Skip to main content

Full text of "Hübner's papilio [electronic resource]"

See other formats


W. GLASSPY, pn. 0^ x 


^/'eicutopteru. , -ZF. cJ/zAzjzxjr&J/Jr , S/^ci/niAonoiaM, -A. * ^J* *. J . -JtM a. 3. 6fcr/,u/< J. . JZiriau. . $■ *&/*£&«■ ■ 


^S^~ /? i°ep£c>ptera. , JT. OJp/unacs , I. SjL-api7wru>u)i^ ,J5. 
V \ & *£k a 
(.' .r/i/a. 6. .J& ]J>u*sit : . 7. ,^2njcer,z S. < Hmos. </■ < Sarpedon . Jo. 1 ?^ M ( icw. . 

&SJ?*/ zv/s. <*6- f 1 fro/4-. *• s-*Z3^n 

<f° 


l£-/s/ss*Ss.e/t? *2*^tZ/bin. 
Le/pwopi&ra. IT. QspAiruzed , T , 

^LMpuionoiacd , _/3 '. *P 


JS. Ji.Grnmil/a.Ji- ffZujco/m. J5. Jy. Wransajpincu. J6. Ll^/ru/iJi/ormhi . Jp, CArg/ant/ie-nu. . jS.^nacuMi. 

3. U-*e.pidoptera. ■ JT . W W 10. '- n&ucaouiu Q,JpAirtqe^ , J. *? -^-apilwTWiMd , H. J 
Kec&aioow , iJ. C/uwon m.. LacaS . 23. ffl-aJairumiAiit . ■ii.UM'mJuLi.lS.Jfic^. 10. lyMi/i tf. 7 y 'srjb^-, i^S^^-^fe M^l3/\*S/£s.><? ^2^ J 7 , afeu 

1/7 ^2^- A?eS*^2*!Zz£ &0- ^/xr'. 


fZ~. 


<9. ^/V ~y I " 


XejpQoptera , H, Qypnjun,acd , J. Sdapilwnowcj , £ 
%te£& •** 
j 3-1. Y ,&^.*8.0mfyc/ a j.y.J£fyJ2ri.3o.& l %c a .. 2a. tNtyau/u/x. ■ 32. J3rtC,2&,$Zc*L C ,. & 


Wjrrjr. x.^j^.-/ >3£v e V -*y?^S£. 


tsy?<2* "1 '> *&*■• &£L'*a~* 

t&/\. S. /o /. o. 


*yji 


•m-Sr- X '*f. 


epbdopt&ra c 'p/iinacd , I . zL apiaonowai ,H. A 

34. 35. ~SAt* ■ 36. .Ju'jj/farv. 3p ,,p^a/c. 38 JU/otv . Jp .Jo. )2//, lf orr. a 


l6 fe*. 3>. ?*■ tf?t-*i^r/'c4ic-s 

'Jv*'"'* <P /6 s. 


tJ&f&optor* , &, ■ O^A^u),JT, Jflau 7 tierm*ci,JB. 


46. 
7- tf. $£s/zff'&y4*, . cP 
~$r x i 


0+sfWfi 


yiy ^B^p 55 **^ . ?&-/**<!?&■ jt&rp _£. WAX ?&a*^jfo. 


-L^piJoptera. , JT . tyjpnxnaes , JT. ■Jfyrrw/wptcrozaed ,_B, 
>*-< 
48. jfrfirmLi. Sj. &£u$rm». So. JfatfirmV. St. CraA-omf^ 5%. XidreJ^ Si. CtyjMtf. Si. Jmdrimtf. 


sTt^t^r'ji? yt~? t-s^sx-aSm/ ^/fer/wia <fa* <ZQ. *■*. yss-rrryosj, s 


int. a&s ?Z '■?. ? f. 6'. i&cesA*, 


T^s KS/f. G^e/fidoptera , JT, <. rpAiripjz^ , JIT, cT^cfliti'rruiL , JL 0. 55. &~u£i/-ormL* . So. £&om£i//ifx>rmL< . $7, tjte//aturzc?z. 5S ■ &c/wtAer<z. 


?2bx^*s> ?*< ^c/s* />£f'S-£e- «? c? 


99. ?./^*^-4^. 5£ V* I' 


^o U. epwoDtera ,JF c 'p/iuiqcj , JIT. c*L^q ilima. , J5 


5i) . C cleric 0' 


So, £> erceU-u* 
jo ■ 


<2{p* 


<9. 7. i.z.1. /c/^7-/ 'e /o- / . v ^, ,-<rt~. 

c^LepicoptcraJT . QSpnznoea , JUL. ^Ltu?z£imx£/ , J3. 
61 
63 6 '2. I e-/pcrti/u> ■ S3. </f<f?d. &r~ £ 2?. V- SZf"'" 2?. s. ?. s/?^*i o^6^> u)op t&ra , JT. QSp&tfia&i , JIT. 


OJltzs/W!/, 7$. 
^ 64, (joZlL . 65. t^tuornzcas , 
.22. 6'b. t^twniJr6u&. <9 ?/. l/^fcx 


Lenztfop&ra ,JT. e/'iooi « S/'/ujy^ , M. c^&pU^na,, C. 
$7 
68 St. & s3. a 


{7s'sr<srs~Zlrs £r\ 


<&&•&/?£>*' e . 


£ 


? £. r. 


?./.?.?. ti^y?-^^. oCeou)op-tera,JT. C Jp liarujeji , JJT oCr a itinxca , C 
fy 
*s> ^^y^ fo ■ Convo IwJa. ^ 


6*. /■ ii. 7. ~<0 S^o^rr &&■<:&■ <^eS<r <S , •»?, /. 


y*. Z'. <=*. i*. Scy^zc ~Scs£c*cr . ^&pl2op^ra , JT. c/pAinyci , IZf o^^feW, Z>. 

74 

fJ.. (Jiccrcius , 


71 . (77/jm> . 

.15. 


73. QJaUoLi . 


n J£>cp.uLlL> , 
a 
&/?<>bJ^. 


C> '<re^H7A ) &*-. 


ts^O?^*^- ' _JL . 


<?. 


Ij^, t^tm^r-s^s. 
/. /?/*c^SS07 < &. 
wt, f- 
"70- . ». n ^/J^opkr* . II. C fiAm<sc< , I AM, ^^2 £ J%ym._B. ^Jfa ^9e&^ 
77. 
Zf, 7iff. ^^iwixutn & -H?, 

P. fify/?. &z£^' a^^-z / . to. ?. v^A^s-'yp . 


n _/^>/^>/, w , jr. c/f>/u n ^, j & jr. J£a[,;/ Mn oi<). ji. , ** #>• 
k 
83. 

yy. (Trifolu. So. 6una.rai- . <?J .^&aanA/u . <ft2. _/<V; . rf3. ^chpocrefHt/ti . Sd ■ J/cAacUTfwniformid , *? 


<9 
/fsztz'-ail 
y-. 


1 ^ ,4f. 
<?. 


i 
3£/,.Sr# 

' *',V v — £ep>u)of>&ira. , JZ~. Q /p/ii'si^v* , S. <£ JH~ . Jl&Jri&imc'zS&t , J}, dfc . *# 

&- 

$5. < C S3rilL<e, . 


So", r^/az/rto/tes, 


jS. 


tftf. S^vMc'u ■ 


<&■ c/gp".*s=> 
& 
'3&s3z/fSs\fG&~^. 


4& r O?'Z2£* m 4eiSQ 


SZ&A, ^ 


<&. 


2ft/. ? , -£* ^" <*7 C <-'*'0' . 
. ^^LVfWOjp&nj* , J?. /° / - -r-r- <rSc&m<i/u->p6!roidej , J* 4^f St"/. — ^/' A V V ^ / ""' ' ^ zJjtrAtyred, JT. J^api/ion^ed , _B, <&& . .* j^- 
<?<?,,>- ^yy&y&muA . ^<9. Sdem.6&cyformij . 40 ■ *oo . J2%&&e.a . jox. Cu?ic/asu) . & <9 


JS/o.~. ?*<£ zs.ys. <* ^r^^&^^> r ^ -' — ^ — 

*' x _/^v%vW. JT. c/^/u„^,J. ^pe&mt&e*,^ <B& 


j£>5. • S&yoocreZ'/si . 


-io£. jojr. -L/W,rfj2^ 


22. 


jso ■ ■ /tzffi>opAa , e<< . 
6>. 
y^j^^ry^^^y ^ 
£• 


9S//- aS6*7*f'. 


}#, /■ ? ■ Syy^TrS"^. /%fH00pferas, 2Z . ^JjehAuupes , JT. J2£apw£?7u?zded, -B. &c . 


erSe-ra^ 0. <£&n*?~Ss'z4e-^ 23. -ZJ2 . c^Ltvor/tz&a *y:s,. T y "J" 


| -J.jpzJopter<z, . II. C^Ain^ed, 2Z~. .J^ja^&m^, S, &c 


c^'tys- &•<.'& Atzr of/ruj 2J-. a '.i/varu'/i.r ■ <9 


/ 


<§. /s. ? ^ W^% £&enc)&p£s?"a,, JT. c 'jv/u/iaej, JT. ^J'i^SmeTio^ikrotd^ ', -B ; ^B. &c 
_li6". ^df-c'/i/c'r/ru^> ■ 2.5. jjj. Qiiercud tf. 


~T. 


«//r/ 
£. 


?6- 
\^% - ' ; 


~\ 


[^ni 

> Sr.~» -r\y>/?,y<A'7\£, JF. rJz-/t{}tjj'tUi, 1~. &ap>zZ£C>7lt?£c)e<f, -B . V % 
jm. i&kmcAun,. jzo . jzi. ts&uz&&ca:.. Jzz. &ZuJ&> . JS.S. <Ji£&zr-i4 .. ^ ztr. (9. 


(f&rzr&xsr* &\ 


£9 C £?6t.r'<Lj f 


<£> 


■ 

^£qpu)<->ptera , JT. c/joAzitgeJ, JF. &rCz/mestopferoit)eA , -Z> . t&c . 


j2^. -^or-aon . J2.S. aZwofAg/te . j[2o. ^tfancAtform&t . IS/. Opfaomffirmitf . 
fsa<?f//£*jZW ^ 
■ 


& 


**/*?'"■'' 
\%0\ i 

/'!>/>/ ^ '. v!^<-v".^, JJ. QjhAmg;^), 1~. ^ ai?iJu?n<?i3&d , J\. . &"c . 32 S. 

j 3o . V j32. ^f j2$. _?%?• <?A/r?ro4 . j3o. j3j. ^ cry on- 
2.8. C3 ^^■^^v^WWx *H. J«5^c=^?«^^< /?& **^ /"Ti vzy^^, sj>,J&s<~si'r r^ ^y^ f-?. si*.*'. /?C£- •fy'- j32. cfcdi s*p* f-i. f-/<jf <e 

W- .v v.,, .'■!y>/.\>pferYt , IT. ( - rphiTtezetS , .T. £2? a/jr7zh7ioed(ul , J3 . cicc. w 

* 732. V 

J 35. ▼ 
j3S. 6>re3z.'. 
JSJ-. J 35. d^zf<?/tY . 
Of. 


J3o. C/c-/uz. . 


a. 


S3 3 **. 


^rf ' S~ e 


£ 


\\V 
i i 
: J-'i-ft^optera - Jf. O^Am^&jI. &a/j£/ib7w2)ej -3 . <&,. j3S. J 

J'37. iRudieiundztd j3S, Glucirr/ujcie. 


0, 


e 
" 

^ejft^opt&T-et^.JT. QjpAinacd,J, ^J ajvi&onoir&d, J5. &t &i? z&OTOZ 


j-^j. ' J^2 . ,-9;^,//r/i t4S. ^Sfrjfi™ K/. 


a 


^^^■T^i^c . 
<? 


• 
\w m 

-^l^e/szlaovtera . II. < I i? /untie*} . X. S*api&07vu)e<i , A &o. K j44. <* 
l44. CfhaCae<l M. ■ } C c/t __ j4S. Celeri. 


P 

y^Oiora^ *U2spzdof)t. Qjpkuwed.lT. J^tu/mcnopte-rozt)^ , B . etc. 
J-47. 
j4T. j4S. &A£U,aAr:/-"er» jSc. ^Vi. c 


\ . ■ ■ V&ura^.^gefrQopt.H. Q'/j/ii'ng&d,!. iy azri&onoae*) , -A.. <XO. 
*■ 
jSS. W 
ja/ . Jo H. Gt&^/ormul . J5&. jH. QstmpctyAagtz . J$3 . QJ%&«. S>+. £■■ 
(, 
<? 


o. 
' J cy&icnze t^Z-epi^cft . H. C 'p/unae-d, H ' . ^6u.m^/zoatsr-oide<), -df. Z>. 

jo 7 . 
j5S. j$ s 

j5ff — -J$g . c^ax'Aj'i^e/v _ztfo. =-C^>. r2me-~ra-& . 35. 0. 


- 


<£ 


■ -Z evi*)trij?e? , a . ZT. - yj&^&J. ITT. Jg&atemae. , J3 . 
J&1 — J&4 . ^I'aJUii 

36. S/'<? < 


' ty* j /v>' 'J z - I Qs 6^6*. + S^e a. e%*4 — 

\ ■2 ?J. 2.. //- 

34* J S3. 22 


/*&■ 


-/. 


$*. 


/ 


$/- 


•. 


9* 


/. 


2/ 


^ 


44- 


^2 


te- a\t£r*? &/. 


ye/ 


2 


/#. 


Z4. 


?2 


J>. 


$£> 


P 


//- 


2. 


./ 


/* 


9? 


2S 


/// Ts? -?-?**v3 &X. 


?<?■ 


/£#. 


s. 


?s 


s# 


*? 


JZp 


/OS. 


y 


*s- 


3V 


;?/ 


2-> 


53 


/y 


?' 36 ///. //< & e//t-rvc€€s j r*%0'-rt* 

—y-—-' •7c^c^Ze^~ d-tsi7 , , 


7 
/ ..5 . .. 


4 \zf . 

3S I /SS so 

3/ 


3? /7* 

2 1 7. '7 gz. <s€> tS/( t £tj e-c Jrcr^n^ idTt4ZCl*Z€' ,, fat >frn<H£?*U4& 0^7* >t-7 £J> ^/? 


c//e?n a £&■ r, 
C%l/c4 


#s~ 
o 


?*"< 


'- 


7 


%6 .. 


*i^&i 


t> 


^ 
'7 


72 - 


• ■ 


j?4> 


//4 t 


£ 


2,. 


- - | 7 


4>i'. - 


'J 


?'• 


s< 


73. . 


. .. \jz* 


//y. 


. I 37. 


't? " 


I /J 


yc 


.. \ 7. 


;$' ,, 


J- ^ 


?0. 


^<\J=£ 


f*&. : 


i 


/rt7/s J 


| /$- 


/3 — 
i P 


ft- f\2 7. 

7 1 07. - 


A4, 7a7^ < , . 

y/ i&e 714.4 Z^-tsTt-A^ , '7 

77 
7 °5 \ zu?- \jj, /#&. 

S3 I 7?. .. 


7-0 . 

\ sr ! 74 . c% (> ft 4sm-eZ^ Q>. 


<7y- J ^^yX>AAcJ-i-r 1 

Jea£ ,, 
S ■ - 

77* Sf tOT^T^-a^^/ £%S, *</- \ 7f 

.. . L?* 

s. 
.. 7* 

7 

s£ 

' 7 

3 
1 5* 
32 <7^0a /£> 

77D , 

£** 
*/. 
77/ 

7*2>%s> 

77 ■/<?. 

7/ 

S7 

7Sf, 


2 /^iXy.'A-r-a , JZT. '&)o7nfyc&>, T. Cy^Au^[O^^I,A, 
\y^% W,s§s£& ""•"W :*>> 
5? 3, t2. rer£tocnar*&- 

.^/.ejpfdozyteru , -ZZT. ^Uom. faced , ^T. C Srr£^aoK)&* , _B . 


3. £ . G*f*£t/i+iz . & c#£,!*£& yyfrt^fizJ^ZS t/^aS. s.& c*ep~~ l^Q. 1-1. <0^rcJ <-?&Z-e^** /Qe^CSsZ** f '» y^^r" <& ■? p , *y ^: 


5? efudov l/Jom/n/cc-t , J . C 'y.mingoHyet) , C. 
7. dyerictnct ■& £ 
C hac 
^Z*^?-?. 

^/~y/A'x>A.'r<jr , J/T. *c%io7n0uc&f, -F. C \ /z>A/'/iaoK}&> , C '. 


j a. &enaA ■ ■*& J^Hm**** J*- '- &>%wr ■ -** *- *&/*'«■ . jff. Jj&fin* ST) /^^Ev^^St *7T 
ct 


sr£f?i 
& 
L-- ^2o^o^^O',-Bf- &$omdjuced , T. QSjoAmasnoed, C 

J S- 

SB «*- 


72 

*» >v ■ 7)7*. /ssss'AW fs/s ^ ^2/^. ?. /0rf>e**&i^ 


*-s**£^*!&7&y A£o£ov&na. , JSZ. 4ftom4uaat,j: C 'r>A/n<^>r<).'l , (J. 
& 2.2. £/ )/fJ^v<r . 3,3. SJ. i/V-rti'.v,''.'/. z.~. L '/t.r/u- S<v ■ *2<r. ^-,-t---. ■&/*■ ?*/*-< 

<?.. I^/T^^^z^ 


•{%/'■* 'J?*^** ■■ -y£_ *Sp£,: %L^^ V •' ••■/•<.'•; 


GtVVDyM 


ZyrXffrnt . JZ. &?om£ecea , JT. cJpAt^o&e* , C. 
. 2gp 

So. 2f. r£!S0r~Z7a , 2.S. -L£)/\ime<£srta<t . 3<? . tS^itov&eed . So. r^SrsmtsAz & 
cP. 


<!%/?. ^/T^J^/ir 


Spy's. 9. "*&rr**<*J<*^Mf 


/^er//. «■ ^7-/'72r#?A**S. 


S>//V. ^ ?* ,<*£*), 


f 
1 
| 
1 -JtynXyA-ru , 171. &5om6j f ce6 l I. C jfiA^c&e*, JD. 
M 

M •* 

h^ &* 32. 55. < c S*rrtWea . & 


T^f^-S'f^ d*%^<r:3?. 
£ 


?<7. <?f/<kfA*. 


?/'y / s>5iz-ii>C4&4£J'e'*~' ■ vz _ y 4Spu \yiA'?\i , JZf, (/icrm&T/cet), J. Q/pAzn^OM'd, _Z7 
<f^ 1 /A 

/V - - 


^ 
a? S,' ?V# ,",t. crminea 

s^- c^ 

i£e&u)o»ticnas, ST. eJ^)o7/iSmx^,J^. C^/jpAtnamdetf, JE ^cypK'op oucej. 'r>A£7tM>i* 
36. 

3d". £3ie%fir*i ■ 3~- ■' ^fi*m&6 a 


c^° 5S. .Jg^k St.). rC-S^rsn't/ttt- w 

?W«»^ >-^- 


< _^&mPop&sra , J7F t&oTn&ycea, JT. &fe%mpcrz?&), J? 3 


d'O. <~rfj />//'<' j_i. o/lruta,. *e- *a.<_9V3rpc%ruZa" s2 ^^P/sestSA <*%?!***. S? & i^V^-«/ / ^z^»* / > S%/$* Vr^S* sf£eS SZc^zs a^!tM^ 70- t . l^'f'a/ntfl! S^Ssrs^/s yf^/ ypOV^stSay S ' jK^/sgr^* S&&5, ^ ^f^ tfZZkXrt^/eJ 

3^T >< L e&uxsptf&na. •, IZf <Q$07nJtrvce&, _T. cyp/izn^aou)&a ,JT- [/"■' 
"\ 


^. <ht.4QxZ». *6.*7*/&mu&» 4.g.l^u/^. *o.M^^- So.u2zncnJ<z-- 

/£. ___ 


yf^/<j^^^^ ■SsZteftrssSr • /ravet^r^tSc & 74- s*. 


^. 74 *Z. ,/« 7?- ■?■ 6' 


ye. ■j.gl 
^%2 ^ ~y^U #7 -<yw- =/£75S~ w. ^m'ly^-r.7 , 2&. &0<?mA(ced , J. Q/pAmpnde*, <r. 
0. A. 52. ^/<* 


v. >\ V _ S^cXyn fs.ru , 7//. <• ^omfyced , JT. CM<^ , a 


& 


S3 . 54 . Carywnt ■ 


j-j- . 


ss . c /J,,:*/ . 


tfrf. 


<2*y/&z^z^. t^z^o XX /X^ 


& 


vy/S.' SSL? ler*,-*? *~*^e-?- m 


3LiT/^!?. £'*!Z~4'*rzs**J*tt* exZr'exs , cLcA>u\y.'A-'r'a , J2T. e AJom/>yced, 2F. ' eriv , ji. . 
#. 5c. kZ-\ri Irg^-e. ^zLr.xtiY., <? /. STiK^>fzs^> ? ^^y.^ez>zt)c->pifi'/~oi , jzt. A)om^uce.6, JT. J er-ce/, -B 
*m%^ 60. /?. e. S/. O 


&?/'<^7, ^f.y^^y-y^ SS. 5y. J2)e,tr-ita. ■ 
jo. . McU>e So. &■ Cyia/rc^ Wy IZ^^iJ. '^* y -. S& ^y>,-. 


J ' ^jZnZof&rn, JZT. ^rfamjyceJ , JT. O^K^, S. to.'V^S*. **• f*.*4H&~ eS.rAtme^U ±2/z, '?• & 


tzj% rf~ f&xnrtxiK^A)^'* ^J. -**5, 


/r ■,.:./■■ . & 
'/' ? 'V V,7V - ^ ^om/iycs.i. 7T. (M^L, c. -%-** 

&Z- C^'Ar7//or^n4&a. . 
j7o. C Stz/ccoi . 


f-Z. (Z^y^i'o^a . 


% 


a 
- ' a. i% ,7?. 
J 5^ 3*. „ 
jz>r 


?/y/". l ?fs&cr/ / /A<^J 


Tg//- ?■ <£%rt/f?Aja), 


' -^L^.>/r>zJoz>&r- < i , 777~ t '^omAr/ced , 77~ r /V/ — ) • 


7*- 72.~3. Cizno/n>a !"4 . * H iVtarfya 


s. ~i&*s7**A*£.. Jy~**s*rx'$fe ) fi'*r. -"res:-?*/ J}/ >«■ i/f.' S&-47I /* &/T0-J , <y>, /r . "3* ■Ji, l^s/** ^>4T vs. ' — ^Zer>iJoT>t<:ra , /// . z^6om/>i/eea , JT, y, D 


77- sz.n.t<t:/ 


/8. {/vnojJitjrr Sfy'*- S. iff ^2lr £&? tu*-' J /, S L SZ^S7s'f**rr <* «/ • ■</"7** *, ; 
rg. So. .-r^-cit/u/r-i- ■ 

P. SSSSLs'tf, /74yt&>raJ g?y^ ^6-^w^; 21. ^/~<?/:iri)or>tc , ru , -/// ■ t X1i>m£uved , JF. re-rce/, J}. 
v j9g* WM S« ff 
...«* ^ <f? S3. 


&V. ; <«*. ^3, <?J. <zSMie&d 
2 J ■ \3 **■ Sjt/s, y^s^^ir-. <£&*'?& *<?S. gf V *JZL 

/♦"; ?/>*/_ X ^^ ^^Ja-r,a^J w. ^^'<?r>r,.'<rr>frriz , ./// . ?/>rw^w / .ZiT. CP&».x. 
S&. ^Timon . <S?. <^r£na/2o/no/M a rtr'jtn***-*/ ^rz^/^ss^fzf*\^£za*/£s7-j!74i /! 2.2. j&- 4*. €&*'■ 


C <P 
ay***. Zb i.cp idoptervb , /// ■ '^/fo/nAi/c-i^) , JT. L reraey , X , 
; : ga. 


.Cmeretda* 23. 


^7> 

J^vs-e^/*.^? ~w 


yz ■„#~ 
M. / e/'rJojnfem , _ J &/ / ' . t L A>0m6uee4 , JT, (-> 7 erve , -F 1 . 
da, 


^j^* w* 9 8.*s&r*>&. jy. d™& .Joo-±£6»n/w/*. aai.ioa. <&*</r* . v A »„ K^senJ*. M,4-.<%or™. tf 

/zrt*) J u2f* <&<*)/*/ a^fa^-yr. SOtf. 
& 


/efi.sTlZ^,/-* fi ^T.7*<£*X-J 


t-i 16\ .■/twdwit/v , /// ' . t 'fOTTZOT/ff <t , /j f CK£* , jr. '' W- /" 
*w^ _?<?<?. 
S3 L^T'trr-^^r ?- ^ ^-^j/^r vyssZ* '/ fi>C . 'Prr-or^a, . Jo if. Joy. t&iojcti^ . Jtofi. Cemp/uta. J09. JUO . zVm&u**- ■ 

a.5. 

■^■^Z^> -y&J <S%&^s^SA)g? eC//*/ attgzS^-??. 


z6. */~<!f>Zi)oTr&r<z, /// . t -fjomifyaM , -2F. J vewces , G~ . 
X 


^fc 

^J^ 

^P* r, b&c&c««V* . 122- SZc<k6<kcx ■ ^3. £&JUr* ■ M4. C / n c^a . JtS. C tfrva ■ 

ao ■ 


£ 
^ 
PS/a? 


V </_gioiooz>&r , <7 , -/££ ■ r!r^Jo7noyc£d , J7~. , &. 


c %ra _llo . c T,er-a s. £?>« 31". uS. ^ZJomina 2 7 , J z%. /<.'z>r<yoz>tera. , 77F. c 'Oom/'jucett, _ZF, t^t er-a? , J^. -"■<?■ ■**?■ C/<rvOi J2c J2-1 . Orvfira/n & S^r^si^S/si^a- V* '#"' 4f 122. _J2?. €/m 


<f? 


s. sfs?,-J> 


-J^^o^™ , 2zr. ^AJomoi/cea 77 . C rer/X^ JC 

v^ 
j-24 . jiaS. <&&* 120. -Z as. &7* ^ >tfL ~Z e/JtcJofdc'va, , .///. iStj&t/zJi/ced, JZ. -^7- erc&,J£. 
WW 12.0. i5%e%e & ^^y^ S* 

/^^■z. j<?o- J3/. La/a . 
3o. Jc"2. :S '//*</< 


tS^z^f'^z) ^~ St** 4>9. ?#"//. szf < ^s / '<0^7'<z*J. ^ ?#/'/'- #■ *fce*6^_ 3?S/ ** / *). _^^f7^)<^z4>r-^ , J^. ^^omAf^ea, JT. Cf£^ , JC 
It* J3f. 3 -J . {£r-a.&j?/.a zZf. 


r J>l s^&Pldop&TYl , J& . <l S)om/'yce*i , 77^. ~V >0 J-3S . r_ rLztroTia, . j5c>. t_~tu/u-a j4-J ■ C zi'tca 

3a. 
#: 


&* 


S*//. ^/T ^^y^^^^J. 


S\/^?. sfssZssAvK^ 


'y^/f. 3. S$- /2s*/sS<> fir. 
W: . eo i Jo A/fer-u j^/ . ' y<i<>7n6t/c&4 , 7^ /era? , Jx. 
i .*' 

i4a. J^t'.r/iisrea. . 743. tS^uCcaaiofii • J4J-. J-4S. _Z46. ^Sara/iAz 


/■ M 2. epidtmt&ra. , JZT. <J~<)om/r//eej, JT. L / era , J-i . 

.. w iSo. a Si. 3d-. frre ^. 1^£s'S^aS-lS' f ■3&? 1 l!ird2 / S/r!Sb>7'«'#<r/H4 & t^xr- &<>. '%£. 


Syv #■■?. ys- '&Z//-^a. sOje-J-r} s <- nj „>:, :,..,-;; ;,y.~ .*-. u //.. ..^ ■ ULye&ofteru. , -Z&. &i07xjfieced,j?~. L ^V^ai , Z, . 3S L 
%. m <... v "r 

j5S. 

jSo. 
1S2, . u 'S3. iVM&mS/L^Jrt. & 


35. 


t^r-?* 3- /far '/?. V <&y/^ S aSL^r-Sv's^J <?T //////y^^,/^. #-?^s>- ^»^/* ^epurop/erw, Ml. * 'J amtn/sej , J£. ^Perae/,^ 

1S7. 


a ~7P- 


■aivecd. ltf>- t^pvA 


If/fa. s./2ki^/a <?<= ■^/ jS^y^?. 


#■ 


^ f -2& ■$" 
?sy? ^tjc^*^ '. 


/ tyyi<?cyi/c-/;t , JZT- ' 0> 9 Vw /n/criti , JT ■^%^,jv: 

a ^2 % J.&4. &icrne& 26^ '■ -idV. _V ' araJcac? 

#7. : S : - . /S'-f 
^ 
,£/V?>. S^-« 


-"«•" ■ 

3£ y^.,Av-/.v,, m. c l Xh>7///r/c<i, jV, ( l^T-az , O. 

joo. jo". C vena. . Jo'S. ( ,?(;t^ 
3<1. e/trtf . # 
<f> 
7/tT/sJ s£t£c. 


y> : y < f- ? i-^«^4^ y — Cu^tJopttervt. . -ZtT. C&tomAeaa*, JZ '. I era?/, jP. 


3 

1^ 


ya. <& 7. c ■nnafAc 3<3. MaJ^ . 


ssy ?.■?. <&r^^s-sss j?.^// .^'.a^£^yy JS^ST^*/?- 1Q. /-4y>*)<yfiw , /// . t J)r>m A t/ce<t , J!Z~. c 147&, Q 
-j?yS . t 

ji*-S- j/S '. jft?. £/"mn&?/?s^c<z- . 


do. 


j~t->. j So. C \cu/Vr7tz ■ 
\ 
& 


<R* 


?<£//.?. ^,,^-^r,-,- 


?%//.?. /Z*7tr.~l~- _ 


4>* its****-*;*-- K ^/epipopferdi , ///. <!?dom£yce<f , 1ST. L^K?<z,Jl & jSo . J&l ■ <s/o£u/i#* ■ 


4-1. & ^ Sirs. *Z~ ~*y*-'- 'S> 


xSS ■ J$5. S2ic>ia&>rut 

/J 42. /^ex?i0a&&nz/ / JET. t/~>07n6ucej,2r. Gr&rc&-,S, 


J.SS. jiSd . aS5. cy>; JS&. t-S T~ri,Tr,l, -22. 


# 
£>* 


f?y' #?j?£**s , 


svy' s.-r. ^.*~^ ■- 

43 -Z-rpZ<y<^Z?zfey',2 y _2ZZ~. '-*5o7n&zLcea^ 2f. P-4 e-rce; jS 1 

-L&J. 2<9J.2&&. (Querec/oHa. l&o. cropi/Jipy&a., 

■43 • 
a 
f 7 s-'S /■ ) -}■ 


p 


i^/Si?. >■ ^g^rsy^/''^ 1 


^<i?«r ^5*m£/4j£^J, 3/ ijj-i -/yxX/x'v,, , 2ZZ. <y(>om/>7/^*s>, _ZT. O y'e,/~a: , J> , 

" 


i# 3. -J<?0 ■ tSSatu/tferdu. 3 J / ^ / s'S / /&/s 'ajf . (Zzr/V? ?./?. S <?^,/// r <r/i* f J. ./<?!. J>}2,. tj///* s^l'/m . 

44. ^<?J. Cyftorl . 


>>/ 2>^ 273 ' -I^op&™ r M~. SBamfya**,^'. °f£^,T. 

it? 4- ■ Sj?S. 
^5- a <&0 , -JofC £ ce7*&/2i~>cef?A>z/<i < /3 \?iJ//.#. ^i/S'^'a/V <*r7£&* <^3Z7*tU^Z0 &^rj£m4*J . S#//— ^.^^rj^^^f^^^^*^^. -e-J*rr^LJ>~<£t-J ) 


Syn.O.y/i- *•* , JZT. r -A}£>m/>¥rf1 , J/Z". tC'eredcne* , -A. . 
r m> 
&7- ' c Ss--/~e /w^- . 3 

£&& 

<^\ £<9j//. ~^7& V 4!^" £*J . \\ S e.rttdojo&ra , yA 7 . \s5t}omJ£zec&4 ; JZT. .'•e^sisiej, J3 

2,osl< (2^te^&u&. . 

.<<? 


^jy's. ?. ^- S*zS7^*^*J. 


J?//_ ?■ t&*<£ASS~ trees'. 
, | cx>r'<7&*>&.r~a , /S/ i '-Aj<rm£yco4 , /// <&'e&-e&KMe<f , G ' '. 


1,o3. 2o& . C^ e ij£mu~£* 


"I* £<?//- ■?. c^feZW **%*=> 

\^ o<£> _^«ew**MO'fe^«! , Zff. tivcrm/'i/i'&f , M/ . r^7erv^)^^U3d , C '. fe, 0«^ aoS. slop. lT&j^ 
*9- 7. t^/^c^tz. , 


so: S .n/, ),y rrf.' r% g , /// . &}omgaam, ST. &/e/ r <z*h/t&i , t 1 


^ 

^ 13. f'esZZ/z . SUS. '&* </*/&£ *a*. & & S 

'2-Z5 ' (/tZ7/7t*Z . 7^^ <o XfS/s ^£s/ SZe&att '/te/s-^-^/g #?// sfZr-7 / -<4rrscaJ_ 


Sh -Z*f£>ozrtera , ^ZT. 'iSyomdyciui , /7 ~. C f^L,^.C.£e. %m 3ZJ. -2_?r. 


air-. ^jSfwifrtif . oaf. £*enada ■ 219. Ca/ia . 220. Cmut/Zz ■ aaz. j2iz&oi!z ■ ana . o&W - *P 


ty£&f£^r^S <=5?J 


*//}?%?A 

s£,y£) ^^zs*^^>zs<& <K -t/£r-.: 


' 

_lfy'£ky>/i>r* , JZT. ^om^fc^.JT. &'£?■<&, J5T. *c . 
225. <& 223. J&o. 


S#f/'# S^'Pf"^^ 
S5 — £p&opter*,, JK. *&3om3i?ee<f y Jl. ^f^, (?. £c 


0K 


m 


h#> 


ft tk 


^ 


«*■> 


% ¥ 
^^w. 


«. w 


(H|t 

-23.?. 
23<?. ^ 2-2<^ .2.2^-. cyirva. . 22c?. J±S>arvz<*z'fiz . 2,3,Q ■ jZSur&terea ■ 2,3o. C Tf7<z 

S3. 

S*l. Jidf/Jiyp&ira , 777~. g&mifycej, jt. oi^p c *p* enrols, __B. &e . 

23/. 
2,33. 
2,34. 2.35. '£ 3,3x. 23 a. i_/%0rto. 2,33. 2,34. f<e//e<£z . 
SJ-. 

*** /?/?-, lob- 2,35. C^Hntzeyua tzai. 


■<R ■4'3 c /'S~ 7- sZs'rssJ, /?£/* ^^srt S^Sr^^ 

l&ndox>&ru JH~. z^omJi &uce<f JT. ^rerce- er-ce^, J$. &■ 


55. ^ 
^ 


*S/ /i>S. s?>. /■??-■ 


^Z' 1 . j - o™fr^r« 


iftca - Vi -/•? r A r o,;, jzt. ,/s3o m fy„j, z ojfe&^a,, i. &,. 

j/r. 

;,'.;C S^<7. &lu6e& 


c^ AT. 'JV/tlf/USi -2J-5. ^ #£>£ 


ZjfsS. gygjy. c^? 


^J /^/. J^^^/^J /fyi^opfera -ZZT. £/*>cmJz/,ce~i / IT. Perce , C- &e . 

*fw Q,d&. 
2,di£ . f£f&re* li^&u- ■ ***■ -*-*. • -^- «*-*• • -^ ^^ 


-&p£opfem,, JZT. &<?>n6uee4,X. (~'j&Arjig<?zj&f, C. g-t r I 

1 

2.4p. 

Zdif. 2Sp. CAryforrAoca . *1*r ,y? . ^&a> 2,5o. -Iz.iumi4t:ra 
5<?. 


sSz. C/iri/jlvspAizAz ya/'^'>. <s%L***sf*~ mJ~ 

: ■ejptdop&m, 7U ~ ^fteniSLrccj, H. fyerc&.J). Sec 
# 2,52, . •~/~&2ff. # 


a53 ■ (lericftz^/rLa < ?-*•/*■ *">■ 


•254,. .^ofmH/tr&a 


^ O 


sZT/TT/o. <^*sz s-JT/'p? ~£ef>zdojpfcr-iz , 777 <&>&m6ijced, JT. °7 ' e-r-ai., _^ && 
^fi 

255. (3aj~p. -J.56\ 25/ . Wh/z C- 2.53 '. iSt^<?&? 

tf 
/■ ^'J' • 


a^-2% fsSJ* ?f?_^. 
ft 


cP 


jyS/^tZjt <rs0-sz<r ~ ^ 


-zzs^T 

& J( 7 >n\ T A-ra , JF. Mom6uc*, Z C l/>At'/?y t u',)e* , C c& . 
25?. 


& 25g . a/eruxna 


2oo. J^rau/ta 

6jl £)u&i 2fe. C\ 2. L-aja </ ^yy /?a. /j/. c? Tilt. m"fCe*&&a C tr^iZw* Vblo-Vbq JSpQoptera , J7Z ®om£ur*,, JT, C 1 / 3-o^, C da> : w 


2o4 . tfO~y-?r/«' 
61. 2.6'S. i&ArTJpd . &r^> 


^ ?'*/;:*'*'< ft ^eptSopter^, M. ^emSjtc^JZ. Q^r-^.F.&c 

' 2&r. <56c 2,&S. &5u.aax?AaJci£da 2«>. 2.&S. <i/ju.C(p. 

63. 


<£?. 


<?2t^ /*y-*t*o <?.&£*■ ^S/sa-y. 


Spa *>/. 22?/* eir: ^IK^ ?<*/. 
P 3 
>Cs n 
i 
' 

6 I2t^x>ca€>p/i&rfz , 1£T. •~tfom-6y.ce*j , 21 ' . °f. &rc&, JC . etc 
**-''A : i J 
rm_ *r j 
2<g? - t&tPz, <f5 64. 


I 2./J. - 2/3. 
—/. e/?iJ7 £>&&/•& 111. &omfyce<f, 71. °~ke?^ , A. &e 


2/4-. 2/S. &Lef>as£c)a 


<£. L.<zr, ■yji/i/ . ' 

°%&cnui ^yuAy^.M. fflomSfo*!.!. C^vWW, J /jA(n#oic>eJ , C e&3. 
7P 

ado. 
*r7- '-r-y p^f/" -/y- 2So dAn&picoS)* 

hfi. ' ^ 

< Jr^t<7Ti tin /ft* 


, Cr-cctt</ vh*^Z^s/i/G± eSi. 0U4* /•,-<■ r '/¥* 


67 -^^z^cyjte^tz JZT. •&omJz / rce.d,T. QJpAzsiczoLd&a , JT. 
<2 2S2 . <3u>, 67 "T k A -^ C7?zx)t>z>?zriz , JZL ' . ^om^fced,J. C> ( /j /unvoted, H &c 
ZS5. Ge^ro. 


2SJ. 2S5. e^sw^ . ■2SS. 2S7. &, &. 
X 


■ 


p. 


■Z i't 
■ 6 3 2,3g. V C 
3.SS. 
le-rcze,, F. d&v. 


2.SS. z<S<?. ssiriiie.- . S.j/o. Sgl. -yCuAZureuii . 2-ffZ . ZffS. ComfrAt/a . %7^. ~£Luzi<J'r ~&> \ 


<■<■?/ f -^<at'^y<7/c-'zi?rw; , 7FT ; lornlyeeJ,!. Q^hi^aQea^. &a 

2 S #. ZgS. 2<?5. Coecigena. . 

2jT^. 2,g<?. £&£&. ■ TW- ■ ' •■'•"- • - , ' \ , l%v") J^ral^Mbnft M. dzjce^j, I. a/phznaoide**. S- &o °¥ ■Zoo- 
Sea. 

2ciff ■ Cb&cz£f e*cz g&?z*& 3oo. ^y/am-mcL. 3c>J. C *? a 


^ ■&y>&f*n.M. ^omfyav. J. ( r Ls7j/z2JU7£>zd£J / _ff. 3o2 — 3&3 . C&CC£CZ£7l£C . 


?ff - ^HexQoptera , HI. aj cmfcuc&d ', -ZZ\ le.ra&, S . tfco. 
3 06. So/. ^J)>yo/J?uujrc. 3oS . ~^l / e2Ze3a. 


^ep^cpt&r-a, M. ^oml^a^, JT. ^sff-^.I. 3*9- i 
~M «t A 

- SjS. ^A&« SjS. Sj£. ^/•i£tio . y f : ... 
JZUitjc^fe-' <7% a^iZa^w^AS 

.y.&pi^of&ra , JIT. ■ <^fDom&yceJ, JL £7/ 

Ve 


0- 3jS — SjS , &Zzvt^ 

7 s. 


J^/uiderAter&slZF- ■ ^"4^'^ ^ ' "t w , IT. 4" 


3/0.-32.2. Jn 


Zqpuroz/tera , /// . 5$c •mJyceJ, 2 ' . ferae, 2). $c 


* 

J 23 3 2 £ . C<z£suKta< 77- S2<f. 3U7. ^/£if&7i£a ?/& Je^ i<70z> fer a /// . ^/jomet/ceJ ' JF. 


3<2<? ■ '■'- / /-:'!' J2<? J3-I ■ =2meo^a . is. ■ZfiTYS ■ o«rr. ^z^gs Sj(*z-e-^ *£ J?^&^. ^r %£--** s^^y \ <K"U ^asi^a^r&ra. < JIT. £&£>77i-i>£cce<J JJ. Vera^, J 3 . 
$32 — S95. (37&&* 1 
Z9- 


^'^i^^jtera , JZT. <fyjomZruce<J , IT. CN /^?^, C. &t. 

8S>#. 

f'i'i it- # &.&****. "r- ***-*■> "*■.**■ J * ei "~ g4#, TteaeZz. ■ J£e*>u)optera,, JK. ^Oamlu&ui, H. $4j. 
943. * 344. 
:■■-;/ 345. 
346. 
e^j _ $43. &ric0te&£ra*s . 344. 54S. 0&wiaznsi . 
Si. 34$, iKepanda . ' g- a&Tt <Lr&p4£**' *yt&£&r .."-- ■■■■ *c^c#* ~Ct7c.5 Ccc^c 
r7^7^e7as 7s7n^£t~4C&?7L^><>C4 
is^T^t^C r , , , , 

ts7?*-c<s7isC7cs>z&s 

</£w7i4s£7**.atS 

^s^cc^-dySas 
CsTu^i^f c. 

Z^Tus/^CSi, 0c£ 

IST-yc^s 

23*zzu&£^*, &7 27 
7* 
77 
£S. 

77 

8c 

77 
ft 

%2? 

22 

6 <j 
■/ 

y 

/*. 

32-. 
77 

2? 

$2 
67 3/3. 

-337 

2Z7. 
Z3ST 

77 

87- 
78- 
//?■ 
24S. 
2,2-8. 
7/. 

20S , 

"336- 
/?■ 

/&?. 

7*3- 
9* 

73. 
2 . 
7* s&y. 7?7 

78- 

^7 ■23e^cJa, , , , 

*yj e* c2j7s%&s7<ts' , , , 

*¥*■ \ 

<&«z^<£ 7asr-LZaL& ., 
ca^a 7k^^7~.. . . . 
7/t^&. s^a-^27 , , 

7*-£Za r, r , , 

TZz^Za. ,, , , , t 

&tZ7gL4C f , ^ 

^OsTz^TceT&s 

C&^-ttz ^-7c 70s fast 'i 
&&a~&7iess^7<Jb , , , 

£&£±7^?*^ris ,, 

£ Asr^Ti^eA 6-&%' , , , 

Ta^z^o-Tos* t . , > 

7&e e-t &„^Lc Ties' , , , 
7*tr-?i,o~7^2<£. ysa-t^d. 6/ 737. -24 

7/ 

77 

37 
S7 
?S, 

s 
2 

/7 

40 

u 

f* 

$7 

70 
77 
72 
77 
73 
7S /&7. 

736- 

zte 

•30/. 

Z7J, 
763. 

7 'J, 

27. 

2,/. 

'3> 

S77 

*??■ 

Z/2> 

26$ 
277- 

2p£. 

22,3. 
72, 

7? 7. 
Z73. ^-7^-u^/ & «^ 7u -4U- 

Ofr77T^>7u&is f , 

C 0-d &4 72*. as ,, 
& Si*.Oir^C£s7ri/ , , 

7^-c^n-e^^ as s^i7 . 
Tsr-esrL tCTti &c£ 

7?~c<s&- Tes. £&s r . 

&. 

o7^e. eTHe&i&csi 

2yc£7eus . . 

07*^-0-77?- &4/Gs7>*££4 
<77&7724.7t6£.-C£l/ r > 

' j7>e-e>'0--ri* tts' r, 

o7 T^CjPSi^L&Os , 

*7 ei.7i</t/ , , 

o7ii ?n ZZc^ . , J7 7# 
27 

7 
7 

^S 

2# 

7 
37 

Z2. /7e 
Z%2. 
/7. 
7y, 

?7 

-2>32. x 
2?2, 

2s#7. 

/20 

7£. 

72. 
/7& 

2?3- 
740 

2,<? 
-72. 

*?' 6 

r 

27 

3 &7 
z7£, 

7? 

22* 
22. 
27 
7//. 

7- 77. ' [ 22>6, 
77 \zty 
27. 777 &. IZ^S- 
J? ^&0 S7-0 J Cc~4 <?TL 41^ , , ?£&4, 


trtpa* 


Z4. 


/##. 


S3. 


z/4 


/ 


&f- 


Jt> 


/SJ. 


$7 


2,46. 


{* 


Z7J. 


■9 


/S>2, 


&/ 


*/. 


// 


9V- 


f 


3/. 


rf 


3/f- 


3>t 


/S'Z 4y 2,/0. 
33 743. SO 2/?. 

££* KZ2. 
S 6. %#/■ 2sf jZa*. t*. 


^ tf C, A< (7 <T<* ?r-ijy/t__ ■■■' 2-3 /ft. &?> ?<f. J3 
4/ 

4. 

ss-. 

$6 *sy. 

/y 

/O. 

*/. 
250- 
Z ?<?■ 

/**. 

7 4. -^ 

^<2^t__ K **^o^n^ei/ &t tfcf-O-T- CsCtA CsCj^G-^**' f 


-ft 


'y 


V 


/ 


/<£. 


j> 


&/£. 


S4. 


223. 


V 


?*&. 


r ' 


/3 6. 


7 


V4. 


Jo 


■??&, 


M: 


y/. 


6 


&f. 


■?*. 


/#/. 


? 


?■ 


<2p 


*7& 


S2 


/es 


44. 

1*0 


/fy. 


\ 

rw 
% 
>v Mr