6C%?l-ova 
xal ivoGCyaiov xal GeiCCxd^ova xal tcvdxtoQa yaCag 
(og ov TCaQ^ dXXrjv altCav rcjv aeiO^cjv yivo^svcjv tj 
TCaQa Tr}v sCg tdg sv trj yfj 67]Qayyag s^TCtoGvv trjg ts 

5 d^aXdttrjg xal tc5v dXXcov vddtcoV 6tsvoxcoQOV^sva yaQ 
td sv avtfi Tcvsv^ata xal s^odov ^rjtovvta xkovsiC^ai 
xal QrjyvvOd-aL avrrjv jcocst, djtotsXov^svov sOd'^ ots 
xal ^vxrj^dtov xatd trjv Qrj^iV [svXoycjg vtco tivav 
xa\ iivxrjtdg siQrjtai trjg ^aldttrjg tiva roiovrov rjxov 

10 aTCorsXovGrjg, dcp^ ov xal rjxrjsa^a xa\ dydorovog xal 
noXvcpkoiC^og Xsystai'] svtsv^sv df sdo^av xa\ oi 
tavQOi avta iCQoGrjxsiv^ xa\ d^vovOiv avta tavQOvg 
TCtt^^sXavag did trjv xQOidv Toi; TCsXdyovg [xa\ stcsl 
dXXcog t6 vdoQ ^sXav sivai Xsyov6iv], svXoycjg i^drj 

15 xvavoxaCrov avrov sCqtj^svov xa\ sv sG^rjn Si6ayofis- 
vov roiavrrj' rovtov d' svsxsv xa\ tovg TCota^ovg 
xsQa6(p6QOvg xa\ tavQCJicovg dva7cXdttov6iV, (06dv 
pCaiov n rrjg (poQag avrcjv xa\ ^vxrjnxov sxov6rjg' 
xa\ yaQ 6 Uxd^avdQog TCaQa r<p noirjrfj 

20 rjQvysv cig ors ravQog. 

^car' dXXov ds rQonov yacrjoxog Xsysrai 6 Ilo^sidcjv 
xa\ d-s^sXiovxog vtco nvcov xa\ %-vov6iv avra ^A6(pa- 
XsC(p no6siddovi TCoXXaxov (o6dv stc avta xsi^svov 

XXII. 1. naqccixiog c nccvaiTiog Evdocia — 2. yaCrig h' — 4. 
5. xriq xs ^alaaarjg a xrjg [t.] d". b'c xatv &ccXocoar}g N — 6. iv 
arr^] iv ccvxoCg a' (Mt) iv avxcctg Os. — 8. gri^iv svXoycog N 
QTj^iv svXoyoag. c — vno xiv<ov 8s c — 9. ^vv,rixag Par. 3076 
(ivn-qxag IFNB (iVKT^xrjg M (ivK^xsg G (irjY.0Lxag c (ivnrjxLag 
'quidam (?) codd.' Villoisono teste — 15. xvavoxaixrjv avxov sIqj]- 
xaaL xat iv i. slaayovoL xoLavxjj N^h'c — 17. (aaavsi LV^hc — 
18. [avxav] h — 23. 24. dacp. [IJoaELd.] Os. ed. dacpali(o noo. h' 
dacpaldyiovg [noa.] c — 24. (aaavsl LV^bc 
EniAPOMH. 43 

rov d6(paX(Dg iiSrccvaL ra oixrj^iara inl r^g y^g [xat 
avrov 8iovrog\ rQCaiva d' avrov (poQij^a san nore- 
Qov inal xQavrau avrrj nQog rrjv rav lypvoiv d^ijQav 
Tj fog inirrjdsLov rovrov tov oQydvov nQog trjv xivrj- 
6lv tijg yrjg ovrogy (hg etQnjrai xal 5 

avrog d' ivvo^Cyaiog ixc3v xECQe06L rQCaivav 
riyetr ' ix d' aQa nccvra Q^s^eClLa x^ve \tvQat,e. 

[exetaC tLVog dnoxexQv^^ivov irv^ov avrrj re xal 6 
TQCrojv xal ^^^(pLrQCrrj, etrovv nXeovd^ovrog tov t (Jtoi- 
XeCov, dnb de rijg QvOecag avr^v ovrcag covo^a6}iiv(ov, 10 
elre xal naQ^ dklriv alrCav. 6 de TQCroav dC^OQCpog 
(01/ to liev exeL ^iiQog dvd^Qojnov, tb de xrjtovg^ ineLdrj 
xal to eLQriiLivov vyQov trjv ^ev cjcpelrjtLxrjv exe& 
dvva^LVy rrjv de ^XanrLxrjv.] xaXetraL d' evQv6reQ- 
t'og 6 no6eL6(DV dLa rb nldrog tou neldyovg^ (og et- 15 
QrjraL xal 

in evQia vcora d-ald66Yjg. 
XiyeraL de ix tovtov xal evQv^idav xal evQv^Cag, 
XnnLog de td^a dno tov taxetav trjv dta d^aldttrjg 1. 2. [h. avtov dsovtog] c x. avt(p S. G; (li} iatuvai (sic) 
JN^2 i^ margine addit — 2. (poQrjfiov Lb q^oQifiov V^ — 3. avr^ 
XQavtccL c — Kvtog S' Hom. M 28 8' avtbg — 6. evvoaCyaLog 
M.^ IvoaCyaiog — 7. Q^siLi^Xia Os. — 8. ix^^^^C tivog ah Six^- 
Tttt 8i tivog c exstai di t. Os. ed. — avti^ ts (in 1. er. V) a V 
altrjtsov Lb — 8. avti^ ts — 11. altCav'^ olfiai 8' dno tov 
tQCtayvog. svd^sv dficpitQCtJ}' 6 ds tQCtav siiovv dno trjg 
Qvascog {Qrjascog W) ovtmg (ovouaotat., nXsovdaavtog tov atoi- 
X^Cov, sits dno tov tQStv , to tQSfisiv, xara dvtCcpQaaiv c — 
9. dficpitQCtrj MV^ — nlsovd^ovtog^ nl. iv avtri MV.^ — 
Q. P — 13. 14. coqp. sxBt 8. t. 8. §XantiK^v 
8. ^X. Kl (o. 8. t. 8. §1. sxst b'c — 18. xax 
tovtov c — 19. innog 8s M^ b — ^uXdaarig O y. aiicpitQttri m v 
10. dno [8s] t. Q. 
a ^2 co. [s.] 8. t. 
tovtov LV,b Katd 44 KOPNOTTOT 

q)OQav dvai xad^aTtSQ iTtTCOig rj^av raig vavel %(>«)- 
ILSvav^ ivTEvd^ev jjdrj xal eni6xo7tov avtov elvai tc3v 
'iTtTcav TtaQade^a^svav tav ^eta tavta. keyetai de 
Ttagd tLai xal vvficpayetYjg xal xgrjvovxog ^ia tag Ttgo- 
5 etQTj^evag aitiag' vv^(paL yaQ eloiv at tav TiotC^cav 
vddtcov TcriyaC^ dno roi} del veai (paCvecd^ai 7] dno 
Toi5 (paCveiv ovtcag covo^aa^evai. [tdg de yaiiov^e- 
vag vv^cpag xaXov6LV dno rov vvv nQcotcjg cpaCve- 
Gd^ai xQvnto^evag tecjg.] tov d' avtov koyov exetai 

10 x«l t6 TloCeidavog vtov elvau tov Ili^yaOov, dnb tav 
nrjyav cjvo^aa^evov. dcd de trjv d^ecDQOV^evrjv ^Cav 
neQL trjv ^dkattav xal ndvtag TOi^g ^iaCovg xal ^e- 
yaKem^ovkovg yevo^evovg^ cog t6i/ KvxXcona xal tovg 
AaiGtQvyovag xal tovg 'AXcoeCdag, IloCeidavog e^v- 

15 %ev6av exyovovg eivai. 

c. 23. 'O de NrjQevg rj d^dXattd e6ti, tovtov cdvo- 
^aanevrj tov tQonov dno tov veted-ai di' avtrjg. xa- 
Xov0L de tov NrjQea xal dXiov yeQovta did tb SaneQ 
noXidv enavd^etv totg xvfiaGi tbv dtpQov' xal yaQ rj 

20 Aevxod^ea toiovtov ti e^cpaCvei, rjtig keyetai d-vydtrjQ 
NrjQecjg eivai, drjXovoti tb kevxbv tou dcpQov. 

c. 24. Uid^avbv 6e xal trjv ^AcpQod Ctrjv ^rj di' 
dXXo T£ naQadedoOd^ai yeyovvtav ev t/J d^aXdttrj rj 
ineidrj n^bg t6 ndvta yeviad^ai xivtjaecog det xal vyQa- 

5. noTUfiLcov G — 10. 11. dno S\ tcov nr\y. N — 12. nsgl 
T. ([t.] L) d^dlaaGuv a naQoc ttjv d-dkKGoav bc — 12. 13. (isyctX' 
fni§6Xovg c Toupius Struve — 14. 'jXmsidag Os. aXcoidag INB 
dXooiSag c M^ dXioadag V^ dXcoddag a dXatdag G 

XXIII. 16. %^dXaaaa O — 16. 17. lovofiaofiEvog Os. — 17. 
^i' avTijg Studemund Si' avTrig — 19. noXidv a V., noXiov Ihc 

XXIV. 2.3. ^aXdacrj — 24. nQog x6 xd ndvxa y. h' N^ ErUAPOMH. 45 

Giaq , a%BQ a^(p6tsQa daipikij Kata triv ^alattdv iatcv. 
iGtoxdoavto de tov avtov xal oC zficavrig avtrjv d^vyatsQa 
stnovtsg slvai' disQov yaQ to vyQov iatLV. ^A(pQo8Ctr} 
di iativ rj CvvdyovGa tb ocqqsv xal to d-rjlv dvvafiLg, 
td%a dLa t6 dcpQcadr} td GiiiQ^ata rc5i/ ^aav slvaL 5 
tavtrjv i6%riyiVLa trjv ovo^aOLav ^, (hg EvQLTCLdrjg vito- 
vosL, did to tovg rjtto^ivovg avtrjg dq)Qovag slvaL. 
TiaXkCotr] 8s naQdystaL did tb ^dlLOta aQrjQSxivaL totg 
dvd^QGiTtOLg trjv xatd ov^nkoxriv ridovrjv (og ndvtcjv 
tmv dkkav dLa(piQov0av. kiystaL ds xal (pLko^SLdrjg did lo 
tovto' OLKsta yaQ td ^SLdLd^ata xal rj CkaQotrjg tSv 
toLOvtcJv 6vv6dcjv i6tC. TiaQidQovg ds xal 0v^^(o^ovg 
tdg XdQLtag sxbl xal trjv IIsl&^x) xal toi^ ^EQ^rjv did tb 
nsLd-OL 7tQOodys6d-aL xal koyco xal xdQLOL tovg iQo^i- 
vovg rj dta t6 nsQL tdg avvovaCag dycjybv. Kv&iQSLa i5 
d' slQrjtaL dLa tdg ix tov iiC^S(ov yLvofiivag xvrjOsLg 
rj dLa t6 xsvdscd^aL td nokkd tdg tav d(pQodLoCav 
inLd^vfiCag. ix tovtov d' rjdrj xal iSQd trjg 'A^pQodCtrjg 
rj tcDV Kvd-rJQCJV vijoog sivaL doxst, tdxa ds xal rj 
KvnQog, Ovvddovod ncjg ty XQvtlfSL xatd tovvofia. rj 20 
ds nd(pog IdLov avtrjg oCxrjtijQLOv iotL, Ua^pCag ksyo- 
^ivrjg, tdxa xar' skksLxl^LV dnb toi) dna(pCaxsLv, iotLV 
dnatdv sxsl yaQ xatd ^lsv tbv ^HoCodov ^ ^SLdrj^atd 
t i^anatdg ts% xatd ds tbv "O^rjQOV TtQog xriv xov Ttavxcc y. NL ngos xijv xov nccvxa. y. atxiccv c — 

tol 

1. Q-ccXuaaav c — 7. rixxcofisvovg {M?) a rjvxofiivovg L Tjxxrjfis- 
vovg V rjxxTjfievovg bc — 8. dQrjge-KEvaL M^ J\ aQrjQrjyiBvai N^ 
aQrjQOKEvaL aN^ ccQaQrjyiivai b' dvrjQO-nivai, c — 10. Xsyexat de 
[naY] LV^bc — 13. ^x^'^^ a V^ — 20. xara xovvofia xfj HQVxpst 
Lbc — 23. Bxsi = yaQ xata fiev V bx^L (ihv yocQ xara b 46 KOPNOTTOT 

7taQ(pa6LV, 7] r' ^xXsipe v6ov nvzu tcsq cpQovsovrcjv. 
6 ds K86tbg L^ccg [ag'] olov xexaa^evog s6tlv ^ dtaxsxsv- 
trj^svog xal itoLxCXog^ dvva^Lv s%Giv tov 6vvdsLV xal 
CvOcpCyysLv. xaXsLtac d^ ovQavCa ts xal Ttdvdrj^og xal 

5 TtovtCa Slcc ro xal sv ovQava xal sv yfi xal iv d^aXdttrj 
trjv dvva^LV avtrjg d-scoQSL^d^aL. [dxvQOvg ds xal ovx i^- 
TtOLvC^ovg rovg dcpQodLGCovg oQXOvg' scpaaav slvaL, TtaQ^ 
oaov xav ri QadCa TtaQaOxsd-rjvaL ^sd'^ oqxcjv indys- 
ed-aL 0v^psprjxs rovg nsLQmvtag ag dv JtSLQCJGL.] JtSQL- 

10 6tSQa ds tav oQvsav %aCQSL ^idXL^ta tc5 xad^dQSLOV 
slvaL to ^aov xal (pLXocpQovrjtLxbv dta tav d)6avsl 
cpLXrj^dtav , dvdnalLv d' vg dLcc trjv dxad^aQ^Cav dlXo- 
tQCa avtrjg slvaL doxst. tc5v ys ^rjv cpvtav rj ^sv 
iiVQ6Cvri 8La tr]v svcjSCav ^JlcpQodCtrjg slvau dcsClrjTttaL, 

15 rj ds cpLkvQa did ts tovvo^a [, otL rc5 cpLXslv TtaQa- 
xsLpLsvag i^svfjvsxtaL,] xal insl JtQbg tdg tc5v 6tscpd- 
vG>v TtXoxdg stcod-a^LV avtrj ^dXL6ta xQrJ6d^aL. trjv ds 
nv^ov cpvkdttovtat trj d^sa nQ06cpsQSLv dcpo6LOv^svoC 

2. 3. r} 8iayi£vtr}(isvog c r} 6 SiaKsyievzi^fiivog LM 7] 6 xf- 
'Hfvrrjfiivos P — 3. noLHilog a n. ex Trotxticoi/ ras. corr. V 
nofnCXcav Lhc — 5. d^aXdaGrj ah — 6. 7. xat ovx iiinotvLfiovg 
a V^ [x.] ovx i(in. lc [x ] ovx inoivtfiovg h [x.] ov kch, tiolvC- 
fiovg N^ — 7. scpa6av Tovg dcpQoSLaCovg ooy.ovg slvaL Lhc — 
9. dg dv n. Lang olg dv n. ah [oig dv nsLQaoi] c olg dv nst- 
QLovxaL Sahnasius — nsLQooGL'] -cl i. 1. er, V.j, — 10. 11. tco xa^a- 
QSLOv SLvaL ah to Had^aQov slvaL c' — 11. to ^aov] nota mar- 
ginalis in P: yQ. oqvsov., in V: yp. to oqvsov — 13. 14. tjjv yisv 
fivQaCvr,v h — 15. cpCXvQa a V.^N.^ cpCXvtQa Nl cpCXritQa B cpv- 

XrjdivSQovxQU (i. e. cpvXrjtQa) G cpLXvtQLa c — xm cpLXsiv aV.^c 
to cp. Ih — 15. 16. na%SLiLsv(og N nsQi-KSL^isvcog L — 16. i^- 
fVTyvfyxTttt N — 16. 17. [tcov] atscp. Ihc — 17. (idXLata XQ- 
a V^ HdXXov -KsxQriad-aL Ih [ft.] 'ASXQr,a^aL c — 18. nv^ov h' nrj- 
^ov N — t^ 9". a Fj [t.] hsa Ih ta Q^sa c 
EmAPOMH. 47 

Tcag £71 avtijg tr^v Ttvyt^v. c. 25. Ovdsv ds TtaQa- 
do^ov al xoiavxri ov0rj avrrj 0vvti^ataL xal Cv^TtaQ- 
£6tLV 6 ''EQCjg, tcov nk£L6tcov nal ^AtpQodCtrig vlov avtov 
TtaQad^daxotcsv y og drj natg fisv iotL dLcc tb atsXrj tr^v 
yvcdurjv xal £V£l^a7tdtrjtov ^x£lv tovg £Q(avtag, itt£QO- 5 
Tog df, otL xovcpovovg 7toL£t rj otL (hg oQVLg d^l 7tQo6- 
LTttataL tatg dLavoLULg d&Qocag, to^otrjg d', iTtsl TtXrjyfj 
tLVL onoLOv d7to trjg 7tQo66tl^£Cog ot dlL6x6y.£V0L avta 
7td0xov6Lv, ovTf 7tXr}6Ld6avt£g ovd-^ di^d^^voL tav xa- 
Xcov, dXXd ^axQ6d-£v avtovg id6vt£g [" a-nodLdotaL ds lo 
xal Xafi7tdg avTc5, 7tvQovv doxovvtt tdg ipvxdg]. "EQCota 
d' avtov ^iQijad-aL 7tL%-av6v d^to trig iTtL^rjttjO^og tSv 
iQco^ivcov tdtt£taL yaQ i7tl tov ^rjt^LV to iQ£LV, (ag 
£l'Qr}taL TO 

"l(pLtOg avd-' L7t7tOVg iQ£COV — , 15 

ivt£v&£V, oiftat, xal trjg iQ£vvrjg ovo^aO^ivrjg. xal 
7tk£L0vg $£ "EQcot£g TtaQadtdovtaL dta trjv 7tolvtQ07tLav 
tcov iQcovtcov [xal to 7tokXotg tOLOvtoLg o^tadotg x£xo- 
Qrjyrjad^aL trjv 'AcpQodLtrjv]. xak£ttttL ds xal "IfL£Qog 
£itovv 7taQd to X£6^aL xal cpiQ£6^aL iTtl trjv d7t6kav- 20 
6lv tov OQaCcov covo^aa^ivog £l't£ xatd iiC^rj6LV trjg 
7t£Ql trjv didvoLav ix6td6£cog (og ^£ficoQ()J6d-aL TtSQl 

1. dn' avT^s Schm. — rrvyijv Clauserus nvyfirjv 0; N^ ad 
aqpoff. in margine scripsit: religiose ohservantes, item ad nvyfirjv 
inter lineas: pugnum; N^ marginali illa nota deleta inter lineas 
scripsit repudiantes et pugnum in pugnam mutavit 

XXV. 2. 3. GvunccQSGTi.] oviinccQayLvsrcci c — 6. dsl a av 
N [«.] b' c — 8. avt^ a V^ Nc avrol IN^ h' — 10. dnodidoxai, 
Lang avadCdoTai — 11. [xat] c— avxa)] -oigN^l — 15. sqsojv] 
Si^i^iisvog Hom. qp 22 — 18. sq(ovxcov (sQ(ii^x(ov V)aB sqcoxcov 
NGc — x6 noXXotg ac to5 n.lh — onadoig a V^ onaSov {-08- 
G) h' bnadov Nl — 22. d>g fisacoQaad^aL Lang %al (jLSficoQi]- 
cd^aL {fis- iiOQ. P) ab <og dvafiSficoQSLad-aL c mg (isfiayQ^a&ai Os. 48 KOPNOTTOT 

ravtrjv Ilod^os d^ aito rrjg rcav (pLXrj^dtcov fit^aiJ(?£og, 
od-£v £0XE trjv K^rjdiv xal 6 naTniag, rj dno Toi5 noXka 
nvvd-dv£0d-ai jtSQl rdov iQOfisvcov tovg iQavtag [xal 
avtSv ixsLvcov, jcodsv SQ%ovtai xal itov rj0av]. 

6 "EviOi df Tial Tov oXov %60^ov vo^i^ov0iv "EQcata 
sivai, xaXov rs xal inacpQodirov xal vsaQOv oVra Kal 
nQS0^vrarov d^a ndvrov Tcal noXXo xsiQri^svov nvQ\ 
xal raxstav a0nsQ dno ro^sCag ij 8id nrsQov rrjv Xivrj- 
0iv noiov^svov (c. 26.) roi;rov d' dlkog sivat xal rov 

io*'j4rXavra, drakaincoQcog dnodidovra rd Kard rovg ifi- 
nsQiSxo^svovg iv avro koyovg yivo^sva xal ovrca xal 
rbv ovQavov ^a^rd^ovra, s^siv ds xCovag ^axQag rdg 
rav 0roixsCcov dvvd^Sig, xad'^ dg rd ^sv dvcocpsQrj 
£(?rt, rd ds xarcocpSQrj' vno rovrcaz/ yaQ diaxQarst^d^ai 

15 ror ovQavov xal rrjv yrjv 6Xo6(pQOva d' avrbv stQrj- 
0d-ai did ro nsQl rcov bXav (pQOvrC^siv xal nQovosi0^ai 
r^g ndvrov [avrov] rcoi/ ^sqov 0orrjQCag. ix d' avrov 
rdg nXsiddag ysyovsvai naQi0ra(isvov on ndvta td 
d0tQa nXsCova ovta iysvvrj0sv, ^A0tQaCo ts xal &avfiavti 

2. nanaq a nanag {-ovs B -on- W) cett. — 3. 4. xal ccv- 
Tcov iv.BLV(ov O xal ccv x(ov i%8LV03V Os. y,ai nsQi avrmv s-ksl- 
vovs vel xal nsgl avxmv iy.sivcov xovg SQCOfisvovg Villoison. 
Vide ne totum quod est de 'ifisQoj et Tlod-a} comma sit eicien- 
dum — 8. dno xijs xo^siag bc 

XXVI. 9. xovxov aNiC xotovxov Os. — 9, 10. [xov] ar/lai/Ta 
XFj bc — 11. iv avxip Os. — xai ovxco {ovxcog a) xal ab xal ovxm 
[■nai] c [x,] ovr. x. Os. — 12. xov ovQavov x. o. xal tjjv 
y^v Os. — 15. xov ovQ. x. xijv yrjv a' V^ [x. o. x.] xrjv yijv blc 
— oXoocpQova LNG — 16. xov oXov Schm. — 18. naQLGxafis- 
vov Lang naQiaxafisvovg aNc naQiGtdfisvoi Eud. naQioxdaLv " 

{-ai G) N^b' — 19. daxQULco V.^ daxQsco M daxQsa PV^GW 
aaxQSco LB daxQSco N — Q^aviJiavxL N^ &avp,avtig (sed av non 
pur.) G dd^dfiavxi (in 1, er. T') aNc 
EniAPOMH. 49 

6 ccvtog oyv' ovts yccQ X^tatai, to Ovvolov avrjQs^ri- 
tog vTtaQxcav^ sl xal otc ^ah^ta sv ^s^7]xsvai doxsl 
Kal aadksvtog slvac, d-av^aa^ov ts totg i(ps0t<baiv 
iitl triv dLccta^iv avtov TtoXvv s^Ttotst. c. 27. Tovtov 
slvav xal rov Ilava, STtstdrj rc5 navtl b avtog satc. 5 
Kal ta ^sv xdto Xdoia xal tQaycodrj dcd trjv tijg yfjg 
daavtrjta ^xsiv^ td d' dvc3 dvd^QGino^OQtpa did t6 sv 
ta aid-SQL to rjys^ovLKov slvai tov koO^ov, c dr} loyi- 
Kov s0tL. kdyvov ds Kal oxsvtrjv avtbv TtaQSiadysad^ai 
did tb Ttkijd-og ovnsQ slXrjcps ansQ^atiKcov loycov Kal lo 
tcov Katd 6vfi^i^iv fl avtcjv yivo^svcav. sv tatg sq'^- 
lioig ds diatQi^Siv ^dXiGta trjg ^ovotrjtog avtov did 
TOi^TOv 7taQi6ta^svr}g' slg ydQ Kal ^ovoysvijg 6 KoO^og 
sOti. tdg ds Nv^(pag diCJKSiv, snsidr] %aiQSi tatg sk 
T^ijs 7% vyQatg dvad^v^cdasaiv , cov xcoQig ovd' otov i5 
t' iatl^v avtbv 0vvs6tdvai' tb ds GKiQtrjtiKbv avtov 
Kal TtaiKtiKbv trjv dsl KLvr^aiv tcov okcov s^cpaivsi. 
vspQida ds rj TtaQdakrjv avtbv svrjcpd-ai did trjv noi- 
KilCay tcov datQCOv Kal tcov dkXcov XQCO^ditcov d dsco- 

1. 2. dvr}Q£(iaTog G iv i^QSfiiqGSi Schni. — 3. ccadXsvTog L 
a V.2 dncoXsvTog N Vi ccnoXsvTog GJB^ dnoXaTog c anoXviog Eud. 
cLTsXsvTog B — d^ccv^nafjLov ts aV^ ^. Ss ceit. — icpsGTmaiv 
Struve scpsaTccaiv 

XXVII. 4. 5. 6. [tovtov slvcci — 6 avTog saTi xal] N^^ — 
4. ToiovTOv Os. ed. — 6. did t6 rr]v b' — 7. 8aavTr]Ta (sed S 
in V non satis genuinum) a d^gaavTrjTa NBc TQaxvTrjTa N^G 
— 9. Xayvov [d?] N XsysTai [ds^ G — 14. di(ov.SLV V^ di(6%si 
— 14. 15. £x Trjg yrjg vyQaig dV sn [r.] yfjg v. {[vyg.] B) 
Lb £X [t. y.] rav vyQmv c — 15. [cov jjcopig] N — ov8' oiov 
[ts — 17. Htvrjaiv] LV^Nc ovdsv [r — 17. y,ivr]aiv] Nyb' — 
17. naLHTLy.6v M nrjy.Tiyiov V^P nr]drjTL}i6v Villoison — aisl 
MV^ — sv,cpaLVSi b — 18. naQdaXrjv d V.^ n:dQSaXiv INBc 
naQddXL=.v (sine dubio script. extabat ri) G — 19 et p. 50, 1. 
'9'80)^.] Q^soiQSL rovg N^ V^ 

CoENUTTTS, ed. Lang. 4- 50 KOPNOTTOT 

Q£LtaL iv avta. 6vQi7ctYjv de slvai ta%a ^ev dca t6 
vTtb TCavtOLGJv dve^av dtaTtvei^d^aL, td%a d' iitel triv 
i^^eXsLav dyQLOtpavri xal avCtriQav «AA' ov TtQog 
iTtideL^iv e^ei. rw de iv totg oQeGiv avtov xal totg 
5 OTtrikaCoLg dLaLtdod^aL xal t6 tijg nCtvog 6te^^a iit- 
rjxokovd^rjaev, oQeLov tL xal ^eyaloTtQenhg e^ovtog 
tov (pvtov^ etL de t6 IlavLxdg leyead^aL taQa%dg tdg 
alffVLdCovg xal dloyovg' ovtco ydQ jtcag xal at dye- 
XaL xal td alnoXLa TttoettaL i^6q)0v tLVog £| vkrjg ri 

10 T(5v vTtdvtQcov xal (paQayycadav toTtov dxovOavta. 
oCxeCog de xal tSv dyeXaCcov d^Qe^^dtcov avtov iitC- 
CxoTtov iTtOiijGavto, td%a fiev did tovto xal xeQd- 
Ctrjv avtbv xal dCxrjXov TtXdttovteg, td%a de tb dLt- 
tbv tcov i^exovtcov iv avta cjtcjv alvLtto^evoL. — 

i5"l6cog d' dv ovtog xal b IJQCaTtog eirj, xad"^ ov TtQo- 
eiOLV eCg cpcag ndvta^ tav aQxaCcjv deiSidai^ovcog xal 
ddQCjg did tovtav d icpQovovv TteQl trjg tov ;co(?^oi> 
(pvGecag TtaQLGtdvtcov. i^cpaCveL yovv tb ^eyed-og tav 
aldoLOv trjv 7tXeovd^ov6av iv tw &eip aTteQ^atixrjv 

20 dvva^iv, rj d' iv totg xoXnoig avtov jtayxaQTtCa trjv 
da^CXeiav tcov iv tatg oixeCatg oQaig ivtbg rot) xoX- 
Ttov (pvo^evov xal dvadeixvv^evcov xaQTtcov. TtaQeiC- 
dyetat 6\ xal avtbg (pvXa^ tcov te xtjTtcov xal tcov d^- 

1. iv avTM (ex -rj corr. 31) a N^W^c iv ccvzij IN iv ov- 
Quvca Struve — [p^-d] ^' — ^- ^X^'-'^ V^LNc — rc5 dh b' ro 
ds aNc — 8. ovxtos a — 10. vTtdvzQoiv'] nsxQmcov G — x6- 
noav'] xovtcov LV^ — 14. iv ccvxcp a [«,] a. bc — 16. deiGL- 
daiiiovcav Checozi d' slcl daifiovcov c — 17. adQog G ccSqov Che- 

fXr 

cozi ccBqoi Eudoc. codd. — diu xovxcov (dia L) a Sid xoiovxcov 
Sehm. dLansxTjs b avxov Sl' c — 19. xi^v nXeovd^ovaav iv xa 
^s<p a V^ X. nX. iv x. aldoicp lc [x. nX. iv x. %■.] b 
EniAPOMH. 51 

ItsXov, ijtsidr} xara rbv ysvvavTcc ioti xat ro Oco^hv 
d ysvva [xal tov z/tog ivtevd^ev aof^Qog eivai leyo- 
^evov], xal tb ^ev 7toXv(pOQOV xal xad^agbv at a^jteXoi 
7taQL6ta6i, ^dkiGta 8e tb TtotxiXov xal eTttteQTteg xal 
QadCav trjv yeveocv Ttoiov^evov ol xrJTtoc, toiavtrjv cog 5 
eitLTtav avtov xal trjv eod^fjta e%ovtog. dgeTtavov de 
ev tij de^ia %£t(>t TtQOteCveu jtoteQov enel tovtco XQav- 
tau TtQbg trjv xccd^aQCcv tav dfijteloav r/ inel xatd tbv 
trjQovvtd tC iott xal xa^^coTtlCGd^aL TtQbg docpdkeLav 
avtov Tj cag trjg avtrjg dvvd^ecjg fietd tb iveyxelv td lo 
oi^ra ixte}ivov0rjg avtd xal cpd^eLQOvarjg. — ^Aya^bg ds 
^aC^ov ritOL TtdkLV 6 xoa^og iCtL ^qCQ-ov xal avtbg 
totg xaQTtolg rj 6 TtQoeCtag avtov koy og^ xa&^ o6ov 
datettaL xal dia^eQC^eL tb iTCL^dlkov dya^bg dLaLQe- 
trjg v7tdQX(0v. TtQoOtdti^g 6e xal OcjtrjQ tcSv olxeCov i5 
ictl to Go^leLV xakog tbv lSlov olxov xal vTtodeLy^a 
TtaQexsLV eavtbv xal totg dXXoLg. tb de trjg ^A(iak- 
xteCag xeQag olxetov avrc5 cpoQrj^d icStLV, iv « d^a 
Ttdvta dkdrjaxeL td xatd tovg olxeCovg xaLQOvg cpvo- 
lieva, aAA' ov TteQL ev tt avto yLvo^ieva, JteQl nokXa 20 
8e d^-Qoog xal TtOLxCka^ y\ iTtel i^TteQtodog d^akdvvet 

1. xal %axa tov ysvvavra a — 2, xal kvtov diog Os. — 
cattrjQ sIvuL XsystaL Gerardus Vossius — 6. avtav N^LV^ — 

8. dtayiccd^aQ6iv Os. ed. — 9. Ha^conXiataL lc y,a%'(onXitai N — 
10. mg triq avtriq MV^ insl triq avtfiq P (og trjg toiavtrjg Ibc — 
14. datSLtai aV^ dsLtai {dst ts N^B^) Ibc — 15. vnaQxsi {-si 
i. 1. er. B) N<^h' — 17. naQSxsi N^B — 18. (poQrjfia a V., cpQO- 
vT^fia Ibc — 20. dXX' ov nsQl tv rt] xai dX lac. nsQi lac. O 
— uvtav N^Ij avtov c — yLvofisva GN^ ysvofisva B yivofisvov 
INc yivofisvov aV^ — 21. xal noLHiXa f/ Lang x. noLHtXa [rj] 
Par. 3052 xal noL^LXXsL {noL-KiXsi N noiHLXog M noLmXia c) O 
yial noLv.LXXsL ndXiv Schm. — 21. snsl s. a V^ {insl] s. Nlc xal 

4» 52 KOPNOTTOT 

Ktti Ttdkiv KSQat^ei Tcdvxa ?} dLoc tr^v yLVO^evrjv £| ccvtov 
nQog tb Ttovetv itQotQOTtriv ag tav dya^av ^rj ^ala- 
XL^o^evoig jtQoayLvo^evav. 

c. 28. 'E^rjg de TteQl ^HMHTPOE xal 'EatCag, « 

.') Ttal^ leKteov exateQa d' eotxev ov% eteQa tijg y^g el- 

vat. tavtrjv nev yccQ dtd to eGtdvat dLa navtbg ^EGtCav 

TtQoOriyoQevGav of itaXaLol [rj dLa tb tavtrjv vnb trjg 

(pv6eGig e0cotdt(o ted^etad^at rj dLcc tb eit avtrjg d)6avel 

inl d^eiieXCov tbv okov e^tdvat xoo^ov]^ dcd de tb ^r^- 

10 tQog tQonov (pveLv te xal tQecpeLV ndvta ^i^^rjtQav 

OLOvel yijv ^rjteQa ov6av rj ^rid) ^rjteQcc tcj xal av- 

trjv Kal td en avtrjg dcpd^ovcog ecpet^^aL totg dv- 

^QC^noLg datetdd^aL xal daCvved^aL [rj en avtrjg dt^eLv^ 

o eOtLV evQC^xeLV, d enL^ritov^t]. naQeL6dyetaC te rj 

15 fiev ^EatCa naQd-evog dta tb trjv dxLvrjoCav ^rjdevbg 

elvac yevvr}tL7C7]v — aal tovtov %dQLV xal vnb naQ^-e- 

vcav veoxoQettaL — , '^ <^^ ^rj^rjtrjQ ovxetL, dXkd tr\v 

KoQtiv tetoKvta oiov trjv Koqov [r\ n^bg tb tQecpeed^aL 

B. b' N^ — p. 51, 21. ccfiaXdvvstccL LV^ dficcXdvvrj P — 1. xat 
ndXiv (an ndXiv xat?) xs^. Lang ^ jr, x. r| [ndXiv^^ v.sq. 

Schm. V.EQCcit£C] -ELV P Cp&SiqBL VSQCct^SL G — [?^*] SlK [t.] C 

XXVIII. 4. nsql rriq J. Os. ed. — 6. 8loc ndvxcov hcLV^ — 
8. sGoaTdtco (I0OT. M) aV^N^ iaoatcctcc INB (isGatccta GN^ 
(isaaLtdtoi vel sv (isaaLtdta) Os. — 10, drifirjtQa a' V^ — 
12. sq)Lsad-aL Schm. — 13. SatSLaQ-aL (ex dait. corr.) M daL- 
Tsta^aL PlNGc SLaLtsla^aL B — y.al daCvvad^aL aBc x. ddv- 
vvad-aL G [x, S.] N — rj tm in' avtfjg Schm. — 14. snL^rj- 
tovaL] i^r}tovai N^ — naQSiadysTai Ss Pc — 14. 15. 7} (isv 
U'V^ r](iLV Ibc — 15, n. ovaa Struve — naQd^svoov'] -ov LV^ 
N^ — 17. dr](iritriQ (i^qtrjQ ovaa ovnstL naQd^svog, dXXd xal t. 
X. T. Struve — 18. olov tr]v -hoqov (t. voQrjv N^ M in con- 
textu; tov hoqov M in margine et c; in V -ov non satis 
genuinum est) rj nQog t6 TQsrpsaQ-aL (^rcQog t6] nQoatQstpsaQ-aL 
EniAPOMH. 53 

fisxQi' ^oQov vXtj]. t6 d' det^cjov nvQ aTtodsdotaL rfj 
^ECxLcc dia tb xal avto doxstv slvai [ov], T«%a d' 
inel ta TtvQa iv xoG^c) Tcdvta ivtevdsv tQi(patai xal 
dtd tavtrjv v^piotrjKSv 7] ijcel ^SLdcoQog iGti xal tjKKOV 
iirjtrjQ, olg aitiov tov ^ijv t6 itvQcodig i6tL. CtQoyyvkrj 5 
de TtXdttstaL xal xatd ^i6ovg idQVBtaL tovg olxovg 
did t6 xal trjv yrjv tOLavtrjv slvaL xal oi^TOg idQvCd^aL 
6v^7tS7tLXrj^svr}v, od^sv xatd ^LfirjaLV x] yrj [ts] xal x^^v 
TtQOOriyoQSVtaL. [tdxcc Ss 17 ^^O-wv djtb tov ^^fte^y-^-at 
^'TOt %G)()£ri' Ttdvta ixXrid^ri, (hg stQr^taL t6 10 

ovdbg d' d^cpotiQovg ods ;t£t(?fTat.] 
^vd^svstaL ds 7tQ(6trj ts xal i^xdtri ysviod^aL ta sig 
tavtrjv dvakvs6d-aL td dit avtrjg yLVO^isva xal i^ av- 
trjg CvvLOtaCd^aL , xad^b xdv taig d^vaiaLg oi "EXXr^vsg 
djtb 7tQ(6trjg ts avtijg i]Qxovto xal sig iaxdtrjv avtr^v is 
xatiTtavov. 0tiii^ata d' avtfj Xsvxd 7tSQLXSLVtaL ta 
<5ti(ps6^aL xal xaXv7tts69ccL 7tavtax6d-sv avtrjv V7tb toij 
Xsvxotdtov 6t0LXSL0v. rj fiivtoL ^rj^rjtr^Q xatd tb dva- 
dotLxbv tcjv 67tSQ^dtG)v sido7tOLOV^ivrj Ttdvv oixsiag 
si^dystaL 6tdxv6LV i^tscpavco^ivr}. tovto yaQ dvayxaLO- 20 
TttTOV G)v xsxdQL6taL totg dvd^QGJTtOLg rj rj^SQog tQO(prj, 
i6tL. tavxrjv ds ^vd^svstaL 67tSLQaL dtd tijg oixov^i- 
vrjg 6 TQL7tt6Xs^og o 'Eksv6LVLog dvapL^a^d^rjg avtbv 

P) ^^XQ'- y^oQov vXj] aNc [otov t. x.] tijv (corr. ex tij G) nQog 
to tQ. (i. X. vXrjv (ex vXtj G) b' N^ — 1. unoSidotai, b'c — 
2. avtijv M^c Schm. — ov rajja S'] avto xal Schm. — 3. iv 
t(p ■noGfjLcp c — 6. rjg ac 1] Struve — 6. tdQvtai c — olv.ovg ab 
(O[iovg c §oofiovg Gale — 7. tSQVGd-ai Lang tSQvsad-at — S. rj yij 
[te] xat x^- Schm. [17] y^ ts xat x^^"^ ^^ — ^- ''^^X'^ ^^ ^ x^,^"^ 
dno tov jfftfff-S-ai Schm. tdxa Si rj x^^'^ <^^o tov jjftff^at a^V^ 
t. Ss dno tov x^^G^^^ ij VV ^^^ — ^2. nQcotrj ts xat a'Vj nQO- 
tBQa xat Ibe — 23. [6] TQint. aV^ 54 KOPNOTTOT 

inl TtteQCJtav dQaxovtov oxv^^ '^^ ^i^^rjtQog. eocTce 
yccQ TtQcotog tig tcjv TtccXaLCJV dQaxetv xal avvievai 
d^eov tivog eTcl ^etecoQoteQav enCvoLav ava^L^a<5avtog 
tbv (ieTaxeLQL(j[i6v trjg TCQLd^rjg [, ov tQonov tQL^eTai jcal 

5 dLaxQLveiai [dLcc tov eig tbv aeQa avaQQL7ttel6%^aL'\ aitb 
tav dxvQov]' [dto ocal KQLbg eTtLtrjdeLog e^eL jrpog tijv 
0jtoQdv'] evtev^ev de triv 6vo^a6Lav eikritpev^ 6 tQL- 
tl^ag tdg ovXdg' ovXal de leyovtai aC XQLd^al' 'EXev6lv 
de 6 toTtog, ojtov jtQcStcjg evQed^rjOav. [eocli]^rj xal rj 

10 /Jri^ritriQ ^Elev6LVLa d7t6 trjg avtod^L TtQoitov elevCecog 
yevo^evrjg totg dvd-QCJTtoLg eCg dvd-QCJTtLVOv ovtog ^lov.] 
aQTtdaaL d' 6 "ALdrjg trjv d^vyateQa ti]g zfi^^ritQog e^v- 
^ev&t] dLcc tbv yLvo^evov enl xQovov tiva tov aneQ- 
^dtov Tcatd yrjg d<pavL6^6v. TtQoGeTtXdad-rj d^ rj Kat- 

15 7](peLa trjg d^eov Kal rj dt« tov xoO^ov ^rjtrjOLg. tOL- 
ovtov ydQ tL xal itaQ ALyvTttCoLg 6 ^rjtov^evog Kal 
dvevQL6x6^evog vitb trjg "l0L6og "OOLQLg e^cpaCveL Tcal 
TtaQa QoCvL^LV 6 dvd ^eQog TtaQ^ ^'^ ^rjvag vTteQ yrjv 
te xal vTtb yrjv yLvb^evog "AdcavLg^ ditb tov ddetv totg 

20 dvd-QcaTtOLg ovtcog covo^a6^evov tov ^rj^rjtQLaKov xaQ- 
Tcov. tovtov de Ttlij^ag xaTtQog dveketv keyetai did 
t6 tdg vg doxetv XrjL^oteLQag elvaL ^ tbv trjg vvecag 

2, Sqcckslv] Sqcc(18lv lc — 4, TQL^stai — dLa-KQLvsTCiL Lang 
TQL^ojxevrj — dLccyiQLvofiivr} O — 6. Post dxvQoav aliquid deesse 
censet Gdle — Slo y,aL aV odsv kccI Lbc — yiQiog aN^ et ^ 
•KQL^T] b' N^c — 8. iXevGlg c — 9. i-nX. dh v.. b'c — 10, iXsv- 
CEcog aNc svQEasojg b' evq. N^ — 15. 16. tolovtov yccQ tol 
Lbc — 19. adtiv NPB ddsLv MV{?) adsLV corr. in aSsLV G 
clSslv Lc — 20. covofia6(isvov (-og NV^c, unus Eud. cod.) tov 
drjfiTjTQLayiov {drjar,TQSLav.ov Nl drj(ir}TQLy,ov M) v.aQnov aNc 
{ovOfiaGfisvog tov 8. Y.aQitov b' — 21. tovtov 8s nXr]^ag {-aaa P) 
"KDCTtQog dvsXsLV aV.^ tovtov 8s vg nXrj^ag y.al nQoaavsXsiv Ib 
[t.] vg {mg W) 8s nJ.rj^ag nQoaavsXsiv c — 22, [SotiSLv] b' EniAPOMH. 55 

odovta ccivLtto^evcjv avtcjv, vg)' ov xata yijg XQVitts- 
tat to 07tsQ^a' dtatstdx^at de codf, TtaQa ts trj 'A(pQo- 
dCtri tov IfSov XQOvov fisvstv tbv *'A8Giviv xal TtaQcc 
tfj nsQ6s(p6v7], di^ riv slito^sv altCav. SKaXsaav ds 
nsQescpovrjv triv tijg .drjfirjtQog d^vyatsQa dta to snC- 5 
Ttovov sivai Kal Ttovcov olatLxr^v trjv SQya6Cav rj tcd 
sx Ttovov vTto^ovrjv (psQsad-ac. vrjatsvovGL d' stg tcfiriv 
tfjg zlri^ritQog rjtoc ysQaCQOvtsg avtrjv IdCco tQoncp tivl 
ccTtaQxrjg [rj] dta rov TtQog ^Cav rj^sQav ditsxsij^aL tcSv 
dsdo^svcov avtotg vn avtrjg rj xat svXd^siav ivdsCag lo 
TtaQSLOslrjXv&otog tov f d^sov' sitSLdr] 8s sGnsLQOv^ ^^V' 
Qovv aTto tcSv IdCov xq^cjv, xad-o TtaQcc tov tov aitoQOV 
xaLQOv tr^v soQtriv avtrjg dyov0L. nsQl ds to saQ ty 
XXorj ^rj^rjtQL d^vovGL ^std JtaLdLag xal xaQag^ Idov- 
tsg x^od^ovta xal dcpd-ovCag avtolg sXitCda vTtodsL- is 
xvvvta. svtsvd^sv ds xal 6 Ukovt og trjg zi^^rjtQog 
viog sdo^sv slvaL. xalcog yaQ sfQrjtaL to 

2. Siazizccyitoci, h' — 3. 4. nocqd Tfj cpsQascpovj] (sed prius <p 
in 1. er.) P — 5. cpSQas(p6vr]v — rr/v trjg Srjfi^qtSQOs b'c trjv 
[t.] drjfirirsQog NV^ t. [t/Js] Si^firjtQog L — 6. 7. novcov [olari- 
y.rjv — in novtov'] N^ — 6. [Tr^v] sQyocaiccv LV^N^h' — 7. vno- 
fiovrjv N^^' VTtOfiovrjg aNc — 8. drjfiTjtSQog V^bc — rjtot ys- 
QULQOvtsg (hoc nou satis pur. in F; ysQOv i. 1. latoi) avtrjv a 
ri ysQcctQOvtsg avtijv c r^toL ysQOVtsg avtrjv N ot ysQOvtsg avtrjg 
N^ b' — 9. [?)] dicc tov Schm. 7] Sia to — nQog (iiag rjfisQav 
L nQO (iiag rjfisQag a V — 11. naQSiasXrjXvd^otog tov dsov LN 
naQSLOsXrjXvd^otog trjg d^sov b' nQoasXrjXvd^orog tov d^sov a'V 
naQSLCsXrjXvd^Lag trjg d^sov N^ nuQcc rrjg d^sov nots ysvofisvrig c 
— snsLdl Ss N snsLSij [Ss] b'M — 12. [xQsav] h XQWdtcav 
Os. ed. — Totum locum desperatum sic constituit Schm.: nQoa- 
sXrjJ.vd^otog tov anoQOv sxsiv fir]Ssv ansiQaL, dcpaiQSLV dno rmv 
iSiojv xQ^f^^^i de (iiXrov pro dsov cogitavit Studcmund — v.a9o 
xai nsQl c — 13. trjv soQrrjv rrjg X^Qag dyovai Schm. — 14. Sri 
(i^rsQL cLNG Srjfi^trjQL B — [xal x^^Q^?] Sclun. — 15. x^oa^ 
XX. nccvra vel rov anoQOv Os. — 16. 17. r. S. vibg sSo^sv slvaL 56 KOPNOTTOT 

6itov Ttal xQid-ijg, co vrJTtLE, nlovtog agiGtog. 
xal ivavtCov ncog B6tL ta XL^cottsLv to TteQLOvOLd^e- 
(S^aL^ etg o xal ajtLdcov 6 'HaCodog (prjaLV 

'EQyd^ev, naQ07j, dtov yavog, o(pQa as Atftog 
5 sxd-aLQT], (piksri ds a' svjcXoxa^og ^Tj^t^trjQ. 

^vovaL d' vg syxv^ovag t^ ^i]^rjtQL Tcdvv OLXsCcog, ro 
noXvyovov xal svavXlrintov xal rsXsatpoQov naQLatdv- 
tsg. dvatLd^saaL d' avt^ xal tdg ^rJKCDvag xatd Xoyov 
To ts yaQ atQoyyvlov xal TtsQL^pSQsg avtmv TtaQCatrjaL 

10 To axrj^a Tijg yrjg acpaLQOSLdovg ovarjg, 7] ts dvco^alL^. 
tdg xoLXotrjtag xal tdg s^oxdg tav oqcdv, td d' svtog 
totg dvtQcodsaL xal vjtovo^OLg solxs, aTtSQ^atd ts dv- 
ccQCd^^rjta ysvvaaLV SansQ r] yrj. dt« ds tr}v dcpd^o- 
vCav Ttov aitrjQCJv snavaavto ol dv&QcoTtoi dvanoQLatov 

15 xal d^q)Ldi]QLtov tr]v tQOcprjV s^ovtsg^ coats xal avv- 
tLd-s^svoC tLva TtQog dkXi^Xovg nsQl tcov xatd td tjqo- 
tQLco^sva ^stQcov xal diavs^o^svoL td ysvvco^sva dL- 
xaCoog dQ%Yiyov sXsyov vo^cov xal ^sa^mv tr]v /Iri^ritQav 
avtotg ysyovsvaL' svtsv^sv d^sa^od-stLv avtrjv TtQoa- 

20 riyoQsvaav olov vo^od-stLV ovaav, ovx OQd^cog tLVCOv 

d^sa^ov vTtoXa^ovtov stQrja&aL tov xaQTtov dno Toi) 

avtov dnotCd^sad^aL xal d-rjaavQC^sad^aL. [^vatrJQLa d^ 

aysLV rJQ^avto avtij fpLkoaocpovvtsg^ dfia tfj svQsasL 

tcov nQog tov pCov xQriaC^ioov xal tfi navrjyvQSL ^^at- 

T. SrifiriTEQog viog stvai [iS.] LV^h r. 8. sIvul vtog [1'^.] c Xiys- 
tcLi X. 8. slvai vtog unus Eud. cod. — 3. cprialv {cprjGL P) cprj' 
V) ac icpT} h — 5. cpiXssi ING — 8, tovg /ttryx. h' ~ 12. TOLg] 
Tonoig Struve — 14. [ot avd^QcoTtoL] LV^hc — 16. 17. ■^qotqlco- 
(isva a F^ dXXotQLOiyLSva Ihc — 17. 18. xal dL-naLCog LV^h dixatcos 
8sc-- 19. svTSv^sv d-safi. aV^ s. = &. V s. ov d^. L s. svds- 
cfiod-STiv b svt. xal ^safi. B^c — 21. vnoXa^ovtoiv Q^safiov P 
['&•.] vnoX. c p6v EniAPOMii. 57 vtsg cog ^ccQtvQLCi) xQ^^^^ol rov Ttenavod^ac iiaxo- 
^ivovg avtovg alXrikoig jcsql tcjv avayxaCov ^vOiav 
te, iotL xsxoQrjod^ai' md^avov yccQ ivtevd^ev covo^do&aL 
ta ^v6t7]QLa, od^ev xal [ivoCa naQa tLOLV rj ^r^^TjtrjQ, 
7] ccTto Tov /u.co0£cog delo^aL ta dvO^v^fikrjtov tL e%ovta.^ 5 

c. 29. z/t« 88 tavtrjv trjv aitCav xal ix ®i^Ldog 
kiyetai 6 Zevg yevv^OaL tag "SlQag, vq)' oov ta dyad^a 
Jidvta xad"^ rnidg coQevetaL xal cpvldttetaL. xaXettai 
d' avtav r] ^ev Evvo^Ca dno trig toi) iitL^dXlovtog 
dLave^r]6ecjg, r] 8e ACxy] dito Toi5 dC%a xoQCt^etv dit lo 
dXXrikcov tovg diacpeQO^ivovg, rj de EtQrjvrj dnb tov 
Sid koyov xal ov 8l' oTtlcav dLaxQCveod^aL TtOLetv ['ixd- 
kovv yaQ TOi/ loyov eLQrivYiv\ [6 8e itoleiLog dno rov 
Ttokkovg okkvvat ovtcog cjvo^aOtaL rj dno rot; nakd- 
^atg CTtevdetv TteQtyCvead^aL tav ivavtCcov]. is 

c. 30. OixeCcjg 6' e8o^ev EiQrjvrj xatd tt xal 6 
zJLOvvGog elvat, tcov rj^iQcov divdQcov inCaxoTtog av 
xal dotrjQ d^eog [, xal dtd tavta OJtovddg Ttoiovvtaiy 
devdQoxoTtovvtat yaQ al xi^Qat totg jtoki^oig' iv eiQ^vrj 
de xal td tSv evco%Lav d-dkkeL, olg dvayxaLotatog 6 20 
olvog iotL. tvyxdveL de 6 AiovvOog rjtOL [dLovv^og 

4. SrnirizriQ] 8. Xiyixui Ml — jLtvffm na^d [r. — 5. dv<y|v|Li-] 
^XrjTOv XI k'x. Ni 

XXIX. 7. 6 ^svg XsysxccL Ibc — 8. yiad^' rifiag {v(i. B)N^h' 
■naQ-' rjutv LN rjfitv (i. 1. er. lato V.^^aV^ iv rjfitv c — 11. xov 
dLaq)8gofi8vov LV^b — 13. xov X. 8.] x6 Uysiv siqslv A. Nauck 

XXX. 16. ^So^ag N — SLgrjvrjv b' EiQTjvrjg B^ — 17. slvai xav 
aV^ av xav Ih' avxwv N slgjiG&aL xa>v c eIvul d>g xav Schm. — 
18. xat Slcc t.] insl ds v.al dLa Tavra c insl yial S. t., toto hoc 
commate post 6 olvog iaxt posito, Schm. — 20. avayxaioraTov 
Pc — 21. xvyxdvsL ds 6 d. {dvov. P) a V^ x. ds xal 6 S. Ib x. 
ds xal d.c — 21 et p. 58, 1. [rjxoL SLovy^og eov] rj olov Schm. rjxoi 
diovv^og cov r) olov Os. r]X0L Siovv^og oov r} [oiov] c rjxot, diovvaog 58 KOPNOXTOT 

av 7]] olov diavv6og TtaQcc rb diaCvBLV rj^ag 7}dEG)g rj 
cjaavsl didkvCog xeKlri^svog, acp' rig (xqxVS 3««' Iv^lov 
avtov xal Xvatov S7tcov6[ia0av [Ivovxa rag ^SQifivag]' 
nvsg ds (paGtv dito rov tov /ICa TtSQi rb NvClov OQog 

5 (pijvai TtQCjrov rr^ d^Ttskov TtaQslrjlvd^svai rovro rb 
bvo^a sCg rrjv avvri^siav. Isysrai, ds did Ttvgbg Ao- 
ysvd-rjvai, [rb d^SQ^bv avrov xal TtvQGjrtxbv rav rs 
acy^drcov xal rav ^l^vxcov TtaQiardvrog rot; ^vd-ov — 
bvrcDg yaQ olvog ri itvQl i'6ov [iivog sxsc xard rovg 

10 jTOLrjrdg — ,] sQQacpd^slg d' sCg rbv ^rjQov rot) z/tog 
sxsL rsXsa^poQrjd-^vaL [dLd rb TtSTtaCvsO^aL xal rsXsLOV- 
ad^aL rbv Oivov, f st ydQ ^ij itscpvxora ysvvatov dito- 
rt^s^svov^ drsXrj d' oSg TtQog rrjv XQ^^^"^ GvyKO^LOd^svra 
rdds], STtsl 7tQ(6rrj ^sv avrov ysvvrjiSCg sOrLV rj xard 

15 7tS7tav6Lv rrjg oTtciQag^ rjrtg yCvsraL xav^drcjv dx^a^ov- 
rcoVy dsvrsQa d' r] xard rrjv ^tdrrjaLv, sx^Xl^o^svov 

{8vov. P) cov »/ olov a [i^tol diov.] mv jj olov N 7]rot [dLOv. 
tov r) olovl y — 1, 8ia.vvGoq h' didvrjGog aN diccvvaog {Siov. W) 
xig c — diCiCvsiv\ diccvvsiv cum Hemsterhusio Mehler (p. 135 
ed. Heracl. All. Hom.) — 1. 2. rjdsoag r) (aoavsl Ibc rjdscog rj 
naQcc xo xrjv didvotccv e7to^§QStv -kccI ■nutcc^QSxsiv saxrjyiag xrjv 

TtQoarjyoQiccv dno xrjg voscog rj aaccvsl aV^ — 2. dQxrjg] ccS^ a 

— Xvoiov P Xvasiov MV^ dXvaiov Ibc — 3. Xvaiov] dvatov G 

— cog Xvovxa x. fi. N^B — 4. [xov Sia] P — nsQc xb vvaiov 
N^h' nzsQvvaiov N nxsQviaiov IM nsQi xov nxsQvCaiov P slg x6 
aCxiov {avxiov W) c — 5. cpvvai hc — 7. avxov LV^N avxo 
N^ h' — 7, 8. xiov xs acDfidcxojv y.al xmv ipvxmv a V^ x. x. a. 
[x. X. 1/;.] IN X. [xs] afO{idx(ov [y.. x. tp.'] h'c — 10. xbv dibg P — 
11. [Sioc xb — 14. xdds] Schm. — 12. olvov] o. xotg (irjQotg «x 
dsvTSQOv c Schm. — s( yccQ (irj (st firj yaQ M) aN ag yccQ firj 
NB Schm. xal yccQ (iri G — ysvvatov] xsXstov Schin. — 14. 
xaSs aN xi^vds N.^h' [x^^vds] Schm. — 12. 13. 14. st yaQ — 
xdSs] nsnavd^stg yccQ nQOxsQOv oTt dxsXi^g san n^bg ^^^cn', 
vaxsQOv Ss naxrjd^stg xotg noai xsXsiog yCvsxat c — 14. av- 
xmv Nlc EniAPOMH. 59 

totg 7to6lv avtov, xal toiovtov tu ex tov hijqov Gvv- 
£y,dB%E6%^ai deovtog. ^qo^loq ds xal Bdxxog xal "lax- 
Xog xal svfog xal ^apdxtrjg xal 'lo^axxog Kakettai 
dLCC to TtoXldg toiavtag (pavdg tovg natovvtag avtov 
TtQCJtov, SLta tovg eog ^ed^rjg ^etd tavta xQG>^^^ovg 5 
dtpLevaL. t^g d' iv totg notoLg jtaLdLag, elt' exatd- 
Oemg Ovijl^oXov ei6LV ol 2JdtVQ0L trjv 6vofia0Lav i(Sx^~ 
xoteg dito tov 0e6rjQ£vaL xal ol UxiQtol dito tov GxaC' 
QeLv xal OL ZlXtjvoI dito tov GiXaCveLV xal oC UevtdaL 
dito tov 6eveLV^ o eOtLV OQ^dv. d^d tovtov d' toog lo 
TtaQi^tataL to G)(javel ^et exXvCecog xal ^rjlvtrjtog 
TtKQdcpoQOv tcjv TtLvovtov. tovtov Se evexev xal d^rjXv- 
^iOQ(pog (lev TtkdttetaL^ xeQata de excov, aGdv tovg ^ev 
tovovg dito^aXkovtGiv tcov ^e^vOxo^evov, ^Ca de X9^' 
lievcov xal dvGxdd^extov tL xal oQ^rjtLxov exovtav. xal i5 
to ^ev tijg e6d^rjtog dvd-tjQov TtaQCatrjat trjv noLXLlCav 
trjg OTtcoQagy rj 8' ev totg TtXeCatOLg tov itkaG^dtov 
yv^votrjg tov itaQa tovg Jtotovg yLVo^evov d7ta^q)La- 
6^bv Tov Tpo^jrov, xad^o doxet xal t6 ^oivog xal dlrj- 
d-eia' eCQrjad-aL, tdxa dLa tovto xal ^avteta e6d^' onov 20 
Tot5 ^LOvvOov exovtog. to dh d-OQV^oadeL tov ^ed^v- 
(Sxo^evov oCxetov Tt edo^ev e^eLv xal 6 tov QontQOv 
ipocpog xal tv^iTtdvov, d TtaQaka^^dvovOLv eig td OQyLa 
avtov. ;^()c5i/T«t 8e itolXol xal avkotg TtaQa tijv Ovy- 

1. xoiovzo xt ah — 2. [xat Ba.v.x.'] Os. ed. — 6. xriq d' iv 
xoig noxoig naidiciq Os. ed. x. d' sv x. xonoig naiSiag a xaig iv 
xotg noxoig nuLdtaig (praecedentibus nexa) Paris. 2860 xaig iv xotg 
xonotg naidiaig (nsS. W) IbW— 10. [S' l'caig] b' — 13. ag av a V^ 
cos Ibc — 14. fisd^vofisvcov Ib (isd^vovxcov c — 16. 17. xrjv jrotx. 
nagtGXTjGi xr}g 6n. Lbc — 18. naga xovg xonovg LV^c nsgl 
xovg xonovg b — 20. IW oxs LV^bc — 22. k'xstv] stvat Os. 
ed. — Qonxsmv N gonxmv c gofi^oav N^ b' — 24. avxav Os. (cf. 60 KOPNOTTOT 

xo^idrjv xov TcaQTtov zal alloig tOLOVtOLg oQydvoig. b 
de d-VQ0og i^(paivei to ^rj dQX£t(jd^aL totg iavtav nool 
tovg TtoXvv olvov Tiivovtag^ tav d' v7to6triQLOvvtc3v 
avtovg d£t6d-aL. tcvlg dl tav d-vQGcov xal inidoQa- 

5 tidag XQVTtto^dvag VTtb totg (pvlXotg £%ov(5iv (hcdv xal 
odvvri^poQOv tLvog iod^' or£ KQVTtto^ivov tfj TtaQa trjv 
7toXv7to6Lav CXaQotrjti eig v^Q£ig ivicov xal TtaQaxoTtdg 
ifiTtLTttovtcjv, dcp^ ov drj ^aLVoXr^g t£ 6 zJi6vv6og ixXr^d"»] 
xal MaLvdd£g ai 7t£Ql avtov yvvatx£g. 7tkdtt£taL d£ 

10 xa\ viog xal 7tQ£0pvtrjg dLa to 7td0rj rjXLxia ^tQo^cpo- 
Qog £ivaL, tcov u£v vicov ka^QOt^QOV avt(p %Qa)iiivG)v^ 

tCJV dl 7tQ£0^VtiQC3V r]dLOV. OL dh ZdtVQOL 7taQ£L0' 

dyovtui talg vv^cpaLg i7ti^iyvvfi£voi xal tdg ^£V 7t£i- 
Q(DVt£g, tdg d£ ^£td Ttaididg ^iat,6^£V0L ta trjv TtQog 

35 ro vdcoQ XQaOLV TOt' o/Voi> 6vvu)(pd^aL xQr}6i^r]v ov6av. 
tdg §£ 7taQ8d?i£Lg v7to^£vyvvov6i ro5 ^iovv6(p xal TtaQ- 
axokov^ov6ag £i6dyov6iv rjtoi did tb TtoixiXov trjg 
XQOidg, cbg xal v^^Qida avt6g t£ 7t£Qi^7ttai xal aC 
Bdxxai, >J G)g xal td dyQtcotata rjd^rj trjg 6v^^itQ0v 

20 oivc36£CDg i^rj^£Q0v6r]g. tbv ds tQdyov avta d"vov6L 
dLa t6 Xv^avtLxbv dox£tv tcov d^^tiXcov xal tatv 6v- 
xav £Lvai Tovro tb t^ov, xad^b xal ixdiQovt£g avtbv 
£ig tbv d6xbv ivdllovtai xatd tdg ^Attixdg xco^ag oi 
y£CJQyol v£avi6xoi. td%a df dv xaiQOL tOLOvtcp d^v^ati 

25 o jdi6vv6og did tb bx^vtixbv £ivaL tbv tQdyov, d^p* 

Xen. Hell. 3, 12) avtiov ab avrov N^c — p. 59, 24. nagcc] neQt a 

— 3. vnoaxrjQi^ovzcov Os. ecl. — 5. vno xmv qpvUcov LV^bc — 
ag av a'V.^ cog Ibc — 6. vnoyiQvnxo^svov ciV^ — 7. 8. i-Ant- 
nxovxav (Js. ed. — 8. (laLvcolrjg xs 6 6. aV^ (iaiv6Xf]g (-(6Xr]g l) 
xE xat o $. Ib %ai (laivoXrjg 6 8. c — 13. [xat] raff (jtev n. Schm. 

— 15. Gvvcacpd^at Lang avvrjrp&at — 16. vno^svyvvaai Os. ed. 

— 18. avxog [xs] c — 19. f] tog [xal] a — 24. x^iQV ^^ EmAPOMH. 61 

ov xal ovog sv rcctg Tto^Ttatg avvov d-a^L^si ocal ot 

<paXXol avxa avattdsvTai xal xa (palXaycayta aysxai' 

xivi]Ttx6v yaQ itQog 6vvov0tav 6 olvog, dta rovr' ivtav 

'l^mxotvrj ^vovTGDV ^tovv0co Tcat 'Ag)QodttTj. 6 dh vaQd^rj^ 

dta tijg 6xolt6tritog tav xcjXcjv i^cpalvst to tfjds xa- 5 

xstas TtSQtq^SQo^svov tmv las^vovtGiv \a^a 6s xat sXa- 

(pQovg xal svpaatdxtovg avtovg slvat]' ttvsg ds (paotv 

ott xal to avaQd-QOv [^sv] tijg laltag avtiav [(o6avsl 

ccQd^Qa sxov] 7taQt<Strj0tv. OQSt^pottot d' sial xal (ptXs- 

Qrj^iot at Bdx%at dtd to ^rj iv tatg TtoXsOtv, aAA' inl lo 

tcov xcnQtciv ysvvd<3%^at tov oivov. dtd-VQa^Pog d' 6 

^tovvGog sxlrjxtri notSQov (hg tb dt^vQov rot) o^rofia- 

rog dvacpatvav xal sx(psQo^v&stv td djtoQQrita Ttotcov 

Tj (hg dt^ avtov xal snl tdg d"VQag dvafiatvovtcov tmv 

vscov tJ s^^atvovTOV stg avtdg, o scttv s^TttTttovtov i5 

xal dtaCaXsvovTcov rd xlst%-Qa. xa^atQSttxog ds itav- 

tog ovttvo0ovv vTtaQxcov sdo^s xal TtoXsfitatrig slvat 

xal JtQdotog xatadsdstxsvat tbv sv tatg TtoXs^txatg vt- 

xatg dyo^svov d-Qta^^ov. 6 ds d^Qta^^og dnb tov 

d-Qostv xal ta^pt^stv trjv xXrjOtv sXaxsv, od^sv xal iv 20 

totg xatd tcov TtoXs^tcov %Qta^potg 01 TtoXXoi dvanat- 

atotg axcoTttovtsg ^^(^coi^rafc. xal trjv xtttav ds (og XdXov 

2. cpuXXocymy la M^B cpaXaydyia G acpaXayayia c cpaXXaa- 
ycoyia IP cpaXXayycoyia JVFj cpaXXaycodia M^ — 3. 3ia tovto 

h'c — 3, 4. kvLOL X. ^VOVOL N^BG.^ ivLOOV Y.. fli^VOVTCOV c — 6. 

7caQacpBQ6[ifvov a V^ — 7. Bv^aGX(iv,xaq N syi^aazccKxag l — 
[avxcyvg] Os. ed. — 8. avaQQ^QOv] svaQd^Qov Schm. — 9. a. fii] 
ixov B.^ uQd-Qa excov c Schm. — 11. x^Qo>v h — dL&-vQa(i^os 
[S'] c — 12. TT^oTE^ov a — 13. ccvacpaivcov B., ava^aCvcov 

— 14. 8l' avxov xat BnL xag -9'.] in' avxbv %ai dia [t ] d". Schm. 

— 16. dLaaaXsvovxcov x. %X. v.al s^ninxovxcov Schm. — 18. iv 
xaig 7ioXsiLLV.atg VLyiaig PV^ sv xaig noXsfiLyiaLg (corr, in iv xoig 
noXsfiLv.oig MV) [v.] Mlbc sv x. noXs (iL-iiaLg nofinaLg Gale — 21 
OL noXXoL A. Nauck noXXotg — 22. yiixxav] vCxxav LV^ 62 KOPNOTTOT 

o()V£OV xa^L£Q0v6LV ccvta xal ^aGcaQea xaXovaiv anb 
tov pd^eiv xal BiQacpKotriv dno tov bqiv dfpiivai. tc5 
;(trrta de atscpetaL dLcc tr^v TtQog trjv d^TcaXov s^(pS' 
QELav avtov xal trjv TtQog rorg potQvg o^oLotr^ta tav 

5 xoQv^ficov [' TtecpvTce ds xal G(pdlkeLV td dsvdQa, dvsQ- 
Ttcav dfc' avtwv xal TtSQLTtXsKo^svog ^LaLOtSQOV tolg 
TtQs^voLg]. r« ds d^v^sXLxd dxQod^ata rov ^lovvgov 
\tSQa%svsL dtd trjv TtQog tdg d^aXucg OLXSLOtrjta avtojv, 
olov adrjg xal XLd-dQag' ^td yaQ t dvad^7]^ata dat- 

10 rog'. ^vd^oXoysLtaL d' otL dLaOJtaad^slg vjtb tSv Titd- 
vav Ovvstsd^rj TtdlLV VTtb trjg ^Psag, alvttto^evcjv tav 
TtaQadovtov tbv ^vd^ov ott ot yscoQyoL, d^Qs^^ata yrjg 
ovtsg, Gvvex^av tovg ^otQvg xal rov ev avtotg ^lovvOov 
td ^BQrj eicoQLGav dit dXXtjXcov, d drj TtdkLV r] slg tavtb 

15 0VQQV0Lg rov ylsvxovg Gvvriyays xal sv Gcj^a f| avtcSv 
dnstslsos. xal 6 JtaQa ta TtOLrjtfj ds ^vd^og, djg cpsv- 
ycjv nots tr^v AvxovQyov sTtL^ovXrjv 6 ^sbg sdv xatd 
d-aXdttrjg, sld'' r] SstLg avtbv dLeacoaev, s^cpavij tr^v 
dLdvoLav 's%SL. tLd-rjvaL ^sv ydQ sl6l tov ^lovvGov 

20 ai d^TtsXoL' tavtag d' 6 yivxovQyog tQvyrjtrjg cov sGkv- 
lsv0s Ttal dTtSKoO^rjGsv, sld'' 6 olvog ^aldttri ^Lyslg 
d6(paXcog dTtstsd^rj. xal TtSQL ^lv jdiOvvGov toOavta. 
c. 31. 'HQaxXrjg d' sGtlv 6 iv totg oXoLg ^,6yog 

1. ^aaccQsoi — 2. ilqacpLuzriv a' — p. 61, 16 — p. 62, 2. 
ytlsld^QU. 6 dh d-Qicc(i^og uno xov — ccq)isvai. yiccd^cciQStiKog d' 
— ccyofisvov d'Qiccfi§ov — 2. 3. tco ds xiTrco c — 10. 11. ti- 
tdvcDv [avvsrsd^ri — 12. naQadovrtov] N^ — 12. naQa8iS6vx(ov 
N^ — 13. §6tQvas h' — tov sv avTco LV^N^c tovg svavxL G 
tov sv6vtog Gale — 14. r] ([17] P) stg tavto aV^ rj slg avt6 
Ibc — 15. avQQSvcLg — 17. IvnovQyoav LV^^N^ — [6] d^sog LV^ 
bc — idv ytata] stg to Y,ata LV^b stg ta xaTa c — 19. slai t. 
d.j.T. d. slaiv h' — 20. TavTOfff Schm. tavtr^g — 21. ^-aXdaaiiJ 
EmAPOMH. 63 

xad"' ov rj (pv6Lg LGyvQcc xal XQatccLK i6tLv [xal anegL- 
yevrjtog ov6a], ^stadotLxbg l^xvog xal xolg xata {itQog 
xal aXxrig vTtaQxcov. co^o^a^taL 6s ta%a a%o tov dt«- 
tSLVSLV slg tovg rJQaag, cog avtov ovtog tov xXsL^s6d-aL 
tovg ysvvaCovg JtOLOVVtog' rJQCjag yccQ sxdkovv ot jta- 5 
kaLol rorg adQOvg totg 6co^a6L xal tatg ipv^atg xal 
xata tovto tov ^sCov yivovg ^sts^SLV doxovvtag. ov 
dst ds vno t^g vsotsQag L6tOQCag S7iLtaQdtts6^aL' dLcc 
yccQ aQSt^v rj^La^r) trjg avtrjg ta dsa 7iQ06riyoQCag 6 
^Akxiirivrig xal 'A^q)LtQvcovog viog, ujct€ dv6dLdxQLta lo 
ysyovsvaL td tov ^sov IdLa aTto tcov JtSQL tov iJQCoog 
L6t0Q0V^svov. td^a d' dv r] ksovtrj xal tb QOJtaXov 
sx trjg TtalaLag dsoXoyCag STtl rovroi' ^stsvrjvsy^isva 
sI'y}. [6tQatrjy6v yaQ avtbv dyad^bv ysvo^svov xal 
nolkd ^SQYj trjg yrjg ^std dvvd^sog STtsld^ovta ovx ^^ 
otov ts yv^vbv sdo^s jtSQLsXrjXvd-svaL, ^vka ftoroi/ 
G)JtXL6^svov, dkkd totg STtL^tj^oLg roi5 ^sov fistd tbv 
dna^avatL^^bv vTtSQ tav svsQystov^svcov xsxo^iiri^d^aL^ 
6v^^oXov 6' dv sxdtsQov strj Qco^rjg xal ysvvaLOtrjtog' 
6 fisv yaQ Xscov tb dXxL^cotatov tcov d^rjQCcov i6tC, ro 20 
ds QOTtaXov ro xaQtSQcotatov tcov oitXcov. xal rolorjyg 
d' dv b d^sbg 7taQSL6dyoLto xatd ts ro Ttavtaxov dt- 

XXXI. 1. ■nQatciicc (xparEam L) iariv xai ccitSQiysvvrjros 
{-otog P) 0V6U iistadotinog (-r; T) a yiQutatd setiv dvC%ritoq 
(sed hoc voc. in 1, er. N) v.al dnsQiysvrjtog ovaa fist. bc xq. 
SGtiv dviHTjtog ytal dnsQiysvrjtog oov, nstadot. Schm. — 2. 3. x. 
t. H. [i. [xai.] dXyifig L x. tr^g yiata fisQog dXv.rjg b' xal aix^s 
xat totg yiata fiSQog ScJim. — 7. 8. ov [Ssl] Ss Ibc — 8. sni- 
taQ.] s. dsL N.2 b' — vno [t^$] c — 9. 10. 6 'Al-Ayi. Schm. [6] 
a. O — 10. coaTf Schm. (ov tods O — 14. [otQatriy. yuQ — 18. 
xfxoff/Ltf/ff-S-at] Schm. — ysvo^. dyad-ov c — 16. sdo^av aVc — 
^vlo)] ^icpSL Schm. — 18. yisyioa^iiad-ai'] yisHOfirjaQ-ai N xfxo- 
fiiad-ai (in marg. addito xfxojLir;) B x£xoff|Li^'xaci Schm. 64 KOPNOTTOT 

LKVEi^d^ai Kccl xccta to Bvtovov ti BiEiv xal trjv tav 
PeXcjv (poQccv ['6tQati]kdtrjv d' ovx aXoyov tocovtoLg 
onloig Ttsjtoid^ota slg tag TtaQatd^sig aTtavtdv]. Oixsccog 
ds TtaQsdoaav avtbv K6ol trj "H^rj avvoLXOvvta mg 
5 blo<5%SQBGtSQOv \avtbv'] trjv didvoiav ovta, ag eiprixai 

vsav tL dQav ^sv svtovcDtsQai x^Qsg, 
il;vxal d' d^SLVOvg tmv ysQaLtSQCJV itoXv. 

vTtovom ds xal trjv %aQ 'Ofi(pdkrj XatQsCav sxslvcj TtL- 
d^avcotSQav slvaL TtQoatjxsLV ^ s^cpaLvovtcav TtdlLv dLa 

10 tovtov tcjv nalaicjv otL xal tovg laxvQotdtovg vTto- 
tdttSLV dsL savtovg rc5 loyG) Kal td vjtb tovtov TtQoC- 
tatto^sva TtOLSLV, st xal d^rj^vtsQOv tL xatd trjv d^sco- 
QLav Tcal trjv loyLTcrjv CtcsiIjlv 7tQ067tL7ttSL Trj oftgjf], rjv 
OVK dtOTtog dv 86i,aLSv 'O^cpdkrjv 7tQO(5rjyoQSVKSvaL. 

15 tovg 8s dcodsxa dd^Xovg svdsxstaL ^sv dvayaystv ovk 
dXkotQLag sjtl tbv d-sov, cog xal KXsdvd-rjg S7tOLrj6sv' 
ov dsLV ds doKst Ttavtaxov svQsaCkoyov TtQSO^svsLv. 

1. 2. [xat] tijv rmv §. cp. Sclwi. — 2. [xat] aTQUTrjlarriV 6' 
v.al GTQccTrjXdTrjv [d'] Schm. — aXoyov Os.- evloyov — toi- 
ovvoLs aV^ TOVToig IN tovtois toLS N^h' — 4. 5. [oogl 6l. Ibc 

— 5. [avTov] c A. NaucJc — oXogxsq^sgtsqov — 6. svtov]c6ts- 
Qai G — (os SLQrjTat Lang (os yocQ ovrtos yaQ {ovtu, quod 
antecedit, omisso) A. Nauck — 6. vimv toi aN^ — 6. 7. at %st- 
Qss ovTco ipvxccs d(i. c — 8. [xat] Trjv na^' o^cp. Ibc — 8. 9. 
Ttid^avcoTaQOV V^ — 9, xai. nQoai^v.siv JB — 10. xal t. lax- (in V 
xal postmodum insertum videtur) Ib — 11. 12. nQoataTTOfisva 
a'N^b' nQaTTOfisva INc — 13. Tfj 6fi(pij Schm. t^ oficprjs P Tris 
6ficp^S cett. — 14. ovH aToncos dv do^aisv] ovx STSQav dv S6- 
^ai(isv {do^aisv Kud.) c — 6(icpccXov aN^c — 15. ayaysiv Pc 

— 16. aXXoTQLcos Ib -Covs c ccXXotqlov M dXXoTQta P — 17. ov 
dsLV ds doHSL B Os. ov 8sl Ss 8ov.slv N.^Gc ov 8slv 81 8ohslv 
aN — navTaxov Ibc nccvTcov a — nQsa^svsLv] sv litterae non 
satis genuinae in N nQsa§vTr]v c — t6 svQsaiXoyov B; exspe- 
ctes Tov svQsaCXoyov EniAPOMH. 65 

c. 32. ^Exo^Evog xoCvvv, co taxvov, ^AIIOAA^N 6 
tjXloq iatcv, "AQts^Lg de 7} aelrivri' dia tovto yag xal 
to^otag avtovg a^cpoteQovg TCaQT^yayov, trjv co^avel atpa- 
aiv TtoQQG) twv axtcvav aivLttoiisvoL. xaXovvtai 8s 6 
ILSV \riliog'\ snatog [dia tovto^ , r} 6s STcdtrj tc5 sxadsv 6 
dsvQO dcfisvaL xal ditoGtskksiv to (pag, a6ts itaQa- 
xsifisvcjg xal sxatrj^oXovg avtovg TtQOCriyoQSvxaCiv. 
svLOi ds tbv "Exatov xal trjv ^Exdtrjv dkkcog itv^oXo- 
yov0iv, (og tcov tsd^Si^svov avtotg ta ovo^ata tavta 
sxdg avtovg slvai svxoiiivov xal trjv i^ avtcov /3Aa- lo 
prjv 117] TCQOOnskdt^siv avtotg' doxovac yaQ xal cpd-SiQSiv 
s0d'^ ots tov dsQa xal tcov Xoi^ixcov xataatdoscov at^ 
tiOi yivsod-ai' dio xal tovg o^stg d-avdtovg avtotg 
dvstid-s6av OL TtdXac, xal 6 ^roti^T^g (og Siicpavsg tL iv 
ta XoLfiip TtaQSLCdysL tov ^AxLkksa kiyovta otL ^rjtr}- i5 
tiog ^dvtLg, 

og X sfjtOL otL toOCov ixco6ato ^otfiog 'AjtoXkcov. 
tovtov d' svsxsv oHovtaL xat sv(prj^L6^6v trjv ^isv^AQts- 
^LV aTto Tov dQts^istg TtOLstv, i(5tLv vyLstg, covo^dad-aL, 
tbv d^ 'ATtoXXcova (og d7tokvov%'^ rj^dg tcov voCcov 20 
ri dnskavvovta d(p rj^ov avtdg [^ aTtoXkvvta] tavtrjg 

XXXII. 1. co zi-Kvov'} ovvTsxvco Gdle — 5. [810. xovx6\ Schm. 

— 9. xs&£ifisvcov aV^ xe&SL^aozcov Ibc — 10. avxovg aV^ ccvxoc 
Ibc — 13. yivsaO^ai ac yvvsa&cci N ysvsad^cci b' — 14. v,al 6 noi- 
Tjxrjg (xat i. 1. lato er. B) aV^B v,al <ag 6 n. IN ag 6 noirixr^g 
N^G — 15. 16. ^rjxrjxsog ^dvzig d ^r\zr\zsov fidvxsig mut. in ^r]- 
xrjxsog fidvxig V ^rjxrjxsov [idvxsig rasura mut. in ^rjxrjxsov fidv- 
xr}v N ^rjxrjxsov (idvxiv {-rjv G) b'Lc — 18. svs-na b' — 19. [noL- 
siv'] b' — 20. dnoXXvovd'' NL — 21. dnoXXvvza M^c anoX- 
Xavxa {dnoXXdvxa N\ in FP hoc marginale: IV rtvt dnsiXXavxa) 

tct 2 

aN dnoXXovxa G dnoXXovxa N^ dnoXXov B dnoXovovxa ViJlois. 

— xavzr^g aN zavzagN^ zavzag zavzr^g b'c — xszsvxs {-zsv- i. 1. 
CoENUTt7s, cd. Lang. 6 66 KOPNOTTOT 

rstevxivai r^g TtQoCrjyoQiag, Ka%'^ ijv evvoiav Tcal Jtac- 
riGiv ixXi^d-ri aal iatQog sdo^ev alvat. tivhg ds avtod^ev 
'AitoXkGiva avtov ajco tov aTCoXXvvai, cpaolv eiQrj^d^ai,' 
zal yaQ roi/ djto?.Xvvta tavtrjv trjv dLaKOG^rjCcv roi;- 

5 Tov elvai did roi' diat^i^eiv ddiaXeCTttag Tcdvto^ev 
avtrjg t6 vyQov Kal ta ald^eQi %Q06Katatdtteiv' td%a 
d' av Tcal dnb tov dnXovv xal Xvecv t6 Cvve<jt6g tijg 
ov0iag rj Tcal to 6x6tog (oGav aTtXcjv ecQrj^evog efrj. 
olxeicog de Tcal ddelcpovg avtovg TtaQecGriyayov e^g^e- 

10 Qetg dklriXoig ovtag xal o^oeidrj Xivrj6iv TCivov^evovg 
xal dvva^iv 7taQa7tXr]6iav ev totg oXoig e%ovtag xal 
tQe(povtag o^Oicog td ejtl yrjg. eld"' 6 ^ev 'AitoXXcov 
aQQrjv dvejtXdad-rj, ^eQ^oteQOv av TtVQ xal dQaOtiXca- 
tSQOV, ^ d^ "AQteiiig ^rileia, d^^XvteQav xal dod^ev^ 

15 trjv dvva^iv e%ov6a. ^ovTtaidog d' rjXiXiav 6 ^AitoX- 
Xcov e%ei^ xaO"' iqv Kal ot dvd^Qcoitoi eveide6tCLT0i eav- 
tmv cpaCvovtau' KdlXiCtog yaQ 6cpd"rjvai xal veaQcotatog 
ictiv 6 r]kiog. ^etd de tavta Oot^og ^ev Xeyetat 8id 
t6 xad^aQog elvai xal Xa^TtQog [' euiQetOig dlloig elg 

20 avtov XQCJvtai, xQv60K6^av xal dxeiQex^^av TtQoOayo- 

er. B)b tExvxriv.avai c — 1. 2. jia-d'' — stvai] vide ne haec 
Bpuria sint. — 2. 3. avrod^sv aTtoXXcova avxov Lh avxo- 
Q^sv anoXXoova [avxov^ c [avx6&Ev'\ dnoXXcova (sed n non 
satis pur. in V) avxov a V dvxiov 'AnoXXoiva \avxov'] Schm. 
dnoXXvvai] a. avxov (corr. in avxov B\ in hoc totus lo- 
cus a -Avvat usque ad slQi]- er.) 6c — 4. 5. xoiovxov IN^Bc — 
6. avxrq N^h' avxrj aNc sv avxrj Schm. — 7. cvvsoxcog acG-^ 
— 8. fos ai' O — dnXmg N^h' — 13. aqqriv {aQrjv B) h' N^ 

Fa aQQrjg ccq r}g L) NL aQr^g Vc dvrQ cb — d-SQfioxsQOv yuQ 
x6 nvQ c — 14. dii^XvxEQav {-l- N)aNB dfi^XcoxsQav G dfi- 
§Xvcox£Qav c dfiBXvoxsQav Os. ed. — 16. svsidhxaxoi A. Nauck 
svsidsaxsQOL (svsi- i. 1. er. V svid. N)lb svrjdsGxsQOL a JEud. 
codd. svr}ds6xsQav c — 19. yial sniQ^sxoLg Schm. [h.] snl x6 xoig 
a [h.] snl ds xotg b c [x.] m ds xotg Villois. — 20. xQcSvxaL b c 
EniAPOMH. 67 

gevovreg, ijtsLdr] xQ^^^^^^^g icxL xal s^o Ttiv^ovg y.a^- 
s0tG)g dicc rr^v ayvorrjrcc]' ^rjXiov ds avrov avo^acfav 
xal Qavatov anb rov driXovOd^ai, dt' avrov ra ovra 
xal g^coriisad^ai ro^' tco^^ov, ofg xal ^AvacpaCov ^AnoXXa- 
vog iSQOv idQvCavro, rov avacpatvovrog itdvra' rovrcp 6 
d' riKolovd^ri^s xal rb rrjv ^rj^ov xal 'Avcccprjv LSQccg av- 
Tou voiiLOd-rjvai. dia ds rbv stQrj^ivov Ca(privi6iibv rcov 
TtQay^drcov xal rrjv fiavrixrjv avra 7tQ06rjiljav xal svqs- 
d-ivTOC ToO iv ^sXcpolg ^avrsCox) rov ^ATtokXcovo. 7tQ06- 
cjvo^aCav Uvd^LOV dnb rov dsvQO iQxo^ivovg rovg dv- lo 
d^QCOTtovg jtvvd^dvsdd^aL rd xad'' savrovg' ikix%-ri ds xal 
6 roTtog b^cpalbg rrjg yrjg ov% dtg ^sOaCrarog av avrrjg, 
dXl! ditb rrjg dvadLdo^ivrjg iv avra o^cprjg, ^rLg iarl 
^sCa (pcovi]. Xo^av ds xal jtSQLGxsXcjv ovrcov rcov XQV 
CficSv, ovg dCdc36L, Xo^Cag covo^aCraL [' -ij aTtb rrjg Xo^orr}- 15 
rog rrjg jtoQsCag, 7]v jtOLstraL dt« rov ^adLaxov xvxlov]. 
^ovOLxbg ds xal xid-aQL^rrjg 7taQSL6rjxraL ra xqovslv 
ivaQ^ovCcjg ndv ^iQog rov xoO^ov xal evviudbv avro 
TtdCL rolg dXloLg ^iQsGL noLstv, ^rjds^Lag [avrSv] ix- 
lislsCag iv rotg ovCl d^soQoviiivrjg, dXXd xal rr^v rtav 20 
XQOVcov JtQbg dXlrilovg av^^srQCav i7t dxQOv cog iv 
Qvd-^otg rriQOvvrog avrov xal rdg rav t/acov (pcovdg 

XQrj69-ai, a — ^^^vffOHOfiav (^^pvfffH. NW) Ihc xQVGonofirjv a — 
aKSLQO-AOfiav h' d-ASLQEHOiirjv a — 6. dijXov'] 8r]Xr}v Nl dricov 
G — 6. 7. avta c — 8. 9. svQsQ-svxog xov sv z/. (lavxsCov xbv 
'AnoUcova Schni. svQsd^sv x6 s. J. (lavxsLOv xat 'AnoUcovL O — 
9. 10. 7tQOOcov6(ia6s l 7CQ06(ov6{t,a6xaL P — 12. (is6aLxaxov F — 
13. dno [xqg] dvadLdo(isvrjg^ {-dsS- Vi) a — 14. [ovxcov] N — 
18. 6vv(o8ov Os. ed. ovvodov P gvvoSov cett. — avxo Schm. 
avxov 6 — 19. [avTwv] Schm. avxbv Nc avxov N^ avxov h'^ 

— 21. sn d-HQOV Os. sn dv,Q0v c an •dv.Qoy IN an atiQcoy «'^3^' 

— 22. - p. 68, 3. xal xdg xcSv ^cocov cpcovag av avxog xcov aXlcov 
6coacicxcov ip6cpovg ot {rj N', ol P) Sia x6 lr,QaLVS69-aL xQn^^i^^iS 68 KOPNOTTOT 

Ktti acavt^Jjg Toijc tav ciklcjv Oa^dtov ijjocpovgy o? Slcc 
tb ^TjQatvsiSd^ai xQrj^C^ag vno roi' aBQa uTtodCdovtaij 
dai^ovccog TjQ^oad^aL itQog rag dxoag utoiovvtog. ccTcb 
tavtrig 8s t^g aQxrjg xal Mov^rjystrjg iKli]&ri nal iitC- 

6 6K07tog xal avtog TtaC^eiv ^sta tcov Mov6c3v ivo^Cod^r}' 
ix yccQ toi Movaiav xal BKrjfioXov ^Aitollcavog 
dvdQsg doLdol saCiv iitl x^ovl xal ^aGiXrisg — 
(pri(S\v 6 'H^Codog. dtd tovto yaQ Tcal isQog avtov o 
xvKvog tS ^ovGiKcatatov xal Xsvxotatov d^a slvat tcov 

10 oQvsav^ ds koqo^ dkkotQtog dtd ts to ^taQog slvat 
aal dtd trjv %QOtdv. rj ds ddtpvr] KaCjtsQ datpotvri rtg ov6a 
6ts^^a avtov i^ttv, iTtstdrj svsQvsg ts %al dst^aXsg 
(pvtov i6tt' tvyxdvst ds xat svsKxav6tog ov6a xal jtQog 
tdg Ka%-dQ6stg oIksIov tt s%ov6a^ C36ts ^rj dXXotQCojg 

15 dvaKSt^d^at rc5 Kad-aQOtdtip xal Kav6ttKG)tdtc} d^sa. 
td%a df KciX to ovo^a avtrjg, 7tQo6tQS%ov itog to dta- 
cpaCvstv, iTfttrjdstav avtrjv ijtoCrj^s TtQog tdg ^avtsCag 

vno xov ccEQa ano8C8ovtai datfiovLav aN ■k. r. t, ^. ds (pcovdg o3v 
avtog tmv aXX. gco^. ip6q)og l8Ca xo hjiQaCvEoQ^ai [^Q. vn. t. a. a. 
^.] c v,a\ xovg (to:? iVg) t. J. q^cavag tial xovg (taff -^a^) t^Cov 
dXXcov 6co^. ipocpovg Sta x. ^. %. vno ([vtto] G) x. a. dno8i86v- 
xog xat Saifiovicog N^i' — 1. aoavtcog tovg de nostra conie- 
ctura scripsimus — 2. ^rjQaivso&ai] v.QaSalvso&aL? — 3. not- 
ovvtog^ noLEt c — 4. 5. •nal Movocov iniovonog Schm. — 5. y.al 

[avtog] c — nai^BLV hc naiSsLag a V^ naLol l — 6. £x yaQ 
xoL Movosav Os. fx yaQ xol fiovodcov ab iv yccQ fiovocccov c Hes. 
Th. 94 (sed cf. Boissonadium ad eum 1.) — 7. EaoLv inl x^ovl a V^ 
kaoLv inl i%6va N^ Hes. Theocj. 95, ubi Guietus et Herm. xQ^ovC 
legendum censuere, ^aoL v,axaxQ'6vi0L Ihc — ^aoLXijsg'] %Ld-aQL- 
axaC' in 81 Jiog ^aoiXr}sg Hes. — 8, avtcov LV^N avtcp N^Vc 
— 9. to [iovGLy.cotatov — [slvaL'] a'V^ — 11. xQodv aV^ XQ^Cav 
IN — 12. aELd-aXeg] dsiSig l — 13. svEvyiavotog tLg Os. ed. — 16. 
nQootQSxov (sed o postmodum intrus.) B nQotQsxovGLVc^ M nQO- 
xQsxoov NP V^c — ncag xca\ nQog x6 G — 16. 17. 8La^aCvsLV aN^ c w EniAPOMH. 69 

slvccL doxstv. 6 dh tQLTCovg dicc tsXetotritcc tov tcov 
tQL(DV ciQLd-^ov 6 sdot ai avtS' dvvatai d\ xal ajco tav 
tQLOov TtaQalXYilav KvxXav, Sv sva ft£i/ te^vsc xtvov- 
^svog trjv sviaviSiov XLVfjCLV 6 rjhog, dvotv d' itpditts- 
tai. STtsl d' iv totg loL^otg cog ijtLJtav doxst ta ^qs^- 5 
^ata 7trjy.aLvs6d'aL TtQcotov xal 0vvs%si5tsQov ^ xad-^ 
avta q^d^SLQsGd-aL [XoL^LXcog]^ xata tovto xal trjv tcov 
jtoL^VLCOv iTtL^slsLav dvsd^rjxav avta, vo^lov xal Xv- 
XLOV xal Avxo^cTovov JtQOGayoQSvovtsg. dyvLSvg d' 
ixXri^ri dsovtcog vdQvd^slg iv tatg dyvLatg' xatavyd^sL lo 
yccQ tavtag xal TtXrjQot cpcotog dvatsXXcov , ag ix tav 
ivavtCcov slQYitaL tb 

dv6sto t rjsXLog OXLOcovto ts JtdoaL dyvLaC. 
xal ksC%riv6QL0v d' avtov JtQO&rjyoQSvOav dLcc to tdg 
rj^sQag tatg Xs6%aLg xal tc5 b^tXstv dXXt^Xotg (Svvs%S' i5 
Cd-aL tovg dvd^Qcojtovg, tdg ds vvxtag xad'' savtovg 
dvajtavsO&ai. Jtatdva d' avtbv ixdksCav sttovv xat 
dvtC(pQa6LV xal i^LXaOtLXCog, Xva firj voOovg avtotg 
imjts^jtrj ^rjds cpd^sCQri tbv dvajtvsoiisvov vjt avtcov 
dsQa, stts xal (og ta ovtt tov avtov vytsCag ta 0co- 20 

6. nrjfiaCvsad-ai, N^GB^ noi}iaLvstccL cett. — [nqcatov — 
7. cp&SLQSGd^at] N-i — 6. avvsxsGtSQov r} Lang ovvsxsatSQov [rf\ 
O avvsvsg sxsqov Schm. — 6. 7. v.aO'' avtd LN^Hc v.aO'' avtu 
Fj HttT avtd aV^ — 7. cpd^siQsad^aL h'N^ cp&SLQStai ac — Xoi~ 
jLttHcoff] ag XvvG) ScJim. XoLfiiSag G — 10. Ssovtoogl TtQsnovtcog 
Schm. — tSQVv&slg N^c — 11. 12. «h tov ivavttov c — 13. 
Svasto t iqsXiog Hom. ^ 388 Svaato &' ijsXiog W Svvovtog x' 
y\sXioio cett. — OKiocavto (-coto P) ac omocovtog N av.i6oavtai B 
cmoovtai G — 14. XrjOxrjvoQLOV S' a' V^ c X. S^ l XsGxrjvaQiov S' 
b — 15. [tc5] ofiiXsLv N^b' — 17. svccXsaav JEud.; vaXsaavtsg 
— 18. [)taii i^LXaotLvcog Nc [x.] i^LXaotLVov {s^sX. G) N^b' — 
STtLnsfinr] Studemund dvansfinrj — 20. sits tial (ag a Nc stte 
val [cog] b' sits {%.] ag Os. — tc5 ovtL {mvtL P) a' avtip ovtL 
INc iv c^vTw T(o ovtL b' — vyisCag fortasse M^ vysCag cett. 70 ' KOPNOTTOT 

^atL airCov yivo^ivov dia tijg tov 7teQii%ovtoq svKQa^ 
6Lag. c. 33. Kat^ dxoXovd^ov TtdXcv tov ^A6xXr}7ti6v 
vtov avtov ^(pa6av yevi^^ai^ roi/ doxovvta totg dv- 
d-QcoTtOLg v7to8£dsi%ivai trjv latQiKYiv' i%Qriv yccQ xal 
5 tovtG) tw tOTttp d^stov ti iTtiOtijaai. cDvo^dad^i] ds 6 
'A6}c?,rj7ti6g d7t6 tov t^ttiiuc m6d-ai xal dva^dllsad^ai 
trjv Tiatd t6v %^dvatov yivo^ivrjv dTtoaTclrjaiv, did 
tovto yaQ dQaxovta avtcj 7taQi0ta()iv, i^tpaCvovtEg 

Oti O^OiOV ti tOVtG) 7td6%OV0iV 01 %Q(6^SV0i tij iatQixfj 

10 Katd t6 Oiovsl dvavsd^siv ix tcov voacav xal ixdvsad-ai 
ro yrJQag, d^a d' iTtsl 7tQ06oxrjg 6 dQaxcov 6r}^stoVj 
rjg 7toXXrjg dst 7tQ6g tag dsQa^tsCag. Tcal to ^dxtQOV ds 
Totovrot; tiv6g solksv slvat Gv^PoXov TtaQCatatai yaQ 
dfc' avtov otiy €i ^rj tavtaig tatg iTtivoCaig ijtsatriQi- 

15 Jo^fO^a O0OV i7tl t6 6vvs%cog slg aQQCjatCav i^TcC^ttsiVy 
Oidv ^dttov tov (^eoz^Tog (5(pall6^svoi xatS7tC7tto^£v. 
XiystaL ds 6 XsCqov tstQO(pivai t6v 'j40xXr]7ti6v xdv 
totg trjg iatQixrjg ^soQi^^a^iv rj^xrjxivai, tr]v did tcjv 1. 2. dyiQccaCccg FLV^h 

XXXII. 2. v,ax' a.v.6XovQ'ov Mlh' c y.aruv.6lovQ-ov N v.DCtd, rov 
OLV,6Xov%'ov P — 5. TovTO) Tco roTtcp c rovrov xat roncp aN rov- 
rov rm Tto&qy G xovxcp x(p noQ^cp BV^ — 6. i^TtLcog tccad^ccL Lang 
ixaaQ-ccL aNc (N^ deletum voluit ix.) iayiXrjad-ccLh'N^ — 8. tcccq- 
iaxoaaiv — [^ifKpocLvovxsg^ LV^hc — 10. ccvav.] dvccyacc^Btv a 
— 14. oTi] ovTt l — 14. 15. insax. oaov inl xCp avvaxcog sCg 
aQQcoaxiccv ifin. v,. Q". x. 8. acp. v.ocxsnLnrofisv {vccxccnCnxco^sv N 
v.ccrsnLnrcoiisv L) aN insar. avvsx- {r<p a. N^) slg uqq. s. v. Q. 
T. d. acp. v,arsninra)[isv (illud s i. 1. er., cui subest a B; v,arani- 

(O 

nro[isv G var anLnroofisv N^) N^h' inLarrjQL^ofxs&a inl x6 avv- 
£X^9 dv slg aQQcoarov O^aTTov tov dsovrog acpaXXofi. varsnCnro- 
fisv c — 17.-72, 2. rsrQOcpsvuL xriv \x6v davXyjnLOV — ^ov- 
Xofi.'] N^ — 18. [xrjg'} CaxQLvrjg N^ [r.] larQLVotg G r. tarQLvrjg 
lacuna M — riavrjvsvaL rrjv dia {vura MV^) rcov ^fft^cov ivsQ- EmAPOMH. 71 

XSi^Qcav ivsQysiav trig tsxvrjg ificpacvstv avtcjv ^ov- 
Xo^ivav. TtaQadidotai ds xal yvvr} tov 'A^xXrjTtiov, 
HTtLOvrjj tov ovo^iatog ovx aQycog slg tbv fivd^ov itaQ- 
siXrj^liivov, drjkovvtog ds to jtQavvtixbv tav oxkriascav 
dia trig rjTtLOV (paQ^axsCag. c. 34. ^H d' "AQtsyngh 
g)G)6(p6Qog ^sv iTtcovofiaa&rj dta tb xal avtrj 6ilag 
^dlksLv xal (pcotL^SLv TtoCcog tb TtsQLixoVj ojtotav fia- 
XL6ta 7tav6ilr]vog rj, dLXtvvva d^ ditb rov ^dlXsLv 
tdg dxttvag — dCxsLV yaQ tb pdllstv — rj dnb tov 
dLLKVstad-aL trjv dvvantv avtrjg sCg Ttdvta td inl yrjg lo 
coff diLXt\)vvr]g avtrjg ovar]g. xvvrjyitLV d' avtrjv xal 
d-rjQoxtovov xal iXatprjfioXov xal oQscCcpoLtov 7taQSL6- 
rjyayov rjtot tQiitSLV sCg td dyQLa ^ovXo^svol trjv i^ 
avtijg ^Xdprjv r} iTtstdrj iidkLGta vvxtbg xatacpaCvstat, 
TtoXXrj d' iv tfj vvxtl ri6v%ia itavtaxov xad-d^tSQ iv i5 
tatg vlaLg xal tatg iQijfiotg iarCv, Sots iv totovtOLg 
tL0l xcoQCoLg avtrjv 7tXd^s0d-aL doxstv^ s^ad^sv rjdri 
tovtGi 7tQo67tS7tXa6^ivov rov xvvrjyststv avtrjv to|o- 
tLV ov6av. 6vvG)dbv ds tovtco xal t6 tovg xvvag 
LSQOvg avtijg vo^L^d-rjvaL TtQog ts tdg d-ijQag s^ovtag 20 
yEiuv rijg r. s. avxmv ^ovXofiivcov aV^ rj. r^r [^. r. %• — ^ovX.] 

IbN^ [t]. p.] C K<TH,] X7}V Sid r. X- f- '^- 'P- ^(^<P- CCVTOV ([«.] 

Schm.) ^. Os. ScJim. — 2, [naQad. dh xai yvvr]] Ibc — 3. rim- 
ovT] aV^ rjTtiovr} IN riTtLOvrjv {ijTtiovav W) N^h'c — 5. riniov 
{-sCov P) aNc 

XXXIV. 6. X. h avxfi LV^ k. avxijv c — 7. onoxav V^c 

V 

onoxs cett. — 8. diy.xvvva lexica Os. 8C%xivva {Sitixiva G) Ml b 
dinxLvvav P 8iv.xtva c — «5^' dno a'V^ S' avxrj Uysxai ano Ih 
8' avxijv Xsyovaiv dno c — 9. dLyistv Schm. — 10. inl xrjg yijg h' 

— 11. Suv,xvvvrig Lang SiKXLVvrjg ah SmxCvrig c — [S'] avxriv b' 

— 15. noXlijv IM^ — rjovxiav I — 16. v.al x. s. aV^ %al Iv x. 
s. {iqriiiaLg c) bc [x.] iv x. s.l — 17. jjoi^ats {x(OQaLgN) LV^b — 
19. -Aal xo xovg x. Os. v.al [xo] xovg x. O — 20. avxfj LV^b 72 , KOPNOTTOT 

iTtLtrjdsLCog xal ccyQVTivetv iv tcctg vv^l aal vXaxtstv 
TtEcpvKotag. xvvriyCa d' solxe %al tb fnj diaXeCTtsiv av- 
trjv 6t£ ^ev dtc3Kov0av tbv 7]Xlov bte de (pevyov6aVy 
elta iv ta ^cjdiaxa ^eteQxo^evriv ^adca xal taxeog 

5 avvLov0av' olxetov yccQ xvvrjyCa xal tb td^og ['tvqoG- 
yeLotatbv te tcov ovQavCov ov6av avtrjv TteQu tag 
xoQvcpag tcov oqcjv ecpa^av dvaCtQeipeOd-aLli. ov% eteQa 
d' ov6a avt^g rj ^Exdtrj tQC^oQcpog eiCrJKtaL did tb 
tQCa 6%ri^ata yevixcotata dTtoteletv trjv CeXi^vrjv, ^rjvo- 

10 eidrj ywo^evrjv xal jtavaeXrjvov xal tQCtov ti alko 
OXrj^a {ptkdttovCiv^ dvaka^^dvov6av ^ xad'' o JteTtXrj- 
Qcatac ^ev avtrjg 6 ^rjvC^Kog, ov TteTtXrjQcatai d' 6 xv- 
xlog. ivtev&ev ijdrj xal tQiodttig iTtexXrj&rj xal tcov 
tQibdcov ijtoTttrjg ivo^Cod^rj did tb tQLX^g ^etapdXXeLV 

15 bdevovOa dLa tcov ^ocov. tov d' rjlCov did trjg rj^sQag 
^bvov cpaLvo^evov, avtrjv xal vvxtbg xal GKOtovg oqco- 
^evrjv xal ^eta^dXXovGav vvxCav te xal vvxtLTtblov xal 
X^ovCav ixdXeaav xal totg xatax^ovCoig d^eotg ijQ^avto 
0vvti^dv, detnva i^cpeQOvteg avtfj. TtQoCaveitXdc^rj de 

20 tovtco xal tb ^LaCveiv trjv f flv tavti]v [xal ^LaCveLV^ 

2. v.vvriyia V^ yivvrjYLa (yvvrjyLcc N^) ab ytvvrjysTLyiri c nvvrj- 
yEGLci Gale Schm. — x6 (u-i^] tco firj Os. — 4. tcc ^(o8lu Os. — 5. o^- 
MELOV a oIy,el Nc k'oLKS N^h — yivvrjyCa N^ h'c — 5, 6. Ttqoo- 
ysLOtatov Ih nQoaysLotdtriv c TCQOGysLotr^ta aVo — 9. 10, ^ovosLdrj 
GP — 10. yLvo(i. ScJwi. ysvofi. — 11. avaXafi^dvovcav P 
-avovaiv V^ dvsa&aL cett. — 13. svtsvd-sv d* r]dr] c — tqloSl- 
Tiff Fg -Ltig M -Ltrig cett. — 14, inontig V^c — 15. ^cocov aNc 
^cDdCoov h' — 15. dLa tdg rj^sgag NV^G — 16. [■nal] vvKtog 
Os. ed. — 17. [xal (ista^dXXovaavl vel [istu^aXovtsg Sclim. — 
20. fiLaCvsLv Schm. (iLaCvsaQ-aL {(laCvsGd-aL M (isvsa&aL W) 
— trjv yrjv tavtrjv Lang t. yrjv avtriv Schm. trjv svavavtrjv 
mut. in trjv svatavtrjv N trjv sva tavtrjv aB^ trjv svav tav- 
triv G triv svaycoyov tavtrjv B^ tfjv SLa tavtr^v Par. 3076 yijv 
EraAPOMH. 73 

S67CSQ tovg xatOixofiBvovs kuI tb tatg (paQ^ccmaL avv- 
SQystv zal iTtdyead^ao tatg oUCaLg^ slta tsksvtatov t6 
jtsvd^s^i xal (povGi laiQSiv^ «1 ov tivsg 7tQorixd"ri6av snl 
tb xal d^v^LaLg avtrjv dtoJtOLg xal 6(payLa6^otg dv^Qca- 
Ttcov UdOKsad-aL d^sXsLv. xad^LSQO^av ds xal tr}v tQiyXav 6 
avtri dLcc tovvo^a. svodCa ds s0tLv ov dt' «AAo rt ^ dib 
xal ^AtcoIIcov dyvLSvg. doxst 6s totg jtlsCatOLg rj avtrf 
sivat jcal ECXsCd^vLa, ditavatcog sCXov^svr} Ttal ^sov6a 
nsQL trjv yrjv, rjv sv%ovtaL sXd^stv avtatg rjitCav xal lv6C- 
^covov at (6dCvov6aL, Kvov6av tb s6(pLy^svov tov xoX- lo 
Ttov TtQbg tb Qaov xal dnovcotsQov sx7ts6stv tb xvl- 
6x6^svov^ Xsyo^svrjg avtrjg xal 'EXsvd^ovg. nXsCovg d^ 
EClsL^vLaL TtaQadsdovtaL xad"' ov koyov JtXsCovg ''Eqo- 
tsg' TtoXvtQOTtOL yaQ xal ot toxstol tov yvvaLXov (hg 
ai tov iQCJVtov sTtLd^v^CaL. cpavsQog d' ^ ^sXrjvr^ 15 
tsXs6cpOQSt6%^aL td 6vXXa^pav6^sva TtoLSt xal tavtr^g 
s6tl t6 ts av^SLV avtd xal tb djtoXvsLv rcov (pSQ0v6ov 
TCSTtavd-svta. ov d-av^a^tbv d' sC xat dXXrjv ^lv s^- 
(pa6LV 7taQ%-svov V7tsv6ri6av trjv ''AQts^iLV d%Qavtov xal 
dyvriv ov6av o^oCog Tfi5 riUco^ xat dXlrjv ds i^tCxov- 20 

Sicc r<xvrr}v Os. — [tial fiLaivsLv] Sehm. xal ^. (sed siv i. 1. er. 
V P) — 1. cpciQfiaKaLaL W cpaQ{jLaytSLaig h' — 2. ratq ol-KCaig] 
incpSaLg Gale. Schm. — ro Ttsvh-Eat x. g?.] rotg n. x. rc5 qp. P 
ro rotg TT. nal rc5 9. Os. — 3. Ttgoa^x^V*^^'^ -P — 6. Slo aV. 
diog INc diorL N^b' — 7. dnoXloivog N^lc — 8o%st 81 xal 
nX. c 8. Ss X. rofs nX. Os. — ^ 8. xal stX.] rij slXsi^via h' 

— stXoviLsvT] VG — Q-sovaa a'h' ^■vovaa INc — 9. [iX- 
^•SLv] b — avrats B avrij l avrats cett. — rinCav G riniav cett. 

— 11. iyinsasLV a'V^ nsastv Ih noiovaav nsastv c — 12. [x.] 
iXsv^ovg a — 13. 14. xal nX. ^q. Os. — 14. [xal] ot royisrol c — 
16. noLSL ra a. Lhc — 16. 17. ravrr]g iarl rd rs dV., r. [a.] 
rdrf c ravrrjg [f.] nors N ravrrjg [a.] n^lv L (V^ dignosci ne- 
quit) ravr77s slvai nors (sic) h' — 17. cpSQOvamv] cpavsQOV- 
aav NL V^ 74 KOPNOTTOT 

Qov tav tLXT0v6c3V, 1% avTrj xsl^svov tov svToxslad^ai 
Tcc TLXTOfisva, KaTcc tqCtyiv ds (pQLKcodsg TL xal %aXs' 
jtov sxov^av, oXav scpa^isv TtsQL Trjg 'EKaTrjg vjto- 
voLav slvaL, 

5 c. 35. TsksvTatov ds tov 8s%6^svov Tag ifjvxag 
asQa "ALdrjv, (og s(prjv, dia ro dsLdsg TtQOfSrjyoQSV^av, 
firj (paLVO^svcjv d' rj^LV Tav vito yrjv, ixstGs xcuQstv 
tovg dLaXXccttovtag dLs^orj^av, 

KXv^svog 6 "ALdrjg ksystai rc5 attLog slvaL tov 

iOxXvsLv' drjQ yccQ jtSTtXrjy^svog rj (pcsvrj. sv^ovlov 
6s xal svfiovXsa xata d7todv<j7tstrj6LV (ov6[ia(Sav av- 
tov (hg xaXcog jtsQL t^v dvd^QCSTtov PovXsv6^svov dtd 
Toi) TtavsLV avtovg Jtots tmv 7t6vc3V xal tcjv (pQOVtC- 
dcov. ijtovo^d^staL ds iitLd^stLK^Dg Tcal TtoXvdsxtrjg xal 

15 TtoXvdsyficov xal TtoXvaQXog TtoXXovg ts dsx6^svog xal 
tcov Xsyo^svcov TtlsL^vcov ri jtoXlcov ccqxcov. TtvXdQtrjv 
ds avtov 6 TtOLrjtrjg 7tQo6riy6QSV0sv cog dTCQL^^iog rjQfio- 
(y^svag tag Ttvlag sxovta xal ^rjdsva dvLSVta. 6 ds 
XaQcov l'(Scog ^sv jfar' dvtL(pQa6LV ix trjg x^Q^S covo- 

20 fid^d^rj' dvvataL ds %al dito toO ^^topeiv [^' tov %ai/- 
ddvco^ to stv^ov sxsLv [rj djtb tov xsxrjvsvaL]. 6 ds 
A%SQcov ditb tcov yLvo^svcov iTtl totg tstsksvtrjx^^LV 
ax^v Ttaprjxd^rj [xal rj ^AxsQ0v<5La XLfivr]]. (pavsQov ds 
7t6^sv xal 6 Kcoxvtog xal 6 IlvQL^plsysQ^cov trjv xXrj- 

3. olov c 

XXXV, b.' Tctq ipvxdq Ihc t. ip. aSov PV,^ t. ip. tcov telsv- 
t(ovtfov MV^ — 8. dLB^oriGCiv aV i^orjGav Lhc — 9. [6] Kdriq 
Vh' — 11. ev§ovXscc (ev§oX. W) h'c ev^ovlccCa Nl ev§ovXcciav 
a V^ — 16. nXeiovag N^ h' — 20. tov xmQeiv Lang tijg xfOQccg 
tov xo>Q(o {x^Qeoa Os.) Os. Schni. — 'i^ tov] ^toi Os. — 20. 21. 
Xccvddivoa ac jjavdaxco N x^vdccnov N^h' — 21. ■nexjjyiSvccL Os. 
ed. — 23. nccQ-qx^V Lang TtQoai^x^''! -^^^ nQOT^x^V ^^^ 
EmAPOMH. 75 

6lv e6%ov, jtdXac xaLovtcav tovg vexQovg xal xcoxtrtbv 
iysLQOvtov tcjv 'EXXrivcov [, dicc tovto xal SaC^ovag 
avtovg ccTto tov xexavCd^at xaXovvtcov^, rj d' aogvog 
Xcfivrj (pv6LXoat£QOv i6og ano tov asQog JtQoerjyoQevdifi' 
xaCtOL xal tov Oxotov e6^^ oTf xal trjv o^Cx^rjv deQa 5 
OL TtaXaLol exdXovv, el ^rj vrj ^Ca ovtog ditexQriaavto 
ty tov deQog yXaxjKOtrjtL cog xal tov Xeyo^evov (pa6- 
yavCov oTc 6tecpov6L tov UXovtova. 6tecpov6L de 
avtbv xal ddLdvto TtQog v7t6fivr}6Lv rov avaCve^d-aL 
tovg tekevtovtag xal ^rjxetL t6 dLeQov l'6xeLv, 6teQe- lo 
6d^aL de trjg naQaLtCag tov dLajtvet^d-aL xal ^dXleLv 
ix^ddog. [evtevd-ev VTtovorjteov xal tovg dkCfiavtag 
lie^vd-ev^d^aL' ev "ALdov ei6l dLa trjv trjg iL^ddog 
d^ied^e^Cav tc5i/ vexQov]. olxeCog 8e totg xatOL^o^evoLg 
xal 6 vdQXL66og e%eLV edo^e xal rujv 'Eqlvvvixjv ecpa6av i5 
avtbv 6te(pdvoiia eivaL, 7tQ06edQev6avteg ty naQad^e^ev 
tijg vdQxrjg xal tc5 otoi' dLavaQxdv tovg dnod^vri^xovtag. 

Ovto d^ av Tjdrj xal takXa tcov ^vd^Lxog TtaQa- 

2. 3. \8ict — yictXovvtoav] Schm. — 3.-17. [17 8* aoQvos — tijs 
ya^xrjff] c — 7. yXavHOTrjn Sdhm. iyyvtritL taxvt7]tL vel vygo- 
rrjTL Os. — 7. 8. cpaaydvmv P cnaQyavicov vel 6naQydvcav Gyraldus 

— 8. ols Gts(p. Schm. [ofs] Gt. — 9. xal dSLavtcp aV^ tCo dSL- 
dvtqy Ib — avaLVEGd^ciLl avaL litterae i. 1, er, in V dvaLvsad^aL G 

— io. To Slsqov Schm. [t6] 8. O — 11. SLanvsLGd^aL a'V^ dva- 
y.aLVL^SG%-aL Ih' dvayiaLviGd-aL N — &dXXsGLv JSf — 12. [vnovor}- 
tsov'] Ib — ([rov] b') tov dXC^avta b — 13. iv d8ov slcl {slvai 
M) Slcc trjv t. X. aV^ ^al [s. d8. s. Slo] tr^v t. X. K2 [■nal s. 
a. sIgI] Slu {[Slu] iVj) "^^7^ "^- ^- -^2^' — 15. tav iQLvvvcav Os. 
trjv iQLVvva aN trjv iQLvvvv B [t.] ^qlvvvv G — 16. avtoi b'c 

— Gtscpav. slvaL] Gtscpavco&ijvaL (antecedentibus trjv iQLvvvv 
avTco) Gale — TtQOGsSQCCGavtss aN^ — 17. xal to oiov P ttal [t.J 
ofov c — 18. 7]8r] a si8ri N slSsvaL N^b' [r].] c — iiiV'9"txcos Mb 
V^ (ivd-Lyiav PL (ivd-Lyiav cos VN iivd-iyims oos N^ (iv^iyimv xai C 
(iv^Lyimv xal (iv^Lticas Villoison 76 KOPNOTTOT EniAPOMH. 

8E$6c%^ai ^sqI d^scov doxovvtcjv dvayaystv inl ta itaQa- 
dsdsLy^eva Ctoi%sia^ ca Ttat, dvvaio^ jtSLCd^slg oti ov% 
oC tv%6vtsg sysvovto ot naXaioCy aXXa xal Gvvtsvai, triv 
tov x66[iov <pv0Lv txavol Tiol TtQog to dia ^v^fioXcjv 

5 xal alvLyiidtcav cpLXo6ocp7J6ai, TtsQL avtijg svsjtLcpoQOL, 
dLcc 7tksL6vcov ds xal s^SQya6tLKc6tSQOV sfQrjtaL totg 
7tQS0^vtSQOLg g)Llo66(poLg, s^ov vvv sTtLtst^ri^svcag avta 
TtaQadovvaC 6ol PovXrjd^svtog* XQrjoC^r} yccQ avt^v xal 
ri STtl todovtov TtQoxsLQOtrjg sCtC. TtsQl ds sksCvcov xal 

10 TtsQl trjg ^SQaTtsCag tc5v d^scov Tcal tcov oCxsCcog slg tL^rjv 
avtcov yLvo^isvcov xal td TtdtQta xal toi' ivtsXrj Xi^iprj 
l6yov ovtco ^6vov cog slg to svOs^stv dXXd yir\ sig 
to dsL<3LdaLiiovstv sCcayo^svcov tcov vscov Ttal d"vsLv ts 
Tcal Bv%s0Q^aL xal TtQoGKVvstv xal o^vvslv Tcatd tQ^Ttov 

15 xal iv totg i^pdXXov6L xaLQotg xad'' rjv dQfi^ttSL 6v^- 
^stQCav dL$a6Ko^svcov. 

1. 2. naqaSsdsLyiisva dV^ naQadsSsyfiivu INc TcaQddsSo- 
[isva N^ b' — 2. [Gtoix^ia] N^ — 3. 4. [trjv tov nooiiov cpvaiv 
tnavoC] N^ — 4. [nQog to ^m] N^ — 6. [xat] i^SQy. l x. s^sq- 
yaatL%c6tSQa N^ -av N^ — 7. sTtLtstfirjfisvcog G ircLtstfirjHoog {-cog 
L) NLc inLtotiL-iioog dV iTZLtstfiLHcog B — 10, oIhslcov b' — 
12. ovtaig fiovov a — 13. dv6LSaLfiovsLv Nc — d-vsLv [r«] b' — 
14. xara tQonov] nai ov tQonov Schm. — 15. iv tOLg] iv olg 
ScTim. — v,a%' ^V] xat x. r/v Schm. y.ad-* ovg c — aQfiottSL c. $.] 

i 2 

uQiLotts avfifistQLav {a 2 ex ag corr.) 8lS. (in. 1. er. a 2) iV 
dfiOQdLcatatov iativ c Index verborum.*), ot A. 

ccycc&d {ta-) 57, 7. 

dyuQ^og 51, 14. -6v 63, 14. 

aya-^-ot (ot-) 16, 8. -cov 17, 

13. 52, 2. 
^ya-^-os ^aifKov 51, 11, 12. 
ayatTTOvog 42, 10. 
ayysXog 22, 1. 22, 6, 7. - 

22, 18. 
aysLv 38, 13. 56, 28. -orTfg 

17, 8. -ovfft 55, 13. ccysruL 

61, 2. -d|[i£vov 61, 10. 
dyskccL 50, 8, 9. 
ccysXaiaig 38, 15. -coy 50, 11. 
dysX7]iSa 38, 11. 
dynvXoiiT^trjv 8, 7. 
ayxvAcov 8, 7. 
'^^yXafo: 20, 10. 
ayi/ryi' 73, 20. 
dyvotrita 67, 2. 
dyvvvaLl^ a^aL 13, 1. 
dyvcoatog 12, 14. 
ayovoff 23, 21. 
dyoqdg 25, 4. 
ayo^a^ovTocs 25, 4. 
ayoQatOS 25, 2. 
dyoQsvovtcov 25, 3. 
ay^toqpav^ 50, 3. 
dyQKOTtov 6, 3. 
dyQimtata 60, 19. 
dyQvnvsLV 72, 1. 
ayQvnvov 37, 8. 
ayviat 69, 13. dyviaLg 69, 10. 

*) Typographica, quae dicunt, libelli nostri menda hoc 
indice sustulimus. dyvLSvg 69, 9. 73, 7. 

dyxLvoia 33, 10. -voCag 35, 4. 

aywydv 45, 15. aycoyovff 16, 3. 

d8d[iaGtov 38, 14. 

tJ^sXqpT? 3, 15. 

d8sX^)og 4, 16. -dv 32, 21. -ovg 

66, 9. 
ddriXotrig (v. 1. ddriXCa) 12, 16. 
ddL%Lag 12, 3. 
'^^^tdT^g 4, 16. 5, 2. 54, 12. 74, 9. 

-rjv 74, 6. -ov 11, 16. 75, 13. 
ddLa^svtitovg 15, 15. 
ddLaXsLTitcag 2, 19. 66, 5. 
««ytofUaxTcog 12, 3, 4. 
ddidvto) 75, 9. 
a^iorjTTCoTcos v. 1. 2, 19. 
d8LV,SLV 10, 2. 
'AdQaatSLa 13, 12. 
a^^ovg 63, 6. 
ccdQcag 50, 17. 
"AScQVLg 54, 19. -tv 55, 3. 
a£t 2, 13. 2, 16. 12, 16. 13, 14. 

27, 18. 39, 2. 44, 6. 47, 6. 

49, 17. 
dsLSsg 74, 6. 
dsLSQaGtsia 13, 14, 15. 
dsL^ojov 18, 12. 53, 1. 
dsL&aXsg 10, 19. 68, 12. 
dsXXoTtoSa 22, 6. 
dsQOfiLysg 33, 14. 
afTOg 10, 17. -ov 32, 16. 
driQ 3, 16. 4, 18. 6, 14. 27, 

1. 27, 11. 29, 14. 74, 10. 

-SQU 3, 20. 4, 6. 28, 12. 54, 78 INDEX VERBORUM. 5. 65, 12. 68, 2. 69, 20. 74, 

6. 76, 5. -SQog 2, 20. 22, 4. 
33, 18. 75, 4. 75, 7. 

'A&riva 35, 7. 35, 17. 39, 13. 

40, 15. — a 33, 9. 33, 10. 38, 

9. — dv 35, 1. 36, 5. 36, 7. 

-ug 36, 1. 40, 4. 
*Ad-7}vccicc 36, 7. 
'^^r?vi7 27, 6. 
ad-lovg 64, 15. 
a'9'^ftV 36, 3. 
'Ad^Qrjvav 56, 3. 
dd-Qoa 28, 13. 
a^pdcos 47, 7. 51, 21. 
AlyaLcov 27, 17. 
a^ytda 9, 6. -o? 36, 21. -ag 

9, 10. 
alyioxog 9, 11. 
^ryXi^v 20, 12. 
Alyvntioig 26, 10. 54, 16. 
'ACdnv (f. leg. !^t^a) 5, 3. 
aldoia {td-) 23, 17. -oCo3V 50, 

19. 
aldoCoiGLV 17, 10. 
a^ft 29, 8. 
al^BQOvaCa 36, 8. 
aH&SGd^aL 2, 13. 
af-S-T^^p 2, 12. 33, 13. 35, 14. 

35, 16. -SQa 4, 6. 29, 15. 36, 

19, 20. -SQL 49, 8. 66, 6. 

-SQog 26, 18. 37, 11. 
Al&SQa 28, 7. 
aCtiCag 11, 17. 
ttCviy^ttxcov 76, 5. 
atvCtzovtaL 7, 21. 28, 1. -d|Lig- 

vos 30, 7, 8. 50, 14. -OfisvoL 

2, 8. 32, 14. 65, 4. -ofisvcov 

56, 1. 62, 11. 
alnolLa 50, 9. 
aiQSLv 27, 16. aCQ0[isv7j 3, 17. 

a^-a-eig 29, 13. riprat 37, 13. 
«rQgtV 40, 20. 
aiQSGLV 6, 14. 
Alaa 12, 14. 
dCoosLv 9, 11. diGtog 12, 14. 

«rTf 18, 4. 

a^ttoc 3, 6. 6, 7. 12, 14. 31, 3. 

-av 4, 8. 5, 11. 9, 3. 17, 9. 

17, 16. 36, 14. 40, 13. 42, 3. 

43, 11. 55, 4. 57, 6. -ag 9, 

12. 31, 6. 44, 5. 
al'tLog 9, 19. 25, 8. 30, 13. 

74, 9. -ov 53, 5. -Cov 70, 1. 

attLOL 65, 12. -Covg 2, 19. 
alcpvidCovg 50, 8. 
d-naO^aQGCav 46, 12. 
dy.dtirjta 21, 8. 
dv.alaQQsCtrjg 30, 19. 
«HaraTravaTcoff 19, 21. 
dy.SLQS-KOfiav 66, 20. 
d^KSQaLOv 39, 2. 
dyiLvrjGCav 52, 15. 
dyifia^ovtcov 58, 15, 16. 
dtifirjtov 2, 7. 
d-K^ovag 26, 15. 26, 20. 
"Av^fiovog 2, 6. 
aHoar? 22, 1. -ag 68, 3. 
«HoXov-d^ftV] T^xo^ov-^^ryaf 67, 6. 
nat' dyioXovd^ov 70, 2. 
dnoXovd^cog 11, 18. 
axovffavTOJ 50, 10. 
ax^t^coff 74, 16. 
d%Qodiiata 62, 7. 
axpov (£7r'-) 67, 21. 
dyiQonoXsGL 38, 6. 
ciHtLvag 71, 9. -Cvcov 65, 4. 
axv^ovg 46, 6. 
aXa^a|tog 41, 7. 
aZaXitftV 38, 11. 
d^.aXno^svrjLda 38, 10. 
dXaGtrJGaL 11, 2. 
a^affTco^ 10, 21. -o^org 10, 22. 
dXdriGTiSL 51, 19. 
aATj-a-fta 53, 19, 20. -av 25, 16. 
dXrj&Lvav 25, 8. 
t^XTJHTCO 11, 6. 
dXi]y,tcog 11, 8. 
dXC§avtag 75, 12. 
«Xfcov 44, 18, 
INDEX VERBORUM. 79 aXiaiioiisvoi 47, 8. 
aZxTJv 40, 18. -Tjg 63, 3. 
ccXyiL(i(6raTov 63, 20. -rara 36, 

16, 17. 
'AX-Kfii^vrjg 63, 10. 

aXXd 2, 16. 20, 17. 20, 23. 21, 
10. 31, 12. 39, 2. 47, 10. 50, 
3. 61, 20. 52, 17. 61, 10. 63, 

17. 67, 13. 67, 20. 76, 3. 
76,^ 12. 

dXXrjXaig 15, 14. -otg 57, 2. 
66, 10. 69, 15. -ovg 10, 2. 
40, 12. 56, 16. 67, 21. -oov 39, 

16. 40, 9. 57, 11, 62, 14. 
dXXod-sv 35, 21. 

dXXoiav 35, 17. -olol 40, 2. 

dXXog] -7] 13, 8. -tjv 19, 10. 
42, 3. 43, 11. 73, 18. 73, 20. 
-0 18, 2. 24, 17. 33, 7. 44, 
23. 72, 10. 73, 6. -ov 8, 10. 
13, 3. 40, 14. 42, 20. -ov 39, 
2. -a 32, 3. zdXXa 20, 21. 
38, 16. 75, 18. dXXai 26, 9 
bis. -ag 30, 7. -oi, 2, 3. 19, 

8. 27, 5. 36, 5. 37, 14. 70, 6. 
-Oig 13, 6. 26, 11. 32, 18. 51, 

17. 60, 1. 66, 19. 67, 19. -ovg 
6, 8. -oav 2, 11. 10, 6. 12, 
13. 13, 6. 17, 3. 42, 5. 45, 9. 
49,^ 19. 68, 1. 

dXXorQiog 68, 10. dXXorqia 46, 

12, 13. 
dXXoTQicog 64, 16. 68, 14. 
dXXcog 7, 10. 7, 15. 9, 1. 9, 8. 

9, 13. 15, 19. 23, 3. 39, 7. 
42, 14. 48, 9. 65, 8. 

dXoyov 64, 2. -oyovg 50, 8. 

dXoycog 28, 2. 

dXv6S6i 26, 18, 

AXcosiSag 44, 14. 

dfia 17, 10. (— . . . xal) 29, 

1. 48, 7. 51, 18. 56, 23. 61, 

6. 68,^ 9. 70, 11. 
dfiaXdvvsi 51, 21. 
'AuaXd-Siag 51, 17, 18. dfiaQrdvsiv 11, 1. -ovrcov 11, 15. 
d(i§XvrsQav 66, 14. 
dfisd-s^iav 75, 14. 
dfisi^s^d^ai 19, 19. 
dfisivovg 64, 7. 
dfisXovvn 26, 4. 
diirjrcoQ 35, 17. 
dfiidvrov 36, 9. 
a|u.tXTOv 8, 17. 
d(i(iari 23, 2. 
a/iot^^S 19, 20. 20, 3. 
dfinsXov 58, 5. 62, 3. d(nisXoi 

51, 3. 62, 20. d(i7tsXcov 50, 

23. 51, 1. 51, 8. 60, 21. 
d(icpidriQirov 66, 16. 
ji(icpirQir7] 43, 9. 
'AficpirQvcovog 63, 10. 
dfjicpoiv 34, 20. 
«^«jDOTf^ot 38, 2. -a 45, 1. 

-gpovg 53, 11. 65, 3. 
dv 3, 1. 3, 7. 4, 6. 7, 2. 7, 15. 

8, 16. 11, 15. 13, 2. 13, 11. 

17, 9. 23, 21. 26, 4. 26, 11. 

30, 2. 31, 13. 41, 16. 46, 9. 

60, 15. 60, 24. 63, 12. 63, 19. 

63, 22. 64, 14. 66, 7. 75, 18. 
dv = sdv vide xav. 
dvd 15, 19. 54, 18. 
dva^aivovrcov 61, 14. 
dva^dXXsad^ai 70, 6. 
dvaPiBd^avrog 54, 3. dva§i- 

J^aaccarjg 53, 23. 
dvdysiv'] -dyovrog 24, 3. dva- 

yaysiv 64, 15. 76, 1. 
dvayyiaicov 57, 2. 
dvayyiaiorarog 57, 20. -ov 53, 
^ 20^ 21. -a 14, 6. 
'Avayv,7] 13, 1. 
dvdyv.7iv 12, 9. 
avaytoyr/J' 13, 3. 
dvadsiV.vv(isvcov 50, 22. 
dvadidorai codd. 47, 10. -Ojttf- 

vr^g 67, 13. 
ava^oTtxov 53, 18, 19. 
dvad^i^uara 62, 9. 80 INDEX VERBORUM. ccvud-vfiLccGsigSyB. 27,14. -sclv 

49, 15. -soav 29, 11. 
avaLQSLV 40, 20. 41, 1. dvTjQr]- 

v.svuL 40, 1. avsXsLV 54, 21. 
dva-ASLa&aL 68, 15. 
dvaXa[i^dvs6d-aL 14, 6. dva- 

Xa(i^dvov6av 72, 11. 
dvalvseO^aL 53, 13. 
dvavsd^SLV 70, 10. 
dvanaL6X0Lq 61, 21, 22. 
dvdnalLV 46, 12. 
dvanavsed^aL 69, 17. 
ayaTr^arTOvatv 42, 17. dvsnXd- 

cd-7] 66, 13. 
dvaTtvsoyiSvov 69, 19. 
avaTTo^^affTOS 13, 13. 
dvaqO^QOv 61, 8. 
dvaQL&^iT^ra 56, 12, 13. 
dvaQQLTtrSLcd^aL 54, 5. 
dva6tQscps6^aL 72, 7. ava- 

6tQscpovxaL 40, 5. -OjXsVovg 

16, 6. 
avaTfHoov 69, 11. 
dvatL^sa6L 6, 7. 9, 6. 33, 9, 

10. 36, 15. 56, 8. -svtsg 5, 

11, 12. -stL&s6av 65, 14. 
dvatL^svtaL 37, 6. 61, 2. dvs- 
Q-riyiav 69, 8. 

dvatQsq)SLV, dvstQdcpri 7, 12. 

!4yaqDo:tov 67, 4. 

dvacpaLvcov 61, 13. -ovTOg 67, 5. 

'Avdcprjv 67, 6. 

dvaxcoQSLV 17, 18. 

dvddvcov 5, 4, 5. avdavovros 

5, 6. ddsLV 54, 19. 
dvSQSLOV 40, 11. 
avEMO-vra (v. 1. dvsY,nXvta) 

11, 3. 
aysHgjfVMTOs 13, 13. 
dvsficov 50, 2. 
dvsiinodL6tcog 19, 16. 
dvsnL6tQScpsg 41, 14, 15. 
dvsQncov 62, 5, 6. 
avfV()i(7>{o'|Li£voff 54, 17. avrjp] dv8Qa 37, 9. av^pdg 10, 
J. aV^^ag 68, 7. av^^cov 22, 11. 
dvrjQsiiritog 49, 12. 
av-d^rjpdv 59, 16. 
dvd^QconLvov 54, 11. 
avO^^coTrdfiopqDa 49, 7. 
dv&Qconov 20, 20. -toTrov 35, 

12. 43, 12. dvQ-QconoL 19, 7. 
32, 4. 56, 14. 66, 16. -conoLg 

13, 20. 21, 19, 20. 24, 6. 
25, 8. 25, 15. 32, 9. 40, 10. 
45, 9. 52, 12, 13. 53, 21. 54, 
11. 54, 20. 70, 3,4. -novg 
11, 10. 39, 15. 67, 10, 11.69, 
16. -TTcov 9, 2. 10, 1. 31, 20. 
35, 3, 4. 73, 4, 5. 74, 12. 

dv^vnovQyovvta 20, 4. 
dvLSVta 74, 18. 
dvi6ov 34, 1. 
dvL6td6L 39, 8. 
dvti 7, 7. 11, 15. 30, 12. 
dvtLnoLovfisvov 34, 18, 19. 
dvtLtdttSLv'] dvtsta^s 27, 12. 
Tiat' dvtLcpQa6LV 5, 4. 69, 17, 
^18. 74, 19. 
dvtQc6ds6L 56, 12. 
dvvsLv 23, 15. -vstaL 30, 18. 
dvco 1, 4. 2, 4. 9, 6. 33, 22. 

49 7. 
aVwVfv 5, 15. 31, 19. 38, 7. 
dvcofiaXLU 56, 10. 
ai'£d|u-a;ioi' 29, 20. 34, 1. 
avcorarco 35, 13. 
dvcocpsQrj 48, 13. 
a|ia 14, 2. -at 21, 17. -Loig 

11, 18. 20, 17. 
d^LO&satov 29, 3. 
dlL0v6LV 24, 10. Tjltcd-a^rj 63, 9. 
aivXoj 13, 16. 
aot^ot 68, 7. 
c^d^arog 5, 3. 
ao^vog 75, 3. 
dnayoQSvtLHog 25, 20. 
dna&avatL^fiov 63, 18. 
dnafiq)La6(i6v 59, 18, 19. 
INDEX VERBORUM. 81 anavTuv 64, 3. 

tt.naQxi]i 55j 9. 

anccq] andvrojv 37, 1. 

dnaxdv 45, 22. 

dnav6X(oq 11, 8. 73, 8. 

dnatpiG-KBLV 45, 22. 

dnsXavvovra 65, 20, 21. 

dnsficpaivovroav 25, 12. 

aTrf^yacTr/tTJ 4, 11, 

dnsQLysvTjros 63, 1, 2. 

aTrs^ti^TrTOJV 9, 17. 

dnsxsG&aL 6, 13. 55, 9. 
^ ajrXouv 66, 7. dnlcov 66, 8. 

a«6 2, 1. 2, 2. 2, 4. 2, 5. 2, 
13 bis. 2, 17. 3, 10. 3, 12. 3, 
17. 4, 12. 7, 22. 9, 10. 10, 6. 
11, 1. 11, 2. 13, 5. 13, 8. 13, 
17. 13, 18. 13, 20. 14, 7. 14, 
13. 15, 5. 15, 20. 16, 2. 16, 

6. 16, 11. 16, 16. 18, 10. 20, 

7. 20, 22. 20, 23. 21, 1. 21, 
2. 21, 5. 21, 12. 22, 7. 25, 4. 
28, 8. 29, 10. 29, 13. 31, 15. 
33, 14. 33, 21. 36, 2. 36, 5. 
36, 18. 37, 19. 37, 22. 38, 3. 
38, 11. 38, 13. 38, 14. 38, 17. 
40, 19. 40, 20. 41, 4. 42, 10. 
43, 10. 43, 19. 44, 6 bis. 44, 

8. 44, 10. 44, 17. 45, 22. 47, 
8. 47, 12. 48, 1. 48, 2. 48, 8. 

•53, 9. 53, 13. 53, 15. 54, 5. 
64, 10. 54, 19. 55, 12. 56, 21. 
57, 5. 57, 9, 57, 10 bis. 57, 
11. 57, 13. 57, 14. 58, 2. 58, 

14. 59, 7. 59, 8. 59, 9. 60, 8. 
60, 25. 61, 19. 62, 1. 62, 2. 
62, 14. 63, 3. 63, 11. 65, 19. 
65, 21. 71, 8. 71, 9. 74, 20. 
74, 21. 74, 22. 75, 3. 75, 4. 
dno^aLvovroav 33, 1. 
dno^aXXovrcov 59, 14. 
dnodsL^Lv 35, 3. 
dnodrjXovvrog 13, 16. 
dnoSLdovuL 33, 12. -dLSovra 4:8, 

^IO. dnodCSoraL 47, 10. -Sl~ 
CoBNXjTus, ed. Lang. 8ovraL 17, 11. 68, 2. -oyisvov 

38, 19. -oiisva 13, 9. -8s- 

SoraL 53, 1. 
dnoSvGnsrrjGLV (xara-) 74, 11. 
dno&v^G-Kovr ag 75, 17. 
dno-KOGfiSLvl dns-KOGpLTiGsv 62, 

21. 
ano-KQLVsGd-aL 16, 18. 
dno-KQvnrsiv'] dnonsnQVfiiiivov 

43, 8. 
dnoXavGLV 47, 20, 21. 
'AnoXXcov 17, 14. 65, 1. 65, 17. 

66, 12. 66, 15, 16. 73, 7. -a 

65, 20. 66, 3. 67, 9. -og 67, 

4, 5. 68, 6. 
dnoXXvvuL 66, 3. -vvra 65, 1, 

2. 66, 4. 
dnoXvsLv 73, 17. dnoXvovra 

65, 20. 
dnovsfiofisvov 9, 10. 
dnovcorsQOV 73, 11. 
dnonXrjQOvvrsg 22, 19. 
dnoQQTira 61, 13. 
dn6Gv.XriGLV 70, 7. 
dnoGnaGd^rjvaL 27, 2. 
dnoGnaGfia 26, 17. 
dnoGrsXXsiv 65, 6. dnsGrsiXav 

20, 19. 
dnorsXsLV 4, 7. 11, 3. 14, 11. 

72, 9. -SL 34, 20. -ovarig 

42, 10. -SLGd-aL 4, 4. -ovpLSvcov 

42, 7. -srsXsGS 62, 16. -srs- 

Xsad-rj 30,^ 10. 
dnorsXsGtidrcov 31, 9. 
dnorCd-sGd^aL 56, 22. -xl&she- 

vov 58, 12, 13. -srsd-rj 62, 22. 
dnoxLvcoGL 11, 15. 
dnovg 23, 11. 23, 13. 
dnsxQriGavro 75, 6. 
dnQOOQarov 11, 17. 
dnrsLv] d^dfisvoL 47, 9. ^qp^ai 

•33, 15. 

aTrrojTcoff 10, 11, 12. 
aQa 43, 7. 
aQaLcoOLV 28, 15. 
6 82 INDEX VERBORUM. aQKQLG-ilSLv'] CCQGCa 41, 4. 

CiQyscpccvTrjs 21, 12. 
CCQYEKpOVtT^g 21, 11. 

ccQyov 21, 13. 21, 15. 

ccQyag 71, 3. 

ccQEia 39, 3. 

ccQeGyisivl ccQTjQsyiivai, 45, 8. 

aQStT] 16, 20. 36, 10. aQsrriv 

16, 5. 36, 6, 7. 63, 9. aQSt^g 
35, 18. -ag 15, 10. 15, 14. 
-mv 39, 6. 

UQ^g 41, 1. 

aQrjicpd-oQa 41, 16, 17. 

'^^^i^ff 40, 7. 40, 14. 40, 20. 

-soag 40, 16. -t^v 34, 12. 
aQ^QU 61, 9. 
a^t-^-iu-dg 14, 12. -6v 14, 14. 

-ov 69, 2. -ovg 8, 9. 27, 15. 
ccQLOtsvsiv] -qQLGtsvKVLa 39, 13. 
ccQLGtog 19, 14. 56, 1. 
aQyiSLGhai 60, 2. 
ccQfiovLav (AQfi.) 34, 20. 41, 

5, 6. 
ccQiLottSL 76, 15. -oaaL 41, 5. 

rjQfioad^aL 68, 3. rJQ(i06tai 

17, 12. rjQiioG^svrjv 25, 10, 
11. rjQii06(isvag 74, 17. 

apor^tovi'] Ty^OT^tcoftfva 56, 

16, 17. 
a^jraffat 54, 12. 
aQQooGtLav 70, 15. 
appijv 66, 13. 'Sv 45, 4. 
apTf/Lifrs 65, 19. 
"AQTStiLg 65, 2. 66, 14. 71, 5. 

-Lv 65, 18, 19. 73, 19. 
ccQxaCav 37, 16. 
ccQxocLOL {oL — ) 2, 18. 4, 9. 23, 

16. -aLcov 35, 10. 50, 16. 
ccQxccLOtatov 18, 8. 
apjjaiOTf^cov 31, 14, 15. 
ccQXCii-otrjta 36, 2. 
ap^Ufyovov 8, 11. -ovov 29, 14. 
aqxsL 30, 14. aQX<ov 74, 16. 

«(►lajLtsvrjff 4, 18. 5, 1. aQ^a- (isvovg 34, 4. rjQXOvto 53, 15 

rJQ^avto 56, 23. 72, 18. 
aQXStvTtov 6, 6. 
apj;^ 32, 7. -tJv 36, 1. -f;s 

58, 2. 68, 4. -at 10, 4. 
«93JWOS 6, 5, 6. -6v 56, 18. 

V. 1. 8, 11. 
d6ccXsvtog 49, 3. 
daacpSL {sv — ) 11, 16. 
das§SLg 11, 13. 
dad^svsLag 12, 8. 
de&svrj 66, 14. 
daiiSLv] ri6v,riv,svaL 70, 18. 
d6Hr]6Lg 41, 14. 
'A^nXrjTtL^g 70, 6. yiiJHXTj^^tdv 

70, 2. 70, 17. -tov 71, 2. 
affxdv 60, 23. 
d6pLSVL^006L 40, 13. 

d6tata 2, 15. 

'A^tsiicprjg 30, 5. 

'A^tQaicp 48, 19. 

aoT^ajrarog 9, 13. 

affr^aTTtov 5, 13. 

affr^ov] -a 2, 15. 26, 19. 48, 

19. -ots 29, 9. -mv 2, 11. 

49, 19. 
d^cpdXsLav 51, 9. 
'AocpaXsLcp 42, 22, 23. 
dccpaXsg'2S, 13. 29, 8. 29, 9, 10. 
d6cpaXmg 10, 12. 43, 1. 62, 22. 
dtaXaLTtcoQcog 48, 10. 
'AtaQydtig 6, 11, 12. 
dtsXyg 23, 22. -rj 47, 4. 58, 13. 
'^TilavTa 48, 10. 
dtSQ 29, 17. 
aTOTTots 73, 4. 
dt6noag 64, 14. 
dtQSTCtcog 13, 10. 
"AtQOTtog 13, 9. 
ar^vTOV 37, 11. 
^^T^VTCOViJ 37, 10. 
'AttLV,dg 60, 23. 
avaCvs^Q^aL 75, 9. 
avXor? 59, 24. -ovs 38, 16. - 
av^SLV 73, 17. 
INDEX VERBORUM. 83 ccvatrjQciv 50, 3. 
avxdQv.cog 36, 11. 
uvTE 22, 13. 47, 15. 
avTiHa 18, 3. 
avrod-sv 66, 2. 
avTod^i 54, 10. 

avTog ()tal— ) 4,18. 14,5. 17, 
12. 43, 6. 50, 23. 51, 12. 60, 

18. 68, 5. avTOL {yial — ) 16, 
9. 20, 21. 40, 2. 40, 12. -6v 
2, 3. 2, 6, 7. 2, 14. 3, 4. 3, 

8. 9. 3, 9. 5, 4. 5, 9. 7, 12. 
7, 20. 9, 4. 9, 17. 10, 7. 10, 

12. 10, 16. 21, 8. 21, 19. 24, 
5. 24, 16. 25, 13. 25, 22. 26, 

1. 31, 10. 31, 12. 33, 16. 41, 

2. 44, 2. 47, 3. 47, 12. 48, 
15. 49, 16. 49, 18. 50, 4. 50, 

11. 50, 13. 53, 23. 56, 22. 58, 

3. 59, 4. 60, 9. 60, 22. 61, 14. 
62, 18. 63, 14. 64, 4. 64, 5. 

66, 3. 66, 20. 67, 2. 69, 14. 
69, 17. 74, 11, 12. 74, 17. 76, 

9. 75, 16. avTO 28, 4. (xat — ) 
28, 10. 32, 11. 35,6. (xat — ) 
53, 2. 67, 18. avTa 51, 11. 
73, 17. 75, 8. 76, 7. -ov 2, 
7. 2, 10. 3, 16. 4, 15. 5, 9. 
7, 6. 7, 9. 7, 13. 9, 18. 10, 

10. 10,17. 10, 18. 21, 16. 22, 
9. 22, 21. 23, 14. 24, 2. 24, 

4. 25, 12. 28, 12. 30, 20. 31, 

15. 32, 9. 34, 2. 34, 7. 34, 

19. 35, 14. 41, 6. 41, 15. 41, 

21. 42, 15. 43, 2 bis. 48, 17 
bis. 49, 4. 49, 9. 49, 12. 49, 

16. 50, 20. 51, 6. 51, 10. 51, 

13. 52, 1. 58, 7. 58, 14. 59, 
1. 61, 1. 62, 4. 63, 4. 67, 3. 

67, 6, 7. 67, 22. 68, 8. 68, 

12. 70, 3. 70, 14. -w 7, 1. 
7, 5. 8, 6 (ipsi). 9, 5. 10, 9. 
19, 1. 21, 4. 21, 6. 21, 11. 

22, 10. 23, 16. 24, 1. 24, 

17. 29, 9. 32, 16. 34, 5. 34, 18. 35, 8. 41, 10. 42, 12 bis. 
42, 22. 42, 23. 47, 8. 47, 11. 
48, 11. 50, 1. 50, 14. 51, 18. 
51, 20. 60, 11. 60, 20. 61, 2. 
62, 1. 67, 8. 67, 13. 69, 2. 
69, 8. 70, 8. avTT] 43, 8. 
(xat — ) 71, 6. -y 3, 18. 5, 12. 

5, 18. 6, 7. 7, 5. 7, 6. 29, 6. 
36, 15. 37, 2. 37, 20. 38, 8. 
38, 15. 38, 21. 39, 9. 41, 22. 
42, 1. 42, 6. 43, 3. 47, 2. 53, 
16. 56, 8. 66, 23. 72, 19. 73, 

6. 74, 1. -riv 5, 19. 13, 7. 
13, 10. 28, 18. 29, 12. 35, 

4. 35, 20. 36, 3. 36, 11. 36, 

19. 37, 17. 37, 20. 38, 3. 
38, 5. 38, 10. 38, 14. 39, 7, 
8. 42, 7. 45, 2. 52, 11, 12. 
53, 15. 53, 17. 55, 8. 56, 19. 
68, 17. 71, 11. 71, 17. 71, 

18. 72, 2, 3. 72, 6. 72, 16. 

73, 4. -rjg 3, 12. 6, 2. 6, 9. 
6, 10, 11. 26, 20. 27, 3. 29, 

19. 36, 8. 36, 16. 45, 7. 45, 
21. 46, 6. 46, 13. 46, 17. 47, 

1. 52, 8. 52, 12. 52, 13. 53, 
13. 53, 13, 14. 53,15. 55,10. 
55, 13. 66, 6. 67, 12. 68, 16. 
71, 10. 71, 11. 71, 14. 71, 

20. 72, 7. 72, 12. 73, 12. 76, 

5. arrofcs 4, 17. 10, 1. 16, 
12. 16, 16. 23, 1. 24, 13. 28, 

2. 28, 19. 34, 9. 39, 18. 55, 

10. 55, 15. 56, 19. 62, 13. 
65, d. 65, 11. 65, 13. 69, 18. 
avTaig 14, 11. 17, 11. 17, 14. 
19, 8. 21, 18. avTovg 2, 19. 
12, 4. 16, 2. 16, 4. 16, 10. 

17, 8. 23, 1. 27, 21. 39, 19. 
40, 1. 47, 10. 60, 4. 61, 7. 
65, 3. 65, 7. 65, 10. 66, 9. 

74, 13. 75, 3. avTag 18, 1. 

18, 7. 33, 9. 57, 2. 61, 15. 
65, 21. avTcov 4, 1. 4, 16. 

11, 8. 13, 5. 16, 2. 16, 4. 19, 

6* 84 INDEX VERBORUM. 15. 19, 22. 20, 12. 20, 15. 
33, 8. 38, 19. 40, 3. 42, 18. 
43, 10. 48, 4. 49, 11. 55, 1. 
56, 9. 57, 9. 61, 8. 62, 6. 62, 

8. 62, 15. 65, 10. 67, 19. 69, 
19. 71, 1. 76, 8. 76, 11. 

6 avTog 41, 19. 49, 1. 49, 5. 
71 avtj] 13, 11. 35, 7. 73, 7. 
xavto 19, 6. 62, 14. Tijs av- 
XYiq 51, 10. 63, 9. rov avxov 
7, 3. 24, 6. xov avxov 44, 

9. 45, 2. 69, 19. xa avra 
3, 19. 

avxij 5, 1. avtqv 13, 14. av- 

xTjg 44, 17. avxov 20, 4, 5. 

24, 14. 35, 21. avxov 31, 16. 

avta 69, 6. avtavg 73, 9. 

avta>v 15,^ 15. 16, 9. 59, 24. 
dcpavQBtv] dcprjQovv 55, 11, 12. 
dcpavt^etai 7, 4. 
dcpavio^ov 54, 14. 
dcpsatv 65, 3, 4. 
dcpd^aQXOg 2, 8. 

dcpd^oviav 56, 13, 14. -a? 55, 15. 
aqp'9'di'cog 52, 12. 
dcpidQviia 24, 18. 
a^i£«/at 59, 6. 62, 2. 65, 6. 

dq)LS(iiv7}g 41, 9. 
aqpo^av 15, 17. dnidtov 56, 3. 
dcp06L0V(lSV0L 46, 18. 
dcpQodiGiovg 46, 7. -tcov 45, 17. 
'AcpQodCxri 45, 3. -i? 56, 2, 3. 

61, 4. -T^v 34, 7. '44, 22. 47, 

^19. -r]g 45, 18. 46, 14. 47, 3. 
dcpQodixrjv 34, 9. 
dcpQOvsoxsQov 33, 4. 
dcpQov 44, 19. -ov 44, 21. 
dcpQcodr] 45, 5. 
aqp^cov] drpQOvag 45, 7. 
a;ta:^t(jr7j'9'£ts 20, 17. 
dxBiQ 23, 11. 23, 13. 
aAxsQOvoCa {-XCfivrj) 74, 23. 
'AxsQcov 74, 22. 
'AxiXlsa 65, 15. 
a^off] a;jjcov 74, 23. dxQocvxov 73, 19. 
dxQr]Otov 40, 9, 10. 
dxvQcov 54, 6. 
dxcoQCotovg 15, 14, 15. 
cJco^ois 23, 21. 

§a^dyctr]g 59, 3. 

|3ct^8tv 62, 2. 

^c^O-sooff 31, 1. 

^aMCvrjg 31, 1. 

§aCvsLv'] ^s^rjy.svaL 49, 2. 

^axr^ov 70, 12. ^aKtQov 33, 

22. ^aKtQOLg 10, 12. 
Bdv,x^L 60, 19. 61, 10. 
Bd-Axog 59, 2. 

|3c^Ufti' 71, 7. 71, 8. 71, 9. 
^aOLlsCag 7, 20. 
^aOLlsvsLV 3, 6, 7. 3, 8. ^a- 

OLXsvoaL 7, 9. 
^aGLlsvGLV 17, 10. -:^aff 68, 7. 
^aGllLKOV 10, 11. 
|3a(y£ts 23, 14. 
^aGoaQsa 62, 1. 
^aotd^Qovta 48, 12. 
|3«;ios 10, 13. -oov 64, 2. 
^Ca 17, 8. 59, 14. ^Cav 44, 11. 
§La^6(isvoL 60, 14. 
|3tatov 34, 17. 42, 18. §LaCovg 

39, 16. 44, 12. 
^LULOtSQOV 62, 6. 
^tos 17, 13. ^Cov 16, 4. 26, 

4. 32, 19. 54, 11. 56, 24. 

^Cov 15, 18. 16, 11. 37, 21. 
§Xd§r] 41, 1. -r]v 65, 10, 11. 

71, 14. 
^XdntSLv 21, 9. 
^XantL%r]v 43 , 14. 
xd §s^or](isva 31, 17. 
^o^c^y 27, 16. 
^oxQvg 62, 4. 62, 13. 
^ovXaLOv 9, 16. 
^ovXsxaL 22, 17. -OfisvoL 71 

13. -0(isvo}v 71, 1, 2. ^ov- 

Xn^svxog 76, 8. 
INDEX VERBORUM. 85 ^ovXsvofiSvov 74, 12. 
§ovX^g 35, 21. -atg 24, 3. 
§ovlr}(ia 22, 2. 
^ovlrjcpoqov 37, 9. 
^ovTtaiSog 66, 15. 
^ov^tV 38, 15. 
^QadvTiqag 34, 2. 
^pa(yft.dv 4, 3. 
pgiqjri 23, 11. 

jBpta^scos 27, 17. BQLaQScov 
WL. 27, 12. 

§Qtri7tvog 41, 8. 

P^t^wv 51, 12. 

PQOfiiog 59, 2. 

^povTag 9, 7. ^povTcov 5, 12. 

§QOtoXoLy6g 41, 7. 

^co/[tdv 25, 13, 14. ^co^ot 12, 6. yai'ag 42, 2. 
yat^o;Uos 42, 21. 
yatcov 27, 18. 
yaUfijv 6, 16. 
ya(iov(isvag 44, 7, 8. 
ya^ 2, 9. 2, 18. 3, 17. 3, 19. 
5, 5. 6, 20. 7, 6. 7, 11. 7, 15. 

8, 11. 8, 15. 9, 21. 10, 3. 10, 
16. 11, 10. 11, 21. 12, 4. 13, 

16. 13, 18. 14, 12. 16, 8. 17, 

5. 17, 15. 19, 7. 20, 17. 21, 

9. 21, 13. 21, 16. 23, 2. 25, 
3. 25, 14, 26, 2. 26, 16. 27, 

17. 29, 1. 29, 13. 29, 18. 30, 
3. ;30, 10. 30, 12. 32, 3. 32, 

6. 32, 16. 33, 2. 33, 3. 33, 4. 
33, 13. 33, 16. 34, 8. 35, 2. 
36, 9. 36, 13. 37, 7. 37, 13. 

38, 2. 38, 5. 38, 12. 39, 5. 

39, 15. 40, 2. 40, 17. 41, 3. 
42, 5. 44, 5. 45, 11. 45, 23. 
47, 13. 48, 14. 49, 1. 49, 13. 
50, 8. 52, 6. 53, 20. 54, 2. 
54, 16. 55, 17. 56, 9. 57, 3. 
57, 13. 57, 19. 58, 9. 58, 12. 61, 3. 62, 9. 62, 19. 63, 5. 

63, 9. 63, 4. 63, 20. 65, 2. 

65, 11. 66, 17. 68, 6. 68, 8. 

69, 11. 70, 4. 70, 8. 70, 13. 

71, 9. 72, 5. 73, 14. 74, 10. 

76, 8. 
ys 40, 12. 46, 13. 
ysyoavov 41, 10. -ov 21, 20. 
ysvsaloyCaig 27, 21. -Cag 31, 13. 
ysvsimvtag 23, 17. 
ygrf (>tg 30, 2. 58,14. ysviasoog 

7, 12. 7, 22. 'SGsi. 29, 2. 31, 

12. yivsGLV 31, 11. 35, 18. 

51, 5 (hoc 1. fort. yivvriaiv 

leg.); 
ysvLTiri 3, 12. 
ysvLnatata 72, 9. 
ysvvuLov 34, 19. 40, 11. 58, 

12. -aCovg 63, 5. 
ysvvaLOtata 5, 19. 
ysvvaLOtrjtog 63, 19. 
ysvvav 28, 19. 29, 1. ysvva 

51, 2. ysvvmGLiy) 9, 4. 56, 

13. ysvv^ivta 51, 1. ysvva- 
cd-aL 61, 11. ysvvcofiivov 7, 6. 
-cofisva 56, 17. ysvvjjcaL 14, 

3. 17,21. 29,17. 57,7. syiv- 
vr}6s{v) 29, 6. 29, 10. 35, 20. 
48, 19. ysysvvr]6&aL 23, 7. 

yivvri(ia 23, 8. 34, 20. 
yivvr}6ig 58, 14. vid. yivsaig. 
ysvvrjtL-KT^v 52, 16. 
yivog 31, 20. 56, 4. -ovg 63, 

7. -r} 15, 4. 37, 15. 
ysQULQOvtsg 55, 8. 
ysQaLtiQ(ov 64, 7. 
yiQovta 44, 18. 
ysooQysiad^aL 23, 5. 
ysooQyoL 60, 24. 62, 12. 
yrj 53, 8. 56, 13. yy 4, 11. 

42, 4. 46, 5. yrjv 1, 2. 3, 11. 

4, 12. 7, 14. 8, 2. 9, 9. 26, 
20. 34, 3. 48, 15. 52, 11. 53, 
7. 54, 18. 54, 19. 72, 20. 73, 
9. 74, 7. yrjg 1, 2. 3, 17. 86 INDEX VERBORUM. 10, 5. 27, 14. 31, 20. 32, 4. 
39, 15. 41, 22. 43, 1. 43, 5. 
49, 6. 49, 15. 52, 5. 54, 14. 
56, 1. 56, 10. 62, 12, 63, 15. 
66, 12. 67, 12. 71, 10. 

Fy 7, 19. 29, 5. 29, 16. F^v 
28, 4. 28, 16. rijs 18, 7. 
28, 7. 

yriqag 70, 11. 

y Ly avTocg 39, 13. 

yiyciVTOcpovzig 39, 14. 

ytvsad-aL 5, 13. 65, 13. yivE- 
zai 3, 9. 4, 10. 4, 18. 5, 9. 

20, 18. 28, 13. 29, 1. 58, 15. 
yivTjrai 7, 2. 19, 21. yivo- 
(lEvog 54, 19. yLV0(i£V7}v 8, 
1. 52, 1. 70, 7. -rig 27, 15. 
yivoiisvov 54, 13. 59, 18. yi- 
vofisvov 70, 1. yLvofisva 7, 

I. 7, 5. 12, 19. 13, 6. 48, 11. 
53, 13. -svag 45, 16. -svovg 

11, 7. -svmv 3, 2. 6, 1. 7, 
16. 10, 5, 6. 12, 1. 12, 15. 
42, 3. 49, 11. 74, 22. 76, 11. 
ysvsG^ai 4, 2, 3. 14, 13. 28, 

3. 28, 16. 31, 10. 33, 6, 7. 
33, 16. 35, 9. 39, 16. 41, 6. 
44, 24. 53, 12. 70, 3. sys- 
vsxo 6, 8. 8, 12. 14, 5. 27, 
9. 29,3,4. 30, 9. 32,3. sys- 
vovto 40, 2. 76, 3. ysvrjtaL 
13, 2. ysvoLzo 31, 14. ys- 
vofisvj] 33, 3. ysvo^isvrig 54, 

II. ysvoiisvov 28, 8. 35, 4. 
63, 14. ysvoiisva 41, 22. ys- 
vofisvovg 39, 15. 44, 13. ys- 
vo(isv(ov 35, 19. ysvri6SzaL 
28, 11. ysyovsvaL 9, 3. 26, 
8. 28, 19. 29, 16. 36, 11. 48, 
18. 56, 19. 63, 11. ysyovsv 

21, 10. ysyovaoiv 3, 18. 11, 

4, 5. ysyovoza 31, 6. ysyo- 
voTog 6, 11. ysyovvLav 44, 
23. ysyovoTsg 40, 3. ysyo- vozag 16, 9. ysyovvLag 19, 

1, 2. 
yLvcoGyiOfisv 22, 2. kyvco 33, 2. 
yXavxov 36, 20. -d 36, 17. 
yXavxoTTjTt 75, 7. 

-05 10, 20. 36, 16. ^ 

yXavxcoTTt^t 37, 6. 
yXavKctinov 38, 21. 
y^avl 37, 5. 
yXaq)VQd 38, 17. 
yXsvHOvg 62, 15. 
yZvHVHapjTOv 18, 13. 
ylvKSLag 16, 17. 
yXwTTai' 37, 3. yXtoTTag 21, 4. 
yv(6(ir}v 47, 5. 
yoVrft-og 23, 19. 
yovvnszovvzag 12, 7. 
ro^yoyos 37, 2. 
yopyojTToV 36, 14. 
yovv 1, 21. 18, 2. 22, 9. 25, 

21. 50, 18. 
yQdii(iaza 18, 10. 
yvfivTjzsLag 19, 15. 
yvfivov 63, 16. -at 19, 10. 
yvfivozrjg 59, 18. 
yvy^ 3, 15. 71, 2. -atjta 8, 

12. 34, 6, 7. -atitt 33, 3. 

-aLTisg 60, 9. -ccotaff 23, 9. 

-aiKcSv 73, 14. 
yvTra 41, 15. daLfiovLS 26, 6. 

SaiyLOvicag 68, 3. 

daLficov cf. 'y^ya-O^os ^. -ovas 

75, 2. 
duLvvG^aL 52, 13. 
^aiTos 62, 9, 10. 
Sa(id^szaL 34, 15. 
da^idoLnnov 39, 7. 
danavdzaL 7, 5. 
daGvzr}za 49, 7. 
INDEX VERBORUM. 87 ^^ datBi6%-ciL 52, 13. dctxEttui 
51, 14. 
Suq)vri 68, 11. 
Scccpoivri 68, 11. 
Sa^iXuav 50, 21. 
Sa^piXf^ 45, 1. 
Ss passim. 
8stv 19, 16. 64, 7. dst 18, 1. 

19, 19. 20, 16. 24, 5. 27, 19. 
33, 8. 44, 24. 63, 8. 64, 11. 
70, 12. dsovtoq 12, 3. 18, 8, 
9. 19, 13. 20, 5. 24, 1. 25, 5. 
26, 2. 31, 6. 43, 2. 59, 2. 70, 
16. Ssovcav 24, 3. ta Ssovta 
15, 6. 

MsKsvaL 34, 12. ds»sis 32, 

15. 
dsivotatog 31, 9, 10. 
Ssivotrji 39, 6. 
Ssinva 72, 19. 
Ssta&ai. 57, 5. 60, 4. darrat 

23, 15. 32, 18. 
SsLaiSaLfiovsiv 76, 13. 
SsLaLSaifiovcos 50, 16. 
JsXcpoLS 67, 9. 
tfer^^oxoTToi^vTat 57, 19. 
^fvtf^a 62, 5. SivSQwv 57, 17. 
Ssovrcos 69, 10. 
dflta 10, 13. 51, 7. 
5s()X8(7^at] ^fdo^xf 37, 7. Sga- 

•Ksiv 54, 2. 
davfiv 3, 10. 
dfv^o 65, 6. 67, 10. 
z/fvs 3, 10. Jsos 3, 12. 
Ssvtsga 58, 16. 
tf«3jd/i«yos 74, 15. Ssx6(isvov 

20, 2. 74, 5. 
Sti 8, 4. 9, 10. 16, 19. 23, 20. 

24, 8. 28, 13, 28, 17. 30, 19. 
33, 4. 37, 22. 47, 4. 49, 8. 
60, 8. 62, 14. 

SriSLv 52, 13. 

^riXLOv 67, 2. 

SfjXov 2, 11. 

driXov 67, 6. SriXovotL 22, 12. 26, 20. 42, 1. 

44, 21. 
SrjXovvta 6, 13, 14. -ovvtos 

71, 4. -ova&aL 67, 3. 
Jr}[ifitr}Q 52, 17. 53, 18. 54, 

10. 56, 5. 57, 4. Ji^^rjtQttv 

52, 10. 56, 18. JfjfirjtQL 55, 

14. 56, 6. ^fiiLrixQos 52, 4. 
54, 1. 54, 12. 55, 5. 

JrjiiritQLa-nov 54, 20. 

SrjfiLOVQYOs 13, 20. 

SiJiioLS 17, 7. 

Jrito 52, 11. 

dta c. acc. 1, 3. 3, 6. 3, 9. 

4, 2. 4, 3. 4, 5. 4, 7. 5, 7. 
6, 4. 6. 15. 9, 2. 9, 10. 9, 11. 

10, 9. 10, 17. 10, 18. 10, 19. 

11, 16. 12, 4. 12, 6. 12, 13. 
13, 10. 14, 10. 15, 3. 15, 4. 

15, 8. 16, 3. 16, 4. 16, 10. 

16, 11. 17, 9. 17, 14. 17, 15. 
18, 2. 18, 10. 18, 12. 20, 11. 
20, 13. 22, 6. 22, 9. 23, 2. 
24, 5. 25, 21. 28, 10. 31, 11. 

32, 12. 32, 23. 33, 2. 33, 7. 

33, 11. 33, 19. 34, 4. 35, 17. 

36, 2. 36, 4. 36, 13. 36, 19. 

37, 5. 37, 14. 37, 18. 37, 19. 

38, 2. 38, 21 bis. 39, 11. 39, 

17. 40, 13. 41, 10. 41, 16. 
42, 13. 43, 15. 44, 4. 44, 11. 

44, 18. 44, 22. 45, 5. 45, 7. 

45, 8. 45, 10. 45, 13. 45, 15. 

45, 16. 45, 17. 46, 5. 46, 12. 

46, 14. 46, 15. 47, 4. 47, 14. 

48, 16. 49, 6. 49, 7. 49, 10. 

49, 18. 50, 1. 50, 12. 52, 1. 
52, 6. 52, 7. 52, 8. 52, 9. ^2, 
15. 53, 2. 53, 4. 53, 7. 53, 
22. 54, 13. 54, 21. 55, 4. 55, 

5. 56, 13. 57, 6. 57, 18. 58, 
11. 59, 4. 69, 20. 60, 10. 60, 
17. 60, 21. 60, 25. 61, 3. 61, 
10. 61, 14. 62, 3. 62, 8. 63, 
8. 65, 2. 65, 5. 66, 8.' 67, 2. 88 INDEX VERBORUM. 67, 7. 68, 1. 68, 8. 68, 10. 

68, 11. 69, 1. 69, 14. 70, 7. 
71, 6. 72, 8. 72, 14. 73, 6 
bis. 74, 6. 75, 2. 75, 13. 

Slcc c, g. 2, 9. 3, 5. 6, 10. 6, 
12, 7, 21. 11, 21. 14, 5. 15, 
4, 17, 7. 19, 15. 21, 20. 22, 
17. 23, 8. 24, 14. 25, 12. 27, 
14. 32, 13. 32, 14. 33, 12. 
33, 19. 38, 19. 39, 1. 40, 10. 
43, 19. 44, 17. 46, 11. 48, 8. 
49, 12. 50, 17. 54, 5. 54, 15. 
55, 9. 57, 12 bis. 58, 6. 59, 
10. 61, 5. 62, 6. 64, 9. 66, 5. 
67, 3. 67, 16. 70, 1. 70, 14. 
70, 18. 71, 5. 72, 15 bis. 74, 
12. 76, 4. 76, 6. 

dia^s^Tj-iiOToav 19, 2. 

Sl£§67)6ccv 74, 8. 

SLCcyyeXXstv 21, 19. 

dLoiysLV 21, 2. 

SLCcb-SGLV 25, 11. 

diccLVSLV 58, 1. 

Slcclqsl 13, 18. -ovvtsg 5, 3. 

-sXoav 35, 1. 
SiociQSGsmg 27, 15. 
SLaLQSTTjg 51, 14, 15. 
SLaLTDCGd^aL 50, 5. 
SLay,aLO(isvov 33, 18. 
SLaKsyisvT7](isvog 46, 2, 3. 
SLa-Ksy.oofirjad^aL 2, 5, 6. 
SLayioGfii^Gscog 28, 8. -■noG^rjGLV 

27, 9. 66, 4. 
SLaKQUTSLGd^aL 48, 14. 
SLa-AQLVsG^aL 39, 17. 57, 12. 

-STUL 54, 5. 
Slccaqlglv 4, 4. 40, 11. 
SLCiy.TOQog 21, 1. 
SLaXaii^dvsLv^ SLS^XrjnTaL 46,14. 
SLaXsCnsLv 72, 2. 
SLaXsY.TLY.av 16, 19. 
SLaXXocTTOVTag 74, 8. 
SLocXvGog 58, 2. 
SiafiSQL^SL 51, 14. 
SLavaQ-Kccv 75, 17. StavsfiovTaL 27, 13. -ofisvoL 

56, 17. 
SLavsfifjGLg 12, 12. -Tycscog 57, 9. 
SLccvoLav 47, 22. 62, 10. 64, 5. 

-voiag 22, 12. -voCaLg 47, 7. 
SLocvvGog 58, 1. 
SLanvstG&aL 50, 2. 75, 11. 
dtaffaXsvdvrojv 61, 16. 
SLaGTtaGd-SLg 62, 10. 
^taffTaTtxdff 41, 3. 
Slugco^slv] Slsgcogsv 62, 18. 
^'tara^tv 49, 4. 
^tararratr] ^iarsraxrat 11, 11. 

-TSTayfisva 13, 10. -r£ra;f'9-at 

55, 2. 
SLatSLvsLV 63, 3, 4. SLaTsCvst 

25, 4. SLaTSTansv 9, 18. 
diarfd^svat] SLa&SLGa 27, 11. 
SLaTfiC^SLV 66, 5. 
SLOCTOQog 21, 2. 
SlutqC^slv 49, 12. 
SLaTVTtOVGL 13, 7, 8. 
SLavysg 33, 13. 
SiacpaCvsLV 68, 16, 17. 
SLa(psQSLv 37, 1. SLatpsQOVTog 

40, 17, SiacpsQOVGav 45, 10. 

^iaqpgpovrat 40, 17. SLUcps- 

Qo^svovg 57, 11. 
dtaqD-^^ft^ftv] SLScpd-dQT] 31, 17. 
SLttcpOQaC 30, 2. 
SLacpOQOvg 9, 14. 
SLSaGKOiisvoov 76, 16. 
di^dvat 4, 13. ^i^cofft 67, 15. 

SLSoaGLv 19, 8. 39, 10. ^ovs 

8, 6. ^i^dcr^at 19, 3, ds^o- 

rat 69, 2. SsSo^svcov 55, 10. 
^iflaytDyr^v 8, 6. 
^tf^dv 45, 3. 75, 10, 

SLT^TlOVGaV 11, 21. 

dt-S-upa/u-lJo? 61, 11. 

^fc-S-v^iov 61, 12. 

SLLTivsLG&aL 63, 22, 64, 1. 71, 10 

SLL-HTVVvrjg 71, 11. 

SLy,aCov 39, 5. 

SLnaCcog 56, 17, 18. I INDEX VERBORUM. 89 SUsLv 71, 9. 

dCyiriq 41, 15. 

jLv.ri 57, 10. JUriq 9, 20. 

8CY.xvvva 71, 8. 

dC(iog(pog 43, 11. 

SlVBCGd-CCL 31, 1, 2. 

Slo 54, 6.^ 65, 13. 73, 6. 

diOLyirjtLyirj 39, 4. 

^ioi/tovtra 7, 12. -ov/xe-S-a 3,3. 

Slov 56, 4. 

^tdvvlog 57, 21. 

jLovvGog 57, 17. 57, 21. 60, 
8. 60, 25. 61, 12. -ovvGov 
62, 7. -vvaov 59, 21. 62, 13. 

62, 19. 62, 22. -vgo) 60, 16. 
61, 4. 

SlOQd-OOGLV 37, 16. 

^tTTOv 50, 13, 14. 

SCxa 33, 21. 57, 10. 

SCxjiXov 50, 13. 

Sl(o%slv 49, 14. ^tcoxovffav 72, 

3. -UL 11, 13. 
/JLcovrjg 45, 2. 
^oxftv 18, 10. 39, 3. 40, 1, 2. 

53,2. 54,22. 60, 21. 69, 1. 71, 17. 

SoyiSL 23, 2. 33, 11. 36, 21. 

37, 8. 45, 19. 46, 13. 49, 2. 

59, 19. 64, 17. 69, 5. 73, 7. 

SoyiovGL{v) 5, 6. 36, 13. 65, 11. 

Soyiovvta 14, 14. 70, 3. So- 

yiOvvtL 47, 11. Soy.ovvtog 38, 

20. -ag 63, 7. Soyiovvtcov 76, 1. 

So^uL 13, 11. ^dlatsv 64, 14. 

sSo^s{v) 22, 16. 25, 6. 55, 

17. 57, 16. 59, 22. 61, 17. 

63, 16. 66, 2. 75, 15. iSo^av 
42, 11. 

JolCov 25, 13. 
Soficov 19, 2. 
ISo^aGav 35, 12. 

SoQLV.EVtOQK 39, 7. 

doTjf^ 57, 18. dpaxcov 37, 7. 70, 11. ^^axovTa 

70,8. dpaxovTf s 22, 20. 37,5. 

-xdvTCOv 54, 1. 
SQav 13, 14. 64, 6. 
SQaGtLyi(6t8QOV 66, 13, 14. 
SQSTtavov 51, 6. 
^vfG-S-at] l«Jv 62, 17. SvGsto 

69, 13. 
^«yafits 4, 12. 13, 11. 45, 4. 

-c«|ttft 26, 3. 34, 4. 41, 20. 

-a/i,€toff 16, 18. 51, 10. 63, 15. 

SvvafiLV 9, 19. 11, 21, 12, 1. 

25, 12. 29, 2. 43, 14. 46, 3. 

46, 6. 50, 20. 66, 11. 66, 15. 

71, 10. -ccfiSLg 48, 13. 
SvvaG&aL 33, 21. 39, 17. Sv- 

vaio 76, 2. SvvatUL 10, 16. 

69, 2. 74, 20. -cc^svog 27, 2. 

-fisvovg 34, 6. -(isvoav 19, 12. 
SvvaGteCag 10, 10. 
^vvaffTfvgt 30, 14. -«vfTat 30. 

15. 
Svvatog 22, 15. 
Svo 15, 1. 15, 5. 19, 17. 19, 

18. 26, 20. -SvoLV 69, 4. ^txrt 

15, 7. ^vco 26, 15. 
SvGavd§atov 18, 13. 
SvGavtC^XsTttov 36, 18. 
SvGSLayiQLta 63, 10. 
^vfffTV/ioldyT^TOv 36, 2. 
^v(yxc^'9'fxTov 59, 15. 
SvGv.atay(ovLGtov 38, 6. 
SvGXvtcp 23, 2. 

^VC^VJLIPXTJTOV 57, 5. 

^vajrapaxo^ov-d^^Tcov 8, 8. 
SvGnoXL6Qv.ritov 38, 6, 7. 
SvanoQiGxov 56, 14. 
^vcqpopcoTctTovff 36, 12. 
SvGXQflGtCag 32, 18. 
^todfxa 64, 15. 
S(OQsdg 19, 3. 
^topov 38, 21. 90 INDEX VERBORUM. E. 

iccQ 55, 13. 

suvtov {'nad'' — ) 5, 3. (sqp* — ) 

14,13. 51, 17. -?iv32, 18. -m 

17, 12. -oig 40, 12. -ovg 64, 

11. 67, 11. 69, 16. -av 33, 

^12. 60, 2. 66, 16, 17. 

syysvvmGa 37, 12. 

sysiQSi 22, 13. -ovrcov 75, 2. 

"EysQeig 30, 4. 

iyKccTSGTTjQixd-rj 1, 14, 15. 

iyxvftovag 56, 6. 

«y;t;fr()i^ov(7t 22, 10. 

fymj «Vov 76, 7. 

pos 29, 8. 

sSqatov 23, 13. 

sdqocioxrixoq 15, 12. 

«£9yi? V. 1. 29, 7. 

s&sXji 22, 13. 

I^vffft 26, 11. s&vmv 41, 13. 

«t {ri—avUa^ri) 12, 19. 

£t 7, 15. 8, 16. 24, 17. 27, 

9. ((yMf>at— ) 27, 15. 27, 20. 

34, 10. {xdxa 8' sl) 36, 7. 

47, 2. (— xat) 49, 2. 58, 12. 

64,^ 12. 70, 14. 73, 18. 75, 6. 
stdsvai] sfarj 17, 15. siSotcov 

25, 18. 
stdo7coLov(isvri 53, 19. Sido- 

Ttoiov^svrjg 5, 10, 11. 
sldog 16, 17. 
stv-V 20, 17. 
shsiv 39, 10. 
«/xoTQjg 5, 11. 7, 2. 8, 6, 7. 

25, 2, 3. 28, 15. 36, 20. 41, 6. 
EtXsi^via 73, 8. -at 73, 13. 
siXoviisvrj 78, 8. 
Et[iaQ^svr} 12, 17. 
flvat passim. lactv 68, 7. latt 

passim. £(yTi(v) 5, 18. 8, 13. 

11, 1. 13, 2. 28, 7. slaiv 3, 

15. 11, 10. 12, 5. 14, 10. 

22, 20. 62, 19. 75, 13. 17 19, 

13. 41, 17. 71, 8. (OOL 19, 9. slfrj 29, 8. 50, 15. 63, 14. 63, 
19. 66, 8. slsv 3, 1. 30, 2. 
^v 8, 16. 28, 10. 29, 14. rjGav 

48, 4. oav 1, 4. 20, 19. 24, 

9. 25, 8. 25, 20. 30, 10. 31, 

10. 34, 14. 35, 20. 43, 12. 

49, 1. 57, 17. 58, 1. 62, 20. 
66,13. 67,12. ov53,2. ovTa(s.) 
12, 3. 32, 22. 48, 6. 64, 5. 
ovtog 24, 2. 37, 4. 37, 11. 
43, 5. 63, 4. ovaa 3, 6. 12, 
16. 13, 15. 35, 7. 36, 21. 63, 

2. 68, 11. 68, 13. ovaav 29, 

3. 36, 4. 56, 20. 60, 15. 71, 
19. 72, 6. 73, 20. ovarj 37, 

6. 47, 2. ovarjg 16, 7. 34, 2. 

56, 10. 71, 11. ovtsg 62, 13. 
oW (pl.) 14, 7. 31, 12. 48, 
19. ovtag 66, 10. ovtcov 5, 
8. 8, 8. 16, 19. 67, 14. ovaLv 
29, 9. ovaaL 11, 5. 33, 17. 
ovaaLg 32, 20.^ ovaag 12, 6. 
ovadav 9, 18. Ta ovTa 2, 1. 4, 

7. 5, 1. 7, 15. 8, 16. 30, 11, 
12. 51, 10, 11. 67, 3. tmv 
6vt(ov6, 10. 30, 2. 30, 7. 
totg ovaL 67, 20. 

sigacpLcotrjv 62, 2. 

siQi]vy 57, 19. siQi^vrjv 23, 4, 

57, 13. -T^s 40, 13. 
EiQrivrj 57, 11. 57, 16. 
siQrjvoTtOLOv 23, 2. 
SLQfim 13, 1. 

«^ff 3, 18. 3, 19. 4, 4. 5, 5. 
5, 8. 7, 13. 9, 19. 9, 21. 11. 

10. 17, 17. 19, 6. 21, 3. 23, 

11. 24, 3. 24, 16. 25, 4. 26, 

4. 27, 14. 28, 12. 28, 13. 29, 
15. 32, 20. 34, 3. 35, 5. 40, 

8. 50, 16. 53, 12. 53, 15. 54, 

5. 54, 11. 55, 7. 56, 3. 58, 

6. 58, 10. 59, 23. 60, 7. 60, 
23. 61, 15. 62, 14. 63, 4. 64, 
3. 66, 19. 70, 15. 71, 3. 71, 
10. 76, 10. 76, 12 bis. I INDEX VERBORUM. slg 49, 13. sv 51, 20. 62, 15. 
gva 24, 12. 69, 3. ivt 39, 10. 
£v6g 16, 13. [lia 8, 11. 13, 
5. 15, 19. (iLUv 20, 1. 20, 

13. 34, 8. 55, 9. (iLccg 31, 2. 
sladyovaiv 60, 17. sta^ysv 40, 

8. -ayarat 53, 20. -uyo^ievov 

42, 15, 16. -joifVtov 76, 13. 
-iJKruL 72, 8, 

eiarjyrjTrjg 14, 5. 

«tra 7, 6. 20, 9. 21, 4. 29, 

14. 42, 1. 59, 5. 59, 6. 62, 
18. 62,21. 66,12. 72,4. 73, 2. 

shoVV SLT8 SLTS 4, 12, 13, 

14. vide ^TOL. sltovv — slts 

43, 9. 47, 20, 21. 69, 17, 20. 
slcod-ccai, 46, 17. 

ix (J^) 2, 11 bis. 3, 18. 4, 6. 
4, 10. 7, 1. 8, 15. 12, 3. 14, 
3. 15, 11. 15, 12. 19, 1. 19, 
2. 19, 3. 19, 6. 20, 19. 21, 

16. 22, 2. 23, 6. 23, 10. 25, 
1. 26, 14. 26, 18. 26, 19. 
27, 13. 27, 19. 28, 5. 28, 6. 
29, 1. 29, 16. 31, 20. 32, 3. 
32, 11. 33, 15. 34, 3. 34, 5. 
34, 20. 35, 9. 35, 18. 35, 21. 
38, 12. 39, 8. 39, 15. 40, 2. 
40, 3. 41, 6. 41, 22. 42, 4. 
43, 13. 45, 16. 45, 18. 48, 

17. 49, 11. 49, 14. 50, 9. 52, 
1. 53, 13. 55, 7. 57, 6. 59, 1. 
62, 15. 63, 13. 64, 13. 65, 
10. 68, 6. 69, 11. 70, 10. 71, 
13. 73, 3. 74, 19. 

STiccd^sv 65, 5. 

SHccg 65, 10. 

syicccTog 27, 7. -daTov 17, 12. 

24, 12. 24, 14. -ccaTco 12, 12. 

13, 9. 13, 18. 

SKCCTSQCC 52, 5. -CCTSQOV 63, 19. 

^EHccTr} V. snccTog. 
syiccTTj^olovg 65, 7. 
s^KaToyxsiQcc 27, 12. 
snaTog 65, 5. "Exarov 65, 8. 91 8. sy.uTT] 65, 5. *EKoctr] 72 

'EHccTrjv 65, 8. 
sn^aXcov 7, 20. 
iyi^LBQcoa-iiofjLSVT] 32, 21. 
SKyovovg 44, 15. 
syidsQOVTsg 60, 22. 
indrjXoTEQOv 24, 17, 18. 
sMsad-aL 70, 10. 
syiSL 3, 13. 32, 12. 58, 11. 
SHSLd-sv 9, 7. 32, 12, 13. 

SHSLVOV 7, 8. SHSLVTjV 35, 2. 

-SLvov 3, 18. -SLVoa 64, 8. 

"Stvoov 21, 19. 48, 4. 76, 9. 
SKELas 61, 5, 6. 74, 7. 
SHTj^oXov 68, 6. 
iyid^r^XvvovTog 38, 18. 
iyid-XL^Ofisvov 58, 16. 
iyi&OQSLv 35, 1. 
iyiXvasmg 36, 5. 59, 11. 
iyi(iSLXLaao(isvaiv 41, 2. 
iyi(isXsLag 67, 19, 20. 
iyntEasLV 73, 11. 
fXTCvpotiv] i^S7tVQcod-7] 27, 10. 
iyiaTdascog 47, 22. 59, 6, 7. 
iyiTS(ivovar]g 51, 11. iyiTS(iSLV 

7, 19. 
iyLTO(irjg 6, 18. 
iyicpavsaTccTov 37, 3, 4. 
iyiq}SQSLv] i^EvrjvsyiTai 46, 16. 
iyicpEQO(ivd-SLV 61, 13. 
iyi-XEvs (tmes.) 43, 7. 
iXaia 38, 20. iXaia 10, 18. 
iXatvcov 39, 9. 
sXaLov 39, 1. 
iXacpri^oXov 71, 12. 
iXacpQovg 61, 6, 7. 
iXsv&EQiov 9, 16, 17. 
'EXsv&ovg 73, 12. 
'EXfufftV 54, 8. 

'EXsvaCvLog 53, 23. -vCa 54, 10. 
IXfivffscoff 54, 10. 
eXXel^iv (xar' — ) 45, 22. 
"EXXrivsg 53, 14. rjvcov 75, 2. 

-rjdt 6, 18. 26, 8. 
iXXLTtsg 10, 8. 92 INDEX VERBORUM. sXnLSci 65, 15. 
i(i§aiv6vt(ov 61, 15. 
ifi§ctUov6L 76, 15. i(i§ccX(6v 

40, 11. 
i(i(ieXsLccv 50, 3. 
'EfiTtsdoTiXrjg 30, 3. 
i(i7tSQis%oiLEvovg 48, 10, 11. 
ifiTtSQLodcog 51, 21. 
ilLTcCnxsLv 70, 15. ifinLntovTcov 

60, 8. 61, 15. 
ilinoditsLV 27, 8. 
ifinoLSL 49, 4. 
ifinoLVLfiovg 46, 6, 7. 
S|«.7roAaroff 25, 7. 
ifinoQLoav 25, 6. 
siintcoGLV 42, 4. 
ificpccLVSLV 31, 1. 71, 1. i(iq)CiL- 

VSL 10, 8. 44, 20. 49, 17. 

50, 18. 54, 17. 60, 2. 61, 5. 

-ovroff 17, 11. -ov6a 6, 17. 

-ov6rjg 19, 22. 36, 15. -ovtsg 

20, 16. 24, 9. 70, 8. -ovtcov 

64,8. ificprjvccL 38,6. -cpaCvstccL 

12, 15. 
^jitqpa»'^ 62, 18. -sg 65, 14. 
^lKpccGLV 19, 10. 73, 18, 19. 
ificpSQSLav 10, 19, 20. 62, 3, 4. 
ificpSQOvtsg 72, 19. 
ificpSQsg 37, 5. -fr? 66, 9, 10. 
iv 1, 2. 3, 7. 3, 13. 4, 2. 4, 

11. 5, 1. 6, 1. 7, 4. 7, 5. 
7, 12. 10, 13. 11, 15. 12, 
18. 16, 13. 17, 16. 18, 1. 
23, 1. 23, 19. 23, 22. 24, 6 
bis. 24, 7. 25, 20. 28, 11. 29, 
18. 30, 19. 31, 12. 32, 2. 33, 
14. 34, 11. 35, 7. 37, 2. 37, 
4. 38, 5. 38, 17. 39, 12. 40, 

12. 41, 22. 42, 4. 42, 6. 44, 
23. 46, 5 ter. 48, 11. 49, 7. 

49, 11. 50, 1. 50, 4. 50, 14. 

50, 19. 50, 20. 50, 21. 51, 7. 

51, 18. 53, 3. 53, 14. 57, 19. 
59, 6. 59, 17. 61, 10. 61, 
18. 61, 20. 62, 13. 62, 23. 66, 14. 66, 11. 67, 13. 67, 
20. 67, 21. 69, 5. 69, 10. 
71, 15 bis. 71, 16. 72, 1. 72, 

4. 75, 13. 76, 15. 
ivdXXovtaL 60, 23. 
ivavtCov 56, 2. ivavtCcov 31, 

5. 57, 15. i-a t(ov ivavtCcov 
69, 12. 

ivavtLC06iv (xar' — ) 41, 2. 
ivdntsLv'] ivrjcpd-aL 49, 18. 
ivaQfiovCcog 67, 18. 
svdsCag 55, 10. 
ivBsdoybsvcov 22, 3. 
ivdsxstaL 64, 15. 
ivdofisvsCag 15, 12. 
svsliil] ivovta 39, 18. 
svsKsv 6, 5. 17, 20. 42, 16. 

59, 12. 65, 18. 
ivsQysLav 71, 1. -SLmv v. 1. 
^22,^ 3. 

ivririg 40, 19. 
ivQ-dds vd. tdv&dSs. 
iv&sv8s 21, 1. 
ivd^vfir^tsov 18, 4. 
ivLav6Lov 69, 4. 
ivLSL6a 40, 17, 18. 
svLOL 2, 1. 25, 14. 36, 19. 48, 

5. 65, 8. -Ccov 20, 11. 60, 7. 

61, 3. 
ivvsa 14, 10. 14, 12. 17, 20. 
ivvoLav 66, 1. -mv 22, 3. 

39, 20. 
ivvo6CyaLog 43, 6. 
ivodLog 23, 22. 24, 9. -8Ca 73, 6. 
svo6CyaLOv 42, 2. 
ivo6Cx&ova 42, 1. 
ivtavd-a 7, 10. 35, 11. 
ivtsXrj 76, 11. 
ivtsv&sv 7, 17. 10, 3. 12, 13. 

22, 15, 16. 23, 9, 10. 24, 10. 

25, 6. 30, 16. 42, 11. 44, 2. 

47, 16. 51, 2. 53, 3. 54, 7. 

55, 16. 56, 19. 57, 3. 72, 13. 

75, 12. 
kvtovov 64, 1. INDEX VERBORUM. 93 ivtog 50, 21. 56, 11. 

hTqixsia 32, 17. 39, 21. 

'£vvco40, 8. 40, 17. -ovq4S),lb. 

8| 54, 18. 

i^aTtdxag 45, 24. 

i^dnTOVtsg 32, 13. 

i^ciQi&fjtsizaL 30, 3. 

i^uQtccv'] i^7]Qt7]yisvccL 26, 20. 

i^siriXayisvca 40, 1. 

i^slLttcov 8, 9. 

i^SQyaGtL-KcotSQOv 76, 6. 

i^svQLOyistaL 17, 19. 18, 6. 

i^sxovxcov 50, 14. 

i^riyriGLg 31, 13. 

i^rjiiSQOvaTjg 60, 20. 

«I^S 29, 17. 52, 4. 

i^iXaGtLticog 69, 18. 

«lo^ov 42, 6. 

ihxdg 29, 20. 30, 1. 56, 11. 

i^oxcag 6, 16. 

i^oxtotatov 20, 21. 

iivdatmSri 27, 10. 

l'|co 37, 3. 67, 1. 

slm^sv 71, 17. 

i^aitdx(o 2, 12. 

l'otx£(«;) 6, 11. 13, 6. 26, 16. 

52, 5. 54, 1. 56, 12. 70, 13. 
soQtriv 55, 13. 

indysG^aL 46, 8, 9. 73, 2. 

inr\yaysv 26, 4. 
ina-AoXov%SLV \ inr\%oXov%r\(iSv 

50, 5,^ 6. 
fwa%ov£t 11, 20. 
ina^vvsLv 38, 12. 
a3ravd90v36,14. -dvdQOV SS,20. 
inav&SLV 44, 19. 
fTraro^^O-cocrft 25, 19. 
inacpQoditov 48, 6. 
insL 3, 13. 5, 15. 6, 2. 6, 5. 

10, 8. 16, 14. 22, 2. 23, 14. 

24, 4. 32, 12. 33, 22. 35, 12. 

42, 13. 43, 3. 46, 16. 47, 7. 

50, 2. 51, 7. 51, 8. 51, 21. 

53, 3. 53, 4. 58, 14. 69, 5. 
70, 11. insiSi^ 7, 2. 9, 18. 14, 4. 15, 

17. 17, 17. 19, 18. 19, 19. 

21, 20. 33, 10. 34, 14. 35, 

20. 41, 21. 43, 12. 44, 24. 

49, 5. 49, 14. 51, 1. 55, 11. 

67, 1. 68, 12. 71, 14. 
ins^^yrjGLv 10, 14. 
insQxofisvoL 5, 16, 17. insX- 

^•ovta 63, 15. 
insGxs 8, 5. 
snrj 22, *5. 
snL c. acc. {cog — to noXv) 4, 7. 

5, 12. 8, 2. 13, 2. 14, 13. 

17, 8. 17, 20. 25, 22. 27, 20. 
28, 19. 40, 12. 43, 17. 47, 
20. 49, 4. 54, 3. 54, 13. 61, 
14. 63, 13. 64, 16. 67, 21. 
70, 15. 73, 3. 76, 1. 76, 9. 

inL c. dat. 3, 20. 7, 18. 10, 
12. 11, 1. 12, 7. 25, 19. 29, 

9. 32, 15. 42, 23. 68, 7. 74, 
1. 74, 22. 

inl c. gen. 1, 2. 7, 16. 8, 14. 

10, 5. 20, 20. 31, 2. 43, 1. 
47, 1. 47, 13. 52, 8. 52, 9. 
52, 12. 52, 13. 54, 1. 61, 10. 
66, 12. 71,^ 10. 

inL^aLvsLv'] inL§s§ri-K6tog 3, 18. 

inL^dXXsLv 15, 6. -ovtos 18, 

14. 25, 11. to inL§dXXov 13, 

18. 51, 14. tov sni^dXXovtog 
57,9. tav im^aXXovtaiv 12,12. 

ini^ovXsvsLv] ins^ovXsvs 27, 8. 
inL^ovXrjv 62, 17. 
inCdsL^Lv 50, 4. 
inLSs^icog 16, 5. 
inLdoQatLSag 60, 4, 5. 
inisLHT]g 40, 19. 
inL^rixovGL 52, 14. 
inL^rixriGscog 47, 12. 
inL^sxiv.6v 41, 11, 12. 
inLQ^stLyLiog 74, 14. 
inLd-stOLg 66, 19. 
inid-vfiiaL 73, 15. -ag 45, 18. 
ins-KXrjd-ri 72, 13. 94 INDEX VERBORUM. iniyiaQTtiog 9, 12, 13. 
im-nXonoig 25, 16, 17. 
inUovQOv 73, 20. 74, 1. 
iniv,QaxEtv] insv.qdtu 8, 17. 
-xriCEv 7, 13. 27, 9, 10. 
iniX8ysLV~\ insLnoi 26, 5. 
inifislsLuv 25, 22. 69, 8. 
inLfislovfisvr] 17, 3. 
inifiEvsLv 31, 11, 12. 
inLiirjd-SLocg 33, 1. 
inLiiTid^SLG&ccL 33, 5. 
'EnLiiTiQ-Ecc 32, 22. 
inL^iyvv[iEV0L 60, 13. 
inLfiovi^ 8, 15. 
inLvorjGaarjg 32, 10. 
inLvoCu 34, 6. snCvoLav 54, 3. 

'VOLULg 70, 14. -ccg 9, 14. 
cos inCnav 51, 6. 69, 5. 
inmEfinsLV 22, 16. -i? 69, 19. 
inLnLnxovtcov 13, 6, 7. -nsGELV 

34, 6. 
inLnXsy.ExaL 34, 18. 
fxrtTro^aJft»'] insnoXaGE 6, 16. 
inCnovov 55, 5, 6. 
inLGTJiiaivofiEvov 24, 16. 
inLGTiiLOLg 63, 17. 
inLa^d^ovaLV 33, 20. 
inLa-KsnxEov 31, 18. 
£3rt(»it£V7jv 24, 4. 
inCanonog 16, 18, 19. 25, 3. 
57, 17. 68, 4, 5. -ov 44, 2. 
50, 11, 12. -ot 38, 1. 
inLaxdxTjg 25, 6. 
inLaxdxLg 38, 17. 
inLaxi^firj 17, 5. 
insaxrjQL^ofisd-a 70, 14, 15. 
iniaxQOcpT] 21, 17. -tJv 16, 17. 
iniaxvaaaa 8, 4. 
inixaQaxxsaQ-aL 63, 8. 
inLXEQnsg 51, 4. inLtEQnstg 

16, 2. 
inLtEtfirjiiivoog 76, 7. 
inLtrjSsCov 43, 4. -£iav 68, 17. 
inLtr]SsCcog 32, 4. 54, 6. 72, 1. 
imtrjQOvvta 20, 3. inLXQsxELv 34, 9, 10. 
snLcpd^syyovxaL 24, 8. 
inixaQLxa 20, 14. 
'EnCxaQfiog 18, 3. 
inovofid^ovaL 37 , 17, 18. inovo- 

fid^sxaL 21, 4, 5. 39, 14. 74. 

14. -covo^jLtacav 5, 17. 41, 21, 

22. 58, 3. -(Bvo|u,a<7a'?2 25, 7. 

71, 6. 
inonxrjg 9, 20. 72, 14. 
• fjrra 15, 2. 15, 8. 
I^av] iQcovxag 47, 5. 48, 3. 

-oavxa}v 47, 18. 73, 15. Ipw- 

fiEvovg 45, 14, 15. -f i/cov 47, 
^ 13. 48, 3. 
'EQax(6 16, 15. 
SQyd^Ev 56, 4, 
iQyaaCav 55, 6. 
I'9ya 20, 14. 33, 12. 34, 9. 
"EQE^og 28, 6. 29, 3. 
SQsQ^Caag 40, 9. 
SQsCSsLv] sQrjQSLanEvovg 10, 13. 

TiQsCa^ri 7, 16. 
Jp«t> 20, 22. 47, 13. SQEoav 

47, 15. 
EQsa&aL 16, 18. 
i^evyfff-S^ofi] ^'^f/sv 42, 20. 
iQEvvrig 23, 10. 47, 16. 

iQEVVriXQLUL 11, 5. 

iQEcpsad^aL 29, 4. 

SQrjfiCav 17, 18. -aj 24, 4. 

f^T^Vois 49, 11, 12. 71, 16. 

iQCySovnov 9, 5. 

f^tv 62, 2. 

'E^ivrvfs 11, 4. -vcov 75, 15. 

SQLOvvLog 21, 4. 

iQCmv 13, 6. 

g^Hfiov 9, 14, 15. 

EQfiaCoiv 24, 11, 

'EQfirjg 20, 18. 23, 12. -^v 20, 
15, 16. 22, 8. 23, 7. 24, 8. 24, 
15, 16. 45, 13. -ov 25, 13. 
-atg 24, 12. -dg 23, 17. 

iQQaqiQ^sCg 58, 10. 

s^vittfz 20, 23. INDEX VERBORUM. 95 SQvaLTttoXLg 37, 22. 

^QXOVTUL 48, 4. -(isvovg 67, 10. 

hd-SLV 73, 9. 
k'QcoTog 16, 16. 
"E^cos 28, 18. 47, 3. "Eq(otu 28, 

5. 47, 11. 48, 5. -Tsg 47, 17. 

73, 13, 14. 
iGQ^riTabl,^. -t42,15, -og59,16. 
sgQ'" onov 40, 10. 59, 20. 
Ig^' ote 25, 15. 42, 7. 60, 6. 

65, 12. 75, 5. 
"EGTLa 52, 15. -Lu 53, 2. -mv 

52, 6. -Cag 52, 4. 
SG(OTaT(o 52, 8. 
faxarry 53, 12. -riv 52, 15. 
fTf^a 36, 21. 52, 5. 72, 7. 

-SQav 20, 2. iVg^ov 27, 20. 

-8>ov27,2. 27,19. 29,5. erf^ot 

19, 22. 35, 11. -f Qovs 16,1. -SQGiv 

30, 18. 
STL 50, 7. 
STV(ioXoyLag 2, 9. 
^Tv^ioXoyovGL 2, 4. 65, 8, 9. 
» ^rv/Ltov 74, 21. -v^^ov 19, 7. 43, 8. 
fv 14, 7. 40, 13. 49, 2. 
Evdv&rjv 20, 11. 
«v^affTaxrovs 61, 7. 
sv^ovXea 74, 11. 
fv^ovAov 74, 10. 
EvysvsGTUTaL 19, 8, 9. 
av^atjLtovotJfft 25, 10. 
EvdsLV 37, 9. 

EvdoHi^lEL 41, 14. 
EVSLdsGTaTOL 66, 16. 

£v?HHo;v(jros 68, 13. 
Evs^anccTTjTOv 47, 5. 
svfjrtyvooorrovs 9, 12. 
EvsnCcpoQOL 76, 5. 
svsQysTSLV 10, 3, 4. 20, 6. 20, 

18. -ov[isvcov 63, 18. fvf^yfi- 

TTjfisvovg 20, 6. 
«vf pysriHo'? 19 , 13. EVSQysTL- 

xotg 18, 14, 15. 
EvsQvig 17, 12. 68, 12. 
EVJ]dsLav 20, 9. fv^S^rjparos 37, 8. 
Evjd"vg 3, 17. 
smos 59, 3. 
EvnaLQOL 21, 17. 
EVKQaGCag 70, 1, 2. 
fv^a^fiav 55, 10. 
EvXoyCoTcog 20, 16. 
«t;Xoyoi*.2, 16. 39, 16. 
EvXoycog 29, 15, 42, 8. 42, 14. 
svXoycoTSQOv 18, 11. 
EvXvTcag 19, 16. 
ev(isCXl-ktov 12, 2. 
EVflEVSLav 11, 10, 11. 
EyiisvCdsg 11, 9, 10. 
fviLtEralSo^ov 39, 12, 

EVflOQCpOL 20, 8. 

gvpovffcog 16, 5. 

EvvaCri 30, 4. 

f'i;v6'&'furoi' 39, 1. 

EvvofiCa 57, 9. 

svTtXoKafiog 56, 5. 

EVQSGCXoyov 64, 17. 

svQSGScog 24, 9. evqsgsl 56, 23. 

suQffftv 33, 8. 
«v^srijs 25, 9. 33, 6. 
EVQTjiia 18, 11. -arcov 24, 11. 
EvQLTcCSrjg 45, 6. -7?v 35, 16. 
evqCgtisiv 52, 14. svqslv 38, 16. 

sv^i? 24, 7. EVQTjiiEvov 24, 10. 

fv^f-O-T^ffav 54, 9. svQS&EVTog 

67, 8, 9. 
£VQV§Cag 43, 18. 
EvQvdofirjg 19, 1. 
EVQVfisdcov 43, 18. 
JEv^vjU^s^ovff/?? 19, 6. 
Evpvvo/u-T^ff 19, 3. 
fv^ga 43, 17. -E£ov 19, 2. 
«v^vffrf^voff 43, 14, 15. 
EVGS^SLV 76, 12. 
f'y<jra'9'0'i5s 40, 6. 
EVGvXXrjTCTOV 56, 7. 
EvTSQTcri 16, 2. 
furoHfra-O-at 74, 1. 

SVTOVCOTSQaL 64, 6. 

Mar* EV(prj(iLG(i6v 40, 18. 65, 18. 96 INDEX VERBORUM. Ev(pq6v7]v 18, 2. 
Evq)Q06vv7] 20, 10, 11. 
svxsG&ciL 76, 14. 8v%ovtoii 73, 

9. svxofisvcov 65, 10. 
svcodCav 46, 14. 
svmxi^v blj 20. 
BtptxmsxaL 69, 4, 5. 
iqpel^S 8, 14. 
icpsiGp-aL 52, 12. 
icpLfiSQOv 29, 18. 
scpLGtaGQ^aL 11, 17. scps6ta>0LV 

49, 3. £7iL6tfi6aL 70, 5. 
icpOQav 38, 7. £<poQa 11, 20. 
£;K««; 10, 12. 12, 4. 'l3, 10. 15, 

11. 15, 19. 16, 4. 18, 12. 19, 

16. 23, 13. 25, 11. 26, 19. 34, 

8. 36, 15. 39, 1. 47, 5. 48, 12. 

49, 7. 59, 22. 64, 1. 74, 21. 
75, 15. sxsL 3, 4. 19, 20. 24, 

17. 37, 7. 43, 12. 45, 13. 
45, 23. 50, 4. 54, 6. 58, 

9. 62, 19. 66, 16. sxov6l{v) 6, 
3. 11, 12. 17, 17. 60, 5. -^s 
14, 9. sixov 20, 21. £X(ov 43, 
6. 46, 3. 59, 13. sxov 61, 9. 
iXOVta 10, 7. 57, 5. 74, 18. 
k'xovtL 12, 18. sxovtog 37, 17. 

50, 6. 51, 6. 59, 21. sxovtss 
56, 15. sxovtag 23, 17. 66, 11. 
71, 20. Exovtcov 19, 11. 59, 15. 
sjcov6a 32, 18. 66, 15. 68, 14. 
sxovoav 74, 3. £xov6r}g 32, 4, 
5. 42, 18. sxstaL 43, 8. 44, 9. 
ixo(isv7]g 41, 5. £6xs(v) 36, 1. 
40, 20. 48, 2. S6X0V 9, 11. 75, 
1. i^xrj-asvaL^,!!. 15,9. £6X7}- 
nvta 45, 6. ioxri^otsg 59, 7, 8. 

ixofisvoag 65, 1. 
ix^aiQT] 56, 5. 
£(og 59, 5. 

z. 

|:aTgt (codd. ^7]tSL) 18, 4. 
^£Ld(OQog 53, 4. Zgvs 3, 5. 3, 7. 7, 20. 9, 1. 
14, 4. 12, 11. 17, 21. 26, 17. 
33, 13. 35, 19. 37, 1. 38, 1. 
40, 9. 57, 7. z//a 3, 8. 8, 4. 
12, 2. 34, 21. 58, 4. (vt]) 75, 

6. Jll 23, 7. 27, 8. 32, 6. 36, 
21. JLog 3, 13. 7, 6. 11, 20. 
12, 5. 12, 6. 18, 15. 26, 12. 
27, 4. 32, 8. 33, 15. 34, 3. 35, 

7. 35, 9. 40, 14. 51, 2. 58, 10. 
tnv 3, 6. 14, 7. 53, 5. ^co^a 

3, 5. ^avtsg 25, 10. ^aoL 3, 6. 

3, 11. 

^7]tSLV 47, 13. ^7]tovvta 42, 6. 

tr]tovvtag 35, 5. ^7]tov(i£vog 

54, 16. 
^'^t^^^Lg 54, 15. ^7]ti^6£(og 14, 8. 

18, 1. 23, 8. 
^»;t»^t£'os 65, 15, 16. 
^ocp(6S7]g 29, 14. 
^(odLa 72, 4. 

^(pdLanov (-jtvxXov) 67, 16. 
^oi)dta%o5 72, 4. 
^cpoyovLag 6, 8. 
^wov 46, 11. 60, 22. ^wov 41, 

12. ^ma 30, 9. 40, 9. ic6cov 6, 

I. 20,' 20. 45, 5. 53, 4. 67, 22. 
72, 15. 

^COTtH/Jff 3, 11. 

H. 

7] aut (sive, vel) 2, 1. 2, 8. 3, 

II. 8, 15. 10, 11. 10, 19. 12, 
16. 13, 2. 15, 4. 16, 11. 16, 
20. 20, 23. 21, 7. 21, 14. 25, 
5. 27, 10. 27, 11. 28, 9. 30, 
13 bis. 32, 12. 37, 11. 37, 19. 
38, 7. 38, 8. 40, 18. 41, 1 bis. 
44, 6. 45, 6. 45, 15. 45, 17. 
46, 2. 47, 6. 48, 2. 48, 8. 49, 
18. 50, 9. 51, 21. 52, 1. 52, 
7. 52, 8. 52, 11. 52, 13. 53, 

4. 54, 22. 55, 6. 57, 5. 57, 14. 
61, 15. 65, 21 bis. 66, 8. 67, INDEX VERBORUM. 97 15. 69, 6. 71, 9. 74, 16. 74, 

20. 74, 21. ij — ri 5, 2, 4. 
ri an 26, 14. 
ri quam 10, 14. 19, 4. 33, 5. 

33, 7. 36, 21. 37, 16. 40, 15. 

42, 3. 44, 23. 73, 6. 
"H^jj 64, 4. 

rjystG&aL 18, 8. '^ystto 43, 7. 
Tjysfioviyiov 35, 10. 35, 14. 49, 8. 
Tjysfioviog 24, 1. 
riyspLovcc 20, 15. -t 24, 2. 
^'^8 27, 6. 
17^8005 58, 1. 
ndri 5, 11. 12, 13. 22, 16. 25, 

3. 26, 10, 32, 9. 42, 14. 44, 2. 
45, 18. 71, 17. 72, 13. 75, 18. 

riSiov 60, 12. 

rjdovi^v 45, 9. 

^sUog 69, 13. 

rjSQosvra 28, 16. 

ifir} 60, 19. 

rjKiGTCi 5, 6. 36, 4. 38, 19. 40, 19. 

r}Xiv.t(x 60, 10. -ccv 10, 7. 66, 

15. '-atff 23, 19. 
rjXtos 65, 2. 65, 5. 66, 18. 69, 

4. -lov 72, 3. -i(p 73, 20. 
Tiiistg 3, 3. -ag 9, 6. 20, 19. 24, 

3. 57, 8. 58, 1. 65, 20. -tv 3, 

7. 6, 5. 5, 6. 13, 19. 15, 7. 

18, 14. 22, 3. 74, 7. -mv 3, 8. 

14, 1. 20, 23. 21, 3. 31, 8. 35, 

11. 44, 1. 65, 21. 
ilHSQav 55, 9. -ag 69, 15. 72, 
^15. "HfiSQCiv 28, 7. 
^'fia^o? 53, 21. -SQoav 23, 6. 
TjfistSQcc 32, 16, 17. -«'rspat 3, 

15.^ -stSQag 32, 9. 
^vtn' av 4, 6. 
9]rto;UOV/i,fVovs 6, 1, 2. 
^Trarog 32, 15, 16. 
Hniovri 71, 3. 
i^jr^av 73, 9. -tov 71, 5. 
ijTTtoos 70, 6. 

"HQa 3, 16. -av 19, 8. 26, 13. 
CoRWTJTTJS, ed. Lang. 26, 18. -as 33, 15. 33, 16. 

"HQri 27, 6. 

'HQaHXrjg 62, 23. -nXiovg 26, 1. 
^ptoo? 63, 11. -ag 63, 4. 63, 5. 
"Haiodog 28, 4. 56, 3. 68, 8. 

-ov 45, 23. -oSov 31, 13. 
r}6vxia 71, 15. 
i^<Jv;ftov 30, 19. 
7]tot 53, 10. ^'rot — ^ 6, 4, 5. 

16, 3, 4. 21, J, 2. 38, 13, 14. 
51, 12, 13. 5^, 8, 10. 60, 17, 

19. 71, 13, 14. ^rot — ij — ij 
4, 2, 3, 4. 13, 12, 14, 15. 57, 
21, 58, 1. ^rot — sl'ts — sits 
— stts — si'ts 24, 13, 15, 16, 

17, 18. 

rjttav 10, 16. -cafisvovg 45, 7. 
"Hq^atatog 33, 14. 34, 21. -aiGtco 

20, 13. 33, 9. 33, 11. 
rixrisaGa 42, 10. 

rixov 42, 9. 0. <&aXa(»(>»^S 43, 17. 

^aAarra 29, 18. 44, 16. -av 1, 
2. 27, 1. 44, 12. 45, 1. -attji 
44, 23. 46, 5. 62, 21. -attrig 
42, 5. 42, 9. 43, 19. 62, 18. 

©dXsta 16, 3. 20, 10. 

^aXsiatg (f. &aXiatg leg.) 16, 5, 6. 

Q-aXiag 62, 8. 

&dXXstv 16, 3. 38, 21. 75, 11. 
&dXXstb7,20. tsd-riXoag 27,18. 

&aXXovg 23, 4. 

&afii^st 61, 1. 

'9'avarov 5, 6. 70, 7. -arov 5, 
7. -arovs 65, 13. 

^dtSQOv 8, 16. 

^arrov 70, 16. 

€>av|u-ai/rt 48, 19. 

&av(ia6ii6v 49, 3. 

-d-avfiaardv 73, 18. 

&sdg 37, 2. -at 11, 9. 

Gsia 31, 3. 98 INDEX VBRBORUM. ^stv 2, 13. f^sovaiv 29, 9. »8- 
ovca 73, 8. 

^•SLOv (t6 — ) 15, 18. 70, 5. 

^SLog] &sici 67, 14. &slov 63, 7. 

^sXysL 22, 11. 

^sXsiv 23, 5. 73, 5. -ovtsg 25, 
12, 13. 38, 7. -^^fW 27, 5. 

^SfisiXLcc 43, 7. 

d^SfisXiov 7, 16. 52, 9. 

'9'6^8^tov;to? 42, 22. 

©spLig 31, 7. -t^^ 57, 6. 

&svs6d-ciL 36, 6. 

^£o;ioyms 31, 17. 63, 13. 

^sog 57, 18. 62, 17. 63, 22. 
-ov 64, 16. -ov 11, 7. 54, 3. 
(t^?— ) 54,15. 55,11. 63,11. 
63, 17. -co 9,9. (t^— ) 46,18. 
50, 19. 63, 9. 68,' 15. -oi 3, 
1. 20, 20. 39, 19. 40, 6. -otg 
16, 4. 24, 7. 27, 13. 29,8. 72, 
18. -ove 2, 16. 2, 18. 16, 9. 
-(6v 9, 2. 15, 16. 19, 9. 21, 
18. 22, 2. 22, 18. 26, 7. 27, 
7. 35, 15. 76, 1. 76, 10. 

%-SQansiciv 15, 16. 24, 5. -ug 
(s.) 76,^ 10. (pl.) 70, 12. 

^SQunsvsL 62, 8. 

9'S6fio9'stLv 56, 19. 

d^se^ov 56, 21. -cov 56, 18. 

d^strJQsg 3, 1. 

©stig 27, 11. 62, 18. -iv 27, 3. 

'9'fvff6coff 2, 17. 

d^scoQSLV 15, 6. -ftff-d^at 46, 6. 
-SLtaL 49, 19. 50, 1. -Qovfis- 
vriv 44, 11. -sviqg 67, 20. 

d^scaQTJiia^LV 70, 18. 

^fco^tW 64, 12, 13. -iag 23, 8. 
37, 15, 16. 

d^rjXvTid 15, 11. 

d-rjXvfiOQcpog 59, 12, 13. 

-O-^^vffJ^^^v 33,4. 45,4. ^yXsLa 
66, 14. #^lf io;i; 36, 4. -S-rJ^Eiat 
15, 10. 

<9'/jXvrf90v 64, 12. 

^riXvtritog 36, 4, 5. 59, 11. d-T^Qav 43, 3. -ag 71, 20. 
^riQLoav 36, 16. 63, 20. 
-O-rj^tco^Jfig 22, 21. 
d-rjQontovov 71, 12. 
d^T^cavQi^s^d^aL 56, 22. 
'9-opv|3a)^ft 59, 21. 
©Qayicav 41, 12. 
-O-paau 41, 11. 
Q^QSfifiata 62, 12. 69, 5, 6. 

-dtcov 50, 11. 
%Qri6v.svs6d'aL 6, 15. 
'&^i'a^|3og 61, 19. -ov 61, 19. 

-0^5 61, 21. 
Q-QOSLv 61, 20. 
^vydtriQ 29, 12, 13. 44, 20. 

-tsQa 45, 2. 54, 12. 55, 5. 

-T^og 40, 16. -Tf^c^s 12, 6. 18, 

15, 19, 1. 
^"VELV 76, 13. -ov6l{v) 38, 15. 

42, 12. 42, 22. 55, 14. 56, 6. 

60, 20. -ovtcov 61, 4. -onsvcov 

10, 10. 
d-vfiatL 60, 24. 
-O-vftfXixc^ 62, 7. 
d^v^iTiovg 39, 16. 
.^-v^ds 19, 14. -6v 40, 18. 
'O-v^c^S 61, 14. 
&VQals 43, 7. 
'9'ro(?os 60, 2. -cov 60, 4. 
^vaiaig 53, 14. 73, 4. 

I. 

td 30, 10. 

"j(^H;tos 59, 2, 3. 

la^^i^SLV 61, 20. 

'lanstog 30, 8. 

fad^ojt 70, 6. 

iatQLtirj 70, 9. -tJv 70, 4. -?}? 

70, 18. 
latQog 66, 2. 
Idcpstog 30, 10. 
7^/?r 5, 17. 
IdisL 4, 14. 
r^iov 22, 9. 25, 18. 45, 21. 51, INDEX VERBORUM. 99 16. Idiui 55, 8. i8L(ov 19, 7. 
55, 12. Ut' I8lav 20, 9. 27, 7. 

iSiOTrjTa 4, 16. 

tdticog 6^ 15. 

tSQvsTdi 53, 6. -ovTUt 35, 8. 
t^(»v&ftS 69, 10. fdpvff^at 53, 
7. TcJ^vrai 23, 22. -vyTat 38, 
5. idQVCciVTO 25, 14. 67, 5. 

Uvul] Tf c-a-at 47, 20. -^Jca^e^lS. 

tsQov 67, 5. 

rspog 10, 16. 68, 8. -6v 41, 15. 
-a 45,18. -oyff71,20. -as67,6. 

iv.avri 38, 12. -ot 76, 4. 

'HboCov 12, 4. 

tKSTSVOVTCOV 12, 8. 

tH/iaff 42,1. /x/tado?3,11.75,12. 

rXo:()co 34, 17. tXcxQOvg 20, 5, 6. 

tlaQOTYjg 45, 11. -r?^Tt 60, 7. 

lAafxo? 20, 5. 

r^aojtfC-S-at 73, 5. 

titta? 46, 2. 

"luEQog 47, 19. 

t'm 19, 8. 19, 13. 19, 21 29, 

7. 40, 11. 69, 18. 
'l6§av.xog 59, 3. 
LTtTiLog 43, 19. tmiLav 39, 6. 
LitnoLg 44, 1. -ovg 47, 15. -(ov 

44, 3. 
'/^tv 22, 5. 
'\l6Ldog 54, 17. 
iGov (m.) 55, 3. (n.) 58, 9. 
LGTaaav 16, 14. TaTaTat 49, 1. 

tctaiiEva 2, 15, 16. sOTavai 

19, 20. 43, 1. 52, 6. 52, 9. 
totOQSL 28, 4. -ovOLv 36, 10, 11. 

toTOQSLTaL 7, 18. -ovnsvcov 

63, 12. 
lOTOQLag 17, 3. 63. 8. 
rcj^f/j; 12, 9. 75, 10. 

LGXVSLV 21, 6. 

iGxvQog 21, 7, 8. -a 63, 1. 
Igxvl 26, 2. -ro? 63, 2. 
LGxvQOTaTOvg 61, 10. 
rcjcoi- 17, 1. 27, 13. 34, 4. 60, 
15. 59, 10. 74, 19. 75, 4. "lcpiTog 47, 15. 

tx^vog 6, 12. -vtof 43, 3. 

"lcovsg 30, 12. 

K 30, 12. 
na&aLQSLv 24, 15. 
jta-^-at^fTtxo'? 61, 16. 
»ia'9-ajrf^ 12, 19. 28, 3, 4. 35, 

11. 38,1. 38,16. 44,1. 71,15. 
Kad^ccQsiov 46, 10. 
Kad-aQog 66, 19. -oV 33, 13. 

51, 3. -ov 36, 8, 9. -a 31, 4. 
xa^-d-a^fftv 51, 8. -sig 68, 14. 
xa^O^a^coTaTOj 68, 15. 
Kad-iSQOVGLV 21, 4. 62, 1. -sqco- 

oav 73, 5. 
-/la^tffTavat] -/ta-^-fCTcog 67, 1, 2. 
xa^o 13, 7. 14, 8. 21, 3. 29, 

5. 35, 8. 53, 14. 55, 12. 59, 

19. 60, 22. 
-/ia-S-co^r^td^at 51, 9. ■nad^coTtXL- 

Ofisvr} 36, 10. 
jta^cog 22, 5. 
yiaL passim. ^aC = vel 22, 7. 

y.ci-KSLvov 7, 8. KdnsLOs 61, 5. 

>tai yc^Q 3, 14. 4, 9. 18, 1. 

21, 14, 15. 22, 5. 23, 9. 25, 

17. 34, 13. 36, 16. 42, 19. 

44, 19. 66, 4. yial—ydQ 2, 

14, 15. 22, 14. 37, 20, 21. 

yal—Ss 5, 7. 7, 4. 20, 8. 

21, 8. 28, 10. 32, 8. 39, 1. 

39, 13. 40, 8. 47, 17. 61, 22. 

62, 16. 69, 14. 70, 12. 
xai— xat 52, 11, 12. 74, 24. 

76, 3, 4. 
7iaLvvod'aL'] yis%aGfisvos 46, 2. 
■aaiovTcov 75, 1. v.aiofisvco 34, 

5. v.s-navo^aL 75, 3. 
yiaiTtSQ 36, 4. 68, 11. 
v.cuQOv 20, 3. 55, 13. -cp 20, 

5. -ots 76, 15. -ovg 51, 19. 
MatTOi 75, 5. 

7* 100 INDEX VERBORUM. xaxtW 37, 14. 

^cctioig 11, 14. 37, 12. 

v.ccy.ovv 21, 9. 

■aaXsiv] HaXovju.sv 3, 9. 7, 14. 
■iicclovGi{v) 8, 7. 9, 5. 22, 6. 
38, 10. 44,^ 8. 44, 17,^18. 
62, 1. yicc^.ovvxGiv 75, 3. sv.oc- 
lovv 17, 5, 6. 21, 13. 57, 
12, 13. 63, 5. 75, 6. bv.ccXs- 
cav 18, 3. 32, 2. 55, 4. 69, 
17. 72, 18. vaUtG^ai 8, 4. 
■aaXsLtai 2, 4. 3, 5. 5, 2. 43, 

14. 46, 4. 47, 19. 57, 8. 59, 
3. v.aiovvtai 14, 7. 65, 4. 
iyiXri^r] 2, 12. 5, 7. 9, 11. 
37, 19. 39, 3. 53, 10. 54, 9. 
60, 8. 61, 12. 66, 2. 68, 4. 
69, 10. yiXrj&siGa^:, 13. vsyiXrj- 
G&ai 2, 2. KsyiXrjTaL 20, 21. 
30, 19. yisyiXrj^svog 58, 2. 

xaXXtfTT^S 17, 7. 

.K^aUtojr»^ 17, 6. 

yiaXXiGra 2, 5. 

>taHt0TOs 66, 17. yiaXXiGTr] 45, 

8. yiaXXLGtrjv 29, 2. 
jtaHiqpcoi^og 17, 6. 
>ta^dv34,19.48,6. -Xmv(Tmv—) 

47, 9. 10. 
y.aXv7ttoL29, 7. -TtrsG&aL 53, 17. 
«aXcos 19, 20. 51, 16. 55, 17. 

74, 12. 
yidfivsLV^ yisyifir,yisvaL 2, 9. 
TtaV (= xal av ) 70, 16. (= yiai 

sdv) 46, 8. 
yidv 53, 14. 70, 17. 
yidog 28, 9. 
ytdnQog 54, 21. 
xapTrdv 56, 21. -ov 54, 20, 21. 

60, 1. -OLg 51, 13. -av 50, 22. 
jta^TToqpd^cov 23, 6. 
yiaQtSQcotatov 63, 21. 
y.ojTa c. acc. 4, 3. 4, 13. 4, 

15. 5, 1. 5, 2, 3. 5, 4. 5, 5. 
5, 10. 6, 8. 7, 2. 7, 3. 8, 10. 

9, 14. 10, 4. 10, 14. 11, 3. 11, 10. 12, 15. 12, 17. 13, 
3. 13, 4. 13, 8. 13, 10. 13, 

14. 14, 4. 14, 13. 15, 5. 17, 

20. 18, 2. 20, 4. 20, 9. 21, 
5. 21, 14. 22, 1. 25, 10. 26, 
17. 27, 3. 27, 7. 27, 11. 27, 
13. 27, 21. 28, 14. 28, 15. 

29, 19. 30, 9. 30, 11. 30, 14. 

30, 17. 30, 18. 31, 2. 32, 3. 
32, 19. 34, 7. 34, 18. 35, 

15. 35, 21. 37, 2. 37, 15. 
37,- 16. 39, 14. 39, 20. 40, 6. 
40, 14. 40, 18. 41, 1. 41, 20. 
42, 8. 42, 20. 45, 1. 45, 9. 
45, 22. 45, 23. 45, 24. 47, 

21. 48, 10. 48, 13. 49, 11. 

50, 15. 51, 1. 51, 8. 51, 13. 

51, 19. 53, 6. 53, 8. 53, 18. 
55, 10. 56, 8. 56, 16. 57, 8. 
57, 16. 58, 9. 58, 14. 58, 16. 
60, 23. 63, 1. 63, 2. 63, 7. 
63, 22. 64, 1. 64, 12. 66, 1. 
66, 16. 67, 11. 69, 6. 69, 7. 
69, 16. 69, 17. 70, 7. 70, 10. 
72, 11. 73, 13. 73, 18. 73, 20. 
74, 2. 74, 11. 74, 19. 76, 14. 
76, 15. 

xctra c. gen. 39, 16. 40, 9. 

54, 14. 55, 1. 61, 21. 
yiata^L^QOOGyiofisvov 32, 16. 
yiaradsdsLxsvaL 61, 18. 
yt.atad- sXysGd^aL 22, 21. 
yiatai^dtrjg 9, 13. 
yiataLyidag 9, 8. 
yiottdXXrjXov 34, 16, 17. 39, 3. 
y.atanavSLv'] yiatsnavov 53, 16. 
yiatanCvsLv 6, 20. v.atanL(av 

35, 19. yiatano%-SLg 7, 14. 

Y.atanoQ'rivaL 7, 8. 
v.atanCnrsLv'] vatsnCntOfisv 70, 

16. 
vatanoXsfiSLv'] v.atsnoXs^r]Gs 

39, 21. 
vardnoGLg 7, 10, 11. 
varaQdrTOVGL 5, 16. INDEX VERBORUM. 101 TlCCTrjQtVilOTL 10, 9. 

HaxaQxccg 6, 4. 32, 5. 
-KaTccGHi^Ttxsiv 9, 8. -ovOL 32, 13, 
^axaaxaGsoog 31, 2. -cav 65, 12. 
HaTaarsHfW' 22, 14, 15. 
xaraa^ljo^ovvTafc 15, 16. 
^axaxaQxaQaaai 7, 20, 21. 
xararaTTfTat 5, 9. 
yiaxavyd^si 69, 10. 
KaxacpaLvsxKi 71, 14. 
xaraqpg^ft»'] >iarfV7^vf;u'9'at 32, 

11. 
naxax&ovLOLg 72, 18. 
yiaxsxsL 10, 13, 14. 
xanJqpFta 54, 14, 15. 
Hartovra 7, 18. 
y,axoLXO(isvoig 75, 14. -^svovg 

73, L 
Tiaxoxrig 14, 6. 
Maroj 27, 1. 34, 1. 49, 6. 
ytaxoacpSQri 48, 14. 
yiavfidxcov 58, 15. 
Mavffrtxcoraroj 68, 15. 
H£ 65, 17. 
xgtff-O^at 11, 16. yisifisvov 42, 

23. 74, 1. 
KsXxolg 26, 10. 
yiSQat^SL 52, 1. 

yiSQag 51, 18. -ara 59, 13, 
yiSQdGxrjv 50, 12, 13. 
jtfpaffqpd^ovff 42, 17. 
yiSQavlLaig 5, 14. 
xgpavvojSoAiov 34, 5. 
yiSQavvov 9, 5. -ot 32, 12. -ovg 

9, 7. 
yiSQdaog 25, 7. 
yiSQdav 25, 8. 
xf(TTo's 46, 2. 
xfv-O-aff-O-at 45, 17. 
xaqpa^Tj 35, 13. --qv 35, 1. -rjff 

35, 9. 
yitlXsLGd-aL 22, 21. 
xJJTTot 51, 5. xryTTCov 50, 23. 
H7j9vxstov23,3. -ftov22,19,20. 
yifiQV^ 21, 18. 21, 20. yirjxovg 43, 12. 
yiLd^dQag 62, 9. 
Ht'9'a9t(7T»fs 17, 15. 67, 17. 
yiLvsLv'] yiLvijxaL 4, 6. xtvov- 

jLtfyog 69, 3, 4. yiLVOVfisva 2, 

16.^ -fisvovg 66, 10. 
yiLvi^Gscag 7, 3. 44, 24. yiLvi^aiv 

31, 1. 34, 1. 43, 4, 5. 48, 

8, 9. 49, 17. 66, 10. 69, 4. 
yiLvr}xiyi6v 61, 3. 
Xtrw 30, 5. 
xtovas 48, 12. 
yiLxxav 61, 22. 
xtrroi) 62, 3. 
KXsav&rjg 64, 16. 
xXfittetv 16, 1. -SG&aL 63, 4. 
yiXsLd-Qa 61, 16. 
XXstoj 15, 19. 
yiXsovg 15, 20. 
yiXsTtxsLv'] yiX STtxoav 25, 15. yiXs- 

tpccL 32, 8. syiXsips 46, 1. 
yiXsnxr]v 25, 13. 
xA^^ovs 13, 8. 19, 5. 
yiXriGLv 48, 2. 61, 20. 74, 24. 

75, 1. 
yiXovsLGQ-aL 42, 6. 
v,XvsLv 74, 10. 
KXv^svog 74, 9. 
KXcaQ^ca 13, 5. 
yiXcaGSL 13, 5. 
xo£tv 30, 13. 
xotAoig 29, 19. 
xot^drrjras 56, 11. 
yiOLvy 61, 4. 

xotvov 24, 5. 24, 8. 24, 10. 
xotvdrf^ov 29, 11. 
yLOLV(ovCa 25, 20. xotvcovtav 9, 

21. 10,' 1. 17, 14. -as 39, 18. 
xotvojvtxdv 24, 14. 
yiOLvag 20, 7, 
KoLog 30, 11. 
xo;ia^ftv 10, 22. 14, 1. -sG&ai 

11, 12. iyioXdGd-rj 32, 15. 
yioXdGscag 14, 2. 
xoXAav] yisyioXXrixaL 3, 17. 102 INDEX VERBORUM. ■koXtcov 50, 21, 22. yiolnoig 

50, 20. -cov 73, 10, 11. 
noQoc^ 68, 10. 
yrStiOQrjad-ai 57, 3. 
KoQriv 52, 18. 
y.6Qov 53, 1. 
KoQov 52, 18. 
xoQv/xlJcoi' 62, 5. 
%0QV(p^ 35, 15. -ccg 72, 7. 
xoffiLtfrj'] xfxotjft^cO^at 63, 18. 
^oeiJLog 2, 5. 3, 4. 49, 13. 51, 

12. -ov 17, 5. 48, 5. 52, 9. 

67, 4. -ov 2, 12. 3, 14. 6, 

6. 7, 10. 7, 11. 8, 3. 9, 2. 

27, 16. 32, 5. 35, 14. 49, 8. 

50, 17. 54, 15. 67, 18. 76, 4. 

-co 8, 6. 12, 1. 53, 3. 
y.ovcpovovg 47, 6. 
v.QaCvsLv 4, 7. 5, 1. 7, 22. 
liQaGLV 60, 15. 
x^arata 63, 1. 
%QdTog codd. 10, 13. 
%Qata>v 10, 15. 
x^fftayvuvai] v,sv,QSiiiayiBvai 26, 

17, 18. fH98>oj 26, 14. 
VQr^vovxog 44, 4, 
v.QL^rig 54, 4. 56, 1. -ai 54, 8. 
ir^tos 30, 14. 
vQLog 54, 6. -ov 30, 16. 
KQovog 6, 20. 7, 18. 31, 8. 

-ov 4, 1, 2. 8, 1. 8, 7. -ov 

4, 9. -cp 7, 7. 
x^ovfn/ 67, 17. 
VQvnxsLV 28, 8. x^vTrTfTat 55, 

1, 2. vQVTtronEVOv 60, 6. x^v- 

Trro/tifva? 44, 9. 60,5. Hfxpv^- 

fisvr^v 35, 4. 
KQVlpSL 45, 20. 
VTrjjia 5, 9. 19, 11. 
XT»j(yiov 9, 16. 
vvavoxaLxov 42, 15. 
xvatj' 35, 6. 
vvricsig 45, 16. 
KvQ^sQSia 45, 15. 
JTv-O-ij^cov 45, 19. MVtcyxoiafvo»' 73, 11, 12. 
vv^Xog 72, 12, 13. -ov 67, 16. 

-cp 1, 1. -cov 69, 3. 
KvvXcoTta 44, 13. 
v.vwo^ 68, 9. 
vvyLaGL 44, 19. 
7tvft|3cJZois 5, 14. 
«uvTjysTfri' 71, 18. 
wvriysxLV 71, 11. 
Ttvvryyca 72, 2. 72, 5. 
AvTc^o? 45, 20. 
WQISVOVGL 19, 7. 
WQLcoxaxov 3, 14. 
vvcov^ vvvag 41, 11. 71, 19. 
vcoSiav 6, 7. 
xcoxvTOv 75, 1. 
Kcav.vxog 74, 24. 
xcoXcov 61, 5. 
>tcofttHOv 17, 20. 
>tto(Lic^S 60, 23. 
KmoL 64, 4. 

A. 

Xa^QOxsQOV 60, 11. 

Aayi'Ov 49;, 9. 

XayxcxvSLv^ sXaxsv 61, 20. 
XsXoyxoxL 9, 9. 

Xce-^-pa 7, 9. 

AaLGXQvyovag 44, 14. 

Xa^taff 61, 8. 

XdXov 61, 22. 

Xa^^dvsL 13, 3. 28, 13. -ovGi 
33, 18. sAa|3s 30, 1. Xd§0L 
26, 11. ;ia|3ov(7c« 16, 16. slXri- 
cps{v) 49, 10. 54, 7. siXrjnxai 
7, 1. 7, 10. ;i?ji/;?? 76, 11. 

XaiinadricpoQLaLg 5, 15. 

Aa/Lt7cc?s 47, 11. 

XaiLTtQog 66, 19. -a 31, 4. 

Aav^d^avftv 12, 1. -dvsL 25, 14. 
-dvovGa 13, 21. 

;iaovs 37, 18. 38, 14. -atv 
37, 20. 

^aoaaoov 37, 17. INDEX VERBORUM. 103 Xdoia 49, 6. 
XocTQEiav 64, 8. 
Auxsaig 13, 8. 

Xiyeiv 20, 22. Xsyousv 2, 9, 
10. 34, 10. Xsyov6L{v) 25, 17. 

42. 14. iXsyoiisv 8, 4. ^Xsyov 
36, 8. 56, 18. Xf yovra 65, 15. 
Xsysad-ccL 21, 8. 50, 7. Xsys- 
roLL 3, 7. 3, 9. 3, 13. 4, 17. 

6, 20. 9, 1. 10, 17. 10, 20. 
11,18. 14,3. 17, 21. 21,15. 
23, 22, 24, 1. 25, 2. 25, 18, 
19. 29, 17. 32, 5. 33, 6. 
34, 4. 34, 20. 35, 9. 37, 9, 

10. 38, 2. 38, 16. 41, 7. 
41, 13. 42, 11. 42, 21. 43, 

18. 44, 3. 44, 20. 45, 10, 
54, 21. 57, 7. 58, 6. 66, 18. 
70, 17. 74, 9. XsyovtaL 11, 
16. 15, 1. 19, 17. 20, 8. 

54, 8. Xsyofisvvig 45, 21, 22. 
73, 12. Xsyo^svov 26, 12. -svov 
29, 11. 51, 2, 3. XsyofisvuL 

11. 4. 11, 14. Xsyofisvcov 74, 
16. 75, 7. Xs^rsov 41, 19. 

62, 5, sXsxd-rj 67, 11. sltto^sv 

55, 4. slnovauv 7, 8. -ovtsg 
45, 3. -ovrav 36, 3. sIqti- 
c^aL 8, 1. 32, 1. 47, 12. 48, 
15, 16. 56, 21. 59, 20. 66,3. 
siQTitaL 6, 15. 14, 8. 18, 14. 

19, 13. 22, 5. 42, 9. 43, 5. 
43, 15, 16. 45, 16. 47, 14. 

63, 10. 55, 17. 64, 6. 69, 

12. 76, 6. sCqrivraL 23, 10. 
slqrnisvog sl'r} 66, 8. -fisvov 

7, 3. 43, 13. 67, 7. -(isvov 

42.15. -^ufVTyv 22, 19. -{isvrig 
4, 10. -(isvoLg 27, 12. -usvav 
24,11. 30,1. 31,11. SQQn&ri 
9, 20. 28, 19. QTi^sir} 3, 8. 
Qr^^svroav 29, 16. 

Xsiag 37, 19. 
XsLovg 23, 18. 
Xsovrri 63, 12. XsTtrofiSQSiav 28, 10. 
XsnrousQifiVLag 32, 20. 
XsnrofiSQOvg 29, 12. 
XsnrorsQag 8, 2. 
Xsnrori^ra 3, 19. 
Xsnrvv6(isvog 29, 15. -(isvov 

28, 15. 
Xsaxaig^ 69, 16. 
^aa^rjrd^tov 69, 14. 
Asvyiod^sa 44, 20. 
Xsv%6v2l,lS. 44,21. -a53,16. 
Xsvv.6rarov 68, 9. -atov 53, 18. 
AfVKcos 21, 12. 
Xscav 63, 20. -ovrsg 36, 17. 

-ovraff 6, 1. 
Xr^L^orsiQag 64, 22. 
^TjtTts 37, 19. 
XriisL 13, 8. 
Xiav 8, 4. 
^f|3ados 76, 13. 
Ai^vaL 26, 11. 
^t-^-os 7, 13, 14. -ov 7, 6. -oyg 

24, 12. 
;ii>v/y 74, 23. 76, 4. 
XL(L6g 56, 4. 
Xi(ic6rrsiv 56, 2. 
Atjrapdv 10, 19. 
Airdg 12, 5. 
Atravftas 12, 10. 
Xoytx^v 64, 13. -6v 20, 20. 

49, 8, 9. 
XoyLa(iov 26, 2. 
Xdyos 4, 13. 8, 13, 14. 16, 5. 

20, 19. 21, 10. 23, 19. 25, 

19. 29, 5. 30, 8. 31, 9. 51, 

13. 62, 23. -ov 7, 3. 8, 10. 
11, 4. 18, 8. 22, 1. 22, 3. 
23, 9. 25, 2. 34, 8. 39, 14, 
16. 39, 21. 40, 6, 7. 40, 14. 
(nard—) 66, 8. 67, 13. 73, 13. 
76, 12. -ov 25, 6. 26, 3. 37, 

4, 6. 67, 12. -a 25, 18. 46, 

14. 64, 11. -OLg 25, 17. -ovg 

5, 2. 48, 11. -cov 49, 10. 
Xoi(iiyiav 65, 12. 104 INDEX VERBORUM. AotftiKcog 69, 7. 

Xoifim 65, 15. -oig 69, 5. 

Xo^iccg 67, 15. 

lolmv 67, 14. 

XoloTrjrog 67, 15, 16. 

Xoxsv&rivaL 58, 6, 7. 

^vatov 58, 3. 

^vf tv 66, 7. -ovTa 58^ 3. -ovrog 

23, 1. -ovcav 73, 10. 
Xvmov 69, 8, 9. 
Xvnoy.rovov 69, 9. 
^vxov^yos 62, 20. -ov^you 

62, 17. 
Xv}iavTLv.6g 41, 3. -6v 60, 21. 
XvQug 25, 9. 
Xvaitfovov 73, 9, 10. 
Xvfffcov 58, 2. 

M. 

Mayoig 26, 9. 

licc&rjfiaToav 14, 4, 5. 

Mamg 23, 6. 

liccLai 23, 10. 

MatrafJf? 60, 9. 

fiaivoXrig 60, 8. 

liaiovfiEvaL 23, 9. [laLcoeaGd^aL 

34, 21. 
ju-axa^fcrffM/ 29, 8. 
[layiqaLcoGLV 29, 9. 
jLtax^o^-S^fi' 5, 18. 47, 10. 
fjLaKQog] -dg 48, 12. 
fiav.Q0T£Qav 8, 5. 
/u-aXaxa 14, 9. 
fiaXayiL^ofisvoLg 52, 2, 3. 
(idXiGTa 6, 13. 15, 17. 17, 9. 

19, 2. 32, 8. 38, 6. 38, 15. 

39, 9. 39, 20. 41, 12. 45, 8. 

46, 10. 46, 17. 49, 2. 49, 12. 

51, 4. 71, 7, 8. 71, 14. 
fidXXov 16, 20. 18, 6. 21, 10. 

33, 5. 37, 19. 
ftavTSLag 68, 17. 
fiavTSLOv 67, 9. fiavtSLa 59, 20. 
fi,avTLyiJ}v 67, 8. fidvTLg 22, 16, 17. 65, 16. 

fldQTVTSLV^ flSfiaQTtTUL 12, 17. 

fiaQTVQLOv 26, 11. -to) 57, 2. 

fiaQTVQonoLOVfiivov 24, 15. 

fidoTL^ 11, 13. 

fidxv 39, 13. -ais 37, 18. 

fidxLfiov 34, 17. 

fiaxofisvoLg 40, 18. -avovs 57, 

12. -svmv 41, 9. 
MsyaLQa 11, 5. 
fisyaLQOVTog 11, 6. 
|u-8yaX£jrt^ovAovff 44, 12, 13. 
fisyaXoTtQsnsg 50, 6. 
|u,£ya^coqDfZ?fs 21, 5. 
fisydXovg 19, 5. 

ftfyf&^os 50, 18. 

fisyLGTrjg 41, 8. fisyCaTaL 36, 

13. fisyCaTag 36, 12. 
Msyiarm 30, 5. 
fisd^Tjg 59, 5. 
|*£'&t;ovTCo»' 61, 6. 
fisd-vayiofisvcov 59, 14. 59, 21, 22. 
fiSLdrifiaTa 45, 23. 
fiSLdLdfiaTa 45, 11, 

fiSLXLXLOj 34, 17. 

fiSLXixov 12, 2. 

fisXav 42, 14. 

^£^£T?5s 14, 5. 

fisXXcov 27, 8. 

IUeZovs 16, 7. 38, 19. 

fisXnovaL 16, 8. -oyrai 16, 7, 8. 

MsXnofisvrj 16, 6. 

|ii£v passim. non sequente ^s: 
61, 8. 

fisvsLv 55, 3. /LtgVft 39, 2. 

fisvog 26, 6. 58, 9. 

fisvTOL 33, 9. 53, 18. 

fiSQLdcov 12, 13. 

fiSQLfivag 58, 3. 

jit£90s 2, 12. 3, 14. 12, 16. 16, 
11. 35, 13. 38, 9. 43, 12. 54, 
18. 63, 2. 67, 18. -ovg 28, 

14. -rj 62, 14. 63, 15. fisQsaL 
29, 19. 67, 19. fiSQcov 25, 1. 
27, 16, 17. 48, 17. INDEX VERBORUM. 105 fiSGairarov (ro — ) 7, 13. 
fisGanccTos 67, 12. 
[liaov 37, 2. -ovg 53, 6. 
(leTa c. acc. 9, 1. 17, 16. 23, 

4. 28, 4. 28, 15. 30, 1. 31, 11. 
{tcav — ravia) 36 , 12. 41, 

18. (tcov — ravra) 44, 3. 
51, 10. 59, 5. 63, 17. 66, 18. 

(isrd c. gen. 5, 12. 16, 7. 25, 

5. 26, 1. 26, 2. 46, 8. 55, 
14. 59, 11. 60, 14. 63, 15. 

68, 5. 

fisra^dXXsLv 72, 14. (isra§dX- 
Xcov 8, 14. fisra^dXXovGav 
72, 17. -s^aXsv 29, 15. 

ILSrapoXri 28, 12. -jjv 29, 19. 
-ris 4, 10. 8, 5. 40, 2. -dg 
10, 6. -wv 2, 20. 

Hi-«ray£iv] j^ifT^^ir-S-T^ 25, 21. 

(isradLdovai, 3, 11. 

fisradorL-Kog 63, 2. 

fteralt; 31, 8. 

(israrLd^snsvovg 12, 3. 

fi,sra(psQSLV 27, 20. (Lsrsvr]- 
vsyfisva 63, 13. 

fisraxsLQLGnov 54, 4. 

(isrsQxofisvT^v 72, 4. 

(isrsxsLV 14, 14. 36, 5. 63, 7. 

(isrscoQOv 5, 18. 

/ttfTfco^OTf^ja»' 54, 3. 

(isrscoQorr^ra 38, 8. 

(LsrLOvrsg 23, 3. 

(isrQOLg 4, 2. -eov 56, 17. 

|[tf';UPi 53, 1. 

|ii»i 5, 8. 7, 15. 10, 1. 12, 11. 
12, 18. 14, 9 bis. 20, 17. 27, 

19. 28, 1. 33, 21. 34, 10. 36, 

6. 44, 20. 52, 2. 58, 12. 60, 
2. 61, 10. 65, 11. 68, 14. 69, 
18. 70, 14. 72, 2. 74, 7. 75, 
6. 76, 12. 

(ir}Ss 27, 19. 27, 20. 39, 17. 

69, 19. 

(iri$sv 5, 8. 19, 11. 24, 17. 'Svog 52, 15. -sva 74, 18. (ir}- 

Ss(iidg 67, 19. 
(nriSsnco 34, 5, 6. 39, 17. 
(Lr^SsG^aL'] (irjGaGd-at 20, 22. 
(iriSsrsQcoQ-sv 27, 1, 2. 
(irjKsrL 40, 6. 75, 10. 
(iiqyicovag 56, 8. 
(Ji7]v 46, 13. 
(i^vag 54, 18. 
(iriviGHog 72, 12. 
(ir]vosLSrj 72, 9, 10. 
(iriQov 58, 10. -ov 59, 1. 
(JLTjrrjQ 53, 5. -sQa 4, 1. 19, 

8. 52, 11 bis. 20, 12. -rQog 

40, 16. 52, 9, 10. 
(irjridGsraL 8, 8. 
(irjrLsrrjg 35, 20. 
MijrLV 35, 19. 
(iia cf. stg. 
(LiaCvsLV 72, 20 bis. 
(LLaLcpovog 41, 7. 
(iLUQog 68, 10. 
(iLdG(iara 11, 3. 
(iLyvvG&aL 7, 18. (iiysCg 62,21. 
jtitx^cov 25, 1. 
|Lit|u.>j(jf fog 48, 1. fitju-T^fftv (xaTo: — ) 

47, 21. {nard —) 53, 8. 
(iLfivrjG-KSG&aL] (isfivrj 26, 14. 

(iSfivrjraL 27, 3. 
/itv 27, 5. 29, 7. 
iiitlfMff 8, 15, 16. 34, 19. -SLg 

34, 11. -scov 45, 16. 
Mvr}(L0Gvvr] 31, 6. -vVi/ 17, 

21. -vvrjg 14, 3. 
Mot(?a 12, 11. -aL 13, 3, 4. 
ftot^cov 12, 13. 
(lOLXSLug 34, 15. 
(lOLXsvovra 34, 12, 13, 
(loXnrig 16, 6, 7. 
(lOvdSog 14, 13, 14. 
(lOvd^SLv 17, 17. 
ju-ovoyfyr/s 49, 13. 
jLidyo»' adv. 72, 16. 76, 12. 
ftoVoff 25, 7, 8. -ov 20, 20. 106 INDEX VERBORUM. 63, 16. -ov 33, 17. -^ 26, 

2. -7?s 33, 16. -cci 15, 'l. 
(lOvoTritos 49, 12. 

(lOQLOV 13, 15. 

MovGccL 14, 7. Movaag 14, 4. 
MovGsav 68, 6. iVfovffcov 15, 
20. 68, 5. 

MovGr}y£rrig 68, 4. 

fiovGL-Krjg 17, 14. 

juovfftHog 67, 17. iiovGL-Kmv 15, 9. 

jiiovfftxcorarov 68, 9. 

fiv&svsraL 34, 12. 53, 12. 53, 
22. sfivd^svGccv 4, 1. 22, 8. 
28, 3. 32, 11. 41, 6. 44, 14, 
15. sfivQ^svsTO 26, 17. as- 
{ivd^svTCCL 6, 19. siivd^sv&rj 
54, 12, 13. iisfiv&svfisvrjv 38, 

3. (isfiv&svG&ai 75, 13. 
(LV&LTiag 75, 18. 
ftv-d^txoijrf^ov 31, 15. 
livd-oXoysLtaL 62, 10. 
(ivd^oXoyLa 8, 11. 
(ivd-OTtouag 26, 8. 

Hiv^o? 7, 11. 34, 13. 62, 16. 
[ivd-ov 62, 12. 71, 3. (ivd-ov 

26, 16. 27, 2. 58, 8. (iv&ovg 

27, 19. 
(iViiri(iaT(ov 42_, 8. 
|U.v>t/;ra5 42, 9. 
(ivarjTLKOV 42, 18. 
(iVQGLvr] 46, 14. 
[iVGia 57, 4. 
(jLVGiav 57, 2. 
(ivGTr.QLa 56, 22. 57, 4. 
/itv;to'v 28, 17. 

fioj^ovv] (is(i(OQmGd^aL (codd. 

-^(7'9'o:t) 47, 22. 
(icoGscog 14, 8. 57, 5. 
(i^Go 14, 9. 

iV. 

raot 35, 9. 

vccQ&ri^ 61, 4. -riyiog 32, 14. 

ra^xijff 75, 17. 13. -aL vaQyiiGGog 75, 15. 

vavGL 44, 1. 

i/faviffy.ot 60, 24. 

vsaQOv 48, 6. 

vsaQcoraTog 66, 17. 

vf^ptcJa 49, 18. 60, 18. 

vsLG&ai 44, 17. vs6(isvog 8, 

v«x()0Vff 75, 1. -av 75, 14. 

vs(i6(isvoL 19, 5. 

Ns(isGLg 13, 17. 

Vfju-Tjfffcos 13, 17. 

Wog 60, 10. -ov 38, 5. -^. 

44, 6. -cov (rc5v — ) 60, 11. 

61, 15. 64, 6. 76, 13. 
vsoTrjTa 38, 3. 
vscpslriysQSTriv 9, 4. 
t^£qp?y 9, 6, 
VSCOV-OQSLTaL 52, 17. 
vscoTSQOv 32, 21. -ot 32, 2. 

-f^ovs 23, 18. -f()c^s 63, 8. 
vri Jia 75, 6. 
vriQ^ovGav 13, 7. 
vrJTttOff 33, 2. c5 vjjTrtf 56, 1. 
NrjQSvg 44, 16. -fa 44, 18. 

-smg 44, 21. 
vrJGog 45, 19. 
vrjGTSvovGL 55, 7. 
vtHortg 61, 18, 19. 
NLKrj 38, 13. -7JV 10, 15. 39, 9. 
vosLV 30, 13. 
vori(LaTa 21, 2, 3. 
vo(Li^ovGL 18, 9, 10. 48, 5. vo- 

(iiGavTsg 2, 19. vo^iiG^TJvai 

67, 7. 71, 20. fro|[it'(7^rj 68, 

5. vo(ii6TSOV 29, 2. 
v6(iLog 25, 18. -ov 69, 8. 
voiiod-STiv 56, 20. 
j/OjLiov 34, 18. -cov 56, 18. 
vo(i(ov 25, 22. 
ydo»' 46, 1. 
voGovg 69, 18. -co»' 65, 21. 

70, 10. 
vovd^SGLaL 21, 17. 
vvKTinoXov 72, 17. 
vv(icpaysTr]g 44, 4. INDEX VERBORUM. 107 vvacpat 44, 

-ig 44, 8. 
vvv 12, 15. 

17. 41, 20. 
*'v|] vv-ntcc 

1. 71, 15. 

6. 29, 16. vv-nrag 17, 

72, 1. 
Nv^ 29, 13. 

Nvyitog 28, ( 
NvGiov 58, 4. 
vvttovtsg 39, 
vvxiocv 72, 17, 
♦fora 43, 17. 5. -aig 60, 13. 
49, 14. 

13, 15. 29, 11. 31, 
44, 8. 76, 7. 
18, 3. vvKtL 18, 
vvntog 18, 4. 18, 

71, 14. 72, 16. 

20. 69, 16. vv^L Nv%tu 28, 6. 19. ^sviov 9, 15. 

\svLaiv 19, 4. 

h^r^QaCvsGQ^ccL 68, 2. 

IvP.w^ovff 33, 21, 22. 

IvXoj 63, 16. IvAcoi/ 39, 8, 9. 

%vv8r^GaL 27, 5. 

o. 

^, 17, t6 ceteraeque articuli 
formae passim. tov -nad'' o 
38, 9. tov naq' 36, 21. 
T<5 (= dLo, xo) c. inf. 9, 6. 
16, 21. 11, 14. 12, 9. 15, 10. 

. 19, 2. 23, 10. 23, 12. 26, 19. 
28,18. 30,19. 39,3.46,10.51, 
16. 52, 11. 53, 12. 53, 14. 55, 
6. 60, 14. 65, 5. 67, 17. 68, 
9. 74, 9. Tw v.aQ'(og 22, 4, 5. 

o^Qi^OTtdtQLg 40, 15. 

oyni^GScog 41, 11. 

ods 53, 11. tdds 58, 14. 

odsvovGa 72, 15. 

idov 24, 3. 24, 15. -c5 24, 7. 
-oig 23, 22. 

odovta 55, 1, 

odvvrjQaig 32, 19. oSvvtjcpoQOv 60, 6. 

o^sv 2, 12. 5, 3. 21, 10. 25, 

16. 33, 15. 41, 9. 48, 2. 53, 

8. 57, 4. 61, 20. 
oiSGQ-aL] oiOvtaL 19, 15. 65, 

18. oliiaL 31, 14. 47, 16. 
oUsLv 3, 13. 11, 16. 
oUsLOv 10, 9. 40, 12. 51, 18. 

59, 22. 68, 14. 72, 5. -sCa 

45, 11. sCaig 50, 21. -sCovg 

51, 19. tav oUsCcav 51, 15. 
oCyiSLOtrjta 62, 8. 
oCyisCcog 13, 11. 26, 5. 50, 11. 

53, 19. 56, 6. 57, 16. 64, 3. 

66, 9. 75, 14. 76, 10. 
oCyir,(iata 43, 1. 
oCnCaig 73, 2. 
ootTjT^Jptov 29, 10. 45, 21. oI-Kov 51 , 16. oiKov 37 21 -ovg 53, 6. -av 21, 7. 
oCyiovoixCa 37, 4. 
oinovfisviqg 53, 22, 23. 
ohog 57, 21. 58, 9. 59, 19. 61, 

3. 62, 21. -ov 58, 12. 60, 3. 

61, 11. -ov 60, 15. 
oCvcoGscog 60, 20. 
orov 20, 23. 21, 12. 25, 9. 36, 

3. 36, 17. 46, 2. 52, 18. 56, 

20. 58, 1. 62, 9. 75, 17. 
oiog] oia 35, 18. oiav 74, 3. 

orov (m.) 34, 7. 
OLOVSL 2, 15. 4, 14. 7, 14. 28, 

9. 52, 11. 70, 10. 
oroV Tf 11, 21. 49, 15, 16. 63, 16. 
oCGtiyirjV 55, 6. 
oyivrjQotSQog 20, 17, 18. 
td ola'] tOLg oXoig 32, 2. 62, 

23. 66, 11. tav olcav 3, 1. 

3, 7. 7, 22. 17, 4. 37, 4. 48, 

16. 49, 17. 
olCyov 17, 16. 
olXvvaL 57, 14. 
t6 oXov omnino 30, 10. 
oXov (raasc.)17, 5. 48,5. 52,9. 
6Xo6(pQOva 48, 15. 108 INDEX VERBORUM. bXoGx^QSiav 37, 17. 
6Xo6xsQ86rsQOv 64, 5. 
'OXv(i7iL0L 27, 5. 
ofi^QOi 5, 15. -oov 5, 11. 
u^-qQog 20, 13. -rjQOv 45, 24. 

-riQ(p 26, 12. 
o^lXslv 69, 15. 
biiiXLCis 16, 2. 
6[iix^7}v 75, 5. 
ofiiiDctci 22, 11. -arcov 36, 18. 

37, 6. 
o^vvsLv 76, 14. 
ofioyvtov 9, 5. 
6(ioSLdr} 66, 10. jSts 9, 12. 
ofioLCiv 33, 20. OfiOLOv 47, 8. 

70, 9. 
6(iol6gxwov 29, 6. 
^fiOLOTTjra 62, 4. 
o/iotws 38, 15. 40, 6. 66, 12. 

73, 20. 
6(ioXoyLccs 25, 10. 
^iioXoyovfisvos 17, 13. 
6|!A0V 4, 18. 
'OiKpcciTjv 30, 6. 
'0(i(pccXj} 64, 8. -r]v 64, 14. 
6(icpccX6g 67, 12. 
oV^/js 64, 13. 67, 13. 
bficDvvfjLLav 18, 10. 25, 21. 
ovELQOL 22, 18. -SLQOvg 22, 16. 
6vo(ia 9, 11. 36, 1. (TovVojLia) 

45, 20. {rovv.) 46, 15. 58, 6. 

68, 16. {tovv.) 73, 6. -ofiatL 

16, 13. -ofiatog 22, 7. 71, 3. 
-ofiata 15, 11. 27, 20. 65, 9. 

ovofia^ovGLV 5, 4. mvofiaGSv 
28, 17. -av 67, 2. 74, 11. 
(ovofiaG&aL 2, 14. 57, 3. 65, 

19. mvofiaGtaL 4, 15. 13, 5. 

20, 21, 22. 27, 17. 38, 1. 
40, 19. 57, 14. 63, 3. 67, 15. 
(ovofiaGfisvog 33, 15. 47, 21. 
-ov 28, 9. 44, 11. -vov 54, 
20. -7} 13, 13, 14. 44, 16, 

17. -»js 47, 16. -aL 20, 7, 
8. 44, 7. -(ov 10, 6. 10, 22. 11, 1. 12, 13, 14.' 43, 10. 
(ovofidG^T] 2, 3. 30, 8, 9. 70, 

5. 74, 19, 20. 

ovofiaGLav 16, 16. 40, 20. 45, 

6. 54, 7. 59, 7. -Lag 10, 14. 
-Lcov 9, 18. 

ovog 61, 1. ovovg 41, 9. 

Tw ovtL 23, 20. 33, 2. 69, 20. 

ovtcog 11, 9. 54, 11. 58, 9. 

O^VQQOTtOV 39, 11. 

olslg 65, 13. 
o^vtatov 10, 17. 
OTtTjdSLV 17, 10. 
onrjSoLg 47, 18. 
"OTrtg 13, 20. 
OTtLG&SV 13, 21. 
anXiGfisvov 63, 17. 
OTrAoTaTov 31, 10. 
07r;icoi; 40, 10. 57, 12. 63, 21. 

-oig 64, 3. 
6noLOv 6, 17. 

ojroTav 24, 7. (-jLtaXtffTa) 71, 7. 
OTTOv 35, 14. 40, 10. 41, 16. 

54, 9. 59, 20. 
6nn6ts 27, 5. 
ondiQag 58, 15. 59, 16. 
^QcLv'] 6QaGd-aL 2, 4. 16, 12. 

^Qcafisvq 12, 12. -svr}v 72, 

16, 17. scoQcav 2, 18. tdfrv 
5, 18. Idovtsg 47, 10. 55, 
14, 15. ocpd^rivaL 66, 17. 

OQyccvov 43, 4. OQyava 15, 9. 

17, 11. -avots 60, 1. 
OQyia 59, 23. 

OQSLav 5, 19. OQSLOV 50, 6. 

OQSLCpOLtOL 61, 9. 
OQSGLCpOLtOV 71, 12. 

d^^a 23, 17. 

oea-tSs 56, 20. 

6ql^(ov 1, 4. 

o^xovg 46, 7. -tov 46, 8. 

6Q[iav 59, 10. 

6Qfir} 28, 19. -atff 34, 11. 

6Qin]tLii6v 59, 15. INDEX VERBORUM. 109 oQvsov 62, 1. -icov 46, 10. 

68, 10. 
OQVig 10, 17. 47, 6. -iv 41, 15. 
oQog 5, 18. 58, 4. -oqtj 29, 

17. 29, 20. 09£(7t 6, 1. 17, 

16. 50, 4. OQoav 5, 16. 6, 4. 
56, 11. 72, 7. 

os 23, 20. 24, 8. 26, 3. 30, 19. 
47, 4. 66, 17. o 2, 1. 2, 14. 
5, 8. 5, 18. 10, 13. 13, 2. 20, 
21. 28, 9. 28, 13. 36, 21. 41, 
4. 49, 8. 52, 14. 56, 3. 57, 
3. 59, 10. 61, 15. 65, 19. 72, 
11. ov 4, 14. 7, 14. 20, 19. 
26, 17. 27, 13. 30. 9. 30, 11. 
30, 14. 30, 17. 30, 18. 50, 15. 
54,4. 63,1.73, 13. ov (dcp' —) 
2,2. {d(p' —) 37, 22. {dcp' —) 
38,3. (f|--)38,12. (aqp'— )38, 

17. {d(p' —) 42, 10. 55, 1. 
{citp'—) 60, 8. (agj'— ) 61, 1. 
(5^ — ) 73, 3. a> 7, 12^ 31, 16. 
35, 2. 51, 18. 8cp' a quam- 
obrem 3, 20. ^41, 1. 'rjv 6, 12. 

7, 22. 8, 4. 12, 17. 13, 1. 13, 2. 
17, 9. 17, 15. 25, 10. 31, 2. 
32, 2. 41, 6. 55, 4. 64, 13. 
66, 1. 66, 16. 67, 16. 73, 9. 
76, 15. i5s 13, 1. 17, 7. 17, 
19. 70, 12. ol' 68, 1. a 8, 

8. 14, 5. 28, 1. 28, 17. 49, 

19. 50, 17. 51, 2. 52, 14. 59, 
23. 62, 14. «r 9, 10. ag 11, 
15. 38, 15. 46, 9. 48, 13. 
olg 2, 5. 6, 16. 11, 1. 15, 1. 
15, 2 bis. 41, 13. 53, 5. 67, 

20. 75, 8. ovg 2, 18. 67, 15. 
atv 15, 4. 19, 17. 19, 18. 22, 
13. 23, 21. 27, 1, 49, 15. 53, 

^21. 57, 7. 69, 3. 
"OaiQLg 54, 17. 

oGov {nuQ' — ) 46, 8. (xaO'' — ) 
51, 13. 70, 15. 

oGa 7, 2. 17, 1. -(ov 9, 17. 

OGTCSQ^ onsQ 4, 5. 22, 9. 22, 22. 27, 9. aitBQ 46, 1. mvnsQ 
^49, 10.^ 

0? TS] ^' T8 46, 1. 

ocTTtff] oTt 17, 8. 65, 17. OT0> 
nescio cui codd. 34, 5. rixig 
3, 16. 39, 10. 44, 20. 58, 15. 
67, 13. 

oatlGOVv'] 0VTLV060VV 61, 17. 
OTE 7, 13. 26, 14. 34, 21. 42, 

20. vide IW oxs. 
oxs (isv — oxs di 72, 3. 
OTt 2, 8. (quia) 3, 9. (quia) 5, 

2. (quia) 6, 12. 6, 7. 6, 13. 
7, 21. 11, 19. 17, 12. 23, 19. 
27, 7. 31, 19. (quia) 33, 7. 

34, 16. 36, 11. (quia) 37, 12. 
41, 19. (quia) 46, 15. (quia) 
47, 6 bis. 48, 18. 62, 10. 62, 
12. 64, 10. 65, 15. 70, 9. 70, 
14. 76, 2. 

OTt [iaXi.axa 49, 2. 

ov {ovY., ovx) 7, 15. 8, 11. 12, 

3. 13, 2. 17, 8. 18, 2. 19, 4. 

19, 12. 20, 16. 21, 9. 21, 16. 
24, 9. 25, 21. 26, 14. 34, 16. 

35, 18. 36, 21. 37, 8 bis. 37, 
10. 39, 1. 40, 9. 40, 10. 40, 

14. 42, 3. 46, 6. 50, 3. 51, 

20. 52, 5. 56, 20. 57, 12. 63, 
7. 63, 15. 64, 2. 64, 14. 64, 

15. 64, 17. 67, 12. 71, 3. 72, 
7. 72, 12. 73, 6. 73, 18. 76, 2. 

ovdaiio^sv 35, 20, 21. 

ovSi 34, 17. 49, 15. 

ovSsig] ovdiv 8, 16. 10, 16. 

17, 19. 33, 7. 40, 17. 47, 1. 

-svog 37, 10, 11. 
ovSinoxs 2, 15. 
ovdog 53, 11. 
ovyiixL non item 52, 17. 
ovXaC 54, 8. -ag 54, 8. 
ovv 7, 1. 7, 10. 28, 16. 35, 19. 

40, 13. 41, 4. 41, 21. 
OvQttvia 17, 4. 110 INDEX VERBORUM. ovQUvCa 46, 4. ovqccvicc (ra — ) 

17, 4. -i(av 72, 6. 
ovqavos 1, 1. -6v 2, 2. 9, 8, 

9. 10, 20. 17, 5. 48, 12. 48, 

15. -ov 20, 19. 29, 11. 32, 

11, 12. 34,3. -cp 3, 13. 46,5. 
Ovqavov 7, 19. 'l8, 7. 29, 6. 

29, 10. Ovqavov 6, 18. 
ovQog 1, 4, 
ovg\ 03TC0V 50, 14. 
ovCLa 2, 10. 3, 19. 35, 15. 

-ag 6, 14. 28, 14. 66, 8. 
ovts — ovTS 10,S. 23,15. 47, 

9. ovts — ts 49, 1, 3. 
ovtog 4, 17. 7, 14. 10, 2. 17, 

15. 50, 15. tovto 1, 3. 2, 8. 

3, 6. 6,.8. 10, 9. 10, 18. 11, 
8. 12, 4. 15, 18. 19, 21. 20, 
11. 22, 6. 22, 9. 23, 2. 26, 
17. 32, 4. 33, 2. 34, 12. 41, 
21. 45, 11. 50, 12. 53, 20. 
68, 5. 59, 20. 60, 22. 63, 7. 
65, 2. 65, 5. 68, 8. 70, 8. 75, 
2. tovtov 5, 5. 7, 8. 8, 12. 
11, 3, 4. 26, 13. 33, 3. 44, 

16. 48, 9. 49, 4. 54, 21. 63, 
13. 66, 4, 5. tovtov 8, 12. 

17. 19. 19, 4. 19, 6. 23, 8. 
29, 5. 37, 14. 37, 17. 42, 16. 
43, 4. 43, 18. 45, 18. 49, 13. 
52, 16. 59, 12. 64, 10. 64, 
11. 65, 18. tovtco 32, 15. 51, 

7. 67, 5. 70, 5. 70, 9. 71, 18. 
71, 19. 72, 20. ovtOL 30, 2. 
Taura 4, 3. 9, 1. 30, 1. 41, 

18. 57, 18. 65, 9. 66, 18. 
tovtOLS 11, 18. 15, 7. 31, 5. 
tovtovg 40, 8. tovtoav 7, 21. 

8, 15. 9, 3. 11, 17. 18, 8. 27, 

7. 29, 16. 48, 14. 50, 17. 
59, 10. avtr] 3„ 5. 6, 8. 6, 
11. 13, 12. 37, 13. tavtrjv 

4, 8. 4, 13 5, 13. 17, 9. 27, 

8. 29, 2. 32, 3. 36, 14. 40, 
13. 45, 6. 48, 1. 52, 6. 52, 7. 53, 4. 53, 13. 53, 22. 57, 6. 

66, 4. 72, 20. tavtrjg 1, 3. 

7,16.34,2.65,21. 68,4. 73,16. 

tavtaLg 70, 14. tavtag 62, 20. 

69, 11. 
ovt(o 3, 3. 4, 12. 7, 2. 9, 20. 

34, 9. 48, 11. 50, 8. 75, 18. 

76, 12. 
ovtcag 2, 14. 28, 9. 30, 8. 36, 

10. 39, 21. 43, 10. 44, 7. 53. 

7. 54, 20. 57, 14. 75, 6. 
ocpsiXovGLv 19, 5. 
ocp^aliiog 11, 20. 
6q)LonX6yia(iOL 11, 13 
ocpqa 29, 8. 56, 4. 
6xsvti]v 49, 9. 
oxsvtizov 60, 25. 
oxrjfia 54, 1. 
6xli]Gscov 71, 4. 
oxvQOtrjtog 6, 5. 
6xvQG)^a 20, 23. 
o^ifjscog 31, 3. oipSLg 11, 12. 

77. 

7t 30, 12. 

Ttayv.aQTiLa 50, 20. 

TcaLDcva 69, 17. 

naLdsCav 14, 4. 15, 11. 18, 2. 

33, 1. -ag 15, 17. 
nsnaL8svG%ai 15, 7, 8. ns- 

naLdsv^svovg 16, 1. 
TtccLdLag 55, 14. 59, 6. 60, 14. 
c6 naLdiov 1, 1. 
naCtsiv 68, 5. 
naLTicov 66, 2. 
naLV,tLV.6v 49, 17. 
naig 47, 4. w 3r«r28, 11. 41, 

19. 52, 5. 76, 2. naiScov 31, 10. 
ndXaL 75, 1. ot naXaL 65, 14. 
naXaiag 31, 16. 63, 13. -ov 

26, 16. -d 15, 8. -oig 26, 

8. ot naXaioi 16, 14. 17, 6. 

21, 13, 14. 36, 7. 52, 7. 63, 

5, 6. 75, 6. 76, 3. tmv -aiv 

30, 8. 54, 2. 64, 10. INDEX VERBORUM. 111 naXaiozatog 34, 14. 
naXccLaTQais 26, 1. 
naXdfiais 11, 2, 3. 57, 14, 15. 
naXa^vaiog 10, 21. -aiovg 

10, 22. 
ndXiv 7, 3. 19, 20. 23, 8. 28, 

2. 28, 11. 41, 1. 51, 12. 52, 
1. 62, 11. 62, 14. 64,9. 70,2. 

nalXa%aC 38, 4. 

UaXXdg 27, 6. 38, 2. 

ndXXrjyieg 38, 4. 

naXXofiEvov 38, 5. 

nafi^sXavag 42, 13. 

Ilava 49, 5. 

ndvdrjuog 46, 4. 

navr}yvQ8i 56, 24. 

TIaviv.dg 50, 7. 

«aj'j'v;^£Oi' 37, 9. 

navovQyoziqav 37, 16. 

navoiXr^vog 71, 8. -ov 72, 10. 

navraxoQ^BV 53, 17. 

TravTa^jjoGf 27, 13. 

navTaxov 63, 22. 64, 17. 71, 15. 

ndvTod^iv 66, 5. 

nuvroLcov 50, 2. 

ndvtcog 19, 12, 13. 

Travu 7, 2. 8, 6. 26, 4. 34, 16. 
36, 20. 53, 19. 56, 6. 

ndnnag 48, 2. 

sra^a c. acc. 13, 13. 13, 14. 
20, 21. 24, 14. 27, 16. 32, 
18. 42,3. 42,4. 43,11. (— ogov) 
46, 7. 47, 20. 54, 18. 55, 12. 
58, 1. 59, 18. 59, 24. 60, 6. 

nuQa c. dat. 3, 10. 6, 11. 6, 
15. 6, 16. 6, 18. 15, 1 bis. 
15, 2 bis. 26, 8. 26 , 9 bis. 
26, 10. 26, 12. 31, 17. 34, 
13. 36, 21. 41, 13. 42,19. 44, 
4. 54, 16. 54, 18. 55, 2. 55, 

3. 57, 4. 62, 16. 64, 8. 
nuQd c. gen. 21, 19. 31, 14. 
7taQa§?.(bnag 12, 8. 
naQayysiXag 10, 1. 
naQdyovreg 38, 11. nuQdyerai. 45,8. -i^x^rj 74,23. -rix^rj- 
aav 15, 10. -7]yayov 65, 3. 
naQayayoov 9, 21. 

naQadsix&riaofisvTjv 4, 15. -ds- 
dsiyfiEvriV 5, 10. -dsSsLy^sva 
7, 6. 76, 1, 2. 

naQaSs^a^svcov 44, 3. 

naQadidodoLV 20, 16. -dCdoTai 
39, 13. -SCdovraL 47, 17. na- 
QadovvuL 76, 8. naQsdooav 
64, 4. -sdav.av 25, 13. nuQa- 
^dvTwv 62,12. -dsdcovaoiv 18, 
15. -OTCOJ' 47, 4. -dsdos&ai 
44, 23. 75, 18, 76, 1. -8e8o- 
xai 3, 16. 17, 15. 21, 18. 33, 
19. 40, 14. 71, 2. -SsdovraL 
73, 13. -SsSoiLSvov 31, 19. 
-fisvaig 27, 21. 

jrapa^olov 47, 1, 2. 

nuQad^sGSL 75, 16. 

naQDCLzCa 42, 1. -as 75, 11. 

naQav.sLiisvri 3, 12. 

jrapa-/tf t/i£vtog46, 15, 16. 65, 6, 7. 

Tra^axfta^f tv] 7ra()r/)tjLtaxdff 10,8. 

Trapaxoiou-O^oyaa 13, 21. -ovoag 
60, 16, 17. 

Tra^axoTrag 60, 7. 

naQaXafx^dvovoa 59, 23. Tra^- 
ft^TjqpdTOj 31, 15. -r^qpvta 
17, 2. naQSiXriHfisvov 71, 3, 4. 

TrapaH/j^tor 69, 3. 

naQa^ivd^rirsov 41, 20, 21. 

naQanXr^oCav 66, 11. 

Tca^affXfvag;* rat 36, 12. 

TrapaffTaffft 12, 7, 8. -doraCLV 
15, 14. 

naQazdi,SLg 64, 3, -ffftv 41, 8. 
-soiv 39, 12. 

Tra^aTij^oraa 14, 1. 

naQacpSQSiv 26, 16. 

Trapaqpo^ov 59, 12. 

naQaxQrjua 29, 5, 6. 

naQddXsig 36, 17. 60, 16. 

naQdaXfjV 49, 18. 

naQsdQCa 6, 17. 112 INDEX VERBORUM. nccQsSQOv 39, 9, 10. -sSQOvg 

45, 12. 
nccQstvai 29, 1. 
nccQSicdyst 65, 15. -ayovfft 

10, 7. -ccyovTsg 22, 7. naQ- 

SLOaysGd-aL 36, 19. 49, 9. 

-ocysxai 50, 22, 23. 52, 14. 

-ayovxai 13, 4. 19, 10. 60, 

12, 13. -ayoLto 63, 22. -ayo- 

[i^svri 39, 11. -T^yayov 5, 13, 

14. 6, 2. 66, 9. n, 12, 13. 

-^HTat 67, 17. 
naQSiGsXriKvQ-oTog 55, 11. 
naQsXriXvQ^svaL 58, 5. 
naQsxsiv 16, 12. 51, 17. Tra^a- 

Gxs^ijvaL 46, 8. 
naQ&svCa 36, 8. -m 39, 2. 
7i;a^'9'£'i'os 52, 15. -svov 73, 

19. -gvcov 52, 16, 17. 
naQisvai'] naQSLfisva 23, 18. 

-svovg 22, 14. 
naQiovtcov 24, 12. -oufft 24, 18. 
nuQLGta 21, 20. -lgttjgl 16, 17. 

34, 16. 56, 9. 59, 16. 61, 19. 

-GtaGL{v) 2, 9. 51, 4. 70, 8. 

-avtsg 6, 7. 23, i8. 36, 11. 

38, 8, 9. 56, 7, 8. -avtog 19, 

4. 68, 8. -avtmv 50, 18. -LGta- 
G&aL 19, 15, 16. 37, 14. -ataL 
59, 11. 70, 13. -iLsvng 49, 13. 
-Gtafisvov 48, 18. -naQaGtij- 
GUL 25, 11. 

naQOQav~\ naQidovtag 12, 9. 

naQOQfiav 22 , 14. -ojQ(ir}(is- 
vovg 22, 15. 

nuQcpaGLV 16_, 1. 

Tratra 32, 7. Tracrav 9, 19. 24, 
1. nocGrj 60, 10. nav 13, 2. 16, 
17. 67,' 18. navtog (Slcc —) 3, 

5. 6, 10. 9, 9. 29, 11, 12. 37, 
21. {dLcc — ) 52, 6. 61, 16, 17. 
ndvta 1, 3. 3, 9. 11, 20 bis. 
12, 18. 18, 6. 21, 12. 25, 5. 
27, 10. 27, 11. 29, 7. 36, 3. 

39, 5. 43, 7. 44, 24. 48, 18. 51, 19. 52, 1. 52, 10. 53, 3. 
53, 10. 57, 8. 67, 5. 71, 10. 
ndvtag 27, 14, 15. 44, 12. 
ndvtcav 1, 4. 5, 7, 8. 7, 17. 
8, 11. 9, 11. 10, 16. 11, 21. 

16, 8. 31, 9. 45, 9. 48, 7. 48, 

17. nd6L{v) 2, 5. 24, 6. 67, 
19. ndcaL 20, 7. 69, 13. 
naGcov 39, 6. to ndv 28, 11. 
ta navTL 49, 5. 

ndGxovGLV 47, 9, 70, 9. 

natovvtag 59, 4. 

natriQ 9, 1. 9, 20. -SQa 4, 1. 

-SQsg 9, 3, 4. 
ndtr\GLV 58, 16. 
ndtQLa 46, 11« 
natQStov 9, 15. 
navsLv 74, 13. navGUL 7, 19. 

snavGavto 56, 14. nsnav- 

Gd^aL 57, 1. 
Uaq^iag 45, 21. 
ndcpog 45, 21. 
na%SLav 33, 19. 
naxvfiSQSGtSQaL 33, 17. 
naxvfisQSGtatog 4, 17. 
snsSrjGs 8, 5. 
7rfdt;ia 22, 3. 
nsSoGsicav 4, 14, 15. 
Trft-^-ftv] nsLGd^sCg 76, 2. Ttf- 

noLd-ota 64, 3. -t 26, 3, 
TrftO-or 17, 8. 45, 14. 
nsL&co 45, 13. 
nsLQoaGL 46, 9. nsLQcovtsg 60, 

13,14. Trftpcovraff 46, 9. 7r?t- 

^arat 32, 18. 
TrfZayog 29, 17. -ayovs 42, 13. 

43, 15. 
nsv&ovg 67, 1. -sgl 73, 3, 
nsnaCvsGd-aL 58, 11. nsnav- 

&svTa 73, 18. 
nsnavGLv 58, 15. 
TTfp 46, 1. 
nsQag 12, 18. 
Trf^t c. acc. 4, 11. 6, 9. 8, 11. 

15, 15. 16, 17. 16, 18. 17, 4. INDEX VERBORUM. 113 20, 1. 20, 2. 20, 4. 29, 12. 
29, 20. 38, 3. 39, 5. 40, 5. 
44, 12. 45, 15. 47, 22 bis. 51, 
20 bis. 55, 13. 58, 4. 60, 9. 
72, 6. 73, 9. 
nsQt c. gen. 6, 18. 7, 11. 17, 

1. 18, 8. 19, 9. 26, 7. 40, 15. 
41, 18. 48, 3. 48, 16. 50, 17. 
52, 4. 56, 16, 62, 22. 63, 11. 
74, 3. 74, 12. 76, 1. 76, 5, 
76, 9. 76, 10. 

nsQtocTtTSLv] nsQirinxcci 60, 18. 
nsQiyivsad-ai 15, 13. 37, 1. 57, 

15. nsQiyivo(isvco 39, 10. ns- 

Qiysvsod^ai 13, 2. nsQiysyo- 

vaai 39, 20. 
nsQisXr,Xv&svaL 63, 16. 
nsQLsazi 10, 15. 
nsQisxsL 1, 1. 2, 5. 12, 19. 

nsQL — sxoav (tmes.) 35, 16. 

To nsQLSxov 71 , 7. tov ns- 

QLSxovtog 8, 2. 10, 4, 5. 70, 1. 
nsQl — yiaXvmoL (tmes.) 29, 7. 
nsQL-KSLxaL 6,3,4:. -KSLvraL 53,16. 
nsQLXafi^dvsad^aL 29, 4. nsQL- 

siXrjcpsvaL 28, 18. 
nsQLoScp 7, 4. 28, 12. 
nsQLOvaLa^saO^aL 19, 12. 56, 

2, 3. 
nsQLnoQSvstaL 30, 18. 
nsQLav,sXmv 67, 14. 
nsQLardasig 13, 19. 
nsQLarsQu 46, 9, 10. -ug 6, 12. 
nsQLTLQ-saaL 6, 9. 
nsQLrrovg 14, 11. 
nsQLrvxsLV 34, 5. 
nsQLcpSQsg 56, 9. 
nsQnpsQOfisvcov 61, 6. 
nsQLcpOQag 2, 7. 
TIsQascpovj] 55, 4. -riv 55, 5. 
HsQar} 56, 4. 

TJriyaaov 44, 10. 
nriyaC 44, 6. -c5v 44, 11. 
nrj^aLvsad^aL 69, 6. 
nLd-avov 44, 22. 47, 12. 57, 3. 
CoBNUTus, ed. Lang. nLQ-avorrira 20; 9. -t 25, 16. 
nL&avcararov 4, 5. nLd^avoa- 

rsQav 64, 8, 9. 
nivovrag 60, 3. -ovtcov 59, 12. 
nLnQdanovtag 25, 5. 
ninrsLv 12, 7. 
nCrvog 50, 5. 
TrXa^fa-d-at 71, 17. 
nXdafia 34, 16. nXdanaaLv 28, 

2.^ -aTcov 59, 17. 
jrZaTO? 43, 15. 
nXdrrovaLv 72, 11. -ovTfg 50, 

13. nXdrrsrat 10, 15. 23, 

11. 36, 10. 53, 6. 59, 13. 60, 

9. inXaasv 31, 20. nsnXa- 

araL 34, 11, 12. 
nXsiddag 48, 18. 
nXsLOva 48, 19. -ovcov 32, 7. 

74, 16. 76,6. -ovg 33,9. 47, 

17. 73, 12. 73, 13. 
nXsLatov 16, 11. nXstaroL 18, 

15.41,11. -ck31, 16. nXsCarag 

33, 11. nXsCaroLg 31, 18. 59, 

17. 73, 7. nXsCarcov 47, 3. 
nXsovd^SLv 32, 12. 41, 16. 

nXsovd^ovrog 16, 13. 43, 9. 

-ovffofv 50, 19. 
nXriy^ 47, 7. -^g 32, 13. 
nXrjQ^og 13, 15. 49, 10. 
nXrjfifisXrjiiidrcov 11, 15. 
nXsovs-nrrjfia 32, 17. 
nXriQOL 69, 11. TCfTrXrJ^coTOJt 72, 

11, 12. 72, 12. 
nXriaLdaavrsg 47, 9. 
nXr^aCov 21, 3. 
TrXrj^o^g 54, 22. nsnXrjyfisvog 

74, 10. 
wXoxas 46, 17. 
nXovrog 56, 1. 
JTZovTOs 55, 16. 
nXovrcov 5, 7. -ar 75, 8. 
nvsvfiata 42, 6. 
noS^vsfiov 22, 6. 
TToa-fv 48, 4. 74, 24. 
noQog 48, 1. 

8 114 INDEX VERBORUM. Ttoisiv 11, 14. 25, 5. 57, 12. 
64, 12. 65, 19. 67, 19. -8^39, 

11. 42, 7. 47, 6. 73, 16. -oav 
29, 4. 61, 13. -ovvxog 11, 9. 
24, 14. 24, 18. 63, 5. 68, 3. 
-ovffcSv 20, 6. TtOLelG&ca 33,20. 
-sitca 34, 2. 67, 16. -ovvraL 
57, 18. noioviisvov 48, 9. 51, 
5. STtoCovv 23, 17. i7toCr}6s(v) 

24, 16. 68, 17. 7toiri6cc6a 8, 2, 
3. -/]cavT8ff20,21. snoL-^^avto 
50, 12. -j^ffa/xfvovg 15, 18, 19. 
Ttoiritsov 37, 22. -Tfcov 25, 20. 

25, 21. 
7t0L7}iidta>v 17, 2. 

TtOLTjtrig 28, 17, 18. 6 noLrjt-^g 

12, 5. 26, 16. 65, 14. 74, 17. 
To5 noLr}tij 34, 13. 42, 19. 62, 
16. noLritai 3, 1. 18, 2, 3. 38, 
10. -dg 58, 10. -c5v 2, 6. 

noL-ALlCav 30, 7. 49, 18, 19. 59, 

16. noLV,L%Cag 6, 10. 
noLnCXog 46, 3. -ov 51, 4. 60, 

17. -a 17,11. 51,21. -ag26,7. 
noLfivCotg 30, 16, -cov 69, 8. 
noLvdg 11, 15. 

jroiog] -a 30, 11. 

noLOti^toov 8, 14, 15. 

noXs^LHOv 38, 20. -xc^^' 36, 13. 
-■naLg 61, 18. td noXs(iLiid 40, 
5. rcov noXsfiL-nav 41, 14. 

noXs^Ctov 61, 21. 

jtoZsjXtofTryg 51, 17. 

TToXf/iog 57, 13. -ov 37, 13. 
-siiOLg 57, 19. -sficov 39, 4. 

jToXtc^v 44, 19. 

woXitts 38, 1. TIoXLdSog 40, 3, 4. 

TTO^lSVg 38, 1. -£0{ 9, 15. 

noXscog 6, 6. 37, 21. -ftg 6, 5. 

-S6LV 61, 10. -£cov 38, 2. 
TroXiTsvovTOft 17, 7. 
«oUojjto^' 5, 16. 10, 15. 42, 23. 
noXXaxcog 9, 13, 14. 39, 7. 
noXvaQXog 74, 15. 
TtoXvyovov 56, 7. noXvdsyficov 74, 15. 
«O^V^gHTT^S 74, 14. 
TroXvdpc^ffratc^ 13, 16. 
noXvfidd^siav 15, 12, 13. 
UoXviLVLa 16, 20. 
TroXvjroffto:»' 60, 7. 
TToXvff] -vv 49, 4. 60, 3. jro/lir 
(«5 snl to —) 5, 12. 34, 10. 36, 

15. 64, 7. -XXri 41, 15. -X^lijv 
8,1. -U9js32, 6. 70,12. -XXov 
21, 16. -XX& 48, 7. -Uot 59, 
24. 61, 21.' -XXd 19, 12. 41, 

16. 48, 2. 51, 20. 63, 15. ta 
noXXd plerumque 45, 17. -XXdg 
26, 7. 30, 6, 7. 59, 4. -Uots 
47, 18. -XXovg 17, 1. 57, 14. 
74, 15. -XXmv 27, 14. 74, 16. 

noXv6ts(pavog 30, 5. 
noXvtLfiog 21, 16. 
noXvtQonCav 47, 17. 
TroZvT^oxcot 73, 14. 
noXvvfivrjtog 16, 20. 
noXv(pXoL6§og 42, 11. 
noXvcpoQOv 51, 3. 
noXv%Qri6tov 10, 19. 
jroXvco^afcv 2, 3. 
nofinaLg 61, 1. 
novsLV 52, 2. 

Trovj^^i^^^^llj 11' 

novrjQS (co — ) 14, 9. 

TToVov 37, 11. -cov 55, 6. 55, 7. 

74, 13. 
novtCa 46, 5. 

noQsCav 33, 20. -o:ff 67, 16. 
Trop^co 65, 4. 
no6SL8d(ov 27, 6. IIo6SL8mv 4, 

10. 42, 21. 43, 15. -covc^ 4, 8. 

-(OVL 42, 23. -mvog 41, 18. 44, 

10. 44, 14. 
no^scog 4, 12. 
no6<Mg 71, 7. 
nota(iovg 42, 16. 
7roT« 28, 11. 31, 13. 32, 6. 41, 

16. 62, 17. 74, 13. 
notSQOv — 7] 16, 16, 17. 43, 2, INDEX VERBORUM. 115 3, 4. 61, 12, 14, TcoteQov — ^ 

— rj 51, 7, 8, 10. 
notifioav 44, 6. 
noroig 59, 6. -ovg 59, 18. 
nov 48, 4. 
novg] TtoSouv 26, 14. noSmv 23, 

15. 26, 19. no6C{v) 59, 1. 60, 2. 
nQDcyfiata 9, 21. 40, 8. -aTeov 

30, 15. 67, 8. 
nQa^iv 24, 1, 2. sr^alf ts 36, 12. 

nQa^scov 19, 9. 
TrpaTrftv 15, 6. nQattoyLiva 

14, 1. 
«^aiivTtxov 71, 4. 
nQ8(ivoig 62, 7. 
nQ8a§svsLV 64, 17. 
nQsa§vxdtr}v 13, 7. -ov 48, 7. 
ar^sa^vTfpot 12, 16. -SQOig 76, 

7. -fpovs 23, 16. -SQcavQ0^12. 
nQsa§vtr}g 60, 10. 
IlQianog 50, 15. 
wpd 16, 9. 28, 7. 
^rpoayfn' 23, 10. -dyiov 24, 7. 

-^yayf 35, 5, -rix&T}aav 73, 3. 
nQoaiQmvtai 17, 9. 
nQo^aivsiv 33, 21. -§s§7iii6ai 

23, 19. 
TT^o^f^^T^xvra 37, 3. 
TrpoyfvfaTfpcov 17, 1, 2. 
nQoSsSoy^sva 25, 15. 
nQOSiaLV 50, 15, 16. 
TrpofCTcos 51, 13. 
nQOv.atdQXSLV 19, 18, 19. 
nQOv.sCiisvov 23, 16. 
TrpoXa^oj/Tfg 2, 8. 
nQoXsysiv] nQOSLQrjtaL 41 , 19. 

nQOSLQrjfisvog 28, 17. 31, 8, 9. 

-svriv lb,3. -svovS2,n. -svag 

44, 4, 5. 
jrpo;tt7j'9-ftaj' 32, 1. -sCag 32, 7. 

33, 8. 
nQOiirjdsLad^aL 33, 5. 
UQOtirj&svg 31, 19, 20. 32, 6. 

32, 15. 33, 7. -fa 32, 1. -soag 

qo 09 TrpovofrtT-S-ai 48, 16. 

nQOvoCa 35, 8. jr^dvoiaj» 32, 2, 
3. -voVas 32, 16. 

TlQovoCag 35,-8. 

nQOOQaaLv 32, 23, 

w^ds 10, 20. 12, 4. 14, 7. 15, 
11. 15, 14. 15, 18. 18, 1. 19, 
9. 19, 16. 20, 18. 20, 19. 21, 
9. 21, 10. 23, 4. 23, 15. 24, 1. 
24, 4. 24, 18. 25, 1. 26, 12. 
32, 4. 33, 8. 34, 1. 34, 10. 34, 

11. 35, 3. 36, 11. 37, 13. 39, 

12. 43, 3. 43, 4. 44, 24. 46, 

16. 50, 3. 51, 8. 51, 9. 52, 2. 

52, 18. 54, 6. 55, 9. 56, 16. 
56, 24. 58, 13. 60, 14. 61, 3. 
62, 3. 62, 4. 62, 8. 67, 21. 

68, 3. 68, 13. 68, 17. 70, 12. 

71, 20. 73, 11. 75, 9. 76, 4. 
nQoadysaO^aL 45, 14. 
nQoaayoQsvovai 9, 17. 12, 2. 

39, 8. -ovtsg 66, 20. 67, 1. 

69, 9. nQoaayoQSvstaL 38, 13. 
-ovtaL 38, 4. -ofisvov 30, 16, 

17. -rjyoQSvasv 74, 17. -rjyo- 
Qsvaav 5, 19. 52, 7. 56, 19, 
20. 69, 14. 74, 6. -ayoQSvadv- 
tcov 41, 2, 3. -riyoQSvv.svaL 64, 
14. -a<Ti65, 7. -riyoQSvd-rj 75, 
4. -riyoQSvraL 13, 17. 20, 10. 

53, 9. 
nQoaavsnXdad^T} 72, 19. 
nQoadntSLv] nQoar}^av 67, 8. 
nQoaaQfio^siv] nQoar}Qiioa(isv(ov 

41, 4. 
nQoa§or}fsLV 38, 12. 
TrpoayfidTaroff 4, 17, 18. -ov 

72, 5, 6. ^ 
nQOCyivofisvcov 52, 3. 
nQoaSsdsfisvr} 32, 19. 
nQoasSQSvaavtsg 75, 16. 
nQOOSoi-KsvaL 13, 9. 
nQoasvQsad^aL 35, 5, 6. 
nQoasxovtag 14, 11. -ovtmv 21, 

17, 18. 

8* 116 TNDEX VERBORUM. TtQOGTjyoQLocv 2, 17. -Dcg i, 3, 4. 

63, 9. 66, 1. -tov 13, 11, 12. 
nQoai^%SLV 42, 12. 64, 9. 
TtQoaCntatcti 47, 6, 7. 
nQOGy,atatattSLv 66, 6. 
TtQoanvvsLv 76, 14. 
Tr^offovofta^stvi Tt^offcovoiiAaffav 

67, 9, 10. 
TtQoaoxijS 70, 11. 
TtQoao^scos 47, 8. 
Tr^offjrfAa^ftv 65,11. nQoansXd- 

lovGLV 16, 12. 
nQoanintSL 64, 13. 
nQoanXdttsLv] nQoasnXdad^rj 27, 

20, 21. 54, 14. nQoansnXd- 

afiivov 71, 18. 
srpoaffto^fivouat 24, 11. 
nQoatav.tLyiog 25, 19. 
nQoataaCa 32, 7. 
nQoatdtJig 51, 16. 
jr^offraTtv 37, 21. 
nQoatattofisva 64, 11, 12. 
jr^offri-O-fvrog 24, 13. nQoa&sv- 

tog 31, 16. 
Trpocrpg^ov 68, 16. 
nQoacpsQSLv 46, 18. -svsyKstv 7, 

7. 24, 17. 
nQoacpsvysLV^ nQoanscpsvyotag 

38, 8. 
nQoacpOQog 60, 10, 11. 
Tc^offqpcovovfftv 17, 8. 
nQOtsCvsL 51, 7. 
TT^ors^ft)' 32, 23. 
nQOtC&sG&aL] nQod^rjtaL 23, 21* 
nQOtoiiT} 37, 1, 2, 
jr^or^OTT^v 52, 2. 
srpoqpo^txov 25, 1, 2. 
«^cSrov 2, 17. 5, 17. 6, 20. 20, 

7. 21, 1. 28, 3. 41, 21. 54, 10. 

58, 5. 59, 5. 69, 6. 
nQoatog 26, 2. 29, 13. 54, 2. 
ov 14, 13. nQoatr} 63, 12. 58, 

14. 61, 18. -rj 33, 3. -rig 

6,6. 53,15. -ovg 34,4. 39,16. 
nQ(6ta}g 3, 5. 44, 8. 54, 9. ntsQosvta 22, 5. 

ntSQmv 48, 8. 

ntSQOitog 47, 6, 6. -r] 39, 11. 

ntSQmtd 22, 4. -ciSv 54, 1. 
Trri^vcov 10, 18. 
ntoSLtaL 50, 9. 
7rrc()|«.ara 41, 16. 
ntaaig 3, 12. ntooasLg 23, 14. 
wvyjjv 47, 1. 
nyd-iov 67, 10. 
Tcvxo: 46, 1. 
nv-nvoiaLV 28, 14. 
nvldQtr}v 74, 16. 
TrvZc^S 74, 18. 

nvv&dvsG&aL 48, 3. 67, 11. 
nv^ov 46, 18. 
Trv^ 3, 15. 3, 20. 27, 10. 28, 

9. 28, 11. 32, 9. 33, 13. 35, 

9 RS 1 fifi 1S «im/ 11 19 ?. 28, 11. 3'^, y. 33, 13. 35, 

i. 63, 1. 66, 13. nvQC 11, 12. 

34, 5. 48, 7. 58, 9. «vpog 4, 

6. 32, 11. 33, 12. 34, 14. 58, 

6. -d 53, 3. 
nvQyoatov 6, 3. 
nvQCoav 34, 6. 
IIvQKpXsysQ^oav 74, 24. 
nvQOvv 47, 11. 
nvQoadrig 2, 10. -codag 34, 11. 

63, 6. 
Tcv^corixdv 58, 7. 
Trcog 11, 21. 
ncog 3, 12. 19, 4. 32, 22. 33,4. 

33, 17. 34, 19. 40, 7. 46, 20. 

47, 1. 50, 8. 66, 2. 68, 16. 

P, 

Qd§8ov 22, 10. 22, 19. 

QaSCa 46, 8. -Cav 51, 5. 

QaSCa)g 22, 14. 

Qccov 73, 11. 

QanLGfiog 21, 16. 

'Psa 31, 1. -av 3, 20. 7, 6. -as 

4, 9. 5, 10. 7, 1. 62, 11. 
QsisLv] Qsx^-sv 33, 2. 
QSLV 6, 1. Qvsiaa 3, 19. 
^Tjyj/vff^ori 42, 7. INDEX YERBORUM. 117 I QTi^iv 42, 8. 

QTJTOQfHiq 17, 7. 

Qint^SLV^ SQQlTtLGd-aL (v. 1. SQQl- 

^wa&aL) 39, 17, 18. 
QLjpaL 38, 18. QL(pr}vai 34, 3. 
QOL^O) 2, 14. 
QonaXov 63, 12. 63, 21. 

QOTtTQCOV 59, 22. 

QV^iLotq 67, 22. 

^vfffcog (codd. vsvGsmq) 3, 19. 

(v. 1. QSVGS(ois) 31, 4. 43, 10. 

QVGLV 5, 10. 8, 1. 30, 20. 
Qvadg 12, 7. 
pa)|[i?;s 63, 19. aai^ftv] GSGTjQSvaL 59, 8. 

ZdxvQOL 59, 7. 60, 12. 

GatpsGXSQaq 10, 14. 

aacprjvL^SLV 21, 13. 

Ga(prjviG(i6v 67, 7. 

(7|3£(j^fVTos 23, 12. 

afpoj^rai 25, 22. 

GSLGLx^ova 42, 2. 

GSLG(iav 42, 3. 

(jfXag 71, 6. 

ff€Xr;v?? 65, 2. 73, 15. -rjv 72, 9. 

Ss^vaL 11, 9. 

GsiJLVov 17, 19. 

fffvstv 37, 18. 59, 10. 

ZsvtSaL 59, 9. 

ffr^jLiaiVovTfs 6,13. -o'/xfva 22,1. 

GrjfiSLOv 21, 9. 70, 11. 

(j/j^ayyas 42, 4. 

GiSrjQog 34, 15. 

GiXaLVSLv 59, 9. 

ZlXtjvol 59, 9. 

GLzrjQcav 56, 14. 

(FtTOV 56, 1. 

^i^tcoTrrjv 30, 6. 

(yHat^sii' 59, 8, 9, 

ZyidnavdQOS 42, 19. 

(Jxa^jLiaTcof 15, 4. 37, 16. 

G-KStpUL 27, 15. GtiitpLV 64, 13. 
ayirjnxQOv 10, 10. 
GHLOCOVXO 69, 13. 
(jXi^TrjTtxov 38, 4. 49, 16. 
Z-KiQxoi, 59, 8. 
(Tx^rjp(x 14, 9. 
(yxoXi()T7^TOS 61, 5. 

GY.0XSLv6q 29, 14. 

(TX()Tos 66, 8. -ov 76, 6. -ov? 

72, 16. 
Ziivd-mv 41, 13. 
sayLvXsvGS 62, 20, 21. 

(JXCOrCTOVTfg 61, 22. 
GfiSQdaksov 37, 6, 7. 
(ToV 26, 6. 
GotpL^sG^aL 25, 17. 
G0(p6v 18, 4. 
Gotpcaxdxcov 16, 15. 
sanaQyava)[isvov 7, 7. 
ffjrffc^ai 53, 22. sansLQOv 55, 11. 
ansQfia 55, 2. -aTa 45, 5. 56, 

12. -(XToov 53, 19. 54, 13, 14. 
GnsQfiaxLTii^v 50, 19. -coi' 49, 10. 
ansvdsLV 57, 15. 
anrjXaioLg 50, 5. 
(y«t»"9"^9a 39, 18. 
anXdyxva 32, 20. 
ffTTOv^c^g 57, 18. 
anoQdv 54, 7. 
an^Qov 55, 12. 

anovduLa 18, 6. -atcov 16, 19. 
(JTcijjvdtv 53, 20. 
saxsiXs 8, 2. 

(yT£'|tii(ia 50, 5. 68, 12. -aTa53,16. 
axsvd^aL 11, 12. 
axsvoxooQOviisva 42, 5. 
axsQsa&aL 75, 10, 11. 
aTf^r/Ttxou 13, 15. 
axscpavov 6, 4. -c«vcov 46, 16, 17. 
axscpavovvxaL 18, 9. iaxscpa- 

vco[isvr] 53, 20. 
axscpdvcofia 75, 16. 
axscpovGL 75, 8 bis. -fff-d-at 53, 

17. -fTat 10, 18. 62, 3. 
azri^og 6, 9. 37, 3. 118 INDEX VERBORUM. GxCX^ovtu. 36, 18. 

Gtoixstov 15, 17. -SLOv 16, 13. 

43, 9, 10. 53, 18. -Etoc 4, 4. 

76, 2. -Eimv 48, 13. 
Gtoixoi 12, 18. 
Gxoyia 15, 19. -utog 61, 12, 13. 

GtOXCC^OyLBVOl^O,! . SGtOXCCGUVtO 

45, 2. 
(yT^aTTjytxr; 39, 3, 4. 
CT^aTrjyov 63, 14. 
GtQatTjldtrjv 64, 2. 
(JT^oyyvXTj 53, 5. -ov 56, 9. 

GTQOCp-^V 34, 1. 

<7v] (Ts 26, 6. 56, 4. 56, 5. gol 

31, 14. 76, 8. 
GvyysvofiEvog 17, 21. 
GvyYQUfiiicctoov 17, 3. 
Gvyv.BcpalaCcoyia 39, 5, 6. 
GvyyiOfiLdriV 59, 24. 60, 1. 
GvyKOiiLG&svta 58, 13. 
avyx^aGfcog 8, 15. 

GVyHQLGLV 4, 3. 

Gvyxstv 27, 19. Gvvsxsav 62, 13. 
(rvy;jj09£vfi 17, 13. -ovfft 15, 

13, 14. 
Gvyicov 60, 21, 22. 
GvXXa(i§av6[isva 73, 16. gvv- 

sCXTjTttaL 12, 17, 18. 
ovXXrjipLv 12, 19. 
GVfi^aCvSL 5, 13. -^s^rjTis 46, 9. 
GV[i^dXXovtsg 22, 8. 
ffv/u-^o^ov 10, 10, 11. 15, 11, 12. 

22, 20. 25, 1. 36, 9. 69, 7. 

63, 19. -oXoiv 76, 4. 
GV(i^oi(iovg 45, 12. 
GVfifistsxEL 36, 20. 
cvfifistQLav 67, 21. 76, 15, 16. 
GVfifistQOv 60, 19. 
GVflflL^LV 49, 11. 
cvfiTtaQSGtLV 47, 2, 3. 
cvfinsTtLXrjfisvrjv 53, 8. 
<7V|w,7ri7rTdvT(ov 13, 19. 
cvfLTtXriQOvtaL 15, 5. 

(7V|Lt7r^0H7]V 45, 9. 

GvintoXiG^^svtsg 40, 3. (TvimroTtJtTji' 16, 4, 5. 
GVficpoDvCag 25, 9. 
GvfjLcpoavog 17, 12. 
GVficpcovmg 22, 4. 
(Jvj/ 2, 4. 28, 19. 32, 17. 
GvvdyovGa 45,4. -jfyaye 62, 15. 
GvvaSovGa 45, 20. 
GvvavacpSQSLv 31, 6, 7. 
(TvvctTrTftv] GvvrjTttaL 3, 16. 
Gvvdstv 46, 3. -«ygovTOff 23, 1. 
GvvSvaGfiov 35, 18. 
orvj^stvo^t 32, 6. gvvslgl 15, 13. 
(7VJ/£>tdg';j;f(T'9'o:t 31, 5. 59, 1, 2. 
GvvsQysLv 73, 1, 2. 
0vv£9yoV 35, 3. 
(TuvgaiS 35, 7. GvvsGscog 32, 10. 

33, 7. 
(7VV£T0'ff 35, 20. 
GvvsxsGd-aL 69, 15, 16. -sxov- 

Gav 3, 4. 
(^vj^g^^f^^Tf^ov 69, 6. 
cvvsxoag 7, 18. 17, 17. 27, 8. 

70,^ 15. 
Gvvi^&SLav 58, 6. 
Gvvrjd-ag 24, 7. 
GvvisvaL 54^ 2. 76, 3. -isvtcov 

28, 1. 
(7'yt'iovGa:»' 72^ 5. 
GvvL^riGsmg 29, 20. 
avvtffTor^j-^^c^t 9, 7. 15, 7. 53, 14. 

-dfisvog 14, 12. GvvsGtrj 7, 16. 

(7t;vf(rTcJvafc 25, 1. 49^ 16. gvv- 

SGtog 66, 7. 
GvvCotcoQ 24, 8, 9. 
(^w^i^^cov 45, 12. 

GVVOLHSIV 20, 12. -OVVTCC 64, 4. 

GvvoLH^caL 33, 3. 

(»VVCtJHK7CCV 21, 11. 

to GvvoXov 49, 1. 
cvvo^av] Gvvoocpd-aL 60, 15. 
GvvovcCav 61, 3. -ors 45, 15, 
(7vvTfTocHTa:t 7, 11. 
(^vvTftVovTog 19, 6. 
GvvtL%-svtcov 16, 14, 15. -tCd-s- INDEX VERBORUM. 119 I cd-cci 31, 7. -ti&i^svoL 66, 15, 

16. -£tsd-r] 62, 11. 
fivvtificcv 72, 19. avvti^cctoci 

47, 2. 
cvvfoSov 67, 18. 71, 19. 

OVQlKt^V 50, 1. 

ZvQOig 6, 11. 

GvQQvoig (codd. -^fvatg) 62, 15. 
Gvatdcascos 32, 5. 
cvacpCyysiv 46, 4. 
crqpaytajovfft 41, 10. 
G(payiaa[iOLS 73, 4. 
ccpaLQosidovs 56, 10. 
{jqDCfUftv 62, 5. -OfisvoL 70, 16. 
io(fiy(isvov 73, 10. 
GxsoLV 9, 19. -fcov 31, 6. 
(7;t^i(ta 22, 20. 56, 10. 72, 11. 

Gx^^atL 23, 12. ();ijrj(Liara 72, 9. 
cxolalov 30, 20. 
Gu>tsLv 21, 10. 51, 1. 51, 16. 

Gco^stuL 3, 9. fffCcoaafVov 27, 

3, 4. 
(jojitos 21, 6. 
G^fia 62, 15. GooiiatL 69, 20, 

70, 1. -og 26, 3. 35, 13. -aOL 

63, 6. -dtcov 58, 8. 68, 1. 
acotSLQav 37, 20, 
Gcoti^Q 21, 7. 51, 15. -rJQU 9, 

14. -ij^os 51, 2. 
GcotTjQLag 2, 20. 48, 17. 
GcotrjQLOvg 10, 5. T 43, 9. 

TaZaciov^ytag 38, 18. 
tdvd-ocds 32, 13. 
TaiiS 7, 22. -SL 12, 18. 32, 23. 
Ta9a;i;as 50, 7. 
taQax^dsg 41, 10. 
raQaxcodsotSQOL 40, 7. 
TaQtaQOv 28, 5. -a 28, 16, 17. 
raTTfTai 47, 13. tstayfisvr} 41, 

20. rstay^svoLg 4, 2. 
ravQog 42, 20. -oi 42, 12. rav- 

Qovg 42, 12. tavQconovg 42, 17. 

Ta;fa 3, 1. 3, 10. 6, 2. 6, 17. 

15, 8. 16, 13. 24, 3. 30, 16. 

32, 14. 41, 5. 43, 19. 45, 5. 

45, 19. 45, 22. 50, 1. 60, 2. 

50, 12. 50, 13. 53, 2. 53, 9. 

59, 20. 60, 24. 63, 3. 63, 12. 
66, 6. 68, 16. tdxcc {S') sl = 
forsitan 36, 7. td^cc (isv — 
rdxa Ss 33, 19, 21. 35, 10, 12. 

taxscag 72, 4. 

Ta;^os 72, 5. rd^SL 30, 19. 

Ta;i;v 21, 15. raxSLav 43, 19. 

48, 8. 
raxvtrjrog 21, 14. 
rs 10, 3. 19, 14. 22, 11. 26, 14. 

26, 16. 33, 2. 52, 14. 56, 12. 

57, 3. 62, 9. 72, 6. rs ^Ss — 
xat 27, 6. rs rcai 15, 6. 16, 2. 
26, 10. 43, 8. 46, 4. 48, 19. 
52, 10. 53, 8. 63, 12. 54, 19. 
68, 12. 72, 17. 76, 13, 14. 
T£ — xat 3, 19, 20. 17, 2, 3. 
24, 6. 26, 18, 19. 28, 16. 38, 
21. 40, 2. 40, 7, 8. 40, 11,12. 
42, 4, 5. 46, 15. 50, 23. 53, 15. 
55, 2, 3. 58, 7, 8. 60, 8, 9. 

60, 18. 63, 22. 64, 1. 68, 10, 
11. 71, 20. 72, 1. 73, 17. 74, 
15. rs—rs 29, 18, 20. 30, 4. 
45, 24. 56, 9, 10. 69, 13. xs 
— rs — rs 30, 5. 

rsCvstaL 27, 1. 

rsXsiog 23, 20. -sCov 10, 7. 

-sCcav 10, 9. 
rslsLotsQa 31, 13. 
rsXsiotrjta 15, 3, 4. 69, 1. -6tr]- 

rog 14, 14. 
tsXsLovod-aL 58, 11, 12. 
tslsocpOQSLod-ai 73, 16. -rid-rjvai 

58, 11. 
tsXsacpoQOv 56, 7. 
rsXsvtaLOv 5, 8. 7, 17. 73, 2. 

74, 5. 
tsXsvtavtag 75, 10. tstsXsv- 120 INDEX VERBORUM. TTjKOGLV 14:, 22. rSTEXEVTrjHOTCig 

2, 10. 
TSfivsL 69, 3. 

TSQTtSOd^aL 16, 10. 
TSQlpLV 16, 12. 

TsQtpixoQrj 16, 10. 
TETQdyoavog 23, 12 bis. tstqu- 

ymvovg 14, 10. 
TBTTctQsg 16, 2. 15, 8. 

TSVXBLV 13, 19. 

TSxvTjg 71, 1. -at 35, 2. -atg 

38, 17. -as 26, 4. -cov 33, 6. 

33, 12. 
TSxvLitcc 20, 14. 34, 9. 
Tscag 8, 1. 44, 9. 
tfi = ^ 22, 11. 
Tfjds 61, 5. 

TT^-a-vg 8, 14. 31, 2. -vv 8, 13. 
TrivLv,avTa 4, 6. 
TTjQOvvTa 51, 9. -os 67, 22. 
TL^SG&aL 6, 5. 28, 2. ts^slgQ^ul 

52, 8. TS-^-etnisVcov 65, 9. 
TL&rivaL 62, 19. 
Ttxrovccoj' 74, 1. TLyiTOfisva 74, 

2. TfTOHeVa^ 7, 8. TSTO-nvLa 

52^ 18. 
TLficto&aL 41, 12. TLficaOL 6, 13. 
Ti/i^v 24, 16. 55, 7. 76, 10. 
TtvaxTopa 42, 2. 
TlVVVflSVOV 11, 7. 
Tts 14, 10. 18, 4. 19, 13. 21, 

5. 24, 7. 26, 5. 26, 13. 54, 2. 

Ti 6, 3. 6, 17. 12, 1. 18, 2. 

18, 4. 19, 21. 20, 2. 20, 4. 

24, 7. 24, 13. 25, 4. 26, 19. 

27, 20. 29, 1. 29, 4. 30, 10. 

30, 19. 31, 7. 32, 14. 35, 5. 

36, 9. 36, 15. 37, 7. 39, 1. 

42, 18. 44, 20. 44, 23. 50, 6. 

51, 9. 51, 20. 54, 16. 57, 5. 

57, 16. 58, 9. 59, 1. 59, 15. 

59, 22. 64, 1. 64, 6. 64, 12. 

65, 14. 68, 11. 68, 14. 70, 6. 

70, 9. 72, 10. 73, 6. 74, 2. 

TLVci (s.) 23, 5. 24, 13. 34, 9. 42, 9. 54, 13. TLVL 47, 8. 55, 

8. tivog 14, 14. 16, 7. 21, 8, 
29, 1. 32, 18. 33, 21. 41, 5. 

43, 8. 50, 9. 54, 3. 60, 6. 70, 
13. Tivsg 2, 6. 2, 13. 18, 7. 
18, 9. 19, 5. 19, 15. 21, 7. 33, 

16. 33, 22. 41, 9. 58, 4. 60, 

4. 61, 7. 66, 2. 73, 3. tlvcc 
(pl.) 12, 9. 19, 11. 30, 11. 30, 

17. 31, 4. 31, 14. TLvdg 6, 8. 
12, 9. 25, 16. Tivatv 10, 21. 
20, 12. 33, 6. 42, 8. 42, 22. 
56, 20. tlgl{v) 3, 10. 15, 1. 

44, 4. 57, 4. 71, 17. 
TLGLV 11, 17, 18. 
TLGLcpovri 11, 6. 
TLTcivcav 30, 1. 62, 10, 11. 
TOt 68, 6. 

TOLVvv 28, 3. 31, 19. 65, 1. 

TOtOVTOS 14, 11, 12. -OVTOV 6, 

17. 7, 4. 19, 21. 32, 14. 36, 

9. 36, 15. 44, 20. 54, 15, 16. | 
59, 1. (masc.) 39, 14. 42, 9. 1 
TOLOVTOv 21, 8. 41, 5. 70, 13. 
TOLOVTOi 60, 24. TOLavTa 11,1. 
TOLOVTOLg 11, 7. 47, 18. 60, 1. 

64, 2. 71, 16. -ovTco?; 9, 18. 
41, 13. 45, 12. TOLavTrj 42, 16. 
47, 2. -rjv 11, 14. 36, 19. 51, 

5. 53, 7. -ag 59, 4. 

TO-KSTOL 73, 14. 

Tovovg 59, 14. 

TO^siag 48, 8. 

TO^OTrjg 47,7. 63,21. -Ǥ65,3. 

ToloTiv 71, 18, 19. 

TOJros 54, 9. 67, 12. -ov 8, 12. 

-ov 9, 9. -co 70, 5. -cov 50, 10. 
TOGOVTOV 76, 9. -ctvTcc 62, 22. 

-ovTOvg 8, 8. 15, 9. 40, 1. 
TOGGov 65, 17. 
TOTS 7, 12. 
TOVTSGTL 14, 8. 30, 13. 

TQCcyov 60, 20. 60, 25. 
TQaycodr} 49, 6. 
TQavog 21, 2 INDEX VERBORUM. 121 tQBtv 37, 12. TQBLV 37, 12. 

TQSig 13, 3. 15, 2. 15, 3. 19, 
18. 19, 19. tQia 15, 4. 37, 15. 
72, 9. TQLCov 13, 11. 69, 2. 
69, 3. 
tQEllBlV 37, 13. 
tQhnsiv 71, 13. -(ov 22, 17. 
tQscpuv 52, 10. -ovtag 66, 12. 
-for^at 52, 18. -etuL 53, 3. 
-ofisvcov 7, 16, 17. tQCLtpBVta, 
IL 7, 9. tstQotpsvuL 70, 17. 
K T(>ta<yos 15, 3. 
m XQLaLva 43, 2. -av 43, 6. 
■' tQL§staL 54, 4. tQLipag 54, 7, 8. 
1 rptV^^" "^3, 5. 
I tQifiOQcpog 72. 8. 
^ tQLodttLg 72, 13. 
rpio^cov 72, 14. 
tQLTiovg 69, 1. 
TQLTttoXsfiog 53, 23. 
T^taoov 13, 4. 
TQLtoysvsLU 37, 11, 12. 
T^tTOv 72, 10. -ri 13, 9. -»^v 20, 
4. 74, 2. 

TptTtov 43, 9. 43, 11. 
tQLX(og 72, 14. 
tQonuLa 39, 8. 
tQonaiovxov 9, 16. 
TeoTrov 13, 3. 26, 13. 32, 23. 
42, 21. 44, 17. 52, 10. 54, 4. 
xttTa tQonov 27, 11. 76, 14. 
T^OTTOV 22, 17. 59, 19. -ra 31, 
16. 55, 8. 
tQOcpri 53, 21. -riv 56, 15. 
' tQOcpov 40, 16. 

tQvyrjtrig 62, 20. 
tQvofisvr] 37 , 10. 
tQVCpSQOV 18, 12. 

tvyxavsLv 13,12. 15, 20. tvyxa- 
VEL 20, 18. 57, 21. 68, 13. 
-dvcov 23, 20, 21. hv^s 1, 3. 
Tt;;^d»' (forte) 23, 20. ol tv^ov- 
tsg 76, 3. tvxovaa 29, 5. ts- 
tsvxsvaL 66, 1. -6ta 19, 20. 

TvandvoLg 5, 14. -cov 59, 23. TVJrovg 6, 9. 

tvxVS (f'** — ) 15, 11. 

Tr;K»7 13, 18. 

r. 

v^^gfijff 7, 19. -£ts 60, 7. 
vyiftag 69, 20. 
'TyCsiav 21, 11. 
vyLstg 65, 19. 
vyQacLag 44, 24, 46, 1. 
vyedv 27, 9. 28, 8. 41, 20. 

43, 13. 45, 3. 66, 6. vyQOv 

4, 12. 29, 14. 32, 2. vyQatg 

49, 16. 
vSmQ 4, 10. 6, 14. 28, 13. 

42, 14. 60, 16. -utcov 42, 5. 

46, 6. 
vstLog 9, 12. 
vtds 40, 14. 55, 17. 63, 10. 

VLOv 2, 7. 4, 9. 44, 10. 47, 

3. 70, 3. 
vXav,tSLV 72, 1. 

vXri 53, 1. vXri 13, 16. vXr^g 

4, 4. 33, 20.' 50, 9. vXais 
71, 16. 

vfiVELtai 17, 2. 

vfivovaa 17, 1. 

viitvovs 15, 16. 

vvfcotf 54, 22. 

vndvtQcov 50, 10. 

vndQxcov 21, 7. 49, 2. 51, 15. 

61,17. 63, 3. VTra^^to^lO, 11. 
vnsQ c. acc. 9, 6. 9, 9. 54, 18. 
vnsQ c. gen. 63, 18. 
vnsQdvco 30, 17. 
vnEQ§oX^v 21, 6. 
'TnsQLcov 30, 17. 
vnsQfjLaxrjtini] 39, 4. 
vnvcoovtag 22, 13. 
vjrd c. acc. 54, 19. 68, 2. 74, 7. 
VTrd c. dat. 60, 5. 
vTrd c. gen. 3, 3. 6, 2. 7, 6. 

7, 9. 10, 20. 11, 8. 14, 1. 

16,8. 19,17. 19,18. 22, 21. 122 INDEX VERBORUM. 26, 12. 27, 1. 27, 3. 28, 1. 

29, 4. 30, 8. 32, 16. 32, 20. 

33, 6. 34, 3. 37, 10. 40, 3. 

41, 8. 41, 12. 42, 8. 42, 22. 

48, 14. 50, 2. 52, 7. 52, 16. 

53, 17. 54, 17. 55, 1. 55, 10. 

57, 7. 62, 10. 62, 11. 63, 8. 

64, 11. 69, 19. 
vnodsiy^u 15, 18. 51, 16. 
vTTo^f txfvvra 55, 15, 16. -dsdsi,- 

Xsvcci 70, 4. 
vnodrjXovvtsg 23, 7. 
v7io^svyvvov6i 60, 16. 
vnola^ovTOiv 35, 10. 56, 21. 

vTtsXdfi^ccvov 2, 18. 

VTtOflSVSlV^ VTtSflSLVSV 29, 18. 

V7CO(iL^v^oyiovrsg 39, 19. 
V7t6(ivr}OLV 23, 4. 75, 9. 
vnofiovi^v 55, 7. 
vnovosv 45, 6, 7. vnovoca 64, 
8. -fo^di^aav 73, 14. -vorixsov 

32, 1. 75, 12. 
VTtdvotav 74, 3, 4. 
vnov6(ioLg 56, 12. 
vnooraoscog 9, 3. vn6ataoLV 

33, 18. 

vnoorTjQLOvvraiV 60, 3. 
vnordrtsiv 64, 10, 11. vtto- 

rdrrsoQ-aL 36, 6. vnsra^sv 39, 
21. -yTrorfTaxTat 30, 15. 

vnovqysLV 19, 11. -ovvra 20, 1. 

vnovgyCav 20, 3. 

fs 46, 12. 54, 22. 56, 6. 

vorsQOV 12, 9. 

vcpaLQOVfisvog 25, 14. 

vcpLorriOLV 3, 20. vcpLOraod^aL 
4, 5. vtpLoraraL 8, 16. vtpLOra- 
(isvov 28, 13, 14. vnoordoa 
29, 19. vcpsorrjKSV 53, 4. 

vtpod-sv 26, 14. 

qpasvvds 35, 16. 

cpaCvsLV 21, 12. 44, 7. cpaCvs- oQ^aL 44, 6. 44, 8, 9. cpaCvstuL 

27, 7. cpaCvovtaL 5, 17. 66, 

17. -oiisvov 72, 16. -o^svcov 

74, 7. gj^vat 58, 5. 
qpaUaycoym 61, 2. 
cpaXloC 61, 2. 
cpaybsv 34, 8. 35, 6. cpaoC{v) 

2, 1. 2, 13. 7, 6. 17, 16. 

32, 8. 36, 19. 37, 14. 41, 

15. 58, 4. 61, 7. 66, 3. 

g)?^(Ft 14, 10. 17, 9. 18, 4. 

56, 3. 68, 8. scpriv 74, 6. 

fV»? 12, 6. 20, 13. 31, 11. 

scpa(isv 1, 22. 74, 3. scpaoav 

2, 6. 4, 8. 8, 10. 18, 7. 19, 
22. 20, 1. 21, 19. 23, 7. 28, 

15. 32, 21. 33, 4. 33, 15, 

16. 34, 3. 34, 7. 46, 7. 70, 

3. 72, 7. 75, 15. cprjodvtcov 
20, 11. 

^avatov 67, 3. 

gjavfpdv 74, 23. 

cpavsQmg 73, 16. 

cpavtaoCav 11, 14. -ag 22, 18. 

cpaQ(ia>i.eCag 71, 5. 

cpaQ(iav,CGL 73, 1. 

cpaoyavCcov 75, 7, 8. 

cpsLdco 23, 5. 

qps^st 22, 4. -ov(7t 23, 3. -ovoav 

73, 17. -f0^at 2, 14. 47, 20. 

55, 7. -staL 22, 4. -6(isvov 

8, 5. -ofiEvovg 2, 19. svsyHSiv 

51, 10. 
qpsvycov 62, 16, 17. -ovoav 72,3. 
gj^S^oj^Tcov 5, 8. 
cp&sCqslv 65, 11. -»? 69, 19. 

-ovorrjs 51, 11. cpb-sCQSod^aL 

69, 7. 
^d-Lfisvr] 30, 4. 
qp-e-tffft 25, 6. 
qp^S-dyyovg 15, 9. 
cpLXsLv 19, 3. 46, 15. -st] 56, 5. 
cpiXsQrjfiOL 61, 9, 10. 
cpLXrjfidrcov 46, 12. 48, 1. 
cpiXo(jLSL$rig 45, 10. INDEX VERBORUM. 123 cpiXoiiad-ovvtsg 17, 18. 
cpiXoGOcprjGccL 76, 5. -ovvzsg 56, 

23. (v. 1.) 17, 18. 
tpiXoGocpCav 15, 5. 37, 15. -ug 

16, 17. 
(piXoGocpoLg 76, 7. 
cpiXoTrjTog 29, 18. 
cpiXocpQOvrjTi-KOv 46, 11. 
cpiXvQcc 46, 15. 
cp7.6y£g 33, 17. 
^ot^T? 31, 4. 
^oC§og 65, 17. 66, 18. 
cpoCvL-Ai 18, 9. 

^oivLKOov 18, 10. ^otW^tr 54, 18. 
qpovoo 73, 3. -ovg 11, 8. 
gjo^av 44, 1. 64,2. -as 42, 18. 
cpOQTj^cc 10, 11. 43, 2. 51, 18. 

^OQVT^V 30, 6. 

(p^iytmSeg 74, 2. -co^ftg 11, 12. 
cpQOVEiv 30, 13, 14. 36, 1. qp^o- 

vscvtcov4l6,1. icpQovovvbO,!!. 
cpQOvrjGig 33, 10. 36, 13. -riGScog 

35, 15. qp^dvT^ai*' 37, 22. 

CpQOVTt^SLV 48, 16, 

CpQOVTLGLV 32, 19. -t^cov 74, 
13, 14. 

^QvyCa 6, 14. 

$9v^i(y) 6, 15, 16. 26, 10. 

cpvsLV 52, 10. cpvsG^^UL 41, 22. 
-oiisvce. 51, 19, 20. -ofisvcov 
50, 22. (pvvat 18, %. 28, 6. 
scpvGccv 32, 4. jrgqpvHeVat 36, 
6. nscpvv.s 14, 6. 34, 16. 62, 
5. nscpv%6g 33, 5. -oto: 58, 
12. -otag 72, 2. 

cpvXcc-ATig 10, 6. 

qpv7,o;KrtKo'v 37, 7. 

qpvXal 50, 23. 

gjvAaTTftv 2, 2. -fff-^-at 31, 8. 
-STccL 57, 8. -ovTat 46, 18. 

cpvXXoig 60, 15. 

cpvGLLdCcov 4, 14. 

qpvotx^ff 35, 3. -6v 34, 18. 

^vfftxorg 30, 3. 

cpvGiyicoTSQOv 75, 4. qpvffts 3, 8. 4, 7. 4, 14. 7, 

12, 13. -fcos 5, 2. 11, 11. 

38, 9. 50, 18. 52, 8. -tv 1, 4. 

9, 2, 3. 17, 5. 76, 4. 
0VGOO 30, 4. 
qpvTctXtov 41, 21. 
qpvToy 68, 13. -ov 18, 13. 60, 

7. -cov 23, 6. 46, 13. 
qpcoy?^ 30, 11. 67, 14. 74, 10. 

-'nv 21, 14. -rig 16, 7. 21, 20. 

41, 9. -dg 59, 4. 67, 22. 
cpoovrjTLTici 30, 9. 
g)(5s 23, 11. 29, 15. 35, 5. 

50, 16. 65, 6. -Tos 69, 11. 
qpcoffqpd^os 71, 6. 
cpcotC^siv 71, 7. -sa%-ocL 67, 4. 

X XaCvsLv'] Y,sxrivsvaL 74, 21. 
XaCQSLV 16, 10. 73, 3. -sl 46, 

10. 49, 14. -ot 60, 24. -ovffav 

5, 15. -ovTfs 56, 24. 57, 1. 
XaXsnov 74, 2, 3. 
XaXnog 34, 15. 
XavSdvoo 74, 20. ;^stcyfiTat, v. 

XsCsGd^ai. 
Xccog 28, 3. 28, 7. 28, 16. 

ous 28, 5. 29, 3. 29, 12. 
^ta^as 20, 7. 55, 14. 74, 19. 
XaQC^sGd-at 10, 3. 19, 11, 12. 

19, 17. 20, 9. 20, 16. xf^a- 

QLGtaL 53, 21. 
XccQLv 34, 8. (gratia) 52, 16. 

;i;a^tT0s 19, 19. jja^tfftv 45, 14. 
^^a^tCTtxcos 19, 20, 21. ^^a^tdTtltCOS IV», au, 21. 

^jra^tffTtxooTSQOt 19, 4. 
-JjK^tTfs 20, 7. -as 19, 1. 

13. -tTcov 10, 2. 20, 6. 

13. 34, 8. 
XccQcov 74, 19. 

XsCsGd-aL 53, 9. jjfifffiTat 53, 11. 
XSLfidovsg 6, 3. 
^jjfrv] xg';|jvrat 28, 10. 
^tst^i 10, 13. 51, 7. ar«t>as 23, 124 INDEX VERBORUM. 4. xeCqsggl 43, 6. xBiqmv 23, 

15. 27,14. 71,1. ;tgVs64, 6. 
XBCqmv 70, 17. 

X^ovLav 72, 18. 

X&(6v 53, 8. 53, 9. x^ova 35, 

16. x^ovi 68, 7. 
X^od^ovtcc 55, 15. 
XAoi? 55, 14. 
XOQScag 19, 22. 
^fopfvei»' 17, 16. 
nsxoQTjyijGd^aL 47, 18, 19. 
XOQOvg 16, 14. 

XQScav 17, 17. 
;U9£(iov 55, 12. 
XQr^ 37, 9. «;g^^v 70, 4. 
XQrjfiaxog 6, 10. 
XQ^6&aL 24, 2. 25, 17. 28, 18. 
26,2. 34,4. 46,17. ^^ptovrat 

32, 2. 43, 3. 51, 7, 8. 59, 
24. 61, 22. 66, 20. XQ^f^^voL 
57, 1. 70, 9. xQ^f^^^of^S 21, 
6. 59, 5. xQtofisvcov 37, 20. 44, 
1,2. 59,14,15. 60,11. ixQCov- 
to 30, 13. KSXQrjiisvov 48, 7. 
-^svcov 28, 1. 

%99jGt|arj 76, 8. -£ju.9^v 60, 15. 
XQT^GLiiov 24, 13. -tju.coj' 56, 24. 
XQriGLiKog 68, 2. 
XQ^Gi-v 32, 10. 58, 13. XQV^^'- 

33, 14. 

XQTjafiav 67, 14, 15. 
;f90tav42,13. 68,11. -as60,18. 
XQOvC^sL 31, 2, 3. 
jjpdvog 7, 4. -oj' 54, 13. 56, 
3. -ov4, 2. .£ov 13,4. 67,21. 
XQVGo-AO^av 66, 20. 
XQvaoQQanLg 21, 15. 
3J9V(yatS 26, 18. 
XQvaocpavsg 26, 19. 
jj^vccoTrdg 67, 1. 
XQCofidtcov 49, 19. 
Xvasag 28, 8. 
fc';i;co(yo:TO 65, 17. 
XcolaLvsiv 34, 2, 
;KcoXdff 33, 18. -dg 12, 6. XcoQav 23, 5. x""?^^ ^7, 19. 
XcoQSLV 5, 5. 53, 10. 74, 7. 

74, 20. 
XcoQi^SLv 67, 10. «^jjco^KTav^^^l^. 
XcoQLOLg 71, 17. -tw»' 61, 11. 
^fco^ts 17, 18. 49, 15. 

'ipocpog 30, 10. 59, 23. -ov 50, 
9. -ovg 68, 1. 

ipvxaycoysLV 22, 9. 

i/>v;U»J 3, 8. -rjv 3, 4. -^s 3, 
3. 3, 14. 32, 2. 35, 11. -al 
3, 15. 5, 6. 64, 7. -atg 63, 
6. -as 21, 3. 38, 18, 19. 47. 
11. 74, b. -cov 58, 8. 

tpvxonofiTtov 22, 7, 8. (0 1, 1. 14, 9. 28, 11. 41, 19. 

52, 4. 56, 1. 65, 1. 76, 2. 
mds 55, 2. 

eo^ijs 62, 9. co^c^s 16, 15. 
mdLvsLv 35, 6.' ^Slvsv 34, 21. 

codLvovaaL 73, 10. 
'iiKfavds8, 13. 30, 18. -6v 8, 10. 
coHScos 8, 13. 
mQaLg 50, 21. 
'ii^cov 10, 4. "Xi^c^s 57, 7. 
coQaLcov 47, 21. 
COQSLV 2, 1. 

copsdftv 2, 1. -fra^ 57, 8. 
cos 2, 11. 2, 15. 3, 7. (— snl 

tb nolv) 5, 12. 6, 9. 7, 16. 

9, 3. 10, 12. 12, 16. 13, 16. 

14, 6. 14, 10. 16, 19. 18, 7. 

18, 9. 18, 10. 18, 14. 19, 9. 

19, 10. 19, 13. 21, 7. 22, 
17. 24, 1. 24, 13. 24, 16. 
25, 5. 25, 20. 26, 1. 26, 9. 
27, 3. 27, 14. 28, 2. 30, 3. 
30, 20. 31, 14. 32, 9. 34, INDEX VERBORUM. 125 8. 35, 5. 36, 7. 37, 11. 37, 

19. 38, 18. 39, 2. 39, 21. 
40, 1. 40, 16 ter. 42, 3. 42, 

20. 43, 1. 43, 5. 44, 13. 45, 

9. 46, 2. 47, 6. 47, 13. 47, 
22. (— hninav) 51, 5. 51, 10. 
52, 2. 53, 10. 57, 1. 60, 18. 
60, 19. 61, 12. 61, 14. 61, 
22. 62, 16. 64, 4. 64, 5. 
64, 16. 65, 9. 65, 14. 65, 
20. 67, 4. 67, 12. 67, 21. 
69, 5. 69, 11. 69,20. 71, 11. 
73, 14. 74, 6. 74, 12. 74, 17. 
75, 7. 76, 12. 

oiGOLv 5, 4. 13, 14. 21, 7. 23, 10. 26, 7. 27, 16. 31, 12. 

33, 17. 33, 22. 37, 3. 42, 17. 

42, 23. 69, 13. 60, 5. 66, 8. 
^aavU 37, 10. 41, 2. 46, 11. 

62, 8. 68, 2. 59, 11. 61, 8. 

65, 3. 
coffavTcoff 68, 1. 
Sioniq 3, 3. 13, 21. 32, 20. 

35, 4. 44, 18. 48, 8. 56, 13. 

73, 1. 
mcnsQsl 1 1, 6. 39, 19. v. 1. 32, 20. 
moTS 23, 13. 66, 15. 63, 10. 

65, 6. 68, 14. 71, 16. 
acpsXfiTLHrtV 43, 13. 
mcpsUfiag 19, 11. 20, 2. Oorrigenda et addenda. P. 8. tolle uncas, quibus c. 8 inclusum est. — p. 16 app. 
6, 6 1. avaetq. iv tatg Q^aXCaig hc — p. 17, 7 1. ^Tjro^txTj. 

— p. 18, 4 1. cpYiGL — p. 23 app. 7 adde: anodriXovvtsg hc. 

— p. 40 app. 15 1. IMl pro IMV. — p. 58 app. 14 adde: 
ysvsaig ab. — p. 61, 21 noXloC ego nunc malira legi quam ol 
noXloC. — p. 64, 13 suadente Nauckio nunc ^s-Ay tijg o^cprjg 
legendum censeo — p. 64, 17 pone + ^^^^ navt. s. ng. University of Tordnto 
Library 

DO NOT 

REMOVE 

THE 

CARD 

FROM 

THIS 

POCKET Acme Library Card Pocket 

Under Pat. "Ref. Indcx Fne" 

Made by LIBRARY BUREAU