Skip to main content

Full text of "Corpus paroemiographorum Graecorum, ediderunt E.L. a Leutsch et F.G. Schneidewin"

See other formats


I -^v m^sio3 -^j^ l»H^AJl£»OI11[»OflA«i 

.Ji Ll « "■ " " "■" {* 

PAROEMIOGRAPHI 
GRAECI. 

TOMUS II. 

.\N 


;a>#TiTTOi$ .'•jLfl-V^tlW 
CORPUS PAROEHIOORAPHORriH ORAECORim. » il M i ii tl 1 If .1 U rt A «j )i D" ERWEIST1JS lilJDOV. a I^EUTSCH 

PROFESSOR UOTTIKUENSI». DIOGENIANIJS. GREGORIUS CYPRILS. MACARILS. AESOPL8. 
APOSTOLILS ET ARSEIMl S. MANTISSA PROVERBIORLM. OOXXIMCiAE: 

8UMPTU8 FECIT LIBRARIA DIETERICOIANA 

]fr»ceciii. m PIAM MEMORIAM 

CAROLI ODOFREDl MELLERl. 
/ y ^mm iJOHr 


iiinUl 

. -:i 

•09 inffi ,; ii'is/ 

■' ■' '411 

. . LECTURIS S. '^ 

'■((-''* ,.' 

Tandem noinen , quo Schneldewino interprele in prac- 
fatlone T. 1° hulus corporls praemlssa publice me obstrin- 
xeram , dissolvi , si non ut debul , at certc ut potul. Com- 
prchcuduntur enlm hoc volumlne haec : 

§. 1- Diogeniaul Epltome, quam e codlcc yindobonensl 
a me rogatus dcscripslt Bakhulzen van den Brinch, vlr do- 
ctus Batavus, cul g^ratlas hoc loco ag;o quas possum maxlmas. 
Codex, qui, a Lambecio CXXXIll numeratus, a me In notis 
criticis litcra d , in annotatlonibus siglo DY Insignltus est, 
Intcr alla opuscula varli argumenti , etlam Lcxicon contl- 
nct ab loanne quodam scriptum, id quod ipse in ultima 
Lexici pagina his verbis testatur : Ivjuvvij yQaxpavTi Toi 
xaXosldr] exovs iwnccgyovtoc 5" ^ ^'^ ^^'^ ^' ftfjvl /fsxe/i- 
figlo) , I. e. a. post Chr. n. MCCCCXXXI: ab cadcm manu, 
nt Bakhuizeni diligcntia patefactum est, quum Dlogenlanus 
exaratus slt, quae aetas eius slt et qul scriptor patet. Ce- 
terum hac sylloga docemur , raultos csse cxqulrcndos codi- 
ces , ut de germana operis Diogenlanei forma ccrtum ludl- 
clum aliquando facere possimus : v. T. I. praef. p. xxviii. 

Dlogcnianum cxclplt Grcgorlus Cyprlus, de quo 
V. T. I. pracf. p. XXXVI. Codlccm qul Integra Gregorli 
provcrbia contineret non nactus suni : sed syliogarum quas 
p. 53 sqq. edidl auctores c Gregorlo sua derlvasse cx com- 
parationc coHcctlonls T. I. p. 349 editae cognoscltur. Syl- 
logas autcm istas quantlvis pretil suppcditavcrunt hl codices : 

§.2. [L] Leidensis, in Catal. Bibl. Lugd. Bat. p. 404 
n. 14, saeculo XVII scrlptus et idcni, de quo T. I. p. 535 
monitum. Culus codlcls exeniplum nltidissime exaratum 
officlosae Jacobi Geelil comltatl acccptum rcfero. 

S-3. [M] Mosquensls, in Matthacl Catai. Codd. Mosq. 
n. 284, chartaccus , saccuio XIV vcrgcntc aut XV Incipi- VIII 

cnte scriptus. Apojj^raphuin sua nianu factuni ultro ohlulil 
Vir doctissimus , C. Hofluiannus , professor Mos(|ucnsis. 
,.4. [FJ Vaticanus, n. 113, saceulo XV scriptus : infer alia 
varii gencris provcrbiorum collectionem coniplcctitur, quani 
mcum in usum descripsit H. Kcilius , scminarii pliilolog^ici 
Gotting^ensis nupcr sodaiis. Quae syllogc quum a LM non 
multum discreparet, partem p. 131 speciminis loco expri- 
meudam curavi : in rcliqua partc quas invcni Icctioncs no- 
tatu dignas suis locis in notis ad LM et Apostolium com- 
mcmoravi. Insunt autem provcrbia koc ordine : I, 1-55 V. 


p. 131 sqq. 


I, 84 V. 


L II 8 


56 — 


L I 77 


85 — 


L II 9 


57 — 


L I 78 


86 — 


L U 10 


58 — 


L I 79 


871 

88f 


p. 134 


59 — 


L I 80 


60 — 


L I 81 


89 - 


L U 11 


61 — 


M n 55 


90 — 


L U 12 


62 — 


L I 74 


91 - 


L U 13 


63 — 


M n 59 


92 — 


L U 14 


64 — 


L I 83 


93 - 


p. 134 


65 — 


L I 84 


94 — 


L U 15 


66 — 


L I 85 


95 — 


L U 16 


67 — 


L 1 89 


96 — 


M III 29 


68 - 


L I 90 


97 — 


L U 17 


69 — 


L I 91 


98 — 


L U 19 


70 — 


M 11 84 


99 — 


L U 20 


71 — 


L I 92 


100 — 


L U 21 


72 — 


M U 86 


U, 1 - 


M lU 59 


73 — 


L I 93 


2 - 


M UI 61 


74 - 


L I 94 


3 - 


L II 26 


75 — 


L I 95 


4 - 


L II 27 


76 — 


L II 2 


5 — 


L II 28 


77 — 


L II 3 


6 — 


L II 30 


78 - 


L II 4 


7 — 


L II 29 


79 - 


L II 5 


8 — 


M III 74 


80 - 


L H 6 


9 — 


L U 31 


81 - 


■ M U 99 


10 - 


L U 32 


82 - 


L II 7 


11 - 


L U 34 


S3 - 


p. 134 


12 - 


L U 41 IX 13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 - 

29 - 

30 - 

31 - 

32 - 

33 - 

34 - 

35 - 

36 - 

37 - 

38 - 

39 - 

40 - 

41 - 

42 - 

43 - 

44 - 

45 - 

46 - 

47 - 

48 - 

49 - 

50 - 

51 - L 
L 
L 
L 

P- 
L 

L 

L 

L 

P 
L L II 42 
L II 40 
II 43 
II 44 
II 45 
II 46 
134 
II 48 
II 49 
II 50 
II 51 
134 
II 52 
M III 92 
L II 36 
L II 53 
M III 89 
L II 54 
L II 55 
L II 56 
M IV 21 
M IV 22 
M IV 23 
L II 59 
L II 60 
M IV 15 
L II 61 
L II 62 
M IV 16 
M IV 17 
L II 63 
II 64 
II 65 
II 58 
II 68 
M IV 44 
M IV 32 
L U 73 
L II 74 •a-fe^i^ II, 52 


V. L 11 75 


53 


- L 11 70 


54 


_ L II 80 


55 


- L II 81 


56 


- M IV 52 


57 


- M IV 53 


58 - 


- M IV 54 


59 


- M IV 55 


60 


- M IV 56 


61 


M IV 57 


62 


- M IV 59 


63 - 


- M IV 61 


64 - 


- L II 84 


J .65 - 


- L II 85 


' 66 - 


- L II 87 


67 - 


- L II 88 


68 - 


- M IV 64 


69 - 


M IV 65 


70 - 


- p. 134 


71 - 


- M IV 67 


72 - 


L II 89 


73 - 


- M IV 79 


74 - 


- M IV 80 


75 - 


M IV 81 


76 - 


- M IV 82 


77 - 


- M IV 83 


«^78 - 


- M IV 84 


79 - 


- M IV 85 


80 - 


- M IV 86 


81 - 


M IV 87 


82 - 


L III 7 


83 - 


L III 8 


84 - 


L III 6 


85 - 


L III 9 


86 - 


L III 11 


87 - 


L III 12 


88 - 


L III 13 


89 - 


L III 14 


90 ~ 


L III 15 11, 91 V. L III 16 III, 4 V. L III 31 

92 — L m 17 5 — L 111 32 

93 — L III 19 6 — L III 33 

94 — L 111 20 7 — L 111 34 

95 — L 111 21 8 — L 111 35 

96 — L lU 22 9 — L 111 36 

97 — p. 134 10 — L 111 37 

98 — L m 25 11 — L 111 38 

99 — L m 26 12 — L 111 39 
100 — L 111 27 13 — L III 40 

m 1 — L m 28 14 — L III 41 

2 — L 111 29 15 — L 111 42 

3 — L 111 30 16 — L III 43 

S-5' [p] Parisinus, n. 2524, rarissinic a Gregorio Paii- 
tiniauo [P] rccedit, uudc factum, ut pauca cx eo rcfcrrcm. 
Has syllogas c PLMFp cditas quamquam rcrum novitatc 
non magfnopcrc commcndari probc scio, siquidcm long^c plu- 
rima in Scholiis Platonicis , in Diog^cniano aliisquc scriptori- 
bus lcguntur, babcnt tamcn pccuiiaria quacdam, cur non 
sinc causa cditac cssc vidcantur. 

§6. [S] Macarii Chrysoccpbalac ' Put^wvtccv c codicc Vc- 
ncto , quem accuratc dcscriptum dcdit Yilloisonus Anccd. 
T. II p. 4, Walzius in notis ad Arscnium primus publici 
iuris fccit. Scd quum cx Walzii cditionc dc ordinc, quem 
provcrbia scrvarent, non certo constarct, adii pcr literas 
Kcilium mcum tum Vcnctiis commorantcm cuniquc rojjavi, 
ut mihi Macarii provcrbia ex codicc illo dcscribcrct. Rc- 
spondtt illc prccibus meis misitquc cxcmplum codicis tanta 
dilig^cutia cxpressum , ut firmissimum emcndationi funda- 
mentum positum csset. 

§.7. Acsopi proverbia c cod. Mcdiceo Plut. LVIl, 24 cdi- 
dit Walzius ad Arscn. p. 492. Undc rcpclii. 

§.8. Pervcuio ad Apostolium ct Arscnium. Aposto- 
lius Byzantius Graecorum provcrbiis coilectis ct in ordincm 
rcdactis scparatis tcmporibus duo collectionis cxcmplaria 
fecit, quorum unum Gaspari, Osmi cpiscopo, de quo dictuni 
infr. p. XXI, transmitterct , alterum Lauro Quirino, boniini 
cclcberriino, dc cuius vita et studiis doctrinae multi doctis- 
sime exposuerunt. Codcx autem, qucm Quirino misit Apo- XI 

stolius, cx Fr. Asulani bibliolLcca in Parisicnscm rcgiani 
pcrvcnit, ut prlmus pcrspcxit Bastius Epist. crit. p. 249, 
cuius iudicium calculo suo E. Milierus ct Ducbncrus appro- 
bavcrunt. Numcrum nunc gcrlt 3059. Ab boc codicc quum 
crisin in Apostolii synagoga cxcrccndam totam pcnderc 
spontc intellejjcrcm , prcclbus conimovi Fr. Ducbnerum, ut 
molestissimum codicis confercndi laborcm in se reclpcrct. 
Usus sum scripturis huius codicis tauta diiigcntia, vix ut 
maior optari potuerit , ab optimo amlco enotatis ita , ut 
nuUam c textu, quem vocant, rcmovercm : archetypum enlm 
scrlptoris mei traetabam : Igltur sic habeto : omnes verbo- 
rum forniae in textu rcpraescutatae ab Apostolio ipso pro- 
fcctae sunt. Ab hac lcgc, de qua diu dubius haesl, quam- 
quam nolui discedere, hoc tamcn conccdcndum hodlcrnae 
consuetudlni arbitratus sum , ut in intcrpunctione , qua ni- 
mis pucrili bonus illc Michael utitur, in iota subscribcndo 
et in splritu llterae ^ imponendo , quibus fcre abstinuit, 
morcm nunc rcccptum scquercr. Cetcrum codex, dc quo 
hucusque dlsscrui , chartaccus est , formae maximac , nobis 
D dictus : scriptus cst antc annum MCCCCLXVI : co cnlm 
auno Quirinus diem obllt supremum. 3Iarg^Inibus pauca 
quaedam ab Apostollo addlta sunt: muito piura a niauu re- 
centlore [u], ex quibus quae utilitatem aliquam praeberc vi- 
dcbantur , in Mantissam Proverblorum reicci. 

Excmpium Qulrlno traditum quum vitiis mendisquc 
omnis (jeneris plcnum slt ct abundct, quacstio cxoritur, 
num cadcm nejjlegentia et crassa inscitla , clsdem Incrcdl- 
billbus stupidlssimae mcutls documentis exemplar Gaspari 
transmlssum laboravcrit. Ut lianc quaestlonem ad liquldum 
confessumque perduccrem, in partcs vocavi codices Parisi- 
nos, Vratislavicnses , alios. £t Parisinos Ducbncrus mcus 
contullt, culus prolixa in me benevolentia mihl iterum vcrls 
cffcrcnda est laudlbus : indcfcssa enim huius iiominis indu- 
strla coliatus est 
,.9. [E] Parlsiuus 3060, olim 288, formac maximac, 

cliarta iaevlgata eleganter scrlptus saec. XVI mauu hominis 
in his rebus ut videtur omnino nou vcrsati. Est hic codcx^)-^ 
si cx Pantlni cditlonc iudicium facere licct, g^cmcllus fcre 
Bruxcilaui. Tum XII 

%A0. [^j Parisiniis 3072, oliiii ])i{>otianiis, ibrinac iiua- 
tcrnariuc, E. Millcro tcstc sacc. XV scriptiis. 

Yratislavicnsiiiin coinparationciii I{al;iiiiizcnio dcbco, cui 
ob tain cxiniiain bciiig;nitalcin qiianta {>^rutia liabcnda sit ct 
iiunc scntio ct senipcr g-ratus profitcbor. Evolvit aiitcni 
Vir doctissimus 
§.(!• [Rj llbcdijrcranuiii I, partiiii ineiiibranaccum partiin 
cbartaccum, in Krantzii Calal. Bibliotb. Rbedig-cr. iinnicra- 
luiu CLV, sacc. XV cxciinte a librario indocto ncc ab io- 
tacisino iiiiniiiiii cxaratum. Fiicrc (|iii biinc codiceiii ab ipso 
Apostolio scriptum cssc asscrcrcnt: v. Wacblcriis dc Tboiii. 
Rbcdiger. disput. p.38: add. Krantziiis Meniorab. Bibliolb. 
public. Elisab. Yralisl. p. 88s<|. : sed cos crrasse literarnin 
fig^urac tn codice Parisino D exbibitac cxtra oniiicm dubi- 
tationem posiicrc. Inspexit idcin Babbuizenus 
§.12. [v] Rbedi{jcranum II, cbarlaceuin, qnadraliiin, allero 
multo breviorcin ct detcriorem 3 nam ncglcg-cntcr ub librario 
a literis alieno descriptus cst. Qiiibus libcralilcr adiccit 
§.13. [0] Lobcovicianum, qui cx Italia olim a Bolcslavio 
de gente Lobeovicia Hasscnstciniano , circa anniiin MD 
in Bobeiniain illatus fcrtur: conr. C. E. C. Scbncidcrus ad 
Plat. Civit. T. I pracf. p. xv. Is in omnibiis fcre con- 
g^ruit cum editione Hcrvagiana : pro ccrto boc affirino, quam- 
quam Buhbuizcnus , quum Apostolii cditio ad nianuin non 
csset, iuxlu lectioncs c Rbcdigcrunis cnotutus couctiis erat 
librum conferre. 
§.14. Dcnique buc pcrtinct a Kcilio mco dcscripluin 

[GJ Frajjniciitum Marcianum, qiiod e codice Vc- 
neto class. XI dcsumptuin est: codex est cbartaeeus , sacc. 
XYI : incipit XuXdow ii]v ieoav liyxvQitv : v. Apost. XVill, 
10: desinit: wt/wi' Titoioieijoi ()(fdalfioh hil iinv td xceim» 
Toi^ fitioat nuoa/SuXXofifVmr: v. Ap. XYIII, 71. Sunt pro- 
vcrbia ex Apostolio cxcerpla : binc non neccssariiiin visiiin, 
quod priininii apud nie constitucraiii [cf. iiifr. p. tUi5j , iit 
inte(ifra bacc provcrbia cdercm : memorabiles scripturas iiotis 
criticis Apostolio adiectis inscrni. 
§.15. Codiccs RENOCr omncs cx libro ad G. Zuccbium dato 
ductos essc ct lituli [cf. infr. p. 233] oslcndunt ct suininiis 
iu vitiis conscnsus : ut in ParisinoD, sic ctiani in bis libris XIII 

spcclmliia siipiiiac ignorantlac cum mentis quadain hcbctu- 
dine coniunctac pcrmulla in quavis fcrc pag^ina congesta ct 
quasi coacervata sunt. Cetcrum non pauca cx cis quac iii 
D leguntnr , in liis codicibiis dcsidcrantur omnibus , ut N 
plcrumquc Acliani ac Palaephati locos oniisit, quod, quuin 
nuila Inde iitilitas rcdundarc videretur, raro cxpressis vcrbis 
indicavi : alia vero insunt, quibus D carct : haec in Man- 
tissam Proverbiorum , dc qua infra dicctur, dclata sunt. 
£st autem his libris ct inprimis DER pcrsimilis atquc 
cog^natus 

§16. Codex Pantiui sivc Bruxellensis : v. dc co' Hcinsius 
et Pantinus iufr. p. xvii sq. ; uuuc in bibliotheca rcgia Bruxel- 
iensi asservatur. Quamquam codicis vestigiis in editionc 
sua Pantinum uou anxie inhaesisse, scd ab eis saepc non 
monito icctore reccssisse proljc iutellexi , tamen cditio illa 
mihi codicis instar csse debcbat : noii enim coutigit mihi 
cssc tam fclici ut iuvenirem, qui codicis cxcuticndi laborcm 
raoiestissimum exautlare veliet. 

§n. [H] Editio prinecps cst Hervagiana, a. MDXXXVIII 
Basileac impressa. Usum criticum liabet nulluin. 

§.18. [Zj Secuta est P. Pantini editio, a D. Heinsio ct 
A. Schotto correcta atque aucta: v. iufr. p. xviii. Bis cdila 
cst: prior hoc tituio decorata : 

MIXAHAOT JnOZTOAIOr nAPOlMlAl. Mi- 
ciiaciis Apostoiii Paroemiae : Nunc demum, post Epitomcn 
Basiiicnscm , integrae, cum Pctri Pantini versionc , eiusquc 
ct Doctorum notis, in iuccm editae. 4. Lugd. Batav. 
CI^I^CXIX. 

Aitera, quae in tcxtu verborum a priore non rcccdil, 
sub hoc tituio prodiit: 

MIXAHAOr AnOZTOAlOr nAPOIMIAI. Ceu- 
turiac XXi. Proverbiorum ex optimis auctoribus Graecis 
coiiectac a Micliaeie Apostoiio Byzantino. Cum V. C. Pctri 
Pantini, Tiietani, versione et notis ipsius ac aiiorum docto- 
rum, quibus adagia iiiustrantur et suis auctoribus assigiian- 
tur. Cum indicibns iocupietibus. Itcm Patriarchae Grc- 
gorii Cyprii proverbia. 4. Liigd. Batav. CI3I3CLIII. 

§. 19. Hacc de Apostoiio diccnda erant: trausco ad Arse- 
nium. Apostoiius quum provcrbiorum coiicctiouem coin- XIV 

poncret, siiiiul scntcntias ct a{)Oj)li(Iicg'iiiata virorum claroruin 
co consilio cong;cs.sit, ut cdita rarra^i^iuc ista inopiani siiain 
ac paupcrtatcni sublcvarct. Mortc aiiteui ahrcplus oiuiiia 
quac corrascrat in Arscnii filii nianus pcrvcncrunt, qui quo 
iiiodo patris collcctancis usus sit iii pracfationc louiac 
— Iioc eniin nominc opus ornavit — praciuissa his verhis 
dcclarat : 

O filv l,nos •nccT^Q, narayiMtcctt xui /tttxap/twTarf di- 
onora, nukai noTe dtaiQl^mv iv 'Pw/tiJ^ raonaQi tw aide- 
aifKataiia inioxonyi rov "Ooftov ovvaycoyi^v naQoifimv 
ovv&tirai vniayitto. ^^Q^afitroe dh rwv naQoifimv , ovv~ 
vntfivr,o&f] nai yvwfiwv unoipdiyfidtwv t« xai vno&t;xdjv 
uQy^aiOTattuv xu) aoipmuiwv uvdQOJV' tavt) yuQ dfjnov&tv 
uXXvjXiov eioiv udtXrfu' '6&tv Kuni to?s; tiijv erdov, Kuni toig 
f^wd-ev eattv evQtiv naQoiftiuatuig ovk oXlyag xa/ yrwfiue 
nai vno&i^xae xal unoifj&iyfiatu. Tuig fdv ovr nuQoiftiaie 
tfXoe int&fie, w nal vntoyi&i], i^edoto' td Xotnu de Mc<ta- 
Xtnwv itfQuie (fQOvtioiv doyoX%deie xui voooi avr^xioto) 
neQineaiav ovftneifVQfiivu xui dtaxta, Hai iv einia %at 
ydva^uyoQuv ndvd- oftov yQi^fiatu, vov tivoe Stofievu , i^ 
uta^iue eie td^iv nuQuyayeiv, tov /Siov fieti^XXu^iv y^Qtatd- 
yoQ uiftie vnoSt;oaodai ovx iQQUftivov, dXX! uQQuifov to viio- 
drjfitt, iyit) Jf tavtu diude^dftevoe xai toig naTQty.oie idQOjai 
ovyxutufti^ue tove ifiuvtov, tiXoe ovv ^eijj tiZ eQyo) ini&t^xu, 
i^ utu^iug eie td^iv nuQayuyojv xai nQog toie ixtivov ndfi- 
noXXu, ovy ott tiuv t'|w, dXXd xai twv eoo) aoifwv ^vvuyrjo)- 
ywe xui tuie nuQOifiiaie ^vvtf.Tuyu)e, uneQ eineQ td)V ixeivov 
nuQevQt;ftivu)v uQyaioitQu Xiyotfi uv iivui xui wQuiotfQu, 
d-uQQttiv uv einotfti tuXtj&ie. tovtov di fioi yiyovev uhtoeoXo- 
yioitutoe urtjQ, 'Iwuvvi^e o yldaxuQie, o tov yivove tdJv EXXr,- 
vo)V intarjftotutoe xtX. Godicem huius operis ab ipso Arscnio 
cxaratumParisina bibliotheca possidct: cst chartaccus,n.3058, 
foriuac maximac : si(j[navi litcra A: contulit Ducbnerus. Opus, 
quod cg^o, quo commodius citari posset, iu centurias di- 
visi, Arscnius archicpiscopus sccundum lilcrarum ordi- 
nem ita disposuit, iit quac intra unam litcrain cogcnda 
putarct, in quatuor capita dispoucrct , quoruin primuui pro- 
verbia, alterum sciitcntias c Slobaci Florilegio ct SS. Patri- 
bus collcctas, tcrtiuin claroruiii viroruiu apophthcgiuala, qiiar- »•>;; ;7- XV 

tiim Iiistorias complectcrctiir. Ex his cgo hoc voliimiiic 

provcrbia cdidi^ rcliquis spcro fore ut in tertio huius cor- 

• poris tomo locus cxplorctur. Omnia vero quae patcr in 

'•*' provcrbiorum coUectioncm rcceperat, Arscnlus Violario suo 

* Ita inseruit, ut ne vcrbum qiiidcm mutarct: unde explican- 
dum , quod in apparatu meo critico rarissimc codicis A 
scripturae comparent. Cctcrum quae Arsenlus attullt a patrc 

'* praetcrmissa , ca mlnoribus Utcrls Apostolil vcrbls subiecl: 
nihil in els mutavi, ratus, quum in scrlptoris archetypo 
versarcr, a mutatlonibus esse abstlncnduin. 

tn notis critlcls quam potul diligcntlsslme emcndatam 
lcctionem annotavi ct operam dcdi, ut illa llterarum didu- 
ctarum opc se oculls lcctorum sponte quasi Insinuarct. In 
annotationibus vcro paucls ca affcrre studui, quae ad pro- 
vcrbiorum explicationcm necessarla esscnt: in quibus scri- 
bcndls quantum laborls et molestiae fercndum fuerlt, in- 
tcUeg^entes lcctorcs ipsl faclle videbunt. In tota hac opcris 
' , partc quantopcre duobus libris adlutus sim, rctlcerc non 

'^ ' possum: dico cxcinplum primi huius corporis tomi a Schnci- 
dewino , collega ct amico optimo , snppcditatum , cui E m- 
pcrius, amicus desideratisslmus, emcndationes adscripserat: 
et cdltlonem ApostoIIi Pantinlanam, a Pctcrsenlo, doctls- 
simo Blbllothecae Hamburgcnsls pracfccto, perhumaniter ad 
inc missam, in culus marg;inem Steinhellus, civis Ham- 
burgcnsls, clrca finem saeculi declmi octavl annotatloncs 
conieccrat doctrinae copia inslgncs. 

§.20. Ultimum locum occupat Mantlssa Provcrblorum, in 
quam sententlas a manu recentiore in codd. DA marglnem 
coniectas comportavi, qulbus addidl, quae In ENRWZ in- 
veni a D omissa. Recentiorcm A manum Aa slgnavl. 

Supercst ut slglorum quibus in annotationc critica usus 
suin brevem cxplicationcm Icctorum in gratiam adiiciam. 
Significatur igitur litcra 

A — codex Arscnli Parlslnus no. 3058 : v. Pracf. 

Aa — manus codlcis Parisini n . 3058 secunda : v. pr. §. 20. 
Ab — scriptorls locus in cod. A sccundum posifns. 
Ac — scriptorls locns in cod. A tertio positus. As — Aclianus. ?/;«bdif>^ XVI n — cotlux Laiircntlanns Arscnii : v. W alziiis ad 

Arsen. pr. p. IV. 
B — codcx Bodlcianiis: v. T. 1 pracf. p. XXXI. 
C — codcx Coisrinianiis : v. T. I pracf. p. XXXII. 
D — codcx Apostolii Parisinus iio. 3050: v. T. II 

pracf. §. ft. 
Ds — Diog^cnianiis priino toino cditiis. 
DV — Diogcnianus voluininc sccundo c codicc Vindo- 

boncnsi cditus. 
d — codcx Diogcnianl Vindobonensis: V. T. II pr. §. 1. 
E — c. ApostoliiParisinus no. 30G0: v. T. II pr. §.9. 
F — codcxVaticanusGrcgoriiCyprii: v.T.II pracf. §.4. 
G — codcx Venctus fragmcnti Marciani : v. T. II 

praef. §. 14. 
g — codcx Grabbiauus Diogcniani : v. T. I pracf. 

p. XXX. 
H — cditio Apostoiii Hcrvagiana. 
K — codex Vaticanus Kramcri : v. T.I pracf. p. XXXIII. 
L — GrcgoriiCypriicodexLeidcnsis:v.T. Ilpracf. §.2. 
M — Grcgorii Cyprii codcx Mosquensis : v. T. 11 

praef. §. 3. 
m — Arsenii codex Moscoviensis apud Walzium : v. 

Walzii pracf. Arscn. p. IV. 
N — Apostolii codcx Parisinus no. 3072: v. T. II 

pracf. §. 10. 
O — Apostolii codex Lobcovicianus: v. T. II praef. 

§. 13. 
p — Grcgorius Cyprlus a Pantino priinuni cditus: v. 

T. I^pracf. p. XXXVI. 
Ps — Palacpbatus. 

p — c.GrcgoriiCypriiParisiniis: v.T. II praef. §.5. 
R — c. Apostolii Rbedigeranus I: v. T. II pr. §.11. 
r — cod. Apostolii Rbcdigeranus II : v.T.II pr. §. 12. 
S -— codcx Venctus Macarii : v. T. II pracf. §. 0. 
u — inanus sccunda codicis D : v. T. II pracf. §.8. 
V — codex Vaticanus Scbotti : v. T. I pracf. p.XXXIH. 
W _ Arscnii cditio a W^alzio curata. 
Ws _ Palacpbatus a Westcrnianno cditus. 
Z — cditio Apostolii Pantiniana. 
Seribcbani Gottingae mensc Novcmbr. a. MDCCCL. PAROIIIEIOORAPHI 
O R A K € I. 

DIOGENIANUS. 

GREGORIUS CYPRIUS. MACARIUS. 

AESOPUS. APOSTOLIUS ET ARSENIUS. 

MANTISSA PROVERBIORUM. EDIDIT D» 1:RME8TIJ8 TilJDOT. a IiEIJT8€H 

PROFRSSOR GOTTI?iGENSIS. »^^<»««<^:< CiOXTIMCiAE 

SLMPTUS FECIT LIBRARIA DIETEIUCUIANA 
IflDCCCIil. I 11 *M Jv f f Sl» «II 11 .^ © fl is «f 

" '^ a A 1 k «.. . 


i6/lldB .(i iiivx '>upafl ,}izuc ahgq . 

D. HEINSIl EPISTOLA APOSTOLtO PAN- 
TINIANO PRAEMISSA. ooj.. 

.Ki iii }'. 

AMPLISSIMO ET CLARISSIMO VIRO 
lANO RUTGERSIO 

CONSILIARIO REGIO, 

FRATRI CARISSIMO, 
DANIEL HEINSIUS S. D. 

Esse sapientiam aliquam multo et Platone et Aristotele antiquiorem 
sed vulgarem magis , testantur tum alia tum philosophorum antiquorum 
adoniva , quae a Laertio vocantur : testantur paroemiae quas yocant. quae 
nihil sunt aliud, quam sapientiae quae libris non comprehenditur et 
quasi per manus instar suppellectilis ad vitam expeditae traditur, reli- 
quiae contractiores. quas nec foeminae ignorant neque imperiti , et pa- 
rentibus «J? nttTQonuQadoxov ao(pluv debent liberi. Et haec et ipsa cum 
de iis agit, Aristotelis confessio est. Nam et quaedam sunt de rebus 
naturalibus : et nonnullae , morales : neque paucae , historicae. quae cum 
omnes temporis antiqui observatione aut praeceptis instruant, Gramma- 
ticis nihilominHS , quod morosum esse genus hominum ac putidum non 
nescis , crucem figunt. quia quamquam «sus patet omnihus ad vitam, 
origo tamen et occasio ab iis quaeritur in singulis ad ostentationem. 
Idque ab iis qui libenter eruditionem venditant, cum de reliquis securi 
esse soleant. Atque eo , in hoc genere potissimum, Graecorum profecit 
ambitio. Gaeterum , praeter antiquos illos magni nominis auctores , qui 
in colligendis atque interpretandis veterura paroemiis , non inanera plane 
posuerunt operam, et nostratem Desiderium Erasmum fuit et Michael 
Apostolius : vir doctissimus et inter Graecos illos , qui post funditus ever- 
sas res et literas Graecorum, Romam denuo Athenas inveierunt. Scripti 
huius utilissimi , vitiosum plane ac contractum ante annos plurimos com-^ 
pendium habemus. Ipsum autem inter reliqua xeifii^Xta diu admodum 
Vir Reverendus et amicus olira noster, Petrus Pantinus servaviL Quem 
Bruxellis olim cum viderem, ut interpretationem ei daret, ipsum antem 
beneficio hoc ornatum, oiov ttal oXoxX/^qov in lucem ederct, serio horta- 
tus 8um. Quod ab illo coeptum est feliciter, felicissime is absolvit, cui XVIII D. HEllSSII EPISTOLA. 

infinila, inter alia auteni, ct Paroemiographos Graecorum orancs, pridcni 
cruditi debcnt. Is Andrcas Schottus csl: Vir humanitato lanta , ut cuni 
publica ulilitate sit doctissimus neque quicquam nlli homini invidcat, quin 
nemine inferior est iis quibus inTidere solent homines. Est eniiii invi- 
dere, alium superiorem se fateri, idcoquc male illi tcIIc. Idcm notas 
maxima ex parle auxit, neque contcmncnda addidit. Ipsum autcm, infi- 
nitis locis ritiosum, infinitis pcssimc dcscriplum , ut ct versioncm non.- 
dum ab auctorc pcrpolitam , rcccnscri atquc cmcndari a nobis Toluit. ca 
lege , ut hoc totum cum auctorc tibi cedcret. Quid pracstiterim, nec illc 
nescit et tu praescns sacpius vidisti. omnium autcm optime typographi 
noTcrunt. Unum dicam , pacnc cmcndandi taedium , ulilitatis studiuin 
Ticisse. Nam et singuli auctorcs, e quibus sua dcsumpsit illc, pcrcur- 
rendi, omncs qui Paroemias scripserunl, cvolTcndi , atque cx omnibus, 
unus qui dcin, scd altcntc ct cx tcmporc, rcslitnendus fuit. Nullum cnim 
tempus nisi inter operas dabatur. Gaclcrum hoc opus, ut iam dixi, tibi 
ut inscribcrem, idcm ille suasit, cuius de huinanitatc plurima iam dixi. 
Quam tu toties agnosccs, quoties in manus hunc auclorcm sunics. Mca 
cxspcclabis, cum ad sapientiae ac lilcraruni clcganliam rcdicro. Nunc 
cnim longe alia nos tcncnt. Et ut Tcrum dicain , cx quo noctcs etiani 
partiri cocpi, multuni dc industria rcinisi. Quac ingentcm dicain tibi 
scribet. QuamTis enim Talde mci studiosa sit, ut nosli; lanicn , ut cst 
sexus iste , omnium ct popularium ct Iribulium mcorum facilc mc pigcr- 
rimum esse patitur. Vale , mortalium suaTissime ac amicissime. Anno 
CIDI3CXIX, XII Fcbr. Inlcr occupationcs publicas, et quidem molc- 
stissimas, quaeque nihil cum his studiis communc habent. Candido Lkctori 

PeTK. PaNTINLS TlLETANUS. 

Ut Theniistoclcm Milliadis trophaeis cxcitalum soiunum Tix capere 
potuisse Tullius atque Plutarchus rcfcrunt; ita me aliorum in arguuicnto, 
quod pro Tirili illustrarem , dcligendo cxeinplum cssc libenter secutura 
nisi profitear , ingratus habcri : si Tcro inficiar , mendacii argui merilo 
queam. Sciiottum noslrum (cuius me latcri hacsissc percgrinationisquc 
ac studiorum fuisse socium, non iniuria niihi gaudeo) ProTcrbia c 
Graccorum fontibus, editis nuper Zenobio , Diogcniano, itcmquc Suidae 
atquc Ilesychii collectancis Graece, Plantinianis ornasse typis cum aniin- 
adTcrtissem ; essetque pencs me Miciuel Apostolius Bjzantius, qui post 
Graecos illos in lonia, hoc est Violario suo, (at opus suum inscri- 
bendum duxit) non Sentcntias inodo et Apophthegmata antiquo- 
rum Graecc, sed ct Paroemias collcgisscl , oplimuin factum existi- 
maTi si ct illum a me dcscriplum ct Latina donatum ciritatc , Schotli 
exemplo , foras darcm, ac publici iuris faccrem : quod csset inulto locii- 
plelior duploque amplior, quam olira Basilcae qtiasi h innofAi} eTulgas- 
set HerTagius: codicc, ut coniicio, auctoris manu, Telcertc eo inspcctanle 
elegantcr conscriplo: cum frustra cliam cxspcctarcmus haclenus maiorem ABDEINDA ET CORRIGEI\DA. / 

m M jHsvoi»! .J f„ *„^*„. 01 .«Y TT .Yl U — 

n- ,T, o L - ^" *®^*"Vg i/Z qA :odhaa S'£ ,1 .i«r>f.i/I 

Macar. 111, 23 — JftAoi/ , r «s » .i„ v ^...t ,,qj,j, 

Macar. IV, 11 — i-fwv ' ^^^j^ 

Macar. V, 49 — o ^v» ^ wv ^ ^^j^ 

Ap. III, 17 vs. 31 corrige M* A« v « ,'y . rfo « .^ toRaJbfli 

— IV, 12a vs. 20 - «aT*^«C 77 '; r ioiu 

— VI, 1 scribe nokkmv j . 

— VII, 94^ corrige r inr ov aa i 

~ V\^^ ~ -^«^«^ ■"'"'i-a ,iy '0»^.^ -adhoa it ,17 - 

viir Ac , , . , . . aiT>fc 01 .8? ,U ,111* — 

MP III, 47 corrige XQ"^- . \f4 . <> .^? K Hf 

In notis critlcis : 

DV I, 4 vs.'3 adde post v. Diogenianus: «fortasse n. /ti)no)v excidit:« v. nolt. 

critt. ad DV II, 82. 
Greg. Cypr. Leid. III, 41 vs. 8 dele vv.: « v. nott. critt. ad Fr. Marc. I 77« 

et eorum in locum pone : « v. Apost. XVIII 51 et 70«. 
Greg. Cypr. Mosq. IV, 20 adde: 16. excidit proverbium Al&ovlnqot; xi]v anuq- 

xTjv ayftv, de quo V. MP 111, 15. 
Apost.III, 60c vs. 6 scribe: v. Apost. XVIII 63c. 

— III, 83 scribe: 10. 'loxaaxogZ: haec enim germana scriptura est, 
ji, ut patet ex Tzetz. ad Lycophr. T. I, p. 341 Muell. 

— V, 12 scribe : 10. noiovvxuv] AE addunt: tx xov — . 

j-rr V, 40* adde: 8. ovQavo/*ij*tjq] ortum hoc monstrum videtur ex proverbio 
yfj ovgavov avvajtxiiv , de quo V. DV II, 14. App. Proverbb. I, v>74. -- 

— V, 41c scribe; 13. JiaaoHQlrov Z. :0ilm.2 *$;<& .HX — 

— VI, 32* scribe: 22. x' «ViMtl « s Jotjjr. ;.'' . ) ■ •H nZ — 

— VIII, 34'' adde: 11. xo fi\v xri.-] Bevingius in libello quem inscripsit : 
Remarques critiques sur VAnthologie de Stobee, p. 13 e codice Bruxellen&i 
scribit: ro ftiv yuq unal XvnTjati,, xo 6\ utlt codicis Parisini lectionem nota- 
vit Boissonadus Anecdd. T. III, 470. 

— VIII, 49: scribe: 6. Amov SiKtii. 

— VIII, 51: — : 9. rfavetCtiS. 

— VIII, 89fe p. 457 nott. critt. vs. 1 corrige: «desumptos». 

— XII, 20: lectionem emendatam v. in annott. ad MP II 32 "f^wp he. 

— XIV, 44 : noXvfia&iiif recto sese habere , apparet ex iis , quae Bergkius 
in ind. leclt. hibern. acad. Marburg. a. 18§5^ p. III de hoc Anaxarchi loco 

. disputavit >/:. 

f. In annotationibus : ncin 

DV I, 88 vs. 15 scribe: Apost. XVI, 31. 

— II, 14 vs. 1 pro: Arsen. XIV 80 scribe Ap V 40«. 

— III, 90 et sqq. dele passim citatos Fragmenti Marcianei locos: quae cx 
fragmento islo mihi afrcrcnda erant, ea in notas Apostolio subiectas trans- 
tuli. Idem valet de annott. ad Greg. Cypr. L III, 30 sqq. GCM V, 16sqq. 

Greg. Cypr. L 1, 8 vs. 2 dele vv. Mant. Provv. s. x6 t' 'AfiaX&tia<: et scribe 
Ap XVI 97. 

60 866 

Greg. Cypr. L II 58, p. 78 ys. 2 corrige: nianaverunt. 

— — L II 79 vs. 5 verbis: »Anh. Palat. XIX « substitue: Anth. PalaU 
Append. 

Greg. Cypr. M I, 28 vs. 22 ante vv. Diogenes Cynicus excidit: add. 

— — M III, 89 vs. 3 corrige: Diog. V, 73. 

— — M IV, 77 vs. 10 corrige: Append. Proverb. II, 70. 
Macar. I, 32 scribe: Ap XVI 59. 

— III, 86 annotationem dele : scribendum erat: «Meliorem explicalionem 
suppcditat Xenoph: Cyrop. II, 3, 8: ro yttQ roX<; uitxovai. Ttti&taOai tiuoiv ip 
xotvbZ xtVrai: quocum componas Tacitum Ilistor. JV, 74: cetera in communi 
sila sunl: i. e. vobis et nobis acque patent: add. Tac. Ann. XIII, 27. Alia 
indicant Schwartzius ad Plin. Panegyr. c. 88. Ruhnkenius ad Terent. Phorm. 
prol. 16. Wyltenbachius ad lulian. Or. p. 172. 

— III, 99, vs. 3: scribe: Ap XVI 59 

— V, 12, vs. 11: corrige : Theophanes Contin. I. 

— VI, 2 scribe: Diogen. VI, 62. 

— VI, 18 — : Mant. Provv. s. oi'x o ,S<u/t6g. 

— VIII, 9, vs. 10 scribe: Plut. 1126. 

— VIJI, 71 c. fin. corrige: Schneidewini Philol. V, 3. 

Apost. I, 10 adde : «Verba uya&oii daiftovo^ vasis inscripta reperiuntur: v. V. 
D. in : Hall. Lit. Ztg. 1834, Inlelligenz-Blatt Nr. 56, p. 462. 

— II, 84c vs. 2 scribe: Macar. VI, 45. 

— III, 3 vs. 2 — : DV I, 51. 

— VII, 69 vs. 2 — : 'ETifLov. 

— VIII, 3 adde locum e Liban. Orat. X T. I, p.366 AMor.,T.IV, p.203R.: 
ri yuQ SiZ TtQuyfiara Vxftv fiaxofiivov noXXuxig irfQoyvu&at [sc. injta)] *ut xv- 
ffayioyovvri. xal diioanotifvov rov dianorTjv. 

— VIII, 34l> adde: similes scntentiae exstant in MP II, 78. 93: add. infr. 
IX, 58, quod ductum est ex Ilesiod. "EQy. xal 'Hf*. 352: ftrj xaxd xfgdai- 
vfiv xaxd xiQdfa la' urjjaiv , quocum componi licet Menand. Monost. 6Mcin.: 
unuv ro xfQdog udtxov ov gifQti. ^ku^rjv : Publ. Syr. Sent. 174: datnnum ap- 
pellandum est cum fama mala lucrum. 

— VIII, 41l: eadem sententia refertur e Georgidae Anthologla in A, Maii 
Spicil. Rom. T. VI, p. 615. 

— VIII, 83g: est vcrsus Astranipsychi : v. Miilerus in libro : Calahgue des 
Manuscripts Grecs de la bibliotheqm de l'Escvrial, p. 170. 

— XII, 52. scribe : Plut. Q. Sympos. IV, 6, 2, p. 671 F. 

— XII, 99a c. fin. corrige: Nevio. 

— XIV, 30 vs. 3 scribe: Greg. Cypr. L II, 79. 

— XIV, 71: add. MP II, II. 

— XVIII, 56<i adde: Quamquam E Ei)^i7tiSov addit, rectius tamen prover- 
bium ex Soph. Oed. Tyrann. 1403,derivabitur: 

o) yufioi, yufioi, 

itpvauO-^ ijfjiuq xal givrtvaavrtg nuXiv 

dvttrt ravTov ankQfia xtA,, 
ad quem locum Brunckius haec adscripsit: »hunc locnm citat Longinus do 
sublim. 23 isto exemplo observationem illustrans, ori.ia&' onov nQo<;ninrfi. t« 
nkTj&vvrixd fttyalo()Q7ffiovfarfQa, xat aiiroi 6oloKOftnovvra rai oxXu toi' uQi&ftov.n 
Non typothetarum sed calami errore faclum est, ut in annotationc Dioge- 
niano et Gregorio Cyprio subjccta Apostolii proverbia indc a I. K faisis 
numeris indicarentur. Quod damnum ut resarcirem opcram dcdi in in- 
dice proverbiorum : qua de re monilum est p. 790. 

In Indicc. 

P. 822 add.: nijkivot uvdQtdq taxTjxaq p. 787. '"ffir MIXAHAOY AnOIJTOAOY 

TOT BTZANTIOT 

^YNjrarn iiAFomim 

KAI 

OTK ANET FE TOT KAI 'OGEN AI UAEIOTS 
EZXHKAXI TAZ APXAl. 

TSl* EIVJOaOTATIIi. KJI SOfpSlTATSlt ANAPI 
KTPI9.1 AATP^i T^i KTPINfii:. .1, ^^A fiev vniGTfjv iv Kqi^T'^ ooi , ttjv t(ov nuQotjuiwv 
ovpaytay^v xat ovv&^ht^v , ovx avev ys tov itai o&sv al 
nXsiovg ia^^ijxaoi vds dQX<^S , Tavtd. fioi diavvo&ivTa idov 
001 niftnsTai , dvsQ ivdo^oiate xai oocpmaTe. ei dh ^Qadv- 
TeQov rj i/SovXov, ov)(^ Tjfmv ys tovti , dXla Tijs Tv-^rjs ^t} 5 
nov Kal Tov xaiQov, otw ye dij nai tjfnav dnovTtav dnav Titulum exhibui ad fidem codicis D. 'AnooxoUov Bv^avxLov N, 
'AnoaTokiov Tou ^t!^avriov (sic) H. tov £i^t.] rov R om. tw — KvQivu)^ 
Tw ald (O t lAwr arm inia xono) r ov "O a /*ov xii g i<a fu an ag t N H : 
eadem habet R, nisi quod xvQim excidit. Singulari modo E: 'Ano- 

ov Tjq 

arokv dXqiu. * laiviag ovv&rjn : his supposita est pictura ex genere earum, 
quae ab Arabum gente nomen acceperunt: tum sequuntur: Mtxa^Xov 
'Anoaroi.ov rov Bvl^avriov avvaycoyij nuQOifiidiv , tJ lcovtd. zai aidfat/*(o- 
TMTW iniaxono) toi; "'Oafiov rdanuQi. /itxaijkov rov unoaroki]. ovvatiiVt; 
nQooiftiSiv fkkrjvtnwv r. Mt^u^k Anoaxokiog Bvl^dvrtog. Tai aiSiatfKaruTU} 
'Entaxono) rov 'Oa/iov KvQiw rdanuQt Z. 

Praefatienem r om. 1. iv KQTjrrj\ iv 'Pia/tj] NRZH. 3. fiot iv 
KQr/xt N, i*Ok iv KQ^rrj RH , /nv iv KQrjrrf Z. 4. aidfOt/itirHrf rtui 

ao(fk N , aidtotnmruxf nul aoqioirart RZ , aidiat/*t xal aoqi^ H. 6. ovxa 
yt R. unavra ov/infQuivtad-ai Soati; OZ. 

§. 1. Koivu xd T. gi.j Apostol. IX. 88. 234 APOSTOLII 

neQaivezai , y doiteh uXXtag t« HQiinov av ih;, ^Qudvvav- 
Tttff 10 ^ovXoftevov HftroQ&diatti aliov rivoe Xoyov, r; layy- 
vavtae ovdtvoe' t6 fttv yuQ ov rifiiov %6 dh ovh aiiftov. 
exeie toivvv Aa/?(«»/ ro vneoy^t^fievov aoi, ndftol neQae «t- 
XTjipe Xa/S6v to inirayfia' ei filv nax ttQtayetav na) fiov- ^ 
Xr^oiv vfteteQav , S^eai xal aoi ytxQie' «/ (f ov, noiviaveiv oe 
dinaiov ftoi tov nd^&ove' Hotvd yuQ eivat toie aotfoie td 

.l.tdiv ffiXwv nenaQOifiiaotai. 2. Iva de fti; tie ijftdijy tttjv 
ttaiQUJV intXd/Soito , tve ftrj , avvay(oyr;v naQoiftiwv notov- 
ftiviov , tr,v naQotftiav oQi^ofiivtav ^ ij dtj xal 6 ao(p6e Ki- 10 
yiQwv ineXd^eto Tlavattiov , ovyyeyQa(f,6toe fttv negl tov 
Had-fjHovtoe , ti dh ov iattv ovdafiov einovtoe avtixt tov 
avyyQdfifiatoe , oQiatiov av eif] tr^v naQOifiiav , j] Xa^ov- 

.2.tee dvci&ev kyofiev. 3. UaQoifiia filv ovv iott Xoyoe 
intxaXvntiav t6 aa(pie daa(peia' rj di alodr^tiLv nQuyfid- 15 
tuiv arjfiaivtav nQayftata votjtd ' fj intHenQVfiftivwe tijv dXi^- 

).i-&etav inefitpaivoiv. 4. Kat ett tovde t6v tQonov naQot- 
ftia iott dtrjy^fta naQodtn^v, ^ Qr,fia tetQififiivov iv tfj 1. PQudvvuvxa NLH , pQudvtui R. 2. fiovkivoftivov R. tu}(v- 

vuvra NOH. 4. txot? N. lupov R. t« vntaxTjfiha Z. 5. Xullmv 

OH. fi\v di) RZ. 7. T« roiv qiiXo)v roXq aoqioti NOZ. 8. mnaQot- 

^/aarut] hic praefatio finit in ONH. tW xtA. Arsenius in praefatio- 
nein suani recepit. «Va d\ — <«?] 'Hf*Tv d' iV« ftTj t*? i^hojv imXd- 

poiro, «ue A. rifjtwv RZ om. 9. huiqwv t/fiTv R, irai^uv jjfiotv Z. 

ox; fiiv Z. 10. tf< fiT/ oQiL,oftfv<ov Z. 11. riuvutriov , PwftuTot; 'Elkt]- 

»0? ZA. 12. «i'toi" Z. 13. ri,v RZ om. j]^ «J? Z. 14. t)(mi*tv Z. 

ft\v ovv^ roivvv Z. 15. x«i uauqfia R. 16. fnixfK()Vftftivtjv Z. 

§. 2. Arsen. p. 5 Walz. Kixf- §. 4. Basil. Caesar. Homil. XH 

^wv] Cic. de OfUc. 1, 2, 7: placel in princ. Proverbb. p. 136 Garn.: 

igitur , quoniam omttis dispulalio de ro twv nuQotfiiuiv uvoftu inl rtiiv 

officio fulura est, ante depnire, quid 6t]fio)diarfiJO)v i.6ya)v na^u roTq i'^o)- 

sit officium: qttod a Panaetio &iv rfTaxrat xui inl rdiv iv tuTc; 

praetermissum esse miror : omnis odor? i.aXoVfitvo)v , w; tk no).X(i, 

enim , quae ralione suscipilur , de Otftot; ytiQ na^' uvroTq tj oJoq ovo- 

iiliqua re instilulio debet a definilione ftut^trut, [v. infr. §. 7.]. o&tv kuI 

proficisci, ut intelligatur , quid sit xrjv naqoiftiuv iQiQovruf (lijfiu nq oq- 

id , de quo dispulelur: hanc repre— 'odi.ov rirQififiivov iv rfi xQtiaii. roiv 

hensionem diluere studet Lyndenius nokXuv xui dno okiyo)v ini niiiovu 

de Panaet. dispul. p. 102. vfioiu ftfru).rj<f&T,vai. dwtifitvov [v. 

§. 3. Cyrillus Alex. adv. Evang. Alhanasius ^. 9 allatus]. nuQu 6t 

loann. XI, 25, I. XI, 937 D: nuQ- t/ftTV nuQotftiu iari Aoyof wtfiXtfiot; 

oifiiuv tivui g/tjoi rov uftvdQov ri fttr' intKQttptax; fttrqiut; ixdiiSofAivoi, 

•Aul ov Xiuv iftifiav^ koyov , intaxia' noXv filv to airo&tv xQfjOtftov ntQti- 

oftivov 6i nwq ixauiftiuiq ovrot Xi- ;fwv , nokXi/v di x«t iv roJ (iu&n 

nruTi; , <</'? fii^ Xiav ttoiftut ovvtivat ri,v 6nJ.votuv ovyxuXvmwv. Aoyot 

6vvixo&ut roTq UHQowfiivoiq. — l^wvrwv] Hesych. s. naQotftian P. PANTINl PRAEFATIO. xix 

Adaciorum Apostoui edilioneni a Rob. Gonstaulino Lexicographo in Ti- 
gurina bibliotheca pridem promissani. Non contentus itaque Graece ve- 
lut ex pelago hausisse, Latine etiam reddere placuit, quo ad plures, 
Graece etiam imperitos , manaret utilitas : N o t a s etiam in rem praesen- 
tem adiiciendas curavimus, partim ut interprelationis nostrae rationem in 
dignis Yindice nodis exponerem: partim ut usum Proverbii cuiusque> 
auctoresque qui usurparint, digito veluti demonstrarem : originem deni- 
que cuiusque a capite arcesserem : adiutus non parum , fatebor enim, 
ScHOTTi eiusdem recens tunc editis ad Paroeraiographos illos veleres 
Graecos Notis , doctis lupiter et laboriosis. Adhibui, ut debui, suis etiam 
locis, quas Graece longe doctiss. David Hoeschelius Augusta Vindelico- 
rum ad nos , dum viveret, miserat Observaliones in Graecas nugoiniaq : 
ratus, quod res est, ingenui esse hominis , per quem profeceris, libenter 
agnoscere, neque alienum quid arrogare velle. Quid praestiterim aut 
cerle voluerim, aequus rerum arbiter existimabit, et, quo haec saeculi 
abundat felicitas , numerosus eruditorum grex iudicabit. Equidem Apo- 
STOLIUM , etsi antiquum non esse scirem , insuper habendum non iudicavi, 
quod e Paroemiographis antiquis , Suida ^) potisslmum, pleraque hauserit. 
Qua vero aetate vixerit maiorum memoria sic habeto : Bessarionis ^) enim 1) Quamqnam Siiida Apostoliom usum esse , primo adspectu extra dnbitatlonem Tide- 
tur positnm, tamen cnm alia tnm provcrbia saepe licenter e Snidae TCrbis concinnata [e. g. 
Ap. ra, 1 XI, 75 Xn, 27. 98 XIV, 10 18 19 21] me addncnnt nt statuam librnm 
Apostolio ad mannm fnissc qualem describit Millerns in libro: Cataloque deS Sfa- 

nuserits Grecs de la Bibliotheque de 1'Escurial, p. 73: ,,Collection de 
■proverbes ■portant ce titre : Svvayuyi/ rwv Ta^^aiov xul ^idv/nov xal rZv 
nagd 2ovda (sic) xat dki,oi,q StutjpoQoiq nagotfitaiv avvrfd-fiadiv xazd aroixtZov, — 
Le premier artiele est 'j^^aadvtarog tj dyv/Aivaaroi, ddoxiftaaroi' iVgtjrat Si xrk. 
f^oyez Suidas , qui contient le nieme article.— Ce manuscript est tres- 
correct et tres-bien ecrit. II a ete brule en partie dans Vincendie de 
1671, mais le texte n'a pas eie atteint." Haec Millcms, V. Cl. : alios id gc- 
nus libros recensetFasinus Catal. libr. mss. Bibl. Taorin. p. 382. 383. 38.5. Sed fncrit Suidas ad 
manus : quod Tcrissime dixit A. M a i n s in Scriplor. Veter. IVot. Collect. T. II, Add. ad 
p. 660 8. Dion. Cass. Hist. T. IX, p. 247 Stnrz. de Arsenio, id pertinet etiam ad 
Apostolium: „Quidquid Arsenius in sua ad Leonem X praefatione dicat, 
efjo quidem magnopere suspicor quam edidit Antholoyiam non tam ipsum 
Marte proprio ex variis libris decerpsisse , quam ex aliquo codice edi- 
disse. Abundant enim in mss. bibliothecis huiuseemodi florilegiorum 
mire inter se diserepantium codices." rraeterea inspcxisse Tidetur Aposto- 
lius corrnptissimum Aeliani codicem , de quo dixit lacobsius ad Ael. N. An. T. I, 
praef. p. LXXY, Palaephatiun , Plutaiclii Apopbtbcgmata , Diogenianum : Zenobio caruit. 
[Leutschius.] ^ 

2) De Bcssarione t. librum Bandini elegantissimnm : de Tita et rebiis gestis Bes- 
sarionis Cardinalii Piicaeni Conunentarias. 4. Romae. 1777, in qno p. 69 etiam de Apo- 
stolio agitnr. Ex eo transcribam haec : „Michael Apostolins Constantinopoli ortos Romam 
Tcnit, graecorum rebus naiifragiiu» iam passis. A Bessarione benigne receptns aliquandiu 
apud eum mansit. Scd cum propter iuiiu-iain Thcodoro illaiam Cardinali hand acque ac- XX P. PANTINI PRAEFATIO. 

Card. Nicaeni ct Constantinopolitani Patriarchac aequalcin atquo asseclain 
Roniac constat fuisse, in globo doclorum Graccorum, qui cnpta pro dolor 
a Turcis Constanlinopoli , in Italiam, ut in asyluin , portuni alquc perfu- 
gium se recipicntes, Graecas invexerunt litteras, et per Europani inde 
disseminarunt : nimirum 

Graecia capta feruin victorem vicit, et artes 

intulit agresti Latio — 
Secuti Bessarionem sunt tanquam coryphaeum aevi sui doctorum, prae- 
stantem in Latina et Graeca linguis, tum in philosophia, praeserlim Pla- 
tonica, ac Theologiae scienlia: (ut Florentino in Concilio gcnerali sub 
Eugenio quarto Pont. Max. orationibus habilis, quae leguntur, ostcndit:) 
secuti inquam eum Emanuel Chrysoloras, Demetrius Chalcondyles, Con- 
stantinus Lascarcs , grammatici : Philosophi vero Gemistus Pletho , in 
Platonicis Bessarionis praeceptor: Arislotelei vero Theod. Gaza , loann. 
Argyropylus ; ct Georgius Trapezuntius rhetor. brevi omncs Latine scri- 
bendo sic exercitati , ut et Gaza Romani serinonis pomeria in Animaliuni 
Aristotelis historia sic protulerit, ut qucm illi coinparem vix habeam, 
praeferara vero nerainem. Horum aequalis et contubernalis Michael Apo- 
STOLius') fuit, cuius et alia philosophica''') habemus opuscula, et Oratio- 
neB ') sunt panegyricae, una in Germanicis historiis *) nuperedita; altera 
vero apud me dvin^orog funebris laudatio Bessarionis ') , ut et 
Panegyrica exstat Platinae ^) : uterque Trapezunto oriundum et Plelhonis 
auditorem Praesulcm illum faciunt, ac Platonis potissimum sectatorem: ceptiig essci, nec ca , qiiac sjieraverat, conscqiii sc posse Intelligcrct , in Cretim insiiUiii 
traiccit , ibiijne officio liuUmagistri ct graccis llbris eiscribcndis pauperrimc vi\it. Mnlla in 
bibliotliecis exlstiint volumina Micliaelis inanu cxarata et hac nt pluriinum notata subscriptione : 

M*;^a^Ao? ^AuoaroXijq Bvt^dvTio<; ftird rrjv aXoiaiv rjjq narqidoq nfvia avt^oJv 
xul rrjvSi pipXov (tta&(u h KqTjrr} i^fyguif/i." De lite ista intcr Thcoilorum G«- 
zain ct Apostolium accurate eiposuit Briickcrns Hist. Crit. Philosoph. T. IV, 1, p. 74 sqq. : 

add. Boivinns '\u Histoire de VAcad. royaledes inscript.T. U, p. 778. III, p. 303.1. C. 

Haokius ie Bessar. Comment. p. 74. 117. H. Ritterus Histor. Philos. T. IX, p.220 »qq. 

3) De Apostolio v. Chr. Fr. Boernerns <1e doctis bominibns Graccis litt. Gr. in Italia 
instanrat. p. 152 sqq. : add. Bernbardins Hist. I.. Graec. I, p. 510 sqq. 

4) Recensct haec opnscnla Millcrns in libro qucni snp. n. 1 landavi , p. 70. 379. 
.5) Exslat oratio Apostolii ail magistnun sunm Argyropjlum iii hibliothcca Vinitobonensi: 

V. Hoodins dc Graecis ill. I^. Gr. litt. bnm. instaur. p. 195 lebb. 

6) Innnit » Marq. Frehero cditos Germanicarum reriim srriptorcs : v. T. II, p. 33. 

7) Vid. Hoodius 1. c. p. 1.52: add. G. Gcra. Plethonis et M. Apostolii oraliones 
fnncbres dnae , in qiiibns de immortalitate animi ejponitur. Ed. G. G. Fnelleborn. Lips. 1793. 

8) De Bartli. Platioa i. Platinensi Barth. de Saechis r. librnm Ghilini , Teatro 
d'Huomini lelterati. T. I, p. 171 : add. G. I. Yos*. Histor. I.at. II, p. 588. Bandinns 
I. c. p. 22. 101. — Oratio, cuias Pantiniis meminit , exstat in hoc libro: Platinac dia- 
logui de falso et vero bono. Dialogns contra amores. Prohemium et dialogns de Tcra 
nobilitite. Dialogi de optimo cive. Pancgyricns in landcm Bessarionis. Oratio de pace 
Italiae confirmanda et bcllo Turcis iudiccndo. Diversorum panegjrici in parenlalia B. Pla- 

ijnac. Venet. 1504. [Leulschius.J P. PANTINI PRAEFATIO. xxi 

ut Gaza et Argyropulus , ac Trapezuntius Peripateticae sectae fuere stu- 
diosi. Quare sub Nicolao Quinto Romam Bessarion hac cinctus Grae- 
corum doctorum corona venit , et ab Eugenio quarto Cardinalis crealus, 
obitis pro ecclesia aliquot legationibus, studio librisque editis clarus, vita 
tandem decessit Sixto quarto sedente , anno , opinor, MCCCCLXXII. 
capta iam Constantinopoli anno MCCCCLII. in ipsis Pentecostes feriis; 
conditusque iacet, elogio ornatus Graeco, Roniae in aede sacra XII 
Apostolorum. Huic vero MichaeliApostoIio, ut etiamnum recenti, non 
satis aequus exstitit Erasmus ') : forte quod liyor nondum decessisset, aut 
ob similis argumenti aemulationem , w? TctQafifiiq xfQaftiV xoxfn, qui copia, 
dum Chiliadas adornat, vincere facile posset, meliusque Graecos Par- 
oemiographos Graece prius edidisset. Michael Angeli Politiani aequa- 
lis etiam fuit, a quo etiam nominari alibi, nisi is Michael Verinus 
est, creditur: ut Desiderius in adagio meminit: Morsus aspidis. 
Rursus in proverbio: Pardi mortem adsimulat. Item: Lutum 
nisi tundatur, non fit urceus: e vulgi faece haustum ait, ab ho- 
mine non perinde eleganti atque palato, ut a domestica illi familiaritate 
nolo accepisset. Verum enimvero integrum hunc Apostolium ab 
Erasmo visum , sed Epitomen duntaxat Hervagianam, ut credam nondum 
a me impetrare potui. Dedicat vero Apostolius haec Adagiorum selecta, 
etiam in Basileensi editione Hervagiana anni eius saecull XXXVIII. ni- 
mis compendiosa , Gaspari Osmensi episcopo , Romae tum forte degenti : 
cuius vel in contubernio M i c h a e 1 haeserit , aut beueBcus hic erga 
Graecos exsules exstiterit. Osma ^°) autem ne erres, hodie in Hispania 
urbs est, olim Uxama dicta, Castellae veteris Episcopatus. Uxama autem 
Plinio, Ptolemaeo vero Oii^afiu ^AQyiXXai Arevacorum est oppidum in 
Hispania Tarraconensi : nisi forte in Ptolemaeo ^^) legendum uQiovuxai 
pro uQYfXXat. Addit Plinius nomen hoc crebro aliis in locis usurpari. 
Nam etUxamabarca^^) Autrigonum est urbs in ea ipsa Hispania. 
Dicta et Auxima Floro lib. III. Hist. Rom. cap. 1. quae Uxama est 
Paulo Orosio et Auxuma lulio Exuperantio. In antiquis marmorum in- 
scriptionibus interdum et Uxsama sculptum videri monuit Abr. Orte- 9) Cf. Erasml Adag. II, 4, 66. III. 1. 8.5. 3, 42. h, h. 6. 7. 8 cett. 

10) Pantini sententiam de Osma amplexi sant Fabricins B. Gr. Y, p. 110 Harl., Boerneriis 
1. c. p.1.58., Anct. Cafal. codd.Mss. Bibl.Pariss. T. 11, p, 603, Wahius ad Arsen. praef. p. II . 
sedperperam. Nam primnm de O i m • liie non agitnr, sed de O s m o : tnm saecolo decimo quinlo 
ne vixit qiiidem Osmae episcopns, cui nomen Caspari fiierit : v. Cotyiltn Descrtption dcl Obi- 
spado de Osma T. U, p.31.1. Itaque qnod iam Morellius Bibl. Mannscr. p.lo7 signiflcaiit,de 
Gaspari Zaccbio cogitandnm est , cui a Pio Secnndo episcopatns Osimi sive Osmi a. 1460 
delatus est : nam quod olim Auiimnm nunc ab Italis Osimo «ocatnr , tnnc etiam Osmo no- 
minabatnr: r. CluTerius Ital. Ant. II, 11, p. 737. Drakenborchius ad Liv. XLI,21, 12. 
Ceterum Zacchius , qui erat ab epistolis Bessarionis , mortnns est a. 1474 : t. Ughelliiis 
Ital. Sacr. I, p. 507. 

11) Ptolem. Geogr. II, .5, p. 126 Wilb. : add. L'ckertus Geogr. Ant. II, 4.55. 

12) Lckertus 1. c. II, p. 446. [Leutsekius.] XXII P. PANTINI PRAEFATIO. 

lius in Thesauro (jeographico. In Inscriptionuni (jrulerianaruni p. tj93 
haec Conipluli a nobis visa lcguntur et ab Ambrosio Morali sunt allata : 

LICINIUS lULIANUS 
UXAMENSIS 

ANN. XX. H. S. EST 

IVLIA MATER F. C. 
S. T. T. L. 
Olini etiam Episcopum habuit Didacum Azebedium. qui una cuni S. 
Dominico contra Albingenses disputavit, obiitque an. 1207. Et Petruni, 
Osinensem cognomento a sua sede: cum Victoria in Canlabria essct ori- 
undus. Quae et nostra memoria Episcopum habuerit cgregie doctuni 
virum Honoratum loanDlum , Valentinum , a Ludovico Vive celebralum, 
praeceptorem a studiis Caroli Principis Hisp. Philippi II e Laesita con- 
luge Glii. Suidae sane emendando Adagiisque illustrandis incredlbilitcr 
hic labor , ut spero el opto , prodesse poterlt : quem Lectori laborcm 
Lub. mer. defero dedicoque: Vos aequi bonique ut consulatis, maio- 
rem In modum rogo, obtestorque. CENTlJPiIA IV. 325 '^&i^vttig iavzfjv dnidame oipttyiov vneQ nijs ifov Xomuiv 
awrrjgittg. .•»0ii0w4'^»vta ih Hy\otrnAv> 

'3 Bd/Ltfitt Kv^iKrjvov: Trjv «xd&ttQiov doyfjfAobvvfjv 
oi '^Ttixol Xiyovaiv. 

"4 Bdfifia SttQdtvtaxov: dvrt lov , fit/ ae egv&Qov ^ 
noirjOO)' v^aog ydg iart fieyiatrj 7] Sttg^M nQog rjj iTttXia, 
iv y yivovtttt noQcpvQttt dtdqiOQoi nai o^vxaiot- ^ovXeTat 
ovv dijXovv , Xvtt firj ae nXr^ydg ivTQi^pw. .o;(»aTi)^\ TV 1. fnf(5o)»i Suidas. Addit Suidas : ro 6' atho xovto xal oi;tw i.i- 
yovoiv , flf Maxu n>iuv x«i tc MuxaQiuv. quod attinet ad praepositio— 
nem v. nott, critt. ad Apost. VI, 65. 3. XvCtxi^vtxor Aristoph. 

Pac. 1173: V. Dindorfius ad h. 1. 5. SuqS i,uv mov Aristophanes, 

Suidas, SuqSuviukov cod. Aristophanis Ravennas : alia v. in nott. Kusteri 
ad Suid. s. "va ixri. Add. Steph. Byz. s. SuqSk;'. ... to xtjjtixov, Suq- 
dtuvixoi. 6. noiijaiii] olov, IVu ftrj of ^oiviiat Suidas inseruit. 7. o|t'- 
TKTat Suidas: v. Bernhardium. 8. a*^ «^*] f*^ ooi Suidas. 

yoQ xaxu rijv EvQvo&iag inl tu; 6hXLu. xal &iiXvT^t ixw/tudovvro: 

'A&rjvuq OTQUTfiav avToxiXfvorov add. Hesych. s. Bu/*fia [sic] Kvi^i 

tavrrjv vn\Q r^g nolfcoq fl? atfuyrjv -'- • '"^•■^ ' -*•-- --' ' ' — 

intdovvai' rov^ ovv 'A&rjvaiovq xaru 
rrjv rtfirjv Tiyc natdlx;, puXkovruq 
uvrrjv av&iot xal arf(puvoi<;, nuQU- xfXtvfO&at Toi? uXXotq ,,^uXX' tig 
MuxaQtuv," o>q rrjv nuQot/iiuv naQfX- 
&ttv xai ini rdiv ■nQo&Vfxovpiivoiv rt, 
aii&tg rff y.araxQr/Ortxdig xai ini na- 
07C u(poatmofO)q. /iovQi<; [p. 183 
HuIIem.] di <frjotv oTt uvrr] rrjv 
nvQuv rov nuTQog xario^faf , x«i *t 
ixfivov nuQu Muxfdoot vfvo/itorat 
T«5 &vyuriQtti rdiv xrjdfvofiivoiv, otq 
uv oiat nulitq , to ai'ro nQurrtiv 
Inl Tot? nurQuokv. uberius haec re— 
feruntur a Scholiasta ad Arist. Equitl. 
1148, cui convenit fere cum Zenob. 
II, 61 : breviavit Suidas in v. Mu- 
xuQiu: . . xut nuQot/uia, ^riXX iq 
juaxttQiav, ttvrt rov , tlq 6ftXatorrjra 
xttl nuvotXt&Qiuv. 7j fidXX' iq /taxa- 
Qiav , x«T ivg>r]fttOfi6v , intl xai ol 
rt&vi<Srfq fiaxuQlrat Xiyovrat xal 
'HQaxXiovq &vyurr]Q , ^v 'A&rjvaiot 
vn^Q avroiv dno&avovoav noXvrtXwq 
t&a\pav. Alteram rationem unice 
probat Kusterus ad Suid. s. puXX' 
tlq fiaxttQittv. 

73.Suidas: Arsen.XII,71. Etym. 
M. 187, 25. Zonar. 376. Recte 
Scholl. ad Arist. I. c. : rovriort 
MttraaxJj/*oviT. o» yuQ Kviltxrjvol inl xTjvov '. Kvt^ixrjvol dtu ro lojvtg «ifat 
[cf. Apost. V, 38] ixo)f*(o6ovvTO inl 
fiuXuxi((. : alludit enim comicus ad 
V. x^^f^'" » ^i recte cum Bentleio 
Schaeferus statuit ad Bos. £11. Gr. 
143: V. quae ego de hoc facetia- 
rum genere in Schneidewini Philol. 
II, 32 sqq. disserui. Usurpavit 
proverbium Theodor. Hyrtac. in 
Boisson. Anecd. II, 444: xal tjv 
moniQ uxftQ o ptttorrjq xal Srj ftrjdtv 
dvvrov To' xd&ttQfia ^uftfiu Kvl^txrj- 

VOV TjV. 

74. Suidas s. puftfta : Arsen. XII, 
72. Suid. S. 'iva fjtrj at /Sayw, s. SuQdd. 
Fluxit ex Aristoph. Pac. 1 172. Sui- 
das et quem is exscripsit Scholia- 
sta ad Arist. Acharn. 112 perperam 
de Sardinia insula cogitaverunt , ut 
vidit iam Kusterus : recte SchoII. 
ad Arist. Pac. 1. c. dtu^piQovat yuQ 
«t Avi txat paq>ai : SchoII. ad Arist. 
Ach. 1. c. : . . ^ oT» iiq rrjv 2!uq6(u 
[sic] rijq Avdiuq nv^QU pufjtfiara 
yivtrat: Hesych. s. /9, ^. : to' qiotvi- 
xovv' 6td<fOQa yuQ rjv t« iv SuQdiot 
^(i/i/tartt, ubi v, intt. : add. Salma- 
sius ad Tertull. de pallio 182 et 
Clem. Alex. Paed. II, 10, 108. p. 
87 Sylb. : pd/t/ia yovv SuQSrjvtttxov 
[sic] xat llXXo o/Kfiuxtvov xul xXotqov 
iTfQov, ^odo/ttyiq xal xoxxo^aqig x«t 326 APOSTOLII 

75 SaTaxuQae: ini raiv nay^iwv nai advvaTUiV. Ha%a 
ovOToX^v dh dvayvwoTeov. 

76 Bdfov atXcpiov: inl toiv anaviovs Ttjiidg XujK^avov- 
Tfjiv' oi yuQ KvQfjvaloi ivt tdiv Bdrwv i^aiQSZov tdoaav 
To aiX(pioVy aat rov vo^iia/natos inl fuv &aTiQov "^ftfiwva, 5 
ini db S^aTcQOV aiXtptov iTvnwaav. ol ^h ini At/Svtjs '-^fi- 
neXiiaTai eis /feXq)ovs dve&eoav aavXov atXtpiov. 

77 BaTQay^os HeQitptos' ini twv df/wvwv' ol ydg iv 
T^ UeQirpw ^aTQayoi ov /Sowaiv :. u4iTtov ^h »; tov vda- 
Tos d^yav ipvXQOTt^s' o&ev e'i Tts i(p exeQa fieTdyoi t6 ^wov, 10 
XaXov ev&vs ivenoirjos «ai nQos Ttjv olxeiav fieTe^i(iaae 
(pvatv, KvQfjvaiov de /SaTQayov t6 tcJv 'vddtwv nixQov 
dXaXov dneQyd^eTai. 

78 BaTQdy^w olvoyioels: ini Ttav Tai/Ta naQeyovTWv, 
aneQ ov yQtj^ovoiv ol Xafi^dvovTes'- O /SaTQay^o s tov 15 
v8qov fitaei, nai didotyiev loyvQws, ovaovv Ty ^ofj TJj noXX^ 
neiQaTat dvTennXrjTTeiv avTov nai dvTt(po(ielv. 

79 Ba^ai Mv^os: ini twj' fieYaXavypvvTwV ovtos yuQ 

ieQevs TTjs ^QTifiidos d)V fieydXavyos rjv. 
76a BdXX' eis oXe&Qov: nai , BdXX* is (pd-OQav. 20 3. BuTtov et Buxrtav Suidas. 9. ^ocoff»»'] f&fyyovTUi Ds. 

arrtov — yjnxQoTJii] rj twv nddrwv giiiaiq «IVtov avroTg t^? u<fo>viu(; , cJ 
IloXvnquTK; , dtu iijv liyuv y.'V}(Q6r7jTa Theophjlactus. 11. fvenoitjoi 

Walzius ortum credit ex av inoitjni, 12. qiiaiv^ motkq t5>v t^? Kiq- 
x>7? dtofiwv uifiinivov addit Theophylaclus. 14. /5«T()«;^orc Suidas. 15. o 
As om. To»' As om. 18. Bupal Mtyu pvt^oq Mcinekius Exercc. 

Philolog. in Alhen. Deipnos. Spec. I, 18, BaPaiftvlo^; Bergkius in Ephe- 
mer. Antiq. Stud. a. 1845, p. 174. <2v iv 'Etpiao) A. 

uXka nvqia di,d anovd^i fiufiftaTu apud Bernhardium ad Suid. s. ^uAA' 

inivtvoTiruiTati; flo}Xiatv tjdvnu&iiuiq. tl? v6o)(}, Macar. II, 72. 

75. Suidas: Arsen. XII, 73. App. 77. Arsen. XII, 76: /S«T()a/o? — 
ProTv. I, 50 c. Add. p. 541. Usur- (Jomoiv Diog. III, 44. ^i'i»ov xtX.] 
pat loannes Sicel. in Walzii Rhet. Theophyl. Simoc. Dialog. c. 18. 
Gr. VI, 95 : tiiQioxtrui yuQ tixorwc DV I, 98. Ranas in Cyrenaica 
Aoyytvoif . . , uQiaroi inifitQiaai Xo- mutas esse eliani Aelianus N. An. 
ya)v Idiai;, dri/Aiovgyyaai, di toiov- III, 35 narral: alios huius rei te- 
Toi;; ^xtora , xal ^tovt'>oioq o ^Aki,- stes citant lacobsius ad Acl. I. C, 
xu^vaafi'( xat Si*vQvuio<; o 'AQtorti- Beckmannus ad Aristot. Mirah. 
dt]<; ntQl IStoiv rt xot rfxvrjq yQu- Ausc. c. 69 et Camus ad Aristot. 
VavTfC, /?«Tu xo'p«;, ^ nuQotnia H. An. II, 391. 

<ft]ai. drjftiovQyoi rfi koyo)v noAAwv 78. Suidas : Arsen. XII, 77. DV 

»al xakZv. II, 8. '0 parQUxoq ttrX.] Aelian. N. 

76. Suidas : Arsen. XII, 74. Ma- An. XII, 15. 

car. II, 71. 79. Diog. 111,65: Arsen. XII, 78. 

76'. Arsen. XII, 75: Cod. 166 Suid., Phavorin. s. ftiiioi. Rciecla ^^7 CONSPECTUS 

EORUM , QUAE HOC CORPORE CONTINENTUR Tom. I. Praefatio 


• • . . 


. 


P. I— XXXIX 


Zenobius 
p. 1 


Diogrenianus . 
— 177 


Plutarchus 


. 


— 321 


Plutarchi eclogae proverbiorum a Boissonado editae 


— 343 


Gregorius Cyprius 


. 


— 349 


Appendix Proverbiorum Vati 


cana, Bodleiana, Coisliniana ,.^ 


.f, -379 


Indices 


. 


— 469 


Addenda 


Tom. II. 


— 535 


Praefatio . 

P. VII 


Epistola D. Heinsii 


. 
— XVII 


Praefatio P. Pantini 


. 
— XVIII 


Diogeniani Epitoma 


. 
— 1 


Gregorius Cyprius e codice 


Leidensi editus 
— 53 


Gregorius Cyprius e codice 


Mosquensi editus 
— 93 


Gregorius Cyprius codicis Vaticani 
— 131 


Macarius 


— 135 


Aesopus 


— 228 


Apostolius et Arsenius 


— 231 


Mantissa Proverbiorum 


— 745 


Indices ' . 


. . . . 
— 780 


Addenda et Corrigenda 

f 

m 


— 865 3l^ «OTTinreAE 

TYPIS EXPRESSIT OFFICIXA ACADEMIA DIETERICHIANA. 

(W. FR. KAESTNER.) 

ii .aioT A DIOGENIANUS. 

GREGORIUS CYPRIUS. 

MACARIUS. AESOPUS. l TniovTOvl 08iAiaTOxXyg ovTKonoi inevomEV. 
,<f*^i Aristophanks. ? wt [rii '. » \ o vj ^ "S «I V 

njPOlMIJI JHMQJEi:^- 

JIOrENIJNOT ^TNArSirHZ <i EJSV JE KATA ^TOIXEION. ■-i > > Vi iS T i . - 078 h« .Ifo*!^^^ y h*»»* '"^"vj^pXH TOT A. '*'<"" i<rM><iV'i J 

1 'A^vdi]v6v en t(f6 Qtj fta: inl iMV utj^oiv tccTteTat^h 
naQoiiiiitt. Ttvhe ^e (paoiv uno tov f | (xvtmv ovnocpaf^j 
Tsiad^at Tovg ^svovQ. ivxsvd-ev AQiOToq;av7je tov ovzoqav- 
i7]v ' A^v^T^voxojiiov ixviXeaei'. 

2 "A/SQMvoe fiioe: ini zdiv noXvxeXdJv »; naQ0tj[iia> ^ 
" A^oiav yuQ iyivezo nXovoioe tig xal a^Qodlatxoe avrjQ. 

3 ^AyoQu KeQit(ano}V : ent idJv nov7]Q(Jt}v xat icaxor;&(/)V 
^ nuQOt/uia. KeQy.(anee yuQ ttvee iyevovTo iv Effeata anti^ ;.3 

dT]fi.oSfiq d. itnu %ov d: A. Maius Scriplorura Veterum Nov 

Collect. T. II, 527 syllogen Planudis hucusque ineditam citat hoc titulo 

insignitam : avinyojytj ovkkfyfiau utio 6in(po(io)v (ji^iiojv. Ceterum vide 

inscriptionem Diogeniano T. I, p. 177 praefixam. 

2. ii.i' «j'twv Zenobius. L'~4i3vSox6fi7jv Zenobius aG. Dindorfio cor- 
rectus: T. n. critt. ad Zenob. I, 1. 5. "At^QonoqcCA^Qoiv SApostolius, 
ubi V. nott. critt. u^QodUroc; d. 7. KfQmnatv et infra KfQMnm d. 

1. Diogen. I, t : Greg. Cypr. L nfQl rwv uvtwv «tt« dt} novitv xnl 

I, 26. Macar. I, 1. Apostol. I, 1. avviiqififQtiv , MqnfQ ^ij xrtru rr}v 

Provcrbium passim adhibucrunt nuooifiinv 'A [i v S tj v ov qiualv im- 

scriptores aevi Byzantini : Theodor. <p6qt] fiu: alia in nott ad Zenob. 

Metoch. Miscell. Philos. et Histor. I, 1 allata sunt. 
t , p. 17 Kiessl. : *ul Caoiq uv tirj r6 2. Diogen. I, 2 : Greg. Cypr. L 

%uU-' i^ftuc; ori nor' uqu nQoq nXi}- 1, 27. Macar. I, 2. Apostol. I, 4. 

0-ovauv TQuntl^uv nua/jqfvyfvfiui; xul ' A^QodiuiTot; f}io? dixit Philo de 

nuyrmv uyu&o)v rQVtpuv xurd rijv VirU T. II, 548 Mang. DeHabrone 

nuQoifiiuv uv&t(; 'A(iv6 tjv 6v ini- V. notl. ad Zenob. I, 4. 
^ 6 Qtj ft u y.ul vn}'Tiuv itifoQfiy : id. 3. Diogen. I, 3 : Greg. Cypr. M 

ibid. 96, p. 604: xul tlQijv.oTuq ijfiu<; 1,3. Macar. 1,4. Scholl. ad Synes. 

1 2 nfOCxENIANI 

veuvte uvd-Qunoi , oi'nvee Kal i6v /fia i^u^iatr^oai nmei- 

QttVTttl. 

4 ylya&T] ««/ /(«f« /ie%' uqtov: iy nuQoifiiu, (ftjaiv, 
in\ %wv in dtVTfQov xiol Stdovnav %a%%e%tti. 

5 ^^yufiifivovoe '^voia: ini xiav ^venetdwv na} okX^j- T) 
Qvijv' u^yufiefivova yuQ iv iQoiu '&vovjtt e(fvyev tj (iovs 
na) /loXte Xt^qi&eiaa ij^&t] eie dvaittv, 

6 '^ya&ioveioe uvXtjate' uyttdt/ x«i fneotj ««i naXi]' 
'yfyu&wv yuQ ite doxtfioe eie avXr^xiHtjv. 

7 'ytyeXttOT e nexQtt: avrij eoriv ev %fj' Axtiyifj' iip ^v 10 
iMtt&taev t] /ft]fii'jTt]Q , ote Tt;v xoqijv i^rjxei. fiXtjntttt Sh t; 
nttQoifiia ini %mv Xvnt]e nQO^evtav ovziov. 

8 ^j4 y ad^iav d^ uXaaaa: avtrj ?; nuQOifiia ini nXt/&ove 1. uv&iimnoi. omillit Diogcni.inus cum rcliquis: scd v. Scholl. ad Sjn- 
esium in annotationc ad h. 1. apposita. 3. nu!^a d. q^r^nlv om. 
Diogenianus. 4. tu dfinntu Diogcnianus : ix 3uniQov legitur apud 
Zenob. 111,15. Diogen. IV, 15. Suidas cxplicat: inl twv t« divxiQtVa 
SiSuyTbiv ij alQovf*ivo)v. 6. iv Tijoin om. Diogenianus. 7. »t? 0-vaiuv 
om. idem. 8. Sensum Diogcniani hoc loco cxprcssit cpilomator: 

V. Diog. I, 7. coll. Zcnob. I, 2 c.nott. critt. 10. <V '/« Zcnobius, in' uiWij^; 
Diogenianus, oratione paulo aliter conformata. 13. tlyu&ov O-ukuaau d. Narratl.Aegypt.p.275 Krabing. -.xtQ- 
X (uni i ov d'f, diic X o Ki(fxiunuq tivu^ 
unaTtoivag u v S q ai; iv Eifiaot ytvi- 
o&Ui, oO-fv xul nuqoi/iiu K f q x o>- 
no)v uyopu, inl twv novTjQitiv xul 
xaxo7]&0)v XfyoftivTj'. Apost. I, 18. 
Eadem ratione mcretricis nomen 
KiQxomr] a Grammatico Bekkeri 
Anecd. 27 1 , 2 1 cxplicatur : KtQxdnrj : 
truiuuq otofiu, xa^ov/xivr^i; ovxu) i)'«« 
xaxoTjOtiuv. KiQxwntt; yuQ tloiv ol 
xuxovQyoi, uv&QO)noi. : cf. Mcinc— 
kius Com. Gr. III, 294. De Ccr- 
copum fabula v. nolt. ad Apost. 
VIII, 11, de verbo xfQxu)nii^ttv infr. 
II, 100. 

4. Diogcn. 1, 4 : Greg. Cypr. L 
1, 32. Aposlol. I, 8. iWr'C« intcr 
cibos viles el contemtos refcrtur: 
V. Dio Chrysost. Or. VI, 89 Mor. 
dc Diogene dicens: xoiyaQovv /yd^ui' 

ft\v nQOitlfiQtTO flixl,UV ^' Oi uXXoi T<( 

noXvrtXiajuTa twv nniuv. 

5. Diogen. I, 6: Macar. 1, 9. Grcg. 
C)^pr. L 1, 31. AposLl, 2G. Aliud 
proverbium ab Agamemnone deri- 
valum affcrt Eustath. ad Ilom. Od. ^, 528, p. 1507, 62: tkdi rrjv JaTiu 
t/v o yiiyio&ot nivciui o ioTiv iviQ- 
ytl iXkoxO)v %o) Ayuftifivovi, toTiv il- 
ntiv wv *ul ToVTO ktxOtirj uv 'Aya- 
fifftvovfiog & ali ff t Qantt^u 
nuQoifiiuxihq , inl t&v in oHOqo) 
tvu>xoVftivo)v. 

G. Diogcn. 1,7: Greg. Cypr.L I, 
33. Aposl. I, 7. De Agalhonc 
pocta V. Apostolium I. c. ibique notas. 

7. Diogen. 1,8: Greg. Cjpr. L I, 
35. Apost. 1,7. Cf. nott. ad Zcnob. 
I, 7: add. Suid. v. ^^akuftivoi : ... 
ioTi, rfi xul ylyiXuoTog niiQii 
xuXovfiivtj nuQUToii AO)jvuiot(;,unov 
ka&iout qitol iJijoia fiikkovTu xaiu- 
paiifiv tli; itdov. OOtv xal jovvoftu. 
/j ori-ixtl imuOiaOtj )/ /fijfiijrQu xXui- 
ovou, ort i^iptt ii]v xoQijv. De hac 
petra in arliHcum opcribus sub- 
inde rcpcrla v. 1'anof ka in Gcrhardi 
Ephcm. Archacol. 1845, p. 49 sqq. 

8. Diogcn. I, 10 : Greg. Cypr. I. 
1, 36. Aposl. 1, 5. Greg. Cvpr. V 
I, 12: Macar. I, 5. 8. 10. 13. VII, 
96. Etiam :iiXuyoi;, novioi; cl similia 
magniludiuem vel mullitudinem rc- CENTURIA I. 3 

ayadwv Xtyeiai . ojg ro ccya&(ov &f]0ttvg6s ««i dya- 

i^div /ilVQ/tlfJXtd. 

9 Aya&ot d uQt^uxQves dv^Qes' ^} naootfim im 
TMV eis eXtov Qtn6vttav> 

10 yiyvoreQos nt]daXiov: inl %mv dyvms ^e^ioinoTbiV b 
*a&6 EV d-ttXdTTf] 6v dtd navtos to nr,daXtov dyvov elvat doxet, 

11 u^yQoinov fifj xutatpQovet q^toqos: vno^^etixrj 
nagot/iia. ott ovMv yQtj natatpQovelv twv noovQyov rj -j- 
idi<at(jiv. 

i2 Adtuvtdos itfjnos: int tuiv dwQtav xai oXiyoyQOviwv 10 
xai dvdvdom'* "yidwvts ydg veos tts evetd^s ovdev dnovd- 
fievos tov xdXXovs- *H ott xrjnov Xt&M^tj xtt^aafievos ovx 
aneXavae tovtov. 1 . Oi^auvqoq]^ ao)(juq Diogenianus : v. nott. ad Apost. I, 5. 6. xuO-' o d. 

8. oTt fiTjdf Twv fVTfXwv xvv xuTU(ff)ovftv Diogenianus explicat. y 
fdiuTUP codex corrupte: scribendum aut orcJt rSv IiJmiZv aut x«v 
»/ Twv IdtUToiv. 10. nr/noi Diogenianus. U. uTioivu^fvoq d. 

rum quum secundarura tum raaxime II. Diogen. I, 12: Gre». Cypr. L 

adversarum indicant: ntXuyoq &flaq 1,3. Macar. I, 17. Apost. f, 24. Ex- 

9tluv&(ja}niH(; dixit Andreas Caesar. plicatio nova. 

ad Apocalyps. p. 82, 5: r^g <filav- «o T^- t t» n r" 

&iit>nia<;rlnauyo,; fn^filrj dvfluv- , i?' ^'?^?^' h^^'- ^J^^.S^^'^ 

xkTjTov PhoL Epist. 177: alia collegi }' l\ * l \''' ¥ f^'""' ''.^^•. ^P''!*- 

in adnott. ad Zenob. I, 9 : add. Sui- \\ ^f^ ^chol. ad Gregor. Nazianz. T. 

cerusThes. Eccles. s. n*7«yo?, Doe- ^*' ^^^ ^^' ^^"^' ® *^od. 991 de- 

derlinus ad Soph. Oed. Colon. 659, s"»"?'"": f^il twv awQoiv y.ul Sh- 

Obbarius ad Horat. Epist. I, 2, 22. y°/C'°''7* ^«'/'.7n>4'';w."*Va)v: Eudoc. 

*^y. &rjo.\ Greg. Cypr. L I, 36. 25. AdhibuitGreg.rSazianz.Carm. 

ChiloapudAnton.Mel.Serm.CXLI, ?1^'":' ^^ ^""" ""^' P' "'^"""^ 

245 Fabr.: t* fori nkovro^;; Qn- ^^''>^''>'><i ^1^^ rftj xui,,^ otkfaiy.uQTioq, 

auv^ioq x«xo:v, fV«f.ov ,lrvxri^.L «•^.'I.V*^™ '«<=T T^^^oi^J'' -^•^^'*" 

twv, ^o(»yym novtjijiuq : Eurip. lon. »P»C"- ,.Kom. 1. II, 187 haec anno- 

923: oi>o,, fifyug OTjauvQoq ok tavit; «v^ewno? di o.. (Adonis) ^V"" 

dvoiyvvrui KuKoiv, V otoi nnq uv '^^1,^'^" ^'7? AtfQoSirtji;- fqovtv&7] 

iy.(l,iXoi 6,iHQv: Philo de Mercede *** 5"*° 7°'' -^V""^' '^'" ^^ '^"rf qu- 

morctr. T. II, Opp. 266, 13 Mang.: <'j^'7»'«' "-■»<> T7/? A<pQo6iTriqrov"AQfa' 

0)^n,a',jol n,'tyr„)v ilyu&iLv: Plaut. J"* "'"'^»' owfJov- ?;jro.Ta x«Aio? Td» 

Mercat. I, 2, 51 : hi quidem the- -'^^t"'*\ ""/ ^'" '^"'"^" dnoUa&u. 

sattrumhuc apporlasUviali: Me~ .^"J" ^°*' «,"«/5^%"°^« kiyov qaalv 

nand. Monost. 233 Mein.: &i)auv- ^^'^^*?'"!. ovx lofifV^ flrt »ul xijnov 

po? tort 7aiv x«xwv xuat} yvvij. "Ay. *^"*' <^'°^'^'''"f« ^o»'? oUfiovq xun- 

fiVQft.] V. Apost. 1,6 cl nott. ad ^"^'^ * o^"^ honfy kfyttv ■ ri ydQ fQu. 

Greg. Cypr. L I 36 a&fvru L,ijkorvntj&^vut xni rovrov 

9. Zenob. I, i4:*Macar. I, 12. '^''^'''^«' '"''•' ^C»^»". "? ''-^;'"»"'' 
Arsen 1 16 « «^-i. *, i^. ^yft roiuvdf. Ceterum cf. Creu- 

* '. ■ zerus zur Gallerie der aUet% Dra- 

10. Diogcn. 1,11: Greg. Cypr. L vmtiker 115 et annott. ad Apostol. 
I, 37. Macar. I, 20. Apost. 1, 13. X 17. 4 DlOGENIAiNl 13* \y4dtfg 6ios: int rwv /tuxtjv <po(iovfiiv(»v. 

14 Ai y laXip XaXels: fTJi kov dvtjxovaicvviwv 0)^: «(w ' 
'AvifiM diaXeytj. 

15 Ai&iQa VI] ve/iov ai Qi^os is: in) xitiv fiuTrjV iiovovv- 
Twv in c(Vi]vvT0is, MS nai' "yf/i/iov /lerQiis' yai' /toxi- 
Qae agt & /leie- 

IG "jiidoe y.vvr}: ini %mv KQvmovtiiJv iidnove diu iivo)v 
/n]yuvt]/iaimv lotavit] yug t] lov " jitdoe nvvi] , f/ fJeQ- 
otvg yQ7]aa/tevos ii]v FoQyo) ideiQoio/irjoev. 

117 1 AiavTeios yiXtos'' int iviv naQnfpgovwe yeXoJvrojv. 10 

18 ' y4v im ote y^sQolv: inl tmv /Sefi^^Xojs ieoovQyotivioir. 

19\' Ai&ion a o/ir]y^£tv : int imv /luttjv novovviwv. 

20 Aiaoineiov ai/iu: inl iwv dveanovimote J*«r nnxole 
oveideot avveyp/iivoar. 1. 'A dioq 6hv<i d: correxi e Diogcniaiio. Suidas: «rf*Jf didut<; rf/o< : 
V. notl. crilt. ad Diog. 1. c. 2. dvrjy.ovaT ovvtidvI hoc ipsiim Diogeniano red- 
denduni est. 4. iQhatti; Suidas : v. nott. critl. ad Zenob. I, 39. 5. in 
xrX. desunt Diogeniano. 11. tJil tJiv Pf^t/kotq xtQol rolq lntoXc; tyx"- 

QovvTwv Diogenianus. 12. Al&io)7iu d. o/iijxn<; Diogenianus. Expli- 

catio in Diogeniano oinissa esl. 13. Sv^unovL^iTMv d: v. Zenob. I, 

47 et vv. 11. in nott. ad Macar. I. c. 

13. Diogen. 1,16: Greg. Cypr. F^ /V^-oi/JaxnUio^ [cf. infr. 11, 20] f/oy- 
J, 29. Macar. I, 27. Aposl. I, 30. Tm uJixovoiv, »'»' w i-uv&urovotv. 
Adn]<; hic transitive de eo, quod 17. Diogcn. I, 41: Greg. Cypr. L 
non iniicit terrorena , dictuni est : I, 44. Macar. I, 55. Apost. I, 88. 
eodem niodo vocem Thucydides 18. Diogen. I, 43: Greg. Cvpr. L 
iisurpat 1, 36, 1: xo dt &(tQoovv n^ 1,45. F I, 25. Apost. II, 95. Lsur- 
<SiiufJtivov uo&iv\(; ov 7nto(; iaxiovrui; pat Greg. Naziaiiz. Or. II, 15 (^ 
Tov(; fX&Qov^ u d tea T Hf o V foofifvov. CaiU.: tioxvvO-t^v va\() tdiv ixiXwv oaot 

14. Diogen. I, 37. coll. Zenob. 1, ftijiiv tmv nokXoiv 6yTf<; fifkTiovg,... 
38: Apost. I, 85. Macar. ap. Titt- (tvimot<: ;^f()Otv , o 6i} XfytTut , xul iiiann. praef. ad Zonar. p. XCIII. 

15. Diogen. I, 38: Macar. I, 51. 
Apost. I, 58. 'A/inov fc.] cf. iiifr. 
38. 'AaTtfJui; «'(>.] similia in nolt. 
ad Diogcn. I, 45. collecta sunt. 

16. Diogen. I, 39: Grcg. Cypr. L (t/iVijTOtt; xpvxu^<; Toi<; uyiwTuTOtq 
fUVTov^ inngityovai. 

19. Diogen. I, 45 : Macar. I, 62. 
Aposl. I, 72. Adhibuil Diogencs 
Cynicus in diclo ab Antonio Serm. 
XV , 28 Fabr. tradito : /Itoyiviji; ivov- I, 12. Macar. I, 53. Aposl. I, 81: {fiTn tikI novtjQCv' i()onwnfvo<; 6t 

add. Apost. XVI, 30. Saepis- vno ttvot; , xL tqvto notti^,f<f>]' Al- 

simc ulunlur hoc proverbio se- t>Lo:iu ofirjxi^, »Va Xtv»ot nonjaw. 

rioris aetatis scriptores : Epist Cf. Macar. \, 50. 

Socrat. 14: xuv noXldxK; ntfiixitv- 20. Diogen. I, 46: Macar. I, 60. 

mr/Tui nfiii&i/itvoq Tijv Atdov xvvijv ^TII, 47. Apost. I, 74 : Elyinol. iu 

7) rov iVyov JuxTi''Xiov x(tl 6Lxu<; Craiii. Auccdd. Paris. IV, 102, 23: 

YQuiiiijTUi. Toi<; iv^Tf/nolfi.: ibiq. v. in— Alooinrtov utfiu: int xdiv u6L- 

terpp. p. 2000rell.: add.Libaii. Oratt xw? druiQov/tivwv otl yuii ivdLxox; 

T. III, 360 R.: dkk' ovx uv 'XoKi, tl d.Tixifttur rovAtawnov ol /ttlifoL: cf. 

fiij vt) JLu TijvAidoq xvii]v ij tov infr. III, 77. De morle Aesopi v. CEMTIJRIA I. ^ 

devdg a^io)v itut evieXm'- i [,■ . . ,.,i' 

22 ^j^KiXvdlOS TtTlt^: €711 TOJV ^flOVOOiV nuQooov ov- \^^ 

•loi ovx adovoiv. 

23 'AKtatas laGuTo: ini jwv hii t6 ysigov mfiivm'- 5 

24 'ylxxi^sTut: ijyovv nagacf^QOVti, jiiMQttivii. EiQtjTut d'l 
dno laroQius roiavttjs- y^xno) yvrrj y/di/vaia i7ii jKiogiu 
diu/SuXXo/ievtj , ijv (fuat rij eavzfjs tlnovi MaJontQt^o/iivijV 
(yiaXiysadai. Odev «ai ro dxx i ^eo d^ a t. 

^^ \lxivrj%a xivei<;: xud- vneQ/SoXijV, oti /n) (^ei xtvtiv iO 
fifj (iia/iovs, /irj %d(fovs , /n] oqovs. 

26 ^ AxEOoai ov xu\ 'E^ukmvos tQya: int itiiV &av/iu~ 
I %os u^itav. ovToi yiiQ tij ^ Ad^rjvu ninXov idr^/novQyr^oav. 

27 "Akqov Xd^e Kai /leoov s^eis: ini ttav dus^poQovv- ^8 
iwj^y xat d'vsvo7jiiov. . •,•■.15 

28 ^AxovijP otzi^tts- int tdjv noXXij tQOffij XQ(ii/}ivv)V 
Hti/ /ir^dtv tis to a(u/iu intdidovioiv. or :'v/' 

29 "Akq(u a\j)uo&at daxtvXtp: ini imv ovdiV- aKQtp'(ijs 
ijoxrjiivoiv. 

1. AiynO; d.l ,B. rtiAewi^jo^.vid. .Si" t'..<<«/'ai«? d. 6. ««tCotro d, 

liXxii^faOtii Diogeiilanus, 'y/xxw Zenobius. 7. 'Axxoi\ \^y.i]v d. 8. 

ijV qaaiv fqum(iil^o(ifV7jV xfj tltiovi, o) (; f r f (> tt. dcalfyioOui Zenob. 1, 53. 
10. littv d. 11. oyorc] d oiJO(fijv : v. vv. 11. ad Diogenianuni. Sin- 

ceiani Diogeniani manuni servasse videnlur Scholl. Plat. p. 364 Bekk. : 
.., oii. /Ltij dfV iatij ni]6'i fto)fioiiq y.ivftv rj Tittfovt; Tj oQovq. 12. yixio- 

otuoti d , 'Axfoiuov Diogenianus : 'Axfofo)? recte Zenob. 1, 56. Deprava- 
lio orta vifJeri possit e proverbio \4/.foouiov ofXTjvt] Apost. I, 90. i o v 
tTji; rioUadoi; 'Adrjviiq nfuXov Diogenianus. 14. Bodleianus dv(;<po{to)- 

rut;o)v: verani lectioncm, SvoipiitxaTiov , suppeditant Zcnobius et Suidas. 
15. dvgvotj/urtTJhv' d^ '16. tlxoviv d. 17. xul fit]dfv^ /.it]dfv df Diogenianus. 

Scholl. ad Arisloph. Vesp. 1437. Zonar. 100. Apost. VII, 66, ubi v. 

nott. ad Zenob. I, 47. notas. 

21. Diogen. 1,47: Apost. I, 60. 25. Diogen. II, 6: Greg. Cypr. L 
Ars. Ll, 46. I, 62. Macar. 1,66. V, 98. Apost. II, 

22. Diogen. 1, 49: Apost. II, 2. 5. XI, 99. Mota tamen sunt sc- 
XVI, 78. Ad Simonidcm Amor- pulchra et heroum sacella ab Athe- 
ginum provcrbium refert Welckerus niensibus, quum nioenia post bel- 
ad Sim. Am. Rell. XIII, simul de lum Persicum exstruebant: cf. in- 
cius origine et usu disputans. terpp. ad Corn. Nep. Thcmist. 6, 5. 

23. Diogen. II, 3 : Apostol. I, 95. Ali) y.nftv fOij niirftctt Philo dixit 
Do nomine viri monuil Keilius x\nal. de Virtt. T. II, 590, 10 Mang. 
Epigraph. et Onomat. 108: de Ari- 26. Diogen. II, 7: Apost. I, 100. 
stophane a Zenobio I, 52 in pro- 27. Zeuob. I, 57: Apost. 1, 98. 
verbii cxpiicatione commemorato cf. 28. Diogcn. 11,8: Creg. Cypr. M 
ann. ad Apost. 1. c. 1, 34. Macar. I, 68.. Apost. II, 10. 

24. Diogen. 11,4: Apost. I, 51, Mant. Provv. s. Xina()o')TfQoq, .y . 
.lOijvaitt] Samiam dixerunt alji: 29. Diogen. II, 10: Greg.Cypr.jfi 6 DIOGENIANI 

30 \^XXot naHOVf iiXXot MvavTo: inl iwv nctQ iX- 
nidu aXrjQovo firjOu vt(ov tcc viXXotQia. 

31 'jiXXo yXav^, aXXo KOQojvr] ^&kyyexai : inl imv 
tois ycQeiTtoot iQi^ovtiav. 

32 ^XwnexiCetv nQoe i^eQav dXwneka: int itov t|- 5 
anaTciv lovg o/iiolovs iniyeiQovvTwv. 

33 "yiXXa /ihv jievxiovos 6v oe (feQet , uXXa dh Aev~ 
itmv: ini %iuv dovfKfiwvove tois eQyote tove Xoyove «op- 
eyoftivm'. 

34 "AXXfjV filv i^ijviXov fiev , »; d' ineiSQeet: ini i* 
Toiv novovvTiav Jtai nXeov ovdev uvvovrtav. ' Enetdrj yaQ 
tije letae Qeovotje i^avrXovat xo iv t^ uvtXiu vdo^Q, nXiof 

d eieQeet, fiaTtjV noviiv oi vuvrut doxovotv. 

35 'ylftetvovwv oliaviov ivyeiv: ini twv ix xaxutv lie 
dya&u iQyofiivoiV. 1 

36 "yi fi enoedfi eQyov: int iwvzayiwviiut 6^io)v eiXi;7nat. 

37 'ylftovaoTeQoe Aet^rj&Qitav : ent toiv dfiovawv xui 
dnatdeviwv. Aei^-^d-Qiot yuQ e&voe TlieQiKOV ovre fiiXovs 1. xu/j,ovTiq d. clkXot () ' tiVavTo Aposlolius : uXloi, ovavto Nauckiua 
in Schneidcwini Philol. II, 158. 3. uXXt/ bis d. PluriLus cxponit 

Diogenianus. 5. 7iqo<; in proverbio et rov^ in explicatione d om. 6. 
fy/it(}ovvra)v Macarius. 7. aXXu ftiv ovv Aivxuvog licrnhardius ad 

Suid. 9. nXXa conjecit , vulgatam Nauckius ad Arist. Byz. Fr. p. 23G de— 
fendere studct. uiivxwvo^;] rX.n'<xwvoq d. AtvxmrA /livxLMvoq (sic) d. 
12. vfoq d. 16. *. T. oiiojq xul raxtoxi uvvofiivMv Diogenianus. 18. 
An^jjO-Qioij Ati.(iTiO-Qiov d. 

I, 13. Macar. I, 72. Apost. II, 7. 34. Diogen. II, 22; Greg. Cypr.L 

Adhibent Aristid. Or. Sacr. 111,317: I, 15. Apost. II, 34: v. Zenob. I, 75. 

HTjd^ uxQio Tw 6uxxvXo) n(joqaiiiufii- Euripidem hujus versus auctorem 

vov Xu&tiv : Constant. Manass. Comp. essc ccrtum videtur Meinekio Ex- 

Chronic. 1207: T/jg i^dovrji; yivodfn- excitt Philolog. in Athen. Dcipnos. 

ro? uxQu daxTiXo) fiovo): rcspicere Sp. II, 8. Usurpat Arrian. P. Eu- 

videtur Plalo Comicus in versu cor- xini Peripl. in Hudsoni Geogr. Mi- 

rupto ap. Scholl. ad Arist. Vesp. nor. T. I, 4: oJs iTifiqQfiv i)fuv rxa- 

1312: icipat fiovov ovx i.v uxqo) rjj Tf(io)0-fv u<fi&6vo)g tov vdaTo^ , touto 

MonolfiO) xtX, drj t6 TQuytxov xal ttjv fiiv t ^ Tf v- 

30. Diogen. II, 13: Greg. Cypr. M TXovfitv, t) d' fTcn<;(ifn. 

1, 35. Macar. I, 77. Apost. II, 30. 35. Diogen. II, 23: Macar. I, 93. 

31. Diogen. II, 16 : Greg. Cypr. M Apost. II, 68. 

I, 36. Macar. I, 80. Apost. II, 33. 36. Diogen. 11,24: Greg. Cypr. L 

32. Diogen. II, 17: Grcg.Cypr. M L 48. Macar. I, 94. Apost. II, 77. 
1,37. Macar. I, 92. Apost. 11,31. 37. Diogen. II, 26: AposU 11,67. 

33. Diogen. II, 21 : Greg. Cypr. M XI, 4: Etymol. in Crameri Anecdd. 
I, 40. Aposl. II, 36. De Leuco- Pariss. IV^, 148, 28: Afi/iTj^iu (sic): 
nis fabula, ex qua hoc provcrbiuin to^to? h w xuTotxoPaiv ilvoTjTot uv- 
lluxit, disputat Meinekius Com. Gr. &()0)noi.€fovxvi)iSTii;- AftpTjO(iio)v 
Fr. I, 217. (I V y i 7 f (> o » : V. nolt. crilL ad CENTURIA 1. ovte notf}f.ia%os tvvoiav Xafi^avov ' XeyeTai ds af.iovooTa- 
Tov, ineidf} naQ umois o tov 'Ogcpeois yeyove &ava%os> 

38 "Afifiov fisTQelv: eni tmv adwaxoiv xai dve^pinTwV' 

39 "j4fi! rjXet]Tai xal te&vi^Kev ^ y^vcQis-' ini tmv ev- 
eQyszovfiivwv xal naQay^Qtjfia ^rjs yj^Q^tos imXa^ofievMV. 5 

40 '"Av fnj naQy XQeaSf TaQiXos OTe Qyerai: vno~ 
&eTixy' nuQeyyva rj naQOif.tia , oxi XQi) lois naQOvotv (xq- 
xeiadat. 

41 *j4vfjQ de (pevyav ov fievei Xvqus xivnoV- ini 
iwy TayJ(os xai o^fwg 6(petX6vT(ov exaoza nQvcttetv. ^O 

42 ''AvdQi Jtvd^o nQ(xyfta[Ta ovx -^v , dXX' avTos i^- 
eXd-(av inQiato: ini twv xaxd eavrois intantafiivwv, 
naQoaov Kqoioos eavtw noXiftiov eneanaoazo Kvqov. 

43 ^jivxl neQXtjs axoQnlov : ini T(av aiQovfiivoiV zu 
yeiQvt T(av ^eXttovtav. l^ 

44 'AvdQos yeQovTOS «< yvd&oi^piXTijQia: int tdiv 
nQos t6 yr}Qas noXXd iad^iovttov. 

45 'jivdQOS xaK(x)S nQaoooVTOs ixnod(av (piXot:int 
T(ov dtpiXiav. \ 1. X,fytTm xtA.1 desunt Diogeniano. dfiovaonuTiov d. 5. iTnkuv- 

&uvoiufvo)v Zenob. 1, 81. 6. x^>*«, ru^lxn orfQXTiov, Suidas : v. Bern- 
hardius ad Suid. I, 452: T«j»t/w OTfQxrfov Diogen. I, 5. 7. nuijfyyva »/] 
■nuiifyyvMau d. 9. uvtjq o qfvyojv Gregorius Cyprius, quam lectionem 
commendat Boissonadus ad Philostr. Epist. p. 85. 15. dvrl pfXxiovmv 
Diogenianus. Zenob. I, 79, ubi monui , nomen 
Qovxvdidr]^ cum Schaefero in &ov- 
yfvidtjq essc mutandum. Consentit 
A. Meiuekius Coram. Grr. Fragm. 
IV, p. 594. 

38. Diogen. 11, 27: v. sup. 15. 
Macar. I, 96. Apost. II, 71. Usur- 
pat Ammian. Marcell. XIV, 11 fin. : 
Quae omnia si scirc quisquam ve- 
lit quam vana sint et assidua, are- 
narum numerum idem iam de- 
sipiens et montium pondera 
svrutari putabit. Cf. nott. ad Ma- 
car. IV, 64. 

39. Diogen. II, 29: Greg.Cypr.M 
1, 43. Apostol. II, 166. Duobus 
versibus additis lcgitur nostrum in 
Stobaei Appcnd. Flor. IV, p. 31, 11 
Gaisf. , unde iiiter Menandrca re- 
cepit Meinekius Comicc. Grr.Fragm. 
IV, p. 325. 40. Zenob. I, 84: Greg. Cypr. M 
I, 44. Arsen. IV, 9. 

41. Diogen. 1,74: Greg. Cypr. L 
I, 18. Apostol. III, 11. In usum 
suum convertit Publiua Syrus 921: 
Vir fugiens haud moratur concen-~ 
tum lyrae. 

42. Diogcn. 1, 75 : Greg. Cypr. M 
I, 48. Apost. II, 98. Macar. 11, 12. 
Usurpat Dio Chrysost. Or. XLllI 
init. : Avdio, qiuol, niinyftuTU ovx t/y, 
6 df flfAc^wv fnijiuTo .ovxovv o ftfv 
Av66q dixuiwq TiQuyfiuTU ti/*v «i'ro\- 
fni&vfi7'/au(;' tym c)f ovx iinQ-VfiSiv 
TiQayfAUTU i'xo) 6t ovdiv xtA. 

43. Diogen. 1,76. Greg. Cypr. M 
I, 51. Apost. III, 7. Simile v. iu 
Macar. VII, 52. 

44. Diogen. 1,78: Greg. Cypr.M 
I, 56. Macar. II, 5. Apost. III, 9. 

45. Diogen. I, 79 : Greg. Cypr. M 8 DIOGENIANI 

46 'ylv&QianoQ uv&qwuov ()'uifi6vtov: ini rwp 
unQogdoxTJtcos vno uv&QmnMv aw^o/isvwv xut int ttLv dtu 
Tivos ev^ctt/iovovvTwv , (uauvii sXeyeV uvd^Qwnog tw aV- 
&QU)nio &eaii &€6g ytvtTui. 

47 '^vk (lov naidl ov : ini tvjv tVfi6tu/!i6Xojv kui xnvffuv. 5 

48 '^vxtneXuQyeiv: int toiv tug yuQttag uvtunodtdov- 
ttav. 01 yuQ nsXuQyol yeyi^oaxotttg tovg itxvtdiiv yoreig yi^~ 
QOtQO(povot, tu tQOfpeia dnovefiovieg. 

49 ^Av tntoig noo\v uvu^ uivoiv int looteyoi:: eni 
toJv tlfta&olg int tivu eQyu utptxofiivoiv. 10 

50 ^AfKfOteQaig uvtXeiv: inl jiov o^inviJuiojg Ji not- 

OVVtbiV. * 2. vrto uvOqm^^kdv^^ v<p ftf{tiitv Diogeniaiius , i'n(/ nvOfiotnov Suidas. 
I aoti,ofih'btv xul di uniov ndoy.ii^ovviotv Suidas , ow^". ij xul dut rtvu fv- 
iJntfi. roliquis oui. Zenob. I, 91. 5. nfdiov d, vitiuni nntiquuin, quod 

sacpe in codicibus invenilur: v. ann. ad Diogen. 1. c, ubi lcclioncin 
ilvfnov Tifiilov plane damnare dcbebam : germanam enim scripluram serr- 
vaverunt K I, 94 ct Suidas. Idem valet de Libanii Epist. MCXLIl: f/ti 
df /xi/Tf KoO-oQvov [v. Greg. Cypr. L 11,12.] ^ij^tj Eintinov [^facar. IV, 18] 
fnjTt icff/tov ntJiov rjyijot] ruli; ■yfvo/ttvuii; Jiu/.kuyui(; : ubi nuidiov rccte 
reponi iussil Toupius Ann. in Suid. III, 29. 6. tk"? d om. itno- 
liidovriitv d. 7. Toi/? d om. 9. ro d om. T^yo? Suidas. 10. 

;(>yu xul n (t u^ttf d^. Zenobius. 11. «VTAfiv HV?oT/()n»?Diogenianus. 

I, 57. Macar. II, 6. Apostol. III, 82. 46. Diogen. I, 80: Grcg. Cypr. L 

... De versus auctore Scboll. ad I, 50. Apost. III, 10: Suidas. De 

Aristid. Oratt. p. 37 haec habet: sententia cf. Liban. Oi-att. T. IV, 

.^oifioxXfovi; ov fv 016 ii, od I, 360, '.^8 Ucisk. : uvOfiotnov id^ uvO^iiit- 

TovTo tig TiuQoi/iiuv fx()uitjnf To • ^i- 710V avvffjyitiTjv /tiv tCvut xul fiiov 

Aoi) xftxws xtA. : ibid. p. 262Fromm. : xoivotvcv unfdti.if. 

Kui To' ifikov xuxojq xrX. ^oifo- 47. Diogen. 1,82: Greg. Cypr. L 

xkiovi; ov 7iu()oifn<t>dtq ytyovi xui I, 54. Macar. 11, 11. .\post. 111, 14. 

trfQH /tvQiu : sed 2o(f!oxXfovq in Ei- Suidas. 'uivf/tov nni<; de ccleri 

QiTtiSon mutandum esse inteilcxit R. equo dictum annotavitPoIiux 1, 196 : 

Ungerus Parad. Theb. I, 374, undc livt/toi; de levi atque inquicto ho- 

quae de vcrsus auctore in ann. mine idem VI, 121. 129: accura- 

ad Zenob. I, 90 dixi, corrigenda tius .Vnon. in Bekk. .\necd<i. 1, 401, 

sunt. Idem Ingcrus I. c. codcm 8: uvf/ioqxuloXfO-QoqiivOQoi- 

Scholiasta auclore reclc contcndisso no?: miw xoivwq fMt^Tn^ xut tvuQ- 

videtur, ex Euripidis fabula Oedipo yHtq . »ot» 6)^ E vn o Xi6 o i; . ro uiv 

versum petitum csse: C.F. Ilerman- yitQ urf/toq dTjXot ru :iitvTu-/ov i/tQu- 

nus quideni QuaesL Oedip. I, 8eum /itvov uvi/iov <)ir.//v xul ith!i/ifvov xul 

ad quamcunquc aliam iabulam ex itf]i;]uiov, to df oltOQoi; xal oUOqov 

Eunpidis dcpcrditis , quae ntQiTii- uliov xul unM/.fiui;. 

rttuv et insignis fortunae connnu- 48. Diogcn. 1,84: Greg. Cypr. L 

tationcm habcrct, referri posse cen- I, 49. .Macar. II, 12. Vil, 10. Apost. 

suit. De senlentia comparari pot- II, 100. XIV, 59. 

cst Eur. Alcest. 210 sqq., Mcnand. 49. Zenob. I, 95 : Greg. Cypr. L 

Sent. Monost. 165: uiv »)' 'tyui/ifv I, 55. .\post. III, 20. 

■/QiifiuO', f^o/ifv ifi'/.ov!i. 50. Diogen. 1,87: Greg. Cypr. Ml CENTURIA I. 09 i\ ~\f\'Ave fiovs yiWQy €iv: eni iihv novovvrmv xui /(r^^trdg 
ftftaXafi^uvovroiv. 

52 "Av&Qunes 6 '^ijaavQoe : ini rvijv i(p oig i/^nioav 
diaipevad^ivTwv Kut iv uXXots ivTvypviwV fieftv^xai rav- 

T7]S AoVKlttVOS- 5 

53 "A^ios et 'fiis iv "Aqysl uonidos'- int jmv aidr^- 
{novav xat evyevMV nuQooov ol iv "Agyei uvv^qiotoi nul^ 
des x«i 'Kud-aQoi Haia ri voftifvov xul naXuiov yious uont- 
dus (poQOvvres nofinevovatv. 

54 "A^ios TQiXOSi 10 

55 [Ano oviov ifp innovs^i- iiii Tiov dno ftty.Q(t)V nQos 
ftei^ta )[o>(jovviiov. 

56 'A^ Ynntav in ovovS' int Ttiov ttno otfirvjv eis 
aos/ira ywQovvrviv. . i,, ,,,,, ... ,.- 

hl \Ant;vTt}ae ksquvvov ^oXrj n^os v^e Q^^i^t ov i^ 
(4iti'9f'^^int Twv «S/« naoyovxtfiv (hv s^quouv. 2. /ifTukayxnvovTbJv Diogcnianus : v. Suidam. 6. uld/^/iiovo^v^ d tv- 
duinovbtv. 8. y.ul naAatoy] xul d om. 10. «Jtoi. Zcnohius : scribe 

«Ito?. 11. ^An,o . . 'iTinoriq d om.: «jioe TQi/og vero quum tnl imv 
fVT{/.o)v xul nTj6(voq ulioiv dicatur: v. Zenob. II, 4: provcrbium excidisse 
apparet. Confcr etiam sequens provcrbium et infr. III, 100. 16. 
liTtjv d: V. nott. critt ad Zenob. II, 8. Finckhius in aunott. ad Zcno- 
hii Provv. Heilbronnae 1843 editis p. 6 de hoc proverbio haec dispu- 
tat : «i.ntcgrum versum exhibct Grcgorius Cyprius : iItiijvttjgi xuxov povk^ 
n()oq t':Tff,TUTi/V itTtjv. quod vcrum puto : quippe totuni provcrbium Ze— 
nobianis assutum esse videtur, quod neque Diogenianus neque alius 
quisquam antiquiorum habeat , ct vcrsu politico cum homoeotelcuto 
conceptum sit, quod genus versuum Zenobii aetate recentius esse vulgo 
constat.» Quae hoc Diogcniani loco refutantur. II, 27. Macar. II, 15. Apostol. II, 99. 
Mant. Provv. s. uvtIiTv. 

51. Diogen. 1,88: Greg. Cypr.M 
I, 49. Apost. III, 3. 

52. Diogcn. I, 90 : Greg. Cvpr. M 
I, 61. Macar. II, 16. Apost. ll, 86. 

53. Diogen. I, 92: Grcg. Cvpr. L 
I, 53. Macar.VIII,23.Apost.ill„27. 
De provcrbio pluribus cgil Nackius 
Opusc. II, 274 sq. : dc re v. Bocckhius 
ad Pind. Expll. Olvmp. VII, 80, ad 
Corp. Inscr. T. I, p. 356. 703. T.II,526. 

54. Diogcn. I, 93: Macar. II, 17. 
Apost. 111, 25: cf. infr. III, 99. 
Anonym. Comac Enconi. 49, 1 Mil- 
ler. : ov toi; ftiv u Aoyo; i () t / oV? « | « o ? 
ritujcov ov 1/ nmioinLu ittiiov).ijiai, , 55. Macar. II, 19. Ars. IV, 96: v. 
infr. 56 ct III, 100. Adhibct Plaut. 
Aulul. II, 2, 58: hoc magnutn st 
periculiwi , ah asi ii is ad jb ov krs 
transcendere. .ntifl 

56. Diogcn. I, 96: Grcg. Cypr. M 
II, 34. Apostol. IV, 52: cf. sup. 55. 
Append. I, 38. Usurpavil Liban. 
Oratt. T. in, 457 R.: h AvxtLot t7,% 
vioTTjToi; nuQovotjq to Ttjq TiUQoi/iLm; 
tif.t] nctovO-fvui , xul uif/vw^ «^' 
l.Tnwv flg ovovQ'. poetice exomayit 
Babrius fabb. 76, l8: ov Y"t> f^' tl^' 

t'n.T&J»' ft? OVOVg fUTUOT/jOUS llotli uv~ 

Oig 'in.nov il ovov fit nottjonq ; 

57. Zcnob. 11,8: Greg. Cypr. M 
I, 69. Apost. III, 64. 10 DIOGENIANI 

58 "AnsQ %rjv yAovxa d^tjQav: in\ %iuv tvtsXie ii yt]- 
tovvxwv naQooov 7] yAav^ fttxgu &r,QCc. 

59 ^j4X(uvt}xov dvd Qanoiiov: oiov ^uQ^iaQinov y.al tv- 
ttXis' eig trjv fieaoyeiav yuQ dva^aivovtee oi e/ii7ioQOt ixo^ 
fii^ov ixXag t uvd-^ wv rovs olitiTas iXd/ifiuvov o&tv o5 
Kw/itx6s' 0Q(i^ evyev^s (i nQos dXas fjyoQaofievos- 

60^ yii XaQfjTOS vn oayi^eoets: inl ToJv nQoyeiQtas inay- 
yeXXofievtov, XaQtjs yuQ 0XQaT%y6s 'yldtjvalos srpo^re/pwff 
noXXu xcf/ zw Tvyovtt inayyeXX6ftevos- 

Cl 'yfXtevs nXi^yets vovv oioet: ws io* Ua&fav Se 10 
Tfi vyntos eyvta. *j4Xtevs y^Q, wff tpaot , xovs dXiaxo- 
fievovs xixi Xivia iy&ijs fiexeyjtQi^tTo xai note nXi^yiis vn6 
axoQniov e(pfj , Novv oiota, H naQOtfiia inl vots otpa- 
Xeiai xai totc dtoQ&ovfievots- 

02 y/i^ HxvQia: XQvotnnos (pt^atv inl xiav tus ydQitas 15 
dvaTQen6vxiav fetayd^ai xyv nuQotfiiav , i^ieii^ij noXXuxtg 
id dyyeia dvaxQinet i^ «i|. dXXot Jc (paatv int ziav ovr^ai- 
(fjOQiav Xiyea&ai did lo noXv yuXa (piQttv ids ^xvqIus aiyas' 
dfietvov (^h To nQiaxov. 

63 '^&i^vd Tov aiXovQov : in\ %wv xuxdis avyxQivovxiov 20 
rd xQeizTO) Tois ijxxoat diu fitxQuv ofiotoxr^Ta' (as li xis Htu 
yXuvx6if]Ta %6v aiXovQov TJj y1d^f]%>(i ovfi^dXot. 4. fAtaoynov Zenobius. 5. «V o)v d. G. 0(*«| idem. t}yo{tu- 

nfihoci^oiytjnhoi; X^osioWu». 7. i);ido;^<at? Fr. Marcianuiii. 10. oiofvd. 

12. iv Tot Xivoj Zenob. II, 14. 14. 6to{i&uiiiivoi<; d. 15. /«(<««?] 
tvtl)yfaiaq Diogenianus. 21. ^itoioi d. 22. ovnlidka. ideni : ovftfiuX- 
loi, Diogenianus, avftjiuXld, Suidas. 

58. Append. Provv. I, 36. l/&vv, rfj x^Q'' nQOiuyayovtu x«t*- 

59. Diogen. I, 100: Apost. 11,28. ^^'■^t '*'« ^V vV,"?* ''^ovio di owt)- 

.Vrs. XXX, 12. KotfitKoq^ V. Me— 0-o>q noiovwu vni OKOQniov nkijyij- 

nand. fr. inc. fabb. 214 Meinek. vuv xul tCm „Tih]yil<; vovv ^fiW»?*' 

60. Diogen. II, 1: Macar. VIII, {oXnn,i; B) , xa* fitjxfn nijoqnynv *£ 
80. AposL XVIII, 55 : Fragm. Marc. ixiitov rijv XfR'"- xf/p7/i «i r»; naQot- 
\, 10. App. Prow. V, 24. /<»« SoqoxX^i iv \ifnfiu(iao) 2,aTI>- 

01. Diogen. 11,31: Greg. Cypr. L (itx« Xiywv i'r av Monnt «A«r? 

I, 20. Macar. III, 44. AposL If, 23. nXtjyu<; tvotv iidunxaXoi;. "Eatt 

Ars. XXXVIII, 49: Scholl. ad Plat. xal XQirt] ofioiu' „iuv fit} na&tjq, 

Sympos. 378Bekk.: {tixO^iv^irf ov fit) fiu&t^i;*^ de qiia v. Macar. 

V i)nto<; tyvo) [Apost. XV, Ql.]'inl III, 44. lla&iov — iyvu)] v. (ireg. 

iMv /tnu To nuOfXv avvtiviotv ro Cypr. L II, 98. 

ufii'Htrt}fia. 't!nlro aiho iriQana(>oi- 02. Diogen. II, 33: Macar. I, 58. 

ftiu „0 uXttvi; nXtjytiq vuvv qivoti'^ Apost. I, 02. 

(B oi'o<t). 9i«ot ytiQ fiXtiu iiyxtor(ttv- 03. Diogen. II, 37: Greg. Cypr. M 

oviu, intiduv amtat] iw Xiru) luv U, 28. Macar. 1,47. Apostol. 1, 55. CENTURIA'1 11 

64 y/^vag eis nvQ: inl xmv tsXos o^v Xajti^avoVTOiv' 
nagoaov ar/vai Tctytota tipovrai. 

65 '^«Toy xavdaQOS /iiaievezai : Ta yaQ (oa rov detov 
dcpavl^ovGiv 01 ydv&aQot , inet oi deTOi tovs nav&aQovs 
avaXiyovoi' EiXtjmai r} naQoifda int twv neQinim6vT0)V 5 
rois nuQ avToiv ddtiit]^eiot ««i nax a^lav ttpMQOVfiivwv. 

66 *j4yq6s rj noXts: ini rmv naQavo/tovvtwv. *En'iyaQ- 
/los' *j4yq6v Tijv noXiv noiova iv, 

67 ^l Oidinodos dQai: inl itav dvstvyotv, 

68 ^i Xayuvoiv nQOs^ijitat : ini xtav /ir^dlv avvreXovv- 10 
toiv tj iutpeXr^aavtoiv. 

69 y4id(us iv ofp&aXjitols: /; oti oii tovs 6(pd^aX/uovs xe- 
xaxw/teVof ovK aidovvtat , r, oti tovs naQ^vtas aidovvtai 
ftdXXov oi dv&Qwnot ^ tovs dnovtas- 

70 *^yvoei d* dQayvtj naidttso^snat^evetat' &Qi- 15 
xlinaa yaQ ti&vtjxe nQ^s tov (p tXt dtov: ini ttov 
ano t(jjv idiwv tixrwv xtvdvrev6rto}v y naQotfiia. 

71 ulnaQnotsQOS dyQinnov: initdiv ftdttjvneroftivoiv' 
ytdxoives yaQ tr}v dyQiav iXaiav dyQinnov xaXovot Xento- 
q^vXXov ovaav nat [fi^] nXiov av^avofiivTjv nr^ydvov. 20 

72 "AQtt Mv s niaaris yevetat: Mvs ovofid [iattv] 1. u(fivuq] dqivu Diogenianus. 4. »uvOuqov\ xvXiovriq addit Zenob. 

I, 20. innru d. 8- noiiV Diogenianus. 13. xfnuxfofihoi] xtxofi- 

f*fvoi. Bodleianus. mn)ofTuq otiuvrfq Suidas. 15. TiuiSu f'(og d. 

16. rwv ytArfxTwv Suidas. 17. dno roiv] articulum d om. 18. 

finrtjv] niivii Macarius, Zenob. I, 60. 20. f*i}, quod in codice deest, 
e K inserui: v. nott. critt. ad Zenob. et Diogen. 11. cc. 21. ovofiu 

64. Diogen. II, 41; Apostol. IV, 69. Append. Prow. I, 10. 

56: Y. Macar. IV, 71. 70. Append. Provv. I, 1: Macar. 

65. Diogcn. II, 44 : Greg. Cypr. M I, 14. Phavor. 10,3. «Aristoteles 

I, 55. Macar. I, 36. AposL I, 50. Hist. Anim. V, 22 et Plin. N. H. 
Fabula ex qua adagium ortum, etiam XI, 24 nos docent', phalangia vel 
in Vita Acsopi 54, 32. Westerm. phalangios genus aranearum ita 
exstat. vocatum matres suas post partum 

66. Diogcn. II, 47 : Macar. I, 22. necare : de quibus locus hic poetae 
Apost. I, 16. anonymi intelligendus est:» Ku- 

67. Diogen.II, 51 : Greg. Cypr. M sterus ad Suid. s. uyvotT. 

II, 31. Macar. I, 59. VI, 24. Apost. 71. Diogen. II, 63: Macar. 1, 71. 
I, 63: Suidas. Disputat de pro- Apostol. I, 23. Ruta silvestris in- 
vcrbio Lassaulx de diris Graecorum telligi debet, de qua v. Theophr. 
disscrt 9. Hist. Plant VII, 6. 

68. Diogen. II, 52: Apost I, 87. 72. Diogcn. II, 64: Apost, 111,81. X2 DIOGENIANl 

TuQavxivov xov mJHxov , o^ nu%a lijv ivdtxuir^v tiit i«/s* 
ixatov I OXv/iiniudu\ 'OXv/tiniuoiv ivixijoe noXXui; iiXf^yu^ 
Xa/Htitv vno %<jiv uviuyoiviaiwv. nui %tg dir^yovfitvos ni()i 
uvTov iXeyeV "Oou inudiv 6 Mvg iv xfj niooi;. Oi di 
(faotv ojt five 10 ^wov i/ineotav eig tr,v nioaav xai «VfA-. 5 
tytiv /t»; iSvva/tevog dttvu %e nud^r^ tytixai tiXog diioQvi]oxtt. 

73 yjQxadiijV fi aiTeig: avty %u%Jtiat iiii rdiv /it- 
yaXa , ov /t7;v ov/i(fiQOVTa aijovvTar. 

74 'yino xainijg ini /S^/ia: ini tdiv ddQovig rolg /ityi- 
atotg iniyeiQOvvtoiV. fO 

75 ytXto.nfj^ tov ^ovv iXavv ei: ini tiuv /n] xatd X6- 
yov dno^utvovt(ov. 

70 Ano tbJv olneiwv uQyead-ai: i^ii %ojv iniytiQovt'- 
iiav dno ttav oiHtiwv ^Xdnteiv nui tovg itiQovg. 

77 'y/vt' dya&itiv dyu&i 6eg : ini tdJv tv naoyovtiim i5 
,, . «Vv^ div nQoevrjQyitr^aav. , - 

78 „ .,x ,V/yi /i,7jyu vij g & e 6 g dva(puveigf, ■^3^} iwi/ (fjtuvo- 
/iiv(ov dnQogd'ox7]t(og tig oa)tt]Qiuv. 

TaQavrtfoq o nvxr^q d: v. B in nolt. crill. ad Zcnob. V, 46: Phol. Lcx. 
s. ftiig : . . • onu Mvi; fv Ilioatj ' «.xo Alvo^ c o v TuQuvtivov nvKtov x«- 
r-.^^ xoig 'O Iv /iTi iii a IV u:iai.X('iluvco(;. 1. xunt d oin. tTil lar?] fnl ^o£(; d. 
2. fxuiov 'OXvfiTiKtaiv d: possis cliam fxftrCv '0).v/i7ii((.da Iv lliaj]: cf. 
Zenob. 1. c. : sed vidc Photium. 7. /jfyulo^v d. ov /<»/»'] xui nij Sui- 
das. 9. u7to Tjy? x. i. xo fiijftu B in noll. critt. ad Diogen. I. c. 11. 
Tov c Diogeniano et Suida adjcci. 16. iiv(y' wv tv TntofvriQy. d: nVd-' 
vtv tvfQytTTjriuv TiQoifQov Suidas cum Macario, nisi quod bic fVT^Qyirt/ 
ouv praebct. 17. InK^avfLc; Diogenianus. 

XII, 43. Ars. XIV, 60. Macar. II, 74. Diogen. 1,98: Greg. Cypr. M 

35. VI, 6. Usurpat Phot. Epist. 171 I, 74. Apostol. III, 65. 

MonL: fi 6( ao(, xul kijitfiv do^ui/ii, 75. Diogeii. II, 73: v. Suidas : 

iaTiu aoioxix flq ftuxQciv 10 nufjoiftiiT)- ^ireg. Cypr. L I, 21. Apost. 11,22. 

dtq ovvf/wi; f.n' tQyoti; (l<fo/ifvov,"^i QT t 76. Siniilitcr «^p' J',oii(ig (CQ/infhti 

ft V i; nizitji; ytxifcui. dicebatur et iItiq yQU/jfiiji aviT/i; : 

73. Diogen. 11,69 : Aposlol. 111,83. Scholl. ad Aristid. 194. nolt. ad 

Usurpant Alcxander Rhetor in Wal- Zenob. I, 40. 

zii Rhet. Gr. VIII, 446, qui epa- 77. Macar. II, 10. Suidas. Cl. 

nalepsis cxenipium poail: u; xal Macar. I, 5. . , ' • 

ivv iv iw xtiWf^'?' -^Qxudii/v ft,' 78. Diogen. il,84,; AposL 111,41. 

unfli;' o i' T o I. d 0)0 m, d m a m r ot Alludit Alexis Athen. A I, 226 B. Ys. 

y'«yi 7 !<: PhoL EpisU 175 : 'Aqxu- 19: ano ftTj/urfjq THiikovviti; imi;ini 

Hiuv ftt ulxtii;, ivTioi. uv Tti;, xnl ol .!?*ut : Anonym. in Craineri Anccdd. 

ft(i).a tlxuTiix; , 7iaQoi.ft(uoii}i (Iri/Q. Oxon. III, 206, 18: « di fioi ftn- 

f y (o di aoi d 01 ii> , ov id ii uftii- Quxioi yt ovit xal ovdindl i(fi iovitfi 

i;;f, ..likk' lintQ (7v iftXfl i) ilh']- ytoifti nnjOivit. rijv yivvv , ix ftt]X<i' 

Oim: Auctor incert. de iiguris •'/?, o </«'". ^'"'i ivivxuiv dnkiiata, 

vs. 5: Arcudiina petis ; immrnswn yik.: nlia collegil Wytlenbacliiu^ 

pvtis; hauil tribuam isiud. ad luliani (>ra(. I, p. 41 Schnef. CEINTIJRIA^?^. ^'H^ 

79 -*'' f';}^ 71 6 Aoyoff ^^Xxivov: i^it jmv (fXvaQwp na} jttnKQOv 
anciefvovTMV Xoyov. 

80 'j4 71 o n ivT e ciXXea&ai n stqwv eig okvt aXr^v : 
enl Twv dt' « naaypvoiv aiQov/itfvwv /LtalXov eaviovs efi- 
/SaXeiv eis Ttva yeiQova rj dvGKoXa. 5 

81 " Anas iyivos TQa^vs:ini iwv ^voxoXojv nat dvsiQonwv. 

82 'y^QyvQov XQfjvai XaXovoiv: inl Ttov anui8tvT0)v 
f.ilv , did nXovTov Se naQQi^oiaCo/ievwv. 

83 ^AQyt) de toi t/ftt'tfv n aVTOs: Ttves fiev t%v naQoi- 
fiiav eTa^av int tmv eis Ti nQOKonToVTOiV- KXeaQyos ^e 10 
avtt^v evTev&ev (ptjotv eiQ^^o&ai' naQa jiatiedatfioviois t(uv 
naidoiv 6 nQeo^vxeQOS ttjv ^aatXiiuv Sttdey^eTq Tdv^nuTQos 
TeXtVT^fjaavTOS. 'jtQyeicc ovv ttj ^QtOTod/^fiov yvvatxl ye- 
yovaoi di$Vfioi xat tov dvdQOS TeXevT r^aavTos ^ovXofiivf] 
afKpo) Toiis naidas ^uaiXevetv , IlQOxXia xai EvQvad^ia, ovx 15 
eidivat (l(faaxev , onoTeQOS «vtoJi' nQto^VTeQOS eitj' tiTa 
iQO)Tf]&ets o &e6s etnev aQyrj naVTOS ijfitaV SijXixiv 
oTt dfi(po) dti /SaatXsveiv , fieTsyetv de exaTeQov Tf/S doytjs. 

1. ^AXnivoov Diogenianus: male. q>XvuQ(t)v\ tpkuvQov d: (fXvagoiivTwv 
Suidas. 3. Obscurum est trjv okvtuIijv : Suidas iq xv/tu in ejus lo- 
cum afferL 5. tl'<; rivu xx A.] fi!q riva dvqxoUav idem. 8. (*\v ex Dioge— 
niano inserui. 9. St ri d : v. Philonem in ann. ad h. 1. : df roi Dio- 
genianus cum rcliquis om. 11. uvx^v^ uvtuv d. 12. puoiknav d. 

13. 'AQioTod^ftoj d. 16. TtQiapxitfQog iVi^^ nQfapiiriQft d. ■{ 

79. Diogen. II, 86 : Macar. II, 26. Praeccps aeni spccula de montis 
Aposlol. III, 39: accuralius expli- in undas Deferar ; extremnm hoc 
cant Scholl. Plat. 422 Bekk. : xnl mtmus morientis habelo , ubi v. in- 
rovTM Tov'Alxlvov dnoXoyov ivrav&u terpp. , et Plin. N. H. pracf. §. 29: 
■n.uQnXT](ff>ui (fufifv, Tj ioTi Tov Odva- ceu vero nesciam , adversus Theo- 
Ofo}^ vi/.vut , xal T« fv ufidov {}(u- phrastum , hominem in eloquentia 
fimra , roj ■^ivyovi.Mj rmv o^payiojv tantum , ut nomen dimnum inde 
XQjjou/^fvov u'ifi(tTt' o&fv xalfl<;naQ- invcnerit, scripsisse eliam fcminam, 
oifiinv naQtXjj(f&Tj ro toi' nfQt twv et proverbium inde natum, suspcn- 
IV A'ldov Tt Xfyovra Xfyfo&ai 'AX- dio arborem eligendi: dicit 
xivov Xfytiv (inoXoyov • iIvrdaQurfivf- Leontium merelriculam : Cicer. Nat. 
THt ovv roj rov AXxivov Xoyo) vro Deor. I, 33, 93. 

rov 'Odvaofojq (itj&ivri. o x'no rov 81. Diogen. 11,87: Greg. Cypr. L 

'Hqoi; ' nXyv ixft ftfv 6 'AXxivoog I, 22. Apost. III, 63. 

71^)0? flnrivrjv vnuxfirai [iXtnoJv xal 82. Diogen. II, 93 : Grcg. Cypr. M 

rQVifJjV fvruv&u dt ytvvdduq rii; I, 29. Aposl. III, 93. 

o 'Hq laio()rjr(u xul noXffuxoq xal 83. Diogcn. 11,97: Macar. II, 46. 

xrX.: cf. Aristot. Rhet. III, 16, 7. Apost. III, 91. Quis fuerit pro- 

Nitzschius Ann. ad Hom. Odyss. verbii auctor, nc inter veteres qui- 

T. III, p. XII. dem constat: ad Pylhagoram rettu- 

80. Suidas. ComparatErasmus lit lamblichus de V. Pylhag. c. 29, 
III, 2, 63 Vergilii Eclog. VIII, 59 : p. 342 Kiessl. , ad Hesiodura Lu- 14 DIOGENIANI 84 ^Aaxov datQEiv: ini twv dvo}JT(ag afpoSQa ii noiovv- 
TWV ^ Inl %(av vneQ^oXtxwg uivit^ofuvoiv xivdg. 

85 "Avt^s X.6(pos' ini ituv orpodQa avfitpoQaie ivtoirjii- 
vwv Hai xa&^ vneQ^oXiijv. 1. 6ai()ttq Diogenianus, df^itq Macarius, alii. 3. "yiQyox'i; koqoq 

cuni eadem fere expiicatione Diogcn. 111,10 profert cianus HcrmoL §. 3 : uterque male, 
ut in nott. ad Diogen. 1. c. indica- 
tum est. Hinc laudamus Polybium 
V, 32, 1, de auctore nihil certi 
decernenlem : dicit enim : o l f*iv 
y«(> u (} X atoii rr/v UQX^i* 7j/*iov lov 
:iuvTo(; livut <fua>covrfq, fifyimrjv nuQtj- 
vovv nouia&ai anovi ijv iv fKuaToiqvnlQ 
Tov xukmi; uqIho&ui. Clearchi deni- 
que sentenlia , sine dubio cx cius 
iibro nfQi nuQotfitiHv huc translala, 
sapit scriptorem nova et lectu iu- 
cunda, licet certa fidc careant, in 
vulgus spargere non detrectanlem. 
Saepissime adagio utuntur scripto- 
res: Philo de Agricult. p. 319, 30. 
T. 1 Mang. : iiQ%t} d\ o)(; 6 twv nu- 
katijiiv JLoyoq , rjnt.av tov navToi' 
wg uv nnion nooi; to t^Ao? uq/iaTn- 
xfv, 01» (A,ri nQogytvoftfvov xai to u(1- 
^uaO-ui noi.Xaiiti; /tfyuXu noXkovi ffiku- 
rpfv ; id. quis rerum divin. haercs 
p. 489, 25, T. 1 Mang. : T//va<s di 
xul intaTrjnatq , oi' ntjyr) xul (ji^u 
)tut Offiiktoq Kul ft T» ui.ko n{>fi;llv- 
rifjui ovofiu uQxtji; vnoxttTUt tj if>v- 
a*? , // 71«*^' fnotxoJofiftrui ru &tii>- 
Qrjfiaia, i^vatmi; d\ firj nQovnoxttfii- 
vrji; , uTfXTf nuvTu. 'Evrtv&iv f*ot 
doxii Tii; *i'oTo/ws ilnttv' 'Aox^] 
6i Tot tjfitav nuvToq. EixuTun; 
ovv To Xoytov uvi&rjxtv nQoi; unuQ- 
Xiii; Tw tjytftovt O-fui : Theodor. Me— 
toch. Philos. et HisL Miscell. c. 11, 
p. 84 sq. Kiessl. : xul ntjv unuvTn;, 
oaot xui tjqIuvto Ttvoq fi'Qiat<t)(; y 
Tix*y<; 7 fntaTijftyq , ovx iaxov ufti- 
).tt xul tli; Tikoq txavotauaO-ut , ort 
ftif <)* niifvxf 10VT iitivat oxiiioVf 
i/x; ini navTOiv inrt nQuyfturoiv oqHv 
Toiv uno rev nuvroi; uiiivoi; tl^ vvv 
tVQrjfiivoiv *l5 To xoivov uv&Qoinot^, 
Kui uQXr/ vrjoiv ij nuQotfiiu nnv- 
ru( iffitav: Hierocles in Medicinae 
Veterin. Libb. 11, p. 172 Grjn.: 
'Ua io3 o<i ftiv rjfitav tov nav- T o s qrjntv fCvat t tjv u q x t/v, nQo- 
TQfnillV oiftui xui dtu ToiiToii ToJv 
uQioTwv intTrjSiVfi.uroiv linTfa&ut, ws 
Tot? yt UQ^Ufifvotq fj r/fttotiui; rjdtj 
nQorpvaftivov rov anovSuafturoq. ov 
nokkov d\ o'vTo? Toi' Tjy; rjfttofiui 
ftoiQug nkiiovoq oftoiq 6tt tov Xttno- 
fiivov nQog tijv tov navroi; avftnkij- 
Qbiatv: alia collcgerunt et dictcria 
similia contulcrunt Boissonadus ad 
Marini V. Procli 137. Obbarius ad 
Horat. Epist 1, 2, 40. KXiuQxoq xtX.] 
haec Clearchi disputatio aliundc 
non nota: in rem cf. Herod. VI, 
52. C. O. Muellerus Dor. I, 90. 

84. Diogen. 111,3: Greg.Cypr.M 

1, 66. Macar. II, 50. Apost. iV, 9. 
Ad explicationem , secundo loco a 
Diogeniano propositam, acccdit Solo 
apud Plut. Solon. 14: ^&tXov yuQ 

... j4 a XO i; VOTtQOV dtlfuQ&Ut. 

xuntrtTQlqi&ut yivoq, i. e. 6ti)ii.Q&ut 
o/aTf ytvia&ui ilaxoi;, ut explicat Co— 
racs ad h. I. : alia codcm modo cx- 
plicanda adscripscrunt Schacfcrus 
ad Gregor. Corinth. 533 ct Nitzschius 
AnnotU ad Hom. Od. X, 19, T. III, 
p. 92. Cetcrum codcm sensu Ari- 
stophanes ftoXyov utvttv dixit: v. 
SchoII. ad ArisL Equitt. 959 ct 
Bergkius in Meinekii Com. Gr. II, 

2, 989. 1067. 

85. Macar. II, 50. Ars. VI, 5: 
Eustath. adHom.n. 7', 128, p.ll75, 
60: if^uai ifi tii; JXiov xuitvtjvix&ut 
Qtifttauv Tt^v ytirjv, Jto xui"Arr]^ 
Xoifoi ixtt, ov o Ai'xoifQO)v ftiftvr]- 
TUt. TovTo di uaitiax; ninXuniut dtit 
Tuf fttyuXui; urui; , ui; tx Jtoi; ot 
TQoifi; init&ov, oiv tvixa xui 'JXtui; 
X uxOi V [v. infr. II, 93.] ntnuQot- 
ftiuaTut: id. ibid.y^, 591, p. 157,7: 
o&tv xui Aoif oq "A T rj i; iv J'Qoia 
nuQit AvxoifQOvt, Vv&u vnu /ftoi; ixtivrj 
tQQiifrj , W5 xui iv roti; An i oiv oi; 
Mui 'Uq od laQov drjXovt ut. Et fuit CENTURIA iL 15 86 '^««ixoff /liXQtvs': inl tov iiiGTOtmov xcti dXfj&e- 
OTccTov' nagoaov ol *^&t]Vcciot dXfj^etQ' 

87 'u^Tsvhg oQu uoneQ ^«?| ttjv ■d-ciXaaaav: ini 
%(av (piXijdbvuiv' wsnsQ rj «/§ ^r^v d^aXaoaav. 

88 'yl(p evve s ti^v vnsQav % 6v nodaSiiaxovatv: ini ^ 
r vtav td dvayxaia naQaXeinoviiov, ta nsQtua dh nQo%i- 

* fmvtav. 

89 'j4(pQodl%i] vv T id-VHsv: int tuv dyaQtattav xtti 
dvenafpQodiTtav j naQoaov ytipQoStft] vq ov &veTat. 3. oiifcq Diogenianus cura reliquis : «t' hoQ^ d. wa:jfQ — &uXaaanv 
Diogenianus et Apostolius ora. 4. qtXijSovvTMv nalv Diogenianus cum 
riftoifihMv Suidas: v. Eustathium. naiju 'YntQidi] addit Suidas: y. an- 
nott ad Apostolium. "Axij^; Aofioc nomen antiquissimum 
Troiae: Hesych. s. Axi,6ko<foi; — 
scribe ^Acrjq Ao^o; — ovTuq to 'Ikiov 
fxaXitro n(toiTov : hinc Lycoph. Cas— 
sand. 28: /; d^ tv&tov a;(uaaou /3«x- 
Xftov OTo/xa , "y^Tjys an' cixQfav pov- 
nXuvoxTtaTwv Xogxov, Toioiv^ uji 
"(,'X^'> '/(?/?' 'Akf^ttvSQU Xoyo)v, ubi 
SchoU. Bachmanni: uno t(ov t//? 

TQoiut; noQVqiibv' tOT* dl oQoq TQoiuc,, 

onov intatv y "Attj : uberius expli- 
cat rem Tzetzes ad Lycoph. 1. c. : 
add. ApoUod. III, 12, 3. Stephan. 
Byz. s. "IXiov et cf. Heynium ad 
ApoU. 1. c. C. O. MueUerura in Er- 
schii et Gruberi Lex. univers. s. v. 
PaUas p. 106 et nott ad Diogen. 
III, 10. Simili modo Empedocles 
apud Synes. de provid. 89 D «t^? 
Xn.fto)va terrestrem daemonum ex- 
sulantium sedem vocavit. 

86. Diogen. HI, 11 : Macar. 11,61: 
AposL IV, 26. 

87. Diogen. 111,8: Macar. 11,56. 
AposL IV, 18. Diphilus Athen. 

VI, 236 B: dz fviq Jt TTjQoi TOll /tu- 

ytiQov Tov xunvov: Plularch. de recta 
rat. audiendi c. 13, 44 A: puQVf; 
/liv yuQ uxQoariji; xul fpoQTixoq o 
nQoi nuv uTfyxTog xul itTfviji to 
Xfyo/Afvov: Lucian. Ilevivisc. §. 30: 
uTfvfi; uno(}Xfno)v : ibid. §. 46 : «'» *- 

vtQ ([jXtnfv Acsop. fab. 114 Schu. : Cicer. pro Flacc. 11, 26: iudices vos 
oro el obtestor, vt tolam causajii 
quam viaxime intentis oculisut 
aiunt, acerrime contemplemini. 

88. Apost. IV, 51. Suid. 8. (i^h- 
-ifq. Eustath. ad Hom. Odyss. E, 
260, p. 1534, 5: ol df naXutol t)jv 
vntQav axoiviov fQ/».T]vfvauvTf<; xtQU- 

TOq TOV XUTU TOV lOTUV O) UvifTUl 

xul ^iuTfivfTut , nQoffifQovat xui nuQ- 
oi/iiuv int twv u /tfv dftixftv uiptfv- 

T0>», « if /XTj dtk XQUTOVVT0)V , To 

u<f> fVT t q Ti^v vnfQuv t ov noS u 
dtoixovatv' i/yovv uiptuai, /*iv tu 
dvuyxuta , nQort/ioivTat df t« /tj/ 
nQOfQyoV ol df uvroi xul uX^wg, 
imfQuc; qtuaiv , rj t« *x toi~ uxqov 
Tjji; oO-ovtji; f^n/t/thu a/otvia ij Tovq 
TQoxiXot^q: cf. Apost.VI,76 ibiq.nott.: 
SchoU. ad Lucian. Dial. MortL IV, 
1 : yiyovf di xai dno tovtov ^vniQu] 
nuQoi/tiu fniTiJv u dti i/ftv ui/ftTO)v, 

u di /tt] J^r xQUToirvTO)^ , ubi antc 
v. ini ipsum proverbium excidiU 

89. Apost. IV, 58. Quamquam 
Veneri sucs non imraolari Dioge- 
nianus post Aristophanem et alios 
contendit , v. Aristoph. Acharn. 793 : 
uXX' ovyl xotQoi; TilipQodiTtj &viTut, 
ubi V. SchoU., eiusque sententia 
vcrbis Cornuti de Nat. Deor. c. 24 : 
vg ^Kt Ttjv uxuO-UQniuv ttXXoTQia uv- 
Tiji; tlvttt iJoKti, defenditur: tamcn 16 DIOGENIANfl> 

90 ^AyaQ%>iyio) ovoi: ini tdv via&QWV Hui fi€yu)Mi. 
9l' 'j4^6Xq>6e dvdgl naQeit}: oti nQOTiftijifov toi'^ oi- 
icetove inl /^oyj&eiav. 

92 y/vXt]T ov filov Cvs- inl twv i^ dXXoTQiwv fiiovvTMV- 
nuQoaov ivittijQOVVtes ol «i'A»;T«/ tove &vov%ue f| tvrt- 5 
Xeiue iC^v evtev&tv eiXijnrai y naQOifiia in) riav naQaoiTtor. 

93 AvToe avtov ov %Qi(poiv xvvae TQefpei: int iditv 
unoQovvtav filv , ixtQove dh tQtcpeiv inayyeXXoftevtov. 

94 yJvToe e'(pa: inl tmv avaqeQovttov ini tiva niatewe 
a^iov. ^^ 

95 'j4not ia ete XoiQe 'y iyuQXa: oiov thv yatecpayee, 
anodwaeie nXeiova. 'Eni ttav avv toie dkXotQiote oie i]Q- 

naaav nai td tdia nQoeC,r]fiiovfievtov «<«/ dnovaitoe avtu 
nattt^aXXofievwv. 
96-:;, 'ylTZuyixe Novfir^vita avvi]Xd-e: fiifivijtut tavrtje 15 3. fic; ^oTj&fi.uv fv xttiQiu nt^ioruaffoq Suidas. 4. Diogenianus de- 
sinit in y. ^iovvtmv: reliqua habct Suidas, omissis tainen vt. fvTtv&iv 
xtA. 7. uxhov oii — r(if(fti Suidas : Diogeniani verba cx nostro 

loco restituenda sunt. Antiqua lectio esse videtur : «i'to\- atuvrov ov r^t- 
<fO)v tivvuq r(ti(pftc;. 8. xart:iu}>ytXXo/4.fvo)i' Diogenianus. 9. i(f'tj d. 

u Xfyovaiv post dvu(ffQ6vr())v inserit Diogenianus. 11. mv d oni. 

12. ^tA/oi' d. Suidas explicat : ItiI riuv fitll^ovu rifioxjiuv o)v tjiuuQrov dtdor- 
iwr. 15. «TTttya? d: et sic etiam infra. 

ab Argiyis sues Veneri mactatos 91. Diogen. 111,29: Macar. 1, 29. 

Callimachus, de quo y. Heckerum Aposlol. 1, 36. Usurpat Firmus 

Commenlt. Callim. 39, testificatur Epist. IV in Muratori Anecdd. Graec. 

apud Athcn. III, 95 F: ori d' ov- 287: (tdtXqo.; u, n., (ftjal rovro dt) 

% 0) <; A(f.{)oditr] n; &vfrui fi(tQiv()fi: rd rov Adyoi», o)q t^; (fjt'oto)i avv- 

Kullifiu/og fj Zi]vo6oro(; iv loroQi- r(>c(f>ov xul -yvtjaiuq (fiki(((; nuQt^o- 

Koi? xinofiv^/tuai YQ(t(f o)v o)df', » Aq- fitvtfg unoXuvaiv. 

yfioi 'A(f>()odirTj vv &vovai. y.ul rj 92. Diogcn.III, 14: Greg. Cypr.M 

foQrt/ xu).flr(ti 'YarijQiUK; idcm ex I, 67. Apost. IV, 33. 

Antiphane de Cypriis docet Athen. 93. Diogcn. III, 17: Greg. Cypr.M 

L c. ct omnino hoc animal ad sa- I, 72. Apost. VI, 44. Manl. 1'rovy. 

crificium pracbitum Deae gratum ac- s. uvior, 

ccptumquc fuissc, ex Strab. IX, 5, 94. Diogen.III, 19: Apost. IV, 39. 

17 p. 438, aliis, v. nolt. ad Macar. Usurpat Michael iVcuminaU Monod. 

11,70, ccrtum vidctur. Aliis vero in Eustalh. 93 Elliss.: x«t o rt «»• 

Diis porcos immolatos esse nolum (pOtylotro (Eustathius) (fO)VTJxiq fon 

rst: V. .\then. IX, 396C. XIV, 657 A. &tiu , .. x«» oJ? roVq HvOuyoQtxoti 

Varron. L. L. V, 97. Adagio io Avr o(; t'(f>uro nQo(iuXi.o/ttvo(;. 

fabula ansam dedissc vidctur: v. 95. Diogcn.III, 32: Greg. Cvpr.M 

Heusinger ad Aesopi fab. 230 Fur., I, 68. Aposl. III, 69. 

220 Schncid. 96. Suidas: 'Arruyu^; vov/tT]vi(t): 

90. Diogcn. 1,26: Hesych. :'-^/«p- nuQot/du inl rwv ": cf. nott. ad 

vtxol ovoti iTii Tw» ftfyulotv oinox; Diogen. VIII, 18. Macar. VII, 90. d 

^tltyov; cf. nott. ad Apost. 11, 90. ).oyoOirT]c;] "citalur Simeon Mcta- CENTURIA I. 17 tijs TiKQOfjitias o Xoyod-ezi]S iv xals avtov jnstaq^Qccaeotv 
eis Tov ^iov lov dyiov Z%i:(pdvov xov viov. 'JEl loroQias 
totavTr^S' ^ATtaya.s tis OezTaXos tcai Novpr^vtos KoQiv&ios 
dta^6f]roi ini naxia yeroftsvoi (piXiav tiqos dXlf]Xovs ionsi- 
aavzo' eiXt^mai ovv y naQotftia ini dvo novr^QMV ovvsXevoei. 5 

97 yjfidov nQioKTw nsQtnioo is' ini twv HaraQwjiiivcov 
Tivi. 

APXH TOT B. 

98 BdiQayos 2sQi(pioS' int %(uv a(p(liVOiv' naQooov ol 
iv 2eQiq}0} rjj V7j0(i) ^aTQayot HOfiio&ivcss sis Szvqov ov 10 
(pd-iyyovTai. 

99 Bv^ivt] naQQ7]a ia: ini rdv 0(p6dQa nsnaQQt]otaaf{i- 
imv ano Bv^ivov tov Iloaeidtavos fis%d naQQt]oias dsl 
dtaXsyofiivoV' 

100 Bios i^t]vXt]fisvos i in\ i<Lv dyQfjOrojv' dno fisxa- 15 
(poQas t^v avXtav, ot oxav ovvtQi^dJoiv , i^rjvXija&ai X.i- 
ysxai' sv&tv xai' Novs naQslf]vXt] fiivo s» 1. nuqoininq\ (laqniQiui; d. Ex hoc loco lacuna in Suida s. «r- 
Tuyuq cxplenda est. 6. Inl — Tivi] rf^Aov Diogenianus. 10. ■trjvrjaia 
et KofiioOhrn; — Hkv^ov Diogenianus om. : v. ibi nott. critt. .SxiJ- 
qov d. 12. BviiTjvi] d. 13. Bvi^Tjvov A: v. nott. critt. ad Zenob. 1. c. phrasta. Est autem interpungendum 
uti feci, non quemadmodum in 
codice sentcntia continuatur, ut 
crederes Metaphrasten non tantum 
proverbii sed et fabulae cui origi- 
nem debet meminisse. Non est ita. 
Quoniam Graece quantum scio Ste- 
phani junioris Vita nondum edita 
est, illam in praestantissimo et anti- 
quissimoVindobonensi codice evolvi. 
Hic habes locum. Sermo est de 
Constantino Copronymo deque Ana- 
slasio patriarcha Constantinopolitano 
ab ipso creato: Oj-tw? ovv owSqu- 
fiovatjq T^? ()vnu()(lq Tuvrtjc; dvudoq 
Kul Tovro ^t) ro rliJo/uivov, avvtX&ov- 
TO? Arruyi^i NovfiTjvio), yQU/u/^UTtt 
xaru nuauv nokiv icpoiru xul inug- 
Xiuv xtA. (Codex Ms. Vindob. XX, ijv avvfi.d-fiv 'yirTayaq A^ov- 
fiTjvLio nfnuQoifiiuaraif ovtm xal 
avftqxuviai Jai.fiovio)^fig. Ad senten— 
liam cf. infr. II, 26. Macar. VI, 20. 

97. Diogen. II, 43: Ars. I, 46. 

98. Diogen. III, 44: Macar. II, 
77. Greg. Cypr. L 1, 66. Apost. IV, 77. 

99. Zenob. II, 63. 

100. Zenob. II, 64. Diogen. VII, 
44: cf annott. ad ApostXIV, 36^. 
AdhibetLeo Diacon. V, 51 C Haas.: 
tva ri ndvra fifTQOj xal aru&ffZ 
QV&fiiL,(av ru au , /9acrtA*i", w? axQi/i^ 
oru&nTjv ftvui Of «ul xttvovtt aoxpQo- 
avv7j<; fv&vrarov, nuQOQuq uvdga ytv- 

VUZOV OVTb) Kut VfUVlXOV , UQtTlQfTli] 

Tf xnru T«? fin)(ug Tvyxuvovru xal 
uxuTuymviarov , fyxvkivdtla&ui, rw f. 170).» Bakhuizcn van den poQpoQO} roiv ijiovMv xul piov (tt- 

B r i n k. Respexit proverbium etiam 

Eustathius in A. Maii Spicil. Roman. 

T. V, 313: Kul flalv uItj&ok; xu&u 

avvfXfitaftq (InfvxruXui xnt tffvxrului,, 

onoiu xut tj idjv nov)jQfvoftfvo)v avv- 

aymyi), oj; vuAAfi Juptd , xat xa&^ rudio')Xfiv n aQf^Tjv Xri (ifvov xui 
(ivfrov, 0(fQty(i)VTU xat avrijvTJjg TjXf 
xiaq uyovru rrjv uxfitjv, xat tuitu 
aihuvfrptov Tov Oov ntqiijvorn XQu- 
Tovq, kttftnQ(t.v Tf Tov yivoix; tXxovra 
ri]v OfiQuv; 18 DIOGENIAISI 1 BoiwTtov ove: ln\ 1WV ilvaiodi^TMV nal anatdtvTtov' 
eig TovTO yag iaxwnTOVTO o'i BomToi- 

2 Bovv ini yXufoa tjq: inl jwv /iirj 6vvafisvo)V nuQQ^- 
Gid^io&ai' eiX^nTat Shxat int Twv(^id dwgodoxlag rjavyaCovrcov. 

3 BaXaov (pev^eaS' a t oietj ent twv xaxor Tt dgaadv- 5 
^tov «al otofiivtav ix(fvyeiv. 

4 BaXX ig v^wq: ini twv oXe&QOV a^ituv' otov naTa- 
novTtaov' toiovtov xat z6' /SdXX' ig xoQaxag, fidXX' 
eg q^&oQOV t6 de ^dXX' eg fiaxaQtav inl xuAw. 

5 Bovg ini ataQw: ini twv r^Svn a&ovvTwv t aTT o fievi;. iO 

6 B ovg vn6 ^vyov: ini twv del fioy&ovvTtov. 

7 BoQ^ oQM V dwQ XafinQ^v fitalvtav ovnod^ evQt';- 
aetg notov: ri naQOifila ini iwv td ndXXtOTa TOig ai- 
oyioTOtg fityvvvTcov. 

8 BaTQayotg olvoyoeig: ngog Tovg naQeyovTag Tavia, i5 
d)V ov yQrj^ovatv ol Xafi^avovieg. 1, (ioioToiov d: V. nott. crilt. ad Dlogcnianum. 2. Boturoi] pionol d. 
4. dojQodoy.tov d, 5. ftdXXwv d, Apostolius. 7. *i? rtfo)(j Zenob. II, 72 ; 

cf. nott. ad Apost. VI, 56. 8. toiovtov xtA.J Diogenianus om. 9. *t? 
MaxuQiav Suidas , qucra vidc. xukoj] cxcidissc nonnulla verba vidcn- 
tur: V. Zenobium. 10. Addit Suidas: tJ inl roiv iI).qovvto}v ^ xal d'nx 

(fifiov in&iitv xo)Xvoftivo>v. II. vno] inl d. 12. ov no&fv (tTJan? d. 

16. XQ^^°^"^^ ^' 

1. Diogen. III, 46: Apost. V, 16'. nuvvuq uvtov<; xul nontq ovdtv vn\n 

2. Diogcn. 111, 48: Grcg. Cypr. '«"^wv XfyH M II, 49. Mac. II, 88. Thom. Ma- 
gist. 55, 7 Rilschl. : 7) fiovg, ovx o 
povq. uijafvtxwg di fiovov To»' r^? 
nuQoifiiag fx(fiQoniv povv , oiov to»' 
p ovv inl Y Xo>T Tt]<; <p iQti: cf. 
Apost. V, 7 ibiq. v. nolas. 5. Diogen. III, 53: Ars. XIII, 19. 

6. Diogen. III, 54: Aposl, V, 6. 
Ad sententiam cf. Macar. V, 6 : Cic. 
de N. Deor. II, 63, 159: boum ... 
cervices nalae ad iitgum. 

7. Diogen. III, 55 : Grcg. Cvpr. L 
... ^- I, 68. Macar. II, 84. Apost. V, 14. 

3. Zenob. II, 71: Apost. iV, 83. «Verba hacc Aeschyli Eum. 680 ad 

4. Diogen. III, 51 : Grcg. Cypr. L immutationes in Areopago conslitu- 
I, 67. Macar. II, 72. Apost. IV, 84. cndo ab Ephialte inlcntalas apte 
/9a'AA' — xoQuxuq] Zcnob. II, 77. relata a Doederlino (Progr. Erlang. 
(iuXX' — v^J^o^iocjMacar. 11,71. Apost. 1820) colorcm rcferre videntur Py- 
VI, 65. VII, 95. Ars. XII, 75. flttXX' thagoreum, collata Lysidis cpistola 
— nuxuQiuv] Apost. IV, 72. Vulgo ap. lambl. V. Pyth. p. 75: iyxiQvuvn 
idem quod »»? ildov cxprimere hanc yuQ ij&tat TfTUQuyftivoii; xal OoXt- 
formulam grammatici statuunt: v. Qoiq &fo)Q^fiuru xul Xoyovq &tiovi;' 
Apostol. I. c: add. Photius v. f? xuOuntQ »» Ti? tlq tfQiuQ (iuOv ftoQ- 
oXpiav. W5 II? fiuxuQiuv' to tlq fioQov nXiJQti ^yj^iot xu&uquv xui 
ytl<Sov: sed bono sensu olim usur- dindtt; i'cJwp • ro»» rt yiiQ [ioQiloQov 
patiim hoc dictum csse, annolavit ilvtruQuli xul to v6o)q t/ifuvtofvc : 
Zenob. II, 61 fin. Vsurpat lulian. Waizius ad Arsen. 146. 
Caesar. 333 A: (iuXX' tli fiuxuQiuv 8. Diogcn. III, 57: Macar. 11,75. 
tlntv o Jtovvaoq' ininxotnxttt; nv Apost. W, 78. CENTURIA II. 19 9 BatQccybj vSiaQ, wxi , FaXfj OTsaQ: int zwv Tavza 
diSovTov , ols yaiQovoiv 01 Xa/t/SdvovteS' APXH TO r r. 

10 rvoi&t oaVTOv: dnorpd-Eyfid iori 26Xiiovos' TUTTeTat 
dh ini TdJv vnsQ Sivafdv xojtina^ovTMV. 5 

11 FQavs ^ aitysv si: ini tojj/ 7iaQd ttaiQov Tt noiovv- 
Twv viais yaQ nQtnei t6 ^aytyevf.iv, 'i^yovv t6 yoQsvetv. 

12 riXcos ovyitQOva los' ini Ttav dxoafims xat dTaxToos 
^iovvTcov Ttvss yaQ ardxTtos ysXwvTss Tas ysiQas ovy- 

XQOVOVOt. 10 5. fnl Twv vnii) 6 tlat n. Suidas. Addit idem: fvoi&i a av r 6v, 
xul , To V o m a fi u rt UQ u-/ u Q u^ov : TiKQuyytkfiuTU lIi/O-i^xu. rovrf- 
axi, T^c Twv :ioXXwv rfoj;^? vtkqoqu y.ul TtuQu/uQuTTf fijj rtjv uXtj&tiuv, 
uXXu To vo/iia/xu : eadem e V edita sunt in Append. ProYT. I, 81. 6. 
XOQfVfi Suidas , ex interpolatione , ut videtur. tiuq' mquv Diogenianus 
et Suidas: nuQu xatyov etiam Zenobius. 7. vtuiq xrk. Diogenianus om, 
TiQiTifi. To ;^o^*»'ftv» Zenobius II, 96. 8. ytXojq avQuxovaiog d, y. ax>y- 

xQOTovatoq Suidas : y. avyxQovatoq Apostolius. 9. ptovvTtov] ytXotvTmv 

Apostolius. TH? /ftQug ij rovq Tioduq Zenobius. 9. Diogen. III, 58 : Greg. Cvpr L. 

I, 71. Macar. II, 76. Apost. IV, 86. 

10. Greg. Cypr. L II, 76. Macar. 
in, 3. Apost. V, 55. De auctore 
sententiae disputat Schol. ad Plat. 
p. 383 Bekk.: ktyovat 6f ol f.ifv Xi- 
Xoivoq itvut To UTocp&fyfiu , ol df 
Afi^voi; [Aoi^ioq Sieb.) tvvovxov n- 
vaq vfOJXoQoV 01 df ifiuatv oxt XiXoi- 
vo<; fQOftfvov Tov &fov ri ttTj uQiarov, 
tlntv T) Tlv&iu To y V ot & t a u\'t 6v : 
aliter iudicant SchoII. Ven. ad Hom. 

II. /^,53: oioq oiv, q>t]ai , rivu xivoq 
iaTfQTjauq, ovx uqu Xikotvoq, ox; 
vrtoqiuivtTui , doyfiu ro yvotOt auv- 
Tov, tlXX' 'OfitJQov: Chiloni tamen 
a Suida v. yvoJOt adscribitur dic- 
tum , eidem et Thaleti ab Maximo 
Sermon. c. LVI Combef. , Thaleti 
ab Arsenio lon. XXX, 99 [p. 292 
Walz.] , Soloni ab Ausonio in Ludo 
Sept. Sapient. : alii aliter: v. nott. 
ad Append. Provv. I, 80. Usurpant 
Menander Thrasyleonte Stob. Flor. 
XXI, 5: KUTu TtoXX' uq' lariv ov 
xuXotg ftQTjfifvov To yvoj&t auvrov' 
/Qtjaifioiifoov yuo tjv To yvw&i tov<; 
uXXovq: idem apud Diog. Laert. VI, 83 : Dio Chrysost. Oratt. IV, 160R.: 
01? yuQ uy rovTO rcQmrov TtQoqtTUT- 
Tfv o AnoXXojv ojg /uXtTtotTUTov 
fxuaroj , yvoJvut tavTov: Philo de 
Virtutt. 555, 42 T. II Mang. : nXfov 
fq)varj&t] Tov fitTQiov rojdtXq>tx6v 
yQUfiftu ov Jtfyvot , ro y v ot & t 
auvT 6v: Arrian. apud Stob. Flor. 
LXXX, 14: ftjj Tt ojTv xul rd iv 
A t Xifotq nuQuyytXfiu nuQtXxov 
iari, To y V oj & I, auvrov\ Tovrn 
d\ fjttv ov qirjat. Tig ovv tj Siivufitq 
uvTov^ fl XOQtVTtj rtc; nuQrjyytXXt ro 
yvoivut fuvrov, ovx uv iv rij TiQog- 
ruitt nQoqttxi roj intarQuqijvut ; locos 
Christianorum v. in loann. Damasc. 
Sacris Parall. y, 2, p. 400 sqq. T. 
II. Opp. et cf. Karstenii prolusio- 
nem dc effatis delphicis fitjdtv uyuv 
et yvoi&t afuvTov, insertam Symbo- 
lis literr. Batavorum T. II, 57 sqq. 

11. Diogen. III, 74: Greg. Cypr. 
M II, 53. Macar. III, 1. Apost. V, 
59. Huic cognata proverbia Mei- 
nekius Com. Gr. Fr. II, 1, p. 268 
composuit. 

12. Diogen. III, 76: Macar. II, 
96. Apost. V, 28. 

2* 20 DIOGENIANI 

13 rkctv^ 6tg 'j^d-yjvag: s^i twv dxQfjaTOve iftnoQlag 
dyovtwv' inetdt} ro ^imov nccvv eyywQtdC,tt ^u4&riV(xtS' 

14 rjj ovQttvov ovvdm eiv , xa/ , rfj &uXaaoav 
dva /iiiyvvvat: ini twv acpodQU OQyt^ofiivoiv a/KpoTCQa. 

15 rdXa OQV i&o)v : f] naQOtfiia naQ udQiatocpdvu nai b 
EvnoXidi • in) i<Lv anavicov aai ^taC^oftivtav ix nevMV ey^eiv 
11 Kal i^ ivdediv aiQtiv, 

16 rXvHvg dneiQO) noXefioS' ini imv vno dneiQlag 
iavTovs xa&ievTwv iig xivSvvovs- 

17 rXvxei^ onwQa (pv Xanos inXe Xo inoT os: ini Tiov 10 
dvev fioi&ov Ta dXXoTQia tcaQnovftivcov. 

18 PQavs avav,QOTr]aaaa noXvv xovtoQtov iyei- 
Qsi: enl Toiv dt ifinetQiav noXXd nQuyfiaTa xtvovviwv. 

19 Fv ftvoT eQoe naTTuXov: ini tmv acpodQa dnoQcov. 

20 Fvyov daxTvXtoS'' ini twv noXvfir,ydvo)v nai yra- 15 
vovQyitiV. Fvyr^s ydQ (ioVKoXoe div ytjs vno oetofiov Qayei- . 2. rovTo To tf. ixfZ fyx'^Q''f'^'>* ivyxftvn. DiogenianHS , ruX<; 'AQijvui<i 
Suidas, Tois ^A&Tjvuioiq Zenob. III, 6 ibique v. C in notis. 3. yfi — 
nui B Suidas om. yfj &ukuaouv^ yfj d om. &akuxruv B Suidas. 
4. (J V vuvHniyvvoiv eidem. (tfKporfQu Suidas cum reliquis om. Cele- 
rum V. noU. crill. ad Apostolium. 5. Diogenianus nihil nisi inl i&v 
anuvimv explicationis causa addidit. 6. (iiui^uvraiv d. 7. «i\)*»»' d. 9. 
xivdvvov Diogcnianus. 10. yhixtiu d. 11. iii"X^°^' " " ^ u<p6{!u<; 

Diogenianus. 12. uvuxoijrijouau rccle Meinekius ad Comicc. (iraec. 
Fragm. III, 188. Eliam vox ifintiQiuv corrupla videtur. 14. aipoSt^u 

uno{)(orurmv Suidas. 16. vno ofK7ftov in Diogeniano om. 

13. Diogen. III, 81 : Grcg. Cypr. M IV, 71. Macar.VI,49. idem apud 
M II, 64. Aposlol. V, 46. Tiltmannum in praef. Zonar. I, 

14. Appcnd. Provv. I, 74: Ars. XCIII: ydXu ogvi&ojv: inl twv Xiuv 
XIV, 80: Suidas s. yf/. Simililcr fV(^ut/4,uvovvio)v , ij inl rdiv anuvibtq 
Plutarchus dixit^ V.' Romul. 28: (sic): Apost. V, 19: add. Ars. LII, 
unoyvmvui ftfv ovv nuvriinuai, rjjv 20. l'surpat Petron. Satyr. 38: 
&fi.6rt)ru Twf «p*Tj/? dvooiov xul omnia domi nascuniur : ... lacte 
dyfvvft;' ov^uvo» 6i fnyvvtiv gallinaceum, si quaesieris, in- 
yijv dfitlrfQov'. Lucian. Prometh. venies : v. Sinnerus in Delect. PP. 
§.9: ii ovv t)i(( Toi'joj) ixiiijv ro 478: eodem fere sensu ab Alexide 
TOi/ Xoyov f r tJ y fi rov oi'\)uvov Alhcn. XIV. 654 F ytiAix A«y((7, yiJAw 
u vtt fif fttx ^ "'} itcti^Stnfiu xul oruv- ruo)q ponuntur. 

Qov<; xui Kuvxuaov okov imvotiv ; 10. Diogcn. 111,94: Greg. Cypr. 

Vergil. Aen. V, 790: maria omnia L I, 74. Macar. III, 1. Apost. V,51. 

coelo miscuit: ib. I, 133: luven. 17. Diogcn. III, 95: Greg. Cypr. 

Sat. II, 25: quis coelum terris non M II, 17. Apostol. V, 52. 

misceat et mare coelo , si fur dis- 18. Diogcn. III, 97: Greg. Cypr. 

pliceat Verri?: ei. Sal. VI, 283: M II, 57. Macar. III, 6. Apost. V, b4. 

Liv. IV, 3, 6: quid landcm est, cur 19. Diogcn. III, 98: Greg. Cypr. 

coelum ac lerras misceant? M 11,59. Macar.111,8. Aposl. V, 72. 

15. Diogen. III, 92: Greg. Gvpr. 20. Diogcn. IH, 99: Greg. Cypr. CENTURIA II. , 21 

07;g reMQov bvqwv rpoQovvTcc (^aKtvXtov xal rovrov nsQisXo— 
fievog (fvotv iyovta wot« naxd lag otQoqpag Trjg atpevdovf^g 
oQcco&tti icai ftrj otuv ^ovXf]Tttt , elys naQ iaVTw' fteii^ ov 
yai ateivag tov uqo aviov i/SaoiXevev ^IvSoJv. 

21 FvQya&ov (pvoag: ini T(av fi(xti]V novovvtoiv. 5 

22 rsvvaiog el ix ^ aXavti ov : ini t(X)V did nXovtov 
evyevoiiV elvat ^oxovvtcov. 

23 r€Q(av aX(an7]l oty;^ aX i axsT at : ini twv dia nXr,- 
d^ovg yjQovov firj neQtntnTovKov rj vtxoj/iievoov dnatt]. 

24 rX (iooa a no v noQ sv t] , n 6X t v dvoQd^diaovaaiO 
xa\ noXiv (xvaat Qetpovaa: ini tcov dt(x Xoyov rj oo(fe- 
XovvTMV fj ^Xantovtcov. 

25 riQOov /iovg dn i vd- rjT og dofiotaiv: int tcov 
Kttd-' wQttV TsXevtf]advTO}v. 

26 rvrp xoQuxa iyyvccTai: ini tcov Ofiovoovvtoov inl 15 
xaxia. 

27 nXoog /SdQa& Qov xal yeQovoi xai veotg. 1. fVQt Diogenianus. xal — ojarf] rovroy niQtftXt' o 6\ f^x* Vvoiv, 

w0Tt Suidas. 2. t«? Diogenianus om. 3. oxuv ^ovkrjxut, in Suida 
om. , oxav povktjrai, xai fii) Diogenianus. *t/f xtA.] rf«' uvtov unt- 
XTfivt rov ^aatXfu' xal ay^»!* Diogenianus , ^i uvrov xrfivaq tov ngd «i?- 
rov f^uaUfvofv Suidas: cf. Apostolius. 4. ^lfdoiv] debebat Avdwv. 

6. rft« Tov nkovrov Zenob. II, 88. 8. «AtaxiT«t n a y rj Suidas, VB 

in nott. critt. ad Zenob. II, 7. Sid nltjO-oq Zenobius , Suidas. 9. XQ°~ 
vov ovx ufiuQTuv6vTb)v Diogeniauus. 10. noz Zenobius: v. nott. ad 
Diogen. 1. c. 11. /^ n. uvaar()f^ovaa coniecit Bernhardius ad Suid. s. v. : 
V. Greg. Cyprium. 14. TflfVToivrtov Diogenianus. 15. tnl xaxtVt] 

tnl VB om. 

M 11,58. Macar. III, 9. Apost.V, 70. rov nolvxQvaov naQJj, ^TQftfijf; t« 

Usurpaverunt plurimi: v. sup. I, 16: nuvra rfj arQoiftj r^q aq>fvS6vijg, Si~ 

Liban. Epist. 1031: ov d^ oilov fifxa ywv Svvdarr/q. 

To? ^artrvkiov rov Fvyov nuvra 21. Greg. Cj^pr. M II, 77. Apost. 

Sqmv luv&uvfiv: adiungo e Slein- V, 69 ibiq. v. nott.: cf. Append. 

helii CoUectaneis Gregor. Nazianz. Provv. I, 89. 

Oratt. IV, 94, p. 91 BilL: «AA' ovk 22. Diogen. IV, 6: Macar. 11,95. 

tariv onox; iavrov u7ioxQi^'ft ovd^ Apost. V, 33. VIII, 14: cf. si— 

uv noXXu aTQu<ffi xul nuvrotoi; yf^ mile adagium apud Greg. Cypr. 

vtjrui, ruti; fnivoiaiq , orj' fl rrjv M III, 24. 

'Atdot; xvvtrjv , o drj XfytTui , nfot&f- 23. Diogcn. IV, 7: Grcg. Cypr. 

ftfvot;, y TW duKTvXio) rvyov xui rf/ M II, 63. Apost. V, 3l. 

arQO(pfj rrjq aqitvdovr]!; ^k-^i^ffri/tfvov, 24. Diogen. I\ , 9: Greg. Cypr. 

fuvrov unoxXixpftt: ei. Oralt. XLIII, L I, 84. Apost. V, 53. 

21, p. 331 Bill.: w nXfov f<fQovoi<- 25. Diogen. IV, 11: Greg. Cjpr. 

fifv it] rfj arQoipfj t;/? aq)tv6ovr]<; o M II, 6 : Apost. \ , 36. 

Fvyqq, tVntQ ftr) ftv&oq ^v, il ^? 26. Appcnd. Provv. I, 90. Si- 

.iv(i<7)v hviVxivvrjatv: ei. Carm. X mile est sup. I, 96. 

[155 Bill.] , 31: xa»- aoi ru riyov 27. Veterum senteutias, quae ri- 22 DIOGENIANI 

APXH TOTJ. 

28 Ja(pv ivfjv (poQw ^ uxti^qiuv: tovio Xtytiv eiat- 
&aaiv ol vno tivos ini/^ov?.€v6jttevot yui rov im^ov).ov 
neQiyivo/tevoi' nugoaov (xke^irfuQ/iuHov i^ duqvrj. 

29 jd t o^eiuQ dQu /leiv: ini twv yiivdvvev6vto)v ' o^eluv b 
yao Xiyovai rtjv ^oyyrjV. 

30 JfKT^v v(pe^et, nuv ovog ddxtj Kvva: ini idjv ini 
ftty.Qo'ig avxo(pavTovfievo)v. 

31 ^tgnuidegoiyeQovTeg: i^ii twj/ vno yi^Qwg evf^&e- 
oteQOiv. 10 

32 /fignQosTOvuvTov aioyQoviynQoveivXi&ov: 
eni T<av devieQOig Toig uvToig neQtntmoviwv. 5. SiuKi.v(fvyivoiTO)v Diogcnianus. 7. tidxvtf d, ut CK. inl fii- 

xQotq] fjil d oni. 11. Quum in Zenobio et reliquis n(jogxi)ovn,v inve- 
niiet Kusterus, ad Suid. s. dlg coniecit lcgondum versus causa fKX()or- 
n-v: aliam vcro eiusdem proverbii formam idom sibi visus est invcnissc 
in nolt. ad Suid. s. /iij jioAAmxi? et quidem hanc : /t^ «i(»o? rSv aviov 
noA/axi? Ttrttiiiv XiO-ov , quod duxit e Suida s. nialnv. muittv, rt^jo?- 
«ijovfiy. Kul nuf)oi/iiu' M ij Tiolkuxig 7i q o <; ruv uvrov k i & o v 
nr u if IV , l'xovTU xuiQov o/no).oyovfifvov , ubi vcrba /ttj noXkdxK; «rX. c 
Polyb. X\\I, 19, 5 sumpta sunt: eadem iterum in Suida s. /ir) nok- 
Xilxiq , a librariis tamcn ibi tcmere inscrla, rcperiuntur. K Suidac locis, 
si eos cum noslro contulcris, apparet, duas olim proverbii formas cx- 

sum improbant, collegit Maxim. dkhl xul o /itOvaOtiq, xul Mivuv- 

Scrn). LXI\ . d q o q ■Xij(>'f xal \4 {I I, <7 T o (f (tv tj <; 

28. Diogen. IV, 14: Macar. III, i\'fi^a«te «' : Schol. ad luven. Sat. 
14. Aposl. V, 88. \\\\, 16. Lau- XIII, 33: hoc ex procerhio Graeco 
rum csse aXt^KfttQ/iuxov ostcnditXi- nutdt<; diq ■ytQovrt^;, ad qucm locum 
clas ad Geopon. T. II, 794: add. v. Schopenium e codd. rcctediv i^t- 
nott. ad Zenob. III, 12. dtt; ol YtQovitq reslituentem. lun- 

29. Diogcn. IV, 16: Apost.VI,25. cus ap. Stob. Flor. CXVI, 49: //; 

30. Diogcn. IV, 17: Greg. Cypr. rt H'v/fj [u yf(io)v], xuTti Tr)v nu^oi- 
M II, 78. Apost. VI, 12. In mcntc /i.iti.v, ntilq ntikiv )>tyovo')q: In- 
habuissc vidctur Michael Acumin. cerli Eucom. Coniac 32,24 Mill. : 
98 Eiliss. : <i' T«c t)* uvuidfaTttiov ... xul tovtidv [TQtxHjv] ifitlL/)v xuiu- 
uvTtfJXtntiv uvTJj T^ ntjyttiti itZv ?,inovoo)v tijv xf^pttirjv, ov/t<i'iXovTui. 
uxTivo)v otfuiftti tftXovitxijotit , Oui- xul ^iv/ij yviiiotojq , oiOTt /tt) /ttiTtiv 
Tov tiv vgfifi. dixtjv irjq ttnv/i/tiT()0v t/f(>taOui ti)v nu(ioi/tiuv irjv diq 
Tutq xotmit; avioifOuk/iijOfmq. nut^ut; t o i/ ? yi^)ovTU<; ktyov- 

31. Diogcu. IV, 18. App. rrovv. auv, ovq xai x (> o v o X i) (i o v q xul 
IV, 68: Grcg. Cypr. L 1,89. Ma- k() lo^viui; xul ftt x xto t X i)vovq 

Car. III, 31. Apost. M, 28. Schol. xul ntivxu Tti TOtuvru xaXttoOut i'0o<; 

ad Axioch. in IJoctligeri Scripd. fx(i<iTrjof : Auson. Prolrcpt. ad Ne- 

Minorr. III, 179: /li/tvijTui. uvTr]<; potcm praefat, sive Idyll. XXXII: 

K(>uxivo<; iv /iijXiuoi. XiyiDV 'Hv nanirfuc ct/o haec aiinis illius tiiatji.s 

u(> uXij O ij q Xoy o<; w ? <J i « quam meis scripsi : atU fortassc cl 

nutt; yf(iti)v, xul FIXtiTOiv iv mcis. Jlq nuldtq oi yf()ovrtq. 
No/to)v u. • oii /lovov u(iu, o5s iotxi*, 32. Diogcn. IV, 19: Grog. Cypr. 

o yi()Oiv dtf nut<i yiyvon' uv, M II, 32. Apost. VI, 30. He- CENTURIA II. 23 

33 /JeiXov 6 nXovTog: ineidi) oi nXovaioi iccg oixiag 
uacpaXi^ovTai- 

34 /le^iov eig vn6di]ft>a^ aQiot e qov e i q noSdvi- 
nxQOv: ini T(av aQ/nodiojg zeyQi]fieviav Toig nQay/itaai» 

35 Jixtjg (^tnaiOT € Qog: ini twv ayav Sixaiwv. 5 

36 /fai^dXov noirj ^aaxa: inl twv naQaSoiiav eQyoiV' ol 
Sh ini tdiv dnQi^ovvToiv tdg teyvag. 

37 JttiddXov meQa: ini toiv di anoQiav nQogd^ijxjj 
naQeXnovaf] yQwjiievoiv. 

38 JeyeTui nai §iaXov *yJX^tfjg: ini tmv fifjdev dno- 10 
cetoftevoDV. ^^XtjTi^v yuQ ^aai (pevyovTa in KoQiv&ov ^ov- 
yioXov itvog anavT^iaavTog aiT-ijaat TQotfrjV ndxeivov (fdaxeiv stitisse, unam, quae hoc loco a Diogeniano refertur, alterara , nij nol- 

Arixt; nyoq rov uvvov Tiraiicv ki&ov. /ilq riQoq rov avxov ulax(iu n(>oq- 

yiQovfiv Xi&ov Meinekius Com. Gr. Fr. IV, 364 et Nauckius in Schnei- 
(lewini Philol. II, 138 coniectant. 12. ror? arror?] uTioa^fiuat addit 

Suidas s. dte nfjo?, quod Bcrnhardius recto^mutat in uTvxijnuai. Id in 
paroemiographos reducendum est. 

1. L'berius Zenobius proYerhium exph'cat. 3. vTtodr/fiar Bergkius 
in Meinek. Com. Gr. II, 2, p. 1188. Meinekius Com. Gr. T. I, p. 336 
ed. min. : at unum calceum uni pedi induimus. no^oviriQov Zenobius: 
7toJovinT(juv Suidas. Addit Suidas : 'AQtaroipuvTjq, quo nomine 
Aristophanem grammaticum significari probabiliter iudicat G. Dindor- 
fius ad Aristoph. Cora. frr. n. 291. Adstipulantur Bernhardius ad Suid. 
8. V. etNauckius Arist.'Byz. Fr. p. 236. 6. ol niv inl Zenobius , qui 
in fine tlorja&ni ipaai ttjv nuQoiftiav adiungit. 8. nqoq&Tjitrjq /q. nuQtl- 

xvan. Suidas: Diogeniani verba probat et defendit Bernhardius ad Sui- 
dara s. /iutduXov. 10. inl roiv nuvru dfxo/xivoiv Diogenianus. 

spexitPolybius: v. nott. critt. : item exponit Schol. Plat. 367 Bekk.: iwv 

lulianus, ut videtur , Epist. LIX: nui.ut drjftiovQyiov nXuTTovrojv ru 

ukXd x«i nQoq rihv XuQiroiv nai rijq Li<i)u avftftffiiixoTuqVxovru rovQ o(pdaX- 

^AifiQoS irrjq , tl rokfijjQoi; ovtoioI v.ul jiovq nul ov dtiarr/xoruq rovt; noSuq, 

yfvvuZoq , ri xul TQirov tvXu^TjO-Tjq, uXX iaru)TU avfinoju, /JuiduXoq UQt,- 

uv (Sfij nQoqxQovfiv, unde intelligi— aroq uyuXfturonoidq imyfyovox; nQiii- 

tur, leclionem nQoqxQovtiv satis an— to; uvuntruvrvai rt ru rovrojv ^Xf- 

tiquam esse. Ceterum v. Ileylerus (puQu, oJ? do'|«t pXinfiv uvru, xul 

ad h. 1. p. 440. rovq noJuc , oJ? vofiiaut fiuSii^fiv, 

33. Macar. III, 27. Ars. XVIII, diiarijai,' xul dtu rovro iStdfa&ut, 
8: cf. Zenob. 111,35. Eustath. ad 1'»-« fxrj <pvyottv , w? 6fj&tv tfirpvxoiv 
Hom. W. E, 12, p. 515, 24: lort d' /}'(}■;; yfyovoroiv uvimv. Usurpavit 
fv xovToie, IdtaO-ut vntfiqiuivofifvov xul Cratinus , de quo v. Meinckius Com. 
o')i;dftXov o nXoiJToq xuiiptXo- Gr. II, 1, 62: Dio Chrysost. Or. 
yjtiXovxaxov. v. nott. ad Apost. 37, p. 105 R. : o <J' uvjQniq Twv 
I. C. et Macar. VIII, 60. /fuidaXov noiTjfnhoiv Irvxfv olv xui 

34. Zenob. III, 36. XuOo)v TjfiCiq uniSQU. 

35. Diogen.IV,22: Apostol.VL14. 37. Diogen. IV, 25: Macar. III, 

36. Greg. Cvpr. L 1, 90. Macar. 12. Apost. V, 83. 

IIl, 14 Apost." V, 79: cf. nolt. ad 38. Diogen. IV, 27: Macar. 111, 
Zcnob. lll, 7. Provorbii origincm 19. Apost. V, 91. 24 DIOGENIANI 

wg ovK eysi, uQttVta (Jh /StuXov dovvai uvim wg tov /jtog 
bvTa, tov de eineiv diyetai xai /SdiXov '^X^jtijg. 

39 ^ixaioTe Qo g 0Tuyuv7^g : axayavi]v yug ol /IfaQttlg 
%t]V TQvtuvtjv xaXovoiv im twv tcc dinaia dyanoljVTwv. 

40 /JixTvtx) avefiov ■&i]Quv: iii\ rwv /iujtjv novovvTwr. 5 

41 ^id danTvXiov dei ae iXxvo&i;vui: ini Toiv dttx 
vooov ^ Xvntjv XenTwv xai layvdov ycvo/tipo)v. 

42 /fixj; dix7]v iTixTE x ai (iXd^rj (iXuiirjv: ini Tiov 
(fiiXoveixovvTOiv x«i ov/tnXexovTO)v /ttuy^ug «ut xQiaeig. 

43 /feX^piva vr/yead-ui diddaxeig: ini Ttjiv natdoTQt- 10 
^ovvToiv Tivag iv ixeivotg oig rjaxt^vTai r/yovv ididdy^&i^aav. 

44 /j eX(piv a UQog ovQuiov deig: iiil tov ddvvuTov, 
dta Tov evxivr^Tov elvat' XiyeTui d'k nQog Tovg ov dvva/ii- 
vovg TtjQeiv t» nuQ dXXov dtd'6/teva 7] u eyovai. 

45 JevT eQog nXovg: Tuvxr^v Ttjv naQoi/iiav aa(p7J notei io 
^PiXi] /nov nXovg -\- demeQog ioTi dijnov Xsyo/itvog ,"^4^ 
unoTvyt]** Tou ovQiov xai «(onatg nXei' oiov deVTiQu 
yvco /1,7] xai nQK^tg. 'H /leTa^oQa dno TdJv vaVTiXXo/iivujv. 3. diKUi6rf()ov Suidas. mrtyuvK; d el mox orayuyijv. 4. r^nu- 

vt]v d. dyn^iovTiov d. 5. ^^(jrl^- Diogenianus. ^«i/^vj uvotjkik; Tt 

idem: v. Zonob. 111, 17. 6. duxivkov d. 8. fiX(ifj//v (}Xd,'h/ Zeno- 

Lius. 10. Aliis verbis ulilur in explicalione Diogenianus. 11. *v 

oi^ jjottrprui Suidas. 12. toi'()iuu»' Diogenianus. 13. Xfydut xrX. 

in Diogcniano desunt. 16. Slobacusl. c. recle o lifvifiioi; nkovq. «» 
— ■ni.fl^ u» uTovv/p nt; itowrov, iv xoinumi nkfiv Slobaeus, quod 
recte defendit Meinekius ad Menand. et Philem. Rell. p. 83 sq. ; alii 
voluerunt : uv unorv/f/ ng ov()iov, yoinutot Tilflv; v. Meinekius. Noslro 
auteni loco reclius correxeris : uv unovvxj] t»s niionov , tv noinuioi nhcv. 
Afyfrui df , 01 f untrv/i tk; oviilov xul Koinittg nkfi' oiov ktA.: v. Eu— 
stath. in adnott. ad Greg. Cypr. P 1. c. proposilum. Unde signa lacu- 
nac posui. 

39. Diogcn. IV, 28: Greg. Cypr. 45. Greg. Cjpr. M II, 86. Ma- 
L I, 91. Macar.Ill, 30. Aposl. VI,8. car. 111, 20. Apostol. V, 99: cf. 

40. Diogen.lV,29: Apost.Vl,13. ann. ad Greg. Cypr. P 11,21. Usur- 

41. Diogen. \\, 30: Greg. Cypr. pat Polyb. Vlli, 2, 6: fntl dt om/- 
M_ II, 82. Aposlol. A I, 22. viov iv^jtCv ion %6 roioinov , d t v- 

42. (ireg. Cypr. L 1, 87. Aposlol. r*^*©? uv t'Cr] nXotig i6 jiLv xuiu 
M, 10: cf. Zenob. III, 28. Cuni Xoyov gniovTi^ftv. De usu vocis J^i'- 
similibus composuit Lobeckius ad Tf(ioq addo Euripidis vcrsum ul dtv- 
Soph. Aiac. 522: latine exprcssil rttiui nmq qQovtidt^; oo^oirf^iut el 
Publ. Syr. Scnt. 2: ah allero cx- provsrbium dtvxiuiDv iiftnv6ro>v; v. 
specta , alleri quod feceris. Aposl. V, 89. Simililer t)<i''if(<o; h- 

43. Diogcn. IV, 33: Macar. III, nijv, dtvii^iu ti'x>} dixerunt Patro.<: 
22. Aposl. V, 97. Similiter ixOiv v. Cotellerus ad PP. Apost. T. II, 
»•. c>. dicilur: Greg. Cvpr. L 11,31. p. 98. Philemonis versus a Slob. 

44. Diogen. IV, 37: Apost. V,92. Flor. LIX, 9Menandri Thrasyleonli CENTURIA n. 25 APXH TOr E. 

46 *_Ev vvKTi ^ovXvjV: ini twv daffiaXoJg /SovXivojnivwv» 
nuQooov tj vv^ Tjovyjav aytt. 

47 "Eayaxos MvaiLv: inl tmv dvayeQij innaaoo/nivm'- 

48 '£!vd'v/iiio)vos vnvov xa&sv^t ig: inl imv vnvrjXwv 5 
ineidi] i'v %ivi noXei ttjs KaQias o^Tnvos iQao&els nuidos 
Tivos 'Evdvfimvos y.aXov/iivov i'tt xat vvv avxov Xiyerai 
natiyetv not/iKu/Lievov. 

49 'Enifiiv idov vnvov: nuQoaov avxos nsvxrjxovta hi] 
ixd&£V^£V 7] imd. 10 

50 Es J^QOCfujv I ov fie fidvTBVta i: ini loiv okv&qm- 
nmv xai dyeXaoTwv. 2. ^ovlij Zenobius cum reliquis. 4. Movawy d. nlftv pro- 

verbio addunt Suidas , alii. 5. ^Evdt]fiLo)vo<; d. 6. KuQvuq d: v. VB 

in nott. critt. ad Zenob. 111,76. 7. 'EvJtj/^lojvoi xuXovfiho) d. 10. fxu- 
Ofvafv d. Nonnulla verba in esplicatione excidisse videntur : v. Apost. 
A II, 72: ovxO(; yuQ o Entntvidijii ii,fjOfv ir.uxov TifvTijxovTU trij' t« di i'i 
ixu&fv6f. 11. fiq Zenobius. adscriptos intcr Menandrea Meine- 
kius Coinni. Grr. Rell. IV, p. 139 
recepit: sed Stobacus ni fallorfidem 
non nieretur, quum Scholiasta Pla- 
lon. 381 Bekk. , queni v. in nott. 
ad Macar. III, 20, omnes ut vide- 
tur Menandri fabulas , in quibus 
proverbii facta est mentio , enume- 
rans , Thrasyleontera non nominet. 
46. Greg. Cvpr. L II, 4. Apost. 
VII, 46: cf. Zenob. III, 97: add. 
Etym. Magn. 399, 50: Ev<p^tovt/ , ij 
rvi. TtuQU To fv (f()orfiv ijfiil^ fv 
uvtff' xul o xi)tjOfiog , xul Tj jlovktj' 
xul yuQ o XoytOfioi; , oTt uo/okft, k(ii- 
rt/i; yivfiut lotv nQuyfi(i'ioiv. Plu— 

tarch. Themistocl. 26 : fhu /nfrd ro 
(Sflnvov in d-voittq TivJs ^'O X fi i o g o 
Toiv rixvojv Toi" JVixoyivovt; nutdtt- 
yotyoi; J/^^io;» ytvoftfvo<; xul 0'fO(fo- 
iJtjto(; uvtqj(tJvTjat fttri^xtj ruvri, JVvxri 

(fiOJVtjV , VVY.ll [iovktJV, rllXTt XljV 

yixtjv didov, Cornut. de Natura Deor. 
14, p. 161 Gal. : fVip^Qvijv y(({i ol 

7l0lt/TUl OV dt (iXlo T» rtJV VVXTU 

ixuXfOitv' xul ETii/uQfiog uinixu 
(fijoiv ^iV? XI t^ijrtV oo(pov T»?, vv- 
xroq ivOvfitjifov " y.ui ' lliivru Tu onov- 
dulu 11'jtTos fiuXXov iifii(iioxfTut'. ad— 
dit Bernhardius ad Suid. s. v. He- 
rodotum VII, 12: vvxil dt [iov- Xt) V Stdovi; [Xerxes] , nuy/v tvQioxi 
ol ov n^ijyfjta itvui OT^UTtvfaOui inl 
Ttjv EXXtidu, 

47. Greg. Cypr. L II, 77. Macar. 
VI, 3. Apost. VII, 100: cf.Append. 
Provv. II, 85. 

48. Diogen. IV, 40: Greg. Cypr. 
M III, 11. Macar. III, 89. VIII, 51: 
Apost. VII, 41. 

49. Greg. Cypr. M II, 96. 

50. Gregr. Cypr. M II, 97. Macar. 
III, 63. Apost. VI, 82. XVII, 74: 
cf. Zenob. III, 61 : add. Scholl. ad 
Greg. Nazianz. Oratt, p. 128 Mont. 
sive Cosmas ad eiusd. Carm. LXIV 
in A. Maii Spicil. Rom. II, p. 184 : 
T{to(p(ijrio(; (Jf x«t EfintiJorifiof; vniJQ- 
/ov fiiv ix Ttjq BoiajTiug naXtojq jlf- 
pudiui;, fi(tyTtig di ruq if/ruc;' xul 
ovtoi di fiovXofttvot xtvodo^ijOdi xui 
dfi%at tTt dvtXi](p&tjOuv , iuvTovi; tv 
Ttotv xmojifiVyfioti; tijuXov TonoK; ini 
Tw TtOvuviti xui firjdiv tv(if&ijvui, 
itvruiv Tii Xfiipuvu ' iyvojo&tjauv di 
oTt iv onijXuioig uniOuvov , diit to 
fiuvritov (puvfjvut Tov Tinov' tati di 
Tt? nuQoiptiu , tj Xiyovau' fig Tqo- 
ip oi V L ov f*tft(tvTfvauf fX(jtjTui, 
di tni ruiv uytXuarojv xitt oi/(iitiv- 
TOtv ' nili; yuii o KUTU[>uivojv tig to 
ftuvTtiov ixtivo , uyiXuatoi; uvtjti xui 26 DIOGENIANI 51 *£yxiXt)tiC£T ai: xaxotj&everat , xaxonoitt' dtafiefioi^v- 
rat yccQ int novijQia ol KiXtxeg' evrevd-ev Xiyexai xai iy- 
xextXtKiofievog aiayQwg. 

52 Eig avriQ ovdels avfjQ: naQooov v(p evog avdQog 
ovdev xaxoQ&ovTai. 5 

53 JEig ccQyaiag (paxvag: ini twj/ dnoXavoewg xtvog 
ixneoovTMV, elxa naXiv inl %7]V aQyaiav naXiv^QOfitjodv- 
imv diaiiav. 

54 Eig fieXittag ixoi fiaaag: ini twv naQa do^av xa- 
xovfievoiV ad-Qowg. 10 

55 Eig ndyag 6 Xvxog: inl ttav eig nQovmov xivdvvov 

ijxOVTWV' 2. hrtv&iv XfyiTui xut KtXixioq okt&Qog Suidas cum Append. 
Provv. 1. c. 6. uTioXftvafojq] utioXuPovtmv d. 9. y' ixotfiuauq Siiidas. 
l2.fxovT0)v d. Melius cxplicat Suidas: inl twv novijfiwv, otuv tiq tiqovtitov 
fft:tioo)ai nivdvvov. oiyjtio)v ditjvixitx; . tXfyxoq cTe tjv ov- 
Tog uvTO)v TovTOtv, oTi 0)%(invaurTtg 
3tui ntjdfnuif fv Tw vno[lf)V)(ioj ytXu- 
auvTtq Ttd-vrjxuaiv ' i]^i.o)Q-Tjauv di 
T^oqio^vioi; xul ruvv/iijSi]'; — sic — 
ti udfXifiog uvTov ftuvTtvta&ut tftu to 
xTiaut ai'Toi'S 10 iv /diX(foV<; li(iov 
Tov '^noXXojvog uno ol>ctio)v x(>7ffiu- 

TO)V, flfflVJ^TUl dt T0VT0)V Xul uXXu- 

Xov l^QTjyoQio^ &tLog o)dl q>u- 
axo)v' K u l T{)og>o)viov «uru 

y F/ (; 71 U i y V t U X U l fl WV T t V fl UT u 

[Oralt. 39, 5, p. 626 Bill.]. ijioiow 

df T«AfT«5 Tivu(; ol y.uTiovTfg iv tw 
T()o(fiO)viov an.TjX(tio) fiuvTivta&-ui xui 
w; XQtjrifibjdrj&ivTfq uvjjfouv o^/Qol 
yul (lyiXuaTot : eadeni fcre legunlur 
in Scholl. ad Greg. Nazianz. a Th. 
(jaisfordo in Catal. Codd. Clark. 
edilis p. 52. 

51. Append. Prow. II, 7. 'fcyxt- 
Xiy.ii,fiv reslituit Arislophani Berg— 
kius in Meinekii Com. Gr. Fr. II, 
2, 990. Ceterum vide de xiXixii^tiv, 
ulyvmi('tl^fa&ut, et similihus quac 
dixi in annott. ad App. Provv. IV, 
73: add. nunc ann. ad Macar. III, 
18, ad Apost. 1,67, verlmm xuvvki- 
kftv, de (juo V. Scholl. ad Aristoph. 
Pac. 1081 coll. Aposl. IX, 35, ct Nau- 
ckius ad Aristoph. B_jz. Fragm. 179. 52. Greg. Cypr. L II, 3. Macar. 
III, 52. Ars. XXII, 8: cf. Zenoh. 
III, 51. Ltitur Dio Chrysost. Or. 
XLVIII, 241 Reisk.: i]v [noXtv] iyo) 

noXXu dvvufiut ovv Toi(; &tot^ uyuOu 
noiTjaut, tojItoi;? l'x<>)v avvuywvt^o- 
fiivovq , Xiy(i)v To Tfj(; nuQotfti(t^,tt q 
uv TJ Q ov (S il(; dvij Q : Heliod. Ae— 
thiop. I, c. 32, p. 50 Cor.: toT di 
ftfivvoftivov , ... &uvftuToq 7]v ini- 
xtivuTo yiyvofttvov' iti; yuQ oiidftq Jt- 
(fo; oVTifpuX-fv, oVTf tqifQfv, ttXX (tnu- 
auv ixuaroq flgf^iQtro anovdijv i^ilivTU 
Xupfiv : cf Apostol. VI, 55. Siniile 
huic proverbio, ut notal Meinekius 
Comm. Graecc. Fr. IV, 698, csl 
quod servavit Ilesychius : i v o v- 
d' i V : ini roij oXiyov Xiyttui: con— 
Irarium tli i ftol fi v q tot apud 
Cicer. Epist. ad Altic. XVI, 11, 1. 
legitur, uhi v. Viclorius. 

53. Grcg. Cvpr. M III, 1. Macar. 
III, 51. Aposf. VI, 60: cf. Zenoh. 
III, 50. 

54. Greg. Cypr. L II, 6. Aposl. 
VI, 70: cf. Zenob. III, 53. App. 
Provv. II, 27. 

55. Greg. Cypr. L II, 5. Macar. 
III, 53. Ars. XXII, 46: cf. Zcnoh. 
III, 52. CENTURIA 11. 57 

56 En Svolv TQia ^Xensig: %ovto X^ystai tnl imv dia 
YTjQas ^ aXXo Ti nd&os ovx o^v^oqxovvjwv ovde sIXihqi- 
veis eyovrmv ras aio&i^aetS' 

57 ^ExnsQdixia at: to dioXiodijaai yai anodQavai' dno 
fUTarfOQas tdov neQdiiiwv , ori navovQyov %6 ^mov nal dia- 5 
didQdavt,ov lovs S-tjQevtds- 

58 JEi (.iTj dvvato §ovv, eXavve ovov: eni twv 'nata- 
QaztovTwv "f 6 ■naxd dvvafuv eyovaiv. 

59 Els vd(0Q aneiQets: en\ twv /.id%rjV novovvToav. 
"laov t6' Kad^ vdaTog yQafpeis. ^^ 

60 Eit] ftoi Ta /*€Ta|t) KoQiv&ov v,a\ Sixvaivos: 
inl Tuv 1« itdXXiaTa xai XvatTeXeoTaTa iaVTols evyo/xevwv. 
^ Enetdfj fieTa^v TtLv eiQTjfievMV noXewv ev(f0Q0JTaTai ywQai 
eiaiv. 

61 Eis nvQ ^aivets^ eni TtJov ftaTr^v novovvTinv lAano- 15 
na&eicc , ofioia TJi XsyovaT^' KaTtt netQwv anei Qets' 
Ktt/ Eis ovQavov TO^eve ts' nai I^e^eXas ^aiveis' 
itat Tov XeovTa lvQg.s. 1. iv Jvotv in quibusdam antiquis exemplaribus scriptum inveniri 
adnotavit Erasmus lll, 1, 6: v. nolt. critt. ad Greg. Cypr. P II, 29. 
Jvtiv Suidas. 2. oivdfQxovviojv Hesychius. HXix()tvfCq d. 3. ulaOrj- 
OT<?] oQitaitq Suidas. 4. fy.nf(j<^ix^aui, d, Suidas , Antiatticista Bekkeri, 
KB in nott. ad Greg. Cypr. P I. c. unodidQuvai, d: v. vv. 11. ad Suid. 
s. 6iudi,d\)i'i.ay.ft , s. dtuJfjavai, et Emperius ad Dion. Chrysost. Oralt. T. 

I, 52 Reisk. 5. d'tudtd\)u>tov d. 6. 0Tj{i6ivTuq B, Hcsychius. 7. tkuwt 
d' ovv ovov Bernhardio ad Suid. s. v. pristina scriptura fuisse videtur: 
melius Meinekius Comm. Rell. IV, 698: d f*^ dvvuio fiovv tXixv, iluw' 
ovov. y.uTUQunorro)v^ scribendum videtur : nouTTfiv nuQuivovvtov: 
Suidas : fn.t xmv o xuvu Svvufitv i)(ovat riQUTxitv nuQUivoiivTO)v: v. Zeno— 
bium. 9. anfiQftv Zenobius. 11. tl to fiiauv y.Trjauio Ko(jiv&ov xul 
^iKvoivoi; , Suidas , adiecta hac explicatione : AIoojtioj roi fiv&oy()<'tqioj xqo)- 
(livoj nf(>l nkovTQV o &fo<; uvttkf to koytov tovto ' fv<fo()o? y<tg <ivv>j tj yoj^u. 
15. Plenius cxplicat Schol. ad Plat. Legg. VI Gn. p. 452 Bekk. : nuijot- 
/liu inl T(^)v xuO-' fuvriijv rt n(JuxxovTO)v fiurtjv tj Xfyovnov ij y.uxonuO-ovv- 
iwi' kfyofxivT]. 

56. Creg. Cypr. M III, 2. Apost. III, 57. De nobilissimae fertilitatis 
VI, 88: cf. nott. ad Greg. Cypr. P agro Sicyoncm inter et Corinthum 

II, 29. sito veterum testimonia diligenter 

57. Greg. Cypr. M III, 3. Apost. composuit Gompfius Sicyon.I, 14 sq. 
VI, 96: cf. Greg. Cypr. P II, 30. Profecit ex hoc proverbio Libanius 

58. Apost. VI, 51 : V. Zenob. 111,54. Epist. 374: nCx; ixutqov, otfi, xul 

59. Macar. III, 55: Zenob. III, 55. fifT<t noaov lov yiko)Toq iktyov , t<Z 
K<tO' xtA.] Diogen. V', 83: Macar. vvftq,io) ^tf»» dtdoa&ui ntt()<( Ttjq fttj- 
IV, 95. V, 50. Mant. PrOVV. S. x«i>' t()oi; yTjv <lifxv<))q To fiioov Ko()iv- 
?'rf«To?. Oov y.ut ^'txviSivoi: t ibid. 754. 

60. Macar. III, 58: cf. Zenob. 61. Macar. III, 60, Aposl. VI, 72. 28 DIOGENIANI <32 JSktos ntjXov tovs nodag e)[eiSi inl Twr e|w xtv~ 
dvpov xu&eazMiwv ioovTuJ' "J^^io /SeXdiiv** iavTov noiels- 

C3 Ex, TQiyos HQe /inTtti: eni tmv a^o^Qcc %ivdvvtv6vto)v' 

ws ' ^Enl ^VQOV lOTaTtti aHjiii^S' 

64 'JSXe (paVT os diu(peQeis ovdev: ini tcuj^ dvuia&r/- 5 
T(t)v ' nagooov attt t6 C^jJov toiovjoV' 

65 'JEv ni&o) Tfjv x e q a/te 1 av /tuv&uveiv: ini twv 
Tas nQOJTttS [ilv ftttd-rjOeis vneQ^ttiv6vto)V , ttnTOfievo)V dh 
ev9-eo)S twv /tei^6vo)v' oHs ei Tts ftav&txvei xeQUfievetv nQiv 
fitt&eiv niraxas V tiXXo ti TtHv funQtav nQ«TTeiv, nidov 10 1. ^x Tor ntjXov d. 2. /5fAwj'] in d nulluin lacunae vcstigium ex- 
stat. Scribe : ?iw (ifkuv «a&TJaO-ui: nuQoi.ixla nuQutvovau /nux(juv 
Toi¥ fifkoiy Twy ivaviiiov iuvxov noifiv. 4. iriTUTUi xui tn uxfit^Q d. 

Tuvro Jf fOTt Tw" 'iini iV(}ov ^aivnv Diogenianus. 7. KfQUfniuv d. 

9. finXovoiv^ addit Suidas : TovTiOTt tuv tiuqUvtojv tu<; nijuTa^ fia&^anq 
xul fq)Uf*iv<ov TWV TikiVTuioiv. IX, 100: Zenob. V, 27. Kutu rt. 
ant.] Suid. s. tlq nvQ. Apost. IX, 100: 

V. nolt. ad Append. Provv. III, 67. 
El<; ovQ. r.] Macar. III, 60. Apost. 

VI, 71: cf Zenob. III, 46: expii- 
calionem adagii ex G in nott. ad 
Zcnob. 1. c. propositam illustrat 
Hcrod. IV, 94 coll. lacobo Grim- 
raio Mythol. I, 19. Nkp. J.] Dio- 
gen. VI, 83: infr. III, 35. Greg. 
Cvpr. M IV, 48. Apost. XII, 59. 
rJv L IvQ.] Diogen. VI, 25: Ma- 
car. V, 50. Apost. XI, 8: Thom. 
Magist. 251 Rilschl. : .. 'A()iaTtidt]<; 
iv llfQtxln (III, 238 Jebb., 11,192 
Dind.] • fAi] kiovxa i V Q i Iv 6oif>)fifv : 
Lucian. Cynic. §. 14: «ul oi*x uv 
VTiififivfv ov(}f fi.i; «iiTwi' ovjfv ftuk- 
Xov, Tj TMv Xfovvoiv Tt; ivQoififvoq. 

62. (ircg. Cypr. M III, 22. coll. 
II, 32. Macar. III, 67. Arsen XXII, 
94: cf. Zenob. III, 62. "ii£w /?.] 
Diogen. IV, 71 : Greg. Cypr. M III, 
48. Apost. VII, 53. 

63. Diogen. IV, 41: Greg. Cypr. 
M IIl, 23. Apostol. VT, 100. 'Enl ~ 
uxftiji;] .Macar. IV, 7: Diogcn. I. c. : 
Mant. Provv. s. inl Ivqov ibiq. nott. 
Provcrbium ex Ilomero fluxit: v. 
Append. I. c. : usurpaverunt mulli : 
Lucian. lov. tragoed. %.3: iv iaxa- 
•jots, M JIqu, iu Ofoiv TniuyftUTa, 
ttul rovto dij To rov kuyov , i:il ^v- QOV VVV fOTrjXtV, fllTt /Q7j TiftuaOui 

i^ftug fTt xtX.: Aelian. apud Suid. v. 
uxfiTj : xul uvTO To xQUto(; ini \vqov 
u»fi7j<; TJv: Damascius in Photii Bi- 
blioth. 1065 R.: ukXu Tovto avftpi- 

Pt]Kf VVV inl ^VQOV taTUVUl 011 Tll^ 

uxftij<; , Tov d^ ia/uTov yrjQox; w? 
ulrf&olq: Procop. Bell. Gothic. IV, 

9: O d* TOl" XUIQOV Tt]V UXftijV iv TOI 

nuQUVTixu fttO-ijxfv , rj<; yi ovx Iti. 
uvTiXufifnOui oloQ T( iyfyovfi : Grcg. 
iNazianz. Oralt. XV, 11, p. 408, Riil.: 
Kui oiq inl ^VQOV t« itQrryfiuTu tlarr/- 
xfi TOTf TiitvTi TW riov E[iQuio}v yf- 
vti , rd T»/s ixfivoiv uOX^Ofw^ : Ma— 
nucl Palaeol. in Combofisii Auctar. 
Patt. T. II, 1085: uXX' iv Toi-Toiv 
laruftfvoiv roiv nQuyfiurotv , ox; ini 
ivQoii f tpaaiv , ij xuXbJi; iOvvovou 
aoifia To6f ro nuv, ... ovx liuat 
nouTTtiv ru xarit vovv : cf. Boisso— 
nadus ad Thcognid. 557. 

64. Diogen. IV, 43: Greg. Cypr. 
L II, 9. Apost. >II, 4. Epinicus 
apud .Vthcn. XI, 497 B, vs. 7 : oi-'- 
div fXi<fayTo<; yuQ diu<f.iQfi,<; ovdi av. 

65. Diogcn. IV, 44: Grcg. Cypr. 
M III, 28. Macar. III, 90. Apost. 
VII, 31. Usurpat Michacl .Vcum. 
Monod. iii liustath. p. 81 KHiss. : 
ufi€t&f<; yuQ xui otpaXtQov oidtv i) 
nuQoiftiu T(5 iv niOoi tijv xfQUfttiuv 
diduoxfoOui. CENTUPilA II. 29 

eyyeiQolt] noteiv. ^iKaiagyos ^h tTegov ti (ftjat %i,v nagoi- 
fiiuv 3r]Xovv' oiovei t^^v fieXixr^v iv tw o/ioiip noteioS^ai, 
ws xv^eQvrJTtje int vt}6s xai r^vioyos i(p innm'» 

66 'EXifpas fivv ov^ ciXioKei: ini juv ta fitXQa xui 
(puvXa vneQOQUVTCDV. 5 

67 ^EXi^avxa ix ftviasi inl tdJv id eXuyio%a inat- 
Qovxmv TW X6y<a Ka\ fieyaXa notovvKav. 

68 ^EXev d- eQa t alyes d q6j Qoyv : int tiav ^aQOVS tivos 

^ KaXOV XvTQOVflivOiV. 

69 'Ev oxoTW oQy eiad- ai: ini tmv afiaQTVQa fioy&ovv- 10 
iwv , (hv no eQyov a(pavis' 

70 'Ev &e Qei t ^ v yXaiv av tq i §eis: ini idiv fii] %a& 
uQav tois dvayxaiots yQWfiivoiV. 

71 'Ev fiiXtTt aavTov KaTanXdttets: ini tdJv ijSv- 
nd&etav fiexadidDKOVtoiV' ^^ 

72 'Ev8v e% ai fioi % tj v Xeovf^v: ini t(av fieydXots 
intyeiQOVVTmv nQuyfiaatV ix fieta(fOQds tov 'IfQaKXiovS' 

73 'EQfjftrjv dX(avat: avty 7] nuQOtfiia Xiyetat otav fiy 
dnavtrjoas 6 dvtidtKos int tijv KQioiv KatadtKuo&fJ. 1. fy^figir/ d. 3. fTil t^c friog et tnl tvtv 'tTtnmv Zenobius. 

4. De proverbii scriptura t. nott. ad Apostolium. x«t] ij Diogenia- 
nus. 5. 7ia(}0()wvT(ov idem. 6. fXf<puvTaq Diogenianus. ftiug d. 
fwiuq noifiq Diogenianus : verbura ctiam Suidas omittit. 7. fifyuko- 
noiovvTOiy Zenobius III, 68. 8. ^u^ovi; — kvTQovfifviiiv^ ^uqovc; tlnr/X- 

Xuyfihwv Diogenianus. 11. (ov xrk. om. Diogenianus. 12. xhtu- 
T(>i,3fi(; Diogenianus cum reliquis. 14. xaTunuTjftg Diogenianus male 
cum reliquis : depravatio orta videtur e proverbio , quod infr. III, 30 
affertur. xuTux(jv:iTitq Gregorius Cyprius. rjJvTiuOfiv Diogenianus. 
ib.6i(ox6vTa)v idem. 16. ^vdiW* /m* corrupte Diogenianus. 17. 'Hqu- 
xAfo; d. 7i(>uyfiuaiv xtX. in Diogeniano desunt. 18. Apud Zenobium 
III, 84 et Diogenianum explieationi praefigitur diclio: f(>rjfttj dixr/: Sui— 
das cum Photio exhibet: f^rjfi^ dixrjx otuv fir) un. 6 dimxofifiog tTil 
Tr)v dixrpi xuTudixaaO-^ ' ofioiov xul to fQrjf*r]v uXuivut. Hinc verosi— 
mile fit, a Diogeniano in explicationis fine verba adiecta esse: ofiotov 
xul To f(}rjftr/ dixTj. 

66. Diogcn. I\ , 45 : Greg. Cypr. M dtuXfYmfnO-u, nowTov 6(>inojfifOa 
III, 21. Macar. III, 75. Apost. Vll, 8. t«? rt uvuyxuiovg intOvftiuq xul 

67. Diogen. IV, 46: Greg. Cypr. t«s fiij ; 

M III, 4. Apostol. VII, 5. 70. Diogcn. IV, 51 : Greg. Cypr. 

68. Diogen.IV,47:Greg. Cypr. M L II, 1. Apost. VII, 18 et nolt. 
III, 26. Macar. III, 76. Apost. VII, 1. critL ad eiusd. XI, 50. 

. 69. Diogen. IV, 50: Greg. Cypr. 71. Diogcn. IV, 53: Greg. Cypr. 

M 111,29. Apost. VII, 45. Erasmo M III, 10. Apost. VII, 44. 

iudice I, 9, 40 proverbium Plato 72. Diogen. IV, 54. Greg. Cypr. 

respexit Reip. VIII, 558 D: (iovXfi. M. III, 12. Apost. VII, 47. 

ovv, jyv d^ iyo), IVa ftr) oxoTHviJq 73. Diogcn. IV, 67: Apost. VII, 30 DIOGENIANl 74 "J^KxXtjTot dinai: ccl tkq) livr^Q Xeyo/ievcct [xa/] ovn 
iv 11] noXst. 

75 'JEtsqo /iioXioe diHf] Xeytiai eig tjv uvTidtKot ovk 
■^X&ov. 

76 *EletQi ^t] fiix-^jv nirvoei i^i iw»' navteXdig «ya- 5 
vta&ivzwv. 

77 '£v YV nevea&at fiaXXovy nXovt ovvta nXelv: 
djiotQemtxt] tov d-aXaTtonXtiv. 1. tYnXijToi. male Appendix. ikqI^ inl VB Hesychius. xul in- 
serui ex oisdem. 2. ivruq noXiojq VB. 3. ol uvridi.y.oi. Diogenianus. 

4. tl<;i]k&ov Diogenianus. 7. xQtVaaov nhfa&at h Yf} V Elym. M., 

x((frff(Tov iv yfj nivia&ai, ^' Anecdd. Oxon. , Suidas. /xuX?.oy] x()(Vitov 

Slobaeus. ' 8. OuXuTronhiv verbum aliunde ut yidetur non notum. 
Ceterum apud Diogenianum explicalio deest: a nostra diversam praebel 
C in nott. crilt. ad Diog. 1. c. 90: Scholl. adPlat. Apol. init. p. 330 
Bekk. : iqij /nrj d i ».tj iariv , oruv 
fiTj unuvrr/aui o dKuxdfttvog inl ttjv 
xtiiatv KuxuSiatTTj&fj [convenit He— 
sych. s. V.]. Sf: uvtI tov *i? fQij- 
fnTjv dixTjv xurTjyoQOVvriq . iJyfrat 
xut tpjy/ijyv u X Si V a t uvrt tov ili; 
i{tijHTjv dixTjv iftnfOftv. iQ^firj di 
6 i X 1] XfyfTut T/ fiij i/ovau rov uno- 
Xoyovfifvov : alio modo explicat Lex. 
Rhetor. Bekkeri : v. Anecdd, l, 245, 
14: cf. Zenob. III, 84. Usus est 
Lucian. Toxar. 1 1 : "EXXtjvuq df nuv- 
Trxs, ronuvru t&vTj v.ul roauvrui; 
n6Xtt<; i(ir'jftTjv vno aov uXoivut: eiusd. 
PiscaL ^. 32: *i ifiijn^i; aXinxfn&ut 
dixit idem .Vbdicat. ^. 8 : alia col- 
legerunt intt. Hesychii s. v., Wes- 
selingius ad Diod. XIII, 5: add. 
Plutarch. Aicib. 22 : i(>i]H^v uvrov 
xuruyvovrtq xui rit /(Jtjfturu dt]fitv- 
auvTfi;. 

74. Hcsych. Append. Provv. 11,8 
ibiq. nott. : add. interpp. Ilesychii 
et L. Dindorfius in Stephani Thes. 

L. (ir. S. V. txxXrjToq. 

75. Diogen. IV, 69 : Apost. VIII,3. 

76. 1'surpat Aelianus apud Suid. 
8. dixTjv; TQonov. Kut o fiiv f { t- 
X i> i [i T] n ir II o q <S i x T] v , (iKfitli; fl<; 
O-uXuaouv xul diiiioat dixiti; uvtu) 
yivtt: ubi Kustcrus haec dis- 
putat: ))videtur fragmentum hoc 
depromptum esse ex libro Aeliani 
de providentia , cx quo non pauca loca Suidam in lexicon suum trans- 
tulissc constat. Certe idem Aelia- 
nus phrasi hac usus est , Var. Hisl. 
VI, 13, ubl sic inquit : xuX.oii; ro 
duifiovtov inl XQtyoviuv xvQUvvidai; 
fir) uyov, uXXti rj nuQif/Qrjfta ixxQl- 
P ov Toj'c rVQUvvovq n irv oi; d i x r] v 
xxX. Vide in eum locum inlerpre- 
tes. Eleganter autem illi, qui fun- 
ditus intereunt, piceae instar ex- 
stirpari dicuntur, quod arbor illa 
scmel excisa nunquam renasci et 
repullulare credalur. Eustalh. iu 
II. A, 42 : Tivti; df ixfnivxti ttnov 
xo &uvuaifiov xut ixrifivov xov ^iov 
xov pXr]&fvru 6ixi]v ntvxTji;' nu- 
(looov r'] ntvy.T] xonttau ovxiri avu- 
pXuaruvft. Lege ibi et sequentia.« 
Quibus adiicit Bernhardius: 
»lnfirmo valde argumento usum 
Kusterum , quo fragmentum hoc 
Aeliano vindicaret, ccnset Lenne- 
pius in Phalar. p. 48. Valckena- 
rius dubitabat , utrum Aeliani ha- 
bendum essct an Kunapii. Sod 
quoniam dictionis fundus est Ile- 
rodotus VI, 37, a cuius formulis 
et sententiis tolus pendet Aelianus, 
Kuesterum probare placet.« .\ddo 
Tzetz. Chiliad. I, 740: Ilirvoq 
dixqv iontvdov xovi; ^ixtXoii; i x— 
7 () i v « t : cf. nott. ad Zenob. V, 70 
et infr. III, 60 et Creuzcrum apud 
Baebrium ad Ilerod. I. c. 

77. Greg. Cypr. L II, 14. Macar. CENTURIA 11. 31 78 '£ni sonaQfiivots oneiQstg: inl TOig vno ttXXoiv 
novfj&eioiv avTog oe/itvvv^' 

APXH TOT Z. 

79 Zij "^vTQa ^fj (piXia: ini T(av Sid tov deinvov ovviov- 
T(av ets (ptXiav. ^ 

80 Z(a6g yev^ofj HQOitt fivov fiovov Xa^tov: nQog 
tovg ano ftiiiQdg ahiag fieyuXr^v dolav naQnovfiivovg. 

81 Zdifiev yaQ ov)(^ (og ■&iXof(ev , ciXX (ag dvva fie& a: 
inl "Kav fXT} inaxd UQoaiQeoiv ^(xjVTvov. 

APXH TOT H. 10 

82 "/? ^el yeX(ovr]g XQiu (payeiv rj firj (payelv: xrjg 
yeX(uvf]g oXiya fiev KQsa §QOi&iv%a oiQo^povg noul , noXXd 
de xad^aiQei' o&ev 'tj nuQoifiia vnoTid^r,oiv rj fi^doXojg anaQ- 
^ao&at nQayfid ri , rj dnaQ^afdvov tovzov fir] dieXeg idv, 
aXXd xai riXog intri&ivat. "J^ieQoi di (paotv eiQija^&at eni io 4. C*t — C,7 Diogenianus, Suidas recte : v. Eustathium iu annota- 
tione appositura. to Jfrntvov Diogenianus. 6. Zwoe] tiojficg Empe- 

rius. 8. f&fXo/nfy d. o5? fiij d. 13. vnoriOrjniv — fmn&fvui. de- 

sunt apud Zenobium et reliquos , sed fuerunt olim et in Zenobio et in 
Suida , unde in illo post v. TtaQoifila, in hoc post v. fl(j^a&at signa la— 
cunae ponenda sunt. Neque noster locus integer cst: nam, ut e Suida 

III, 79. Apost. VII, 26 : V. nott ad Georgides in Boisson. Anecdd. Gr. 

Diogen. IV, 83, quibus adde Etym. I, 36. «Oratio comici poelae, qui 

M.415,29. Crameri Anecdd. Oxon. quas praedictiones tragicipoetaeso— 

I, 189, 4. Suid. s. ^. Antiphani lebant epilogis suis intexere (v. Eu- 

tribuit Stob. Flor. LIX, 15. quem rip. Hecub. 1265. Bacch, 1328) Ari- 

locum addas Meinekio ad fabulam stophanis more perstriuxit.« Bern— 

Ephesiam hunc versum referenti hardius adSuidam. Similia saepe 

Comm. Gr. Rell. T. III, 53: v. nott. a viris doctis afflrmantur , quura ad Apost. I. c. 

78. Similiter (iXkoTQiov uftitq &f- 
po? dicitur: Diogen. II, 75. Apostol. 
II, 38 ibiq. nott. : add. Vergil. Eclog. 
I, 73: en , quis consetimus agros! placeant hodie neque certis argu- 
mentis refelli possint: ego quo ac- 
curatius in proverbiorum indolem 
inquiro eorumque examino histo— 
riam, eo magis ab eiusmodi con- 79. Diogen. IV, 97 : Greg. Cypr. iecturis , nisi firmis ac perspicuis 
L II, 21. Macar. IV, 30. Apost. argumentis defendanlur, ahslinen- 
VIII, 29 : add. Euslath. ad Hom. . dum esse censeo. 11. A, 274, p. 125, 19: )t«i :i«()ot- 
fitw(Stg ro i^ft )(i'TQa , i,fj (fiXia ' xat 
rovvo fifv roiovTov 7iu{it])(ijaf(iiq fiSof; 
ruxno(fO)viuv l'xov TiuvrfXrj, diu(fo()(iv 

df (ffQOV XUT(A fiOVrjV yQUifTjV ' OTlfQ 81. Diogen. IV, 100: Greg. Cypr. 
M III, 57. Macar. IV, 31. Apost. 
VIII, 36. AdhibuitPIato: V. Apo- 
stolium: Demosthenem adv. Eubul. 
1308 R. attulitBernhardiusad Suid. : iari diu(fQQov nQot; rr/v QTjxoQiytiqv rjftfti; d' ofioXoyovfttv xal ratriuq nu- 

nuQrj/rjaiv , jjnq ravToyQuifovftfv^ AfTv xul Ljjv ov^ oiTiva TQonov pov~ 

diutfOQuv l/fi. xuru rrjv ^xtfoivrjatv, Xoftt&u. 

80. Diogen. IV, 99 : Greg. Cypr. 82. Diogen. V, 1 : Apost. VIII, 

M III, 56. Apost. VIII, 35: add. 40: cf. Zenob. III, 19. 32 DIOGENIANl 

20JV vcnodvvTuv fnlv nQayftaTu , ovoTQctTivoftirwv ^e. Mi- 
fivr^iai de lavxr^s TeQxpiwv. 

83 '// XV wv iv T?; (fuTVt}: nQOS tovs fcrjte avtovs XQ^' 
fiivovs , fn]TE aXXovs ioHvTas' naQOOOV ?; xuwv ovts avT^) 
KQi&ds io&iet , xal tov cnnov xwXvei. 5 

8^ 'H fPaviov d^VQa: 6 fpavios, (»S (faoiv, iyivsTO 6/So- 
XooTaTijs f aXXios dh TV(fX6s' vnavoiyovTOS Sh tov nuidos 
avTov Ttt Tafiiiia xat t»;i/ '&vQav , 7]v ixeivos ioyvQav iv6~ 
fiiL,ev elvat , ovtms anviXXve tu (fivXuTTOfieva yQrjiaTu' iv- 
Tsv&ev Tijv nuQOtfiiuv eiQija&at int tuv fir^dhv uvvovto)v 10 
iv Tip (fivXuTTeiv , (xXy eixij xa\ fiaTfjv ttjv d^Quv &u()qovv- 
Twv. Kul aXXo)S' H fpuvov d-VQW Tov ^ccvov (paoiv 
ojs fioiyevofiivr]S Tijs avTov yvratycos , ineidij fjO&eTo, ■d-v- 
Quv iQyuouo&ut TotuvTfjv , los fiij uvev rp6(fOV avoiyeo&at, 
T7JS d'h uno TTJs OTiyr^s Seyofiivrjs tov fioiypv, yXevu^ovTus 15 
Tovs yeiTOvus Xiyetv , 'H ^avov &{) qu' ini T(Jjv fiuTr^v 
t{] (fvXttxij nenot&oTwv. palet , post V. fTtiTi&fvui inserendum : w? <f,7j(ji Jtjhwv. dicit cnim Sui- 
das : 01^*1' TTjv nagoifiiav H(}ija&ai /fijfioDv: de Demone v. nolt. oritt. infr. 
84, ad Zenob. I, 6. 13, Schncidewinum in praef. T. I, VIII. ad Zcnob. 

IV, 19. iUiy^' oAw? d. 14. THiuy/nii tl] nQuynuTu d. 

1. n{idyftuTu] To TtQfxy/ua Suidas : tiqo^ to nQuyfiu c coniectura 
scripserat Kusterus , fnl nQaynu Meinekius Com. Gr. Fr. IV, 610: 
sed codicum lectionem servavit Bernhardius , laudato Boissonado ad 
Philost. Ilcroic. 408, a quo excmpla rarioris construclionis linodvyai ri. 
pro n^ds Tt collecta sunt. ovoTfjurfiiofttvwi'] oTQUTfnofifvotv Zenobius, 

Suidas, Apostolius: nTQfiTfvnafuvotv Photius : aTQuyyfvofihb)v coniecit 
Casaubonus, probante Kustero , qucm vide, oTQnyytvaafifva^v Mcinekius. 
3. uvTovq] fuvToiq d, Grcgorius Cyprius : vcrum scrvavit Ilesychius, 
quera secutus sum. Orationem variavit Suidas , ad qucra v. Bcrnhar- 
diura. 4. fij)vTuc;] fovTuq d. nuQoaov xtX, Hcsychius om. 5. ia&Lti\ 
fifvovan fv ifaTvj] addit Grcgorius. xw/lilft] ovx iil Gregorius. 6. 
fpdvioi; d: <I>uvov Suidas : v. infra. w? qijot /tiifiiDv Diogcnianus 

scripserat: v. Suidan et sup. 82. 7. aXloi d, Suidas : v. nolt. crilt. ad 
Zenob. IV, 24. 8. uvtov Tufifiu Zenobius. 9. un(i)hf d. 13. 

(')<; fioiXfvoftfvTjq uvTip %Tf(; yvvmxoq Suidas. uvi.fiov Ovquv Suidas. 

15. x«i« Tov artyovq df/oftivTiq Suidas , t;/? ariyovq Coislinianus in notl. 
crilt. ad Diogcn. Ex hoc loco apparet, in Suida s. ;} 'buvov &i''(ju duas 
cxplicaliones male in unam conflalas csse. 

83. Greg. Cypr. L II, 22. Macar. Aposl. VHI, 71. 'O^oloaTdTijq] 
IV, 43. V, 34. Aposl. VIII, 42: cf. Harpocr. 134, 17 Bckk.: opoXooTii- 
nott. ad Grcg. Cvpr. P II, 6l:add. ruq e)' IXfyov tot? duvfi,aTaq , oii; 
Etym. in Crameri Anecdd. Pariss. nuQu z* 'YnfQidrj iv rw xuTii TIo- 
IV, 139, 33. Xvfvxroii Kui noXXdtHig tv ri/ *0)fiO)- 

84. Diogen. V, 5: Macar.IV,60. dia. (^Kl^tbPiIA II. 33 

S5 *H t q\ Q e| fj TQ€lg itv^oi: rj naQOi/nia naQcc ^eQs- 
HQaTci' KeiTai ^h inl twv ntvdvvevoVTOiv' to filv yaQ rQig 
£| T?/v navTiXij vixi^v df]Xol, xo dh tQeis avjSoi f^v rjXTav, 
IJdXat yaQ rQioiv eyQwvro nQog tds nai^ids av^ots , zat 
ovy^, o)s vvv , dvo. 5 

°" £1 GVHa fi IV os ovHa/itvoj Qvmetai: nQos tovq 
eavToTs lo: w(pe)u/iia Xa/i/SdvovTas **• 

87 'H xeQKOs TJj dXojnent fiaQTVQei: eni Twr deizvvv- 
Twj-' dno fifHQwv nQa^eojv t6 rjd^oS' 

88 'HXt^ rjltHa TeQnet, yeQovTa Se yeQOJv: nai' 'J2s 10 
aiei Tov ofiotov ayei d-eos is tov ofiotov: amt] en\ 
Toiv naQanXijaiojv Ti&erat. 

89 *H ftVQffTjl Tj iid fit^Xos: ^nt zmv dviaojv Hai dvo- 
ftoiojv, ojs (pTjOt **. Aovntavos ev veHVtmiS'\' dtaXoyotg. 2. xfrT«t] distinxi lU factum in Zenobio IV, 23. Forlasse praestat nfl- 
TUi ' XfyfTui di inl ktX. 3. nivrfXi] d. 4. v.vPoitf\ xi'/?ft? d. 6. ^i- 

nrfxui d. 7. * I fuvr ojv recte Suidas et VB adiiciunt. 8. dfi.>tvv6vro)v 
Diogenianus. 10. ^At? — yfQuv] quomodo restituenda sint, elucet e 
Scholl. Platon. 314 Bekk.: to dt rfkfiov tx^'-' HXi.1 ^kixu rfgnf, 
yfQwv df Tf TfQnt yfQovTu, ubi libri bis TfQnft: v. nott. critt. ad 
Diogenianum. II. &ioc; Igj &{oq w? Diogenianus. Aliter explicat 

Diogenianus: vid. Scholl. Platon. in annott. ad h. 1. 14. w? q>^ai Av- 
niuvonq d: post q^r^ai excidisse videtur nomen auctoris, ut hunc fere in 
modum oratio redintegranda sit: w? (prjai. Jrjnmv. Mfnvjjrui uviij^ Aov- 
xiuvoq xrX. vfxvtxolt; d: sine dublo voluit xaovtxotg, 

85. Diogen. V, 4 : Apost. VIII, nou sit facile celare. Alioqui canis 
69: Eustath. ad Hom. Od. A, 107, videri possit.« 

p. 1397, 15: xnl oTt fxQwvTo olnu- gg jy^^^j^ y^ ^q, Qreg. Cypr. 

Xutol_rQtot y.v[}ot, xat ov^ oanfQ j^j jjj^ ^g^ ^^^^^^ jy^ ^g ^ _ 

ot vvv, dvat- c^^.v xut nuQot^tu yjjj^ ^g. ^^ ^^^^^ yjjj^ jq .^^ 

fn. Twi- ^rid\v 6ta ^tjoov y^tvdv- ,;^, ^^ ■ -, Dj 3^ ,, ^. . Qreg. Cypr. 

vfvovro^v,^ To _, T(ns .6 V rQftg xv- j ^ ^ ^j^^^^^ yjjj ,j,_ ^ ^ xill, 

|9o,/?-«;io rov jifytaiov xut fXu^t- jg^ g^j^^j, jjj^j 3^5 ^^^^. ,^, 

aToi' aoiO-uov. »?? ufuvnTut IIau%o)v > , . . ., 

^,. ^ rww non t-^t ^ ' ^' "IWJ/ TOVq TQonoV^ nUQUnAl]Ot(i)V 

Iv Nouotq Xli, 9do JCi ftnwv- V < 'j; M ' « j- ' ;t 

' /,'• ^'11-^ ''"» uXAi]f.otq uft avvoiuyovrwv , «i 

rnitt; xvfiovq fJ a /.Ko v r f <;' rov- f/^ . i o - rf\A r> o«Q1 ^.1 

, > ' ' , ' a .j UfivQov XuBovau Ud. f, Z\o\ nv 

Tfdri rpftq uovnouq : ouid. s. rriftg. • 'r , , ' - tt: ' . 

1 11-1 •. T^ • 1 c. 1 • rli uQ/nv' ufuvnrut uvTTjq 11mato)v xut 

Adhibuit tpicharmus Stobaei Hor. ^ i'.j r^ ••ha m „' ;, y,, .,„ 

TV¥v ii^ < tv ' . fv AvatOt p. 214 d\ xut iv 2,v/.ino- 

LXIX, 17: To df yunftv ^OTt T,)^ ^.^^ r jg^^-g, ^^i^M^.avSgot; Sv- 

TQtC fi 7] TQftt; xvPov<; Ano ^,;^^Lt^_ ^^ ^^j^^ ^^ „ p 

T»/? TI»/)7? [SulftV. ^ ^ I 15' 

86. Mant. Provv. s. ?/ avxuntvoq'. ' 

cf. Append. Provv. III, 13. 89. Lucian. Saturn. Epist. §. 19: 

87. Diogen. V, 15: Macar. IV,41. oJ? df vvv fx^^fuv, fivQfArjl ^' xu- 
Apost. VIII, 44 ibiq.v. nott. Erasm. jurjXot;, oj? 7 nuQoifttu q>j]at: ubi 
I, 9, 35: » cst autem vulpi cauda Scholl. : int rwv fXtxQotq- fttyt/dav- 
pro corpore maior ac pilosior, ut xo^ifihtov 7; nuQotnlu. ■''' .*^*:. i; ' 

3 34 DIOGENIAISI 

APXH TOT 0. 

90 Quoos ilyct^iiiv: tnc twv tvdaifiova nai lufinQov 
dnodei^ai Ttva inuyyeXXofievuJV' 

91 OeoQ ^ ^Av aideta: inl imv di avaioyyvTiav iiva 
wfpeXovfieviav. 5 

APXH TOr 1. 

92 'leQa ovfifiovXtj ioTiv: »; naQoifila ini tov Seiv 
ovff/SovXevetv xad-aQciig. 

93 ^lXtds xait(uv: ini nXt^dovs fteyuXtav itaiidJv. 2. XuftTiQSiv (1. 5. o><fflovvio)v Suidas. 7. U(>ov ij ai<n(ioiih] Ze- 

nobius cuni reliquis : v. Xenophontem in annotatione laudatuin. roi>\ A 
Tw : Hesychius : naQoiniu Ini x ov o i i d t V x u 0- a (> w q a v fi [3 o v i. i v- 
ttv: fnl Tw» Jftvwv xrk. Zcnobius, Suidas , male : recle Albertius ad 
Hesychium s. v. : »non de iis , qui consiliis pollcnt (i. e. tmv dnviuv 
avnPovXivtiv) dicitur: sed quid oporteat in consilio dando, quid obser- 
vandum in primis sit, nempe ut Mu&miox; , pure, sancte , inlegre , vero 
animo , detur : el hinc res sacra , Uqov , dicitur consilium , ex vero animo 
profectum, absque ullo privati commodi respectu». Probant Bernhar- 
dius ad Suidam et Finckhius annott. ad Zenob. 17. 9. nXtjQovi; Dio- 
genianus om. 

90. Greg. Cjpr. L H, 25. Apost. 100: Etymol. in Crameri Anecdd. 
VIII, 78: cf. Zeuob. IV, 34. Paris. IV, 170,3 el Lexicon in Bach- 

91. Diogen. V, 24: Greg. Cypr. L manni Anecdd. 1,261: '/A«nf x «- 
II, 28. Alacar. IV, 62. Apost. VIII, kmv. dno nuQoifdu<; rovro iltyiro 
83. Suidas et Photius addunt: in- inl xotv fityulmv xuxmv. »Eodem 
fiuto df xal 'A&r]rTjai.v tj 'Avuiditu, spectare 'Jkio&tv fit qjQn,<; Heliod. 
xal IfQuv ijv uvr^q, o'><; "laiQoq iv ll, 21 notat Corav p. 82. Nostrum 
»d' : V. Zenob. IV, 36 ibiq. nott. el usurpatSyrianusComm.ad Herraog. 
adde secundum Clem. Alcxand. Co— T. V, p. 518: infZvoi. fitv yuQ rtjv 
horl. ad gent. 2, 26 p. 7 Sylb. Epi- nuQ<tvof*iav i>i)toipavrf<; xui x u x w v 
menidcm Crelcnsem istam Impu— 'JXtudo<; r?}v noXtv fXfvt}fQo')auviK;, 
dentiae aram Athenis constituisse, ftKorojq aojiaQol nuQiaotv inlro filjfiu, 
quod cur fecerit coniectura eipla- tw fttyi&tt xrX. : Lucian. Conviv. 
nare studel Hoeckius Crel. III, 259. 35: idoxtt fiot — oi' fttio> 'Iktudo<; 
Nihil novi affert Scholiasta ad Clem. x a x «' iQydaao&ui : Theophylact. Si- 
Alex. I. c. a Klotzio in Clem. AI. mocatta Hist. VIII in ftovmdiii tuf 
T. IV^, p. 103 edilus. ovyyQUipiox; ini rotf tw MavQtxiiD 

92. Macar. IV, 72. Ars. XXXI, avyxfxvQtjxootv: uXX' tirt fitj itjXt- 
65: cf. Zenob. IV, 40. Adhibuit xovvwv xuxoiv ytyovftrt fiuQrvQti;- 
Xcnoph. Anab. V, 6, 4: tl ftiv ivfi- 'IXtu<: *uxo>v i) vno&fat<;'. Bois- 
PovXtvoiftt, u [iiXrtaru fiot 6o*tt tl- son. Anccdd. Gr. I, 254: roauvtjji 
vat, noXXii fiot uya&ii yivotro' ti di di x u x (i>v 'J X tiid oq ntQia/ova^i; tu 
fjt^, ruvavriu' uvrtj yuQ 7/ 'ifQa ivfi- 'Poiftuiioyn : W a I z i u 8 ad Arsen. 
povX^ Xtyofiivtj tlvut, doxtv ftot nuQ- 303 : add.luucus Slobaei Flor. (^XVI, 
iivut, ibiq. V. Scheiderus: in ver- 49: Oiufiu dXytivov rt xui XvntjQov 
sum inclusit Menand. SenL Monosl. xat noXvxQvvtov • ril di liXXu tlntiv, 2bf) : ifl>ov (iXij&itx; iortv naVftpotiXiu. 'JXiiti; xaxiuv: Aristid. £vftftu}(. 

93. Diogen. V, 26: Greg. Cypr. A. 480: inttdi] nQo<; rov fvtQyirtjv 

L II, 29. Macar. IV, 75. Apost. V III, ixivdivivov xui ntQtttaitjxit xuxiHv CENTURIA n. 35 

94 ^Ia6tt}Q (fitXovt^g: 17 naQOtjiiia yvMfitxi], dijXovoa we 
iaoxrje f^v (piXtav avv€)[st. 

95 'laTicc &ve.i: inl tdiv /iifj^evi Qa^ime jiieTadtdovTcov. 

96 'Inneae eie nsdiov n QoitaXsi: int Tcjv eQed^t^ov- 
Ttav Tove neQi ti ev^oitt/itovvTae itat tmv iQi^ovTtav neQt 5 

Tt aVTOie' 

APXH TOT K. 

97 Kavd^tt Qov aotptuTeQoe' V ^aQOiftia int Ttav afpoi^Qct 
navovQ^oiv xat novtjQCiiv' inetdr; Tie ^^&rjvtjai Kav&aQoe 
naXovjnevoe ini novfjQia xai nQodoaiu &avaTOV xaTediy.aa&r^. 10 

98 KuQinov d^vfia: ini Tiav aaaQxa fieXfj ^vovtmv ' ol 
yaQ KaQee xvva leQOVQyovai. 

99 Kanvlae notijTtje: 6 ftfjdev XaftnQov yQatptav. Ai~ 
yetai ds itai ' Olvoe nanvi aet 6 xeicanvtafievoe' nal' 
Kanvioe a ftneXoe , fj fteXatva. 15 

1. uvrr] yvMfiixij dtjkoiiau Suidas , ubi T. interpretes. 2. ovv- 

'^*0 »/*»oi'v d. Hesychius explicat: did tJ loQTrjri, xrjv (fiXLuv fnt- 
o&ut. 3. &V11V larla Suidas. 4. Explicatio plane singularis. 

9. nuvovqymv^l x«xoi'()y(ov Zenobius. 'A&^vtjoi ttunrjXoq idem. 10. &u~ 
vuTov ii^T]nua&r] idem. 11. «oa^xaj i} upQmru Suidas addlt. 12. xvvuq 
Plutarchus. 13. xa;ir»ac: noir]T^g, 05 xtA. Bernhardius ad Suid. : me- 
liora Photius praebet: Kunviuq: ^EntfuvTiSrjq , 6tu ro nr]6iv XufinQov 
ygitifttv. 15. x«:i»ta u/*7iiXoq Suidas : recte xunvtoi d, quod in xanro? 
corruptum est in Hesychio. 

«i'ro»'? '/Aifi?: Photii Episl. 13, p. 74 dicta celeberrima retulit lamblich. 

Mont.: no&iv ovv r] toiuvtt] tw»' V. Pyth. 39, p. 342 Kiessl. : etiam 

xaxMv "IXtoK;; Georg. in Rhett. alii, quos nominant Ritterhusius 

Gr. I, 572 Walz. : jy yuQ ixiivorv ad Porphyr. V. Pythag. n. 33 et 

*x«aTov xaxtu toxt fttv 6quoui- xul Valckenarius ad Eurip. Phoen. 539. 

uihi] T« :i()o?>^xovT« , ov^ o'iu 6\, 95. Apost. VII, 99: cf. Zenob. 

wf x«t 'Iki,u6u notrjout xuxojv: V. IV, 44: add. Suid. S. Ifjriov. 

Boissonadus Anecdd. Gr. T. III, 96. Diogen. V, 28 : Greg. Cypr. 

177: vetustissimus auctor, ut ad- L II, 33. Apost. IX, 10. Usurpant 

nolavit Bornhardius ad Suidam, est Arrian. Epict. Diss. p. 239 Upton. : 

Demosth. F. Leg. p. 387. 'Inntix; ovv tlq nf6iov ikrjX^v- 

94. Macar. IV, 79. Greg. Cypr. &m<; nqoq ntsov uyarvinq , onov av 

P II, 70, ubi V. notas , M III, fiiniXfTr]xu<; , ixttvog 6' uftfXfTrjToi; 

82. Apost. IX, 13. Adhibent Procl. fo%n Hierocles in Veterin. Medic. 

ad Plat. Alcib. T. II, p. 31 Creuz. : LL. p. 3 Gryn. : ool fiiv ovv 'in- 

tl yuQ xuTii Toi'v JJv&uyoQiiovt; ift- nov ^uolv f? nf6iov nuQUxu- 

XoTuq looTui;- xut xutu AQiaTorfXr]v Xflv [sic] , tt n 6ft: rrjv nuQotftiuv 

[Magn. Moral. II, 15] qiXog ilXXoq u<p tariuq Xu^tlv [cf. Greg. Cypr. L 

tyb) ' ri ftHXXov r]fitv vnr]QfTr']aovatv l, 63.] nQoi; Tov6t Toi; Aoyon t//v 

ixttvot, rjntQ rjfitti; uvroVq ; ib. p. 36 : yQaffr]v. 

Publ. Syr. Sent. 26 : Amidtia pares 97. Diogen. V, 40 : Greg. Cypr. 

aut accipit aut facit: ib. 827: nii- L II, 41.Macar. IV, 90. Apost.IX,22. 

nitrte amicus sum, fortunae particeps 98. PIuL Provv. I, 73. 

nisi $im tuae. Inter Pythagorae 99. Append. Provv. III, 43. 

3* 3i5 DIOGENIANI 

100 KeQxton i{^etv: inl jmv xokaKevovtCDP ' «v/o fittaifo- 
Qug riov acctvovrwv rij KtQKio ^ojiov ' a/ietvov dh «tto iiov 
KtQmminv , ovg neQi Avdiav iaiOQOVot di;dei'i acpoSQa xai 
anaTt]Xovg yevia&ai' nag^ 6 xai anoXt&uj&ijrat amovg- 

1 Keox Q€vs vt}a%ev€t: ini iwv navv XaijiiaQyttiV' Xi- ^ 
yerat (Je Kai ini tmv ^iKato7iQayovvT(ov pir, ovd'tr dl nXior 
in rijs Sixatoavrt]s anocfeQOfiivoiV' 'O ytcQ xeazQevs roiv 
aXXtov ty^dvcav aXXrjXofpayovvtwv fioros ir;s aaQxofpayias 
aniyexai , vifierai Se %r;v iXvv. 

2 KtXixiot TQayot: oi daaeis' toiovxot yaQ oi iv Ki- 10 
Xixici yivovTat TQayot ' o&ev x«/ tiI ix tmv TQiyjuv avvri- 
Sifieva na^' ijfuv KiXixta Xiyovrut. 

3 Kviav ini ^eofia: ini TcJi' iaVTovs ds xoXdaeis int- 
dtdovTwv y 107] TTJ' Bovs ini deafid. 

4 KtQdwv yafiet: nuQa to ovofia eiQfjTat int tmv (hd 15 
XfQdos aiQOVfieviav tov ydfiov. 

5 Kvidiov xonxor ipvy^eiv: inl twv fitjStv dvvovTwv' 

3. KiQxoiimv (1. ntql trjv Zenob. IV, 50. 4. nu^o d. 5. x. 

fiyoTn-aii? Photius. 9. l).vv\ addit Zenob. IV, 52: ru).um(»()oiv, w? <f>]- 

atv ^AQiOToxiltj^ rtfql Kmo>v. 10. Kti.ixio<; rQityoi; Suidas. Ex hoc loco 

patet , quomodo Diogenianus redintcgrandus sit. 13. «« — dtofiu] fl? 
6iond fft(iak}.6rrwv Diogenianus. 15. De corruptelis in Diogeniano et 
Apostolio V. nott. critt. ad Apostolium. 17. xvidiov littera maiusrula 
scriptum est in d: rectius minuscula scribi post Schweighaeuserum do- 
cuit Meinekius ad Com. Gr. Rell. III, p. 269. Ex grammalicorum prae- 
ceptis nyidnov scribendum esset: Suid. v. y.vidij. Zonar. Lex. 1223. 

'400. Diogen. V^ M i Greg. Cypr. III, 86. Macar. V, 15. Aposl. X, 31. 

L II, 47. Apost. X, 17. Cf. sup. Suid. s. xtAtxto: xa ixxQix''" ovv- 

I, 3. De proTerbio monet Euslath. ri&i/ifva xi^uafiura. nSetosos Ci— 

ad Honi. Odyss. K, 552, p. 1669, Ucum apros memorat Colum. R. R. 

59: ofioiox; df yiul ol KifiiioTiti, u(p' pracf. 1, 26. Cfr. \arro R. R. II, 

wv xal uyoQ(( yidkovnht] Kf()y.tdno)v 11. Atque hinc explicandum quod 

^AOfjvtjotv Iv 'HXiui(i , Kul nu()oi.fii(i Cratinus itidem de homine villoso 

xf()xoj7iii^ftv, x«i fiijv uvTo tl- et prolixam barbara alente dixit /io(i- 

QTJa&ui (fuai T(vt<; dno i^(a(i*v nQo^- adrjjq x«n;(jo? £r. inc. fab. 61 [lle— 

aaivovroav t// xfQxo). sych. s. xoyfrartj?], a Corsis, Cificiae 

1. Diogeii. V, 53 : Georg. Cvpr. M oppido, si Ilesychio fides: o M c i- 
IH, 95. Apost. X, 29. Ex Vomi- nekius Com.Grr. T. IV, 657. 
corum locis, quos Athen. Vll, 307 3 Diogen. V, 68 : Apost. X, 79. 
D sq. composuit, huc polissimum ^ ^. yj ^^ : Apost. XI, 6. 
perlmet Eubulus Naus.c fr. 1 : 0, ^^^^^ p^roprium KtQd^ov exslat >n 
rrv rtx(tQ',r}v r,f.fQuv fiaml^trut, ,•„,„; ti^n/pa,iy ^ q„am vide sis 
NriOT.^v novrj qov x tozjt o) c .^ Bo^eckhii Corp. Inscriptt Gr. T. 
TQifiotv /?tov, ubi cl. Schweig- .. 4f)78 ' 
haeuseri annotationcm. Add. Hc- ' ^" . 
sych. s. xfOTQiiq : . . xal roix 'AOt]- 5. Dc grano Cnidio v. Schneide- 
vuiovt; ovrox; fXfyov xulnQo^TjyoQfvov. rus in ind. Theophr. , Opp. 1. V 

2. Diogen. V, 54 : Greg. Cypr. M et Stephani Thes. L. Gr. s. xoxxoq. CENTURIA 111. S7 

6 yag itvidioQ koxxoi; (fvaei &eQfiavttxos wv ix tov xpvyeodai 
ovdlv tfje O^egftOffjtos fieT(x(}<xXle%<xi. 

APXH tOT A. 

6 Aayo)os xa&evdei: rj nuQoifiiu inl iwv siQOgnotov- 
fiiviov ti dqdv x«i ovk f| aXf]&eias nQaxtovTbiv. 5 

' yfvHOV nreQix: ini tdiV udvvaKav XiyeTui , otav /te- 

yQt 1WV Xoycov 6 (po^os /;• /7ws yciQ av m^rov yivono 
).vnos\ 

8 Aayo)s neQt tdov nQewv; in\ %wv ztvdvvev6vn/iv tais 
xpv^ais aat nQos tovto xaQteQoJs ayiovi^ofiivwv. 10 

9 Aev%f] ota& fifj: eni tmv fifjdlv ovvtivttav ' iv yccg 
tois Xevxois Xld-ots ai Xevnai ata&ftai , ijyovv tu teKtovtxd 
onagtia , ovdtv dvvavtat detxvvvai , xa&(xneQ [ul (5"/«] ti~^s 
fiiXiov, 

tO Ay]ftdv ^vtQuts V y-oXoHVvtais : ini twv uyav [5 
ufi^Xvconovrtcov. 

11 Avxos n q6 ^oi)S an evdet: inl tiOv vneQanevdovioov 
Xiyetai, inti ku) 6 Xvxos nQo ^oijs (pevyet uQndaas. 

12 ytv/ivov iv fieat] fi^ Qi u dntetv: ini t(av dxaigias 

ti notavvtwv. 20 4. yf«yw? Diogenianus cura reliquis. ii.uOn'doni iidem. 6. i^lyt- 
xui — ^ Diogenianus oin. 7. /?] arfj Macarius. n%T]vov\ mjjto^i 

T»? Diogenianus. 9. Contractius Diogenianus. 11. Iv yuQ xrX. in 
Diogeniano desunt. 12. livy.oi:q] kiTiToiq d. 13. ul &i.d ex Zenobio 
IV, 89 aliisque adieci. 15. Xrjix^iav d. 18. fnd xtA.] nal yuQ ro 

f}t}fjiov u(tn.uinv <fifi'yii Diogenianus. 19. uinnq Suidas. 

6. Diogen. VI, 1: Greg. Cypr. M 9. Diogen. VI, 8: Greg. Cypr. L 
IV, 21. Macar. V, 46. Apost. X, 74. II, 67. Apost. XI, 18. Cf.Davisius 

7. Diogen. VI, 4; Greg. Cypr. L ad Maxim. Tyr. Diss. 388. 

II, 64. Macar. V, 65. Apost. XI,35. <a r .„-, r nf \^ ^q * . 
Adhibetur ab Manuele Palaeol. in vVHl «i^" S?' v f-i ^^ ^ 
Combefisii Auctar. PP. Graec. II, Xyil,84 : cf. Diogen.V, 63. Usur- 
..,o .^» - » 'ni' pat Incert. Aiictor lincom. Comae 
ll4i: xai oift Tovio rijv uvutJokiiv \. .^. »»-ii >. • v 

, , , , ' / ' , ' 4-0, Ib iMuler. : uvtixqik; ruvrn rijv 

iiauivtauvro, nui, ro uri toi/toi? axw- ' , , , ^ , - ' , 

' , i' , - ,'< ' > aitiuau.Mv aoi aiat.uxouv aq:ouoi,o), xat 

aofVHi. nuQ amov , Kv y. o v tit f q u \ ,. ., * , ', 

■QriTiV,. Confert cum nostro pro- "'T* «''"^ "^ "' ''«^"^^t'?' -^^"^.^, 

verbio Meinekius Com. Gr. II, 1, ^'''"Ji T' J", *«^«n';V'«, '' ^'/ 

24a Cratetis dictionera ab Athen. . 

III, 117 B traditam: ruvvnrfQoi '^'/^"?«- 

;.,',;<,,. ^ 11. Diogen.VI,26: Apo8t.Xl,49. 

8. Diogen. VI, 5: Greg. Cvpr. M 12. Diogen. VI, 27: Greg. Cypr: 

IV, 14. Apostol.X,95 ibiq. v. nott. L II, 65. Apost. XI, 50. 38 DIOGENIANI 

13 Avdiov aQjiiu: int tmv igi^tiv k&fXovxwv nai /it) dv~ 
rciftiviav xov uvTayMvtaiov d(ptxio&cit ' naQijxtut dh ^ naQot- 
ftla dno id)V Avdiwv ixQftaTiov ws ra)ivicii(>)v ovTViV xa« /t»; 
dvva/Ltivtav (f&ao&t;vat. "AlXot ds ott dno tov TlaXoniov 
uQ/naios i;hovo&7] r; naQotfiia' xtvle yaQ Xiyovai , ort o5 
mXoip AvdioQ ijv nai ovy). 4>qv^' tw yovv /J/w aQftati 
ivinTjas ToV Oivoftaov , xai txTOTc t} naQotfiia' Oieiv 
nuQa Avdtov ixQfia. 

APXH TOT M. 

14 Mtjdtni] ^Qune^a: int tdiv evnoQcav. 10 

15 Mia Xo-^fit] ov tQicpet dvo iQt&ccKOVg: ini timv ix 
ftixQov ttvos xeQ^aivetv Gnovda^ovttov. '£Qi&ax6s iati 
ftovtjQis OQveov «ai fiovotQonov. 

16 MvoMV Xeia: ini tdov ifaxdis StaQna^oftivwv' oi yaQ 
neQiotxot ttat" ixelvov tbv yjQovov tovs Mvaovs iXifi^ovto, 15 
i'(as rjoav avaQyot. Kai ixei&ev ij naQOtfiia. 

17 Mvs AcvKOg: 671/ t(MV dxQut(av neQl ta d(pQodiota' 
inetdij ol xatoixidioi fives ««t ftdXtota oi Xevxoi neQt tds 
oyeius xexivrjVtat> 

2. Tov ttrruyoivifOTov Sfhol. ad Grcg. oni. dqitxioOat] posl hoc 

verbuiii Scholiasta inscruit: ton dt rj nuiioinia' tiuqu Avdiov iit^ftu &in. 
5. TJxova&rj] rjxoxiotv Scholiasla. 6. Ando? Scholiasla Creuzeri. oi'y 
Scholiasta. 7. nuQoifiiu] nu^iijk&iv addit Scholiasla , nuQrjx&at Schol. 
Crcuzcri. ;»«(>« Avdiov u(tftu &iei Scholiasta. 10. ini tuiv no- 

kvTtXiov xul a/?(»(uv cxplicat Diogenianus. 12. fttxi>ov — fiovor^onovj 

fUHQov rivo<; noXXu xfQ&uivitv povXofiivotv idcm : V. Zcuob. V, H. 14. 

Xhuv Diogenianus. 15. :if()(0(xot excidil in Dlogeniauo, ilein «'«h- xrA. : 
V. Zenob. V, 15. 18. f*.vK; d. 

13. Greg. Cypr. L II, 58. Apost. M IV, 40. Macar. VI, 5. Apost. 
XI, 56 : cf. nolt. ad Greg. Cypr. P XII, 37. Usurpaut Liban. Oratt. 
II, 99 et L I. c. Haec sine dubio T. I, 310 R. : o? imtHtj Xtjnritiov iv 
sunt ab Diogeniano profccta: v. tw Tuvquj avvnaTtjKu xui MvaOtv 
Diogcii. VI, 28 ibiq. Is,: unde Iran- Xtiuv inoin KiXt^t ru nQuyftura: 
scripsitNonnus in commenlariuni ad id. ibid. T. IV, 351 R. : To^yuQovy 
Gregor. Nazianz., cx quo cdiderunt inl noXXijt; iQtjftiu^ xui oxoXijt;, ftt- 
Crcuzerus Meh't. I, 81 ct A. Ma- xqov nuauv Ttjv 'EXXndu xui oiannt 
ius Spicil. Rom. II, 308. r i/v MvoCiv Xfiav ixofot: Theo- 

. , rv \i rf, i- n dorus Prodrom. de Rhod. ct Dosiclis 

14. DiOffcn. \ I, o7: Lirec. Cvpr, » t - r t i . »> 
Mf ,.r oo * . VI (\Q iti 1- Amor. I„p.O Gaulm. : Xiiuv Mv- 
M IV, 32. Anost. XI, 98. Medi ~ ^n • • i' i- 

',.. ' ,. , • ,... oo)v tOfVTo ruvrnv ut; Xoyoi : alia 

cum aliis popu is luxuriae perditis r, , r „ i i 1 /^ ,. 

«^ « ,.. ^, ■ . suppcditant Coraes ad Isocr. Oratt. 

componuntur a Dione Lhrvsostomo ,, ro n • i i i\- 

t^ .. vwiii Af\n ni D) P- 5j. Ilasius au Lcon. Diacon. 

Oratl. XXXIII, 402 Mor. ,(o i» oa-r * c u i 

193 U, 257 A. achoemannns nd 

15. Diogen. VI, 39: Greg. Cypr. piularch. Cleom. 10, 7, p. 207. 

L II, 68. Apost. XII, 22. 17. Diogen. VI, 45: Apost. XD, 

16. Diogen. VI, 42: Greg. Cypr- 41 ibiq. v. notas. CENTURIA lll. 39 

18 Mrjte velv /itrjiE yga ftftuTa: tj naQotfiia ini loiv 
lu ndvta d/iia&oiv' oi ydg ^^&tjvaioi ev&vs £x naidwv 
noXvfnSuv xa/ ygdfiftura i^iduaxovzo. 

19 Miygc %wv ufi({)(a%id(av: inl rwv dyav nenhjQ(afii- 
v(t)v , [dvti tov] /uiyQi tdtv wtojv. ^' 5 

20 MiXttos fiViXog: ini tdiv dyuv f;^i(av. 

21 Mef(ayfiivT] fia^a: ini t(uv itoift(av dya&(av. 

22 Mei^ova ^ou i^X(aQds ^dfpvtjg xuLOfiivijs-' i^i 
tov fieydXa /So^avtos. 

23 Mt; xiveiv xanov ev xeiftevov: sjii t(av iuviois «| 10 
dyvoius nQdyfiata iyeiQovttav. 

24 Mrjdev xatd ^oos tv^t^: nuQuivei fttj ndvta in 
tvyais noieia&ui xai tuis nuQu ■&60V iXnioiv , dXXd nQut- 
teiv dei xui di iavtoiv- 

25 Atrjdh fiiXi fiij^k fiiXiaa a: ini t(av fi^ ^ovXoftiv(av 15 
na&elv ti (puvXov fietd dya&diV' 

26 M'^ nQos Xiovta doQxds ametafir fidy^tjS' i^i 
t(av tfjv iayyv dviaojv. 

27 Mt]X(a ^ dXXeiv : ini ttLv eis €Q(attt inayofiivtav tivae. 

I. Iniarao&ui, proverbio Suidas adiicit, quod fluxit e Platone: 
V. annott. ad Diogenianum. 2. t« nwvra] nuvTdnaoi,v Suidas. aru- 
«foe Suidas. 3. idtduaxno VB: eadein varia lectio in Suidae codici- 
bus deprchenditur. 5. uvrl xov c Suida s. «V(f w;? et VB adieci. 6. 
lov — jjrffo? Diogenianus. 7. /kxC" d. 8. du(f<vTj<; xlo)itu(; Diogenia- 
nus. 9. Toj»' — ^oo)VTO)v idem. 10. »S uyvoiug Diogenianus om. 11. 
THiuy/iaruj Kuxd idem. 12. /*>/div^ nij nuvra Suidas. intvxuiq d. 

14. Sfi Suidas om. In Diogeniano explicalio corrupta exstat. 15. nt- 
Uaouq Diogenianus cum rcliquis: v. Sappho. 16. (fuvlov xrA.] nya- 
&0V fitrd unfvxTov Diogenianus: v. nott. crilt. ad Diog. 1. c. 17. utpot- 
inui Diogenianus recte : «.-rTfTat ex altera proverbii forma, quam infra 
57 legimus, in hanc temere illatum est. 19. ^hj&^vui Suidas. 

18. Diogen. VI, 56 : Apost. XII, 8. 100. Sapphus versum , dc quo t. 

19. Append. Provv. III, 89. annot. ad Apost. praef. §. 7. Berg- 

20. Diogen. VI, 51: Greg. Cypr. kius in Commentt. Critice. Specim. 
LII,69. Macar. V,84.Apost. XI,;87. Marburg. 1844 edito p. 23 scribit: 

21. Append. Provv. III, 86. («»;t' ifioi. fiili ftr/Tt fitXiaaa, 

22. DiogenVI, 52: Apost. XI,71. simul de allitteratione quae dicitur: 

23. Diogen. VI, 54: Greg. Cypr. in hoc versu conspicua disserens 
L II, 78. Macar. V, 91. Apost. XI, v. infr. 97. 

99 ibiq. V. nott Cf. nott. ad Apost. 26. Diogen. VI, 59 : Greg. Cypr. 

XI , 96. II, 3. M IV, 39. AposL XII, 1 : cf. infr. 

24. Diogen. VI, 55: rf. Apostol. III, 57. 

IX, 34 et Greg. Cypr. L \\, 48. 27. Diogen. VI, 63 : Mant. Provv. 

De genere dicendi cf. nott. ad Dio- s. fiylo). De usu malorum in rebus 

gen. V, 90. amatoriis post alios dixit Gerhar- 

25. Diogen. VI, 58: Greg. Cypr. dus in Disserlatt. Socict. Berol. a. 
M IV, 38. Macar. V, 95. Apost.XI, 1836 pag. 319. 40 DIOGEMAISI 

28 J^J^ /taj^ct iQuv atQE &7JXt: hvi tmv d^yvaiovvTUv 
iniKOVQtiv. 

29 Mldag ovov wra ^'x^'' ott 6 Mi^ue (uTaxpvazds 
£i)(^e noXXovs , (us fHjdtv avxov Xuv&dvetv., Eyuv^Qos dh 
^Qvylas ywQiov ovov ojza zaXov/iuvov Xiyat vno Midov 5 
Xrj(pdijvai. 

30 MeXtrt xuTunuTTwv iav.tov: in) xov /iiaXaxia 
xaXXwnt^ojiievoV' 

AFXH rOT N. 

31 Ndi nei&ov: iovto '6/iotov elvai (paoi 7w* "JEnov&ew. 10 1. ailon. d. dSvydicoi' Diogeiiianus , queiu corrigas e noslro loco. 
3. i/n Diogenianus om. wiaxooi«5 d. 4. noXXovi; — Xuv&iirnv Dio— 
genianus oin. EliuvjQot; y.rX.] ol df — <puaiy xtX. idein. Citat Euan- 
drum Diogcn. VII, 28. 6. XijtfjO-fjfut] uvuX.o)zov addit Diogenianus, 7. 
Scribe xuruTiuTifi-, 10. fTton] ^ifid-ov Diogcnianus , nfiUov ?} t-nov C 
in nott. ad Diogen. I. c. et codd. Suidae plurimi. 

28. Diogen. VI, 72 : Aposl. XII,3. 31. Diogen. VI, 75: Greg. Cjpr. 

29. Diogcn. VI, 73: Apost. XII, L II, 80. Macar. VI, 14. Apost, 
19. Varios veterum conatus ad XII, 75. i). tn.ov] rcfertur inter 
originem proverbii expediendara septem sapientum dicla : v. Sosia- 
Schol. ad Aristoph. Phit. 287, des in Stob. Flor. III, 80: rccon- 
quem Suidas v. Mi(fuq descripsit, ditiora praebet Stobacus Eclog. II, 
docte composuit: Mitfuq, ^uatXtvi; 7, T. II, 1, p. 66 Heer. : iv ftiv yil^ 
(nv fftQvyiug nXovoiojiutog, oixuovov O^ftu ro >toafioTCOi.ov r.ul y.ooftodioixn- 
tnyt. Tovio oiiv nunoifiioidoK; IXfYfro Tiitov' iv d( tw ooipoi fiiov autuotu- 
}ni rof>Toi< , ;}'Tot oTt TioXXoi'^ o)tu- Oiq y.ul foi^? dmyo^yi) ' on.fi) ulvi^u- 
xovazug tixfv , 7]_ ort xiDfi/jv <l>Qvyiu(i adrti fitv O fiTjijov, tlnovTU [Od. /f, 
y.UTta/fv , TjTtq 'SItu, ovov fXfytro' 193]' Kut i/viu fiuVvi O- 1 o t o' 
. . . Tj fTitl ovoc; fjLuXXov dyovfi. Twv llv Q- it.y o \) uv d\ i-x uvvo tlTitlv ' 
uXXmv K(ij(i)v nXrjv fixioq [v. VV. lectt. Enov 0-toi' d^Xov w? ovx o{iutiu 
a G. Dindorfio ex Ravennate eno- xul nQorjyovnho) , vo7jT(f) di xul ry 
talas]* xul Midu<; dt noXXovq oJxu- xoafiixr/ fVTu^i<( uQfiovixCx;: queni 
xoj;ffr«? tlxfT' ' ol d( ipuaiv, oti. v**«s locuiii Wyttenbachius ad Plut. de 
noTi Tov Jiovvoov o MiJuq fttxt- sera nuniinis vind, 550 D ogiTgic 
pXrjO-tj il<; ovov. ^ ort oVoJ'? toj' illuslravit ncc habco quod ad- 
Jtovvaov nuQovTui; jj^ixijot' dto' o()- dam nisi Ciceronis locum dc Fin. 
ytoOtig o Ofog ojrit livov «jjtw ni- Bon. et Mal. III, 22, 73 : quaeque 
aifjilfv ol 6f, oTi, o)Tu fifydXu q^van sunt vetera praecepta sapienlium, qui 
ti/fv: addit Suidas 1. c. : XfytTUi iubent tempori parerc el scqni 
oiiv Tj nuQoiftiu inl tuv fijjiitv Xuv- Deum et se noscere ct nihil 
OrtvovT0)v, n imis haec sine physicis quam tini 

30. Cf. sup. II, 71. Verborum haheant [et habcnl moj-umainj tidcrc 

causa appono Menand. fragm. inc. nemo polesl ; et Senccam de vila 

fabb. CLX Mein.: »«1- xQ0(fi)v <)ov<; beata c. 15 : Imhebit in animo illnrf 

Tov X<tfiovv' ovfidiajji;, 'Aiiii.vOi<i) xu- vetus praeceplum: Deum sequcrc. 

Tfnuauq <tTTixov fifXi : Manucl. Pa- Adhibeiil Plutarch. dc recta audiendi 

lacol. in Combclisii Auct. Palt. II, rat. 1, p. 37 D: ov <!lf noXX<ixig dxrj- 

1188 A: (>r/fiuaiv i/Jiooi (lodoiv uv- xoo)<; oti T«i'rdi' fOTt rw tnfoO<ti 

rovr; tnuTTtq. 0- 1 (') xul i6 n t i f a & u i X6y<o, CENTURIA III. 41 

32 NvxTCt daoElav : %rjV yeifieQtvi^v ««Afi ** ^iaQooov 
nXeiooi -}- oxinovtai. 

33 Ne/Sgu) inneveiv : Vj nuQpijkta inl twv (^Qa^ioyg xi 
sgya^o/iivtov- 

34 NexQu nQog ovs dtaXiyeodan inl tov avaiodi^- 5 
tov Kai fir/ inaiovTog. 

35 Neipi Xag ^aivetv: int /lataiov xat aSvvatov. 

36 NoM %6v ^ivov: inl zwv vifOQco/niviav xtva. 

37 Ntxa Tov 6vrjXd%rjv : nQog t6v /nij ^ovlopevov uno- 
Gtijvai itvoe , «AA' iavzov nQoii/ttevqv elg dniaXeiav.. 10 

28 Nvv oonQioiV ctf^t/i/rog: ini loiv xad" oiQttV enaoTa 
nQd%retv (f}tXovv%wv. 

39 Nvv eig yojQav T/kd^eg: inl %(uv nQoreQOv /it^ aveyo- 
fiiviov i\d^eiv onov ^ei., voTeQov, dh amojitatovvjwV' 

APXH, TOT S. M5 

40 SvXta iifiXiieiv, xcuvetov xts^iv il} nQodovza ti/v .id_ r.ki ' 
1. duoflav d, duatlrjv Suidas: qiiod dedi, tuetur Diogenianus. au- 
kii xzA. Diogenianus om,: post y. x«Afr videtur scriptoris nomea exci- 
disse, alia in sequcntibus. 2. o)ifnovTuv\ foctasse aniuui^ovvui, voluit: 
Xenoph. Cyrop. VIII, 8, 17: ukXu nijv h ia x * >■ f* '^' '" >■ "^ novov y.nf>uX?/v 
xal awfiu xul noduq uQtifl uvrotg iaKfxua&ui^ ukku y.ui ^nfQi^ uy.QUK; ralt; 
Xtgal /ft^ttfas duaflu<; xul duxrvkijO-Qui; ixovatr. 3. IjiTifVfvq Dioge— 

niauus. Tt f()yui^ojtfv(ov] yi,vonivo)v idem. 5. IV. ktyuv [^k.fyovau Sui— 
das] /uv&ovg fl(; oi;? Diogeniaiius : tkfyiv Gregorius. toi"/ uvuiaOijTov 
om. Diogenianus, 7. x«t] i/ Diogenianus. 8. vow\vovv Diogenia- 

nus, Suidas : fuit fortasse voo> vovv rov livov. cf. Hom. Odyss. Y, 367: 

ToZq t^ftfii. O-ii^Ui^f, fntl voibi xukov Vfi/.iiv E(iXOftfrov. 10. Tivoc;] tov 

xi^vovgi^. nQoifftivov^ ntiJii/itvoi d. 14. onoi Suidas- Reclius esset 
uvrofiurti^uvTOiv. YH uinojnuTbiti; nuguytyovoTOiv: Suidas : uvro/iiurcot; nu(ju- 
yfvoftivojv : cf. Suidas S. «i'to/t«Tt'Co»'fftv: uv.r6fiuTot. nuQuyivovrui. 16. 

Phot. et Suid. S. twv rQiwv xuxwv.fv: ktyofifvov ri tari. y.ul Mivav- 

vo/^iJ^e Tjjv xtA.: Plat. Criton. fin. : i\I IV, 47. Macar. VI, 10. Apost. 

nQ(hro)ftfv ruvrij , fnfiSrj ruiaj] o ^II, 54. Locutionem tlg oJv ki- 

&f(.q iKfTjyftTui 1 similia suppeditant y.ftv ct similia Heckerus Comm. Cal- 

Gatakerus ad Anton. Adv. VII, 31. liraach, I, 63 illustrat. 

Sinnerus ad PP. Graecor. Dclect. 35. Diogcn. VI, 83. Greg. Cypr. 

217. Erasmo II, 2, 38 sumptum M, IV, 48. AposU XII, 59: cf. sup. 

vidctur cx Hom. II. yt, 218: o? x* U, 6|. 

Otovq fntntiOtjTui, fxuku r Hy.kvov 36. Diogcn. YI, 85 : Apost. X1I,68. 

«j-Tot" aut ei. Od. K, 141: x«t Tt? 37. Append. Provv. IV, 8. 

Otoc, ijytfjtorfvtv. 38. Diogcn. VI, 87: Apost.XlI,71. 

32. Diogen. VI, 89: Aposl.V, 80 39. I)iogen.\\I,86. .\pqst.XII, 70. 
ibiq. V. notala. 40. Vcrsup Polyzeli comici: v. 

33. Diogen. VI, 81 : Mant. Provv. nott. critt. Rem explicant Hesych. 
s. vf^fjw. S. ^oiv TQttJJv tv, @r/{tuftivtj(i iiptjipi- 

34. Diogcn. VI, 82: Greg. Cypr. o«ro T^i^rc Ti/tw^it«? >i«T« Tci5>' nttQil- 42 DIOGENIANI 

vavv oti TcixtOTu xwv x«xwv anuXXayrjvo.i: Ini 
CrjHits mlvTui %u\ nQOSTtfiijf.ttt%Oe. 

APXH TOT O. 

41 'O Kove Tvv &uXaaottv: inl %wv iv oie ^iufpegovai 

, , 5 

ravTtt ipevyeiv ngoenoiov/isvwv- 

42 'O ve^Qoe tov XiovTa: ini Twf ddvVtt%(ov eiXfjmai. 

43 'Ovov anta: ini tdiv ev%eXwv xai ovifevoe Xoyov u^Imv, 
i^ ui%ius %oiuv%r^e' ifiio&(x)Ou%6 tie ovov dniiuv eie ^tl- 

6qo<; ffr. inc. fabb. 213 M.] rfi'o nt>o6^»is eJ? ««(.o.^ioirf*? imUyi^ naiUMv 
t6'"Kv yuq T t Tovxiov Totv x{>imv ixoi xaxiv. tuvtu dl livai h- 
yovaiv, a efjQUfiiyji w^ita* ;it>osTt/*/>«T«. nokvKqi^oi; Ji]t*oxvvdvqto> [11, 
2 867 Mein.l- Tptwv xuxolv yoiiv iqv fXiaO- ^ uvco» Tt nua 
dviiytin, '^H ivlov iq,Uxfi,v ly' n ttiv xtivt i,ov ^ ngoJovTU Ttjv 
vuvv S.tws T«;t'0'^« ^*»''' '<«'"'''' «JictAAwy;;»-»». r«i^T lart 
TuLa eTjpn^ivorx:, «ffot » t. A««t *' J ar t r : in primo yersu Meine- 
kius xaJ,v iv i]v malit , in ultimo Tavri xa tqIu , Bernhardius vero t«..t 

i]v Tu Toia. 16. »o)viov d. , ' ir - 

4 Suidas in fine explicalionis adiicit : fnitdrf vuvxtxo)Tuioi, o>. Kq^- 
Tfc iyhovTo. 6. Schol. ad Lucian. explicat: ini xiiv nuQu ipva,v uv- 
taxou^^,.ivo,v T^v Tuhv. 7. Aliter explicat Diogenianus 8. i^^aOo>- 

auio xtA.] in narratiuncula Diogenianus nusere compendilactus esL 

vouiv T* rfooIvTwv: SchoII. ad Arist. 6i xul Torf* iv&vfi^j&r/vu,, Zi. , d 

Ran 546: rfoxtf 61 ovxo<; [Thera- ^iv Tt? ^qovq^ov t» nQov6<oxfv ri 

mcnesl xui xa tqIu ,pr]cpiaua&u„ im- vuvv i] aTQuxinfdov t*, tv o, ^tQoa 

^na,<t, r! StatinifaOiu iv tm Ivko, rj t,. iTvyxavi twv noXui^v ov, t«k 

:,.n> xw^.ov V ix.fvytTv: hinc orlum ;a;^«r«,? «v y//.m.? »s7/"o.-to : v. 

estproverbiumrt.t«0-7e«/*^vo»»s: Meierus de bonis damnat. 11 de 

V. Hcsych. s. xQiu et Polyzelum, Iitibb. Attic. p. J41. 

formalum illud ad antiqxiioris pro- 41. Aposl. XIII, 3: cf. Zenob. 

verbii similitudinem , t« tqIu ;i«(j« y, 30. 

xfj uvX,] , dc quo cf. Zenob. III, ^^. Apost. XIII, 28« : Bachmanni 

100. VI, 11 ibiq. annot, quibus ^ne^dd. II, 338 sive SchoII. ad Luc. 

add. Sophocles apud SchoII. ad Find. jjj^j jyjortU VIII, 1, cuius verba in 

01. I, 97: tVto» di, oTt TQiu XiytTui „„„014 ad Diogen.111,30 repetenda 

xo^vok; xai t« nQo<; xov &uvurov ^.^^3^^. Hinnuli indoles atque na- 

ai<v»()yorvT«, S^Vos, ilyxovrj, xq7]/a.vo<;. ^^^^^ ^^ jj^^^^ n ^^ 0.17 „^f, ..l>; 

2oifoxlfj<; • Avoo,yilQ,fl*nJ.To,v Eustathius |p. 711, 247 nota, ubi 
12 dicit: o di Tpn.iv fv otffo/*«t: ct Aclian. ^^yuTov/ifvoi; vfflQot; [sc. j(r.yAo»f] o' 

V.H. XIII, 36: hinc supplen pos- J- ^ „ -„«,^,^4. « «i rft .A^s U«- 

sunt, quae de tribus nialis prover- ^ ^ ^^ ^^^,^^ ^^,;^. .,i0^rjn6Tuqxul x«t- 

bio celcbratis disputavit Lobeckius ^^^„.^i.ja<; xaixQUTovnivov<;"Ekkr)vu<;: 

Aglaoph.740. :-vko,iq,ily.nv,auim- ^j. j^^jj ^^ Q^eg. Cypr. L II, 11. 

quam falsa lcctio, significat aliquem HggpgxH Mosch. Id. iV, 4 : »/ e' ot» 

ad collaria lignea aut aliud quod- ;^Xyfa n<iaxfi ixntiQiru ip<uStf*oi ,'16<; 

dam tormcntum adducere in eo(|ue '^^^^,^5 ^;i' oi'riJ«voro, Uotv toofi 

relinero. Kontiu mtiv IMalo dixit ^' ^;,,^ ^,^9^,0,- ; Lucian. l.c: cf. infr. 

Lysid. 219 E, <p<'tQfiay<>v Phacdon. jjj ^.j, ^^ y^^^^Y^ fgi, 90. 
116 E: nifln&iu to xoivfiov Syne- 

ius Encom. Calvit. 9, p. 72 D, ubi ^. .f- l>'?8«"- VH' \ f '--• ^' ^J, 

V. Krabinger. /7^.0^0.^« xrA. Ly- i ' 8- ^'J^.^.g-^^'^ ^"'•^^;, fP^J- 

sias in Philoii. §. 26, p.886: «£.0. XIII, 37 ib.q. cf. nolt., XMIl, 12. CENTUPilA III. J|# 

(f>ovs . x«i WQ nav/ita Katika/Stv , vno tTjV oxtav rov ovov 
vnidv 6 f(ia&<aodjitevog' 6 de fiia&waas avToi disfiay^exo A«- 
ywv oTt, jov ovov ooi ifiia&waa , ovyl ir^v ohikv avrov» 
^Evtsvd^ev ei ttg negi evTeXdJv iqjtXoveiHei ngog Ttva, eXeys 
neQi Tfjg iv JeXcpoig onidg. ^ 

44 Ovdev 'HgaxXijg nQog dvo: inl tov ndvv fihv dv- 
vavov , cuOTfi «ai nXeloTotg ovfinXixeo&at , futd dh Ttjv 
avft^oXvjV vno dvo T^zzioftivov • (paa\ ydQxov^HQaxXia ^ivra 
tov 'OXvftntaxov dydJva ntatevaavid te tjj iavtov dvvd- 
fiet tij devtiQcc nevtaettjQia nQog dvo nvxtevaavta 7]ttr;- 10 
■d-ijvat, ti] nQotiQa dvo dnoKtei vavta , Ktiatov xai EvQVtov. 

45 Ov&^ vetai ov&^ i^Xiovtai: ini twv e|w ndar;£ 
(pQOVtidog Ktt&eottattav. 

46 Ovd' iTitaQ /SdXXetv: or^fiaivei to iyyvg' tovtiativ, 
ovdh iyyvg iativ. l^ 

47 *0 nalg tov nQvataXXov: ini tdov firjte xatiyetv 
^vvafiivtav , ftrjts fie&eivat /SovXoftiviov. 

48 "Onov ai eXacpoi td xiQata dno/SdXXovotv: iv 6. Ovdi Zenobius , Oiogenianus , alii : ovdtv in Suida s. ovdiv 'Hqu- 
xXf^q e Mediceo Bernhardius reduxit. Diogenianus in explicatioue cor- 
ruptissimus. inl — ^TTo^fihov Suidas ora. Fortasse ^Txijnhov. 9. 
Tov 'Ohifmiuxov^l e Suida articulum adieci. Idem in sequentibus ele- 
gantiorem verborum ordinem repraesentat : Swunii,, t^ nQoxfQuiu nfv- 
T uiT jjq L6 !■ JiVKTivaui, nfjog dvo , ICTtuTov xul EvQVToVy Tovi Uooiidoivoq 
Ktti MoXiovjjq nuVdui xui uviliXv uvtoik; ' TJj diVTfQU df nuXiv ofAoioiq 
nQoq Tt.vu<; dvo nvxTivauvTu tjttjj&^vui,. diivufdi xul ttj d: xul ctiam 
in Zenobio deest. 14. 'Ixtuq d. 16. xqvoTuXov d. 17. fnOiivui] 
Xu&fVv d: V. vv. lectt. ad Zenob. V, 58. 18. ul Diogenianus om. 

fv] inl d. 

44. Diogen. VII, 2: Macar. VII, 46. Greg. Cypr.M IV, 75. Apost. 
42. Apost. XIII, 74: cf. Zenob. V, XIII, 77 ibiq. v. annott.: cf. nott. 
49. Manuel. Palaeol. in Combef. ad Zenob. V, 55, quibus add. Ety- 
Auct. Patt. II, 1175 E: ouov dffvoi; mol. Leidense apud Gaisfordum ad 
uv&Qoq uQfTijv nQog no?.Xd)v xui 6iu- Scholl. Hes. Theogou. 691 : ^Ixtuq 
ipoQUtv xui ToiovTO)v nuQu^txXXfa&ui' IxTixdii; nuQu to iKvovftut' UXutwv 
OTUV yuQ xui TW 'AXxfjirjVrj^ oJ? o Xo- . df uvTi Tov fyyvq Ti&Tjaiv , oiov to 
yoq fOV afittiQov xo nQoq 6vo fii'f/rfn&ui. XfyofifvoV Ovd' 'iXTUQ [sicj fiuXXfi. 

45. Diogen. VII, 8: Gregr. Cypr. Adhibuit, si fidem testimonio Ae- 
L II, 84. Aposlol. XIV, 19. Simi- liani Nat, Anim.XV, 29 habere vo- 
lem dictionem usurpat Polyb. XVI, lumus, Gerana Pygmacorum regina : 
12, 3: xuTunfqiijfnaTai dt xui ntni- fnuXtavu df tjjv ' Hquv xui ttjv ^&ij- 
aTfVTUt nuQU fiiv Totq BuQyvXiTjTUK;^ vuv xui Tijv "AQTffiiv y.ui tijv AifQo- 
JtoTt To TjJ? Kivd'vu6oi; \4QTftii6o<; diTJjv oiidi oxtuq tXfyt (i u X X fi v 
uyuXfiu, xuintQ ov vnui&Qiov, ovTf nQoi; ro uvttji; xuXXoi;. 

V iq:tT ai, To nuQitnuv ovt i ^ q t- 47. Diogen, VII , 11: Aposl. 

XfTun V. Zenob. V, 53 et Macar. XIII, 38. 

VI, 64 c. annotl. 48. Diogcn. Vil, 7: Greg. Cypr. 44 DIOGENIANI 

Toig TQayJai xal dv^/Siizois tooioiq oi i').u(poi i^tt{)mi>iftovtiQ 
%(x xfQara tiqos iovq ^afivovg ano(iaXlovotv uvxd. " O&tv 
»; naQotftia ini rwv iQywdeis tois Sia%Qt^as notovf.iivi>iiv. 

49 Oqtv^ eOMae *H QanXrj -lov xuqt e q6v : avty 7iuq' 
ovdevt tiov uQyuiwv lazi' Xiyexai de inl %(uv OM^oftivwv 5 
naQ wv ovK ijXntaav. (prjoi yccQ Evdolos , ' HquxUu tov 
'IvQtov vno Tv(f(j)vos dia(pdaQ{]vat, tov dk ^ l6X(xov u^iav^a 
nQatzovia vneQ zov (xvaoTrjVui %6v iJQ(/)a, ijQzvya (h ey^ai- 
Q€V HQuxXrjs C^VTu xavaat' ix tuvt7;s dh %rjs nvioijtjs dva- 
/Stiovai tov ^HqukHu. 10 

50 Ov&e nvQffi^Qos iXei(pd-r}: Tj nuQOifiia ini t(uv ftt- 
yaXt/iv xivdvviov Toiztexat , inetdr, ndai^s noXifitxrjS nuQa- 
aitevijs ei^et %6v fiuvztv rjyelo&ai , ddfpvfjs ey^ovTa xXudov 
xui otififiuTa ' fjv Si- vofiog lovtov fiovov (peidead^ai. 'lovg 
noXeftiovs' ini xoivvv icJv nav(oXedQiu die(p&uQfiev(av xai- 15 
Qov eayev rj nuQotfiia. 

51 OiuneQ y dianoiva, %oiu yrj xvmv : naQOiftia li- 
yovau OTi onoia dianotvu, ToiuvTtj xai /} S^iQunaivis' 
TOvzo ()' uv tinrjs nai in urdQOJV. 

l.otjuld. 2. uTio^uiXovai. TuvTud. In Diogeniani explicalionc pluriiua 
inteicepta sunt. 4. 'HQUKkij tov huqthjov scripsi e Zcnobio, Diogeniano, 
aliis : tov ifU()rj(jov 'Mfiuxkiu d. 5. loii' AfyfTui) f:iii.fynui d. 6. 

nui>' ftiv] «V wv Zenobius. Diogenianus nihil uisi haec habel : fTil roiv 
a, nu^ wv ovti ijkntauv. 7. tuv dt kuov d. V7i\^ toi"] Jjfi tJ Zenobius. 
8. uvuoTijaui. idein. rj^^oiu^ 'Hijuxkia idem. tov o^rvyu idein. 9. 

ix di rljq xriaaij<; idein. 11. // — fnfiJrj] haec Diogenianus om. 12. 

TiuQuaxfvrji^ TtuQUTuifoii idcm. 14. oTf/iftuTul post hoc Yocabuluin Sui- 
das ponil : xul ku/nnudu: v. nott. critt. ad Zenob. V, 34. 17. ot«-T*^i 
1/»' ;/ tentat Backbuizenius : oiw y' ij Cicero. ;^« Scholiasta. Totuin iu 
Ascqnsiana sccunda- sic legitur : onoiu rj dianoivuy toXui, y.uI Qt^juTiuiviiti;. 

M IV, 57. Macar. VI, 44. Apost. Usurpat Greg. Nazianz. OraL V, 15, 

Xllli 41. p. 118 A Bill.: il n'fv ovv nrj Ui(,- 

49. Diogen, VIL 10: Macar. VI, aui rrj vinrj nfnii.usOVTfq, ... ti« 
46. AposL XIII, 40: cf. Zenob. V, ov/icluafi.(; ii(tuTovTo , . . . ovdiv 
5ti. lolaus non soluni fratris filius. ixorkvf, /tij^i :ivijq/6(jov, o dij 
scd ctiain socius Ilerculi atque ad- (fuaiv, v no kt Kf O^Fjv u i xoj ov()ur(ij. 
iutor consilioruin pcriculorumque 51. Scholl. ad Plat. Ileip. VIII, 
fere oinniuin : hinc Manuel Palaeol. 563 C, p. 416 Bekk. : v. nott. ad 
in Coiiibeiisii Auctar. Palr. 11,1178 Diogen.V, 93. Inclusit oralioni hoc 
IJ dixit; xal to reoAiw Si4.v6TfQov, prov«rbiuin Cicero £pist. ad Atlic. 
0(1 nf(j nokkoiii 'Jokibjq i'xu>v V, 11, 5: planc servinnl exisliinn- 
o ToVTOtl Tiu 'H(tankfl nufjafiukko- lioni meae. Quod superesl, si verutiii 
fifvo<; vvv ovdfvu TtMi; iaxi tov ovv- eslillud: oiuy' ij d' t o n oiv u, cerlc 
a&kijauvTa. per.nmnehuHl. Nihil enim a me fieri 

50. Diogen. VII, 15: Macar. VI, ila videbuni, ul sibi sit deinujHrndi 
61. .\pobl. XIII, 47 ibiq. cf. nolala. locus. CENTUPilA ni. 45 52 O iv ^iSij fioi kiftrjv yeyovev: inl imv deivuiv 

y.tti avt]vvTO)v Xtyercci , 6/iola t^ Xsyovatj' flXivSov nXv- 
V6ig. dioti iv ^i^t] Xtfii]V xaS-cctQopevog vnonvsVfiuTwv 
ve itai xv/mTtov ndXiv nXr^QOVTUi, nal uXXiog ivoQftio&ijvai 
yaltnog. 5 

^3 'O/i oioTCQ g ovHOv: tovto naQanai^etai Sid ti]v 
e/i^sQtiav TMv ovxfov nQog dXXTjXa. 

54 ^Oai Qaitov /teTansoovTog: ini 2iov dnQO^aaiciMg 
/(era^aXXofiivmv ano tdov nQ(ot]v avTOig nQeg/SiVo/iivtov. 

55 Ov/tdXa otxitav -}- eig dyoQav: ini tdov did y/Jpcg 10 oyivr^Qtov. APXH TOT n. 56 riQea/SvT eQo g KodQov: ini Ttljv naXaiwv vai noXv- 
yoovicov' dno ^uoiXevog ^A&r^vaiov KoSqov, og ^oyttJ nQea- 
/SvTUTog y.ai evyeveoTatog yeyev^a&ai. 6. nuQunal^n. male Diogenianus. 7. xt^o? u}.XrjXu idem om. 8. 
iaTQUito)v niQiaTQotft) Diogenianus , simul plane divefsam explicationem 
subiungens: cum noslro facil Scholiasta Lucianeus. AUQoiftia flXu- 
TO)ri,xij praemittit Scholiasta. 9. nQo')rjv^ nQo')TO)v idem : sed uqmijv ibi 
codices nonnulii. 10. Non dufoito quin haec verba ad Diogeniani 1. c. 
referenda sint, quamvis in explicatione a nostro recedat. Varias lectiones 
,Y. in nota ad Diogen. 1. c. : apponam Hesychium : ovfiuXuxixxu^ : nuQot- 
fiia To nTj6\v aijnuivonaa. «uijyiTj»? 6i xonnuq ov /luXu qiuiviTai,' xul ^Stqut 
Ti? fv ZmnvQO) nfQtxuiofiha) Twv ov fiuXu Tf&ijxu «fxifxxuv imxQUT!}: quo 
in loco vel emendando vel explicando nihil se videre etiam Meinekius 
Comic. Rell. II, 2, 767 fatetur. fHpuXr^g Tov nuQf^Qov , o)? nXfiovuv, 
ij nQogijxf, yQUftfxuTWv tl<;iovTO)v Tt 
xul fii6vT0)v ' Twv fiiv nuQ fxiivov, 

TWI» 6f nUQU TOVTOV ' Xul liV 001 

xA.foq , fx Tf o)v tnoifi^ , fX Tl 0)V 52. Sida oppidum Pamphyliae, 
cuius incolas deterrimos omnium 
totius orbis gentium dixit Stratoni- 
cus citharista , ut memoriae prodi- 
dit Athen. VIII, 350 A. Ceterum 

de urbe v. Strab. XIV , 3, 2, p. ^^667 ditvoov. {'nftTu oaTQtixov, iftjoi, 

et interpp. Stcphani Bjz. s. v. flXiv- fiiTun t a 6vt oi; , uftq^oTfQot tfiXTu- 

&OV nXvvfig] Y. Greg. Cypr. M To«:ubi ad v. g^iyat suppleas r/ ;r«pot- 

IV, 80. fiia : Niceph. Greg. Hist, Byz. VII, 

■ 53. Diogen.VII^7 : Apost,XIII,18. 3, p. 133 Ven.: onoau? 2\xfXixui; 

54. Diogen. VI, 95 : Greg. Cypr. noXtiq 6 KuqovXoq ttXi Tt xul Stdov- 

M IV, 70. Apost. XIII, 48: cum Awto , ni7aat xn&untQ oot quxov 

nostro faciunt SchoII. ad Lucian. ^*Ta;KaovTos il(; OfvdfQtxov in- 

Apol. pro Merc. Conduct. §. 1. uv^xov. 

Orationem hoc adagio illuminave- 55. Diogcn. VH, ;4: Apostol. 

runt Dio Chrysost. Oratt. I V, 1 76 R. : XIII, 83. 

o di lcuftoq xul uTijtnToc; , noXXilt: 56. Diogen. VII, 45 : Macar. VII, 

i&^Qftg T» xui ulaxvvaq vnoftiivac;, 41 ibiq. v. notl. Apost. XV, 19: 

ooT^uKoii yaot fitvunto6vTo<;, cf. nolt. ad Macar. II, 48. Evyt- 

(nQUTi]yoq ij Sijfiuyo)yuq nf(fT]Mv oji) viaTUToq] hinc dicebatur eliam de 

xk2 <)t«io()ovjffowv: Liban. Oratt. T.II. nobilissimis : cf. Macar. IV, 20 ibiq. 

' 120, 14: f^oiXivov di otiws uvtov v. nolt. 40 DIOGENIANI 

57 IJgog Xiovta <ioQxds vintsnttt fidxvS' ^"^** "''*' 
xQeittootv tQiCovTutv. 

58 riQbiXTos XovTQov ncQtylveT ai: otav ris /it) '^v- 
vr^rat unovi^aad-at, dXX rj xoiXia avtM iiii(psQ7jrai' Xiye- 
tat ri naQoijitia int tuv dvwqieXuis nQattoftivwv» 5 

59 Ilevia de ao(piav eXaye: naQOOOV ol nivr,tes noX- 
Xds tiyvas initr^devovaiv. 

GO Ilevxtjs TQonov: int twv navtaXe&Qici dnoXXvjiiivoiV. 

naQoaov 17 nevxij xoneiaa ovxiti (pvetai. 
61 Iltwyov ntjQa ovni/tmXatat: ini tiiiv dnX-^atiav iO 

nttoyjav ydQ olxot dei xevoi» 1. doQxudn avvumovai, /xuxui Gregorius cum Apostolio, JoQxuq 
HTixtxai /««/7? Macarius , JopxMcTf? (imovat /««/fyv Suidas, doQxudii avy- 
finrovot fi"X*/*' Pholius : cf. sup. III, 26: »si quid mutanduin esset, «- 
nrovTHt fiuxi^ cx superiopc gl. Gaisfordus probabat. Nihil cquidem in 
slructura reprehcndo , sed acumen in verborum compositione desidero. 
Malim igitur: tiqoi; XeofTtt doQxiti; unrovaa nuxt]v « : Bernhardius ad Suid. 
s. nQoi; Xiovra. 2. npo? xQiirTovui; Suidas. 3. nfQiyivf/ Suidas. dv- 

vuviu d. 4. X « V dnoviiiiaa&ui Suidas : xuv Photius et Ilesychius om. 
uvToJ Suidds om. 5. tnl tmv uvojq>fX(uv ovv xul tlxij nQUTToft(vo)v i).i- 

ytTo Suidas. 6. nivtTj et ooipirjv Arsenius, Gregorius Cyprius, alii. 8. 
dnoXovnfvojv d. 11. /7iw/wv y«'y xtA.] Suidas : Kat, It r oi x oiv ov- 

Xat dfi xtvul. ^B: nxotxov ovXut uttxfvui; hacc pro provcrbio Bern— 
hardius habet, cuius formam gcrmanam fuisse opinatur: ulii yuQ nrw- 
XoJv &vXuiif(: flol xfvui: Heckerus contra Commcnt. Callimach. p, 84, 
nTiaxMv ovXilq utl xtvtrj scribenda putat el Callimacho tribucnda. Noslro 
nunc loco probatur, haec verba, ut iam in annotationc ad Appendicis 
I. c. aliis quidcm tunc causis motus contendi, ab Callimactio planc 
aliena esse et Suidam codicumque VB scriptores partem explicationis 
corruptam male pro proverbio habuisse. ulii d. 

57. Greg. Cypr. M V, 6. Macar. uXxfj , u(iu i\ xuruifQovfZv qtjot riji; 

VII, 40. Apost. XV, 47: cf. sup. mquq uvioi': cf. sup. III, 42. 

III, 2G ct nolt. ad Greg. Cypr. P 58. Apost. XV, 24: cf. Append. 

III, 56. «Proverbium ex ea fabu- Provv. IV, 6i ibiq. nott. 

laecompositione pctitum esse vide- 59. Greg. Cypr. L 11,100. Apost. 

tur, cui similcm Coracs edidit in- XIV, 69 ibiq. v. uott. : cf. Zcnob. V, 

ter Aesop. 348: /ioQxuq xul Xtatv 72. UsurpavilChoricius in Villoisoni 

&vfiM&fii:. Nequc multum recedit Anecdd. II, 50: nfviu fiiv *»? h')"* 

Cydiaepraeceptum apud Plal. Char- xivtt: ubcrius autem dc proverbio 

niid. 155 D: tvXufittn&ut, fii) xuxi- disseruit Thcodorus Prodromus in 

vuvTu XiovTo^ iX&ovTu /uotQuv uiQtt- disscrlalione , quae legilur in libro, 

aOut xQfoiv.a Bernhardius ad cuius tilulus est: Notices et Extrailt 

Suid. 8. fii] nQoq Xiovxu. Loci Pla— de la Bihliolheque du lioi T. ^ III, 

tonici sensum reddcns Athcnacus 100 sqq.: alia collcgit nunc Boisso- 

V, 187 E scribit: nottt yuQ uxnov nadus ad Thcoph. Simocatl. Episl. 

uavfjiifiiiivoii; notf ftiv oxotoJtvtoivTu 10, p. 234: add. Macar. A II, 21. 

xut ftiOvoxoftfvov Toi Tov nuidoi; 60. Diogcn. VII, 49: Macar. VII, 

tQOiTi xid yiyofitvov f^tiQov , xul xu- 7. Apost. XlV, 68. Cf sup. 11,76. 

OuntQ vf[iQov vnuTiinibixoiu XiovTOi 61. Diogen. \ 11,51. Suidas : Greg. CElNTUPiIA IIl. 47 

62 IJqo T>;ff viHf]s 'to iyttiofitov udeis: i^t Tuiv nQo- 
Xtt/i^avovTO)v Ta nQuyfitttcc. 

63 IJqot €QOV 'jieXatvt] nttQttdQttfistJttt dttCvnodtt: 
in\ tojv ayav ddvvdTtav. 

64 TlQccyftttT' «I dnQtt^itts^ inl twv nctQa do^av x«/ 5 
iXniSa avfi^aivoviwv. » 

65 flQos a^fttt ftf]T QVtttS nXttiei: in\ tov tt^QOVfiotov 
7] nQognotovfiivov. 

66 nQttOov (pvXXta To itav sQtovTtav ^aXttVHOv di- 
deittt: ini ttav di eQODTa noXXd avttXtoxovtwv Xttt «ow- 10 
revofiivwv , naQoaov do&evis ioti to tov nQaoov ipvXXov 
Xtt\ ovdh fttxQov dvTeyet. 

67 IToXXat nvvos aQQevos tvvtti: ini Toiv XttTM^eQoiv 
nQos ta afpQodiata. 

68 HoXXdxi TOi xa\ fiWQos dvijQXttTttKaiQtoveine:^^ 
1^ dtdvottt (fttveQa. 

69 n6XX* oid* dXwnt]^, dXX' iy^ivos £V fiiya: int 
Toiv neQt(pQovovvTO)v. 

70 TIqos noj QVKOv yvfivdC^o^at: en\ tmv ^ttticevijs 
fioyjd^ovvTO)V' 20 3. Suidas s. nQoTiqov in fine habet rov daavnow , s. Suavnovti cum 
nostro consentit. 4. tiyuv Diogenianus om. 5. x«t naQ' iknidu 

Suidas. 7. nkuinq Diogenianus. In explicatione Suidas cum nostro 
concordat : Diogenianus aliam explicationem proponit. 9. didfxai /9«- 
Xuvriov B Macarius, Suidas. 13. uqoivo^; Diogenianus. xarw^ifpw? d. 
15. noi.Xdxn; xal d. 17. noXkjj d' uXoJntji Etymologicum Gudianum. 

In explicatione aliam viam institit Diogenianus. 19. xoigvxov] xoQuxug d. 

Cypr. M IV, 95. Macar. VII, 45. 67. Diogen. VII, 79 : Greg. Cjpr. 

Apost XV, 54: hoc proverbium a M IV, 93. Apost. XIV, 88. 
Cailimacho usurpatum esse Zenob. 68. Diogen. VII, 81 : Greg. Cypr. 

V, 66 narrat. Ilxmxoiv xiA.l App. M IV, 94. Macar. VII, 29. Apost. 

Provv. IV, 62. XV, 15. 

62. Diogen. VII, 56: Greg. Cypr. 69. Diogen.AlI,83b: Greg. Cypr. 
L II, 97. Apost. XV, 33. M IV, 98. Macar. VII, 22. Aposf. 

63. Diogen. VII, 57: Apost. V, XV, 6: Etym. Gudian. 226, 35: cf. 
81. XV, 34. Zenob. V, 68. 

64. Diogen. VII, 59: Mant.Provv. 70. Diogen. VII, 54: Apost. XV, 
s. nQiiyuuru. Simile in Macar. VI, 32. «Exercitationis modum lucu- 
67 lcgitur. lcnte demonslrat Oribasius ab Maio 

65. Diogen. VII, 66 : Greg. Cypr. tulgatus p. 66 eumque Gesnerus 
M IV, 90. Macar. VII, 38. Apost. illuslrat in Lucian. T. V, p. 498.« 
XV, 45. XI, 65. Bernhardius ad Suid. s. v. : alia 

66. Macar. VII, 34. Arsen. XII, v. in annotatione mea ad Diogen. 
87: cf. Append. Provv. IV, 60. 1. c. allata. m DIOGENIAM tt%div ttvvocct dvvaftivtaV' APXn TOr F. 

72 Px>Sioi rrjv &valav: i:nt tmv iv roTs teQois /SXaofpt;- 
fiovvttov. 5 

73 'Ptyoi xandis aQtorrjoas: in\ tvjv nQO(paot^Oftivtt)V 
x«i /(«T« %r^v avdnavotv /HQaditos iQy^ojnivoJV tVii zo tQyov. 

74 'Padajiidv&vos xp/o/g: ini zdjv int dtnaioovptj ftaQ- 

tVQOVflivOJV. 

APXH TOT 2. 10 

75 2a gdojv los yiXoJs: ini ToJv naxtjjs yeXcovTOJv. 

APXH TOT T. 

76 To Mrj Xtav,6v nXoiov : ini ttav dyav QvivTOJv. 

77 To Aiovaneiov atfia: avxr] XiytTat xatd rdjv Svs- , , 
anovlmots oveidtoi neQtnemojHOTojv ' Tois yaQ ^tXcfiois i^ 
dveXovoi Tov Aiavjnov avvi^rj %6 daiftovtov )(^aXtnrjvai. 6. Confirmanlur hoc loco emcndaliones a me in Diogeniano factae. 
7. /9()«cJfwe] ovx T/dfioi Diogcnianus. t« t\>yu idem. 8. 'I^tdufiur- 

&toq d. inl dtxaioi'; Diogenianus. 11. xkxw^-] /^?) ix xntQovnijq i^ii- 

X>j<; idem. YtVdvxmv d. 13. Qtovxiav Dibgenianus. 16. htlovat d. 

" ' W: Aiacar. \\\, 6. Aposl. XlV,64: 
Usiirpant Aristid. Oratt. XL\1, p. 

378: ik(Xfid(t(; d\ uqa onvxov unu- 
o«*s T«rs nuQotnintii tf^xoftfvo^f dg 
nrQ iuiviDv [cf. sup. II, 61] Kul /.i- 
\}ov f'ipb)v [Apost. XI, 22J xulojid- 
() ft) V 7 «' ; n / T () « ? : Manucl Pa— 
laeol. in Combcfisli Auci. Palt. II, 
1154 A: (I, di dr/ noitjaui xul tlnwy 
ru ili (xfUov ijxovxu , yvbii] rijvuX- 
Xo)g ityiavii^ufKvoi ilq nv^ xt ^uiyiiiv 
y.itl a/Tya? an(i()otv, rort itj 
dovrui avyyvMfiijv uvioiq , ubi sine 
causa edilor dq nirijng aut kuru 
n(ii>(iJv scribere vult: simililer ni- 
Tijm yniinydv dixit Theophylaclus 
Simoc. Epist. 5. Cctefiirh codem 
serisu dicitur dq nhnn^ andfidv 
apud Plat. Legg. VFII,'839 E: rof 
fi'(v iiijii(voi; un(xo/i(tovq fir^ xrf/roi*- 
T«'; Tf iK -nftovoiuq ro tSv utO-QO)- 
noiv yho^ /irjd' d <; nfTQU^ rt xul 
XiOovi andijovTui;: Phot. Epist. 27, p. p6 Mtint. : ct inl , aut ; ntivu ju- 

TQwv andQdv : Plut. Bois^on. ] : ci. 
nolt. ad Append. IVovv. III, 67: et 
ruzu Xibbiv andQdv, v. notl. ad 
Diogen. V, 83. 

72. Diogen.yn,96:Apbsl,XVj4. 

73. Diogen. VII, 97». ' '' 

74. Diogeri. \\i, 98: (Ireg. Cypr. 
t ill, 5. Macar. VII, 50. Aposl. 
XV, 62. Alludil Liban. Oratt. T. 
I, 517, 1 11.: ot; JJ nfioi; uXXijXovf 
diuifoQnl if>>jfdli Jtxitiiii; fftoft(vui, 
Tov dftfho) Tbv Pu d it fi u V & V ^ 
Hty.uax^v. 

75. Diogen. Vni, 5: 5tacar. Vll, 
59. Aposlof. XV, 80 ibique V. nolt, 

76. Diogen. VIII, 31; Apost. 
XVII, 23. 

77. Diogen. I, 46 ibia. ^'B : Ma^ 
rar. VIII, 47: Suid. s. Alai-mdov 
uifta : cf. ZeriOb: I, 47. sup. I, 20. CENTURIA III. 49 78 Tfjvia na%a: tm imv ayuv ^vgyegoiv- oii ip Tfjvoj -■ 
ifj vtjou) orpetg nixQol. 

79 'TvcpXot s QO g aan aXa no g : oti to ^wov ovx i'^€t 
offd-aXfiovs' (paai dh avzo vno i%g y^g %V(p)Mdijvai dia xo 
(f&eiQetv Tovg xaQnovg ' syei yug odovTug /iiaQcoTcciovg Kat ^ 
Qvyyog (og yaX^g xal nodag (ag ccqhtov. 

80 Td ^QVvlyov naXalo fiaxa: int TdHv (fQOvl/u(og hui 
avveTtfig oo(fit^ofiiv(av. 

u4PXH TOT T. n^^ "^ ■>> 

81 TneQOV n e qit Qontj: ini twv t« ndvxa HtVovvTOiv iO 
nal firjdhv neQaivovTwv. lafj TJj' Xvtquv nd ttlXXe ig. 

82 TneQdeu dijfiov: tov vneQ/SaXXovTOjg ivded, iXktnij 
oyXov. 

83 Tn e Qnaleiv: t6 vneQ^uivtiv. 0*: 1. xax« excidit in Photio, fnl — cf j/c^^j^oIv Pholius om. , qiii in finfe 
addit yivovrai. 3. Diogenianiig misere est eorruptus. 4. (fouji di] 
iftjcil d\ Srr]ainPQoroq Apostolius cum Suida. 5. /«t«^)wr«i«? d. 7. 

To d. nriluioftu Diogenianus : Suidas s. fpQx'ri}ro<; : fJ>()Vii;(ov nukuLana^ 

ntv. q>Qovi/xaj(;] nuvovQfbx; Diogenianus. 11. Xajj y.xl. Suidas cura 

renquis om. TioixiXtiq d. 12. {'UfQdfu Suidas, alii: cum noslro fa- 
cit Etym. M. : v. Spitznerus ad Hora. 1. c. vn{Qf}uXio*ru d. 

78. Photius s. Tijvia, Tenura in— vn/nv, rov uyuv ivdfu: Hesych. Phof. 
sulam anguibus abundasse testan- Etjm. Magn. 778, 38. ApoIIon. Lex. 
tur poetae a Scholl. ad Aristoph. Hom. 159, 10 Bekk.: Poll. [V, 170: 
Plut. 718 allegati: oTt iv rfj Tijvw xnfQSii] d^, ru kiuv ivdf?]; Scholl. 
/<(.« Twv JivxXddwv vTjaoi oqifiq xul Aen. ad Hora. II. P, 330 : differt 
anoQnioi dftvol iyivovro' ... Evno- ab his Eustath. ad Hom. 1. c. p. 
A t ? 77oA<at)' [fr. 1 Mein.] • T?/vo? «t/Tjy, 1108 fin. : (Slj/iov di vnfQ^tu Xfyti 
no).kov(; i'xoi'aw axoQniovg *i^*iC rt rov umorjrov xul vnfQxfi/ufvov Jiovg 
aiixoqiitvruq' xut .Avri/iuxoq [fr. *x ToiJ vnfQdffu xuru avyxonrjv, uk~ 
70 Schellonb.]* Trjvov r oqtofaaric;, i.<i)q yuQ ntQirinua&ut wqtikt xuTa 
quo alludit ad nomen insulae '0(fi- awuiQfotv «jj to tvipvfa fvcfvu, vytfu 
ovaau : v. Steph. Byz. s. T^voq .- le- i!y«M : varias virorum doctorum de 
statur item Hesych. s.Trjviu' i'xtdvct: hac re sentenlias interpp. ad Hesych. 
add. Stollius ad Antim. llell. p. 93. et Spilznerus ad Hom. 1. c. com-^ 
Cf. Macar. IV, 89. posuerunt. Ceterum pcrtinet glossa 

79. Diogen. VIII, 25: Greg. Cypr. ad Hom. II. P, 330. V ; , .C 
L III, 11. Apost XVII, 78». 83. Suidas: vntqnuinv; v.nt^- 

80. Diogen.VIII, 29: Macar.VIII, puivtiv, ni.fov('ti^ftv. Jio ro yfyovoq 
75. Apost. XVII, 60. oiicTf XU&' xmfQPoXrjv tlxctaut dvva.~ 

81. Greg. Cypr. L III, 19. Apost. toV ovStvl twv ovtwv iaxiv oi't<mc 
XVIII, 7: cf. Zenob. VI, 25. App. vntQntnuixtt n(iau(; xrj dfivurrjri 
Provv. V, 5. Usurpat Plato Comi- t«? nQoftQrjufvag nQixifK;: cxemplum 
cus apud Arsenium XXII, 28. XvrQ. e Polyb. XIV, 5, 14 desuraptum. 
n.] cf. nott. ad Apost. XVIII, 85. AdditGaisfordusDemosthonera con- 

82. Suidas: i'. rf, , imfQfiukXovro)^ Ira Polycl. p. 1217 : Toaofnoi' vntQ-. 
ivdfil, otov n('ivv iXilaaovu x«t« (fv- Tifnatxaq nkovxM T0J/5 'uXkovc;^ 50 DIOGENIANI 

84 'Tne QCitninvetv : -ijyovv vneg^dXXetr. 

85 "T^mg naga ^Qel: i7ii twv ix navroe iQyov enayyeX- 
Xofii-viov xaranQa^uad-at to Infneiftevov' /leTev^vexTai (?£ 
dno idiv vno anovdijs eis nXoiu Qtovta ifi/Saivovftav na} 
nuQa^aXXofievwv iia xivSvvu. ^ 

APXH TOT (IK 

86 ^ovov meQov: \%ov^ dia ifLv oiatiiiv nieQoevta (povov 
Xeyet' 17 vov ruyvv. /SeXtiov dh dxoveiv nfQKpQaattxias tov 

^dvUTOV. 

87 ^aXaQtiios aQytj: eni imv (a/iws rij ddtxiti yQiOfitvcav. 10 

88 (PaXaxQOS HTeva: eni rdiv eis ftr^Siv t/ avvieXovv- 
lutV ofiotov xavTfjs t^ijs naQotfiias xai ro Xiyetv' Evvov- 
y^os naXXaxi da, 6 xtaipos avXrjTrjv , xdvonTQov 6 
TV(pX6s , tjnei Qii)Ttjs xion7^v, 6 xv^e QVtjTtjs uqo- 
TQOV' ndvTa yaQ Tavxa ofxota. 15 

89 ^wxov eQuvos: »; naQOifiia ini twv dXvoiTeXws iQa- 
vovs noQt^ovTiov. ^dixos yaQ eacpayt] iywv ■O^vyaTeQa lOQaiuv 
nuQa Tviv fivrjOTevofiiviav ' avvayayiav \_ydQ^ eQavov ixdd)- 
oeiv eXeye Tr^v ^vyaTiQa , d) dv 6 &e6s ovfi^ovXevtj' 01 de 
vno ^Qy^s xtvtj&ivTes dvaiQovai tov ^toxov- 20 2. naQa^(iffi Zenobius. 3. nQotitintvov Zenobius. 4. tlq^aivov- 

Twv ideni. Suidas explicat: inl tHiv fnuyytlHofiivtuv Ttuvri. a&fvti anov- 
duativ, mi; xuv tlq (novTU nXoiu f/i[]ijvai oi'x oxj-iyfiovTW». 7. [to»'] d 

Oni. Tov oinxov d. 8. di uxovnv^ nffijttiv d. 9. &-uvutoy\ (povov 

Zenobius el Suidas. 10. uQxai Diogcnianus. ri} uJixiu] xfj Hovaiu 

ideni. 11. inl — Uyfiv VB om. 13. nukkuKjjv VB. o xw^io?] 

arliculum VB om. 16. Aliis verbis Zenobius et Diogenianus pro- 
verbium explicanL 18. [y«e] «go addidi. 20. oQyfj L. 

Ulitur verbo etiam Aristoph. Eccles. XVIII, 21 ibiq. v. notas. Sopater 

1118, saepius Lucianus: v. Navig. ad Hermog. T. ,IV Rhett. p. 79 

§. 45. Imagg. §. 9. .\bdic. §. 15. Walz.: 'Aatjvjjai, d' ol «(i/o»t*? »J 

84. Suid. S. vntQfxniTiTa)'. ulnu- tvnuTQtdHiv, xu.v"Jqqv^ (i\v ntvioit- 
Tixfj. Lucian. Hermot. §.67: *?Ta po'; 'I>uXuQi6o<: 6\ udntuTiQoi xai 
Xoyitoftfvo<: Iriitv uQi&fiov, onooog lofiirtQoi-. Gregor. Nazianz. Epist 
fxuOTj} Ixuvos fOTiv, vnfQttini.nit<:, ^"^t P- 28 D: ttvut tov anovJutov 
unon^xvvojVTonQilyftaiqyivtasuXXai;. ftuxuQtov , xav o il>aX uQtd o(i t uv- 

85. Apost.XVlI,96 : Zcnob. VI,24. «* ° "^ '^^ xatif^tvov. 

86. Apost XVIII, 31: Zcnob.VI, 88. Appcnd. ProvT. V. 12. 

31, Append. Provv. V, 18. 89. Diogen. VIII, 66: Apostol. 

87. Diogen. VIII, 65: AposU XVIII, 47. CENTURIA III. §1 APXH TOT X. 

90 XuQU^ Ti]v a/iinbXov : oxav vno aw^ovxos ^o 0(a^6- 
/uvov nadf^. '^Qiototpavr^Q' .E^t^nuTTjaev tj ydga^ 
T i; V ii fin eXov. 

91 XuQioveios d^VQa: fiia tov vo/iorpvXaiieiov &vqu, 5 
di rjs 01 ^iaTu^tKOi TVjV ini d-avuTov i^ayovtai. 

92 X&ovia XovTQcc: ra Tois vexQOls imqeQOfieva' ixo- 
ftt^ov yaQ int Ttxs Tatfas Xovtqcc. 

93 XaXxidi ^eiv : inl Toiv yXioyjQevoftivoiV oi yuQ iv 
Ev^oitt XaXxt^eis int (piXuQyvQia ixwftwdovvTo, 10 

94 XaXenov yoQiov nvva ysvetv: t6 sXvtqov tov 
i/i^QVov ypQiov y.aXeirat , oi dh nvves ytvaafievoi toviov 
xae Tois ifi^Qvois int/SovXevovot 8ia t6 Xiyvov. Eni twv 

\ nuQ a%iav Ttvos dnoXavovtwv xai ywQovvTwv eis ftei^ova. 3. n''&^] unarTjQfj Kusterus ad Suid. s. ;f«()«S ex Schol. ad Arist 
1. c. scribenaum esse censet. Secutus est Nauckius ad Aristoph. Byz. 
fr. p. 237. i^t]nuTi]yiiv d. 5. XaQotvoq Diogenianus. to»"] twc d. 6. 
thjyoviui. d: fJj^^);^oiTo Diogenianus, qui praeterea int tJ &avtXv exhibet 
et Tv. ftiu — i>vqa ignorat. 7. Diogeuianus explicat: t« twv vtxQoiv. 
8. Toj"? ru<fov<; Zenobius VI, 45. 9. %uXxii;n,v d. Suidas : ;^ « il x t d t- 

i^tiv xui /aXx iS fv la & u i: i:il ruv yXtaxQfvofifvo)v, Kai q> l li ix ii^t tv, 
ini rov nuidfQuarfVv ' ijifi tiuq aiizolg ol uQQfvotv tQojrfq ijaxrjvro. yiXXoi 
di ini tw QOJiaxii^fiV irti ui'roi ri xni EQfrQifii; doxovat. tw q' xutuxo- 
QfOTfQO)? /^^oii>-«t xui uvri rov a' ri&fvrfi : cf. nott. ad Apost. VII, 88. 
l3. Tof? ifii^QVOii;^ ro l'fi,^QVov d. ini twv xrX. Suidas om. 90. Fragm. Marc. I, 7 : Zenob. 
VI, 40: Macar. 111,96. Arislopha- 
nis locus est Vesp. 1282, ubi Scho- 
lia haec habent: nuQotftia, oTav 
t'no rov ao)^ofifvov to aojl^ov unu- 
rtjd-ij, Tj ozav ilanurtj&jj riq niarfv- 
o«s. *'oTtv oi'v nuQotftiu uno twv 
xa).ufiiov Twv nQo:;dtafiovfiivo)v ruV(; 
ufinfXoK; , ot iviort Qii^o^oXtjauvrfi; 
vntQuv^ovrut ro)v uftniXo^v. Attigit 
Nauckius ad Aristoph. Byz.Fr.237. 

91. Diogen. VIII, 68: Fragm. 
Marc. I, 13. AposL XVIII, 58. 

92. Diogen. VIII, 69 : Greg. Cypr. 
L III, 35. Macar. VIH, 82. Fragm. 
Marc. I, 23. Apost. XVIII, 67. 

93. Plutarch. Provv. 1,84. Atti- 
git Meinekius Com. Gr. T. IV, 648. 

94. Greg. Cypr. M V, 14. Macar. 
VIII, 79. Fragm. Marc. I, 2. Anost. 
XVIII, 53: cf. annott. ad Greg. 
Cypr. Pant. III, 97. Proverbium quod contrarium fere de canum 
natura praedicat refertur a Macario 
V, 39. XoQtov quid sit accurate 
definit Galenus de Semine I, 7, T. 

IV, 538 Kuehn. : ovo^«s*T«t di xo- 

Qiov Vfirjv ovroq o f^mO-fv , ov dio- 
(Sivovaiv ul uQTtjQiui, rt xui ul fpXt- 
/5*?, iiA«? ix rrjq fiijrQa^ tlq ro xv- 
ovfifvov uyovaui,. &urfQO) J' Vftfvt, 
Tw nQo<; ruq xtQuiuq uvrjxovrt, , rtjv 
fifv nQ0(;t]Y0Qiuv diu rov axtjftuToq 
f&fvro' nuQunXijaiog yuQ 0)v dXXuvri 
xui rovvofia nuQtjyfiivov itn ixtivov 
xixrtjTui ' ri XQfiu rf^ uinoii toT? ifi- 
/7()j'o«s fv ft^fv T«rs nQUTUtq }jfifQai(;, 
tjv uQTio)^ finov, uv\uvofxivo)v 6\ r<t,v 
vyQoiv nfQirro)fiaio)v f vnodriua&at 
ro irfoov : vulgaria afferunt Suid. 

V. •/oQtov et Scholl. ad Theocr. Id. 
IX, 19, de quibus v. ReifTIus ad 
Artemid. Oneirocr. V, 12 : hinc bene 
coniungit x^Q^"^ ct nTo? Arisloph. 
apud Athen. III, 104 F, IX, 372 C. 

4* 52 DIOGENIANl CENTURIA III. APXH TOr H'\ 

95 yi^i T T a K 6 s -\- * J V (i f a T t s ' tni tmv fitjiiov/ifvwv Ttvus ' 
TOtovTov yuQ 10 oQvtov MOTB dv&ownlvijv nQoieo&at (poivijv. 

96 WeSvri Xdy^v)]: inl tmv (tvorjxoiv' tj in\ T(j)V Xeidiv ^ 
xal fiadttQdiv. •* 

APXn TOr P.. 

97 Jloiv ioTdia iv: ini T(av uqosto dxovaai Tt T(x wt« 
TjVTQsntofdvu iyovTiov , fi7} &eX6vT0)v dh diyta&ai di av- 

TWV -{-, d fltj nQOSTJKOV. 

98 "SlaneQ XaXntdtxrj TeTOKsv 7} yvvi^: ini twv 10 
noX?>as ■d'vyaTiQc(s TtxTovodiv yvvatxtav. 

99 "^4^10 s TQtyos: inl ToiJv evTeXdJv itat fii]Sevos a|/wr. 

100 Ano ^QadvaxeXdov ovwv tnnos djQovoev: inl 
Ttav dno fitxQdiv etg ftei^(a yjaQovvxoiv. 

2. '/vtr<aii05l vox corrupta : nomen '/vcrtxo; aut 'Iv^iari cum alia 
quadani voce male videtur in unum conflatum. 7. rl Diogenianus om. 
8. 7iVTQniia/*fva ^^dvrwv] fvi-Qf:ii.^o[iho)v idcm om. reliquis. 10. ;i^«Axtrf)7 d. 
ij fiiv 1} yvvrj Zenobius VI, 50. 12 — 14. Hacc adiccta sunt ad cx- 
plendam lacunam, quam sup. 1, 54 indicavimus : quod prius proverhium 
atlinct, recte: de altero dubitari potest, quum hoc Diogenianus el rcli- 
qui aliter cxplicent. 13. "/2poi/atv '^mioq vel m^iova fs 'l-xnovc; ilno Pqu- 

dvaxtXtov oVojv tentavit Nauckius in Schneidewini Philol. II, 158. 95. Psittacum quum sola India 
mitterel: Paus. II, 28, 1: nuQu Ji 
Ivdoiv fiovo)v uXXu Tf xofiiL^fxni. xat 
oQvt&f^ ol ^itTTuxoi: Plin. N. Ilist. 
X, 42, 117: India hanc avem mit- 
tit, sittacen vocat, viridem lolo 
corpore, torque tantum vunialo in 
cercice distinclam. Imperatores salu- 
tat el qua e accipitverba, pro- 
nunliat, in vino praecipue lasciva : 
Indicum vctcres nominare sole— 
bant: Aristol. Hist. Anim. YIII, 14 
fin.: xul yuQ To Ivdixov oQVfov, t] 

tp ITT UXtj , XO kfyOfltVOV UvO-Q 0)710- 

ykmTTov, roiovTov tOTi : O vid. 
Amor. II, 6, 1 : Psitlacus , Eois imi- 
tatrix ales ab Indis, Occidil: add. 
Aelian. N. Anim. XIII, 18 et v. 
Camus ad Aristot. I. c. T. II, 625. 
Bachrius ad Ctesiae Cnidii Rell. 
p. 269. O. Jahnius ad Pers. Prolog. 8. 

96. Est glossa Ilomerica , quae 
ad Ilom. II. j9, 219 pertinet, ubi de 
Thersite pocta dicit: xfjtdv}) t)" ini~ 
iijvo&f X('r/vrj : ad quem locum v. 
Eustathius, Etym. Magn. 817, 51. 
Hesych. Suid. s. v<d»os ibiq. intpp. 

97. Diogen.VIII, 74: Greg.Cypr. 
L III, 42. Macar. VIII, 95. Mant. Provv. s. watv. Ilerod. IV, 129: ol 
initot ... iv &o)Vftun l'axov, oqO-u 
loT uvT ig T« o)T u , ubi V a I c k e— 
narius hacc annotavit: usumsit 
forsan a Sophoclc , cuius ista no- 
bilis est imago Elect. 25 : oxjntQ yuQ 
innog tvyfvjj<; , xuv jj ytQuv, EvToXai 
Jfivolg &vfiov ovx uno')).fatv , ylXk 
oqO-ov ov<; 'laTTjatv : scd polius aures 
arrigil: .... Ilinc ad homincs illud 
transfcrtur, qui aurcs ad audien- 
dum arrigcbant. Philostr. p. 687, 2 : 
iyo) aov itxuvojy th ohu lOTijfii: ct 
p. 750, 2 onu habet faxtjxuTu jipdc 
Tovi Xoyovq. Ilorat. II, Od. XIA: 
aures capripedum Salyrorum aculas: 
utLatinum acuo, sicGraecum nxovi» 
pcperit vetus "Axo) : « add. nott. ad 
Diogcn. 1. c. ct V. sup. III, 25. 

98. Zcnob. VI, 50. 

99. Cf. sup. I, 54. 

100. Diogen. I. 94: inl ruv ilno 
tvttXdiv ftiv , iv6o^o)v 6i ytvofifvo)v 
ixtivo)v : (ireg. Cypr. M I, 62. Aposl. 
III, 57: Zenob. 11, 5: inl roiv ilno 
tVTtXwv ini Til fttii^o) fttruntjiiovxiov, 
quocum fere conscntiunl K iu noll. 
ad Diog. 1. c. ct Suidas. •«viwiOlXu^i iJ>«i n A P I M I A I 

zTAJErEisji njpj Tor 'jnsiTJTor 

nATPIAPXOY KYPOY 

rPHrOPIOY TOY KYnPIOY 

KJTJ JJfHJBHTON. J. 

1 'AqQodiaioe oQKog: ovx i/icnoivijtioS' inl yuQ rois 
eQiottxoie inioQxov/teroi ol ^fo/ ovx oQyl^ovTai. 

2 'Aerov yi^Qccs., noQvi^ov veoT^js-' nuQoaov zai yrj- 
Qaanwv ileToe KQshtmv rj ved^ovToe oQvt&oS' 

3 'AyQoixov firj xaTct^pQOvei qi^toqos' ort ovdh rwv 5 
ctTe^wv yQ7] xaracfQovelp. Tilulum petli e P: num eundcra L exhibeat, certo dicere nequeo. 
Aliler MF. 

1. 'A<fiQodiaiog 'ogxo<; oi'x i/inoivtfioq Diogenianus pro proverbio af- 
fert: Hesych. : 'A<p goS ia loq ogxog: nuQot/iiu ijv xul dvuy^iicfovaiv' 
'A (p Q od i a io<; o Q X oq ov 6 tixv ei,' nQutroq Si Haio3oq tTiXuat rovg tiiqI 
Tov Jiu y.ul r>jv 'lo) ofioaui : quartam denique proverbii formam legimus 
apud Macar. VI, 44. De Hesiodo cf. Marckscheffelius ad Hes. Fr. p. 
349 sq. Explicationem P om. 3. Explicationem P om. 4. ;/] iarl 
Apostolins. ,T « r T o ? fffi^ovTo? Zenobius. 5. Explicatio in P deest. 

1. P 1,2. MI,2: Macar. 11,69. tov intoQKOvai rovg ciXlovg &tovq: 

Apost. IV, 56: Diogen. III, 37: v. Callimachus Stob. 1. c. XXVIII, 3: 

etiam Macar. VI, 47. Apost. XVI, "ftfioatv dXl^i Xiyovatv uXa&tu, rorc 

66. nott. ad Apost VI, 56. Imita- iv iQmri, "Oqkov<; firj dvvttv ovur i<: 

lur Publ. Syr. Sent. 22 : Avianfis ius- d&uvtirbjv-. Ovid. A. A. 1,635: lu- 

iuranditmpoenamnon habel. Sen— piter ex alto periuria ridet aman- 

tentia nota : Timotheus App. FIo- ttim Et iubet Aeolios irrila ferre tio- 

rent. Stobaei p. 23, 7 Gsf.: "ifpwe tos: Tibull. El. I, 5, 20. 

.. 'Oftt) rivMv &totatv oQxi<jtv diy.aq: 2. P I, 4. M I, 4: Macar. I, 30. 

Menander Stobaei Flor. LXIII, 15: Apost. I, 46: Zenob. II, 38. 

'Eqox; d\ Twv &ta>v 'la^vv i/wv nkii- 3. P I, 6. F I, 14: M I, 6: DV 

OTfjv ini rovTov diixvvTat' /itu rov- 1, 11. 54 GREGORIUS CYPRIIJS. 4 "^AAoTf ()■ liXXoiov %eXidtiv hui y^w{iu l'neod-(ii: 
oxi ngos^itti Tivd i^ojnoiovv iitvtov Toig t^&eot xiitv noXtmv 
nat TOTKuv, iv oig uv yivotio' liQrjTai d'k ixno tdiv noXv- 
nodwv. 

5 "y^XXijV dqvv (iuXavi^e: inl loiv dnuyoQevoviwv 5 
diaottv eJi ir^v aiitjoiv diud-aai Xafi^uvtiv. 

6 u4iQ£iv /taay^dXi^v: avii tov tVM)^(io&a/. tiQrpai ano 
xiov dyQoixws OQy^ovfiivwv. 

7 *j4e\ 'AoXoios nQos ^oXotov ' Jiui' yJti tov o/itoiov 
ityti^&tossis^povofioiov. 10 

8 'y^fiaX&tias niQas: oti T)] XQO^pip axnov ^^fiaX&tla 
6 Zsvs ii alyos TQtrpovoi^s avzov naQioyt vioas, ^i ov 
iniiSXvatv avTt] ndv 6 dv t/tt/ockto. 2. Ttva] Apostolius om. , inuarov Zcnobius. 6. rtjv Uktrjoiv^ lotq 

ulToiiaiv M. ilo)d-6oi. (sic) M L: fhod-ua^ P. 8. «V('o»xtx(>lf M. 9. 

altl bis M. 10. flt; Toi'] 7i(>os tov M, ri^io'? P: w? uitl rov ofioZov liytt 

^fo? 0)q rov ofiotov Homcrus. 12. xrouq ulyoq M. 13. infflhi^fv 

PM. 71«»' o T* «V M. ulr^aijTut. Macarius. 4. P I, 8. M 1,8: Apost. 11,39: 
Zenob. I, 24. Macar. VII, 21. 

5. P 1, 9. 31. I, 9: Macar. 1,87. 
Apost. II, 16: Zenob. II, 41. nott. 
ad Macar. III, 40. 

6. P I, 12. M I, 12: Apost.1,74: 
Zcnob. V, 7: cf. infr. II, 72. Lti- 
lur Aelian. Epist. Rust. p.420 Cu- 
iac: 017 /ftyov (if uv fXjj x«» olvto- 
ftfvov at xul /xuo/u^r/v «()«(.. 

7. P I, 15 M I, 15. DV II, 88. 
Macar. I, 35 : cf. nott. ad Apost. I, 
38. XIII, 13: cf. Zenob. II, 47. 

8. P I, 16. M 1,16: Macar. 1,99. 
Apost. II, 53. Mant. Provv. s. tJ 
t' '^fiukOfiug: Zcnob. II, 48, ubi 
add. Schol. ad Lucian. Rhctt. Praec. 
§. 6. T. III, 220 lacob.: t6v Jiu 
aiyu ^uat &()iipui. ^^4/uu/.0fiuv ktyo- 
nivTjv , Tai''T//? di xo 6t%iov xiiiug 
fi(>vftv -li/q 7iayxu()7iiui; TJrot, nuv ul- 
oO-ijTov uyu&ov u<f&ovo)t; f/ftv' uno 
joinov nuviui; toi'^' tvduiftovoK; diu- 
yovTUi i o T >/ s 'yi /U.U i. >')■ f i uq f'x f ti' 
xiQuq tfuaiv : Etym. Magn. 76, 32 : 
'.AtiuX&tiu, 7j TQOtfioq Tov /iioq ' KuX- 
Ufiuxoq [hynni. in lov. 48, ubi v. 
inlcrpp.]* — 01' ii &i]aao fiui^ov 
uiyo(i 'j/ftuXOliiJi' ... Kijiti liq it/v nuQot/iiav, 'Afiai.&tiuq xifiaq, iva&f- 
vfiuq y.ul vytfiug : eadcm fere ex 
Commcntario in Rcgum II. affert 
Gaisfordus inCatai. codd. Clarkiano- 
rum I, p. 8: Zonar. I, 148: Suidas: 
'u4 fiu X & t i uq MfQuq: ini rSiv 
utp&ovoiq Cwfxwi' xal tv&vvovvTO/v 
xui tvnQuyovvTOiv. iv Mv&w. "H v 9-' 
tvu fiot (iioq iariv AfiaX— 
O- f i >/ q X i (t uq uly 6 q. AfiukOtiu 
yuQ T] T(>o(poq Tov /itoq, nu(tu lo fiij 
fxukuoafo&ui: ad qucm locum v. 
Bernhardium. Sensum proverbii 
cxplicat Socratcs Stobaei Flor. LVI, 
16, do quo V. nott. critt. ad Apost. 
II, 53: ubcrius autcm varias vcte- 
rumdc provcrbii originc sentcntias 
exscquilur Eustath. ad Dionys. Pe- 
ricg. 431 : 'A/fXtZoq Si ovroq iartv 
oq xkuoOfiq in (((ttaif (tov Xf(t(tq V(p 
'Hitaxlfl 10 ri/q 'Afi(i.f.Ofiuq xiftaq 
uvridoixt , dt' ov nuv dyuOov ixoQTj- 
ytito T(u }((iyi,ovtt. tovto Ji ot tw» 
fxvOoiv Of(iuntvrui n(ioq uXijOfiuv 
evfi[h(U'it,ovrtq rotoviov ri qtuniv «i- 
viirtaOut • 'H(i(i.xXijq fVf(iytTtiv tido)q 
lovq 'onoinoTi yijq, ttru xui rov no- 
Tufiov xoviov fiuOoiv nXijfifitXioq (li- 
ovtu xui Tuiq xufinutq noXXijv tffq COD. LEID. CENTURIA I. 55 9 */46%6v 'imaad^ai dtduaneis: ini zdiv /SovXo/iivwv 
didaoxeiv tovs aotpmiQovs «i^twi/. 

MiaJvav^: /vjiVi^kvV 

^«w j. 'Innaad-at L. Explicationem PM om. jHxmXmTji naQUTf/uvonfyov , xal ov- 
TO»? d&ixovvra, na(>axo)fiuoi riai xal 
tTtw^irSt x«t dioxfttiuK; uvtov f^iu- 
auTo • xul TinQUTQfxpaq xul (itnv ao>- 
qiQovox; noi^auq uvfWvii ttjv yijv xal 
fiq uyad-onoiov n^>xQrjaTLuv ixtxi^yayfy 
xul To Tcir? fy}(0)Qioiq inuQtaTfQov 

XfQUq TOV noTUf^OV , T7/V UTUXTOV 

xufxnrjv Si/kudrj tijv orq flnftv uTf- 
pufivov xut axkrjQuv toT? ixfZ , tlq 
fiul&uxrjv olov uvTtntQifaTrjat df^^to- 
xnTU, xat zavTu tlai t« xtQttTu tov 
'^X^kojoVj To Tf [iiatov, To x«za;io- 
vriO^fv xai to nkoVTonoiov , to uvrt- 
doOfVy dt ov xui H.QuxXijq fvtQyS- 
T77? i-yvojaTui' Tuq yuQ Tot TiJtv no- 
TUfiio)v Qii&QO)v xufinuq xfQUTU ixu- 
Xovv ot nakuioi , xui dtu tovto tuv- 
qoxquvov^; xai xfQua^poQovg fTvnovv 
uVTOvq. xai ovto) ftfv %tvfq ntQi twv 
xaT« tov ud/tkojov, fTf^ot J')? «i'tov 
ftfy dffTjxuv onot ^ovkotTo QftiVf to 
d\ T»; ytfxakUtiuc; ftovov xtQug xo 
fiidutfiov iv koyoj tO-fVTO , xui TO 
uvToO-t ToiJ fivO-ov voaovv Ix&tQu- 
ntvovTiq laToQoiiat yQUVv tijv ^Aftdk- 
0-ftav ytvfoOai xtQdaktuv , ifinoQt- 
xTjv , To nokv rf/i; ifnnokTjq ivTtOtv- 

aUV XfQUTl, O dtd TOVTO AfAukOfiuq 

xfQuq f(fir]ftii,iTo, nkoVTonoiov xai 
(itoxpikiq. inti 6i MQUxkrjq u(ptk6fif- 
ros uvTo nkrJQtg rov iyxttfihov xfQ- 
fjtuToq xtti jf^i^ffaiMfvo; ti^rjat UQoq 
TQV(fi]V , koyoq ivTtiiOfv dtfdo&T] 
doTftoq , 0)q UQtt TW HQaxktZ to rijq 
'AfiukOtiuq xfQuq ixjikvl^fi nixv dyu- 
&6v' ov t6 T^q ftv&ixijq ulyuq t^? 
&Qf\fjUfiivTjq Tov Aiyioxov /iiu, dkku 
t6 Tijq QTj&iiOT/q yQuoq. ukkoi di ro 
T^S 'Afiuk&fiuq xfQuq , dt ovntQ f?' 

l'Xft T« X«TK TOV HQUxkfU, TO Oxkr]~ 

Qov (fuat %i]q StuiTrjq ixtivov xui 
Tov noTf xuT UQtT7]v ^iov aivimn&ut, 
onrjvixtt rjfiiyvftvoq ntQiCo)v xai ix- 
xa&uiQO)v xuxiuq tt]v yfjv oi' ftuk- 
OuxHjg fiXf' t akka oxkrjQ^TtQov Tot? 
(fttvkotq nQogtqifQiTo. xat tovto ijv 
To rijq ' Afiuk&fittq xfQ(tq , t] dfAuk- 
&axToq nQoq novovq uvxtxxmiu rov 
t']QO)oq. oTf fifvrot iftfkixjjatv oixov- Qftv, uvuntta&tiq vno yvvatxoq , xui 
axiaTQU(f>ovfifvog tftuTtu ntQif^ukktTo 
&uknovTa, xui ovxfTt nQoq V"'/"? 
iyVftvdi^fTOi, dkk' i&dk(p&r] xui vni- 
ft((k(t/&j] nQog XQXiqijjv anoitkivttq, xa- 
Tuxuift 6 koyaq tov 1]Q0)u, t^v ix. 
Tijq ntQt^ok^q &ukxf)iv tlq nvQttv 
ux't(u vnuvuxpuq. ukkoq dt Ttq koyoq 
At^vxov Ti xo)Qiov nuft(fOQov , iotxoq 
fiooq xfQUTt xar(t t6 ax^ftu , ixri&f- , 
T«( , xuitiq xri] fiu yvvttixiTtvt Aftuk- 
&ti(i Sidmatv , ontQ 6td t6 xuQnoxi 
nuvToq tiq nokhtnkuaiov doxixov ti- 
vut 6 fiv&oq tiq fiottov xfQuq fttTU- 
ka[>0)v T(t &Qvkox'ftfya ntQt ftvrov 
6ido)aiv ' fi Sf rt nuQunrjkuxiatv <tyu- 

&6v TOV T0t0x'>T0V XfQUTOq xui O HqU- 

xkijq, oTt tiq Ai(ivr]v dntdi^ftrjaf, ki- 
yoiTO uv oxno) fttTttvftt tw HQftxktZ 
Tov TOtoVTOxi TTJq 'Afxuk&tiuq XfQttToq. 

Adhibuerunt Antiphanes Athen. XI, 
503 B : Tt (iovkft ; ndvr', 'Aftak&iiaq 
xfQttq; Philemon Stob. Flor. XCI, 
13 : Lucian, Rhetor. Praec. §. 6 : 
i^ ftiv . . xH&^a&o), . . t6 t^c 'A f*a k- 
0- 1 iuq KfQuq l'xovaft iv Tfj dt^tt~(. 
navToiotq xuQnoZq vntQ^Qt'iov : ei. de 
Merc. Conduct. dial. §. 13. Philostr. 
Heroic. p. 667 Olear. : 'AnukOtiuq • 
xfQuq tftnkrjatiq'. id. Vit. Sophist. I, 
7, 1, p. 487: Himer. Oratt. V, 15: 
ti ydQ Ttq rj n axu q mv vrj a o v q 
[v. Macar. III, 64] , t/ Ai&tonorv 
knfto>va nttftqioQov rj" 'Aftak&tiaq 
xfQfxq t^TjTft [ii^^Tfi emendat Wal- 
zius ad Arsen. 49] , ndauv uv r) 
nokiq TTJv int&vftiuv nkr]Qo'>cittf: Sy— 
nes. Epist. CLIII, p. 290 D Pet.: 

O) TUVTUV fOTt xai_ TO XfQUqTJ]q 

'Afirxk&tiuq, 0) ovToi yi dtZv oi~ 
ovTut xaV'^^"''' '• Phot. Epist. 209, 
p. 306 Mont. : To tiiv yuQ 'Aftttk- 
&tiuq xfQuq xfti xfo Axfkoxa no- 

TUftoj, 'oTt TTJV VnOKflftfVJ]V nfQlQQfO)V 

Xo')Quv nufKfOQov iQy('(L,frut , xo noirj- 
TWJ' uvTovoftov fOvoq fToiftwq X''(J^~ • 
uovirxt: alia collegit Boissonadus ad 
Babr. fabb. p. 212. 

9. P 1,17. M 1,17: Macar. 1,39. 
IV, 83. Apost. I, 41: cf. Zcnob. ^ GREGORIUS CYPRIUS. 10 Aymv ngofpaaiv ovk intdiyerai oviih (piXict. 

1 1 yly (tiv nQorpuo IV ovx dv a jiiiv ei: inl iwv (fvoti 
Qa&v/Kwv xat afieXwv , ijjoi ini vdiv ftrj nQOSiefiivojv lou.c 
Xoyove tdiv nQO(paat^pftivu}V. ftifivijtat i^l avii;e nXdttov' 
ov fiiv%oi fio t doKei ng o(pdotte dy(uv diyea&af^ 
Hai iv NofHtiV i'xzto ' a XXcc yccQ txyixiva nQO(p do et s 
(paa\v ov ndvv d i']^F.a& at. AioyyXoe 8i (pr^at Dmvxm 
HoTVieV ylytov yaQ dvdQag ov fiivet XeXe t ft fii- 
VOVS' xat 'AQtOJO(pdvi;e Qeofio(poQia^ovaaie ^' . 

12 'Ai'doe nvvij: tnl idtv intxQvnTovzwv iavzove J/« 10 
ttvojv fitjyavr^fiaTViV' toiavta yccQ rd tov "^fidoe' 

13 "AxQtp d ipaa d-ai (^a xt v Xo): ini %(av /SXa/SeQwv. 

^* Aiftaat xX aieiv : xad-' vneQ^oXtjv iiii iiov a(f6^Qa 
daxQVovttuv. 3. flXutojv hxnv&H oi'rws Scholiasta. 9. /5'] pi(o L. 11. ril 

rov] 1(1 LF om. : addidi e MK: v. notl. ad Diogen. 1, 39: rectius Ze- 
nobius : roiuinr] yaQ jj rov Aidov xvv?] , _?} flfQOfl'? /(itinuftfyo^ rijv ro{>- 
yova idfiQOTofi^ofv. Ceterum in 1* explicalio deest, M cum nostro con- 
sentit, nisi quod in fine habet (tdov, 12. PM explicationcm om. , dc 
cuius verilate omnino duhitari potest. Nisi proverhium , ad quod per- 
linet, scrihae incuria excidit. 13. (Uftait P. 11, 49. Greg.Nazianz. Epist. LXVH 
Bill., p. 30 B: Tovt; /liv ovv nok~ 
Xoiii; iu xuiQtiv xul fivui HoXoiovt; 
nr 7ja IV ufTtijv d o x t fi it'Q u v v u^. 

10. P I, 19. M i, 19: Zenob. 
11, 45. 

11. Schol. ad Plat. Cratjl. p.370 
Jickk. , Suid. s. ilyoivttftyui,. Phavor. 
p. 14, 3: similia apud Macar. I, 16. 
21. Aposl. 1,25 legunlur; cf. sup. 10. 
llXixiojv] Cratyl. 421 D, ubi v.Heiu- 
dorfium docle de proverhio dissc- 
rentem. N6fio)v] VI, 751 D, Al- 
oxvkot;] fr. 36 Dind. : add. G. Her- 
manuus Opusc. II, 62. Gtofio^o- 
(fiui^oiauK;] fr. XIX IJergk. ; v. Fritz- 
schius ad Arisloph. Thesmoph. p.6 1 7. 

12. P l, 33. M n, 23. F l, 20: 
cf. DV I, 16. 

13. P L34.Mn,35: cf.DVL29. 

14. P 1, 35. M I, 32: Macar. 1, 
49. Apost. l, 63: Zenob. I, 34; 
Schol. ad Eurip. Ilecub. 238: t« 
/«() dcixfivu , u rori o 'OiSvaaiv^ 
iddxQVf tfOjQuOtlg, tfiovov dtiKQVU 
ijv • txluit ytifj , f-:ifidi} rov n((>l ipv- 
X>ji tX{)fXiv, oOiv x«4 h rfj ovvi/Oiiu til ftixr iv u duxQvu (pufiiv, jjyovv 
ifovixil: quamquam haec vcra sunl, 
tamen non videnlur satis accommo- 
date ad Euripidis locum dicta esse, 
ut contra Boissonadum accurate G. 
llcrmannus ad Eurip. I. c. ostendit : 
Suid. s. u'ift,uri, xkuiftv: xuO-' 
imfQiJo/.jjv , ov duxQvaiv. iif' otv ftii 
dvvuivro ittlaui. nuvru TiQvirrovrti, oii- 
rojc; ikfyov ol «^^fato*' O v d uv n i ia ti 
« i/ T V o J d ' u'i!fiurixXitiu)v. Ai- 
yovrii. ai xtii ' v d uv u 'i fi u r i 
artvajv nfiaii,v: pluribus expo— 
nil Dionys. Alcxandr. dc marljTio 
c. 9, p. 39 Rom.; 7iu(joi.fiiu Xiytiui. 
inl xCjv o(fiid(tu Xvjtovfiirojv xui tlyoj- 
vt ojvrtijv u'i ft ur o (; i. d' (Jio o i g' ojont(t 
nul inl riitv mxgtijg odv(jofA,ivojv, u'i,- 
fiura xkuitt' [cadem habet Pbo— 
tius ia Epislolis : v. nott. ad Zeuob. 
1, C.J oTt (aotl &(jofi,joi uifiuroq tl- 
Ttojv f ov &()6fiiiuvt; id'()i)Jroi dnt^ftj- 
vato ui/uuroi;' ov yuQ uv xixO'' oftoto- 
rqxa rovrojv f'i(tjjxt ytvioOai. toi'c 
I6(jitjrui; ' roiiro yuQ oioti OQofipoi 
nuQiarjjotv, OiXojv di fttiXiov dijkHj- 
oui, w; oi'xi Xiniaii; rtoi voilai xul COD. LEID. CEISTURIA I. 57 15 "yikXtjv fiEV s ^f]VT Xov fiev , '^ (J in et s Qcst. 

16 "yi/ii/iss noT i^fiev. 

17 '^el zd neQVOi ^eXxioj. 

18 'jfv^Q 6 ^evyiov ov /tevet xzvnov XvQas- tn\ 
TtLv TccyjMS xat o^ews dcpeiXovTwv eKaoru noaTTeiv. 5 

l^ "ylnXt]aT o§ nid^osi enl twv yuaTQi/iaQyajv. 

20 ^Xtevs nXr]Ye)s vovv oiaei: uXtea (paai noTe 
Tovs aXtoHO/ievovs iy^d^vas XeiQ) Xa^ovTU, vn avTwv nXt]- 
yevTa tovto to nuQoi/itdJdes elnelv. 

21 'AXtant]^ Tov ^ovv i Xavvet: ini tvjv doXeQtav xa/ 10 
fiiHQdiv , '6/uos ^e /leyuXovs naTayojvi^o/iivtov ufpgovaS' 

22 "ylnas iyivos TQayvs' ini twv ^vaxoXoiV itai 6vs- 
TQonojv. i^aiQtTOis y^Qetiades in\ Tcov xuitojTtxoiv tj evvovyojv. 

23 '^Awj' /led t/tv ov ilnocpayojv: hii tuJv dyaQiaTmV' 
r]3e 1] nuQot/iia toiv tj&txdiv. 15 

2^ '^veojy/teva t Movaojv ^vQut: int TttJv i^ iToi/iov 

Tu ToJv Teyvojv HuXXtaTa dnodtdovTOJV yvoj/ijjJnM^im . 
25 u^QyaiHu (pQovels: rjTOt evjj&f;. 

1, f^(xv%lovfiiv PLM, 2. r}fiK; recte Zenobius: v. Ahrens de Dial. 
Dor. 326. 3. Diogenianus explicat : Inl rwv xaromv iv roVt; x^i{io(ii, 

yivofuvMv : hunc enim in modum lectio vulgata emendanda est. 4. 
o] di M. /i'()«? xTvnov Zenobius. 5. x«i ojfw? PM. om. 15. 
^rf* xTil. PM ignorant. 17. yxofiTj Zenobius , alii om. oiov *v3ti^(0)t; X^^Q^* *nL(putTofiivui.q, 
10 diaziotiKov ivoTii^fTO oo>ftu, «AA' 
.WC uktj&iiq ud^ii)V OTuyorwv diKTjv 
okov Toi(; iJ()it>ai nfQiarui^fTo , toI'? 
Tiov uifirtTwv Q()ofi^ov<; H<; tlxova tov 20. P I, 54. M 1, 52: DV 1,61. 

21. P I, 61. M I, 58: DV 1,75. 

22. P I, ea M I, 65. F I, 42 : 
DV I, 81. 

23. P I, 76. M I, 73 : Macar. I, ytyivTjttivov auitfUrj(pfv. Respexit 82. Apost. II, 28: V. annott. ad P 

Libanius Monod. in lulian. T. I, I. c et add. Cic. Lael. 19, 67: ve- 

519 R. : unovau<; uvtfiXtnov tli; ov- rumcjue illud est , quod dicitui; mul- 

()uv6v y>fy.udug ulfiuxi, ovfiftiyfii; uvu- los modios salis simul edendos esse, 

ftiro)v , oia? u(fTJKtv fni 2u()7iT]di)vt tit amicitiae munus expletum sit. 

Ztv<;: Hom. II. n, 459, ubi v. Eu- 24. P I, 82. M I, 79: Apost. 111, 

slathium. 23: Zenob. 1,89. Respcxit fortassc 

15. P 1,44. M L 41: DV I, 34. Ennius initio Annalium : v. Hesse- 

16. P I, 48. M I, 45: Macar. I, lius ad Ennii frr. p. 9: add. Anli- 
100. Apost. II, 72: Zenob. I, 82. phanes Athenaei I, 3 B : «Vi rff n^tos 
Diogen. II, 30. Movauiai, r.ul koyoiq nu^>ti, "Onou i;* 

17. P I, 48. M I, 46: Macar. I, ooytiuq 1'Qyov *J*x«Cjr«4. MovaiJv 
31. Apost. II, 73. XVI, 67: Dio- ^i/(jat] eadem metaphora recurrit gen. H, 54. 

18. P I, 49. M I, 47. F I, 30 : 
DV I, 41. 

19. P I, 50. M H, 12. F I, 32: 
Macar. II, 20. Apost. 111, 55: Ze- 
nob. II, 6. Macar. II, G5 : de ca cxposuitBois- 
sonadus ad Babrii fabb. p. 209. 

25. M I, 87. F l, 1. Apost. III, 
87: Diogen. IH, 40. Manavit ex 
Aristoph. Nub. 821: naidd^iov tu 
itul <p (lovtit a'^;^a /x «' : ubi Scho- 58 GREGORIUS CYPRIUS. 26 yi/SvdijVOV iii KpoQt] /i a: %6 \dt]dtitt dia. 16 jovs 
j4^vdi]Vovs fieiit dtinvov ^igosdyeiv tovg iuvtwv Tiaii^ag 
vois evotyovfitvots xtxQayotas ««J ■d'OQvfiovvTus x«i uijdiuv 
eftTtotovvTus Tois daiTV 11601. 

27 "j4^Qmvos ^ioS' 6 noXvTtXiljs. "A^qiav yaQ tis tye- ^ 
veTo nXovotos' od-ev xui d/SoodiutToS' 

28 ^ei ytotftoQos ets vsojtu nXov oto s- 

29 'uf^dets ^ios- inl TtLv /nuTt^v dtdoiHOTtav. 

30 ' Aya f.tsfiv6v Bia (pQiuTu: 'jlyaftifivtav yuQ nagu 
TTjV /4vXidtt xal Tfjv oXr^v 'HXXdda (pgiuTa wgv^ev. 10 

31 'yJy u ftifivovos &vaia: inl zwv Svsntt^oJv xul oxXi;- 
QMV. &VOVTOS ydg 'Ayafiifivovos 6 ^ovs (fvyoiv ftoXts 
iX-ijrf&tj. 

32 ^yiya&^ xai fiu^a fieT uqtov: ini Tutv tu devieQa 
Ttoi dtdovTOiv. 15 

33 ^jdya&wveios avXt^ais' fj fjdioTj] xa) ev(pQuvT7;- 

34 ' A vdQids otfjVQfjXuT os: inl To'iv dvuto&rjTOJV. 

35 ' Ay iXuOT os niTQu: int Ttijv Xvnf;s nQo^ivojv. i(f> i] 
7] /Jt]f0;T7^Q , oze Tr]v xoqi;v i^tjtti, ixu&totv. 

36 ^Aya&tav &dXaaau' xui' 'yJyud-div &7]oavQ6s'20 7. yfojnoQo^; LMF, yfwpyo? Macarius. »\ M. 9. ?i«()«] 7in>i 

Zcnobius. 10. x«i — 'Eli.dd«] xal nokkaxov riji; 'ElXddoq idom. 12. 

y«\) iv Tqoia Diogenianus. 14. uqtov LF. lia : KQXttixu : uvrl tov fiwqn^ ivrj&Tj, 
XTjQU. Eodem sensu «\>/«roi; poni- 
tur: Arist. Nub. 14G9: oJ? «\)/«to! 
(1: Plat. Euthydem. 295 C: g^kvu- 
QfXi *ul uQXUi-oTHjoq ll rov dfovToq : 
Alciphr. Epist. III, 64: ntv KqI- 
Tittv tiTi dvoiu(; Mttl nQXu.i,oxTjxo<i tqo- 
nov Tov vtov ft? <fi.koaotfiov (fiotxav 
HfTQt^t: hinc SchoU. Plat. p. 334 
Bckk. : «(>/«roi'] n'ijO-tj y uTikovv: 
Suid. s. tlQxnVoQ. Bekk. Anecdd. I, 
449, 1 : plura huius usus excmpla 
coUcgerunt Spanhemius ad Arist. 
Plut. 323. Winckelmannus ad Plat. 
Euthyd. 287 A : add. Apost. III, 84 
et Plaut. Pseud. 1, 3, 128: vetera 
vaticinamini. 

26. M I, 88. F I, 2: DV I, 1. 

27. M I, 89. F I, 3: DV I, 2. 

28. M I, 90. F I, 4: Append. 
Provy. I, 6 : cf. Macar. I, 34. AposL 
f, 39. 29. M I, 91. F I, 5: DV I, 13. 

30. M 1,92. FI,6: Apost. 1,27: 
cf. Zcnob. I, 6. 

31. M I, 93. F I, 7: DV I, 5. 

32. M I, 94. F I, 8: DV I, 4. 

33. M I, 95. F I, 9: DV I, 6. 

34. M I, 96. F I, 10: Append. 

PrOVV. 1, 27. Suid. V. a^VQtjknToq : 
a^vQutq fktjkafiivoq : exempla vocis 
composuit Wyttcnbachius ad Plut. 
de discern. adul. ab ainico 65 B, 
non recle , ut noster locus demon- 
slrat, contendens , vocein scmper 
in iaude poni: v. etiam Astium ad 
Plat. Phaedr. 226 B. Lobeckium 
ad Phrynich. 206. 

35. M I, 97. F I, 1 1 : DV 1, 7. 

36. M 1, 98. F I, 12: DV I, 8. 
'Jyu&MP uyaO^.] Macar. I, 5. 11,10. 
Apost. I, 14 : cf. nott ad Diogen. 
1, 10. Append. Provv. IV, 1. Siini- 
litcr Alcxis apud Alhcn. X, 380 C: COD. LEID. CENTURIA I. 59 37 

38 
39 

40 
41 Htti' ^^yad-Mv uya&ldeg' x«t* 'yJyaSwv fiVQfit]Kiu : 
8711 nXijd^ovg uya&wv XeyiTui. ^^ 

'j4yv6tsQOS nt]daXiov: nuQoaov iv &ttXa%tf] lo nf}~^ 

duXlOV O.T'lOV,-\- HU^UQOV EOiiv. 

"jiXXoe ovTOS HquhX'^ s' i^i TWJ' iayvQwv. 5 

'.AXis ^QVOS' ini zdiv eis riva diunav /SeXriova /le- 

Tu/SaXXofiivMV. navou/ievoi yuQ iwv /SaXuvtuv oi naXaioi 

fieieliov aixov mal otvov. 

"AiftaiQos evvoi ovdkv sy^d-Qas (^iacpeQei: Tavir^v 

JnnoXvTos nQos ^PaidQuv elne, (faOAOVOav (ptXeiv aviov 10 

arpodQu. 

ylvioi yeXwvas ia &ieT e , eineQ eiy^eve: dXiels 
ijXltvaav fieyaXfjv yeXwvijv nai avaandaavies avtrjV , ifti- 
QiCov tr^v naQovoav. lov de 'Eq/i^v 7iuQt6vTa ini TrjV 
laTiuaiv iHaXovv ' 6 de %6 nQ0Y.el fitvov eine, 15 4. «TTov] cadem corruptela laborant K in nolt. ad Diogen. I, 1 1 
et MF : scriDendum videtur : utl o» : v. Diogenianum. 9. fvvoia L. 
12. I'a0-f&' ot;i*« ftXfzt Zenobius , iHntQ f/iTf F. naQid-fj*t rijv TQUiiii^av , tixa nuQU- 
^fQOJv jlya&uiv «/t«t«?. yty- 

ftv()ftijitKi] usurpat Eustath. Opusc. 

194, 47 Taf. : txfQOi nVQ/uT^tiidv dya- 
0(i)v ji()oqnnovri(; tov otvXov tov- 
Tov : ibid. 326, 16: tnfiol fioi ro 
T^? 2v(jaxovoiov MovaTji; tlTifiv 
[Theocr. XV, 45.] , oofos o^^os, ^«'t?- 

fxrjKfi; uv('n)iO /Aoi, , fCrovv fAVQfiTjxia 
Xoyojv aoqwv : Eumathius in Ismene 
X fln. p. 402 Gaulm. : fivQfitj^iiuv 
iMv 1 Qayi>jdr/f*UT(j)v (Ivaorofioiq. Ce— 
terum 'Ay((Oo)v non solum scnsu 
ethico accipiendum est in his for- 
mulis , sed etiam ad coenarum lau- 
titias et similia referendum : eodera 
modo Latini v. bonae res adhibue- 
runt. Appono quae ad hunc usum 
probandum Mitscherlichius in Ca- 
tal. Praelectt. univ. Gotting. 18i|^ 
collegit p. 3: «Lucret. III, 1016: 
animi ingratam naluram pascere 
semper atque explere bonis r ebus 
safiarequc nunquam. ^ arro apud 
Non. V. tapete p. 542 Lips. : In 
omnibus rebns bonis quotidianis 
ctibo in Sardinianis lapelibus cel. Alios locos excitaverunt Burman- 
nus ad Phaedr. IV, 23. et Staveren 
ad Nep. Agesil. c. 8. Neque alitcr 
Graeci. Theognis 978 Br. : dfinvov 
dt] fivTjOuififO' — na V TO io)v ily a-> 
0-0) V yuoTQL xo-Q^^ofiivoi. Anacreon 
apud Athen. 1, 12A: TQdnt^tu muitj- 
Qf(pff(; nuvTo ioiv (ly aO ()>v. Arist, 
Eccles. 838: &JS ul rQdnti^ui y t\- 
dtv t7ii,vfvT]0fifv(ti dy a & 6)v f'i ndv- 
T w * : adde ei. Vesp. 1304. Eaedem 
bonae res vulgo de felici rerum 
statu, ut Liv. XXX, 30. Cic. Ep, 
ad Attic. XII, 21. et de rebus com- 
muniter utilibus , ut Sallust. lug. 1 
et passim.H 

37. M I, 99. F I, 13. DV I, 10. 

38. M I, 100. F I, 16: Macar, 
I, 85. Apost. II, 40. 

39. M n, 1. F L 17: Macar. I, 
88. Apost. n, 42. Diogen. I, 62: 
add. nott. ad Macar. III, 40. 

40. M II, 2. F I, 19: Macarjf^ 
64. Apost. I, 91 : Zenob. I, 50. 

41. M II, 3. F. I, 21: Apost.IV, 
45 : Zenob. II, 29. 60 GUEGORIUS CYPRIUS. 

^12 ^v oivov ttiif], y,ov dvlovs uvtm didov: hit roiv 
ccyu&a fuv aiiovvTtuv , dtiva dh Xa/ifiavovtMv. 

43 ..^iQovvTee fjQYifie&a: im rwv flnioaviow vikuv 
[tivas], el&^ vn exeivtov uXovtoyv. 

44 AiaVT eios yeXcas: tni juv naQarpQovMS yeXojvzwv. 5 

45 yJvimois y^eqoiv: ini xmv /Se^r^Xots XeQOt i« uQa 
fietayjiQi^ofievojv. 

40 u^neffaXos fcv&os: eni twv dxeXij Xeyoviojv, 

47 ' j4XXms adeis: ini zoiv fidrrjv novovvro)V. 

48 "Af% enoSf «/* egyov: inl itav oliws dvvofiivuiv. 10 

49 ^AvTineXaQyelv: avtidtdovat, yaQitas. Xeyetat tovs 
neXaQyovs yeyr^QaKOTas tovs yoveis tQerpeiv. 

50 "yIv&QO)nos dv &Q0jnov dai fioviov: enitwvdnQos- 
doxijtojs ooi^ofievoiv. 

51 "A^ios tov navtos: ini tdiv 0(p6dQu ttfiiojv. 15 

52 ylie\ yeQOVti veuv n ot i/SdXXet v movqi^v: inl 
TcJ?/ nQeo^vteQoiv ^ovXofievoiV vkuis ovvevvd^ea&at. 

53 " A^ 10 s et tijs iv A^y et aon i d^o s : ini tojv evyevo')v. 

54 Avefiov nutdiov: ini tdJv evfUJa/SoXoiv nui xoixpwv. 1. xovivXov Zenobius, xordvv F. 3. ijQov/xi&a L. 4. ^4»-«? in— 
serui: xQuxdv nvwv Zeiiobius. 10. (tQvvo/thoiv L. 14. oojao/tfviov L. 

16. ««i <i'f Macarius. tiotI [jfiXXn ¥, 7iinlfjuy.Xf JMacarius. xoQt/vMn- 
carius. Ul melruni versus fulcirctur, Kuslerus ad Suid. s. uUl conie- 
cit : uUl 6' (tvt^Ql yfQovTi, viuv noxi[iu).ho y..: mihi scribendum 'videri : 
nUl d ' (IvSqI y^Qovii vitjv nori^iuXXi xoQoJvtjv in nolt. critl. ad Diogen. 
1. c. significavi. 17. viuig] viij L. Diogenianus cxplicat: rolq nQn^pv- 
tfQOK; viuv (ivvnv('tL,nv. 19. ntdiov L: yeram lectioncm M praebu|t: 
cf. vv. H. in ann. ad DV I. c. 

42. M II, 4.F I, 22: Apost! III, 2: Plutarch. de discern. adul. ab amico 
Zenob. II, 92. p. 65 F : uv (il TitiO^o/tfvoi tw dKS, 

43. M II, 5. F I, 23: AposU I, xul tw FviLOc auvTov [cf.DVII, lO'], 
69: Zenob. I, 35. w? /x«otw toi" nuvxot; uiiov ioxi 

44. M II, 6. F I, 24: DV I, 17. /iu&6vxi<;, li/iu x«i (/ivaiv nul TQoifijv 

45. M II, 7. F I, 25: DV I, 18. xm* nai(Stvai,v invxwv (ivu&tcDQdi/ttv: 

46. M II, 8. F I, 27: Macar. I, ubi Wyttenbachius : nuiioi; xof nuv- 
70. Apost. II, 2: Zenob. I, 59. to? a Zonobio aliis in proverbiis 

47. M II, 9. F I, 28: Macar. I, censetur : est tamcn et simple\ et 
92. Apost. II, 11. 31 : Zenob. I, 72. vulgare : v. c. apud Xenophoutem 
Monuit de proverbio Dissenius ad Oeconom. 7, 41 : Dionem Cbrjsost. 
Tibull. I, 5, 67. Or. I, p. 2 C : rov nuvrui; uv >jv 

48. M II, 10. F 1,29: DV I, 36. uliov 'AhldvdQo, nuQtivM.u 

inn\^v"HQ^nV'l^\R^P"''^'' ^2. M II, 15. F L 36: Macar. 

''sb. M ii?'l3. F l!'3fDV 1,46. "' f -^^Pr^i' f ,= o"'Tv ^!?.' 
51. M II, 14. F I, 35: Macar.II, ^3. M II, 16. I L 37: D\ I, 53. 

17. .\post. III, 26. Zenob. U, 2. 54. M II, 17. FL38: DV 1,47. COD. LEID. CEINTURIA I. 61 55 Avintoig noolv ava /Saiveiv inl t6 oteyflQ: 
im loiv unu&ujg ini tiva igycc ioyo/itevMV. k , j 

56 ^710 (S ccX/Si^o g: rjtoi un ciQX^^g (^ei xaXov elval» ' ■■* 

57 ^vTi naytfjg xvvog vv dnatreig: ini tmv xand 
avzi naKoJv intdtdovTtnv. 5 

58 ^ Qy^aioTega Trjg ^t^&egag Xeyeig: inl zwv ftutQd 
<it7jyovjiievwv ' t) yaQ dicp&eQa , iv jj 6 Zevg ineyQacpexo td 
yiyvofieva , nafinaXatog. 

59 '-^y' vipr]Xov fiov xarayeXccg: inl %wv i^ vxpovg 
dtaXeyoftevusv. woavei , navv ftov naxacpQoveig. 10 

60 y^QyovvTMV yoQo'g: ini twv xaxd noiovvioyv. 

61 "^vo) xdto) ndvra: inl Toiv rtjv rd^iv fieraorQe' 
(fovtviv. MevavdQog 'JEyyetQidio)' xai iv XtJQcc 7'o Xeyo- 
ftevov TOVT* ioTi vvv, Tdvoi xdto), rpaoi, rd 
xdto) 6h dvM. 15 1. Ttyoq Suldas. 2. *(}yti >««* rep«'|(»5 uqiixvov^ffMv idem. 3. «ji' 
L oni. 4. x«x«] >««A« Zenobius, alii. 5. tTiiSidoyTojv] ujioStdovTOJv 
Apostolius , uvTU7iodiiovTO)v Diogcnianus , (xtiuitovvtojv /enobius cum 
Suida. 9. Rectius explicat Suidas : oluvtl, ndw fiov xuTuq>Qovti<;. r) /<«- 
Tu^of)u ujto Tojv iI(/>' vifiovi diuXfyofifvojv, Gregorii explanatio e Dioge— 
niano fluxit. 13. xVi";' L. 14. Post ioTi scriba codicis L duobus 

punctis distinxit. Meinekius versus sic restituendos esse putat: to ?.f~ 
yo/ifvov Tovv' fOTl rvv Tilvoj x«'tw , t« xujoj J' uvoj. 55. F L 39: DV I, 49. 

56. M II, 18. F I, 40: Macar. 
II, 21: cf. Apost. III, 48. Zenob. 
II, 7. nott. ad Diogen. III, 38. lle- 
spiccre videtur Arist. Equitt. 1159: 
«V'*S uTtu Puk[Iidoiv f/iif if xal Tov- 

TovL : id. Vesp. 548, ubi Scholl. : 

«n uQxi/'! fvOfotc;. utio ftfTUifoiJU^ 
Toiv aTuSiod(jofiovvTOJV ' (iuXfilq yu(j 
iaTi,v i) u(ffTT]Qlu. Addit Kusterus 
ad Suidani s. v. haec: »CyrillusHo- 
inil. I fottiuoTi.y.lj de leiunio: T^t- 
Xiidt Toivvv fvTfvOfv rjfiXv ojonfQ 
UTlo fiuX^ tJ oq 6 Xoyoq: Philo 
nf()l (fVTovijyiui; [T.I, p. 341 Mang.] : 
UQyuftfvoq ydif ojann» iItio [>uX[ii' 
d o g qif^taOui /tovfiJo?, ;r«()« ftv^tu- 
Joq To Tfkoq 'iaruvTUi.K 'E» fiuX- 
(iiiSoiv Eustath. ad Hom. II. K, 253, 
p. 802, 7 dixit : fn nQohijq uiffTj]- 
Qiat; Sjnes. Epist. 4, p. 161 D, de 
qua forniula v. Macar. II, 18. 

57. M II, 19. F L 41: Apost.III, 
22: Zenob. I, 100. 58. M II, 20. F 1,43: Macar. H, 
48. Apost. III, 98: Diog. HI, 2. 

59. M II, 21. F I, 44: Macar. 
II, 66. Apost. IV, 62 : Diogen. III, 24. 

60. M II, 22. F I, 45 : Fragra. 
Marc. I, 26. Apost. IV, 4. XVIII, 
71 : Diogen. III, 6. 

61. SchoU. ad Plat. Tlieaet. 359 
Bekk.: breviter Suid., 2vvuy. kfl. 
in Bekk. Anecdd. 1,412,4 prover- 
bium recensent. A'>/()«] v. Meine— 
kius Comm. Gr. IV, 221. Usur- 
pant Herod. III, 3: infuv iyu — 
Cambyses loquitur — yivojfiui uvt}^, 
jilyvnTov Tu fiiv uvoj xutm Oyam^ 
Tu df xuTuj ilvoj: Eurip. Bacch.349; 
uvo) xuioj Tit nuvTU ovy/fuq oftov : 
Critia» in Stob. Flor. XXXVII, 15, 
3 : To'v (f ' [sc. vofiovj uvu Tt xai 
xuTOJ Aoyotq TUQuoatttv , noXXuxii; 
XvfinivfTui: saepissime Plato : Theaet. 
153 D : xal yivoiT' uv to Xfyofifrov 
livot X uT oj 7t uvT a: ex eius dia— 
logis locos collegerunt Bocckhius 62 GllEGORIUS CYPPilUS. C2 ^A)tivrjxa xtrelv: naQotjiiici xad-' vntQ^oXtiv , ott /iit; 
(fei xtreiv ftr^dl ^to/iovQ ^ tatfove V oQOVg, 

63 '^y' ^EGxias aQy^ea&ai: tiil imv iv dvvufitt yevo- 
fitvtav xat nQWTovg adtxovvxoiv rovg oixtiovg, imi t&og t^v 
%rj 'Eozia nQtufij tfav aXXo)V S-ewv &veiv. (piQexai di iig ^ 
neQt avT-ijg fiv&og rotovTog' fma yciQ io KajaXv&ijvai 
ri^v twv TtTdvoiv aQyt\v (faat tov /lia ti]v ^aaiXeiav dta- 
dt^afievov iniTQixpat tfj EoTia Xa/Seiv '6it av ^ovXono' 
ir,v de itiv naQ&eviav aiitjoaod-at aai lag dnaQy^dg naQa 
idtiv av&Qianiav, 

B. 

64 JB daavoe Xi&og: ini idov l^eTa^ofiivoiv iv Xoyoig, 
naQooov i] Avdia Xi&oe tov yQvaov doxiftd^et. 10 2. Sil t3j] t*riSi Pb)fiovq xtviXv t] Scholiasta. 3. ui^xfa&iu Scholia— 

sta om. ytvonivuv Scholiasta. 7. Snxdi^dfitvov^ TKninknfiovxu idem : 

V. RuhDkcnium. 9. nu^>&ivov L. 12. iiiiui^ovTbJv Suidas. )>6yoK; 
tJ l'()y oi? idcm. ad Simon. Socrat. Dial. praef. XIX 
et Heindorfius ad Plat. Phaedon. 96 
B : addo ex novae comoediae poe- 
tis Xenarchum Athenaei VI, 225 C : 
fUTuqii()ft "ifxaaro? uVTiov [loiv noiTj- 
rwvl tuvt' uvb) Tt Kul xuTO), et Me— 
nandrum , cui proverbialem hanc 
loculionem prae ceteris placuisse 
recle post Valckenarium ad Am- 
mon. 102 adnotavit Meinekius ad 
Men. frr. p. 178. Alia comporta- 
verunt Gatackcrus in Marc. Anton. 
IX, 28. Wesselingius ad Herod. 
I. c. , Bakius ad Cleomed. 381. C. 
F. Hermannus ad Lucian. quomodo 
hist. conscr. oport. p. 21. Neque 
neglegendi sunt loci Aristophanei : 
Equitt. 873. Nub.616. Av. 4. Thes- 
moph. 646 : omnibus vero facem 
praetulit Pindarus Oljmp. XII, 5: 
««.' yf fifv nvd(t<j)v JloXk livot , t« 6 

Utl *UT(0 1/i*l'J'// ftfTaflO)VlU TUfivotaui. 

xvUv^ovt' fXnidtq, 

62. Schol. ad Plat. 364 Bekk.: 
DV I, 25. 

63. Schol. ad Plat. Euthyph. 326 
Bekk.: Macar. II, 67: Zenob. 1,40 
App. Provv. I, 43 : v. etiam Apost, 
IV, 61. Adhibuere Crates comi- 
cus: v. Meinekius Com. Gr. II, 1, 251 : Hierocles, de quo v. nott. ad 
DV II, 96: frequenler Philo : cf. 
Mangeium ad Phil. T. II, p. 549: 
peculiari modo Gregor. Naziaiiz. 
Epist. 17 Bill. ,p. 7 C: Jiwf d' «» 

TOIS uXXo Tt n^TJflfltXoVOlV f7tlTlfltj~ 

Ofifv , uiJToq uif) fOTini; ttjv nu^(>i]- 
oiuv ovx fxtDv, ubi Billius haec an- 
notavit: » is a Larc fiduciam non 
habere dicitur , qui delictum ali- 
quod idcirco reprehendere ac vin- 
dicare non audet, quia semelipsum 
vel domeslicos suos eo obslrictos 
esse sentit.« 

64. P I, 93. M n, 48: Apost. 
IV, 82: similia leguntur in Schol. 
ad Plat. Georg. 350 Bekk. Dc 
lapide exponit Plin. N. H. XXXIII, 
8, 43, 126: auri argentiqne mentio- 
nem comitatur lapis, qucm coticu- 
lam appellant, qnotidam non solitus 
inveniri nisi in fluinine Ttnolo , ut 
auctor est Thcophrastus [cf. Theo— 
phr. de Lapid. Jjl. 4. 45] , nutic vero 
passiin; quem alii Ueraclium [cf. 
notl. ad Diogen. V, 2. Macar. IV, 
54.], alii Lydium [Macar. V, 75] 
vocanl. Sunt antetli tnodici , qua- 
lernas uticias lonijiludinis binasque 
lalitudinis non eucedetiles. Quod a COD. LEID. CENTUPilA 1. 63 65 BcigI ks tog o(pS^uX/t6g : i6v ini iiva cLQyjjV nsftno- 
fifvov avjwg ixdXovv. <v^Qi>\<} 

66 BccTQayog ^eQi(ptog: inl tMV a^fwvwv, 

67 BdXX' ig v^ojq: dvTt lov naTanovrtoov. int J(ov 
oXs&Qov u^icov. 5 

68 Boq^6q<p vSfaQ XafinQov ovnod- evQ^aeig: ini 
Toiv Tu x(xXXt0Ta fuyvvvioiv %oig aiayioiotg. 

69 Brjl dvTl noQdijg: ini neQd6vT(av na\ nQognoioVfie- 
V(av ^rjyjtv '^ yeXdv. o itcXaft^aveTat enl tbiv iv ccnoQicc Tt nQaTTeiv nQognotovfuvtav. 
70 Bovg iv noXet: ini tdiv d^avfiaCofdvmv. Avoiag yuQ 
iv dxQonoXei ^ovv e&r^xev. 10 6. htfiTiQov /iialv(i)v Diogenianus. nQijafi? norov ideni. 8. 
Inl roiv Apostolius. 9. p^rrfiv ideni. 1 0. fr fQov rt TiQUTTtiv Diogenianus. 
Rectius Suidas : tnl tmv tv unoQia nQoqnotoiifihwv rt nQarrftv. naoooov 
ol ufQ^ovifq , XuvOarftv nfiQWftfvoi , nQO<;noiovvTai Pijrrfiv. II. Aval.u<;^ 

Avoaviuq C, uti ad Diog. 1. c. annotavi. Dixit de hac diversitate lectio- 
nis Meinckius in Exercitt. PhiloU. Spec. 1. c. ; sed nihil attulit , in quo 
acquiescere possis. Bergkius coniecturis locum sanari posse ratus aut 
fluvauviaq df flnf fiovq fv ixxgonoXfi, aut Avauviai; i^ilavauriuc;) yun 
tlnfv dvf&t]xfv rj ^ovi^ fiovv iv dttQonoXft, scribendum esse suspicatus sole fuit in his tnelius quam quod a 
terra. His coticuUs periti, cum e 
vena ut lima rapuerint experimen- 
tum , protinus dicunt , quantum auri 
sit in ea, quantum argenti vel aeriS, 
scripulari differentia, mirabili ratione, 
non fallente: partem horum affe- 
runt Schol. ad Theocr. XII, 36. 
Hesych. s. AvSfiu Xi&oq, s. (iuau~ 
10?, s. ;^^iiorcts: de quibus Salma- 
sius Exercitt. Plin. 775. et Schnei- 
derus Eclog. Phys. Ann. 93 subti- 
liter atquc erudite quaesiverunt. 
Saepe ab hoc lapide scriptores 
duxerunt fonnulas dicendi, quibus 
et splcndidam et iucundam fecerunt 
orationem: Theogn. 417: h ftaaa- 
vov d *A^o;i' nuQar{)i[)Onui otari 
lioki[idot xQvaoq: ibid. 449sq. : Pind. 
Scol. fr. I, 16: diddlaitfv xqvoov 
xa&uQu (iaauvot: Plat Gorg. 486D: 
EpicteL Stobaei Flor. IX, 46: x«- 
Q-untQ ij rov ^if^iiiaov 6oxi.f4.ul^ovaa 
Xi&og ovxiri y.al uvrij nQoq rov ;^()i'- 
aov Soxifiai^fTai' ovro) xul o ro xpt- 
r/jQtov V/o)v : Maxim. Tyr. Diss. XX, 
3 : 10»' fifv yuQ /Qvaov (luauvil^fi Xi- &oq nQoqxQtpofifvov tivrjj, ift).ia<; 
3\ 6f/ xttl xoXuxfiu<; t»? tarru (iuau~ 
vot;; Clem. Alex. Stromm. I, 9, 44, 
p. 125 Sylb. : o df nQo<; tJv diov 
uva<fifQ<t)v fxuara rov oq&ov , . . oiito? 
T^? uXrjO-fiac; l/vfvrrj<; xui rm oVi* 
nokvfjtrjTK; dL*ijv riji (iua<xvov ki&ov. 
jj d tart AvS)j StaxQivftv nfntartr- 
ftfVTj To vo&ov uno Tov lO-uytvov!; 
XQvaiov : cf. Macar. V, 73. Apost. 
I, 3. XI, 52^ ibiq. nott. et Apost. 
VIII, 64. 

65. M 11,36. F I, 46: Apost. IV, 
81 : Append. Provv. I, 49. Philosfr. 
Vit. ApoII. I, 15: aaTQanr]<; Ji r^ 
(pQoVQU Tuvrt] ixiraxro , (iuaikiox; Tt? 
olftui o(f>&ttkfioq: Heliod. Aethiop. 
VIII, 17 ibiq. V. Coracs T. II, 278: 
add. Petavius ad Themist. Oratt. 
255 D. 

66. M II, 37. F 1,47: DVI,98. 

67. M II, 38. F I, 48: DV 11,4. 

68. M II, 39. F I, 49 : DV II, 7. 

69. M 11,40. F 1,50: Apost.IV, 
91 : Diogen. III, 62. 

70. M II, 41. F I, 51: Apost. 
V, 15: Diogcn. ni, 67: adde He- 64 GREGORIUS CYPRIUS. 

71 ■ <i ■ BatQccyi^bi vSodq' itai' E%tctQ yuXfj: ini iiov Tuvta 
didovTwv , o/ff yaiQovaiv oi Xa/ii^drovreg, 

72 BaXXeig fifjXoiQ: im ibiv Tvytlvojv iQwai /3ovXojiitvm'. 

73 BttXavevg: inl tov 7ioXvnQay/iovog. ovtoi yaQ oyoXrjv 
ayovteg noXvnQayfioveg eiaiv. 5 

r. 

74 rXvxvg an e i Qwv noXe /nog: ini twv vn uneiQiag 
iavTovg ya&ievrwv elg ytv^vvovg. 

75 nXwg ^IoaviKog: ini riHv ixXeXvjiiiroyv. eig rovro yuQ 

01 " Joiveg die/SaXXovTO. 10 

76 rvoJ&i oavrov: ini tw»/ vntQ dvva/iiv KO/tnu^ovrwv. 

77 Fv /ivoreQog Xe^fjQidog : Xt/SijQig ro deQ/ta rov 
6<feo}g 7] rov i/i^Qvov- est: incaute: fundamentum enim deest, cui probabilcm cmcndalionom 
superstruas: tam incerla omnia, quae "de re prodila sunt. Unum nd- 
dam. De Pausania h. 1. restituendo ne cogilari quidem potest, quum 
hominis hic nominati memoriam ex Diogeniano ductam esse , ex Gre— 
gorio iure colligatur. 12. f&r/Ke] JJ cum aliis dvf&Tjxf recte: indicat 
autem haec depravatio originem lectionis Avauviuq: quum Avaiug — 
«I' 

fOt^xt scriptum esset, uv suo loco motum et malc cum Avaiuq con- 
glutinatum est. Ceterum C quod habcl Hni , id in inoin. Meinekius 
mutat, ut scilicet ignoto paene statuario incertacque actatis opus celc- 
benrimum vindicetur. 

1. yukjj artuQ Diogenianus. 3. pulXiiy Diogenianus. 4. ftuXu- 
vfvoiv ioixaq Arsenius. 7. uTniqwv etiam codd. Diogeniani: dnfiQM 

recle alii. v.i'] in L. 9. nkoici] yhoi L. 10. ol ex M apposui. 

sychium s. xpto?, quem in nott. ad 71. M U, 42. F 1,52: DV H, 9. 

Apost. X, 62 apponam. Respicit 72. M II, 43: Apost. IV, 87: 

provcrbiumllcniochus comicusapud Diogen. 111,63. Michael Acumin. 

Athcn. X, 396D: o ^ovt o xukxovq 59 Illliss. ; ovti nijv imaxoXu^; oluv 

r}v uv fifOoi; Jfitdyiukui, 'O rf' i'fro^e fiTjXo/Jokfiv : alia v. npud lioissona— 

yuXuOtjvov TfOvxf rov yoZqov Xupwv. dum ad Nicet. Kuget». W, 467. ad 

De bovis istius simulacro in arcc Philostr. Epist. 66, p. 171. 

Athenarum posito et senatus aucto- 73. M 11,44. FI,53: Apost, IV, 

ritate dedicato post Meinekium Kx- 71'^: Diogen. ill, 64. 

ercilt. Philol. in Atbcn. Deipnos. Sp. 74. p l| 3_ i^f i| 55 p j qo: 

I, 29 docte ct sagaciter, ul solet, i)y ]| jq' 

disputavit Bergkius in ^Ephemer. ^^ [, j,' g j^, ,j g^ , ^acar. II, 

Ant.q. Stud. a. 1840, p. 979: loc.s g^ ^ y gg^ ,); ,„ ^.^ 

a me et Memekio monstratis adie- ' n ^. ,., , , .- 

cit Pausan. I, 24, 2 et bovem a 76. M 11,66. I- L54: DV II, 10. 

Strongvlione fabricatum essc non 77. M II, 67. Macar. III, 7. F I, 

fiine quadam verisimilitudinis spe- 56: Apost. V, ^^^». XI, 3: Diog. 

cie efCfcere studuit. 111,73. COD. LEID. CENTUaiA I. 65 78 FvfhVM q)vXaxijV in iTazTeig: inl twv fifjdvvaini'- 
vtav ici nQOSTtiayf.tiva nXtjgovv. 

79 rrjQaoma aei noXXa ^idaoTio ftsvo g: ini jmv dta 
yiJQag iftneiQOTiQmv. 

80; rt^Qic ^ov g, To. d^ i'Qya noXXa Tta § o'i'. 5 

81 rvftvij TJj xetpaXjj: inl twv dvatayvvTCDg yjinQovvTtav 
nqog ndv t6 Tvypv. 

82 Tvftvog [oJ?] kv. ftr^TQag: int tojv dnoQOJv. 

83 FvvatKog (pQivag: ini Ttxtv dvorjTtav. 1. intTUTTftv Hesychius, 2. ttXtjqovv] pergit Zenobius: tft« to 
dvayxatov uiho yivfo&ui: quae corrupta esse iure Finckhius in Zenob. 
Provv. Annott. 13 contendit. Duae enim in Zenobio eiusdem proverbii 
explanationes confusae sunt: altera est, quam Suidas exhibet: fnl tmv 
udiivdTbx; r/ovTO)v tu nQogrfTuyftfva nkrjQovv diu tu uvuyttatu : alteram 
I Hesychius secutus est: fjil twv ftrj dfo/iivojv nQoqTuifo^g 6'cu t6 dvuy/.uiojg 
xal ;ftij()<s fmxf).fvofo)q tovto riQUTTfiv. 3. (J''«lft Zenobius. (5"«« T o 
yi/Qug idcm. 8. ws L om. 9. ^iQfvtq Diogenianus. 78. M H, 68. F 1, 57 : Apost. V, 
69^: Zenob. H, 98. Accurate de 
proverbio egit Meinekius ad Men. 
et Philem. Fr. p. 361. 

79. M n, 69. F I, 58: Apost. V, 
40: Zenob. III, 4. 

80. M II, 70. F I, 59: Macar. 
n, 93. Apost. V, 43: Diog. 111,86. 

81. P II, 71. F I, 60: Apost. V, 
69: Append. Prow. I, 85. Fluxit 
e Plat. Phaedr. 243 B, loco raul- 
torum imitatione celcbrato : ntiQu- 
aofAui. uvtM unoJovvui ttjv TiuXtvoj- 
iSiav yvfiv^ Tjj xfCfuXij xul oi'/, ojontQ 
ToTf , f.T* uloxvvTjq iyxtxuhtfififvoq : 
ad qucm locum v. Astium : addo 
Maxim. Tyr. Diss. XL, 6 fin. : Xtyt 

yvfivij Tfj xftpuXij Tuq T^q (fOJvF/q 

<po>vuq: Liban. Oratt. 57, p. 212. 
T. III R. : o df ojontQ 'OXvfintu rt- 
vtxtjxoiq ov fiovov yvfivtj tJj xtffiukT/ 
xul nuvTu-/oZ (iXino)v ijXuvvfv, uX}.' 
i/v tiljQioitjt; xull(ito)r//q: Pbot. Kpist. 
186, p. 274 Mont. : fil/ ftot vvv d&v- 

ftfl TUVTt/V [SC. T>^»' XUxiav] OQoiVy 

To Xfyofifvov , yvfAvJj tJ/ xtffukfj 0-qu- 
avvofifirjv xut unt/QvO Qtuofifvo) nQoao')' 
Jiw xuTu nuvT(i)v uaiXyuivovouv : Auct. 
incert. Encom. comae p. 31, 13 
Miller. : oi'x oiJu . .. ri l'xo)v dnotfv- 
Oijvui (fuXuxncq xitOttnui TtXiaVy tl 
fitj x6 nuootfiiJjJtq yvftvij n»pt Tt)v /luxTjv ^(OjQrjati. Tfj xttpukij: Auct.inc. 
in Crameri Anecdd. Pariss. IV, 255, 
33 : ovx dvf/ofiui yvfivfj Tjj xfifukij 
TTjv OfQft^v , nisi ibi locutio sensu 
proprio posita est: loann. Chrysost. 
in Encomio Babylae Martyris T. II, 
536 Montf. : xul . . . iQSj , diu Ti t« 
uX).u nuvTu unr/QvOQiuafifvojq xui 
yvftvfj yjfvdofitvoi, t^ xfqiukij tovtov 
ovtStnoTi oi'div nXuaaoOui fToXftrj- 
auv: Niceph. Chumn. Epist. 43 in 
Boissonadi Anecdd. Nov. p. 56: 

OuqqHiv Xfyoj' ov ftovov yvfivrj Tij 
xtqiuXij, To Ttjq nugoiftiuq, fttTa toi/'- 
Twv xtX : id. ibid. p. 213: Plaut. 
Capt. III, 1, 15: ipsi de foro tam 
aperlo capite ad lenones ettnt, Iti 
tribu quam aperto capite sontes con- 
demnant reos: simili denique modo 
in Clementinae Epit. de Gestis S. P. 
c. 177 [v. Cotellerii PP.Apost. T. I, 
802]dicilur: xul OiQftuiq uvtov MontQ 
yvfivij T/J vi'/,7 xuif^iXovv : quae si 
tibi non salisfaciant , adeas Lo- 
beckium ad Phryn. 265. Boissona- 
dum Anecdd. III, 366. L. Dindor- 
fium in H. Stephani Thes. L. Gr. 
s. yvfitvoq c. fin. 

82. M II, 72: Apost. V,72: Dio- 
gen. IV, 2. 

83. M II, 73. F I, 64: Aposf. 
V, 75: Diogen. IV^ 3. 66 GREGORUJS CYPRIUS. 

84 rXiuooa no{) noQiVt] noXiv xaTog&ioaaoa xa/ 
ndXtv Kataat Qtifovo u: in\ twv dia XoyoiV rj ^Xantov- 
Twv rj wffeXovvTiov. 

83 rXav^ imaTai: rj nr^^ots fi^ff yXavKoe vixt^e ovfi^o- 
Xov Toie yl&r^vaioie ivo/iiC^TO. 5 

86 rXvxve aynfov: ini tmv xaTeigwvevojitevuav. Tonoe 
de ioTtv iv TJj Me/i(pidi '^yxwv nQoeayogevo/ievoe vno 
Tiijv nXeovTOiv xaTcJ dvTlq^gaotv iaws , i^id t6 ^voyegee' tvtoi 
dh TccTTovotv uvTi]v inl tmv ev&v/iovviuVy naQooov tov 
dyiiwva ol eixpQaivo/tevoi TideaotV' 10 

/i. 

87 Jiitt] dixrjv eTiXTe xai ^Xdfijj /SXdfi^ijv: ini tojv 
(piXodiKOiV ««i ovvetQovTtav dixaie dixae. xa/ inl Twv nv- 
Hvaie nQoentnToviwv ou/i(poQaie* 

88 Jetvoi nXexetv /ttjiavde yllyvnT tot. 15 

89 Ji e naiSee oi yeQovTee: ini Tijiv nnoe tw yfJQa 
evi;deaT(Q(jDV eivai doxovvroiv. 

90 /iatddXeta no trj /laT a : ini d^av/iao/iov. 

91 JixatoT eQoe ot ay^dvrje' ini T(av tw dixaia dya- 
TiwvTOiV. oi ydg /fwQteie OTaydvtjv T^v XQmdvrjv naXovat 20 
Std Tfjv OTaotv. 

I. nov L. dvoQ&owuauF. 2. ^«7tv] :io'<ltv recte Diogenianus : vitiuni 
iam Abreschius Adnott. ad Acschyl. II. p. 4 notavit. iivuaT{ii\paoa Dio- 
genianus. 4. nt^o'?] vixiyL. \Z.ovvutq6vTO)v\j. i^.^cvihcnf QinmxovTb^v. 
15, nXitidv Toi Zenobius: dixit de huius Aeschylei versus lectione G. 
Ilermannus Opusc. T. II, 333. 16. n()o? to yl/Qu^; Diogenianus. 18. 
Juidukuv idem. Post v. &uvfiua/*ov addendum videtnr v. liiiuv. 

84. M II, 74. F 1,65: DV. 11,24. III, 37. Imilatur auctor incertus 

85. M II, 75. F I, 66 : Apost. V, in Appendice ab Walzio ad calcem 
54. V, 44b: Diogen.III, 72: Schol. .\rscnii edita p. 501: dfival yu(j al 
ad Arist. Equitt 1091: yAarJ Ji yvvatAK; tvQiaxnv rfxvui'. Dionys. 
IfQov oQvtov 'AOtjvug, tJiixwQiaL^ov Halic. Arch. III, 7: Jftvul yuQ, oi 
iv AuvQiim Tijg 'AtTixfji, otiov yi- TvkXt, ft.ri/avui nkixovTui xu&' rj/noiv: 
vovTUi ;f()vor7 ntTnkXu. TuvxTjf; tj alia collegit Blomfieldus ad Aesch. 
nT^Tt? tlq vi»7]q avnPolov tXoyii^fTo. Prom. Vinct. 50, quibus adiiciposse 
o&fv Kul naQoi/iiui, yXuvMug tlq videtur Philo de Virlutt. T. 11,569, 
'A&ijva t; , yXuvnt^ Auv q io)t *• 47Mang. : (^tivoi yuQ tloiv (Alexan— 
Kfti xul yXui'i 'Inr uT ut. ivTi- driui) T«f xoXuxfiui; xui YotjTtiut; 
Tvno)To d'f rm 'Atti,xw ;|f(H'aw vo- xai imoxQiafK; , nuQtaxfvaoftivot /tiv 
fiiaftaii: Zenob. II, 89. ^wnat Xoyovq , tlvtiftivoK; dt axofiuni. 

86. Schol. ad Plat. 316 Bekk. : xul dxuXivotq nuvTu ifvQovTtci. 

^Pff p^h^?i MH^^^TQ^nVfl 49 89. M II, 88: DV II, 31. 

87. P II, I4.M II, <9: DV 11,42. ' ^,. „ _„ 

88. P II, 19. M II, 84. F I, 70: 90. M 11,89. l 1, 68: D\ II, 36. 
Macar. 111,21. ApoM.V, 95 : Zenob. 91. M 11, 90. F I, 69: DV II, 39. COD. LEID. CENTURIA I. 67 92 /j ttaXv Y t ov TAa^ov: ini idiv ftiyct %i ««xov vrptoxtt- 
fieviov. 

93 /JtoQ 'ip^tfog: ini idov Ieqmv xcci a&lxTwV' 

94 z//« fifoov x«/ Xi/i6s sQQet x ui xuXXiGt anoX- 
Xviat: ^&ttQevtos yccQ tov XtfifuTtoviog xai 6 Xtfiog ccnoX- 5 
Xvrat. 

95 /Ji^€0&a i ^iorrjv, aQerrjv d oiav rj ^iOQ. 

96 /1i s "i^cii TQis %6 naXov: naQotftla, oii yQt] neQi iwv 

'naXwv noXXants Xeyetv. 

E. 10 

97 *Ev liXtf) dQaona^eig: ^yovv VQvnx'»]. ini itav firj 
dvvafievciv Xu&eiv. 

98 EiXr](pev r; uayig tov fivv: eni ttjiv tx^ltas dXtOito- 
fieviav. 

99 "EXntav iq>' iavT^v tjioneQ onatxlas ve(pos> 15 

100 "Enetra nXovitav ovxed^ itjdeTat (panrj, nQO tov 
d^ vn 6 TVj s nevi as u n avT^ inrjo&tev. 

1 'Ev &eQet T7]V yXulvav xaTuTQifieis' ini ttav 
fifj xa&' ojQuv Tois dvuyxuiois yQtafiivtor. 4. zmAAjoi'] ftdXinx' Apostolius. 7. ^tos] addendum «oxfrv e 

Platone. 13. «Atcrxo/tfvwv] fakonnoTOiv Suidas. 15. fy «j'to»' wot* 

y.ai»ia(; Diogenianus. 18. TQipfiq Diogenianus. 92. MII, 91.FI. 71:Macar. III, 
32. Apost. VI, 25 : Zenob. III, 34. 

93. M II, 92. F I, 73: Apost. 
VI, 20: Diog. IV, 36. 

94. M II, 93. F 1, 74 : Apost. VI, 
31. Erasmus III, 4, 55 sic expli- 
cat: «intercapedine optime perit 
fames. Mora multis rebus adfert 
remedium et maxime iracundiae. 
Invenitur etiam hoc interpretamen- 
tum , ut sit sensus : exstinclo fame- 
lico, fames ilem pereat necessum esl.« 

95. F I, 75: Apost.VI, 8a. Te- 
tigit Schneidewinus Coni. Crit 67. 

96. Schol. Plat. 354 Bekk., qui 
addit : Eft7iid'oKjLfov<; rd *':io?, u<p' 98. P II, 41. M III, 13. F I, 

Apost. VI, 86. 

99. M III, 15. Apost VII, 6 
Diog. IV, 65. Cf. annott ad Diog, 

I. c. et add. Wyttenbachius adPlut 
de capienda ex inim. util. p. 88 D, 
Olympiodorus ad Aristot Meteor. 

II, 6, 11, p. 3l3 Idel. : noioi tlaiv 
f:iiviqifi.oi^ xui (fU(ifv, ori xaixiuq ri 
xai ^o^)fa<;. 6 Mf" xuixiaf o)i u<pfX- 
xoixfvo<; lg>' tuvrov xu vi<frj ' t3 f<iQ 
ivvui, TjQftia \pvxQo<; Tiu/vvfi, ttjv uvu- 
didoiAfvTjv difiidu nokkijv ovauv IxtX- 
ai fv Tots «vKTo^txor? ftfQfat , xul 
nokku vi<firj oiiviarTjni. tw d tgiikxfiv 
avTov inivitffXov jioifZ tov ufQa. ov/tt- 01' I? :ra^ot^t«* yiynri y«p [446 Karst]' (iukXovTui, 6t] uvtiZ nQu<; tovto fio- 

Kul Ji? yuQ , o rfft, xaXov iaTLV ■'■— - ' "' "' " -J^- 

fvi.anfZv : Zenob. III, 33 : add. Kar- 
stenius ad Emped. Rell. p. 298 et 
nott ad Apost VI, 26. 97. P II, 25. F I, 95. L II, 16. 
M II, 98. Apost VII, 43: V. nolt 
ad L II, 16. Qfuq Tf xui fVQog vyQoi evTtg nXfj- 
aiov uvTov. vXt]v yixQ «vrw xoQfjyoi" 
aiv : ad quem locum v. Idelerum 
T. I, p. 579. 

100. P II, 45. Sunt Aristoph. 
Plut 1 004 : cf. nolt ad Macar.VIII,7 1 . 

1. P H, 46. MIIL 18: DV1L70. 
f; * 68 GREGORIUS CYPRIUS. 

2 Mig &€ov WT« -tjX&ev: int /uydkiov nQayfiatuv. 

3 £ig dvi]Q, ovdetg ilvijQ. 

4 JSv vvxtt lSovX7]v: in$i<^ij rj vvl nuQQtjaiav dlduioi 
/SovXeveo&ui. 

5 liJig nayag 6 Xvxog: ini iwv uQna^nvttov filv , xa- 5 
xaoy^ed^evxbiv di. 

6 Eig fieXiiT ag tiiui fi aaa g : en) tuv xaxovfuvuv 
d^Qooig. 

^ £^v nivTs xQiTciv yovvaai'. to yaQ naXaiov nivte 
xQiTai txQtvov Tovg xMfttxovg' ^ ori iv yovaotv el^ov, u 10 
vvv eig yQafiftareia iyyQafpeTai. 

8 Ex Xv %ov ato ft> at g : ini tdiv dveXniotwg [_naQcc 
tivoiv T/] XafijSavovTwv. 

9 JEXi(p uvT og ovdev diafpeQei: inl imv uvaiad^fjttav. 

10 Mig Tqo t ^ijva ^ a i^ i ^ e i g: int ttav iyoviuiv ondviv \b 
yeveiuiv. 

11 '£iXd(petogdv7}Q:6 (^etX.og, 1. &fov] Q-iuv Zenobius. Suidas cxplicat: inl rwv oi' XuvOuvovxiav 
tq' ot? InQuiuv. 3. ftovXtj Zcnobius. Suidas : cf«« ro ttJv vvxru x«t« 

axoi.i}v didovui XoyiOfioiiq roiq nigl twv uvuyxulojv povXmonhoiq. 7. rwv^ 
nuQu do^uv Suidas inserit. 9. yovuai Suidas : xdrui. posl hanc voeem 
Zenobius addit. Suidas: «6>/<»xoi/f, ws qtjoiv 'Enixuiiftoc;. oxiynurni di 
tiuq' 'OfiijQO), &iuvtv yovvaai xftrut. infiSi] ol xQtrul h nrk. Ilinc 
vv. y ori corrupla esse patet. 10. ror? y6vuai,v Suidas. 12. oroiiuroq 
ugifiXov Apostolius, alii. nuQu r. n e Suida adicci , qui in fiue 
addit: x«t« rov f*vd-ov rov Xiixov xul rijq ytQuvov. 14. 6iu- 

iffQtK; DV. 15. /J«JtC*tc] tTff at pudii^fiv B, dft fiadi^nv Suidas , qui 

e\plicat : int rutv xuxoytvfiotv xul OTiavonuywvoiv fXQtjTui. ITojyoiv yiiQ 
iart XtfiTjv flz TQOiL^ijvu. 

2. M III, 30. FI, 76: ApostVI, VI, 85: Appcnd. Prow. II, 36: 
62: Zenob. III, 49. add. Suid. s. /loiyotv , s. TqoikiJv et 

3. M 111,31. F I, 77: DV II, 52. «. &Quavnuxo?. 

4. M 111,32. F I, 78: DV 11,46. H- M III, 39. F II, 11: Macar. 

5. M III, 33. F 1,79: DV II, 55: H'. 74: Zenob. HI, 66. Eodem 
cf Apost VI, 83. scnsu v. tiqo^ Archilochus adhibuit 

6. M IU,3'4. F 1,80: DV II, 54. '''''i', ,^"/!«^H'"« ''*,."T: ^' ,248, 

7. M 111,35. F 1,82: Aposl. VII, P- 7^'' 41 :,A.y*. 6 avro, x«. r«« 
47i: Zenob. III, 64. nQo.n^ nuou ^v^yiXoxot ,nj tXa^ov 

_, , „ ., TfOfloOut, nuQ oj xui r tq tu Ott- 

8. M III, 3b. t I, 84: Macar. ^iuv nQoqmvofidaOt) nQi^: de qua 
III, 70. Aposl. \ 1, 99 : Zcnob. III, ^,0^^ ^.f Lobeckii Parahpp. C.r. Gr. 
48. Est ex Aesopi fab. 94. 102. i, igg. Similiter Latini: Fest. p. 
Fur. naluin: add. Babr. fabb. 94, 343, jo Mudl.: cervi, a guorum 
ubi V. Boissonadum. celeritale fugitivos vocettt cer- 

9. M III, 37. F 1,85: DVII,64. vos: v. Lobeckius Aglaoph. 11,895 

10. M III, 38. F I, 86: Apos». et noll. ad DV III, 42. COD. LEID. CEINTURIA H. 6d 12 Evfista^oXMxeQos xod-o qv ov : vnodrjf.iaios ddoe 
6 no&oQVOS , iq)aQfto^o)V tots ^voi noaiV' 

13 "Evd-* 0VT6 fitfivsiv (xvefios ovts nXeiv iu: 
ini %(x)V dvsXQi]a%ois naQaneo6vto)V. 

14 'Ev yij nevead-ai fidXXov ij nXovtovvta nXeiv»^ 

15 'Ey&Qwv a^(OQCi ^taQa ttovx ovrjotfia: enltMvdXv'' - 
oiteXiav dvoQWV' 

16 'Ev aXia dQaoxa^sis: rjtoi iv aXip KQvnttj. enl t(f)V 
firi dvvafiev(ov Xa&eiv- 

17 Eifn y(XQ in avtov i^dt] tov xoXo(piova tov Ao-io 1. Suidas adhiberi dicit tnl rSv avvtxiHg fitvtt^aXko/ifviov. 3. 
nlflv] oiJT ixnXfVv Diogemanus. 4. ne Qtniaovruv Suidas. Addit Sui- 
das : iptjal Sh uvro 7i«^)' Alaxvku o 'iHkoxTtjrijg. 8. xQvnrf/] xQvnTfiq L. 
Suidas habet: tv «Aw xQvnrTj: inl ribv /jirj dvvuftfvoiv XuO-tlv, nuQo- 
aov nfQionrog i) aio)q. ^Ev uko» S q aa Kul^f k; i rovxfaTt. xQvnrtj. tnlriov 
uSvvuTO)v. Bernhardius proverbium secundo loco positum cum Suidae 
codice V delcndum censet et in priore pro xQvmj] scribendum Squ- 
OTnuKfi^i' iniuria, ni fallor. Animus enim eo inclinat, ut duo olim pro- 
verbia extitisse existimem: unum: iv «iw xQvnrjj: inl rwv — ukox;: 
alterum : iv «Aw rfgaaxcJC*»?: inl riLv uSvvuto)v: in hoc quum ex ante— 
cedenti male irrepsisset xQvnrTj , id grammatici in explicationis formam 
redegerunt : solebant enim v. dQuaxdt^tiv per xQvnrfoOui explicare : v. 
Hesych. s. SQuaxui^fiv ibiq. intt. 10. yuQ\ scribe t«jj'. 

12. M III. 40. F I, 90 : Macar. aulem tractum est de Homcro , qui 

IV, 21. Apost. VIII, 7: Zenob. III, dicit gladium Aiaci datum ab Heclore, 

93. De cothurno egit ex eoque et HectoH ah Aiace balteum, quae 

proverbii origiuem optime enuclea- eis exitio fuerunt. Nam alter traclus 

vit Bastius in Boettigeri Opusc. III, est balteo , alter se donato telo in- 

79. Translatum est ad Therame- teremit, unde proverbium est apud 

nem Atheniensem : v. Zenob. 1. c. Sophoclem [Aiac. 6791 : l % O^ qmv 

ibiq. annott: add. Doxop. Hom. in xtA. : Euripidis et Sophoclis vcrsus 

Aphthon. in llhett. Gr. 11, 122 componit Clem. Alex. Stromm. VI, 

Walz. : ovroi ()tjro)Q iarlv, iianfQ xul 1,8, p. 263 Sylb.: v. Macar. IV, 87. 

QtjQUfifvTjq, o xulxoQ-oQv o <; inovo- Utitur proverbio in re siraili Theo— 

fiua&fi<;, ^Toi uno rov iniTTjdtimi; phyl. Simoc. Hist. Oecum. VII, 13, 

i'/fivnQoi;TonQOTQfnfivxulunoTQfnfi,v p, HOB: o Ji Xuyuvoq Jvquvfta/i- 

rriqroi.u\iTTji; TV)((i)vnQoqrjYOQiu(;,'^Siu tw? ft/f t« fiuatXtxu xaTuSfiuo&ui 

To nQoi; u?.TjOfiuv xui il'fvd'o^ irot- SiJ)QU, fiovovovxl ro t^? TQuycijdiuq 

fioTuio<; ftvut, und fUTutpoQui; rov iniqOtyyofctvoq ' 'E/ O QiL v xrX.: adae 

vnoSrjfituro<; rov ufiifoxfQot<; ixQftoi^ov- Aelianum apud Suid. s. u^o)Qu : Au- 

Tog ToZ<; noaiv: Libanii locum V. in ^ovrti txutfQog t^? xoqtjq rrjv uSm- 

nott. critt. ad DV I, 47. qov fioVQuv «V tw fuvruv U/ft, 

13. M III, 20. F I, 91: Apost. vQuytxdt; tlnt noirjti}? , fuvrort; xn VII, 22: Diog. IV, 

14. M 111,41. FI, 92: DVII,77. 

15. M III, 42. F I, 94: Apost. 
Vni, 21 : Zenob. IV, 4. Diog. IV, 
82» : add. Scholl. ad Eurip. Mcd. 
615: nuQotfiiu iariv 'ExOQi^)v xrl T*(T5P«S«v : meminit proverbii Suidas 
etiam s. «'AA' lar HkrjOr]<; xrA. 

16. L I, 67. F I, 95: Macar.lII, 

84: Zenob. III, 74. 

17. Appeiid. Provv. II, 15: cf. Scrv. ad Virg. Aen. IV, 496: lioc Macar. Vlll, 54. M 111,91. F I, 97. 70 GREGORIUS CYPRIUS. 

yov: inl /leydXav xai dvavJi(){)i';iVDV xal fteyitXr^v iayvv 
iXovTwv. 'lOTOQijKu yitQ, log %iuv iv TJj \ioia sioXioiv ixxXij- 
ota^ovouiv Xtti il>i^fpovg xaia^aXXo/iivav firjdtv Ttwg loyynv 
uvzag, et /nj xai »; jov KoXoifwvog Ha%a /3 Xrj&eioa jo xvQog 
TOig ixlir^ffiofiivotg ididov. 5 

18 'JEyyva, nccQa 6' dta: int tdiv QuSiwg iyyvwfti%'0)v 
xai xaxwg anaXXaTTO/iivwv. Xiyovoi dt avTt]v iv /JeXrpoig 
dvayeyQafp&ai ' ol de eJnov ovy ovTwg iyeiv , dXXd fiovov 
iyyvrj utij' xai nuQiyovot /luQTVQa tovtov KQuTivov 
Tov vewTeQov XiyovTu' 10 

Etg iyyvag TQeig neowv , avtjQi&rjV. 

ovTw noTe iv JeX(poiotv r^v tk yQu fi fi ut a, 

Trjv iyyvrjv uTrjv. 'j4XX' iyo) 

(ptXiTuiQov et^ov e&og. 
oTt di ioTtv ri iv JeXtpoig iyyva nuQu d' dta d^Xov 15 
notei XaQftidt] 6 IIXutwv, Xiywv ' o di^ /lot doxovat na- 
&eiv xai oi rd voTeQU y qu fifiat a [dva&ivTeg\, 
T 6 T e fir^ dlv dy a V xal t6 i y y {• a , n u q a d' «Ta. 

Z. 

19 Zevg xaTeii^e ^QOvtog eig Tug ($t(p&iQag: ozt 20 
ovx dnQOVorjTog. tov yuQ Aiu (pao\v eig dt(p&iQag yQu^petv 
%d nQUTTOfteva TOig av&Q(onotg. 

20 ZwTj ni&ov: ini Twv fUTQiwg ^(avTwv. dno Jioyivovg 
Tov (ptXoa6(pov , w ni&og rjdioTrj dtaTQi^t] iyiveTo. 7. UTtuXkaxTovnav Schol. Plat. 8. nrtov uinijv idcni. 11. tlq~ 

niao)* Meinckius cuni Bokkero. 12. oiin<>> tdi' cidem. Verba oiV.tw 
.. urip secundae personac Bekkcrus dedit. 13. Post v. uT7/»'Meinekiu8 ex 
Butlmanni ct Bckkeri coDiectura Uyovt; A. /;'»• addidil. 14. ^i^ocBck- 
kerus cx conieclura. 17. uva&ivxfg L om. 20. Suidas s. Zh'k; haec 
habct: xai :ta^oi/iiu' Zfvi x. x- *'■'> ^- ^•' '''* '"^*' •'^<"< afinflofuvo)v 

VntQ 0)> TtQUTTOfOl Xuko)V tj XUXWV OTl 0t'X UJlQOVOIfTU ^Uril TU JtUVTU, 

ukXu Tov /iiu il(; diifOii)u^ ti,vu<; unoyQu^toO-ui , xul noTi intitivu^, 

18. Schol. ad PlatoD. 324Bekk.: Gr. I, 139 adscribit: iyyva, nn^iu 

Macar. III, 47. AposL VI, 48: cf. <> ' uiu idem ib. 144 coll, p. 143fin. : 

App. Provv. II, 5. K^uTivov] v. Pittaco Demclrius Phalcreus apud 

Meinekius Com. Gr. Rcll. III, p.378. Slob. Flor. III, 79, 4. 

//X«T«ov] Charmid. 165 A. M.uyur] <n ** lll ko p i no * 

cf. infr. 79. De senlenUis, quae iii ...IJ- ^^ l"' ^3= F I 98 Apost. 

templi Delphici vestibulo inscriplae ^"'' 28: ^onob. I\ 11. Profec.t 

dicuntur, (ioelllingius in Aclis So- «'' }"'Ji provcrb.o Pla.K. Ui.dcnl. 

ciel. Litler. Lips.T. I, p.298sqq. dis- P'"'*'- ^^ sqq. 

scruit Thaleti pknfitQov iyyvtj au- 20. M III, 54. F. I, \)\) ; Apost. 

ctor inccrtus in Boissonadi Anccdd. VIII, 34: Zcnob. I\', 14. COD. LEID. CENTURIA II. 71 

21 Zri yvTQa, t,i} (piXicc. 

H. 

22 'H xvojv iv tfj (pdxvf]: uqos Tovg /ii^T€ iavtois XQm- 
/iidvovs fc^te liXXovs mvxaS' nctQoaov rj xvcdv XQt&t}v ov 
(payei fiivovoa iv (paxv}] Kai tov innov ovn ioc. 5 

0. 

23 Ov/n6s EoyaTOV yr^Qaanet: Xeyerai ^id lovs nQea- 
(ivteQOVS' oaov yaQ yr^Qaanovai , tov &vfiov iQQuy/ieveareQov 
eyovot. 

24 OaXdiT^ ix yaQa^Qas v^(oq: ini iiav tols fieyd,-^^ 
Xots id fiixQd nQos(piXottfiovftevoiv. 

25 Odaos aya&div: inl rtav evdaifiova %a\ Xa/inQov 
dnodetlai rtva inayyeXXoftevoiv. 

26 Ovfi6ao(poS' ini roiv o^vfiadvtv xa/ ev(pv(ov. 

27 OdfiVQis fiaiver ttt: inl iviv ovvetdts fihv ^tovv- i^ 
Ttav, doxovvrwv (^e tiot fiaiveo&ai. OdfiVQis ydQ rts idwv 
ftaaxtyovftevov oinetr^v naQu tov deanorov avxov iv ru 1. ^ gnkia L: iy /i»Tp« et ?; ^tnAta M. 3. iv qidrvfj Macarius, itiI 

tfUTvijv Suid. V. >f«'w«'. favToVi;^ 'ntvTovq M, avrov<; Diogenianus: Suid. 
V. xvo)v om. 5. ?)«yft] i('t PM: (fflyn, a scriba illatum, qui scripturani 
e PM notatam ferri non posse intellegeret Ceterura locus sic redinte- 
grandus esse videtur: xQt&tjv ovre uvt^ ia&in, fiivovau di iv Tjj g>rirvtf 
xrX. 10. Suidas addit: oftoiojq raj- £m Xog li q ov qu: cf. Apost. V, 18. 

12. &u(jaoq L. 14. &vi.ioao(foq iariv Apostolius. Suidas explicat : 

ivfiuO-^<; , ^iioixog , tv^V7J<;, ix rov Idioi' &Vfiov ao(f>oq xal ovx Ix fiad-^~ 
oiwg. Toi's ovv ix (pvaitog (j^v/iud-ttg ovrofg txtiXovv. 'u^nnroifKxrift; IVi- 
giiXuig [875] ' 'u4f4.iXfi , di^uaxt. &vfioao(poq iartv (fxtaii. 

21. M III, 55. FI, 100: DV 11,79. oao) yrjquaxovai , toV — i/ovai,. Kul 

22. P n,61. MII1,62: DVII,83. 'AXxaVoq, ok Xiyofiivov xurd 

23. P II, 66. M III, 67: Apost. xoivov uvroii fiifivtjnxtrai'. ad Al- 
VIII, 90. Soph. Oed. Colon. 954 : caeum lyricum rettulit Bergkius fr. 
&vftov yvtQ ovdiv yiJQiig ianv (iXXo 113: rectius coniico adscriberetur. 
TiXtjv OuvtVv. &uvovri))v 6' ov6iv (iX- Sententiam proverbii Hellerus ad 
yo; unrtrut, ubi Scholiasta , qucm Soph. 1. c. illustrat. 

ad verbum Suidas s. &vfio(; inru- 24. P II, 67. M III, 68: Apost. 

f)6noq descripsit , haec habet: otor, VIII, 77: Suid. s. /9wAo? uqovqu et 

oiJx i'ort &vftov xQur^aat liy&QtuTtov s. &nX(trTTj, 

ovra' 011 xuKtyTiQfinxfi ro olftov %ov 25. P II, 68. M III, 69: D^ 

&vf»ov , fl fitj iliX'&ot toj" fiiov (iv- II, 90. 

&QO)no<:' ildvv(tTov yuQ tarti^iLvTu liv' 26. M III, 70. F. II, 3: Apost. 

&Qw:iov fii) &Vfio~j xQi^aua&ut. Tovro VIII, 92: App. Provv. III, 22. 

df xui nuQoi,utuxibi; Xiyirui , ort 6 27. M III, 71. F II, 4: Macar. F, 

&vftoi: taxttrov y TjQua xft' Xi- 95. Apost. II, 60. VIII, 75 : Zenob. 

yfTut Si dtd Toig nQialivTlQovi;' IV, 27. Diog. III, 26. V, 19. 72 GREGORRJS CYPUIUS. 

ieQip ycci /i^ tov iegov (fQovilL.ovios , t»;v ovalav wviov 
dovs dned^/irjoev. ov oi ogoivjes t).tyov' Maiveiui 
OdfiVQiS' 

28 Oeos tj ^Avaideiu: in\ xmv uvaio)ivvTicc uffQVOijiitvwv. 

J- 5 

29 'iXius naKMV entjet: ini tuJs /ueyioTais ovjitffOQuiS' 

30 "laws 'Eqivvv s iottv ix TQayoj^ias : i!d ydg ujio- 
TQonaia tojr (faVTao/ttdTOiv TQuywi^ois ftdV.ov uQfiozTet. 

31 ^lyd^vv vij)[ea& at Jt Jaoxe/g •' inl i^iduaxovTwv, d 
inioiavTat. 

32 'laXeftov pvyQOTeQos-' ' IdXefiov i6v S^qiJvov (fuoi' 
keyovat 6'e uvtov viov KaXhony^e yevio&at ■nwKoduifiovu 
x«i voTeQOVfitvov kui OQq)avov. 10 1. avTov dov<; LF , nvroi rfoi/? M: v. K in noU. crill. ad Diogen. V, 
19. Noster locus neglegenter in brevius reclaclus cst. 4. »/ L om. 
uvuiaxvvxi F. kiyiTUL x«t« twv dt uvuKi/vvtiav rtvu oxfiXovvTiov Sui— 

das. 6. fjijjit P Diogenianus om. 9. ^t^aoxovrojv rtvuq Apostolius. 
11. Hesych. s. 'lalinov ojdtj dicit: xul nugot/xiu' tp vx(> or f(to<; xai 
olxr ()6Tf(^)o<: 'laXi ftov. Quod ad cxplicationem attinet, eadcm legi- 
tur apud Suidam praemissis his: 'luXffxoi' o ini Tor? uTioXoiioaiv tlviav 
Vtdv recte Nauckius ad Arist. Byz. 185.] q>iQU)v: conscntil Schol. Vind. 
1. c. , addens tamcn in line : xul iuXf/xo)dif d'i tfuai ril rpvxQil ttui ovdfvoi; 
liitu, quibus in Suida nova glossa consliluilur. Alitcr vero Photius : 
'luXffio/ t O-fjjjvo). 'luXfHo^ y«\) &(ii]vov lidoi;. Xiyfzut df xui liiXf/noi; o vloi; 
KuXXiontjq' Kui 6 xuXqi;' xui o o{>quv6i' ivtot iH xai xov xuxov dni- 
novu: unde pro v. x«xoJ«t>ova scribendum esse: iviot d't x<jv xuxov 6ui- 
fiovu Bernhardius ad Suid. 1. c. perspexit. Idem vir doclus 1. c. dubi- 
lal, voTfQovnfvov probumne sit au oitttontvov , quod bis Ilesychius ap- 
posuit. 

28. F II, 5: DV II, 91. doclrinam Lobcckius firmat, in ann. 

29. P H, 72. M III, 73. F II, 7: ad Soph. Aiac. p. 487 nomen iitXf- 
DV II, 93. /uo? voci lamenta cognatum esse 

30. M III, 72. F II, G: Apost exponens. Cui explicadoni aliam 
IX, 11: App. Provv. III, 31. adiungunt Mocris p. 190 Lugd., 

31. M III, 75. F II, 9: Macar. Thom. Mag. 188, 1 R.: dicunl enim 
IV, 83. Apost. IX, 15: Diog. V, 33. pracler lamcnta v. iiiXtftoi signiii- 
Cf. DV II, 43. cari etiam rev V'»';^()ov xui ixXvTov 

32. M III, 76. F II, 10: Apost. uv&()ii>nov: et re vera hoc signifi- 
VIII, 94: Zenob. IV, 39: add. Scholl. catu invenitur a veteribus adhibila 
Vindob. ad Hermog. in Walzii Rh. vox: v. Luc. Pseudol. !Si[>. 24 , Iler- 
Gr. III, 348. V. iiiXffAoi; per 0^^/- mog. I. c. , loannes Siciliola inWalzii 
i'o« explicant Scholl. ad Apoll. Uhod. Uh. Gr. VI, 435. lalemumApoI- 
IV, 1304. Etym. M. 462, 53. He- linis et Calliopes fdium esse vc- 
sych. , auctorc Arislophanc gram- teres vulgo slatuunt : v. Schol. ad 
roatico: v. Alhen. XIV, 619 B. Kur. Orest. 1374 sq. ct Welrkerum 
Scholl. ad Theocr. X, 41; hanc Opusr. I, 30. Cf. Apost. V, 67. l COD. LEID. CENTUFiIA U. 73 

33 'InmlQ nQoxaXslod^ai sis nedlov: snt rwviovg 
ev Tiai fieXTiovs nat iniOTijfioveoTfQOVS avjwv els £Qiv nQo- 
nalovfuvo)v. 

K. 

34 Kanov KOQaitos xaxov wov: OTt u ^ qiot 6v iart avTo ^ 
TO ^oiov, dXXa J*/} Kai To olov aviov- rj uno KoQanos Qfj- 
TOQos nQOJTov diddlavTOS Tr-v qTjToqix-^v' tov yaQ fia^t]- 
Tfjv aviov fiia&ov dnamav , eis to dmaoTrjQiov, eimv o 
avTOS fia&rjT-fjs , mfuv , Kai ei fihv riy.rjaetas , ov fitfia- 
■d'i]iia' ei dh rjTT^^&tjajj , ov Xtjiptj fua&ovs- ^^ 

35 Ka d oiansQ ai t iTd ai oiT i ^sig xaxdiS' 

36 Kvwv in laTQetp as i^il tov idtov efiatov. 

37 Kdv ini veHQOv aeQdaiv eiv : ini tmv iteQdaivov- 
T(av ix nevtjTwv nai Ted^veiuTtov. 

38 KaTa qovv (peQeTat. 15 

39 Ka Qxivo s Xaywov aiQei: ini T<av ddvvdTtav* 

40 KaQxivos Xat fiov aiQel: ini %iav aSvvdTwv- 

41 KavduQov fieXdvTeQos ' aoc' ' Kav&uQOV ao(p(a- 
TeQOs: ini twv novrjQtav aai naxoi^S-CDV. 

42 Kaxoi T^g novtjQias nivovai ti]v 6 fiiyktjv : £71/20 
Twr XttT d^iav TiftwQOVfiivm'. 

1. PM aliam afferunt explicalionem : Gregorius sine dubio utram- 
que proverbio adscripserat. 5. ui^qotov it L. 6. rov 2vQay.ov- 
aiov ()7JxoQO(; TiotiTov Zenobius. 8. «:i«itoi'jM*>'o? Suidas : v. nott. 

crilt. ad M 1. c. 10. rJTTjjTTjofiq L. 12. t/ztrov] iifQu/uu Petrus. 14. rj' 
rt&vfwT(i)v MF. 16. uitjfi L et sic quoque infr. 40. 17. xaQxii/oq 

xtA.] sine dubio ex antecedenti depravatum. 

33. P n, 7 4. M III, 78 : DV II, 96. 38. P II, 87. M III, 94. F II, 32: 
Sumpta explicatio ex Scholl. Plat. infr. 55 : Macar. V, 3. Apost. X, 
p. 365 Bekk. 12: Diogen. V, 82. Proprio sensu 

34. P II, 75. M III, 81. F 11,11: saepe formula dicitur: Achill. Tat. 
Macar. IV, 88. Apost. IX, 16: III, 5: saepe etiam ad res sccundo 
Zenob. IV, 82: add. Suid. s. xuxov cursu fluentes transfertur: Lucian. 
et s. KoQu^. De historiola ista lov. trag. §. 50. Leon. Diacon. V, 
egi ad Apost. 1. c. 7, p. 55 A Has. Constant. Manass. 

35. P II, 82. M in, 88: Apost. Comp. Chron. 1094: xui xaru qovv 
X, 9. f<fifQfTO roinoi<: o [lioq unug. 

36. P II, 83. M III, 90. F II, 27 : 39 m III 93 

. Apost. X 83. Adhibuit Andreas ^ p „ gg .^^. ,j ^ 

Caesar. Comment. ad Apocal. p. on 

111, li) aylb. :• xvvfg Of, ... 01 *^ 

/ufzil ro pu:iTtaftn fniarQfifiuvTf^ fni ^** ^*- > ^"' ' ^*' ■Macar. 

To* l^tov IfifTov. IV, 90. Apost. IX, 22: Zenob. IV, 

37. P II, 84. M III, 92. F II, 65. App. Provv. III, 41. 
27: Apost. IX, 97: Diog. V, 84. 42. M III, 100. F II, 14: Mant. 
Cf. Apost. I, 11. Provv. s. xaxoi. Diogen. V, 99. 74 GREGORIUS CYPRIUS. 43 KaMwv n avrjyv Q i s : ini nXij&ove xaxaiv. 

44 Kr^Qov evnXaoTOTeQos' ini twv Qocdiwe ii noi- 

OVVTWV' 

45 Kadfieia vixy: ^ inl xaxw vixt]' 'jETsoxX^e xal flo- 
Xvveixt;e vioi OidinoSoe , TtVfS ^£ Kad/iov , ov tijv fiaai- ^ 
Xeiav dtedt^avxo , avve&evTo nQoe dXXrjXove , eva xad-' tva 
XQOvov ^aoiXeveiv uvxove' fiaaiXevoae ^h 6 'JEteoxXije ovx 
e^ovXexo TloXvvfixr^p xaTa %6 do^av ^aoiXevaai , xai tw 2. novovvruf L: correxi e F, Suida. 5. /9aai/lf tovl delevi ol vlol, 
quod post V. ^uatXda* L habet. 6. Kul avvi&fvxo LF. xa&' *Va] 
xul ivu L. 43. M IV, 1. F II, 15: Apost. 

IX, 25. Suidas Pisiden atlulit, fr. 
109 Foggin. : xat tiuvtk; mamQ iv 
xitxuv nitvTjYVQH' AXXoq xuv ukkrjv 
av/x(f>oQilv idvavvxfi- Similiter vtoa- 
aotv nuvijyvQtq dictum ab Eurip. 
Heraclid. 240, qiiXatv ab eod. Herc. 
fur. 1283: dicitur etiam 6fvd{to)v, 
oifi&nXpiwv nuvijyvitig, cuius usus ex— 
cmpla lacobsius ad Achill, Tal. I, 
15. Blomfleldus ad Aesch. Sept. c. 
Thcb. gloss. 206 indicant. 

44. M IV, 2. F II, 16: Suidas. 
Invcnitur apud Plat. Reip. IX, 588 
D: i^fivoii nXiiarov, tifrj, zo tityoV 
ofiaig cTi tnnSi/ i vnXitar ox f {> o v 
y.TjQov x«i Twv roiovrittv Xoyoi;, 
ninXaarot: unde habcnt Aelian. N. 
Anim. Xyil, 9: »/ vtjft^ , xtj^ov 
nuvroi; ovaa tvnXuorovffiu rt xnl 
fVTifi&tarfQu , Damasc. apud Suid. 
I. c: »tjiiov /laXO-ttKbiitQov dixit Ma— 
zar. in Boissonadi Anecdd. Gr. III, 
130. NequealiterLatini: Cic. OraL 
III, 45, 177: sed ea . . sicut mol- 
lissimain ceram ad nostrum arlti- 
Irium formamus et fingimus: Ilorat. 
Epist. II, 2,8: argiUa quidquid imi- 
tnheris uda: ei. Epist. II, 3, 163: 
plura dabunt Victorius Varr. LecU. 

X, 14. Boissonadus ad Marini V. 
Procl. 100, a quo simul de dicli- 
onc fioXvft^ov fiuXO-uxi>'irf(tov agitur, 
el O. lahnius ad Pers. Sat. V, 40. 

45. M 111,83. Pll, 77. F H, 17: 
.Macar. IV, 84. Aposl. IX, 26: Ze- 
nob. IV, 45 : add. Eustath. ad liom. 
II. X, 1262, 27. Macar. ap. Tilt- mannum ad Zonar. T. I, pracf- 
XCIV aliosquc, quos in sequcnti- 
bus producam. Quamquam vetcrcs 
grammatici omnes omnino provcr- 
bii originem a Thebis peticrunt, 
multas tamen variasque sibi fecc- 
runt vias in eo cxpiicando: Paus. 
IX, 9, 1:0» Qtjfiuloi, xQurovat ,., 
w? ro avfinav arfturtvfiu nXtjv 'AdQii- 
arov qid-UQ^vui. lyivtro df xot o»*- 
Tor? To tQyov ov» itviv KunStv fifyu- 
Xaiv ' xul un ixiivov rit ovv oXrOQta 
tS V xQurijauvroiv Kui fit iuv oVo- 
ftiil^ovat vixTjvi de prima septcm 
ducum Argivorum contra Thebas 
expeditione loquitur : aliter Ilesy- 
chius. S. Kiidfttot: .. rijv d\ vixijv 
rtjv Kudftfiuv linodidoitaiv inl 
rTji uXvairfXovi; vixrjq, ol ftiv , intl 
'ExtoKXTjq xul noXvvfixtji; fto- 
vofiuxijaitvrtq ntQi r^i; vixtji; ilftifort- 
Qoi unoiXovro ' ol df , ot« tw» inrii 
iitl Qij^ug aTQurfvauftfvotv nuvroiv 
itnoXoftfvotv ol vlol nitXiv iniaritujtv- 
auvvi(; tlXov t«? &ij,^n(; , wj i-'xftv 
uvroti; (xXvairtXftv, ubi scribe «i'roi'? 
ilXvatrtXT] cum Kuhnkcnio : statim 
moneo hic, vcrba indc ab otq ex- 
cidisse in flne explicalionis Scho- 
liastac Arislid. nunc afferendae: 

?uarlam et quinlam rationcm pro- 
ert Schol. ad Arislid. 188Fromm. : 
.. flo'iOfi Xfyta&ui inl Toiv [iXi'i(lij i fj 
iuviiitv vtxijaurroiv, iXi/Oij di itno 
rotuvtiji; laroQiuq. Qijjiutot vixf/Ouv- 
rti; Tovq ' Afiytiovi;, lloXvvtixovi; ot (iit- 
rtvauvroi; xurit rov udtXifov 'Ftto- 
xA/oi'?, tiitauv itruifu rd ooiftaru iw» COD. LEID. CENTURIA II. 75 noXi/ioi (xXXi^Xovg SteyeigioavTo xat ini xaxw 1'svtxi^xciatv, 
OTt 6 etegog aveiXe tov i'x£Qov. inrtt Inl Qrj^ai; xXtj&fvTwv xnl nu- 
gmlvvav kuO-^ favxuv rovg ]A&7j~ 
vuiovf' 6ifUX&ovTii IvUijaav Qtj- 
Puiovi xai ov naqidoaav tiii TutfTjv 
xu amiiuTU. H inttSrjntQ OlSinov^ 
rtjv Sqiiyya ivixTjafv, ikfj(&T] tj K. 
vixTj ' tl fit] yuQ ixtlvoi; ivixtjatVf 
orx av oi'Ji t^ iavTov htjt^I axivt- 
fiviTOf ovdt Ttt Xotnu navxu vtfi- 
aTUTo. H oTt ol Eniyovot xrX. : 
affert enim quam Hesychius sccundo 
loco proposuit enarrationem : sex- 
tam Photio debemus ad calcem 
Etym. Gudiani ab Sturzio edilo p. 
593, 22: XiytTat int ruv inl xuxot 
vixoJVTOtv' ... Ti&iTUt xui ini twv 
ui.vatTfl(ov' uq &i uiWoq [recte Av- 
xo? Ungerus emendat Parad. The- 
ban. I, 383] o T« niQi Qtj[IO)v avt— 
Tfija;, OTt Kudfioq uvfXotv rov 
T^v^'^Qftuv TTjQovvru i&tjxfvafv 'u4Qtt 
t]' trt]'. ita enim haec sunt ex fide 
Eustathii ad Hom. U. J, 407, p. 
490, 8 aliorumque grammaticorum 
restituenda: septimam Zenobio, qui 
literas a Cadmo inventas ansam ad 
prorerbii inventionem dedisse scri- 
bit Neque in his acquieverunt 
veteres. Nam non solum antiquis- 
simae populi Thebani fabulae eis 
obtulerunt, ex quibus proverbium 
derivarent, scd cliam tempora po- 
steriora: Themist. Or. VII, 88 B 
PeU: ij no&fv tlqtiioiTrjafv tj nu^ot- 
fiiu, xui Tt ;ioT6 iortv fr tQov i] Ku- 
dfifiu vixt] 1]' OTUV Tt»-*? vno T/J5 vi- 
xt]g v)ant{} fiiOt]q xaruxkvo&ivrfi; 
uyvoTjouat ro fiirQov rijg roii x(ju- 
Ttiv nnokuvafbx; xui TtXtVTtjat] to 
xi(j(fog «TTot? tli i^t]ffiav xuXtn<i)Ti- 
Quv ; o'i'iroi yuQ avroi rt inQuiuv ol 
rurt Kadntioi xai o fttru ravru 
](ltovo(; ivtnX)]a&Tj rov nuQudfiyfta- 
10?. o(t&o)<: tlntu o Qr]{juioq 'Enufit- 
vmvdai; fttra rtjv iv AtvxTQoiq fta- 
Xtjv ftovoq Qt]fiaio)v iaxv&QO)nuxo]q 
ntQttjtt xai nQoq tov iQOfAtvov r /jv 
aitiuv , vvv yuQ t<ft], ifioi vi]- 
giftv xutQoq, ort rovq (iXXovq fitdv- 
ttv uviiyxt]. xui orrfi yQtjfjtura ilq- 
fnQf't^uro rovq uf/fiuXwrovq , uXXa 
xui 10V vnuoniari]v uia&ofttvoq lijq 
ifjuXuyyoq (Intotiauto, Ex his quac attulimus , sponte intellegitur, sen- 
sura , qui proverbio subsit, diverso 
modo constitui posse: confirma- 
lur hoc Diodoro Exc. Vatic. XXII, 
1 : xutq ytiQ dXTj&tiatq unitauq Tuq 
vixuq taxt [Pyrrhus] Kudfitiuq 
xaru Ti]v nuQotfiiuv ' ol yuQ Tjrrr]- 
&fVTtq ovdiv irantivot&tjaav Stu to 
fiiyt&oq rljq ^yffioviaq ^ o df vtxt]- 
aaq Ttjv Ttav t]rrT]fiivo)V ^Xu^tjv xui 
avft<poQ(xv dvudidfxro, ubiv.A.Maium : 
et Arriano ab omnibus recedente: 
Eustath. ad Hom. 11.5,851, p.36l, 
2 coU. eod. ad II. J, 405 : xui yovv 

Kadfitiuv vixijv ol fiiv uAAot ovx 
inuivovvTfq qxtai' tt]v «x«^n&;TOV 
yuQ xui uxfQdi] ru xe dXXa xai 6t(1i 
%a fi7]dfv unovaa&at tov ErioxXt]v 
Tijq rijitv Ku&fitiwv xaxd rmv 'Aq- 
ytiotv vixt]q , ftijdi xovq tt.ftq> avxov. 
A Q Q t ttv o q di rijv fxtyuXtjv xai o 
tfiuot xut' uxQuq votl 6iu ro uxQOtq 
i]rTt]&f]VUt roiiq ntQi rov IloXvvfixijv 
vno Twv Kttdfttiotv mq fiovov ntQt- 
aui&tjvut xov "A^Qaaxovi Arrianum 
haec iv rotq Bt&vviuxotq exposuisse 
auctor est idem Eustathius ad Hom, 
U. J, 1. c. Hinc idem ad Odyss. 
X, 285, p. 1927, 13 iure dicit: to 

di xui dvdi^ttv Tuq nuQOtftiaq uX- 
Xt] Tiqavxo df^tu fti&odoq dT]Xo)&tZau 
xai uXXu/oi) , XU& T]v ro, vixt] Ku- 
dftiiu . ol ftiv ini x^q uxtQJovq xui 
dvoxptXovq iifXu^ovro xfjoytQwq, ol rfi 
ini rij; dxQuq xui xu& vnfQ(ioXt]v. 
Adhibuerunt multi , quorum par- 
tem maximam in uberrima de pro- 
verbio nostro disputatione Unge- 
rus Parad. Theb. I, 384 sqq. dili- 
gentissimc collegit atque disposuit': 
haec nunc nobis rcstant : Procl. ad 
Plat. Alcib. 221 Creuz. : vtxutfitv 
yuQ noXXui Kudfttlut ytyovuaiv^ 
otq nov tptjaiv o AOtjvutoq ^ivoq 
[Plat. Legg. I, 641 C.], ri di <Si- 
xutov tlnuvrttxaii XvotrtXtt roiq /(>a»- 
ftivotq , yui o fiiv vtxijnuq fiovov oi'n<tt 
xttXXiovq notfi rovq vtxt]&ivruq.'.0\ym- 
piod. ad Plat. Alcib. 74 Crcuz. : 
Thcodulus in Boiss. Anecdd. II, 
253 sq. , ubi cdilor doctissimus 
plura a VV. DD. anlea ncglecta 
congcssil. 76 GREGOIUUS CYPRIUS. 46 Ka& iavTov JJeXXe gorpovT^^s' tnl t(ov iict&' iuv- 
Twv Ti noiovvtwv. 

47 KeQxmni ^etv: avti %ov dovXevea&ai ma anutur. /i£~ 
T6VrjV£HTat de a7i6 Xixtv Kegxa^ncov. 

48 KaTa /Soos evy^ov: ini rwv fteya ^owvtmu 5 

49 K (jDCfOT €Q os niyXtjs' nagoaov a.(poivov t6 ^wov. 

50 Kavd" aQOV oxiti: ini twv (po^ovfievtav y ivd^a ov dti. 

51 KoQv^itos £iSey^d-iaT£ QOS' inl dvsfioQ^pia, ovios 
di£^aXXeTo. 

52 K^xvXiOTai 6 ni&os' int twv xatd f(ifi7]aiv iTiQcov iO 
Ti fKXTt^v notovvTtav. 

53 KvQjSets ** ' It/Aa nivaxoetdfi, iv ols tovs vofiovs 
tyQa(ffOV. 

54 Koivcc T(x T(av (piXttiV. 

55 KaTci Qovv (f'iQ£Tat: int TttJv evnXoovvtwv. 15 
50 KvvoaaQyss-' 6 Tonos , iv |W ol vo&ot i^exQirovzo. 3. /««TjyvfxTat LF. 6. 'AipojvoTfQoq nly.Xtjq Eubulus sccundum Sui— 
dam dixerat: ex eodem nostrum affert Zenobius : rem non deccrnit 
Mcinckius Com. Gr. Rcll. III, 220. 7. axtat Diogenianus. 8. Ko- 

(ivdioq LF. 12. Scribendum est: xvqPik; xuxiuy : inl nl^fhovi xuxuv. 

7i»/p^«; ^iiXu xrX.: v. Diogenianum. 46. M IV, 3. FU, 18: Macar.IV, 
85. Apost. IX, 30: Diog. V, 45. 
Adhibet Niccph. Gregor. HistByz. 
XXII, 4: Torro di xu Tp/g tiuqoi- 
yiu«f, xuru auvxov BfXXntoqiovriji;. 
Quum Ycro semel virtute sua in 
provcrbium Bellcrophontes venis- 
sct, alii alia cius nominc signifi- 
carunl : Synes. Calv. Enc. init. : ro 
ya() f5 yt(p{iodirTjv iyii) Sixuiorurog 
KuvTM BfXXi(>o(puvT7j au)ft()oavv»jg ufi- 
(fK^ptjrT/auifn., 

47. M IV, 4. F II, 19: Diogen. 

II, 100. 

48. M IV, 5. F II, 20: Apost. 

IX, 34: Diogen. V, 90: cf. DV 

III, 24. 

49. M IV, 6. F II, 21 : Macar. 
V, 45. ibiq. V. nolt. critt,, Apost. 

X, 86: Zenob. IV, 66: add. Cra- 
meri Anccdd. Par. 1 , 396, 22, ubi 
in Eubuli Dionysio proverbium legi 
narratur. 

50. M IV, 7. F II, 22: Macar. 

IV, 89. Apost.IX, 36: Diog. V,88. 

51. M IV, 8. F 11,23: Apost. X, 
45: Diogen. V, 57. 52. M IV, 9. F 11,25: Apost. X, 
27. Nam dolium, Erasnius IV, 3, 
6 dicit, facili impulsu quo velis 
vohitur. At sapiens tetragono si- 
milis , semper iivus ct immotus. 
Apparet esse natum ab historia de 
Diogene in publico civilalis tumultu 
volvente dolium , quam refcrt Lu- 
cianus lib. de conscr. histor. §. 3. 

53. M IV, 10. F II, 28 : Diogen. 
V, 77. De xv()i}iMv uolione accu— 
rale definienda vcterum plurimi 
quacsiverunt : v. quos laudant Prel- 
lerus ad Polcm. 87. Dillrichius in 
Schncidewini Philol. I, 226 : add. 
Nauckius ad Arisl. Bvz. Fr. p. 220. 

54. M IV, 1 1. F II, 30 : xMacar. 
V, 21. Apost. X, 39<--: Zenob. IV, 
79. «Pythagoram sentcnliae aucto- 
rem facit Timacus apud Diog. Laerl. 
VIII, §. 10.« W a 1 z i u 8. Dio Chry- 
SOst. Or. III, 135 II. : xai. yiiQ di/ 
nuXui.o(; iartv o Xoyog o xoivu 
unoipuiviov T« roiv ifiXuv. 

55. Cf. sup. 38. F II, 31. 

56. F 11,32: Apost.VI,66: Diog. 
V, 94. Accuratiusrem cxplicat Suid. COD. LEID. CENTURIA II. 77 K Kvwv yag tig tjQncnKug xgtag , ixel cmsxo/uioev' o&ev xat 

i KvvoaaQysg. 

57 Kagnov , Sv ean etgag, &eQi^e: inl imv xoiav^a 
naoyovtoiv , oia edgaoav. naQTjy.tai dh dno tov air/ov ' 
El de Kand anel ga tg, nttitd aev dfiTjaaio. aai ndXiV 5 
Og 6e y.axd aneigei, &eQtet xaxd Kf^dea naioiv. 58 jivdiov aQ/iia: eni ttov igi^ovrMV iv dyvoai xai noXii 
dnoXtftnavo/.iiVwV' 6 ydg IleXotp Avdog wv ivi^r^ae tov 
Oivo/uaov T(p idita aQjtiaTt. tcat exTore 7] nagoi/iia , nagd 10 
Avdiov ccQjiia &eetv. i^ nagd ngod-eatg aij/tiaivet xai 
trjV nXf/atot7jta cog tb , e^eto , nage^eto' xai trjv nXeiova 
ayiaiv, log to, oQfio) , nagoQfm. at/fiaivei xa\ t7;v ixtog 
cyiatv, tr^v 6|w tov nginovtog , wg to, dvofiog, naQdvo- 
f.iog. wg to' el xai ne^ot r^fiev ndga Avdtov aQfia 15 
■d-iovteg' dvti tov' e^w xui fiaxQdv tov Avdixov aQfia- 3. ov] <av Bekkerus. 5. xax«' tttv^ aut xmx« KTjSi uv dfi^auio scri— 
bendura aut xax« naVaL x(v ufii^nai.o. 6. oniiQii nuhv &fQitt li: Tiukiv 

ex antecedentibus male repetitum delevi. 9. Av6oq\ AvSlov LF. 10. 
Oivo/Lia&ov L. 15. ws To • il x«t] woif wg L¥: il xul sumsi ex Gre- 

gorio Nazianzeno. nti^ol] ntQ^ ol L. »?/"*»'] i^mtq F. S. KvvoauQyfq : Tonogiari nuQ ^A&rj- 
vuioiq xui Uqov Hoaxkfovq , x«t' 
a^it«v Toiurrcrjv. Aidvfcoi; [hoc no— 
men in Jiofioq mutandum esse Meur- 
sius vidit] o \4.&rjvuXoq i&viv iv t?J 
fOTiu ' tixu xxmv ktvxoq nuQOjy ijq- 
nuai To IfQfVov x«i uni&txo iXq nvu 
Tonov • o df nfQiSfTjq jjv. fXQtjOf dt 
avTfo o &to<; , OTt tlq ixtVvov tov to- 
710 j», 01» To liQiVov uni&tTo, Hqu- 
xXiovg potfiov otftiXfi, ISqvouo&ui. 
o&tv fxXrj&Tj KvvoauQytq. infidrj ovv 
xui o HquxXij(; 6oxtV vo&oq tivui, 

6tU TOVTO fXtV ol VO&Ol tyVflVUt^OVTO, 
ol ftTjTi nQOq nUTQOq flTjTt nQoq flT]- 

TQoq noXvTut: eadem in Etymol. 
Crameri Anecdd. Paris. I, 171, 3 
leguntur , similia in Scholl. ad Plat 
464 Bekk.: v. nott. ad Diog. IV, 
86. V, 94. App. Provv. II, 24 et 
Apost. 1. c. 

57. Scholl. ad Plat. Phaedr. 260 
D, p. 317 Bekk.: Macar. IV, 93: 
Hermias ad Plat. I. c. p. 182 Ast. : 
xul TovTo <Ji uno nugotfiiai itQrjTUi., oTi O X ux (i an t i Q 0)v xax« & t- 

Qii,tt' Xul 01 QTJTOQti; ol OVTO) drj- 

ftrjyoQovvTfQ ol fifv fimOTQUxia&ijoav, 
ol 6f yr/KcTfs iyivovTo. Usurpant 
Gorgias apud Aristot. Rhet. III, 3 
fin. : ov dt tuvtu ula^Qiuq fiiv ianti.- 
Quq , xuxwg dt f&fQtoug , quem lo— 
cum Fossius attigit de Gorg. Lcont. 
53 : Plat. Phaedr. 1. c. : noVov rtvu 

ol'tt ftfTU TUVTU Ttjv QTjTOQtXrjv KitO- 

ncv (i)v ianfiQf &fQii^fiv: Philo de 
Virtt. T. II Opp., p. 589, 5 Mang. : 
7? /«()4V utTiut; ('ofjJig oniQfiu onti- 

QttV tl'Xu[loVVTO , dtdioTtg fll) OtQt- 

i,ftv uvuyxaa&otot toj'? in oXi&ijo) 
nuvTfXfV xuQnovt;. Latine fecit Pi— 
narius apud Cicer. Orat. II, 65, 261 : 
iit sementem feceris , ita meles. In 
mente provcrbium habuissc vidctur 
Euripidcs Stob. Flor. XCIII, 4, vs. 
4 : infiT' itftda&t T0)v6t dvoTTjvov 
&iooq : alios indicat Blomfieldns ad 
Aesch. Pers. gloss. 827: add. quae 
in annott, ad Macar. III, 85 collcgi. 
58. Apost. XI, 56: cf. DV III, 78 GREGORIUS CYPRIIJS. 

Tos tQsjioftes nata. ovyxQtotv ' Tceytaia yaQ ta jlvdiu uq- 
fittTa. totovTOS <^'e ftfyas BaoD.eios , aQfia yfvdtov. 

59 Aenxrjv nXixtt: inl tuiv ntviyQwv. 

GO yti^vxov &tjQ(ov: inl twv noXvtQoniov , did to tt^v 
AijSvtjv no}.v&r^Qov elvai. ^ 

61 AvyKews ofiotos: o olvdeQxrjQ. 

62 Arjd^ aQyos tcvfav: 6 nQoaaaivcov fdr,^dKVO)V ^h Xd&Qa. 

63 Avdos iv fieatjft^Qia: ini tiav dxoXdaTtuv, tos tav- 
tats tais UQats aHoXaotatvovttav. ol ydQ /Ivdot xwfmdovv- 
tat tais yeQotv atyTWV nXtjQovvtes td d(pQo5iaia. r^ dh nuQ- 10 
oiftia avtrj oftoia tf/' AtnoXos iv Tcavfiat t, inetdij iv 
tais toiavtais doQais oi ainoXot dxoXaatairovoi. 

64 AvxovnteQa: inl xwv ddvrdttav. 

65 ylvyvov iv fiearjfi^Qiu dntets: ini rdiv iv naiQijJ 
dvenitr^deiM tt notovvtojv. 15 

66 Avxov Qtjfi ata: int tov xai Xnyots xai eQyois di^i- 
KOVVtoS' idwv yaQ Xvxos notfieva nQo^dteia ioxfiovta , ei- 
ntV rjXixos dv rjQ&t] &oqv/Sos , ei iyo) tavx inoiovv. 

g7 yievxm Xi&O) Xevxrj atdd-firj: ini tMV ddr^Xa ddi- 
Xois oijfteiovfiivwv xdv tovio) ftrjdtv ovrievtoiv. rj yaQ iv 20 2. ToiovTOQ xrA. Apostollus om. 3. :iXfxuv B. 4. Hesychius : 

Ai^vtov &t]Qiov: fjitl &avdniftu fxii ((jntTU' xal oig Aifiitj^: ixovoijq 
&7jqLu. xai To notxtXoftoQ^ov. 7. Est pars proverbii a Schol. ad Arist. 
Equilt. 1028 et Suid. s. kai&aQyot; servati: Saiviti; idxvovnu kuI 
aviav Xui& ugyoq i^: f.t» tuv vnoxQivonivtav 6Tj&tv tvvoitv , intfiovkfv- 
ovTMv d\ hl&(ta. 10. uvToiv L. ^ dt nxk. M oin. 13. A. n. (^tj- 

Tfiq Aposlolius. 16. Toj" L om. 17. nQoPaxa L: e Scholiasla 

Platonico correxi. 19. ktvau — o%n&fiij\ ktvttt) oTuOntj Scholiasta. 

13. "Eal — &iftv] hacc e Dioge- 59. M IV, 24. F II, 36: Apost. 

niano manaveruut : eadem habent XI, 10: Append. Provv. III, 59. 

K in nott. ad Greg. Cjpr. P 11,99. 60. M IV, 25. F II, 37: Macar. 

M IV, 18: partem P l.c. Tj — iia- V, 62. Apost. XI, 30 ; Diogen.VI, 11. 

Quronoi;] eadem fcre in Elym. M. 61. Al IV, 26: Append. Provv. 

V. nuQil p. 651, 30 legunlur. 72« III, 70: cf. F II, 41. 

zo- fl xtA.] Iocus e Gregor. Nazianz. 62. M IV', 28: F II, 42: Zenob. 

Or. XLIII [XX], 22, p. 787 C pe- IV, 90: add. Suid. s. kui&uQyoa. 

lilus : »ui t6 itvikktarov, oit xui^Qu- 63. M W, 27. F II, 45: Aposl, 

TQia T«c TifQt )y//a? ovx dytvvi}(; tjv, XI, 37: Diogen. VI, 18. 

tin' ixfivM xu&ijytftovt nutdtvonivi] 64. M IV, 29: DV III, 7. 

xut tlyofiivl] xul Tolq avTott xuiQovoa' 65. M IV, 30: DV III, 12. 

ft xal ntuol nuQu Avdtov uQfiu i&io- 66. Schol. ad Plat. Phaedr. p. 318 

fitv, To»' ixfivov iQOfAov xiii TQonov. Bekk. : Macar. V, 73: cf. .Append. 

unde suspicio nascilur , omnem Provv. III, 77. 

hanc cxplicationein a Gregorio ex 67. P II, 100. M IV, 19: ScboII. 

Basilio autNonno transcriptam esse. Plat. Charm. 323 Bekk.: DV 111,9. COD. LEID. CENTURIA II. 79 

Tois ^.tvxole XiSoie atd&/ifj Xevxr; ov dvvaxai ^tnxvvvai J/« 

70 fiT] naQaXXdtretv , na&dneQ '^ dtd rtje /iiiXtov ytyvo/itvy. r 
foe SocpoxX^^e KrjdaXitovi ' 

loie fiev loyote loie ooiotv ov texfiaiQOfiai, 
ov fiuXXov rj Xevnix) Xid-oi XevxTJ arcid ftrj' 5 

eaxt de OTud^fir] onaQToe TfXTOVixiy. x«t' eXXettptv ds eiQtjiat 

71 naQOifiia' dio xai aaa(pr]e iyivf.to' to de oXov iati toi- 
OVTOV iv Xevyiiji Xi-d-M Xevxi^ otdd-fir;. 

M. 
G8 Mitt Xox/^V ^vo iQi&dxove ov tQetpei: ent twr ^q 
ix /itxQov xeQSaiveiv anovda^ovtwv. iQi&axoe (Je iotiv o^- 
veov fioviJQee xat ftovotQonov. 

69 MiXitoe fiveXoe' ini tov uyav rjdioe- 

70 Mtj nutd\ /idiaiQav: /lij toie dneiQote iyyeiQi^eiv 
nQdyftata, iva fiij xad* iavttav yQ^atovtat. 15 

7j Alia y^eXtdiav iaQ ov noiei, ov de fiia fiiXioaa 
fi i X I. 

72 MaaydXtjv aiQeiv: int tdiv noXXdxie nivovtiaV' 

73 M^ fteXafinvyov tvyysi /"; ttvoe dv^Qeiov y.ut 
iayvQov. 20 1. 01J] ov6(v idem. 2. t^s] tov L. 11. m*Qov nvog Zenobius. 
13. ftveXov P. 15. iva fti}] fiTj6i L. 16. Sunt duo proverbia in unum 
coniuncta : v. V in nott cntt. ad Zenob. 1. c. Addit explicationem Sui- 
das hanc: Povktruk di t» iItkZv , nin rjHfQu ov noul rov aoq>ov ilg tiXfiw- 
Oiv ffi^aXftv , xai dvqijfifqia fiiu rov aotpov *is aftu&iav. 18. rnvoviwi] 

nttvtovTo>v L. 19. Mt) Apostolius omittit et xvxok; scribit. 

KtjS(iUont\ fr. 307 Dind.: v. Osan- p. 524 Grot: yfyovtv fXti'Ofgoq,Jov~ 

nus ad Philem. Lex. p. 127 sq. Xov *j?d«'f im&vnfl xxijoua&ui. yi- 

68. P III, 1. MIV, 31 : DVIII, 15. yovt TovT avTiZ^ fTfqov ngoqartfvdtt 

69. P in,3.MIV, 37:DVIII,20. xryauo&ui.- fiiu yuQ, ^Tjoi, ;^f>l.JwV 

70. P m, 9. M IV, 36. F H, 55: VaQ ov nonv. add. Greg. Nazianz. 
Macar. V, 94. Apost. XII, 6: Diog. Oratt. XXXIX, 14, p. 633 A BiU.: 
VI,46. Adiiciunt Photius et Suidas : uXk' ov v6fio<; 'iixxiayotaf , lo onu- 
x«i i£vnoXt(; /li]fiot<;' Mi] naidl vtov ' fXntQ fJiTjS\ f*ia ;^»A»Jw»' *'«^> 
T« xoivM, quod quo sensu dictum :rotfr fiTjdt yQUfiftTJ ftiu rov ytorfci- 
sit enucleatur ab Meinekio Com. tqtjv ^ nXovq tt<; -xov &uXurTtov : id. 
Gr. Fr. I, 128. Carmin. VIII, [156 Bill.] 242: 

71. P III, 11. M IV, 43: Macar. fiiu* Si <fuaiv ov gifQfiv ;^»/ljtrova 
V, 100. VI, 1. Apost. XII, 18: Zc- "fcap To' x«>lu*, ov6f yuQy^Qug rQtxuz 
nob. V, 12. Sensum proverbii au- Suid. s. *«()o? ;^t7}u«. 

ctore Scholiasta Aristoph. Av. 1407 72. M IV, 44: sup. I, 6: Mant. 

expressit : (SiXa&ut d^ iotxtv ov» oXi- Provv. S. fiuaxaXijv : Diogen. VI,33- 

ya>v xtXtdovoTv : in oralioncm inclusit 73. M IV, 33. F II, 52 : Macar. 

Teles apud Slob. Floril. XCVII,3l, V, 82. Apost. XI, 74: Zenob. V, 10. 80 GREGORIUS CYPRIUS 74 Mij nvQ ini nvQ. 

75 Mvj ntveiv itaitov ev xelftevov. 

76 MdXXov ctvTOv XeX^&ev »; oi Tije ■0(tXc(oat;e 
Xsyofievoi y^oee: inl %ov noXvfiu&ove ncil ifineiQov. 

77 MvGwv i'o yatoe '. iiii loiv evTiXearciTWV' 5 

78 Mi] KLvelv xaxov ev xei fievov: inl timv iavjole 
it ccyvoiag ngayfiaTa iyetQovTojv. ravTr^e fiifivfjtai xai 
'TneQi'dt;e o QrjTWQ iv tm nQoe ' j^QiOToyeiTOVa' fftia) ovdh 
ix rije naQoi fkiae dvvaoai fiav&ccvetv t6 /t»; 
xtveiv xaxov ev xei fievov. /tieT^xTat c^h ix tov iv io 
'J^odip xoXoaoov , oe neoiuv noXXae oixiae xaTeoeiae. fiaoi- 
Xiwe <^e /SovXofdvov avTov dvaaTijaai (po^ovfievot ol 'Po- 
dioi fifj ncxXiv xaT an ia jj , t6 nQoxeifitvov inerp&iylaVTo. 

79 Mtjdhv ayav: ev6e twv inTcl aocpiav t6 cxnorp&eyfiu^ 
oftoiov Tixj' fitjdhv vnhQ t6 fitTQOv. 15 3. OukuzTJjq Plato. 

74. M IV, 34. F II, 53: Macar. 
V, 93. Diog. VI, 71. Conlrarium 
V. apud Macar. VII, 48. 

75. M IV, 34 : cf. infr. 78. 

76. MillXov — xofq sunt verba 
Platonis Thcact. 173 D : explicatio- 
ncm Gregorius petiit ex Sclioliasta 
ad Plat. I. c. p. 362 Bekk.: cf, 
Macar. IV, 64 ibiq. nott 

77. DV II, 47. 

78. Sup. 75 : Scholl. ad PlaL Phi- 
lcb. p. 382 Bekk.: DV Hl, 23. 
'l'nf()<J;/e] tetigit Kiesslingius de 
Ilypcridis oralione contra Aristo- 
gilonem disputans in Quaeslion. At- 
ticar. specim. p. 25. ftuntkfwi;] est 
Ptoiomaeus Eucrgetes: v. noll. ad 
Diogen. M, 54. 

79. Scholi. ad Plat, Philcb. p. 382 
Bekk.: Macar. V, 90. Apost. XIV, 
74: cf. sup. 11, 18. Auclor dicti 
in incerto eral : hinc alii aiiler dc 
co statuebant : Piltaco adscripsit 
pocta incertus , qucm Apostolius 
I. c. attulit: ilem Scholl. in Anlhol. 
Palat. T. III, p. 543. Auson. in 
Sept. Sapient. Sentent. : cx Milyle- 
nnns Kimiwn nil, Pitlacus oris: 
Chiloiicm conlr.i auctorem laudat 
AristoL Uhet, II, 12 : ufKti^riivovat 
[ol Wo(] nu(ju Tu Xili oiv t to V nuvTU yu^) uyuv 7i()uTroiiaty' ^ikovoi 
Tf_ yu() ilyuv xul fitaovniv Ityuv xul 
TiiXXu niivTu o/xoiioq: adsenlilur in 
cpigrammate Diogcnes Laert. I, 41 
sive Anth. Pal. XIX, 206: ijv Au- 
xfjui/ioviog Xfikbiv auifui; of TfiJ"' 
fXf^i ' Mtj S\ V icy ttv' xitiQiii niivTU 
nQoqfaTi, xuXii : add. Plin. N. II. VII, 
32, "11 9: rursus morlalcs oraailonim 
socielate.m dedere Chiloni Lace- 
dacmonio , tria praecepta eius Del- 
phis consecrando anrcis lilleris, quac 
sunt haec : Nosse se ijucmqne 
[cf. sup. I, 76] ct nihil ni- 
niinm cuper e , comitemqve aeris 
alieni atque lilis esse miscriam: unde 
lifXifixov nuQiiyyfXftu nomiiiadim est 
a Dionysio Thrace apiid Clcment. 
Alex. Stromm. V, 8, 46, p.242liii. 
Sylb. , et Narro Uealiniis dixit in 
Satira Menippea , Delphicam co- 
lumnam canere litteris siiis /<//()fv 
iiyuv. Non. Marc. s. medioxume 
p. 141 Mercer., Modii fr. G Ochl. 
Nequft defiiere , qiii S o I o n i scili 
invcnlioncm vindicare vellent: v. 
Diog. Lacrt. 1,63. Demclrium Slob. 
Flor. 111,72, /;. Arsen. XLVII, 97: 
Apolliii. Sidon. Carm. XV, 47: Al- 
ticus inde Solon, nc quid nimis, 
approhat unum : aut CI e b u I o, COD. LEID. CENTURIA II. St 80 /V. Noj nei&ov: o/toia if]' &etj} cnov- 1. TJ]\ T« L. 

ut Ausonius in Ludo Sept. Sapient.: 
poela dxxe isthoc loco Afer [Terent. 
Andr. I, 1, 34] videlur vester, utne 
quid nimis. Et noster quidam, n?]- 
div ayriv, Exquisitiora denique pro- 
ferunt Clemens Alexand. Slrom. I, 
14, 61, p. 129 Sjlb.: nuhv av XL- 
kojvi raj yiuxfduifiovioj uvucpfQoi>oi' 
To firjdfv ayuv. 2t{)uxo)v dt iv toJ 
rtfijt tvi>r]f4UT0)v 2t q ux o6 tj fio) tm 
TfyiuTT] TiQogurirfi ro ai,6(f)0-fy/AU, 
/lidvfio<; dt 2oko)vi, uvto uvuTid-t]- 
aiv, o^antQ ufifXti, Kkfo^ovkoj ro 
fifTQovuQt,aTov: et Scholl. ad 
Eurip. Hippol. 263 : oilrw to ?.iuv 
tkuTTov i.-rati-w toi" firjdiv uyuv ytal 

fCtfltTQ7]flfV0V , y.ui flUQTVQf? tOOVTUl 

01 ao(foif fi nov fvot; twv fTiTu ao- 
(po)v iOTiv UTiotf&fyftu To fir/Sfv uyuv, 
ontQ XiXojvi dvuTt&taaiv, o)g KoiTiag 
xai riivJuQoq [fr. inc. 132 Boeckh.], 
ol di 2 o) d a fi 0) , w? to iv Tfyta 
fniyQUfiftu dj]XoI ' Tuvt^ iXtyfv 
Sojdafiog 'En 7j QUT ov , og t^ 
uvfd-r]»fv'M7]divuyav, xai,QOJ 
jiuvTU 71 Q oc; i OT i xaXu [v. epi— 
gramma Diogenis Laerlii] • o di 
QfocfQuaToq , w; t« 2iai'i(f)ov Xfyo- 
fttvu xtti RiT&fox;, otov fi7]div 
ayuv , ftTjdi dixav dtxuarjq, de quo 
V. Mant. Provv. s. firjSf. Quibus 
accedat Horaerus, Odyss. O, 70, 
ad quem locum Eustathius p. 1774, 
57 haec scribit: 07]ftfio)aui dt xui 
OTi, (inoTQfaojv "OftrjQoq i%oxa qiXttv 
xal l'iO](u f/&uiQftv To ft t] 6 fv uy av 
TiQoiinoxiO-r^ai, to i'aTfQov vn' uXXojv 
unotpav&fv, ot xui tdoiav oXxo&tv Tt 
fitVQflv , fS 'Ofir]oov ojq<fXr]fifvoi, xo 
votjfta. To 61 ufxfivo) 6' aXatfta 
navTu, iyyvq iaxi rov tlntiv &]? 
7iuyT0)v fi f T Q ov u Q tar o V, dc quo 
V. infra: nunc nil nisi hoc addam, 
etiam ab Hesiodo "Eoy. 694 dici: 
HfTQu (pvXuaota&at' xaiQoq d' ini 
nuatv uQtoTO!;. Haec de scntcntiae 
auctore: prudentiam atque sapicn- 
tiam, quae in ea inest, eleganter 
in Dissertatione Karstcnius enu- 
clcavit, quam in notf. ad DV H, 10 laudavi. lam afTerendi mihi erunt 
scriptores , a quibus sententia usur- 
pata est : nomino Pindarum apud 
Plut. Consol. ad Apoll. c. 28, fr. 
incertt. 132 Boeckh.: aotfoi dt xui 
To fivdiv ayuv inoq aXvrjaav ntina- 
oo)g: Eurip. Hippol. 263. Plat. Phi- 
leb. p. 45, D. Arislot. Rhetor. H, 
21. Plut. V. Camill. 6 fin.: Phot. 
Epist. 88, p. 132 Mont: xi oih- dtt 
notfZv ; nuvTU/ov xo fxrjdiv (cyav vno- 
Xufif](xvftv y.QriTiarov : quamquam non 
magni faciendi sunt, nominabo ta- 
men lusus Alphei in Anth. Palat. 
IX, 110, Palladae, ib. VH, 683, 
Agathiae, ib. V, 299 : e Latinis suf- 
ficiant Plaut. Poenul. I, 2, 29 : ve- 
ruin hoc unutn tatnen cogitato , Mo- 
dus omnibus rebus, soror, optumum 
st habitu. Nimia omnia nimiuin ex- 
hibent negotium hominibus ex se: 
Cic. Fin. Bon. et Mal. HI, 22, 73 : 
ex his enim satis superque ni fal- 
lor elucet, quam vere Donatus ad 
Terent. Andr. I, 1,34 dixerit: sen- 
tentia non incongrua serm , quia 
est pervul gata. Affine est , ut 
Eustathius 1. c. indicat , ft t t q ov 
a Qiaxov , cuius auctorem Cleobu- 
lum esse Demetrius apud Stob. 
Flor. III, 72 perhibet: cf. Mena- 
gius ad Diog. Laert. 1, 93 : hinc 
personatus Phocylides 36 : nuvTOJv 
ftfTQov (iQiaTov, vnfQi^aaiai cT «Af- 
ytivai : Demophilus Sent. 59 in Orellii 
Opusc. Sent. I, p. 10: fifToov uQt- 
OTov , trpr] Tig Toiv aoiftitv' tij ■nti&o- 
fitvot xrti l]fiftg ofioioji; Tuq Tor ^iov 
&tQunfiuq rlvanavaojfttv, (piXTart r]fiXv 
xai lfQo')TUTt 'ylaxXrjntiiJr] : Firmus 
Episc. Epist. XI inMuratori Anecdd. 
Gr. 292: fv roVi; aXXotg rd fjtTQOv 
HQtarov, iv di rfj dyanr] o ro nXtiov 
fj^wv &toifiXfaTtQoq : Hierocles in 
Veterin. Medic. 11. p. 171 Gryn. : 
fi ix Q V u Q i a r o V , ttntv rovro 
aoifoiv rtt; iv anorf&fyftaatv , w XQt] 
nft&oftfvovi; tovto ntQUc; fniOttvcu 
rf] nQcort] /St,9Aw: Horat. Serm. l, 
1 , 1 06 : est modu s in rebus, sunt 

6 82 GREGORIUS CYPRIliS. 81 JSt e/t eoi g df ye tkxqcc nodag ficcivei: 71 UQOOOV /iiit- 
€101 Tayjojs t) daifmv Tovg '^[laQxrjHoiag. 

O. 

82 Olnoi Ttt MtX-^aia' fni] y aQ ev&ude : inl rdiv onov 
fiTJ nQosynei int^eixvvfiivwv t« mjdi'] iniT7;devfiara xat 5 
dta^e/SXi^ftiva. MtXr]otog yaQ naQa AaKedatfiovioig dtjfiT]- 
yoQwv xai itjv oihoi rQV(pi]v inaivdJv ijxovae ravra. 

83 Olvog, w naldeg, dXrj&eta. 

84 Ovd vettti 0V&* y Xiovra i : i7it tojv e^w naatje 
(pQovTidog eoro'}ro}v. 10 

85 OvK inatvedeiijg ovdh nuQa delnva: ini rdiv 
fir^devog a^iuv ' eioi&aat yaQ iv roig deinvotg rov reXevrij- 
aavra inatveiv, ei xai rpavXog ^v. 

86 Ov fi 7] yufiai neoj]: ini tmv diuxev^g ovdhv Xeybv- 
Twr, uXX iniTvyyavovrwv. rjde rov HXuro^vog. 15 

87 O Hvixp iv y^toQu: ini riov rayiwg fieranimovrwv. 
y.rifjj yccQ &7]Qiov ^vXo^ayov. 

88 Oiitoi yevoififjv: inirwv ivi(pvyeiv radeivaevyofievtav. 1. nuQ noda vera est lectio. 5. ilijQij L: fntdn.xwftfyofv Til ij&T] 

Kul IvnxrjdfVfiaTu P. 8. o)\ LM x«i: coirexi e P. dlTj&ttq l^Ji, 

otvoi xui dkr]&li.u MacariuS : olvoq, 0) qiikt ;i«r, XfyiTat, xai ilku&tu ThcO— 

critus. 11. oi'd' iv jif^iStinvM recte Diogen. VII, 24. 12. .if(u- 
rfftnvo»? idem. 13. xui il ideni. 15. 7}dt xtX. Schol. om. 16. 
xvi^ F, axvitp Zcnobius. fiiTa7i?jdo)vro)v rccte Zenob. V, 35. certi denigue fines, quos ultra cilra- 
que nequit consislere rectum: Lucan. 
Phars. II, 379: hi mores, haec dvri 
immola Catonis Secla fuit , servare 
modum finemque lenere , Naturatn- 
que sequi patriaeque itnpendere vi- 
lam , Nec sihi , sed loli genitum se 
credere mundo : Apoll. Sidon. Carm. 
II, 158: Lindie quod Cleobule canis 
modus optimus esto. locosc 
denique Panyasis Athenaei II, 37 B: 
nuoui; d ix x{>u6itji; uviai; avS{io)v 

uXunU^ti TIlVI:fifVO^ XUTIt fiix\)OV ' 

vn^Q ftiTQov d'i /fofiiin' , scil. o^voq, 

80. M IV, 46: DV III, 31. 

81. M IV, 45. F II, 57: Aposl. 
XII, 60 : Diog. VI, 80. 

82. P III, 22. M IV, 59. F II, 
04 : Apost. XII, 84 : Zenob. V, 56. 

83. P 111,23. M IV, 60: Macar. VI, 26. Apost. XII, 95 : Diog. VII, 
28: cf, noll. adMacar.VII, 97. Ad 
sententiam cf. Ephippum comicum 
Athen. II, 38 B: ftt&vovidi; ifaai 
TuXtjQi/ Xiytiv, 

84. P III, 25. M IV, 62: DV 
III, 45. 

85. P IIL 26. M IV, 63. F II, 
67: Apost. XIV, 3: Zenoi). V, 53. 

86. Scholl. Plat. p. 328 Bekk. 
UXitTiDvoi] Fulhjphr. 14 D: in^— 
Ovftr/Ttji; y«(i fifit , w ifiiXf , t;/C aiji; 
noifiai; xui nQoqixo) tov voiv uvr^, 
iuari ov xuftiti niaiVrut o r» «i' 
n';i//?. 

87. M IV, 68. F II, 68: Apost. 
XII, 100. X, 38 : Diog. VII, 25. 

88. M IV, 69. F il, 69: Aposl. 
Xil, 85: Appcnd. Provv. IV, 14. COD. LEID. CENTURIA U. 83 89 Ovd iauGiv oao) nXeov '^fiiav naviog: oi loJv 
nXeiovcDV entdvjuovvTee nat cc eyovaiv clno/SakXovai. 

90 O fiv&os dnoiXexo: tnt %(uv %t]v ditjYr^aiv {aui] firj 
eni neQccs dyovTwv. 

91 O fiv&os antuXeio: Tovcb) iio Xoyo) ^(^Qwvzai oi Xe- 5 
yovzes Ti ngos tovs ftrj ngoseyovraS' 

92 Otov no\rafiov na&r^yovfievos av%6 dei^ei: 
int Ttov ix jijs neigas yiyvwaxoftevuv. nattovtwv yuo ti- 
Vtav eis novafiov ngos fo dtaneQaaat , TjQeto its lov nQo~ 
rjyovfitvov , ei ^a&os ey^et to v^ooq ; 6 dh ecpr}' avzo deilei. 10 1. nXfov] nXtiov [sic] L. 3. x«t Scholiasta om. 6. y-ryoc^/o»T«?] 

pergit Scholiasta: fif/tvj^Tut. 6( avTTJq xal KQUTtvog h J^anfTiai [fr. 12 
Mein.] x«i K^dTTjq Aaftia [fr. 4 Mein.]. 7. o — xud-T^yoi/fitrog Scho- 
liasta om. : sunt verba Platonis. 

■ 89. F II, 73. Apost. XIV, 22: ovx unoiXfTo, xul ^/4,5<; uv otiatifv, 

cf. Macar. VI, 53. Est Hesiodi «v nft&ot/tt&u uvtoI , ubi Scholia 

"E^y. 40, unde Stobaeus in Floril. 422 Bekk. : Tor? fitv oi/V nolloZq 

X, 11 recepit. Adhibuerunt Plat. nQoqrt&hui, rorc fti>^oi? i&o? ^v, 

Reip. V, 466 C: dXkd filvroi . .. oT» ftv&oq uno')Xfco , dnxvvvut (iov- 

yvojaiTut Tov HaioiSov, ort tw ovTt X.oftivoig o;? «'^« ol fw&oi Xiyovai 

r/v aotfoq Xfyo)v nXfov fivai no)(;i]fitav firj ovtu , xul ufta fQ^iij&rjaav y.ul 

nuvroq: Dio Chrjsost. Oratt. XVII, ovx tlaiv, UXuto^v di rovvuvTiov 

p. 250 Mor. : o dt 'Haiodoq xal nuvruxov aoKtad-ui ti xul aoil^tiv 

nkfov tivui Tov nuvToq ftjai to tjfiiav qirjol Tovq ftvO-ovg Tovg nu()' uvtw, 

ruq ix Toii nXtovfXTflv (iXu^uq oifjiut ftuXa yt tixorox;. 
xtti UTjftiuq Xoytiiofifvoq : Aelian. apud 92. Scholl. ad Plat. Theact. 200 

Suid. s. i]ninii.u : Eustath. ad Hora. E, p. 366 Bekk. : Macar. II , 64. 

Od. -P, 322, p. 1822, 45: to St Apost.IV,49:Hesych.s. «uto cfalfi : 

ijfttav uQfTiji; «nAoixw? f()()f&)j. ov nuf^otfiiu f^o) rov tniXoyov XtyofiivTj, 

y(t() uv fitTQotro xut uXa&tjatv uxqi- tji; fivtjfiovivtt xui IIXuto)v, quae 

pSx; uQtrtj. ToiovTov df rt laox; xul Bernhardius ann. ad Suid. s. «t'ro 

To , tao) nXfuv yfttav nuvToq, nuQ^ sic refingenda essc censet : nuQot- 

'Hatodo)-. alia in ann. ad Diog. II, fxiu inl rvv [vel tw»-] Xoyov Xtyo- 

97 attuli. Respexit iudice Scholia- fitvr] xrX. : Suid. s. ««'to dii^ft : nuQoi- 

sla Soph. Oed. Col. 1211 : oartq rov fiia. fXXtinti, ro tQyov. Docliore 

nXfovoq ftinovg XQtjl^ti. roti fttrQiov Schol. Plal. ad Hipp. Maior. 393 

nuQfti; Zo')fiv, axaioavvuv q^vXuaao)v Bekk. disputatione proverbiura il- 

Ev fftol xaiudtjXoq iarui: idera in lustrat: nuQotfiiu, uvro Jti^tt, 

Ciceronem cadere videtur, Parad. tnl twv untarovvzotv rt fit) yfvia&ai. 

vl, 3 haec dicentem : o Dii iminor- ftiftvtjTui. J' uvriJQ xut KQnrtvoq iv 

tales , non tnteltigunt homines, quatn HvXuia [fr. IX Mein.] xut nXuriDv 

magnuin vectigal sit parsimonia: ubi Iv QtatTrjro) xut tvruv&u [Hipp. 

V. Gernhardius. Maior. 288 B]. xat iariv , o rov 

90. Scholl. ad Platon. Theaet. 164 n or uft 6v xu&rjyovfttvoq xut 
D, 361 Bekk. tov noQov l^tjriJav, uvro d i i- 

91. SchoII. ad Plat. Phileb. I4E, ^tt. rH^tv yuQ naQoiftio)v ul fitv xu&' 
382 Bekk. Contrarium est o ftv- «i't«? A/'yovT«t , ul Ji int Xoyo)v 
& q fao)&ij, quod Plat. Reip. X, auiftjvii^ovrui: fifftvrjrui dt avrrjq xut 
621 B cum nosfro coniunxit: xut SoipoxXiji; ^v ^/77^*»'»'«'? [fr. 352 Dind.] 
ovToq 0) rXuvxotv fiv&oi; iaoi&tj xat ovrox;' Tuj(V 6' niho dtiltt rov^~ 

6* 84 GPiEGORHJS CYPRIUS. 93 'OoT Qccxov nsQioT QO(pi^: int luiv dtu tdyovs eii 
^vyfjv oQ/iojvrwv , »/ ini iwv ivfietu/SoXwV' 

94 Ov noXe/iov ccyyeX}.etQ: en} loiv ccyu^fcl uyyeX- 
XovidiV. 

11. 

95 rioXXd fieia^v hvXixoq «cci x«'^*Off: tni rdir eig 
yQovov /nuxQov yei i-aea&tti /teXXovKaV' 6. ftnuhi riiXii /enobius. ;^»/'Afos iixQov idem , MF. yoy, (o<i fy(t>, auffStq. Plene Arist. 
Lvsist. 375 proverbium exhibet: 
rovfiorav nvy nuruapioni;', ^. tovq- 
yov Tux^ uvTo Jftjf t : e Latinis Schot— 
tus ad Suidani citavit Plaut. Trin. 
L 2, 70 : id ita esse , ul credas, rem 
tibi auctorem dabo : Terent. Eunuch. 
IV, 4, 37: quid isli credatn? res 
ipsa indicat: quibus addere placet 
Manilium Astron. H, 130: ipsa fides 
[v. 1. : ipsi res] operi faciet pondus- 
quc fideiiique: alia Gatackerus in 
Marc. Anton. XL 15. Boissonadus 
ad Nicet. Eugen. T. 11, p. 362 sq. 
suppeditant. Simiiia Toupius ad 
Suid. 1. c. collegit: Philoslr. ApoII. 
Tyan. V. V, 30, p. 213 01.: uvrd, 
lintv , uvTu St]k 0)0(1., Kul /irjdiv 
i/ioxi diov : Plutarch. Pompci. 23 : 
id ijko) at rf ' UVT u 1 « n Qiiy nuT a 
Htx okLyov xQovov : Eurip. Bacch. 
976 : uvT a t] fiav ti. Hactcnus 
Toupius. Alia praebent Valckenae— 
rius iu Eurip. Phoen. 626, Hein- 
dorfms ad Plat. Protag. p. 329. D, 
intpp. Aristaeneti p. 302 Boiss. : 
quorum copias Bernhardius auxit 
addito Acschinis loco , c. Timarch. 
§. 40 p. 6: oj? uvxo idn^fv, in quo 
codicum alii Toi^Qyov , alii to tiqu- 
yfiu iuterpolarunt. 

93. Schoil. Pial. 413 Bekk. : M 
IV, 70 : Diog. VL 95 : add. Suidas : 
7iuQoi.ftlu i:il Tw»' TU)(io)<i Tt noiovv- 
riov Xtyonin]. lIvvu.-:iio(i [fr. 47, de 
quo cf. Bernhardium ad n. I.] ' m(- 

ntQ OOTQUMUV fttZHTlfnuVTOi tnl TO 

fiiknov ixMQTjaf 'Pb>nuioiq. Usurpat 
Dio Chrjsost. Or. XV, 455 U.: x«V- 
xuvQu TJ^ij , qiualv , oarQuxov finu- ntaovToq unuv ytyvfvu* rovvavxiov 

Toiv nQOTfQOV. 

94. Scholl.PIat.Phaedr.315Bekk.: 
Apost. XIV, 20. Plat. Phacdr.242 
B: ei. Legg. IH, 702 D: ov ,n6Xf. 
fiov yt inuyyiXXtii , w Kkttvlu ' uXK 
fl xtI.: addit Walzius lulianum 
Epist. XII init. : 7} fiiv nuQOtfiiaqt]- 
alv, ov nokffiov uyyiklii.(; , iyw di 
nQoqd-fitjv fx t;/c xw/<wrfiae, w /(if- 
adv uyytiXui; ino)v : scil. Aristoph. 
Plut. 268, ubi chorus ita loquitur 
ad eum , qui Pluti adventum nun- 
ciaverat: w ;f(jj'Oov uyytikuq j.Twy, 
nwc »)??; ubi v. Hemsterhusium. 

95. P in, 38. M IV, 79. F II, 
74: Macar.Vn,31. Apost. XIV,90: 
Zcnob. V, 71: add. Fcst. s. ma- 
num et mentum 149 Muell. : ma- 
nutn et mentu m pi-ocerbium est 
ex Graeco duclum , quod est noXXcl 
fiiTulv nikti xcAtKo? x(xl xtiXtof 
(ixQov. Calc han tem titis sei-en- 
tem quidain augur vicnnus praeleriens, 
dixil errare: non enim ei fas esse 
tiovum vinum ...: ad quem locum 
V. Muellerum p. 384. Ante ocu- 
los proverbium habucrunt Antipha- 
ncs in Siqutmti]: t. Athen. III, 
104 A : xul yuQ Ti]v XQdnti^uv uq- 
nuaai. Kfifiivt]v dv rtq nQogtk&oiv ' 
uXX' otuv ti/v ivQtoiv ^EvToq i']6i] 
Tuiv odovioiv rvyx((vt](: xarfanuxdx;, 
'J'oi'T iv ua^uXfl vofitst T(iiv iinu(j- 
XovToiv fjiovov: Philostr. Epist. 22: 
fitjdiv ioTOJ aoi fifra^v t;/? )>/? x«» 
rov no(S6i. Scholiasta ApoII.nhod. 
I, 188 inl riiiv nuQu nQo<;(ioxiuv -;» 
nQui lovTuiv proverbium dici solere 
aduolat: v. Apostolius. COD. LEID. CENTURIA II. 111. 85 96 TloXXoi 6 /11 otjaovoiv, av aavzov (piXij s: %ovi6 
(faai Nv/u(pag ngos Nuqxiooov eineiv , dno^Xenovxa eis 
ntjyfjv Htti Xfjv oiHsiav no&ovvra [noQrprjv. * 

9"'' Uqo Ttjs vixt^s iyxojfiiov adets' int ttav nQoXafi- 
(iavovTiov Ta nQuyfiura. 5 

98 n a&MV de T€ vtjntoseyvoi. 

99 TfoXXiav ey(o &7^Qi(ov cLxtJkou xp6(povS' 

100 rievit] oo(pir]V eXaiBv: ineidt; ol nevfjTes noXXas 
teyvas intTr^dtvovot» 

1 riuvd-^ vno fii as Mvxovos: ini t(J)v fiia dixr] xa- 10 
Tadixaod^evTwv, 

2 ]lovt]Qa xaTa TQvyova tpdXXets- ini t(uv enino- 

VIOS ^(JOVTCOV. 2. Ta5 iVi/V»as Suidas. r o i> IVdgxiaaov idem et BV. 3. r ijv 

■ntjytjv BV, Ttl? ntjyui Suidas. 4. «Jft? iyxbiiiiov P. 7. Scribe 

&Qi<>)v. 8. nfvia di ao(fluv *Aa/f DV. 10. nnvO-' vito ftiav Miixo- 

vov recle K aliique. 12. inl tojv /^ox&tjQMi; xul i. Cwvtojk* xul yag ij 
iQvywv innduv navu , Toif ftukiOTu i/'«AA** Suidas. 

96. P 111,42. MIV,81. F 11,76: VII, 23. Apost. XV, 14: Diogen. 
Macar. VII, 26. Apost. XV, 5. VII, 92. 

Tetigerunt Lassauk de Lino dissert. 100. P III, 53. M IV, 87. F I, 

p. 7 sq. et Wieseler de Echo nyin- 100 : DV III, 59. 

pha dissert. p. 13. 1. M IV, 82. F II, 77: Apost. 

97. P III, 48. M IV, 83: DV XIV, 49: Append. Provv. IV, 52: 
III, 62. add. Steph. Byzant. s. Mvxoroq : /«'« 

98. DV I, 61: est Hesiodi "ilpy. twv KvxiuSuv , ilno Mvxovov rov 
216, ubi Moschopulus sic de eo Alviov toi' Kuqvotov xul 'Pvovg r^g 
disputat : Tovviari , 6Lxtjv Sovq inl Zuqi]xo<; [scr. tov ^Aviov tov rijq 
i fi v^Qfi, iyvd) 7jki/.ov xaxov r^ v[^Qi<;. Poiovq xul ZuQtjxoq tov KuQvaTov 
AvTinu yuQ TQfxfi' (i/ia, ijyovv uxo- cum Galeo ad Parthen. Narr. I, 
Xov&fi:, oQxoi; Tuii Sixaiq, TJyovv raVq Wesselingio ad Diod. V, 62. Mei- 
xQiofat TuiQ ovx oQ&a)(; dftSixaafii- nekio Anal. Alex. 17]. OovxvdiStj? 
van : Scholia ad Pind. Isthm. I, 56 : y [29] xui Stqu^mv i [p. 487] • Mv- 
o Xovain,nog i/Kfuivtiv (prjaiv , tag xovog d' iaTlv iqi' [recte Strabo vq)'] 
Kul nQOTfQov /tfv avrfToig iyx(OQrj- rj /nv&tvovTut. xfVa&at rdiv yiydvTOiv 
auvra, 0)i; ftrj xivdvvfiar] , xal /.ai« toiIc vyi,ti,voTUTovq vg>' 'HQUxkfovi; 
rrjv xaQodov ijaq^uXiafiivov lu xa& xaTakv&ivTuq , d<p wv rj nuQoi/tiu 
fuvTov ' TovTO ovv qiijaiv ' o nu&<t)v JldvTU vno /nLav Mvxovov, 
y.<d Tb) v<o nQo/iu&tjq yivtrui,. 'Ak- inl xoiv vno /liuv yQu^prjv \ini,yQu<prjv 
x/iuv fJfZQu Toi /ta&^aioi; dQxd. libri nonnulli Strabonis] uyayovTorv 
xul"0/irjQo<; ['Woiodosdebebat] • ll<x- t« Sir](jr]/ji,fv<i TJj qtvaft.. Kui toj"? 
0(t)v di if vijnioi; iyvo). Ailudit Ae— q><ik<txQ0i)<; <Jf rivtq Mvxoriov<; xu- 
schyl. Agam. 147, ut ibi Scholia kot'atv dno rov to nd&oq tovto ini- 
uotant : cf. Zenob. II, 14. Apost. /(U()<uCf(v t/J */ja<o. 

XV, 67. 2. M IV; 84. " F II, 79 : Apost. 

99. P lU, 51. M V, 3: Macar. XV, 9: Diog. VII, 71 : cf. infr. 12. 86 GREGORIUS CYPRIUS. 3 noXvnodos 6/toio lysi nnos Jovs t^o/tioiovvtai 
inviove- 

4 ndvTtt xuXiov itpivtss' rj ot io avTee- \inl twv 
nvioy nQo&v/itict y^Q(o/iivwv. yiaQiJHzai ()'6 uno rwv id oyoi- 
via 1] ia uQ/itvcc ■)^a),(ovtv)v vaviuv. 5 

P. 

5 *P ada /iav &v te nQiaie' ?? dinaiotaTt]. 

U Podov naQ(X&wv /trjy,i%t ^TJrei ntxXiv: inl roiv 

Hvdaivovxiov Tivde. 
7 'Podov uv£/nt)Vj] ovynQiveie' ini twv td dvo/ioia 10 

OV/l/SttXX6vT0}V. 

^ 'Poda /v siQtjHae: dvtl tov ' f/iot rd naQa aov elQtj' 
/tiva Qo^a iariv. v^' ?;7itvov y £q6v%iov : ini ttjiv da&evdJv. 15 10 2vv T (p d-etjj nue 'ital yeXu xojSvQerai: dvii zov' 
■&eov ^ovXo/ievov yiai td x«xa /te&iaTarat eie tfQ^iv. 

T. 

11 2'v(f)Xo%eQ0 e dondXanoe: tTi} idiv navieXdie nentj- 
QO}/tivo}v. 20 2. ol^ ^oti Xo VT ui ia fiiie Ds addit. 3. ^j imrfivuvitg ?} xj»?/- 

DitfTfg ^' afianvTK; : nuf)oi^uu Scholiasles. 5. y t« itQfttvu] tmv uijhhto)» 
L: V. Aposlolius. vuvTibv^ avTwv L. 8. fexplicalioiicin ad prover- 
l)ium (lodu fi fiotjxaq , dc quo V. infr. 8, referendam esse Bernhardius 
;id Suid. s. (lo^ov docuit. 12. na^ju aov] niQi oov cod. V enelus Aristo- 

phanis, i'no aov editt. : cum Grcgorio c. llavennas consenlit. 1 3. l-/ (» i o t o- 
if liv Tjg in fine F addit. 15. ni/nivov] corruplum cst ex aTvn^itvov. v. 
nott. critt. ad Append. 1. c. 16. $i'v M. 3. M IV, 85. F II, 80: Macar. 
VII, 28. Aposl. XV, 16: Diog. VII, 
73. Clem. Alexandr. Paedag. III, 
Ij, 80, p. 110 Sjlb.: rvvl di ovK 
oiJ o:i<oq avfiftixufiuX).ovTui, Tof? 
xonon; xut tu ax^fiuTU xal Tovg 
TQonovg f xuCuTifQ kui Tor? /ioAi'rro- 
(Ta? T«r? TitiQuiq qualv i^oftotovfu- 
vovq, uiq itv nooiOfiiXwaiVf Toiovjovg 
i/itiviaOui xul T)]v xQoiitv. Athen. 
VII, 316 E s(|. 

4. Scholl. ad Plat. Sisyph. 466 
Ilekk.: P HI, 55. M V, 5: Macar. 
II, 15. V, 5. VII, 1. Apost. XIV, 
32: Zenob. V, 62. IJiIvtu ku/mv 
fvatfifiut; itvuofiauvTft; Pliilo dixit 
de Agricull. 327, de Virtt. 571, 5 
T. II Mang. : ,-ii/viu xit?.o)v xtntv Ignatius in Cotellerii I'P. Apost. 
T. II, p. 114. 

5. P III, 59 : DV III, 74. 

6. P III, 60. F II, 85: Aposl. 
XV, 73: Diogen. VIII, 2. Publ. 
Syr. Sent. 690: quae defloruerit, ne 
ilcrum quaeniliir rosa. 

7. F II, 83: Macar. VII, 54. 
Apost. XV, 71: Diog. VIII, 1. 

8. F 11,84: Apost.XV, 72: Sui- 
das. Est Arist. Nub. 910, in cu- 
ius loci cxplanationem inlerpretes 
Graeci eadem quae hic leguntur 
proponunt. 

9. F 11,86: Apost. XV,87: Ap- 
pond. Provv. IV, 69. 

10. M IV, 52, ubiv. annotalioncm. 

11. DV III, 79. COD. LEID. CENTURIA III. 87 12 Tgvyov os XcXiaTeQog: intidr; ui igvyoves ov /uo- 
vov Tw azoficiTt , uXXd nai zois oTiia&ioiQ fiegeaiv i]yovai. 

13 Tt&wv ov yiJQus : enl twv noXvyQorioiv- 

14 Tdg iv adov TQianadag: iifiurai de i) TQiaxag iv 
(Idov dia Ttjv 'ExuTtjv. xai ydg 'A&r^va x«i "jdQTefiig nai 5 
'jEndTij ev eJvai doHovai. 

15 Tov Midov nXovTov xai Kgoiaov: ini tmv v7ieQ- 
^oXixwg nXovxovvTOJV. 

16 TQo/og %d dv&Qtuntva : ijjoi tv/utd^oXa. 

17 TvffXos id % bita %ov xe vovv %d % 6/itfvaT' el. 10 1. al] ol LF. 

TCf] xui L. 3. TkTiavov L, Ti&ojvoi F. 4. (JJ F om. 12. F 11,88 :Macar.y,49.Vin, 59. 
Apost. XVII, 75: Zenob. VI, 8. 
«Eustath. ad Hoin. II. /, 377, p. 751, 
13: forl di T()rCjtv to noXvioyiVy fj 
noh«f(i}vtlv' ii ou xal r^vyoiv, ijv rj 
nuQoiniu inl attoJHfiuTi roiv noXvko- 
yoivToiv nuQukufi^juvfi , htkiOTfQovi; 
TQvyovojv xui.ovau: Clem. Stronim. I, 
3, 22, p. 120 Sylb.: dfiq,l njv 6id- 

tiPiaiV Toiv OVOflUTOJV , . . TOV nuvTU 

novovftivoi piov , TQVyovwv avaqiui- 
vovTui XuUatfQoi: Alciph. Epist. III, 
29: fiuKUQu T^s yiMaoTjt; x«i A«At- 
aTfQoqTovyovot;: ubi cf. Wagnerus.« 
W a 1 z i u s. 

13. F 11,89 : Macar.VIII,36.Apost. 
XVII,2: Suid. Photius : cf. Zenob.VI, 
18. App. Provv. IV, 68. Philoni- 
des Poll. III, 18: wvl di Koovov 
Kui TtO-mvov nunTtninunnoc, vtvo- 
fiiaTun Horat. Carm. II, 16, 30; 
longa Tithonum ininuit senectus : ubi 
Y. interpp. 

14. F II, 90: Macar. 1,61. Apost. 
XVI, 63: Diog. Vni, 39. 

15. F II, 91. Apost. XVII, 61: 
Macar. VIII, 45. Diogen. VIII, 53. 
Euseb. apud Stob. Flor. X, 36: 
Tov df aUi iniOvfiiovTu nfjoqxTtjau- 
oOui x«i nXrjOojQTjv fitjdinoTf tov 
Tuiovtov XuftiiavovTu xui fi. Midov 
n?.oviioi fioXkov f nivrjTU xuXio) , y.ui 
"Jqov , ijv ixtivoi; iZ uvayy.rj(; ti/f, 
rfv/i^v vLfy.T7jaOui,: Plutarch. ibid. 
LXXXVI, 22: UQ oi'»' fvytviarfQOf; ijv o Midov nXovroi rijq '^QtoifiJov 
nfviut;; 

16. F II, 92: Macar. VIII, 58. 

Apost. XVII. 77 : Append. Provv. 

IV, 100: cf. Apost. X, 81. Simi- 

lia haec sunto : Agapetus Cap. Ad- 

mon. 11 in Banduri Imp. Orient. 

T. I, 129 : y.vxkoq Tii; rtijv dvd-Qwni- 

fwj' nfQtrof/n. nQuyfithojv , uXXoTi 

itXXox; tpfQorv uvrtJi xui nfQitfifQOJV : 

Basilius apud Bandurium 1. c. 148 

E: ia&i rixvov iftov, ojt; ovd^fv o 

[itoq ovToq f/ti, To aruaiftov, oiOfv 

To pilifuov rj ufifrix^lXrjxoV uXlori 

yuQ uXXojc; Uftfiiifi rit nQuyfiuru xui 

TQo/oii dixvjv xvXiofiivov T« ftiv livot 

ifiiQtrui xiiro) , ru df xuio) qfQfrni. 

ilvo) : Hippocrat. Epist. 20, p. 806 

Kuehn. : vov&tait] ydQ uvtuqxii<; 

vntjoxtv rj Tii)v ^vfinttvTO^v fttrupoXr}, 

oififjat TQonijaiv ifininrovau , ultpvi- 

diov TQOxijXuaiijv nuvToirjv ivvoiovau : 

alia Boissonnadus ad Constant. Ma- 

nass. III, 1, T. II, p. 413 collegit. 

17. F. II, 93: Apost. XVII, 80: 

Suidas. Dixit Tiresiam obiurgans 

Ocdipus in Sophoclis Oed. Tyr. 

371. Egit de versu Coraes ad 

Heliod. IV, 18: Heliodorus enim 

scripsit: awf/vOrjv rol<; tiQtjftivoit; 

xai vo) nXiov tj otfOnXfiw roli; vioi^ 

iniduxQvoai; , xai oaov ixtivovi; fiiv 

iXtivOuvfv : addo Philonem de Vir- 

tutt. T. II, 549, 5 Mang. : rvtpXoir- 

rtt yuQ o avOQo')ntto(; rovt; nQoi; %tjv 

Tov avfiiffQovToq o*T(M? uXa&rjatv. 88 GaEGOKllJS CYPKlliS. 18 Ti^v eitVTOv axidv didoiHsv, im tmv affodoK 

(ieiXoTUTtOV' 

T. 

19 Tnigov n iQiar Qotpr}: ini rofv t« uviu Ttoiovvxwv 
noXXuyiis xai fir^dlv dvvofxcov ' ^ int iwv tuyiwg %t ngut- 5 

TOVTIOV. 

20 'TniQov yvfivoi eQog. 

21 'TntQ lov xuTuXoyov: inl tujv yeytjQuxoiwv. 
' Tn oyuXxov t6 yQvalov: iiu twv xey.i/SSi^Xsv/iiv(Ov. 
'TniQ ovov axidg: ini tujv ftr^devog u^ivjv. 10 

(IK 

4*QV ^ u vrjQ nXfjyeig u/ieivMV xal diaxoviaTe- 
Qog: vw&Qoi yuQ doxovotv ol 0Qvyeg oixiTai. 

25 4>Qov6ov yu Q '^dt^ Toii xuxov /leiwv Xoyog. 

26 (p QovQug (idviv: ini twv uyQvnvovvTtoV' 15 1. uiroii Scholiasta. 2. dfikoTuto)v] dtXoru L. Addit Scholiasta: 

fif/iVTjTUi, rari;/? '^4 n i nr o (f li v r/ q Bu(ivi,o)vioi?: fr. 22 Frilzsch. 4. 

niQiaTo^^ F. notoiivTwvj norovTuv L. 5. noAAfix»? xtJL. V om. n 

ini] xui ini L. Scholiasta addit: ftffivijTUi. di uxnjjq 'I>i,X?jfi,u)v j v "//^jwot 
[T.IV, p. 1 1 Mein.] xui tvTuv&u riluimv. 8. rov] tiF. 9. ro] di aov 
Ko Suidas. 12. ^iaxovlaifQoi;] dixuioTfQoq L. 15. qiQovQu<;] codein 

modo scribitur in Scholl. ad Arist. Nub. 1. c. : v. Suidan. 18. Scholl. ad Plat. 381 Bckk.: 
Macar. VII, 67. VIIL 11. Apost. 
X\ 1 , 53 : cl. Schneidcwinus in 
Paroemiogr. T. I, p. XVIII. lllitur 
Plat. Phaedon. iOl D, ubi v. Wyt- 
teubachius : add. Anonym. de Incre- 
dib. 323 Weslerm. , qui proverbii 
originem ab Narcisso repelit: Q. 
Cicer. de petit. consul. 2, 9 : An- 
lonius umbram siiam meluit. 

19. I)V III, 81. 

20. F II, 95: Apost. XVIII, 8: 
V. nott. critt. ad Diogen. III, 73. 
Sacpc Patres usurpant: v. Cotelle- 
rus ad Conslitt. Apost. II, 4 in PP. 
Apost. T. \, 217. 

21. F H, 96: Aposl. XVII, 98: 
Append. Provv. V, 6. »Svqutio')- 
Ttji; ix y.uiuXuyov lulian. Oratt. I, 
p. 29, 13: flt; xuTuioyovi; rdjv otqu- 
%fVfiuiu)v iyyQitifiovTUt ih. p. 34, C. 
Cf. Kruegerus ad Dionjs. Ilal. Ili- 
stor. p. 109 ct quos illc Iaudat.« 
\\ a I z i u s. 

22. F II, 97: Apost. XVIH, 9: 
App. Provv. V, 8. 23. P m, 87: Apost. XVIII, 12: 
DV III, 43. 

24. P III, 95: Apost. XVIH, 43. 

25. F II, 99: Aposl. XVIII, 41 : 
Eustalh. ad Ilom. II. J, 487, 2, id. 
ad II. E, 802, p. 610, 9: ivTfvOfv 

df nui ^oifo^Xijq ku(io)v Xfyfi fiittov 
ivTQinta&ut [.\iac. 90J ti} ovdioXo)(; 
fniaTQfiffa&ui xui ntiiav Xoyoi; 
ilvii Tov oviSfii; : Suidas. Est Soph. 
Aiac. 264. 

26. F II, 100: Apost. XVIII, 37: 
doctiora Suidas ex Scholiis ad Arist. 
Nub. 721 profert: xui tTfQu nuQoi- 
fiiu ' 'I)QoVQuq 'i(ifo)v oXiyov 
ipQoiJJog y f y i v tj fiut uvrl tov 
diiuyQvnvibv nfQi Trjv ipQoVQuv. /fi- 
Xo><; m XfyfTui y yQuipij, 'l>Qov- 
Q u Q iiiuv xiii 'I> Q o V Q li q idoiv. 
Kui 10 fih' 'I>QOVQuq ii S o) v tivti 
Toii , avvfxiix; ildo)v ifoovQug' to Ji, 
'I> Q o V Q u (; l d 0) V , thfi i rov ifvXuT- 
I w»/ • infidij qivXuxn; tjauv ruiv rov 

IfQOVl laTtJQlOV OvQoiv. 'I> Q O V Q U f 

di u6o>v, uvri rov uyQvnviiiv. oi 
yuQ qQoVQoivTfi nQoi; xu unooojjflv COD. LEID. CENTURIA III. 89 

27 4>Q0V Qiiv t},nXQV%6iv: int tmv iceQ^aivetv erfie/itivmv. 

28 ^QOVQrjo Eis ev Navndnro): ori oXlyog /iiiod-os i^i- 
doTO Tois Nuvnantov (pQOVQOvai , iwv inttr^delwv noXXov 
ninQaoKOfievmv» \^'Evioi Jt,] oii 0i?unnos eXcov Nuv- 
naxiov ^ Ayatviv yv(jif,ir] xovs (pQOVQOVS avtijs ccnexTetve. 5 

29 ^i Xitjjto s ode: ini t(Lv (ptXonatyfiovcov. ovxos y<xQ 
/ecTa|u tdJv Sij/i^yoQidiiv fiv&ovs eXeye. KeitojfnudfjTai dh 
ds navovQyiav. 

X. 

30 XaXend rd xuXci: lltTTaxov dnoii&ifievov Tfjv a(>- 10 
yr]v nQos 10VS d^avfia^ovrns eineiv (paoi, yaXenov iad-Xov 

e fi fievai. 26Xwva Sh fiaXaniav aVTOv xarayvovTa (pdvat' 
laXsnd za xaXd. ^aal de TLeQiavdQov rov KoQivdtov 
xaT* aQyds filv elvai di]fioTtx6v, vareQov dh trjv nQoaiQs- 
otv fieTu/SaXovta rvQavvtnov yeviodat' o&ev rj nuQotfiia. {5 
Oi dh ra y^aXena avrl tov advvaTov zi&iaot, wg fir^dh 
ixsivov dvvrj&ir%os trjQrjGat TfjV iavrov yvcafiijv. i. Addit Suidas : ^Ad-jjvatoi, yuQ qigovguti; dtuXa^ovTtq zoiiq vTjotmruq, 
fiia&ovQ tru^uv fdtyuXovg ^roVq (pvkuaaovaLv vn uvrwv ;^op7/y*rai?^at iwv 
vrjaio)Twv, /It urtkttuv ovv , xat lo uxuXuvxojQwq ix rwv uXXorgiwv i,7Jv, 
flQtjaO-ui, wi Sfov Tj nXovrtVv rtvu jj qiQovQttv: YV. inde a v. 'yi&tjvutoi 
usque ad vtjatwxwv e Zenobio sumpta suut. 2. (fQovQ^oui, Zenobius. 

OTi, okiYoq^ 07* Xoyoq LF. 3. nokkwv LF. 4. "Evtoi dij e Suida ad— 

ieci. 5. uniKTtivt^ untxTtivf nuvrug F. Suidas addit: laroQti di roijro 

Hul Qtonofinog iv divTtQO}: fr. 46 Wichers. 10. Vid. Zenobius , in 

quo singula narrationis membra melius collocata sunt. Wiiruxov F. 
11. q:uol F om. 16. ri&iaaiv F. Ex eodem fonte Schol. adPlat. 394 
Bekk. hausisse videtur : IltQiuv^Qoq 6 KoQtv&iwv dwuaTTjq kut uQxu<i ^tj" 

Toj' i<nvov xul TTjv UYQvnviuv uvioiv 28. F III, 2: Aposl. XVIII, 40; 

\nuQttnv&ttodut\ 'i]6ov: ex eisdem Append. Provv. V, 19. 

Scholiis haec addo : -lo ipQovQuq 29. F III, 3: Apost. XVIII, 29: 

fiiiiiv [ipQovQilq lidwv Venetus] App. Provv.V, 13. Suid. s. '/'tAfV'»?! 

nuQoiftiu iartv inl zwv uyQvnvow- ^v di iptkonuiyfiwv [videtur ex no— 

Twi' nul ipQovTtsovro)v nuvv Xtyofxivrj' stro post V. iptXiipioi; addendum odti 

01 yuQ iniTijunivrtq iv vvxri nvu tnlTiiiv (pi,konuiyfiovwv.'I>i).ixpio<;A&rj-' 

ipvkuxijv itdovoiv , 'ivu fir/ vno rov j-ato?" ?jv — ]• /iTjftoo&ivi/q xurit l'i- 

vnvov xurufiuX&uxia&ivTfq ixkinw- ptoxQurovi; [§. 134, p. 742: tnttru 

oivQ ipvkuaaovatv. tlxoTwq d' ivTuv&u 'Ittkixinov rov AufinrQiu, uti scri— 

jy nuQotftin ikrjip&Tj. 'Vqovqui; itSoiv bendum est ex sententia Schoe— 

sunt verba Aristophanis : v. Nub. manni: v. nott. ad Jsaeum 273]* 

721, ad quem versum apte Berg- 'Piktipiov fivrjfiovtiiovotv ol rrjq uq- 

lerus mentionem fecit Aesch.Agam. /uiuq xwfiwdiuq noirjrut, inl rw fit^ 

16: oTav 6 utidttv r)' fitvvQta&ui ru^ii roiv dr/ftrjyoQtwv fti'&oiiq kiyttv. 

(foxw, "Ynvov Tod' uvtiftoknov ivii- 30. F III, 4: Marc. VIII, 78. 

ftvwv (ixoq , xrk, Fragm. Macar. I, 5. Apost. XVIII, 

27. F IH, 1: Apost. XVIII, 38: 49: Append. Provv. V, 22, De 

Zenob. VI, 32. Pittaci sententia v. Diog. Laert. I, 90 GKIiGOIUlJS CYPIUUS. 31 XaXaau) tr^v ieQuv ayxvQav : inl iwv iv Htvdv- 
voig gievyoVTOJV eis Tiva dvvaiov. 

32 \ Xa /tiai XeovTOQ ev /iieT a ^ o).(tiT ego g ■'] yanaiXi(ov 
^wov ioiiv eis anuvxu ttjV yQouv fitTuxQtnwv. ftoTiKog 0)v variQov tlq ro rvQuyvo(; tival fiHtj/.9-t. rovro IhTtuxov ukov- 
auvTU, roit MiTvkr]vuio)v dvvuoTttovru nul dtiauvTu nt^l rijq tuvxov 
yvb)firj(; xu&iaui, rt tnl tov fiiofiov ItiiTijv *ul uxokvO-ijvui t^? u{>X^i'» «»«<""»'. 
Twv dt MiivXtjvuioiv nvvO-uvo,uivo)v j?)v ulriuv , iliztiv ruv Jliriuxov m; 
XuXtnov ia&Xov tftfiivut. tovto di fiu&ovru ^oi.o>vu tlntiv , X "^~ 
Xtnu Tu x«X«, x«i ivTfv&iv fi? nu(iQi,fiiuv ik&tZv. ol di inl tov udvvu- 
Toii To xnXtnov tixovoiioiv ' ini nuvTb)v 'yit(> ytviadut uyu&ov udvvurov : 
nonnihil discrepat explanciUo ibid. 369 data : nu()oiftiu ini Toi»- Iv ti'n()u~ 
yia fitTu[iuk).oftivo)v il<; o)fioTijru. (ffjol dt uvrrjv /tidvfto<; x>no £6Xo)voq 
uvu(po)rrjdijvui inl IJixtuxo) l>itTfvovTi rijv tt()X^v dnoOio&ut , xul ificvn 
X uk t n ov iaOkov givvui, diu ro rov Jlf(tiuv6(tov *ic oifioTTjTU fttiufia- 
Xttv. oOiv, oifiui , (fijol xMt Mivuvd()oi [v. Mcinek. ad Men. Kell. p. 248] • 
^QX^ f*fyioT9j T itt V iv u v & () 0) n o i <; xukwv Ayu&u tu kiuv 
ilyuO-('t' ftifivtjTui, 6f uvriji; xul ^Enixu(>ftoq xul /lAurwc JJoktTtia [IV, 

435 C] x«t Xjmi lUw : 384 A. 

2. tl<; Tov ddvvuTov Aposlolius. 3. Proverbium ex Aposlolio 

praeiixi. 4. ^imj-im Suidas. fitruTijinov F Suidas ; in Suida AE 

ftiiuTQinotv. nh)v }.ivxov Suidas addit. 76 et quae disputat Freius Quaesl. 
I*rolagor. 122 sq. De Periandro 
dixit VVagnerus de Per. Corinlh. 
lyr. diss. 13. Lsurpant sentenliani 
Plutarch. de puer. Educ. 9, p. 6 C : 
xukov yuQ Toi ftrjdiv tixrj fttjTt ki- 
ytiv firjif nQUXTftv xui xutu rijv 
niiQoiftiuv , X"kfn(x ril xukii: Theo— 
ctisti Sent. 22 : ;;f«Af;-i« t« xukd, ru 
J« x«x« fir) •/'^ktnu. 01 df xrA.] 
V. Simonidcs in Plat. Protag. 339 
A et nolt. ad Zcuoh. VI, 38. Si- 
nionidem rcspexilMaxim. Tyr. Diss. 
1 in. : /akfnuv io&kov tfifxivut xmu 
nakat,ov ao/tu, 

31. F III, 5: Macar. VIII, 77. 
Fragm. Marc. I, 1. Apost. XVIII, 
52 : Diog. V, 29. Lucian. lov. Irag. 
JJ. 5 1 : lixovoov lii rrjr 'if()uv, qaoiv, 
(iyxvQuv'. ci. Fugit §. 13: idoltv 
011» axonovftivoiq , rt/v voTurrjv uy- 
xvQitv . rjv l f Q a V o* vuvTikkof*fvot 
ifuai , xu&tivai. 

32. M V, 7. F III, 7: Fragm. 
.Marc. 1,8. Apost. XV1II,51. Lsur- 
pant Plularch. V. Alcih. 23: )/vy«\), 
oti q>uai, fiu dfivoTi/i; uvrq rotv 
nokkwv iv uvTiJt xal ftrjx^tvf/ OrjQui 
iirO-QoJnorv , avvtloftoiovoOui xui ovr- 
ofionuditv roti intrtjt}it'ftuot xuiruK; diuiruiq, olvriQug XQtnofiivii) iqo- 
niii; Tov xuftuikiovroi, JJkr/v Ixtt- 
voi; ftiv , iiti; kiyiTut, nQoq iv i^udv- 

VUTfi j(Qil)flU TO AmxOI' U(f.OftOtOVV 

fuvTuv' 'Akxt(iiu6rj di , 6iu /Qrjoriitv 
lovTt xul novrjQiov oftoiox; , ovdfv rjv 
uftiftr/Tov oi»J ' uvtni6ifTtvi ov i id. dc 
discern. adul. ah amico 9, p. r)3 D : 

di xoku^ uTtxviZi; lo toT ;^«/<«*- 
kiovTog ninovOt. ixttvo^ it yuQ unuor/ 
XQota nkrjv rov ktvxov avvuifOftoiov- 
rat ' xai o xokui , iv roli; liiioii; 
anovdiji; oftoiov tlivTuv iiudvvuTiHv 
nuQiyitv , ovdiv unoktintt, rotv itl- 
oxQiitv ufiifHjTov: lulian. Cacsar. 309 

A : 'OxTufJiuvoi inttqiQXfTUt , nokkii 
itfifi,^0)v, o)ontQ ol XKfutkiovTn;, XQ(»- 
ftuTit : Phalar. Episl. 65, p. 196sq. : 

01 duvft^ofitrot, di nQoi; toi'« x«i(io(>( 
xut lov iQonov , iDOntQ qaoi to»? 
XUftatkiovTui; t« jj^^jw.h^i», nvtjt; tovi; 
Tonovq, itkuriovoi,: rem clcgantcr 
descrihit Diodorus in Pholii Hi- 
bliolh. Cod. 223, p.215 Bekk. : add. 
Antig. Carysl. Ilisl. Mirabl. 30. Ae- 
lianus apud Apost. I. c. , (iassen- 
dius ^'. Peircsc. 204. Explicalio, 
quam h. I. Icgimus , cx 'Ihcophra- 
sto (Icprompla cst: v. Thcophr. iii 
Pholii «ibl. Cod. 278, p.525 BckL: COD. LEID. CENTURIA 111. 91 

33 XeXtovt] fivnaV. eni %(av d(pQov%ia%ovvt(av tivog' tu 
^h 'u4yafisfivovi lijs & eQatzov naQQtjaiag eXav- 
Tov sjLtsXev fj isXfavr] fiviwv. 

34 XeiQ(av£iov ^Xxos' V^^oi (xv^xeatov. 

35 X&ovia }.ovzQ(x: t(x tols vexQols enKpEQOfieva. exd- 5 
fii^ov yaQ els T(x(povs Xovtqk. 

36 XvTQav no IX iXXetv : inl rviiv udvvat(av. 

37 XvTQeov s \_^e6s]: ooTQaxivos, evTeXr,S' 

38 Xqvoos KoXo(p(}iV losi oi KoXo(po)vioi lov xaXXt- 
avov y^Qvaov eiQycc^ovTO. xut yaQ noXv (paai naoaXXaTTeiv 10 
Tov aXXov Tov KoXo(p(aviov y^gvoov. 

39 * * JEy w de (p fxtjv yQvao)iotjaetv: xeyQT^Tat Tij naQ~ 
oifila nXccTOiV Tt de , ij 6' 6s o QQaav fiayos, yQvao- 
yoei. iXa^ev (XQyr^v evTev&ev. sneae tis (p>]fii] noTe eis 
t6 nXijdoQ T(av ^^&tjvaioiV, (us ev 'Tfi7]TT(j) yQvaov ipijyfiu 15 
noXv (paveit] xai (pvXaTTOiTO vno tdjv fiayifioiv fiVQfirjxoiV. 

oi dh avaXa^ovTes onXa i^e&eov in avzovs ' unQaxTOt Sh 1. /Knwj' F. Suidas plura ex luliano apposuit. 4. tXxoq] «xo? F. 
8. &io<; LF om. : v. Apostolium. 12. *ywj L cura antecedentibus con- 
iungit: verbum •/j)iiaoxoiiv cum expllcatione excidisse_ videtur: cf. nott. 
ad App. Provv. V, 32. 13. rl dai Suidas. y rf'] //Jfv L. QQuavnu- 
yov L. Locus Platonis sic habet : ti d\, i} d' o?, o &Quavnu'/oq ' xQvaoxor/- 
auvxuq oifi Tot";6i vvv iv&udi d^itx&ut, «AA' oi; Xoyotv uxovoo/ufrovg ', 17. 
T« o.tAm Suidas. 

fjifTuPukXn ()' o xuiiuiUoiv «! jtuvTU 35. M V, 10 : DY IH, 92. 

T« /()(;V«r«, nl^v TTjt flq ro Xfvxov 36. M V, 11. F III, 10: Fragni. 

xul t6 f(>v&^ov ov df%iTui. ntTu^o- Marc. I, 31. Apost. XVIII, 85: 

Xijv xul ov 7iq6(: t« nuQuxfifttvu Diog. I, 45. App. Provv. V, 33. 

ftovov x()(,)fiuTu fifTa(i(iXXfi, uXXci xui 37. M V, 12. F III, 11: Fragm. 

«rTo'c 7H)6q fuinov, fdv ri<; fiovov Marc. I, 32. Apost. XVIII, 86: 

«i/;;Tat «iJroi; , to" xQ'>'/^" fifTu(iuX- App. Prow. \, 34. 

Xfi: unde ut Suidas et Gregorius, 38. M V, 13. F III, 12: Macar. 

sic etiam Anon. in Cram. Anecdd. V, 27. Fragm. Marc. I, 30. Apost. 

Oxon. IV, 268 sua repetiit. XVIII, 79: Plut. Provv. II, 15. 

33. M V 8. F IH, 7: Fragm. Rem Tzetzes tangit Chiliad. XII, 
Marc. \, 16. Apost.XVlII,6l : App. 402. Proverbialiter adhibuit Liban. 
Provv. V, 27. Tw d\ xtA.] sunt Oratt. T. I, 351 R. : ruvTijv fyo» r>]v 
verba luliani : v. Epist. 59. 6d6v , r?jv «'.to rrjq jioXfinq inl ro 

34. M V, 9. F III, 8: Fragm. :r^)o«OT*roj' /jtfiaru <'V n()0(:ftnov riji; 
Marc. I, 18. Apost. XVIII, 03: u4lyid'oi; dvauvor, ;/ 7if(>ifiuXXft njv 
Zenob. VI, 46. Append. Provv. V, ^u4&t]r7iv"()nrj{)oi;.oviiaqa:iuauxQvarj 
26: add. Poll. Onom. IV, 195: ;^*t- xul rtXtinu yt fl<; x(>t'o6v KoXo- 
(loiviov [sic] fXxoq, ;^oovto»', Ji'?oi'- ^DOJvtoi', rt)v du(fivip>. 

/.o)Tov, Nomen medici retinucrunt:- 39. F III, 13: Aposl. XVII1,81: 

V. Paul. Aeginct. IV, 46: alia col- Append. Provv. V, 32. /7A«twi'] 

legit Assmannus ad Galen. T. XX, Reip.N, 450B. EvpovXoc;'fv rXu)x(i): 

p. 144 Kuehn. fr. II Mcin. Simitia de Indorum 92 GKEGOIUUS CYPKIUS. 

vnoGTQeilJavteg ml tia%7]V iittxonu&t';oavTee soxMmoif uX- 
X^^kovg , \\iyoviis] ov dh uov rpijypa noXv avXXi^ag )(^Qvao- 
yor^oeiv nat nXovTr^otiv. e-^Xtvd^ovxo dh vno %wv xw/iiixdiv ' 
£v^ovXos yovv (ftjoiv 

7j/ieis nox av^Qas KexQonl^ae ineioafitv,^ 
X a/iovr as tt e ' Tfi t]%T ov i^eX&eiv o n Xa. 
f . 

40 ^^'vga tov Jiovvaov: %a "^PvQa tVTeXr,s v^aos iatt 
nal fiixQa , nXr^oiov Xiov , f.irj dvvafievr, olvov iveyxiiv. 
Xfyofiev ovv %r]V naQot/iiav e7it %(jiv iv ovfinoaiw avanet- 10 
/levwv xai fiij niv6v%oiv. XeXextat de xal ini %wv evTeXnav 
arjfiatv6v%wv. 

41 U^exds: 6 ^QOOOS' ovTOJS iHaXeizo '^vriftajioe , ntve' 
Xd)8i]s wv. ovtos Sh fteXwv t,v notrjTrjS' ov%w d'h ixaX(l%o, 
d't6ii nQOSfQQatve %ois ofttXovai diaXeyofievoS' idoxd dh o 15 
'y/vzifiayos tpi/(piOfia nenotijxivat , 6%i %o teQOV nvQ ovx 
e^tati (pvarjaai, del x<afio.dtiv i^ 6v6fta%os , o')S fft] xuda- 

QtVOVTt., 

Si. 

42 'J2 o)v e o % watv : eni iwv nQos to clxovoat %cc wra 20 
evTQtnt^ofifvwv. 

43 "Sldtvev oQos , £t%a fivv unet exev: otuv iXniaae 
Tie fttyuXu fiLKQois iv^vyr]. 

2. Xfyovxtt; e Suida adieci. av 6\\ F el Suidas: ai' d\ wov xQ^"^o- 
yotjniiv' "07if() di]loV, ov df uiov ipTiYfiu nokv ovXXflaq kuI XQvao/or^oai; 
TtkovTTJofiv. 3. l/lfvd^^fio L. 5. M frf ^) f ? Aleinekius. 6. ka[iuyiu<i 
'6nkuflq'Yfi?]irov i^fk&fiv Ij: y. Apostolium. 12. »/ nuooi/uu nuqu K q u- 
rivoj Suidas addit in fine. 13. 'Avri/^uxoq] posl hanc vocem L niale 
ilerat v. ^fxd<;. 15. nQoifQuivf LF. 16. 02 1 t6 — qn^ot/oui. et m? fitf 

y.a&uQfvovTi niale cuni huius proverbii explicalione coniuncta sunt: ad 
aliud enim provcrbium pertinent: v. nolt. critt. ad Fr. Marcian. 1, 77. 
Depravatio orta est in Diogeniano : v. nott. critt. ad Diog. 1. c. Post v. 
oTi excidit w. 17. dfi\ scribe n tj rf<r. 20. t« LF om. 23. »v- 

Tvx>i] IntTVxj] F. 

contra formicas expeditione nar- 93. Aposl. XVIII, 94: Diog. VIII, 

rant Ilerod. III, 102. Dio Chrysost. 71. 72. 

Oratt. 35, p. 73 U. Cosmas in A. 42. P IV, 4. MV,21: DV 111,97. 

Maii Spicil. Rom. II, p. 141. Tzetz. 43. P IV, 5. M V, 22. F III, 

Chiliad. XII, 404 aliique, de qui- 18: Macar. VIII, 94. Fragm. Marc. 

bus cf. Wclckcrus Opusc. 1, 36(j sq. 1,41. Apost. XVIII ,99: Diog.VIII, 

,_ „ AT ort ri III n A . 75. »I)e Agesilao, statura parvo, 

XVIII, 97: Appcnd. Provv. V 39. \.^ Acgypti rex: otdivfv.oQo,, Zfv, 

Iheognosius apud Bekk. Anecd. III, ;^„^j,,^„'^-'.| « j. ;v.,„v ,.,-.: Alhen. 

1442: ^'i'Q^<i Y>r- '^"■■^1'«, ;r'('«»?- XIV, 616 D. Plut. Agesil. c. 36:« 

41. F III, 15. 16: Macar. VIII, Walzius. n A P I M I A I - "' 

IlVytAErEIZJI EK /IIJ^OPSIN BiBAifiiv KAi i:tnteqeii:ai ENTATQA kata 
i:toixeion. APXH TOT A. 


1 Avtf] rj fiTjQiv d-os ov6lv sanaosv: ccno xwv 
dXitvtiav e'iQ7]tai. 

2 ^JcpQodia los oqxos ovk efinoivtiiios: enl toIs 
iQmmois inioQKOVfievoi ol ■&£0i ovx oQyi^ovTut. 

3 'u^yoQo, Ke QHwnwv : int tiav novrjQwv kuI xaKO-tj &iQr. ^ 
KeQKCones yccQ itves dnattwves iyevovTO ev E(fia(a. 

4 AsTOV yiJQaS} koqvSov veoxrjs: naQoaov 'nal yt]-- 
QixaHwv deTos KQeiTXwv iati ved^ovtos oQvt&oS' 

5 'Ayadd KtXiKViv: int %wv ov KaXius n/.ovrovvrwv. 
riQodoTijS ydQ KiXt^ Tts AliXfjTov nQoSovs evnoQtjOev. \Q 

6 'Ay Qoizov fir} naTafp Qovei QrjTOQos: ort ovds 

7 'Jdiavtdos nijnos: snl Toiv 6Xiyo)iQovio)v xai awQwv. 

8 "ylXXore d' dXXolov TeXe &eiv xai)iUQcc eneo&at: 1. uvT^ ni V 1] P. 2. «Amitwi'] twv fiijdiv fXxvaiivrojv P addit. 3- 
irtl ToVq xtX. P om. tnl yili) p. 4. imoQxovfihoig M. 5. Kf()x6- 

niitv et KfftKoriK; M. 7. dtTov^ doTov et «oro? M. 8. x^iffiToi' p. 

9. Ki,Xli.ii(uv recte Zenobius. Forma KaXkiy.o)v defcndilur inscriptioDe 
Tegeatica apud Rossium Inscr. Gr. inedit. I, p. 3. 10. JvUiJ] v. Zwi 

nob. I, 3. 11. OTt Ovdt TUIV fVTlXwV x^V '««'^«^'C""'*''' L. .1' 

1. P I, l: Apost. IV, 30: Dio- 11 : Zenob. I, 3. Ka^^oUiqt KuX- 
gen. III, 35. Aixowrro? Euphorion dixit: v. Mci- 

2. L I, 1. nekii Anal. Alex. 154. 

3. P I, 3 : V. DV I, 3. 6. L I, 3. 

4. L I, 2. 7. P I, 7: DV I, 12. 

5. P r, 5: Macar. I, 6. Apost. I, 8. L f, 4. .i i .i\ 94 GREGOIUUS CYPRIUS. 

6'tt nQOcr^K€t Ttru i^oftotovv iav^ov TOig ^deai xuiv noXeoiV 
xal %6n<av , iv olg av yivoito' ciQijTai dk dno iwv noXv- 
noSwv» 
9 '.AXXt]V dQvv ^aXdvt^e: inl xiav unayoQev6vrwv 
doioeiv exi tolg uhovaiv eita&aoi Xujti^uveiv- 5 

10 "AtSeig woneQ eig Jr^Xov nXioiv: ini xoiv dcpQOV- 
TiOTwg xai (ptXr^dovoig /SiovvTiaV' 

11 ' AXa xtt/ xva/iiov: inl Tiav jiti^ eiSoTiov nat nQog- 
notov/ieroDV' oi yuQ /idvTetg dXa xui «vu/iov Ttdeuot. 

12" u4'iQetv /luoydXtjv: dvtt Tov evwytd^etV' eiQr^Tat dt 10 
dno Tuiv dyQoiKty.Mg oQyjnv/ievwv. 

13 -^ri Ttjv /t dyat Quv. 

14 "AduHQvg n oXe /log' xut' Ku&evdovT og tqo- 
naiov: ent twv QuOTa xui nuQU iXnida xutoqO-ovvtwv. 

15 Aiel xoXotog nQog xoXotov' xal' Aiei tov 6/toiov 15 
uyet ■d-eog nQog tov 6/iolov. 

16 j4 /la X&eiag xeQag: oTi t^ TQO(pw uvtov o Zevg 
'A/taXd-eia «1 uiyog TQecpovaijg uvtov naoeoye xeoug uiyog, 
Si' ov ine^Xv^ev avTrj ndv OTt dv TjttjauTO. 

17 'AeTov inTua&at dtddaxetg. 20 

18 *Aei ydQ ev ninTovaiv oi Atog xvfioi: im TciJv 
d^iiog Tt/Ko/ievwV' 5. dixJfiv M. Toif ulrovaivl Tjyv «IViyfftv PL. tlwOoai (sic) ML. 

8. »71« Twv ildfyai fifv ri rtQoqnoiovfifvoiv , o\\ ficTdTftiv di Zcnobius. 9. 
ri&fuoi\ n(io rmv fiuvxfvofifvwv Zcnobius addit. 10. ^i'w;ftaC'«>'] tvot- 

•/tlaOui PL. 14. Tu n Q (ly fiuT u xaTo^i^orvTct;»' Diogcniauus. Ib.ot^uitl uv rov ofiolov uyti Otoq (og tov ofiolov Ilomcrus. 17. T()oyaJ ulyoq o Ztv<; 

M. o' Z*i)? post V. 'u4ftuX0fln collocatur in PL. 81. uiUoi^uvrta M. 19. 
aln^nr/Tui Macarius. 20. «ito» M. 21. Explicatio in M niale ad 
scquens proverbium posita crat. 

9. L L 5. L 29 : Diogen. 1 , 53. "yiJuxQr'v 

10. P 1, 10: Apost. I, 35. Ad aiw..« Pindarus dixit 01. 11, 66. 
theoriam Deliacani, dc qua v. Plut. Alteruin rospoxitBasilius in Maximi 
Nic. 3, retulorunt Bernhardius ad Conf. Serm. I^X\, p. G87 Comb. : 
Suid. s. V. et C. F. Ilermannus dc ri rmv uyuOwv tvxoXov ; riq nnOtv- 
theoria Del. disput. p. 10: aliter cJwv tQo:iutov iaTi^ntv; v. Aposlol. 
Zenob. II, 41 statuit. III, 21. 

11. P L 11. F I, 18: Apost. II, 15. L I, 7. 
41: Zenob. I, 25. 16. L I, 8. 

12. L L 6. 17. L L 9. 

13. P L 13: Macar. I, 57. Aposl. 18. P L 18: Macar. L 37. Apost. 
L 60: Zenob. I, 27. L 40: Zenob. 11,44: add. Kuslalh. 

14. P L 14: Macar. I, 25. Apost. ad Hom. Od. --/, 107, p. 1397,18: COD. MOSQ. CENTIIRIA 1. 96 19 ^Aywv n Qocpaotv ovh in tdeyeia i ovdh (ptXia: 
ini twv dioXXvvTvov- 

20 'yisTosivverpiXccis. 

21 'AXt]XiO fii V os /Sios- int tov itoi/itov xat dnovov. 

22 *Avdyv Qov xivels^ ini twv nQolevovvtoiv iaviols^ 

23 ^Aei fie toiovto t noXifiiot d twico tev : int loJv 
xarane^QOVfjftivcDV val ovdevos a^iwv. 

24 'jietos d-Qtnas oQa: i^it twv xazacpQOvovvrtov rtvoiv» 

25 '.AXfit] ovit eaztv avTw: int rov dr^dovS' ^O 

26 'AXtonTj^ ov dtaQoSoiceitat: ini ttjjv ov Quditas 
dXtOKOftivtov. 1. ^diuv M. 2. EiplicatioinM sequenti proverbio apposita. PL 
explicationcm om. 3. P : « « » t w v rf v ? « A oJ t w v. 6. x«x«] ad- 

dit P: ^^vdyVQoq yuQ TtQ fJQO)'; ixuxov toj'? yfirovuq, 9. &Qinut;^ &fi- 

nws M. 10. fvfar' Zenobius. 11. ov do^QodoxfZvuij ov Suidas , alii 

omitlunt : v. Apostolius. 12. «A«oxo/«fVwi] dXifvoftfvtav M. xi'^ov yuQ, (faaif iixSxi tXfyov. uvro 

T6 TO UVaQQi:lTOVftfVOV, o5^fJ' TtUQOl- 

HiuTQuytxtj To , ufi yuQ fv :r. 
ol //to? xiifiot, xui rrjv iv uvru /4.o~ 
vudu : versus enim e Sophoclis tra- 
goedia quadam petitus est: Scholl. 
ad Eurip. Orcst. 592 : ttQrjrut di 
uTio ftrruffOQuq roiv xv^oiv xul 2 o- 
qjoxJiijq' uii yuQ fv ninrovaiv ol 
/tioc; xj'/5oi: est fragm. 763 Dind. 

19. L I, 10. 

20. P I, 20 : Macar. I, 40. Apost. 
L 45 : Zenob. II, 50. Respexit 
oraculum nobilissimum Aristid. in 
Panath. 196, 14: ufrov t* Iv vf<fi- 
kuiq uvrtjv 6 &foq xaAft riQoq rukku 
noliaftaTu. 

21. P I, 21: Macar. I, 83. III, 
37. Apost. II, 15: Zenob. I, 21. 
Append. Provv. III, 86. Bene Sui- 

das: xui uXtjXfcififvov (iiov ol fiiv 
ini TeiJii' (lukuvirjj /9tw [nott. ad 
Macar. III, 40] }(QO)/xfva)v iiiiiuvTo, 
0» rfi ini roiv uruXui7io)QO)g (iiovvru)v, 
oifOv xurtiQyun/ifvov , nQoq TQoiftjv 
trotfiov. Kul u X T/ X fO ft i V o<; (i io g, 
ini Tft5»i iv uipOoviit, roiv intr^Sfiwv 
ovTtov. "AXXjj Hf nuQoiftiu iftjoiv. 
Ov yuQ fixuv&ui' iotxt di vno- 
/ii/tv7Jaxtiv Ttjv rov ^iov fifTul}oXi]v, uyQiov xui uxuv&o')Sovg [cf, nott. ad 
Macar. 1. c. , Zenob. IIl, 98] nQc- 
TfQov ovrog , nQiv ini^/tiXfiav rTj<; y~^g 
xui Ttov antQfiuTO)v ytvia&ui. oOtv 
uno TT/i; variQov ini/tfXtiui; Qtj&rj- 
vni, To (IXtjX. ftiov. Proverbium o i^' 
yuQ uxuv & ui Suidas s. oj? nar— 
rat ini Twv o)<ffXi/to)v dici , Ilesy— 
chius s. oi' ab Aristophane in fa- 
bulis, quae /iQUfturu ct Sxtjvui xu- 
TuXufi[iuvovaat inscrlptae erant, ad— 
hibitum esse : v. Arist. fr. 266 et 
407 Dind. Ceterum v. Eustathium 
in nott ad Macar. III, 40. Similes 
locutiones Mcinekius Comm. Grr. 
Rell. II, 1, 587 sq. composuit. 

22. P I, 22: Macar. II, 2. Apost. 
X, 32. Mant. Provv. s. xivtXc;'. Ze- 
nob. 11, 55. 

23. P I, 23: Aposlol. I, 48: Ze- 
nob. II, 52: add. Suid. s. dti et s. 
ulii , qui inl roiv tvxutuifQovijrotv 
proverbium dici annotat. 

24. P I, 24 : Macar. I, 43. Apost. 

I, 47: Zenob. II, 53. 

25. P I, 25: Macar. I, 75. Apost. 

II, 18: Zenob. I, 63. Cf. nott. ad 
Macar. III, 40. 

26. P I, 26: Apost. II, 17 ibiq. 
v. annolt. 9(3 GREGORUJS CYPRIUS. 27 yl() (peQ£t 11 At^vi] HctMOv: ini tojv dei i^tVQi- 
axovTwv it viov xaxov. 

28 Avto no Ta /ii(uv ywQovoiv ai nrjyai: ini Tviv 
IvavTiioQ Xfyofuvojv , oiov ei 6 noQvog Xfyei tov aoj- 
(fQOVtt noQvov. 5 

29 Aqyvqov xQrjvai XaXovatv : ini Toijv dta nXovtov 
fjitrpaviCo/ievojv rj evr^/teQovvtojv» 1. «wt M. xatvov xattov recte Schneidcwinus in Zcnobio roposuil. 
3. uVft» noTuiA,iJiv liQwv ^uiQovai, nrjyai Zenobius ex Euripide. x'''(.'° ''''"■ 

nrjyai P. 6. uQyvoov M. xuXovoiv M. Suidas explicat: inl tujv 

unaiJniTbJv ftiv , dta <il tiXovtov vniQpoktjv nu^uTjaia^ofiiivojv xul XaXovviojv. 27. P I, 27: Macar.1,42. Apost. 

I, 49: Zenob. II, 51, ubi addas 
Suid. s. alfi; Alil (ptQn ri A i- 
p VT] xuxo v: tnl tgJv xuxov^ymv 
xul uii Ti xuxov f^fVQiaxovTOJv r*(/J- 
TfQov. naQooov ij Ai.[lvr] noXvnoixt- 
Xo')TUTu ('iwO-e <ffQ(iv &tjQia: Arislot. 
de Generat. Anim. II, 7, p. 746 
Bekk. : XtyfTui di xul to n(Ql lijq 
Ai,-)vrjq naQotniuLio/itvov , w? ufl ti 
T^? Aifivtjq TQfifovatjt; x u tv ov, Stu 
To fiiyvvaO-ai xai Tu fitj ofiocfvXa 
uXXtjXoK; X(x&tjvat toi'to. 

28. P I, 28: Macar. II, 7. Apost. 

II, 92: Zenob. II, 56: add. Scholl. 
ad Eurip. Med. 414: nuQotfiiu di 
TOVTO (Til T(t)v (Ig To Ivavciov xat 
TtaQu To nQogijxov fitTufiuXXoftfvojv 

nQUyftUTOJV f OtOV UVTfOTQUTlTUl TU 

nQiiyfiUTU, oJOTt doXiovq fiiv xul 
fnttfKtyov? qiaiviaO-ut Tovg uvjQag, 
T«s di yvyutxuq tvyvujftovag xul <ft- 
xaiuq : Scholl. ad Lucian. Dial. Mort. 
VI, 2, p. 68 lacob. : nuQoiftia iort 
Xfyofiivt] , oxf xa ivavTiu tojv oq,ft- 

XoVTOJV yivtTlU , HV OJ 71 T U f*0i V 

yojQoxiaiv n Tjy ai' ix yuQ to7»' 
nqywv ovdinoT( livut , xiItu) d\ fiiiX- 
Xov /wQovoi: Bachmanni Anccdd. 
II, 338, 9. Lsurpaverunl permulli: 
afTero Demoslh. n. t. nuQunQ^ali, 
%. 287, p. 433 R.: dXXil d^ru uvw 
noTufidiv ixfivfj Tfj tjfiiQU nuvTtt; 
ol ntQt noQvduq fQQVt/auv Xoyot: 
Diogenes Cjnicus apud I)io}{. Laert. 
VI, 36 sive Arsen. XXI, I3: Ari- 
slol. Mctoorol. II, 2, p. 356, 19 

Bekk. : av/ifiuirtt di rovt; noTaftovi; 
gtlv ov* tnt TuvTov tift xain tov 
Xoyov TovToV inti yiiQ ilq ro ftiaov ttgQtovatv uq> ovnto txQtovaiv , ov- 
&iv fiHXXov Qfvooiiviut xuTU)&tv y 
uvw&fVy uXX itfi onoTtQ uv Qiiprj 

XVfluivUJV O TuQTUQOq' XUiTOt TOI'- 

Tov avfifSuivovTot; yivo tT^ av ro Xtyo- 
fttrov uv u) noTUfiiov' ontQ uJvva- 
Toi- : unde iam ante Aeschyhim et 
Euripidem hanc paroemiam a Grac- 
cis usurpatam esse , recte Schae- 
ferus ad Demosth. 1. c. condusit: 
Cic. Epist. ad Atlic. XV^4: laudo: 
$i vero eliam Carftilenus , «Vw no- 
TUfiiov: Lucian. 1. c. , ei. Ap. pro 
Mercede Conduct. ^. 1 : noXXi) yovv 
Tj diUfwvia Tov vvv fiiov noot; to 
avyyQUfifta, xul to ri v w roii no- 
TUfiov /0)QlVv xui uvfaTnriqdai 
Tu nuvTU xut nuXi>b)dtXv nQoq to 
XftQov : lulian. Oratt. VI, init. : Li- 
ban. Epist. 423 : rvv ovv liiw noru- 
fiil)v: Theodor. Mctoch. Miscell. 89, 
p. 578 Kiessl. : xuvTtii&tv iivw no- 

TUflibv XUXU Tl/V nUQOlfliuV JfWQOVat 

ntjyut xul niivTwv twv ovtwv xul 

TWV tlxiJTO)V OqCJVTUI TaVUVTtWTUTU, 

xat UTn^iu naau xat VjiQtt; xxX. : 
Phot. Epist. 5, p. 69 Mont.: Fir- 
mus Epist. 5 in Muratori Anecd. 
Graec. 285: uvoi noTUfiwv Uqwv, to 
Xtycfitvov , %WQovai nt/yai, uTt xui t) 
tvXiifititi aov atp tjfiiitv ditrai nQo- 
OTuaiaq , fTiooiq rovro riftttv ix rtjq 
naXaiuq avvtjOfinq tidttav t^iovaa : 
alia praebent Burmannus ad Pro- 
pert. L 15, 29. 11, 12, 33. Mark- 
landus ad Eurip. Suppl. 520. Mit- 
scherlichius ad Ilorat. Carm. I, 29, 
II. Boissonnadus ad Nicel. Eugen. 
T. 11, 233. 
29. P I, 30: DV. L 82. COD. MOSQ. CENTURIA I. 97 

30 ^j4n6 fisi^opog ccvdQoe aXevs: ijjot (pvXaTioV 

31 ^Aga § Loe (xvXf]Ti^s: oe f/vXet /iihv dQciyfiijs, inaveto 
Sh iSTTagoiv. 

32] jiifiaai xXaistv: xad^ v7i6Q§oXfjv , inl tmv ocpodQa 5 
danQVovTwv. 

33 yii XaQiTse yvfivai: oTt Sei SuQeviv** sveQytTslr. 

34 ^Anovrjv otTiCsts' ini twv-}- TQe(pofiev(av nai ovk**'^ 
inididovTwv. 

35 "jiXXot nafiov, aXXoi utvavTo: ini Tdiv naQ iXnida iO 

Ta dXXoTQia xXo^QOVOflOVVTblV. 

36 "AXXo yXav^, aXXo HOQ(avf] ^&eyysTat: ini tcov 
ftrj ovfi(p(ovovvT(ov aXXrjXoiS' 

37 ^AXoin eiti^eiv uqos sTeQav dX(ansHa: ini T(av 
i^anaTav ^ovXoftevoiv tovs ofioiovs. 15 

38 "AXXota t fihv yXdiaaaf dXXotai Sh yofi(pioi: ini 
Ttav XdX(av nai (pdy(av. 

39 ^AvdQos yeQOVTOs aTa(p)s t6 XQaviov: ini Tiav 
sie ovdhv yQfjotfisvovT(av. 

40 "AXXa fihv AsvHOiv 1 dXXa dh Aev xmvo e ovoe^^O 
inl Ttav iyovTwv tois Xoyote davfKpoiva tw sQya. 1. uXiv uno /*. «Wpo? P. ilXtvt et lotvtxSig in M per compcndia 
scripta sunt. 3. 'A^qu^io^ M. o? xtX.] verba in hunc ordincm 
redigenda sunt: 6qu-/htj<; ftt" ijvkn., tittuqwv dt nuvtTui: v. nolt. ad 
Zeuob. II, 58. 5. ulnun, P. 7. Scribendum videtur : oit. div ttJv 

iuQfuv u<piiSwq ^ifa^tCtad^a» xul uxtvodo^aj? iihQyiTtVv : v. Apostolium. 8. 
^ Explicatio ex ea corrupta est , quam in Diogeniano Vindobonensi lcgi— 
mus. 10. nug' flnido(; M. 12. yA<(J M. 18. uarutfli; Zenobius : 

eandem lcctiouis diversitatem Gaulminus in Eustalh. de Ism. Amor. p. 
43 invenit. Egit de nominis forma Hemslerhusius Anecd. p. 56. Sui- 
das hauc cxplicationem affert: nno fiigovi;, inl tmv fn^dunov •/Q^<^^t*f^'"'"- 
to)v. 20. Auxoav et AuKOJvoq M. ovoi;] (pfQit. ex Diogeniano adiicien- 
dum est. 

30. P 1,31: Apost. III, 56 : Dio— yv/ivoq ioTi xul ul XuQiTig xal ol 
gen. II, 56. «or/of?. 

31. P I, 32: Macar.11,37. Apost. 34. P I, 37. F I 26: DV I, 28. 
III, 71 : Zenob. II, 39. 35. P I, 38: DV I, 30. . 

32. L I, 14. 36. P I, 39. M II, 26: DVI,3l. 

33. P 1,36: Apost.1,82: Zonob. 37. P I, 40: DV I, 32. 
I, 36: add. Suid. s.;f(/()iTas et Mant. 38. P I, 41: Aposlol. II, 36: 
Provv. s. ul. Nudarum Gratia- Zenob. I, 73. 
rum meminit Philostr. Epist. 44 39. P I, 42 : Macar. II, 13. Apost. 
init. : ot« jr^V^? tl/il utihot{qo<; aot III, 5 : Zouob. I, 96. 
iox(o' xul ftijv xui avzoq o"l''QO)q 40. P 1, 43: DV I, 33. 

7 W GREGORUjS cyprius. 

41 "^XX^v /ithv i^f]VzXov/i6V , iy d* ineisgiei: inl*€ \ 
tfuv fidtr^v novovvtoiV' 

42 Aftac anrjtovv , oi d' dn^gv ovvto axatpae- 

43 ^ fi tj Xitjt a t H al x i d^v tj^i ev »; X^ Q ^ ^- ini iiav 
ay(aQioTOiv> 5 

44 Av ff^ naQjj XQiae> '*^«("X^ at eQiftiov: OTt Sei 
loie naQovatv aQxeio&at. 

45 "Afifiee no% rjfiev. 

46 j4ei T« niQvot /SeXrio}. 

47 Av7;q ^h (pevycDv ov ftkvei nzviiov XvQae: eni 10 
»wr tuyjwe 0(petX6vT0)v exaata nQccTTeiv. 

48 AvdQt Avdu) n Qay fiata ovn rjV, dXX* avrog 
iXSojv in Qt aro: ini tojv xaxd iavxoie iniano)fiivo)v. 

49 Avifiove y e wQyeiv : ini xtav novovvto)v xoi firjde- 
voe fieTaXayyarovTwv. j5 

50 ^AvdyjcTj ovSe &eoi fidy^ovxat. 

51 AvTi neQxtje anoQn iov: ini Ttav tu X^/pw aiQov- 
ftivo)v. 

52 'AXtevg nXt^yaie vovv oioet. 

53 "AXXot an ei Qovoiv , dXXot (^* dfir^oovTai. 20 

54 ^Aqxtov naQovat] e iyivt} ^t]teie: iniToJv nQodrjXwv. 

55 Aetov %dv d- aQoe fiateveTat: iiii tmv vno Ttvoiv 
evTeXviv naayoviMv. 6 yuQ Huv&aQoe ra Toij deTov o)d 
d(f)ari^et xvXio)v. 1. Hayrlovfitv M. 10. di] o PL. Ai'pa? tiTvnov Zenobius. 13. 

ilfXdiov idem. 18. uvtI fiflnovuv in fine explicalionis addit Dioge- 
nianus. 20. uXioi, /n i v Diogenianus. dftjaov(jt Macarius. Totum 

sic redintcgrandura esse putat Nauckius in Schneidewini Phii. II, 158: 
ulXot fiiv aniiQova\ ukkoi, di tiot d/i)jaovrat. 21. txf^ ft>} ^^th Ze- 

nobius 1. c, ubi v. nott. rrill. 23. nhiXutv] fortasse post hanc vocem 
fityitXa excidit 

41. L I, 15. nob. I, 85. Usurpat Synes. Epist. 

42. P I, 45: Macar. II, 1. Apost. ^^3 lin.: «Wyxr/ di ovdiOiol, tfiaoi, 
U, 63: Zenob. I, 83. ^«/oyra». 'Hfttv di ioTtuXXu aiftvo- 

43. P I, 46: DV 1, 39. "P«; p . „ nv i iQ 

44. P I, 47: DV I, 40. l\' f J' ll' ^^ '' ^^- 

45. L I, 16. ^2. L I, 20. 

46. L I 17 53. P I, 55 : Macar. \, 78. Apost. 

47. L I, 18. n, 24: Diogen. II, 62. 

48. P I, 49: DV \, 42. 54. P 1,56: Macar. 11,42. Apo«t. 

49. P \, 51. F \, 33: DV 1,51. III, 89: Zenob. II, 36. 

50. P L 52: Apost. III, 6: Ze- 55. P L 57: DV L 65. COD. MOSQ. CENTURIA 1. 99 56 ^Avdgos ytQOVTog ccl ypcc&ot (i anTfjQia- 6<> 

57 '^vdQOQ xaawQ n QaaaovvoQ ixnodwv (ptXoi. 

58 'v/AcoTTiyl Tov /Sovv iXavvet: ini %6)V doXeooJv ncii > 
fnnQ(x)V , ofKDQ de fuyaXovQ xa%ayo}ViCoftiva)v acpQOvai;. 'T 

59 "AXXote fit^rQVitj niXei ly/tepot, aXloxE ^e fir^- b 
ty/q: int rdov toxtt ftlv iVfjfieQOVVTiav , aXXote de dvQi]fii- 

QOVVTlOr. 

60 "Afta di^ov y.ai Xafi^ave: ini twv nQOQ anioTOv 
ovvaXXaaaofiivtav. 

61 "yiv 9^Q ane Q 6 d^^^aavQOQ yiyovev: tV/i tcuj' sy' 0/4; 10 
r^Xntoav dta\peva-d-ivT(ov. 

62 ^ Ano Twv ^QaSvaxsXoov ijviov innoQ wQovoer. 

63 Jtn avt a toIq oorpolQ evxoXa: ini tuiv dtd rpQovi]- 
aewQ nuvTtav neQiyivofiivoov. 

64 'u^QyvQaiQ XoyyaiQ fidy^ov xai nuvTtav z^a-lS 
TfiaetQ. 

65 "AnaQ iylvoQ TQay^vQ. > ij j 

66 ^Aoxov deiQetQ: int tmv avorjTov Tt novovvTwr. 

67 AvXf}Tov ^iov C?ys* ^^' '^*^*' *^ dXXoTQiwv /Sioi/VTwv. 

68 ^AnoTiaeiQ y^olQe yiyuQTa: i^Tot d erpayeQ , «710- 20 
doioetQ. 1. puinxrjqLai M. 5. Scribe ^ni(ii], Dele rfi. 10. yfyovtv] ni- 

i^ijvtv Zenobius. 12. twj' DV om. 13. Siu^fQovrjaii, M. 14. nuv- 
Twv] xul Tuv 3vqxoX(ov P cura Zenobio. 15. utyyvQiuiq Diogenianus. 

liyx^'^'^'' fi^ navTu idem. 18. dulQitq Diogenianus. dvo^rmq P. 56. P 1, 58: DV I, 44. 

57. P I, 59: DV I, 45. 

58. L I, 21. 

59. P I, 62 : Macar. I, 90. Apost. 

II, 25: Diog. II, 76. Expressit 
Publius Syrus 186: dies quandoque 
noverca, quandoque est parens. Te— 
tigit EuBtath. ad Hom. II. E, 385, 
p. 560, 15. 

60. P 1, 63: Macar. I, 97. Apost. 
11,78: Diog. II, 77. Menand.Mo- 
nost. 748 Mein. : XuQiTuq Sixuiuf 

x«t cTiJoi/ xul kuf*pl(Vf. 

61. P I, 64: DV I, 52. 

62. P I, 65: DV III, 100. 

63. P I, 66 : Macar. II, 22. Apost. 

III, 58: Zcnob. II, 9. Cognatum 
e«t Euripidoum illud : y"" ' ' ofo» yfvvuioiaiv <w; u:iav xu).6v , de quo 
V. Wyttenbachius ad Plut. de sent. 
profectu in virt. c. 15, p. 85 A. 
Malthiac ad Eurip. fr. inc. trag. 
CXIX: add. Apost. III, 31«. 

64. P I, 67: Macar. II, 29. Apost. 
III, 91. Mant. Provv. s. uiiyvQuli: 
Diog. II, 81 : add. Hcsych. ufiyv- 
()f«i koy/ui '. ul fii.ado(f6{)oi. Allu— 

dit Phot." Patr. Epist. 165, p. 229 
Mont. : Tidatj rff M']X"^'*'^ inmivt/To • 
ovx ufyyvQut di uqu koyxui fio- 
vov, o kiyfTUt, ulku xui t/i^iWfor? 

X«t «TlrtT^S XtA. 

65. L I, 22. 

66. P I, 69: DV l, 84. 

67. P I, 70: DV 1, 92. 

68. P I, 71 : DV I, 95. 

7* 100 GREGORIUS CYPRIUS. 69 'j4nr}Vtfjos xaxot/ fiovXy nQog vneQt^%f]V urf]v: 
ini t(ov naayovtwv a^ia uv edQuaav» 

70 "Ad-iag naXvnxei nXevQa Avifnv iag /SooS' 

71 'Ano x(on7]g ini fiijfia: ini xwv d&QOitig /ueytotoig 
iyy^eiQovvTiov. 5 

72 AvTov ov TQecpav xvvag tQicpetg: ini twv ano- 
QOVVTOiV filv iavxovg TQicptiv, aXXovg de inayyeXXofiivav. 

73 'AXwv fii Sifivov dno(pay(ov: ini twv dyaQta%(av. 

74 "Afia^a tov /Sovv eXnei: ini T(j)v avTiatQO(p(og vt 
noiovvi(t)V. ^O 

75 'Afia^tala Qfj fi ata: ini T(av fieydXwv X6y(ov. 

76 "ylv&QOinog EvQinog, nai tpvy^, xaidtdvota, 
nai TQonog: ini tcov QuoTa fieTtt/SaXXofiivcov. 

77 *An 6 XoiXsv 'ij V g xai to rdXavTov xaii^yvd&og. 

78 ^Ax Xfjti x(o fidCova tv ig (piXo v g (p i Xo t: ofioiov 15 
xai 10' AvTOfiaToi d' dya&oi dya&dJv ini daiz 

i' aa tv. 1. poi.^ Diogenianus. Q.uvrogavrovDY. 7. hfgovi ie TQig-tiv 
xarfTiuyy(Xi.ofih(ov Diogenianus. 15. i<; <piXo>v Zcnobius, Macarius. 

16. duiTu P, daiTug Zenobius, Macarius. iivTui. Zenobius. 69. P I, 72: DV I, 57. 

70. P I, 73 : Macar. I, 46. AposU 

I, 57: cf. noU. ad P 1. c. , quibus 
add. Etyinol. in Crameri Anecdd. 
Pariss. IV, p. 96, 17: "A&otg — 
"yiO-(i)g ax««'C*t v ur u Ajjfiviuq pooq ' 
Povg yuQ t^QVTUi iv r^ Atjfivo). 
Transtulit in latinam linguam poela 
apud Varr. L. L. VII, 25 : in cor- 
nualam tauratn umhram iaci. 

71. P L 74: DV I, 74. 

72. P I, 75: DV I, 93.' 
73 L I 23. 

74. P l,'77: Macar.IV,33. Apost. 

II, 55 : Diog. III, 30. 

75. P I, 78: Apost. II, 76. XVI, 
49. Arsen. XXXIX, 23. Macar.VII, 
98: Diogen. III, 41. Phrynicbus 
in Bekk. Anccdd. I, 24, 31 una^iuXu 
XQrjfiaTa cxplicat : iA.(yu).u, u <p(Qoi 
uv ufiu^a , ovK uvO-QO)no(; rj vnoi^v- 
yiov: unde nostrum proverbium ex- 
plicandum esse Meinckius conten- 
dit Comic. Gr. RcII. IV, 663. Et 
firmatur cius ratio etiam Athen. X, 
418 D: TUVTU di xunuttxu (iqtjx(v 
AQiOTOifuvtjf; iv TuytjViaTuTii ' Tn &(TT uXiKu f*(v n oXv xuTt avi- 
xit)T(QU, otov Ttl ufiuiiuta. 6(TTa- 
Xol yuQ Tug unijvug xunuvug iX(yov : 
V. Bergkius in Mcinekii Com. Gr. 
II, 2, 1150. Add. Creuzerus ad 
loann. Ljd. de Mensibb. III, 31 ed. 
Roether. et nott. ad Macar. I. c. 

76. PL 79: Aposl. n, 88: Dio- 
gen. III, 39. Proverbium illuslrat 
Boissonadus Anecd. Nov. 1 , 6 : 
add. nott. ad Macar. IV, 21. Dc 
Euripo ciusquc natura v. Pflugkius 
Rerum Euboic. Specim. p. 5. 

77. P I, 80: Apost. III, 66. 

78. P I, 81: Macar. 1,69. Apost. 
I, 92: Zcnob. II, 19. 46. Docle 
Scbol. ad Plal. 373 de provcrbio 
exposuit: Tuintjv d( Xiyovoiv (Iq>J- 
a&ut (Ttl 'HoaxXtV, o? oTt ioTio)vio 
iw Kifvxi iivoi iniarrj. KqutUqi; 
d\ (V IlvXaitf [fr. I. Mein.] ftduX- 
A(/£rts «|/Tj^v yQuifii ovTOx; ' Oid 
uvty Tjftltq, wc o naXuioq Aoyog, av- 
TOfiuTovi dyu&ovg livat Koft^/oiv inl 
duira &(ttTO)v. Kui hvnoXi(; iv 
XQvou yivti [fr. XIV.J: cf. Mark- 
Bchefrelius ad Hcsiou. frr. p. 156. COD. MOSQ. CENTURIA I. 101 79 *^v eay /Lieva i Movowv &VQai. 

80 'Aqxv civdQct de invv oiv» 

81 ^AXmv dh (poQToe ev&ev rjXd^ev, €V&' s'/3fj: 
int tdiv xaxuje XTfj&ivTWV «al dnoxTTj&evTOiV. e/iinoQoe yaQ 
aXae entfpeQOftevoe ev vr^i nlvdiavoe yevofievov tove cclae 5 
ev xy &aXdoG't] dnefiaXev. - 

82 'u^QyaXeov (pQOviovva naQ dcpQoai tioAA* dyo- 
QevetV' 

83 *^v ij Xsovzij fii^i^ixi]vat, T^^vdXtanen^v nQoe- -" 
atfjov: int twv (paveQiLe fihv ^Xdnteiv fi'^ dvvafteviov, 10 
navovQyla de yQOifievmv. 

84 ^y^Qor Q(a dnovTi^et e- inl Tojp doxemvaeii notovvKav» ^'i 

85 ^vtaQ y ndyt] eo/xe Xr}\p eo&at ndyrjv. 

86 Avtov ^Pbdoe» avvov nijdrjfia. 

5. f7ityfvo/*fvov P. 6. &uluoa7j] n&uaat] M. 9. ^/JrjyPM. »4t- 
y.vflTui, Apostolius. xtj dlfantxij M. nQo?()uyjov rectius scribi opina— 
tur Meinekius Comm. Gr. frr. IV, p. 697: cf. Apost. XVII, 27 et Plut. 
Apophth. Reg. cett. 190 E: onov fiTJ i^i-xvflTut, ij kfovTrj , nQoqquTnfov 
flvai fxft T?/v dXomntrjv. Ceterum idem Meinekius 1. c. hisce in verbis 
laterc aut tetrametrum iambicum suspicatur probante Nauckio in Schnei- = O 
dewini Philol. II, 158: uv tj kiowij /4,7J 'iixrjT uXmnfxijv nQoqaxpov , aut 
duos trochaicos dimetros : i]v Xfovxrj ia.Jj 'iUTjrai , Ttjv dXoinfxijv nQoq- 
uxpov. Non assentior: Lysander enim proverbii auctor videtur esse. 
Adde quae dixi in Philologo T. III, p. 573. 12. «Jtaaxfiixwe Apo- 

stolius. 13. dxitQ idem. 14. Post proverbium 86 p affert: 'Ana- 

Xoi &fQftoXovaiuiq, u^qoI naXuxfvviat^: tnl roiv itd TQvg>ijq 
xul dpQOTijToq diu()QtovTWv: cf. Apost. III, 35. 

79. L I, 24. stoph. Pac. 1188: noXXd yu(j drj /*' 

"80. P I, 83 : Macar. 11,43. Apost. r/dittrjauv ^^OvTt^ oXtiot ntv Xi- 

IV, 1: Diog. II, 94. De auctore ovTf?, 'Ziv /*uxri J' d XointKt q, 

proverbii quaerit Schoellius V. So— ubi Scholia: nuQotftiu nttQu ror? 

fhocl. 363. Lsurpat Liban. Oratt. h %rj 'Aaiu Auxo^vug «rr/jyaajro?, 

II, 377 R.: tyoj ftiv ovtiiv yyovfiui Otxov XfovTtg , tv 'Eifiao) d' dXd)nt- 

fittL^ov dQ/rjq tl<; yvoi/nrjq (iurmvov' xtq [^«xftji-f? codd.l : quod adhibuit 

olfiai, di xui tJj nuQotftiti Tuinii do- Lamia apud Alciph. Lp. II, 1 sive 

xftv, i} ifrjotv iv dQxfj vov uvSqu dti- Aelian. Var. Hist. XIII, 9 : Aufiiu 

xvva&ut-. Auctor incertus in Bois— yoijv rf 'AvTixr} huiQu finfv, ol itt 

sonadi Anecdd. III, 467: «('/'/ uv- tk? 'EXXudoi; XiovTfq iv 'Eq>iao) yt- dQU dfi^ti' rj yuQ uq/ij nuvTuq ipu- 

VtQoV. 

81. P I, 84 : Apost II, 9 : Zenob. 
II, 20. 

82. P I, 86.Macar.II,35: Apost. 
IV, 6: Diog. II, 90. Est versus 
Theognidis, 625 Bekk. 

83. P L 87: Apost 111,24: Ze- 
nob. I, 93: ef. Macar. VIII, 16. yovaatv dXoinfxtq. Aliler Plut. Com- 
par. Lys. cum Sulla 3 : o l' x o t X i- 
ovTtq, iv2inui&Q0) 6 uXcini- 

XI q. Cf. Macar. IV,' 18. 

84. PI,88: Macar.11,46. Apost. 
IV, 8: Diogen. III, 33. 

85. P I, 89 : Apost. IV, 22. 

86. P 1, 90 : Macar. II, 63. Apost. 
IV, 41. VIII, 98: cf. Diogen. V, 18. Tetigit C. 0. Muellerus Dor. 1, 198. Ductum est ex Aesopo: v. Aesop. 
Cognatum eslproverbiumapudAri- fab. 30 Fur, 102 . GREGORIUS CYPRIUS. 

87 'udgyaixtt (fQOVsig : tjToi evrj&i]. 

83 yf/Svd^jvov enKpoQTjfia: ^ia %o rove '^^vdi^vove 
fisTtt demvov nQogdyetv tovg avioiv naidug %oig tvoiyov- 
fiivoig xeKQayotag Kul &OQv/iovv%ttg xai ar^diav ifinoiovv- 
%ag %o7g danvfioaiv. 5 

89 "j4^QOivog fiiog: 6 noXv^eXi^g. "JI^qwv yaQ %ie iyi- 
vexo nXovoiog. o&ev xai a^Qodianog. 

90 'j4ei ytoifioQog ig vevi%a nXovoiog. 

91 '^dehg deog: ini %uv fia%r,v dedotno^iav. 

92 'Ay a fiefivoveia (pQea%tt: ' Ayafiifivmv yccQ naQu ^O 
%i]V ylvXidu Ktti Ttjv oXtjv EXXada (pQea%a wQV^ev. 

93 'jiytt fie fivovog &vaia: inl %(Xiv Svonetdoiv ^ttl onXt]- 
Qoiv. xhjov%og yuQ 'Ayttfiifivovog 6 ^ovg (fvyoiv fioXtg 
iX^(p&7]. 

94 Aytt&i} xal fid^a fi€% aQ%ov: int %ojv %d dev~ 15 
%eQa %iol dtdovtoiv» 

95 'Aya&(tiveiog ttv Xt^aig: y '^dia%t] itai evipQuvTt]. 

96 'AvSQid g a (pv Qf}Xu%oe: int %o')v dvtttadrjtoiv. 

97 *AyeXao%oe ne%Qa: int %iav Xvnrje nQO^eviaV i(p' 

r] rj Jt]ftrj%rjQ, '6%e %i}v v.oQr^v i^rjtet, ind&toev. 20 

98 'Ay a&(av & dXua o a' Xtti' 'ylya&iHv &r^aav Qoe' 
xui' 'Ayu&div dya&i dee' xui' 'Ay a&ixtv ftvQ fitjxtd: 
inl nXrj&ovg dyud-div Xeyovtut. 

99 'Ayv6%eQoe nySa Xiov: nuQOOOv iv &aXdtt>j to 
ni;ddXtov d%%ov -\- xa&ttQov iotiv. 25 

100 "AXXoe ov%oe 'HQuxXy e • i^i fdiv ioyvQoiv. 

1 'AXig dQVog: ini tdiv eig %ivu diattav liiXtiova fit- 
%ttfiuXXofiev<av' navadfievot yuQ %(tiv /SaXctvoiV oi naXutoi, 
fietelyov oi%ov ■aui oivov. 4. undio)^ M. 6. "APQtttvoq et postea "A/jQUy L. 8. ytmxoQoq M. 

10. uyttfiifivovu M. nuQu] scribe ntQi. 25. uttov] scribendum vidctur 
dil oV. 

87. L I, 25. 95. L I, 33. 

88. L I, 26 96. L I, 34. 

89. L I, 27. 97. L 1, 35. 

90. I> I, 28. 98. L L 36. 

91. L L 29. 99 L I 37 
q2 L I 30 ' 

93 L I 31 100. L L 38. 

94. L i 32. Cf. Apo8». F, 8. 1. L I, 39. Cf. Mncar. III, 40. COD. MOSQ. CENTURIA II. 103 

2 "j^Httt QOQ svvot o vShv ex&Qag dtarpsQst: javxrjv 
'InnoXviog siQog ^ai^Qav etns , ^daxovaav (ptXeiv avtov 
acpodQa. 

3 Jtvxo) y^eXmvag io&isTS, sinsQ eyets: dXiBig 
i^XievOKV fteyaXr^v yeXwvt^p xai dvaondaavieg avtrjv IjitEQt- 5 
^ov %f]v naQovaav ' tov dh 'JSQ/iiijv naQtovTa int ti^v ioxia- 
oiv ixdXovv ' 6 dh v6 nQOxeifievov elne. v> 

4 "^v olvov aiT-ijf xovdvXov avroj SiSov: ini zdiv 
dya&d fihv altovvtfav , deivd dh Xa/it^avovtmv. 

5 u4iQ0vvtsg '^Qfj f-ted-a: inl tdiv iXntadvtwv viKav 10 
[tivdg^, eiy vn ixeivmv dXovtmv, 

6 jdidvteiog yiXtog: int tmv naQatpQOvmg yeXmnmv. 

7 'jivintotgy^eQoiv: inl tmv /Se/StjXotg yeQOt td leQtt 
fietayeiQt^o/iivmv. 

8 ^A% irpaXog fiv&og: in\ tdiv dieXij Xeyovtwv. 15 

9 "yiXXmg aSeig: int tmv fidti;v novovvttav. 

10 "Afi' enog, dfi* eQyov: ini tmv o^img dvvoftivmv. 

11 'A vt tneXa Qyeiv : dvti tov, dvtididovat yaQitag. Xi- 
ytiat ydg tovg neXaQyovg yeyr/Qaxotag tovg yoveig tQOfpeiv. 

12 "AnXr^atog ni&og: ini tmv yaaxQifidQyoiv. 20 

13 ' Av& Qmnog dv&Qmnov dat fiov lov: initmv dnQog- 
doxfjtmg vn av&Qmnmv am^mfiivmv. 

14 "Aitog tov navtog: ini tmv ocpodQa ttftimv. 

15 j4iei yeQOVti veav noti/SdXXei xovQtjv: i^iitmv 
nQeo^vifQmv §ovXoftivmv viatg ovvevvd^eo&at. 25 

16 "j4liog ei tijg iv "AQyet aanidog: ini tmv evyevmv. 

17 'Avifiov naidiov: ini tmv evftettt^oXoiV Xtti xovcpmv. 

18 *An6^aX^idog: ijtot dn dQyijg dei xaXov etvai. i. tvvoia M. 4. to&tO-', otntQ fUirt Zenobius. 5. dvaantimq 

M. 8. Hovdvv M. 10. 7/e>/^t*" M. U.Ttva? ego inserui. 19. t^»*- 

ffiv LF : V. Lobeckius ad Phrynich. 589. 24. nQTiPui.i.fiy L , ubi 
V. notas. 

2. L I, 40. 10. L L 4a 

3. L I, 41. 11. L L 49. 

4. L L 42. 12. I^ ;. 19. 

5. L L 43. ;3- \ \ 50. 
c T i .. 14. L 1, 51. 

-r' \ X A 15. L L 52. 

« l T* Ifi *6. L L 53. 

8. L L 46. 17. I, i^ 54. 

9. L I, 47. Cf. Zenob. 1 , 72. 18. L I, 56. Cf. Apost. lU, 40. 104 T-GREGORIUS CYPPaUS. 

19 jrivtl nanrjs Kvvos vv dnaiteis: ini xwv xaxa 
dvTi x«xcJ|/ inididovtwv. 

20 y/Qj^ociOTega xris Si(p& iqas ^iy^iQ: int tbiv fi(OQu 
dirjyovfiivoiv. rj yaQ (ii(f&£Qa, iv r^ 6 Zevs ineyQa^peto tm 
ytvo/Keva , nufinccXatos- 5 

21 'y/^)' vyj7;Xov /uov xmayeXas •' inl zdv i^ vilfovs 
dtaXeyofiivviV. (aaavti ndvv juov nata^pQoveis. 

22 ^AQyovvTbiv yoQos: int xwv xaxa notovvt(av. 

23 'Aidos xvv^v: int vwv intxQvmovr^av eavvovs ^tci 
Ttvoiv /t7]yav7]fi(XT(jiir» toiavta yaQ t« tov Aidov. 10 

24 Aitv alov xdv&oiva : %6v fteyav. 

25 "AXas x«< TQan e^av ftrj na Qa^ aivetv, 

26 "AXXo yXav^, dXXo xoqvSos (p&eyy etai. 

27 ^AvtXeiv dft(poteQais: inl tdiv anovdfj ti notovv- 
vtov. Ofioiov trj' navza ndXoiv xivelS' 15 

28 *A&i]Vu %6v aiXovQov : Xeinei t6 avyxQivetS' 

29 ^Ar^doves Xea)[a i** : int tdiv dSoXeayovvTOiV. 01 

30 'AQOVQaia ftdvtis: dxQis dvsxivijtos , X^^^Qd- vav- ij 
TT/ff tais xtvr^aeat oi dyQOinot nQoseyovat xai ftavteias il 
avtfjs noiovvtai' ti&etai ovv eni ttov (pavXoiS ftavtevo- 20 
/levoiv. 

31 Ai Oi(Jinodos aQai: ai (pQtxtai ^tai naXaftvuiat. 

32 AtQetv e^oi nrjXov noda. 

1. xaxa] xaAu Zenobius. 2. uviariod li ovriov Dlogenianus. 6. 

;<oi'] noi M. II. AiTvuZoi; xav5^a(ioe Diogcnianus ; Hesych. t. ««'i-^^w : 
xuviyu()ot'. cf. ArisU Pac. 81 ibiq. Scholl. 13. noiiniioi;] sup. I, 26 xo- 
Qbivtj. 17. Xfaxuii; iy ttu&ij /t fvui Diogenianus. 18. V. 'AqovquIu 

ftuvrtq, quae in M post proverbium 31 posita orant, huc retraxi. «x()»f] 
praccedunt ioTi di in Suida. 19. :»('o?#/oi/otj nposx(j»/oi'ai M. 20. not- 
ovTui M. <-T* Tw»' vo)&(>o)v xui u7i(iUKT())v Suidas. 

19. L I, 57. xukSx; ft( !(,<: (ttjdovu t(ftj lojv ao(fi- 

20. L I, 58. OTwv loiSoQijflui fiovXoftivot;. diu tov- 

21. L I, 59. 10, tftoi lioxftv, OTt xui Tt/v ttijdovu 

22. L 1, 60. yXoxtauQyov q>aatv ol Tioitjxui. tnini; 

23. L. I, 12. cT ' uv oftoi,oq nijv rof? riiTi^i: v. 

24. Apost. I, 79: Diogcn. I, 59. AposL XVI, 81. Ncque alicna est 

25. Macar. I, 73. Apost. II, 10: a provcrbio locutio 10»- ^/^»oi'*i' T«r? 
Zcnob. 1, 62. Uoxuk; »uxui)vnr , de qua cgit la- 

26. Cf. sup. I, 36. cobsius ad Aelian. II. Anim. VI, 58. 

27. DV I, 50. lIuvTU X. x.J v. 30. Appcnd. Provv. I, 40. Dc 
infr. V, 5. Scholiasla ad Thcocr. X, 18, qui 

28. DV I, 63. maxime huc facit, dispnlat G. Ilcr- 

29. Macar. I, 45. Apost. I, 52: mannus Opuscc. IV, 10. 
Diog. II, 48. Huc pcrtinel Dio 31. \)\ I, 67. 

Chr^sosl. Oralt. 47, p. 527 Mor. : 32. Aposl. I, 65: cf. iufr.111,22. \ COD. MOSQ. CENTURIA II. 105 

33 'u^x/irj xaXsh ~^ 

34 'A(p innwv eig ovove* s^''^ 

35 "u^xQM atlJaad-ai daxzv Xa. ^i- 

APXH TOT B. 

36 Baa IXeios oq^d^aX/iio g: top inl tiva dgx^P ns/ttno- 5 
juevop ovTwe ixdXovv. 

37 BdiQayoe I^6qI qnoe^ inl twv acpoivwv. 

38 BdXX is vdmQ: uvtI lov xaTanovvtaov. inl tmv oXi- 
d^QOV diltav. 

39 JBoq/S6 Q(a vd(aQ XajLtn qov ovnod-' evQijo st e : iTii 10 
Ttav td xdXXtata /iityvvvTwv Toie alaiiaxote' 

40 Bt}^ dvTi noQ^ije: i^i neg^ovTwv xai nQoenoiovfii- 
VMV /Srjyeiv rj yeXdv. 6 ixXafi^dverai ini twv iv dnoQm 
%t nQatTetv nQoenoiovi-Uvoiv. 

41 Bove iv noXet: ini tiav ■d'avfta^oftiv(av. AvaiaeydQ {^ 
iv axQonoXei ^ovv k&rjxev. 

42 BatQdyta vd(aQ' xai' StiuQ yaXy: ini t(av tavta 
dtdovTtov , oig yaiQOVOLV oi Xafi/Hdvovtee. 

43 BdXXeie fiij Xote: inl ttav tvyeiv (hv iQvHat ^ovXoftevtav. 

44 BaXaveve : ini tov noXvngdyftovoe. ovtot yaQ ayo- 20 
Xijv dyovtee , noXvngdyfiovee elaiv. -^ 

45 Bot(at loe vove: ini ttav dnaidevT(av' ele tovto ydg 
dei (aveidi^ovTO oi Boitotoi. 

46 B ot(atia aiviy ft>ata: ini ttav aavvit(av ' BoKati] 
ydQ r] 2rply^. 25 

16. dvi&rjnt BV. 17. YtiXfj arfUQ Suidas. ExpHcatio in M scquenti 

Kroverbio malc apposita erat. 19. (iaXkfiv Diogenianus. ExpHcalio in 
I proverbio antecedenti addita erat. Suidas explicat : inl tmv rvyx"^- 

yOVTOJ»' 0)V tQMat, 

33. Hesych. Suid. S. A. in Bekk. 42. L I, 71. 
Anecdd. 1, 365, 15: u»/uij xukft: 43. L I, 72. 
xMt^xj? xuXft. Apposite citat Bern- 44. L 1, 73. 

hardius ad Suidara Eurip. Hecub. 45. PI, 91: Macar. H, 79. Aposl. 

1042: (io{ikta&' fnti<;ufao)(ifv; oJ 5 V, 1 1 ibiq. V. nott. De Boeotoruin 

uxfiij KuXii: 'Eau^?/ nuQfivut xrX. uvutaOt^oiu v. Boctliger Opusc. I, 

34. DV I, 56. ' 39.BoissonadusadBabriifabb. p.36. 

35. L l, 13. Athenienses de hoinine slulto dicere 

36. L L 65. solebant I}oi.o'n-i.o(;, Boiohiog ro ytvoti 

37. L r, 66. et similia : v. Lucian. ludic. Vocal. 

38. L I, 67. §. 7 ibiq. Ilcmstcrhusius : add. Ga- 

39. L I, 68. tackcri Advcrs. Posth. 552 Opp. 

40. L I, 69. 46. P I, 94 : Macar. II, 86. Apost. 

41. L I, 70. V, 12: Zenob. II, 68. 106 GREGORIIJS CYPRIUS. 4'7 BoKOTios vofiog: int tuv xaTctQX«6 '>^Qe/novvTO}V, 
vOTfQOV ^h xaQaooofiivviV. 

48 Buoavos Xt&og: inl jwv i^exa^oftivtav iv Xoyoig' 
nuQoaov tj Avdia Xi&os tov yQVOov doxi/td^ct. 

49 Bovs inl yX(uaa7j6i in\ tmv dwQodoxovfiiviav. dtaf> 
%6 %(ov ' Ad^tjvaiviV vofitofia ^ovv ey^eiv. 

APXH TOT r. 

50 Fovv HVijfifjs e'yytov: inl taiv iavtove fidXXov izi- 
QO)v dyanMVTuv. 

51 TeQovta (^* oq&ovv (puvXov, off vios niof]. 10 

52 rXvneV onMQa (pvXaxos ixXeXoinoTos- ini tdiv 
dvfv fiox&ov rd dXXoTQta xuQnovfiiviav. 

53 JTQavs fiaxy^evet: inl twv naQ wQav Tt dtanQaxTo- 
fiivwv. 

54 raaxeQa fioi nQorpiQets, itdXX tatov ove tdos Ib 
dndvTcov, lij nX-^Qtjs /t^»' iXtttp QoreQd , itevea dh 

/S a Qeta. 

55 r^s ^dQOS: inl dyQtjoTwr. 

56 rXvKVS dnsiQVDV no Xefio S' i^i "tdjv vn aneiQias 
iaVTOVS Ka&tivTu)V eis Kivdvvovs» 20 

57 FQavs dvaxQOT^aaoa noXvv xovto qt 6v iyei- 
Qet: ini Tolv di ifinetQiav noXXd nQdy/taTa xtvovvTtav. 

58. Fvyov danTvXtoS' ini tmv noXvfifjydvtav. 1. Suidas cxpllcat: Inl rZv ra? dnxug /tip ;/p*/*«/w? ixovxuv , uvOtq 
di afoJftitii iniytfonivwvi 'v.MsiCaTium. ^. do)(}oxoiifiivojvM, 10. «>Aoi/- 
e y Sophocles , P. II. yXvKii^u M. 13. Tt M om. 16. iluifQo- 

TfpiJ ct xivfij Diogenianus. 18. rmv uxQtjaiuv F. 19. untiQw nunc 
Diogenianus: uniiQoiv in codd. Diogeniani invenitur. 21. Scribe ilvu- 
KOQTt/aaau. 47. P I, 92: Macar. II, 80. Apost. 
V, 4: Zenob. II, 65. 

48. L I, 64. 

49. P I, 95: DV IF, 2. 

50. P 1,96: AposL V, 59: Zenob. 
111, 2: add. Thom. Mag. 125 R. : 
Hui ^ nu{)otfiia' ydvv xvtjttt/i iy- 
ytov, inl rG)v rovq ol»tioti% tvt{^- 
ytrovvroiv. 

51. P I, 97: Aposl. V, 39. Est 
Sophoclis Oed. Lol. 395, ubi in 
Scnoliis haec explanatio profcrlur: xov anai iv vtorijrt ntaovrtt, iv yijQu 
oo&ovaO-ai divvurov. 

52. P I, 98 : DV II, 17. 

53. P I, 99: DV II, 11. 

54. PII, l: Apost.V,22: Diogen. 
III, 85. Tetigit Valckenarius ad 
Kurip. Phocniss. 828, de sensu vr. 
xMAAimov orn.do(i agens. 

55. P II, 2. F I, 61: Macar. II, 
98. Apost. V, 41f: Diog. III, 90. 

56. L I, 74. 

57. PII, 4: DV 11, 18. 

58. P II, 5 : DV II, 20. COD. MOSQ. CENTURIA II. 107 

59 Pv f.iv6%SQog naiTciXov: ini T(av atpodqa dnogwp. 

60 rvvij OTQaTfjyei' xai' Fvv^ ot QaT onedev eT at: 
inl Tuv naQttdo^wV' 

61 rwatitl firi nioTBVs, fftjd^ otuv S-avj]» 

62 nXojg 'Iwvtxo g: i7it.T<av iuXeXvfiivoiv "^ eig tovto ytxQ 5 
oi "Iiarsg die/SdXkovTO. 

63 riQuv aAw7i7/| ovx aXiaxsTtti» 

64 rXavxa eig '^&tjvag: ini twv intdei«Wftevo)v nQog 
Tovg eidoTag y aneQ aftetvov avitav laaai. oTt moXXat tig 
*u4&rjvag yXavxeg. tO 

65 riQwv /Sovg dnevd^ijTog iv do fio tatv» 

66 rvdHd-i aavTov: ano(p&eyfia XiXoivog. TtxTTeTat de rj 
naQoifiia ini twv vneQ 6 eioi xoftna^ovTuiV. 

67 FvftvoTeQog Xe/StjQi^og : Xe/St^Qig yaQ t6 diQfta tov 
6(fiewg 7] Tov ifi/SQVOV. l^ 

68 rvfivta (fvXaxrjv iniT uTTeig : ini Ttav fit} dvvafie- 
vtav »« nQogTeTayfteva nXrjQovv. 

69 rr^Qaaxta del noXXd d idaaxo fievog: in\ twv did 
y^Qag ifinetQOTiQwv. 

70 rrjQu (iovg, Tct ^* eQya noXXd tw /Jo"/'. 20 

71 Fvfiv^ TJj xecpaX-^: ini Ttav avaio^vvTtag ytaQOVVTtav 
nQog ndv t6 Tvyov. 

72 Fvfivog (ag i» fn^TQug: ini %tuv dnoQtav. 

73 Fvv aiicog (pQivag: ini xtav dvorjTtaV' 2. (TT^«T07iat«J*i'^T«» M. 5. yiXbxi] yfvog M. 7. uXiaxtrut nuytj 

Suidas , qui explicat: iui xmy diu ;^^ovmv Ti).r/&o(; fn:iiiQOJv xul dvqaXd)- 
Toiy. 9. Scribe *v ^A&^vaig: idem yilium in Apostolio exstat 13. 
inl xmv imtQ dvvufiiv xo^tn. L. 17. nXt^ouv (sic) M. 18. d' uifi 

Zenobius. 6tu xo ylJQu^ idem. 24. q>^ivfi Diogenianus. 

59. P II, 6. F I, 63: DV. II, 19. 62. L I, 75. 

^r ^^/ ^i "^ • ^^^f"- "'' )2- '^P''''' 63. P II, 10 : DV II, 23. 

y, 76: Diog. IV, 1. In animo ^. p |, < « . nv !I n 

habuil Eustath. de Ismen. Amor. ^^' ^ "' ^^' "^ "' 

V, p. 154 Gaulm.: dnoXuiXafcfv. 65. P II, 12 : DV II, 25. 

Iluv&iu axQuxfVfi, xui yvvaVxfq to 66. L I, 76. 

at^uxfv/iu. 67 L I 77 

61. P 11,8: Macar. III, 13. AposL L' r / -«' 

V, 77: Diog. IV, 4. Ornate sen- ^^' J^ J' ^^ 

tentiam expressit Antiphanes Sto-' 69. L I, 79. 

baei Flor. LXXIII,48: iyco ywaiHi 70. L I, 80. 

cT' iv XI. niaTtvm fiovov , 'Hndv dno- 71. L I, 81. 

^«»-17 nTj (}io')Ofa&ut ndXiv, Td J' 72. L I, 82. 

uXX' u,-i(orw ,1«»'^' (oig uv dno&dvTj. 73. L I, 83. 108 GREGORllJS CYPRUJS. 

74 rXviaoa nov noge-vjj, noXtv civ oQ-&taaaoa xa/ 
naXtv nat aoTQitpovoa: in\ %wv did Xoytav ^ /SXantov- * 
Twv ^ a)(f)eXovvro)V. 

75 rXav^ inTavat: 7] nxrjats ftje yXavxos vlxijs ov/t- 
/SoXov Tols * yi9^f]valois ivoiiti^eto. ^ 

76 reQavdQVov fiera^pvTeve tv : inl rov /tv tieiv rovs 
yeQOVtae int tu twv «x/ta^ovTwv eQya nQOTQenetv. yeQur- 
dQVov yaQ t6 yijQtxaxov (pvTov' Uial 8qvs nav ^tovyevtxu 
6v6/taTi xaXeiTut. 

77 FvQya&ov (pvaas- ini twv /t,d%rjV novovvTtav.* * o/ 10 
dh , To dixTVOV» 

APXH TOT J. 

78 /4ix7]v vtpe^ei, xdv ovos ddxfj xvva: int tojv ini 
/itxQw avxocpavTov/ievvDV. 

79 Jixt] dixfjv tTtXTe xat ^Xd^r^v ^Xd/St;: ini twv 15 1. :idAtv] nuXiv M. 2. saA»»'] noktv Diogcnianus. uyaoTQfii^aaa 

idem. fiXamovvTwy M. 4. nT^an;] yixtj M. 6. YfQt'i6()vov M : 

hanc formam probari non possc , praeter cos , quos in ann. ad Zenob. 

I. c. alluli, Boissonadus ad Aristaen. Epist. II, 1, p. 622 ct Lucas in 
Obscrvv. Philologg. de nigri coloris significationc singulari Spcc. I, p. 14. 
demonstrant. inl xrA.] Suidas explicat: inl tov il6vvihov. nuQfyyva 
OTt /nj Jltv Tol'? nuQTjPrjKOTuq nQoquynv tlg t« twv ax/tusovtoii' iQyu. 
7. nQOTQtnfivl nQonffinfiv Apostolius , nQotiyfiv Zenobius. ytQix^Qvov 
M: yfniivt\Qvov grammatici, qui candcm quam supra legimus vocis yt- 
Qtiv^Qvov cxplicationcm cxhibcnt, ad unum omncs tenent: v. Etym. M. 
228,28. Zonar. 431, et, qui brcvius vocem tractant, Phrjnichus in Hck- 
keri.\necdd.32,27. Scholl. ad Apoll. Rhod. I, 118. Hcsych. s. v., glossa 
cod. Medicei in nott Bernhardii ad Suid. s. yfQiivdQvov. 10. ol di 
XI A.] Scribe cum Apostolio : ot^fiaivft d^ ro dixTvov s v. Zonar. 458: yvQyu- 
&oi;. To dixTvov, et cf. intt. ad Hesych. s. yvQyuOov. Nisi supersunt haec 
Terba ei ampliore de voce yvQyn&ot, cxpositiuncula : v. Suid. s. yvQyu- 
&oi;: ... yvQyu&oi ovv xXivtj , iv ^ toi»? nitQtTovi; xai Juifiovnodfti; aiQO- 
povati Hcsych. S. yvQyuO-ov : axtvoi; nktxTov , iv oi pukkovoi, tov uQtov ol 
uQxoxonot. Provcrbio autcm unice retis significalionem convcnirc, iam 

II. Slcphanus in Erasnii Adag. Animadv. 70 intollcxit : nam quis magis 
frustra laborat, quam is qui rctc sufilat, aut qui, ut alio provcrbio di- 
cilur, reli ventos vcnatur: Apost. III, 13. 13. P diixvf]. 

74. L I, 84. divdQov ol nuXntoi' orrw xui uxqo- 

75. L I, 85. dvva nnaav Trjv oituQuv xrA. : qiiae 

76. Apost. V, 32: Zcnob. III, 1. possunl augcri e Schol. Veneto ad 
Ad sentcntiam cf. Philemonem in Hom. II. J, 86. E«ym. M. 288,22. 
Comp. Men. cl Philem. p. 358: ft^ Hcsych. s. rf^»!'?, Scboll. ad Nicand. 
vov&ixfi, yiQovO' ufiuQi nvovril Tf Thcriac. 28. Euslath. ad Hom. If. 
dirJQOv nuXitiov fifiaifVTivftv rfr?- Z, 169, p. 633, 36. 

xo-loK, ct Mcnandrum ibid. 365. 77. DV II, 21. 

Kai dQvi; xik] Hcrodian. p. 464 78. P H, 13: DV 11, 30. 

Piers. : dQvv xoivoTfQo* nav iKalovv 79. L I, 87. COD. MOSQ. CENTURIA H. 109 

(ftXodinviV x«l ovvfiQovTtav diHne (^ittats : ««< ini tcoj/ vtv- 
xvalg iiQosnimovroiV av/i(fOQaie' 
S^ ^te nQoetov ccvTOV atoxQOV nQoenQOvetvkid-ov» 

81 /JbidttiVttlov y^aXneiov: Ini AaAoi;. 

82 JttXTvXbi dsi 6 iXHVO&^^vat: inl tmv dtd * * fj b 
XvnTjV ioyvwv yevofiivoiv. 

83 JdiQtt d-eove nel&et «ai aldoiove ^aatX^^ae' 

84 /Jetvoi nXixeiv ye fitjxavde AiyvnT tot, 

85 /JidoTai xal xaxoie ay Qu. ,'ut 

86 JevTCQoe nXove' . 10 

87 /leX(piVtt XenttVT] ov X^aQei. I 

88 /jie nuldee ol yiQovTe e: eni T(av nQoe tui yrjQix 
evfj&eoTiQUiv elvai Soxovvt(ov, 

89 /taiddXeta no itj fiaTa: inl d-avfiaafiov. 

80 JtitaioT eQoe OTa)[(xvfje: inl T(av tu dixata dya- iS 
ndovTOiV. 01 y<xQ jdoiQteie aTayavrjV ti^v TQVTavfjv naXovai 
dtd Tfjv oTaatv. 

91 JtoiXvytov xttxov: ini Toiv fiiya Tt «axov v^ptOTaftivwV' 

92 Jioe^VVoe: ini Ttav leQ(av xat d&ixT(ov. 

93 Jtd fbiaov xai Xtftoe eQQei xat xccXXtaT dnoX- 20 
XvTtti: (p&ttQivToe tov XtfKtiTTovToe xai 6 Xtfioe dnoXXvTttt. 

APXH TOT E. 

94 JEvyevioTSQoe KoSqov. 

95 *Ev fihv TM (pdei oxoTetvoe , iv de Ttp axoTet 
(pttstvoe' 25 

3. tl^HQovnv P. 5. ^iu SaKxvXiov Diogenianus. 6i,u voaov t) 
xrX. idem. 8. yt] rot Zenobius: cum Gregorio BK faciunt. 12. 
71^0? To yrJQuq Diogenianus. 14. ^utdulov idem. &av/^uafiov] v. 
«'Stwv post hanc vocem excidisse videtur. 20. A««A«aT' Apostolius. 24. 
Postquam in initio proverbii vv. 'AQiyvmxog ai*uQuydoq exciderant, pro- 
verbium huc translatum est: v. nott. critt. ad P I. c, ad Apost. III, 15. 

80. P II, 15: DV II, 32. 84. L I, 88. F I, 70. 

81. P II, 16: cf. annott. adApost. 85. P II, 20: Apost. V, 89: Ze- 
VI, 43. Usurpavit Callim. fr. 306 nob. III, 31. 

Bentl., de quo v. Heckerus Comm. 86. P II, 21. F 1,72: DV 11,45. 

Callim. 50 sq. : add. Aristid. {mi^ x. 87. P II, 22: Apost. V, 99. 

TJTT. 309 : iTiitduv 6i xttxw? xtvug 88. L I, 89. 

il:ifZv dhj x«J xaxu^uXflv , iS /iai- 89. L I, 90. 

6b)valo) ntv ovA uv ilxuauit; aihovt 90. L I, 91. 

XuXhho,. 91. L 1, 92. 

82. P n, 17: DV II, 41. 92. L I, 93. 

83. P II, 18: Macar. III, 43. 93. L 1, 94. 

Apost. VI, 42: Diog. IV, 21: add. 94. Cf. nott. ad Macar. IV, 20. 
Suid. s. niiOw. 95. P I, 85. > 110 GREGORUJS CYPRIUS. 

96 'JEn t/isvldov vnvoe' ^n* twv noXXd xot/imjiiivwv' 
nivrtjxovja yccQ tit] ixa&ev^ev- 

97 *£!e 2'poywv/ot; /iiefidvTevaai: int ivjv axv&QO)~ 
ntuv xat u})iQ(i)v, W 

98 *£v d k<a dQaoxd^etg: rjiot HQvnrij. ini zwv fii] dv-^ 
vafiivoiv Xa&eiv. 

99 "EaTVi Tafiiae' TaAAa &" ei ^ovXei xviav: inV 
tiav na^' d^iav evrjfieQovvtoiv xai fiuXtora «urot/^^wv. 

100 '£x navToe ^vXov %v(piov dv yevotTo: inl imv' 
TO eldoe evteXdiv , eie y^Qeiav dl dvayxaiwv. 10 

1 Eie aQ)iaiae cpaTvae' eni tdjv iX&ovtwv eie uneQ 
nQoieQOV ovTee i^ineaov. 

2 'Ev dvolv TQia /SXineie' inl vdov dXXa dv% dXXiov 
OQiavtmV' 

3 'Exne Qdtxioat: ** xai ixxXivat. int rwv dtadidQu- 15 
axovTiov tove &ijQevTde' 

4 'EXiipavra ix fiviae noteie • int riav rd fiixQu 
inaiQovtoiV Tto Xoyip. 

5 'EfiavTa) /S aXavevoio: avti tov, ifiavtui dtaxovfjoo}. 

6 Eie do&evovvtae aa&evdie iXr}Xv&ae: ini tdjv 20 
cfiota naoyovtojv. 1. ^EntnfvtSof M: 'Ent/uiviJiiof C: 'EniiiivlSovV, Diogcnianus prac— 
buerunt. 3. nuvTivaat M : /Hf^tuvrf crn* Diogenianus. 5. 7jxoi\ >)' M. 
7. rafiiut] COrrige roniaq. d' fl Povkn.'\ d' '.. povkn [sicj M: ril 

d' itlk' tl Aposlolius: fortasse ru 6' tikku y' scribendum. 9. ytvotr' 

«V Zcnobius : cum nostro Apostolius consentiL Explicationem integrio- 
rem Suidas servavit: kiytrui. di xal l:il ro>v oQu&fjrai ftiv ivxaruifno- 
yjjruVf uvuyMaiiov Jt. ol di i:il tc3»' dbiav nuQun/orrojv &!; ityitOoiv, tr- 
()t&ivro)v d\ ixtQoiotv. H. Inl riitv ik&ovriov niikiv ilq itiiTra , u<p' lor 

ilinfoov K: V. Apostolius. 13. ^x ^votv Diogcnianus. 15. xul jx- 

xkiviaai M: posui lacunae signa: excidit cnim aut diokioO^vat aut <f*«- 
ifQuvui.. Ceterum cf. SchoII. ad Arist. Av. 769 : kuftpuvovrn; [pcrdiccs] 
yuQ nuQifrj Tot? noaiv, vnriovi; iavrovt Qinrovm vai ovxiik; intxukvnrovot 
nuiixxkivovat. 19. iC«yw'|<afTai Arsenius. 20. «o^*»'W»' fj(yAi»i9« Zcnobius. 

96. P n, 23: DV 11,49. Apost. ctscribendum putal: /x rrnvrJc Ji-iw ' 
VII, 73. Kkoioi; yivotx' uv xul &toi. 

97. P 11, 24: DV II, 50. i. p n, 28: DV II, 53. 

98. L I, 97. 2. P 11, 29: DV II, 56. 

99. P II, 20. F l, 81: AposL 3, p n, 30 : DV II, 57. 

lOO.^P II, 27. F I, 83: Apost. ^- ^ "' ^^- ^^^ "' ^"^- 

VI, 95: Zenob. IV, 7. Versum 5. PII, 32: Macar. 111,77. Apost. 

Epicharmeum, ex quo secundum 'X» 16'*-" Zcnob. III, 58. 

vetercs proverbiummanavit, Schnei- 6. P II, 33: Aposl. VI, 52: Zo- 

dewinus tractat Conicrt. Critt. p. 73 nob. III, 56. COD. MOSQ. CENTURIA ni. 111 

7 Evdovti KVQXos aigei: int twv evjvy^ovfnov. 

8 "EveoTi nai fivQintjxt yoX-r/: oti /tf^tTs tov fiiXQov 
dtiv natcitfQovslV' 

9 *En j eiQtj/uiv^e ttvktxoe ntelv: int tdiv itl/evo/ite~ 
rcov (piXo)V. 5 

10. *Ev fieXtit aaviov xaiaxQvmeie: int rdiv ov^wv- 
Twv ^dvna&eiate. 

11 'Evdvfti cnvoe vnvov vnvtaTtet: int Tiav noXXa, 
xotftwftivcDV. 

12 ^EvdveT at ti^v XeovT'^ v. 10 

13 E'iXrj(pev ij nayie fov fivv: ini Ttav d^itoe dXioxo- y^ 
fiivtav. 

14 'Ev T Qtoda ei fit Xoy tofiijiv: ini Ttav dnoQovvTtav. 

15 "EXxrnv i(p eaVTOV taaneQ 6 xatxiae vitpoe- 

16 *jEv (pQeaTi xvat ftdy^ead- a t. 15 

17 ' ExdedaQ fievov daiQete: in\ tuv fiaTtjV novovv- 
Ttav. /SeXTiov Je int twv xaxovvTtav Tove iv ovfifpoQate. 2. xttV Zenobius. "Evtari xal fivQnrjxi xo^o? Eustathius profert in 
comm. ad Hom. Od. &, 1599, 37. 4. Suidas explicat: inl xoiv du]- 
fiUQTTjfihtov Iv nioTH. 6. 'xuTani.urTiti; Diogcnianus. 8. xiTtvwTTttj 

xu&fi'dfi<; idem. 10. rtjv] rov M, fioi. n}v Zenobius. 13. Xoyiafiwv 

Zenobius om. 14. »?>' avTov loaTi Kaixiuq Diogenianus. 15. xvat 

fntxfo&ai] xvvofiaxftv Hesychius , Apostolius : xwl fiiixfo&at Gaisfordus 
in Zenobio et Suida cum antiquis editionibus: nunc utrique recte xvai 
restitutum est Aliter iudicat Finckhius in Zenob. Provv. Annott. p.l5. 
fTtt Twv Sv(:<titvxT(ov dici adnotat Hesyehius. 16. dfQtn; P, Suidas. 

17. fifXrtov dh xri,. Suidas om. 

7. Pll, 34: Apost.Vni, 9: Diog. buit, ut videtur, Constant. Manass. 
IV, 65. Amor. Arist. et Dros. VIII, 21. 

8. P 11,35: Macar.in,81.Apost. 9. P II, 37: Apost VI, 93^. 
VII, 18. VIII, 25: Zenob. III, 70. 10. P II, 38. F 1,87: DVII, 71. 
Integrum proverbium Suidas tradit 11. P II, 40: DV II, 48. 

in V. OfQftoq', ivfaTi xuv fiVQfitjxi, xuv 12. P II, 39: DV II, 72. 

aiQtpo} xolij: v. quae de eo dixi in 13. L I, 98. 

Schneidewini Philol. III, 3, p.571. 14. P II, 42: Apost. VII, 36: 

Sophocli tribuit auctor incertus in Zenob. III, 78. 

Crameri Anecdd. Pariss. I, 397, 3. 15. L I, 99. 

Adhibuil Palladas in Anth. Pal. X, 16. P II, 43: Apost. VII, 40: 

49, 1 : xui fivQftrjxi xokijv xal afQtfO} Zenob. III, 45. 

ipaalv tvfVvai: sententiae causa te- 17. P II, 44: AposL VI, 87. Si- 

tigit Huschkius de fabulis Archil. mile est dtQu dfQtiv apud Sui— 

19. Ad similitudinem huius pro- dara , de quo Bernhardius hatfc an- 

verhii Pherecratcs Athen. VI, 305 notavit: »*.Ti toiv dnQdxToi<; tyxft- 

F dixit : fviariv iv xiQuQot t» [insere qovvtoiv Eustath. ad Hom. II. Y, 

xui\ xaxov , de quo v. Gesnerus p. 1215, 54. Adde Maii Collect 

Aquatil. 228: item in animo ha- Vat. T. IV (1831. 8), p. 527 et 112 GREGORIUS CYPRIUS. 

18 £!v &eQet Triv "^Xaivav HaraTQi^eie ' ^nl 7aiv /ti^ 
xa& (ugav tois ccvayxaioie XQa/itevuv- 

19 'EQfiije afiv7]%0S' 

20 "Ev&a ovTs nXetv avejitog ovts fiifiveiv ia: 
ini tdiv (^veXQ^OTOig neQtneoovjtaV' 5 

21 *EXe^ae ftvoe ovx aXeyi^et. 

22 'ExToe ntjXov noda exete: inl itav e|w xtvdvvtav 
ovttav. 

23 'Ex TQf^oe xQeftaxat: ini ttuv xtvdvvevovttav '6 fiotov 
Tip *Eni ^VQOv. 10 

24 Evy ev^ s i^ ^ aXavT iov : int twv dia nXovtov 

TtflWflSVtOV. 

25 "Eyyoe ini tw eyi^t' yQuvv (paai tovto einetv x«- 
nrjXip iveyvQa^ovoav eyyoe' 

26 'EXev&eQ ai atyee (xqotqov: inl tHv ^aQove [Ttvoe] 15 
anrjXXayftevtaV' 

27 Eis xoXnov nTvets: avti tov , fteyaXoQQtjfiovele» 

28 'Ev ni&b) Tyv xsQa fiei av : int twv fitj xata tqo- 
nov Toie fia&tjfiaat nQojSatvovTwv. 

29 'Ev axoTet oQyeia&att ini Tiav dfiaQTVQtae fio- 20 
y&ovvTtav. 4. oi^T* fiifivttv uvffiof ovTt nXftv L. 6. /«Tv ovx tlkiaxH DV: cf, 

nolt. ad Apost. VII, 8. 10. {rpoii] toxarai d*n7jq Diogenianus addit. 
11. Scribe *i?y*v;yv ti cx DV II, 22. 12. Tt^w/i/vw»-] fvytywv tlyut So- 

novvTwv DV. 15. Tivoc; ex DV inscrui. 16. rjiirjkXaYnivoiv M. 17. 

nrvttv F. fifyuko()^)^fiovw tvXafiovfiivot Suidas : ot' ante ftfyako(i- 

(tijfiovilv F addit. 18. xtQaftiiuv ftavd- uvu Zenobius. 

Theod. Metoch. p. 371 coll. Boiss. 21. P II, 48: DV II, 66. 
Anecd. II, 437. Adde Gregor.Naz. 22. P II, 49: DV II, 62: cf. sup. 
Oratt. XXI, p. 376: ovdi raiWov II, 32. 

na&ilv Twv d&Xtjrwv rotq dnii()oiqf 23. P II, 50 : DV II, 63. 

oV rov uf(ta nktiiit nuiovrig i/ rd 24. P II, 51: Apost. \ III, 15. 

otiftara roiv ii&kwv dnotvyxitvovai.x Conipara DV II, 22. 

Sumptum cst cx Pauli Epist. ad 25. P II, 52. 

Corinlh. I, 9, 26, undc habet Phot. 26. P 11, 53: DV II, 68. 

Episl. 4. 221. Add. SuicerusThc- 27. P II, 54. F 1,93: Apost.VI, 

saur. Eccles. I, 107. 64: Diogcn. IV, 82^. Usurpant 

18. L II, 1. Liban. Epist. 714: nrvu di lU moI- 

19. P II, 36: Apost. VII, 93: nov t^ naQotftiii ntt&ofiivog , ubi y. 
l)iog.FV,63. Mercurio in arce Athc- Wolfium: Petron. Salyric. 131 : v. 
narum ara dedirata eral: Ilesych. s. inlcrpp. ad Petron. I. c. ct O. lah- 
'Fiifiiji : V. Sluiterus Lectt. Andocid. nium ad Pers. Satir. II, 33. 

41 Lugd. 28. P II, 55: DV II, 65. 

20. L II, 13. 29. P II, 56. F I, 96: DV n,69. COD. MOSQ. CENTURIA III. il3 

30 JEig &SOV w-ra vjXd ev: hil fteydXwv ngayjiiaiwV' ''* 

31 JEis Kvr}Q ovdciS dvtiQ. 

32 ^EvvvK%i(iovXr]v: ineidrj i^ vv^ TTUQQt^aiav Si^uiai. 

33 JE i s n DC y a s 6 X v x o s : ini zwv uQna^ovrwv fiev, 
itaraaye&fViwv ^e, 

34 J^is/isXiTTasiiKo/tiaaas: snl 'iwv xanoviiiivmv 
d&QowS' ■^*- 

35 '£v n evTs X Q 1 1 MV y ovv a a i : x6 yaQ naXaiov nivie 
HQna\ exQtvov rovs XMfttxovs' fj ott ev yovaatv elyov, a 
vvv eis yQafi/iaTeiov iyyQay^etai. ■'^ ^^ 

36 'EHXvxovoTOfiaros: ini tmv dveXniazws [naQa 
ttvwv T/] Xafi^arovTODV, •. 

37 *JEX e (p av T o s ovdhv &ta(peQ€t: initdov dvato&i^TO)V> 

38 Eis Tqo i^Tj V a ^adi^ets' eni ttav ixovTwv onaviv 
yeveitav. Hwymv ydg eari Xiiir.v TQOiCvvtOQ. 15 

39 JbXatpeios avrjQ: o deiXos- ; ji^ ;„}> ,fr.!r:»ijiiff. 

40 Ev fieza iSoXooT e Qos xo&oqvov : vnoSrjftmos eldos 
Ho&oQvos, icpaQfib^wv Tois Svot noaiv, 

41 *Ev yij nev ea&at fiaXXov rj nXovTovvra nX^iv^ 

42 'Eyd-Qmv dSwQa ^maa hovh ovrjaifia: ini tw j> 20 
aXvaiTeXdiv dtaQwv. 

43 ^Eq Qi<p&(a HV /Sos : ini tcHv QHpoxtv^vvovvTwv. 

44 Ev dftovoois Httt HOQvdos (pd-eyyeT at. 1. &iov} &IUV Zenobius. 3. Sidotai fipvXfvia&ai, L. 6. tw»'] 

TiaQu doiuv Suidas adiicit. 10. yQa/nfiuTiVa L, ubi vide notas. 11. 

nuQu — T» e Suida adieci. 13. diu<pf^fi,q Suidas. inl rwv Hfyu~ 
Awv xat uvuia&iJTUv' nuqoaov xul ro l^ojov TotorTov explicat idem. . ^^ 
uvf^^i<f&oj F. 

30. L n, 2. -Usurpat Anon. in Cram. Anecdd 

31. L II, 3. Oxon. III, 218, 1: of«e w<: i? to 

32. L II, 4. ivavTiov To nQuyna TiqotTQuTit] aot, 

33. L II, 5. ol giik' fTuVQt ' dlV we Tov T^? nag- 

34. L II, 6. oifiiaqxvfiov q 1.9 fVT o (; , tjq iyoj ae 

35. L II, 7. Mul TTj<; tQv ^gWjMKTWj' fnuirojv av* 

36. L II, 8. OTotxiuQ xT/l. : V. Valckenarius ad 

37. L II, 9. Eur. Phoeniss. 1235. ad Herod; 

38. L II, 10. Vn, 50. Marklandus ad Eur. Suppl. 

39. L JI, 11. 330: addo e Latinis Liv. I, 23, 9: 

40. L II, 12. in dubiam imperii serdliique aleaiii 

41. L II, 14. imtis: Pelron. Sat. c. 122, TS. 1T3: 

42. L II, 15. iudice Fortuna cadal alea: Lucan. 

43. Suid. s. f^Qi<p&u , s. fKKvPtv- VI, 6: placet alea fati Allentlrum 
r»r, 8. x7//?o5: cf. nott. ad Macar. versura caput. 

II, 8. F l, 27. Aposlol. II, 93. 44. Apost VII, 39«: Zenob. III, 

8 114 GREGORIUS CYPRIUS. 

45 ^Ev Kagl %ov Htvdvvov : ccvtI tov' ov Ttegt /uya- 
Xuv 6 xivdvvos. 

46 iTi..iii?| afi/iiov aiotviov nXexetg: iTit xmv udvvdiuv. 

47 £ni OTieiQa 0)[otvl ov: int tiav dwgov/iiviov iioiv 
ovx itsQa, aXX oig xixTt]vtai ofiota' oneiQa yuQ xai 0)iot- 5 
viov To avTo. 

48 ''E^ta /SeXoiv [x a %)■ ij a & a i}. 

49 EnsidTj Toy olvov i'ntes, avv exn ote e'oT(a ov 
Httl %rjv TQvya. 

50 ^En\ MavdQa^ oXov t6 nQayina )^<aQei: dvTt tou 10 3. ^■uf^nov Aristides : u/ifiov Phot. Bibliolh. c. 248 fin. , p. 438 Bekk. 
4. OTifiQu M, annQuv Plutarchus. Suidae cxplicatio haec cst : f:il rmv 
TiQoqipfQovTMv 701? t/ova^v tV* Tu Tiifiovu. tTindr] x«i al anitQUk ff mv xal 
T« axoiviu tlalv **: id. s. aTiiiQuii , . OTiftQai. xul ul avaTQoipal Tor axot- 
vlov. xalTiaQotfiia' H u t OTifiQH a x o if iov ' to uvnynaioTUTov: ad pno— 
rcin locum haec Bcrnhardius adnotavit: «constat spiram dici funem 
nauticuni , qui sit in orbem contortus quemquc plura pernciant a/otria: 
contra quam explicatio Suidae tradere videtur. Quod si cui spiram 
multiciam uno quodam fune libebat augere , pusillam el nullius usus 
operam insumebat. Itaquc sensus Suidae sic fere complendus : quoniam 
spiris, quae magnam vim funium complectuntur, unus additus funis 
parum addit momenti.« 7. <£ (o^fkHv M. xa&!jij&ui ex Diog. IV, 71 
adieci. 8. oV*"? <^' *7iftrf»} xui tov Aristophanes: cum Gregorio con- 
cordat Suidas. tTiifg] jy£ioi»c nivttv Aristophanes , TJ^iovq nttiv Suidas. 
iaTi aoi Aristophanes. Parocmiographis corruptum comici exemplar 
ante oculos fuit: e Vencto a. foit *ul ttjv TQvyu ai a m. pr. , a. iaxi at 
xul T^v TQvyu a m. sec. cnotatum est. Ceterum Aristophanis versus 
proverbio *x;iot*ov x«» t;/v TQvyu appositi erant, quod cxcidit: v. App. 
Provv. II, 43. Apost. XV, 61 ct annott. ad Macar. VII, 83. 10. int 
X u M. Zenobius, ini toi; M. Suidas. Muv6qo/)oXov Suidas , Muv- 

dQopovkov Hesychius cum aliis. to tiq. ;^wpfr] Zenobius, Suidas om. 
inl twv tl(i T«' xfiQova TQtnofitvoiv ct inl rov xarct to ^fffgoi' nQoxonrov- 
To; dici Suidas contendit. 

77, ubi male contra codd. fidem t < c , ovx oi^rf' okt»»' laTov uvaXvov- 

textura mutavi. Tfc Epiphan. adv. Haeret. I, 2, 

45. Apost. VII, 39, ubi t. nott: 31, 24 p. 193 B Pelav.: 7> [do- 
Zenob. III, 59. ctrinam] ntol ^div oiuv uv/ovot 

46. Macar. III, 97. Aesop. Provv. nXtiov tuiv uXXoiv iYvmnivai, ii uyQu- 

10. AposU VII, 50. LsurpatCoIum. g>ov uvaytv(oaxovTti xul to dt] Ityo- 
K. U. X, pracf. §. 4: lamen cadetn fiivov i^ ufiftov axotviov nXi- 
tam exigua sunt, ut, quod aiunl xt tv intTtjdtvovTti;, u^tonlaTox; nQo<;- 
Graeci, ex incomprehensibili par- uQfio^ttv nttQ<iiivTutTot(; ilQtfftivoti; xrX. 
citate arenae funis effici non 47. Apost. VII, 84. Plut. Provv.. 
possit: add. Aristid. vn. tHv TtTT. I, 100. De v. anitQa v. Gesnerum 

11, 309 Icbb. : xuTudvvTtq di tlt tojI? ad Luc. Toxar. §. 19. 
XtjQUfioiK; ixtt T« OuvftaaTU aogil- 48. DV II, 62. 

CovTttt , axtif Ttv* Xoyovg uvuanuivTtq, 49. Suidas. Est Aristoph. Plut. 

tViy? (II 2o(p6xXtiq [Aiac. 301] xov 1085. Cf. nott. ad Marar. VII, 86. 

uv&tQtxov &iQi'Qov%ti;, To ix 50. Apost. VII, 78: Zcnob. 111,82. 

rl^ q xfitift/iov axotviov nXixov- Aelian. N. Aoim. XII, 40: SanioK; COD. MOSQ. CENTURIA III. 115 

inl To x^'Q^^' Mavdqu^oXae yccQ tis fds amas S-vaias,^^ 
ogxois iccVTov xaTadtjoas, toIs S-eois mkt' stos "nQosay^tv **.•- 
To ftev nQbJTov dexa /Sovs e&vae, t6 de devieoov naQ eva, 
■^TOt ivvea. nsQieX&ovTos ^h tov tqitov a(pei},eT0 eTCQOV ' 
xai ovTw notMV dia tmv i^ijs ivtavTuv naTeoTrj tis intOQXiav. 5 

51 '£"71^ xaXd fi')j ccQOi: ini Twv ev xai xaXdis ystogyovVTiav. 

52 'JEni oXjitov ixot [nrja m'. inl twv fiavTeias noQi^o- 
fievwv ex Ttvmv ivvnvimv tov oXfiov yag ovfi/SaXXeod-at.,', 
iXeyeto nQos fiavTeias. 0'' 

APXH TOT Z. 10 

53 Zevs Jtatelde ^(^Qovtos ^iS tds ^tcp&igas : OTt 
ovK anQovofjToS' tov yaQ /lia fpaaiv eis ^Kp&egas yQacpeiv ' 
Tct nQttTTOfieva Tois av&Qoinois. 

54 Zo)'^ ni&ov: ini tmv fieTQio)S ^wvtwv' dno ^toyevovs 
Tov (ptXoa6(pov , w ni&os r^dioTt] dtaTQt^t}. 15 1. MavJ f «j9oi; il ? Aelianus. 2. npoc«yftv] excidit xaTtv^aro, ijvluro 
vel sitnile quid. 3. 7i«()' *'»«] i. e. decem excepta una, dempta una : 

Lucian. Catapl. §. 4: rfaaaQaq , o)q oqiI<;, riQoi roiq jj^tAtotc V/fi to avf*- 
poXov fyxf/uiiuy/Aivovq' av Jt fioi tiuq' iva TjnfK; ny<ov : Plutarch. Puplic. 
9. Cat. Alinor. 20: alia suppeditant Valckenarius ad Herod. IX, 33. 
Kypkius ad Pauli Epist. II ad Corinlh. 11, 24. 6. xaAw/t?/] xaXd ixfv 
M. 7. Iv oX/ioj Pausanias: v. nott. ad Zenob. III, 63. fytoiftTj&rjv 
Plutarchus , txoiftijO-^ Suidas , ivvdao> Zenobius. Explicatio Gregorio et 
Apostolio peculiaris. H. xatfVxt M. 

Sf xul uvrot^ roiovTO xQiioiov xXa- o:io)? uy.fQaiov(; fXTQf(f7j rovg xagnov^i' 

niv TiQoPurov uvfvQt , xai hrfv&fv viq fi^q xot *'to? toT? OTifQfiuai no- 

MuviQu[iovXo(; o Sufiio(; rij "Hqu voTro. Avalaq Iv roi nQog rov /7o- 

nQOfluTov uvu&Tjfiu uvTJipfv' xui ro Xffiov [/ZoAf^wva Hoelscherus de V. 

fifv rioXffiojv [fr. 29 Prell.] Xfyfi, to et script. Lys. 196.] Xoym SiapuX- 

nQOTfQov , ro df ^AQiarorfXTj^; xo 6fv- Xwv rivu to)i/ unXjjaroiv ytwQyojv, t« 

Tf Qov: elianiEuphorion videtur hanc iv rfj yfj xaruxQWfifvov xal nur *'toc 

narrationem retulisse : v. Meinekius flavaA/oxovTa r^v laxi^v uihf/q , q>^- 

adEuphor.fr. 123. Speusippi Dia- oiv Ovroal df nvQox^q ini xuXdi*jj 

logus MixvdQo^ovXog inscriptus et «'()or, rovrfariv dfi antiQMv ovdtniav 

Cleophontis MuvdQo^ovXoq , quos e avtatv rf] yfj didoiaiv. ab his pen— 

Diog. Laert. IV, 5 et Aristot. de dent Zonar. 802. Bekk. Anecdd. I, 

Soph. Elench. 15, 14, p. 174 fin. 216, 25. Phavorinus: add. Bekk. 

novimus, utrum cum provcrbio Anecdd. 291, 23: nvQoi intxuXa- 

cohaereant nec ne, in incerto re- fioi: ... ij ol uno rotuintjq yijq, J/r*? 

linquendum est. Usurpat Plato co- uvunuvfiu oj'x tnxf^t aXXd airoi; iivi 

micus : v. nott. ad Zenob. I. c. : add. oirM ianuQi]. Hinc apparet cau- 

Niceph. Gregor. Hist. Byz. XII, 14 sam adesse, cur de integritate ex- 

fin.: ws yuQ ini MuvjQufioXov plicationis a Gregorio proditae dtt^ 

T«' fxfivov ditjvfxojq ixoiQfi. bitemus. 

51. Apost. VII, 72: Suid.: inl x. 52. Apost.VIl,77: cf.Zenob. 111,63. 

uQovv: lOoq iari roVg yfoiQyoTq nuQ' 53. L II, 19. 

iytavTov uQyov xuruXfintiv rijv yrjv, 54. L II, 20. 

8* 116 GREGORILS CYPRIUS. 55 Zij 1] i^viQit, Cv V 9"^-'«' 

56 ZvaoQ yevrfOj] xgo/ijnvov /iioiQav Xu/Smv : ini loiv 
ix fiiKQoov uittojv /ieyaX7;v do^av KaQuov/tiiviov. 

57 Ziufiev ov yiug & iXo (I ev , «AA* lo s Svvdfif.&u. 

58 Zrjtmv otpov &oi fi ax lov dno')Xiaa: enl imv «tv- 5 

APxn To r H. 

59 ' HXt^ ^ Xixa t d QTi € i. 

60 JfX og xov ijXov , n ciTT aXog fov n dtr aXov e^i- 

K Q V e V : inl tmv io)fuvo)V ^i dfiaQzrjidxoiv dfidQXt;fia» IQ 

6 1 "// Xeye 1 1 o ty^e k Qeittov ^ otytjv ey^t' 

52 'H Kvoiv iv tf] (pdtvj]: nQog tovg fitjte iavxovg yiQw- 
/livovs , /itjte dXXovs idivtas. naQoaov ?; xvidv kqiO-i^v ovk 
i^ -\- /levovoa iv cpdtvt] xal tov innov ovx ed. 

63 H adv n ot r^a a v uXk i /toi MtXi;aio i. 15 

64 'HXtd-to')teQoe *u46ojVidos tov HQa^iT eXovs : 
"AdoiVts yaQ tte riQalttiXove vloe dno&avdiv xai iQO)t7;&ti6 
UQoe td)V iv Aidov , ti xdXXtatov dvo) KateXinev , dneKQi- 
vato' rjXtov , aeXr^vr^v , ovKa Kal /ir]Xa. tdo^e yovv r;Xi&ioe 
tavta iliadJv t^Xio). 20 ^'2. notqap] ftovov Diogenianus. 4. Cw/**»' y«g P Menander. 5. 
fiyTw»' yuQ Menander. 9. lyAoi;] r/Xu Dlogenianus. nnrTakoi] ««»- 
TM/I.W idem. i^fxQonaui idem : Suidas totum sic proforl : jyiw rov 
TjXov inxQovin nuQoifilu, dvxl rov, uftuQTrjfiu xi tm uftUQt/jftuTi a.i«i>- 
Sik; ilfkuaui- 10 (Ji oii^ otov re. 12. uvrovq Diogenianus. 13. o«'x 

}ti] V, quae dixi iu annott. ad L I. c. 18. uvat] h A'tiov M. 55. L II, 21. 

56. P II, 57: DV II, 80. 

57. P II, 58: DV II, 81. 

58. P II, 59: Aposi. Vin, 33: 
Zenob. IV, 13. 

59. F II, 1 ; DV II, 88. 

60. P 11, 60: Macar. IV, 47. 
AposL VIII, 52. XIV, 45: Diog. 
V, 16. Synesius Olympio scri- 
beus Epist. 43, p. 186 A dicit: kv- 
novoi riiv ixxinjaiuv uXXcrQioi novtj- 
Qoi' dtu[]rjdi xuT uvtMv. 01 nui- 
vuXoiyuQnurruXo^q ixH qov- 
ovtul: Palladius Lausiac. 32, p. 82 
Meurs. : dntX&oiv d« [Ilcron] ti? irjv 
AXi^uvdQnuv ru/u xul lovto xuru 
&tiav olxovo/tiuv To drj Xtyoftfyov tjXi>} 
vov nXov iiixQovaiv : Hieronym.Epist. 
ad Rustic. Monach. CXXV, c. 14 T.I, p. 94lVa)lars., qui orationemad 
exemplum loci Ciceroniani in an- 
notatione ad Diog. 1. c. ailati com- 
posuit : Philosophi saeculi solent amo- 
rem vetereni aviore nnto quasi cla- 
vum clavo pellcre. 

61. F II, 2: Macar.IV,44. Anost. 
VIII, 48: Appcnd. Provv. III, 7: 
reccpit etiam Antonius in locos 
communes: v. lil. 93, p. 154Fabr. 
Siniiliter Acsch. Sept. c. Theb. 619, 
ubi plura Blomfieldus collegit: add. 
Apost. VIII, 691'. 

62. L II, 22. 

63. P II, 62: Macar. IV, 58. 
Apost. VIII, 69: Diogen. V, 3. 

64. P n, 63: Aposi. VIII, 53: 
Zenob. IV, 21. COl). MOSQ. CENTURIA III. 117 

65 '// ufpv'^ nvg: int twv jayi(ae** Xa/t/Savovttov' na- 

{)6oov y d(f>vt] tayewg kxpihai. 
^6 'HQaxXij e >»«' n id^rjnos: ini tdtv (xov/i^Kinov. 

APXH TOT 0. 

67 Ov/i6g ioyatov yrjQ aoxei: Xlyttai ds dia tovg ^ 
TjQea/SvriQOvg. ooov yccQ yTjQcxaxovoi , lov ■&v/(0v iQQO)/itvi- 
oTSQov iyovai. 

68 O aX(xTt lov £X yuQuSQag vd(aQ: inl tojv loig /le- 
yccXoig id /itxQ(x (ftXoxt/iov/dvwv. 

69 Oaaog (xya&div: ini jiov evSal/iova vmi Xa/inQov 10 
unodfi^at riva inayyeXXo/iiviov. 

70 Q v /100 o(fiog: ini tt^v o^v/ia&dov xui Evcfivijjv. 

71 0(x /iVQtg /( a IvET ai: ini •zwr ovverciig /ilv /Siovv- 
tmv , doxovvTO)v di tiai /(aiveodai. Occ/ivQis yao Ttg id(>)V 
/(aotiyov/iivov oixirijv nciQa tov dtonoiov avrov iv tio 15 
leQio xai /irj tov Uqov (/Qovtl^ovtog ir^v ovoluv aviio -j- 
dovg dn£(^i'j/t7j06v. ov oi oQi/Jvteg eXeyor' Maivetai 
Od /iv Q I g. 

APXH TOT J. 

72 'Iao)g ^Rqiv vvg iottv sk tQuytpd i ag: td ydQ ft7io-20 
tQonaia i(j)v (pavTao/idtmv tQayiJDdoig /(uXXov uQ/i6ttet. 

73 ^JXtdg Xttxdiv inifjei: ini taig /uyiatutg ov/t(fOQalg. 

74 ^JnnpXvtov /ttfi^ao/itti: ini t(i)V oo)(pQOveiv fiov- 
?.o/iivo)V. '^'■i 
:% 1. Tuxfox;] To tfilos o'ii) Zeilobius: xfloq igitur hic excidit. 2. fipfrat. 
Zenobius. 3. davn^uvxwv M. 5. St L om. : quid de eo statueudum 
sit, patet ex Scholiasta Sophocleo ad L 1. c. adscripto. 8. &ukuxr^ 
rccte L. 9. n n oqfiloTtjuovfiiKov L. 11. (Inod^iui M. 20. iow?] 

Xoq M. 

65. P n, 63 : Apost. VIII, 40 : antecelHt , simia dolis valet Usur- 
Zenob. II, 32. IV, 25. pat Lucian. 1. c. Tetigit Lobeckius 

66. Macar. IV, 53. Apost. VIII, Aglaoph. 1300 sq. 
65: Scholl. ad Lucian. Piscat. §.37 07. L II, 23. 
sive Bachmanni Anecdd. II, 333, 68. L II, 24. 
33: 'H()ttH i.^ q ifaat. x«t ni&ij- 69. L II, 25. 
xo?: TtuQoiftla inl tmv Tiurrij nu<j- 70. L II, 26. 
ijXkuYfifv(t)v xul uavfifiuiiav nQuyfiu- 71. L II, 27. 
TWJ'. xK^oTt r/pwf ^*»' H<JU»k7Jq Kui 72. L II, 30. 
uvro)(nj]iiu uvd(>tioq ' ol ni&rjxoi, di 73. L II, 29. 

oVTf uvSgfiuv ixovrfi ttal xurayf/.u- 74. P II, 73. F II, 8: Macar. IV, 

<iTot Kul fvq>o')()urot uvdijfiuv xmokQi- 78. Apost. IX, 9: Diog. V, 32. Ac— 
via&at tUuyofifvot: Hercules viribus lian. Epist. Rust. 12, p. 419 Cuiac. : tl8 GREGORIUS CYPRIUS. 

75 l^d^vv viiy ioQ ui didaaxtti: : ini twv Stdaonovttav 
a inioxavTai. 

76 lakiftov ipvxQOTegoe: 'luXtfiov %6v &Qijvov (faoi' 
Xiyovai (^h uvtov viov KaXXtoni^g yevio&ai , naxo^ai/tova 
xai vateQOVfievov xni 0Q(pav6v. 5 

77 leQa ayxvQct: vj /uey^xXij §or]&eia. 

78 Inneag xal 'innov ele nediov 'HQogxaX'^: oneQ 
ioti' Toiig evdoxtfiovvTag eig aneQ evdoxifiovaiv. 

79 "laog noXefiov ov notei. 

80 'laoTtjg (piXoxrjg' 10 

APXH TOT K. 

81 Kaxov xoQaxog xaxov (j)6v' oti u^QUixov eotiv 
avvo to ^iaov , aXXa &tj xai to uov avtoV' rj dno KoQaxog 
QtjTOQog nQonov didulavtog trjv Q7jtoQtxi;v' tov yixQ fta&tj- 

, T?;»' tiVTov fiiodov ccnaitovvTog , eig xo dtxaoTrjQtov , einev 15 
o avTog fia&fjTfjg , mfiev' xut el fitv vtxijaetg , ov fteftd- 
&t]xa. ei dk rjTTr^&rjar] , ov Xr^xpt] fitadovg. 

82 Kooftet anuQtav, rjv tXayegi oti dei OTeQyeiv Ty 
dtdofievr] Tvyrj xa\ dviyja&ai. 

83 Kudfieia vixr]: rj inl xaxw twv vevixt]x6t(av. 20 

84 Kvxv eiov (xofta: inl tiLv iyyvg &uvdT(o ovtwv. oi 
yuQ xvxvoi &vr]axovTeg udovatv. 7. xa* iif!iov\ et iTtnov il(; n. nq, cl «;"».i<«? hi; n. np, dici Grcgorius 
significarc vult. 9. Cna Apostolius : v. Plutarchum infra allatuni. 13. 
aihov origincm codici Suidac ncglegenter scripto debere videtur: v. 
Suidan. 15. dn.uiru}v L: vn.o yd^ xovtoVf w? qinni, (la&ijxijq . . fna&uv 

unaiTot^jUfvo; Suidas, Zcuobius. 16. vixtjatiaq L. 18. i}v] u>' recte Suidas. 

01' di *£ 01' &t]Quv Jjijin» , yfyovui UKtiifioai, rwv ftiv a£«« xul ufjfjT/f 

ijHlv uvio/(irifm Innokvx o q. o()u tuv di nhqi/t xui u()i&ftiu jo Xaov 

di) rtiv A<f{to6irt]v, fiij xui oot dtu iinv nQo<iSoxo)yro)v. 
rijv vnoi^iiuv fiijvioij. 80. P II, 70 : DV II, 94. 

75. L n, 31. ■ 81. L n, 34. 

76. L II, 32. 82. P 11,76: AposL IX,86.VIir, 

77. PII, 69: Macar.IV,73.Apost. 59: Macar. VII, 78. Diog. VIII, 16. 
IX, 1 : Diog. V, 29. Leo I)ia- Lsurpat Niceph. Ch. in IJoissonadi 
con. VII, 4 p. 73 A: fii} nQofj r^v Anccdd. Nov. 5: dkk' txovat tok"? 
iox''ni)v uyxVQUv. oqovi; inl rijii n<pa)v avriuv yAoirrj^f 

78. L II, 33. fxuTfQot, Hul OTfQyovai f*iv JSnuQrtu- 

79. P II, 71: ApOSt IX, 16. Est rut 2"nuQtav i) v ikaxov, \'f&tf- 
Solonis dictum : Plut. Solon. 14: *arot S' lioiv ini t^? 'Atr mi/i; 
kiyirui dt xui if/iiivi] Tt; arioi' ntQi- unQanpvCai; Q^ioQivovTtq. 
fftQoftivi/ nQoriQov linovToq , mg lo 83. L. II, 45. 

iaov noktfiov ov noiit, nul 84. P II, 78: Macar. V, 40. Aposl. 

TOif xrijfturiKoii; uQiaxnv x«t rors X, 71: Diog. ^ , 37. Plut. Svmpos. COD. MOSQ. CENTURIA III. 119 55 KoQwvtj %6v OHO gniov: ini tdiv fiXtt/SeQOig enty^et- 

QOVVtWV. 

56 KtXixtoi tQayot: oi daaeiS' o&ev y.ai td ix rQiywv 
ift(XTia xiXixta Xeyovrai. 

ST KQtjxi^eiv : ccvtitov rpsvSeo&ai' rotovTOt yccQol KQijjeg. 5 

88 Ka&uneQ al Tixd-ai airi^etg xaxdig. 

89 KaTontv eoQTrjg ^xetg: ini twv xaXov nQciyftaTog 
ilnoXtftnavo/uiviov. •'•^^ 

90 Kvtav ini tov idiov e/tetov. 

91 KoXoqxav a ine&f]xag: rjtot %6 teXetov xat n Xij Qe g. iO 
int fieyaXtav nQay/tiattav xal /Se/Saiov ipf;(pov. 

92 Kav ini vexQOV xeQdaive tv: int zmv xeQdaivov- 
Twv ix nevrjTttiv rj Te&vetartov. 

93 KaQxivog Xay<o6v aiQei: ini ttav a^vvatfov, 

94 Kaxa qovv rpeQer at: ini ttav evnXoovvrwv. 15 

95 Keot Qev g vtjarevet: ini rtav XaijiiaQycov' anXi^axov 
dh TO C^ov. 

96 Keva xevoi ^ ovXevovrat. 1. Suidas : Inl rwy dvaxtQtai xal ^ka^iQoXq fnt/fiQovyTuv. 5. to»- 

ovroi,'] unaTTjkol F. 6. Lege x«(9-' uanfQ ex PL et Aristophane. 9. 
niiwv iTnaxQi^i a<: L recte. 10. xokoipuva xaxwv Aposlolius. 

S. S. 18, p. 161 C: l^uaat il xai Anecdd. p. 307 Epist. 28: wc Tor« 

Tw /5i« riXniruv xai ftij ytviad-ai, it\fi{baiv i^dv yiyvtrut ro norov , ov- 

xuTfl rotiro twv xvxvmv dytvviarfQog: ro)q rotq avvrvxiag iQuat ro yQu- 

ubi V. Wyttenbachius : Synes. Dion. fnv^ orav ruvrijq xarontv tQxovrut. 

34 A Pet. : xai yuQ tl fii} rt&ijna- 90. L II, 36. 

Hiv xai uxovovriq r^q tod^q' xui 91. P II, 86. F I, 97: Macar. V, 

i/xov yi fvtxu nrjSfiq nort xvxvoq to 23. VIII, 54. Apost. IX, 92. XVI, 

laxuTov nafitv: alia v. apud intL 98: v. L II, 17. 

Musei Capitolini T. III, tab. 15. 92. L II, 37. F II, 26. 

Haec a Walzio occupata erant: 93. P II, 88. L II, 39. 40. F 

addo Polyb. XXX, 4, 7: ot* 6>} II, 15. Apost. IX, 27: Diog. V^ 96. 

xuTii TTJv nuQotftiav ro xvxvttov 94. L II, 38. 55. 

iljjX^aavrtq , iXafiov unoxQiaitq rot- 95. P II, 90: DV III, 1. 

avraq: ei. XXX, 20, 1: Huaaq to 96. P 11,89 : Apost. IX, 66 : Diog. 

xvxvtiov. V, 100: add. Suid. s. xtvoi. Uti- 

85. Pll, 79: Macar. V, 19. Apost. tur Polyb. XXXIII, 3, 3: rw ytlQ 

IX,98: Zenob. \\, 60. Diog. V, 59. oVn rfiK t«'? ini&v/niaq xtvoi xtvii 

ko y il^ovra t, xuru rijv nunot/tiuv, 
quem locum Suidae debeo: add. 
id. in Excerplis libri XXXIX a 
Maio edilis p. 459 : uklu fiot doxtt 
xaru r/jv naQoiftiav x i v ot x f vil 
Xoyil^ovrai' kotnov fixormq rotq 
rotovTOtq Tu nQodrjXu nuQu^oiu (fai- 86. P II, 80: DV III, 2. 

87. P II, 81. F II, 25: Apost. 
X, 6 : Diog. V, 58. 

88. L II, 35. 

89. P II, 85. F II, 29. Apost. 
IX, 44 : comp. Macar. III, 98 : Apost. 
XIV, 50. XV, 56: Diog. V, 37: 

add. Suid. s. ukV y. In menle ha- vtrat : Ktvu povkfvtaO^nt dixit Max 
buisse videtur Firraus in Murat. Tyr. Dissertt. XIII, 6, p. 243. UQ GREGORIDS CYPRIUS. 

97 Kqios %QO(f>ila dnit laev: int iwv a)(^aQiat(t)v' oi 
yuQ XQiot xai zcce (f>u%vas nXtjJTovoi xai %ovs ■&QiipavTas. 

9S Kaxd filv ^Qines, icaxd (^' Ines' djncpo) yuQ Xv- 
fittVTiiioi' yai ol /ihv td ^vXa , oi 3h td xiQaxa io&iovaiv. 

99 Kav&aQov fieXdvttQOS' xai' zav&dQOV ooyw-S 
TBQOs: ini twv novt;QMV xai xa)iof/&wV' 

100 Kaxoi %i]S novo^Qias nivovai ti}v o/iiyXtjv: 
ini Tw»' xaTa^itos Tifio^Qov/uvojr. 

1 Kay.wv n avi]yvQ iS' ini nXrj&ous Maxo~)V. 

2 Kr^QOv evnXaoTOTeQo S'' ini tmv Qudiias ii noi- \0 

OVVTWV. 

3 Ka&' eaVTOv BeXXeQo<povTt]S' 

4 KeQX(an i^eiv: dvTi tov dovXevea&at xai dnaTuV /le- 
TevrjVexTut de dno twv KeQxconwv. 

5 KaTd /Soos ev)[ov: ini twv /leya ^ooivzoiv. 15 
G KoxfOTeQos xiyXtjs- nuQooov d(fO)vov t6 ^wov. 

7 Kav&uQov axid: ijii tojv (po^ov/iivo)v , tvd^u ov 6ei. 

8 KoQvdiias eidey&ioT eQOS •' ini dvs/ioQ(piu ovtos 
dte^dXXeTO. 

9 Ke xvXiOT ai 6 ni&os' ini Tiiir xaTu /ii/ii;atv ijiQWV 20 

/ldTi]V Tl nOlOVVTO)V- 

10 KvQ/Seis **' ^vXa ntvaxoeidij , iv ois tovs v6/iovs 
eyQU(pov. 

11 Kotvd T« Ttav (piXo)v. 

12 Koaxivo) /lavTeveTut: ini iwv evTeXiHv /idrteo)r. 25 1. xp»os TK TQO(fiia Zcnobius. 13. dokitvfo&ui recle F 11, 

19. ftir^ffxa M, 17. oxtui Diogcnianus. 18. Xo^i/Jms M. 

97. P 11,91 :Macar. V, 31. Apost. PukoK; xpoioi'vr« inuYonivo<; , no- 
X, 7: Zenob. IV, 63. axtrw, to cov Xoyov , fiuvTivo- 

98. P JI, 92: Apost. IX, 62: /itvoi, avrUu /uuku TiittTuq xfx'/- 
Diog. V, 78. »01«? .■T(>oe uvcov xtA. De boc di— 

99. L II, 41. vinalionis gcncrc brcvitcr monui 

100. L II, 42. 1. L II, 43. ia annott. ad App. Provv. V, 2: 
2. L II, 44. 3. L II, 46. memoratur idem ab Philostr. V. 
4. L II, 47. 5. L II, 48. Apoll. VI, 11, 248. Aelian. N. An. 
6. L II, 49. 7. L II, 50. Vlll, 5. Artcinidor. Oneir. II, 69 
8. L II, 51. 9. L II, 52. hodieque a Graecis simili modo 
10. L II, 53. 11. L II, 54. cribrum supcrstitiose adhibcri iti- 
12. AposL IX,88: Scholl. ad Lu- ncrariorum auctorcs narrant: v. 

cian. .\Icx. §.9: inl rutv ivTfXiaru- North Douglas in libro, qui inscri- 

TWK nu*Tnj)v Tovxo kfyto&ut tioiOir. bitur an essay on certain poinls of 

Lsurpat Lucian. I. c: x«t f/o>oy ti ressemblance belween the ancienf and 

fuvtit} 7«; .. ;/ xvftnuviaitjv tj KVfi- modern (Ireeks p. 112. COD. MOSQ. CEINTURIA IV. 121 

^PXH TOT A. ^ D 

13 Arjfivia nanu: dno imv iv Arjfivo) yvvatHMV, ai ^ovg 
avdQas «VTWV animavov. 

14 Aaytoos negi xgewv: ini twv xiv^vvevovTUV xat uyta- 
vt^ofdvtov. ineidij ttccKeivos negl iwv iavTov xgeitiv iQix^i-^v 

15 AvHos fiaztjv ^avwv' xai ' Avnos negi (pQeaQ -j 
^OQevei: ini imv fidxt^v novovvjvov. tljvtV^ 

16 Aivov Xivta ttXw &ets : ini twj/ 7« avrd ngaTtoVTOiV 
rj XeyoviMV ^ twj/ xazdXX^t^Xa. 

17 Avxos atTOV (pevyet: en\ Ttav a^VKtwv, 10 

18 Avdiov aQfia: ini twv iQi^ovioiV iv uywai xai nolv 
dnoXtfinavofieviaV 6 ydg IleXoxp Avdos wv ivixtjae tov 
Oivofiaov Tw idita dgfiaTt xui eKToze r< nuQOtjiiia' HaQa ^,g 
Avdiov ccQfia ■&eetv. 

19 AevKw XiS^o) XevKr^ aTdd-ftrj. 15 

20 * * *: ini Ttav Tt&efiivtav %ds ip)](povs doatfets Kai 
(feQovaas in dfKpoTCQa kuI da&eveis «vtoi?^»/. 

21 Aaytas Ka&evde t: ini Ttav nQOsnoiovfieviov , ijToi 
navovQyevoftevtav. 

2. Arjnviov xayov Zenobius. 4. Auyo>q riv niql tmv )t()io)v XQi- 

Xov Zenobius. 6. Aiixoq *'/avfv: ini roiv r^q ii.7iido(; dnorvy- 

xuvovxbiv Diogenianus. 8. xAo>.9*ts] ovvuiirn<; Zenobius. 9. xa- 

ruXltj/i.ov<; M. nuQoifiia enl rdiv Tor? ngorfQoiq iriQu avvmtovroiv expli— 
cat Schol. Aristid. 190 Froram. 10. (puyn M. 13. *xroTf] quid h. ►£ 

1. M habeat, non plane certum est. 17. qn^v M. aiii6&ivt M. 18. 
ituOtvSojv Zenobius. 7i{)oqnotovfiho}v] ku&ivShv addit Zenobius : v. !'U 

K in nott. critt. ad Diog. VI, 1. 

13. P II, 93:Macar. V, 60. Apost. Gr. II, 2, p. 777: add. Simplic. ad r£ 
X, 64 ibiq. v. nott.: Zenob. IV, 91. Aristot. in Phys. Acroas. IV, p. 1651>. ^ 

14. P II, 94: DV III, 8. 7af: o df 'AUUvSQoq (ftXovUKolv '' 

15. P II, 95. F II, 38. Avxo<; dfl^ut rov UXurojvoq do^uv dvut, 
fi. X-] Macar. V, 76. Apost. X, 84: rijv Xiyovauv /qovov livut rr/v rov 
Diog. VI, 20. Ortum est ex fa— orpecvoi" ^ogdv, nQuiov fiiv rov Ev- 
bula: V. Babrii fabb. 16. Usurpat dijfiov fiuQrvQirui Xfyorru , yxoXov— 
Eubulus Athcn. XIV, 622 F , vs. &ijai d« xui flXurwv rt] Xi^fi. TuvrT/ 
11 : fnfi.y tnfiyf ^ fx^ noQ- ox; Xvxoq xul fiuXu «to.tw; • nQiv yuq ovqu~ 
XUvo)v Kul TolrcJ' icfiuQrojv 1'arfQov vov yfvia&ai (prjah' xivijaiv tlvat ii.ru- 
av/vov dqufirjq. Aitxoq n. (p. ;f.] xto»'* oii Xivov S i/ Xivo) O vv u- 
Apost. X, 83: Zenob. IV, 100. nrn, ftntQ nuau MivrjoK; h XQ'>''">>- 

16. P II, 97. F II, 43. Apost. 17. P II, 98. F II, 44: Apost. 
X, 72: Zenob. IV, 96. Negatione X, 83: Diog. VI, 19. 
praemissa affert Suidas: ov Xiv^o 18. L II, 58. 

Xlvov avvunrfi<;i inl rwv rd 19. L II, 67. 

uvril firj <f«M Tw» avroiv nQurrov- 20. Excidit proverbium de tesse— 

twv. ovio) £r Qur r i<; (V riorufiiotq, rarum ludo sumptum. 

de quo V. Mcinekius Fragm. Com. 21. F II, 33: DV III, 6. iiH GREGORUIS CVPRRJS. 

22 A^fiviov/SXinetg: ^rot nvQ(Zdeg' inetdt] %6 Ai]- 
fiviov nvQ ano %ov 'UrpaioTov. 

23 AeQvt] xaxtov; Xifivij '^v, etg rjv Ta Hu&uQfiaxa' EX- 
Xi;veg e^aXXov. 

24 Aemrjv nXexet: ini twv nevtyQiav. 5 

25 At^vMov &i]Qiov: ini twv noXviQonoiv' did lo ttjv 
At/Sv7]v noXv&r^QOv elvai. 

26 Avyxetag ofiotog: 7]yovv o^vi^eQXijg. 

27 Avdog iv fieatjft^Q i a: inl xoiv dnoXdatiav , mg %av- 
raig raig toQatg axoXaaTatvovTcov ' ol yaQ Avdoi nwfiwSovv- 10 
Tai Taig yjQoiv avtdiiv nXtjQovvTeg ra drpQo^iata. 

28 Aiy d^ccQyo g icv (av: 6 nQogaaivmv ft:tv,ddHV(av deXdd^Qa. 

29 Avxov nTeQa: int T(Lv advvdTtov. 

30 Avyvov iv fieat] fi^ Qi a dmeig: ini tiLv iv xa/pw 
dvent%7]Sei(p ti notovVTOiv. 15 

APXH TOr M. 

31 Mia XoyfiJ] dv o iQt&diiov g ov TQe(fet: inl Ttav 
ix fttxQov xeQdaivetv anovdaC,ovT(av. iQi&axog ^i ioTiv 6q- 
veov fioviJQeg xal fiovoTQonor. 

32 3Ii]Stx^ T Qane^a: ini tvHv evnoQCDV. 20 

33 JV7iy fieXa finv yov tvytjg: fiyj Ttvog dvdQeiov xa\ 
tayvQov. 

34 jM 7] nv Q i n i n V Q. 

35 Mi] xtvelv xaxov ev xe i fie vov. 

36 M^ naidi ftdy^atQav: fiTj Toig dneiQOtg iyyeiQeiv 25 
nQdyfiuTa , iva fit] xa&' iaVTwv yQv^atavTai. 

37 MeXiTog fiveXog: int tov ayav r^diog. 

38 Mi]de fteXt fH]Se ft eXiaaag : ini Toiv naQatTovfti- 
voiv uya&ov Tt na&eiv dtu tov xirSvvov tov iv avToi. 3. Eadem pracbet K in notL critt. ad Diog. VI, 7. "li).}i7jvit] ol 

lA()y(Toi dici dcbcbat. 8. AvYyiox; M. 11. uvrutv M. 12. Ai&aq- 

yof M. 18. fiix{)ov ri.vog Zenobius. 25. ^y;!fft(»t»iv L. 28. inl 
Twr ftij fiovXoftirojv na&ttv t» fPui/Aoy ftfv^ dyu&ov Suidas. 

22. FII,34: Maoar. V, 60. Apost. 24. L 11, 59. 25. L 11, 60. 
X, 66: Scholl. ad Aristoph. Lysist. 26. L II, 6L 27. L II, «3. 
299: At}fiv,oy To mi(i: dvTlrovnuvv 28. L II, 62. 29. L II, 64. 
yfvfuiov y uno roiv Arjfivioiv yv- 30. L II, 65. 31. L 11, 68. 
ruixdiv , noQvoiv ovauv ^' dno rdiv 32. P III, 2: DV III, 14. 
xHftivo)v Tov 'Hffuiarovi cf. nott. ad 33. L II, 73. 34. L II, 74. 
Apost. X, 64 et App. ProTv. IH, 66. 35. L II, 75. 36. L II, 70. 

23. F II, 35: Apost. X, 56: 37. L II, 69. 

Zenob. IV, 86. 38. P III, 4: DV III, 25. COD. MOSQ. CENTURIA IV. 153 

39 Mr] ngog XiovTu lioQXcis atpoifiai /*a;(iyg. 

40 Mvo oJv Xeia: ol yao negioixot tovs Mvaovg eXrji^oV' 

41 Mrj nivei Kajiidgtvav: Xi/iVf], rjv anrjyoQtvev 6 
jl^QijOfios f.ietoye%evoai' ol de yQr^oafUvov naQav.ovoavTes 
e^Xa^rjoaV' ■• ^ 

42 MiOfi-rjaenai fidXXov 17 ftifiijaeTai: ent tdiv dnai- K 
SevTOiV' 

43 31ia yeXidtov eag ov notet ovde fiia fieXiaaa 
fi e X t- 

44 MaoydXas aiQeiv: ent Toiv noXXdxts ntvovimv. 10 

APXH TOT N. "^l. ,; "^ 

45 Nefieats ^e ye nagd noda /Saivet: naQoaov fiei- 
etat xayews rj daifimv tovs yftaQTijnoTas- 

46 Nw nei&ov: oftoia t^ ' Q-eut enov. 

47 NeHQbi fiv&ov eis ovs eXeysv: inl %ov fdij enaiov- 15 
%0S' K«« £^i "tf^v dvaiod^ijTwv. 

48 Ne(f eXas ^aiveis: ent twv dSvvdToov.\ 

49 Navs ixeiev et neT Qav: e7iiT(av otpodQa dvatad^tjtoiv. 

APXH TO T S. ' '^ X » ^ 5 * ^^ "» '^ 

50 AvXov dynvXov ovdenot oq&ov: ent toav ddtOQ- 2Q 

&(titO}V. 

51 SvQos eis dnovrjv. 

52 Svv ta d-eu nas «ai yeXd xtadvQetat: dvti tov' 
&eov /SovXoftivov xai td xaxd fied-iatatat eis tigtptv. 3. Explicalio neglegenter e Suida aut Zenobio in brevius redacta 
cst: V. Apostolium. 6. Mw fi^a tr u i riq Diogenianus. 10. /uuaxu- 

krjv L, alii. jiftvojvTmv ML. 12. Scribe nd^ noJa. 15. nQog oi/; 

diuUyia&ut Diogeniaaus. 20. dyxv^.ov] axctn^ov Suidas : v. nott. critt. 
ad Diogen. 1. c. De explicatione v. Apostolium. 23. avv L. 

39. P III, 5: DV 111, 26. 48. P III, 13: DV III, 35. 

40. P III, 6: DV III, 16. 49. P III, 14: Apost. XI, 94: 

41. P III, 7: Apost.XI, 49:Ze- Diogen. VI, 79. 

nob, V, 18. Quo modo narratio 50. P III, 16: Macar. VI, 17: 

de proverbii origine nata sit, enu- Apost. XII, 24: Diogen. VI, 92: 
cleare studet KJauscnius de Ae- 51. P III, 15: Apost. XII, 23: 

nea I, 296 sq. Diogen. VI, 91. 

42. P 111,8: Macar.VI,7. Apost. 52. Suidas : L III, 10. F II, 58. 
XI, 93: Diog. VI, 74. Apost. XII, 25: Slob. Eclog. Phys. 

43. L II, 71.', 44. L II, 72. I, 3, p. 34 Heer.: est Sophoclis 
45. L II, 81. 46. L II, 80. Aiac. 383. Comparat PantinusEurip. 
47. P III, 12: DV III, 34. Iph. Aul. 31. 124 GHEGORIUS CYPRIUS. 

APXH Tor o. 

53 Ov nuQu ^(tiftov ^ei ras inivoiai:: oit ngo iwv 
ngay/iaiiov (Sti ^ovXeveo&ui xa/ ftrj iv aviols tois nga- 
yfittaiv. loanfQ xat oi la uQtta nQogayovi£S ov futa to 
dvoui /Sovlivorjai. 5 

54 Ovx uv uvd-ts dXojniji: Xeinei to uXtaaerat' uvi7j 
yuQ ana^ (^iurfivyovaa nayas , ov devjeQws aXiaxtiat. 

55 "Ovos ayet fivoTTjQt a: ini toiv uva^iojs it /Haaia- 
^ovkjov. 

56 "Ovov yvcc&ot: eis noXvq^ayoV' 10 

57 "Onov k'Xu(f)Oi 1 a v,iQtt%tt an o^ aXXova t : lonot 
dvs^Saiot. Xiyeitti ovv ini itav iQyiLdeis tas dtaiQi^us 
noiovftirwv. 

58 0't filv ytxQ ovzii' etaiv' oi ()'' ovies yanoi. 

59 Oiyioi ittMiXijata' ftrj y a q iv& (xde: ini loironov 13 
ftrj nQOsrjKei lovs iQonovs inti^ttxrvftiviav. MiXrjOtos yaQ 
iXd(xiV eis ylttHtSatfioviovs edrjfir^yoQr^ae noX\us iQV(/>us 
eyrnv ' (^io Kui fjnovaf. lavta. 

60 OiVOSf^nciii^^SciXy&eiu. 

61 "Ovos eis u^vQa. 20 1. Incorrupla proverbii forma, quani ex comparalione variaruni 
Jectionum ad Zenob. I, 66 proposilarum clicuimus , haec est: <lkk' ov- 
dfy d<r nn)l rov poifiov fiaoTULinv ritq tTiivoiu<;: sine dubio versus ex an— 
tiqua comoedia desumptus. Idem vidit Meinckius Comm. Gr. Rell. IV', 
p. 697. 4. IfQitu] U(jil MF. 5. povXfvovriu] nnjl uvTvJv P addit. 

7. divTfQov ovx Zenobius. 8. «ywv Suidas. 10. yvti&oq Aposto- 

lius. 16. roi's TQ07iov(;] tov^ TQoifovi; [sic] M: iii ijOfj P, ri)v T(io<f>]v 

F: rtjv T(iv9iijv Zenobius. 18. f^ir'"' M. Meliora L, Zcnobius, alii 
praebent. 19. w] *ai M. 20. */«'?« M. 

'-"■< 

53. P. HI, 17. F II, 59: Apost. ityoMfva pnarii^^ovTti;. Jijuu* i:ti 

XIII, 69: cf. Zcnob. I, 66. Apost. rot; ^ivkov Xtyta&ai ^tjolv ^ ort ort- 

II, 44. ipavovaiv ax'i6v Toir. Quamquam 

64. P III, 18. F II, 60: Aposl. recte Frilzschius ad ArisL Ran. 159 

XIII, 70: cf. Zenob. I, 67. Aposl. inlcrpretalur: Asintis mysleria cele- 

II, 44. hral: tamen et oo sonsu, quem 

53. P III, 19. F II, 61: Macar. (jregorius cx Diogcnianu affert, 

VI, 34. AposU XII, 74: Diog. VI, proverbium dici poluisse, nemo 

98. Provcrbii originem explicat intitias ibit. 

Pholius Lex. s. v,: na^,oi^iu, f:ii 56. P III, 20. F II, 62: Macar. 

Tw»' hf()oiQ y.aKo:iu&ovrT<uv nui nuQ- VI, 33. Apost. XII, 90: Diogen. 

f/ovTUv fviffioavvtjv ' Jia to tw xui(tui VI, 100. 

Toir /xtyukoiv nvaTt](ii<t)v »J itartog 57. P III, 21: DV III, 48. 

'EXtvfiCviiSf rovi Svoj-f xofiiL^nv uv- 58. P III, 22. Esl ArisL Ran. 72. 

Tor? T« lnnt'i6fia' TOTt y«p &ki- 59. L II, 82. 60. L II, 83. 

(iorrut. fiuX/.oy, iiii npo? rr^v yQtiav 61. P III, 24: ApOSL XII, 77. COD. MOSQ. CENtURlA IV. 125 62 Ou^' vszut ov&^ r^Xtovtai : ini zdiv uvaioO^^JTwV' 

63 Ovxlnaived^EiTfS ovdh nagu delnva: ini iwv 
(pavXoTuKav Kul ovdevog a^iojv. tico&aat yaQ iv TOtg int 
tiav ano&avovTOiV deinvois uvtovs inatvtiv kuv e%vyjov 
ovtes (pavXoTatoi, .*i.''..',i9j vaK hvjj .<> 5 

64 Oixo&ev 6 fiuQTVS'' int tuv nad-* idcvTblv ^si^o^tiov ' 

/ItdQTVQUS' .•.VT'^;^'^ 

65i 'Ovos ivfteXioaais: int itav iv xanois neQtnsaovTwv. 

66 ^Ovos )>VQas (xxovcDv: ini Ttav u^vviTtav. 

67 "Ovtp T/ff eXeye ftv &ov' 6 dh id (jdt a inea e le v: iO 
ini ttav dvorjttav. 

68 'O KVi^ iv )io}Qa: ini tdiv tay^etos fietantntovtoiv. 
xviip ydg &r^Qiov ^vXotpdyov. 

69 Oiaot yevoi fiTjv: inlttav iKtpvyeivtd deivd evyoftevav. 

70 ^Oat Quicov ft etaneaovto s • ^ni "^wi^ anQO(faaiat(ae ib 
fteta/Se/SXtjftivwv. 

71 ^OQviOo)V y dXa. 

72 Ovdev ngos enoS' 

73 OvShv nQos trjv xogdtjv. 2. 1? rf' (V TttQtdiinvta Zenobius. 7. iitt(jxvQuq\ scribe huqtv- 

QiUi. 8. Iv Apostolius ignorat. 9. ulvritmv] unutdfVTuv F, Dio- 
genianus. 10. fTtfafifv] fxivn Diogenianus, qui tlg uvuia&jjolav Tftw»- 

cxplicat. 12. xvtt bis JVI. 13. ^vkoqiuyfi, i&eia. ,,,,,i .i.s .;c,:»i/ 

! •:'■': I u!iru»op ,*iu)if>ib 80i ni 

XII, 23: Suid. S. ovou S. 1.-4,0'?: 71. DV n,!.15w ■'••' ^•; ■■■^■v-'r 

Diog. VI, 91. Arist. Vesp. 1310: 72. Suid.: uvtI tov, w's ixvxfv, 

nXtjxiJQi t" flt; uxVQ(bva<;\sCT'ihfi(t-(VQ- tvfiiu firjdfvoq ' Ov6\v rfQoq i':io<; ov- 

ftov] unodfdQUKoTi f ubi SchoU. : iw? dvoiJTOx; IxfiuXm, FIqIv Itinv&m- 

nuQUTijv nuQotniuv"Ovo q tlquxv- /ttui nuv to nQuyn vno}qi)(fi: Arist. 

Qibvuq unf^Qu: de formis u}(v- Eccles. 746, ubi Scholia eandeni 

Qog , (IxvQOiv , uxvQov V. Meinekius quam ex Suida apposui, exph'ca- 

Com. Gr. IV, p. 629. Etiam in tionem exhibent: add. Lucian. Phi- 

Babyloniis proverbio Aristophanes lops. §. 1 : ovS\v nQo<; inoq tuvtu, 

usus esse videtur: cf. Bergkius in if>uolv, oude ntQl Tovxmv jjQOfHjv, 

Mein. Com. Gr. II, 2, 980 sq. onoaoi xtX., ubi interpres Graccus 

62. L II, 84. 63. L. 11,85. explicat: uvtI tov ovdtv' nQoi rov 

64. P III, 27. F II, 70: Apost. koyov , ov jJQOfiTjv: cf. nott. ad Ma- 
XII, 39: Diogen. VII, 29. car. VIII, 30. Affertur ab Erasma 

65. P III, 28. F 11, 71: Apost. \, 5, 45 Ulpianus 5, 12. Digest. 

XII, 79: Diogen. VII, 32. XI , 1 : quod autem ait praetor, 

66. P III, 29: cf. nott. ad Apost. omnino non rcspondisse, po- 

XIII, 27. steriorcs sic acceperuiit , ut omnino 

67. P III, 30: Apost. XII, 80: non respondisse videatur, qui ad in- 
Zenob. V, 42. terrogata non respondit, id est, ov- 

68. L II, 87. 69. L n, 88. 6iv ko6<; lno<:. 

70. DV III, 54: cf. L II, 93. 73. Lucian. de Saltat. §.80: jioAr 126 GREGORIUS CYPRIUS. 74 Ovd^ nv(av nuvaatr uv ana^ oxvt otQayeiv 
fi « d-ovoa. 

75 Ovd' ixTaQ ^dXXei: dvti tov' ovd* iyyvg. 

76 OvdinoT^ loxei y &VQa: inl rmv ndvxae vnodf.yo- 
/uevMV aai ^evt^ovrcov. 5 

77 Ovd' dv^Elr^xeGTidrje ev QOt ii^v ev&elav 6d 6v: 
i&QvXXeho o 'Elrjitea%idr]e oje ndoav 6d'6v ytyvojoitwv did 
xr/V yQovtov nXd%t]v. 

78 O TavTaXov Xi&oe vnhQ iieq^aX-^e raXavreve- 
rat: dvjt tov ^o/Soe TJ/ide kyet df^^venrie- 10 6. ty&ftav] tv&f) M. 10. Quae post hoc proverbium in media 

fere pagina positum paginae pars sequitur, vacua relicta et in ipso se- 
quentis paginae initio proverbium 79 collocatum est. Initium igitur li- 
terae 11 nescio qua de causa scriba omisit; e P III, 31—37 supplcri 
ex parte potest. Xol ydg avxZv vn dfiu&lug ... ao- 
Xoixiag iftvdt iv t/J o^X^Ofi imSti- 
xvt/vTUi, ol niv uXoyu xtvovfttvoi xal 
1*7] div, o)g (faat, n()6g rrjv X " Q- 
dijv. trtQU fiiv yuQ 6 novg , tTfQu 
6 ' o ()v&ftoq Xtyti. : ubi Scholl. : toCto 
ov TiuQoiftia, uXX fx nuqoifiiui; fitr- 
fiXTjnxui T^f, ovdiv <pual n q o <; 
Tov J tovvaov , de quo v. Apost. 
XIII, 87. Erasmo 1,5, 46 iudice 
in eos dicitur, quorum vita vehe- 
menter est inaequalis , quorumve 
mores ab oratione dissident. Lu- 
cianus Dial. Meretr. flll, 2.1: xul 
OTt tv nQoq TJjv xt&uQuv o novg. 
Plutarchus in commentario de Ve- 
recundia [c. 16, p. 534 E]: xuixoi 
ov dta Tijv xov noJog nQoq ttjv Xv- 
Qav dfifTQiav , ox; TlXdxwv [Legg. 
\ II , 812 D] tXiyt , xul noXtii; nd- 
XlOi xal (fiiXoi ifiXotq StuiptQofttvot rd 
uuxtaxa dQiiiai xt xul nua/ovatv, 
dXXu litd T?jv ntQt Ttt voftifiu xut 
dixuta nXTjfifttXfiHv. Etiam divus 
Augustinus ad hoc proverbium al- 
lusisse videlur in epistola ad Li- 
ccntium 26 [T. II, p. 51 edit. Venet.j : 
aut ii ego canto , fu atilem ad aliam 
vocem sallas, nec sic quidcm tne 
pocnitrt: habet enim suam hilari- 
talem ipsa canlatio, eliam cum ad 
eam mcmbra non mov^l, cui plena 
carifalis modulafione rantalur. 74. Apost.XIII, 46. Lucian. adv. 
Indoct. ^. 25 : waxt fiiv yuQ firj- 
xirt fQyitl^ta&at, Tt'« uv fiiTantiatte 
at i ovdi yuQ xvoiv unu^ nuvautx' uv 
axvxoTQuyftv fiu&ovau : alia vide in 
annott. ad P III, 97 allata. 

75. DV III, 46. 

76. Scholl. ad Arist. Acharn. 127 : 
Toi'f Si itvii^ftv ovdinoT' taxft y ij 
&vQu'\ nuQotfiiu int tCjv noXXoi\ 
livovi; vnodfxoftivuv. ftifivjjTut Eii- 
noXiq iv fltiXoii; [fr. IX Mein.] • 
V7J Tov rioattdiit , xovdinoTi y ta/tt 
&VQU. xui KuXXifiuxoQ iv'E*dXtj 
[fr. 4 1 Benll.] • rtov 6i e ndvrtq 
odiTut 'JIqu iftXolfvitji; ' V/f yuQ t*'- 
yo? dxX/jiaxov [cf. Naekii Opusc. II, 
101.] • x«i /7t * J « p o ? [Ncm. IX,4] • 
iv&' dvantnTunivat \ttvuv vtvixav- 

TUt &VQUt. 

77. Aposl. XIII, 14. Suid. 8. 
EirjxtoTidiji;: ... tovtov yitQ w? J«- 
vov dtupdXXovat xui nXuvov. ol di 
\ivot ftuXXov tauat t«"v oJovi;. *J- 
anoQijaatTtq ovv xtji; o6ov xul dito- 
nXurtj&ivTfi; tCnov Ovd' uv 'E^ijxf- 
OTiSrji; tVQot xi^v tv&tiuv odov. tt- 
QTjTut ovv inl xitiv odov itnonXavtj-' 
&ivxb)v : add. Apost. VII, 55. Ap- 
pcnd. Provv. III , 70. 

78. Apost. XIII, 10: cf. nott. ad 
Aposl. VII, GO. XVI, 54. COD. MOSQ. CENTURIA IV. 127 

79 JToXXd /t«To|v xvXixog xal yelXeog ccxqov: iTii 
Twp eig yQovov /naxQov yevi^aea^ai jluXXovtwv. 

80 nXivd-ov nXvveig: enl tuv ddvvaioiv. 

81 TloXXoi ae fiiatjaova iv, av aavtov (piXtjg: tovto 
(faai Nvfifpag nQog NuQxiaaov einelv , dno/SXenovia eig 5 
nrjYYjV xal tfjv oixeiav no&ovvra fiOQ^^v. 

82 ndv& vno fiidg Mvxovo g: ini imv fiid dixr] xa- 
Tadixao&evTcov. 

83 JIqo %ijg vixi^g iyxioftiov adetg: inl Tiav MQ<fl<*/i' >>: 
/SavovKov Tcf nQuyfiaxa. .\ o V h « ^ ^^ 

84 IIovt]Qd xard TQvyova ipdXXetg: ini ttav intno' 
V(og ^(ovnov. 

85 IloXvnodog ofiotoTtjg: nQog Tovg i^ofiotovviag 
iavTovg. 

86 floTafiog n Qog &dXaTT av i^i ^et: inlTcov d^vvdTcav. H 

87 Ilevirj aofpitjv eXaye: inetS^ oi nivf^Teg noXXdg 
teyvag intTr^devovaiv. ij..,,, 88 rioXXctiv dyvQcov oXiyov itttQnov ^V^^ayov. 

89 n aQd x(a(pd) d i aXey rj. .[ .■'m' 

90 TIqo g aijfta fit]T Qvtdg xXa ien{i7^^/^(av nQognot- 20 
ovftevcov. .) 

91 HoXXaia t nXijyalg dQvg Saftd^eTat. ^ 

92 IIqiv Tovg i y-&v g Xa/Seiv Trjv dXfftjv xvxdg: 
ini TViV Tovg xaiQovg nQoXaft/SavovTCDV. 1. ^tTalw niXti Zenobius. 4. V. vv. 11. ad L 1. c. allatas. 7. 
/iiuv Mvnovov recte K in Append. Provv. IV, 52. 9. nqo t^c] uqo')- 

rrji M. 15. «po? om. M, &aX(trTjj fQii^ftg Suidas, jiQog &dXurrav P 

Apostolius. 16. Tifviu , aoifiav Zenobius. 18. '^x noXlmv et avvjj- 

j>uyov Suidas , simul explicans : tnl rajv noXXu ftiv novovvroiv , oAiyu &f 
xttQnov/ifvo)v. 20. xXuifiv explicationi Diogen. VII, 66 adiunxit. 23. 
av xTjv Eustalhius: germana proverbii forma apud Diog. VII, 56 legi- 
tur: ukftrjv ri «vxaq , nqiv fXijq rov<i ix&vai ; 

79. L II 95. 89 P III 32. 

80! P Ili, 39. F II, 75: DV III, 9o! P IIl', 33: DV III, 65. 
52. Apost. XIV, 30: Diog. VII, 50. 91. P III, 34: Macar. VII, 25. 

81. L II, 96. 82. L III, 1. Apost. XIV, 39: Diog. VII, 77a. 

83. L II, 97. 84. L III, 2. 92. P III. 35 : Macar. VII, 33. 

85. L III, 3.' Apost. XIV, 72. XVI, 50: Diogen. 

86. P m, 50. F II, 89: Apost. VII, 93. Obversabalur, ut videtur, 
XIV, 60: Diog. VII, 74. Aristophanis animo Vcsp. 1515: 

87. L 11, 100. ukfirjv xvx(1 rovroidtv, ijv iyw xQurii. 

88. P III, 31: Apost. XIV, 36: Simile addit Suid. s. nQiv. n^lv 
Suid. s. <)« noXXoiv. ia^dx&vt ^fQftq, 128 GRECxORlUS CYPRIUS. 93 JToXXttl HVVos ci^QBVOS evvtti: in\ tiuv Kuiwcpe- 
QMV elg T« jijs ^yfffQodht^s (Qycc. 

94 ITo XXdxts ii( lOQos vcvij Q xataxcciQtov elnev. 

95 ritoiyov nriQa ov% i fin ifinXut cc i : ini t<uv anXr/- 

OtttiV. 5 

96 [Jotit tXuit BQos v^Qas-' inl tuJv doXeQwr. 

97 flvQ ini daXov iXS-ov. 

98 rioXX' otd' uXvinr^l, aXX' iylvos sv /leya. 

99 TloXXoi t 1 vaQ&ijxorpoQoi, n av qo t (^e t e 

/Sditx^'' ^^ 

100 IlQositevtQaXaitti^et. 

1 JIq oipdo eo)S Seitat fiovov rj novr^Qi a. 

2 rioXXd xpevdovtai doido i. 

3 TloXXiav iyw &f}Qioiv aK?;Koa xliocpovS' 3. nolXuKL To» x«» Diogenianus. 4. ov rtinnXurai Zenobius. 6. 
noixi/.uTov<: M, noixtXoTTiq P : notxiXo)Tf(io<; ex Aposlolio dedi. 7. in 

l^aXoy M. 8. noXXu M. *v] r M: to igitur voluisse videtur. 9. 
noXXol fi\v P\alo, Clemens, Syncsius. 11. Xuxril^uv Zcnobius , XuxtI- 

Cf«? Apostolius. 12. riQoquanui dhrui, ftovvov i) novij(>ia Bernhardius 

coniccit Hist. Liter. Gr. I, 56, dhrui. nQofpuatox; fiovvov ^ n. Nauckius 
in Schncidewini Philol. II, 158. Etiam nQoqiaatog scribcndum est. Sunt 
enim in proverbiis ionicae formae saepe deletae: cf. Macar. III, 45. 
DV I, 30. Apost. I, 67. V, 85. 14. OQiuv rccle Diogenianus. 93. P III, 36: DV III, 67. 

94. P III, 37: DV III, 68. 

95. P III, 40: DV III, 61. 

96. P III, 41 : Macar. VH, 30. 
Apost. XIV, 63 : Diog. VII, 69. 

97. P III, 43: Macar. IV, 47- 
Mant. Provv. s. nvQ : Diog. \1I, 82 : 
cf. Apost. XV, 12. Philostr. Epist. 
37 : tyifi' TOiiro av ijv uXXo nvQ tnl 
nvQi xui JuXog in ixiiva/ <finXoi}<: : 
ibiq. cf. Boissonadus p. 106. 

98. P III, 44 : DV III, 69. 

99. P III, 45: Macar. VII, 20. 
Apost. XIV, 57 : Zenob. V, 77. Diog. 
VII, 86. Exstat in Anthol. Pal. 
X, 106 cum inscriptione : nuQoiniu 
tnl tCiv ^ifvd^ doiuv i/ovTWv. Af— 
ferlur a Cleni. Alex. Stromm. V, 3, 
17, p. 236 Sylb. : <nXoao<(ov n\v oiv, 
^f d' iyo) , nX7)&o(; <ldvvurov yi- 
\iaOui' noXXol . . nuvQoi xutu tov 
TlXixrmvu: Phaedon. 69 C: add. 
Themist. OralL XXI, 254 B: dXXu 
■tw ov xuTci vo/iov /tfftv^/tivbt rov VUQ&TjKOqiQQOV Ii<t.X)(OV fJYtXa&Ul ov 

avYX<i)QiZ T<1 ftvavtJQtu: Syncs. Dion. 
46 B : xttl fifvovatv in' ai/r;;; [sc. 
T^? oQftfjt; iv&iov^ oaov uvO-Qotnov 
<fvaig j(0)Q(V , nQog oiK^ffiiuv urfyoX- 
xi^v r^q <iivaf0)q fifiXiaaofitvot. IIoX- 

Xol fliv YCtQ PuX/Oh ■ OVit OVTOl 

fiivroi StuQxiaq «v^^ifovrat riji: pux- 
Xfiuq. 

100. P III, 46: Macar. VII, 44. 
Apost.XIV,97. VI, 57: Zenob. V, 
70. /7()os xivTQU Xaxrii^otfti GrCg. 
Naz. Christ. Pat. 2266. 

1. P 111,47: AposL XIV, 76. 98 : 
Diog. VII, 87. 

2. P III, 49: Macar. VII, 19. 
AposU XIV, 37. Usurpat Aristol. 
Metaphys. 1, 2, p. 983, 3 Bekk.: 

ilXX' ovri To &ilov <f&oifQov ivdixf- 
xut tivut, dXX<x Kul xurd xtjv nuQot- 
fiiuv noXX<l tfjfvJovrat uoiioi, ovrt 
rijq Totavryjq uXXijv XQV vofti^ftv n- 
ftto)xiQUv. 

3. L II, 99. m COD. MOSQ. CENTURIA V. 129 Ilsivdoa ctv dXwnsn a vnvoQ eQy^sT at' 

IlavTa netQov nivt^ow, navra naXmv. "' 

IIqos XiovTa doQxadeg ovvantovac fidxctS' 

XajtiaiXeojv ^wov io%iv eiQ dnavra irjV yQoav fieta- 
ZQenwv nXtjv Xevxov. 5 

XeXmvrj ftvi(av: em rdiiv a^QOVTiatovvTwv tivog. 2^ip 
J" Ay afie (xvov i t7js Qsqo iiov n aQQtjaias eXai^ 
10V efisXsv ri isXdivi^nyifav. 

XeiQwvstov eXxoS' '^toi dvrjneaxov. 

X&ovta XoVTQa: td rots vexQois intfpeQojiieva' exo- ^^ 
fit^ov yaQ eis tdcpovs XovxQd. 

XvtQav no titi XXeiv: ent idiv u^vvdTOJV. 

XvTQsov s: "^iot oatQdnivos , svzeXi^s- 

Xqvoos KoXotptavtos: ol KoXocpwviot rov xdXXtotov 
yQVOov eiQydaavTo. xai yaQ noXv (paat naQaXXdttetv tov 15 
dXXov %ov KoXotpdiviov y^QVOov. 

XaXenov y^oQiov xvva y sveiv. 

XQT^fiaT avijQ' nevtyQos ^ ov din o% ea&XoS' 

1. f7if()X(T:(tt Dlogenianus. 2. xi-vijaui] post hanc vocem nul ex- 

cidit. 3. SoQKuc; umixui, ftuxt/<; Diogenianus. Folia nonnulla hic per- 
ierunt. 4. nuvTu Suidas. /itvuTQenov idem : seJ AE cum nostro 
faciunt. 6. /ivaiv M. 7. nu^QuoLuq M. 8. lixtkXfv M. nvo)v M. 

13. ^^fr^foi'?] addendum esse aut &io(; aut uvO-gwnog ex Apostolio apparet. 

4. P ni, 52; Apost. XIV, 23; ovx''AQyog uXku SnaQXTjv ' "Slq yuQ Diogen. VII, 91 

5. L III, 4. 

6. P III, 56: DV III, 57. 

7. L III, 32. 8. L III, 33 
,9. L III, 34. 10. L III, 35 

11. L III, 36. 12. L III, 37 

13. L III, 38. 

14. P 111,97: DV III, 94. 

15. P III, 98: Macar. VIII, 85. 6i] noxe (fuaiv '^QiaxoSijnov 'Ev 
SnuQxa Xoyov ova unuXufivov finilv. 
XQ^fiur' uvrJQ' nfvi/gCi 6i oi/V*ts 
rifXfx' faXo<; oJtff xiftioi; ' ... 2nttQ~ 
riuxt]v df AQiaxoSijfiov iv xolq inxu 
aocpoZq uvuyQU(pfrui 'AvdQOtv o Eifi- 
aio; ; Suid. s. /Qi/fiuxu xQi^ftux' 
uvtjq: UVT7J unoipO-fyfiuxixij iariVy 
Je xu nuQuyyiXftuTu rCtv f aoq.iav. Apost. XVIII, 23 : Zenob. VI, 43. fiifivijrui, uinTji; nivduQo? xul 'AX- 

Scholl. ad Pind. Isthm. II, 17: XQV~ '^uXo<i. oftoiu x^ , ug xul uQxij uv- 

ftuxu , xQ^jf*^'^' uvijQ, rovxo dvuyQu- Jqu d tLnvv a 1 [cf. sup. I, 80]' 

^txui, filv flq T«? nuQoifiiuq vn xul rij , rijv xuru auvrov t Xa 

hiojv , unoifOfyftu di laxiv 'AQiaxo- [Macar. VIII, 21]* xul t/J, y v oj & t, 

dijfiov, xu&unfQ iprjol Xq ii a tnnog o « n t ov [DV II, lO.]. Fuudus sen— 

^1« Tw nfQt nuQoifitMv, Toiirov di toV tentiac ab Aristodemo pronunciatae 

AQiOTodtjfiov IIi}6uQog fifv 01' xiOn- esl Ilesiod. Op. etD.^G86: ;^(i?/|itar« 

Otv i^ ovoftitxoi; , ws drjXov ovro? o; yup y.'vx>/ niXfTUi dfiXoioi fiQoxotOt', 

loTiv revxo tlnojv , fiovov di iai]- de ea disputant Valckeuarius ad Eur. 

/ttiuauro rijv nuxQidu , oct 'AQyttoi; • Phocn. 438. O. Muellerus Dor. 11,10. 

AXxutoq [fr. 41 Schneidew.] J* xul WelrkcrusProlegg. ad Theogn. p.LI V 

7 ovofiit xui T»/»' paTQida ri&ijatv, etp. 99. Goetllingius ad Hcsiod.l.c. 

9 130 GREGORUJS CYPRIUS. 16 Xtagtg tcI ^Qvydiv xai Mvomv oQiOftaT cc. 

17 Xqo'i SijXu: (paai fp€Q£xv(^7]v tov aoffov fp&eiQtaaavta 
TeXivf^aat , eineiv dh uqos Flvd-ayoQav neQt tomov nvv~ 
^avofievov , nQo^aWovxa lov ddxtvXov. 

18 XvTQai s Xvjfidv na) HoXonvvxate: ini iiav «/r- 5 
^).V(onovvTO)V. 

19 Xqvo^ xaian (xtT(ov rjf.itte ov y ivcioxeisi int 
%(av etXTj XotdoQOVfiivoiV. < 

APXH TOT W. 

20 y^vQa i6v /Jiovvaov : la WvQa evxeXrjs v^aoe iozt 10 
nai fitxQa nXt]aiov Xiov fit] Svvafievt] olrov iveyxetv. Xe- 
yofiev ovv xfjv naQotfiiav ini rvov ev avfinoai(a dvaxetfte- '' 
vtav xal fii} nivoVTtav. XiXexTat ^h xa/ inl ttav evxiXetav 
ar^fiatvovxtav. 

APXH TOT ^. ^ ^ , ^^ 

Sloiv eax(j)aiv : ini xdJv nQoe x6 dxovoai (axa evxQe- 

nt^ofiivoov. 

"SlSivev OQoe, eixa fivv dnix exev : cxav eXnioae 

xte fteydXa ftixQoie ivxvyr. 

"Sle rjQtae i I' danioi ^evioai ^ ovXofiut: /Jyexai 20 

ent x(I)V xove (fiXove xoie eavxiav tQyois eveQyexovvx^av. 1. ru MvaoJv «ul fliQ. Aposlol, 2. Suidas: oTt(f>aol ... TiXivT^aui.ori 
xal rivQayoQov nuQayfvofifvov xal nvv&avofttvov nw^ tTtax/oiTo, di,a(iukovTa 
rij<; &v(jaq rov ^UKTifXov ilnitr, X Q " >■ ^rjXu' xul rotrvTtv&fy nufju Tot? (f i- 
ko k 6y iQ Tj H^k; fTit rtav ^(fiQovMv rurrfrui. ol ffi tnl riov ptkriaTo^v j(qo)- 
/ttvoi J't«/<«pT«io»»(7t : V. Schneidewin. adHeracl. Polil. p. 73. 7.yiyvMa»ft(; 
Aristoph. 16. T« oJt« Diogen. 20. wrr.Tf^) Diogen. , «'AA' won*() Zenobius. 

16. P 111, 99: Macar. VIII, 83. nui6fv&fiq. q>t]alv ovv 6 &fio<: /(.»/- 

Fragm. Macar. I, 33. Apost. XVIII, y6(jtoi IVt xfxoi^uaTui. t« vo&u iwv 

36: Append. Provv. V, 35. Ori— ivyfvwv xm* ol ^fvdodi^Sdanukoi. roiv 

ginem proverbii Scholiasta ad (Ireg. uXtj&o)i; didaaxuXotv diaxfxQivrui' 

Nazianz. Carm. 18 in Gaisfordi xfXQrjrat, 6\ vnodfiYnurt ro rtjt; Mf(i- 

Catal. Codd. Clarkian. I, p. 37 cx- ()«? 'vdo)Q xid rov Zikoiitn: hanc 

ponit: "E/.Xijvtq tnl rijv Tqoiuv uvu- narrationem Cosmas ad Greg. Nai. 

nkiovrtq inkavTjOijaav xul iDqvyiuv Carm. in A. Maii Spicil. Rom. II, 

xwTw/iTioj-Tfs rjj Mvaia nQoqfpukov. 296 citat. Orationi incIuseruntCy- 

Ti]kf(foq cJf o' -lov 'HQuxkiovq nuiq rill. advers. lulian. II, 67 A Pelav., 

ToiJroi'? rfiwxwi/ tktytv' KtxiuQiarai Phot.Epist.243,p.367Mont. : imitatur 

roiv <I>Qvyo)v x«i r(7)v Mvao)v rd Gregor. Nazianz. Epigr. 23, p. 1174 : 

o()t«' rovTov iv avarddi /*«/,'/ ri- ;^fi)()*¥ t« xukiT^v xul xitxdiv oiiiafiUTu, 

rQoiaxovaiv '^/ikktvq xul Aiaq, uk- 17. P Ilf, 100: Fragm. Marc. I, yoi^vTa d\ dtivoiq HQUxkiovq X'iov 
uvrov tivui fta&cvrtq xul fitra/itk^- 
&ivrtq ol roi» 'EkkTjvo)v puaikiVq ini- 
nxwnrovrui. xul Xoyoiq nuQuxukovaiv 
luTQovq oixiiovi; , o>q ivov inifitkov- 
fttvot.. rov a /QTjfiUTia&ivroq fit) qoi- 
a&r^vai. rov 'Axtkkio)q uvtv , nQoq 
uvtov uifixofjitvoq &tQunivtrai, tjv 29. Apost. XVIII, 26; v. Diogcn. 
Laert. I, 118. 

18. P IV, 1: DV III, 10. 

19. P IV, 2: Apost. XVIII, 31. 
Est Aristoph. Nub. 912. 

20. L lll, 40. 21. L III, 42. 

22. L III, 43. 

23. P IV, 3: Macar. VIII, 96. yaQ luTQoq 'Ax^kkrvq vno XtlQoivoq Fragm. Marc. 1,72: Diog. VIII, 73. p /irrrqy^ pjnnao^ni) f.i n J P I M I A i. APXH TOT A. 

1 yi QyaiHa (pQOVetQ: ijroi evtj&T]» 

2 *A ^vdr^vov tTttq^oQtjfia: to ur^dis , ^ta to tovq 
'u4/Svdrjvovs /md dtinvov TiQosdyeiv rovs iavTtov nali^as 
TOts evmy^ovjitivots xeKQayoras xai ■&OQV/Sovv'ias x«i ai^Shs 
Ifinotovvtas tois dattv/iooi' 5 

3 "A^Qiavos (Sios: o noXvtsXrjS' "A^Qmv yaQ tts iyi- 
veto nXovotos ' o&ev xai a/SQoSiaitos- 

4 'Aei yew/ioQos sQ viwta n Xov a to s- 

5 'A^ehs Sios: i^i fJ^v /idttjV deSovAotoiv. 

6 *Aya/i6 fivoveia (pQiata: * Ayaftifivtav yaQ naqd \^ 
trjV AvXlda xai trjv oXrjv 'EXXdda (fQiata wov^eV' 

7 *Ay afii fiv ovos &voia: ini twv dvsnei&uv xat oxXi^- ^- 
Quv ' ^vovtos ydg ^Ayaftifivovos o §ovs (pvyiav ftoXis 
£Xr^(p&^. 

*Aya&tj xai /id^a /let uQtov: int twv td dtVTeQci 15 
ttai didovTtaV' 
9 'Aya&tav etos av Xijo ts : t] r^Siori] xai ev(pQavtix^. 

10 ^AvdQtds o(pvQr]Xatos: ent t(Lv avato&rjttov* 

11 * AyiXaotos nitQa: inl toJv Xvnr^s nQo^ivtav. e(p 

f/ ^tj/itjttjQ ore trjv xoQtjV i^rjtet ixd&taev. 20 

12 ^AyaS^div &dXaaaa' xai' AyaS-dHv &r;a aVQos' 
xai' *Ay a&(av dya&i d eQ' xai' ^Aya&oJv ftVQftrjxid: ^ 
ini nXrj&ovQ dya&tuv Xiyetat. 3. ntxu. T diinvov Zenobius , alii. 7. a^QoSiutTu<; F. 8. y*ft>- 

xo^o; F. 10. nu^u] ntgl Zenobius. 11. Tjy* — Ei.Xa<Jaj noXlaxov 

Tiys 'fAAwtToc idem. 15. a^TovM. 20. 7 ^iy/*'/^'!?? !--• 22. ^i'(i/M:yKi'/« F. 

1. L I, 25. 2. L I, 26. 7. L I, 31. 8. L I, 32. 

3. L L 27. 4. L L 28. 9. L 1, 33. 10. L I, 34. 

5. L I, 29. 6. L I, 30. 11. L I, 35. 12. L 1, 36. 

9* 132 GREGORIUS CYPRUIS. 

13 u4y voreQog nijduXiov: nagoaov iv ^aA«TT>; to 
nt]<^dXiov anov Ha&uQov ioTiv. 

14 Ayqoihov [ivrj xaia (pQov e i qtjjoqos: oti ovdh 
iMV evTeXdiv ^QV ytat^ct^Qoveiv. 

15 u4dmvidog xijnog: inl zbJv oXiyQOviwv xa\ uiuqiov xui 5 
/ti) iQQi^oftevo)v. 

16 'yiXXos ovTos 'HQa-nXris ' in\ tiav loy>%iQ(av, 

17 ' jtXis ^QVOS' int Ttov eis rtva dianav /SeXriova /le- 
ra^aXXo/iiivav. navaufievoi yuQ rdJv fiaXavbov ol naXaioi 
ftexeiyov aitov nui oivov. 10 

18 "AXa ntt\ Kvajiiov: int ttav etdevai fiev nQosnotovfte- 
voiV, ovx eidoTiov ^i. ol yuQ ftdvxets iiXa hu) xvufiov Ti&iuai. 

19 jiiiuiQos evvoi* ov^hv ey^&Qus dtucpeQet: tuvxtjv 
InnoXvTOS nQos ^aidQuv ejne (fdortovauv (ptXelv avxov 

0(f6(^QU. 15 

20 \Aidos nvv^: ini tdiv entXQvmovTtav iaVTOvs Sid 
xtv(av fit]yuvt]fi(xT(ov. TOtuvia yuQ rov "yfidoS' 

21 ^vTOi y^eXwvas ia&iere eifneQ ey^ere: dXteis f]Xi- 
evaav fteydXr^v yeXo'}vt]v nui dvaandaavies uvtt^v iftiQtL^ov 
Ttjv nuQOvauv. tov de JSQftijv nuQiovru ini Tt]v ioTiaotv 20 
ixdXovv. 6 M t6 nQoxeiftevov elne. 

22 'Av olvov ttiT^, xovdvXov uvtiI) didov: ini t(Lv 
aya&d fiev uItovvtmv , deivd de Xuftfiuv6vT0)v. 

23 AtQOvvT es yQf]fie&a: ini Tdiv iXntadvTWV vindv, 
ei&' vn ixeirwv dXovTOJV. 25 

24 yfidvTeios yiXois: ini Toiv naQa^fQovois yeXvjVTODV. 

25 ^jtvinTots X^Q^'^' ^^i '^^'^ lSe/S7]Xots yeQai ra ieQa 
fieiuyeiQi^ofievoiV. 

2g 'Ax6v7]V aiT i ^ei s : in\ T(jiv TQocpi] noXXf] yQOiftevwv, 
fti]d'evi de elg ow/m intdtdovTwv. 30 

27 'Axi^ u Xos fiv & os : ini tcJj/ «TtAiy XeyovTWv. 

28 ^AXXws ddetg: in\ Ttiiv ftdrr/V novovvTwv. 5. oXiXQovoiv F. 11. fiiv Tt Zcnob. I, 25. 12. Tti>*«at] n^o rtov 

lAUvTtvonivwv Zcnobius addlt. 13. tvvout F. 17. xd rov M. 18. 

tXj(t^i L. 19. ivtQii^ov F. 22. novdvv F. 24. 1 4»'«? vinuv Diogenia- 
nu8. 29. Cf. DV I, 28. 

13. L 1, 37. 14. L. I, 3. 21. L L 41. 22. L I, 42. 

15. DV L 12. 16. L L 38. 23. L J, 43. 24. L I, 44. 

17. L L 39. 18. M L 11. 25. L 1, 45. 26. L L 34. 

19. L L 40. 20. L L i;2. 27. L F, 46. 28. I- I, 47. COD. VATIC. CENTURIA I. 133 

29 "Af.h enos, a jit sgyov: ini rmv o^mg avvofiivmv. 

30 ^Avt]Q 6 (pevyoiv ov ftev si xTvnov Xvgae-' ini 
TftJj/ zayewg nai o^scjg oq^etXovicov exaoTa nQccTieiv. 

31 'AvitneXttQy eiv : aVTtdidovai ^dQitag. XeyeTat ydg 
Tovg neXaQyovg yeytjQaxozag tovg yoveig TQi(petv. 5 

32 "AnXfjOT og nid-og: ini xdiv yaoTQt/iidQyav. 

33 'Ave/iiovg yetagyeig: nQog Tovg novovvtag xai fii}- 
devog fietaXayydvovTag. «jwou wy 

34 "Av d^Qwnog avd-Qwnov daifi6vi&v:inlT(i)vdnQog~ 
doK^TVDg vn dv&Qwnov aoi^oftevtov. 10 

35 "A^tog Tov navTog: ini tuv acpodga Tifiicov.v^^Q^a 

36 'jlei yeQovTi veav noTi /SdXXei xovqtjv: enl 
Twv nQeg/SvTSQWv ^ovXofievtav veaig avvf.vvd^eo&at. 

3"'' "A^tog ei T^g iv "Agyei danidog: inl twv evyevdiv. 

38 'Avefiov naidi ov: eni twv evfieTa^oXwv Hat Kovrptav, i5 

39 ''AvinTotg noaiv ava /S ai ve tv ini t6 OTeyog 
ini Twv dfia&wg ini Ttva eQya iQyofieviav. 

40 'Ano ^aX^id og: '^toi dn dgy^g dei xaXov eivat. 

41 'AvTt xttxijg xvvog vv dnaiTeig: ini ivJv xttxd 
dvTi xaxwv intMovTwv. Aiw«MvtH>Ti' 20 

42 "Anag iyivog TQayvg: ini twv dvgxoXwv xai dvg- 
TQonwv. i^atQetcHg dh ini twv xaxtaTinatv 7J evvovycov. 

43 'AgyatOTe Qtt T^g difp&eQag Xey etg: ini rwv fiioQd 
dirjovfievtav ' ri yaQ dt(p&eQa, iv fj 6 Zevg ineyQacpeTO za 

fjf ytvofievtt , nafinaXatog. 25 

'A(p' vtfJijXov fiov xttT a yeXag: ini t(ov f| vtpovs 
dtttXeyofiivwv ' wottvei , ndvv fiov xttTacpQOVelg- 
^45 'AQyovvT wv yoQog: ini tojv xaxd notovvTwv. 

iiti*nij»^Oi> APXH TOT B. 

46 BaaiXeioe otp&ttXfiog: tov ini Ttva dQyrjv neftno- 30 
ftevov ovTwg iKaXovv. 

47 BdT Qayog 2eQi(pios: ini Ttav d(p(avwv. 1. uvo\'f*ho)v F. 12. noT»/5dA^t M. 22. xaxoT«xwv F. 

29. L I, 48. 30. L 1, 18. 39. L L 55. 40. L I, 56. 

31. L l, 49. 32. L 1, 19. 41. L 1, 57. 42. L I, 22. 

33. M I, 49. 34. L 1, 50. 43. L I, 58. 44. L I, 59. 

35. L I, 51. 3«. L L 52. 45. L I, 60. 46. L I, 65;^»" 

37. L I, 53. 38. L I, 54. 47. L l, 66. • 'W 134 l GREGORILS CYPRUiS. 

48 BaXX ^g v^(oq: avzi tov xaTunovTtaov. ini Tfijv oXe- 

&QOV U^tO)V, 

49 BoQ^OQU) vdiaQ Xa/i n q6 V ovno&' svQtja eie ' ini 
ttav Ta xaAA/OTa /ityvvvrcDV toig aiayioroig. 

50 B^^ avxl nOQdrjg: int nsQdovTtovHai nQognoiovfiev(»v. 5 

51 Bovg iv noXe t : in\ %(Lv S^av/Lia^ojttiriov. yivaiag yaQ 
iv aHQonoXei jSovv e-&Tjxev. 

52 BatQayta vdtoQ' xai' OTeaQ ya'/.?;: inl %(ov %vyelv 
<av iQwai ^ovXofievtov. 

53 BaXav evg: ini lov noXvnQuyfiovog. ovrot yuQ ayoXi^v 10 
ayovieg noXvnQayftoveg eioiv. 

APXH Tor r. 

54 Fvtad^t ouwov: int %wv vneQ dvvufnv xofina^ovxtov. 

55 rptod-t aaVTOv: dnocp&eyfia XiXwvog. zdTTstai 3s i^ 
nuQotftia ini %(ov vneQ 6 eiai xofinu^ovTwv. 15 

83 -£'x nuvTog ^vXov: eine %o nXijQeg ort 'En n a v~ 

Tog ^vXov >tv(p(ov av yevoixo. jiiyeTui de inixtjivjo 

fihv eMog evteXcov, eig d'e yQeiug dvuyitaiwv. 
87 .Ev fteXiTi oavTov nuTuxQvmetg: inl T(ov '^dv- 

na&eiag fieTadt(ox6vT(ov- 20 

fe8 EiX T/fpev TjnuyigTOV ftvv : inl %m v d^ltog euX(0)i6T(ov. 
93 Eig ii6Xnovg nTveiv: ofiotov Tin' ov fieyuXoQQtj- 

fioveiv. 
1I,19 KeQxtoni ^etv : avtl tov doXieveo&tu \tal dnuTuv. fte- 

TevfjVeKTai de dno 7(ov KeQy.(on(ov. " 25 

24 Kqijt i^eiv : in) TOV "tpevdea&ut. unuTijXol yuQ oi KQrjteg. 
70 "Ovog XvQug uxovei: int twv uuutHevTtov. 
97 'Tntjvifitu TixTei: tu xpevdij y.ul u/Se^utu. 

3. ht/ini)uv fiiaivtov el ivQT/Oftq tiotov Diogeniauus. 5. :t(}oc- 

noiovfiivuv^ fltjxftv r/ yfiilv L addit. 16. «'•tJ io nA/^p*?] xur' iJi- 

Xlt^flV UVTIj XfyfTUl' TO yu(i 7iX!/Qfg ' 'P.X 7tUVT0<; xtX, B. 19. xuiu- 

TiluTTfK; Diogenianus. 22. mvtii; M. ov M om. 24. 6oXtn'>fa{>atj 
male L <iov/.fVfaO-ut : sic unuToiv xul doXtfvopfvoq ovx liv fA.f vixi/out; nuQfX- 
i?/;5Euslalhius dixitadlloni. II. ^, p. 65, 45. 27. «xorwvM. ulvvho)rMl*. 

48. L I, 67. 49. L I, 68. 87. M III, 10. 

50. L I, 69. 51. L I, 70. 88. Suidas : L I, 98. 

II l \' ![^- ^^; ^ ^ ^^- 93. M 111,27. 19. LJI, 47. 

55! Suidas :'cf. nott. ad DV II, 10. 24. M III, 87. 70.'M IV,66. 

83. Aposl. , :«odl. inan- 97. P III, 91 : Aposl. 

nott. ad Zenob. IV, 7: Gfeg. Cypr. Saepe diclio apud Palres invenitur: 

Mosq. II, 100. , • , V. Colellerus adPP.Apost. T. 1,571. s;JArv/ f/i MAKAPIO Y lEP 0310 NAXO T ,^,, 

TOT XPTSOKE^JAOr * ' 

P J ii N I J. nAPOIMlAI KATA I:T0 IXEIO N. 

TO A. ''"^ ^ 

AB. 

1 'A/Svdf]v6v inKpoQfjf^ia: int tdiv af^dwv xa/ oyXr^gmV' 

2 A^Qmvos ^ioe: inl rwv noXvTeXwv' %oiovTos yccQ o . 
yl^QOiV , i'i ov xal ro u/Sqos ««J a^QO(^ianoS' 

3 AyQov nvyrji inl toiv XinuQais nal inijiovo^s oni- 
vtovv sQyip nQOsaad^rjfievoiV. 5 

4 'AyoQa K £Qxojno}v: ini tfav novtjQMV xal xaHoy&o}v. 
3 Ay a& oiv dya&d: xai' 'Ayadwv dy ad- ides' ini 

Tfjov o(podQa ev^ai /lovovvtoiv. 

6 Aya&d KtXixcov: Xeinei to eyei. nQodoTr^s ydo 6 
KtXixoiV MiXrjaios' xai nQodovs MiXrjTOV evnoQtjoev. 10 

7 Aya&fi xal /tbd^a fiex aQxov: ini toiv id divte- 
Qeid ttoi Stdovtoiv. 

8 Aya&div &dXaoaa: int nXtj&ovs dya&tav. 'Podmvttti S : correxit Villoisonus Anecdd. Gr. T. II, p. 4. 

2. 'ApQuivoq , ^'A^QO)v , d^iitoq , u^Qoiianoq S. 4. n^yy Suidas, Ar- 
senius. hnuQMv Suidas. 9. Scribe KtAAtxwv. 

1. DV I, 1. 2. DV I, 2. B, iaxuTu iaxuTmv Aristid. v. t. 

3. Apost.I, 2415. Append. Provv. Tfrr. 11,322 lebb. : alia exempla 
I, 4: add. nott. ad Macar. V(, 56. G. UerDiannus ad Arist. Nub. 915. 

4. DV I, 3. Meinekius Comm. Grr. fr. I, p. 69 

5. Arisloph.Byz. argum.Aristoph. coUegerunt. "Ay. dy(t&iSfq] Greg. 
PluU 10: TO)v d ' uya&ij'}v ^v Tuyu&u : Cypr. L I, 36 : cf. infr. II, 10. 
eodem modo t« xuku Toiv xukoiv 6. Greg. Cypr. M I, 5. 

dixit Pherecrates Alhenaei VI, 269 7. DV I, 4. a DV 1,9. 136 MACARIl ylya fif /ivovog dvaia: in\ tuv dv£7itt9(uv nai avv- 

noTaHTm'. ^r/ftwv yuQ iatoQH , vjg 'y/yafttfivovog d^vovjog 
iv TqoIu , tffvyev 6 /Sovg xal ftoXtg Xt;(p&eig '^X^V' 

10 '^y ad^dj V awQogi inl noXXtjg evdaifioviag. 

11 'AyoQu XvKiog: ini itxiv tayimg ntnQaoHOftivtav. 5 

12 Ayad-ol d a Qi6 anQve g avdQeg: ini iwv 0(p6dQa 
nQog tXeov Qenovnov. 

13 ^Ayadviv fiVQfir^n la : ini nXi^&ovg evdatftoviag. 

14 ^Ayvoei d' aQayvrj naidag wg natdeverai' &Qe- 
ipaaa yccQ t e &v ijae nQog xuv (f iXtaTtav: int idiv 10 
xa^' iaviuiv xi nQayfiarevofievuJV. 

15 Ayofievogdia ^qut e q wv xvwv: ini twv onov firj 
del evQiaxofiev(tiV nal ztfio)QOVfisv(ov' naQooov xviav evQioxo- 
fievog iv (pQa%eQai fiaatiyovTat. 

16 'Aytav ycxQ ov ftiXXovTog (x&Xtjtov fiivet 'AX- 15 
Hfjv: int Tov fiy vneQ/SdXXovtog. 

17 'AyQ oinov firj KaTa(pQovei Qt]TOQog: ojt ovdh TtiJv 
emeXdiv dei xaTa^Qoveiv, 

jg A y<xX fiuxa 'J^KaT^^g: inl toJv oigxiotvovv dyaXXo- 

ftivtnv. Kvvag 6% Xiyti ij naQOifiia. 20 

jg ^Ayv^ yd fttav : <ag- TonavovvT^g &eov <plQetv' 3. VX&tj] ii<: ^iaiav Ds addit, 
S. 10. tou gitXtdzov DV. 12. 

yovTUi Suidas. 14. qiQUTKyt S. 
duccndum essc Schncidcwinus ad 
"V*'/] "t'4"/ ^" ?''4'ft Ds. 

9. DV 1, 5. 

10. Zenob. I, 10; v. infr. VH, 73. 

96. Aposl. I, 5. ^ojijot; dyiiOwv 

Icgilur in Aihill. Tat. VI, 4, ubi v. 
lacobsius : add. Geniinus Crameri 
Anccdd. Oxon. III, 225, 28: tl n>] 
fiiXkoi nuaijq ti6ix)ka »uxia<; hriv- 
Ot* iv&inivoq rfj ^v^f^, itittru »ul 
4uvrui Hul Tff noXn x n aw v uvitnt- 
ifitv&ai ait>()oq'. similia sunt mtxwv 
XOQog Plal. Reip. VI, 490 C , xuxiov 
ooftuq flifxoi/tuofv Ignat. in Cotclleri 
PP. Apostoll. II, 101, oQnaOoi; Ao- 
YO)v , xaxiitv , de quo Lobeckius 
Aglaoph. I, 643 scriptorum locos 
indicavit. 

11. Aposl. I, 17: Diogen. 11,49. 

12. DV I, 9. 13. DV i, 8. 
14. DV I, 70. 5.' At/itftA? rcct^ Ds. \9. uyvo^ 

<fi{jar6()0)v Ds , alii. tiviav /tumi.- 

15. 01' nlXuiroi; S. 16. fti) in- 

Ibyci Rell. p. 165 contcndit. 21. 15. Aposl. I, 20: Diog. II, 45. 
App. Prov. I, 97. 

16. Ilunc vorsum cx Arislopha- 
nisThesmophoriazusis secuudis pe- 
tilum essc censco atque ex Scho- 
liis Plat. p. 370 Bekk. s. Grcg. Cjpr. 
L I, 1 1 huc rclatum. Sententiac 
causa comparo Eurip. Ileracl. 720: 

ciTiXotv fiiv }/di} ^ljvi' o{ia<; nayttv- 
X^av , <l>0-dvoi<; d* uv ovx uv lolvdt 
ovyxQv.rrwv di/tui;. Jlg fyyvi; itywr, 
xul ftaXiar' '^q>j<; a^vyti MfXXovtui; : 
add. inf. 21. 

17. DV I, 11. 

18. Appcnd. Prov. I, 1. 

19. Apost. I, 15: Diog. II, 46. 
Dionys. Hal. Arch. I, 21 : rvOa *ai 
1M» Ov>]noXto)v o TQonoq v/iotot; tjv 
xui yvvutxn; 'nQnl OtQantvovaat to CENTURIA I. iS7 

inl twv G0)g)Q6v(av yvratnwv' kcct eiQcovelccv (^h x«J snl tmv 

fl'^ OW^QOVWV. 

20 '^yv OTSQOS iifjdaXiov: in\ rdiv dyvwg ^s^ioohotwv. 

21 ^Aywv nQoq^aaiv ovx ava fiivei: dijXoV' 

22 ^ylyQOQ tj noXi.Sc tnl %mv dtaitTovVTiav> 5 

23 'AyvamoT avoe ^atos avos: ini rov oxXt^Qov xal 
ccvd-ddovS' 

24 *j4yQia /iiiXtVTa: ini Tiav ocpodQa novrjQcav »ai (a/iwv, 

AJ. 

25 "AdaKQVS noXe/iios: int vtav dxtvSvvtas tdnQayinata 10 

KaTOQ&OVVTiaV. 

26 A dvvaT a d^rjQas: ini T(av toIs udvvaTOts ini^ei- 

QOVVTODV. 

27 'Adehs ^ioQ' SrjXrj ly naQot/ttia. 

28 'AdQa OT eia Ni(.ieois: ini T(av nQOTeQov /uv £t/- 15 
dat/iovt^advTtav, (aaneQ 6 " AdQaoTOS j voTeQov dh dvsTV^^t]- 
advTO)v» 

29 'AdeXcpos naQeit]: oti nQOTt/tit^Tiov tovs oineiovs eis 
^otj&etav. 

AE. 20 

30 :• '^Wf Tot5 yiJQas, noQvdov veoTfjs: naQoaov xai yt]- 
gdoiitav deTos d/ielvov iaTi navTos * * oQvt&oS' 

31. *Aet Ttt neQvat /?«At/w: tovto ine(p(avovv'A&r^vaioi 
Taneivov/nevoi nQos T(av Maxedov^av. 6. dyvu/nnTOTuzoq Zcnoblus , uyQunToraroi; Apostolius. 7. uv&ii- 

<foi'S Toj' TQorcov Zcnobius. 18. utl nuQfir] Scholiasta , uvdQl nuQfl/j 
Ds. 22. nuvToq] post hanc vocem excidil viu^ovroq: y. Zcnobius. 

iffifvogf r/ rt Xtyo/iivj^ xuvTi^oQog, gncsio v. Boeckhius ind. lecM. Univ. 

uyvi) ynfiotv naXg xuTuQ^fofihrf Berol. l^jj p. 4 sq. 

Tw»- &vfinTO)v: ct sacpc idem dc 25. Greg. Cypr. M I 14. 

Vcslalibus haec vcrba adhibet : Arch. nci \t . n ^\ • i 

I, 43. 76. II, 67: add. Plat. Legg. ^^f' ^of ''''''' "' "'^«^"«^«=2«- 

VIII, 840 D ct cf. Schaeferus ad ^i':^ 

Bos. Ell. (ir. 72. > ^7- ^^ h 13- 

20. DV I, 10. ;.! '..28. Cf. nott. ad Apost. 1, 31. 

21. Greg. Cjfpr. L I, II : V. sup. 16. "tacian. Dial. Mcret. 12: ^or» Tig 

22. DV I, 66. &l6g 'AdQHdTHU Xul lU lOlUVZtt OQfl, 

23. Apost. I, 21: Zenob. I, 16. 29. Scholl. Plat p. .398 Bekk.: 

24. Suidas. Phavor. 12, 3: Hc- DV I, 91. .> ,\ iil ..>C 
sych. s. uyQtfifktaau: 'HyyoUtg ovTM 30. Greg. Cypr. L'I, 2j 
fnfxa^^rroc de Ilogesia rhetore Ma- 31. Greg. Cypr. L l, 17. 138 MACAKII 

32 Aei Tts iv KvdtavoQ: Kogiv&tog ovroe rjv (ptXo^e- 
vtotaroe- 

33 Ae\ AeovTivot ntQt ^ove XQm^gae : inl tmv 
negi %i anevdovxwv xai dia tovto aXiaxojiuvwv. ^aXuQte 
yaQ y.aTt]yfiaX(})xevae xove ev 2ixeXia jleovxivove neQi no- 5 
Tove eonovduHOTae J<«i loie xQaTi^QOi %7Je Ahvi^e ive^aXev. 

34 jle\ yewQyoe ^le v eiora nXov a toe ' ini TtHv iv tttie 
iXniai xavyjafievwv. 

35 ytel KoXotoe naQa KoXotov l^ccvet : int %(jiv 6/uoioie 
avvedQta^6vT0)v. ^^ 

36 ^AeTov nav &aQoe fiatevoofiai: inl %mv tt/ii(aQov- 
fteviov Tove aQ^avzae- •t.i. hu> 

37 ^Ael yccQ ev nimovatv ot Jioe nv/Sot: ini imv 
«|/wff evi^aifiovovvTwv. 

38 Aei TQieei nimovatv oi Jioe ttv/Hot: int twv 15 
[iie] anavra evdaiftovovvxwv. 

39 ^Abtov imaa&ai 8tdaov,ete : 8t]Xfj gy nuQOtfiia. 

40 'Aeioe iv verpeXate: ent %(av dveaXoJTiov. 

41 AeToe iv KonQia ovy^ inTatat: ini Ttav fti^ evTe- 
Xeotv euvTove inididovTtov nQiiyfiaaiv. 20 

42 'Aei rpeQet ti Ai^vrj xaii6v: int Tixtv xaxovQyoTvi- 
xo)V' &ijQia ydg twv aXXo)V yaXenciireQa TQirpet iy At/Svt]. 

43 \4eT6e &Qinae 6qo')v: im tcJv arpQovitoTovvTwv na) 
xa%a(pQOVOvvTO)V' 

. . , , . , . ^^- , , .25 

44 A ^uvta naxa: iniTtov xaHOie nQoenuXaiovTtov. ACuvta 

yccQ Tonoe 'AQKa^iae XenToyewe xal yewQyois (xavvTeXi^e- 

^ 6. iry^g S. 9. twv] S totg. 16. tls S om. : lU nurra Suidas, 

Aposlolius. 24. xuTuqiQovovvroi rwv /iixQuv Zeoobius. 26. ^C«wk 
S, quod correxi: di^uvuia Apostolius. Ai^iuvia S, 'Al^itvtj Aposlolius: 

32. «\post. XVI, : Zenob. II, o vnttjTTJtttoq poXoq '. v. Diog. II, 60 
42. Diog. VIII, 42. et nolt. ad Append. Provv. IV, 99. 

33. Apost I, 43: Diog. II, 50. 39. Greg. Cjpr. L 1, 9. 
Verbum xaruixfiuXurivo) Slcphani 40. (ireg. Cypr. M I, 20. 
Thosauro addcndum csl. 41. Aquila goncrosus avium rcx 

34. Zcnob. 1, 43: drcg. Cypr. L ul in fabulis sic iii provcrbiis parva 
I, 28. Senlculiam simiii modo ab atquc vilia contemnere fingilur: 
Simonide Amorgino cxprcssam essc hinc Liban. Epist. CCCXXX : uai- 
Mcinckius Com. Gr. T. IV, 717 to* rf*rfotx«, m>} riiv utiwv mlQitv 
docct. Xu[>iov {'■jifQidtjq riiiv xolotifv: l*ind. 

35. (ireg. Cypr. L I, 7. Olymp. II, 87 sq. 

36. DV I, 65. 42. Creg. Cypr. M I, 27. 

37. Greg. Cypr. M I, 16. 43. Grcg. Cypr. M I, 24. 

38. Verbis t^ij? il Bignificalnr 44. Aposl. 1, 54: Zenob. II, 54. I CENTURIA I. 139 

45 *Af]d6v EQ Xiaj^^tttg iyxttd-fj/iievat: tiqoq tovg aJ*o- 
Xeoyovviccg. 

46 "ji^&oig KttXvmsi nXevQcc Arjfiviag ^oog: tnt 
twv /SXttmovTOiV ix yeiTVittoeMg. ineid'^ rtjv iv Aijfivia i» <- 
fittQiuttQov /Sovv 10 oQog 6 "Ad-tav iniaxitt^ei. 5 

47 ^A&7]va, Tov aiXov Qov: Xeinsi %6' naQtt/SttXXei ttg. 
ini iMV ttOvyxQtTMg vntQeypvTOiV- 

48 Al Y vn%ov yttftog: ini toiv ccXvotTeXdig yttfiovviojv. 
AiyvnTOv yccQ xaTttXinovTa ttjv yafieTtjv di aioyQOTtjTa 6 
xr^dsoTrjg aveiXs AaVttog. \ok ;ii"^\» m 10 

49 AXfittTi xXttietv: SijXfj. 

50 Ai 'I^vxov yeQttVOi: ini twv dnQogSoxrjTwg dvd- <^ 
tav ^ftuQTOv xoXttodivTOiV. J^vxog yaQ vno XjjoToiv avat-' 
QOVftevog xut yeQavovg vneQtnTaftivag ido)v ifittQZVQaTO. 
yoovov dh nttQeX&ovTog oi XfjoTal iv ■&edTQ(j) 'd-ewftevot iv 15 
KoQiv&oi yeQttVovg vneQtnTttfiivag icJovTeg nQog dXXfjXovg 
eXeyov Al 'I^vxov yeQttvot. ehu ix tovtov dXovTeg 
ixoXda&r^attV. 

51 Ai&eQtt vr/veftov iQeaaetg : ini twv ftaTfjv no- 

VOVVTOiV. 20 

*52 Aiet de yeQOVTi vittv noT i ^aXXe xoQfjv: nuQey- 
yva 6 Xoyog nQeg^vTiQoig Tag dxfia^ovaag ovvevvdCeiv. 

53 "Aldog xvvfj: nQog Tovg inixQvntovTttg iaviovg Sid 
Ttvoiv fifjy^ttvfjftdTOiv' TOittVTf] yuQ fj Tov ' Aidov xvvij , fj 
ye yQfjodftevog 6 IleQGevg Tfjv roQyova ideiQOTOfiTjoev. 25 
— ■ .'Hi^\ii'e, 

Stcph. ByZ. s. 'At^avla: fiiQoq t^S 'Aqxadluq ^utio 'j4l^avovi; rov '^^xri- 
doi' ol olxTjTOiJfq 'yisavlit; xul Ai,ijvfq ' xut Ai^uvioq xui ylt^uviu xai'Al^a- 
viov, iliiJoJo? d( iv ixTT} yijq nigio^ov rptjolv , taTi, xqrjvt] t^? 'A^rjviuq, 
tj Toix; yivau/ifvovi; tov vSuTog noiit /iijdi ttjv oOfitjv Toi; oiVoi' dvh/ia&ui., 
flq ijv i.tyovai Mf?.u/xnoJu , oTi t«? IlQotTidaq fxu&atQfv , fftPuXttv i il 
anoxaOuQfiura, tOTt &e fioVQU rfjq A(tnu(iiu<; ij A^uvia' dti'j(yt]Tat d\ fi<; 
TQia , IJaQ(maiovq , 'Al^uvat; , Tgami^ovvTiovq. xui ?/tt iy 'Al^avia noXiti 
inraxaidfKa «? tkaxtv 'Ai^tjv. ubi T. interpp. ' •» "'' ''',"■; .f*^' 

3. nXfVQ Atjftviaq S. 5. To 'oQoq^ oq&o? S. lO. xiyrf^r»/? S". 15, 

Ofojfifvot^ O^ffifvot S. 19. algi^afiq Ds. 21. nort^ukXio xovqijv Sui— 

das: V. nott. crilt. ad Gregor. 1. c. 25. yt Ds om. 

45. Greg. Cypr. M II, 29» -^'^' De hac Macarii narratione Schnei- 

46. Greg. Cypr. M I, 76;! " dewinus ad Ib. Rell. p.H35 .^s- 47. DV I, 63. putal. '^ * 48. Apost. V, 24: Diog. 11, 55. ^l- ^^ *» 15. 

49. Greg. Cypr. L I, 14. 52. Greg. Cypr. L I, 52u .'60. 

50. Apost. I, 85: Zenob. I, 37. 53. DV I, 16. .0?. 140 MACAKII 

54.£^(>u^/| ovnm t dzoxev, egi^os d' ini ditifiata ncti- 
^et: in\ TuJv ovnco Tey&ivT(ov x«< ofioiov ri XeyovTow. 

55 yliciVteio s yeXos: inl t(ov nagacfQorws yeXwvrwv. 

56 "yieide ra T^eXXtjvos: inl Tiav OKw^iTixdiv. TiXXr^s 
yaQ nonjTiijs mv fiiXfj xariXine nXeiatTjv p^a^fv eyovza yiai 5 
oxw/f/taTa. 

57 ^?! rriv fiayiaiQav: Xelnei v6 ineaitaXevaiv. xai Xi- 
yerat inl twv iavrois td xaxa intantojnirtav' 

58 ^i^ ^xvQia: inl Tdiv avaiQenovTtov rds eveQyeaias ' 

ai ydg xara Sxvqov aiyes noXv yuXa cc<putaat , eha dva- 10 
Tginovai to uyytiov. 

59 _^l Oidinodos aQai: int Tmv fieydXtas dvstvyovvTiov. 

60 j4ia(un etov aifia: ini tmv dvsanovimois oveideai 
xai namis ovveyofiiv(ov. noXXd yuQ (paat to &eiov TtfttoQtj- 
aaa&at tovs dveXovtas tov y^Jta^onov. 15 

61':i'^i^^ iv"At8ov tQtaxddes: ini tdiv neQtiQy(OV Kai td 
dnoMexQVftfiiva yivtoaxetv i&eXovtuiv' t} tQtaxds dh fivat^- 

Qta tTJS EliUt7]S- 

62 j4i-&ion a a firjyeiv: inl tdiv fidtijv novovvt(ov. 

63 '^ita Qnot eQOS '^8(ov tdos H7]nov: inl tdiv fiTjdhv 20 
ytvvaiov texeiv 8vvafiiv(0V. 

64 " AxatQOS evvoi ovdhv ey^&Qas d tacpiQet: tavta 
' InnoXvtov cpaaiv eineiv 8id trjv ^aidQuv. 

65 "ylrtove t ano xaQd ias: inittuv u (pQOVOvai dte^tovtcov. 

66 'Axivi]ta xtveiv: xa&' vneQ^oXijv ' ott ov dti t« 25 
OQia&Evta nuQa/Suivetv. 

67 'j4xia eois Jf«i 'JEXtxdivos eQya: int tcov ^avftatos 1. dbifiuTi Zcuob. I, 42. 2. *uX xT^l.] T. nolt. critt ad Zenob.l. c. 
4. liit S, iliii Aposlolius: nniSt Zcnobius. TikXijv Zcnobius. 14. 
xai x«xor? o'vt4rf*o(. DV : cuin uostro Suidas concordat. 17. »/ —'Emu- 
7>^eJ VI} in nolt. crilt. ad Diog. VIII, 39: Tiftniui tj xQtuxuq h liJov 
JtK T^v 'ExuTtjv /ivaTixoufQov; unde noslra orla esse vidcntur. 20. 
uttuQ^ioTtQoq f 2 'AJ. xj^;i w v Zcnobius. 22. liivoiu S. ix&Qov S. 24. 
riliy] u nuQaxaXv:iro)i Ds addit. 25. xt>frs DV. 27. 'Attfaafax; S. 

54. ApQst. I, 88: Diog. 1,40. 60. DV I, 20: Macar. VIII, 47. 

55. DV I, 17.. 61. (ireg. Cypr. l III, 14. 

56. Apost. I, 28: Zcnob. I, 45. 62. DV I, 19. 

II, 15. , 63. Zcnob. 1, 49: cf. DV 1, 12. 

57. Grcg. Cypr. Sf I, 13. 64. Grcg. Cypr. L I, 40. 

58. DV I, 62. r> 65. Apost. I, 100: Diog. 11, 59. 

59. DV I, 67: infr. VI, 24. 66. DV I, 25. 67. DV 1,26. CENTUPilA I. 141 

cc^iMV ovTOi yag nQWToi tov tijs A&rjvas nenXov ilg- 
yuoavTO. 

68 *y^x6vo]v otii^£iv: ini tiov tQotpij /Lihv noXXy XQa' l^ 
fiivMV, ffr^dtv ^e eig odi/tta inididovtoiV' 

69 '^xA^ri HW/iidCovaiv ig (piXoDV (piXoi: '6/lioiov rfj' b 
AvTo /iiav 01 J"' dya&oi dya&MV ini daiTas iaaiV' 

70 'Axe (paXos fiv&os: i^l tdHv dreXij Xeyovtmv* 

71 'AxaQnoreQosdyQinnov: inl iwv ndvv nevofievoJV' 
Adnmves yaQ tt/v dy^iav iXaiav dyQinnov naXovatv. , » . 

72 "AxQU) dipaa&at dayttvXm: ini rdiv ovx aitQt /Sus tt iO 
'tja)C7}fifiivo)V. 

73 "AXas nai TQane^av fii^ naQa /Saiveiv : t^v Oe- 
fitv (paaiv iQt^atrjQid^ovaav naQatvetVf oti tois xotvcovijaaai 
Toviuv (piXois iQijadai dei. 

74 A&v fiovvi es dv^Qes ovnm iQonatov eattj-ib 
aav: drjXfj. 

75 "AXfirj ovx eveativ avzw: ini twv d^SoHv. 

76 "AXXtas av aXiaxets vdw q: ini Ttav fiatatoXoyovvTcav. 

77 "AXXot xdfiov, dXXoi uvavTo: ini T(uv naQ iXnida 
xXfJQOVOflT/odvTCOV. ,, ,j.,,,,i, 20 

78 AXXot fiev anei qovoiv ^' akXot Se d fii/aovotv : 
ini Tijiv ovy^ eavTols , «AA' eTeQots norovvTWV. 

79 AXX ij Xvxos Tas alyas aixdXXe is fioXtav : ini 
Tfav vnoKQtvoftivwv xai neiQcofiivMV ilanatav. 

80 "AXXo yXav^, dXXo xoQtavrj (pd-iy yetat: eni Toiv 2b 
XQeiTToatv iQi^ovTOJV. 

81 'AXXoT Qiov dftds &iQos: ini Ttav id dXXoTQta xaQ- 
•jiovftivtav. 4. «c To oa5|M« Zenobius. 12. ri]v Qtfnv — rffr] pluribus haec 
scntentia in C exponitur : v. nott. critt. ad Zenob. I, 62. 15. Ante v. 
u&i'/iovvxf(; omissum est ukXu y«\» : v. Plato. 18. "AXoiq S. 20. xXtj- 

Qorofiriauvrojv] rdukXoTQiu addit Zenobius cum aliis: omisit etian> 
Suidas. 21. <f' unjjaoviui, M. 23. rj S. imuXfK; S: correxit Em- 
pcrius. litl Twv iv vTtoxQiati Hunuruv 7ingo)fifvo)v B. 25. rdiiv roig Ds. 

68. DV I, 28. 75. Greg. Cypr. M I, 25. 

S" ?'"*'^; f.TV^ ^V^^- T T .r 76. Apost. II, 50: Diogen. 11,61. 

70. Aposl. II, 2 : Greg.Cypr.L 1,46. h,- r» v i qa 

71. DV I, 71. 72. DV I, 29. ^^' "^ *' ^"- 

73. Greg. Cypr. M II, 25. 78. Grcg. Cypr. M I, 53. 

74. Mant. Provv. s. dXXd yuQ : 79. Append. Provv. I, 18. 
Append. Provv. I, 16. Sumptum 80. DV I, 31. 

est ex Plat. Crit. 108 C. 81. Apost, II, 51 : Diog. H, 75. 142 MACARII 

82 jIXmv fiidifivov HctTu(fayo)v: kn) loJv u/ivtjfio- 
vovvtmv TMv (piXmV' 

83 'ylX^Xeofiivov (iiov: xai ' Me fKxyfiivov /S/ov: 
ini 10V izoifiov nal ngoyeigov xat dnonov. 

84 j^Xtj&iatega tiuv inl HuyQa: eig tov ini '/ra- 5 
Xiav noTufiov Huygav vix7;a(xvT(av fiayjt] Aanedatfioviwv, 
avd^tjfieQov "^ ^'tJfV MatiXtt^e %rjv SnuQTr^v. 

85 "AXXoeovtoe HQanXij g: initijjv ^icxti nQaTtovToiv. 

86 "AXXos /Siog, dXXi] diai%a: ini t(uv elg ccfteivova 
/9iov fiexafiaXXovtttiv. 10 

87 "AX XtjV dQVV ^aXcc V t^e: ini tixiv ivdeXeymg ai- 

XOVVTOiV. 

88 jiXig dQVog: ini jdiv alayQioe fiiv ti nai dr^dijig 
ia&tovTmv , vo%eQov de /SiXTtov ti evQovtiuv. 

89 'AXX^ inov y^tuQag x Qonoig: oTt dti yoiQag iHdoTi;g 15 
fiifula&ai T« e&tj* 

90 "AXXoxe firjTQvirj niXei rjfiiQa, dXXoTe ff^Tr^Q: 
ini %(av noTh fiev dvgnQuyovvTiuv y noTe de ev nQUTTovTojv. 5. dkTj&ixiQu S. ilq raore scriptorum aevi Byzantini pro h po- 

situm esse videtur. Falsa hoc loco ab Macario referri vix opus est ut 

moneam. 10. nixupukkofihoiv Apostolius, nnupukivvbtv Suidas. 14. 

vartQov] iriQov S. ^fhiov rt] ri S om. : v. Eustathium in annotL ad 
Zenob. II, 70. 15. /xaor/^c, iv t^ uv ns yi vijxui., nifiiZa&ui nrl. 
Suidas. 17. i^niQrj Hesiod. "iif y. 823, Suidas. 18. t«^''-n>«yoiJvTwvSuidas. 

82. Greg. Cypr. L I, 23. t«? air^ffa» avftftttxiuv rovg yiuxi- 

83. Greg. Cypr. MI, 21: cf. nott. duifioviovs' oJ? di intZvoi avfiurov 
ad Macar. III, 40. f*(v oux *';if<t» t^uaav , didovut, J' 

84. Apost. II, 12: Zenob. II, 17. uvrotq roilq Jio<;ttoi'iQovq , oltovtauftf- 
Suidas , propositis iis , quae apud voi ro ntQrofirjOtv ol AoxQoi, w? 
Zenobium et Apostolium leguntur, iprjai IJuvauviut, rijv rt vuvv 
addit haec : inl r(!)v nuvv uXtjOtvov- ujifaiQHpuv xiii iwv /tio^xovf^uv idiij- 
rmv, kiyirui yu(i rtjv ntQt ri/f vixi^i &t]auv avftnKtlv uvrotq, wj d ivixrj- 
ifTjHTjv uv&tjfilQov U71Q 'Irukiui; iX- auv uv&tjfifQov , 9^ai , nal ij l^iffit) 
OtXv *tf itjv JSauQrijv, o9fv xul ilg ditjyyiXOtf iIq 2nnQrijv , ro ftiv 7iq&- 
nuQoifiiuv iitrc/OTjvut rov Xoyov, inl rov untariu rjv * intl d tti^iOr} uX^Ofj, 
rCiv ultjOivoJv nQuyfiuriov: meliora ilifiij ixiiOtv ij QTjOtlau nuQoifiiu, 
praebet Eustathius ad llom. 11. B, 35, (ireg. Cypr. L I, 38. 

533, p. 278, 3: 7 (5) loroQiu Jat'* 86. Apost. fl, 43: Zenob. I, 22. 

xul 'Ii7iii:f</>vQiovq, (oi iQQfOTf , Ao- 87. Greg. Cypr. L I, 5 : infr. 

xQovi;, f£ u)v tWEXltjvui; tjXOt nuQ- l\\ ^ ^"j^ 

otftiu ri, 'A. ro-,v inl 2uyqn, inl ^ jj Cvpr. L 1,39: cf. infr. 

to)v uXtjOtaruruv ftfv, ov niarfvo- m in 

fiivoiv di' norufioi; ii i^? ixtt Ao- '1 , „ i on r 

xQido, tj 2:uyQu. xui »«a. rov, to.- 89. Append. Prory. I, 20: cf. 

oirrovi AoxQovi noXtfiov fiii.tr iivTui rragm. Marc. 1, d4. 

«po? Tov? nkiiaioxo')Qovs Kgotuvui- 90. Greg. Cypr. M I, 59. CENTURIA I. II. 143 

91 ^AXdonsHt^eiv tiqoq itsQav uXwniiia: in\ rdiv 
10VS 6/iioi'ovg i^anaTccv syyeiQovvtmv. 

92 "y/AAwff gidets: inl tmv /liccttjv novovvTtov. 

93 'y^ju€ ivoviav oitovtav Tvy^eiv: ini rdiv ix «ccituJv eis 
ayad^cc fieta^atvovtmv. ^ 

94 "^/t' enos , a /ti cQyov: dTjXT}. r^to^^o^^vi %\ot 

95 "^fiVQis /LiaiveTat: enl tmv «a&^^HOV (.dv Tt nQat- 
TOVTCiv , ^o^av ($h /lavias Ttoi dtdovTtav. 

96 "^jnjiiov fieTQelv : inl twv dSvvccTWV' 

9T "^fta didov nal Xd/ii/Save: int twv dntOTtov xai 10 
ayvoofioviov. 

98 ^y^fi^oiv x^QOiv: 6ijXy. 

99 ^fiaX&eiag neQas' eni Tiav evodevovvTtav itai ev 
nQaTTovTtav. ^fiaXd-ela yuQ TJj TQOCf.w negas edmnev 6 
Zevg , naQaneXevaas yevea&ai avxij o dv nuQa tov zeQaTos 15 
aiTfjarjTai, dtoTt fifj eyovaa avTr; ydXa aiyi avTov vne^akev. 

i^" Afifiies noT rifies: avTt tov ' r^fiets noTe i]fiev. 

1 "yifias dn-TjTOVV, oi d* anfjQVOvvTo oxd^as: SijXr;. 

2 ^vSqi Avdia nQay fiuT a ovk r]V, aXX' uvto s 
i^eXd-ojv inQiaTo: inl Tviv nand iaVTOis intanwfiivtar, 20 
naQoaov KQOiaos iavru noXifttov ineondaaTo Kvqov. Ofiotov 
nat t6' ^y^vdyvQov xtvei. 

3 ' AvT Qtavtos ovos: inl Ttav nafifieyed-t} atafiata iyovim'. 

4 'AvT ev e Qyeaif]s'Aya fi e fivov a <^rjaav'Ayatoi: 
^W 25 3. aA(u; S. 8. fiuyluq S. 10. intavav S. 13. AfiukO-iu-; S. 

lni\ nl S. 14. ^A/iuX&uiu S. 17. ufifq nox */"«? S : T. Ahrensius 
de Dial. dorica p. 326. 18. cT^A;?] riXt] S. 22. xtvfrv Zenobius. 23. 
^Av^QMvto? Suidas. nu/i/ifyf&r/ xul voj&qu Suidas, in fine addens : ?; 
dtu To ixftai na f* /ify f &-f tt; xul vo)9-Qovq ovov^ y iv ta 9- ut. 

91. DV I, 32. 3. Suid. s. uvSfjwvtoq : Hesych. s. 

92. Greg. Cypr. L I, 47. ovoq 'yirrQwvioq l nuQooov iv "Av- 

93. DV I, 35. 94. DV I, 36. TQOivt t^c QfaauXiuq ovot /ityukoi 

95. Greg. Cypr. L II, 27. yivovTut: Apost. II, 90: Diog. I, 26. 

96. DV I, 38. Voce ovoq hic non asinuin , sed 

97. Greg. Cypr. M I, 60. lapidem molarem dcsignari cum 

98. Mant. Provv. s. u/Kfoiv : Diog. Stephano Byzantio aliisque Prelle— 
II, 77". rus statuit , Ceres et Perseph. 27 : 

99. Greg. Cypr. M I, 16. L 1,8. de qua vocis significatione v. intt. 

100. Greg. Cypr. M 1,45. L 1, 16. Hesychii v. /tvktj etMeinekiumCom. 

1. Greg. Cypr. M I, 42. Grr. Frr. III, p. 387. 

2. DV I, 42. 'Avdy. X.] Apost. 4. Apost. II, 85: Zenob. II, 11. 
IX, 79. Harpocr. s. 'Eq/iuZ' . . . MtvfxkTjq i} 144 MACARQ 5 ^Avdgos ysQovTO £ ij yvd&oe ficiHtt^Qia : i-n) roiv 
uQog t6 yrjQus noXXd ia&iovTwv. 

6 ^AvSqos xaxwff nQaoaovTOS ian odw v (plXot: 

7 "Avio nozaftdjv ywQOVot nt]yai: ini Tiav tu iuv- 5 
TOis nQOSOVTU iXuTTW/iiaTa iriQOts nQOsavuTi&ivTtav. xal 
inl Ttav TU ivavTta nal nuQa (pvoiv iyyetQovvTOiv nQUTTiiv. 

8 ^AvsQQi^pd^vi Hv^os: ini Twv iavTOvg na&tivTtav eie 
lilvdvvov. 'i ' 

9 ^AvenaQt ttoa V : int Ttav jfteTaytvtooxovTUV. UdQiot iO 
yuQ vnoxvipuvTeg *Ad-r]vaiots di doSivetav , av&is eXvaav 
Tu ofioXoyrj&ivTu oviit/iiuyias evnoQr]ouvTes. 2. ngdi Tw yjoa S : cf. Diog. I, 
S. 6. 7ZQo<;avaTiO-ffifvwv Suidas. 

OTQa/ufthMv Tijv TceStv cxplicat Schol. 
30 propositus. 

KaXkiaxQaroq iv rm ntQl ^A&-t]valb>v 
YQuqin ruvxi ' 'Ajio yap t^? floixi- 
).>}<; xui Ttjg roxj (iaatXiojg atoit<; il- 
olv ol Etjiiul xaXov/ifvoi' ,6id yuQ 
ro nolXovq nftad-ai xal vtio ISttoroiv 
Hul UQxovrmv ruifrtjv rr^v nQogi/yo- 
Qtav tl).i](fiivat avn^f(}i]xfv. i(p ivoq 
di uvTOJv iniyiyQunrut yQUftfiaaiv 
ttQxaiotq' Avr f v t Q y ta i?] q ktX,'. 
de quo loco aecurate Schneidewi- 
nus disputat Coniect. 125. Re- 
spexit dictuni Libanius Oratt. T. I, 
p. 5.56 U. : (ov ov nQoqTjxovauc; ufiot- 
/7«? unidaixuv ' uvrl yuQ fVfQyfaidJv 
ovx idt/auv [f(fit/auv Reiskiusj xaTct 
rtjv nuQotftiav , uXX f^ovkij&tjauv 
unoxT tlvat, 

5. DV I, 44. 

6. DV I, 45. 

7. Greg. Cvpr. M I, 28. 

8. Macar. IV, 13. Aposl. II, 93: 
App. Provv. I, 28: Etymol. in Cram. 
Anecdd. Pariss. T. IV, 94, 24 s. 
(livvarovi . .'. olov 7/ yij inrttzut, 
»(iJi'tvaTa i}(o*roq roTi arQurt/yov xv~ 
ftov (tvaQintpat nokiftov roaovxov», 
in quo loco quae excidcrunt apud 
Suid.s. «<Ji'r«7ov inveniuntur. Lsur- 
panl Aristides, cuius vcrba v. in 
Apost. VI, 55c: Phot. Epist. 90, 
p. 133 Mont. : tjfiut; di yivdtaxt kiuv 
utaxvvtaO^at xat vntQukytlv, ovx ort 
vvv ndvru^ »v^ovi xuO-' ^nwv uva(i- 78. 3. f» nodwv S. 5. xoQovat 

xui xtA.] ini roiv nuQti (fivatv (trt- 

Lucianeus in annott. ad Diog. III, 

Qinrtif , uXk' OT» xtti avroq itq ido- 
x*tC naXat twv (ftXovvratv Tjftuq tivut : 
cf. notL ad Greg. Cypr. M III, 43. 
Aliam proverbii forinam scrvavit 
Schol. ad Arist. 189 Fromm. : (?? 
v n\ Q n (ivr o)v x v j7 o g i nuQoifiia 
ini TtUv unoxtv6vvtvuvrb}v ' ol yuQ 
xvfiivovrK; ivu xxi[iov Qinrovatv >j tli 
^Tiav »/ »t? vixtjv. §. at^rrj tj nuQ- 
otfiiu ftQtjTUt Ini roSv ovx tldoroiv 
ftiv ro ixfitjaofitvov , Ini 6i rtj rvxfj 
roXftdivTotv, 

9. Apost. III, 19: Zcnoh. 11,21. 
Ilisloriam , quac huic dictioni lo- 
cum dedit narrat ex Ephoro Steph. 
Byz. S. IlttQo^;; v/'nro?' . . (tno rari- 
Tjys XiyiTut nuQoifiiu xu uvanu- 
Qtu^ftv, «u; "litpoQoi; iv Sfxaroj 
ffr. 107]. 'O 6i MtXjt('t(fi/g Tuit' ftiv 
(iXXojv v^aajv rtvut; unofiuntit; nottj- 
aufitvot; , inoQ9t]at, IltiQov di _tv- 
6tttftovtar(Jtrt]v xtti fttyiartjv ovanv 

TuTf TWV KvxX('l6(0V, Xtt&tsO/^t^O': 

inoXtoQxti noXiiv /povov, rijg QuXar- 
rt]q ttQyiitv xui xttiit ytjv fit]xavi]- 
ftuTu tlyuv. ^drj iwv rttxiHv mnxov- 
T«v xui ini xo nuQttitiovat rijv no- 
Xiv 6i(OftoXoyt]ftiviuv, vXi]<; tivos <5 
aVTOftijiTov nfQt Tt]v Mvxovov iia- 
tf&iiat]!;, ol^iv flttQtot rov /fiiitv uv- 
ToTf nvQatiftv vnoXuflovitt;, i>pfv- 
auvro a«? ofioXoyiuq xui zifV -nuXiv 
ovxirt Toj MtXrttiJt] nuQitJooav. OOiv ^ CENTURIA II. 145 

RO ^Av%* dyu&dov aya&iSeg: im toiv ev TKxa^ovTctv" 
I dvd^^ wv EVfjQyhrjGciv ngoTSQOv. '^ 

11 Avi/Liov naidlov: ini tdiv ev/nsta^oXviV' 

12 AvTineXaQyeiv: int ttav yaQixag avtanodidovtm', ~ 

13 ^Av dQog yeQovtog dot a<pig to HQaviov: int taiv 5 
eig /iir^dhv yQtjot/iiivovtwv. 

14. AvdQi neivmvtt xXenteiv eot dv ay nai <ag 
e^ov: ini twv f| dvayjtfjg tt noiovvtwv. 

15 ^AvtXeiv dfty)OteQatg: 6/iioia t^' JJuvta ndXoyv 
oeieiv. 10 

16 "Av&Qaneg 6 '&i]oavQ6g necpvnev : ini toiv i(p otg 
rjXntaav dtaipevod-ivttav» 

n "A^iog tov navtog: tavti^g ivavtia' Ov dev 6g 
u^tog xat"A^tog tQtyog. 

18 'Ano yQafiju^g: rjyovv i^ aQxrjg. "Ofioiov tai' 'Ano 15 
n Q0it7]g dtfetrjQiag. 

19 *An ovoiv i(p innovg: ini tmv eig td ftei^o) /ttstct- 
tt&e/itivojv. 

20 'AnXfjOT og nid-og: ini ttav diiOQioto)v. 

21 'An6 (iaX§idog: ^yovv dn dQyJjg. , .v ^ . 20 

22 'Anavta toig oocfoioiv evHoXa: dr/Xij^f^ •<• 

.- >M^-i UA Mi :j . 2. itt^yiTrjaav Suldas. 3. ntdiov S. fv/*. nul xoi)<pwv Suidas. 
4. T tt ? %dQi.Tag Zenobius. 7. Versus trochaicus. Leg. uvdgl yuq tki- 
vuJvTi xl. Ex comico quodam. Burn. Effeceris etiam senarium cum 
fine superioris versus. Bernhardius. 11. nicfivxiv] Tii^Tjviv Ze- 

nobius. . 15. Suidas : 0401» un uQXJji. *x niTagtoQuq t^ij twv dgoftiujv 
u(f(Tj/Qiaq xttt yQu/xftTJq^ ijv ugxaiv xal §u,Xpt6a xciXovaiv, 

"'"'f- ";''*' ""'■'■."'' ' 

(paalv ijnuq tTt xul vvv ^(qT^aQ-ut ttj Tt.i>6'^''^Anoyto^' ■ IlhvTtDV ' Xoyoi; iorl 

nuQotnia, Tov? tpivJofiivoiK; Tug ofio- xqutiotov' OvxoiJv , ^9'*] , ov iuv 

),oyLu<; dv urt ttQt,u i^ f iv (fdaxovTuq. OKOTing ovdfvoq a^ioq tt: add. Ari— 

10. Cf. Macar. I, 5. DV I, 77. stid. v. r. t*tt. If, 328 lebb., Aesop. 

11. DV I, 47. fab. 258Fur. "^S. t^.^j^o'?] DV 1, 54. 

12. DVI,48. Cf.Macar.VII.lO. 18. Apost. III, 48: Diog. II, 83. 

13. Greg. Cypr. M I, 39. Gonstant. Manass. Chron. 6173: ov- 

14. Mant. Provv. s.dv^Qi: Suidas. tws ti'5^i/s dno yQunftrj^; nQmTijq xu- 

15. DV 1,50. UuvTu x.a.] Greg. xt? i(fuvi^: cf. infr. 21. 'An6 — dq>.] 
Cjpr.L 1!1, 4: V. Macar.VII,4. V, 5. adhibuit Synesius: v. ann. ad Greg. 

16. DV I, 52. Cypr. L I, 56. 

17. Greg. Cypr. L I, 51. OvJt- 19. DV I, 55: cf. Macar. VI, 28. 
10; «g.J Adhibuit Agis, rex Lace- 20. Greg. Cypr. L I, 19. 
dacmoniorum, uti refert Plularch. 21. Greg. Cypr. L I, 56. 
Apophth. Lac. 215 E: ooq^iaroi' ii 22. Greg. Cypr. M I, 63. 

10 .146 MACARU 23 \An6 JSI avv (XKOv: iut lojf orpodQa 'nitXai(iJr- 

24 "jtnny is Kopajfog: «(»« JloKutetog. 

25 "^naVTU zolg xctXoiaiv dvdQecai nQinti: (>/,A»;. . 

26 'yinoXoyoe '^^^nivov: i^ijfdiv^^i^iQiQUiv y,ui /naMQov 
anoxsivovtMV Xoyov. i r.l) -. oT>t uo r; "* 

27 yAno KaTadvofiivt]s: Xeinei ^ o Ttav.lci/Sjie Ht^Jpfi. 

Jr;X7;. ^ , -■.-?';/ 

28 '^Qyeloi (pvtQei: ini idiv nQo^i^Xcas novyQdiy. pl yoQ 
'Aoyeicn in\ nXianela mo/iiodovvxat., , 

29 ^QyvQiaig Xoyyaiai fiayov Hvf ndvTa 1/1x77-10 
oeis: Ti]v riv&iav (pao\ TovTO ■^Qr^ofioidrjaai nQos fPiXinnov. 

30 'AQSonay i^c^s: inl ToJv oxv&QO)n(ov aai vneQoifivwv 
Ka\ oioinfjX(x)V. 

31 "u^QeoiS vso^toe: K«i "y/^«wg naidiov: in} T(av 
d^QaavxaxoiV. ^^ 

32 ^ylQfiodiov fiiXoe: tni %(jiv axoXioJv. 

1. De acccntu nominis 7V'«vvaxo? dixit Lobeckius Palhol. p. 308. 
xtti uQxultav Suidas addit. 6. Suidas: «.lo ... xiQdo^;. a:io ywp 

i finoQO) V ri /i,fTuqioQu, o't' k ur uS v o /ii vr] q r tj (; vKoq o ti «v 
ilM/9wort, xtprfo? //yonvTat. 9. xloTtfj Suidas , in fine addens: 

^AoKiT offdvT] <; ^Avuyvqm: fr. 153 Dind. 10. uQyvQuku^ koy/Kii 

S. vi.Qaxri(fii<i Diogenianus , alii. 14. "Aqioi; bis Suidas, in fine ad- 

deus : yiixQtjTui t qj fi^v 7iQ0)TM nXuTO)v nfi.au.v6Q0) [Mein. 
Com. Gr. Fr. H, 2, 651]' tm dl dtvriQio ^Akt^avdQidrjq ntiauv6Q0) , ubii 
^AvuluvdQi,<Sr](; IlavJuQO) Meinekius 1. c. IIl, 181 correxit. IG. f:il] fi 

Bernhardius. Suidas explicat: inl tc5v rfi;cxoAwv. nl yuQ tlq AQnodiov 
ftiXtj ToiuvTu iariv. 25. Apost. III, 31a: 

26. DV I, 79. 

27. Suidas. .Vd v. Diog. 111,28. 23. Suid. 8. ihio Nuvvattov, Zenob. 
VI, 10 ibiq. VB. Cf. Macar. VIII, 
4. Dc Heroda ab Zenobio citato 
V. Meinekius de Cholianib. p. 151. 

24. Cf. Macar. II, 72. Eodem nere egit Bosius tUips. Gr. 314 
modo Aristophanes dixit Equilt. 28. Suidas. y.uiudvoftivrjt; supple rf*'?, de quo ellipseos ge- 1151: unuy iq fittxuQiuv fxnodoiv et 
IMautus Capt. III, 1, 9: ilicet pa- 
rasilicae arti maximam in malam 
crucein: Casin. III, 4, 21: ducas ; 
vasque in nuiximam nuilam cvucem. 
Similia sunt Aristoph, Pac. 500: 
orx K KOQuxui ioQtjafTf: ei. Vesp. 
51 : '« xd()«xae olxi/OfTut.: Aniipsias 
in Athcn. I, 8E: iijiy »« «oquxui;: 
.Vristaen. Episl. II, 12 fin:: ic; xo'- 
(iHxrtc ixnifiHfoOiti: rhoophyl. Si— 
raoc. Epist. 50: k xdp«x«s ;?w(if« : cf. 
annotl. ad Zcnob. 111,87. Verba «'(>" 
Boiohfioi adiecla sunt ad proverliii 
origineni in aiiiniura revocandam. 29. Grcg. Cvpr. M I, 64. 

30. Apost. III, lOOa ; Diog. II, 91 . 
add. Ilcsjcb. s. 'AQfonuyirijq • o di- 
xiti,wv. xui aio)nii>v di oiov xiti uvity- 
xrjv. Usurpavit, ul Suidas refert, 
Plato in Pisandro : v. Mcinekius 
Com. Gr. Fragin. II, 2, p. 05 1. 

31. Suid. s. '^/(JionBytTf;? : Apost. 
IV, 7. Proverbium Aristoph. Av. 
834, ut videtur, adhibuit: Scholia'» 
stae errant. "AQtoq TQotftfiot ex Ni- 
cetac hist. p. 307 Mcinekius com- 
paravit. Add. infr. 39. . 

32. Aposl. III, 82: Diog. II, G8. 
De carmine tradil Schol. ad Arist. CENTUI^TA n. 147 

33 j^Qois IsQov: int ttov noXXd ccQa/uivwV' Zi- 

34 AQiyvttTos G/iiccQCiyt^og , iv tw axotei (paeivog, 
ev Tw (pasi axoreivog: uQog xovg unoKgvmovTas iuv- 
rovg onov ov» ixQfjv- 

35 *AQyuXeov ffQOviovTQi m^Q a^Qoai n'^AXX'. ciyo- 5 
Qsvetv: di]Xr^» . . 

36 "Aqti fivg niTttjg yevexat: ini itov ofpe ei^ atia.d^- 
atv iQyoftevuiv. o>ii) ^o ^ o x ' >h 

37 AQcc/Siog avXrjTfj g: xai 'AQa/S t^g ayytXog: int 
Tb)V dnavoTcog dtaXeyo/tivwV' 10 

38 A Qyet ovg ogug: ini tcov [ngog] otiovv dno^Xenov- 
Ttov xaTanXtjHTixcoTaTa. xat inl twv inl xXonfj vnovoov/iti- 
vtov idiwg , nuQoaov eig tovto xw/tiajdovvTai 'AQyeiot. 

39 "AQT^g Tv Qavvog: ini TvJv /nerd iSiag Tt t^tanQUT- ^ 
To/iiivwv. 15 

40 "AQiOTa ^wAog oitfiei: ini twv tu oixeia xaxa /itdX- - 
Xov uiQov/uivwv 7] Tu uXXoTQta uyud^u. ix TUV 'A/ita^6v(ov 
avvTedeiaa. 

41 yJgxddag fii fir/a o /lut: inl ttav eTiQOig novovvTWV' 
^AQxudeg yuQ idltc ovdivu ivixr^auv, eTiQOtg de nQOQTt&i- 20 
fievot xai avftfiuyot yevoftevoi evdoxifiovv. ,„it- . . 42 "Aqxtov nuQovai]g tu iyvf/ ^yzeig: ini^%(i^ftQo- ^Y-no^ov; 2. tv fti* T« <p«ft (Txorftvos , ^v 6f Tm Oxotii q,(oTiiV(iq\ P. v * 8. tg- ■ 
Xo/Liivo)v iv otq tlaiv Suidas. 10. unuvaTl Suidas. H. TiQog c 

VB inserui. 12. «? xi.o:ii}v VB. Suidas explical: inl twv uTivoiq kuI 
xaTKnA^^xitxwc oqo')vto)v. 14. Hesychius : 'l^^j^? TVQuvvoq: nagoi/iiu : 

explicatio deest. 19. ftt/iov/nvoq Apostolius. 

Ach. 977: IV TuVq Twv. normv avvo- "/2(»«ts [fr. VI Dind.]. iVfO* ^ rm 
Soiq jjdov Tk ftfXos ^AQfiodioi) xa- (^Xu/3>jv Xfyuv uihovlvofftauvy^ApOk^. 
koi'/itvov, ov j} uQX^r fI>i}iTU&' III, 99: Diog. II, 92- "'''')" "'^ 

'AQ/t6(^i,' ov Tt novTt&vT^Huq 34. Apost. IV, 5 : vi Greg. Cypir. 

rAthcn. XV, 695 A, Schncidew. p. I, 85. Cf. Macar. III, 87. .;, 

pelect p. 456]- 7?Jo. fi uvt6 flg 35 ^^ ^^ 3, j^ 82. 

AQ/,o,itoy *utAQtaTOYftTovu,o,qxu- 3g jjyY 72: v. Macar. VI, 6. 

&1lQ1]X0TUq TljV T(,;V ll(ia.aTQUTldJ>V 3^ Q Q M I 31 

rvQavviSa. ,> _Ji xal ir^QU^arj tJ 3^; Appjftd Provcrbb. lll, 35. 

/itv ASfiijTov [Zenob. 1, 18] Afyo- "^ ^/*^ , „ ... . ^._ .., 

/A^yov, To 6\ Tf).a,i,Zvo<;'. add. Atfaen. 39. Ilcsjch. Saidas. Timotheus 

XV, 692 F, ct alia , quae Meur^ius Mil. in Plat. Ages. 14 : Aqv<: ^'^u,- 

Pisistr. XIV, et Berglerus ad Arist. '"^ ' ^*'^'"""' '^ ^^^^"^ "*' <^«^<'*«- 

Lpistr. 1264 coHegerunt. 40. Apost. III, 92: Diog. II, 2. 

33. Hesjch. s. 'AQuq IfQov: 41. Apost. III,73ibiq. V; aoAOtl. 

liQovfiQuq/Afltjf^aiv.i 'AQtpi^o^uvij!; 42. Greg. jCypr. M I, ^4f< 

10* 148 MACARll 

43 'Aqi'^ SxvQia: ini iwv evTsXwv. nevr/Qci yccQ vijaog 

y SxVQOQ, 

44 ^ylQytj avdQa deixvvaiv: ^t^Xfj. 

45 ^AQy^rjv /thv /.ir} (fvvai iniji^ov ioiaiv aQiOTOV, 
fi7]d' inideiv avyag o^eos rjsXioV tpvvra d onueb 
uxtaTa nvXas Aidao neQtj a at : OeoyviSos' ini twv 
rTffiit/xwff /Se/SKanorwv. 

40 'yJ QOT QM (XKOvtl ^e tv : ini iwv iia&' iavjdiv nQa- 
yfiatevofiiviov naQooov oi aQOJQOts ditovTi^ovTes tovs ni- 
"' Xas /SdXXovatv. 10 

47 'AQyi] tjfiiav navTos' enl twv eig ii nQononTovTtav. 

48 'AQy^atoT eQa di(p&iQas Xiyeis: ini twj/ aa&Q<x y.ai 
naXaid Xey6vT(ov. 

49 'AQyatoTeQos KoSqov: ini vneQ/SoXfj dQyaioTtjTos 
Mut evyeveias. ^^ 

50 "AoTQOis af]fieiovad-at: ini T(xtv fiaxQav odov xaJ 
eQTjftov noQfvofiiv(i)v. 

51 'Aaxov (^iQeis: ini tojv dvorjT(as a(f6dQa ti not- 

OVVTtOV. 

52 'Aaxw fioQfioXvTTea&ai: inl twv eiHij (^edtr- 20 
TOfievwv. 

53 'A T Q £ 0) s 6 ft fi aT a : inl twv dvat^oiv yat ddntvnaTOiv. 

54 'Attiho\ rd 'EXev o i v i a : int T(ov xa&- iavrovs 
Tt notovvTtav. 

55 *Att ixos eis Xtfiiva: ini tcov tvTovo)TiQ(t)S did 25 
Ttvas naQOVTttS iQya^oftivoiv. Bnei tovg 'A&r]vuiovs (paa)v 4. «f/»;»'] nuvTMv Theogois. 5, iiiiftv idein. 6. nu^TJoui S. 
11. uQy.i) ^i ''^0 1' jyiMtffi' Ds. 12. T»7s dnp&fQu^: L. 14. uqxuiotiqu S. 
16. oTjfiuhia&ut Apostolius: TixfiuiQta&ui Suidas , addcns in flne: *ul 
uaxQoic; atjfiiioiifiiviov rua &fain; t oiv nuTQtddjv, 20. tln^ 

y.ul d luxtv^ i Suidas. 25. Phot. v. k; rov Xt/ufvu: oruv yuQ uQoiv- 

TUi dno T?;; noktioi , aq>o3()oT{Qov fQfaaovatv. 6&iv nuQoinia xutu ro iklt- 
71/5" 'Att tx oq iq Tor Xtfifvu, kfintt yuQ laxVQoq: cf. ApOst. VI, 70d. 

43. Apost. III, 80: Zenob. I, 32. 49. Macar. VII, 41. Apost. XIV, 

44. Greg. Cypr. M I, 80. 71 : cf. nolt. ad Diogen. II, 71. 

45. Apost. III, 85: Diosr. III, 4. ^O. AposLlV, 12: Diogen. II, 66. 
Theogn. 425. 51. DV I, 84. 

46. Gre, C,pr. M I, 84. ^ ^P- {^; JO; ^^^]^^ 

47. DV I, 83. 54. Aposl. IV, 21 : Zenob. 11,26. 

48. Greg. Cypr. L I, 58. 55. Aposl. IV, 20: Zenob.11,10. CENTURIA II. 149 

nXrjoiop oviag loii Xtfitvoe eviovoitiQmg dia loui, ,d^Q^ yijg '' 
OKonovvtae eoiaativ* [y{, -. -, , (> 

56 '^Tevh e OQag cign sq at^ ztjv & d kaaaa v : shI 
TU>v (ptXr/dovvtwv tioiv wg r; «/1 Ttj d-aXaaa^. i;;) 

57 ^'AtXag xov ovQavov: Xslnei anede^io. kui Xeyizat ^ 
enl tutv fieydXoi ftev nQayjLiati ent^aXXo/iievcov, xaxw dh 
neQtntntovTwv. "AtX.ag yc<Q OvQavw int/SovXevaag xai 
avXXr^cp&eig eig to 'AtXavttxov neXayog aneQQl(prj. 

58 "^Afy/g X6(pog: inl twv ^aQVOVfi(poQ(otdtm>. 

59 'AttiKog naQOiKog: eni tviv xaxdJv yeitovtav. jq 

60 ' Att tv.^] nlatcg: eni twv ^e^alav (pvXattovxiav trjv 
niottv. 

61 'AttiKogficiQtvs: inl tov ntototcitov xai aXrj&e- 
atcitov. 

62 Avtog avtov avXei: eni ttav iavtovg detxvvovtciv. j5 

63 Avtov ^Podog, avtov nrjdt^fia: eni toJv dXa^o- 
vevofievcov int ttvi. eiQT^tai ^e dno 'Podiov nevtd&Xov 
dXa^ovevoftevov ini TaJ uXXeo&ai. ; ;.;, 

64 Avto de i^e t: int tw»' dntatovvttov ti firj yivead-at, 

65 "A(p&ovoi Movaixtv &VQat: eni ttav ^ittata q)&ove- 20 
Qdig ^iaxetfievo)v. 

66 'Ag) vifJt/Xov fiov xatayeXae- oiovei ndvv fiov 
nataipQOvetg. i a 

67 'A(p eatiag aQiead-ai: ini xwv iv dvvdftst-fk%^Q- 
fievwv xal nQcatovg ddtxovvtwv tovg oizeiovg. 25 

3. woTifQ Tj atS Ds. 5. vmii^fa Suldas. x«2 Xfyirrui oin. Suidas. 

6. fifyuXotq nQuyfiarfi. Suidas. xaxoj <Jf] xal KUxot<; idem. 7. "^4rXuq 

yuQ xtX.] in Suida desunt. 11. ■tijv Suidas om. 15. dftxfvovrwv tn 

Tor? TiQiiyftaoiv, unoloi Ttvfg flaiv Suidas. 21. iv koyoK; \i\ 

fine Diogenianus addit. 

56. DV I, 87. McinekiusCommenll.Phill.inAlhen. 

57. Apost. IV, 23 : Diog. II, 67. Spec. II, p. 17. 
SimilianarratTzctz.adLycophr.879. 63 Greg Cypr M I 86 

t Llb. a 28: Slophan. ,d 64. Greg. Cyp; l if^ 92. 

Aristot. Rhel. li, 21 [v. Crameri «^- Apost. IV, 54: Diog. 111,23. 

Anecdd. Pariss. I, 292, 3] : i] uuq- Sentenlia a Boissonado illustratur 

oinlu Inl rwv xuxovQyovvroit'. ad Aen. Gaz. dc immort. ammi p. 

60. Apost. IV, 25: Diog. II, 80. 3^7: add. ^Greg. Cypr. L I, 24 et 

61. DV^ I 86. diclio fv u(fd-6vot^ n«ot iftuyttv, de 
62! Apost'. IV, 38: Diog. 111,16. q"» Dissenius ad Demosth. or. de 

Respexit Machon apud Alhen. VIII, «-'or. §. 89 egit. 

349 F: 0« umog avrov ov tit&[uQi. 66. Greg. Cypr. L I, 59. 

Cft vuvkoq wv]: lacunam e.xplevit 67. Greg. Cypr. L 1, 63. 150 MACAIUI 68 /A fptXoyQtj/itai i u ^nd qt uv i'Xoi, viXXo dh ov- 
diV'' int nov uQyvQi^eo&at 71 QoutQov/nirtoV' /(ttnrjvexTai 
^h «710 yQfjOffoV' 

69 * yi(f Qodia toe OQxog ovk e/ii n oiv t fiog: ini %(jjv ()/ 
('Qdixa inioQzovvttar. 5 

~0 yJrpQo dia i cc vcyQa: ini imv i-QWTt uXtOHO/iiviav. 

ro B' 

71 Bu'VTovaiX(piov: ini imv fi£yccXo)p xui noXvTeXtHv' 
i6v yuQ otXrpiov navXov KvQ7jvaiot * * i^uiQerov iihoav 

BtXTTW. IQ 

72 BuXX' eg ijdaQ: in\ iwv oXi&QOV a^itav. ijyovv xaTu^ 
novitoov. ^ dXX' ig oXed-QoV y-ui , /5«AA' ig fpO oqo v 
xui , BuXX' ig h6 quxu g : ofiotU' 2. itQyvQii^to&ui] a uTiuvioq )tf()duii>(if Zeiiubius. Oraculuiii Sparla- 
uis Alcamene et Theopoinpo regnanlibus daUiin esse Plutarchus InsU 
Lacon. 239 F narral, ad queni locmn Wyllenbachius probitalein lectio- 
nis Plutarchcac oXii pro (/oi , quod miro consensu oinnes defendunt 
paroemiographi , yindicare studet. Anliqua lectio i Iti esse \ idctur. 
fiiT^viKTui S. 5. *'()wia ofivv6vTO)v TioAArcxt^- xul Suidas. 9. 

TOJ' XXJ.] ol yilQ KvQ7p'UV0l TO OiX^lOV fi f y U II Xul fiuiQlTOV i' }( V- 
T* 5 XTil. C. 68. Apost. IV, 541^. VIII, 77: 
Zenob. 11, 24. De proverbio post 
Wyltenbachium docte Schocmannus 
ad PIul. Agid. 9, 1 cxposuit. 

69. Greg. Cypr. L I, 1. 

70. Proverbiuni ex Sophocle de- 
rivatum : Ilesych. S. dipQodiaia tiyQa : 
SoifoxUji /tuvujj [fr. 178 Dind.]- 
l'o V lov [sic] /11] kbtv X (i ifQ di i~ 
oiuv uyQuv. ol fiiv toi/? :ifQdtxH(;, 

o'i iSt/ TlQoq TOV XuOuQfiOV UQflOI^OV- 

otv TJj df [recte yuQ Ileinsius] 9t]- 
kfift nukfvovxtq [cf. App. Provv. III, 

11] uiQovoiv uviovi; ' «axw? t)i ' xoioo} 
yuQ xu&uiQolijt xui uQviio , u).k ov 
TifQJixi. Xiyfk oxiv Ti^v Tthv ovojv, din 
x6 KUTuiffQi^; fivai To <,&'ov tiqui; 
avvovoiitv [v. nolt. ad DV I, 89]. 
KitTtQuv yi rot xitt xixitQuivttv itrto 

ibVTOV. JvVUTUl. 6f Kui XtjV TtUV 

aXyoiv yovt^iv djjkovv, xul yuQ xtti rov- 
10 xo ^ipov Xiitv iTixoijrai tiqoi; xu 
wpQodioin, oiaii xnl fZ; ruvxo vpQi- 
C*»»: Eiistath. ad Ilom. II. 7', 251, 
p. 1183, 17: arjfttitunut 6\ oxi int- 
rr/dftot; iioxtt :tQo<; xuOuQfiuv u ovi. ok itijXoi AlaxvXui; [fr. 329 Diud.] 
it rw • n qIv uv Tia Xuy fto tq ai- 
ftux o (; X iQ oxT ov o V A v r 6 <; o f 
XQuv Tj [vulgo X(>''<-'"^'^] ^fvi xu- 
raorii^ag ;ff()orv. kiyfrttt di, 
ipuai , xul 'Ag>Q o 6ia iu ityQu, 
xuOd niQdi^ oiniit xui ovf xul yuQ 
xui 6 x^i^Qoi xuxoiiptQiji; fli; ilq^Qodi- 
01«, oOfv xuxit ACktov Aiovv-. 
O t ov xul xuJiQuitu yvvt] tj oQyHtan 
TtQoi; ftiifiq xal xutiquv xxk. : JBekk. 
,\necdd. I, 472, 22: 'AtpQodtaia 
li y Q u: ol niQdtxfi , 6tu xo rovi; 
OtjQilivxuq rij Otjktiit. in.ifiovkfvovTitg 
uiQftv avxovq. Respexit Alciphro 
apiid Dorvill. ad Charit. p. 539 Lips. : 
Tiokka fifv Tutq Nvfiifitii; , nktiot di 
//' ovx iiuTxoj xjj \4ifQodixtj ixtxtvo- 
fitv di6'ovui, Ttvit tjftlv iQ otr iK tj V 
liy Q u V. 

71. Aposl. IV, 76: App. Provv. 
I, 51. 

72. DV II, 4. /;«a' f? oV..] 
Apost.IV^76a: Hcsych. s. it; olfOQov] 
tti; ndt/y. cf. Apost. VI, 65. et an- 
noll. ad Diog. III, 51. Kespexit b ■ ^ti0m£>.- CENTURIA II. 1511 73 BanTfjQi u aal ayj^/iia xat XQi^OiVtov: lovzo sni- 
cxitinTov Tovs A&rjvrjGi dtxaaiaS' 

74 BuXX eis £'xovT tt T ij V en tOTij ff^jv: sni nov ).oi- 
doQovvxiav Tove o/tioTsyvovS' 

75 BaTQiiyots o i voyoeis : nQos tovs Tftwa ve/tiovTas, 5 
lov ov yQ^^ovotv 01 Xafj^avovTeS' > v . v 

70 Bar Qayio vdcoQ: o]s , raXij ot eaQl 'isik;^%mp^' ^avia 
dtdovTmv, ois yuiQovaiv oi ka/ii/SdvovTeS' iJiTWio^V 

77 B ax Qayos ^eQicpios: enl twv dcptuvtaV' 

78 Bios /te /i ay /LievoS'' eni twv dnovojs TQetpo/iiivoJV. 10 
"9 Botoitia vg' ini tmv avuta&i^T0)V nai dnaidevTon'. 

SO BotwT tos v6 /iio s: ini twv tus dQyds /uhv tJQe/iiovv- 

TMV , ijOTeQov J'6 intTeivovTOiv. 
»81 Bov&os n eQt(poiTd: iniTMV emj^wv xalnayvTdTOiv. 
82 BovXiasdiHa^ei: ini %o)v Tas XQiaeis vneQTtd-eftivwv 15 

t<ei dixaoTwv. : •■ o ■ 1. ov TQi^oiviov S: xul rQi^oivtov \\ alzius , Suldas. TQi^oiviov , y 
r Q idi/i o Xov Suidas. 5. vffiovxuq] :iuQfxovruq Ds. 9. fx 2fQi(fov 

Suidas. 10. tmv ?£ iroifiov xul un6vo}<; idem. 11. Boiontiu [sicj 

S. 13. iniTfivovxo)v^ rotq xuxoiq fnt.rnvovrwv Zenob. II, 65, rKpoSQa 

fniyivof*fvo)v Apostolius V^, 4 cum Suida , unde f7tirfivo,ufva)v Gaisfordus 
ad Suid. s. Boiwztog coniecit: ruQuaaotiivo^v M. 14. Bov&dg S.. tnl 

zwv davviroiv xul nuxviffQovwv ftQTjrut Suidas. Hesychius : B. n.i nuQot- 
,uiu inl roiv tvt/d-wv ttui nuxvtpQovotv , *tno Bov&ov rtvoq fifCfvfx&fVau toi' 
llvO-tu vty.ijduvroq f ov uvuyQU(pft y.ui ^Aq i o r o r fX tj g vfvtnijxora. 

TimocreonapudPlut.Themis(^.21,8: de sortit. iudicum p. 14 sqq. Foi- 

ifiu nUo)v flt; okf&Qov. add. Sophocl. tasse cohaeret cum nostro quod e 

Oed. Tyr. 438. 1156 et alia apud codice Mediceo Plut. LVIII, 24 

Spanhemium ad Callim. h. in Apoll. Walzius ad Arsen. p. 493 edidit : 

ll3. ^. iti tp&onov'] Append. 1, 35. ^xufia xai rQtM^okov [scribe 

jS. *e xopaxa?] AposL \U, 96: V. axyiJt(t\: iw fVQovrt nutvov oQxtjatox; 

sup. 24. axr/fia rQtwfioXov iiidovv u&Xov. 

73. Append. Proyy. 1,47. ^ Suidas 74. Apost. IV, 85: Diog. 111,56. 

s. ^unrijQiu %ui ov/xfiokov. ol kuxov- 75. DV II, 8. 

rtq dttiu^fiv fXiifi^uvov nuQa roiv 76. DV II, 9. 

^tjixoaio)v vnijQtroiv ovn(to).ov ««t 77. DV I, 98. 

^uxrijQiav , xa^ ovroig ? Jtxafov. rtjv 78. Apost. IV, 93 : Zenob. I, 21 : 

XQouv oftoiuv ftxf rij puxrtjQiu to add. Suid. s. piov ftifiayfxivov: 

dtxdartjQiov. ro fiivroi avftfloXov fttru inl riuv fvduifiovti,6vro)v int noi.vT{- 

itfV xQiaiv unodtdovifi; ixofiii.,ovto JLfZ xui rjdfV /9tw. 

iQtoi^oXov vTifQ xul dixaortxov yi- 79. Apost. V, 11, ibiq. V. annott. 

yovfv. Pluribus res, quac huc pcr- 80. Greg. Cypr. M II, 47. 

tinent, Scholia ad Aristoph. Plut. 81. Zenob. 11, 66. 

277 sq. ex Arislotele aliisque cx- 82. Apost. V, 11» : Zenob. II, 

ponunl : disputal de eis Fritzschius 86. 67. liSia MACAHII 

83 jBov XtjasT ai %iQ fiuXXov f/ dvvtjO ii% ui : ini Toiv 
nQooiiQovfuvoiV fdv udiKrjoai , ov dvvafuvoiv di- 

84 BoQ^OQM &' vdo}Q XaftnQov Xaft (i uvoiv ovnod^ 
fiV Qrja e is noTov: ini toiv ta KaXa fiiyvvvTOiv tols «/- 
axioTots- ^ 

85 Bovs inl (paTvrjvi inl Twy is ia ovyf;&ij y.al rdi- 
OTCf dqnxvovfiivoiv. 

8G BoiMTia alviy fiuTa: ini twv aavvejiav. ix fuiatfio- 
Qcis tvs 2(piyy6s- 

87 BovQ iv avXioS' inl twv eis fir^dev yQ7]aifiev6vTO)v. 10 

88 BovssniyXwoaij: ini loiv fty dxyvafiivoiv iv, dojQO- 
^oxias naQQrjota^ea&ai. 

89 Bovs e^^ojiios ' ini rdiv avata&rjtoiv ' ol yaQ nevrj- 
i€S loiv ^ ji&rjvaioiV £| ae\ •&vovt€S eftipvia nQofiatov , vv, 
aJya , oQVtv,** X^jva, e^dofiov ** inedvov , neftfia rezQa- 15 
ywvov. enstdrj roivvv dvaia&rjTov id6itei %6 ^wov , eni- 
amtimovies tovs ccvotjtovs ixdXovv /Sovv e^dofiov. 

TO r. 

90 VaXi} 'VaQTrja ia: Ini tdiv novrjQoJv xai Xiav dvatdoJv. 
TaQTfjaoos yaQ noXts fieydX-r] nQos tw ojxeavtj). 20 

91 FaXf] ytttav lov : eni tuv ay^Qrjoroiv. 

92 ruXXtOTt Tefteiv: en\ rtav dfpQOVTioTois dnaXXay^v 
nQayfiaTOiV noti]aaadat ^oiJ.Ofuvoiv. FdXXot ydQ xaXovv- 3. }iUfiP(ivu)v] fiiuivoivrcclcDs. i. ndXkioTuSmdaa. 7or?inSuida 
deest. 10. hiiXiog male Suidas. 11. povv Ds. ix dojQodoxlaq idcin 

ora. 15. oQviv , fiovv S: oQvtv, nirn,vov K. e/<Jo/«ov] locus hanc 

fcre in speciem redintegrandus videtur: i^Jofiov rov ftovv fnf&vov , niftftu 
TiTQ(iyo)vov, xfQuru i'xov : Hcsych. S. ([j^ofioq /^oi*?: t^Joq nfftnuToq xfQuru 
tyovToq: cf. nott. critl. ad Diog. 1. c. IG. intl rfi S. l(av S. 19. 

TuQTTjaaLu S. 20. /<fy«A^] JJoj rotv 'HQUxXfiatv arrjXoiv Suidas. o>*tav(Z] 

Iv&u fdyiaTui yivovTUi yaXui Suidas addit. 21. (tXQ^oro)v] unQfnQv C: 
inl Toiv udinwv nul fdjdiv dvuvxo)v dici adnotat Suidas. 

83. C in Paroemiogr.T.I,p.486, 89. Apost. V, 8: Diog. IH, 50, 

2: Diog. VI, 74. ubi add. versus provcrbialis , qucm 

84 DV II 7 afTert Suid. s. fft6ofiuto%: Tav ffl- 

_.' . ' ' , „, .^ d oftov p ovv r/ o oqir) n UQO ifiiu: 

^.8^ APF"d.Provv.I 64. Orac. cf. Arsen. XLIX, 100. Ilr/Xivo, ftoi 

SibjII. Ilf, 728: auQxopoQoqrt Xf,^v g„^riticium Pvthagoram cxsolvisse 

UXVQO" »«y»u» ««. (fuTyri<; Jl<; (iovq. ^^^^^^ ^^^^^ Nazianz. Episl. 08 ( 183). 

8G. Greg. Cypr. M II, 46. 90. Apost. V, 20: Diog. III, 71. 

87. Append. Provv. I, 63. Cf- 91. Apost. V, 21: Diog. 111,82. 
Apost. V, 10. Cf. infr. VI, 65. 

88. DV II, 2. 92. Append. Provv. I, 67. CENtURIA II. III. 1^53 

tai oi unoTtT/itfj/Ltevoi , ijtoi tmo tov noTa/uov rdkXov /; 
cTt dnonemojxaotv eig irfgav (pvotv- 

93 rsQcov 6 ^ovg, id <J' egya noXXa zij) /Soi': enl 
Tvijv yeyijQaxoTWv xai ft^xeri yQijGi/LievovTuiv. 

94 rdXwg 'Iiov txog: ent rwv mvaidmv ««« eaXeXvjtievMV- 5 

95 revvaiog el er. ^aXavTtov: ent Ttay Stu n,XoVTOV 
evdoxifiovvTvov. ;y\t'iiR vjh»v. 

96 FfiAwg avyicQovatog: 6 dxoa/tog nat aTuxToS' ano 
TOW HQOveiv Tag yelQag' 

97 riQwv sQivog e v rpQav ei Tovg yeiTOvag: 6 Xoyog 10 
int yiyaftTjHOTog yegovTog. > nrs\: ui 

98 rijg /SaQog: ijyovv dyo/;oTog. \ li 
^^ rijg evTSQOv: enl twv fiTjdevog d^iwv. >'?05? 
100 rXavxov xeivt]: ini Twv Xiav ivTeyvwv» 

^ rXvxvg aneiQtp no Xefiog: d7]Xt]. 15 

2 rXavyteg AavQitaTiHai: eni tmv noXXd yjQtjfiaTa 
iyoVTOiv ' ev yaQ AavQita Ttjg AtTtxfjg yQVOOv fteTuXXa TjV. 
iyaQaTTOV ^e yXavxag iv Tolg vofiioftaotv. 

3 Fvoi&i aavTov: XeiXoiVog elvai (paai t6 dn6(p3^eyfia. 1. ruki.oxi] ^av%rug (jtovTog C adiiclt. 2. ftiTU7iinTCjy.uai.v \BC. 

3. yfQ<ov /Soi/?] yr^Qf} ^ovg Gregorius. 7. *i'Joxt/<oi)Kra*v] fvytvoiv livut 

doxovvio)v Suidas. 8. avyxfjovaToq S. u:iq xtA.] tx /xtTucpo^u.^; tov 

fi{Tu xiJOTOV %fi.i}iov tiul nodwv yivofiivov yfXaiToq Suidas. 10. ivq>Qulvn, 

S: correxit Meinekius Com. Gr. Fr. T. IV, p. 674. 12. Suidas ex- 
plicat : i:il Toiv ti? iMTjdiv avvTtkovvToiv. 13. fVTf^w Ds. 14. DcScho— 

liasta Platonis v. nott. critt. ad Zenob. I. c: post v. x^^QovQyeiv pergit: 
xui uno TUVtJ]<; t1j<; nQuyftuTtiu<; Iti xui vvv Xtyfa&ui tj)v xukovfiivTjv 
VA.UVXOV Tfxvtjv. fifMvyrui 6f tovtov '^4 q la t o^i v o<; iv tw nfgi T^q fiov- 
otx//? dxQouaioji [cf. Mahnius ad Arist, Rell. p. 141] xui JVtxoxA//? iv 
T<p 71(qI &fO)Qiu<;. *'oT4 rff xai iTfQU Tfxtr] yQUftfiuTOJV , jjv uvuTi&iaai 
D.uvxo) ^ufiiii) , u(f Jji; iaox; xui ^ nuQoifiiu difdo&j]' ovto<; di xui ai^t']- 

QOV XokkTjatV fVQfV, 0)q (pj]OtV 'MQodoTOq: I, 25. 15. U7lfiQ0)V S. 17. 

XQvana Suidas. 18. ivfxuQUTTov idcm. vo/*iaftuaivl^ XQ^°°'-^ idem. 

93. Greg. Cvpr. L I, 80. 99. Apost. V, 42: Diog. III, 91. 

94. Greg. Cypr. L I, 75. 100. Apost. V, 45: SchoU. ad 

95. DV II, 22. 96. DV II, 12. Plat. p. 381 Bekk., Zenob. II, 91. 

97. Append.Prow.1, 73. Adinii- Glauci artera cum laude memorat 
tationem versus proverbialis poeta Libanius Oratt. T. III, p. 354 R. : 
apud PluL an seni sit administ. ov^ «' /"*•' ^ywTo» tmv oIkimv ov dii- 
resp. 9, p. 789 A dixit: y«|tw yi- tftQov xuXijijjq, ftixQov dttv, otidi 
QO)v fv otdu xai lots yfiToatv : aliam ovofKti^ovTut, . . . it rff; j/ rXuvxov 
scntenliam exprimit versus Me- toi" Xiov Tixvt] xut uqxu<; jyv; 
nand. Monost. 103: yufittv di i*iX- 1. DV II, 16. 

?.o)v pkitpov tl<; tov<; ytiTovat;. 2. Append. Provv. I, 75. 

98. Greg. Cypr. M II, 55. 3. DV II, 10. 154 m MACAUII 

4 J^gavg (iuH^tvei: tm iiov iiuq W(*fti/ it dtainiutio- 
fiivm'. 

5 rQawv v&Xoi: int xmv /iixti;v Xtjoovvim'. 

6 pQavs a V aKQOTtjoao a oioXvv hovioqt 6v iyti- 
QSi: ini Twv J"*' i/iineiQiuv no}J.u nQdy/ia7a xivovvioiv. j 

7 rvfivot £Q06 Xe/iyQidoS' dvil TvtfXoteQOs. i'ii't 
Ttwv navv nsvrj%oiV' 

8 Pv fiv oTiQOS na%% dXov: iniituvarpodQtt anoQ(!iTd%o)v. 

9 rvyov d^axzvXioS' iiii loJv noXv/iT^y^dvuiv Ktti iia- 
vovoym'. 10 

10 Fvnos oHid: ini rdiv firjdevos Xoyov d^iwv. , , 

11 rvvrj tis 'H QuxXeovs ov (poi%u: 7iq6s %0VS"&va- 
^iovsTivoiv nQd^eiMV' nuQoaov' HQanXijsidovXevoev' OftqjdXtj. 

12 Fvvi] OT Qaxfjysl : Hui' rvvrj otQUTev et at: ini 
%iav nuQudo^m'. 15 

13 Fv vuiKi fiij nioieve fitjd' dv dnoQ dv tj'. dijXij 
■rj nuQOtfiiu. 

TO J. 

14 /jaiddXov noiijfia: int xwv leyvtxws xaiaaKivu- 
a&ivTit)v. 20 

15 /taiddXov meQd: iiii iwv d'td lo u-jioqov %ov Xoyiw 
nuQeXnovatj yQWfievdiv nQos&^xfj. 

IG /Juvaidwv ni&oS' ii^ii idJv dti ixXiJ{6v.iOiv\l$^ /fifi 
nlrooviifvoiv. . .; : 4. Scribc uvutto()x!iouou. 6. dv%l coirupUim 08t rx 'A()u)to<pu»ij(i, 
ul Suidas et Zcnob. II, 95 docent. 13. iivGtv] %wv Suidas. 19. 

;«ot);^/(<aTa Suidas. 21. ()»' (Inoqiuv nqoqO-ijxt/q xQ^hft^tav :iuQtkxvan. Sui— 

das. 23. Juvutduv^ JuvuiifSiv S. Nolavil acccnluni Suid. s. Juvui^'. 

V. de co HciQsterhusius ad Luc. Tim. 18. 

-.4. DV II, 11. 14. DV II, 3G. 

5. Apost. y, 63: Diog. III, 79. 15. DV 11, 37. 

JIuXunvuloi v&).oi de Gregorii l*a- 16. Provorbiiorigincm narral Zc- 

lamac doclrina (ircgorius Akind. nobius II, 6, ubi v. annoll. : add. 

dixit : V. Leoni.s Allatii (Iraec. Or- Suid. s. lii; r t i(>7/ fitvo v nidov 

ihod. I, p. 756 V8. 11. uvrXttv: ii'^;//i«i »^ nuQotfiiu «.lu 

6. DV II, 18. n>v TtfQi 1«? j^uvui(iu(; ftvfj-ov, noQo- 

7. (Ireg. Cj^pr. L I, 77. oov uvi/noJoui txftvui vd(UQ *i? ni&ov 

8. DV II, 19. t[iaki.ov. nua/ova^ tJJ nfQl lovto» 

9. DV II, 20. tov niOov ul Kuv ((fivijiO)V (fiv/ui; 

10. Apost. V, 74: Diog. III, 100. el cf. Macar. III, 57. IMul. Provv. 

11. Append. Provv, I, 88. 4 Hoiss. Apud scriplores saepo 

12. <ireg. Cypr. JVI II, 60. invcnilur; v. Lucian. 'lim. <j,. 18: 

13. (irog. ('Vpr. M II, 6l. wor* »? lov toiv Juvuidmv .liOny CENTUFiIA III. 155 17 21 

22 

23 

24 25 /la(pvivf]V (poQw (3anxt]Qi av: tovio siM&aGi Xiytiv 
ol vno iivwv eni^ovXevofievoi , naooaov aXt^KpuQfiaxov 
7) darpvr^' 

Jaifnav KtXixtog: ini imV^ dnovQOTialMV. yai /Jai- 
fimv ^ivettJe ojiiotov, dno Aivdv noXeag Ogcc^i^S' ^ 

/Jtyetat xat ^wXov 'AXi]xi]Q : ini tcijv ndvta dt- 
)[o/Liivo}r, 

/JevtsQoe nXove: ini jwv dacpaXoJe Tt nQazTovtwv' 
naQooov 01 diafiaQiovree natd %6v nooTeQov nXovv aorpa- 
Xi^ovzai neQt %6v devxeQoV' 10 

Jetvoi nXizetv %oi fir^yavde A iy v nTj(^oii'ini 
V(tiv ocpodqa xawvQyoxaxwV' 

JeXrptiti^ fiaxaiQfc: ent tvjv (piXoiieQO(av*i^ f; /([ -^ 

jJeiXov firjtf^Q ov xXaiet: §rjfmdt]S ^ai (pavtQu. 

/ieX(p6e dvfjQ Tttpav ov fitv iyet , diijjf] d' dno- 15 
XwXev: naQooov oviot did fttVTO hQdo^atioTe(fav(afUvoi 
roav, Twr d'h initrdelm' rnogovv^ -'^'."^ ''- [ ' '■; \ -^'V . ' 

' . ' ^ \ \' '^^^ ■'',".'(■ ■'■-.'<l 'iull,\ bs 

/jeXqiva vr^yead^at oiouaxe iff: eni T(ov ev ettetvotg 
Ttvd naidoTQi^ovvTtov , iv oie i]0X7]tai. 1. /tu^viv S. 6. ndvTU TtQoq To X Q fZr T ov inSixofihwv Sui3as.* 

9. uaq>uXii^ovTiq S: «ayaAw? nuQuaxivdi^ovTat, tov SiVTfQov' {/.ivrjad-Tj di 
xuvTj](; xul '^Q lOT OT i ).fj g iv tw SiVTiQOi T oj V 'II& ly. wv [c. 9] 
HUi Miv uv S Q og K { X Q V (f uXu x u i Uko x ioj x u i 0ioq)OQoVfiiv7j 

' cT, 
Schol. Plat. 381 Bckk. 14. Ji^^o S. 15. rfi>ft di unoXXvTui, Sui- 
flas. 16. itQua&ui, T bj &tai idem. 17. J^ffavSuidas om. ^'^noQovv] 

unoQovvTtg oi'x dnuXXucsaovot Suidas. 

vdQo^oQ?jottv IJ.OI, doxb) Kul /luirjv Similis est '.^dvuyVQuOiog Suifimv; 

inuvTX^Oiiv: Alciph. Epist. I, 2: Diog. III, 31. 

Kul To Xiyo/xivov dt tovto ilq xov 19. D\ II, 38. 

TOiv /luvuidwv Tovq ufKpoQtui; ex//o- 20. DV II, 45. 

fiiv ni&ov: Plaut. Pseud. I, 3, 134. 21. Greg. Cypr. L I, 88. 

Ilorat. Carm. III, II, 25]: TibuU. 22. App. Provv. I, 94. Respexil 

I, 3, 79: et Danai proles , Veneris Aristophaues Athen. IV', 173 D; 
fjuod mimina laesit, In cava Lefhaeas uXX' o) /liXcpihv nXtioTuq uxoviijv fpotfli 
clolia portat arfuas , uhicf.Jiissenius. fiu/uiQuq, 

17. pV II, 28. 23. Corn. Nep. Thrasyb. 2, 3: 

18. 'AnoTQonuioq h. 1. niala affe— ttec sine causa dici : Malrem ti- 
renlem Deum significat: v. DV midi flerc non solcre, quae, 

II, 51. Zenob. IV, 53. App. Provv. ni iallor, ex Theopompo sunt de- 
II, 7. Forlasse huc perlinet Phe- rivata : v. Lieberkuehnius de auct. 
rccrateum : uti noO-' ijniv iyHiXmi- vilarum , quae sub Corn. Nep. no- 
iovo' ol Qtoi, de quo y. Meinekius mine feruntur 148. 

Com. Gr. II, 1, 351. Aivnoq J.] de 24. Aposl. V, 94: Georg. Lcca- 
urbe V. Steph. Byzant. s. v. et Iley- pen. p. 58 Matlh. : Diogen. IV, 26. 
niuui in Exc. I ad Verg. Aen. III. 25. DV 11, 43. 156 MACAlill 20 JeiXute QO ^ tl a ut^s «»/tf dnXiitg: i;ti niiv 0(f)6d{iu 
diiXwv. , , , 

27 zJetXov 6 nXovtOii: naQooov ol JiXovatoi tdt oixiue 
uocpaXi^ovTui Kui nvvas TQtifovotp. 

28 /Jeivd tu deiva: inl %tx>v 0(p6dQa YJ^Xintav . to dt ii- 5 
Xetov f Jeivit zd deivu Hui deiv 6t eQu Jeiviov. 

29 /]y]X6v eoTi xai Tt/yAw; eni xtuv nQo(pav(iJv. 

30 /Jixat^T eQo s a% ay^dvrjQ' inl %tuv ru dixata dyanojr- 
%tav' a%ayjuvr, yuQ ia%iv 7; %QV%uvrj' .'to ■i kl 'iiftac: ovofiu nvtftof. 8. d< Plul. I. c, Plat. Soph.241 F, Reip. 
V, 465 C, Vin, 550 D .- Anligonus 
rex apud Plularch. Sympos. II, 1, 
9, p. 633 C : xal yu{) 'Ayviyoyo^ 
nvtoq fiiy tuvTov ilg toV otf&ukfiov 
taxtarcri ' nui nott Xufiotti uiio>f4,u fti- 
yukoii yQUftfiuoi yfy(jaftftivov ' Tavcl 
fi(v, i(ft/ , xul TvqJ.oi ^r/Xa: Philip- 
pus rex apud Polyb. XVII ,4,4: 6. Twv Juviov C : Suidas s. z 
Tf(jov Suidas. 

26. Apost. V, 93a. 

27. pV II, 33. 

28. Suid. S. ta X f* ^ f^ ia xur oj v 
y. u » d dianiriQuxrui: oftoia iari, 
rij ^n,voriQU/lii,vioVf xul Kvv- 
reQaKvvxbivo<;, i) naQoifiia, ini 
T(bv uxQOJv xuxJjv : C in nolt. critt. 
ad Zcnob. III, 9. Apost. VII, 99 
ibiq. annott. Similiter Plutarchus 

dixit adv. Sloic. 42, p. 1082 B: to 6 dl •'/'(Ain.To; xuintQ iv xuxoii o»v 
6t Sfivbiv , giuai f dtivorurov, tl 7S ofibjc; ovx untaxtTo rov xud- uvrov 
i^ojvri xrk,; neque abludunt Sopho— tJ/w/taTo; , ukk' tniaTijaqxlq, rovxo 
clea Antig. 332: noXKii t« dfivu /«fv, ttfrjatv , oj fl>ucviu, xal xvipXoJ 
xovJiv uvi^ijojnov 6tiv6rfitov nilti.'. dfjXov , quac Liv. XXXII, 34 si<;^ 
Dionys. Hal. Arch. VII, 43: dtivu reddidil: violenter , Phaeneas inter- 
xul niitu c)'*ivojv ntnov&ortt;. fattis , Non tn verbis revi verli, ait: 

29. Scholl. adPIat. Sophist. p. 371 aut bello vincendum aul melioribus 
Bekk.: xul rv<fiXoj J/^Aof , int rdJv parendutn esse. Apparet id qtti- 
iiyuv ou(f!fOTuro)v, fifftvi^rai t«i'T/;s detn, inquil Philippus, eliain 
xui MivuvdQoq JfiOiJuiftovt [T. IV, caeco; iocatus in valeludinem ocu- 
p. 103] xul 'Punisoftivtj [T. IV, p. loruin Phaeneae: luncus Stobaei 
200Mein.] xai'^^gtoro»«'i';yS /iAot/Tw Floril. 116,49: «AA' ov yuQ vioxtjiu 
[vs. 48] : ad quem locum , uli rc- povXofttvot; ftuxufjiaui roi«;di rov<i 
lcrt Boissonadus ad TheophyL Si— koyov<; inoit/auftijv ' dt/ku yu{i ian 
moc. Opusc. 189, in marginc CO— oiftui, xui rv<f>koJ t« avvovra ui'ri dicis 2720 addituraest: rd yilfj Toff 
rv^ikoiq <iijku Toif pkinovai au<fi- 
aruru a<fi6(f(>u : Scholl. ad Arist. Plut. 
1. c. : TiuQoifiia d iori, ri'q>koj 
d n ku r u ft it(j t V (t 1 u: Uustath. ad 
Hom. Od. &, 195, p. 1591, 45: rJ 
di vnt(tntTuoOrfvui t« twv likkojv 
aijftuiu rov toi" 'Odvaoiox; ^iaxov, 
fitr' i^kiya diuaaifii o noit/rqi; ilno.v' 
Kui XIV dkuoq To» iiivt diu- 
X Q iv t tt r 6 at/ftu u ft<f a<f 01 v ' 
ijyovv <ittQfvyoJfttvo<; tupf) * iftkoXQi- xuku %f K«t ttyuOd: Plutarch. num 
suav. vivi poss. sec. Epicurum 17, 
p. 1098 F; y<iQ ovibj di<tdii<; iii- 
Qovi , ojort xul •/uiQtiv xul y<'tvtv- 
a&ui xul noOtlv u\tiuad-ut xul nQoi;- 
uyoQivoui , rf//Aos iori. xal rv^kifj 
fttyuku^ tXbJV iv iuvr<Z xui xuqtiov- 
fiivoi; //Jov«s : Dio Cass. LXI , 5 : 
zvifkoj Ji dF/kov , oT 1, ix rov nkijOait^ 
ribv <)unuvb)ftiva>v ru/v ftiv Tot/i,' . \ 
O-tjauvQovq i^ijyrki/ot , ruxv di xik.: 
Quint. I. Orat. XII, 7, 9: caecis 
vbjv. nfQtpktnoftfyo<;. rf** ov nuQo^ftiuv hoc, ul aittnl, satis clarum esl: 
nuQitif odi^fi. rtjv kiyovouv w« xui add. Plut. Boiss. 27 ibiq. nolt., iMa- 
ivfk^<p dijkov. Tsurpant Arist. car. IV, 91. 30. DV II, 39. CENTURIA ni. 15: 31 JtQ naideg 01 y iQOVXSQ: int T(ov uqoq z6 y^Qag 
evtj&eoTeQcav eivat doxovvrtov* \a.^ '^wV'> 

32 //i(oXv yiov Haxov: eni rcav fiiya xi Htti detvoi^ v<pi- 
aTtt/iiivm'. 

33 /Ji dxvQov xai d-v/iiov xal tqvt dvfje: ini imv 5 
(feiSwliJiv Kal yXiayQwv. 

34 /did Kevr,Q: Xeinei KOjnrjQ: oi de vevQccQ to^ov. 

35 /fovXoTegoQ MeaarjVfjQ: inl ttov eaiaxri x«i nii^Qu, 
SovXeia evexo/ttivtav. ^axe^aifiovioi yaQ toIq Meaar^vioiQ 
lOQ ^ovXoiQ yQO)/iievoi aat sjiiaaTiyovv xai twv uXXiov no- 10 
Xewv (uQ i^iovQ ovtuq dovXovQ anrjyov. 

36 /JovXe, deon OTbiv dxove Kai Sinaia KadiKa: 
avTt] T(jov neQi(peQO/iiiv(av» 

37 JoidvKOQ OKid: inl tov ftrjdevoQ. 

38 JuQV Kr^QVneiov ftdXXov Sdxvei: ini Ttav avoTi]- 15 
QQTSQov nQOQtovTwv TOiQ fir] diu net&ovQ elnovatv. 1. nQo(; Tw yi^Qu S: ego Suidan secutus sum. 
xtv^^t uviv itvos 7iQo<puaio)<;. 12. x«t u6ixu S. 

15» doqv tial xrjQiixtov Zenobius. 7. Suidas: ^iu 
14. Twv (nrjSivoq C. 31. DV II, 31. 

32. Greg. C^-pr. L I, 92. 

33. Thymum herba est vilis, qua 
soli pauperes vesci solebant: Scholl. 
ad Arist. Plut. 253. Theophr. Cha- 
ract. IV, 1 ibiq. v. Astium: addo 
Antiphanem apud Athen. II, 60 C : 
ovdtl'; xQiox; nuQovxoq la&ld 0-v/iov, 
Ov&^ ol doKoiivxfc; nv&uyoQiUfiv : id. 
ibid. B : ro dflnvov ioTt fiuiiu x*;^«- 

QUHWflfHfl 'A/VQOK;, TlQOi; tVTt- 

kftuv iiorrtXianhrj. 

34. Hesych. s. Sid xtvij^; : fiuxuiox; : 
Zonar. 535. Suidas. Dictio saepe 
apud comicos invenitur: v. Alexis 
Athen. IV, 170 B, Timocles ibid. 
VIII, 339 E, Menander Stob. Flor. 
LXII, 10 : ex aliis affero Aristid. 
V. T. TfTT. p. 175 Dind. : Xuliuq 
nlv olfiui titu KfvFjq XTjOftv Kul fl<; 
fiTjdtv diov Kut dtuTQtPfiv rrjvuXXoiq : 
Arrian. Stob. Flor. LXXX, 14 : ov-^l 
dt 6iu Kfvrj<; nQuyfturu i'xfiv ffiuxiov 
TOKC ruvxu ftj; a^a^xar^ tw Toii git- 
Xoaoqiov Xoyu 7iQo<;viftovTuq : Greg. 
Nazianz. Epist. 29 (18) : ov yuQ tlxf/ 
ruvTit <f.iXooo^(o ovdf dta v.tv^g xuX- 
Xoinii^oftat. Singulari modo Aristo- phanes dixit Vesp. 929: tvu fir} 
xtxXuyxo) 3tu xivrj<; dXXo)^ */<"» 
de quo v. Fritzschius ad Arist. 
Thesmoph. 830 : add. Plato Athen. 
X, 442 A, VS. 20 : tl dt firj, fiuTTjv 
iitartv vfitv 6iu xfvfj<; xivrixiuv, nisi 
obsceni quid hic latet. Denique 
xuTu xfvov Ttuitiv dixit Clemens 
Homil. 18: V. Cotelleri PP. Apost. 
T. I, p. 745. 

35. C in nott. ad Zenob. 111,39. 
Mant. Provv. s. Joi/AoTf^o;. De re 
V. Tyrtaeus apud Paus. IV, 14, 3 
coll. C. O. Muellero Dor. II, 48. 
Usurpavit Liban. Oratt. T. II, p. 70 
R. : yivtrui dij xuru rrjv nuQoiftiuv 
uvrjQ iQwv Miaarjvioiv dovX<iTfQo<;, 
giiXovg fiiv xul yovia<; xul rov tiuq 
uvO-QO)nu)v tiioyov vOXov ^yovfttvoq »rX. 

36. Append. Provv. I, 100. 

37. Apost.VI,33a : App.Provv.1,99. 

38. Cf. Zenob. III, 26. In mente 
habuit Eubulus comicus, ex quo 
affertur in Phot. Lex. 593: to xrj- 
Q t'i X f lov ij r ^ V ft (iXutQavi Xt- 
yofifvov Ti. Quamquam de Eubulo 
res dubia cst : v. Meinekius Com. 
Gr. Fr. T. III, p. 271 sq. 158 m MACARII 30 /fovog ma ovGtje ndg dvrjQ ^vXevexui: fni xoiv 
QCidioig )m/i^c(v6vt()i)V a 7iq6t€qov jiioXis rjdvriiVTo. 

40 jQVog «tti neTQag Koyoi: int %(xiv c(doXeoyovvto)v 
Utti /iv&oXoyovvTO}v naQddo^a. 1. nuQovatjq Schol. Theocr. V, 

39. Apost. yi. 36 : App. Provv. 
II, 1. Expressit Publius Syrus 52: 
arhore deiecta ligna quhis coUigif. 
Keceptuin est etiain in Mcnand. 
Monost. 123. 

40. Scholl. ad Plat. Rcmp. 414 
Bckk. : To iv rij v' -tijq 'Odvaoflag 
[vs. 1 63] i':to nijv(k67iT](; ()^&iv 
OSvoofi: uvttyvmQii^ofiivoj uvttj iv- 

ruv&u inl ruiv noluftCiv nuQiadtV- 
rui, \ori 6i ro' v y uq uno 
6 Qvo q i a o i ntti,uig)u rov o v li 
u 71 6 nir Qj](;. ol yuQ nnkuiol ix 
SqvOjv xal ntrQiHv rov<; uqo uinCtv 
yiyvij&^vai, vntkunpuvov , Sid ro rug 
rixrovoui; fZ; aifki/ij yul (rnTjkaiu 
T« PQf(fTf lxri.&fvui, init xul ruq 
fiiid? xuru ruq iQTjftiug inoiovvro ol 
nulni, uyO-Qoinoi , dQvCiv tj nfiQoiv 
nkijaiov : hanc cxplicationem , quae 
eisdem fere vcrbis in Scholl. Ven. 
ad Ilom. II. X, 126 lcgitur, e Di- 
dymi Commcntariis ductam esse 
Scholia vulgaria ad !Iom. II. I. c, 
docent, ubi in fine addilum : /J Ioto- 
(jia nuQil JiSvixo). liidemque pro— 
lixac locorum Homcricorum in- 
tcrprelaliones superstruclae sunl, 
quae in Eustathio repcriuntur : ad 
II. A", 1262, 7: o S\ vovq rov Xo- 
yov Totovro^ ' ovx tortv unoiy.tko<; o 
'/t/iki.tvi; , «'AA' . . , uQxtfnTj<; xul 
inixlonoi; /nvOoiv. oixoifv unkovi; ro 
tJ&o^ iari xal uq/uVxo^ xut ev/jOjjg, 
onoVoi nukai nor' tjOuv ixttvot, ovq 
Xoyog l'/fi i( n o SQvog xut uno 
nirQu<; yivtaO-ut, ot? d'i/luSi/ vo- 
ftuSu piov fti.xov 01 uvOQUtnoi xal 
iiTQttvoftovy xai jQiiOiv xut XL&oiv xoii.o- 
TTjiTiv iniarivov ru vfoyva ixrtOifit- 
vot diil ntvinv rii ipiXruru ' [de hac 
antiquissimorum hominum vita v. 
Scholia ad Anth. Pal. IX, 312 et 
lacobsius Annott. II, 1, 205] . . . 
ovtti) fi\v t) niQl Sqvoi; xat nfiQTii 
rfbtQoi Ittu xa&imurtu. tl di ti? 
70, «'.To' ^iivo^' f/ ■''uni-'-nirQt]i;-y int 65. 

axXriQor^roi ^&ovg Xufioi, norf, ontQ - 
fvrav&u ovS ' oXoig avfiptPa^trut, o 
Totoi'TO<; naQa;(QoiTat rf/ 'OfiiTjQikff 
nuQotfiiif xai liq uXXo ri fif&iXxtt 
Tov vovv ... aoXoixiifUv ovriii 
xara rovq nuXatoi)^ ru voTjfiun, 
xut yuQ xuiroiovioi rtvii; iXiyovro a o- 
XoixiOfioi, xu&untQ xui ro I nno g 
tig ntSiov uvri toT/ f2? ntSiada 
ol Innorat xQT/otfiot [Apost. IX, 13], 
fuv zt? xut Int tyoi ti.nov votjotj, 
i^tifiuvXil^tro nuQit xoX<; ooifoTi;' ... 
uXX' ovTO) fi\v oiq tQQt&Ti ovx lori 
Xufifiuvta&ui vvv tig axXTjQovT/ru 
TJ&ovqrijv .. nuQoiftiitv .. . uXXbii; fti%- 
roi nuQunotTJnui nor\ to* vovv uv- 
T^C, w; Int nxXTjQOTTjToq votj&^yut 
oi'x vnodvaxoXov , intt xut avroi; u 
notTjT^q . . tlnoiv to [Od. T, 163] ' 
O v yuQ u n o d QV o g iaa i nu- 
Xu tip uT ov o XI S u n nir QTj ^, 
friQoiq iY.ti XQuxui rfj nuQOifiiit' ... 
ftoiiXtrut yuQ fxtt votlv , oTt dtt di 
tlnttv to oov yivoi; ' ov y<tQ nuvroiq 
liyivtuXoyTjToq fi'.. Kut oqu tv xiy 
Xoyoi jovTOi, wq ul nuQotftiut nQo<; 
6tuqioQov<; ivvoiaq uftiftnrui<; tanv 
OTi OTQiifovrui , uig xut int r/ys K u d- 
fttiuq vixTji; [Greg. Cypr. L II, 
45] ytvtrut: idcm ad Odyss. 1. c. 
1859, 19: xut vvv d\ «i? Toaorioi' 
QTjriov , ort T* nuQoi/ititiSTjq o Xoyoi; 
xut ort xuvaifUTtxiiii ftiv uno dQVoi; 
... tivui itg Xiytrttt, tre oJx ioit 
yivoi; ttVToO ttntt». anoifartxiit Ji 
ifUfitv «wf ov* tati Ti? ano . . ni- 
TQTjq, oif ov* uv l'xot atyfjoai noStv 
ioriv' .. liXTjnrut di t} nuQotftiu ix 
rov naXutov (iiiiv , ... voTfaut di xu 
nuQotfitiiidtg rovroivruv&a int ayQto- 
TT/roi; ov/ 'OfiTjQixiiv iaxf nuQa/{>i/- 
aiifitvoq S' liv T«s fvifvw<; novi fi:iot 
uv uvro xut ini liyQiov ij&ovi;, ivu 
riiv fiiv xoioiixov tQtt uno SQVoq ti- 
vat T/ dno nirQr/q , rovTiart ivXtrov 
T/ niTQtvov .... Eii: 6i ro uno 
Sqvo<; itvttt nQoqivOvfit/iio» tK tJiv CENTIJRIA III. ^m oyQ€VO/ltiv(t)V. ^:-. v'i,.^\ ;,: ■,■'■■ '.'-'Vr- • • "• ■ •> >.;> :.-. 

42 /fm^MVCitov ^faAie^Fdv^^i' iwv ddolioyiiv x«J 

43 JwQa xai d'£Ove nsid^si: *Hoi6&ov eivai (faoiv. 5 

TO E. 

44 Eav /17] na&fje, ov ^itj /la&fje: naQanXr^ola ^fj' 
'udXieve nXfjyeie vovv rpvoet. I. JucftywVffos S. 8. ffvanq Scholiasta, olaft Zenobius. (>tl nakatuv xai, tov wq q>aaiv ixitfot. ' 

P U Xu V IT T]V ^ lov, 0<; VOTfQOV i^ 

i7itftti.iiug )(al iVQtaiox; uXiroii f|jy'- 
viyxt nuQotfiluv ri^v, d krj Xi a ft t v ov 
^iov £,»/, «J uyQiov yul uxuv&o')6ovQ 

rOV TIQOTIQOV [cf. SUp. I, 83]" OV 

dtjXoZ r o • O V y u Q a •/. uv 0- u i [v. 
annott. ad Greg. Cypr. M I, 21], 
VjioftifivijoKov Ttjv Toii nuX.utov (iiov 
fiiTu^oXrjv. iv&fVTtv dt xul T6,"AXiq 
dgvoq [Greg. Cypr. L I, 39], inl 
roiv dvaxtQoiq , q>aai, xul uTjdb)q 
la&iovTuy , vaitQov 6f xdXXiov t« 
tVQovTav. Tw df, o i' yuQ (txav&ui 
avvJQOfiov xuIto, MiQLi 1' nri^ 
[cf. Mac. y, 83], ol? xui nXXuyov 
iyQUfpTj. To df ff, "AXXtjv Sqvv 

^aXdvt^t [Greg. Cypr. L I, 51, 
llXXotc, ivuXXuYTJv piov dTjXoV, ov firjv 

TTjV fX nUVTTj UyQioV flq IJfJlfQOV, tTt 

JlQoqtv&VfiTjTfov xui otj. xu&u tw, 
uno dQVoq Tf niiQr^q tivui tivu, 
VoTi nuQUXQTjouo&ui naQoifiiuxtoq inl 
uyQtoTTjTi , ovro) xul %<Z dno %!^q 

u Xfi T] q [Greg. Cypr. M I, 25] Xoyoj, 
xu&' ov fx ftfv TTJq nixQuq dxQayo- 
Xoq Tiq dv&QO)noq 'AX fiio)v [cf. 
nolt. ad Zenob. \, 63] iaKW(f.&T), ix 
Sf TTJq voorifiov dXfiTjv t^fiv XlyfTUi, 
o ^Svq dv&Qtunoq : Tzetz. Chil. hist. 
286. Ab his plane recedit SchoU. 
ad Hes. Theog. 35, qui versuni : 
uXXu Titj ftot Tuvia nfQi dQVv y ntQl 
niTQTjv evplicans scribit: nuQotfiiu 
orav Tiq xuiQov th o? uvxuv xurtnfi- 
yovToq nfQt uXXo)v Xiyfi.t, o df tuvtu 
utptlq dXXoiq •/Q^jiru: scd ncque hic 
neque Eustalhius Goettlingio satis- 
fecit, qui ad Iles. Theog. 1. c. no- Tam explicationis Tiam institit, quani 
vide apud ipsum. Denique singu- 
lari modo Lennepius ad Theog. I. c. 
interpretatus est proverbium: ita 
garrire, ut rure amanles solent 
iuxta umbrosam rupem vel quer- 
cum , aflFerens Theocr. Id. III, 8. 
Ovid. Heroid. V, 13. Porphyr. \. 
Plotini c. 22. Proverbium saepc 
respexit Plato : v. Apol. 34 D. Phaedr. 
275 C ibique Astius, Plat. Reip. 
VIII, 544 D: add. Lucil. in Anth. 
Palat. XI, 253 , i : ix noio)v o nu- 
rrjQ at SQVtov TtTfiTjxtv, 'AQiaroTv, 
"H noio)v at fivXoii xoxpuro Xhto- 
fi 10) V ; 'H. ydQ dno SQVoq iaai nuXui- 
ifuTov ij dno nfTQTjq 'Oq/t]ot)^c, J\''i.o- 
pTjq Vfinvoov uQ%fTvnov: Palladas ib. 
X, 55, 1 : alia intt. ad luven. Sat. 
VI, 12. Ungerus Parad. Theban. 1, 
p. 446 dabunt. 

41. Aspera dicta est tesludo a 
Pacuvio Cicer. Divinat. II, 64, 133: 
xQUTuiQiroq in oraculo apud Herod. 
I, 47 : alia Vigerus ad Euscb. Praep. 
Evang, V, p. 212 A altulit. 

42. Greg. CjT^r. 31 11, 81. 

43. Greg. Cypr. M IF, 83. 

44. Scholl.PIat. 378Bekk.,: iXtjc&T^ 
Sf Inl Tiftwvoq Tov fti.aur&Qoin6v, 
fiTjxiri nQoqitfifroxi Tovq xoXuxuci: cf. 
nott. ad Apost. XIII, 87. Synes, 
Orall. 48 A Petav.: 'AQtaxoriXTjq 
(iliul Tovq TfTt/.fOfifvovq ov fia&tiv 
Ti Sttv uXXd nu&ttv xal Siuri&Tj- 
v(u ytvofiivovq STjXoron iniXT^Sfiorq, 
quo de Lobeckius dixit Aglaoph. I, 
144 sq. 'AXnvq xrX.] DV I, 6J. 160 MACAIUI 

45 Eyivsxo nal MdvdQwvt ovnivYj vctvs: inl tdiv 
nag iXniSa nul ava^iiog tvnQuyijadvzviv. 

46 JSyu) notijoo) ndvxa xaxa NinootQaiov: inl 
tdiv OQ&Mg ndvxa noiovviiov yv yaQ 6 NixootQazos vno- 
XQtf^S iQayiHOS aQiOToS' 5 

47 Eyyva, naQa J"' drai inl ivjv Qadiws iyyva/tiivtav 
nat y.uicws anaXXazTovTuv. 

48 Ei iytti xavta inoiov v , ooos dv 7;v &6qv ^os : 
Xvitos iSmv vno noi/dvos nQo/Satov io&td)fi£vov iovjo 
eiQTjitev. ^ jQ 

49 Ein(x>v d '^iXet s dxove xat d firj d^iXeis: dijXrj. 

50 EiKij tov 'j4^v8ov nuiels: ini tuiv fiaxtjv xt <pv- 
XaTtovTOiV. nuQOGov £X6? ai yvvaixes nQos lijv toJv dvdQwv 
ofitXiav xaTacpvXuTTOfievut ov QUi^iws i^dyovTui. 

51 Eis aQXaias (pazvas: inl iwv eis xr;v aQyaiav ib 
inaveX&ovTCOv SiatTuv. 

52 Eis avrjQ ov^eis dvtjQ: naQooov v(p Ivos ovdev xa- 
toQ&oviat. 

53 Eis nayag o Xvxos: int zwv eis xivdvvov nQOvmov 
rjxovrm'. 20 1. vuv(:] vTjiq Meinekius einendat, de qua forma dixit ad Moschum 
11,104. 2. xulnag' uiiuy fVTti/rjanyrojv, i ir u & q v nr o ft i v mv iti l toT? 
nuQovatv Suidas : v. Apostolium. 4. x(o/utudiag tjv vaoxQirr}? Suidas : 

male: v. Meinekius Com. Grr. Fragm. I, p. 347. 8. SchoII. Plal.: 

AvKov Qijfiuru [cf. Macar. V, 73]: ini rov xul Xoyoi^ xal tQyoig uCli- 
xovvroq. IJojv yuq Xvxoi Tioifiiva ia&iovru tiqoPuthu limv Hkixo^; uv 
'jQ&f] & 6 Qvpo^, (l fy(o ruvr' inoiovv: Suid. s. xul ro rov <l i/- 
X »' : (fiual Xvxov l^ovru ruv Ttoi/niva ?f xul xvvu rSJv noinfvtxoiv nQo- 
Puro)v ia&iovra flntZv, i yo) r o li r o ti \noiovv,n6ar] x n (tvy^ i y iyvfro 
uv; 11. «Vittxojif C. 12. tlxtt S. Tj/i' "./4pvdov Stcphanus Bv- 
zantius, alii : rov cum nostro BV, Grammaticus Bckkeri Anecd. I, 322, 
32 scrvant , unde patet "Apvioq non secus ac KoQtv&o^;, 'OQxonivoq, TIv- 
Xog, 2tjaro(; etiani masculini generis fuisse. Eadem libertas data esl 
Latinis: r. Orcllius Inscr. Lalt. I, n. 563. Vossius Aristarch. \, 314 
Hal. 16. i^ fi'(tut/ioviu<; in (inc C addit. 19. Suidas : iTil roiv 

novrjQuiVf oTuv fli nQovnrov ifi^iicrcjat xivivvov. 

43. Apost. VI, 45: Zenob.III, 44. ton. Sent. 67, p. 114 Fabr. Suidas : 

wMandro forlassc non divcrsus est App. Provv. III, 77. Est fabulae 

ab archipirata isto a Polyaeno IV, Aesopiae fragmentum , de quo cf. 

19 et Frontino III, 3, 7 comme- Wyltenbachius ad Plutarchi Conv. 

morato.» Meinekius de Cho- Sept. Sap. 13. 

liamb, p. 176. De scnsu v. avxi- 49. App. Provv. II, 17. 

voq V. Macar. VII, 82. 50. C in nott. ad Diog. VI, 53l 

46. Append. Prow. II, 9». cf. Apost. \H, 53. 

47. Grec. Cypr. L II, 18. 51. DV II, 53. 

48. Scholl. i»lal. 318 Bekk. An- 52. DV II, 52. 53. DV II, 55. CENTURIA III. 161 

54 JSioi Hui xvpciJv 'JEgivvves : nugeyyva 6 koyog, 
fiT^dh xvvcov djiteXeir. 

55 JEig v^iag o nel ge tv: ini tmv /iiuTijV novovvTOiV- 

56 Eis ovov noxas: ngos tovs eis tct udvvaict, uva- 
^aXXo/itivovS' 5 

57 Eis 10V zevQrj/uevov ni&ov: eni idiv fiUTf^v dva- 
XiaxovTm'» 

58 Eif] fioi t6 fiera^v Kogiv&ov xui Sixvwvos: 
ini zwv id xuXXiatu euvtols evyofieviav- 

59 Eis ujyus (xyQ 1 ug: entToiv Ta xaxu unoTQoniu^OfiivoiV» 10 

60 Eis ov Quv 6v To^evei: enl twv diuxevijs novovvTOJV' 

61 Eis nvQ ^ttiveis: ent Ttxiv fiuTtjv xaxona&ovvTOJV. 

62 Eis t6 deov unoiXeae: Xeinei wg TleQtxXijs- ixeivos 
yuQ iv Xoyiofiois xuTeyQ^TO Tfj eig t6 deov nQOcpuoei- 

63 Eis TQoq)Oiv I ov fiefidvT evrat: inl Toiv dyeXuoToiv. 15 2. /*^^^ XtA.] fltjSi tSiV fHXQWV XUTUq)QOVttv C. 8. To] TO Ds. 12. 

(Tll TUV XU&-' lUVXWV Tt nQUTTOVTOiV /lUTTjV TJ Xfy6vT0)V SuIdaS. 13. TrCS 

proverbii formae a Suida s. tlg dhv et s. tlg to diov memorantur , flt; 
dfovy Ht; to diov et *; to Siov: quarta ab Macario, quinta ab Apostolio 
affertur. Rem exponit ex Scholl. ad Arist. Nub. 857 Suidas s. diov, 
cuius verba appono: IJfQixl^q 'A&tjvuIwv OTQUTTjyoq, Xoyov aTiuiTov/iivog 
vnfQ /Q7j/uuT0)v KktuvifQO) Tbj uQfiooT^ AuxtSaifiovitjv inl nQoSoaln, tovto 
ovK idrjkov. uXX' tlg to diov tXtytv uvuXibaai uvtu. ol 6i uXXug qiuai ' no).- 
Xo)v ovTiov XQTjfiuTtov tv T^ uxQonokti , flg Tov noXffxov Tu nXtiaTa uvuXmaf, 
<fual 6f oTt xal Xoy la fiov q diSovq nfvTTjxovTU TuXuvTmv , unXoiq tlnttv, 
ilg To diov dvTjXojxivui, ' fitru 6\ tuvtu fiaO-ovrtq Auxtduiftovioi KXtuvSQi- 
drjv fiiv iSrjfiivauv , TIXfiaTouvaxTU dt nivTt TuXavToig [«' xaAayTot? Schol. 
Aristoph.] it^Tjfiiwauv , vnoXu^ovTtq SuQoSoxijauvTuq uvtovi; (ftiaaa&ut Tjys 
Xoin^<; 'A.&T]vai(i)v yiji; xul tov JTtQixXia , IVk ftT^ yvfxvioq tinrj , oti SiSmxu 
Tote Auxtduifioviwv puaiXtvai TavTu, ovTmg alvi^aa&ai,: v. Plut. Pericl. 22. 

54. Append. Provv. II, 20. 58. DV II, 60. 

55. DV II, 59. 59. Adhibuit Aelian. Epist. Rust 

56. Append. Prow. II, 29. 17, p. 421 Cuiac: «? alyai dyQiuc 

57. Apost. VI, 79: OUid. S. ttq TQantirj tuvju xal tl<; tov<; tv dixu- 
To»- TtTQTjtiivov. Xtintt, ni&ov OTT]Qioi(: QTJTOQug: cf, EusUth. in 
dvTXitv Tua(}iTai Ji inl twv tlq g^an. ad Zenob. III, 87 et Apost. 
xfvov novovvTmv. xui yuQ ftv&tii- W gj^ 

ovaiv iv «Jof Toi)? datfittg tl(; ni&ov /jj^ rwy ii f;| 

TfTQjjfiivov dvTXttvi cf. ann. ad Mac. ' ' 

III, 16. Usurpat Xenoph. Oecon. 61. DV II, 61. 

7, 40: oi'/ 0Q(lg, tqsTjv tyo) , ol tlq 62. Apost. VI, 74: Zenob. III, 91. 

Tov TtTQtjfiivov ni&ov dvTXitv Xtyo- Respexit Aristid. »'. t. TfTT. II, 311 

fitvot, w; olxTtiQovT(u , oTt nuTtjv lebb. : QtfciaToxXtjq 01» fiovov Tug 

novttv doxovoi: add. Stob. App.FIor. TQtijQtii Totg 'A&T]vuiotq iltvQtv ovd' 

IV, p. 30 Oxford. : uv&Qmnoq int- ... vniQ twv xotvmv dtnuimv xul ac 
Xijanmv tvfQyiaiui; ni&og TtTQTjfiivoq to Jiov nuat to»? EXXtjaty ixQrjoaro 
dta^Qio)v t«? xdQtTuq , et V. Wes— aJratf , aXXu xtX. 

selingius ad Diod. I, 96. 63. DV II, 50. 

11 162 MACAIUI G4 Eis ftaKciQiJDV vr,oovQ: tm tdiv tig tvt^ui/iovix xiva 
tonov dnoatfXXofiivoiv, 

65 ^'k trjg 7c XfjQtar (i%7js ffi i^^»' HtvottQav: 61 1 
yQt] fi62aXuy)iaveiv tovs ovh tyovras naQa tuv iyovTwv. 

66 *JEk xov yevfiatos ytvv')aH(a: oftola ti)' *Eh tov^ 
nQcLon edov xo vtpaa fia. 

67 'Eictos nr^Xov noda ey^ets: inl imv i'^(a ntvdvvov 

Htt&tattJHOTOiV. 

6° 'Eh t<uv /lios diXtviv 6 fiuQtvs'- in.t twv taXr^&ii 

flttQtVQOVVtWV. 10 

69 'Eh tov /Soos V fKtatt^: Xeinet' kuI ^ovv iiiQet. 
TO 'Ek Xvkov at fiatos- inl tdjv i^ aveXniatov ti 
Xttfi^avovtioV' 

71 'Eh Koivov n X ei at 7] fitv y uq is , ^an d v tj lY 
oXt y iat?;. 15 

72 Eh tov eisoQccp yivet dv&Qwnois iQav- 14. fiiv] (5i Hcsiodus. 
^iuv yiyvir^ xrA, tf'] t' C. 16. Scribe (x xov yaj» t<;o- 64. Macar. V, 81. 

65. Appeud. Provv. 11, 48. 

66. Aposl. VI, 90. 91: Diog. V, 
15. Prius respcxitLucian. licnnot. 

§.60: nw(; ovv olovxi oot ijv , utio 
zov nQOiiov ytvfiuxoi; il^ivui ru 
Tiuv-iu: add. ibid. 58. 62. Alterum 
usurpat Ephraiiu dc miraculo S. 
Clementis 4 in Cotell. PP. Aposl. 
T. I, p. 812; .. 0-uvfiuTov()yiutv, wv 
voHiq fiiv xo /iiyi&o^ ivvoijOui uzovit, 
koyog df To TikijO-oi; tlniXv xat^ ^*H' 
<iiuyu{)uiai, 10 unn()ov. IVa ovv ix 

tOV KQUO.lidoV TO VqtUOflU V.UXU 1 /^ K 
TtuQoiftiuv yvoitjTl iv VflVv , O HUl 

vnfoxontjv dt?}y?}oofiui.: (jregor. Nys— 
sen. de vila Greg. Thauniat. Opp. 
T. II, p. 987 A ed. Morell. : wv hv 
xuiu %i)v TiuQoifiiav oXov tjfiiv yivij- 
t«t xuruqiuvig fx rov xQUonidov to 
vyuofiu. 

67. DV II, 62. 

68. Proverbio utitur Lucian. de 
Merc. Cond. ^. 12, quem locum 
Arsenius in \ iolelum recepit : v. 
Apost. VI, 67c. Tctigit Valckcna- 
rius Dialr. Eurip. 185 Lugd.: add. 
aun. ad Diogen. III, 2. VII, 29. 
Erasni. I, 8, 24 : »aUusum csl ni fallor ad diphlberam, in qua lupi- 
ter omnia mortalium acla describere 
fingitur a poetis«. 

69. Appcnd. Provv. II, 49. Ex 
apologo natum : v. Apost. VII, 51^^. 
Prolecit ex co Plut. non posse suav. 
vivi sec. Epic. 6, p. 1090 F : uQxd 
yuQ tjtfvai^ Ttj(; ouQKo^, ii/./yv Ixovau 

VOOOtV iv (UVTtJ, XUl XOVTO dij to 

nui'i^6fA.ivov, ix lov /?oo? rovq iftuvru.; 
Xuftjiuvovou , 1«? uXy^doyui; i» rov 
outfiuroi;. Scntentiam similcm The- 
ognis 539 habet: o^tov uvtjQ , tfiXi 
KvQVf, nidu? xukKfvixat uihai, l''i 
fltj ifujv yvo')ft/jv i^unuiioot 9ioi, 

70. Greg. Cypr. L II, 8. 

71. App. Provv. II, 39. 

72. Apost. VI, 89: Hesych. s. 
uftfttlxito'; 710&0I;: diu roij ix rov 
oQUv uXiaxtoOui tQwrt. ix rov yuQ 
i<;oQuv yivirui urOQwnoti; iQiiv, xul 
iv'yf/tXXiwi; iQUoruIi; ofjtfiuronuXoyya 
[VV. DD. de hac voce iudicia El- 
lendtius Lex. Soph. 11, 314. el 
lilomlieldus ad Aesch. Agam. 232 
recensent.] qtjoiv: Diog. IV, 49. 
Hesjchii loco ductus Sophocli ver- 
sum in nott. ad Diog. 1. c. adsrripsi: 
n. 2oifOK?.>]g euim cum fabulae ti- CENTURIA Ilf. 163 

73 "Entrj i^/tigcc in} rdiv dya&wv iv Tavrrj ydg oi &€ol'-j 
10VQ riyavTaQ ivlitr^oav. 

74 ^liXafpeioQ dvrjQ: inl tov SetXov. 

75 ^MXe (puQ fiiiv ov dtwxsi: ini lojv ra /iiiXQa nai 
(pavXa vntQOQOjvziav. 5 

76 EXev&eQa i aiyeQ dgozgwv: int loiv ^dgovQ iivoQ 
rj xaadiv dni}XXayftevu)V. 

77 '£fiaVToJ (3 aXavevao) : ini tojv iavtoiQ diaHOVovviojv. 

78 \Ev dvd- ivoQ: ini idjv noiovvTWV itaXwQ dvd-' o'jv 
ena&ov. 10 

79 J^y yy neveo&at fidXXov^nXovTovvta nXelv. 

80 Evexa ortrjQ: o (faoi vvv oiojvov ydgtv. 

81 "Eveott Kav ftvgfir^nt y^oXrj: oii ovde tdiv fttxgdjv 
dei yta%a(pQ0veiv. 

62 Evetotv iv deiXoiatv dvdgeto i Xoyoi. 15 

83 'Eyxad-t^Ofievot tginodi Movooiv : ini tdjv X6- 
yovQ donovvtoiv. 

84 Ev ixXo) dQaoiid^etQ: t6 dgaoxd^eiQ dvztTOV xgvntt^. 
inl tdiv fir] dvvafievojv Xadeiv. 

85 'Ev toiQ efiavtov diHtvoiQ aXtaoofiai: ini twv 20 
vno idiv idimv navovgyitav dXtoxofievojv. 1. tlyu&wv TjfiiQoiy C. 4. d Ko k n] oi'x dkiyil^ii Apost. VII, 8. 
18. tf§«)««?f*sbis S. 9. >{«Aw?] X « X w? C. 15. .rfftAota» xai-avd^oi Zenobius. 

tulo post V. Iquv excidisse inihi per- 81. Greg. Cypr. M III, 8. 

suaseram. Contradixit Meinekius 82. Zenob. III, 73. 

Com. Graec. Fr. T. IV. p. 645 sq., 83. Apost. VI , 45a. Fluxit e 

comoediae potius hunc versum Plat. Legg. IV, p. 719 C: nukuio^i 

adscribendum esse censens. ni&oq . . lari . . ori. rrotT^T/Js , ono- 

73. Append. Provv. II, 46. T«y iv tw rQinoSi rf/q Mov- 

74. Greg. Cypr. L II, 11. ajy? xad^tfj^Tat, tot* ova in^Qiov 

75. DV II, 66. ioriv y.rk. 

76. DV II, 68. 84. Greg. Cypr. L II, 16. 

77. Greg. Cypr. M III, 5. 85. Fons dicti nobilissimum illud 

78. Append. Proverbb. II, 57. Aeschyleum est : rud' ov^ i'n uD.oiv, 

79. DV II, 77. ukXu rolq fnotg nrfQoiq , de quo 

80. SchoU. ad Plat. Legg. VII, vid. nott. ad Macar. VIII, 57 ; sen- 
p. 452 Bekk.: ottuv, y/y/i^i', fiuv- tentiam eandem expressam inveui- 
Tiiuv Jtix y.).Tjdovoq , xui orrnnaOui mus in Acsch. Choeph. 221: «i'to? 
To fiuvrivta&ui: Suid. s. ott« : qjjfitj, x«r' «i'ioi~ tuqu fitj/uvoQQuifot : Lu— 
fiuvrdu, dfiu /.lrj6o'}v, quocum Pho— cian. Piscat. §• 7: 05 tiuq' ijfioov rd 
tius consentil : alia Uuhnkenius ad Tolivfiuru , ox; ^,17?, kupo]v xn&' 
Tim. I^x. Plat. p. 197, lacobsius ?jfto)v iroifVfg ivu rorrov v:ioQffifvoq 
ad Aelian. Nat. Anim. XVI, 16 dc toV axonov, unuvruq ^fiu(; uyoQfvtiv 
hac voce collegerunt. Kux^v lir- xuku^ : ei. Dial. Mort. VIII fin. : 
luv dixit Plal. Legg. VII, 800 C. oiart aoifiaftu xuru aumov avrrf&ii- 

11* 164 MACAPiU 

86 'JSv HOiviL xeitcti: inl rwv noirr^v iljrjqov (fjiQovtu)v. 

87 'JEv vvMTi Xcc/tn Qog , iv (pdei d' dv(a(feXrjg. 

88 '£v Tij) ax(x^ai tw^' sveativ dyvQiyg: Xiyoix 
ixv ott iv navJi nQuyfiaxt sveort Kul ovxo^favtixov %!• 

89 'EvSv fi I oivos vnvos-' iiil i(Jiv ininoXv KOtft(Ofievo)V. 5 

90 ^Ev ni&(p Tfjv HeQafieiav ftav&(xveiv: int "kLv 
fV lois TtXetOTeQOis id eisayuiyina fiav&uvovzuiv. 

91 'Ev (^tyoaraahjat xaV^vdQOHXir^s noXefiuQ^^e}: 
ini tijjv evte).(t)V Twv did neQtneteiixv Ttva Tifiijs dt^tovfieviaV' 

92 'Ev navti fiv&ia xal to /JatduXov fivaos' f^t 10 
idJv iv Tois dXXoTQiots xaxoig xat rd oiHfiu dttjyovfievcov. 1. Explicatio corrupta aut manca cst. Koivi] tp^ifioq quid sit 
patebit ex Aristid. T. II, p. 262 Dind. : liXkd ravrit nuvra i] &ifii,aro- 
xkfovi;, ug (fiTjai IIi.uTWv , diaxovia xul xokuxfiu, wf rf /^ koivj] yjij- 
(/) o q ruv EkXrjvoiv , aoqiiu xul nqovoia Su>t(i)i.vai. 8. iv di di/oaTU- 

aijj Zenobius cum Suida , unde Iv S\ Sixoaruaiijai scribendum esse 
patct. 10. Suidae cxplicatio haec est: UuaKfdt/v giaoiv (QuoOiTaav 

xavQov /luiduXov IxfTtvoui noiTJaai ^vkivi/v ^ovv xul xuTaaxtvuaavra uv- 
T^v Iv&iXvui ' Tjv ijiifiuivojv w? povv o Tuv(jo<; fyxiftova Inoitjafv. f£ i](; 
fyfvv/jd'!] o MivoJiuvQoq. Mlrax; «fi (ft« nvuq ulriuq OQyi^ofifvof Tor? 
^ A&i]vuioiq inrd nuq&ivovc; xal taovq viovq ii uvrwv fduaftokoyfZro , oV 
nuQff}txXXovTo iw &7](ti(o. flq /iuidukov ovv (tQxi]yuv Toi/rwv tw» xaxijv 
xui uVriov yfvofifvov xul fivaax&ivru i^T]vi)[9-t] t] nuQoiftiu. Fabulam 
Zenobius uberius exponit. 

xa?: add. Diogen. III, 18. IV, 66. cogitandum , quod quum non pro- 

Greg. Cypr. L II, 57. Macar. IV, veniat nisi semen in ventre aviuni 

50. £ Latinis appono Plaut. Am- raaturatum carumque per alveum 

phiU I, 1, 170: illic homo a ine sibi redditum sit, recte aves ipsae sibi 

malam rem arcessit iumenlo suo : mortem cacare dicuntur : v. Athen. 

Teront. Adelph. V, 9, 1 : suo sibi IX, 394 E. Plin. N. H. XVI, 93, 

gladio hunc iugulo , ubi v. Wcster- 247 ibiq. Ilarduinus. 

hovium: Phorm. III, 2, 6: metuo 86. Kfirut dictum ut in prover- 

leonem, ne quid — G. suo capili bio: &f(uv iv yovv(tat xttTut, dc quo 

fual: Cic. or. pro Caec. 29, 82: v. Zcnob. III, 64. 

quid ad haec dicimus? aul luo , quem- 87. Apost. VII, ^^**. Cf. Mac. 

admodum dicitur , f/ladio , aut nostro II, 34. Max. Tyr. Diss. 40,4, 265 

defensio tua conficiatur necesse cst: R. : ot'x o{t('iq xui rtjv ath']vnv, uarQov 

ibid. 83: hic est mucro defensionis uft<fi^tov nQoq vvxra xai 7]ftiQuv, iv 

tuae: in eum ipsum causa lua in- ft\v vvxri XufinQuv, ftfxu d\ ^kiov 

currat necesse est: Liv. XXII, 16, 4: dftuvQtxv ; 

nec Hannibalem fefellit , suis se arti- 88. Depraesligiatoribus, qui K;'t'^- 

bus peti: add. Wyllcnbatbius ad t«i nomiaantur, v. Apost. I, 19«. 

Plul. de scra num. vind. 548 B. 89. DV II, 48. Macar. VIII, 51. 

Neque alicnum est ab his e Plauto 90. DV II, 65. 

guod afTcrt Servius ad Verg. Acn. 91. Apost. VII, 16: Zenob. III, 

VI, 205 : ipsa sibi avis mortem creat, 77. Attigit Meinckius Com. ftr. 

ubi recte v. creat in cacat mutavit IV, 698. 

Erasmus I, 1, 55: de visco enim 92. Zenob. IV, 6. CEINTURIA III. 165 93 'E^atQci Xoyov: ini idiv dia Ji/ii^v i^aiQOV/iivwv nai 
(xjeXslaQ Tvyy^avovTwv. 

94 '^l ivog ntjXov: int tov 6/toiov xal nttQanXi;ai'ov. 

95 'E^ Svvyoe tov XiovTa: ofioia t^' 'jEh xov yev- 
fbaroQ tj ntjy r;. 5 

96 '£^i;naTt;Gev ^ yuQa^ %rjV <x/itne Xov : oxav vno 
Tov aiu^ovTOQ to ata^o/isvov anax7]&fj. 

97 'jE"! a/i/iov ayotviov nXixet: ini xuiv dSvvdzm'» 

98 'IHoQi-^Qitatoniv^Sva/tatag^iQCDv: ini idip 

TIVOQ VOTSQI^OVTWV. ^^ 

99 'JEnaivMv axiai: ini Ttav /idirjv inatvov/iivm'. 1. f^ui()(o S. 7. i%a7iaxr]&fj Suidas. 

fiqii, C. 10. rivoii C om. 8. nkUnq Gregorius. 9. 93. Est Platonica dicendi for- 
mula: hinc ex Scholiis Platonicis 
a Macario explicationem huc trans- 
latani esse sponte apparet. E Pla- 
tone huc pertinent Reip. VI, 492 E : 

OllOV fifVTOI. XUTU TTjV TtUQOiniuV »J- 

aiQS>i*iv Xoyov , ubi W. x«t« ti/v 
nuQotfiiay ad sola verba f^uiQdifitv 
loyov spectare locus noster docet: 
Sympos. 176 C SmtniaTT] d' ilai.QO) 
koYov. Phaedr. 242 B: I^i./.iftiav Qtj- 
Puiov iiaiQoJ Xoyov , ubi articulum 
Tov ob constantem Platonis usum 
recte cum codd. optt. Stallbaumius 
repudiavit. Formula saepe seriores 
utuntur modo addito modo omisso 
articulo : Aristid. vjiiQ r, r. 269, 3 
lebb. : nXuro)vu 6i iiutQoi roi/ i.6- 
yov ' txuvoq yrty x«i UfiqioTiQU'. id. 
thqI Toii naQuifO-. p. 393, 4: Ofxrj- 
Qov dt , fl ^ovXfi , noiTjTWV i^aiQii, 

kiyov: Liban. Epist. 304 et 1522: 
SmttQaTTj yuQ iiaiQot tov Xoyov : id. 
OratL T. I, 379 R. : <poivtxu d ' H- 
utQO) Tov Xoyov. Maxim. Tyr. Diss. 
X, 4: 'EniytovQov 6i i^iXm Xoyov 
xui noiTjxtxov xal (fiXoaoifoii : ibid. 
XXXIV, 2 : TQixai; di xui ovvxaq 
i^tttQM Xoyov oj? xoJ Twv iivdQWv 
T« qivXXu. Cf. C. Fr. Hermannus 
Plat. Philos. I, 326. 

94. Append. Provv. 11, 60. Co- 
haeret sine dubio cum noslro quod 
affert Phot. Lex. s. n TjXoq ovroq: 
livTl Tov uvniffd-rjToc; il<; vntQfioXTJv, 

95. Aposl. VII, 57: Diog. V, 15. Anon. in Crameri Anecdd. Oxon. 
III, 215, 28: fS Jvr/WK ftovo)v ildi- 
vat Tov XiovTu : add. Mich. Acumin. 
79 EUiss. AUter Max. Tyr. Diss. 
XXXIV, 2 : ^x yrtQ uvvxotv, ipaolv, 
inl TTjv xiqiuXTjv to uXynvov iv iixa- 
Qit &iV, 'Ex — n^yij] alia forma pro- 
verbii a Macario III, 66 comme- 
morati esse videtur. 

96. Append. Provv. II, 71: DV 
III, 90. 

97. Greg. Cypr. M III, 46. 

98. C in nott. ad Diog. V, 73. 
Cf. Greg. Cypr. M III, 89. 

99. Lucian. Harmon. §.4: ntivra 
ixiVvu vnrjvifttu ovfiQura , qiuai, xni 
inuivo)v axtai : V. Apost. XVII, 57^. 
Umbram rei Graeci nominant, quae 
talis non est, qualis esse debebat: 
hoc sensu axtuv qdXov Menander 
dixit , Plut. de frat. amore 3, p. 479 
C: aQTO)v 0X1«? Chaerephon apud 
Athen. VI, 246 A: Li^ban. Epist. 
304 : uXXu Tuyi twv uXXb)v axiu : 
id. Epist. 505 fln. : «J? ov xXioq tiq 
rjfiu<: uqitxO-ai Xiyni , axiu Xoyov 
fiuXXov iartv rj Xoyoq, Neque ab- 
ludit plane quod ad Democrilum a 
Plut. de educ. pueror. 14, p. 9 F 
et Diog. Laert. IX, 37 refertur: 
Xoyoi; yuQ iQyov axiTJ: de quo 
qui egerunt Bentleius Epist. Phalar. 
104 et MuIIachius ad Democr. Frr. 
p. 285 sq. , Philonem neglcxerunt 
dc nom. mutat. T. I, 615 Mang. : 
Xoyog yuQ tQyov , qiaai, ffx«« , ox«u? 166 MACARII 100 J£ni T ccX XoT Qta IlavaavitcQ: in) tiuv dgna^ov- 
Tuv i9i(( xu aV.oiQia xc<J Xt;i'^ojiitro)V. 

1 Mn iGKV d laov: ini tuiv ukqutu) yQM/iiivwv. ol yccQ 
^Kv&ai uKQaronotai. 

2 'JEn aVT v ijxe t s t 6v §ax i] Qa zijg &VQas-' t^ioi b 
int Ttjv uQyrjv' ^ inl 'ci;v aXr}d-eiav. 

3 Enl Qinos nXeiv: int Twr eis nivdvvov iaVTOVS 
ifi^e^XfjKOTtav. 

4 JEni Teyei Xrjiov : ini twv avoi(f>eXm>. 

5 EntdaVQios innos: xai ' 'EQeTQianos Hixav: iO 
ini T(uv a^loiv inaivov. 

G "Eneod-e /iijxQi yoiQot: ini Toiv xoXaHevtixtas Ttoiv 

inofievo)v TQO^fijs evexa. 
7 Eni ^VQOV eaT7]xe to n Qdy/ii a: ini rdov eoyara 

KivdvvevovTOiV' 15 3. iTnaxv&iaut AthtMiaous in Herodoto lcgisse videlur notantc Val- 
tkenario ad Herod. I. c. 8. iiA,()f[ilr]x6xaq S. 12. y.okuinniy.M<; S. t)f pi.unrovatj<; jiwg ov to tQyov 

f}hiPlQO)T(QOV. 

100. De Pausaniae , Glcoinbroti 
filii, rapacitate nota omnia: cf. 
Thucyd. I, 130 c. intcrpp. 

1. Herod. \T, 84: Khonhtu di 
Xfyovai, 7jy.6vTi)>v Toiv J^xv&fojv inl 
TuvTu 0/itkinv a(fi fiii^6vo)g , o/iiki— 
ovTU 6i /xuXXov Tov Ixvivfiivov fia- 
&inv Tfjv uxQTjTonooirjv nuQ avrtbv. 

ix TOVTOV Jf fiuvtjvui fltV VOftii^OVOt 
27lUQTt7JTUl, iX Tl TOV, Wf «1/104 

Xiyovat, iniuv i^uQoTfQov PovXmrrut 
niifiv, EniaxvO-iaov Xiyovai: ex 
Herodoto et Chamaelconte Hera- 
cleota de hoc Lacedaemoniorum 
morc Athen. IX, 427 B retulit. De 
Scylhis avidissimis mcri poloribus 
cf. Uckerlus Geogr. T. Hf, 2, 299. 

2. Est Amipsiae coniici versus, 
fr. incert. V Mein.: v. Poll. II, 200 
et cf; annott. ad Diog. III, 38. 

3. Ex Sophocle desumptum est : 
V. Macar. iV, 69. 

4. Similc est quod Lucian. Apo- 
'"?• §• 1 1 profcrt: fii) yuQ roaov- 
To; TioTf Xtfioq xuTuXufloi ro 'AQyoq, 
oii Ti]v KvXXuQu(]iv ■ — xoiXrjv 'Aqu- 
(iiuv cdilt. vctt. — anfiQftv int^ft- 
Qftv: add. Ovid. Heroid. V, 115: quid fttcis , Oenone ? quiti ti r en ue. 
semina mantttis? id. Trist. V, 4, 
47 : plena lot ac lanlis referelur gra- 
tia faclis Nec sinit ille luos litus 
arare boves: ib. 6, 43: his qui 
contentns non esf, in litus are- 
nas , Jn segeleni spicas , i n m a r e 
fundat aguas: Auson, Epist. 4, 
3 : f/uid gcris , extremis posiltis fel- 
luris in oris , Cultor arenanim ra- 
tes ? Cui litus arandum, Oceani 
ftnem iuxfa Solemqtie cadentem? 
Quarum locutionum elegantiam il- 
luslrarunl Heinsius ad Ovid. Epist. 
cx Ponto II, 9, 29. Drakenborchius 
ad Sil. Ital. V, 160. XIV, 23: add. 
nott. ad Plutarch. Boiss. 1 et 10. 

5. Strab. VHI, 9, 1, p. 388 Ca- 

saub. : tart di xul to yivoq T(i)v 'in- 
no)v UQiOTov To AQXudtxov xnOd- 
ntQ xul To AQyoXtxov xul ro 'Eni- 
duvQtov: Verg. Gcorg. III, 44: 
domilrixqtie Ep id ti urus cquonim : 
V. intcrpp. ad Horat. Carm. I, 7, 9. 
Item cancs Erctriacac laudalissi- 
mac, quippc quac ab ApoIIinc ori- 
ginem trahant: PoII. V, 40. 

6. Appen<I. Provv. 11, 79. 

7. DV II, 63. CENTURIA IV. 167 8 ^Qgeto) fifkccip' onwQa' ndat yag y^aQi^era i : 
ini twv QaSiios rvyyavovTwv nal dnooHogaiit^ovjwv avtol 
70 Qaditos Tvy^avsiv. xVQioJS Inl judyXojv ywatHmv» i i' 

9 'Eqqsi % d TiaXd' Mi vdaQOs dn soov a: inl vwvc' 
uaKov Ti yeyovos /SovXo/dvwv ovvrofKas dr/liaaai. < 5 

10 ^EQft,x'v fi^]T^ dXeiiprjs f^^T' anaX si^iprjs: ^nl T(avh\ 
did nQosnottjTfjs yaQtzos d(fatQOVfiiv(ov %i fidXXov i] dtdov-X\ 
•itav. ev ^aXaveita ydq ^ivi '^Qfiijs »?v l^QVftevos ) ov oi 
noXXol i(av Xovof(iv(av rjXetrpov ' nivvjs ^^ "^iS nQO(pdaet zov 
dXei(fetv sneivov neQiatQovfievos i6 eXaiov iavzov rjXet(pev. 10 

11. 'Eoya ve(<)V , /SovXai de fiiatov, noQ^ai Se ye- 
QovTOiv: to de Xiyetv evyai yeQovz o)v zQeiirov Kui 
evtprjfioiatov. 

12 'EQQizo) rpiXos ovv i)[&Q(a: ini idiv dC iy^&Qov v,al 
(piXovs /SXamovTViv. 15 1. iJtikuLvu S. naj/Tt Walzius. Alexidi versuni tribuendum csse 

el 'OnwQu scribcndum in Schneidewini Philol. III, 572 conieci. 4. 

uniaaova Eustathius: uTiiaara i. e. ujifaiy ab Hippocrate scriptum essc 
Ahrensius dc Dial. Dor, 147 probare studet. 8. Originem ab meretricibus ac- 
cepit, quae stant certo cuivis mer- 
cabiles aere, ut ait Ovid. Amor. I, 
10, 21 : avarac enim csse solent et 
florente iuventa pecuniae colligen- 
dae studiosissimae : Alex. apud 
Alhen. XIII, 568 A, Aelian. Epist. 
rust.8, p.4l8Cuiac. : Iw? ovv uxftd- 
Cft [sc. To xuXio^ xtbv ao;^«TOJv] 
Mul T)jv vafQ «i'toi" ;f«(Hv n(jo<;'i] xov 
iOTiv uvtunoXuf*(iutfiv ' f<tv di unoti- 
(ttvatj , vi uv likXo fir/ ro jjfthfQov 
Vj dfvd'()ov xu()nSJv u/xu xut q,vXko)v 
yiifi,vov ' Kuiroi yf fxfivoig fiiv ri (fV- 
oiii diSiDQiv dvnO-t/Xui, fTuiQUi; &i 
n 0) () u fiiu, dfi: roivvv fvzfv&tv 
lu/xtfvtoO-ui, nQoi; ro yTjguq : quo 
faciliores vero rogantibus sunt, eo 
accrbiore conlemtu a viris repu- 
diantur: Anaxil. Alhen. XIII, 558 
A, vs. 27 sqq. : add. Anthol. Palat. 
V, 46. 

9. Aposl. VII, 85: Diog. IV, 89. 
^'Ei}()fi T« nuviu pocta apud Cram. 
Anecd. Pariss. IV, 269, 13 dixit: 
Grcgor. Nazianz. Epist. 80: f'()j)fi 

T(? xaA«', yvfivd lu «axil, o nXovi; fv 
vvktI , nv(iooi; ov^ufioi' , X^Jtaroe y.u&fvdfi: cf. Boissouadus ad Aen. 
Gaz. 163. 

10. Non solum lapides sepulcra- 
les sed etiam Mcrcurii et reliquo- 
rum Deorum statuas a veteribus 
unguento unctas esse res nota : 
Anacr. 33, 11 Bergk. : ri ot dfC 
ki&ov fiv()iLifiv : Babr. fabb. 48, 3 : 
;f«rp* n(>o)rov, iiQfi.fiu ' Enfi-r ukfl- 
ipui povXofiui at, fiTjd' ovxot Qtov nu- 
()fX&ftv , xul &fov nuXui,ai()irtjv: 
Clem. Alex. Stromm. VII, 4, 26, 
p. 302 Sylb. : oinot. rcilv ^vXov xul 
nuvTU XiO-ov ro d)] Xfyofifvov Xmu- 
gov TiQogxvvovvTt<; tQoa nvQQU xul 
uXo)v /ovcTpow? xul dilSug , oxiXXuv 
Tt xul &flov SfdiuCt nQoq twv yo>'j- 
roj» xuTuyo^rtv&fVTfi xutu rivag uxu- 
&uQTovq xu&uQfiovi; : hinc &to)v 
uyuXfiura ilXfiqittv ab Artemidoro 
Oneirocr. II, 33 inter somnia rela- 
tum esl. Alia dabit Eschenbachius 
dc unctionibus sacris gentilium in 
Diss. Acad. 378 sqq. 

11. Append. Provv. IV, 6: cf. 
ann. ad Apost. VII, 90. 

12. Plutarch. quom. ab amico 
adul. internosc. 5, p. 50 F : i^fiii<; 168 MACARII 

13 EQQitp&M hv/Soq: inl tiJiv dtttyiivdvvivovtiav- 

14 "Eqyov ovov dnoTQexfJat Kvufievov: inl twv 
anciyeiv rivdg /SovXojiierwv, u(p uov (ftXovotv eQytav. 

15 EQe/Siv &tv og fw/tog: inl ttav evzeldiiv xoi /itj^evoe 
d^itav» 5 

16 EQet QiKo g xut dXoy o g : inl tiav arpodQa nXovoloov. 

17 Eq fitaviog yaQig: inl xtav xatd yuQtv iKeiva didovai 
doxovvTtav , (av dofieitag dnaXXaTTOviai. 

18 'Eao xal Xetov onov y^Qt] hui nidt^rtog iv fieQet: 
inl lov nQog rd nQayfiuTa xaXtug fiexu^uXXofdvov. 10 

19 Ev Qin ideio g OQXog: lawg xa xaid yt/v6g xai xvvog. 

20 EvyeveoT eQog Kod qov : ini Ttxtv nuvv evytvo^v. 4. Macarii verba tuetur Hesych. s. 'EtJf^iv& ivoq Jiovvaoi: oi'- 
dfvog «Jto?, nagci riva nugotfiiuv , 'E Qt fi iv & iv o^ C<u^o(. Aliter Phot. 
S. 'Eq t (i iv & ivoq /iiovvaoq: uvrl rov fw^os • nuQotftlw xurrnui. dl 
«i/Tjy Inl roiv fitpoQfitxq roiv ttri j^piyorw»' iHtt /xo^^Ot^qwv ty.fiuattov nuofxo- 
/livojv. 6. Inter formas 'EQtrQiuxoi; et EQtrQixoi; sacpe variatur: cf. 
Tzschuckius ad Slrab. X, 1, 10, p. 447. 7. 'EQfiojvfioq Zcnobius. 

Suidas explicat : i] xur' uvuyxT/v Si.ion(v7] , ovx in diu&iatojq ^i'X^?> ''^^^ 
ininluaro)? xul xuru nqoqnoiTjaiv q>i.Xiuq , ov xur ukrj&tiuv, '0 yuQ 'Eu- 
fioiv o IltXaayitJv fiuaiXivq , .duQtiov inl Q\iuxrjv lovroi; xul nuvru xf-ljo^'- 
ftivov f nuQfxoiQTjatv 'u4&>]vuioiq rij(; .Arjftvov , aw fttv doxtlv ;^n(»ttc^f»04-, 
rfj d\ dkrjQiia /JuQttov q^o^rj&tiq. 11. EvQiniSioQ S. X^^o'» S. 

df, ti ftrjJttft^ fiTjdufiio^ inuivovfttv <t^v, E()trQtaxo<; xaruioyoq, Rem 

To iQQiro) <fi, a, i. , dia noXXojv ofioio- Alberlius ad 01. 84, 3 rcferL 

rt)rmv to'v %'oXuxa tw tpiXto ovftnt- 17. Apost. VII, 88: Diod. Exc. 

nXtyfiivov ilnoanuaat l^rjrovvrti;: est \ at. c. 43: oTt ol TvQQrjvol <ftu rov 

versus incerti poetae, quem Ciccro rwv Ilnjaoiv <fo(iov ixXtnovrtq jrjv 

latine posuit in or. pro Deiot. 9, 25 : Aijftvov iifuaxov oiq dtu rtvui xt,"!'^- 

de Domitio dixit verbum Graecutn fi.ovq rovxo noutv , xul ruvrrjv tw 

eadem sententia, qua etiam nos ha- MiXrtuSrj nuQtdotxuv, ravra ji nQu- 

bemus Latinum: pereant aniici, ^uvroq roii nQotarrjxoToq rOivTvQQr]- 

dum una inimici interci- *'!'>' ['ii\i|"wvos addidit Maius] orv^/^jy 

dant: cf. Macar. VII, 95. ■»«? roiuiiruq /«^JtTa^ nn ixtivoiv 

13. Macar. II, 8. twi' xQovojv 'EQfiotviovq nQoquyoQiv- 

14. Simile proverbium iu Apost. &i/vut: paulo aliter narrationem 
XII, 75« exstat, ubi v. notas. Nisi Hesychius et Arscnius instituerunt, 
potius nexus aliquis proverbii cum quos v. in nott. ad AposU 1. c. 
Polygnoti asino statuendus est : cf. Cf. Zenob. III, 85. 

Zenob. V, 38. 18. Apost. VII, 98» : cf. nott. ad 

15. Zenob. III, 83. Greg. Cypr. M 1, 83 et v. Macar. 

16. Phot. s. 'EQtr Qixog x. : ini VIII, 16. Fortasse colorem ex hoc 
/itgiiXov uQxovroq iyQaytav xpijg,taf*tt provcrbio Plato duxit Reip. IX, 590 
Tor? ofitjQovq xaraXfiat f{ 'EQtrQta- B : ix viov ilvrl Xiovroq ni&rjxov 
xHt* nXovaibtruroiv : Hesych. 8. 'E q «- yiyvia&at, 

TQtuxoq X.: inl Jt(fiiXov xpijgtaftu 19. Append. Provv, 11, 91. 

a 'EQirQiai; iyQuiftj xaruXi^ui o/*»^- 20. (ircg. Cypr. M II, 94. Apost. 

govt ToiJ? Twv nXovaiotrurotv vlovi. VIII, 6 : Cram. Anccdd. Pariss. I, 

TOt>TO 01?» To rf<ij</itafta 'ixtt imyQa- 398: Zcnob. IV,3. DereT.DV 111,56. CENTURIA IV. 169 

21 JEv fi£tc(/SoXuT£QOQ nod-QQvov: fj BVQinov: ini 
tdov £V/iieitt^6Xo)V xal ev/neru&eTiov. 

22 £v TiQccTte' T cc (f>iXiov J"' ovSev, si ov dvQTVy^ijg: 
TOVTO EvQinidov ioii ^oivioooiv. 

23 'E(peaia y Qci /n /.laTu'. ini tiav dovveja Xeyovxwv. 5 

24 'Eyivos iv ysi /tiwv t' inl tojv naQ (uQav ^aivo/teroiv 
^ nQaxTO/iievojv. 

25 'Eyivos "tov Tonov ava^aXXetai: ini Tiuv dia t6 
uVtt^ixXXeodai xaxdis anaXXaTTOVTOiv. ol yccQ iylvoi domvoi 
xevtov/ievoi dvey^etv tov toxov , eld' voteQov nuyvTeQOJv iO 
ytvo/itevoiv Toiv dxav&dov vno tov i/ti/SQVov yeiQov anuX- 
XccTzetv ev tw xokw. 

26 "EyeTut d (uaneQ n oXvnovs nitQas' ini tcov 
oyvQov Ttvog iyo/iercov i7ii oo)T7'Qia. 

27 'Ey&Qos ndv yQr^OTa noir/ai^ x«jta ioTiv. 15 

28 'Eyi dvfjs HttQdiav idrjdonev: ini Ttuv ogyiXcov xal 

yaXendiv. 

TO Z. 

29 ZaXev nov v6/Jioi: inl %(av dno%6/t(av. ZdXevxos yaQ 
AoKQols (a/iOTeQov ivo/io&eTtjoev, 20 

30 Zei yvTQtt, ^ei cpiXiu: ini t(uv dno deinvov gvyccQ- 
T(X)VTOiV (ptXiav. ^ ; 3. 10 Walzius. ^ * C, Eunpides. ti^ SvoTvxfj Euripides. 8. 
uva^uXkn Ds, uva(iukXTj Suidas. 9. xat yuQ ol /ffiaatoi i}(Vvoi, Ds. 

Suidas. 11. vnu] praepositio delenda est: v. Diogenianuin : Suidas 
sic locum exhibet : ilO-' vartQov i'7to rijuxvTfgcjv roJv ffi^(>vmv xuxiov uti- 
aXkuaattv iv tw toxw: consentit Photius. 16. xgudLuv S. 19. vofxoq 
Walzius, Zenobius. 20. AoA()oiq roVq 'En il^igiv g io ig Zcnobius. 

21. C,^ fiUu Suidas, ubi v. Bernhardius. 

21. Greg. Cypr. L II, 12. VV. 27. Append. Prow. II, 94. Ad 
y fvginov ad proverbium tvnfru^o- sensum cf. Zenob. IV, 4: Menand. 
kMrfQo<: tvQinov spectant: cf. nott. Monast. 325: koyov nug' i;(&gov 
ad Greg. Cypr. M I, 76. /ij^no&' T/y>jaTf q>ikov. 

22. Append. Provv. 11,91. Eurip. 28. Eodem pensu dictum inveni- 
Phoen. 403. tur ixidvr^q oQyikohfQov apud Procl. 

23. AposLVIII, 17: Diog. IV,78. in Plat. Alcib. T. I, p. 89 Cr., t^s 
Copiose de his litteris Sextus Afri- ixiSvTjc; ru Stjyfiura ibid. T. II, p. 
canusegerat: v.Suidas v.^^yptxKj-Js. 113: add. Eurip. Androm. 271: u 

24. Append. Provv. II, 95. 6 ' ior ixidvijq xul nvQoq nfQutrfQm, 

25. Apost. VIII, 21 : Diogen. IV, ubi Pflugkius confert Eurip. Alcest. 
91. Hesych. S. oU ixftvo^; [Salma- 310 l/idvtjq ovd\v jjntmrtQa de no- 
sius et lunius f^ifrio?] uva^ukkfi. tov verca, lon. 1262 omv ixi^vuv rtjvd' 
TQonov [toxov eidem] : nuQoi/uiu inl l'q,voai; de Creusa dicentem. 

TWJ' ngoq ro xf^Qov /(loyiCoi-rwv. 29. Apost VIII,27: Zenob. IV,10. 

26. Macar. VII, 21. 30. DV II, 79. 170 MACAUn 31 Z(o/i€V ovx f»e i&iXo/tcv , aAP.' wg dvvu/ii6&a. 

32 Zunv Qov tuXavta: ini ziiiv (poQTtxu nvu iStd 7i).ov- 
%ov vno/itetvdvTO}v> 

TO H. 

33 II u fi a^a lov fiovv noXXuKts ix<ptQti: ini tiuv ^ 
naoyovrmv , u noXXuxts uviot enoiovv- 

34 'H/So')Vzos uvt^Qos ov /^Qadia ^QOfiy/iiaTa: ini 

evO&6VOVVTO)V. 

35 ' H x«Awg ^ijv ^ Te&vi]xivai. 

36 ' H yXcoTT' dviyv tay^ , 'n dh (pQ-t^v ov fi,av & dvei : iO 
inl Toiv dfia&div. 

37 ^Hdv TanoQQtjTa Xtyvtveiv: in\ Ttiiv noXvnQu- 
yfiovoiv. 

38 H dios V Xvnt] nuis naTQi ndvTu yQovov. 

39 'Hdv n eQidetnvo V nuTQos' ini . iijiv fiaxQOTeQov \b 
yi]oo')VTO)V naztQOJV xai y^aXendiiv. I. l^Mftn' yttQ Suidas. &fXofi(v idem. 5. Tto^-Xdxi^ ixipiiid, Apo— 
slolius om. 10. ■ykonTu S. 14. iJt oai] kvn,t] Plularchus, y <f>o(}o(; 

/}' ?.i':i}] Hermias. ^fpovoi] fiiov Ilermias. De vv. dd. coniecluris v. 
Wagnerus de Euenis poet. eleg. p. 22. 15. nfQl SfZnvov S. 31. DV II, 81. 

32. Apost. VIII, 35 ibiq. v. adnol. : 
Zcnob. IV, 9. AlluditDio Chrysosl. 
Or. LXIV, p, 339 U. : «(JHT^ofi yuQ 

MijJoiv Kvito^ Kul JiuPvXoivLutv Zoi- 
TtVQog >tul SuQdfoiv MuQdog xul 
7\tol€ti o tnnoi;. 

33. Apost. VIII, 41: cf. Grcg. 
Cypr. M I, 74. 

34. Homerus II. 7V, 484: xul J' 
t)(fi. i][it]i livO-og, Ti xQUToq farl 
fifyiaTov. 

35. Soph. Aiac. 479: uXl' ij x«- 

/Ifti? 1,1] V rj x«Aws rf&vi]xfvui tov fv- 
yfvij xqi'] , quem locum Scholl. Plat. 
p. 142 Ruhn., Suid. s. uXX' ij ct s. 
fvyfviiq citant. Epicletus apud Max. 
ct Anton. 248 ct 273 Fabr. dixit: 
o uvroi; i'^t] y^vxtjv oo')ftuTot; uyity- 
xui-oTfQov iuadui' Toii yi(Q xuyux; 
i^ijv ro Tt&vuvui xQftaaoVf quod De— 
inocrito Arscn. XX, 41 tribuil : 
alia Lobeckius ad Soph. 1. c. col- 
lcgil: add. Aposl. I, 67^. 

36. Append. Provv. II, 100. Eur. 
llipp. 612: y yXwri' o/^ufiox', ij (J^ ifQiqv uvwfiOToq, ubi r. Valckcnarius. 
Fluxit Macarii versus sine dubio e 
comoedia: v. Suid. s. tlvupudijv. 

37. Ovdfv yXvxvTfQov ij tiuvt' tl- 
dhui Cicero ad Allic. IV, 11, 2: 
Thcmist. Or. XXI, 262 C : ovx ian 
yuQ , tpuoi, yhixfQOJTfQov ij ^iuvj' 
tldfvui, 

38. Plut. de am. prol. 4, p. 497 
A: i7iui,vfZTui, xul fivtjnovfvfxui, toi" 
Evi]vov TOVTO ftovov, w? iniyQUxpfv ' 
iJf xtX. : Hermias in Plat. Phacdr. 
LI : Et't]vot xul i6v itifi^ov rov- 
rov ft.Tfv • 1] q> o(i oq «tX. : suppresso . 
poetae noniinc Artemid. Oneir. I, 
16. tj' cJVo? xrX. Vide Ruhakcn. ad 
Rul. Lup. I, 10, ubi Charisii hacc 
laudantur : Nimifuin tiullo coiisiliii 
filios jirovreainus. Nam inaiorciii 
piirltin fx illis doloris ct conluinelidr 
ca]iimHs: add. Schncidcwinus Dc- 
lecl. p. 135. 

39. Cf. Zcnob. V, 28. El quanln 
arte siliccrnium parari solcal nar- 
rat coquus Hegesippi apud Alheu. 
VII, 290 R. CENTUFilA IV. 171 

40 "Hd"»] (piXwv yivviOHs, fiifirja}] dh fiy: oti ov dei 
navios (pi^ov sneo&ai xfj yvMfi?], 

41 '// xeQXOS t^fj dXwneici ina gtVQei: eni rwv deiitvvv- 
TMV ano fiinQwv nQu^ewv to avTuv 'rj&oS' 

42 '77 KVdov ev tw ydftoi: enl i(av rj naQevoyXovvrmv rj ^ 
(xvoiy.ei6v ti nQaTiovtcov. 

43 'JJ Kviov ev TJj (paTvt]: enl tc5i/ firjte ** yQmfievoav 
firixe aXXovs toiVTioV' 

44 *H Xeye T t aiyrjs HQeiTT ov r] Giy^v eyj. „-,ij.| \ 

45 'HXiddoiV daKQva: eni tmv noXX(x iy^ovTwv yQrjfidTa' ^q 
naQoaov ai tov ^ae&ovTos aSeXy^at dnodevdQta&elaai ytal 
da^Qvovaat dneoTa^ov to rjXexTQOv. 

46 ^HXt&cojTe Qos ylevxoX6(pov: ovtos dnodofievosirjV 
oiiciav avienotelio tov q^Qeatos- 

47 'HXov 7/'Aw inxQovet: ofiotov ^tj' ndoaaXos ntca- j^ 
adXia ixx QOveTai. 

48 ' HX t^ r]X iv,a leQnet. 

49 HXi ^ uTov naxov: ini T(av 0(p6dQa ^eivdiv. 

^O "Hv Tis efia^e ftd^av TavTf]V nal ia&ieTOi. 

51 'H JTeQya itt"^QTefits: ent Ttav dyvQztavKai nXavi]T(>ir. 20 

52 'H neiQtt di ddanaXoS' 1 

53 'H Qay.Xr]s v-ai ni&r]HOS: eni i(ov dvofioioiv. 4. avxwv a Diogeniano abest. 7. Excidit «rrwj'. Idem men- 
dum in Photio invenitur. 11. u6Kpal S. uTiodiS^mditaai S. 

40. Append. Provv. Tll , 4 , ubi 49. Append. Provv. III, 9. 

quae composui Menandro versura 50. Ad sententiam cf. Macar. ill, 

Iribuendum esse docent. 85 ibiq. annott. 

4t. DV II, 87. 51. Apost. VIII, 62: Diog. V, 6. 

42. Non. Marcell. p. 60 M. : inde 52. PhotEpist. 186, p. 274Mont.: 
et Sallustius: canina, tit ail Ap- tj yuQ iwv iv /9tw ufliiu au(pij<; tuiv 
pius, facundia exercebatur: TOtoinojv dtduaxuXog: add.ScholI.ad 
Plin. N. H. XXIX, 5, 102: minus Pind.Isthm.I, 56: V^AxiUKv' :i*rpa rot 
hoc miretur (jtd cotjitet, lajndem a /la&ijaio? «(';^« " >««* "Ofi7j(jog [cf. 
cane morsiim nsque in proverbium nott. ad Diog. II, 31]* nu&<av 6i 
discordiae venisse. rt vijmoglyva); ct Maxim. Tyr. Diss. 

43. DV II, 83. I, 5, 4, p. 73: xuv ini ror? ^4.^«*- 

44. Greg. Cypr. M III, 61. »'«c tX&t/i, nv^iQvip^ijv hjiftf, o»? tJj» 

45. Append. Provv. III, 8. unHQov xHfiwvoi;, ... dXX' jx noUoJv 

46. Append. Provv. III, 10. aqiuXfiurojv uOQoiaurru rtjv Tiyvtjv, 

47. Greg. Cypr. M III, 60. in ndQaq xaxwv. 

48. DV II, 88. 53. Greg. Cypr. M III, 66. 172 MACAim 54 IlQanXeia Xtd^og: ngog tovs iavzoig rt inayoftivovs, 
naQooov xal »; Xid^os kntandrai tov aidi]Qov. 

55 JfQivos noTios: in\ jwv xa& cjquv <^Qevio/tivo)r. 

56 U Q axXe i a voaos. ini ^iuv fieztx nokvv xd/tazov 
ifinimovTtav eis vooov. 6 yaQ 'UQaxXijs fiezd jtivQtovs xa~ 5 
fidrovs lij hQti ivineoev. 

57 HQuxXeios ipwQa: int ttav dvsanotQimots ovviyo- 
ftiviav xaxois. 

**° ^Hodv not^ 'ijaav dXxifioi MtX^a loi : ini ttLv 
ddoit]advTO)v. 10 

59 'fj Zv Qaxova los dexdtrj: inl iijiv arpo^Qa nXovoioiv 
xai noXvteXwv. 

^^ *// ^dvov d^vQa: in\ xwv fieyaXofftavtav. TO 0. 
61 O dXaaou xai nvQ xai iQiTov xuxt^ yvvtj. lo I. 'H(>iiitltio? Apostolius. 4. 'H^axknoq idcm. 11. SiniunonoJiv 
Suidas,..ri'(^»«xoi»otwv recte B. 15. xdl ywtj niijov xaxo» Menander, 
et sic poela incerlus in Crameri Anecdd. Pariss, IV, 320, 14: xai rpt- 
Tov YVfTj nutiov Monost. cod. Guelferb. et Vind. 3. Anle Meinekium 
quum x«t yvv') , xuy.ft tqIu legerelur, G. Hermannus apud Erfurdtium 
ad Soph. Aiac. p. 630 iambographi hunc versum esse suspicatus est. 54. Apost. VIII, 67: Zenob. IV, 
22 ibiq. V. aun., quibusaddas gram- 
mat. apud Tittmannum ad Zonar. 
T. I, praef. CVI. De lapide v. an- 
nott. ad Diog. V, 2 el qui accura- 
tius de eo quaesiverunt , Boisso- 
nadus ad Nicet. Eugen. IV, 137, 
Schneiderus ad Thcophr. T. IV, 
541 sq. Proverbio usus est Eubu- 
lus Athen. III, 112 F: fiuYvym; 
yu{> AiOoQ ojq lAxn (panis Cyprius) 
Toi'; TiitvutvTui: : add. Lucian. Imagg. 
^ 1 : uTiu^fi' yu{i ai avutiijOufiivT] 
iv&u uv lOtkTj , o-jii^ xul rj XiO-0% tj 
' H^untktiu d(tu Tov nidtjQov : Pisid. 
fr. 106 Fogg. e Suid. s. 'HQuxXdu : 
nu»Tu; <)' ' viftXxwv , ota nuyvTjTi,<; 
XiOoQ , 'H fiuXXov flntlv H(iuxXfiuv 
TtjV Xi&OV, 0IJOt» yu{> UVTOt; fXxTtxot- 

Ti(iuv tyji. Cf. Macar. V, 79. 

55. Kecte couiungi videtur cum 
noslro locus Ilesychii a Mcinckio 
Comm. Grr. T. iV, p. 637 emacu- 
latus : tj (t iv V n o X o V. uno ilov 
noifiviuiv , roiv i)Vfifti'tyo)v x«i' «10? ffioQovi; TfXovvTwv tuQi : add. Phot. s. 
ij()ivov 71 oxov: iTifl luQot; ol ifo^iot 
nfiiQovTo. Etiam ad lites sociorum, 
quao Athcnis tractabanlur, referri 
poterit: Scholl. ad Aristoph. Av. 
1465: T6U yuQ Movvv%ii7)vi. nijvl tov 
iU()ot; ^txiii^ovTUi ul 7t()ot; toi's ir- 
»of/? rftxat: add. Arisl. Av. 1043. 
Theophr. Char. III , 2. Platnerus 
de litib. Att. I, 113. 

56. Aposl. VIII, 64: Zenob. IV, 
26. De morbo v. Erotiani Expos. 
Voc. Hippocr. I76ibiq. Eustachium. 

57. AposL VIII, 68: Diog. V,7. 

58. Greg. Cypr. M III, 63. 

59. Append. Provv. III, 14. 

60. DV H, 84. 

61. Est Monandri: v. Monosl. 
231 : similes sunt versuseiusd. ibid. 
264: ioov ioTiv o^iyTj xul d-uXunnu 
xui yvvij: 575: iOov ioTlv *(? .ti"() 
xnl yvvaixui; iftnfnfZv. Mare CUr 
nominatum sit e.v Ilesiod. "li^jy. x. 
'Hfi. lOt clarct : nXtitj ftiv yuQ yuiu 
xaxw», TiXfiti i}'t &uXuaau: Eurip. CENTllRIA IV. 173 62 OdXuTT av GnsiQetv: int tmv fiuTtjv novovvKav. 

63 Odoiog natg * ^yXao(p(avTOs: £ni idiv S^aQQOVvTwv 
i(p oig Xfyovotv rj nQctxzovatv' o yuQ ^^yXao^tavTog naig 
&dotog To yivog aQtojoe t]V yQatpevg. 

64 OaXccTTTjg ^ioeg: int rtav d/teTQWv ttai avftplnrwv. 5 

65 Oeog '^ *j4v atdsia: ini itiov di dvuideiav evdom- 
fiovvTtav» 

66 OeiTuXov ootptofta: int ToJv rt ootpt^ofxivmv 7] 
reyva^ofiivwv. 

67 Obix aXinri evd^eatg: ini rdiv adrjrpaYOVvTtaV' *0 

68 OeTTuXtxd msQu: int ttav evnaQvcptav ita\ KaXXta- 
niC,ofiev(av ia&rJTt' nuQoaov ui OeixaXtnat yXafivdeg nTtQa 
elyov. 

69 Oeov &eXovTog xdv ini Qtnog nXiotg. 3. h S. 8. QiTtaXwv Zenobius, Suidas s. QiTraXSiv: sed Suidas 
s. QiaaaXov habet QiaauXov ao^ta^ta cum hac explicatione : ini rajv fiTf fti&v- 
fiuxovvrtov iv raVq ■nuQuraifaiv, dXXu xuxoiiQyoiivruiv : QirraXixov C. Cau— 
sam proverbii Suidas s. QioaaXoJv sic rettulit: ^A^arim yug xartovrt. o 
&io(; t(pTj <fvXu^aa&at, fxrj Xu&(oaiv avrov ol l^ ivavria? *''y?,7 fifi^ovt xal 
XufiTiQorfQa x«r' aiirov ^^^T^aoVffot. o 6( fxaronPijv uvdQoiv tvifro &vativ 
ToJ 'AnbXXtovt. xuroQ&daag 6f a i^ovXfro ttjv &vaiuv 6tu ro fitj IfQonQfTirj 
tlvut utt dvf^uXXtro: V. Zenobius. 11. QfrraXtxul nriqvYtq Suidas. 

14. nXittq S. Iphig. Taur. 1193: &uXaaaa x/li/C*t 
nuvra rdv&Qommv xaxu , ubi V. Por— 
sonem et Gaisfordum. 

62. Plutarch. Boiss. 41. 

63. Hesych. s. QuaiQ<;. Quae in 
Hesychio explicationis gratia ad- 
dita leguntur, ea, ut Hemsterhusius 
vidit, cum proverbio nostro con— 
nexum nullum habent. Thasius 
Aglaophontis filius Poljgnotus est, 
cuius arti et gloriae etiam alia 
proverbia originem debent : v. Mant. 
Provv. s. UoXvyvcorov. 

64. Fluxit e Plat. Theaet. 173 D, 
cuius verba in Greg. Cypr. L II, 
76 eistant. Imitatur Themist. Oralt. 
262 B : oi'di yuQ il xuxujg Tt yiyo- 
vtv iv r!j noXft rj ro ri xaxov iartv 
ix TiQoyovtav yfyovoq ij ripo"? uv6q<ov 
ij nQoi; yvvaixiov ftuXXov uvrov Xi- 
Xtj&tv 7] ot rijq &aXuiri]q Xtyofiivoi 
Xotq: ei. Or. VTI, 97: 6t.u rovro 
uQa o Tlv&ioi; r^? fifv xpufiftov rov 
uQt&fiov ovx idiara^tv onoaq itrj 
ov6\ rijq &aXuaatji rovq /o«s: alia indicat lacobsius in Lectt. Stobens. 
6. Add. DV I, 38. 

65. DV II, 91. 

66. Mant Provv. s. QtxraXov. 
Zenob. IV, 29. 

67. Photius s. QtaaaXtxT] tv&tatq: 
o fiiyug ^(Oftog , quocum PoII. VI, 
43 consentit : Eustathium aliosque 
in annott ad Diog. V, 20 laudavi. 
Commemoravit Hermipp. Athen. X, 
418 D, o Zfiiq . . . fiiiwv ^vvinXurrf 
QtrruXtxtjv Tijv tv&tatv: eodem loco 
Athenaeus plura de Thessalorum 
luxuria exponit , quae ab Voeme— 
llo in prolegg. ad I)emosth. Philipp. 
II, p. 13 illustrantur: add. Anti— 
phanes Athen. II, 47 B : tv voa^fiu 
lovr tx*''' 'Att yuQ o^vnttvoq iart. 
B. QtTTuXov Xiyttq xofttd^ rov ilv- 
6Qa: quae de Hercule dicta esse 
Meinekius Com. Gr. III , p. 142 
coniecit. 

68. Apost. VIII, 88 : Diog. V, 20. 

69. Apost. VII, 64a. Adhibuit 
Lucian. Hermot. §. 28: )yV«c ^i ■ . 174 MACAUIl 70 Oguxsg ogttin ovn iniazavTCit: inl totv toig 6n~ 
Ttotg ovx ififtevovKov. 

TO /. 

71 Ids nvQ, id dq^vtj: inl tmv o|i) itXog Xafi^urov- 
Ttav ' nuQOOOV acpvi] xayiwg tifjetai» 

72 leQov avfi^ovXfj: int twv xa&aQois *«« dd6X<6g ovfi- 
^ovXevovTUV' 

73 IcQa dyxvQtt: ^yovv iayiyQd xal yevvaia. 

74 "I&i 6Q-&6g: ini zoiv exTQenoftivoJV tov dixaiov» 1. oQHi scribit et dictuni ad iambographuin auclorcm refert Mei- 
nekius de Choliamb. 176. 4. trf« nvQ d<[>vuq Ds. 6. tJ avftfiovirj 

Suidas; cf. infr. 81. Suidas explicat: inl xuv dnywv ovfipovhvnv. OVK Ol/UUI. dftv , . t? OTfVOV XOftl^/J 

xuTUKkfiiiv Tfjv iXniSu iTit ()i-7iog, (i)(; 
rj TiuQotfiiu (fiTjai , Tov Alyulov y tov 
loviov diajiXevaui Q-ikovTuq , ubi 
Scholia: tXQrjTUt inl tmv nuvv uno- 
Qmv xul d-fM fiovoj flq kvoiv fniTQi- 
nofifvuv. Dc versus auctore vcte— 
rum sententiae variant: Pindaro 
non sine dubitatione Plutarchus de 
Pylh. Orac. 22, p. 405 B adscribit, 
cui plurcs ob causas Boeckhius ad 
Pind. II, 2, p. 554 fidcm dcnegare 
dcbebat: Mcnandro tribuit, qui in- 
ter Men. Monosl. 671 recepit: 
Orion denique Anlhok V, 6 fx 
Tov QvioTov sumptum asserit, unde 
Schncidewinus Coniect.Crilt. p.78 sq. 
Sophoclis Thycstae recte vindicavit. 
Aliam proverbii forraam cognosci- 
nius e SchoU. ad Eur. Phoen. 395 : 
fiuQTVQft df xul T] nuQoifiiu kiyovau 
K i Q d o V q txuTi, xuv in l q i,n o <; 
nlioig, inl toiv ilg xtvdvvov; xiq- 

60V<i ;f«f«V tUVTOiq QI,m0VVT0)V kuft- 

fiuvofiivij. "EoTi df qIi^i nXiyfiu Tt 
xpiu&ijjjfi;. ixifiQtTui. di ovtoji;. Q t o v 
0- i X V t o i; X uv i n i q t n o <; n X i- 
otq: hacc ab Aristophanc profecta 
videtur, Pac. 698: on yiQotv mv 
xal oanQot; [Simonides] KiQ^ovq 
txuTi X itv i n i Qtn i; n Xi o t, 
ubi Scholia : Xiytvut di xul iJiXXox;, 
0-tov & i Xov T oi; ... nX.iotq: rece— 
pit Arsenius: v. Apost. I\, 76»: add. 
Suid.s. Qtnoi;, ounQov. Brcviore forma 
afferl Macar. IV, 3. Similis diclio 
csl quam e Pindaro Libaniiis Epist. 144 decerpsil: ftti^' ovtoji; oXov ru 

TjfliTfQU XUTU IliyduQOv 'Knl X t~ 
nroj d fvd Q io) puivftv, uXXu zt 
xul uSufiuvToq fitrixftv : cf. nott. ad 
Zenob. III, 47, ad Apost. X, 55. 

70. Apost. VIII, 9li: Zenob. IV, 
32, ubi MivuvdQoq in MuiuvdQoi; 
mutanduin esse Meinekius de Cho- 
liainb. 177 contendil: add. ciusd. 
Philol. Exercc. in Alhen. Deipn. 
Sp. II, 10. Poluit enim Maeander 
in Milesiacis de proverbio agerc. 

71. DV I, 64. 

72. DV II, 92. 

73. Greg. Cypr. M III, 77. 

74. Append. Provv. III, 26. Ex 
apologo natuin vidclur: v. Aesop. 
fabb. 205 Fur., Babr. fab. 109 ibiq. 
Boissonadi annolationem. Anle 
oculos fuil Menandro : v. Monost. 
62 : (iudtQf Tijv tvOftuv , tvu dixutoq 
^q: Plauto Casin. II, 8, 34: nunc 
pol ego dnnum in rcctam redii se- 
milam: Philoni de Iluman. T. II, 
383 Mang. : oiov yuQ otu Xtb)ifOQov 
uyovauv iip ootoTtjiu tuvt/jv i^ni- 
oruao : adcl. Macar. VI, 79. Pro- 
prio sensu acccpil Aristid. v. r. 
TfiT. T. II, 118 lebb.: ixttvoq [Pe- 
riclesj Toivw Xiytrut , , . ovto) di 
lifui oo')qQOJv o')OTt xul puiisftv Tt- 
jityfitvu xai r tj v o Q O 1] v oduv 
ai))L,ttv xurd rrjv nuQoifiiuv, dtui- 
Tiy? di Tu^tv Ti/v fiioijv nQOfjQijoO-ut: 
recte tamen Scholl. ad h. I. p. 289 
Fromm. : dijXol 6\ ^ nuQotfiiu xul 
rov dixtttov, ovx 01» 6\ 1«.? dXXiii; CENTURIA IV. 175 75 'IXtag naHwv : im iiuv noXXvHp ital orpodQWV. 

76 "Ifi/^QtoQ ^ixtj: ini %oiV nQO(faot^o/.uvoiv ev tccig f^i- 
xatg. 01 yuQ rdg Sixag (fevyoixeg iv /Ifjfivwv i" I/i/Sqov 
ioxtjntovTO' 

11 "I/i^Qiog rj Ari/iv log: oi zdg Sixag dnotpevyovitg o 
' A&rjvr^aiv ioxtjmovTO iv 'I/i^Qia rj iv Ar^/ivtp eivai. 

78 'InnoXvvov /ti/n^ao/ian ini itov atocpQovelv inay- 
yeXXo/iivm'' 

79 'Innodd /lov ve/ieotg: nQog tovg in\ %6 yjelQov /le- 
va^dXXovtag, *0 

80 "Innov ytjQag: eni ^div nQog tw ytjQa Svotv^/^ovviwv- 

81 'Igivqov r^ dXijd- e la. 

82 'laoTijg (ptXottjg. ■■ 2. **e Aijnvov ^ «c "IjiPgov iaxTjnTovTo unodijnfXv corrigi debet ex 
Poll. VIII, 81, ubi legitur : ^xvgiuv dt 6iy.Tjv ovofiut^ovaiv ol xu)fio)do- 
J»(f«axaAot Tr}v rQuxiiuv. ol yuq (pvyoSixovvrfg iaxrjTirovxo f\q ^xvqov 
»J flq Aijnvov unoStjfiftv. 1. ao)q>Qoavvr]v Suidas. 9. Scribe vffiT^- 

o « e ex Hesychio : '1. vtfifaiq Iv /7«p««r Photius. 

odovq ijyvofi., «AA' fldo]g ab)(fQovui; 79. Hesych. s. '/;i a o rf « ^ o i/ * *'- 

dn/yfv. fiij a k;: xov Ilfiquiu Innudufioq Ev- 

75. DV II, 93. 'H'^ ^"^^' QV^oovroq [recte EvQVy.io)vroq C. F. 

76. Eodem sensu Sxvgla' dlxTj Hermannus de Hippod. Milesio 
dicebatur: Poll. VIII, 81 : Suid. S. disput. p. 5] nutg, o fifrfo^goXoyog, 
SxvQiuv dixTjv: ol axrjnrofifvoi iv ruXq diflkfv ^A&^vuioig. ovrog Sf ^v xul 
dixuic; l'(puaxov flg 2xvqov dnoSr]- o ftfrotxijouq flg auTVQixovg [Qovqi- 
fifZv. SxvQoq d^f vTJaoqiaxi'. cf. infr. ofc Valesius , Uufiiovq C. F. Her- 
77 et Zenob. I, 32. mannus 1. c. 7 : fortasse «; ^ufiiovi; 

11. Eustath. ad Hom. E. (&, 43, xal QovQiov?] , MtX^atoq oiv : Phot. 

p. 1222, 33: *x r?jq rotuinrj<;^It*- s.v. De Piraeo ab Hippodamo viis 

^Qov xoxx; qivyodixovvruq IfiflQiovq distincto Aristot. Pol. Il, 5, 1 nar- 

n UQO tfii,uxwq ixuXovv, (prjol yovv rat: Innodufioq .. 6q xul rrjv ruv Ati.toq Jtovvatoq ovxmq' "Ifi- 
pQtot ol X(jiq 3ixuq vnoqfvyovrtq, 
infi rtvtq flq Sixrjv xuXovftfvoi iaxrj- 
nrovTo iv "IftpQia fivut : Hesych. S. 
'Ift^Qtoq rj Arjfivkoq : ol xuq dtuixuq noXfKv dtuiQfatv fVQf xul xov Ilft- 
Qutu xuxfxffif , yfvoftfvoq xtA. : cf. 
C. F. Hcrmannum haec 1. c. 27 
accurate illustrantem. 

80. Append. Provv. III, 29. Ad- [scr. tftx«?] dno(ffvyovxfq iaxijnrovxo hibet Dio Chrysost. Oratt. VI, p. 

iv Aijftvb) ij iv "IfifiQa) ttvut' "If<^Qoq 212 R. : ^(tXfnov di xvQ('tvvov y^Quq, 

df vr/aoq &Q('e.xrjq'. unde emendan— ovx oiov 'innov (puaiv. 

dus est Phot. s. "Ift^Qtoq. Isacum 81. Aeschines orat. c. Timarch. 

proverbio usum esse Rhodius Rer. §.84, p. 107 R. : ta,ufv , .. oxt ov 

Lemnic. 50 coniecit: crrorem ape— StV yfliJiv xovxwv i^uvriov, uXX' ovrwq 

ruit Schoemannus ad Isaei Oratt. laxvQov iattv ij uirj&tiu , orart niiv- 

p. 329. De re v. Harpocr. s. ttiw- twv inixQUTtZ rojv dvOQo)nivo)v Xo- 

ftoaiu, Meieri et Schoemanni libr. ytoftihv: Stob. Flor. XIII, 2: rulr]- 

de litib. Alt. 695 sq. Cognalum &\q yuQ Ioxvqov r^i^fo), quod ad 

est quod habet Suidas: Ar^ftviu Soph. Oed. Tyr. 356 refertur: t«'- 

dixrj: rj xuxiorrj. Xrj&tq ydg la/vov XQfifW. 

78. Greg. CjTir. M UI, 74. 82. DV II, 94. 176 MACARH 

83 '/x^i'»' vij-^eo&cti dtdaoxeig: wc t6 * j4eTov 'i- 
mao& ai i^idaoKe ig. 

TO K. 

84 Kadfiei (X vinf]: inl xwv iavrolg dXvoiteX^ %ijv vixt^v 
noiovfievoiv, ^ 

85 Kad^ avTOV B eKXeQ0(p6vTfjS : ini tmv in oXi&Q(a 
otxeio) diaxovovvTOiV' 

86 Kal xegafievg xegaftet noteei: iniTMV 6fio%eiv(av 
dta(p&ovovftivwv. 

87 Kaxov y(xQ dv^Qog ^(Hqov ovt^otv ovn eyjt:\Q 
6fioiovr(fl naQcc 2o(poiiXei' 'Eyi&Q(av udwQa d(i)Qa xot/x 
6vi] Gifia. 

88 Kanov n^Qaxog xaxo»' (x>6v: im iwv xaK(t)V itat in 
yovibov xaxwTf^wr. 

89 Kaxov Tevediov: ini %wv ndvv oxX^Q(uv x«i 15 
dnaQaiti^Kiov. 

90 Kav&d Qov GorpvjxeQ og: int iwv otpodQa oorpviV x«/ 
navovQyoiv' Kdv&aQog ydQ xtg iyivexo xav.ovQyog %a\ no- 
vi]Q6g y 6g ini nQodoom xQi&eig '^&fjvr^otv ani&avev. 

91 Ka\ tV(pX(Ji dtjXov: ini tdiv dyav GacpeaiatoiV. 20 

92 Kav&aQOV oxid: int %(jiv evxeXdiv. 

93 KaQnov 6v eonetQag &iQt^e: en\ iiLv TOiavia 
naoyovioiv , oia edQaoav. 

94 KaQnd & log %6v Xuyd) : in\ idiv i(p eavtotg icpeX- 
xofiivoiv td xaxd. 25 

95 Ka&^ V datog y Qd(p ei: ini ztiiv avovr^xa novovvtwr. 

96 Kd&i^e ini xdinrjv: nuQeyyvd eveQyov elvai. 

97 KaTa nodog ^doiv: in\[t(iiv'\ xa%d fiixQov ti ngax- 

TOVIOiV' 10, Jwfov] rfwp' Euripidcs. 28. fwi' e Suida inseru». 

83. Gre^. Cypr. L II, 31. 'A,- 90. UV II, 97. 
xiv XT>..] Greg. Cypr. L I, 9. 91. Macar. III, 29. 

84. Greg. Cypr. L II 45. g^. Greg. Cypr. L II, 50. 

85. Greg. Cypr. L II, 46. " p""^ t 11 r;-r 

86. Append. WoYV. III, 36. 93- ^''^S- Cypr- L II, 57. 

87. Menand. Monost 292: est 94. Mant. Provv. s. /iCapna*to«: 
Eurip. Med. 618. "ExOQ^y *rk.] Zenob. IV, 48. 

Greg.C^S^pr.L 11,15. Apost VIII, 22. 95 ^y „59^ Macar. V, 50. 

88. Greg. Cypr. L II, 34. ^ ^ ^ y, qq 

89. Mant. Provv. s. xaxo»: cf. ^ ' .' „ .,,_ 
notl. ad Diog. VIII, 58. Similiter 96. Arist. Ran. 197. 

Trjyia xaxd: DV III, 78. 97. Apost. IX, 48: Diog. V, 95. CENTURIA IV. V. 177 98 Kttl aaxoXiag vnigzeQOv : im rwv tuXXa fiiv nag- 
aiTOVfitvwv f ev di %t nQoxQivovtiaV' 

99 Kav tolQ Xeiipavoig svsoriv eviayiu: oti xat to , 
fitXQOV dvTa^iov fui^ovos. Q 

100 KccHov inl xaHoj. 5 

1 Kdfif]Xov ini naftijXM: ini tmv fteydXoie fieyaXa 
nQoeti&ivTOiV. 

2 Kav& a Qidae iSrjdoHae^ ini zvjv ^vsiaSee iyovTinv 
OTOfia Hai Hdnoofiov. 

3 KaTa qovv Taya&d: ini Tiav evdatfiovia noXXf] 10 
yQWfiivoiV. 

4 Kanvov oxidv dedoiHevat: sni Tmv Ta fiT^^evog 
d^ta (po^ovfiivtov. 

5 Kai X*'?' ***' nodi ^ofjd^el: oftoia Ttj' Ild VTa 
HaXiav oe i stv. 15 

6 Kai ^ove aQOTt^e yiyova: nai ini noXvfiad-ove Hoi 
ini noXXa novfjaavToe. 5. xuxof Inl na*ov S. 6. xufin'jkw\ »d/*rjXov S. 98. Pind. Isthm. I, 2 : zi n^v . . 
riQuy/ia x«t daxoi.iuq vniQTfQov &^- 
aofiai. : quo postquam Plat. Phaedr. 
227 B usus est, usi sunt permulti: 
V. Dissenius ad Pind. 1. c. 

99. Comparari quodammodo pot- 
est Aristid, Panathen. 175 D lebb. : 
dlXu TUVTU /ifv iaxiv o»anfQ uno 
Tmv TQuyTjfiuTiav ttjv fvoixLuv atfivv- 
vfiv , ubi T. Scholia p. 328 Fromm. : 
add. Scholl. ad ArisLPlut. 190: t« 

/utTu Ttjv fiKaxiuv TJj TQUnt^TJ Ttd-f- 
ftfvu xuXoiioi TQuy?j,uuTn' o&tv xul 

7iaQ0l.fllu , Ex TQUYTJfJ.UTUiVTTjV 

t V oj X iuv. XfytTuit di rj nuQoifiiu 
inl Twv dno twv ijttovwv rd ftti^a 
&uvt*a!^ovT(ov, 

100. Zenob.V,69. Liban. Epist. 
653 : »al vvv Si] xuxZ to xuxov qiuai, 

TU flT) yQUCftlV, TO flTJ yfyQU<ftVUt: 

Similiter oraculum in Herod. I, 67, 
3 : xai Ti/Tio? uvT^Tvnoq xul ntjfi 
in* nrjfiuTi xitrai : Hom. 11. /7, 1 1 1 : 

nUVTTJ S\ XHXOV XUXui iOTtJQlXTO: 

add. ib. T, 290. Cf Macar. V, 11. 

1. Camelus de pcrmagno homine 
dicebatur: Philjllius . comicus in Scholl. ad Arist. Plut. 179: ntQi 61 
%ov fifyi&ovq [sc. fltiXmvidov^l (IhXvX- 
Xiog (pTjai,v ' ^H ti.(; xufirjXo^ tTtxf 
Tov 'Pi,Xo)viSr]v, 

2. SchoU. ad Nicand. Alexiph. 
115: xuv&ugi&ti; flal t« xonQo<poQu 
xai aiToifOQU L,(uu , ol Xtyofttvot xuv- 
&UQ01. o)v rj fxtv oanrj ofioiu iaxi 
niaarj ;fi'T;J, o ioTi, tw vyQoniaaot , rj 
6t yfvai,<; xidQiai : v. Schneiderum 
ad h. 1. et ad vs. 117. 

3. Greg. Cypr. L II, 38. 55. 

4. Append. Provv. III, 44 : add. 
e Suida s. xanfoi* axia : , . xui nuQ- 
oifiiu' Kunvuv ttvatTjyoVftrjv', 
ini Twv ovSufJiiviuv xui ovStvoq uiiuv, 
quod ex Arist. Nub. 330 ductum 
videtur: Soph. Antig. 1170j idv d' 
unfj Toviiav to /uiQfiv, tuXX iym 
xanvov axiui; Ovx «V nQiuifHjv uvdQi 
nQog Tjyv i^dov^v. Cf. Macar. Vil, 67. 

5. Append.Provv. III, 38. Soph. 
Elect. 1195: Ttcfpwaa; .TtoT^ga x^Q- 
aiv rj XvfiTj ^iov; 'HX, xai /ff^o* ^ul 
Xvftaioi xui nuaiv xuxoTg, IIuvtu 

xT>l.] Macar. II, 15. 

6. Cf. DV II, 6. Boiu; dQ^TtjC 

dicilnr in Anthol. ?la;iudJ>,.101»2, 

12 178 MACARn 7 KuHov ctvayxctiov %6 n ei &eo&a i yaoTgi: inl 
toiv f| ai^dyxjjs xai oig ov ygr/ nei&o/tiivwv. 

8 KaHos fthv HOQOS, detvos ^h Xtfioe. 

9 Kdgioe alvoe: enltoiv d^iogovvroav ii ^tanQa^ao&at' 
dXiea yaQ (paoi tQocf^s anoQOvvta yetftwvt eineiv Ko- 5 
Xvft^Tjaio , dXXd Qiy^aoi' ftij xoXvfi/Srjoo) , dXXd netvdooi. 

10 KaxMV eovimv dei xvftiva nQtai eivY' ozi del 
lov iv xttxoie ovra dxQt/SoXoyeia&at. 

11 Kaxov xaxm inezat. 

12 KevTJv ipdXXei s' int ztav ftdtrjv novovvTmv. 10 7. nQ^aTfZv corruplum est: et scnsus et nietri causa aat avhivu Sia~ 

TiQiiiv aut xv/iiva ngita&ai scribendum cst. 10. n ^ o ; xivtjv Ds. 

7. Hom. Odyss. i/, 216: ov y«p merus ex Poll. III, 112. Eustath. 
Ti OTvyiQfj int yuarfQi kvvtiqov uXXo ad Hom. Od. P, 1828, 10 et ex 
^'Ejihro, ^T IxfXivofv i'o nvTjoua&ui Casauboni comm. ad Thcoph. Char. 
dvdyxjj : ib. 0, 344 : osl cnim durus X init. augeri potest : add. Hcm- 
tyrannus Tcnter, ne optimas quidcm sterhusius ad Arist. Plut. 590. Lo- 
adhortationes respiciens, quippc au- bcckius ad Phryn. 399. Vcrsus ex 
ribus carcns , ut Cato dixit apud iambographo dcsumptus : cum eo 
Plut. Apophth. Rpgg. cett. 198 D, contcndo Theocr. Id. X, 54: nuX- 
ubi V. Wyttcnbachius : hinc ctiam X^ov oJ 'nt/4fX>jTu giiluQyvQf , tov 
Mcnand. Monost. 321 : Xiftoi yaQ <pux6v fV'"*. M?) 'nnufiT^i; tuv /tr^« 
ovJfv iaTiv uvTfinflvt^iog: add. Ma- xuTunQiwv to xi<fti.vov, ubi Scholia : 
car. \ I, 73. Proverbii speciem xa&u flto&ufitv Tovq uyuv qittduXovi; 
verba xaxov dvuyxatov nacta sunt: xvfiivonQioTnq xaXtlv. Alcx. Athen. 
Hybreas Strab. XIV, 2, 24, p. 659 VIII, 365 B: dXX' tv o2d' ort Kv/ai. 
fin. : Ev&vdtj/if, xuxov ti t^? no- vonQioTTjt; o TQonog iari aov nuXan 
Xib)q dvayxuXov: Mcnand. Monost. Phot. S. xvnivovt ini fxixQoXoyov ' 

305 : xul xTWfit&' aihdc; [feminas] MhavdQog , de quo loco v. Meine- 

(J; dvuyxuVov xuxov: Scvcrus Alcxan- kius Mcn. ct Phil. Fr. p. 285 : lu- 

dcr in Acl. Lamprid. V. Sev. Al. lian. Caesar. 312 A: tti; tivui not 

46 : rallonales cito mutabat, ita ut Soxii twv dianQiovTiav ro xrifnvov, 

nemo nisi annum complerel: eos- 11. Cf. Macar. IV, 100. 

que vel si boni essent oileral, ma~ 12. JXtVQuv supplcndum est: v. 

luni necessarium vocans: simi- Suid. s. rpuXXoi. Diog. \ II, 60. App. 

lia habel Welckcrus ad Theogn. Provv. V, 38: Macar. VIII, 91. 

275. 1202. Eurip. Melan. in Eurip. Vita ab 

8. Cf. annott. ad Diog. VIII, 22. Rossignolo edita, p. XIX Wilsch.: 
Menand. Monost. 310: XifAoq fiiyi- ftuTjjv uq' «i? yvvatxaq i^ uv^Qutv OTov (iXyog dv&QwnoK; i'<fv: Callima— 
chus ut videtur apud Suid. s. Xi- 
ftoq: raaxfQi fiovvov ix^ifti' xeex^? 
dXxzr]Qi.a Xifioi rpoyoq WuXXti, xtvov roitvfiu xai xo- 
xw; Xtyti,: Lycoph. Cass. 1454: «? 
«fjyxooi/f ntTQai; . , . /5af<u , xtvov 
ipaXXovaa ftdaraxoi xqotov: Thco— 9. Diogen. Provv. praef. T. I, phanes Conf, I, p. 13, 16: xivijv 
p. 179. To d;; Xtyofitvov xaru tijv nuQoifiittv 

10. Indolcm hominum, qai Kv- ItprfXav, dv&Qoinov ivrvxovTti; OTfQ- 
fiivoni)ioTui diccbantur, accuratius voi^: loann. in Boiss. Anecd. IV, 
definiit Arislot. Eth. ad Nicom. IV, 316: xul nQortQov yuQ ... ri fiiv 
3, ad quem locum Aspasius simi- ov Xiytav, ri di ov notuv, (oart Toi5- 
lia vocabula collcgit, quorum nu- tov inavayuyia&at , xivtjv ^uXXtiv CENTURIA V. 179 Kigdos aiayvvtjs afifivoV' 

Ki^rpiivts fioyS-ovsctXXwv xa% idov^ai : ini tdiv 
ccQyoiv xttt ta aXkoTQia, Sancivwvtwv. 2 

KtXlxioi TQayot: int tiov daavTatwv xai ^QaGvrd- 
t(ov xat dyQoixmv. 5 

KXeitogta ^€iv: inl tdiv naideQaGXOvvToiV' oi yccQ 
KXettoQioi eis avzo ^te/SaXXovto. 

KoTtas Md^t fiosi ini xtav vnsQ t6 diov (fgovi^/iiu- 
ti^ofiivwv. 

KoQiv&td^etv: eni twv nogvevofiivcov ' ano tdiv iv 10 
KoQtv&M etaiQ(iiv. 1. Totum affert Zeiiob. IV, 67: HfQ^og alaxvvt^q lififivov. eXxe /4,01- 
Xov h fivxov, de quo v. quae dixi in Schneidewini Philol. III, 570. 6. 
ol yuQ xtL Ds ignorat : recte : nam negligentia huc relata sunt ex male 
intellecta grammatici de voce xXfirogtov explicatione : Etjm. M 519, 50: 
KXiTOQiov : ovofiu Tioliojq' ... arjiAiUivfi. 6f xai to al^oTov t/J? yvvatxo(;' 
o&fv xttl xi.tTOQi(x^ftv Xfyfxut, To ulaxQfaq uTtrta&ut, 7. KkrjroQiot S. 

iwxft xo2 fl<i (ora Uyftv /xt) dxovov- eat alvearia mel depasturus. Vir- 
TMv. Dicebatur etiam xtvu xpdHo): gilius de apibus {Georg. IV, 168]: 
Theophyl. Instit. Reg. 1 in Banduri ignamm fucos pecus a praesepibus Imper. Orient. I, 165 A: uxovftg, 

AVTOXQUTOQ , OJ' yUQ fJtUTIjV TUVTU 

fiot QU\p(t)67]T:at ovd^ 'ivu xfvd ^puklo) 
TOVTo dr] TTjq nuQoi/A.iu<;. 

13. Apost. IX, 68: Diog. V, 42. 

14. Suid. s. xtj^Tjv' ... kfyfTui 61 
}x Torrov xal uvd-QWTiog [sc. >t>](f)}v^, 
o fiTjdfv 6quv 6vr(xfifvo<; : quem usum 
Ruhnkenius ad Plat. Tim. Lex. 158 
Lugd. illustravit. »Fuci apud La- 
tinas aures ut xrjqiTjvK; apud Grae- arcent, ubi Donatus: fucus gemis 
animalis tion tantum iners ct desi- 
diosum, verum etiam aliena bene 
parla consumit. « I u n i u s Adag. V, 
15. Add. Liban. Epist. 351 : vvv 

fifv yuQ xuv axwftfiu 6f^atT0f TQf- 
(foftfvoQ Ix fjuatkfojg tv uQyi(i , nuv- 
Tw? df ovx (tyvofi<; , o Ti tov? Tot- 
oi;toi'; xuXoiififv , SC. xtjqiijvug. 

15. DV III, 2. 

16. Apost. IX, 84: Diog. V, 77. 

17. Diog. V, 46 ibiq. VB, ubi cos proverbialiter dicuntur, quicun- 

que alienis insidiantur laboribus. 

Procopius dc bello Goth. [II, 7] ^oTr«s restitui debet, 

Bclisarii dictum referens : avv yt~ 18. Steph. Byz. s. KoQtv&oq 

ko)Tt finfv , Ov 6ixutov, Tovq xTjqiTJ- 

vug fi\v xiqi' fTfQ(i)v Tiov(i) fify(iX(i) 

UTioXXva&ai, dXXovg 6f tov ftfXiroc; ov- 

6ffitug TaXat7io)Qi(i ovivaaO-at: Theo— 

phyl. Simoc. Epist. (23) : ov6fv xrj- 

(firjvo)V ijfiTv 6ttvrjvoxa(; : Hippocrates 

in praeccptis medicis [I, p. 85 

Kuehn.] de ambitioso: nfQtnotrjarj 

yuQ y.r](fJjvo(; fjttTu nuQunoftn^g trot xut xoQtvO-t(ei,oiiut To fTatQftv (tno 
Tuv fv KoQiv&b) fxutQoiv' ij TO fiu- 
arQontvttv' ^AQtaro^pdvrj^; tv Ko)X(iX(>) 
[fr. 133 Dindf.]: Eustath. ad Honi. 
11. B, " " - - . . 572, p. 290, 22 : fvdtprjnt 6i 
noTt Trj T(f)v fTutQi6o)v ivq>OQi(t. o&tv 
xul X oQ tv 0- tut^t a Q-u t to ftuOTQo- 
nfVfiv r] tTuiQttv uno twv tv KoQiv- 
&(o fTatQtov : eadenS fere in formam fioxonirjv: Hesiodus in opere cui breviorem redacta repetunt SchoU. 

lilulus Opera et Dies [304}: «jy?»?- Leid. ad Hom. 1. c. et Hesych. s. 

vtaat xo&ovQott; tixtXog oQyrjv : quo xoq tv& tdl^ftv, De re cf. infr. 

loco xo&ovQog epitheton elcgans re- 26 et adnott. ad Zenob. V, 37. Ver- 

sidem dcnotat, qui tempus obser- bum iis , quae in nott. ad App. 

vet , quo egressis apibus clam sub- Provv. IV, 73 collegi, addcnduni est. 

12* 180 MACARIl 19 KoQOivtj tovoHOQ 71 iov: Xeinei tjQnuotv. etii twv 
xcma G(fiaiv uvtoig inayofitvwv. 

20 KooKivo) (XVT XilQ : ini imv avrjvviwg xat fiattjv 
novovvTiav, 

21 KoivaTa<piXmv. 5 

22 Kon og Kon ov Xvt i: ini imv ayav xeMono)fiiv(ov. 

23 KoXo (paivct ini&i^xe v: eni zov ioyvQov xal dSvvd- 
lof • KoXo(p(avtoi yaQ ovvrayfia elyrov noXe/itxov , o Totg 
deofiivoig inixovQtiv intfinov. 

24 KoXo(p(ovia v^qiq: ini tdjv t)/« nXovtov v^Qi^eiv U 
inaiQOfiiviDv. 

25 KooK ivov yr]Qag: ini rov d-^Qi-arov xai (pavXov. 

26 KoQivd-iov xaxov: 'iaiag Sia rccg tTaiQag. 7. xttl udvtuTov dele. 

19. Greg. Cypr. M III, 85. 

20. Plut. Boiss. 8. 50 : add. Dio- 
nys. Hal. Anl. Rdm. II, 69, p. 383 
R. de Tuccia narrans : tuvtu 6 ' 
fl:ioriauv xaJ xtjv &iov iTitxuktauni- 
vt]v riynKovu Trj<; odov yivfaO-ui, tiqo- 
uytiv inl rov Ti^iQiv ^ i7ii.rQixf/uvi(ov 

ftiv UVTJj TWV IfQOIfUVToiVy TOI; (JJ 

xuru TTJv nokiv o^^-ov ov/inQ07iffi- 
Tiovrog * yivoftfVT/v J* rov Tioruftov 
nktjalov To nuQ o if* lui^o fitvo V iv 
Tol<; nQWToig twv udvvuriov ToXfirjfiu 
vnoftftvut , uQvauftfvrjv ftt rov noru- 
ftov xtvSi xoaxivM xul ftf/Q'' T^swyo- 
Qug ivfyxuouv nuQu noSug rwv ItQo- 

(fttVTOtV l^tQlvaut TO kJ();(_), 

21. Greg. Cypr. L. II, 54. 

22. Citat Theophrast. fr. ntQl x6- 
niov 7, 6 Schn. : ul di &fQunftut 
liulutfv fvttvriut niog ttvui ttui rwv 
nu&div Httl fttVTttiq oiov 1J Tt Xtt&V- 
yQuivovau xui kovcQotg xui noToT?, 
ttntQ fV VyQOTt]Tl xul avvTij^tt TO 

nu&oq, xui Tw xono) kvovau rov 
xonov xttTu rtjv nuQoiftiuv : ubi aple 
Schneiderus Antiphanem Athcn. 11, 
44 A comparat: otVw * ' toV oivov 

iifkuvvttv . . . xo^b) xonov, rpuqiw xpo- 
ifov, TQt(i)(iokot d'f noQvrjv : Galenuni 
vytftvuv III, "8, 250 Basil., T. \T, 
204 Kuehn. : dxovaut yovv iort rCtv 
IA%v (fiuaxovroiv , 0)i; xono) •/qtj kvttv 
xov xonov, iTfQotv di , w; uvunuvati; 
luzai TovndfiaTovx ibid.204Kueha.: ukt]&\i yovv ioit xut ro xono) kv- 
ta&ui Tov xonov , uTuv yi dij g>aivtj- 
rui nori diov ttvut Totq iv TtJ nQO- 
xfQuin yvfivuaioK; Xau xuru ti)v 
vaTfQuiuv yvftvui^ta&ut xui to rtjv 
taatv xoniav yov/iuv iinuQXftv. 

23. Greg. Cypr. M III, 91 : Ma- 
car. VUl, 54. 

24. Apost. IX, 94: Diog. V, 79. 

25. Compara Mac. IV, 80. 

26. Cf. Mac. V, 18. ..Nam ab 
avita Heraclidarum Tirtulc , quam 
ugquc ad bellum Persicum integram 
servaverant, desciscentes Corinthii 
(fikrjdovot dicti (Max. Tyr. Diss. 10, 
p.44R. coU. Herod. IX, 105) adeo- 
que mores suos leves fieri , cor- 
rumpi et depravari passi sunt, ut 
Eulhymus dicacitcr inversa Euri- 
pidis sententia (Med. 217) milites 
Coriuthios feminas dicere non re— 
reatur (Plul. Timol. 32) , atque in 
ipsa lingua mollitiei et libidinis 
eorum extet in omni postcritatc 
monumentum. Urbs enim ipsa aU" 
dil uncta (luven. VIII, 113), Co- 
rinthia verba idcm valent ac mol- 
lia , facta , calamislrata (Virg. Ca- 
tal. II , 1) , Corinthia puclla apud 
Platonem (Reip. VIII, 404 D) signi- 

ficat noQvTjv, fzutQUv : xoQtv&td^fO&ut 
deniquo , quod omnium turpissi- 
mum cst, idem est atquc iiutQtiv, 
ftuoTQOTitvn v: « Wagnerus Rer. CENTURIA V. 181 7 Ko koqiwvio £ y^Qvoog: ini idiv dohijiimcctMV. '■'^■i 

8 Kgf/s ngos .Ai ytvij%f]v : int tov Ofiolov xatd tt)v 
navovQyiav. 

9 Kqol fi^riv dXsi ^etv: iniTov fitXQoXoyov itai q)et<^o)Xov. 

Kq^jt t^ei 6 KQixrjs: intrwv iv Tca XQiveiv tpevdofuvojv. 5, 

1 Kqios t« TQorpeia: ini lUiV dyctQioTMV. ineiSt] tovs ' 
TQetfOVTas ivioTe tcvQiTTovoiv 01 XQioi. 

2 Kvoiv anevdovoH TVtpXd rixTei: ini ttav diu ' 
anovSrjV dfi>aQTavovTV)V. /"..'", 

Kqot Mvos vy letv OT €QOS : tnt Twv navv eQQOJfievmv 10 
xat tajVQWv. 

Kvaov iv (faTVTj: ini tmv fif;T unoXav6vTO)V firi% 
dXXovs iwvTWV. 

KvMV iv Qodotg: ini Twv iv fiel^ooiv ilj Kad^ eav- 
Tot)g dtaiKafievmv. . 15 

Kviav Kvvos ovy^ dnr eTat: ini [tiuv] tovs ofioiovs 
q)vXaTTOfievoiV' 

Kvvos ovs- sni tmv o^eois auovovTOiV. 2. Aiytvlrijv S. 6. y.Qcoq rgoqiftu unhiae M. 8. f7iio:ifvdotioa 

Apostollus. Ttxrft] yfvpit idem. 10. vyiiarfQog C et Crameri codex. 
12. y ifvoiv Ds. ini (furvTjv Suid. V. xvwv. dnoXavvovTb)v S. 14. 

tmviv^fv S om.: adiecit Emperius. 16. rwy S om. : inseruit Walzius. Corinth. Spec. 26. Add. Koqi,v&Lu 
nuti; ab Euripide apud Poil. X, 35 
[Sciron. fr. 1] dicla : KoQiv&iui 
hutQui Max. Tyr. Diss. 111, 3. 

27. Greg. Cypr. L III, 38. 

28. Apost. X, 6 : Diog. V, 92. 

29. Proverbium atligi in annott. 
ad Plut. 48 Boiss. 

30. Cf. Schneidewinus ad Zenob. 
IV, 62: add. Macar. VII, 35 

31. Greg. Cypr. M III, 97. 

32. Apost. X, 23. Aristoph. Pac. 
1078: oJ? ... X'} "■ox^Mv uxuXav&iii 
Infiyoftfvfj xvipku rixTfi,, ubi recte 
Scholia : nuQU rtjv naQoi/niav y nvotv 
anfv^ovaa rviphl lixTfi: Galcnus 
nfQi anfQnaroq IF, 5, T. IV, 639 
Kuehn.: t«s <J* Kwuq tJStj nov i) 
nuQoi/iia (fTjoi rvifku rixrfiv vno 
ano}id'i}q: V. App. Provv. I, 12. Rc- 
spcxit etiam Phitarehus in Max. 
Conf. Serm. 19, p. 593 Combef.: ol &Vftoi , xu&urtfQ ul KVVtQ , rvifXu 
riHTovatv fyxkijfiaTu : nam Demo— 
crito hunc locum abiudicandum esse 
Mullachius ad Democr. Rell. p. 328. 
demonstravit. Natum est ex Ae- 
sopi fab. 69 Cor. Quod doctrinam 
de canum natura in proverbio pro- 
ditara attinet, recte dixit Greg. Na- 
zianz. in loaanis Damasc. Parall. 
Sacr. T. II, Opp. 531 A: ^frTjQrjv- 
rui ol ribv Xfovriav axvfivoi, xu&unfQ 
xui ol xvvtg Tinrta&ui, vvifXoi. 

33. Append. Provv. III, 51 : Cra- 
meri Anecdd. Pariss. I, 398, 17. • 

34. Macar. IV, 43. 

35. Append. Provv. III, 54. 

36. Append. Provv. III, 55. 

37. Dicebatur de cis, quiutPIau- 
lus Mil. Gl. III, 1, 176 dixit, per- 
purgatis auHbus alicui operam dant: : 
add. Hor. Epist. 1, 1, 7, ubi v. Ob- 
barius. 182 MACAIUl 38 Kvvtxos "it ttvmoe' ini tov yu}.tnoC' nuQoaov oi 
xvves ov &amovTCii. 

39 Kvmv n li Q tvx tQoiS' in\ idiv [.irj dvvaftivwv ano- 
Xaveiv xmv nagovTCtiv' uxq^otcc yuQ Tamu nai dvs/^Quxa 
xai (^vsitccTdnoza tois xvoi. 5 

40 Kvnveiov /iieXoS' eni lajv Tas teXevialas (f(i)vccs 
tt^tivtwv. 

41 KvXXov nfjQa. 

42 * * *: tni rwv fifj dvvafieviov mv eyovaiv dnoXavetv. 

43 Kvfiaia fiei; Qet: eni%(av avo)(pe}.MSTt dianQUTiofievuiv. 1( 

44 KvnXcanios ^ios' «ai J??ii ayQtov «ai ini eiolfiov. 1. *vvnoq Hesychius. 3. Accuratius Suidas cxplicat: nagoifiia 

inl Ttbv titj ^vvu/ifvmv uJioXaveiv rwv TtuQUKHfiivtov ' ^ inl twv «/p^yaxwv 
o^poJ^icc xul uvuffXoiv' dv(;PQO)TU yuQ tw wvl »ul ivqxuTunoxu. 5. tw 

■/.vvl Walzius. 6. yivAviov S. 8. KvkXov recte S : malc KvXkov 

Suidas , alii: v. Arcad. d^ Accentt. 50, 23. Suid. s. KvXXov nrjgav. ?] 

JJljQa XWQioV riQOi TU 'YflTjTTtp' fV (U IfQOV 'A<PQ06iTTj(i f yul XQtjvTj, i^ ^s 

«4 niovaat tvToxovaiv , xul ul uyovoi yovi/ioi yivovTui, KQutXvoq d\ iv 
MuXduxoXi KuXXiav uittJv (fjjaiv. ol 6\ KvXXov:iijQuv [v. de his nomini- 
bus Photium s. KvXXov nrjQuv et Meinekium Com. Grr. II, 1, 79]' 
T«TT<Tat Ji ■^ nuQoifiiu fnl tuv ttjv qivaiv p lut^o fi iv o) v fj int,- 
rfxvt]afa)Q. Hinc patet quae ab Macario proponitur explicatio, eani 
huc non pcrtinerc. Igitur lacunae signa posui. Excidit xv(ov nuQ' iv- 
TiQoiq: V. sup. 39. Aut xvojv fv (} aXuv fi(o: Lucian. de Parasilo 
§. 51: xai ifioiyf doxft^ Iv avnnoai(o g>iX6ao(po(: toiovtov iariv oiov iv /9«- 
Xuviia xv<i)v: add. Lucian. adv. Indoct. §. 5. Macar. VIII, 34. 38. Hcsychius. Arist.Vesp.893: 
^«yaTos /liv ovv xvvfiof, rjv unui 
(\Xw , ubi Scholia : nuic^fi oJs iv xm- 
H(oSi<t xuTudix('ti^(Ov rov Aupijru xv- 
vfio) (}uv(lro). u/iu df oTi xul jjfaA^- 
noq iari 6 lov xvvo^ &(ivuToq' rfi'- 
axfQ(o^ yuQ (Kfir^ni, ro nvtv/iu. 

39. Diog. V, 67a , ubi nionui, in- 
tcstina canibus pabulum gratissi- 
mum esse: idem monstrat prover- 
Lium , quod in DV III, 97 legitur. 

40. Grcg. Cypr. M III, 84. 

41. Anpciid. Provv. III, 52. 

42. Ci. notae criticae. 

43. Plutarch.Boiss. 17. Anonym. 
in Anth. Palat. XII, 156, 5: rvifXd 
d ', ono)(; vav)jyo<; iv oidfiurt, xvfiuru 
ftfTQwv /livfVftat xrX. 

. 44. Apost. IV, 92^. Euslath. ad 
llom. Od. 7, 109, p. 1617,35: Ky- 

xXtonfg uvtoq^vfXi; viftovrai xuQnov(; ' 
xal ovro) rtjv Idiortjra qQuau(; riji; 
y~i(; noitjrtJ(;f w{ tl xul rijao^ fta~ x(1qo)v [Macar. III, 64] tjv t»? xul 
uvrrj , nfQKtdtTut yuQ iv nuQotftiatt; 
in tv(Saifiovi(( xui t] roiv KvxX(on(ov 
0)1; xui 7] Ttjg u4iyvnrov ytj xul t] 
T(ov 'AQu(io)v, ixriO-trat xrX. : Suid. s. 
KvxXo)nt<;: tiyQiot dv&QO)noi' xut 
Kvx XdJni tov pXiftftu: utraque 
ratio ex Homeri Od. /, 105 sqq. 
ducta est. Ad beatam vitam retu- 
lit Strab. XI, 4, 3, p.502 deAIbanis 
exponens : rvyxdvtt 6 ' inifttXfiai; [t/ 
ytfj ov6l /itxQ(x<; , dXXd r' uyuO-d 
uan(tQiu xui dvrjQoru [de his voci— 
bus V. nott. ad Diog . I, 18: add. 
lacobsius ad Philostr. Imagg. I, 9, 
p. 256. II, 18, p. 502] unarta (fi- 
ovTUt, xu&untQ ol arQartvaavriq (fuat, 
KvxXotnttov Ttva dtijyovfttvot ftiov, 
quac Euslath. ad Dionys. Perieg. 
730 expilavil: Dio Chrysost. Oralt. 
64, p. 330 T. II U.: lovio i/v (tQu 
xui xQvaovv yfvoi xul vtjaot /taxd- 
QO)v T/iJf uvrofidruii yyovattt rQoq^ui; CENTURIA V. 183 45 KatporeQog nai ucpiavoTBQOS HixXr^S' 

TO A. 

46 Aayias na&svdet: int twv nQOsn^oiov/itivoiV» 

47 Aa&e ^tiuoas: naQeyyvd idionQayf.iovelv- eati M 
Afj/itoxQttov. ^ 5 

48 Aayav xaitx noSas XQij dttoneiv: inl %(av xaia 
iQonov 6(pEiXovTtav ylvsod-ai. 

49 AaXtOteQOS ^^eXt dovos-' xai ' AaXiGZ eQOS t QV~ 
yovoS' 1. Suid. KO)q)OTiQoq nix^tji;'. Tiag' Ev^ovXu tv Jiovvalo) Xfyirai aqxo- 

voTigo^ xixXng. 3. xu&tvdmv Suidas. nqoqnoiov(ihmv xa&ev Se iv 

og 

idem. 4. aioinaq Ajsenius Walzii p. 494. 8. ^iftLdoyo»' S 

yovoq S. ygw- ital 'Hoaxkiovq xtQug [Greg. Cypr. 
L I, 8.] xal Kvxkojnojv ^ioq, o 
Tt Tot? novTjaaat, rov fiiov tni t"^? 
Si^iuq ;ff»poe d{Sr/k(i)Kiv , mq uvro- 
fiurrj Xoinov tj twv ayu&aiv uqi&ovia 
nuQayivirat. At de infelici vita 
dixit Maximus Tyrius Diss. 21, T. 
I, 410 R. : nQoq ravTa uniSmv 6 
filiaoqioq, (iTJ rov Am fii,ftiia&0), . . . 
ukXu /Jtoirrw fiiov uv6Qoq Iv iQTjnia 
yivvTj&ivToq , fiovarijv ^iov, ovx uyi- 
kuartHov, Kv xXunttov ^iov , oi'k 
uv&Qoinivov, 

45. Greg. Cypr. L II, 49. 

46. DV III, 16. 

47. Bianti tribuit Anon. in Walzii 
Arsen. 514: Pythagoreis Marinus 
V. Procli C. 15: xui ravra nuvru 
^Qoiv xui xuTU ravra l^mv roaovrov 
iXdv&avfv , o&fv orrff ol Tlxi&uyo- 
Qfiot To Xci &t P iwaaq nuQuyyfX/ia 
rov xu&rjyfiJiovoq uauktvTov qvXur- 
xovxfq. Usurpat Damascius apud 
Suid. 8. Xu&t et s. SuQunimv. Sen— 
tentiam examinat Plutarchus in ]i- 
bello qui inscribitur fl xukmq fXQTj- 
rai ro Xd&.t ^tmauq. 

48. Xenoph. Memor. II, 6, 9 : 

&TjQarioq ... ov xaru nodaq , mqntQ 
o Xuymq f ov6 andrij mqntQ ul oq- 
vt&tq , ovd\ pin , mqntQ ol ty&Qoi. 

49. Theophr! Charact. VII, 5: 
xai o)q oi'x uv aimnrjatifv , ovd ' tl 
rmv /tkiSovmv do^uitv uv tivut Xu- 
XiariQoq : ubi T. Casaubonus. Teste 
Diog. Laert. VIII, 17 symbolum Pythagoricum fuit xfXiSova Iv olxia 
/jtT] f^ttv aut ofioQoqiiovq xfXidovaq 
fiij txfiv, quod contra loquaces dici 
Clemens Alexandrinus Stromm. V, 5, 
27, p. 238 Sylb. contendit: nuQutvtv 

yovv 6 Sdfttoq xtXidova iv . , t'xtiv, t ov- 
riart XdXov xul yti&VQov xal nQoyXma- 
aov uv&Q<onov fiTj dvvufiivov ariyiiv 
mv uv fitruaxT] (irj dixta&ut: eodem 
fere modo explicant Porphyr. de V. 
Pyth. 42 Ritt. , Procl. ad Jlesiod. 
Op. et D. 742, probante ut vide- 
tur Cyrillo in loann. Damasc. Sacr. 
Parall. d, 1, T. II, Opp. p. 422: 

fii) x^Xidovuq flq olxiuq dix.ta&f, rov- 
riart XuXovq uv&Qomovq xai roiiq 
ntQt yXmaauv uxaurfXq oftoQoqiovq 
fxi) nottta&t: discrepant quidem sen- 
tenliae Plutarchi Q. Symp. VIII, 7 
et lamblichi Adhort. ad Philos. 22 : 
sed Clementis rationem a Graeco- 
rum consuetudine non recedere 
probant haec : Nicostratus Stob. 
Floril. XXXVI, 8: tl ro avvtxmq 
xal noXXu xai raximq XuXttv ^Hv 
rov (pQovfiv nuQuarjfiiov , ul xtXidoviq 
'EXiyovT av Tjfimv amqiQoviaTfQai 
noXv : Philemon apud Schol. ad 
Ar. Av. 39 : 7 f*iv ;^f At(fwv to &iQoq, 
(uyiivat, XuXit: xmriXTj xfXido)v Anacr, 
XII, garrula hirundo Virg. Georg. 
IV, 307: Demoph. Simil. 11 Orell.: 
ot udoXiaxut , mantQ al ;^f Atrfow ?, 
TW avvfxft TTJq XaXiuq ri]v ijdov^v 
T>7? ofitXiuq uno^dXXovaiv, quem lo— 
cum Max. Conf. Sent. 47, p. 648 184 MACAKII 50 Aiovta ^vQeiv: ojiioicc tfj Ai&ionu Qvmetv Hai 
£ig vdo}Q yQuq^eiv. 

51 Aevxfj '^^ieQa: tjyovv ccya&r,. 

52 Aevxag xoQoivctg: tn\ tmv ddvvaxoiv. 

53 AevKog 'EQfirjg: ln\ twv udina firjiaviafiiviav xo/ 5 
).av&dv€iv fif} &vvaftiv(ov. 

54 Aiojv ^iq)og eyjov: int Tiav nQog&ijxtjv Xafioviwv ^g 
ei^ov dv^Qiag. 

55 Aevxwv dvdQiuv ovSlv 6(feXo$. 7. X,upQrto<i S. 9. ovdfv kiv*wv uvSqwv ogitXoq Apostolius. Gomb. Lyconi adscribit: Nonn. 
Dionys. 111, 13: Eustath. ad Hom. 
Od. *, 406 p. 1914, 32 : onotoq tf^ TK 
xai o %fj<: xfXidovo^ fiuTTa(tt,afioi 
[Diog. III, 68] , oTf TiQoq fivijnrjv 
TtjQfm<i x«T« xdv fiv&ov Qot^i/oft, ov 
yXvttv fidoroa, XuXuyovou 6i uxuXXlt; 
w? ota &Quaaa [Arist. Ran. 680.] 

XUTU TOV flV&OV. dkO xul 6 XCU|U(XOf, 

ovi intlvot; xfjtyfi ws T«e Movaat; 
u^iuvii^ovTa^, X f Xi.6 6v (av ftovofiu 

[Apost. VII, 66, ubi v. nott.] xa>l*r, 

o fort v:i,o(iuQ[iu(iovq xiXiJovuv dlxr^v, 
ov (trjv f/nfiovaovg, (oatl xui SfiQTJ- 
vwv [nptt. ad Apost. XV, 36.] x«i 

ui]dovo)v ftovofiu , 07101/ yf avTo to 
nuTu aiiQTjva^ fiJftv , fi ftTJ t«' Toii 
ffiiO-ov vofV Tt;, uXXu tk'? x7]<; C<ui- 
*7j<; laxoQL<t<; , ov XuXtiTui, Tiqoq tnut- 
vov: quibus adiungas, cpistolas lo- 
quaccs et benc lougas a Libanio, 
luliano aliisque ;ffA(dovMv nouiine 
insigniri , ut Woifius ad Liban. Epist. 
XLl V, 6 docte demonslrat. Quam- 
quam haec ostendunt omni fere 
tempore Graecis non dispares visas 
esse propter molestum garritum 
hirundines hominibus obstreperis 
et incpte loquacibus , tamen non 
desunt auctorum loci , ubi hirundi- 
num cantus dc suavi et pulchro 
ponitur: Moschus Id. 111,47: fldo- 
riJfi , niiaui rt x*Xidovf^ , «5 nox* 
txtQnfv, "A<; XuXtftv Ididftaxt xtA. : 
cf. Menagius ad Diog. Laerl. VI, 
78 el V. quac dixi in Scbneidewini 
Philol. I, 131. TQvy. XuX] Macar. 
VIII, 59. Coniunxit Macarius haec 
proverbia propter lerem. 8, 7. 
50. DV II, 61. Ai&. Q.] Haec proverbii forma nata videtur ex 
Aesopi fab. 204 Fur. Ceterum v. 
DV 1, 19. Ei<; vd. yp.J Macar. 1V,95. 

51. Append. Provv. III, 60. Ti- 
bull. I, 3, 93: hoc precor, hunc 
illtim nubis Aurora nilenlem Lucife- 
rum roseis candida portet equis. Cf. 
Macar. VIII, 21. 

52. Galen. ntQi dvvuft.fpva. I, 17, 
T. II, p. 71 Kuehn.: woQ-' o Avxot; 
OVT dXij&F/ Xiyo}v qiaivfTUi. , ... 
noXv (fi ftftXXov ovO-' InnoxQftTtiu 
Xfvxu Toivvv , xuTu T^v nuQoiftiuv, 

ioiXf XOQUXI., fJLTjT UVTOig Tor? «0- 

QU^tv flvufttx&rjvut dvvuftfvai 6itl xijv 
XQouv , fiTjTt Tulq nfQiaTfQut(; dttt to 
fityt&oq. Cf Zenob. III, 87. 

53. A. 'EQfttjq oppositus est wxtoi; 
ontanTjTTJQi,, quem genuit lupitcr ex 
Maia wxroq fXftoXyiZ: liom. hym. 3, 15. 
18,7. Ex comocdia sumptum videtur. 

54. Append. Provv. III, 64. Fa- 
bulae originem debere videtur. 

55. Append. Provv. IV, 35: cf. 
Apost. XIII, 34. u'Av6Qt<; Xivxol 
dicuntur homincs mollcs et delica- 
tuli: Arist. Kan. 1091. Thesmoph. 
191. Sosicrates apud Poll. IX, 57: 
oruv yiJQ , oiftui, Xivxoi; tivO-Qunotf 
nuxv<; , 'AQyoq, Xu^jj dixiXXuv tiur&foi 
TQv^ixv xtX. : Plutarch. dc discern. 
adul. p. 56 D: wj ;ioii xul IlXfJtxoty 
[Polit, V, 474 DJ qir]al, xov iQuOTTjv 
xoXftxa tHiv iQioftivuiv ovtu rov /tip 
aifiov KuXtiv inixftQtv, to'v Ji yQt- 
nov fiuoiXtxov fiiXupui; df flr&Qixovi;, 
Xtvxovi; di Otuv nuldtiq : Lucian. de 
Gymnas. 25. 29. Plutarch. Ages. 9. 
Caes. 17. Eodem niodo utuntur 
Latini V. albus : Hor. Serm. 11,2,21: CENTURIA V. 185 

56 Ai(av ev nidaiS' 

57 AeVKtj ^rj(pos: ini %(av vixcavTmv- 

58 AeQvaia X^Xr]: inl tmv OQylXcov Hat rQayJiav. thio 
^iyg "T^QUS' 

59 ytrjd-aQyos HV(av: ini tiav Xd&Qa nai omnfj namos ^ 
tiva ^ianQaTTO/Liiviav. 

60 Afjfiviov xaxov: ini ifav acpoSQa (a/twv. xai' Ar^- 
fiviov ^lineis: fy nQo avTtjs 6/iioia. 

61 Ai&u XaXets: ini tcov ccvaia&r;T(av. 

62 At^VKOV S-t]Qiov: inl Ttav notniX^av xat doXi(av. ^^ 

63 Ai&ov s'tp€tv: inl t(ov aSvvciTOis ini^etQ0VVJ(av. 1. mfSat? S. 3. 'HgaxXiitj oQyrj Schottus: T. annott ad Zenob. 

IV, 86 coU. p. 471, 4. Explicatio ab Hesychio abest 7. Fortasse 

post Ajjftviov xaxov excidit : xul Ar] ia,v la x f^g i' Hesych. : Ajj /4,v lu' 
gioptpd' /lox&Jjgu. Aijfivin /iiQi. OJfifj xui nuQuvopKO' dno t{j<; fioxO^/j- 
Qiuq, Avfiviov pkinti; fnitSjj to nvQ A]j/*vtov. A^ fiv tov Haxov. 
nuQotfiia, ^v Siudod-TJvui qiuaiv dno TOJv nuQuvofijj&fvTmv *i? Tor? uvdQuq 
Iv ATjt*v(p iino TMv yvvutxoiv. Et sic fere reliqui. 1 1. ftfijjv Walzius : 
ixfi^aui. Scholl. ad Platon. 466 Bekk. : iyittg Suidas cum reliquis. 

pinguis viHis albusque, ubi v. Hein- ovtox; ovv ^(fft^wCTa/ttfj-oc to Cwov tli 

Idorfius. Walzius ad Arsen. 391. t?}v x^^v unf^anTi rdg dxiSai;, tva 

Add. Dion. Chrysost. Or. IV, p. 177 to pXjj&iv (iiXoq \xv ^^V H tjj? 

R. : o d^ i* nkaoiv dva^ouro) twv uxiSo<; nkjjy^v dviarov. 

yvvatxwv o^vrtQov xut dxQurfOTiQov 59. Greg. Cypr. L II, 62. 

Ifvxog l^flv xui TQvqnQeq, ul&Qiuq 60. Greg. Cypr. M IV, 13. 22. 

xal novojv unitQoq , unoxXivo)v tov 61. Append. PrOTV. III, 68. 

TQd-xTjXov xtL 62. Greg. Cypr. L II, 60. 

56. Fortasse huc pertinet Aesopi 63. Apost. VIII, 26. X, 68. XIV, 
fab. 148 Schn., 98 Fur. 17: Append. Prow. III, 67. »Usur- 

57. Apost. X. 62: Diog. VI, 9. parunt Aristid. vntQ t. t*tt. 230: 
E Thracum moribus ortum : Plin. ii,fXj'/&fiq 6i uqu auvTov unuaatq 
N. H. VII, 40, 131: tana tnorla- TuVq nuQoiftiuti iifxofifvogf ilq nvQ 

L. libus et ad circumsciibejidum se ipsam iuivwv xul ki&ov tifwv xai antiQwv 

I ingeniosa, computat more Thra- rdg ntzQuq. Aristoph. Vesp. 278: 

ciae gejitis , quae calculos colore di- dXi.' onoT dvrt^okoij] tk; xutw xii- 

stinclos pro experijtiento cuiusque nrwv uv ovtw, Ai&ov tipftg, i'Xfyfv.« 

diei in urnam cojidit ac supremo die Walzius ad Arsen. 336. Addo 

separatos dimimerat atque ita de lulianum Oratt. VIII, 249 A: 9 

quoque projiuntiat. Quid quod iste tovvo ftiv iaTt jjSj] xul nQoQoptotov 

calculi candore illo laudatus dies tcJ yguqifiv iq>' vSutoi; [sup. 50] xa» 

originem mali habuit? Hinc Lalini to»" Xi&ov fiptiv xuItwv oQvi&ojv fgtv- 

potissimum varias dicendi formu— vuv txvjjTjjq nrjjatwq: Greg. Nyssen. 

las derivaverunt: v. Horat. Carm. ViL St. Ephraemi T. III, 603 Paris. : 

I, 36, 10 ibiq. intt. , O. lahnius ad fifXXoiiajjg dvTunodoatwq Xi&ov *!/'**?» 

Pers. Sat. II, 1 et add. quae no— jy tw» *£w nuQoiftiu inl twv dSvvu- 

tata sunt ad Zeuob. VI, 13. App. twv nfQtfiXjjq^tvx Theod. Metoch. c. 

Provv. III, 60. Mant Provv. 8. niu. 46, p. 275 Kiessl.: riq ydg tov /tj) 

58. Hesychius. Proverbii origi- nuQovru xaTudQUfitXxat; riq dtw^f- 
nem indicat Diod. IV, 11 fin. : xut rov n^ ipfvyovxu', xiq «ar« toi" 186 MACARII 

64 yli/iiov nediov: inl tiov vno Xt/iov nie^o/ntvuv, 

65 yfoxQot Tus ovv&tjHas-' ini twv nuQafiatPovJwv zae 
avvd-i^xaS' 

66 uloxQixos t^ovs: ini rdiv evieXwv- 

6t Aoyoi Xoyovs t ixiovaiv : inl Ttav ix noXvXoyias 5 
eiS £Qtv xa&iatajuevav. 

68 Avxov msQa: inl xutv /i^devos ovtmv d^iwv xai 
advvaTUiV , orav juey^Qi tdiv Xoytav o (po^os ot^. 

69 Avxov ateyij: int xtav nsvo/tevtav. 

"^^ Avxtav (piXia: t] nQOsnoirjTOS' 10 

^^ Avxo 5 iv aHia yivetai xav cpeQj^ xav /i^ ^^QV' 

72 Avxiav avX-tj: ini iwv novtjQtav xal XemoiV' 

^^ AvxovQi;/iaTa. 

7* Avxov dexas: ini xiav novrjQtav xai nQodorinv. 

^^ Avdia Xi&os: snl rtav axQi^tas i^eTa^ovTwv xal dia- 15 

XQtvoviwv la nQay/iaxa. 

^" Avxos ey^avev: inl xoiv /tuxrjv iXniadvttaV' 4. S tvytviiiv. 8. OT^] ji Ds. 11. «iTtrtl ipikia Walzius. For— 

tasse scribendum est: kvKoq iv ulTlaiaiv ian, »av xtA. 12. Aj.irwvl 
tiXtnrihv Walzius. 15. ihrui^ov S. 

fiTJ nQuyftar' l'xf''i' uvxog ulQrjairui MivavdQov xqt^oiv ravrtjv' Av)io~ 

nurd atiiuq dvuaTidiv koyovg , wq giiXioi fi iv fiaiv al d tu X lu- 

tftjniv r) noitjai? [Soph. Aiac. 299], yai: cf. Gatacker ad Marc. Anton. 

xul XiO-oii<: i'\po)v rrjq nuQot/niaq xul 328 B. Meinekius ad Menand. Reil. 

uvdQidai TiQoqdiaXtyo/xivoq. p. 254. 

64. Zenob. IV, 93. 71. Appcnd. ProvT. III, 74. 

65. Apost. X, 76 : Zenob. V, 4 : 72. Macar. V, 69. 

add. Euslalh. ad Hom. II. .B, 529, 73, Greg. Cypr. L ;ll, 60: cf- 

p. 275, 44: iffQirai dl «V uvriov ^fg^c. III, 48. 

nuQovMi<* r,6t • Ao xQotv avv ^^ /; /* «, ^^ ^^ ^, 93. VIII, 49. 

Ini. unuribivwv. ooxovat yuQ AoxQoi, ' 

mXo7tovv7]aio.<: avv&iftiyoi nore thu ^ ^O. Hesych. Pholius : v. Oreg. 

'HQaxXnduc,; (iorj&r-jaut. Cypn L I 64. Apost.X 99«. Bac- 

66. Apost. X, 78: Zenob. V, 5. chyhdes Stob. Hor. XI, 7: Avdiu 

67. Greg. Nazianz. in Georg. ^*»' Y"Q ^'•^''« /««rr** /('«^aov, uvdQibv 
Gnomol. apud Boiss. Anecd. I, 55: ^' «V","" ""^*" 2;* ?'«m'«r'/f ^ 
X6yotX6Yov<;ijXuvvov ol6'^aavXoYot. i^jrx*'' -^-l".*""- Iheocr. Id. \II, 

68 DV III 7 "^" -^^'^'■f] ^'^"^ ^Xf** '"'^CV 'J^oftu, 

69! App. Provv. III, 78. Nalura »>» v. Scholia : Auct. iucert. in 

videtur ex Aesopi fab. 154 Schucid., l^ramen An. Oxon. III, I08: v ru^ 

103 Fur.: cf. infr. 72. Avdiuq, rov xiiUr/Xov xQfO"* ««* 

70. Orlum ex Aesopi fab. 257 riv /i^ rotovrov HiXfyxovaai : &\ia 

Fur. aut simili. AUudit Menandcr praebebit Boissonadus ad Nic^et. 

apud Euslalh. ad Ilom. II. K, 334, ^"8««- 1.11,414. Cf.Macar.IV,o4. 

p. 809, 44 : 610 nuQd AlXiw Jto- 76. Gre^. Cypr. M IV, 15. AposL 

vvaifu xftrui ro XvxotpiXiwg uvri X, 85. Cf. Frilzschius ad Arist, 

Toii vnonrwi, t',-ioi'/lw?, o? <fiQH xul Thcsmoph. p. 620. CENTUPiIA V. 187 77 ^vXXos si' rjyovv /lio)q6s' loiovtos y(XQ 6 yluXXos rjv» 

78 Avdos dnod-vrjaHei ao(p6s avrjQ: snl Kqoioov 

TOVtO f.lQf}Tai. 

TO M. 

79 MayvYiTis Xi&oS'' £^1 twj' uq^s iavxovs tnianwfii-^ 
vo)V %tvdS' 

80 Mavtmov yjv)[rj: ini iiav ta /iskXovTa nQOOQa/iiivwv. 

81 MaxaQOiV v^oot: int iwv exnXea idya&a doxovv- 
TO)V eyetv. 

82 MeXapnvyo) avvrvxoi: oi de, daavnQOiHTm. 

83 MeQls ov nviyei. 10 1. MvXXoti Meinekius Com. Gr. Fr. I, 27: sine causa': v. Theo- 
gnostus in Cram. Anecdd. Oxon. II, 61: AiikXoq: ovo/ia xvq^ov. 7. 
ftavTixT) C. 10. ^nSvTiQmxTO) S: explicatio omnino male habita. Ce- 
terum Gregorius t*,rj /xfka/nTivyou Tvxfi'i et alii aliter. 11. Suidas: i*(- 
qtq ov nv i^. tcSv 6vvuT0)TfQ(av uQnu^ovxmv t«s t^o^os twv ua&iviaTi- 
Q<ov , xai fTil TovTO) imflviitv nvtyofifvwv , fntl uqu uvTolq fioi}&ftv ovx ^ov- 
vavTO , infvotj&i] o diu/xfQiafi6g ' xul fxuoToq fKaaTOj t6 Vaov ku/i^uvoiv 

77. Phot. s. Avkko^ • nonjxTjq inl xuqojv vTJaoig. Ap. Plin. quoque 4, 
/itaQiK xm/iwdov/ifvoqi rectius He- 22: Ex regione Arrotrebarum pro- 
sych. s. Avhoq ^ AvXkoq : ovxot; montorii sunt Deorum sex insulae, 
Inl /lOtQirt ixo)/iw6fXTo. Lyllus nu- quas aliqm fortunatas appellavere. 
merum auget hominum stultitia in- Eust. (Od. p. 1509, 23 sqq.) ex 
signium : cf. annott. ad Apost. X, 3. Strab. refert tu<; twv /iuxuQwv v^- 

78. Proverbium Croesum spectat aovg s. t6 ^lvaiov nt6iov esse sitas 
in ipso mortis discrimine Solonis ov nolv linw&fv twv uxqojv t^? 
sapientiani mente percipientem. MuvQovaiag twv uvuxfi/ifvojv ra6fi- 

79. De lapide cf. nott. ad Macar. Qoiq: esse autem fvnvow t6v Tonov 
IV, 54. Pertinet huc Euripidis lo- xul ftntfQov , 6iu t6v l^igtvQov. Huc 
cus ex Oeneo a Suida s. 'HQuxhia pertinet, quod apud Arist. Ran.85 
U&oq allatus: t«s Pqotojv Fvw/tuq Herculi quaerenti ^ioiy^s o rXijiA.o)v 
axonojv 4 woTf /iuyvf/Ti<; Xi&og Ttjv Bacchus respondet : ig /iuxuqwv fv- 
66luv fkxfi, xul /if&iaTTjaiv nuhv : wyjuv , quamvis nonnuUi sint [v. 
de quo loco V. Welckerum in libro quae monui in Schneidewini Philol. 
detrag. Gr. II, 587: add. Dio Chrys. T. II, 32.] qui per /luxuQuq ibi ac- 
Or. IV, 170 R. : ovx wanfQ ti}v cipiant Aulicos opulentos et bea- 
/tuyvJJTiv Xi&ov fXxfiv ^aai nQ6q av- tos, inter quos in regia Archelai 
rijv Tov ai6r]Qov. consenuit. Plat. Phaedon. 115 D: 

80. Append. PrOTV. III, 80. uni.wv flq /iuxuqwv 6ij rtvui; iv6ai- 

81. Macar. 111,64: Zenob. III, /loviaq.u S t ep hanu s et L. Din- 
86. »Pind. 01. II, 77: /iuxuqwv vu- dorfius in Thes. L. Gr. T. IV, 
aoq. Herod. III, 26. Ubi de sing. 511. Add. Greg. Nazianz. Epist. 4 : 
et plur. V. annott. intt. et saepe « /liv ovv ij/ttV? avvia/tfv , TuVg twv 
Plato aliiquc. MuxuQiwv v^aon Muxuqwv vTjaov<; ravTaiq , fh' ovv 
scriptum ap. Hierocl. in Pythag. tCjv /luxuQiwv v/iwv, tuvtu iajt: et 
p. 310, quod nisi vitiosum, parum v. nott. ad Greg. Cypr. L I, 8. 
cerle usitatum est. Demosth. 1400, 82. Greg. Cypr. L II, 73. 

1: T)}v avTijv Tuliv txovvfq Toic 83. Apost. XI, 27: Zenob.V, 23. 

nqoTfQon; dyadoXq dv^Qnaiv iv /lu- Adhibuit Eustath. Opusc. 22, 43 i88 MACAIUI 

84 MiXitoQ /iveXoi: tm lov 7idvv ^dios;' 

85 Merd itjv iv Maqad-MVi fid-^riv: xai' Metu 
%ov noXe/tov ■^ aviit/i, a^icc' 

86 Miya rpgovei /naXXov rj ITi^XevQ enl xfj [nuittiQa: 
inl Twv enl toiq ri/iioiQ /leyaXavyovvrwv ' nagoaov oucfQo- 5 
0VV7JQ evena naga &e(av T^rpataTOTevnxoQ idaQtj&t] taj fli^Xei 
/idy^aiQu. 

87 MeyagiMv ddxQva: eni T(av orpoSga xA«/6vTwr. 

88 Mfjdev vneg tov x aXdnoda : nageyyvu , /ifjdlv 
vntg 10 /lijQov ngdxTeiv. 10 

89 Mi] anev de nXovteiv nal -^- Tay^itaQ nXovzeiQ. 

90 MtjShv ayav: evoQ idiv inrd ao^wv rd dnotpQ-ey/iu. 

91 Mrj Kiveiv xanov ev xei/tevov : ini twv iavtoiQ i| 
dyvoiaQ nQay/iata iyeigovnaV' 

92 Mr^ /leydXa Xiye: xaza nagaiveaiv. 15 f7if(fO)vit, MfQlg ov^nvii. y ovro» yQuq>t , MtQii ov nvlyfi. oxt ovv ol 
dvvuToi ^QTial^ov , ijv nvi^' oTt 6i intvo^&tj o fitQia/ioq , tXryov ol nh^xti, 
Mf()li ov nvii. 

2. Suidas explicat: fnlrSivinl vno&tatt Ttv* Ku&vaxfQi]- 

V 
advTOJv. 4. iityaq>Qovti: S, fitti^ov giQovtV ^' Apostolius. rrjv fiu- 

u 
XaiQav S: TJj Apostolius om. Hesychius: rirjXiox; fttixaiQu: nuQot- 
ftiu rjv fx nXrjQovq AQiOTOipuvTjq uvuyQutffi- ovrio Miyu (fQovtl 
fiukkov t] nijkfvq r jj fiux ai Q ((.' idoxfi yuQ aoxpQoavviji; yfQU<; tl- 
krjtfivun V. Nauckius Arist. Byz. Fr. p. 240. De v. ix nirJQovc; signifi- 
catione v. quae dixi in Schneidewini Philol. III, 568. 9. t« xuhinoduC 
11. A«7 ahivde nXovriVv , fnj raxiii nivrj^i yivjj Menander. 14. «VotaiS. 

Taf. : nvVi ov fiiQl<; uvuarQoqiorq nuQ- fitrd rijv I^dkijv o Kv^tQv^xrjt; , xul 

oi.fiiati6ft.ivoi.: ibid. 16, 21: oi'x*it diov (iovktvaaa&ai nQortQov , tiru 

nviyfi; rjauv , ukku ftfQidtt;, ro nuQ- nQu^at, ri/v rtiiiv uvrtOTQi\pufjttv 

otfciaLioftfvov. Cum similibus ab fitrii rrjv nQu^iv fiovktvofit&u. 

Eustalhio composilum invcnies in gG. Apost. XI, 18: Zenob. V,20. 

annott. ad Macar. II I, 40. Secundum alios ensem dono dedc- 

84. DV 111, 20. rat Peleo ^ulcanus : Scholl. ad Pind. 

85. Apost XI, 31: Suidas. De pyH,. in, 167: cf. Uoulez ad Plo- 
Diogene Cynico narrat Diog. LaerL 1^^, Hephaest. 138. 

VI, 50: vtoyuftov intyQdy^uvroi inl g^ )^ ^1, 10: Zenob. V, 8. 

'f. •'"''"V, " ^^ ^'"'/♦°«^^«'« ^e«: Provcrbii originem tetigit Meierus 

xA^c JtaAA.nxoc tv&u6t x«to»x», j^ Cranlorc disput. 30. 

ftridiv <t?»TW xaxov, tt iniyQuxft,tt • 

MtTtl riv niktftov ^ ovftftt^xia « : de 88. Provv. Appcnd. III, 90. 

quo inscriptionum genere egerunt 89. Menand. Monost. iob. 

Welckerus in Ritschl. Mus. Rhen. 90. Oreg. Lypr. L 11, 79. 

1.219, O.lahniusSjrmbol.Archaeo- 91- "^ '"» 23. 

log. 148 s(|. Proverbialiter allerum 92. Aposl. XI, 39": Diog. VI.JOl». 

adhibuit Oreg. Nazianz. Epist. 217 lloni. II. /••, 19: Ztv ntxTfQ, ov ftir 

[224j: ftir ti Tcv nokfftor f/ avftftaxiu, xukoy , rn/o/?tov iixitt'tuaOui. CENTIJRIA V. VI. 189 

93 M'}] nvQ int nvg: nuQeyyvtt , /i^ uaxotg intoMQivetv 
Maxd. 

94 iliT/ natSt ^i<poS' int tmv rd dovfi^oQa %tGt dtS6vtm\ 

95 Mo^dh fiiXt, /iit]dh fteXlooas^ ini t^v ftt] ^ovXo- i^ 
fiivwv na&elv Tt (pavXov fu%d aya&oV' 5 

96 MrjnQosifihTdnofiiiXa: dvtl tov , tds tiyijvaS' 

97 MtjXoyovsdvTdkfpitwv. '--/■ 

98 Mrjxtveivdxivrjta. 

99 MfKQosovosaelniJiXoS' ini tCjv dtd ^Qayrvtr^ta 
tjXtxias vitov de\ Xoyt^oftivuiv. 10 

100 Mia fiiXtaoa fiiXi ov notei. 

1 Mia^^^eXtduveaQovnotei, - ^ «^* 

2 M t K q6 V x tt k6 V, fii y a dy a& 6v> oXi^p v»» im 

3 Mvo (av io ^at OS' eni twv ioydtmv xal ddotmv.^ 

4 Mv&oi Kufi aQtva iwv: ol fiaxQoi ?.6yoi nat Xt]QwdeiS' ^^ 

5 'Mvo MV Xeia: eni twv evaQnuKtcov. 

6 MvsnittfjsY^V'*]: ini tiuv vewati naKois evtvy- 
yavovttav. 

7 Mwfirjoetai tts ftdXXov 'i^ fitftrjOeTat. 

8 MojQoteQOS n Qo/Sdt ov : xai' MwQoteQOS MoQV-^^ 
yov: eni twv evt^&aiv Kai aXoyiattav. I. iniaoqtvnv S. 3. ftVo?] /M«;^o<pa* Gregorius , alii: cum Maca- 
rio Hesychius facit. 8. Mfj xivfVv (IxivrjTu , fiijd' uxqoj d uxtv koj 
Suidas. 9. ovoc;] ooq Ds , Suidas. 10. vicov xrA.] vitil^tiv hyivTOJv 

Suidas. 13. Suidas explicat: tviort yuq ro fiixQov xuxov fityulojv ui- 

TI.OV yiviTut uya&wv ojantg xul ro dvuTiuXiv. 15. i.oyoig S. 16. tTil 

TWJ' xaxioq Si.aqTiat^ofiivoJv Suidas. 17. yivtt Photius , ytvttui Suidas 

s. Mi'?, apud quem explicatio haec legitur: int rojv viojorl dnukkuaaov- 
rmv fttru xinov. 20. t i Mojqvxov Zenobius. Suidas : M. M. : nuQoi/iiu. 
Tlokffiwv tptjal i.fytad-ut tuvxtjv nuqu 2ixfi.toiTuig ovrojg ' MojQortgoq 
t i M Q V X o V , o q T uv d ov dqi tlq tSw r ij q olxiaq x u Q- rj r a t. Mo- 
Qvxoq Si TtuQ' uvTotg o /ttovvaoi;, xar ini&troV dta to fiokvfto&ut avrov 

93. Greg. Cypr. L II, 74. 1. Greg. Cypr. L II, 71. 

94. Greg. Cypr. L II, 70. 2. Diod. VI, 62. i 

95. DV III, 25. 3. DV II, 47. 

96. Mant. Provv. s. ft^ nQoq : 4. Ex hoc Macarii loco li^em 
Diog. VI, 70a. Cf. Macar. VIII, 32. accipit Hesychii glossa : KuftuQtvoiq 

97. Apost. XI, 56 : Diog. VI, 60. Xiyti : naQotfnaxui ' Xrytt dnoroftojg, 

98. SchoU. ad Plat. 456 Bekk.: dv^Qtiox:. 

nuQOtfiia ini twv xakox; So^uvrojv rf 5. DV III, 16. 

ytyovoTOJv ktyofxfvT] : Suidas. Cf. nott. 6. Macar. II, 36. 

ad Diog. VI, 54 et v. DV I, 25. 7. Greg. Cypr. M IV, 42. 

99. Apost. XI, 61: Diog. VI, 64. 8. Arist. Hist. Anim. IX, 3: ro 

100. VB in nott. adZenob. V, 12. t* yuQ rdj* nQ o^urotv ^&og, 
Greg. Cypr. L II, 71. oJontQ kfytrut, ivtj&tq xui uvoijtov' 190 MACARII TO N. 
9 Navs naXatd novTu ovyj nXwifit;: im jojv ei^ 
fir^dhv ovvTeXovvTwv. 

10 NenQU Xeyovoa ftv&ovQ tie ove ' ^nl %wv avat- 
o&i;T(t)v» 

11 Nofioe iicit )ia)Qa: inl iwv idlote nsyQTjfiivwv ^&eoi. 

12 Nove ov naQa Kevr avQoie' inl tMV intXrjOfioviuv. 

13 Nv^ vyQa: ini twv ovft/Saivovtwv yaXendj. 

14 Nw nei&ov: ofioia TJ]' Oeu> enov. 

TO S. 10 

15 Sevov livt^s v,dn tyv)Q\tov noiet: nQoe Tove <^e^t~ 
ove itai q)tXo^£VOve. 

16 Avvoe JEvvdXio e- ini twv xotv^ ti evQtoxofxevMV. To Trposwrrov fv rfj tqvytj yi.fvxft n xal avxoK;. fioQi^^ai, di to ftokvvai. 
OfiijQog yovv To fif/*oXvafiho<; /tfftoQVx>;nfvoq cptjaiv. tvtjO-futv 61 tovtov 
xumyvwaO-Tjvai , nuQuoov JJw tov vtw fv v:ialO-QO) avrov ro uyaXfia xu&i- 
dQVTUi ■naQu TJj flqodo). TaTTtTui di fTtl ruiv fvtjOit; ti ^iariQUTTOftfvmv. 
2. TiovToi' recle Suidas. nXwati idem : v. Diogenianum. 4. 

kfyov fiv&o^ S. 6. Suidas : ^iu t6 fxnOTov t&vo^ iJtote vofcotg /Q^aO-ui,, 

7. 011 nuQa K.] ovx ivi, KfvTuifQoiai, Suidas , qui explicat: nuQoifiia inl 
xrnv udvvuTO)v xal uvoTjTtav TUXTOfiivrj. 8. ;|f«A<;Twv Ds, Walzius. 11. 

n 6 11 S. nuvTOiv yuQ tuv TtrQan66o)v xaxi- 
OTov iaTi xul fQnti tli rdq fQtjfiiu^; 
nQoq ovdfv xrX. Cui communi Grae- 
corum iudicio sese applicans Ari- 
stophanes de slulto Plut. 922 nQo- 
puriov piov i^jjv dixit, ubi Scholia- 
sta : n Q o p UT iov piov C'/*] f^^i 
Twv ftWQoiv xal uvoTjTiav. dtu ro 
ujQUviq riji diavoft?/!; ribv nQuyfia- 
ro)v, Tit yuQ nQoPuru ov6fv iQyutio- 
fifva Kfj : sic ccrtc cgo locum scri- 
bendum esse puto: v. Suid. s. nQo- 
Puriov, Neque praetereundum hoc 
loco , quod Aristophanes Vesp. 32 
Atheniensium vccordiam taxans au- 
SUS est : iv T7J nvvxl ExxXrjatnl^fiv 
nQopara avyxu&Tjfifva : add. Dioge- 
nes Cynicus apud Diog. Laert. VI, 
47: Tov nXovaiov ilfta&ij nQopurov 
tlni xQ^^fofiuXXov : Plaut. Bacch. V, 
2, 5 : B. quid hoc cst Negoti? nain 
amabo quis has huc otes adegit? 
N. Otes nos vocant pessimae. Deni- 
que conHne esl quod logitur dc 
stullo apud Dcmctr. de Elocut. §. 1 72 : &-aXuaai,ov n q 6 P ar o v, 
a pisce tractum , quem cx Oppiano 
I, 146. III, 139. Aclianus N. A. IX, 
36 commcmorat. Idcm latine ex- 
pressum memoriae prodidit Sencca 
de Constantia Sap. 17 : Chrysippus 
ait quendam indignatum, quod it/wn 
aliquis vervecem rnarinu m dia-e- 
rat: v. Baguetius de Chrys. V. 250 
et Paroera. T. I, praef. V. Mwqot. 
M.] Apost, XI, 91: Zenob. V, 13. 
Mant. Provv. s. toj" Moqvxov. 

9. Apost. XI, 96: Diog. VI, 78. 

10. DV III, 34. 

11. Apost. XII, 12a: Suidas. Cf. 
Zcnob. V, 25. 

12. Apost. XII, 12. XV, 100. 
XVII, 37b: Diog. VI, 84. 

13. Apost. XII, 15a. XVII, 39 : 
Diog. VI, 89. 

14. DV III, 31. 

15. Menand. Monost. 400: t^Vom; 
£*»'<^'f, xul aii yuQ iivo<; y fOt] : 
pracivit Ilom. Od. E, 447. 

16. Apost. XII. 28. Ilom. II. 2", CENTUPilA VI. 191 17 SvXov uynvXov ovdino% oq&ov. 

TO O. 3^^BS»*«« -^ovtlO es 

18 'O ^(afiog nQos 'TO leQov: ini idjv dXXijXois J|/W 
yccti o/ioi(ov. 

19 'OfioXoV TClQty^OS , ^VO J'* O^oXwV CC QTVftaTUl 5 

int rcov tva funQcc xaTOQ&WGwci nXeiova danavMVittiv. iS; 

20 'O dvaoeiis 2tovq)w ovvfjX&ev . ini iwv iv 7i«y- ftg 
ovQyicc ofioioiv. 

21, 'Odov naQOvotjS tt]V aTQun 6v ^t^Teis: inl tcHv 
nQod^Xcav. 10 

22 *0 iv IlaQfa ^mfios: inl Ttav noXvTeXiLs naTeoHev- 
aofiivcav. 

23 'O BH diafiiTQov ^ios.^^^^^^^ ^^^ 1. ^vi.ov — oQ&ovi oxi dvaxfgi? fx qiuvlav uyad-ovq unfgydaaad-ai. 
Suidas. 9. Tov S. fi,}} ^iyTft C. 11. Scribe Ilagiw et t. Rath- 
geberum in Erschii et Gruberi Encycl. III, 3, 134. 309 : ^vvog EviiuXioq , xai t« xtk- 
viovra xaTfXTa, ubi Eustath. 1144, 
43: To «Jf, ^vvog Evvukioq, uvrl 
Tov xoivT] 7j rov TloXlflOV TVXJ] x«t 
x«t' avTov xivSvvoi; xui ov i*uk- 
Xov Tot'iTov T] ixfivov. Ab Aristot. 
Rhet. II, 21 inter \ulgaria prover- 
bia refertflr. Alia v. in nolt. ad 
Diog. V, 38. Cf. Apost. VII, 94. 

17. Greg. Cypr. M IV, 50. 

18. Mant. Provv. s. o pwftdq. 

19. Mant Provv. s. o^okov. Dio- 
genes Cynicus apud Diog. Laert. 
VI, 57 : diaXfyoftivov noTt uvtov 
TUQtxov nQoTtivug nfQiianuaf tov^ 
uxQoarug' uyavaxTovvTog (ff, rt]v 
'Ava^ififvovq , i<p?] , duikf^tv 6 /S o- 
Xov ruQixoq diuXiXvxiv. Ad ori— 
ginem enodandam confert Demosth. 
Prooem. 53, 1459 R.: vvv di ^QaxfifJ 
xul xoi xui riTruQOi.v ofioXoVq wantQ 
uaOtvovvxu Tov dijfiov duiyovaiv. Lu— 
cian. Hermot. §. 61 : olvov fuv yuQ 
q^avXov nQiaa&Hi, iv Svotv o^oXoXv o 
xivSvvoq : V. Boeckhius Oecon. Att. 

I, 113. 

20. Sisyphi astutia inde ab Hom. 

II. Zy 153 celeberrima: v. Theogn. 
703. Arist. Acharn. 390, ubi Scho- 
lia : ^Qifivv riva xal nuvovQyov nu~ 
QuSiioixaatv ol nonjrul rov £iavg>oVf 6iu fiiuq Xi^io)? nag' 'OfiTjQov dfSi,- 
Sayftivot"Evd-a Si ^iav ipo q xrX.: 
cf. Nitzschius Ann. ad Hom. Od. A, 
597. Idem valet de Ulysse : hinc nala 
proverbia plura: Suid. s. '0 6 v a- 
Oftoq firjxuvTj'. inl rmv navovQ- 
yojv : O d V a a img a vv tr wr tQo q 
Cram. Anecdd. Paris. I, 398, 17: 
Euripidis ex Telepho versum [Stob. 
Flor. 29, 55] ov tuq' 'OSvaatvg ionv 
ulfivXog ftovog proverbii loco adhi- 
buit Plut. Lysand. 20: add. Liban. 
Epist. 78 : xal ruvTU ovx tov vTjniog, 
uXX ovS^k OSvaaimg Xtinofttvoq iv 
doXoiq. Cf. Macar. VII, 90. 

21. Apost. XII, 34: Append. 
Provv. IV, 12. 

22. Append. Provv. IV, 13. 

23. Lucian. Catapl. §. 14: uXXoig 
T« ovd ofioiu rufiu rolq ribv nXov- 
aioiv' ix SiUftirQov yuQ ijftXv ol fiiot, 
(puaiv: ubi Scholia : to Xoyiov int 
rvJv nuvv diuqitQovroiv. il'Xt]nTui di 
fv t3 intniSo) [ix rov intniSov So— 
lanus] ax^ftuToq rov xvxXov ia 
ixiivov yuQ nuoojv rojv rtftvovaZv 
avTov fv&iiSjv ftiii^ajv rj Siu rov xiv~ 
TQov , 7/rts xul StUfifTQoq Xiyirat, 
uno Toiirov ovv t« ntivv StuiffQovxu 
XiytTut ix StuftirQov : Athanas. de 
decret. Synodi Nic. 26, T. I, p.231 192 MACAKII 24 Oli^ino^osciQai: ccl otfodqai. 

25 Oivos aywye yi',Qovtct xat ovk idikoPTu y o- 
Q EV e t V. 

2G Otvositai aX^j&eicc: ini imv iv /li&jj ttjV «A»;- 
■&£tav XeyovTwv. 5 

27 "OXtj ysiQi: Xeinei t} li/sQyeteiv rj ddtxeiv. 

28 O AvSos tTjV ovov i Xavvet : ini %(ov naQ a^iav 
Ti nQatxovTCiV naQooov mntxojtaTot oi Avdoi. 6/ioia dh 
TavTfj xaJ iy ^j4(p inntav in ovovS' 

29 'O Xayws xad- iavTov t a 7]dv o ftat a: intTwv xa&^ iO 
iavxMV nQay/iaTivo/iiivwv ' ineineQ 6 Xaytas amos iavTuj 
yiveTai rjdva/A>a. 

30 "O /itpaxas fiXinet: enl twi/ dQi/iv /SXenovttov xa) 
oQytCo/iivcov. 

31 "Ovos eis .^&rivas: in) tmv dnatdevTWV xnt nXrj- 15 
Gia^OVTWV oocpoiS' 7. Tor C: T^v ovov Babr. fab. 55: 37 ovoq Aesop. fab. 371 Fur. 8. 
IriTiixwTfqoi S. 1) ed. Paris. : 0I xaTu diu/ufTQov, ojg 
i':toq flTlfVv , uvTixfivrui t7] 2JufifX- 
XCov yvtofiT/ : Anonym. in Haas. 
ann. ad Leon. Diacon. 257 B : vvv 
d' (uanfQ fx diuixiTQov udixiu tov- 
Tot? yiul ufttTQiu XUTU Twv vrirjHootv 
^vvioTijxf, 

24. Macar. I, 59. 

25. Alhen. X, 428 A. 

26. Greg. Cypr. L II, 83. Apost. 
VII, 37. 

27. "Oiiatq X^Q'^'' noTa/iotj^ unav- 
Tlflv dixit Nicephor. Chunn. in Bois- 
sonadi Aneed. Nov. 178: t«s /Sa- 
oikinaw; ix^ijTovv oAai; X^Q^'' ""* 
yvo)ftttt(; Constant. Manass. Comp. 
Chron. 6197 : magna voce sonas 
tnamiqne tota Martial. Ep. VI, 19, 8. 
Cf. Apost. XII, 62. 

28. Apost. XII, 65a: App. Provv. 
IV, 18. '^<p' *:».] Macar. 11, 19. 

29. Hoc proverbium ni fallor 
Terentius Eunuch. III, 1, 36 ante 
oculos habuit: Lepus tule es, et pul- 
menlum quaeris? ubi Donatus post 
varios conatus tandcm veram ex- 
plicationcm invenit : » quod in te hahes, hoc quaerisin allero « : lepus 
enim , ut physici veteres credebant, 
incerli generis est, modo mas, modo 
femina: PHn. N. H. VIII, 55, 218: 
Archelaus auctor est, ... utramque 
vim singidis inesse ac sine mare 
aeque gignere: v. Aelian. N. Anim. 

XIII, 12 et cf. Niclas ad Geopon. 
XIX, 4. Menardus ad Barnab. Epist. 
p. 33 in Cotellerii PP. Apost. T. I. : 
sibi igitur gignit ct secum portat 
condimenla , quum caro leporina 
inter cibos delicatissimos uumere- 
tur: Hipponax Ath. XIV. 645 0. 
Arist. Equitt. 1 1 97. Euangelus Athcn. 

XIV, 644 E : unde simul apparct 
finitimum nostro esse iliud duav- 
rtoi/? x()fwv ijiidvfift, de quo v. 
Diogen. IV, 12. Apost. V, 85. Ce- 
terum proverbium a Livio Andro- 
nico Tercntium accepisse e Vo- 
pisci V. Numer. 13 Lindcnbrogius 
monet. 

30. Apost. XII, 70d : App. Prow. 
IV, 21. 

31. Append. ProTT. IV, 22. CENTURIA VI. 193 

^32 Ovoe innov f( t/t ov fte voe- i^ti i^v uftctdwe iira 

^fjXovvion'. iV 

' 33 ' Ov ov yv dd-oe: ini tov ddrj(fdyov- «'■*• 

34 "Ovoe dyei fivoTrj qiu: ini Ttov eieQOte xaitona- 
d-ovVTtav zai evrpQoovvtjV nctgsyovttoV' j»' 5 

35 "Ovov noxoi: inl Tcijv dyo^aTwV' 

36 "Ovov naQaxv^etae- int Twv fidTijV ovxo(jpavTOVfievo)v. 

37 "Ovov oxia: ini tcuv fitjdevoe d^itov. 

38 'Ovoe )-VQae dxovo)v Jtai odXniyyoe ve^ int tmv 
avaio&^Tmv ttai dfiovawv. 10 

39 "Ovoe XvQi^o^v: ini Ttav dfiovoojv. <)j sitoO ^ Oc 

40 ^O^VTeQov 01 yeiTovee ^ Xen ovot twv dXw^ii- 
nwv : int ToJv )MV&dreiv fif] dvvaftivo)v. 

41 *0^vT eQOV Avyxitae ^Xinet: int Ttav la tioqqo)- 
dev dxQi/Swe /SXenovTwv. 15 

42 'O neQi ipvyije aytav: ini twv eoyara 7] neQi Ttiiv 
fieyioTiov xtvdvvevovTwv. 

43 'O niQOt^e TTJv &voiav: int Toiiv XtTwe ■&v6vto)v. ,l 3. yvia&oq S. 4. ayeov Suidas. 7. f*aT^v'] xaruyfXufrrcog Suidas. 

Narrationem subiungit Suidas hanc: g>aal y«V, ort y.f(jufttv<; t»? , ol df 
xoQonXa&og , i:iXaTTt noXXug oqvk; iv tw iQyaarrjQio). ovoc; di nuQMv uxo- 
Xov&ovvToq dfZfXSJg tov ovrjXarov , naQuxvyjui; dtu riys &VQiSo? uviTQfrpf 
tug oQvt&ug xul tu iv toj iQyaarijQiia avvfTQtrpf oxfvtj' o roivvv TtiiQiog 
Tov iQyuarrjQiov int XQiatv ijyayt tov ovtjXuTrjv. fQOiTOJfifvoq dt ixftvog t'no 
Tujv unuvToivTOJv f rivog xQivotTo, IXfytv , ovov naQuxiiipfoig. V. Zenobium. 
8. Eadem explicatione utitur Schol. ad Plat. 317 Bekk., cui ex Aristide 
subiungit narrationem ineptissime fictam. 9. «xoiiw»'] ijxovt Suidas. ■ .■ 

32. Natum ex fabula: v. Aesop. Theod. Prodrom. Amic. exul. in 
83 Fur., 140 Cor. Cf. annott. ad Stobaei edit. Fabr. p. 625, 42: dXX.' 
Append. Provv. IV, 25. tlg vtxQor^g t« ^»'(_)« rtjg nuQotftiag, 

33. Greg. Cypr. M IV, 56. 'AXX' tlg ovovg y Xvqu Toi)g xav&ij' 

34. Greg. Cypr. M IV, 55. Xiovg. '1 

35. Apost.Xn,89: Zenob.V,38. 39. Diog. VII, 33. -^ 
Uberius explicat Suid. v. rig: ... 40. Append. Provv. IV, 31. Cf. 
rig ilg ovov noxag; ovtsj Xi- Macar. VI, 90. 

yovat ro ilxQrjarov. ovdiv yuQ ultov 41. Append. Provv. IV, 30. De 

ovov noxut xQrjaififvovat. Xiyfrat Si Lynceo disputat Bergkius in Mei- 

j^ nuQotfiiu int tHv uvrjvvrorv iv u nekii Com. Gr. II, 2, 1048. 

TQonoi tpafiiv , ;^i'<r(»«v [cf. Aposl. 42. Eurip. Phoen. 1330: doxo> rf' 

XVIII, 34.] :ro«xtiAf tv. letigitNitz- ftyHJvu rov niQt V"/7<;» Kq^ov , r/Sr/ 

8chiusAnnot.adHom.Od.T. 111,334. ntnQux&nt natal rotatv Otdinov. ei. 

36. Apost. XII, 87: Zenob. V,39. Orest. 847: Phot. Ep^ist. 185 init. : 

37. DV III, 43: Macar. VII, 8. tS f*\v <fiXto, vntQ ov nQfofitvur ... 

38. Apost. XII, 91a: Diog. VII, ntQt ^pvxrjv iariv o dyojv. confinia 
33: cohaerent cura nostro Apost. v. in annott. ad Aposf. XVI, 90c. 
XII, 82. 83. De labore irrito dixit 43. Eiusdem generis erit Kaqt- 

13 d94 MACARIl 44 "Onov al eXatpoi rd xigaTa ano/SciXXovatv: int 
Ttjiv navoiXe&Qicc dia(p9£iQ0fievv)V. 

45 "Onov yaQ ev nQaaaei Tie, ivtav &oi naiQie. 

46 "Oqtv^ saioaev 'HQanXea tov xaQTeQOv: enl 
t<Jov dvaoiD^o/iiirwv v(p mv ov» rjXnioav. 5 

47 "Oqko e ^^^(p QodtTijs avyy tvMOiierat: naQoaov oi 
iQoJVTee evy^eQue intOQHovaiV' 

48 "OQMOve yVvaiKoe (ie v^wq xQV yQacpetv: 2o- 
(po^Xeove avTt] eoTiv. 

49 'OQvi&iovydXa: in\ twv ddvvdtmv Ka\ djii7j)idvo}V' 10 

50 "OoTte [^t] nQoe TVQavvov s/tmoQeveTa i Kei- 
vov OTi i^ovXoe, itdv iXev&eQoe /toAjj'; 2o(pOHXiove 
«ai am^- 8. oQXov? iyo) yvvutKoq ilq v^wQ yQu^o) Sophocles. 
tarcho accessit. il. 6i c Plu- xov &viia^ de quo cf. Plut. Prov. 
I, 73. Nam Persae in sacriGcando 
nec aras erigunt neque ignem in- 
cendunt neque uUara victimae par- 
tem Diis relinquunt: Herod. I, 132 
c. inlt., Strab. XIV, 3, 13, 732. 
Gongruit fere noslro versus tacito 
auctore ab Athen. I, 8 £ laudatus : 
uxuTivu yuQ uliv uoidol &vofiiv : dicit 
enim Lucian. Amor. 4 : ^ovquyoq 
fttv 6aifi(t)v , (6 Avxivt , kuI rulq 
uautivok; , o;c giuai , twv &vaimv 
ijxtaTU TfQTio/xivoi : sic Lucianus : 
alii scriplores aliter. Nam in Athen. 
1. c. notante Casaubono scnsus est : 
laute epidamur nullo noslro 
sumptu: de optimo conlra el gra- 
tissimo sacrificio dicitur in Eustath. 
Praef. Comm. Pindar. §.31: Jtk- 
qioat d\ iQmrij&tlii ri nuQiaxt O-vauv, 
Jlatuvu, lint [Pindarus] • fiovovovxl 
Xfyuv fx Twv iXXoyi/to)v tlvdQiiiv 0-v- 
oiuv itvui Xoyovq xit) xQfiTXovi, IJQog 
o avXXuXfi xal o yQuit)U(;, o) q utta- 
nvu O-vovatv uoidoi: ubi V. 
Schneidewinum : Eustath. Opusc. 
235, 30: itTjQov <Ji liaft/j.u oi'()}i' 
uXXo iariv, ?/ ^we (iXv:iov lUQUKf^vig ' 
nut i'xit Tta X u I. u V TiaQot/tiuv 
nuQuliaai o tov xi^qov uvdnrcjv, 
naO-' Tjv Tuici Movouk; uxanvu 0-vov- 
aiv ol ixotSoi , Xiyitv ttul aJro?, ort 
nv(} ixxaiit uxanvov, xui fiTjv xui uXvnov I? To nHv. Alludit Leonid. 
in Anth. Palat. VL 321, 3: KuXkti- 
nrjg ytJtQ uxunvov dtl &vog. Psclli 
locum Casaubonus adscripsit. 

44. DV in, 48. 

45. Arisloph. Plut. 1151 : narQii; 
yuQ iari, nua' iV av nQdrrt] t«? h', 
ubi Scholl. : nuQd rijv nuQot/tiuv • 
07101/ yuQ uytt&ov iariv, ixit /tot nu- 
rQi<;: Georg. Pisides de V^anit. vi- 
tae 206 : rw di (fQovovvrt nuau yij 
nQofdQiu: cf. Macar. VII, 1, Zenob. 

V, 74. Sententia ad Democritum 
refcrtur: Stob. Flor. XL, 7: «Vrftji 
ao^u) nuau yij Purif • ^vxiji y«\> 
uyud-7j<; nurQii; o iv/inug xoa/to(;, de 
guo loco V. Mullachius Democr. 
nell. p. 200. Latine expressit Publ. 
Sjr. 623 Zell. : patria erit vestra, 
ubicunque vixerilis bene: 543 Or. 
Cf. Apost. II, 84c. Manl. Provv. s. 
nuaa y7j. 

46. DV IH, 49. 

47. App. Provv. IV, 33: cf.Greg. 
Cypr. L I, 1. 

48. Sophocl. in Phot Bibl. 530, 
a, 16 Bekk. : cf. nott. ad Apost. 

VI, 56. 

49. DV II, 15. 

50. PiuL y. Pomp. 78 fin. : dilt- 
ov/tiva)v avtov [Pompcium] //Jiy twv 
niQt rov 'yixtXXuv ix iiy? (tXnxdoq, 
ftiTaaTQag>ili n^o; ti;^v yvvaTxa xai CENTURIA VI. t95 51 O ^HKOvaios xoXv /it/Sa: ini tmv ifineiQiav e/s 
nQccyjiima i^orimr. 

52 'O EinsXos (os eoiKB z^v i^o)fii' ^a : naQooov oi ' 
2i«e?.ot iCM/iii)^ovvrai ws xXimat' 

53 "Oatp nXiov r/tiiav navibs' ^ovXstai Xiyeiv oit 5 
/leTa di«ttioavvi;s /lei^ov lov oXoxXi^qov to ^/itav. 

54 "Oxav 10 vdoiQ nviyy, xi dei intnviyeivl oii 
ov ^el ine/i/Saiveiv tots dvstvyovaiv- Sd 

55 0%iao\(piXov ovd i/tot iyd^Qov: ini iwv ta 
avrd (pQovovvTmv. l^ 

56 Ov-d-aQ aQOVQfjS' ii* 

57 Ovyi evSei not/i^v. 5. Suidas explicat: Tovrfari., zd oXlyov fiiru Sixuioavviig.ijtw.rJiokioii 
fiiTu uStxiaq nXiiovu txfi ttjv ovijaiv. ,^-„1 3^,. rov vlov ftTif So<poxXfovq lafi^fTu ' 
"Oartq di xrX.: Soph.fr.711 Dind. 
Eundem versum Dionysi.us tyran- 
nus contra Aristippum iecit, qui 

^uidem auctore Diocle apud Diog. 
aert. II, 82 respondit: oi'x *art 
6ovXog, uv fXfi''&fQog ixoXt]. Quam 
versus immutationem Plutarchus de 
audiendis poet. 11, p. 33 D in 
Zenonem philosophum confert. 

51. De Sciona urbe in Pallena 
sita V. Poppo ad Thuc. T. 1, 2, 374. 

52. Propter idem vitlum ab Epi- 
charmo Siculi notati sunt: Macar. 
VII, 64 coll. Zenob. V, 84: hinc 
aixfXi^tiv Hesychio auctore idem 
quod novriQfvfafyai valet. Cur f$«w- 
iiiq posita sit , Perizonius ad Aelian. 
V. H. IX, 34 aperit. 

53. Greg. Cypr. L II, 89. 

54. Append. Provv. IV, 34. Soph. 

Antig. 1017: T*'? uXilTJ TOV &uv6vT 

iniitTuvfiv : cf. Brunckium ad ei. 
Philoct. 946. 

55. Plat. Theaet. 162 C: uXX' fl 
ovTox; , o) QfodtoQf , aol tpiXov, ovd' 
if*oi iyd-Qov, (fiuaiv ol nuQoifiiui^ofit- 
vot., ubi SchoII. p. 361Bekk.: nuQ- 
oifxia inl T 0) V i'v t i a t avfiqit- 
Q onfvmv. Alludit Eurip. Phoen. 
386 : « yuQ av fovXfi , tuvt' ifiol 
M^TfQ <fiXa : alia expromsit Larabi- 
nus ad Horat. Cann. II, 17, 2. 56. Hom. II. /, 141 : il di y.tv 
AQyoq Ixoififd-' 'Axuivxov, ov&UQ 
(Iqov Q7]t;, ubi Eustath. p. 742, 1 6 : 

O. UQ. TO niOTUTOV xal TQOtpifKOTU- 

Tov xal wg flntZv o f<uaz6g jy tw? 
iv IliXonovvrjao) firjrQoq yijq TTJq tov 
^uaiXfO)? nuTQiSoq ^ t?^? dnXoig y^q • 
... xul ovTti) fiiv 'OftTjQoq ttJv ftt]- 
TfQU yjjv 0)g oiu Tivu yvvutxa &f- 
f(fvo? xuTu rijv fnv&ixrjv /jrjia xal 
J^firjTQuv 7j xui Ti f'r tQov Cwo" ya- 
XttXTi> fxrQftfiov Tu vfoyvu nfQt i o 
yi/uixov "AQyo<; i&fdiQrjafv fv ti oxi- 
&ttQ uvrfjq, idaaq t^ QTjTOQtiu to 
fJfQOV OV&UQ Tj T« fTfQU fntXfyttv 

Tonoiq fTfQotg , fi nov affivvvftv «?'- 
Tovc; 0)g TQo^ifiovq (JovXotvro : cf. 
Albertius ad Hesych. s. ov&uq et 
V. Macar. I, 3. Homerum expres- 
sit Verg. Georg. II, 185: quiqve 
frequens herbis et fertilis ubere cam- 
pus, ubi V. Cerdam: add. Doeder- 
leinius in libro quem de Synon. 
Lat. composuit IV, 333. VI, 382. 

57. Commodum erit ubi signifi- 
cabimus aliquem toto animo atten- 
tum esse in suam rem. Arist. Nub. 
705 : vnvoi; d uniaro) yXvxv&Vfioq 
oftfidrmv : Cic Epist. ad Divers. VII, 
30, 1 : tiihil tamen Caninio consule 
mali factum esl: fuit enim mirifica 
tngilantia , qui suo tolo consulalu 
somnum non viderit. Unum scilicel 
diem consul fuit. 

13* 196 MACAUIl 58 Ovn uv ysvoiTO yioXog evajii^rjfKav avtjg: iTt) loiv 
UTiQendie ti notovvTwV' 

59 Ov()' ooov xv7]aita&cit t6 ovg oyoXi^v ccyet: inl | 
twv nQuy/itaai noXXoig av/imenXey/tivcov. 

60 Ovdi-v 6(peXos ctnoQQtjrov nat dtpavovs Movar^e.h 

61 Ovdl nvQ(p6 Qos iXe icp S^tj: ini jdiv nctvtoXe&glcx 
(^iacpd-eiQOjitevcDV' 

62 OvSev nenovdas deivov, av fi rj nqo enotjj : inl 
t(uv vnoxQtvoftivMV detva nenov&evai. 

63 Ovde xva&ov roXfitjs ^'y^st: ini ttav dvccvSgwr. 10 

64 Ovte tfjvyerat ovte &eQ fia iv et: ini rujv eis fttj- 
Slv XvatieXovvjwv. 3. ytvi'jaaa&ai\ slc Lucianus , 
esse Seilerus Act. Societ. Gr. I, 
Lucianus ipse, Rhet. Praec. §.11 
Xi^v xfo')/iivovi Bis Accus. 34. Salt. 

58. Atligi in annolt. ad Plut. 
ProTV. II, 24. 

59. Apost. XIII, 60i. Sumptum 
est e Luc. Bis Accus. §. 1 : uvrUa 

j>i Tot o fikv Hkioq OVTOOi C'"J«i"*- 
voi 10 uq/MU . . rov ovquvo¥ nfQi- 
nok{Z ... ovd oaov xvt^aua&ut to 
ovg f (paal , axoX^v uyo)v, 

60. App. Provv. IV, 37. Sen- 
tentia iam antiquitus celebrata : v. 
Eur. Med. 536 et quac Boissonadus 
ad Theogn. 770 de ea disputat. 
Proverbium ab Macario comrae- 
moratum primus, quantum scimus, 
Varro posuit, cuius mcmoriam Gel- 
lio N. Att. XIII, 30, 3 debemus: 
nosti , inquam , magister , verbum 
illtid scilicet e Graecia velus: 
Musicam quae sit abscondita eam esse 
nuUius rei? oro ergo te, legas hos 
versus (e Varronis Salira Menippca 
'Y<^Qoxva)v inscripta) pauculos etpro- 
verbii istius . . sententiam dicas mihi : 
postea adhibuit Nero , ut narrat 
Sueton. Ner. 20: prodire in scenam 
concupimt , subinde inler familiares 
Graecum prover bium iaclans, 
occultae musicae nullum e sse 
respeclum: add. Lucian. Har- 
monid. §. 1 : tnil xo yf uiiXflv utho 

UVtV TOV Ivdo^OV fcVUl Jl. aVTO OI'X 

av Jf^uifitjv tiyvo>oro) /xot nQO<;yfvo- 
ftivov , . . . ovdiv yitQ o(fitXo(; dnoQ- in quo dSux^aua&ui restituendum 
285 coniecit. Obstat Macarius et 

dicens : tw tfaxT»'Aw «x^iw r^v xftfa- 

2: add. Macar. IV, 14. 

^rjxov , tfuai, itui ntpuvovi t^? /iov- 
atrttji;. In mente habuit Ovidius, 
quum scriberet Art. Am. III, 399: 
txt licet et Thamyram superes el Amoe- 
bea cantu; Non erit ignotae gratia 
magna lyrae: idem vaiet de Pers, 
Sat. I, 28 sq. , ubi v. Scholia et O. 
lahnii annotationcm : et de Maxim. 
Tyr. Diss. I, 7, 2, p. 100 K.: » 
n\v yttQ iari xit; ^Qovot; (iiov iv xia 
fiuxQw xoiiro) xai dtTjvtxfl ultovt 
ilStiQt; qiiXoaotfov koyov , ov6\v 6tt 
rijq TtoXvfitQovt; ruvrtjq xui noXv- 
XQonov ftovarjq xt xui uQftoviui;. 

61. DV III, 50. 

62. Diog. VII, 38. Men. Mo- 
nost. 689. 

63. Quadrabit in eos , qui in pu- 
licis morsu Herculcn» averruncum 
invocant: Aesop. fab. 230 Schneid. : 
aut omnia mctuunt, si vel mus 
obstrepat : Arislot. Eth. ad Nicom. 
VII, 6. Dc V. xvu&oi; V. Hesych. 
c. intt. et proverbium in ann. ad 
Diog. V, 56 allatum. 

64. Origo lalere videtur in fa- 
bula: V. Aesopi f. 35 Schneid. 
Simiiitcr sonat Plat. Phaedr.268A: 

fyo) iniaruftat roirivv urru ao)fiaxt 
nQoqipfQftv , oiari OiQfiuivtiv r, iuv 
Povkiofiui , xui %f.'t'<xttv , xui iiiv ft\v 
<mr/ ftoi, iftttv noitiv : add. ei. Phae- 
doii. 71 B, ann. ad DV III, 45. CENTUPilA VI. 197 65 Ov nginei yaXf; hqoxwt 6s ovte noQrpvQa: nQog 
%ovs V71SQ ryv tvy^^v noa/telo&ai d^eXovius. 

66 OvnaTQtxccjiieXfj avXei: eni %wi> ovy^ Ojiioiws toig 
yovevoiv dXla yeiQOv iSiovptiov- '• 

67 OvJ"' ovxos 'Eq/i71s ovd^ exeivos 'HQaKXijs : ^ 
ngos tovs diafiiaQtdvovias ev ois oiovtai itatoo&ovv. 

68 OvK dst noTttfios d^ivas ^SQei : eni tcov ovn aei 
td (xvtd do)QOV/iievo}V. 

69 Ovd' dt^dov tov xateSaQ&or: nQOS tovs (fJiXa- 
YQvnvovS' 10 

70 Ov tavtd Kwnrjs eQya zat dva^VQidoS'' ano no- 
vovvtos nQos tQvcpwvta. 

71 Ov yQfj Xeovtos a kv /tvov ev noXet t q e (peiv. 

72 Ovdels eKwv novt^Qos o v <)'' aKUiv [iidKaQ: en) tviv 
Kutd nQoaiQeotv ^wi^Ttoj'. 15 

73 OvdeisneivdJVKaXddt^ei. 

74 Ov dei e ko /ti^t ij s 6 o t ts ov fi i v fjt t d : d)S ev 
dia^oXf}. 1. ovTf nooqivQa Suidas cum reliquis om. 3. uvhv /.likr] Ds. U, 
Scribe x«ra£i'()t'Jo?. Deest versui syllaba. 17. Piv>]Ti.a] \pt]vi!^fTui. Sy- 
nes. Epist. I. c, Suid. s. yjfjvH^tvai ; nfQuLviTut, Suid. s. ovdtlq et Apo— 
slolius: sed sempcr manet sensus obscenus. 

65. Macar. II, 91. VIII, 17 ibiq. 72. Dial. Platon. de iusto374A: 
annott. : Diog. III, 82. lyojyi' ov d' or; Ovx, « y* t< &it 

66. Apost.XIII, 65:Diog. VI1,40. tw noitjT^ nild-fa&ai. IJoiuJ noitjT^ ; 
lyf) r\\T i¥i D» "OoTiq fintv OvSflq fxojv wc).. 

73. Quamquam fames, ut inpro- 
verbio dicitur, multarum artium 
magistra est: Macar. VII, 24, ta- 
men persaepe fit, ut improba at- 
que molesta interpellatrix existat: 
iv Mvrj yuQ yuoTQt Twv y.uXwv 67. DV III, 64 

68. Apost XIII, 64a. Natum e 
fabula: V. Aesop. f. 129 Fur. 

69. Bekk.Anecdd. 349,8: «^Jo- 
yfto; vnvoq: TVtxo;^ apt; ' El nfv- 
aofiai Tov drjdovftov x< nv ov 
dnoSao&ovTa as. AuToq OfavTov atviot : hunc in modum locum Mei- iQioq Ovk 1'oti, Achaeus dixit Athen. 

nekius Gr. Frr. II, 2, 846 restituit. VI, 270 B : add. nott. ad Macar. 

Cf. App. Provv. IV, 41 et Apost. V, 7. II, 14. Lobeckius Agl. 11,955. 

Xni, 49. 74. Suidas. Apost. XIII, 29. Ad- 

70. Hesych. s. uvu^vQiSfg • tpt^fu- hibuit Synes. Epist 104, 244 A : 
vulitt , PQuy.ia puQftuQixu, tvdvfta x&tq toi nuvti XufinQiix; avvtjyoQrjxti 
noduiv , {inoStjfiuTa ^uO-fu rj ftaoi- r^ nuQoifiia , /iiiXXov df tm X Q 1~ 
Xixu , ubi V. intt. : add. Apost. II, afiot' XQ1'^f^°'^ y«V «''T«xp"C. toi*to 
75. Similia sunt DV I, 74. 55. yr nuvTwi ola&a, ro Ot^idtig xrX.; 
Append. Prow. I, 38. rcspexit id. Calvit. Encom.^ 85 D 

71. Arist. Ran. 1431. Disputant Pctav. : ti? ovv noT ioTlv tjdt xul 
de versus auctore G. Hermannus Ti povXtTui; Ovdtlq noft^rtjq 
Opusc. II, 332. G. Dindorfius de oaT»? oj' — to 6i uxQortXtvriov, 
Arist. fragm. 27 sqq., Fritzschius «»»Toe av nQo<; Tt)v tjyot roii TQifii- 
ad Arist. Rau. p. 429. tqov owuQfioaov • ov yug lyotyt 198 MACARII 75 OvzoetovaeXlvov d e i% at: inl tdiv nuvv yegov- 
7(ov xixc i^tjodtvr^noTwv iv yuQ toig niv&eoi OfXlvov oti- 
(pavove icpoQOvv. 

76 OvdtvxanovQCiiiiwe dnoXXvxai. 

77 O V d 6 V iv fi a X (X y^f^ % e xal aacfodiXM pii y5 
ovetaQ: ini joJv ovStv ccHaQ^ y^Qrjaifiwv yevo/^Uvwv. 

78 Ov noti']aete Xeiov %6v tQayvv iytvov: ini tov 
ddvvaTov. 

79 O VT6 Tov naQxivov OQd^d ^adi^etv didd^e i e- 

80 Ovx soTiv £V vrji neaovxa ^vXov d/iaQTeiv: ^^ 
uQoe i6v ix navtoe TQonov tvyydvetv §ovX6fievov. 1. afXrjvov S. 4. «Forlasse y«{j ante (laiioK inscrcndunio. Mei- 
nekius Com. Gr. IV^, 666. Phrynichus explicat : inl twv tv iiQaxxoyxiDv 
nov>j()(i)v. 6. Scribe orcf'. 7. ondinoT uv &ti^(; Xtlov xov x(tuxvv i^t- 
vov Aristophanes. 9. ^udiii^Hv : [sic] dtrfaSft? S. In Aristophane exstat : 
ovnori non/actg xov xuQxivov oq&u ^udi^uv. qi&ty^o/xui, xo Stivov tKtliO x«i n()u- 
yfiu xul ovofiu. 

75. Diog. VIII, 57. Explicat 
proverbium Plui. Timol. 26: «Va- 
[iuivovxi [Timoleonti] . . . i/u^dXXov- 
aiv ijniovQi aiXtvu xofiii,ovTt(; ' xul 
ror? ar(iuxia}TUig tlq^XO-f novtjqov 
fivui. xo oi^fiflov , ort xu fivij/iuxu 
xQ)v viK()i)v iliu&untv tni(iK(i)^ axKfu- 
vovv atkivoK; • huI nuQot/^iu xif ix 
xovTov ytyovfj xov imagiukdig vo- 
Ouvvxu dtia&ui xovxov xov atXivov. 
JiovXofifvoi; oiiv uvxov(; unuXXuiai. 
T^C dtioniuiftovius . . . liXXu xt n()i' 
novxu xS) x(ti(io) duXix&Tj xid xov 
oxi(puvov uvxoi^ i'(ft] (Tiraoieon) n^io 
iiji; vixT](; xoftii^ofiivov uvxofi(lx(i)(; ti(; 
T«s Xti(>ui; i}r(f(,v. 01 yuQ Ko()iv- 
&101 axtifiuvovai xovg lo&fiiu vixiHv- 
Tuq lti)ov xul nux(ti,ov axififia xo 
niXivov vofj,i'^Qvxfq. 'Ext yuQ xoxt 
xS)v laOfiiuv, maniQ vvv xS)v IVt- 
fiiiio» To aiXtvQv ^v ai/yavo? ' oi; 
nuXut d J/ nitvs yiyovtv: cf. Apost. 

XVII, 9. XV, 34. Dixi (le apii 
usu apud Graecos in annott. ad 
Diog. I. c. : add. Mcinekius Anal. 
Alcx. 82. 

76. Phrynichus in Bckk. Anecd. 
I, 53, 21. 

77. Est Hcsiod. '.fc\-y. 41, ubi 
praeccdit : vjjntot, ordi tnuaiv uo(i) 
nXiov ijfi(ov na)i6(;: parrum igitur actenuem poeta commcndatvictum, 
ut recte iudicant SchoU. ad Hcs. 
1. c. : T« tvxfXioxuTU twv Pquxiov 
nuQiXu[itv dip' o)v xQiifta&ui dvvu- 
Tor, xrjv fJiuXuxijv xul xov daipodiXov ' 
xui yuQ ix xovxo)v /vXov iaxtvu^ov 
tit; ^Qioatv. §. . . EQpttnnoq iv tw 
xwv inxu ao(p())v . . Enifitvidrjv (frinl 
fiixQov XI Idtafiurtov nQoq^tQofitvov 
0)6 f Jk< oXtjv xfXftv xifv ijfiiQuv tjv 
d ' f£ do(fod'iXov xai fiaXuxt](i , ontQ 
uvruv uXtfdov xul udttpov inoitt: ea— 

dem de Epimcnidc simul vcrsu 
Hcsiodio laudato narrat Plutarch. 
Scpt. Sap. Conv. 14, p. 157 E, ad 
quem locum v. quac \V} ttcnbachius 
commcntatus est. Dc asphodclo v. 
Apost. IV, 14c ibiq. nott. : dc malva 
Athen. II, 58 D, qui ut rcliqui quos 
laudavi in ann. ad Apost. 1. c. vc- 
leres, Hesiodi versuni affert. De- 
niquc monco intcr vclcrcs fuisse, 

?ui ab Aristophane PIuU v. 253 
Icsiodi vcrsum qucm hic tracta- 
mus, tcctc irridcri pularcnt: v. 
SchoII. ad Arisl. I. c. 

78. Aristoph. Pac. 1086. 

79. Arist. Pac. 1083. Cf. Macar. 
IV, 74. 

80. Intcgrius lcgilur in Luriani 
Bis Accus. §. 6: waxf xurd xt/v 

nUQOlftiuv , &U110V uv 7H iv nXoiiii 

ni0(j]v dutft('iQioi IvXoi- i/ ivOu «» CENTURIA VI. 199 81 'O (pttXttHQoQ %6v nTsva EVQ(av, ovK sfiov ro 
yQ^/itt, eq)f}: inl rov ayQT^oxoV' 

82 'O y^Qvaoe ov nictivezai: ini xtav ftfj aaiiov/ttivav. 

83 'OyXijQog dh ^ivog otpioe /uoX(uv: avTfj EvQmi- 
dov iotiv. ^ 

84 "Otpte ttdfjXfov ttt (paivo fisvtt: inl iwv ta /itiX- 
Xovta ano %(ov naQeXf]Xv^6i(ov atoya^o/iiv(ov. 85 'Otph d-ediiv aXiouai jttvXoi, dXiovai Sh Xsmcc. iXJiM: 


86 
87 Tlayfjv ioxae iv nayf] X^tj^f&rjof]. 10 

riaQa /iihv nediovy naQo, J 1'nnos: lovio (paai 

Tov OetTttXov %vQavvov eineiv nQOKttXov/uevov BoKaxove 

(le noXe/tov. 

IlttQa yeXdiVf/e 6ai Qttxov : int lov ovx av /neza- 

dovtoe , (oaneQ ovdh yeXtiivr] /leiadoif] tov idiov 6aTQa%ov. 15 11. di 'tTino^ S. dnidij o oifd-uXf*6q , uno^rjan qiiko- 
aoipov, 

81. ProYv. Append. V, 12. 

82. Diogenes Cynicus apud Diog. 
Laert. VI, 63 : npo? rov 6v(i.diLiovTu 
ojg ilg ronovq dxa&aQTovg flgioif lo i>b .ot«fc iii jsii 
14. fif) ftfraSi&ovTog Arsenius. I :»•■»» fijftlls SC 

Xixal legitur QQr/Uiai: v. ann.' ad 
Zenob. I, 48 atque inprimis From— 
melius ad Scholl. Aristid. 208: et 
proverbium vetustum ab Eustath. 
ad Hom. II. B, 761, p.340,8 signi- 
ficatum : iTi q>uaiv ol nuXaiol , Kai ydg 'i^hog , tqrj , tlq rovq dno- «'^» ^ «? Evfxjlov^ 'Unov(; nQoxQivii [o 
nHTov?' dW ov fiiuivirat. Jiotj^r^?] dia rijv nuQotfAiav ,^ iv ^ 

intxQivfrat 'innoi; QtxTuXtx^ : di— 
cebatur autcm hoc ipsum, 'innoq 
&t%raXtxr'j proverbialiter : Lucil. 
in Anth. Pal. XI, 259, 1: 0*o- 83. Depravatum ex Eur. Alcest. 
540 : Xvnovfiivoiq ^/X^qo^ , il fioXot, 
iivog. 

84. Append. Provv. IV, 50. 

85. Append. Provv. IV^, 48. 

86. Origo videtur in fabulis quae- 
renda : v. Aesop. fabb. 225 Fur. , 
114 Schneid. 

87. Cf. Apost. IX, 13. Equos 
Thessalicos reliquis omnibus prae— 
stantiores esse, vetus apud Grae- 
cos opinio est, quae ex antiquis 
admodum monumentis conslat: af- 
fero oraculum apud Tzetz. Chil. IX, 
hist. 291 : y«t»?s fiv nuaijq t6 rit- 
Xaoytitov 'AQyoq ufiiivov , Innoi 
QicraXixai, Auxidtttnovtui dt 
yvvuZitfi, in quo apud Euscb.Praep. 
Evang. V, 29 aliosque pro 0<rra- aa/.ov innov, i-i(ftg , 'EQaaiarQuxi i 
Apul. Metam. X, 18: neque pro- 
bari potest , quod ex Eustathii 1. c. 
effinxit Erasmus IV, 1,22: inixQi,- 
vflxut 'innoq QfrruXtxr]. Eadem 
dictio proverbialis excidit, ni fal- 
lor, incuria librariorum e Suida s. 
lnnfi(; X t vx oO- (o qu* tq, xul nuQ- 
otfiiw **. tnnitq fiiv fv QfTTuXitf 
xul QQaxrj , xo^orut 6f xai xu xov- 
(fbxfQU ruv onXo)v iv^JvSiff xuIKq^tj/ 
xul KuQitt. Alia indicat Voeme- 
lius ad Demosth. or. Philipp. II, 
§. 14 : add. Polyb. IV, 8, 10. Lu- 
tat. ad Stat. Theb. IV, 42. 
88. Apost. XIII, 95d. 200 MACAUII 89 nagd xwrpov unonaQdti)': ««/• nugu xMffov 
&VQug uXeiv: eTii jujv firj •nQOseyovTmv. 

90 UaQci ^wXov oixojv huv tn taxu^etv fia &tj07^ : 
nQog Tovs naQanoXuvovjas twr yaleniav. 

91 ndaa ^ovg uqo% Qiu : (-ocxtv en aiayQoxtjTt nQos %ds^ 
yvvaixag eiQiiodai. 

92 TldvTu uya&oi %oXfiojat: xai' nuvru xaxoi toA- 

/t W Of. 

93 ndvtu nXova 1 is naXd xovdhv uvrois nQayfiu. 

94 ndvTbiv TOtfieTQoviaTiToenietxes- 10 

95 ndyrjnuQovas: nQos ^ovs ^i dxovtjs ^tjQuivras 
Ttvds. 1. 71. *. unon.] Suidas explicat: TiQodtjkoi xtji nuQoif^iai tj alxiu' 

ov yuQ uxovii o xwgtog. iTii uvui,a&ijTi»v JJ XfyiTui. 2. «7«*»' S, 

uinv Walzius. 3. Kuv] scribe xuvrog. Iniaxul^fiv S. Corrupte versum 

Apostolius exhibet. fiu&ija^] scribe fiu&oig. 9. Forlasse uIoxqov jiQuyna. 

89. lIuQu y. «.] Apost. XIII, 95: 4: otart xui itp' i)nu>v iaojg Qtj&ijvut. 
Diog. YII, 43. //. X. uXiZv] sitni— *ixoTw;, ort nXil nuvra oftoiiog uxu- 
lia in ann. ad Greg. Cypr. P III, tiu Kui mlau /9oti? uqotqiu. 

32 allata suut: Photii locus est 92. Euslath. ad Hom. (jd. .^, 844, 

Epist. 103, p. 149 Mont. p. 1519, 55: iv&a toV Trjkifiuxov 

90. Apost. II, 94. Scholl. ad Piad. ifitvov XoxHjvth 'Axuioi, roXfi/^auvtK; 
Nem. VII, 127: 'AQioTUQXoi; ovxox;' to xaxov • xutu ttjv nuQotftiuv ttjv 
inti d\ H«T« T«s avvovaiuq xui yti,- Xiyovauv fl uvt u xuxoi ro Xfivia i. 
Ti't«ofts iifQog uv&QO)no<; u(f>' fTiQov De locutione nuvTU roXfiitv V. la- 
yfviTui Ti xui unoXavti u^oftoi- cobsius ad Achill. Tat. 1, 8. Simi- 
ovfiivog, wanfQT/ nuQoifiiul'xn' x<^ ^V '^^ sententias apud Schoii. Ven. ad 
n uQoix flQ xilv fvi OHuL^fivfiu- Hom. II. //, 93 reperimus : xui 
& o i(; [scribe : x- nuQoixoiv xuv im- nuQoifiiu ' o t o i & q a a t'' i n q o (; 
axui^ftv fiu&ot<;], tvnoiftfv uv lov iQyov ix noXXov xaxoq' o'Eni- 
oiipfXrj&ivTU yfiroia uno yfiiovoi; x^Vf^^^i [fr- 153 Ahrens. , qui Tot 
dlioxQfiDv ftvai 'xuQftu. nuQo xui dclet et tinw&fv , inftTu 6i g>. scri— 
'HaioiSoq [Opp. et D. 346]. IlTjfiu bit.]* o toi, xuxoi; &u(iQfi: fidX' uvro- 
xuxdg yfivotv , oaaov i uyu&uq fiiy &fv , tnftTU (fivyft,. 

ovftuQ: Plutarch. de educ. liber, 6, 93. Theogn. 717: uXXd xQ>} ndv- 

p. 4 A: >i«t ol nuQotfiiui^ofifvot, 6i Tuq yvayfttjv tuvttjv xuTu&ia&ut 'Jl(; 

(fiuaiv , ovK uno TQonov XiyovTft;, oTt nXovTo<; nXfioTTjv nuatv i'xfi dvvu- 

'^Av ;^wAw nuQotxi/aj]<;, imo- fttv; Menand. Stob. Flor. XCV III, 

ax('itti,v fA.u&iiarj: cf. Macar. VI, 19: o nuvTU fiovXrj&fi(; ilv iIv&qoj- 

40. Appcnd. Provv. 1,60. Ad scn- tio? noffVv IldvT' uv yivotTo' nXov- 

tentiam prope Pind. c, c.86 accessit: otoi; r(>o:iov 7tv«: add. ib. XCI, 29 el 

quocum Disscnius illud Alcmanis v.Valckenarium ad Eur. Phoen. 441. 

conteudit ftiyu yfiTovt yfito)v, quod 94. Aristot. Elh. ad Nicora. X, 5 : 

in SchoII. Ven. ad Hom. II. X, 305 iattv ixuarov ftirQov ij uQfTr) x«t o' 

cxstat: add. Mcnand. Monost. 274: dyu&oi;. De v. inittxrj^; disputavit 

xKxotc ofnXHv xuiWoi; ixfirjorj xuxot;: Fritzschius ad Aristot. Elh. ad Ni- 

ib. 738: ipOtiQovaiv rj&rj XQ'P^ com. VIII, p. 64. 

ofitXiut xuxui. 95. Phot. 8. nuytj ; &r/Quitx6v oj)- 

91. Dion. Chrysost. Or. LXXII, yuiov xui iort ittQdyuvov. CENTURIA VI. Vn. 201 96 ndnnog ccitdv&f] S •' ^ni tov /it^devos- ndnnos yd.Q 
ioTt t6 (pvofttvov ex T-ijs dyiixvd^t]s , o ngognviwv g uve/iog 
axedd^ei navTccxov. ■ *« wr o q i ■j \i it u =tU 

97 ndvTU Xvnel Tov TVtpXov. 

98 HdvT^ eig Tijv xegduivovoav n7]Qav w&eiv:^ 
enl Toiv ix naviog TQonov neQdaiveiv ^ovXojiiev(jov> q 

99 Hdar^s dnTea&at xain^S' naQeyyva did naviog . 
eyjtadai eQyov. 

100 naQu noTa/tov (pQeaQ oQVTtetvj ini Tttiv fidiiji^ 
novovvTtaV' 10 

1 II d aa yij n aT Qig. 

2 TlaQtuv dnodr] ftel'. en\ tuv ai'o&i]Oiv eavztav ovde- 
fiiav naQeyoftevwv. \ "* im ^viJi^jyiic 

3 ndXai noT* '^ a av aXxi'iA6e MrXijato t : ini %wu 
TiQOteQov filv en dvdQtav do^av iyovTvov , HaTiwdivTdDV ^^ 
dh voTeQov. nJ>i i<j- 

4 UdvTa Xi^ov xai ndvTa ndXtav xivei: inl twv 
ndoi] yQOJfievtav nQodvftia. 7. Explicatio vitiosa. 12. lavxoXq ittjdf/iluv nagfxovTo^v Suidas. 96. Mant. Provv. s. ncinnog. He- 
sych. S. nuTiTioi;: ukuv&i]<; uv&tji^u, 
inuv yrjQuarj xul unoii^Quv&T/ xul 
i5.To uvifioiv fXQtni(,fTui xul ronov fx 
Tonov ftiru^uklfi.: Phot. Tcunnoi: ul 
Twv uxuv&wv iluv&T]afi<; : spectant 
haec Sophoclis versum a Plutarcho 
in libro quo exponit non posse 
suaviter vivi sec. Epic. 19, 1100 C 
servatum : ygai«? u»uv&tj(; nunnoq 
c.]? qsvawnfvo^: fr. 748 Dindf. , ex aeque aulem et ab esuriente et a sitienle, 
et ab omni hoinine quem aliqua res tirit. 

98. Ad suum qttemque aeqtium st 
quaestum esse callidum, dixit Plaut. 
Trucul. II, 4, 63 : sibi enim quisque 
est proximus : Aristot. Eth. ad Eu- 
dem. \II, 6: SoxtV yuQ ivloiq /lu- 
XiaTU i'xuavo<: uvTog uvtu <piXog. Cf. 
Apost. IX, 68. Contraria v. in ann. 
ad Mant. Provv. s. xfgSo?, s. xfqdfu. 

99. Menand. Monost. 448 : nquTTt quo et proverbium supra positum t« auvrov, fitj rct twv liXXuv g>Q6- 
iluxit et aenigma in nunnov un' vti : ib. 583 : noXvnQuyfiovtVv uXXo- 
<lx(iv&ijg ex Eubulo ab Athen. X, 450 B allatum. Quid ndnno^; sit, 
grammatici veteres supra exscripti 
non satis accurate docent: nieliora 
praebet Schneiderus ad Nicand. 
Alexiph. 126, qui ostendit, pap- 
pum esse seminis plantarum stilum 
cum filamentis lanuginosis insiden- 
libus, qui cum seminc maturo ex- 
cidit ventisque dissipatur aut a 
pueris ludentibus excutilur ut apud 
nos fit pappo leontodontis. 

97. Senec. de ira III, 10: vetus 
dictum est, A lasso rixam quaeri. iQuyfic 

TQM fiT] pOvXoV XUXU. 

100. Similia multa exstant: Hor. 
Serm. 1 , 10, 34 : in silvam non 
ligna feras insanius, ac si Magnas 
Graecorum malis implere catervas: 
Hieronym. adv. Rufin. c. 17, T. II, 
p. 472 Vallars. : tn silcam ligna por- 
las: cf. ann. ad Diog. VII, 68. 

1. Macar. VI, 45. 

2. Append. Provv. IV, 55. 

3. Cf. annott. ad Apost. XIII, 82. 

4. Zenob. V, 62. 63. Macar.Il, 15. 
ConStant. Manass. Comp. 2502 : 
ndnru xiiXo)v avyxiitV, 202 ' MACARIl 5 riaQayivmtav Xt&os: ^Tii tov 8i^\ov. 

6 nixQas omiQets' in\ twv /icct^jv novovvrtav. 

7 IJevKT^s TQonov: ini twv nav(oXe&Qic( 8ia(f&EtQo/ne- 
voiV naQoaov iy nsvyiTj T/!if]&eiaa ovxiTt avatpvei. 

8 TleQi ovov a^tccs: inl zuiv in evieXiai /tiayojttivwv. 5 

9 UeQaiKri TifKJDQta : ini tov ctQyaXiov xat dnotofiov. 

10 rieXaQytviol vo/not: enl tdiv ras eveQyeaias u/net^o- 
fiiviav ' naQoaov oi tcov neXaQywv veoTTOi Tovg nariQas 
TQiipovai yeyt^QUKOTaS' 

11 Ue^^ /Sadi^iav fti^ (po^ov tcc xvfiaTa: XQV^f^^S iO 
ovTos 'Idoovi ^o&eis' 

12 Tlt&t^xos nl&t^Kos Kav y^QVod ey^j] odv daXa: 
ini Tiav ovdiv il ineiaaKTOV Koofiov (arpeXovfiiviav. 5. Suid. s. nfgl orov axiag: TiuQoiftiaxov ' 7if()l roiv iviiatqt^ovxmv 
lots iiijdivoi; a^iotq. Originem proverbii exposuit Suid. s. ovov oxiu. xai, 
Tlfol ovov axtuq. Sotpoxkrjq Kj)6ai.io)v^' rt uv t* yivtjxai, ru niivT^ 
ovow axid. '^QiaToqxivTji; /tutduXoj ' nrgl rov y(i(i vftVv o noXffioq Nvv 
iaxt; Tifoi ovov axiaq. '^^iOTorili/i; d iv ^tdaaxaXiati; xui dfitifiUToq n- 
vog ipiofi intyQuipi^v , "Ovov axiuv ' ol d^ nQoirov (pOiy^uaO-ai, tovto /trjfio- 
aOivTjv f liTioXoyoiififvov vni^ Tivoi; ini fityuXaiq alTiui^ XQivoftivov, ojq fOiQu 
&oQvPoiivTuq Tovq uxQoojfiivovg. nuQuxaXiauq yuQ uvtovi; fxixQu nQoi;i^ftv, 
rJQiaro <fitjyfto&ut , w? MiyaQudt uniwv fiiaO-(iJaui.TO ovov' xuvfiaTog d'f iv 
rij oiiia yfvofiivov, vno rtjv axtuv rov ovov povXtjOfitj uvunuvataOut , ov 
nuQfivai, y(iQ ovrt ^ivdQov oxir (cXXo roiovTov ovjiv • tov df ovtjXaxtjv 
xb)Xvfi,v, (fuaxovra ovov avruj fiffttaOwxivai. fiovov , ov fitjv xul axiitv' ojoit 
diuTQtpijv uvToZi; xul (fiXovftxiuv noXXtjv ntQl rovrov ytviaOut, ravru ()' 
tlTidjv wt,- tldf Tovi; ^uiOtjvaiovq nQOiixovrag aifodQu xai ijdoftivovq xui no- 
O-ovvrai; t« f^fig fixovoui, ininX^ltv ai/rois, tt ntQi ovov fttv axtHg (Ikqo- 
uaOuu diovxat xui nuQuxuXovatv , vn\Q 6\ uvdQoq ntQt rov l^ijv xtvdvvtvov- 
Tof oiix iOiXovatv dxovfiv, dijXov d\ ort Xfyofiivoj tovto) i/QijouTo /itjfto- 
aOivtjg. dionfQ xai iv toT? 'IttXmntxoli; naQojdiljv [de Pace sub lin.] ri}v 
nuQotftiav (ptjoi, diaipiQioOui, rovi; 'AO^vaiovg ntQi rijq iv /ttXipoii; oxi(ig. 
Alii alitcr: cf. notL ad Apost. XVII, 60. 12. ;f(>i'Oia Luciauus. oiiv- 
daXa^ avn[ioXa ideni. 5. Lapis signiCcari videtur emi- 
nens exlra tcrram : sic Lucianus 
dixit Timon. J^. 13 nuQuxvipui, tlq 
7 qioi: add. ciusd. Paras. jij. 42. 
Acsop. Fab. 67 Fur.: alia laudat 
Dorvillius ad Charit. 307. 347 Lips. 

6. DV III, 71. 

7. DV III, 60. 

8. Macar. VI, 37. 

9. ThcodorcU Haerctic. fabb.Com- 
pend. I On., Opp. T. IV, 1, 322 
Schulz. : avXXtjipOfii; (Mancs) Smo 
%ov paaiXiiuq rij» JltQaixijv vni- finvt rifiotQlav xai rov dfQfiaroi: 
yvftvot&fii; naQtdoOt] xvai: cf. Bris— 
sonius dc rcgno Porsar. 323. 

10. Cf. Macar. II, 12 ct nott. ad 
Apost. XIV, 11. 

11. Cf. nolt. ad Apost. XIV, Ilb. 

12. Apost. XIV, 29: Lucian. adv. 
Indoct. ^. 4. Profecit ex hoc pro- 
verbio dregor. Nazianz. Carm. 49 
[4], 173: 1«? ;f«p«S 7»' av niOtjxov 
^//A» pQOTOfiiia Xo'j,3ijv, XQvofiotot 
fJQo/oiat diQi]v ntQiyvQOjOivra ; Cf. 
Diogcn. VII, 94. CENTUPilA VII. 203 

13 rie ivwvtt dh vnvoQ ovh iniQX^'^ ^ *' 

14 JJi&rjxoQ ofKpaxag a itov ft evos : nagoffov aovy-: 
Qov fthv «0 ^oiov , novt]Qtt Sh oixtlTai' -■ ao lo^AoTX ^S 

15 JTi&^^xoj ndttaXovi ini tdiv nav a^iav tt na^ ''^ 
oyoVTtov. ^- 

16 IlstvwvToe dvdQoe ioivd Tdv%tKVi^fita* »itj»3, 

17 IleivdivT t ndv ioi t yQtjintt i^(ud i /uov, *- 

18 nXovToe it€Qtt/ii(ae'' 6 fiy ^i^aios , dXXd aa&Qoe 
xttt didxevoe' 

19 UoXXd ipevdowttt dot^oi: ini %iav xeQdove l'vexa 10 
xa\ tltvyaymyiae ^evdij XeyovTiav. 

20 IloXXol V ttQ&fjxo^poQOt , nttVQot dh ^dxyot: int 
idv nQoenotovfiiviov it eldivat xal fiij eidotwV' XoAV^" *^ 

21 JJoXvnove wontQ nixQae ey^ezttt: ini twv Xtna- ' 
Qwe Tiot nQoeHttd-rifUvm'. j5 

22 JJoXXd fthv dXwnt]^, dXX* iy^ivoe iv fiiya. 

23 JloXXwv dfjQiiav iyia tjjocpove dxrjxoa: int iiav 
xevwv aneiXiuV' 

24 JloXXwv & Xtfioe y i veTttt dtddaxaXoe» I. indQXfTniS: Hom. Od. E, 472: y^iinti^o^ dfnot vftPoq^^Mk&tj, 

7. Scribendum videtur: nitvwvri roi. nuv laxi /qrjiJi,^ ldmdii*ov. 11. r//i/- 
Xuybtyiav S. 12. nokkoi ro» Zenobius. di 1 1 idem. 16. nfv\oid^ 
Ds. 17. Scribe d-Qiwv. 19. nokkuv o xaiQog y. d. Menand. Sent. 
Mon. 449 Mein. 

13. Quum qui fame laboret, eon- votq, quem Suidas sic explicat : 

tinuo morbum concipiat : [kiftdv o/iov inl %ov dvayxuiov 6 Xoyo^. ol ydg 

y.ui koi/iov Hesiod. 'Ji(jy. 243.] Hom. noktoQxov/ifvoi noXXuxig huI <av ov 

Od. O, 407 ibiq. Eustath. : ideoque ^ft unrovrut. Cum urget fames, 

frustra somnum petat : morbus enim, nihil non comedimus : cf. Macar. 

ut docet Celsus HI, 18, somnum VH, 24. 

impedit: famelicus sane miseriis 18. Diogen. V, 97. ,. 

coopertus est: nam vnvoq ntqivxt 19. Greg. Cypr. M V, 2. ,' 

ao)nuxb)v aotrrjQiUf Menand. Monost. 20. Greg. Cypr. M IV, 99. .j 

520. Ceterum cf. Macar. VI, 73. 21. Macar. IV, 26. Theogn.^lS-: 

VII, 16. 24. novXvnov oQytjv taxf noXvnXoxov, oq 

\i."0/n<f>uxfq de rebus Tilibus di- norl ntrQ^ , Tfj nQogo/dtXijor/ , toios 

cuntur: Macar. VI, 30. VII, 64. Idtiv i<fuvij. Kem explical Aelian. 

15. Supple f/tfiuXXfiv vel simile V. H. I, 1 : i'no rui^ ntrQutq xu- 
quid. &ijvrui, xul favrot<q ti<; rrjv ixtivtov 

16. Manl. Provv. s. nttvSim: cf. ntxanoQtfovat xQotuv *ai rovro ttvut 
Macar. \II, 13. 6oxovatv , ontQ ovv xul nfiftixuoiv ul 

17. In mente habuisse videtur ntrQai: cf. Macar. VII, 28. 27. 
Achaeus Athen. VI, 270 E, quem Greg. Cypr. L I, 4. AposL 11, 39. 
inann.adZenoh.I,12adscripsi: add. 22. DV III, 69. 

versus ex Apost. III, 58»: unuvxu 23. Greg. Cypr. L II, 99. 

yi'iQ rot (}Qu)ru no Xi o qxov /li- 24. ApOSt. XlV, 36^ Maut.PrOTT. 204 MACARn 25 rioXXais 7iX7jyaig dgvi; da /tu ^et cct : ngog TOi'g 
dvgaXwtovg. 

26 rioXXoi ae fi lo ijaovo i v, iuv atavtov (piXyg. 

27 rioXvno^ogrQonov. 

28 TloXvnod og 6 fio toTtjg : ngog tovg iiofiotovvjag 5 
iaviovg oig av nXi^aid^woiv. 

29 IloXXdx t Tot nat fiwQog dvijQ Ka%d fiotQav 
tetner. 

30 IlotxtXtaTeQ g v(^Qag: int twv doXeQ(av, ^tot &av- 
fia^ofuvtav. 10 

31 TloXXd ftera^v niXtt xvXtxog «ut xelXtog 
uKQOv: ini Twv td a^tjXa iXni^ovttnV' 

32 FJoXXdHt 8 1} ^vfinuaa noXtg hukov dvdQog 
dn 7]v Q a. 

1. noXi.aXa i M. Kul dv<;KaTn>Yi'torov<; Suidas addit. 3. ouv- 
tov Suidas. 7. xuru /uof^jav] »aTuxui()iov iCmv Ds. 13. tJ>/] «0« He- 
siodus. 14. uvn>]ti^u S. 8. noXliov: Men. Sent. Monost. 282 
Brunck. Phaedri fabb. ab A. Maio 
edilt. 21, 7: ergo etiam stultis aciiit 
ingenium fames: Senea Epist. 15: 
admitte istos , quos nota arlificia do- 
cuit fames: Pers. Prol. 10. Macar. 
Yl, 73. VII, 13. 

25. Greg. Cypr. M IV, 91. 

26. Greg. Cypr. L II, 96. 

27. Quadrabit in rapacem atque 
avarum: Plaut. Aulul. II, 2, 21: 
ego islos novi polypos, qui vivi quid- 
quid tetigerunt , tenent: neque non 
in callidum: y. Macar. IV, 26: de 
stulto accipi posse negavit Mei- 
nekius Com. Gr. Fr. II, 1, 471. 
At de polybi stultitia certo Clearchi 
testimonio constat: Athen. VII, 31 7 
B : o di novkviiovq ioTl nvvTrjJnxixoq 
»ul kiuv uvorjr oc;- ngog yttQ ti/v 
;Kfrp« Twv dtojKovrtav ^udisn xui 
dto»i'oftfvo<; tortv ort ov/ v:ioxo)QtXi 
accedat Plularchus do adul. ctamici 
discrim. 11, p. 52 F: tu? tJi rov 
Kolniioq , ijOJifQ noXvnodo<;, TQonuq 
^HoxH ifiotQuofiev uv T»?: denique 

frovcrbium noXvnodo^; diy.t]v [»J»x«v 
Icsych.] uvToq fuvrov xu-tu(payo'tv, 
quod quamquam ut ab llosychio 
sic a Photio et Suida siiic oxpli- 
ralione positnm cst, tamcn iii stul- tum atque insipidum dictum esse 
probabiliter dcfenditur Pherccrate 
Athen. VII, 316 E: oniruv d'"H6i] 
nitvuai. acpodQU JlanfQtl to»'? nov- 
kvnoduq * * vrxTW^) ntQiTQOiydv uv- 
TO)v Tov<; &uxTvXovq. Quae quum 
ita sint, non video quid obstet, 
quo minus Eupolidis atque Alcaei 
comici versibus ab Athen. 1. c. C 
servalis , rlvi/Q nokiTijg novi.v7iov(; iq 
Tors T(>o;ioi'? et ijkiOtov ttvut vovv 
T* noxiXvnotfo<; Ixftv , stultos derisos 
esse statuatur. Ceterum de polypo 
eiusque moribus cf. Menardus ad 
Barnab. Epist. in Cotellerii PP. Ap. 
I, 32 : add. Zenob. III, 24. Macar. 
VII, 21. 39. annotl. ad Zenob. I, 
24. Diog. VII, 76. 

28. Greg. Cypr. L III, 3. 

29. DV III. 68. 

30. Greg. Cypr. M IV, 96. 

31. Grcg. Cvpr L II, 95. 

32. Hesiod. Opp. ct D 240, ubi 
haec Proclus : 1 oTto doxiX ftiv ovx 
ttvui xurtt dixijv, To ivo<; txtxu no- 
vrjQov noltv oXrjv Hidovut notvr/v. 
/IvvuKtt di Xtytir, o?» ftox9>lQov 
'tvo<; ovTO<; , iitantQ voorjfiuroq , r/ no- 
Xiq nuQunokuvovou , noXXiixii; tlq 
oXrjv iavrrjv uvu/iuTTtrut Tt/v nort/- 
Qiitv i^oftoiovnivt/ 10» ivi. /Ivtuiui CENTURIA VII 205 33 IJqIv rovg iy&vs Xa/Selv trjv ccX/it^v Hvx^e: ini '^ 
%(av Tovs xaiQovs nQoXa/LilSavovTwv. \^ii\(t^W 

34 UQaoov (pvXXM t6 twv EQmvTOv dedetai* '^a- 
XdvTtov: OTi oi iQwvTes noXXd dvaXiOicovoiV' 

35 TTqos KQtjta KQt^zi ^eiQ: ini twv nQOS %ovs ofioiovs o 
'^ievdof.iivbiv. CilL ^^ 

36 IIqos KaQa xaQ i ^etS' ofioiov. ^^ '.•Ci\\\ 

37 JjQaoTeQos neQtOTSQd s- ini twv ndvv inteinav. I ? 

38 IIqos oijfia fifjTQVtds^Xaieiv: in\ tov a(pQov%ioTOV. 

39 TlQosiy^^tai d' (aaneg ^^§nds' ini T(av tivos iyo- i^ 

fiUVODV. 

40 IIqos Xeovia SoQxas dmexai fidy^fjS' int %(ay 
nQOS Tovs XQeiTZOVas iQi^6vT(av. 

41 TlQeo /SvT eQOS KoSqov: rjTOi Kqovov. int T(ap ^''' 
offodQa naXat(av. 1*> 1. kupitv] (Xftv Suidas. av rijv Idem. 3. fgwTwv Suidas. 5. 
%QT]xii^fi)v Suidas, qui explicat: ini roiv nartjv novovvroiv. 7. ofioiov^ 

plenius Suldas: Ini rov o noiov otq nai to* nQo<; KQijra mqt/- 
TtC*»?. 9. n^TQVui S. 12. doQxdStg amovai. hu/tjv Suldas. d\ xuxitvo OTjfiuiviiv , oTt ivoq oWo? 
novTjQov , didtoaiv rj nuau nokiq 6i~ 
xijv , 0»? l^ov itfaXviiv //tj xo)Xvovaa 
Ttjv rov fvoq novrjQiuv. Affertur ab 
Acschin. or. in Ctesiph. 324. 525 
R., Scholl. Ven. ad Hom. II. A, 
42, Eustath. ad Hom. II. A, 410, 
p. 126fln. : cumallorum dictis con- 
tendlt Schol. ad Plnd. Pyth. 111, 
64: x«* Twv yfiTovwv , gitjai, noXkoi 
unijXavauv rov xaxov rov niQi rijv 
KoQOiviSa ' Xoifiiq yuQ fyfviro, atrtot 
di Tov Xoifiov AnoXXoiv xui "AQrt- 
/ttg, Xoifiov ovv yfvofifvov avvanjj- 
Xavaav xai ol fiTj6\v utnoi. Maiodoq' 
Tl XXu X I, xai xrX, KttXXifA,a](og 
di [fr. 91 Benll.] <f>^aiv Ov nuvrK;, 
uXX ovg iaxfv HTfQoq Juifioiv , de 
quo versu v. Meinekius Chollamb. 
fr. p. 163. 

33. Greg. Cypr. M IV, 92. 

34. DV III, 66. Plut. Sympos. 
I, 5, 1, p. 622 £: iiaxe rovri ro 
nati,6fxfvov fn/ nuvv (fuivfa&ui. yf- 
Xotov f oTi UQuaov <pvXXoi ro rmv 
igoivrotv diifrui (iaXuviiov, 

35. Apost. XIV, 95: Diog. VII, 
65. Cf. Macar. V, 30. 36. ApostXIV,95: DIog.VII,65. 

37. Apost. XIV, 94: Dlog. VII, 
64. Columbam nQoi; uxqov rjxnv 
nQuoTTjroq Cyrlllus dixit 1. de Ado- 
ratione XV : felle enim ex veterum 
sententia prorsus caret: v. Bochar- 
tus Hleroz. II, 553. Suicerus Thes. 
Eccles. V. nfQiaxtQu. 

38. DV III, 65. 

39. Alludlt Arist. Vesp. 104: x«- 
ntir ixfta iXQ-oiv nQoxu&fuSit nQiu 
nuvv, SlantQ Xtnui; nQoqf/ofifvog rui 
xiovi; ei. Plut. 1095: w? tiirovox; ... 
ro YQudiov SlantQ Xtnui; tw fiiiQu- 
xioj nQoqiaxtruif ad quem locum 
Schol. C. D : Xfnui; ianv tiSoq 
oarQfov , oniQ Xu^ofitvov nirQuq ini.- 
a)(X'Qi^(xui, xui Svi;anoanua%o)q tx*^' 
xui Ovx «y Tt? ««'to' Qudio)^ ilno- 
anuaai, IlQiv uv n %i}i ntTQug 
unoQQV^Tf fiiQog, 

40. DV III. 57. 

41. DV III, 56: Macar. II, 49. 
IIq. Kqovov] hoc proverbio usus 
est Plato: v. nott. ad Diog. II, 71. 
Etiam de slultls dicitur: cf. Dlog. 
V, 64 iblq. V. annot.: add. Scholl. 
ad Plat. 31 9 Bekk.: xQovixurtQu] ij 206 MACARIl 42 IlQog dvo ov^h 'HgaxX^^s- 

43 nQO/itigov xvveg: inl xoiv otpodQU ayQiuV' 

44 ITqos xivTQa kttXTi^etv: inl %wv fiel^oaiv dvii- 
teivovTwv. 

45 Ilzwjiov nrjQtt ov nif.inXttTat. o 

46 Ilv d^oi de odoS' int xdJv ta avta nQaTtovtiov ' (ug' 

JlOS KOQIV&OS' 

47 IlvQ ini daXu: int zdov taxeme ytvofiivoiv, ^ »'- 

48 HvQ eni nvQ, 

TO P. ,0 

49 'Padafi)ttV& vos oqxos- inl taiv xazd fitXQOv ttvos 
ofivvvToiv , 'ijyovv xQtov, xvxvov, Xayavoiv xai idHv ofioiwv. 

50^ 'Padafidv&vos XQiais' int twv dtxaiOTdTMV. 

51 'PijyftttTtt avTi TMV ay^fj fi aT oiv : en\ tov naQuno- 
XuvovTos Tivos, Si o nQUTTet. 15 

52 'Pf] fbttT a ttVT\ aXq) l TMv. 

53 j 'PoSiuiV y^Qtja fios' inl Tav neQieQyoTegov nvr&a- 
vofievmv. 8. fTil SaXov iX&ov M. 9. Apud vetcres constans alquc legitlma 
forraa tivq inl tivq erat : v. Meinekius Com. Gr. II, 1, 26: tivq inl nvQl 
Suidas. 12. xrxvor] forlassc Kwoq, 14. axJjiJ-axuvl ox/jfKiTuv S. 

15. «J^M S, di o)v VB. 17. niQUQyoycfQov S. Tu UQXftiorfQa xal nukuia jj ru fv- 
v&rj: Suid. v. KqovIoiv. 

42. DV III, 44. 

43. Apost. XIV, 80 : Diog. VII, 52. 

44. Greg. Cypr. M IV, 100. 

45. DV III, 61. 

46. Apost. IV, 36: Diog. III, 34, 
nott. ad Zenob. VI, 26. Rem ex- 
plicuit Suidas s. oJ ? 11 vd-oiJ' Uvui. 
fiovXo/ifvoi BoMTOi\ dlodov ultov- 
/ifdu. <paai fttTuiv rijq IIvOov^; xui 
T^? 'AtrmTjq tkvai, rrjv BoMziuv ' 
Aul ovx otov rt t^vui 'A&Tivuiovg tli 
llv&M uTifXOiXv, il /iij nuQiX&oiai. 
Boiotriuv. oTuv di xul arQurivfia 
dinyr] , diodov jjrovv ' Pertinet ad 
ArisL Av. 189.' Jtoi KoQ.] Aposl. 
VI, 17. XII, 29: Zenob. III, 21. 
Disputavit de hoc proverbio nuper 
Fritzschius in Comm. de carm. 
Aristoph. myst. 102 sqq. 

47. Greg. Cypr. M tv, 97. 48. Apost. XV, 12: Zenob. V^ 
69. Aristot. Probl. IV, 28: avfifiui- 
vft yuQ 71VQ inl nvQ gifQfiv : Philo 
de Virtutt. T. II, 563, 40 Mang.: 
i'gp' ojv ifXtyoftfvoi xul TQonov tivu 
xurupoXi/ nvQfzov Tnta&flg, &tQf*uv 
xul lironov nvtiifiu Jtu fivxrrfQOiv xul 
orofiurog tlqfntfini, ro Xtyoftivov xnru 
rtjv nuQoifiiuv , niiQ intipfQorv 
nvQi; alia in ann. ad Zcnob. I. c. 
indicavi : add. Boissonadus ad Phi- 
lost. Epist. 106. 206. Conlrarium v. 
in Greg. Cypr. L II, 74. 

49. Apost. XV, 14 ibiq. v. annott. 

50. DV III, 74. 

51. App. Provv. IV, 66. Vocem 
Qr/yfiuru Disscnius ad Demosth. or. 
pro Coron. §. 198 illuslrat. 

52. Apost. XV, 20 : Diog. VII, 
100. Simile exstat in DV 1, 43. 

53. Aposl. XV, 22: Diog.VIII,4. CENTURIA VII. 207 54 'Podov dv e fKavt] ovyitQ l vetg : i^t %oiv ta <xv6/ttoicc 
ovft/SaXXovKov. 'i^wrcM 

TO 2". ^ :., 

55 Saftiaxij Xavga: inl tmv eig TQVfftjV £}wsyy/.iivmv. 

56 ^aQdiavos xdnt^Xos: ini loov eis id '^siQUi futa- b 

57 HaQdavdnaXos: eni twv d^QodiaiTOiV.^^'-% y, ^ 't («j, 

58 SanQOTegos ^Qvyos' inl tov a(p6dQa (pavXov. 

59 2aQd6vios yiXbiS' inl tmv in oXid-Qw oipvjv aviwv 
yeXdiVTOiv. 10 

60 Ht^vXXia 6 yiQtav: inl twv naQayeyi^Qux^TWV' 

61 Et ^vXXfjs dQiatoT BQOs: ofioia. - 

62 ^ixvdiVio s inanidv: ini Toiv ToXfitjQov fiiv Tt not- 
ovvtmv , ovdlv de dvv6vT0iv.„^ ■ i, , v 

63 2iMV(ov tos dQanixTjS' oiiioia. 15 

64 StxeXos ofKpaxi^eT ai : ini Tvov /it;Sev6s d^ta xXe- 

nTOVTUV. 1. Tce a Suida exulat. 
aqiwv idem. 4. XvQtt S. 9. 2ugSuvtog Suidas. tw 54. Greg. Cypr. L 111, 7. 

55. Plutarch. I, 61. Liban.Epist. 

290 : TovTo 6e fl xul fii) ngoTigov 
iTioiit , nuvTai; uv vvv f^uvTj noitov, 
aov T«? noifiq 2ufti(ov uv&ij [Macar. 
VIII, 2.] qiual xui Xuvgav uno(fi^- 

VUVTOq 2u(llUXTjV, 

56. Idem significat AvSog ytunjj- 
livfi: Zenob. V, 1, 

57. Cf.App.Provv.IV,68. Apost. 
XV, 30. Maxim. Tyr. Diss. X fin. : 
aol 6( tj /ttoq -^SovTJ Kui T^s Sug- 
SuvunukXov fxtivov ugyoTfgu, 

58. Arisloph. Plut. 1086: dXX' 
ioTi xo/xi^fj Tgv^ naXuia xul a u- 
ng (i, ubi Scholia: noXXdxtg xui 
Tov Vfov oivov Tgvya ixuXoW vvv 
d\ ovx ovTO)g , uXX! w? fjf*ft? Ti^v 
vnoaTu&nTjv , ad qucm locum v. 
Hemsterhusium. Hinc homines sor- 
didos Tgvyo^Lovi; nominabant no- 
tante Polluce On. VI, 27: add. 
Gell. N. Att. XI, 7: Romae nobis 
praesentibus vettis celebratusqtte homo 
in causis . . . qnutn dicere vellel iti~ 
opi quendatn miseroqtte victu vivere 
et furftireum panem esitarc vintt m- 
que eructutn et foetidum po- 
tare: Hic, inqttit , eques Rotna- nus apludam edit el floces 
bibit: ubi V. Gronovius. Cf. Ma- 
car. VII, 86. 

59. DV III, 75. 

60. Aristoph. Equilt. 61 : o S\ 
yfgmv ai^vXXtui ubi Scholia: XQ1~ 
Ofiwv igu xul int&v/ift. y nugaXrjgft' 
infiStj Tj 2i[IvXXu ftuxgofitog. y Totg 
Xgrjafiotq rjdfTut rj unuTUTui, ftav- 
Ttxibq f/*t, XQV^l*^^". <pavTUsfTut' 
XgtjOfioXoyoi; ydg 'Egv&guiu yv jj 
Si^vXXw jj ftfya <pgovft xui inaigt- 
Tut. De verbo ai^vXXiuv Tittman- 
nus egit ad Zonar. Lex. II, 1647. 

61. Propert. Eleg. 11,2, 15: hanc 
ulinatn faciem nolit mutare senectus, 
Etsi Cumaeae saecula vatis agel: ei. 
II, 24, 33 : at me non aetas muta- 
bit tola Sibyllae , Non labor Alcidae, 
non niger ille dies. Cf. Klausenius 
de Aenea I, 214. 

62. Suid. s. Stxvdvto^. 

63. Fluxit hoc ut praecedens sine 
dubio ex comoedia: cf. Meinekius 
Men. et Philem. Fr. p. 154. 

64. Apost. XV, 42: Zenob.V,84. 
De Siculis v. Macar. VI, 52: de 
uvis id. VII, 14. 1 .1' .(j. 208 MACARll 65 SticeXog at Qax iwtt]^ ftia&ov diM&eirai : iriitoiv 
tt7iu)&€io&at TiQognoiovfievwp , « fifj8e)g avToig d'i8(oaiv. 

C6 Zxv&wv iQyfiia: int toiv eQtjfmv xal i^^yQKaftivwv 
lonmv. 

67 2xidv Sidotxev: ini imv ocpodQa dtiXwv. ^ 

68 2x ta fto Q fi oX VTT eo&ut: ini tmv xevwg i)i(pofiovvT(t)v» 

69 Hxafi^ov ^vXov ozdinoT 6q& 6v: nQog tovs dxcifi- 
nTovg xal axX^ijQovg. 

70 ^xvTt] ^Xinei: inl Tiuv vqiOQWfiivojv neiaeo&ai Ti 
xaxov xal ^id tovto oxv&QuncHr. ^^ 

71 Hxtdg eidwXov: int tov a(p6dQn da&evovg. 

72 SxoQniovg ^ i^Qcoxev : inl tiav OQyiXwv. I. fiia&ov Sm&iZtui Zenoblus om. 6. xa y.evu B. 7. t o axufi- 
pov Plutarchus : qua ab Macario exhibetur proverbium forma ea in non- 
nuUis Suidae codicibus reperta est : v. Gaisfordus ad Suid. s. axa^/9;/. 

9. anvxTjv S: Smv&rjv Walzius: correxit Schneidewinus ad Zenob. 1. c. 65. Apost.XV,44: Zcuob. V,89. 

66. Aposf. XV, 51: App. Proyv. 
IV, 75. Aristoph. Acharn. 705: 
tS yuQ elnoq uvdQa xvifiov , 7^ki)fov 
Qovxvdidr]v, 'E^oXta&ui avfiTiXaxfvra 
itj 2xv&o)v iQTjfiLu , ubi Scholia : 

17111 &>JQl<0^fl<; ul llff^ftiui TljJV 2y.v- 

&o)v, uvrl Tov, oki&QO> xul xuxot(; 
ovfinXuxivra, rovro df i.iyn , oit. ol 
2xvdai uoixoi ovxk; xal inl ribv 
afta^i/jv gitQOfiivoi, uliitoi iuVTotg okt- 
&Q0V yivovTUi, ioTi di nuQoifiiu 
Tj Sxv&oiv iQtjftia : Hippocr. de aere 
aq. et loc. §. 93: r/ df 2xv& iotv 
fQtjfiiTf xukfVftivT] nfdiu<; iari xul 
).fifiaxo)d7j(; xul yttXtj xul tw^Qoq 
fifTQiotg : V. Uckert. Geograph. antiq. 
T. III, 2, 243. Usurpant Liban. 
Demosth. Apol. T. IV, 284 R.: r6 

Jf (^ijfiu fioi. TTJq 2xv&iov fQt/fiiaq 
o^Jir 6'i.u(fiiQfiv doxft: Constant. Ma— 
nass. Compend. chron. 2071. Mich. 
Acuminat. 1 18 Elliss. 

67. Greg. Cypr. L III, 18: cf. 
Macar. VIII, 14. V, 4. 

68. Append. Provv. IV, 46. Re- 
spcxit Crates comicus, de quo cf. 
Mcinekius Comm. Gr. fr. 11,1,235. 

69. Apost. XVI, 78: Plutarch. I, 
18. Tetigit Gatackcrus ad Marc. 
Anton. 328 A. Similc est quod 
ad Apost. I. c. Panlinus e Plut. de Educ. Pueror. 4, p. 2 D adscripsit : 
T«? y{ fttjv xufiTivXug roiv vnoxQt- 
roiv puxTrjQiu(; untv&vvtiv ufii/xuvov. 

70. Zenob.Vl,2. Usurpavit Eu- 
polis, de quo v. Meinekius Com. 
Gr. fr.II, 1, 541. Cf. Mac. VII, 83. 

71. Aesch. Agam. 838: fldtai; Xi- 
yotfi «V, *i; yuQ tifniarufiut. Ofii- 

Xiug XUTOTITQOV f l 6 0) X V O X l It q 
/loXOVVruq fivUt XUQTU TtQfVflfVftq 

iftoi : eadcm figura dixit Pind. Pyth. 
VIII, 95: ri d'i t<c; ri 6' ov t«?,- 
axiu<; ovuQ " Av&Qutnoii : add. Ari— 
staen. Epist. II, 1 init. : oi'to? oj/V 
fQuoov ... xul Tf&vij^fTui, &ixTrovix 

TQlXOq XQfflUftfVOq [DV II, 63] xul 
oxnlg fiduXov yfyovu)<; , ti fttj xrX.; 

Leo Diacon. X, 3, 101 D: oJ yiiQ 

Tt? nuQi^uXXt roVTCt Tiav TQVq>o>y- 
TOJJ' xul ftiyu <pvao)vri))v rij rmv ftu- 
raiiov axTjvfj, oq firj aa>ifQovo)v tvOvi; 
un7]XXaTTtTo, axntv xul ovuq rov 
piov TfXftv nuidivoftfvoq: alia vide 
sis apud Wyttenbachium ad Plut. 
Consol. ad ApoII. 104 B. ct Tafe- 
lium Diluc. Pindd. T. II, 891. 

72. In comoedia v. axoQnioq, ho- 
minem iracundum dcnotare solcl, 
qui a quo laesus vidctur, ci quam 
maximum dolorem ne minima qui— 
dem mora interposita inurere stu- 
dct: Ccphisodorus apud Ilerod. n. CENTURIA VII. 209 73 Zffrivoe 't]doviov: inl nXrj&ove evdcctfioviae- 

74 SocpoitXiove fisXr]: enl rmv vdvxaxa Xeyovtiav' id 
ydg Eo(p6iiXeia ftiXy nofiid^ '^dia. 

75 Sotpov 6 ^ove t e'^aGxe ^' da^Qcc/S^^v idmv'- ov 
nQoefjnetv avxm t6 axevoe' 5 

76 2o<pol TVQavv 01 tmv aocptav avv ovala. 

77 2noSov (pevytav eie nvQ i/tnimmxa. 

78 2n aQT av eXa^ee, tavT^ijv tt^afiei: ini zmv td 
'/jBiQova Xayynuv6vT(av. 

79 2TQi(pe Xoyov ov yaQ afia^a: oTt 6 X6yoe Qcedtiae iO 
fteTaoTQi(peTai. 

80 STQTjvtd: inl Ttav dvaldrjv ox(anT6vT<av. 4. Scribe aoifov y o ^ovq, tifiaaxtv daTQuprjv ISoiv. 
8. Scribe ruvruv. 12. Scribe dvfdjjv. 7. OTiovdov S. novTjQ. kf^. 39, 9 Dind. : w xul Uo)v 

xul firiyukrj xul axoqnioq : Cratinus 
apud Diogen. VIII, 8 : alque itidem 
quae habent Poll. On. VI, 125: 
axoQUMdrjiif axoQTiio^ i^rjTwv otw 
iyXQi^iut To xfVTQOv , a<prp:Tioq , et 
Hesych. v. axoQ-niovTui,', uyQiai- 
vfTui , i()f&iL,fTUi, : oxoQTC i ov : ojq 
ro d-rjQiov , TQuxvvov , oQyii^ov : iure 
ad comicos referentur. Idem ad 
seriores usus pervenit: Ammianus 
Anthol. Pal. XI, 227: &uttov novij- 
Ofi /xfXt, xuv&uQog rj yuXu xoivo^ip, 
H av Tt noLrjafiq , axoQTiiog oiv, dyu- 
9ov : Procop. in Suid. s. axoQiiiai- 
vfad-ut ; . . jyv d\ uqu tj QfoSorQU 
axoQmb}Jrj<; xul oQyrjv axorfivTj : Ar— 
temid. Oneirocr. 11,13 fin. : (fuluy- 
yiu di xul axoQTiiot, xul axoXonfv- 
&QUI novr]Qov<; arjfiairfi dv&Qoinoiig : 
cf. Wetstenius ad N. T. II, 782.sq. 
Secuti sunt Latini: Apulei. Metam. 
IX, 17 in. : nosli quemdam barba- 
rum , noslrae cicilalis decurionem, 
(juem Scorpionem prae morum 
acritudiiie vulgus appellal, ubi v. 
Pricaeus: add. CaluII. XXXVII, 9: 
namque totius vobis Fronlem taber- 
nae sc orpionibus scribam , i. e. 
ego ira concitus carmina dira, quae 
inimicorum animum quasi aculeis 
pungant , tabernae inscribam. Ce- 
terum cf. nott. ad Zenob. I, 8. 
73. Hdovorv Oftrjvot; Plat. Reip. IX, 574 D, dQfTorv aft^vog id. Men. 
72 A: aoqitazojv ofi^vo^ Cratinus 
Clem. Alex. Strom. I, 3, 23, p.l2l 
Sylb. Cf. Macar. I, 10. DV I, 8. 

74. Huc pertinet quod narrat Vit. 
Sophocl. XXI Gsf. : fi'ovo<; di 2o- 
tfoxXijg u<f ix<'taxov ro XufinQov 
dnav&ii^ft ■ xa&o xul fifXirrtt iXfyfro. 
ijvfyxf dfru fttxT<i ' fvxuiQiuv, y Xv- 
xiirrjru, r6Xfi<tv , notxtXiav : cf. G. 
Dindorfius ad Arist. frr. p. 117. 
Welckerus ad Philostr. Imagg. 657. 
663. Meinekius Com. Gr. Fr, 1,157. 

75. De V. <larQ(t^r] v. Suidan c. 
intt. et Berglerum ad Alciph. Epist. 
II, 3, p. 322 Wagn. 

76. Apost. XV, 55 : Zenob. V, 98. 
Sophocli versum tribuitLiban.Epist. 
33: xul ovx UQU fiovov ru roii ^o- 
<foxXfovg So(fal xrX., uXXu xal 
PaatXfO)? oo<fia roXt; avvovatv uv il<; 
uQfrrjv rjyolro. 

11. Cf. annott. ad Macar. VIII, 42. 

78. Greg. Cypr. M III, 82. 

79. Plat. Gorg. 511 A: ovx ol6' 
onrj arQiq>ft(; fxdaTore rovq Xoyovq 
uvo) xut xdroj , 0) So'jxqut«; : ubi 
alia locutionis Xoyovq arQiqiftvexem- 
pla Heindorfius collegit : add. Greg. 
Nazianz. Chr. Pat. 1429: arQitfot 
yt/iQ flq oi ro nQo<;o>nov rov Xoyov. 

80. Phrynich. 381 Lob.: argrj- 
vtuv : Tot/TW i/Q^aavto ol t^? vitt<; 
xo) fiuSiag noitjxtti' (o {pvx\ uv 

14 210 MACARII 81 Httjoiy^OQOQ naXtvipdiav ^dsi: tn) imv fteia^uX- 
Xofiivmv inl %ots /SeXTiootv. 

82 2v xivt] ft(x)[aiQa: ini %mv da&eveoTaTOiv kui evzeXtuv. 

83 ^vnivfj ^axTfjQi a : ««/' 2vitivt] in tnovQia: inl 
Tfiav (xo&evtoe ^oT^&ovvttav. 5 1. lidtov nakiv 0)6 iuv oiii. v. Xtt]olxoQo(; Suidas. ftuvilq T<? xfitjnniTo , nu{)iv kiynv 
TQxxpuv'. Bekk. Anecdd. I, 113,25: 
OT^ijviuv : XU&- 01» o ^ioi xuaofi. 
J iq) ikoq. Diphili nomen contra 
Lobeckium Mcinekius Com. Gr. Fr. 
IV, 429 tuetur. 

81. Mant. Provv. s. naXivojiiu, s. 
ZTijaixoQoq. SchoU. ad Aristid. 65 
Fromm. : nuQoiftiu ini tuv t« ivav- 
ziu fuiiTolg noioiivTOJv, uno ^ttjO^- 

XOQOV TOV JflfQuioV. §. IIuQOlfliu 

ioTiv inl Tovc; TuvuvTiu noiovvTug 
Tot? nQoa&iv, uno Sx, tov //«., 
noLrjOavToq iji\v xfioyov ji; Tijv Ekivrjv 
xul diu TOVTo Tvqikoi&fvToq , fitxu 
Tuvta di inuivov dauvToi; xui unn- 
Xij(fi6To<; rovq o(f&uXfiovi , ox; lao- 
xQuriji; [218 E] (ptjai: Suid. s. na- 
Xivodiu. Natum proverbium est ex 
celeberrima Stesichori palinodia, dc 
qua ducc Plat. Phaedr. 243 A ad- 
hibitisquc aliorura testimoniis a 
Kleinio ad Stesich. Rell. p. 20. 91. 
collectis , disputaverunt Schneide- 
winus in Poelt. Gr. Del. p. 470. G. 
Herraannus ad Eur. Helen. praef. 
Vlll. Geelius in Naekii et Welck, 
Mus. Rhen. VI, p. 1 sqq. Usur- 
paverunt inter veteres proverbium 
permulti: Plat. Epist. III fin. : il 6' 
ofioXoyfti; , To fttT(t TOVTo Tjy^aufif- 

VO? Itvai a0(fOV TOV 2^TTjai/0Q0V, TTjV 

naXivojSiav avTov fdifiTjadfiivoi; , *x 
To? xfjfvdoiK; (li; rov uXtj&tj Xoyov 
fifTuatTjOfi.: Cic. Epist. ad Atlic. II, 
9, 1 : si vero , quae de me pacta 
sunt , ea non sefVdntnr , in caelo 
sum , ul scial hic nosler Hierosoly- 
marius Iraductor ad plebem , quam 
bonam meis putidissimis. orationibus 
gratiatn retulerit: quarum exspecla 
divitiam nnXt-vo/diav : ibid. IV, 5, 1. 
VII, 7, 1: Lucian. Apol. §. 1: 
noXXri yovv y diu^iiaviu rov vvv (Jiov 
ngot To avyyQa/iftUf xal xo uvu toi'( noiufiovg ^'"Qf^* *«* avtOTQUif&ai 
T« nuvru xul naXiviudtXv nQoc; ro 
•/ttQov rovr' «V tirj oi'x vntQ EXf- 
></;?: ei. I. de Imag. §. 15: nortQU 
d ovv i&fXiii, uyixnTJauq rolq iyvo>- 
Ofiivotq T/avxiuv uyo) ^ xuru tov 
IfitQuiov noirjTTjV nuXivojdiav rtvit 
avyyQiiifo) : Aristid. Panath. I, 246 
lebb. : w? 6' ' to')Qu . . . ixnXaytli; 
xul voftiaui; &uvf4UTonoi6v tivui ttjv 
noXtv, nuXivwdiuv ^6t: Liban. Epist. 
841: ytvia&O) o«'v , w yivvuit , ru 
divrtQU ptXrio) xul rovToi.g ixiivu 
iluXtt^ia&o) xul ytvov 2r tj a i/o- 
Q o q Tjfitv n aXtv 0)6 iav lid o) v : 
Leon. Diacon. V, 9, 55 C: etiam 
Patres eius saepe mentionem fe- 
cere : loh. Chrysost. T. III, 530 B 
ed. Paris. alt. : nuXtvojdiuv ilaovrai : 
Firm. Epist. 37, p. 314 Murat. : 
toixa yuQ r Tj V ^TTjatxoQov n u- 
Xir (1)6 iitv u 6 1 1 V , ixftva no&iov 
o)v nQuTtQov xtX. : Nilus Daraj^Ia 
apud Leon. Aliat. de Eccles. occid. 
et orient. perpct. consensu 1376: 
Auguslin. Epist. ad Hieron. 40, 7, 
T. II, p. 115 A Ven.: quare ar- 
ripe, obsecro te, ingeTiitam et vere 
Christianam cum carilate severita- 
lem ad illud opus corrigendnm 
atque emendandutn et palitiodiam 
ut dicitur cane. Incomparabiliter 
etiitn pulcrior est veritas Chrisliatio- 
rutn , Heletia Graecorutn : pro isla 
ctiitn furtius nostri martyres adver- 
sus hanc Sodoinain , quatn pro illa 
illi heroes adversus Troiatti dimica- 
verunt: id. ibid. 82, 33, p. 267 B: 
Hieronyra. Episl. CV, T. I, p. 640 
Vallars. 

82. Apost. XV, 75a : Hcsjch. a. 
fjt.: avxoifuvTQiu: Suid. o. f*.: uvil 
Tor ovxoifiivxti;: Phol. o. ft,: avxo- 
tfuvria: v. intcrpp. Suidac. 

83. S. fanr.] Aposl. XV, 75» : CENTURIA VII. 211 84 2v V ^ji&i^vci H ai y el Q u y t v e i- 

85 2vs aKOViia) /Se ^Xtjjnivo s : imTOJv tovs d^txrjoav- 
Tas jttioovVTWv ' eneinsQ ol d^iiti^O^ivTes fuoovat tov aSi" 
KfjoavTa, xa&unsQ ovs tov nXri^avia. S^i'''. 1. Meinekius in Bergkii et Caesaris Diar. 1846, p. 1099 coniecil: 
(ixiv 'AOTjvaiu xf(}i* xtm : sed V. annotalionem. xal /f ry«s Suidas, ex- 
plicationem appingens hanc : nu q o ifiin rn l t o li ft?) / gi^vui, inl 
T ul q T oi V Q- ( oJ V tkn ia t x aO-i] fi fv ov <; u q y itv. t i 0-iT u i <ff f n l 
j^vvaixcjv ttui ftuXioTU o)(pei,XovaoJv fQyui^foOui. Alciph. Epist. I, 39 : i^.Tiy^Sf «ul 'IH- 
ko)vv avnivij (iuy.TTj^iu. 2. ini.x.'^ 
Apost. XV, 78. Scholl. ad Aristoph. 

Plut. 947 : To y«p ^vkov Ttjq avxf/q 
flaOivfg xai }(uvvov [idem Schol. 
Cruq. ad Hor. Serm. I, 8, 1 asse- 
■verat: cf. Macar. VII, 88: Lambi- 
nus ad Hor. I. c.l • oOiv y.ui a v- 
xivTj ini,Kov{)iu , uvxi lov ua&tvrjq 
y.ul uvo)q)ik^q' ?}' avKtrov tov avxo- 
(fuvTTjv y.iKuXvfXfAivox; Xiyn, uno t;}? 
avATJg a-/tjfi(tTiauq to Zvofia : Etym. 
M. 733, 11 et Scholl. ad Theocr. 
X, 45: avKtvoi, uvS()iif\ ijyovv daOi- 
vil<i xul ux()iZoi , oTt To T?j(; avxfji; 
Jt/Aor tvOquvaTov ,, uaOiviq xul u^v- 
vuTov. OOiv y.ai nu()oi.ftiu , a.inix., 
n fiTjdiv o)(fi).ovau. uno ntTa(f,0Quq 
t7]<; avx7jq: Eustath. ad Hom. Od. 
/2, 341, 1694, 1: <pvii dt Aui [?} 
avx7f\ To, avxivT] tniKoxiQiu , ini twv 
(tXQti<i)v {loTjOitv : Suid. s. avxivov, 
Alludit Aristoph. Lysist. 109 j oim 
iidov ovd uXia^ov . ., 04 ijv uv 
ijiilv a xVT ivTj ini,xoV()iu: ubi SchoIL: 
nuoa Tt}v nu()otftiav, avxivT] inixov- 
oiu f int Twv uaOtvwv. o di tlq tt/v 

aXVxivTjV fitTf^uXt. aKVTlVOi y(l() 

okia[tot, ilal Hf StQfiaTiru uldota, 
oi? ;^y(iujT«t ul %ij(>ui, yvvutxtq, Alio 
ut videtur sensu dixit Strattis Alhen. 
XII, 551 C: 2urvv(jio)voq axVTtvTjv 
intxovqiuv, quo spectat Hesychii 
glossa axvxivt] InixovQiu: AxTixoi, 
ini TU)v aaOtvovvTwv fio)]OTjft(ir<))v : 
Strattis enim proverbium avxivTj 
intxov(U<i. ila invertit, ut proverbii 
axvrtj pkinitv, de quo v. Macar. VII, 
70, sensum inferret, itaquc Sanny- 
rionis thmditalem ante omnia prae— 
dicarel salseque invalidum eius 
auxilium derideret. Aliter versum 
interpretati sunt Bergkius de Com. 
Ant. Com. 271 et Meinekius Com. Gr. Fr. II, 2, 785. Legitur pro- 
verbium in Liban. Epist. 50 : ai dt 
(XfitXijaat q)i).o)v r^Stx7]ftfr<i)V xui y.u- 
i.oi'if(tvov ojaniQ U(mxi.iu avfji.fiii/ov, 
itTu (fuvTjvut (ioTjOituv ovxivTjv: ibid. 
1067: nuau fiiviot ^ofjOtta avxivrj 
qiuaivi Ep. 613: noXkoi fi\v yuq oig 
Stt ^oTjOtZv, ot d' vntQnTjdwvTtq noX- 
Xoiv dvvdftit^ ini ti]v iftTjv xuxuqitv- 
yovotv daOivitav , «to.tw xf/iJrjHfyot 
ndOtt , avxivTjv dvO' EQfttoioq [Ze— 
nob. II, 22] C^TofvTf? inixovtnuv: 
Ep. 229 : inti di aoii :iotoTov fivT/- 
aOtlq iZfQovq nQogiOrjxiv , ovdiv i'<fT/v 
at Stt fitTu Tov HQuxXf<i T^? avxt~ 
vijq intxovQittq : Anon. Encom. Co— 
mae 34, 13 Miller. : x<uTot qiuvorv' 

Tttt oiftut, UVTOJ ut yvvtttxig , avxiri/ 
intxovQiit n<tQoifii(tx>/ drtyrvwq. Pul— 
lularunt ex eo aiixivot aoqtOTul apud 
Antiph. Athen. III, 98 F, ovxivij 
yv<j)fxTj apud Lucian. adv. Indoct. 
§. 6 et Macar. VII, 88, aliaque, 
quae in ann. ad Zenob. HI, 44 
allata sunt. 

84. Apost. XV, 76. Mant. Provv. 
s. «('rd? Tt vvv: Eustath. ad Hom. 
II. A, 249, p. 469, 5: ar/ixtiojaui. ... 

OTi To\ Tj ftfVfTf 0(fOU fl3)jTl, i(tV 

VfKJiv X^^i"* "•'"'t"'/,'? ^*<">» nuQotftittv 
yivv(J Tijv ilnovauv, 2vv AOr/v(J x a i 
XttQU xivfi' ov yu(/ XQ1 uvuftivftv, 
'tva unX(!)<; ovto) /ttQU vnfQa/?] Orog, 
dXXd avvtigdyftv xui tm olxoOfv : 
Zenob. V, 93. Diog. VIH, 11. Uti- 
tur Themist. Or. 22, p. 267 fin, : 
XfxTiov ovv oaa xi iari, xul onoia 
uiTit yvo)Qiaft(tTa Toii ftfXXovTog ly- 
xQtOT/atoOai. xai ydg dr/ xai avv 
'AOtjvu xai XttQa xtvttv o Xoyoq 
(fT/ai, Similia v. iu ann. ad Apost. 
VI, 59c. 

85. Inter venationis instrumenta 
dxovriov refertur: v. Poll. I, 122. 

14* 212 MACARn 86 HvvenTiOT iov 60T i ooi xal triv tQvyu: 6%i yQtj 
ov fiovov TMV tjdiiov Koivviveiv , uXXu xa} twv XvntjQMv- 

87j ^v ^ (tQiTrjg dta nXa%eias nXatvvoiv: ini roiv 
dXa^oveict vneQ^aXXovimv' Toioiiioi yccQ ol 2v^aQnat. 

88 Svxtvosvovs' ini twv avorjTmv' naQOOov lo ov*i- ^ 
vov %vXov da&eveaTaTov. 

89 Zvv doQi ovv cconiaiv: ini Tcav navii TQonw fiofj- 
^ovvTcav. 

90 Ilvvi]X&ov./]TTaYO!.e Te nat NovftTjvtos: ini 
dvo novTjQMV eis raVTo avveXtjXv&OTaov ' (paoi dh yQavv iO 
TOVTO eineiv 'JEniSavQcp ini dvo xXenTcav. 

91 SvQ^aTVQ^a: ini tmv nTcixTOis xo/ fieTO. d'OQV^ov 
dianQaTTOfievoiV. 1. avvittnoi i' Aristophanes , Euslath. ad Hom. II. 59, 30. 7o9, 
39. Schol. ad Arist. Ach. 394: falsa lectio e Scholl. ad Arist. Plut. 1. r. 
irrepsisse \idetur. Idem yersus depravatus exstat in App. Provv. II, 43, 
ubi n. 'PtQixQUTT/g in ^^Qtoioqxtvtjq mutandum est. Suidas expHcat: tnl 
T ov uQ ^u fi i vo V Ttvoq TiQuyfiaroq, tCru okiybiQr^auvroi;. 3. 
2vPuQiq S. nkuTvvo)v om. Zenobius. 7. doi^ii Aristophanes : v. an- 

notationem et Ellendti Lex. Soph. I, 444 sq. uanidi Suidas. fioij- 
&ovvTOJv] nQiliai ri. nfiQOjfitvoiv Suidas. 9. xat in S decst: inserui ex 

Diogene Laertio. 12. tqvq^u S. 86. Apost. XV, 63: cf. Greg. 
Cypr. M III , 49. Est Aristoph. 
Plut. 1085. Cf. Macar. VII, 58. 

87. Mant. Provv. s. SvfiaQtTun 
Zenob. V, 88. 

88. Macar. VII, 83. 

89. Suidas. Arist. Pac. 357: xm- 
TUTfTQi/iftid-a nXuvoififvot 'E<; Av- 
Kfiov x«x Avxfiov avv 6 6 Q 1 1. avv 
uaniSi, quibus Achaci verba nuQw- 
dixmq perstringi discimus e Scholl. 
ad Arist. I. c. : t6 St avv doQfi xui 
uaniit 'u4 X a i o V ioTiv f» MwfioV 
oviiv cJi ;^fr^)ov okoitXijQov &ttvut to 
luftjJftov , onfQ 01/1 w; */f t ' "Aqiji; o 
k?]aTi](; avv lioQfi avv uanidi : alitcr 
quidem Choeroboscus in Bekk. 
Anccd. III, 1364: ro ovv doQft kuI 
avv uani^i, ontQ AQtarog^uviji; nuQtft- 
ifuivtt iv EXqtjvi] iv Mvifta/ ^uipo- 
ickiovQ nQoxiifitvov , oiq unu rov 
doQoi; lariv : sed v. Welckoriis de 
Tragg. Gr. T. III, 960. 

90. Apost. XV, 75: DV I, 96. 
Cf. Macar. VI, 20. 

91. Explicatur a Photio s. ovq- fttjvfvi;: . . . 2vQ(iiivio)v ^oqo^ [vf. 
.\post. XV, 70] : o TfTUQayftivoi xui 
ovo')d'ij(;. dno tov ToVq vaiv iniq>0)- 
vovfiiyov avQ^a tvqPui hunc cnini 
in modum restiluit locum Nauckius 
Arisloph. Byz. Reliq. 241: add. 
quae idem dispulavit in Schneide- 
wini Philol. II, 154: acccdat Eu- 
slath. ad Hom. Od. /, 1626, 30: 
«710 6i ye tov tvqov TVQtvtiv to rt 
uvuxvxuv nQiiyfiuTu, xul rvQpii— 

l^HV di TO VntQ TOIOVTIOV fifQtfivHv 

fl 6i yt o>? tvQt/Tut iv (trjTOQiy.u) 
XfiixM , >} xotvoti; ktyofiivr] a v q ,9 rj 
tvqP*] Uytrut 'Arrtxwq, l^tjTt/riov 
triQuv rtvu ixvftoXoyiuv ruvrrjq rt 
xui Tov TVQi^Usttv, oiantQ xai rov 
TVQov' ov xni nuQU ro rrjQttv fpuai 
rivt<; ytvia&ut : reclius Lobeckius 
Pathol. Serm. gr. I, 289. 192, a v. 
OQvttv dcrivat , i. e. &oQ}>,9fiv : rf. 
intL Ilesychii v. TVQ^r; et Satyri 
nomcn TvQ^uq ab O. lahnio Pict. 
Vasor.28 publici iuris faclum. Ad- 
verbium rvQ/ia legitur in Acschyli 
versu apud Athen. IX, 375 E: . . CENTURIA Vlf. 213 92 ZvgaHOVG iifiv % Qan { ^ct : inl raJv a^QodiaitoiV Ha) 
TQVcprjXwv ' TOtoiiToi yc(Q ol SvQaHOvatot. 

93 Z(p rjTXiov oIoq: enl tov oQyiXov nai o^tog. oi yaQ 
Z(pt/ittot ini tovTO xooftudovvTai. 

94 ^(pi^xtuv^QeS-iaae: ini tdiv iaVTOiSKaxcc xivovvtwv. o 

95 SgxiXXe tv avv iyS^Qoie xai (piXove xeQdoe (pi- 
QSi: 6/Lioia tavt^ ' '^noXotro xai (piXoe avv sy&QOie. 

96 HioQoe a ya&(jiv : utonsQ' i^^aAaTTa dya&tav. ini 

evdatfioviae. 

TO T. 10 

97 Ta ix V Qinodoe : ini ttxiv (xXr}&(Jie XeyofHBVOiv, 

98 Ta e| a'/<«|iyff: initwv Q^ta xat aQQfjta XotdoQOVVtuiV. 5. 7]Qt&txiiq S. Proverbium excidit in Suida s. ag>Tixia , ubi scri- 
bendum est: xaJ :iuQoiftla' 2(pijxtut> i/Qf&iaaq. 'AQiaToqiuvT/t;' 'JIothq 
og^^ijxtuv xri., 11. 7«cl'Suidas. 12. ru ix twv u/xaiojv oxw^/<«t« Suidas. 

j'o(,-, ij nokXu fi h Sofioiaiv ngya- Greg. Nazianz. Epist. 191, queni v. 

OTai xaxu Jovovau xal rQf:iovau in annot. ad Apost. X , 54 : add. 

T«'pj9' uvm xuTO), quae illustrat Tou- Arist. Lysist. 475 : lyV /*>'/ tk; mantQ 

pius ad Suid. s. tvq^i/. Ceterum atptjxiuv fJXirrjj ftr xuQi&il^Ti: Gae— 

cf. Zenob. VI, 1. tulicus Anth. Pal. VII, 71, 6. in 

92. Apost. XV, 67 : Zenob. V, 94. Archilochi sepulcrum : i^QfMf* ^tj 

Aristoph. apud Athen. XII, 527 C, nuQUfiftrpov , odotJioQf, ft^ noTt Tovds 

fr. 3 Dindf. : dlX' ov yuQ tfiuQf Kivijat/i; TVfififu agstjxuq f(fffL^ofifvov<;: 

tuvt' ffiov nfftnovTog , ui.i.d fiukXov v. annott. ad Zenob. III, 53. Jlivftv, tnnr' fidttv xax&q , Svquxo- 
oio)v TQunttur, Sv[iUQiTtdu<; t' *i'- 
b)Xia(; xai Xzov tx Auxatvuv: Max. 
Tyr. Diss. III, 3, p. 31 R.: t« di 

vno Totv aoiptrfi Mv 0'Qi'Xovfitvu fS 
uvTr^v (n6'oytjr) , rj 2aQ6uvanu).kov 95. Simile habet Macar. IV, 12. 

96. Macar. I, 10. Qal. «>•] 
DV I, 8. 

97. Apost. XV, 85 : Zenob. VI, 3. 
Athen. II, 37 F: >I>ikoxoQoq 6i q^tjaiv 
oTi ol nivovTtq ov fitrov {aVToi'<; ffi- i(jvqtj [Macar. VII, 57] xal ^ Mrj- qiuvii^ovaiv otrtvt^ tlolv , dXXd xai 

dixt/ X^*^'} [Apost. Xr, 43] xul t/ Twv ukkoiv ixuaTov dvuxuXvnTovat 

'loivtxi) u(iQOTtji; [Apost. V, 38] x«* nuQQtjaiav uyovTtq. o&tv Oivoq xal 

■tQunti^at Stxtltxui xut oQxtjatii; 2!v- d Xtj 0- 1 1 a [Macar. VI, 26] XfytTut 

fiuQtTtxai [Zenob. V, 87] x«t tTui- xul 'Av6 q o q 6' o IV o (; tdtiit 

Qut KoQivOiat [Macar. V, 26], xavTa voov [Diog. VII, 28]. xal to vtxi]- 

d&Qoa xul 00« TovTotv noixthiniQU, rtjQiov tv /liovvaov TQinovg. xui ydQ 

ov/ tjdovijt; fQyu , uXXu Tfj(vrj'i xut ix TQinodoq Xtyfiv qufiiv lor? uXtj- 

Xilyov , nuQuvofitjauvTotv twv uv&qoi- &tvovTuq' 6fi 6f vottv iQino6a rov 

noiv *lc ij6ov(t<; 6t tvnoQiuv toiv /Itovvaov tov xQurijQu : Zenobius 

xtxcSiv oi/f Toi' xQo^ov- vero , Scholl. ad Arist. Plul. 9, Sui- 

93. Append. Provv. IV, 29. das, alii provcrbii originem ab 

94. Apost. XV, 81^: Eustath. ad Apollinis tripodc Delphico repctunt. 
Hom. 11.77,259, 1058,50: tvfiatyuQ Usurpat Theoph. Simoc. Episl. 33: 
xat iv ToJ; tvtfXfai tovtok; u^iu ko- oiantQ ydQ ix ■rQino6o(; Tivoq llvOt- 
yov i6t(i)i*UTa , ox; xal Toiq aqtj^l to xoij t« fifXXovru 6iijytjow , ubi V. 
dfivvTixov, oOtv xal o iQtOii^otv xu- Boissonadus. 

xo»» Tt »(/)' /mj'tov a <p tjxtuv fkfyf i- 98. Apost. XVI, 2: V. noll. ad 

Qtty xuO' tavTov XtyiTut. Usurpat Greg. Cypr. M I, 75. elApp.Provv. 214 MACAIUI 99 l^cctvaQio V auKov: imTuv a(f6d'QttdeiV(ovxa'ixt*^^^o')V. 

100 Tci KivvQov laAavTa: in\ ivjv to loov xai lo 
diyMtov (fvXaTZovTcov- 

1 T(x Tav%(xXov 1 aXavxa: inltdiv aq)6dQtt nXovolwv. 

2 T(x HafiiOiV uv&t]: inl tdiv /iie&vaoiv. 5 

3 2'a ^ttfiifav v n onmvet ttt: ini t(uv ded^totuiv na- 
wuv ttva nQogdoKiav. 

4 2'a ini Navvcixov : ini trjs ccQytttoti^t og tijs noXXt^s- 

5 Td yijs iveQ&e xal ra ini nldov: Xeinei oldev, 
in\ t(X)V noXvnQay/iov^av. 10 

6 2^(xs TIqo fi7]d-iov fti^xavcis : inl tdHv iiajiatcovtwv 
int teyyr} tivi. TlQOfirjx^tov yccQ tonos rjv iv 2(xeXic( , iv 
(h 01 oovid^oamnot diitQi^ov. 

7 2^evedio s niXenvs : int tcav dnotoficos tt Hai UfKos 
dtanQattofiiviav. iv yaQ Ttvidia t^ vrjow^ dvo neXexeis 15 
uvixeivto oe^dofitot , dt' (hv dv^QOvvto ol fiotyoi. 5. 3« Suidas om. Suidas explical: i:tl to)» ioxurui<; tjdovtxii; •/(i'"- 
/uhwv, 6. i':xo:iTivaiK; VB, vnomfvfii; Suidas. xaxdijv xr^.] rn>uq tiyrj- 

xfOToiK; xuxojv 71 (joJoaiui VB Suidas. xaxwv 
9. Forlasse r« inim^u. IV, 80. Menander apud Ilarpocr. 
155, 12: *.Tt tHjv ufiuioiv liai 710/4- 
TifUti rivKi 2q)6d()a Xoldoitoi : Phot. 
Upist. 175: iyo» d( aot doioot ov xu 
ii ufttiiTji; , ot'd( rr/V «nu ^nvOiiiv 

()r/atv [Macar. VIII, 22], mAx' u:i{^> 

uv tfiii.rj ij ttXi/0(tu, 

99. Apost. XV, 92: PluL Provv. 
I, 54. Tetigit K. Ungerus Parad. 
Theb. I, 389. 

100. Apost.XV,92a. Diog.VIII,53. 
1. Apost. XVI, 14: Zenob. VI, 4. 

Usurpat Plut. Ainat. 1 G, p. 759 F : 
ik&o)v J' i^univiji uv(fto(; avv i'(>wti 
rroAAw xui 7i6&i)j ruiho lovio TtZv 
TaiTtiXov ^(yofiiviiiv TuXtirriav xui 
rt/t; uvrov tli>ytj<; uvrtiitov inoit/aiv, 
ad queni locum v. Winckelmannus 
p. 180 : add. adnotl. ad Apost. 
XVI, 7. 

2.Plu(. ProYV. I, 61. Suid. s. 
^.'ttftiojv. Utitur Liban. Kpisl. 290: 

V. ann. ad Macar. VII, 55. 

3. Apost. XVI, 12. XV, 30: 
Appcnd. Provv. IV, 84. 

4. Apost. XV, 98: cf. Macar. II, 
23. Aliud a Nannaco derivatum proverbium attulit Suid. s. 7'« IVu v- 
V ti X o V X Xuv a fi a t: rov JVttvva 
xov tfiaai {iuotlitt yfvia&ai n()6 zov 
/Ifvxukiojvoq . oe n(jo(iiioj<; rov fiik- 
/.oviu xutuxhiOfKJV , avvuyttyitiv Tittv- 
1«? (Iq To if()6v ftfTti dux()vojv Ixi- 
T»i'*. Cf. de regc O. lahnius Sj^mb. 
Archaeol. 376. 

5. Plat. Theaet. 173 E: r/ Ji dtd- 
voiU ritvru Ttiirra r/yr]aitftivr] aftix(ttl 
xut ovdiv ttrtfiuouau nuvritx^/ ifiot- 
rut xurii JIivdu()ov 1' u if yuq 
VTtfvtQO-f X a i r a i n in f d a yfo)- 
ftdftovoit ov()uvov T* in(() tJlar(tovo- 
ftovou xrL: V. Bocckhius ad Pind. 
fr. 226. 

6. Paus. IX, 16, 1: &//fiuiott; di 
fi(rti lov AftfttiJvot; ro 'i((iov oiojvo- 
axon(t6v ri T(t(i(aiov xuXotififvov, de 
quo V. Soph. Antig. 998 sqq. : Phi- 
lochorus apud Schol. ad Soph. Oed. 
Colon. 1047: xui ionv l(()oaxonia 
■tjji ftiv di /tfXtfovi; &(0)(jiai, iv tm 
iv OivoT/ llvOioj' 1 F/<; di ti(; JF/Xov 
iv rtjj iv MuQtt&Gjvt /t^Xiio, de quo 
lococf. O. Muelleri Dor! I, 239. 

7. Apost. XVI, 23 ibiq. v. adnolt. CENTURIA Vni. 215 mLv. dno TeQfteQOV ttvog drjQididovs ti^v (fvoiv xai Xrjoiov. 
9 TexQde *o« vovfi7/via: in\ %mi (pvoet dQytav nuQo- 
oov Tav%ag rae '^fteQae d^yde ivofti^ov. 

10 TeQnvov yQr,fi>a dXXrjXote rjXinitatai : ini Twr 5 

6fl9]Xl'il(OV. 

11 TeTtiyo e axovet: int tov dcpQovTiatov naQoaov 6 
teJTiyoe axovoiV rjdeTat. 

12 Texttyoe adtov vofiov: inl tov fir^devoe d^iov. 

13 T^evftrjoaia dXtanrj^: inl twv noXXij navovQyia {Q 
IQWfUvtav. 

14 TrjV avtov oxtdv didotnev : ini imv aq^o^Qa detXiov, 

15 l^ije avtf/e neQUftiae : inl tov ofioiov aal naQa- 
nXrjaiov. 1. TfQ/jifutia Nicetas. Explicatio Suidae haec est: ufQl Kugiuv 
X(iH>iov Tf()fA.iQiOV xuAfFra», w ixQOivro ol xvguvtioi. 6ianwTj]Qio). ro 6i •/(!)- 
^iov fQv/ivov Ti/y;^«yov y.ftTUt fifru^v Mijlov [scr. Mvvdov cum Holstenioj 
nui ^liMUQvuaaov. Tuiv 6i uno tovtov Xiji'^ofiiv(av dvquXo')Ttov rvyxuvov- 
rwv y kfX&ijvui, TovTo. TtQfiiQiu ovv xaxd tu fifyuXu xuKti. 5. Scribe 

XQtjf* «/AjyAo»?. 8. Apost. XVI, 26: Zenob.VI,6. 
Csurpat lulian. Or. VII, 210 D : 

K«V T« MuyvrjTO)v ttuxu X«V TO TfQ- 
fttQiov x«v niiouv unktuq uvrotg ini,- 
<p&iyio)ftui rtjv rQuyo)6iuv'. add. Ni— 
cetas Chon. de Is. Angel. II, 515, 
13 : rtivTU xurit xpuTo? kijji^^fa&ui, 
ttutid fQyul^ofiivovq TfQfiiQfiu : alia 
expromserunt lacobsius ad Anth. 
Pal. HI, 663. Boissonadus Anecd. 
Gr. H, 479. Ungerus Par. Theb. 
I, 259 sq. 

9. Apost. XVI, 31^. Quarta luna 
et auspicata et inauspicata habeba- 
tur: V. Phol. s. TfTQu6i,. Zenob. VI, 
7 c. annott. et Lobeckium Aglaoph. 
I, 430 : novilunium felix dies erat : 
V. Scholl. ad Arist. Equitt. 43, Vosp. 
173. et quae ego scripsi in Schnei- 
dewini Philol. I, 479, quibus nunc 
adiiccre liceat Scholl. ad Arist. 

Plut. 1026: *'|6J llijy fOQTtiiv IfQiti 
uif? Tor fitjvoi; t/fiiQui vofiil^ovTUi 
^A(yrjvt]ai, &fol<i 1 loiv , olov vovfit]- 
vitt xul f(i6ofti] ^ Anokkti)vi , TfTQtit; 
EQfitj, xui oy66t] QljOtV , ubi V. 

Hcmsterhusium. 10. Idem dicit quod Tjki^ ijkixu 
riQnti , de quo T. DV H, 88. Lu- 
cian. Dial. Deor. IV, 3: ri? 017»- 
nuiifzui fioi; iv ytlg rfj "I6t] nok- 

kol 1]kl.Klis)TUt ijfiiv. 

11. lam Hom. II. r, 151 cica- 
darum cantum a suavitate laudat : 
uyoQt]Tul EaO-koi , rtTTiyfaaiv ioi- 
xoTtq , oiTf xud- vki]v /dtv^Qio) iq,f- 
L,oftfvoi onu ktiQiofaauv Itiaiv : cf. 
ann. ad Apost. XVI, 35. 

12. Cf. Apost. XVI, 34. 

13. Apost. XVI, 40: ubiv. annott. 

14. Macar. VII, 67. 

15. Apost. XVI, 431 : Append. 
Provv. II, 68. Similia habeto haec : 
Pers. Sat. V, 115: cum fueris n o- 
strae .. farinae: Senec. Epist. 
III, 24: illud eiusdetn Hotae : Horat. 
Serm. I, lO, 4: charla laudatur 
eadem, quocum componas Append. 
Provv. II, 62: add. Lucian. Dial. 

Mort. I, 3: ukku mivru fiia ijfttv 
xovk; tpttai, ubi v. Hemsterhusius. 
Proprio sensu Eratosth. apud Athen. 
XI, 482 B: ^ouv 6f xtti ovioi [xi'«- 
^ot] Ttj^ uvr^ti HtQafifiuq, 216 MACARII IG Trjv XsovTi^v Xa/ii^ave: inl jov yevvatov ti ngur- 
Teiv jiieXXovzos- 

17 'Ti^v dXu)n exijv vnidv: inl %(av navovQyia ^(^Qwjiiivwv. 

18 Tijv avTog aavtov &vQav xQoveig Xi&w: eni 
tmv eig rd oiKsia nXfjftf^ieXovvxoiV. 5 

19 Tijv vno ajtoTOfg; ijyovv t^v Xa&Qalav. 

20 Tijg ^evTeQag ij variQag icpodov: inl tbiV ix 
deviiQov Ttoiv i'Qyoig intyeiQotvxmv. 

21 Tr^v in trjg (paQitQag: ini tmv dya&i^v ij/uiQav 
dyovtmv. tijv M avtrjv tavtrjv %at XtVHi^v xat eiQtjvtxijv 1( 
Xiyovatv iXrjcp&r] dh ij naQOt/iia dno twv Sxv&div. 

22 Tijv dno Sxv&iav Qtjatv: snt twv Wfmv xal vncQ- 
7](fdv(ag dnoxQivo/iiivmv. noXe/iovvttav yaQ note nQog ctAAiy- 1. Xfl/t^aiif^ ivdvov Suitlas. itiI xtA.] taov rw yiyvuti,ov idem. 4. 
Scribe avzov vvv &i'>()uv xqovik; Xi&o). 9. Suid. s. Toiv il^ Ttjv 

q>a(}fT(iuv'. g>ual rovi; Stivd-uq ft,iXkovra<; xa&fvditv uyttv znv (fiaQiTQUv^ 
xui fl ftfv ui.V7ioji TV%oifv TTjv rjfifQuv fxf ivj]v diuyuyovTfq ^ xu&tivui tl(; 

TTjV (pUQixQUV -Ip^CpOV XfVXrjV' tl dl O/XTjQitK;, fliXuiVUV. tTll ToivVV xCtV U7tO- 

&vijox6vrb)v fii(ffQov ruq (fUQiTQUi , xul rjQiO-fiovv t«{ jpijg>ovi. xui ti tVQl- 
Q-ijauv TiXfiovg ul Xfvxui , tvJutftovii^ov rov u:ioQ-uvovxu. oO-iv xui nuQotftt- 
ua&fjvui TTjv dyu&qv TjixiQuv Xfvxijv. Haec e Phylarcho hausta esse Ze- 
nobius docet. 16. Apost. XVI, 50 : Suidas. Piat. 
Crat. 411 A : 'ofifoq 6f fnftdrjnfQ ri^v 
Xfovrrjv ivdidvxu , ovx unoditXtu- 
viov, uXX^ irttoxfmiov , ox; toixf, (fQo- 
vtjatv xrX.: v. Macar. IV, 18. 

17. Eustalh. ad llom. U. V, 17, 
374, 45 : Imiov df x(u ori nuQot- 
ftio)dwq nuQtt rotq vnxfQov n uq d u- 
Xifjv ivftaO^ttt [Arist. Av. 1250.] 
Xiytxut o noixiXog rov XQonov xui 
olov noXvartxToi ro rjO-oq xard rt/v 
nuQdaXiv , orantQ xui uXo>ntxT/v 
i KfQ6uXio<; xui doXtoq xux(t rrjv 
xfQ6(i), xui Xvxitjv o vnovXoq uq- 
nu^. (poQtXv dt xui vtPQtdu (>rj- 
Ofir] uv /ltovvni(txo)i; [intt. ad Cor- 
nut. de Nat. Dcor. 27. Creuzerus 
in libro, cui tilulum fccit : uber ein 
alt-alhenisclies Gvfdss , p. 76] , o Jit- 
/.o? xai fiiO-vaoi; , rjdrj di xtti noixi- 
Xoq xui nuXifipovXot; , inti artxTov 
rt xai r) vtfiQiq. ov fiijv xui Xtov- 
X rj V nQ0(;(pvit)(; ndvv XfxOtirj ivti- 
nxtaOat o uv^Qtiot xaru tvv nuXut 
HquxXtjv r/ xuTft xov variQov Ztrj- 
Xrtv [scribe Zr/iXuv^ lov nuQtl xot ^AQtjiavta [in Bithynicis: y. Tzclz. 
Chil. III, hist. 115]. d/Qfiov ytxQ ti 
ovoftu TOVTo, r} xuTtl riv Aiouinttot 
ovov nuQotftiu [Apost. XII, 84.], 05 
ntQifiivauTo Xfovrfjv, xuOix nov xai 

XuXiiv XQOXUTOV )) 0ft0i0)i flvOfVOflivtr 

yuXif [Macar. VI, 65]: cf. Grejj 
Cypr. M I, 83. Macar. VIII, 16. 

18. Ilorat. Episl. II, 1, 220: ut 
vineta egotnet caedain mca: ubi 
Scholl. Cruq. : proverbiuin in eos di~ 
citur , qui sibi voletiles nocenl: v. 
intt. ad h. 1. et Macar. III, 85. 

19. Sic Hesych. v. oxono^ ex- 
plicat XttOQtfiutor, 

.20. Plal. Phaedon. 95 B: nt^tw 
ovv ftot dxonatq idoifv tvOvt; r i) v 
nQtiixrjv t(po(iov ov diiua&ai xov 
ooii XoyoV. 

21. Zenob. VI, 13; add. App. 
Provv. III, 60, ubi temerc Wal- 
zium secutus sum ox vv. ir)v — 
Xiyovotv provcrbium componentem. 
Cf. eliam Macar. V, 51. cl Suid. s. 
TWi' tit; iTfV, 

22. Apost. XVI, 47c: Diogcn.V, CENTURIA VIII. 217 Xovg TleQGOiV «ai Sxv&ojv nai /jaotXtws i^v TleQOMV 7iq6- 
a/Sevaa/ievov uqos rovs Zxv&ccs ^sqI eiQrjVtjs , ol Hnv&ai 
ciXXo /uhv ovdev unexQivavJO , fivv de xal ^aTQaypv «ai 
^eXos tols aneX&ovatv dnoxo/Lii'C^tv tw ^aaiXel naQedooav, 
aivtiTOftevoi Std tovttav , ort ovM eav wg (ieXos ^ta rov 5 
deQOs Stantij , rj tos fivs eis ffjv y^v vnodv'}] , i] ms ^aTQU- 
XOS eis t/'(yaTCJ dvvf] , diacpev^eTai avTOvs- 

23 Tt/v ev^y^Qyei danida: inl to')V awcpQOVWs /Se/Si(a- 
XOTWV' enet ev "^Qyet ol dta(pvXd^avTes ^tjV ev natolv wQav 
xaXdis teQav danida avaXafi^dvovTes inoftnevov. jq 

24 Ti^v xard aavvov eXa: eni twv fiei^ova iy ttaTa 
Tr/v eavrdiv dvvafiiv aiQOVfievojv nQdyfiaia' 

25' T^ijv "TdQav ie fvv eiv: ini tdiv dfio^yi^dvmv ' dtd zd 
fivd-evofieva neQi Ttav %rjs "T(^Qas (pvofievuiv ev %^ TOftiij 
xeyaAwv. 15 

26 T^^v snt Avaidos noXtzeiav : enl r^g dva^as. 
yaoi ydQ ^aarjXizas tpy](piaaa&at tov §QvX6fievov ^uar^Xi- ovg Ttt? 

9. rijv Siaq>vld^aauv S. 11. Suidas : uno /gria/iov Ttyo; iXfxO-tj. 
rovTfariv, oioq fi, roiovToq xat q>nlvov xal ftfiL,oai fiT^ av/uTKtQfnrfivov. 
16. Xvai^og [sic] S: 'PaaTJhdoq scribendum vidctur. 17. (/>«07/AtT;y>'] /Jaat- 

Xi,TT]V S. 

11. Narratio negligenter admodum dvw/xfv, ovx uv qiiiyoififv ru fxfivuv 

ex Herod. IV, 131 excerpta: dis- fifXi^, rijq yuQ xojQuq ovx fo/ifv «v- 

crcpat nonnihil Pherecydes , cuius qioi: Herodoti vestigia pressitPhy- 

memoriam servavit Clem. Alexand. larchus Athen. VHI , 334 A. Ov- 

Stromm. V, 8, 45, p. 242 Sylb. : div un.ix().] Herodotus Indathyrsi 

q:aal yovv xui 'ISav&ovqav ^IvSu- orationem nobiscum communicat. 

QvQOov Herodotus] tmv 2av&mv pa- Lucian. Dial. Meret. 10, 4: ri ooi 

aiXfu , oj? laroQft 'PfQfxiiStjg o 2v- doxfV ^ ijiiaToXtj , . . ; Tu /.liv tlkXa 

Qio^ [lege AiQioq\ /luQfiu diupdvTt rj dno Sxv&otv q^ok;, ro Sf xrX. : 

rov ^larQov nlXfnov dnfikovvra nifi- Themist. Orat. II, 31 D: oti yuQ 

xfiui avft,9okov uvri twv yQUftfturwv, fiij uXXo ri ro ffiiXoaotfftv iari,v i/ 

fivv, puTQUxov , oQvi&a, oVarov, uqo- ro iQyui^fa&ui uQfTTjv , dxovtrf uv 

TQov, unoQiuq 6f ovavq ota? flnoq, nuXiv Qtjoiv trfQuv , ov rov u.to 

inl rovroi<; OQUvronuyuq fxfv o j(i,- SxvO-mv, uXXu rov dnd SruyfiQotv : 

XiuQxoq tXfyfv nuQadcoofiv «i'ror? Aelian. Epist. Rust. 14,420 Cuiac. : 

rijv dQX>}v, rtxfiaiQOfttvog ano fiiv laTOj aoi. roivvv rj dno ^xv&wv Xf- 

rov fivoq t«s olxijatiq , dno Ji Toi/ yofiivt] dnoxQtatg «{'rjy : Anon. apud 

purQuxov TM vdura, rov dtQU ri Suid. S. '^cJa^ : Tjjyuvfxutofiivij ^xv 

ano r7jq oQviO-oq, xul dno rov oVarov Oaiv Q7jat<;: locum Photii Patriar— 

T« onXa, dno di rov dQOTQov rijv chac v. in ann. ad Macar. VII, 98. 

•/(OQuv. At<podQi]i; [pro hoc Hero— 03. DV I 53. 

dotus Gobryam , pro Oronlopaga «. . / v-»*ri =0 -u- 

ipsum Dariura nominat] Ji tf.Lxtv 24. Apost. XVI, 53 .b.q. v.annot- 

rjQftiptvafv , tqiuaxfv yuQ, idv fiij w? *»>• Ci. Macar. V 111, 70. ^ 

"oQviQuq nvanrSifitv rj oJ? fivt<: xurd 26. Ex Politiis Aristotclis pcli- 

T^? ytjq tj w<; jS«T{)«/o» xwd-' vduroi; tum fuerit. 2iS MACAIUI TijV fivav dovtu noXneveo&ut f eha ^iuXktuv iyygu^tv- 
tmv ccva^iwv yevia&at Ttjv naQoifiinv. 

27 'TixTei Toi xoQo e v/Sgtv, otav xaxvt avdQlna q- 
ei^: int vcov iv Tuig evtvy^iais ufpoQr^TWV. 

28 Ti xo^o Qvog xat QonuXov ^vvf]Xd^£Tf]v: inl tiJiv 5 
dXXoHOTU SianQuxTOfievwv. 

29 TisnateQ uivrjaei, ei.fii} HUHodai fiova texva: 
ini %MV UQoyovtHu avdQuya&rjfiaTa nQorpeQOVTwv. 

30 Ti nQos tov ^TIq fiijV : avtt] ofioiu iajl ty' Ti 
nQOs tov /Itovvaov i 10 

31 T^i dei na Qeivat Xijxv&ov, '^v exvos nuQ^. 

32 Ti tov TuQuvta nQo s fte notxiXXets e)[(»v ; 
avTtj ofioiu rij ' Ti nQos ifie td notxi Xu; tuqus de 
ioTt 6 yjafiutXmv to C,o)ov. 1. ftvuv S. 7. nuTfQU ttlvTjan, S. 8. nnoQiu l 3 i ot v riQoiff- 

Qovruiv Diogenianus cx emendatione Baiteri in Onom. Tull. III, 102. 
9. Tt 7i()o? Tov J.] vulgaris proverbii forma est ovdiv 7i(»o? rov Jiovvoov: 
V. Zenobius. 12. Kepone Ti't()uvdov et rufjnvdoQ: sic enim veleres 

animal nominanl. Nam quod Xylander ad Antig. Caryst. Mirab. Nar- 
ral. 31 e codicibus enotavit ruiiuviog, librariis debetur. 27. Apost. XVI, 58: Diog. VIII, 
22. Adhibent Scholl. ad Pind. 01. 
I, 89: II, 173: oT* xainttoofiq yi- 
vovrnt ol uvO-qmtioi, roZq TiokXoti; uv- 
0-QU>:ioi,(; rui qtO-ovot ' iarl d\ xui tiuq- 
oiftiov [scribe nuQoifiiu] • K6()og 
iipQiv rixTH. o y«(» x6(io^ ruv uv- 
&Qo')aQ)v Twv uQyaiv roiv 0-oQV^iiaui, 
&tl6vxb)v fn.i(}tj xoi tov (^rjQotvoq 
inuivo) , xQiixptv 0-iko)v Oitvui rolq 
xiav uyuOwv tQyoi(;, 

28. Arist. Ran. 47, ubi Scholia : 
6 fifv yuQ o XQOxwToq xui o xoOoq- 
voq yvvuixfiu iariv , 1] d\ kfovrij xui 
To Qo:iukov nvdQwu, Profecil ex hoc 
versu notanle Porsone ad Arisl. 
I. c, Simplicius Com. ad Epict. 
T. IV, p. 225 Schweigh.: iav 61 
^riTjO>j(; «i'twv xui ixtivov rov yi- 
Xo)TO<; u^ioi; yiyovat; , inl xoOoqvo) 
QonnXov iniXftQt}aui knpiiv; add. 
Suid. V. (linukov. 

29. Apost.XVI,54:Diog.VIII,46. 

30. Apost. XVI, 53: Diog. yill, 

52. "Idom cum illo oriVtv nQu<; inoi; : 
el Mhil ail llarchum , ISihil ad rem. 
Nam Mercurius oralionis auctor. 
Competit in eos, qui loquuntur aliena ab eo quod agebalur « : 
Erasmus III, 2, 92. Cf. Greg. 
Cypr. M IV, 72: nenue abludit 
Pindari illud Nem. VII, 68: nuQ 
/tikoi; fQxofiui. , ubi cf. Disscnius. 
Ti nQ6(; r. J.] Zcnob. V, 40. 

31. Puls oleo miscebatur: Galen. 
de probis pravisquc alim. succis 
5, T. VI, 782 Kuehn.: 6i6 xui 6ti- 

rui. To ytyvofifvov i^ uvjHiv Irvoq, 
6)<;nfQ yt xni tj kixiOoq , unuat Toi(; 
kinuQotg 7* xui ykio/Qotq fitfiLxOut. 
kinoq rt ox>v ocw»' xni oiiuQ uiyHtv^ 
ikutov xui yitku nQofi(iro)v tj fioiuv 
intfl('tkkovTf(; avrot(; ol xurii rovt 
iiyQovi; ioOiovatv. irvoq ovv ovoftm^o) 
ro i* rotv iQtixOivriDV oanQio)v if 
xni /i6'Q6no)v axfvnt^oftfvov, kixiOov 
6i ro ix rotv uktoOivrotv dkfVQov 
fif/ofifvov iv v6uri, nQogtftflukkoftivov 
Tiv6q kinovi;, 

32. De tarando inler veteres 
omnium accuralissinie Thcophra- 
slus exposuil, fr. XIII, p. 830 
Schncid. Omnia , quac vclercs de 
hac bcslia obscrvaveriint, Beck— 
mannus in Arist. Mir. Ausc. 29, 
p. 64 ad alcen Scjthicum rcferl CENTURIA Vlll. 219 33 Ti S* av xunrjXog naga xun^Xidos Xa^oi: oxt 
otdlv 7] otvov. 

34 Ti Hvvl xai ^aXaveio): ini T<av dovvf}&eis itaia- 
Xa/tt/SavovTwv tonovs' 

35 Tie naXov fit^^^avfj: enl xov inrj ofioioV' 5 

36 Tt&(ov ov y^QttS' eni tuv ndvv naXatwv xal noXv- 
ygoviwV' 'W «-t 

37 Tioiv 6 *^n6XXiov xexi&d gixev; 

38 T txdvas ^odvi eni imv nenQayottov itvdsels ^orjd-eiav. 

39 T6 V (pQov q6v xQV (pQOVQeiv, T6vEQ<av%ad^£Qdv. \Q 

40 T6 ev ti) HttQdia tov vijfpovt os eni Tijs yAto'?- 
Tije eoTt Tov jii e S-v o vtoS' 

41 T6 viaX6v (piXov. 3. Ti vtotvov vtvvl Arsenius: cf. Schaeferus ad Bosii Ellips. 226. 
^akavim S. 8. ri ooi, Suidas , explicans : avrl rov, ri ooi ifiav- 

TfvaaTo, 9. fiouv] xuXfiv Apostolius. Suidas explicationis loco ha- 
bet : l^oij&ovv yuQ ToTq uv&Qoinoii fiiaxovovrii; , oiq IVixuidQoq fv a ^i- 
Tiolixibv. Ivofxii^ovTo di TMv IlQtuTKtidbiv [cf. Meinekius Com. Gr. I, 411] 
&io)v ikvai. 13. qiikov livai Apostolius. 

probante Schneidero ad Theoph. 35. Depravatum videtur e Plat. 
Opp. T. IV, 812. Ti TiQoq xtX.] Parmen. 132 D: tl ovv rt, igi^, 
Macar. V, 96. 1'oixi , t<Z il^ii,, oiov zt (y.(Xvo to iC- 

33. Suid, 8. xanTjXii;'. naQuro x«- doq firj ofiotov (Cvui, t(u (IxaaO-hTi, 
xvvfiv rov nrjkiv' nrjXoi; d( o oivo(;: xa& oaov uvt(p uqKOftoiuO-Tf ; ij Ioti 
V. Toupium ad h. 1. et intt. Hesych. t»? fiTjxuvi] ro Zfioiov n^ ofioio) 
s. xunijloq, Nunc perspicietur , in ofioiov (ivai. ; 

36. Greg. Cypr. L III, 13. 

37. Zenob. VI, 14. 

38. Apost. XVI, 51 : Diog.VIII,47. 

39. Arisloph. Vesp. 1431 : (Qdot 
Ti<; rjv (xHOtoc; dJdn rixvTjv, ubi 
Scholiasta : xul tuvtu d( (v TuZq 
naQoifiiatq (f'(Q(Tui : Cic. Tusc. 
Q. I, 18, 41: bene enim illo Grae- 
corum proverbio praecipiliir : 
Quam quisque norit artem, 
in hac se exerceat. Senten— 
tiam illustrarunt Gatackcr ad Marc. qua re lusus consistat. 

34. Apost. XVI, 53»: cf. Bern- 
hardius ad Suid. v. xt x«A?;. Lucian. 
adv. Indoct. §. 5 : tk(yxo<; yuQ , oi- 
ftat, auifitji; ovro(; y.ui twv oQO)vTb)v 
(xnOToq tvd-i'<; ro nQoxfiQoTarov 
(Xllvo (ni,q>9(yy(rut , ri [xoivuv] xvvi 

x(d ^ulur(i(i) ; add. ei. Paras. 5l fin. 
Simile habet Suid. s. t i yotQ ^ ij 
d ( kipVv t X ai fi oi (fiaat x otv o v 
litat , 2v X l(t r ( xul q> tXoao- 
91 ot?; ubi Bernhardius haec ad- scripsit: »Vid. Aelian. N. A. XIV, Anton. V, 1. Valckenarius Dialr. 

25: manfQ yuQ (ftjatv o Xoyog , fttj- in Eur. Reil. 76 Lugd. Lennepius 

d^v (tvui fioi xoivov ufia xu2 d(X(ptvt, ad Phalar. Epist. 246 Lugd. 

Huius ad normam (puat pro paren- 40. Apost. XVI, 95: Diog. VIII, 

thesi habendum , dvat autem ex- 43. Usurpavit Plut. de Garrul. 4, 

pellcndum. Quae subscquitur Sul- 503 T: to y«\) iv rfj ... fK&vovroc;, 

lae irrisio , ca perstringere videtur *>? ol nuootf(t(tl^6fi(voi (fniaiv, alia v. 

Apelliconlis bibliothecam Athenis in aunott. ad Diog. VII, 28. ad 

ab Sulla deporlatam. Cf. annot. in Aposl. IX, 59«. 

y. SvXXuq,« Cf. nott. critt. ad Ma- 41. Aposl.XVl,80. Mant.Provv. 

car. V, 41. s. tJ kwAo»- : Scholl. ad Platon. Ljsid' 220 MACAfin 42 Tov xanvov (fev ywv ei ^ t o nv g tve neae v- 

43 Tov nuTQOS ro naidtov: eni xov ofnoiov. 

44 Tov kvnov %(av wtmv e^etv: inl zwv ev xtvdvPM 
tta&eoTioiiov ' ovte yuQ xaTeyetv olov %e ome acpeivui 
dnivdvvov, 5 321 Bekk. : ini xwv icl avfi(ffQov 
uiijovfifvojv. Ex carminc vetustis— 
siiuo a Musis in Cadmi et Harmo- 
niae nupliis canlato rccitantur hacc 
vcrba apuJ Thcogn. 17: ozxj. xa- 
X6v , ifiXov iori' xd (J ' oi xaXov ov 
(fikov iariv. TovT tTloQ u&uvatwv 
tjX&t (iiil aTo/iurojv: hinc Kurip. 
13acch. 881. uTi xuXdv (fiiXov aii: 
oi. Phoen. 814: ov yu^) d ftr/ xaXdv 
ovnor' Kfv xaXiJV : Plat. l^ysid. 216 C : 

Xul XlvJvVfUH XUTU TtjV U {> }( u i U V 

TluQoifiiuv Tu xukdv (fiXov fivui: cf. 
Mureti Varr. Lectt. IV^, 4. Heynii 
Observ. ad ApoH. 225 sq. 

42. Macar. VII, 77. Apost. XVI, 
86. IX, 59a: Diog. VIII, 45. »Ad- 
hibet IMularchus de vitioso pudore 

9, ad quem Matthaeius p. 45 utitur 
loco Euniathii Hysni. 11, p. 433: 
ikadiv ili; nini ifi:ifO0Jv rdv xuTivdv 
ixifvyojv, exhibens varietalem libri 
Mosquensis qiiyojv idv xuTivdvf quam 
ct reperi in codice regio 2898. 
Adde inlerpretes Eumathii Gaul- 
niinum p. 34. Bassum p. 298. Ni- 
cephorus Greg. Hist. IV, 4, 2: Sfi- 
o«s ftij Tt nnji Tijv ixxltjoiuv vtoj- 
Tffjior] , ar^uitiyovfitroi; tw &i>fiuj 
xul , o ifTjniv ij TiuQoifiiu, xanvdv 
(ffvyfiv t}(Xojv , fli; tivq ifinfOflv o 
Tiui (ii.uQX'^': uvuyxuaOfj. Ibidem ^ II, 

10, 9: tkuO-ov vn uyvoiai; ol 7iXfi~ 
o('( uvriiv nuQu rui; rwv I^ojfiuiujv 
tQiiJQfii xuTUifvyovTtq , xal xa.Tvov 
ififvyovTti; flq nvQ iftntnTojxaat , t«? 
Toiv 'Pojftitiwv di]Xudi] xflfiug: Amm. 
Marcell. XIV, II, p. 55: cgressus- 
quc AiUiockia numiHe lacvo du- 
ctnnlc, prursus ire lendebat de fumo, 
ul proverbium lof/uitur vetus, ad 
flainmam. Ibi Lindimb. el \'ale- 
sius. Ac potcst confcrri Gregorius 
Naz. Epist. cxtr. 51 : uvuyxij . . . 
m(il iu xuiQiKiifQU pXunTtnOui, lov 
xunvov yt fitifyovvu , ti xal fii) xon 
nviidi;. Adde Hocschcl. ad Sirach. 
22, 30. Hemslcrh. et Vorst. ad Luc. Necyom. 4.« Boissonadus 
Anecd. Nov, 302 sq. Add. Epi- 
phanius adv. Haercs. II, T. II, p. 
721 C Petav. : ytyovt yitQ itthoii; 
rovTo xuTu rijv nitQoifiiuv ' ort iftv- 
yojv Tov xunvov tii; nvQ ivtntaov : 
el v. similia in nott. ad Diog. VI, 
68 et Mant. Provv. s. rpvxoi;. 

43. Apost. XVI, 72. Inscripsit 
hoc proverbio Varro Keatiiius unam 
CK Satiris Menippeis : v. Non. Mar- 
cell. 9, 15. Oehlerus ad Varr. Sal. 
Menipp. Rell. p. 229 : orationi in- 
clusit Strabo X, 3, 15, p. 470: x«i 
o 2i!u(hi^ioi; dt Tojv 'iJQVytuxojv iaxt 
xul TQonov Ti,va T/ys fttjTQoz rd nut- 
iSiov na{jad'ido(itvoq rot? /itovtiaov 
xal avTui;: Strabo deuiii ludibrio 
habet atque irridet, quod prover- 
bio indicat. Eodcm modo ironiae 
inservit in Liban. Episl. 1476: toTi 
d'f xitTu rijv nuQotfiiuv itxQiiJiug roif 
nuTQoi; vldi : Basil. Epist. 339, p. 
455 L: fl di fftog ioit nati , ro 
nuTQoi; iari ro nuidiov, nfvt]i; ix 
ntvtjToi;: Tertull. ad Nation. II, 13: 
ecce autem et ipse cuin sorore tni- 
scetur , ul huic primum dicluin pu- 
tem : rov natQoi; to nuidio* : cst 
enim provcrbium vilc atque ple- 
beium, alienum ab orationc elc- 
gaiiti et magnifica. Ad quod quuui 
Arislides non atlendissol, iure poe- 
nas obtrectatoribus dcdit , ut nar— 
rat Philoslr. V. Sophist. II, 9, 3, 
p. 584 Olcar: htf*(IiivovTui xui nuQ- 
oiftiaq, ojq Tunttvdji; nQoi;t()(iiftftivijq, 
imJiatJuXXoJv yuQ rdv 'AkiluvdQov^ 
w? nuTQoj^ovTU tijv iv rotq nQityfntnt 
dttvoTr]TU , tov nuTQdq iift] rd nui— 
diov tiviti, ubi V. Kayserum. Cetc— 
rum origo provcrbii videtur ex co- 
moedia rcpctenda : Aristoph.Av.766 : 
fl c) o lltoiov nQoiiovviit roli; itii- 
ftuti; lus nvXiti; Jiovkmtt , nfniiii 
ytvtn&oj, Toj" naiQ(](; vtoiiiov: sillli— 
lia V. in ann. ad Diog. \'ll, 37. 

44. Tcrunt. Phorm. III, 2, 21: CENTURIA Vni. 221 45 7'oy Midov nXovrov h'ieiv: iv vntQ^oXj] Xeysrai. 

46 Tov avtov alveiv aal ipiystv dv^Qoe tcanov. 

47 T6 ^iawnov ai/ua: inl twv dvQanoTQimote oveide- 
otv tj xaxoie iv£)io/iievo}v. 

48 To noXXd nQaxTetv ovk iv dotpaXei §iov: in) 5 
rdiv noXXd nQay/Liafevo/uivwv xai voneQov ele xivdvvov 
i/unimovTWV' 

49 T6 'Ha todetov yiJQae: iTii twv ndvv naXatuv. 

50 2^6 *j4Xxtod-ivove ifbdttov: int twv noXvteXwv. 

51 T6v ^EvdvfiiMvos vnvov xa&svdeiv: ini Twr 10 
ayav vnvrjXoiv. 

52 T6v innov 6 Hxv&Tje: int %wv xQvcpa /liv ftvoe 
i(f)te/uiv(av , (paveQwe de dnw&ov/tiivwv xai StamvovtMV avto. 

53 T^oie evTv^ovG t nal TQifxrjva naidia. 1. MtjSov S. 5. /9t« VB: eandem discrepantiam in Euripidis 

codicibus deprehendimus : v. nott. Matthiae. 8. vaioSfiov S. ndvv] 

nuXui Walzius. 13. Suidas addit: Uytrui, 6t y.ul o Sy.v&T]q %ov 

'Iniiov. cf. Plularch. I, 20. mikin domi st? immo quod aiunt, 
Auribus teneo lupum: ubi Do- 
natus : Graecum proverbium , twv 
Miwv txb} Tov Xvxov , ovT tyiiv ovt' 
ilqifZvui divunui'. Polyb. XXX, 18^ 
s. Exc. Vatic. 437: ttut rrjv n\v 
Arj/xvov xul T^v /frjlov x«t« Tiyv 
nu()oiftiuv Tov kvKov twv oItoiv IXa- 
flov' nokXu yuQ iinffxfivuv dv^xQ^- 
aTTj/xuTu avfiTiXfxofifvoi, Totg /l/jXioig: 
Suet. Tiber. 35: cunctandi causa 
erat metus undique imminentium cri- 
minum: ut saepe , lupum se au- 
ribus tenere, [Tiberius] diceret: 
Plutarch. Reip. gerendae praec. 5, 
802 D : JVixiuq 6i ... oJxfTO fiin 
9f(}Ofifvoq fl^ SixfXiuv xul avvfXTQU- 
XijXii,oftfvog. Tov fifv ovv Xvxov ov 
(fuot Tiov bno)v xguTftv. drjfiov di 
xul noXiv ix Tw» WTWv uyfiv dfZ 
fiuXiOTu, ftrj xtX. Pulchre cum 
nostro Erasmus I, 5, 25 Gaecilii 
versus a Gell. N. Att. XV, 9 ser- 
vatos componit : nam ii sunt inimici 
pessimi , fronle hilaro , corde tristi, 
Quos neque ut apprendas neque ut 
mitlas, sdas: add. Diog. IV, 88. 

45. Greg. Cvpr. L HF, 15. 

46. Apost. IVII, llb. EstMe- 
nand. Monost. 506. = s 47. Macar. I, 60. 

48. App. Provv. IV, 83 : est Eu- 
rip. Hippol. 785, ubi cf. Valkena- 
rius et Monckius. Menand. Mo- 
nost. 723 : To noXXil nQuxTtiv xw- 
dvvuq noXXug fXfi'. 

49. Append. Provv. IV, 92. 

50. Nisi obstaret explanatio, pro- 
ponerem 'AvTia&hovg : Diog. Laert. 
VI, 6 : /fioyfvfi> ^^iTWva uItovvti 
7iTJ'|«t nQoiifTu^f &olfinTiov: add. ib. 
13 et V. inlt. ad Horat. Ep. I, 17,26. 

51. Macar. IH, 89. 

52. Apost. XIII, 7: Diog.VII, 12. 

53. Mant. Provv. s. Totg fVTVxovai. 
Originem proverbii enarrat Suet. 
Claud. 1 : patrem Claudii Caesaiis 
Drusum . . . Livia quuni Auguslo 
gravida nupsisset, intra menscm ler- 
tium peperit: fuilque suspicio, ex 
vitrico per adulterii consuetudinem 
procreatum. Statim certe vulgatus 
est vej'sus: xoT? fih-vxovai xrX.: eo— 
dem niodo Dio Cass. XLVIII, 44 : 
o d' ovv ofiiXoq riXXu rt ini tovto» 
noXXa 6itO-(ti'iXXfi xul Totq fvTi>xovai 
TQiiATjvu nuidiu ytvvua&ai tXfyfv ' 
oiOTf xul fC nuQotftiuv To Vnoq x^' 
(irjaui : unde profccit loann. Antioch. 
in Crameri An. Paris. 11,393: add. 222 MACARIl 54 Tov Ko Xotpwv a i7ie&7;x e. 

55 To avTTJg oveidoe ly xvvav aXkoie (fsQet. 

56 'To xaitov xvvus ve dneT laev: inl zdiv dv&' iti- 
Qwv dixae anozivvvvtoiV' 

57 Toie aavjov meQOie ^Awg. 5 1. Suidas: fx ruv tovg KoXotfxoviovi ngot fuvrovt aTumuaavTii^; tivu 
rovTotv ftot(iitv ^vvoixiaui rotg SnVQvaioni. tig 7iolt/iov Jt norf rivn untk- 
0-6vTU)v Sfxviivuimv , tovi; ftiv vTioknq>QivTui; iv 2hv{)vtj Kokoifuviovi x()a- 
TTJnui. aiiiijg' w? loc? Kokocfwvioix; ix tovtov dvo noXnq V}(hv , ttjV rt 
KoXocfiHtvu xul 2/nvQvuv, xul fv Tw ^ovktvfo&ui Titgi Tivoi; 2nvQvaiovq, o'i 
v7ifXfiqO//aav fifTH t6)v Kokoffuvimv iv 2iifiVQVTj , oTt toai yjr/ifot toi/toi; 

lyivOVTO , TlQog TOI'5 KoXoiflb)vio\l<; UVUlffQtlV UVTU(; , xul 11 TlQOt^i&lVTO^ TUV- 

irjv xQUTfiv. xul ovTO) Xiytrui tTtl nuvroq rov xvqmtutov rov xoXoifMvu 
iniTi&ia&tti, Tot; koinoZq , o>g inl rdjv t)ii]<po)v roiv /3' TciJK Kokoqo)vio)v rfj 
rovTO)v hfQu : v. de hac narrationc quae dixi in n, critt. ad Diog. VIII, 
36. 2. Scribe Toj!v*stJo? avrljg. Const. Manass. Comp. Chron. 1799: 
xuv&tVTfv i^tvijvfXTo dr]ft,ij')dt]<; nuQ- 
oiftia Tol(; tvrvxovai, xui /.ufinQoiq 
xul TQiftTjvu nuiSia. 

54. Apost. XVI, 85 : Diog. VIII, 
36. Macar. V, 23. Greg. Cypr. L 
II, 17. M III, 91. 

55. Videtur cx fabula ortum : v. 
Phaedr. 111, 7. 

56. Apost. XVI, 88: Greg. Cypr. 
V III, 77. 

57. Mant. Provv. s. Tor<,- auvrov : 
cf. Apost. IV, 98«. Tetigi in nott. 
ad Macar. III, 85. Apost. VIII, 19^^ : 
hoc loco monco , per Aeschylum 
hanc fabulae antiquissimae senten- 
tiara inlucem famamque provectam 
esse , uti ex Scholl. ad Arisl. Av. 
808 Suidas tradit s. Tuvrl fiiv tl- 
xua/ita&a — Aristophanis verha sunt 
— xuTU %ov ylin/lfXov , Tud' ov^' 
vn uXXmv , uXXu rolc; uvroiv nrtQotg. 
'O yuQ AlaxvXui; [fr. 123 Dind.: v. 
G. Hermannus Opusc. V, 148] At- 
pvOTix^v uvTijv xuXfl nuQOtfiinv ' 
"O <)' *ort fiv&0)v rttiv udtfivoTixoiv 
Xoyog , nXtjyivr utquxto) To^ixii) rov 
altrov Elntlv , Idovru fiTjxavi/v nrt- 
Qo')ftuTot; • Tud' ovx vn' uXXo)v, dXlit 
Tot? avToiv nrtQoii; AXioxoftfO&tt : 
Aesop. fab. 218 Fur. Tzclz. Chil. 
IX, 260. Babrii fah. II praef. 5. 
Diogen. praef. T. I, 180. Ex eo 
tempore proverbii Joco dici solet : 
V. Aristoph. 1. c: Sosibius Athen. 
XI, 494 B: x«» ruVTU oi'x »'.t' uXXo)v , uXXu roZ<; auvTov nrfQot:; 
xuTu Tov 0-uvftitaiov AloxvXov ttXi- 
axTj, unQogdiovvaovi; Xiiottq nQuyfiu- 
Ttvifitvog: Dionys. Hal. de admir. 
vi dic. in Demosth. T. VI, 970 R., 
quem locum prislinae integrilati 
reddidit Porso ad Eurip. Med. 139, 
VII: Aristid. T. II, 15 lebb., ei. 
or. c. Demosth. §. 41, p. 18: fira 

&utifiiii,iiv initai fioi, no)<; oi'tt , ort 
aot TUVT Inttoi Xiyfiv, ov ftovov oii 
TOt<; olxtiotq nriQoVq xai Xoyoti; aXi- 
axTj , tSftvoTarov iart nuvxo)v xul 
ovftifioott ToZ<; xQtiifiivoiq : incert. aucl. 
apud Suid. v. nuyng: xui rovro ih'/ 
nov To rov yllaxvXov , toZi; fuvrov 
nrfQoZg nfQinfoo')!', xitl ivaxf&fig iitZg 
nityutg ui; uXXoi<; i^if^xt , tu ix rov 
vofiov dixuiiix; Intt&t : Galen. de 
Plat. et Hippocr. Dogm. IV, 
5, p. 395 T. V edit. Lips. : xul 
rux ovx vn uXXwv , uXXil roZg uv- 
roiv nrtQoZi; uXtoxofit&u, xairot y 
ivov Tjfttv Xiyfiv, w ytvvutoTurt Xqv- 
otnnt, dvoZv &urfQov, ij ox; ovdiv 
StuifiQft nu&og itfiUQTTj/ntroi tj xjX.: 
Heliod. Aclhiop. II , 23 : uXXu to 
XuXino)iitrov , roZt; iftotq , ro roii 
Xoyov , xuT {fiov xixQTjrut nrfQoZt;: 
Scholl. ad Lucian. Ilermol. §. 53: 
xui ovrox; roZq oixtiotq uXiooff nrt- 
QoZi; : propius ad formam a Maca- 
rio receplam accedit Procop. Gaz. 
Epist. 62 Maian.: a yuQ iftifttfio) 
dQuauq , ol'xo&fv fXf^S tov iXtyxov 
xai roZg faviov nTtQoit; fiiXoig , rijv CENTURIA VIII. 223 58 Tq oyov neQiGTeiy^ovTog ciXXots tj izeQu ccilj} S 
civiadsv iotiv, ciXXoTe y ineQu: hri in\ tov avtov ■, 
ovdlv /iievei. 

59 TQvyovog XaXiateQoe : int (pXvccQiov» 

60 2\<f)X6g nXovtog: inl tmv dva^iwg evnQayovvtojv- 5 

61 TvQQfjV iHov G avdaXiov: eni tov noXvteXoiJe. 

62 TvQ QfjviKoe dv^Qid g : ini tov a)tQi^ovg> 

63 T^vSevg in avcpoQ^ iov: int anatSevtov c?|/w/ea 
^'yovtog. ^^^^,. CT 1. TtiQiaTixovTog S. Scribe uXXo9-' utiqu. utplg vtkq&i ylyvit' Plu— 
tarchus : unde Reiskius coniectat : vTifQ&i yCyviT uiplg. Scribe ht(qu. 
4. TQiyLvoc; S. 8. u^ioiiJiuO-' S. "j li TiuQoifituv jiaOmv : aliarumque for- 
marum exempla collegerunt Ga- 
tacker Miscell. Post. c. 12. Schae- 
ferus ad Aesop. fabb. 136 Heus., 
Boissonadus ad Zachar. Mityl. 446. 
ELalinisapposuisse sufficiat P. Syr. 
Sent. 87 Or. : bis interimitur , qui 
suis armis perit , ubi cf. Gruterus. 

58. Incerli poetae versus, qui- 
bus apud Plut. Consol. ad Apoll. 
5, 103 F oratio illuminatur. De 
sententia cf. annott. ad Greg. Cypr. 
L III , 16. ad Diog. II, 89. 

59. Greg. Cypr. L III, 12: cf. 
Macar. V, 49. 

60. Menand. Stob. Flor. XCIII, 
21: fvq^kov o IIXovTog' ytul TryAoc? 
Toj'? ifi^ktiovruq fl? (uvtov S(ikvv(i, : 
Antiph. ibid. 20: 6 di nkovToq ijfiu<;, 
xuduiiiQ luTQog xuxoq , fluvTug /9Af- 
novTuq 7iuQuXu[}o)v rvcpXoiig noi(t, de 
quo loco r. Meinekius Com. Gr. 
111, 153: add. nXovTov TvqiX6T(Qo<; 
Dion. Chrys. Or. IV, p. 169 R., 
Euripidis versus ap. Apost. V, 93i : 
ncque aliena sunt ab his verba 
Plut. V. Lycurg. 10: owri rovro 
dri 10 O-QvXoii/ifvov (V fiovt^ %wv vno 
xov ijXiov noX((ov TJi SnuQTjj ao')- 
i,(a(hui, TV(pXov oiTu Tov nXovrov 
xut x(ifi(vov ma7i(Q yQugirjv <iipv/ov 
xul uxivjjTov, quae in proverbii 
formam conversa transierunt in 
Apost. I, 53: add. Phot. Epist. 150: 
uXXu vvv liiu rijq ov/s uq}(7J<;, «i? to 
oQuv InuvtX&ovou [sc. y <^*«v]» ^**' |«T0> TOV nXoVTOV flTJ TVtpXov flOVOV, 

(tXXu xul <'(<p(ovov. In DV II, 33 et 
Zenob. III, 35 quod legitur: if ( i- 
Xov o 11 Xov Toq , fluxit ex Eur. 
Phoen. 597, de quo v. G. Her- 
mannus ad Phoen. 1. c. et annott. 
ad Apost. V, 89a. 

61. Phot. TvQQuvvtxd — scr. TvQ- 
Qtjvixu — aavSuXi-u: noXvr(X7j, Usur— 
pavit Cratinus: v. Poll. VII, 86. 
De hoc calceamenti genere egerunt 
PoII. VII, 92: To xdrrvfirt ^vXivov 
T(TQuyo)vov, ol d( lftuvr(g (ni/Qvoot. 
auvS(xXtov yuQ Tjv : et Hesych. s. 
TvQQrjvixH auvddXitt : xdrrvfiu ri 
vxitijXov ovroj KuXdTui,: v. I. H. Vos— 
sius Epist. Myth. I, 114. C. O. Muel- 
lerus Etrusc. 1, 269. Meinekius 
Com, Gr. II, 1, 91. Omninoquo 
Etruscorum luxuria in proverbii 
fere consuetudinem abiit: v. Phot. 
Epist. 80: T« TvQQr/viuv 6t]fi6aiu 
(Qyu x«t (<p' ot? O(fivvvovrut, (Iq- 
XuVoq 6 Xoyoq , ovS( rot<; ua(Xy(aT(i- 
Toi<; Twv (iXXoiv uv&QoinoDV oid( /(a- 
Qig (tloxvvtjc; oQyiu yiv(Tui. 

62. Etrusci propter artem slatua- 
riam celeberrimi apud veteres : 
Plin. N. H. XXXIV, 7, 34: signa 
quoque Tuscanica per terras di- 
spersa , quae in Etruria factilala 
non esl dubium: Pers. Sat. II, 60: 
fictile Tu^cum, ubi cf. O. lahnius : 
add. C. O. Muellerus Etrusc. II, 247. 

63. Plut. Provv. I, 5 : add. Par- 
oeniiog. T. I, 473. 224 MACARn 

TO T. 

04 'TaMiv&ov MWfiog: int twv fwtd SolfjQii nmyipvtm'' 
G5 ^Tv xeiQetg: inl tojv avta^feXwv. 

66 'Tnhg xaga mvetv: inl %mv vneQrj(pavevo/iiivo)v. 

67 TntQ xa eaxa fi ft ev a. ^ 

68 'TneQ td KaXXiKQatovQ: int imv xa^* vneQfioXt;v 
11 noiovvxwv. rj in\ twv xovs nQOJTevovras i'v tioiv vneQ- 

aiQOVTOiV. 

69 'Tno navTi Xi^&o) axoQni os : ini noXvnXt^&ias twv 
naVTayov ovtwv novT^Qwv av&QOjnwv. ^" 

70 "TdQav Tefiveis: in\ tmv dfn^yavwv. 

TO <Ii. 

71 ^ani] dh ttdv •&eQei xdv yeiftoivi (paxij: int %<av 
de\ Tiov at/Twj/ ovTOiv. 5. iaxu/x/iivu n7]67iv Suidas, qiii explicat: inl xwv xuO-' vnti>Poh]v 
Tt n()UixovTO)v. dioTi o fl'dvi.Xoq vTiiQ Toi'f nivT^xovTU n6du(; nijdtjaut;, 
inrjQ(i)dij To aAiko<;. 6. Suidas : <iTjal KkiuQxoq , IVt Kuk).i.xQdxt](; ti? 

iyivtTo iv Kuqvoto) nXovaio')xuToq. iX noTi oi'v i9-u}'fiui^6v iiya ol Kuqv- 
OTiot inl nXoiiTO) vntQ^oXtxo)!; i'kfyov , vn\Q %u KukktxQUToV(;, 'AQiaxoTi- 
Xtjc; di (pTjaiv iv TJj AO-7]vuio)v no?,tTfi((, KukXtxQdrt/v rtvd nQMXOv xoxk; 
dtxuoTixovq fiv&oiiq [sic] tlg vnfQ^oki^v uv^Tjaut' o&fv xui Tijv nuQoi//iuv 
flQ7/oO(tt. 9. Provcrbii formam germanam esse vn6 nuvxi Tot, XiOoj 
xuOnidfi axoQnio? in Schneidewini Philol. III, 571 conieci. 13. giux^ 

S: scribe: giax^ di xuv ;f*t/<wvt xdv OiQft (puxrj. 

64. K(u/iov!; YuxivOov memorat tuv Xoyov tXxovai xal Xiyovai nQoc;- 
Eurip. Helen. 1469 et pluribus de- ijQTfjaOut ttjv r}/tfTiQuv i!o)r}v xtj xtvr}- 
scribil Polycrates Athcn. IV, 139 a*t twv ovQuvio)v, ubi cf. SchoU. 
D. Quantopere post mortem Hya- codicis 476 : Apost. VI , 22. De 
cinlhum et Dii et homincs hono- scammate arenae v. Roulezius in 
ravcrint, apparet vel ex throno docta dissertatione, quam inscri- 
Amyclaeo: cf. Paus. III, 19, 4. C. psit: Metnoirc pour servir a explir/uer 

0. MucIIerus Dor. I, 354. les peititurcs d'une coupe de Vvlci. 

65. Similia sunt, quae Suid. s. 4. Bruxell. 1842, p. 22 sqq., cui 
uvov noxuq composuit: nXivOov nXv- adiungas obscrvaliones C. F. ller- 
rjn' [DV III, 52], dax6v riXXftv [ib. manni , in Nunc. LiUer. Golting. 

1, 84], xvTQuv notxiXXftv [Creg. 1844 Nr. 8 publici iuris factas. 
Cjpr. L III, 36], fiq x6nQov [xo- 68. Apost. XVII, 47: Zenob. VI, 
:ir»wv« Pbotius s. »i? xon()c5va] ^i';M»«y. 29. De Cailicrate cgit Meinekius 

66. Aposl. XVII, 55f. Com. Gr. T. IV, p. 700. 

67. Apost. XVII, 53: Zcnob.VI, 69. Apost. XMI, 52: Zcnob. 
23. Liban, Oratt. T. III, 373 U..; VI, 20. 

xui t/ ftfv nuQot/iiu (ftjaiv, vn^Q ro 70. Apost. XVII, 40: Zenob. > I, 

axu/A/Ku , &uvfi(id^ovaa xoiiq tw nr/- 26 : cf. Macar. \ III, 25. 

d^fiuTt nuQt'ovTuq To ftixQov: Basil. 71. Lens paupcrum ac tenuium 

Homil. VI Hexaem. p. 54 A: uXX' cibus est: binc Aristoph. Plut. 1005: 

ot vniQ T« iaxuftfiiva n^dOtvitc; ini InttTu nXovTiiiv ovxiO' tjdfTUt (fiuxwv, 

tyv avvtiyoQiuv iF/q yfvtOXittXoyiui de quo v. Greg. Cypr. L I, 100: re CENTURIA \m. 225 

1« ^evaxlC^tS -^ivaHu: inl twV tovs 6jiioiovs i^<xna- 
%Mvt(av- 

n 0iXinnov aXexTQvc6v: ini rwv iv fuKQo7s xazog- 
&mfittatv cc/.tt^ov€Vo/tevooV' 

rA ^oivix(ov Gvv&^xtti: inl zwv im/SovXsvovriov Ttol 5 
^ia Ttvos Gvv&fjftttTos. * * * vvKttt yttQ xttl ^ftigav «/t^- 
oaj/T«ff xtti Xtt^ovres nttgd KttQxtjdoviuiv ij&eXov ftivetv 
eaz «j/ ttXXo it nttgd vvhto, xttl rjfJteQttv yivTjztti. 

^ J^QVvixov ndXtttOfia: inl idiv novfiQwv xat Miwv 

ttVo-Qconiav- 

I - , , , , 10 

9(oyitte(av ttQa: ent rdJv loxvQ(Ss iittittQ(Oftev(av' 7] 

ini T(tiv fieTttyivo}ox6vt(ov e(p ois enQtt^ttv. 

5. Suidas: ol r^v KaQxv^ova ^ziaavr.g rPoiv.xeg Sr, 
ngo.^nUvoav rj^ A.fiv^ U.^^rjaav rdv iyxo>QL,.v 6^1- 
o^a.avrov.vv.ra.al^^iQav' i..rvxovr,, ^(rovlovov.lsoi 
lovro a.aXXaoo,a&a. a>, avvr.&i^.vo. vv.ra, y^al y^iga, ^iv^.v L 
).y.a&a. rovro ^nlro^v iv.6Q.vr..o>, avvr.&.^ivo>v. T,i d' Co.a\Zv 
enc mranovr.vmv laro^.v, y. VB in nott. critt. ad Dioff VIII 67 an 

rasse. 9. Suid.: 'l^jwcxov naka.a^^a: airr} riraxra. y.ar.l r<Zv 

navovQya,g xa. avvnajg oo^fti^of^ivojy. larogn di Qovy^vdidvg rVIII 501 
or. 0t,vr.xog argar^ySg ^A&rjvaiojv iv v«Va,. ^.A>loW«v tL \r.ar.^^t 
.arayny rov ^X..fi.a3r;v,J6^Xora. ro. vavagxv Aa..Sa.^ovio>v J lalZZ 
or. flovXo.ro avro, ngo^ovva. zj ar^arn^^a. Aafi6vrog di „> ilaroX^l 
falf"'Z'""' "'^'^«^^"^ -'-^ 'A&r^vaio.g, nagd ^..gSv iXaoiv dno- 
Xea&a. o <I>^vvrxog ygacpn naXcv roJ vavuQxo> ri y.yovSg, alr.or^.vog , xal 
9ua.orv nahv avro> ngo^^auv ri argarn:f.a\ « IniX&o. ' S.Jval^ ot 

nagAXx.^cadrp>- x«i noX,f,io>v l^ocTov ino,.ivo,v vvXd^ao&a,. Hvi^fidvrojv 
di ovro,, xo..a,v .al .oM.o&ivr.v ^J. .o7. yguf.,rha,v, y.vo,.ivrjg6l \Z 
i^odov, en^arevaav ol orQar.oira. ndvra , .al rd vvv.al r/Ld„„r 
x«z« rov a>gvvixov ^^Jx^Qav in' 'AX..^.d6ov y.y,v7ja&a.. Ka! ai&?g 
jQ.aro.pavrjg [Ran.TOO]' fgvvixov n a Xa ia flaa /v: dvrl rov argurZ 
yVHaa.. ^rgarriyovvrog yog avrov rirxrj&r,aav ol 'A&rjvaXo. xai LxXot 
«.jrj. ngog..gova&,aav o>g ngoSovr. riv n6X.,ov. Cf. nott. critt. ad Diog 
Vlll, 29. 11. Suidas: 0a,x«,r? ydg xaraX.n6vr,g rijv noX.v iv rfj vn6 

t.nh- Axti\ ,} ' h Wy"en- gemonis versibus uberius dixi. 

bachius ad Plut. Opp. Mor. VI, 2, 70 n m • -^ 

818. Versus Hegemonis Thasii ' , J2. Quid propne significet v..«. 

V. Athen. IX, 406 F • ngvX&e \He- ""''"' perspicitur e Suida v. 

gemon] 6i :ioTf xal ilg r6 &iaroov f'!""''^ ' ""'"f"' ^'"' '"^"'^"f' onrjviy.a 

6i.Sdaxo,v xo,no,diav Xi&mv lyojv nXv "'^'^' TigoJftxvvvrig, nra avoi ,l,f,dai. 

SgX,jorgav d.anogj inoirja. ro3« '''"«'""•• ^' Etym. M. 790, 15. 

&iaiag. xal 6Xiyov 6utX.no)v ilnt 73. Apost. XVII, 76: Append. 

Ai&oi luiv o'i6f. (JaXXiro, d' P'»^^- ^» 14- 

*i' Tt« &iX{^. (Daxrj 6i xav 74. Apost.XVII,78: Diog.Vni,67 

Xt^/^,av, r.nv &igf, ,pa«ij: ita 75. Apost. XVII, 94: DV III 80* 

correxi hunc locum i„ Schneide- 76. Zenob. VI, 13 Dixerunt de 

15 226 MACARIl 

TO X. 

77 XaXaaia trjv isQav ccyxvQttv: Int jwv iiQ ccacfni- 
Xeittv iQX^Ofievwv» 4 

78 XttXend Tu xaXa : ITmaxov dnoTt&e/itevov trjV uq- 
yriv nQog rovg &avfid^ovTttS (pdvai' XaXenov ia&Xovb 
efi/tEVtti' ZoXtova dk /iaXttMiav avtov naTayvovttt einelV 
XttXend t d naXd. 

79 XaXenovyoQiov itvva yeveiv: t6 eXvtQov tov 
i/i^QVQV yoQiov HaXelTttt. ol dh ttvveg yevad/ievot tovtov 
Htti Tois i/i^QVOis ^ia To Xlyvov ini/SovXevovoiv. ^^ 

80 XdQtjTOS vnoayeaets: inl TtHv evyeiQws inttyyeX- 
Xo/xiv<i3v. 

81 Xei/Kav OQVi&i tts: rjyovv a^po^Qos , iv w tu oQvea 
(p&eiQeTai. AiyeTat xoi dve/ios OQVt&i as. 

82 X&ovttt XovTQd: Ta Tois venQOls int^peQojueva. it 

83 XwQts Td Mvawv xai ^Qvyvtv oqio /laT a. 

84 XwQts Ttt MvQQas aat ^tXtad/i Qev/iaTa. 

85 ** neviyQos (J' ov^inoT' ea&Xos: ini twv Std 
nXovTov evvj/teQovvTtav. 

TO n^. 20 

86 "^evdonvQa : oaa did vvxtos yivetai nQos ti^v tmv 
noXe/iltuv %aTdnXf;^tv. 

87 "^evdonXovTO S' 

88 ^^evdonTta /ttt. "yffiyov [scr. 'A^nuYav coll. Herod. I, 165] riohoQxift , utQixijauv lii 'Itu- 
AtVx?, fiv^ijovi; ili; rtjv &aXua(iav fiuioiTti; , Kitl tTiafjuau/nivoi, , fiij nQOTf(jov 
vnoarfiftpfiv «i? Tr/v lavrotv , ;) rovrovq dvfVfx&rjvai. 

9. ifi^Qlov S. 10. ffi[i()loi<; S. 11. n Q o j(fiQO)<; Suidas. 17. 

MfQQilg cum Aposlolio scribenduni est: y. Muratori Anecd. Gr. 196. 
18. Exciderunl prima proverbii verba: xQ7jt4,ur' clvt/Q-. Zenob. VI, 43. 
21. Suidas explicat: aTQurijytjnu , onfQ noiovai , ^nl vvxroi; xuiovrfi nvQri 
nQOi; xuTtinkrjiiv riov noltftioiv. 

proverbio Mitschcrlicbius ad Horat. 85. Greg. Cypr. M V, 15. 

Epod.16,17. ThisqueniusPhocaic.l4. 86. Apost. XVlII, 44: Suidas. 

77. Greg. Cypr. L III, 31. 87. Vox admodum rara apud 

78. Greg. Cypr. L III, 30. Scholl. ad Arisl. Av. 823. ad Vesp. 

79. DV m, 94. 457 invenilur. 

80. DV I, 60. 88. Suid. ^itvionrwfia: '^Qtaro- 

81. Aposl. XVin, 11. f^iivriq [Equilt. 568, ubi v. Scholl.] • 

82. I)V in, 92. *i <)« nov niaoiiv ili; rov oiftov iv 

83. Greg. Cypr. M V, 16. M"Xfi nvi , Tovt' ilnt^'ijauvi' «» • 

84. Apost. \VIII, 36. dnl ro fitj tfuiyta&at ntnroi»ivut. to CENTURIA VIII. 227 89 '^FevdEyyQatfosdizVj. 

90 "^Frj^st xcct nBTQ7]v 6 noXvg iqovoQ' 

91 WaXXmv xsvt;v: int twv fiuTaicc noniwvTtav. 

92 ^^vyr; nQo /iiavT tg' 

93 ^exag: ^ dQooog. 5 

TO ^. 

94 "Jldtvsv oQog, elTa fbvv aneT eaev : ozav iXniaag 
Tig fieydXa fitnQOlg ivTvyot. 

"95 ^Slolv e OT matv : inl tojv nQog to axovaat tcc wtk ev~ 
TQent^ofiivmv. ^^ 

96 "SlaneQ rjQUig iv aanidt ^evioat /S ovXo fia t: OTt 
Sei xai doxel ovv tm -j;- elvat. 3. i//«Ao>y Walzius. Ex errore in App. Provv. V, 38 xpvkkwv legi- 
lur, 4. TiQofiuvTiov [sic] S: correxi e VB. 8. ivTvxj] Gregorius. 
11. or^ Povlo/x(ti. Zenobius. Explicalio corrupta: omnino non videtur 
pertinere ad hoc proverbium. 12. doxitv Walzius. di fliJoq Toj" nuiula/turog tp ivd 6- 
n T 0) fia xuXovaiv. 

89. Suid. s. V., Harpocr. s. v. 
p. 186, 13 Bekk. 

90. Apost. XV, 43: Suid. s. t^,?}- 
•/Hv. Decurtatum ex Epigrammate, 
quod exstat in Anlh. Pal. VI 1,225, 
1 : rpi^yji' Kul nfT{)Tjv o noAc? /Qovoq 
ovdi aidrjQov fbfidtTui, , uklu fxifj 
nuvT oUnn, ^ijfTiuv}] : unde pjofe- 
cisse videtur Plutarch. de Educ. 
Lib. 4, p. 2 B: aTuyovtq f*fv y«\) jicTaTos nfTQuq y.ot.Xuivovai,' oidrjQog 
6i xul ^k^aAxos Tutg inuq^ulq tmv 
XHQMv ixTQifiovTui. De seutentia 
apud veteres celebratissima v. an- 
nott. ad Apost. 1. c. 

91. Macar. V, 12: App. Provv. 
V, 38. 

92. App. Provv. V, 40. 

93. Greg. Cypr. L III, 41. 

94. Greg. Cypr. L III, 43. 

95. DV III, 97. 

96. Greg. Cypr. M V, 23. 15* njpojMiJi Ai^anoY, 1 " Av hv f^alv.ov fpoi^o £ ov fiav% evstai: Ttjv loyyv 
Tovzo at]fia'iv€i %o)v dwQewv. 

2 "JSv&ev EXf.ldev ovui , oii; ntQiOTOiyi^eTai «ax«. 

3 "JEoTai ital y^(o?.(>Jv (^QOftog: to adr]Xov drjXoh 

4 Zr]T(uv 'EQfirjv yXvtl/at KiQKona lyXvipa. 

5 "^H ZevQ 7] XaQ(av: 9] evdaiftovos fiios V teXoS' 

6 MaxQas iXnidas fiiota. 

1 'O iyyvs ^ioSt iyyvs «tQavvoV' 1. uviv il X' Gregorius. 3. oiiai, oU] lalet dnXoXq vel similc 
quid. 4. Scribe iarl et ;^wAw: codem modo Schol. ad Hom. I. c. 
coriigendum est , ubi haec leguntur : iiu dt rov • xi-xuvn roi P(>udvi 
0)xvv , 7] nuQU n o i. Xo Vg Tiuftoiftiu ioTlv , Kul /lokuiv d\>ofiog' o di vovi' 

XUTukuftfiuVll O PQudvi TOV (0>lVV , fVbJfilXbiq, §. HO^OTlOliu ioxl XUl TIUQ- 

otfiiu , Kttl ^jfwAwv J^io/uo;, 5. Scribc Ki(j nw nu. 1. Usurpat versum Greg. Naz. 
Or. 3, p. 108 A : nws ovv o Ktq- 
doioi aiiiofs ovudtjoirui xul %o au- 
xfki.iov nQopXrjO^jjoiTui, x«* t) xkt- 
nrittt/ dvvufiK; rov &tov rifirjO-^aiTui. 
xul To, ilrtv •/uXxov 'Pol^ov ftr) ftuv- 
Ttvto&ui fntjdi itvui Tj. Tov o[!okov 
TifHiaTiQov ; TUVTU yu(t uvTmv [gcn— 
lilibusl r« oifivu xul at[}unfiiu : eum— 
quc diserte dicit ab antiquo aliquo 
auctore profectum Carm. iamb. 18 
(10) vs. 374. Senlenlia nola : Soph. 
Antig. 1055 : 1« ftuvTixov yuQ nilv 
{filuQYVQov yfyoi;: pluribusquc de 
oraculis mercede corruplis Dalius 
egil de Orac. diss. 401 sqq. 

2. Aesop. fab. 120 F^ur. : o ftv&og 
dr/koL , oxi. Toi'e uvO-QO)novi rov<; 
ipvati dtiXovs ovdifiiu naQuiitai^ «»- 

&Qii)nov iniQiKuvvvoi, Cf. Macar. 
111, 82. 3. Euslath. ad Ilom. Od. 0, 329, 
p. 1599, 36: nQoq di to, xixuvti, 
(iQudv(; (Jxt/v, iri&rj xul nuQotftiu 
t6' "EoTi xul ;^w>lw jQoftot;, 
nQot; ofAotoTrjTu roi>, Evtari, xul 
ftvQfttjxi xoloi;, de quo cf. Greg. 
Cypr. M 111, 8. 

4. Comparari potest Zenob. IV, 

13: sqrihv yuQ dipov &oiftuTtov unu)- 
ktau. De Cercopibus cf. DV 1, 3. 
Apost. IX, 64. 

5. XuQtav in hoc proverbio idem 
valet quod @«i'«io;: Suid. Xuqwv 
6&uvuToq: cf. Anibroschius dcCha- 
roole Etrusco Commcnt. p. 52 sqq. 

6. Fortasse cx fabula derivatum : 
v. Acsop. fab. 146 Schn. 224 Cor. 

7. Conlrarium affert ex Diogc- 
niano AposU XIV, 62. AESOPI PROVERBIA. 229 8 OvSels aciiQOP ^aatdaas i^e^t] xvqtoS' 

9 UoV ycCQ IJ "y^Qte/LllS OVV, lyOQtVOBVltia^ \%\ 

10 '£"1 a^iinov Gioiviov nXineiv. ■''■■ < 

11 Ht QoyyvXa Xiys, ivcc xai xvXit^Tai. 

12 2^6v aTvyij xal uQo^aiov daxvei. 5 

13 Ov v] Tvyr; nQonfjXaxl^ei , xac ndvziov nQay/ndtup 
jitdoriyas evQioxei. ,.,i 

14 Td nQoXf] fifima vtxr; fiaia- 3. uiA,ov Walzius. oxomov idem. 
lexit Welckerus in MuSf Rhen. 1832, p. 
TO)!»] w«()« Twv 7iQft(ov oviojq Maxinius , 
Anlonius recte. 4. mikUTut Walzius ; cor- 
170. 6. Tiuvzuy 7i(jay/xa- 

n UQ u t Si V 71 Q u 0) V ov r og 8. Sensum non extrico. 

9. Diana, saltationis ainantissiraa, 
libicunque locorum Tcrsalur, ibi 
choreas disponit ducitque: Hom. h. 
in Vener. 3, 18: x«i yuQ tij [Dia- 
nae] MtT* to|« , . . . qi6Q//iyyfq Ti 
%oooi Tf SiunQvatoi r' okoXvyui: ibid. 
27, 17: igyftrut . . . i^dQxovaa %o- 
Qov^: add. Hom. Od. Z, 102 sq. : 
unde profecit Apelles: Plin. N. H. 
XXXV, 36 , 96 : periliores arlis 
pratferunt omnibus eius operibus . . , 
Dianam sacrificantium [recte sal- 
tantium aut simile quid Nitzschius 
Ann. ad Hom. Od. T. H, p. 103 
desiderat] virginum choro mixtam, 
quibus vicisse Homeri versus videtur 
id ipsttm describentis : ilem V ergil. 
Aen. I, 498: qualis in Eurotae ri- 
pis aut per iuga Cynthi , Exercet 
Diana choros, quam mille secutae 
Hinc atque hinc glomerantur Orea- 
des: Ovid. Fast. II, 156: alia ex- 
promserunt Spanhcmius ad Callim. 
h. in Dian. 3. Heynius ad Verg. 
Aen. I, Excurs. 20. Milscherlichius 
ad Hor. Carm. I, 4, 5. 

10. Greg. Cypr. M HI, 46. Za- 
char. Scholast. Dial. p. 107 Boiss. : 

iV« o«'v rjj i( uXjj&iia xal rovroj 
TW koyfo ov/tfiu/tjowfini Tjfttiq, ovim 
avvrofibx; x«i unXbx; T}jf in tfjicfifiov 
olnoiofuav twv 7iUQakoyi,afifiiv vfidiy 
dmlvaofuv: ubi v. Boissoaadus. 

11. V. arQoyyiiXoq de orationepo- 
sitam doctc Erneslius illustrat in 
Lex. Technol. Gr. Rhet. p. 320: add. Schneiderus ad Demetr. de 
Elocut. 20. 

12. Cf. Phaedr. fab. 25 Perott. 
Sencc. Controv. I, 1, p. 76 Bip. : 
iniquum est, collapsis manum non 
porrigere: commune hoc ius generis 
humani est. Cf. Aesop. prov. 13. 
Apost. XII, 76. Macar. VI, 53. 

13. Socrati apud Maxim. Conf. 
Serm. 18, p. 590 Comb., Moschioni 
in Antonii Mel. 148, p. 238 Fabr. 
tribuitur: add. Apost. XII, 87c. 

14. Phot. Epist. 197 Mont.: f2- 
niv uv Tt? tiuq' EXXtjai aoifiwv ' ro 
Tuxo(; fiovjf^ rvxTI<i' fyo) rf' uv 
ipuLrjv , ojq fl fitj Q-fiuq forlv OQftiji; 
7] nuiQMV avuyxtjg, fiovtjq flfJovXia^. 

De homoeoteleuto cf. nott. ad DV 
III, 25 : add. Teles Stob. Flor. 97, 

31 : dio xal ol uQXutoi, iXfyov ovx 
ujjdfjjii' iffiuauv yuo TftJv uvO-Qo')n.u)v 
ovi; ftfv X Q^f***^ f* ^Z**»' , ovi; dk 
KrtjfiuTu: Aristot. Rhet. II, 23: 
Tovrl d iorl ruvro tw Xfyofiivo) ro 
f X 1; TiQiua&ut xul Tors «il«?: 
ad quem locum Stephanus in Cram. 
Anecd. Pariss. I, 293 scribit : to' 
(Xo<; xut To aXai; , nuQoifiiu tTtl roti; 
dvalv fvuvrioK; tkqitkoovtojv : Ae— 
schin. in Ctesiph. 167: tuvtu 6( 
tL ionv, (o xivudoq; Qtjfcaru y 
>9 u V fi uT u; Ignat. in PP. Apost. 
T. II, p. 63 Cotell. : iifta)fiov dtd- 
votuv xul uvvTioxQirov iv vnoftovn 
fyvoiv vfiuq }'xovrug ov xaru /(?//- 
o tv , uXXd xurd xr F/a i v. 230 AESOPI PROVERPJA. 15 ^ayitvi /tiE Xewv xai fi^ij dXwnij^. 

16 /dvai vy ei T (a v,al XoidoQ e ir oi /le. 

17 TlaQa tovto X V7io3fj[.ia sQQa^pe fiev 'laxiaiog, vne- 
Svoato d' ^u^QiaxayoQag. 1. fiilfO)v, uno Yocabulo, Walzius. VV. xal fiij uk, ab antece- 
dentibus direnita apud Walzium proverbium formant. 

15. Ex fabula ortum vidctun cf. Antiqq. III, 7: dnvolYUQ, o) Tv).Xf, 
Aesop. fab. 228 Cor. fijjxaval nkixovrai, xad-' ijfioiv «ul 

16. Oderint , dum metuant: En— dokoq aqivxtoq l'()(jan.Tfti xax' uftcpo- 
nius apud Cic. Ofl". 1, 28, 97, ubi t/^wv, os IftfXkfv uhovitI xul <iixu 
V. Beierus: oderint , dum probent: novov navtn ovvTQixfitiv xal 6i,H(p9f~ 
Tiberius in Suet. Tiber. 59. Qfiv ^fiwv t« nQuyftura, nvQoq i) 

17. Apost. XVI, 77. Dion. Hal. norufiov Sixjjv ffi7ifao')v. i APOSTOLIUS ET ARSENIUS. ,.,,w...... .i Imnav nixXijxa tovSs tbv novov, 
fhiXoiv uQiazE Hat aocpav fisya xXiog- 
^v yovv TQvytjaov rav "(ov , od av ■&sloig, 
Kqoxov, xQivov, vuQxiaov, ■&vQaov y qoSov. 2. iptluv — x^(o?] 'Pw/tjy? Aiov nQofjQi xul aoifwv k^Ims A. aotpcjv 
xlfog] TiHTQtaQxoiv rt a. ^ 3. yovv] d' ovv A. &iXuc: A, Oiktjq W. 

4. xQivov, XQoxov A. vuQxiaaovA. MIXAHJtOY AnOIJTOAOY 

TOr BTZANTIOT 

2YNArQrH nAPOIMinN 

KAI 

SYNSHKH, 

OTKJNIEr TE TOTKAVOeEN AI nylEIOT^ 
E2XHKASI TAS APXA2. ;.,„,. 

TSlv ENJOaOTATSI, KAI SOfpSlTATP.i, AN/IPi 

KTPISlt AATPSli TSh KTPINSli.. §•!• ^A /ihv vnioxfjv iv KQTjXf] oot , ti^v toov naQot/iimv 
ovvaymyrjv itai ovv&^xtjv, ovh avev ys lov nai 6&ev al 
nXeiovs ioy^ijxaoi %as aQyas , tuvtk /uoi diavvod^ivTa Idov 
oot niiimstai, aveQ ivdo^otaze xai aocpdraxs. ei 8e ^Qadv- 
T€Q0V rj i^ovXov , ovy rjjimv ye xovTi , «AAa %ijs Tvyrjs ^^ 5 
nov xai tov naiQov , otw ye dt] xal rjf.mv dxovTav anav Titulum exhibui ad fidem codicis D. rov om. R, 'A:toaxo- 
Xiov BvLiavTlov N, 'Aiioarokiov tov pti^avriov (sic) H. t£ — Kv- 

^(»6>1 TW ul^ f a i/iot r fiz la fni,ax67tqj tov "Oafiov xvqIo) Pa- 
a 71 uQi NH: eadem habet R, nisi quod xvg w excidit. Siugulari modo 

°^ , /''^ . ' 

E: 'AnoaToXv uX<fa. , loDviuq avvd-Tjx: his supposita est pictura cx gencre 

earum , quae ab Arabum gente nomen acceperunt : lum sequuntur : 

M.i/arikov 'ATioaroXov tov Bxii^uvTiov avvu.y(oy7? :iaQoifiia>v , tj io>viu. rw 

ttldfaifiojTuTM imaxoTiu tov "OafAov rdanuni, ftij(atjkov tov unoatoXtj, 

avvurf'i'<; nQooifiViHv (XX^vVxwv r. Mixai'/ X 'AnoaxoXioi; Bv^uvxioi;. Tm 

ttldtoiftatTUTM 'EniaAono) tov "Oofnov KvQfoi ruonaQt Z. 

Praefationem r om. I. iv KQt'iTi]] iv ^Pwtir} NRZH. 3. fiot iv 

KQtjTi N, fioi. iv KQrjTtj RH, fiiv iv Knrjrt] Z. 4. aWtaifiwruTi x«i 

aoifk N , uidioifionuTt xul aoffotTart R^ , alSiatfit xai ao(fi H. 6. 

ovTU» ye R. unuvTu ovfintQuivia&ui, d oxii: Z. 

§. 1. Koivu Tfi r. (f.] Apostol. IX, 88. 234 APOSTOLII negaivsTat , y ^oHti. aXX(og ra KQeizzov av eitj, ^qadvvav- 
las to /SovXojiievov naroQ&bioai a^iov Ttvoe Xoyov, tj %ayy- 
vttvtae ovdevoe' %o /itev ydg ov Tifiiov ro de ovn attjitov. 
e-j^ete Toivvv Xa^wv to vneoyrjiiievov aot , xd/uoi negae ei- 
Xr^rpe XajSov to eniTay/tia ' ei /itev naz' dQeoHeiav xai (iov- 5 
Xijotv v/tieTeQav , ■&e(j} yai aoi X^Q^S' el d' ov , xoivmveiv ae 
dixatov /iioi tov nd&ove' xoivd yaQ eJvai TOte ao(poie tc» 

%.2-T(Ji)V (piXo)v nenaQoi/iiiaaTai. 2. "Iva ^h fir/ Tte tjfKav t()jv 
eTaiQoov eniXa^oiTO , wff /t7; , avvay^ayrjv naQot/utdiiv noiov- 
/iiev(ov, Tt]v naQOi/niav oQt^o/iiivtov , fj dtj xal 6 aocpoe Ki- 10 
y.eQ(av eneXa^eto TlavaiTiov , avyyeyQarpoToe f-i^v neQl tov 
aa&ijxovToe , t/ ^h 6v eoTiv ov^a/Liov einovToe aVTiIt rov 
ovyyQa/iifiaToe , oQiareov dv eitj tvv nuQoifiiav , jj Xa^ov- 

§.3.T«ff avoi&ev eyofiev* 3. IlaQotfiia fihv ovv iaTi Xoyog 
enixaXvnTtav t6 oa(pee aaa(peia' ij di aia&tjTtov nQayfid- 15 
Tw»/ aijfiaiv(ov nQdyfiata V07jTd ' tj intxexQVfifiivtoe Ttjv dXij- 

^A.&etuv inefi(paiv(ov» 4. Kai eTi Tovde tov TQonov' naQOt- 
fiia ioTi dtrjyr^fia naQodtxov , ^ Qijfia TetQtfifiivov iv Tjj 1. PQaSuvuvTU NLH , PQudvraq R. 2. Poiiknioftivov R. ruxv- 

vuvza NLH. 4. iX0i,<i N. Xu(i6v R. T« i'7iio%tj^lva Z. 5. ka^imv 

LH. ntv d)j UZ. 7. lu T*5v <pii.wv ToZf oo<pol(; NZ. 8. ni-xu()0i.- 

^taoiKi] hic pracfatio finit in LNH. "va xxA. Arsenius in praefalio- 

nem suani recepit. 'Iva it — wc] 'lti»Xv d' 'iva firj t»? ijfiuiv i7ii).d~ 
(iotxo , w; A. ^f*w* RZ orn. 9. iraiquv ijfiVv R, fTuiquiv tjniov Z. 

C/J5 (i\v Z. 10. 6* f*tj oQL^o/jtiviav Z. 11. Ilarui,rioii, l^u/iuloq Ekk/j~ 

voq ZA. .12. ux'tov L. 13. rrjv RZ om. ly] w? Z. 14. ^.jfw/"!' 

Z. n\v ovv^ Toivvv Z. 15. >ca» uou^tia R, 16. inixotQVfififvy/v Z. §. 2. Arsen. p. 5 Walz. /f»x/- 
(jw»-] Cic. de Onic. I, 2, 7 : placet 
igitur , quoniam omnit disputatio de 
officio futura est, ante dcfiaire, qxdd 
sil officium: quod a Pti naetio 
praetermissum esse miron omnis 
cnim, quae ralione juscipi ur , de 
aliqtM re inslitulio debet a defi '^itioi e 
proficisci, ut intelligatur , quld st' 
id, de quo disputelur: hanc njpre- 
hensioncm diluerc studct LyndcJiius 
de Panact. disput. p. 102. '., 

^. 3. Cyrillus Alex- ad Evaiu>;. 
loaan. XI, 25, 1. XI, 937 D: , ao- 
oiftiuv tivui qiTjot, Tuv ufivioov ii 
*ul ov ).iuv intpuvij koyov , fTiay.tu- 
Ofifvov df notq uauifiiutt; oc/rn» Jl*- 
nialq, w; fii) kiuv hoifiotq avviirUi 
dvvunl)ui. 'io\'t; n/.f)oo>tiivov<;. §. 4. Basil. Caesar. Homil. XII 
in princ. Proverbb. p. 136 Garn.: 

To Twv nu{ioifii,iZv ovofiu inl tojv 
dtjfibidfOTf^ojv Xoyoiv tiuqu Tof? f^iit- 
O-fv TfvuxTUi xuL inl Toiv fv Tais 
odor? Xakovfiivotv , W5 ra noXku. 
Oiftoi; yuQ nuQ uvtoIi; i) oJo? ovo- 
fiuiifTui, [v. infr. §. 7.]. o&tv xul 
Ttjv nu{ioiftiuv oQi^oviui' {trjfiu .t p o ?- 
odiov TfTQififiivov tv Tiy /(>^o«* leiJ»' 
noKkMv xul uno oliyoiv inl nkfioru 
'ofioiu ftfTukijifiOrjvai, dvvuftfvov [\. 
Athanasius ^. 9 aliatus]. nu(i<t di 
Tffilv' nufiotftiu fOTl koyog otqiktftoi; 
fjtfx intxQviptox; ftfiQiuq tKdtdoftivoi;, 

Tlokv ftfV 10 aVToOtV Xif/OtftOV TTfQti- 

%oiv , nokkijv di xul iv tw fiuOit 
1 ijv duivoiuv ovyxukvnTOtv. Aoyoi; 
--■ ^WKio/»] Ilcsych. B. nuQoiftiui: PRAEFATIO. 235 

XQ^oat tmv ys noXXwv , dno ie ftixQuv ttvdHv yat oXiytav 
i(p ofioia nXsio) aai fuiCo) fteiaXrj^pd^rjvai dvvafisvov ' ij 
Xoyog intTETr^Sevfiivog Toig rj&eai xa\ TJj av&Qwnlvf] ^o)fj 
xaT« t6 6&og tdiv ^wvxtav. nal k'%t ye ovtuoi' UaQOtfua 
ioTt Xoyog <»cpiXtfiog, ijroi l3t(0(peXrjg , entxQVipei fieTQicc 5 
noXv t6 yQfjatfiov eyoiv iv £ai;TW * ^ Xoyog nQotQemtKog 
§.5.7zapa ndoav tov /Siov TrjV odov yjQr^otfievoiv. 5. /fiacpeQei 
de Tov aivov ' oti 6 filv aivog eGTi Xoyog fivd^tzog , ix- 
(fSQOfiF.vog dno dXoyojv ^mtav rj (pVT(j)V nQog av&QO)no)V 
naQaiveatv. ^ Xoyog evxTtxog , 'iJTOt naQanXijTtKog , ix dr^- 10 
fttovQyijftccTMV xat «aroQ&oifidTwv ftvrjftovevofievog. H 
naQOtfiia i^ijnXwfievt] fieTa dt^ytjaewg , anaQTi^ovaa to 
voovfievov. ^ Xoyog tcaTa dvanoXr^atv fivStxr;v dno aXo- 
yo3V C^av itai (pvttav nQog avd-QiCnovg etQfjfievog , oig (pr^ai 

7. /pij(Jififvm R. 8. «tvos , o? Jtai n uq uivia i? XiyiTUi, ^ort 

Philo Valckenarii p. 162. 9. uXoyojv] oUytav R. 10. nuQaiviai.v^ 

Eustath. ad Hom. 11. A addit: w? (prjot AovxikXoq 6 TuQQuVoq iv nQotrta 
niol nuQoi-fiidJv. 13. roovfttvov] Ammonius et Etjmol. Gudianum ad— 
dunt: nQoq nuQufiti&iuv n xai Wfpiknuv dv&Qwnmv. ytuxa. unoXvaiv 

Ptolemaeus , xuru uvanolvaiv R: recte xard uvun Xaa iv Valckenae— 
rius : v. Diogenianum p. 178. 14. ly' <pvrwv Ammonius, R. 

naQaiviffft^, naQufiv&iai , vov&raiai, p. 259 Walz. et in Etym. Gud. 19, 

ri&tHv ixovaui. xaJ nu&wv InavoQ&o)- 46 legitur. Aoyoi; ivxnxcq — M»''?" 

(jtv , ad quem locum v. Albertium, fiovfv6ftfvo<;] Etym. Gud. 19, 12: 

ex codd. similia afferentem. Aoyog A^vog , J Inutvoq, ix twv STjfitovQyTj- 

(O<pikifio<; — iv fuvTOj] Etym. Magn. t*ux<tjv rjroi xaroQ&ojftdrwv fivtjfio- 

654, 16: fCTTt df nrtQoifiiia , Xoyog vtvofifvoq. fvxri.x6<; Xoyoq. ijroi, nu- 

ojifjiXifioq fifx' inixQvipfox; fifrQiu<; Q(tx?.tjrix6q Xoyoq. 17' nuQoifiin — 

uvro&tv ixojv to )(Qr]aifiov xul noX- 'Av&farTjQiai] transcripta sunt ex 

Xrjv rijv iv r<Z (i<'t&fi. iii.uvoi.uv. if X6- Ammon. de diff. voc. 6 Lugd. , ila 

yo? xrXi] Basil. 1. c: nuQoifiim 2o- tamen, utpars membrorum in alium 

Ao^wfTos, Toi'T*'aTt Aoyot nQoxQfnrt- ordinem redigeretur. Etiam Etym. 

%ol nuQit naauv rov ^iov rijv odov Gud. 19, 19. Ptolem. Ascalon. in 

XQrjatfifvovrtq. Fabric. Bibl. Gr. T. VI, 160, §.73. 

4. 5. d<,<t<fiQfi — 'Av&far^Qiu] Schol. ad Aphthon. T. II Rhett. 

e Lucillo Tarrhaeo hausta sunt: Gr. p. 10 W. Phavorin. s. uivo^ 

T. Eustalh. ad Ilom. Od. S, 508, huc pertinent. ij Xuyo<; — nuQui- 

p. 1768, 60, ad U. A, 430, p. 855, vtatv] hanc Gnitionem a Lueillo 

3 et quae Valckenaerius ad Am- probatam ct defensam esse ex his 

mon. pracf. XXII Lips. et Schnei- Diogeniani verbis, p. 178, apparet: ^ 
dewinus in Paroem. Gr. I, 177sqq. aivo<; fifv ovv iari xur dvunXuaiv 
monuerunt. StaifiQti. ■ — • nuittu- ftii&txi^v dvnipfQofttvoq uno uXoywv 
vtaiv^ hanc definitionem Euslalhius 'Qiiiwv ^' <p}irwv inl nv&QoJnotv nuQui- 
ad Hom. II. I. c. diserlis vcrbis ex vtatv. Cctcrum alii alitor v. cuVoc 
Lucillo alTert: eadem in Erannio definivere: lulian. Oratt. VII, 207 
Philone a Valckcnaerio ad calcem A: uivo<; ^ov fii&ov diu<f>ii^>n. rw 
Animouii edito 162 Lugd., in Scholl. fn) nQoq nui<iit<; , dXX<t noo? HvdQnq 
ad Thcon. Progym. T. I Rhell. Gr. ntnotfjnOut xul t*rj nQ<'<; ^fiv/nyoiyiuv 236 APOSTOLII 

jlovmos Tu(}Qalos £P t(p ngdoto) neq) nuQOiftnap ' olov ano 
/ihv aXoytov ^(Jimv , wg nag^ '^oyjXoyo)' 

yJivog Ttg civ ■d^ Qoinmv ode, 

(og ofp' aAwTiiyl xdeToe ivvwvltjv 

£'& evTO' 5 

xui %d H^g- nai. ndhv ' 

'EQev) tiv vf^ilv ttlvov, w KtjQvdintj 

d^vvfievf] OHVidXf]' 
eiT eni(fifQsi ' 

ni d"t]icog '^et ^fjQibJV dnoHQt&elg 10 

fiovvog av iayittx trjv 

Tw rf' ttQ dX(oni]i xeQdaXf] ovvijVTeco 

nVKVOv ey^ovoa voov. 

Kttt 'HoioSog* 

Ni/v dulvov ^uotXeva' iQew, voeovoi Ib 

xai avtoig ' 
cyj' i'p>;| nQoaeetnev drjdova iioiKiXo- 
d e tQov. 
dno dh (pvx(av ' wg eyei to tov KaXXiftdyov' 3. ocf*] Euslalh. ad II. 1. c. et Schol. ad Od. I. c. oiii., o J' Eu- 
slalhius ad Od. I. c, 4. «'(»' Z: v. Hartungus de Partic. Gr. I, 45G. 
Schneidewinus Exercc. Crilt. IX, p. 56. xdnoci] /JJ' ilnoi; Eustathius 
ad Od. 1. c, xal ilfToi; R, Euslathius ad II. I. c. , alii : xuZftJs 
Schneidcwinus ad Archil. fr. 74. 5. i&ivxo\ iniiuv Diogeuianus, 

Schol. ad Od. 1. c, Schol. ad Aphthon. I. c: Eustath. ad Honi. Od. I. c. : 
tf^iia» , ij y.aO-' hfQuv yQuiftjv , t&ivTo. Dc Archilochi fabula, ex qua 
hic locus dcsumptus cst , Schneidewinus in lihro, cui titulum fccit: 
Beilidge wr Krilik der Poelae lyrici Graeci ed. Th. Bergh p. 92 sqq. 
praeclare dispulavit. 7. f(/*w — vi^ov] haec ab Ainmonio, Elyni, Gu- 
diano ct Eustathio ad Od. I. c afferuntur. iQfot — Ki]i>i<iiUij in Eu- 
stathio , njim — iaxuTHjv in Et, Gudiano desunt. iQiot 11, Krjitv- 
xiJ^ Ammonius. 10. ay**] ft/j R. 12. «y* Z. xiijduXii] Eusla- 

ihius , Elymoiogicum. 13. tivhivov Euslathius. vovv idem. 15. 

pua ikfHa IV Hesiodus. voiovoi\ <f>(ioviova. idcm, 17. i'4"7£ A, IIc- 

siodus. 19. dl Z oui, 

ixovov ^ uXXa xal nuquivtaiv i%nv naitutviaii, Xtyofitvoi; : Suid. s. uivoi', 

Tivu. poiiktTut y«() iai.)(()vnTofifvoi Rekk. Anccdd. T, I, 350, 1 1 : uivui;, 

nu{tutv{Zv Ti xal di^i'(Oxti.v oiuv o Xoyoi; nuQoiftnuJi/i;, ij tnuivoq xid 

Xiywv 10 ifuvntiiit; tlntiv fvXufiFjTatf iyxoifttov, ^iivoi; Tti; ioTir, lai; «»//(> 

Tifv n«()«< tHiv axovovToiv vifOQoifttvoq i* xovx uvi)(i , xtX. : V. interpp. ad 

uni/Onuv: quae Suidas in v. u2voi; Suid. 1. c i-i(i/iX('./o)] frr. 80. 82 

cxccptis vv. postrcmis descripsit: Bergk. '//«tWo?] Op. ct I). 202. 

Scholl. ad Hesiod. "ii. x. 'H. 200: /t«/;.t/t«/oi'] fr. 93Bentl. Mivtxi).\ 

uivoi; o TiUQotfitoiditfq koyoiif o ini Apost. XI, 66. 11, 6. PRAEFATIO 237 

"^KOve dij %6v (xivov, iv Hote T/io^Xo) 

dcc(pvr]V iXcticc vetKOS oi naXat Avdo\ 

Xeyovai dea&ttt. 
'H de nttQOtftia ttjv ano xe(fttXttiov ini 10 i^^iQov avtttpo- 
Qav e^et , ivdiovoav tov aivov , ital vrjv e^a&ev ivdey^ofievij 5 
fteTtt^aatv' oiov ftive /Sovs noie ^ox dvt^v' x«i* 
§.6.ax/0G0£ fteT 'A v^eaTrjQitt' 6. JSTVfioXoyeHai Se 6 
fiev ttlvos nttQtt t6 ievta v6 nifmm nai diayioi. laiveTat 
yaQ Xtti ditty^ieTtti i^ fpvy^ rij dtr^yrjaet tmv ToitavSe Xoyo)V' 
itttvos xat tt(patQiaei, alvos' 6 ti^v diavotav iaivo)v ttai jq 
neQtTignaiV. "Oftr^Qos' 

IttiveTO de (pQivas etao). 
§7.7. *7/ de nttQOtftia ix Trjs nttQa nQO&ioeoiS Xtti tovoifios rj 1. liy xoTi Ds, Vyxovxai, Et. Gudianum. Tnb')lot\ TliiXoi 6a(pv7]v 

xal rd f^ijq Eustath. ad II. 1. c. , fiui.m rj /tukot , xoiirlari. ArjXo) rr\ v^ao), 
duifvi] iXuijjv xul ru fliji; Eustath. ad Od. 1. c. 2. iXuiij Ds, Etymo- 
logicum. rfixo?] tlxoq Etymologicum. 3. &fa&ai'\ kuI ru firjg Am- 
monius addit. Tetigit locum Schneidewinus Exercc. Critt. IX, p. 57. 
4. y 6f 7ia()oiniu rijv] nuQotfiiu <J^ , y Tijy Ammonius. ano\ «de scri— 

ptura apud Apostolium magis depravata , sollicitus , sensum Ammonii 
perspicio , quem ita expressit Eustathius [p. 1769, 5]: xut iari, <ptjolv, 
o utvog TjnkiDfifvi] TiUQoifiia, 1] T<s x«t uvr^ unoxtqiuXuiovrai fiiv fig rivu 
nuguiviatv , fxdfxfxut df rt l'^a>&tv infxftvu rov xiifihov. Maioris lucis 
indiget Ammonius.« Yalckenaerius. dtu^iOQuv Z. 5. ivdfovau 
A, Ptolemaeus. xul t//v] xui n Ptolemaeus , ut refert Valckenaerius : 
xatTot Fabricius. l^^o&fv R. ivdfxofiivijv codd. Ammonii, Etym. Gu- 
dianum , ivdtxofttvtj \ alckenaerius. Etjmol. Gud. 19, 49: nuQotftiu S\ 
rtp' uno xtqiuXrjq inl xft()ov uvu(fOQuv *^ft ivdiovauv rov utvov, 6. noz iv 
(ioruvTj Valckenaerius. 7. u xiaa oq Z et ut videtur R. 8. lfv(o] 
luivo) AR Etymologicum. nffmo^^X Etymol. rtQno): rfQnoftui Etjm. 
M. s. uivo<;. luivfrat] lutvoftt&u Etym. 9. xul dtuxttrut Etymologi— 

cum om. rotovdf R, rotovro)v Etymologicum. 10. uqiutQiait roii J. 

Etym. ii. "OfiriQoq om. Etyni. : adiecit Apostolius: versus enim esl 
Apollonii Rhodii : v. Argon. III, 1018. 13. olftog 17 odoi;] olftoq, o 

arjfiuivtt riqv 06 ov, yivirat Etym. Gudianum. 

§. 6. Eundem auctorem, quem Magn. s. nuQoifiia] nuQd ro oiftoq, 

hic Apostolius descripsit , in suos o ar^fiaivft rijv odov , olfiia xul nuQ- 

usus convertit auctor Etymologici otfiiu: Etymol. in Crameri Anecdd. 

Gudiani p. 18, 54 sqq., p. 19,1.2. Pariss. T. IV, p. 154,5: nuQotftiu: 

17 sqq. ; ex eodemque fluxisse vi- dno rov olno(i, r/ orfo?: Phot. Lex. 

dentur quae in Crameri Anecdd. s. nuQotftiu : X6yo? (oqifXifioq • xura- 

Oxon. I, 72 el Etym. M. 35, 50 ;^g)yoT«xw? J^i nilv ro nuQoJixov dtij- 

leguntur. luivtrut — koybiv] cf, yrjftu • oifio<: yuQ rj odoq : eodcm 

Apost. VIII, 96. "OnrjQoq] V. notas modo Suid. s. v. Moschop. Schedogr. 

criticas. De v. IwtVw cgit Tafelius 111 etPhavorinus: Hesych. : s. ««(>- 

Dilucidd. Pindd. I, p. 81. oifiiu: f]i<oqiXr]g Xoyog , nuQci rrjv 

§. 7. Concinit Etym. Gud. 454, odov Xfyofitvoq , olov nuQodiu. oiftoq 

40: V. Diogen. praef. iuit.: Etym. yuQ r) 1(^6^. Ab hac diversam ori- 238 APOSTOLII o(^oe' nagaotftla xat naQOi/iiia' rjjot zo naQodi)i6v XQififia 
§.8.Tfi Kal dir;Yt]fia. 8. Iv yaQ t^ ^Qyjj «'T' t«>«' TQi^mv doi;~ 
fiMV ovocov , did To Tovs oSevovias ft>'^ dnoKafivetv tu fiiy 
ytVMOneiv noaov Ttje odov dtrjvvaav nal %i Xeinetat , rd 
vvv nQoaayoQ6v6fi6va fiiXia nQOS 'Ptoftaiiov, tuts ofjfieia 5 
icaXovfieva , oi naXatoi nara iivas lijS odov t^novs eti&e- 
cav' nat Tovtois eneyQa(p6v Tiva ^rj%t]fiaTa. %ovto dh enoi- 
ovv Svoiv evenev , %ov %€ yvioQi^etv %6v odevovia %i;s 
6dov %6 nooov, aal xov avaytv(uoxov%a %6 eniyQafifia, nat 
neQi T^^v %ov%ov aafprjvttav xaTaytyvofievov xafid%ov 10 
inixovtfi^ead^ai- neQityti de naidevaiv rj&ojv nai na&iav 
inav^Qd^moiv va\ %wv nQaniiiov nvKvds vnodrjnas- -Kai 
n€Qi fiev itVfioXoyias ital ^ia(poQds aivov xai naQotfiias, 
ett %€ neQi %d)v oQaov av%(iov, eyovai (pdvat xai dXXa ea%(o 
•ijfiiv eiQrjfiiva %oadde' i%r;%iov cF' uv tit] ).ot7i6v nQ^s %6 15 
nQOxeifievov ovv ye &e(p 'iXttp xai ovveQy(p : — 1. nuQuoi/ilu xul 0111. R. 7Jroij xfnhjTHi. rff nuQoifiLa Etym. Gu- 
dianum. rraooJtxoi] nuQodiov aptius iudicat G. Dindorfius in H. Stc- 

phani Thes. L. Gr. VJ, 534 B. rqifinu Etyni. Gudianum om. 9. 
av yi,rwaxovTU Z. 10. xitTaytyvvfierov^ ytvo/ifvov R. tov xufiuTov 

ARZ. 12. xul ntiii] xal ARZ om. 13. ftiv ovv ARZ. 14. oy&jv 

Totvdf AE, ofjQjv Tojvdi Z. lxovTf<i Z. ulku'] addunt tx«j« yt ofiox; 

AREZ. 15. IvTjTfov xtX. AEZ om. 16. y*R om. xul avvf()yw R. om. ginationcm memorat Diogcn. praef. 
p. 178: fvioi, 6i qiuai nQoi^riyoQfva&ut 
Tuq nuQotfiiuq uno tov ofiotov t* 
i<f ot? /JyovTUi drjkovv nuQotftiaq 
\naQoftutnq coniecit Schneidewinus] 
Tvy/uvovauq. Aliter prorerbii no— 
tionem declarat Basil. adv. Euno- 
mium 1. IV^, p. 293 C Garn. : ul 6i 

nUQOlfliui. flxOVtg fTf()lt)V, OVX UVTU 

Tii Xfyofifvu: add. Sc. Caesarius Dial. 
I, interr. 35 T. VI, p. 23 B Galland. : 
nuQoiftiut 6f nuQodiu Ttva itmtQ- 
yit (tijfiuTU, otfio? yiiQ oJoc;, rfj l'ioi 
nuidtia vottTui' luart nitQodoi xui 
llxovti Tiuv TiQUyfiaTiov at nuQu()o- 
Xul Tvy/uvovatv : Trjpho in Walzii 
Rhett. Gr. T. VIII, 760 et Moschop. 
Op. Gramni. 86Titz. : nnQoifiiu fOTt 
Xoyoq ttQijfifvo!; iv uq-/7j nQoi; iif- 
Qov , Xtyofttvoq di vip' rifiujv xutu 
uvuxvxXrjaiv nQoi; tivu toiv ofior]- 
&oiV w? nitQu £anifioi' fi >} t i fi o t 
/ti Xt, fiijT f fiiXtTT u: V. nott. ad 
DV m, 25: Suid. Zonar. T. II, 1508 et Phavor. s. nuQotfiiu: .. . 

T] TiUQoifiiu ioTt Xiiyoq itn.oxQV(fo<; 6t 
fTfQov nQoirjXov atjfiuivofifvoq: Etym. 
Gud. p. c. , 46: nuQoifiiu , Xoyog 
MiffXifioi; , 7JTot PtiriifiXrji;, nuQil Tr]v 
odov Xfyoftfvoq'. Quint. Insl. Orat. 
V, 11, 21: Cui [fabulae] confine est 
nuQ otfi, iuq genus illud quod est 
V eltit fahella brevior et pe r 
allegoriam accipitur, Non 
nostrum, inquit , onus: bos 
clitellas: v. Spaldingius : sccutus 
est in his Quintilianus Lucillum 
Tarrhaeum , ul palet ex Diogeniani 
praefatione p. 178: iort di rj nuQ- 
otfiiu jQonoq xul T^? xuXoVftivii 
uXXrjyoQinq. 

%. 8. Ilaec e corrupla et lacu- 
nosa Diogeniani praofatione ducta 
sunt, quam aut Apostolius supple- 
vit aut is, a quo hanc praefatio- 
nem mutualus pst. Siniili modo 
disputat Athanasius Synops. S. S. 
XIV, T. ill, 154 Bened, : nuQotfiiuq CENTURIA I. 239 

'Agxv Tov a fJETct toi/ (3 - 

1 ^y^ ^vdrjvwv enKpoQrjfiia: Inl tmv (xfjdoiv Bim&s tuz- 
Tio&ai' €&os yccQ TjV Toie ^^^vSrjVoig fistd tov deinvov 
xal jccg onovdde ngoeayeiv Tove naiSae tutv rn&ojv Toie 
£Vio)[ovfisvote' KSXQayoTOJV dh totv naiSwv , nai &oqv^ov ^ 
ysvofiivov , dtjSiav noXXi^v slvat toie danvfiooiV' 

2 "^^vSoe ioTiv: ini avxoqidviov TaTTSiai , dca ro 
Soxsiv ovxo(pav%ae sJvai %ove .A^vdrjVove' 

3 ^A^aadviGT oe dv& Qunoe sl: dyvfivaatoe^ avs^s- 
xaoToe, ddoHi fiaatoe' EiQrjXai ds dno tije /Saadvov Tfje 10 
y^QvaojioiHoie Xi&ov, sv ij Soxiftd^ovoi tov y^Qvaov. 2. ^Apv6ijrov Ds. 3. ^v om. Ds. ro SitTivov Ds LZ : sequioris 
aetatis scriptores o dfV:ivoq dixisse docent Greg. Nazianz. Carm. iamb. 
T. II, 154 A: 1] dilTivoq u^^oq , ov tTikaaf ri<; x" ovuq: Theodor. Prodr. 
Rhodanth. et Dosicl. Am. III, 166: &tG)v dtinvoq vioq '. Eustath. Opusc. 
189, 40: alia Furia ad Aesop. fabb. p. 163 Lips. , Bastius apud Schae- 
ferum ad Greg. Corinth. 772. Hasius ad Leou. Diacon. 239 B coUege- 

ri&Tjvu)v 
runt. i^.fitrd rojv Ds Z. riTd-iov A. ytvofiivov E. Plenius ex— 
plicatur a Suida: cruv uxuiQ0)q f:ii,g>uvfvroq rtvo<; tlrjdiu Tt? fj , fiMdufifv 
Xfyftv , ^A^v6tjvov fTiiipoQTjfiu' Stu ro rovq 'A(ivdt]vovc; , oriiv rtvu twv no- 
XtrHjv }j fjVajf fartioat , fifru ro fivQov x«t rovq arfq>uvovg ru nutdiu nt- 
QiqifQftv qitXrj&rjoofiivaf rwv rt rtd-tjviov d-oQv^ovoMv rZv rt nutdiov xf- 
xiiayoruv tvoxXfta&at rovg nuQovTai;. atp' ov ti&iarat Xiyttv ro nqoxfifitvov. 
6. ^'A^vSoq lariv] "AfivSoq. jidAi?. Suidas. TaiT*T«t ?/ A<Jt? idem. 

9. livO-QWTtoq ft Suidas om. : Hesych. v. u^uauvtaroq: urQOjroq: ubi utqw- 
roc, Heinsius in av&QO)no<; mutandum esse censet. uvf^iruaroq i) 

uyt>fivaaroq xut udoxifiuaroq Suidas. 11. xQ^ooxoix^ q ANRLZ Suidas. 

To xQvaiov Suidas. 

t)t fniyQu^it To nuQov ^t^kiov, tnttdij sup. §. 4. De signis quae hic me- 

naQoiftiai tlal Xoyot aotpwv, wq morantur v. Simon. Socrat. Dial. de 

ulviyftaru, urtva irtQov ftiv Tt lucri cupid. 228 C et Boeckhium 

ttvro&fv drjX ovvru iartv, tr f- ad Corp. Inscr. Graecc. I, inscr. 

Qov dt iv vnovoia un ayyik- XII: add. nott. ad Apost. II, 85. 

Xovat, Tftiv dt TOiOVTwv tidoq tlaiv or]fifta\ Phot. aTjft,tTov: fiiXtov. Suid. 

ul nuQotfiiut' ... (avoftua&Tj 6\ nuQ- arjfittui ftiXiu. 

otftiu, fnttd)} nuQu ruq oSovq tyQu- 1. Diog. I, 1: Ars. I, 1. DV I, I. 

tfovro ol Totoi*Tot Adyot, nQoq 6toQ- 2. Suidas V. "A[ivSoq : Ars. I, 2. 

i&<uotv »at dtcr«axuAt«v twv iv ruiq Lex. Rhetor. in Bekkeri Anecd. I, 

odoiq dtunoQtvofiivtov. nuQf(ru<ivdoi'q 215. Zonar. 6. Cf. adnott. ad Ze— 

61 fyQu<povro, inft firj nilvrfg fXo'>- nob. I, 1. 

Qovv roxiq t^? uXrj&tiaq Xoyovq. 'ivu 3. Suidas : Arsen. I, 3: Hesych. 

xuv dtfijyofttvoi xui fiXinovrfq ditQfv- Macarius apud Tittmannum praef. 

viuot ru ytyQixftfiivu xui oIitoj? ;int- ad Zonar. I, XCIV\ Etym. Magn. 

dttmvrut ot tti&Qmnot. rtvtq yovv a. tl;luof'txro)q. Zonaras. De lapide 

o^^tcTovTat uvrotiq oi'rw? * Q^ftu n tt- ci. Grcg. Cypr. L I, 64. Macar. V, 

^ddtov dno rivoq tvoq ilq 75. Apost. X, 99a. Huc pertinet 

noXXf^i fttruXuftliavofttvov: cf. Chilonis dictum apud Diog. Laert. 240 APOSTOLIl 

4 "j4^ Qwvoe /Slos' o TioXvTeXrjg' "A^qwv yccQ rie iyi- 
veto nXovatoe' 6&ev xal tt/SQO(^i'aiToe' Tavzov xal SiKt- 
AixtJ t Qctne ^a xai 2v /Sa Qtrtxoe /Hioe- 

a fjLETct Tov y. 

5 '^ ya&MV d-aXaaaa: inl noXXwv dya&wv xa\ fisyd- 5 
Xuv TdaoeTat. jieyeTai dh xal dya-dwv ndvToe xai 
dya&(av awpoff. 

g *^ya&(av /itvQfit]xtd: ini nXfi&ove evdaifioviae' Sid 
To iveQyov xal noXv/tox&ov t^v fiVQfiTjXiov :■ ^aal dh 
avTOve ffjv iavt(ov yecoQylav eQyd^ea&at oxoXt(OTdT7]v, Toig ^O 
ent^ovXevovai acptai tvov &'t]Qi(av Tfjv ndQodov dvanoQOv rj 
xal navTeX(j)e dnoQOv dno(f)aivovTee- tfjv dh yr^v, rjv i^o- 
QVTTovaiv, dXXd xai TavTfjv vnhQ tov OTOfiiov neQi/SaXov- 
Tee olovet Teiy^t] Ttva eQyd^ovTai, cSe ftt/ to v^ooq t6 i^ 
ovQavov xttTa&eov intnXvaav avTove dnoXeoT]. Alfiaoide l^ 
Se Ttvae dteiQyovaae dn dXX^^Xtav Tove xi^Qufiove Staayi^ov- 
atv , eiiv d dv oi yj^Qoi TQete' xai tov fihv dnorfalvovatv 
oaov dvdQfjiV eivat , iv w dtaix(avTai ol aQQevee xai oaov 
ovv avToie &'fjXv' Tov dh tTeQov , ev&a anoxixxovai nvov- 
oai fivQftr^xee 1 oiovei yvvatxdivtt' tqIxov d* eteQov &jj0av- 20 

. "^A dv aoi Xoyi^oiievq) ^eXziata, zavza zoTg eQyoig iniziXei:- 
' IcyoxQazovg. 1. "ApQfDvoi; et "APQtav recle Keilius Anal. Epigr. et Onomat. 
139. 2. ravTov nrX. N om. 5. lnl t w j» Z. uya&uf ao)(t6q Suidas oni. 
8. tft« ktX. Ds N om. 9. 'I^aol — f(>yui^ta&ui] ao(fia d\ uqu rijv vno- 

yfiov olxodo/xiuv rrjvSf vnfQyfiLioifrtti Aelianus. 11. rtjv nuQuSov] Tr)v 

AS Om. 13. THQl^ukXoVTiq Z. 14. TIVU Xul TlQOpXfjfiHTU As. 15. 

xuru&fov , Qffdiuq *ixa uvrwv fn ix Xv a uv , ij unoXtai] nuvTU<; ij roii(;yf 
nkfiarovi; As. 16. rivai; ixiaaq As. untt.Qyovaui; W. diaaxii^ovaiv] 

6 tari IX i^o V ai , xul /xfii.a ivrixyotq As. 17. rQfli;, w? iv olxia ao(iaQn 
As. Tov] tJ As. 18. dvSQibva As. 19. to»] to As. 21. «tt' 

u V Isocrates. koy. <f aivijr ui idcm. 

I, 71 s. Arsen. LIV,88: add. Greg. 4a. Arsen. I, 5: Isocrat. ad Ni- 

Nazianz. Epist. 214 init.: ov doxt- cocl. 22 C. 

fiov ro untiQuarov. ru d\ puauvtaOtv 5. Suid. v. novroq. Diog. I, 10: 

iv rotq TiQuy/xaat 6oxifiwrtQov wf iv Ars. 1, 6. DV I, 8. 'Ay. novroq] 

xufdivo) xQvaoi;. Apost. XIV, 55. 'Ay, awpof] Ma— 

4. biog. I, 2: Arsen. I, 4. DV car. I, 10. 

I, 2. ^-.x. T().] Apost. XV, 95. G. Dioff. I, 10: Ars, I, 7. Greg. 

^»7?. fiioq] Diog. 1. c. : hinc avfiaQi- C^pr. L 1, 36. 'I'uoi — uv&Qotnot] 

Cnv apud Arisloph. Pac. 344, ubi Aclian. N. A. VI, 43. gmal dl xrk. 

cf. Scholia. Aclian. 1. c. IV, 43. CENTURIA I. 241 

gov T« yal Gtgov dnoxglrovot zolg Tj&goiafiivois onig/nuaiv. 

' Ol 6t liivgfir^Hes , vianeg ovv inianicaod-ai ngoiovtes , tols 

\ fieyioiois Inovrai f ol Se ayovai aTgazt^yciJv diHr^V Y.ai is 

%a h)'t'a eX&ovies, ol filv exi veagoi ir)v xaXufiijv v(fe- 

ataatv , ol ^h t^yefioves dvignovoi , xal tovs tiaXafiovs ov- 5 

j Qa-^ovs idiv aagnifibiv diatgayovtes , tw Si^^w tw «dtio 

gimovoiv' ol Sh negteX&ovxes tovs ftev d&igas dnozontov- 

oiv , ixXinovoi dh ids tov nvgov ateyovaas itat negtafi- 

I ne)[ovaas &vXaitidas' xat fii^te dXotjtov deofievot, firjte 

dvdgojv Xt^firjOat dvvufiivoiv, ftrjte fi7]v inetyofiivmv nvev- 10 
; fidtcov anoxgJvai xai dtaaijaai tds dyvas «ai tov xagnov, 
j dv&gmnwv dgovvttov te xai onetgovtiav tgo(pds eyovat. 
Kai tovs te&vedHtas Sh ftvgfitjxas ol ngoarjxovtes ev tats 
Twj/ nvgtav xt^devovot &vXa)iiatv , ws natigas rj ndv to 
(piXtov iv tois aogois ol dv&gwnot'.. ^aoi ^h avtovs (os 15 
iv tais navaeXr;vots ovdh vvntwg ^Xaxevovaiv ov^h iXtv- 
vvovotv , ccAA' eyovtat tijs anovdrjs. w dv&gtanot , fivgias 
ngotfdoeis Ka\ aKtjipets eiS io guot(oveveo&ai intvoovvtes. ^ 

7 *j4ya&(oveios avXr^atS'' ^ fi^te yaXagd firjte ntitgd, 
dXX^ etjKgatos nat r^diotrj , ftaXaiir; xat iKXeXvfiivrj. dno 20 
*j4yd&o}vos avXrjtov. vvtos dya&os ^v i6v tgonov yia\ no- 
'&€iv6s tois (piXotg. ix(Ofi(aSeito ^h eis &r]Xvtr]ta. 

8 *u4ya&rj xa\ fid^a fiet dgtov: ini ttov ta Sevtegd 
ttat dt86vxo)V. 'Ofioia trj' Jeyetat xai ^(oXov ccXi^trjS' Q "':''•'- ■ ' ' >*■ ■'■'"•:■''' 

1. ao)Qov Z, aiQov A, Oi^Qov W. ai.fQ/xaaty. Kul- ovTt 'Joxo,uu}(o<: iv~ 
rav&a, ovvt 2(oxQ('ir7jq vniQ rijq uiio!^yXov olxovoniu? 07iovSuL,ovrig di^u- 
axovatv avru As, 2. TiQoVovrig wantQ ovv in.As. 5. xa Xov ft ivov q ZXK 

a 
As. 6. ^TJ/iu ARZ As. 8. t; xal As. 11. diudrjaut A, dtaattaut 

ZW, dtuarrjaut As : Apostolii lectionem defendit Boissonadus Anecd. Gr. 
IV, 419. ruq rt As. 12. t/ovai fiVQ/jTjXfg, 2o(pov d\ )tal ixtTvo 

TiQoguxjjxoa, ot* uqu rovi riO-vtwraq As. 13. 6i As om. 15. rutq As. 
atDQoiq Z. quai — iv] bjg xuv As. 16. oi'di] /i7^6i As. pkuxtii- 

itv As. ovdt] /tr/df As, iXtvvftv ct f;^fa5^«t As. 18. rt xui As. »? 
As, (itiaT(ovivftv As. 19. '^y(x&(i)voq W. %ui.uQ(l] x^ii'^^ Doe— 
derleinius apud Creuzerum in Nunt. Liter. Monac. 1844, p. 148, 
20. ^dtartj' u}.Xoii tJi Z: duce Suida scribe i^Siaxt]' ?/ )). Alia quae- 
dam Suidas e Scholiis ad Arist. I. c. adiecit. 23. xai AN om. 24. 
o/toiu xil. N ora. ; ,,,,j 

7. Suid. S. 'Aya&(ovitoi; Ct '^yd- noitjrrq xai no&ttvot; rotg tf^iXoiq. 
Oon : Ars. 1,8. DV I, 6. ovrot; — 8. Diog. J, 4 : Ars. I, 9. DV I, 4. 

(fiXoii,] Arisloph. Ranar.84 : (lya&og Jfxfxat xrA.] Apost. V, 90. - 

16 245 APOSTOLU 

9 ^^ya&os ti)aX%t]Sy ccya&os ^v> fionoios: ws ov- 
dkv dtdcpoQOV »; di ogyccvwv (poivtj fjdovijv i/iinoiH tijs ^« 
oxpwv «ai ^wfiov aitevttaias. '^gyida/ios yag 6 Zev^innov 
uQos Tov avviOTavTa rpdXi^v xal slnovxa, ovtos dya&os 
rpdl%t]s eotiv , ttns' naQ^ rj[xiv Si ye ovTOS aya&os C^fto-^ 
noioS' nQos S^ Tov inaivovvTa mdaQwdov ttat &avfidC,ovTu 
Ti/jv dvvKfitv avTov , (fj hjiaTS, ey»;, noiov yeQus noQd aov 
Tois dya&ols dvdQaatv eoTat , oxav oviws inatv^s» 

10 \^ya&ov Jaifiovos: e&os elyov oi naXaiol ftsTa to 
delnvov nivstv ' y^ya&ov Jaifiovos iniQQOffovvTes diCQaTOV, 1 
Kal TOVTO dh TQiTOV. Kai rjfisQav dh t^v devTsQav tov 
fit]v6s ovTtas ixdXovv. Kat iv O^/Sats fjv t^Qwov 'yfya&ov 
JaifiovoS' 

11 '^ya&d KiXiiitav: in) Ttav ano'.Tdiv ov nQosJ^ytovTiov 
nXovTovvTcov. IlQodoTt^s ydQ Tts ic5y KtXixtav MIXi-tov > 
nQodovs ifpjnoQT^aev. 1, V. oJc — axivualttQ Plularchus posl v. ovroi uy. Lio^ftonoiuq col- 
locat. 2. ^iucffQov Plutarchus. inuoiflv idem. 3. Scribe o Ziv^i- 
dufiov. 4. riQoq rov a.] iTifl ^i rt^ ai/xw aiivtaruq xpuXT/jv , liaiv Plu- 

tarchus. 5. tlm idem om. ovto<; in Phitarcho deest. 8. oxuv 

Ki&uQo>dov Plutarchus. 11. xai — tqLtov'] xul tovto Xiynv 'Aya- 

&0V /iuiftovoq' XfOQii^ia&ui. di fifXXovrtg ^ Jtoq ^MTrJQoi; Suidas. 14. 

KiXXtxiJJv Zcnobius. rwy] o)v Z. 16. ivnoQtjntv Z. o/ioiu xavrij 

y.ul ^' 'Ano vtxQuiv (poQ o Xoyit NAZ e Diogeniano addunt. Cf. 
Greg. Cypr. L II, 37. Apost. III, biK IX, 97. 

9. Ars. I, 10. uyu&og — C^w^o- Diod. Sicul. IV^ 3 et Philochorus 
noioi;] Plut. Apophth. Lacon. 218 [v. Alhcn. II, 38 C] perscculi sunt. 
C : cf. etiam 223 F. nQog 6i xrX.] Alia vide sis in aunolt. ad Apost. 
Plut. 1. c. 218 C. X, 5a. XVII, 20. Hac occasione 

10. Suidas: Ars. I, 11. Hesych. : dala tractabo Ilesjchii glossam : 
'^yu&ov duifxovo^ nofiu: ro ftiru to ylyuOoSuifiovioiui' ol oXiyorxoiovi- 
diXnvov uxQUTOv nuQu 'A&Tjvuiotq' t*s: scribe uyudodutfioviuaiui , ut 
xttl rijv 6ivTfQuv ijfifQuv ovtok; txd- certo nunc conslat cx iriscriptione 
Xovv: quocum fere faciunt Lex. Rhodia ab L. Rossio Inscriptt. (ir. 
Rhet. in Bckk. Anecd. I, 209.334. fasc. III, p. 34 edita: et intcllige 
PoII. On. VI, 100. Eustath. ad Ilom. de collogio virorum , qui parce 
Od. r, 332, p. 1471, 32: laxiov di quidem scd merum bibcrent: Am- 
ort . . , 7J* T* noTTjQiov , (0? laTOQfZ phictyon enim , ut Philochorus I. c. 
A'iXto(; /Itovvatog, uyuSov duiftovoq narrat, Oiafiov i&iTo rtQoqqitQta&ut 
Xtyofttvov, To fitTU uQaiv TQuni^iov fitTu ru alru linQUTov fiovov oaov 
nQoqq^fQofttvov. Post coenam aut ytvaao&ut , Jttyfia rtji Jvvufttiaq 
certc sub finem coenac convivis rov uyuOuv Otov, ro di Xotnov rjif^ 
merum infundebatur, quod bibentes xtxQUfifiivov,on6aov txuoToi; [JovXtrut. 
ilyu&ov duifiovu, i. e. Bacchum, 11. Diog. I, 9: Arscn. I, 12. 
invocabant: moris originem post Creg. Cypr. M 1,5, annolt. ad 
Theophra8tum[v.Alhen.XV,593C.] Aposl. VIII, 12. CENTURIA I. 243 

12 *^yeXaotoQ nizga: ini iwv Xvnr^g ngo^evwv' in 
ttvt^Q yccQ ixad-iasv oie i^tjTei lijv nogrjv tj /Jy/iiTjTt^Q, 

13 '^yvoTe Qos nt^SaXi ov : inl iwv ayvws ^iovvtwv' 
naQoaov ev &aXaaar] iaztv ael t6 nt^dakioV' 

14 *^ya&(t)V dya&ides: ini noXXmv dya&(av Xeyexai' 5 

15 *Ayvri ydfi(ov: inl twv amtpQovwv yvvaixcov' eiQCtivt- 
«(us Se ital ini twv /u'^ aoirpQovuiv, 

16 ^udyQos V noXts: ini rcav naQavo/tiovVTbiV. ^EniyjuQ- 
fios' ^AyQov tr]V noXtv notelS' 

17 ^uiyoQa Xvxtos: inl t(av iayj(ae ntnQaoHOftevMV ix iO 
fietatfOQds tov ^(uov aQnanttHov yaQ» 

18 ^AyoQa KeQX(an(av: inl t^av novt]Q(av xa\ xaKorjd-oiv. 
KeQXO)nes ydQ rtves dnatedives iyevovto iv JEtpiaca, olH 

. xai tov /dia ilanatrjoat neneiQavrat. oftoia TJj , Avxwv 
dexds' xai, KQOfiiiXov ^evyoS' 15 

18a ''Ayovaiv ioQTTjv ot xXintai: laQiectdtri tj avvta^is xal 
txavag nenaiSevfiivtj xata xwjucpfitxj/r X"?'*'« Xiyetai ds im tcov 
ddeug xXentovtcov. l. itQoihojv] 7/ nuQoifiia Ds addit. 3. ^f^noxozav Ds. 4. naQ^ 

oaov semper Apostolius. 5. rurTiTat ?/ naootftiu TtuQu roig Kwfit- 

xoi; int Suidas. kfyirai Suidas om. 10. XtiMnog Ds. 13. oij 

olVmc Ds. 14. i^anarfja&ui Z. o/toia xtA. N. om. 15. KQfo(>v- 

A 1' Ds Zenobius, xgofivXov A, Kqo^v^^ov Suidas : g cum nostro consentit. 
16. foQxiLv AER. xul N. om. 17. mn a lyfiiv^ Suidas : ntntdfv 

fiivy N. xaT« TJ^v Suidas. Xfyirai xtA.] ojjfiuivii Jf toi's udiuig 

xXinrovraq idem. 

add. Suid. V. iiCp o/Si)^o V C*i"yos: 
f;i( Toiiv fnt xaxitc nul novTjQia antv- 
dofiircov. Tovro di fiQfjrai dno Kgo- 
^vi^ov Tivog noQvo^oaxov , dvo t/ov- 
To? iruiQuq int oXi&QOt noXXibv, Kgo- 
pvt^ov ovv i^fvyoq ini diuavQfiSi dvo 
ofiovoovvxiov ' ouq nQOTfQov rov uvu- 
nvfZv qiuat-v jy' toT xuxovQyfVv nuv- 
aua&ui. 

18». Arsen. I, 30: Suidas. Bekk. 
Anecd. I, 331, 11. 'iioeT;; h. 1. 
17. Diog. 11,49: Arsen. I, 28. stalu™ iucundissimum atque ex- 
«I 1 H optatissunuui, voluptatem summam, 

^ : . ' ", delicias signiiicat, ut Aesch. Eum. 

' 18. Diog.I, 3: Arsen. 1,29. DV 191. Plat. Phaedr. 276 B: alia in- 
I, 3. Avxov 6.] Apost. X, 93. Ma- terpp. Thucyd. I, 70, 8. Locella ad 
car. V, 74. Kq. C] Zenob. IV, 69 : Xenoph. Ephes. I, 10 coUegerunt. 

16* 12. Diog. I, 8: Arsen. 
DV I, 8. 


I, 24. 


13. Diog. I, 11: Arsen. 
DV I, 10. 


I, 26. 


14. Suidas: Arsen. I, 13. 
Cypr. L I, 36. 

15. Diog. II, 46: Arsen. 
Macar. I, 19. 


Greg. 
I, 25. 


16. Diog. 11, 47: Arsen. 
DV I, 66. 


I, 27. 244 APOSTOLII 

19 j4yvQtos iavi IlQovofiov nuyoiv ix^'*'- ''^' '"'^*' 
tl^t^vt^ojuevMV xai onvo/ttevow- ovios OTQciT^^yog 7jv iv jlrjivoi. 
nui Tov ftio&ov Tttiv noi7jTwv ovviTCfie. xui nQtuTog {hkX^;- 
otccoTixov didoixev. 6 dh TlQovofioQ «i/AiyrjJg r^v fiiyuv tywv 
nwymva. 5 

20 ^yofisvos Sta (pQaToQOJV xvo)v: eni tvHv onov ftt) 
dii evQtaxofiivoiv. iv yccQ Tots (pQaTOQOi xvtav evQe&e}s Tt- 
fmQeiTat, 

21 AyQanToTaTOs ^aTos avos: inl tov axXfjQov xal 
av&dSovs tov TQonov. 10 

22 j4yeo)f^iTQrjTos fit]Se\s eiaiTta: dvTl tov ddtxoc 
xtti uvtaos. V yaQ yewfieTQia t^v iaoTtjTa nal tijv dtxai- 
oavvr^v ^rjTeu 

19a AyvQXiig el: inl toiv eQyov noiovfisvav nsQivoateXv rag 
d)'\)iag xa< (pXvaQiag avvsiQsiv fiiitQayvQxai ds ol t^ fiijTQi rmv 15 
■&so}v t^ Pia avaxEifisvoi , yoTjtsiojv xal (fiXtQWv >iataa'A.svaatu) , 
ovg nai naXXovg xaXovaiv , dnononovg ovtag tiav ysvvtjtixoiv 
fxoQtoiv, xai nQog td da^ijfiova nd&tj stoifiotdtovg. 1. "Ayv ()()i.oq AZ. ^JyvQioi eliam Suidas ct alii, sed praTc: 
T. Wesselingius ad Diod. XIV, 99. nur^tovonov EZ : similem depra- 
Talionem e compendio orlam t. in nott. critt. ad Apost.X , 58^. 
2. tpt^^iL^ofiivuv Z. A)jf4vu] debebat Aia^oj: cf. Xen. H. Gr. IV, 
8, 31. Diod. I. c. Meursius Leclt. Att. VI, 4. ' 4. o 6i] ovroq tJi Z. 
jyv Scholiastes om. 7. fVQiaxofihoiv xul rifttjQov/tihmv Ds. 9. uyvrt- 

:iroT«T05 Suidas , Z: dyvuTnoiiQoq (idxov uvov A. 14. uyvQrrj^ — - 

qi).vuQiu<;] uyvQrui fifv ol tQyov noiovfxtvoi. ro ruq uy, niQivoartlv gii. 
re Scholiasta. Patet ex hoc loco , quo modo seriori tempore proTer— 
bia eorumque explicationcs procusae sinl. 16. yoipuutv tlqtjytjrul xul 
if. d7jOfv avaxniuarul Scholiasla : t. de antiqua huius loci scriptura Ba- 
slius apud Schaefcrum ad Grcg. Corinth. 916. 17. jTu A A o i/ ? Klotzius. 
18. «io;^7^ov« Scholiasta. VV. inde a ftij-iQuyvQrui Arsenius XXXVI, 
78 sino ulla lectionis Tarietate repetit. 

19. Arscn. I, 38. Arist. Eccles. 20. Diog. II, 45: Arsen. I, 31. 
102: ytyvoQioq yovv rov flQovofiov Macar. I, 15. 

flM Ariltc/DT/g^t^ , |I.Suid.,:Ar.™.I,33. Mac. 

rhio dixit Meinckius Com. Gr. Fr. ' 

1, 161. 11,2,661. noiTjrwy] comi- 22. Tzetz. Chil. VIII, 972: npo 

cosintellegit: t. Scholl. ad Aristoph. t<uv 7iQo&t'iQuv riijv uvrov yQti^/ui; 

Ran. 370. vniJQxt UXuruv' Mr]itl<; uynafiiTQt]- 

19*. Arsen. I, 39. tnl rwv xrX.] roq tiiitu ftov rijv axiyjjV Tovri- 

e Scholl. ad Clem. Alex. T. IV, 133 onv , uJixoq fjnjitiz TtaQtigtQxia&io 

Klotz. 'AyvQTTjq de calumniatore T^Jf 'Jaoitji; yuQ xui dixuiov iari. 

posilum T. apud Macar. III, 88. ytaiftfrQiu: Arscu. I, 32. Cf. C. 

Eodem modo rdXXoq contumeliose Fr. Hermannus Philos. Plat. Syst. 

dicebatur: t. Phot. Epist. 49. I, 80. CENTURIA I. 245 

23 ^jlyQinov uHaQnoTeQos: eoTtda uyQinos V <^yQt6^ctta' 

24 'u4yQoixov /tti] naTttfpQovei qi^toqos^ vno&exLxi^' 
ovt jitrj^e TOiV evTeXtav iq^ naTacpQoveiv. 

25 *j4y(av ov deieTat anfjxpeis: inl Ttav fitj^hv ovtva- 
jiievoiv el ox^yjatVTO. 5 

26 ^Ayafiifivovos d-voia: eni Ttav Svanei&oiv xai axA»/- 
Q(av> ^vovTos yaQ 'Ayajiti/nvovos 6 ^ovs (pvytav fioXis eXf]- 
(p&tj. *H oTi TTjv eavTOv i/SovXeTo ' Ayafiifivcov &votdaai 
&vyaTeQa' i] d' e(pvys, 

27 'Ayufiefivoveta (pQiaTa: e7ii ttov eXev&eQitav. ' Aya- 10 
fiiftv(ov yaQ naQtx t^v AvXida nat TtjV oXi]V ^EXXada (pQi- 
aTa (oQV^ev. 

24a " Ayqo inos eifii rtjv axdcpijv axctcpijv Acyw.f» . '\,, 
24b 'Ayqov Tzriyri'. im rav XinuQfag xal tTrifiovtog ^rividt] eQycp 

7iQogxa&qfiiv(av. 15 

25a Aytavit^ofisvog, vneq ov adixcag mQa^ag , b}g adiiii^aetg:- 

KXenaQXOv. 
25b Ayvfag rig iaz' uv&Qconog , evSaificav effflj-j jj-rj. 
ti&vijxi tig , /«// deipov 'iatca rovto aoi. ' - A <■ : ', 

•AEitvtjxi tig, fiij 8eiv6v. ov xexvrjxi rig ' ritvpixi rig. 20 

^tjttei tig' oi{i(a(^ei tig' ^ cpvaig cpiQEi 5' 
anavra ravra' (pevys rag Xvnag:- (IiiXi]fiovog. 
27a 'Aya%yoi <5' a q i8 dx qv eg avdQeg: ini ratv acpodqa nQog 
iXtov ^Xenovroiv. 1. uy Qinnov Suidas. Inl tw» uvo)<ffko)v addunt ARZ. Scribc 
ay Qtnn.o^- ^ SfvJgov uKUQnov in fine AZ addunt. 2. iiTiodfx- 

Ttxjy R. 3. oTi N om. XQ'}] <^*' W. 4. ruTTftai inl Suidas. 

8. ^ OT* xrX. N om. 9. // ^' tqivyt Ds om. 10. fnl Toiv /ttyu- 

).b)v tQywv dici Zenob. 1, 6 narrat. 14. itvyij Z Macarius. h- 
nuQojv Suidas. ojTivioiiv idem. 18. «v yvwg r^Meinekius. tati- 

idcm. 20. ^7 ^fivov delevit Grotius. 21. J' delevit idem. 22. Ivnu^; 
novov Grotius. <b>U' ft? To ntQl Xvni]g A addit. 24. QinovTO)v Suidas. 

23.Suidas:Arsen.I,34. DVI,71. Cypr. L I, 10. II. Macar. I, 16. 

24. Diog. I, 12: Arsen. I, 35. Usurpat Arist. Ach. 392: tlr t^u- 
DV I, 11. voiyt fiTjxuvuq rui; Siaixpov, 'fli; axtj- 

24». Arsen. I, 36. Lucian. lov. tfiv uyaiv ovxcg ovh tlqJf^fTui. 

trag. §. 32: ovkovv uxovaov, o) Ztv, 25». Arsen. I, 41. VH, 54: An- 

fitTu nuQQtjoiuq' iytu yuQ , olq 6 xw- lon. et Max. Sent, p. 61 Fabr. 

ftiKoi f(ft] , uyQoixoq tl/iii, rijv oxm- 25''. Arsen. L 42: Stob. Floril. 

q,r^v axuvTiv kfyo)v: cf. infr. XV, 93c. 108,39. Philcm. fr. inc. fabb. 22 

Aristophanem intclligendum csse, Mein. 

ul Solanus ad Luc. I. c. opiualus 26. Diog. I, 6: Arsen. I, 14. 

est, nullo modo confici potcst. DV 1, 5. 

24*». Arsen. I, 37: Suidas. Ma- 27. Arsen. I, 15: Greg. Cypr. 

car. L 3. L I, 30. 

25. Suidas : Arsen. 1, 40. Cf.Greg. 27». Arseu. l, 16: Suid. DV 1, 9. 246 APOSTOLII 

To d fJiETCt TOV S. 

28 ^ttSe X u, TiXXrdoQ: Im iujv axwmixuv. TiXhie 
yciQ avA7p^g eytveTO , og Tiaiyvta KctTeMne yugiv tyovxa. 

29 j18<xiaqvq noXefios-' inl T<av Quata xai nag iXnida 
%a ngdyfiara xaTOQ&ovvTcav. yQyajiios yoiQ i^o&tj Aaxedai- 5 
fioviois, adayiQV fiayt^v vtv.i]aai. '6&ev ovi^h eis to %r^vi- 
navta Tovtcav anidavev» 

30 'jlSees dios didoixas: inl xmv fiaTt^v SedioTViV. 

31 AdQaat eta Ni/neatS' ini tojv nQoieQov filv evdat- 
/iiovtjadvTav , voxeQOV dh dvazvyt^advxuv ' twj/ yuQ dnoyo- ^^ 

2Tb "Ayei 8s nqog (p oS g ttjv dXtj&eiav XQ(''^og. 

27c 'AysTCo '&e6s, ov ydg 'ixui dixa rojvd' deidEiv:. KaXXifidxov. 

27d '^A yaQ oi q)iXoi roXg ^aaiXevaiv ov ■&a()novGi naQaivelv, 

Tavta iv roTg ^i^Xioig yiyQanxav.' Ai]\it]rQiov ^haX^Qiag. 
27e 'Aya&oi ro xaxov icp' izinap ideiv, avtoi ds otav noiafiev, 15 

01' yiyvcoayofiev:. ^coxQdtovg. 
27f 'Aya&bv ov to iitj ddixeTv, dXXd tb fi^ i&eXeiv:. ArjfioxQitov. 
27g Aydna tav vnaQxovzcov dya&av fitj ti]v vneQ^dXXovaav 

xttjaiv , dXXd ti]v fietniav dnoXavaiv. 
27h 'Aya&ijg yvvaiKog iativ , ro Niy.oatQdtii, 20 

fii] XQsittov elvai tdvdQog, dXX' vni^xoov. 
yvvt] 8s vixma' dvdQa xaxov iati fiiya:- flhXt^fiovog. 
29a ' Aidov nQcantSp n e Qiniarig: ^yovv teXevt^ai^g. 2. «rff A, ixfidi Ds. Tikktjvoi Ds. TiXltjv Ds. 4. tida- 

X Qvv ^. 6. 01?«»' xrX. N om. T Ds om. 8. JiJoixuq ora. Ds, 
di<fiu(: diog Suidas. Suidas cxplicat: iril twv t« fttj (foflttiu (fopoti,uivwv. 
10. iniydvoiv Porlus ad Suid. 1. c. 12. Sixu m om. twJ' IIc- 

phaeslio. 13. (laaihiovai Maximus. 15. t) * tJ Stobaeus , yclQ to 

Ab. iafiiv fV Ab, Stobaeus. d' Stobaeus. Stobaci Icctionibus 
duo scnarii conficiuntur. 16. ^'wct t k p «t oi/? Stobacus : nomina So- 
cratis ct Sosicratis in codd. sacpe commutantur: v. nott. ad Zenob. V, 
81 et Meinekius Com. Gr. Fr. I, 488. 17. u^ixinv Stobaeus. ^ttfdi 
idera. 22. iarlv idem. 23. nfQiniaoK; Ds. ^y. rjA,] drjltj Ds. 

27b. Arsen. I, 17: Menand. Mo- 27h. Arsen. I, 23: Slob.Flor. 74, 

nost. 11. 20. Philcm. fr. inc. fab. 44 Mein. 

27<-. Arscn.1, 18: lIcphacst.Ench. 28. Diog. I, 44: Arsen. I, 43. 

49 Gsf. Callim. fr. 146 Bcntl. Macar. 1, 56. 

27d. Arsen. 1,19: Maxim. Serm. 29. Diog. I, 53: Arscn. I, 45. 

XVI, p. 581 Combcf. Grcg. Cypr. M I, 14. 

27e. Arsen. I, 20. LII, 94: Stob. 29a. Arsen. I, 44: Diog. II, 43. 

Floril. 23, 2. Cf. Matlhiae ad Eu- DV I, 97. 

rip. Fr. p. 433. 30. Diog. I, 16: Arsen. I, 48. 

27f. Arsen. I, 21 : Stob. Flor. 9, DV I, 13. 

31. Democr. fr. 109 Mullacb. 31. Arsen. I, 47. 'Enl — nar?] 

27g. Arscn. I, 22 : Stob. 94, 18. Suid. v. "AdQumna. "AUot iit 

Est Isocrat. ad Dcmon . !^. 38, p. 7. xrl.] Ilarpocr. 6, 3 Bckk. De CENTUPvIA I. 247 

piav Oi]^aiois eniOTQaTevadPTcav /tiovos AiyiaXavs anta- 
AfTO ^^dqaoTOV nals- "^XXoi dh Xeyovoi , tijV ' JldQaoTeiav 
tivai T^v avTfjV tjj Nefieoei Xa^eiv ts Tovvo/ia ano ^Squ- 
arov Ttvos ^aoiXms en Tiviav fiavTemv i(^Qvaa/iievov leQov 
< Nsfieaefas , o nQooayoQev&ijvai /t«Ta- tovt« ^^dQaaTeias,^ 
Ms '^VTi/uayos iv tovtois StjXoi' 

"£aTi de tis Ni/iisats fieyaXt] &e6s> »/ T«J'fi 

navxu ^ 

TIqos /nandQfav e'Aa/€' ^wfiov de ol eiaaTO 

UQWTOS 10 

' jldQi]aTOS noTttf-iolo naQci qoqv Jll aijnoto. 

"Ev&a TeTi fit]Tai ts nai ^j4dQ7}aTSLa nciXelTat. 
J^fit/tQtos (^e 6 2Kf]ipios 'AQTefiiv (pf]aiv eivai ti]v AdQa- 
GTeiav vno ^ASQaoTOV tivos idQVfievrjV. 

32 "Aidets ey^covi ftaTi^v Xeywv Xi]Qeis. 15 

33 "Atdeis UQOS fiVQtVfjv: e&os rjv , Tcv fjtrj dvvdfie- 
vov iv ovfinoaio) uoat, Sa(pvi]S nXdSov ^ fiVQivijS Xa^ovTa, 
nQos TOVTOV ddeiv. 

34 'Atd(av tdos nijnoS' ini twv oXtyoyQovioiv xat d(0Q(av 
Kal fiy iQQi^(afiivo)V. *£netdi^ yaQ 6 adwvts iQ(afievos (av, 20 
(as 6 fivd^os, Trjs *A(fQodiTf]s nQO r]^r^s TeXevTa, oi TavTfj 
oQyid^ovxes tcijnovs £is dyyeid Tiva (pvTevovTes f] (pVTev- 
ovaat, Tayitas ixeiv(av Std t6 fiTJ iQQi^taa&ai fiaQatvofdvtav, 
dddivtdos avTovs ixdXovv. 

34a '/4di'/.eT rovg dya&ovg 6 (peidoiisvog tcop Haxoov. 25 2.^Aki.oi xtA. NRO om. Ixkloi df] ol tiiv Harpocralion , qui in sqq. 
^erba paulo aliter collocavit. 3.^* Z. 4. t*avviKa>v Z. 9. i luxf v 
ITarpocralio. {"(juto ideni. 16. fiv(>()ivtiv Zenobius. 17. iv 
Totg ovnnonLoi^ ideni. x}.udo*] xAwva idem. Scribe nvQ^lvjjq, 19. 
'A6 (It vi,6 o<; A et eodem modo in sqq. : 'Ado)v'io<; N. xynoi, Ds. oXi- 
yoxQ. italDs Om. 20. fnfi<i>} xrX. NH om. 21. ^i^^ojy/Sjy? Ds : malc. 25. 
Maximus in fine /fo«t' y addit. Kuxijv] Z explanalionis loco subiungit 
haec : oaoi toi/? udtxovvrag xoXui,ovoiv , ovroi rovg aXXovq udixtta&ui xot- 
?.vovai. 'laaiov. Est Isaei scntenlia : v. Max. 1. c. et Slob. Flor. 46, 25. 

Adrastea proverbiali modo in ser- 13, 8: Arsen. I, 44. Cf. nolt. crilt. 

mone adhibita v. Wyttenbachius ad ad Diog. V, H et Apost. Vni,39: 

Plat. Phaedon. 246 ed. Lips. et add. Nitzschius de Ilist. Ilom. Me- 

quae ego Zenob. I, 30. Macar. I, let. If, 128. 

28 adscripsi: de Dea ipsa ciusque 33. Zenob. I, 19: Arsen. I, 49. 

cum Nemesi connexu Marquardlus 34. Diog. 1, 14: Arsen. I, 54. 

disseruil Cyzici Ilist. 103 sqq. 'Av- DV I, 12. 

li/fn/o?] fr. 41 Stoll. 34a. Arsen. 1,55. Maxlm. Conf. 

32. Phrynichus Bekk. Anccd. I, Serm, 68, p. 685. Comb. 248 APOSTOLII 

35 "AidsiQ womq tig JfjXov nXeov: in) xoJv ffi).tj- 
^ovwv x«i CKfQOVTiatmv. 

36 y/deXqiog ccvdQt nctgeii^: oti nQOTijnTjieov Tove 
oixeiovS' 

37 Addr^ (payov aQfia: inl t(ov yaoiQifiaQyovpTwv. Kar 5 
'yld(^t](fiayoe tqh^qtjs: r] noXvTtXtjs. nai' 'Addt^fpd- 
yog Xvyvos- xat* '^4 dd7}(pdyov nevTt^xovTOQOV : 4*1- 
XtOTOS' ytiyoiev d dv ovTOt, Tae ivTeXoftia&ovs nal noXXd 

34b "ASfA.og dinaozijg ftefioXvafievij avveldiiaig, 

34c ^/tdixsizoi fwt nXovaiog na\ fiij nirijg' l( 

Qnov (peQeiv yaQ XQeizToroJv rvQavvidu. 
34d 'A de fieXita cpiiaiog dya&dg nXevva ScoQeiTat (piXoig:. 'Eni- 

xdQfiov. 
34e 'ASvvazov iatc tdvavtia Tird Toig OQxywg 'ixovai ttquT' 

Tovta dya&ov tivog dn avTbiv dnoXavaai:. /liaivog tov' Pcofiaiov. \\ 
34 f 'AdandvTjTog ioTi t//? evnoiiag 6 nXovtog' iv tco dido- 

vai. yuQ Xufi^dverai x«( iv Tfp axoQni^eiv avvdyeTui. Qeanidov. 
34g 'yidincog fiij xtcj ;fp//ju«Ta, 7}*' ^ovXtj noXvv 
'/Qovov fieXd&QOig ififiiveiv. t« 8' ddixcog 

oi^xovg eigeX&ovT ovy. 'ixei acoTijQiav:- EvQini8ov. 2( 

36a 'A 8e xelQ ruv ^reTjia vil^ei: ' EnixdQfiov dnofp&eyfia xard 
(ptXaQyvQCOv. 1. n^cMv AK. 7. xai u^S^ifiKyov n. xxA. ora. N. udtfipuyov 

llaipocration: v. de vocis scriplura nott. critt. ad Diog. 1. c. el lilom— 
iioldtis ad Aesch. Proin. V. 604. 8. ovini. abcst ab Harpocratione. 

9. EvuyQiov Maximus, Bamliov Antonius in fine addit. 10. ildiKfirio 

fie Antonius, ifii J' «cTtxfiiw Mcinckius. Mfmlv d (j o}i habet Anto- 
nius in fine. 12. nlivQa Z. TiXiovu Jwp*rr«t, qiiXoi; Ahrensius. 

'Et. ti yvoi/xrf Z. 18. lii nrj Stobaeus. xr>}fiuT' Matthiae, xi^tjfini' 
II V Stobaeus. 19. ru J' aJtxws] tm y u () xuxdi; Stobaeus. 20. 
taiX&ovr' Matlhiae. 

34b. Arsen. I, 56. VII,53: Maxim. fuissc indicant verba n'noi,iu cl 

Serm. 5, 544 Comb. , Anton. Mei. axoi>ni!^nv: « Orcllius Op. Sent. 

109, 184 Fabr. Reccpit loann. II, 630. Ileceperunt Agapctus 

Daniasc. Sacr. Parall. A, 19, T. II, Schediasm. 44 et Basilius Cap. .\d- 

447 A. monit. c. 5 in Band. Imp. Orient. T. I. 

34c. Arsen. I, 57. XLIV, 80: 34g. .\rsen. I, 61: Slob. 94, 4. 

Anlon. Mel. 40, p. 61 Fabr. Mc- Eurip. Erechth. fr. XX, llMatlh. 

nand. fr. inc. fab. 68. 35. K in nott. ad Diog. I, 22: 

34d. Arsen. I, 58: Stob. Fioril. Arscn. 1, 50. Cireg. Cypr. M 1,10. 

29, 54. Epich. fr. 135 Ahrens. 36. Diog. III, 29: Arsen. I, 51. 

34e. Arsen. I, 59: Dion. Cass. DV 1,91. 

T. IX, 192 Sturz. 36». Arsen. 1,52: Stolj. Fior. 10, 

34f. Arsen. I, 60: Anl. Meliss. 13. Cf. nolt. ad Diog. II, 77 a. 

Scnt. 96 Fabr. »IIuius Thespidae VI, 91. Prodicus sempcr in ore 

vcl Thcspiadae, (juod sciam, nicn- habuit, ut auctor Axioch. 366 C 

lio nulla cxstat. Recentioren» tamen tcstatur. 

scriptorcm , fortassis Christianum, 37. Arscn. I, 53. ilOdt/ifHyo* — CENTURIA I. 249 

dva)uaxovaas' eotite <^h in /tisTarpoQas tmv innap twv T6~ 
Xeiwv nal aywviaiMV Xsyeo&ai , oiiives emd^eaav 'Edfie- 
vai addrjVf tiaia tov noirjT^/jv. ^JlXviaios dh iv tf] Jcw- 
/iiu)doTQay<p(^ia zoi's noiovs Xvyvovs dM};cpuyovs elnev. 
xai ^y^QtOTOCfdvt^s iv ^eq^iXais ' 5 

Oifioi' 1 i ydg fioi %6v noxriv ijmes Xvxvov. 

To (X fjLETci rov e. 

38 '^6« KoXoios nagd xoXoiov iCdvsi: in\ toiv ofioi- 
ois nQosofitXovvTwv'.' Tols aoXotois ol nsQt 'jidQtav 
otxovvTss yiivsToi , oTav aQOTQov ical anoQov wQa fjv, Tots 10 
noXotots anioTsXXov ^vJQa , ipataTa xai fid^as- ^ovXstui (^h 
Ttt ^oJQa fietXlyfiaTa toIs xoXotois slvai xai anovdojv ofio- 
Xoyiat, i»s SHsivovs tov naQnov tov /it]firiTQiov firj dvoQvT- 
Tstv firjdh naQSxXeystv KaTu^Xi]devta es yijv ' nat oi fthv 
dvayojQovai' tu M twv noXotdiv ve(pt] dvo rj tqsis kutu 15 
Tovs nQsa^sts tovs ia imv noXsoiv nifinovat , naTaane- 
ifjofiivovs Twv ^evioiv xo nXij&os ' oinsQ ovv nai inaviuat 
&saauftevoi , nai naXovotv avTovs, r/ ns(fvnaatv ol fihv 4. ;ioT«c Harpocration. 8. tiotI Zenobius,ubi v. annolt. ror? 
ofxoLoK; idem. 9. rolq ktX, N om. 10. roZq — ,aftAty/<ara] Qtonofi- 

nog Xiyti Tovt; Tiifji xov ^^Qiav olxovprai Ev f t o v g ovuv Jif^i rov uqo- 
r ov T^iTov xui ano^ov rj ot qu jy roVg xoA. dnoaTfkhiiv du()a ' tXq uv t « 
{^oiQa ip. uTxu Kui fiifiuyfifvui fiut^ui, itukwq xt Kui iv. fif^ovXfVTUt df 
u()u ij Twvrff Twv du)QO)v TtQo&iOKi fifiX, As. 14. xuTU^}.. Iq T^v ytjv 

/itjdf naQfxXfyftv, Avxoq dt uqu xai xavxa fitv oftoXoyit ^ xai ixfivu di 
ini xovtotq nQoqxid-TjOt , * xai qiotvtxovq tfiutxug tjjv ]((jouv , xui rovg fiiv 
TtQoO-fVTug ravTU ftru uvuxoiQflv ' xui ru fitv roiv xoXoioiv v. xwv oqwv 
l'io) xaxuftftfiv, 6vo di «^)a y xq. nQorjQt]ftfvov<i xurd As. 16. ntftnt- 

a&ut xur, T«o nXi^&ft roiv ^ivotv As. 17. ttui inaviuat] xui As om. 

yartTQiftuQyovvro)v'\ K in nott. ad tunfv] ex Harpocr. 1. c. fPiXiaroQl 

Diog. l, 55: add. Phot. v. uJriq>u- fr. 58 Goell. not?irijvj Hom. 11. /f, 

yoq; d&Qoojq ia&io)v , noXvgxiyo';, ya~ 205. 'AXxulot;'] v. Meinekius Com. 

arQifjLUQyoq, et Eustath. ad Hom. Od. Gr. Fr. H, 2, 830. Kui 'Aqiot, 

1394, 30. Kui — noXvri?.)ji;] si- xrX.] Eustathius 1. C. 39: r.ui Xv- 

mililcr Phot. V. ddij<puyoi rQi?JQft<;: yvovq ddrj<tuyov<;, rovq n6ruq,onotoq 

ttt fifyuXut ovrwq iXiyovro' y ixov- o iv ]Vf<fiiXuiq nuQ<t r<u AQtaro<pu- 

nui T« nX>]Q<i')fiuru ivziXi]: Poll. I, vti. JVf<ffXuiq] 57. V ocis ddtj<pd- 

121: Moerid. Lex. 89 Lgd. : <16jj- yoq usum post Piersonum ad Mocr. 

qKiyovi; TQtiiQttt; iXtyov rijv lldQuXov 1. c. exposuit lacobsius ad Achill. 

x<ti ^uXufitfi^tv , Jtu r<.(q flq uvtixq Tat. 84, 4 : add. tldijqiuyovvTfq 'in- 

<lvaX</)fi<tru : Crairi. Anecd. Oxon. noi apud Maxim. Tjr. 26, 5. 
U, 488, 12. Dixerat Lysias: v. 38. Zenob. II, 47: Arsen. I, 76. 

Ilarpocr. 5,12. Hoelscherus de vita Greg. Cypr. L 1,7. Usurpat Greg. 

etscriplisLys. 161 sq. dddr^^fuyov — Nazianz. Epist. 46 p. 807 Biil. : ri- 250 APOSTOLIl 

xaXiiv , 01 d vnuxovtir. igyofitvoi dh xaTci vi(ft], iuv ft\v 
ytvowvxai xijiv 'HQoeiQtj/tivwv , ioaaiv ol Aivtioi 6%i uQa 
avToig nQog Tovg oQvi&ag %ovg nQoeiQtjftivovg HvonovSa 
iatlv, idv ^e vneQidaai xal aTifiaaavTsg wg evTtXrj fitj 
ytvouvTat , neniojevxaaiv oi iniyjuQiot, oti %i]g ixeivwv o 
vneQOiplag ioTtv avToig Xiftog to xlfirjfm, "yfyevaroi yccQ 
ovTeg 01 nQoeiQrjiivot x«/ ddixaarol ye , tug elneiv, inini- 
Tovtul Te Tuig ttQovoaig , xai xo ye nXeiOTOV Tiav x«t«- 
onaQfiivitiv ovkdijai nixQOTuTa ys ixeivoi , ovv tw Ovfio) 
nut dvoQVTTovTeg xa\ dviyvevovTeg:- Ol xoXotoi (Je leQa- 10 
xiCovTsg xai ntTO/ievoi nfj fttv dv wt eQia , nij dh MUTWTiQO}, 
xQVfiov xal vexov dr^Xovotv. 

38a ^ A e\ iv Ttdaaig [lip zaig Sixaig i^ezd^siv XQ*I ^" ^e§i(o- 
fiivw fiaXt(Sta d iv roig toiovtiov tmv dyojvoiv , iv otg 6 ^iog 
iati to iyxX^jfia :• ' Ofi^Qifiov. ^ ^ 

38b Ael yaQ uvdQa oxaior, layvQOv (pvaei, 

tjGOov diSoixa tda&evovg te •Atii aoipov :• EvQinibov. 
38c 'Ael /liog XQeiaacov roog aiyioxoio. 
38d ^Aet ^iog xQsiaaiov voog ijtTieQ dvdQOJr. 
38e 'Aei vo [ii^ov&' ot nivtjteg tmv &e<5v, 20 

inei td y uQxovvxf Ixavd totg a(6(pQoai :• MevdvdQOv. 
38f 'Aei tb Xvnovv d7Todi(oxs tov ^iov 

fitxQov ti tov ^iov , xtti atevov t,mfiev ynovov:- tov avtov. 
38g " AeXntov ovdiv ndvtu 5' iXnl^eiv y^Qetov:- EvQtnldov. 
38h 'Ael ydQ dnovaia tav xQeittovoiv tiftaxai, td y^eiQOva, t/)i' 25 

1. i(>);ovxai, fttv x«r« As. iuv de As. 2. 'EynoL As. 10. 

lnmxii,ov^K;] <aq tKtZfo^; Uyit , addit As: Arislotclcin intcUcgit. 13. di 

iv Slohacus. 14. ^otovToiq ideni. 15. '0(i(}iftov flijmToyoyov xQiyofti- 
vov ipuQfiutKov idem. 18. «AA' alti n Hoincrus. 19. «'iA' aiii 

Tt idcm. 21. MevtivdQov Atvxudia' 'Atl . . &Kav. HvQtniSov 'Poivia- 

o«iS" tnfl xtA. Stobacus. rori; yt Euripidcs. 22. fxrftwx* Ab. 

■10 piov Slobaeus. 23. rov uvxov] Mn/uvdQov Ab, Mivuv^qov Illoxiot 

Stobaeus. 24. lu\n;iiJov 'YtfmviTji; Stobaeus. 

0«»- 'ijinoi, nuUaxa -/((iQovaiv ; ^i/Xov, 38*1. Arsen. 1,80: Ilom.II. //, 688. 

ok; 'innoK;. uiiol dtTioiv; ovx ui.XotQ ^Qc, Arscn. I, 81: XLIV, 74: 

P/ uitott. xoXotov di noTt >io}.oi6v *C«- Slob. Flor. 95, 4. 5. Mcnand. Lcu- 

vnr, xat To nuootfdaq lUovuc;, toC? (.g,}, fr. 3. /,^«j xtA.] Eurip. Phocn. 

xo^ototc — uvixvniovTfi;] Aelian. H. 557. 

.\n XVII, 16. 01 nolotol xtl.] gg^ ^^^^^ , g^ XXXIN , 62: 

Aclian. 1. c. VII, 7. Slob. Flor. 108,32. Mcnand. Ploc. 

38-«. Arsen. I, 77: Stob. Flonl. , « 
46 69 

38b,*Arson. 1,78: Slob. Floril. 38g. Arsen. I, 83 : Slob. Flor, 

54, 7. Eurip. Bcllcroph. fr. 10. ^IO' 16. Eurip. Ilyps. fr. 9. 

38c. Arscn.I, 79: Ilom. Il.i',176. 38'». Aiscn. I, 84. CENTURIA I. 251 39 *jts \ ystnQYog ie v ecoT a n Xovoios : i^i tdv lXn'i8i 
fuv ccei TQecpofiivviv unaXXccyijvai %(av detvtav, %ois avzois 
dh naXtv neQintmovtaiV' 

40 '^«i yaQ EV nimovatv oi ^ios xv^ot: ini twv 
£iS navia evdatfiovovvTtav. oi di , ini twv uiiws TtfioiQOV- ^ 
ftivwv , fieiayeyQafifdvov tov ev nimovatv eis io ifi- 
nimovatV' 

iy.Eiv(ov itXr^QOvofiovvTa rd^iv, iniqiavivra 8l vnoariXXetai devre- 
QEioig d&Xcov aQXOvfieva:. fbiXavog. 
38i ^Ae\ ro TiXovrelv avfiq^OQag noXXdg exei, 10 

qi&ovov re ndniJQeiav xa< [iTaog noXv 

TTQdyfiard re noXXd i{dvo)^X^aeig fiVQiag 

TtQd^eig T£ noXXdg av}.Xoydg re rov ^iov. 

iueira fietd ravr ev&vg evQi&i] &ava)v 

dXXoig xaraXeiipag ig tQvqtiv trjv ovaiav. ^^ 

o&ev nivea&ai fidXXov ijdicog vfp, 

ifeiv re fiirQia xdfiiQifivov ^ijv j^iov, 

xat ftj/T eieiv nXoivrov fie fiijre nQdyfiara. 

ndg ydQ nivtjg wv fieydXa neQdaivei. naxd:. fPiXrjrov. 
38k 'Ael yaQ td ivavtia twv ivavticov elai q^&aQtixd' wgav- 20 
tcag xal Ofio la tovtoig. 

vijoxila ^Qoyjja t? (f^xatoavvij vyfKt 9<»t avvtaK; 
nXovioq yuX^vtj uStxia axoTog toaog 
aoi^QoawJj uKoXuala yuarqtftugyiu /iWQta 
u^QoavvT] 
40a 'Ae\ ToTg fiixQOig fii-AQd didovai €-eoi: KaXXifid^ov. 1. ft?AZ. :iAoi5ffto?] 0tA)7^ovo? addunt AZ. 2.unuXi.uxriri&ui,^\i\diAS. 
4. Ta/f u^itaq xul *i? Suidas. 6. fiiruyfyQU/ififvov x%X. in Suida dc— 
sunt. 11. r' fn^Qtifiv xt Slobaeus. 15. fl<; idem. 19. xuXti A. 
22. /tixxoZg fttxxu Callimachus : y. BIomGeldus ad Gallini. 254. 

38i. Arscn. I, 85 : Stob. Flor. 97, Cvpr. L I, 28. Macar. I, 34. Phi- 
19. Philct. fr. p. G2 Bach. lem. Hvpobol. fr. 1. 

38K Arsen. I, 86. Cf. Arislot. 40. Suidas : Arsen. I, 73. Greg. 

•r„_;„ 11 o t.ypr- M I, 18. 

*^P"^- "' °- 40a. Arsen. I, 74: Stob. Flor.96, 

39. Suidas: Arsen. 1,75. Greg. 12. Callim. fr. 179 Bcnll. 252 APOSrOLIl 

41 yltxov int ao&at SiduoHeig: Ini taiv ty/^tiQovpnop 

diddoHdv TivaSi « inioravTai fidXXov tmv &eX6vTwv dt- 
(^doxeiv. 

■*- 'yicTov xoQiovtj igeoyeXei: T^ naQot/iiiaoafpT]e'- Tulg 
yuQ MOQuvais tQyov ioTi tovs aejovs iQeoyeXeiv oi (5^5 
vneQfpQovovotv avToiv nai ixelvas fitv dnoXtinovoi %r^v 
nuTia (ptQeo&at nTf^otv , avToi dh tov ai&tQa vtprjXoTtQov 
ovTa Tois (jDxtOTOts Ttfivovoiv avTtJiv nTtQois' ov ^e nov 
dedioTes , nws yuQ uv Tovio einoi Tts , tt;v tmv utTMV uX- 
xijv intoTdfitvosi dXX idia tiv\ fieyaXovoia iiaoiv eQQctv \0 
ixeivas Jcarw. 

43 yiti yteovTivoi nsQi tovs ngafiJQas: int tiuv 
utt TOis avTois iyxttfiivctv. 01 yuQ iv SixeXiu AeovTivoi 
ntQi noTOVs ioyoXu^ov' *PdXaQis d' avTovs nuTanoXefitjous 
tis TOVS XQUTrjQaS tQQi^^itv. uip' OV Tj naQOifuu. 13 

44 'AtTos fivias ov &7jQev ei: xat t6 uvundXtv ' iiu 
TMV OftixQoXoyojv. XiyeTttt ueTOS xai twv oixodoftr^fidTiav 
To xaTu Tov OQOffov, 6 Tives dtTiafia xuXovoiv. 'Aqioto- 
(pdvrjS OQviot' 

Td s ydQ rifiMV oixias iQQeipOfiev nQ^s deT6v.20 

45 ^AtTos iv vefpeXa ig: ini Tiav d'vauX(UT(ov. ov ydQ 
dXioxtTat iv vefpiXuts'-- 'O d eT 6s ttal diipovs ufieiviav 
ioTi , xui xufidTov (paQfiaxov ovx dvafiivei noQto&iv t^ta- 
&ev' vntQfpQOVfav dh xui T(av vduTtov xai TtjS avujiuvottas 
t6v diQa Ttfivtt noXv , xui o^UTaTa oqov ix noXXov tov 2b 
ai&tQOs' T(av de veoTT(av avTOV idv fuv oxaQdafiv^T] tis 
T^v avyriv Trjs tov 'HXiov dxTivos dvs<anovfitvos, i^tiudi] 
f^S ioxiae. €1 d* dvTt^Xiipt] xui fidXa uTQtnTtas , dfieiv(av 

5. y«(> As om. «wrorg As. 7. nTwotv R. 8. uvroy As. d i} 
As. 9. ultTMv As. 10. (iXia As. 14. Tovt; noTov<: Ds. 17. 

x«t Harpocralio om. 20. i'ftu)i> Aristophancs. i(tfxt.<ontv idem. 

21. o ti(Tog Ds. ov htX. N om. 22. OrdtnoTt uUroi oiiii ntjyijq dti- 
Titi ovTt yXixiiut. xofiaTfiug , tiXXii xttl As. 25. noXvv As. o^xtRAs. 
26. i&f()o<; R: ul&i()oi; xul viprjXov As , in qiio quacdam de alarum stre- 
pitu ct dc pullis scquuntur. twk iSi ytorriuv As non agiioscil. 27. 
fiy.fiijv .\8. 101" t]).iov llic .Vs om. i^ltinlO-rj i/;? xuXtiti; x«t unt- 

nitiOij Tij(;i( TJye fOriuQ As. 28. itt» As. «VTt/<'A^V'«« AR. 

41. Suidas: Arsen. I, 62. Greg. 44. Arscn. I, 64. A/yfr«t xi^.J 
Cvpr. r. I, 9. Ilarpocr. 7, 5. "Ot...o»J 1110. 

42. Arscn. I, 63. lutt; yofj xrX.] 45. Diog. I, 67: Arscn. I, 65. 
Aclian. N. A, XV, 22. <*ireg. Cvnr. .M f, 20. 'O tinSqKiX.] 

43. Diog. II, 50: Arscn. I. 72. Acliaii. N. A. II, 26. nhy di xiX.] 
Macar. I, 33. rf. adn. ad Apo.st. \ll, 32. CENTURIA 1. 253 

iotiv vnovoiae , xai lols yvrjoioig fyyQCKpeiat, enei avtw 
nvQ %6 ovQavtov tj tov yivovg adinaaiog re xut ayQamog 
aXfj&wg syyQa^rj ioxiv. 

46 'AsTov yiJQag, iaoqvSov vsoirjg: naQooov xat yt]- 
QaoHcov derog KQeiitwv ioti ved^ovtog oQVi&og. Aiytiai 5 
lov /Siov derog xaTaoiQirpstv , lijg tta/im^g %ov dvta leiXovg 
nQog %6 xdto) yQovw ovyxajuipaatjg. 

47 ^Aetog &Qinag oqu: eni zmv KatatpQovovVTUiV tviv 
fiixQoiv. 

.48 'Aei fie totovTOt noXefiot dnanoiev: inl Twr 10 

xaTarpQOVOvvTOJV Ttvwv. ofioia tfj' Eytu nolXwv '&7JQi(ov 

yjo (povg d%t]iioa. 
49 ^Ael (peQei yit^vfj v,aii6v' en\ tuv dei e^evQtaxovTWV 

Ti viov naxov. 
j&P 'jdetov ndv&aQog fiatevetat: ini tow xanwg vno 15 

Tivwv naaypvTWV. Td ydQ wcc tov deTov arpavi^ei xvXiwv 

6 xdv&aQog. 

To d fJiETci rov ^. 

51 *A7]xiCea&at fioi doKeig: '^xcw yvvi^ Tig r^v eni ftw- 
Qia Sta^aXXoftivfj , VTig eaontQt^oftivrj tij oixeia OHid wg 20 
ST€Q(4 dteXiyeto. 

52 ^Arjdoveg Xea^^aig eyv.ad-r}fisvat: ent tojv aSoXs- 
p^ovvtmv. ^ ^ ,v, , 

-Bs To (^ fxerd rov ^. loV »oiiA,^<»« 

53 "'ji^r^Xog nXovtog ott tv(pX6g: ent tcijv askkijftiviAV 25 
•fi xaX6v ddfjXov. 

47tiiv. Idsxog elg ■&riQav: im toav iniTi]8eio!>g tzsqi ti ixovto^r. 
.cL „ 

1. iyyfygariTai, As. 5. 6 utToq Suidas. larl navioq idem. 6. 

6 \ rov Zcnobius. nuxuaxQfqitaOui. idein. 7. XQovw iu Zenobio de- 
est: habet B. avvy.a^iua^i N. 10. noXintoi Suidas. 11. Scribe 

TioXXwv iyo) &Qia)v. 13. qifQn Tt A Ds. 14. vfon f qov l)s. 19. 

unxii^toO-ai. Ds. fioi ioxftq Ds om. 'Axxo) W Ds. 7/v Ds om. 
20. olxiit R. 

46. Zenob. II, 38: Arsen. J, 66. Greg. Cypr. M I, 27: add. Aposl. 
Greg. Cypr. L I, 2. X, 59. 

47. K in nolt. ad Diog. I, 71: 50. Diog. II, 44: Arsen. I, 69. 
Arsen. I, 67. Greg. Cypr. M 1,24. DV I, 65. 

47a. Arsen.I, 68. Plut. Boiss. 33. 51. Diog. II, 4: Arsen. I, 89. 

48. Diog. I, 70 : Arsen. I, 70. Cf. DV I, 24 et Apost. VII, 67. 
Greg. Cypr. M 1,23. 'ifywj Apost. 52. Diog. II, 48: Arsen. I, 90. 
XV, 17. Greg. Cypr. M II, 29. 

49. Diog. I, 68: Arsen. I, 71. 53. Arsen. I, 87. Est Lycurgi 254 APOSTOLIl 

54 *yi^ttVttia xttiicc: i-ni %mv xaxois St^jvexiug nQ0£7ia).ai- 
ovifav. *ji^avf] ydg ronos axXf^Qog xai toIs yeioQyois dnQos- 
nOQtOTOS' ^ 

Ct fAETU TOV il. 

55 ^A&rjvd •cov aiXovQov: ini tuv xaxois ovyxQtv6vTU)V ^ 
Ttt xQeiztovtt Tois rjTtoai did fiixQdv oftoiottjta rj naQotfiia 
etQtpat. ws ei tts d\d yXavxoft^ta tov aiXovQOV ry ^jd&r^vd 
avfi/SdXXot. 

56 '^ &vQ(ot ov atofia: inl tuv noXvXoywv. 

57 "ji&ias xaXvntei nXevQd Ar]fivias ^oos' ine\ ^^ 
iv Ay]fiVM fiovv Xevxov nenotr]fiivr]v Xi&ov 6 "A&tas ta 
OQOS intaxtd^ei. XeyeTat dh inl Ttav XvnovvTtav Ttvds rj 
BXantovttav. 

10 a fXETCt TOV I. 

58 Al&eQa vi^vefiov atQ7'joetS' inl tiav fidtr^v no- 15 

vovvttov. 

57a ' A&dvarov iari xaxbv uvayxaTov yvv^:' (hiXrmovog. 
57b 'Ad^avaaia 8' ovx eariv, ovd' dv Gvvaydyx[S 

rd TavrdXov rdXavra ixavu Xsyofiera. 

dXX' dno&avij, xai ravra naraXeixpeig rivi:. Mevdvdgov. 20 

58a IJeQ} dvaXoyiag riav reaauQCov aroixsicov. Aii^ijQ ro y.ai 
nvQ dvaXoyel rS) d^sQSi, ro de , r7j ^uv&t} X^^^-U' -^'iQ draXoyet ^ ,, 1. '^C«vto Zenobius. 2. 'A^d^ui idcm. 8. offtptiXXn. Suidas : 
avnpuloi commendat Bernhardius. 10. Suidas vcrba mclius colloca- 
yit. 13. piuTixovriav] A in margine hacc habet ab Arsenio, ut vidc- 

. ;iA. * , ^ , ,. . , r ' 1 

tur, scripta : dno uQyo, tjQt dt viaaofitvotaiv, u&<o uvirnXt xoX . . . [xoAoiviyJ 
QQ7]'i*ir], 7] xooaov unoTtQo&L. kijnvov iov ., [*oi"ff«v,] Oaaov i<:tvdi.o*iv\tv^^ov 
xf >-] «'JOToAos olxut; [sic] dviaai . . [dvvaaui,] 'AxQoTurrj xoQvq^tJ axidft , xttl 
i',/QL ftvQi . . [fivQivijq]: sunt versus Apoll. Khod. Arg. 1,601 sqq. 15. 
Tiovijatii A, alQtatiq L: iQiaaiig Suidas. 18. d&uvua iu<; Mci- 
nekius. 19. TwAai-T' ixttva Stobacus. 20. dnoOarit Mcine- 
kius. Tiaiv idem. 

apophlhegma: cf. Plut. V. Lyc 10. p«* ov* inixtivrui 'AQnotJiui: Soph. 

24 ei. Apophth. 226 E. Cf.Macar. Phil. 188. Eurip. Orcsl. 903. Poll. 

VIII, 60. On. II, 109. VI, 119. 

54. K in nolt. ad Diog. I, 24: 57. Suidas: Arsen. 1, 93. Grcg. 

Arsen. I, 88. Macar. I, 44. Cypr. M I, 70. 

55 Suidas : Arscn. 1,91. DV 57«. Arscn. I, 94: Stoh. Flor. 

I^ 63. 68, 3. Philem. fab. inc. fr. 103. 

56. Arsen. 1, 92. Sumptum vi- bl^. Arscn. I, 95. XXX, 30: 

delur cx Arist. Uan. 862, ubi v. Sloh. Flor. 118, 10. Menandr. Kv- 

Scholia cum G. Dindorfii annola- fitQv. fr. I, 5. 

tione. Dictionem illuslrat Suicerus 58. Diog. I, 38: Arsen. I, 97. 

Thes. Ecclcs. I, 111: add. Theogn. DV I, 15. 

421 : noXXotq dv&QtiiTcoi<; ^^iMoafj tfv- 58». Arsen. I, 98. CENTURIA I. 555 

59 ^iyielg ovie tqItoi, ovtb rsTaQtot-' ini twv 
naviekws evicXdJv xai /ititQWV' iQonMViiov yaQtivtav, tivsg 
KQsizTovs Twv 'EXXrjvmv, Tovro dnecf&iy^ccvTo' ^iyttls 

OXJTB TQITOI oijTS T6TttQT0t' 

60 AiYos TQonoS' inl twv iavTOis inttpsQovTwv xax«* 5 
ctno KoQtv&iciitijs nttQotfiias' V -^'1 dovocc Tfjv fidyat- 
QaV ovTia yaQ XeysTat , KoQiv&icov HQCi jionQaiu -dvov- 
TCDV , rjv XiysTttt idQVoat M^^etav , ol iv t^ naQoyto fiefit- 

t^ suQi , To ds tcp aifiart. rij avaXoyeT ro) q}&ivo7zcoQ(p , ro 
8e T(p cpXsyfiazi. "TdcoQ dvuXoyeT roy j^einoovt, 6 de rr^ [leXaivy \q 

53b AiyiGr iov Tttjdtjfia: eni rwv fisyaXo\pvx(ov. KaXXia&svijg 
iv devrs^Qcp fierufiOQqxoGscog cjde jt;/ neQt rovrov qr^aiv " ori xcctoc 
KeXaivag noXiv rrjg (JiQvyiag did fitjvtv 'Idaiov ^ibg xdcfia fie& 
vSarog ysvofisvov TToXXdg oixiag avrdvdgovg eig rov ^v&bv na- 15 
d^siXy,vGe' rov 8s di^fiov xivdvvevorrog Midag 6 ^aaiXevg XQV^f^ov 
sXa^e , avveXevGsa&ai riiv ytjv, sdv sig rb ^dQa&qov ^dXri rb 
rifiimrarov iv dv&Q(07iivcp ^icp • rmv ds KsXaivircov ^f^vcro»' rs xni 
aQyvQov xai rbv aoafxov rixiv yvvaixcov eig rb ydafia Qixpdvrcov 
xat fiTib' ovrco rov nuitov Xijyovrog, Aiyiaraiog 6 vlbg Mi8a, Xo- 20 
yiadfievog firfisv eJvai rifiicoreQOv iv ^icp ipvx^g, dvam]8ijaag xat 
8ovg neQinXoadg r^ yevvijaavri nal dnora^dfievog rr^ yvvaixl Ti- 
fio&ici , fisxf oQfiTJg scpinnog sig rbv ronnv rov ydafiarog ijvsy&i]. 

58c Al 8evreQai ncog cpQOvriSsg aocpcorsQai. 

60a Ai8ovg naQa ndaiv d^iog sarj,, idv nQoorov aQ^ aavrbv 2^ 
aiayvvea&af.' Movacoviov. .;'.;: I. Scribe ^Zytit?. 3. rovro rtti<; Z. dvr iqidfy^uvTo Ds. 

5. TQoTtov Suidas. 6. iy et liovau Gregorius Cyprius cum aliis om. : 
uii dovoa rijv jnuxaiQuv antlquam proverbii formam esse in Schneide- 
wini Philol. IIl, 571 conieci. 7. ^AxQuln c Suida et Zenobio emen- 
dat Wesselingius ad Diod. IV, 54. 8. nuQo/^ postulat Bernhardius. 
12. Alyiaxuiov a. tw» JiQo^ffigojq E. 13. niTUfioQip u> a { (o v A Stobacus. 
w<ff — oTi] Stobaeus om. 20. Alyiariog Z, 'Ay^ovQoq Stobaeus et 
Plutarchus. Toi» MiJu Z. 21. ^ivxiji; uv&Qwnivtjg Stobaeus. 23. 

ijvfx&ri] addunt nonnulla Stobacus et Plutarchus. 25. « p J ly ? Sto- 

d,, 
baeus. 26. ulaxvvio&ai, A. 

58b. Arsen. I, 99. KuXXiaQhi]t; 60. Arsen. II, 2. «lyo? — ^«'- 

xtA..] Stob. Flor. 7, 69. Plutarch. /«t^ia»'] Suidas: similia in annot. ad 

Parall. Gr. et Minor. 5. De Cal- Apost. VHI, 19^' indicavi. Koqw- 
listhene Metamorphoseon auctore cf. &imv — uita*uXiV(>\ Suid. v. ui%'. 
Greg. Cypr. M I, 13. Tlrvflov — Geier Alex. M. Hist. Scriptt. 218. 

58c. Arsen. I, 100: Eurip, Hip- nQo^uxpuno] Aelian, N. A. VII, 26. 

pol. 436. Aiyovaiv xtA.] id. ibid. 27. 

59. Diog. I, 47: Arsen. II, 1. ^p. . ir o ci i o< r 

DV I 21 -i ■' ■• ''i'- Arsen. II, 3: Slob. 31, 6. 256 APOSTOLII 

G&ttftevot yt] XQVXfjavtee ttjv ftaycitQav , ioiti^movio fntXe- 
Xijo&at. rj de a?| avzi]V roie 7iootv dveaxdhvev- Iltve- 
Xov av&QVjnov ■d-avaxvjifioQov f.Jvai ^vm eTfQta, nuXoie 
ioaatv aJyee yat (fvXdxrovTat. [ie).Xovoa de rj a/^ dnoa(fdt- 
teo&at aoffme oide' jtai to /itaQtvQtov , ovx dv eti tQO^jije^ 
nQoedipaiTO'.' Aeyovaiv "yi Qa^ee, oti tck naQ avtoie 
nolfivta niaivexai vno fiovotiiije fidXXov tj vno tov ytXov' 
tdiv Sh aXfxvQfJiv ea&ieiv ij^tov ' noteizat yuQ ttjv lotavtijV 
TQorfjjv noTov (}ipov. 2« ye filv nQo/HaTa xaHtiro oldtv, 
'6x1 avioie /^OQQue xai o voroe ovfifidyovtai nQoe i6 10 
TixTeiv, ov fieiov twv dva/SatvovTiav avtd ttQtwV olde de, 
oTi filv /SoQQae aQQevonoioe ioTiv , 6 dh voToe ^^Xvyovoe- 
Tcai eav detjTai tov yovov Tovde rj Tovde oyevofiivr] r} 6i'e 
nQoe Tov dni/SXeipev ^ nQoe tov. ^AytXXeve fttv cfijr, 'iva 
6 (fiXoe avToj xeifievoe ini tr^e nvQae nav&^ xai evyjje 15 
ideiio xai 7/ iQte naQexaXet Tove dvifiove avTip, tp naXi 
"OfirjQe. ttl dh ote dnQayfiovwe Tove dvifiove de wJ(>a 
a(feTiQav vnr^QiTae dxXrjTOje eyovai. ay,onot de uQa tovtwv 
Kai notfiivee dyadoi. 

61 Ail SzvQia: noXvydXanTot de avTai. iv tw xaiQoj ^t 20 
Trje dftoXyije dvaTQinovot Ta ayyt]. 

62 Al Oidinodoe dQai: inl tmv fieydXae dvoTvyovvTojv. 

63 AifiaTt xXdeiv: d(p div fitj dvvatvTo neiaat ndvta 
nQaTTOVTee ovTtae eXeyov ol naXaioi' Ovd^ dv neiar] 

60b Ai yaQ dreq vovacov re y.al dQya)mv fieXedcovair 25 

i^rjxovrair^i fioiQa nijoi ■&nvdrov:- MiftviQfiov. 
60c Al fiev j^eXid ove g evdiav ijnTv nQOor^iiaivovaiv, oi de ix 
(fitXoaocpiag Xoyoi dXvniav.. /lmioc)v(v/.rog. 4. utyn; in Acliano decst. qivkaTxovrni, scquunlur in Acliano 
cnuntiata nonnulla , quac cpitoniator non atligit. 6. ktyovat 6i As. 
ort u(ia As. 9. xat fxiVfo As. 11. mudJv ilva^. uihtt. oidt xul 

rovro , oTi «pa As. ^12. Orjlvy. i^vui, nitfvxtv As. 13. rotif rov 

ixyovov tJ Aa. 14. 01'»- As om. \l."Otit]{it , *ul vnioxvtXrui. ijxov- 

o»v in)ov()yluv oloyil nto&ov. Kul o rov NtuxXiovq di 'AOrjvaiovq tdidu- 
axt Ovnv rotq nrtvfiuatv As. uaQuyfi. xul uiiv rivoq rf()ariia(; As. 

wrffya? aqjfrfQuX A, rijv aiptriQuv As. 18. troifiovi; xal ilxli/rovq fxov- 
aiv \a. 19. tlnl xal ol 71. As. 23. x^wtViv A IS Suidas. xuO' vniQ[io).i}v, 
ov dtixQvatv addit Suidas. iip' A Suidas. 24. «();(r«fot Suidas. nfinn^i. 
27. ayjnuivovaiv Orellius. ix Oreliius om. 28. rijv dXvniav Orcllius. 

60b.Ar8cn.II,4:Diog.Laert.I,60. 62. Diog. 11, 51: Arsen. II, 8. 

60c. Arscn. II, 5: Demophiii DV I, 67. 

Sent. 40 Orell. 63. Suidas: Arscn. II, 0. Grcg. 

61. Arsen. II, 7. DV I, 62- Cvpr. I. 1, 14. CENTURIA I. 257 

avTov ov^* atfiaxi KXaitop» Xeyovot (^h xai , OvtJ' up 
aiftatt OTevtav n e i asiev, 

64 y^Ige nXTJm qov: inl tmv eig a/!ivvav dvttatvovjiievwv. 

65 j^iQetv e^m noda nijXov: ini T(av iSovXevofievwv fxrj 
ev nQuy/uaaiv eivat. Xeyetat ^h xai' AiQetv e^o) no^a^ 
a i r i a g. 

66 ^itei nai tovs dvdQ i uvTas aX^tra: int tmv 
dovfina&dJv. 

67 Ai^oiv tev s dXXog: Ai^wvifis dijfios fjv (pvXi^s irjs 
KeKQonidoS' iawfmdovvTO dh eis ^Xaa(pr]ftovs, dcp ov nal 10 
To xajfwg Xeyeiv ui^(avevea&at eXeyov. MevavdQOS iv Kavt]- 
^OQOj. nXdroiV (J' iv tta neQi dvdQelas (ptjOtv' Ovdhv 
iQOj nQos Tavzd ye eytav eineiv, fty fte einT^ Ai^w- 
VBtt elvat' fjtot ^Xaa(pr]fiov. ivrev&ev t^ naQOtfiia, 

63a Aidofiiivoiv dvdQcop nXtoveg amoi., tjs nsifavTai. 15 

67a Aiei ta ntQvai ^eXrio}: inl zmv tiq^tov fxev evdaifio- 

V0VVT03V, vateQOV ds dvgTV^^OVVTMV. 

67b AiQriaoi TU)^a: ol nei.Q(anevoi fiETeX&eiv, eQy(p rivdg eico- 

■&aai ravrrjV Xtyeiv. w,;, 

67c AiQer (oreQOv xaXbv &dvarov dvrl roii aiaxQov ^iov. 20 

67d Aiaxvvofiai rijv (fiXortjr a yi]Q(iax(ov: im rcov 8id yrj- 
Qug dianoafiimv. 3. uvTiKitvofifvwv am. 7. uVTfi, xal] ulTijaiui Nauckiiis in Schnei— 
dewini Philologo II, 158 et totum interrogatorio sono legi Tult: uirfV 
yf y.al Erasmus III, 2,89. 9. Al^avftqd. W, Allotvjjq 6. Harpocralio. 
10. wq ^kdaiprjnoi, Harpocratio Bekkeri. 11. al^o)v fvta O ut. Har- 

pocralio. 13. 'Ivu htj Platon. ftTirjq Harpocratio , 9»^^? ox; ultj&Mq 
Plato. Allmviu Plato. 15. d' uvSqwv Homerus. aoo^ idem. 
18. tQytt) Suidas om. 19. tovto Suidas. 20. Corruptum videtur 

ex Isocr. ad Nicocl. p. 22 sive Max. Conf. Sent. T. II, 627 Comb. : 
uIqov maXox; Tf&vuvai. ftulXov 7] C^v alaxQojg. Nisi subest versus : /9toi> 
yuQ ulaxQov &uvuiot ul()frwTf()og : cf. Men. Monost. 193: fw^? novtjftu^ 
&uvuTog aiQfTohfQog : Aeschylus Stob. Flor. 121, 17: Cw?/? novTjQaq &u- 
vuToq fvnoQoWtQoq. 22.>(oa/iio)v A. Misere ex Diogeniano excerptum est. 

63a. Arsen. U, 6»: Hom. II. E, 67. Arsen. II, 19. ^iCw>V? — 

531. O, 563. flvuij Harpocr. 9, 1. AiiwvfVfa&ui] 

64. Arsen. II, 9. Ex Aristoph. Hesychius explicat TtuxtjyoQftv: cf. 
Av. 760. 1365, ubi v. Scholi. et cf. nott. ad Append. Provv. IV, 73, ad 
Suid. V. «?(.)* et V. nk^xTQov. DV II, 51. Mfvuv^Qoc;] fr. V. /IXu- 

65. Suidas: Arsen. 11,10. Greg. Twy] Lachet. 197 C. 

Cypr. M II, 32. 67^. Arsen, II, 20 : cf. Apost, 11; 

66. Arsen. II, 18. Huc facit 73. Greg. Cypr. L I, 17. /u 
Diogenis Cynici dictum a Plutarch. p_, . it r.< a -i -t 

1 "'. j ^ Ko< c . n- 67t>. Arsen. II, 21 : Smdas. - 

de vit. pudore 7, 531 t. et Diog. ' ^^" ""=• ^^^ 

Laert. VI, 49 servatum : i/Tfi. noTi . 67c. Arsen. II, 22. De senlen- 

dvSQtuvTW fQO)Tij&fiq di dtu riTovTo ''* *^'' 3UH. ad Macar. IV, 35. 

noift; MfXtTO) ^ ftTirj', Mnori7;^a'»/n'. 67"^. Arsen. II, 23. Diog. Il, 53. 

17 258 APOSTOLII 

68 j^ld-ioxp ov XavHaiv€Tai: inl zwv djtieiu/SX^TWv. 

69 j4i Qovvreg 7jq7] fis&a: eni rdiv iXntodvioiv nQaTtjotiv 
ttviav , eid- vtC exeivcov dXovtwv. 

^IO^w^ u4t 0)^1) V 7} noXeMS noXixov dfnuQviu: i^ dno- 
qy&eyfiaxoS' 5 

71 yiid iona o fir}ietq:\ofioiat'^' XvxQas notxiXXetS' 
'Jlov riXXeiS' 

72 yiioyQov %oi drjQov %e fiev etv xeveov te veea&ai: 
in tfjiv 'OfiriQov. 

73 Alotun etov aifia: ini twv ddintos dvatQOVfiivmv' iO 
ov yaQ iv^ixojs ixreivavvo Aiatanov oi /IsXipoi. 

74 j4iQeiv fiaoyaXfjv: ini imv oQyovfieviav dyQoixwS' 

75 jdlQe ddxTvXov : int tmv vevtxtjxoTmv. inaiQovat yap 
Tirjv yeiQa ovfi/SoXov tov vevtx-^a&at. 

67e ^l Gv fiqio qal twv dv&Qcanwv aQy^ovai xa\ ovxl dv&Qanoi ib 

zmv GVfirpoQwv.' HqoSotov. 
67 f Al in Kpavelg xvyai na&dneQ ol aq^odQO^ tcSv dvtfiav fte- 

ydXa noiovai vavdyia:. IIXovrdQyov, 
67g Ai ix q)iXb)v eig (piXovg yevofievai Xvnai dvg&SQdnEVTOi 

Xiav rvyydvovGi xai, fiei^ovg tmv iy&Qmv tyovai zdg inijQeiag. 20 
67h Al novtiQal iXnidsg (aaneQ ol xaxol odtjyol in) rd dfiaQ- 

rtjfiara dyovai:- JScoxQdrovg. 2. ^Qo'>/.iiO-a N. 3. (t&-'} xal Suidas. ulokTOiv. ul govvjfq o i' v 

iJQT/ft(&u: doxoiiyTii ygarfVv iXTjqi&rjixiv Suidas : de quo addilaincnlo 
Y. Bernhardium. 4. t| dn. Suidas ignorat. 11, »vrftJtc.j«] dJUcoq N. 

11. tnrn,vav tov a: uneHTftvavTov Suidas. Addunt AWm: ini tuv 
SvianovinroK; ovildtaiv ivfxofitvwv f innStj roXi /iikcfiol^; ucfilxw; driXovoi 
Tov Aiawnov laQyia&Tj 6 &toq: sunl Diogeniani I, 46. 12. nuaxdXt/v^ 
dvtl rov fvioxtVa&ai P addit. inl] d n o P. «'/(lotxtxw? P Hesychius. 
13. Ti&tTui inl Tibv dnuyoQivovTUV iv Ttj uya>vi(c Suidas, 15. ovxi] ovx 
1 Stobaeus. 

67e. Arsen. II, 24: Stob. Floril. 70. Suidas: Arsen. 11, 17. Ae- 

98, 64. Ilerod. VII, 49. schin. adv. Ctesiph. §. 241: ojuv 

67f.Arscn. 11,25 : Max. Conf.Scrnj. di uv&Qo>no(; ulaxvv^ Tyq noXfox; yt- 

18, 589 Combef. Piut. fr. Jrf Wytt. yovw? tuvrov iyxo>ftiui^r/ , its «»- t« 

67?. Arsen. II, 26 : Maxira. Conf. Toiuvva xuQTfQtjatifv dxoiiuv : Lu— 

Serm. 6, 550 Comb. , ubi Libanio cian. Paras. §|. 51. adscribitur. 71. Diog. T, 45: Arsen. II, 15. 

67h. Arsen. II, 27. 45: Stob. DV I, 19. 
Flor. 110,21. Maxim. Conf. Ser- 72. Arscn.II, 16. Hom. 11.2^,298. 
mon. 38, 630 Comb. Socrati cum 73. Suidas. DV I, 20 : infr. 77. 

Arsenio codex A Stobaei et Maii- Provcrbium Aristoteles Iractaveral: 

mus tribuunt. cf. Schneidewin. ad Heracl. Polil. 91. 

68. Arsen. II, 14. DV I, 19. 74. Greg. Cypr. P I, 12: Arsen. 

69. Suidas: Arsen. II, 13. Grcg. II, 11. Grcg. Cypr. L I, G. 
Cypr. L I, 43. 75. Arsen. 11, 12: Suid. Bekk. CENTURIA I. 259 

^^ ^ly i&dXov toXf^it^QOTeQOQ: oa^fjQTJ nciQOt/iiia :. 'O 
de a i y i& d Xas ^mov iati' xai iiuv fthv ftixQwv oQvt&cov 
vneQ(f)Qovel, intTi&evai dh lals aiti xwTa 16 zaQzeQOV , ical 
/livzot Tots ovd-aaiv avzmv nQOsnero/iievos eha ix/iv^<x ix 
Tov yakaxTos nai ttJv Tt/iwQiav Tfjv ix tov ainoXov ov 5 
Sidoixe , itaiToi novr^Qov avtats /ita&ov vneQ Tr;s nXr^o/io- 
vijs dnodtdovs' TvtpXol yaQ lov /laa&cv orav antxoij , nai 
dnoo^evvvai ttjv inei&ev entQQotjv. 

77 ^lamneiov at/ta: ini Tcav Svsanovimots oveideatv 
ive)[o/ievojv. inetdi) tois /ieX(pois ddiKtas dveXovot tov Ai- jo 
ownov , (uQyia&tj 6 &e6s' 

78 u4ieTiov yaQiv ixTiato: ini twv layeios /leydXats 
dtoQeais avityaQi^o/tevtov:. '^XowvTes dv&Qionoi tov 
r;Xiov ttaTatfXiyovTos, dixpet nte^o/ievot, tov dQt&/i6v ix- 
xaidentti Sva iavTov dnioTetXav ix nrjyrjS yeiTOvovarjS «0- 15 
/tiaat vSuiQ. ovxovv dntojv %i^''phv dQenavov t6 d/trjTtx6v 1. d\ — ~ii7tfQ^Qovtt\ Tolft^QortQov ciga ^a)av o uly t &7J Xug r,v' 
Twv fiiv yuQ uQvi&o}V vnnjgigovft Ttuv (xr/.QO)v As, Ut ex Aeliano compo— 
situm proverbium rideri possit. 2. ulyi&dlai; yox nihili .- ut apud 

Aelianum libri fluctuant: v. I, 38 et lacobsius ad n. 1.: sic etiam apud 
Atticos: T. Munckerus ad Anton. Liber. 20 fin. et Meinekius ad Com. 
Gr. fr. II, 2, 826 , cui ulyi&akoq praestare videtur. 6. novrjqoruTov As. 
12. ^Atrov Z. 14. 6i\p7j As. 15. uvTov R, lawrwv AZW As. 

y(iTvio)at](; As. 16. o dntojv As. , v ' 

Anecd. I, 357, 30. Veteres Graeci ilatv fTtgvt : yr. toi/c 'Ifalov^ qunm 

duplici modo aigfiv duxrvXov po- nullum plane scnsum fundant, cum 

suerunt: de relevissima: Antipha- Emperio deleri debent: Lobeckii 

nes Athen. VI, 222 B: l'nii&' ozuv enim explicatio in Aglaoph. II, 

lAt]d\v dvvoivx' tlniVv in, Konidij d' 1180 proposita quibus difficultati— 

unftQi]*Q»aiv iv Tor? dguftuaiv , Ai- bus laboret, iam Geelius ad Dion. 

Qovaiv oionfQ ddxTvXov tt/v ftjjxuv/jv, Chrys. Olymp. p. 388 et Meine— 

i. e. tam facile quam digitulum ho- kius Coni. Gr. Fr. III, p. 107 ape- 

^' inines toUunt, tragici per machi- ruerunt. Seriores demum Roma- 

namenta Deum admovent: hinc norum mores Latinorumque scri- 

usus ille Stoicorum, de quo docte ptorum usum secuti ad eos qui 

O. lahnius ad Pers. Sat. V, 119 victos sese faterentur, transtulerunt: 

exposuit. Tum quotidiano, ut vi- ad hos Suidae atque Apostolii ex- 

detur, vitae usu factura est, ut de plicatio pertinet, de qua v. Tira- 

iis diceretur, qui ultimo subiecti quellius ad Alex. ab Alex. D. Gen. 

periculo manus tendunt deditio- T. I, p. 944. Boissonadus ad Eu- 

uem aut obcdienliam aut simile nap. T. I, 570. 
quid significantes: Aristot. apud 76. Arsen. II, 28. o di xtX.] Ae- 

Dion. Chrysost. II, 225 R.: o d' lian. N. A. III, 39. 
oiiv "AQiaToiikTji; iniOTiXkoiv yiyQu- 77. Diog. I, 46: Arsen. II, 35. 

qifv w? rotq nQuyfiaatv untiQt/xoii ' Cf. sup. 73. 

<f7jai yuQ uuQfiv Toik duxTvkovs [tov<; 78. Arsen. II, 36. dXouvrti — 

'Naiovq]'i'xdfiijnttl!;ae'KUi^t}l'tiyi^ ftta&ov] Aelian. N. A. XVII, 37. 

17* 260 yVPOSTOLIl 

(^iii x^iQoe «^X* > 10 Jt ccQvaTtHov dyyetop nutd tov w/.iov 
e^eQev ' iX&bov dh naTciXctfi/Savei. deiov vno xtvoe oqxwe 
iyxQaioje fe xaJ tvXa^we iieQinXanivioe anonvtyo/nevov 
Tjdr^. evvxe f^h aga xaTamde fttv in amov 6 aejoe y ov 
jii^^v HQeiTttav yevoftevoe ovSh rije int^ovXije MQehttav ye- 5 
vopevoe , ovdh , lovto &tj ro '0/u7]Qtx6p , toie iavxov te- 
nvote f^v daiia ixojttiaev , dXXd %aie ineivov oneiQate niQt- 
neowv eQftaatv e/iieXXev ov ftd /Ji' dnoXeiv, aXX anoXei- 
od^at' eiddie ovv 6 yeioQyoe ^ xai dxovtmv, tov fihv elvat 
jdtoe dyyeXov , eidtoe ye fir,v Ttaytov ■&t;Qiov tov 6(ptv , xtji 10 
dQendvo) dtaxomei rov &riQa ' nai ftevtot xiav acpvxxuiv 
deoftwv i6v aiei6v dnoXvet' dQvadfievoe ^h io viSttiQ ^ne, 
ital nQ6e i6v oivov xeQaaae w()f|« ndatv ' oi ^h dga f|e- 
niov xai dfivati «ai noXXde inl tco aQioio)' efieXXe dh xai 
avT^e en ixeivote niea&at' irvyj ^h vnr^Qext^e itai ixeivQ 15 
noi) natQov , dXX ov ovftnoti^e f»v. inei dh loie yi^eiXeai trjv 
xvXtxa nQoe^^yev, 6 a(a&e\e aiex6e C^dyQta ixiivoiv ot, x«/>t«i« 
ivyt/v dya&Tjv ixelvov ezi diaiQi^oiv neQi %6v yoiQov , efi- 
nimei lij xvXtxt xat ixyei i6 noiov. 'O dh tiyavdxtyae, 
itai ydQ fiTV/fi dtiptav, xal Xeyei' eha fiiviot av exeivoe (»v, 20 
«tti yuQ i6v oQVtv iyvd)Qtae, TOtaviae anoSi^oie loie aoijiJQ- 
Gi %de x^Q^if^S ? «AAa ndie dv xai dXXoe anovdijv xaid- 
&0110 eie itva aidoi Jt6e yaQiimv icpoQov ie xai inomov; 
xai loi fiihv lavia eiQfj%o' OQa dh inta%Qa(pe\e love ntovtae 
danaiQovide %e xai dno&vf}axov%ae' TjV dh aQa, ws avfi/Sa- 25 
Xeiv, ift7]ftexv)e ie ifjv nfjyijv 6 0(pte , xai xeQaaae avtijv 
%bi io). Oi)%oie o de%6e 10) ataaavrt dfioi^ij %i]e iaoxifiov 
aoi%7;Qiae dnei^oixe %6v fita&ov:. T6v dh yQvade%or, tue 
()' dXXoi (paaiv , daxeQiav , ov fiovov ve^Qoie, dXXd xal %av- 
QOte int%i&e%ai xa%d %6 xuQ^eQov' 6 fihv yaQ xexv^tiie xa%b} 30 

5. tTti^ovk^q — yfvon(vo<;] i-^tifJovi.iji; iyxQurtjf lyivtxo As. 
8. tfitviv RZ. 9. »/' xai] Hul As om. 10. uyyiXov xal vnTji^ixTjv As. 

11. dQinuvw Ttu nQonQTjfiivu) As. xul Toiv utfiviiirmv ixiivoty ttQynHt^ rt 

xul d, T, utrov dn. 'OSov ftivToi nuQtQyov tw uvJqI rurra xal 6t] dit- 
ninQuxTo, uQvaufttvoi; As. di] yuQ As. 15. ixtlvo nuq As. 17. 

aiTOi; As. 19- xvXixi; xnl ixruQurrti avxtjv xal As. 20. ov ft\v As: 

01' A om. 21. xal yuQ xal As. 22. uXXu nuq Irt ruvra xaku ; 

7iw? <S' uv xul As. xura&ia&at OtXijati. As. 24. xa2 i(fQvytro' oqh As. 
25. avfi,^uXXnv As. 27. uviw<: oj o ftiv As. uftoifi^v As. 28. 

Tov — xaQTfQov] uxovoi (ff 11 Kul yivo<; uliriov, xai ovoftu oitw XQvattii- 
Tov i&tvTO, iiXXoi di dar, rov uvrov xaXovaiv' oQurat di ov noXXuxit:. 

Tov di — Xvnitv] id. ib. II, 39. i^ijXoTVinutaTog uiL] id. ib. II, 40. CENTURIA I. 261 

vifietai 6 ravQog' 6 Sh aeiog inl tw rivovri rov ^wov 
xa&iaag iavrov naUi tw ato/iiaTi ovvtytot xat naQteQtnalg 
lalg nXfjYatg' 6 dh cioneQ oioTQf]&etg i^dnTeiat, nai t/ no- 

i dwv eyei ^vyijg aQyezai. xal ewg /xlv evfjXataiy o detog 
Tjavyoe eati nai intnotatat naQatfivXdtTCiV ' otav dh tov 5 
tavQov ■&eda7]tai nXr^aiov kq7jjuvov yevofievov , nvx^Maag 
td nteQa xai vneQteivag avtov twv 6cp&aX/i(Jiv inoitjoe 
td iv noai fi^ nQoeidofievov nateveyd-rjvai ^iatotata' elta 
ifineoMV xai dvuQQ^^ag tf]v yaateQa Qadioig ^Qrjtat tfj 
dyQa etg oaov e&eXei. &rjQag dk dXXotQiag ovy^ dntetat 10 
netfievr^g, dXXd yaiQet tolg iavtov novoig , noiVMviav te 
%-ijv nQog dXXov rjxtata ivdey^etat' noQio&eig dh elta tov 
Xomov novfjQov aa&fia xai dvgmdeatatov xatanvevaag, 
d^QWta toig dXXoig td Xeitpava id. xal ftevtoi dXXrjXwv 

• dnwKtaftivag oixovai xaXtdg, vneQ tov fifj dtarf&etQea&ai 15 

I vno &f]Qag , xat Xvnovftevovg Xvneiv:- ZfjXotvntuta- 
tog de iattv 6 detog nQog td vebttta. idv yovv &edo^tai 
ttva nQogtovta , naiet toig nteQOig avtov xat toig orv^t ^ 

OS^Xvfiaivetat. 

79 Aitvaiog xdv&a Qog: ini twv fieydXm> tw awfiatt. 20 

80 "Aidog xvvfj: ini tiav xQvntovttav eavtovg ^ta ttvojv 
fifjyavrjftdttav. tavtf] UeQaevg yjQf]adftevog Tiyv roQyu idei- 
QOt6ftr,oeV' 

81 Jlt&etg iv nenXw: xai' aX&f]g ninXog: ini tdJv 
otdoetg iyeiQovttav xai vnexxaiovtoiV fj yd^ /ditdvetQa 716-25 
nXov enefitpev 'HQaxXei, v(p' ov ixav&f]. Aiyti di 'AQiororiXTj(; aihov &tjgiJiv xut vi^oovg xul Xuyuovg xul yfQuvovg 
xui j^/zcixs jS aviijq. MfyifOrog 6( aUTOtv ilvui mniarfVTui , xni Xfyovai 
yi tl^ 10DS K.Qrjxuq xui roZi; ruvQon; iTitri&taO-ai uvrov xura ro xag- 
itfiovxai niQirjyovvTUi. ro tQyov rov TQoaov rovrov As. 30. yf^pAsoni. 

1. aUroq As. 2. rt xai xaQTfQutq As. ^. f^uTirfxui. A. 4. 

Ivtjluiui. A: foriv n'iji.ura As. aUroq As. 6. yfyfvtjnhov As. 

8. nQoid 6 nivov X. 11. Tf] df As. 14. xui uki.r}lo)v As. 15. 

3tu(p(Q(a&ui, vTi\n As. 16. XvnfXv nolhixK; As. xui i^ijXox, d( 

tjv CwoJV aUroq jtQoq As. 18. und&ftv dri.fiwQt/rov ovx iniTQSnd • naift 

yiiQ roi<; As. 21. Diogeniani explicationcm Apostolius in breviorem 
formam redegit. 22. ruvrj] xrX. N om. 24. ai&tjq] ul'&o)v Z: at- 

& i) <: Hesjchius : quam formam in Zcnobio reslitui , ubi v. nolt. Con- 
scnlit Meinekius Com. Gr. Fr. II, 1, 69. 25. J riidvf tQu A. 

79. Diog. I, 59: Arsen. II, 41. 80. Diog. I, 39: Arsen. II, 42. 
(Ircg. Cypr. M II, 24. DV I, 16. 

81 Arsen. 1,37. Zenob. I, 33. 262 APOSTOLII 

82 ^41 XaQtxeg yv/iivai: ott ^ti riijv doigeav a^petdvig 
rj anEVoilo^wg Xf^Qi^^o&ai. 

83 uiioXoQ avr]Q eig /So&qov i/iineasiTat: tjTOi 6 
navovQyog xat novt^Qog. AioXog Sh arjfiaivei iQia. %6v 
novtjQov , mg ivzav&a' tov notxiXoVy wg nuQ 'O/niJQip no- 5 
QV&aioXog "EKiuiQ' xai ovofia hvqiov. oartg ^v avtjQ evojo- 
ytaxatog %a neQi aviftovg, Kciviev&ev xal &e(jg twv dvefdov 
vneiX^tjniai' oiiog l^rjXenwQav y^fiag %ijV AutaxQvyova, 
eyevvijas &uyaziQag e^ , «ai Tavzatg iaovg vlovg' eiai dh 
Totg filv aQoeat td ovofiaTa 'JoxuaTog, zovd^og , ^aQa- IQ 
akog , XQvatnnog, ^eQTJfiwv nai 'AvdQonXrjg' Taig dh nuQ- 

82a Ai XuQireg ovx iv ovgavq): avrvnaxovETai ro, v.av tI^ yii. 
Xeyerai mi rcov ayav eveQye.rovvrcov. TQeig 8i eiaiv ai XaQtreg, 
'AyXaia , EvcpQoavvi} nai EvreQTtTj. 
83a Al fjiev r^g uQerijg iXmdeg idiai eiai rijg xfjvx>ig' ai de rijg 15 

xaxiag vo&oi:. nXovruQ^ov. 
83b Ai novtjQal iXnidag , aaneQ 01 xaxol odtjyol, im za aftuQ- 

r/jfiara ayovaiv:. ^coy.Qurovg. 
83c Ai fjtev 71087'jQeig ia&fjreg ru acofiara, ui ds vTzeQfierQOi 

neQiovaiai rug xpvy^iig ifinodi^ovai :• /Jt^fioxQirov. 20 

83(1 Aiva' didu^ui 8\ w rsxvov , ae ^ovXofiat. 
oruv fiev yg nalg , fiij nXiov nui8og cpQOvelv 
iv nuQ&evoig 8«, nuQ&ivov rQonovg txetv. 
oruv 8' vn uv8Qog yXulvuv evyevovg nia^g, 
ra 8 aXX dcfelvai fitj^avyjfiar dp^Quaii- EvQiniSov. 25 

8. Tt^XtnvQuvl, 7'jyAf;ia'Tpai' Scholiasla: Aposloliilcctionem inveuit in 
codd. ctiam Gyraldus dc Diis Synt. 5 : legc Tr/ Itn 6 qh v. AiuoxQnyoyov 
Scholiasta: scribe AuiarQvyoyog. 10. 'JoKuaroi; Z, 'loxdartj^; Scho— 
liasta. 0«pax()os R, 'IjuXuxqo<; Scholiasta. 11. xui 'AvdQoxXFjg R om. 
20. Atj/ioxQUTovi Stobaeus Trincavelli, ^ioxqutov^ Gaisfordi. 24. 
Post versum quartum notante Matthiaeo haud dubie vcrsiculus cxcidiU 
25. dr^Quaiv Stobacus. 

82. K in nolt. ad Diog. I, 34: ad Ilom, I. c. , 37: twi' Ji 7tuido)v 
Arsen. II, 38. Greg. Cjpr. M 1,33. Aiokov xal ovofiara Ixri&ivrui, ol 

82^. Arsen. II, 39. Liban. Epist. nukuioi. Est sinc dubio totus hic 
364: xulzoi dovvui. yuQiv ikfyxi r^v locus cx Scholiis Ilomericis dc- 
nuQotfiiuv, o)<; uqu xui iv yfj XuQirn;. SUmptUS. 

83. Arscn. ir, 43. Rcspicit pro- 833. Arsen. II, 44. VIIl, 55. 
verbium Eustath. ad Ilom. Od. K, X\\*I, 63: Max. Conf. Scrmon. 
2, p. 1645, A: o df wi ilxoi loTo- 38, 630Combef. Plut.fr.oi?' Wvtl. 
Qtxot Xiyo<: uv&Quinov avviiov xul ^^^ f^^^^^ „ ^5. ^f g'^,, 
tvnoQOV Tu (i-q POVA.IJV xat ng koi- c v 
nov<: ).6yovi lov AioXov naQ<iJi<fo,at 83c. Arscn. II, 46: Stob. Hor. 
d*« nfQtovaiuv .fQovTJafox;- dti x,d ;; 93, 30. Plutarcho tribuit Anton. 
nuQoi.fiiu AtoXov ro'v no i x i Xov MCl. IZi r aor. 

x«i TKivovQyov <ft]aiv. osrt? xr^.] 83'1. .\rsen. II, 47: Slob. Flor. 

Schol. Q. ad Ilom. Od. K, 6 : Eustath. 74, 26. Eurip. Pcliad. fr. G .>Iallh. CENTURIA I. 263 

^ H(patOT'ia. • ^ ••* **'i 

84 Aiyia^.o) \aXeis: inl iwv dv^jxotov. ! \ vG 

85 ^l 'J^vHov ysQavot: inl twv anQosdoxi^TOiS itoXa- 
^o/iivtov ini tois af.iaQxrj/iaotv av%<av. "I/^ivxos yaQ vno 5 
Xj]o%(av avaiQov/ievos yeQavovs idwv i/tiaQTVQaTO' eira oi 
Xi]GTai iv d'ea%Q(a yeQccvovs ^eco/uevoi, yil ^I ^vkov yi- 
Qavoi, eXeyov, «ai dvanQc&ivTes iKoXdo&rjoav. 

86 j4i Xaidv tav nQos^V^a i: inl T(av /.ir^dev ojrpeXovvTOiV. 

87 Aidvt etos yiXois: ini T(Jijv naQarpQovoiS yeXo(tv%o)V. \Q 

88 Ai^ ovnta fifonev, eQi(pos ^in\ dw /taTos nal-^ 
t ^ei: int 't(av ovnoj rey&ivTOJV ^ yeyov6x(av , aAA'' d%eX(av 
f OVTWV x«i td t(av zeXeiojv -d^eXovTOJV noteiv. ?n"? •^^." 

89 Aiel yiQovTi via nQOS^dXXei noQtjv: ini Ttav 
nQeo^VTeQOJV, ^ovXo/iivoJV de viais ovvevvd^eod^at. 15 

To (X fAET(X, TOV X. 

90 'Axeoo aiov aeXrjvfj: ini T(av eis yjQovov dva^aXXo- 
jiiivoiv nQaiai tI. rjv de itv^eQvrjTr^s , os Qd&v/uos tov eXeye 
did navTOS dva/iivetv oeXrjvrjv , 'iva iv (ptaTi 6 nXovs «t^Tw 
r^^oiTO. ^ i»^vox , 20 

91 "AyiaiQos evvoia ovdev e'y&Qas diatpeQEti^Inno- 
XvTOS eJne tovto nQos Trjv ^ai^Quv, Xiyovaav avTov (piXeiv 
vneQ oXovs. 

92 ^jKX^^Tt MtaiLtd^ovatv eis y/Aof/jp gp/Aoi; o^|fto<^^. 1. ^'Etp&tj m,^Egijj Scholiasla. 'AaxvaxQurtiu m, 'AgriKQoJTHtt 
Scholiasta. 2.'Yq)uiaTia Z, 'HvuioTna Scholiasta. H. Su/iura 
Z: dwftari W. N explical: tnt twv tu ovnw %f/&(via y ytyovozu 
ngokfyovTOJV. 12. jy yfyovorwv R om. 14. viuv N. nQopuiXfiX». 

Suidas: aitl 6i yfqovxt viav noxi^uXkeo xovqtjv , unde Kusterus scriben- 
dum esse coniecil: uUl d' uvSqI yfQovri. htI.: v. nott. critt. ad Diog. 1. c. 
tnl HT?.. R om. 20. yivtjxai, Ds. 21. Scribe fvvot^. 

84. Diog. I, 37: Arsen. II, 30. 89. Diog. II, 72: Arsen. II, 33. 
DV I, 14. Greg. Cypr. L I, 52. 

85. K in nott. ad Diog. I, 35 : nn rv- r e-r 4 ii .o 
Arsen. II, 31. Macar. I, 50. rr^^i ^'^^V^V-.^^rlo'^"'''"- "' ^^' 

86. Diog. II, 52: Arsen. II, 32. ^^' ^P**'*' ^^^' ^3. 

DV I, 68. 91. Arsen. II, 49. Greg. Cypr. 

87. Diog. I, 41: Arsen. II, 29. l i 40 ^^ 
DV I, 17. 

88. Diog. I, 40: Arsen. II, 34. 92. Zenob. II, 46: Arsen. II, 50. 
Macar. I, 54. Greg. Cypr. M I, 78. 264 APOSTOLII 

ttviiu ioci 10, '^ya&ol ayaduv ini duixa iaoiv 
inl %(av aviofidtwg nogevo/ieviov nov» 

93 AxovB % ov % ixxaQa wta ty^ovtog: avXt^tije '^v, 
ntgi ov elnev 17 Tlv&iu tiolv wg naQaq>vXaTTOtvTO' oi dh 
afteXfjoavTeg anmXovTO. evtoi fuv ini xov noXXa ildotog rj 5 
axovoviog' ol ^h ini jwv aXt^^&evovJuv ' wg enl xov ^AnoX- 
Xuvog , ov ^eTQttyjiQa xal TetQawTOV xaXovaiv. 

94 Axea i ag Ida aizo : ini xwv ini yjiQov Iwfievwv. xoi 
yiQiatofpdvfjg' 'Axeoiag tov nQwxTov idaaTo. 

95 ^AnQig dvanivi]TO g yXwQa: Tavxt^g Tuig xtvtjaea tv iO 
01 ayQoixoi nQogTQty^ovai xai ftavTeiag i^ avTtiiv notovvxai' 
Ti&etac ovv ini tcov (favXwg fiavTevofievwv. 

96 "Axig noT a fiog: ini TtHv ayav \pvyQwv. tpvyQog ydg 
ioTtv ovTog. 

97 "AxQov Xdfie xai fieaov e^etg: ol t^^v Aiyivav oi- 15 
xovvTeg, ixneaovTeg avTTJg ^id noXefiov , iyQrjoavTO tw 
■&ew' 6 dk Tov yQTjOfiov tovjov elne. xai ovft/SaXovTeg, 
dxQWTi^Qtov Tt xaTaayovTeg, xaTu fteaov wxiyoav. XeyeTat 
dh ini %wv dvavorjTwv. 

98 ^AxovauTe veoi yeQovtog, ov veov yeQovTeg ^xot/or. 20 

98«n *A X V et £ Xscog, ^ovaaQiKV Xtjei tdde' 
xaxov yvvaixeg • u7.X' o^cog , w drjfiotat , 1. uxixonuxQi, d' uyu&oi cx Zcnobio Panlinus. 2. inl x^v »rk. 
in Zcnobio non comparent. 3. uvkrjx^q rjv] supcrsunt cx ^v d\ o v- 
TOQ krjaTTjq <l>oivil. 4. TKii\ Entimo Cretensi et Antipiiemo llhodio : 
V. Zcnobium. 5. /tiv] rff W. 7. TiTQdxn(tov \V, Cclerum v. 
Zcnobius. 8. laauxo Diogenianus. to xti^Qov idcm. 9. ^AQiaxo- 
9nrrj<f\ grammalicum celeberrimum significari in Schncidewini Philol. 
III, 567 sqq. ubcrius dcmonstravi. 10. K: 'AqovquIu nuvTti;: 

dxaiq iatt dvqxirtfroq x^''*l!'''i kfyoftfvrj /iuvtk; , tjq tuZi; xivtjatat xr/l. : 
.Apostolius , quum proverbium in codice , quo utebalur, casu cxcidissct, 
cxplicationis opc damnum haud cunctanter conalus est rcsarcirc . .tuTq 
quod Apostolius scripserat postca in 77? mutavit: r^? N. 13. V/x»? 

l)s. 17. avfi[!(i.Xkovr«; Z. 18. dixiauv Z. 21. kfoi Meinekius. 

93. Arscn. II, 51: Zcnob. I, 54. 98. Plut. Apophth. Ileg. 207 E, 

94. Diog. II, 3: Arscn. II, 52. id.de Kepubl. seni gcr. 2, 784 D, 
DV I, 23. ubi ad Caesarem Augustum refcr- 

95. .\rscn. II, 53: App. Provv. lur : Caio Caesari adscribitur in 
I, 40. Slob. Flor. Append. FlorcnL 5 Oxf. 

96. Diog. II, 74: Arsen. II, 54. no a«o 11 cr. c.^i vi 

ak . fii jn 9oa. Arscn. II, bo: atob. rior. 

. ApOSt. 111, 12. rrk o »1 • I • /" i' L' II 

97. Arsen. 11, 55: Zenob. I, 57. ^^' ^- Me-nekius Com. Or. hv.U, DV i, 27. *' P- ^ ''!• CENTURIA 1. 11. 265 

99 'j4Hiaaiov x«i 'EXixtovog egya: ini twv &ttv/iicaos 
al't(aV' oviot ydg nqiLTOt tov lije '^&fjvccg ninXov id^/it- 
ovgyfjoav. 

100 "jxove ^d dno KUQdiag: hni tuv dnaQaKaXvniiog 

d (fQovovat die^i6vT0)v. ^ 

1 jinadrj [ii iijd-ev rjxeig: fjTOt oocfog ttai onovdaiog 
vndQxetg. 'u4iia^t]/nia dh r;i/ yvftvdotov iv 'yidrjvaig dloiH- 
(^eg, iv w dtetQt^e nXdttav , dno '^Kad^/iov itvog 'iJQtaog. 
nQOxeQOV dh '^xadtj/Liia ixaXeito , dtg xai 'u4QiaT0(pavr;g. trt 
ds itai 'j^QnoxQazitaV 'j^Ka^rjfiia TQla vnr}Qyov yvfivaota, 10 
Avxtov , KvvoaaQyeg , ' j4xaSr]ftia. ixXi^&r] de ano rov y.a~ 
&ieQ(aoavtog av%ov 'AKadi]fiov. 

2 'jiitecpaXog fiv&og: ini tdiv dttXrj Xeyovtfav i7Aa- 
iwv 'Ak eq)aXov xat aXinot fii fiv&ov. 

3 ' Aniv TjT a xtvetg: inl twv Xiav naQavofia nQazTOV- 15 
itav. oit ov dei xivelv ^vfi^ovg^ fir] vacpovg , firi 6Q0(pr,v. 

4 "Axtaaog fie%' 'Av d^ eavrjQta: int %(av ^QadtMV. 

ovx tGTiv oiKetv olniav dvev itanov. 

na\ ydq to pj[iai nal lo [irj yli]nai xaxov :• ^ovaaqi^avog. 
98b Akovcsov, ag aoi TeQxpiv ifi^dXco cpQEvi' 20 

ro (11] yevia&at zov &avEiv 'iaov Xsyco:. EvQtnidov. 
lOO^ '^ndvO' log rhzi^ : im rav dcpcovcov icai dfiovaojv. ovx adov<Jt 
ydq 01 ixeiae tittiyeg. 'Sig nal ro, BdzQUj^o g ^ eqicpiog. 

1. 'AxiOfoyt; Zenobius. 2.noXi.udoq ^A&tjvuq Ds. 4. Tuno Ds. 
7. n()ouaTtiov dXaoJdi<; Suidas. 8. 'Exadtjfiov Z Suidas, TjQoioq ovo- 
fiuaOfv Suidas. 9. 'AxudTjnnu R, 'Ettud tj fiiu Z, tTta tqv i 'Eku6ij- 

fiiu Suidas. w? xul ut *Ti . . 'AfjTioxQUTioiv Suidas om. , sed post v. 
'Agtarixfuvtjg locum e Nub. 1005 sqq. adscripsit. nQoriQov 61 'Axudrj- 
fifin [sic] fxuXfVro , ws xul 'AQiaToxfXrjq N. 10. 'AxuStjtnia et Av- 

y.fi,ov Iiarpocralio. 12. ai'zoi"] uvto idcm , uvtjjv W cum Suida. 
Scribc 'Axud Tj fiov. 13. llXdTOtv xtA. N om. W.uxiqiuXov fxo)v Ds. 

15. tnl — nQuxTovTOjv] hanc explicationem Apostolius solus exhibet. 

16. 'oTi xtX.] V. K in nott. critt. ad Diog. II, 6. oQo^povg KZ. 17. 
'A xtaaoQ RZ: v. Ammonius. Explicationem R om. 21. tov] rw 
Stobaeus, Euripides. 23. <oi — xoj 'o/ioiov Ds. 

98^. Arsen. II, 66: Stob. Flor. xtX.] Harpocr, 9, 6. Max. Tyr. 

120, 1. Eurip. Troad.'630. Diss. XXXIII, 5, p. 142 R. : AiJ« 

99. Diog, II, 7: Arsen. II, 56. di ovx tfiuvTov Xoyov , uXX' il 'Axu- 
DV I, 25. drjtitiuq oQfJiTj&fVTU xuL fnixo)QMV t^? 

100. Diog. II, 59: Arsen. II, 62. TIXuTonoq ftot'ar/q rt xal faTinc,. 
Macar. I, 65. 2. Diog. II, 9: Arscn. II, 58. 

lOOa. Arsen. II, 63: Diogen. Macar. I, 70, nxdtojv] Phacdr. 

I, 49. DV I, 22. Bdx. 2fQi,f.] 264 C. 

Apost. IV, 77. ^ 3. Arsen. II, 59. DV I, 25: 

1. Arsen. II, 57. 'AxuS^fna — add. Macar. V, 94. Apost. XI, 41. 

'AijiriToifuvTjq] Suidas. 'Axudijfttu 4. Arsen, II, 60, XXXII , 46. 266 APOSTOLIl 

5 yJitQio ayjaad-ai (^attvvXm: i^ii imp ova uHQtjSdig 

6 "Aiifiwv /Liiytatoe ov (po/Seltai tovg tfi6(fovs' 
Kai vovg iyJfpQOiV naoav iXxovaav /Siav. 

^ ''^JxcDV fihv, lag Zevg ol^^ev: inl t^v cckoptcov vnt- ^ 
oyvovfievitiv 11. 

8 j4ii6vt]v atxi^sig: inl vdiv TQo^ij noXX'^ yQUifuvtav, 
fi^dhv Sh eig adifia intdtdovioiv. "j4XXoi dl inl rtav ddvvdtuv. 

To a fjteTu rov X, 

9 "j4Xag aymv xa^ev deig: i^ii tdov iv fteyaXo) ntvdvvio iO 
Ha&evdovttav •nai Qccoitavevofievoiv ' ifmoQOV yuQ tivog trjv 
vavv aXtav nXr^Qtaaavtog , elta xa&evdovtog, trjv dvtXiav 
inava/Sijvai xui ixtij^ai tovg aXag. 'O de /ftoyeviavog 
ovtoi ^Qct^ei tfjvt^e tiiV naQOifiiav dXtav de (poQtog 
ev&ev TjX&ev, ev&* e^ij: efinoQog yuQ tig dXag dyojv 15 
yai dno\iad-evdr,oag ant/tXeaev avto tijs dvtXiag inava/Sa- 
oi;g> jiiyetai ovv ini ttav dneQ nQogenoQiaav dnoXXvvttav. 

10 "j4Xag xai t Qane ^av firj nuQu /Saiv etv: drjXrj ij 
naQOtfiia, (piXoi ydg i« tovtoiv yivofie&a. 

7a "Antav 5' dfiaQttav ovrig dv&Qco7i(ov xaxos ' ^©«jpoxAeors,'. 20 
ga ./4X P,' ev y s X^Q^^V '^dg Xiovtog ijveaa 

xai tdg iy^ivov nallov oi^vQag xiyvaii, 

og evT dv dXXcav diiqicav 6(Jfitjv fid&f] 

GZQO^vXog dficf dxav&ag elXi^ag difiag, 

'Aeirai, BdxvEiv ds nal (yiyeiv dfiijxavog:. 25 5. axo vTO)g Malthaeius. 6. 1*] w? tul to* Ettbtv uir.ovxl yt Ovfiui 
Z addil: Homcr. II. A, 43: cf. App. Provv. II, 51. 8. *i? xo Ds. 

ukkoi xtA. N Ds om. 10. niyuXo) Tivi Z. 13. Inuvuprjvui, o vv i ji ij 

Zcnobius. 15. yuQ Ds om. 16. xu&tvdrjnuc; Ds. 17. /wv t« Ds. 

7t(jo(;i7t6()iaav xullxuQiauvTo Ds. Peculiari modo alterum Suidas 

explicat: iTiiTdJv xaO-' tavvovi xQf^tf^fvoJv Totg ovoi xul f^tjdivl /tfiuJidovrwv. 
21. re Zenobius. 23. Xd^ff idem. 24. OTQoiiiXoi idem. «x«v- 
&av idcm. 25. &tyiiv i t xul daxiiv idcm. 

Aposl. praef. Jj. 5: Ammon. de 8. Diog. 11, 8: Arscn. II, Gl. 

differ. vocabb. 8 Lugd. DV I, 28. Apost. X, 72«. 

5. Diog. H, 10: Arsen. II, 68. 8». Arsen. II, 71: Zenob. V, 68. 
DV I, 29. lonis versus: v. Alhen. III, 91 D 

6. Arscn. II, 67. ibiq. G. Dindorfius. 

7. Diog. II, 82: Arsen. II, 69. 9. Zenob. I, 23. Diog. II, 34: 
7a. Arsen. II, 70: Stob. 46, 6. Arsen. 11,72. (ireg. Cjpr.M 1,81. 

Sopb. Tyr. fr. 582 Df. 10. Diog. II, 11: Arsen. II, 73. CENTURIA II. 267 

11 "y/AAo udetg: hni tuv [naTfjV novovvioiv. 

12 *y1Xt]&eaT eqa xwv ini Sdyga: ini tojv uX7]&(hV, 
ov niaTevofiivbiv di, SdyQu tonos i^ijs AoHQidoS' /Liifivtj- 
zctt v^s nagoifilas MivavdQOs «V ^jivaTi&efiivrj- Aohqovs 
di (faoi rovs ^Eni^ecfVQiovs noXefiov eyovtas nQos tovs 5 
nXr,oioi(t)Qovs KQonovidzas ahijaai ovftfiayjav rovs Aane- 
dutfioviovs» 10V Sh OTQaTov fuv oiix eyjeiv (pfjaavidiVy di- 
dovat dh aviois "covs AtoaxoQovS} omviaafiivovs io neQJO- 
ftf}&ev if^v Te vavv dnooTQixpai xal detj&rjvai itav ^toaxo- 
Qwv ovfinXeiv avioiS' vtHtjodvKov Se avd-fjfteQov , aat %ijs 10 
(pfjfir^S dtayyeX&eiar^s £ts SnaQx^v , i6 fiev nQwtov dni- 
aitj&fjvai , enel de evQi&f] dXfj&ij , eniXiyetv lois dXfj&e- 
aTaxois fiev y ov niaievoftivois Si. 

13 AXeni Qvdtv eninr^du: inl tuv dyevws dvafiayofiivtav 

I ifjv ijZTav :. Ol dXexTQVOV es vneQayav ovn ddovatv iv 15 

p- Tois vyQOtS yjaQiots v,a\ ev&a voitwieQos eoTtv 6 drjQ. ipv- 

yQOi ^e aQa ovres if]V avynQaatv oi TiiTiyes , eiTa fiivToi 
nvQOVfiivov Tov rjXiov udovoiv:* 'yjlXexTQVoves ys fifjv 
xal oQVt&es ol id^ddeg nteQvaaofievot nai (pQvaTTOfievoi xac 
vnoTQv^ovTes yetfiwva dfjXovai. JleToftevoi dh oQvid-es eis 20 
dXXfjXovs ital dt dXXfjXtav &iovTes yeifiwva ioofievov ovh 
ayvoovaiV' 

14 'u4Xfiv Qav aKOf/v dnexXv auT o noiifibi Xoyoj: 
ini Toiv ano itvos (pavXov eis naXov ti fieTanXtvdvTOiv. 1. Scrlbe «AAw?. 2. tTil 2,] h 2. W. 3. /*fv, ov Suidas. y«(> 
ronoq idem. 8. /ii.oati'oQovq , r ov <; Aokq ov i;iAem, olmvTjau/ihovi;^. 

14. fi'ytvws Z. 15. ot — urjo] As verba aliler collocavit : salteiu 

vn{Qnyav post V. drjq poni debuisset. 16. urj{f\ (ptjol &fd(pQuaio? addit 

As. 18. (idovaiv, ixdvoq Xfytt As. 19. rjd-fiJtq As. 20. d//- 

Aoi/ot] omisit nonnulla epitomator. nirofttvoi xrA.] ^fft^wvo? di liv- 
To?, flg u?.X. 6q, ntr, xul Jt' «Ai. &. ar]fiuivovai.v tvdiuv, "OQvi&tg di 
uQ-QoiL^oftivoi. niQi Tt Xifivaq xul nora/4,oijv dx&ag /ti/.i(!}vu lao/ifvov ovn 
uyvoovai As. 

11. Diog. II, 19: Apost. II, 31. ^tSKfig iniQvftm norifta) Xoyu otov 
Arsen. III, 22. Greg.Cypr.L 1, 47. uX/ivqiIv uxor)v dnoxXvaaa&un quera 

12. Suidas: Arsen. II, 74. Ma- locum multi imilati sunt: Athen. 
car. I, 84. III, 121 E: KvvovXxog nuXv jjrtjat 

13. Arsen. II, 75. 01 — •. ndov~ Stxoxruv , Sttv Xfyoiv (jX/ivqov<; Xd- 
atv] Aelian. N. II. III, 38. 'u4Xtit- yovg yXvxfOtv dnoxXvl^ta&ut vfjt/tuai : 
TQvovti; xzX.] id. ib. Vll, 7. Eunap. Excerpl. Vatic. 251 Mai. : 

14. Arsen. II, 78. Sine dubio c diftqi&fiQttv iiX/cvQoJ Xoynt non/tov 
Schollis Platonlcls descrlptum. Plat. daorp'. Hermog. n. dfivox. /ifO. 
Phacdr. 243 D: avxov rov "EQf»%a c. 6, p. 407 W. : alia coutulit Creu- 268 APOSTOLII 

1j ^^XyXea/nifos ^ios x«i fiefiuy /livoe -' inl %oiv 
iv dq)&ovla twv innr^diiwv ovtwv , 7j ini tov ngoyjiQOV 
xal itoifiov- 6/toia rij' "ylonaQta xai (IvtJqot a» 

16 "AXXfjv Sqvv /SaXdvtCe: ini Tiav ivdeXexfoe ahovv- 
Tiov Tt , tj naga tmv avTtiiv ael davei^ofiivtov ' oi naXaioib 
■yccQ /SaXdvots e^wv. nQoe ovv zove neotOKonovvrae dgve, 
ehe nX^geie elev ehe xevh, "AXXtjv dgvv (iaXdvt^e, 
eXeyov. 

i7 'AXwnTj^ dmQodoKeiiai : ini vttiv Qadiwg dvjQoie dXi- 
oxofiivMV. KQaxlvoe Nofiote' 10 

'Tfimv eie fiioov ixaoToe dXwntj^ dtoQodo- 

xeizat. 
^AXtanr^l ov doiQodoxetTai: inl iviv fitj QuSime ^vJQote 
net&Ofnvwv:. Tove X^QOa i ove iyjvove xaxaywvioao&ai 
d^iXovcav trjv dXvinexa, dveiQyovoiv avjuv rd xivtQa, y dl 15 
rjovywe xat netpeiofiivtas tov iavt^e otoftatoe dvazQinf.t 
avTove xut xXivet vmiovs , dvuoyjaaod te io&iei Qadiwe' 
T« de fitXQa iy&vdia dia&r^Qwoi ndvv ooffiwe- nuQu rtjv 
oy^&fjv tov noTUfiov eQypvtui Hui ttjv ovQdv tia&iuaiv tie 
20 vdwQ' Ttt Je nQoeviovTU iviayeiai Te kui ifinXdaoftui 20 
iw ddatt Tw»' TQiywV ul dk ivioyofievut tov fitv ij^uroe 
dvaywQovaiv , iX&ovout dk eie id ^ijgd ywQia diuaeiovat rde 
ovQde Kui ixninTet tu iydvdta Kul ixttvat Seinvov d/Sgo- 
Tuiov t)[ovat. neiQuv d'e nottiiut tov firj o(fuXtQov Tonov 2. »/ ini xrX. N om. Ex noslro loco Diog. 1. c. corrigendus est. 
5. // t.T* Tojv avvtx<>>i davn^ofifvoiv Ds. ol yii{) Ds. 6. fiuXuvov<; idov 

N omissis sqq. t«s d^x"? Ds. 7. xival A Ds. 11. /t/ao»] /ttv 
Suidas. doj()oSoHiTiutj xul To uvunuhv AZ addunt. 13. ulionr^i ov 

— 7iiiOo/iho>v] D ab Apostolii manu scripla in inarginc exhibet. ukoi- 
n^i ov xtA. N^ om. 14. roi'? — »/] i^ii^iovXtvn. [sc. vulpes] yovv lutt; 

/t(ioaioi<: i)(ivotg xuv tqojiov tovtoV vq&oii^ uvivtn; xuTuyiuiiouaOut udv- 
rutoq ioTi' to Ji aliiov, ul uxuv&ui uvtiityovatv uvt7jv. ij As. 17. (''/- 

diotg Tovi; Ttotq tpofifQovi; As, addcns lum dcscriptionem modi , quo vul- 
pes otidas venelur. 18. onixQa di As. &t]oioai, As. 19. t^v toj" 

n. As. i<; As. 21. iviaxofifvui^ulo o ntvui As. 22. i<; As. 24. 

iXovoiv As, adiicicns , quo modo Thraccs c vulpeculac arlc commoda 
conscquanlur. di uvxtj As. Tontoc] no^foi^ .\s. 

zcnis ad Plot. dc Pulchrit. 465 sq. Arscn. li, 76. tlrcg. Cypr. M I, 

Dicti fontem Wyttenbachius in an- 21. "Aan. x. «>-.] Ilom. Od. /, 109. 

nott. ad Plut. Op. Mor. I, 2, 151 I) 16. Suidas et Diog. I, 19: Arscn. 

invenissc sibi visus csl in Kurip. II, 77. ^jrcg. Cypr. L I, 5. 

Ilippol. 653: « V"^ (nnoTq vaofioi:- 17. Bckk. Anccd. I, 218, 29. 

ai» iio/to(>ioftui tl<: tiia xXt>'^o)v. Suid. v. iihitxi/i : Arsen. ili, 17. 

-'15. Suidas et Diog. I, 17. 18: Grcg. Cypr. M I, 26. KQttTivo<:] CENTURIA II. 269 

ovro)Q' naQa^uXXei %6 ovg int iw iCQvaTuXXio , huv fthv 
aiod-^Tat IH7] vntjyovv xaTW to Qcvfia , firjdh vnoxpotpovv 
rjovyr] eis ^a&os, V ^^ ^S ioTMTi tm xqvotuXXu} d^ctQOii' ei 
dh fifj, ovx uv eni^aii]. 

18 "AXfif] ovv. eoTtv ev «vtw: inl Tov ai]dovs Kai 5 
avaQTViov. 

19 '^XiTi^Qios ft-* int Tov fiETa ^iag Tt noiovvtos ano 
otTodeias. Xtfios xaTiXa^i noTS tovs ^d^r^vaiovs. iJQna^ov 
ovv Ttves dXovfieva tcc aXevQa. ano yovv exeivMV xaTa- 
yQt]OTti(ws Tovs novTjQovs dXtTi]Qiovs eKaXovv. o ^e Xifios 10 
iyeveTO dno tov ./4iT(aXtxov noXifiov. 

20 ^yiXnvoviTtdas "fjfi^eQas dysis' inl tuv aTaQaywv 
xal dvsnf]Q€daTO)V. neQi tov dQi&fiov diafpeQOVTai. Zifi(fi~ 
vidr]S yaQ iv IlevTd&Xots evdexd (pr^atv avTas itai 'Aqioto- 
TeXr^S iv TOis neQi ^fptov /ti^fiayoQas enTa ' ^iXoyoQos iv- 15 
vea. Tov de in avtals ftv&ov 'HyT^aav^Qos iv toIs neQi 
^TnofivrjfiaTWV Xeyet oviws' ^ylXY.voveoiS tov riyavTOS &v- i. ovraq] Tov tqotiov tovtov As. 2.KuT0)&fv As. 3. &a()afV, dia- 

&ft rt nQ(OTjj' tl As. 9. xuTux()7jaTixu>? Lexicoii Bekkeri non agno— 
scit: habet Suidas. 10. ixakow] apud Suidan post hanc vocem le- 
guntur : naQfTttvf d'l to ovo/tu xui inl twv ft. p. Tt noiovvTOJv , uno rijq 
aiToStluq r^5 y.u%u rov Alx(i)Xixov nokt/iov ytt/ofitvTjg: quo in loco Syl— 
burgius ad Etym. I. c. verba toV . . noXtfiov in x«t« to»' Evnoknov n. 
mutare vult. 14. iv6txu] */S' scribendum esse ex Aristotele elucet: 
idem tamen error in Euslathio et in Eudociae Viol. 35 exstat, quem 
ex prava siglorum explicatione ortum esse facilc apparet. x«t] scri- 
bendum est «J?. 15. Jt]fxayoQuq d\ o ^uftioq Lexicon Bekkeri. 16. 

iv Tots ntQt vnofivijfiuTi Lexicon: latcre numeri twv i'nofiv^fidT(ov indi— 
cium Bernhardius censet: rectius Koepkius de Hypomnem. Gr. p. 37 
iv Toi; laTOQDtott: vnofir^fiuak reponendum esse iudicat. 

II, 1, p. 87 Mein. roi)? ;^f paatoi/e s. fin. Suid. s; uiiTyQtQi, Etym. M. 

xtA.] Aelian. N. An. VI, 24. 65, 24. Zonar. 120. Scholl. ad PlaL 

18. Diog. II, 12: Arsen. II, 85. 454 Bekk. proferunt, quac, ut 
Greg. Cypr. M I, 25. Schol. ad Plat. Reip. V, 470 D, 

19. Arsen. II, 81. Arisloph. p. 406 Bekk. docet, ex Dionysio 
Equitt. 445: (x Toiv nkiTTjQMv ai Halicarnassensi fluxerunt. PJane 
ifi]ni ytyovivai tuv t^c &tov : An- recedit Schol, ad Arist. Equitt. 443, 
docid. n. fivaxrjQ. §. 51: dXixt/Qioi qui Thucydidem I, 126 secutus ex Twv &twv : Dionys. Hal. Arch. VIII, Cylonei piaculi historia vocis nolio- 

28: ftijTQoy.xovoc; xtxXT^atj xa* nuido- nem derivat. 

ifovoi; v.ul yvvuittog dXiTTjQioq: Plut. 20. Arsen. II, 82. Lemma ex 

Q. Graec. 25, p. 297: dXiTtJQioq 6i Arist. Av. 1594 ductum videri pos- 

[sc. xixXi^Tat], ov uXtvua&ai xut sit: dXnvoviSag r' «V ijyt&' ijftfQug 

givXd^ua&ui cTtK tiio/&T]QLuv xuXmq dii. IIiqI tov xxX.] Lex. Bekk. Anecd. 

itXf. cf. Ellendtius Lex. Soph. s. v. 1, 377, 26. Suidas. Sifitotldi]!:] fr. 

Aifioq — ^xfUoi/vl Bekk. Anecd. 1, XVIII, 8 Schneidew. 'uiQtaroTiX^q] 

377, 1 1 : similia Plutarch. de Curios. H. An. V, 8, 2. 'I>tXoxoQoq] fr. 270 APOSTOLn 

yctxeQeQ rjaav ^m&ovla /'Jv&^t^, Me&uv^, "JXxinni;, Tlu- 
Xrjvi] , /iQifiu , ^orcQlt;. otvtal fiitd ti^v tov naTQosie^ev- 
Ttiv ano KavaatQttlov , o ioTiv ukqov Ttje TJtdt-vije, tQQi- 
rlittv ttVTae ete tt^v d-aXaaaav' 'yl(t(piTQiTT] d' avrae oqvi- 
&ae inoitjae' xa/ dno tov naTQoe '^kicvovee ixXrj&i^aav' ^ 
al dh vijvefioi xai yaXr;V7]v eyovoat r^ineQai , 'AXyvovidee 
naXovvTtti. 
21 AXwnt]^ Tov ^ovv iXavvet: TaTTfTai inl tojv 
fit] xara Xoyov dno^aivovTKV' rj inl ^oXeQtuv nai fitxQwv, 
ofiioe de fteyttXtt HttTayiovtCoftevcov , a(pQ0Vae:. Ai aAoj-lO 
nente OTttv ■&edo(avTai oq>f]xtdv ev&erovftivi^v , amat filv 
ttnoaTQecpovTtti tov yvjQttfiov ixvevovaat ttal Tde i* ToJv 
xevTQO)v TQuaete (pvXaTTOfievat' xa&tdai dh ttjv ovQav Sa- 
ovtttTi]V Ts ovoav ntti fii]xtOTt]v Ti]v ttvTrjv Httl dtttoeiovaav 
Tove 0(p^xae' ot dh nQoeeQyovTat tw twv TQiyolv ddaei. 15 
OTav dh avttnXaa&fJiatv avTw, nQoeaQaTTOvat Ttjv ovQav rj 
devdQO) 7] Toiyo) rj ttifittam' naioftevot dh ol 0(pijxee dno~ 
■&vrjaxovaiv' eha tjX&ov ini tov Tonov , xai Tove Xotnove 
nQoeavaXe^ttoat xai anoxTeivttOttt xaTa Tove nQiuTovet oxuv 
ivvor]ao)at Xotnov eiQi]V7]v elvat xut dno tttiv xevTQtav iXev- 20 
&eQiav , xtt&i]xav t6 OTOfia xttl rd o(prjxia io&lovoi , fir]Te 
-d-OQV^ovfteva fiijTe tk xeVTQU v(poQ(afteva:. 'H dh &a- 
Xuoaiu uXdjnt]^ ^i aHQaaiuv tov ^eXeuToe ovx dneyeTui, 
xuTtt(pQovei Sh Toxj dyxioTQOv Xttl dXovoa dved-OQe xat dne- 
xetQe Ttjv oQfiijv:. 'O Sh xaXov fievoe yt]VttXdjn7]^, eyet2b 

—4- : r,— r-— - 

1. '^kxinria Suidas , ^Akninny] N. nuXXijvij Suidas ; Lexicon 
nalUvtj. 3. ntXlT]vj]t; Suidas, /ZfiAov»;? Lcxicon : svrihc II ukkTjvt) ^. 
6. il).*voviridK; AZ : hanc formain , quac in Scholl. ad Aristoph. Av. 
250. Ran. 1344 legitur el in Tzelzani ad Lycophr. 750 reduci debet, 
Lobeckius Paralip. Gr. Gr. 50 sqq. dofendit. 9. t*^ N om. ^ i:il xxX, 
N om. 10. niYulovt: Ds. «V^ioja? e texlu eiiciendum essc, in ann. 
ad Diog. 1. c. monui. ul d\ uXojnixiq flq vniQ^ioXtjv nQotjxovoui xaxorp- 
yto? xo» T^)o:ioi/ ioXiQov , oruv As. H. tvO-tjvovixivvv As. 15. 

n ^ oi i / ovT ai As. 16. dvunXa&dJatv m, uvanXtia&woiv Z. 18. uiitov 
ziiiov As. 22. &oQvf}ovft i V u I, — i'(poQO)fifv u t As. 25. oQftiun As ; 
celerum Aelianus uberius reni exsequitur. o' dJ — i/n] o JJ XV*"^~ 
X«jnt]l, ninXtxTui ol to ovofiu xut ilxorwq ix iwv ruv (^oiov Idiwv ri xul 
avfifvuiv, "E/ft As. 

p. 93. Eodem fere modo de fabula sen. III, 18. DV I, 75. al -^ 

disseril Pausanias apud Euslath. ad vtpoQotfitvu] Aelian. H. An. IV, 

Hom. 11. /, 563, p. 776, 34 : alia 39. jy d^ — iQ/iriv] id. Var. HisU 

Bodius ad Mythogr. Lal. T. 11,175 I, 5. o di — uiXovQo*] id. N. An. 

comportavit. V, 30. ot di ^fvwf xiX.] id. N. 

21. Suidas et Diog. 11, 73: Ar- An. V, 29. CENTURIA II. 271 

fdv fo eldos 10 tov Xfivog, navovgyia de dinaioTaTCi uv- 
TtxQivoiTO T^ dXunexc ' «al toTi /tthv ytjvos ^QdyvTtQos» 
uvdQ6ioT€Qos ^h Mat ywQtlv ofioos deivoS' afivveTui yovv 
itat deTov xai uiXovQov:' Ol dh yfives diafisi^ovTes tov 
TavQov t6 oqos deSoixaai tovs deTovs , ttal enaoTos ts av- ^ 
T(ov Xi&ov iv^axovTss , iva [iii] HQixi^iaoiv , (aoneQ ovv ijii- 
^aXovTes ocpiot OTO/utov, dtaneTOVTai OKondJVTes , ««i tovs 
deTovs »« noXXd TavTj] diaXav&dvovot. d^eQfioTUTos ts aQu 
0}v xal TTjV (pvGiv StanvQcoTaTos 6 yr/v (ptXoXovxQOS ioTi 
nat V7;^sai yaiQsi aal TQO(pais /tdXiOTa Tais vyQOTaTatS' ^O 
el dh ital i^avaivoiTo vno Xt/itov, dd(pvr^s (pvXXov ovk dv 
(payoi ovd' av andaai Qo8d(pvi]S' olde ydg oti Ts&vrj^sTai 
TovTiav Tivos ifi(pay(t)v. 
22 AXievs nXt]ys\s vovv oiasi: eni Tiav fisTd nsiQav 
stS yvtaatv iX&ovTcov. uaneQ jtal 6 nXrjyels dXievs svnoXias ^5 
fUTa TT^v TQiaaiv tovs ly&vas fisTayeiQi^eTat. 
l 23 'AXfiVQOv ysiTovrjfta s ft^ Xsn s noQQia: dijXot Sh, 
OTi xaxov ioTt TO ystTovTjfia ttjs S^aXdaar^s eyetv ij XQV' 
a&at. aijTrj ofioia ioTi Tjj' ^Edv dvvt] odsvaai, ftr] 
nXsva7]S. ^XfiVQov dh ystTOVt^fia XeytTat ^ S-dXaaaa.^O 

22a 'AXiEvg &v, elza rqay(^8ovs ifiia&^aa la: im rmv fi^ 
TTQogi^xovra iavroTg dQ<avr(ov, dX}^ dvoiioia. ;, ,i,j,j,j,Y; 1. n\p yuQ As. 2. av t;^ As. 4. aiXovQov xul tu Xotnu , oaa 

uviov uvTinaXa laTiv As. 5. ixaoTot yi As. 6. xXui^ojaiv As. 8. 

a2*roi'C As. Tt As om. 9. wv uqu As. di.anvQ(OTUTo? ttjv ^iiatv 

As. 10. vyQOTUTatt;'] xai noaiq xul O-Qiduxlvatq xai toX<; Xofxoiq, oaa, 

uvToti tvdo&fv rpvxoi; fQyu^iTut As addit. 11. oi'J'' uv nua utx o q o- 

d oSuipvTj q , ovTC txmv ovTt uxwv' oiSe As. 15. ivxdXo)? . . TQwatv 

K om. 19. uvTTj — nXiva^i;] Scholiasta om. ; R: *is odoi-^of»? [sic] /ijy 
nXitv /'^t)' 6X(o(; &fXff. 21. Scribe '/Aifi'?. 

I 

22. K in nott. ad Diog. II, 31:' loga ab Walzio ad calcem Arsenii 
Arsen. II, 83. DV I, 61. Apost. edita p. 503. Simile dictum de 
XII, 30a. Catone Censorio narrat Plut. Cat. 

22a, Arsen.II, 84. Lucian. Pseu- mai. 9: fiiTU(*iXrj&^*ut 6' «j'to"s h 
dolog. §. 10: fiiil yuQ xuTu rrjv nuvTl tw /9tw TQfXq fifTu/xfXfiai' 
nuQotfiiuv IXtfVi 0)v TQuy(i)Sovq ffit- fiiuv /ifv ... iTfQUv^ Jf 7iXft>aui 
a&ojao), xuiQoq ijdtj aot uxovftv t« onov dvvarov rjv ntttvaui, 
auvTov xaxi : ei. Piscat §. 38, ubi rtjv 6f *tX. , quod ab Anton. Mel. 
V. Solanus. Serm. 301 Fabr. ad Aristotelem 

23. Arsen. II, 93. Est Scholium refertur: dubitantcr addo Antiph. 
ad Aristid. vniQ r. Tfir. 206, 1 lebb., apud Stob. Flor. 59, 6 : ixuvov arudt 
editis locuplelius: v. Scholl. ad iX&tXv xQtXrrov tj nXtvaut nXi&Qov, 
Arist. 635 Dindf. idv — nXfvat^i] de cuius loci scriptura v. Meine- 
Alexandro Magno tribuitur in Syl- kium Com. Gr.T. III, p. 53. nXa- 272 APOSTOLIl 

k'Git dh rj Xf^is nXciT(artX7;' tyQr^oato ^h tuvtij ttal yfX- 
Mfiav 6 Xvgixoe- 

24 "yiXXoi /tlv onsi Qovoi, aXXot J' ccfiijoovttti: 
in) loiv T« aXXotgta iadiovTMV. 

25 "^XXoTs ftr^TQVtf} niXet rjfiiQa, nXXoxs fiijxvjQ:^ 
int tcmv norh fttv svijfieQovvrtov , ciXXore dh dve^fjfteQovvTttiv. 

26. "j4XX(av larQoe avxoe eXxeot /Sqviov: ix tov rga- 
yojSov, xal aatp^e' 

27 'y^Xojvfjtov dv^Qccnodov: to evreXhe xat ngoe aXae 
faV7]&ev- 6&ev xai MevavdQoe' ^O 

Oqcc^ svyev^e «^ ngoe aXae (avtjfiivoe- 

28 'AXtav fiidtfivov dno^aytav: inl %tav ayaQiarwv. 

29 "AXXot xdfiov, dXXot tJ*' Oivavio: inl T(av nag 
iXnida rd T(av dXX(av it?.tjQOvoftovvT(av. 

30 *j4X(aneXi^e tv nQoe e^igav dXtanexa: int rdiv ^^ 
i^anatav /SovXo/tivoov Tove ofioiove' 

31 "j^XXwe adete: ini Ttav ftdrtjv novovvTo^v. 

32 "AXXo yXav ^, dXXo xoQta vtj rp&eyyerat: int twv 
dXX^Xote dovftcpoiVOvvTOiv xal iQi^6v%o)v toie xQeixToatv. 

33 "AXXrjv fihv ilijvrXovftsv, ^d* intQgiet: £7i/ 20 
vdiv ftaTtjV novovvJOiv. 

1. ^Akxnny o i.vQiitoi;'] ilxfiaq 6 Ar^uxo?* xul 'Alxfturoq roi" h'Qi- 
xov R. 3. fiiv om. RNh. 7. Scribe tXxiaiv. 9. kuI] to Ds. 
10. o&iv xtA. N om. 13. t>'' N om. 14. t« twv uUaiv] rd ulko- 

TQiu Ds. 15. «Aw;rfx/C<** Ds N. 20. // cJ ' t wt »C pi** Ds. 

rmviHi}] Plat. Legg. IV, 704 A: Or. I, 7 B [H, 18 D]: ;" t;/? ;i«e- 

n^ ';oixo( y«() &uXaTTU X'''(."f '''° /*'•' ot/iiug fi?) 7i6(>(m Oiufttv , uXkuvi; 

ziuQ^ 'mHOrtjv tjftfQuv lydi' , fidXu yt laTQiiinv inixftQovvTtq uvToi (iQVOv- 

fiijv oVtw? uXfivQov xul ntxQov yn- tk; tXxfOt. Similes scnlcnlias >\^l— 

rovijftu, de quo loco v. quac lau- lcnbachius ad Plut. Mor. 71 F in- 

dal Crcuzerus ad Cic. Reip. II, 3. dicat. 

Plalonem imilalur Arislid. 1. c; 27. Diog. I, 100: Arscn. III, 20. 

add. Aclian. Ep. Rust. 13, p. 419 DV I, 59. ©(>«; kt/I.] fr. inc. 

Culac. : xai fiiyu xixQayuf Idojv uv- fabb. CCXIV: V. Apost. VIII, 911. 

&Qa,nov mQ_dto>x,uv Xvxov xul dQya- ^8. Greg. Cvpr. L I, 23: Arson. 

Xioi li' TOVTO Olj TO /.lyOflftOV uXftV- ¥11 ni 

Qov yttiovtjfta. 'AXxfidv] fr. 62 Ln r,- ti < o * if oa 

^V^elck. 29. Diog. II, 13: Arscn. II, 90. 

24. biog. II, 62: Arscn. II, 94. ^V I, 30. 

Grcg. Cypr. M I, 53. Explicatio 30. Diog. II, 17: Arsen. 111, 22. 
Aposlolio propria. DV I, 32. 

25. Diog. II, 76: Arsen. II, 95. 31. Cf. AposU II, 11. 

Greg. Cypr. M I, 59. 32. K in nott. ad Diog. II, 10: 

26. Arsen. III, 19: Suid. b. Ev- Arscn. II, 97. DV I, 31. 
QiTiUnov t7to(;. Eurip. fr. inc. tr. 33. K in nolt. ad Diog. II, 22: 
CCXI Malth. Usurpat Grcg. Naz. Arscn. H, 87. DV I, 34. h CENTURIA II. 273 'y/Xoi dtuG firjyd-eiQ ovatT* ccv ovtoaiv: ini rwv 
TiKQanctiovzwv. (p%G)v ovv ov ta xvyovta ovtoQ wfpeXrj&y- 
oeTtti ^ia/SQsyd^eig aXoiv' wg ini aoxov rov Xoyov noiov- 
fievoQ , oiTiveQ Gfir^yofxevot ako\ /SeXTioveQ yivovzai . afta 
dh Y.at naQtt(pQ0V0vvzaQ vno fu&r^e ^Qeyofiev i}.al(p nat 5 
ttXai xtti (a(peXovvTttt> ij (oq nayvdeQfiov avxov yXevccCei' ta 
yaQ nayitt vno ntfteX^g Tbjv deQfKxtcuv ccXai ftaXaiTOfieva 
evQVTCQtt yiverttt' ovtttr' av ovv , ^i^aiv, dno^aXcbV xr^v 
nayvzTjja' ir^v ccQyfjv i^e q^aaiv etQfjo^&ai rriv nuQOtfiiav 
ano rfjiv xeQafieicDV , oaotg aXeg ^ccXXovTttt v7i6 tov ftr,^^ 
i^ioTttO&at Tov olvov evyeQtaQ. 
5 "ylXXtt ftev vlevxcov, aXXa de AevKbivoQ viog: 

eni Twv iyovTtav tovq XoyovQ dovfKptavovQ ioIq eQyotg. 
g ^'AXXotat fihv yXbiioatt^ . iiXlota t ^h yofi(pioi: 
■ inl tMv XttXwv xal (pdywv, .c?V .uot-tiX^*^" l^ 

Y AXXoTQtov dfiuQ &eQOQ. : 

g AXnTjaiitdoQ dvdQeia: ini rdJv xaQTeQcjv. Kai' ' 
AXariartdoQ ava/S ioio iq: ini Tiav ddvvditav yitti dni- 
atcov:. yleyetai ydQ fiv&oQ iQayiHiadrjQ , cag drj fteXXov- 
TOQ Adftrftov ■d-aveiv avty eiXeTO vntQ avtov ^dvaTov, 20 
xo^ 'JJquxX^q avTfjv dtd Tr^v evoefieiav d(peX6ftevos nai 

•Tg 'y4XX' 1 }ca'AaQ TiQdaaoVTeg ov naxfol fiovov, 

dXX^ ovd* OQaVres eigoQmai rdcpavri'.- ^o(poy.Xeovg. im tojv 
dq)Qaiv6vTi»v. ' 

1 . dXalv Aristophanes. o i't o.o i idem. 2. o)(ptXT]&iir] Suidas. 
3. nouXrai, Scholiasta. 5. xai] ort •foiV idem. vno fzfdijq idem oni. 
7. nuxiiTfQU Z. 8. offUT^ uv] ovaiTo Suidas. «sto,?«^ciJv] uno^uki.Mv 

Z, ilnoxuOuQ&flc; Scholiasta cum Suida. 9. t>]v n. — Zaoiq] /uiTU(fo()txojt; 
dno xiitv xti)tjt/*(ov xul ToiJ ol'vov , oaoi Suidas. 10. vno] vnf() idein. 

r 11. Tov olvov] nrjdt oii^nv Suidas. 12. A proverbium hic non habct. 
7'Io? corruptum ex ovo<;. 16. AZ hanc praebent explicationcm : inl 

Tii)v xuToXiyo)Qoi'ivTb)v IV ToVq «AAoi^itot? ij t« itXXoTQiu xuQnovnfviov : u 
in margine : inl twi/ t« uXXoTQtu xuQnov/nhojv. Quac e Diogeniano hau- 
sta sunt. 19. yuQ Palaephatus om. 20. noTf tov 'AdfnJTov Vs. 
to»» &(xvnTov Fischerus coniecit. 23. TUft^puvfj Stobaeus. 

34. Suidas et Scholl. ad Arist. Arsen. II, 99. Greg. Cypr. M 

Nub.1239: Arsen.Iir, 16. ilXal— I, 38. *' 

ovTofTi] est versus Aristophanis : v. 37. Diog, II, 75: Arsen. II, 106. 

Nub. 1. c. Macar. I, 81. Apost. II, 51. 

Qcr r \f 1 »n f 37a. Arsen. III, 1 : Stob. Flc>r. 

35 Greg Cypr. M I, 40: cf. ^^ ^ g^ ^ ^^ gg3 pj^^f .,, 

^P"^*- "• ^^- 38. Arsen^I, 92. AfyfTu. »tX.] 

36. K in nolt. ad Diog. II, 20: Palaeph. Incred. 41., f .^oitl .^'C 

18 274 APOSTOLIl 

ttvayaywv avtr;v ix rov "u^idov anidmtv ' AdfirjfM' i/uol 
d)- i^oHel /tiTjdeva dno&avovta dvvaa&al itva dva^moai. 
«AA' iyivexo ii toiovtov. inttdfj Ilekiav anixreivav ai 
&vyavig€g, xai ' jinaaxoQ o IleXiov idioixev avrdg, ov Xaju- 
/Sdvst /Liiv, "AXxr^oTig dh xaratpsiiyei elg ^egdg ngog " j4- 5 
^fxi^xov dveiptov avtijg ' xal xa&e^o/iievog inl trjg eaiiag 
ovH i/SovXezo '.Ad/iti^Tog 'v^xaorw eH^otov i^atzov/uivta dov- 
vai. 6 dh noXXr/v ojgaTtav naganata&iaag ini rrjv noXtv 
envgnoXet avrovg. ine^iwv dh 6 "Ad/nTjtog eyjjnv xal Xoyu- 
yovg vvHZtag avveXr](p&r] ^uiv' rjneiXei d'h "^HaoTog dnoHTet- lO 
vat aviov. nv&o/uivrj dh r/ 'AXHrjOTtg ozi /tiXXei avatgei- 
a&at "AdfirjTog dt avt^ljv, i^eX&ovaa eavTrjv nagidtane. tov 
ovv "AdfirjTOV d(f)ir]atv 6 "AHaatog , ine^ivrjv dh avXXa/u/Sd- 
vei» eXeyov ovv oi dv&gtanoi , avdgeia ye rj 'AXxijatig, eHovaa 
vnegani&avev 'Ad/u^xov. Totovio /uivTot ovh iyiveTO, wg 15 
o /iv&og (pr^ai. xara yovv lov xaigov tovtov 'HgaHXi;g 
t/Hev dycav en Ttvog Tonov Tag /Jto/ir/dovg innovg. tovtov 
iHeioe nogevo/tevov i^ivtaev' Ad/ir/Tog. odvgo/iivov dh' AS/i'^- 
Tov Trjv av/i(pogdv tijg 'AXnrjaTtdog dvaHTtjad/ievog 'Hga- 
xXrjg iniTt&eTai Tia 'AHaOTia xai. Tr^v OTgaTtdv avTov dta- 20 
(p&eiget , nai ra /ihv Xdipvga TJj avTOv OTgaTid dtavi/iet, 
Ti^v dh " AXnrjOTtv tw 'Ad/trjTia nagadidcoatv. eXeyov ovv oi 
dv&gtonoi , ug ivTvyjav 'HganX^g in tov &ttvdTOV igvaaTo 
Tr/v "AXHrjOTtv. tovtiov yevo/iiviav 6 /iv&og ngogavenXda&r;. 
39 "AXXoTB d' dXXoiov TeXi&etvxai yojgix inea&at: 25 
OTi ngogr/Het i^o/iotovv eavTov iv oiotg dv Tonotg yivouo. 
e'igr]xat dh ano xtav noXvnoSmV ovioi yag rj dv nXr^atd- 
OMOt niTga (po^ov HaTeneiyovxog eig to avxr/g elSog to eav- 
xv)v /leTa^dXXovatV' 6/iotov xdi , IloXvnodog noXvyigoov 
voov eoye. 3( 1. uvT^v }k] aihi^y Ps oni. 4. avTil<; — "^Axi^ffTt?] oi't«c, «no- 

nriTyttt &ti.oiy livrl rov ixarpo?, x«i t«? ftiv ullu^ lufi^uvn, "Akntjoxti 
Ws. 6. xa&ii^onf V t) y Ps. 8. Tiu (>uxH&ia uq Ps. 11. «i'ror, *I 

ftt) nuqu6oit] rtjv Ixfriv ovaav Ws. 12. to'v /<i» Ps. 14. tj Ps oni. 

17. *x rivbiv rontov Ps. 19. il y uv uxr tj atifiiv o <; Ps. 21. «i'"»»!' Z Ps. 
23. f (3(5 i^'o«To N 1*8. 26, oi? «► yhoiro ronoic; Ds. 29. lot om. Ds. 
noii;;ro<fof xrX.] nTheognidis esl hemistichium : in quo hodie oditur 
■vs. 215 IloHvnodoq voov In/i nokvtfQovot;: in aliis Ilovkvnov oqyijv 
ta/f noXvn ioxov.u Pantinui. 30. Mxt Ds. 

39. Diog. 1, 23: Arsen. III, 2. Greg. Cjpr. L I, 4. CENTURIA n. 275 

40; "AX^og ovxos 'HgaxX^^s ' f^fi tfuv ioyvguv muI 
XQaraiixiv.l 

41 "j4Xa ita\ xvaiiiov: inl tav ddevui /ihv nQoenotov- 
ftivcav, ovx eidoTwv di' ol yuQ fidvTeig aXa xai ttvafiov^h 
Ti&eaotv. 6&ev xai Tovg dnoQQt;T(ov xoivmvovvtag rove 5 
neQi dXa xai xvaftov eXeyov. 

42 "^Xtg ^QVog: eni riav ei'g ttva Stattav ^eXriova fte- 
la^aXXoftevbiV navodftevot yuQ viiov fiaXdvcov oi nuXaioloc 
fie%eiyjov oinov xai oivov. 

43 "j4XXog ^iog, dXXT] Siaita: eni tuv in dfteivova iO 
^iov fieTa/SaXXoftivtov. 

44 *y4XX ovdhv del ncQi tov /S (afiov Tae entvo i ag: 
oTi ov dei iv avTotg Tolg nQdyfiaai ^ovXevea&ai' oi yaQ 
Ta leQeia nQoeayovTeg ovxovv fieTd to xaXXteQ^oat /Sov- 
Xevovrat. 15 

45 '^XX^ ovu av&ig «Aw7?5;|; Xeinei t6 dXwaeTat. inl 
Tiav novf]Q(aV' 

46 "^AAw fihv Aevxtavog ovog (piQei, dXXa dh yiev- , 
xtav: inl Ttav aavfKftavovg Tovg Xoyovg Toig eQyotg naQs- 
yofiivuv. Aevx(av ydQ Ttg ye^aQyog fiiXtTog daxovg eig 20 
(poQfiov ift^aXtav ixofti^ev eig 'A&tjvag, xQt&dg Toig (poQ- 
ftoig int^aXtav (ag oXiyov eignQay&t^ooftevog TiXog. tov ^h 
ovov neaovTog ol TeXtavat /Sotj&ijaat /SovXoftevot eyvtoaav 
CTi fiiXt ioTiv. 

47 "udXXo yivog X(a7ft]g: ini twv neQi t6 e&og iv7]XXa-2b 

47a 'A.XX tv to [/,£'/ a ev iari, ro 8e ev niy a: ^tjfio- . 
G&evtiS &£aadnev6g riva drj[iayo3ybv d(fv^ fiiya ^oavra , rovr' 
£(fiTj rdnoip&eyfia. 2. 7 naQoiftia Ds in 6ae addit. 5. o&tv xxi.. N oru. 13. ol 
yuQ UgiZq TK WZ. 17. noytjQOJy di Ds. 22. *7itjSaAwv] in^uXiav Ds, 
ni 

in(iulitiv A. 25. ^&oiiJis. # 

40. Diog. I, 63: Arsen. 111,!-^ t<45. Diog. II, 15: Arsen. III, 6: 
Greg. Cypr. L I, 38. v. Apost. XIII, 73. Greg. Cypr. 

41. K in nott. ad Diog. I, 50: M IV, 54. 

Arsen. 11,89. Greg. Cypr. M I, 1 1 . ^ „ „ . „ «„ 

42. Diog. I, 62: Arsen. II, 90. 46. Diog. II, 21: Arsen. II, 88: 
Greg. Cypr. L I, 39. cf. sup. 35. 

43. Diog. I, 20: Arsen. III, 4. .7 jy ii 57. * nj 7 
Macar. I, 86. *'* ^* ' - ' *" 

44. Diog. II, 14: Arsen. III, 5. 47a. Arsen. III, 8: Stob. Floril. 
Greg. Cypr. M IV, 53. ... ... 4, 5|, - .,. 276 APOSTOLIl 

yfiivaV' ' IlQWKXijQ yuQ dianeQMOv fievos in\ laQ 'JtjQvSeias 
/Sovs, ianM Ty XeovTJj iy^QrjOCiio , '10x10 dt tw (<07i«Aw* l(p 
10 xai iXf)i&i}. 

48 "u4XX7] TOQsXXf]: OHWftfKX yeQOVTUtV ' ix 70V OOQOS 

yivsrat' 5 

49 \IXX6TQia ^dXXeiv: im twv djiotvyyavovTwv ■^ iv 
Tio xv^eveiv tj iv dXXo) tivL 

50 "^XXms dvaXiaxeis vdioQ: eui twv ftaTatoXoyovv- 
Tdv. dno T(j}V iv Tofs (SixaaTt]Qiois nQos v(^o}Q XeyovTon'. 

51 ^yfXXoTQ^tov dfids ^epoff: int Titiv HaToXtyufQovvTo^v \0 
iv Tols dXXoTQiots tj Ttt dXXoTQta xaQnovvTtov. 

52 'u^AA' ov Xay^ovo' entves iv tw yQaftfiaTt^ inl 
Tfuv fte&vovTOiv. 01 yaQ '^&t^vaiot j<«t« yQafifia inXr^QoiivTO 
dno Ttav (pvXdJv. dixa dh rjoav al (fivXai. oiov ij nQMttj , t6 
dX(fa, v^ de devxtQa t6 ^ijXa eJye atjfieiov, fiiyjQi tov xdnna' 15 

50a \AX6yiG76 g iazi nug b iv roTg avfi^aivovai y.ttTii t/)»' <fi 

cinijv drdyxTjv dyd-o^erog:. ^ laoxQCitovg. 
50b 'AXX^ olnai to fiiXXov dnaGiv dv&Qcanoig ddijXov x«< [ii- 
xQol 'AUiQol fieydXav fTQayfidzcov (urioi yivovTai • 810 8h fierQi- 
d^Erv iv raig evTTQCi^iuig xai nQOOQConivovg ro fiiXXor (paireaiiat.. 20 
/iimoayyivovg. 
50c ' AXX el x^^Q<^ii ix^^ i^'''tg »}* Xiorteg i] yQa^ijai 
yeiQeaai aai tQya teXeTv dntQ uvdQeg, 
tnnoi fitv Innoiai , ^oeg di re ^ovalv ofioioi, 
xai ■&Eav Idiag 'iyQucjiOv xat dcofiat inoiovr 25 

roiav&' olov ntQ v,avroi 8ifiag elxov ofioiov:. 'OQCpicog. 1. raq iv 'E {) v & 1 1 ii Ds. 4. dkX' ly ao(jii.kij Bergkius in Mei- 
nck. Com. Gr. II, 2, 1034. 8. inl Tftlv fxaruio^iovovvruv A reliquis om. 

12. In/ovau AZ. 14. tuv — ^vXui] uno riov i ^vXio* Suidas. 16. 

nuq Maximus om. 19. ytVvovrKt Demoslhenes. 22. tiioi Clemens. 
y' fl^ov Karstcnius. 24. ftiv &' Clemens. 25. x«t m idem. ow- 
/i«t' idem. 26. xul «i'Toiidem. o/toto»-] fxaoiov Karstenius. Vor- 
sum tertium in iinem Karstcnius posuit. 

48. Diog. II, 58: Arsen. II, 91. nes apud Clem. Alex. Strom. V, 

49. Diog. II, 60: Arscn. III, 9. 14, 110, p. 256 Sylb. Cf. Kar.ste- 

50. Diog. 11, 61: Arsen. III, 24. nius ad Xenoph. Carm. Rell. p. 41. 
Macar. I, 76. 51. Cf. Apost. II, 37. 

50a. Arsen, 111,25: Maxim.Conf. 52. Arsen. III, 10. tlW—yQu/i- 

Scrm. 18, p. 591 Comb. Inler fimi] vcrsus Arisloph. Plul. 973. 

Epicteti fragmcnta a Schweighacu- ol yuQ »tX.] Scholl. ad Aristoph. 

scro relalum cst: v. Epict. fr. 168. Plut. 1. c. , Suidas. ruxu ktX.] 

50b. .\rsen. III, 26: Stob. Flor. de versus sensu dixerunl Fritz- 

21,19. Demosth. c. Leplin. S- 162, schius dc sorlit. indic. 58 s(|q. 

506 R. Meicrus ct Schoeniannus dc Lill. 

50c. Arsen. III, 27. Xenopha- Att. 127 sqq. CENTURIA II. 277 

dtxa yuQ ovadHv (pvXaJv dixa iyivovzo i^ixaoTfjQta. 6 ovv 
Xaywv To aXcpa nQaJios i^lxa^e, xal ol aXXot o/to/wg. taya 
ovp ov }.ay^ovaa, (ft;aiv, ovx idixa^eg «AA' entveS' 

To d fUSTci TOV /u. =id.Tff»«W 

53 '^/LiaXO^eias xeQas- inl tojv d(p&6v(0S ««i EV^atfi6-5 
vtas ^(av%(av' oti ifj TQO(p(a avtov ^j4[iaXd^cicc o Zsvs e| 
aiyos tQ6(povot] avTov naQeoys xeQas alyos , <J'«' ov ine^Xv- ,^ 
^ev avxij ndv o dv i^TrjaaTO. Kai «AAwg. Aeyezat tijv^ 
f 'Peav zexovaav %6v /Jia dediaxivai tfj ^jifiaXd^ei(^ iQecpetV 
\ ^ d'e, fxT} eyovaa , alyt vne/SaXev avx6v' o&ev Aiytovyos iO 
ixXij&r^. 'O toivvv Zevs trjV ftlv alya xa&iozoQijaev iv 
Tw ovQavM' 10 de iv i(av xeQdt(av d(peX(uv tj} jifJiaX&eicc 
dediaxE , naQaaxevdaas avzij yevead^ai ndv onsQ aitijaei 
dtd Tov xeQaios'" *0 (^e TlaXaicpatos neQi 'AfiaX&eias 
ovT(a (prjaiv oxi 'HQaxXijs dnodrjfi(iJv xaxd Bonaxiav fiexa 15 
'loXaov 10V ddeX(ptdov xaiaXvei iv Oeojitais ev itvt nav- 
doyel , iv w rjv iis yvvi^ xaXovfievrj 'AfidX&ta, (aQaia nai 
xaXfi ' 6, dk!HQaxXijs ^dofievos avifj nXeiova yQovov i^evi- 

52a 'yiXXd ndvra {lev dv&Q(anov ovia TiQogdoxuv XQV - "^^^ 
QdXeoa. 20 

52b 'AXX ov Zevg dvbQeaai votjfiaTa Tidvta zeXevtii:. ' O^ijQOv. 

52c 'AXX' ea&' 6 &dvaTog Xoiad^og iarQogv6a(av:. 2Joq.>oxXeovg. 

52d 'AXX' i(av (piXog ufiTv , Xe^og uQvvao ve(6reQov. 

ov yaQ rXdaofi iydt ^vvoiteTv ovaa yeyQcareQa'.. 2^an(povg. 

52e ' AXd& Eia d-eav ofionoXig , fiovtj {yeoTg avvdiairoixevi]:. 2b 
' OXvfxniddog. 

5. u(pdov(iii; l^M>TO)v xul {vOvvovvvwv nul tVTiQuyovvxuv Suidas. 8. 

Atytxui, — T/;l »/ 'Pia rfxovaa loV /tia tdiaxtv IMularchus. 10. ovx 

t/ovou yui.tt Plutarchus. Alyioxoq ideni. 11. x «tt^ o i * gtof * xo 

di iTiQov idem. 13. cTitfwxf] nuQioxe idem. yiytoOui. idem. ulni- 

am Z: o uv nugu tov x. ttlrTJaiii Plutarchus. 14. ^Anul&iug A. 

16. nuvd otiiio) Ps. 17. 'A/nuk&ttu Ps. 19. niv uqu Stobaeus. 

dti % 

XQjj A. 23. ufi/iiv Neuius. 2i.^vvoiy.fZv Slobaeus, ivvoixt^vvto) ivau 
Bergkius. 

52a. Arsen. 111, 11: Slob. Flor. 52«!. Arsen. III, 14: Stob. Flor. 

110, 25. Recte Stobacus Xeno- 71, 4. Sapph. fr. 27 Schneidcw. 

phonlem auctorem nominat: v. Xe- b2<^. Arscn. HI, 15: Stob. Flor. 

noph. Anab. VII, 6, 11. 11, 2. 

52»>. Arsen. 111,12 : Hom. Il..r,328. 53. Arsen. III, 28. 'AftulOiiu^ — 

52c. Arsen. 111, 13: Slob. Flor. CwvtwvJ Suidas. ot* — tjtt/ouio] 

V 120, 7. Soph. fr. 62G Dindf. K in nott. ad Diog. I, QA. Aiyi- 278 APOSTOLIl '^ ^eio. JoXaog d'h /Sagiwg (pfQOiv inivotl trjv ijitnwXtjV i^^g 
'^/laX&eiag iv xtQati aetftivt^v dveXia&ai' i^ rjg ifintoXijg, 
ehi ij&eXev, wveiio xal tw ^HgaKXeL eXeyov ovv o'i ovvix- 
dtj/iiot, 'JjQttxXijg To xiQag eoxs %fjg 'AfiaX&elag , i^ ov 
(uveiTo coa /SovXotro in avtM' o&ev 6 ftv&og ^iQogavenXdo&fj.o 

54 '^/laia ttjv 'j4^tjoiav fieTfjX&ev: inl Ttav noXv- 
XQOvioig ^rjTTjaeoi yQtaftivtav ' 'Afiaia yaQ rj /JtjfifjTtjQ, 'A^rj- 
aia dh 17 KoQtj. 

55 "Afiala Tov^ovviXicei: inl TOiV dvTtOTQoqxag Tt 
notovvToJV. 10 

56 AfKptdQOfiiav dyeig: Tf^v nifinTijv dyovotv ini 
TOig §Qi(peaiv , iv fj dnoxa&aiQovTai Tag yeiQag at ovvaipd- 
fievai Tijg fiatcoaeug , to de ^Qitpog naQatpiQovat ttjv ioTiav 
TQiyovTeg , nal doJQa nifinovatv ol nQogtjxovTeg, wg iniTO- 

53a A nrj dei noieiv , [irjds vnovoei ttoieiv:. IIv&ayoQOV. 15 

53b Anrjiav ov naxqdv avytj&siav iv ^Qa^si Xvaai iqovc^:. 
MevdvdQOv. i. ifinoX^v Ps: in libris saepc foiina >iliosa f/tnojX}}, i/n:io)Xuo) 
invenilur: v. Lobeckius ad Phrjnich. 583. lacobus ad Luc. Toxar. 28. 
2. u^iXiad-ai Ps. i fiTio l ^ ^ Ps. 3. xut Ps om. : wvtZro tavroi xi 
xul xoj 'H(). \N s. 4. 'A/AuX&iug A. 5. nQoquvfTiXdaO^i^] A ex Stob. 
Flor. 56, 16 addit: 6 Ji 2o))tQuTt](; %o tFj? ^AfiuX&iiuc; xf^)ut; i^/jyovftifoq 
xoiuvTTjq jtvoi dvuqiOQu.(; ij^^Lotatv' ttvui, ya^) avn^SoXov ^ uv ntj ng y ftuX- 
&0)v, «AA' fQyuTTjg , nuvTU fifiv tu uyu&d. xurti ftiv T>}v AftuX&fiuv 
[ilfiuXQ-iuv StobaeusJ tov fnj fiuXO-avoi; TUTTOfttvov, xutu di ro xfQui; tov 
jjoog {QyuTixojrurov ovroq rov fQyur^v iva^ftuivia&ui' ^otqvq Ji iv im 
xtQUTi fivut xul Tu ofioiu , oTt iv TiJ yfWQyiu TiuvTU Ivtariv, 0)v yQfiuv 
Vxoftiv ' rfto xui f/ovTfq uvro fli;('tyovTUi. oTt Ayu&oc; 6aifio)v cf. annotl. ad 
Apost. 1, 10.] xul ?) ^Ayu&Tj TvxT]: cf. Wessclingius ad Diod. IV^, 35. 
6. 'Aftuiu bis Suidas. 9. tov N om. inl rmv <lvTiaTQO(po)v xul 

itdvvuTfiiv N. 11. Scribc 'A ft(p id q 6 fiiu: quod Apostolius scripsit 
fluxit ex Harpocr. 1. c. , ubi ABEF dfi(fi3Q0ftia exhihent. Tt)v Suidas 
om. 12. ovvf(fu\i.'(ififvui Ilcmsterhusius ex Scholl. ad Plat. 360 Bekk. 
13. ro 6f] xui To Scholia Platonica. nfQiq>iQovai Suidas. 15. 

V n ovo V Stobacus. 16. «V»;;?"»'''»'] ^fy"' ^*^'*» 'l'uviu Mcinekius cx 
Stob. 43, 31. iv Gataker dclevit. 

rai — xiQuioc;'] Plut. Provv. 11,27. 54. Suidas: Arsen. UI, 32. Zc- 

Greg. Cypr. L I, 8. or. xiX.] Pa- nob. IV, 20. 

laeph. Incrcd. 46 , 2 , ubi v. Fi- 55. Diog. III, 30: Arsen. 111,31. 

scherus. Apost. VIII, 41. Grcg. Cypr. M 

^ 53a. Arscn. III, 29: Stob. Flor. '' ^^^" ^^^^^ ^^^ ^^ ^^,^ _^ ^^ 

' * Xvno6u(;] Suid. v. dfKfidQoftta, xui 

53b. Arsen. III, 30: Max. Conf. Avaiu^; xrX.] Ilarpocr. 15, 6 ibiq. 

Serra. LXII, 674 Comb. Menand. ?. codd. BCG. Avaiu^] \. IIocl- 

fr. inc. fabb. 194b. schcrusdcV.etScr. Lys.or. p. 135sq. CENTURIA II. 279 

^iXeioTOV noXvnodus- Xeysrai im iwv xad-cciQo/niviav' itcci 
Avaius iv Tw negi tijs (x/ii/SXwaews- 'tj/iiQCi t^iS 'tjyeto inl 
Tois veoyvois natdiois , iv tj to ^Qi(pos nuQa f^v iaxlav 
etQiyov (piQOvies f«i nuQa idiv oixeiwv xui (piXwv noXv- 
nodas ««i at]nias iXdfi/SavoV' 5 

>7 'u4fi(pi&€T(p enives: ini %(uv ^(aQonozovvrwv. 'u4ft- 
(pid^eios ^e iatt (ptaXt], itj xarcc ndv fieQos aviijs tt&efievf^s 
dnv&fxevos' ov to naQ rjfiiv notrjQiov, aXXd yevos Xe^tj- 
TOff, £» navtos fteQOVS Svvafievov edQav eyjeiv. 

58 'u4fi(pi&aXrjs 'Eqws iortv iv vftiv: 6 iv dfKpoie- 10 
Qois ■d-dXX(av ^ (piXois ^ yovevat, xai fi7;^ev6s MQ(pavtafievoS' 

59 'AfidQiifjs aitif], iy dfia&iij %ov HQeoQovos' 
ix t(av yvwfidJv tov /ffjfioxQdrovS' 

60 "jifiVQis ftaivexai: ini zov (pQevrjQovS' ovtos ^«w- 
QOS vno Sv/SaQiTviiv nefi(p&eis eis AsX(povs neQi evdatfio- 15 
vias , nai tov S^eov yQriaavtos dndjXeiav Zv^aQtt(Jov eae~ 
od^ai lote , ot dv&Qoonovs &e(av nQottfirjOtaoi, ■d-eaadfievos 
dovXov nQos leQw fiaatiyovfievov , vial nQostpvyovta tw 
ieQ(a xai firj dnoXXvfievov , vateQov ^h els to tov fiaoti- 
yovvtos natQos fiv^fia iiata(pvy6vta anoXv&^^vat, avveis 20 
To Ao';'^©^, ilaQyvQtadfievos trjv ovaiav, aniJQev eis ITeXo- 
nov^aov o ovv XoyiofiM nenoirjne, tovt' eis ftaviav Hv- l^ 1. noXrinodui muI atjnlaq, r^ Smurj] 6i tovvohu tI&ivtui. Suidas. 
Hul Harpocratio om. 2. «V/?Awa*w?] el y^aio^; o Xoyoq Harpocratlo addit. 
3. naguj nfgi Harpocratio. 4. Ig^iQov TQfxovTic; Harpocratio Bekkeri 
et Lexicon in Crameri Anecdd. Ox. II, 489, 7: cum Apostolio faciunt 
BCG. nuQuj imo Harpocratio. 6. u/jicfi&troi; — ov^ xaiu nixv /ligoq 

ai'T;yS Tidt/ih>]v , unv&fifvov Suidas. 10. tv Suidas om. 11. y qiikoK; 

ij in Suida desunt. x«t Suidas om. 14. qigfviJQovqj Uytrui, rj nagoi- 

nia Suidas addit. ovto(; Suidas om. &fa)g6g yug idem. 17. otuv 

Suidas. 19. (ino i.v 6 fifv ov idem: unokvfitvov N. 21. rrjv ovaiuv'^ 

Tu irftw Suidas: lov dla N. 22. yovv Suidas : <J ' ovv Bernhardius. 
ntnoiijufv "A n vgiq Suidas. 

57. Arsen. III, 50. «'/tqpt^iro? xi A,] 160 Lugd. , Ruhnkenius ad Tim. 
Suidas. Accurate yeterura docto- Lex. 28. 

rum dc hoc poculi genere senten- 59. Democr. Sentent. 49 Orell. : 

"tias Athen. XI, 468 D, 501 A, Eu- Arsen. III, 52. Dcmocr. fr. 116. 

stalh. ad Hom. II. ^i, 270 recen- Mullach. Democriti Abderitae tan- 

scnt: alia y. apud Bernhardium ad tum non omnia csse, quae in codd. 

Suid. I. c. et Panofkam sur les noms sub nominc Democratis Icgunlur, 

neritables d. vases grecs p. 17.49. ... Orellius Opuscul. Mor. T. I, praef. 

58. Arsen. III, 51. o h xtA.] IX et Mullachius ad Democr. frr. 
Suidas: Scholl. ad Aristoph. Av. p. 162 sqq. probaverunt. 

1735. De hoc Amoris epitheto v. 60. Suidas: Arsen. III, 53. Greg. 
Valckenarius Eurip. Dr. dep. Diatr. Cypr. L II, 27. Apost. VIII, 75. 280 APOSTOLII fittQhai /wieaxQexpav' 6 da Tw IQoro} diu itjv nQognoh;iov 

fiaviav idav/ida&i]. 
"' "yl/i/iaxa nXexeis-' ini loJv axoXidJv rovg TQonovg- 

ano idiv iv Kaaiia Tl rjXov a t mx oj v , oi (pvoixij tipn] u/i/iaia 

inXexov doxovs inl doxots ovvdntovteS' 5 

62 yl/ivatl nivsiv: Xiyetai ini iiLv dnvtvaxi xai dvev 

Toij avanavea&at ntvovztov , oiovei /tr^d'h /ivadvrmv. Tov 

avTOV i'yetat icai to i^a/iV0T7Ja at. 
"^ "^/las dntjTOVV , oi J'' dnijQvov vro axdcpas: ini 

•tdjv dXXa /lev dnatzovviojv , ofAAa Jl /{?; iyjtv dQvov/iivo)V. 10 
64 ^A/iaQTelv ovx evsart dis iv noXi/iia: naQooov 

ovd dnal d/iaQxeiv dei' ovy/ojt iv iw^s, dXXd xai iv dXXois. 
"^ 'A/ivia S-eQi ^eiv: ini •tdiv XQovo) vateQov tt/twQov 

/tivo)V. otuv yccQ a/ivia tj , ovx dnoxeiQetat. 
66 "A/i, '^XeTjtai x ai ti&vTjxev -ij ydQig: ini tijiv \\ 

ayaQiato)V tveQyeTi;&ivtO}v /ilv , tayiws dh intXavO-avo/ii- 

vo)v TfjS yaQttoS' 

64a ' Afxa^yiarBiio V nwg eine y.a\ aufpiazeQov Xiye: Tuvqov. I. /iiTir^npiv Suidas. 3. nUr.iK; Suidas iion agiioscil. 6. nitZv 
Suidas. Explicalioni praemisit Suidas v. fnioijtjfiu. 8. i^ufivaxiaai 
Suidas , simul addcns : XiyiTai di y.ul dnvoril^nv xal rd i^ uvrov. xul 
ufivorl [n/ivariv coniecit Meinckius Com. Gr. II, 1, 358] '/'nintQurtjq 
iinir. IG. tvf^yix)j&i)TO)v xrl. K om. : V. DV' 1. c. 61. Suidas : Arsen. III, 33. Zo- 
nar. 153. Cf. Diog. V, 44. 

62. Suidas: Arsen. III, 48. Zo- 
nar. 105. ))IIorat. Carm. I, 36: 
Tlireicia vincat amystide: Callim. fr. 
CIX: y.ui yuQ o (Jorjixiijv /u.iv dni- 
arvyf /uvdov uftvaTiv l^foifonoriiv. \. 
Spanhemius ad lulian. Or. 1, 13 C.« 
Walzius. Add. intt. Ilcsych. v. 
ufivoTiq. 'Jiiuftvarisfiv dixit Plalo 
Comicus apud Athen. XI, 783 D. 

63. Diog. I, 72; Arson. III, 37. 
(Ireg. Cypr. M I, 42. 

64. Arsen. III, 33. Lamacho 
dictum trihnitur a Phitarch. Apophth. 
Ueg. 186 F. Stob. Flor. 54, 45. An- 
ton. Mcl. 56, p. 87 Fahr, Apost. 
XIII, 391i: Catonem auclorem no- 
iiiinat Vegetius do Ke milil. I, 13 
lin. : dcinde in aliis rclnis , sicnl ail 
Calo, si quid erralum csl , pulcst 
poslmodum corrigi : proeliofum de- licla cinendalionem non recipiunt. 
cum pocna slatim sequatur errorcm. 

64a. Arsen. III, 39. Gcll. N. 
Att. XII, 5 : sed ut tibi a vie mos 
gcratur dicam cgo [Taurus] indoctius 
ut aiunl ct apcrtius: quae fuisse di- 
clurum puto sinuosius atque sotlerlius, 
si quis nunc adesscl Sloicorum. no- 
sti enim, credo , vcrbum illud vetus 
ct pcrvtdgatum , dftu&ioTtfjov nox; 
flni y.ui aufiiaifQov ).iyf: Suid. s. 
«iWUi^jjTof: . . . xui uvOk; V/^/kjto- 
<fuvii<; [llan. 1460] • ufiu&iaTt- 
() 6 V 7i(r>( tl ni xulauifiiaTfQov. 
nuQu Tijv nuQoifiiuv, 2 u ipiorfQov 
fio i » u i*a (y i T t {j ov tf f) u o v: 
quae s. V. auifiojtQoi' rcpeluiilur. 
Add. iMidoc. p. 29. 

65. Diog. I, 69: Arsen. III, 54. 

66. K in notl. ad Dioir. II, 29 
1)V I, 39. CENTUPJA II. 281 

67 ^AfiovGOTSQa Asi^t^d-Qiwv: ini latv fxnaidtvxm. v 
Ju^rj&Qiov yccQ oqos IIuqixov , ovis jiiiXovg anXujg ovie 
noiYj^atog tvvoiav ).ajii^(xvoV' 'i>aiV0f t^J^^ 

C8 'jtfisivtov ottavihv xvysiv: im rcop en Maxwv eig 
uya&u fiEia^aivovTwv. ^ 

6!) 'AfieXovs ymvia: im i(av Qud-vfnag yiat aQydis xa&- 
t]fiiviaV' £0X1 yaQ ywQiov Ai^v^^g ev dnoxQvqxo afieXovg 
yuvia xaXovftevov. 

TO 'Afi(pixivovix6v ovvidQiov : to 'JEkXt]Vix6v xai di- 
Xtttov. GVvrjyeTO dh iv OeQfionvXatg. mvofiao&rj dh i^Toi 10 
dno 'Aft(ffiiTv6vog zov j^tvttaXicovog, oti aviog ovvi^yuye 
T(x 'e&vi^ /SaatXevwv , oog ^rjoi Oeonofinog iv oydofj ' TwvTaff 
dh %v ddideaa ' "Jojveg /J(aQieig JJeQQai^ol BoKatoi Midov- 
teg ' Ayaio\ ^d^Karai Mt^Xtelg ^okoneg Aividreg /JeX(fot 
^oixeig' rj dn6 tov neQtoixovg eivai rmv /JeX(p(Jiv tovg ovva- 15 
y&ivtag, (ag 'Avalifdvfjg iv nQtuij] ^EXXtjvintav. 

G8a "A^teivov ri] dhi&eici 6vyy(0Q/jGarza riiv 86^av vixdv , i) ry 

dot.'}^ GvyycoQijGavra TiQog rtjg dXri&eiag ijrrda&ai. 
70a ^Afieivov dixaicog nQivavra TtQog rov xaradixaadtrrog 

ddixag fieixcpO-ijvai, ^ ddixojg nQivavra ^agcf. zy.^j^ffa diy.aicog 20 

ipiyca&ai:. Moayioovog. 
70b 'Afia&ia re [xerd aco(f)Qoavv}jg wcpeXi[i(6reQ0v ij de^iorijg 

fierd d'AoXaaiagu Oovxvdidov. 
70c ' A [la&iav ag cpTjaiv 'HQdxXeirog y.ai dXXcog nQvnraiv 

eqyov iariv, iv oivci^ 8e yaXenoireQOv ' xal JlXdrtov di (pijaiv 25 

iv oivcp rd ^&r] (paveQa yivso&ai> J[XovraQyou,\\M\<\-i 4. 'A/invoviav Ds. 9. '^/KfitxTVovtxoy- — :' SFQftonvXuK^ '^ft-^l' 

(ftxTiiovK; avvfSfiiov ri ioriv 'EIXtjvixov , ovvayofttvov fv Of(ifion.vXuii; Har— 
pocratio ct Suidas. 13. M^Joj-TJe] Muyvyriq eidem: Mf^ovrf? co- 

dex li Harpocralionis. 19. xQivovra Stobaeus. 21. Moo/iMvoq Slo- 
baeus ignorat. 24. upiu&inv Slobaeus. 26. viyviod-ui idem. ri/.ovt. 
fx rov Ori xut, yiivai,x(t natoiVTiov laejm. ... a •« 

67. Diog. II, 26: Arscn. II, 47: 70a. Arsijn. III, 56: Siob. Flor. 
Apost. X, 50. DV I, 37. 9, 45. 

68. Diog. II, 23: Arsen. 111, 43. „ ^Ob. Arsen. III, 57: Thucyd. III, 
j)y j 35 37, 3. Citat hunc locum Isidor. 

_ 68^ A^sen. III, 44: Stob.' Flor. ^PJ^.^^s^ „,, -.^, gtob. Flor. 

^' *"*• ; ■ 18, 32. De Heraditi sentcntia 

69. Diog. II, 2o: Arsen. III, 42. disputat Schleiermachcrus in Fr. 

70. Harpocr. 15, 10. Arsen. III, A. VVoUii Mus. Antiq. 1,327. lle- 
55: add. Suidas. &f6:iofnio^] fr. spicitur Plat. Sjnipos. 217 K, de quo 
80 Wichcrs. 'yivaUfthij<;] fr. V v. ann. ad Diogcn. Vll, 28* . Plut. 
Geicr. Ill .n',>anA .ttT fr. XXII.M ;U' .t * iA : IS ;j!ir 282 APOSTOLIl 

71 "j4ih[[10v /nsTQelv: inl xoiv advva.t(tiv. 

72 "u^/iiinee 7i6t' tjjneg aXittfioi veuvlai: AatcMVixt) y 
naQd^oXt] avxi %ov , i^fieie nov* ijfiev' tqiwv yuQ yoQwv 
ovtmv xaTtt Tag tQeie tjXtmae x«i ovviOTafiivwv iv laie 
ioQtaie, 6 fiev rvJv yeQovTOJV aQyofievoe tovx 'eXeyev 6 Ji 5 
tdv veuTeQwv «ai ccK/iiaCovTwv' 

"yiftfiee Se y iofttv, ai dt X-^e, neiQav Xa/Se' 
6 dh Tvov vt]ni(av xui ovno) axfia^ovtuv' 

"^ftftee ^€ / iooofiea&ct noXXu xaQQOvee' 

73 "ylfifiee not rjfiev. uei td ntQvoi /SeXtioi: za- 10 
netvovfievoi ^j4&t]vuioi tovt iXeyov. 

74 ^Aftvvei we iotxev »; n dy ^ : inttwv dtd ti^e uXXojv 
unoiXeiae ow^ofiivwv. 

70(1 ' A ni]%avw 5' tycoye, xovn «;f(o na&tlv, 

eiz ovv ufieivov iari yiyvsG&ai rtxva 15 

■&vr]toiatv , eiT unai8a xaQTtovaO^ai ^iov. 

0()c5 yaQ olg fiev ovx 'iqsvaav , d&Xiovg, 

oaoiai 5' elaiv, ovdsv evTvxtatsQovg. 

xal yccQ xaxoi yeyateg, iyxyiarii voaog' 

xdv av yivmvtai acocpQovsg , xaxov fieya ' 20 

Xvnovai tov (fvaavta, fiti nd&coai rt:. EvQinibov. 
70e " Aiieivov iv fiixQoTg oixijfiaai fteydXag olxeiv \pvj(dg , /} 

iv fieydXatg oixiatg taneivd (pcoXevEiv dvdQunoda:- ' Enixtijtov. 
70 f 'AficpiftccxQO g iati novg avyxeifiEvog ix fiaxQag — xai 

^QUxeiag U xal fiaxQccg oiov tjyEfxwv ' tovtov ivdvtiog 6 dfi(pi- 25 
^Qaxvg, avyxEifievog ix ^Qa^eiag \j xa\ fiaxQag — xai §Qa- 

Xeiag xy, oiov aeQtjvog:- 
74a *Aftiljxccvov 8' iv evnQuyiatg (p&ovov 8ia(pvyelv. 2. Scribe notC. 4. xaxd — ^o()Tar? Ds om. 5. yfQoviotv'] nu- 

kaiwv Ds. uQxofin/oi; Ds om. 7. Scribe ilfiiv. nttQitv A«/5/] «17«? 

dvo R, corruplum ex uvyaoiita Diogeniani. 10. Dclc vv. untia nox 

^fitv. Uberius Diogenianus explicat. 17. ovx ab alia manu iila- 
tum est. 

70d. Arsen. III, 59 : Slob. Flor. Cypr. M I, 45. Compara Eurip- 

76, 2. Eurip. Ocnom. fr. II. Troad. 581 : nQiv nor' i]ftiv. 

70e Arsen. III, 60: Stob. Flor. ^j ,j ^^ Aposl.XVI, 13. 

46, 81. Lp.ct fr. 8 Schwe gh. ^^^, ^^^^ ,„ ^, » ^^ ^ 

70f. Arscn. III, 61: Scholl. ad .' . ._ ° •"^ 

Hephacst. 159 (Isf. «'. ir • .. ■ a j i oc 

71. Diog. II, 27. DV I, 38. 74. K in nolt. ad Appeud. 1,26 : 

72. Diog. II, 30 ct Plul. V. Ly- Arscn. III, 4o. 

curg. 21: Arscn. III, 41. Greg. 74». Arsen. III, 46. CENTURIA II. 283 

75 *j4fiaQ-7jG avalvQida nsQi&i ftsvoQ nuoi rav 
%t]V idsiHVv: iai %wv (vqovtcov tvyjj Tivd, mv ovh t]oav 
a^toi. hwtilt ^tta» 

76 *j4fialiata Qtifiata: im tiov fieyaltav Xoywv. 

77 './4f6* EnoQ, afi^ eQyov: ini ziov o^ewg avvofiivwv. ^ 

78 "j^fia didov xai Xdft^ ave: oxav nQOQ dnto%ov ovvaX- 
Xdoatofiev. 

T\ « \ ~ «^ 

Ct jJLETCL rOV V. 

79 *j4vaioivvtOQ xal otdf]QOVQ dvd-QtanoQ: ini ^wv 
dn-^Qvd-Qtaxoi (av xat fir^defiiav fiera^oXijv tov nQOQconov 10 
noiovftevtov. - 

80 ^AvTi "^aQievnoQ iaTQov xaxoQ noitjzrjQ x«A«?- ,^ 
a&ai ini&VfieiQ: ini twv firj xalQ IdiatQ liyvatQ aQ- 
Hovfiivtav, dXXd ttai naQ^ wv ovx ioaat i^o^av irpeXxofiivwv 
nQOQnoifjTov» TlEQiavSQog yaQ Ttg laTQog d^toXoyog xttT« 15 
lixv^v uv nai inatvov fievoQ ig Ta fidXtOTa tpavXa notrjfiaTa 
lyQatpev. 

81 *Av TovQ cpiXovQ fiiodijfiev, fi noi^ao fiev tovq 
fiiaovvTag: i^ dno(p&iyfiaTOQ. 

82 ^jivdQOQ x«jcw5 nQdaaovTOQ ixnodwv y/Aoi; 20 
inl T(ov iv ToiQ xaxoig fttjdeftiav evQtoxovTWV naQa Toig 
(piXotQ (o(piXetav. 

83 "j^vdQanod^adtjQ d-Qi^: inl Ttjiv T^Xi&icov. IlXaTfov' 

79a 'AvuQxiag ydq iiei^ov ovx eaxi xaxov.' £o(poxXiovg ij 
r^f^M- v».<i,fe\o-^oi »8,1 .soKI :ST Jli 25 4. x«i xo/*7taafturiav AZ addunt in flne. 5. «V« — «V" Suidas. 
10. 7iQoqo')Tioii] TQonov Suidas. 13. iitl — nQoqnoirjx oy^^ in Plu— 

tarcho non leguntur. 16. h} *if Plularchus. 18. qiikoiK;] ^iXovyrug 
Plutarchus. 24. iaTiv Sophocles. 

75. Arsen. III, 34. De v. dya^v- 79a. Arsen. III, 63: Stob. Flor. 
giq V. ann. ad Macar. YI, 70. 43, 26. Soph. Antig. 672. 

76. K in nolt. ad Diog. III, 41 : 80. Arsen. IV, 18. Archidami, 
Arsen. III, 36. Greg. Cjpr. M 1, 75. Agesilai fllii , dictum: Plutarch. 

77. K in nott. ad Diog. II, 24: ^^^F^t .^**^ ^I^ ^; .. p ,oo 

Arsen. III, 40. DV I, 36. r ® A [v ' 10^^^ w '.f ' i®^ 

-^. ' , . L: Arscn. iV, 19. Lf. Wyttenba- 

78. Diog. II, 77: Arsen. III, 35. chius ad Plut. 1. c. 

Oreg. Cypr. M I, 60. 82. Suidas: Arsen. 111, 69. DV 

79. Suidas: Arsen. III, 62. Ari- I, 45. 

stoph. Ach. 491: uvainxvtToi (Sv 83. Diog. I, 73: Arsen. III, 70. 
at&iiQovq i' «Viyg. Plat. Alcib. I, 120 B. 284 APOSTOLU eyovtas uvdQunodiadets inl %rjs V^vxv^ TQiyas 

vn d fiovoiaS' 
^* ^AvdQiuvxa yaQyaXiC^iS: ^nl %tav ddvvujm'. 
^j ytvT ev£QyeoittS 'Ayafii/nvov tt d^auv ylyuioi : 

ini tdjv uyuQiOTWv. .w» \s.-, 5 

86 Av&Quxes d-ijattVQOs: inc zttiv ikni^ovtwv fiiv 
uya&tt , xuitovfidvuv dh u(p' wv rjv avTois tj twv uyu&otv 
iXniS' t] inl imv itp ois i';Xniaav dtu^pevod^ivtwv, ws AovHtavos' 
' Av&Quxus fiot Tov ■& t]aav Qov unicpyvuS' 

87 *Av noXXd fidX-tjS , tt XXot' dXXoiov ^ttXets- eVt/ 10 

84a Av8(>6g y i qo vr og fiijnoT ig mjyijv OQur: i/ii joov nQ(>g 

kvia fiij j^Qtjoiixojv. 
841) Avdara, w ^aaiXev, y.al qiQovzi^e nQayndtfav. 
84c ^AvdQi aocpo} naau y^ (iazij' tpvpjg yuQ «j^ceO^i' ?ra*r^/ff o 

^vfinag Koafiog. ^ 15 

84d 'AvdQog d' eloQxov yevey fieroniaxtev ufieivav: jijg Ilv- 

O^iag y yvojfxtj, a/j' eiQtjxe nQog rXavnov zov ' EntKvSidiir 2.'nan- 

84e 'AvtjQ dyuO-og nXovrcp /Qoofievog quidQVvsi nazQida y.ia 
zefAtvrj d^eStv ^toafiei xai q^iXovg nenedtjfiivovg iniXverai ev nomv 20 
tbv nXovrov ure dij dyaOoeQyov iatdfievov. 1. Ixbiv r«s Ds , t X ovx KiVXdilo. 4. tvtQyfoitj<; Zenobius. 8. 
.iiii/.i,uvo<; A. 10. /5« A A;; ? Aristoleles. 11. Scribe nvytjv. IG. x"- 
i6:ii.aOn> Z Stobacus. u{iiio)v Pausan. VIII, 7, 5. 84. Suidas: Arscn. 111, 71. Plut. 
Doiss. 45. 

84s. Arsen. III, 72: Diog. I, 8G. 

84l>. Arscn. III, 74: Plut. ad 
priticip. incrudit. 3, p. 780C: o n\v 
yit{> IJiQOmy f}ani).ni<; i'va lihv xur^ 
ivyaoTwv ir/f 'ifOS lovro vnayfit- 
fov , Moxi tu&tv fl<;toyiu Xiyuv 7H>oi 
uviov' uvuoiu XlA. 

84c. Arsen.111,75. LV, 19: Stob. 
Flor.'40, 7. Macar. VI, 42: cf. 
Apost. III, 51)b, Dcmocriti senten- 
tia : V. Mullacliius Democr.Fr.p. 200. 

84d. Arsen. III, 75. Cf. oracu- 
luin apud Ilcrod. VI,8G. Slob. Flor. 
27, 14. Arsen. XLII, Gl: versus 
CNslateliam Ilcsiod. '/."(i;'. 285, unde 
ancrliir ab Orion. Anth. 3, 4 ct 
Scholl.Plal. 398Bekk. Llilur vcrsu 
l»aus. Nlll, 7, 8: d d'i lov i<; /V.uv- 
*ov lov 2^:iu{t^<aiijv i:ionjouio o 'I>i- 
).t:ino<; Xoyov huI jo *.ios »»' '»•"- OTov rtnv myoiv uvtfiifin^OXiv uviur, 
yi V d Q <; Ki).,, ovn uv ovtot iii/<i 
koyov iuxt-l /lot Oiiiiv Tt<; ^u4Xiiicvd\>ov 
ri oftov rov (iiov xrxt uxfitjv ti/v 
Muy.td6yo)v opioui: add. IMal. Polil. 
364 D : n<udu<; yuQ naidotv tpuol mtil 
yivog «itioma&tv kiimaO-ui. tor oniov 
Kui tijoQxov : Pausau. il , 18, 2 : 
Toiiioi; l]v u(ta ofto?.oyouvru, rjvixu tj 
Ilv&iu l')Lavxio riTi ^ H:ii.xvdov<; 2:iuq- 
riii.it], (loiiXfinuvri, inioQxu ofiooitt, 
xiti rovdi iintv k rot'^ unoyoyoiii; 
xuiiivut. %i}v dixtjv: luven. ^Lj!^41l, 
199, ubi V. Schoiia. ;(t , > 

84c. Arscn. III, 76. 

85. Diog. I, 99: Aiscn. IV, 20. 
Macar. II, 4. 

86. Arscn. 111,94. \-tvOQuxitQ - 
*A.-n'v] Suidas. // xiX.] Diog. I, 90. 
Aoixiuy6<;]ll{;nno{.^.l\. DV 1,52. 

87. .Vrscn. IV, 31;: , Arislot. «»(»2 CENTUPJA If. 285 

tojv eni noXXuv itat navtodanwv Xoyav rj egymv Innvy- 
yav6v%<av lov ^tjtoviuevov >; tov OHonoV' 

88 "Avd^Qwnoe eil QtnoQ: eni Toav Qaatct /LieTa^aXXo/iieviav 
xai dota&/ir^%(av dv&Qconiav. 

89 "yiv&Qwnoe dvd-QOinov datfioviov: ini Tbjv anQog' 5 
doyirjTtaQ vno dvd-QOjnov ow^o/iievav» 

90 'jivcQfavtos ovog: acci' \d'^aQViiio\ innoi: eni 
Tiuv fieydXiov ««i dyQmv «ai dveveQy7jtav ' lotovxot ydg 
ot ovot iv " AvtQmu xai oi 1'nnoi ev ' AyaQvaig , cJg ^eQe- 
KQdxt/e (prjOi:. 'Axovta ztav 2kvS^(ov ^aatXea innov anov- 10 
Saiav eyetv ndaav aQeTTjv , oatjv oi innoi dnatiovvtat, 
eietv dh itat viov avrijs ineivr^e roiv dXXwv aQerij dtanQe- 
novza. ovxovv evQiaxovta ovte ixeivt^v dXXfa neQi^aXsiv 
d^itp, ovre ixeivov inayayeiv dXX't] , avvayayeiv d/iiqxa ele 

^' To eQyoV tove ^e td /uv etcQa dandCea&ai a(pde J<«i (pt~ 15 
XotpQoveia&at , ov f.iijv iyyQintea&at. ovitovv tijs int^ov- 
Xrie tov Hhv&ov aoffiateQa rjv td ^dia, intjXvyaaev i/tia- 
tiote xtti tov xat ttjv , xai i^etgydaato to ixvo/ttov te xai 
exdtxov ixeivo egyov. lae <^£ df^icpto avveidov to uQayd-ev, 
elttt /.levtoi to dae^7]/ia 6teXvaavto Savdtta , nf/dr/aavte 20 
xatd XQrj/ivov. 

87a "Avev yaQ dntyxaiiig laxvQag Ttiarieg layvQat oivx i^iXovai 

avfififveiv:- 'HQodozov r/ yvcofirj. 
88a 'Av&eT TZQog eniattifir^v Wvy^tj , OTioie ai rov acofuirog cixftai 

yQorov fiiixei fjtaQairbivrai. 25 5. xaZ 6t uvroii ivSaifiovovvTiiiv Suidas in Cnc addit. 10. puai,- 

kia — 10 ii OV01A.U tidox; ioj ' ii yuQ fioi xul Xvairii.{g ianv; — tnriov 
As. 11. ol As om. xal uTiunovvrat xut unodiinvvvrui As. 13. 

■xaQa^akXitv As. 14. ukktj^ to i^ uvrov Xapilv anfQfca uyu&jj, xut 

rf«a ravru un^pia avvay. As, 16. fy/pt/«:iT*ffd«t A, As. oi^<xovv 

init As. 22. niaiii?] avft^uatfg Herodotus. 25. ftuQuivoviut W. 

^;}? xuO' vnvov fiuvnxijq 2 T. I, 463 87^. Arsen. IV, 22: Stob. Flor. 

Bckk.: oiantQ yuQ xut XiyirHi »uv 28, 17. Herod. I, 74. 

noXku palkjji;, ukkor' dk- 88. Suidas : Arsen. 111, 95: cf. 

kolov fiaktZga, xat inr toinojv Apost. III, 18. Greg.Cypr.M 1,76. 

Torro avftpairtt: unde niutuatus est 88^. Arsen. III, 96. 

Plutarchus quae scripsit de Oracul. 89. Suidas : Arsen. III, 97. .4post. 

defect. 50, p.437fin.: item Cic. dc III, 10. DV I, 46. 

Divin. II, 59, 121: quis est enim, 90. Arsen. IV, 23. Similia habct 

qui lolum diem iaculans non ali- Diog. I, 26, ubi v. annott. : add. 

quando coUineel: Publ. Syr. Sent. Macar.II, 3. fl>tQ(xQur^(;] v. Mei- 

152: crebro si iacias , aliud alias nekius Com. Gr. Fr. II, 1, p. 260. 

iecetis. 'ytxovo) xrk.] .\elian. N. Anim. IV,7. 286 APOSTOLII 

91 AviXn lazov fiiov Cfjs: tov HciXXtOTOV eiQr^xaatv 
'AjTixoi, iv w ovH eis iXnidag intoi^vtat, dXXa naqeotiv 
^8tj Ttt ayad-a. ovtoj JTivdaQos. 

92 "Avoi noT a fioiv: Xeinet, )(^<aQovai nr^yai: ini twv 
ivuvxiatG Xeyo/iievwv' los oiav 6 noQVOg tov omipQova Xiyi] 5 
noQvov. , 

93 'Ave(>Qi(p&(a xv/Sos' int rwv aveXnioTots iaviove '^ 
intQQtmovTOiV vno tivos fiias avvo>&ovfiiv(ov. 

94 '^A V yaXd} naQotHrjatjs , v\n oatcd ^e tv fia& ija rj: 
OTt ol /SaQ^aQois nai /uoy&tjQois ovvavayQbivvv [levot dno- l^ 
rpeQovTai Tt t^s ixeivav (pavXoTt^TOs: 

95 AvinTois X^Q^^^' '^'*' ^^*' ^e/S^Xois y^Qf^i "^d leQa 
fieTayeiQi^o/iiivojv. 

96 'AvayvQaatos ^aifttav: lufioTaTos 6 'AvayvQaaos 

OVTOS' ^^ 

97 'AvfjQ dTeyvr;s TOis ndoiv ioTt dovXos- 

98 AvSqi AvdiM nQay fiara ovx yv, dXX' avTos iX- 

93a 'AvEvdeijg 6 •O-Eog, 

93b "AvEv rvyrig yaQ, ^aneQ ij naQOinia, 

norog fiopco&s^g ovxst dXyvvEi ^QOtovg'.- EvQinidov tj yvcofiij. 20 
97a ' Avoineiov iv tqi niv&ei. yecofiETQia: int Tc5y t« fiij ngog- 

Tjxovra noiovvTcov. 
98a AvdQog 8 iaq)EQE i xovt uviiQ' 6 fiev Haxag 

nQUTrcov ro Xvnovv ^yay' eig naQaaraaiv, 

6 5' ificpQovcog dE^dfievog tjVEyy-e naxmg:- ' Avti(puvovg. 25 1. C^fc Suld. om. 3. ovTO} Uiv^uQoi Suidas ignorat. 4. XtiTin, 
Ds om. 5. fivofiivwy y ifyo/xfvmv Ds. w; orav] otov il Ds. XfytiTis. 
8. 1] vno B. 9. Tiu^otx^atii a. 25. r^viyxiv Stobaeus. 

91. Lex. Seg. in Bekk. Anecd. 94. Arsen. IV, 25: Plut. de educ. 
1, 397, 15: Arsen, 111,84: Suidas. liber. 4 A. Macar. VI, 90. 
nivduQoc!] fr. 276 Bergk. 95. K in nolt. ad Diogcn. I, 43. 

92. Diog. I, 27: Arsen. IV, 24. DV I, 18. 

Greg. Cypr. M I, 28. 96. Diog. III, 31: Arsen. III, 

93. K in Append. Prow. I, 28: 64. Explicalioncm petas ex Apost. 
Arsen. 111,85. Grcg. Cvpr. M III, IX, 79 coll. Bcrgkii disputatione in 
43. Macar. II, 8. Aposi. XVII, 57. Meinekii Com. Gr. Fr. II, 2, 960. 

93». Arsen. 111,86: Zenob. I, 17. 97. Arsen. IV, 26. 

Clem. Alex. Strom. VII, 3,14, p. 300 97». Arsen. IV, 27. «Sumptum 

Sylb.: di i]v ulriav oii &vo/tfv ilxo- cx illo Siracidac 22, 6: fiovntx^ tv 

Tuq uvivSfH roi &to) rw t« nutru nfv&n, fixaiQo<; Jttjyrjan.a Pantin. 

■loVq niiat naofa/tiftfvo).' 98. Diogcn. I, 75: Arsen. 111,77. 

931«. Arscn. III, 87: Stob. Flor. DV I, 42. 

29, 36. Eurip. Sthenob. fr. IX. 98». Arsen. III, 78: Stob. Flor. CENTURIA II. 287 

&(ov snQittTo: inl tmv naxd iavToig inioniio/itivoiV' Kgoi- 
aos yag eavtip noXifitov dneondvo Kvqov. 

^^ 'AwXei dfKpoTsQOtS' inl vmv onovd^ t/ notovv- 
tmv ofioltt T^' Udvia «aXtov ntveis- 

100 *Av%tneXaQyeiv: dvTidtdovai yhuQfiast^^eyerai ydQ^ 
%ovs neXaQyovs yeyf;Qax6%as tovs yoveis tQi^etv. O Aqi~ 
OToriXtjS (pTiOl Tov neQi twv neXaQydiv Xoyov aXt]&i^' ojtioims 
dk avTOis (pt]Ot noieiv Hoi rovs aeQonodaS' ^to iv tois 
axtjmQots dvwTeQOi) /lev neXaQyov Tvnovat , naTOiiiQia de 
innotafiov , Si^Xovvtes tos vnotitaHiai 17 /S/a %fj dtnaio- 10 
nQayia. 6 dh innoza/iios iori ^wov ddtnioiaiov* 

98b ^AvSqcov zdS^ iazlv ivdiyfov rs xal aocpcov, ■■' '\- 

xdv totai dsivoig firj ts&vfima&ai ■&eoTg:. EvQinidov. '^^ 

98c 'Avd Qidg [lev stiI ^dascog , anovdaXog 8s dvijQ inl KoXljs 
nQoaiQtasag iazoog , dixsraxivtjrog 6q)siXsi slvai:. 2^03i(Qdrovg. 15 

lOOa 'Av T} Q V nvmdT] g svQETtjg ovsiQdtoov ' 

fivartjg ydQ vnvog q^aafidrcov ov nQayfidrcov. 

lOOb " Av{y Qan og mv snratnag, iv ds tq) ^if^ 

rsQug iariv, sirig svrvj^^t^xs dtd ^iov:. Bd&mvog. 

lOOc 'AvijQ cp iXoamfiarog i^aXX&niarQiav yvvat-Aa noisl' qiiXi]- 2^ 2. triianuvo g: tTiianuauT o Ds. 3. utrrX i tv ujngiori Quiq: 

nal 
Xiimt, xo xegaiv Zenobius. 7. rov A. uXtjOTJ tCvat, Suidas. 8. 

diQonoduci] fuQoTiug Aristoteles , cui v. ufQonodug restituendum esse 
Schneiderus ad Arist. I. c. T. III, 399 demonstrat. 10. nordfnoy *;i- 

nov Suidas : Apostolius Toluit InTioTtoT u/*ov. StxuionQayin^ ol yuQ 
ntXuQyoi StxuionQuyftq ovrfq ini rdjv nrtQvyoiv ^uarui^ovai, rovq ytyTjQU- 
xoruq Ze Suida addit. Scribe Innonorunoq. In fine W adiecit: 
ntQi ntXuQyibv d\ xal j4.Qiaro(fuv7]<; iv Oqvioiv ovria giijoiv: sequuntur 
versus Arist. Av. 1353 — 1357. 19. Scribe Barwi-oc , quamquam ctiam 
Stobaeus Bu&mvog: verum vidit Grotius ad Stob. Flor. VI, 29: add. 
Meinekius Com. Gr. T. I, 480. 

108, 28. Cf. Meinekius Com. Gr. lOOa. Arsen. IV,30: Anton. Mel. 

Fr. III, p. 54. LXIX, p. 117 Fabr. Est Gregor. 

98b. Arsen. III, 79: Stob. Flor. Nazianz. Sent. disUch. 66, T. II, 

108, 43. Eurip. fr. incert. XIV. 155 Bill. : priorem versum AucU 

98c. Arsen. III, 80 : Stob. Flor. inc. in Crameri Anecdd. Oxon. IV, 

1, 34. 254 Euripidi tribuit 

99. Zenob. I, 98: Arsen. IV, 28. tOOb. Arsen. IV, 31. XXVI, 4: 
DV I, 50. ndvTu xtX.] cf. Apost. Slob.Flor. 98, 18. 105, 30. V. Mei- 
XIII, 87. 90. ^ nekius Com. Gr. Fr. IV, 499. De 

100. Arsen. IV, 29. 'AynntXuQ- sententia dixit Schneidewinus ad 
yiVv — TQfipfiv] Greg. Cypr. L I, 49. Orion. Anlhol. 92. 

'O xTA.]Suidas: Scholl. ad Arisloph. lOOc. Arsen. IV, 32: Stob. Flor. 

Av. 1354. AQiaroTiXiji;] H. An. 85,10. Est Plutarch. Praec. Couiug. 
IX, 14. •«*"?«' n, 140 B: cf. Apost. XII, 53&. 288 APOSTOLIl 

1 Avtiowrjs ^Qyvoe: inl %wv adUviQ naa^ovTwv, eha 
ZMV detvdiv aiiaXXayrjg %vyJ>vTiav. 'jivtionr^ ■&vj'dTi;Q Nv~ 
nTfwg, r}v icp&eiQi Ttg twv noXtTm'. 6 de naTr^Q ni/untt tw 
uSeXrpip HoXdaat. 6 ^e eyxvov avT^v &eaad/tevoe MmeiQev ' 
?; Sh yevvd Zij&ov xai 'Afncpiova, ove iie oQoe eQQirptv 6 5 
'&eioe' elye Se yvvalAa ovo/na ^iQnt^v , ^Tig vnovotjaaoa tov 
eavi^e avdQa Avy,ov (ftXeiv Ttjv 'AvttonrjV, dvdyei avTijv 
eie OQoe , «al drjoaaa avT^^v dno TQayJjXov TavQov , xai 
dvdxpaaa ^d^ag , dno xoiv avTov xeQdTvov e/ieXXev «vtt/i/ 
dnoXveiv. rj dh i&Qf/vei , xai S-oqv^ov yevo/iivov rj&Qolo&ij 10 
nX^&oe yewQydHv , xai oie xat ZPj&oe xai 'A/Kpimv. xai 
yvMQiaavTee ti]v /cjjTeQa «'utwv iQQvoavTo aviijv , ti]v dh 
Aqxtjv Tjj nQoxei/tivt] naQidioxav Tt/twQia. Zij&oe xai 

dovog iQaTixijf y.ui dxoXuarov qitXdya&og y.al qjiXoxaXog, ac6- 
(pQOva xai xoGfiiav. 15 

lOOd \4vijQ yaQ YQTiGTog XQf]<y^ov aidsTa&ai cpilai:. EvQinidov.' 
lOOe ' Av afil^ dyy.vXcov iTznotai: im zav fiij y.(oXvofiiv(ov tzoi- 
eiv rivd dyadd, vno yQUfifidTcov dyxvXcov xul axoXiav ot df 
dyxvXoi yivog cpdXnyyog ne^ix^g, rJjg l7iniy.rjg nQOfiayofievoi. 
la 'Av7jQ navovQyog nQuov vnsigeX&cov aytjfiu, 20 

•ASXQVfifiivtj nQOxsirai nuylg roig nXijaiov:. Msvuv8qov. 
Ib "Av ri nQu^rjg xuXov fierd novov , 6 fisv norog oixsrai, 
ro 8s y.uXov fiivsi. uv ri noiTjarjg alay^Qov fiszu 7jdor7ig , rh ftsv 
/jdv ocysrai, ro ds ulaxQov fiivsi:. Movacoviov. 
lc 'Av&Qco nivcog dei rcig rvyug cpiQsiv ^ivs, 25 

rd xoivu xotvcog dei cpiQsiv avfinrcofiuzu :• MsvdvdQOv. 

,, 1. 'ArTt.ux}jq — Tvxovzwv] hacc c Bcrnhardil scntenlia in Suida 
intercidcrunt , probanle Ungero Parad. Tbcb. I, 82. 3. ninnn uvtijv 
Suidas. 6. ovofcari, idcm. 10. unoli.}'ny idcin. 11. xul oi?] avv 
ots Suidas A. 12. «»'t w»' dclc cumSuida. 13. Z//t?oc <) J xuiSuidas. 14. 
c)f f()wr«x//j' Stobacus. qnluyuO^oq t)i idcm. 16. «Vt^'^ o' ;^())yaj o'? enicn— 
dat Boissonadus ad Philostr. Epist. p. 85. 20. xuxovQyoq Maximus. ;i()r(o>' 
xaxo7'()yo? a////*' vn. ilvrJif Mcinckius. 21. xtiTai, Maximus. x. loTi; 
nXvaiov y.ftiui nuyiq Mcinckius. 

i lOOil. Arsen. IV, 33. MI, 24. ztTt ovv «('rors lyuniQ uuliraxOf' 

Menand. Monost. 28: uv/ji> i't •/(>ti- auv ll uuxr/<; xtA. 
oToq xi^tjOTov 011 fiiafl jiori, queni 1. Arsen. IV, 35. ^AvTiontj xtA.] 

Euripidis cssc c Stobaci App. FIo- Suidas. 

rent. 20 Gsf. nol)is compertum cst. la. Arsen. IV, 36. XXX, 84: 

lOOf. Arsen. IV, 34. Adhibuit Max. Conf. Serm. 19, p. 595 Com- 

Thcmist. Oratt. XXI, 256 D: iyo) bcf. Mein. fr. inc. LXVII Mcin. 
d\ uQoiitlxov 'Hatodoj rw noii/Ttj x^'- l^- Arscn. IV, 37. 

TQiu •/vTQtV xoTfnv xut InvoTioiov lc. Arscn. [\, 38: Slob. Flor. 

IxvoTtoioj. vvv JJ ijdtj Tivti; vno Oqu- 124, G, 2. Mcnand. fr. inc. 281 

aov<: nnu(}uivovair in tuv tu^iidv Mein. Sunt duo divcrsi loci frog- 

uruftll iS t' d y X t'i k <i> V InnoTui,. t«t- mcnta. CEINTURIA III. 289 

^yifKpmv miCovoi Orj^ag Kal fiaotXevovoi, xai tovtwv ol 
unoyovoi fuyQi Aaiov ■nai ^IonaoTov, tov /iieTaxX^r^&tvTos 
OidinodoQ. 

2 *j4v olvov uIt^, xovdvXov avrw ^ii^ov: inl tmv 
aya&a fihv aiTOvvTcov , naxd &h aVT iXafi/SavovTwv ^ ^^ 5 
tOTogla dno tov KvnXoinoS' 

3 'Avifiovs yeiagyeiv: ngos tovs novovvTas xai fiT^^^^ 
Sevog fieTaXayydvovTas- 

4 "yivovs 6 fiaxQOS) xaTa tVjV nagoifiiav' ijs evavTia' 
"Evvovs o fiaxQos XiJQOS t] naQotfiia. 10 

5 ^AvSqos yeQOVTO s daTatpis to XQaviov: snt Toiv 
els fiTjdlv yQ7]oifiev6vT(av' ndv yaQ t6 otofta tov yeQOVTos 
do&eves- 

6 ^Avdyxt} ovdh & eol fidy^ovT at: ofioitt, T^ dvdyxfj 
yQfjnei&eo&ai. 15 

7 jivTi neQxrjs OHOQnlov: ini tcov t« yf.iQM dvTi 
Tuv ^eXTtovtav uiQOVfiivwv. 

8 \Av& Qtanos ^v fiiftvtjao Ttjs xoivijs tvyr^S' 
&vrjTos necpvxtos tdni aot netQoj (iXineiv. 

2a 'AvijQ yaQ oarig ijderui Xiyeiv uei, 20 

XiXr^&ev ahtov roig ^vvovaiv mv ^agvg. 
2b 'AvaHVfi^aXid^eig tovg dicpQOvg: ini TaQaytjg xal ^d- 

X^jg Xiyexui. 
6a 'Av fiij TiuQy y.giug, ruQiy^co creQKriov: nuQeyyvrt, 

ori dei roTg nuQovaiv dQXeTa&at. 25 11. daraqilg] ua&ivfg AZ. 12. twv yiQovxbtv Ds. 14. ofiola xtA. 

Suidas ignorat. Suid. s. dvayyirj : . . x«* jra^ot^tw * dvdyxt^ ovSi &. fid- 
Xovzui.' nuQtyyvu oxt dtV roVq TiuQovatv uQxitad-at. o/ioiov tw * ^v ftij 
nuQ^ xQiu, TKfjjfw artQXTiov. 20. Xfyo)v Stobaeus. 24. xqiu Sui- 

das. Tj jtuQoiftia , oti, idem. 

2. Diog. 1, 81: Arsen. IV, 15. ol qiQovovvTfg *!*:« Erasmus III, 
Greg. Cypr. L I, 42. 4, 58. 

2a. Arsen. IV, 16: Stob. Flor. 5. Diog. I, 85: Arsen, III, 81. 

36, 16. Sophocl. fr. 90 Dind. Greg. Cypr. M I, 39. 

2b. Arsen. IV, 17. Est hemi- 6. Suidas: Arsen. IV, 8. Greg. 

slichiura Hom. II. IT, 379: dltpQot Cypr. M I, 50. Ti} xrL] Liv. IX, 

d' dvfxv/ipakiui^ov. 4 lin. : parealur necessilati , quam 

3. Diog. I, 88: Arsen. III, 88. ne Dii quidem superanl: cf. no(t. ad 
DV I, 55. Zenob. I, 85. 

4. Arsen. IV, 14. »Hoceslquod 6». Arsen. IV, 9: Suid. s. «V 
vulgo dictitant, praclongis mcntcm ni/. DV I, 40. 

deesse, pusiliis nimium adesse ami- 7. Diog. I, 76: Arsen. IV, 10. 

corum. Sumptum videtur ex Soph. DV I, 43. 

Aiac. 1250 : 01/ yuQ ol nkuTft<; Ovd' 8. Priorem versum Stob. Flor. 22, 

fVQvvwTot ifiuTtii uatpuUaTfQoi, 'Akk' 25. Maxim. Conf. Sorm. 67, p. 684 

19 290 APOSTOLIl 

9 \Avdq6Q y sQOVtog ol yvii&oi /SaKTijgitt: inl twv 
ngos 10 yr^Qas noXXd ia&iovtwV' 

10 "Av&QOinos av&Qwnov daifioviov : intruivunQos- 
($0X7}ti06 vn dv&Qwnov awCo/tiivav. 

11 ^jivrjQ (fievyoiv ov /livei XvQas ntvnov: int rwv ^ 
rax^oiS itccl o^eois ofpeiXovxoiV tnaata nQattsiv. 

12 "Avtt]S notos: int twv dyav ifJvyjQbiv' ipvXQOs yaQ 
ovtos iotiv. 

13 "ylve/iiov diHtvo) d-^tjQas: in\ tuv dSvvdtwv. 

14 'Avi/iiov nediov: ini tmv ev/tietafioXtov xut xov(p(av. 10 

15 'Avev dno fie i^ovos uvdQos- nuQutvetiHtj ij nuQ- 
ot/uia. 

16 "Avev ivXov fttj ^ddt^e: ncQi KXeofiivovs Xiyei' 
os atQutimtr^s mv .A&tjvaios nQosenoietto nQos tois dXXois 
xuKois xui fiuviav, lidcos oti fiiaeitui nuQa tdjv noXtt(fiv. 15 
dto Hul ^axtr^Qiav i'yo)v neQijjei, dt rjs fjfivveto tovs ineQ- 
yofiivovs avTw. 

Qa ^Avinoiv Grd(seig yivooGnovaiv ol iyi^aQioi. 
j2a ^^Av azQOV&og elg xdQaxag: TiQog xovg oioiiivovg Xav&u- 
veiv iv olg nQdrrovai. 20 5. d\ gxvyav Ds. 7. "Anxiq Tiorafioq K in noU. ad Diog. 11, 74: 

unde quod hoc loco Apostolius cum Arsenio profcrl ex "A*iq noju- 
fioq corruptum essc quivis concedel. Ne scrupulum iniiciat lilterarum 
series, t. ann. ad Apost. III, 15. 9. 6ixrvM uvtfiov Zenobius, uvf/iovi 
&1JQUV iv dixTiiotq Ds. 10. KrrtttcTtoy. 11. uviv ex uXiv' depra- 
vatum esse monslrant \v. II. in nolt. crilt. ad Diog. 1. c. propositac. 
Similcs depravationes v. in Greg. Cypr. M II, 95. Apost. I, 51. III, 12. 
V, 23. VI, 77. 13. pudi'^b)v Suidas. Scribe Kktoyivovq. 14. 
oxQaxniiTTjq] OTQUTi/yoq Suidas. 

Comb.Hippothoonli adscribunt,Mc- 10. Apost. III, 89. 

nandro Doxopater in llhelt. Gr. IV, 11. Diog. I, 74: Arsen. III, 98. 

294 W.: alterum Isidoro Stob. 1. c. IV, 11. DV I, 41. 

27 ct Maximus 1. c. Exstat uler- 12. Arsen. IV, 12: cf. Apost. I, 96. 

que in Menand. Monost. 8. 249. 12a. Arsen. IV, 13. 

9. Diog. I, 78: Arscn. III, 82. 13. Diog. II, 28: Arsen. III, 89. 

DV I, 44. Zenob. III, 17. Aposl. VI, 13. 

9*. Arsen. III, 83. Polyb. IX, 14. Diog. I, 82: Arsen. III, 90. 

25 : fyxoiQiot yuQ oi' ftovov t«c tuv DV I, 47. 

uvffibtv aruafiq , nura ttjv nuQoifiiav^ 15. Arscn. III, 91: Diog. II, 56. 

uXXu y.ul Tf( Tftjv fyxo)Qib>v ut>&()b't- Cf. Apost. III, 56. 22^. 

noiv jj&tj KuXhatu yivMoxovaiv i quae 16. Suidas : Arscnius ^^'alzii p. 62. 

verba Suidas v. *y;?w(iiot in Lexicon Aristoph. Kan. 715 dc Clcogcne : 

suum rccepit: add. idem s. uvifx(ov 'ivu ftij nort xuTiodvOfi fn>9vf»v uvtv 

ibiq. V. intt. Ivmv pu6i^o)v. CENTURIA III. 291 IT 'Avor^TOQ ViDT^QS ^y-MV d'eiy.vvGi irjv iaviov 
V ooaiccv. M?,t'»» 

18 "Av&Qtanos tvQinos: tvxv svQinos-' diuvoia 
sv Qtno s: TttiJTa im twv naXi/i/9oXo)v. 

19 ^AvsnccQiaa av: in) %(av /itsTayiVMOHoviwv ini tivt. ^ 
01 yaQ TlaQiot 6/toXoyi]aavTes naqadiaaetv A&TjVaiots ifjv 
noXtv vareQOV /neTeyvioaav. 

20 Avimois noatv dva/Saivei int to Teyos: int 
Twv a/ia&ws ini Ttva eQya iQyo/tevtov. 

21 *Av ai /laxTOV eOTr^ae t Qonatov: ini twv dvev y.tv- 10 
dvvtav Ka\ (povuiv /.leya ti xaTWQ&axoTwv. 

22 *AvTt xaxijs xvvos vv dn aiT eis : ini twj^ y.aXd 
dvii xaxwv anodidovTwV' 

19a 'Avi]Q 6 cpevyojv xai TidXiv [4,axf'icieTui: im tmv eit- 
QaXxst viy.r} y^Q(0(itv(ov r«/i9-£{'?;. 15 

21a 'Ava^ddijv dvaTzavofiai: inl lav dfieXoJv. 

21b ^Avdqcig vn Ig&Xov y.ai TVQuvveTa&at y.a),6v:. EvQtni-^. , 
8ov Jj yvcofijj. ^ ^ ^ .i„'u.-iV.' , ul-v 

21c ^AvSqog fiei^ovog ui] xo tvwvei: naQatverixij ^ ira^ftfi^M. 12. avv D in niargiae. 13. (trranoiS i6ovr<ov Ds , uuunovvKov D in 

TTITUI 

inarginc , dtdovruv A. 15. raxdtir] A. 17. dvSqoq tJ' StobaQUs. 17. Arsen. IV, 7. 

18. Suidas: Arsen. III, 99. Cf. 
Apost. II, 88. Explicatio Aposto- 
lio propria. 

19. Diog. II, 35: Arsen. III, 92. 
Zenob. II, 21. 

19a. Arsen. III, 93. Gell. N. A. 
XVII , 21: tum Demo slhenes 
orator ex eo proelio salulem fuga 
qvaesml: qtiumque id ei quod fuqe- 
rat probrose obiicereiur , versu iUo 
notissimo elusit: dyiJQ y inquil, o 
(ffxiyiov y.ul nuXiv /iux'iOiTai., Aptc 
Walzius comparavit Vcrgil. Acn. II, 
3G7 : quondam etiam victis redit in 
praecordia virlus. 

20. Diog. I, 29 : Arsen. III, 100. 
DV I, 49. 

21. Arsen. III, 65. Arlstid. Pa- 
nath. 180: /lovoi yo^) unuvTutv dv- 
&Q<j)7l<i)v ro Xtyofttvov dq rovio dvui- 
ftuxTov TQonutov iartjauTt : Plut. Ti— 
mol. 37. Agcsil. 33; Flamin. 71: 
oXlyov diiv dvttiftaxTo^ uvrtj xul dniv&t^q (pfQofnivTj yo y.uJ.Xiorov xul 
nfQi/iaxrjTOTUTov d&lov: Thcmisf. 
Or. II, 37 C: v/ivovoi /itv oj'v ^nufj- 
TiuTui uvui/taxTov rivu y.ul udaxovv 
vixTjv : W a 1 Z i u s. Sacpc dvui/tuxru 
TQonuXu GregoriusNazianzcnus dixil: 
V. Oratt. IV, 93 B et cf. nolt. ad 
Greg. Cypr. M I, 14. ad Aposl. 
I, 29. 

21a. Arsen. III, 66. Aristoph. 
Plut. 1123 ibiq. cf. Hemsterhusius. 

21 b. Arsen. III, 67: Stob. Floril. 
47, 6. Eurip. Aegei fr. IV. 

21 c. Arsen. III, 68. «Sumptum 
autcm eSiracide 13: laxv(ioTf{to) nov 
x«t nXovato)Tf()i>) /ir/xoivii')vft,(i Panti- 
nus. Manassc vidctur cx BabriiFab. 
67, 9 : /ttTQfi ofuvTov • nQuy/tu /trjdlv 
dv&Qomo) /lvvuTb)Tf()0) avvuntf /ttjSf 
xotvMVft: Aesop. fabb. 299 Fnr. : 
add. Apost. II, 15. 

22. Diog. I, 89: Arscn. IV, 5. 
Greg. Cvpr. L I, 57. •''- 

19* 292 APOSTOLII 

23 ^^vewyfiivat Movgwv ^vqch: int liav i^ itoi/itov 
Xa/itfiavovtbiv td xdXXiota inl tji naideiu. 

24 "u^v liirj XeovTtj i^ttivtiTttt, ztjv d X (on ex^v 
nQogatpov: o vovs' «v fitj (paveQws cifivvofievos dvtiyrje, 
navovQylcc XQ^^aat. 5 

10 a /ueTa tov g. 

25 "u^^ios TQtxoe: ini tov evteXovs xa/ xov tvyovtos- 

26 "A^tos Tov navTOs: ini Tfav 0(f)6dQa Tifituv- 

27 "u4iios slTijs iv\4Qyet danidos: in\ tcuv evye- 
vviv xai evdatfiovbiv' ol ydQ iv "^Qyet dvv^QiOTOi naldes 10 
xa< nad-aQoi xard vofitfiov naXaiop Tds danidas (peQovtes 
nofinevovaiv. 

28 'yl^ia y xv(av tov &q6vov: ini TiiHv nuQ' d^iav Tt- 
voe TvyyavovTiav. 

22a "Avoia ■&v7jtois 8vgrvyT}^ia av-&aiQezov :. MevdvdQOV. 15 

23a '^Av fxij na&dQTjg nai dXiarjg ov fitj (fdyrig. 

24a 'AvtjQ sig A aned a i^ova dcpixero Xtog, yiQOOv tjStj av, td 
fisv dXXa dXa^cov , ydeito Bs im t^ y^iQ^) x«< '^h'" '^Q^X^ noXidv 
ovaav ineiQato ^a(fy dcpaviXeiv, IlaQEX&div ovv elnev ey.eiva 
vneQ d>v xa< u(pi}ieto. 'Avaatdg ovv 6 'AQxidaixog, Ti dv, s<fi7j, 20 
oiitog vyieg einoi , og ov ^ovov ini trj 'ipv^^t] to \pev8og, dXXd 
v.ai ini trj itECpaXy neQicptQEi ; 

27a "A^iog o^eXianov. 2. inl TJj nutSiirf] t w v i v naiitLa Ds , ubi V. nolas. 3. pij 

Suidas om. i) XtovTtj fii} H ixv tjr at , nQoqanxt xul t»Jv «A. Suidas. 
7. Tov ruxovToq] articuluin Suidas om. A in fine addit : «Sto? ov- 
^fvoq: cf. Macar. II, 17. Superesse tamcn potest cr his Suidac Ter- 
bis : xul"j4iiog ovJi fiovov, uvtI toi" ovSivoq. tart. 6i tmo Ttbv kv- 
po)v il^r/nivov. Quae ex Plat. Theael. 162 E in «'5«o? oi?rfi **o'c 
novov mutanda esse Abreschius Auct. Diluc. Thucyd. 281 monuit: 
confirmant Bekk. Anecd. I, 413, 8 et Scholl. Plat. 361 Bekk.: ix dt 
tT/q xv^ivovTtov avvtj&iiac; tXu(it t6 ovd' tvot; novov, otuv fxiv ntaTj tv tw 
naii^fiv 'iv To iXiixiarov. 10. xul uldrjnortov Ds. 15. Scribe dvqrv- 

xrjt^. 16. Scribe ijv et xdXiar/q. 

22a. Arsen. IV, 6 : Stob. Flor. 4, 25. Suidas Arsen. IV, 39. DV 

4. Menand. fr. inc. 116 Mein. I, 54. 

23. Diog. I, 77: Arsen. IV, 1. 26. Zenob. II. 2: Arsen. IV, 40. 

Greg. Cvpr. L I 24. Greg. Cypr. L I, 51. 

23«. Arsen. IV, 2. C(. Apost. „_ ^k- i no a lu 4« 

VIII cc 27. Diog. I, 92: Arscn. IV, 41. 

24. Suidas: Arsen. IV, 3: Apost. "^ ^' ^**' 

IV, 19a.XII,95. Greg.Cypr.Ml,83. 27a. Arsen. IV, 41: App. ProvT. 

24a. Arsen. IV, 4 : Slob. Flor. 12, '' 33. 
20. Est Aclian. V. II. VII, 20. 28. Diog. II, 78: Arspn. IV. 42. CENTURIA III. 293 

29 "^^tos Xa/Selv 6 /ittad-og: inl rcip els xccXXos »;ax»;- 
/tiviav. 

To a fjLSTa. rov it. 

30 ^uinaidsvtoTSQOS ^iXiovl^ov tov MeXiriias: 
OVTOS o ^iXiaviSr^s ov /liovov /Liiyas r^v ^ dXXu x«i afia&rjs^ 
y,a\ vdidfjs ' nmfiwdel Sh avtov ^QiOTO^pavijs <»S naQaalxovs 
syovta , x«i dia tov Aa'i'8os eQwza. KWfmdeliai ds ws avoj- 
dr^s iv rois iialQois avxov. 

29a 'u4^to3[ia fteyiGT 6v iariv ov zo xexQtja&ai T([i,aTg , dXla 
To a^iov avtav eJvai vofii^ea&ai:. ' ^QiaTOTsXovg. 10 

29b '^^icog ovdeig zov ■&e6v rtna, dXXa diiiaiag fxovov, ojioib 
ov8e roTg yovevaiv laag anoSovvai y^aQirag evdexerai' dvrtyevvij- 
aai yaQ ovx otov re rovrovg :. 0iXa)vog. 

29c "yi^iov rovrovg enaiveTv rovg dv&Q(6novg , o1 [i,7jde[iiav 
(acpeXeiav nQoaiQOvvrai rov dmaiov. XQ^fiara [iev yaQ eari xr?/- 15 
aaa&ai, do^^av 8e yQtj[idr(ov oi> Qadiov itrtjaaa&at:. ydt][ioa&e'vovg. 

29d "A^tov de eariv eig rov neQi rtjg tjSovTJg Xoyov nQogeX- 
■&6vra [iijde eaeivTjv d[ivi][i6vevrov idaai , rijv naQa ndai roTg 
vovv exovaiv ev8oyi[Wvaav, tjv tjdovtjv 6vo[id^ovai, nat xf^^Q^v xat 
reQipiV neQiyiverai fi' cx rav xaXwv [xa&)][idrcov xal rav iv-20 
86^v xaroQ&co^idrcov. '/4[i(poreQO}v 8s rovr(ov vndQxei rcj) ye- 
Qovri nQog avrov ava[ii[ivrianea&ai , v.a\ na&dneQ xr^[iaai reQ- 
nea&at, Xoyt^6[ievov , ori r/ rvxt} »/ ndvrav yvQia rovrojv , ravra 
dy.vQ6g eariv d<feXea&ai:. fpa^ojQivov, 

29e "Aoivov [le&tjv 6 Qe6(fQaarog rd xovQeTa ixdXst. 25 1. Int] lege iarl: tovto Suidas. Suidas addit: aijfiutvov rotov^f ti' 
fi^io^ lariv o ftia&oq, oiart Xa^tXv avrov. lari 6i naQa K gur iv w : lum 
innnitivi usum exemplis illustrat. 7. 1'Qmra iv KoqLv&oi diayovra Sui- 
das. Hui ws idem. 8. **] ovv idem. «1/20? , ovg xunfiovQ it'nf • 

rtjv 6i Auida KiQxrjv , infi rovq igaardg iffaQnunfvtv Suidas. 14. rwv 

((v&Q(07io)v Stobaeus. 15. XTtjaaa&at] nqiaa&ai idem. 20. nfQiyiyvi- 

Tu» Stobaeus. 22. tavrov idem. 

29. Suidas : Arsen. IV, 43. Bekk. 29«i. Arsen. IV, 47 : Stob. Flor. 
Anecd. I, 412, 9. Cratin. fr. 169 115, 23. 

^^onl A,„»„ IV ;.;i M • r f 29e. Arsen. IV, 48: Plut. Sym- 

29a. Arsen. IV, 44: Maxmi.Conf. „^„ vii *(\ Ow> -rift A '3 3' 

Serm. 46, p. 645 Combef. ?-"'• ^"'. ^^' 2> ?•, 716 A: «AA 

29b. Arsen.IV, 45: Maxim.Conf. '"''^'^ 0eofQuaro, ru xovQfta »(«i>» 

Serm. 23, p. 605 Combef. ^nXftv uotva avftnoata, orr^c «o.vo? 

29c. Arsen. IV, 46: Stob. Flor. V ^/^'^ "? a.v&Qo^n^ rat, ro,v 

n nn 1 T\ lU • .• •u unMOfvrwv fvoiKft tpvyutg. 

9, 29. In Demoslhcnis orationibus r ^ » 

haec non inveniuntur , ut Reiskius 30. Suidas : Arsen. IV, 49. Dc 

Ind. Craecitat. Dcmoslh. 238 ob- Philonidev. nanoviusExercitt.Crilt. 
scrvavit. in Com. Gr. I, 27 sqq. 294 APOSTOLII 

31 yJniwp ES \4naTov Qia , inavijnes Oagyf]- 

Xiiuva: ini loiv uyav /SQadvvovTWV- yinatovQia dh t/v 
ioQtr] ^yJ&tjvfjaiv , ijv 7jyov ini TQeis t//iifQaS' iKuXovv dl 
%rjv fuv nQUjrjV JoQniav , intidf} (fQarooes oipias ovviX- 
dovtes evwyovvTO. %rjv Sh ^tvtiQav ^vuqqvgiv dno tov 5 
■&V6CV' e&vov dh /Jn fPatQiip ^ai j4&r]vu. xtjv Sh TQitr^v 
KovQiutiv ano tov tovs hovqovs yMi tas xoQas iyyQu(ftiv 
tis tds (patQias' r^ ^h aitia' noXt/iios r;v j^&r^vaiois nQOS 
Botmovs ntQi MtXaivoiv, 6 r]v ywQiov iv ftt&OQioiS' Sdv- 
&10S (ih Botoitos nQOStxaXfoaTO tov A&r^vaioiv ^aoilia 10 
Ovfioirriv' ov dt^afiivov dh , MiXar&os intdijftdjv, Mearj- 
vios yivos dno UtQtxXvfiivovs tov Nr]Xiois , vniatr] ini 
t^ ^aoiXeici, Movoftayovvtwv (^h i(fdvr] tw MeXdvdip tts 
onta&ev tov AavSiov tQayi;v ivetftivos ftiXatvav. e(pr] 
ovv avrov ddtxeiv devteQov rjxovta' 6 dh dneotQd(pr]' 6 dh l^ 
naioas dnoxteivei avtov. ix ^h tovtov r] te ioQtrj yina- 
tovQitt xat Jiovvaov MtXavaiyidos /Soifiov idofir]auvto. 6 
dh OaQyr]XtdiV iatt fir;v ^A&r^valos , xad- 6v xa\ ioQtr] 
'^noX.Xoivos xat 'u^QtifitSos } OaQyrjXta Xeyofiivrj' iv ^ 
rjtpovv dnaQy^ds tw d^eoi ttjiv ne(f,r]v6toiv xuQndiv , iaTavio 20 

3 1 a "A 71 avz (X. •TO tg xa7.oig (ivdQuai. nQinei : 5/p.jy. 

1. ilq &UQyt]iiojfu Z. 2. Atiuxovqiu — ixalovv^ 'AnHioV(ita. 

fOQxrj d/],U0T(Xijq' T/yiTo tTf nu^' 'A&tjvaioiq f.Ti TQft^; ijftfQag ' fv 7/ iyQaq tj 
iv rfj noXiTiia o riloq SirdXxov , roii QQaxiav Puatlimi;. xc^ovrfi Suidas, 
(jui hausil e Scholl. ad Arisl. Ach. 146. 4. /toQnfiav Suidas : cuin 
iioslro faciunt SchoU. 1'lat. 424 IJckk., Graininaticus Bekk. Anecd. I, 
417, 4: rectc: vcrain enini /toQnia lectionein csse Philyllius Athen. IV, 
171 1) docet: tj liliv rtQo^tvOHjv JoQniu xakovfiir?] : alia atlulit Meicrus 
de gentilit. Att. Coinm. p. V. 6. >l>QuvQio) Suidas. 8. <fQaiQlui; 
idein : v. variae lectiones e Suidac codd. onotatae. 9. Scrihc MfXm- 
vaiv: KfXatviJtv Suidas , Maussacus ad Ilarpocr. v. 'AnuxovQ^a: MtXui- 
viJiv Ilolslenius ad Stcph. Hyz. v. Mfkui.rfi(; : Mcursius dc Uegg. Alhen. 

III, 10 eundcm locum et K(i.uivni; el Mfkatrai; noininatuin cssc con- 
tcndit. ISihil decernuul Marxius ad Ephori fr. p. 119 sq. Meierus I. c. 

IV. Nacckius Opusr. T. II, 188. Zun9^o? PscIIus dc Opcr. Dacni. 
106, uhi v. Boissonadus. 10. nQ otx uliauT o Suidas. U, €>v- 
noiiriv] 'YnfQ&vnoiToq Psello nominalur. Mtaarjvioi; Suidas. 12. 
Il( Qtx Xvfilv ov N Suidas. 14. ivtjfiftiroq Suidas. 17. fjwfiovSui- 
das om. 18. t!i Ilarpocration om. 21. xukotoiv Ds. 

31. Arscn. IV, GO. ^AnaioTt^Qiu — erant. '"FjfoQoi; xtX.\ Ilarpocr. s. 
iSofirjOuvTo'] Suid. s. ' AnuiovQia. AnurovQtu. 

'O dl — OaQy,'iXtH\ e Suida s. (-)aQ- 31". Arscii. IV, 51 : Diog. 111,28. 
yr/Xiu, omissis eis, qunc rorrupta Cf. Macar. II, 25 cl annott. adCreg. 

Cypr. M I, 63. CENTURIA III. 295 

(^h ev avtij ittti yogoi icai ccywv OaQyi]Xtcc. "EtpoQos dh iv 
SsvieQa (p^alv , (og ^td Tfjv vneQ %(av oQioiv dnaiT^v yevo- 
ftev7^v ixXfj&7]. noXefiovvTViV yag 'y^d-ijvalav nQog JBotw- 
Tovs vneQ T^g MsXavlttS y^Qtts MeXavd-os o Ttov ytd-TjVttliov 
^ttOiXevs Sav&ov tov Qfj^ttlov fiovo/ttaydiiv anaTt^attS 5 
anenTetveV' 

32 "u4n voia iy^ivov: ini ttov nQosnoiovfiev^av Te&va- 
Vtti:- 'O y(xQ yeQoalos iylvos fieXXcov dXloneo&at eaVTOV 
avvetXijOttS aXf]mov eQyd^eTai , elTa fievTot nal nie^ei x6 
nvevfitt xttt ukIvi]tos ttTQeftei ttat tov Te^vediTa vnoKQlveTat. 10 

33 'AnoQitt tpttXTOv, (iri^: eni i(av nQooyrjfiaTi^ofievtav 
Ti ddvvttola. 

34 'Ano KttXov ^vXov adv dndy^aad^at: &eXei ovv 
Xeyetv fieXTiov ioTt yQija&at toIs yevvalois OTQaz7]yois icat 
deSoKtfittOftevois »; tols (pavXots* adv yaQ defj na&eiv, 15 
xQelTTOv dno dya&ov 7] (pavXov naayetv. .'V'V^-'^^ 

35 'ylnttXol ■d-eQftoXovalaiS , d^QOi fiaX&axevvi ais: 
int t(x)V vno TQV(pi]S ««i d^QOTt^TOS diaQQe6vT(ov. 

36 'AnoyXovTOS vnaQyets: dvt\ tov vttvttxos. Ano- 
yXovxot dh kvqIo^s ixaXovvto ol 'A&t^vttlot cvexa tijs iv tw 20 
it(i)ni]Xtttetv avveyovs xa&edQas' oi dh , dta to Ot]aea fietd 
UeiQl&ov xttta^dvta eis ddov Kai nQos ttva netQav vn6 
Tl6Qae(p6v7]s intna&to&evTtt avv tco IleiQl&(p , HQaxXeovs 
ini Tov KeQ^eQov xateXdovtos , naQa tijs •&eov te avTOV 
ilaitovfievov, nui Tijs netQas dnoondivtos , iyHtttaXeicp&ij- 26 3. iy.h'jOi] hlc in Harpocralione deest. oti, 'Ad-ijvaiiov Harpocratio. 
y«\) Harpocratio oni. b. Q tj paio)v Harpocratio. 14. ori pHviovSm- 
das. 17. inakuntvviaiq p. 18. vn.o\ diu p. 19. unoyXovroi — ol 

di] Xfyovrat di x«i ol 'A&tjvnloi, intd-frtxmq kianut [Ata.To7U'yot corrigit 
Kuslerusl , 6tu to vavrtKovq ovraq ivixu r^g int i w xwTtTjXartiv avvfxovi; 
l^iJ()aq uaoyMvrovg iCvut. tvioi Suidas. 23. im*u&fa&ivru Photius. 

32. Arsen. IV, 72. 'O ydg xrL] Publ. Syr. Sent. 911 : vd sfrangu- 
Aclian. N. A. VI, 54. lari pulchro de ligno iuvat: alia vide 

33. Arscn. IV, 75 : Suid. v. fttji : in ann. ad App. Proyv. II, 67. Ae- 
. . y.ai Tiu^iatfiiu viw 'AnoQiu tpuX- sop. PrOVV. 15. 

rov f}}}l : quae a librario niale se- 35. Suidas , p in nott. crill. ad 

dulo addita esse Bcrnhardius su- Grcg. Cypr. M I, 86: Arscn. IV, 

spicalur. Natum cst cx Diogcn. 52 : Bckk. Anccdd. I, 4, 1 : parteni 

III, 61. Ceterum hacc laudat Pha- habcl App. Provv. 1,34. Eupolidi 

vor. 365, 4. adscripsil Mcinekius Com. Gr. fr. 

34. Suid. S. tino KuXov ct S. aitovt IV, 66 1. 

Arsen. IV, 76. Usurpavit Arislo- 36. Arsen. IV, 77. unoyXovxot 
phanes: v. Aposl. VII, 54b: add. «lA.j Suid. s. A«ano». De rc cf. 296 APOSTOLU 

vai to nQOQtp'oifuvov «it^ imv yXovJuv /itiQOS' dto x«i eig 
Tifitjv tHeivov nal xovs Xotnovs '^&^vaiovs ovrtas intavo- 
ftd^ea&at. 

37 ^u4n dxQorpvoio)V Xoyovs ivdetxvvvai : oiovei 
xaivovs itai veonot^jovs- ^^^Qtaxo(fdv7;s' 5 

' P 'Tj fiazd %e xofiipa xai naiyvta en tdeinvv v ai 

ndvTtt dn dxQOtpva i wv TWf ano xtvva^ev- 

fidt oiv' 
Xiyei ydQ dtd fiev tov an uxQO(pvaio)V xatvws eiQyaafiiva 
xat oiov ix nvQos > ^td (^h tov ano xivva§evfid%o)V otov 10 
xatvdis nenXaofiiva xai did&eatv eyiovta' xivva/Sos yaQ i6 
eWoiXov, nQos 6 ot nXdatai xai ol ^wyQarpoi /SXinovzes dta- 
li&eVTat nXdnTOVies xa\ yQdtpovteS' "Eati de eidwXov 
GKto"jd€S 6fioio}fia 7J (pavtaaia a(OfiaTOS ueQoetdys tc axtd. 
'J2s ()*4 BaxyyXidr^s ' 15 

MeXefi^acphs eidoiXov dv^Qos 'J&axt^aiov. 
Ktti 6 notfjxrjs , 'ylvttxXeias' 

l^QiS (^i fioi ix yetQoiv axtij eixsXoV' 
ttvxos ^k t] vnoaraats rj aXi^&rjS' 

38 ^yinoQQta^ ^EQivvvoiv : ini Toiv dyav Ttfio}QovvTOiv. 20 

39 'AnoXoyos ' AXxivov: ini Ttav (pXvdQOVS xal fia- 
XQOvs iniTetvovTOiv Xoyovs» 

40 'yJnii^oiv navSaiaia: ini tdiv dyavTQV(p7]Xwv. ' Ani- 
des ^f d-eoi fjaav AiyvnTiot, Tifmftevot naQ avTois, orj- 
fieiov iyovTes naQa Ttjv ovquv xal ti^v yXtoTTuv , di]Xovv 25 1. (f(o xai] di.ontQ Suidas. 2. inovofi,ui^ia&ai idcni. 6. Scribc 
nuiyvi. 7. Scribc ndvr'. toj» und x.] xdno x cv ufi m /tur ojv 

lirunckius. 13. yguqiovTn] xfx()Jjvrui, nokkoL adiicit Suidas. lavi, d\ 

Suidas oin. 14. xt] rt? Suidas. 16. /iiXHfif]u(f.i<: Suidas , /iilLuyxt- 
Oii Anecdd. Bachm. I, 208, 13, unde Neuius fxfXuyxm&i^ eruil. 
17. notTjxiji; inl ty? Suidas. 21. <pkvu(>o>v Ds. 24. 6i in Suida 
decst. ^Alyvnrioi, — UVTolgj jifiojfiivoi nufj AlyvnnioK; Suidas. 25. 

nuqu ] niQi Suidas. 

Arist. EquilL 1365 ibiq. Scholl.: 38. Arsen. IV, 79. Arisl. J._ysi.sl. 

alia suppedilant Meursius Thes. c. 811 de Timonc: 'ii^iivvojv uno(>(imi. 

27. Boettiger, Ideen zur Archaeol. V. de v. uno^{jo'jl usu figuralo Suid. 

der Mahlerei I, 347. 8. uno(>(to>yu<: el \ alckenarium de 

37. Arsen. IV, 53. 'An — ypJ- Aristob. 16: add. Lobeckius Para- 

yoi-Tf? Suid. V. uno. 'AitiOToifuvrii] lipp- Gr. Gr. 283. 

fr. 561 Dind.: add. Bckk. Anccd. ;J9. Diog. II, 86: Arsen. IV, 78. 

I, 415, 29. "iiott tJ* xtA.] Suid. s. DV I, 79. 

liiojlov. ffoKj^iAtcTjy?] fr, 36 Bergk. 40. Arscn. IV, 80. "Amin aiX.] 

nonpt}<;] Odyss. A, 206. Suidas. I CENTURIA 111. 297 

eivat uvTOVQ "^ni^aQ' ols ysvv(o/iiivoie ^ia ygovov ajg eXe- 
yov in Tov aiXaos ir,s oeXr^vidoe ioQii^v '^yov /uydXtjV, icai 
uQete ttvss nttQo, %6v teyd-ivTu ^ovv hQOJVzo naQa%i&iv- 
tee navdaioiav (os evioyovvxee awove- 

41 ' Ano /ir^yttvrje ^eoe in t(favei e ' ^^^ '^w*' anQoe- ^ 
doxf]TO)e in (xxpeXeia rtvi civa(paivopiv(av. iv yaQ Tttlg VQa- 
yoidiate ^eol il a(pavove ini tTJe onr,vr,e i^aivovto. 

42 'AneX&ovt (av "Kav ofificcibiv i(x lije /ivi^fitjs «!'« 
ix Tov vov Qadi(ae ix(pevyei. 

43 "Anav-d^' '6/iioia aut 'P od(ante V naXi^: aij/tittivet iO 
6%i Tuie iv)[ttts o/to/wg vnonem(axaoiv ol &vr}toi. 

44 "Anaaav t^v ovaiav •^fi^iaattti: int "Kav fir^d 
OTiovv aXXo Hex%rj/itiv(av tJ oneQ a/inioyoviat. 

45 'Anoaz oXtx-^v dtayeie n oXtx ei av: int tuv iva- 
Qi%(ae xai &eaQiaTOie /SiovviOiV. "JEoTt de avTr/ 6(p&aX/i(ov 15 
dxQi/Seia, yX(aoar,e iyxQccTettt, aoj/ittToe dovXaywyia, (pQovij/ia 
Tanetvov, ivvolae xa&aQOTr^e , OQyije d(pavta/ioe' dyyaQevo- 
/tevoe nQOQTi&ei , anoaTeQov/ievoe /cyj dixdC,ov, /itaov/tevoe 
dydnttj ^ia^o/uvoe dviypv, ^Xaa^prj/tov/ievoe naQaxdXei, 
VsxQtad^r^Ti Tij d/iaQTi(x, OTavQ(a&r,Tt Tw XQtaTta , 6X%v tt/v 20 
dydnt]v /lexd&ee ini tov Kvqiov. 

46 "AneQ ot yvnee: Xeinet t6 noiete. ini TdJv did xXij- 
Qovo/iiav r/ oXtae xiQdoe otovovv nttQeSQevovTOJV Ttaiv oi 
ydQ yvnee Tole d-vrjat/tttiots naQedQevovat. 

43a "Anavra jqi nXovzsip eG&' vnijxoa. 25 

45a "AnXtjarov ro dia navtbg y£Q8og: dnocp&eyna IIiTtdxov. I 1. ytyofihoK; A, Suidas. 2. ail^vt]q idem. 3. n«p«] ntQi 
ideni. 5. f:if?>«*j/s A. 10. atjfiuiyn di Suidas. 13. aftni^/irai Sui- 
das: de Apostolii leclione cf. Albertius ad Hesych. s. u:iafi^taauvrK;. 
14. 'AnoaroXtxTjv — «i/Tjy] unoaToXixTJ [(vuyyfXtxrj Basilius.] noXtrtia. 
rovrfartv Suidas. 19. fita^ofifvoqj dtwxoM*vo? Suidas. 22. uTifg oi'J 

untiQot Suidas : dntfitl yvntq Bernhardius conieciU Xiinft xo noiiti; 

Ds om. 23. J(u xtQ^o^ Ds. 26. dnog^&tyfta Stobaeus ignorat 

41. Diog. II, 84: Arsen. IV, 81. 45. Suidas : Arsen. IV, 82: atU- 
DV I, 78: add. Kayserus Hist. crit. gil Zonar. 244. »Elegans hic lo- 
tragg. Gr. 96. cus excerptus est ex llomiliaBasilii 

42. Arsen. IV, 73. Magni in S. Baptismum [T. I, 484. 

43. Suidas: Arsen. 1V,54. App. T. II, 120 C.j, ut monuit Ritter- 
Provv. IV', 51: add. Bckk. Anecd. husius in Isidor. Pelus. lib. IV, 
I, 416, 7. Epist. 33.« Kuslcrus. 

43a. Arsen. IV, 55. 45^. Arsen. IV, 83 : Stob. Flor. 

44. Suidas: Arscn. IV, 56. Bckk. 10, 48. 

Anecd. I, 418, 1. 46. Diog. II, 88: Arsen. IV, 84. 298 APOSTOLII 

47 *yl7io()Qayi]a6Tai retvo fiivoiv to «aXijodtov: ini 
%mv ^la %t xat dvdyMj; notovvTwv. xai ^ovHiavos' "Oga 
/Lit] naxa Tfjv nagotfiiav uno(j{)7]^(a/Li6V dtatei- 
vovxes t6 naXXiodiov. 

'^S 'ylno ygafifi^^si oiov , un aQirjs- etQr^tat Sh dno xtjsb 
imv dQOfiioiv yQafifxrjs, rjv d(/>eatv xat fiaX/Si6a xaXovaiv. 

49 AnoXefios: 'Tt&eiai int tmv ft^defiiuv ngoipaotv 
iyovxmv noXefiov , (^gaadvtiav Se td noXefiiiov. 

50 ^no Xenxov fiitov lo ^^v 9JQT^a&at: ini Tiav 
iv ioydToj ntvdvvta ovtcov. 10 

51 AnofpQddes^tifteQat'. ai dventTrideiot nQos nQu^etS) 
iv ais nai Tois xaTOtyofievois X^^^ ine(peQov. 

1. Tfivonivov 1 Ds. iiuki.o}6iov I. 2. xot Aonxiuvoq] Ds. y.ui 

om. »ul 'oQuDs. 3. TiHvv Tfirovaui Ds Lucianus, 4. >{«>l w Jtoi-Ds. 

5. fVftrjrui — dftofttbjv] ix /.itxucfoQuq zTjq rwv d\io/xi<ov ilq ixjjQiui; x«2 
Suidas. 10. ioxuToK; xivSvvoiq Suidas. 11. ul — nQu^nq Suidas 

post V. tnf^tgov coilocat et ij pracmittiL 12. xul Suidas om. ini- 

qifjovoiv Suidas. AZE addunt : i:«i)t«s [«s Zonaras] ol jiuXaioi 
[x«i Zonaras inscrit] i :i i ixud a q KuXovai,, ipO-ivovTog r oxi ftijvoq 
% fT Q ad t' [TiTQaai Z: rfTQu&u, TQixTjv i^fiiQuv Zonaras: rtTQudUy 
TQiirjv, SfVTfQuv Etyniologicum Magnum.] likkoi 6i ipuat [«7>lot 
Z om., nil nisi >/ Zonaras.] t«'s yfifQuq, iv alg rug tpovixag d i- 
x«4-[dtJ«; E.] i^ixui^ov, diuxo otov unoipQuTTfa&ut ro rfj^ 
2i^ f k TjVT] q q) 0) g iv « (' T « E f . x « t r o i) ? ti ovi/ q o v q iff il :i o if q (i. d u <; 
\ini.&fTiy.iJi<: Zonaras addit] Ixukovv [pcrgit Etym. M. : oXov , urtoipQitq 
ral pkinirtv ilmoriav : sunt Eupolidis verba, dc quibus V. Meinckius C. 
Gr. II, 1, p. 557: alia cxcmpla intt. Hesych. s. v. et lioissonadus ad 
Marini V. Procli 106 indicant, quibus add. S;yncs, Ep. 79 p. 224 E a 
'Jhoma Magist. IG R. citatus.] Kui ovtoh;' uu oq,Qu6 u<; yfiiQuq 
xukoiiatv, oTuv fjiTjrf uQj(ui •( Qtjftur ii^ota t fi >/Tf r li ItQu 1 1- 
Q V Qy ^ T u i ftijr t al 6 i xu t tlgayojyifioi, m a t ft tj 0- o X U) <; x t x ui v 
aiaioiv Tfkftrai [Ttkijrat Lucianus], uXX' linQuxrov xui uxvqov 
T Hiv ivvofjtiav n Q uifwv t iv a f <f uoi ya q iv t) ft i q ut^ , iv ul <; 
ucXffiotyfyovuat xui ijrxj]0-T]auvy x uvx u<; i xu ktauv u n o- 
<{■ Qud « <;. 

47. Diog. II, 89: Arscn. IV, 85. Fragm. p.55. BoIssonadusAnecd.rir. 
Lucian. Dial. Meret. 3iln. Cf. Apost. i'. II, 228: add. annott. ad Zenob. 
\l, 62. III, 47. ad Macar. IV, 09. 

48. Suidas : Arscn. IV, 86. Ma- 51. Suidas : Arscn. IV, 89 : cum 
ear. II, 18. Apost. IX, 21. Suida fariunt Scholl. ad I»lat. 452 

49. Suidas : Arscn. IV, 87. Bc^kk. , 'limaei Lex. Voc. IMalon. 

50. Suidas s. lino: Arscn. IV, 88. 47. Bckk. Anccd. I, 438, 31 : con- 
Suid. s. ftiroq. Usurpant Ennius tractius Hesjch. Bckk. Anccdd. I, 
apud Macrob. Saturn. I, 4: hac 204, 31. Rlocrid. Att. 190, 13Bckk. 
noclu filo pendvhit Elniriatola: Syncs. Tuvxui; xxL] Zonar. 240, cuius ex- 
Epistol. 4, p. 164 A Petav. : ror? positioncm exvariis variorum gram- 
ovv iv rot xotiudf nXioiotviino Xtnxov nialicorum locis consutam csse 
qjiiat ftirov x<} ^^v TjQTTjaffui : alia Vaasscnius in Animadv. hist. rri!. 
siippedilant Hesscliu» ad Ennii a<l Fast. Kom. fr. 14 dcmonslrare CENTURIA III. 299 52 'yJno Xvtcov d-vgas' £?ii '^w*' ccnQdaTias ev&vs antov- 
%tav' 01 ds inl T(tJv dnt^vdJv xal ayQim'- 

53 "jinXvzov nwywv^ eisis' OKwmoiv eini. QjtK bC 

54 ^jin* ovov itaTansoMV: dno Tutv Inniitij intysrQdvP- 
Ttov, fitj dvva/Liivtav dh /iiT^dh ovois XQijad-ai' '^QiOTOfpdvr^s^ 
iv Ne(piXaiS' 

77 diJTu XtjQels- vionsQ dn' ovov aaT aneotav ; 
'O Se nXdTtav' ^An ovov xaTaneotav , iv toIs No/itois' 
Kat fii] yiad^dnsQ dy^aXivtoTov OTOfia §ia vno 
kTovXoyovtfSQOfisvov. ^^ 

51a 'Ano yXcoTtTjg cpiXog: inl r^v nQdynari [liv, ov ?.o'/(m 
ds eveQysTOvvrav. 

54a ^An ovcov iqi' innovg: inl rcov dnb yeiQovav inl ra 
y.QEirrco fiera^aXXovrcov. 

54b 'Ano ve'/.QK)v cpOQoXoyeT: avrtj dv Qij&eitj rolg dno ve-*^^ 
'AQwv y.sQ8aivovaiv • o&ev aai 6 naQU ro^ AovAiavo^ Xuqcov nQog 
rbv 'EQfiTjv dnairovvra rd '/[Qtjfiara , d y.arijvdX(oaev eig re uyAV- 
Quv v.a\ rQoncoriiQa ndv roTg XoinoTg cov ideTio zb a^Aucpijdtov, 
udiivarov ecpij dnodovrai ^ ijv fi)j Xotfiog ttg )} noXefiog xard- 
nifixpxi d&Qoovg rivdg. 20 4. uno^ nagoi,fiia. dno Suidas. 8. /ZAaTWv — xai] (fiXoaoifoq Tlku- 
r(i)v o)Q ovx uno rov i^ojov xfjv nagoi^iav kiyfa&ut^ ulX^ uno tov vov ovriaq ' 
Kul Suidas. 9. dxdXivov kixt^ filvov Suidas cum 'Platone. 10. 
Tov A om. ^taTU TTjv nuQoifiiav dno Ttvo? vov xuxuntaiTv Suidas Z in 
fine addunt: sunt verba Platonis. 18. Scribe a/.aq>id lov. studet. Eadem fere legunlur in 
Etym. M. 131, 14 et Elym. Gud. 
70, 4. Rem illuslrat Schoemannus 
de Com. Alhcn. 50. xul ovxox; xtX!\ 
haec e Luciani Pscudolog. §. 12. 
13 neglegenter et, ut \idelur, e 
codice conupto exccrpta sunt. Bre- 
vitcr dicrum ncfastorum origincm 
Sallust. de Diis et mundo c. 18 
explicat: ex fonte ab co quem Sui- 
das et Elymologici Magni auctor 
scquuntur diverso derivata sunt 
quae Scholl. ad Lucian. Timon. 
^. 43. Pscudolog. §.1. Anonym. in 
Cramcri Anecd. Pariss. IV, 256, 23. 
verbose de cis exponunt: add. 
Tzelz. Chiliad. X, hisL 303, cuius 
lilulus cst: nuQoifiiu ?) Xfyovau, ri/v 
uno<f Q d 3 u , ruvT)jv xul txq:vXov, 
et PoII. VHI, 141. 

51«. Arsen. IV, 90. Fluxit ut 
videtur e Thcogn. 63: dXXd doxii (.ifv mlaiv uno yXo)aar^q q.iXo<; tvvai'. 
cf. ibid. 95 sq. et Soph. Antig. 543. 
Praeivit Homerus II. 7, 313. Od. 
S, 168. Cf. Apost. VIF, 63. 

52. Suidas : Arsen. IV, 91. 

53. Suidas : Arsen. IV, 92. Lex. 
Seguer. Bckk. Anecd. I, 425, 15. 
Aliter Phrynich. Bekk. An. I, 4, 14 

explicat : ll &fXoiq dvfnu^&wq ay.wtpui 
1 tv« no)yo)viav. Conioediac adscri- 
bilMcinekius Com. Gr. Fr. IV, 662 : 
oQXfii; dnXvTovq nominavil Aristoph. 
Pac. 759. 

54. Suidas: Arsen. IV, 95. V. 
Zenob. II, 57 coll. Meinekio Com. 
Gr. Fr. II, 1, 571. Nfg,fXm<:] 1273. 

nXdrwv] Lcgg. III, 701 C. 

54a. Arscn. IV, 96. DV I, 55. 
Cf. Apost. IV, 52. 

54b. Arsen. IV, 98. Cf. Aposl. 
I, 11 ibiq. nott. crilt. Lucian. D. 
Mort. IV, 1. 300 APOSTOLIl 

55 "uinXfjaToe ni&og: inl xiav yaarQtfiaQyovvTWV' tj 
inl Tiov udvvaTWV ' teTQtjjitevos yccQ 7]v. 

56 ^no fisi^ovos dvdQos aXev: TJyovv fpvXaTTOv. l'a%t 
Ss mvixoV' 

57 -^710 /S QaSvaxeXwv oviov innos ovQfjaev: inl 5 
Tojv i^ evTeXdJv inl tu fiei^w ywQovvTMV. 

58 "AnavTa oocpots Qaaia: inl Tdiv did ^QOvtjOtv icai 
Twv dvs^oXbiv neQiyivoftevtov. 

59 "Anaye fto&oiva dno xwntjs' int twv StoyiXovvTtav 
nuQa natQov Tois anovddCovatv' 6 yaQ /uo&cav y>OQT txijs iO 
oQytjoetas eldos- 

60 AntoXeaas tov olvov, iniyeas vdoiQ: avT^ yi- 
yovsv ix Tov ^AQtOTiov KvxXwnos , wff rpr;ot XafxaiXeoiv 

55a An7.ovv &vXaxov nareT: im tmv evxaracpQOprjTojp ©eo- 

dexTog elnev. 15 

58a "Anuvra ^qcoto. TOig noXiOQxovfitvoig. 
59a "Anaye ^ivov iv ^fct/^coj^c inl rwv dxaiQMg iX&ovtw. 
59b Anag fiev dij q uf.t^ neQaainog ' 

dnaaa ds 'i&dtv dv8Q\ yEvvuicp nuTQig. 
59c "Anavxf 6 Xifxbg yXvxia nXijv avrov noieT. 20 

nevia ydq iaxiv ?j tQonwv didday.aXog. 2. (9 n6i>v Z in (ine addlt. 3. tari d^i K om. 5. oiqon a tv 
Ds. 6. 0-a^^ovvr(ov K. 7. (xJaTu] ivxoXa K. 9n)ov^aio)<: Ds. 8. twv 
A om. 9. /*6&o)v' Ds. 12. al/T^ di i) nuQoiniu Suidas. Ds yerba 

KT 

alio modo coUocat. 14. Qiodi A, QtodtHxoq E: scribc Qtodfxrtjq el 
cf. Welclierum Tragg. Gr. 111, 1070. Suidas de auclore silet. 16. 
u:tuvia yuQ r o i Suidas. to»? Suidas om. : recte. 17. ihojv Sui- 

das. uHHiQO)^ }X&oviotv] o/XtjQiHv Suidas cum reliquis. A in margine 
ab alia manu addita habct haec: iiV^i;»/^;;?. 'Aqu tov livov 2i^TvyiJi 
iitxuio>(; iv t^axoiq u ^ i,y fitv ov, Est Eurip. Alccst. 771. 

55. Arsen. IV, 92. Greg. Cypr. 591». Arsen. IV, 65: Musonius 
K 1, 19. ajpud Stob. Flor. 40, 9, p. 234Gro(. 

55'*. Arsen. IV, 93 : Suidas. Lst Eurip. fr. iuc. 37 Matth. Ad 

56. K in nott. ad Diog. II, 56 : sentcntiam cf. annott. ad Macar. 
Arsen. V, 18. Cf. Apost. 111, 15. VI, 45. .4post. II, 84c et Ovid. Fast. 

57. K in nott. ad Diog. I, 94 : 1, 493 : omne soliitn forti pati-ia esl, 
Arsen. IV^, 94. DV^ 1, 55. ut piscibtts aequor, Ul voliicri raciio 

58. K in nott. ad Diog. 1, 97 : quidquid in orbe palel. 
Arscn.lV, 61. Greg.Cypr M 1,63 ^g ^^^^^ jy gg x^IV, 72: 

58a. Arsen. IV 62: Su.das. Cf. g ^. g^ ^j,; Antiphani 

nott. ad Macar. Vll, 17. , -i •• 

59. Diog. III, 27: .\rsen. 1V,63. ^"''"'l"'"- 

59a. Arsen. IV, 64: Suidas. Lcx. 60. Arsen. V, 6. \4i%o')hoa<: — 
Seguer. in Bekk. Anccd. 1 , 218, ^laxvQotv] Suidas. Kul xtA.] Diog. 
27. Zonar. 255. II, 31. Zcnob. II, 16. CENTURIA 111. 301 

iv Tw neQt SatVQWv. Kat JToXvcpf^ftog ovTfo (prjol tioos 
^Odvaaia iv KvxXconos dgaf^Kxti Xeyo/iiivb)' jfiytzat ini 
twv Tois icaXois ia )[ei'Qio ini/iiyvvvTwv- f 

60a *Andtxi yuQ einQsnal aiaxiov rinolg ye iv d^icoftatt jilsove- 
ytrjaai ^ ^ia i[iq;aveT' to [isv yuQ laxvog di.yaicoaei, tjv ij tvyii 5 
edojxev, ineQXetai, to de yv(6[iTjg ddixov im^ovXy:- QovxvSidov. 

60b 'Ano fioi '&aveiv yivoit' ov yaQ dv dXXt] Xvaig 
ix novcov yivoit oi/d' una tavde:. ' u4vanQiovtog. 

60c Tiveg y eyovuGiv «(j^fj/yot texvoiv aai iniotTjficov ; ' AneX- 
Xfjg ^otavix^g. /fTjfiOG&ivtjg QtjtOQi)(7jg trjg tQitrjg fietd tdg dvo 10 

' qiOQug. Tlaniavog voixo&eGiug. ' Avtivog Xoyxonouag. EvQvvoog 
Xoyxoto^oGvvtjg. EvQvdufivog Meatjviog &(6Quy.og noXefiiyov. Ev- 
avdQog yvtjfiidog yal danidog. ' Onniavog dXievttxtjg' TQintoXe- 
fiog anoQug aitov. UuficpiXog ^ojyQuqiiyrjg. Tixfrjg vavtiyrjg. 
"AQyog vavnrjyiug. ' AQiifirjdrjg firjxavixrjg. 15 

60d 'Anote&Qvosfiivog dvrjQ'. rjtoi dnrjyQioofiivog. eiQrjtai ds 
xatd fietuffOQdv tijv dno te&Qiav , uneQ iatlv dyova dyQia Xdiuva. 

60e * AnQO g8 oyrjtov ovdev uv&Qmnoig nd&ovg' 
iq)7jfiiQovg yuQ tug tv^ag xe'Att'jfie&u :• /liXfiXov. 

60 f 'AnoQirj ^vvij trjg E'Auatov x^XenojttQij' ov yuQ vnoXei- ^^ 
netut iXnlg iniyovQirjg:. ArjfioyQitov. 

60g "AnoXXov , mg SvguQeatov eat dvmfievog 

uv&Qwnog, iqi dnuai te dvgxeQoog exei:. ''Afi(fi8og. 

60h 'AnQuyfiovcog ^rjv rjdv ' fiuxuQiog §iog 7. Xx<aiq secundo Tersui adde. 8. Scribe ov6afiu. 10- t;/? — 
(foguq Moschopulus om. 11. na:iiviuvoq Titzius. "^i-itAo? Vindobo- 
nensis : "-<4vTiAAof XoxtTiouav Bodleianus, ^^vxivoq [sic] XoyoTiodui; Baroc— 
cianus: fortasse 'Avrivooq. Evgtivog Bodleianus. 12. roioavvtjq 
Moschopulus , Baroccianus. 14. Scribe rt> n ?. 15. 'J2pyocMoscho- 
pulus, Baroccianus. vuvntjyixfjq Baroccianus : v. Apost. XVII, 56l>. 

16. uvTjQ Lexicon Seg. om. 17. uTto ^ g J 6j » Ruhnkenius. xnl uyQia 
(fivru Lex. Seguerianum. 18. na&ovg [sic] A: scribe nuO^oi;. 23. 

u:iaa ly Stobaeus. 

60». Arsen. V, 7: Stob. Flor. 54, s. unoxi&QiuHiv. Timaeus Lex. V. 

55. Thucjd. IV, 86. Plat. 44. Est tox Platonica: v. 

60b. Arseh. V, 8: Hephaest. 69 Ruhnkenius ad Tim. 1. c, Schnei- 

Gaisf. Anacr. fr. 48, 2 Bergk. derus ad Plat. Reip. VI, 495 E. 

60c. Moschopul. 59 Titz. : Arsen. 60e. Arsen. V, U. XXVI, 9: 

V, 9. X, 76. Eundem fere re- Stob. Flor. 105, 5. ZojyQufov fr. 

censum e codd. Barocciano et Bod- III Mein. 

leiano protraxit Cramerus Anecdd. 60f. Arsen. V, 12: Stob. Flor. 

Oxon. IV, 255, 18, e Vindobonensi 104, 20. Fr. 43 Mullach. ^ 

Lambecius Bibliolh. Caesar. T. VII, 60g. Arsen. V, 13. XXXIV, 65: 

198A. KoIIar. De Euandro elEu- Stob. Flor. 100, 24. V. Meinekius 

rjdamante cf. Apost. VIII, 14 a. b. Com. Gr. Fr. III, p. 316. 

60<i. Arsen. V, 10: Lex. Seguer. 60h. Arsen. V, 14: Stob. Flor. 

in Bekk, Anecd. I, 437, 3. Suid. 121, 13. Mcinekiusl.c. IV, p.450. 302 APOSTOLII 

61 u4no /Jmqiov inl ^gv ytov: dno lov uvei/iivov tie 
10 ivtovioTeQov ' xal cxtto tov ijrtovos fie to HQtHzov, 

02 AnXove fiv&oe "ctje uXi^d^e ia e i'^v: enl twv 
Tj^ ttXijd^eia )[Q(ojiiiv(t)v- 

63 "jlnae eyivoe iQayve' inl twv dvexoXwv yMi (^ve~ ^ 
TQonuiV' i^aiQixttig ^h ini xaxwtixdiv r, evvovyjav, 

64 Ani]vt7;ae xaxov /SoXt} nQoe vnsQtdtTjv att;v: 
ini tdiv naoyovttav d^ia wv e^Qaaav- 

xal aeiipog , iuv y jm£i>' iziQCov uTtQayfiopm' • 
iv {yijQioig de xa< Tzidi^xoig ovru dti ^O 

elvai 7Zi&7jy.ov, c5 ruXaiTZWQOv (iiov:- ' AnoXXodatQOv. 
60i ' AnoaT QEfpov rwv xoXuxav zovg dnuztjXovg Xoyovg. i^ufi- 
^Xvvovreg yuQ roiig ypvyrig Xoyiafiovg ov avyxcoQovai zcov nQuyiiu- 
T03V Ttjv dX)'j&eiciv ' /} yuQ inuivovat ru \p6yov u^icc y ifiyovai 
rd inuivcov HQeiTTovu:. fDiXoovog. 15 

60k 'AnXu yuQ iari TTjg dXij&eiug Tdnij, 

63a "Anav t6 Xvnovv iat)v dv&Qconoig voaog:- 'Avncpuvovg. 
63b "AnavT a dovXa rov cpQovtiv •Au&iararui'.' MevuvdQOv. 
63c ''A ndaxovreg vcp iriQCOv OQyiXeaOe, ravra roTg dXXoig 
fit} noieire:. 'laoxQccrovg. 20 

63 d "Anag 6 vno y^iv •aui vneQ yijv y^nvaog dQerijg ovx uvrcc- 
^iog'.- rD.ciTCovog. "Anavr' iQiieig •/.ul avvieig ovdf: ir. 
64a ^ 

3. ''<p«'] xov n iKiXotv 6 it Tuvd ij( f()/*}fvtvftdr<av addiint AZ : 
esl Eurip. Phocn. 473. 6. xwxw rtvi ^ tvvov%ot ^. 7. xaxov] xt(\nv- 

vov Ds. Povh) N. vnfitruTov uTtji; Ds. Arsenius iV, 57 provor- 
bium cxplicatione non addita sic profcrt; ilnijvx^of xuxov povXr) 7iot'g 
xmi^iartjv phintjv. 9. uv Slobaeus. 14. xffyovat noXXuxti; IMaximus. 
17. ('v&{)0)rtM Stobacus. 21. :i«? y"Q ° ^^ '■** y/f '«"* vno y ^ <; 

XQvaoq Plato. 23. avvtili: (sic) A, avvul? Stobaeus, 

60i. Arsen. V, 15: Maxim. Conf. 62. Diog. H, 85: Arsen. IV, 97. 

Serm. XI, p. 567 Combef. Euripides ab Aeschylo colorem 

60k. Arsen. V, 16: Slob. Flor. ddxit: cf. Apost. 1!I, 60M. 

11, 8. Acschyli fr. 162 Dindorf. 63. K in notL ad Diog. II, 87: 

Cf. Aposl. III, 62. Arsen. IV, 72. DV I, 81. 

61. Arsen.V, 18: Suidas. Usur- 63». Arsen. IV, 68: Stob. Flor. 

pal Synes. Encom. Calv. 67 A : ov 99, 31. V. Moinckius Com, Cr. 

(puvovftai OTQoyyvXXotv XoyfiQta, uv- rr. III, p. 57. 

x«! df 7«? ipuang roiv voijixurutv tli; 63^'. Arscn. IV, 69: Slob. Flor. 

nioov ri&ff/tvog , fiovov tl rijq yXoir- 3, 11. Mcnand. fr. inc. 276 Mein. 

TiyC Toi' Tovov U7i6 tTjt; StnXilioti; tl-; 63c. Arscn. IV, 70: Stob. Flor. 

fniarQo(f't)v ftft}aQfioauiftt,Hn.o /doiQtov 5, 56. Isocr. Nicocl. p. 39. 

ifuatv inl 'ItQvyiov : ad queni locum 63^1. Arsen. IV, 71. Plat. Legg. 

V. Krabingcr 108 ct cl. annolt. ad V, 728 A. 

App. ProvY. I, 38. Ad Philoxc- 64. DV I, 57: Arsen. IV, 99. 

nuin provcrbii origincm reltulil 64«. Arson. IV, 58: Stob. Flor. 

BcrglciniusdcPhilox. Cylh. disp.24. 35,6.7. Non sunt Philonidis : v. CENTURIA III. 303 

65 ^Anit Hwntjg enl /J^/ta: enl liav ccno yjigovcDV ete 
XQsiztova fma^i/Sao&evTiov- d&Qowg x«i /aeyiaioig iyyjt- 
Qovvruv. 

66 AnoXmXev 7] vg xat zo i aXavrov, xai tj yvd- 
&og: ini zov /tiy zvxovTog wv ijXnioev' ini ydiiiov (is i^- 5 

. Qe&tj (.17) yevo/Lievov. 

67 *u4n* otvoyoewg andoov: nagoaov oi fie&vovieg 
dXi^d^evovotv. 

yQUfifiara fia&eiv dei xal fiu&ovra vovv 'iyeiv. 
V . •oiiyi dv rig eiTtrj noXXd S-avfxaad-^aerai' tO 

6 {iixQa 5' einav [iaXXov, dv y y^Qficina:. fliiXcavidov. 
64b "Anavr^ iv dv&Q coTZOia i yTiQddxetv icpv, 
■ xai nQog reXevrijv iQxerai rt^v rov )^q6vov, 
, " JzXtjv wg ioixs rtjg dvaideiag [lovov. 

^^ dvrij 5' oaoi)neQ uv^erai ■&v)jrmv yivei, 15 

roac^ds iieT^ov yiyverai xa&^ yjfisQav. • ■; '^, ■""'■■_-' -• -.• 

64c "Anavra rd ^^d iari fiuy.uQic6rara jt utt^^»Q^ 

xai vovv iyovra ficiXXov dv&Qconov noXv. jj 

rov ovov oQuv i^sari nQmru rovrovi. 

ovrog xuxoSuiiioov iarlv o^ioXoyovfiirbjg. oq 

Tovrqj xaxov di avrbv ovdsv yiverai, 
a 5' ^ (fvaig didcoxs ravr iysi. 
ijfteig ds ycoQ^g rav dvayxuicov xaxwy 
avrol nuQ uvrcav izeQU noognoQi^ofiev, 

Xvnovfied'' av nrdQ)j rtg , uv e'in)j xuxmg, 25 

'" 0Qyt^6fiE&\ uv 'idoi rtg ivvnnov, acpodQU 
(po^oiffie&\ uv yXav^ dvuxQdyij, dsdoixufisv. 
dycoviui, do^ui, cfiXorifiiui, vofioi, 
dnuvra ravr ini&sru ry cpvaei xuxd :• MevdvdQOv. 
65a 'AneXX^g 6 ^coyQdcpog iQcorrj&slg, did ri rriv rvx)iv y.aO- 30 
rjfi.iy}jv iyQuxpev, sJnsv , Ovy sarTjxs yuQ. 2. uO-qook; xai] scribc : Xfytxat dt xal inl rwv u&qouq roZq. 6. 

yivofthov N. 7. ;^oiwc Ds, olvoxffog Z. 15. yivoq Stobaeus. 16. 
Htil^oiv idem. 17. CS' tari, idem. ^«xa^>t oix^y « Grolius. 

21. yiyvtxui, Stobacus. 22. diSiaxiv avTu Tarr' Mcinekius. 

24. uvTihv idem. 26. ^CSij Stobaeus: oQyil^6fiia$-\ iuv idrj zt? ivvnviov 
fl>o(iot'<ftf&^' Mcinekius. 

Hanovius Exercitt. in Com. Gr. I, 65. Dlog. I, 98 iblq. KB, DV I, 

l 18. Meineklus Com. Gr. Fr. IV, 74 : Arsen. IV, 100. 

^ p. 690. 65a. Arsen. V, 1: Stob. Flor. 

64b. Arscn. IV, 59. VII, 39. 105, 60. or 

Stob. Flor. 32, 0, ubi Thcodcctae 66. K in nott. ad Greg. Cypr. P 

tragico adscrlbllur. I, 80: Arsen. V, 2. Greg. Cypr. 

64c. Arsen. IV, 60. XIII, 86: M I, 77. 

Stob. Flor. 98, 8. Menand. fr. Inc. 67. Dlog. II, 83b : Arscn. V, 3. 

5 Meln. Cf. Apost. VII, 80. 304 APOSTOLII 

68 yinonXfjHToettvO^QOinoe- Muqytoe 'ylvKovivov a6eX- 
q)6g /SaaiXemg Pu)ftciiwv aSoxt^iwg (^tacp&tigeTat , nh]&ove 
lywQoe 16 xai nvevfiaxog tntoyovioe oi ir^v avanvor^v' o 
^ij na&oe anonXij^ia naXenai xal anonXtjxioe av&Qwnos 

6 nenov&we» 5 

69 'jinotiaete y,oiQe id yiyaQTal olov (uv xaTeifayeg 
dnoSiaoete nXeiia» 

To 6i fJLETci TOV g. 

70 '^Qa /S toe dyyeXoe' MevavdQoe iv '^vattde/ievfj. y 
Meaatjvta naQa Tr;v naQotfiiav. 10 

71 u^Qa/Stoe avXrjTrje! Ti&STai 8e enl tmv dnavoTi 
dtaXeyofievmv. to naXaiov de (paat Tove eXev&eQove fn^ fiav- 
&aveLV avXeiv dtd t6 /Sdvavoov , tuv <^e dvdQanodwv la 
noXXd eivai ^aQ^aQa Jtai ' AQd^ta. i(p lav iXey^&t] ' 

^QaxftVS fiev avXei, tstt aQojv dh naveTat. 15 
Tiai Kdv&aQoe Mr]deia' 

Kt&aQ(ad6v e^eyeiQaT e AQd§iov tov yoQov 

TOVTOV. 1. MOTiltjxTog uvChQfanoi; in Suida dcsunt. Mn(JKo<; BTjQoq Suidas. 
2- ^uaiXn'g idem. 3. nvo^v idem. 4. ilnonl. x.] uTtoni.tjlinv nuT- 

dff lutQu>v ovo/jia^ovai. idem. liv&^ojTioi in Suida non cxslat. 9. 'v/m- 
ri&ffiir?/ 7] Miaaijviii. Suidas: v. Meinckius Com. Gr. Fr. IV, p. 80. 
10. nugoiftiuv (i()u[ii,o<; uvXijxiji;' 'Ai>u(itov u (>' tyo» xixiv>jy.u nvXov; riOi- 
T«t J* xrX. Suidas: rectc : proverbium cnim \4Qufltoq uvkrjriji; arctissimc 
cum vv. nuQu xijv nuQoiftiuv cohacrere vel di posl xiOnnt posituin 
commonstrat. 11. \AQupioq xtA.] N cum antecedentibus coniunxil. 

14. Ikfx&t) nuQoiftia Suidas. 15. navnui] inserit Suidas : Kal 'Aqu- 

Pi-oc; uvXrjrrjq inl rCtv uxurunuvOTtov. 17. Htjy i i qut Suidas. lov 

ct rovTov Meinekius delet. 

68. Suid. V. nnonXtjiiu : Arsen.V,4. Mf" xrA. : Eustatb. ad Dion. Perieg. 

69- Diog. 111, 32: Arsen. V, 5. 939: lariov di onuno rovtHiv^AQu- 

DV I, 95. P<^>' iO-fovi;, fit) nuvv ux; totxiv iv~ 

70. Suidas : Arsen. V, 19. Ma- doxifiovvxotv 7« *ti; oldijv, ntnuQoi- 
car. II, 37. Fr. V Mcin. ftiuamt r6 'A q li fi toi «r^jyr/yv, 

71. Suidas: Arsen. V, 20. Greg. o? xuru rtjv nuQoiftiuv /iQuxftiji; 
Cypr. M I, 31. Slcph. Byz. s. fiiv ijvXit, rtrruQoiv o inu\'~ 
'AQupiu: . . . o)q Tj nuQoifiia, 'A q u- tr o. iiytrui iSi rovio ini riuv unuv- 
fitoq avXTjrijg, tjv irarrov niQl aroig diuXtyofxivoiv xul udoXio/ovv- 
rOiv unuvoroK; diuXiyofiivotv. rf dtu roiv, xui fioXti nuvofiivuiv rov no- 
•to fitjdiva 'EXX^vojv diuaxtvnnuo&ut XvXoyiTv , r/ inl rHiv uftovooiv xui 
rrjv avXrjrixi]v w? ovanv fiiltuvoov fiuQpuQoiv iv roi uvXtXv: Zcnob. II, 
xai nuvriXCtq uriXtv&tQov, uXXu [iuQ- 39. 58. dQuxftiji; — n«i''*i««] cf. 
pHQOiq uvXrjTuti; ;^p7/flf^ttt. /Iiu xul Apost. A I, 36a. KuvOuqoi;] V. 
'AQii^iog uvXrjriji;, o? /iQu/ftf/q Mcinekius Com. Gr. Fr. 11,2,835. CENTURIA III. 305 

nai TiaXiv MtvavdQos Meaa^ijViu , 

^Aga^iov uQ* iym xexi VTjxa avXov. 

72 ^y^gyo/iiivov ve votov xtu Xrjyovxog /SoQeao: 
avrvnaKoveTai to, dei nXeiV' 

73 'A Qnddag fit f.iov f.ievoQ: lavTj] Hey^Qritai Ilkaiwv ev b 
IJtadv^QO). tnt iwv dXXots TaXatnaQovvttDV. fiaytftoozazoi 
fiev ydg ovTeg avtol fthv ovdenote idiav vtitf]V ivixt^aav, 
dXXots ^f ahtot vlxfjs noXXois iyivovTo. xai 6 nxdztov 
ovv dtd 10 Tuff Ktafimdias avtos notdjv dXXois naQeyeiv did 
neviav, *u4QxdSas fufiela&ai e(pt]. *0 

74 'yjQtOTuv fiev noXv, detnveiv dh oXiyov: ini 
tiav iQe&i^ovTOJv euvtovs eis td aq Qodiata» 

75 "jlQyovs Xoyos' int twv atpodQu ovfKfOQuis eveoyr^fie- 
vcov' fpovos yuQ noXvs ixel ovve^t]. 

76 'AQyeia (poQu: ini xwv avxocpavTovvzmv ' oi ydQ 'Aq- ^^ 
yeioi (piXodtxot. 

77 'AQXt %i]V dQetrjv ^t^teiS'' ini iwv nuQd xatQov 
norovvtcov ini ti. 

71 a ^ A QY V Qo s Xifiog: ini rav iv airodein xal andvei -zav 
dvaynaicov tzoIv aQyvQiov •AeQdaivorrwv. 20 1. Scribe Mfoaijviff. 2. y.fy.lvr]K uyyfXov Meinekius. 5. /t'f^- 
oo/««i Macarius, A infr. 81a : male: v. Naekius Opusc. I, 210. 6. 
Scribe TI t ladvd ()0). 7. m* in Euslathio deest. iJiav vixtjv ^, Eu- 
stalhius oni. 8. rt o X Xotq 6i uXXot^ Eustathius. vixT^^^ rov vnnuv 
idem. iyhovTo^ ijnuv idem. xal — oi/»'] i,&fv xul IIXuxmv o xwfttxoq 
idem. 9. jtu^f;(ftv^ fy.dt6ovut idcra. 13. Ao^po^Ds. \^. ivtoxonhoiv 

A Ds. 15. atixoifuiriLv Ds. WA ab alia manu addunt: i} inl xo»v 
ui.u^ovty.S>v, 19. u^yv^dv B. 

71a. Arsen. V, 21. Cf. nolt. ad 74. De^ re cf. ann. ad Diog. VI, 

App. Provv. I, 39. 18. VII, 97a. 

,., . A' -^ u •. A • 75. Diog. III, 10: Arsen. V, 22. 

72. Arsen.\, 07 ^'y,?R tj'" 76. Diog. II, 79: Arsen. V, 23. 
slot. Problem. 36. 2<, p. 943Bekk. : j^^ Argivorum mala fama v. App. 

// OV ftOVOV TOVT UtTtOV , uX/. OTt p^^^^. JJJ^ 35 ^J^^.^^ J,^ gg^ ^J^j_ 

x«. ,tfii,wv hjyoiv o voTO? y.v«««,- ^^^^^^ ^^ ^^^ q^ p^ jy^ 427. 
J»o xut 7 naqotnta ft^ avjov ^qx»- 77, Arsen. V, 51. Ortum esl, 

^,..0.; T* ,oTo,; o. df ftfi^ovgyvxQo- ^j ^idetur, e Plut. Apophth. Lacon. 

'''.''n oro""''^" sonatHesiod.Op. ^20 D: Ev,^uftiJu, 6 ^A^x^duftov, 

et U. ot)o. »ci» t^^-^j"* ^f' ^ » 

udff.^uq ot ylyioo^, lOlov AfvoxQU- 

73. Arsen. V, 43. Tuvrrj — rifi- irjv \v 'A*aii]ftiu TtQfafivrtQo* ijSt} 
auvdi^ml Suidas. De Pisandro cf. fttru iwv yvMgiftmv ii^tXoaogiovvTUf 
Dryander de Antiph. diss. 24. inl inv&tro ti? o n(ifO^VTTj<i * g>aftirov 
xtX.] Eustath. ad Hom. II. B, 612, cf< Tij-o; oTt aogoq «Vyp xal tw»- 
p. 302, 30. nXuTO)v] V. Meine- i^tjroi-vrojv rijv uQtrt/v, Kal nort, 
kius Com. Gr. Fr. I, 162. H, 2, 'V"?» /("/<''"«'» ^»»' «?'• t'/^^; cf- 
651. Macar. H, 41. ibid. 192 A. 

20 306 APOSTOLIl 

78 ^jiiiy^tdu/nos tioXb fiOQ: inl twv Xiav jiikquJv noXi- 
fiiov» '^Qyidccfiioe (Ji ixX^&t^ «Vto tov zov 'yiQyiSafiov eie 
f^v '^TZixijv ifi^aXelv , na&dneQ Oovnvdidt^s J<«/ '.EffOQoe 
xal ' Avalifiivrje x«< ytvaiae iv tw yiaxa ^ ylvd'QOxi(ovoe ^ai 
Jlv&iov lcr/ttff. 5 

"^9 ^ AQytadiov ^XdoTt] fia: in\ twv dsiXdJv» 

80 Aqxv SnvQia: int jottv emeXwv xai fi7jdiv XvaiTeXee 
iyovTiov, naQoaov nezQMdtje tiou XvntjQa» dno Orjaiwe ini- 
d^efiivov tfj Avnofii]dove dQyij, oxi neiQOJV %r}V yvvalna 
avtov na%a'tiQi]fiviodeii]' ooTQaxioO^iivai (^h nQMiov 'A&t]- 10 
v%at Ot]aia ioTOQei Oeo^Qaazoe iv Toie nQwToie xaiQoie' 

81 "Aqti ftve niTTt]e yeverai: enl roiv veiaarl neiQuv 
Toiv xaxoiv Xafi^avovTwv- %6 yccQ ^mov eie niaaav nimov 
deivd ndayet. 

82 'AQfiodiov fteXoe: ini twv OHoXi(ii)V' axoXid yaQ ftiXvj 15 
fjde' %av%6v dk v,m xo ^AdffijTov fiiXoS' 

77a "Aqy^e riQcotov fxa&<x)v dQyea&af UQxecf&tti ydq fia&cov 

uoyeiv iTiiarjjay:. ^oXcovog ij vno&tjxt]. 
77b 'Aqx^v ds &7]Qdv ov TTQmei Tanijiava. 

80a 'AQnanrixcoTEQog yuXwv. 20 

81a 'AQxddag fiifiTJao {lai: im ratv srsQOtg novnvvroiv. 1. 'AffxiSu/inoq WZ. Singulae periodi alio apud Harpocrationciii 
ordine sese excipiunl. 4. y.uT AvTuvdQov Harpocratio Bekkeri. 8. 
xul — a.Toj xul ?.v:iou ttul Siu roiiro nfyixou y 2^xv()0<; , oi'c)Jv iffQovau 
koyov uitov. ol di tc.To Suidas. tnti>*/4M'oii] o't» fni0^f/xfto<; Suidas. 11. 
* » r bj TiQoJTO} 71 { 1)1 yiuiQmv duce Pcarsono Bernhardius ad Suid. 
1. c. correxit. Scripserat enim Theophrastus duos libros ni(ii xainiov: 
Diog. Lacrt. V, 50. 15. A{>fi6diov A. 16. tjJiio nijoi 'Aftnodiov A. 

77^Arsen. V,52. 72: Stob. Flor. sclingius ad Diod. XIII, 9. Krue- 

40, 22. Cf. Diog. Laert. I, 60, gerus ad Dionys. Hal. Histor. 246. 

ubi Meibomius non immemor Sto- IJllrichius de Thucyd. hist. Melet. 

baei fuit. 15 sqq. 

77»^. Arscn. V, 53. Est Soph. 79. Diog. III, 42. Cf. Apost. 

Antig. 92. ^ III , 88. 

78. Arscn. V, 54. 'AQxiduf^ioq 80. Suidas: Arsen. V, 55. Macar. 

di xrL] Harpocr. 37,1 Bckk.: si- II, 43. 

railia habent Suid. s. v. , s. BQuai- 80». Arscn. V, 56. Cf. Lucian. 

du?, Lex. Seguer. in Bekk. Anccd. Piscat. ^.34 ct v. Aposl. XII, 99'i. 

I, 234, 31. 450, 1. Etym. M 254, 81. Diog. II, 64: Arscn. V, 44. 

40. QovxvdLdtji;] V, 26. "H.ifOQo^] DV I, 72. Apost. XI, 89. 

p. 232 Marx. "Aruhnhrjq,] p. 287 81». Arscn. V, 45: cf. sup. 73. 

(jcier. Avolu<;] p. 144 Hoelscbcr. infr. V, 38*. Macar. II, 41. 

De hoc prioris parlis belji Pelo- 82. Diog. II, GS: Arscn. V, 42. 

ponnesiaci nomine dixcrunt Wes- Macar. II, 32. CENTURIA III. 307 

S3 y^Qxadi tjv /i ctiTeTs: inl ztav fisydXa ^ dov/n^OQa 
ahovvtmv, 

84 'j^QiaioT SQOS * I^vTiOV: ini twv svi^&mv. ovtos yocQ 
TVQUvveiv Svvdfievos dnedtjfirjasV' 

85 ^Aqyj^v jU€V fi'^ (pvvai. eniyi&ovioiG tv aQtaTOV 5 
(pvVTa 6 '6fi(os ojxiaTa nvXas ^Aidao n s Qrjoat : 
inl Twv dvGTvy^as ^iovvtiav» 

86 ^AQyr} n oXifitov : ini twj/ adixeiv intyeiQovvTcov. 

87 AQyaixd (pQoveis: int tuv fmQiav xai evrj&djv. 

88 'AQiAadiov ^ XdaT7]fia naT eanaQt]: iniTov detXov. iO 

89 "Aqhtov naQOvat]s iivf] ^t]Teisi ini T(av ddi^Xtov:. 
'H yaQ UQXTOS yeifi(avos fiev dnoxiy,Tei, nai (pioXevei Te- 
Kovaa , xai v(poQWfievt] tovs HQVftovs ttjv intdfjftiav tov 
TjQOS nQOSfievei , ov^ dv nQiv 7J nXtjQta&rjvai TQtis ftijvas 
i^aydyot tk ^Qeqjij. oTav de aia&rjTai eavTijs nenXr^afievrjs, 15 
v(poQ(afuvfj TOVTo (us voaov , ^rjtei tptaXeov ' ivTevd^ev Tot 
xexXtjTai T^ aQXTO) (ptaXeia rd nd&os. eiseQyeTat de ovi^h 
^adi^ovaa , aXX^ vnTia , d(pavi^ovaa Tois &7jQaTais Ta /'^^v^y ' 
eavTtjv yaQ iniovQei v.aTd vona v.ai naQeiseXd-ovoa ijavxd^et. 

88a ' A()Kev&6g iari qjvzov dxap&Mdeg, ov r^v odfi^v 7TdvTa20 
ja eQTierd d7ZoazQ£'(povzai ' naQa rtjv aQav , o iazi ttjv ^Xd^ijv, 
'Aevxyeiv. 

88b ^Aqkov y.a&' avzov, xae jw)} 8idQ7iat,e rd nXtjaiov , fitjd' 
av TTQoteao lav aav , tag itard rovro ixeiovexroov:- 'Is^qu^ elne. 3. Al(ivr.ov 1 m. 4. xvQavvilv Am om. 6. ofibXil cl.iw? Ds. 

9. qiQoviZv Ds. Expllcatio Apostolio propria. 11. nQo3rji.o)v N, 6i^- 
}.<i>v B, ddXiov xvvT]yb)v Ds. 12. Jy y«p xtA.] N om. 15. nort 

1« ^Qfipt] As. 17. rjj — (fm).(i(t\ rd uQxro(p()JXttu ZW: T. lacobsius. 

lura flqiQxfrut As. ovdi] ov As. 19. t« vtoru As. 20. Zonaras 
in fine dQdy.iv&og xul uQxtv&og addit. 23. xa^'] roig Stobacus. 

83. Diog. II, 69 : Arsen. V, 38. 88. K in nott. ad Diog. III, 42 : 
DV I, 73. Arsen. V, 39. Cf. Apost. III, 79. 

84. Diog. II, 71: Arsen. V, 64. qq, » o„„ v ac\ y«„„, ooo 
re „«•» .f..:(f \a a „f viit co 88a. Arsen. V, 40: Zonar. 299: 

«rniJ II A T v'5o- similiter Etyra. M.144,38. Scholl. 

Al .tn^iJ ''''"' ^^- ad ApoU. Rhod. IV, 156. Ceterum 
Macar. II, 4o.. . • • t\- i «no 

86. Diog. III, 5: Arsen. V, 48. ^" ^^ '"°'P"'' ^'°''°'- '' ^^^' 
Lucianum Alex. §. 8 hoc prover- 88b. Arsen. V, 41: Stob. Flor. 
bium respicere opinatur Erasmus 9, 58, p. 249 usf. 

II, 10, 75. 89. Diog. II, 70: Arsen. V, 50. 

87. Cf. Diog. III, 40. Greg. Cypr. Greg. Cypr. M l, 54. ;/ y«p xrX.] 
L I, 25: elm edidit Walzius p. 78. Aelian. N. An. VI, 3. 

20 * 308 APOSrOLIl 

r 

9(> ^^gy^tjv ida&ai noXv Aw/or ^ raXevttjv: dtjXoi 
<^h ug aQ^^ofieva ta detva /iidXXov netQaa&at xvyXvetv rj 
(XH/idaavTtt x«i zeXetw&tvta. 

91 y^QyvQais Xoyyats fidf^ov, ttal ndvrtav xQa- 
TTjaets: avTi tov , did yQvaov ndvta vixfjaetS' ^iXhinia 5 
ds ido&T] tovTO y^Qijajuos aivtTTOfiivov tov &eov ws <Std 
nQOt^ooias ndvtm> xQaTtioet. 

92 "jiQtattt ytaXos v(pei: (paaiv , ort al 'i^/idCoves tovg 
yevvtafiivovs aQQevas inrjQOVV o&sv noXEfiovvies avtais 

01 Zttv&ai , x«i ^ovXofievot avrds i^anuxrjaat , eXeyov, oxi 10 
avviaoviai avzais is ydfiov dnrjQ<atoi xai ov XeXto/Stjfiivot, 
los tMV ixeivtov avdQiLv XeXw^vjfiivoiv ovttav i| wv dno~ 
'/Qt&eiaa ij i]yefmv tiav '^fta^ovtav , aQtata, (pr^al, xta- 
Xo s V (p ei' avtl tov avvovatd^et. 

90a 'AQxiiv g^fcoi' xo(T^££, avt()g ds {uj fieru^dXXeo. 15 

9()b 'Aqx^v Xa^av jtt?} inaiQso , avtog ds diaTeXes' ovto) yuQ 
x«). ufio&f'iiEvog ovx dq)rjQtia&ai rov asfivvvovtog ae vonia&t]aeat:. 
Evas^iov. 

90c 'AQ&elg 5' ijvt' uttoXsv xuSog nszQtjg, 

eig noXibv '/.viiu xoXvfi^w fis&vcov sqcoti:. ' AvaxQsovrog. 20 

90d 'A QyuXsog yuQ «' iazl&sbg ^Qot^uvdQ). dun^vui:- 'Ofi^QOv. 

9()e 'AQSzijg urif^u^Ofisvij g, tiXovtos [loijvog anovda^ofisvog 
xal ivdvvaaTsvaug , v^Qiog re x«t vneQtj(fuvit]g vntjQSTtjg, xui 
jiuvtmv 'Auxdtv vn i^ovaiijg rs nul rov uveninXijxrov yoQtjyog 
yiyverai :. Evae^iov. 25 

1. nokv Alin oni. ijyi Harpocratio Bekkeri: rj i Suidas. 2. 
Snvu d tx Harpocratio. 6. rovxo] ovtoc o Ds. 8. olifjft Ds. 

vit(t\ addit u: inl tmv tu olxiia xuxu fiullav ulQov/ifvoiy ij xu ukloT()iu 
tlyu&u: v.Macariuin. lA. ol(f,ii Ds, 15. EJcrf /9tot' Stobacus praemittit. 
19. uQOtlq Srjvx' itno ktvxtlSoq UirQijq i <; xxk. Bcrgkius. 22. 

HQixiji; yuQ Stobacus. 24. uvfTiinXijxxov] Tilq untaxwaiji; uqi%7/i; ovJtlq 

uvuxuXtatrat. codex A Stobaei addit: y. Gaisfordus. 

90. Harpocr. 36, 19: Arsen. V, 90». Arsen.V,59: Stob.Flor. 46,38. 

58: Suidas: drjXoi di i) nuQoifiia oji; 90^. Arsen. V, 60: Stob. Fior. 

iiQ;(Oftfvov Ttvo? xul nuOoig xul uX- 46, 39. 

Xov rivoq litivov fiHXXov loTi xoiXvii.v, 90^. Arscn. V, 61 : Hophacst. dc 

»/ ivuxMuauvtoi xal rtXtiMOivToq : Mctr. 130Cisf. Anarr. fr. 17 Bergk. 

Lexic. in Cram. Anecd. Oxon. II, 90il. Arsen. V, 28. 62 : Honi. 

491,1. SententiamillustralTheogn. Od. J, 397. 

IJ33: KvQvt, nuQovoi ifiXoiai xuxov 90e. Arsen. V, 63: Slob. Flor. 

xiiTanuvaofiiiv oQXijv, ZijTiufifv d 43, 142. 

*/.xf» ipiiQfiuxu ifivonivb), ubi V. Wel- 91. Diog. H, 81 : Arscn. V, 24. 

ckerus p. 25: add. Ovid. Rem. Am. Greg. Cjpr. M I, 64. 

91. Pers. Sat. IH, 64: venientioc- 92. Diog. II, 2: Arscn. V, 34. 

t-vrrite morbo. Macar. II, 40. CEINTURIA III. 309 

^3 '^gyvQOV xQijvcii naXova iv : ini tuv anaiStvtviV, 

di vntQ^oXi]v dh nXovrov naQQt^oia^ofiivoiV' 
9* "AQva n Qo/SdXXeiv '' inl rduv noXejiieiv aiQOVfiivwv' 

oi ydq noXe/iieiv /SovXofievoi xi^QVxa enejtmov aQva initpe- 

QOfievov , os 't](fiei evdov tov aQva , [iit^Xo^otov tfjv noXtvb 

avTtov eit Tovtov detxvvmv eaeod-at» 

95 '^Qerij TQtds, ovvsats >««' HQdtos x«i TiyX'^* *» 
unoq)&iy/uaTos ^^noXXwvidov tov Ntxaiws- dXXot d'i (paoi 
/JtJILl^TQloV TOV SxrjxpioV' 

96 'u^QeTTJv ei fjthv eyois ndv&' i^ets' xaxiav de , ovdt 10 
aeavTor. 

'97 *j4Qyr} ij/ittav navTos' enl toHv ei's Tt nQoxonTovTCDV. 

97a 'yd Qetti s oixeTov ddixiav fiiaetr , evai^eiav q^vXaGaeiv :. 

KXeo^ovXov. 
97b "Aqx^^'*' ]"«*' inizriSeve Ttqaos eJvai, aQXOfievog ds fisyaXo- 15 

cpQ(ov:. ' laoxQaTovs. 
97c ''AQxea& ai fitj fiaOojv aQxeiv fiij sTnxeiQei:. KXendQ%ov. 
97d ' Aqxixos eJvai ^ovXov fit] i^,le7i6r^ri fi^bl ro^ aq^odQa 

xoXdl^eiv, dXXd r^ ndvrag iirraa&ai rtjg arjg diavoiag:. 'laoxQarovg. 
97e 'Aqyos yaQ ovdelg &eovg ey^av dvd arofia 20 

^iov dvvair dv avXXiyeiv dvev novcov:. EvQinidov. 

1. kakova tv Ds. 3. nQo^ukkn, Ds. noi.fnitv\ n6i.i/iov ut^jnv 

Ds. 5. 0? — agya] o? ijq>ifi tvdov fvdiixrvfitvog Ds. 6. dftxviiwv Ds 

om. 10. fl /xfy ixoi<;] fifvl'%o)v Maiimus : tl ^Jv *'/«*? A. 13. ol/.ftov] 
xut xaxtas u}.X6r(jtov Stobaeus addit. 

93. Diog. II, 93: Arsen. V, 25. uv&gotnog xtxrtjTUt ftiv ovdfv y.v- 
DV I, 82. Qlo)q, dXV ovdf uviov , twv Si rov 

94. Diog. II, 96: Arsen. V, 35. &tov xfifit^Xiojv , xu&' oaov «V oid:; 

95. Arsen. V, 36: Harpocr. 103, t< ^, nfruXny/uvti,. 

16: iv ivioi<; di xnt Ttkrj&vvrtxwq 97- Diog. II, 97: Arsen. V, 66. 

imyQdgiirui T(iiayftoi, xa&u AtinTj- DV I, 83. 

T^itoc o 2*i]\\!to<i xut 'AnoKkoivi6ti<; 97^. Arsen. V, 68: Stob. Flor. 

o Ntxatvt;. dvayQtx(fovot d* *i' «i'tw 3, 79, 1. 

ru6i • •' dQxij ijdf fiot Tot" Aoyoi;. 97*». Arsen. V, 70 : Anton. Mel. 

nuvru TQiu xut nktov oi6f t).aoaov. 104, p. 174 Fabr. , Grainm. in 

toiItw»- twv TQtibv fvot; fxuarov uQnt] Boiss. Anecd. I, 118, qui Clilarcbo 

TQtut:, avvtaig xul xQuroq xutrv/ii". dictum adscribunt: nomen auctoris 

De lonis libro, cx quo haec dc- reticetAnon. inBoiss.Anccdd. 1, 131. 

scripta, t. Lobeckius Aglaoph. I, 97c. Arsen. V, 71 : Anton. Mel. 

384. Koepkius de lon. poetae V. 104, p. 174 Fabr. ,(jramm. in Boiss. 

et Scr. 79. Nicbcrdingius de lon. Anecd. I, 130, ubi editor haec an- 

Vita et Scr. p. 96. nolavit : »Clitarcho tribuitur hacc 

96. Max. Conf. Senn. I, p. 532 senlentia in cod. 1168, p. 96, 2 ct 
Comb. , Boisson. Anecd. I, 132. Coislin. 249, p. 1.« 

Arsen. V, 67 Clitarcho tribuunl. 97<i. Arscn. V, 73 : Anton. Mel. 
Respexil fortasse Philo deVitaMos. 104,p. l74Fabr. Isocr. Nicocl. p.l9. 
T. ll, 107 Mang. : 6 di anov6ato<; 97^ Arsen. V, 75: Stob. Flor. 310 APOSTOLll 

9B 'JlQyatOTeQtt %ije dt^&i Que Xiyets-' em xwv /(«- 
%Qtt 6{7]yov/i€Viov. rj yccQ Si(p&iQC( , iv ij 6 Zeve vneyQcKpevo 
td yivo/iieva , nafinaXatoe rjv. 

99 ^jiQaeieQovi int rdJv noXXd aQWfiivwv int iQv^axote 
?; (pavXote. 5 

100 'AQexrje To ^uQ^aQov ov ^vvitjatv: int t(ov dnat- ■ 
deinmv. 

1 ^ AQf^ri av^Qtt deixvvo tv: eni %(ov nQO fdv Tfje aQ- 
yije intetiKav doitovvTow , iv avxy Sh aaxdiv (patvofiivuiv. 
Oe6(pQaaToe iv tw naQOifiKaV dkXot di (paaiv dnorp&eyfia 10 
tivat 2!6Xo)voe' 

2 ^AQy^tX6yov naTQie: int rtav XotdoQovvTiav ' TOtovroe 
yuQ 'AQxiXoxoe' 

3 'Aq)^(ov ccHOve xai ^txaitoe itddixoje' iit if^v tov 
SoXoovoe iXeyei(ov naQatvertity. 15 

4 AQyovvTtov XOQ^e^ ini tcuv xttxt» noiovvioiv. 

5 'AQiyvoiToe OfiaQaydoe iv fthv to) q)det gho- 
letv^e- nQoe Tove dnoxQvnroviae iavTOve, onov ov yQy. 

6 'Aqy aXiov (pQoviovTa na^' a(pQoat noXX' dyo- 
Qevetv: eie anatdevTOve vlv Qf^&eirj. 20 

7 "AQeoe veoTTov : eni twv (ptXonoXifiwv. 

lOOa 'AQeonayinjg: im tmv cnv&QoonoJv xal vneQ(Jt'fivcov, i. ftaxQfl] fttoQu Grcgorius. 2. infyQUiffro idcni. 4. ^ f^Tt Ds, 
6. avvitjoiv \. 12. :i«T()»?] ;r«T()o? I, :»aT*r; Z: nuTQli ctiatn Diogc— 

niano reddendum cst. 14. aQxwv Z: recte: v. nott. ad Diog. 1. c. 
ct Schneidewinus Delect. Poett. Eleg. p. 468. iHkuiu » « (T * x o Mei- 
nekius Com. Gr. Fr. IV, p. 713. 19. uyoQivi^v] xul aiyuv uti- rovro 
yuQ ov Ji/vttTov Ab cx Theognidc 626 adiecit. 20. tlg — ^ti&iii/j 

(pavfoov Ds. Explicalioncm Ab om. 21. vioTvoq Macarius. 

30, 12. Eur. Elect. 80, ubiv. Bar- ftiv ovv iv xutq fXfyiiun Sokoivii; 

nesium. (pTjatv uvto ftvui u:io(fO-tyftu, Qi- 

98. K in nott. ad Diog. III, 2: oifiQuaToi; J iv ra/ ziuQoifiiittv xal 
Arsen. V, 65. Greg. Cypr. L 1, 58. 'AQiaroxfkr]!; Biuvroi;. Cf. Apost. 

99. Diog. II, 92: .4rsen. V, 26. XVIII, 27 cl annolt. ad Grcg. Cypr. 
Macar. II, 33. M I, 80. 

100. Arsen. V, 29. 2. Diog. II, 95. 

lOOa. Arscn. V, 30: Diog. II, 91. 3. Diog. II, 99: Arscn. V, 69. 
Macar. II, 30. 4. K in nott. ad Diog. III, 6: 

1. Arscn. V, 47. 'Aqx^ — »«»- Arsen. V, 31. Grcg.Cypr. L 1,60. 
vofiivo)v] K in nott. ad Diog. 11,94. 5. Macar. II, 34: Arsen. V, 32. 
0«d(po«oTo? xtA.J c corrupto Ilar- 6. Diog. II, 90: Arsen. V, 27. 

pocrationis codicc fluxissc viden- 37. Greg. Cypr. M I, 82. 
lur; V. Ilarpocr. 36, 15: £oq,oxiij<; 7. Arsen. V, 33. Macar. II, 31. CENTURIA IV. 311 

^QotQta axovt i^eis: ini imv adiaoHiTiJuiQ ii jioi- 
Qvvtiov nai 10 xaiontv itir] nQOOQW/itivwp. 

To u (lEToi rov cr. 

9 j4oh6v daiQsis: en\ twv dvotjTOJS ti noiovvtojv. 
Aghm /10 Q/it vttaa&a t: inl ttav ftattjv (po^ovvtiav. ^ 
'yioxov /Sant i^€ts nv evftatos nXrjQt]: hxi tm* 
ddvvdtmv» 

la \A(Snoi> XtjipEtai 6 TtQOTHQov Tiicov: im z<av yevvaimg 

vneQ aXXcov dycovi^onevoov. 
Ib ^Aai fie daifiovog alaa aaxjj xal d&iaqsatog ohog. 10 

lc 'Aaneiv fisv aQeztjv, evzvxeiv 8' alteiv O^eovg. 
eXtov yaQ dfxcpco xavta^ lia-AaQiog ■i>' dfia 
xexXrjfiivog ^ijv •Aaya&og dvviqGetat. 
Id ' AaeXy icteQog ovov. 
le 'AaeXytjg iativ 6 dv^Q: dvtl rov dyav o^ei. TZUQtinzai 15 

di , cog (faaiv , i^ altiag toiavtr^g • 2iXyog noXig iat\ trjg Jliai- 

diag, onov xwxw? eL,(ov 01 dv&Q(onoi xa? dXXtjXotg ixoivoorovv 

xar initaaiv ovv to daeXyaiveiv. 1. uniQi(j)ifnT(i)q Ds, ubi V. nolt. criticas. 5. ftoQ/ioXiitTio&ui Ds. 

11. «tTft Welckerus Trag. Gr. III, 1064. 13. Svvrjairai] KuQxivov 
addit Ab , Kngxivov Tvqivi; A c; KuQxivov T tj q t v g Stobaeus. 16. 
Sflyrj Suidas. 17. ^tw»-] quod scripserat Arsenius oCwi', ipse postea 
in J^wv mutavit: wCwv a, tJfov m W. 

8. Diog. III, 33 : Arsen. V, 46. vii-v uoxov : eadem apud Suid. r. 
Grcg. Cypr. M I, 84. daxog KTi]oi(fG}vxo(; leguntur. Cor- 

9. Diog. III, 3: Arsen. V, 76. rupte autem Hesych. : 'Aaxtv 

DV I, 84. i.)] Ip IT U t: Uaxog VtXtJTT/QlOV fli&fTO. 

10. Diog. II, 65: a p. 81 Walz. xa* ntTu odXntyyog tjiivov. vix^Tij- 
Macar. 11, 52. Qtov oTfqsuvov. 

11. Arsen. V, 77. Erasmus III, Ub. Arsen. V,79 : Hom.Od.^,61. 
4, 32 natum esse suspicalur ex Uc, Arsen. V, 80. VIII,50. XXV, 
Sibyllae de civitate Attica oraculo, 87: Stob. Flor. 103, 3. 

quod exstat apud Plut. Thes. 24: ll^. Arsen. V, 81. Cf. Luciani 

uaxo? /9a;iTtC// , dvvut ii rot ov &f- Piscat. 34. 

ftiq fOTi, de quo dixit Lobeckius llc. Arsen, V, 82. TiuQFjxtut 6i 

Aglaoph. II, 966. xtX.] Suid. v. uofXytta. Bekk. An, 

lla. Arsen. V, 78. Aristoph. I, 451, 6: docte Eustath. ad Dio- 

Acharn. 1000 : xaxu tm 7iaT(»ia to»/s nys. Perieg. 858: loTOQfiTut dt xul 

/oitq nivftv vno rfjt; auXntyyo<i' oq nutv rcori ttjv noXiv TUVTtjv fvyo- 

d' uv fxnitj IlQ(OTtaTog, daxov fitj&rjvut, Aaxtovojv oti ftQijTut ftfToi- 

KT)]Ot(fimvT0(; Xi/xpfrai, ad quem xtjodvTmv fl(; uvTtjv' o&fv xul daiX- 

locum Scholiasta haec annotat : hi- yfi:<; (puai xutu oTfQr/atv xuXfXoOut 

&tvo di «axo5 nfq>voT]nfvo<; iv rij tovi; uIo/qovi; xul ov i^iiiivTug fvvo- 

Twv xoiov foQTfj , f(p ov Toj'? nivov- ftoK; ftr/Oi ioixoTug toJ? SfXytvot 

rui; nQog uyiovu lOTUvui, tov nQ(o- xutu t/Oovq /qtjOtotT/TU. xuirot liXXo 

10V niorxa di ws vtxijaavru Xu/ifiu' ro (IvdmuXtv (fuvXoxoirovi; 101'? ixtt 312 APOSTOLII 

12 "yJoxQOis otj fia i vto&ai : inl imv ix fiaxQOV it 

VJIOVOOVVTWV' 

13 'j^ot QCiTitj ix nveXtov : i7it tv)v udvvu70)v tcat evie- 
XaJV ri yuQ i\ vduTCov rj dyyeiirtv daiQanr] iv toiq xolypie 
yivofiivt] ovdiv dvvaiat. 5 

14 jlan l dos dijyfia: ini twv uvtdTtov'.' 'Aanidoi 
uKOVUi fiovov ^)';yfia dviuTOV tivat nai intxovQias HQeiT- 
Tov. itat fitasiv u^iov t6 ^uov Tijs evxXf;Qias T^^g eis t6 
«aHoV «AAa kuI tovtov d^rjQiov fiiuQwxeQov yvvtj (paQfia- 
xiSf oiav dxovofiev xui tj;v Mr;deiav xal ttjv KiQxrjv' tu 10 
fihv yuQ T(uv aanidtav q^aQfiaxa xui d);yfiaTos eQya ioTi, 
xd dh ixeivMV dvaiQtiv xut ix fi6vt;s Tr;s ucprjS ipuoiv:. 
"JEvd^ev Toi y.ai oi /3uatXeis twv ^iyvnTiwv inl twv 
diadfjfiuTWV icpoQOVV ntnoixiXfievas aanidus , tijS dQy^fjs 
uivtTT^fievoi t6 diiivfjTov. oi dr]y&ivTes ^t vn6 donidos 15 
ov neQuiTeQOi fiiovai TeTaQTf^s wqus' nvtyfios dh avTovs 
xai anuofios ^tcoxet xui XvyftoS' Ti;s (J"' danidos (paot t6v 
iyytvfiova xd toa drpuvi^etv , otovti Tois iaviwv viaiolv 

12a nXaTCOvog iniyQUnfitt eig Q>al8{)0v. 

' yigttQag eigad^Qsig dcTijQ ifiog' ei&e ysvoi[ji)jv 20 

ovQavog' mg noXXoig '6fi[xaaiv eig Oi ^Xmoi. 
12b "AXXo. tov avtov dg tov avtov. 

'u4gt7iq [4.ijv TZQiv iXanntg ivl t^ojoiaiv fiVjjoi" 

vvv ds 'O-avav Xdfineig, tansQog iv cp&ifiivoig. 
13a ' Aavv ETog , oaiig iv cpo^op fisv da&evijg, 25 

Xa^Mv ds fiixQov rtjg Tvyrig q}Qovsi fuyu:. EvQinidov. 9. /.tiuQoiTiQov nul ilifivkaxTOTiQov As. 13. Tot'S fiuaUfti axovii) As. 

14. fpoQiZv As. 15. ulvtTTOHtvovq As. uvixrjxov dij ix. Ttji toi" tfwoi/ 

MOQiftjq To? TiQofiQtffifvov As , in quo hic nonnuUa dc aspidis natura ad- 
iccta sunt. VJl' «ontdw» As. 17. i.vyftoq, w? ifaoiv ' 'Ay.ovoj df To» 

Ixvfiiftova rjy? uanii?oq t« As. 18. iavTov As. 21. pXin,oi,v Schnci— 
dewinus. 26. EvQinidov TT/fiiviaiv Stobacus. 

laroQovatv, u&fv xar' iniTuatv Xi- 12. Diog. H, 66: Arseu. \, &3. 

yfaO-€u vijv daiXytiuv inl twv ov Macar. II, 50. 

KuOuQU)!; L,(i)v-ii»v, ukku zotq ^fXyfii- 12*. Arscn. V, 84: Diog. Lacrl. 

aiv ioix6T0)v. xQfiiTO)v di rj nQOiTt] III, 29. Auth. Palat. VII, 669. 

ini.poXj} T/jq fTVfioTTjToq. Tuxa yuQ l^l^. Arsen. V, 85: Diog. Laert. 

ovH «V o Jioy\iaio<i fAtyu'.d)vvnov tint III, 29. Anlh. Palat. ^ II, 670. 

rijv 2iXyr]v , tl (puvXovi; Tor? noXi- 13. Diog. III, 7: Arscn. V, 86. 

T«s iiQtftv: add. annott. ad Diog. 13^». Arsen. V, 87: Slob. Flor. 

V, 61. De urbc v. O. Muellcrus 4, 10. Eurip. Tcrn. fr. 16 Malth. 

Dor. 1, 125. Bcrnhardiusad Dionvs. 14. Arscn. V, 88. 'yianidoi; — 

Pericg, 860. . ' ixvtuio>i] polest comparari versus CENTURIA IV. 313 

vnt^aiQOVta tovs fiiXXovrag dvTincckovs:- O dh i^vev- 
/110 V 6 avzog aQa Kal ciQQ7;v ital &rjXvs ijv , fuzeiXtjyius y.ai 
T^S(^e tijs (fvaaws ««i zrjsSe, xaJ omiQeiv ie nai Ttxieiv 
•tols avtois rj (pvots e^axev. anonQivoviai de eis lo axipo- 
TeQOV yevos ol ijTJr]&evies /tieid t^v /iidyjjv' ol yaQ itQa- 5 
T7/aavTes dva/Saivovoi tovs ^iTtj/ievovs ««i ^is avTovg 
aneiQOvaiv. ol dh d&Xov t^s %TirjS (peQOVTai , (adlvas Te 
vnofielvai, «ac Ttwff dvTi naieQwv yeveadai fitjieQas' Tois 
ye ftrjV noXeftKaTaTois avdQmioi ^tpois , aanidi nai y,QOKo- 
deilta , ey&ioTov 6 iyyevftoiv'.- jii§vaav dh aga danida 10 
xal dno(paiveiv TvcpXovg tu fpvarjfiaTi dxovto. 

I4a ^ Aacpal^ g iar' dfieivcov tj '&Qa(rvg GTQartjXdrt^g :• EvQtniSov. 
I4b 'AaqiaXtjg ndg ronog ro) ^mvrt fierd dmaioavvtjg. 
14c 'AacpodeXog oxiXXadeg cpvrov, <pvXXa ey^ov (laHQOv xai 
dv&eQixbv ia&iofievov. xai ro aneQfia ds avrov cpQvyofievov, xal 15 
V (5('^a xonrofievt] fierd avxav nXeiattjv ovtjatv eyei. IJeQaeqsovtig 
x«t i&oviav leqov. xal 'Podioi rrjv Koqv^v ov rrjv^^AQrefiiv daq)o- 
dt'Xq) atiqiovaiv. nQonaQo^vrovcog de dvayvcoariov. xal 'Haiodog' 

ov8' oaov iv fiaXdyy re xat daqodiXq) fiiy oveiaQ. 
rov ds ronov iv <p (pverai , o^vrovrjriov, cog naQ 'Ofii^QCp' 20 

xar daqodeXov Xetfimva. 
14(1 'Aaroiaiv d' ovnco ndaiv d^eiv dvvafiai. 

oiidev &avfiaat6v , IloXvnaidt]. ov8e yuQ 6 Zevg 

ovxf v(ov ndvrag dv8dvei ovr dviycov. 
aoi 8' iyd) ev cpQovicov vno&ijaofi' , oidnsQ avrog 25 

KvQv dno roiv dya&mv naig er icop ifia&ov :. OeoyvtSog. 

4. JfJwxfv As. df A om. 8. xaJ vnfQ rov xiotq As. fiTj- 

TtQtq As. 10. Aifivaaav As. 11. uxoiiw] kfyft t(? ioyog As. 

12. uaqiai.rjg yuQ tax^ Euripides. 14. huxqiI Suidas. 17. oi'] xul 
Suidas. 18. x«i'/fatodo? Suidas om. 20. w? xul Suidas. 23. IloXv- 
nutdrj Theognis. 24. nuvcfoa' idem. 25. vno&i^aoftui idem. 

inter Menand. Monost. 261 posilus : liss. p. 61 Fabr. Epicleli fr. 102 

io<; 7ifq>vx(v uanLdoq xaxrj yvvij : si— Schweigh. 

militer axogniov ^Jfjyfta Eusebius j.^. j^ y qq. g^jj^^ ^ 

dixit apud loann. Damasc. Sacr. ' t', j '• u' 1 1 * j i* 

i>„....ii ^oo B T iT n • - r,- (tO(foOt}.oq: eadcm m iJekk. Anecad. 

Parall. 422 d, 1. II Faris. , 1.0R0- i ts.t r. ^ n -a jt>- 

, . , c . j »1 Ij 4o7, 5 et Lrameri Anecd. Pariss. 

liav Onyfiuru oocrates apud Max. » onQ o i\r icm ha 1 , 

Conf. Serm. 44, p. 640 Combef. l^ ^^^' ^. IV, 166 24 leguntur. 

' j .» • r A 1- X' * De asphodelo post Creuzerum Me- 

Aomaoq — ^paan-J Aelian. iN. An. 1 . 1 aa . r 1 • j tj 

I ciA ' o > '1 T -j lct. 1,90 et Loczynskium ad Her- 

I, 04. fv&fv — uvri7iuJiov<;\ id. • • t> ii t. j . /- .. 

•L VM no « v> ' '1-1 mippi Kell. p. 71 sq. docte Cioelt- 

Ib. \ I, 00. o Of — t-yvt}fA.(ov\ id. !• • j ti • I n . tv i . 

ib. X 47. Ai,Svaouv irX] J. ib. ''"-f "«^^J ^'''ii 9?: JP^ »• ,j} 
VI, 38 fm. ^ ^f*- P"^ oo-o.] Hes.od. t x. H 

14a. Arsen. V, 88: Eurip. Phoe- i = • '"^ "*^"- fj^'"'''- ^ ^' ^'- 
niss. 599. ^^""''-i'''^ ^^- -^> 53»- 

14b. Arsen. V, 89: Anlon. Me- I4d. Arsen. V,91 : lheogn.24sqq. 314 APOSTOLH To d fJtETCt TOV T. 
li) AxQeoiQ o/nfiaxa: oiov uTQemoi xai oHh^Qoi. i})j)-tat 
dh ano rijg AtQms naQavojiilag' og vnovo^aag ix dia/So- 
Xijg tov adeXrpov Oviart^v ftoiyeveiv ttjv yvvalna aviov,rd 
rixva tov Oviarov avyy.otpag detnvovvTi naQi&i^xe tw na- 5 
TQt , aia&7jatv 7rapao/a)i/ Tt]g avfi(poQag in tov TeXevTaTa 
%a «xoa naQa&eivat. 

16 "yJTexTog uv&Qwnog n aQtjyo Qtjfiaotv: 6 fi^ ^Qt- 
loftevog fiTjdl lifievog naQafiv&iav , dXXd oKXT^Qog (av u)g 

7] niTQa fj dXXo ti twv oxXfjQtav , (og fii;^£ vno vdaxog 10 
dta^Qiy^ead-ai. 

17 u^TTtxov /SXinog: ini %<av xoofiioiv xal oo(p<Lv ' oi 
yaQ *AvTiHol vniQOO(pov xat ivvovv tlyov t6 (iXififiu. 

18 'ATevtg oodg: ini T(av rptXrjdovvnav. waneQ' Ai^ elg 
d-dXaaaav. 15 

19 AiQ(aTog vnuQyetg wg 6 Katvevg: Xiyovot yuQ 
oTt ovTog uTQiaTog i;v' 6g d' vnoXaft(idvet utqujtov dno 
otdijQov uv&Q(t)nov, evijdr^g ioTlv fj de dXrj&eta eyet ovTO)g' 

16a ^AtttQ & ei g dXXox In dXX(i) Zevg dya&ov rs xay.6p re 

n. . 20 2. avQciiu Kul a>ti.t/Q('t Suidas. 4. noiyjiiftv 'AtQoTtj/v xi/v Sui- 
das. 5. avyxoyjui; xul itp^aug AZ Suidas. 8. ur lynr oi Suidus. 

9. /itpf TiQoqufifvoi Suidas. 11. (iQfxfaOiu idem. 13. AZ post v. 
fiXffifiu pergunt: o Ji yt 'AQiato(fiuv7jq iv NfipfkuK; [1176J inl rCiv uvtu- 
dwv ixlufipuvfi, To Attixov fikinoq , ao>if>QO)vli^(av tohs 'A&rfvuioxi^ uajftf- 
ftovovvruq ro rorf : cf. Scholl. ad Arist. 1. c. 14. ifiXtjdoinvMv Tioiv 

A Ds. 15. T tj V O-ukuaauv Ds. 16. kiyovai — oiuo?] Kuiviu tfuaiv 

ort Ps. 19. uXloif ukkot Ilomerus. 15. Suidas: Arsen.V, 92. Macar. 
11, 53. 

16. Suidas: Arsen. V, 98: Bckk. 
Anecd. 1, 458, 18. De voce uTfyxroi; 
V. Etym. M. 163, 33. Hesych. s. v. 
ibiq. Albcrtium, Wyltenbachium ad 
Plul. dc rccla aud. ral. 44 A. »Adde 
Plut. Alcib. 24: T«r? J* xuO-' t}fii- 
Quv fv TiTt avaxo^u^fiv xul avvdUui- 
lila&ui. ;^«t)iOtv oviSfv tjv urfyv.rov 
tjO-ot; ovdi ifvaii; uvuXb)To<i : Callistr. 
Stat. 7: x«i kiovTO)v itTfyKroq ipvOK; 
TiQoi; Ttjv uQftoviuv XUTtf\>VUl,fro: « 

Walzius. Proverbium ex Ac- 
schj-Io nianasse nionstral Phryni- 
rhus Uekk. G, 13: uTfyxioi; nuQij- 
yoinjftuaiv: AiayvXiji; Ir. 405 Dindf. 16a. Arsen. V, 99: Ilom.Od. J, 
236 sq. 

17. Arscn. V, 9G. Apostolii ex- 
planalio ab recentioris aevi scriplo- 
rum usu profecta csl , apud quos 
uTTixov p/.ffifiit ct similia de decan- 
lata Atticorum humanitalo et do- 
ctrina poni solebant: Philoslr. Ima;;. 
I, 16, p. 787 01.: uvroi lii o Jui- 
duXoi uTTixi\^n fitv xul xo tiiioi;, 
imiQaoipov Tt xat tvvovv (i X i- 
no)v' urrtxi^ft di xitl uvro ro 
o/ijfxu. 

18. Diog. IH; 8: Arsen. V, 95. 
DV I, 87. 

19. Arscn. V, 93. liyovoi xi?..] 
Palacph. Incred. 11. CEISTURIA IV. 315 

Kaivevs tjv OetTiaXos tw yivei , ccya&os ^cc noXefitxci xul 
enioTfjfKav xov (.layeod-ai ' yevo/iievos Sh ev uoXXais ftayaig 
ovdenoTe izgut&fj , ovis ytanl&ais ov/ii/Liaywv uqos iwv 
KevcavQwv dne&avev , dXXd ovXXa/Sovreg avTOV (xovov 
Kateywoav , nat ovzws exeXevitjoev. eXeyov ovv oi jianid-at 5 
avekofievot zov vexQov avrov aat evQovTes fifj leTQMfievov 
To awfia , Katvevs tov ys dXXov §iov aTQmos '^jv aui dni- 
'&avev dxQiaToS' 

20 ^Tzixos eis Xtfiiva: ini zcov fiexd anovdijs o ini- 
axawai notovvcmv' oi yuQ 'u^rztitot fiiXXovtes dnalQetv 10 
nQos fidyrjv yia\ tov Xtfiivos iliovies, fietd acpodQorr^Tos 
fjXavvov nQos inidet^tv tMV oiiteitav oQiavtwv. 

^* jdzTinol fd ^EXeuoiv ta: int twv %d dnoQQijta ftv- 

ovfiivtov oi ydQ ^JlttiKoi iv ^EXevalvi ineriXovv td zijs 
/JrjfifjtQos /-ivoirjQta. 15 

22 ^tdQ ^ ndyij eotxe Xf]\peod-at ndyf]v: us fiot- 
yos ini fiotyw. 

23 "^■rAas tov ov Qavov: int tiav fieydXois ttoi nQa- 
yfiaotv int/SaXXoftevwv xai Haxois neQtntmovttaV' 

19a "_^ TT^ Xeovtl] firj ad-iveig, trjv dXcoTZsxTJv rtQog- 20 
a^povl iav htj qiUveQag 8vvrj , (ftjaiv, dfivvoixevog ^Xdxpai. , irj 
navovQyia ygrjaai. 

23a 'Atvcpov [loiQag eig: dvtl tov d^ka^ovg. "O&ev x«« 6 
nXdrcov dtvq>6v qt^ai tov d^Xa^rj iv (haidcovi ' inel to tvcpov 
^Xdntei. xal inire&viifiivov to xaiov , oneQ dno zov ■&vntco ro 25 
iniy.aica Xeyerai. i^ ov xal dvixdXconeg ol dnoleXeiiinivoi t}jg 
&vxpecog dv&Qa^eg , rjyovv ot rjfiinavtoi. 

23b 'Arv/^iav nQvnte, iva jw^ rovg ij^^&QOvg aov evqiQdvrjg:. 
nXovraQj^ov. 1. rov Ti ulkov Ps. 16. uvTUQ Gregorius, a quo explicatio 
nulla adiecta. 18. ovquvov] kfLnft v:if 6 fl<i> Suidas addit. 19. xkxw 

Ttvt Ds. niQi,nf7iTovro)v\ o/iotq dvfxofiivbiv addunt AZ. 24. 0«i'Jwvi.] 

debebat 'I>uLdQo>: v. Plat. Phaedr. 230 A. 

19». Arsen. V, 94: cf. Apost. 23. Diog. 11, 67; Arsen. VJ, 9. 
III, 24. Macar. II, 57. 

20. Dlog. 1.66: Arsen. V, 96: .^^^- ^rsen. VI, 10: transcripta 

Apost. Vl! 70d. Macar. II, 55. Tro « ' « »"»J«,«'^« « \\ ^.'^""r- 

„^ _.. ' _^ . ' , 462, 8. De v. arvq>o(; Kuhnkenius 

21. Diog. I, 51: Arsen VI, 1. aj xim. Lex. V. Plat. 54 exposuit. 
Macar. 11, 54. 23b. Arsen. VI, 1 1 : Maxim. Conf. 

22. Greg. Cypr. M I, 85 : Arsen. Serm. 18 , p. 589 Comb. : Plut. 
V, 100. fr. |f Wyttenb. 316 APOSTOLII 

24 'y/tgifiae fiovS' int xmv /SQadiue avvTbXovvio)v. 

25 'y^tTiHTJ nioTie: inl tiav nt&avdiv xui niaidiv vmi 
tvoQxuiV' IdQvaavto yccQ ol 'AiTtnoi uqov riiateoig. 

26 'Aximoe jiiaQTVQ: ini tov ntotOTatov tcat dXi^&e- 
atdzov. 5 

27 *^TT tKoe vniyet Tfjv yeiQa dnod^vtjomav'. in\ 
j(uv (piXaQYVQOiv' (fitXoK£Qdeis yccQ oi ' A&t]va'iot. 

28 'jixaQ iic xad-aQUV dyvQtav TetQvyyxae aizov: 
int Tuv /if^devoe dya&ov /iteTaXayyavovtuv. 

23c 'yirvxov vt t fiy iniyiXa' hoivtj yuQ y Tt';f//:- XiXmog. 10 
23d "yl toig aXXo laiv cog qjavXa inttifiag , tavta TiQOtEQOv 

avtvg noiitiv (fvXdaaso :. Evas^iov. 
23e ' At Qanov eig adsco ijvvaa rijv ovnoj tig ivavziov ij).{^tv 

odittjg ;. <lHXijTOV. 
23 f "Atonov iati d icoxo v t u tdg rifiug cptvyeiv tovg novovg, 15 

fii' ojj' «t tifiai. 
23g ^AtinfiaQto g 6 nug §iog , ovdfv kicov niatov, n).uv(czai 

avvzvxiaig' ilnig de qiQivug nuQa&aQavvef to de (liXXov dxQi- 

^cog oidev ovSeig 6 d^dvatog ont] cpiQetai' &e6g ds ndvzag iv 

xivdvvoig &vatovg 'AV^eQvn • dvzinvei Se noXXd'/.ig dzv-^iug Seivr, 20 

tig uvQU. 
23h ^AteXiatattt x«< dnijiuvu zovg Oavovzug 'AXaieiv:- ^rjy- 

aixoQOv. 
27a "Attiis Xocpog: im tar acpoSQU ^UQvavfKpoQcozdzcov. 
27b 'AtBXvH S tov a(OQ()V'. inl zwv evti&t^ofiiv(ov. 2i 4. ftuQrv^ Ds, A. 8. otTov T tr Q4'iy i/xuq Meinekius Com. Gr. 
Fr. IV^ 699. 10. XtiXojyoq Stobaeus. 11. zit)6rf(>o(; Slobaous. '13. 
Atdto) Stobaeus. 17. dxfxnH^xoti] 'Eiy/iokoxov Slobaeus praeponil. 

nijiiiv A: ox}d\v Stobaeus. 20. avriTivfti, Stobaeus. 22. y«^» x«i 

idcm. 24. Scribe './^Tiyc. 25. n{ioq xuv Z. 

23c. Arsen. VI, 12: Stob. Flor. 24. Diog. III, 9: Arsen. VI, 8. 

112, 11. Subaudicnduni csl: inovel pedein. 

23d Arsen. VI, 13. Stob. Flor. ^S. Diog. II, 80: Arsen. VI, .3. 

W K VI m c. . v\ Macar. II, 60. 

23e. Arsen. vl, 14: Stob. Hor. ' 

118, 3. 26. Diog. III, 11: Arsen. VI, 2. 

23f. Arsen. VI, 15: Philon. Opp. DV I, 86. 

T. II, 668 Mang. 27. Diog. Hl, 12: Arsen. VI, 4. 

23(r Arsen. VI, 16: Stob. Flor. ^7^. Arsen. VI, 5 : cf. DV 1,85. 

231'. Asrsen. VI, 17: Slob. Flor. 27b. Arson. \ I, 6. 
124, 15. Stesich. fr. 48 Bcrgk. 28. Diog. III, 13: Arsen. VI, 7. CENTCRIA IV. 317 To C? ^UfiTCC TQV V' 

29 Jvtt) vvv ri ooq)ta ^jj: ini Ttvog evdatfiovovvtoS' 

30 j4vTr} fiev 7J /iivQiv& og ovdev eonaxev: uno twv 
dXievTMV eiQrjTttc twv ccnoivyxavovjwv- 

31 j4vt6v «ixQovxas tov ^atiJQa vijs d-VQas: oiov b 
ini ftUTag d<pi^at rds SvquS' 

32 ^vXov odXntyyi ovyKQivets: inl xtov ia iXatTfo 
Tois fiei^oot avyxQivovToiv. 

33 AvXrjTov /Siov Cijs: ent Tiav t| dXXoTQicav ^tovvTwV' 

'^^ AvTo TOVTO, ayi&os vews: eni twv etxi^ «ei/uevwv io 
nai firjdlv iveQyovvTWV , /itjTs «t;Twj/ ini owTYjQia fir^Te dXXwv, 

35 AvTOS svQeTovxaicov ti^v niTvav: rjyovv tjjv 
nTjyrjv inl twv iavzois tcJ xaxd inionw/uivwv. 

31a AvTix 'inei&^ d/na fjiv^&og eTjv, TersXearo ds tQyov. 2. fi'Saiftovovvrotf\ t] ivSoxiftovproi; A addit : ;* tvJoxi/xomroq ' xui, 
uvrrj vvv dv&tX -^ Movau u : quae inde a t. xul e Suida petita sunt. 
3. Scribe fiygiv&og. Suid. v. «i/ijy: .. naQoifiiu {nl xwv fiT^Sfvoi; rvy- 
XuvovTbiv. T] ftfraq>0Qu uno rmv uXtftjv: id. S. fijjgiv&oi : tni tZv imxit- 
{tovvTfav xul unorvyxavovTmv '. Lex. Seguerianum : Xfyofiivov rt Inl rSJv 
unorvyxuvovTwv: V. nott. ad Diogen. 111,35. ilno] recte defendit Bois- 
sonadus ad Aen. Gazam de immort. 303. 4. unoTvyxuv6vro)v] ftr/dfv 

fXxvaiivrwv K. 7. AZ in fine addunt: cJ? xui, To qo6ov uv(tA,o\vrj 

tcf. Apost. XV, 27]' xui, T oi TfXTtyt fnfkirrav avyxqivit(;: cf. 
)iog. 1. c. 12. TiJjTvuv Suidas. iJTot idem. 13. t« Suidas om. 29. Suidas: Arsen. VI, 18: Phry- 
nich. Bekk. Anecd. I, 9, 16. Lex. 
Seguer. ibid. 464, 19. 

30. Arsen. VI, 19, Greg. Cypr. 
M I, 1. 

31. K in nott. ad Diog. III, 38: 
Arsen. VI, 20. Mant. ProTV. s. 
ux'rov. 

3la. Arseu. VI, 21: Hom. II. 
T, 242. 

32. Diog. I, 15: Arsen. VI, 22. 

33. Diog. III, 14 : Arsen. VI, 23. 
DV I, 92. 

34. Arsen. VI, 25. Et prover- 
bium et explanatio hausta videtur 
ex Maximi fyr. Diss. XXI, 4 , p. 
402 R. : av ftat doxftg xul vfmt; ini- 
Puq ftt) oTt xv(i(QVTjTi](;yfv(aOut, ul)i 
ovdf fQfrt]? , ovdi riq twv dtuOdv- 
rcov xul tvvfntXufiliuvovTtav rlj ato- 
^7("'.' '^^S viox; , il).X' ovdi fnt^uTj]<; fvxivj]Tog, otoq y xuXiodiov iniXu- 
pia&ut j] nqoguxpuaO-ut xomrji; iv yu- 

Xj]VJ] ' uXXu TtC Tb)V flx^ XftftivtJV 

xut (ffQOfiivmv , uvTo Tovro, 
ux&oq vfoiq. Simile estllomeri 
iroiatov itxO-oi; dg ov q j] q Od . 
Y, 379, ad quem locum Euslathius 
1896, 43 dicit: To Jf ixxOot; uq. 
nuQotftioidfq ftfv iariv , vnoSt]- 
Xot dt rov povyutov: add. II. .2", 104 

et Schol. ad Platon. 363 Bekk.: 
uXXu 6ft intriftuv uvroti , girjai , to 
Ofir]Qixov .,}ro)aiov ilx&oq.'* ro yuQ 
qvatxov ^uQoi; xuXov , to 6f liXXoiq 
xul ftuTutov xuxovi Plato enim The— 
aet. 176 D scripsit; dydXXovrut yuQ 

Tbi OVfiJft Xul OtOVTUt UXOVftV, OTt 

ov X^Qot (lai , y J] q liXXoig 'ix^^t 
dXX (ivSQfi; , o'tovq dft iv noXfi toi'? 
a(oi9r]aofifvovq: ubi v. Heindorfium. 
35. Suidas: Arsen. VI, 26. Mant. 
Provv. s. xuxoi. Diog. III, 18. 318 APOSTOLII 

30 i( Av&is Ilv&dide: tnl tojv tu aviu noXXdxtg TiQat- 
ovxoiV eiQijTtti dh ini x(uv ini7ivv&avofiiVO)V , rj eis id 
nQUTa ndXivdQOfiovvTOiv» 

37 AvT ofittTOis o &e6s dvlrjat zdya&oi: inl %fuv 
dnQayfiovoiS ivdaiftovovvtoiv. 5 

38 AvTos avTov avXei: ini Ttav iavtovs detxvvovtoiv 
TOts nQdyfiaaiv , onoiot elaiv. 

39 AvTOS etpa: inl %wv avatpeQovToav Tt ini ttva ttav 
a^tonioTiov. 

^^ AvToi xavoj: int Twv aQTt Tt Xvftatvofievoiv. tcJ yap 10 
deinva int tw xaVM nofii^ofieva rjQna^ov Ttves «iJtw nav^. 

41 AvTOv 'Po^os, avTOV m^yfjfia: ini tmv aXa^o- 
vevoftsvoiv ini Ttvt, dno 'Podiov Tiyos dXa^ovevofUvov ini 
TOi aXeo&at. 

42 AvTo&ev xaTd /SaX e: dvti tov, xaTa&ov "^ nenavaoA^ 
ini Toiv rjTTOifievoiV xal xaTafiaXXovroiv tk 6(petX6fieva. 

43 AijTrj TOtdixtjioTt '&ed)v ot"OXvfinov iy^ov- 
atv: eni twv d/toi^ijs TvyyjavovTOiv wv nQdzTovaiv. 

44 Av Todixrj: y.ai, avT o d oxeiv: iavzois ra dinata oQi^etv. 

1, uvOi<i av n. o (T o e Ds. inl xoiv t«] utio tmv t« Finckhius in 
Bcrgkii et Caesaris Epheni. 1844, p. 948. 2. ?/ xt^.] Ds non agno- 
scit. N explicat : tnl twv t« tiqwtu nuXivdQOfirjauvrirtv. 4. t« 

ftyuOil R. uiiTo/iUTU d"' «l'Tor? &ioq dvilt Tnyu&d Mcinckius Com. 

(jt. Fr. II, 1, 110. 10. uQ^Tjv Ti Ds. 11. Scribe inl xuvwv. 
12. ni'jdi]nu NA. 13. Ttvt] fioijzui. addit Macarius. Ttio?] ntrTu- 
OXov Macarius. 14. uXkta &ui Macarius. 15. xuTuflttkh ZW. 

19. «i'Todt)cjy] oT«i' uvTo^ rft *«i'ToiJ Tt? iiAUi^rjTui. xui uvTonuxjj inserit 
Suidas. avTodoxttv] uvTodiKtlv /lfivuQxo<: urrl tov Suidas : «i'io- 

36. Diog. III, 34 : Arsen. VI, 24. twv ktyoftivrj npo'? oj!f vixwaiv, uvtI 
Macar. VII, 46. toi" to ngogTifiov xutu&ov th nf(il 

37. K in nott. ad Diog. III, 15: t^s rtxjy?. Usurpat Aristid. Pericl. 
Arsen. VI, 28. II, 126, 12. AtW^&tv illustral Slall- 

38. Diog. III, 16: Arsen. VI, 29. baumius ad Plal. Phileb. 170: dc v. 
Macar. II, 62. xnTufluXhiv a Walzio ad h. I. cilan- 

39. K in nott. ad Diog. III, 19: tur lulian. Or. III, 126 A. Villoi- 
Arsen. VI, 30. DV I, 94. sonus ad Long. 41. Berglerus ad 

40. Diog. II, 39: Arsen. VI, 31. Alciphr. I, 10. Boissonadus adPhi- 
Apost. VII, 99, lostr. ller. 287. 

41. Macar. II. 63: Arsen. VI, 32. 43. Diog. III, 20: Arsen. VI, 34. 
Greg. Cypr. M I, 86. Hom. Od. T, A3. 

42. Arsen. VI, 33. «vii — ni- 44. Suidas: Arsen. VI, 27. Av- 
:i«t'ao] Phot. Bibl. 424, 4 Bekk. : to&ihiIv similiter explicant Harpocr. 
xuTu[ln).i y.uTu&ov, ninuvoo , aiyu: 40, 12. Cram. Anecd. Oxon. II, 
similiter Phot. Lex. in v. xuTufialf. 491, 15: recedunt ab Apostolii 
Scholl. ad Aristid. 465 Dind., 1 72 auclore Scholl. ad Thuc. V, 18, 2. 
Fromm. : nuQoi/Aiu ini twv tixwv- Zonar. Lpx. 344. CENTURIA IV. 319 

45 u4vtoi X^^f^^f^S io&iezs: inl xwv Xtft/Swv. dXttiQ 
yccQ rjVievoav yeXutvtjv /ueydXtjv , kcu dvaondoavTeg umijV 
ef.ieQi^ov Tr,v naQovoav' tov de '^EQfiijV naQiovTa enl %rjv 
eotiaoiv , ixvcXovV 6 dh ro nQOxeifievov elnev. 

46 i AvTa di^ avTwv: inl t(ov del td avxd XeyovTWV. 5 

47 Avt^ •KQrjtiJQi yivrj xa«a: en\ twv oig xad- ireQwv 
^ovXevovtai , Tovzoig neQinimovxoiV, 

48 AvTo^oag oftotog ojv Twde: ' AtTtxaig ndvv ovfine- 
nXextat , olov , avTog eavtw fiaQtVQelg xexQaywg , ofiotog 
viv Tmde. ^O 

49 AvTO dei^et: iXXeinet ro eQyov- 

To a /jieru rov <p. 

50 'AtpQodiotov: eQyov ' AfpQodiirjg. Xafi/Sdvetai dh inl 
toiv Xdyvwv, twv iQO^TtKdig na^d Ttjv ovvovoiav Kal ocpo- 15 
(^Qoig dianeifievoiv. 

51 "Aq)QO)V 6 fihv dnoXeoet, eyei' o tJ*' ^4' to deov ava- 
Xiooet , ovix eyei. 

52 'A(pe\g Tr/v vneQUv tov noda dtoiKei: ^TnsQi^ijg 
iv Tw nsQi TUQiyov nQOJT<p. ini Toiv naQiovTwv Td onov- 20 

5la 'A (f ifx Evo S '^fjs d Qvos , ene r ai r mv nv qwr: im twv 

dno yuQOVoiv inl rd ^eXrioi fietaneaovTav. 
5ib A^poQtjTog yivsTai xama inaivovfiivt]. JixfVv A: uiho^oKftv Suidae codex Mediceus et Lexicon Seguerianum 
in Bckk. Anccd. 1, 465, 14. 

1. io&itTfj iiniQ iilxiTt Gregorius addit. inl rSJv A.] Gregorius om. 

2. fiiyulrjv xduvTjv A, Gregorius. 6. Avtia hqijt^qu xiQvrjg xuxov Em- 
perius coniecit. 8. aviA,nkfnixai. AZ. 9. aijnuivfi^i, otov Sui- 

das. 10. 6JJ'] ilvui Z Suidas. 14. mQi irjv Suidas. 19. nuQ- 
oi/iiu inl Harpocratio. tiuq livr (o v idem, nuQfvrwv Suidas. 20. 
intTuij scribe lin rtrut. 

45. Greg. Cypr. L I 41: Arsen. Gaisfordus ad Suid. 1. c. : oftwi Ji 
VI, 35. xul Tipos iQyov uffQo^iaiov EX&ovd- 

46. Diog. III, 21: Arsen. VI, 39. huiQov ovnvovv Idi^uTo, 

47. Diog. III, 22: Arsen. VI, 37. 51. Arsen. VI, 55. Cf. Aposl. 

48. Suidas : Arsen. VI, 38. Bekk. V, 88a. 

Anecd. I, 465, 8: Zonar. Lex.347. 51». Arsen. VI, 56. 

49. Suidas: Arsen.VI,39. Greg. 51l>. Arsen. VI,57: Maxim. Conf. 
Cypr. L II, 92. Serm. 68, p. 685 Comb. Est Pro- 

50. Suidas : Arsen. VI, 54. Bekk. copii sentenlia, ut in A. Maii Spi- 
Anecd. I, 472, 17. Zonar. 356: cil. Rom. T. VI, 615 traditur. 
breviter Hesychius. Simonidem 52. Harpocr. 42, 11: Arsen. VI, 
Amorginum de Mul. 48 contulit 41: Suid. s. «V»'?» Cram. Anecd. 320 APOSTOLIl 

dtxtotega nai negi la (f)uv)M diaiQi(i6vx(av. vjitgat di tiot 
vavttxat ayoivoi i aig fttTayejat to xcpag. 

53 _/i (p i' n nwv in 6v ov: im imv dno aejiivdjv eis id 
ua£/(va 7jxovT(ov' oiov , ccno yQafi/nuitxrjs ini ^vioyeviiXi]v 
ij d).Xo 11 idiv ov ae/iv(f)v. 5 

54 " j4 (p&ovot Movodjv SvQat: int idiv ijxtara (p&ove- 
QO)s StaxetfiivcDV iv XoyoiS' 

55 'yi(p ieQaS' dno iwv neiTevovicov naQ^XTai' iv ydg 
ifj neiieia ioii iis xvxXos xaXovfievos leQos, 6v xtvovatv 
voTaxoV' 10 

56 A(pQodiaios OQXOS ovx ifinoivtfto s : ini yaQ 
TOis iQioiixois intOQXovftevoi ol ■&eoi ovx oQyi^ovxat' 

57 A(pva is nvQ: ini icov leXos o|t) ).aft/Suv6vi(av' na- 
Qoaov xai ii]v d(pvav idyiaia erpeod^ai avfi/Saivei' 

58 A(pQO§iir] xal Jiovvaos fiei' dXXfjXoiv eiai:l5 
naQooov 7] ftia dvvafiis if]V iifQav xtveh 

54a ^Acpd-ag ao\ XeXdXijxev: (DOocg xal ^Acpd^ag 6 "Hcfaiarog. 
54b 'A cp iXo%Qrinaria 2ndQruv iXoi, dXXo ds ovder: 

in) rdSv ix navrog y.EQdaiveiv ^ovXonivcov. 
54c 'Aq)Qi}T(OQ, (k&ifiiarog, dviorwg iaziv ixeivog, 20 

og noXiiiov sgarai inidt;fiiov, oxQvosvrog:. ' O^VjQOv ij yKafi)j. 
54d "Acpvxrov iariro rijg nsnQWfiivtjg xaxov: ' AQiarorsXrjg. 3. ovoxk; Ds , ovoiv A. 8. ftfTijy.rui Ds. 9. xvx^oc;'] xJ^o? 

Finckhius in Caesaris el Bergkii Ephem. 1844, p. 948: sed cf. Hesych. 
S. «V' «'?«?: ovttix; iXfyiro y()Hfifiij Uqu , 7iu(i(i roiq Tiftvivovoiv , ubi v. 
Albertium. 13. Aa^/Jacovroiv] i) nu()otfiiu Suidas addit. 19. u^iuvroq 

Ds. povkofthoiv^ 7tnQ(i)fih(ov Ds. 

Oxon. 11, 491, 25: V. DV I, 88. 54d. Arsen. VI, 48: Stob. Flor. 

Dixit de proverbio Hemsterhusius 118, 22. 

Append. Luc. 54. 55. Diog. 111,36: Arsen. VI, 43: 

53. Diog. I, 96: Arsen. VI, 42. Suidas: «V<f()«t: rtapot/iia' x tvj/frw 
DV I, 56. 7 0» (I if 1 1 Q u (;, kiyfxut df tk; ■^iuQit 

54. Diog. III, 23: Arsen. VI, 44. loXc; Tiioaivovaiv lfQ(l YQUfifnt}. oviox; 
Greg. Cypr. L 1,24. Macar.11,65. 'EnixuQ fto<;: v. Aposl. IX, 60. 

54». Arscn. VI, 45: Suid. s. Adhiljuil Phol. Palriarch. Epist. 170: 

fpO('t^, s. 'A(pdu(;. Vulcanum ab «V* 'fp"? (^iv aoi, ro nuQoifimdfq, 

Aegyptiis hoc nomine insigniri te— o dydn. 

stis est Suidas : nomen explicare 56. Greg. Cjpr. L 1 , 1 : Arsen. 

sludcnt lablonskius Opusc. I, 381 VI, 49: Apost. XV'I, 23. 
et Dutheilius in libro , qui inscri- 57. Suidas : Arscn. VI, 52. DV 

bitur Manuscrits el Exlraits de In I, 64. 
bibliuihcijue <Iu lioi VIII, 99. 58. Arsen. VI, 50. Attigil .\ri- 

541'. Arsen. VI, 46. Diog. 11,36. stol. Probb. 30, 1, p. 9.=)3,30Bekk. : 

Apost. VIII, 77. Macar. II, 68. nul did roino 'o Tt olvo(; (lq()odi- 

54*"-. Arsen. VI,47: Ilom. II. /, 63. aimriitovi; unfQydi^tTat, xai oQ&(Tt<; CENTURIA IV. 321 59 j4rpQodi%t] vv rt&vnev: tni imv dyttgiotuv' xij yd^ 
ylffQodtTf] vg ov &vixai dtd tov "y^doiviV' 

60 'y/qnvwv ttft^: inl T0y< iv fiixQois Tiao' «A^.wy i//t«- •' 

fiivoiv. ■ ^' ••"i" -!/■>; '.\ ■ 

61 'j4(p iatias: inl tuv i^ aQyi;s TtnQazjovjcov. 'laaioe b 'iea ^oTtacj tivfxa&fii Uarpocralio , suidas adaunt.. ' int — .^^(«t- 

^^mirrwv Harpocralio et Suidas om. N.\\>R UWTn jfiivvaoi xul 'AifQnSirti Xtyovriu ftir^ 
ui.Xtji.oiv nvut, nai ol niXayxoiiKol 
tu nifVarot idyvoi ilalv: probat hoc 
Cornut. de Nat. Deor. 30, p. 182 
Os. : xivTjrtxov yuQ n(>o(; avvox^aiuv 
6 oivog , diu rovro ivio)v xoivij &vov- 
Twv /ttovvaoj xai A<fQodirTj : pro— 
bantque omnino veteres, qui hoc 
ipsum Veneris et Bacchi sodalitium 
saepisslme celebravere: sic quan- 
tum valeat in araore vinum Euripi- 
des declarat Bacch. 772 [v. Apost. 
XII, 42 f] , quocum contendas Ovid. 
Art. Am. I, 244 : et Venus in vinis 
ignis in igne fuil: Plinium in Anth. 
Lat. I, 23 Burra. : ardenti Baccho 
succenditur ignis Amoris , Nam sunl 
unanimi Bacchus Amorque dei : Apu— 
lei. Met. II, II, p. 27: ecce, in- 
quam, Veneris hortator et anniger 
Liber adcenit ullro. Vinum islud 
sorbeamus hodie omne, quod nobis 
reslinguat pudoris ignaeiam et ala- 
crem vigorem libidinis incutiat: Achill. 
Tat. II, 3:"ii^w? f^f xnl Jiavvaoq, 
6vo (iiuiot &foi , V'»'/'/»' x«r«(T/ovrj?, 
ixfiuivovatv ftQ itvHta^fvvriav , o ftfv 
xuiwv uvrijv rw avvijdfi TiVQi , o di 
Toy oivov VTitxxuvfta gifQiiiV oivot; 
yuQ tQmroq TQoifTj : aha praebcbunt 
Mitscherlichius ad Hor. Carm. IH, 
18, 7. Boissonadus ad Constant. 
Manass. II, 4 et Ohbarius ad Horat. 
EpisL I, 15, 21. Nec vero Bac- 
chum solura, sed etiam Cererem 
sociara Amori adiungere veteres 
coramendanl: Poel. incert. apud 
Herraiam in Meinekii Com. Gr. 
Fr. IV, 171 : TtirjQtt yuQ oyxM yu- 
axQoi uv^fTut Kv-tQK;: Diotima apud 
Apost. VII, 86: Terent. Eunuch. 
IV, 5, 6: sine Cerere rt Libero fri- 
get Venus, uhi crrat Donalus: al- 
testanlur idem aurlor inccrtus apud Apost. XII, 2 el Euripidis versns, 
de quo ex Athen. VI, "270 B haec fv xfVTj yuQ yuarQt zwv >:«-<>» 
._ /-!.?..';■ -- ,1. iU affero 

iwv fQb)g Ovx iari' n t tv oj o tv yug.^r^ 
Tj Kv 71 Qtg n txQ u 'Aj(rei6g g>Tiai.v 
fv .At&o)rt auTi'Qixw. tiuq' ov 6 oo- - 
(foq EvQtnidr^q Xufioiv fq>i] , 'E v ti Xi]~)\^ 

a flO vjj T t K V 71 Q t q , IV 71 f l- 

vwvTi S o V. 7iQog ov OvXTituvog 
Ufi TloTf SiuTioXffiwv ^fifTj TlXrjQ^c; ftfv 
Xuxuvo)v uyoQTj , 7iX)]Qrj<; 6f xui uq- 
TiDv : cessit versus iste Euripideus 
tesle Scholiaslaad Soph. Anlig. 781 
in proverbium , qua de causa re- 
spexerunt eum Antiphanes Alhcn. 
I, 28 F : iv TiXrjafiovfj yuQ KvTcotq, 
fv df ToT? xuxwg TlQuaaovaiv oi/x 
Vvfariv 'AqiQodirT] ^QoroTq : Liban. 
Orall. 63, T. III, 389 R. : » o^v h 
7iXtjafiovf] Tot KiiTiQiq , fv n. 6\oi'', 
■ TioQQW Toiv ucfQo6iaio)v ol nXr/Oiov 
nxQtpovg oQXTJofox; : Themist. Oratl. 
13, 164 B: ijxovov yuQ nuou to7«' 
notTjTWv OTi nfvirj aoipiuv iXa^f [DV- 
III , 59] x«» TixTft xoQog v,-}qiv [Ma— 
car. \TII, 27] xul nXrjaftovr] rot 
KvnQtv, xul Toiiivru noXXu rldov- 
ro)v , Tjt/.ai nfiO-iivru Tff t{>xt] rrj 
noXXfi fiT] ai'ftntQHffQfo&ut tiJv rtQf- 
TT]v: Gregorius Nazianz. Carni. 
iamb. 18, 587. Huic doctrinae, 
quara si cura veteribus ludere vel- 
lcraus , ex Homero dcrivaremus : 
V. Hora. II. /, 705 el inll. ad Pe- 
Iron. Satyr. 82, opposuit sese vi(r 
sobrius atque pius Plutarchus ,in 
libro dc sanit. luenda 126 C : Qf' 
yuQ Iv nir^afiovuXq KvnQtg, itXiii 
fiaXiov fv fv6iu auQxog xul yuiyvr]. 

59. Arscn. VI. 51. DV I, 89. 

60. Diog. I, 42: Arsen. VI, 53. 

61. K in App. Provv. I, 43 et 
Harpoer. 42, 15: Arsen. VI, 40. 
Greg. Cypr. L I, 63. '/a«ro?] frag- 

21 322 APOSTOUI tv 7w nQOQ Kctkvdiora' 'O ay' iotlue /iivov /tiv os 
'y^&fjvaiog ^v nuVT(ag. 

62 *y^y' viprjXov jiiov xttTayeXug: im %o>v l^ vipove 
diaXeyofiivMV , ojoavei , Tiavv fiov xata^fQoveig' 

To u fxsrct rov %. ^ 

63 *^)l^&o(p6 Qog Aiyvmiog: inl twv ^agia /Suota- 
^ovTOiv ' noXXayov yuQ oi noifjxal uydocpoQovviag •lovg 
u4iyvmiovg (fuoir. 

64 "u4y& fi u i uvTOv Tw Qvn(p: ccvii tov, i^ dveXev&E- 

62a 'Acpcov 6r EQO g nfQdixog. ^O 

62b 'A(fQo8ita r a fisv ovx 'iari fiaQyog 5' "EQcog oia TTUiada 
ccxQ in (cr&r^xn ^aivcov, a firi fioi &iyrig,ra> ycinaQiaaca.- '^Xxficcvog. 
63a ' Aji^aXivcov arofidirmv av6fiov r aqiQoavvag , riXog dvg- 

rvxia: d/jXt]. 
64a "AxBi ninXriyfiai: ini rov SvgcpoQOvvrog. 15 2. narrw;] pergit Harpocratlo : x«t oQm cJ* Aunav ifivilro , quod 
xcc* o()t)i ii XuxMv ifivitro scribendum esse Nitzschius de Elcusiniorum 
rationc publ. disp,21 suspicalur. 3. Formam explicationis incorruptam 
servavit Suidas: otovii, nuiv ftov xuTuqftovtiq, i) ntxu^poQu uno ruv u<p 
vifiovq SiukfyotAtKDv. II. T« Hephaestio oni. tvT* Bcrgkius. o'h 
nuT(; nuiiidn Hcphacstio. 12. uv&t] xu pui vwv idcm. »vnut- 
Q ioKO) Bergkius. mentum Boeckhius ad Corp. Inscr. 
Gr. T. I, p. 44 tractat. 

62. K in nott. ad Diog. III, 24: 
Arsen. VI, 68. Greg. Cypr. L 1, 59. 

62a. Arsen. VI , 59. Confinia 

SUnt itqiO)v6T(()oq xix^Tjq: V. 

nott. ad Zenoh. IV, 66: uq>o)v6- 
r f Q o q ao<fiaro>v apud Lucian. y«^) (t)(&o(fO()ovvTU<; roi'? yHyvnriovi; 
HtftvtjvTui -. est versus Aristoph. Ran. 
[1406] 1453, ad quem intcrprcs 
Graecus adnotat: noHuxoiJ o')i; ux&o- 
(f6(io)v Tthv ^^lyvrtt iii)v fti/ivTjrui. 
Acgyptiis quanta in lateribus por- 
tandis ars fuerit , pcrspicitur cx 
picturis in corum terra repertis, de lov. Trag. §. 14, ubi v. Reitzius : quibus adeas C. O. Muelleri de 

garrula enim est pcrdix et fuditti) Mun. Alhen. Comm. 13 el AViese- 

audit apud Anon.inCrameri Anecdd. leri Advers. in Aesch. et Aristoph. 

Oxon. III, 168, 1: add. Plut. Symp. 119. Hinc proverbium manavit iu 

Q. VIIL 7, 2, p. 727 D. loann. Etym. M. 29, 21 rcceplum: Ai- 

Damasc. Parall. Sacr. T. II, 527: fvnrtoi; n kivO- o <p6(io(; : nu(}oi— 

alicnum igitur a nostro est provcr- /«»« iaxiv , oxt Alyvnnoi 6i,ufiitkkov- 

bium fltfb)vuri()o(; l/0-iio)v, de T«t w? ft/0-otf6(ioi : v. ArisL Av. 

hominibus infacundis aut immodi- 1133 et quac de Chcope Aegyptio- 

cae taciturnitatis dictum, quo uti- rum rege Uerod. II, 124 sq<{. narrat. 

tur Lucian. Gali. 1. lov. trag. 35. 63». Arsen. VI, 61: Stob. Fior. adv. Indoct. 16. 

62l>. Arscn. VI, 59: Hcphaost. 
76 Gsf. Alcman. fr. 22 Bcrgk. 

63. Arsen. VI, 60. Suid. v. 
i<XOoif6()ov et 8. u(juno: .. xul nuQ- 
otftiu X o V f; ov K u V tt (} U IVT V d 

fMUToy Aly vm: i. ot, noXkuyov 36, 13. Est Eurip. Bacch. 385. 

64. Suidas: Ar.scn. VI, 62: Bekk. 
Anecd. I, 474, 19. Arislophanis 
Pclargis adscribit Fritzscbius Quaest. 
Aristoph. 1, 81. 

64". Arscn. VI, 63. Auclor in- 
cert. apud Suid. in v. uxot;: rj 6\ CENTURIA IV. 353 Qia xai fuxQoXoyiii' tov yaQ Qvnov inl luv dveXevO-fQMV 
iTf'&€aav. ovtM yovv QvnoitovSvXovs Xfyovoi tovs toioviovs. 

65 '^XQsioye Xios av&QwnoS' o ini rois ayQr^GTois aai 
yiij onovdaiots yeXcov y.ai yaiQmv. 

66 "u^yeiQ vt(p&i]va i /S ov XeTai: int tuv a^vvaTMv- 5 

67 "AyQi xoQOv: oti ayQt xoqov ixeivos dvata&'^~ 
Tos iart' xal' ovtos dyQi xoqov (pevaxi^e i. 

68 'jtyvv yievrj axvTaXf] : ini T(av XvnQus dyyeXias dy- 
yeXX6vT0)v. e&os yaQ ini ^vXov eiXiaaetv to yQa(pev iv oxv- 
TaXt] xal nejtmetv , oiovet anetXovvTes ol naXatol ois i/Sov- 10 
^^ovio neftnetV oi db deyofievot i'a(p axvTaXf] dvTanetXovv- 
les dveyivoaoxov to yQafifiaTeiov. 

67a "Ay^Qi eig rb ^dQa&QOv: im lav {isxQi TEXevrrig /) aaXav 

ij '/axmv 1} 6v/£j'c5»' ^ dvgyeveov ovtcov. 
68a 'Ay^dQiarov eveQyereiv xal vexQOv liVQi^eiv ivl avy- \^ 

xeirai. 
68b 'Axpvyor eQog Xayo30v (pevyovrog: im rojv ocpodQcc 

deiXmv. 1. fni TMv yXio;(Q(ov xtxl dvfhv&fQMv Suidas. 7. f^fvdy.ii^fv Siiidas. 

8. uxvvixhri D. XvntjQtt^ Ds. 10. olovil — naXniot] ita corruplam 

Diogeniani lcctionem Apostolius sibi visus est redintegrasse. V. Dio- 
genianus. 11. VatjDsi iv iaw anvrdXr] m. dviiXovvTig Walzius con- 
iecit. Exciderunt Terba plura. iQ. ^nXovTUQx ov Z et Antonius 
in fine addunt. t,;i>,. ovyxX/jToi, MartfQ uxtt ri.vl ntnXrj- 
y/nhtj, fijjTioQfiTo : Aristot. in Schnei- 
dewini Philol. I, 26: &vftov dxn 
PfpoXrjfiivn. 

65. Suidas : Arsen. YI, 64. Bekk. 
Anecd. I, 475, 7. Zonar. 361. 

66. Arsen. VI, 65. 

67. Suidas: Arsen. VI, 66. Ze- 
nob. I, 44. Liban. Oralt. T. 1, 284, 

t R.: X«t O ftfV Oft^QOVg «/P» XOQOV 

nuQfXft iji yfj %'Vxo<i d(fifX(ov: Achill. 
Tat. I, 6 : xal uxQdrot &fUfinTi, xul 
fifXQt y^oQov nQoiXdojv , dnt/XOov fti- 
&vo)v foftirt. 

67». Arsen. VI, 67. Coniungi- 
tur a scrioris actatis scriptoribus 
HXQi cum praepositionibus fi<;, nQog, 
fni et accusativo: ApoII. Rhod. IV, 
1403: dxoi^i in dxvtjari,v xfit dnvoo<;: 
Diod. I, 80 fin. : "xqi d'v (l<; 7)^1- 
*iuvi Lucian. Dial. Mort. 27, 5: 
liXQi' ,vipo? To noQ&fiiZov : ei, Char. §. 10. Alex. 55: lixQK; fl<; rovgKQo- 
Tii<if>ovg Procop. Hist. Arcan. c. 7 : 
Aglaias Med. Carm. Eleg. 6 ed. 
Sichel.: dxQi xtv tq rtXfovuq: Theod. 
Prodrom. do Rhod. et Dosicl. Amor. 
VII, p. 306 : uxQi, flq ' Pudov. Idern 
valet de adverbio nfXQ''' v. Athen. 
VH, 317 D. Suid. in v. dvr/ft. 

68. Diog. III, 25: Arsen. 111,68. 
De scytala cxponitur in Etymol. 
Cram. Anecd. Paris. IV, 175, 8. 
Comparari potest Phot. Epist. 1 1 .- 

T^S oSoV ro fl^XO<; xui TttJV fX&QOJV 

o (fiopoq X(cxon'i,,ftv ijftXv vnoTi&tTut' 
xui fCyf uXXtjXoK; avrfxfiTo , xui axv- 
rdXut uv rrjv l-iiaroXljv difxoftd^Dv, 
ttbi V. Montaculium: add. Michacl. 
Acuniin. 69 Elliss. 

68a. Arsen. VI, 69 : Anton. Me- 
liss. 58, p. 96 Fabr. Socrati in 
App. Florent. Stob. Gaisf, 33 Ox. 
adscribitur. Cf. Aposi. XII, 3. 

681». Arsen. VI, 70. ' 

21* 324 APOSTOLII 

To /3 /U£Tct TOli d. 

69 Ba&eictv avXann: tnl rwv ^ttd%,lf(6v. ^Qiffmi; *«' ^^~ 
KQV/i/iievas cxoyrw»/. .,.„..'.. 

"70 BuKi^Xos «t« aVri tov yvvatxwdijs tai arat^ty^fog' o5 
;'«(> BdxTjXos /leyas /i^v ■tjv , dvoijros ^h nai yvvatxwdtjs- 

71 Baif^rjs tqotiov: ini twv ati ozvyvuiv xat ot(i)n7]).uv' 
iiaQooov ai Bany^ai atyojoi. , Utoii 

72 BccXXes^iaKuQiav: olov eis ixdov. MaxaQia yuQ 

r; ' HQaxXiovs 6n7]vixa ineaiQUTtvaev 6 EvQVo&tvs tale 10 

71a BuXavEvaiv eoixagi inl tov noXvnQaynovos xat neQitQ- 
yov. nuQoaov axoXtjv ayovreg noXvnQuyiiovnvaiv ol ^aXavelg. 

71b BaXuv ei (ov 8iu r ir r a q ag uitiag iQotnt&a, diu xa&UQio- 
rijTu , uXiug xuqiv , vyielug , ydovijg ' ol nuXuioi de ravru av- 
&Q(anoyva<feiu enuXovv , inei &urrov 7) nQogTjxe quxoi ra acofinru 15 
ynl nQoytjQuaxeiv uvuyxd^ei. 'ExXri&rj ds ^uXuvelov ori oi na- 
Xaiol rug ^nXuvovg ia&iovreg rd xeXvcpij exuiov iv roig XovrQOig. 9. *»c Suidas. «JoiiJ AZ addunl: iTil luv ditfovrwv Ji' li^m^v 
{uvronq ft; &uvaTOv: Suidas : inl twv faii%oi'g tl<; nivdvvov xar' u^tTTJv 
didorxwv. add. C in nott. ad Zenob. II, 61. 11. fiuXuvtvatv iot- 

x«s] fiuXuvft't: Ds, Suidas. 13. puXuvtiov xoivvv , , xiaaaQtt; tlatv ul- 

Tiat, HttO- «e in UV10V TiftQttytvo/tt&a' 1] yuQ xa&aQiorrjrot; tvintt tj u. rj 
V. ij' TiXfvrutov 7]dov^(; Clemens. 14. ol :itik,'] antcccdunt in Clemente 
multa, quae omisit cpitomator. 16. ok] dtoxi Suidas. ol naXaiol Sui- 
das om. 17. »v xrX, in Suida dcsunt. 

i 69. Arscn.XIJ, 63. Suidas : fi a- Scholl. ad Luc. Cronos. 12. ad ei. 

&flav uvXuKu. oniQ iari axixot Eunuch. 8: Zenob. II, 62. Diog. 

[scribc a/iatf/t: cura Ruhnkcniol III, 45. Ab Augusto \ocem fitlxt)- 

yijq rno tIi>6x(iov. fKxatpoQixtiii tlno Xoq sacpc adhibitam esse tradilSuct. 

7oi'to«/ puOfiuq ff^ivui; xul xtxQVfi- Octav. 87: dubitatum quidem ibi 

fifvaq aijftuivtt,: undc quae hic le- cst de lcclionc: sed t. Casaubonum 

guntur hausta sunt. Lcmma ex ad Suel. I.c. ct intl. Pctron.Sat3r.37. 

Aesch. Scpt, c. Th. 599 dcccrptum, 71. Suidas : Arscn. XII, 65. Diog. 

cuius vctercs sacpissimc mcniine- III, 43. 

ranl: v. Wcllaucr ad Acsch. I. c. 71^. Arsen. XII, 66. ini — wf- 

et Ruhnkenius ad Tim. Lcx. V. pi/()yo»/] Suidas. naqiaov xtA.] Diog. 

IMat. 58. III, 64. Greg. Cypr. L I, 73. 

70. Arsen. XII, 64. Suid. s. 71»». Arscn. XII, 67. fiuXavtitov 

fiunijXoi;: fiiyat; fiiv, tlvotjxot; di xui — ttvuyxitl^ft] Clem. Alcx, Paed. III, 

yvvuixt/tdtjq. BtixtjXot; tvvov/oq, tlno- 9, 46, p. 103 Sylb. ixXijQtj xxX,\ 

xonoc;. Kui ntxQotfiitf B VLXtj Xo t; Suid. V. ptiXuvtiOfitftiXovq. 

«•', xuxtl XMv ixXvxiuv xui tlvtivdQbiv. 72. Suidas : Arscn. II, 69. DV 

TQiovxot yuQ ol (inoxonoi. : similia c II , 4. Accuralius exponitur a 

lexico rhetorico in Et^m. M. 185, Srhol. Plat. 393 Bekk.: 'flQuxXiovt 

IScxslant: add. Hesych. s. v. c. intl., OvytixtjQ, MuxuQia xovvoftu, tjv Xi- CENTURIA IV. 325 *^&r]vaiQ icivxr^v dniduiHe a(pdyiov vnlQ t^g ttuv Xotndiv 

CUTT^QiaS- ' 

r3 Bdfijiiu Kv^t>ir,v6v : %r,v dxu&aoTOV doyrjfioovvr^v 

oi *j4TTtxol Xeyovatv. 
74 Bdftfta Hag^tviaxov : dvri tov , fitj os igv&Qov 5 

notrjau' vijaos yaQ iatt fisyioTt] »; SaQ^o) nQos tf] ^JraXla, 

iv f/ yivoviat noQ(pvQat dtdtfOQOt xa) o^vTaiot. ^ovXetat 

ovv SfjXovVy ivcc fti] 0€ nX7]yds ivtQixpo}. 

' ' ' * 
I. inidiOKf Suidas. Addit Suidas: ro S' uvxo lovro y.ul oi't<u Xt- 
yovatv , fi t; Max u iQiav Hui f ? Muxugiav ; de qua discrcpantia cf. nott. 
* ad Apost. VI, 65. 3. Kvi^ik^j yixov Aristopb. Pac. 1173: v. Dio:--, 
dorfius ad h. 1. 5. 2u()6i.uyiKov Aristophanes , Suidas , ^uQduvia-^ 
xov cod. Aristophanis Ravennas: alia y. in nott. Kusteri ad Suid. s. 
iva fti}. Add. Steph. Byz. S. 2uQdi(;: . . , ro xri^rtxov, SaqdiuriKoq. 
6. noiTjab}] otov , 'Ivu ftTJ at <potr»Jw Suidas inseruit. 7. o^vtut ttf 
Suidas: v. Bernhardium. 8. /ui^ at] fiij aoi Suidas. ''^\J** yo5 xaxu TJjv Evqva&imq inl ruq 
'.A&^raq avQarfiav avToxllfvaTov 
fuvrrjv vnfQ T^?_noAfw? *l? agiaytjv 
Imdovvuc' To»'e oj'1' '^&ijvaiovq xura 
•tnv TinTJv T^? natdoq, ^ukXovxuq 
r^^-ttvxtjv uv&fOt xai OTfqidvoiq , nuQa- 
' xfkfVfO&at roVg ukkoiq „j9«AA' tlq 
MuxuQiuv ," (uq rtjv nuQotfiiuv nuQfl- 

&ftv Xui fjlt TW» TCQod-VflOVflfVOJV Xl, 

ar^i; <Jf xaT«;^())y(jTtxw; x«» ini na- 
rirj(; uipoatowfox;. /JovQiq [p. 183 
Hullem.] <ff (fijaiv on uvxtj tj)v 
nvuuv Tov nuTQoq xuxfa^fOf , xui i^ 
fxfivov nuQu Muxt^oai vfvofiiarut, 
rdg &vyaTfQaq rdiv xij<5tvofifvb)v, oiq 
uv (oai nulSfi;, ro uvro nQuxTitv 
ini ToXq nuTQnaiv : uberius haec re- 
feruntura Scholiasla ad Arist. Equill. 
1148, cui convenit fere cum Zcnob. 
II, 61: breviavit Suidas in v. Mu- 

XUQiu : . . xui nuQOiftia , §ukk tq 

fiaxitQiav , dvri rov, *!? ^fiiutoxTjTU 
xui navoiXt&Qiav. jj ^dXV iq ffuxu- 
Qiiiv , x«t' fvqiJjfttOfiov, inti xui ol 
rf&vfdJTfi; fiuxaQVrai ktyovrut. xai 
'HQUxXfOVg &V)'UTJjQ , Jjv 'A&t]vuVot 

vn\Q uvxihv unoO-uvovauv noXvxfXiHi; 
i&uxpuv. Alteram rationem unice 
probat Kusterus ad Suid. s. fiukX' 
tlq fiuxuQiav. 

73. Suidas : Arsen. XII,'7I. Etym. 
M. 187, 25. Zonar. 376. Recte 
SchoU. ad Arist. I. c. : rovriart 
xaxaaxtJfiovfV. ol yuQ Ki\ixJjvoi ini 6 fiXitt xui d-t]Xv xjjxt fxwftiodainro : 
add. Hesych. s. Buft^u [sic] Kv^t- 

XTjvov : Kvl^ixjjvoi 3tu To Io)viq fivai 
[cf. Apost V, 38] Ixmftojdovvio ini 
fiuXaxiu : alludit enim comicus ad 
V. ^^*'?*"-, ut recte cum Bentleio 
Schaeferus statuit ad Bos. EIl. Gr. 
143: V. quae ego de hoc facctia- 
rum genere in Schneidewini Philol. 
II , 32 sqq. disserui. Usurpavit 
proverbium Theodor. Hyrtae. in 
Boisson. Anecd. II, 444: x«i j]v 
wantQ dxfiQ o piaaxjji; xui dj] ftjjdiv 
uvvxov To xuQ-uQfta fiufiftu Kv^ixij~ 

VUV TjV. I., 

74. Suidas s. ^dftfiu: Arsen. XIJ», 

72. Suid. s. tvrt fu) of pdrfjo), s.^uqSu). 
Fluxit ex Aristoph.Pac.il 72. Sui- 
das et quem is exscripsit Scholia- 
sta ad Arist. Acharn. 112 perperam 
de Sardinia insula cogitaverunt, ut 
vidit iam Kusterus: rectc SchoU. 
ad Arist. Pac. I. c. dtucftQovat yuq 
ul Avd txui ^uipui : SchoU. ad Arist. 
Ach. 1. 0. : . . »}" oTt fli; rijv SuqSoj 
[sic] Tayc Av^iug nvQQu {Juftfturu 
yivtruti Hesych. s. j9. .5".: xo tpotvi- 
xovv dtuqiOQu yuQ J]v ruiv 2uQdfOt 
fiitftftura, ubi V. inlt. : add. Salma- 
sius ad TertuII. de pallio 182 ct 
Clcm. Alex. Paed. II, 10, 108, p. 
87 Sylb. : ^uftfiu yovv SuQ^jjvtaxdv 
[sic] xai liXXo oftifdxivov xai x?.o)Qup 
fXfQor f Qo^ofttytq xai KoxxoPuifii; Kui 326 APOSTOLIl 

75 Bctz aHUQag: inl xtav nayiiav M«i u^ivvuTOiv. x«t« 
Qvaioh]v dh uvayrwoitov. 

76 Batov aiXq)tov: inl tmv onaviove xifiaQ }.afi^uv6v- 
twv' ol ydg KvQT^valoi ivl iwv Baxoiv i^aiQitov idoaav 
To oiX(ptov , na\ Tov vofiiofiaxog inl filv &aTiQov"yff(fiiova,^ 
ini ds &a%iQOV aiXrpiov itvnwoav. oi dh ini Ai(ivf;g 'jifi^ 
neXiiajttt dg JeXcpovg dvi&eaav xavXov aiXtpiov. 

77 BaxQayog SsQi (ptog: ini imv d<po)vo)V ol yuQ iv 
11] HeQirpoi /SuTQayot ov ^ofLatv :• Aixiov dh t} tov v^a- 
Tog dyav yjvyQOTTjg' 6&ev ti Tig irp' eTSQa /teTayoi t6 ^wov, 10 
XaXov £v&vg ivenoirjOB xat nQog ti)v oUeiav fttTe/Si/iaoe 
rpvatv. KvQTjvalov de ^uTQayov t6 twv vc^aTwi/ ntKQ^v 
ttXaXov dneQyd^eTai. 

78 BttTQay^rp o iv oy^oetg: ini t<uv Tavra nuQeyovTwv, 
dneg ov XQj^^ovaiv oi Xafi/SuvovTeg:- 'O {SdTQayog tov i5 
vSqqv fitaei, nai didotnev layvQrag , ovaovv Tfj ^oij Ty noXX^ 
nstQaTat avTexnX?]TTetv amov nal dvTirpo/Seiv. 

79 Ba^tti Mv^og: ini Twf fuyaXavyov VTWV ovTog yuQ 
iBQevg Tr;g ^QTifudog wv fif.ydXavyog rjv. 

7(ja BdXX' sig oXe&QOv: nai, BdXV ig cp&OQur. 20 3. Bdxrov et Burrwv Suidas. 9. fioSiai*] ^&fyyotrui Ds. 

ulitoi' — i//j';KpoT)y?] ?] riov vSdrwv ifijaii uVtiov utnoTg rfjq uqwriuq , w 
lloXvnQurK; , diu rrjv liyuv \pii/^)orTjru Thcophylaclus. 11. ivtnoirjat 

Walzius orluin crcdit ex uv fnoit^ae. 12. gvatv] biontQ rCtv i;^; Ki^- 
y.i]q lieaftojv n^u/ievov additTheophylactus. 14. fiurQuxoi^Suiilas. 15. o 
As om. rov As om. 18. Bufiul Meyufivi^oq Alcinckius Exercc. 
Philolog. in Alhen. Deipnos. Spec. I, 18, Bu,9uifivloq Bcrgkius in Diar. 
phil. ab codem Bergkio et Cacsare edito 1845, p. 174. o'v ev 'II<fea<oA. 

ulXtt fiVQtu Jiu onovdrjg ftuftfiura apud Bernhardium ad Suid. s. /9i(/l>l' 

inivevoijiniruCg el(/)Xiaiv /jJvnu&eiuiq. eii; v(fo)Q. Mflcar. II, 72. 

75. Suidas: Arsen. X1I,73. App. 77. Arsen. XII, 76: /9«t()«/o? — 
IVovv. I, 50c. Add. p. 541. Usur- jJoC^aiv] Diog. 111,44. Ahtov xrk.\ 
pat loanncs Sicel. in Walzii Rhet. Theophyl. Simoc. Dialog. c. 18. 
(ir. VI, 95: evQiaxerai, yuQ elxiro)g DV 1, 98. Ranas in (jyrenaica 
Aoyytvoq, . . . uQtaroi entfteqiaut ku- dcgentes mutas csse ctiam Aelia- 
yo)v Ideuq , dt]fitov(ty!jant t)i rotov- nus N. An. III, 35 narrat: alios 
Toi»c tjxtoru , xui /ttovvotoi; o 'AXi- huius rei tcstes citant lacobsius ad 
nuQvuaev<; v.ul SftvQvaloi; 6'AQtarei- Acl. I. c, Bcckmaunus ad Arislot. 
J;;; neQt IJeiuv re r.ut •i//viy? y(>«- Mirab. Ausc. c. 6!) et Camus ad 
xfuvTtg , ftdru x«p«? , ly nuQoiftia Aristot. II. An. II, 391. 

(/Tjai. itjniovQyol d\ koyav nokkStv 78. Suidas: Arscn. XII, 77. DV 

xui KuXHv, II, 8. 'O pniQuxoi; irk.] Aeiian. N. 

76. Suidas: Ar8en.Xn,74. Ma- An. XII, 15. 

car. II, 71. 79. Diog. III, 65: Arscn. XII, 78. 

76». Arsen. XII , 75 : Cod. 166 Suid. Phavorin. s, ft\'lo<i. Rciecla CENTURIA IV. 327 (0 


88 BaoiXeioe o(p&aX/iiog: lov ini riva agyt^v nefino- 

fievov ovTdiS irtaXovV' 

Baaavoe Xi&oe- ini twv i^eta^o/tiv<av iv Xoyoie\ 

nagoaov rj Avdia Xi&oe %ov yjQvaov doHifia^ei. 5 

BaXX^av (pev^eod^ ai oisi: ngoe tove naxov ii noi- 

ovvtae ital olofUvove ^vyelr- '-'f,ft 

)4 BdXX* ig vdiUQ: dvti tov xaTanoviiaov. *J^ni tcmv 

oXe&QOV d^iuv. 
J5 BdXX* sie sy^ovva %7]V iniJjX'»] fitjv : in\ %wv Xoido- 10 

Qovvttav tovs ofioteyvovS' 
36 BaxQdyw v3mq: tcui' aziaQ yaXy: inl tiav ravta 

didovtbiv, oie yaiQovaiv ol Xaft/SdvovTee' 
87 BdXXeiv fitjXoie: ini twv tvyelv wv iQ(aat ^ovXofUviav. 

naQtiy&rj ds ano rcav nefi(p&evx(av in ^ta/.dvTtjv firjX(av' 15 

nQovyteito yaQ t(o vtx(avtt dQOfKa rt]v ^AxaXdvtrjV enadXov 4. ittxa^^ovTiav Suidas. i.oYoiii\ ij ioyote Suidas addit. 6. /5a- 

k(i)v Suidas. notovvxa(;'\ 6QuauvTu<; Suidas. 7. txfpfiiynv Suidas. 
12. x«t] w« Suidas. 14. pu.kXn.<; N. Diogeniani esplicatione Salmasius 
ad Terlull. de pallio 333 Toce tivloq 
homiaem gloriosuni et ukul^ovu signi- 
ficari nuUo argumenlo prolato con- 
tcndit : probavit quidem L. Dindor- 
fius in Steph. Thes. L. Gr. T. V, 
1270 A locum anonymi ex Maii 
Coll. Vat. 11, XXXV, 10 aflFerens 
hunc : %ul ovx av&QO)nlvo)g di uv- 
rfjv (Cpolin) ii<;ixd)ixaauv ruXkoi %(, 
f! aj9 ul T^S fivifjq, xul 'iTakojv 
/tot(>u: nihilominus tamen ab Mei- 
nekii partibus standum esse puta- 
▼erim , quum ad paroemiographo- 
rum auctoritatem Hesychii locus 
accedat: M tyafivi^io i, A o y o t ; 
fuyuXoi' [scribe /4,(yuXuvxoi'\ imo 
Tov TltqaMv ^uati.io)<;. ol d( ^uq^u- 
Qovq ' [corrige ^uQ^uQot.] xixl ol Tjys 
'uiQTfftiSoQ liQiVg xul ol axQuxrjYol 
Tov TI(Qao)v puatliioq M(yaPv!^ot. 'k- 
Q(r>q xrA.] nomen M(yu(Ivl^o<; s. M(- 
yulofivL^oq Dianae Ephesiae sacer- 
dotum genti proprium atque heredi- 
tarium adhaesisse confirmant Strab. 
XIV, 1, 23, p. 641. Xenoph. Ex- 
ped. Cyr. V, 3, 6 et quos laudant 
ilemsterhusius ad Luciani Tin]. §. 22. Silligius Catal. Artif. 71. 
Kitschiius Parerg. Plaut. I, 406. 
Profecit ab usu nominis proverbiali 
Arisloph. Av. 484: rjQxf t* /IfQOwv 

ZIQMTOV 71UVT0)V y /iuQ(ioV Xui M(yU- 

PiO^ov. 

80. Diog. III, 68: Arsen. XII, 
79 : aliter interpretatur Schol. ad 
Dion. Chrysost T. II, 788 Emp. : 

^UTTUQi^HV TO (7ii.a(avQft(vo)q lf>0)r(lV 

xul avyxc/vnivox; , o nal P(Qp(Qil^(iv 
ot ldiO)zni ipuaiv iJiu(f&fiQovT(<; ri7v 
Xi^iv. Cf. Naekius ad Val. Caton. 
Carm. p. 15 sqq. 

81. Greg. Cypr. L I, 65: Arseii. 
XII, 80. 

82.Suidas: Arsen.XlI.SI. Greg. 
Cypr. L I, 64. 

83. Suidas: Arsen. XII, 82. DV 
II, 3. 

84. K in nott. ad Diog. III, 51. 
Arscn. XII, 70. 83. DV II, 4. 

85. Suidas : Arsen. XII, 84. Ma- 
car. II, 74. 

86. Suidas: Arsen. XII, 85. DV 
II, 9: cf. Aposl. XV, 68. 

87. Diog. IIL 63: Arsen. XII, 
86. Greg. Cypr. L I, 72. 328 APOSTOLIl 

6 laviijs yii/tos- yovp ^lnno/tivijs tis «fuXXav xatccatus, 
fiovXo/tevos avi^v rixfjaai , XQvad /lijXa e()(HXV£ ' xiu nt()i 
ifjv Tovcujv ovXXoytjv ixeivtjs aoyoXov/tivr^s t ovxos %avzt;v 
vneQffittXe. ' 

To 3 fXETci TOV S. ^i 

88 JBdiXvy fia iQ^/iioaems' '^yovv eidwXov xal (iftv- 
Tiw/itt xai oij/ietov Tt;s tQ^f^/icoaetaS' %attv ue ttxoves ttves 
ttn7;yoQtv/ievai idiv v6/io)V , eis tovio eisxo/ti^o/tevai. ""O 
dij IliXuios nenoifjxe. Aiyettti de eni %tav tj/SdeXvy/iivwv. ] 

To /3 /jteTci Tov a, *0 

89 BexxeaiXtjve : aQyaie xa\ ttvotjxe' avyxeitttt rj Xi^is 
dno Tov /Sixxos , 6 ctQTOs xaTci ^itxXtxTov Ttav Avdtxiv, xal 
Tov oeXtjvt}' a/KpoTeQtt ytxQ txQyttia. 

&7a BaXavriov eQavr (o v qjvXXoi nQuaov dtdsrat: ttuqo- 
Gov 01 tQoivtes evxoXoog xatuvaXiaxovatv. 15 

&8a BSdXXeiv: to uiiiXyetv' nuQU to §in ix&Xt^o^evov uXdi' 
axeiv tb yuXa. KXijfistg' ovtmg ij (letudoaig, ayu&ij cfiXav- 
{yQtaniug vnuQy^ovau ntiyi} , xotvavovau totg 8i\pa>at notov uv^e- 
tui nuXiv xui nifinXutai, ov tQonov inl tovg &}]Xa^ofik'vovg j) 
xai (jSuXXofiivovg fiuatovg intnnetv sicode to yuXu. 20 

89a BiXt BQO g uXxijsvtog iq^^v aeaocpianirog icvijQ: tltcoxvXXi' 
8ov anotf&eyfjia. 8. Tw rcftoi Stiidas. 9. nfnol/jxf] vvxxoiq iq rov vuov toi> pi(.aikii»i; 

tlKovu Hquyuyoiv adiicit Suidas. Oralioncin sivc mulilani cssc sive nioni- 
brorum pcrturbationc luxatam Bernhardius ad Suid. 1. c. monuit. Jfyt- 
t«4 xtk.] in Suida dcsunt. ipdekvY^ffvov Z. 11. Lbcrius el 

accuratius Suidas vocabulum ducc Scholiasta ad Arist 1. c. explicat. 12. 
Av6it)v'\ debcbat fI)(ivyo)v: corrupta Suidae lectio hoc viliuin procrcavit. 
16. Scribe « Ad^oxftv. 17. Scribe/CA ///*»/ ?. 21. Scrihe <Pm hvHJov. 

87». Arsen. XII, 87: cf. DV III, yulu] SchoII. ad Clem. Alex. Paed. 

66. Macar. VII, 34. III, 7, 39, T. IV, p. 134 Klotz. 

88. Suid. 8. /Srf^A. iQijfi.: Arscn. KXr}ntjq »rX.] Clein. 1. c. p. lOl S^Ib. 

XII, 88. LoKitur in Evane. Matth. o(\ c..-j„„ i > vii m v 

r,. AK. \t io » 1- I 89. isuidas : Arsen. XII, 91. tu- 

24, 15. Marc. 13, 4: explicatur a „. ,i „■ ij„„. ., ,, «^o ont\ 

c ., „t,, ' . ,r, , , slatn. ad llom. II. li, 603, p. 300, 

_ , . > n ' «' ) jil: Of KO)ui.xo(; t* twv nooati.iivotv 

nuv ixTV7io)uu uvtroo)nov oitw? iku- < • < /, ., ^ v 

, . , ), , ,^ 1- n- . OQfiOjf/fvoi ro Sfxxtotinioi; ovoiiu 

IfiTo nunu jovOuioi^: alia ailerunt ^ ,« t i - > • . 

t, . * rr.1 1-. 1 . „,.. ovvti/tio , atjlovv ui>yuK.r)jTU xut 

auicerus Ihes. Lccles. in v. pot- ... ' i • . v i on-r-i- • .. 

, T... j >, -,- , «.T/.or>7T«: V. Arist. iNub.397ibiq. inlL 

Miyfiu, liltmannus ad Aonar. 1.1, ' . ' 

pracf. p. CXXXIII. 89*. Arscn. XII, 91: Pscudo- 

88». Arsen. XII, 90: (iJMnv ~ Phocyl. 130. CENTURIA IV. 329 

To 3 fxsTci Tov ij, '''■ 

90 Bfjous i'oxf}nev: ln\ Tmv vno/iitoQMr. oviog yag £071]- 
tiev ay^avrjS itai naTayworjs *{o^ vno/iiwQOS» 

91 J5i;| avTi noQ^ijs: enl T(av nsQdovtmv yiai nQOS- 
noiovfiivav ^ritietv rj yeXav * o lnXafi^aveTai in\ twv iv 5 
anoQia %i nQaTzeiv nQ06notovf.tsv(aV' 

To 3 fJtSTO. TOV l. i ,,\ i i i; ^n iV tR 

92 Biavtos IlQtifjVEtas oint]: ov%os eis rwv inta ao- 
(fitav Tjv. XeysTai dh ets tas ^inas detvos yeyovivat. 

89b £e§aiOTeQav tijv (piXiav e^e nqog rovg yovelg'.- Xai- {0 

Qi'lfiotog. 
89c Bs^aiov ovdev iativ iv &v7/z^ ^io^. ViJVJO^wOwn 

^ioi yaQ ovdelg ov nQoaiQeizai iQonov. , , ,, 

92a Biavrog Tevrafiidov TIq ir/vecog dixi]: ovrog eig rmv 
enra aocpaiv tjv , Xiyerai de eig rag dixag deii'6g yeyovivai' ov- 15 
rog dixTjv vnsQ iivog Xi^ag tjdtj vniQyi]Q03g mv , neta ro xara- . 
navaai rbv Xoyov aniy.Xive rtjv xecpaXijv eig rovg lijg OvyatQog .^^ 
viov itoXnovg. elnovrog ds xcct rov ivavriov nai rav dii(aarav ^ 
riiv xptjcpov iveyxovrojv r^ vno rov Biavrog ^orj&ov[iiv(i> , Xv&iv- 
rog rov SixaarrjQiov vexQog iv roTc noXnoig evQi&ij. nai avzov 20 
{xeyaXonQenag t&aipev ?/ ^roil^. ^s qv xUt Jioyivovg rode ro 
iniyouuua .qiQerai. - «! ■ ■ .. ., 

hniyQaftfia: ' 

2^5£ Biavra ninev&a rov utQifiag riyayev 'Ej^fiijg 
''"'"' eig 'u4idi]v, noXiq> y/jnai' vKpofievov. "r^'^' '\'' 25 

elne yaQ, tlne diyijv irtQOv rivog , elr anoxXiv&eig 
naidbg ig aynaXiSag [xaaobv ireivev vnvov. 
92b £ iov KvxXcono g: rbv avbaiov xai oifiov. .: ) .■■• •■ , •■ ;•; 

-2.'inl Tuv vnoftwffuv'] otov u/avi^q VB Suidas. yuit Suidas VB 

ignorant. 9. ^v Suidas om. flt; Suidas om. dfivoraioq yfyovfVHt 
fi:ifiy Suidas. 10. ixf ft)v ipiXiuv Stobaeus. 16. wv] xnnQyotv Dio- 
genes Laertius. 17. toi" tjJ? idem. 18. fJ ivnvriui; idem. 21. 
ti; — iffQfrui.'] Arsenii verba sunt. 26. (ruQov Diogenes. 28. In 
A post T. o]n6v ab alia manu addunlur haec: ol y<i(j Kvxloinfq ovtt 
^iot; alyioyov , xu&^ "O/htjoov , ovrt &ioiv fiuxuijo)v dXfyovaiv: y. Hom. Od. 
/, 105 sqq. 

89»>. Arsen. XII, 93: Stob. Flor. '91. Greg. Cypr. L I, 69* Arsen. 

79 31. XII 97. 

89c. Arsen. XII, 94 sqq. XXVI, 92. siiidas: Arsen. XII, 98. Cf. 

24: Stob. Flor. 105, 47. Cf.Mei- App. Provv. IV, 88. 

nekius Com. Gr. Fr. T. IV, p. 424. 92a. Arsen. XII, 98. ovroq xrX.] 

90.Suidas:Arsen. XII,96. App. Diog. Laert. I, 84. 

Provv. I, 54. 92iJ.Arscn.XlI,99. Macar.V,44. 330 APOSTOLII 

93 Biov fie/uayftevov : inl loip evdaifiovi^ovTMv inl 
noXvTeXti xoi ijdei /Slio. 

94 Blov dxav&iiidi^: tov tQayyv xai OTiXriQov. 

95 Bi^Xiov Tovfxov fbi&v: nqoe %ovs dtaq)&eiQoviug 
Tiva eQya' »; ini twv gitXoXoyoiv. 5 

96 B iot ccvS- Qwn(ov xat (pvxuiv oneQfiara ovve^oftot- 
ovvtat xais yijuiQaiQ. 

97 B ia nevrjibiv, nXovaicov nagdifXr^o ig: nuQooov 
01 fiev nevr^Tes avayxa^ovxai , ol dh nXovaiot &QvmovTat 
nai &wnevov'Ctti. 10 

To p fxeTct Tov X. 

98 BXinetv yaQ avtiXQVS do^e ts ft>* ''Aqi]v: ini twv 
vniayvovfievuv navrl a&evei ovftnQazretv. 

99 BXaxos a^^Qt^atoT eQOS: eiQijTat U7i6 i^&vos Ttvosy 
oftolov aiXovQU) , ayorjOTOV dh ovtcos, tus fir^^e avva avrw 15 

97a Biog av eo Qjaarog, fianQ^ odog unarboyievrog, 
97b Biov xaXov ^^g, «v yvvaiy.a fii) e/ffi':- flhltitov. 
97c B io g § io v deofxspog ovx tazi ^iog. 
98a BXenei to arii&og astbg tQco&elg ndlai, 

itXyKiv 8s loinov ijato noXXu daxQVCov, 20 

^Xtncov d' oiatov elnev inteQCOftivov, 

^a^al ntenov fie tov nteqcotov bXXvei. \2.^AqT] Aristophancs. 13. x«t anvdQaa&ut riQoq poijOfiuv in finc 
Suidas addit. 14. HQtjrai uno] Eljmologicum : ti? d* ro i.tltxoy r6 
nnxoQixov fVQov tyoi flQtjnO-ai rtjv Xtliv , utio. 1d. xvva] »nunquani 

vero audivi, cancs csse piscium avidos. Et si silurus is est, qucni 
vulgus appcUat sturionem , hic intcr pisces vei ^rimas tenct « : Eras- 
raus IV, 1, 72. Attamen omncs leclionem «vvu sine ulla varietate 
tucnlur. 16. JrjnoxQirov xo jiuQoiftimJK: uTioif&fyixa ZA addunt. 17. 

kupt]^ Valckenarius, r^)*>)ye Meinckius. 19. fiii.(tTo —TQu&fj Coracs. 

93. Suid. V. /9»oe : Arscn.XII, 100. 97a. Arsen. XIII, 5: Stob, Flor. 
Macar. II, 78. 10, 21. Dcmorr. fr. 32 .Mullach. 

94. Suidas: Arsen. XIII, 1. Cf. 97''. Arscn. XIII, 6: Stob. Fior. 
uott. ad Zcnob. 1,21: add. Philon. 68, 20. Philet. fr. 29 Bach. 

de Virtutt. T. II, 548, 47 Mang. 97c. Arscn. XIII, 7: Mcnand. 

95. App. Provv. 1,55.06: Arscn. Monost. 74. Disputat de scntentia 
XIII, 2. Orellius Opusc. Scntcnt. I, 551. 

96.'Plut. Apophth.Rcg.cett. 172F: 98. Suidas: Arsen. XIII, 8. Est 

Arsen. XIII, 3. Est Cjri diclum: Aristoph. Piut. 328, ubi v. Scholia. 

cf. Ilerod. IX, 122: sentcntiam 98'». Arsen. XIII, 8: Ignalii fab. 

illustrant Wesselingius ct Valckcna- 369 Nevcl. , p. 74 Cor. : add. Kno- 

rius ad Herod. 1. c, Galakcr ad chius IJabr. fragni. p. 37. Cf. Ma- 

Marc. Anlon. Comm. IV, 39. car. VIII, 57. 

97. Arsen. XIII, 4. 99. Arscn. XIII, 9. tCQtjrut — CENTURIA IV. V. 331 

yQ^a&tti. ol (Jf ano tov ngog ijj Kv/i^j ytagiov BXanelag, 
ov fti/itV^Tai Kai ' ^Qioxo%iXfig- xul sv '^ke^av^gela t^h ri- 
Xog 11 ^XaKBVvofuov , 6 ol aoTQoXoyoi jeXovot, dtd to tovg 
fioQOvg eigiivai uQog aviovg» 

To 3 fxerd Toi; o. 5 

100 Bovg Kvn Qiog ««.*. ^toi xonQoq^ayos' voiovzof yaq - 

01 exetas poeg. .« , , „ ^^,f , . . 

* Bovg 6 MoXoTTwv : eTirTwv «Tff i^biltaJmVpoV/flyiwv 

nQayftara' ol ytxQ MoXoTTol tovg §6ag iv taig ioQjaig eig 

- noXXd dtitefiovy^ '^ ;' ^ 10 

2 Bovg ini/itj: int tmv ilalcpvr^g otionojVToov. i6 yaQ 

ccQyvQtov ^ovv eiys twv ^ A&f]vaioiV ' ol ovv dtaQodoKOv ftf.v oi 

'•< j u Xi '•t 3 , 'i \r o 'C\ eatojnwv. ,? , BovdoQoi v6fto): ini ztav d^iu)v daiQea&at oog ol^oeg. 
4 Boi6tiogv6fiog: ini iiav Tag uQyag . ftev t^QjE/tciipig 15 
iyovTtav, av&tg ds o^odQCJg intytvofiivoiv. ^ "'^^^ « » »or 

V 1. x(}7ja&at] pergit Suidas: TloXiriiaq 6' [Plat. Reip. IV, 432 D]' 

Blaxixov Tf ijfiwy ro nuOog, ox; il Xfyoi ri^ , nvfVfioviuv uno tov &a- 
kurriov (^wov , ovrog uvaia&^zov. t^c Bkuxiiuq Suidas , rijq Bknxia^ 

Etymologicum. 3. ^iuxtvv6fii,ov D : pXaxovofttov Schneiderus in Lexico 

71^05 

scribendum esse putat 4. Scribe /« w p o i) ?. tlg A. 9. uQuyftara] 
o;T«()«';^/j«Ta Emperius coniecit. Mihi v. n{)uyfiura delendum videtur. 
10. dihfftvov A. 12. oih] oiov Ds : yuQ Z. 15. B o i o') r t o q ANR. 

Scribe , ^(Jtftaiui. 16. iTtiytvo/ifvav] iTttrt i!vo/ti riav 'Gaisfordus. 

ai'Toi/?] Suidas: Etym. M. s. (iXu% 10. Antiphanes apud Alhen. III, 

p.. 199, 4: U(>7jrut — Bkaxfiui;] 95 F : *j' i_// Kimgo) d' orxw ^tkTj- 

Scholl. ad Plat. Politic. p. 37313ekk. dfi [Venus] rutq vaiv , 'Sl dianoO^", 

Scholl. ad Lucian. D. Mort. 28, 2, uaxt axuroqiayftv unfioif zo Zwov 

p. 76 lacoh. , Bachraanni Anecd. I, *** roiq ^i fJovq ^vuyxuatv. Ennius 

180. '^QiaroriXj^q] fortasse in li- apud Paul. Diacon. 59 Muell. : Cy- 

bro de Cumanorum re publica hu- prio bovi merendam Ennius 

ius loci menliouem fecerat philo- soladico versu quum dixit, significa- 

sophus. De voce /5A«J id quod vit id, quod solet fieri in insula Cy- 

fiwpoq , uvorjroq signiOcante dispu— /"'o, in qua hoves humano siercore 

taverunt Spanhemius ad Aristoph. pascunlur. 

PIuU 328. Ruhnkcnius ad Timaei i. Diog. III, 60: Arsen. XIII, U. 

Lex. V. Plat. 61, alii: add. Constit. o r^- itt c< a vih .« 

»„^^, viir Qo "' ' 2. Diog. 111,61: Arsen. XIII, 12. 

ApOSt. > ill , oZ' u{ii>7]ronoioq, xvvut- o ' > ••" 

Soq, (ihli, fiuyoq . . . uno^uUioOm- 3- Diog. III, 66: Arsen. XIII, 20. 

aav, ubi Colellerus afferl glossam : De v. poviSoQoq Proclus ad Hesiod. 

(iXui: uXXojq ol 'AOrjvaTot %ov tiqo- ^p. et D. 502 exposuit. 

(iarmiSij Xtyovat. 4. Suidas : Arsen. XIII, 21. Greg. 

100. Diog. 111, 49: Arscn. Xlll, Cypr. M II, 47. Apost. XI, 74. 332 APOSTOLIl 

5 UovQvgngog §6xqvv nenaiveTat: inl jdip i^t- 
aova&ai ^iXovetxovvTwv. 

Q JBovg vno ^vyov: inl vviv /loyd^ovvxoiv dei. 

7 Bovv inl yXwtTtjg: 6 iozi vo/niofia. uQfio^ei dh inl 
tmv Q^^ToQwv Tijjv Xaft/SavovTwv voftioftaTa vntQ tov ftrj 5 
icaTTjyoQTJaai Tivd , txkXd aitanijoat. 

g Bovg e^doftiog: nefiftata, xeQaTa eyjiav xara ftififj- 
aiv Tiys nQWTO(faovg aeXrjvrjg. ixdXovv Se avTO ^ovv nQog- 
Tt&evTeg xai tov i'^3ofiov , oti ini i^ Tijg aeXt;v7;g int- 
&veTO ovTog e^Sofiog, tog Ev&vhX^s iv *^iaXdvTfj. t«t- 10 
TeTai 8e inl Tcav dyav avatod-iJTwv. Ol 8e (paatv e^tSo- 
fiov fiovv , OTt ol nevr^Teg e&vov efixpv^a f|' nQo^aTov, 
vv , aiya , oqviv neTeivov , yjqva , v.a\ e^dofiov §ovv:- '// 
/Sovg, ev&a tov fiooyov a^pt^Qe&t] , ivTavd^a iX&ovoa, 
odvQeTat fivxrj&fm avvTQo^ptp t6 nd&og. xat fioeg ftevToi 15 
vno ^vyov ievat &eXovTeg , oi fihv ftetdituatv , oi dh ini 
noda dvayuiQOvatv. innog de aQa xai oTav dxovoj^ rpaXXiiav 
XQOTOV x«i yaXtvov KTvnov xai nQOOTeQvidia d^eaar^Tat, 
(pQifiaTTeTai ivTav&a nai Tug onXag oittQJMV inixQOTei xai 
iv&ovatu'.. Bovg 6' rjv Kazanir^ fiovnQt^aTiv eoTt dk 20 
^wov nifinQaTai , xai Qvjvvfievog dn6XXviat ov xara 

fltXQOV. ■ >. 4. yXwTTtjt (ffQH AR. o — voftia/irt^ inl xtay ft^ dvvu/nhiar .t«(J- 
(itjniit^tofyai. AZm. 6. avvrjyoQTjaui, xuru r*vo? Eljmologictim , in fino 

apponcns : u&iv xal ylQioioifaviji; ttiofKoJiiiv «itok? ifiTjai' To arofi im- 
(ivnu<; xfQnuat xu»v (i^toqoiv: Plul. 379. 7. t/ovta Siiidag. 9. lov] 

To Suidas. TuZq aeX)}vuK; idcm. Scquunlur apud Suidam posl v. 
'AruXuvTjj quaedam de alio placenlarum genere. il. ol 6i — povv] v. 
Macarium. 15. mivQUTo As. 16. &fXovTfq\ ftiXf.ovTK; As. 17. 

i!qu xul As om. ipuXiMv As. 18. nQoar, zt xul nQOfUTUtTiidiu Xs. 

20. (iovq — niftriQUTUt] PovnQTjan^ i^iuov iaTiv^ onnt ovv iuv /9o»"? xrtT<<- 
ntiy, TcifirtQarai Xs. 21. x«T(< ^.] fiixu fiatiQov As. 

5. Suid. T. PoTQvo^ojQOi: Arsen. inl yAwffoiyf: lulian. Oralt. ¥11,218 
XIIF, 22. Cf. nolt. ad App. PrOTV. X: tov /Jovv 6i i:ii.Ti&iifii. t/} yXmrTrj. 
1, 60, ubi luvenaiis Sal. II, 81 cum ntQl tHiv uqqjjtoiv yuQ ovJiv xQ'} 
hoc proverbio nondebcbat componi. Xiynv: Synes. £pist. 153, p. 291 C 

6. Diog. IH, 54: Arsen.XIII, 13. Pclav.: to 6f, on firj rd OToftn 
DV II, 6. avyxXfiaaf t/iu xul tov (iovv tov 

7. Etym. M. v. ixuTofiPrj, p. 320, *x*ri'o»' inl t/J? yXuiTTtji; xiOtfiui. 
54: Arscn. XIII, 14. DV II, 2. 8. Arsen. Xill, 15. nififiaru — 
Philoslr. V. Apoll. VI, 11, p. 241 uvaio&rpoiv] Suidas. ol c)J — fiovv] 
01.: yXoiTTuv Tt w? nQO^iToq uv&Qoi- cf. nott. critt. ad Diog. III, 50. 
noiv Ivvia/e (iovv in uvrij niiiinFjq Macar. II, 89. i^ povi; — ivi/ov- 
ivQolv doYH", ubi Scholiasia a Kay- o««] Aclian. N. An. VI, 10. 0"^"^ 
scro p. 191 cdilus: nuQOifdu fiovq xrX,] id. ib. 35. CENTURIA V. 333 

9,\i^'^ Bovg eig dfif]t6v: ini iwv in (ocpeXeia xa/tvoVTvav:. 
JTToXe/iaita tw SevriQoj , (paoiv, i^^Ivddiv ttigas ixo/nloStj 
itat iQeis cc/KfOQeas iytoQtjoev. ovros aQcc fiov^ ^Vy jwtf in-^ 
necpvxevat oi TijXtxovTov xeQuS' ^'.m>jvooh;; ^xk 

10 Bovs iv avXio) yeQtav: inl %fxtv di cco&ireiav ijot;- ^ 
ya(sOVio}V. 

11 BoiwT los V ovsi em totv anati^eviwv' eis tovto yaQ 
ioxoimovxo Botiaxoi. 

12 Botwtta atviy /lata: ini tbJv aovvitoiv, Botmi; 
yuo rj 2(piy^. 10 

13 Boiuv wTu eyez e: int toiv /i^ avvtivKav. '^VTayoQus 
Q, yuQ dvaytvuaxuv naQcc Boionois io xfjS Oij/Saii^os yQa/i/ta, 

inet ov^eis inearjucivtio xXeiaas io ^i§Xiov , eixoiuiSf A<f)%> 
xaXtia&e Boioiioi ' ^omv yccQ wra eyeie. .■■v--y{\\\ 

lOa Bovg 8 711 GCJQo^: im zoiv ijdvna&ovvTOiv. 15 

lla BovXeiag d ixd^ei:y,.ia\^~,jzav zag tcQiaaig vneQri&enivav ,.. 

. dei dixaaToSv. ' . 

13a BovXov yoveig nqaxiGrov iv rifiaig vieiv :. fDiXijfiovog. 1. /S. t»? «.] ^ovq d/ijjTov {:nTrjQuiv Diog. III, 59. ^fr' oJqnXiiac; 

Suidas. 7. roi";] ^5 AmEZ. 8. BotojToi] AmEZ addunt: ^ di 

TiaQoiftiu ivTiii&iv. YavTt^ l'&vog puQpaQov uq}(uVov xuTOtxjjOuv ttjv JBoi- 
wriav. fx niTuqiOQuq\%Cx'ihe oii? rtvfq ix TiaQaq)&oQU(i\ Toi" ovoixuToq uvtI 
Tov F«vT«s Xfyitv 1'; ixuXfaav , wOTf xul zor? voTfQov Studo&fjvat [insere 
Tjy»] Xf^tv inl tmv BoiotToiv' xal i.ot.7iov vofxia&rjvut diu tijv noXXtjv u).o- 
yiav xal uyQotxiav octw? *J uQ/uiov uvtov<; xfxX^a&ui, toi»? Tf fiovXofif- 
vovi flq UTtuiSfvaiuv intaxoiTiTftv Tivug tovto Xiyfiv' B t otT ia v q. 12. 
yuQ uvaytvo)axmv'\ infi urfyivo)axf Masimus. ai^yyQUfifia idem. 13. 
f,Tf*] xul idem. vnfaijft^vfTo idem. flxoTaqj dixuius ideo». 16. 

B»vliuq Zenobius.i , il. «'fi Zenobius oimMU <.i.| ii>ij..|i rmioi-io.j/. 

9. Suidas: Arsen.XlII, 17. /7to- difTerunt panlam Scnona ad Greg. 
Xfftaio) xtX.] Aelian.N. An. III, 34. Naz. ab uaisfordo in Catal. Codd. 

10. Diog. III, 70: Arsen. XIII, Clarkian. p. 49 edita. Usurpavil 
18. 29. Cratinus et, ut videtur, Menander: 

lOa. Arsen. XIII, 19: Diog. III, v. Meinekius Com. Gr. Fr. II, I, 

53. DV II, 5. p. 224. IV, p. 297. 

11. Grcg. Cjpr. M 11,45: Arsen. Ha. Arsen. XIII, 24.31; Zienob. 
XIII, 23. Quae e% AmEZ supra II, 86. Macar. II, 82. l .liiX 
adscripsi, e Scholl. ad Pind. 01. 12. K in nott. ad Diog.,III,ii47: 
VI, 148 sumpta sunt: simllia v. in Arsen. XIII, 26. Greg. Cypr. M 
notu ad Diog. IH, 46: add. Cos- II, 46. ;! 
mas ad Greg. Naz. in A. Maii Spi- 13. Arscn. XIII, 28. 'yivTayq' 
cil. Rom. T. II, 176: TorTOK fiiv qu<: xtX.] Max. Conf. Serm. XV, 
Tov xfQuvvov [ab love Semelae im- p. 580 Comb. De Antagorae re- 
missura] ij tmv Qrjliaiwv uvota of^f» citatione dixit Welckcrus Script. 
xui nQoqxVffl' xai yuQ ini ftoDQiu Min. T. I, 396. 

diu/JuXXovTui &Tj[iuXot xui ioTi nuQ- 13». Arsen. XIII, 30: Stob. Flor. 

otfiiu ij Xiyovnu, ^ BoiwTiu »/?: 79,30. Philem. fr. inc.fab.l07Mein. 334 APOSTOLU; 

14 BoQ^oQO) vd(OQ Xtt/nnQov ovnod-' cJpiyoc/f; f7i/ 
twv Ttt ttuXXtara fiiyvvvxviv tois ahitOTOtS' 

15 Bovg iv noXet: mi, idiv &ttV/tia^o/iiv(tiv. ylvaias yuQ 
iv dxQonoXei §ovv i&i^xbv. 

To p fjieTci rov g. 5 

16 BQaaidas ft^v dvijQ dya&os' cc dk AanBdal fio)v 
noXXios iyjt TiQVOv xccQQOvaS'' inl twv iavtovs oro- 
fiivovg xQeioaovs eivat twv uXXtav. 

To /3 fUSTCt TOV UJ. 

17 J]iofitt^ £1 itttt ^wftoXoy^os : ovros dno ttav (ibifiMv, 10 
nQ\v XttQnu&^Vttt , aiQwv. rdaatztti dh inl tolv fittXttHi^o- 
fiivwv. 

16a B Q coze lov ovg: im rav dvaia&tjTOJv. 

16b BQaj^sT Xoyci) ds noXXd TTQognEirat aoq)d. 

16c BquxvS o ^iog dv&QConoi ev nQdttovtiy dvgtvxovvn ds I9 

fiaxQog:. 'AttoXXcoviov. '■ 

16d Bquxv TOi a&dvos dvdQog, dXXu. noixiXiai TtQanidtov:. 

EvQinidov. 
l6c BQadi'(og[Asv(piXog yivov yevofievog de neiQ^ Sianivetv • 

(ifioicag yuQ aiaxQov fiijdf.v u(j)iXov e^eiv xai noXXovg ez(UQ0vg 20 

(teTa7.XdTTeiv. 

1, Xuftrti)ov fiiuivtov Ama Suidas. iv()rjani noro* iidem. 2. 
Tot? Suidas om. 4. dviO-rjxt W. 7. ri]v(a Plutarchus. 10. 

(? Suidas ignorat. ovToii\ o Suidas. 11. %al Inl idem. Bwfini 

Aposlolius quum pro nominc proprio habcret, ineplo modo Suidno 
verba inlerpolavit. Dc v. fiwfiui cf. Sopingius ad Ilcsjch. s. v. : add. 
Agath. n, 30, p. 130 Nieb. 13. Scribc i^o «wrfior. 17. r} p^a/u 
t)&. flifQo^' 'AV.d notxikia ng. /iitvd ftiy xtA. Euripides. 19. yiyvov 

Isocratcs, ytvou Georgides. 20. Scribe f*i]iivu ^ikov. 

l4.Suidas: Arsen.XIII,27. DV 121,34. Cf. Philostr. lunior. p.56 

II, 7. Ka;>s. 

15. Greg. Cypr. L I, 70: Arsen. led. Arsen.XIIl, 36. XLVIF,47: 
>^1". 25. Stob. Flor. 54, 6. Eurip.Aeol.fr. 

16. Arsen. XIII, 32. BQ(tniiu<; 24 Matth. 

— xK()j>ov«c] Plut. Apophth. Rog. ^'i« «li ,, 

190 B, Apophlh. Lacon. 219 D, 16c. Arscn. XHI,l37: Mai. Con- 

Apophth. Lacaen.240 C, V. Lycurg. fess- Serm. \I, p. 548 Comb., Ge- 

25. AlligitValckcnarius adlheocr. org.in Boiss. Anccd. L 17. Isocr. 

Adoniaz. 304. ^*^ Dcmon. p. 7. 

16a. Arsen. XIH, 33: DV U, 1. 17. Suidas: Arscn. Xlli, 39: 

161*. Arsen. XIII, 34: Stoh. Flor. cadem fcrc leguntur in Ktvm. M. 

35, 4 e Sophodis Aleta anert. 218, 17. Ktvm. Gud. 117, 29. Zo- 

I6<s/Ar8en. XIII. 35: Stob. Flor. nar. 413. CEINTURIA y. 335 

18 BwXoig agvvQav: inl %(av toig ftinQoie yaQi^ofiivoiv i^ 
Tovg fteyccXovg' ^*''^^ ^S 

10 y fASTct Tov a. 

19 PaAa oQvi&viv: ini %iav Xlav evdttifiovovvTwv ttat o 
ndvta }ieiiT7]fiivwv ' rov yccQ Sdfiov ol S^eXovrsg inaiviiv 
x«i Tov " ^fiaotv fqvTO eXiyov. dXXoi ds inl %o)V anavruV' 

19a rdXa TQeq)Ei vriTiia, Ttaida 5' efiq^Qora, ydXa tiidirei 
aoaqjQoavvrj Ka&dnEQ. ■.\r.,nj.\ .y •: 

I9b rdXanrog qjva loXoyia: rb fisv al^ia nQOiroyovov iv dv- [Q 
&Q(6nm svQiaxsrai , o 8rj rivsg ovaiav sinsTv ipvytjg rsroXfiTJxaai' 
rovro drj ro aifia q^vaixy rQsnonsvov nsxpsi, xvrjadatjg rijg firj' 
rQog, qiiXoaroQyia avfina&sT, i^av&sT xai yrjQdaxsi nQog ro dqio- 
^ov rov naiSiov ' xat sari fisv rrjg aaQ'/t6g vyQorsQOv ro aifia, 
oiov vyQd rig ovaa adQ^, rov 8s aifiarog voarificorsQOv rb ydXa 15 
xal XsnrofiSQsarsQOv ' sirs yuQ rb sniiOQrjyovfi.svov alfia rqr ifi- 
§QV<j[) , xae 8id firjrQCpov nQorsQov iari nsfinofisvov OfiqaXov, sirs 
av rb xarafii^viov avro , dno'AXsia&sv rqg orxsiag qoQug , '/,ard 
qjvar/crjv dvdivaiv y^coQsTv xsXsvsrai nQog rov navrQoqiov x«< ysvs- 
aiovoyov &sov ini rovg qiXsyfiaivovrag rj8rj fiaarovg xa« vnb 20 
nvsvfiarog dXXoiovfisvov ■&SQfiov , no&sivrj axsvd^srai^ r^ vrjnim 
rQoqrj , alfia rb fisra^dXXov iari' fidXiara yaQ ndvrcov fisXav, 
fiaarol avfina&sTg firirQa. indv ovv xard rovg rottovg dno'/{onr]v 
Xd^y rb dyysTov , 8i ov n^bg rb 'ifi§QVOv rb aifia iqsQsro, fivaig 
'ftsv yivsrai rov noQOv , rijv 8s OQfirjv ini rovg fiaarovg rb aifta 25 
Xafi^dvev, ^ai jtoXXrig rijg iniqiOQag ysvofisvrjg 8iarsivovrai xat 1. (iStXoq Ds: duas hulus proverbii formas fulsse Finckhius Annolt. 
in Zenob. Provv. p. 10 slaluit, quarum unam, ^6doi<: iiqovquv, explicet 
Diogenianus, alteram, fiiaXovg uQoiiQfi, Zenobius et Suidas. 7. rov — 
Vlfyor^ Suidas oni, Scribe v rj v. "Afiaaiv'