Skip to main content

Full text of "Danske magazin"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af m;iskl- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hja^lper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at det hjælper forfatter e og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gcnnom hele teksten i denne bog på interncttct på |http : //hooks . google ■ com| yy:(^ æ/m D -\ i 

m 
/Cl 

.Da \ ^. . * 

■i > ' ! < f •Cl og ^rnnerf Hinder 

til difteriens og ©ptoaet« ^pFøgmng. 

■ UWiMt af ■ ■ 

S(t%«»8<l4(Z>A»f^t @e|ff«b til tmSlottiffel^ifl^tic« 

og ®|)iogl 3n6«Will< 


>- •■*■•« L. .%.» t • t 


« 


> « 

. k V * . ' -f<^ •%t ' . <' 4» * t * V # •». 1 ■ - • • ' . ^' L 

4 • ♦ f - H, 1« r » 

• • • 1 . ; • »" -J 

»'? i . "*- .» > '\ w' I k •I* c *. t . , ^ ^' . ■■'"■ M- . <, « r i- ■ « X . . *•»» , .. »- o > ; 


•.^ • * k' « i?>: ^ 
f ©c« 


i€0l9l 
iitf ?)fttttfl til ©frit«, /»offtfli/ etor* 
. niatn cg ©ittimrffin/ 

i©flmnrt«tfr, , mt^t^mtttt 195150 |(om(fgigfie|io«flrf, i itt afbiare afat Wnn labet falUe paa 
tette®;I|!a6/ 9i*t iJ«teitair«i}éi-|lc$»l(font)*(ff,meb 
Det9?o9at attef «t «nD{!flt»t«j for ^tU^ ^dlt' 

fttt^ Åoml^t ttømntWtAmtK l allcrbtjBtftc Un^ 
tertanigljcl) bet ^UW ©Itlb af tort ©ciffab« ©trif. 
- ter , fom 6«re 9Ja)3«-af brtiSxJttifC WagoaJn. 

c«; &et iDiteliflen at igicntagf, I)V>al) »ifngang^ibct 
fortetmeStaii^aftc^aftirenJotbDiMleftiflewatubfetf/ 
nemli9/<it »I ^« fct af ti«*«^ 6tt«mfl»*(ni^et«og ^ ^^tpt aUttmitmnm forpligtet 

taféetfi^é olbtla t>étte anfeefifle @tet)/ 6tjor S3Cf^ 


/ 

\ 1/ 
ne «itn fee gobfecreite af gctttb 

tete «W05 05 Wop'f/r ©adbdne^oWpotr/ber føi(e\>iat 

éétite ^ejter. % Måte;«fbrtø i t)dré ^dpirer 03! 
fiWitfe^frifteiyeBettageVetti^onben tff atfojtfrtte' 

fom lar aiDet o« f w aitéonfl tl{ U ©t^t)err b^or no'^et 
maatte finbel jtit ^elp tuortgocebatJcnbe. Sa bi ae^ 

Wbift irøt fflI^itl*@jiittIiii9'meb;tbenbe/^o« 0^ baift^ 
ffottetébe/ ^t^ffet; bet ^ibe^ en ba^Hd ^ritibnfetg/: 

ei te af S5m^ ^ongrti^f l9?«Kte 

: X3 @elb. ' ; » ' 


S)ctcg: fwaiept um mm mt M 

roere fotfifwt oé otn @in beftanl>ifie 5?qat).é 'tiTUoi;t 
€cIffaB q)rbt>elfe og $f(\)f)^t; ^^a> fan t ^tjt><» 
tHwe en ^perfifif t?e ^[ptnutttcfiig Mfpc tiUe goeberiif tern 

vort arbeit> / for 08 ^rbeit^erttie tåa bett anlien ® t>e; 
til at fare fort i tet / ^i ba^e beg^nbt/ 04 til ot ferinfle 

-5D(te§ SRaiCJict og We Pubiico l)t>ertsiar, i<i 
JiDeraRaanelJ/en m Vtot)e af De Stnflter; ter oj)iwp; 

efter faatan ©Clt^ !0f aiCJlctS. fruat&ringen^é 
t* løfantelfer. 

æel ere gr Uflterne i tftirt ringe/ og alenefte fremt>rct)^ 
iie efter ben Sormue/ font ©elffo&et for J^ærbtrrmbe 
befinber fig i / meri bi babe bet$aa6/. at Sibeny fon! 
itibbner altingv. ffal 03. giore bent fulbf cmhere og b<«r. 
bi^cre til faa ftor en l(!onge^ ^aaU 04 ^Selgierntnget : 
gntiblertib ere be nogerilebe^ af $cnBfffaffen{)eb } at 
be furine brage t)(?i)tten eftet jlg^ fombc hmtiiMt^ 
Waal/Tom ^r,.at berfge.bet ©anffe SP^ogogippl^fij 

ben 4 ^»- 


betl !)?ot^ifre JErtftorte/ 6torul^i De hfte.5r^lHé Deel/ font 
i9tmene/tfre ftCMer^røa^e fot^tte t^nbe fottøe* 

\&ttSdinh mt)> ^ i(x\>\!iitAm MoHtliQt ^t(tt)eb/ 

eim Un^faatf o tyg tt Bat alletitaal^isft/ at to tB bette 
9f|»^r^iSed9rtbeIfe/tt)ledd^betaI{erunbert)amdKedn^ 

Jétlitg jlot 05 Malifl efttt: ben aSiiSbom 

^oit^f lijje .5br«t«: ligget Wt oi fet onigriet*! 
tit m tottgelige wtl 2^re øg alle trø Un»e t^ 

far6Kt)e 

Øtørfflo^gfifld^ 59løttdrf/ - 

. vaKerttaabigpe Jøttge/ * • • "V ^ I ©ft«ttft I tj« f onsi. S'arifT* $I(ferurtter^anf éjfe t lénett lanaflft, . ' . , - . / 

Det l^aniFe SanceOie/ ^(Nem f Det^onst. &ocieut til bnt)on / fahtt 
il]tc0(ei}t 09 ^mium i d«t ^i^btn^n^e QMtxnfFab'cr« €oUc9io. 

^ diet / 3ufli^«^<cr(t(i:fr i XtottmarF; 09 ^eaetece); i btt^anpk 
CanccUie. ..''■•: 

^ Dotnet i &i«lanD/ 09 (gtmtettt; i Det, i^aniFt Canceaie. 

Juttas Hamm', Uffe^pi; e^Qtvittmt i Itn S^øn^tU^t l^of 

9let poa C^lianébocg @l»t/ Dette €^(f{Fab« @(er(t(r((. 
fli(;in«t>or9 ^9t / 09 ^(cretmc i Dtt i&anffc €anceDt(. 

i^ongl. ©octctet til Bonbon. t » m . -f 34Cob X)tlbe(m von Slfpct^it/ €eccetereir i tet %^h%%% 

©anjPc Sancellie. 

€anc<Uie. , . 

,^ -i % 4 ». **• Zmfh iW«ga}{«^ aS.-g'tfV. L 

%\^mtMHtt mt ttSbø&'bm^StotB af BttUDamtiOt 
Tom-m. » , WItM ^ \ anDi*e,^f9ucer^ fomb((t>fot oiDtleftidt dupt^e. !^r(fe7Taa fålbtbellcliqvUrta 
(QerSaoauaria, v>ace giom af «0«9Aanbe102at<ct(vv nu af*$t«/ ^tceii/ %\oAt 
€(f(nf>een/ nu af itobe't (»^"f^lp / nu af ®u(D og Gofo / ja unOectiDen mcD 
SXmanttv o^ anDce D^cebac« 09 ^(imMnOe ®tene befam. Ofte finDec man 
•g§i^/ f<iaDotH^%Dotii^ (SJtemmelfei: at ^aM txecet i ^fiEfdfe af et Slorø/ 
flecrt^Oec mioDre ^ 09 det giente af ^dOy i Det ctugefteforføloetx (9« fi»:A9(« 
OeDe. ll^et ej; ifN løoct ^ocfat ^ at oife éjKmpfoc ^(C)Kla af frimmtde Cfctf* 
t(c / Da t>t t)^v>t f(ft> fiu^ meget i txn 'CRattcte ; toiikf anO ,4i9e ^agen Den forne* 
beneOplpdnmg.: @aareDeB ^nt>é % dt tee iblaoQt De éaa^foJDise |)eaidt>ont< 
i^oT/ fom fbcDuth fbt:eac<De6 t>eb®raaM0ve«i9}unfemtf.^(iev ogi(icfe i9io> 
ffiiOe/ ^at Pd Mrm et iiDet $fitif uOen ^( af (^ftb,, med fem ^tene befat/ 
}^^txi^i^ti'^\^xA*lmsix^^%x t>are inDflutttDe C^)/ ne! twnDe anOiefmaa 
Sifut, f6«eveU4l<^loit<^' t>et ene af<n^itli>P/ ndt>n%^voDe¥ 3facob C^pp/ 
Wt ortDet af rttarqxwcD -^avx Vicarius i S^bef (b). 3 ©taabc©Dce«^ojlet* 
' . 9x^t fom fot IHefocmattonen «ac b^t i ^øbenbami/ jtnDef pa at ^oe ocecet 
toenDi/ Ood ft«cre / Ss,wA nfeO ^elltdDome i ^ Det ene af @e^p (c). Od. i ooc 
^nte ..^icf e oet i ^mDen ^iemieé tre faaOan« ^^efiidDomtf J^rd /^ Det ene af De 
to flcftfle f»rd9(Dt / Det treDie og minD^ fldaenDe v<i(| en ^oDi/ 09. meD fem €ri*- 
0«Der beptpDet cd). %^ at ta(e om9tiber^mÅit^i(*«9 |(ande anDre(Ste 
Dec i Di{|é SanDe/ b^or man i gtunU ^age fi:emtMfeDt lige ^ori$, iblonDt ^ir 
fen* rawfte SwienDefce (c). ■ 

^n ^ef^d^oIDte forDum^ i f«r uDi^oed»iSt(Nmi p$Æ(oiietne<^et/ 
en t>id .^tiD »n Slaret-/ fd(Dét Feftum Rétiqvwom >: ^e ^^e Hevntn^ec« 
^e(l/ paa ^Uf^ alle Deflige JE)e]li9Dpni<>^ar iceii|fo|te.94^cDen paa Citerne/ 
Od De DeruDi b<iio(Dne£R«n<{»ier ojjfcnttigen. opr^Df« «#f^«iptfleé fornemt« 
^en^ i^dA Diiten^^fanD<<eceod9tw.^'!«T'4tt'!«>ii?e.^tpffer/ De b<i^ 
ftet^^StbeDigbeD fotT €ller< bleoe og paa ,ant^r«.>^^HtD<t fremiotte og areDe 
Dc^eHigDom^Aar/ fom mefl iitDebo^^of D<tt«ieiE:De'^eid|neé8ettntn9et/ til 
b»itf 9£re ^efhnvac inDiliftet. .. UnDertiDen bleøetiel^^trtM i ^toceffion om» 
fcind t ^peme'eOec paa .&mDet> ^tttlB^t^llDeiiøc, ^«r^jS?uofeneé 3nD« 
fømflcr: 3[ fct^jFeDe faaDase^^lpneyi'naac^l^tti eO^noden anDen (tor 
j6<cik tiliØteDet ah(om> eQernaac tto«n J^ilDeWaniier^cnol^tit at b9a9t^li>* 
fttre/ Jtirfer 09 (adDant ttietefétf:. '^^-^Xrldn Pø:i»Ke trcdigt,, aU^@eif^øe 
inMI^f^ 0!m'^>(n9e^^f#t <^ (»^ oø-miDefif^Riidoe iBlahDih«D#^ 

1 I r .. ■ il . n ■■■■ ■ 1 I t nnfi tffp^Mw4|i>n^ n , ^1 III! rf — ■ ' (c) C^tal. Rcllqviår. Fratrnm Mioonmi Hifii, MC- , \ ' // J * 

• • (4 W»qv. pftcfcfiåcjb. Virg.fi&ffl. MC r. , ^. ^- ., :* * ^ 

:. '<^PET. TERPAGRII Ripæ Cimbri« p, JIJJ. Jtov<^8(t cttntn J(ar m<ti^efd«iK«^iitg<c i/ entcQ tt( at b9tt paa H^, <U<v 
ti( at diehmM i fu^«/ fbm (ni5«iF9tte(ft itnoD n(@(ad«^e ogU(9nt> (ilet 
f onotn i)eiiféenti(/ef^erf>m man t Dtn j^(iptflffFt^(tnt>^ befl Øaotr oidfl oc 
'l^ceotfi foc t>e €(nfoa)ide om &en flove ^oft/ teii (cta^fPhtlt undev N afbéD< 
/)((9ent« i5Mn oq ^^t : SI1Ierl)e(fl Dd Htx oa fan si«« Spempef ; at man ^f 
emfett ditUkfntt c^ixtøene« f&tH(D«v til ofentltge 9torC(&cV/ 09 l)o(b(t Oen^ 
faJ iblartW" dn»r« ^ace (f ). ' ' 

€$aa&an en .gteHtobomé ®kmm<ffé ^r t>(t €^t>;2(or9 i»«e(t / M tt 
)^ (aDet i ICobev fmt o<$ aftrpf fe for paa Dette ^efte. @amme Jto« flti* 
M tiu i •fKiné '.^^tÆnxertngfKM ^r. 9{fl!op 4^flebe Ca6tner^ 09 ^v f»r« 
^en tt{f)øtt4t.€bHlHan<Brai>e; fom er^cefl i €()ttflian(a / 09 en meget om« 
hvé^H ^aht)/ fad t»e( t tit op^ge aOe &(as^ Ø^orffe $lntt<|i»tteter/ fom i «t 
Kitnie $)6ctimentet. 09 ©Wftet til ixn IWotftlfPe Jf^tf^otieé Oplp^ntng. 

ijytte ®eIt>*itottf et (tge af famme ®tetel^ , ^fWfe og@fifWi«, fom 
tiet pad ^ober«$(aDen fottfliaed , og ev ooen ttl fbcf^net mcti et Øcff en ti( at 
fun^ ^nge eflev hctwi ut)i. ^<xa Den ancvn ^jfyz Detof / fom man tf fe f(et 
paa ^{>er»^at)en/ et ut)gtai>en €N(Ht^ P<^d iftotfet meO &e to ^eOige £2tMn« 
Der t>eD ®tOetne / eftet Den fMn»dn(tge tE^aaDe. <J!)?en paa Demte ^iDe^ font 
.man feer / (trféé paa De f te UDfanter De fhe€iM'nge(tflet< ^dPne meD forfotte'i 
9htnf e*@ft{ft / tkmltg ©perfl Johannes, fot Den ^étte iboonD Matthwiti fotf 
Den vénflre/ Marcus, og neDet^ Lucas. $HDt paa^faDen (oefer man {fgefeDe^* 
i forfortet ^Øhm^»®ifrift en^ortegneHé paa De^eQtgDome/ Det fhiDe« inDen i^ 
faateDe^fpDenDe: 

I ^e Hgno Domini : De fpfneacoronaDomiiu: De veiHbas btate 

Marie: De Sandp Johanne Baptifta:. De S, Petro , Paulo ,, 

Andrea , Johanne » ApoQolis : De S. Edmundo : Olauo: Kanuto' 

Regibus: b. Kanuto Duce, Magno Comite, Martyribu$: De S. 

Augttftino> B^edido , LodovicOj Nicfaolao» Th(uiao* Goofeilb« 

ribus: De S. Maria Magdalena, Agatha, Katerina, Mai^areta^ 

Virginibus. 3: 2lf C^if«JRorø : af€^tifMCon«t»arone: STf^om* 
gtt tnarto 2K((tDer : %f ©. 4««« t>en f^ber: 1Hf&. PeOee, Pobef/ 
$ltt&rraér3fo^anneø/^pofh(er: 2Jf©. <e,^mttn^/ (Dluf, 2(mt&^2(on« 
8« ? ©. »n«^ 4ettus , tn«gmte <5iret)e , fridrtyret : 5f f 0. 3(uQttf)l# 
ftU9 ; ISime^ctUe , Htt^Di cue / f^icotaue , C^rta(/ SefitttDere : ^f ^. 
VCXaxia ftlagDdlena , 7i!$ata_ , iRåUtint, tnatstete / ^Tomfruer. 

JjWi ene ®(D< df Dette ^or« et fom et £09 opet Det ppttge/ men fafi tff« 
(uffet/ 09 i ^antetne meD fmaa @e(t>«€j(ift(t tUnctglet/ faa ingen |^ funnet 
^ • §2. '__ fé# 

(f ) ®n MAGNI MATTHIÆ Caul. Epifcopor. Lundenf. p. ^4. iDAnjlr føtmt^ \ fu bt mCffiittd? .g)c8{^Mttt ^t ttiminHu et imhtip^ imn^m (p'f^ 
Jtd&ntn^ b(mn .tt^t9(f e iatitQ)(nfii>(0(t ^ettdamént xåi ^ojc. mt at gid« 
tfMtcctflft(D(it M (ec/ hwkt fottutH Cttnde ^atx i ftgi/ om. btr noørtjlull^'«««« 
fft«iMt yaa iUvc VKtrf^ciH t»t igteiMm^tiOte iMming (oå kmi^ttsui ubmC* 
l^^gatncnltty ^i»erin^ ut)i oi fiape int^øbn aUc tk ffiiiicfntt , fom mtk 
fisM ^W fioae^opttan^. ^;i ^et ec if fttn mpa lidet af, ^^ev > 09 bcilo^er 
of ^ par fmaå ^tpKec gult ttHtnM ^a'ab tUfxMMati*&wmi wa jttA mcs« 
ff SømffU' j|3^et(e iK«&ée: 9te^ fttKM étpffee ^€«v i ®^^ fil én 6a(t»^ 
iiiMpenaaf f font (fol Mtce af ^vtOi^or^: €nbee( ^at oa ftaaa ^tplfee 
SSetR oø'^ilf«/ fiMn fPal MTce «f Oe onbce^lgMie/ med mete foalMitt« tiec fiøe 
fi^ fnoct fon Mtre af an&re 109t f fom «Rentieif ec. •^b &et;99(aa er / faa et 
^j(r tt^n %oi( ottt / at Det io/ tøefom Det mefh oaDet af flt^ ^xam, fm mon 
i ^åtteDomet ^ttee fatet meD/ et fun i&eDc4^e¥i 99 cf>D{dtet ^Bigboto ti( at 
|K((e Sof^ ^ngjene åf ^!Mngen mtD. ^oa Den ^ti^imef ^erdamcnti fom 
Uffe ^(|en«Seomnd«( Uaøe (bOMweDe i^ ftoaet i eti 9tåD tieb eftev ^inanDea tat» 
fHoDt ffteoeh enbeef $at/ ^ tti.i ^»(^mgin iHt meente 4t bctoDe nfiget/ 
^gUnh ba iM nétice ^Me eftec(é(t og eftevtceHet benir »g be^nbe/ at De er» net of 
n og t9t>e tUiommeo , nemlig Det føcfle $d 23;. 0^ Dei ftDØeas^. eg i^eaigi; 
fontene/ fbm tlaae tptegn^c tiDen poa^orfet^ ecctuft ogfoa 2a. i^c^iiiaa« 
qtan|Mcaf 9utte/t at Giet ec Numcre poa 9ieH(|«ien|C/ og at^nan tii É^m 09 
ottpre^teDec/ ^ov (lige ^OigDonM ece fomne fcar:f|at»ec foigt eller gi»ct Dem 
vjD eftit^aC/ og moa^ee ^ft en fSao^ at inDfore m, bm De og De 'SRwnutt 
ece I omne ^ / paa^ ^eb&mmetiDe oeD faoDat^ $al (unDjt ((iBi-Det Øtette 
feOrDet^lfPe. . , -.•.'■■■ ".;. •-, .-: - 

;$>et Cdceftt ^ fom. »i ^olbe for at t»ere >eD Dette SCm , ec , <n ttt fyx 99* 
tet.f>vugt UDi ^ocge [(om loi (lutte/ Deetø fbcDi Det ec Commet fra9?orge/.Dee(« 
fec De mftnge ^otff e ti^\9m -, Decpdn na(t>ned] > og fpne« temmetig gammett , 
ittaafÉee en 300. Sbir og Detoéec: ^Ren4>aa>t»aDCteD i ^w^ Det fil fln^itf 
boiKt ««tet gicitt / 1 ^«i«D iticfe><llec §0»^f og egentligen til ^bo^ t5rttg/ tt 

ttf^^rteobefienDt. . ■ > . • ' . - . : ; i 

c > S>9d ^<t>^ Jtii^ t)e( -txrte / fiDen bet ev ^AOi fiDtt og mt / or :Det .^aver .veetet- 
4f Det ^tagi^/ fom i Den miDleire $iD4 @lrt(tec blitkc falDet Cr^x peitoraiis, 
fiicof^um* eJller Pbytåasciuin, fom jufl Oitr faaDdnt et liDet og t90Dt.®eI»«. 
jtoc^ meD |)((gene^ t&een og an.DreiK<li()oter i/^tlfet t (<ec idiiFopecm og De 
fecneme^e (ielJNige fDcDum bare fom .et^tOigDomd^mv'f^e ^p^Sbx^^t imai^ 
De Mce t D^il^cpDelfe og (CiUDe i nogen Qterenwnic. 

.. UDi, én gammel ^ortegnelié paa. De ^ocmfteoter^ (om forbnnh^oM tH^ect 
Op^o og fIgettfM i ^wse ^ nflfone* et ^tvt, gberafitong-éatteiitnog*- 
B(i(&n r^n^ Øligiecingf ^pttenbe^ov elle? mX^tx 131$. ^oocuDi M fo^' 

■ ■ ffcei? 
> <BttuQt>ciQent fg) f og iinoC» IRongenø^ anbre^^v^ingevetCilFom^K. 
i^ecfinn liet iffe ncdNMDed t)tf« @teiie/ m<uitt« man ^on ttot, «t M funoe 
i»«fe Ut itS» fåmttt« ^c#i ^ Dr^abt' (mfwt. @a4 mc^t (uitftc man Do^ 
iDtcaf/^ at Dett^:®«iv<>^ecf rfont ogfoa f^WK.'^Ui^mt i fig^ Ugefe&c« fon 
l^e tU^ «n vii^^de cliit^|l«t^ og tfcretbrt^ til at fxme i ^rocefTtoncc 
paa ig>eiiiD^2^gjt 09 imoD ^^H^^gy^^ Stofi>mfl. ^6(tm(^ ^otig <^a* 
.^n ^am oøfaa i fit ^cftament 9t»(t ^coi»Øeh tH Dw^cue ^itfe ( Opfto n 
JB^to»2lor«t (h) : VUn |«otOaat famm« ^ac Domt t>(i!af et^ fiitD« in ifPe. 
> Sb^ett^ ^ iHtøme 09^§)(8tgtyoim / fbrnncnMu^paabetafo^f^m« 
fime i(arf , &afn&<c aton om Oe f(c^ devaf ^mtnind-itéf i Ai^is^gie- 
ge^dis Sanaoroov, Martv£c^ogiis» Paffionalibos, og ^ge fS^^it, 1^ foe 

IDanØie ^oil eani>>ielvadcri Calendariogp-aphU 8«cta og Encoipbdtoo i tm 

fRatttic lune tt( C^f^^ning : ^oaat t>i tife btbt/^k^^ tntXoOe o# i^foc« 
»•l»en.^8ti)tlofitig^«>. !£>og « Da et pof af 6« iRw&j^e ^(gene, ^m tffc etc 
$aa afmmbeUgen beCicnt^U/ ^ Oerfor fbctitnt/ at oi om dentiem meD&eie umco 
mrmteiejtuno^aø. 

1^ et tieé :SU>ha iSnujb ^m ^iøige, U meitO fom 6reo t^fd^gen oa 
kgråttett { Om^ , ei i^eQjev ^n^ iSroDec^^n 4ertuø Ztitn^ 0»n -éeUtoe , 
(btn ^tkt i Sting^ \ t^ om Deitmm ei^ t)er oidttoftigcti nof l^nDfet loa »e( i 
i»oit l^anfe ^m ^mmebe^ifioirtet. . Cg om :iKong (KHuf Nn ^etUqt i 
^fiw^f fbm ble«) t^ietflageti «aa ®tifiaflaD/ finder mon mereei« nof flfmét 
iMiaDe I t)e il^'orfe^oittfevv fM og t ^eigetté^eegcn^ec/ iRefR»iSegev / $5nu 
»ioriev, og Wflige. iSette maae iwiJog ermbw, t»t, fom «oiig>a>Uif éaoet 
J»<mt «» af De fetfle, faa imhos^ og noget oo^wmt Den 9pp<tfie *f)etoea i 
|eie iK^oiDettr og Det et oei ingen af oBe De 5Da»fN^ 9?oviFe og e»eA|ri .ftef« 
^ner tt( M<|)^tti*®t(& &(« focDnm eve (Nete fa« utaRtge og foftbare ^t$ 
Ktime SbHte . f«i aBe toitDe , fom til s. ©laf* ®mo : i ^mrohktné sJwto 
^rfe/ ^fen og DetæD ^æt famlet en tttrc%@f at m 9tigDom> og oat een 
af De pr«8^pe og fterfh «{rfec i ^e €$nflenlje»f« O). S €n«ifanO ke 
e. tf>fttf ««m ^Ipen i fbt 9gte, 09 man finDer enDntt enWef ^er D« i ^ 
SanDet , i fat i ^nDon , folDIDe eftet ^nf 'Sim, 3 eoetig ^ mon en&mi 
_ ^ __^; ,^ ^__ ^St 3__^ ■ ^ '' . '_ . ■ ' , gfcrt 

(g) «W »(WC K£)«jj«i;€^rtff« 4>hnmrtfar«0«erfi>rW!Rtt«fc«e oJFifi^mrt i>irt »tfnbr 
jTpr« 99 ^m, niAm-^i »dH9»«9(r ogettgy 9t)itf(( v^ la(0^ JftM^iam«; M 
Hi»(r &arf»r nof {>tmmclf«rt^ll$ni^fain i Breriario NidrofiQr« ttibH (PimtSSk xc£ > V- éitwt metf «f ©. iDIuf, itWtnane« <i a(we ^<nxr fmt man« JWrfct, €<h 
p«act og 9lttew barn HISgw, aH^m 9temt9l<fi<|tt{« of ^m (k), og, fad t«I 
fbm iJ^anniorf cg^^orge, tntget ^etriD<!tg«n f^^tt ^n« «artige^<ff paa &<n 
29. jutii (1), fbm »I enDiHi falDe Q."«>lttf6 1D<»g <neit (Dltife nief^: m«n 
cnt>og oMe ^tt«* $Kig«t gioet en onfetiig @^y faiotet 9. <D(ufe €if <tt ; fom 
(knltgen bl(» fert til ^np^tetn / Mt^Stfebiff op Nicolaus KeritH i Upfa((m)i 
dffPdffé&t Dtn eM, ogfom&ncDé/ at famtnr^Fdt ^vérfSfar (!u{Ck feteé m 
tlpfol (n). ^An f^et etiDnu €; dHuf« 23tØ(b 6aa^« i gamle Upfa(6 Jtfvfe; 
f»m Ikiv txmt inD«iet &. Øfuf ttf^ce (o) ; og i mangfbft)tge otttte San&éb9« 
J^itfe« i ©Mirfg fp). itong iHMtif? Øjce eHet ^tVitbavb giemte^ tønge frm 
en |)eBid&om i ^nDbtemtf %>omWe (q). <6ammeflet>^ f6r»arei)e6 ogfaa 
Hné 4te(m og Sporer in^it i$<S4. baitc^ng^rtf benxiv. of^^erig/ fom 
>it>oe in&taget ^uttol^tem / fetiDe Dem tietfta tff @tofbo(m/ ^er De enDnu t 
€J. 9Jlco(ai ifftrrt €ape^ f dJ txece at fee (r). 3 ©raabwDte itfofhr uDi SXo» 
|R(De ^at De ib(anDt Dete« IReltqvfeif l^ft noget af @. (Dlnfø ^ane og noget af 
^n$ ^toD (s). ®taabc(lDt;ene t jriøben|a«n ^at>e ^aft et (^tpffe af Den 
Gteeb/ paa ^)»i(fenS.^ttf bie« ibtelflagen/ og noget af en anDen €)teén meD 
f&tøb poa/ meD ^t>ilfen ^anD &Iei» flagen unDer Øret (t). 3 t>er ^rue Jtttfe 
ktt i ^ø&en^avn ^ar man ^afit af Den ^ane, fbm ^ngéfen (eoereDe@.^Iuf, 
fta ban Kiae og fot> poa Det @teD , ^oor ^an (eD !Dlartet (a) i Cg i6(anDt<St* 
-Ntg S5om^itf e« AeBlgDome tøx fbtDum glemt et ©tpff e af Ø.iMuf« ©f lorte, 
fbm pat WoiDlgt (A 3 SiJorge ^ar porret et ^IbfUr ^ahnem tif Sgre fWfitet, 
falDet @. <DInfø ZWdfhr , NtPet vi finDe at p«re 1 579. af itong 5riDeric 
Nn^btDenfertonetQfø^n t>on2[lefe(b/bgfor ^dnnem l^aper^KnuDiBrttbbé 
^ft Det rSorlænihø (y); eftewt Det peD9lefbrraationen pat bfepet fécutotifetet: 

®ettt MM«»MM«te (k) PERlNGSKiOLD Monum.Ullerafcer.p.agø. 303.E)u$d.MoniiiiT«UpIaiKl^p. ig« fgf^ 

. (1) ®ce JOH. HADORPHU gørfålt MS. Olaft Saga 9i|^6Kll(lrStMl/ fOQI |MUI l57f, 

in gvo i^AttCt Hb(|i»rt. .^ ^ 

! (m) ^aa l^at 9£rfc6t(f09 fra 130^. til 1 3 1 3* MESS£NU Chron. Bpifc Svco.^* m« 4X 

(n) PERING3KIOLD Mønum. UH€rak.p. 142. Conf. ER. B£NZELir Noc iQVaftavii Vib 

Aqvil. p. 23, 
(o) PERlNGSKiOLD Momim. apland. p- Ig^. 

• (p) BENZELII Not/ ad vanovii Vie Aqvif. p. 22. 

(q) THEODOkf MONACHI Hift. Regum Norveg. p. fa, 
(r) BRNTZKLII Not. adVaaovii Vit. Aqrilon, p. 23. 
(s) @CC 3D&ifa?e »tWiOtrf Tom. U. p. 1 39. 
(c) Rcliqy«Fr3tmtnMiaor.Hafii«MC 
* (u) Rcliqv. Ecclcf. b. Virg. Hafn* MC 

(y; Doooiru orifi Uf. 1\ 
..^ _ _ . ^inbiVmVi'J^9wt,Jm 

finsii^mtft ^xn^tm Ut at mt Opi^iSmn^^m^ ere. Magnus qoncs Maxt^t 

^ Thor^eiis ConfefTor, af ^Otif« i fft tm {iX>^t .k^m»pi tCfé ^«»^ xi^ft 

poti ©it^m^c tttMkm. '■-■' , . w- ^ i .. i. . 

■^ . 2(f'D,ettKa»oM9£nusl)acmftn^aft;at(lta(se^e(d«tKi^<Mteim^ 
bid/ f>m.P<ia Dettt^océ mm^ij fyv^n \>axtt, cni^teM pfiaØcfe^tntf/ fofi 
\os \pwt mUs ^99i)&eli<n af Det xii. Seculo, %i Wt mcDIHU ^n f ott 3tA« 
j|i»i;>jf 6d»^ S«)»et7 og fpc Dét ejMdd« ^ni»ifé£<zitMB tilTorfw^fnflPc^lcifit 
pm&ntawmt\z) og ti( Ada Sanaorbm (aj^^m i>Mi», fim upføtli^rM 
j^DiFab on^ SlMagno., ofl i^ctt« (nO((l ^(H^ fi>p) af aiiDve t%t bismmi 
' /band l^iii^tic^ ■ i 

|)antf ^åbet mv itilanb ®ttt)c ^a Ørf (ti$<v. . 3 UngDotiwit ei»&9(&i 
|att ftg i ^fotlonD... iCom Diiceftei; (^um>.io( at tiitraDe Den^edaf Øectif^ 
^rn mé ^aDtK M^e ^ft. ;t)<tte f»tn»D ^< pottet ©rm 44S<ø / fo« 
fyi\it>t btxi an&en ^el af ØvUntant tit S«af.. tn^gnujtf Dco« tii i)iiHr^/ .M<i^ 
ftort tti.3av( iS(t &X9pt af ^oita ^J^yflein oø fktontt med fm ^«t:< i^M 
jof bevise Øer. Cfter ^onf ^umfomfl filteg ^itD ød U^mg^Dipaølidm 
jlmea«m j^onnem og (Kiad $«(tKi;^ jjaa.^t Det tit ftDfl iaa« uO ti( <n ofentHd^ei* 
pt, ■ f^xnxft tnagnuø. fegte ^tetp ^ i^ongitn i ^ng^UaitD / tmn f onvtQH'til 
^ bruge Dim r efterft)m €^tridiDl^eDerne Den øatrø bkpt {»ilafttc. . ^t jooreof 
t^un Icirt/ før Det ^pfom n9tr^nD(Fa& imelliem Deov; Dog klct^famm« jsg »ø 
ttenttg UnDev^atiDting focligt. .^eoreftec af gattern« &Ie\> af tab eof^aimiitti# 
fom(t m^ <t «i<l ^nta( ^oiC.poa Dea /£tstleey , for at ^oDfa^e et fttiD« 
fomm^ Q^eoilab. ©reoe tHaant^ møbte-tit.Den keficmte^iDodt^teD;«^^ 
ffim en ^i>nr 9d •pviatia iØtooD/ ^j»D< if fe flere ^E mcD fn) / enb oftalet mc: 
$}en Da^nlaae &wn ^geii tmoD €eD oø gi^fti at fo^me nuD et ioost 
fbevci j^Aigt 09««ri otmtoeii me& m .tH>^ M&iMSie Aa«(«y merpiD« fm ftitfy 
dt txr «ar ^orr«Deri atnper^ ^MruD»Mr ^n JticD fine faa ^eDf«l$(re gif m 
^tten inD f ^irf en , eg bereDeDe ftg tit at Dee. Om ^rgenin , Da fm «ac 
gaatn tt&>tto «S))at(ett/ font <9tti»e ^ogen meD flne^abontere bom it9}eb«^ 
Od forfangeDe/ at ban futDe afflaae fm $att ^f £)rf enøerne tit bannem / f^t« 
toD« SanDet; og forfoere/ afQfra.at.tMBe fomim ttiboge igten. .^i»i(fet Da @vn^ 
Xflaamø itU let oifDe forftoae fig til/ De »S^tM, «nDf(ien( YTlosntt^ tffbeO 
go'De^iifor/ bfeoe eniøe omSpaaeffenéSlaaDt/ b(ei» ban efter (^reoe ^ogen« 
Sgefoling nt^rDet pad (^itDet/ omtrent i fki^^lDir^ treDiVite Stail i)bitfet u« 
f 9tDige «D}orD (FeDe D. i6. Sfprii i Starct mb, foQiTorf^s ^D(r for / énD« 

t .■..-■-.' . ..■•',••' , •••••.••.' ■;.:>_;.-.• . •'.■'.: , 'fftønt 

* » » '< » I II 'I I I' II I II I i |i i . » ■ | i "'"i i !>.i. I ' " !' ■■ ■ ' ■ . ■—***»*—»»■»»»— ii^i 
! («)TorfaMHift.Rer.OrGad<!or,p,8l.tt(il|Q. : . . , ■ = *.r. 

• . <»> <8«« AAa SananrtwiMtaC ApriUTor>v U> p> 49^^ <9< .#iior ter «i|lMr(<<tii .^o(<ii 
Magn« > forncmf tiøen «f Bmurio AjMiéMwafi , ^m ttttDtt pi tfm^t i s< 8 ibm^t JutAm^n. „ 

{fiønt anbre fette anDre ^artftal. 4)«*ntf ^gent ioD l^ntf SRoOev C^otre / tn^ 
®tae 4«9«w tiflaWfe, f»te tH ^wety, og 6« begtow i C^nfMtitfeii. 
<^t> ^< @«i» f^&«^fbm fMCødMé/ ttuingføfdisc SHiaRer, ^oovfor ^n bU» aiH 
f»t font «n i@uM 9)Iarc9V/0d^an< ideen ftDenaf ^Hft^pViVktlm pM (Mwmi^ 
oi^todne »d f i^tadte D. n. 5t)ecem&. Dm t>iDetf iffe Kant. ^n Ue» t>eteftet 
til SRont canonicem og af ^>«»en féto (jom et ravt €|(empeO meb esen |)a<utD 
{nb^KMn i J^ttn$^«iU ^ni ^ttpcDag D. i6. Sfpinf &(ei» fetDum aarlf« 
^en ^Btdl^of&en r 9^ot^e 09 Cal&et tnagnttøftnefff ^ fom man fett af Miflali 
Morvegico øg Brevfario Mtdronenfi, 09 ^and tl^aon iblanDt ant>re .^elgene^ 
4nbfoct i ^{tafrtet. Slat 1 298. b(et>e endeel af S. Magni ^Utgt^eoningec bcagte 
ttt;3«fand/ 091326. bip iMDtaget/ at M« ^ftinlegdelfetf^oittD (Feftun 

Truislationis8.Magni) {FufiH I^MCt Kat )>aa8.Lucue<^adD. ij.fDecemb. b^i« 

cidcHsen ^o(De< ooet befe 3^nD (b). Man ^av og ontre ^teDev ^ft ØtefU 
<ir>iéc <if ^miem; ^aaleoe« finbe i»t/ib(anDt oe9lo{ft(Dfe«£)eBi90onii1bvDum 

or I^OtM 1»<rcet noget s, Magno Comite Horkadi« (c). 

' Sfnaaaende €. fOfovlaff Da ait»e« ^ oet uD fov en 9^orf( ^gen/ 09 
^ettté af nogte ti( at ^aoe i»aeet ^tfop enten i .gnimet eOet et ooDet GteD i 
vtwit (d). !Slen/ at oi noevmere (FtiSe o|>Dage ^n^ ^iflorie/ Da «ae ^ 
$oemn foDt i ^^tge, ei ^eSer ^ifPop i 9^e/ men en 3<(ænDec af i59t^» 
«g S5t(f op i ^falMt« Øttft paa 3«(anD (e). ^aa«iDt «i af gamle 3«(anD{Fc 
€lar«$5^et ogBreviario Nidrofknfi (f ^boM ftmnet iiDf»cfe/ Da bnbecSnD« 
iolDtn a(e. C^ortaf Semtet Demw : Jban tat foDt 1 1 33. ($) , Uéo i fin 
UngDom ^o(Det ti( QtuDetinger/ og bragte fig DemD faa i»iDt/ at ban bkt» ^ttft, 
ibeveftet rei(le ban/ fom Da 9tODen t«c, tt( ^atié/ og Der viDere (tuDeteDe 
$b<o(ogien og Jus Canpnicum. ^ev ftn .£)temf om(l b(eo ^n €dntf , ftOen 
^ot og enDeltgen KbbeD i et af ^(ofteme vm 3«lanD (b). ^v 074. b(ei» 
^ fmr lin SonDonf og aoDe £ei»net af fStffop 2M^mc (O t €lla(^ og me* 
Hige Jt(erf eri uDMit tif famme fJSIffop« €ft(nnano i SgmbeDet. ^ i i^j?. 

£ __jftU 

(b) TORFÆl Hift. Rer. OrcadenC p-^O- 

4) PONTOPPIDANI- Annal. Eccl<r.Daa.Ton.L p.4^3.' 

'e)TOaFÆI Hift.Nomg.P.IV.p.a4. ' 

) 9(f »mne S^, fom terteliftoy «MtV(Ømi»«tf^«^ l«M (ipne ia Sv«; Hif^ 
€t »mmatbc tax, fMKi tt (Kyrnqrfar i ZffiffwyUtiHé {Bog^mOog. 

;) Annalet Island, membran. Mfll 

j)BreTiar.Nidrofieftr,foLFF.V. . ! 

f) PONTOPP. Annal. Eccl. Dan. T. I. p. 4^4. fafbor >«««€ IBiffp» ErUng , .0« J Breviarirf 

^tUoAihfkW* m)lU*mt , (cMtliifiUimU. libtMLMÆyMtaHaKMagint, (iMI 
Ian t<f>M «f HvmE^riSifiK'Jb-aMfCR , 9| «f AKNGfmo . JONÆ in Cli^iM* 
g9M p. I09> OgC^Aimealkd« Mawia fii(.tfO 


■s. ferde fictmMtt «ti it»^t.(^rifi(fi9 09 l^etfig ^B«i^) o^y Da ^ mc ^o Slat 
$amm^/ fo^ ^ l.@9dtidm ibm ^rooio^/ fom foioee sinus Civicatis (1), 

ia<ft «tft CfcNiw i tct tØkwtMdå^ .09 oe&e af iamme &99øf m i ^a ^av 1 1^)! 
<^ti|frcii f<v ^gi herrer Ned feoitet ti( J^ftoøe i iH^d^-^J^ r$er.J^att 
lDet)é/9ioi;De^an(U^(ftam<nt, $at>rim£(aiDe): tit fwc ^rje|t<v i>øi((^f^ 1^ fti 
^ifftpelige ®ult)«3ltn9 tU fin @e|ler? {Btr 55toDer»©«nPfvil,li>«!5mme7 

pod fuo Paulo Diacono] f $\)IIf(n bg &U0 UOl>A(t ttT^SifPo}) (ftet ^tB t®fa& 

9o(t : €itec ^atte !^eD bi(t» ^on tcgtiei ibfantate^eaige ^(ti< iBef UnDere (o). 

po<) S^ont)/ at ^olDt ^nnetn ttf ^ce en aarlrg'^elT/falDetC^otlafe^effe (t»>^ 

€(fKm l^ert Slat. ^nd ili^a^tt ^aaer endnu i twtMiuMMSn paa famme 
2^09 omesnet. ^emie i^EHf ^ / fom af Arngrimo psat tatXtti V^Qtiaf 

^^v|alI(<M.(Tiiorlacas Thorhata filrøs). Og t>ar 0«lt eéttte ^i(Fop t^fol^ 

^o(t (q)/ fPa( M ^at>« .afil^affet.^eflernee t^iftteimta^r |)aa 3^(attd ; 5S>P9 
aafge»e( gifitede ftg^an^ ^ftermanb ^i^op poviet ^ottføn / ^ei« -^ocmobec 
tat en ^ottec af j^ong tllagnuø Baifot) i S^ovge (r ). $tt ^iutnhig tolOe 
-^ af ovemHelbfe Bireviario Nidrofitnfi anf^ be^ennetDg-^ectitt, (iim fi>c» 
.^m 6tet)« Muøte i ^iw^t $. c^orlaf 41 Sape pM ^iui« aatlise •SNHti^ : 

TooLlIL ' 85 


(k) Anitti; Islvid. mcmbr.MfC k^RNORIMI JONÆ Coinincnur, de Itltndin W. 60. 

(I) ©aalete« folDor Brcviarium NidrdC 6ttDrt, føitt 9ifi l^ar »«rrt tKia 3«l«ttt>^ 09 *«i 
^ for iffe fem Diieit et4t>db»gteit t1Xorst,fom iiogni l^or t^tlM gktte yoiu 

(m) £^ 350130 <r Civitas l^g^tor^ Sinus, tf^OUDMUNDI ANDREÆSftt^Ibtillg f 
Ifati/i Lctico is£andåCO« 

(o) Atmal. Island, roembraiu Mfll icTORFÆI ISO. Norveg. P. IV. f.^j^ 
(o) fircviar. Nidrof. folF iv, V. Vt 
A>) Aanal«li!aBd«iiiembr« MÆ 

(O HviTFELp («g(t gejl { gtt ssiAKStrmiTe, «uuir ^ «aø{Mr en ai^ vsltrttere C^ 
f4r ; fpitt vof »<R tr(»i< SMfFflt i eialMt r for ^ ^cU^ C^tof. 

(r) AIU^IGiUMI JO^i«Ciat7lnQg«l.p.lQ^.CoaCTOR^iI iitfi.NorY.Xoin.lV.^24) 


' \ 
• * * . • » O Sancti TorlacilSmicopi 

OratiO(s)' • • 

Dtniy qoi pdpulo tno eteoie falutis beaeuni TariMMmCatiSsfSo*' 
retT^tuninarqvePqnHiicefn mii)ifl:rum tribnifti : prefta qtie« 
fumus; nt j cracm dodorem vire habuimus in tcrris, intercelTo* 
rem feroper habere jnereamur \n c^lis. Per Dominucn &c. . 

Lc<5tio prima. , 

Béatas Toriacus totq, qvo in hoc moreali corpore vixit, temr 
pore ita x^oiiverfaims eft« ut femper de inferiOri gradu ad. 
akiOF^ prov-ebi divino judicip prbmeruerit* In pueriria xiamqve 
fpcMirani^s facras Utcer^s didicir. . * In adolefipentia bonis moribus 
^raatus & lirerali fcientia erudirus> dignanter ad prcsbiterarus 
or$nem eft promottia. Poftea Parifius verat: ncc inde nifi oh^ 
nibus legis divine artibus fuificiénter edoéius difceflir. 

< Leifbio II. 

I ti propiam patriam i^verfus, inperfeda erateCanonicorum fe 
reguie (bbdidit:. &, qvalisdiu ih diuinis cbnfpeSibus fuerar^, 
ciin<^is innotuic: primo Prior j inde Abbas preficitur^ fuos in re* 
galari pbrervanda diligencer infiriixir. ■ .: . 

Lc&io Uh ' ' 

Faraa fanftitaris cius divulgara cft. Venerabilis fencx Elonin' 
ffii (r) epifcopus ienfit fibi ulrimum diem appropinquare, 
jclero & pbpulo confeprteritCj ipfum fui facerdotii fucceflbrcm ^le-, 
gir: cui (bas vices-flc omnium rerum ecclciie difpenfationera pro- 
curandam commiifir. Cum mona^erio prefuiti 8c cam vices 
Pontificis exequebaturj multas virtutes adoficndendam eius (an-, 
diratem dominus -per eum operatus eff. . ' (s) Dcttnc Søn finbti og f M Ybrc Miffidi Nomsico , (om tr t^lH ijtwitnl^. IS t9' «! 

■ f . ■ - -V' . . 25, Mfe* ' ■ - : . - n I I V rit I« O A ' . ' Le<5io IV; 

tnnibus jite crdioBins^ venerøbiiis fenex iapréviacid, qve G^ 
_ v/><if Åf Siam nuncupatur^ incidir in ihfirmicatem^ qva ex hae 
inftabiU lucé fubtra^us ellj 14 eo q vanrpcius ad fedetn prøpriatn 
remeaiie non diihilit :ledo <;andem deciibuic, continuis fribus 
tnen(H>ut graviter infirmatM$>: eandem fui obinis diem imminere 
intKpidus cognovif. ' . . . ' 

nte fcprrmum fui franørus diciti de fnis facuttatibiis diTpofuit: 
Yeftimencafuafacerdotibus^ cleii{pisdaripre<:epir. Ailnu- 
him atireumi qvem in digico dextre ra^mus pro reuerentia far 
cerdotalis dignitaris-geftaverar, n«poti £uo Paulo diacono tranfmi- 
fir. Quod quafi futurorum prefagio eum feciflé, mulri arbkrati 
funt:& quia vir per omnia probabilis, poft moitetn eius a dero 
&populo ad ordinem EpiCcopatos fuccéllpr eledus eft di^oHfimtis, 

Leétio VL 

alefecit tandenn omnibus congregaris, jam itums ad doftii- 
num, oleo infirmorum perunduSj exitum fuum corporu 
Se fangviou perceprione fnunivir. Poftea non nifi necefTaria lo- 
qvebatur, ao orafione non ceflabat. AnnoDomini miUefinKr 
centefimo odogefimo fexro (u), iéri^ quintsl (x), decimo die 
Kalendarum Januarn (y) advefperafcente) qyi eft proxinaus dieit 
ånte vig^Uam nativiratis dprnini (z), de feculo cnigravit ad do- 
minum, cum fah^s Con&ljlbribus in perpetuum coronanduiL 
ILexic eccleiiapi annis quindecim, menfibus quinque « diebm.vi« 
gimi duoblis : regnante Deo omnipotente in iecula ibculo- 

. . rum. Amen. 

I •x V ' (y) 3We Junii/ jbm tefe* iPONTOPP. AnnaL E(CcLDan. Tofti. I.p. 464^ . 

{») vi&Ua nåtiYiutis domini er ^nlc^STftt« fSeraDoøra for3id('^ff* Æ* n \ •^■rtipp « • • . * V t^ II, • V - 
' ftg i «t tal« wt 51r6«t&; ijtcne ti at fwwge inre« ^cnWclf«> n<wif 
^ mtVMiWmi <^s> (bm ^ l-lat^fdnlH tage fl^trti^« of 
entttt ti( Øt»f»l9e(^ cikr Jlf{l9. Q)i ctins«, i e<n ^a4l«nDe 
ot iKi^M (o»ct iDet l^n{Fe'!DMgd)in<rg{»ctcti&«.^t«; ttnl>miD(ti at »{tfe %iH 
ItnDitMtnins om (itv og, ottOen af D(t{£ranife£:n>tnt)e*^ion/ font «t& fin^yijpø 
éorcoom, ^\>mHO^et>/ ^Ite*19'toD; fontxctjg ^Iic6rt</ -eafr t>aa afl&eR<SD?a<ibe 
fctnffm Qio« fig 00«? fit S^im naonftinOi^ tfj txetit tnttn ooijtdiiot)« 501^ 
eUei: oitMOttoat)« on&/ <^fMDe Od/I^rue^gttté af 4^atmf(lQ^^ eti £^otaee 
fo{ S^ftt^fom bcfaft maii^e.90De> tmtr flerc-enfit i!gøeii(Fa6e\r; 09 font oib:^ • 
SoHNeri diotiif« fin @ltan^^'^ter 03 ^«0<tnf (ont tf fun it&en ø^. <^t oiO* 
{»etute dang fee t}( at d^o«. ^. be&c« ^<mj|>e( ; og ^Dle otn en £lomO(««^vfM)f 
<tf Uge faa fotnente ^cfomil./ inen åf et øant^e anD^tQi<ef^n/ fore ott'odaa 
forfogie at giOTre©«t5, men itft øaaDén SWoabefimt'tJen (etfle,rc«^un,im^ « 
fbm %m ^itgitte, fogt^ ot be«lg*fiéo.el^ttn^«lfun&i9^eD, imnfhaKc foifacmeBe - 
fø wt). fitt'^cngh?cn^«& tH C^niico og an&te ^tu&evuigét, ^.%xw, fom I 
ihete eno éen J^érifeettoe-fbrtjémij atlofij«« en 9£w fot ftn ©toftD/ fit S^imt 
»g- fit §<ED«fte!dnt>. ' > •,' ' -: . • 

^ S>€crw *<r ingen y 'fom fortcenfe« o« / om •« IMontt l«f merfoofttiigjlé. ' 
§«i«ntim<t, frm ®amn«tE, nogen- SiD :l)iao«'^/^ttfow.^§tu« @op^fiø 
JStvcbty en eejlet ti( «!0t (low jO{mm<|*^teflt)er-Cyge25ra^«/,6jj Det , enten 
man m ti( f>ent>eé ^Sietoe^ eScr ^ioenfraber. ^a, oifl fom (^m i ^eDgang 
»g^Dgang oar fda ^ott. fwfogt' (om nogen onben of (ir. ®tanD / faa bi^ 
fonienet \>m atfafl)eé en ret ^1)ifolp)iJ^int>e,.j Det ^iin til Den pljetfle ^ibttf^ . 
»atDt'gbeD laftDt 1Jw/ft i^De Øoemt, fem etfbog, M)De bragt t)"ent>e Sitmot ofl; 
^rrfgt ti! wie.; 3« J)"» P^« »"<'>- ^^ ^tiigbeD anft« fot éeh -af De 'Iflpi'Defft f^m 
tffe for Den aUeriarSefle] 4^(anDr Det ^eie ^aiitee-X:!ti}lt)De'ir(»nv-4 Tet bun 
fyx!fK}t en gctmDtg 3<^t>rtgt i aOe Dt<^iD(n^aberv fom benDe^ ^roDer tt( fm^iD ■ 
iwr et DtaPel vi' 

' 5- <iBat Det -I bet AatinfBe Øptog^ b*. b^faD ^m Deri en flot ^«tDtgbe& 
fntifSj^oeftettv bwt«f min b«t fliw o*^en ^rooe , fom er mere enD iSeoii$ 
»of, ogfohiTfFeenbwr,3ffant)«*l5i5«rlFulDe b<riDe'1aå Weftergioré, { D« 
»iDtioftige I5rei) , fom §i|n paa ©egiaJPe QBer« 6aoer jPreoct f!n ^cerefh itvif 

ftonso tf(/.^«opuOi^tin tilfi^tfpcgim (In S<^nafe( ^Vev l^an^ alt fo; (and^ar^e • • - • * * '^ — \ '^'^fit b«t iSlfhronohn^/ tJ0:^;6un txetet' faa itieért *nle|i jPintDtg m 
flitf iKtiy fbm.|«» fra tthstdtn« ^jx fffn&t 8«rnel«lf» i «f9<»at øiværofc« 
fil^iuui^«^ fUtd^^ flilkDeflneMniiRnv<t»Dacast«b«4^ («), 

t% met) Nt fortne jtorciK Ml fw« foi»i»ml^&^«4|tt9inif ei^nitf^cib of. 

^ t at fli( 9^attt»it«;ef ; og at t>etui« ^imii t>ar .cm af U ti|t$; lutr Mft 
jM^ t>ascr ^tMC/'ilutt««. (ntoø titraf/ at^ 't!o«c^uti v#e/ f«tD( ^u« alUD fin 
97ath>ttet»^od m(t>. ftg^ foc Derniet) at fbjrnete ftg feto og anOfc, ^oorpoa fait 
^mc« syetrtpcl ttf ^et 55ret) . foii ^en bthjet inCfort ' ; 
• • • <3B«i! Oet i Ci&yniie eg SHfliH<ve»^tnft«try,Da M«,l>f ti Jénlie« frøiemefte 
£9^ Ag^i^^focbda^^)/ coOogJtaac^Strtmi,^^ ^enøe ttte^ vm^, ja (^ gie > 
foA 1M&C »(ti/ at Den ^iafp tii at giore iHttt« af en loel^inn&t til (o.gandfFc foltta 
fiA.fbYantitt JTotie.' ^og fpm^ D«t/ fotti bus ii&tgptiMfen ^aver giort roere' ^ 
«f $(fhonomtth og Slllcotogieti cnp^ €f)iiHt>t<ti; 9}}cn f(Oen^> f» oi ^m^i« i;ti 
JKil^rt^ <edfi itan^y font fcem for onbet efjteDe €$øtruea og ^^ti^ ^ot 
Mogiaa lagrltg]tido,^lt&paa begge øiHe^^de; efter tRrt/lun i«fit^r« 
jfcfett til ^nwraV mtO Biflfe Ord: - - ;' ; >' ^ 

■ Sum qtrøiqve > fi nefcis , praetér malfc^ 
- Aftrolpga> id'propter di^cor 8c:UiRAWAV 
- ^'. Sidcra fuipicip , XJeu^^ ' , ; 

Inca^iun nomen JE^'rar^^^^^ ' ^- f 

ICuqve v^rutqtt*pf:oha videns ha«^^ 

Sk cgoVfic furftim > qoæ furit ccckftia fpéélo^ 
Ar$ mei (cotidonfijs) gnåribr arte^ tua cft^ ' v 

%.-^-' -• - 1*^' .'.'V •. ^ <•' I. ^^ ««aiPHiP (a) ©<flt ^t(i ^9X PET, JpH. fePSENlUS ta(<| trofft'l&O« f?IR Infcr^tione« Hrfnienf. «r 
' UraniEr. pas^IO tif p.429>^»0rlKri@tCt)(t ^r HMf iUlfge («^Ni«oWiLangey 

0^5 ALR THURA Itf. HSt ti«. Dai».> ^fft. re^iwr 9«W« tNan»( »Wt $((WitiM( 3\w, 
• f!e^Oeti«0«V '{i9<k((<JPi^l^LLERVI5iBPi«f4«Miotfc.Sept<ntr,p;rf; 

.<e) 6<< 3t>«nff< JWjjflrtjfn Tom. D. p. 194. I^wr CyQe JSiMbe ^r bente Oet Ww* 
irø jo».M(^LERUS ^?ric6r.Bib«9«t>.S<Ftca9.r'44*f^Ntr N>« OerfJT *t<wW-for» * » ^ •* * ' I < s \ » y 


--' 14 . j&flnffe fl»<(|«S<»^* > 

Ut cælutn terras , fic noftra Ars Cfaymica vindt , 

Adde« quod hæc yera ^, falfa Chytnia nimis. 
Aft tibi qoæ placeant, quæcunqve vel unde petantur; 

Non poterittC unquamdifpUcuiiTe mibi. 
' Tu tnodo^c rédeas« revocantiåqve aftra feqvaris« 

Quæ cieo coujugii tempora læta notant. 
Quicqvid erir , quod te reficit , dcléder eodem , 

Chymica five voles , Carnninia five voles. 
Nam cum te mulrum recrect quoqve blanda Po^fis« 

Altera ero Sappho, Metra fonora canaro. 3cc. 

^r Det i ^i^ixtwci , Da W \m »dfaa txruDi ^aft do& ^utit)iFa6/ os 
6,\ ^un ^v oaret en €iiPec af t>ote ^anffe ^onger^ og tiMi ©eneologiec «d 
<B(egt»<^t(lone / flutter man Oetof/ at ^un ^txc etet (efUge SSRanufi^tet^ 
^iMiraf eet ftDen ^at txtcet i Refenii iSibliotef (e) meO Denne $ite( : Genealp« 

gis Regum & quarun^am Familiarum Nobiiitatis Oaniæ &^vec«, ex AJr- 
chivis SopHiÆ BSAHEÆ 162 ). 24 Febr. MSS> (f ) Da UDt l^o^oartø 15i* 

bliotef l^t odfaa t><ttet€opie af en aDefid<S(edtebo9/ font i fetOum^O ^ai»et 
til^eti Stue ©op^ie Sto^ Otte ^tte« fg). 

5^ct et ^fatie/ «t man iCfe ^aoet Denne ^rue:^ Set>netd M uDfeHigen 
6efFre«et / fom uDen ^i( maatte \i<xtiX noget féifomt og ((efet>c(t;Diøt. ^et ete 
uDgtDne nogle f^unDteDe SigK^cceDifeitet/ t(i at fotcrvige Deretf3^ufommelfc/fom 
ofte i^e et anOet at (ftivi om/ enDDeteé ^oDfel^ ©tftermaal 09 ^D: ^en 
om faa merfelig en ^ecfon/ fom @op^te 25vtt^</ i ^v>ié ^tflocie man funCe 
Dente meget lU ^ocneielfe 09 UnOen>iténing , t>tDe ih iPfe noget at «ctte uDfom* 
met, uDen Det ItDety fom Tbura i fit ^^ift om 8<etDe ^anjfe ^ttentimmet 
om i>enDe anfetet (h). 9}oget af ^enDe< ^Febne i ^enDe« fietfte ^loDgang 
leet man af et f(etDe(eé metMigt og t>tDt(øftigt i5tet>/ fom ftta](en blioet an» 
fott / ^t>otaf Otigtnalen nu giemme« \ ^fffeffor 'SAvot» ^ibUoteC, men fot^eii 
(>af tilført 4r. (£tatø^at> Peter 5og paa SKporøgaatD i 39HanD, M^ 
®tet> ^un 1602. D. 43 Augufti ^toet fftetoet fira €Pemfw ti! fm ©eflet ^tue 

tllar* i« /. (c) Cat. Bibliodi,RESENII p.ayg* Nu*.^ 

((\ MATTH. HENR, SCHACHTIUS, i Vmi €5frtft Wtt ItfttTbf ©Otlflfe^ (g) Vid. Bibl1oth«ca Roflgardiaiui p, f 40« 

Hl) ALB. THURA Gynaeceum Pati. Uter* p. 3 !• Tq« / / tittmmf^^^mmim 0) Sfttic irfatgitctt 25r4$e »ar f^M r f s: i. 99tnM i ®iibøm< SdBfitT f før(pt)rt i <6%, 

»a^ftit t^ar elfm Sbir / incD Cf^iflm efeei; fom Jbrft ble* øiifrt^ Kaab^ ^(M 

.JBifpttup i?7o. Od \z\M ^anncra 6 gøniier, og ec« ©oitei?/ Wctt £nle.u9f. tvte 

. !)• lo Majrtii 1^14. gaitimd 63 9l<tr. 4{)iin \mx 91 wt 400 ©alrr ttf ©folen 09 

fynAwxM, i 93iborg7 ligelrbe« 400 dfj^Mn cil ®f olrn 09 ^u<arme i tKantirnl. ®rr 

NIELS LAUR. ARCTANDERS Jigptab. I>W ^«lll)*. 
Øc) GASSENbl Vita Tychonis Brahci vp. 2. 4. ' 

<0 r^ fcernum fiaocl «f M Sre« / ter fiben btii^er inbført/ (om af j^nM Ser< til (SrtT 

- Fetie mibi rdlus'fupercft fine ftlle vt\ aftu^ 
Qui 'p«r(|ct firma Tratcr Apollo ilde &c. 
Scilicct hic (altem de tot mSii FradrtbCit unui 
. Expenfum noflri pondus amoris håber. 
. "* ' ^ Hoc facit ingenium, grayicas, pmdciltia, virtuf ,' - 

Hoc & amor rcéii |udfciunnqve facit. ' \ 
\ ' ' ' Suftct^ nobis , p^imxvus candida Frater 

Qpod noQro Gicslift corda in amore gerat. &e* 
Hic inihi Frater erit femper, qucm QMjtor Apollo , 
* £)( qtk) etiam n;)eriéo nomiha gefbt, aHiet. ' - 

' Siv^ igitur faveapt alii, ftn lumina ▼ihrent, 
^ ^ Ur fofiti • torvo u>rva fppcrciUo^* -; 

Nil taine^ impedieot, ^in nos conAantcf ameimis; 
- Et pro snijlé aitis Frater is unus crit. 

(m) !Det fcor man faa^^cl af manfie anbre tMljmW^thtt» fom af bc SSrciV; Ban (il 

' J^/9^^ arofwfranb« oa anbrc gnc SNviicr i jDaamarf qtcr fin Ubreife babor^flfrmt, 

. I^i^ort Ion oil \m fin @^er eøpIKi beda|tfg|ifr( i alt bdr M van (Ror« for .\ '' V' • i 


» -i] 

■"-'." ■ ■ ■ 1 

m«tgwfe SwV« t»)^wl^» Øf "I» eftetUwtfPe til gufinge : fØl«n t)'w& 
^nt)(« et»dge (e«ntt (utgOMC/ &a et &<t ifftin 4aa« iioet, t»i Oerom fot Dtjune 
SMift fttnne m«l*<i«/ «9 beff(ia«t i fetøtnbe: 

^<n&<« ^atiec vat (Dtte Sra^e ti( ^m*.&(itop / i^anmatfé Dttge^ SXao^ 
Od t23eTaUn8^tnatiD paa ^(ftngbord @(ot : ^enDetf fD^^Der ^m l^toxiT^iX* 
^V. font neøCR Sid oac |)ofm(fletin&e M tDronins Sophia. £|un et feDt 
ij.5i6./ om-Der et »ift/ ^m Qaflendus (k) bemut/ at ^un »at tf Stat vngei; 
<nt!| ^tiO(tf^CQt)(tCrø« 25ra&e, og faatetedttn pngfie af al« fim @pb{FKMD«, 

^(n»i&te ^TiDetf oHDfte ^toOet Crøe 25ra^e etjf (tit ()un mefl af aB« ftnc 
GfptiflSen&e (i) / 09 b^n igien ^nte (ra) , fot Dtn ftote $il()^ie(ig^D / $uo ^0* 
0( ril-Dc famm« <$il>(nilfabet/ fom ban. ^aafhat^ l^ii fira ftnc UDentonD^ 
9Uif«c Mt bie^fomtneii/ batxt bun ^otbet ftg tit (KUtmtti , fot Deeiø at btetp^ 
bannent/ 6ee(^ at iaDe ftg unbetoife af bannttti/ 99 t>ct faovel ^a ^nub^op^ . 
f^ttt fllxn ban fom'tif .t^wt/ fotnem((id(n/ foa (crndc ^un tnOnu t>at 3om« 
N/ 09 éftctat (^un blev ^n(( (ftet ^wDe^ fotfle 502ant>. . y I ) 


®fla »tot man frni gktte fja'til/ « ^uit Uettm giftet 1578. (Ser 1579. 
tnet) (Dtte Cot ti{ SriNøoftn i 'SSKMtit, ^ver ^n e§ i tl<xttt i$8o. l^. ay. 
Maji feDOe tii ^(t!D(n fm fetfle og ene)l< ^aRCaQeCot tilSnféMnf/ flom 
fKi^ttx og ^anmatf« Stigel tKaaD/ font &ie\> en i»e(fortient ^cmit af^t $<(». 
t>»ne(iinO /og OøOe 1658. imoO ftne 80. ^ac gammel (n). 

€ftec nogle ^ati Sf^gtejf a6 ttetie ^enDe< |)uebonCe ØrteCot / .^t>aO ^/ 
<t o« iffe &o>tOfl : iRen at ^an enDnu 1 584. øai; {ei»et , etfare t>t af et !Blanu» 
fctfpt,&e( anf^m ^arøiWanw anl)te@faanpFe5l6eWm«nt)i, fom Den 20; Jul: 
f bemelDte Slat »ae« fotfamfeDe til tmt fot at \)^{bt ^ong (L^ftian t>m 

tietpt. Øm fm.«9lattO^ JDeO ^at>et ^un Deefé taget fine ^(IcofoglflPe og 
^9mii!f ^tuNcingér t»ate / tiee{< tefltttet {tg i^m at^ive fin ®en CageCot 
<n anjlænOigOptugtelfe/ ^oilfen ^un ajf te |)imme(«$egn/ ^n »dt feOt unt)ev^ 
fi>aaet en ^efenl>ertig goD ?9ffe (o). - 

^<& €tiW^olm, ^»ot feun mefl (eoeDe i pt €nfe*<^«be, ^»fce ^un ttf 
fin £9tl en &Ci'&t, fom ftent for anOte paa U ^ioer maae t)a»e txetet fcevOeleé 
fmu?/ efteefom Dent)ejfif!e^At^emattcuéC^nO:o^evl!lot^man/ fom i ^aret 
1 f 90. Dat i !€)anma(f fot at tate tfi^D tHyge ^ra^e og fee t)e Utanfbotgffe 
3nOtetmnget ^ og Da ogfaa befogte ^rue Sophie i^c^ci Ctit^^olm f fant)t een 
u«tO at bererøme fot ftn ^eae SanDgteoen (p). 

UnDettioen bat bun fot 9to (^f^lD op^oioet {tg ^od fin^totiet paaUta« 
nfbotg/ b»ot b«n moaflPee fot{l et btetten befieubt meb <CtrifXanse (<yi, fom 
»at en ve( fluDeret ung J^ettemanD fra^ngelfl^olm i ^pflanO/ en goO^o^en af 

Cyge i^mtmmmtmm^ m (o) et€ D, PED. WINSTRUPS Sigi^ro«. ot>ar ^ tE4$r< Cot, tt9ft i SMhpH. 1666. 

(o) ®<t f^rnbrt Jotwffc 5krt m Eqch Lange m RE$ENI1 Infcript Hafn. p^^Z^. 424* 
^) @ee TYCH> BRAHFi Fpift. Aftron. p. 284- ^t^OV Chr. Rochman i ft SBrCD til Cfge 

. 2^t^IK M 28 Scpt. 1594. (Trim faaletel tS gru< ^toiib^esJBorømnKire : Homiim 

Sororis niæPhilofophicae/Dominæ SOPHtÆ BRAHE, Matrons perqvam (blertiflunx 
& nobilÆm«, iilttfiriflimo Principi ae Domino meo, feliciifimae recordationis , pro 
dignicatc commendaflcm , fi ipfius CeUit. accefEilcm* Attamen per literas omnia II« 

laftrio: ipTiui Gdfit. rtmfiMvt. . 4S«iitiii< ^M/ l^tmrttH 1^ itbm ^t^te^tn Stimu 
iai itt« jUtigc« SBiito / Uf$mmtt ^m øg feii^ i ft tailnfU ^(kxi til ^amtmi mti 

Perffula Ixta mihi eft, ^Icher qvam cireutt bortus^ 
Vix cui« pir 4abkur , Cotchida ^utruitiqVe voceia ; 
Lxta vocata quidem , fed nondum cemerc l^c^ni 

;Me potuk, qvamvis hic tua UML2if> pacet, 
Quam quocics (peélo » lufpiria cordious imi* • 

Aica craho, & kchxywQtå ora genasqve rigo, 

iq) S)<( tM l^m; font if 84* MøgfeCy^clftrAlK n^ 4>^n, øø ba; frntbf« tn (Nkt^ 

xiqH Sarott p hta^t M^ IVCft ilg dcu bmuMf Nicoiaam RaimarumUrTum, fim (fbeft 

Neif Crd< 35r4We piagiacim øg fiørc 9)^b(lmi^: l^øørøm (tlfoni af ø< crfavi^M. ^-. Cyge Sm^ f «S i 1<it «n jtor Sfjf« af ^pmijFe ^fljehffftb« »g feen Wtlm 

Se wefu (t) , fom tiffbrh er mélbei. ICeime ionQe, fom Iwn« ^erfon og ^m 
mnget ftcm for all« anCre 2lDeI«ttt«nD floD ^rue Øop^fe^w^ an (s), fatte* 
te I)un ^oD^eb fw, o^ forfooeDé ftg tmt ^annem 1590. efler-t>efe t>e ^i&ert 
tog mtXyf^^^i^Zy^t^j^^teSM A9 ^iBie/ mm våm ca^t ^tm9 
^X)ftmM6Q <8eime($ ØatmpEfe ød ^D^étfe(/t)t>6rubot»et te Mete^cnfee 
gatiD^e fji>rtøitKe< «g i»i(&t ^aft ^Åit« ttt at ftoae (erfraig(cny fDto att Dette 
uagm blf& fm ^H bejtanti^^ 09 idienem mesett iØl^tdatiB ]^ faoleM« (bc(e> 
ttt ^enuXitioHj! Star. " ' .- . ' . . ' : 

€ft«at btniw 119 ^otlowlfe t>ar fPeet/ ^mt ftvittan^t furfelet fiQ u* 
t<n(aftt«, fw meD' fterre^WDeei at fottfette fitie^^DnifflFc iZ^toeff^/ e8e^^*.rettere 
for at utibgaae' fine CreDitomé {teliøe^anmd ; ^U bet giP ben ^te tSlavX>t 
(igefom be fkflé^SJt^ntadere/ at batt^»be fat mere til poalhmflen <tit> m\* 
,Ut iitvot^f |a opofret ten tlørflel^ei af tetr^dn eieDi/ ^a ^n 6ai>b£ ®ie(t 
for ®u(b/ «d moatte férjl forponte.gt eøet @obé / ffDeo ovierlabe tU fwe €re> 
bitorer aHete ^ofomfter/ ban W>i^i af^&y^olm <Slo^ oø San/ fom ba$ 
af ^n$ ^ritérif ten ^nten poa ftn £{t>d«$tD i»'ar fortønet meb^ i)oorut* 
mt ti, ftfbc en 5SifaCnft af Jtpttd CbrifUan ten ^te at i»<eie ubøtoett 
159;. 6. i%4. 3(priK«/t(Qbe«b</'at/ eftrcbt^Zvtt^ange riogUtlatf ^avbe/ for« 
titen i(ongen« Q3ebiaind/ opf)ofbt ftø uben 9tidet for ^elM @C9(D/ eø ber« 
tneb øiorDeø £Æn df Stfn , 1 tetban« €rebitorer Snbfomøen ^pfboT/ ^n et 
jetter ^a«fee bptpt tumimfttn 4I i^m i 80d(e ^or enftn iU ^nnfring eflec 
cUeré/ ^Spønlttøenptfa @(ottttp^J&ibeøaarbei} mt eloeb ^oøt botben / ^tt 
og ittt focjbarctx ^rotoitni 35ei)ber/ ba (Fufbe. £)ttlet> •^olf b<^nnem til ferfl* 
fommenbe ^errebaøe tnbfleDne/ om ^an ei^atteforbnibt^lotoøtSeni/ 09 
tertwå i5>om wt banté. ' • » / 

3mtD(ertit tfeif ftonge' faafebe^ t>ar ubefi Conbet / ^etty^tT^vai^t, 

for at fotneie:fin ^»^^ eø^be ^nti vet ø»bt iØloD i ^c> 3(i(erefie« 

Tora. HL € %ta* 

CO 9(t Cyec 16r4&e «g{iM |MXr øiort Q)(r< <t( tMl &4ng<> fNN m af line Bdfe 3)ro« 
iKT, (fnrnumdf l^aii skré tUJac^XUf^j fim tilfw« (r iv^fint i M|P«»ftft 
tn<^*3ii« Tomli. pi a^ij. ,. . _ 

0)£)er»i»ill^i«a;biM-f^ iitt l!«HMfi( 9kr<.^ f^imim f^^ 

, , 'Soluset, ex Imo ouiatibi corde piaces. 

Te jpfum., noi^tia ye]cba-inw9f , nil indiga veifcis 
Formå tua tett ; virtits mc probkåtqVe moreac. &ir. 
>. N«»n'e)»<>'4wiQas, nen'inuadi-feiflor^kodoré}, - • > 

.pfB4ove gr»« ^o»|qfhcbi(r< ritSa;;. -^ . ' . . 

QtaoiiMU officiis , fundu aiuiqve talentit . 
Na^i peifooa mifai chorior una tua cft ^ • ♦ % f ■ 1 i8 <diin(ge g?tffltfst«t» ^,_ 

ht j^aani£( ^t^^^maf>att ^(iv gtoctD^t ene til ^n^ paa Qintftvø&tul^ 

^TXGHO;BRAHE:Iu^lt te oim SOPHIA ; 
^.' Sorore itia in pr»4ic» ArøRÉÆ SCilÉUr^^ ':, 

■und qvidcm gazas amat , åt non fpérait Amprem, • ' • 
J Calligipe rantus modulånclp aftedat Aoiorein, 

V , .yr^nieiiælfimadrpiderømédiiraturAmøi^ ' . ;r, 

vi : : Unicns has.teriww qvf^ Aflipr^ 

Parvdlu^ ingcntcs.potcrkjjqvii cr^darecVun^v^^ : 
Snccumbuar DivævMoctaies.cedtte Ampri. 

. ©et an^a ^tå, fem 6^n tKcmtPfi« 5«wc fliwt ^nbe / (iiefimi te? Mt 
fttwt af ^it tan^ (mr, <F faaleOe^ f»tiéi}pe : * - . ... .^^ . . , ' 

" . ERiCI 'LANGII fiomlrte. Sorori SOPHIÆ ■■''■ 

; TYCHO Brahe; : v 

nac ttmsEricus,t&n:charåS9fIiia,{ålvitefn ' '. ^ . 
Mittfri & 6 fe«et'i«!t't«frc poffe dåtw^ 
Mittere. cumniéqvbat cor |Jus ,Tu(pifaif , anhelSf^ J" . ' 
■ Sic animuVprbpHa cojrppré fetnpelr abeft. ; ' ■ • 
Semperabeft anirnus , quod aaiP><}uod cpippre alienp 
•o.* Vivpjiiiq, qyidfit vivcrci ncicit amor^ :" " 
rHvaacyeatsni ailpoj niunp veia & ci^pijdra, riiamqve < '^ 
. '■ "' Hincabitanif quodqvftlitccranuUarcdir.. 

> fHCvftt^r«^ eB<(<( ofifecé W(edt^ Md* iCfctntet mel^ ftn ^Øer/btV« 
pM fixnr» \H fretnfore et ^pm^tL 4f Cx^amk^ophMr, fi»m^ir..^vo\)(l Cei'p» 
cQtttH oott ^ellifab b<i9er fbr<eter. ^flotkxetf tmme:- ioet'tHrntMDe ftg^ 
' «t ^e Sophie ^L'<t$e/ DQ^<^gattgiMrp<iahf)iN{tiytiO%e«M&(n3oiit» 
fhi af familien , nawitiaftCrtberBiil&f / font eg uaroet tttfhrofe, tilDe en af* 
Kit ftfijig gaac u& at be(<< ©tf<tn«nic utjert fct ^mn -^af. tlirantborg , ©om 
ix nu gif i t>«e« fcpbeiie^e(rflgtnJagei5Vfi>»n'6ftt.(ll3c|&w(<bif'?aD<fo9et) Ccm i 
fflloDe, 03/ ente« b<»« »ffe ffeiiOte Denneoi/ eHcV, JiioAffce ^dx uofat Cerpaa> 
«8«c oa omoae Dem f»t ooOet; oAptnou^i loa ^ meøett gvot^t oø ilte imoD 
..r /!{ • I > . . ii'^o. ' t fl«Me fto^ Cyge »w^jaa w! m, m ^dti/ }pt 4t www tm fw« wio««««^« 

' Ixltin&er , (om i en.^A|l ftootM fa««t ^« $(|lc9Bomi|e4 Svil ft^tet ; lotte fig 

ti( at fPth>e tette S>inffe SXitt} /Tom f^^j^oc »om et M()1l|)i!f e litTm^iD/ 

men i^( tun en mddm^ t^H i ^f>^^ ^^^^^ ^^ • 


atf t; l}en^ fmoa Ø^rø mtgel ø<>t^r7 '^ 
X6t W ntttnMfUn filDf, 
^og met én ^tøei/ fbm laftcl ^'^z ' 

^a faaf tf jpplter e$ Venus BoatC/ 

Matti« ^eaenjrtn fl[ f af »Wn fHaatf/ 
{(»r ^an^n JTtia^traiit ec »tf n ®(^ttff/ 
^iHi^motmr Sat^rni etterne '^SDtdOilnt 4<^<$ - 

Sot tt \)ttt)e t>cr(e t fKbttglbe^ 

©<f t* Irem Ibf d«f ti! t>otlfn w^ : - 

Utf n Davus (ti) tmi tto.iiener altn^ - 

Sen fiSc ^ide Od ^<t Oi»tn^i 

•Odf fiitte ^em foa i !2^giKn net/ - 

Pan^x) fjm (fat tern Wft fttmfeife; 
$()t fom (Ion Od i famme Stmtb/ 
X>d løan mot triutem (04 medet out/ 


Vil. i' • ■ .li ^1 • > £9fi til Ai b<itrflgK ^niiv«(«4 e«9. .' • 

(u){»I)gcn rofotei Davusu , . 

(x) €!«) (a(Me< 6di^itttkhKr ;&9r)l( <ir<)r ^ ®itl f« ;$«9mriK| fm'"^ M Icfl^ \ < \ > ^6 iDangt^-gttf^ ttf; , 

SDa rartbte Bavus, og rai(fcf faa: ; > ..' 

Pan , ttt maae min gtue ti ffa«e.' .s 

flottie fommeno iha glMø ^rr. 

5J5tteré hati'oiKrerrH Ilt onte.@trtt/ \- \ 

£>d fi^vD< t)em i^amøt i J^ufct int« 

etw Srotfad jlaiWé vi ^«p til dHe^ ; . ; 

AJ @^cr Svtt Øop^te Bro^ o§ 3omf^a jltøbet }3iUe/ 
l^tjiife oi^fttn jU^r^ tiate ttJaawArte at= É«|ie ©t^rrMsene paa 
|>uen,ois af Satrfod()eii |er ^t» 4|De> iifibfa?idae oø int^ne 

%x^ Cange Mtfie uD/ ^tn bet f90(<^ i Stavet if^i; 91tti, ba M^ 
tirt$(at ød-Der&ott ^«&eM»crm boit^^ (»egiwMe ^nte So|;»l^te ar FtcDetf »(& 
^tOtn / od> font ^imHKir nttfl fovDi^btt i8«R9fé{ otxi: (oaDan frø^itncjle« a(t 
fo€ tonøiMinde U&«brroe({i;^ ^0 (}un fta ti( i59<^ V^'i^ Crtfd^tin at (fd\>e ^an« 
jtetn Det imntne(Dte?ieniic ofg biotf^ftj'ge Sotfnjfe ^.^re tt(/ fomRe/^nios md 
4Dt ^obtn^Mffe gnfcriptnm^t ^awt af D. Mattliis f offes fSibliotcf 1668. 
itbøioet/ 00 font fortiemr at f a(&ed et (Rifler jf^ffe i fit @(asé. - 

3 6ette<3Se«»/ ^n(M^4fie«fi^^vi«UfØfent)«$er(Bnt>er«i({ade» 

•S fti<er{t$^M»i5veiMr fa(Dec ^tm^flR i|i(Rtf|e Tit490m in» Urania, 03 

tttoer fin UtaatmoDjjM tl&X^^^mm, <tt ^n. {)(«». lenjgtérborrt, enD 6on 
laoDe (ovet/ 09 af pun au tfandfora^tid ^i& iffe ^at^Ot^aft i5c(t» ffa ^nt/ 
<Sec »iOile; ^«otr (^n vac: |)un et \>rcfi pacr^pmien, fonti^Di« ^ faa 
^OHige op uDenfattD*/ og ffcpøtet.fot De UtH(lft^elJtf> 'fom mim Sm^ fétDe 
ipt \t K fæt Da ^un tKiyanbire ogfad ^ppe ^uct nogfe onbe^iDenDetfra^m: 
«im melDtt om De ^e&reitH(fet , fifet ^ni&e^«if ^Me af fme<^nnet fbt Jn 
■ide(tan0t9l^ tmoi) kf^wmt »MØ vfiéraf ^cøfogtéitf at Der Mt et @(aø« 
$omoDen()eD i bereé eiiFoo od-^dte*$o(6inDe(fe; ^n fdoev ogfaa om ftti 

mtøe @w €ase Coty ^i^OpDraseife ^an maace t<(nfe paa at tage ftd an : 

•■" ' " ■ ■' ''' '-: '•. \' '■ •"*• - . ■'. hm ii5/^cfl«, -iV 21 »• OHWIWK— ^yg*— yV ^mm.- ' • ■ ' » ^ ^ ' . * ' " • ' •■>^.- i . I" $un ^(latttm een of (ioe itf^f^mm, fwit npl^ett tiar téb/ øg flager om, 
At Det txire alt fov foa tcofafle hermer tU : -^agec Deraf SeiQg^D at beremm« 
fin ceiDilei>ge(?eItdf!e ^roDerCl^^éBra^f fom ^un ttaegger Det 9?at»u ApoHo, 
for ftn f{ore<^rofaft^D odDprigtfabeD; $or Øtef^nit hm 0)>er^eDi3 i at l>e» 
fPrh>e ftn Siomøféf og iff(rr]^9eD/ n etaser a( Den <Se(taUn6eD/ fm nm^li^tf 
tit at bevffge ftn Titan at f omme fnart mm n. ^tte te en fort ^nD&QlD af 
»ftbemelDte lortDeJSSet«, lom ht^att of 270. f>ar, ^»ilfet, at U Jer fol wfe 
ttt ^røiMDtraf/ ^»er^eniieSB^isprtDitfe; . 

URAMIA TITANI. % 

En tibi fcxcento« , præbet quos pagina, vcriiti . 
Acdpe, mi Titan, & lege, quando vacat. 
Sunt ideo multi, nciit refpQnfid prorata, ; 
. Ipfc JTed hane Hobis dre referre yelis. . ',. 

Venit ab Uranla, quain cernis*, Épiftda, Titan,* ' , 
, Nil fibi rcfcribi. Te &d adclTe cupit. 

Uttera mulra quidem perarara eft > multa fuperfit,' ' 
Aft cum te careatB r quKl tua charfa juvati 
' ' Te refinet niniidtn noiiris Ars invida votis, 

Crede mihi , haad tanti tota Chymia forer. ^ " 

. Ars vana & linqvem vacuatas ære crumenas, 
(Juamproptcr vacuo Hnqvor&ipfa tboro. 
Qj^aoi proprier iihe fole dies , fine imeré no^és 
- , - Orba trano, qnod abes , Sotqve Jubarqvc menm, . 

Acft ntinam tenebris, unde orta i penflér Av erni/ " -' 
< •. Qvæ mibi tot nitidos abftuUr atra dies. 

Jur« vocanda am cft> qvia lit carbonibus atris, 
' Kon dectrit niveas reai ira nigra maniis. ^ ' ^ 

'- Aft ego qvod linqvar, modicum efti Tu læderif inic; ' " 
Æ^'a nc binc rua mens, hine male corpus håber. ' - 
' Quaodo eteirim cnris nimiis nodesqve ^esqve 
Carpéris, ut votis Ars fit amica mis. 
= "' '%\ tanaiim;invcntumNibil eft, ovod ^ u^ve reqvirxf, 
r .! : . t.Notuic ^QJiqan« tfUKa <|)e Cec](tl^ ' 4 N - r - c'^''-" •,;■'.. , ^ " fsm \ 


> mm \tm Nunc ^tur dolor biac atidus, ixve filere p«iltiam 

Cogit, &, ut vellem t fcribere plura vetat. 
Aft ubi fis præfens. (imul&jungaråvir in unum« ' 

Quæ modo fubticcQ , plurjma npta dabo. . 
TuoQj quæ paflus cris, mihi denarrabis acerba> 

Ipfaq ve noftra tibi > forte levameit erit. .' . . : • 
Quod fupercft, bene vive' diu>.urfalvii«|ye rcvifas 

. jJraniam , o ^itan rcraper ^niate , vale. • 
Hxc in Erichsboltni perfcripta eft littera CaKfarOy 

Cum geminos pifces Sol redenndo capir. 

i cito dent gcmini bie pifces Tapiamus amantes«. 

Tuqy c redux Titan » & Tua, ego Urania* 

Anno 1594. f « -< / (Etrtf ilange forBftv^ tnVbct tiNnlonW i matine K«t (y), og fc^tvibta U» 
^ors/ ^ni( Sophie ]di:o^e mowc ^cxibt, tttflog« ^nbe mm^t ^v^ttf&t* 

bin intiotf (et i (z) ^ I)twreft(( ^an (let maattc foclaDt ftt $«&(cne{<rt9i. ^vct 
n<tfl fon>crre&eé ()enD<^ egen $i((lanD 'X)^9 fra lOaS/ &m1^ v(0 fe fl<tM $iDet/ 
font tuDfaldt/ Deefé oeD f^eiiDeé C^pmifFt^eftiaerinder^ 6t>otpaa &un fotlc fim 
^enge til/ og Dervet)/ (igefom f^eiiDeø i^iorrefte / gevaaDeOe i (lot®kR) oa^iDt« 
(oftigbeD, (Éaa at fjenoe« ubarrøbietHfl« €reWtoter, font J)og mefl i|>a*a>en&ef 
egne ^wOre og (gJegttnge , brøpn^te at gribe ^enl>e an'/ forfulgt«' ^ntx meo " - * 
SXtgen^ Slåning/ (ot>e giore 3nDferfe( i f)ent)ed ^oM/ og betoge '^enD&naften 
Alt Det/l)un jFutoe Im af. i>>er faat>amUI^Df«(t>t^n4iDleianco(te/^ooraf 
i^un fiOen fif et farligt ^tfalD i fin etie ØtOe. ^erf6ruDen:¥e^e ^nDttf ^m 
1 599- uDenlanDtf/ faa at bun flet ingen i)Ci^tn tilbage i^faane, font \^Mi jttt . 
9}ed fun&e t>tnte ftg nogen ^rojt/ SiaaD og i^iflanO af. . •^oorubooer/ Da 
. • " tKn&e< 

(y) 2tf ei SBkd / fom Kmt l^tabt^æc tAfUttttt ^olø. ilofenPrAnD« fr« SSi(f(nb<r§ 
f Dec I ^^98* feer mail , at ICttf g^nge fort tilfbrn ^«r o|>|olttJ(| fti ^tt^iøtq, 
H Crøe 25c»i>e rctjie ter i<ti(Rtm fra ^atnbrg. 0$ af (et 9re» til Andr. vri- 

leium, -ØMR ,(r trpft { jDlttifilK ^6MiOHa Tom. III. p. rpO. ^r IIM»r {>t Cvø< 

'^MlxTamifiK t«t> til ^RaiHKkorg ^awrr »eb Notariuin pubUcum jotfytcnd H effeat' 
liit^Mttb^tb't^fttiHLan^t, fbm ^ frtw« tildrag »U^ Vttge-for Sletten . 

* iOIOt) fin ^9tfflml^ NicRainv Utfum, .> , 

(z) Set er fn^eii mrltet i M ItanfU iXfnga^in Tom. IL p. 19 f. 29^. 298. «( ^4ie 
- €(ot>|){e 2&r«be twr iiie> «t »iOw t IMR wwgeReine Gag imdem Cyge Tbti^ 9$ 

D. Gellium Saftciidcm. - * nt>^ ^f < l^eé'.^codcc CyS<^vaJK nu t>at bo(te^ ^De^Øett Mixn'San&et/ JnvX>ié 

ngonfhgé/ DeetiS fbfbi [^tin.^(t)t fin.iSrbDei'd $ant . Deei« ^r Den ^ortot>clft« 
^tlbcr met> ^vif Utat^f Deeid foroi ^un (>at>Oe fat faa megtt tii poa €^9* 
)9ii«n/ ^at»{>e faa gor foin alU fovlaDt ^ent>e/ Het> ^tm og ftcD.af ftt ^aDtnu« 
l<m^/ 09 r<i|lé otyttem i<3p^i. ub^itxn Sfdtrat blintaaDc otlDetidU meOfni 
Øwi^ 99 i^føge On^i«te(le; font 6un for inden ^H i>tiDe fovfaDe>'men foc» 
maiH^nfm ^m ymID« koge et «atmt^(tD i@t>t|e?(4n&, fiMti l^uu ^t fst 
HH. eatp 00 be(lt ^&De( , ttt fhtloe bielpe ^etipeé @iD<. 

Øm f n» €^09&ta 3&rA^r Da M><t txrret noget uDe.t'^pDfFfanD/ 09 
(tMtrvO^/'fuBe i>i tm ftg«. ^t^ v; Det/ -or JNnDed iStoDer C!P9^ 23rdipi^ 
laWventet ^nDe tM ^ta^ om Cotnmeru) i<Sq(. tU On,^tttt$'<£(trat>er9 
i^c^Ooj^, (bm ififti (éet}<if: «t ka^^ ^miH '^oXattlXo(entvant>e (aj, og oc 
j^ii ^gt>fr til&uDet b<nDe gotie^tlfoi* tt( S^eifen ; jeev matr af ^cjU)eé eget ^re» 
tå l)rit|tDe« lefler: fø^en af famme15ret> f^ne^ Det^fiart/ at l)un jCfe^^av «<ei 
cef teii^<t'4iiH^iniK»g/^t^en Dg |Krtu§DQmet^e^t>ig/ f>t>oc ^tm i)am 
liofféc ^JgrJC/laiicte i ligt faa;fummé((tge &mR(ct)i)tgf>éD<r/ fotn i^ f(i» oat; 
^<i:lMij: paa De .^bec af 3en;>i]i' ^n^ovfoc ©ult) inDmanct til f^fefnfer^ 
DesforféiicD« Nn fig'til ^n)/ ctg (od frø i ^aret 1 602. forten i:;Da^e fos '^ac» 
ff<7 efter ;.tplt> 9(ard $or(o«K(f«niaa(/ fanimcn\>u mit> ()atiuiem > o\>cvt><rr(nDe fom 
©i!9R«j»<«@i«(ht fott jg)ett«momO ogfott 2lDel*»^iu<r, S;yssat> ^« Dercftec-i 
SSrcg9tu>e|fen of Dere^ ^gteijfab ^m liDet og uD^aaet mcD i)inanDen , .erfare 

fiD«» af liøjix« ^<i> tii gn« ^ai^rej« $8w|>e. . .1 

■■„ .:•. .3in«Denø.Srttt'6r«^We l4aW>e«»<y ti^/gif Det gjogte §cr i 5^a^^l<^rf, 
fot^i eBDnu <r en befieoDt <^agn t familien/ at ^un ViW ubDragen;i( fin ^ro« 
D«r C'tSc Bra^ i^rag^ Uie»Da ^wa fonQt ^Rnei9 at totrteW.^i^Dtn af« 
øatM^Hr f« wgsn ^ fom »i^e tage fig (^nDe an i ^a( H^nDe^ '^titlano ^a&e o« 
ret (a<v««0Klig7!at..^ fiirat op^D« 8twt, maatte to&e figbcfalDe at f«DJDf 
IKia ^oivet ^r at uD^ige et øg anr><t <^maa<^'am : ^niiDfertiD ^a( ^enDe^ . 
Øen Cffge (Eon>a*^^ro^3leife »«te lommen tildrag/ og. en 'i>ag, fon^^ah , 
sit Di»f r "i&mt f txrre f ienDt af ftn ^oDet7 fbm igien foroiffi^e ^am om ^enf 
De* ^Oetfon wD en Øigi»et*SX{ng / feun^wD* ^^ gingeten (b), j^cpao Ni 
tog feertø« tUiigV *g.^agÉe benDe^iati weD fig til JSanrnoif. , ©len at Deitt 
SXp^e ^r txrrer ttDei|r@m^/ egt.at,|)uti «f(Dcig lom :tt( ^mg meDen^t^en« 
Den« @en.var UtienianD«; fee^oø i)ti»ife*:t|^eilgei af j^o^ eget $5reb til ftn 
©oflct/ fomret nut>ift)eri«&fe«..-- • ;. . , ' ^tjo'p. 


*iMP *^«M i*i » ri*»1 ■< (a> TYCh. BRAHEI Kpjft; 'a^ Ohg. f^ofnAnintz <fat. Ptagar y. AprS Ifei, MS, M^tmc 

■ ^ -'etiarrt,'»<t{fptfo,SoK)«me»SOPMFA;&c; '■ . . , " . 

tk)licteMr Ml^a^riiVeaVjtiret t Sinnllim iiiMt(twrrSi^ ojTfiiitctenhi^'f <t for' i V 1 .f: . ' i ^4 SDOHl Fe tPtdé^jttt^ ' . 

^w tøng« f^mtti SWanO (CriC Haitge, k»ctic Derefter / eHet ^\>et 09 mat 
^ fym «te&/ b<iiDe»i m9«ti(le&« fmM: «^en bet ec ttoltgt, at, l>a CageCot 

ttt) 55e99nD<(fen af Stawt 1603. f om UDenlanD« fva, 09 teg ftg feto fiD ^«» 
; (eenegaacD Scif^Mttf an/ ^an Da haut taget jDem &egge tt( fig. Dg ferfetgtt 

faawl f«i (StijfaDeu fZvit^an^t, Ut niaaffee iffe \^wx ivdit fænge Der ^teir> 

frm fin SRoDet grue ©op^ie 25ral^ tit ^enDe« J5)el)^»J5>ag. 

^(t ^iwD ti «ftet Den'^JD oml^enDeet fbrefonttnet^etalene, at f>un 1^30;' 
^ Den enefie Da («)enDe af aHe fine ©pDffenDe, ^et meD fme ^teDre« 09 
©djlete« ^epi , uDgteet et ffrtft(igt<35iDn«é6prD , ^i^ori ^un^ ecHottet ftn.^Bw* 
Det< Cyge 25i-a^w ^ufhru fw ^an« Sggtej^ufko eg Dewé 55oifn fbc Dete< 
tette ^gtebern og tetmefftg« Stwingec (c). %{ finDe og, at ^m i Slatw 1634. 
( Augufti fSHaaneD l>dt)et txetett ^ftnget, Da Den ^anfPe QHionDt Coniec 
é* ÅvauK meD fine ^eDfe(gere oat Dec i l^pen, og féet iaa^tl Dem fbm te ^en« 
te; ^«t(fet ®efanDten< ©ecteterer CaroiusOgénus, f»m Hoget m(tf&<rtD{gt 
i fm gCel(é*?5e(Frwel|« f^ttt antegnet (d). 

Øoa flet fbm Det tiifovn faae «D fo« ^rue @«p|te 25ta^e , faa enffefls 
l^t ^nDe4 ^(DetDom oceret/ tfterot ^n v^r f ommen H( 9toKg^ paa €rilf> 
6o(m ^é fin (^øn , og faae ^nnim baoDe <d ftftagei ^BelftanD og at opf^t 
fca een 9Stt og <S(etDtg^eD ti( en anDen. UDen Z^l h<a $tin paa ^ 3((Der* 
. tom (aDet C^ømien fare, og fortpflet fig i^tne anDre ^uDertnger, i f«r ^i* 
florieh og Den ^nfFe SIMé @(egt>3t<!gtiler. ^un han^D« Den ®(«De , for ^un 
]|ieDe / et aUnt at fee fkte $5drn<bern/ meD enDog ae fee ^5ern af ftn éennefen 
^cce ^0^ til 9}<e4 , fom og blev ^mnarf é fKtge« 9laaD, og er ^rfaDer tif 
tor nti blomflrenoe flore VcrtDoml €lffer 4>^. Conferen^^laat <Dtce Coc 
dl ©afnee, JKiDDenc. 

^n opnaaeDe en f^Wbvcr 6(ei» imD Sy. 9<u: gammel, og D«D< i tet 
§(ar 1^43. <aBor berømte ^oet og .{)i(lorr(ffd\>ec vims Beringios ^a«er ti( 
^bfle SeremtnDe oDer Denne (otDe eg merf9«trDlge ^ue ftrfattet «n (Kraf &cc»i 
ffrift V 8at*nfP« *2B<r« , fom begpnDer faaJeDe* (c) : 

Be»to Cineri Illuftris & Generofs Heroins SOPHIÆ BdAHE , DoiHtine. 
de Ericb$Jiolm , poft exadam feliciininam setatem pie defiinéhe 1 643. 

£rgo indignantfs vi&tix longseva jeneoae 
/ ' ' Jam cadiSj emeritum fle^erejuflk caput? ^ 

Atqve fatigatas abfolvts -ftaintne parcas, .'• 

Et toties fd!a penfa volqu colo ? 

&c. &c. 5It i«*«* tmmmammm (O SDcifc ©ocwmeat er forjen iabført i tet ^anfit itl^øa^tti Toin. U, p- 367. fq- 

(d) CAROLI OGRRII ker Daiiicum, p. ^6. ..HjiwT^choni« Soror^ nwi^cr. Sq)tui»gcAa,. 
ria ^ qvam etiam Madieirutices pcjrl tifCnurø -c(&> aiunt »"^ nos Hcl^^gofa ^xeuntes c^n- 
rpextt\ illamqvc tios ipfi viclffiinj ' ' , * ^ .- 

(c) ®ce F WD. ROSTG ARDI DcUc. Poet. Dan. T. JU p. 146. j^wr bCtttfe ©rai^lriflf tt M U^f^ I St^cue^pW« 25fa^ ttwa« f^u eftertaOt ftg en ^o6«n .^fttfret 
.f^wpaf ^»d 4nm«c fomtmt til Spfet u&en ^mUi^ixi til fttiftanQt, R>nt 
74. aotj^ftttat Det et ffirewt/ ^g ay. Stat eftet ^ehDe«^»6 et uDfliwt^f 
Herenio], fan tnd<nhinDe feile^ eftetfoni^un (et>et)e t faa mange' S(at/ og aU 
Dvig ^at vatet. ieDiø^ men aitit) flittig i at obfetoete/ Deflillete/ og atbeiDe i I((t« 
te ^get, og ntaafPee i»e( alt fbt ^ittig, faa at '^m fot fine ^tuDetingettf 
Cf9tir ofte-Met fotfemmet dnDte J^wtti fonie&ne |)ue*$otvetnfnget/ ja i^uit 
l^at tKtrc^ fao. tn&tagen af f^tuDcrtng^t/ at Det i ^enDeé (lettejle <ti(^anD og 
IliD'erireØtenooclHg^eD t^< bavlet txetet nogen onDen^ingy tct ^at Fannet fbt> 
jieie ^ent)e, fom ^«n feto i ftt ?Sveto tii fm 6o(let »iDnet, i Diffé Otb : jeø 
t^aoei; f^ei; f<M meget c\lé^ant>é at WfHIle/ Jeg. (tciveir / (htbetet 9g t>e# 
^Uerecttife^aanbe/ ^vaO teg fan^tabe fammen/ og id^vbtt, ieg^a« 
T^r Ko 4f/ tH ånt>eii 4<tnbel ^at>etr ieg H^e Xy(i til/« jeg fHitl^e <Uec5 
ftun^nm' følge <£rif /-^apbe ieg ©tunget at brage ^fra. €fltet -^ir. 
i2(lbtret Cpwa^ beretning ^avet ten f(ett)e3ontfni«3be tnaretrete Ko^ 
fronbe fotDum baft nogle af ^e ©opbte 23rabe9 ØAamt^tet/ og D.' 
4>(uf 23oii! {Fat ^aoe eiet^inDe$ C^ymiffe ®Ftiftet , fom et atene ^aoe Metet 
4f ngemeeti 8«cDom / men ent)og i tentmefig flot ^(engDe (f ). ^en ^ om tet 
mi f&iHe D«te noget tit af &ct/ ^un ^at fammenfFtetKt od ei et fommef fovEv« 
ifet/ et o^'tffe {>ei9it>ft. 

l^ette Fnnne i»i iFfe fotbtaaae bet at etinbté, at Matthias Henr.Schtch- 
fitts, KtStot i ^etteminbe'/ uot ftt e>Fnft om t«tbe !DanfFe iC^«inbet (g), tit« 
Icgget Demte t^tue €opbte ^tabe / at bave ooetfat af t^bfF paa ^DotifF D. 
KeiiTtchMoiieif^aF^tfltet^ b^<tFet et gonOfF^ tttigtigt^ og titFommet en npete 
€opbie 23cab^/ fom bat PrebbtørttScabeaiDottet/ og^efht tit ben hi* 
tomt« ^oFen IRarett 23t:abe / fom ^ot gioet bet !SanfFé iSiblioteF tit CDenfé 
Somftui^toflety b^JFet og 2tlb. €bw« rigtigen bat i Sigt taget (h). 

t!it Slutning maae oi enbntt / tit ^tue @opbie Srabee 58<temet{é / <m< 
fote beX^ibneøbytb/ fom t(etbe^<roD/ bMbe^&onfFe og^emmebe/ itrttS 
GFtiftet ^ciH gioet benbe. 

- 1, »penbed l^tobet Cyge Brab« x>Mix, ex, meben« bun enbmt bat 

Somftue; gil ^n ^m tit.£>aanbeiat obfetbctc^ fovbibnn afHatttten bav« 

Tom. nr. ' - s> be 


>«t%i (f).AL& THUR^Gynaecctun Dani« Litcxat. p. 34. 

(g) (Séc Nova Litéraria Maris Baithici Ann. I^oa p* ai8- %^ MlVC Anilor (f^Aft 

;fa)ftit^ imbrc Urig(i#|<i)er , f ) iit gir. ®øy(i€ $5va^< fKiHi&^t>titt Coe iNir dligctf 
8taa^/ Ntfct tf fe rr fanM; 2) at ^ao øiøt 8rtie,e(op^te til Øinrfattrr <kf et Qe^ 
•edlogtff SKanufcrtpf/ fi^m Refcniu? ofeiiefie berett« at |iai^Mrct i fteitbel Axchir; 
^twlfet dtfod er ttrtft. 

(h) ALB. TUUIU Gynxceiun Dan. Litcrat;^^. ^^. $r < &anff> y^ftisftu Oe Jtyjlttt fiiii^ttae Ong (<)/ og let fSceo til éolg, Uoffcufraiit?^, 1bm 
tMT &(et)en fotfooet meo ^an^ ^ro&erd 2(jK:efø 23rai^e9 ^otttr^ f^m o^jm 
^MD ^op^ia 25i*a^e/ enfPer ^an/ at Denne ma4tte t^mfilsii fin ^^^ 
fimme iRavn Od btme lisefaaDan en^bifofop^inDe/ og Det mel) DilTePt&c 

At cumSc illa, qudtenos fert fexus, Philofouhica futura (it^ ae amitamS<^ 
PHIAM, qu6ad datpr^haud degenerans Imitatura^^ociam al'tioris alicui4% . 
^vam vulgus capit^ Sophiæ potius^ <iuam obftaculum, fore, fx:;stUg\a ^ 
opto (k). 

2, CHRISTOPH. ROTHMANN, gahbøtewrié af iKlfen Mathematij 
€U$ Fa(De¥ ^enbt Sorot^em Tychonis Philofopbicain , Matronam perqvam 
/ folertiffimam & npbiliffiniam, b.: tCy^ )5ta\fte P^itofop^ifl^V 3ø(ie;; / ei^ 
werirtaaOe fKttig 03 aCfel matirene (!)• 

5, CArOlus C)GERius^i[om 1654. bat ^nDe .1 Det^ranjEe ©efariDfr 
flahf fomllet , at hw ^aWeOvD fot at txere meget forfaren i Ittotematu 

Irn [Matf^coi^ticcs pcritiitemam cfTc aiunij /^ 

4. D^ OHuf tDorm i et S5tet) tifGaflcnduni af 1648. raelber om ^ent>e 

ttife OtD: Aftronomiæ non plane erat nidis, & in themacibuserigendU imr 

ffims expedtta, 6: ^ixn x>atjiKt ul!ynbtg i 3(^ronomtett / og fl^thtlt^, 
b^iirttg i at fHUe Hatiwteter (n\ ' ., . . 

5. PETRps GASSENDUS ffrioet i ^^e ^ta\)ti2mtt faafeDe^ om 

^nDc : Ex filtabus dicenda pnefertioi SOPHIA ^ quæ decennio poft Tydio- 
ncm nata, longe (opcrvixit ; exftinda qutppe a paucb annis propemodute 
ftonagenaria. Ea fuit péritaMathc^feos, & Aftrchomiam cumdiligeret^ tuni 
'A^otogUm prsfertim deperiit^ unde & expéditiflfuna i« eriåendis Xl;Qr 

jpacihuft fult. d: Tif C>øtrene moae teg fornemeligth taie om B<DP43^ 
^^^^£/ fotii ^^^ f^^t ti 2(ar efter €yge; og longe 6per(ei>e&e l^am]; 
t^t ^un t>øt>e nu for faa21ar flDen /harmen so.Tiat gammel. 4>^n x>dt 
farfaren i xnativfuttit / og fom \)un elff et>e Sfilronomten^ falDt ^un i 
far ^en til 2(ih:oIogien / ^torover l^m o^vav meget fc^r^ig iat ^U^ 
natix>iteter f o). 

6. D. ERICH PONTOPPIDAN i tt ^er« tØ Snie23irgitteCot, fom 
/ fiaatt for i ^nUi forDanfPeDe Sencca^ melDer Dette om^rueøop^ie J5rai|^: 

Aftrorum folers rpecuiatriiTy aemula FratriSy 
BRAHÆA ^ Aoniis hic operata facris.. 

(^t) TYCH. BRAHEl fcpift, ad OHg. Refaikrantz^ dat. Wandcsbargt 7 Nov- 1SS7* ^^- 
" (!) TYCH. eRAHRl Kpift. Aftroa. p. 234^ Coat GASSENDI Viu Tychonis p. j 35^ 
fm) OGERU Ittlr Dankum p- 36, 

(n) OL Al WORWII Kpift- pag. jogo- ^ . * ^ 

(o) GASSte^iDl Vitsi Tychonis Braljci pr^t* : , . - .,4 . : *' * . / - ; 7. PETRUS pH, RESENIUS, I lK<dtf(eret tildan« tSiSliouf, giMC 

(OTØt f(Klt)an'^Stt»'$U<(: Matrona non minus erudidonis qiiam . g«oeris 
gloria excellens, SePoerria ceiebtrrima. o: £tttl1aCrone/ fbm i^e mtn^tre 
af iicert>om «n& 4^<^^ni(l tv ^pperltø oø en n^rvnf unttg pottiti^f, 
(Samme ReGmius figer et anOet ^UD/ at ^un i»ac fotfacm i mAtemattCr 
^liteoiibiiif t og ajlrplogie (p}. 

$. b. Øfuf ^oif regn« ^itbt i&Ianbt t( bft;<(mt«rC>att(l«Poedi^ 

{t^ 0£p: Iftter Pcf«triasD«nicas jam pUm ceicbris et^t iHuftrisTychoni« 
^laluu foror (q \ '- 

. . 9. JOHANNES ^OLLERUS.Rcaor i ^m«6oc9/nanNt«c ^»ePoe- 

trtam interDanosLatinam, Aftronomica ctiam, Chymica SeFfiftorica cro^ 
ditione, fcriptisqve vanir iiiaftrcm , o: ^ J(aHtt(ll Poettltt^e f^ OeDoit« 

Øe f fotii osfaa er berømt af j(ar^om i Z^^ncmim 4 4LbynHen o« 4f» 
^«en,ogcf flbftiBiøeeiWftttrCr). • 

/ 16. ALBERTUS THURA , I ftt eatinffi eWft «« CoftDe J55anffe ^eo# 

t&nev^ tilegget llKfltX Denne ØtOiOtf : lila non modo Aftrologic folerttr incor 
jbuife f«d lingvam Romanam penitiis intdkxtt, ita <)vldein, ut matoiitatetn la* 
line ditiendi & fcribendi ad fdaimum perduxerit» lnt«rPoetriasDanic iite<« 
ftres loco- fadle primo ponenda Hz, Summam eius ^wuditlottem & in 
carminé latino condendo fdicitatcm abande teftatur Epiftol« mctrica pxo« 
Tnca &c. a: ^^n \9Xpt fig fi alene met> ^tb poia Sflbrologien/ men foir» 
flot) «8 srnnbigtn ^til«tin({eBpcoS/ (aaleCeø, at bxn bragte <!» 
IDfgtig^b iactafe ogffrtoeJlatintil ^ ^efle/oø fortMier iHonbc 
Damnai^ø bev^mtse ppectnber fettelsgnt Øec f#r^^^ 3<> -éenbe« 
lloYt Jlarbom 00 Jlvfl^e ttt at øtøre etJlatin^.Xterø bevibner fto^om 
^ttbe« vibcløfcige Epiftbia Mctika tiC Jlaitøe (s). 

<t)vab <Dtto @perJNhg ben 9naei!e om ^nie Sop^e 25ra^ ^vdene«. 
fhff iKttMt fh((Mt/ tr 96 ubwenbt ; jaa ((enge in tf !e ^om ^aft ben^m ot^t 
^imé «D)aitttfcdpt om t«tt>e JCtbinbet/ ^m Molterus 09 Thuza faa oip(t «nf«ce 
i oere« @étifm. 

• ' (p) RfiENA ]nrcrij»t. »afiL & UranA. P- 3^9- ' 
(q) OU BORRlCHn DiOcrt: uk. de Foctis J. «. 23«L 
' to JOH. MOl^LERI ambria Utcrtta Tom, IL p. 103, ^IWtAnflor icgAanr r««ttW8*'f 

jbm onftre;. »Abcftøt ^eiiM^SftM», 4t |mi Mcr ten fn^e Mr aVø«dS«al>f .H 

lalfttt l)f« jthftc Nic^L lingc . 
(s) Al]|}; THURA OjiBicaM Dafi;,UM. p« 32* - * - Stue tn<ws^tc Brafec , fom, »i t)er . og ter , i ot>en(mf&r«r ? 

SIMtt i^Hm« {fem ^eflev/ ©uO.aBmnectidfh wete mt o^ <idttt)t^oé ^ct^ 
'^* 0^ fpaw -0^ beuow eber lert^e é(| mxll rta oflt D«t > fom cW«r font) weri 
(Fa&«Itgt (titlen tiU @ie( eUec ^jf. . 3<d v»^tt icfc op^D« eDet imtr nMen fims 
^aCftg^l men S'jFd ottiD fitiø^ litld fin; eUt^ ^(De ^fht^-^e^ sieriie toiU 
SiMT/ ^Mi« i(» veiU, 3f«ni> ^affu<f%cei>#^9tt4f^ fom ieø etiit mia^W 
mve ®eiht ptictia et. ^d ^em Piet« €5efiet/ iés boffuev nu b^oi{imt&' 
c^t« doDé efttffite((e/'o<^ t>et ^f ett ^(fft ^un&vet i^M, fom S4énDet 
wiø^ ^iff M Uft ti»ift ^f ue e6«c p<ui Det AftecnxnUdflr oc^ giettie (>etacf ee^ ^ 
tBMu^pettneget we( dM aff mt; S^t ^ettde ef D^té ^SS^re ^et fot air 3e^ 
ImD kfe faae en toilet H^ø oDen ^lu / od^ Da »io De icfe^ ^aD Dt 
ttiO ^affue buet <^e tiatKeQteaflf en^oAec^ ^a Det lofxt MDettiDen.im 
Staals so. fattet tia9(eitte aj^ ett ^»DteDe^Ai^t/0(|f (efet manD Detiete tiB 
teneiXiDe/ faa iie(^>lDei; De o(^ ^pten« foa ^et et i^ fatMg ^finben i Detré 
StinCv nM>t>6€t.re maa i>afue flor @eDit(t Det^D. iiJiinJ^tette fi(tei@ej|ter/ 
s« »la i«3-fiwte eDet titt eDet;« ©ftitfuetfe, Od& (om 3 f^fft ffn'ffuet/ «tt 3 
lønD.tcf«9»iDe> ^i ie^ i($e {FciiDet etxt ttll^ od^ui ieg tcfe fommet tiU eDet-; 
^a mfutt ks io tittxl' o^te ^ceffutt epet tH » o<& Det teg. (Fvef eDet foa fot« 
tto(td Hi, o(| (oD et>et tDtDe-aQmin j)<ttiDe(^o^ ^nDc tDet ttiinCa^ itOcd (t) 
SSteifue m tee / (ondt Detefftec ii|teif 3 nt{a:tiB'tgen»AO^ ^teff .Hontt auDet/ 
ott min @^n n>\)t<wttt att be(De.4f i %T<>m tC^Ue (Fier^jCAi) ^dfwe mig 
tilt/ »c^ bét.mid/ tes ^^ w^< C<t9^ doD/ naat ieg ftnDet ^miem^ ^a:u§ 
imt atti«De-b<nDe Mu^f<9 !9lemnai Zhi Nn wiD intt^t/ buiiD.Det et att 
' l^fue ^atn: ^n att 3 t»i(be bepeøe miø till att ^otte aff mit eolt S3åtn) 
D« iw-ieft unDetUd offuet. S>etne|l flfteff 3 , Se^ (hiDe Dtoge $iem , oc^ ieg 

i »af De jaa (tacfet tiifotu n>e«et ^of eDét o<^ fieitf jadt) ebetmine^turfaget/ ^» 
■pt ieg"feuetcfmiiiRl«! diet rpiJle pa Dtaøe. ^iem , @aft |fi»ff 3, att »iae. teg 
^ Dtagc l)i(m/ Da (PuBe uø fenDe^et min ^6sn, Da wiUeSfcti^De mjg nc< 
§en ^tafle. - ^aa nwt ieg Den 'tiD tiB ©cgeberg, forø ieg fagDe <Det/ o*' 
Det etfetetiuffe^ile fta5«fJnS/ fetenD min ^Bogn ^affbe Fejet Dem. frem o 
ttfbagtf Da. ^I^be D<i.£o|itD.4mdit met 4fkiD ^ooDe «^«^ od^^^ognen lonDe 
V toere mettt/ o^ Det Pom eBerd tttt (^fiHf fra^anDetd.e<^ tiB^ybecf /oij^mac 
fun Det imeBem 1-3. eBet 4. ^age/ ^eg fid enganø ^.teff ftå ^et meD ett 

. em, rtMrtrtp (q) Zæ (Bctts , font itMQc« R99le ganae i Mtc 95rct^ r t^ar grtir C^ ^t ^ fem ^r / . i \- m ^ 9<iiroe fent) tUl ^IdW att ^em« ®tenn^ ^uBcftt ^vuff SMt ip^ctffutc 

liM«« f(ut (£)ag(:tilf«in}/ €^a -tttt Devfom :&9.n»Bc NfuevtD «t)etr txrtntD ^ Dop 

fcdlfbe t(t ((t Cunt (ontttNt):(til€^fif«/ moitcd VoiQe (aaneoigt beftttce mgcn:. 

$()t ttd ftUnicfc (fttff ed« ti/ M nxxc icfe gfoct of onDe^ <9}cn i'^uec kø 

ibat mis <»D/ ^ i 6»»f »iwlclig te^ i?«^iif'e^t tiU/ »o.flct ieg alt nogttt i ibn^' 

Sbvi^t t^l^aNlé nMil/'buH^ ^^ fuatiigelttte an fbcfloa/'ai^ fltgt toiHe fea 

9cN fiiere min ^enn/ t^i ^avdMcr ev. (ttte att fiseV iti<n De sieee intet gott 

htUiw 93(tttwv: ^<M f<}^ to^ i>A / .oit f dff»« (D<r ^S/ f(fe ctiev tia mOe/ 

.Sfeii i ©oitl^cD iox min tQm 6f^0t ; $^t ttg ^(iffD(.9ffifD(mnid^et> notf^i 

«^ imr enjt> wxS, ia<x ieø toiOeicfefttfif giffiteStarfastfll, attnianb(CuRiirri|ijiii 

.mid, ti / liaat moft itf un dlt^iD lEtCO« / toanb I unbi plage trag meD/ odb tegj 

ftoKnrfteltf ttncf e «lt Det i ei» «»»!><»« ? unbe tewf «. , S>«t <intiet 3 fftiffue? / 

^t^icfe^ fomaiec tiB iow, fa<i -^affiiev ieg jo^voecit i)OjS:e&»/ fiDett 3 watr 

^ mid'/ oér.ioat i ft!M5t<n iDogt I)&t et>et/-o<^ <n&^ att 3 gierne. ^flbe» 

«%/, Da ^fpe led D»d fa« ont «ff De^arabe^ / «d iiaatt>er»<ir nogen; fow 

A>iUe giøce mig gett^ M f»vtted 3 tittt / té) baO t^ntum > De' fFitpa Icfe IviOe 

ineir migi o<^ iegi^an^beO ftdff engang me(cfte D^tt/. (6aa enttitogkg f>a||be' 

^D eDe»/-|uaO ^wngieg b<»ft>« &«fft i^er t»De , . (k^ mene Icfe btoge^l^t: «f|^ 

iåflDef/ fdv ieg bofce bttaR) ^ Dog ie^ attine t»ia 3 mt^et baffite Der meD oil! 

^'ete^ m(n3foirt!^D/att ieg t^AtD« m^ anDte Decotir. .(8}en-ma»D>b(ifDegotii 

iot ftger ieg n>>ite weU bi(i min Seigiigbett. ^tiD tønne Den goDe ^Am mvitié 

3D«ttei: (x),fom teff mang« fhDt weD mig, od) baaDe fIpDe mijø^orloffoeic oc^ 

i»iite mig fwiff ^wg«/ W^ ^enDtirfe mt lete att befomme, @u^ »n&c mig; 

^ngjtåg att fo?flMO( ^t meD i>tnDe/ foa.tet trolig btttrtntnte mtg,. buifcf et teg atfitig;- 

lanD gicmme }^.. .^m »m S(fteiteh> foUi i<8 9rog off Om ^orgenen/Daftta« 

iM teg Øer icfe øge ittOcD eDer tttt $MaDe« 3^d IhacFet otnDtfleletrttK^/^c^ to^ 

jlj{nt?i«rtt>irer,25os fifem/ oc^ feD ^tnjte (ee, og fnacfet Da om Dett,3cs f«nD^ 

éoffue SXo «f ; ^ Mtit ^nacf lengiifl: ieg fmt oeDy Da toat Detc imlxf tif 

fiR«<ifte> ilie^.3 fiigDt W<»nt 4flD«t ra<t : SI^an^ fmiDe. a(Drig æioe fa« megfr/ 

^ ^iHurio met't}«-/ ,-wa*U) icfe »iDflé« ^uiljf«^(^«if tiRacbfoIgung €f»rifH^ 

fio^ »^ ^iKfie <»IDrig> o« ieg fuuDe adDct tl8 nwr, Dett esrøMtt tpif Dcj:fra «j 

$5)00 WDeDt ieg mig føciin&.Dcn Sijften;- att D« w<w icftm afr^l«c{fg^eO.> otr 

3 Dtt to«« liDet affeunfKg; ^otlcfet (eg p<^ j^ff^r aff S'^tuce« efftttr mm goO« 

ffl^>Det/ ®UD Nww biitDe. •,59)<n ieg b<^ffDe fa<i m<giti.m{tt>|)oflftrit, Dett 3 

llrt^tftinDewiDe, É»A if§ i<f? t»<H fuBpe toHe (iaaDaftt affmta QJém :.;jD# 

iQøir; mii»1«i fiixrltg^ tta«;M)i>^i <it{ 4«a mente ep $iag tsodg^ JM^jttiQ ijfr 


y^ ■ il . ; * M •*"•• to ^tttt vsftruaa^ ^mfp« «t |>lyf««pw> (»f we«f>ewm ©fejt) 9<m« »o«nr/ -•» 
30 ^aiiffe»flj|tf|ht» 

npoet/tiia Cattt> ie^ tcfi foo txtt off .^nfen.<J8eim/ Dog der iKtf^c tng«« «iit 
df oDen ieg fulf f 3ed bUtnm, kg Mfocv ^«tt ^U^ 0$ Sal« tcfe gie« Mit 

t(^) ott tnm Jttffe liUe ^ape f«a«t mig fiti jf^l« «^^«rtle ^ue^(^ «?)«nfP^ 
|uiI(feMe$ ieonD^eb fpocD«/ atfl^l bafoc fagb bttt tgenn^ filDgn iea tt<» ti«» 
^A ^ enb&od bm mt m (tot ^9b »f WU , 9^ leg i ®an^^ m btgecDeft 
cDd tcocftio^ mm^ ^tm gtottO cctt a(f $2<bencP^ o«^ tfieoter-tcg fluB« li^i tw^ 
benmb; od^ {«ttimtb^»m/ (Saa ^un net« mig dU-Att eogett/ o«^^ mig®uf^ 
^^efftr o<^ ottXitt,. mm <nt> for €^<je (>atibéc ^Kv, forubenoi Sdtbt, 
Bivettt MHe fi£ mig, ^ttticfe^ itg^iffutc |PUO ttta n^, bog i^IPt itubrnm 
^IBge^ ^00 fjiwt gang kg mfjfhte. Scm tQec-Jlife , baf^meb 3 tmf 9^ 
i»ox affgunjtig bevofuec , 0^ mtntt, be ^o(t m(0 mig , ®aa1eg bevf oc wot 
Iwtt spD / ^m tm VMt i Gonb^b lA^tt bwm ; d^ b« funix Ingen |Dirtcf> 
feei mtt^ ott leg. wm Det Af Sanbet , etd) be gre«^ «k^ be (lolt alDttg enten mé 
net 11160 mig i ben •S^ogaonOe tiMfH tpefl, dtt betr (»iAlp Ittt^et Mctitt/bctitM; 
figbe b« mig fniset Xfttt^ tØJ^^ittgbevom; efler^ menn be mig m^it gott^ o4 
{tenbec mig foa cett røtB^ t>écfot itfl^r be mig, 0^ itR b<if be megit goct af b(» 
n« Ømgengfel ». 19}in^em ftétre ®4>fl<(, fom 3 f rtfiiev; <Kt 3 l^^vk . 
Iiertf att ^Etic^ (y) o(b Ifeg tv' gifutn fammtn , 04^ enfer 0$ £Me/ ^uoifoc 
kg tatfec eNt giecne, @<ki giorDe »i ^ev Itt (i&et'<^(ftebttb fiovten ^ogé for 
f^fPe/ 0^ f)af|^ tun @tu ^memenO bg^nt^ev ^tA tA, &ub gtfue Dctt 
maA mete fcD fen gob feifelig ^b o« til ©teb«. - 3<d ^fbt da actib m^ 
^cap l»aa tbege til ^^p^ec^ ^X>, 0^ ben $it> ieg^^oibt; Att bet wof |<M 
lang 9EBeg betjen/ Oa n>{Oe ieg %of((i\%*)tx\å) meD mig bii>/ e^ t^oce i(fe bc«« 
^t tue Derhen/ '^(k^ bett wac i ofi ^An&^eO SlarfAgenr Att ti;^ Da gloviD> tf« 
kc« l^iseiegtoea enOn'a IaM b(t f^Aaet ben, fbm Det ^futv giiMrt i tMf 9<tt^ 
inn^il £d<^ ^affDe giott en.9{^e ep i ^pflanb; tl^t ^otrten ^age tilforn n>iflt 
t»i ^iX t(fe fteif ; men rol ftcf bett I (Sinb</ for ^nb jFuOe følge mig ben 9tece 
tia i&Aftf / ^A f uHe ^Anb ^^ brAgit Anb<nf(et»« ^en i ^tJlAttbt ot^ MKIt |itt 
Crinb I ^m^nnom ligger $tAgt paa/ Taa Unge men kg wAr ber. - 3^^ l^nS^ 
tso/ btr fuOé nu w<re nogen SlArfog; fom fuSe bringe o^ btrtil, men itg fov* 
ttvDer/ Att n>i giorDf tett ic{^ for tf^l ^ttr ftoen/ før oAnb brog t $9|lAnt>f Xi9. 
^f De mor Øag well n^eret faA / Att n>i ^Affbe i(fe iib fAA megit; fom tot mt 
lAjfuec gii)rt, bog teg ^i« ftieb ®uD« ^iélp. Alting f aI bimue gott. 3<9 
4iae nu weS , Att leg |t^ Att were bøf Mhnom IblAnt; booDe r»r ott fflie barn 
tocb^ nuinge ^oIcC bonb baffbe/ e<| foc att^oik nogit ttttooDe^ ikngH- 
b^nD n>ar ber obe, t mer fatte banD figl@upen, og kgmifle fuArtig n>eO/ att 
teg gaf bamtom AlDrig ofuec; bet fDar langt fcarberfox »ar bet bt|t kg blef 

^0« m^^ (7)>Ct:iC iUnøc til (^ai^fllolmi fom lun i fMnge %/m \vM t»«((t firUwft mit |b# V^oni/ «^-^o(jt til tootX/ ^Uat) i«g FuqtXv Nfl>t teffim for foa ftort 
é{M nogii til^tm fom 3(nfie :&tUé oc^ Jttft 6<9 ;&^vgetrt ^^, D« b(^ t^ ' 
^ StaO f Att iKt iiraf ni^øffl f ^hm<ir(f / fom. fpm mjø ibu, oc^ »^ gtm fod- 
9t«9it f»t mtn^ti^^ ott Drad« tid tnra^ cnbDoø De tvijH t ^anC^fr der itit^t 
of^ t)tt.»Qic tHttt (arftraurtt fw tntg fojr ^nøe, att n>t tt>t(le tcfe, ^ttor »f 
åiUe btne »*«&.; 3»9 ^fP«/ nieirjorfoigr att ft«, icfc ttt Ni^otSgrww 
y^ry^ tntne ij^) l^ooDe mine Me fiib u^/ fom Of ^ nu øter/ Da gaff 
A.i^t'^cl (KJ^ 25<vset« migr ^««^ Sin^cDety oc^ ^nite 25t(Ie foD om tUlatcit 
^ttcfe ^i( f(a ftt 6fectt/ ik^ fotu dH mitt> t|>t miu CitnDt icf( l^ge («;m4 
»». 'Øa« ^Dt^Tic^ fdtt ftné ^ebét uD> oø D$m mie JLtfe oq 25fcttecv 
ide oifDet enD ({dnD fuSe ^ffu« oc^ øaa meQ Den t^ø / Devfor fatte De Derf# 
lS)tKfe«(|^^d<i^W(<;P»^ fbr^ieDertte/ q(^ ftDen D<r De. lom \iMm, ;iénD( Di 
«efff ^ws«' b«««l>» .*^ (efle DWte-'iietin, ogj^ife ftnD« tnfe enDDa itt ©rp^t 
»nit ;0# tioisit <»|iD«t ®9t^ m De f>afu?r gio« migjmet ert^ gott ^ftell, ?nf 
^ D< tcfe t&<^ TfinDé gieviD / 06 foi^tr9Det thig no(f atr De øioriDl 3<$ ^f# 
De iK^fft faa orø en fintet/' oi& øret røct i Denhe QJfnKr, enD ieø ^pe tiU 
frten dtovt atle mine IDoøey «Dtn ettgangijaa leg Detofiiev.tpar foo formec^eO 
|«tO< ^ffiiiD o(é i&iewe, @dtt megen <255i9ewerti9l>eD ^affDe iegdtt tWacPir 
Ittft/lbaleg'fKf jcfe®efftv> p4> tpat fcw meMncotijF, ixi jeg rojfle <ilDr(g, ^uatt 
itg imHc^ i^telt i Den $iD ^nDé \>et '^m mig De goDe ^^cnnif er biD. ®er 
kø i<i8l>< ^«nr^ <itt Deri« ^eDer oc|> ^ue oc^ anDttt tn^t ^ene^ Da aifontøe icff 
fCKrtve^ Oe Dett meD Den tingefte^^nife/ men.Dex De ^erDe/ att iég iKtjfDe gcett 
Kvfoe / D4- foitreD Dein te^ / o<^ fogDe ^ att De ti>ia >ener iirenD Dett ^ c^ Dett 
er fiinDelig Devi» SItoor. (Soa ieg (^afuéc ^a gott-beraijf / gtt De er mig foa 
It^Vc r ø# mene mig iaa trolig ^ nu i Denne ^'tD / fi^m ^tDen ^aifiter gaaer 
miø imoD/Der fanD ingen tro ^ t>ttorieger Da om^tertet; ^dCk De ^affitcr icfe 
f^iatt mig fom anDce/ <Sda teg ^oifiier i air^(^RD^eD tacfet topr.^ene Der« 
{bf møwoaDe^ieny att batiD ^ofuer gioct mig DetgoDe; $&( ieøregncv 
|Ht(DMt>;Offtter oH^Iegt otb ^iucD e<^ cfuier oQe %nge/ ©oD l^éuace Dem 
»^ lenntDem Decfor/Seg ttiU afDrtg glemme Der@oDt, De ^jftier giort mig/ 
0$ ieø ^ffuer intimt giort Dem. !^n ^iD De Da ttKir Dragen ^erfra^ Da ieng«: 
ttfl ieg faa efftet Dem , o<^ Drog fh»): tiU.Dem, Da jidt D< mig ffelf ^ens^ att 
twre ^iD igenn.. ©aa Drog ieg tiK ^cS^n^i^, 0^ n>i8e VAt meD 25ennW|r 
Kanno/ ^m ^affbe inDmattiD (£vi<^ ^er/ o# tolQe |eDe ^annom , att ^anD 
(oidé fotlefftie ^annbm att Drage t)ett9?<]re'méD mig tiRsJ!Ro.tten*J5>ag, Da wat 
25enOi)r affbrogen ti« JWeben^^fn. «S*aa' ^aflfbe ieø tilfocn faaet min ta§fe 
€jiWffU«l|e> <« banD wile gieine Drag« i 3Mien/..fa« ffreff ieg ^annom tiif/ att 
banD fTuDe flet iml^ettnrage i^\o!m^ mm att Hnfr jFuffe m«De infg't»ib Dette 
^aD/ 0^ foa f^lge niiø ^iem« # ieø toitle icf c hngfv ^f ur iMnt \)De. 
' •■*-■■.'■ -^ad ' > ^ ^ 


\ \ • • ^ : ib^t ^mi^ti, _ : _, , . 

<5d« fiwvlxX^aUe (BietQ ix«, fad ff««ff(>tin mig til , ott ()un furtbt nwf 
teii(f4/ at det vmI; fot 9«ttt(arf«d (Sf pR) teg. toia« fda \m^i ^^^x ^un «>tflé 
toei f U9 wtOCf «tt Cagef qlU giffue mig itt ^rtf / ott ^nt)' fl^(t« tietafe £« 
i»<^o (^e(t>t / ^uUcfet t)og i ^anD^d alDtig toac tenéPt^nten aff ^nnem tSev 
tnig om en ^fiUtng , <nO ftgc meve 2c. ibg cnDDa nogit Andet ^ito oaf fpv/ 

SmilcCet toac Mcecfeligt ott'tencfe,, «n ^(Dning fuQ« tcf« gide tencft ^a&ant> 
om ^un gaf 'fDt!/>t I^ajfuet; Ug a(f Ria mott (fot. . ^eft fda &rog^uti|(H^«^ 
(im^ffti/ oc^ fptuente Dett ^o^ 25<nOt>vfaa' oatA fFuDe i^e t«(e ttreo ntig/noae 
i^ttd Fom igenti fra^iofxn^afftv Dog ieg mtQ icf e^ \m fPa( w^e / att teg t»io Dttt/ 
0^ faa motte ieg Da biDe en !!)9aane& / tin IQtn^xp fom fra ^eknl^iaf n igten/ 
^a bvog badde ^vtcfy oc^ ieg DiD til ^nnom^ Da motte ieg fida fot ban$ i^er,eti 
^ec( ^ag/ ^anD toiOe i^e ta(e meD mtg / o4 ntotte int^et fomme bannom tiS tyéAi 
€^aa Dcog ieg tiQ ^en/ 06 voiOe fun wevet en tl^aft '^'ii tt<t<{ebøt , foc ieg 
^oØiD faa for min tnejee ^I^ID. ^et ieg fom Der^ Da war De enDDa i <Sie* 
(anD/ men fom Dog fbNi]( en S)ag Decejftec /od^ fagD« fifler (z)/ att .$)ettnj]i 
X^l^ricfy (a) fom DiD tiS Hacfebøtt/ o<^ loiO Derfbv icfe (lipe^nc^ eUer mig: 
Gaa biDe »{> tin banD fom^ o<b <dand 9?aaDe Met Da att td(e mett 3{:n« 
tijT ^^ teore <3^ne. ■ ^i ftitDi« faa meD ^n< 9{aaDe tiO <^aOetfløf/ o4 
^anD gfcf tuenDe ^ang nec tiQ ^en^i]( Decfocr o(i^ gtocDe fanDeiig megit flot 
^(iD DettiU , men Det funDe ^\x intbet bie(|K, men Dev ^anD n>ar ^»Dragen o(| 
(SKvct (b) meD^ fia fom n»i i $a(e meD 25tnDtjr, 0^ b<mD ferlefjitiit otf titt^ 
02ortentf6ag/ o,i^ giotDe^ ^uaD toi begem; ^i ^nD (c^rid^<3$en rett 
90D / oDen ^uaD anDce foc^nDtet. IDa n>av ieg fda gfaD/ att toi fidfj^irlof 
att Drage /^Dog jmi liDe nocf > før Dett fom Dertii. ^^9i tnox o4 Da (ofj^t no« 
ften 1)ettge att tere Derhen ^ men Der loi faae tin^ Da ficf De itt anDet^inD/ fa« 
toi funDe Da icfe faae Dem. ^9^0i ^foe toi intimt att tere , ©ttD toiD/ buaD 
ieg tencf te ^ ejftetDi aB min 9SBe(fart \oa Derpaa ^ oc^ ieg funDe icfe faa ^nge 
^tt tere DiOr 0^ ieg ^affDe gioct megit for Den 9le]» if 9lDt. ^^ bieff Det Da 
n>rft(Dig "pofi^ ^omtneren att Droge Der^n , faa toi baffbe Dd icfe fommet Der 
fer miDti<øttnD^Dagea/0(^ tiente Da iffe att boDe; éaa nøDt^ ieg tiH attkDe 
dett biifue Denne gang. ^m, Dette er nu i aO (QanD^eD lige faaieDeø tiigan« 
git/ o# er icfe et CrD £egn iblant k. ^mmml*i^mmmtmmmmmmmm tmmmmmimmmm ^•^mmmmmmk (z) 6fa( ntxn t»tl »«re 9Vluit ^cofenI>uff. til ^AiM, %x\% jUtfl« gn» atnn« 35<it>)i 
. til (cmdOie ,^. 3btn<» ]5iiOe. 

(a) CbriOiani IV. $5rotKr 00 Friderici O. ef|l , 9i^|> til ^TWfiK t(. 

(b) ViKi £pil (Bert TUn^ov, ©ta^pUwr t .^toø^oHKiie, (trt< Ørw Mf mmSC^ 

Stejlen |!al folg^ i mefle ^efte. .> ?♦« (o) gi*- ^ 


■I. 

S>m «W.£f(Juå3t«betrønUlffn> D3 *<Jii^ eø 

tflfe paa et gSicotit i XJlienfr i48a. ,« «i I <n gamtnet 6i>«nK|h«xii iSos / KmiuM nt. C^ci|bn D« 
I neir^n (a) fiDfh ^mc i @. Xmiti« Xtofa ut>i Cbcnfc ^t iitt« 
I fen (ntxel !xm(ltte£loft«<S5n«< »aacComO« (l>), baw fei« 
fuhoet tii rigtiji Ul)f(tifit af m. Clau« 3(n»ei:ri)ne etifnlfi pa« 
' « 'Siouneom 09 in 3Uttt>%i<ntfte 4 ®. itnuM l&tmjdrfe fanu 
— n<|l(M( 09 MCC l<»iiiiu iStniituiit et @teO wm itoct SDIagoitaif 

Tom, m. 6 .. OT|Tt»e " 

CO Om ^«iiun tt ftl^n i«Mtt i M IDnnfTe Sfltigntn Tom.n. F.£V'% ' 
W iO«W W«»laiH liffliiw« I ibt. )tt«t»a < i « r »Æiiiiii» giMHttl. - A mfNbe t» noff tKHae ot funiu give »pgw (l^mmnd om ^tifttctn^ fom faa* 
UD«^/ eftti ftne $tDct«3n&iiAti:M^ ta&tf:icei$iLøQiiitBiBie fociitt aimtndtf 
lige idejl«. ^n «t moae ^ec idientase l>«t i^agemoat, ut (oa ofte (»aioe forf^ 
«t ^( (« 4<ui 9<a^€ liDtt/ . Di. focbidiingiw %ibfx \)m Ifwtt. o« au^ D$ |l^ 
Ilte foc^m« Nvtmti 4d "^ fotdtfite S>anf c. 9J{«)i9. : , 

tittet (are 9i,'t^i^WtÆl«M»%n^tfiiniø^if HW^Ktve^^^^t (>d^^t* 
Hge ^anrilie. ^|«$4lMc »ar 3bl&(rdiei:tff#ttltt^(^ #Jto|^l [nu faioet 
^olEen^iMi]/ font b«Ot t45^- rc>» .^ttf iKo^ vor $nii nlet^e PaUc«* 
botttt tit .5pedi^(/ (om i^on ©ineoloøkf (Pcioeé at ^«e iNeret af (ta S(&t* 
Uge Ctegt @vetin/ og be&e 148$. (d). ^^ f^ia^ mongii i^todre, (aaf>» 

alle i(e«é an^uge 'SRanb , og et ^t af Dem ^S^onmorf« 9Uae< SHaaD. C'ø 
cftevfoml^aDeten |^ip^ Dijfe itiongr dønnet/ ^go« ^tit (Dauø 7tn^er^iM& 
til ten geifUigt @tant>: Jpv»fpaa^an>li(e!» NDen tt( 55oi^^, bg fbtfttmm«« 
SM teii foa vidt ,<a ^aH « fom ^n ^io« ^ié og «S)taaOe i»ar ^ bm til ar reifé 
ttDenkiRM. ^ck ^0 QH tn^^ Da f»tneme(tgcif -^txt -op^ciRxt ftg / ir aé 
iibefiienDt ^ tnen Det ^ tfifl/ atban poa et j^J^imD Unioeima « timn Ma- 
gifter ArtiQin etter it1e|iicr^9|iigeKunj!er«.^ €frer ,^tttri)m(ieii ^r Dtti« 
Ion« ul anlagte- UtigDom^ t\\)t Deel« iKm« fortniocj^e^Binncr^ font boeot 
Otter alt i.^»en , fer§tt«?wt wnhem I« goD ^l(i&* T^jbéttie $)om»€ai^itel , 
^«or ^an/ wDcn ?bii i 2lar«t 1475. Da'S5eiftl?lciiner*«lStfnfe«e af @>r ^nup« 
iCioffer b!«>evUD«iile -cg ©mifer Der igten NiftDfette> et "bileven Decanus etter 
i>^ (e) , fom D4jr JUift af f(imtUe|€ai»iteW fbvnemeØ* ^fdoter.'. S)er<frer et 
' ^a;n i^ig« We»en |?ti<>rj I5«l«tei mciftiri ofH^j^ i iSanhwtftl «Ktgcé SXaaDf 
ogbwgtittøganb^^ng^Iif ^<(an$^abr ^iifet^t'^ beoifer/ at 
tÅn ti( ftn ^ ^c^xrret tfiLtneteaiii on^ betpQeiift ^lé.. : ' 

©enne XXX. ^faue ati£Kcf(6n cf ) ^r og ,een af De .fterwr, af ^pifttet 4 
CDenfé^ fom tittiø^ nfé^ ;&omf>ro\>flen ttl- ^^»^ Urne foiiUxtroet at 6p# 

_ll ^ ■ I-::' -'''*•'' '/r^V ."■•■.-■ ' tjarte 

(c) ^«n< ®rtt»|lrif( i Xiwmbrop Sitft ubi gpen er bennr : Hic jacct aNdre^mici 
' C«D -OCttbcl ©ravfl^ifi f faimhc 5Mrff l9*cc fmUM t Hk jacet Domina AIETTA VAlxJ 

' "'^ .MONISvreU^a Aiyi^eic £nd 4[to Koxbolé Ann«^^ Domiiii MCCCCLXXXy. VklfiQ«^ •V/« ^^ Xntxrfflttr fom or fonulKt brrof, $t (M« RMifafin f«{iW< Nicolaus Andreir: l^toL. 


• __..-• ^ 6. j)rftf; ^^ 

4å^ fffe ddt) oacet osnt 9« 9<HU^ ^mmirtget ^ inett {ftfitt imDt tit ^tx ^ 

r • ^ ^acet 1477- fom er Det aQ<i:fQct)e/ Mi iøstlbtii i ^tøseti^ootment. fKMe 
leet tn. Clauø 2(n6err«(ti- notvnet/ «av baii/ fom Decanus i Ct>ett(é/ tml 
Iblanltt t>etn/ fom ^\9tp^X^ntmWitafft ^a\>be u&n<eonet til at fuiDbyc^e ^ 
'ttftaftiem « ftCflt <»lll(e , :^t[i(fin t)t tilf6rn ^ti inefett (h). 

• SJkir r479. ^(rtwt ^n meC ?aitD5Bem<Ttrt o^ fletfe fontefne toicwb fU>6^ 
t^ flMifié l!<Hi&««%inø /^«l Détnt iett^aj imellem £^etibc^iHe af&é^oltn 
09 -^t. <ertf 25tømR»n om en @<iavD i^p«metffof. ^mett / fom S[iei%4» 

AHW* ©ag ^ beg^itøet M«'^** " 

boi^ i 9UMit&|)e, ^pnttf/ Pet: tn<^<^9atøf?^iiiRa^tmm t C& 
ntn &mf omtHtaU oc 6nmr,i}aa btm Bf^tt, om (fti^rté 

Skit i48t.$ampet«On^9 fbcM varm.CIat»9tl^etf(Ht/ iftecpeii 
utealte jf ottge« ^ettng ^iif<# i&cfafiiis / meo ^ece goD« ^«nG i é. ^ubl 
ICitCi« fi^dre€«iK( omc at ftifite et SotOa tmeOem ni. tnidftl'^ttt^ ^otn> 
l^toiKl. i^mlb «ø Sonit i ui)c«i^ 09 ^enniiift ;]fm(int af ®atiO«$»l«4tl 
m ^otfbav til tveaN ®<^(ir9(. ^orom tu t^tteOe S>ctiiiKiit foafibd 

<l 2fiit»ewn SM)<rh t Otterne; føttittt (Otfkt é^tmm^t* 

^ciilb#( i ^^ftlef / (tmiimiii^ tuet <^^/ Oc g«r(r tvi^ 

._ g 2 li»l 

(g) S«rié$ Epife. Otto«. MC HvitrcUt »ftwv JWttife f . 43. Cohf. 3&Affj{< trTAMjM 
. "Ttm. I. p. 99%; 

(h) »«il(l( nT«d<9(it Tom. I>. p. I5. ig. 19. 

<t) 90«r e«|U«cnti«v/'H « dm fAinme« fmi ttXMWm»3acttit^vmSfilti, I \ ! irocPebe war« at Mne for off ^ct^erl^dl^ iD?an^ tneftbcr tMti* 

tbett enar @9be / ccb 6^TttØ^ ^ettpti af 6antad<)crda(M| 
taa anb^fn^o^t/ ^m £)anø IRaoié $Brcf r^rom ttlbcmtccor 
^(totnh oc tct^U for øi^/ om 9or|lt>ar tH t^oo ®att^e l9df ntié 

f (T t maiføe ^ov tilfptne &c. ^c. 

^at 1482. (^t)«c tn. C(att9 3(n&e((?ftt fttf^ et <2BkdCiOom i O&tnfk 
liTii'fe itHD tn Daglt^ (o^tt 9t«(|t (k)ifo!( e>. Shnic SUtet / ^c (uir $n» 
. .^0((Dte6 dg <Q8ehmrd. @i<ete/ font Dtt i>ccom op^e §uiiOMii>ne>$5r(» nscU 
jnetefotftarer/^v^UCeifttxn^ttxrintfett 1. 

Øar 1484. og deceftet/; finDe t>i/ at ^att atticeDe l^aDct txem prior 1 
"Oalom og 5?«nniacf« Ktaeø^^aa& t mta l^or lange tilfotny viCieé Im. 3 
^m«U>te åar 1484. bleo $an m«> flece af IXaatxt^ i»aa liKoiic^ 4»<<nféd oa 
5&anmatt9 SItigM oegnt / af øtdigct tfl eet f)let>e^ fm «ai; becantmet at^oH 
' éeA«eDt«®Mii(fttil€afma^ bør^die^ag^ |sr at ^nOk om en ouoigS^ 
«4 i^tttetroBøtigVeD im^iwt bcsjie 9tt9M. ^e« ^oDmast / fom ^ tKvr^iint 
iKm-of De on^i« ^^anffe ©emtetue mtD^n^ er freoen t ^beniKitm dttt 
bi Petri a(l>iDci»U 1484. 09 beg^nOec faaleDe* d): . -- 

^i<^ ®otf^(i Stening, \>bud(D'tir®tt)fnfle, 4>^rtudi i 6Iefh)i«; 

lorj oc ^((itKH^orfT/ ^ove nde witmliQtf ar ivu 6atie itm-tUr 
' "^iékøcjoWnt./ oc meMfemc woi't obne »wjf tWrfe oc ttb« 

i %aré> oc *S<1J i^awv^^ i'tKite/ a5ifcowt> <&<ft: 2&øø<^t3f 
■ %f.'8Wfn eå^Vh^f tii tf)H SWobe &c. 

- • ®tal>faflcffen paa l>«af DiiTe$>crti|Pe'<25«nDéaM»a ilDtt<l>e^tbragrt t)a* 

tIM i Satttac:Don;{|ii&a'inf^a.adaV.:MativitJMa:r]« xi^4;.«g-4^f ^itm 

^Wspnpclfe (m ): <3Sii 

, (k> S&axi qmUT^a'9<b9>'Mt ^mlisl )ma •» iafzit intfft 09 en /iiMtfeRtncf)«. - ' . 
O) ©tttr Socumciti' !«fc<'i Jo.' HADOKi'HU atoijttt ^ort tU b«i ^xnjl« ^iw^^itifc 

p,33t. Conf,HVITFELDjp.98t- - ' biøc, øe tixic 34øcfl^9 / Stiftere/ wor Dta^ioe ^rrrré / $eø* 
otte nMCcr^flr ^tt dt.tDit (loipte tiuimrtft Nre ttl Ott^/ ?dU» 

Sif Dt^rtvntDe 9>ocum<ntec mttltc man <Uct^ / at ^ttdcn i fu %c<\> fist« 
ur ^oren tfl. CUtua bas <ft(ir EKtttbetne : SKtn i Det antxt ^ni» fatt< ^ti/ 
^m en ^ifHig ^eoerat , ncefl efter iSiiloperne , ooec dvidUtne. 

Bar 1487. s. ManrUii <S)a9 l^aoer tn. Cloue iblanbt 9%ig(t< Øtaat)/ fom 
ba o^esne^ ø t'$«(étV ^tct'et mcD i £unt> at ()9(De 99 fanttpffe ^crtu^ C^ru 
■fHecn .#ond -^anreø «{D|ie .0«n for .^rre 09 ^onge. efter ^an^ •$)r. $a&cr< 

dara Derefter 1499. ^otDe tn, <C(aiiø7(nberf«(n/ tiaige ttieti tll.^aiM 
Urne ^(»ft «g tllr<Dcr« ^dntf tODenfe^ ^»Ktttiiiøt af fSHKoi^ Carl ]SUft* 
^T> og Capiteiet ihintiKfteti« at øoac i dUtte imoD be forprtDøf ^tncbtcdntt« 
. aRuttfe^ (oiH løgte i»éD iS^comn9 IDorot^ece :$i(^ielp.at faae^.^mifid^fp« 
- fHr tilbage Igieti/ t)i»iiFet Dem tigfaa i»eO ^ongene ^ien&elfé b(et> tiltwmt/ Dog 
meD <»Dilfer / at De Da i»<crenDe ^rqHater ogCanifer {hifDe for Djfreé £iio4«$t& 
ti9Di( en vt^^nDlonHl af itlofleret/ Da VtSi^tt Claus j^a fin $a(t oarHgen . 
ttc» liBttgt, fem fte^er-Æori (o). • . . ' 

^r 1.4.92. bar.M otDnu k»cr og varet^^rior i^olum; €fa«ieD«<i 
tMoneé ^an i et^om^^reo imellem V^n^^ia« og 4<^. 4encif Snt^øn^ 
fom ^an mcD :t)anmacld i^ifFoper ogSitDDere bar focfeigiet paa iCi^en^on^ 
SX4aDftué , 'SJlanDascn for i»or ^€rrc« Opfarelfe i49^.(p). 

€frer ben $tD er 0$ iffe noget dm tit- Clauø ;2(nDe(f^n forifommtt 
^e1^eBtri>{De\)f/ttåar^an^%)eDeneraf9aaen. Sit 6ati i Sfaret 1494. 
néi^t l^aoet »ciret t Sioe/ giéttf l»i Deraf , dt ban {Re n««nei$ tbfanDt D« onDrc 
9Ugo«'^<iaD f fbm Da i^i»er tn>ft<eDet et oiifemiigt ^ocoment/«£Hrtug ^rtOe»< 

• - , . € 3 ^an« 

'.,(n)HyiTFEtbpis:»^... . '.' ;. 

■ (»^ SummaProcérfuVin caura Écclef« Ottoni<D£ MT. HVIWeLD p-^jéf. 997. Coofi 
"(q) HVITf ELD f . 1009. ..„ ,. :•> >. I; : : -^ '; / ^ ~ttl Birchero^il Infcri pUøiMfi .O^iatcnCes'/ Og af ^r, Confereti^Kaft^ ^(M)» 

fer m ti( Dort^(Iffa6d^^nid meDDeleH*. ^n S(oc<«$4Ut ttrpoa (C tf fe uD« 
fiitti ^aa^ti ^tenni ^\>ec t>orret fda fbcjItOt/ at mon Det im l^c funnct 
^«f»f (l<c 0.4 h<in f<H> i itnnU iis^ oavet (aDtt ten uD^ugge. fOttDt paa feet 
iMtt^né $adetn< DeUlfeI&éc9 ^abcn^ i |)f»tnentt l^t fire €«<inge(if!er^ 
Jk^tev / oft nmom om krfitf 0<mi< <^o»€lmft.: 

Hic jdcet DominusMagifter NicolausArtdree, qvonda na Decanté 
Ottonienfis ecclefie fandi Kanuti Aniio Domini M . . . . , 
\ i: -^tt ligger 4r.tnagtfterC(anø^n^tr^øn/ fornam Oegn tS.Bnu^é 
. 2!lirfe tt&i4>Mfé/ ^arx. 

' $»($(( mVtlMaué Sdiberf^m« ®Hfitt(f(<f$8rco pda Memcltte ^ 

Ue fiHentit rftette $8vef fte (Øer ^^e (efe / l^tffrt <efll^ ClAUd 

tit9n ftrH ^SHfif / ept^ft m9nc «rffr (naeé ^ifgt/ tmMU cd( 

$rtrr oi^ ff i(f er ett Vicadam i ^ncti jtnu$ tDomJttvfe i Cttj^en^/ 
ittcot ru tagHd (ifett ID^fgf foc fanctt ^nne 9({tere f^n^n neft 

^Ot^^rn (r)/ ®ttlt / ;Somift(ll S^Otif/ s. Johanni apoftoio & 

«««BgéUfte * $tiié €kiiicre 9ltme> tK^ aOe tvor d^rrttf wn ^itøe 
^eldm i ^mmmø^ r(I ^re e^ $!Ber^ts^t/ o(^ møn 0(^ mr)vik 
%9tti^m^BUU, fotn ^ebe ere/ c(^ t^e font nu (efme rUrc hti 
tpthtt fcmmtn^ii roevtitv, oc^ aUe ^rffltte 6tr(r tiU 9(oo o<^ Sif* 
fe o(^ ®aUA^et. $ia Ni((ffn ®ut6 tientf^e 0(ti Vicarlam ^4iC 
{jf(((él en ^ctli^f font fotlheffbe iDJemc loftfiae o^ tUmeligel^t 
le ffatti not. j^toaentr hora vii. t Jita ^am fbm ^ei; e|9l^et» 
^reffttttt) Kdit^ev« $erf^ flPaØ (efté om @enbagen 8Rc^ de 
(aa^ trinitare, om SKantaden f^v oQe c^ttØne Bititf om SJté* 

ttfitlt de-fimda Anna cnminemoria de fanåojobamie eyange*- 

iifta* om Onétosrn de omnUms ianais« oni ^oré^aflcn dk cor- 

I ■ ■ I ■ . ■ i . " 

(r) 6M Ml- Mie €hcff^^ttnt fHbfltofli PONTDPK AqiuI. EccIcC Dan. Toli.ir. 

p. <78« (M<t lier ^ci:C«tiW^CaMI^ ppK Chrifli , oin Snlagtn de <)moaiK vubwribnt, t^ om t^ 
wri)aiitnde:Bomina(«),«pt6((t6tHHnt(iint«,S(iiM(r, 0(bt 

' (^ SBItfit IM Mit m Coll<#a pro benefaaorilHn. tJU^JlSit 

e mgtr opiu Scrff i mw ftnSBetauufet! 
»rtMt/ att dofiw Miattrtfiirmt o«! 
• Juii« «l(ffBft««BtM«»rt, c« » t«ntt 
"ff^^^^Z-'f I***? ft« w*» o* »"»se. 

TtlU f<>tffBfliUVicar<am»4e«HtKi 

)t(Miatnin»rlig(it«oe (vr^uilniM^ 
t ©oatSt,,®««-«* 3«*«, font «lit t» 
n» Jtora qkb vrBniog« ««& mbn !9(^ . 
:ttt i^amtoDitr 6eKti i «Fm(»vw!Sb' 
Ita eaatt/fomlia« SMreppt@a«ciit,t(rail(Nn%mi fcat 
3. anmU , font et timi Sffilttftn «4 9ittta, o4 «i|f^ tfetr 
af tiU atrrf« £aR(«iHi(4qKaf t6tnm)intr(9>imt%««6' attm- 
ttt &Mm i etoffboftcmtr i (Smtmtlbv/ i buildro ^nnt^ fiiM^ 
f(n ifioc« «(( «i|fuK (6re aff tiU Mtlfgt eanttiltc L ^»tnfrengfe« 
I. Vunfi 9tu'^ I. fctt euQii/ mdit antiK !8ctb(/ 3ttm m (Stmtk 
i CSiiitingtKfKmtt i Penninge e^en i SaBgaoM 9aattt, fem 
mini an^(tfl■fn nu i&ot, «« giifiire tfttt aff aatiig« « itanfr 
*m6/ i. ef[»W 6ttuir/ yai.%V<mm»b, i ftmi; it. ®tt«, «& 
nn.6»n<. 3ttin«n®««rtiftMimt*<rtrti6«a»ft^,fom3t» 
Sientftrtn m Ibcr/ oA itvIIk aatligb I. ørrng 93m^»4i. énv^ 
Vt @mer, Stem en ®aar6t vaa dini^bolm iSulbaSBoegeo 
am/ fem IlUc GcfTc nu (t)»r, ocft (r9a(|;aariisii.<))iin69SMft o<6 
I, Subff Wtmå , 3tnn rii littn Øaattit i ramme SteD,^ Aan« 
jQuift itott,«* ffoUttll. Øctna SBog^, 3ttm II 3ert< iOtt6«i# 
i^(f}e(gatt(/i»m ligge paa t«in fpntet eite twteafteii «#ea 
toet Ibairt Xremmrri )(aaU)a|f8e Mi nieflen lufl |«e< 3r»^Si«wif 
ler< 9>wAi 6vif<f e Ii. 3otee frgb 6af uei; leøeR |^ e*M(ff*' 
tee 04 Sintt 6Kne(( iKg tM« SIrftiingr, i ttio SDtaote« «n te« 
ri»uac »iKrt «At gfffiie HO ^xWm Vm af lIU.«it»|It!naitf 

■ - .' . -..:■■.- '.'■■■ :■_,. . . ■ . ■■ -Wté ^ 

(O K 3«iitni atnria, ftm <Ia< bb> (oltift Vm ^m. , 2 ^ Iban ^Wiém^* . 

39ctt øc| g^ti^n tt>r^t ^rfltrgaN (toim^ié tDéften nefT fdrfheff« 

^øfM før mi. ^arcTom 9(drr(r/ me^t alK f»t(A;(fne 9^rli$r 
^ø^Sf^ ø# 3«t^< irette $iUtdde(fr/^6f øf øc^ !Øi:ar<r/ Qf^str ø$ 
<Btd/ S((i^eu(iiittø(^ Seøandl^, teøttl^ ø(^ ttartl/ intet tontértii^t 
3tem ^oU ø(| t^en^ ®ec^tt er i Ott^nø/ ø(^ t^e fbm evtl^er^ 
Søtiiiøm føitttmntiø teørtfer / ^uer ept^er aniten f. f^tn^fnt 9øt(e« 
nttMl^ ø<^ Jus Patronatus m førffrefpur Æltere tttett €optte(0 
^mHio^t* ØlMtt/ Sttt&itrK øi$ TiUaUift, i (Ua a^oa^er <itt (^4 
øfte føttt tl^et Vicaria iøfifi wotUtr t^ ffal 2>e<^ti ( Ottf^i før^ 
Hinit^le ^pittcl t ftmmtHtt, øc^ t6« eQ^ectbeUø ^»t mebt tW 
tiøm øc$ ^itet a(f tl^enøm inUUé ^ Oeruere fiit €;ønfcfett$/ ø(9 
^nne ranfage^ ø4> |uer<fcii for Wiittf ®m^/ ®a^t/ ^r^ef^ 
'>t^f %ttnWah timi{itt, <Biate etter QSknfFof/ men atteniae 
»r $89f^ante{^ øc^ ®utii $ientf?iø OJppe^l^dfiø efol^t, f!>tttt( 
øffnertøeue/ granjb^e ø(| »fet«etti)e/ per voces, en^ref^/ førø tlie 
fttn^e befl brfinte nQtteUg^e att tveré/ (øm gutdtfi^ ø4y ffiettfi)^ 
liutt øc^ xiMf^MU.9(^ Wtt t^ a^effer ø(9 ®u(s^tentfle/ 
føm føre er rørt. 3tem (ratt førfhreffite 2)(^ii ød^ (SmtM m* 
ue t^eiT/ føm totttteUeé / tt^eriø Coilanonetn me^t t^eriø SSrelfue 
oc^^cbeni ø<§ €«pitte(^ 3nt^^9d(^ Pa<i ^oné inftimtione ^ 
promiffione. ^ar t^et ø(^ faa/ øtt tl^en førflfrefftie Vicanus et) 
nørteir fu« famtcectelt'd capl^lariter eiedus til fbrfFreffne Vica- 
riam^ men eUerømtfettcédfiZ^ec^n' etter ajf itøMr anWvrtfia 
flaU ^røaeden mett mentd^e @apttte(« dlaatt laffue lørødtatr 
førb^u^ l^nøm «xfecudonem officii før for(Fr^(jtie $((tere» 
SGSitte Nnb ent t^a trenøe fea^ me^t øttermere t9?a9t, t^a ffatt- 
mi^ne prenter 0^ 6(ecttnøe oaj^e SKadtt att 4føre finter paa . 
SKwt^n/ titt fttø leodc alt ti^n iQUui ttieire O^eer fuø tt(^ørU§r 

fom- 

o^'Sflitiif ild fr« (iit)ne ^rffutrtde o<^ faet inO tfil tf^enom. ^ttm 
ffalt^tnf f(Wfi jiiif ^ttiia!^ ttjor^et 0(J e«|f c<Rt, ti)m perpetuiw Vj- 
€arius,,<øif^ fi?øøe'^i>o«i 3Dottt3ttr<^n rørt>lfitt armufio (t), ibtti' 
ontre perpetui Vicarii t fotflfwjfiie ©om^rrfe, o4> ffal Jarrt Oe«' 
l^^rOi fi>i!ffttp€Vicariam fin tiitft \)tt/ fiKjframft ftantvint^e«: 
Stenet forftante i ffti (t)3fn ^tfynt / t)^tn flid ffete/dtt 6anD 
fitt|e^g^om no^rn Wotf rt tiitf) eøer faa S^^^e, t^ tnoa oatt^ 
fwfff rten tktttfté Att W^i^ mttt antw «J>«foner. • Oé-ff«H 
%an, forø faft frtfl tt/ fngen !^irJe efiet Vkanas ftaffiié HiWnt 
fltt twiarif at taée tlUt officew i ffn (ø()eif ^etfon/ rtit fptf^reffiie 
^|lf§l^f a^^et« ^00^ maa ^ant l^ami« an^r( 5titf<f e'^f nn fom- 

^f, ^tiom fl|» af ^e^iflpitfnjatt fun^efané^/ ^m ((^ftøl mad 
Jberc; ' 3tfm ffafl é<^ forOPcfffne Vicanus, ftm ti^tfh tt, tc»f- 
li§f^ SWaøt t)offite , fotif t(ifFhc ®o^ at rejjiere/ m flelffue i ||oif* 
fuat ^af ttf / ^ornftljf i o<i^ aff att frtte^r 9tentf/ xe»)C/ 0(9 ?an^ 
åiffytf O^ndm/ 0(^ $tf nifhf/ ø(0 ^ttt åv^t, ^tte^ t$ec ajf meM 
tttttfommtHnlr^ <ngm ant« A t n^m SD?aatr. 3r(m fFalT 
«(| fi(MrfreffAe <Ori^ti> "^(øueff / e(^ mcittd^ ^apittn bi^m^i^ 
»f t<j fbtfl?reffhe Vic^rio, for (Icepe ®o( att fot^ntinøe oc^ for- 
sti ftU retter tMic oc^ l^uor t^et l^anotn bthøifAMi, oc^ ban^ 
t^nøin t^croffi tilitgentf« toortcr« Oc^ ffail forffrejfne Vica- 
fius e^. eotttMigfif etl<t i. Itttl tJrente > ftuaU (Sloff ocO ^mttdtf 
' m iimt titttfef rt fijrflNref nt ®aatDb i gaitgwaiité ©aar^e/ me » 

fdcrnliitiø V oc^ »o)« fttt fine egne 4(^ forflfrrlTtte Vicarii $<iftiertf 
d^l^fot &(^ €q$ii> r9t^ t^;fbm fiaiAfétf o(0 (aotefan^/ 
niir ®itt tma giff^r ^n 9Uwlrrf att 6Mfntit ftitctfottiittetM n^on 

Tom. IIL ' . $ t<rv 

(t) Aimucmm Var « 2(4bi}»«, ^<trei >tl»å|lc<ibcni:/ fi»m ffll^fe^< ^»»rt« T>| gtl lité * 
y » 

I wUnfdmy^iH t^a forilPrefne^ Vkarie tvegne/ tUtt ec^ om ^aiiv 

lelffttt Ut^ 9^M fiO>V^(f (fhe eo: pérfonalirer $oUf toiUe/ (bm' 

niiHinrttct^ SorfiNtundfm an ^ttce / oc^tbet c« fad folMomnte, 
m\k/ tH ØaQ forilfrrf nr 2>e(^ oc^ Sopittel famtrecteli«!^ Sui^ 
mad^ ^^#t6rø fonémmdidl^.Vicariuin fra t^ førflfrclftK $(& 

1j^/ 0(0t4ir vtfrNef^ rtt dotof ^rcff, i tfftt fammt ^tAht (om %w 
mnh o4 ^<tUiAl^ tvtU ocO Nl\^ ttU nxiavf tagr t^r SJKcffer oa 

^ fot^ttffm QapHttl o(^ ^r$n focfomtmUø^ f^n^Hr åtttké, 
tt!^ fbrlfrffitf Vicarium ^a fovfoimUøl^ (o toatMJg forp^foCf^ 

9» Sotf^mmrtft f tUtt alttngtft ()annom tf^r^ii^ art ffiltfr om 

^ f^ffjHMoAi Gt fii$tt iiinUt paaØlent|enr (aa Imge faa^ftii 
StMNct% ^ikfilfe toer otti ^ort ti>orber, fom fore er rørt. ^tai 
nat nogen npi V^carUis cttgectd 1?aU tiU forjlfrefne 9(ftere, oi| 
^i^xt Capituiar«5 in Capimfø tliirr tttt forfattiMit j^affaer; t^ 
^tt f^Mt tl^erAfor« rut it^ett vicarius Nf^tvor^rf jate U^ tt^t^ 
ne føhdationem fpr tt^tipm t ^tt tUt ma tti^i tl^enom tpt^^ 

ii^^a/ Ate ine^ iølléi; b<i; ept1)er at M< l6eti.9^ut^.:|tVn{(it 
VM en onten @t^t( i éaticti jCnittt^J^trcfe/ eo^ fotu nu fo« (t 

#i^t mréf^t fleHl^e t9<ler t fcfffrtUb« jtinfe ; f^ leni^a^iirS^ 

t»ift/ ttHtt M\^ toatf r; : In auomm anmiDipn ^ IbigtttøirutD aiw 

Ikuloruoi punélorumque robur (ftefiragabile figillumt mebm i) na 
cum figilHs virorum vcnerabiHum « noottium de tHacrctomm.. vli^ 


U^^tftté M kScctMå^i ^bamus Vrne (u> Ptepofid ccclefiic OttooienTi^ 
Ltfur&nHi il«^^ (x) Cantorls dusdem^ KaHuti^€obii&tSchoQ(]Å 
PhtonieLcgifcri, VMelmi FretU deVe!6ff(z), EbåotHt AndreeX^ 
Capitanei iti Ki^rftrop, Ottonis Petri de Strgrop, Palnonis Anåtat 
de Skerninge (b)' , Epgardi Andree{c) Capitanei in caftro ^9n^ 
'gafftull/ & Nicvlai ^obaanis l^confufis civirath etusden\ (d^ 
Paru« in Ottooiå Anno Donaini KtiDefimo quadringeotefiino 
' <M3aag<fficno fecando^ in craftino annunciatioimMam 
' vifgihi« gltfdof& 

®lttttti«9 af gt ©ppWe SStaJeJ ®W ; 

u fotn 3 ^iffiiet o^t woc øcoe1Sh>Dec (a), att 3 tbcir ^<Jin^ ^ 4Jt 
mauO ^affu(( @i))n& aff/ att manD ev'fi» ^mDe^ o^^ffciQiier^ ait l)un 
er icft téctl ti(pai$/ o^ «tt ^t ec Inøtrt ojf ^tnbtiK iSétn D«i; i Såntxl, 
^oa ^ Wil Dctmet bettcdc mig tfli att btaae (»tém. ^m er Det mi m 
"flot aatfag/faa »ei fom bet et t^ raaniae fl<te, ^tti(c« leg atte fielff bejl PanD ténift^ 
%len min Mig^ ec tcfe thd / teg f atiD nu Dcagt^em. ^ on&te ^ent){« fMi 
tut«>e faa ftoel røcci l)06 ^»De fdin^ed^om M »il focfeme Ditt« profit DernKDt/moi 
% affilet itfe øiort Det for nogen tl^ette efioID/ Deu icg er fra ^inD^^ ®tai 
min ih>rc$ro^O. |aifuer merit Der ^larfage ttO/ 9^ att ie| tmnh/ icg fier reh 
tee meD for (§)uD. C(& font 3 iFnfuer^ att bet er icfe to ^tner imenoth att 
l^uh tdkr om mig; <§5uD niere meO/ bit^be oA beuare |inb< (enge b(b toeii / ^uh 
<t ajf fig fieiff jtom og goD/ 3td.^<tfu(tf i ^anD^eD titt fagt ber ttbé« att itø 

-Sa.. ■ ■■ ■ iefe 
il* ém Tom. I. p« 289- ^9« 

Cr) 2litii& ^«coi>r;M JUoenti«« til 9«(o, tanb^ftfmrr i Soen. r ■. t icotc, t(t «r citltømitucc fitwn&e i aH ^annwcf / tnb ^ti ftf fRien 1^ 

ffittc ^un ingen ^. ^uti (Fce|f mig HA i.<;8intec/ Oev Dt aoDve (o& di<>c< 

inoMt i mit@o&< oc^ bcseveo«/ au ieg wiUe siffue ^in&ettt (^BeDtpiaa nHt 

.^oDe i 9^ord(/ ^ilcfet $Un Dog bafDe i |)en&ei:/ (^aa fent>e ieg tino'e Øt(^itt 

$(tf ^><ipti;/ 09 fatte mit ©esell od^ .dano Derfor, oc^ {tceff , bun ntotte laDt 

fh^ffuiD Derpoa/ ^uotpan ^un (telff toilte/ Det fuOe ipDe/ t^i teg bofDe Da im 

;$eny Der funD« Øriffue 2^att(fe. ^a ^fuei (^un for ®e]c o<i^ ti^ffne $(as 

^Den b9tt en tt^eQe oen met ^ngen / toar min / glfaer to ^unft <8?el ; 0^ ^ 

tn fISMIe »eD@uBaop!t9emi/lMn/fEreff i^Atnoitt ^un fettci^tefftiiD met/ 

04) faa trehgDe mtd fammc ^ fisKi ^rt fpr^noe att M< nitg nt«D , oc^ Der« 

f»r begerDe teg/ att j^un u^tDe giflfu« ni^ bunDer Såter f»r Den C9løOe/0<|),ih;ef/ 

<itt mig trengDe ^<x megit ^rt/ eUer^ ^IDe ieg tfN begeriD/ t^i bun tt^iiie^weU/ 

^ttor iioD^gt itg tDiUe begere itogct aff bit^ eQer nsgen^ nten iegnHir i\u faa 

%vti% neD DertiU^ o(^ vbifle icff / buoc ieg f!uQe faa nogit att bo(D« tu^ meD^ 

o(^ ffteff/ att.^un giorDe fita mange gott/ troDe ^D» Derfor fm weO/ att ^un 

ifle forloD mig. ^aa , enDpi^. mi$ tvengDe bart; oA Den ^»He er mtttnD 

Cfef nof for ^unDér 5^Ur/ foa ^iafp Dett mig Dog int^et, ^un toi&e int^t 

fénDe mig/ men mine Øpen bofuer titt (eHt offuer Derfor^ att min egen ^0« 

lier i/xo, b^< foriatt mig/ od^ ieg begétDe fun nogirfbr mitt ^/ 4><^iifer ieg 

etlDrig baffDe tencft att giort/ for ieg ifiifH itfeanDen '^'Oii^x., "^m (S^uD for« 

-bpte/ binDe boffDe liD fom mig/ Da ^uQe ieg fer fått mineifl^er t»D'for ^inDt/ 

f9t ieg jFolDe latt ^inDe fattig. : ^en ieg tou aO CKBe DermeD / ff reff btnT>e in« 

tbet mer tii perom> \ 3eg (ienDer binDe foa n>e{/ ot^ n>iD/ att a(t Det/ bnn giør^ 

' tr af iDel ^oD^/ og i^un (aDer ftg beuege <iff De/ fom titfieDe er/ bntipét ee 

'ntéQnifeligt. ^\ bunDer^alcr \m^ biin ^fft gottCfeO for/ 0^ Dctt b<^ff« 

Dtweret mig en goD •£)ie(p/ o(^ ieg trengDe b<i(t DertK/ fer ieg bégerDit. 3eg 

fif ^inDé o<^ min ^art r Den ©aavD i ®CringflnM>f o4 bnn begecDe Dett/ poa 

tett binNd @«nner jfuUe o4> fanet ^inDe \fMi en i@aarD/ 0!>ien ^un fif ingen 

• ©aarDe uDen min. ,. 

i tt^.^m 3 i^cif UitV/. <iti (£trf4^ 0^ <4å mott^ Met Droge btem / Der er tn« 

ten/ Der gier od noget/ ^^xi^ er bf>(t^<n b<tnD eller ieg i^anDbeD Der af £an< 

•wt f»r nogen«®fe«n ff^lD; ^^bi b«<nt l>« wiH tale meD 'b«nnom/ Xi<K et Dette 

icfefaa langt bene/ DelanD jo faDe bannom wiDet/ men banD er af SanDet/. 

for baiiD n>iiie gerne vere ont/ att b<)nb engang funDe betale De gott %M, fom 

.i^p er 9.«|ljt)tø.i>er/ Deti er t^a«DI^>aoi$ Siatfage oc^ ingen anDe«/ ^nD 

gifucr et \foX%i btuiDer !^er af Denne @aa«Dv Dett lunDe^anD iaatvel gifue 

5»er <»f en ®«avD. Ocb fbm.3 f ci|fiier/"ttt^{^<:ge loD o« »el roere i>aa €rid)tf» 

boltft; fød ^afuer ieg i'@anDb(!> alDrig-mercft/ att V^om. \^%xixi taget, ftg 

-ev^^^imon/^iitf^tS o((^ jmo-fet.af>é9n^€Q(^ ajf ^anø i5vej|>.fom 

. • • , ' (><Jni> / / ^* $ffrf» ' ■ ; ' 45 ^t m<b (gen ^aano iKiffuet |rc«fftt(t ^ ,— , •^,, ..,- 

MiSrtff &ah& fettt»( mig, fbtti (tg ^fj^cr taOtt (tfl til tttid«; dog t>et's{«|{< 
icf« bclyoff , men Ug »fU« 509 faa gier«. 3«9 ^ffuet npllg faait efdjfmif« 
fra l)<mttoni , att^ano bigcm, att ^anb maattt giet« en SK«)f« i€na«!anD/- 
l>utirf€t l^wff C^alfe 5<»pe o<^ fot^oHt mig Dctt rtl)i gjget , i>^ ^p« enØ# 
fi« itfe M mig om/^ap« ieg icfe !># SBuO cii ^inl>e Derom ,- Ca ^affbe ^»r 
l«ett©eglir fra,o<9 ferøe mig Cxtt f(W/ tier te« cnCcliQ roifle l)afjiiK-pett. (Éaa 
^ffw ^rt) o<^ ff wflwit fttid^ in fmuft 55r<ff titt p<w ^wnfef*. €?fla flPteff ' 
4e9^nm>mD<i dB/ ott, miat fwmO ^ffoe giort l>en SXeye, ihtUe ^ant> ftrajf 
fomrti« ^iem. Shi fif ieg i Diffe i55«g« 53t«f fra ftannom igien, <m , noot 
^ttD ^dfiiet «bW Wn fKtp, 6a »ii ftanD fhwi): fwnme/ @uO t>nDe mig, att 
«iimaafiRbe6gfAl^o<!^ ^e(bt«&f,Dogf)eoetieg^annoffiii)t^et att Drog« tiO^faa« 
iK, fw fisen erøww, O«« er omlting^ti(^«^lm, Ux floar mange @aatb« 
•æ-ter. 3eg »urterér, 3. irif mt faa «nDe(ig ^offne mig Nr ^i«m, Seg^^ffuet 
enO ffreffuit mht $og<tt t{ir,.att ^nt maa Drage Derfra, i>m ^nD wit, (&v» 
niaUH ftftett. ^eg r&iD iffe, ^ui ieg fFu(D« Drage Der i^anDet, Der er ingen^ 
ter teia mig toet, De taget io fica mig Det, ^uaD ieg b«ffu«t/ tog De jo fet^ Dt 
4. ®aatD« i itoiige meD Urette, o<tf ^ngfne -bafD« ieg faam, Der ieg Drog 
«D tiR Caøe, fbm De fUtf toioff«, o(^ fottenteD Dem, fot ieg Drog iiD, oA 
^teffuit IpDe , att , Detibm D« icfe 6Ief betalD , naar De tMff Ufltt tHfbrn Mef - 
6|><!reffain , Da maoite De tage De 4. ©aorDe tij-^ant , nn b(ef De mig a]Dti§ 
•p^repe, men De onnamnMt Dem tlra)(, for De Im @ren (b) beleilig. ^m 
loD Da 2IjceH (c; f!n ,§og«i poa ^IRngfeotg forfftige mig met 9ligen« -^ffning, 
oc^roD fere ^lUer <ftu<Qo i De (amme ®aarDe for ®io bunDer J5>aler, o|t 
eren til n)i!ge,fbr IjanO-ttifle 6eMl>« Dem, builfet ^anD fer^ffuer fagt, att 
^nD wtQ &a^e min 'Sfi^Uxé ®oD« t> boringe engang , for ^nt mener icfuit 
©oDfet ; ^a enDDog Der^Bteff 2Inne 25vaht feaff oe poa pengene , r9De pan 
Ingen 9^te, ^uitfet S^reff ieg nn ^ffucr igenn , ^aa feafiier De Dog regnet 
Ølent^e i €ff Mingen, O^ enDDog aTjcete ^oget if uUe tilringe met onDre ^ct* 
ger paa^ngen* <2B«gne, o* (aa ^0« gongen« SSenDét, faa ^^Uer De Dog 
regnet mig ^«n« ^vAm P«a. ®«<» ftanDler De meD mig, faa uor^erre finD« 
tkm, t^oar monD figet tit Sfjrel, |>ui f)anb faa'forfitlDe mig meD 9ligen« €ff# 
tiing,Dafig«rl)anb, Det var, for ieg icfe (Fceff ^annom tiB o<^ baD Mnom 
fdbe Den effning faiD«, SnDDOj? ieg-wifle icfe^ att ban« ^ogit forftilDe eagen, 
Seg »ifleicf« b«il«t / att ieg jfuiDe ifrijfue bonnom til Detom , ^m D« b«f«<t 
Alt noget att i^nØff^DeDerc« ui^nlb* ©ierigbeD meD. ^en 7inm2!iut^, fom 
fafDe laant mig pengene, ^rtDevffreff ieg till, ^un BJiBe »ere noget tilfrcDé, 

■ g 3 . ' V 3eg *^ ■^m*' øm.»^^^».- - ^nmmm^mi^ 


(V) AtnM 
(c) J^tniti é^ n>iQe 0»9 betale ^inDt nxS. J^n Dvod til Stic^Mm tti mtg / oc& kmtt 
mitg bet ®u{D/ ie9 ta^ l^inOc aH)rid Derom^ o(| toiHe int^t igvcf oafft aHf migr 
^d^ fbgNf l^tiii 1(^ti i ftvtSkuitfe frefue mig/ ^uiUfet tninCage oc^ ^erc toiiv 
.9<^ fadOt mer Oer^o^/ (tiD kg toift.fPrifttte/ 0^ it^ golf ^mDe «, (tixt i)3«if 
^PQd/ 09 fbD ingeif Stente 9; faa freffne ^ mig Dog tbu $tar Otc cfftec 
.^a beget De teg , l)tm wiBe trece enOjD« noget tiffctDø/ det* fMareDe btfn nrig itu 
Ibettia/ men Jtrojc begpOte Sfjtrel Ø^gené €|PiHug o^ftter mig^ 6^ tcg wo« bueo 
fen (ofltg flej^nD/ font tctt fig biiitx/ o<b Oett ep (>eHet wac rett &té|fiitf. C^m 
jNtieg t(fi toar (opg flefftrt)« (oD kg intet ^h Oertit, men (06 Dttniaadc^ 
-^ De wiOe. 9hi b^ffuec @ceti De 4. ®aacD« f«c ^mn bunDev i^akr , o4 
tcwfec nU/ ^nli nH beboiDe Dent/, meii Det iP«( alDrig i(N b«m/ diM fPuSé I 
^MutDbfD fet fftaeeiiD Dem, D^ totQe t«^ Dem o(^ be^MDe D«m tiB €g<nDoni 
fot De fomme ^ge, f»{ alDrig (fa( b^nO beMbe D«m/ Det f o( mre fangt f^ 
<Ch»iD b(#Kt <nDDa Dfrfm^o t^oif a(f ifiini ©ttocDe/ paa itOc Z4ni»<^m 
wtf fun fi»v atten bunbec !^akr. ^a btkm kg tt fPylDlg Ne i SéiNW vS 
inrniei ®eiDt/ Dem fommec De dl attifrifftk mig f^ene op b<t> @aa ^ 
t fol betak Det«/ o<b bietimM f^xbi^ De min f^egk/^nD (fulde kfe kiDe mig 
f«a i<M megit fom en^fiøing fca€H^o(m/ e(^ ieg ep b«il«r begietiDt/ ®a« 
De woc tilfciD«/ ()wv Dett gif mig/ naav D« baffb« fttn Dett ®oD<. ^e ^0« 
^nfpac 0(b ilKIajT poCebuft n>ar min ^etiopet ti( 23eate ^utcftlD fi»r t^ 
fkiD ^(et/ Det b<tfu<t De fPreffuit^nDe øp/ eé ^un Deifot bo^er fPrefl^ 
mig Dem øp. 9^i ;&vei^e Han?« Defliftfie ba^ fMftKt mig tb« tu^ 

IDokrop; c^i $ot(o(fiieren toii icfe were i witt- €»aa De tet ffett v»il>ir 

SU mig forDerffuk / e<^ De toeO tPiD / iitt ieg %tt kfe fanD faae ^enge voc« 
ocloffuev.- ^t liQe bictnme er, bett fhi( $ogDen gif ue Raten Sryt^ éic^ 
bitnDer ^a(ec mi tii fDKcEeWntifi«/ o<^ foa fomntb« Den ^mme^^iDt Det 
bkmme / ®i(fue b^nD (unDe kfun gie«:e Det/ fot banD faaer faa Ittt aff 509n* 
^enie i Denne ^e ^iDf / &4> H befielte Cage fem butDec ^kc Dtrjfr« om 
^ofPe / <DDe IMf^ ^^ 1<*<<1*< ^S< t^ bunDer ^kV/ o<^ knDe bonnøm mI^ 
bem n»iae banb o<b tm baffite betalD oif $ogDen / o<^ oRtgeucf ifciptc De mte 
bec De ^ote ^tmimer op / foa bec et ingen ^oDbeD bo^ fiRenni^/ toor ^mk 
laitD b(<(pe / naat ingen wBl. 3eg ^affuev icfe b^evt en Gfiling fta €ri(b<c 
bektt/ ejiDDog Sten o<b Stjrett fcpcter nocf / att i^ (Pol faae noget 3^ b<i« 
tittet (io meget Detfot / att ieg wil icfe bcnk ^>(nge Detfra # mc|i i fløt ^øn« 
met Da leav^ogDen l^t i»De YtH mig / men i ^onbbeD ^nD (InrDt m% kfe m 
^fiOing / kg møtte fiae batmom ^ge ^t tbete bitm. ^iM watte Dtt nø« 
get / f4M b<mb ftinbe fomme bkni/ fot kg fumk faa fiMtt kfe foa jfre^k me^ 
banoom/ @aa (ibe Det mob QRotten<9)ifl</ at De Stente ^enge ffiUlet»D 1 
^ibøtd t ^ i(l ^#^ ^ ^^ NnMti 4t gifiii 9t(m( ttb bit i tant« af 

gorotnel Sio tiB (amtnt ®«tfr «n forstMt @<i<i fot ^^dtgeiK (f uKe ^mme tilig nai dS 
^rt(fi«$2if|( f ^ niDf neg icfl UU d(t biifut/ til iaaD fmH hmm ffittn, 
•^ (ctibf ^tti Divfctt^ ®<Ki Idøntt ic9 txitt t it'ilf o(^ foffultlio? dUfttt »D tU 
2tull &€f<^/ o(^ «im 0(K CM (Føn ^>etit&tiW/ i»av min ti^UM, m^ ^inD«* 
^n<N> |i»m |)a#N M ^tid<i: ^olev, ,oø et^bOa 3. ^r mine igne ^f» 
^onfPt ffc M^ 9^ fiov(<n ^A(er/ icø ftn^« rii ^iborø^ mI^ ^ogtxn tooc 
itlff ^ ^ ^ ici (om 0(t( Dd, o<^ Mb fftUk fhnje M( mid ^'^ftige igtmv 
fbA iw ImN 6(«|te boiRøm^ 00 l*fl f>«mi&. e»aa fbibt kaii» mig Dm 
itfi / #9 f^niec icf( #Mn^/r iBct fatiji^ andre føf toD ^annem Dett. ^er t^ 
U Mfb« inut <itt M< øm mcø tiB D«9$t&/ foa bcMt De bQttDf^^ttiPCj^* 
fe o# øAt^mmn, ^ 0^ iMc fin gatid faa oKQit »ert (»m U ^nge. ^hi 
om ^fft te fim9( ^n^ iiftd f»0 H i«mm» ^Jifnøty Oen «v <Uk o« ^^tngf , 
k^fykflm-^a^ ditffrar ø<m>i)fu<r i« betalt oyvc/ od^ Den iKentt (wrot hn 
^ISamm ott betale^, ^oa ^ffnei Det øoaet mig meD onDet ^>ani/ De be^iDer 
M fu lotf 9a3ert$ ^nttfé inrii m<g féBiD/ ^ffbe iea Detk ai«rt/ Dett Nf* 
le nwtfit foDre> men eridl loiB icTc Dett. jDm ^#e (oD teg ^e Det te* 
tmiDtt K«D/ 0(6 1» ?enDei.9H8 ^ en $te«in§ @Hn»r / Dett er ni» vND f|^ 
^E^ fiDen / ^lanD t^e> Dett fttnDe icfe nev xtm fta lenge , t^ matiD fof* 
twD^Dtg/ att ieø fi(f Dm Deifrø/ 9# Sten \^^ fog^D^ ate Dett fofhc ^ 
ftMgit ott føve Mc OD/ 0«a ^D forttoDer Dett ie§ ffuHe tKifiie o(^ eDe ^ mei» 
|if|^ iea i)a)fb«iaa megit t ^eff »en^f n ^ lom ieø^onD fooe (io ^ ^ønD« 
^fre ^mintv 3cd~6atfiitr genniet foott af mit egit iS^oDå, alt Dett iea 
lafaer tMCit Dørfra/ nulbta^aD tr^StoV/ i»(^ Dtn^iD ieø focmmfie/ art min« 
^ortMle ioDe Dem f«ce I otit^D«, e(^ ieg ^tfoe iitm Decaf / t>a tencfte iea 
flftef^Dee 6I«» onDW/ Dec t^wVt I^efiia. ^ccfdtffvef ieg:2(raiemalri»Oat« 
ter tiBj fm ^fbe .fntlpit i ^ang , ott De 9mt annamme De otte (^aorDe t 
ilt Mr^ i<Mt: tiflUnlH?*1>ant i Oect« ^reiif f foi De tre titfinD ^oier > De f^^ 
flib ^tvil for til Omgad/ af f^mUH ieg fsnbe mm Cage lille fttcif ^f fytnf 
tk^noimt 9^ (iniDe ^c^ buo^ i ^nmoff tiM f!Kmt af gammel (^elDt# 
|ttiegiaf|Nv4nten gioct ^6aDe «Den, mig fielf. 

.ttto ^Ittme eeftet/ @«m 3 (f^ifucT/ att 3 ^ffiier ^/ ott iea toiBt 
.tit tMttttarmeiSaD^ t^ att fbmme ftgfr, ieg tif»il tiHmiagoDe ij^roDevifbacn, 
•4 De^ f cifkter « att tett mt N^/ i« Drog 9 S>anmare, eaa gior Dett 
IR^mut^ alt ieg oibcig IMD erionge M eoer^ ott 3 wyi|eiiDe mig rett/ é(% 
ØMTiNt/ ott iegicie wesDer an&it for ^ (n^ fom Dett er; o(| er mig faa en tm*^ 
(enig ^Mel/ <ttt ingoi @anDbe& moa gelD« blant ^idl, de etncfer oft tiiett 
imoD Dm num figer > |)uem fnB« i<0 Wtu foa reD for/ ott ieg (Tide icEe tort 
føe/ km U$;%tm mtH I«/ «<& m^ bts^ i^^htm^^ Itoa Dett iSoD. 

: ;.. ^ ; eHii, . > ®Hdt (C iekmO^ 9(tc møD mtt <Stn9^ att f^ffiie inis f<MDant tit^ ®utr gtffue 
SftuMrSesn, kg toiVe gtertH stf{ii( aftQm@oMlt$^ffbe cevtif/ 1 ^uov ie^ 
fiE Détt ba>I«^; ^a gaocr tnge« oi anDett fÅa tter/fiev w{&/ ^ik^ &ah#®9ll* 
Dom c¥/ Det et m$ctt tttidedtef;« at tas« fi$ f^ off ettiQuåAitø^eefen att CH(«« 
^ oen tange 98leg ^ i^ui&iin; EatttMit tiftp^^ecø^oO ^ mand motte imC . 
tencfe/ ott |i»c ieg tog mig Dett i &,ta>t, Oa »av t«g megtt ^optig nj»& e«ttf> • 
«& toatitfe foa lett^focetagitf «tt mand ffi«ft@jtøffue{fe Ainoe fomm« mig til 
, ott iaU Mif foe att ^i'ifftie^ittt toax btbn mt Dragei^anmotC/ 4ig'efom:tm, ' 
. oac fim gioct , foc teg totUe l^affm noget att tejR ; ^er fanD tngeti' nfOigtc 
l^oe fettifl en& iegv 3eg tvat i fiist Somme« i ^ambttt^ l^o< en tet jbum^ 
Usim^^vlOf firat o(| ^affnec en fin 9)el>et(eniF-CttiiittDe> ^n et.af giÅ)9(tt<(f 
.ftc(-iaaic9t||i Vbivc, ^Btmiiaat^viiå^ i ^^b^r o^Nf^ nape^tonOec 
att fomme MtT/ 9^ tak tbeD mig /engang tMT ^and Gec tre tintet, ^raie 
iRaofr cvttn iM^Medtcus i Dif^ igmiDe^t^anO gtotDe all fM ^tfO'til mig^ føc 
Nttieg fyiffutt i tmn ^iDe ; enDDog^anO iife iofftiic att ^iefpe mig; (o& mfg' 
hUDt engang ^^^ f o<^, gaff mig af tm be(i( Medicia , ^anD iK^D« / 0^ 
-iBMfleiaa giKiie gte« tm goft^ t^i boaoe f^tnt) o(^ ^lii^ Ouintie e« w^ loof 
^Adc^ IM^ tog iotet af mig fw aftfammen/ Oett ev faa ren ^(tgt ^t((fiO^. 
. $o(cC/ men &ctt iDile ofDelitf intetfocenote ijtg Devof r ^eg ^fuc« giott oU 
WU teg AmDe tencfe DfctpiD ; 3 ®an&beO Den famnte fi)}anD fiigM til ndg; oi 
aR Siarfogen bcrtM wat iDtelnncolie , ott ieg gremmeO mig/ '^a att ttctt Det<# , 
bief foa MntiM; tfyi f^tmt (oae faa megit faaOaitt af migr Mtt t:ingtiiie i&B» 
W fom af l^amnanf / Da bkf ieg foa forfedDt/ ottkg.fmcet, ^uitfer ^aMi 
fogDe/ ^nD ^fOe aibdg foa f<!et af nogit !l}ennife> ^ad friKteD ieg fbf iiii« 
»e ^ene? Der/ att. ^jfoe feg i(fe ^ft mere^ng ^ri^De^ Da fDor Deit mt, 
9D?tn naac i^ (ejh Deri« fdttffat^ Da n>ar Dett fon ^effhit^ 0^ iOlaning/ o<| 
fi(tf)an {)aitf)ei/ faa ieg merfte toef/ att Dedé Oml^9gei|e war icfe net (aa ftoc 
fov migf ii»m min loar ^r-Dem, ^aa fyctffutt ieg nu Detfore megit efuenoun« 
Dit Den Om^fgeffé. ^m taoOx Da Den goDe ØftonD mig / att ieg.f nS« tirog« 
til Dett tnotme $5aD jtoeD ^»Uen , ^eDec ^en^ fom voor fmi et Mi^ t^VMfxt 
iOlile fra ^mbucg^ j><^ min goDe $5roDer ifref inig tit, att fttO* Det hoge« 
^ng ^tdpe mig/ Da ffulle f(taDan(i8ar^ie(i>e mig; t^i ^D ^afDeforOm« 
■ fm^i'f^ ^9t t o(^ ff ref faa t^t Derom, ^m, ffref ^t^ 'mig ttt/ att^n>i< 
ieg Dcage tt( St«ti$ i&aD / fbm Utim Sittr »ar ti( / Dett toaV^ne i DcSanDt 
en tDffiie fOKte fta ^rag / Der niSe banD meD alle %wa meD« mig. tO^ ttø 
(fref igen / att ieg Intet »iiU ^ Det f5aD / ei^ beUer fil Sl^en / fom Den fBhiM) 
taoDe mig; men ieg toiHe liB 9«tt aSerbefttfooD i ØuiDfte SanDeti/ fom er 
^b^b«cd iSaD / t^i ffuQe ieg Drage lang ^ea oc^ n>of ue ^en^e DertMA / Da 
loise iegn^toge tU Dttt oltei^jU^iSaD-/ ^m.f arafiflBll o<6 «M^ fo^vt att 
{fuQe ^ielpe for fooDatit^ - ^m% ^11 niae fidt min 9S9MV aB 0(it Set^lt$^D> SégT^ffbe 009 M tflf«vn fagt 
H^ tRotKt Det/ m«ft Sff«bet tmtt bd Nj^ tale meD ^iRbe t>(?om/ f9« l^un n»U 
f^ tti^tn ; ^ tsifle idt befkere ttrin ®loDer meMand ^fnfftien. Coa 6e» 
ø^e itø 0^ tamme ^t& , att Siftbet u>iOe taU met) Bteitit {Ilaldfettit o<| 
3ntif Bnt^i Mmit f t^i N ^f^ fer ^fft i einpe att t»l8c t>t ti( et af Oe 
wcxm^dtib, faa tøile ie^feBe« meD Dem. €>«a (ense ^fftiec Ud ^ft Denne 
9(e^ i €NnDe/ ott ieø nu om ^offe forsanøen toiBe Dcaøet DtD > 0(9 gbtbi 
iui f«a JH^t Dccfi>c, 9^ (unDe (aa intet Pomme Dcc^^n foc <$ere^nde ff9(0; 
Hlaa Dett icfe toete mesit; att ie$ fwiDe icfe af aft min<Økia(te{nde faa megii 
Ifl ^oonl ^a Det tot fX 8of af 9eitDtjCrO<^ ^foe meent^ ieg ftvAi 
fommet Der^n^ Da ^ref ieg min goDe iRoDer at Den Setdliø^eD tB , Mifet ie^ 
M( tdfocne ^foe {agt ^ittDe. <£ki fPcef l)un mig tiB/ att lun loi^ infetriea 
Mf^ i^dt &et> icfe ^aff^Xifebet H<<^ f<)9t ^inDe , att (eg toifl ti( Dett 18aD> 
ik^ i^ttf / i^m 3 di«v^ att Dett giovDié tnt^et ide^f ^ Dett mat Cun fbm^A 
e^ <inDfe Mf^« ^<t di^ l>tt VM9 faa fuacitd om > att min ^$en SDloDec faa 
fbtfoDir m^ «Den (t( S(ana|/ o<^ nnB icfe octe gig <n .^onDef meer ^ ^D MF 
faaDngefer^ Dett lafDe intet paa ftgrieg ^fitev tiot gteDt Derfor, t^iegtencfti 
9\ø, en^Der toar moDtg^. ^er er oft ingen / Der ink ti>aa / ^uor Détt gaot 
mig/ De er nu tH fciD< / men De ^uer ©oDfétt ftd mig. ^X^cm Der loiBé 
mig noget ®ott 9 aB <3BetDen > Den baD tnig gioriD / o<$ raaDe i(fe fra ; 3eg 
øioiDe Dog toe( / bxilfet ttig f^nte^ befl att toere. 3eg mercf er Deraf/ f^utm 
irtfg er 9^f Der er Dog nogen af mM, Der gremmer Dem for Dette/ o4 cegner 
min .^elbreD oftier afting. 3 fPrifiier/ attS liaffner i>Drt / ott teg teiB uD tii 
min goDe i&foDe« i^trn « Den De( fogOe / Den DictiD Derop af fine egne^an» 
tfer>(b®iettdfé/ faa toK fbm b<mD Dieter mer/ Dett toar oiDtig tencft/ 0^ teg 
lom icfe poa et Mft bwiDer ^e ner ^rag/ ^fbe ieg icfe anDet atttagetonré 
ienD Droge faa om / enDDog Dett bof^ weret toeB oc^ rett giort af mig / om Di 
tmiDe affile noget ®ott Deraf/ tffi ®uD t»iD / ieg toB aiDrig fbrioDe Dem/ onk 
kg fanD gtooe Dem nogit tB ©oDe, men ieg bafftier icfe enD fejl Deri^SSreff^/ 
De ^fiier frefMt mig tiB / 9^ icfe féét fbmme af Dem/ for mt flacfet ^Dtit 
Staw^nM^tl (d) wor ber/ Da motte ieg (efi( ett/ ^^f^ icfe funD tott 
Dett OnDC/ 0(9 iHiffttér icf« ^tt neffhet Dett Mer fftifTiiit Derom. ^nD ioD 
trifli mig ett 4&vef dO / min banD 4aa fog / o^ (oD mig toiDe oE ^n« Ceta> 
ligbeD/ ®mD toere ^nom goD i Det euigeSXige> m 4it Det ^nv toar migr gob 
ii^4iimUf 0(b ^ff^ florØm^98(ifé oc^ onDe af (Atf fyAt mig gif tU !BtoDe. 
T omiif. ^ ® ^ ^onD 

Øifybtt, \ 1 J^«m fte(f mig tU i fioi Rommer; od^ htD m\§ M, att twlk k$ titm iM 
%mnom imo ait mit SofCUpa i»iftc ^nO ftoaD« fioa min ^trms OiO« o«^ |»elt. 
'im'ø fri Ocr til ^vog« tHiøn<nøc (eø ^^ So(l tia an mre o«« b»< ^mmomj 
ø«t> (Mf ^ <ttt CuttDe ^D im<c mcet dQO< gier« titfø^ Da fwite ^onb Mic niÉ 
mtom^Mtift af/ @;<ia-k8 ^D« ich oitio a|f D«t mtdttOnOc, mmib 9»^ 
JIH9. dtø giDcc idict m« iN«fl^tiit ^ »m. 

' 9Ktt ^km ^ofitc/ 3 tMffner, 4tt Simcf«: ka paa miø^JcJK^ M(f<r. 
liA (Ocr fof / mm iiø ^ffb« Httwtm, tfftttU 3 dfcmte nvis^ fa<r tl<tt tif, 
ttn« €(m^ i&ci»aiip. ^^Xn ^i& icø ii^ocOr, ^tt f uBc lom , M Mffbi tra i. 
aft^S(m0^2& i @itUM att wilf DiO/ o<^ tencfee alt/ au kj» ffufl« faa x^nft fra ■ 
ttcr Derom ^ €!4a l«m Da^piteo^eD«lnutn^t iti mig^ fbm tr mirt ret Amt« 
iig 90IK ^aScii/ ja ttg moa jpkS falDc ^oom min S&roDtT/ tfyt M^ WffMt 
^( migDttt/ Dtr ingen iScoDcr ifolle wiBe giør« »tg. ^nD fem fra Dtime 
^lemtg/ Mb ^(v ^ope ^Ihrtc BM (^ tottit^ ec^ 3(U>cic ^affDt jagt/ oiC 
(rtH« ^rollttp ifttUe nxrc om ftortm i^oge omtftrr^ Øhi iMr TUbvit im . 
Oa fKM to^ogf ØlejRT mr / o# buercfot talDc meD mig ^ efUt f reff mig till , 
e(b f»D mig viDt Dett / o(^ benne CoiNttn Mr wfi tommen ha ti^ t(| D< v^ 
^ «e( oBe^ i^tm ieg war ; t^i tltxi^ wor Da meflen oftiD p<ia ^9tttvup, vo* 
lifi 23enM;t inDntinnD kcmvm ktc. ^SUa €apiten toifle Dog icfe att fige migi 
l))ioc iSreffoptD {!uBe »ere. < ^g tencfte aitr att 3eg wiBe DiD ^ o<b mente.« 
^^gfPuBf fooetiSuDfråeDer/ tbi mcD.miD<i(erfuoDe3iiie& ct^no liB , 
6ege{>etg tifl mig/ fom icg fagbe €Der; ieg ^olt ^n$. 4}affbe ieg Da jédN 
(ommar Da baffbe Dett mecet min Q>t9lb, 0^ itfe ^Oen^: Qien ieg ficf ^uec« 
(fen €oér$ (g^fciffueffe elter S5.tiD ^tem, enDDog ^eg ev SDcr# en^e (^»^r 
Dett fevrøD mig aff oit mit j£)iette. ^Kiffbe Dett wcvec mii^øen/ pc^B ban^ 
løcrit lang ttoeige benne / ^eg (Futte voift n^tiiD et ^^ poa €Der ; ^e ^onD ■ 
#mifi/ att DOt VMtr flot Urett. OmiegcnDD«i$iD.baffbe4Cfeiiian9ligf» 
fctfftiit (Der til , Da baffbe ^ Dog mei oiigeueB buc» att laDe mig tDifl^ nogt 
«Nt« ^n (fufle bafifse iSreOt^ ; tbi efftecDi wi boffuer baoDf fn..^aDer 9^ 
SRoDet/ Da.burDe Der ingen 6^gertgbeD att regnif nwBom. 0^, bwaeii: for^ 
freff/ ocbbuembin anden bafnwirettfier/ Den regner imbet fooDant/ 3£unDft 
lilDe Dett faa paferit 0(btDenrminUret/ belfli Den $iD ^ ieg mat ber. i fcemiD:. ' 
teoD; 9^ liDt a8ebonDe/Da motte 3 affitierfigbeD baf^ Den^kMtt miD mig^ 
9ht maa icg fPrifiif om Den Coptren^ - bniitftn mig olDrig baf tiet fenDt 
foT/ men bdffue« fenDt ^Ztiåf. engang trengDt ieg faa IwHg. tit %mi 
^S)ambiicg/ o(b VMt faa furmuRett/ ocb i @anDbeD ioD itttø Dog itSe mndi, 

■ buoO >•■«■»«■». ^);Wbrrt epM til Stfiwe/ frra Mr.grB<«o|Ji«gjt«Me»ffcr'<*Mi, wmlia€*ri# \ \ ItMD taUi ffdM/ Oa ølf ^0 tH o<| (onte @ic^ |)unOet^Her t {Kraters yod 
SRooMM 9tiht^ / eg ionte inid> DemMm dtentc, eun |Kia mitt iSre^f o4 
edcfy I9d( iotbct Dtr^o^A Dtt tv mi et Slat jiOM/ ®aa ?om ^nd ^t& i ^Bts« 
ur, ta IM l^ec to 4)mimetiD af ^afet/ D«n ene nav en Om>tt^/ oø U laé 
^ en iKel^Qtt«^ iEonDctrie^bfe o^^ i iSpen/ o(^ t^etio paa iwvfhmø« 
f>t !£ric^ toar Dtm {Fpflid / «c^ D: toA 6^ faa ienge / »i fhifle f>ii|fue rd af 
Oennonif øKt iaa ^9 tttnHom^de^ o<^ Oe l^affb« baaoe^nier M^iOern i)Um« 
mt/ iM|> i»t i^lfbe tnø«! ^ge/ é(^ imtfN Dcanentnigen 9t<May/ Oe nwur jj^ 
Crk^ (<Mi>c ^d e^ <<(i9 / ® <M ^iiD ftcf ^iKtcf en foffiMt fbc Oennont ^ ellci 
fnat téfliflt ^ 4)aoDe(, ^tx De ^affDe ttriD en ^atff tte&c bnnOev iS>4ltc i 
{KtéetiO/ ^nilcfe wi NtnOOe/ Da fom trn goDe^piten ^ o(^ mtt ^uot enfit 
fleD tB( ttOT aff jMnnont/ Da ^onDleD ^iD meD Dcnnoni/ ^@aa^ »i ftuU gtffui! 
Denn^m et l^i^ ifmuba ^^Qkt tii ^<ixtpm»tf m^ fiw f uUe De Dcoge fra 0^ 
til tttoiA imå)t btuit Dennout/ ocb tei iaffbe tngen ^gCf <^a giC Ihuø t^ 
•^ lonteDø boolK De ^yenge; o($ faa De tot ^uUe betale i ^6ec fot Dennon^ 
•g enDDa en naDen goi^ f}Utlp ^nD mig f en flor ^rong/ 0^ en dotra Det 
»De fonte UkuiD min Cage ^(f treDe ^nnDet S)a8er ^ f^v l^nD tMt oiin ^em« 
é^aa l^nD l^ffner tom tm§ ma, enD Mf auDet t^ufUtD^otterr fun poa^tt 
f&reff/ ^ ^flmr j^uctcfen $ant eBev^vfoff^i^^ 9^ ^ooer i @<inD|eD fte((f 
loitt Dennom f od^ difftm ^aniOtf SHente af Dennom ^ føn t ett.aff ^i @oD« 
|«D /' foK ^nD wiéfie ^ l^or mig toar om 4){enetf o(i ^onD er foa en rett fofl 
manD/Od ieg ec ^nnom Dett enDnu flh'fliS/ f^ ffnHe mt ttecit bttal& ^igec 
miø nu en<3en ilDaomarF/ Der Det f uQe øiece mig/ aSe De/ nUg ece goDe/Dt 
^o^aff DettSHoiiD for Dtt/ ^nD f)aifiter gjiort mig^ iSonDct/^onD er 0^ 
Oénenefle, ^ ^fftier Denflin^ gott/ etbfoa Den %»ienDi( tSRotiD t^^mbiirs, 
92u troer deg ^ ott ieg ijaffuer giort ^er reDe for mine SegenDer / i^uiiffe 
m boaDe mange 9^ »nDcriige ^ o(^ nu feer 3 , ^aD De gtør mig i 5S>anmorfr 
^da jeg ifctiffm iaare faa/ Der mener mig gott/ Dog teg gierne tierne Dennom 
f<ia megit/ i»» teg funDc/ De ^ffiter forfult mig meD€{Fning«(^ faaDantan« 
Det/ od) i @attD^ icg ^a#De acteD mig biem i ftor Rommer/ for tea mtlie oé^ 
ta(D meDSteti 2^fU,^tt f^rno Drog tt( 9)orge/ ocftaitmitt $m toarioD* 
padtt, wBe fun gi«re enlillé 9te)» tt( ^mbw§, eti^ faa (hrar Draget bteot 
øeg toipe Dog toifi Draget 1^ uD igen; ®aa.(il teg Da i ^mburg @fri^uc& 
|e ^a min ^ogit om Den Ømdr De^affDe Degvnt offuer mig/ Der. ieg Dect 
imam, att ieg Mf^ foaDane <>Bennec Stemme/ faa ffi! ieg et anDet @ttiD od^ 
toile intet Dvage.^iem. SiH fomme fogDe De/ ott De gtorDeDet mig tifl g^</ 
*egieg Dwfer fPuUe fomme ^iemy. Da baffuev ieg aiDrig 1^/ att manD meD on< 
De ^He bringe nogen ^wn, U^ mig/ fom oitiD ^afftter ffpeD faaDant/ ,o(b 
baffnct atDrig voiU i^gfft^rif OnDe. i^i^aat man totiipcfeøpjun^/ Dg laiieic 

^ » manft 
Ibanfft JKiiéfl^fit. V 

I hkirO Mf e {Mattt d«m mto ^ntp<i / De fipffuec Da bort ; ^(t> do&e mone nMiø. 
mO btinøe nodct ti( nxige , ^JHn i ØanD^ct) ieø fengtifl «it)c% tiH ^iMnc^ fif 
Mn U$fi( D(tt ott ntbtf dn Dt ^ffbe btgi^nt ben ^fniiiø^ <Rm 0< to^ Mf 
^0^ P<M tett^e^te/ citMos te ^goe, ott txn hmv giovt tntø til ioO«. ^ti> 
Uft bctotntrwt Oent/ f)m Cie ^ffiiev gaaet om DertneD. iJD<tt imc i al^atiD* 
|«l åarfaaeiN ott ieg icf e Otos inD / fom ies Da faa ttfift ^ff&e agtio. 

je9 paffuft lft> nof i &fit«taiiD/ ^ tagi« (fi faritg tttetfevDigdUnte^^uoll 
tcottS M ic en^ØKutD i^towborte; fontt iti<9 ingans l^ttnlMti^Utt i tt* 
øtoaneOer/ ibm tnonD (oIDec tocfe i&okc, en ^uet gfiDev (^ ®€iiHns nii| 
ino en xm^idUCf ^vMit icg datf Mnom Detfocy o(| ^oiiD ^ffbe^>atit Aii 
mis Dccfot/ mere enD fbm t^tt ^itnDerr !^a(et loac VM?t/ o<J(^ icg^ (Nk ^tfu^ 
iKinnom tee $)a(et ti( 9Untc aff Dé l^unDet 2^(er ^uit iRaaneD^ Ml^a iHeii« 
te Mn^ f^^f ttMog. €Skia CmiDe iig icfe øifjftK OemtiD iaun Det fotot U^ffiSttø 
foc Dett »oc to(^ iS)a(eC/ Øaa Den fmnme ^9 fenDe iiø ^annom tm igiaif 
o<l^ bediévte/ ott ^D toiBe weffe mi^ Dent/ oc^ si^w mig ahOce ^engc; jeg 
iunDc 9De igien ^ ®oa t»e(I<D<lKinD mig Dem/ 0^ gaf mi9<S^®ftttoø nm 
gccf for f^ ^ofer / enD ieg ^fj^e togit Dem aff Mno« foC/ ^«i (»and 
tmHiD i en iS)a8 9M £&ater o(^ ba(f anDtn ^atcf paa ^ut^er ^aier/ ^ro* 
ten Stenten^ .<|)ec fPect manøe faoDonne ^tecfet > mi wiOe nof Dtroff. SAfii 
leg t(oiD »tf/ ott monfir emiDr tiR alt Dett/ ie^ ^affuetiPvefffiit , fuare odE> fise« 
att ie9 fvam toei bafft Dttt fxDre ^ teer <r mt tn tong ^lof / oc^ tt to$^iMf 
no(f Dectii/ Dttt ^fifitevfaa VMcer i>ei(en aff ®uDy SItttns Cominec D09 iSivM 
JBorn tit goDe. 

«BKtt <Dt<tte @oflet , 3 fFali ^ffiie faa mesen flot $af foc €tet< goDo 
^iibuD r ott 3 toiUe / loi ji^uae f omme tiil eOet o<^ wcte ^< etec , Dett c( m» 
dt røel-tiiboDit/ men v^9t iéiHigki^tt icfe foo^ att wi Dett fanD gieve; (£rt<fy 
faoet aft att toete om / ott ^nD fauD fommt tiB mte n»D ftn ^miMf 9^ ^ 
talt De gott ^tli, ^anD tr^nxQ r ^utlcfet teg meo @UDd.ftieti> »ifl ^aaber At 
fPoi fSee;. .^D tt ficCDeti 0,t, ^nD er ^er flemim iife i fiu etec otte Uder« 
^aa fommet f)anD Da ^iD^ o<^ er.^ev tn^a^ ^ ^tuiDwit en N^ioad. 
04) H9 l)aff«ct^ faa m^ oQetMmDe att befHIe/ ieg (Triffuety ^xmtt o^i 
Difkkrer aikbanbe, btxt teg (ottD IhrÅffue fammenrO^ giet tktt/ .itø ^ojpfitec 
9(0 aff/ tbt onDen pantet M^t teg icTe Spit tiO^ 3^ jhilc eHdd fhmttnh 
følge Crtc^ f ^offbe ieg &tunter m Drage b<rftra. 

$Hii bi(tt< ^t lefler/ fortencfet migicFe; fer ieg ffteffuet etct faa »it^ 
fefftig t^i(; ^ pett (engeitDen ieg flNfeff eter tiO tM baffuev^ im^nocf ao f« 
fe. 3 maa flett intet fortenoN tiig / fo« ieg ff ciflfme eter min (D7fnin$ tilt / tbi 
3 fetiffttsr mig eoertf Stetitng; 3eg toiD toel/ 3 meen oBting gott-i alie ^aeur 
U. 3td H(^ fl^nfftat tnti l&reff altfamm^ met ege^ / ' • - . , ■ . - 

V^xfb tiogttt/ eaa16^ ifi min (iBt^ren^iTcifl^u« tttt om, oc^ Dccfbc MK 
j(ø eoev« 15ttD nodit ope. ^in ^iem f Ure e«fl(t / @aa n>ia icø nu kf« (en« 
gi(€ op^^b^ tm med <@firiffit((f</ men 3 fPat oftiD fint)« inig fov e&(t< (uo« 
€>e(t«f , ^ 9MnK n>iO d^u, ^i« i^9 roip, 3 fonti ^offue^rt m^ ®ott <i^i 
«<^ wR nu o(^ altibi ^ffu« cdec @uD ^me^tigflt bcfaOiO baaD« riO^tci oA 
£iff , med Alt $ui^ (ttf fim «r^ *£n<i) ei; ^ kfe , Deø fPoK 3 ^ffn« monot 
toitont tiiftnt)e doO< ^iettif p<ia ban« tMøn«. ©ietcr t9«H »^^ ^(fev tocta 
3««ifin«K rkO nuMøc doOt 9<«tU( $M tniQt »^t Dttu« ^(eoftiip tam 

SDIitt Sirrrf f krc e^fler øanOfTe ^iilted atn ti( ^antr . 

. i^tte macM t»«rt ni»f fPtetnt ^x boint gangom $nK €^p^ ^ro^z 
H9/ ferend 01 fi»(aOt fupxn pg trorDé df tn «9 ^^txU, funnc »i oBtcc^c (om 
MM Saefm, ril (n <»ient$tD at shw flmOmØcenDis^^ »m ^ne ((crde m 
noonPunDløe ^tue, 03 tiSige <tt i^ift bcnD<« S&tlleD i.i(w^rpi( cftev «it Ocidfotalft 
.^fiidcrt; ^t>ocom 0^ npligen fra et fotneme^tø eé dtort^i9aa6ntn$: 980 

^dfea C(ittd^j»i Da ogfoa ifttBe miDOele nofet mm .o» ^etf flt^O 
. .^ono txif JUttsc, ¥im o4 ftDm ^^ «v fortfømiwt; . f 

III 

t er mt fonde/ ^txn »i i wttlRasa^ln miDMe&eitmi&iEii^ølbt^fiMeii 
af voce gottue ^m9t tcoftei&egerv ba t»é bog ei «(eiic M^ (^w^;; 
tuiDtctttxft at gt»v< eet/ men:en&og k^o«/ at fao^ant^tm^iatnM 
ji^atiet:^ pMngef SJijgto. §w pa ftemud« ttt cpfmi boaft «i 
4tiDog ttffont aHere&e^æ fat i som, og (or at fotn^te bem/trec fomnge at 
lleni>e ww gamle «&eg«r«g®n»a*e>roftw, fbm enten f9r eBet foct e^er9l«> 
fotmotionm eet fomnt for 89f(t/%i8e »t for denne oang fremfbté et (toet og 
tewaiel^«art@frift, tjljgiwt i^ebenlaon ly js- «f wr &«omt< b. peOec 
pattaM«»iorflc €wuig<tif » ^itoj^ i •^(an^ / iMrof et €):«fliiN^-ptDe« i 
3(f|ii|{ov »letfr* Gamling; ^>tm effift / ji)M gtMt oé Cpl9øn^^9m «i» 

Witiau ^mt, D(v MD« f« o$tfttt !X(^mafioiMn tm ivmm t Den <t 
S>an9e ^ixH / øcunDn fig focnemefisen paa Den of ^eiloofiji i ^ufenmt<(fl^ 
itong CMfU<^n Oen CveMe uDdiohe inrf(.»jDtt>{nan^/ oø ev fbm et U&tog of 
6em<(^te i8iiPo|»< ^^tftta^hog , fottt ^n d( gktfhia^en^ €ft(cc(tnin9 i unt 
fSmhfXa ^oset^aotM n>rfattet/ mm tttVHa itUx^dit i fufDFommtn €^anO. 
4^t>ilfet UDtod ^an D(l> en (iDen^ortate \)Wtt ti(|Fcéoet ^rovfltvne i ^ictlahOé^ 
C^tift/ Da &e paa fKoPt)e2ant)emot)e «ate fpcfoniteDe^ at De Deraf f unDe ()at>( 
fbc Øien , f)\>atr De paa ttni accA^t ^i\\ta% tnoatte f^atn faa vel ^reitet 09 
Oegne fero !Il^etlt9t)eDetne at fbre^oIDe, tilOuD« DtD^ Sorfremmelfe ogJkiff«*- 
Sicneflend orDentitge Q3eDli$e^olDe(fe. i5eme(Dte HDet @^fcift , fom et tr9f t fa^ 
8vo paa et S(rf eder Ctu i&{a^e> (pDet DvD tit anDet faaUDe« : 

Qn Zutm om be @tocfet meflenJef eit , font 

®Ut)« fa(iae ^rt) (Tal bølbi^ Dét^ mact mtt aft 

M.D.Lni. 

Sir^tofteiJtie in Synodo Rofchilderifi. 
ftrcbi tocrFratres, at trt et nti ti 9(av/ fi^rn leg tMi« mit 

laitt^ @tict5^ oc ^ffucr t(fe ftbeti t)fttt miø murliøt/ at fare iaa 
igiennem ©telant / ^oøeit fta ^oflen / fom iea diorte ten $it/ 
mrre aff ®ttté blpte oø baire Sflaate oc ilRilhtno/ \}^r tr^^ttntre* 
bf oc éfllfemtcjint« tifjiif ^ognc-5tir<ffr (a>, enb efter min 
€t9r(Ce PC Jtrafft/ Cc effterti at bet l^ec etertf C^m^te tU, effrcr 
Crbinanften/ at t»i(itefe 6uert 9Car en øanø i ^t min^e aOe 
<SfPdne«ittr<fe(/ fbm ece i^nber e^r^^rottfli r 6enter ieø ttec 
Ipaa tenne tib tenne $ractat> -øm te fmaa ^tpcfer/ fom etet 
i<fé tM at fprflfemme t>W eoeté Q^ifitaQ, oc tet inm IDanfJIr/ åt 

•_ ; ^ ^______^ ^m 

oa nu i vitttibni H funn« vi tttrpaa give iXRitc tilfbrlotxlige gortcgndfe , fom ol 
or •&• •(>.-<&K. l&iftop -ierfleb er nuVMtt, ncmbø 386. »irfeHge ®Dgn($!M(r4 
Swi^^tt 0% p»n inrM i QUtlmi o§ filifgeAbe ^ /r 26. itbiti<it^sttHMttfn. 0$ 

6araifM< £irf(R 9«a e^rifliaiitM , 39. JNrftr tM« S«rj»e , f. jtitfnr i <}viaea, 
TMiiquelMr, S. Tboiiuu og S.Cnix; .@M (AM 9t<eia«t^'l^^»iilMKlitirfen 
Kuropa, Afia, A&ica »g Aaeocalre Ik 478. i ZtitL 

^FfSoTBfotMde ficam for tn c^riflrø Vttntt / tQ ®uM OtM 

l^Q ^00 (b) tøf Hl oc r«a f6rfn<ff trn Hf ctrr, for^oHnttt til 
^affn« atxiX ®o($^rf^ ^ 9rter ffg trvfbr oc formaner etfr/ a^ 
rommr ^txi ^rotUk SRoffh it^u/ oc gran^gtffitcf iar vare pa« 
cré. ^mbc^e.oc ^Hfarntng , fom S^act iiflgcr im i wt^v^ii^t 
mct (f n daritgr $tftta(^ ^ 

PetPall .< 

QM^tm, fom rr ®ut| ^uff/ (fat t^rrr mer l^rtf ^inMirr, oc 
«3Vt>nt(r torXiid/ t>rl t)9at^ profet oc fci^^t/ oc en^ om@om« 
tpcrrn mi^t / ar $o((f funbe met ^9tl ^<r tntr ^m ®utié fa(i» 

^rcW(ff«©to!en (Fal vete feept opbtjgft tjcb tm fbn^ é^ 
oftmr ^imum/ at ®n^s Or^ fant) flnrdør prcti^ié ^r aUt/ oc 
Wiflc ^^rtf af aflf.. . ' 

9ftrert^ / fom er Øu^s ^cO / fIPaf vere mtt paa ®tt(f Hib/ 
^fier i^m ^firt^n^ft een for alTe Cc> mi probet mtt S9?alntn§| 
jtlrter/ oc m(ttt)u &itff / naar ter ^errtti« nogen/ oc kN eQerl« 

$untm ^at t)ef e t>K ben t^efltf 9ttte> oftib tom oc ten/ tn^ 

(tf nooen ^cX^tWt ø 1bt«nt9 ba ber t^,6panber tent Xanti 
ter bti/ oc enb noget tparmt4mQ3intereiu 

Om ■»««k iaøn Sit er SrvR, (irir ^(mUU Sørpan^r rt gaitmittt ^conpfor i fpat4iMiai|I(e 
«r M cfttfli^, »nr i wrc ?ilrr crliL t^mmmmm^'^iimmmm i n . —Jayi— ■— ^f^w^— ■—— ^— ^1^ Grofftie fhiOe ^i l^ftdi^ øc ventil påaøfg^ &ibtt, SRem 
lette paa den i^n^tf oc Ornaterne pda ten nøtxt @tte/ oc ,øal 
liommereo jFntte jbe mape^ ot ftr^l met ^tttt oc ©reffv 

-6m <ietedaar5ett» 

jtietedaattcn f?al flaaø om éommereit / oc %olhii teti foc 
S« / Ød / ®tttn / K. ^efQittetUoe ^off^tircf daten ; fo( l^tére« 
^ad^en (|: te S^nflni^ S^epne^u jf til ^omme'^Das. 

m Utpb Cd) fifaf tort taflté Af 5tir(rett oc Jt<ered<i<itAett/ 
^ttat ter Nfftier ^ort til ten ttduteUøe ^af ue^S^elfe oc loøen« 

iSogne^^reffen <FaI (efftte t»ti (lEcte(¥a^/ ^eøev eQei^^mtn* 
ttt, focuten ternet $tont/ øot oc t9td{ø til Omøendelfe/ 
tid t>ti fit (SinMc/ t>teo 6traff/ ant^e til et øot (Ijitmpil oc 
'terflwn. 

X)m ^eftedaatbeit^ 

f^réfleoaarten fhil t^t ^ejft oc SRact l^olttj aff @odtt^9r^ 
#eti Ma Santé(»9enitiet ^ttfmMtU $(itl/ oc af Jtin^erier 
pti 5tiof>fleterne tmtec en tilt^Ud 6t(af / oc tet for teci^.9^ 
tenfomtiiere^ 

titv^H fM i)teé tetfrrteliøe af 5(ortt oc Ottid ^ til øote 
idAe? tantet ®M oc itonøéné Gtrof Ptof 61o9^er/ m^ 
^tmenti fronter/ drenge (e) )c* 
mm C«) UgifKltdrte r«IMK|»iliwt j^iWøC^ 


■.■V «» ■ IX! Il ■ I - ..^«r:.j. — ^ I I M l r * 

. itt.^tiUti Cfftt:rOt fe« frKttém^berédftfc (Or forø 
imt S^^tt tebié^/ ^^«i^e Wé', øc O^Ut gaoe i^ixit,Mi 
V^cn 8iufr«c>fei) ^itt ; X(>i i^un b«c ®uO tilmt fit 2mni 

Stm^ HiiéttZ>i(pittttif Qåi t)wii tt ^piém (^nUm Cutin^r* 

JDfjuti (andt fra Jtief)|7f^t|ie/ ffatJ^rrr^nøcpmmtn teridfB^« 
iif«fitom/ {jeem rt««e> ffunør a^<^. Oc fef ffuUc famtt^rft^ af 

Xtnf 6^rtctt før rttcHå ^d#> imt oT (ioiiaitJbr 9letifr(/^ Kom . jf f> 
mt ®«ntaae oc @5rtf}i l^et)ttteltae laaée tf trv Of Qtnaii' 
feené So^elfr oc cfftcr toatjCrepo (^) <mI mont Ijolte ^eUiflf/ 
i(f f oUenifie t^n^n; tr^r S9{ar(M $5r9te> f^itn; af ftt ^rrf a{», mm 
lui^if €NtM^«( 4<#f'oc.6lmf /#«; M tc«rMe199iiMt ^c. 

«m. Ge^baøf m rfrrr ^r«lf!en cdt t flr?ff en / oc en fii^ ohi 9arft 
met fattige $ol(fté ^(mtfe/ 1 Steven, for ten ngtraøe ]^or^ 
b^vbCb)/ fom pkQtratfregettte t ten i^ ef^ecDivids & Lazari, 

Tom. IlL > =|) Oni ^åmmm^mmmmmmmi^m % — Mttfrtii^ i iB9<r»e ^« tii in4 ?it imii @9ffNirf m / %% \xfii(bt ^d^ømtfr t«ar 9ffr, 
S«f L^ og-&kro, goR og 6«^^ liiwrt^et) fre inHanleDf (ig mange 9knge ogjfcty/ 
nct^^^^c(cr iif bca gcnienc 3(lmsi(, fofn ra))pciK< pttt/ vcD t)crc< øo^ eicrmngcr 
At faae Skel i Mdn fBelfiittelft. / 

X>m4<iffrer, 

8)e (htflé t»it t^Of t- tttf mintfle , tett etie 5tft(fritt4 / ten ati* 
tni fattige Sddié/ ^uec GøntoA oc ^uet teiliø 3)ad at omlxrrt^/ 
«# ^tv<teueriev oc2>tacomt/ ht\enttt\iit i ^obfletetne/ oc t fhh 
reiSoflnfrDM Sanb^^9(cite/itir<fet(9(^ Satttøe tif- fiote ol 
lii ^el^^ oc ^ro|t. j i , r . . . . 

^e ffuKe ocfaa ^eee t^ i ^uet j(it(f)r / fien eif^ J(t(dfeii< / 09 
iMbStUeei^/ Den iinten faltløe $ol(ftt/ toet j^icdtD^vett / 6ue|p 
md; tto 2aa§r foii (Ij^ji tf I Jtir^en^ oc, f<itttd( Sol<m ^entindr*:: 

ttf fftitle 1^*e^i^ i ^tret 55^ «f Ce m , fom ere effttcnDé/ røc^ 

tf I at bo v>tt Derié ©aDt'^ti.é/ paa ttt af U fFuUe ta^t tern tit^ 
igen i U euige ^oltoet/ naat teti&iaoDe ©icrningec hmft ^txH 

(øt to^i fin fifle ti\i om f^oni^ tiA Hlrrø tencfe fia eet om / at 
fiiffue tiodett^i fit tef^ametittttl Jttrcfenr ^m^xtf^n, Xit^r 
vm oc fattige Mdi ©ognen / Jorn aif 9(rrliié ti^Uffm ^åttr 

tftdét til tnf6mtiiit\^t^^;zmt&øfoxWt ffmiimt Mni 

, jet i 2[J(J«^»» - • .i'. •,• •: ■■.,•.•.•., 

©^e e^dfJne fFttUe tabe Uvii ^orn / ©renge oc pk^t, 
fCitteUge Tfl^re tetf^ IBøCHe-'SeifDom / met, Det oaeefocfte fom De 
fttiiDe noget talt/ at De funDe Wnni^ til ®ttDfin?^crlg()eD/ f rny fra 

téiPté^atntiom/ oc itrc til 6fa{(^ep oc UD^gD/ jbet 0*0! tilige Ivoge 2c* 

. . X)iu 


1 ^\^ c tw til ncfh ^i«frfJe& til ©c^oU éft Xtt) lariB, «t fei-fare, i?m^ 

i ''i • *'••'»*• t)m 55wir: 

«Si*iHm ' • '• • • ' ' -1 •• -: v%- X .C>m©aii^ - X)ra ^ctefPoM ©ager. 

SSSJ ^ll^i^^ forttiinii| fm en^teb CC til en anDfn,i«WiJ fa« 

X)Jit@(imto»t ^ ' IffPMlMNØAMaMa^a«^ « ' thi tette altfammm ()oc ^tffuttftni-fdexn t«/ cc iét ®nH 

* ■ • ■ 

e^nr^effhe (Fol offire befeief / fiNtt ir ataatto^ 
tfM ^tt«/ faa t>e( fbiti (8aOe«6eeifae/ at ttae Xinr NuOt .Ut 

^na til xtttt , im t>tm ^i^i* 

\^ fPa( man^jramme tSJtMU mtf athti bUffttfr tcfir f» 
tne§ft (Uet for mande t)ag(/ e^^ttør met flor i^ffurr^^igoe^f 
effrerM at Ub igttgde^cCønbe ev a^agt/ oc fBtellwpi ^itldU 

«f ^ivdtn ; thi bet hév oc ^efftieliai^ ^G^ti til/ oc §htt ni 
©uM fore »efpaattellf. : 4J • - f&té^ oc!^tn fV^t(e a(tib-(QtDté ci( te^eVoc M^inmtt i^t 

fMt/ paa bet a^^tttimnifal tifé faa Q3ebbrrfH)Båft^df^'^I bet 
O^Qiierbidt 6acrautent« . ^ r ..') 

j6ogne<f^refler oc 6oftnf > X^eøne Øitffe romme tf (Hammen 
t^o danøe omøotit i br,t m(ffb^/ oc 6anbk met bner onbre om 
foniiomefir^fNtiL aerei^j^tter,/ oc om.aOr oiibve ^^in^/ fbfli 

jprtt%ottfiem : 

^ronffen / fom eir €upecintentenlen4 itRfthiiimtf fFar een 
$ib om $(arit i tet minDfTe brfbae atte JTtttfer t (It <|>rouf}i / ef « 
ter Crbman$en^29beI0^. oc rette flg eif^rOrbimmøeii ^1)rou« 
fo $8oflen/ fom OiUtiiim niet dWt er* '.j .. L " .f r ^m i t !26. J)efre. ^ (si 1^- 


^ ^^ — ^ . — — SM ©upetmteti wntetu 

Guvfrtnt^t^rtié f)te( fttif/ fdA ef tf f^m mttefføt et/ oefa« 
viflteve ocM<^Bf flttf 5tf rtf er oc JTircf ené $f rfonrr/ at fprfijw/ om 

fetf. 9iib d<f^( tH CNI^ øc Hi %iM $^r/ tvtvmr {><Frrf 
<^ftim ^llirtfliim /^men. 

Hase« fhitres, funt parua, fioe quibusi mdgna confhré non 
pafli&rtr'inreHgtonc, igltur ramctfi oporttr poriflimuni acpreci* 

'. puie ilia magriafacerie « curai'e, rarae^ interim hare parua non 
^nt otnittenda, hoc eft> doftrinain, vitaiii, mores 3c converfa« 
iSonem fiiigulorun^ anre omnia perquirére« examinaré& coiti« 

' gete oportet. Deintie etiam has cercmohiais non negUgeré^&c. 
Sii(it enim ranqvati? vafå iSc corbes feii cbphiiii, in quibus religio 

' per Dei gratiam cortftrvamr; Vos omnej^i; Gnguii in Ciirifto 
JéTu felicitér vafetéi Åbæc boni confulite. ■ ; ' :, 


IV. 


,- - ♦ f ♦ ■• . 5 


[tm 'é)octmieiit/ ^wr<»f ^tw^flw tt?toff<W«t^»«S)em& m. fotoer 
'- aXioartn« l)a«tr ^aft Mn ®»t>^ alfoMrrtcn or^arttD^ til 

M)ccfii f(Mtt fyc«fhif(i(>tt M( tocf9netf t i>^ <H 6( ^fUr, fom |dHnt)ri(/ end* 
00 (^ Itffififc efte«3i«fb)m«tibtt«i, ^t)^r$afi l>cré«<35«rclfe oøOp^K> i ^(t» 
i^/ JTuIDe nu bttreff'etr &o<^ i eofitKiie ^o« i^md tØJenid^O «g vsbVi^'i fri 
^wfle'saatb« tnét) forne&w 9w^ ^ 9Xim S^^x^tut, Ogf 6<»r eet ©ogn 
»oj fwf .fiwt tit (Jt fiiw« en^Kfl fm n«tt«fii« HnNf^oloaig/ Wr iTBlC« to eg, 
1^^« tttjam^R.; €f;t(i;fotft [>etiK^telt#n^dC$toQtOiiH« eø:ét<tf>f<rfl«(f«, 
.'. ..C ■' ■ - .--^ 3 . . ■■■•.■. ■ . . ..". {- ' .f»ni 

^ : g anffie WtmM : 

mi dnsaaec tie^odiU/ t>et indti( De« b<^^d< Mt ttl^insfte^/ @i^(« 09 ^nt* 
oo^flPott ^(o(l««e, pDctittw frrfiarø 09 l^wiftc: 

the jttr<fec ocO Jeanet ^ fom. f)ec t()ta bafur itøciet mt^e( ^tn^ 

cé ^iotm t)t{ forffref ne ^Jofhre oaffiie 6affi Jus Patronatu$, 
ait fotrtlfwf ne <}>re|ler cf t«r rt)cnne 2)ag itfe ffwUe ^ajfuf tl)erW 
QBerelferilev ^ntrc^oltttid \>tt 5t(o(ferne/ men t^nnom fFutK 

tefi^(;te/ o<^ n^Df t^en Stente o(t^cefle>9{ente/ font antre^re* 
jftt paa iantihmnt i)ef omme /' o<|) tt>9 ^afue t^en $tt r^iU 

ttKnnom tW fotflfref ne jtløftere o(t) t>(tedde forf^ref ite ^reflcr/ 
fom H^itfocti l)affbe t^erti Ql^nlerbol^ntnd vtt J((oflerne , ^ipreffe' 
flaacle/Ott t^e funle boe øc6.refttete poa^ ic$ tf^erfbm nogen 

ttomt>tIeMeø.(htOe, rf^ittti^ae ^ahnont f4a moden3orb/4tr kno 

tbe fovfoti SeUigfieten/ om ^tiUcfc døgner Øef^ttm^ ^(tffue tf)iV 
lammen tonser en ^tt^, og tl^nnom fl^n t^tifammrné mtncr^ 
re/ effterfom tl}e funOe teiufe/ att tkttt fig 6efl ftuiOe fPufé. XIki 
^ftecti focffref nc B|£ø(ti 2IitJ)er^)i meO ©ttperintenOentén rf* 
ler woc35ef«tnmg tip efterflfref«e@øgnec tho o(^ (^o t^Hfam- 
men i^affut annemete/ fom er Beetil^ ^ Qttetcfeby, tOet«' 
terølefF 0^ 4*tn , Bterl>T oø Ølttbflrop , Øørby oc^ 21it^ 

Pebereborø oc^ iS^tnberCofftr i^nt^eoc^ Br^iobr/ ØUitio i ' j • ■ 
^bftlHi t^ tAtilttt ^m% ttU^tt tn^tttn Peberf^Jft (a) 

tf HKifFwt »»ttlfi t^fl tftiffr fpm efretfFrfffnt^refiter, for ftuié r[>e 
lunte 9<i4 jt^i^ Qlntttbodmø tvere bre|}^olt<n / ttfft c f r^Cf 

C(| CEttft f Bto før <)»r^et9frvrig: fiøn^v ^ongr ®rrte tmd) 

ifdi/inir^SXgcr cé<$ng/ fom la<i t^tU snirfé €mtti| tvuf: ^re* 
HmJ €UdiiitUeni^lo^3f>rb.mel$tdfr oc§^t>d'«fkt« for^mt^ 
^fiK ®ertf / totn firnirr fTflitiDm ft>n6en tH^ttt QgBoii{$r ®rrttt 

voA l^fMe^d'tr af alfat ^eUti/ fom^^en t^^mUtx^ m* 
hxn lajftt: ^^rfftirn x^ aaHeb rn a^rl) roiWé Wim 3ortfn> 
3tfm et ett3rf»3or& intrn for t^ettOBongf ®er^e ød^Set, fom 
fianéer ita @laueifc&o( o(^ tnD t>ti Oten r efftrrfotn t^f rt er ^h> 
Item afftliKfit oc^ aijinaaltr 0<^^rf flen uW £mttg< 01 éaf itf# 
SflteB $<im tbtOforn ^ffte/ oé ^ 5t<er raalKarcfeR/ ibe^rr 
itriMic 5^(er^ l^fue tøo af tvor fon^erlrd ®un|} o(^ Slaate ^ 
mløit/ fatn(t)ct/ f^abfrft/ oc^ ntt m^jb tiittii tvort o^itt ^rff 
tftttlgf / fumtotfe/ ^(ttifefTe forftrcfftie ©fttf «c^ ^rtning/ fbr« 
ff rrf ne 25i>w» 2(n^^r(elt meb ©upf rlntrnfemteft )ki(| toor tiaa* 
btg ^fhag om fffrfrefhf fpreffer* Q3n^frl)otfe<nfl giort ffCi^w, 
eaa ffifrflfffflfitc «r«Blirt*f 9<^ øuff (fe bv/ 3etteré!^ o(^ t$xti, 
JBtcrbo oc^ ©lubUropr ®ørlw> oc& ^ir^rop, |)flfrfb<fra o« 
©uM)ora, %ivci^ 0(b ^romofy ^Jrtet^borg 0($ 5tinDertofr/ 
»unge ocb ajraab^/ ©'«ttJJtte o4rS5iernet, Sttflrt ocb ^fnift« 
lof , dltft ber etfrtritMftrnjerf mitttUU, e(^ l^orrefteb for fii 
fdf att tpcrre tvlcn $(um); . @ammrli^beø (TuUe i^mat Q)rcf?et ^ ' ^M»arta%MMaMHB -4i»MW«Mkrt«A>'kwM**w. >^k^ (a)ttT* tlTortm J>e^rt•(?tt Hx 6^^^o^ Stb(;&I ®orø Stoflrr/ bto Jorcfto ©oguc* 
^rcfi tit atoWbe SoniSirfe. Sba er pw, fom ifg^, Jw il^giiKt 8€rfd?l(?aj^ 
JftWW"^ -0$ ;^«bciu <3^i»w:etf &a'toirt(£r: ^ , ^ foc tbennom odj ttl(rr<^ttrtomtn(rrkOofl)( feui£e«(irb(>f6«n> 
nem CK wWflfllif / ftr tdnU rette 'J5r(i^fflaar^r, »c| IwW ffn««/ 
i^rt ccfrSDloIft, fem fttffrtffnf fn.£nc>ttenP*refi>ii.fMffa« 
iagt til $r(|}rgitartrn eCi ^cCctébcrg/ Sierbp/ SlaultUt, W- 
<}rC o<6 eiungt/ -(f dl i) Uge iDiMtc ftcc r))1t(i: 4lti6 rigge oti Uiffu« 
tftia fotfTrdfnc ^rtgegMtb«. Oi^ flhtUt t()( Vttfln, «m^|^ 
btttmmxtvat Sfotfboatcn <Pc^f{r^«rt(, note ^Oitoi-tW 
t^ii tint bietnfette enin / 6ifIfgrfH btfommt iwttMr^ :^ 
Mtant af !S<nb^Mr o<$ fcrnib t^tt/ «4 XMnmer tm tmt 
biMtiiiuy toa llluae tt« intet feif ftnase ^ Mtn hvit t^niRMn m 
6f«foat(n tlif nec fioruift. tt)i ferbintctvi) aflt.tlito ttt tcift 
m elm wtrc fnnte, fetMM tvoteSogter^ 9Stfiiilnmg(menV«4 
aOt dtitre/ iwgit imob tdenne €tMC «tt giMr, (Iler fotfmffe 
' 9>ttflet pod f«tfft*ffiie 3crt/ ffflge / SKcftc, ftm (iwffteffiiirfiaatr 
att flsrAintce (Ilet t) nogen iOlaaMSorfdng att gitre/ mixt wot 
^pOUft 0$ 9t«4t«. (Biifiift v<ia ivott 6tot Stebtci($<tkg' 
t$en 27. Januarii 91« M. D. Lxxnii. vnbtt IMtt €igntt. 

3»9 P«««! tllrtS*« SBcrtbf / Stiiierintentent « CieTdnJj 
6ti«/ Wntet met mtt&mci oe^ ©adnsffcifft Ixt neten ftr, 
«tt jeg faatOBt rf Sonaelig SBflieftet« SBcef Coffiiet annammit, 
JmJecpit frtfllreffirit (faat. DaromaoffiUli tljni 19- Febr. 1574. 

PAULUS: MATTHIÆ, Superintenden, 
Sdandic, propria mmu. ' g(m(8t SWagttjItt. 6j- aT'.'.&tftf. ■ I - 

Jmij ai>l>fn 1536. Ctrtxtg. 2lf ctm, rom Dnnf ece o< tKFJtntitt, vjli »1 litc dlentfU . 

9«n flfcBKoeCbnftoflktt <jf <Dlt>«it6oi-g, fbm IS54- ii'<i> <«' 
AnfceliS ^adt vaj; Éomm«n ino i I>dnm<iif/ 09 ^ctccc i>a<itas<t ftd meQ &e S^ 
|t«« ^«lp at uDtti« Sonj CWIliin «f fit S«ngftl oj fate l)uim<m i^en 

§M inata. af famme Sieiit (F<i( 6i fle(l« »me i CBjjJt cg 'SittDi imc tn 
iinjt ®,i)iO«ii : asen i DM ^MigrtgtSSemjeaNnet finsts et ©t^Efe Ottof,' 
f&iu <t iangi oegnaerC/ og Tee« i^obec u&fhiff<t uCaMufeo Re^ioTab. I.N0.7. . 
\!t)e» <i» @ice \)iKC jfoiigtn jiCtwnCt^aQ 'Jromn, bwC 6etDlDenl>oi:9ffe'i8aa»- 
fKn (la«<nl)« iinelltmSoDMcra, 09 i amtnt^u tKnntSftift: CHRISTIER- 
NVS D. O- REX DAC. ^aa CMi aiiCeii gie« foct nm tit OiOtniotglle 
oa ®!lra(iiiovH<ire %MUn.mtt <n Ætone »o(t, fanliCc« fom (Bnve i£^-i» 
hoffet f»tBt Dit, l)»oriMntniij luf««: CHRISTOPH. CO. OLDEB. 

35m anDen tjawt »sfaa <Brev« C^il^offfc laBa fin«, og er nælTen af 

famtne ^ttg font Oen fori^e , Cog uDeii 'iBaaliemt imeltm ÅingeiK geDCet. 

Tom. III. 3 , • .af 6S. / %^\si^iMméÅ 


Sif ©et ®ias«" eve BOgfe t^5lt>, »»titj af rmgete IWafm/irogft'tpnt^mv og- 
nogU tpffcte/ttodfe ut>en ^(acdtat 09 tiogl« n^ Stavé.tallet 1535-0^ De;t (lueti 
fulCKtl« aknejle De vn r»MH-^<»f&««f 31. <««xxxv. (>\>ilF<t fiofle eiaft« 
ffal \>aw Del wvef!«. Sl&flPllllge af Detec ClaQd opceanc« uDl Mnfco Regio 
(ManDt 4|9tT» d^rif^ 'be.t| t^penø ^øntec/ t^.i \)^rt (^eifPcéf fSRent« 
Camltiis ftnOø ten jDii-afv jfom i^a4 Qiii ene! ^i{)e .foretli|tei> J^naen ^dcnDi: 

f'dd ^onen meD (Spii; i •pcpnDea, dø ^(>ne poa ;^\)eb<t/ l^ooc cunden om« 
ring et ox Icefe : CH RISTERKVS. D. 6. REX. D ACt. 1 y 3 y. ^ko Den anDen 
^iDe feed Det ^e\}elige 0(Den(>i>rgiEé 0$ ^Delmenborflep ^aaben I et ftonet 
©fiolb, ^t)owmfvin9 icffe«: Christhophorvs COMES oldiNbvr. 
Om tiffe ti()enDé@tasé.(fal Det txere, 4pitfet& fadleDe« fFriwt(a), eftewt 
^n^ac f«;t(i(t/ ^\)OtieDe$ <øi'et>e Cbviftoffev (pD fig^QlDe t^6aane: <9ret>en 

10& o^ efer ^»>e ^vi^irt'ø/ j^«« 5^t»^*« ^lyi^eri og ftIM« tHyiff/^ 

pad txtk en^@tDe (to^ ;i^on^ C^rtflierne Havh/ p<td t>en anOen @iDe 
^an9eger/«t::manf1fttl&e'&erttfx>i&e/ar l^an^ t(£e f^ ttl bejjie ^aoOc 

l^en tréDkv ibm. et temmelig rac / nKiteé og^a ot v«re fladen af <S»rei>e 
C^rifloffej.';^ enD|!ietit ^inrfen {yand ^aon elkr ^abtti ^aaec Derpaa. ^aa 
Den ene @it)e Dif«"« et li»6et (SftoID meD De tre Sewr uDf; og Star^talet 35. 
[a: 1555 ] wD@tDeyne; SRunDeaomtøfe«: MQ. CHRlSTiERNi DAN.SVE. 
NOR. REG'S. ^aOijjkv <«iDen <StDe ftDDer kongen '^(x ^onen , meD Denne 

©mif):ift:,lA4MERlfrCARCERJS APyO HOLSÅT. A.^.a; AnijotcrtféV 

iSemrt IKent, fijm fftibeé faavjel it Def;^6n^eltge fbm oDlKafge onDt« €a6|itttrti f^ at opmuntre Dem ii( at {^tDe manDigen fi^r Den fangne ^^ongr. 

<5)<n fi<«^pe og fiOfl«/ fora-ft«; fal niclDe« om, e» Den, foitt tw wjcrff pa<i - 
Dette .øeftc \i<^i taDet t^ober »Dfllffe. '^\\ cr:OMnnaaDe rar , ijg wl een af' 
ti? rareflttj, et .alene af ^eng £^w|ltan bfrt '2tnDeiitf «S>len(er./inen enDog, af 
atte Den ^ptrijenge OlOftnb.orgfl?e ©tamme'^ "iJJJeiuer. Stf Denne SJlont^ fot« ( • 
^terelfe t>g ^pffelfe ligner een af De finaa iSDanjPe.S'rMiér, forioare^ ciS^eth* 
plat af frit @.«{v uDt2(ffé|for ^xt\m^\%KXit9 ^mit»@dmliKg/ og- fbruDen 
^Qtme ^oXXii% nof tMrte faa€abtneteir ii^nmar£, fom-{!at opvtfeDen. 5^en 
c? Øagcn i 5tar<t 1535, fom *ar Det fterDe 2far y i $tK{fet25ong€^rf(lw»i faD' 
fængfttt. - ?Diett Det er @per«maal ^ ^0 Det fyar laDet Den jlaac? pieren og', 
nogle an'Dre ^ve of De,^flnfa', at ©rew (t&i:i(loffetr.afØIDenf>oFg ^aoer (a#^ 
%\ Dea mmite/' efterfom Den ec uDfowmen 1 @retten*§etDeé ^b/ ogOpffviften^ 
" Derpa<\ 

'ffaTHVlTFELD in forrø p. 1424. " ^mgåm^mmf^ WPMM«« 

^nqMA fommet noøn e\>eventé tnto Den, font Di nofflfiwrannwlfeelXt«. «SJie«r 

9q Bet tt 6(f tcn&t / at <£>rei9e Ct^njptofTci* i ^me(Dte ^at 1536. faae ^rt &e» 

^(Rxt 03 tnDflutrtt i itiøb^n^aw/ 0A9t>e ^and(( paa alring; eg .^bet vat- 

^ $ot)t (om ^YfbttnDet om ^ng ^^tifftan &eit ^n^en ot fett^ pM fci $(^ 

A tet nei>t>e troiigt^ at INn ^ao« l^aft etuen^&i(idf)(& (Oet^^ånfe til at (a&t 

"(Idae faa^oD !Et)ent. ^vim^D / ba S(am 15 36. oac iufi^et Star / i ^Hia 

pfat^greW JridcrfC II. fbm ft&en bln ^B^t^tfitf oø fbni i»ar øut tmMDo« 

røt^ ben T<in<|ne i(onge« ^tter^ beo^nMe at giere tt ^t>n ^eMgeifec 4 

wflanD 09 9?c^et(anDcne/ fot at unD^tt« fcet l>e(eire^e ^i©t>cn'fiai9n 09 må 

tn wtøet^agt m -uofvte fin At. ^iget^^abet (b>^ gt een afe<lj!abet fal< 

Oen fda ^n ©tetntng / fom im f ant? fomi utimeftd / nemlid ot txnne ^etfle 

fifaiifFee fymt tatwt betneiote iSimt 1Iaae^ oa fat «n ^[nlcTipfion Oerpaa ; foti< 

iJfReniJesiw« et flott Jgjaab om UDftielfe. S>en ene ^iDe Deraf uiftr Jtont 

£^(Htfn t^m'Jbt^ene SBiUeb / ftObenDe paa ^nen i jtilb^ngclig^rtiiDeifé/ 

weO Mnne CwflPrift : manvs. DEI. ERysir, ME. IMPii. CARCEHIS* . 

AK 4.in^nX» <é>a«nt> \fal H^fvte mig/ 1 t>et ugu^eltse ^acnsfel« .(ler* 

Oe Zdt ' ^ao Tich aflben ^iDc jée6 et tronet ^ioit) meD tre veber t , 09 Det 

$a( $6. veD ^iDerne / fom fFal vare Siarétalet 1 53^ 9tQnt>en bmPrfng («« ' 

fé< 6<mtt gongen« ^ite( : christernvs, d. g: rex. dan. sve. 

KOR. DVX. SLE. .... ;, 

IL 

WoåU ©oturømter om ®rpw ff Jrtji(#t 

t «r iCfo i^f($t^^ at i^OeifltiM en fufDfowmen^ifførie omØeeM 
C^iftofffét: af (Dlbenborgr ^rttt\>tiffe f^eaer meD bebøPeuDe ^t)o« ' 
cmnenter ere f orfvneDe , men <Mehe(té , i SJnlepning af foranferte / at 
frembvir^ hogk ®t»f !er biDinbtil iitrpf te mejl Cridtnaie iSreofFå« 
Bet/ fom ^ efttr^aanDeiT ere folDne i^mp^t osi>pl9Je ^ané .^tft6i'ié / tDeii ' 
^ lian ^olDte ^u< i ©anmarf / mmlig i aartn« i J34. 1 ^3^ . 1 536. T»g 'M? ^ 
Det wrige fjemsifc 8«fereh tii 4«»»raelmann / ^wcfel^ / Craghini ■, «ft yxm , 
DM (c) , fom i Dere« ©frifief 1)aw banolet noget om:^bemeIDte ^r«ee*f ep# 

^b') <5ce tcrom HUB. THOMÆ LKODII Annal, de Vita FRID. !L Comitis Palatini Lib. 

XI. Conf. HVITfF.LD. p. 146^. (q^ HOLBERGS J). i>i% T. «• p. jy, fq. 
(t) (Sce HAfVlMfXMANS OlbcnburgifclK Chronica p. 527. (<{, isO^fq. HVITfFLDS' 09 

CRAGUHift.Chrift.niiadan. 1^34 ^q. DAV.CfiVTRÆI Saxoniamp. gyo.fq 362. 

HOLBERGS 5>ilttffCj^if»r«C Tom. U. p. 29O. ^* JE>*rtff?fre 2}^^9 Ttmt. J. p. 4^ • 

jD^nflP« tn4fl*»to Toi^ f/p. ^43 . fq; Tom. IL p» l5g. 
I s (wi^-lMt ^n MV (n M e^ firiD^v Jh^i^^U/ ^as ^ oøIm mei m 
hfTO Dø t>e{ ^u&mt^tMi ^t>tlfet fé^ «t olcncfie af l» 3iDneé^cO/ |bm4<HiH 
metman^mi ^nnem attferttc^ men enDog af Philippi Melanduonn Q^iDne^ 
^xt>f (bm I eet af fine ^ret>e meltier/ at/ Da ©ceoen Meb filftnirt/ I)t>a0 &an to§ 
fig for{ ^eben^ton« belejring, 6a ^Jen^ene t>are bom, f\>ai:eee (>ftn, at ^n 

fa& ^teme Ott to|)^e Hombrum;, . PhiL Meianchtonis ^U-Ori> ^evotn i et 
^e» tU TJheod. Noribergenfém af 29. Julii 1 5 59. ece Dlfie (d) : Eft quisplåiit 
}ay«nis Can»nicus .(e> , amans Gto'riæ militaxis , qal Epifcopo. ,(f ) Jconafus 
eft aliqiias arces eripcre , qtuS'Ol"*> Pf>tri fuo Cotntti Oldeoburgeed. tr«ptas 
cffe cnufatur : Sed reprefltts eft Lai dgravii confilits. Ilt« ip(« juvenis anno 
fupjcriore ténuit Cbppenhagen in Pania, Se ouper intcrrogatus y qvid in (^ 
fidionc'eseri^ ciiiti åccSct pequnia/ait, redomi, IJediireJcgentemlfpBiQrum;^,- 
Éft eriim tene dodus, xøc/. KKm^o^ ^vcrtv rxp. S)^etl OC fDmthe tU t>OSt 

'tJ»tfat-/Oa ewDe.b«loMDeS)Wttmentevef{«f«(jen&e: ., ." , , •: > 

" I. éoJf^w« tmeiiem ø^m Cfewffofffr Cd^e Xyidfcr# ^ 

*. , ftRWttCt 1534. . ' . . 

firn 3e»fdiTi^en / fo finer ^ateml^ tfmSan^eto\|^o(fleilKttQ« 
f ©t ^er (jfifgnet fin (<t)ofrti/ f«nDet«c^ autrft t»te notiirlfcffe 
JptttHintfiiifre \)n& ajfctiditing! tf « a«WfmteiH)itøf()forién aro« 
tf n 3flmmerf ©ptrurfeé tint ®ffeii(fttifi, tuflc^f fe<Her®nal>e 
SBfUOerq 6<«^*^« Cfertif terne t>aiirn a^ftane gofte/ iSFOe ; $øfd« 
fic, tRfcem , ©cUuDc, Jarfue \jnt gcflft/ tanter ptfrøOctoum 
t>j)t2ttéuett,tm\)otfatf liem freuntlir^f rø J&fli>be( weterfate n »e re , 
tn^ t)mme aeaorttc^en ^Boftant v>nt ^ufpe^ diK^télf^) anaefa^ 

. (d) EjJiftpl«: PhlL Md. a Sauberto eÆt. Norlb. 1^4^. g. Ub. 4. pag. tf o. Excerpta T- 
' KLEVll ex Bibliothetia Kappii. • ' ' 

(c) ®roK C(>ciiloff<« »ar Canif imbt til SBvf mm og Celn. -«. / 
gatten/ t^tnim Mn^u^Øf n to t^olttn/ btø df^ttn ^ntfti^^ac^m 

nnijEitc^/TamiotC aQe ^n ieiittrn / De flnev/Qnate ^rpltc^ren n>ér« 
Un , an f9tt<m7 \»fiO .t[»iil mit aQe t»nfm Q^ertoon^rm »nO SSiA* 
Inlpertt/ am an^em ;Z>f{er m Um cSktH^m ^ctrmm^løioxt 
«>Pdftic^tf t ; UxoM^tt vnb M)efiig(e / al« 5tnra ^øtt. ^cfilfc^ 
tattoi mtt trn ttitén nic^t ttnOm l^antfm øl^tr veritr^httn tøe« 
ter ®ottcé i@a(^ teé %i\\\%tn^\xm%fMi fWtW ^t øemetne S3e« 
ffr o^ec a^tecø n>cme/ wuc jegeti t»nd tø todtett nic^t geborett 
møctte/ befundet ge^en(fenmit^tt(pt bedS((tmc^ttden f^n^ be^« 
terfité ®etet)e, <Sølfact / ^eitiHedte t)n^ Sreo^iétDe i»nfer5 l)09e^ 
.^em QStermod^né tø fpttereit tønt atte^em jetmtiy ,(<> bat tegen 
»ract(eeren/1)afl^e(en o^er HvmA anfanø^rn tvu^ben/ trettlt'éite« 
oev ro to/ an alle ©eitev^eou Amt) birnac^mafé/ vnb n>ucb,eé 
toøn noten ftn tveet. %w^tt vmt in Souber^eit mitten n)i^/ vi^ 
(amT>t tonfec $8uraerftbu9 bem ^evtrn ©ranen na \»nfem 93ermo« 
gen tm £ahbe lo |>olflfn t)nb tm anJ^rn^Orten l^elpen ^nb be« 
)7(f(^len/ ^at finer ®nabe!lkt^er 6«n: C&t:tfltet:fi eer éefrmf« 
ntfTe rntdbttflet merden wb upfvepe trfoinen mode/bt) alfo bat 
atøbeniie fine JCoo.^. von ^tuat an in ter @tabt£t)be(f ^ånbc 
gefleOet toerbe ^ tn ^vnntic^u)^ ferner t^ ^antfea utiXi aftotrepen 
na ®rle()enl)(tr. ^\\ faUe auerf! tiar ff<f robragen tt>urbe/ bat 
k |)rr frotte famt mim ^anbe to |)c(|lf n o&deme(ren igerrtt 
Cbt^ifliet:nentlf<f nu^^ntfre^enlonben/ @o n>oHen)9 bennodl 
in aab(rtt Orten/ bar fbfdeé to iefamenbe ftn mo<{)tt, tuiftUutflen 
^«{pe to baenbe itai»nfer ©elegen^tt t>nb ^rmojien ni^ n^e^ern 
mt aotlt<t)er tobaetl^. ^(1 0(f t)i(§eba4te |)er ®iaue f?(l anr« 
Mc^lid erboben tmb loWi t>orfe^t ^ejfl ber @rabt £))be<f mit 
l!)Od€flcm QSermogé im £anbe to giflen D!}b anberit Orten to 

>crb(()^n/ ^at ene n% admSntoantren toJ89vr(f 0(f vnfen^er« 

3 31 wan» / --N mmm ^^tiék^kj %^f^t^titt 'S^vhtUn'^ 3^8^ to ge^lten) 

tøm tm^ iy^tin t^n flnrr (Biratf bet^ vpXnU^axMmt eil^ 
fangen t)Rt ingntamen ,. ^o^bbtti top tDcterume gt^cS fttf^fH 

ctne Xif to»tf na vnfér ®tlf^fnfi(it Wn6 QJermøden^ rtiit AJiifec 
lB?f(yri)tnge to wr^rgen / ^t geffaftiiat tøn tennoc^ t)nff c * ♦ * » ♦ 
#eff tAfebem ®<i^^ an ^m ^enøinr^n ^nfm t)u6 Or fin etuSbi 
^c f urter itmnn tøucte t)n6 er^fett ntøaen. . 0(f l^ebbe mp ^^ 
reDer lonb geidiier r teOen u^^ (auen j^trmfC/ ^tn^ w« mit ui* 
nem ^øentaten/ l^rrten/ ^utihit, 4tft)tt iinOecn Stenen In 
jennrge Q3e|:tfitttnée eOOer^untenifjé ^gef^en »tfién; OeMj^ 
€ia(^ f ntleaen ftn mødte. QInb i m faUe tar ft(f Orffe $anM tft 
5St^nge øegetten mutte / vnt trfUeiøte anDeré ^Dttei vnft 
SSSege vøtgetiømnfim metten muflen na tmfer te ttec 9labe vn9 
ajewiUttitil * ' ' * tertflUteft nøWc^meré antetn ^otf(^tim^^ 
vp rønter(t(^e ^iti^&tc fYenenbeV W <Ai ttnnt ttffn hitH^té 
ajønøettnøe • * * • fiifir tannit nf(^t atgebrøc^n / tan loelmct 
lentf Stetmtf^utr t)nt «(fle (But tø øetaen mette/ tø entltc^rt 
<if}t( t ^tité -»ttt * • • ' ®flteé trtmf<|tic^f Dnt QJørtfettinøe i)el 
gemdnen 35eftfé. ^^ffé Stttijrfle tanen t)nt reten »ij SSntgeis 
meifiere tjnt 9lat!^mrnnjf ter^tdttgpbécf/ mtt f<mit)t 'ørifet garn 
t^en SButgerfc^uø m guteh c^rtfiUc^n ©eløiren flete \>nt øaff to 
lø^en ane a9e inerte« Ibti tø meten Orfnnte tetten iøt> tief> 
^niSref mttvnfen benetten anl^angen @ecret løitltVfen (aten t»jø9> 
^gten am 3<tt^ S^nfent øtfbirøtér \^r unt terttc^ ^e. 

^ Cbtrtff øffer met (Sutg IHaate @cef ue i OCtentørg øc 
^etmenl^ørR. tSm aKe Retligt/ af^ øffrlO'eUge ^ørmeg« 

flere/ S WRO«-J<«^« fe) M:(m6t» 

æetft w Shfi-, tum fnii)6 istriff 
r fen*t6«ff«foffii»jrf fvamfauie 

De SafFttf ftaPffftit « fulDførtft/ 

Oc mrt Wtf Mtttt »bne æifff ftatftfte m fuiCfwie t>r6 uge be. 

ii«0«l!_»c«(ttktlt, fiw 6e »bniit o* in?ifftolSe i oaesmaalr 

int »c ftil^it oc met Bittf ro««tt ctae Sgretr 

fooMimt Stiftrttir CC 95miilt9eir pan |seo 

KCt>n(fects»3Jfsn«, or() Dt |t«Ut bcrlff- 

*»* »flrt Jabrtw, lOc fliffite tj,t> tjctla 

? "?f£" <«i6«»»boifftr font pifatr iiatii«« 

« ~ Wflgoff^ccjiiflfiMnten. Oi^JtuUe^etg^' 
m«,Pw«c2^4«&b*ffite felffiK£n<Kfrritt »tfe fqfeTftttc 
« Ifitf« c« s><««t«<jmu»6rti^»yfo8«P/ Imntt t»m ffif tetf(«, 
Offt t<c w n«ft48 oc tmt«j*a. i- OtO ftttUt be 6ei: efter aibtlj« 
twB flwitte oc fti ftct be Spore ^oøber (*c anbM ajolbjnienb. 
«ff btaife 6« laffUe megtf Wrtf bTfweebM^r« man« Se 
æammtMi«. Jdf ue »ef Haabe tigd »nror gilfmronnrt bette »Kmtt 
e&ne æceff wbe ot afffwfotSa-eflfhe SBorsmffttf , 9t(la^ oc me' 

P<6j metnu fin rft^e SIHlgelfe, 3ert,®tunbv XtiA&KoXt 
(Wbetft ®otj,w<i>bi8 e?i»«Kiibi«, ebwft fbm ttlO bet et fllft 
mffni* fan, tiKebtnbrittageK) f n«aw aSaabe. eammtlcbii 

<m fotDfffnte ®oikc« ®otj oc jeiencV/ foiW S fwra , 
- *() ber eu eabrøt oc fotfrtt aff fanttne erofler. jw forbiube 
Wi alt« efiuo be 6elftft æ« eUet we fttnbe, gecbetiS aUe ionaen«' 
gOflber oé gmbftjmtiA fctneffnte»B(^mf|fere,-9{aab ccSjSe 
3nb{)i)8getetgfe((F«|«it«i«tpa9fttne#)tfgtiSrt»t»c55teiH. 
- — - — ■ ' ' '■ ■•'■, ^' . "" - "^ ' / 


let i ttodeit '9ffaate «tl^ vfomtte tm&cc vor ^<>rpri(tte øhroff 
fifitft ®irt| 55ort MDXICXIIIL vnfter Dort €fewt* 

' |f rte en np ,Si{Pop < etiftf r. 1534- 

JOACHIMUS R6NN0V Dci gratia eltfads 'cpifcopus RofchU- 
dfnfis, Venerabilibus ae itiagnificis viris Dotninis JOANJH 
LAURENTII Archidiachono, cétérisqve eiasdietireccJeCe nqfire' 
Rorchi1denfisPreIad»& Cåconids, athici^ noftris iync^nSmis/ 
Salurem ae noftri (ynéeri'fauorls af{edum. 

ott ^eftl'otne Surfie igt:* CbHJ^Offét: ©reffue tttU Clben&ocdc 
øc t)r(men5otfl t)<t{fuer (ate( etet ttUfen^e diffué t)tUre&ehtfe 
toliff oc rnt^t Ulde ^efaOtnd / dtt n)Oc ^om^tircfe oc inmtge. 
,^titflt fcCiurøe (!ra^ ^efunfli^ mett en t8<f(op^/ effreet^tf t^tj <(Pe» 
|)affbe enb nu nxrret ^anom ttidOrté/ øc paa$øfi6ocne$uv|lti 
JTønind Cbnf^tertid \)edne fauøD ^utbfc^atf oc S9(mt(ltiaf / øc 
i^tttte ebet fttt eleaionem øc Jtaoc ejftéc øam(e ^riuUeøiVc øc 
%x\\\f^^t, Od 3 t^ec ojfuer fiaffue førjfrifet fire af ebeié fiect 
SWétbrøb^te tiitt fprff celfne ^øgbørné ^urfh , gtfiiienbi* ^anøin 
tiilfenfee, ftue é gorpHc^tnind øcXuifa8tt3t<>fl*ntrt®wff øfCeflett 
fltørt ^ffue , øc 3 t5ec føre raabe ø|f futtf ømmeliiøen / ntt tø« 
tøiitte labefør^anNe paa tøør egen oc^ørnjtircfenéwgne tnben 
SWønbafl Sljften at fenefle mett førf?re(fiie ©re if ue C^rtlfofTer/ 
paa t^et att ^ircfen / mentde ^t^t øc xoii e^ fc^ude tage t^c 
af @f abe/ føm eberé 5&ref wiiere forclarer øc tnbel^øUer« Jtiere 
S3enet/ Utaåt tøit eber ganbie ftedttsen øc fterne ade øc buet 
t)eb føtiRafn befønbedudenfiorfaaban eberé Itertitg 6(^rtf ue(fe/ 
jSttttøørfett øcBObe 9taabt^ Qoimlt^ før aRønberbanta Søetfc/ A —• /. fat ^rr oc f>ttei{^^(i(f«t, øé^tmt nu gttiatMifden i t^ettne i^eri 

#frt^ f«rdett etter ntis^eafterév; eUe^ forglemt vortst fc^afl/ 
fnen \>ettøtertte/ aU t^en ^ittit oc 6tun^t^ut almutiéftt off 
vntet øc reger éiffitet/ (<tatkin eteré 5l^(gferntnd ^j^ufømme/ oc 
tmtt ^d^ettwtlforimtétfofa^eligøii fflfrtmétt etefrfiMffcIt^ 
oc tefenté/ fom tt)fr ttot SDoml^trrff or i^er aUt tteJTJlttrtiae eré. 
©«fl ftew Slåener ^ {jafttf røtt t)eft offtii^rwei)« M'bctrdctet£ef)% 
^Un r tut for Øgeh tt > øe l^ttré <>fr tiUføtn f^affun ftaattthvi 

Att fbr^an^te eKet forl^iint)(e ta^fméttfor^ffilet)^bofiitptr 
fle jefftec e^eri f ierNtø SormAiit}igr^o^etXa((lt>i3a^ ;^c.f j^^ 
^{)ii wii to<(tie tiMit (h) (t^t OuDt feuDe) att wor 2)om5?iv<fe/ 
fter etter n^tniw.tiwftt af( wott ØerUjt/ fom off Uk att. 
fbrfwrtre oc fortafltinae'/ flfuUe nogett tHfjcmtpcv ftenle etter ivc* 

aScDe tBrt gierne oc fierligen teglerer ar 3 W' *ffttt tjeletlt^C/ 
t)c\)ire CC (ftte ctier bcfente trofafh Q3énncr eitot ojf/^utfd&et J 
fem erttge^ecrer oc^nuewerrttaltiltt.gtort/^ettifroc befenfet 
Jflfiie/ oc off ^ogirfc poa tfttainogfter STOolie/. «t 3 io gerw 
fti>rc »c(e. . f ftcf w(e tcii aff att twr^« oc;^terte guoWgen 

«c fierligen røctt eDer atté oc (^tier Jbef^ntf riigen / fom3 forfc^Dt* 
fcet ^nffné/ <g«i beliettbe/ jDc tfeer offuer/ eter ali^, \Jor ©orni^ 
^ircte ot menige ©tictettiittpelp, Treft/ ©fltfn oc JBeftc/ tv». 
f(rtte/(}tifé.iti^ot.99?ggcoc$orfntie er/ oc @iibt laanectigl^e off ti^ntl 
«c liilfoget baf uer. ^^( Auil^er 3 e^cc faNigen f ortote mue. 

InCbqfto.valetC; :^3^cUfia4>nftr^ f pifeppaiCHsffbwfi/^abbato poft 
feftum vifitation BMatieiAh^o atcMbXXKini.tioftrQCubSigneto, 

' ' 4* <B^(^( €httfhifei^é 1B«^r)tt(liiiB^t\i for 3ntfc^ggerne.t 

*. ^ ©fartnc'im. • fSCf«n€oi>w.] '^ ;• ,; . 

'Oc^ ^elmeu^orf?/ jc» gim atte nntterlicpt/ ott wij paifoc ^» ^ 
I ' f»iP»e^ <4 iilRiiPt 7 o(| 'ttu mc^ ^itr tvott øøne SreiTløi 

Igmitlttrif e y o4 Kirfeo^ Pndater o^ tienere ^ tiflt4<(}r w^x% 
)et»e^ ttitnige ^tfffttf tnfteo 9t<ia^ od^ttdtn 9{4irM/ Ibigigf^t 

oc^ IRett; a(t wett «Uc iettt $rt6eoer o<& Privilegier« fnQi f^mi* 
futile JtMtniiider/r Serflcr, ^trfHotcr o<^ $ov(lahtevr tennfoi 

dfvM JNfv^ / Vffi^ <Hk ^r(å Punaer o(| Articuler , f^^fefirttøen 
flu^ trtbMiém «e #øtbc i oOc SD?aabr. ^ifoet pod KtefXH^f i| 
CMt/ itcciiBCii iKfl #f( Otttf j(on^ :Da§f SUr 15^4. 

«M> ^f mnt^ørf ; ®t>ve ti>itterliat a8r< at tvft af h»ot ft^nMiii 
Attiif ø( Ølåole Nfve paa ^øgbaarnt $øt^ jtonutd Oiti^ 
KterniQoi; fkce 4bttt ftrnteå loepe ^ mor c§nc tvrgnrDn^ 
9C tiltdt^t, oc met }Si^xn toott obne ^ef Dtttt oc xiVh%t, ax ol 

mail øc iVat f«(m^{fé l^fiie/ nt^/ oc ^ ett fUtt ørnarfiot 
f»aiAt ^^oaé}l^oébørge£em vNfaoIattSt met atfimrett^ 
tifltat^lféA S(^dtttdr 9tf ntl^r oc g((ttf9l^/Jbm Nnt> t^ fHff 
iHi xm tWitm X to»rc ^jfte a uofYøfl vtt to(f fambfirf^ $(at m 

t^é ^Ifl ere eller mre funør/ bdoiiterttéeiritroitrnå ^oaeter oc 

fto|J«f#fairt>k(W^»iBvrrfEU)p. 1443, . ^ ••^^^n* / 97* ^c^« v^ 75 MMcf tabe/ tck/ i^|e tOtc fovfiod at giøre t tiodl^ev SD^l^Itt 
éplfBlt'piia Jti^tttbojftté €>iott On^ogfo mUtffUx Ssmai Pe- 

Ad mandatum ntuftpit 
. t>n. Cbniiris proprium. 

b€ ø^iUttf om at ^itlt ftir^ %mb (BYl^tn^Htw »m 

, [Otr^fiAten tt fot«tet.tt( J6#abet af lUir. Friderich Weber.] 

3nfhttttion/ ^ucé paa tvore Ct>tt|?<>iferø ®vr<fife i OKrnbora 

tilftn^e paa boning C^rtfitmiø oc tpore egne QSegnr : 

S5ørfJ/ ott t^f tppeffe af forff re ff«f l^uH Peberfilui t3Jf > 
^Iksoflø^lott 0^) ot6(o$(oafn, méft alt t^fr tif^tetf øct^^ 
fi^en ttU fdrfcreffne ^on{ng^ Cb<^f^<^t:tt9 øc ttoi^ ^en^^oO an« 
m\m &c. , 

Cif fff^^t i^H att fammel^imt' pcberOtt ^afttr t ^oOett 
f&cntf^t^i^tmi^iptt faa landtit^ fiten afit att^ce^aail 

iSfaber ^^a ^tøcrte toii før faaton tt>øt ^mt, att l)an^ (Fatt 
f^rnegf oc betalt øfTftrrttt^nb Q$9lben t ®u(b. 

3b(tmere om fammr J^nttb Pebcrf^tt tooretiK fln^6 att 
teiSr Itngrr topftof^e off / «c fkne f tifte @lott dtt jtom'ttd C^ 
fitdrtiaocnwr éattb tt) vktt topgifflfitf/ t(Hia ogt^ wit' at f(9df H 
tvpcftt^ n>or@fabe paa^anéSkfnrdoUrerm^tåectmfere^tté/ 
e^ttat t^f t Wff er eUfr nxm f aatt , 

. SDtnt mor t^rt-flia/ at tmt fitnbr f^mtev^fr > {ttt foiftctffnt 
2!limb piebei#ii eo'U^tU Irnftrr fbtbraae «ff / ot fi) ptermert 9 
Sfa^ fevf/ men olbelt^fiDrfFremte 9ltHr^ndf6(^t(»frpaa ti>att ». ■^■^ 


* ■% 


^m^møtr 
2^mtt> pebcrf^ ponu^^f lorgne till) att l^ah^ for føn^rvfon 
ocStiff/ mct aUt f9tt(/ i)an^ t()(r v^a t)af uer^ fhiOe tvære fo^cf er^ 
ti att Ijant (lfci( tnue beM^e oc bru^e f9tt ^r^ue^t^/ oc t^er 
tia wetlaif «iT(fat( annaitieé oc ^jøUidAfonrmit atttfrr af dirkene 
9loatt oc tbm-men^c $ttéU ttfti^gtt oc Icf nit bafité. ®if uit 
- »M roor ^ioblfab t^aIm^^>■^or6^«^n UfftefftSer San^iLau- 

rentii martyris 2>afl^ / Star ef t^f f^Ufci S5«rb MDXXXIUI. Wil' 

>er i»ortt®emt» . , , , . , 

1 7. Oretoe Cbrijfolfetø 25tet)/ ivo^et'ftan ghier noflte 'af 
- 3^b«» S^m Sort ft^t flf ^ewd Sfl^nafet 1534.. 

;1(' 0>«'|ioffer mctt ©uH 9?ate®i.'efftte tDtiOIDeuburge oc 
^ j^lraeiiJ^orO ^ ®i«re flftj' witterlifd^r att off Wffejtøe. jf«* 
Ijrttt J rtl^ rtfFéefle^gøerflørbf bflfwcr berett for Off/ m 
nogre aff bone ^we nne/ fom (pve tSane Jyttbo^ , poell 5<:»f^ 

»ort ittfttgiclToil »^itij Soen/, oc bolfwc fli&cn twi-ctt: &r fwww 
DtbtiSSftfR* ?ba cptcr Mym m\ bajfue ttjnfctt.ocajfuctt tbe? 
tti ^f>OH^ foh]cffnte3<^^«ii j^«tø fjtt genjrca <iuiti (i)/ fom 
oc af troctt jtriifleffoif tber grr bin tt>or» Xba b^f^ie . voii aff 
tOorfonbfdige^Mnft oc iRate tvntt ocgifuetr^oc nu inett t^titz 
wortt obne 95rcff tontje oc. gifuc fornefnte 6<»«a ^yhboo^# 

§én)cel tmitt oc ftil^ ©oa^atttbe banmirø brrrptfc fom tilUforii 
troUden ttetme mn>e oc fcbiiUey t^ovbmbmNé ailé/ ebuo tbe belft 
.«fre eaer.jnocore f^wite, itxMxi aapUei»er;^viigeffotf,.éofucft'' 
htaritb ocalie dhbre, fom fbre,tvor (Fufbt tvete oc fcbuKe g^reoc 
lol&c, fofnefute 6tt>enae ^erembfct t^t biuCre, binyre labe/ møbe> 
XAai^ euer I noger SD^ao^e forgang ^it gere toqber tvortt ^pOell _ d) 6m Jbctte >4ii» ^tii^:S«ii9((l »fiWr ^<tf<(» iitfci. w *- . i 


mmmmmam J « ■ Ji" -. 
fri af fit gflwdiél irnoD pmr tHattr^affcl/ i535, 

: . . • , . [Éf<nj2opfe,] 

mn offentlig twr i)ct«rraanf dti4> / 9i?a(^l>*m n^siøen i\<nit-l> 

^ti^ tt)ii: ri)m ^fgen tcm Sftrbrtm ttnfern defon&ern Pefetrt 
f1T4ttWttffiel c|»it/ leNft unbt log erlaffcn «nw ørgc&en txihcttf 
Ifod) fo-terne^ la§ ic^gfmeiwn tMantcuffel thi nortuvfftmf v uii& 

JDrttuni/ wntft tonfern 6fmt/ trn 20. Februarii 1535, . 

. 9. ©rrt)c CfewPcffe?ø18wt) tU Switelet t »offilbe, cm at 
forlem ^né @tti\jer@t?cnPc6fi;|^» et 33icnti> i \)o« grue 
j^irfe i ^wÉ>en^at)n oa ©trebi) @ofliu<Stevené^^err<^ ,1535. 

, ' diRlSTOPKORUS Dci graria Comes & 
Dominus inOldenburge & Dclpnenhorft &c. 

miflb noftro firicero fa«ore, ^iere ^nmt, WiiCf r, dtf , føttt 

t9ii nmi faa ^agt^e filten forfat tt^it tiffc^repe om etc P-ei 
tv n«MV«iri|pi Ym*)©<rHjf*r. XwriM øtmub (maafftt «tt Vwff dferVif arkw 1 jH«6(ii^«»ii> |«r w;l wrÉfc 

n<»r»«rtul)f Original rr ftxtuu , eet ug <iff« U «nbrf, o« pfWnfttil f©<mfl fowhmnr. 
6i> ectw cHYTRÆi ^mftiing i Hrd Saxonia p. 3^. moAtø etom frofiirt i^a ^on« ^ 
¥ 


- : f 1 ' 78 : ^^aHtfeg?aa<Hiit«V 

mctt Hunim mor 6$rifiie(ii*/ t^a loar fammc I8lc«nt ^elmtt? 

mi) xo^t ^rnc iUi^d! < totfi j^iepeti^p #c $trø69 @oflen t9tir 
^U^xttnf^txtu Oc rlft^t^it att famtne @moeriii et nu 

ø() ^ tl^f ri4 Solerne IBand r ^ttl^e m\ etber He rligrn / atti tod 
tiu fore t^rnnetoøc $Bøtt oc@(riftieire®(^'n)ttte tDotrDc fot« 
lene forfllreffne ^wctt^ Pcbcrfjl^ tmtt fotftreffnc Q3tcdri| oc 
Coaeti/ oc gifftce Mom tr^er^ 6oUa^ t$cr9«a « * • • • » 
^oiTet^rr nQoec oc^ ^nb(r t^ttiie wot$B«n oc@(|n:tffttf(ff nyttig 
oc frugtbar m r^rt 9ra^e. t^rt ttMUe twi tgen ^(erUgeti øc 

gtftnr forfc^^C oc bef ien^. InChriftovaléte. Excaihxsnoflro 
HafFnenfi* feria 6^ poft dominicaui Eyaudi^ Aano &c. MDXX^V. 
Koftro fob fignetb. ,• 

Venerabilibps ae Magniftds vins Dominis Cantori ceterisqve 
' Eqdefie Rofchildenlis Canonicis coDinndim & diuifim Nobis 
fincere ditciSis. ' 

io. a^tm C^rtfloffctd SBrc« H( 2!U ^ctmVf Vin. i QFitdrf. 
lånt om Untfrtning i\\ ^on§ C^rt(ltn:nd Ubftierfr / 1535, 

CUtfFfdMt af Dnoindetv i Ut ^tonianiFc ^iblioteC dl Son^ptt' 

«f StffefTw 28Wet>e.3 

Salutem ^ opuiium rerum profperum iocreménnim. Si latere 
tucMajeftatis eximiam prudeoriain arbitrarerj Serenifnme Rex, 
gua caufa impulfos^ cam qnibusidofædereconjundus, quo it$m 
fuccéflu & euentu cognad Regis CHRISTIERNI lab iiijufto carf 
cere eximendi grati^ fuperiore anno bene iniinidum exercitum 
inDaniam traiecerimj omhta Celfitudini rue declararem ^ j^ifi 
quia cognita docere non eft neceflé , de gerendis rebus tanrunv 
fbtui Taam Maiefiacem cerdorem &cere. Indubie igitur ^bi 

. ■ . ^ . ' . . . per- \ .i • 3 p^adeac Toa Rcgia Maieftas > mr-in cania (étnel fii(cepta a4: 

Cfnvmwtt pcrfeaeracuniiB. Cui etiam iaftiffimo oegocio IUuk- 

firUBtaoaMcppoUinfiamPiix ALBERTUS foda non Itaprtdetn; 

anna comaoxir;,' eius laudis & iminorralis ^<xm, qu« <Kiimbtiif 

jo^dte påtroais sptti Deum (k hpmin^ parata dl* comnniiifiCM 

jifliB ad r« quoqu« .beUico(iifirase gentts BriraimtaBRflgem mag^ 

naninouin vitto é^itgixm^, id Diuiin ab tua Kquicare poftQlatires,- 

vx^t^etarepm BatvaaK ét, (bitia humaiiar, qnæ farfiifn A: décAr* 

fom mtiiblor, iufta capiat confideratia^ quæ baud dubie clemtn* 

tiam tuam impeUatf ut nobis primo quoque reinpore fiippetiaft 

ftrat is quosdam Jaris gentiom ruprores porfidos & ftedifraeot 

jiKk> quoque b«Uo perfeqneodo«. Quod ubi RegiaTua Majeftaa 

ftcflrié, (raé^uram enim nobis indubie perruademus^nos noftitnw 

qye onanes uha & eadem opeira Tu8& IlIuRriiSmse Serenitad (enw 

per & ubique devindoi readideric & germaua fideaddi^ot. Dé 

ceteris Tuam ft&idhtem fciipta docebunr^quæ per prodentiilt« 

ænm Virum D. CrEORGIUM VULUEURER. (o), impcratori« 

Lubecenfium Urbis Confulem > exbibere curebimns. Vale.Rex 

pocenciiiune quam félicifiime. £x Arce mfira Uc^nenR die XV 

mcBOs Maji Anno MDXXXV. 

I^ Celfimdinit vcftr» 
dedttiflimus . 

JSTOFFERUS Comes in Oldenborg 
&.Deimenhorft &c. v^ Mn^n \9enttg6 ti^^f nntff oc( ftrrftd^^ffflen er^eriittttitt fbtfriitit 

D AV. CHYTRÆl Ssixbiuii p. 3 { ^ I ' .\ øi^eet l^fm^f X>me/ o^ ott ^antt et enli ntt t fftKvetttt te. 6aaf 
øfffttft H% ft^r fff rlfgen ttfifen^t / t^rtt ieø af^tj iltert ^affttetf 
jvrtiKtnmet (@aa fattet ^telDe meø ®u(t) rnbt <)tt^ah^ jo 0,* 
tit^t 6afu(r vertt 4&ed6orne boc fierijh jiaCige ;^re 5(omn$ 

« t)«ri^ ®rcf Uf ere<?^of?rø tegne x\^^(x^i éflfftif t. "t^ti De** 

ftielfe (B(&9^t \,m tamme ^attéOSef^^e/ 0(^ ttimeter t^te &a»i 
©artt ma« bUffue upluftret/ inOtia p«a ©ønlJdft att 5fffireim/ 
%\tm »la ieg nefl ©utj ^Wp toere feljf l^offet^er/ oc ^^etmere- 
r^nOetttftffe <tl^tc fanftigenn t tl^enne oc^. do^re 6«flf r. @f n^rr 
»g tx^n of^' (Dtt^e Øtt'efféiid ^ref/ ftcjn^t meg øm-fhmme' 
3B;«ttbt: UcDe tiBfcvpff, paa X^f^ tfteff fre^te fuiiDeforfrttc- 
^anMgf nn i>m f>a«nom. ^waV teg fanW »ere efl)er tiU 2J<!(W/ 
aWemtift o(j®ol)e/ ^xzt iég aDtitOr glernf . |)ec meee et()er ©iiW 
flitnbelifl. tefalenttt, ©mffurt. paa 2^ffW (p) 3i. 2)afie|i: 

G. Trdle. 

Ocb t^tfom 3 ^til( ^^nte og ^offtte mt)nn l^otdenn / \)iO 
tr$ f?e g[ott før ^annom< oc^ atti dHI^ \)nDeJ^ann4m att Mifue i 
mir^ £u^ement^, ^oiiFm^n^^iødemefler/ faalenge tcø lommer 
SMMi^tM. . . 

: OpiTcift: • . •/. 

(p) ^rili) Vfl« JaojSlttge »ar Wn .5»«rtc/6a(<M), |wf ,éi(!oir3<n« 3fnt)crjf»n'i Jl?« 
> " f^rbum pinetx ot rejitxrc : O9 Da nu ®ufiaf SroO« l^afDe faaet ^Qcnt'Stiff at raa' 
' »t/ C/oitt »arelié iTfutt fort/.I6a'^n i familiefar jtu; tUf fa«««« f ^faflrt p««" 

(^ Xyimt ®reim)^ ©fntrof fdtxl «i(rr< 99^ •^ottfclb 09 i anbrt JDVcumdiffr 3$»a||ø« 

VAn^^fTi"' -a . 


-a^^^efite. ; g't itn ^u(iy@lee af ilnderøf ^ult / vat vetb . ^. ® ol^env 
^. I(«rtti9( ^føU^ (r) nc^ ^nfd S9tctfe«@tene 10. ®i)(t(m 

fRodet ®ttit> &c. , . , . • . .60, bolten. 

iRodfe f)(flaéiK 93øttev forg^Itte h itfcrd9(tt< 12. ^iteit«. 

, . Stem møntet ®ul^ 

ortvtfl«lf ttfet ©t^Jfet • « « 3» 
:mffeØDl^<tt ' • ' ,t - * 156. 

R. ©ttbekter, ttWI^ci: • ' . i. g^lie aWflrf é^{vj* 

• Tom.JIL •• .• t . 6.eto&< 
\ 


• t • (O'Ubcii £t»it P^tcr V7^(ler 3$Mn&» 
9» Ibt^nft WtéM n^ 

©et ene I Wpet M mifter. . 

ft. mitte jtaatfr/ uM ^« « <2. {^ gjlarf e«(o^ 

^M^ 6f (lalec, fto^ paa 1^^ S«t)^r/tt^ l^r 4.80^ SR«rr edi^« 
!2.anttt@faaUr/iiWI^V)fir/ i U 8e^ SKarf 6d^i 
1. 6att$ol> oa en ^iitfc»®<# • . n ^^e SKarf €5dt>* 
I« ^fftiel meo 3* 9lttb<ner. 

12. jlote 6fe^ * • 5« ^^e tW«rr 6^ 

€t ^eUe , M( oantfVe Afrti« / teri 2. S^te Wtatf&ttf. 

^ttSobWot meottcøeitet t kolben« 
faaføtneffittCStttr imb 9(tM(t 4*Me Wiånfeét^* 

iintetemaa«$f9 ^ « 4.^9(i9l<itf^^ 

Ciittm« 841 tete »larfCøJ«; 

15t©tofe/ tJflt dantffe sirlifl o« vel øiort mk > . ,^, . 

fftønne<Per(fr tenrtJt^«/ tertittttar^SmlWartiS^ttt. 
ét)m 8ot met fin 3ixm^ flpt en ©pl^en ttbt tBntt, *. 

«t a5eU«^jiKt SMUcne befat ,- • ," 4- ^^e STOdif ^^, 
CEn €ftue"$o& at flftite ®faé poa .21 £e(e iDTotf @eftji 

Ct anl)et JBette ^ • = * » 3 ?^^e fOlaif 6^t>. 
(Jn 2)aflg)trt ijantiFeDel jfwt . ^« 2. ^te SDJarl 6«ltt, 

^\>ett£ot flot ^eraf een ®$(ben ^viCt @f It^z og t^ m 

^ai)t^e terpaA 6, ^ucater« . 

MmMlH^^ * ■ l A ^- Mt Wtatt Bt^l 

SttmntA to^d9At6e(to 18. Søtetrøatfy 
; ; ^t)ert 2ot I, ©9»en. 

:J5erfJ ^9^imét>attt , awatl eioffer/ 6fifnferr • 

^ øeier 


^f. ftftt. 1206. Sffotf !8^JbiF* 
5dba£D?4r!^anf¥. Setalif, Cmé,%æ, ^eftw, tre 3aøtftr mc^ aU Utii^di' 
fnh vnt^ (ui^t ^^^/ WifttmiQ iiU itittdtdt tv m {At at oP' 
mnmrHfrr i%ufpm»K,let flg br(ei»c¥ fafl over 400a ®9l^fti* 

pm SDlajfl. ^(»>tr fiiai\>tt ^atti ftn Socfrr (ff / at ^^n |)a\)* 

/ tSlf en €opie i' ^h. BtrtfaoUiri ^Jamifcfij«««.] 

^M304<^ini rS^tbfiibcm'ø Hoillrt itiet t^ettif mit o^nelSvef 
Ji^v m^ft oc^ m^nt ^tcff^m^htt, oc^ øteit afle mtttetltdt/ fom 
Settr farne mit SBref frt ^Uer ^ett tofe , att ef tbertftti att ode 
fMtt u>ittrr(idt tt, ivimlAti att ®te^e C<>^i^ofr<t: af Ot* 
lehf>dtiiø o<t) |)ertttd ^t^ect; ttitt SDtecrdenoorvtø eve t^i neffe 
^ foraaitgne 9(ac toelbettøen tntfaltne uti ^nmarfrd 9{%/ 0^ 
fCd t^v efter l^af uer flifuet meg utt fbrfi^tcf ne ®reffbetté $te* 
tteitef S^ o(^ Sorpttdttnae^ oé ieg oeøen $ftD t&er efter emot 
é4) of »er tftent jøDf $roo oc^ Soffwe > teø farte tlO famme m9rt 
Aerre ©repe Cbnfloffei;^ forøie« imttt l&affbe/ er af ftan- 
nom oc^ liertnø ^nbre^r t)M SHeael^om'ø øre&et ocf fartaet 
førjPicfet føTDt oc$ forfhiibt tnbt)ti £antte3»e<fetb(mrfa ttfa £u5$/ 
t^er H unferlløt it ^ar lanøt ([^aftter wertt l^nlDet reiidRiø pa« 
fiimme t)^ø* C<$ efreratt^øborne Ser^e o(( ®tormedtiifl6 
m i)trce 6^ Cbn'llt^fm« metl^ ®nbé-9ila(e uttiHilt 5toniiig 
ttitt^ottmartf eå) 9lorøe/ ^ertug \)ti @fe^f$ / {)0lfYeeii , ^or* 
ittartut od|X)itmen?enn te cfft^er 4&at}^ JCømnøftoJDratefHiftU^ 
toeikeire ttiU j^ontnø att toere ofiicr ^anmarcfié SKitøe/ Mfutt 
met 5B3^ot& ød IDtaøt bef refttlaet ^anmarcf i^ Ø(fige , 0(^ inbta« 
aet atte 9lKflrné 6(atte cc| @te9ber , met a(t onten SKtøetif ti(* 
br^ørittge/ od^ t^er Mi met ttøan^ ^e(t JKor (anøt MnUtt 
^ (lorteiiøen UH^Si^tn^m, 0(^ po« t$e( (i^fif (cftir ®ti^ V ., ... .„■ . , 

/ '. ■ ftg utrJ^dtié 5^n#; 

ti^tt an, att t^e etfr<)i:t rn SoVtrog« 2i)^f!ff^ font tt)a bUfitani 

fom mrt meg tvåre fanane dc& r^r Oeflrotfete / letti^é q$ lel^ 
ima tDore ftit ^e^Ut mettf oc^ ferfficfe olTtiU ^omburoif / ©# 
labe l^eroffueranttoorte ofTlbAnø ^onindttée iD?atei|}dté <rmbtH» 

m tf 9 ^atfuec toetit'v>bi, forffrejftte igveffmtte (ftt, timifitr 

. _ f a en c^riftrtifl W8^r 

éffr^ee faat>an en fotb\>rri;>t)t £(t^^^ ei; trø nti .^dg f ommen fot^ 
^ani5tpn. SDiajfi. I^ec ui)t dlmiféboiicid / ^ ^bnCertanlt^cn/ 1;^< 
ntidett 0(^ dtetne.bebet ^ané j^onfn^ltge IDiateftat / f)t ©vté 
@h>tO/ oc^ fer tf)enb S83of ei oå^ fOla^t (^w^ almedtigefie ^ond 
^ottindtide iOIateftat \)nt>t oc^ øiffitec ^afner / an Mit Mge ocfT 
annameineg litK maate, faa ted-htottc fomnttnti tittt Sc^^nté 
SStige td^en. iD# om ieg V)bt nogerJø^aatie (yaffuer fcrfcrt meø 
emobt ^ané Jton. iSllå\. utt t^tt/ aU teg t)af uer n^erit ubi for^ 
Øfreffnc ®reifuen^ QEeb/ ^U^l c^Xitmfit, att ^ané ^oit« SDTa). 
^r ®ttbé 0(^ m^iie @lé^t.ocO QBenneré &h}lt. mtU naMid^n/ 
tnil^eliden o$ gunfleliøen fortabe. oc& forgifuiC meQtf)it* \C4 
^m^otté jton. 3);aj. funb^ (tø ger vbtnben tieftvcrret/ tU wiU 
iti itttc tl)(t tm^ané^on.^Jateflars røtte|)enterrnat)e(fdenatt 
jjfoffe o(^ &anble met meft t^rom. ^Mttt alt^ui^onMuU 
4if :^n^ føn^rlid ©i^nf^ o^. ØUbe iaffuej: nu nntt oc^ tiUaht 
nttA^ ifafl teg nu maa ie^en ntben atti SSefFantnøe braoe tiH mt)n 
^tttlrtt/S5*m/$)afftte 0(^®oM/ ^VtJilfet a!t ^ajfuet iRanbtt \>b( 
^uM oc^ -Dahé ^on. SO^ajeflaljS i)enber 0(|^ inal^ien nnben^ So£ 


i Wf toft finte l««tfn:> &etjtf 
Ii*;»(||)«trt.ftf8im Dr6«/.att wftt 
i> MMfL »(tt fvtitctf nr 4i!«igbo^ 
£irvif}i<um XoBing Sttbttiaa 
t Jbmi @tm,i)<6 !Bt(ie/ o4.af> 
t«lflt etO æftfli/ Ii» e(j 6tim6. 
*« m«9"fiitfef«at »ftffianSXon: 
9t<MCtCjlrt®irmtng6et uitRSfKe 
bWrmct 9t«al> clbc ^nnlng« fet< ~ 
ntxn tttøaSloMSornianmcUft 
iib^rUAcn tvitt ftantlt>tnet.$iin< 

liMt »8r(fut*6*i:itnitlf6A «»» 
te (Qtr. f<;rfiirirri Sbtctoir* 
dmn <Ilet oixnixiw fiitnwtlf e ril 
tnairtcii bdniJlfSelirt »tacfteffl^ 

fa« SmaaScJommf tiflgfattoé 
I tt)iD mijn tf f b otft ipiigt, faatoot 

i.Soii!?l,iØ!ai.-tJlf)eHi!t/r^6()»n aA 
t kpliotw ic9 mta rørt mit.giiff 
en. "ffinifft«« ©fnDt o^SføtHftif/ " 
!,fioH. SBJgj, tiO uB^tij^SRia«, in> 
bciibnrt VM at fomittc. - Oé Hf^ 
ifftHt nu fortagtt Hi, aBf ,5DiinfK 
anmftnf*9tii|c «ia <8tSf, SBi^aufi 
la nu forinobcljl jnjfltn £»pMiy 
Iffijfb Qctmanw «ii 9fo«rt, fam« 
Hff.rftliflt.SiEgimpitt-, tom iiogte 
0(t),ttu9N iiS( Wiart tiu.fbfwx 
tfcttn«? ,0* Ortjna4 orøaltimj, 
«««<**: ftfttl'S; Pé-MsMij ©M 
jet nognf SBifpEt/ ocfi ftttft thtti- 
Mttt, «($ iiafna latet fnttaget 
rj ..„;;.- .r... tiimt . 
aCbrtd tDiQ nunt iIt(t\»^iiiodtctI)?dd^ftnleé tto( 9laa% tUn^itt* 

€Nrw9Del# titf (9= fé(f rtteif noden anhtt , %tunti rQet $reniiitft{)/ 
t|ft att 6ef af?/ fOer tbcromitøgerlftci att (^anUe oc^prac^cete/ 
ict t^ fawmr 9i||m: cifet »e^ atiDtr fTvlTf foitnm uti tfftttt 
Stefttmrnte if^it/ fCcc ritt tf^H9imP9tii9t ^mbittt , Bfiétft 
éu^f jBfotk/ ®aartf eUri; @t9d1fti# (Eo^ntom rff^^rt ^ti^ 
Sbog tttt m»ia titb/ tl^en ^Krr (foa irø ^tt tmot ^rlpe/ iMcK 
•<^ fiMibtfml^ fét^ht^nt Stmt%tUQWtcm^at offoft »1911 ^a 

t^ ftooMtiffnteé af QOfine imltt ar wtOe Urt emo^ ffaar/ tH 
tfii&it^ oc^ floO H^ ^av uWn a(t ff etfi^mf (fe o<^ ntf t tf^tt ttf* 
gete ditf^ t^tt J^ani Xon§Aiåt maitHat tilfif n^r. t^tt aii 

od^tm igm^cn^rtø fiia tttte^tr. uttettdtt/ «db ttttottnott titi 
Htttobm ftti ffffer 0$ ^fflf (iø Séiate/ met »1911 frit SStføiv 
Uitiøaiiait oé tntrtimttiftl^ ; thi Mt f Qenbth tM iåt ^aff^c tvrrt^ 
»9n fm SBnme / tl^lKiffbe |f§ tveS ^afiflt toet titi in^n Wia^tf 
åttité mottr l^affttc §tfif^ct mes tU&a§etgfKtt^raff«HmitS^ 
(ol^iffirer iti9n Sdl^^h Oc^ efftert^n^ ott t^ette et mon fcft 
SUtidte/ r|a lofliier 0«^ tiffTaer teø nu fmtiifottu wi\i fmn at^ 
ttøXroo/$etro^ øo^SømK (fpm f^rtrrtffitet ftaar) ^ tr»(f oetti 
faft'oc^ sbr^eftgcii oitt tmile ^roe . $tH ijilentiete ^9nfcM6bir» 
9t^beit)(t SortMciBA ^fftieK iea met tmut ^tlge ocl <Seml 
beiiat mit 3it(fetd(e fbr t^tte imt 0^ ^ff* @ftefliift poa 

ttmtnhmm Sktt Sanaomm Simonis & Judc ApofiolorcirA 
SDflft C*)/ to JC- MPXXXVI. 

- .— • <*>i: »O ag. Oaobni. t»« |M* *r. ai*<r» »iRw ®a«rt e^. 1537. - ^ 

^: .;• ' fflfOtigimikiiJ' ; - , /• • ■ ■ , ■ ,';' 

M{t6nil«t..iiKtt:tftrtfl; nmtr time Sc(# 
ei)i« MDXXXvn. fittbaam ntft fet ja 

Mcft 3$tn>( tit Æ^^Dtnt 9(C »M^fliitrnAaffii/ oc I»t H(bt tieff 
((li:ftmfir;Bfg»«i?> igwej iWiwittetHgMMBMn Kw fecntf 
«<63Brtff, fem 6an* »off btfaiKt «tt«a« Hil <gK#«« Cbtt 
Pofftc affOltmbctflb paa ftiini w««nf »W tljtngaftt iifft tfftrt 
«t( ©ccffiKn f«m i)n itA m imltt. it/a (tentetdt »ti an 
»*ff t«I wWWJijt«, «rr«f(»tffi)e i$r. 3ntK» »i&t «* 
»*if««r«» «ff Hwir* (^ tmi »UK gM »«««astrotit tiffet* 
tim/ £n)iM(t wi( M fi) glMt«, »M r»iDIaatr,dtt®>:dHtini ttiftl^ 
IfoUe gam »tefTo^ewetl, (iiinft«n>»*»^:8«Wfftforectffti 
Air.'3rn6n:»gifl»ilt«»Pf, «t ittit man, n^ fl(tt«tfFié 
C^etMH« ®«tjr ot tiiéiigtfl (mi (SoKtetielm, »di ic6rU 

fBg«»t()rtW(ferf)o(m. : «»ifKgfff6<i»%fti^rtffirrArt^(2 
StuefBat« «)»ff, attii«iRiBt«ffliitBKfflwn mtn^auSt 
RKSMnffe ^tntingl^c/ ftm fatita »vij« CtMaif tic mit batå 
ftif «i(r mra «ar t«( 3*($im<i6aHn M®u)M, jwn foiAi Mire 
vo <Sctttn *tit«)eMiii,t^thetttJmtnmhtÅt,y9han 
Ott» lul ec 6«iti< 9S«tn. Oc tvatc leit btattttm« via At 
ifa>txfs6 mm> txt^a^HlmaimalMitt o4®iiI»t tamtit t y X 
t , 

JC^wtt mj iJaiiCf jøen/'fnrbart^Atpe l^aft^ farne 5o(ftimøW«c 

formåre aff 6«^ 3^b«» iD)ce feif . ^n>«(fet wi) po t^en Xm 
^OieH'Swac Imine fim vDaff ^ffiim/ .atM^awlb »Ofle otOPitt 
gntwwpe jSr. SrtiDfrftfiiffle 3o(^tæ#iiCer, i^c^r* 3W)ei» 
Bfl^e J(efniM]P>)fe<iameJDaø.e firi^mpjC^iMt éf uer til^aWatmf, 
øc ivlf c(f e anl)«t tbiite iKf r ^éit éafFue/ eiiD att (i^reffum' be ^olt 
^^f $«;• 3ol)«r> <P]Cee ^cttWnøe &cf tbe« anJjetiji:« 2(nl>cr« 

, frø. ^tt l^mSrtttb^tM er, foftt fbcrcteffuit^ttar, t&etftJil^ 
«er »ii mett »orr 3rtD jegfU ^engmi^tt éer nefeén for t^ette mo«t 
5N»e;58rfff. flWffwto(^|cref|fii*«ar/^aii cc ®tett/ fow fp«i 

dere / om ^oget eottO/ ^ i ^e«>e»» €t>(98('<ifd«3ø]> 

O t^itOKrtTét for. m ,. oc ftenDt« met tifette »tte opae 93retf/io( 
4((i(i^ toenfjd ic mel fot^iigt met ^^Wm^'^^^xm^j om 
tften ^jttiOfe oc^tfettl^ / fem of* eme|fom t>or / for tftet @|iff t(>f 
tojjf aff B<mct« ^m^o :i5rUc^c 9 fBreønip t> (BfreflFwcw 
Uibt, fom t»or t»et lalffnttenDt got @ølff 9 e« ^^^ 5« i» M^«« 
;^oiiW* Ot ftiffne tbe jfiotrmea ttKr f e« oc fv^efie fore .e»t»i 
jtttn ften ))ffite or Øløffbe; Smi (ater ie^ r^nnom auitg Of 
^rafflofe for aU vt^ermere t^ltaa foi^ t{)fn fag« ^tUl pttlKtiP 
mere QSttnedborft trn<fer fes mit ^jgnet^e neDeit ima t^tte mil 
' ♦pne^reff. '<Wmieti>aa25eUtffø@on^a<ienept|^c6aii' ; 

. (fl iWOIIrteJDaai Anno Do, MDXLV. . 


• 1 . 1 mi 
IIL 

D- Petri PaDådii uribetwMiffl om øf fatf e 

Soff / famenffrrteti i547» 

Oft ttKget mere mcrfdld font ^nOEioIDtn er df bem (t'Dtt @Pdft/ tetA, 
meMwtt ^Dentt/ tffe nog(n\^tD titfbm « tt^ft/ faa ttiMet^bOi^' 
dd^/ IM<i^ t>i/, t)€t 9ti bli«e D(|n af oore SatiDtfttKrnb^ {øm Deetf 
(ntmu ^<xu D. Petri PalUdii 9?at>n i tm €i'int)nitd dg ^eiagtelfe/ 
99UØ ouuutetKece btdterige efKi; dt i»iCi/ btxtd^anfet man t !x (»foftttgé 
^fi)(r ^ap tflcr SKeforntationen ^at)n; gfort ftg om Ic^emlis ^(f<m(f«. Cm 
txne éftt'ft er fommet uD paa noget anbet ^pt^, jfuBe i»( 09 nUe tMa ; t 
bet mmbfh et Det od tf fe bdHendt. ^en Det ftmne ol meD QMébeO.Od*/ oi 
»et iy<b. tt ^t^t af ®anff pad 3»^IanDff w& ^r. @i3ttr^3ollf^*n, iftt* 
ifoi> 2jfon m-aføne @etf / ^vefl poo ©reniacflat) paa 3«(anD. Sif ()otlféit 
Ooerletcelfe t^i l^oe féet en gdmmet 09 t>et) fdmme /Itbec (FretMtt ^f^i^^fom 
MS af t^ore (artx ^^iomtMce / jDec for nogle ^ar ftDen t>ar ber t ^teben^avn / 
itéiDe/ og font ^rDe Denne$tte(: ^nX>nt>ttmiaxi, ^uecnen t^ai* fan \)cvfy* 
(6(1 t>i& t^tt> fétn tv t\i^n^n met) (D'vtmanuø vmfoctr/ @amfett af 
IDOOOr Petra P<|W«!btO Anno Domini 1 547. €n ttr OatmfHu 

iftin^Bat) «f ® ta (O ØtØOtbt JOttflVm dk converiionis PauU 1 ^60, 

C8ovtJDanifc€)c<nipiar, fom wl iffe er Originalen < Dog af Uge SH&er OewteO 
Od temmelig rigtigt/ er ØrO ^ an&et fåate&eé I^Deaoe: 

e« UnDeruifenittg/ tuorteDi^ >fr 6antelrå mrt 

mett tem / fora tit Éefette. 

ttafatmn flfreffucn ttff Doa. Pctro PaUadio. \. 

i.p. 5. 

ffslffffett fiflaet om fom en f^9^enW^ g^ffiw / tt fiflet n^fl^e« 
*<J f)«cm 6flnl) ffliil opffuflf, @tflflr l^am cmot ^dflnum toti 
Mi troe titt ^nt almcctløflt ®tttt/ $(imiT* 
Tom. III.. S» %{{ 

<0 3 Sronffe« fcru^e« »etOrt sire alene, «a*r tn«« tafer »s flfriw til tn Sontt. SSim 

PM 3iiaat) btm^i @<re etibnu fra øamh £it»er af ol titeierc m $refi mcD/ (aafont 

-@tcø 3fon, 01 w (But>HtunO/ i jIeW for ^ett tjfott , "femr (SuDmiinD K^bMIfrt 

Srt)iim maac mere txr fomtitec fra (gn^etta«]) el(er@føl(aid>, J^»or sir ei^Bit nxngcf 
dMl til ^ngen fom anbre, 09 i i^x, mm M ittUi for J^^fSf^ntt, (Tal i<i 
* ' Mr< en 9(iD6erlig Sitei/ faafom sir ;olm Ssc. ^ 7 90 itaA^Mti j&flttfgf iskamK 

SiDgfjIerenm 

i9)itt !t(te ^((111/ 3es rr tiitt btfe^tt af manao font (c* 

atc tit motte opfede ^m mn ^roltmanerey Tom funte oc toif ^e 
maneTtoden af Un^, font t^ ^ttr for. Oc 3fø / eni)i>o§ ira 
i^r t(fr faa tt)taH(iifF( ellet tviiiaiøe/ aet ieg ^afftterw ttttt tf ed 
(Elenttgbett / fbm ete befétte mttt tent tmte 9fant / i^t tuorte 
at>r( nogett ^ ttitt etnoj^m^n Gaimitttiø^ett; ^^it terapi- 
jrrflPe $to(tm<inett ete icfuii 2øef9fetié ®tetff /■ ^m øant labft 
foc/ att l^ant iFnor af Séøoimtt/ paa 0(^ att i^anh fant faa W' 
mtttfDia^tt offtttr giflen paa ttt artn< UKentitffe/ oc jl^rcpé 
faa tee metr fa(f e ®nt^ ^9e<ff(fe oc antte Q3dutflta5c0t/ font 
nm fmffnt feeee Itøe nod t^et^a^Mom/^noc ^iefftrn HtnUf 
af tete te.flmtfee paa MomfoIttQBaiit/Ocloeb fk ttnte^ete 
taatt oc hantéff/ eiia att flatf^fTe tent SQSeterjtmelf^eDt 
afue SDtefr. 9Henn toø l)af«e( ieg <(fe anterfctitf fttarirr ter 
fis / rnt att te moete toeO foøe noøen op ^ font tern tt>U|te t(^t>ne 
tt faataneøtetti toø mrtt m&HiU, att^allt^Ite (atf15eøue» 
tien 9 tete ()fettt fee 0( l(rfé te Cettt/ font 6ant t^itte oruae / 
oc Ncé ^X^duteHa^ett/ teefunteflntiø toti tett/ (htlte forttuoté 
f^nnum att beuøe / menn toø ee tee fitrn føten Yomntcn/ (om 
lent^ri) n^itlte tott/ tuoe ntett te gaffUe tttdfente att telt n>ar 
ont oc <(fe øott; weanot oc ttfe eeet/ftm te Øafte aft fare mttt, 
font Sbri^ fider: t)e lomme i(fe tm^t^feet/ paa tett tert4 
QKeninger* ffuUe i(fe fleaflftl 9ltt fiunii (ett tog/ att tpree 
inanøe øote ^cefhnenttf enttog att te t(fe tottte fhriiit: att ttiene 
tern/ fomfaatant tegierery anterletté ent mett en faftenttø 9onn> 
fom€^i(riié |te(f atfurr titlfien^ Wtatt. 17. $tiil(fett tvåre 
toeU oc faa nocf/ oc oefafe^tttttett antrtt/ oc eengeraffljmbef^^ 
i^m later tett ter bof tlif ue. Z^oø t(f e ttémtn^re bafuer te g 
f^et noøre @teter oc ort / fom i)e maa M^ wi øote ^oldié IRer* 
lieret,^ boø ten ^efettc/ mett en got Xroe tiia ^utt, att bant 
finter tpe befle ptaatt (lelf eptber ban« beHtdc oc tperttae ^tUte. # •^uotfeDt^ manl^ Imi ften^t/ om no^en ere 2£ Øefette eller eø* 

ff\fe et ttuméf ®uté ^(agar tUU øffue^r fQiittde SD^ennifFc/ foi^ 
<<-^ fi}ititil i<fr ao^rt for So((f / enb att H ere 6efette, cc ere loø 
l(fe/ ^eifør faht tlt<ln^ ferf( forfare mett bent ^tuflC; H Utt 
fiannmi (efe oi'p ftm Q3ubortt/ $roen/ oc ^atiér ivor/ oc beffen« 
^t fin. tror. -imeikanb fatit bert Qi$xi/U er tctt etrSeaeutv 
atr ^nb er jcfebefett/ tb< bent Once maa tcfe Un liU, \a tet 
VhH Hm t^ttn^t ^né Winnl op tiiU heU Ijané Øtntf oc font* 
me^an^ Øgene tiO att^aa obne/ font en (»rentenDté 3(0 r oc 
fomnie ^anoutu tiU^tt (frole/ att te maa |)ore (Kinnnm en ^eA 
S39e eøennent/ font M^^i<e tent fattige i^and Øf ram \)H Sa« 
vtnktU^ ^dlmgflel^tA tenDtitb teg dat ^annum (o^I^aOc bent 
$nØ tot) full^ tnb oe ^afr fbr ^anntini. JDett er toeU en (lor-^la* 
ge att tteré ^frtt > bog (Patt ntant regne Utt for en fuare Gitig« 
tern / (bm Unt ^aøenfoett etter ^ebatffe Ginge / oe fOAbane a»< 
tttf fom te oei^raoer for ^nten/ #ci<fr^grue forment/ fottt. 
ere.I)eifétte, mere eno fbtit f^r ati^^fager/ fotti/ terfom Ut$ 
Onbrgiffuec 9g tttlfiettte Dbi Øgne/ iRcefc oc Wlm^ paa Jolff, 
tttt er <tfe f<i« farNgt/ font ^tt er mett Um, oti tue^ Starter 
fNrøø frøer (ønrjg n^ :69nb oc iDnØfFaf ; ^e ntda km^ om $re« 
trn/ic {(fe t^ifft anOre^ øffuer ^ueé perter oc®ie(e øant tmvitt 
tngen SfHagt/ tom n>t) Ic(e om3ol^]Cb 

jT^bCdntt mange aQtre M er teet onte 99tuntibof bent fbrtaoelffVy 
O n^at mant tanber oc taber (fbc/ oc beter taa mange eM 
fare i fcg a.oc tager itRttnbenfaa fulb ajf be anbre, ått lanb icfe 
•fat^ fVøttebemvbt mobjtn tfttUt, meb mmbre ehb be brobet^bt 
off ^dne oc 0{ef</ øc gipc bem fiben ttitftenbe/ att be tre bet 
liHfli^t/ ^kRum tin ett d3ub$ ^efnn^ fbm tøifl tsnbe ftn mefie 
faa mange , faa btiffuer ^ané 9øn i SBeOten > fom monb figen 
4bebtr tn pa<t bett Onbe/ foa iDeberfari^ btg Utt ftmie.: Oc lige« 
fom perten er netiaUe bem/ fbm ^anntmi f atlet pMtfxa er øc« 

£W2 -faa t ^ » ; » ' faa Sirfflen net aOetiem/ fom jbannum l^lt paa,ct (mt ipttiit 
«tt fomme 9 tett $ué i^kn, rotti1)antrrt&tfomihen hf/ Luc.il 
jnVitisPatnim flcifftt^, atttn 'EEnrmitt ffloe Jiogle \)nflc ^tetmr 
løbe tiUfameti att (egf / all bfnbettrn^ ^e fbrtfisHé t»rU/ Da faot 

orflaaed/ Oa faae^ant/ att U f)uitf flebce^ern tlt^bte ^a trut> 
ti Itt fovmt nogte fuocte Buiin, oc (aa oooflrr fifl ^é teiti/ 
Mt ^aflfiifr ttctjtt te fif mme onte $fantfr. 

tWaar monb formercfer / at Ittt (t ntt SBejtfteffe > U fahl 
mant fetfltofe^idéeptberfFreffneSuattøena/ ^uer^t>tt .f^u ®tett 
i^pfa^c bod Otn @tude oc^ dot« Sølcfré dTetumlfr* 

J3efué Mff øortt f^b toti ør(fm alf 9Canben > pa« bmiant 

fhtlbeftef^td af ^itfUnn/ & illudusjquead finenu , 

^(t ^eit font/ feictt u mmit tiUPtci^m^ fom^øbt 

SDIf§tff4ff/ oc banMrfff tern tjbt mett Om, , , 

3ttm tiet Seful rom ofuec ^ffutt/ psque a^ fincm c«piti& 

^ Oc ber ^nb fom^ tid (Sfarc4'/ duo Hli puragtaipkl usque a^ 

^a bfeff en btteb oc eii fl«m S^onb (^i$ ttf ^efvrn/ fom ^ff« 
te'^te^ii^af / oc banb (eød^^e banntim faa/ art banb JPuuj^etote 

jp^f^e/« alia qu^ 'feqyuntui! in dciQ^« fcijuentibus paragraphii. 

> A pnncipio capids eo usque : Et cæpit. prædicaré 19 decapdii. 

':.■•■. • ^^ ^(' 9i • ."...■.. • . • .. 

<Dett (hbe om a»teii SDag rfom be mbfHsébé af ^utMttåc 

eo usque: reddiceum pati^ eiut. , , 

Ndta : ^»eéieti øittge tti)ber Wt beflide Stt^ttt ont ab / oc * • '« IMtti 9J m imit frem virrute veri Dd , tj^en ttwnt leer faa ffoc ^^amtt " 

J tit 7a ©ifctjMile foffirøe rtll^ttfle øc fdgte, eousque: Wéttt 
cter, forli att tUti Sflaffnn cre fc^refuen i^immfieir. 

Oe 3efiitf fcreff rn tXefH 4ff en ©urome, twuin illnd Éuan^' 

ge]iumJ<uoimcalc.> - , . 

■ - • ' 8uc. 13. • , ♦ 

• am twtf tern ^M jfrté e^nrtpflc «w 64§^tW«0'»»- 

quc; I«« dot op OCiOfpietf ®tt^ ^ 

' • £UC22. - . • .^ .. 

. ?>?J^5uajwtwm rr fHttrt,^« er Mtffltirt fer »em/fom 
*'"2^«^*iW®'»^' ^f «^W«"' '^'»fftter forWin^et VerS 

- 'Nofå:;g>er^iitl^aii^ Fwniirelerti&toM 

om iNftt fj: mueKge: dt tm <tfe, Da raiiD 6(tn6t)ftt fleif Sf?;^ •nI 
f- . ©er 3 mft V^ i eNd e^>nW/. eo wqné: ce øto^t ^J^ 
HA((e tm ^eftteto tmntene mett |>e(ne(ellSaar)t# art u iSi ^tt m ikjff ®viti J^m ohiniatttt , «tt tm^ tai^ dl«M 
^iffflfené ^iitrninøct: t\{\ int^et« Vide 3tttof ©/nlcMf : ©i 
^nglf/ fom t(fe beuarte terté |)e(ret)om7 men fotAt tedé ^o* 
Kd,bem:l^f|itet®tttforuann tiri mtge SenøftC ta hnb fl(fve 

Nora: A^et ttiaa bant fpere (cnb cntt 9anb a^/ ^tt9 o^nv 
rt W« bcc imtt te atttw. ' 

^et a^tc^el ^ttiteO tretretié meft ^effféti om tOTof^ Seflo^ 
ffif; ta torte hont i<fe føre fig in^ paa ^nnom mett nog^n^e« 
j^ttettélNbs ©ommen fagle : -genren fJraif tig. . r - . . ) 
4er ept^ec fant ^ant brage ten Éxordsmo, font ec 

' ' ia Baptifmi Minifterio:. -< 

' %øx "ol ttt urene 9(aot / oc tt>itg tb fira 6eiine Sef« ^^etft 
Slenere. 3eg ttutec tfg t)tin)or ^ci^3efii WfH 9?Åi^/ att 
t^u tDiger fra lenne ®tt^ I8<|vii. 

Nota: |>er fotib mane htU ben-^iliige I<eié f^n Soter i9or> 
0( faa befale tern aUe, ^m ttaflete cre / at te falte nett paa tcf 
t\i jtno? oc t(te for teø @ittge/ att ten almecttg^e ®tit is>i(( 
ofore mit tannum éptber fyn mirttge ^BtOe/ for t)aué tiere 

<Sn Søtmamtid ttU tern / fom ete ttUfle^f. 

®iere fenner , \m maa 3 %t / ait a6iffHen er oc iM mibt i^ 
11^ t(antt®ut6 ^omf/fimt ten teOigedob^op. i.flger. 0$ 
mttog art ©atQancr ^oiftittt er fnufttt fonter af mor ^^rif 
rfu^trtflo/ tog ttter^ant ofrit)eQene/ tett tt, tant (egger 
, turner «tf ^tere, off^tote/ oc $»ttt ten t^tg« P^ns (iger: 
aiit gaaér omfnng fom en flhrotentté Sofftte/ 3a n>U( olt^ 
oerne int igen vtt tett ^ué/ fom bont er t^tgaaett aff / oc er 
ffrafftigm vtt tc^imtro oc iigutcfiteSSomAt^ntbant itttgtcT 
t»tt 3titaf oa ©fiertor^g Wxv^, oc før^ang ©folt/ oc fvt 
tent duint/ bant $ajftier tmilKdniiito/ tr SD^en fomnnn.l 
* 
I «im toet n^en^ctatuc, r)bm mb ben aftnecti^ae®!^ Xt^* 

if/ba tod banb^iffkit af <>irt»ti tttø^thtiétf oc baiwum dtffufé 
iitib<ctib(n9){<i$to|fttf« fttøtiflrnaiHrniiffFe IM tUttiet cptber 
©iibå «<^eSBB»aUraKennifllfn: tm, gobe fi>c alle boflbi ®«geré 
#f9iCi bffiHtbcrUøc noar bf ^iffm bohnunt^avfairia art plage 
bcm» 2>f rfore raåbec ben beUige Paulus ofT ^»be. 4» f«« Ugen« 
tiéi 3 fF««e itfe aiffire IDiefffe« ^om tUttmt^t* O? < bet 6. 
(Sa)^. ^tjfttet ^aben ))i(ia &c. pc i. tint. j. ^er ukogte f!g> 
itt ^nb iSe faibec t^ti iDirfffféné ettaee« Oc 3<^c 4^ .6raar. i« 
uwb ^itffim H banb (Fal fli> fta ebet; Og Petrus : ^t^ ^tt 
m^ Ziitifltti i ^roen; XU bet ifgaev |o i^ov SØTagt paa/ dicie 
Paulus 2* 6ov. 2. att wu fl^uae t(fe béfitigfd aff ©atbana. ^Uerg 
et ^dnb etatmt fetflPubt^teahit/ tø benbjamfe ^ugiøtm / fpm 
Sanaus Joannes be^rtfftiet banftunt Apo^ak II, ec 3a trtt atl 
gtW^Pabe/-^ ben be^tae Paulus befa(etbeCreti»tbet/ attbé 
ffulbe ant^otbe betib S3itbinet^te l>(eff{en i^otb, m band 
tégontiSotbetffuelfé emob afb ban^ SDtagt oe<8rttmbeb. SiBiQé 
tpt faa btbe/ fpm s. Paulus Rom. uU. i^n tette Stfb'Setf^e^itb 
AUnectiglJr ttfbe ©at^naw pnbet iwttgel^ft, «i|ien. 

Finalirer norandiim. " • 

et ftaU ^ttet tage f?g nHitefotafbugubeftgJ^nbett/fbmjnanb 
^ btugebe i 4)affit«bbnt \ tU ^ttt bebet tviffelig ati brtffiie Sieff« 
le^aff t)Dt iSSel^rbub^SnafFii^ naat manb btuget ugubelig^ani 
bet "bet tin, btiiWt aUt gobe (btiilne ^tebi(f (irr jfau ibere forbiø« 
bit tneb ^ebtait¥e Ctb oc anbet faabant/ tigefom Batt^m pm 
i^t aubei @pto(f funbe fbrflaa, enb bebtaiffe@pro(f / eptbetatt 
bånb et^tbaené^orfle, fom^btt^d Mtt banttuin, Øabenb 
<Betbgrné ^ub / Paulus mffhet bannum. > ^orbiubté iat bedet 
nogrn att UU bannttm tU! paa bebtatlFe SrøaaU aif bem / fem be* 
btai|?elQ;aaaforaaat;'!^bttettetiobem foa (et{ att (7ge tiH @a* 

tbanam: Zeze Bchemoth befcém donai, fom att fige: ®a<f Pb^ 

ia(( bb ^t^cmett btr ^CEtten^ Sflafjii. S^eii benb/ fom tttH 

... btuge €> / ' « I ^ Cittelj« fifl«« ied ^er fbtti trøforit/ att mani 6r«(jer oe'Ialet^ 

tee M en gol t^oimobtdtK^ / f<ia n»ea font t>tj aa on^cn SJOrol^ 
øttnfl/ mett en ^a& / att fiett (^((ffoer ^tte/ naar ®itt nMar 
i>w fanti tUtt maae fa^ ernot^ ^an$ ^Hte* ^er wm f\a iim. 
fomaWagt pao-tfflger/ ^uoele&i« ^nb potter Auff ftieme tiU fitt/ 
att ^anb j(fe flelumtge (Mute r 2>ief|^en tta ^eif ; t^t) l!)anl fater 
fid (ettrltd btttte/ oc ^noc 5ant $)Ufuei: flepubet/^ei: øfor iohl^ 
©faDe paa golrf / 5« / øm <Jc jtotn / oc tett jffer/ naat man^ 
leter ideWtox^m oc SIffiren/ t^t er/ axM oc T9(t)é/ ©ttb om U 
Wiat^uq,Ué ^uareffc/ om Dent ^eatd^anbé Sflaate/ tcfe tea* 
tietffø mett te« Wtøe iRotfl^ Xegn , oder métt aiffiter m 
ffente/ att tant tcfe tiener tent foréfffle3^ru@5ti|?0/ fomaOe* 
nt fant n)erte ^anmim ^a ^iefflen oc fta alt ontt. 

^ttu maae mere jforteHø fcreffuen m Denne ?if^ fi>r eii 
S3nberui$n(nfl / fom tett fant recfe oc Wvt/ VMUtt att aoté 
otfltttfrpctfge Soflne-Jrefler funte totibe artfl^rrfe terø*er,t)tt> 
naar H of uer fattié aff noøre v>t4 faatanne ^a§er. ^n <Amtt* 
tiofie ®ut trete ^ieffien vnter n>ore potter/ oc ^uafuale aHe 
^etr^ete |rtetter> oc fWftm« ^Btuatte / ttU fin i^etftfle S^re^ 
rette ©i)rrfelfe ^ »eb ten rette €(an(je'$retere ^an^ Kere Bøn 
B^fum ^trtflmn toor ^^rre A ^mem 

3^(1 teter aiit, fotn tette bommer ttd ^ente/ att te tett 
i^HIe forftaae oo vtleøø^ m>U tent tefle lO^enmø/ oc att tugen tt>\U 
tett.UHintruge/ men faa truge tett/fom tant wiu f^aa mtttO^ 

ten oc fttare tin paa 2)omme-2)ag. 6<Jrei^'ttitt Mm 

P. PALLADIUS Doaor. " 
"> • !B«hge gUfliW tfit. 97 

28.-&Tfte. .■..■■ L. 
en efue»«pw3e ttl setcmWl« af mmt for Økn , ^iiKt JiDitiWil »«« f« Nit ciU«|»m(U fjmt af- 

iBonftt 3!eni>SitiH)<K ubetimM. Dm D« ()«« wrettiln« 

StpRn til Dtcaf , tnD C<m tilt, tlI«afaiiti«i3littar,«i>«4K( 

boitfl. S5«t« éftntplot/ fc™ n of Xnka, 09 ftnw KEe, fow 

oitbiii 9lM«iStr, dt wtice flagtn <8tt'fltnipkt/ min ma&cani 

&tlfl( fnfatoigtt, ^iini; fni fecftum^l) ifwn« tfmt i DtnfieUCcUgtK«« . 

(mer<iii»fi<(tSi>niirfe,i>g tnbttu lillM i ixt fmuEEt&iMui afCuriafis,<i»i 

. 4koi< SF<<I(iK<d. '6c. @cHi>>ii9!aiit>3i>e[S«ret>fnm»> ^ovatfitcliiiKt 

m ®»i> ^c. a«niet.3un(«r »cpftnlraiib«, (t« ^i (»ft Ctn ©»ttfc «; 

utHoiOMDtigmaliii uf «tm^miUt>6t9tt< tU oa^ngtlistStanjCt&elibiM 

SBtBS/toowfWwiawfaWhtiJtobttuDfMItt. - 

^m txn em SIM (<tc imin et ItorerittoAtit!« 17iuit>en,mt)<D9tM. 

OnCranM mMiMn, Cec notrom glMt tt SlagOSlct tlllitntit/ 09! DmfnO 

ftn loft« DtlliSlMH : SOHE: ROSENKRANSsflOLCERS JJOTER. t&ffl 

(inDtn ®iCe fenftjHa e^Kiirt pna JK»|<r mto Mn feetHinItstOtHClttilt: 

t. N. R. I. :>! Jeri&Nazuzus RcxJulxonim.^Dn (Ktfli untxt MB Mn ^^ 

éioe ftaatt« gtutntim«, 6tt)«iiCt:intl)'oi)tiitKJ&ta*tr> (brtnrtjRKwtt« 

knuwt Sop^it KoftnEMiib«, eg M& ttti Mnlin &iM M m «etiita> 

«ia €tvimtl , p»ix (eii ,e«a|te Snut pwe tii% SSoggaw; E. t. M..t). V. 

«« paa Dm niMtitt &iO( V.i.D.M. itM tm MK JGMvCnin« Dtfpaa ftol 

TookUI, ■« M«/ dbMMM SftRtdc SRdfta^'n;:: g g 

tare^ ^mfHUe \>^ tfl.nffemere UnD<c(i»9tiindfD}en {lijtte åUnéff«/ dMieC ntaar 
^t>( t>a;r<tb«nt>éé^iv>^&l>]cos(aeiLtf aå&tt^u&gliflt^roø; fom fait baiK ftg 
til t>et føcifatt« ^iUeD. ^itti. mwxi t>i tUcrtf Der^oø iutiX>u, at Un fortie af 
ti(ft %9gfiat>(v ec-no^en uDjUDt paa Ct'isinalen /, 03 fan ita« faa faart octct 
et 8.'fi>m <tj?. ;§i«næiit/.Afti man \>ll,1ce^ W flte>fjBjlf og niøicft« is«>9l^«*»t 
tAbaon, fan D«af uDfpMUM 6et 2låt^al.rs55.Tpm \><l faftpaff« %tiJ De« 

man a(e^i»jC l^ktning Htf^ at famme eftet / efKtfbm ^<t v^<> @fuc»^mgen 
inut loifl'iCUnt^^edn '^mi (titen paa ^iDen eUec ^erfotnen / uDen Det blotte 
Siaon fwit Sigtttewc« 0$ S:Snidftix'oittni SCl6e. 3 De.K-ofenf Mo^ferøSfegt 
bav>e txevit mH<i og ^oce ^«nD af Det ^a\>n 4<*lØ€r/ fbjn f^ne« ot ^iva 
©fetninéen^ttStujnifeligete': SSlin, mox man gaair Dem !9lanD fo« ^D'ianO 
iøknem A Pt D^J iffe" Miw Ta« wanifeiigt at tteffe paa Den tette.. QJii&ille ^ 
tffun anf9\^ jire af De «elDfie bg fotnemefle/ af ^otlfleenDift nof l^ci><rret«oc 
©op^i«;»:<>renlNrAnDfé6.SaDet. ^ >. 1 

<^eh føcft« eci^^léctiSrttf^'n^lOlCfnfranbd tHboUer/ dtiøet« 
>>ofrøe(l«té Åc. <6rif €itt{?siw '^en, iJScoDet til.iSr.nieldftn'TOjB^Tom 
ogfdflivat ibrnnnorf« ØvtQéf Mmj^I^J«. ; 5>Hti<L^oIg« <£ntf?in -tatf f«m 
glji -mefi^ :ttltfi:g«e« J^Utningi- ftD^n m<D Sjlnne tnev»(l^l>r(Sr. ^cnrie 
t)tMiiii»vp# i^otec , fotft owc^ofmefltrinDe l^otf ttei^oninget t ^nmatf^. 
t% it Deni^otten fiefienOttJctt^^nni-^olgeira (a)^(om f^re\>Cfi^§eiDe" 
W» i^ietilageii uDi dttodfHD.araodtff^Mn&Mn^ ^tyrgetev^iødfe. ftDen fi>c; 
^Mme.^eiKé;dieyiHnø j^dmirettepe ^(b). ^ pm b<m.e(D|e -^løév, f£xiffønMwt 
ocesetfKiODec/ftoae oi i^l^m^iMiDfnøntRefciiius^i |it^fnft«m-Dcn^m 
fk 9Dtf nownev bannem -éc -i^olsec AcifentranOø. ^ati D9De 145^. poix 
^9^ni-i6>fa(ine/.«d^a}t« ^^b(e« f«(t.Depfca ttl.^attaiec^oOcrd^icfc' 
l%l<»i&//o» «n'3nf««l?t(j«»/ pet fiOen I jJ)owi(Iej Jticf* « .opf« f(l (ran« 

iBDflf«^ 8it>«.ti(^jenp*ic)> • peréfinD«^ M: "é.i^itftJD (4) «|f«a- eeii af , 

finn $(ap ijQot. in({^ anD(e^nilN;<pen:em«nD' 
'f '.•}• _ Det ^«ttn 4oIger <JErff fi^n 

■•'"•••'"• *' ■ ' ''' '"' "••'■'*' • • ' • •'•' 'I '" '• "^ ' ' ■ '©et? 

- - ø«tfjUt , fn»Ubt er cMrfkiist < Man)««r, ø«i. 1^, n. pi t ^ 9. fRm <Ptte ^tfj^m ■• f. 


:{J^em^iid[^ HlU^cip^s aborter ,"fo >i. «» «i^ • I 


©en drttcn :« $t;» 150I øw ^olflerf^^tt Kofenf ratibd t« ?5oi* 

ftr / en ^en fif btrt '^tigc meO fyxné anben §r ik 5tniié tneiitflorp. ^ait 
tar 55«ntnorte,SKi9ed 3Ratf i aotig^cnfeB^iD, og pD«n, ^ftw^ongScis« 
.t>eti!r&en Sj«t(ie& ^t, fw&e SiMetr an imoD ®Eif>p«t€Unien 09 ^an< op» 
TWifft 2(nfeang/ og hm 5«9<nf>t Stalbotg pda s. <3«Ui <5>ag 1534. (e) 

<S)(n nmt n ^Ol^tt ^mf1>n 2i^fetmr<lllb8 ti( 55oS<t/ «ti 
S&cot)«c^ af &m n«tfl fptige^ (n @on af Ottt ^olgerføn ^ofettf iHin&f 
og ^tue, )X\Civ%Kttt (Bøne, og ?Srot)«t tit "^øviSitn ^dfenf rant»« ttl SRofen« 
^Mm. ^n Mt ogfaa ^anmatfj SKigcd tD}ar(F/ og ^tat^olDev uti 9^eve 
3))flanD. ^(t «a.t !)am / fom i ^ong ^tOertf t>en ^ntttf 9 JTvoning i>at 
9SBl(t foc Jban^fD2ate(l(rr/ og^a ^av tilbuDcn at (>(iotSXit)t(K/ men met f{ett 
af H SDanffe J^etrewflmfc unUffplDeHe fig Derfot (f ). ^an 6o»e 1 576. og 
^oftte iSupetintenDeuten t.Slarbv^ tl7. JS.ouri&9 23ettrJ^n 6vcr|^aifn<in ett 
SigprorDifen / fom i»oif &ecemt( VCl. 7Mi)tve P(t>el famme Star tiar i ili«6etr* 
^on lil "^tiiffen l)efovDret. • 

^en fiertre et Denfov fmØuDéfrpgt og^ffttom nuget navnfttntige4^« 
Sec2lLo^eltCl:an^9 til SKof(nl!)otni / (om gemeeniigen faiDe« Den IcerOe 4^l9<<^/ 
>at .en ^on af 3<>rgen ?lof«if wmOe , een af De tChrift. iv^iJ)WnOteaarigl>«D- 
tfigieccnDe SXaaDdJ^tmrjt og ^cu^ ^cvct^tSi,M^t, og en S^rtQerfnr af Cftt 
weft focige 4>^3«p 2^ofenf wnbd. ;^an not Joanmatf* SRige* 3laaD 09 
$&efating«m«hD paa!i>alum ogCt.^on« ^loftet i jdbenfe/ 600^1642. (g). 

Sltte Dt onDte af Del 9lat)n 4>ol9ec RofenCtan&a / fbnii fniiDe opregi«« 
i»el femten i ^aDet^tre enieti ^nDMDe { Derei$ yngereStac^ eOet ^t»e ieMt i D« 
iipere ^De^Y fom iitgenhmlie ffiffe ftgj« Wn anfette @fu«*^enge* »IDtog 
fi5<ifaflfenl^eD/ogjFonft«Dei^«^fett^r;afoéij)rbigoae<. .;, ..; 

^ob nu Den flD^eiete f«rDe <$otgec HofenfranDø angaaer / Da M> 
te f^m ^ ibianrtnaTige $8«m en^otev/ f»in ^ovDet ^^avnBopl^iaKofeiH 
feranD« 4>«t9*««!^«^«» / ^ilfen l>le» gift meb ©teen Sro^e j<»irgénfi^ii^s - 
tD^en baope {IDtagten og ^ogflaoeme^ ^igtiv v^<x' votee ^éue»$enge viDne 
om. en ceioew ^D, oj w^x tot w' uDen ol "iojf flntre, ot Det iKe et ^nOi., 
fom Bflfone« Detpoa. - • . . - • ■ . .{ .' ^taK (cS iPONTOFP. MjurmVDao* Tonv H^ f. IJg. 

(d) HViTFhXiy p- 1034. 

(c) HviTFELD p. J430, ;^ai« ©mtflrtft i ^ørnflrt i »trfc (ao r«fr« i Marm. Dait 

- Tom. u. >• i4t: ^»or fccr i ©t»rt før JWD3Scxin maae \^\<i mdxxxiv, ' 

(f ) RÉSENU Sim F"4. «' «wtttfe p. a8- %9. ., 

(g) i)vfr -feolgtf XiJfcttfran^s til ØJofni^ofm ^w 8Jro»|t<n «f wr grue ffirfe M. 
Oluf wmd ^o»e «i§pr<e«tcii , ^m nr <r»ft I j?ij?t<tt^iw 1643. ^ott« ®ra>rtrift 

@M Marmor. Danic. ^ oqi. U. p. 140- / '. i|oigér5^55?trf[oMJi:ati&*^f»96c wf "med |!n fwfh gtttTStem ' 
afTtottri^e^orei: i^SJeno« tMnOc ^etr« tTtatigvete f>i (&tné, font D«0« 
§5em/ tntn inden Øotx^i«/ o^ m^ rin:4n&tn ^tue "Siatm iSylbtn^txvit 
jngen £)etrt / men alene ftc« ^enmir /». I)^nb^mf 
fe(tge^q^et:tCKoi^nCMot>9^ fom \A^ (anOftrøtiø vj, v«v« «•« 7k«»») n 
•oced Sophie ^(<ti&anOe tf fe fon ^M txetet Den -éolserø ^^ter. 
^ntf ^ar&cotiet ^tr.^ISec ^olserfeo Ho(bifr(iftt>e^ai>t>e meo PH 

J\m Sir(line ,Siu> inøcn.v5om/ øø ^<in altTatk oftbemefOti 6op^te J^ofhw 
i:an^fliffe;H«»«w^n*iO«et.. . ; ' ; ' ' - . ,, • 
^iMAi WeMuM Hi&ade oen f^ftoft&nte -éoISer Kofenfrandø ftxi^<fn, 
iøtfXi mel) fmjiDfle ^tUe^nnatneinilorp ^avDC/ foniDen onoire ^ero^ en 
5&ot«f af &et 9?aiDn Sophie KofenfranO« ^olgercs^otef; og iufl ^enet, 
meiK i»i/jDet.er/ fom tten foi^e^aaénOe ©rué^^enge et glott tt( en 36ufonim«(« 
.f^ af. ØKeiv paa Det at Dette ^(estffab af De opreaneDe ^etrevKofrnfrantM 
^f af bet 1fi(Xon ^olgey Deé&iDré f anb falDi SftKretf aot Øien > (id9f ti op» 
|tt:<ft<tf^9<nDUiDett©ledt«5at>U: , . . ;' '. 

• ■ :' : ' 4^. <eriC^^ttef^«r til JBiwnifeofnv f i f 09. 

tU fSoiier t J495. J©.9t/^ofmeflett 1515. 

a. 2lnnc UTein^prp/.^ofmefletinb«., _ ^!>Igfi1itt^!io<in* ATé é<^ é^løet^ Øopbté XOfetf« 

iSec!^?(^i^nbd' førgen KorenCranbe. til 9lp|eWoim t »59?* 

r|^ntil$8oOet3s(t« e> S>«rot^( Jtonsr. 

«<Hff*'*5^* ' ^..' • , • - ■ . - ,_ . 

,!.-..- ^(DCy f 164^./ . 

. . ' Sophia KofenftranO»4oIgewOotet 

■ • • • -•• - 5tf 

iri«M«ati a8« 4>t^t lOI „ ttft um il»«<* timelig«« , ttt oftbeweiD« Øopljic ^ofenf ratU^e fan 

ihvM 2)ota. ^nJH* «alt> wot« oar Otte Kofenf taribe til 95o{let , fttit * 
-tiligc mep ftn Snie iwt« i^tfliikn| tii Spbef iia5. (•>)/ ofl ^«n5«« ^ulDftrpDIe 
ftw -ét. "é^HJ« ^<>^"^<">^-' f^^ ^'*'? ' ©IflS« fot ?i«U>«9. ^ti» ftw 
i 9£9ttffAb i»t^ 4'^. «pel 25i-'afee ttt^vos^olmt 9lit)D«t ogT^anniarf« <K& - 
iue 9UAl|/f»«i tilfwn $<»t)e >aft gcuc 3tntie »rof Sougef^oter. ^aw vxuf 
«n imr(«Ua fDtonD til fta^ib / I>t(fi bcugt- i ^Oif iUige fjimi ofstige fSefhainger/ 
' (om iiwn nnO^f^J^f oå feev i ^»itfeK>» 09 Cra^jii ^iflotie om .^ohd C^rillwti 
feé« t^^itf ts'vat O««/ f»rij t>eD :g)«ib<melDWSi>na«« ^toning 1537. bat 
"Øc^ter« fo« ^ani iWilicjlct (i). ^MD ^ar Scite ©op^e blew giftet im& 
-^r. ^l »!»(?<; ^\H »i iff« fun&et: mm,«t W lyau. 6«tte Ittjeri 9egte» 
ff«6 fiimiiMn , bwife« 6«af / it ^009 5«t>«Hf t>eit ^^rjle i Dette Slat MflP 
^«0(t 4v. 2lwl35rat>t 09 ^ant ^ufn;« §ttti©op^>lf 4dlgfrø*ofet jifed 
$&é{dindt ^(o^ec (k)..i ^gge^^io« ;^it) # #t »g fi:i f pJtDt &at» baw Im>« <it 
lieiM Jbata M«fl(t og ^ftetfemmcce feto ftorte^ mep goDe ^efk/ |)avnif 
M 4)i4t>it)DrftnSivre$^rOf ]}et®Qt)«/ ^n i^otlanttng l)a.t<x, og cftet ^ti« 
^él> \ ban« ;i)ufltue« ©dge fat gierer Cktaf Oen ^leneffe, fonf gif i ^onig 
„an(«a ?ip. l3D«t ^ngettge ^ort« ning«*^tet> e« tmtétet Hafnf« feria fcit« 

^xioM poft feftum Vifiutlonis Maris Anno 1 52^. (t) §(«¥ 15 f i. miffeOl 

»uti fin éwet^t.'Hvii^t^tiftf (om »ol)é Den ai.Septemtøs, efterfom f ^m« 
*t>ib«fé potfebttflJeø f w\>ne ©legtebog fmDe« owegtiet meD biffe OtD : MDLI. 
f,leff 41:. aitel JJraDe t>^Dt poa 2!liJott^bnr St. Mathei ApoftptJ ©«g, oc 
kkW. tesropm vM ^O^c i <Bfåwt^u€io^ f (But« sitte ^oiii 

^ctte '6opbiel<dffn{ran&e ^^e ingen ^m -meD tin<Oinrr(^ men D^ . 
^nDW ?5toDet éttr ^ofetitranOe DéDe til89bef ; antog ^ jlg, efter l^n« 
•tofle ^cgietfng / l)an« finaa og um^rtDi^e iSétn > ga« Dennem ett goD Dpiug* 
iSb, ég floD Dem QftiD i <RoDet« ^KD ; ^tfo« mon og ^Der , at > Da ^r. 
i«l ^ra^riwt WD ® oDen afgangen, fyat l>«n tilflPcewt fm ?8cooér*é«i ^ød- 
$Mt nofeitfcaiib«/ foM^« tierne €(>utfetft^n i^ajfe«, looet ^ani w'De ()eii» 
%^ Æ)ui5&onD«* ^eD 09 at bwn'^it meget ftag, beDenDe^nnem fbm fiiarefl 
«t fftttitae inD/ at ^un funDt o«e«(aDe ftt @oD« tit ^onftem j>g lM*'?St©Drf, 
' ton mt i^t>De fKet til , 09 tfulDe Det giett^enDc'meøct vmf em ^n fom 
etÅ, f^w^^wi,fu»D«8i*wl<l«&at«@fiftr(9i;. r: . jv.- . 
* « « ' ■ — ^1 ■■ 'T(h>®«'t)<ftfJOr«»flWf( tMarm. Øanic. T.«. P' "I J8. 144- 

(O Narratio de Coronatione Chrifl. U'. MS.' 

Xin)T..IiLEVUeenMl.N©ba..p»n.é4^ , . . . 
.* •* -■*-"- I \ I 

I 

i 102 IDanjle Sl^aéASt^* €ft<t \)mUi &{ctti ^eo ifut f)m k«tt omttCRt en toh> ^«té ^i\> , eg 
1Fa( i ^\t €hfe«^ceX)( ]^a$e ^aft DlindfleD ^fttc i Soctonind af jtoR^^^H*il^ett 
5tiit»«n. Jwn Deoe i "jRttbcD , 03 bUo De$cot>tn i jRing^b ^o(h«« ificf«, 
iiwn 6t>oD SfåiT/ et od iffe foceFommet/ tog fpned tiet ot ^at>e Mtret 1553: eOfc 
wb Det.fk*. SJiett i Stdm 1564. (oD ^cnD<« 5Btol»et«@eti 4^13«? JJ^oftn* 
fi^an^ø 9{td(té ^arj? optaø« h^mi j(ifle 09 fer« fta tXingfltD tU UDt SUth 
l^tlanD', font et ®o$ne«l^t(en til 55oI[etr éftetfom tenne ^tafiftift titntt, 
6«t tøfw paa en @teen i ^otnffet ."Ritfe fpnOen Sifteret : t>et Wfløec ^Hé 

oi bteif bfdrafurii tiKtndf}€^€(oflev/Tem Nti baffi^t i ^orUmng 
fif jtong $nbett(f brn antrit. Oc (Iben blef benbté Kt>f)( imr 
lKrntté\i8fen tbet optagen af f^etibié UBrober ^^ |>o(grt ^0« 

Ctte 9{ofcnfran$ oc bane t^vfirne Si^ttt SD?ararete ®Anl t>^ 
^otHf^. ®ub lonbc tbtm atte en %\tM\^ Opftanbelfé 9(mtn; 

^1. D^ LXIIII.' Øtetat pottet bat f ommen fca t< Olbfenftah&ietd ^am^ 
/ic/ lob Dfntorce ^olgtr 9lofenftanD< 1642. iaAvel f)ent)e« font ^ece ftne^oe« 
fcDte« ^éen tiaige meD Dere« Sid*@ten( optage af UOt ^tte ba fotfbtte iH 
ftn e^en^ogne^^rf e t>ee SRofenboInt/ ^vnilet jtitf e /• (o|» dn iantme|let>< i 
ien ^teen uøbtidøen @f tift groet dif ien&e (n). 

^t ^un ^a\>et Kxna en $rue af ^pD 09 (^uDéftpgtriluttet man af oA* 
'iQige 9o&e,^iD|ieé&oco / font o< t gamle i^dftet om ^cnCe ete fotefomne. 
>eOer €t^emanC>/ (om i m ®an{Ce («tDe ^i(h>tte et befienbt af mam|t 
^tiftetf bat 1543' tt( ^ag&ebotg (abet ttpffe en l!>anff £)«etfette(fe af Cal|i. 
Huberint ^og Dmi@tt06^te&e ogiJ^oaDe/ og \>e& en fortale titegnet ^tt 4c: 
%rtl 2&rdbe og bah« ^ue Øopbie Kofeneranltø. ^amme ^ttafe, ftUii 
iDea betemmet Demtem b^e af ttceé @u&ft9gtigbe& ^.Spft til ©uDd OtD/ 
ffa( &et irøe fetttpDe nogen/ ot t^ |et anfeté bet mefle ^\, aQetbeljl Oa i&ogea 
itte 4r alminOeHg : , ^ ■ - ' 

(ix\\i oc we(b9rttd snanb oø firende Wit^ttAt. 2(pelBt^<i^ 
be til jtroflbolnt/ oc bane txttt%xntf Stut Øopbte 2lCign^ 
f wftm, ebeHae bobe af eiectfj od ®ttbtifi)ctiabeb/ enffer ieø pe^ 
^er Ctbemanb dloabc oc Steb af ®ttb Saoet oc vn |>niit 3e« 
fttSbtifo* . 
•MM <n) Ga PONTOPP. Marmor« Paa. Tonu IL p. i 39. *? * • >• -'j ~-^'- 3f§ jf n^f » til t^tt, Km (^ri(f ne <ffif nne r / tenne S 

fléSHaatf/ i(fc forfci at 3 <o\jfUff(jfforiJaa bannom pao^ |ari* 
t9^fFr9Haal/ Witn tn fe^ øajfbr ttfa^t mt^hnxU fon (^t foc«. 
Mtt/ ta.fom m^ifm ^t c^rtiiljde |)iecté oc ^ediecind/ foiti 
U^mti ^ffttft fpurt> 4t 3 daftttt ^ift oc ftaffue til ©uMOcb- 
øc ^ifl( ^hHHi'gdium; |)tit^(f et ira oc felf br fbntrrit^c (r4tfiirr 
benirriCt paa teiinr ^Og/ At 3 trf< aifomeftcftc fdff t)alftte ftøt; 
2i9fl oc ^iUit til At Iflpfe bente , M^vi at 3 ogfaa bolie mttm* 
(>epbr oc jtodmnø [ tom tcft ^tli t)ccb] Imde baf ue ^eaorret bente 
paa mt SDaniFc ^ungettwal, t)ten ttDiffimanøé til Ur^erpfli 
niftfl oc. ®affn/ oc ©wt tHÆoff ocrøre, 

Jo( benne @aa,®folti/ fom et;/ at 3^^* fa<t S^tfabe ^tttet 
Dnbettnbe, bet ^ucai (frtfuet om^ \)ilbe tboe Sbtifit $o» 
be(/ oc tneb Srøatfa (hioin;e bane $ober met borebat 6merelfe/ 
^ tøtts tern met cbert |)aat/ la baffuer tea tilfl^rirfuet ebet ben« 
ne gjoft/ pao. bet. at ebert cbwmtøe i>ifrte oc ^Seaoprtnd bbt fiwi; 
Ql^aabe i<fe fhilbe føtdlemme^/ men nogen (Stnnb^ bereHftev bta« 
§ti. tit sninbe o£ ibufømmeé boff foott ^flfterfommere/ monoå 
lil ttt ©peae! oc et flot ^jceinpeU 

' , :0c W flifftie/ -ot anbtf Dlibbfre oc ØJtbberme tibé SWofnb, 
feuer #a 3^røTf ft(t bftbe ocfaa tfterfoføe Uttt ebert Sitmpel/- 
o^iaøé benne atme foracbtcbe QMm/ (om (foaer ftt)obtei;i 
jtrttbben W 5t(ube, tnb paa bere^l^errednotbr 09 srnerffuer etc 
: ^éttr ffrifuer iea for bere* &t)\h fom jffl Jaffnet monge. 
flfet øc ftort paa ^^erretlot ocBaarbf/ fom bomwacbtet H at^ 
i)«re.tifm en fforfmwlfe/ at be boffbe faabone'ibriWi^e iBMft 
^m temte et) eller at be ffulbe effiiet bem i ^v^ Ocb/ oc bbi 
^ aWiwbe befenbt.bannom for bere« fterre. 

: q>a« bet ftilr er bet min i)bmpøe J8dfi til ebet/ atSbfUe 
^i^emeli^e anome benne min rin^e Sienefle/ cc iélt taøe tirrg. 
Wniie min IDdftief^cb til aJJiétorfe. *(Bub glfftribet (!tt^ 
tit at fordelte benne lB«ben« t)om oc gpbe t^ét , eg at tlif ne 

tab((td^^<^if >^^n^ "^i^^ (cJ^tKige ^nangdinm; Vtmen; $er met 

^ ■..'■■"■ " fbet « ' j io4 5&<m(Fe SDTit jaa irt , 

3 0(11 ii^i^c^Unf fom af $5iilPo|Hn i S(av^u$ m.idtttit>9^ttttlffn 
1576, (t MDcn oiMC ^De< ^cobec^^on n^lgei; Kdfén!!r4nOø tt( SQaOcTf 
^^ M iftfiUiM onOec fdOlcD« om ^0«: S^ut SøpfyU^^wfian^bø/fom. 
ffwt wtc m foti^antfiQ, 09 gii^frygct^ ^ntie^ forfittitte inttt, at tfif^ 
$en^eø Eionre 9r<tder6 25ørn bteve |o aUe/ .og Jt^oir ut>i gtt .$ceb, vel- 
og^ fitcdsm mc^ <£lf¥ og ^oe fvtiiøta^nt oa optugcrDe. Cfg i 3i^rsett 
^oiénfiranbfee d( iKoi«uQolm iFceone^Optegnellec pjn ftt eget Sto og tt^nttf' 
m^ixf^ tU $rt» Sophie 2iofenfc6n&itoJ8ti!onMtire (fterfe(d<AjO( : Oi 

Ué tant aM^ nof fom Utønmt oø (of ue De iitie min ^arfQflrr/ 
fom mta ^a^cc elfFet for aUt-muH Be^ftaU , oø \mtt mtg m* 
tclt^ ttt>i tOlol(té 6tet / Od mfø ngeltde paa (lOfriatdf ^iDev br« 
AAf tut mct ®ul(/ 6dtf 00 penninge/ 09 (rttit met gff^et mlø 
nu. itftn JTorn af ^mii $U:bego$ / fom Ugfiejntl^ et uti itort« 

ofitcr At( fantirg aldrig focølrmme ten ffote QSkføtmttoar i^unl 
laji^i; f^ilfl røm / f<)m offsaøiwt Ut mUt aftfaraea , lom et,: 
«t ^h mrt f^or fif^ og Om^DdøAtøl^t (oltr mtø til etckc^ 
Sarttom / 0^ tertil tefottcrf mtø ott manøe manøe ØRnot^ An. 
1534- tev tca t)ar 10. ^ar oammd^ oø min ®l ^atrcfpflct nir 
iafjfbr latet mfø Urre at Iccfe oø fftwt 900 en ^c«ff uti fmvin^ 
jlldfbc t>tl 6!aane / fom 6r. 3)m1 Brabe ta ^offbc ttti forfe- 
ju'nør ^ focff icf (te (un imø Utfta til SHalmør , at frø tr r fhtOe 
Utt< min førffr Suntamou nti Satttte6fo(e 1^ m ((rtt S^ant, 
|ctt jfooi: ^Aiia IPoipmøcH^ii/ fom ta UffU manøejrte 
9(tetø SBørit toé fiø at lonrr/ oa talte tun miø wt jtoft ^00 jøp« 
$m BkOc£ SDTéntme^ / ttifnrø fom i»ae ten øfftterfle oø .pm^ 
set fbc tenhem A fom truote tet ^otteteri mot ^nmacifeøtlli« 
iie ^0 ^oat/ 00 fbttrete Qrer^en af Oitentorø met te Søtf^et 
ter'eø fiRaøt ^ int i)ti Stiøtty alt mn ®utØ Xidatelfe fi^e ^m 
manøfiotttøe @9titer oø Ontf at^ mt>lt» Uti fbtfFrcf tte ^ 
toc c^iSttmi $n)tei m te tet ta foltete/ toø føcnefnte imii 
I^Afifc mta ^ti^a/ «| ^tte mig til €fro(f uti 3fictt et(. 

* • I 
$«rent) otilutte Detine Stnifei/ maae txt tndétilunDe fbr^ktt« t at 0(t 
mant De ce(0(le oø roccfle ^t^tffs, fom2^^|for:SIet>e i fm fmu!& Gamling 
tkXi ^nbe« (tDtidma{*<Sfil&tn/. af txnne btdM ^nte Bop^ie KofenfrattO« 
^m «c giort fatntnt Sfat/ ^tm Mei^^^^^fe/ Oog/ {om fientxligen Fan ft^/ fot 
^(tiDé« |)ert( DéDt. 9aa famme ftaaet ^ fontoen b(ni>f < ^D<nK»<3^aaben og 
$tar<taUt 155,1. ^nbcé ^atn OdSKOev foafeOc^: Frue Sophie Rorenkrantz 

Holgers Datér, Her Axel BrMesHoilrv, Hendis Aller LVIH. <^af feer 

mati/ åif naoc^rue &^pW l^ofmfttmb« nfsx, l^c 'ocmt i fit ^IDecif 
58De %M, er (^m féDt ongefcrr 14513. oø er bfetoten 70. Star gammei/ (»u ^uit 
erDet> if^j. • 

SHt Mttt t»tfér ttoffom ,At Un onferte ^fue^^nde ^ fom d<it> otf ^nUN 
fons 4t( ixnn^ Slf^ao^Itns/ Ifon onfeetf for een af De «(D(le 09 tarefle, font i 
S&anmorf paa porriculaire $otf ere iiDfomne. O9 Det fan oeliffe ^olDe< 
wimeltdt/ om mon flutteDe/ at een af ^me Sophie Kofenfran^léa SJ3roDer« 
@enner, enten <^t9er/ ^JStrtf eBer 3i 

^ctUX fom en ^oDeT/ |>ai>et (aDet Denne ^ „ , _. 

fle>od Det enten efter ^enDeø S)eD/ etiet meDend ()un faD ^Uf ^oilfet og Des 
iS)rast/ ^«n ^ater paa/ fan jpne« at gi«e tiifienD«. 

n' ■ ■■ . • ■■ ■ • ' ■ 

®t SBeflntttitt^ af ©anntatK åiciti^ac^^ 

j^aa ten ^løBen^tjnpfe ^erreta^ 1533; 

90 Oer t'w ^<mife'4)!igofietr nogenfeDe« bet>anDret/ fan lAe anDet 
cnb ^«an (ogtiø^erfe ti( De tt)enDé merfeorcDide^^emDade, fom unDer 
Øtefornuttioné $iDen blet>e |)o(Dene/ Den ene tifODehfe 1727. fytvc* 
uDi .gieUoelid i ^ufommeife itong S^tytvif Deii 5<»trfle gH>er Den 
<;uii/«m>^andeUfPe^«rDom offentlig $ri^ i dtiget^ foctiger^eKUisJ^en 09 
SKtDtierffabet/ og flaDf<rfier ^Defen 4>aW og ^aonD cm oerel genere me|r 
aae 40. ^axH €>agef Ca) >c. ^en anDen ti( i(ie&en^i»n 1 133. dter |)ei« 
ScmetDte jtonge« S^eD / ^oruDil&iffopectw og Sliget« d{aaD ftabfc^e De« 
dleceff og StfpPeD/ fom..b(ei» giortpaa forncevnte ODenfeffe .^erreDag/ og foge 
tøen at Jbrnpe Den ^ifltife Stetigton/ men »pfette ^onge«<Xa(et/ (bm tog 
»ar Det fornemefie , Der Da ff u(De t»(rret ^anDfet »m, Cancefer 4vttfeI0 Ifiti 
Æijlorie ^aoer UtDfect kaDe Den jDDenfe«9le(eff af 1 5^27. om $IDe(ena ^{^eD (b)> 
Ton>.in. ; O i(i^ 

(lr)HVIXffLD p. 130*1. 130a.Cod.HOUERCSJD«lWm T()m.n. p. »a«w' ,- 1 
\ /. r Ino^d Snttbotten itf (ttiotfiittnirts, Oet^a&en^ietien|ll(iDnfrie|)em]»9 7593. 
bte© gwtt (c; røgflaénD« mtfl Sltttgiønint o^ WqM cieifWig« <^9«. ^9^ 
Da t)i fch> tte fa« (pffeltg«/ af lew«« ofrt^ewmt« <Sr. Pro»(l Cevpaj^re^t» 
crlnd / at m OngitiaUn af tn anDen fti^ilbemetMe .£iø6cn^a\)nt(e Jgtxtidoitl) 
tBcfUnniné/ fl?rwen i?aa^aphr, mel> ©eiglttw urttxmt)? te , fotjt okJI angoatc 
Smiget« MtDtlige ^HflanD 09 Stettenf^waftnJng , l^tfowm ^vitfrfO intet nitU 
ticr'(d)t, hinne «i iffe efteiiaDe ot ai«e oiMft SanC»ém<enD fu(t)bniR»n @mtf>(itt 
attt faa oigHst <3Docuni(nt; txv etalitW tt^en 4f 'Wre $am\t <9t«ilem»^<^ 
vins« ^oi^e p og' diotttemmMig DpH^dtfiitg'i (»n ^an^ !Rctt«i99and< fSRam 
paa tten^iOf men en&og fan tegned foc et anfteligt ®tpfN i De <^tOertf 4)^ 
jlotie; aDec^tfl M bet ingenjjledé tUfornj^'faa t>iDt oi »itx.> et veo^pffen oD« . 
6thmet. ^en l^ie&én^aonjle SKeceff eOer ^tg<Oagé ^e^tning./ fotn -é^ 
fel& rim om, wlDc '9ti9^t«|)ofttie|tet <^.^tno«en# <5øie, <£nlf a^nner^ 
09 nogie flere ^eretJ^Ihbang af Oe wrDfUgeSlaoD, iffe forféigte^ I«« gif Den i© 
f ttietttge SRaaDet« i)^av»n , efterfom / IjttaD De flefle ^t^ gio«, VvAta fiatitit 
fjye fuiDé (eV og, faa ^Dt man (an fe^af Dei]nD<rtr9Ct(@<igf;^t( De fantim 
^Ffir ^eHer fbrfeiglet Denne Mreé ^teceff^ f^ erdrD ti( onDtt faatcDetf (9010^: 

'Ekaus tit« guntt, 304.0)1111 ^ØttltOtD EUaus tfttt 9taaffotl / 

IRmiW (8>rUcnflterti Eleaus ttifl Otttwff rtff famme 9iTi(iflk/iJc«» 
©tøte'Saiimarcfig 9liiaté|)olfnipftcr,Cyfl:e;ø^t:«bb^5Darim<mfif 

gcbtttr^ef (pff»e lottBf/ a>IttfF:2;or«tttri;4Dø, (Dm. 
i:om|>enn, CJofeanit (Dice/ 3o^» }5t>w|, 3o^ah» tOrtt«, 

TOn}if(anbt, rctni^t rOufffrftfibt / J^ftut« aSitte, CImie; 
Ojilb«, a^«UtPø«r»p/ Clrtttd Piirt)!^, »riWfce, tlt<>flrci»» mmåi "*■ .CO HVrF«.LD p. Ij^ff. fg. Conf.CRAGnH;ft;Chrift.in. p. 4.fq.H6LBr.RGSSb .Klft^' 
• • Tom. II. p. 276. ; . . .: '•^' 

(J)155<} ertrt «f merfc, of bf n»erilirf«Pe miflet a[im< l^uDf »ogenOécwfnlfcin; : 
mdff m<6 twn^itW^ aiijwtr^ «« »erfw t««f« té i ^^rfliMiiø«!, «( ^ h^^ 

^ - Diwrt'ftett'fniwwf. * ■ ' ' V / - I ^ Umutt/ iaa t^fnn <i(mf cttgjle ®ult ^(fmr nu laUtitt.filan off 

Sff ttjenne foréenflrliflt 3Bf f Denn ^eø^ocn S^tfle / ©tprme ctig« 
elarve / 6er^r<tMrtd!r fevbønt 2>anmar(fté j^onning cc Yoot 

ler ttiU Ox^ n BamtAlt M Uttix^t, ratiflaa c^ almxliAfm 

thtff^n^^^mtt vlictttdc em oc flcrrie dteré tb^Url ^^a att eff» 
t^ec tbU ott.^anmar<f té iKttde er / bc off ^r|lte werritt ^affuee 
ett friit ^aare Slttde / eic nu i»aa t^nne %it^t fpre ntan^ atfFol« 
Itge te(cUf[e ^ii^agtv t(te mueUgt tverre fantl;/ nøgenn ^erre 
éQer^øjintn^ Att f4are røer xolutiof., bc n>ita tnerfbre ^anmar« 
(flf:1^tA<^ iRegemente ^en^e hoti ^anmat^ii %ii^ii ^aatt t(fe 
»lien frorr WtøU^'^ma^tf ti^nfle ot JBefhJdtina., bflffue tril 
éffuertehfitt oc befintett (mctt t()en afinectiftiJe ®n6^ t)W) <ité 
XmU oc oiøce en ^It (griflen @ff(felfe ber n>ti dCn^ert, mett 
lutflen n>ii aOe anfielide bc n^er^lge mehtgr3htt9dd^r mue oc 
runte fi^e mettl^uerantre intbnrOfi mtt enjott^rettit/^Sqnne 
ocSntredt/ tt)ten aU^pd'iM/ $t)tt>(oradt» ^arti eOrr wwUi^tf 
ø(d AUe entrcctrli^enn ramme oc tt>ft^e n^ort forterne iRtiflti 
St^tu, ®aifhn oc ^elfor^t/ oc 6fate oc Sor^erff affuerae^ 
|ttil(f e @«me oc n^ennttg @amtre(Ft idt HoUii eder (onøuorinbié 
${/t|fue fantt, mmi Øuér 19?antt ^otité .n)ibt.20a/ GficU 
#^9iett/ Snitter oc ^rcuil^ger; $&a vc^si tt^tttMt fam« 
me @amtre$rtd^t / 9EBe(jfactt oc ctttdJ8ef?ante itf aa oc fantt 
|ec efter ^liijftte emeUom dliiA^nl ^ntt^ggere / trfonterltgenn 
(mellom ^annuirifié Wiiii fRaaltf f(|m antte ^i^m 3nb* 
f )E^te tt^re oc rederre (PuUe , ipc an $n:>etra§t,fem ${arfage et 
HclKintttvérre ttitt iXitgen^ oc aUié wott^taU oc^orterf^ mna 
|(uniDé(ideni} iØt^mmtUtlmiift^ttin AlmcctiBfte ®tt^t m /. - ' - V foo^d !3[HDl)0(l>en iif <ti ^efliitnittS; Det j^aa Den ^iø6«n|^(ii>tffF le ^rnDns '$33*' 
ble© siptt (c; «t9fl««n&< tftefl SR«ttgtønlrt o^ SRig«« (jeffWige .^ger. 3^tt> 
&a tti f«ft> m faa Ipf !«(l3« , af lew«« ofiffe«romt« /^f . prø»<l Cerportew^r* 
åring , at eie OHgtnalen af m onDni ftOi!benKlot< £'i6ben^a\)n|Ce ^ertcDoø 
^efbttnin^, iFrttxn V^a^oi^f m(^®tigUm witxmt^fte , font okIi angaacc 
SHt'gcr^ ©erctlige ^f{|lan& og Slmtnf ^«wa(tnlng , ^tforom i^vit^^ intet mtl* 
li«r'(d), funn« vi ifft eftcrIaD« at gi©e «ort SanOiJrøane fuJDfomirøn ©tenjHitt 
af'tt fa« tigtigt J5>ocUrtKnt, D<r <(;aTin< w;«H'<»f 't»re ganUe <iJh)Bcra»9leg|c*' 
ving« ^o«e , og gi«(t temihiiig Øi^ipMtng :i Din iS>an(fe IRcttepgang« tØ^aoOe 
poa ten^iOf men enDog fan regncd for et anfeeltgt ^tpffe i De ^tOcr« JE)i» 
^tic/ aQtc^etjl Da bet ingen^dé ti(fotn>'faa t>U>r t>i«tt>c> er i»eo^9ffen ud« 
é»mmet. it>en jlie&ieh^avnile Slecieff dier 9lig<t>agé Q3é(ltttntng./ fom 4^^* 
felt) reret ot« , wifce fliget« |)ofhie(tet=^.'tno3end <5øie, tSttf 25«tmer/. 
og nogie flere txretJSIit^ang af 5e wrDfligeØldaD/ iffe' forféigte^ boa gif ben id 
\ metirge maabet« ^aw > efterfom > fiii&ab be flefte ^^»b« glo« , flwbe ftanW 
for ftTlbe (e)^ og, faa iMbt manfanfé^^fDettnbertcffPtt^igf/^abf b< fa^iiM 
^ pellet forfetglet benne voreé Sf^eceff/ fom er £)rb i(( anbet faatebetf (pbcn^: 

c\t>u Cfucr tnwtcP tiia SRimperØtrrøO ^^rompenh ttilt 

' Eleaus ttla &in]E)t , ^oad^tm ^ørittøtp £1edu§ tfia'dtaafF^K / 
l^tt^iW: (8>yUén(ltem Elcausr mi Dttenfe riff fammeØTrtaée/i^ett« 

2W:om»«itnr y^wm (Dice^ 3oø<Mt» jjjøti^i 3o^ahn tPrrtC/ 

' . (c) HVITFELD p." IJsJ^-'fl. ConCCRACUIHiftlChriflUI/p. 4/rq.HbLBnRGS©->ijC' 
■ Tom. II. p. 276. / • . • : 

(iQUoa tr trtflf merrc, af b< TDctt&rfwfl« Smif!« ar»<nft< ^ioe tfogenOMrrøilfrtm; 1 
mdfc m^ Drit^itftld aftfim/ «« Mrfvr («roft( ti 1 8«^iii«8(ii, «( %fx \mt 

• *e)HVlTFELDp. 13^7. . * , 


* * *. i / é 
>■ V ^affile »ii iw tt)ti t^t ^ettiøe $«foil)<9^^$ gflttfnn fao en. 
tcrdteltgen famtt)(fetr oc bcflutrett/ m t^en ^onttacri^ ocdtfceif/ 
font giortt mc, t Ote^enfe ^ac Scc. mdxxvu. emeKottt ^reliu 
tj)et ot menige oetfiUde @tattrp(Ki r^ets ene, oc t^én mem'øe 
WtH ociKHden^3nt&i)kere/ pad tl^nn ant^énSliter IPaQ |)fe' 
effte« retteligen ^oUié oc fbløtøri^ wbtl <tBe ffne-^unctSeif oc w< 
ttcfer r fom 6un tntebouet oc totuifer effir^er t^r a<uor(tée$u( 
turM oc ^efetling^ fom tba gtbtttoc øéfelfibt tooi^ oc f^uHfétøé 
fi(t^imn6^tt\attt oc^øtU&^'^fnn et (Fett emo^t fjorjl'reff^ 
-tie Ottoenft Steceff"/ oc < dittre S^aate emot SReceff, 95reff oc 
^efetttng / nu tvtt itogte Stat forteben / ifFal tefbrmerif oc ftUtii 
ciftec forffcef ne Ott^enfe ØTeceff igo^elfe. 

^eflUgf H (Fatt oc iXiigené ^ttiaUt , aUe oc ^r 6eftnter(fs 
flficee oc ^affue feø efftber flitt gjefpeliae (Jmaete/ fom ®uM t^er 
^afufv faUtCt ^nnom tiiU, lom 90te <l5rtTrrte^Te(Atet: toti^ari' 
xMxd ^A^ ^\»x{t for t^eonom/ om t^e tpiiUe nt)te oc n>ppe&rr(( 
éelleliflc iRente. . » •. . 

©faUoc mgett 58ilfcopjnett<BotW oc®eBe offtterftttfeTto*, 
m ^itt)aMUdn$ St^antt/ oc tete %t\Xtt M%tn af ^teUen metc 
?&ol6t oc^XBelDe'fPaU offwecfafte rtogen af '':5ttft)erne/,men'^uet 
bruge Sog oc ^ett mett l^uer anten , oc mMtn t^er mor ribgetr 
Cpr^r etter SotfamMing emott t^enttantentt; t$a W^an^^ 
tOerfote ttflberltgen ftrafft« effter gbgeti. '• 

Oc tftl)^ ftl att mange Øttiaené 3nt6j)øgert anMge oc. 
ttjei^eftge / fattige oc 9t(ige / t^em tm <>k offt()e^beKdaitt øafue /• 
<)c tagltge t>é!Uige/ atc ttennom et) toeberforié/ tj^et^ouo/ (Sfcff 
ociRett er/ 6aper^anmarcftd9{tigié9laalttl^etfaa irtcfett/ 
(ittfttierJWatitt/ andelig oc wer^Iig/ fattig oe riig, i¥aft fFee goUgi 
oi: iRett, . wDehtt Q\t M^tf ® unfl oc ®aifite« Oc jFutte t^er ftre= 
:&rn|hKnibt ^tttt oc. ttilffiffe/ buer ivti f?itit£(rmt/ go^e réttferlJigé 
imcnfet titU |)erti$fpgetfr m ^uertt.^évrife røjr/ ofc %vti^ 
# Sogeter lomme paa attc €ager a Tom pot ott ^antleé titø 
' ' . - "% . ^ " Derri« 


føiii battt>t wtU antjiiorefoc ®utt oc tvecre UfimU for Sonmar* 

(fié 9ltfdt^ ^åatt, oc (Ftifie famtnt ^trri^ Sofleter tcfe ki^e t^ré- 

focbin^ce af 5tronend Senémentt/ faa t^e |u tomme retfertige 

toten aU SS^ttltr* ^tntié nogen / fom der emott gfot / t^a jl^oU 

t)antt Ajffectid af fltttl^o^etcrttr font en n>h'uueS[^ontt/ oc tfitt > 

offuet triboiltgenn iitaf uté. ^adre ocj^ nogen ^ag faa imi 

' odb ^tt toforfhmtedge/ att$antt tcfe Irofle jeg attb^mme ttt^ 

fertefigenn thtx^ jt^a jratl mantf r^en intfétre fo); Sant^ ^om« 

mett Mitt^an^ tiHi o<^ Wi Sager, fom i faa 97;aate eUer 

tfntrr inMomme for Sanbå2)ommeren/ fl^aU tantt tømme ret« 

ferDrf^en paav oc gtjfQe un <bom bcfFrefiKtt/ fom l^anttn^ria 

aitffiiarefor^utt oc n;ere6eftent)tfor^anmarcfié9{tgt^9{aatf» 

%inlii bane fStø^ mett nreti 2)om befcref uen/ t5a ftaH ^antr 

oflfetriø/ oc ter ofuer flante tii\i diittt for ^anmarctié ^iiaU 

$4atr. BtcU thitt oc (aa / att nogen @ag tt)ore ^annom fot 

^at att lemmtvMf tf^a fFolt f^amt thmn intieetif^r ^an« 

marc^l^ iR^tgtr 9laatt/ n>nt)er(agen t^ 3ørtete/ føm efft6ér>£o- 

gen tør att Deli< oc forfolgté fra tttxii^ tm oc ^nbé ting or 

mtt fore iRtgené ^anceUer mett m^mé Uitt, 

. (Sm oc tuer S5ffP-tt»ti (iftt $tift meti SRfgené IRaatt oc 
gotc aWenttrfrtrøme ©tifft tttuenne T"*t>er om ^dritt fttegjet. 
ttettittgy Og (Fwfc tuer SJtanU fter »ti ©ttfftett fattig otriig/ 
fom fore tténnom fommé/ gottg^ ®f<u oc SRett. ; ? ■ 

€ame{eti^ er oc fore off tefkgett oc tiUfientegtiffuett ohi 
^tenn tee <355r^t,fom jortcgne fonter oc antre tafue tfteamom 
vad en ffa(f itt titbt fortagtot/ a;t fange 3otbt oc QFtjetom frann 
Itron^ nn/ Jtircferni/Slteaenn oc antre mc« ®rantf?en oc @itt)n, 
tDtcn ©t>m oc Ølett/ fom ter tiU njfituanligt weritt tnlSer» 
$tevp<ia tflfwcr 2)anmar(f«9l«g«9ldatt, menige Øtfgeté^nt* 
tiggere nntf lige oc njer^lige fattig oc rfig tifU gote oc93ef?antt/ 
H oeffnttftt; *^itt tuiffenn SWanti: iorteø'eiiniBonte etter anteit 
tom f)it ifftt)tt røinte 3ortt frann J^ronehn/ ^irrfenn/ ^tellenn, 
t^X: uogenn auten/ tantt n>int e tten ef tter Sogenn/ oc i (f r métt 
■■■■■* , ^ 03 fatt« •< 


faatanne n\) ^aaftln^t tmtt ®rain(?rnrt tUtv mttt @ftti71em 
mv toti flacri^t (Sittc bfdt)nntt er. Wlm t^wt n^fitt oc htf)tUn 
ti)ttt / ^an^t vtl |)ef tt l)aif uet ef t^er Soge nn. 

t^eff toet bec toN m^ttt ffnt, mottt 4fffi\)Uii f ^jfue toft fam« 
tt^(fetr oc ful^6urDt/ att ttiet otti ^at holW tmtt tfitnn&iéeU 
fr, 5tonae{{g SRatiOet oc ^dnmardfié ^Hii^ié 9{aat)t nogenn tiitt 
flÆenn fodeténn (bet tt)H J^epnneoalfnn øiorbt ^ajfue . 

€amme(etté ec oc hmtt oc tiiffien^e stiffutt/ a(f mdnaf 
^ofttet. dt>cté oc ^i^ii wtttUU^mn, t^enit aUmcrfof^e ®tiot 
tiiQ $otrtome(^ ocittatidénn Sf^atitt tiiU^Mtf $f!(i , paa e^tt 
art ^nT)(m tt}én(?e{(øe SHeneb^er r foiii (aa man^folil^tm fwtv» 
%ié, mm øHnUii oc tiilba^e Mifue/ ^afue tott tf^tt faa htfiutt 
tttt,at f)uor foatanne toffieUfge Soffuet ^eti^et atr glecf^ oc d<t» 
fttté toH 3at^fanl^t cQer $9<nti/ fom ^ctitU Iba^é j?^ Jtlo« 
Sftnaott paa torcntt^aifuer/ tf^^ fhiUe tht iiitrotttitte fbre^lTcof 
øc 9t)d^etitentr ef t^i; Sojoenn oc flaitt^eft ^Ut'mHinner oc fhrd^ 
fW« t^c WlftotJiden fore . 

Sram^eleé ^f ite toti oc l^ejffttteft oc oijFuemegitt t^entt Sef« 
fffll^e^t oiT/ v^ntt Sd^betne SRtdf pc t^fT men^ae 3n^bt)Q§txt nu 
p^ix htn^tt I erce xqXx ocfaa famtcect^eliøenn offei; e9né toerne/ 
. iitt/ \iwt faa dftet;/ atr tiogitr metcreltarfben^rtføt 9(nfal(t tFcr 
noaenn ffet^ In^t P^o^ SKugett/ X5a initle toit aQe forrrf l^uer 
atim tH( ^lelp oc $vof} af toot XiiXt^t iD2aørt/ mettStiff oc 
®o$ att afuerøe ^uer an^cré ^c toot; Sorterttc Sttiøi^ 6fate oc 
Sorterff« 

|)tt(l(fe ^ttttct^e oc^trticler (k^t oc l^uet fevtelfé f^r ffg to^rr« 
tetioenn l)oail (f uOc/ fom fovfcreffuit ilaar/ tr9(Fe toit toore3tit& 
jegKT ^©tgnetec neOenfove ^\xt toort o^neSSref/ fom giffuit 
ec i j^epneboffnn %t ^ « « efft^ec ^Pmf^uc SKaric ^aø Vir 

' ikatioQis , ^OC ^c. MDXXXIIl 

m. • 
" III. r 

Frid. IL gorotiit j«g omMppiW^ønt ' 

' 1564. ■. • . ■■- - ■ 

, t Jtons Sribrtfl; bm an^en • af ^éirwlig 3$u^ommeIfi f^mi tottet 

flaa« ,^l!pptnge»«iRw!t/-« «n btfUnDt <Sag^ i fat fot Um, Det Uggt 

m PM ^n&ff (é 09 i^timllng af wxt fwbum« ©anjteUJiønter. S)^n; 

i b9at> anfeDHittg tejllg« ^UiJpinge ^^ae« \W8ret jlagn« / (jac man hfø/ 

indtil maamt gime ftg ri(,.faaf&m man i!fe finDec noget &ei'Qm opregnet botf 

iMni / 0(C 4KM>e f^t^t VUxtntfDte ICongetf ^iilocte. (^aa rar Dtcfov ^m en« 

^|Mr 4f vore «It)|lc tcpCti^ocorDninger tx, ja |aa ftcett foni l^mt et ®tofft 

.tc^^erjitxc »«• nogen £)pl9tfninat.|>0T: gamU ©ariffe ^ØJant ♦ |)ijione / faa 

m og mxvxmM og, jit Denne 'Song ^i&énC ^en Zht>tne Sorot&nimr 

©m t>t:&Uppitizt'Vtlhtj ^an« «Kdjif. t Ben fangwrige ©ttenflPe ^(i&e boto« 

Wtet^ftaa« / i)1il anfee« 90« en^et> Det fwlan^eir at »tDr noget » Den «JJ?aterie# 

ftar^tt tiJfimi ifPe' fotoet rtDfi • ©it €)fetnplat, tom oi Dewf \^i i Aon* 

Mr; egfoiti/ ^ atorinOelis^rJiéielf«, « otf af ^cStDrniial Subme ©ø« 

l^onfl^itrB)}^ NK(d^d<n røtDDeUt/ ec <cpEt paa et patent ia folio, nu^ 

Oer^ongeKge ^igl n«De« unDet ojpffet/ 09 uDen pao ^um, ^At J^wwDnin*' 

øen et Icefl paa et. iSJlottsn^.^caDif eftol i g^efloeD S^fJitt J£)immelfatt« 5iai 

1554, tU J^*imef[e.. iQemelDte itongélig^^^orovDni.ig (pbet faa(eiDes5 ; . , 
menb/ 3Ji&nJcc oc røeiHøe 5ttmue , ftm t^gge oc boe of uer. att 
wott tRIfte ©anmarcf y emntelføeii met^ub ot w 3?aa-bf 
2S(Df r / «t/ en^tog wt^offtc ^qfffte Ja^c^ more obm »re ffw ijj«* 

wtte ct^er t!(ftt}c ,: fot puIOe «f annamme woi: tll^nt ^Utpwn* 
gc/ fom wl \)W t^Bnne gf ij(Jt>é (a> j&afife laCfr^tiøuffee/ tmtt 
fprnfamme tpore SBreffuc j^tjermrr? fDrmjIber; $5« forfare uji, 
at matifte aff.efftfr liøfuet icfe aUene foxof^ttt fatnme wiér JØJørte* 
CC t^cuD for fttli^e m wiU antm fMia ocfaa rtf)rr^ 2Bare/ 
^ -.-^;' -r: -r ^ ^ ^uao 

' .; ten ©trtinUe 8«t bl« kilajt. i / »h *»•. _ V / ' ()uat 3 ^afue at fdge oc aflflicnfcc, lofue oc fette for tuMflt 
^ert. $^a entres n»t no(f fom ere foraarfdøet t()er4)fuer a^ (a< 
^e Avafe/ l^afftte bi t^et Pfla tbenm Xib (a^et før ofuev igaa/ i&c 
(tber eft^Ru mx tfxtte toort jSSrtjf wtUe t^efeøf/ oc foc @fat( al« 
iiarlføen l^af ue attvart^ , ^el^entté et^et aUe oc (»uet befooOerfi« 
len fnrenaeligcn ^xx^tt at 3 wtte ct^rt effter/ forffrefftie twt 
It^nl! AlippmgC/ foc fnlCc/ oc for t^end^etr^t/ tDt r&mnom 
lajftie \o^t% mønter fom et tre tTlartf f<>t: en D4ler> at in^-, 
tage oc \>tdtffue/ @aa oc ettere ^2&are/ bu^f|*3^<^ffue at frtør/ 
foc tt f^ieaigt 5£3ec^t/ eftj^erfom «M fbcgangette $(actngéf afp 
6en(ec^ 6aa at fcemme^C/ faa toel fom wore egne !Bnlccfotre/ 
mue foc focjFccftie ID^ont btPoinme/ bueé tl)e bc^off bajftte. 
|S|in^e« nogen / éouinn^nt %%W ec ellec tvere Pant/ 3nt(enM« 
iFeeQec Q3blentt(1fe/ $8ocgece eHeclBonte, fom foc^^ceffne nnoc 
tn^tit :KltPf>ttiøe focad)tec, oc foc t^eceé ^ettt/ Itge.n^ed 
2><i((r; tre tfflM^cf reøntn^iø for cti ^D<tier/ tete tnttagec oc.t)(« 
gifitec/fa« oc focfiHte/gtenge oc gteffne/actec oc Y^mtxj eOec oc fine 
5Sace lH)cec/Oc éongcc/ ent tbe nannom niet ^a(ec b(ef|ite be* 
tolit/ fettet taec affbtntec / $b<i N ^»bt^ fore firafftø 
po^^t^Ø 6<^Id/ v^^ <^U tt<t4^e4 !5ebenNi$ oc btubenCté 
tbec foc aOe ivoce Sogetec/ CEmbi^menb/ !Bocgeme(}ec/ 9laaN 
menb oc SSpefogtcc/ ^^ 3 ^uec^ faa mtt etbec^ ^efaUnge (Tå 
fht(fec/ baffirec flitig oc aluacUge Opfeenbe/ at tbettewoctl^ref 
tt>et atte fine Octt/ ^unctec oc ^ctidec, n>e^ S^act tolbié / oe 
tbttf<>m nogec b^ emob jiec/ at3tba»ben a( ll^ntfrDQfnge 
ficafec tbec ojfuet paa Siffnit/ paa tftet antce tmie fee tpeo/ ot 
tooce ^cef ue oc ^ut bolbe / oc Icfe offuectcete ; ^ml f^amt oXt 
tbecfbm etoecéSocfommeffeftnbié/ at 3 aluacltgen fcfet^ec offttec 
feotOer oc tbe Offnectcetece Icte flcaffe, efftbec fom fDCfFrefftitt 
itaac/ at 3 tba icfe n)iOe (fbe X\\x^\t, oc f^anbe offttt cette. ^ec 
lanb bnec wiDe flg efftbec oX rette/ oc fbc Gfabe at taae tpofr. 
©tfittt paa tvort ®(ot jttebne^affh tl^ent XXVIL ^i»cnf<, 9(at 

«c. MDLXiUL Ol^nbec wort^jgnete. 

SclOtcl(^* 

IV. '1 : - %ii. tt^ Ilt : 

©en Idot^t ^kli fcMt^ittr iint åf < 

Christ.1V. 1591/ / • 

iMontt be^ocurøentfc/ fom ffti'ticn« at fomtiie taSpfet, !an man bini*. 
^9«a ^enfere. cfutfelgcnDe ^dvjilcster/ fotn JpoKovlig i ^ufoinnrclft - 
^(>n3 i^ci(iicn J>en S««!^^« ^ Slavet 15511. f)Wn giwt ?lDcUit uDt 
S^orge, eftwat ;£)««* ®loic|let tx« f ommen tilbage fra famme ^onge* 
dg«/ ^wr l)an ben 8. Jun« til Opflo of ©tornDerne hwtt laOet ftg f)9lDe. 
^craf fé« man i før txn 9?ocfFe Stt)((« SilflonD paa N ^i^er< og becfioruDes 
tnDeef AM« CmftonDtgbeOet faaDel ti( Den 9^ocfFe ^oofpnttg^eD« Dplp^mnj 
fbm »Jtt 9^d(«iKige« iSeiFafjren^d un&ec ^edpni)elfen af Chriftjani iv. dit* 
gUciiu. S>rm ^metote .^plDing /. faavelfom otn Omgangen meD Diffe '^miii* 

.„ - , . _ „ . ,. „ „ 5)o» 

emactf fbm tngenftetid tilfottt [n tcott, og font/CKm« ;C>0(an)(rTDtg^eD <^r, 
35i(l!^|) ^t^tb l)av &«i)ad«t at (aan^t %t in Originalt, «c u&gt\xt f>aa ^en^ 
botd Denai.iuUi ijsi.fEuMrpaa^ecganient^ unOerfPceMt af De ftce i Chrilb. 
IV. ^ineceaatlg^eti SXegiewntoe ^erifec/ fotj^net tnefc 6et kongelige (geigt^ 
^enøenDe i (o gettå @ilfe;&noc af aDiFIOige ^acoet; og (ptev OcD til -anOetf 
^m felger: • 

^^mit&i, SBtnhii od ®øttié ixitxxalU RcnniH , J^tttvt^^hi 

0{ttdc 9lIorge nu tiU t()enO DtCeate 3«R<i ^ac 1591. frlfl fodeteii 
van tAotft @Iott ^gøecé^ug/ eyt^ct att toti t^t faminefteti^ W 

taitkil fi^pe latitt 06 ttlfltUe o($ offuecanTuortt m^U ^ttt((> 

lev/ 9ttorn)tlntm tot tpnttrtontdil Bajfiie tilfknte noflCt t^rti^ 

Tom.!il / ^ ne^ \ ttiøttørffdde iBfSi^nnfl/ faa ttrtt fpm 0(^ ^tiié 9røfk tbc ^r^an* 

|(a o($ |>ea(ofn^ø $t)ulorotmlf( / tilforn l^af ^e mttti o(^ luffkit 

formettf / at pané ^mfUt me^ S)amnatcfi^ 9«tae#9{aat^^ 
le (ofuet od) ttlfddtt/ att ttiiit fftnMta^t^ hatmémt »^ tot* 

nom mrge o4) afuente alhtitåmit, 2BoR) od,S£retr/ mcb «ft* 

telfé t^ft me^ mptte ^antSafftt« w^ (»fffptte«/ ^fterfpm fw^ 
(fmeffr tl^er(é ^tifxSlxt, met nogff af 9f{oi:di^9lli^i^ 9bf^ ocCi 

il or t^f tr forfie / att ept^ert^^i Øub^ leOr^e Cri> «^ (iii«ii« 
itflttim ntr^ tt)r f^e^ueftlg éacrametttrr ^ f pt^e r ti^iHy ^ttlc 
-^ii>ltfc^e 6(brifn / o<i(^ tl^nl 9tttélwirdtf<^ ConiMfion ttn tractf*" 
rié, fbt^anMfé céttHié offuer aitt ^torfllé SHøe , J^tttfen fa-' 
IffleScrUom fter wW wottr 9lf<det)anmaraaff .^teiiiflte n>or 

tP^atf^é.oct) ^({nmarctfé ^iki$ 9laa^ od ^løodter&r IDkhbof t X(>aé 
confirraerU 0(b ffatfrf}/ oé tt)rb go^e oc^ ^ne ferte SD?eti^ at^ 
ftuQe n>(t ^agt ^ofbi^/ fotn t^ett fiø ef^trv ^btt^ nmlrrto^ 
ntdfi 6f(iiter(nt>^/ att faatmit »ti ftørtt9tt^se97orøe fttmh^tlii 

/ tfitt paa trille tt>if icfr n>n^rla^e att gfffUe tftennom > fow 
»ore fiere t^ro SB&nterfotte, fcjin »ii me^iitt ®tin^ oc^ 9laat)e 
rr teMOgne, tbenne ndattøffe 58effte0, att, ept^tt^ ®M^$re*t 
0<^ t^e«^ fante SReltaton er en^duw^effc tOl attt@ott/ o(9 

epltitt c(^ tlm<st)tt)f tt>i)i^ffi(øtofleM metf«ter<fi5fam^i>rec^4i 
|étt ic^ al^emfle e(»(anU t^c 2<rtfr/ mm o<i^tbiMt mmigt IBrt^ ^. ^- ^ ■- j^: Mt e« '^ ur 

I^Bb $KeU{Høn.9(^ 8atani/.f»m Itu i^fctkfeé in toti tt>ørri; fRii* 
.§t IDanmarcE/ faa tveQ font oc$ n>^i tvortt dlUøe morflf , rpt^ec 

l^b:filu|HtyBif(|e Confeffioa n?^ alt SorJ^mtrina/ $q ^eUec 

mttt 9l^itiiim føei: c^nO Jtimt'de SD?atit) funt^fotari)té / o4^ fad 
mtnm tvtlte toii tiliittt, att nogen ^ciuat ^erfon (Faa tonter* 
fitfa fid «ft di^rr nogcu fovantr^d t>^i tpeDMønr £e(^om o(| 

' ' $or t^ttanMttr ^pt^erfom tfft rnihex^ani^H tt Unitten* 

t^( Srit^tff oi^^ntttledirt/ fom t()tnnont a^ frmtfarnr j^on* 
itrnfler o(|» J^emr atffliejt od^ tl«tfme m/ ec^ mani n9ei)aa« 
Irggf/ U)^ |)Uirt fom Soudetiformefter, cM^ mtt^fftt^cenibø 
Staa^/ tpNiff i^uUce« ^riutlføtrr oc^ $vil^e^er eh ^att fc^uQe tveire 
tNnnom off^eohttr affmn^^wfa^t, mfflfft^U^iiø (Santi* 
Ux ^offtev aU^lM t^ ttU tvrrttt betroet ^ faa^ane t^tié ^cum 
ledtec/ !9(ef^ oc^ t^dl^etet ^tt taffue w^t $orn>4(ing> o<&t§e 
'o<$ tellaAf/ famme tl^né ^rjtrileater icTe fatett tia tilroer Jbtn* 
^ t^r tDt^ Øttføené gornardia / fom r^et^ fiø (ur^r / at t»itt 
øffitetantttottf er meO 9litdenf éedéll. . 

^nor wii t^nnpm o^ ma^i$fi t^uilflttt o<^ fam5t^t 5af« 
fite, at famme t^rt< n>tit>ettantaftf ^efltec fc^att ffol^i teU tii» 
perf(ø9CcOt, iviQe od) n>tt fln^^ii^t/ o(^ naac wii anndmmeiivor 
Stonøelifl JCtone oc$ 9led<metieei t5ennom n)r(Freffhe t^erté <ipri« 
uUeftfee edf^fitii^t^ cohfirmete o<^ ^Frefftiøe, ept^erfom altfiiiH 
^nahltgt ^affiler ttntittf o(& ftiemfanteiTonntnfler for O« fttottt 
^afftte* inii t^ii ^niU^itt 0(^ Sni^ebet anlangee / fom 
e^enndm er Heffitett amtntitt toiUe wii M t^tié ^rffufnde/ 
fl« mai^e 2)anf(^ aff ^tieU ^afftte tperftt iRordf^9(udi<@an$* 
ittf grantgtfftuUdni labe føge ^icanlif^t, o<^ tl^er fom t^a no* 
^et enten atf t^ert^^rniilegter/ Srii^eter eOet.n^ antrc S^a« \ ,\ \ flot tf^ttt tfyci^it -ivttjttfam H^ tDntet^anf^fl htqUm, øU 
motre fotfi^rgiéiri^er fø^t 9t%tMnr^' en^lHitdettd 6aif|far/ f^ 

^ni$ @tttt idien t^ltf aet fombnttt o(^ betmtt/ font o<^ fi^ 
kié Ølitglé guote SiRm^ tttt t^roer ^altj tf^t m od^tontfrOo« 

%v, 9Affue wii ttaa^tø^ UuHiit att fc^uOe (Fir / té art fiMrbe* 
tnrUie twre^nberfottec of ^Cden n^ntet f l^nnom (te(f $n att 
ji^uQe ii>^ttf((/ fbm t^rv ttU fuute fmtDié t^iienUg oc& ^uctJ^if/ 
Ruifcten tvit ot^ fttDen e^ec tia wtUe confirmerr o<h Uftt^i%tti 

l^anntnn alttortiøf n bUfue M)o(^<et oc^ befafttt/ t^r^^^vef^^ 

efurranfuotlert/ art fH)ttaf ^afftte toti go^^c^r «(| ^ontariu^y 
#4 ^oni ^ctfutnae r^ennom røten ftan fig (eutre o# ojfit^rant^ 
Itot^ff (da frampt tbf rOerfote tcfr tDtae flaner ri(l rme* ^«m» 

%^t r^ett f^crfcf / ^rf)errom rbt mnte tfcanféjf b<|ie»if r r art 
t^ennom motte beuilgté o(6 fororbnié en Øuomeøc^ttfiicr 
■tt>ti ^uettt ^gcn , fom <5tef ne bol&id/ (bm fiinbe fc^rlffu« e^ \ f tir tfNi fimté JNtfue t^Ktté ti(f(u(^oaa Slgd^i^d^tt^, ^Saa^ué, 

årlige §D{ent f^nr^e 4tf 'Bti^ , oc^ att ^mme n>M!t éiøttt t4 

tf tt ntf VM thttt tfit UÉtf fmn tt)H nefle forteten ©tsttiføe $f9§« 
tf (l^uae fare fa<k mftt oiitSante/ té Wffut^m^mtt o<9 fcatu 
(bagfh f fiw^ tfit ioffte / lUer ocS ^f t^e lunde dltffue foraorfa« 

t^rttf^^rdtcf/ ^ttottttaif mande rijmnom fmt^ me^enlKempe 
tp^rrfføi« / foni t^ itf e^ajfbe ten<f t eUer -fortfeieun 
'- Imov 9<ia wti off nMiøH 6affue rcfolueric, otr/ ept^ert^ 
^tfne ti^terié SSe^teruta t<fe al^f nif^e ert^etinont ftetff/ metett 
#§ céttfit flan^affeØlorfli^Sfiiøf faft-mrrrfliaen 4n«øgmbié/'att 
fK9)«rtt af fimme ^ufe (bmiieHiffue bejt^/iit/ atr t^enfe inlb^ 
én|^ for dKtøepé ^enttré iTOac^r oé Offuerfalt f unte bitffoo 
Øeiiacitt/ fneit 0(& menrøc ^M toti ^atane iHøt «cø forfaUen* 
^'géijfié^tt ftmte ^affttif e« fflf* 0(fr ffif « X«if«<^ øote fen 
l^nnom ^eif / faa «c^ tf)tert^$Brdf«e eé r^r^nttéøuotft; TN 

^neev 6<ia t^tt f(ta{( tttie^ t^ett affctfer^emc^ flørfleSdit o(9 
Iffffitorlifll^bt øf fortrin. 0(^ ^ttat ^flaetéøu^ o(ø $8aaøwtf aiti 
lanflft / tøet paa fcøatt mfb tøet forte«gm biiffnt fdretøaøtft oti 
^^eé Xfé fi^tlt\$ paa/ ttJtøer^mfR^tjorftén 0(^£ft)Iii|^etf9 

X^iéUf^efie/evtøfrrom <t< tontertantdflereøeaierentt^; attf 
ffm f»tn 5tronen/'5tlr<f f n/ C(o<fere, eUe r ettdteni^uot^ øajTtif c 
noøen Sot eUtr ^ttt tnte tt>tii nogen l^art eUet ®itøH W 

øé tøff rid @4ioffue ocøt^j^etitom/ faa tfittt motte n^rcf tøfiinont 
iiøiKlitntCftt føre t^i aOe IIK^te/.att'/^^^^ toot 4)c^iCrenehé 
^mt Ufffite l^itt'tntfl^iceiét tt)ti gtttditttptøei: ^manx^i^ 
åttnwna ec^ofV^é ide^noire i^er tifi ^xf^nm** ^ ;* 

t^ @<øoff Uf o f ant tøoøf* Soc ■i». 
S»elen iøim rørt 85o«^f n / fom af 5trrttt$ XhiiU laffiif c wéttt 

^ttøi: flff r^f rimte ^dfi« nogen Spr>c|)ring. 

$l^a fpi^ert^f SBotgcrne ^d|f«e rftlfri« <})riuaefltfi' / fnnt< 
tbir|)eruMnl)en int^et bettiffif^fom emeb føt:flffeflije aSorfifrnii 
pvhtittqiet tl^ennottt aff fremfarne Jton.nisøer.flHfuf n oc^ ftab« 
fffw ere, meten Wi 'IxMå) øttf fom more cd) SJlorgfé ^ronié 
SKnterfotter aff 51M ttu^t oéinthebt m Wttié eaen tiuHé 
IBf^off/ wfUe njittf)ennom naalitafl be wilfle/ tbett att uwe r)of ue 
0^ bekomme ^itfe-frU /• cpt^ftfom tt>ote <Bntetfottfr aff titelen 
^er »ti ©anrøarrf tl)ttt ntuOe 0(^ b? f omme, 

\ 5GBW lilge awaatie/ ept^erfom tf)c wnbertJanifa^ beajerer/ att 
mt ocO Neonens faa oc^ @tiaKn« 95entet tfter n>ti Øtirøttt motte^ 
fc^t>^fm t^ennom cc^ %né tftrenhere, e»r tfte rcwafe e«er 
tl^cif ^bienww &enW(fenW6 worner tftcr n?W9liiaitf , ?Fptfter. 
tWa^t téea^^^njei; mwe f4>9øfm aKetDpr e^ Sttonm fQt- 
miv^imen^ ec^tffntmttt, odf^ a«e antré opDelWenD o<6 tfeer« 
i^iennere tiUganJø oc&QBante, fom 6af ue att miUt 0(* retafe 
tfecc »Dl ^antet^, fom af g^mmeU Xhfw ^affiier tvetiit / mm* 
t||i att ingen ifitfttt t^enb «ant$ SerHrsbeDt f wnDe t^et ^fliennom 
tttantteentften nAi »øt oc^ itronené etter noaen affStbelené OBerff 
oc^ »elHainae/om tWtcfe fc^uHe ftoIDié meO fammc,6cb»D^ 
færinge , fom aff STrritti^ t^iitjt weritt ^affuer. ' 

J^ttøt.om naabidli fc^adi^riéfororDm'ngr att/ faa manae 
(bm ^(]air ^a^ørDt øc n^aijtig JBeiiitØ/ ^me m eaiennom 
Saa^itt met) @c§9Hferb bli^t bfførtritt, fhaueO af toøre ø(& 
5Crøneu« oc^ ©tigten« ^biennete/ fora aff »Men*: 9Wen tmilcee 
fi»m rtigfe t(^ø; tdieiutøm^fRiigitt ø($, iife Daffue ^aibørDt att i \ • 
/ I $l^tttuim ti^m vti^tige att ftøtte eUtc fere. 

!E^ifItaejf^( eptbftfom t^e o4^ U^imf att, mat iwøm #o^< 
SReji^ f^ttttf tbiltaXlti tarv faUU t»tt jKftrr ; tntfim tneb. errjff 

^a (Vt()ertl)( t^tt tviii Ø9 fteif er (iai§t/ tt»tOe .n>ii tt^ett' 
faa naa^tgf^ ^ffue b$mi^tt/ att bibelen fc^nOe fieffnié «cO faltitf 
for tl^rié ^o^tltøaarte pcø ^røffeO. ^^i^ligtfie 0^ SBen^erite/ 
f>m mbt litdé a^aa^c føuUe fleffhil oc^ faltté tobt fKette/ fcbufle 
oé njbtlttge iDliiatir fleffhi« o<b ^(bt^ for t^vH ®oatDe/ fotn 
tbe tpbi boeti vaa tbrtr ott ^ngen hiet noøen SørføUinø ((bttttr 
ojfiieritré ^ fom t(f e (ouøUøen flefntt ere» 

(Sammelebié eprber att tht o<fy mnbetbaniøfl beøierer « att 
CrbihaitQen motte bølti^tbenitom it>bt9lidttt ivebSHacbt/ ott> 
^uor fotn iiOé^n ^telforøer fc^utte inh^ttii , att thttt mottt (li^ 
ittrb tb? befie SRenb^ €ambri)(fe/ fom tvbi ©oønett^ boe/ m 
forifrcfne Cet>i'itan^mbt tbe«0^rri(teft/ faa ucU fom b(b eUcré 
tobt atte anbre ^rttcfler^morte e)>tberfommi< oc^ n>eb9^a(bt bolbié. 
- f ba rptbettbt tbenb er gfort o(b famttienbraoen af terbe^enb 
fnbtfnCifcbe o<b »bfenbifcbe ftrap n^bf tbenb SReli>rmftfebe 9leHøtV 
on« 55eå«nbflfc, ocb tbe^b fiten aff ^oøbotne gorffe, ^onnittft 
0)^ifiiM eben^ tCbwbi> JC. wor flere ^ gaberé gaber; 6tt 
Ud 0^ t^^gtofliø $bufommrlfe / faaiteO fom af menløeiDaii 
mrm^itQii^aatt/ vaa t^t tf)ii^tt tt fcmbt^cft od^ UnMtt, 
eiiten o<b aff n>or firre 4&er gaber ^aftae(^ l^eøilofff^ ^Iru** 
fømmelfe »W fean^SWatePe^Slfflimfn^ t^iitt botben ocb epter«* 
fojttmeiif er io ttlborlidt/ att tbenb b^r epter vohi aUe IDIaabe 
bolDié ocfi f^tberBommi«. 

Ccb eptbrrfom tbe mnberbontflff begterer/ att tbe 9(b tberti 
$50Aber Jttotte n9be friit gifcbeni, buer for fin ^runby eptcrfottf 
Sougen forme Iber. ø(b afføammeU t biibt balder toerittfebQanltøt« 

^uoruDJnben (d^U forori>nf9 0(b befaUil/ att tbenitom tber« 
Nbinben lolbf t f(ba(l formeetii^ eaer weberfarii emob a?orøt< 2ona. 

\ « ^pt^rvfom ^ o^rtia %n fitfk tonter^anfgfi gitfue tit 
ffrntf / Novktté t^ié Mønter ivM IRorfan^ene mø^frt frefuct« 

. cffiiec i(te^ntc fece t^ttié rdcn $t((^ frem/ tvn^evbantdfi ^flte< 
trrntt« , att t^e t^'ettttki^ mdtte (Itf ue forféimttt. 

$6crøm l^afite wtt noge it f oct X^tt tufonriabitt toote 

^ebing , fi^itUe fm rift tbe @teDer / t^e t^ent aff 9(rttltii t()tt(>t 

^Iifr<fe( n>({ fdr^entf (te tvør fteve t^ro <SBnterfottet af ØbeU 
foM toortt 9<ftae 9ftorge pAd tberié intgtjfne 9(rtKf (er wbi faa 
$Dt<iabe naatiaft (ttittøirt oc^ fam()tt)ctt iafftie. tlK 9Dermec 
SSSitibntlbQctt/ att albttngel} n>t)t faa St^aaDe faf^ o<^ n>br^beK« 
fm bolbii fcbaø/ eptfKtfom fotf:^(ef nit f^aor / jafoc toii (abitt 
fenøe toørt Gtgnett nebeti for t^ette n>ort $Bref. ®(tfiiet )Ma 
løDért 6lott itronebar^.tb^nb 31 3u((<^«t^ K. 1591. 

^^bemelte tDor aQernaabtgfle ti>bttalbe^nte$r(n$^ jtom 
tttngié Xilfororbiube Strflietthfl^ 9Uatt 

inxn pM D«(re iDeciniMnt feoMr vcibvi af De 9?»(i|?e $(Oc(«tti«tiD/ (onr 
(evA« jMa D< ^iOff/ iPrmt (fterr^fgenDc 

«(rf(e tea ^oøetmø %W(^x)^fim tbif}éPriuilcgier øc$ Sr^ 
l^paa OflolRaabftoftte tbenb^. FebruarU, fbmer tbenb«* 
(Btsmt cfftber PauU Coniierf. An. 1592. (KfiterverenbfiS ®9rae» 
ÉEienere o<^ SKaatt faattelfom 93orgerne/ SBmiiier 0(§ mertigoc 
$Rmug^e/iem {kio^ famme $btbt ttttfleOe toore k. 

ilKogen^ SBaarb^n ra. ppa. 

6amme Wtt rrfTe 3rg t^ø^ea :6ør6iføn» bif e Srtt^ 
tct^r. t. $B* 6* (Fgen Danbt 

eamme tbntt Me3<!£tnatltd<3<ir4Uf;i^ teffe Srd'betttr. 

eame tiiW ref!e^3eg n[ørøe» iaoerptt biffe Jrubeber. 

. ^MFtt^ 3ed Oimt^^rrat>rø». (tfi iomr Siib »t^ Sri^c* V I I s. 3 tettt 5Jor I S5 1 . Da iCong Cl?riflian Oen ,$i<v^e utmao' Dtffc .^riw(i# , 
fkt/ j)a\>De S^wai ^Mffxt, Sm meitxc n, af be ^^otffe etantxx laDet ^ ' 
Ivtøe tt( OpØ<» : -iS'^ot ^mi loat aOttetre ((Tttge tilfovn i ^(tnd i^^. $aDéc< j^ong - 
^t'ibecif ^eft 3(nDett6^ tevenDeSive af ^^orge^ dlid«^ 3&(I og^aiidnuKnD fofrø« 
tpft i>3-6ei>tt9et'tU9legicrm9en-<ft« ^eilwimiote .^and ^v.^aDct« J5>et>^ 
ntmltg 1582. til tt ^«rt<V9DtoDe «ot Opito / Da {)an if fun Mt fem. Slår garn* 
mtf.' Dm f)i»i(feit ®anttpf !(ife od^tvtfling in<$m af ooc« @f dbemec-meitxc 
tnten i Fridorid II. eHtt Ciu-iftiani IV, J^i^^m (b). ^n 6a Ber DOft tt in 
CttiftsenDid^et) I font ogfaa i |)ifio<;ien bet anttsn«^ » 6at>e t»i iffe \>Hl(t e^etla« 
IK/ Mp benne ^(tiig^ø at anføre ét i^ffriDe ^aoent>e!t>pcument^ til «t^c\>ué 
Decpaa, nebltg ben ^orfifdnø^ fom:$on^^trt^el;tf Oen^nben $a» J)ea^9t> 
f?« 3(&e( og SaudtnanDeni/ ba De foaUDétf .^aoDe fdmtpft 09 bevilget ^ah^ <^r. 
^en« ^ettUg Cbrifli«!!© QJat/jbrn af ©anmarN DJige« SKaaO »at fteet to 
?Jaif Htffjni/ nemlis isSo-tilJ&emragen utiDDenfe; • ^ettc^oanrtent, fsjtt 
t»i ogfaa \>eO ^ ^, 4t^- 2^if^op ^erfle^e ©oD^eD bat»e Cciøinalen af/ p$a 
pergament ffj:i»en< IpDej faolefce«: - 

^^olflcn @totmatrr ocO ©Dtttm tfci&m / ©re fftif Mi Olte«bi?rft 
øc^ t>elrarn&orf?, ©ieve alle wittnrltøtt, att ifftj^er fom »oce 
fi^cttge mrnfde ^ant}iar(C4é 9{itafé dlaa^t W mn^ forøanaen 
(Sommer Slat 1580. tiil t^cnt fcerrcfcogt JbM Ott^fnfc ^fite 

]traT(f oc^ tRorge ^ 0(6 mientge $(t)^ra cc^ iRi&^erfc^a&tt of itei; 
«!0 ©anmartfté«Rttge iafftie njet t^ené^rrff péSweir ixuitøit 
0(^ famt^cft/ ^oøbemeU^e ttoc fiere @i»n t)tt ttlb^rltg^itté att 
tj>«&e ^^tto<^ fuerøe tilt^ouln^ ojfuet fftefe forffrejfnf t^uentit 
tRitgér att f(()uUe rnre oc^ blifut, om ®ub (ilømecbttdlfe t^ett 
. faa forfeet ^afuer, att iMtié 5:ierltdf)et toor ^tU of uerléffittn^ 
tpé »orter/ fpm t()eS5refaé/ tbe og tl)f r paa siffwit l^ajfiier »)&et- 
mere for^ielber oci^ b^uifer; Cc^ efedert^it wott ftere tro 93n« 
^rfot^e tnteniøe $(^9eii oc^ t)(ttcer(Fabit ; fåa oc^ aOe Saugnien 

tettc <^ 


' ^) Stt ^ M 8a bk» tii^ait til OOenfe , og i f 84- &9(M M aøt SattMtinamc i 2>aii' 
marf , txt finiKr man. i rbS£NU Fiki. u. itr«nifc p. 340. m uou^gs Samk' 
Wg« -S^ifr Tom. u. p. iig. 51^. " , " ' ■f* ■■ I • I • !■ »T ■ ?5fl ^affue tt>« nu tf)tt cmoft paø »or^^ottfldfflet^to oc^gpfftié 
roffuttt oc$ t<|fafll)t/artihat(inneførfFrffneinorgif 9ttflté$«)&étø' 

nem efler tl)frié efftfttrfomnKre tiU noøen S<?tlrfncfelfr ma 

fi>vp\m,imt ^mthpmm, mtat^fHMitit m^amtitiAttt 

XJa'nmdttf, QEfftfKtfbm fécDuon«flU.5affuei: we «f r oct fram'f«rft> 

' iwédijrfcr/ att faa fafl OJ0:t»6wtf «arø tjtr attc SKaafé WUi ftbair; 

efrt^ctfom fotffrfffiaitl ffflar/^fiie ttjii raiir^eime njort jtorwdtrf 

. ©fcrm ^rrneDen fort, oc^ mtD fflen ^anfet \)jit)njlei;cLr - / ,/- > • #- u » » • ■ 1 / 

03 V. \ mmmmmm^'^il^mmmmimmtm'Km ^ V.' 

3?øgte Christ. IV.Sffaliitgrr/fleiltltge 

[Sif Oridinalen Jom ^. >D- 4!)t. ^ijFop Oovp^ l^c ^ \m ©oO&d 

!• ^m fcrmeeiTte ^eIlJ3l)ome, 

6^rif}ian trn ^etDe n1c^t ^u^é 9Yaa(e <Danmar(fié/ Sløt* . 

fil« / QBentfé oc^ ®ottié Itonninfl jc , 

SVtioc®unfl t^iflfocn / »iftet / att rffterfora^ttn^ertanfafl f(Jt 
«<v ofl b«f u« (atitt øf wttf / ^uorlfWé ter w&t CFfcrré éti'atc 

ftg t^ntcrflaac nDtfcOtOfde gattiHr formrt ntr ^Utgbomtne alt ^^ 
fege) focmencn&té fig btr fina ^tinDt^et toten art ttMOr t rlaMQ; 
^oa ^rtrr ton^Orc o(( toiae/ att 3 ^rmr ^t Mec flitttbjren J^affit« 
j^ntfetnbr t oc^ ^vrm bett beffntté att dt>re / 3 ^^ FTOjr voorii 
>ec wM Sr^nitt naabtgfi brtrobe Smtfjinan^ ttlfiente difføer/ 
<tt ^ittt fictt tl)tl6Mden fanN fhra#r. IDtflfétft toffle tvij/ 9X(j 
krfom tioien bliftter n>ti CEterf Gttøtt fov fttt fi)rardél{ge Srff« 

tlt$ f<^9(^t, fra ten@f)VtfliieJtfvcf^ excommtiniccret, 0(^ fcN.a# 

jlaat Itril Safi og 8fam/ men (effner ligefaa tO^c eOcc o<^ toert e 
^en ent till fcn^nn/ att 3 tett^enn nærfiitig Øfcta^eftt t<)tlften* 
N giffue / att be oc^ (onltgen p(^ tbifberligeir tnotte (irafftl. att 
^ tDltf Ugemao^ eter tontettanlgfl foc off beffager / l^itorleti^ 
reflecne mangefieté paa SanCett later bert^^^eefieaaarte fletc 
fotto^neifaa tiertéCEfftetfomtnete mett$89dni^d n>Nfroe(iBe* 
fUettng grra^er / wtUe tt>ij o(^ t (toemaate/ attff faatantt ttovi^ 
naabtgfl tev fammefle^A betroet mfmantt laoet a^raoc/ faa 
6antt termet ^itteUg fantt baffiie 3nDref nbe. <Devnteot (Net 
nwt5Bt8ge. fBefaflentii CEtev ®ttbt @(9reffu<tt i»aa wct 

6(0tt }3ct:Aaibl^ i^Cn I* Auguftl Anno i6n. 

aSn^er wottt Stgnett 
- ' -■* <» ^* ftf fif > . 127 

Øt{or9imf(^tttfotn / viber/ attftetfom n>lt.naat)téO fomnt ^ti 

%(t/ o(^ tit o<^ øfjte ^ beri^Intereire f^t^tt ^fittt oc^ ber'øni^ 
mtt, enb t$el f^mmfbr. ^ pm bet dmfrer; jtonb^i^ncé noden 
{fwfr^ffø paa ben* fom ^ffuer fjrt et flubfligtjg (^dffeftgt 8ef» 
»ef/ #(^ weret ffir Scrberite((mb m^afin øc^^teniffe / dc^ atibré/ 
fbm tfnje« fotf(:bi>U ^affte; tebe 5Bi| ebet ec^ tJitte, «t 3^re. 
jkrHe V)bj éberSvøtidt^tuotKden oc^ ftfttrtiøen enbbhtber otb tff« 
^olbro atbe \>li aQe Stgprebtfener/ tndfti bubtoden/itbj ben^^ 
bt^ M'afj^. ^ fMtifttti Cpned^e^/ ben fi^fiuibe ^tbf r > f^ot 
beeffg bør/ o<& tøe in'øf»(BnbrnMbece/j«eitbø^4Qu^;b'ert^ 
rgen Q3ib(fab. t)bf«rer/ enb®attbbebfanbtaate/ anfeenbtf / beit 
éfeb/ pa<r butWeti be flaar/ øic^ tm ^iWm be «ff;®ttb ben $((» 
leritie<^t<fl^e e« f fttlebe / iaabflnt t)bfref|^ier^ JSe r web il^e r t«)t 
2BiUt</.bcfaflenbW eber Ø]ulb« ^^frefwit vaa tport ©Ittttitføbxu* 
iaifn ben li ^iartij Ann© 1624. jønbei Q^wtt S^P' tt 

Cl $tfl?e(ifle $yebwri«elc!i$.^^ecbe 28««^ élicfjer i^^^^ K& 2)fti)fft 8Ww«titt. 3. £>m itXytt)/ ter ffuUc brugcS 6et> ©acvamentetS 

Sftcifitan in Sintti mtb Out^ giaaie Sanmat(Jeg, SU«- 

flff/ QBenibi« «(J ®om« Somiina K. 
SytVot ft)M(i'lii) ®m»fi tilforn /WiDer/ ot_{jft?i:fom .tt)i) nnaliijft 
"^vjoifijei: for «ott oiifte« »ff t^tifieBig igttemtcnie, at, iwc 
ttt {)«i)(ucct)igc Siltecj Sscramence i ji jccOcciie I tvotc S«nn(c c4 
ffiiflct fomtt««/ («J Set welfisnflJe i5te6 Cf6 Salefi mcibtlli«, 6« 
it^ejiif^tt i Biflt Siccftft/ {116 antitte ©teSet/ buot ttii gutttt- 
fcéeReKgion brusci/ ftKtitnSié fceiiUt forrette« ;t6i6elieaBt el« 
od; naatigfi lufUe, at 3 »ti eterg ©tifft Bierer bennanpttnin«, 
at <^niinm, mw ii bett welfignebe SBreb fliffuee/ Ser bce§ R. 
ttt: Det er Cbn'lii KeaMtt/ oc^ naar bet uirlggnebe Rali^ 
ifttiti : Ser er ((^riftt K«t>/ pon bet bi U^acbtfomme« Sfnbacbt 
eab ecj meb (åabdtiibw effiectetKjelia Oto funbe biSmeer Op* 
«e(6efi. Z)er niebi (e^eer- QBer 2BiBie/ befaHenbij ebet ©1*. 
@c|reffiiett ;aa !S$$rtt @l»tt Ki«(>uiflt)Dffn btii 2 ana« Ao. 1640. 
SSJnSet »ert åigwt , 

SftrifHttii. 

Dpfftifl: 

j C»6 eiffjHg IwberHa e(^ ©««« lette tnt^fAtmHng e>t«cf . 
ft»6t, SupctintendenccffiitrOpM6tiffK _ gnnfftDMJmfffi, m U:^:-'::-^^' ' "■'•rr CL:- ":.■-■: . i ■ ' .„''^ i»m dFt« t« fMlh Win) df wtt «l)l(ig«iii» i«« »i »wt« w 

il lice @IvCC« iSonlC« <!!!»iiKc cin (SEuci^Hnge , font aOe ^w 

»øctet ttmm<li9tu tate, og nogk foa øobt fom tflføm u&efitnDtt 

! Somint Sal eile Di 09 i Kt cingt|fa uBi »<n< tKCic iSint boet 

tisfiKCitr for fa« mtgit ik< mnc or eift, ^c ^ei( Cn ogfiKi tt 

«« eireiii-at sior«, « f(< wt ©<«jfe W»iit>^(toti< , wiHaii 

inecfl i munsitSitis (ulin eom air foc mecC, lat 1 tt |leme#. 3 txnJKiu 
^enD<>»< »I fn Denilc gang funittt foc gobi at fctmrettc iÆobtdllc txt n»iu. 
(kuKnti iSt9C(< > r°in Otn mDti <ElleiiI i emt aar , biocaf 4i<^, pc«fc(rotr «« 
^»f«pi;aESiE<tPancopi>i!)an« ^nié ^rMft Dtn ^D^t at |»t«i tn fmiil 
DriguiaHil Wt »iltigMijf 'Xm^t StlltaM «R»iit.eaf>ltiet. »»hik »wit, (oiH 
«r af ttraraelig gbo Slattri« »9 af Stotdft «i(t en ®anff Si«@fl(!ing , « »d 
IR« JaadiiSamliatf, Dog, fom Ixn tt af m©an([^tinM, ^»tetoBtnSRoW 
(igtift til Dth S5an(tt ■fiiftiHie , cg «c faa nRgn mat at Wx of bo« o« , to 
»in « «<t 4f !)(S5oB(t(6 i5oBfpol tiixnWnM , ttt (6lf te «i*«>«t ffll»m<«iti*« 
tCaiiOA fan albdi« bcCitnDt. Atttug tnognu«, i(ongÆ^ci|Uan btn CnOit« 
©»n, 04*JM9Sri9(iiC »enSntrtnoSBWNt, « Btn^tt«, (bm baMt laDtf 
e<n hente, i Dtii lit) l)iin cegitttB« ■^ixi øfti, tlit mtttn« ^an eaciSiffop 
rott -Ot ØCrlfft, 'J!3ieC(f(, g^utlanB(Ee og 9l«wl(ft Stiftet, font (an< 4)p. 
iSroDtf ^eibtimilite ^ong ^atciE Ot« Jbiteit ^M B«^ til \mtmi, t 
Tom. UI. 9t -€St<iiet '/ eitOKt fer OdianDcct aK>oifi(0/ wl^onov eft(r&<^o«v« ^o^e meniicl 
At (htSe ttlf omibe. ^aa ^»rftOAir Mir^htaii^ntiDfen ^nihUct i ^rpflti&UNlt^ 

mcO Denn« Dmflhrtfif: MncrD/G; EE^: OSTU'ETrRE (^agnus Dci gratia 
Epifcopus Oriliénfis & Reralienfis] »{.tlTosnuø af ^^ n«at>e Tbiftop 

•^01ottt».2lnt^I>or9»'<3daa&(tt/ wtxm m'matn^Øm, Im tetttt^ 
^tnøer, ^09r6mf Hnø pii^ OttT; M09i^A.MoyA;ARENB. [Monen no- 
va Arnsburgenlis} oiitl(^7ivmbov^f(l^tit(kp '^.iWH'$cmi ttlaa^ 

nw et <ert af wct iiicifiMRt)%(lt^niPe'^tiDftv , e$ |hi^ ^ l^t)r fftio«! 
(n b<(( ^DiDttefHd eø tefetctnriø ^flotit otit^ naar tn beqwm 6fdl(m Dtioc 
(ru^t f{n1>(n; ttt at (ontfi og btitige i OcOM-alty b«aD«m tKtnncnt cv onug« 
net i DtSlf{ant>ire^^iidanDfrt^9tu«^> :^iKnt!t, ^olfT«; ed^cu^ft^c 
^dni!«, IH« at tal« .o« wt epiiJDan(f« |)i(lorfe. ^jmug tnagnuø »<» 
tKf/fotnmfeDt jron9!t<@øR/ RMv6eltsaffui&»U§i>ore{, men mece af fUi 
fonmDoltd« @fltbtie^ '<ftetat ^n i fuf UoiDtfhrenN *^iDer 1560. Ha ^n oot 
tQM §[ar gamtiid / isaviltQen iSiCPop poa ØftI/ og riaig« «ti ret ^a0«*^8) 
for ^ff en. 3 S8«d9nt»Ifm ^oDe ^a god Omdans ^ oø Mci» ferfedt i <iD» 
f (Qi^ Z^^thiif%vemtf^ii9K , itiMtt ^n. 1 57Q. &lei9- giftei iii«i> ett Siuéftf ^n> 
cej^; og 1»e^ Oettt ^Maer{^a& (hg iaa ^ett/ at ^n af Cioten bi.ci»4r»itret 
f»r iSteoøe t tUt^th ■ 9ten 6c« «areøe fui) f&rt ^ lcT^t> folbr fra tu bcoM 
fieibc^/ ^-^on ilPdnøJftadUt^rttT ti( ^(ff ^anic; eø tnootte nietMncs^ 
^ttt bft &uw»oriDtd9«D I^Upc ftn eori^e ^|d iMonDt^ienDcr «$ on^c^^afXMP 
•M:alc JtanteTi ^il bon emfti^ 1583.* paa^ l»ttet^cft«n t meget tfcttc of 
4iit)(Qebiie£>mfl<rnDidbep<r o^lDoOcn ofdif ^ <fta'a(Mn ^Dc ledierct Oct £)» 
^(Bc«9t(IU98in&c^|fm<ft.^r.'^^r oøiKur tCfun <!ne|» 43. Starøåmmfk 

■ IDcO fom vi.^r / i 9ln(c^arø9 af fien anfectt ø);eirt/ i>to«rt tiHe fretntntnr 
ft>tr wf Hftmam (cn:t>ei«^^.<rC)»ffrt>f9be&omiS)t«tiicn/ tPf« ^llcK.er Det no» 
fltn ianniinil^mft^O« ^(tnms om •C>ertU9 tnagvii S^xHKt>09^^0f iftcr / mcft 
ticnc^ mMt. i ^Ktnfi« j^ft^nM J^i^infitH utrpftjr.^rnx 09 »^atttiøcr / ftiti 
litiiti« iieite uiO^^imAi ^ml i ^ibeinctot« |)ertu9; «9enA fem t>«n€)fc#t 
10 ^nDffe 4^anDct«^t)ette i ^« 9ltgJeri)iiø^ $fD, «ae m ørigmfih e$ 
|S«l»{tc td<^rtfto(f<rt>alf(ifMerf/ baotx ffle&eM Mn «ari(eii9cn«af:$>afu 
■Mtf ØtotSefixr tEifianl)/ »9. c>m|tcr ^ ^n »ar bleven iKentcmffkr egSKiscø 
9laaB; #p:M ^ri9^>|(9ini<i>f i(tt{)«r/^:^m feffanscr ^ af tmft^ ^mtM 
^ fuien enril^iiDiøercirQtiNlteHit.^)cittvrffT7adttt9»^^tii RE^f:Nii.^«i^ 

;■..■■.•■• . BAiXHi ■•-^« jffr<D<n in Kav» Liid»iM:MJuu SaliicS i7ca {»Sr^8o> % ^ fxt ttk)iio<< l^f iy(r# ^ronU k UtHecbt tT^^. FR1D. M^NIl 4)if(onr<:^f Prodromis OeéEiff!4ti4 

Wfl*« tiiRork, 9lttDoH)WlaW i$>5..CH&:isj. nettelblådt F^fcic. Ré* 

tum CuTltodicaroni , Roftoch. 1729. PAULrODÉRBORNH Joannis BafilU 
disMagni Mofcoviaepocis Vita,VJteb. 1 j8y:REINHO?-T HEtI)ENSTElN8 

«fm aefdio; 1990. LAUff. MULLERS ^i»t(tit«iøn^f(f)« .|>ifh}(ten / i59f. 

SALQM. NEUOEBAUERI Nift. R«r. Polonic. H^nov i6v8']QPiSlrORIt 
Rerum Polonic; Hiftor. GOTTFRIED LENGMICHSt@ef<^t<^re Det ^CtuefU 
<4)lll fond«/ ®<in^ 1722. DAV. CHYTRÆI Saxonia>THUAM{ Hift. fut 

f cpiporis , «$ flere deflide ^get. ^oløe nti &e $5ceof a6et /. fpm Di oven ti( 
^v>< (ow< neral^s 

JDage^cnd ©fobting ftc 1566« 
t1l49tm» t)on ®om« ®hAttn ^if(^of trr^rirffitf CfrU, ^if<f / 

tof&c tmt 9(me(^t<ørii ®obt su batKfcit) t>rrf(|itii(it ^tn§* 
flaget rcobtrtb. ®et Itebt (Bobt tvotte frrnee fdn ®nabf mie* 
nm ^ baf taffelbe nun mbft flUt bent ^Orinbr mddbe rrbaftrnit^ 
tinb mbtt Stutbt fraeti bervfrlben bcfctlofft twrbm/ i>nb »elln 
tiuor wefleti ber rec^égid^c^tDtbtfcben^nec^e/ a1< Toften f?( mit 

twiø ørf(bi<^rr ^o erAcbtett toir bniiio(^/ bai be^^eiben c6li(b< 
toerbrn grfaiMKo wdf benn itinn* ^SSoti tvii; bati iiiget ®ele' 
gmbeit ii<i(b brtr^i('ra (|tt«bf dffHrt bd brøit SDirfeti 211 øTA^tt 
SUdebraucben ()abrim; mi flnnennnr an dFocb^ctiébtøfk^/ 3r 
tvottet i»nf e^itcbt ^etfribett gefanaetui fftnf obct Mi m brro< 
IMitf loolutnb^^ vnb øeftbløHCfi an^ jia(^l9lifetm Amii 

« 2 ptl^ ' \. 1^ 1 - <D(UiffHD ?gf tfStn» 

m-Trut]er13fnNwr briieaioir on anbit; Cttut itmxxttiitvi tit 
§mt^|cb(lbr beieø»m/;ttnb féiitbt^ucb fun#?rm^øettcbtden!^{U 

Ij. ^iå Annø MDLXVI* , - • . k^AONUS mami propria.^ 

;, »fiiiarrffrw twb Øloniifgfirjc. mm'^min m giffldti^V 

«. 4£^f<'^ttg SWaflfrt ®trt)/^ om nojjfe é«t fawdrtt ^of-Snnftre 
øg^tf iirre dc ran^omrr; 1566. . - 


mntertt jnebiøett ®(iff ^rnciøtdi 


lt(^'f '\jott tern ©(^njftoi at Ringf iw ^ff3«n^^n / JOif neij vnlf 

m ftln; @o tietmjtwfeii n>ir abet tjøcrønebtgcjaffaik^fmino/ 
ot!enimt(r \>nftrrr ormrn fintet fc#«é m ^em tøriugflfm tfr 

^rgpfrt/ to mon ftf tn 3^^^« nføt Mn^imm tboet/ toCurct »er- 
frørtlJnb In ©cenjrten ^thx^t rcitlm mtic^tfn. SBtj§ 33ec- 

fon alg tet^»2EB. wrortnrnm fclbfifii jc. unt tm ornifii gnteii 

dtet ofjt \)ermiit(ic^f n t>nt ^cfi>ralt4)en 23crflcfn«ung mSctfe« 

Ddt) bf&ccn »ic dnttidUcti toe 3c , obne ^aé té tu<t) ge^tmrt/ 
tnb fonfif n wr&fif<^n/^ff awfttfl t»ni>2Bfdf fcOIcunigfl, alø im« 
ihcr.ftifitflltc^ wufi racftftltcé ju r^nen/ tjo: tie ^ante juirfftmrr/ 
tn^ aUrn ^ettmtn^lti^ tcvmn^n mUetf lai t>irfdftac(;rrv' 
Vnflftr arnif 3«»|i^ttn/ JOtfnr r vnt ff mJJrtrd^e ^iitt ©efetien gut 
(^n'ftlft^cn unt UM(f)tn IKangttne flfbrac^t/ tjnb tre c ©r fniftiii^ 

l^fn tvottrn wit V)n$ gfn^ffc^ pc rlaff li/ »nb frme tncft rarrfflna? 
bfn øcwogfit. Datura itt wifeirm fioif SKrrAleft brn 20, ©epr^ 

Anno 156^6* • , MAGNUS manu propria, 

- . Opflfrift: * ■ ~ 

lDem'*6^ffnfuff7nt «nt ^barrn t^nrfrm UtUttUfynUtn Stan, 
: 9Bnr. m S>nfm iJwttf mo ic. inøwttnetm 6tat«^airftJii 

■ ©<i«S5rei»b«few€^ri(loØ«6ffiatf«&»rf|>(|*Sfn)#6»r^ 
1566. font ^(»fri« tiOcA i^oit^oiKfitti^ ./: . . , I ^ 


% Om eiihtt itiuni mtn^nin^ for ar f øve ^1D4niyf ^«f 
. fIrtDerttlløiélic. 1576. 
jPuOe ttU Øfra forfrnnDt^ ; $^a fale m off t^etr faa rfftdr r^ir 

\tivm r^tV) o(^ i»ill(/ ott r!)u (rftiaer/ att (amme ef ilb me^ XY^vi 
fetflr titffttec ttlflott ^éfligiRe ate X%t on^re @(t)Ulfer od ^ffi* 
^/ fom tf)ed« écfte 0(^ ffolcf IFuØr fere/ øc( t lU^e SDIaaDf &e« 
fhUeé / ntc^ alt Oue § antf n ^eett / føm met t^rnnom tt( iØfrS 
^dfl forfetitté/ ^aa att alttnatf^ meO tbeVté aferttnøe fanbO 
tvrre rete till ^nctt gaurrntft ^aø ferflfommentt^ K \%tXi al« 
(crflcnlf^t / cc^ (f)e t^ tvifl f ttn&e tvere rcd<{rrbf. @om t^u o(i 
laber offfotftaa, 9iXX fttnbe ftnte 9laab tftt X%t tbuo SD^oneber^ 
IBefotbindf paa for ffrcffne l^oiffinbere/ offher t^r ftre SRonebrr< 
fBf foltf tifle t tbcnncnt oUf tete fornoi^H/ X^a bete toti t^tfl ocO 
tbffle/ att tbu fanirøf tbo irøonebrré ^efoIMndr forlRcter erø 
Øléll tiU jft:ebenc^ (Sft^oflT/ ^^t n<tAi^ t^f fire SIKoneter ere for* 
tebne> banb tbrnom i\^o^ t^e t^o SNoneter fanb betbale. XX^t 
totit ^rmeb aUin^td befHOe/ Joa itttM Mtffuer fbrfommtt/ oc^ 
fbe ^ t^et ferde ntueltdt er^ funbe fomme afftlrtt Xber ttted 
olor t^tt off ibtmberlidenn eitt toKae. !9efaU(nttél tbid ®iibt. 
ec^rrffutt paa toort 3aat()ui Ø^r»p t^ettnt 23. 3ultt/ $tar ic. 
MDLXXVL OBhbenvort étdoett 

titt Glorup / loor 9lfiitbniiefNr. 

4« Om 
Ooffrift* 

5* Om ^ftt)e at fi:«dte tt( Øfef/ for at df^ntte te 5toftg((tfle 
|>ofl|lntft. 1577« 

Slorfltf / 3BentW 0$ 6ottlé 5^ontr!fl K. 
tt fi)nt(erltd ® unfl tUfotnn , <Bit bctr i t^er 0($ 5rgirrf / ad 

f unte teøe ttU ØfeQ/ oct) t^rr anammc wott ^opntrte mcD t5^ 
tté $oI(f o(^ ^efff / oc^ tbfttnom føre t\)ttfvan/ c^ in^tbn ^ 
93t^ennA faa t^e mrt tbet ferbdtdile Fun^e fomnre poa StridTert^. 
^M t^n fprltreffne ttore iofffln^re iÆe (FuUe ^a(f«e.t6ennom 
att behage emob ^ue^ Sfffaffuett/ tttt t^enuom atcrt t^a^ee. 
t^rtincD giet3 offfijttiiDttltgfnntia^ilge. SSefaUtntfø et^et 
®tt^ ^(^rrmitr t^aa tvort @(ott Sreteei4)ét;ora 17. SOiam 
«ae MDLXXVii. q^nDer »port etgnett. , 

•*■ Cpfftift: ' \ ^ 

Cif SriFeKge CErHg txl ^elbijrWff C^rtpoffer rt>4lcren&øtff 
•tffl ®lotup/ n)or SWant/ iRaa^/ oc^ ment^eméffcn • ' 

6. . Om 6f(bétte ; ^m ^nUt føce'te SanfFé <@enteøu^ tit 

. .Ofe(K,i578. . , 

^retHBTtd) tM^ 2^i&m meb ®ttt| 9!aate, ^«nmav<ftl^ 9}øc« 

or fniterl^ em^ tHfdrnm QBnOer ^ efpt^ fbm wfi nit 

i^aftte es $eel ^ob @!ibe wti G^Ur att Ictjage tDore^feti* 

te^tt^ t^lØféU/ o(& o§J<(e. rittgc Omfoff tNMgaar/ om tf^c t^nne «. 
I- « ^< a^-Wif* * • ♦«* m fifCf t^t:(iønC«lt^ii fF4tt>!wre fømøCetttt, t^t^ttMt wU idt 
twi nu f l)ilfct)rrffwt Stoiirdlcn fw fiittie ©fibe Sapitein ^Heir^. 
fom&fl tt)ia i^féKfTaU bcgif^te % met aUe eftbme cct) taflet)« 

v:>\lf&c^uax((tn f att i&^pl^nun aUtnm firajt^om 93art6o» 
loinet^ad feber tvnDer ©otlant 0(t) foruent^rc ^^tiffutl^ rUet 
^ttbfrad fof9tefiiei(boré^fntef)U0/ iKiar bdnD 0*00 leU M 

(FttUe ful^enfcc tbcrfé fRerftfe. $^i bete wii ftt!)cc ^(^ t»f§lete# 

vHnun tbU ©flrt^ofoimi/ cfftfeer fom forffreffiitt ftaar/ løbet 
ttm^ic^øtlanjb/ b^fflKenbté^^apttrtneit/ artbanD bedfffitfr f?§^ 
ibbt en oob^flffit/ faa m bfl»b fun^e tber tpnbrt (flti^et bflfue 
|»aH$^tttt^e!Élet)ø(t^e/bue§^tbet fbvbcog |t§ noødittob pad 2Bm^ 
tbetpeti/ att tbe iåt faa tbielt'den fom tbilbage. %ii ^af ue vbi 
Itde.tlRaabe tbi(f(fnreffutt tpoir^efattihdémanb paa tvort £and 
@ot(an>A att, pm fT^ fA« ^fubf fun^e/ att BUbé Soireb b(e# 
tber 2Bint^ere» oifuet/ fFatt banb forlf fige tbeimom pcb forffaffe 
tb^nttom tbeitb ©eel/ tbe bebeffue. thttttM ett^er naabigff icfc 
fbrboibf f unbf . fBtfaUtnUi ettber ©itb, @cbref wit paa wortt 
€>W J^roneborg tbenb xv.»flø8Wai(/«ar jc MDLXXvm» 
wnber tpott ©ignet, ^ribmd^* 

. 7. pin mttfi oa anben Jornmn^eb {it forffiffe tit ^Irnibpr« 
. tøctio ;ai»<im meo ®itbé giaabf/ iDonmartfiA «C>pt»«)nwrlia ©unfl tiifomm SEBtiber/'att tpor < 
«<v Ctffelifl« jwbewc^Cgrof bflffiifr \)nb«rbamaj 

bupntcfiø^paa^Kpnf borø #aa mu f^m .Xém. III. e atiben N ^^ Ir- / r toet (itt ktrrte; > $(Mf (»fl€ ndt rtt()rv v(^ (^egiete/ att3n)iat 
finte iKaat t til iXttO{§ (inte^i^etU/ bue« t6e efftt)er£e9lt9f>eteR: 
»ottorpgrn ^i^epe itU fdrrcretfneéu(t^Op()otH t^ fant aff^ 
kt«/ 9^QXX ^XW meO tbett fwfe frnttfRcter tril »rngborg; 
$()ermrt§{«t3oirft)nntttitsen tiuQS3t(ae> ^faaenti« ettf^ei^ 
® ub. @cQref mt tm« wott @tote liolbtttøbii^ t()eat 37. 3uhtf| 

, CpfFrift:' ' , . . : 

Off^flVHfde ^rttdv^^H^ef^t^iøC^dflofféttOalcrmbcirflF 
:tiU ©lømp / wof fWant/ iHaat/. oc^ Ølent^f meter* 

S. CEt ^tt)f re af 9(tt(t |>bttfelt« $ret) ttl ^Ifentorf, anflaarrt' 
Hftt Wff< Iwntel 1579« 

'e)tere Cwf?offet: tO<ttcEell^ot:pf ic ©iffiientti« ti'i ftenffg 
^att tt>tl}e/ att tn<iÉt(^m9 Bn6^t e« nti Igten fommeti / o<^ 

fpt^ec dtr ^oloDifom ivay mtt^agen. SKenlitflen paa ^cttseni^ 
ftf <|)otené S5refF er tenne/ (ftuor af ieø tog offtiec SWorgeh lufl 
®tttO ^ielp mtt fénte tij) en i^fc^tfr) m mim ^ereié @ic&n« 
fuetfe oc^ Sorftndnd^ om ^orbuntnié att øføre met bannent 
emoetiKt)%n/ ec bannem foave fterfommen oé bebaøélig/ batH) 
tpti ocb wtDere beraatftae (to meD f)ané lKaab> paa boat ^rtiHé 
^mme ^otbuntt fant oprettii, 0(b bon^ $tIforo(tnetf ftmDe 
meb afertiøcé' tiU €ttettn. S}{cn tf^ent^a^ fbm ttar berami^/ 
fittniibannem for fprtt/ 0(b er beatftenOijJ/ aU forf^rcfne @a* 
menfompf^ maatre ffie \)W CFnten Decembris tWonfD. $fteriiej 
tiOfienCe fliffiter Nnt om^oUotffoué oeb ?• eUer fiVé ©lottid 
Sref rittø / .buttlet a(tr tig ttlfiyrne tpeU mftterltøt et > t^ n« 
vforaotett art fibrijfue^. $6ntb ^olerfPaQ tvere tmgefirrdcl 
50.. riifinbf SKanb fterct/ ^ffit^r ftor Ølet for'pertbinif/ ^ rim 
tie 3. taai ocb ^ro^antr røtritf tbi^ baf t :^aObt\ ^%it, att battD 

iaffuer f^urbt paa ^epen/ att banb ij^la v^xt tråden ab ^olen 

V iflitB/; / \ • k 7$;ttftt •\ ns ^otfeec mig tiH, ott i(ottgm jø tnaa for|¥rtffue 6^nnem oc^ ^ttt 
\@IJ<ittl>€rbor(ij atte |)f afico ©ag t$79v . 

Cpftift: 

riQ^/ Jt^n* ^ajdø* 9^eattrme^er> min fterr^3t:(nte/ gan| 
twmigen. . .. . 

P. Sargen ^atenébac^l (b) »wD We(>r.293arrenfiorff ttngK 

ijlfflreiwéir/ Stier \)ht QPrnuf ftrt/ ihUfcnUt grof gonffigr r|)ft 
v^>nt »rfttitbt Sfloø feerne mir t^o ari^,©frtr.atiførf«>fB 
®f If §f n^dt flftrgf faUen / i&abe ((f tiitt \jntferl<iirtn/ brfoiitf tn S. 
©tftr. mit Weff m meinem ^xiibtn Mvic^n mmn, tjrtb mtt<6 
^. ®cifr.l)i<mitt nitt veri)altf n > nje ltNr©f ffalt ic^ <iaeine ftii« 
meinem 5trietté\)0lrte > nurt fhfl e fnen tveftten SSkg, fcttr<i t)n^^ 
fan^tt Qtftt}vli(t}t pmv tJ^lJ^Bifaaffcn gfjogemi/ tit«) rrftlicø 
Jetirt 24. Augufti ^t tjrm |)oufe Cfféréff an Wejton. gWajfJ, j« 
*^oIén gejangr. Sf ^abeh 3f)re SWajft. twlgenté taa«3l^reii. 
Jug mitt tern j^rtegéwlrte atfc^ fe rrfer md^ Der <»lf ffoutt) geu(»m« 
men/ \JnD eintaaf ofeer f^lic^e øetowttjet^nfe fW) bfrafeffilogt/ 
f^alfef aber barnaci Ne ^mt an ^etxn Orrten beft^anfee t trøé 
flttgffangenjn befcbiefe«. • «6|l«bfn 3 SWafft. mir rttnbrtt 
JWonn an he@tal)t^tt ft^iceeii/ jbicfelbtge au befi(^«gen mir gne« 
!«flft beiioWen/ wie i(§ ban au<^ ben 8. ©eptembri* einen^an* 
^ofifc^nSttpiteioenJoanGaron mitt ^wlibcrr j?tte<&ten tc^in ^n* 
j ®2 "' v . • orbnef« 

æicfal(iig«ii4ftt> ima Øf<j eg J»f «nJ»re^a«Ji(|<j<nbt SDMflte f«ntK, bon f«(M fort fX 
Kr tw« f«i tflppcvftcb. .en laur. mullers «rptrntri»iMiKfé« Ajffprifn- ^v. 

CHYTRÆL Saxqaia , RESENU jf. Flid. 11. SttUik W. y«l«vnr«, wa v. i > ntqin m\U/ t>n^ frtit alfo^m^t^n^c iD{a(|^rbm anadairffittji. 
• . « V mle^t t)nb tin t^tiii grpUebenn. , ($g fein aucø t)on 

'€§ i^abrnn ;3^re SK«^. 8- $<idt mire ©eotnuit fiu }ii ^alt^aa 
Jb(9 0^ entfc^loffen / >nb foUm 3^re iD?ajf?. Ho t»pl atic^ tmhie 
.t>nD ter 3tid^n ^rcgflefe ttcn bte ©tabt at\ titxym Ortteti fnif 
•terdi^oi^a/ tiefelbe fprenørn / tomtt irnan iiffo ttmé ftii^tHt* 
li(^té tonb tnii^nd baranne ati^ricbteti itHicoe/ ber den|li(^tt 
^ofHting toft atte (amb((ic& IRn^mh g)rf iø 't»nb ^br barbtttcb i« 
<f rfangrn/ mxh^ ban ber tiebr <^9tt f^iiieof tvaftf^e i^atibt vcvlibe« 
it^otér^ ^§ bat aucb^. ber^reiprf^ bteje-i^abt mirt feinen fat» 
nembflen \>nb befien ^tUQilmttm btiai^t, tbetcbe' ftcb au(5 VfC' 
mbmen lafTen, bn« firflcb ii\ Beinem Q5?ede gcbencfen sn er^ebeo* 
^e§ bflbe tcb CF. ®e|^r. s^ir nen^n 3<<tttna -au )9e;rme|batn nitt 

i^Bterlaffeinn. welQen. ^ ^é bin fern^ ie^ Dtefém >* - . fd^ 

laiiffn wirtt/ n>iU ic| (5. ^f«ri :,t ♦ . i •.♦;.♦ Xbu< 

biefflbe . . . . ., . ... . aetreu»Ii(b frøpffbiftt 
SDatum in meineiu ^elbttoder f&r brc ^Uiføuw: ben 14. $0?pnat^ 
^aflf 6f vtmibri^ A§tono .K. ,i5»u , 

. €.®efJr. : . 

SttTeieit twiHlgrr ©iener .'». • * • . . * / » « -; k 

I , . DpflPtift: • • ' 

^l(#l^ttø^((/ tbi l^^nt Itngr bafBer.sDcrtt.tlicrfta^ men lf)en^ < 

Ihtl^f f ^é tvffi f)«f ue kiltt faltr &ote SD?e]^ Qd^ ©terntnp. Citi 
tonb att forére/ ffalt ^<wtb ^ffHe^cfpinniet tf?fn iBtfttt^t, at 

:A<ifuee td^^mifi ttlMW t^9ttUQtTi^s*^u$i^ 35« ff tljcréaa. 
2£|^er t)tt<rvc^ f$tm(mtc(^ mlitxtt, alt ^ant tvMii gg (fritte 

SKafft- att enCtrn f titte røtre J&o&^ fil famine <^f ntmae / rfiennttrø 

• Hi ®P©fi>!ff af ftt Fritf. II. »efoitng tit e&r^ <Barioit(^; 
ari8RDensmef()r»ceS^tttUmtpfe©itfti 1585, - 

toor£DtanO td^ ^«aU , fta\l t»m paa tiwatt^^qitn , p4>fa4ft 
WfowmtrnH^j pc& «tt tonlb ffaU &aff«M^ ^ntinfltmeDt 


. • * ' 142 JbAtttFriWagasitt. 


fifl / fom jtonninaen ojf spolen rf tK>f r t^c n^ fcrbraø , Clj emd« 
.lom aiottt <r/ fc^uiU fltifttc of for t^ett 6Nrknttf(^( eNfr. 
i^ba oe^teit^toec oé ()e§iete^ att, thn\m l)ant et fotnmrn/ 
fUet «c^ naot ^nt iinrommer/ 3tba anamrr famme^enDtnge/ 
C(b tbeonom t^et efft^er lalr intitttt t)ti Soctt>fltioøe t)Ot tvott 
tant ^ammn t^tx paa tpoct @loec jtiepncipaffn k. @c^rcfFuit 
1WW 3«c^tf tt i(*< U>o!s , t^f n XXI, 2)afl 5J«flufli / §(«t iu 
MDLXXXV. ibnkr iDove @tflnet 

Dpffrift: 

C§ CEIffdfflf ^ri^d o(^ <SBef6turi)td €f)t^^fto(1tr O^atcfenl^otlf 
tf tt ®(ovitp / tvor iø^anb / 9laa^t 0(^ 9{cnt9^me^er> 

» « 

n. 

t ti.(t ^anjFe ^otDen iffe hwtc votxa minDte (pffetigt/ tnb dnt>rc ^(i« 
De ^ i at fc(nibnn$e^øte ^nfhieve af SanDei^.tflne idttn, it fér <t 
^t 3kiv ft&en af o^anfert ^<mp<i paa^ t Den bvctmu VfU^nuø 
15etQ9 Seoneté 09 ^vbeiDd J£)i|brte (a). Jl^ati ^at»Oe btdgt tmn tibt 
I fin <3^idenila^, men t>at D09 ingeniunDe Den eitefle flove i(Qnfl«^flec, fom 
ti fDanfe $a«e at iro(é o« af 09 fanne fette imoD $vemmeDe. €anceBt9{o<A 
lUtod, fom forfaa 9lac ftDen forloD ^rDcn , oav 09 tt( oiiTe eo S^anD/ IH( 
(^ foc^oeræt jtt ^ÆDemcianD tt9e faa floc ^rey fom ftd fcto en uu|>{lettel(9 
iRdCi^. !2Den tørfie t>av een af De 9t>p«rfle i5tUeD>(^niDece / 09 Den fIDfle ten- 
«f De fomefel{9flei^rofl«^a(ere/ fom i StanDiø <9HnDe ^doe «<ntt tt(/ pø man 
i!a( W^e onDt oeD oc ftge^^ilfen af Dem Dev t>ac Den flecfle i ftt. iSefl ee Det 
jOtfd^e bes9e 9qD(/ oglaDe f)Oec af Øem Ubt en fioclDlanD i finieunfi. ^en 
f^etltgen er Det at i>e64a|e, at fli9e 0)}«nD fCfe i (eoenDe Zvh enftn fe(t> eOev mD 
anDce (aDe opte9ne De ^rnemefle CmflttnDtg^Det om Dete^ Setmet 09 tlxhtib, 
fom moatte tiene AnDre tU en flov jDpmtmtdn9 / 09 91^ €fterf ommerne mer« 
<nD eet (6(a9^ ^ptte •ø^emøfclfé. 9}aar nu faaDant iHt er ffeet< ma^ 
enan ^e(De Det for en t^t , åt De l^awt efterlaDet O9 faaDan« ^tfciple eOe( 
^nner^ font ire i ®t«nD tU/ acøttif^etf øx raaDe $8øD poa Denne ti^angety 

* oi 

■ ' (a) &tt lOanfU iXUtgOfin Tom. I. p. a2<» ^4- 
. . I« eø fen siittt ftg a( mueiia ^UD fot at op>^ane alt; ^oai> D« i jaa ^uio c^téti af 

dobrt funne tt|at<i eU(( \tl^ otDe faooel af Oeilifle floce iØtfthD« (gen ^ocallinø 

fm af &(n Cmfioenadi^/ ti i ntondc Siav \)af)t baft ntcD O^ném. ^oaD ^atM 

M t>t viDjl om tnagnuo Serg/ Dtcf&m iffe tn ^and efterladte %ir\i patm*- 

tij^i ^en bo\>t)e (abet (tg bruge til at gt«e ban« ^a\>R ten UDebeligbeOi font, 

^n« ^ienefler ere oarbe. C^ bt>aO (!ulDe t>t inben faa ^iber «tDe om ^am 

ctUiSRoAb ^Bivodt ber ogfaa foritener et ligefå« anfeeligr @teb paa*bere« Siflé^ 

^i« 3^f oronttlK iHt ber ubbee / berfom iUt famnie roémb^ forfatter 

ia«be taøet^en t^onbeit til at forceoige f>an« ^af^n , oø giere heroen beef* 

Å^ta t be Unoerretninger; b<in af en lang og n<ec IS^e^ttnbtifab meb ben Cl. 

fOanb ioMx famlet (tg beelé bm ban« Set>net< Séb ^ Deel« om \)M9 PUnflrige' 

§ib^. forfatteren^ font bar ooergioet oé Defamme efterretninger at inbr9f fe 

ibet^onfrelDitagaiin/'oil^l i^e baoe fit^<>vtttunbgiort, bbg.maae bet til« 

labtø 9$ ot fige W meget om bannem/ at b<in er en octtbig^tfcipel af f<M 

ttgeméen en eeremeiler/ fom 2iro<f / og felb en beremelig ^egnemeftet bo« et 

^fbrncme <J^atti ungeuQenne(Fer/ felgelig en faa erfaren iCienber afregning 

oa be beraf fiooenoe JCunfhr; at man fan forlabe flg til, bt>ab ban enten nu om 

3rod eller tilforn 4>m tTTasnuø T^tvQ meD gob éf ionfombeb ba^<t ifrei»et. 

^ion^e alenef^e/ at Eeiligbeben frembelef mane tilf^cebe ben gobe ^anb; at 

blioe ia<t »tb oni^^ere af oore ^anife Vimions} b^orom o« allerebe er giort' 

nogen '^orbaabning / forft^renbe , at Ingen (Pal blioe mere oitlig enb Di til at 

(inuiplfte i cxn^aCnemeligb^b« IQelentng , fbm b<U Pubiicum og f f«r enb«er 

itUnDer og Sljfer af ben crble @fi|bre.^unfl oil blibe bannem {Fplbig. ^tn, 

(érenb t>i norrme o« tU ConcellitRaab 3tr^<f $eonet«~$&e^i>etfe; maa ^et i 

ftoroeten m<(b^«/at Der ^«e txrret abfrtQfgc$(<irfager/tt>orfor binfamme ifft 

er ble\>en faa fuibft<enbig / fom ben burb« oa Funbe wttt, nemlig ferf!, at bet 

^Der feilét forfatteren paa fornebep $iD fra fme anbre mange forretninger 

til at' efterforOPe .alting og bringe bet i ben be(le 99 nettefle Ørbcu/ betnccp/ ar 

Bet iåHt mangUt bom paa fri^nbgang til oiffe @teDer, bvor bet maatte ftri# 

Di« nogjet ar^rocPe^tbetb; og cnbeligen/ at ^ufommelfen ; ber bar maatteé 

tåre ban« bejle ^lelper, ifPe altib bat)er »iDet (laae bi, til at erfnbre alt ttt, 

frm i en ?iO af 38. til 40. Slår bat>er tilDraget ftg meO ®l. »rocf og bane 

^rfctrbigebe ^unfl-^rbeib. |)an^^attwrfor labet ftg neie meb at optegne bet 

mcrfoarbigfle / faa meget b<in ubcn a> 6ac funnet bngfe/ bog bor ban me|^ 

benne ^rooc moFfom betifet/ ti alene at IRvod baber vcrrét én (lot fløjter t 

efilbré»^njUn, og en «re for Joanmarf; men énbog ot ?5effrft)elfen j^ni^ 

Vm« "itmt og Sirbeib/ ndav Den efter benne ^lan fPulbe vieret tir^(bfclm» 

menbeb ubfert/ maatte biewn i Det rfngefle tmit faa flor, fbm Den nu er. 

^eifltr nu ^.#ioelfén 1 fooUD«« fom biti oø be^gili^n cc tn(pO(i(t. . \ /- I "t WD |)ofct/ w féDt uCt 5fcn#i>org 2{rtr 1671. D. 21. ^afti. ^<in«'S«W{' 
ttor'PalenttiiBroÆ, tli Den ^10 «n flf De-6t(le i^tebmoftiS finnHwjKW.' 
JDenn«^ fom ^an ittccftøe'/ at fennen (rtdO' ø m«D ^rioc udi ^«rlxnK» 
^vorimD ban ripfe&e 09 tegaeo^ 6f>oiri)dn gif / fatte ^anhent ut>t Soci'e^ <)ci ^ 
Dav efltve ^ot gammeO t)od Den for ftt f unjlrige S(rbéiD og fæcDeled utn^ftgt« 
^tpffec D(i bewmte ♦£yerrc^dttet,fem oar boftOD^ni« uDi @M&eh ^wwr' 
fyii ^tnlftn^an ut)t Oentie <^iDéntf ajE> fa^leDe^ tiltog , at i}an af i^mm Me« 
(Wgiwo af ftn 8<rre, Da ^antffan uot i€. tH 17. SJar (jammef. 

Og efterDt .gieitottfig I ^yfomraclfe ^ong cU'iflitfn ^en 5en»tt w<9« 
(Ii!eDe^a(eD^n^eit/ faa.^dODe^and !!J2aie(ler ei a(ene fe(o Øn ^pf<|^Øori(« 
flQafet pet)ei: %nbev(tn (b) uDi ^De^tt^borg/ meit i}ti op(|olDte (tg og a&f 
ffiOige bta^e tjp&(f e, 9ZeDedanD|pe/ og anDre J;eiiimcDe «iJfe^ew. JpoUfet fot» 
{larfagece^ at SrocC' reifeDe ^ev^lD til Æiebenba\>n> fot uDt fin '^SiDeiif ab at 
^ai vtDece fi'eni. S)a t)an nu J()at>De op^oIDet fig ^ec i 3. eDer 4: ^ar/ 0$ 
imiDUctiD baaDe ti^tt |ig fel« og unDeréifét anDi'e< blcv^an 1693 'anbefalet 
^h$ •£)eie ^cetleuce ©eneraUvIDttiical Ulrif C^rtflutn (S>)'tOenli»t>i ^ fbnt 
Da agteDe at giere en D^eife uQenlanDiS. !^nne ^em tog ^annem meD jtg tif 
SXom og anDce @ieDet/ og b^oc ban font^ tog b<tn tttece enD forbt^anKgt tS. 
uDi fm ^iDenf!ab. ^a nu b^ibemciDte ^anS ^m (SpceUente faaé Det for« 
treifetige mcDfoDte 9?enirae og Den 9?atut«iié &wtf ban bat>De til atJace.Denne 
itunfl/ foD.b^tn Hnnem biioe tilbage uDi3ta(ien/.og t>eD ftn ^iemfom^ talt* 
De for barn til Æong ^viDeriC Den 5tcvDc af ^oilotjligjl 3bufo»"tn«li«. 3w^^. 
litctiD foraSiroÆ og blem fra ftn feijle Sleife/ og loD fee, b^^^D bah b<wpe f««t, 
I Den S;iO/ ban battOe Dotret bom. S><vpaa loD |)«ii%enielDte i^nge ban«** 
onDen gang reife til ^taHen pg ^ranPerige / og gat> bannem en aatlig ^tiit, 
paa Det bon De^mere ubinDtet funoe ei>e ftg uDi ftn ^uofl/ bvil^et ^an ogfaai 
foaUJlaaDe fatte i^pi Q3etf , at "ban oeD fm J£)iemfotn(l mi i (StdnD tif fot 
^øtflbemelOte ;Songe at giere et (lort Soft»®t\)ffe [Plafond]} til Det np iXw* 
gelige <SIot ^riDeriBberg, W^Ut og enDmi er Der at fee, og torcjWler [om tet 
ttiin^^^ Den ^oetiiFe^igt om Neptuno og Cjahthea (c;; og omenDffieiit, 
(amme 1 Det^ b^aD Regningen og £)pfiiioelfen angaaer/ er btcl {^tent/ faa et 
Dét Dog imoD De anDre 8oft«@tpf fer / b^^n Derefter bar giort/ uDi i!!)2alingen m 
aet nctt itfe anDerleDe^, enD fom Det ei \>av uDeii oalto uomdlet/ bt>il!et TS&e« 
ffi^nDelfetif førenD mere SlrbeiD af bannem blct> focfocroiget/ Dog iffe fjenDteé:. 
S^^ itte D.($ jminDre^ fauDt ^oi^gen fdaDant allernaaDigfl ^ebag DeruDi/ at 

"'.- : . . . • -Dan« 

■ - ' ■ ■ — 

føm KMnct i W Pé^ Xrke^fitt Toaul p. z%^ ZZ9* > Jbi.^^ s. > > 29. éffi^> .. :I 45 

lioKiø 'SkUfln el Aftne hlub imD ot give ^m fvemDefe^ t)tn ^nnem alltimaaf 
1^ tittagte (\(RU^^^(ltflott , men tnDog (od iKiitnent tcette sang rcife tU 2lta* 
(ten é$ ^tanfevigt, ^ootfra ^ fom ^em tgteR-entcn lyby. utit ^ter«^^ettr 
eltet 1706. ttbi ^eraavet {fom erinDtetf^ tffe ttr\6l|fe1j eftetot ^an bavtx opM* 
titt ftø ubt 3to(t<n 09 t^traitfer^ p<ia fiife ttenDe iKeifec i eQe«e Slår ^ 09 Oen 
eotid« ^i^ i»aT tilooocn paa IKetfetne frem og tiiftaøe. ^ca bemeldte $tt) af 
ItAtii Ven derpfta fMgenOe €frerbefl fotfftrDtgelx f)aii fev .^øiflbenKlDte IConge 
fire jlore ?oft»©iptter 09 twnDe ©et'^tplfet ubi 6en i>a iwrreftJé ^^ndans^ 
fom gie fra ^(ottct rir^(o«{<(nt'6)<i«téeu, ^ife vare af idooon Ction^cO/ 
«t Get fécøe &>f)(«&9ff e / fom ^on diorli« tii ^ri&ertNbcrg , t>ar imo& t^ 
ti 4iK fipe; Coa af tKnnem Ml funOe fM , at ^an Da uM Denne <£tDtn9a# 
$w>M Maaet faaDad en ^raD/ fom een af De b^fle ^unflnere bet ^ai»e. Cf 
ar Dét-foc^oIDu flg {aa> Det ticnDte«^ Da gongen i^og. oø 1709. «at Hl ^^ 
iieDig / ^orenl , 09 anD<nfleD< i ^talten; ^tt af Det kongelige ^elgef^ob fod 
paa ale De ^teDer , fom De 6e(lt ^unflneretf 55iU€Dir fonDted / ogfaa ScocE* 
eniDert DcritWmDt i>ieo feet. 

- 3 Uatet 1707. noget efter «RiDfomer« ^iD, 9tf»Di ^an % ftiftt 9«n# 
m^ Ofgatigne S^jfor 4<^nøn(eirrne ^otter^ 4>cne^ Cac|>arine Kobrin^ 
3^<mDiPe i^ebmaiiiDtf 4)an« l^afnø €nfe; é94é«eDe i ^gieflanD nuO ^De 
ib^. 3(ar. ^un DeDe 171^. «eD ^o.fl<(aonø t|tDV 09 ^ai^De De iffnn «tt en6 . 
ftt C«n famen / f»m fiDen toar Sicutenont veD dtotteriet unDcr ^r, ©eneral 
Q)2<ijor Hetiberg« SRtgiment/ 09 De&e 1744. Slat 1722. D. 16. Januarjl 
biro -^n af ^an« itongl. ^ateflei meo SancelltfKaaD« 'T'itel aOernaaDiglV to 
itret Cd)i 1723- «nl>J«>& Nn fig i artDet ^gteff ab meD SbmfruE. W.M; 
von Curtien, j^i« gaDer t)ar'8«inD«Pfivficus fil !£*ann«bet^- i -Det Stjneborgffe^ 
^uti (ei»(D< iffe tilfulDe eet Slår mcD Imttm, men DeDe t i^rfel^^eng tllligt 
mtt> hornet. 2lor 1724. fliftcCe ^an fig tresie gang meD 3>5mfru A. s. Koe- 
foed , afgangne Slmttf$or\>aiter i ^aDerflcb 2lbralon 2(oetoeD9 lotter / og 
4^<.€ltc^a«nceB^t. ©tf)c{m(9taaD von «S«aqettø (^tif^^otter^ lom «iDtni 
lé«<t/ meD ^oitfeii fnm ingen ^æn (>a\>Oe. ^e leoeDc meO^inonDen i 9£gt^ 
^ab UDI t4. Slår, inDrii 1738. D/ig.Novtmb. Da ^ DeDe ^r i SiixMimå 
UDi fit Sl^Det« 6éDe Star. 

• ^6 pg nu ban« Studium angaaer, i Den $iD ban bor ©oret uDenfcmD*, 
iamt og b<}M Sltb^iD/ ban beri ^nmarø %h>m fovfonrDlget/ ^nb«n« ODfit 
^iéraf *m(( in9t(t bane ^»D^^S^g. ^aa fan Det ti( Deel^ if !e fo« Det« Ø)?a»i^ 
te 09 <SiDt(i»fti$f)eDé ^f piD, t{( Deel« uDi langel af frt ^nDgang paa D£ &té 
|)ée/b«orbetfioflefinbe«, ^<c iffe alt biioe optegnet; 9(t ogfaa DeMDen 0^ 
Tom III. ' ^ ' ^ (^ M. joh; oauwi fn-^nrtcnfir ®(^lbflf tttrtj «»o^!«r pag, r jo, mevner Kreck •» .«« 
øci'ø MOwo^ci: : 9)^f>> tvilf^ 9W« ol M Nt>(r ^ft Mnk '^itd 14 ^ 2>anffc»t9?(!flfls»ii. iSlf (C oeD.^id'Og ^etUc)b<^•^<ln. ^( fctt. . i^o^ roe at igio^ 'D(ctt( iiog^n ^a* 
ieDnindr f«ici \)M |c^ -aUidfoel giøcc én aiiBiM&did^dmgndre poa Du focll^niitiF 
% 1»4d det '21cb<tD til ^antf Studium ^øi'cpDe/ ,6q en no^nJun^ favbeUo Slt^ 
iMéHtnd.tii Det fiDjh/ boot Det er at M</ tiQid< >neD eu^nD^e C^rt ^oclUi* 
rtttg pua enDeetof ^n^ |)i|lociaI^t jaa 09 ■^ooi^ Compofltionecf til en ^0* 
'^ $. m !^i«>^ ^n i^^<* <i^uaD{!a6 / m i i9l9t^o(ogten fyxm t fon tiijiccf Fe. . 
■■ ^in fonnD «i diMtt ti! Dii^ IDe^/iDa rnoat foT(i »iDe«/ efter ^t>ilfe92#« 
^téd S(c6tiO ^n ijictm ihiDcvet. ; Od D« ev D<t f^rft^^fatncjOteiidfirDeii 
ipiOt&etemte 09 ti( Ihuttf $iD enDnu (et>enDe aOevileiv)!« %iM^( X^ro^us Ma> 
d-attusv ØttDoet 09^a\>e{ig <Dd&®^>H)i(<c uDi^otji/ fom.t>ai; iigefbrn l^miPtat' 
tcStoTii^i kw^m ^n tiBerrneH «|»^øiDte ftai og ^i^ idc^aaøen^D (^tnøéi 
%i>te^1S$CoD ^at>De btadt % (iiviøci«^ faa M ban citJEiod ^i( «D 09 iuD ^ 
^nnéiU; fom biwltinoe bove v«ret bAni$ (Søn. IDennc (lort SJiotiD« 
fer)le ^aabe uDi <te9n«n 09 !D}a(en l^aii mefl <fteefutøte/ ja tnDod iroDøf 
ffemi Opfpti itt Deel« tegntDc / tif Dceid maieD« aDjFilKg« > Cpippofitioner 
49 '^i5eti^e iSRo&elliec / fom ban ÅO^nivOi ttm l^tt pao-^ttDet kawc uyj^p^ 
.tiftor 09 en te«i!neti9^($i af Dijfe iD^oDeUer enOmt^e« atite : <!]9ea-«ii 
®2el Deraf tt:^f0^eft«:ai»t'en afccen^et til oiiDre, foafom, nogle Slarfowiø 
^n DoDe ^ .£iebbaberi(t.09 i fo^r goDe !9}alerf cif rette .^ienDelfe ^nteé ntojcen at 
viUeuDDøe. ^or Det ovrige -dlerate ban ei b^Uer fiitidm. at tegne og tnok 
,^er aoDre.af De.btConteil*09 «ID(l< 99?etle«<J SIrbeiD , fei^ Ilaf bad dcUrr 

binoy'Annifal Gar^iccloj ArdreasSacchtj Michael Angelo^ TH>torerfo, Tir 
liano 1 PiiQJo V^ron^nfe , Lanfranco » Albano> Caroio Lottt)-C<)roio gignaa!, 

t^ man9folDi9e Øcve^ f*>ni b<r «it(Oe bitoe for oiMlefttot at oprepe; ^|>t l)t»oc 
{Kin i^un oiot^e/at cn'bra\)®)efl(r/ eller et beronit Q)a{«rle af'UD\>att(.9tatei-i^ 
»or. at fiiiDe, Der reijU bwi b«f»/ f<>ni.til9?eapoli«, JSplo^wen, giot««^, .QJ# 
»Dig K. alene for at ftuoereefter-jliflt %l)Cio 09 siøreiOg-DctpelibefienSt^ 09 
berbo« Do$( iUtfummt^t ?i(aDfnii<cjie/.i[>er at t«9He eftnv ^twet ^^efoa b4t 
<>an »9 bpfe« ;i(»d uDi Sfan£eri9e/|tieit> fom nierfe*, tfl c opbolDet. fig jxt fa« 
Ictn^t, faafom b<^>i «^ <tt<fl f ommen Der/ naar i>an agteDe f^inart biep; 0^ 
(et Den ®a9« &(9(D# f^m Det i^ne^; f\d Dermerfe-bar betient af Sic^Demict, 
^9øfta ^»ji!9^ toenoe 9<tB9< bar erbolDet-^rifoi ^Uef een faa.foiDeDef retnie^ 
lnjlaatnDe nDitveiiDj fmu5fi€>øl»*tiR«Dailkii7-.b»<rt ^V)U^ ii».-til -ij. Øjbla 
mfbs. -^<for bA08!4baa.<o«.f^;man9«tti>eaUe.$e9mn9erf9,'SIcaDtmi(r.r 
«t toeoD« .ffc>t«;-55ia9^i^e*øliuffer Derme& ««re. janoife .øi^lD<«iform>enrl» - 
Regninger , Der for Dere« ^tørelfe« ^SfplD maatte bcnge paia ^Sejgene] ■, pa>i 

.'••^ ■ •. 1 .\ ■;■' .• .-a:. ,(i;t -j,. •, !;:'•• ;n-..;-;..i ;. {^ L(i ' Witt \ I« 1 ^m ftbeft ftefé'4t-t<tveifrttfriVulJf'^p.K«V oo-'ftibfetU i ^«'^lmiftf«fiat ©riifiDi 

fte5 tricetl ltobcrfl9fer> og fonrré!)e dtm tji te( N ^ opwttcCe «5R<il<t» o^ 

Elttet>l)ug9«*5lfabéni<if, dt ttn(r&om<tt fjg btrefter ?!«9iwt fl?ul6< ew; 
glHt ttårwUf enff«, at blfii|t<ginti;9«rfatmn«ft«b< efter 6««é^cfr&tna«tf« 
Mt^>«beiMwt»é/'og åf per er flPuf&e goiw mefe Detraenf / fbnr Det <pfefl?eC»rt)fprej 
f^Oer : 4<»n5>i*er(f ne iCvf/ cig oeiioi fa« fflaal>eMt)e'ift)é'!iKt)biinei<Ue. 3wiD< 
ftrtio «w O« ^OTigc ^f ^aw* eftertflOtt^tciitiiiger, ifnfge imt) i)<in« «0?«(crl«r, Doj 
iiicf?<niJc<W geyaaDiw a&i floDe^ccnDer: ^o« f^ti\U,^(tl\)txtit(t ntelOcé ttogetj- 
fw r<i<ietPt PefMit l><n><« ^imBfPttb. ' ' • '"•>--••. 

♦ fhjjfaft' fRng;-f)rtr^o« 09 Dotet for afHlNrig« ftg eh ^otbig^eD cg tit* 
>W eH ^b&'^iwB« tif at ttnl{</ ^»iitfet^ar txem enfetrn «t fee libf ^nd @t>o# 
j«^ 42wn* €j;<:eH«nc<\?)t.at>ititral^al«iiø^irt iCompagntc^^traDe, i^wt 
ftt« f(Hi«e« fbtøjir antiw af ban« STrbeiD e^faa tn lemmeKg ftor S)«el af faa* 
im ^log« tmt) figurer i t>e<l« mdaDelJg og cecW Z^niti ©tiwe'lfe , ja enWjjj 
rfW ^ccTf'.pet« øtevelfé,- bt>llf<t meft altfairien-trat ecngang faa fief malét> 
ftin t)<t funDiS'baw txerct tcgmt m<t» ^tt«' p'aii ^cutKmittkfnt'^t^t, men 
^et 2lotTHva(ené ©eo but) lolt viéo Slucttort / *g •'Dferefitet i 2(awt 1728. er »él 
fiét'nteile t>c& ten ut9ff<ltge3lt)cbran& bk*et eOelagt : t>oa Det^ortf , fom ttri 
é)l ^<»nl> tiif tebte fig, afbæn»Hf« ^an tiDlge nt^ en S^<«1 af ftt eget f «rDtg bacen« 
be 09 noget af ftemtneDe ?Eil«flev«« ?(rbdO,tilfdmen ^etiitnob io6o. 9t6lr.VffTth ttt 
lJeiti^ert»d©ÆrefrDe€ng(l{Fe^cfantff/ fomfetrW« Det tmttt ©fibtiréngeHanbl 
theit @fi6<t fartffof fcDe«, fiitiai'im tff urt Koétaf bette <? fag« Wteer fcet. ■ ©ettf 
et oltfaa ben a(flimbeIigefjortegneJfe,ieglbt>tDéiect, ^t>ab Uni Studium angiR* 
' 9hi fiBttntwr ieg ba tir beh T«rbeU« SJnionéitiiig, ^wr ftan« al•bei^ f?nD««^ 
#g WtuW iHl feg l^o(De benOtbnlng, ati«g felgec', bog Ifftm ttogenhmbe, ?W 
ben, ©9 "oif 'begive frrf *7o6våf> og fa* vibtte, te j^on giorot De^re ft^ti 

Piafonds, 6^ tio^enbe ©wj^t^f er paa gurtgmigcnVfom f(^r ben « melbet, fo« 
•g<[oiii tig ut mlncw] tt ^of^ofi»^t9ffef t bet J^étgretoelfge lKet)en«opff« 
l^alkibé K<r ^«&tno<^'« ®oben : tl!)^n.Mffé ftbfi;« bteve ut enufortno* 
iefig 3<b«»<S«abt ebelégte. Jf^ievna^ fire goft.et^Øer nbl ?Xibber*eafert 
l»a«'SRoifti*otgr 1*9 tiinft«<nio<ft w>^(rfiti*oCat'Uict#<?;i^t W tt anbre 
emOkt, dwA »09« ei9^^ nU^HOeriftfborg /^ tilat f«tti «Mr (^ Mbei« 
becttf'af JSeteileif ®dl«tiet > M^nt^ niib.'etff»ort ^tof Pe / fom f ufbn »<m sERdy 
gr ttt ir onbet/' fbi* i ©o'terferljefanDté«. Dtntrent fra 1709. og foa tioere 
171JO.-1711. *7ra.'i7J?.^r.'férfiwbig«be b»»i nogle ?oft»@tj)^er ubi bet 

■ _ t^ ral- ibmih 9]s<id<ti<n* 148 

»41? jtdg^ CoaimTn^^åktTTGeh^Eél SaitO»Oeconpmi« o^ Commerce Trolle« 

giM(nj.o^-G«ner;ai^i»iV'$ltut<t,/ii:7 .iit9«Mn(^6e endeel tit ^titKi^ft^&fva/ m u^ 

i^',ttUidenie&'tt^at<mDcefih<^a^f9t£e(. . ^oernttjil og øogU Soft»^toSf(t 
tU Det forige .Jt^oøcHse !^(ot j>».t ^taOf«/ Nif«t tii.Dctni^ ^(otC^viiitan«* 
t>9rtrnof mtileiiDeel^ 4C!( &^^>i» Mgtc ^oa es.vHbu @ej^(tmt*jCpiircU> 
»Di JcaimciCQiiegiOy og Jfcig^CanMllMU, .^vemD«!«^ fo« ^né ^.4i< f)m» 

p«ft €abiiKt«<gt9Cf<v^'Ji>9.tV(n0e fl»ce ,^i6^if( ^i|loriet/ fom fbvm^eligai 
(liDiitt ^tD<d ttt X>eilim«tofcé..-. j^mft^ <t 6tvf^( fo^^c. ©e^eimeSKoabiB« 
éc Meiercroae, font (Vaaet 0\>CC b(nDe6 l^fgTAMlfé i St. Nicolai ,^e« ttl 

boii« ^9biV<n 3((tev*$<i!»U udi^Å^ø^irf^/ o^ fo.r 4fgatidne2(b:ra^ain2U4M[ 
i(;i: ttent)i moaDelist (^tpmc. .. $i( Diet itohgd^-^ot ^ce&en9bor9 ond<|K( 
fttcM.Mt«<^t9Cgcv^ og et ^to .tit^vv^Mlant). .^aa4Kin«^]cceQ..|>c!S^ 
'«umSRaaO t><H* PUfliétie (S^<ir6 Selfø /et ^Pjafond t|Øt et @<nutf «9 1 ^Sic* 
itifoc K^etre£.<^i'tlonile ^a|ea<c,M&i SeOQete (^tore(fe^ fom .giocc en. ^ect^ 
^c(|é. ^n ^Uei;>$a)o'U i en i^uftptui^ •pané (EpciB. <0c<rO6ec.^afli(rJ>n:^. 
pon jp|lef|«ha ©i>B<iA.«*J ?« 2tUet»^attle i Den ^jpDfe S. P<tri ititfe l>ecl 
ØtixDéh ti(^'$emc^ ogfaa Cbtiftt «^i,tt)me|favt / iligemaabe -én Siitci;«$ao(e uDi: 
^a^ ©eittcd itivE« 1 09 enDehsen Det>tDtlefti$e £qft et^tfe tiiiiUfi^itolm, 
meb nogli ÅnDre 4)iflQi;i^e SDi}<iiepict^y.^m,^<n uo^uinnDe ^ai foliiH forfiacetf 
focUDeii eu6nu et itbet^i?laron<i uDi a^angrif ^Dioioitg ^atxm^nø .^ijD^.it 
«f w'iix o<tc liøe ^.t«ii((it uDi'<)fdAn9nie .^pf « Canditor sugets, ^u4 \»<s 
^t];atlD«n,^,o^/^cuD<^n>t>aD ^ mul}en\ alt. Date .^cbetDuDtmiDDcc ^^otm. [ot ^{t Xo'tiM^ •&éc^åi> r fbm ti( 9^Qt*^a(«dH»e$! Anf en Mtp^D> hoi for# 
t^vDigMVX#>li^^Kt<i</(in-^U9H .^et,<^trfiD|h/, (Kin ^v ji^>rt* ertvenD« 

8oct^t9fi<V>9orefta ^apttexne.^UiM i>(Ei»(De/^mfu)Dc^uDJ^ttDe«S)l4it>' 
et^'^tonlndtiiøi ^c^iMi^/^^i^Ufe Ae[»fe f>U^ f«ci)iae.^ fenre^D^n.og l>eD<< ,>i 
> £>i^m itijhkh^t\. toMDt en UDen o»fott^otCkitinft.|M4 entedtaf ^on« 
4)i|to«it?e 00 ^ettiF< @Amm«iifttniager, ti( en ^tWf hwttitit paa Dettaii 
fxttmit ^^\\Ht fimi aotesmt; foa ec t>H Øi^føioønDtr $a« reii fotv 
fe i«imm M<f v«c<t> oitt jjis eØcrtf-fcttiDi^r ret^lin Pi«0>od$,^ foA «f ftcic 
^eitjelDt« ^i\%^ <i4^<! fonio^fiiiictø/tmn/ ibtit f^, MA.ffofi tr« afifiimmenr 
uteff «cete awøMOw parDen«ft ^|øk| / od fm nigen'^ttiOei««« ^em. Dtc dt 
(^</ fiui ir^( UoMVit ftnDe fDN>(Hem.t ttevtif amcøneDe 09 «oaKniiøiDe'6(fPrét)nt 
i(>lani>t Df anDte SS^oOeHec/iifomenNu to^^en ØlSianiD^^ftettoDte ^»{^ 
^(«f»iDt!». Oø^t^^mif ptf^PMt fKiøt£NH)<iø$ MSf Q86m t«iiii^ &q)tieer> ,"; I 

I i8<f / ^«oraf l»ttn ))^t>«'&Rtfei mnriiM#UHr«e«é af ^eiAente/ fom aftit tetr« 
Qltauoc: op; at Dit blf» t^tt t 'h^ti^tcWn .b(^ Supittr/ at han ^ilot Wpi 
(en^i fom Od foni b<o^ U9i fiaSBtoaOe «l ^iclp/ on^atromfFatft DiØ^ tigW 
Wift« ^enétt ttt St»«rt ' , ' ' 

^QA b<t na iMrrtno* Jtong(. ^IH €hnfii<tnøb^ta; finr^ti ^ap«t«t/ fom 

m oawDe dtei ten 6>(. ^naetoi Strbct^y 99 f)<K W i^«c fore(!itt(t ^ififati^ 

. ^ofi^ Ørt^an tren Bimf « Sv^Unftgf ^d9nd<tfe; ,^etif)i>(m(10te.^Hde 

u ftmvøit udt fin< 0?&end»^l«D(c f9c ^tt> fin ^on$I.- ^rbn« > uOnf f eitOe t^t 

^t>i'c ttl fuie £fUg(r oft SanOf/ fom foccfliHif« «cD ft^e faa mamie ^«mtm<r/ 

^ 6«f« t)tf}< 9tt9(d( Od ^cotHitcec« Q^abcn / og anfoct« af ^(f^tunu«; forfr 

tuofedder fit te«rptt)f(D« Scepter ti( J^ani 9iait^tti $c^cr / bct^DenOert^xm« 

fi6ra<r 0^ ^tremtn«/ fom <re mtxkd fKi^tttit o^ ^oatxne. <^D ^antf' 

VlM\if. %titt ^iO( flaaer Forritudo m<D en ^iedn pan ^ovcDa 09 t)a\>eren 

^9e uDi ^ent)e< flvm/ i^aa Den- vengre flaaer Minerva nic& en ^ierm poa 

iwD« 09 ^t9it*«&atniff p(W, ftieo f>enl>e* @po&-«t)t ^antwn; 'Sttttn^ 

mWna faa tm i^eire 6iOe af ^tronen fttttic« ©uDéfrpdt, focefliKet oéo et 

. ^nKwimetr wtiE) et bnrndei^e <C){(r(e i Oen ^etre Jb^mD, 9$ et ^pv6 »Di {)tn» 

Be* wnflit fltm : <?&<0 t)en mnftce ^iDe fiDCec 9lerfcetDi9^D> fbrejlrllet t>el> 

et Sruenttrae« wéD en'<35«9t»@ EaaJ 09 et @t>et*. Cwc .potten, er en ©forte, 

^fta et f ren« ^rmnjimct lommer meD enillrone i begge -ftænUer, »9 fette« 

Den paa isengen« «ao«e&, HtptenDe/ «t Dette alt er fliwt ^antf URdtjl'. 'af 

4ihii«ieUn. iSdø wD D«te gru«ncim<» er«? tioen&e anDre^ (om ft^jfe ^inanDtn/ 

%»o?af,l«t <ne ^jat «a>Sc9t«^»W(i pertetje 09« ^pet&J Den anDen 45)Å<tnD^ 

sun Det anD« Mr en jDiie''^wtt<fin<»tte;^<wn&, b<t9&enDe,,at fKrtfwbig« 

lieD 09 ^ipeD nu meD (>wranDce reture foteneDe/ t)^(fet Den bag Dtj|é to ftpven* 

De Fama meD teuDeA SQafune uDtoner : ^aaDant foct)«(D<r "ba uDi ^unbe cg 

^tger en ftor j6«eYfl«Di9i)eD <(f aRe &Iagf , fom foreftiSe« oeD Det ^ruentin^ 

f mer ineD ^nDe« Cojrnucophe. / : 

'' • ^a« Den anDen ^apet »tfe« Apofiink tempel, ^oruDf aife Æonfter oa 

f cgiDenitaber finDe* f oi^amleDe r fom Arhhmetica, Scu fpror«, Pjao ra', M ufica, 

-r«efi8,'AftrQnomia*Architefl!ura&c,. ^r WD Dif^ finceé Navigationen, 

I ^flUUt (BCD <t ^roemimet/ fom meo. ftn €irfel eBer ^afcr gaaer et ^e* 
I' Jtoct igieitemi ^oenDe ^ Hn »toftte @tD« et ©)mpaé/09 pna fin'^rt 
i ^iDe^UngDomen , ^m DeniDi unDettileé. •. ;<3SeD'^^imDe feer waW- 'l^dhmarP^ 
\ fbtelliUh WD et grucntjmet meD en.^one paa ^oteDet' ©9 et ^w^Wl^t ©pfe 
uDi v6<MnDen , f>«U«nDe ftg paatn€Ufant / meD en 4)ietm o^Cornucooix txo 
^D^ 'd(»Mt/ &«tp&tiat..Qen S«uiK^^aamai^.ti9Dn:af 3T(0(n> fbrn *t', 


4t, ,^trfm «g ^obttfitnc foiiime i^lo«, ^wiH fore(T;iU«« w&Det^{|f<»^8igI 
iHtKV og gaffet/ ^» btingetf ^(1l^( til o$ (es^^é fir l)(n&(« ^t»^r. • ^a$ 
tNO ^ettD« vifitt flø 2(rottbor9 riMD^unoitv {Amt tndecf (S!i6ef Vtt ftgi^] 
•1^ 00 iitD. OiMii oMp (t tn ^letiey ^wd Apollo tiOOét . m«t> Bn Sfce o« 
^«<r t^reDcn t>eD .^aaiiDcn , fom iec fbc<fttttet «eb <t f^Tikhttmer; btt l^at m 
Dli<*©tm i ^aanDen 09 en ^«n&« paa ^oMbct/ ttl rt ^gn , ar^c<tt i>§' 
^tthflen (re alttD tniQt/ felged meO ^{nAnDen, 001 frcheé met) ^ren^ fem Dcr/ 
Qter froner Apollo , f)t>tlf6t M>era(r tpgte«; font forcfline^ t>«&F«ma, fotfi ^(tte 
uDHorfer/ 09 i faa IDtaore fan ^g , <3^nfurit)t$()(l^ 09 ll<>9t>er ingen ^itH' 
9<(n9 foae^ H^oilfet fotetliUeø bag t>eb'$«i3cn^ ^t>or Cien bcoabiieDe Palliis botU 
logevalt^ ^oaD iCunfl og f^poer faii't)tnt>r</ f^afbm ^rig/ ^oind/ i)>}4^ 09' 
^BanfunDig^eD , Der fbrcfllBeé tjeD Mars , Polyphcmus , og Den ttieD ©longeif 
Qtti Strmen b^oeDfufDtf neoflprtenDe fooog eii anDen fIpenDe ^tgur. ^egnin« 
itxntf font ere. giovte til.Diffe m^tDe (^ii^tUt, ftnced enDnu \)f>i ^t^.Zbta* 
^m JLf^n. '■ " ■ 

Uoi Den forige <3(ot«*^'r6e h<xc vcntt et flott Soft»®tpf Pe , omtrent ni>g!t 
ug. treDtve ?llne langt, og 14. til r6. 5J(ne "breDt , JS>t)orpaa forejtifle« Den^Der* 
fle ^CQ. UDt Dv'erDelen feeé^^tifhté i f[ttJ?)eriigb«D, meD <»!le.?)elgtne oim#' 
Ecing t)annem. 9?cDen til paa Den ene ^iDe ét DpflanDelfen «f ©rnocne , «§ 
De fconinjc DplTonDne« ^eni:9f f elfe wD englene «t»€rren inioD uDi duften.' i^o«' 
&en onDen ^iDe ncDen til fovefline« ^elteDe og De ^orDemteé flager; f<ido$ 
l^odeDe« enDed UgtiDelige af en €nge( meD ^pnilD neDjlaaed til ^el\>eDe ; ^ooc 
^Deei faftnmenf langet boDcDhtlD^ neDflprtet; Dette et fajl Det Punfligfle paa Der 
lieie ©tt^ffe, og evc al!? '^iyiivtr owr ^ei»mt* ©terelfe. .S>ette Plafond tt 
tøien btugt til ben lit) ^^loté^^irf e , men fom Det til fantmi oar alt f»r langt 
og ^lalt/ foa er Det af en anDen t9D9<9lefler blewn giort breDere t>eD imD«el3U 
tater og figurer paa begge ® iDer^ fom ere maieDe groat i graat, men Dettmø^ 
« ?IJeOetDelen , af 8- til 10. Sllne, blewn ganDffe afjFaaren, og Intet Deraf tte» 
«et tilbage/ »Den alene ^ierigl^eDen meD ftn^ung, fom af en^ngef meDSpnill' 
»teDflaae« til ^eloeDe, J^wt Dette aflTaame ©t^We er blevet , <>iDei tWe. • 

^eéuDen ere paa "Det i^ongelige^lot ftre Jioft«@t96f(v , fom og paa Det 
forige (^lot ifa'ot ootet/ om h'^iiU itU fiilDfommeligen Fan melDeø, ^!»<K) Dé 
fortf!iUe : Dog f^neé ieg at crinDre mig faa meget Deraf, at Det <»< var malet m(& 
tird^itectur eftec ^ecfpécctoen , meD enDcef Dertil botenDe Citater ogStace^eor- 
^rbetO/ famt.et;Piafon4'ttDi<S)i}iDtetif og msgie^igocer omfring paaitantecii«/ 
(ijgcfeim De faDDe paa.Corni<ihen» fom vor rtmDen omfiNng uDi ©emafet, foo« 
f^m Dette Piafoni finr^en beDeCfeDeDet beltMttiDtbet Audieace*@etnaf^ 
^jor Dett .^otigf. "^one floD: men nu ftalDet ««rpe fat t Det pDerfle ^ocgemaf. 
^irncfl er niDtm <et^^j>«pAa fbM(ltlle</.j»m jeg m inisde^/ juftitM, Fortt- 

;..^ tudo. 

• • • ^ ficflity-^m bceptc; ter ^ii Dc samie ØtMtttt;« hT^mit\iit'Sktt$itiQaf.iiiwiiiit 
en J^ipp« lueb ^to^fi/Od Cxciblant _m Ønt^ hoi hw^ f^&tr F-o/citudo^ 
foKflilltt veD et^cuciitinur^ f^m t^wtc en^iliMiot ^enoe^llUmey Dti;n.^Pr(ij>- 

.^^et(;f dibtti: l^jin i^ar i imi iMni^rc Jbodno, og lyiercurij ^laQ^^®,tat» iDtit 
Mii*(/.|^p^ j^(i)Ct fiDDfCModer«tio^.for((ljiaet t>c& (t^tuentiauc /. fom ^uvcr tti 
^Oiig i |>cMnD(n ttuO et &t9f|e gipenp« 3«rn/ bun^cic taget af 3il><$<im> 
)&« |K>I&<tf for ^npe of <u Genie. Oxtfx DiJKfite (wpcc JtiarlisIxDca <i fom 
jlifla.9<D tn ui^^tfon meD,Q[Mnj}ec o£^ <n .^caflO.]5 om<Doo<d<ti' (amn 

^mé^faM) ^nOc« topnu^d jxn (gi. tKariC^ €()^</ mm OvtfiinaU^ikidia 
iolif«,(>f {^»^ÆiBft« SDWe- ' ... . \ .' 

>■ ^a ant>tt/<f<Nn.pa9« til Dt; nail forts«/ focefljQct Den itongi^Iise; t^et^(t}> 

tr«grid^ od^Ded^epfd^D. iDeo fetft« af Diffe af(>ilD«j$ «tD <t^<iui]^ 
qinitunei mtD (t ÆonseUdt Cpiv uDi 4!>aQp$<n 09 en £H't^ ))eO;<^D(ny otMi 
httfiit en. Genie mcO en ^alnw^Øren i ^aamixn./ Dtc »ti frone ^uDeanidei) 
fidm oiiOtn^aanD l^ttenQe iSa)}cb<et«^i;<in&é. ,^i) jdittxnJoreilrUe^^oet) et 
^rmntimer ^olDenDe en^aole veO^iOen af Od;/1i9Drp4a .<( eo ®vun&^9ttDd| 
Dind til en pcccgtig ^9dnu^ 1 !^n tceDte fmflille« KcO.tt Stucntinucine& et 
' -CornucQpiæ » h^w'af ut>ofe^. alletiaan&e ^eto 9^ ©ulD , ^ ti>c»i)e ttetuob^ 
Jbet>«jil>ie Genier ^ctDe fig pe»v>ei!,, , IWoOeBeMU Uttt, foa^ ©rigtnali^eg* ' 

I t&t SOtiDten af De toeade fi&ilncrvneDe^kifeRM f<(& bet vcitit, ^ifmU, f^m* 

le^(4^iDenfevcr^p<)«ncn!}eiii^tt(ApoIiouDiM^^'re< pø diidDomi^ ^cmp^l. 

^tJttt focefliflc^^i en .sauunel fSianDtf Sfiffeffe nteo <;Bind(r og en See uol 

i^anMQ ; @amtn< føcer ^i)tmv meO iftgr^lc^Oet^M Mincirva; l^limiDe ^ti 

I bmi <^feo< Ui)^- fu) %m.^ til:«t '^n, ttt idQ&tttcaadtir.fot <^etDen> sø 

f fføe of >ixn > ^v)«D Deii-,«tl. . €» ii&oi jOemcfeløer eftcvy benftcf enDe ,■ et Un< 

,v Dmscjt &ec attfo eftejrfoige i^pden. . \. Apollo > føMt i>«c b<t9t>et Si^n, ftboU 

mcb crJCcanD« otn'«C)ot>c{>tt:pa(>&F9ertie^$>niiiDien@io¥it;.l)oitenDitf}n 

^le^ ^oonQ P<Hl4>an4- Sivt/uJta ttu^ 0<n JMn#re\£M<mD uDtiHøt m^wbm* 

&t«vM » ^9rmodV|an. |»tl ff«8t i^pDtnj i :^:^%«aoiS ^»In'^lDe fKb^ 

3uoo I font (»er bet^Der SttigDom / I^Mnpe i ^enN^'^irc 91tm te^Oømucop^j 

i mxm <3ttiO 00 Ceto ufi^ioiter. ^Ota mtxt eeet« fri Aunfhr titftt^t pcp 

I ^9t)ca$ Dp6oielfe//om FidtK«> Sotlptanf^Mdlc«, PoclSs, Arithmetiea Mf 

Htfto/ia> t«i* ^beto C til ^^eof Sa»tii«l|e > f»m Da (tottidlMreit df li^> 
•■^..•-:: - Uop» låih^mm Uem^et ttKi«e bott^pé, ^iffe 'fyx fo«e(KBe« wD <n bort^a(l«iit>e Satyr od en 
DtiDHi »(&f«fl<t «g iM f«t |)»t>ed>o{&«nD« %imi med <tn^c* (^^<> ^iD* tr« 
ftO(l tumuOt ^fonM ^m pfta Det fonde @(ot ftfOet uDi SMsetttaPet;: imeft 
nu f a( wtti^ f»vdeUDe i tte A&iiilide ©emaf ev ima nu txecenOe kongelige (Slot. 
Ort^na( ^eøninden finOetf ^06 fbcbemelDte l^<iné ®tfctpe(. 

^a Det itongi. IKunff »Sam«t fInDetf t«ehDe temnietfd (tore &t9ff(C 
neefieit «f een €terelft : ©et ene fpttfliUet De« Slomerffe 4>iflom om Coria- 
lano, fimi tMC fev|l focDreoen af dtotii; men Hm ftoen cg beleircDe Den, t)tM>r« 
fov l^ni ^oDec og ganDfPc familie f emmec uD of 9lont til iKinnem / fov ac 
afbeDeJSeletnnoen. 3((tfaa fDittliUeé ^tt/ %f6m^an flo& og tftertanfte/ 
oat^an f u(De fare fovt weD ^eieiringeti / ellet em ^h Den ffulDe oi»b<tM fot 
^Qii< ^aihllteé Jiothwi €;f t>{D. Ii)et anDet <?»Efe bifet/ boorUDeé Chcifbi^ 
0)>»«eéec €nfetH$ Dø^e ^eo af iRain. $il Det fi»fle (Stoffé f nDe« Oiidinot 
Regningen hotf mecrbemeiDte .|[)antf. (^ifcipel. i^nDnu finDe^ famme^cDé et 
<St9f Ce , (om ec Den J^tflorie om 3ot<P,() og ^otip^av« .fHtftru nri ((»netl 
&t4selfer ^Ket teg ti fan fbrbigaae/ ehDf(ie;it Det i!fe ec Den.^f. ^an\H 
Igen Invention , men ban ba\)<r copjecet Det uDitKom éftec CaroH Signani det 
Guido Rheni >2(r&e(D{fom itfe ret edtiDreé]/ men Dog^éD faoDan ^cecDigbeD/Ot 
iUt (ctttligen ^ao^iti en <£opie ^al finDetf/ faa at enDog Den befte i^unfl^r* 
(lonDige ftg bek^ Derooec iliaa foninDcc. 

^M Det ^ongefii^e ?t)il«^lot li^ofenborg finDe« iiDi 9liDDet>(?aUn jfee 
lofb^t^ffer. .^oa Det fet(l< foveftiUetf Sltgettf 9gb(e/ fom et ^tttentimet 
^eil^c oDerfig^ eø Dette eet enDnu trenbe (geniet tilfeteDe. !l!>et anDet k^ Det 
jTongi. @!>ecD / fom f>vi(etr uDi et ^ruenttmertf $(rm , og- Dette eré ^nDnu feiil 
©enier ttifeieDe/ b^oraf een bærer en <t>te(m/ Den anDen en ^nf, Den treDie et 
^P^f og De to emnge et (^fiolD. ^n treDie forefiiOet Det ^ng((ige6ctp* 
tee , b^il^et af et ^QtojefletifF ^uentimec boiDe« / og Dettt écc ip« &inUx ^ 
foteDe, C^tt ftetDe lotcfhOet Deit iCimg^iige §ttmt, fom af trenDe ^uiniiiim 
iplfltfte^^ og Dijfe.cfc -enDmi! trenDe ©enier ttifeieDe. SUte Dt(|e fm ^iafonDf 
Vigte; Dertil/ at D« kongelige dtego^ Der pa« @(otttt fin^d tO)! ^ortMti^ 
®}oDeaet tit Scepteret og ^erDet ftnDe« enDmt boø pt. 3ufli^9!laaD XX>Mtt 
^ecg/ ot H( .^onen imi Den ^ <8}anDé eftetlaDte €nfe. . 

:;^aitfmtileD«:uDi Det røarmor»€^ma6 et et ^bmu^tøtf ^t>o(paft 
øpmetenilMrefHBetf / btØaaenDe i otte gigunr »g fem (&ifm, fon ongefoet 
txere :i 2Ueo ]bot og en Slien bteD. ' 

^nDnu fammedeD« uDt.Det idongt kabinet finDe« (t) ^iftorien om 3o« 
^b og ^tipbar« ^u(i(U/ etStet oflemaaDigfl befaling giort t Denne (iDen^^r« 
mat <fter Det^loce, ^m^nu et paoJ^R^*itament/ (an iMcre ongcf«t 3t£loiiit» 

Mf^ «ø |3 Qimtti. bxOh «3 toilM(» ICf tin af rtniN Stgnttt. (2) ^^ • ^ .9t«n«fft ^Iflori« omTarqolnios eøLVicreriai fom tn iOtage tt( M fot^d««« 
D<; og af (timmt ©»t«l(« / fjfflt ogfao iffun af »entre ^fluwr. (3)©m 
^tiff( •Ot^om om-Bacchus og Am^ne, beft<taeiil>t. af tre ^tøum 09 toett&e 
€Jiniet / fan moaffie Wfte en Slien M og i 2ltoe bceb. ("4; €n ^to v fore« 
ftilUntie eu'^Strem^ØiiO/ 4ef>et»0e efier en 9^t»n^e, ^iw at «mfai»ne ^nDC/ men 
uoi ^enoe« @te& omfawiet tftun en @!9. ^t^tfet bcflaaec af fem ^iguver 
»^ twn^e @<meri> 09 tt i ttgi ^lOTeffe tte!):»et ncffl fbtegaaenCe. (5; €n Dtto 
Comwjfitfon , ^IH fortfKB« ApoUlnis ^etti|>irt; ftt^ofuOt .Apollo fbrejw ftg 
tiut) ^ften/ bgf Wtctt frotiet af ©9D«n , ^ilfet Fama uBbftfnnet. ^e\'^«5 
mtifinDeir ^gPaiias.øg borttaget: <$anfun&ig&eD ogUDpDeme/ ^t>ortmot)i aB« 
^iag« Jtunfhr tlwe tii^e / fom 9Wa(«» og ^HleDf^uggcr-^nflen , 2Jttrono» 
i»»Mi, ISpgges^aniflen , k. ©itte^tpfPe 6ejta«<r af 14. giguret "tog een 
!©eii{e/ «g fan maoffte »are 4' Gt>arter bveD og tre jQ^tter ^eJ. (6) €ti 
titi)Coniponcion;fbre(Metttie/ ll)t>or(et)e^^pDen af^aila« leDfageé tf(§(po1{o 
og^uiBOf ^otted Åtmfleme ere nocrocerenDer fom Slfironomien, ^^gge»^un» 
fttn, 9%egn<»^intlcn, og faa i&iDere , for ^otlf e UtpDerne tage flugten. Jt)ett« 
(blaffe trtjloaer af tolo figurer, og er af lige ©toreffe meo Det najt forige. 
OJ'Sb«" SlonwtIFe •?)iflorie, Charitas Romana fall>et , Svoren ®oter foget 
(jt vp\)tfSii fin* gamle §at)er«W/ faafom t)an \><xc Demt at fulte i^iel uDi gctng* 
Jtiety og tit Den €npe giwr l>annera at Die af fine iSrpfle. 

Uei Srig« » CanceUiet > i Dber » ^rig* » ^ecretereren« §orgeiaaf et 
^t ^©^»©tpffe, l)Oorpaa forejliOed <Seieren, i ftn fulDe fKiijlning, og'æeb en 
0(ie*^ren i ben trenjhe ^aanD/ blioer UDfaget af ©uDinDeti ^aé ot^tiiSU 
p»Ko eUer ^ren^ l^oor Der toge^ imoD ^annetfi meD 2£rcné ^(orDebon.s Un# 
iMt øeierené goder fig$cr Den gufléne StoinD néDfaflet^ 09 en @enie b«ret 
©ejeren« ©f ioiO. .^e eortge^igurer« ^^et^Dntng erinDre« if fe^ -ei l}eBet/ em 
«0i j6b(b^cig^©<cret(r;re^é €abinet og finDeé et ^(afonD. 

Ubi ^anier»€oUegii flort ©al er et flort 8oft»@t9«e , ^t>oppa6 fow|l!Bé« 
tJW)» Worf^n , frm. regieret aae ©ng wo ®vO og Cet ©oDe. J5)ette er af^il» 
6et WD er 1Kaie(letiff gruentimer , fiDDenDe pao en Globus, nKO ét kongeligt 
©pir uDi ^aanDen/ og bar fu £)iemeeO til ^oigbeDen^ fom oecn ot>cr bénDe 
et fotejWIet *eD tn bt>iD<tlaDet ©ente meD <Singer, bawnDe en Ølirig uDi Den 
ciieAaanD: UnDer Difie rtDi>e De fememefle JOijDtr, fom ^abet, ?ro, ^lar» 
fittbeO/ ©uDéfrpgt/ og faaDane flere, kfm ^iemerfe et til @uD« govf^n og 
tfeigbtben. tfteDen oeD CnDen fremlWUe* ^tben, fom r>ai; et SS^irn, og (hff et 
Wt uDi©truben, betpDenDe/ at, ligefom aDe ?ing formeDeljl^ibeh frcmfomi 
tne, (iw fortosre« etiDeligin ogigieii aHe^Ing af^fOen, SJoDeliet til teite fin* 
tee ftrrDeietf p»n og lolielig ittatet^o« Den ©I. fØianDS ^rfe. 

Tomi III. tt . UDJ 


514 ^ a»ffe SO^ggflStrt, ' » ligt ^rutmimer/ fom ^a\>(t; aojf (Qige ©eniet ombring \\%, 09 ^acioaadcnf)(6 mDen 
for bttt&e ec Dpmtttf fom. ^eO biffe to fan foc^\>e(0(< @oD9 og ^ngc/ fom 
ttfWDétf »eO « gnwniinuj mel> et Comacopiæ. * 

, U&t bet M^im« €»nf(i( Mbed et Sbft^^tpf f c / ^»ocpaa bft^it fottOiOtt 
greben/ fotn fnaUt foc^optl^c} iSi<id txD ^tnbe baotr (n®enU f oblit eo 9ei>e 
og et Sam.tilfamen nuD tnSenfet UnDec ^itiOe m t\)cnDe®(nt(r itteDil^(i{me» 
0$ 0Iic»l3c(m/ ^m $r«Den« $(dn. '^et fammc ogSResnbmn ktøtxc/ foå 
« o\>et 3upitet. Ooeti o»« l)«nn«rø f omnier ^iDeti oa forf pntoer ij«m §?<» 
ID(i\> Da Jupiter med ftn i ^aafttxh |K)\xnDe$or&en«^Ie flaaer cftei Oen po«^. 
wnjh'eØiDe nub?enfer bunD«e«DJar^ fom greben« §orfl9rreT. Unber neeeii 
<re t«enbe ^pcloper; fom fmiDbé^rtd6«QBaa{xn/ meb ^v>ilfet ^rbeit) be ntt 
, fPal inbe^otbe. SD^obellet tU Dette finbe« euDno {^H ben ^I. iD^anDé'€nfe. 

3 wt af ©cmtkPerne' fammefleb^ er ogfaa «t fioft.@tpEfe/|^t»orpaa «r 
forefliUet SRetfcrrbig^eb og ^ccb at ft;ffe |>manbcn/ meb enbeel fit^e ^gtirer/ 
fom ei erint>c<é/ ^9aD \>(b benneni betegnet. ^CiC^ minbeé tf fe ^fiSittt ojn i Dt 
eorise V)cb ©ibétt af Sonftilct »cerenDe ©emafer <>9faa eve ^lafono« •' SRcn 
Det evinDved vel , at bjc. fiiiDed ,bcn ^oii^lfallge ^ons<« Frid. iv. ^ortrali i fulD 
(Steretfe ineb @,aJot»^ > ©Cvifltén paa / paa l)V»iIFet @ti(berl ©LtTTkoIol 
)COicb man- heroer (jtorr Jtnftcjtct alene, faafom@l. iRvoÆ ei gittne vftbe Ijape 
WeD W9t''©t9W« at bejliile. ; ' .." 

'■i. M ^it ^aHabt? najl op tl( ?Xentei^amevet/^\>or mt ?aiiD* etaten« ®e* 
• fier«l''®>mmijfanat / ©cneral,e.uib«£>econoiiiie»og€ommevceieollegium,fhtnt 
©«nerai»^t>i1:;2lmtet er / finbetf og abfftUigc Sofrs^t^ffcr, men I)\)or nRingc 
^f'ben €5(. iØlanD Der er? fovf« cbigebe , og l>pab be forcfliUe, fan iffe erin* 
htii. iDette fan- a{<ne niclDeé / at "^Aa ben ^a(/ boor Cpt^ « ©emafet tINr 
Den faalaibéoe Eremitage forben bo^^t v>a!rct/ fiubeéDet bci(^<f!e maUt tncD 
Slr^^itectur efter ^erfpectivén inbrettet, fom fovefliUer en Cupoia meb en %ab* 
»ing uDI SRtoten og piberne. 3 «KiDten er fom et ^lafonb, l)ttorpaa fore* 
jlitte^ <n foepønbe Aurora, fom ubflrøer ^lomfler og Derf>od nog(e Genier. 3 . 
De anDre ^åbninger/ ^oor ^PcrlPingerne \f»\\i paa øllerne, jlaaér i enbccc 
Sf<HMiing en VtSa eBer ^rtiffe meb aKtbaanDe ii&(omfler. ^e Coionaéer, 
fotn b<rre ben^mibelfie ^pce(t>ing; f>\}or ben ntnbe ^åbning meb fit ^lafonD 
er/ ete malebe fom uDt Smcco pao Cv>erbe(en ifgefom gamk SD^anDv^g ptia 
Diffe igitn (re Feftons af aUi^aanbe ^^ugter fammenbunDtu. ^^<9i De ^ber^ 

Soxsxtt ' * I . 2f » ^CfJf« 155 itaotec af tiette ®itU ftaac malttt aD^iUige drengebørn / font ontenbe iKa« 

(fotm, fi^t, blcefe bobler ic. og unOec , Gennem / eBer paa U runt)e^tllcr.[D(t 

ttliHJce« iffe]'(laae ^aiinife Devifer meD foro9ll)te iBogflawr. @aa er ogfa« 

* otnfring iduerne og Oen ntibelite Slabning af S(r(!^itecturen pirater font iwu 

. bttr-'^laoe ^ paa boilfe er meD^uit) graderet/ font grotcfqven ^rbeit) pieiee 

at t}«re. 2;eg ertnorer mig ogfaa enDnu et ^(afonD ^ fom er uDi een af tt <3e« 

moPev imt^ ^rotMont^ØaaiAen eg ^awn , paa f^tiHHt Ymeren er forefHQet/ 

Od \>it)ere Tan jeg iffe rt( t>ifre etttU)re. ^laaflee nadr jeg fommer tit at beffripe 

De etyrtge ^ooélier og Regninger / om bPt(f e jeg er fovpiffet / at De ere Udførte 

i ^tm, faa tortx teg oe( giette mig en&nu et ^ar til / fom Der f)ett|)erer / 09 

trefjvr teg Det iki^ tffe / formener jeg ^ at Dettføe fan l^inDre noget ^ faafom De 

M ^nOe finDetf j^aa et anDet @teD^ og DerpeD maat Det Da J)a'H ftt ^orblipenDe. 

3ég ^H nu ^aat PtDcre^og melDe ogfaa ((Det om Det^fom FanD fjnDed pa<t 
^rtDeriføbetrg. 3cg pil giore Der en i^egpnDeife meD @(oté «'€apeuet , 
looruoi ftnDe« et floct £oft«@tpffe f fom forefliaer af S^^anni^ Stabenbaring 
tttøplDene S((tcr/ (»oorpaa Hgger ^ogen meo De fpp (Seigle; paa^ogen igien . 
%9er Sdmet / og omfring alteret ere De ^re (SDpr. Ct>en oper Dette og neDei^ 
omfnng er en @(or{e af mange (Sngile/ og Der neDen onDer De 24.^(D^e/ fom 
PenDe D«reé Øieti op til Samet og til&eDe Det. ^oDellet til Dette ^nDe^ enbnu 
Ws -€)«. Sufli^iXaaD Watcberg. ©ernafl <r ogfaa 2Jlter*^aPfen, ^Porpa'a 
%D«cren forejWUe* , ^pilten er et (Stpf 6e af Den él. SWanD« befle SlrbeiD , 03 
fan poa Den temineiig oet fienDe< banø forfie ()afte fD^aaDe tit at male / Da ^ti ' 
fdDnu Wr i 9{om. €IIer^ er uDt ^pert anDet af Det •f)et « *^i>ngelige J^er# 
fobi @emafer et ^lafonD af ^annem forfcrrDlget/ ^porom ei fatDele« ^er fan 
w»t tnelDet / unDragen at ieg enDnu erinDrer mig tPenDe Deraf/ ^oraf Det ene 
loreftiner/ at $iDen op&ager ^anD^eDén. ^iDen afmalet fem en gammel 
9}anD meD finger og en Sce i Den ene ^aanD , nieD Den anDen opløfter han 
et JtkrDe / at man feer et nøgef ^ruentimer / uDilreCfenDe Den en<; $(rm øg |ia« 
ptnDe i ^aanDen en !0)afqt>e/ Der {finner fom ^oUn, betpDenDt/ at^anD^e« 
Den er ^lot og bar foruDen alt faljft ©fin. £ognen ^ ffiult meD et ^l«De/ ec 
peD @iDeft af liDen / og gior f!g. Umag for at ^olDe Den tilbage^ <35eD igiDeii 
af ®anD^Den fiDDer SKeenbeDen, meD en bPi!> Silie i «f)aanDen / betegnenDe^ at 
6anD^eD og SteenbéD bor vxere (^ammenfoieDe. SReenbeDeo ^r unDer ftg en 
@eni«^ meD tilbunDene Øien / fom i)un ^opeDf ulbé neDfloDer , betpDenDe , at 
, 9Uen^(D og Segn ei fan porve tilfamen; Q)eD @it)en af Sleen^eDen <r en 
(Mit, fom ^ai»er en b^iD Silie i ^aanpen/ fom Den Pifer (ÉanDj^eDen^ og n(> 
ben anDer er en ©etiie/ fom borer et '$tme»^la« / betpDenDe , at max Dette ec 
»DruttDtt/ DA bltper^anO^tDen aabenbar. StoDeKei til Dette fInDe« enDnu '^wJ 5en (Si. Wanl>5 Snfe. SD^t «nJ>tt fptejlillec §lin99«E>iwi 03 (StuaetmflMif 

Ii9d.(c ^o\>eti^i) m<; jl oitiD- og fooet, $iuig()tS)e<t: afbi(o«f (»e« ec& et mcfocAf ■ 
gct ^tuiuitimcs/ (miaf(t i en ^og^ od <n ^0^ J^cttD« oo^cenD« @eni« iit«: ftg;* 
U^a$ f«t at funn» fte i i^oden meD. (En<an{)cn &im fommttr »tieir ^a meo- 
t\L Satnpt uj}(' >^vipeti / 09^ Den mDte iMfee ^tn tU ^tti9i).ep<flr : UnNp I^Oc 
n.iiii,. im ^olDev ^e»6e^>oog/ og ^nmadeti^eoen æc^^ ev opmetffotnt4kMir 
t)it^f^\>aO ^(iti^&cDm fid. foretager /(^aoenN ligeleDetf- en iSog for -fig. ^Ob« 
t^i^eDéh (igger oeD @iden af ^(itigfxDen/ bog neD«n ti(^ og> er fot^eftifler fonc 
en gamme( fooenoe iStanD meD Q^nger a ti( et $egn , «r txd ^ot>en^eD 0$ tM«-. 
9(n (^epn fQoet $tden unptttg bort ^an ^ver og en SitanM om ^vtebto' 
af et \>i(l^'iagd Urtern ^rugt [[)^i 92a&n leg ittt yt^ qirJ^ufommer] / fons 
befor&rer (Revnen; betpbenDe/ at een^ font 4t booeti/ foMr gierne. ^ligemaaOe 
^Aber ^an en <^inranP( me^:&ruer poa i ^^aaitdeni bemecf enoe ^ <tt/ cnofpiont 
t)((nit:ioOHe iffe giDer arfxioet/ I)an Dog nor gi&ev gtort ^ tH&obt, 0^ tuant': 
åtM alt bet«nft/ faafnart ^an faaer ftne jdicn aobne af ^oonin. ^StpOfStc 
{( Dette finDed enDnu fyni een ^^f ^<^^^ ^^^^* l^ijcipl^ 

; ' - ^oa Det^ongeli9«.@(ot5tiDcrif<>borg er Den ^oetifl?e jg»ffh>rit omBaa- 
cj)u» og ArUdna uDi ^eonet^^torelfe. lS>en b(e\> giort tt( at fctte t ^aletiec 
f^ mngefftc 36. tit 38. Sar ftDen. ^emcft bletx og giom fire ^tpfPer tU oit 
ftttf.veb eOer ooer forene i Dette ©aierie^ og paa t)tiert af Dtfjé &v^Httio«e 
i^m en <n<0< $idU( uDt ?eonetd<^tere(^/ ntmlig : ^m tXit en« Met> foteflilictt 
cnjuftltia meD ^egt4(^!aalen i ^aanDen/ og etSverD (toD iM&i^lDenaf 
b^nRe. ^a: Det anDet foreftiaeDeé Temperantia , forø ^\>De en >&eØe»$øgé( 
meD ^iDJel oeD uDi vg)aanDen. ^aa Det treDie forefKUeDeé Fortitudo, |ai>enb< 
en $ie(m meD en ^eD^r'^iQufF paa ^oi^Det/ ^4>i(enDe meD Slibuen paa et ^ff» 
«l tt\ ^iOe. ^ua Det jierDe forejliHeDe« Prudcntia » feaoenDe et ^peif i J^atit 
^<n. ^u Deraf foii jeg ifft erinDce mig,, men troer, at Diffe SRaletf« nof 
(^1 iNtre nog^t af Det befle SirbeiD, fbm Den (Si. ^anD nogen ^iD f^m gtociv 

^M Det^gelfge?pjl»@(ot5t'yJ5enluii& et iffun et. énefte 8oft*(gif9We, 
((p.fiDDer oppe imptlw, b^orpaa, efte<r attemaaDigfl iSefating/ ér forc^ntt- 
(^Pa^tiaflus^^itra/ fi9«fom Det ^lafonD, Der fuiDe« poa greDend&otg. 

* ^(^ft- Det'^g«<lg« @(ot 5r*t>enebopg et et 8oft»®t!)f fe i Jtton»^rln»* 
t'md ^ovH'^eina? / b^orpaa forefltae« tratten, nemlig ^aanen^ i-9t>tlfim' 
^iana 3^tené ^HDinDc er ftDDenDe meD ^enD«^ ®iie / fom De<uD(n betpDCC- 
Brnm^ .%9AW^H9V^^^^i ftlAetiMirijfAf^nDe^ll^p^erJ^ni'I^M«: A i#WI 
{bfi)9^, M? et gjuemltm«.,. ^ilfr fcejg« fbw. <ft««n fw tmtm er etionDtti 
a^iimUmit^ Ibift tagec ttn tndSCritt- o^otMe^eMbet^lid^fom^itn etoieéaodtttM 
tt dU itti ««' tnsaoQr/ NJ) ^it?" O« »fiadtte wtstpaa Sfimwr^m^OMtM 

(icwte <( ^vimrtimtt me& etr^^ome e>t)er^o«e&et> ^tQOcnSe ©tietnmy tbtw 
f«ti£V.'3!laaiMit/'tiaid» oditie&.ffe tiJ^mvMA'^fOMf t)rn)mOt^é^at fecttø 
^aanen, om D« od ffi»il5« f««« *«« ^>^ <»* ^*i** ">d l><fFtT»9 tH, De anDte 
mn^.Baw .«i»J/.*6^¥5BAW ut>fl90«<^* txtjOenUDeaansenemCSi^:, fom- 
&tcni&(flDe<2B<ind(git»«.fm%i»edfliO«^a(te«^Dec. <S>ette^lafottD befloaed 
af;eaew ^tgutet i SeorieW ^tdte(fe/ 69 Un oerttl gtom .øgning ftnOer l» 
QriginaU: l^ø forommel&tr Den, @l.. fiJhmDd ^ifctpeL 

iSt^t»tt&i®i»f!t^@ettiafct.rom leg eflecS tet minDc^TicmDtettetefte)^(o« 
iiW;9to»nAf««wJ f«>«»<fW'D<ir$iD«£)ttnTafnDie^eDet ^a<i famrne foreftifleif 

^KftttCf Den øttecjlft af De^etiiEe @!tiDerf meo Den faDtxinfigr jøcn oeD' tKin^ 
6i5f; fta««nDe Den ent €nDe af ^ani SXegietinS« ,@tat^ i ^fieDet fo« fi$ 
neO, og paa Den anDen €nDe Wltx ^an meD fjh ^anD/.og faaUDe« ^olDe« 
fl8e^na>u&i1ist QJegri 98et!Den / ef^ccfora SKetfotiDig&eDen Det fewr meD ftg, 
Milen ftemØiUet ftg' wtt M«4ei« SiDe noget bag wD, meD <J8egt»^faalen? 
t'Den eot og: ©mtDet i Den^onDen ^iXtiD. <a}eD ^anél^dite ^iDe ftDDen Mi^ 
ncrv«; bet^DenDt ^ wftonDen > 09 wo^ri* oenflté @iDe ftDDet ]uno, betpDen*: 
txiKtd^^om /• )i)^i^^^< <^^' ^^d øunne 'féttetf uDi^ert ' UnDet bannem er 
^MgleDen^ frae^Uet i»eD 40 gammet uDt<rret^anD /fom meD et j^toDe witi^' 
tlvttv ^imAHkn. ^i^ce o}^ i»eD Den ^ire ^t'De (if ^annem' fDDet 3lagt«^ 
ét^inDen i:)iaainteD'en?^inD t>eD ®\iita','^M øg Apollo nieDftn Site/ if^ 
neDen fot Dijfe (emmer en ^nie røeff en iMte»@ven uDi ^oonDett/ »g for ve& 
Denne éonnner ^reDen f nceUnD^e for Jupiter , og bcDer for ^anmacF og f^ergC; 
ftm Tte^t beDre ben ere (UtDeiiDe^ fore^eDe.teD:ttxenDe:t9^{efletifPe^flentim« 
et/ og^^t>ennem en €iefant qq ^UebaanDe J^tigé'SHujlnmg. • ^orMD ^tt^ 
tmi t^o^ec 3DrDenéi®uDtnDe CybclcmeD en Qipgning :pca IjowD« 09 ert vfeiw 
ffO.^iDeh. SReDen fbr ^^anmorf og ^orge ^ti et^rucntimer meD et Owt* 
ftWrt9t>*Dtf'|)"otn[Cori)uco^w]v betpDenDe 8anD«té ^rugtbotbeD. a(tt>ettt- 
^ ^ge>faa meget y<xt, .na @uD ^b^r foninDet Diffe dligct SKoH^eD trinbt om* 
^{m-f .Q»»;man flig nDi^teDtneD'Slijgten fowqiei fora b« foreflfBe« oeDD&ina, 
j^unflerne fan blom^e> fbmførefli8e6 mD! Apollo, ogtn^llmeD ^reDbo« 
tmDer fu ^igen^^r« 09 n^De ^nDetd &reDe/ fom forefh'Bed i>eD Cornucopi«^ 
Sttt^^t^T; at Dit nidae vatre megetlcwge/fofR fbreftiHcd-'peD^^t^^Den. 
t^an ^n>Ml>^3t|{Ht^ wi^vt ®iD« fsmtomtmMtxcuthn^ o^pm^« ^xtf 

.. :, tt 3 Den* ^- « A-MMi« aoDve ^ere. ttntxt @)ut)int>(n Cvbeie iaD(t Fama ftg fer oa uDbtofer ^einn : 
Ma^ tntt) KaAcDin t .øaatilKn fam fuiD af Q}r<De mt) af ^imnHlen ^ fotbi 
Ccr ntt intet mere er foc j^aimem at beftiile; ^ette^oft«®t9f f e HfkaøM af oa«< 
dcfat 2z. ^{Quttx )i.wntti.^ttxt\U t "^s tt tnocettet paa^veDctt/fom 1720. 
ril i^reDenébovd et bteoen fluttet. iOtoDeUet Dectri f^awc 4^v, 3lu(H^9UaO XX>ctst* 
be^Bf <>d Onginaf ^egninøen ec'bo^ meecbemet&te Den @(. fSlmt>i ^i(a|>ef. 

* .' • ' • • • . • 

€t SDito, fom foteflÆer Jgjefle« toet) et <2Bin^^«fe*^ar , ^WfuW twnH 
Øaae og perfe buerne i og en anoen fliget op meD en ^rto^fulO paa 9l99Sf tt/ 
t§ øoflec (Druerne in& til Dem / fom perfe Dennem. €n ^atpr ffptoer op paa 
et 5rcc, om &\)ilfet 9Bin?SKanPerne ^\)e flionget ftj, for at pfuWe f^cuern« 
af, Da imiDlertiD en Siicnus , paa m 2g:(él viDenDe, gier.fiS Ipfl^S "leD fitgeU 
Seff ab. . ^n liDen (Satpr git>cc fig til en SSaløe røeb J|)rucr off naflPer ipflig 
DeniDi. S)ette ^lafonD bejtaacr af 1 5. figurer t.gctooet« (^torelfe, 09 SRo* 
DeHet Dertil gicmmeé enDnu l)oi Den @(. S^anDd €nEe/ men jDriginat "^^cøntiM 
flen^od forpmmelDte l>;n6 S)ifcipeL 

St S>ito uDi ^an« kongelige SJlaieflet«^orgemaf , ^toorpaa forejltBe« 
'SSicrget Parnaffus meD Den Deraf ^[^DenDe «^c(icon* 3(poDo flaaer paa tbktf 
get og fpider paa- fm gire/ toeD @iDen af ^annem flaaer^aUaé eDer iø^inectoa/ 
$>m iSefFpferinDe for aOe Q>iDenj!aber. - ^a Den anDen @iDe ligger en ^pm^ 
pl^e / og beter neie til. ^eDcn omf ring ^ierget paa begge &iDer^ af «$>eiicon 
^DDer ^uftFen/ Sltlron'omien , ^iflorien/ og faa toiDere, og en (iDen @enié 
føretoifet SautbcTDi^ranDfen / btoormeD ^poDo pleier at'Frone ftne i^ifciple. 
J5)ette ?oft'^(5t9ffe beflaaer af la gigurer uDt geonet« ^tcrelfe/ og Driginol* 
^egmngen Dertil fintie^ h^i oftbencrtonte Den @i. ^anD^ iDifcipel. / V €t l^itb i JCren^ttntftn^ $(uMence«(S<maf ^ ^t>orpaa forefliOel Jano og 
Æolus meD Deceé .^etge^ab. S)(nne ftD(l< fiDDec paa et $te(D^ 03 ^c (itffet 
9p foc^tocm^'^nDeue/ bet9bente onDt<^etc(ig.^ 5""^ fontmer fiøtenDe paa 
^en&ed %^n meD ^oafudle forefpccnDte / baoenDe ftneØ^mp^ 08 3ri^ m)A 
9le.4n&uen eftec odboéf% betpDenredoDtO^eiclig; $M Juno ref f er foi .^aonD 
UD dl Æolum Od di\>(r bannem tilficn&e, at Det oar nit $iD at luf Fe til for ftiie 
(lecFe <6totmoinDe. i^ette So&»^9Ffe 6eilaaer af 9. ^isurec uDi 2it»wi 
^terdfe / og Oddinal ^eøningen ^noe^ fatmfieDé fom forige. -• / €t !Dito , b^orpaa fbreflille« ^orn«$#cn i»et) ©ttDinDen Ceres, (om af 
anDrt bliotr bragt (t Offer ti(/ NlaacnDtaf oQt^AanDe^rugv Stnnt^S^fK, \* I f \ • ••. SWxU« Djftil e«6n« ^0« l>«t ej. 0)?onO«,€nfe. ^ 

€t ©itd , iwi^aa foteffilT« Veiius og Vplcanus ," fri; ^ilf « fij {nb|inl><t 
Polyplicmus mib Cpcli^ecne / og forettifeir Uiii at&cio". J^ette '^l'afonQ be* 
. fia<t(t , mes jDe Ow&o« tKettR^ ®<ni« , af 13. §jgum f 8wn«« ^jwelft. 

- ■' ^ €t i&ito, ^borpaa foiftflin«« Janus, mjD: ttwntie SInfigttc og han« Sefe*» 
ffab , «pIuef<iiD« ^teDeaf Sempel. ©ette^lafonO Ikffaaer of efltoe gigute« 
u^i ^ato 8ewit« etOKfte/ og ^enftgt« til Den pa« e«t« et«D iluttec<^e0. 

• < - . • ■• • - 

€t ®Uo, ^i?orpaa forcjtiD« <n dg ppnt^ntx Venus mtD fce jiD«« -Sittm* 

m p«trr5Mfl^nO>ejlag«af s. giguwv/ iffe tiifuioe uDi H(» 8tM«t« 
etocerfe. • , ■ • . . , -.-^ ,, ;- 

. etJ&mi f?n&«« 6« weii&é 8oft*(^t9Pf<r af ei. 2{rocfe 5(rtcib, om 5\>{ffÉ 
pa« n(W(ct«nt< ^to ttt e hn gloed Sftemttiiirg. . ; ■ _ » %ia J^enee« ©lawjte« €nf<»©tonnlngen(J et)|l;efi)t 4irftfef)^rm «n» 
ée« u&t D<n ftote ogi)ele Jfupel et 8oft»@t9ffe, paa l)Wé o»«rfte i>e«('forc; 
Pk« «JWaancn« Opgang oeD Oiana [foni fcctpoec ®}aon<n1, baVtnDe fotfi« 
<3Sogtt toenoe ^ione, bctDDcnOe t{ alene, at {jiin cv ©ui)in&e for <^aaten. mm 
ftgtei; ogfaa ^en til eteD« og tfet« ^7im. SXun&t omfciiig w & omaSen 
nup batten« ^mtt, fom <w fortjtincDe peo gniemimet nieD e'omeSS 
gjwg^, (jawnoe ^Ifianoen uDi l^aanOen, fo^ocnDe faafe&e« onileirfye ^(»c 
*el> t)«fc trf Cf rt »cnjlre eiDe um STFren^ericrnen fi« fee, fiJ'ft er afbii&et SS 
«tt ^Im^nf m etumc o\)cr ^ovitct og meD en ^vuffe i ^<imm, hmåf 
ieu laoer Stftenen« ^hq Droppe. Cocn owt Diana fwoe aDflfifliae økniee od ' 
amoruicr, m f^m \>i»«,fig atjFiljige.gigmr^.fom.mcd aUe ()aoe Deve« 
0\tn hmtmt ni Diana, og af OtlTc l)a\Jw'r euDéel ®i)^ boé fia, faa at Be al 
bilt>e^cr^imnicl»?e9ne«e> foin^aanen gaaet igtcjiem, ftafom- gjeDereh. 
$.wn, ^jmmii Vown, og faa. frcmOefe«. 3 Den unDerfte S)ecl foreftiuS 
eofen« 9?eDgang bag <8eiDen4 ^lotx t>e& l^hoebus paa fin %mn\ IcnSnft! 
fm^pg meiT uD aD ger og eftcrbannem ferge J^agen« ^lmc?/foc«ftiaeC« . 
»Jet) ^riicnnnier mcD eomcrSugle^qjinger , fom. baoe binan&en peD i>aanSen! ■ 
^ere l^ifotn borr^aflenD?, i pet t?e laDe fig iffun ligcfom noget langt'borfe S 
Jette flafonD bejTaacr ongéf« af nogfe og treWpe figurer fajl o»er geenet« 
gtorelfe , ogprtgina{*Tegntngen Dertil fTnDe« enDnu-bo« meeromiiielote haZ 
fftln'pef. 15>«6uDen ere r^en, omfring Dette ^lafonD uDi ^uttné Li *« - 
^o«tip <SR^.aiii forcpiUeOe U fir« ^Ummx : Stifte på J«"" S" e^egS 

' ' buen/ i tS å . ^g tijfc SJMgajin^ *ueit, 09 tx(li9< Siauncimt«: ^Bx« oeD Vukanns mec fitii-gijaciMt : 3«' 
ten MO Silcnusog aiiO« !8«c<ianin, famt SpWl SottKnS ©ilBfndt: liBatK 
Det MD Neptunusj Galathca, og flere jlise S'Swer, ^m ei ofle feta fait fjugft*. 
^ eet af ciffé fiiiSe« Dtiamalsaejtiinjen tm« |)c:3ufli69ti>«C Wonbetg 

niecen |M« teHe ®teD s^faa -maleiie abfrøllge JglfhiieCv lom e» fiiM« 
pm ^ejjen uDi tie Dertil giorte faa (alCeDe tnife^et ocen faa @angen , 
tet 9«aet iMjeii onttrina i Cenne '£nvel/ fa« at, itaat man tmm« Oet 
HnD fra ©(ot* ®aarDen af, ffnDt« ^aa Den »enflre ^aanD tien *f* 
(hirie om DMo denOe« ©oD, efter VirgilU Seffrreelft. ©ereftet .pi« 
Porien ora ®ufanna 09 De 9£iDfle. ' Sfter Dette omÆncas og Dido efter ^en* 
ie« ® OD,. efter VirgiiU gortælling, fecortU SKoDeBet jinDe« ftc« ^t.3iiili6< 
StaaD'Wattbftø: ^5aa Dette felger Den ?)i(loti« 6* €(tf)et 09 SHolwru«. 
Slieft Dette Den .^iflorie om Romulus 09 Rcmusi fom finDeS wD Sibet'Øtire* 
Men, efter Titii Livii iSeffriwKé. Os efter Dette felger Den$iflotie<raabta< 
%<tmi @«en 09 %be(ca, fom er Det fiDfte, om jeg eet ininDee, ceD .^De^ 
©ocen. ©erfra oenDet man ftg tilbage igieii, 09 feer paa Den anDen SiW 
ten 4>i|l«rie,om Den "Seflollte 3i>mfi:u, fom beuiftr tjenOe« UfCpBisfeD fist 
Ælomeren DecmeD , at liuii barer SBanD i-et (SolD for ©omflolen. af Wf« 
©t^tte SBoDellet fiiiDe« inl fir, 3u(tij35aa6 Wactbetg. gfter Dette (laoec 
ten-Woti«/ SoorleDe« S)oS« af ^iiaroo« ©otet optoje« af 3!il<Stotnii. 
©ereftet Den {liftorie om 311e)canDei, Da ban «ar hg, 09 {(ulDe tage (xgeDiMii 
inD, fom. ban« ©octor gap bannem. $a« Dette felget Den .JHIlotie om Slbfc 
•øael og ©a«iD. ®iDen .^if^oritn om 3epbtba 09 t)an« ©oter. Cg en&elW 

ten Den ^i|f ode om ©iogene« og 3lle|:anDct Den Store. @aa « og UDi Sin 
en SimmelleD« atter-.?:aWen, fom [faa tiDt leg mig Ean etinSre] fowjliltet« 
€(uci|i)t meD 3»^nne« 09 to eUer tre SKatier. 

©lutninsm ifal folge i n»(h jjKfte. tMilfftSTOiljiljiit. 16I 3o..£>tfte. ■L ■ 

flistt af Spna^flii« 1497. iø«fom « 1 8« to ferlh SBltit «f tKtt« f3!«t ^«« bwgt til Softi tf 

«<it@ti)E(tc of »OH saml« !Omi(E( fan faltxDtOTotilitaiionSitHn 

S(Ctl«>09gt!lf(!?5vTO(, ®a(\ DiUtcioafaaiDlnneStdftimfoilK 

me tmc «t of fammtSlag«, [jtilfn \)e( ifft tt fo« oamnitlt, font 

t« focige, men 609 iff« ten« tilforn fov mangt betienSt. Se 

_ fotUeen« uSjrone af Æonei Krif af pometn, besjt iSlat« 143} 

" <Rfii Bttte tt «f $ello»li9 i ^uFommelfe Sonj ^ano uOdtS« aac 1497. af 

Wt«i*onjt man fifiD« tn l)eel ^oben at omtj cpfeoittKl aBeKsetanCtn/ 

»9 man tttffet mtinu iitt og Btt tnoetl af fammt atiltDé ^etfenirt OcigiimJe 

9{obllitatlon«.i8vt»t, fcootaf »i tfietljaanBeii tlUe mtCCele f(M monse, fom o« 

mudigt tt at oettfomm«, for 6en>e0 faa meget CeSmere ot oploft Mt ©anffe 

SttiKi^iftotit.. Om Cinnt nicis tna6f«(n , fom af jtong 4<in6 tt 6le»e» 

(Stiltt, t)iM t>l (Itt intti «t BKlDt; MDtn WaO »Uf iSttstt funitt (luttt M tir, 

'Tom. ID. ,36 mniBj' i6s SDmKlfrSDIi^Aitir; ncmlidv at ^ ^nc« at ^m iMcréf (ti {n^fi»Ot 9h>tman{> (tt<t gtott hodin 
^tMfle titon9iitid(t9)oc9(^ i oct nng«^ shM^aabem noj^t iåaoonc 
f (( ^ i Dm^De / fbm ^eiflbctiictOtt i|on9 ^otra i ^ttt S(at 1497« f^tOe 
t^a ^Mrid/ |ac oø noøcn taper ^ftnmg <II<k ikD ooøet gobt StaoD giott 
fig fbrtimt M .ftoiidentf ^åc^U. $ot D(t øvctac « etf obcfienM / faatxl ^w 
%ané ^orfffQce ^m vam / fbm I^md ^on fe(t> $at»(t bttient 1 og om |>an fya 
^ittktXHt fig^ittfo«im(tf| tct^txfott txt lanntmnaobidfl fontti^€^mil> 
td <bfelm. iCati ikl l^noi ftg / "Oct (c øoaet ^< KfFom / fbm manfic onOcc 
fmitme ®l«9ttt i^orge/ at D</ fetDi ^e tf fe ^atM ^fr €vne tit at MD« Den 
nNtijie @taii& «(( Itøe^ m btivné tgten tit iSordcrc oø S&otiDct. &aal<Otf 
noti (tiDna fiabtt vMn^M i 9{ord(|fmi9e ^imueé ^If og S5enD(t, fbm 
«t afeitc give ftg uD fbc.at wnt af atxlig {xvFomfi^ mm cnDo^ tilDecI^ ere i 
Ctand tit at N\>if( OeiKéStDttS^ab og oife^fomfl txtpaa/fom oifoc iffeman« 
gt ^ac fiDtn ^(c fyxw haft €i(cmp<t paa i Den iJ^cv^eC^^^^otiDc ntefo 
OMd(ttf«in tCort>entHecne , bt>itfen.t7q4. af |)eiflfalfg itong Ct^rtfhan Oén 
Gietee fS^otnpetfe paa DettlDclflPa&, i»m en bané^ovfaDecnirloSoen^ 
I jos. af JCo«g 4an« i&at glMti. Og paa Den SRaoDe futti)« mot^ee oj^ 
temienielø tnat>ftii cnDmt iKU»r€ft(ii^(9t i ^/»vge, fom Ttigeti veeD af at ggt . 
{»iMD^aSaabenef.angaaetf fom fecbemelDte Hule t)1at>i<)n af .^ii»ng 
4fåm et btetxn betrøaDet meO/ Da er€^fio(Det< t^elD roDt meD en graaSgernt 
HDt / og paa ^ietmcn en 1^1« opflaaenDe ocaa €dettie. Ct lige faaDam <^a« 
fftn [bMD ^uren i ØftolDet og J^ic(m»^egnet angoaei;] er o# fbcefommet/ 
oten^orgemeflerrAieben^onenDeeL^u tiifevn bater fieict^fbm teoeDe 1479. 
kD '^wnitlauBXlfifwn'^mm'i fU(Sigtt unDev et ^Xkmnent af fammeSto 
talDétClatveoniScitfAit: dm f«n naif af^tginet ilPtfée, b^aD^one entett 
{(elDet etler Sgcrnta b(»ec boft. jnc» tiDen $»il bov DemM$8i>rgimeflet4)(e« 
m en ^mmeø eltct aj fi^MiD OpctnDelf^y og pet tffe ^ft nogen ^ocvoob« 
fob meD pereé Htel^ sna^f<tn. €flecéi gi«e4 Der^ og anDte af oove gam(e 
IDanfife StDettge ^egtet, fbm h^t bragt ^etrne tit Q)aa(^/ faafbm De^H* 
ftv, aHi^U nogte baM fort een, nojtté trenDt agernet/ men meD^orantnrini^ 
of^acoe og®jtmtftg: og (^^^^ ^^ i^e beOer Deme^/atntef^^aDfønbavet 
voretDenne^ mget o^fommenDei - Øffen Det er trotigfl/ at ban ^r faDet f^ggibc* 
IMte ^aben mel> en€geme, fom en foDt ^^ormanDi efterfom Dette liDet £pt 
figDer fbmeimligeii i tSqmgO« uDi&fotMne op(oiDert Cigtfom mon feer ^ «n# 
m 9lor^ ^DettfmornD at boM fort i @fiolDtt ^'mnt, ^iU, (df,iXf S;nVit* 
borDec > og Dejlige ijing / fbm 9?orge< SRig« trwger eO«c giver af fig. Origu 
noten af Dette Slbet^iS^e«^ (frevet i^«^ et ^rgoment« patent ^ bikort <^a». 
benet mcD ^ne ponyer mk>t uDi er molet, og bvwrunDer et^tpISc af DetJ^ongf. 
0«g( enDmt ^éngKO tit^Ptft ^9xa ^^aSM <£>Pi<rrDarcDig(K^ ^t, fSiJ^op^ r i^tb/ J>m \fiiwt ^cttttfto« Mn (Stoft^ at (mm otf fatiiiii(rWl>t9D«iik 
w vm IRadaiin / «9 Hl #»ai«idf« ^t mh SantiOKnift. iDooammtt i ftf 
Ib «r Oro^ tiUikOet fooMM I9^N : 

r^^rrr *^ent oc df fommc off oc toort 9ttffl<r fRorigor ^orr cf tic 
jrroff^en at>r<P / tctviifcc tnaa oc fFott titt enoffflc $f)jf9 / ^mtc 
Ma(f tvote foiiterUøc ®un(l ^c Ølabr ttont oc øiffntf/ oc met 
i(>tttc tooct obrtOE ^ref tonn« oc aifftKr ^annom oc l^ané rette 
(<|^ 93oni oc ^21fffomin«r riU ctDitgte $&it&|) Scit{)ritl^ oc Sratfe/ 
#iirattfer(9tt^cc 0(^6nMmii<rlaftt(r D^t »ort 9UtiKr!Roctgar/ 
ttft @f iolb oc |)tf(tif/ font ørr itb ^ectt^ scøct)>igracrn«t loOi 
^ cØeti) ^clb^t/ oc tfø ^icfmc tegn it^ b^fTt: StamøMU 
bccU Aff ttb m;oetl>i£øøci:if(C/fom ()(rt t)^i tnaaut to^er/ 
tod tt>oc 0C9 Ktonené fRett oc 9{etttg1)cib va ioott fnt %^M 
flb^% . oc Jtobfiel« ®o$ t^ec met i oOc SD!alc t)foc()mtrtr. Xl^ff 
iM^l^^toU tmf Ailc/ (htoo tfte ^ifl irre eUer WKtt hotintr , oc fæC' 
brM ivore ^ogeter ott ^biømrit/ for(cre(fo(r nicIfTtJIai^pti 
(Orr ^n< rett^ ec^ fSotn oc fandc ttiflPotiraue ()fc cmbb tid 
rtojfa« t^tft ar ^mtro^; Sintre (o^f/ittotarr <|t»e((e/ tmtode^eOcr 
9X )9fomtte t^^i nogev SRa^/ t)ntec toort $90ejl oc 9la^r. ® tfj%tt 

pa tVOCt @(0t ^epnebafflt Sandorum Vid & Modefti 9l|ften/ 

SUc cpvQ^u^}^9W0MCOXC.repciiiK>> VQOcr tooctl eccret; 

II. 

Øftttmttj af SdttceaifRaab Ærocf å ItmXh 

$599iito8tc ^tet« JCoiiaI.tR(iifl til|oeaiD(/£fiM vitt ceinOe«« Kan] ^c 
~ imVtt^tiOKtfftt i SfUi^t af i^^i^btto fon fintK«^ mniiié' ^ : 

' ^t/J^wa .ÆotidL ^t|iet> J£)6ifili9, ^%H CaH ^t.i^'n foif«r^ 
€bxt{ii£orif<rfleIfe imUm oe to^nOe ^eocte: €v af temnRlfg ma^e^tgUm 
eg uor temmcitgi ^tovttfe. ® erncefl ben >^flom om c«tt €aNanéHfe !^im, 
i Ijje (gtoireJf« twD Det ncefl for«9a<ftnt>e. • Sif begge tffj« finC«« ^o^ltn* 
ehonU bo« Om Øal^ ^ontté (Snfe. ^ocuben bifn mntii f^eerbosi »|(a* 
for b^bttiuIbN'^tb« fotfocOidet ben bc(« Sioetfeø ^^vtk ubi ^torelfe df 
CabiiKt«®f^CtC7'i>nøef(ry en S(ien1»oie eg..!: S((tt< bteiH^ nkn bvov nf^nfti 
$alet ; fon. et nu mere ennbceé, ®to$ ece nogle af ^obeVeme til biffe j@n)& 
fet cubna at finde ^ni ben <^(. ^an&<$ €n(e/ nenilis efterfe($enbe : (i) ^tf 
' ttué , frm',va«met fø foc itut»3^D<n / Pfl negteu Sbvillum fot ben t»vt^ ^i^ 
itiå ^pifie : (2) Dm Den wntro ^l^omaH : (3) €!^tiftt ^ubfbpsetfe r 'U) €(>n» 
f^i tD«tefcotte^:"(0 €^n(lt Æor#eihlfe og ©pflanbelfe : fé) €^vtjttt«p«« 
^ocfet meb 3ob<inned og trenbe ®)amr utKbec ^otfet, ^oitfet fiiiDe^ eniwi 
%ei Sr. Rasmus Baire ^(anbjt ^o]bmattl>: eg (7) ^Nfhi8 fwr ben wwtfr 
SjMitf font fønberøeer $ne JIHsttXK, b^ilfet fin&e« ^f 'oftb(mtlbte.Sent6L 
fG^anD^il^fcip<^(/ meii bc^ntiiget. ~ ^nbeitgen foirfceilbigebe b<ui ogjaafocv^^ 
(emelDte ^nnb$ tavl Den S;^\\oxU : Sabcv fmaa: ISecn f otnme tUmig ». iilÅ 
«t n>it(tbe%^te(eire p$ meb teniittdig uumge ^gurcc. . 

©«rtt maoe ks iffe fbvfctgarae af *rmbre, af ^at feg fut 6ilD« *RobeB«> 
ft ifte*? Crcit ^nfé«ijt>*f «t be ØuRe ece« ifngtte enb be anbrer 3ngenhii*et 
fS^if i^r deffljen^et^e^ at be anbte ece oiten oDi fiott elet yaa entiiete:fBti| 
IKAabt uOfom; tl>i f^t bet jWttge ice bifl> iifr alew lige iaa gol>e^ wjit og t 
.tiifé ^ooer foc en ilicnbev. fhavt enbnti bebce. Og fomrae S25eiFaf en^b 
laeev bet ogfaa meb euoeel [Dog iffe <^el af b< aobce. t bettt.<^C):ift aofetK 
\§iooelkc tit:be uiH jitott sioi'U £Bft«@t9tf«^^ 

S'ctt JWi'ft twtt ^. fe ®f. @ert<wf»?f<ntemimt vm €yii^efw ®eb«> &awt 
km molet en STiteie^^æle aaa en ^o6ep«^fabe ^ b^orpaa forcfltttetf [om teg vtt 
«ii»b<«l€bti(liiXtonbelj<, tffé tttfufb« nbi ^afe ^evn jt« etetelfe. Ubf ^opø 
iCitf e $ar|<»v giw en 5ttt«c*^2<|We, heorpda "f)t«|>ifle| S(?abtferen / i i^M 2m 
net« ©teteffe, Og-i en .^ivf<^ p«.a-«9, €]fcett. ^r, 06et»^mner^<aeB* t>oit 
pi«tf:nø ©oD* ec egfa<r en 2lltet^$iaofe of ban* avbeib/ ^eovpaa fov«<lifle* 
€^rti1i-ibt««nwtf<^'' fltøewMobr 'Hbl fnttr eeenet« @tet<l^, ^eowf £>«^inaf 
^Mtimaen finbe^ bo« wmbtmOOU kemi ^fttøeL ^ • r 

— • • > f • • 4 • • k . ' ♦ •• V • $«« mtitxitt ©tm«e it ^n Soft«^i)fee ^ v^ fee^sr. ^(^ene etc t €iteiHt før i;^ 
»wf n«D ^iftonet b<mal«6< / fhawJfom og oo« 5)er<tw. ^aa^cn en? Q3<9 

^eQige ^age eller ^øtfiD bortre\»e @4}t>inir)i<6^rtiénttm<K • Od ^nt>(é«9^# 
ten« Dertil ^e« Den ^L fflJonD« €pfe. ^^ Den anoejj <>8eg paa h'o'^x @iDe 
'of €aitiinert er m'^eefifP JF)t<brie/ fi>m iég et tnére fait ertn&r« / j^oob Decpaa 
ferefftHe*/ forø el ^Ber paa ® et'Øtpflftwte og Det irnDer Eoftet uctretfije ^la* 
' fwtD.' ^ fIBe Dtfll« ©tr^ffer^ [^r* WPP<rm tmDtagnel efe tneD ;g(gtiT<r i ?ev^ 
neté ©teteife. ^Jofertnoreé et^t9iFfle/fy6orpaaTorefHBeé©otnme»5>fli 
MDpflanDelfetii.o^er noget nce?. De« fflrøme 3nP<ntion / fpm..^ar vxecet i Den 
' gamlt @/or^*^irf<./ hteD fda mange fmaa figurer/ «t Det jfajfl vrimfcc trcah 
Dbg ei fc(t niOretf«r,-fom' til et ^lafono> min fom rit et €flNrtet«@t^Pfej tl^ 
Det er ret fortref^eligen uDor^eiDct e$ liDfoct; Om nu Dette @u>^N.|tnDe6 pa« 
(feeffé , Weri '^'oné €rceH«nceé ©rtart) ^ér 1 ^tabeli', bévoui fan éJ give* n«« 
»ww'« efterretning/ ei Ijeller erinDrer teg raig mere af DenSl.®lan&5$2lv6cit) 
»t^tt»«* ^e.r -uDi CaciiDen -' -■ - -. • • * 

- ' 9hii»i( i»t Oja wt»De i^ Hjten tH lEio^nfiaJMt / og fe«, ^oaD af Den <Saf, 

S)lanDtf 2lti>«iD l>«r faawel paa offentlige fom fævDeieé @t«Der fan fintti. Uti 

• Den %V)W^ eller St. Petri ^trf e er en 2l(ter*$JaoIe , fom ban Dertil ^awr giurt 

9g foræret , f ovéfltUtttDe S^rifhi« «Di ttrtegaar&cn 'efter De OrD of gibelftnS i)i* 

^otiev Wm @i<rt er feeDrewt iiiDtil S>eDc»/ og Det feDe^ at eo gttgel !ot^ 

og fTprfeDe \^nmm, men ^an< €5toeD oar fom ^oD^SDroaber jc. -^Dnu 

€t)tif« ^immcffart, a^ famme ^ntwntion , fom Det, {^an ^ar g(on fer Jban* 

I €)K«»; tW. £)6erJiam]fr.Jwrw »twipUfl^ti, ^*» Difft tvenSe etpféer ere 

\ alle §iguretne uDi fieonet« ©terelfe. . , 

* . UDf J&elltg ©ef jle« ^kU er og af »roet SfrbefD • e« 9ffter*?apft , ,foftr 
I tjlfijro l)atter (laaet t pen £orige.@lot«>^irfe, ^oorpoa forefWHe* ^^rifU Op* 
! jtanpcfff. •<£rogfattmeD8tg«rern(rfie!Tifbt8ePmt«@torctfe. 

, . 4lfci et.9Jjcof «i i^trf* , 6wr ^«n« €)cc«B. ©L ®e^eimer<ia» meynf ro# 

• hf5 15«8':^^^*<ire / «r foréftillét €brf(U himmelfart, fom er foromweiDte ^oen«' 
! lien, men ffffm ^aM fa4 (tor; ©IDDéir Dtr^otf paa et m«rf t ® teD, faa Det itU ^ I /- ^ I or cifgarigHe |)r. ^talDmeff er t>oti t^iewrø M« ^ft forfarCfg« ^n ' 
pi\^i\^ ^otta« C^vi^tat^ Orii ^etu til .£>e)l/ Oa ^ par ^om^rioD«^ 

.'•. j "■■'' " ■ ■ ' Z^ ■* • "• ■ ttD(. iiDi- UXt Cc»iNM ^itectifr; ^fwci^ af ^nncnt f^ 09 t^m giom trcnM V - / <tioft»&t9(ft, ii»m fi»rffHB«r [øm tcø tit niwDcøl <n ^>antaf^< mcfrdi fptf> 
ietiDt ^tto/ tidige tneD l^nd H^etf ^9 |«D«tfte ^uKt < Od fit^H fa»mi^ii4 
fH( ogioa i Ott nfl|((U et ^ eat>iti«t«^t9øC(t af 0«o <^i. iDlon^tf JfeMdu . 

$or<0r.^nco<€omtntfraire€oelbem et^fafonb tntD tcmitttf^ tnongii 
S<dU!^<V/ ttOt miil2(t»ii(t6&teTtlf(/ i ^an^ ^me ud tU^^avm/ jota uiig (90«^ 

tt&f afnatigne StaoOmanb Sc^itppe ® aatD paa J^iobmofictgatC/ et to^ 
^fFe paa ^otcn. 

^or &, Zhvaffam 2((ø<fer ben ^tftorU om ^kingcn« Dl^(e9^'tlM 
lØrPeit: 3ttm €ftnfhté i UcttgaaiDen paa en J^ober«^fadt / og ctEcctHomb, 
tneD tvent>e gtÆDence CngU/ efttr Ftancifd Albaai f>aafHnD/ aBe vtit Mtctt 
uDfevte €a&uiet<®t9(eec. 

V^ -^v. TIbtaffam ifknv f»Ttgf ®aart)i paa Qt^tffHan<l^n/ fom'^. 
fl(fefoc tltibt fiDen l|ai»et eiet og Vetoet ^ c?e t»enDe ^afbnM af ^. 2liro<fc 

€t ^fiNi^ itti affongne ^l^oag ^attiiMM ^ i &»m69iSm. 

€t ^afenb utt afgangife ^«€ati&itO( diesel« «£)ti< paa ^tocMt uf 
4CtMbn^«rtM nO til Canaieti. 

^»eitDe Coft»@t9Kcc [om ieg tet tninl^e«] ubi .^v. ptlte« ®aart pM 
gomtnel ^oc». 

3 ten ®a(. ^anbi egen ®aatb ubi np ^eflevgade, tunU isftt&ti^ 
ler/ eet i ^ng fodge SfobeiMf&tttCf og eet naft bemD i ^g Co^tnet. 

^og Jlyt, 3tt{ii^!Xaat XOattUtff fInDeg i6(antt anDte fioime tøtalecicr^ 
af ^l iRvo^a S(r&(tt>/ foruHen ce IIkt og Der forommelDte/ enDnu ogfoa (i) ben 
4^tflone em Alexander Magnus og Darii fangene familie/ fbm fereg t{( %tiné 
iifL <2) ^im dtometfl J^ift^t m Cajuc Motias Soerola 99 Por(cnn» » 

fOtm « i^iKtSI»m. (3> ^iJyamatiiMI mtMIpcilo es W^^^l^/ tamt 
//; !{>90<tiw« -^(tsp«i iitct> SIi^Qq, 3uii»> 0$ b« fvi iMItc; flttt^ tt&(w» 

lifj^v <é;; ^taøtcii itt VS&mm, ^itm^tå. 9HtnD f«rf«t«igct noDcr ^n 60 

(etm^^e Cd-oU iiantti £^f9ii^ |»m faft cc ItøefQin Carl M«r>ctQs fcto ftmoi 

UjM flioTt Mv' (7} €t ^Dtto poa en anbmi SR<iat>«. <8) €» Fiopa imb c« 

Kivei^r bMTuol'Mt aflc^Mdc ^iomøref itDa (iem «nø et $8rQft«S8{a<&, n«* 

|tt e«ftC<omt^6t«rew^ (9)&fi»rtrcizzec(t92o0(atj(«t€«p«6t9fftl<ik 

|o« ^«(/ 6eilii«(nOe af.Kn^tcctw cfte« ^Mp«^tt itåomm, ^m rt mcø 

^Mt^rinsst i itiMntf ^oorttt)! m fnuia ®«m o^ '^Boict tiM» fdtomfin m t 

^ »iiifrin^ txn mt&dfle S(a&nin$ « et ^(ertc 09 ct^fafi»n&. 5D«r m 

fdimrid« StouKC ^mPriits paa CocnicNtnc^ faa og ^iguter in Stncco eftcv 

^taccatm 9læim f W^t^ øroat malet. Xxtte cø^oixl «( tt( tn eaf paa 

w ]»<rr(90<it»ltde(tdce(9t imttm, nm ti nogen SiD tmil bitagt. (iq) 9^or 

(t(ReM/ fbm^vcfliaer/ f^wtkM Æncas vpta^ti i(&xtittnz«^<il, 9$ut 

kiMO(«>at dttptter (aber (19 fée/ med ©ttDinDm f^aRa« paa ^antf beire, oa 

dn» paa Moflre ^iM. £>p til: feeimem leDfoged ^neatf af ^n iStttitt %iø 

w$, M et ^av ©enler tort ^n^ ^Mbtn. ^a 6antf ecnfht ^ibt ixi 

toéfr af tM ohOre g^uOcr tliflcDe/ fom i^trcule« og andre fiere ^ tafbmen onge* 

fffcipve figurer, ^tte iO^oDet Fan oe( evindcei at vctre ulfert t fiort, men 

PM ^D @teO ^t fmUi , crtnOreé iffe. (11) ^yta J^iftotk, l^iOtUi Ufa 

tf 4>^en bito Drorbt oeD jagten« ^rf , meo mange $igtti«C/ af Den @af 

Pano^ efter e» anMn !(Re(Ur« SIr&ett fiwtrcfeltgen malet/ eg ^(erer ti( ban« 

Stpiduun , oa 5an føgte at tttbrinøc ftg en ferm iKaoDe i at mafe. 

4^r. €toe<9ta» iLmfmp l^t •$ iloafe etøff^ af j^n^ ar^efD . fem 
Øle erc af De (lettefie. gigeleOe« ^et<rt)(e ^. Slbra^ani gjt^u: liRen boor 
«ai|^, og M>l>t fw<f^^ (on fea tffe erfnbcc ..£)««^^.£Min« ^fta^m ^v. ^^elme«!Haab 
!^«r«^tplfer/ »g eet em Qido. bcnlMS>ø&r( 
fbDdfé/ Oer uti flétt (r nDfort pan dirfcMoIm. A nmiten tttj fom paa fine Qtc« 
9i>erpaa fom 9a««« .ftUppen/ at Der ^9tw <^iin& af Den. (at) €t ^»^ bMrpan fbre> 
ftiSo^ €^ifhi«> fom ^iU>reDer Den ^pgc peD ^tMDa 2S>anu (9) & minDre« 
Iwtpaa foce^iiU^ Ctttk ^i^otk omScipioAfricamis; efterat ^n (aPDe inDto« 
øet $M«ftO. (4;. & liDiM/ |«>|Ht iMipWei SntOm Catbarioae ®artpr«^ 

Dom. - \ \ I • iim,. (fj^ ^ito; fbtn ^v«fi<i^/ ^\>^(9«d ^ofe^ «f ^l^arab« <ibM«« bitii 
»l>t<M$ti-^' 9tii«<5»enKn. (6> €c<®ito> (om fimfliflKi: , ^t((t)<« €u«i|NI 

b9mbtt6 al^Vit^tt i tnf)^^t*^mi\*> efto; Pauli Veronenfis ^»^»Ititiøll 

malet. (7) €t mindtet foveftifleitO« C^ifli <^aab ^ eftev F^ncifci Aibant 0^ 
funø. (8) & tndnu RtinOtM / fbtn oi^ ^fugtm tii 9e99Pt<n. (9) €t ftoa 
|^t9Ke^ fim foreflia«: De ^Ux^t ftt j^L>itgec ^ fom »ffre til barnet S^fo«/ 09 
et <ft(c .Caroit Marstti 3ntHntioti. (to) €t lii^et ^i» rfom* fovefitttecSiiipU 
ler, r^K i ^nwnrfmec« efiffdf* c«eØ"etf«» Caiiifto. («i) j^ (5)Uo af fomto4 
^tecctftr fom foteflinec fIMana 09 nodic af ^tn&e^ ^-pmp^err Det opDeffec t>m 
£R9mp^e-Catiiflt>, 09 fitiQtv, at ^nn <c fmgtfomdis. (12) €t ^oDe( r t^or* 
poa ^refliaei t!tD<n / ferenbe ^^Dett o)> d( Suptterr fom Cconec Den. ^Sa</ 
famt^etcule« m«D ftnitefee 09 800c* J&uD/ laa oj 3uné m<D f(t ^J>k^fiDD« 
^eé ^annem: Fama fotoet ${Den tilbage^ 09 unDet DtfK ^eDee (igget ai^oD« 
l^anD neDttaaDen : ^en unDec !^Dcn lidgec aUe^oanDe <S>^* ^es« eg cc 
^eDtnd^øoveD ^ fom ait htoaui af tvinDt (genier, l^enne ^menfitntni 
i>eflaaet; af 10. ^igum. ( 1 3) €t Dito ^ fotefliflenDe-, b^oct^DM ^KtvM 0|^ 
tagciJ i ©QCev'nef $al 09 froned af SupKttt : ^iAettMi fecet ^atmem an; i^ 
1^ lU)t)&eene utiDet benbed ^»crc^ ^aa ^ati« \^m ®(De fiDDet een/ 09 ptpn* 
Ut kcM !S>9Dei' inD. u$< et ^f ic(D , fom 3ufli^en tiirtdev / Dec <c fo(«flfBet o« 
et ^cuemimcr raeD Det 9^onierif e 3u(U^«^edn ^oé ftS ' ^a Den iicnflve ^M 
fIDDet ^ceDen^ uieD xn 0(ie»@«een i ^onDen^ og bat>et <^ie(m «d ^ftoR> 
»oaK. 5^enne (Samenfetnins beflaaec 09 af co. ^igum. {i4>€tDtto; 
fDtefltKet %iDen/ Det fovec ^QDen tU $(poHO/ fom alle l^j^Deme« »$ <^tDen# 
jlaberd 9P)>erjle iSeiJPevmer, meD De bo^bannem ocecenDe «!^ufec eOevi^fhV} 
i)OonmoD aHe UDi)t>ec og ^anfunDio^eDen forDciveé/ bt>il^^fotefliKeé veD en 
^tprø eOei; efotx^uD«/ >OaD^/ 9}tD< 0$ S(oinD# ^OeD^*. (15) &:^ttO/ 
forejltliec Baccfaus og Ariadna , fbm af Venus tcolobetf y Dg meD ®tietne«^o« 
mn frone^/ til et ZtAh, at De nu ece nDt Q^uDetne« $al. (16) ^t ^itO/ ^ 
cefltUer UngDomen/ fom af ©uDinDen ^alla^ unDDraget <Sea9flen/ 09 ^ni»l» 
fc$ af 3upitec op til enderne; ^olDenDe en Satutxet^JdanDdf fom^l^Denf 
' Søn. ^ellpf^ Mdtfied Dec peD'en€ttpfDO/ fom bolDcc veD UngDomen^toc« 
te(/ famt en Catpt elleir ^fowØuD t Der fpiOet paa ^n$Kw«^tbe^ 09 tt tttiøi 
^nientimet/ fom Pifec UngDomen en ^om(tec»^canDtf . (17) €t i^itO/ ^n* 
^illec/ (»PodeDe« Zcphyrusr bmfere« fca fur^oénafen^pmp^et.^penDe 
SItnovtmc opbolDe ^ejieneaf Dcre< itbf 09 tpenDe anDte^monncr ^olDe ^tocn^ 
PinDene ttlboøe. Cis) €t tTito^ fom fotefitUee ^iana meD tRaanen o«9ioeR|>' 
fommer neD 09 pil omfapne Den Øiorate fopenDe >$)9rDe Endymion, fom ec vm*. 
Sioen miD aD^iOidt^mocinet/ 09 en SnpiDo fegec at fpDe bannem meD nc 
i(i(Krii9^ii^ ^itl^ imeDen^r ban p^/ l»u$ ^^m(o vtc99Cliden fope.^ t9t«n Dett« Jo. ;fteftf; 169 

I åi^tf at funne t)«r« f^Mffit paa/ at^oDeOetne til tx Soft^^tpRcr pa« 
Senøongen ert sanD^e t>i(lJb(anDt tÅ^, font fc<t No. 12. til Dm« fit>fh (te 
«ifei;tt^ Od lEfttti aiene ei E<in erinDv«^/ WiU af ixnnem tiet et. - (19) gt l^ito 
favtfHQeT Flora Og f^M 9?9t»pi>et ntiDo; De 4)itntttcU$egn^ Q^ttwen, ^preti 
og ^iftingdi; (20) ^t tnto , ^ott^Htt Ceres og ^entieé 9^9mp^(t utton &( 
<!^mtt»$fgn f SCwbm , ^eiMti 09 jomfruen. 

' t^at een af ^ott^ ferfle^ifcipte ^tit>c<( entmi^ forut)en ^vab paa ftne 

f ^teter alt er onfe«: (i) €n fig MenDe <5>iaiia, (2) ^nJDanieJ. (3) €n 

I 9?oa&. • (4)" en ©eDeon. (5) ^n gjec&iel. (6) €n €faia*. (7) 2« <&aba« " 

^ fuf. (8) €n 2l(icon, (9) €n ©t. CSat^tina. «JRen Dljfe^ipffer ew til 

Den @{< 'SfianM Studium eftec anbre ID^cfleceé 2{cbett) ^nberenDe. (lo) ^eti 

^tflone om ^i&aé og 2(poUO/ flitid uDfort. Ci i) ^t ^oDei ti( et $!afbn&/ 

l^\>oi;paa foccfliUeé Bacci us ineD et ^ac ^tugt^ØuDinber/ unDev De ^itnmcU 

^ec^n / ^egten ^ (^forpionen 09 ^fptten; b^ilFet iffe ^inzi ilosen $iD atwtt 

uDfm nU (lort. C12) ^t DitO/ focefliaec Aurora, fom uDjltoer iSloinfiet. 

^06 ^aittitfm ftniM^ ogfaa eftevfeldenDe ^esniitger, foruDen tm, fom poa 
fine GteDer a(t ete anferte: (O (Sn^egnind ti( et^iafbnD^ forefHOevBacehus 
0^ Ariadna tvo(ooe$ Og tnxui af Venus nteD ^tietne«^ronen : Saften fpidet 
imiDbctiD op paa fin J^arpe , 09 t»ent)e amoriner Dandfe meD ^afictr i •Sxrtt« 

' ()evne; ®aa ete ogfaa Flora, Ceres K. tiifieDe. J^enne^egttingecogfaabU* 
Den tnotet i (lort t ttten poa bvaD ® teD / etitiDce« ifU. (2) ^n i^ito / ImfHU 
Uv SfpoOo paa (tn ^ogit/ fotan Fotmner Aurora, og omfirtns ^antiem e(e De 
f o(t> ^a^tf ^mer. (5) €11 ^tto fore(tiaet SIpoUo nteD De ni >liQuf(r. (4)€n 
S>ito, fore(liflet Venus; meD itenDe anDte figurer og nogie ^Imorinet. -^ Sif 

I Mffé Regninger totOe nof finDe« et ^ac malet uDt (lort i Det ^aHaD^4Ke(i veD 

'. 9(eme*itameret^ ^Wt nu General ihdg<«Conimiflariatet ei:. (5) ^n (t)itO/ 

f»tefK9er Temperantia t>eD et ^ruentimec meD en •Oe(le«$ege( og Dev^oø 9ct* 
> tenDe Ctcrngec €r »el ufeilbatlic^en Regningen tit Det ene l^ør»<Étpffe i 
©afeciet paa ^Detif *botg. (6) €n ®tto, fotediHer Den .^i(lorie om De Jbe(# 
(i* tre itonger. 1 (7) €n ®ito , forefWIer ©^tiDfloDen. (8) €nf ©ito, f«re» 
flmec 3o^anne« , fom M^bugge^ii^angfelet. (9) ^n S)itO/ fote(ltUec^ii 
^iflorie om ^acbef/ fom tommer til ^rønDeti for at laDe benDea ^aDertf Zc» 
hani SXM9 Driffe. ^entie ftDih .^tegning er itoget uDforligere gtort/ cnD De 
tte noejl fore(laaenDé / enDfPient De olie tre i Den ^iD ere giorte, Da Den Gaf. 
^anD fer(l N>De begi^nDt at opflnDe fél« neget/ og at bringe ^ané^anfe paa 
en fort ^Ku^e tii^apir : ^en faa i»iDt ertnDre^ tun, ei nogen ^iD ^er er ble« 
Xn ganDfe uDfort. (io)<€n ^0/ tetnmelig uDfert/ fbre^iSev Den dtomerflPe 
Tom.UI. . 9 ^1^ ibft«^ SRagftiim )ifloct(otn Coriolano, Ux ^\>&t UfeimSlMti: $3ltil<V tå donNRAtt^Ctt 
liUMntion) wt Deit; ^ootaf 9)a(ctict fuiU^ paa\ftunثKanMnt$ ^^ iMtwt 
ItnxntiMi «t ti iiodtn ^io b((t>«n uDfect. d i) €n S>tco tii tt ^fafoiiD, foic« 
ttter Aurora 09 Zephyrus. ^S>(mw ninOcd net at txece bkwn, ut>fttt/ mm 
pM fyodb ^^ / (ttnDtétf ^. (1 2) €n ^eøninø ^ fom ffufHOer Dm ^ift^tk 
vm 3A(( og Qi^na. (1 3) ®t S)fto / focefUOcc Sl^ti(K ^eDfcf /. af ttnmtlio 
mange ^tguret. (i4> €n !Dito ; fom forefHacr 92<pmnué 09 @a(at^/ med 
mans« §i8i»et. d 5) €n 2)iw, 0«t iBktg Vefavius eft« Ztmtt tegwt d ^ €n 
5t)tt^» Venus tti^ mnDe (^(tiicc fcizzem. (17) .$$<nDe malede Scizzi. 
(té) ^t ^1) meD U^ttn :^c^tx, f^ti itwtt tnalee. Ci^) €n tctnrtutis 
jlot mel> Q$an&«$act>et fcizzecct ^tdtitng af ^oetiif Compontion. (20) €n 
noget mindre l^ito. (21) ^n fcizzem øgning (ftev Annibai Camcd S(r» 
b(iD. (22) Sn n^^m ^itO/ efter Caroii Maratti SirbetD. C23) ^ntten lS)ito, 

efter Guido Rheni , Michael Angelo > LaFage, Og onDre betentte fD^eihtetf 

SlcbeiDw (24) ^tre.og tg«e (^ito, Uel^ |)0\>eDer, ^cenDer og^DDer/ mcflen« 
ttt\i uDt ^nit« og oMli; Neonet« Ctoretfe, ef^er De beremteflt ^efteretf §b* 
bet>i>aa Det aaet^oferjle tegnet. C25) ^n ^oetif Compolidon^ fom fore^ 
letf I^vorfeDeé ^9Den af $(«tnD ^aa en volDiom tSRaoDe fremDr^^e« for^n* 
fiuiDig^D; for af Denne «t D«mmetf , ^orpeD Æunfter og Q^iDenfPaDér finDee 
«t «ffre forfafteDe. ^nne Regning fan t}e( ettnDre^ at txerc engang b(ei»<n 
paa Det fliti^<fh uDfert lU et Sobtnet^^t^ffe/ vakn t>{De($ iCf e ^oor. (26>^cn» 
De ^om^ o\>er Cetneté Ctørelfe / meD fort og ^tnDt .^iDe paa 6(aagraat^ 
pk tegnet t efter en anDen ^efleré StrbeiD. (.27)^ minDre Regning; f»refHU 
tenDe ^uD^aDer tin @forie / paa foregonenDe iØlaaDi meget ^ttig tegner. 
t2g) 00« aDiFifltge Regninger efter aD{!tBige.«[)}e(teréø SlrbelD. (29^ Øey aD» 

flOtge i^>ito, meD ^ov>eDer, jKtnDer og $eDDer, meften tiDt ^e(/ faa og h^l^ 
»net« @tøce(fe. (30) Otte ^tpffer^caDentkr/efter levnet (egneDe. (3x>@f« 
^tT>ffer ^itee Dtto. (32) €« sbtue^og en Dtto l)a|p uDfert. (33) ^venD« 
f&ua» meD anatomien, fomJtroppe/ SIrme og $8ene/ efter Setnet tegneDe. 
(34) ^n» Dagligt Snidiom af neg(e og 60. Stoffer (efe fSfoDe mifl fflatt 
graat^pir/. iyoorpaa ere aBellKumD^ ^aioe og fnH ^guret/ <øo«eDer/'£toppe/ 
llrme og ^ne^ fom tii Deett ere feeficrDte, og tti DeeW ubeftorDte^ Wi fttitU 
i^ef er efter Cepnet/ foa oø (fter^^anfetiic^ ni(letiDeei« tncD fort og ^»t 
SMu tegnet. 

^t Dettc,<om mt <r opregnet^ er vd iHm hm peD bt tre^rtev «f Deo 
•^1. mwU Sltbeio ; thi iKt er et regnet De bobinet ' Øtpffer , fom M W 
liort-og aQerunDerDantgtl fororret hetilfa(i»i^>n9^r<^ertf •Den^tecDe tif 9i^> 
Itar , ^PorttwD ^ i ^pifkbcncttte Kongcé $tD tii p^e ^r lolDC mi^m* %• \-^ ' s 
#e iS. St<lt^n<lM Jt»n$«tt tVM imv Mente: ®aa et eg ixt min^fie a)' taaDont 
jtøetD tMei»net/ fom Ian fi»t <urtn» porticutiere ^tjonet ^atMV focfcecDidcr. 
Wen/ uanfeet ter noøec n'cn; enDnu en fierOe ^km iunDe mtnsit af ^and ^c* 
6eiD , («a ei; t>og Detanferte fov Dem ^der tefé ttm, mere esD nof / til at "otDnt 
wn en ot»e¥maa&e.^9 og Q99ttø itSanb / »ø for Dem ^ &er toge Siri>ciixt fe(«> i 
Øiefvn, tncce eno n^C tU ttx stoeiRrocE et be^ånDtattHlaon af en flot JCunflner. 

III. ' 

^ifiørie om 3^n ^re jl , ttt)ft I iie6ettN»« 

Be De ^ftiftet/ fom feit 9l«formatfettfn poa <CaniF ere trpfte, tm- 
man tf fe ubtUigen atvf^e fbm ^u*^fitltt for Det ^onffe Cproøf og 
J^olDe Dem lige t»(D De Ixfle ^aat(D»@f rifter/ omenDjfient og 3nD^o{> • 
Den ofte er af (iDen eU{r ingen Q^igttgheD. SDet er fodDane^ -01 1)ai»^ 
foMt/ muoø Da i vort^agajtn at giøre DefienDte^ og inten anfore Det forne« 
iiKfle af Dem/ naar De ere t>iDt(efti9e / eOct inDroffe Dem ganD^e/ om De ete 
£orte. $i( Det ^Dfle ^Ic^ fan l^regne^ Denne (iDen ^iftovte om lion prefl/ 
fbm er trpft i ^obtn^at>n 1 5 10. paa et ^tf ener 8. Q^laDe i liben Oc(ai»/ M6 
^erDi og ^gteife iffe faa meget forege« \>eD Dené 3nDi^iD/ tM Den er af Det 
6Iag« / Den gemene iSRanD falDer *£,vtnvf!v Celler (gmter) < fom mere DertoeD/ 
At Den er trpit ^< ^otfreD-af <5(mm/ Den aflerferfle ^»gtrpffer i ^w* 
utarF/ ^t>i« 0)>(agte $23dger ete aile oDermoaDe rure 09 De ffcjie. meget ftelDen . 
forefommenDe. . 

5Det feilet iffe, at.Der io ere glorte aDiftHige npere Dpfag af Dette tIDet 
Cfrift/ fom formoDeligen er owfat af fiatinen; 3fft DedrainDre beboIDer D09 
alftD Det ferfie Sortrinet/ fom Det/ Der <r en ^rew faaw! af iSproget« fom 
^ogtrpf feriet« ^ilflanD ^o4 oé paa Den $ID/ .ibt>ort>e( iffun en flet $rei»e af 
begfte ©eU/ efterfom DeruDi UnDe er i agt tagco en eJanDig ^fritterlgtig^O/ 
og finbe« aDPPiBige 'Itpffe ^eii / fora giere Steningen nogeruforflaaelig. 

^t>aD nn^onprefl ongaaer / fom if al ^aoe ffreoet Dette/ fom en iSeret* 
' tiing om fm ^«gt/ 9iigDom og .pcr(ig!;eD/ til Den IKomerife ^eifer. Da ere 
t€t mange og W fhriDigie. Meninger / faa\>el om Unt ^wn og Set>e»^{D/ fom 
om ban» Slige/ t)wr Det ^r ligget i^SerDen. S)en Sjjcning Deraf/ fom maattt 
oorte o« ©anjfe rtefl Nbagetig, i f«ID Den xm neget at fcpgge paa, er/ at ^ 
fai hc»t iMrret en ^riftf^onge^^en og een <if ^olger IDanflfee pppcrflc 
4><ei»Din9t(/ fiun i CamitMAgni ttD fuigte bemdOte OdDafunDigt IQanjfe^efc 

^« , pa« I . s - 

^paaiHI^MHMHaHBMaBMHiHaHIpi I7» ; ©(infl^ SØTdgajiit. 

I ' •" ■ — - T — I r — 

paa Det flore 'toø iM ^vlatto 09 ^n&tén/ for at fonplarite Om t^ifhffie^^/ 
eg bk^ af ^nnem fat til if^onge ot>ci; et margtigt ^t^ffe ganO/ (btti af enDeH 
Mdee foc ^bi^fftpten / f^w^ konger fondh)e< i nogfe buotteD« Sfot Derefter at 
bape faCet fij) EalDe/ Den ene efter Den anDen, meD DcrØ^aon^onPrefl [Préte- 

jacr, Jean Prétrc,* Johannes Prcsbytcr], et '^a'on, fom Oettfeéfle WK tlflrtflt 

f»r fin tniDftorrl>eD i Stetidumen/ 0$ fbm ^n« €ftetfommefe , for t)en ^iiap 
teffe^ De ^are for l^annem/ lyaoDe funOet ^e^a<) t at bruge fom en be^anDi^ 
.^onge^tttet^ Itsefom Det JCongctige 9^4n>n p^arao 1 3Sg9{>ten/ 0$ flere Dejlide 
^enq)ler; ©noffiønt anDre giere en langt anDen og maaf ec rimettgcre ^tt 
(loctng over Denne ^ott prefles i)?at»Qf om f^ifPen Marcus Paulus af <Bene« 
D^; Johannes Mandevflle af €dg<BanD ^ Og anDre Den mtD(ere $iD« ^triixn* 
ter; t Oere« IRetfe^iScfPrioelfér o^r Ø^t* og ConD<r«SanDene/ Imt bragt ei» 
j^dbm J5>iSt rnO i ^erDetr. ^orom alting er/ laa er Dcniie^iiflor« w'ji not 
^ Det^lag*r f>n» forttener ?f?aon af.«i)?tinPe»§abeJ, og ^ar iffun en HDenJ&eel 
af €5iJtiD^& t ^g^ nanfeet Dien t De f^age/ Da ^oif trocDe aUing^ og bA^< ^å 
tøen tfdDerretning om De anDre^Ie af Q^rrDen/ er bieoen lotfl me^ (tot ^or» 
tmDring og ^gtfem^eD. ^ onfee Dett alenene for Det / Den ef^r ftn tM)t»ortei 
^^affen^eD ery nemtrg eett af oore (cIDfle og vareflt !^in{Fe^ttHia*@!rtfterf 
tft p<u> ^rpf erc vBtomM, og fom en geotiin^ af wre §orf<tta:ef ^prog/oø 
fetOe Derfoc/.efittt Den i^rtginof ^ t>ort <SeIflPab Deraf eier, ^r uDgiæ Den paa 
B|^/ MeDed fon Den DvD tt( anDft (pDer r . ^ 

^rt/ at tf)ir ji^mwiiel <rt|Ffr møgft n>orf Jb^ffbmøf , ec twltu 

towc ^(vtdom et wort J&erfPatfv oc^ i hwiift ?ani> more :Ront*nfll^tf 
(nre / ar t(^e ti^tt oc tro for tj^fteit 3cr(f / at wii 3oit prcfl^ at 

tif^ OC/ at teø ^r^oningfn ofufr atte 3orti:r^fé5vonmflfter mrt 
tRf(j^om oc mtt ©i)t^ oclf^erci Xoo oc LXX jtomnftfKc ære 
cff aflf (fat^ff^liftlK / oc ailf oprf tft« tue ( er'ff n*, 0(&faa wti 

' cmot5 . *\ •> ; ^ 
i 3 0* ^efrg« 1 7? 

<Bott/ oc n)0vr-2an^ Itøgct aff i)^<rHt( 3n^i^ / fotn Sandus 
Thomas ^iiié W^t/tt gddt fika tft/ fbm @i9((n (e()rt opp c<^ 
tiii^abilma effen/ m qc ()alff lxx. 2an^ Wcmt tvoff/ et faa 
aftjent »tt ml^vi^nt, oc aQt t^e San^e ø^ce n)Oé fFatfF^atg^f, 
$iH€n otafl^e 3ntta Sandet t^ec føl}tté.2)9n>r^ Mømtcf^^t 

Wimtf^tneHf oc anere lon^rltoe ^\)t, oc antre $iroU/ oc 
fimthtn mn« lan^ht SWcnt / oc tftr n Swri / fom ^cnijc ^eW)f r, 

maa tp écorpiø bo rUer antrc Orme / 09 rngl^en @f at^e i^terr. 
3gf mmen i^e t Santtt lofftier een ^a oc btvn beM)rr ^el»tia^ oc 
oun leffurt af ^(iratiié > lom Wam tvac ti^bll^t / oc l^tDn f^pN^ 
. t matMl^c Itonbe omfnDøf) t worc £an^/ o^i t iimnt hittii motig ^é 
ttjut 6tcenf / faafom dpre ® maraøtué, 2(^ff>ii, duféUm, Cm^jC/ 

- SitviUni/ ^mti^nif ^opfljion / barton W t. oc Mt tore ©fcne 
thtt flpw. 3«^fw tftet ttctif 3n^w S«n& ttjorfet ^eflfttrr / oc 
tfcct ttr «It fttttmct asitfl*«/ oc t^^53ufFe »rt aflc fuUe met Cr« 
mif* ^ flt^ tb« ttiott rngbrø i bo. Jbcn^ime^eiietinft am: ttojtre 11 
CC mn>eit/ rba fommn; SoINrb aff tbf^nrf}bc Satib oc bo^re rit 
ter 2Bf fft / oc tmt br gøi^ »egne om @f ouitf 11 / oc fittn , nar 

i tJBrtctctb forømcr/ ffta fettbe t^c 3'^^ i €lottn»«n , at ciiflf)«! 

I Orme foinmer dort/ toi^ben ooe' i 31tb»t/ oc ))Wn tht fom I 

[ åorfclK« foflftcr o<^ ©rafuer f«§^e. Oø (i^e n, efftfeer 3lt^fii 

I <rr flugt/ tba gandbrr i^cr Ha9D7«rn ocOminne oc fafieOrmrne 
iimen i^oifw«: ffor« , oc^ ttfLtben 3lb|) worber ^(ftt)er tiwr. 
OC'liifcl)«« ff nt^e wii bft«n«nt oftwr^af twt^ met 6teene tibf^i 
ittøcxt «i>ft met Umm fi&bei^ fare met 9/ tl^c mp9 enggen tv« 
ft^fn 2finlé man w^ht; 3^5et fBmm en een iCi«i^e/ hott . 

, kffoer Qitffen* €mafl^ / tber got^ ctt, Jjbon \mhtt tr«t>cf 
^me Ia«gt fraa 5>aKati|^/ ^m fom briefet af j^ennr fafjenne*/ 
ban røoo iot)ri>fte f«a wngfeer^ fbm tben Xiime banb mtXXX. 

» SS^intleriamn^l« Ziiii tfifn^Simmmø m^^ SD?a9 Fotn« 

/ me tii / totf^rn mcM^ Ooorr SRa^t / for Orme ec (Uør ^te ø^rtni 
0^ doore^ttøl«. $^c5to@trne/^omf)rte192ft)tofit.ocl!He« 
tafli. $(ff e^( €tni( taøfK tl^e Orme t^ertd ^Bngt^rlti^ af. 

uit^^r. $00 font (KrrtXHetaOum/ ^an moo \m fatt, at mj^ 
itt l^nnttm. $|)et tmftc ^ntl^er iwt off (rre/ t^^rt (er |)Apitf 
@ant^/ tun øaitd^er i iBøflter/ ^ thn orr int^ct ^Botn t^(H/ 
DC aiUi toOrb^er ti^t Mtit^^ oc oifitrr tf^tt |)dif /maa rnø^ 
f omme \)b^ metb wor |>tefp(rV oc r^er fommer nid^tt til ojf 
iihfftn met^ toor 5S$iai(r. 3 t^et ^dff fotté $t|?e / mt^h t^ 
i^Io^ I«})er mon SUft ®emrn toort^ Sanøt) toffuer 3"^^ 
ørfoc i iMWf tl^ r ^on^om lucfeé 3or^^n ofitrr l^aimtim m 
^rr tofUtré ttl rafh !D;cn/ oc^ t5e (efur tir^^rr i t^SorfT/ec 
tagve ttjcaff^an^ttt^trltge^fenr/ fomltoft^rr i mrUom#i» 
^. 0(^ mr t ofF (rrr iD?(rn/ font f øjt ue oc bUffur tm^^er watnrtl 
t IX. Tiåq!^ oc IX. Sflcett^er, oc U^tffthtt tht tt^U^t^tm} 
9C C9 teere tl^r t^em ^Ite/for en tl^e ^we to<rrrt for toor^ 
vetom met t^em. Oc fcnOc 3 wiHht / at met off crre $Bnti()(c 
Orme oc fattirntnif^ 9i\U, oc tit htttit ^alaxMntmr ti 
f^er af fiere Owlnner off jtlor^er aff r #c faa ^fftie wii t9tt9i»' 
Ut, tit (rre ^fort aff tf^n aUWt®to{^ oc aff (aa mang^ ^u 
&ttm, fom toft faUtr^apitejTtam/ oc tht tl^oeé e^ anteriuntlCf 
DtfKn Mti i 3U>fteR / oc faa (rentbeé ^vrnttifm af t^r 
t^i øtøre t^ fomme @tene oc antre flercr« 

tX^a bafttc tpfi met off/ at enøren crr fatt^nfi^ met of/ oc 
ettfi^n fiteft enctl^et ftan iiitt anten/ oc tng^en moo vmgoe^ md 
off , fom tofanM) fber / \)M^en l^at f^neé ficmfi^ fom een Im 
an / oc^ {efftve ffbljen o(^ (rt^rr oc6 ^rt((er atte f!tne ^afil^/ 
fbm ban teifwer met ^nfifflb* fsttmt \»i( fare i @trtbt emo^ 
ttjore ® wenner / tba fore< for off XXX ©ulbStoor« tt>el ree^^t 
mefeb Wt ©tene / thet ter ttwrt SWtrrcft. Ccf \jntber b»wrt 
i^oré «re ttojénbt iRiWere/ oc XX. twfént tbe fora tberjangt 
boff / fior xibhtn tf)t i f»m om Sommeren folfibf r / ^m OEBofine 
fore or R99tn foiie* t^ %^ voti rib^t ombMiø^ ^trm/ tba / Océ føHé f»v ofTmtltitfir mrri^iaRflHt/ af toft fcttOc traaminiirér 

ifeem 7 oc émt m^tt mtht ttm , i SBc^tthtn tu* Od 
m^^wSbit, attøftonr twrt^aaocittmi fi»iti fancenéX^omaf 
aior^itojirøa^eirødofrro/ r^et ønc Utx^t ntetl) ^utnfT/ dc mat 
ai^f<a bttmM / oc ^exttn ctt af r^ ftenfiht øc aMft^t ttv, 
ftm itAhtt Bwcué eé^ ^rtflaOti^/ oc foa^n maa t^v mD fom* 
Ki( mtti Sotrcrtctir. QSHittbtona? »tt af ^dfbfthié r tø INect 
røorfe^fft af rtent®ittO/ oe fommr aff^mttitHhtf oé toett 
eM<n (K af Siffe^cm. ^hUn (ottwm ^am$cn rtl^^tvfr 
fMf SKenftéte kitte/ ot t^t®ulf crc af ®ttft^/ fom tl^ flaojf 
montt / a^detf« ^u^ fcaf fHnrfe^ af etettr tøt^. ^etth ^« 
tot/ fom toti lefbf itM^i/ (»v af Sifr^n ea ta<H mn ®tøMt 
eomø^en/ tørv toti ^fttC; «t^ gfott af 6apl^tc o( tacti.nirr t^ 
&tnu fottt att Sciøotumrttd 2mf) forttrtfftie fao&. Ott|e ftmne 
^fsetoii toov ^tifcto om$latet^ atijf fø^^ fcaf af «f Mottt« 
fmc9 i tt^tt fatttme {>tof * : $^r trømtev t9 antre ^ptoff m 
SMfamttin. aS6r0^toøvtdioftood&erXXX.tteffn^ilR«ttot 
loiltte off loof Jttøbf^oe 4&flfffl&e» Oc^ fcuOr 3 toib^t/ at XV. 

^ ^venbretrr tt)t titene i tvor€apeae/ oc j^toert SDStnet titot^ 
tha fart ttit Htth -, cc faå fomme an^reJaiett. ^5oet^5et/ tl^t 
vm bafttfrtft af tl^ett o^dfle^tttaraaDO/ fotn i toote^an^e 
mon toirre/ oc for tøe @tette 2>obb ntoo ettø^en trnifette toorte, 
oc XXX. JCant«gf r tiome of oé alt tfiere^ éetfcao. %^im for 
forten (lanbbrr ern^tolp« af StiilaOo/ t^er arc paa een®totb 
^toofff t ^toatffiirtt liaflletr een CpegiH/ oc i ^ntntm tnoo 
n>it (re / ^oo font tvod totU iltæ eUer tocrf* $tm Sii^ toti t^r 
OOP goa , tha Hm tHet tufent frapper opp m. CEcn teei af 
Srappett (er af @apl^oro/ octfien annett orr ofSri^aØo, oc 
ttfn ttcttff (vr af '^tttatifi^e oc 3afi»ibe. ^et epeøel )oo<$tec 
, ■ trp ■s <rt tvi) (inmwrc^e nofentif SD?«ii tbei n>epne^t> at tn§|)?n mo ^an« 
num f!^att 3 t^n 6pede{ moo toti fe« om aU wm !KUg|r« 

oc 2an^fiitfi (rt fcrnt af ar ^». dlw mmc 3 ^eve af t^t amxtt 
^aUté / rbrt wtt ^fuer^^fom toer beoiieflr ^aUa^ (nr. tlHt 
ctt tet ff enf}^ ^aQaté r oc «t gtertg af fmdt^ <Batt^ oc af 
manflf)e bt)rr @tecne oc af fF<ere (Bap^tt øt af Xopafloiu ®uU 
f net an: alt ttut @apf)tt (attth« ${)ec flant)i)fc 2\>toit ©totpcc 

K (Dtpfci; ^ait^røfet intien fda flaart/ faofom ^aoicn løn^f« 
Sott^en* ttjit pm gtfhxr faa megte iD?at^ m^t ®u$$rø^i 

at ^tpo font e^ec mt^aac/ ^an crc et) ^tondttv eOei; tet^u^it 
^m crr faa tpe( faren/ fotn fyait ^a%()e baaU cc^t oc truttet. Oc 
er ^an fi)d^ / ban tporter flrai; iKltret. Ctti ^oftttbé ^ø^ 
t&a maa ti)tt i nt gaa ^oo font tt^tS. 9C0(e tvorte l|e n>ef ^alne* 
U / foin t^e f)at)e o^^et oc ttofent fpntie (rnctet ^Hn. ffln toiOi 
tttt offD (ate falle ^ontnø eUer ^tlebiffcop/ for tU at t^e aet 
iDore tUmiHtmavL 0<f> wot Profit) <rre ^øntn$er oe ^rfebi« 
fcopet/ oc i«dre føtaxfft mt ^ontng^er ot ^if^oper/ C^^m* 
m^it %tmm tpore ^trgbe oc i^a»tf(<et(^/ oc tt)ore@tttaaftoeitti«e 
ffre ^onin^il^ oc ^rtu^()cr^orné/ ti>orfBarffer arrej&ertttøer 
oc ®refuer. ^M tvtUe wii of ep lat^e fatte Jtoning^ etterner« 
ta%t etter fSiffcope/ titen tottwiUe of latfte faUeeenIttpnneSDran/ 
fcin crr 3oti Pro^fll). |>an (er tl^en tpertti{$f}e iDlan t @tit} 
Zmi^c , font t <S3er^en <rr. 9tu ^affiier tf^n iSmattiiel 9(om« 
Ør :f{:et)fér l^ort toore tOtadt ocdtitgtont oc^erfl^p altfamen/ pc 
croor thttf at engen Itg^nré offm^t^ fKtgtont/ ^9^ oc $^er 

fort^ at ®u^^ oarfuer gtf net of t^n 9tat()e 9(men. 
( 2i^iJtiiiAmmt&afh^ti^<8fo(^lfV(&4ff <g^^ 

Anno Domini MPX» f • • » IV. I ■>' 
« » 
« f 
1 ■■■•'••■. -• • -TV ■' -^ :■ ■■ -.•> •• • '■ 

en åf&c <^røø^ fotttDOTt @(t|Fat> mega attraa<4;> (C/ at'funn'e fattile 

Pø («!«») 2:iD^i'd«M tt09«o tiI|ii'ef!e%^untijFii6 m Dove ftamiie@Iol.tt 

! 03 .©cmgflviiti. 09 om D^ fl)rnemc)le ^orhritrhig« , C«r fig meD W 

fnrnmcé ^iibnc / €ie«/ og ^æné^emr 3!il>" efter onDett bawtilora« 

'j^hf'anftit aiiMtan MnDetwning iffe,(rten«'()e«r tU *5!)«hm«rf « gaiiif<©<»» 

. 'ieapkK dto^M^fptr tiKti tKSo^ ^m tn ttftgtHg^^m i dD^illfge '>])art(ir af 

' ^rd^dixnDe; fya. mmfiw '^ictnfif af sat^e@føD<r> Qs>itaai^, <l^m>^un, 
)im*^^^. é<en#^(etDe^ vg {lig^ fllHie ^itcumenter/ li^tJOfaf o'i alkceO« iitfora 
«H.n]<{»d«(<iDOdU/ estO^vtfter t>iUe.6«|[tttfoé paa.at fremkntige ^ faa megef 
i»i muctigt. tx a.t Q\>ec!Qmm.é tU |)w(p.'i DénStlatccie. <Si t>ille fot Denne gang 
fliifctc fém (^t^ffer Dejlige gamle ^re.i^e, fom ^t. ^Ztatil^aabiBram ixim 
W ttn ©oDbgD at fotanDe o« >' af Otigmalwne pad ^etgament-uD|Fre»ne^ 
m^i tU t>eéi«'<(tigaae HKttUf^efot i Ø^øtNS^HahD, (t( Deef« CanDet eatfif;», 
(c(l)>ét ta<!k In'tigét dei$ ^eie» dgti« , fom De maM cegnetiteo tblanDt Di jcrfDfti 
t^atncimt, man tmt til ovec« nf DemyDec i Dtt^mtfe^pres ere fovfatteDe, 
fE>c1iammr[(Aa .oiDtlRaU^^ ««Dfemmer] ei aUne jgiM o« Det cettelJ^aiMi paa 
{)tt|Kiet<^(ot>;f>m narne^ ifcit»<ii£aUi»^/ og DetfotuDen e|^iMm<n.^ee(^eel 
j^f'Di^ ^ip«,«@«(Uigiiog.^rwmaub, men en&oa [l)t)aD ©aTJiabefanger] ii<ne 
jil at ofilpl« ogfoifme« Den^.eiFri.t)eire,fomRcreftius le^j.tfmganDctSamf^ 
^aber >iDgit)et.. iBemelDte ^reDjf ab« ete fetgenDe: 

' li^i^^p 93Qe^ d^ittt'fStVdf at ^toning tOtaxétftc ho^m 

r " j^^^iffwOeme pant.^« 1407. , .' - 

D Bo met^ ®tttbé gtat^ar %ifcø)r i kbcuø de att Cfopfrrf i 

t)m tf^tSanfi^ompf^/ l)WtlM tmiHr $otfii;t^ra^«c off oc woi? 

«ppa HKnné &tf(CtftK 0^/ fbm Ortic M^termtti) t^CtitiUU 
. Tom.!«. 3 flclff, 
ijclfe / \>m VMxet fforfortl^t« tUer 2>omittrf en i ^u# f Ktt »9 m* 
gen Xt^tft naooip Slcrt rbetr toti eOec ttt (^aftiMe ^|i/ oc H^itn 
firailiMt^ t>m a(t4)itiiér @tQ;(fe/ f(Mni)94iif rjlHi^ ffr^nTtaom 

tl^fit otmen @t(^(r. ^ra(eWefot(crtfhce@tQ<|e^fh>fr^g|« 

øe^tineé egttor oc ^etmcd ^tmnngoré od^ S^frctFommarorétoeg^ndr 
é<dtt;«^oc forttentpOflr tMiv S^om^irle oc SBtfcopéDo^mei fiM 
fuMm fti(t oc alt (rftrr tiHir egllieii fctr oc §o(t ^(gNt^ forcoft 
th(tt(9 forfcriftta ^ fmo at off fttUrlfcør oc t)^(r( otnog^* Ot t|o 
1fllJ{8»iTH foifc off oc twrcrgotfcft^r« oc Wt'ctfoiimiawfrcnciW' 
((?^rotntrtg ttt<^jS!^<fM fatter itonutig tOAlbefttAt^/ føi 
@t>r(Subf> $af^f ocl^amoeé^^orffltrce oc fornfmpt(?t)rormrii. 
ttlwstetct oc <)enitci ^nwitgor oc ^trrf ommanr« atolttCy 1<^ 
ttgfKT/ oc gatt^ir orfaf«/ foce «( tbifK focfcvtfhar @ttKtC/ iK 4 
«nttr«/mgteon^dnt(iget. Df feiincd nH» ftt mi> eIJkrtM(t 
tSftcrfotmiKrca? etter nogo( atinartvpiM wam^af^tmtSUt 
tbåx<t ^tttfomm^c^é mct^fm engen ^9t4tittZUtaiW^ 

ttieSXtafggetvd?/ eUet^il nogen 5(onttngir9lci?t etter jtoiiungr^^^ 
n>ppa i<ui^n &amp(^, t^en fom n>^ eUer n»ircr ^orfftcir« 
nogon tiitf^ ^afftvø? Nfit etter lEiafttfa til ^ant/ eQer til Salni^ 
«f 5tortttrtg<r i ^anntdcf / etter alf fornempt« tuar afiot^ftNt 
^crt3»rotmng tn<ttgttf^, etter af Jtonang<r^ømef i noønt 
SWatflp^ eQer t« noget afftj^ifféforfcrf filtr ©t^^, Oc ttHntere 
fBrtimcØtg f c røfforo tonr aUtr tl^tffé forfcrifncr @Me/ «rt^ 
|hrf» fht(HNg^e faiiftc t»brt)^dtc^e oc t^gencgttelic^e tHifnnKOC^ 
k^^ utan oft ^rit^r oc|)iar(pftr(e^^t t attit JD?adcr r fotir fof^ 
féreuft ilhnr y emtmrtetico?/ ^^fta f^affø^ mi; fornf mpt)( 93^c9BO 
w Sapitri i^t96 (ofeet ittarcr 3iic(g!e metft^rii« ,^c ^Bftfcdf 
|ap«g(r« for t#eCt(r^eflF. Of til <Btttttéfer>r^ft^of»f r ^tlwj»' 

ttc^Mi^i^ mct^Ø«^^/ oc^t(}erli(!)c.oc^(eltM)riirnS(Ét/ fm«* 

.- Com I 
\ 

I I 

f 

. tt t. —'•«*•*■ 36. ^ffk. 
!79 
fbnr «r , ® ^tiov !T<^T?^ # 9dmfm / 9><'fWfif> <Lt>ri „ 

jic« fOV tljf tt« »reff. Damm CaUnghurgis A^no ttomini MilJc- 
émo qvadriogeiirefimo r^pdnH^ > fabbato projturio pofi domini- 
cara qiiafirnodo genlti. > 

' 2.Btfl'cj^Bw< tWaarlff / ^12^ <)« ^tottet jtdfbe iiltirff 

*i) 25ø mrtft ^W)« fR«tl|t ^tifécjv iSfvtté w <ilt®jpfm i 
^ c^tt famtm Oal^5 gere twrerltcbt lUf tl^ ciK(C<? tvcit opnc 

^9)Xf «(.(if anbsc/ ^m ti4 iKiue &a?ft funnet/ x«f ()afiif tDjt f^^c^ 
Hjka «lftet 33r#/ « If^an« »< m f4wn«j ij^a nofl^rrle t1)i^ wt* 

Itøflfn^f/ råer ec t^ct famtm etot oc^^rCfaffe« wgJ^en^iH 

QmUH eller Sroitiftrf eo i ^ri9^; eOer m^i ft^n^erlti^ ^erfone/ 
fom (|apttflir/9^tttlP(rleQ eUer® tf|copét!øm(t t^mé eil()ør(r/caer 
tilRoøi)ft^reIatft{seme/^4nefetøitte/^are/f(Iev ri( m^^xmntt 

aiuicr ^itfe eUer ittrfeé ^erf^na eOer ^uibé thimiitti ^troi 
93tfrcoP6tmm. anen at t^enne for^ctefnr(|^j^ Olff^/ oc ø(or 
♦(J<tjleC<»tfif<>/angfn annen ttt^w øc ««øf n 9lati<|)ef t tber 
tti t)auer / tpten Jtimunøen oc S^onunget^Hif t i X^nmarf. Or 
fcmned tDt mtt>' titter tport fBref / at ^uerfelt f«rneinptor93(fF 
cepébort Drt 1 ^np</ etter €apjte(ir i ^xxté, rOer t)oi|ilii'fen { 
%tm, etter tto^er fi}n^r(t4$er(oiKe, i«nt^a)Hte(tt/^1>omftr' 
N rUf r ^t|]'(cp.éii^m<( i 3(1^]!!;^ tulrer/ eOer »«g|>it 9)r«s(ate« 

.32 terne/ .i8o ©anfl^elWaijtjht - 

ti^mfi (^antitUmt, ^tce /(Qcr ni^d^r Jtn ner ®Mé ^toentlTé 

n>t «Ma\H ctk( tto$6(ce .t9^« fornempteé WftttfemnKtt no« 
glxn dlort/ 9{(cti(^cr (iler SiUtakn 6aue eltct (Mti« fcule^ rufor« 

$^9 at wii focnnnptet^ifcop efter. ^pttd-eli(riioarctvor«$@f* 
tfilommere t^et crngen ^cttxil ^aue éUemod^rttb (Kiue fcule 
i noghcoe 97{ate. Oc ri( mere $6en>arina/ ^tffeit/ @tatf«ef}e(i?( 
oc Sonnctite t)m attv (NfT^ foi^crefite 6tQc^# atoa^t}<fe fbo 
fanne axi, oc etver^f (cø^e oc n)øencaUe(eø^e fcu(e |lab^tøf;t fafte 
oc \>()rø^e(e^^e l\m i aue tSta'tt , fom forfcreutt flår / XT)a ^aue 
it)t fornempte SBiffcop Bo oc alt ^apttd i %wo%r oc toi ^(tf 
tl>er (ØfyUinø 5er(bel>oef n, (Dleff Pcrtb«t#ti^Wttefl/ oc 3«t« 
Irn^nø (kantor i ^rn>é , ^\sm ^cr^fføti^ t^fcire 2^tUe/ 

Øtyøbff*«/ Pcrber iSwcfføtt/; 2(n^et;9 af batten, é>ymw 

<lcø 1cttfl>»/ mi)ntve tltclea^mffiwt aff Ormfløff/ j^u& 
C^^bjgrt' 3w<^«^r 3«cop6enmiiøffi«t, ti:«Ja^3(«b*ffi»>r 
2(tt&«r» (Df4^ / Øet^ H^mitiføti / oc ^oUtib ^ (om (lanefe oc 
^eifoner «rr i fcmemptr ^m>« ^omfrrfe / tot^e wor« 3nci^e 
mctfi røtla^e oci^itfcap ^f nøiéforetftettcrJBrfff. Damm Anno 

Domini MCD feptimo, ip(b die dmnium Sanééoruai^ :■' 

3. €t famme ^tfFop^ Uge lo^en^e :^rci» / men ftie^ wlxt %^* 
mt« Un^ffrift. 1408. . .1, ' 

i^vfamm« ®tebl)/ fliore ttHteHic^t met^ tftett* fvortopiKr S5Mf at,»i hafiie fport aranfllffUøbe dff etfi« de ffcnitøeftcr 9W(m/ 

oc af aat)re/.i4)m n>idiifii^ t^ør^ fiinnéry oc>^fiii tDrf»(^ oc fer 

~ > crftec . / f 

t 

I ;• 


■■' jo. j&rfitf. : ': l8l 

tUtt teHicaré fange at tetibe/ elkr t ^reff ettrc no^c 9i(Ptf(cOef t 

/•Det/fom-nu^lgtr:} - , ' ... 

^ tf)a ftafiié wi fømfmt>&a 55ifcop 55o oc <ar<ipftf 1 i WriJ taitt 
^(i»^vt 3nciet€ «tfff^®ffiiftf Tc SØBitfcap ^cpnøeé for ttjettcp *8rc(f, 
0( til 5a3ttnf<b9rD^ (5rKc<r ^(TfcOwé rort|^®ut^ fccwflbornc 

'>cråttf|?B(rnfcff9ffl^6«:3e«9lDawe6/4«nKle$tt^rflønd, 
ler $ane9 oc ^ ptrtbetm vw potbiifcb /^ Sei: job^n 

of $to)flpne&fifø/ ^ct Rattid) féinbef«/ i^et; jetiøiéirelé 
/5Ji>&/ 6«t^ tilde øl:raimep»&> «5rt J^<m>C$rowdf^rø,. 
0€i5«rpafb^i:tn«5»W«e/ iRttfccrf*/ oc jerrøøwenjf^rt« 

25t7rtie a *25Bapn^ 3nci9!f. Darum Arufiæ annoDomini miUc- 
ilrao quadringcntefimo o<ftavo, ipfo die 5pyphani» Domini. 

> 4,. tiHødttitfte^f Bamié ganWtaifl , em mpøJc 3or&e/ ^rown 

tf 1. 1424. ' 

cjpUif .SWflpn A tftf ttfl? J5rcf f^ oc ^ørejaffee, feifrfcr tXi^tXMp 
^.f^nfif>^tti.m eatnfie, 25ot^elff Zfvwbi)« i j2>r&B, tli^ 
Jtrpffm iZunhfVQ, Der3<tt(f^ii 1 <Pftemarfcplirc, tTtø^^P 

i ^taffne«; oc taff«3éyp(fø» i »offfaér/ emmne !rgc metft ®utft> 
5tuttflere m aUcr anctt^«m)flfr<nD()e oc tUf omcntc / ør i»f ret nwt« 

be 2J<ir ,. t|en SWanJauø ncpfJ fore eancte ©cpmcfi ^am, tha 
xm Zotbitnytiffon, Sogfjet pa earunbbijra, vaS<ifnknB' 
im^mmf og t&en 2)attg »tmæltid Vlii fforia« ©onTe mc n*^ 
i;fttj fwlt t^inøswithf , fofom war, ^n^ éfolt«, oc $o«i«3' 

3 3 JSvTfJ** < • 

I 
I ^* - ^Miilt Wiminu . . .... 

Joffgcr©efln i XXllll. ^ax, thtt l)era?i' 5troiKn i<f , i>c xrnflljfti 
anntn tDlati/ eft tf>fn anncn i)fltfu«^Of( 3'>^^(r > fora ^tt^tti» 
23<yiirfl>» ^rt ft ftafuet feafft t XXVI. 9(ar iCt^méJjf rs^ofl^iii 

dit tfeft t^ei^afuflp ^tfft tl)cn farømf 3wt, fl^ftftt 53{frop'Boo 
(ftl^æd tvitr Sandet A ibfom crr øampf^/ tba f)^1f uo? t^ Mf^ 
rl)ft røtt^ 2Btflptt!)f / for rfji> <xt ti)ft wat Mtatt^t« itt(Jrt øc for* 

t%tt forneffiiUe t^inQ/ <if t^f fprncfntc hvo <)>tc<>ct: ffult« <n)m 

_tf m mitn«M)f t^jt / at ffte two l)alf nc IBoel ^(fKlt ftflftwr tw» 
tet^ eufat)e til Åronrn , annrt fan man I}nHrtf arn ^er e (cUer toi« 

tpftne tv!) mctft worté Snctglf ^tns^nN fore t^ttt ^ceff / ^ 

Ittanøcc ^oU SD{fn n^np^rvintié« Datum Anno, die & loco fu- 
pradidis. 

5* 2mdlv>itn< af ^amfiø San^^mj) , att^ ^antr mirttM $ot 
paa en 3oct / fom tMC Neonen / oø ei S^^tu i 9(at^u< tit* 
^i9tente. 1445. 

girøf aWf II, t^tt< ©wtf fee f net f)ørc lefif , bf tf« ttt) XU^Jeip* 

%«a^tim, (ffbetn SBrantfen 1 tbfn famme @tftt/ 9lcé ^op* 
tftetjTen off 2and<mav^ 8aflt ^»tl^erflføn aff »ronerj/ .tt>ri« 
aHirltrM aff Obenébf rgj) , SDJagnué (Ebbefen <jf $l)ofrt)ftfl^f/ 
^fbern SWicKifon/ of 5>«flc 2^c«bbe af SRorb^/ <n><nbelf.<i^ 
m^t6 ®ub^. Of fungocf mt) afte iD?«n nrrnKtrnbié of foimite 

(TaUtlOi^/ at JNaC tftt( ®ilt$ ^9tt)& MCDXL. qvinto> tljett -i . tynti^ ;n)ave vppo fomc f ote Sin^^ / l^^tø^ øl f««/ «t fp» øff 
j»«re fiffet ti ^m inwyt ffrrt gøte 9t)?«itb fi^m t^«' irer« 

> fctntffntt 9tt9 ^anUm^n witmtt aUt tnlxté^tU^t^t toppe tie« 
'ttéBUHat goter ^ver/ fttt^m tt7itftIigttoar(/«t t«9eniiør ^tngé* 
ivtrnff UMHT? (oPd^^rgiingeft tUfiørrn vpp^ fornefDtr linju om 

tx^tvH'b ^aWt 93trcop (g^Irtc i 9(rtté vppo tJ^alcBf/ tppo JS^t' 
Hm 2Bed6n^ 4^n>Hlf $f Rfl^«>itncr t|Kn r«inin(r.3ott() t»\tnétt 
metb.rittcr at ^oro? dronen lit ole« jtpvfenr t €itften t90fb(» 
'Bana«>iDr(eit (of itg^$ iøpf!(vf|i^ar of trifyiro; At tog^c vett nut- 
Imn Grotten o! Storfrn. . ^^« t9gf)ftr t^c (g (mttf tktn (ornntcr 
3ott»(i mct^ teitit t^thétx til &9Mf\ of c^ til jt^rlen* 9lt alle 
tl^ejfe fornefliitv ?lt*fitle optj i «U(r 9^?«^^)« l»o gangn« of fdtm, 
^m fem tcrrfiit^ f^«r/ J9ppo fbviKfnIe ^^ntatiftg/ (|et totrde 
, twj mttfi loorr 3nfigfe øengenMé n jrtj^ea fow tktUt ©ref ; Da- 

Y' *-'••. • ■ ..■ • 

Btei^ om ttiam SKe (R 1 45t>f »fe*£)omf irf e føt 

' jk^e til ætffop^&otM i X)tcnfe K. 140^^ 

li Jern mth ©tift SH«t5« gsifcop i Ctt^tni Umté metfi 

tletto^ tPAcr opa« S5vt% «u of tl&9 at »or iRat^ug^cr 

- ! : .^_ ^_ Stto« 'jsk^a (a) tXtU ©ocuråchf et o? oafait imWeW df ^r: eti|?3t«W) <8r4m, føm WKfrt Wr 
ttxmt at en ørigtntil ^iOiQe pM $ergamciit# ø^M 1414. af CIom (E^rw^enoole 
•4 Jnre ep ttWJi«!^ . / ^B« ^Km^muamm^mmimmt*øm» «b**wvi«v* JS«n>« ^rotniné tnArgr^te j ©tiB oc »©ar f^rnwrt oc eandr 

/ l)tt»e< ©»«i ® nf ^ l^ofttf/ tfter ftf af frnce Wmn^f / oc 1^ fitjeo 

: tint, flifwf r oc fcet for fotrtcwpl'« Betina ^otftcré oc §oc«lfct«< 

»Tt fttfRn^ ffldw oc Jwmie Strfh)i«8«^ oc 5@fterf omew« ^o«to 

^oc gifff ©«an, ®øt^e oc OSfnanD; $()a feafrø« iw tftcttct fw- 

ftttfn(r<SfitrO() 00 @)oi^ i attc SRaDe/ font forr ftrettit flaar/ anftnh 

• tnrt oc wntfottoct; oc ftt»o / At tot oc tt)«;« ^frcrfoinmecc wi(Br 
: ©c IcttI« ftt>o mt fot tfefttcr fotfcrifii« fi&r^fnnf SaO^oé ocf?«« 

at^trcr« oc nornnfø oc (wnnré 9ltf tolnøf é oc $@fterfoinmeo(sA@^ 
to oc Sfif ©aøn, ®ot^e oc 9$ef}anD, font mi toeto ^ntfhMrtfi^r 

' ®ttt^, 3tcm / af t^t) at n^ort ^mit\ \ Ot( cné oc toi^cafwi 

f end mocthne om the Jtmtiencr <!^ATt^« oc®o|/ oc ^m»i» 

.^nto«®o$/ oc aa anncn jTrrønen« 9{<ctid)et/ fotn af 8((^6(t 

' Niecr fiert ^ttonm tt( «p»'t $^ot(an&/ i)foiIfett deel twMr^o# 
( JirW QJøønmg^^ tflforc at« ^nt Ootfi for ^bulant« letr ic^iWaJfi* 
of tt>at iRaM>td(Hr'Jben!9 oc Srtoce Jtoitung ignc oc ^rotnHtø 
V^six^tu , 9^ tot mU oc ftttior fortto^ ftNrnempDe tvart €aoitt( ] 

■m fojracinpixc tv(nr2)omfirm^9^tng]i;tocghn<tX.S(sflccJ^ 
tu 3nbdtoi5 af wmx toat^ O^tfcopdiior^i é ®o$ 69§t oc ^i<i( 
til ^ant for t^rp t(mfcrn^ 8n&t((i^ SDTarc^ at beDofOe i t^en fa«< 
tne 6t<rb^ f^r t^rt/ font t^om for ^m ttl ^ant for tfyfirttt« 

• let^id) SD?arc^, font fort cfr fitc^t/ oc wi fcalcr t^aftict af fornetiW« 
be n)art (Sapitcf/ tppa fomrmvto toar ^tomfirfcd ^9pu^ 
^«d{)n«/ tNfe.forfcrifttct tit Sorficr^orn^^abdial^^ fwo l(m* 
aot fotn tot leftoT; oc øtftoce ^toort Clar t^ct af ti( 8et)cr ttioA^ 
$ubtf(()c $9{atc^ oc^ ret ^irot) <iBo)i; oc rrn Xxumst Ot^f »» ^<i^» 
*oc nar tbi^^ oc affla/ 1^ fcul« ^ettiflt^e ^tamtpbor tti^orfkc (1)) Sr Ix« ttatxi f^pnt« ^tift, font wi f a(t(é Coo^gc (flrr Xox^i / mm i Ix ffft' mt Ml' Sittni 3nD§t(rID frpøt øc bffdrt tgrit faHitcctwmxct tit ftvnmp* 
^ tvart ^apttfl tpi^å. fNrttetn^te^ iHxtir 2>ømftfM ^nniHV 

tf^§ tf^et Kag^cce føfe^ Witt) vf e(I«t »are QSfi^rfommere af 
fofrnrtnp^ tDort ^a^M r tit)^e ftorne mpbce tvår 2)DmfHrMi8t)d» 
Iftn^r tH^ffa^OT/ for tftrø tujirt^ .Su&tfc^ (97atc$ ( ftoø^am^ 
^fttinmg« ø^!9I9tlt/ fam no f ^nmatf crro^ ^e^ hoc fl(ena(?> 
♦Ckr @d(f (Set @nl tl^tfbre ^ font man maa t^xt fu(t for jtva 
moflgdcr oc ^e got^c ^o^nniitflor > fom fore crr fac^t/ frattttrK^ 
fSNr4$lf^ ettt^^i( Sut»(fc^ SD?av<^ oc eet ^tittt QS^ojc oc feft'tt)n« 
Iti Ot^eti^ ØM r fom*tvl fcttfce §ff^(r fornemt^tcr v&m kavitet 
Øtoore tSatr fbo fcrng« fom tt>»'(eftp<r tt( Seøor aff tl^e til %^it 
Xøtmf 3itbdi«ld^ fom €at»'te( flaot tt(^ttt af of octt»are $@(g 
tryfommerc vptsa fomeffnte ttav ^DomftvM S^t)ittitig]^ ^(rdl^n<e» 
fm ft»ve ev Mn Oc nat tvi Hm' oc ofi^a / m fWce famitt(r 
f({ øo^flec J(omé 3n$t(rlt / fom tt)a genifl fcal i^eti tt( fornef nN 
epitel < Ot^n^ faa(» oc fommo* vppce fbrncf ni)« tifor ^mKtf« 
ft^ $B9dtt<nd); QBcrdbnii^ r oc tvith t()øm bltfucr ))pp(e fornef^te 
ti>ar ^mfitfeé fBvdninøir ^^aftnce for eet ^ont ^ ftvo ((engt 
til t^ tl^ Iffél af fbmefMe 6ap<tely i^ppa fomefittie toor 
^dmff dri 99t)^<n<9l^ tt^o^dbnir f imx\i n^are 96frerFomere r fom 
fore (Xt ^iSsiX, for tl^rt) t^fitn^ Sobifddcr (D{at(^ r fom forf^reiMt 
flår* 9<>t t(i^ett« fiyrfcrf mr/ fbofom crr titvg^« Sutiftøo? QKar^ 
»c eet $Qn^ <H$or oc een $Dnne Ot^enl Øo( 1 n>art 8uf> oc froo 
f<»r ^^ tfir^ t^ti^tt^ 8ub(f(f)di 9yrar<:& / fbm fbrnemp^e tt^art CTa« 
Irtter ftot tbe m aefler *om 3n3i<e» ti! <Dant fore af off øt 
ti^ore ^fterfommere t>pp(e fornefnbe n»ar2)omfirfe<S^onmd)i: 
®arg^ce> fom fore c(r fac^t/ fcat fornefnbe toart €apjtel tot^ 
i toortSilf oc(epertvar!Derft mert5e(ic<r nxrre f:f øføig tt( fm 
ot øere i afte SJtote/ fom t^e felfVoe n^ttrøcf e t t^entie ncrfie 9(rt<f et : 
^ramtdié ti^inatt 6apitel i Ot()ené fennen t^t i tl^ettetvdrt 
DpnelBref/ at for t^en ©aftt>ot oc Jtcrtec^r t^er tuor inatl)t$f)(^ 
^m« iDrotningtnairørcte fomemp^e tt>at ^bmfirf e oc of @a* 
pttel < Ot^nø t)nt 0)( fiifit^ft ^f)»er/ Oøofom <xt, Xhro tufeit« 
Toin.IlL ^% tr V 

I . > \ " 1^ . _"_ _ ^attMWaji^tiu _ 

flor SK4rf6 war lev«r •^^it(»9 jmø/ dmwifBUm i Ot^a^/ 

Imoti $(ar rit :8f9«7 fn»^ (floqi« Ihmi \t^, for a)?«r|ftr w mm 

ttar ^11 ^tøt or af øiMC/ 1^ fcuf or ttit tU Stmcr Sotn deniO im 
fiittt PC tomme tit Offoc tiMife%^fir«t{9mmcfe i^mmt fficmmPMl 
tøac Domlirfel fBMoto ^BmlNNry «l bfiftoc ttt HtulK^ 
^ti ^ol^niiKtietlojBafl^otrfiitrtvoioS^afommfrr nH^ 

Bolf eller ®»\ føx fwo m««é9 oc fwo gott^o; 9«imiiit« # f(Nii 
øre at ii^tfOt r^rfore at fontefjii^ mn fmft>tt^i(»v y^m 
lafiiMr diorl Off m>o fiiir «fter tMr ^if ior oc DltøtK^ for tbf 
i^r9 thmph ^vtbif^^ Wte^t^ i tt» tbufaio^a lee^kl SDiaiKb @^(rtl 
i^i9 on'rrB X^rl a(f tbo^lotib tt( ^anr forr ^et^tø fi^«ftn9t# 
Heor ø^atiHftM ^ri«e ^rorntii^ ^itrgrcr^e t»))iir foriKfnpeor 
INI ®emf trfr^ !B9flniiMr <S<rd[m<r> (om fprefcrenit floan-^^ 
Nntcr ibi offoc t»*rr wfrrrf ommrre tif/ at fmo fcal MM or 
^it« aff OiTor tMrr ^frrrfotnmirr f or f^mmtpt« togr .9{4|f 
t^9 fsmti iDrotniiifi UUPQttu^ Sat IM oe j^oni^«^ 01 
fymti oc ^crmifé 9fiMi^ré or i^ftfrfemmrrrd^^frl«! oc 2m 
@ag»/ øor^ oc iB^ftanbf i atte SHade fbm <Kr (rfrer^grr / <tori& 
^l^lrfl^ ta ^09MrNrg(»* $orfl # al r^er nto gmif^ fcol brrørø 
ffT 9<«<i^ t rlicit foi^o^ €^tt 2m^ lOonMvm ^ 

_cTerct»pvaa|r(c%/ oc for tl^rr ramme $f (rare ae eolM.etn 
^mstå £n<^ <ifr f^wtrn^S^frnTf ^^mttig:l)toaF SiogOr m tii 

(cot btcmnti m^mh oc.i^$tMkri>agl!^ (rfrer r^ 9H(if{«r t(Kt fcdl 
fijniist^rrt^af tMT Snmr/ f»m Hrt: o florcnn Rd^ te 
.'♦.'*. • «. 4 kr > X . lJ^/% f^rf^mms ^DmtW^tn ti^ j^tioart frovV fibtfbm <rr an* 
«r fciftir infant thmri^^^ff^ii» fcMVtmt thin ^%% 

Horens Rofa Scc. t^n fiiiitiii« 9lf)rn ^ovt 9(<ir i f^m foriKp« 
lé i^aiKfe JditotålDomfitfe foc tvår- %mt( ^Itatt. 

3ttm off t6t) af wi fmrntf n^e iStfcoplJenø ^ma f« tit fbr« 
tttffii^ n>ar!Rat^(aa^m«roc$mar JtonniidJ^rtc cc2Hrotning 

Ktl^eRtie flom Cl)^tft, fwofom er til (H^rtaitDj 'mtmXxt OOi 

tK^nne fbrei»pps tvat ^omficfc^ iB9dn^ntr tvorg^iur metlf fti 
øaftft Stotri tn?dt ec befflrt ©c^ til ?>ant fiDC tfee forneffhe« t^t^f 

»H af f^flan^ tfl ^ant fore aff fwnefhOr twr iHafMdW 

ntffn^ ipar 2>omrirfe«998niiH)/ for l^toflfr fMcriffn« 119 c^k« 
^n^ 2nU^ 9Rar(& ttffammrn rrftirt^« m* nit tå $ant ^afNr 
jtnvitf iMe ®atf6« tK ®eli oc JTrtvtiriMr^en^ofi oc øM anitm 
5rm>ii«it«9t<itti(9ret/fbm afRdbl^ ^ff^ ^ttt Stmétn tH vppor 
Cl>^all^/ for t^tffe forfcriffh« nt) t^Rrn^Sitbifc^f JfDtar^føtn 
f^rt m fac^f e^ attefir^ twarr Scfftag^r SRcm tmc fmicftAe 
Vfdt ^at^iø^cr t)^rrc tUtt^raxi Somvm fBtB H a>rotmn| 
tt?<n:^t«( ftOer t^rré QlrfBttijcr ocl^Sfferromiitm it^ ofirec 
toør ^ot^ lofif tviaoat t^ tfattm lef« af toore^^frer^imrr 
m tnø t^ufanttr SuHfc^cr S^arc^ t ^tininmd« oc i SK9itt/ f)m 
^ aai iit9 ■««««■■■■» IHMHMkHSaHMMMnM« ^HMMiiAHMaMMawi«* fir >6oa «igcWi iR»W. «« hvitfelo p. 636. <3 1. * _ • V 

I 


trMOge oc fma,dOtDe^(r.nniiM«/. fom ^ focefcrruitvfiaac > m 

. fl^frer mt'^^t^ftfatv fom tv4(e QiSfrfrfomtnerc maa t6«ni fdu^ 
^Vi>i)^(t* ^ 0( n«^ (&<tr^ forfcvifhf <)>crniitnd<r ^o tetaki / font 
føre (TcMt/ o<( t^if^ forn^ifRl^e 5(m)nrn(r ®^t^\m »cH^o^ ø« 

v^i nx» tilvant fM^9 e( ^fti>(r^ fontimr tf^ ømifl frdt øt firrif^/ 
iot)tnbrrt oc ti>kfumret af ipar« ^fterf ømmere fdfr af tvart 
($apitel i :pt6en« øc t^rr« 9&fttxtmmttté ttKngbnce , tit fornef n^ce 

øt:^<t ec $iec(r ^tfwimcfm ^(Sftittmmttt ocsmnm oc JCé* 

t>tan alt ^tn^er oc(«h()er Xtdftrmif. Oc til mett fQmmnip 
9t dik tl[>if e forfcrf nr @t9cf e oc Qlt^tif k oc ^toar thttii toitt) fi4 

1^4^ i atta Snatq?/ fom ^er forfcrf ttU (rar,- tfui tiafme n>i focnefn« 
9t, 93irco93en4 oc kapitel i Ot^tni toare 3nctdfe tnet^ ^U^c^ 
■' oc ^tfcnp 4atet h^mii for t^eeror ^rtf , oc txi ^itncf t^^rtl 
<lriic(r Sqr(ber$ tiiet^ ,^iiM^/ oc SB^tf)!ornf S^orni^ , fwpfom <inr/i 
lB<fcw}5oø»af 9tor^/ 95ifcov 3(5Eyap9 af Oflo/ é^. 5ob«t| 
ØU^rø^ttfty i3r. 2kl^ Cbi5«^frø»>*» é«^. 3dSai» ^Mi^ _ >r«!ttip?tt^ /! 9iii> Wl> iwodk* Patpni 2l«r||^p Pi^nq mil- 
le^o; ^vAtipiiigf i|fi«iiaap Qdavjo^« fi(bb$co Am£|<^ F«firoeoli^< - ^ ^tt^f ^øtiftf, 'SSimii. fWA øaBDffc »n^it«&at)($ <tkmfl( rm bd^ oOttuii 
^ ^(((DOi mtt tfov J^(^v(. .l&iifttenCi^ Stt^ti Jtongl. 'SUv^C ^X^ % » « 1 1 


30. tffte. ^ ^ -\ 199 M«MnH«aBiMM«M«iMMMMMHMMiMMMitaiaMa*MMMMM«aaVMN negcf^en tia!i(i^( / ot m ^om 9 4)ant)cU tn«tt t)9 €^Utn^« @f iit 9 ^iitf> 
Hs» m fotgandfii/ o4 f^O ^ttt^eri Stun^. ^a^tt«. ®fii& <t.ftort €fK«n» 

faA tttt sii(f nxQ till; 9^ €0«^ J^ottgt. ^di^tt^. gsNISicnO tnd altt ^%$ 
$ol<P ftajfuer ^tKeD »^ ^anDUD jfeø fom årlige frøehD, ^wUbi« oi Un* 
nt.^KttiWR « tiB gotfgen/ f anD ©rtig 0^ '2B«ll?prDi9tO?attty peber t)7an<$ (b) 
Q;iuQt)tti^n berette- €ttl^tc<^onsf. ^aptr. aQ éc^Hg^eDeti/ «t €t^erd.^ougL 
9)09tt.n>iUe tacfe b(|» biDe ta(fe@ti& alfbmmed^t^fie fbvt^enne^eper. 91BiU« 
&tlM itosøt ^a9tt. ot^ laOe (Fcitfite tmg ttif; ^uorlet)i»€ttb(r^ £. ^. tma> 
«t leg lev efrfKt ff<tfi>aiU)Ce meg/ oi^j^éter^tuxf tnotte fotntne tgkti tnett 
IK^fer^ RU^ idef^UD {Ma «ae (ScinDer ». £j« tm toiS teg ^tfue ^tt{>ec^ 
^. SO?. t(>eitf>€t(»ige barmbimtge@u&6ef(aen&t« UQ^iell od^l^iif / et it^^faHgt 
Ste^Rient^ ocb en €clid ^epécrøtndin^ ofuer aUi ^tl^eré^. ^i. ^kalm oc 
tøiPtnner; (f)ett ©uo alfommeM^te giiffue. &(^re)futO. <rjf ^tti)erd ^. !9}^; 
Cr(of<.§(o^ mtbtrlRatrf^/ $oef Dagen tf^n i.^unii Anno Domini 1^4^ . 

. €ttb«< ^ongJ. 3)?«0ft«. <35nbctl>ant 5v<»<r 

- p/s.$^ ©foQef/ €tt|a« i^ongt. iølatt. ^vacf megttiS, ^afucr (eg nm«- 
^baniigen tiHtt aU t^^tt^e goDe €^<(fa^ nu i)ti $v«Oag^ gtoct !£tt^ei:i ^ongL 
«Kajtt, tett mtit mit oU ^^mPS '^iocfføgelie foj r^cnU tRoaOe ec ^m^^, (Sttber* 
^ongt. 'Skom. ^fFuer tittt €ttbet* tiiaaDi« arme ?9enet, oc pnf et wii dBe 
|imf>tligen €ttbecd Jtongl !B^a9lc. oU ^9cf( cc^odgbcO aff®nt>; &c^t«irtvtar 
tltMD f9nnd<é€tt^v^^ong{. 9V09U«. »ntecDone tro^9enete tnet ©uD^^kip« 
3aco(> 25a5Sf (c) miX t^.4tn&»@ueBife Dcucf« fame^foU« mett; ^Ri^^oø 
itg trv ^ AH ibe giot&e t^t icfe gernne. 3«g fenDef ^x\\^xA ^ftimgl, iO^a^tt,. 
wgin 4)f t^^^9ttf)(»^en£Hnge;^3[acot> ^oøge e<^ ()ao« ^elffajl fe»&e nieg.- 
@uO ^n&difue€tt^c^5(Mi:^a)il.®e9ee ocOffuec^nb ftffnccaUe^^t^ev^. 
A. ^aptt. ^penDcT ec Q^toeonev ^men. ^mfjfuit @«h(aøeii t^en& 4. 3utiu. 

efterø nanftcii tf at 6fi vf meMytfrte. 3hft6fcrti'> Ut »i ffe f ifrtc f fl ;6p(?«m»3 m jtijti j 

r (h> Pd^crn^Mir frir bor 6rrM'*øøttMnrai^ vmi M SDamTeSføftf ^tilcs Mo^fanardr 

V \$on^<C&tf(l»art Dtit^ieroes ttmDirSiff SStor t)^<r j^an ttogrti<l8n&em(if 5cJ5wrrgterrnbe 

Aitrer. ^<ni Xm^tM rfiij. Ja ]^(Ttr Cm ji. Martii »rt ©øbcn oferf, øg %mi 

' ' vuft (^ fi)r{Ki flir ficmmfi^ S^mrf' 9 glie 9(<ir« 6te J£N& CdDis^NS tfg|^«^ni 

i fWt 90111 f^f^KtSfirteojk 1^23!. gvey- * 

^ (c) :3[ir<:<A B^^e t)4r afDirtfral fi»r 9<A @iKtr(H gfo^ Sto fMfm fat »et fivrr^ 

■ ,> 4 I9 / IDOKJ^PUjtttf«. ^afmm^mmm^mmtmfammmmamt 


f6J6acco 9øcfi(/ ^øcttw^^ .^mc r ^i Sri6ed<l^ ^maiiiOtii wctt ' ti6i ^UMdy ^fiicii7 ®(ocm«m o<^ ® ittmrrf cnn « ØniftK i»Oi OiMa<i 
fcoTjif «(^ %)(taKn§orfl/ min oileriMaDidilit ^Hirc o(^ ^nttid 

9Qa^ 3ut(^at(M focbnnOt %, - - -' 

V fltt ftc^ AttiiD fkftfl^t met «wc .Ottvl S(tt(nKia(><df}t^iO«m> t($) NO« 
Q<^ Nfliwer/ tiKtt ®iiO a(thc(^JBfl< loifl giffke €ttl^< JCongf. SD^aptt. dtooD^ 
^(fe M^totrfid ®«fcc»>iti6tna ojfucr alit €niKrtf iCongi. ^a9ttø. ^Qcn^et 

«(^9toli9[^/ an i^ tV9^mi9(«9lti9C.iiiotte teot o4> frliffiie (t dliide vnD« 
€tt^tf ^n^. €RA9ttf. Steøemente, o(& ott @uD tDtO r<ø(rt €tt^ Jtmaf. 
fD?a9tt mtt iitt SfanD m6 9^(ta0e/ e$ aOe 9 H)tf^ tr? SKiidt boov/ tifl Qk# 
M^ ^t</ McKd ®ud «(& tMffdt^mt giert toiil / ^ m<d olDclitf ititi^ léifjht 
iSnKt paa. SItktit AaM$tfl< .gKtce a4 ^ntnø ^ ks ^affmt faan €tt^ JCondL 
9)09ttf. ^fctøiK({é «<l^ Cafrft aff tbetiD £(9^, fbitt €tt^er< J{»ng(. SR<ii(t 
^ffutt d^ifitiD pier <Bref^</ faa «»UI icø mctt ®ttO^ ^e(r^t alle ^Dtdobt 
mte tittg t^«t (fl^. Cd& kg (»afl^df fembiiwrétt €clid o<$ ^ffid^c^ 
Cldue ^fufl J^efnii^tinanbt poa t^n <£ng(efle Beoe / ott ^an& mttr (tf 
tfoOm 3«n« 2&<IM« ^mxt <fa1l toaw ^ poa, paa t^tt f^acttoai^. 9^ 
1«^ »(^3f|iiev3tia 0(M>n^<5a09ycc Me Mttc t^^ f>omiitr< Q^ 
tsx fie 06 ffal 9 fiiøe iksmS^ «MTe t^cr ^m. 3«9 mea t^O ^ ^&< (t» 
lier ^ froa «é tU ^SocciiidMnt/ t^n Oe €9f>ff« tcdafer t^nnMR/.att t^ ør 
t^t ur« mueiist at f»de ^nocii, fov <n& t^ hmm til i^^oRmg^ofiit/ «^ 
dtt tt Miffuer anbttfe&iø M«^ t^/ fo« wiB 1<ø mect $(eD«i M« mtø AltiO 
4 1^ &tttoflc< 9att«<3Bant/ foa te i(ft (hiOe (onme noøcnM b«tt^ fcon 
i(9<ii MtfctDiget oA $5c(Ktd tifl tit^liøe toM ^ se t^^«c tnc§OttM / nit »ii 
MtMttiM(t|^i;KMkiMC/i>^tiitiD^ffutrittiUct^^ ^(tt@a^.&f«to 
t^ jfal »fi i(f« lenøc ttm «mvc ^Ho^f iNt Mk miMfigtcr/ «»aiir «w 
fes« t^/ 9e ®iib (fol Mcfpe off^ lom MO «M& NØiKt gton. ^offtc icfi 
t^tof>Øeb(e(adet t^«i5»ftfaa^f t^a fule t»8 aUlafftutnsiofiDtlbgtx. 
3<S (anO vh flMfM€tt((r#itonQ(.®ta9tt.i^ a«t(etug»om ^t etiMoM 
t|enO metiiøe ^fl» ^ m«^ ^tom SSob^oft m| f5ttl<«GCMt^r ^uD ^no 
t»ent>e øneMf ff« »f / (N^ øIkc« t^ »tf 6M, at »ii fuøe f«fr ^ t dByttmtfh'isrm tiB k; ^rfomat ^r U>iCTif r kfc l^fl)f «t brnge tl^^DbiS» 

jirtn fingc i»fl<ti fim ^Q}d^)SR(nD(nt^<iffek!aii(f(Ber3utUuiM>t^ 
jwtbt ttfl f<ttc t^tn 9 Sa«^ ta^i i Qf iectn,^or H>iit nt {(Wg^n bt^ btøéx^ 
9^^i ^no^ én (iec ftec{!^c(f »4^ 6ifaD(/ tna« tMf fN« mtttte»'m<tt» 
Coti^ tco , effi^ t^nd ScplMtt) o<l^ ^cfe / t^tr mo wtt sHfue- 9« Nfitet 
irfc i»aitt t«re oogio mb Ølanr/ f9r<R^ ie^ futi^ gfere tUtt tngiD/ ^m b^ 
loiAiS fati^ wm; ^^ jiMr t^ tiR att t<ige t^cr $&ranDiFdn (Rer os tsm 
tm i&øiidcnie til ott ruecs«/ tiKHtf t^t te toNftantid / Vbta ieg ^aff^ mgio 
fttkT at (od« ^ tiKm^ t$a ^»bi< mcø met ®ti&^ |>M^ att IxboMit * o^ tf»f 
evcHfe fhdk kh^ Sunde faia tb<tt igicn. d<9 vin «ctt t^ett forfie bape mitt 
Øttfr til Øiaat, M^ fdflfiie tbem ttS )C. €famimfeDt« Bøer 3acof> 25atmi> 
iåttal Aonø Øtvidø IxuiDel ^a«r t^et ^a at fomMe alt ^ ^{(f t><H ^oD^ 
(hii9neliiHR'tlioeiD(giwiiK^<^n>es(tni^ ^(^toifl poa en gang melM tnetf 
tf fto IBtalt po« ^(»(denn eOet ^tiOcwegenn , efft^r (bni att bond berer/ 
ott €ttber« itongf. tRoptt; tager fitt $og, og ft^ ^onO, (omme ^epe 
attnec«. ^a fMn»4citt mett ^an^ec/ iOoiueitft o^ i&rooer, t^t ^an» 
Kcoitr^ att4^ f uKe »ere vomDeltge/ o4> ^acop ZKtgge taler (lort i»oDe om 
it«ig £rkEø fKoctt/ Mi* ^Sogenborge/ ft<^te(i^<&fdt »(b (iar^oc&etll, o<| 
fitøcTr ott tt)e fait ingen SloDilanD f^ef for en& af t^ tbo^Be9e/ ^oRn>ege» 
eifr tii^etocgen. .^er aff moa mon tro , bue^ manD toiU > ISHtn« oft er ^iio 
«tt baffttt fm e.oft 9 Skbt oe(^ fée fc» fore k. €tt^e Jtongf. 9na9tt. baffuet 
øe^ fone tolio otn; ott Cnfleif tnm^ (d) niett flere iRorffe ffutte o(^ trage 
int'P.øucrvige/ tber^ttbedi^Migf. iØIa9tt. ^tt m faa tøiBé^of ne / tfnr ee 
iMtt na tbenD cdte^^iiD/ o(^ De 9?orfPe fhtSe od^ fmM t^ unfltge tiB e^rber 
tbctt QCaDCf («n fbr baf ner (tjo off Oe enenf <> oc^ t^ett fhiUe mett &m 
^icl9 goa mNgen o<^ »e|l tiU poa gttber« ^ongL mim*. 23?egne, SlUer^, 
non&igfle .S)eirer3acQp:baS3r baffner tott Hfmtf oi N»& bo^ aOe ^# 
ti« inctt feg.fNfUtgen tbenD $reD^ ^anOeH befangtt ttS SRofloif / oA att 
baii& welt tteftrbnM ofr^onMI 9 Snerige tifl fiaar-9 ale 9laaOfaa/ o<6 
ftgtr/ttt.euerrige bafner meØ^gHMfoeDir, nu tbi Nfuer ibøfl banmtm, tber« 
fmre iwa €ttbcf«^ofigf. 9la9tt nit baf tie banftwn 9 €ttber< ^ongt. ISiamté 
S«c«»aHngje. 9itnt m tbenD ^ret>i .^on&eg/ tba er inden $ing be&re eno 
^Dty om tbctt nogerltbt« fonD fN« oOcn ^pott o<b ^Httf tba er ^tiOt 
be^. J}(«» ^tflonD poft negcttl^D tvener mtm totSbf enten engoD 
tniø ^nbt^ «Ber o(b fbé ^t er, ttll^^.@ttO' tøiil gim tbei beDcf, ot^ nua tm^ 
icr intiO/ /at €hft v> n»U gifire ber en go& tm pon, f^ beB^ H^af^ liS 
ICre, «(b fttie €briiHiiti8 ØreDæb 9too ic. O« eauefkr 5ramf«, fbnt 
€tt^ Jr«Dd<* ®a)it «(^ laffiiK frefniD weftift i^iit/ tba fol bonD triett 

(fiOricffttnmaa m 6l9tlH^ ^ !^»r|li9M» yMffgrrlM jAftaint.^ Stvrgt t92 gktnffc SWI^sfrt. r-r " «- w. ^^.^j-^,^^ @uDt «Die(p idtfytUtv Hmm fMbtt/ meti« ieg befcdct» nugr «tt eft^trii 
j^onAffaØiiet fli9t4»&ie(n&(/ dt ^anO &a fott ^ofU f(9 langt MMi^ 9^Mi 
ec^ d^cn £aatf ^n ad ^eitiarn/ iD^eti M« ©od tvtS «n u ^tiit tonam 
fta ^or$r, fom^tt^é^ottgl. fDlaptt.^af^er (Pceffuit) oni/ ft&itt nit i«| ilut 
<^^l ^<(p to^B toore t^m ^ at t>«t f(a( icfc jPce^ «t nogen (PaB ftpte 9 Ø(l<c» 
éføtn «Na €. i(. 0))«. ^ocloff ic. <3)u& ^(mtc^tigfle, fom l)af|[u(C ^ifftåi 
€. JC. ^. SpKe e(^ Gepet »Di ^m^ 9<i).voi ^iimi^é tøum tatiotiå^ 
SSant), l^and gtfue S. SC. 'Si. <n n>((l>ij) Oljfuet^ant o($ @ut)^ ®act o^jiiec 
4iOe €. J(. ^. ^enttet od^ <i8(Mnn(r< t^t ^nDjfef o<^ b<D«c tmf dile »Daf 
^untD , o(^ pnDJFcc t^« goDe @(i(Faf oOe fantm<n# €. ^. Vli. tro $t«Mtt 
9 oB <3$n&erDantg^dt ^. ^. 91. Øeptr o(^ Ofuec^nft offuct aBe €. Jt. Sti. 
l^tntxr o^<3>n)eRn(i;, ok^ teoiU« t^ec tift ^tdpe aff att ttxriølOlact o4) gocwu^ 
»in &e pltctige ttt. ^tt imtt tiHfl ieg ^affae €. ^« ^. mct ®t(B oc^ Sftjf 
t^enD (Wigc txiw^tt^t &va> 6efa(enDi< tiB (anøwartgt o<^ toligt dUscmni« 
|e ^. S(f &t^er< ^engl. !9}ai(l». Olloffø $(oDe »nott Sar^ eancte .ghntf 
i2^aptifte ^0 $lnno ^omini 15^4. 

. €t(^(i^ ^ongf. Sloptt«. ^ndtt^nigt tiø ^tmr 

P. 8. trøtrnoatii^fte ^^mt, gtjfuer ieg €ttl^(cé i^>n9I. ^aift. gonDfle w« 
tttbanig tiffunDe^ m €r(td oc^ <^((i>. IDlanO 3<$ra<n 25raOe (c) $affu<c VM« 
ri< ftu§ m ^iit IMQ, o(^ enD nu tt/ faa ^nD kfe ranO U»dttmtn tXA &««§/ 
fiøt iS^uD toifl tt^t bitffuct 6(t)te ni<tt ^annum^ &\iX> mu kAta 4>i*^f ^ubc* 
iitt kg paa gtt^ec« .^ongl. iDJajfl«. ^Begne wifl fbrlojfu« t^flmtm ^ <it botd) 
moa Drag« f^UmK. 0$ wiH t(g fette en anDtn .S)effu(D^manD poa &ibu i 
hani @teO igten / noar havlb bcagec fra @Ktber. ^nd ffiit feg lmo& €. ^. 
^#. ^penDet/ (aa »efl font afle t^ andre golx 9{«nD/ font m €rli9 fKonDf 
«((> <c t^ nteg 9 4Be ^m\h (poige o<^ fe(a£|»ttdef att iM tacfec @ttD e(^ t^m 
sent K. 9Sp ginge ritt &i%m »et> IRarlaø nu ptømierOag« to({f fiog^ o<| 
|affutr a(ttD toeriD vnoet ^egefl t>di ti @uenift<9are*v»dn&^ bAote ipcD t^ 
HW^re od^ norte €n(ie paa ^anDt. 9}eg MN< an fontm« i Slorgm tmc 
®m ^elp riBiSorrtnghoInt mett €. 9:. ^i. Otit>fi^ f^loD«. 3eg foae t^tt 
gierne , att €. K. tOt. ftnge ^acop 25agtte mett t^t fot^ , ^b gi«t ^ tml9 
©affil K. efreffoiD Cn^ag, aff €. it. m Ortoffs ^oDe,t)en as. 3utifi 15^4. 

UOenpaa: ^ 
.ti^dborenn ^vt^ Gtortne^Hgfte .fKtte ^ei; 5<fe&ei:idj^ ten Sfofenn mttt 
^ufi^ ^aa^ iOanntarcfit ^ot&iii, ^SBenDié od^ ®onitf Itomng^ 4!)miis 
DDli ®(e$ting/ ^tfieen^ e^tormatnn o4 ^tttmeriten/ @reffue t)Di 0(D<tt» 
feurgg o(^ l^eftnen^orft/ git^ $lBerna<a)igHe »gKrre o<^ jconingy pnDetftorogm. 

(O Utxn £»i( J4t9tn l^ahtt^to^rvp, fem Mr «or htttmtt £i^( 9ra^ {{wrlroftcr m 
0«fl<r<f[4Nr/ »m (»ilfm tilfom i M l^anfU ttUtSOfta T««. U. p. 17a: 173. 17^' 

"*W3 tv) 8w"v _»«t(ft Wajajin/ j igj 194 aanOt W«»itiw !l?oflle2«rJ)téS5ftæ«fniirget mm gammel 

5ai»le i ©tubbttop Sirft ut»i Soen. 

<n SmIi , fem eifn fij foc »a« txtu !Slat , ^«<t Sal. C^mM 

Stifeco!), ^ciifclfoi paa OlxiiftiCyiniijlio, in mt^tt ombMtliJ 

ffliani) foc eocc !£»inKt CiID>®as« ai fxoiin fra UnOccgimg, laDtt 

I uc|>if!e i tn £oMc>^lat>t, Itnltttf foclangfl te foICtn oe liDi .{Kni) 

' Cttm , ititn iCCt , fan >iet »I eict , tfitclAD« fig nogtn ^ilttrotlft 

»<to»a. ^dit« een 3u(li69ta«I) 09 <imO«Domet Jacob 

SuFecob, »sriiain flittig SlanC iS(ititcmliin!l«<{)iflgci9(<3iiDtnf(ab, ^«R 

iblaiKK fin gooni ^dpic« funcn tncnl latCe 9)i«ne<fBme •sSftttonCnin« 

tn ungMtnoi Otttt (rlDgunli Qlonumtnt, eg af ti fmtiiiK mtD cgtn {laanD 

^c nMle aac f!Dtn ji«t ^. Sta^Siaali (Stam en ligtls UOffcift. ^ntiflimt 

iw eifit eftttntnlngn en til Deel« 6<ei Qcigtist , ril CeiK foc o< iHt notfns 

tilfheECelfge til at cplvfé Det, ttt Ihiiet oplnfe«, (an etl og txce, «t 9in Cicpoa 

befinslise ^m et !D!unCe<@{nft i((t jua alctlei neit f ommtc mmni mes 

Ctagiiialtn , fom veebucCe , ta en <ne(le licm ^>tiE ellic @tc«9 fan giece meiitt 

til en eet eUec trangSotiolfning I (ije Silf<eltie ; &aa baoe »i oee uagtet itte 

i»iUtt unCIaDe at meCDele i oon ^agaiin faa.oel ^aolen i i^obec fiuffen, fom 

bemiicit litvCe ^Xaan ^SReningec 6<com , Mai* («ra iegseSele o« ete fiste« . 

fomne, cfter'om Dog et og ati&et til Cplptfnin^ i •^tftocien OecuOi inbebolMø. 

gji ^ntliUe alting tU »ote litCe og i gamle eftifiet fotfocne SanMmaniX 

tutmUncecfogning, og foil>ii)OlCeo</ fot atif(iDigeOni|l<enI)igbetitc<&(i>ID, 

til anBen Hi oa (lilig^eC al gi»e »oce imtn tmwi tilKentie. ■^Mt C<it. 

3ufli(9!aaCSitfevot>, fom fnbemeRit, Ctcom ^Mt Miet og ut^ciMti (>«<, 

jlaaec I efietfolgenCe-.: 

3 StubbtiropSitre iSven finSe« tn meget curieu);, men iiiecE »g.fot* 
dlommit ®tati'<S([ifi. S)i tirCt ^ate btuct iiem meget CecmeD, Oog ttMt 
ieg, at Cen til fiffl et Wewn dechifreret. 

@al.$tofilToi SicCicoi) iODenfé, min egengotet, (anet ofte met^ 
nopen« og ^cefttn« minde (afi Denne Socle i fit fiiir, og iuaDc laDet Mn 
oftiDft og IHtft i JToijtt , fom af (otfeieDe Jlgut ecfact«: 

Dm Diniie Saule fimt Dl. Jacob tna»f«n, Den tteWe 2»ang(liffe 
©ilTop i Si)cn, ffla!e^e5: 

SRarff <3tig ffal vsm tcgravcn i tnitw XitU, Avor (te 
finitt tn li»(tt JCobct'Xavlt/ mwM t/ani 9Ia«8 ffat fiiA« 

: " »tft / -w mA 9lune * fBoaffavfT/ oø et SiO(( mltt t. $rti( ^tm^rS 
4i5^t^^cttberø9 lotten foW)lU paa tit) 1588. qa tn^fette i^Utti 
jarfrn. 3 XcMtra tar i fdvigt $ Art ttonrc t atfnatdt^trtrr tnN 
famte r Oft^ti^VAO ftn^r^ 'n^nu nagle fmaa Øranatct oø ^urfo« 
fer. tSilm A3iUet(t mt^t t, font øg It fire (St^anfleUfler, trt meft 
fmtltct ®(aé emaiiierede t aftfnuigc jaiDrr. §ØIarf|> Bttøø Epi- 
tapbium Øltfl ^ntf^ poa a^fntttøe ettUt, og ^tf( røncg Studiø 
At Vfl^tr formerCef / fbr at ingeii (Fal ftntc ^ah« (BrA)}* 

eaaltUé fFrfMr ^t(Pop Jacob ttladfcii/ fotn DeDe i<(o6. ' 

{»ofnty ^ait< i&cfctmiti til @tift$(iDttiiatiD(ii 09 ^iføpfn »m Dmitt nwcfl 

®tat)*@erift: 

4«^t» (H(c povø, fo« bføøe <t MII Stamme/ tMntf cftcvfunDnt^Dhmtuneot 
C^ et ^\>u< ^ at ^n/ fotn ,909 It^ng (Cnf (5lif>pins iMcl i ^in&crop 09 
09DC pMJSanim, font Itdøcr«. UdfiK« fMt ^^9<n< •potxO ve« 9^>cfPoi» '3|^i 
^ttibbcrop€>09ti/ t^iffdlg lidga bcftaMtt i oemteKirfe;] c<par^( eg forbeCrt^ 
(om Cpfriftftt paa $at>lni uObifnc meD Otf^ 0(0: Anno 169;. to&X?eIb. 
^rur :Rii:{tm^att>tiibtt^ Oeiitte Caole reparere og forbebre. - Ooerffiiifv 
ten paa Saolen ec beon« : Anno 1 2^).^øbe ben <ebl« og X>elbyrbig tTlatib 
trtarfl! @ttg^^iiberfen poa ^ielm og (tgser ber begroveit. iwDen foe 
l^aaerjbantf ^)aabeii / fom et en bfeg 9uu( (Stierne tneb 7. i^antet i en metC 
blaa loonb eller $elb. Oven ikta •C^tefmen tt>enDe vcrbneoeOtne , fom bolDer 
l^e faaban en Gtieme. Slnlebtiin9<n ^»orleDe^ Denne ^w^ Sti^e iSegra« 
b((ft er futttxn^ becette« at »oce benne : ^a CS^orct fFtKDe b^g^etf 09 til ^xxtU 
iMnøen feieé/ tnaotte M$Uteret<^bament opbtpDe« / 09 Da ^onDoecf <* 
^Ifene Mcej bette SItbetb / Comme be til en aftand ^triD &teen/ meb bennt 

Gharaaeroiil. ^tt ben »or optagen / fanbteé bette i!J}onument. !Dec W 
Mnret en gatntml ^ale bet i ^(oønet/ at, Da ^^^aolen t>(t\> ferfl fvintin, oat ' 
iKn befat meb abffiHide ^be(«@tene/ ^wtaf enDnit ftnbed enStubtn 09 tnan$t 
ftbige 4;>iiaer/ fom Mbe« fw et oifl ^egn , at ^w^ €tig Der ^ar baft ftn 
iSedcaoetft. iOet nebetfh af famme «D}onum(nt er beftet eller f<rf!et paa et 
€øe>f5ret/ fbtn enbmi m^ fin ^otfufelfe ubvifev nof en gommef ^(Dé. 
^ammc inberfte!£)eef beflaaet af en gammel €r^/ fom ingen i^inflner tkntttf 
og efter faa mange 100. ^ati forlob er oe( confenxret. ^t mibt UDi fibbet 
tti^eigen eBer Øttb ^I« , meb groo Ubfaflnins /.fom op(oftec be to fingre poo^ 
tcit ffpkt {»aotib/ 09 i Den vcnfire bolbcr en ^og. Omfring ^m ere be fice 196 ^anfte Wiåg djiné 

13 tognet cv en Tradition cm tn.^ise, fom Den^at/ÆJiatif @t^.6ky jwitv 
lat i ^tub&etop ^ii^e / 03 (fc» Det Sp^ , ^m ufpctiiooeiuiis fa«« ptu i^itfv 
^iBintmcrnc, &ri|l<&e .% tiJ ot gaot Dev^enr 03 bcto\>« fariot «t f ojtelifiitStpf fe . 
•Welf (bm'^a»&« wwer wO Siget. «9l«n^etit>«* ^uogém/ fom tiwbit 
.,(øtt((t/ foiti (mn ^atiDc fat fo( Hnc ^utiec^ fli>d f)(n&( Decfoc t^U( Øn SJ3roIIupé« 
5^«t, »9 leflet iwlDf mifle .pnOSritO/ cn& ;fe«, atM* ^tteétm fPirtCe bit«* 
jotwt; 6a f^cm biW&t &t«bt'<n J^wge/ foftt frt» '(«&*' i Roro Danica viTI 
BERiNGii p. 419. 420. HViTFELD i i)an« ^xmiH p. 504. flPtiw ogfftd, 
at «Dlai'(f ©Hg « b<9wi9«n i »SinD^^lrøf ^fe. : 

• ■ 

tlToff. Peber llnccopptba>t pad-^^cimø^^'&aili^^iretnind m fammt 
mem Epitaphio til ^wfeflflt Sirferob f ODenft : - '. ' 
^it Epitaphium uoi .^InDé^olm« HitSi, fem ttn(99e^ «Dl^aV{! Qtig/fpne« 
Irii9 foa obf<ar 09' inDiMtlet/ at iveppi no^h fan fint>e nogen tii 09 fiffet UD« 
ti^ninø &erpiia/0^ Dat txtvOt dtxonfukré terom Nobiiiff. sperlingium, 
M onDre / fom «e, wl ttfain«. i ^buiqoU?ttt. Dg mueligt , ai Det ti ftudio 
lotmevEet, at ei nogen jFuBe finOe.tané ©t«t. 3^ ba\)«c b«ft^t>ffi1Iige con- 
Jeaurasj fom Dog ingen ©runD-babe.- UnDecti&en t<tnfte ieg, ^t ^egpuDrffe« - 
fierpaa \>aTtt.S(ac$taU.rcil..ducentenimet novics, men ie^ jlnDei; ingen ^om« 
tnenb«ng< ^nDeiig at teg ibfonDt uoilTe conjeéluris ^Putfe ^tte neget; coUl- 
^redc ieg eftetfirtflcnDe, fom ieg Dog ingenljinOe^olDtt fo« iioget i&i|lr 

Chrifte Dei et gratipf« Mariæ nateunlcc Svei Mbus.DacijJ! 
Regis (vel Re^ni) famofa ultori ex vifto (vel Vi^ori) iti Da^ 
cia efto propirius. - ^ . - 

-^ (ttlixi er Det tn almlnDeHg ©agn/'at famme tH^arff Øtfge Epitåpi^lum 
^Ofl aDffiflige iSteDer ffal twere opfat, og Det til Deri €nDe, at ingen jTulbé tn* 
Uf b«ot bao tt begraven. ^en ieg menev, at faaDaitt !K99te fotahrfige« 
^raf , Ol eji anDen bawr boft famme 3^aon ,- fi)« 4»iffelD btxtHtt, iiemllg 
ISrt StnDet-fcn af 5Sievnl)olm , b\>B 'iHiaWf et propriums ^ gcntilitkim , et 
officii, alDetetf'accorDerec meD Den anDen«. ^e' ()aoe btgge b<Det ^ri^lk 
bei-fen , begge UDcn 'Z^nl af De ^^whtt, og begge g»o«if et. ^n SfiiODer «eD 
"ffimx 4iV> ©ti 4»)iDe finDe« begraten i Ør^eD ^iife Hl-ete<nalt t gpHortO., 
og et DiD foti^^rtet fca ^{énbef siUHiXf b«ovom Denne infcription .fitiDe« i bt> 
tnelDte Øri^eD £tt!e paa en ^oiD !Oiatmot*<St<«n i t£Ruten inofot :" - 

:aa wflitfle (Jrlia ^tlb. awopnfe oø gruer ha\)ttn bott paå 

iBmmi ut ^riifl q3cl(>. gjpur Znm :^^<^bi éalv^«^ 
;£>r. gaurife SRuKé ^tter, 

.'■ fci2)ortrr* ^^rriø^ifl.bleMffrrftU Aalborg. 4^ant9«t 
fcct 8^e £eb fif a)f flrff Ørtg ^»^€r(^tt fr^ 1270, inttil 1502; 
ta 6i)fl^ tft^etf 09 t^^r (irar efter. 

' 5.25i>rtt^rtbctfctt/ ^t«e ^i&|U Ulfawnt) n 'BAUn 

. :S^\i^* -b^n* © WVJff rift f Øt^e^ i^irle : Brornoni Andrea? 
■ cTe. Stenak e( BiornshQim Regni D4niæ Seoatori &c. natut 

1533' '^^"f 1583« ' 

6,. jiicob 25iørij/ Srtre:2^ntt» Swbbe, ^an toar &et cUe ijf r 
^ gfO fra fWan? ^15. ' 

^^i)tfw bet odtaajflrenfie tRlbfccr iSr.^tf^ibe til %itxvi* 
^olm/ fbm fttneJ^tørn 2Mct:i<i^ tøD føre ^i^ af ^fe^e Sloffer* 
Sot) QF. Dd 2S.$rue ^rm 2^r4bbe (Bl Jdcob25i;wtt8.øDtaøe ^ein 
^^ tn^férte tti ^en^e« ^\, t^ikowlt t ()ané®ratø. ^• 8> lulu 1596* 
^ le^;fcenn^@teen (»ePo^e 1597« ®ut give t<m (lUe m gici^ 
tfUø CpfJanbelfe jc. • . . . . 

£ucofpi&<in paa .$J5orriiig .^at>e ltre\>« om Dem« owrf ? ©r4»*@f rift. 3eg 
:$ac ^iort mig' mc.déii Uma^e Dcrfoc/ 09 tif flDf! enDim fun&ct ^ct^f ^i'et> fya 
jBL ^r, n^rp JliuoppiOan,. ^eIt fori^cB @#n/ til pt^en paa ©tebet ; . 
^ . @iD«n.|to|lc .^am^ote om B<n %«i^t^ Dw pBc« i Ctw« Slnnejc ^tubbt* 
txs^SÅi% %<xitmS^%yi tni» <C)iKQiCom|l tetra^tet ten ^nfcnptipn noget xmxxi, 
»i falbeii p<lfttijtje^n^ec. - ...- ": ..' .,. 

" ',' X, <^<ui. lesifEc bifftlDe fieceé tJionEet/ fbm røen«.,-ol Bet fPuI&eWce ^i 
\fxA ^atff Bttg Slntterfeit« ÉptraphiuRi;'tt)t i t)et rin^efle'ittiiattet^er fintie^ 
.»OjgjU SdoøOaiw);/ foci funt)é cxprimete tSJiahDenéS^aton/ foni man neppe j!q( 
^lUt^egii til/ oot tift jtOiti^&e me til |()ii^ ^^ufommelfi. 198 ^MfkWt miin* 

.1. ^M it^ tffe M<t Mfaltx Deréé 9iitéi9, foitt mene, M. fa( Mete « 

oar iigt. ^on brugt« ^{ei'ne Satin i aUe publioye ^rtM / Mi(fom i3lnfcri9tio< 
jn«v. 'ØielDtn ftnt>(r matt anoet fra De gamle ^Dec/ fffrDele« naac man ffm 
meb Sotine ?S()§flai)et> fom Diffe ete. 

' ^in $an!e et H benne/ at Det ei; Satin / ^ ^efverlis^Det^ i at ftmife 
Det / f>e^aaee DecuDf , At OcDeoe itf e ttt interpun^leteoe/ Otrnorfl / at D(lt te 

ittt t)e(e OvD ^^ men bniDte AhoreviatureV/ 09 not« AbbrctUtionis M Qdfoa 

pDeiaDce ^ fbm f uOe forf (ace OvDene. ^i otUe Derfor giettt 0$ frem / W befU 
i>t fan. 

Cg fom Da ooen fraitørfet f / ^t>or8<rtfningett begpnDetf^jlaær Deti>tO 
Pei» 03 noget Derfra Det CcD Jeru meD fufDe fSogflaoer, faa t>ac ieg (Mttf^ 
ot man jFulDe opfpIDe Det fbm er tmeHem meD De pnedicatis, fom fan heie tM 
De' Subjeda, efttriom Liter« initiales beqocmeft «tfe o'^ til. l^ernctfl efter D(t 
CrD }elu forfølger meD ^tftm, meD Dec)^rD/ fom man tNcD^ i De^tDer i^o* 
»(Domet t»are i)rugeltg.e i Dered Veneration. iDette gciaec fra Den etMrIK 
^piD« oeD Dm cnc<SiDe og ril Den neDtrfi« paa DenFfgora paraboiicav^» 
. 9M infcriptionen flaaer : ^erfca igfen og op ab til Ov*n eocrfit &piO> uDft* 
øer man {»enf 9}a\)n ^ fom ^r'fat Dette Monument/ faaitDe«. 

'^M Den ene ^iDe fra ooen ncD aD ! 

Dei ft cariffimi eius nati unigenhi Jefii & Jefu matris omniumve Saido^ 
rum devone recordationi. 

^oa Den anDen &tDe fra neDen op oD : 

Chrifti famulot Rievotf in Dacia Epifoopus Othini. 

Slarfagen til faaDan en @(ri«e*<!)^aaDc er Denne/ at man tifb« ftfM vm 
^t paa et liDet og fheoert !Xunr/ og Derfor ^t maattct bruge faaOon <ii «^ 
fortet ^aaDe. 

Dei erflartnof. . . 

e. Cimi. <ji^aar Itian fetter Notas Abbreviationis ttf/ fbm fattc< / fbm fK 

CC fagt/ faa blit>;c Det & cariiitm!> fom ieg nrinDe« t aamU ^ccm at I^De ^ 
^et anDet er / fom ieg baaber / confbrm nof efter Dtt/ teg fi»c $«r ^gt; 
tbi Der fan tffe falDe' anDre prædlcata , Tom fan pofj^ b«Dre paa &vlbi ^enl 
Det efiterfølgenDe 'rfiaw Jefu enD etas nati unigeniti. ^«t/ ^m fe^, fon 
iffe ^cfler fpne« at oo^e anDetleDe«/ tbi efter Jefam ^xa ^en ^ De (N<t 
Mariam> Og fSDen aBe ^elgent i' ^aY)eDom(t/ f^m er alt før vitterHot. 3^ 
til becpaa inDfere en Tnfcriptfon , ti»m ffa( «(ere fat paa et €ape( i 9(øMfilD«r 

falDet SacellaTrium Regum^fom l9Der fiaIcDetf : Anno ab mcamaHone Do- 
mini 1 462. ereda 2e fundata fiilt hcc fnfignjj Gipella in honorem S. Trinr- 
tatts, Mari« Virginisy Si Anne ^TxhimRegaai, Sr otnniftm ÉMidimnnR. U. M. 

Wautio Gratie 
Alumnb dukifRma 
$vavi/nmo cariiGmQ * 
PlaQtlus filius juHanus. M^ $t ^- ^ 1 99 

. ; ^et «ft«r*ls«»* OV. 8. km itu MUtt at tete «nt)erie&e«/ (tiD fimi 

fcgf «. ^D'^^*^ weU joOV* méo in ©treg ottet QV. Betpfeer omBium, og Uu 
Pml fon ifftietge anbet en© Sanaétum , efter fbrommrtDte €]fempel. 

• D. R. ^T ieg^Ottrtfet écvojtx recordationi tfler devot« rtvcrcntf«, 

^eninOet focflaac« pofui^« fem Dog ttte altiD ffettø; fom man t)el ^eo. 

fcc. gr. 

DM. 

Flor« Marin« 
EupbroHahu^ 
Et Fbvia Mel.it« 
Par<;nte8 At!« dutcIflSmtK. 

Oø fiioDane utallige ^mflrCf Øce Caral-de Ritibus Romanor; 

Cl et Chrktt > (!flc(bfit t< iatte tt&t paa ^ens«, 09 SigUiis Di pro De^ 
^ Qfl Q i^o CHEusTr. 3<) t>^ 9^f ^<t cnDDa f napnxct af^^oø f cto {un< blot 
ILécjt «i:.Chriftt> ibm «n(twjPaii M i monøe (Ftetine. Stfldp«<i5re«(. '• 

AMOVL9.. ^ tut tOOH^C MonMiier : évn,'«.t f. floaec. t Qlt A. fom 

Mt tMøtt (Mniø^itrliK&tiriufH ^*m ^S^^cmt ^mmiun i tet^ iaaiom KARø- 

LVS QVARTUS Rom. Imperat. &c, Vi<U Hcincccium de ^iilis, l^tl 
MAttt «t OG f«c U. in JFamouis» (otli HM« OMMC be $iD4C condonerc/ at Di 
iffc tMce accuratc i Orthographien »' ni<n mon fuijttfi ^$ im tiOt Ikeras Ai- 
psrfloas} fiuifbm MicHi pro Mii«, HLtioovicuf pro LaDoyiciiSt Hlotarius 
Ipro^oTARias^ GvoNRADas pro. CunraDus &c H«iQecc, part.. II. p. rg^« 

fØ)«n «eit> eø, At 0<t et ^ i^rartlF«« Wiam i Oere^^proø at ftfte ou for u, 
^Mouk for ilvte, fotv tiian aiaaf^ca paa bc $tD«; tffc ^r agtet foc no^ct 
vitium at uiDfer< i Saiimn; dø Dt, D<c (tuoercDe Det/ fom Oa brugdigfttac, 
funN Ut t«re<0«ffl&(t af; tU paaDi $tDev c#< U tit ^acU^ ojji laite Artes 

•f SctentMS t<ClMrt taUc Helmoldus ^n Chron. Slav. Hb. III. Cap. 5. pag. 
906. Dani fci«oda Ubecali oqi;) parum profecerunt, <)uia nobiliores terr« 
lUios fttos non fplttm ad Clerum promovendos , veruni etiam fecutaribus 
fcbus intttueodos f ariHas mttnint, ubi litteratura fimul ic idiomate lihgv» 
tcme JllittS imbuti) non foium in anibus, fed etiam in Theologia multum 
iQVAlueriinr^ fiquidem propter natufåiem lingv« celeritatem non folum in 
•rguitientis diaiedicii uibtiies Inveniuntuv, ted etiam in negotiis ccckfi«^ 
fticisiradandi^boni DecrciiAcfeu Lcgift» coroprob^tur. 

Ri«vo> b«t tt Rievoif, oen jjivcbt ^i!dp t :^en/ .poa Cattn titm k«m 
^ac9\fi»yU».Um djQecentre fan tittet øtprc. Om mm otiDc ftge, åt &<n , 

i . •-• * ' • •• ;, ■ •'- ^ „\ goo ^mf(t fotamitt: mmm^mmmmmm^ia^aamm^ 


^t E. fer C. Rievo fos Ricvo, Og faa funot &et b(it»( Riorolf, fom bor Dtt 
fantmc fom Ricoif^ tf>i componta af Olf fatvli^ fM td fi^e^ Volf fom Olf» 

In hane rem judicipfe. fatis celeb. ThOm. Bircherodius in Spcc. Ret^o<< 
net. p. 6). Oiaus, inquit* et Volaus ideni funt, aterq; olin Volif^iOI^ 
Ulf, Oluf) et la;(tne poftea Olcr» blfo, Ulfo^ Olvo, Otaus. Volaas» et i« 
Cimbria hodfe dicitnr Danice VoLr» Volb; fQlteh vn t>il tf Fe fotdé fra OO^It 

^09iUti> , «( 6ar ^ men ftge faa : Rievotf ^ac txrrec \)WA rette 92000 / tJ^t t>i 
(Faf <),%xt, «t Dmnf ^Btfp, vor en SDonfEaf 9?attMt/ af S(De(/ feDt paa Øtettpfitt 
i S«ttlanD/ og fwtp t)}a\>net enDetf paaUif eDet Oif, fia faq t»i/iFfé ahOer cnp 
derivere txt af !^ait(F; ø^ (tge/ Det Fatt flomme af Det gamle ^aiføfe OrO 
Rua, Riie eUetRude, fosr betpDet 41 cic^^^Ke eOcc ryfte, ^oorafRicolf, m 
rivenOe Ulf/ oi) Rudolf, ^m e» Dtt fiimme i i9em(cfe(fe ^ fom contraåe ftae^ 
Rolf, et bcutjeligt 51>^K^n ^of D^amUy ligefaa Ranuif betpDer faa nfegét foni 
eb rat>eQDe eller rooenDt lift). ^aDan^9^a1oao/ ra$^e baaOe af nitoe'o^ af 
'©terne, faafom C^orbisrtm^ (b^itvci, ©fibbiørti, 4<tlfbtøtit> te. ^t 
Jliettrperne optaget t ^am(e SD()9e>/ 09, srøei b^er atH>re/ til at bcmerfi Derci 
^rttm^eD. ^iDeti er 9{at»net fommet b^rud oø opnceonet af anDre« ^o«d' 
9nt& 4>vttfeU> ilitat ettt D^gamUIStfpit/ ftgec ^n^ oc M ^ af et øanmett 
^ergameiu^t^reo , (frevet 1439. 09 «f noøH ficttt 1B^)N*<i8(f^/ ^9Mi Da 
(kaer om Demte iStfp^, Den 4De i OrDenen : ' ' . i 

GrefTum ^poft bene Rici^fu« firetus honore> 
Præfulis CX more nafcitur Inde fore. 

3 gamle Stxaa funDe wl (laae Kieoif, og anDre funDe fet ms« fe« »g 
Ifffe Rtcolf , til meD er Det tff e ui^tmeliat t o< ^onfene ^r paa 8atm FaH^et 
^am Ricoifus ; iSJJan DeeO/ bi^or flor licentia Der bntgteé DevuDi> naat mon 
ollOe gtere pure *36*ti(Fe 13f?at>ne tJI latine, faa b(eM De gierne Dreteoe og wteDe 
l^en til anDre 9?ationer« brugelige og mejt beftenDte 9?atone^ faafom Niels tK 

Nicolaus, Osbiorn til Osbonus, Merille til Margareta , i5tff op Abfilon; fem 
un&erligt er, l)etie paa ^anfl? Axe|, 09 wIDe fafOetf faa / fom differerede tftX 
Derfra, introer teg ifPe fteflcr, at SiX>xtH^ bar feet Denne ?BiiFop« ^aPtt* 
uDen paa ?atin. ^oF er Det Da,i)enne 35ifPoptf rette 9?a\)n ^at vxem Ricolf 
eBer Rievolf, fom 9)?pnfene bar falDet paa latin Ricoifus. 

I. DCIA. EP Oi y. In Dada Eptfcopus Othinie'nfis. EPS. brugefl tiDt I 

abbreviaturer for Epifcopus, unDeniDen Epi og Ep. Ol. naar Der leggef^ 
notæ abbreviationis til/ fom \vi fatteé alleoegoe, fom et en $per»<^treg ovec 

Ol> faa er Deri et T tidige meD, og gior OTi, 

éntelig toifer SSogflaoerne« cbarader^r, ox Dette !02onument fan tKm 
lita gammelt/ at Det f4n ««r( giort i Det late secuio. Da Denne ^ffop (ei»^; 

- ^1 / \ ISloflfecme SBogfhiwV/ 6«9Dn&rt man tneD i &et€H<toteSccBi6J fomHeinccr 

ika Pøet «ieSlgilHsPart.2<Cap. 2. : l@aa IXt ét l»f/ Ot^f tt ttlWl/ fottl ^tW 

det imoD DennrtMeniitg. 

SJlan (fuUe tale liD«t om 2a«I<n« iScug / og fom titcta erSRdmm^ b«tK>' 

jaa fan Ug t!!e ahDet (lutte, tnO åt Din ijat oævet, gforLtil ttt&engepaaen^^Seg- 

■ i' en fiitfe, ©uD og .^elgtrie til $Sre, 09 tSJianOen tf en Q^ufommtlfe, fom; 

infcftptipnen l^&ec ; .$^i'i iaoliah tiOwrti« ^tun6 og Otnamemer toifce Dé* 

paa Oe^Jttiet me^ fcjbe.fee bére^Devoriqn. Arkoldus Abbas ^etemmet Dec*- 

ifov S8rjft^'Abfi?on, foc l)qn pr|)BeDe i?Jrf etne, maxlmc Ecclefiåm Cathedralem 
L'undis ditare Sr drnare ftudebat coronis preciolis & campanis maximis &, 

, dtvorfis ortiameritis i Libr. 4; Cap. 1 g. £>g »el wtiellgt , at denne Satole tt 
fommtn uD af ODenJe ©om^itfe i §el&e»^o , og , eftevat $i£Del»^tenene ttt- 
rooeDe 6ort , fitftet i^tn og af ^icrnDelf^ femmen til i^aébvcwp- ^^ ^^ ^^ 1 
<tf oeii^at oacet fmuf og net giott, ogeftet Se^iBcc l>olct for fo^feor; tM^'I* 
It&eine f>mi .ttcevet forg^iotc , cmallleteBe , «g Cfefatte meD SeDel*@tene ; . ^x 
m, Denne ?aole bac.ieg fev IjafFDen beretning , oxiai ffulDe ^et.og Det »oite 
f<«um inDfatte flote€f)n>flaf»®tcneV og Det iPuHt flnDeeenDnu et ^orfntea 
rM3«@fanatet 09 3!ut!ojét. (Btocn Dt ftove @tene ece uDtagn«/ blev $t« 
i^ InDfat i ^uiletne og malet font @itfen. Om famme $at>le berettet og 
Ciff op m. 2)acob inaDfrn i ban« <95(ftta^»®og , at ^tue 2tnne iftxil ^«r» 
DenbepQ6 loD Den paa n9 forg^lDe i$g8. og inDJette I Jtitfen igten. 

eftet nu fotmclDt« min ^anfe, ot Det (Fal te*te ^i|!op Rivoifs ^at>(e , 
Ib^ et Den i tet tingejh j6dt 9(ftt gammel og Derowt. «KatfP ©tiSn^erfeii 
W)t 1293- 9&lfpeniii^3. og et |aa ^^crølen ijo. ælDete, enD m«n ^iotit fjat 
ttoeo og et <n fmuf. 2(nt«<nM'tet, wl jxttD at ()olDe i tjlb wIig cftime. ^otblloet etc. 
Eaiite ^tefh^aatD pda Sl[)aafmfl ' N. Lucoppidan. 

1729. é. a6. Februatij. 

©ett* et faaleDe«, tuMD jeg ftnbet iPtetiet fbt mig om Denne cutieufe meti 
owrfe ^«wt)»@6fift. . 3«g maaf focunDte mig meget/ at min egen.^aDet 09 
min gotbtoDet 58<jl»p Sirrei:oJ> i Slalbotg, fom begge oace befienDte forot 
iwte Antiqvarii , ^oe alDtig flPtevet Detom jet OtD. ©og feer jeg , at min 
§«Det> fom biet) fwg 1719. «>J ftDen alDtig fom f»g, ba^De fotben fatetStfttpB 
«f Denne ^laDé wD ^iflPop Ricolfus i fin gpnff e ?5ifpe«^eniee-, faa at ^att 
M« »«wt «f famme tanfe/ fom ^t. Htele lucoppftjan; Det ffte\> ftt 
S&ve© 1729- * . 

€t Da <5;«tol<n, fom leg »ifl troet, ODer i8i|Fop Ricoifus,- ^mD Fan D« 
^aoe betoceget Mte ^otfceDte til at tcoe, at Dert ©at ooet «Rai|f ©tig 2tnDetr» 
fen /intet uDen Dette, at, fom «D?atflf Qtig HatJDe Dratt ^ong ^txil <BKp#. 
piBS/, og Derefter W«» fte&lø*/ golf -Da t>HDe/.'af§an« ©r« JFuUe D«re jTiult. 
•-Tom, ui. ^c $0B %Q%, jban(N fWaaftsttt> I ^prD« åm<f, litW PAa $a«Un ^nDe« 0«f i^ittHK ^aaben , nemlig ta . 
f9t»«oODet bQip ^tierne i 6laat '^((D' o^ poa J^klmtn m fO^^nu^lv^t , ^m. 
i^otger' paildberq i fini Colledaheis MIT. '^cietr <tt ha»t \ttt paa (n gatw 
tti<( ^Itec^^atHe i ^ecoig^ iticfe upi ODd«^emt) i (^rajc^olm« San'/ Wt . 
SJytacff Bctø bac afifitøtet at Hoige Sia i fu(D pofitur^ og totnDe ^an^ i^øttr«/ 
1^ paa k^iv @iO</ fldl M bAtti t fort @i&tde>^ra9t / og bd»&e fMte ^ua 
^M bcve$ ^oéeDtt /Jorn • t>ace bcpcpDc&e mcD ^ecicr. ^en kg bat focl^n 
i#gt; at tt(n omtalte ^iifop oar af SlDel/ og mueligt af famme Satnilt«. 

®et bar loel og iffe ItDet conrribueret tii i>ot;e $otf<et)te^ ^atife^ otn 
® at(F @ctga iSegcatptelfe paa ^ini^j^bodn / at ^an ttx paa ^anDet eteDc »en 
<S)aavp/ font tiu f4(i>ed Qfuleh^tQ. $ot;(egtiet{én t^m Dent/ fom tmc b^vi 
bwt, IpDev itt()leD,e« : ' .. -/ 

1. ^. Co*«/ jSfialttt ^Jbe« 6?eti. 

. 2, 4iV. &fifAm Qft^t SJKltfl? H58. • 

3. 4r. @(i9 ^viOe. Uxor ^nser/^.^acob ØeiHføne iDotfct. 

.1. a. 

4. 4t^ ^it^rø etisif^ik 4t^. €(ta(m ^ng / gift me& S&ifp3i( 

' ; cob ©tiaubfcnd i^eflet , ^octeiovf ttf 

Vtbtc ^anS/ ^ifp i SXofilpe .1248. 
Jen« 23«ng, ?5ifp I ODcnfe 1255. og ' 
nogU g:eflere. 

5. 4t^« 3ft9 %nptvf^n ^ariF 1270. •f>ané S<(birnegot)<.tKic€ifebUcg 
i $9tti/ $9ge(lcop i^i(elanp/ ^débo(nt> og <v)0<t m^xi, bet flo{> Iao^ 

. $iD i ^(vfcfl fot j^ongcn« ^x<ib. ^an wc to eQet tee gange- gift , 
bai&De en éen. .. • 

6. %nt>tv9 Bticifan, ^n f\( j^ohgen« t^rel ogveniFab/ og fm i it»H 
*&cits boiejle^aaD. ^anD UtteDe 1 3 14. baoDe focjl Øopbw 4^.^iel9 
j$Lent)eø^ott((/ Oecnajf tnatgotret«/ og pf tm mange i69%ih . . 

7. ©tig 2tn&frfttt/ til S3iettt» ^age/ 2|acotj.og ^r. .Pet>et 2(ii» 
boi(n / ogfcM ^aciF 1530. do* t|er(<iin/ |om b{{\> ibidøagen -iass* 
tie 4369. bavi'e toenbe ^tuec. Uxn (Soilei; Bopj^t^^ b^ode ^cofl 

, 4t^« Pet>« X>ettb«lt>o. . . 

i '-j - ' • * ■ 3 - ' '4 j, ' f • 

t. 4ir. d>t>e ©tigr«5tt 1»(e\> weD 2(tt&er6,5la$e,^envitA <>3CM* 

. ftn @v>oga*-^r. ^uS3* <t«*' .(t<>ffec etigMnnec, ^ Debi mee^t 

■ gen i SRécdfart 1358. b^v>^é . ubcn^ovn/ nof to (Se|l«e gifte. ■s. til %mi IXiavia, ^Ux^ ,4it. 
palle ^nfi^ne eeflev. . 5.^r< I 1 t 

9. 4tr. 2(n^er« ^vrf^^iv ^or ' IJfn« (^Mfen^ 9gf<ta gift 9g \^iM 
iClfe 4^. 4>oJS« (Bregenen lotni. 

2(co^enofe9 l^omt/ fom fiOeii . , 

b((io 9tft m(D <Dcce nicli^n 3^0« ^ ' 

51« fr&De «n emjle ©en 1419.^ 

.1 • a - j . 

10. U^ ^nOerf^it/ 0«9< uøtft. Xnw^tt, %iA '^n^tt, \im fif 

fif 3«cob25tøetn 4rtc jaco* 
fen / {om {)ebe ^Utiiming. 

»449. 
^xttxt ^erom «i( i(g i(fe {fri««. 3eg ^at ttlfbm ubfet(i9<n^frmt^m 

^cisAtn , jbm ftnoetf i ®tuf>b(rop ^fe paa ^tnDtf^o(m tippen ot>et idif 0^ 

iUcoifos , ^ec vil ((9 cnOtio onfer« / 5oa9 itø fuitK)? om ^am i et iDloimfcrqH : 

Ricolfus « Gielletoft ex Lolandia nobilis , primum Priof Conv^ntuf ~ 
Kfngftadienfis > pofte« Vrior Canutinorum fratrum Othihi« , deinde Epifco- 
pus Fioni«. Hane dignitatem nadus fedit fub EricoEmund j}tERicoAGN» 
danice Samb. lile a. fran-ibus Ganuttniir qvaedåm bona turalU éocmit, &; 
iisdem propter falutem anidne fos & annivetfaria faCfa fibi habenda dedit 
nonnulta przdia, partim coenita, partim a RegeERico Emund dono data 
reliqvit, qvod ne filiutn ipfius RudolphdM male naberet, fedectm mårcis ar> 
genti crudi ipfum ptacavit, q^o Goenobiom Canutinum omni lite in pofte- 
tum liberaittor, ODiit 1 1 43. 

^%ixt er ^oaD ^(. dui^'ldCadb 25^cfcro& «nt(n ftfi) ^r fPrmt eBtr df 
«M>jE(i$ ^ccomf mnøet famlet , til Opiptf ning om Den fotanfectt ^avle. ^en^ 
fsc^ Denne Sfnifci jlutt« ^ funne «i cnonu tUfei« tn liDcn !8ec(tnind [u«ifl, 
fra bvi< i^nD den fetfl er f ommen] , fom i oiffe ^ing ncrtmece fotflaret og 
«pt9fét/ ^«aD forben om Dette <Konumem et meiDet. éamme IpDet faakDeé : 

^at>(en er II. $omet king^y^^ome breD/ er af ^ot/ belagt meD forgpfDt 
iKobet/ ^DoruDi ^at vcrrét inDfd'tteDe^rnflat'^tene/ aOigevei Der finDetf enDnu 
tt pat tinge og fmaa @ranatet og <turf ofet (>er eg Det. <di»ot De flore ^teni 
«re aftagnt^ Det et ^« igien inDfattet og malet Jtgefiun ^tene. $ai»(en et 
fiteféntet } uDi De fire |)ietnet De 4. €i^angeitfler< ^9«. ^Dt paa en ot>a( 
$(9ur / bverpaa et Salvatoris f9iSeD:ni<D en gten farvet Kiottef paa/ og en 
>ftranDf om ;g)oveDet/ meD Dtfn ^re ^adnD teffet 3. fingre i 9Betret og De 
toenDe lagte neD. 3 Den oen^e ^aanD botDenDe en teD ^og. !XuttDt om* 
fting finDetf en Øfcift/ ^i(f en ^ pmlFicmt iSogflaoierne ete !iar; og eienDeiige, 
'"*' ^iDinDtii af nogen ^ar f unnet liDrcifetf ^ og tSIeningen Deraf faui^. 'ht I \ (f ocf rffiroé^nrjiitcc , To Jif WnD«^ .iineaiem @f viften / '«re fff« N®*« 'Diffioaio- k • 
£)m ^ebet Uttget og Uni %mUtM m tt 

mut i s. Nicolai ^irfe ( Æiøbcn^o^jti 1463. ' 

tcfcS. Kicohi ;^itfi >« | itiebenl)o»tt gteftimef e«)nu' éritiwf iofmU 
^ocumenteP/ Deelé paa pergament / UM poa ^opiv / t>t>oraf tx ff«« 
fl( j>9d ifEttti «( Seié» og ^f eDe»^r(t»(^ og DcfltgC/ ^tCcntf Stcntome 
wt>foram«nDe. 5Jf Ctfie , forø ^ogne^wjlen til famme ^ixU. -t)««« 
' GB<l«l>Ie C8e(0rti>«ic6ig^e& 4r. SSrotJerfen 0«l)a8«ll9<n V«ttét ttl«t>Dcl«t tH ®^» 
f ob<t« ?:ienffl«/ fill« ©i eftcr^annDen enten f vott «Wagajin'inC>t9Ff« «net> tt<6 
anoen ^titi^b^D atmtnDe fc^a mange ; (om enten i Det -^an^e &pcba (Det ^ 
ilotten 6unne siøre nogen &\(i$i iRptte. <t)enne ^ang onfect t>t tetaf frc 
@f9(fccr paa^etgament fPret>ne; og med tt f{e(le&etg( en&nu fbvfimeDC/ jom. 
«0e ongaat en iOIanO o«D ^<x&n Pi^t Uti^tVf fiioitfen i mange 9at ^dær 
ctenet f»m ^ftiiMC eUer ^ecreteter i €anc<iliet unDet Jtong Cbrtfloffin; «f 
/ ^everft og <^pnd iCt^riiiidtt {)ep S<H;(h. ®enne vat eUerf en af ^at>en'be» - 
ffipf et Notarius Pabiicus, cg b(«iD ftben SRaabmanD i Æwfbent>aDn. 9lf Sllxf / 
I9ne« tiet i6Fe/ l)<*n ba^ec i»ftret/ tbi i ^ni ®eigi/ fem (»enget nnbertet af 
^reMne/ er iffe noget 93aaben^ men alene en.^oanb bofben&ie én^en , om« 
gii^en mcb en itranb^ / b^^owmf ring !afe« s. Petri Unger Nowrli, ©og ec 
iMC <ft ^Delig ©(egtdf. famme $i(na!>fl Ungev/ b^orafnogje ent>nu t^pOAnD - 
l^nlie oave iH, mm om De teve Denne «otei peber Knger noget paa/ Jøt ih 
meD ingen ^ttfbtD befcoefte. ^onø^uéfnte b«^er beDettCIne2(iit>etfø9ocer/ 
^i« ^amiHe tffe vtDe^. ^oenDe ^reDce bat ban bnft / 4t. 3eii6 Unget: oft 
.4r. nicfe Ungec/ begge .^tefler^ og toenDe §tenDej 4^- Oluf 4«l»e$8« 
»3 4iP- 3<P JRat^, iigeleDcfQJrefltt/ af ^Hfe Den fetfte ^at »awt <n 2lDeW» 
manb eg €amf i ^ofFilDe. - <SiDere \>tDe Di it2< ox ftge om bantiem f iiDtn dt 
!)an til j^n^iD bavér txecet en t>e( fortientflDf?anD/fom flutter paa Den en« €^tDc 
^etdf/ at ^opg Cbrifltan (»en^ørfl« paa aDfFiaigt ^aaDer ba>>ev anfeet De« 
lange eg tve ^icntfte/ baif ^av bei»tfet kongen ogSXiget/ og paa Den anDen ^tDcr 
Hf b<)n/ efter De <ttDer4,€enfo{DigbeD r baser f^fttt <t SKteic og nogfe®i«(e* 
{Dtejfer i ooenmeipte s;: NioQlai^trfe ber i @taD«nv og^ lagt &aatt> og €ietu 
Domé til famnK at botOe MD Sige/ bt>iitet dit af efterfoIgeoDe fire ^et>e / font 
•gfaainOt^olotdDjI^iaide ^(tiø^tD^ Det :^ani!(^pr9ji/9D(rmm fei)) og be\>iféé: • ^ ' 


r*<*fr; 
9 Cbttfltem metb ®n^^ 9Tat^e Z)(mmiirfd/ 9torg^i^/ 

»im^orfl / ®mt toiterliclt atU/ foiti mi) <n:e k fomtmfdiule/ 

boning Ø^vifiøffae obnt Mtalttt fQu^ftnttf) l^uttlrt ^H 
fiiuet l^at^e Pvc^it &x>ttt^m fott fin lotidc troo Xhitniiiti 
oc ^ané 9(rn><(ide / tii trx>itmtHf)t ^Dt i ern l^an^ oc i^ronene 
3ov^6 i Jtoknt^ttfn tvrfren nefl i^øn>cbroo tt^ metf) 9(tf)él« 
g(if)rtt (tgøen^e/ font to»$ec torfNr topd fra $8coo(n oc Graten / 
oc %wi op tU tbfn ^cel flf t^rn farne 3ocb^/ fom jtonttidignf 
I^e^trfutt fatter i^^ne Ø^m^re oc ^and^^uéfrtt) (Bre^r oc 
ft»o tf^ccDftfiVfraa oc ni&j: tpa intil t()fn^flrfcJ).tndlcr igfiv 

P^et^et: X)»øet: røot Sfriffiicrf oc ftait« l^uffrit i^lne «re foti; 
itrfpn^e P^t^er ^we»f^»8 iifffc artuingf / i^a fore ftvo^an 
ff oor Q3mad^e oc tDillidl) S^iVntfleeh)(t, fom l^an t^ti forHeffhte 
n^or $orfat^eré 5tontna (^rt^offct^e oc tt)ort ^ancedarta i lang 
S4tt>f) troUg^fn 6aft oc øtorc ^uet/ tidlante tvt/ f?at)f)frfle oc 
f ultburD^e niet5 t6ctrt woirt obue SBteff tfteiwe formf nbe ^o« 
iung Cwfioffers ©affue oc 55reff/ forø t^r \>pn r^er* vljr^be* 
ft'd^e ^ol^eé (i-^u(rRt>cé li( tm^ Stit^z ^n>o at formf^te 
P<tt(>et: X)oøet; / ^an^ ^uéfrw |£lne oc t^er^^ ^rmtngt fd^ute 
©c mttop effret tfterlé frii wHgl^e oc ©affn^ tj^cti a(§fl?t>né ft<nbet 
filet ®ecnfT{j6fIfe/ jcOfcfe/ éruøfte oc^ tepoJte t^ennc fijrfcrcfjfht 
^9ar^^ oc ®r«n^ / nietb ftli* ffn ^f ftøritig / i Benge / sSrecCfte oc 
^K^ti enFtét bntien tagfiet/ uteit aleneife fjvo meøljft aff tftem 
né farne 3ortf)/ fomJ^oningil^n'B ^ebreffuit (>aner ® reta @f ctr* 
jbetté/ forttefiiibe J^an^ ^frcr^ml ^fri^rleue oc l)e9ne^ IBotn / 
.|)ttillen<5>art39vl>&.f^ ifwth fwot>angeflgf ocS85»t^e, fceffter 
tbt) fom boning igfjile^ref :a(eeitf(le rfeem gfwl45»c()*Il»er/ 
ni)tHMe/ fomiro^t (tr/ oc enftet flg5 eller nogl)er auner. meio 

^\^%mx% aff fotoet ntf a^tt'b at b«wml)rr/ ^pøW eiBet t)t>*oaft(f \ •* > iiv^i: N I . N i naø&te totale / tDtrrt tt)r ^auet aff fotrnefnbe P^er !Dt|øerr 
tre bimtretbe t)dft((ticifin^tln>aOe pa t^it tto^tte/ pa fanctl 

6ttaf rné $as() prothomartiris. 

. DominusR« per fe, prefeotibus Revc* 

rendo in Chrifto patre Dominis Manetta 
• epifcopo Scafotenfi et Tncbone TorkiUi 
Ripepfis de Vibergetifis ecclefiarum Ca<- 
nonico, & ad ipforum rclationetd. 

2. 5^. Chrift. I. frifliwer ^tttt Ungcrt ^o^etf pad ©rager fct 
3of^ffotJ> 00 flnCr? jtonøettøf Tonørr. 1456. 

* ^entt^ oc (Boted ^ontnø > ©rntc t OlOrmbovø oc l)r^ 
jiten^ortl / aoce tpi^rrd'øt alle , at fore trojTap oc tt)iUtø(re t^iff 
titffe/ fom to«ime ®wf uifere p<$t^ei; X)«øcr tvor ©criffner oc 
XhKntt offoc tDorr Uiiif)t1bmmatf t^t til øiort ^auer /: f)affue 
lpittttu6anum oc han^l^uéfruiBl»<C/fom f)an ntv^auer/ t&nt^ 
fdoW Poa l^roRøøøt: t brøøté tf)erid ée f jDaøbe frit oc (luttré ført 
3oi&ffoli)/ giaK^r-^clt/ Xappe^rnninøe,, oc an&ce ^ouiviaj:* 
" Iiø!)é tfet)nøe/ emirat rbct ftrill «r rlier nxice fan. , X^xS for« 
<)ittt5e mit tpore SoøfjeDf/ toUerérOC @m(>rQmett t^cm cUck 
noøI)eii tj^crié f)er p^t ox btntere eller btntre (a^e, titet^é, t»niaø* 
%t, eaev tsforrcrtte t tjoø^r r 2Wflt>l)e ^ »nt>er tport ^pttefle* Da- 

tum in Caftro nofiro 3^^0^^<^^^ (^) ^'^ ^^^^^ ^"^ martiriS) 
Hoftro fub fecreto. anno Dooiini MCDL fexro. 

% ^ftec Unøeté oø bsné ^ii^frued ^uti^atiott poa SånaiSaf« 

:^ v£(rori8 Kltetf «Uet Sandi l^tflpei Stlfer < s. Nicolai Jtirffr 

> f^ttt 00 Idttré 5. Brandani eliter. 1463^ 
tt ^AMi. X)nø<n: 6tij|d>9m ' .. mte^am^^^ >»"CT»^w^F^p— 1^1 1 ■ ^ - ' ■ *' — ■— _ ■■ «■ . .1 1 __^ ih tfft t ' - gc» 

)OlM(tr publicp^ app^olica auétorirate iiorarimj 9(atl^mAtt k 

jbo tttf at dat SSennifh øc ^mm trrtrlt^ føule lomme metft 
t^til®iecn(o8ec ft>re ©ut ftrenge 2)om7 utinomr fc^mm^rty 

»ttfnttb/ flot fdft: ont/ t^ir tit nt wirønjf w nøfl&it t^ft gol 
l^auc w firam <it tor fore Mnurø, t()ft: ^ff fan iftrfc OanI 
5Senføap/ mi&e tvt engen S^utg t^c dibcer^re at ivcece blanft 
4tff mff&intHøfte ©erniager) (en ^niwffe ©ave, t^t) Oun afftoor 
^nleø/ octgien S^v&^x sytrninfFeu ©uQ SHattte/ tl)a ^aue tol 
MOfå^r 4)oeb oc itroo til ©irtsft, at mire n« »ti wør :gcftitié 
5mø& wcrffii? otTmft{) t^ffte OBerCen« focgfngeligfte ©ofe r^ee 
(»(gbe BigflfnbfffP f J&e minrngfjf. t()i> wele tvi t^tt Hwytxt 
i»rw«rcntidcc fonime fcljttien&i^/ pflf méfO »ertig^ ^at()er« øc 
' ret« 6«^ (DlefFtttomr^ør^d^jjcop 1 3toffl»e ^iOafceifé oc 
i^buw^ (xi b4»< liif f <;ei: eet 2^{te« fore ©ufy $()ieniilid 
gbtlfe f4t)» v)t)i f4»jctt tTicolit« j^ir^^ i ^^oDi&af n / fom 
9gf)t cer metret tben nerrc 5tirfel>i>r, ti( ^uilfefeb aiterié $@o* 
ere oc bittere tt>i ntet^ fiera^b ^ngb f mt 59Be(mat$t/ ©utft 
«lme(^.tifle , 3omfttu SWarie 3e^ SftcffK SWotfter , te aUe ^m^ 
fefJgOen oe OPngfe i tftmmxx^, til :8of. ^e^^er og ^itt to« 
tt$or«IOwé, wore oe ofle crtftne ©t^fe til g}^ifc^ml^ og @alifl* 
l^et/ Hane vnfy gtuet oc ff^ot, »c giue, ff^l>e> oc friit fran ofT oc 
fcow SCwinge anttt)ort>&e / meth tbftte toott of>ne JBreff /« tij^ 
ttart^ oc ©rwifl) / fom xox nwfclfueubi boo,Iiggcntiétt)eØert 
neft-^^webroo Wf&f) ®tra^nt)en r i forfcreffne ^ancti SRicofaf 
eogn/ met4 aU fovfireffne ©ar^§ og ©rttn§ genge, 25tet6é/ oc 
®ijti^e/ tt^gljt oc to&Dgt, enftet tonDentag^z roet| eFgftejttJompiJ 
JBrefueu/ forii tfjsr t)pa tmr, ()«? tt>eW)cr.ftengDe.<b), Øwø oc 
toore OSot^f iJce^^e oc a3other pa 1Dt4flbø^t:.ilggen&ié olDetnefl 
twtb etrctiDen mfttem tfeet 9>h)§ffe if^J^ ^ l^ottenteee ^tti« 
^et, raetb Senge, *3c^&c, oc %m, fom t^ tiie^rer, til eiwtw 

WigIN (b)ie(b Oriatnaloi Af »m« iDvoiitmK Mjt m iii9<ii f i(ii>«in4 {ør^. ^anjFe fdta^åiin: . i 9{(rttiø^t At f)mt eff »r t^entie ^aob* Wtttf) ftvoDatt @c$ Wfé : 
gørff at thtttt forffreffnr ?t(tf re féaO fam Altare Sanai Sal- 
uåtoria, t^ec pa 3)anf?e faUid fanctt ^teiped 2(l<«ter i}c fFoI 

Inct^ tt(tVt)e^ Sando Erasrno OC Sando Brandario, $tV(6 Alcari-i 

fta, ftn efffr anneri/ fc^al ^awf/ note ijc beftolUe forfcfclfiic 
®ar&5 PC ®o§ iftne SBSvtcc, oc vptwtc ©ufli:t)e oc 'Stmtt tbtt 
af/ metb fulb totalt, tt)cm t Sei)e at InOcr oc u^() a^ at fcrttt , 
oc i At f^tte. ^n)fm 5amtui (ofiec/ Cc ffal f)ol&e tiitt i)cl^flaht 
forf.for(!cjf»e satcce ba<jf)(^N(^efre oin 33ét)en tceeSWefj'ec «f 
t^en (5avt)f) / fow t<( fonieffnCe tatere ^erev, (idscn^té t)M fhit* 

boor oc &fl)ol&cc i finc©agf)e,oc fiw^tefitraff focjlTftfneOarW^ 
tDfC^ ^otvebrøo oc ^ot^ei' pa ^raøl)eør> Sido^ at om @øiu 
Dagf)en føa( l^oi&e^ Oificiuni af tf)eu ^tl^k ZttfaiU^hit^ on 

awanøoøécn af allt ^cl^t^t ^n^lt f om Xaétoé^f« af na«c 
forfcrepe ^Uevi* ^atconcc, oiii Ot^fn^Oag^en fore aQectiftne 
@ia?Iey om ^oføtaøfecit ajf'®u^ 2fflJ|)finc/ om SretJosilKn af 
tf)it bflfl^e ITort/ ftwttfe forrcreffnt tiadliflf)* aWefec fwo boifcc* 
f(r)ti(e , fom nn ctt Mtf fn>o ftampt ttoøf)ec annet frooc t^OQti* 
tiitf) tf^tttt itti bttd^fitt , en« ffan wii officere de die , Oc om^ 
fllle gottjertag^e , vfeen ^ofcOe Stiften / af ivor $m>e: balter oc 
ooø^er f}mx(6 ferDrftd $Od&tiit»() pa farne '3>ac^i / tba bol^e t{)et 
of/ i (nitffe forfcrefhe bwofrte 2)aQ^é 2)?ef]ér , (Pol tl)og bolUe* 
S(mmi)mi9(re^ SBøon tU ®ub5 fore <iUt criftne @i(e(e« Oc itai 
fontefni)e Aicarifta ^o(De rmenne Ortu&l)er om Qlatit, l^n>er ti( 
een 8t)t)ff SOfarf / ntet^ twenne ^iøtv/ oc fwo mange iD?eflee 
hrbntiithf fom SKtere (eré t.^irfen/Oc ^rtD at breb^'«/OC 
fiDOi tenDeé toe^l^ (amt $(itere. Oc pa forfcref ne ttoenn^ Or« 
tudser fc^at ^ati oc giité j^trfe ^ergbe tU ^trfene ^ogninof re 
61 rH»øe, oc fattigfit So<f ftre §. 3tem »f fe wf fornefii^e P<«p 
X>nQAt oc IÉI^<: refetucre of i tvore. 2)agi)e Jus patronatus åc 

{a^ef^ntandi, oc efte( n^O(^^t(;fc^(e perpetui Vicariitti^øi; Jrtte V 51. ■ftefee; tto^ iffffe ^erj^e til fanert 9ti(0(att>fé altiitf) f^aut oc (r^olte tir fa« 
men farne ælac^t at pref^ntere til forneffh(e Æltere/ oe t^K>/ font 
t^e ftiut prcfentationem>fc^af fltete tl^em een ^of! ettet ®efle(>u&^. 
[^tem fc^af oc t^ette altUt^ toorre beniare (é^ulm^t, actøen^refl 
eUet 5((ef f |Fa( fliueé prefentarionem pa førfcref ne 9((tere / font i 
©tec^ten at, een effret annen^ emcet^en @(eften warer/ oc i» 
f)el$t/ font l^an a^c nefl af6r)tth tih^nUh^f) enøefunt f<§a( 

tnwe fortrenN n>ed^ nø^htti refignationem vel impetrationem, 

pa thtt at thi fc^uU tUi wiUififytxt ()te(pe oc ^t)cfe ®u6 ^K^tene« 
^^Øøi^tlfe t fameJtfrfer oct^e^ trolt'g^ere bttit fore offoc n>ote 
Soro^nri^ oc genere @i(r(e/ og fertett^ fotre thtm , fimidlaftn 
fceffref ne «re euer wortfte pa 9f t)9 jjen a tl^ettf iBteff (c) , oc fore 
ftUe criflne @iccle» 3teni »at forfcreffne patroqi, fom Jus prefen- 
padi f)am fcOttfe/ f(t)ufe latt tnteet&e \)&i forneffnte ®ar&^ tve^^ 
iottjeftro tben ^eft etler Jtlerf , font t^e ^int prefentationem , 
mv efter at fian jau?r fongit fln^ifcopé Coiiationem aff 9lo» 
røe/frøo at j)an d^rl^er perfonlig^ rcfidcntiam , (bo frampt 
han eet) (?at priuetfé tdcen. ^r ^an oc flcr^ter in iludiis eUet 
tH (Sc^ok/ eUer t\>a feø^e ftudium, tl)a bane thn til firi 9$tfcop« 
8o(f aff!Kefli(t>e/ oc watt all^tmii fwo ncecrr ftnSto^t, fom fjan 
nernxeren^i^ mrcf tftoø fn)o at ftdn eller forffreffne patroni al- 
taris pa f)ané wt^nt ftrtter een anneii befc^e^en ^refl t ®artett/ 
tfitt fuldøer, gorfeme^ oe no^er SOJejfe fore forneffhte Stltere/ 
tfia fPal t)an gttte til f&tébt een ^feltng 5(irFett>erd()e ttl Ktrfene 
^t>an<ng» ^ttm waat fom forfcreffne i^t* ^cite 2(Ibrtl#tt 
tet^oc afganj^en an?/ tC^a f4)ar t^en fbrneffnte (Barbb/ fotn ban 
mt) bDt boor ^ lomme frii oc \)^tntret^ til tf^tttt forfcreffne Sllte* 
tii ®o^ oc Æltere / oc btiffue ftO^en altli&^ tonter een ^mu 
9(t t^tte 1h)0 faf! oc tbrDtelig^en ^olted fc^al ttl mløf) tim i 
alle SWabe oc efftertf^ij fom fore cer r«r6t, t^a fittue tt)i ottjoHttja^ 
^elid^en bet^tt forfFreffne njerbigfe Øat&er oc t>frre $r. (DW 
ttløttettptr met^ ®u9 SHabbe SSifc^op 1 9loi?itbe/ t%tttt wort 
tom. III/ . g)b ^^reff ^reff oc ert<fe(f^ at wéte n>(t:D()id fore ®ii^ S(&t)tt «Mta^^f<i^ 

njf tb ftt obne ?8rcif.^ Oc: tf)eé . tit otcrmf re gpwåtin« . ^autt 

r'^ jcf fotneffnte P«t: X)»0«t ^cetiflt mit 3n^wte natl^m fow 

Clrtwcjfoit aff ^obii/ oc petleff »«;t bent. :i5orff e 9fttb^natt 
i jtébcnéaffa /' benge tbetié 3»^frflbte p« møne we^bm b^ »^ fore , 
eiftertb^ tct fel(f enftetSnffiJbte bauetr Cc »i Bmi(|ortiwge 

Iberfenneé off at ba«e famtb^cbt tbf ffe forfcrf (fiie $@r«nb« oc 
Strtide/ oc (rre féicfebe of fliorbbe eiftcr mpc tDiiftbe va mene 
©oflbne aRen^ wefine/ ^we« tbctte 35ref innebolbe r om forjireff« 
tie Oarbb/ tber ^r. 3«»ø 2(lbt:ttf}^it tJbi boor , builfebb »i oc 
wibbneiiietb wore ^nfcgble bare ncetben fore bengbe** ©tuet 
oc fcreroit i itebenb^åtfn pa tvor %mt '^a^^) annuntiatipnis Slat 
efter i®u§ $89rbb t^ufenbe ftre^unbrebe t^rpflnf^titodl^e Dp« 
tbet{) trcbie., 

Ut)«tt paa: 

guntation n^ (onctt Branb^nt .2Iltbet: roli fanctt iHltc^o« 
lai 5t9r(Fe ber tvbi ^iopenbaffn. 

4. @fobe«t8re« n^ ^eber Undere ®aarb' t)eb ^dbro 09 
bane ^ober paa. Dragør tt( forbemeibte Sllter 1474. 

or «Ue/ fom tbette 55reif fee etter b«re toffeé/ fungiore oa 

fenneé ^\v^wn» Jm9l>h 95»)fogbet i Jtøpmanbaf n, 3epp 

jlmif^ii af Q3apn / oc 6<^nd Cr6l!ef^n ftbettbel t ^or#me« 

eré «tebb/ ©ctbleff roitbcm 25orttr^c tTtete2^n^erf^»/ 

Slabbmett / ^greaerø tn<iØtt(?^ti/ oc Uit\& Bru|e ^ ^terbtn^d« 

men i fameflebb/ at Slor efftber ©u^ burb MCDLXXiiil. 

fD?anba§beii neO fore S^ni^t Andree apoftoli 2)afl^/ pa it^ 

tnanéapi a5pt()infl/ for offoc ^rt gob^e Witxit lom t^ ibin^ * 
31« ttftt* an ■ 9 ' .JLi> ' ' i. ^ ' „ jtf/ n>oc fFtffet ;^e^er(tge 9Kan Peter X)ttøer/ Ølaofiman f 
rorjlTieifne 5tepmanoafftt, pa føne eg^ne tteghnr / øc (DI^ 
i5<^S(>et: ^orgf)er i farne SteMv met^ ftll^ ^ac^t pa pe^ei: 
Pngetø £)tt&ftufé tpcg^e i^ttie 2(fi^er(feb^l:erø« ^tpiffe 
met(i 1 oflig X^ingflt)^^ (P^tte oc frit fran tbem antn>otfeete in* 
nen ftrc If tnøffoffe tt( mvé ^nxd 3rfu ^6rtf!i oc famti 
^tantxmi Zltate i fancti SRtclai ^trfe oc t^efT^oer; t^et^refi 
at/ thtn ®at^ oc ®rmiD tpet^ 6^>^^t>t;o^ i ^opman^fn i 
' f^nctt fniclai @o$n liggenDeé^ Tom tf c i Sroe ^affue af forfare ff« 
ne Sfitarté $t)(tr, oc m hoo/ fo oc t^mifdel^t ocSQomtm 
pa 2>r4£f|^^t: n)e( @ttantm I ^øttenter ©trc^et^ ftggentel/ 
mtt^ aH t6ecr^ CEg^r ntom / SRrtftg^c et / oc ^ref, font thtt vøi 
xéttf til irøetteHge 6i)f. tmlUt ©fote tha £<wrt^ tTtdf^it 
95ag^er oct:vpfe05ttiiihfpnf focffrefne fancti SRiclai -jtirte* 
SBo^rie. til fotiFreftie Slltare og tf)tf[<i\)n 4nnamet ^affté. tH 
tflfagte oc UftHtif^ttt a t^teé oc ^gnemené ^egné t^ett 
©arD oc ©tMnft i iamti «J>e6^eré ©tre^e liggentei« , (om tjr. 
^enø 2(lbett|^ft/ @ut^ ^nn« (BtcU uat^be^ t)i)i &otf/ metf) oc 
til fonlcef ne go^ unter een Soete «)>cefi at blijfwe / fom t&erel 
ftowetketf t^f c pa giifuit totOermere tj^bwifer. ^t (o wc taltt 
oc giort for off/t^t mitftne mil met^ tpore 3»ff d^t* ^egnte fore 
t^tte JBreff/ gijf uet fom fore fcreuet «r. 

Ut>«ti|>att fftttxt: •_ , . 

ef^tr ^reif pa f^ftm' ételpee 21U;et:e goQ/ tt( Mfttiftt- 
tete j^ir!e*n>era$e flaWcf^e oc annecterebe t^en ©art^l 
fanttiJcet^er« etrofOe lontec ren ^tU at tlift^ 

in. 

til Æpng Stil?* II. 1564. 

bet nafl fwige ^eftc b^ inbfevt et ^t af btf]^ f&KM; i«m Ale in 
originaii øtemm« i Det i(ottg(..lDan{ee éanaUie« ^x^i^ 3 &<tte 99 
felsenbe t>ilte t^i inbrpffe De etdøe., ^e( ece 'Oe iffe af ttq ^Detjli 

i^Btadi^ec^/ Doø/ jtDetr ^epaa Den ene^lDe itere 9« A<(cmere at fietiDe 

a)D * , fa« 
\ mttmmmmmÉmm^m I - lix : ^ftnife SWaflasfrt> 

.faa (lot 09 brfettmrtlig «n ©JdftD , fom Øvifittd SlCtmcd 4,trlor)€rolI« tft fti» 
^ioer !>at/ 1 &tt De ottcraft ©iDne om ^on« Ø^etftnftiglxD/ ©uiJUfrpgt/ .t)iwtt9» 
^«0/ ^wfnjrigfeeD / toift 2lnir<«3/ ufotfcttDeDe «WoD / ^roflPab 03 j^iatHg^el* fot- 
jtcngen 09 ftt $(etxtne(anO / fantt ^nt>eil ^0$ ftne Un&ec^aoetiDe / 0$ pa« txn 
onDen ®iOe unDiTC^tte oi om Deo S!)^anff( $(ot)(ø $i.((ian& og ^oretadtntx i I 
D(n {andodrigc d>tn^e ^eiOc nmt ^ons ^rtOerif t>eti 2(nOen / gi^xnte i4 
S^aotune, faaod poa en flot; l^eel af Jh;idtfj®Fibene/ fom paa euDeei af te (»e« 
f<^<nt)é Dtftcem 09 an&ce forøerne ^olf/ fem Da bapf le\>e(; piOe »i/ fom tne{< 
Det er / meDDele Dem aRCf og faa(et>etf btioe veO/ eftec^an&en at u&gii»e af »ote 
f»rt)um< beremte iDanfPe ^cenD^ ^reoe faa mange/ fom vi ftmne forefinBe/ 
Der i nogen 'SJUaOit in&e^otDe noget tH ^{fierien« eOei Cpcoget« Cpl^^ning. 
^e/ fom Denne gang anfwe*/ ere Wfjé ; 

V mttmc^^mf ^^nffentil (Jtt^er« ^ønflU SWajft. St)(f(W 

tflMm BHiHfiUiU tøm f)tt for <Drafiø^r btteifftt^t^a X.|!(^ 

Regele oc bxn^t Betn, mm^^ fttttftf^m flun^ finten fø* 
mf f^r ®ttt> n)ia / tvti ftnnOev mtt ^r^ti^tt QS^tt t^uitec flctt- 
intet/ att ®ut (FaU jo wmt mtt off oc tmot tvore $Q(n^(C/ Ot 
ftlffue ofT @(Qj)f c oc OffuerOanb of uci; t^øm dik. Xii i)at7tier 
oc fliort Ordning/ ^uot: ^r (Fatt fedte/ rpt^rrfbm t^ennrSM 
ttuifer. 3f g tt>ja oc, alt«D ffriffue Sttfte ré 5t« STO; tm, faa ojftc 
mld fle^ii ^^u^/ l^ot toti t te oc duot tia gaar. <fi$iUr (^F- X.il^* 
forordene t oH al ^routant oc ^etaOe ttiattr)e forfen^té UU ®ttl< 
tjfln^t/ t^r »iU ieft late ^effe^ W3«t» ^yUe/ ^Mor tto ere- 
att ft^nliéf oc teg ttlee Can6 annammen eOet la^r jenten. Om 
t^eeerub att mf)ø\Sit 9<Sttntft/ CFtt6eré^onaI.9naifl.thtptt 
om r t<Att ifd met tben f pbfFe $(mt(ai / oc t^cfft offvaa ^tt^ett 
jton^I.Ø)^ajf!ø.øo^e$8e^a^/att manb ingen aniio\Ut))Un tfjønif 
mant n)tfreligen it)ee^ / fomdtør$t)fnten>Si(fering/ iD^éntfatt 
nian^ la^t aOe (Sfippere met alt f^anå Btiihi^ølf ftterae oc eet« 
ttftcete fottoUeren/ att^e tcfe fhiUe Uht vaa nn^rc^afrier/enO 

fom lånt tOem føxf)9\Ut,9f^^tt^txi S^øH^mai^MUtfttmit 

' : : . :■ ■••- • XQUtt ^ / H* -©efff. m SØSifle <5* 5?. SK. oc ttftf f(t)Vff ue nitg ttll fflmc 95f (Peeti / t^a tw'ir 

nir 5flW'*JBdn^. 3^fl w«^ n« intet o^wmere att fcriffue^ jncn* 
ttcec; atf®u( .tvtU bruare CEtt^eré ^ongl a^ojff . mr tt aaStxfr/ 
@mtt oc5H^elfart H^t ttUStea oc&if/oc att^uD xaWX gtfue 
mrø ^et^fff goDe 2)?ent met aU^FHbé Slo^ett att t^ene QF« j(. 
SDT. at^/^ett ratiD tvecr ^. j^«iOr. oc5&hRntarctié9litde tia®aftt 
oc ®ott. ^tttKfrt t)it døf ^e6f^ ttU att (fie (F^a / ^men. Ex 
^tlW StOttgl. SRarøi^ Criofi) f|(øtr t^rn^ ii.MajiMDLXlUi; 

< ^o(flenn/&totfflarnn^oc ^itmeYflPenn/ ©r^tu t>])9 Ot&eti&Qiøf o(t !t^((m<ttf 
^ocft/tnin aQei;naa^t9fle{)em/d<mtiife90m9g9Cii9(n ec onDerbaiiid tiljtitDt. 

0(tnmø/ |)\)ov{ete# béit lin^rt 6^I^V Ct^^Uce ^rfaltnd 

flattf nfce gltteff uioe frdlf . 

3®uW9?ajfn. 
tnetrcttrtttø. . • \' ^o<». 3r«(b«t:gf. Ae««. 


mottan; 

25ij5rnenn; 


3ott4ø* <Ørtftierf. 


■'■ 1 I / 
■ ©ottffte 3«raen« JBoJKtt. .■'-'• ' . ' 

4bertu5 Clup 1>inclfe. 

Jøøenn. , 

XftifTc ew fowrlJirtewt att \eU for ftrten paa J^untjPaff/ oc 
f^mmc tiU globen , mat tftc forneimr gieit&ccnt Jc. 

gerffc ®ut witl/ at feft fommcr tta tie Sobffe/ 1^« ad^ttt 
U^m fettf tbcnitom t) t^f nD ftet(elRcde blanlijettetm octlto^ 

miKii/ faa a^tv^ (^(furt nogen aff wove Sfit^ pa^ t&irnnotii« g^f t^cté 5(ond(. SD?ailF. mt)n ganlFe t)n(étNme ^^eneffe afett^ 
w tnct tt)Ot |>QEtc^. ^(ternaaOiø^e ^eere/ øiiffuer te^ ^tberé 
l^onøl. SRAjf!* ^^imj^tliQtn tiUtitnttf att toti f omme t)ii^ \>n&er 
©ttttlantt, oc lofce $tncfet; faUe »ntec 2^<wrø^(KJø t) 3afftr*/ 
tber ^lorten irar X. ^^t)ftaffueriPore1>fncffrPte om 5Cunt« 
ffaff. ^ ^n af tt)tm er f omen l)iit titt off/ oc for^ en J^onbe 
met (?d/ fom tbe rc^ge paa Øtantt @ame !Bonte ftgerr att^e 
@Henife ^aOe (tgge for^tfnabben / oc atrber |¥aO Irggf nogen 
©aOe^er foe J^atniar* ^Oeré baffnec n>tt entinu'Inden ^t^ntec 
fanatt , i<UMtv fbcnomtt nogen fbhterlid Joente* tht antre 
tbo woce ^Mtt lébe frem bebet att forfraflt off ^un^fFaff. 
^aa ()aifuer atle ^ofuel^mcnt met mtd oc talttd n)eb/ bueé nu 
t)termere er att foretaoe : . Oc met ®ubi i)it\v mett ® u^a 
iRaab er befluttet af off aOe at tpfOe gaa ttU Segelé oc foge 
iDenterne; QEntrn n>it.fbaer tbom for QEIfnabben eUer anter« 
(tf flaar t) ®utj aHn)e(ptg« l^aanb. ®u( a(mectefle l^anb 
gifftte offSocfe oc en erUg €et)er oper tpore Soenber. ^tt 
faa wtffcltgen fFee i?aU , bor of aUe att be]»e ®ub om / oc tacfe 
®nt tberfor ^en* ' 3eg gt(fner f tt^eré jt. fD7. oc tønberbon« 
(tgen ttUfenbe / att ber er meget ffugt $o(cf paa Gfnbent , oc 
mange boer bort, ®ub mttallti wti ^ielper oc giffue en faltg 
@tunb/ 9 naar . t^et fFal toorre« @ga er $er oc aUrttbe Htt V 

- s / . SStefttf globen for ØUf fom' iti t)termerit ^offiKr fcreffuit ^t» 

flig« oc diit« ?larfagec nlert tr t^et njort bf fte øtt fi^oe njore 
S5)9cnl« mct tftett f øi?f!e/ ®«t ^anb tjcrce met off. 3^ flJ^nf uré 
ttwft 2UcbrUce4ia ett Orloffé ©fiib, oc fatt t^r ett ftunbert 
iølant) 9aA> &nt teg oc nu prouanferci?4ff t^m ^ptallt itq baf* 
itev/ faa (ahgt fom t^e lengfl faht Otecfe m. tittt fet|?e ®uD 
n>tU> <åt \»ii ftinbe !ome r^e @uen(Fe faa net/ att tvtt fomec » 

åobf $t)entec tiU met @uta ^teh)* ®nt a(mectrf?e bant gtf ue 
'. jf. flW. :9o<f f DC ©aligbcfe / éeocr oc OffnerwinMn j of uei: 
cUt ^. ^. $0?é. St;f nPer oc UwtnmXf att &thtvs ^oiiflt Wtaiff, 
metaUt^. ^ SDi^. tro t)||(erratt6( maa af l^tertrt (ofuf/ tacPr 

SUaifi«. i:)rlop globe/ ^orébagen tfttjnt) 25. Maji mdlxiiil " 

^ept>a«nn^erfle @»tnM(l^ti$fle »£)«««/ jÅer 5nt>«Hc^ ben 2(nt>erf, 
met &\ini inaaDe ^anmartfi«/ ^^ocgitf/ <^ent>ié o4) @ottié boning/ 
.^erniø n>D9 ^(e^uug/ ^offleemi/ (Stoftnarnn^ oc ® itmacffenn / @rcffU( 

3. 

I • 

V 4a gpc!(p/ ^BBelfatt dc 6alifl!)eb altiO forfrntt met wot^ntt. 
W^nma^i^Ht l^etre/ toerbié ($ttf)ni StønøC 9){at)fl att ivtibe / 
tbett wiitt fomen &tb lonber ^otindbolm mett QF. Jt.iD?^. Ot* 
iop^lote^ nu f $oréba<|é 9(ften/ tbtt X. floøi Orfaøen buor* 
fbc tt)U bcc tobe SIncfer faUe/ er/ atthe 2t)Wt f^flbc/ feø in^fn^ 
j}et)} lenflcr att lunte føme^ førent t^e ftnge jta^it mere $cetaUt 
int, m oSrebag^ tofl(tf)e$^taattnb/ fiodt(feaUfamen$> t) 

aoas n>ar t^ct faban en 6torm oc QSctterA ^tt ipnD intet 
' ^ funbe • 2l6 ^anj?e SOtad^iitø; < ■ — - ■MwMI funte ^antfe feø. iftu t^ett ec bfeffuen ftiOf / n>ia mtntt at 
SIttb fortete / att tftet ifaU Hf av fFee, oc toil mett t^enne SG3m6 
iDtQe ^oHf off 9 C^e øuenflfeé SatetvanO meUont ^(ant oc ®tt{« 
lant. <B<c ftaffuec ent nu in^en njtfff X^entc c, ftuer t^e ©ueit* 
ffe ©f iib ate. 2Bi l^auer atte wore ^incf er for V)bt om :^un&* 
fPajf oc wifle $t)en&ér. ■ X^et forfte wii ^cf ommer »iff 55un^ 
ffajf r t^a tDiUe wii ^aifue wore 5t)cnfter Mfowh , oc off ffaahei 
ntct rl^ent alfommectef?e ®i\^ ^telp atr fanae ett erltg ®t\)tt 
offuer e. ^. aJfé« oc øKigen« Socnler, t^ett ^. ^. «W, oc »« (ide 
tvti bebe ®ub ont/ oc tro HM au^^oimUo ^(mecttøOet t^er tttt, 
att met t^et forfle tvtffeaden f?ee f¥aa. CFf t^er« 5ron9l a^a^tré. 
oofte SWenD , tifliflefle ntt QE. ^. 9K«. ^rf ifl^ ^olf 6o»er oc ff icfet 
jid oc emob mig 9 @. J^. 8D?é. ^oentf^e met ad ^lUtf^^eb oc S9« - 
ttd^eb o alting, fom boname erltde tro a^enb/ oc tcfe anberleti^ 
ent fom mine eøne 93robre oc 9ørn/ oc off^itfe Mté, at ti^ttt 
ffallaaawtumf ®ub tia 8off oc ^re , oc d, 5(. 9H. tiUttt 
Mtt maffn oc ®affn. ^ermett n>ta teg oc t^enne ganf^ f^(ote 
^aifue .($. St. tS^. tiW ®teU oc £itf oc en erlig @et)rrt«tntinø 
affiler (S. R. TO. S^cnber t6en (SPniae ®iit befnlit. ?fff Stt&er« 
^on$t tlKaifl^. Orlofé SioDe 9>9nfe Saø ^ar mdlxiiu. t>n^ ' 
fBorwfl^olm, 

Stt^eté. j^ongl. Wtar^ttt, 

tjnfierbflne isener. 

p. s. Mttnaali^^t ^tttt oé ^omiQ, hmé fom meg fatte j/ 
i^et ^ajfuer leg (Trefuit 6^ tn^^gmiø (giylbcfiflternc 
tia» 

tnett ®uH v(aaD« ^anitiac(fitf / i)?orgi<^ QBen&i^ 0(& ©otti« Konmø^ 
•Dcctug «&t@((§n>tig, ^olileett/ ^tormarnn oc^ IDittmecjFenn / ®r()fue 

iii>U)^ viii(i^«ntd. E..; 
4. 

6!f>tt font tvaar w t^en( ^uenfFe QTrnovAn mttt IRaftt 

;iange-5^t«tt • » ijo.efipponW* 

jmmSttnU . « « VIII. ©rocT^oImé tpntm 

etfftt 

f«(e ^^artottfitn; * ♦ • • ll. 

r9 Cmomt J^attottfftttt < . # iiiL 

^al^ Stattouf^tt • • • • VIII. 

lRott«@huig(i( • ■ * . * • III. 

?ffW'©tonøf t • » * • XVI. 

t9 Oiioct^-Srandet: • * xiiii. 

4Nilf ©langet * • • • XX. 

t^mtxt %mmt\itt • * * XVIII. 

SaQfunei: • • • • LX. 

éKerbtecfer aflf 3«« ♦ * . lill. 

$(fJF alt t^rttc i^etfomme tltf intimt vcttrtt tiam^f t^9 19 

Sp^ffc fette x^ 31^ paa. 

glttt^rté jtondl* t9rai)tt mtn aantff e vntettanide oc^ pllctt'de 
vk tro $t)cmfte nu oc oltUb forfent mi tt n>ov ^Scce» oc^ alffuec 
i(0 ett^eté JtohdU S^aptt. oan^fFe t^n^ectanialigen ttttfierwe, at 
»9 nu mett ^tti jtongl. ilHat)tté. Ortoff^ pote 9 ©utj 9laffn 
^(^Ut cA lebe ^et fta 0$ paa tftet tette SaretDant tmeUom @uec- 
' rifle 0(& XpjHant ; ^t^U att te Si)^?tt l^eclaget feg ^ at te xdt 
funte tenoev fortøjfue l|ei:/ t^tt fote wide tvt) ooUe^^en 9tt te 
6tteni¥tf SarettHmt; ttU iaa lenge at too funte befomnte, Wi 
0$ fattt^/ o(^ fiaffite fFrr (fiiit oni/ o($ tDill H ^Iti^ late ^((Ftet 
Tom.m. €e . pa« ■j .1 4 

* *^mmmiå^m ■ I f ■ C) ^ dette @fib/ falM JIToød^s eOer matø 7tttel7at>cr . fom uf be £)attfte o« 
S96fle bi^ erobret 09 forbro^nftt, ble« ben ®9enfTe SIDitiirat JT^cob 2$^2e og flere' 
førn^me Officeper faøgHe. ^m9f fSHCimm* siB_ :■ 

XeoHfltKfb / fom nu befliffue l^, ^^nffuec ettbnté ^ongJ. SWa^f«. _ 
XWMt ^cltg.oc^ toel&Dvttg WlaQiPi^tttlmd mtt fed> 0(^ 
f^tfrev med / at l)m$ Un^ nu tcfe cc bo§ efti^tc^ ^oitg(. Wlai^tu 
ilt oant ba fommec ttU ettlE)itt^^ondttD;at)tr.mrt tl^rtt ferfirK* 
^ec ^dffutv Witit iiet ^tuabonv oø ©fcø^eHgl^eeb (blandt %eU 

att ttt^tti j(onflI. S^aott. miUe ff rf^ue 6^<^ tll<mntt9 (gfylbett^ 
fiterite tiU/ om fian^ tt^iiUt ncgm 9{aa( t^ec nu 2C. Oc^ wtK 
icd nu ec& oittib I)a|fiie etrft^ri j(oita(. nmt tm BitU oc^ 8t# 
thtn^ ^Ifommt c^tiøf}e ®uti brfalenMé; ()anb gtf ue ett^é J^on^U 
SWaj)tt S9<f f oc^ en crHg 6eo<r ^ffuec atte cttf f té jtortfll. STOa^tté.- 

^nni564» 

(Stt^e« J^^øK 9nat)ttl. 

V35nfcert'flm'(K tro Stenet 

^fefife^tetm Sétji« @tocttte<^ti§(h |)<m , ^tv Sttt>md Den JttiDm, met 

»Di (SU$»il9f ^oljltcn, ^tovmacn o<l^ Jt)i«mecffcii , ^teifuc 15D9 OlDeiu 
i>utdf »^^((men^orf!/ min, atltcnaa&igfle^erce oc&^oniiid/ «nD((Danideii. 

:mtt6eré S^ou9l.S9?aijtt røvn øa«^ff c unte rtanne tue neflftealtiil) 
w fotfenw mrt wot ^erw, ®if uente é ettfiev« ^otigl. irBfli)tt. 
t)Dmi)artiden mUnlt, at^gaat ftnfle vii wiffe «unD(fa^/ at tfte 
^uentff @f«b \Mt ^et ftart ^off paa eii 2, Q3fiec ©øe« l)er net 
wnttt , tCiet t&? ^offtc miUet; ttja ^flffl)e tfte weU fuuDe fontmft 
m Cif met tfitnne iQinb/ t)ii fuube icte fomme tiiU t^oiti/ foc . 
mt Q3(erut pat om/ eUec^jtifaaratftotitie, fiuott t.efcttbef 
t^mé jtaaé/ t^a 0?al mH raet ^u^g ^elp f^ge t^m, oc^ofjee 

Wft ®uO| jjlerp atr U^ tOem, wcow/ t^ec ffoa oif ®uD t« 

^felpe/ watm^mmm^mmmmmmmmmm^^mm %it{^tf attWi *<Jn8l SWat)tt. ^aflitf c ^r ctt tmfitøt ^(cf/ fotti 
entirectf (t^en begeter oc ^offuec et gott anob/ ott ®tt^ tt^ia wiffe^ 
Ugen gtfue ^tt&rd ^ong(. STIaøtt. en erUg @eoer; Cc 9 ®»t>)^ 
SRaf n / tnett tbetc i9{o^ mi Qe t>tt t>ge t^em ^ t()et alberferfle o^. 
tiiøgeltgt er. ®ut gtffttt Stt^eré ^ong(. SKa^tt t()cnt ®lete oc . 
feg ttén^ $@re/ atr tmt f unbe neterfegge t%tm, fom t>ii meffeligen 
l^eOed m vRtt ®ut)g |>telp. $ec met ^tt6ei*^ ^øng(. SHa^tt. tiiU 
eteU og £iif tiyenOfutge ®u^ befalende r banb gtffue ^ttberé 
JCongf. år^alf}. eeøet ec Ir^t 9 aUe SDJaa^e. £x m^tti JtongK 
I9?a9tré. Odoifé ^(ote \}nter ^ortngbobtt Socé^agen tb^n 12« 

JumMDLXlIIL. 

(Jttbrtl i^etigl. 2}?ai)t«» 

lonberbaue fæener / 

Dpffrift: 
»edbaccn ^ovfle @torm(($(Jdfi( jD^(c^/ 'tx^ Sntatiéa ben Sfttben ttieM 
iUD^ '^(Kd^ iDanmaccf j^, ^^otgiø ^ ^enOid od^l^Dttt« jfoitins, ^ernig 
M>H @Ufwitj)/ j^otjlein/ ^tocmarn ocb ^ittmtcf^entt/ ©rejfue «Dtt CiDen« 
bocdf 0(& !:^((nKn^oc(l 2C. min aUecnaaoidfte ^ctv^ ocbJCpning/ vnOccOaniø. 

^tt%m^m^l Wtti\itt mm ganbfFe bnberbaiiige 0^ tot'aige 
V ^penifJe nu 0^ altiib forfentt met toor ^erre , S(flernaa» 
bififte ^erce oc^ :Roning / giffuec ieg Sttber« ^ongt. aWaint. 
^anbfFr pnbetbantgen tiUfienbe/ «tt toti xltx Nordbag« ftce %\\^* 
mgev , buotlebiS m be euenbff e flf uUe baftte brogttt effen om< 
Iting JBorringbolm/ ofb ben att flflø ©t^be/ rba gicf wii ocb ffraj: 
9 ramme @timbj) ®ub^ 9?afnn m @ege(^/ oé menttt/ xoii 
ffttUe bttfftte funbit tbem ber, ocb fenbe xoxi tbo ajf roorc ^incett 
foc 06 t)b ben a^ nt) ©ob^/ at fotfiKe/ om be (aa bev/ o(b fombe 
fomme tilbage 9bt gten/ tba fagbe be/ att be icfe toaare xw, tb<t 
frtte mit ivot ^m% ^tt ^e^enfø, Qd[> trobe/ m be ffuUe baffue 
tvectit bet/ H funbe wii irfe beder ffnbe tbem-ber, tber forrc 
acter nnt nu 9 ®v^^ iRaffn at lobe ^er ajf 0^ inb for n>(t^7 

ee 2 om f • V y »40 ©anflfeJWaa^jm. 

pm m ihn innUme^iir^^a^t teg mifi Jtunbf af t^erpa4# 
m te ete firt dc^ trelnidf @ftif. :6uøi^®ub tDiU/ att {)anOe* 
len 1?att nn m ttfl , tvttl m ^Ki^t Qttiitti StoHl SKaott ttS 
mit tt)tn alittfttitt, oimii tneg tin tNnb aOntcc^Hsfle ®iit# 
iitt ®tit totU toiffeltdrn øifjFne jff @fOfcti>røttitg o<^ Cmter^aQ^t 
ofiter (3Fet^é itendf. 9HaQttl oc tootr f^t>ent^r. Oc ti)tfl1f§ 
nu oc^ tfltUD^aftte Q. 5t. sn. mctt @iea ec Stf tifl laofltiMrtflC 
Ipctettgt dCfdemente/ o4) mtx\i^Bti)tt e^ orfncv^an^ offitrv 

f^loOe mUt ^t^tnf^^ Seffuectaa^ i|)mO 15* Juiii 9(iiiio 
D. 1564, . 

- t^ntier^amfié tro t^ienerc 
écrloff tCrolie. 

P. S. ^a<tnfl«ttrtfh ifonnitt^/ tf tt nu ffitøe wii ^trtinfift/ fttt 
U 6ttf n(Fe ©t«D ffuttf roere »nl^er fSotmMnt/ ^ effrerbit 
fltt 5H5trtl>en er off eivoDt / art roit runte tete fomitie tttt ti« 
tenitom 1 t^a roiae roit fultfimtme roor fbrtaflne 9let)fe ttfi 
VOttn^ I «tt »ii funDe faa- tftett 6uettffe 6fiib x^ SWorften 
mett o|F/ fom Cftt^etéjtongl ^oxiit forre ^offuer ffreffuit om. 
it^tt forffe mtieUøt er «c 5H$inben aaar of nogtt Ha ^xVntt 
XU toiae roit foge roore (^t^entet te @ttentfPe, i) ^uorroitfattb 
eittea Wt eller fpore tl^eni/ ®tit ^ant øffite offSøcfe oé 
C^rf)antt offiier t^ennom , ^itilcfit '\i% rotfTelige j^aabti ttS 
ttiett ®ut§ lIMelp te. efreffiiir tMiter ©eaett ttieUom ^ 
^m ofl XOerno te 

Cpffrift: 
^m wwoe !2>an!twrcf«, gjorgié, ^ffienot« o«i ©otti« honning/ ^Ij«* 


IV. IV. 331 
Sioflle £)ptepelfet ttl £)p(u^nm3 i U 

fommen^td (>ac man uis«n i»t(fev( •&tc(p(»^(Delec/ enD enten Ccigif 
dinah^c(«il<i6(iCy font ongoae nostn^Ddl^^erfon (Oec SUxlig Sien« 
&»m/(HerTom tioøen o/SlDtlen fan l^avx uDfle&et eQec foirfetslet/ gOeje 
•dfoa (sen^iirnDise Opfeaneffer/ fom nogen af SlDelen Fan l^aoe gfort om ftg 
eg ftn Samilf e. S(f Det fetfie ©(agé ; riemit's ongtnale i25veoe og ^cumentet/ 
er t>et ifti iM, af lem, »i i »m SRasaim ^at>e inDf«rt/ fom i Det^atD Funnt 
^vet doo ^im^tf 09 af Det ^Dfic &(adf / nemltd ^e(en4 e$ne Oi>te9ne(feiE 
om Dere« ^cfccDce tM^^xnMfn oteelo^faa inDrpf Pet et eOetanDct® tøffe/ 
faafbm om De ^(yggeir i Ut anDet ^fte. ^f trette ftDfte &(ag« ec o« foc 
tort flDeit foreTommet et lti>et @tpf fe / fom fan gtoe Øplptnmd i.De X?in^er« 
Øeøt/ fom er een af «ore (rIDgamfe og rette S!)anffe SlDeltge Stammer, ^atit«- 
me, fom ©ogne^^reflen i ©felffer^eraftvarDige^r.tncgiJler^ru'e Satset 
^ft Den @oD^eD «t meDDele Det jtongelige ®e(ffa&/ er en '^octegneffe/ fdaoef 
poa 3racob X>\n^é lU ©tunDet/ lom ^an« ®en6 SfDmiral 3^rgrn X?in&8/ 
$8em/ noar De ere foDte; f«mt Dere^^aDDere/ fom baioe iMrret en anféelis^eef 
afDen "piia De $iDer blomflcenDe S)aniFe SlDel.^ Stenne ^ortegnelfe er af Dem 
besde fe(i» meD egne ^cenDer oppPreT>en for i eniSog in 410, fbm eOerd inDi^oU 
t>er abffiaide ffreone 9lecepter 09 ScegeDome. $oran i fSogen (iaaer Dette 
(Preoet : C^ettne ^03 er 3facob tt^int) ttl <ØrtinDec retce i&pttrMixtt> til 
*587, Sorteønelfe^i TefD IpDer/ fom fetøer: 

SWinif JBømé S^tfet og tl&erfiJ Ja^fcf tf . 

Anno 1 58é- tlfJejh @enDa8 effter @t. j^n« ©ag ^ØltDfomer/- fww oot 
«6. 3unii, floD mit ^drpllop paa :Rlarupgoat:& meD ^øcgeft 4<*g© og §rtt 
5lnne ©tyggeø ©aater Clfe 4øg« 

tlttR9?€ ^SHI'JS) bleff foD i SKojf irD åretagen for Uurentli J^aø/ fom 
toar 4. ibag Augufti flrap 5*. oar ftagen ^ormtDDag Anno 1 587. 

ntetø2(a<i# CattQeler. C&riflop^i: n>a(e(ett&^; ^tutilbtcSiti 
2feet <Byl&enfttcrn. STrilb ^^uitfilO. 5ørg«n4!*g. -^enrif «Jittt». 
Cbrtflért ttOii*. mic^ eauObet g. ^emrif Horby, peber 4igger# 
f^. ^bfalon 3nl. ttmoolb Jamf«. nielø (ørubbe. 4nberøC)re^ 
#lberg. U>a^elm IDrefelberg. Cbri(liAtt é«!^* Ørif^eti Snubfi^n. 222 ^anflfe 9Kad«i{rt. y m iiiiMi fp ii ftvit ^vt(tlb€t^. pet>et: 5)refelbecg. jfo^on 23tofen&U6. 3(nbew 

(øfeett. ;5acob €roI&e. Cttfpar Pajli<^,' Cbtijtopb^i? paÆifcfr ('). 

triaB 'Årifrøn. 5«'<'^"5 Kan^Ott, <B»eit Kanpou. ^ofean ©u«b. 

-4.auge^c<$. (llaue (Blambed. ilbvi^ian t\lad}AbavL$. (Dtto Sco« 

bcrg. §riK ilifcbet ©ee|let>t. gt. Saviite J^o|?i-up. §tu« ©ert^>e 

S3S9ll^€ ^3^3f^?), fe& i 9lo1!ilD freDagen ncfl foi« S. Poutls Sag, 

|bm twr 24. Januarii, \)«0 et quarteér cft« 2,@Ict Sftcrnii&Dafl Anno 1585. 

tTloirtcnøOotcc, 3»ttifc. 3ngeboftt tt?mt>. 

3S5US9v <2B3^©/ fei) i ^VcffilD «K<jntJag«n for ^mtjDas, foni 

Dat t)eu I. Junii om $lftenm UX> 10. @Ut/ Anno 1590. '< 

^nø Saldere: - 

Svt^tvid) (Bott^e. -^anefiaumm. C^vijloffei: ©f cif uer. M- 
2)owtbe (øottlBc. ^oretb« S)J. SJlovten«. 

.30?©3€9l '3835?^ / feo i ØlojfilD OntfDas 24. Novcmbris (Irap 
ferenD 4. @i<t om ©iocsen Anno 1591. 

nUe Pareberg. tØJ. Pe6cr H. efotemejler. , 3omfru(Sei^e35w« 
Øeh^ttø. €bale ©iafc$, tllarine ?itt. ^ran^esJ. 

309i®S^ <3B30^i5) , f©D i 2Ho(f IlD. Sever&aaen 0. 7. Ju'" ltij<t f"«^ 
^ftifd«aen 2. om \l!)2ovden Anno 1^93. / 

Cbrijloffer Parsberg. ^Jj^rgett 25rof eitbue. 3)1. Pouet pe&erf^n, 
^ 25irgice ®oct. 9?idé ^emmingfcn«. . »arbr^ ?1^. Sbilfloffct«. 

^€tn«H3€^ "aBinp , fe& i SKojfilD ^elfuecDagen @t. SJJat^ei S)ag 
21, @(pt. om aftenen oeD ()a(t)gaci(t 7. Anno 1 594. 

2D, Peber ©euerinfen. «DJ. iUuciij 2<n&erfi<ii @!okmeffer. J&« 
©eueriti iDUrøti. gni ©oretbe muitÆ. eifc Cbrifloffec ^øcifutr«. 

S9l€^€m3€^ ^^^V, feD { 9voif HD cmeHora $^i«Daa oø Oh«|><>9 
tun XI. ^ebtuani i»(( et quarttr for 4. om ^otam Anno 1 5^. 

jTo^an Bernef ott. Bent (Bregerfen. »gwr 3«Srgen Succentor, §c. 
Marine ©«ncf el. 3omf. »aritw X?rne. 3omfc. metce :s><tnttou. 
ggrit be g». gtan^. . ^__ ___^ ^ €9 t3€^ • - j£ ^eftf. . : 223; 

$(6niatH tt cm^tt tfttt 4. @(ct om Stftcncn Anno 159&. 

<B<»3gi.' 30M 23eÆ. ^f. »ttjiim 25ecf . 3i>mfif. 3:ngebora Parebertt. 
9?38© 5S539?!©, feD I SKofPilfi •^ortfDafleii 21. Jqnii om aften txD et 

^«W<r «^ff IQ. ©ret Anno 1 J99. 

Pebet JBttflé. Dfene tnoitfen. C^ti^loffer 25Ub. €lm$ IDyw. 
niføXPitt^ 3omfc. ttlette 23e<f . 2(nna (Etfenberg. 

Q5€?H^^€ 5IB3iJ^®, fob ubi SHojf ttix OnéOagen fo« StPoods bag, 
foo} iHir ben 21. Januirii, i. qucfrtet foc 4. om borgenen Anno 1601. 

|>eiibré Sabtere : 

llffuetSUnat. ^.p«beri@tem(of. ^oitCHne. ^rtt25<atbeUtftIt>t. 
geest <3B33^®/ fob ubi gioflfiib, en Dn^bag b: 29.. ®<ccmbri« , bit 
X(o(f en oac ^alfgaaet 2. imellem ^iébag og Onébag Anno 1 602. 

■ ■ " . ^enfcié Satbcre VHtve: 

^w Qopfjie pareberg ^eber fSafll^. ntCt> ^enrid^fen,, ©f«e»' 
tin SWffuer iBocgemejler. 

©mftec følget førgen "Ofnbø Optegnelfe prø (tt ©iftet« 

maal og S5^cn: 

Anno 1 618. t. 7. Septcmb. bcog jeg, min fScobe« 3ffuer tt?int>, o<^ 
C&ygge ©tygge/ till ^ccfeNere, o(t) ttltolbe teg ©rtjg 0(^ »elborblg ^tu ainiie. 
©f ottffeacrb om J^mUti ft'ere J5)ott« €dig. oc^ TOCfb, Somfru Jttgeborre 
XPIffl^anb/ ^olslet* :5>ott<r', fom mig bleff glort $Ji!fau ft'n paa. 

Anno 1620. b. i?. Augufti t>bt !SJKilmo ftob mit iBtellup meb€rfigo(5 
iMlb» 3omfpu ^ng«^«**^« X>lff|tanb , oc^ giorbe min tJlobet Tinnt Qfonfff 
g^arb ^reSupet/ ®ub giffue o§ til megen ?ocfe. 

Anno i 62 1 . b. 2. junii Orø Coffuetbagefi eiftermibbag ^locf en m fotfefl« 
<$ub min fiete ^uftrue, 0^ g«if I>enbe en ting @on/ bleff d&riftnet paaZ^tt* 
torp b. s. Junll, o(^ fafbet eftet min ^i. ^obet 3acot> XVini> ic. Dc^ loat-' 
ieg jamme %l)iii), ^un bleff fTn'ro(l> tiU ^ilbin »bi 9lt)b(lanb/ oc fom icft ^iem, 
forenb fltl ^g<f efter min itone iw»t forloft. 

Annir 1623. b. 3 1. M«ji téffuirbagcn , fom not ^tnbj aften / JWoifen.. 
©ia om tWocgenen, blejf ^o^gwtr Winb feb paa ©unceflrup, o(i^ laae-ieg 
famme ©ib paa røefllirfhreme» meb jtongf. ^atjl^, @f^ tTlarf atten." Den ; 
20. Julii bief ^anb ^rffluet Dbi^carob«®ogne5Wr^ «fiR.£brfflenCotn«' 
^aU/ o(^ l^olte min !92ober ^nie ^ii» ©Coffgaarb banmm offuer dunten. «tWiiMH|iB*MHi«HHMIfe«MiiiÉhaMH» ^t. 9nbét9 25{(bf. @teen 23tl&e. øun^i J^onge. ^it&nl 
*X)ttt^. <D(fe 4^3^. ©tfløer a«aØ. ^f^tgen VQttup. 5ru« ainne 
BFott^a^rø. $cue Zlaren Jlange. ^[omfTue {CIfe X>I(f|iam>i 

. Anno 1625/ 1). 19. Januar. OnøDaden paa (BttttdefitUp øm ^^attcn 
loieRDtn Sr pg to fodofl« ^uD min f iece <Oui>cu(/ od gao otf en ung ®en, font 
blee Fa(Det eftet min &l ^atxrbroDec (Sen Hiel« )[:)L>^ln^ / 09 <^fin(t tiDt 
min @ogn«i(icFe u&i <^ramb «f tOl. C&ri(len Vfottitxtl, 09 botOte band følor« 
moDet Sv.2inntQtpttf(Qaavt> tif^ecfebiti;« b<mn«m ofutc ^unnn. 

Za^ C^ott Ottføit. (Øabnel Bpuffe. -^m^ftc^ <Sy(^enfltel:lt. 
ffaec; XVint). §tue Ktgborw Cmfteitow. SW. 5rtte eife 4^« 
c. »irllen ^ulL §c. (CIfe ttJeffect. 

Anna 1626. ,0. 27. Apriii^ ^octfDaa«n/ txr i((Kfen i»ac otte om Stftenm 
IHM (§)unD«fhup/ focleitc ®ub min ^ievte fitce ^onc^ oø ga^ 9i en ung Qen^ 
b(et> Palbet ^ad VOint> k. 

1628. D. 1$. Februarii om S)ad(n ^(odfen MC tmtQem 12. od€tfbr(»fi( 
®ub min aob( liQ« jtone ubt jfiebenbaffn/ og gat) od en ung pottet/ 09 bfeo 
bun opfaibet efter min iConed ^otmobec S^- ^^^^ parebierig 09 min^^at» 
moDec 5. Tintu BanObiectg/ 09 b(et> >un (^cijlnet af 191. jen« JDmtfeit 
©ognes^irejl til \»t Snie ^irfe. 

€an|e(et ^tt Cbctjltatt ^clø. @tatbo(t)er ^ranQ ^anQOV. Cbn* 
floffet: t>Iffe(bc. ^ofl <^<>g. Z(nu5 (Bylbenflurn 2(it:eag»n. C^age 
Cbocc 2(nt>eirrøn. $cue 2(nne SCoufgaarD ^oiDte benbe ot>ev ^unten. 
%t. Znm 25rabt @i ttTanberup Pacsbiergo. $r. Jngeb.c^rre Ctatt« 

Anno 1629. ^ebagen b. 9. Septemb. \)tit ^oftibe fodefie @ub min 
9obe lille ^one.om batten/ becitlotfen Mt ^t, 09 od meb en ung ^attec ocl« 
figttiDe/ fom ble« (^viftnet D. 27. Septemb. t>bi OlojiPilDe f^om«^ivfe / 09 blev 
f ftet^ min ^oned &. @eflec 2[omftu iltgbetb PIfr(ian& Dph<et>net k. 
CO^in «9lo&ec ^cue flSIfe'^øg bolte ^enbe ot>ec Sunten/ og Oifi« 

\>atc benbéd ^abbece. 
^i^berid^ Ptftrøbiectg. Qiguoct XJme. Utrtc^KofenPran^. Stem 
øed!. ttutø iløi&. ^ue Clare Gpanre ^age ^ottid . $c.2lgnett 
ort @abtiel J^nlted. §(. eop^t« ^ttQeu 102o|cnd ^Ibenfhenid. 
t ^ntie Jtungie 3ofl .^øj^. • ■ 
gfliifft ggiia<iji<i. å»j 32.^ffff. I. ■ ■ ■ , ■ 

etifttlfe paa aooftf I'SKttr i s.Lucii spmJirf e I4S3. ft bM6 Wtt« ^vitfdb i fiii®fp(<^»iiit« (infe«t »Itl 6Mmt!8i< 

(tip !a\ b<(la«t I Ciffe fbaOcti: (DUifBoa ^«^e i4«o.fi)m tt 

C«oHevminti(le,c« funDe Itriti« lil tn ®i|Ii)|!« afraincdf«, i 

« (gttift, Bet ffal inotfjolct iiv^itbrie of S8i(topttii* i oU« @tif • 

- tfc iiDi iSanmarF. €ti gammel ©anff €l)wnologfc ,' ()ubrof én 

UcftHfi atort ifjt.fiiiDt« iWntiW @l. eonfmnSJKaaO Ko(b 

gaactis ffllatiufcripttt paaUiiiiMtftt<tti«i5ibli»KE, mtlti« liDtt mm »m 6aii< 

ntiti, intn fortKc ftansEoD naac tenijm uO,OrOni< «< Ciftc: MCDXLix. 

•Mtff©hiflrCo(f »»nwlt og tagen til »iflop i bons [^r. 3tn« ^Secttfoti«] 

SteO, Oil seteft«: Samm«aoc [MCDLXt.] t)(16e Siftop ©luffEo* 

Sandi Valentin! 21ffcen, oc et begto^uen y RoJBfieeComPitPe alOecnos* 

tivfl trtOtCotnene (b). .Jjetmel! (ommet ooeteetrt, I)»a0inottenpe6eis> 

røn i fitti&oi em !Si(i«p Slbfolm« P9 gibttit Qvmi ^fmft {c) H'fi 

Toir. III.- 3f ■ -ix^ 

. C«)HyiTFELDsg5iftK.jEMntfeiafol. p-47. J. L. WOLFEncom.Regni Dati.p.471 1 

^yor ^anipregnreiSltTopcrBe af 9!of!iw<f^a[ dellet i(Eenø^»m$Mitf'H^auae 

SRflDnet. 
Cb) ©(ffe Rt^ Orb Itirtie« Dg (o< hvitfeld (. ^ti ^iftorie T.n. p, 894, 09 nftfoit 

frticT [)an pas bdu >BM «t StorMal, Dg (t anbef i létfff'^MKen', ^DilFd ftblle 

iniwlhe. tan oare efi SrBf 'Sril. ■ 

(O HORTEN FEttRsiiNS 8i(ii)p MIMtiil »j »iKtn ØiMn« .Jnrtiiidrol t IlB. »ft6 tJttnffe SWapjf«; 

ttiffe Ott): dtftop Q>Iuf C><u» ^^^e S. V»ienrini !?(ffcen Anno 14$!. vac 
2Jiff«p i 1 3. 2tai:. ^t. iBjifop Pontoppi^o^l i jtiie Annal. Ecclcf. Dan. {åf 

feuv alene Dette tit / at ^an tilfovii ^at)t)ie v^avet ^om^roioil i 9lck(FUDt/ og at 
Ian 14?«. tejlamentereDe Vicariis i ftn 3!)omitiite nocile 3nDfom(l« i 8anl># 
■So&< tform^0t1t^eIl Det famdie-fom i fei9cnDel^octKnent'J>(mer ommelDct] , 06 
KagtnDefot Det otmge/ at intet vtDett om ^atinem ^ar io«m at btiiige i ét< 

faratø. , :: " . ^i;;- 

<^tDen txc ^a i <pif^^<o i^^< f^ti^^^ mere antegnet ofn en tt( fine fiDet 
faa fbineme IDlanD; ve Det (et at jluttt, ^\>ot vart ()\)ei-t et (StpEfe Pan vcece, 
Tom enDnu utr^^ft om t)annem tnaatte fove^hnu,od at De t«cnDe S((DecDoiiu»< 
$e«ninge(/ fomvi i Dette ^éfti om M'item fete tit S^fet/ iffe funnc anD«c 
thD tootre «ow 8anl>«m<enp tH "gotnewlft , iremlt^/ ban« iBiflPopclige <geigl , 09 
«n ^unDation^ fomi^an i4$'2.~'f)dt)é£diioi-t'pa<i et SlltectiDt s.LucU ^mfiife 

^t ^an vat «f t>en jwimtt 5Dan|fe %t^\^ ©<jcertie« ^tegt/ fom fetDe 
tn teD^ten«SOi}uac 'paa &fa( i i>faat ^e(D/ ^»ovaf nogle forDuml)at>rt>oet pa« 
!SRa»n)\topl^eti®iceIanD^'Deti>iDnee^(ea(eneDet$itnai»n/ fom ^an mejten 
iileoepe ; I)Oot man ItnDec ()annim. i ^ofjitmeuter ncet>net / ^ot>er trugt , men 
«»D09 ^flné <3Saaben, fojrh n Det l^nnmc/ De ICxicf r batte fort. 3 l)anélSid«(, 
Imm i>i bet.wett (lt,ba»e ioDet- i itoVt« ^kIU, |e«d eti S&igcl m<& UR|la^nef3?m» 
ijft 09 e« ^Sefttaafmg om ^oeDet^ ^oilCen I Deji boiife 4bnanD MDer Det 9U>* 
ffilDflU(^^9aiirt«^aaBen,.fom tx et ^bc« meD toenDe iJiegeltt, 09 i een 
i»enéte ^aanD^tff6pen«<9«t.<5^a&en, fom %t fotkmelDte N Oaae're (c). 
*^ P«freDféu teje*: SecreromOlaui Øaamiferationedivi na Epifcopi 
wkildenfis. £>ri9ina4<n af- Dette ©éigl^ b^oraf »i bi'^>e toget Denne $eg» 
»Inø/'^nDe« unDet et @leDe, fom 4'^..tl7Jd^cI RUO \ QJiDbpSRiDDer i45g! 
l^c¥ttDfl<Det tit i^T. Clement Pe^evfin terpet. Vicar, til S. UagiAMmi 

tH^t^t j&otnlitfe paa in xteDi«')>im itcenDe@«acDe,'UDt<&pec(iflgttorp/ t>vif« 
let &^Dei5t|^op<Dfo<f&d<t w<D ^ete tU ^tteiligbcD Oaoet. forfetglet.. «Shn 
^unDotionm/ fom ban bavc{eftei;la{>et paa ^po(lt(<S(UeretibemelDte2^mPirfc, 
lyemmeéin onginaii paa Unråecfitetet« S&ibIiote(< ifret>en pa^ ^erganunt, 
Jb^wunDet; foooel i5iil?opctté fom te |l«ile «d l>e|le af- D« 'OnDM i^lgl «re boot 
fi)^e^2^9icumettt 4$Der faaleDe«: 
.' I ♦ 'I ^ >*«<»4 i»ii*% nm ,| i ^liiiii ' li m II I I ^d) PONTOPP. AnnaU Eccl«f. Dan. Totn. i!.|>. 4 14, *• - . 

'< )19U i^gc laøDe De mtc goifet; ibm |»mt 9^(^a bøt ^^«c i |()t De M^t fon ofCe^ 
loDctDet li^mme avl yad ^^gnK^i^tiHereR^ <9g 4ffcliev(t H eftei* ^(Nrveii/ naar fø« 52. i^ftt. 22^ ar»f mn, t&««« 55tff f« rHfc ^m (flHeé, l^effe m &^ff 
'^ D<«t tmth Øtrt^é 9t«irfte JBiTcop t »offtjite feurig^e me t^r 
tt>or^cettf. g®9 gdvf mitcrficOt alle SWeii/ f»o tw I nctmcettm 
hii, font tomme (cttfenlil/ at m afftxvath^tt^fifjtit oc øootft 

|)(?rci< «f|>of^ol« ttftM/ étBbec oc sew/ feoiie tmt/ giffuit, 
oc flPeol / Dnne^ gtfti/oc fFote inetl^ tMtt n>ort opne SBrtff, tiU 
cwutitriiøfte 3C9e (r^e fciilr nti« / tfncettt rf tfrfcriffrtr g^oté ailt 

ptrpetufe Vicariis^ i SRofKrtf ^omfl)rfe/ jbm rttt) «rf/ oc Oftt 

fomntc fitnnr m tkt Mø^e tolff xo^t9 iS^tti^ 2lf|>ø(ioIe 
^3^mre t fattcft :8uctt ^t^tft/ fom b^dt ^ ntlt paa ®ttlf ulr n>af» 
(r*rff, fom m m mHht topb9a& oc fl9ffrit5 ^auc/ oc fowfcuc^t 

Sort mtt& alM^n 9l*^cap oc trtOocina, oc toi^t <«r ®at6, 
micfcm STOarfe/ oc itoré ^rri« tofjf «poflolr tlUgoff, |)cb&fc 
oc^cf/ fbo fom tirve tmBtmf^m®atU^f ii^m^ii paa n>«^re 
^9wic tpib6 t6ft @trfl?t^ fom lohec firatt SlbDe rgaOe n oc fH>o titf 
1 wombcø^re Cloff er ^ i 04»ctt mtd^elø Soiren , fom 

»iDb forfcreffiif @fmftn>é ®artft i Ømi cri (Dlrtttt øofffe«. 
C>tPl«c ©arO^e »i^ foptt off (Sferltc^ Jlæi; oc CIrtweø me- 
tttott t jtepttf^fftt/.oc ecD®ar% Im^ntii ti>mz^em>m 
foimett titt, fbm w^ fijpfc af :Roori: (gulbfmit, oc (>an nw 
foflfwer vOf l>ooiJi !Rof?iteC/ mct^ attf forflrcffiie ®artM wtte 
JWiøflclfe, 3or&^/ ©cunl^, JtoKnmjc ØJrøm, t aKe t^rci^g5rrt>^ 
oc Sa^ndf/^mc t^ @tm'^wt/ an^tt^voif oc !BøOl^cvne tvlM^ ea* 
Un, ibpgb oc t>t)Mt, ttifltc tonlvntoflfttt/ mctft alb JBcwIfnina/ 

2'"l?H!^'LF^^.i/^'^ ttn^f^em < woteaBcpre fanalt Oluf. 
^wrifc ©att^e n>t) tiDforen ^aur latit (Toet focfcre fftte perpetui» 
Vicariis fitt forfctcffnc Sllfaw , boMe < SRoffliDe SapitcU, oc paa 
9(o(f il^e a39tbtn9 r fom ' t5rn ^ctoifttina t^^mtfet / t^e r v>ppa4 
ftror^Mr. $&«? tm aaue n»9 \)nt oc åiffttiroc»t^rtia(»f betaltt 

fbtfbrcfFiif perpetuis Vicariis (!« f^ttttbm'tbe £ilt>|1'e l1|At:^ t 

®ttlb oc t^yennlnfir/ ttU ot fobr ijtftermere ©ow oc SRofnte fore 
m fotfcrefjitc ^Itattr mttfy (bobant ©fira/ fom lut iSm fela^ 

Sf2 Itir 
t— ^a% ' . ^gnfff SKrtd«Strt. %Vi* %tw «t prior pcrpettiorufB oc allc perpeivi Vicarli ; (bW- 

Tm mt ot føtnme funne t iRofFflde ^oinj^Qvfe ttft euM$ tii^/ 

t tf)mti m 3Btwe oc 6f iceelffe , ftvo at t\t fcule Imctxt Slat ti« 
euidi^ ^ittO la^r l^olte een (Butbé t^tenifh, fom 6<et effter føld* 
l^er, fow »or oC »ore f^orccl^rié ©iffle / fote fcrfcteifive Satate , 
^ fbm fl?re/ ftte aJJorffer in^ordinc f)wcit^\f)i, (Jen tun gewet«, 

mt, oc i tbJ« Wtctift fcule «t!e forfcrefliie perpetui Vicarii fclwe 
ijM.nwrre.in habiribus fuis, oc t^tffne f^xntt. føtfit otte flaer; oc: 
tioAi: førfcre fhe a^ejfr \)bfunden en , tba fcttle t^e aUe nci^t^t; 
gange onec tooer ®raf / oc ({»nøe Libera me Domme, oc ftnbe^ 
t^en @an^ met5 een Colleaa pro defunai$, oc ti^eanttt ttrc 

^n/ ti)et tiOafi&t/ at t^en SRflrnre oc %M^i fom f«!le fon af 
t^e msA @atfcbe#- fom Kgne Wi ^vorrebcøbbre/ titt bo6e 
fcaU bltwe tia t(!)eH topt SW^ffe oc@aii:g/ fom fore »CMttNOt 
fiortJetlen $^enr|le »ppe inetb/ fwo oX flUe tfte / fom i fprfcreffne 
SWcrfl*^ oc ©ana- petfoiitifl()e ttif arte, fe« ae ffiffte t^et m^Uorø 
tfeem/ oc ^j»o jom borte ow <if forfcref ne SKceffe .oc«Cana/ l^n 
meile ftrn^eeU, fn)o of tr fom bon børtefrc. ^i^en annen^at^ft/ 
fom n>9 fepte atf 2^o<>t:t:(Sitli^(mtt/ oc tbe ftte bnnbttt^ Subffe 
SD?arf fc^fe bUtre titt tt)en annen ^t^tbtentite/fom boibié fKiU fore 
forfccfffnt %\\^tt\ 3ftin fcnie focneffnlje pcrpctmVic^u ^of ue, 
fiUt aWacbt fltffirfe em leflfetb^n aDoitt^emaii/ fom:^reft «ev, at 
oflilaite tdet fornefnte ^Itace, oc lime ^onom.fore ft)n tb^eniffe, 
fomligfne %aQX, titt poa bott)e^it)berA,ocfcatt ^au gange hK ^otl)^ 

in habitu pcrpcfuorura, oc øi^W ^^icentf^e OC ni)tttbe diftributior 

nibus, tom ren aunen perpetous Vicaria* i sRof^tfte. f^iJC' 
ofttcc tUbinte wi) of j)c njoce ^tftttnge> Itocfcrfffne.Qaftbc/ 
^f^% oc ^^mnaiQc atftti, bemMf/ oc tiU at Oaa. forfcrefflie p«- 
pctui? Vicariis tiU foifcreffnf ^Itceit foc b«?ffr^ aWant« ©cndfl« 

. , .. . • Secrc- ?i- A ^ '_ : p^tt^t 1^9 

Silecremm' noftrum, vna cupi figillis nobilium virorvm, vidclicet. 
Domim Engelberti milids de Thorbernefeilc (f )^ Henrici Daa fra*, 
tti«* no(hri> BenediSi Cr«^ prouiroris clauftri beate Marie virginis 
Rofkildis , Saxonis ietri de Kornerop, Aniret. ^obannis prouiforis 
dauftri fahfle Agnetis Rofkildis, JFfewW« ji^Oi^<i»/rfjf.praconfulis,. & 
^eobi Aibertf Confulis ciulraris RoHiildeniis , prefenribus eft ap-. 
penfum. ' D^tum Rofkildis AiiQO Domini Millefimo quadrin«^ 
gcmcdrooquinqaageilnio fecundo» vicefimo die menQs Mayi. ^ 

ll&<n paaffcewt: ' , , 
:'' ■ Fundatio akaris Apoftolorum 1452. 30. Maji. 

' -- • II. •■■• .-•' 

asfttte^butb af IBomgftoImf SdttW^^ittd om' 

5w:Jofte foc ^et)ei: Olfon SScebner k» 1433, ; 

{Wt: S!>écttm«t)t , foiti ^t. ^M^tKaaD (Bram baotc 6aft txn ®oM^. 
at m(ti&e(t o^^ af Driøinafon uliff vwct ;. ec i aDiPiUig« .øenfeeoDet 
»ott&t i ^tpKtj) atuDftito«, men i fac mfifwctrUlgi, fa(.\\)el fov.Spwi 
, øtt* Øf »ID, 03 D« foccfonuiicnDe artige %n>né og-.^alettiaaiwt , foitf' 
f^i 6e Deri nctttne&f ^eyfon« af ^cn'énml<iSocn{)ofrøf!«^Def/om btilfen mm 
cH«« tfftm b«wt sanDffe liben €ftemtm*ig. : €ti^wr weD ttfaaff« nef utx« 
X^xti €tiniirlus> at, I)t>ot Dt Oi'O aff U>apit/ afx>aabmv X>(S&neir jc.ef« 
t«t (tt])^)tl1ft i damteiDocliQtent<rfoiefomau; t>tt9^CT ^mSIDeltf^tStanO, fotn* 
ftbir <3Jaaben tttec l)awr a&eltft :<SRolO og-^leJm. -SKtf^a m iixt.tinøtjl^ 
Id af t>tui> fotn n«t>ii(< t tKtre $5c<t)^ aøel^ ^ec^(t:< -. . ^ 

Sjrtle fiTOdJii/ thmt !8wff fee aU« §wf la^ff/ ^iife xoi p<ir B^ 
^itf pet: £4wenfl^rt, <i jf ^fl»uo Znr>m ^i^pfføfi , Stbrdiit 
^f rtflt« ^wnaare tt>i dft« 9J?i«n# inct^ f &ef Ira wort opnå »^Sreff, 
fcl<'»« ,«-,— Jw—. .^ lortet iJryDent^al. p . .. - 

Wi»?« W A^O tew«A/ l^wøOi« fwfpiwoff I l^?ttf 5D!?cttm«f /,*rtvbnr W lovctr «*•** •■».;.'»..* .V ..M «i. -I, . ■ irf . Il Pet tTtelfp^n af ^ff bt) @øf rwin<m n «Wcf ©agn / tbet pet 
(Difl^n af <Bflpti/ bocnteé I SRicIairt jtitfe re @oAn, fFa! aiwcj) 
fr^Oba (rU(r fro^ia lat^a^ oc e9 patala TfX^ ttielfl^n/ 3e8 

ttmrf t) fovnc fhOe per <DIf}^ne ®art|i/ t^a l^ané ®o}é {Flfftef 
^øt^na nortbtrfbr. 3tem atb ta alDrr ^5 ^^X fttur €!^cr 

totløbe/ fom l^num toet^rrføv foc 5<i^ntur^ Q3ro&bir< ^øt^. 
3t<m (Fat ^«n atDirrø^ 6ii^tt (^toerOb crttrr ©ttfemcrs^ r ordf 1^ 
nofec ^and $l)t(rnart ^an6 SBergt^e borre crttrr fete oMftbtr ^an« 
tiuni/ tocf^ao 6ané ^e rffap bebøwet ø^øcr rU'ifldber. 3^^^ ^^' 

SDlanbrap mt tb forntf nbr Pér (Dlffii^tt/ 9 ban^ tb^fttitfie tvorr/ 
tfUf 1 9 forne f nbe ganb bU'tve« Siil m(teu)iffe o^ ^ttbnt^bprb 
atb fwa tiilflanait^ 0(^ (an»(etb »r pa 9løtbna tbtnø 9 ftot^« 
SE^irngé fnffrtv«ri((f(é 9(abørr(fe/ tba born^e tpt fornrffboe of 
^apne n)ac3ni<9(< for tbetteS6re(fr ocb nnforneffnbe (au>fttb|l 
SP?flm9^nbtr9fo(ncfhbe2anb^/ føm tf fe 3nf!9(c batø«/ fcritoc 
foor tØ?erFe bo}^ tbeflé n(rrt9«vinbi^ b^tndcnbe 3Rf<9(( (b) inetb 
forntftibe ^ttnt^bprb^. ^^ctrtPttb ocb g^tpftb pa ^«mmox» 
i^xotfi 9(ar (rftbrc n>ar^ S^txtt^ %tx\i\m %vi^ MCDXXxai 
^mtbaø^n df tøcr aaa 3>or(d^enc iDaø^. 

JII. 

<ifAoj!d-&an^i5o9. 

((t( og iK$e l&ocutiKniee r l^ooraf ^i'iia^npife fim teO ^r^/. 
fom vi t<en6c nu 09 Da at intXemme i t»ort ^agaMn/ gtoe •« et <((ene 
ihin&ifab om .^KMndotdcriMe $il(latiO o^iScitaffco^o f ^onmotl 
iip<— ~— »^— ^»i— i"^— — — ^»^»^ Il I fc< (b) 1D< fem f«rfft<SetaI (enge effbttu ntiMr iBveM> iti<tt ^^miiKl»tt!BftiMriir<IRiiIcr 1 ubijd«»te^«i9( / »M» <«I)oft ønt- cnMel focdum hfvi^tlis^ ^tiUt / fofuHtn «i 
b(t lS)ani^i ^»icos {mOetfid ticraf pao n9 krtø<t tntti ADifiitiøtfocdtxCe oø 
ii«(lim |o«sUtme w«e O® i>ft 3:<i{<tn4a53f if. ,,S5«nfle<BiK)e«©fr<i«, ente, 
jbm tet nii bttK«, tiffcil«tta«»21rti«eler, ftin^eHotoltg i ^uf »rtimtlfc ^nfnø 
, ^^6n6 ; Od'^an ijo5/\>dt T^latborg, t>awr oioct ® biftaflcvnt f«himef!ifc« , 
^'m ^ttøéWHrbtge ^v. 5Int>teaø 2lf jerfén eioétieqjwft i ^fftmi uCi ^pUant 
iUftTjM o« <n jammet og ngtig €opi« <if , fem iff« ftrtt« m<A<i «»)«« iFt«\>th. 
«»& Ot^inalett.. Stf faatirft mejvle \>l w« gafcte felgftiDt ttoflfttft : 

«^ SØente* or Oottel boning > ?)frhi<j iuDi €If^»ifl cc J&ei» 

JSm^b^^ V (Dlbøwø trø cote Df S8eftatt5/ lafue t)ftlt oc tiU«' 
1^h<^f tnct alle fcrtf OeN ^»nf fe<f oc ^Irricf fif t/ fom t&cn (n8» 

#tttt ep triige wt- ei^ lyafftirel ^m ^é^Ur rtl« rfttti ^«B ide* 

idrtatifJjcjré ®J5l6i> MifirB t)aiiV l)«f tie ticnt to famf^lDr ^lac 

/« f Ot&erifi nll:@fømifgfr ^m&etr / førrhb NinlJ røfl« tlufr« 

fuittt !<<»« fft d»t>r |wr ®r#ffle oi tre goté $ar ^U( m fp« 

Stein ft»5 fom wfO wotti t^eti« ®i)Re ?8tot)rt ^Di ftJrlTreffiie 
<Fm6fbe,< h<m^ ftaft «>toflr« (a) mit tfttc om paa t^erté^f cjfne. 
Xtitt f«l?e #ntt<.t>anl>t«Mfc,r »fl^a fffltl ftanb flijfue ®pl&é» 

.ftefleu tftniD »ftf tfjet »f uer jjif »e tOet fi'^mBitié bete tl)e^ ortt. 
Øtem mit>ct ^itCe t)awi) titb^t^r/ t^a (Paf b« nb gfétc fyn fOimt 
^evmnft to« dUe®t)ltt)ro&«fRe/ oc øifftte t^tnftctn t^nenTeniie 
\$>U, ^Stm txiUtimU f^ml tilbtttt, tf^a 1?aU tanb fette to 
- ^._ ©rjItJe- 

(») Cry »Ta 4> : tire ø»tt3ey Itgcfom tynor^er t^tj^wflt^ -^^'^ *•' ^ ^ ^ ' 


.•^ 331 Ibånfft ttft^^dUn: til rflMMi oc t&cn fame ^(13 ffnl l&(inti c^affm ffce iWarf ^cnCfnge titttWep 
fci: oc ®n^ Xbimif^f/ ec ^1*^(1 han^ fi&eit (Fiencte for tj^enotnr 
t)uoi: fem tt)c fambUé tiO t^eci« ®t)ltti S(o^ tUtt t^t^iM Um 

Øuenb fdttaet f?9 @f omaøec ^ødm, t^a ^aU Hn^ gUre fulDt 
t) rberié ®t>ttDe mefr QGSoffen oc ®innm, font fot te 9ttfmt, 
forend ^antf maa gførr @foe ^ev t> Ofboriø. 3feni om M%n 
^uffrue i) tfietté ®t}I^( m9f?eu- ftn iskant/ t^tr moa (^mi ki^ 
fltere @fo alf fbtt csrt t>Dt ett $(at tl^er n<|} r)»e()ei:/ om ^ 

øniøe ^mbf^ct iite& (tø/ fom tete bafuev nfotr^M i) tl)eti^ 
®9l^e / tha (FaU lun tcfe fengf r btuae CEm^tet meD tbenom. 
3t(m om noflen aff t^erttf ®t)lDt ^r^rr ft^etrr a(f ^\)rn / oc ti 
idU ^t oc tia§f fommer fIDen tlU S8t>fii igtenr ec ti^tt teuir 

J^a(fue 2m^Hi IBim tommtt Oait^ før fdirn, n^te fptt^otN« 
te oc ®9li)e/ oc bol)e f^tt <a5t)^e for f!n Sorfemelfe, Stem 
^uilctcn ^fomager / foiu €Fo wtO 6affue faU, banb f¥itUMtt< 
ticntim f«a m ii)tt ^inDue i c^et ^u^, fom ^nt fteltfnet toHi 
bottf oc rett 6fo.«^ote; twt en 6ft&tn9 arott etll 5B9&erjfl 
offoc en Xonne liZMI tdl ^Qbe tia f^enom. 3rem buer ^offttct« 
taQlfuQero^fomaøerflanøeomfrind tiUaUt t^tié ®t)(t(6r^ce 
oc ff uo^e (b) tt}ttU ®(ernmg > ftnOe tl^e V)ntt ®ierntnde ; .6fo 
rOer etoffle/ rl^a (Fuae t^e to JE^affuc ^ut^macet ar tage t^eii 
®icmtnø/ fom mU tx, 09 l^ere t6eii tii tf^mi (8tef ne for t^erté 
Olbermant oc®Qltebr^tvef oc (abe tber vette offuer eptbcr otte 
®9(bebrebre^ ^tgelfr / oc Me m ofT to @f iUing ®rott. Stem 
(FaU inflen brnge ^fomager ^mbebe q Olbort^, uben banb eti) 
Sfomager ®t)lbe q famrf?eb|. |)\)o bec biecf uré emob atx giore/ 
I)affue forbrøbt ro .@ftUtnø ®rotr emob off/ oc en Zwat ØK 
emob®t)Ibett/ oc tben®terning/ fom ffnbeé buoé bannom/ tben 
fFal batffue 2>eIeo fomme M off/ oc b«Itfue 2)elen tta ®9li^^/ oc (b) ef WO&C a: fPttt , M« i^^iff- 1 

I ^hift^t. 235 » •*fWMMMMMi*MMM«ai*M9i ^t Q3t<f / t9ii t^enoiit t^orpao, diffttet Miie^ t>^tt(|>r oc tn^ 

it bltfttc* 3tfm / %^t99 fem (cSe (Irt 6ebe t»iH fege 9 ®9t^t^ 
1)«^/ cvicrro^lMtib ec toMtuli t^i®9i^ftt/ b<iHb gtffite e»^<c« 

Ud^ titt nøflen 5(oft eQ<r ^ct)ce/ thti UtuUt tf)t Hm tberté gabets 
^ t ^m tbe twrbe tbotom fraffbe. ^juo. lengcr (tbber mett fitt ; 
QBaben tia forbøb / banb ^(f ue m tønnt ØU tia tviøe « ^rettt 
Aito fét aff tvtfb ^^o^e bcagtt fint ^oofue 9 tbect^ ©plbc^ 
>ud e((^. ^aorb ettcc ooaen anbrnOeb^ db f9ite ®9(bebrøbtt/ 
[flnb øiifue'en $«tme42^ ttU xoMlu 3ttm for ode tberi^ ®t)ibe^ 
(tb (taU Olbrrtnanben i^of ur Sulbmatft ott leøøe tJl^cnam m 
jøeKd !£tib fot, fom ^ielbettcr. ^uo font ic&; betalec tnbert 
(ben Slib/ fom tjanom toocbec foc(audtr banb jlfAU icfr nobe flA 
®9lbe nicb t^enom , førenb b<inb bøffer jjrtoteb tben (^icib/ oc 
bebe fitt t»tibe tbciforeeptec otte®i)lbebrobre<@uøél!f. ^itxix 
nar tr etté Olbfcmanb ftober^ti^ cUer ^amp/ tt)a (FuUeaØe 
®it)fbcbrotte ta§e Sfotfter bttepfom formaar oc tHd^natibea 
ffaU ragf @ft>ffrf ti>tb en Xmsi% Øtt ttU n>9be. 3tem No font 
id^er féø t^bbteUe aff tberi^ @iilbc for no^cn 6ag/ l^anb bebe en 
%jms\t Ød 3^em om nogen t6ené ^^i^ebrobec, fom tbbieU 
ér aff ®o(bet; oc mbføber 9 8auø^<&ué igten/ fom tbe f(^bf i W^t* 
ri'é 6amfebe/ oc ator tbenom noget Soctreb, \iQX^ i^U gifftte en 
^énnc ØH tberfoc x^ brobe 9. tberié £aug/ oc tiU ofrto6ft((inii 
@rort. 3tem bullc^cn tberi^®9lbebi:oter eUcr®9tbefef?fr/ font 
ftcfcr tben anben tiO tfngeeUer^teffhe for tøttterUgØielb/eOet 
for nogen anben @ag/.tner mor Øtett oc<Bag tcfe meb 9 fafberr 
fetenb banb batfuer ftert tb(t for tberié Oibermanb/ f)anb hz\it ^ 
en ^enne if^tt 9 tbérié ^olbe. 3fem butlcfen tbertd ^9fbebr04 
ber eøer ®9(Derofler/ fbm tomer m obenbare 9(ecf te, fom^ rbérti 
OErefahb'fotfrencCeVtbatFal tbeh i^tw, offwfrge/ombanMvtirn^. 
be fftt ®9'tbe meb tbenom. ^^m ^uofomfln ®9lbebrobcri eaer • • «« 


I i if ITTfti 
a3i_ 

®9fbeM(«d%e pdataler/ 9c ictf Pant t1)ftt^tbt)tif|ite/ ^nV 
M( ti^irfbc tit ^ønné iøtt 9 ^t>{^rtt!i)t en eiimné mtmW 

Ort / f}(it^^ Atf tf é ctt ^atf t«ttnt ØU tii tti)tf . 3ttm tyw M 
met fin ®t)»>e&fldter $^cf jeø , ^att^ mftie en ?enne M ) ^M 
vecfle fifl fcif fiftU* gtefti ^uo fom inM^cfe«* ftM <St)fl>et>tp^r* 
^ion eller (tefeet » • »gageti^e, oc wcrtee taHøm t|H fot!«r» 
tett wi^ feje ®»lbe^wM/ ^an^ flfffue enTeitne 00/ oe 6m^r( 
tfeet $ton> om wint wiU ntjte fltt®tylte> oc t ^ec rfU' Me ti« flfl: 
tn 6f (tUna ©roff. Stem $uo forti fiånget ffft OiCermdiHiepft! 
'- tiø Aff^^'fy ^ii«^ w^^ en ténneøtt i)®t)!^et, ocf nw8rife 
rotttm W* 3fem om nogen t&f el« ®9ft*^ro&ft fefter ?» 
{oeen^ ^ant) tdA^ec niiet t|)ertéOtte(mffn& eller Srn^ant, {)dit9 
fliffUe en tenne ØH / DUen t^H er i^en ©oø / ^«né ^ pauro' 
ter. Stem ftuo fbm t«t»areé om »fftenen tid értug, oc ftan^ ftft 
fommer;^an^ fliffiie en^Alfft^nnéøn; om ^<Mib er tten tous« 
Kagorfaft. StemNofom « • * <ifffon®i)1lebrotfr(flrt 

©OtWfter D ther« ®i)Ibe for noflen ©ager / fom fl^erfé ^xm 
er anrorenliW t h«m^ werge fig flelff treti e / eWer Mt tf)tmt (9^ 
iUv ©fraaen^ 8tttl3etfe. 3tem nar ®tH^arotre tvarfé ttti oM 
«tfftehen at forne tiU €?tefrieanben ©vigen/ ocitfe r^a forøft/ 
hånt rtiffite en©rott HU tcitt fpr Utiér finte/ om ^ant er nvMi 
lag^e wrfalt. 3tem nar nogen ®i>Ibibroter eflcr ^Dltefeftrt 
toer afftW« ®i)<t>e, oc ihemttn tilmttt at følge ^tget tffl 
jtitcfcn, gtfue en®rott tiU »n^e/ om l^ant <ffe fOmer/ oc fllJ^'» 
én^rott tiU n>Dte/ oml>ant fofgerttee icte tlH ©rdffne. Stein 
Jiiet fom irfé ^tuter fftf Stgffntfi / førehtgiget »otter joetft/ 
fcont ølf ucen ®rott tiHioote. 5^m om nogen X^énelfe^tfrtfl 
fonter ttU «»)en/ fomicfe ftofl^er atorit ffn sfiente^^ofF (c)/ oc 
fcitl tl^en tift^omagerUmbete, tfa Jali ^ant gtfftie en f onfte 
tijfføU. 3tem om nogen ferer flélfFJJn©øn€mtete/ oc f«t(); 

•tø* ••■»i -piMWI t *i !■ IWI 

fi»r j^anttom. 3^rm om nofte aff aptre 5(te(f^e^ec tUrr £anti« 

cm ^attt / 1^ M wot ^m^ , ^^omaøee OttetthanOr ae ^cnd« 

mant Sttl^ittø^t 5affuf/ bm« r^e Mt< im^ ati; fare/ btfetrt oc 

Ifihtttpaadlme/ rattufaa fertg^ att t^c ia&Fomer for tt>ott«$d- 

flc^» oc plJr^e t^e 9{<t forr^ . 3t(m cm høøen ®o(^ebcobe( bajfuep 

m^tiettne^ tl^a flfaf^anb om^ere t&en trettei mn tj^er er noøeti 

af ®9(&einre^ene/ fattig eller rtig, fom t^anoin t)e()of baffuer, 

J^rem maa oc fYtille t^e alle , fom 9 Stomager CEmbete er 1 CI* 

oon'g, Utc^t og behtelpe t^mom/ me^ Iiul4 erlrg JBterltia tht 

JFtføDe/ i>ote mee> itiD o( t^t art fere rtd rberj« (SEm&e^a ^eioff/ 

røm anbte n>ore liere Ql^ntérforte borgere r^er IfBpen gføre/Dtt* 

Irrraaer »ar fom menige $or&uD er offiter air n>ort 9ltge Ibw^ 

toarct/ tt gtfue t&eratf 9 ttor ^fatr o( $9nge/ l^uer fpm dan^ 

l^affuer entrering epter oc førmaa« 3tem nar nogen toer aff 

tWi <^n\Uf tU (Fal ^ant glffue xti. §. ru eielegaf ne tia mm 

oc®ut>) |;icnefl(/ oc flfuUe cc her eptHter alle oc buer fertelié/ fom 

éfomaget CEmbe^e bruoe v>ti forflPrefne tvor ^iobfleb Olborig, 

giffuc oc felge ©foe oc ©tofHe for reCellgt oc ffiélligt ^wb , ep« 

terfpm rewitgr og (KeiUigt er, oc tfte rbenom rof «e firnbe / oc 

jfhtOe Olbermanb q fammé Sottg oc Smbebe gtiftie tvor $ogeb oc 

^mbeOAmanb tber 9 iS^en niNenbe / v>bl buab @ager tDovelRet« 

ttgl^eb faikr, faa arr tvor 9Cerrlabe&tceeforrbi)c^ eller \>nbertlaed!. 

%^x forbiube tvti aQc/ ebno tbe oell? ete eller tvere f unbe« ferbelt^ 

t»ort^ Sogber / CEmbebsm^nb , ^Borgemefler oc SRaabmenb ber 9 

Olbortg / forf reffhe n>ore Q3nberfotte aff 6fomager CFmbebe ber 

Tameflebg / beremob paa forfPreffne ©fraa eller nogen rbiffttib' 

boUenbt« OrO / lumrer oc^rrtcteler ottbmbre/ btnbr^iabe/ 

inét>e^bele/ platte/ eOer vbi nogen SD^aabe atr vforrérre/ t)nbei: 

teor ^9Uefl oc 9labf * ® tf net pa xo^tt &m (Dlbøtrtø/ toot 

^Q^rrlS |)fmelfarri^ag/ 9(ar epter Øuo^il^otbtMDlX* ^h« 

berwort ©ecrerr. ^ ®ga IV. %JS mømm Sanflff 'øliDiaiiti: IV. i»4MM»n , • » » 
imo^ ^e 2ut^ecffe ©eiftltge f !»?d(me 1528. 

f$(f en Cople, fotn friD« » 4>t. Ptt>n &V)é ^xtm ©arnlioift« tton&t 

MtMxiti fom &))AA( 00 boe 5(i: u>^ tn<^(mø/ lixxU^tn mrjb \)ot 
^étce. Kifl^ne bennet/ maaé :3 vttr ; at t)i f!ommi! nu 6ib tU 
tocu mc^ nø^i^t, dPt( 9Kmiø/ af SttøenS dlaa^/ af bott bctcriidc 
Sitn^e ^apittel, o'ø antre øoDt Id^rti^ SCRo^ut / oa forfarne ur^i 
tM Wfit Bftift, atMU |)antnt oø ajlaat tnuandt ørefdtge 

«ene/ tWi^t^t oø imob t>oc c^tifleKøe ^otiiftmtt f fom tde t^ 

^pMbtmaQctfttmdtf pr^ttcftt oø focetaaOtt Inifbe t>t5t teciø 
pm^icCm 00 antrnf?c& itt uti^t b^en (aiiø t(ib. Cø ^afbe bi 
labit fal^e tQcnnom for oØ> oa i^eøtet; af tknuat tht ^aUt Utnft, 
m u tmtt ittc^ noøt't Qm, te manøe f rttérliøé^rMc ^ fom 
teinet ^provf bafbe tcnne øote SdmuørtU iitaiiøc ttf(l\)oiiIiø( 
Slnflaø 00 nt) fetMner, oø forbiit l^e c utbl 5- tiiøe^^ø t|)f icfe fot 
oé lomme t)tlbe. iSitn m ^termcte ent tUfoirne rdabe oø fFrttøie 
ut^t pr(rtt^ei!oten manøe te ,9r)<Xtt,. paa ^(ahteltøe ^ecfonec 
ri)nler{tøen/ fom te røøen€FeI funoe taV)« ttf: oø fottti ^i\H 
U hu iffe mote. ^»embe ere/ \)ité 3 toet SJ^Lteerefocffajm- 
mete Reelle/ oø forlotne SP^unc^^ oø fot^(ertete utH meøenOnD* 
ttflf/ 00 fortfti ic!e tFote, 6»at ttøitøre,/ fldejeHer pr«tf(fe. 

Oc cce tifff efretffvefiie 9lrticae.mntert|Ae ajiltfarftfer oc 
tettctliøe MtVf M te taøWøe' prffticfe:, Jotfl at 6!ei'du(6 
f t iÆe tu : 3«0f tt \>int fant Mer fotlati« efter tftefe forøenøéftge 
2ff. Oøfortt ere aQe te jl^ict tetreøeri/ fom truøié QMnt 

' 6tcrfe :4^ ^ llXM. 98J<K( CifHHf t^np^ppf.. KBW ^i^W 90 itaavligt/ at U&tu ,®tité IRaate formit)de(f{ |)t{gcn^ ^en 
eS ^(vi^^l^ti nat t>i ^f\)ec t(fe utrn en SO^tt^(f {»e^ojf, fom ec 

trftt6'^6riflti^ Cc foirtt rre aøc t^etsenti SUfal^t, SSenner/ 

^tt i ttrté ^tC/ fine 2(mmtt til ^ielp oc :ir^O/ (øjenac^tiae og 
iihttftøt tin«. 3tem ^r^i? flet / fom ^olfce flMfffeir , efft^ei: Deri 

gteremfor^ntrtøicrntna: oø fortet (liact Dctcte®uttéQ3ic?^e 
mef^ fjerte SWeffer / ttifn^e ^cnlif ^^rmcD mere opttcrfc, nat te 
ittre^ timtnte Sl^rlfer for^fe^ paa tet nt> 3tfum €^^tt|fum ®u^S 
^en. 3t<ni 9fet^fet&(øøe& er flffene af tent t>!ote troo. 3ife 
ottt^ 6eOer nøøm ©ietninji fot^uté 9(nf?dr. Oc fbtt)t etinijeti 
®ternin§ tuetiø ti( Ø)?entttlfettd ^(t'd^eW i 6^ot Øen t)ant)ifiu« 
ni$ai ^tt h^ah lettet ^r bmU^ af ®ub ettet S[)?cntOf(n* - 

3rem hM ^nini^m ftn^ié ifle fdit Ql^ilf aOr . tt( at gtére eUet 
laW men altm fl^t «f fl?effntnø/ od fottt ^fbet tcfe aWeniffen 
tttittr/ til At store ®ot dier la^e Ontf. 3tem ^e fom fali)lé 
5ttr<fen< ©act<miente ete tcfey« .3rte ^afbet ht^nmitt fiten 
te ^Qt^e :^pofi(er ete Sffdangne* Oc forbt et t(^aU^amen 
frefcreflert/ tfef?nf\>i<ogletijom95fi4to8 55ootA <>m liUielfe,/ 
Jormiife, ©merie/ fKagelfir/ ^tefeebo«/ oc antet bet« Itflé* 
StemafleSWentff er, flf^eflgewMere Rejfer. 3cfeft«b«()eUér 
noget 4inbtt ut\>ortt« og ftnnlidt ^teøebémme^ oc fott^i mu^ 
otte/ fom etif bobte i Sfttiffo 3^1«/ confecrere ©ubé gegome/ 
iog aUe anbte ting fotbanbie oa øi^ref ibm S^ixUni tUntu tiltalt 
% befipinberUge, 3tem aOe »ornere wfvtt, fomial&i^ datoer/ 
.^at)er tteret i mange ioo,SJar Slnte«<56rif?er , tftétér, mett) l^r* 
hm og trang ®ubdrgBeb/ og ^^rt'iii SRoM^antere/ og, forbi 
^afbe Olle »ifper oi^ttfitt, tilfficfete df Uéril a»art:,;'^afn1t 
9)rfpifter/ men icfe ®ttbt*fanbe ^re%r. 3t«n Woffer-gefnit 
er it (ebregerti^ fom 6)^er(fen Nifver megtt metf^ ^fttifH SoH^bom 

élTer n^grn retflnbiB ©ubeltg^et/ e^ forbi ^nrbé ioKe $(of(err'^ fkHt /! at te f unte mtn fotpUcte eUer tin^e. 3tem ade Dr«« 
ftfc tutte at titte mtt, tete a(fomentf7e een ${lt/ meti faa oftf ' 
tom ^ufhruert totttee t/ om ^e ttiUc oø (eftet. Oc forti er ^)w» 
ft(f^ ^t)tf1f()et tieft)t(« paafuttt/ rH at tietie fBtTper« forteei og 
Øtettgt^et. 3tem/ tU btt o« at forfittaa og forf«mme a\U (lamle 
@ft(f e oc @etfr, fom ttutié o^, ^afle/ $or|1>e( pa« Kletf t/ e<?e« 
montet/ SWa&/ 6tat, ^mbet>e/ SBerW^tet, ^et«gt^t/ og aiitte 
faatan OrWnanté oc^ 2Jonét. gtem tie og Confecrerc tetnptl/ . 
^at/ i^aitt/ S^at og anOre flunltge Zm/ ete en vrang og wtp 
télfg ®u(eUgtet* 

3eem at necte og tete gif\)e 8eg«Sokf C^f^tifH tl5(ot M^ 
StaldtiXf tf^tt er tmot ^tiOt Sættern oc ®(etning. Og fbrtt 
tafbct aUe ^ifper og^t(r|!er# fom 7^uffbe/ 6falcfe og Sorr«' 
tete/ (ser ril tag^ ter^fbft (tne €trifte(fge ^rotre t>taff t^Uen 
^acramenfet. |)tilcee tCrtifle og puRcter t>t ^fte titi aet/ oten« 
-tåre oc utt mange ^annementé 9flertereff^ / at fovHavt alMU ' 
f ettrrHge at tjete / tctfomfamme ^crttere mett ftafbev fomtn 
formobit. ^terbi te icfe mobe vi(te/beV)tfenbiéSt)t(If> og^g^' 
fom^et/ fom tennom tutbe/ og tiffe fbrflHreffne 9lrttcae kfe tfif«e 
fotflarete/ raabe vf etter a^t og ttec ferteUé paa ®tité \>egne/ 
tg fhrenøettgen tiute/ at fj ttffé ^xiifit/ og aOe antte (Iiatanne 
f (Ttterltge Btt)(tt grantgrnbe^ge ftroavt Qber fotc/ og tern alte* 
f té tnf ^ett attt, fotbtubentié ogfaa eter aUt, at 3 nogen ^acra^ 
ment anamme af tennom/ entigen ^ot/ ^itift, ®tttl ^gomev 
ten ffedtg Olelft/ eOet 3ottef(rttt fDUn ^pem tem ete tegte« 
rentfé, euet befcoff tafwe / at 3 bem af eter« tette Sogne ^rjHI 
tUer kapellan begiere. thi be lettere fare ter fl^entéifgen øg 
mttf bøtftgen met / imot a(t bent erttge gamte SceHtMine / ftm 
Setre pg Sorceltre ^r Hl ^ofttt og brtigtt Rafter ntt Srøangc 
linntretew. 

Oc at 3 tete teUer acté eOev ffette terté no ff ttntt pc nl^et* 
jNg BMf Ipin te nn begpnte at bruge utbt tUt beOlge $Øief^^ 
(Smbete/ pg 9ntg Segomii ^clagtigfet ; Zf^i bet ér intet ontet 

ent \ 1^/ fTDtifco od^ 6ec a(tit^ <t tHite og «m()t)gcU8ru anfce* 

ttfftt «ttf (»(fidltntf«. Ex M^lmd, \^0( grue iDafl praefematioaiii 
Koiio Poixiini MDXXVIU. :. : ;* 

ajntet »ørt 3n^éi^ < ♦ V r ■ •. J •^ IB y . . * . ^ ' ■ > •• • - »• 

é«lmu fiete af Sc^tW ^xoUti timUniiit 

SBétetnwiflcr til fiotig Sw^Ji. 1564, • ♦ I. v ^ttf^ttiStcnalfSati^tu min øantfFe \)n^ei;bMti)f n>tat( tro tie« 

SionM* iøtaott øant(f( >»n))er^ama<n tiUfitnU/ utt it^ i) jaaac 
^tt^tré Jtongi. snoDfti. @f riffndff om tbrttSttentfFr @lib. 

IXotflocf tiU / Ittgerom ttn inUtuctt Qcpit (a) bfttutifrr oé inD* 
potter, ocO; tiaffatt ttø affer^iøett ^rfifl oc$ ^tth^t^i^ fSftntib 

i8øt)ttttnn, atm nu firaji; lo&er t6fr |vn^ oc.eiFec t^ett øutiHt^ 
if( @fii( aff l^ii dloD(!ocfet/ oc^ hotii mrø tifl^rt ©uDg {^i^lVJ 
4tt bli iDtffelldmh faacfameSfitb enten mettDtlteeUec mt^ilUeiQ 
3eA fiafuer oc& (FreffUtt jGEtt^ecS jtoiigh Wtantti, ^efantter m 
iRWOcf tia/i«ttte 0(^tt)ii6t/. t^uti ie^ljaffuer ffreffuit. 3e^ 
mm øc^ (Sttl^tti ^omU SDtaptf. ^tmoø^tiøenn mtitnlt, thitt 
tf|L ftaffuer affertføet ^rliø oc|l ^fU^nrtta S'^ant io&»>iI 
fniJHicr tia ^tt^né S^^n^Wimt*/ art §ant (¥40 ntuntitiartt mémmmmmm^mmitmm'mJiAi^^Jki'mmmmmm^f^mmmmm^mmtm^^pmmmmtammam (t) Cicmic eopic er tvtU w^ efter ^ette ifirey »aber Sto* 2. V }}(ttttt Str^rré 5C^§1. SHaotr« ^uit< ^øtig^rctt fom WimrsA 

oc^ ^rlt>t)t^id S^^ftnb ^<me Bi^ocF en^uff/ «t ^(ind «c o % 
aSaaDe foitb %mt ^effir^/ 6ueé SDTatideU fom Hn^i ima pal* 
Iteit. ^(rberé JlotiflL Wtw^tt. mi nu fa^e fwue mtd tiO/ 
^tib« $et{)er^ 5tong(* smao^. xoiik ^ffuet) / Crg toti mi .®u(i 
iHdp ^afliie tta^un nttt Sfltinøifh/ faa att tt^ftt ffal aaa tvett 
tiU/ faa meøfD fom meg tnurfiøt er. Oc miU teg ^aftteBtcmrtt. 
(lrit)eré ^onøL imat)tl^ ttictt eteH^((» &if riO (anøtvodO løctf' 
Itøt dtegeme ntr oc& tfU en erlt9@e9cc o<IOfuerbant)t ofuec ade 
^n\itti j^ongf. anaotté. Stenter oc^ Q3n>rnnec / ®uO ^Imrdi' 
ttdf?e.befa(iD te. Q(f Cltt^eré Jtongf. £D^at)tté. Orloffi^ $(o(e vntet. 
SOprcinø^oIm @en^a$en tl[)enO 2. 3tflii 9(nnc Domini 1564* 

Stt^enlj Jtonøl. anajll^ 

JUnm^ane tro $t)enet 

i5pflpflft; 
XISÅ ^U^wiiø/ .f)o((lenn/ ^toinnam o(^ ^itttn«r{Fenn/ @c«ffue \>9i 0W» 5* 
mitg ^elfen altttt fo^fentt met Ifoor ^^rve / j(<ere pettet 
o(^ oote bennet / ®if uev ieå ett^er wenltøeon tmNen^ff ^ 
At jtong^ wtmu tta ^anmarct ^afuer o^fentt meg/ at føgc/ 
fdrterffue » od& ttU tnrib giete ^ané j(øng(. ip{ai)Cté. o(^ ^ait« 
tnarcfi« SKitgté Stenter/ faa formerc^ec teg/ at nogen 5Cong(« 
S)?a9ttl* tia ^anmatif Soenbet: onDer^oUtd otU ett^erd |)af)iiei^ 
oc at farne Søen^er foxti^^ii^t MtdUi \)ta(f ettjet, ^oorfbt 
(eg paa t>^rjlbtmt\tt 5(ongl. ^ai^tti, »egne tegtmr firair ett^etl 
Socf(artng9t^enne@ag, oc ejfec af ettocr ffrajt^t^ennt ^tnm 

mx Spen^ t^er( @ueitt(f( ^W>t fom fotti^ jiild^»rmi^ I [• i 

I tulit t^ett fø^9 eetbecf l^jafftuTAfaa ftempt øt trg id^e ffcfff met 

od) ftote SBfniwi:/ tbec ieø m kft ffraic .fMfl?rfffht ØttentfHé 

iKt tfftfifr. fanger @f alf t^cr Dfuec/ at t) ta iDiHe J«Of ttnnt 
titid 6frtffttt(fe 0^ ^at^m'ng »øtacttg oc|) noffom n>m étthttj 
OtwiU itdaitii^ in^i tviUtg c^ lEf^e&ontt ttU att fbrttene 0$ 
fibrfF^aeiluøf fom at feg !>f ftn^r tjtaff cetl^er jc. |)fr met cttbce 
®nø ^tfatttm. $lff jtong(v f9rat)tf^. Otfop Jfote v^ntcvlQor« 
r<nfl$ohu^o«lJag^ tl^n^ 2. 3ul« tKnno Domini 1564, 

/$ttt!)eté StongllDrotf!. min gantiHe tontettanige 9(^ n>i((tge tta 
V.- $t>enefJe nu o(ft altiil forfeott nict woc ^Srce jc. SHIec« 
naa^tal^e^er oc^Jtonfng/giffufr te$$ttf)eté^ong(«anajfl. ganO« 

men l^rt; tt( ^Ibten met (ttt @fti{» fra tTettfiiefir oé ffail Unlf 
bliffue øer tilf ffcH)e rft^r ettere ^ongL ClRaifié. @f cif uelfe/ fem 
rtfert ItongU awafft. fbtré fiaffuer jftefttie om^ oc5 Jaffucr ieg 
rni ferfceltO øandSøl€!af@fiiDitt j)aa W antereefiib/men f)m* 
num flclf ftaffuetr teg l^er feog mig/ ocl) ©f ii&itt will ieg la^e brwgc 
emott ettøcr^ j^ongf. SWajfl«, 59^n^f<^ oc^ ^vomntt, fom en aff 
tit antere/ mene om tftet fangee nogen @fate eder téf^cfe tøe( 
cfiier / tber Uvib ieg t(fe ftaae for. Oc^.tjnbfft)l&er 6i!iicffeiJ 
^g ^artt/ot f)att^ ingen @ft)I& ^afftter tøerttti, men at øantmat 
itt ^tjenere riller tiH, o<tf ffnlie giore/ ^uafe^an« Ao6&on^e ^efa* 
iete frannam/0c& fiaffuer øant »iifl meg f?n t)0§Dont)eét11ow'3 
Ka»Qon>eø ©frifftielfer/ fom ieg ftnUtttt^txi ^ml SWaffn \ 24^ ^anfU ^å^i^iiu m fad lenøe att teø faaevDMmere ttt\)tti Xm^Wla\H®ftv 
ffiif Ifc tfiewra / o^ ftaffuec ieø farorfceittcett ^ran^ jffmtfm 

toiUe tm Hiiaf ue tmtt famim @f ltt>, t^ii ^etc tt \aU mttt dFleilftil* 
ftt tBaare , ø(^ re tl^e ^aoce / ftri: fcfr mi(( toene att ^afftu ^o# 
f«^, tiaar (om att man ^aU 6ant(e mett $t)enterne k* @am« 
mtU^i øntt ifd oc^faa ett5eré:^onAMD{at>tt. gan^fFe \>nt(v* 
toniflen tillKente, att t^effe gpbffc befuerec tffm'ffam f^ti ^tii, 
att faa nwnøe fort^ui^ att feflle paa SWerfftte/ tfertt et o(^ fa« 
tvcH att &(frecte/ att tber flftibté baate ^alt o(()|)amp fraSdct« 
f uen ocf) mb t>bt ^uevctge/ faa af t fntot tben mt niøe SITrdnb iFa( 
lef^ t^et btn / ^ f^^I^ ^^^ @uen|1^ tnøm fOxe^ bafitf t^f t foc 
^aft efUir ^amp k. 4bf t eft' ^eelf |)ot |>dm^ovgér o(^ åttbfre 
bof|$(o^cti/ fomute b<ifu«r ett^créltongf. a^alf}d.^r(tfQto<^ 
Sfllabelft/ ocb fomme ^ofbfeMe M tPrre fortotb tb^paa, butide 
Iffl enbnu baffuct: anbofKt / o<b t(fe tvttMabe rbtrø^ fegfT/ ef^ei^ 
fda att S^Qenben tvaar ber fa^ necnxrenbté* ^iU ®ttb!H(me4s 
tigfJe øf Ifiif off@f i)ec ocbOf ue cbanbt ofuer e ttberé^angl.'SKajlHi 
^t)ettber , foiii feft tuJfTefiflen Hhié aft ffee fFaU tnbrø fa« ^dgf / 
tba Witt iefl fabe biflfe iWerfue r paffr w efftber ettbtrd^o«iaf;9Wam*« 
SBxt^t ocb$olb'@ci^bfiég»)betrc, boff <eg tpeti »eebt, att bf t ide 
flfdtt bf bage bf 2obflff. Witwi om fttbfr^5tongKSroa|ff. nJtffJ^B 
rfftbfc føclølfiff flerf af t fe gff titl g?f tf Hfnv wItt tf ø olbfifij tftt« 
mf fl f fffbf r ctttjf té j^oriflf. SKdiftl ©ftffffiiff^ te* ®f tt baffuft 
H)f tt f 1 3(nff bei| > tigr foiti bf Sobfff ifniU baffttf bet nogf n 9lf tt 
mett / at tie faa mange fotloff^f é at fegf e paa 9lf tfftif n / tbft be 
^cfobet tfim tbftpoid, att tberi^ wftffiift Satt baffuft bf f»fgl« 
(bem tilt fbrnnf<^cttB,ocb Mt t^ettf^uttf bitfftte fvrtttt famttxffi 
att mgen ffultf baffiif (f fttit tttt9^ftffttftt> fom bf fitgftr bafftitt 
J^giftitt fotre vbaff tttbfté ^ona<» S(»flj|f. i>tt »ttl ettbe« 
. .». ■ .•■ V : :'.. : Xtl^ 

'v . O) mfff ii»iil«8« ®>»t<r ^aw ot «nf»rt iu^<fkr Wt« ««» unDer No. 4. 5<^.7i • i 32. '^efTf . ^ _-«^_ |4J 

rigt 9leacm(iit^f • cå^ ® uM^e^aø ». S(ff ett^er^ Jtongl. Sftajf}«« 

* 9n^cciani(jc tro ti)f nm - 

P. S. <SBk inri^ tttt pAa toov r(tti)e Sfet^fe til( ^Botrittd^ottn- 
9fKø2)> ^ttOrvé Jtonøt SRajflt« $9^nter7 att netftfeg^e tf)m\ mtt 
^u^l ^ie(p : ^nUfet tntø ^ol^^éatt ffe^^^d/ tnten 3. X^aøe øaaet 
ti((En^/t^(r(FaU®ttt^icl|>e$fftiU^mem DatumutinUtceris 

Opffdjit: 

4!)*ab(jren gerifte ^^rotmec^tisfle t«t« , -^ec :S'^eb<ric^ Den Znt>m mett 
©uDfe tJlciSt l^anmatcftø, ^orsi«, <3B«nl)W o<^ ©otti« ^onntg; ^ertus 
i&Dii (^Uf nrfiøf , ^olO<m, ®totm«cn o(|) JDittnwciFtn, ©rcffut t>CfiC(b<n* 
f)Q(df o($i i^dmihM/ ^iit SHtectioabisffe ^ccc od^ Jtonhid/ ttndetdanigen. 

produa; ^ciberlc^6u59 (^m 15. 3iiJ«"'i564. 

•<<^€ffn / {Rocwefttn / tn SBBrntm vjnfi ®often j{i5ttfø/ Jg^rr^oø 

fftien m Oltf tntnttfl wit ^eimenl^oiHJ. 93f ferme n vjhO t^un 
Ittitbt ^kmit øffl«tli<^ Mr 3e^irmenniøric&m , 9f?rt(^ lemnjic 
*itr<l^^^nffc^!8ettem 6eé5?éntgø3tt©»rbf« t)fi!tt)tri(^eir^t>ei5faa 

mottutfft ^et ®eøett«e^ øeDcunøen \)nb t)n^ alfo mn ofr n^att 

BeøetHDntigen ©chiffer ØiUic(ler JriWM* M<Jt ^1^ anøenø* 
^ ^^2 mm, r > v *' ttien / 3l^me aiK^ 93cuelc^ flege ben , \)nt tNn ii>((^< Jttaf e tt4> 

t<m ©c^uorteM , beiIVn 23ntevt^anen i9n^ tiUeit fetnen ^n^f ngnrtt 
tieSttf^^^ tønt^firi)tnbeni/ auf t^r^ab tmt ®ttttft / tvo. JbU 
ansutccfff n / p gaffet t)nb Sanlt / toemtttit^ anfltttf rti , le^ttc^ 

ten in iterentrm lonfetm jtrieg/ tJijb (rndrt nt^t '\xi aUetvtoe foU 

t)nl)^ettcU(^ Suføld^ ^nf()^<^^ ^unttioecttHinbren , auc^ fønfl otiec 
tee ienigen/ fo tern ©liveten nic^t att^engtg otec. fonfi t^AHic^e ^ 

frt ^toeren ©traf lontQ^ngnat tmtt nic^ten beR^mereu befc^ei« 
tiden noc^ bttrc^ fein bet)biibenteni^øl({ befi:&h>eren*(amn. $5it« 
ten/ fleflnnen ^nO beaeftrea tacauff \)ori jetem na(^6tantel øe« 
|bttb( fretiht)U(^ flttmfé ^nt mitt befon^vn ®naten ©euert^ 
^tUie^r S^mdten t)ov ten »nfern Dnt r éioén ©eberaubec jtt 
talten, \}nt mit aQen øuten ø befuvtetrn. Saé fetn wit m jlet* 
4enf t)ut antern fvcuntlu^ niit®unfl/ (Snaten t>nt aUem^ut« 
ten |tt\>cvf(bu(Oen aenetåt \>\\t wiUi^é ,Q3cfunMtc^ titit ttnférn 
.jee«et befifleU/ \jnt fleben v>(f »n^rn 6«^.lo^ Ste««bwfl^ t^en 18. 
i)ø<rtcnn i ©tomler noc^^ttnterfcben/ ®(ffiiet)ti Ottcntarg 
oc15e(imnbot(J/ ®iere allt. v>itt€t{istf tMtt tftbertbU twt nn- 
tafne øiffuet off ^fffeagetMdiirtQ^ot^oti^r^mptmant vaa 

;©ottoifp tt>ot 3ieftitm«oe» P«a en bfltt^ ©ttppeKi»et.9lalfn®U 
mfUtStf^nd,. met ban^^Flib ^raøetm. atf mat toøeDOft 
twtegkn^er tbe ©wenffe oc^ ibedé StnJr^fleW/ <lFf cerfDm fani« 
tfie wor S3e|}i(ntnd i^betmere fonmlter; tSa h«^m wii af n>9c 

fpnterlia. (Sund «$ SHaatf t^øtr p4) tutfttrtt/ ^ m mttt ti^ttit 5a. ^ftK -/: ; ''' ' 245 ^ttn^f¥em e(§ tilba^t, (m lenflt ^atib faa n \}N mar^tf^tUtndf* 

nM\it t ffftttfym forf^fffwit ^Mt, m ftfnftce eller ^erfang att 
ajørev ©itf itett 90« »>or c Bldtt JI^Hdbopg t^»)0 28« ^aø 

fcfenbc ftttft«nbf n , bftrtf«* tat tu tern ZoUttv m |i)elfcbeuec 
&G()tp \>ttb ®ut^ fp^^iien / ige^e^øet (effen laten^ t>n^,b^ti^i| 

ibon Dber^e(ten totnet tatfeibu mige{)olbrn VDerten / ti mt) fu(*. 
^e4@^r9uentDatvi>i);nt4t n^etttø Uftmmttt tho ttfatttitt', 
toet; lef^lkb voa tf 1; ^pnt^K $&i^|fl/ ^ettefta cVlattdt tu f4)clbr^ 

tniO e(()a(betv/ iiim bVente fecnev af^tt ^t) meitt t^o fodatigei 
^Be^etn/ hw tviUeft j>p. tte øcgebne ^ontdf. SKa^lY. ^efieaungé 
imfe QJafboft tin @f acU f^e^en tjnb W«e iRe^fe »p bo SHaruetl 
f^nefewen SOSeoneé^rrfrbend tin Q^aUe ^t tre 5^onti;t S^ontt 
|2(mmeta'n eb^f 1; . funff edn berfelben aubcre 6<^cpe tn bet 6ec 
an^omaien n>?rbenti# tie ^Ibiøén røerbén bø \^noed}ttifue(t nt4| 
iinbeten itber etma^ bonn / funbcnen mt allen bellen bebelpeti 
»nb ri>aUec<n (atten. 3#-">^^ *"*> 9<^ etfte é ©aa^ ^ . an' bi 
jtonid!« iDt A9U. S^fA^ten/tpiU ntcbt anberé fimen./ biefdbioett 
fd^ollen itnit bijien $or^d^ ^m'^ic^^ fttttiié^ feio. 2)tt n)li(e^ 
fun(}en tern Imtdft genomenen^bfc^^eobe/ nacb atirn bonb« \ \^ Utxmt, ^ivt^o t{f mt) øen^tic^ f^rlatte; Saturn ilfc^ ®fttttrff 

affflffertløett. 

$f)o tee (itfufn $Bel^eff l^cø^c tan tern ^urc^(u(t)ttgflenn 

ten ^oiminge/ tnfnen (jnettftjien peeren v^ ein dnett# 235tloff 
l^efommen/ \^x\i ^ixxx fiirue @c^tp t)nt ®ttt^ o^ne alle V)nt lehifie 
vor^intentnge etter deftvermge trU terfnluen Jtenntd(t(ten Satf 
ten \jnt ©tromen ter getrtt^it^en JtJUeii/ otet h)rttt te^ <ltt 
hittc^fe/ faur^ tc^ geøeuen ^ajitavtf^^ nun f!^olte gefoige^^at 
paflleret Iflt^en tverteit. 

^\i ater øetacirer min @(^eper tn téti ^Qnt^ tt) ^Hfrng* 
^e af^nøereic^et/ 16 ^e lonøeaøtet tet to^f^åtmeftben 5(onid(» 
iD^alfl* ønettfiflen geaetten $o^art ton (>lii (t<i(nere taifttliK^ 
Åtnaetoften^/ »nt atit tte ^bnføK S^aif!; t^i^én^fefét iterten/ hI 
smemunae/ tat tf ein ^amturger 6^ppet: tmt-i^otttlurfifc 
®wtt fielatten tette. ■'• 

3etoc$ torcJ tnterttentflffe dtnfottertnøe ton ^et ^tc|f| 
flenieitten 5?ontg!. awojft. gnetfgff rrloffwet/ • tart détiittt«: 
^(tipper fampt @ctfpe tnt gute turet ten ^untt in tie Ofh 
6e()e Jeggen tnt fitt «n m^ torfngen mne^te. 

^ile tanne tatt fntntge @^(p tnt Øntl^ otne minen 4>il^ 
erflf^Ii(ten ^(taten ntc^t Fant e|tttr mact tpgc^olten tterten/ 
Wo tette ictgeraetfenntinen^ipper fampt 6<^fpetnte®«te 
hact tergnarue t^ofegetentf/ tnt fine teto(cne |)entete na^t ®^« 
Itgen^it 1^ Muttrrmle tprrlrcf^ Kttetermaif ofliitfvttigftt. 

^enne A 


t>mi m(i)i& ()fr mitt m bie ^\(\ Mil ^mulUn SteM^l 

2i4c(;tfr mItt ^c^ippec antefc^t} mtrc|»te > mine gant fritnrfi^e 
«nt iTittide bitten / beffutuen wiUtn et)m fampt @4)epe t>ni) 
®utfe ntc&t aUeine t)nøe6inDert pafliren kt^tn, ftinbem meinent 
^aUtengunf^ic^ f^rtecUc^ fitt. 

^aft btn fø tiac^ ^timtteé qtbmi minti ^nmu^tni tOo* 
t9etl>ieiien'i»nb t^ot)erf($u(ben&e erfrotriø. $5o Otfunth min 

åi/ti^rc^dft ^c t^nbett Dpt ®piitinm geitucfer* ©éøetten tO^ 
^tt()otpe tenn 8. Wtw^j 9lnno 1564* 

Zi^tm^t nu o(^ aftiit fovfen^t mert n>ot ^eere. ©tfttCK 

g>age fen^ :8»?bffe Stmijwli ^«&ertc^ 2liKflfttell^tca§(>o«4 
tiU mes r ocO (o& tneg ftgeV <itc ^unD l^ajfte nHflf Xibingec/ o(| 
tDiUe (laa tftet feve r att bett ipav- fanbt/ att t>e @uen&f?e A)arf 
{ø^n fønben omfrtnd f3Sønn6>f)olm , 0(^ fatt^ ^erié Jtaai citr 
^trammb/ cc^ tl^t føre laae t^ett fer raa^fom an/ aH man luw 
^ formene ri^enn<)m/ atrie icfe jl^ttUe faa tber fremmetit io(d^ 
Inb. 3^d tteorebe mednogebt^er 9 att gaa Rraji: ttU @ege(é, fø% 
eti^ mine Rimter fomme t»ti gien, fom ieg 5a)9be vt^fenOt att ht* 
ff(fttige &e enenti? e/ ept^er fom »it tiOforn baff le bejjnttib/ art 
iHf t^erWi ^erit »au ^i^t^^i mob/ o(fr le Sne« w mcit/ tfta ivifle 
»ittliffue paa wor ^n^vc, titl faa fengc^rt m fa«e le 6tteul« 
^t, té^U att tage imolt tf^m , t%m beffe ©ul^affle giifuif 
IRaalen tid« SKen^ t{)er teg ^^le, iitc ^anl fagle / feg m xoi^ 
fce t^' faa wife »effiel i^rora, w^ teg m^U,ait tfee« »ajp 
l<ft gotr/^ <*e le ^uæ fomme ttas^fkinl o(^ t|;r. tiige n«gtr| 
Sølet inl/ ^^a f«mi>t9cC(e teg t?lit^enljlefleS9Iening,/^ grel! 
prair titt ©egeila« fi>ge fijenlen/ oc^ løb fMr tftenD, ff^Ml føi 

t^rnfr m'iym ^* 0(& tSer n»it f øm ler> fr^ni^. vm vmiti$. \éf 

^- -' < •' ; ' faa -* i48_ ©rtri(fe SJroB^jtrt* 

faa firaa o<^ tid J^t\imft9/ thii wii funbf icfe fommr ^ lafm 
tmot ^rriftf tfirr laa en tiwffue j^obfamr for off, fbni wit øaf* 
be tencfr titt ffuUe feaffue tDttlft De (Sttmtffeic 3 gøffutrtag« 
giff mUtitt eegeté teir/ o(|) fatte tDOt 5taatj att 9tofto(f / om mi 
tftec 54f&e futttrr fm^e noøeit (guentffe, eller oc^ taget t|>ett 
©uenige @fub/ t^er ligaetr« SWeUtMn fi^ffiiertag ocf]r®«nD«« 
fflath øtf <Berftr mtty faa att ti>(t 6aif te Wf ^nt batét m 

meé fpt' toifl/ aer ^e €»uenfFe (aa $ev Dødec SB^ttngl^elni / ()uor* 
fore att ieg flrajc 6ro(j tijl tfteiib Jg^bfFe ^m^tafl a oé .øeflterebe, 
att f)ant mett ^n Slote wiUt fo(ge efftier/ ttia WtUe teg 9 ®tt^ 
SHaffn rodeQEtt()fréjtond(.fD7Ai^tt^.O(ti tvore ^øenDer , oc^ hoUi, 
att t()ett titett ® ttt^ ^télp f¥(tae øoa tveU ttU / tba fice ieø for 
(Buar / at De gt)bffe waote irf« faa f affeci&/ flt 6e f unte fijge- 
$t)enDen , oc^ U opregneDe t^irté manéfolDtge fQteH , oc t^er til 
mett actete De toor 9e(e $(oDc tffe^ «ft nni funDe (laa tl^d 
©uenlFe $foDe tmott tnerfore fambfete teg flra]p oOe CEtt^eri 
Stongt. l!nat)ttd. goDf SD{enO/ 0(^ DeraaDbe meg uret tl)entiom/ 
t^ tvti famth'gen etiDrecttgHg met et frutS^cb fambtpcfte att f«9> 
ge wore ff t)enDer / ocb <efl toø tt« meg ;f roiibj Brocf en^Df / 
&rt(b ^0^1, 6and faimi^fetir Pon^cU von 0«m/ o4 
trog tin Den$9('ire^mt)rafif gaf bannum toor 9taaDf!agf 9}rooD 
0(b tiHemna ttQftetiDe, 0£^ banD forfambfeDe (Ine ^ofutbsmenD, 
tf)a n>aar t^et inttD w^tx enD fom tdfont, atDe f)a|fDe Der tngett 
tD?ooD tiU , o(§ beatereDe paa tt^ett baarDefle / att xcM tviae løbe 
for 9loDflO(f f ocb tortøffue tber^ ttd faa (enge att.baaDe De oé 
tvtt blefne anbeHeDié (laffVreDe; tbit De fagDe/ att a(t Deri< %M 
^ajfDe tber tngeha^o^ t\% te @om n>ti nu (ha flDDer i>.DI 
tbette 9taaDf!ag/ tba \:m off nogen 2\)f)iH Qtiih, fbm bajfDe 
)inD(ebttt De ©nenfFe / bet iMtDer ^onngbolm ocb fagDe off atf 
tf)ttt fbre a^orDt / fom De ^utnife balfbe. gtortt paa De £pb^ 
5tobfatter. $ber offuer fertrofleDe teii buer anDen ,, SobfFe 04 
toite att n»u tbett ujeDDergtore/ ocb toti mereDe ocb fore ^§ tiUbo* 

Ut art t(fc onbftiKe frø Wt ^nUn^ mm lejfttepcbt^emett ^mt 

anUut anltnfCfi^U^tittéttnMi^natt feAtmt^ntnlt, oc^ fatte wot 
5taa| ^tiO te. SfUi toti f omme ^tit/ oa tDat te euenffe afflebtn, 
fttav f)otc teft StaabKad/ oé tDtOe ^ffue futtt eft^ec ffiiKnten/ 
tba ^affiter te 29b(fe dtfuit tttffeiite/ att te tc(e fant (ø&e n>H«- 
)ete/ førtttt att te faat meveSo(!/SfU^/^cotriant/ oc|@f9tt/ 
fom te ^affttec fFiref nit til 8pte^ om. ea« ec htt oafaa f^dt 
SRangett \)ti ti)oi:p)tc fov^otcS/^cotuant o(5 asttcngHtttocftr 
ibm ieø ^fftiee (attir optegne/ o4^ (Fteffuic i^(rtt{<^mm(8)yU 
]benflEtei:n« tiU / ocO ^ttec øantfFe ptmuøetigett / att \»ii f unte 
faa tbef t mefte rt^tt wat af att fabe. l^SSiOe dEtt^eté JtoHøL 
Q)?a9tt. late te @fitt/ (om fom fta SRovøe ; o(§ fomme ^tit mett 
thtt aUf rførile / t^a aiottié tbetoc^ itotU^tn te^off ic* tf^tt 
^ttfitxé jtottdU a^a^tt. tcfe .^affte teugit tett Z)an(¥e folce tid 
6fib< t>ti^ac/ tH batfte toett mrtt att btftectt/at n>it t^enne 
IDad f)a^tt tvecit fot ^tøbenb#h igen. tJ^tfit ^anlfe (atet 
tbennom betce nei^i mett $etaai ocO €ipi6 ninø / o(^ t^er tiU met 
f^euøe ttU alt^rbetty 9 buot manHofuer tbennom be^ojf/ oc^/ 
®ut ttere (ofutt/ øiore t^er M air^ ^ueé gott $ot€t boc att 
^tere. t^t er faa (Sfttb ttt Stoten af ^ttberé ^onafsnaottl. 
Orloféefiib/ at^tt er jo tretie forten af Jolrfit fiufle ocO tt- 
tøt, om (åttf)tté 5(ond(. smaøtt. thtt forre tviae fénte l^iit tiU 
Stoten en fem eller frit: buntrttt ttaf thttt Q[)tbut| Sold bog 
C«'@iten tti ©ielant , o(b t^ill ibet enteltgen n>ere / att $• 
jl. tD?. faar att iltete o§ mere $ol(f. Beg gtfuer 0(b $. ^. 
SDI. gant(Fe \)ntertantgen tiifiente, att tifeS^bfe f^afue tiitt 
c^ ofte n^rtt boi meg/ o(b beetagett feg paa tbett bogefle/ att 
t&er forlolftiié (m mange ©f ib att fegie paa SHerf uen, ocb mener/ 
fltt te bttfue gote^untfaf tber of / aft tbett fommer me|l int 
D ©uerrige/ ocb^er Jirebettd^i^iieffmU f?ger/ att bant ttai: 
l^of ^. 5C. 2)?. paa ^retcictéborrig, o(b€. Jt.9W.ten $iit meen« 
tbe ingen @iiih att forlofue tiUinerf uen/ fom bant fliger/ ^ 
CC ent ntt en tbii eller tolf @liib/ fom ere fortolte tber paa att 
fegle tit SRerf ttcn / ocb ter iblant tbo &fiih , fom b<»f uer ^. 5t. 
fDlé, Q3refue att fegle paaiRetfuen/ ocb bafuec ieg torrit tia 
.Tom.m. ; 3i ^ , ^ flntft .\ - 1 ^ finfc^ att wiaefotlofftte be tut nte ^Wn^X lebe ti'lb <|ft(^tijtt!)et« 

btcf / fom ocf) ece fortolletudaiJIecff!«/ t5frfo«l)o<ber i>atbf» 
nom fdmpttii^n an, WWiOi lenfle oft«ftfaflr^; jt.9Wé.!@f^fl^ffr 
fe tbfcbm* a)?en if g baffbr gietnc fertt > ott be / fom I2F; ^ 3K1 
»veffut b«fffteif / baf bf fare r. Ccb ttjftføm ®. 5t. W.- toctci 

fiur* oc() SRetfucI-Siirfr, 5Bia od) €?. It.'SW. (ndie ©anbrt titt frt 
bfr fom far^ti^ Øltføe/ tba W»nr ff; ^. S®, tbf rt ocb w a i 
SWact, 3efl diffttPt o^ ^. 51* IW. tnbc rbaotftøir ttafif nbe i ott 
iea ffnbcr nu ^. ^. SW. tHott^ Xw^owø @fnff , fom Øtl* 
m||^t^t?«i(f førbf/ liift fltt Uge fem tb?t for funbft fr, t>Bbrt» 

tddtt nogib af éfQttit/ fom trg actrr at labe bruge paa@.5t.S^ 
€f<ib; $bf « fom att ^. ^». «? . bf ^jottf r farne ©f ub > ib« « 
tbft et betooft ^Wa for On ^f <jlab$ , ocb manb fonbé x%%x wiT 

jrancfc bttnnMm bebolfcec icg ber bof méø/ ocb riogen afF W 
beftf iBobømcnb/ tbri ^x irg bof uer banuiim ocb tbf tmnm bfbof 
®amme^ilu€|ler^tr<incf< \jnbf?t)aer figJNrt/ od) mcehct; ffB 
atbrtté att røtre V)(Ft)lbia alf tbenb Qtarfage # dt boiib lob tilli)<i9i 
tiU l£ÆcUfi>r^t roet ©fHbft,fflFt bfr «. % SWé. «ttb oc6. J8f* 
faltttfl/ o4) bcn^iib banb fom bib, xU befoUtnott^J^an^««^ 
bammm at feøte/ fom t^cn Sopie inbboUtr/ fom itg for nOnftt 
2>aae fitcn icnbc QP. 5t. SW. C(b bcffucr ftftnme øilacjl« 
^Jcantfe et gottOrb af <»«e(&eoforenbe5olce, «tf bflnbiJol 
»f re c« forfoflt 5varl/ o(b baf uer roeret bruget X\\ @øe^ imot fii« 
' g^enber. ^onb baffuer o(b (of uet ocb foret meø paa QP.\^. SK*. 
tvegne/ at banb tvil roere tro ocb bulb/ o# (abe.ffd bruge t) a((e 
S^aabe » tber @. 5t. S)7. er bannum begterenbt^ / att (S. ^. S){* 
xax^i ffrifue mrg tiU/ om ff , 5?. iW. roitt / att <eg SItafX bruge b««* 
nimi/ eiler ocb om irg ffatt forfficfe bdnnum Kit ^føben6<ifftt 
éttberé £ong(. iøiat)tt. ro.ll nu naabdtgen fFriftre meg ttU/ tbfl 
ma ieg mirt ^uba ^ielp 9 oa« SDia«bf / fom en tto ocb borfotn 

^ pU'ctig 3^ Sfffe. 351 c#noøenSol(t, ^oMtéimd m(t®itt^i&te(p atr V)treae nogitt 

ftci\l enganø giffue off £t)cfe/ att ivtt moa faa QS^tn^rn fra te ©uem 
Ife^cO fomme rta bennottt/ oc^ mrø tttifffec tb<r altcltø tnttb paa^ 

tNt aae.ft øebt 9»ecfc tiU. -awni^teø formerrtec, att tfffegoø* 
fh baf iKc oli tn^en 2Wbb t^ec liU, .^tt mttt nwU irø baf ue 
mWéj^onqimai^tu mtttBm ocf Siljf tittet lanøttariøt 31 1« 

tiDfBtFet? oco QJwehnet , ® ub alfommfcbtJøfle befaUnDié. Sif 

>ftfleo J^nO i9» 3 ttlfi ,Slnno ©ornjnt 1564. . : 

attfitxi ^onøU SDJaffW, . •' . : 

'. ..^uDt??flo6e JDanttiarcft>y ^^orgi« ^ •2Scnl»i« oj^^^otii« »omng, ^ertug 

" DDi ©(ejrolig , |)offl«n , ^tocniarn o<b ^ltrmcc|?<nn, ©wffue loDi OlDen« 

^wjf 00 s)rim«n^pr|l, min 2(lUrn<wOiøfte-6«w oc6;Ronitw »nDtr&anlaen. « I 9. « • t grfte? naa??føf?e mmrÆmt leø QFffl^^^dnøl. 9War)tt. oé 
r^ t)n6er5anUøen tiUf icnte , ått m iimié, fom tNfle gi)bffc 
feøe« mtiUU oc8trapf, ^uorfeW^ art tbe'funfce tommi htt fvaa 
w teJ>e hum, JUttt i\n fm ^ttab^h^tatt tmtt fire an^crc 
^P}1¥^^ ^fi t^n «o6l?e eecretari'cc, TaøDe thm o« rorre 
jDtttftbe af tbere^ «6m»raU, att tUfrerae mfø-om ett øott 9taa&, 
Ijiirt tf)f fFiiUe 'øtete , t6f ;n)ar? røeøetfooø »aa Sorcf , t^ec tjU 
wat t^ WmAKiit efHff icee m(t DDcti LK ananDv W at tht 

3< 2 Mi' -^ »^ fie^txttt , t^flrié fBftf nrfe mt, att m ffttttf icfe »»re gott att 
KMtter/ ømSi^fnDfn fem noflit ^(Kflt/ fpt^w At ^aiit ntt 

$^t tifl faste t?g; <itt t^^m trogi« rteU m mm^t, att 
We lenger fiten enfe i'ejentagé tl^a mrritt t$é oc t»i< tlO^obf/att 
fj«« ^f r anten bil »ti aU SWeD , oe att leffue oc U^^% ^iirr <rø» 
fem , oc tb« paa »are wii l^bt n ^i& , oc war ir« me t tfie mine 
ttCb m m anberlebié xxW finbe , oc XHt. \s\\ \>f (Hk fltt finte wore 
S9«nbtr/ tbawttcwii ffrar tbtrine ©tunb f^ge tbmii/ oc n«t 
©tt^ ^irip Hf Wcøøe tbøm, $^t wor f omt« viUe oc f omme 
.bibtittoff/ tba wiaet)i(brrbif/ oc tbase imob (jiimim : SRen« 
om tt)c to @frtf, tbc bfctoger tbøm faa bai?t offtt«/ tbettc mfg , 
flttfanbetbficff bHffttebo<g(obm, c^t tt^t m toøc (tff tbf m 
f !SS^ ?^S?' ^^^^^^^ t^f rt«brf 6Kiffmrt/ oc laUKoitietø 
effif l^be bie m , mrt tUt mpnfte f oW oc $owMbr r fltm' iitt 
lomme ttO globe« rgien. 

Xbet ned HH fpocbe tbe mi^, om mig t^øtte icfegott oc 
ra«bfomptr<»tt manb talbe met 3<Køb XKt9QZt9dtUn\i fFuae 
fcttfiie 9 ©uertfø, att jtong j^ricC wilie baffue rtt SnbfecnDe , 
fltt §attj f olcf Kfe banblit (aa t\)utAm fom tbe im gtocbe $tr, 
øcartSanffe dc 2pbfl?e gangf c mott^e We« Witt bebre/ wb 
^fc tm (Tf f t er. ■ 

• JJeg fo^e / tttt^ifl tbi^tte roftbeligt ocb flott , att 6tr. ^w* 
t^ett« :iMteff»eU oc^ teg att wii wiUe rcriff«e itt obitt »eeff tttt 
^ongi£ttcC,oc bani^rifiéfoldPioifle icfe iabe af tbetXprannii, 
ihtMt beg^obt ^ffne^ me«« banble ligciaaiiif t aUe ,.fom bflt» J 
Mom af Of. 3Bii tmt itt tm røett ©ubg ^ielp , m banb 
eptbec tbe»ne ajag tnge« af of flfal foa. 2Bii tpille p tige SWoa* 

?^,?^^/"fl^^ ^""'l' *^ «"<>*^'^^ ^6i^ø^ w (age ^eefonecy aUe jbm 
ipfr af t^^m fangeftbi« tporber. 

' %\^tt neff tiflfporbe tbe mig ; naae ieg toiOe annamme tbé 
S4«gec3acop25<«dt/ fom ieg bafbe oltiib begerit/øc Aiffii« 

tf ^m gowg«oB, gm ije l^gjfbe begewrt r 

^ _ _ _._ — -^ ■ - ^_ _ ^ _ . _^ . ... ^^ _' ^ ■■'*' Mtf ni af t fi>r^rif ue oc forpljfithe ^tt^cré .^Qiifll. Si?aif?. {}Dflt 9 

ntmui mti f^eUtdt oc tttt fan^ tper« (&ec mett«. ' Ø)?ené iDti 
^ftwc fnbnu <(fe fiifte%n fuuttt forcneé om 5?o.«oen cff fam« 

ttiett mortis A4J)Q0(^ 6fifF. S^atum ,%9xm$tn t^cn^ 

.; • •?..-.. .'^JftA <n antrit to« ^e&M: 

^3 ; QHailil. ^abm> fem ^^i»«d v; (Dl^^nboriø l^af ue( U* 
p €UDcii 3* Ølatve j^apper /^ U £øf u< mett ^eUf tørbt / ii)tx 9 

: 3f A fender ett^er« ^cnøf. STOdiff. en 25fff ttHtt Drop^efr)f / 
oc (tr Itoro ^ptt^^^^ett^inø / (bm mig et nptigrn tiUf Mtimrn; 
^ttb yegrrr ^itøecl Koitgf. (»ati!. mctf fitt ^ari^ iK Stdal^r/ oc 

tid mit oc $co^/ .&r^(l Stpn\. mox^^iiVi mg^tt, (Slrbe 
oc %t$^ / 9(metu 3^g n>ia met. ®uts •$)i^9 f^ntrl @tt{)cvl 
JtoQdl* SRaid«, iMitcttanne t^o $9cun'e 9 aOtottg , fbm ffg pUg^ 
tig e(. : (jEtt^f ri JtongL 8D{aif}. fentc offnøgen j^iclp/ trg fri)($i 
trvr att tbe 2t)i>if« ()afttec tntct SDtot mete. 3(d f^ntict oc^ rtt 
SBBliTt af tht 2ot>ffiP/ ^og twt icg, att, m tW tttt fcclhiffiicl/ 
^iio( tin gic^/ t^a i^aU^cn pifl forantt:««, 

TO • ^ • « mtt^irl JtoitgL 9)lAt)tt. iti^ gantfle iHi^ev^iitiir ocO nl(£St tro iU iDiinffe awagasin. (ifgsit hj met Stolen/ filteit at wti wai^é ty :g>anM mett Wi 

dtt tt)ii (Ptrile ftaffue fommit t) fcct mftt tfim iptn , eUcr o(^ ott 

fiflffuec alfiecfcfe vomt t) mofi/ faa at wi) icfe funfie ^ffue natfc 

fié^JJtattii* of^tftcr fom iiflDDié wi( tiU-at lebettaJBoriflrtgM«^ 
233« {^affucrottfrta ^refl fer j^r^U ocf> OSreD fiU ett^eré 5tonfll. 
SD?at)tr. @rttDé ^(ot)e/ att ettl^eré ^ondi. $Q?at)tt. toiUe bcfaUett/ 
oft ojTmottt i¥icei« noattr^ituaii me tt t^'etf fafe. X^ctt ailei:* 
féciHf mucHøt er, oc»rttt witt fm^^^t tl&å'it>ffle'tt>iit»efe8< 

^ftib.fom teg ffrcf «ttbcré5COttfil.2naoct, tfa/ fom leø-faffiiji« 
Of ^(oben / tftn fpurbe leig, ^ øa^r^ att te t5o cctf fomirKn-wwff 
luUantit, oøfomfrmefl/ att Of Umrit ^<»'tilB$W6mj4«g 
ttt tSemte^Bint^/ faa att \t ttt UW^nxt/ ^^d*cøft>ft.(fiw|[ 
^af uf me ritt^rtitt fiifftartCt / t^jent tjafl^er W ^rtmtili? Um^ 
mtHem (^ullaoj^ ocO iQocWnoJolm > paa en af tftba^ 5Cen|^J 
a)Tat)tté. ^DintPe met Sflof n éøett/ fom ffitttc l)aftte fdrttJban* 
mmt trt[£rfgan(Jt> metié ^ref uene tl^em WDf 4>«nD ffiwt^^^Sf 
Émttttt en mm W oc^ f o^- 1) ® runben. tf^ftt fttøi* fok ww 
*tt^tjnftiflJÉnd><fdati)«epl)l Kalmar, ^c att ^att^fflrnW« 
.itt beftr SoJcf \>(t/ cct) at ^ant octer fe(j nft>é« att iBlédnta JJ; 
©hO ^antj fitjre.^an« ^ornemen. tf)ett ferfft wU fcw« p^^i^ 
gitaUti mu 8»bt¥e ijcti tllfiifr ferSifie, tU røitte n>n ftetw <>f 
itiot Dé ©ueucffe v^tr <jtett. Zhtv^ ^é:@f Ht^ waarr Hmwxn 
frainorge, tbii waare tftett §ott/ ått ^ttfieir« ^ongl 9Jr(H?tt» 
tetit? labe fijinmt tljem tiU otf/ om eftf^eré 5\ona(. fDlat)tt. vmt 
att wii (luUe ftpUe S^ch nogen ^tutib. - C)<^ wiU tikmtt Wftw 
^ttt)erd5Confl!.3Jiat)tt. met @icIl,oc& giif tiU ett lan^wauttj^ 
Køt SReaemente oc^ en ttiiq @e»f ro(^ Ofuf r^««^ of uec aUf cw 
Ronét.9naDt«.'5i)éMfér»c^^e<mtt ^D dtrh^<|itttaWt>^wf^ 

I«* stf ettffitt^i>n^;aita$tt»;o««P St»i«i w^ns ^flj^« att w ' *^ 1:??* j&[fi*!i_: «-,«_« ^55 

"\ f^W^mSloitk i5)artiwaitfjf/ 'SJwgi«, ^enWtf; o^^@ottt« -^onnig , .gimu«. • • . . . • . ^ . 'j ^ • . i ' ' • ■'•..«. ^ 5t)CJii(lr ittt o(^ oltiit) forffiiD tnft mor |)QPrrf. aUfrnna. 
Wgftcéem octi^onutg", ©iffiifr iffl ett^e r^ jtonot, SO?(ii)tt. aflnC* 
fR witJfrJanføenn tiHKen^e/ afr Ifé ø aaar fir rttftfr« ^mV 

té ^^ftjétroft^r cc^ ®rroUfun&er, «tf In^en fl*aU rage paa t5en- 
nom efftfter f!)enne^09/ tl|)a tDitt ieg ^tDriié^ftrnr rrtre mw eff» 
teer fttf)eré S^ongf. «g?fli)tté. eftriffuelff met n« ^Biflfaort, foiit 

9 ©ag twffufr gltfttit nøgf n Orlpjgwlbf r I^f art Drag« feiem ^\>l 
fitett, fwTi Wil forre ^affiifr cnW»t/ o(() ^afuer U(s tHmom 
6<ififit rtt ^a§t>wrt røetr A faa littOeniJié / fow thmnt (^mt (c) 
ifg n« fmlfu. f rrftrr« ^ongl. ma^t %iim ferfte @u^'tvla art 
.6«'8t)tJffe*l)IiffBfr no<ttD ff<Hf?rir> r«ct faarrljifrii ^irau^ mb, tii 
wftie iwf ^n<ft®ll^$J&ieIp t^oIDr 06 1) &e eur iiDfffÅgare »ant »fcta - 
^'m > ©HD t)flnD gif w oflT, <it tfef rfom \p\\ \åt Hvxi> Un^t rbfm> 
'««;»« Da funi)fnwtrrl)enwnu S^g^ofwr r n^nu htgen wfTe 
.StDiugrr faatt om Du tro ettftfr^^OHgh aKat)tt6fn>, r>4m'd/ 
^m airilb X>0<rttp. er p«a / lo«^ ÉK^imen, fom tCorbcnit 
9D<i4 er paa r e($ i<pffmn, fora Pc?>^i? 2^^ er paa* $lKirfom 

(c) 5D<n«< gopi fint«« wfi (ft<r Sm«^ ut^r No. i z. ' d^S _3Dattife TOp^in. t&ett et an^etletié fatt mett tbehnom , enb fom wtt tt, ti^aU* 
feteret te^ / aet t^ert ec ^tmmnå^^ ©tarmen« fSt(t@h>R>f 
att te gatfuec fatt en tvtang ^aa^ om iRattrn / t^enKStun) 
thtnm @totm tt^ar. $^eté føcfleieg faac nodeivtoitf^ ^efFieb/ 
t6a tviU teg (ItAjc fFrifftre ettr)ecé j^otidl* tøtæ^tt O^ wift teø 
K^eir mett nu oc^ aUttb l^af tie ett^ec^ 5CongI. SJ^a^tt' mett GteQ 
«cO Sttf tia ett lattdtoarttt roUgt 9legeme.nte oc .en etUg ^t^tt 
«c Oifufr^ant ojfwec aUe ett^er« Itongl. aWfliitt«. Sijentet o# 
Q3n)enncv ®u& alfomec^ttdfle brfnUnl^tl ^|f ett()et« 5tOQdU 
SI7{ai)tté; Ovlop^lbOe »ntectBortinfl^olm On ^Mgen t(^eot ft3*; 
$(uflu[lt/ ^nno ^omint 1564. 

(ittfitti j^ongf. <0;a9ttd. 

fUnkrtanigc tw $oenw "^ 

CpflPrIft: 
«pt ékfwtg/ ^oifteiit/ ^tovma^nn o(6 ^tttmeciPenn / ©veffiu \>&iO%t>en* I2» at 
fliottt ^ienbté {ed ^et^IoffCroUe m t>ttUffihclm , att eft^etbti 
^V mant f^affuei: brfunttt/att nogen ®ttpén>oIter f^fniet øio 
te^uentffe/ fom^ongl. S^a^tté. tia^anma(c^iéSt)enbet ere, 
SiOfermg/ ocO t^ec ttU mett {^antt^effuet t{)e6uentfPe o^t^ett« 
^affnec , tl^erfiM;e ^affuet ied an^oUtb paa en rett t^enne $8(é# 
titfere jetter $8i<f met nogen l^renDe^b/ Ifbm ^anD ^jflbe ia< 
^f . Oc§ eiftl^erbii faa att teg nu bafuet fotfatitt Jtongl. a^at^tttf. 
mtn aaernaattgff e i)evct^ ^tUte tretorn/ att fugen f!a((anMbttf 
toten te , fom gtere ^ané jtongl. imat)ttd> $t)entec {{Uforfng ^ 
t^ec fore 6affaec teg nu tog gtf uit , t&enne ^retfutfere att trage 
(ient \)tt gten/tf a ^aa (enge at ieg fanger anterfetti ^9ng(.3)(ai^t<. 
<£8tate att n)Ute* t^ta t)bermere 1a$tOm^9i?t xxt^t tég mit aatifft 9tmii«- ^57 33-&eftf- oa §an$ @(idt/ niet)cn§ ^an var St|fop t 9}er »M un^« tt ctijlnar ?Stt5(mi(m«.!5t» uf '41«. «te fetmi« c»« 

■ I u 6«lt »9 nltactt Si^mplar of en Scigl , (tilt« 4<^' nount 

I I j[tn|)i»n, fcmfta »411. til 1440, c« SBiffop i DDenfe, fimtt 

I I tilfctn btujt, raeCtn« dan tot S8i(Fi)p I 'S'faMntt uOi ®M< 

I ' ligt, os fonmit iCtt finCtS i Cen'lJiftotit cm !5tiIi>P'tne i btmilbtt 

■■' — '^^ '2Sefleti5lat«©tift, fiim«fP«ro AndreiSwartSBIftopfaratiK* 

(1(6» (trnnnt ijSo. paa ©senjf n fbtfati« oj of 5(n6ere 3lnton non 

etlcrnmi:!) til ©toB^otm 1744. in 410 itito fitiuCte SInmtcfnin)« oj ®i< 

Jiltc uBsimi, ^apt cl iCtt Pinu (fttclaCt/ «>>< @ti9l in. i Asbcti^iC ilt fpto 

pt , fpiii nt, i« «tf<t o< tSijCpp natiiu« 3<tMtiM>'l8Mb<n , pg tiligt 6<> 

Tom.lU. . . J5J Dijoj, i' »if<f/ at t>«t et «t 9ant>iF« uret gjaaben; fom i tw Unbemtnins om »w? 
Sdxh^Ugtcr / Det fot mande SUt ftDen i be !Santte Zctitt $tDtn&ec (om foc 
Epfet U)r ttOegge« ^annew , neuritg en cøt fprii^éK>e -^are i ^w&t Sel5. - 
SRen oan< tetteQ^aaben«tDHt(e »ae tvt ^immtU^utt b«otooet tvenOepUi 
meO^piKenepaaGfaC^op.o^/ faaUDe^ fom tiet feei i bet ene 6lioi)) 
m^n HMien txriflce @ibe i.o«enanfette ^eigl. '^et a)ib<t @!io(D/ fon 
f!aaer lige ooec foc imD ben boire ^ioe, .bt^bd Samet meD ^aiien« .fom 
fbteflUiec S^ctjlum bet ®ubé$am> hat uben^^d t>«m Q)éfter«^ati S&ifiop* 
temeé ^Saaben/ eftetfom bet oø finbeé i noøle anbre ^ijllopertf ^iøiOtcaf 
lamme ^ft. . tD^ibt i Qeiglet feer man ^acta meb i23arnet/ fom <^cfhi(«Ba(< 
Sbonifitfe« os&tiftf ^atroneffe (b), ftaaenbe i et Ciborio eOec ett oplutftt 
Sfter^^aole. 3 Omfcebfen («fé<: Sigillum Navv'nonis Det^^atia Epifcopi 

Ar6nenfis(c). . • 

Stt foc^melbtt <2Baabett 6a»ec; tocfttt isifop Haweø" rette g«betnP 
cSaaben 7 «ibnec odfaa Comeliuø! ^(ui^øfoce i fm SSeffrhNlfe om bc ^n^ 

iStfpet i bijfe Crb (d>: Nafno Johannis viri clariflQmi & fflaxnni inter Equi- 
tes SeUndicos prdinis fiHus,,eo'lpco & famMiaoatuS, qux in clypeo areen- 
teo trinos arcHS cæleftes & (uperiCrf mucrones pilorum geminos decuiHtii" 
Impofitos pro infigni gcntilitto gfrit^o; Ifl^VttC etlØØlt af ^CttØ; foW 

VAt en bcci^mt 09 meget onfeeliof tHanb tbianbt t>et @ta(anbfPe Ki^ 
t>ecftab, føbr af ben $amHii, fom ril @tamme»X>aaben f^ver i et 6^v 
ØCiolb tee -^immtUl^utt ottoxmf bert øvtrfle tvenbe pite»@ptbfe venø 
benbe paa Qfof op atf. ^oa at.-bet^ et ingen ^t)il tilbage/ at ^iffop 
Siaone jo ^aoet *<tcet af 21D<t ,09 fett- bette <^aab<;t. ®i<n hi>A\> ^miiimi 
€tamme»^at>n bat octet/ 09 om ben hwtt btugt tioøet ^tlnaon/ oetom tre 
tote ®(e9t>^<(FTf0tte enbmr iffe enige, ^c flefie tilKgge ^Ugten bet 9}avn 
arictebuff C«)/ <»nDve falbe ben ^RtfebufB ((), men bette fibjle tet i»«te utifi' 

• ligt ■"^ ^^M^pi^ — "iwy««— ^»w*— ■ ■■ ■ awwiMAiiB-i^nM^artBi^^MM mmm^^ ^im^ttØ$mitmma4»^t^l»miamm' t^ /a)@^ce 3Dan(Icilc|ur^eC1&€n^erÆf ar I7ag-pag, 33,34,. - . ; ^ 

(b) srat 1^71. M<» ©ejlcr ' 3lar« ©oiulivfe inbpief Soitifra SJJaric til "Ifcre, €i^ 

srrKRNMANS ^ifi. om ?5tfpcrne t ®c|irr>3iar« p, 7. :j t. . 

(O'^nrtf eeigl fom »iffopéi Obenfe'^ar ftiRCHKRoD j pn gtjnjlc {Btfpe/Srinift W. 
V • . dafart m tennntg af, 2)ct xt fnn gatiWTe liiiet , Dg feed krufti «I«fcjle .fcW famiW 
.. . :. ^Hé ^aabcR;. fi>m MiD^'^^^t H^ &al^jp$*V^mtfM^ uDEflagitc Stitøer; ^m 

xmfrinq bntpc i)t>flnft: 5. Naffnpnis Efifcppi.OP;on. / . ' 

^ ^d) Cdrn. Hamsfort Ser. Kpifc. Otton. ' ' . " . , / /. 

(t) riviTFELDs gsifpcri^fjørntfe p. 42. isTiERNMANS^fnjl. Øjn SSifrcrnc I ^tflaMxi 
b«At>c Artfcbfifl 00 ZLitjcb^jt / faa tta| maoc ^m i $otl / {filtet rigtifff n:* 4 a.^ * 55/^eflfe. 25^ 9—m tlgt ofl uDen ^lail fommet 0<taf , ot D« faaleDe« [maoflP «e ' af en ^vpC*^«!] 
nfl»ne< i^^tfrt^e <t)ift. pag- 826. iiDt SJccDen; tM i ^ifp<«^»n{Fett p.42. 
hVitt l^an t>en rigtig nof Sn^e^uf?: !!)}(n af ^oa& aammcit !^ocumeiu tiiØe 
gobe @ftib<iuet lunOt btvife Det ene en«c D« an&et ftfcifi« "iWattne , en(!cDe tti 
gittne at oiDe. 3D« t? eUeré at merfe, at 6et fwDum ^axsct »æret en atielijj 
@Ugt; C«v flPc« fig met» tjilhat)n (Scrfting, <5ifihng/ <øyr(litrø, <Hec <ø^w 
Oiing^ bii>Hfen ferDt lige faaOant ^åaben / fom Q^ffcop Havne. Stf Dentie 
^eat letjeUe t S5«9onD«lfcn af l)et lyte Scculo pfen« (Bføcflinø [johanne$ 
Gyrftirtgus , fom ^an HiXsii i (atinflfe (S.fciftec] / ^ant)^«!^omer i &tce(ant) j>9 
etii meget anfett WlavX> tt( (tn SiD/ mé ®eig(/ fom Di unDec aDjfilligé ^ocu« 
menter ^ooe feet/ \)av bet famme <Saaben/ fom fSiiTop ttavneø / atenefle Dev 
if^n ere (t>enDe 9tegn«^tier unDer filene« men Den lit>en ^oranDring i»ir ifft 
giore noget/ fadfom man i gamle ®age tcFe ^ar taget atting i 93ooben«^un« 
ften faa nøie ubi %t/.dg t Rcfenii iOtanufcript om SlMen faa oei fom i nogU 
cAtixt Ciegt'Og 9Baaben»S8eger Jindec man De (Berfltngerø ^aaben paa 
tnD mere foranDeriige tll(^aat)er be{rret>et og aftegnet, ^n ligger begraoen i 
dCingfht) (g)/ Vt>or og'^an« Qkaben og (^ra»*!!li^«(e bar p<eret/ og maa^u 
(nOnu finDe«/ b«nd $ntt ^eet> Cac^adne. Om nu Denne "^m« (øørflinø, 
fom efter nogles beretning tii ftDjt nat SHiDDer/ og maae v<rre DeD omtrenr 
t420. ftDen man efter Den ^tD iffefinDer ^m nctwtt i IDocumenter / j^a^et 
txeret ^aDer tit ^i{Fop Havne/ tør tti ittt %t, Dog b<rae oi nogen ,@E<( ti( at 
ttenteDet/ aOer^tftDa negie élegt«^øger uDtrpffcligeii melDe/ at ^an Mt 
??aDer til ^t. tHorren 3^f^'^ !XfDDer/ og Denne efter pore ®lrlbenR«J 
Opereeneflemmeift twr iBroDer.til SSifFop Havne Denflfj*!!; ^ilnapnene i 
gamle !^age fan man if!e ^eller altiD giere fafl Stegmng paa / tH untertiDeh 
^r $aDer/ @en/ og ^emtefon/ l^perfert ftt ^InapK/ enD(f iønt De havebrugt 
4et og Det famme ^aben. 

^{flPop Havne baPDev fom fagter/ en ?SroDer/ nåvnjig -^r. ttlortefr 
3fen{føn/ fom i nogle &Ugt>^effrit>elfer !alDe< ^t, tHoirten (BUv^intt (h). 
^on par 9(iDDer ogj^anmarftf Øtig^é 9taaD / er i ^t(lorieti befienDt for at 
bape poeret til fme ^iDer en betpDellg tØIanD / og ftnDe^ unDer ^ong €rif af 
^omern at P(ere brugt i De flefle og ptgtigfie SXtget« offentlige Tlerretninger/ 09 
at b<ipe pceret Jbø^cD^manD nu paa een nu paa en anDen af ØUgete fornemefie 
Saftninger og ^(otte. (i). Corn, ^am»fof t> beremmtr ^am og \fMi Sdw* 

Xt 2 Dir 

(g)PONTOPP. Marmors Dpn. Tom. Lp. 178,. I gj. ^ 

(h) @« )bM(t€ iLatf>t C;Deftt>ec 1726. p. jai* 

{'0,^an rnrnt^ M hvitfeld p. tfga. 694.73a.7^3-779<'73f*786v790.8o7 
809. 8 i 4. 8^4- 8a^. ag maaffc« pert etct)cr. 

» "/ 260 !©an(le SWa4<iJin; 

■^»^»■MWaMWWWpBMM—iÉ— — — — I I ■■ ■ I I I ■■ ■■ 11 I — — —— 1— MM— — I**— ■— ^1— — » 

tn S5iiPop<n ,i Oiffe CvO (k): Fratrcm Martjnum habuit'Equitem ScUndd- 
rum amp]ifl[Inium,cxornatu(n doms iniiitaribu^, Senatus Danici decusjutriusqve 
au3oritas& grada apud populum tnultum pollebat^ fuerunt enim hoinincs 
pii^ut tutn erant tempora, prudentest'ftudiod rerum gerendaram ) patris 
fimul & virtutis amantcs, o: ^an ^ovfte en 25co^et: viptlcvn iID?09i^€3^ 
en fotneme ^i^^el; i Qicelctnb, btpvjt>tt. mtt> '^ii>t>ttHQt^Qcn^abtt, 
en§uirfoi:t>etPdnf¥e VkCtab, t>e ^av^e begge nugeit et flg« og t>ace i jlot 
^nttftffoa'Ulmmni t^i, tfttt t>t CiOerø t)laaOe/ txitt Oefiromtne ^oli^i 
focnufrtge / flittige i 5orretningep ^ og elffe&e t>e«:eø 3«&eirne.l*»nd 63 
lDy&. . j5<»«i p^^'^S« H^S. en 'Yvette nuD ^< tHogcnø <5<Je, &v>ilfien S)ro» 
ntng Philippa feto tog ftg paa at forlige (i;. Jtian Debe famme SUit fom ^ 
ifopen.ban« 55rcDeC/ nemlij) 1440. (m)/ dg {tggev 6esrat>en t tRo{Fi(C!e ^m 
Stkit 1)0« ^(t««t fn).. ^a(i ban« 8ig|l«n |taa<t j^an^^aaben 09 tcnwDp« 

IFi'ift: Hic jacct ftrenuus tfiiles ^rtinus joh^nnts« qut obiit Anno Domini 
jiiCDXL.odauadienatiuitatis,cuiusanima,inpacerequiercat (o), b: ^t US^ 

gtt; Øtvenge 2^i^^er tHovten l^enff^n/ fom ^ø^e Tiav 1440. ottende £!aQeit 
efter "^ml, \}vi6.Qi<tl fewle i 5«i>- Om Denne ^. trtovten 3<ti|l5*» 
(t t>et At agte < at no9(eaf!»øre®(est'.£lt(9t|^(te.gieve mnDe.aDilini^e^ioenbaf 
ifamtm , 09 ^enreøne ^am til to. ^amtUec ; paa eet !^te& feté t>e ^am an fom 
tn (Sierflintt , paa «t aiiDetiStet) fbm<n2Sifcl>ujt/ dftweUJe paa b«flgt6tt» 
tee , at ^an ^aoer tiet ^^aflcop (p\ '.^DilCet atifece«/ foc at x>iStf bv^oc (iDU 
man fan bpsge paa De (^edt^iSeger, fom iffe bet>ife meO Ovtflinoi^l^oai* 
menter, Cigillc?/ 09 bejliae tilfoclati^lise QJt&nttSb^tD. . • - . , 

^en at f omme ti( iBifFop Havne tgien , fom Dette rare9?at>n dm $iøt 
flenDelift iblanDt an« S>aniF« ®ij!opet, Da^foDeéi ^on .i foranfevte Citjeiijfi 
©fcirøafioo^anflhin, t@teDet for 3f«njr<sn* f»m uDen ^i! Comniet Deiaf, 
m ^an I fiatinffe i©ocumentev ffcivi« Nafno jbhaoAis, Wlfit (Uj|h 'Stm 
Johannes* fom. i .De otloent^iD^r me(lenD£el« TtlttD ble\> øet pail^anft^enø; > . (k) CORN. HAMSFORT Serie« fepifc 0«on, Mf. Copf, PONTpPt. Aat^. Ked. l>^ru, 
Tom. IL p. 431. ', • \ ' . ' ' 

(l>HVITFELDpag, 74a. - ' /''/.' 

(m) HVITFELD pag. 82^. .' . , ' .' ' ; 

^ (n) CORN. ftAMSFOkt. Ser, Rpifc. Oiton. MC itar.Deccffit MArtirfu« Artné '1440. 
Tepultus RoHkildiac in 9:ét Luciana jiiscta principeip aram. 

• (6) lnrcr!pt. Kotfåiå: Mtc SRøgle ; Ibitt ^m ophgiitt Soffifce ©omf irfcé 5'*ft»*|P'*^''^f 
|a»t^cr fat M Hati't^l mc£)Xk j^tilM it fommefberaf/ at man tfrc vn parfim^ 
net («^{( I)cn gamle SknnU^^fxi^f men taget ^rf fitfk L for ttu ^ 

(p) €w i^ånin A<w*eÉ»<it>tt 1745. p. aa«^ h i748» p- 33- - ^ ll(^é}a^¥r faflfQmNafwo,Nauno,NafFn6,Nafne, Nampno,Nampne {qjK. 

3 15«9»nDtlfen Mt 4^- Havne ^enflT^n ^tig ^Zrif » af Pomccn €a» 
ptUdn / Od ble« af \iamm enten 1414. efiec fecfl i ^acet 1417^ fat til ^ipp f 
^ejteti'^ar« uDi @i&eiii9f 09 txt [fem oftbemelDte @»enjf c @f ttbent bttttut (r)} 
adeii Cantéerned <Sa( med JCongen^ Q^oiDfom^eD. J^t>i(f et^nt&eO ^ait^ foce« 
fto&ifeJ^.|HMl^9l«nOe2(av. - 

S(«s Hif. paa @t. SJlardatet« ©ag rt>. 20. SullQ 5<»c &<»«/ fom55iifop 
i c8eitet»Siflr«/ uDgloet ftt n tiflifle JDom-^aptTeUt^ fammefleD« ^orftftiiifltf* 
i&te»PAa aoo.^arf ØMiiffe^ ifwih De (ope,at 6eta(e ti( UpfaU ^om^^icft 
til n«HfommenDe ^aaffe (s). j. . ^ -, - 

aac 141^.' ©enoagtn fet^t. SRi^ew fSrtg fatter iBiflfop ttaffite i 9[B«* 
pr<r»S(nté Mevet titflcDe. paa 9Doi£)iiidi>iH:d @loo 03 Da/ tiQige me&^^9.n9 
Crif, ©wnfng PNHpp«/ oøentK^ forneme ©eifllige og 9liDDew, forfeigUt 
^ibetneiOte i^onge« @av>^^reD K>åal&yiii<Baavt> og^pfefang i (gicrlonD til 
tt^tofler at bpisté iOCemtnge i SaoIanD/ fom Derefter t>(eo falDét !S)Satibo (t). 

. Siat 1417. in craftino «xattationis S. Cruds^ \)Mtt Nampno. ^ijBop i 

Q^eflet^^ofé / ttMige meD ^cfebifpen t Upfa(/ og fiere ®oetigeé diiQtt idi* 
fltopcv/ i ^rbega tiDgioet og forfciglet et ^om«55reP/ angoaettDe ^roD(le> 
^ninge i @tibo og^ Stlerbo JE)ccreD fot !S)om«^ropflen i ^trengnei (u). 

'é(«( 1419. Vigilia nativitatts b. joli. Baptiftje rD.23.3unti] Battet $5iflPop 

n«t>nraf^e^ef«l[aré/ meD jjlett af !j)attrøacf ^/ ©wrige«, og iJ?orge« 9iig«» 
9laaD/ ^ifper ogSlibDece, forfeigiet Det ^orbunD/ fora til ^'idbenba\>n blcp 
gtevt iimlUm Aong i£rif / Dt rce9^rDi|F« Smiger« ^onge / Ojg^otigU(aOi(Iaud 
«fg)oren(x>. ^ ;, . <•*■ ' CO^'JTJERMANS J^i^. em iBifperne I ©ejIer^Jf art ^; jf. 66. QVtvi l^ar bdte SRanM* 
iRa»n ttatnlc, ettWTiønt &<e (iclfcim fommcr for, forDum tjcrct 6rti(jt af fl^re, <nft 
Jcnne »iffop; tl&i i tt ©ocumtnt af i jag-Wiw Bfl^t^nce tl^ntme (£ø^e^^n JBorgef 
f (SWffjwr, oa 1^38- i^M « OiiWar 4r^ 3ot>arifie« Vlaffncf^n, fom ^ar fiiftee 
ft fi^t^99nbtt r^ «cl mmligt diai^nef c«&nu fair mx€ hm^iiiit t øij{< e^nc 
- af 2anM- 'r*^- ^'^ bircherjod t |iti %9nftt g5if»^jtrønife \>\bn€t ogfaa, at {^an 
6at funbct iioak i forigc Scculo » (om af Rafteven $a»e f albef jig tTafitef^tt. Ubi 

' CtPfUBl AnnaL Epirc- Slcfvic. p. 367, lalW ft«IBe JBlffop NAMAN Ofitonicnfii, 

ff^m tt»f er en tv^ti^grtl. 

(r) STIERNMAN I. c. p. I y. /'/''' 

f.^ STIERNMAN I, c. p:6tf; . ' • ' 

<0 Uttbet OnsinaUtt Af Dette Øa^e'SJw jwa pergament ^engcr iMant anbrr M 95if!o| 
£RaoRe« ©eiglf ^Wreftrr »i f^ml^ W f^ran^adi^e aftrgnr 99 i $it>itt flif f c« \ 

fu) STIF.RNMAN 1. c, p. tf^. * * .i_ @amme 2(<w 1419^ PetH ©g PauK J5)a8 [D. 29. 3ttnlQ l^attx Nawo 
Cpifcopus Arofienfis , meD ^i&rfébif|Hnt(! af {unD «d Upjaf / 09 jtect $cti&iig^ 
9ti$^t« f5tff op<t; fom Da i j^iebeni^avn bare forfamUtie / uDgioet og focfeidlu 

■ €itDnu faitime 2lac 1419. profefto b. Petri ad vincula [0. 31. Suliil feaWC 

$5iffop NafTno af ^c(hc f llco« / mtb flere ^aniFe 09 (^oeniFe SStlTopec 
09 dUDDtre/ til ^{el>(n^ai>n focfcidUt Det Clt>ttte«35tet>/ fom <Qt. 2^nt>t 
nielfføn tR^vc gao ^ong £rt( af Pomértt/ M ban inOtofcDe ^tctU^lm 
@{i>t 09 ^cefh i (Soertøe , font for en flftc ®um ^nge ^aoDe txent 6enie(dtc 
4i^> 23ent>c Hiel^n prnitfot (z). 

tiat 1420. DeDe IS>an* §ormant> i DDenfc @ttfit ^c. 3fen84>»erøn [Jo- 
hannes Avonis] (a). Dg ^axtt Derefter 1421. uDi ^dfhn bie« ^if op nat>ne^ 
«eD ^rPebtfpen« af gunD 4r. pe^erCyETeø ^^efovDtiRd , af ^opitelet iDO«iifr 
. (alOet fra Q3efl«r»?Iar« i Sverige at i»cere i^tjfop i ^pen (b) ^ enOifiont Di 
' aDereDe baoDe bortgiMt Q^ijf opDomet til en Uvti e^en ^eDbr^r af @t.itntit>f 
^lofter ped ^ai>n Laurentius , fom for 3i&:fei>i|f optn« ^F^rø afilot> fin 9(et. 
i^erom if fioer Cocn* ^amøf^rr faaleDetf (c) : Hic, defundo vita johamke 

AvoNis f.Scanio, EpifcopoOtthonienfi, in eius locum fufTragiis & conrenfii 
Coliegii Caitutiiy adnitente pIurimumPETRoLoccAPoatiiiceLun(lcn(i,-rub1a> 
ta piolatibné dienitatis Epifcopalis, qvam Laiikentius fodalis oeconomos 
'' Canutiorum tenebat/e Sveoniz provincia Sordalia accitus fuflScitur, tc'tx 
Epifcopo ArofienH tnftituttur Epifcopus Ottfaonienns , Anno a nato ChriftO' 
1421. jam in autumnum progrefTe, ledit annos XIX. 

Gamme ^ar 1421. ^ar ban til O&enfe tiDgioet et £li«itte«i5ret» em 9n»/ 

(eilaaeube i.Z^txt, efter afgan^ne S5i^op jenø i O&enfe/ b»oruDi ban falDec 

' ftd (éio Hauné 23t(l!op i tOefler«3(arø ^ fom nu til <Dctinfe Cocet tv (d). 

§(ac 1423. uDi tSRartii ^aaneD bav<t i5tffop Hovne af Odenfé me9 

'SSrfebijFopen af Sunt) 09 fltre ^iffoper af !£)anmatf og ^i»erise/ fom Da t>are 

forfamleDe / ^ioet Zl^vp ^trf e i ^en SifIaO (e). 

6am* 

(y) Apogr. lit. orig. in Colkctweif Bartholinianls MC 
z) Lit. orig. me(nbran. Mf. 
a) CORN. HAMSFORT ^. Epifc. Ottofi. Mf. HVIl FFXDS J^ifi^tit p. £79« {Ren i 

SbiifoStmlvx p. 42. feftcr ^vitfeto ^ttt 2)ø5<'91ar til 1416. |i^tt(et er tirigttsO 

^ e^i man ffnber enbnii 2>ocnittenter «f 1417. og 1418* Mti ftan MnH, og 1419- 

f^at ^an fotfetglee Det gorbnob imelem Xong ttit og kongen af $oIcn/ ®<c 

HVlrTFELD p. 678- 

(b) STIERNMAN Le. p. If . HVITFELD p. 6%^. 

(c) CORN. HAMSFORT Ser. Epifc Ottoii. MC , 
d) STIKRNMAN 1. c p. ^(. 
c) HVITFELD p. 69%. i t "-^^ — • — ~- ■ — ' ■ — ^ — ■ — ■ — ^ — - — — — - - _ ^ ■ ^^ . @amm( %ox 1425. VW 09 Modefti ^as, f^tne Vlavtnt ISiffop i 
&t)wfi(/ ttiet) monse. fim $etii%c o^ txtttjlig« Stigerne« dlaoD o«tct>cr<t ogfoc« 
fMdln bet ^otbttifb/ fbm til JtiebenMn &Uo «)n:ettet imtatm Jtong !Cdf af 

Potnem 09 O« ^BeuDiffe @^.t«0«t (0. 

$(«( 1424. ^dfefto Val«ntiiii mardris, i ^axlflXi ^«\MC ^if op^ rtavtte 
af DOenfé/ ineD fim, foufétgUt Det i^ceO/ ^t>orme& itvif Aaitrenffi^n S£tFc« 
Dtøn i Slor^ttt anndtncr 2lint>e>C(o(ler t goDi $ro af ^conitig Philippa (g). 

^at 147$. 8,Valentini Sften 64t i&i^p Hovtu itieD fleri af 9tigjit< 
SKoaD paaT)ct ^e'be/ foml^ofDteé tit Sunt)/ ot 6emme itmBem (^coiiing p^ir 
fippa i itongin« ^ratMecelfe og^tflop 23oeø Slrt>ingc t SfacM (^). 

^amnte Stat I42f< ^rdDagen efter .@t. itnuD« Aonge« i^ag i»ar 
tl5^»p Hatme af D^nH^tneD tt an&ve ^^oper af ^cinmatlf tilfteDe pa« 
&ct (tor« ittcle»9)oDe/ font 9et!ebi(fop Pet^eir iUptU af SutiD M{>t til Jti«« 
koMn/ fo« At af^oflMe og inDrette aDfPiHige gctfliige. Skaget/ og ^oer mtD. 
t*4nt>re fotfeiglet &etS]^9daie^ fora Da uØgiF^ 9t>oti b(an&t otiDet befareDe« at 
b(De fbt kongen og i^Toningen/ og foc S)tQtititg tXUv^ttt, font I<rnge til« 
fi>rii iwc^oD (i).- - ^ 

Stat 1426. «at ^iffep Vtavnt ovemttenDe; meDJtongCrtf ogonDte^ 
f jEiDertfe/ otfociige Den @ag imeDem ^r. 2<rel petrtrføn og Den §rttc, fom 
f»( Sttv«; ®!91D efttt h<nDe$ afD«Dft tO^anD baoDe foregivet at l^t>e foDt et 
^m, ifoWUt fiDen bHt> befiinDct at.t>onre giott af @anO/ og Derfot folDct 

. Stat 1428. inDoieDe SSiflPopnavne ^tiDdtgen Den tit H)^or9 opb^gtt. 
«|f.®«i9ne}ÆJyfc.^)., . - . * 

; Slat 1430. b<it 6an weD te aoDte SSifFopec givet (lort StftAFtil Dem, 
(bih.befegte og bialp .0«Jl"^»P/ 2tfDtop> og ^ouD« ^itftr uDi 09«n (m). 

^at'i439. Phihppi & }acofbi ^og/ iBat ^-Sifop X^a^nt piéD paaeir • 
{Ktredågf romt)«iDte«:UDiBv(nbor$/ (^tot.Dog tmet 1«hDer(igt blr» uDret« 
.:..••- • tet (O HVITFELD p. 694. 
' (g) Lit.« Wg» fncmtwan, M£ . /bVHVlTFELD p. 7 1 3^ ^ ri w . ^ ^ ^'^ 

Ktiiehiotu Eccl RipT -a tEKPAGWb *dit/ p. ?o. MAGM MATTHIS Ser. Epifc. 

;,^,^Lttnfcnf. p:.^80...HVl^^^ P- 714-, POl^TCJFPlDAlVJl Annal.. £ccl. Dan. 

, m -RL B ARtlioLlNi AnnaL ål Hirt, Ecét. Dan. Mfll FONTOPP/ AniiU. EccL Dan, 

Tom. n. pT <ri. , . ^ 

(m> BIRCHfiRODS gp«(l< »fpC^SW«l?t AtC C^^^^^ t<t (n) $il ^amiM ^ttw'Slttt me&Delebe \)an, tlBige^tttO flcw Da forfarne 
feDe ?Sii!op« af ©anrøart 09 ©ttcrig«, Sl^aO fw (f^ogne *irf en i£i*ctttb»)^ 

ll&i §l)en. Dat. Svinoburgi Anno Domini MGDXXX. tcrtio, dominica infw 
odauas afccnfionts Domini (o), 

a^v 1494. Viti Dg Mpdefti ©ag, &awr 95iflPop n<it>ne af Ct5enf< fta5^ 
fejlet Det »vø&éi-ffab ellei* (Bil&e, fom Cuftodcs Eccldianim [J&egnt 03 
^(of feve] i guglfe ^erteD uDi 8aaIanD,unber 9?n\)rt af 2lUe ^elgma aalent(p), 
$a\)De opvm«, og i!al baw gi\)et jioget ®oD6 DenH (q), falbenCe ftgfeføen 
tl7et>bro&er af fammt 'RaUnt. SSrcMt, fom &an Derom ,uaga», feolOt^ 
DærDt l)er at anferc/ i Di Barthoiinjft (gamlingec poa ttmow^Kttt« J^iWlotrf 
finDetf eii rigtig 2lf|Frift Deraf/ faaUDe« IpDenDe : 

Univerjds Chridi fidelibus, ad quorum notitiamprefcnteslittere 
pervcnerint, Naffno I)ei graria Epifcopus Ottonicnfis cari- 
tatcm continuam in Domino cum falute. Pium ficgratum ob- 
feqvium Dco impendcrc predimu«, iquocien^ cius fidcles ad pie* 
taris' opera exciramus. Cupientcs igitur, ut Kaiende Cuft^dum 
Ecclejiarum in Fiulfeb^r^t Lalandie^ in bon$rem omnium SanBorufn 
inchoatey in fuo honore 5c ftabilitate valeant pernaanerc, omnibus 
vere penitentibus & confeflls , qvi miflarum & vigiUarum foi- 
lempnia'^ quociens in anno poft difceflum alicuius fratrum de 
diélisKalendis celebrantur, vilitavcrint, fcu qui adfuftchrationeifl 
eårundem Kalciidarum in teftaméilto manus poirexerint adio- 
trices, feu qui in domo Convivii pro refrigerio animarum , dum- 
^odo illa tria cantica, fcilicet de fanéia Trinicate,dc Domina no- 
ftra, & de omnibus fandis, a Clcro decantantur, Deum pie exp- 
raverint> Se qui poft cpmmeftionem^ dumfupcr defuiidis iratri- 

bus 

(n) HVITFELD p. 767. . 

(o) BIRCHEROD 1. c. * . 

(p) Viaknt, Kalcndæ, fom fotbum nx ef »i(! «<l(l«b tUa '}^i^^itHab af ^«jhf oj 
. Afibre ®ctfilu)e; Ut tM(fe titter om f&ax<t foiufamiurn/ for at fole 09 raobøanc m(b 
j[yiitaribcn øih aanOdige Materier 09 aDiTiilige i Oevcé ^mbe^er forcfalOenOe Sis* 
t\^))tbix, ftalf>a\x faaet Mit iRaoii, fofOibiiJc^animcnromiier (febe tiSt^rrMfenpAA 
(en fm*fie Dag i l^oer ^aMtb, f^oilf en |>aa £atin f dtOe^ Kalendk eSer Caiendæ; ®aa/ 
t)aiie2(4ientct 04 øctølige ®elftaber bleve meget mt^Bruøte ti{ iStikn, S)rif f en^ 09 ovbre 
8ofti9l)cber, 03 ffnbel berfor afffåffebe i christ, iv. Rccc ft pag. 25. 0% i chwsT* V. 
5Dan(le to» pafj, 329. - .. * 

(q) PONTOPP, Anijal. Ewl. Daa. Totti. O. £• f 5:^. . ' , •• DUS &, lororiDus exoratur^devotos fe babuerihtj vel qvi ad lumi- 
■narja aUqvid donaverint^ quociens premiila feu^^liqvid pi'emif- 
forura devote aditnpleverint « totiens de omnipotentis Dei mife- 
ricordia & beatorum Petri & Pauli Apoftolorum éius åud;oritare 
confifi, quadragihta dies indulgentiarum de injunftis fibi pcni- 
tenttts mifericorditer in domino relaxamus. Datum Anno Do-- 
mini Millenmo quadringenrefimo tricefimo quarto^ ipfo die bea^ 
torum Viti &'Modefti Martyrum , noftro fub fccreto prefentibui 

. appenfo. Nos vero Naffho fupradi<ftus , Confrater ^diHarum Ka- 
Jf »dårum i omnia Se ftngula jura, privilegia & ftatuta earumdeni 

.per prefentes pie ftatuimus^ approbamus 6i in fua perinanentia 
ratincamus eternaliter. duratura. ■ 

^ette fon omtttnt iMliUi d^^ti paa ^oniF : 

artte eftrffli ttottiU , dl ()\jié j^uwtff a6 \i%txt S5reb rømmer/ 
^ <nffec tl^Vfie/ af ®utd mad&c^iffop i C^fnfe/ |)ilffno8 
tcflantid 5^iflprli(jf)eDJ |)errcn. 23i mene at %mt ®ut en f)el» 
lifl ttcncfle/ foa øfrc ^t optjcrf f c f)an« Xrot nDe til Outtfi'ogtifl^e W 
©trrninorr. ^ftecbt bi trtfoi* \}tUe / at l^egtunee 2^Akiit < 

,S«0^f^^6^»^*^«^ »^i ia4l4tit> / f^m til olie «3«tøf««« "Vtu ec , .; 
tMøynbt/ maoe forbitor i fin |)(?Drc oø ^effanttø^et/ rftergtt)e 
tot aUe fant ^entrrren^r og ^efirnben^e/ fom befege iD?cf]érhe^ 
OdQ3t9Uternfé|)etftDfr, faa ofre be ftol^eé om klaret efternoflen^ 
Wgahd af ^rebrene \ bemelDte ^aUnt/ ellei: fom t tereé $efla* 
menter Vt ffe bielprn^e ^a?n^er til bette JtaleiUé Op|)o(bflfe/ eUec 
tom i (Øtl^e^^^vfet bcbe®ub ^nbcratigen foc éto^ieneé ^etcr- 
<f\}edelfe/ mrbené be tre @ange af^ferfertet fiunaré/ nemlig om 
ten beUiøe Xreenid&eb/ om \rør Srue/ og om aUe ^elgene/ oo fom 
efter ^9^^\i\^i meben^ ber ^t^t for be ofbobe $5rebre og ©o« 
flere/ fiiUe flg anbarøtiøen an/ eOer fom di\)e noøet tilS^é/ ^m. 
Dfte fom be gubeliøen opfolbe forbemelbte eOer noget af fbrbe« 
tnelbte / faa ofte / af ^vx af m(eatige ®ubé 9laabe og af s. Petri 
og Pauli ^pofleler^ iøiagt/ eftergt\)e tot bem barmbf ertigen t dOEr« 
ren 40. ^flab^^age af be bennem ^^MiX^^M ^enttrn^er* ^\\^tt 
Tom. III. 21 Slat N. - • ■ • — /■ 

Q(ar i4^4~ )7aa Viti og Modeftt førøvtt>rfré^<ig/ nntft \)oct 6^ 
broder at fomavnre iS^aleot/ b({Iut(> ^(liidm^ bet)i(gf od^At>> 

@amtine Stat 1434. bioaanenc ^iiPop ndvnexiC DOcnfé/ dnific tmD 
ent)wll5)<inflPt/ ^or|Fe, @Mnflft/ o^^pCjfe iSljFopet, ogan&w fotmme^» 
xiXt txn Ixcrc^agy fom in Junro og Julio ^olDt(< til P.ot;t>tiigbocS/ fi<iM( 
b(et> partout imeUem ^^ona ^ttjC og D( Q^enDt^t <^taOei; (r). ^0, Smm 
^emt)ag uDgat) ^^SifFop tTavne/ mcD be anDre ^t^op«?/ ipfo die divifionis 
apoftolorum, «t 2ip(i0d»53tei9 for ?Ktbet !5^omfil:fe, og et anCet for @r. ^1*' 

fcW ^irfe i SRib« (s). ©ammefleM in oaava apoftolorum Petri & Paufi 

\i<xt f)an med De anbue givet ^flaO ti( vor ^*ue ^tpFr i ^tAtMttget (t). 

Slat 1435. ^reMgen {om ^(poftlevne Wii oD^iite/ ^atxr ^Sijfop tTovnt 
af Obenfc/ m<D mange flere / oMrvccret og forfeiglet Det $orltg/ fom tii X>^y 
&iti{;botrg Neo gtort inieUem ^ong tSrif og @re\>( 2lOolf af giflen (v). 

S(ac^ 1 498. b- 2g. Octobr. iMr ^itfpp n«vtie meb dt eorigt ^oiimarN 
SRige^fKaoO tilflccDe i IRorfør/ og ba-forftiglebe Det ^re»/ b^ecmeo X^W 
^reoe ^ertug C^ctjloffet; af]3eieirn bcr tnt> iyoning'<£dF9É:te&/ fomb^^^t 
forla&et diigerne/ og «ar Dragen tii ©uIIanD (x). - . 

Slat I4?9. in Vigilta nativitatis b. Jok. baptiftæ, tU S«beP, bar ??i|fof 

navjie af Oxienfe meDtx apDre <&anmarf^ Slige« Staab fcFrfetglet btt^n«; 
meD^pilfet De epfige ^ong (^tiC af pomeren 4)u(D(!ab og^^anDfab (y). 
'^mrae 2lar tnD»iet)« banb -^vAf^ Strfc f»). 

2ta« »440. et 5Biflf op navne «rt) S^oDcrt afgangen , if fe fcfng« «ft« 

- ottenmelDte pn SSrober -^m. t17ovten ^enføu (a , fom DerD« i 3ul<n faotn* 

Slat (b). ^an ifal,\>ate,begca\>en i Onbp ^iife i gpen (e). cgjj ^int)j<» 

Dag« 

(r) HVITFFXD p. 770. 

(0,€?ee TRRPAGRII Rip. Cimbr. p, gg- 389- (x) TH. BARTHOLINI Collcaiinca ad Hift. Eccl. Dan Mfl. « \ 1) HVITFELD p. 75NO. 
(x) HVITFELD p. goy. 
(y) Lit. orig, chartac. Mf. HVITFELD p. gop. JO^. HADORPHII ^kvl^% "SiXwtXISi. 

Tom. n. p. f 36. 
ifz) TH. BARTHOLINI Annal, ad Hm. EccI, Dan, MC . • 

(a) HVITFELD pu %^6. ' ^ 

(b) (fw Jan* infcription forben anført pag. a<Jo^ 

(c) PONTOPF. Annal. Kcclcf. Dan. Tpm, II. p. 43a. maoff« »at?, <Hcr StomOat? 

iS8cirt«^crt«». 33. ^efte. 367 Jmi ^^iD(t i (amme 3(at 1440. We» ttltfktv ^mtttna Cot:! elføn [M, Hen- 
nekious thorl^iiH f.1 af t)e lllfdtxr« eu^t/ foitt MC €anit idtofFiiD«; int)!»t(( 
t« S5if&>P i DCtnfeefuc ^v. Havne 3renrøn af 9Svf «biffo|> -4>onø ll«;in«n& 
■i SunD (d). 5lkfaa ec D«t «n |lor S«il {»o^/^tntfelt) i SSifiw-'^veniC«« p. 42.' 
naat ban %tt, at ^ijfep Hawne t>ar raéO tl( ^iebcnbaion, D<c itohg £^ci» 
Øotfev «f J5e«rB bleo fcontt/ 09 Det>e uDt €nDen af famm« Slan tfei tKt et 
IxfknOt t^ifloriett/ at betbtmeiote ^ongeé lh;oning i ^anroarf im ^tDe fet 
1443. 09 D(( ifPe i ^teb«nbat>n/ men i SKibe. 

3 Øwclge/ nKDen« 4r. na»ne 3«nir«^n t>«t *a« SSijFopv vat man tff « 
fxdre tilfreDé nieo tKinnem/ enb meD anDce ^anfFe S92(enD/fom paa tt $iD(C 
ttt i 2HiQit bkM b(fbct>c(Dc. ^n oftanfecte ^venffe ^fribeut (e) j^rioev 
•fiiafeOc* om banmm : -^an f^tiit en (lor og orerflø^tg 4>of*Øtat/ og 
fartæreOe mere/ en& 25t^opø &a^ttø ^n^Comflei: pare. -^jcn font 
tetfra til (Dmnfe i IDannutrf et blivt 25iftop 3(ar i42i.nie&aUeii 
^tercand 5<'tgna& i xot^fv<uie ©tifc. 

^or< ^aniPe ®!ribentec DcvimoD dit^e ll^annem (t $oOt ^S^iDn^bprt)/ font 
den/ txtr efter t)e ^itjecé 3)nD(tg^pa(feDe nete paa ftt.^ffFopeltge ^mbcD/ cetteDe 
@ei|)(t9bH)en« f»cDen>t&e @«Dec , bPOri ^cf ebtjf op pe&ei: £.ytft t>ac barn 
.be^ietpeiid/ ØifteOe en @fo(e tU Ung&omentf UnOetPii^mns ((), btoaancDe flittw 
sen aSe De ^&Det og ^ttttM^i, fom enten til SanDet« I5e(le (Her JttcFe^^^^or« 
•feneté ^ovbi!t>rtnd blepe paabuOne^ Mt ciapmilD paa 3(f[a& ti( ^trfec 09 b<Otd( 
@teD<r, 09 i fac giotOe pet imoD St. .^nut)^ illofltc i ODenfe (g). Sit Dette 

tnDbefattec Corn. '^amøfocC (h) i Di(fe CcD: Inirio digniratis, fui muneris 
exiftimans , ftaturti & mores piravos ordinis ecclefiaftici , opera Petri Loccæ 
Pontificis LundenHs, correxit y Schoiam pro puerts^ inftituendis > neque Cct- 
téris abrogatis, inftitutf, Comitiis reipublicæ conftituendsr vel diiciplinæ 
ccclefiafticæ reformandæ caufa indidis fedulo interfuit, liberalis & beneficas 
aedes facras luftrando & expiationjbus'indulgentiaruin dandis,.de CoJlegio 

€l a den!- m»t (d) MAGNI MATTHIÆ Ser, Epifc. Lundcnf. p. l8f • 
(c)STlERNMAN 1. c. p. If. 16. ' 

(O ©crfor bitøer ^an 09 of -ør. et«i^^9C((a6 <Btam i tti Orafton, fom tv tri>f t i Jblit. 

25<bliotI>* Tom. VII, pag. 509. tegnet iW«nM bt unbvt ^ongEricoPomcrano Horn* 

ftrenDt lortfee 09 af Stuberinser Dtl fortientc ^m(H SS^rttb. 
(g) HVITFEI.DS SBifpe'Srømfc p. 4a. 

(h) CORN,' HAMSFORT Scrici Fpifcopor. Otton. Mf, JWft oftt tittttU ^iantsfcttB 

©Jrift jinbe« i te J&attbolmftc (Samlinger afffie^ee efter et gammelt Hjiunplati 
im før 3IDe6vanhcn for»artte« i>aa Uiuocrfitetet^ SSibliotet S3et er nu e8er<>ryf( 
i )Oan. BtbHoti?« . Tom. IX, p. 37 f. f^. men \tU (iw fttl^fi«»it^i|t/ eoftftiønt i^a« 
. »øgle ØteOer rifltfgcvc. SattfFe Sy^AødStn* ritaii* a6 » 

deniqveCanutio bene méritus. ^Ht ot igientaøe Dttl iSeteimfft/ i)<m {UflTf 

^ar fadet tiUig« m(0 09«mn((l>tt fm ^co&ev (i). 

v^bod W wl cnDed af ®(tfl(iaf)tD<n i ^att»6ttft iffefuntxt Date Ktt 
fentxrliøen foi^nøiet tneD llKini> (ftnfotn l^att (i 4(ene^t>ec i>«t<tfPatp.iatf(ttl 
"•iccflcrtM til fKttttf fjjm miibwQtt D<w« 9gmb<6/ 09 [IH »IR»« ftW boie«t«t«« 
^unefle(k),.tticnl^antnt)OQfaaO<rut)ifal&t fme ©«flUge bef«arlig/ aiW i439- 
ff Oim til igw« at uDgiM NtjiarlijgeSubfidium, fom 6««* Sotman^ ^iff«P«t* 
i OCtnfecftet 9am«l^ceDK>aneopbaraf^r<(l<rfW, c^ fom JDcobing ttlfl«» 
Qvete I99f. ^ot>( befriet Dem fov/ MD at give Zter^rop (Øaartt pua ^ot« 
ftnge til ^S^etlag derfsr til ODenfe S5iifop.&om. ^ttt Subfidium, fem^tc 
flecne i§9en*@tift nu i44,^av ^\>6e t>(rm.fri for, formaaeoe ^tiFop Haw 
nt, MD bat ^oflis^b, Gennem til at uDgiw poa np/ fom ble© en flot ^«|c«» 
ting fov'€ftecEonimetnef i Det De felgenDe ?otfopcc ^eflece fort^eiet)« enD i^t» 
ntinDifeDe Denne utoDlige ^longc -, f}r>Hhn, uagtet De ^eilovlige JTongeté ^> ^^x' 
fee 09 ^, C^rtfltan t)en 31n^en6 flvenge '^orbuD; &09 blet> toeD/ inttil iKtW 
mationen giocDe €nDe paa J^wUt^ifpttmé ^EQagt 09 plageriet (I). 

fSiflPop navne feaMe tioenDe g5ie»?5ifper, fom gif l)am tU^«ft«5<' 
,5£mbeDet, nemlig Af^crus 5Bi|f op af ^falt>olt paa3*lanC/ 09 Severinus, J« 

(Fteo fig EpifcopusTranquiltienns. ^n< OflSciiilis loat ^^t^P^vtlXTltlw 

[Paulus Nicolai f], font flPal \)Wt fammeni!i*ettet 09 eftetlatxt ftg en ^»w^ 
nelfe paa iSifFopecne iODenfe ftaHubaido tnDtil fmé^iDec (m), ' Cm^if^oV 
^avne ^«9ti enDnu eftecfblgenbe tStunfe«95ertf : 

Przfignatorum fit Sticcesfor dominorum 

Nafoo jnodeftonim vigilans fator in grege mofum. 

II. 

fBftiffe af 3^rfefejffop'fel)et: Soffe« ®w 

Stev til SWJer ©omKrfe paa^&afttop me^ mete 
^. ®oH 1419. (al 

^ •. * ibh 

(i) ®« forl&<H p«?. 2^0. — — — — '"~ 

(k) HViTFELDS »ifpcSMnife p. 4a; . 

n)iHVlTFBLDpag, V99. 

(m) ®ce CORN. HAMSfORT Ser.Rptfc.Otton,ifc4«<fJ(>e»ibBo^>rt Tom. IX. p. 43«. 

(a) >OTi§inaU» af Ktww «Mtiffe , tiDdiotn af Viborg ^onO^ting i?44.o« ffvrnuiHi« 
9<M»ir/ Ux ^*fm i @f M^^ølOttev«. ^. -f^^ts ^oft Den eot>^(ti d( lam \ ... 3?-ftgfte. ■■ 2 69 

Joflttt paa ®f farne ,jiei: vtut^cclilftt/ ott SCac efftfter ©utft 
IBor^t MDXLmi. 8f ippertag «f ft for 3«« ^«r ffiirfett grlig oc 

<tt dammdrt gattlii« ^reff mtt fem ^ngsintté 3nfc§f giu, ftf. 
Itnttf faa paa ^anfleOrbt fraaOt^^ fout bcr effrbec T4)r(ffn>(t 
fladt jc/ ?lBe SWeiiW/ t^rtte »ref ftictr ^efge OSii pebet: mtt 
®ttti|$9laa^e ^rcftblfcop t) ^uti^t/ €iier(igé $t)rt?e og ^^ttenå 
Seflattft/ rtpinteliifl^ met teet ^erre. $l)et ffuUe aiit fElitnH 
Pdii^t/ fom ritt ere oc f omme fl^Ue / ott m af ett& \)f (6eraa6t, 
9>Hf^ oc ©intt/ tiiatpore eieleé/ Cølfe tttelfe»6 af gipnlec, 
oc hMi elfl*eKifle ^aflrueé gru ^wøerbQ ©tele« 8efie6om/ ^af* 
tper fiilffwett / fFlo^t oc frtiWfl^eh affftenliftcrt intt f tiO tpor ^e^ 
berUige 58ro^cr Ptif S^rifto 6?«^ Cbt^ifiiitn (b) af fammc 
9taa^e ^ifcop pM SKtibe oc Hni t^fftt^erfømmer for ttth ^iibtt 
jtlercteé 35ifcopcrii§ »ortt a« Portt ©ob^ p flombie $Aebotp, 
roet ttt rtoltt flett/ paa tuiicten ^afitøp Blott (c),bp3gttt 
lotrittt^ ^aftver/ met alt Portc ©ob^/ fom tm famme @Iott lita* 
dtnbié er/ rertnti« ocO Prerfntté, Po.tt6 oc timtt,innUta\^tmi 
DnWaøenn, 3tem aU iportt ®ob$ p 2Felt>tøbf iJffeU/ fi^m er il. 
tpad^te ©orDe p CrtØØlttttbT/ 3tem rre tpggeDé ©ortePN 
CPT^ØObr ^p/ 3tem en hmttt ©orfct f altii« 3r«lbecP/ 3eem 
en f>r)mith ©ortt falOt« X)efle( £i$ftbi;/ 3rem iileU ©otte 9 
60«f^*^fF o 1Cl>rrøO ©oø^en, 3ttni ^I- ^l>f ^orte p X)Ibet:op p 
X)lt>ei:op©o§ften/ 3tem en ^be©orWfaJbi'«X>toerop(8^øt:&tp 
Bt^aitbU ©ofi^eit/ »c HIL «de ®otU p &yJI«:op ©og^eii p 
• g< 3 Æøttxc 

9i. ©aW'95«Mf / fom er ^tt^f»rt i ?8il>iff« / fKr man Ut «t t«re <n Ocf rfcrWfc 

(b; <<bt« €hti(iiem^emmihef^a b((i» 93if!op i 9{i(( (ftct ^t.pédetAvfl'e, fom 14 ig^ 
itn tltrtcbifp i inai. 

(O U^rn £»il f<imm«^<»^op; fom Un i offjt fbtid<%(ifd ii«»mtK^. itlotten Jcw 

ftn ^wc titt, os af ioim9€htifit«xtt i g{i6e ttlfbrl^anM(t)( jlg 1420. fomoofc 

, 6((gt«^«<}er øiocr tilfitniK, &tt 2>anfl< (»t>e Ci^nOcr 1726 p, 322. ^t. 2tT«t' 

ten JFenf^n ]N«0«»@«««'£ott(r fom U(» gift mct pebet ^ifrAm^ 99 ixD t)(n£(n< 

iit^(On}(M(^«il(^ 94m f»mm(i i øMif^tømØ^i fom iif^mif (<iMK^ji>iii<. « 1 ©o^Qeé titUttgøflfe retinttéjDcø t^rørtnbté/ ^oøttth h timt^,v» 
t\)tt alDed'é \»nttag^fn. ^lutcfet ^o&9 tOD fiøpt fimtt itf 
tt)i1bi)rtiige SWanbt C^øflbé tXiiff^n p $t»rnter/ <®et>net/ fora 

m tim forfccejf ne ®o6§ , oc metO bni^ ^i'effiie oc S5ctt>uffcnitt' 
flcc it)t) fbft Maa ftajfrøct af forfcrcffhe ^l)i»fltr tlitt twtn^fHi« 
Q[t)( et)e (luUintt^v ^og metcb foDane @fteU 0() ^iifoi: / at foc 
fctclfne t^cr 0)tifium 35ifFop tti)i SRiibe oeT) UiM eft(^érfom» 
mere ffaU for uow^teleé, forfcrcffne Cfe*fJe tliclf$^»<> oc 6an< 

$tttit (ate fiige en Oadlttg^ aD^effc metc anbre doOc^erntnget 
\>ti SRiiber 5{terc!f ,- ef tb« fom tb< brcffue/ tber i>aa glorttfC/ 
vtV)ti|?Vc. thiiil W^ t>ittbneébt>rt)t baf itc n)9 (aDetrt) ^eitgtt 

foc tfiette ttiortt obncJBwff, fom et «$ei: 2500 ojf Slacbuff, 3e«5 
alf aioffulbtb/ i<iøc aff QBiborg, oc Ojcita a(f Ottbenfic/ apiii* 
me SHaabe SBiifcopper. ©itfuet i) Kwbindbaffn anno Domiw 

MGDXIX. Sanfti Johannis ae Pauli Marriris 2)ag. In cuiu^ 
rei teftimonium figilla, noftra pfcfentihus inferius irapreffa. 

U&en pM (hreott: . 

SEBiibiO ajf JBifcop ^ebet OFrdfibifcop t) 8unb tané ®aifa^ 
SBteff / met butl(fert bad bafj^et fiiifutt |)affrup mct mte« 
®ob^ tul SCttbec ^om itir(fe Anno 1419. 

III. 

Sottg ff^tffliart ben 9(nbeiiå 6ftaa 03 @tj^ 

|e(fe for ®ult)fmet>ene t Danmact 1515, W 

it Cb^tff tern met ®ubg Sflabe^anmarcfié, ^mti> 

^Benbi* oc ©ottié J?on(nab/ v>btt>alb ^ninfl tiU ©ue« 

ttae/ |)ettud i @Ieftttfl, ^oAleh, 6totmarn oc ®9t' 

niec* 

£auatt ^ i. INeiKnl^vR. 
.JH '■'*'- *• « ^ 
33't>tf(^* '»^^'^••mm^å^mømøtttmémm 27t Sl^ 6af tir mit nm/offørdltgft oc tl)eii menig« SRan)> tiH tlf}t)tr( 
^f^lfr^ (m $fr rfftir fc^rtffuir flantxr> oc tvrfr, at r^rn t)ri 

%6tft ^aUtftt cffr« tnfl^eo ©ifltfnwct ftet »ti tt>er ©tabt 
Jtl^t^nr^aifii rUir nogrvfhta t tvott dltge ^anmavf fomr^iiie 
titintte <So1(f t)hber |>afiietctt / cnt) tf^ei fom ivrgne ^acf Ibeir 
af i^ttc ff4tt fi^morit £di)l^ ^urt ©oiff ^ etb Ouintlu tbrc aff at 
Nugf tta t&erié gtrtflet'fum oc^faarr, Oc af flopt eeif (?a(l 
loegw SWotF tftet. af ^oUc talffopmten^ ^o&é^pwrt @olff/ tté 
Xitrintin tia 9{emetitim oc $aarf. 

^atti^f ebté m ihtt @o(f / fom fter t^tit forarbetDcé / j^aa 

mtt fcni^rone poci farne tcgl^en /Oc ^MéWlmf t^tx ^offiaen« 
oW/ fom tftet gierb ^afiifr. 

Sf att oc tng^f n gtove rtftgm (Bvi>% enb fom ^anom bWutt 
' fbngtt atatl^rtte/vnbcrtagit^oberiRgc/ ^m tt^ctfeg bor* étvo 
. i<mi l^rr tmoU, fotjFrffftteSIrttcKf f^r^^ec/ oc t^ftte icfc (bo %o((> 
^C/ blifuer fmn^cit tUt met cfttt; t^enne 2)a§ / ^an Mt føc 
ferfie Xiibt eenimarf @off , anteii'tittt two S9ar^<Soif/ tre* 
tie %iilit tttt SD^ovf @o(f / #ecte tttbt n^cerr ^mbr tte Cfvoitf oc 
tottte tcfe fth egben fBtéi>ht , oc af fboban f&iøtt thaqt itontti« 
gen J^alfffcelen , oc wore ^orgemeffe re / ^actt) / oc ©nltfmetere 
(Imbetbe t^er fameffetj anDrn |)alffbelen. 

3tcm aUt hrmU 6olf ©arnalie oc 58a!!ft>n f aK f)er ef tic 
{jrlgeé oc fiébu efter ^rof uen i thtt fttne <Botf / fom t()et høUttt. 
■ 3tent titd^en f?ad fo^fge (Fetbe ®m(D for fiin ©tolli/ vten ébet 
~ ft proMt t{)er for eOir tf^egntr af Ottermd^nben t ^mhtt^u 

3tem ^t»ab giorb @ø(ff fom ^er efftir forel fallt i SKigf t af 

=vli(«m(#c i^topnurnb oc lotter boB i r^ flUir 6^if efrir t^r / „ / ee(f f¥4tt bn>et ffl^Iøe foc (FeUiøt ^BerD/ tfftit fom tbrt I^Odi 

tbct ftrne @ø(f . Sorbvifler ffg noder ^r r etttot t at giert / 0( ec 

' tbet bdnem ^emufl tlitt atmavl, fa>oUnt €øl|f f^ttiftoe fcx^Mt 

4ba{tf bf (en tu ^onin^en , oc anitn $a(f beien til R3otrdem(fi(i!/ 

3(rm fambletté aUt tt)tt @d(f ,Tom 5f c ttU t)a8é t)tt i ^ 
dft gforO itf (Hall ntv ^cc etfttr m^ti for i^eatdtQjSrtb ef tir fin 
IWrfttitit oc ^on& ijti t^et ffine BtW, tonD<r focftrcffue «to^f» 

3tem p}Ui oc bec tfftit ttogei; t)D{a?nb(Fe jR:i«pm<rnO / føn 
^affue øtotDt BeWfaUif font teanet «rr oc eo bonet i tM ftin^ 
eolf/ fom tK)et bec efttc t^en ® tai)| ^nitliediunt r fom tiitt^i 
^iortt er/ fttJoI)rtnt<Sol(f/fbm ^an »ti fwobanSWate l^rtfuwtHrt 
4t faare/ W wære fotbm>tt, ^alff brien titt 5tontnøen/ oc a» 
len |)aljf belen tiu ©or^emeftere, 9lflat/'oc5@mbet()ey fom t(K( 
finbed / oc t^er ttU met lofé fég fran boningen r fom f)an dji^t/ 
l)tfn 6an fanl fonflc forfefl^tcmie t^icm(ef}(rbt,rom fmact^c 

3fcm Snbeé oc no^re \)tlcenti¥e^iopmcrnb/ fom fore fliw« 
iS^tf etler ®tt>lb I ganbet / fom toteønet er , oc e » beMcr er frøo 
éott I tfitt fiine@ellf, fom 6an feifler tf)et fore/ fwobantgolfFoc 
®n>Ib/ fom l^an t fn>o WiaU ^afuer met at faare ^ UtaW m^i. 
forbrwbt, ^al^elen tia^ontnéen,oc anbert^lf telen mW^ 
flemeftere/ ^aa}>, oc ^mbet^C/ oc lefe fea fran ^ontuien/ foi« 
^an gitber/ oM Hn i^affUer ^icmle for feø/ fom (tmt t^er ti((» 
^ 3tem inø^en @tene f?uae (mii i ®wlh aff ©toltfutebere/ 
tten t&e€iteene, fom ebbele ere aff tfiem' feiffuc/fom ereOrcentf 
©teen oc ^erle oc 25emffe ©teen, oc ber, met forHwbef Sittin« 
^c ^ttpleter oc anDre tobefantt ®Utn oc (fwentor. i>wo fem 
f mobt jiøre fte r i ^i^tt, han ()ajfue for&rmt ecn.lofce Wtavd ©^Im 
fwo ofte ^on t^er met finUi / ^alfftelen aff farne ^roDe titt 
Kontngen / oc |)alf Wen m JBorgemefler / 9{aal / oc SmW?. 

©amMebté (Fal tng^en ^emere, fom bruøe t^ert^l^anbett 
mtt Rvaxab, fore aiorl 6^lf fattt i ^mUU m ^^W ^Qtt. t 53- fef^f* ' ' 2*75" 

..-.- - • I r -y . • - -• ~ • ' ' •' • •^ 

gt>r tt)et 000 etnott/ ;^n t?aU ftaffHf fotbvmt ttn ^avf^e^, 
^a(f Oefen til Jtonftifien <jc i^aff Deffit tiU ^orøemeffere , gioao/ 
ocS6m&et&f. I^er fete v^ntertrtgei r«tl)e ^w^Here r, fom ptetgc 
atfaare metSdff oc®j»lD/ t^e mwe l[^a|ftif fwoøant jtiott i rettjc 

3ffm lafftte iDti oc nm vni>t ut\U(t^it,ct atte t^e ®tt(0« 
ftneøe/fbm too^i woré ^føpP(rt>f r i @i(plan&/ oe et) ertftvo man* 
^f/Qt tf^ funøé tpboUe fwtan ^m&éøj @fr<ra oc ^rfuiiedium/ 
fbm tttt) øtffnxn m ®uløfineØere $mb(M^r 1 5^téphc()af n, (h)0« 
^n ®ttførttiføet Me ^d; efttr ^affitc tbetié tiafTrøc^t tia^ttlø« 
fhteøtve $@tt)li9< i ^epnt^affrt / Orørc oc ^oUøf m?t tbem $m< 
^a9t«ttnc€lff^i(felt<<^øtffft(r tøettc »ovrfptfiirtcgtum. Oc 
øm ftw (fdk / fftf ttt. J5rt)fl fwt\Ui i noget 9)?at)c emoW tftffft 
fbt fccefpiii SCr^Wrc/ H^a ifwOf t^e beøcoc bctljre moøtoff ocOtilØ. 
flii«Øete.Q?mMt4^piHr54ffri/|5tolff^elcn off fwoødit ^roJ>e titt 
itoningen oc «n^r« ^affføcleti ttU5em6cbt utt^f^pneNffn/ øc 
t^«fotc ffutif t^wf fOif tree flff ®«ftfme&crc Sgmbcøt i 5tiø^* 
ne ftaffit/ fom got^antt fjaffue at probere ©elff/ ^twcrt ^dx faa* 
tt tiU aUeS^arfete t @i(r(anø or HU aUt tbe j^i^pftcrøer/ fom tf)t 
Mi boo/ oc probere tftecté @o(f / n^r be^off øterté / ftpo at ttitt 
fhtii^U\ ^oUeé/ font tOennc tpor ^cltcfeife ntu tbér om t)thtmtt 
fcttiatttf oc tbe tiOfc^icfe t tbe 5tiepf(otber een^mlDfmeøt/ fom 
ffatt t^ffiit tbet etabs Xegen/ t^e ttfboo; tiH OSfcivartnøe, oc 
lorfianb baffurr at thtmt tf^ttié Belff met/ fom t)an t^tt om 

flff tPia ^anbf off ttu Settj^e. 

®amb(ebf^ fFuQe Olbermatibett t (^ttftfmebe'^bebt^ ^H 
Jtiopnebaffti om aUeffortcrn^adeomgaa tiU iiØe^tttbfrnelelSo- 
terne oc btféc/ bøab t^er arbeibeé/ fbo at altingjr fipo rebelidtit 
^Oet ^Uffuer efrtr tISiemt'e n>ot ec^tcfelfe* 

• ^inM ttoaer ^uncte eUer CCttifle vtf t^en ^rfuffirafttm oc 
jfclt^ebt/ »or hcre Ijerre-^aber ^oning^ ^<^ttifiam(®n\limé» 
Scrc Smbebt habefidcu dtfuit^affiter/ fonr 4 m^ 9^be ete 

•Tom. III. 8»m m^^t I I / &74 ^amFg 9Wa|««tit. mMa ^e^H mac^r Ufe/ Hfiuti fattig <D(tnflrgiu«t t){t)fctii(rei 
intef)0Ua: øc ti^utfei;/ fom ictf (te mott ti)ttmt l»ot ^(^idiiftt 

lidr(9un<l ocø^atc fti(&f»urb/ (ambtw oc Mfirf}/ øc met t^ete 
iDoct obne ^vef fultbutte / famhtj^^t oc lial^orf}^ tvit farne woc 
fkre ^rm SaDeré ^riuilcdier oc Scii^ett/ fom ®ulDfmr^cre 

fettehéworc SodctcVi ^mH|m(rtit/iBotdcmef}(r 0(9ta^5itMrHi>/ 
fotfcreffttf ^ultfmeOece emoDt t()enrie mt @(^elfé oc^itttfe* 
fituni at ^m^rc/ hinlu UU, p(a^e/ \>mage/ rUici noøfc9)?ade 
ttf \)fort«tthf , wtcrworlCottinftljøeftcrffn oc^Btetr* • Oc mit 
tofi t>oa fe{f be^oOe ^off ^.^viUma^tf t^rnne focfcrefne toor 
®<|t(Feirroc ^uii(e§tnm ^erefftic at focb<t()rf ,tovmeceoc for« 
mtnf^c/ ejfttc fom offoc tvore fiere ^Oevfate fant n9ttløt et 
teflontiat ttere. ®mit pote toort @(ot :SU>pnebAff<t ^^nSA 

Egidii 9bbatis JDAd^/ ^OT Scc.MD.deciiOO quinto, \)QCer IDOtt 

€e<tet» 

iv. 

fSmt til Sonfl 5rft» ii; 

^ttf^ecd 5tongt. Sl>}a))tf/m))n ^ttnlHtt bntcr^anige oc^ iv(I](ie tro 
V ^^etiifle nu oc^ attjio fbrfenibt vntt \)or |)erre. ^Uernaa- 
tigfl? ttm ec^ 5tomndr fl^ff^er (eg rrt|)erg Jtongt. WiAi^f: 
i<anl<Fe \»n^ert)4iti^ei^ tiQFiente/ at irg fi(f ettberi ^oitgi. 
tøimt^ efrtffuclle m>t JL^wij^mwuf, otfe fom ettfeer* 
5tonftL SSa^tr. t^rtffyttet^ meg tili om tie ftre • i)untrU <Z)at)(Pe 
5tnr*te oA ^ 40o:$|?|fe Itnec^er, «tt ttthtxi Soi>gL Wiavtt, 

1-.. ■■'■'. -..ritt ^ \^fffe. S5 ttn fad fuac ^itigtont/ ott ^tt etMde att fTvtf tte t>Daff. QFf t^t&t 

9)}ft9tt$. oc^ more S^ro^et ^ 9 tiuor tt>ti t^rnnøm førfl ftni^e 
fon^. 5ffln mitte icfr ^rUrr foracte tvcrr S9?nDcc, eiuc giffue 
iDOt Sor&eeU &øir/ méit m tvtUe l^oUe tvac Siende fom en t>t* 
tBtttf 0(5 tvit wiUt feøe f)annum/ font tian^ voav %im t)t)af 
^alttt oé ©0:0/ oc^ mett ^t^é £nelp ttetetiédøe teni/^et (FoK 
Qttt mif fliden fttelpe ofttU. tnercucmd er f ommen ()nb ttU 
^(oOen tgien , befliaifl er pctxr i^uttfel^t lommen i^ten fra 
ttotfioa, o<f affiler 3tm 0(& <Dm <g4lf^ytt fom teg ^affDe 
fentt ^nttt tt)en^ $ommer(fe @titer ere 6(0 fomne/ faa ot et« 
tfitxi jtoniø. iDtaotté. Cr(oifi$ $(o^e er al forfambleO* ZW' 
Uøtfle l|)aftter Oe ^b^ oc^ befommtt teri^.(Bfttb/ fiia att te ere 
fK§ ferttge. ^ortetié tf^m er tf Ugaaet for Blof^ocC , ^t Utt 
©uenflfe ^tiib Mef itetetlofit/ Ijafuer tjer (Dtte %mmpm 
'p(^ Peber ^iUtfcli; toett fhrefutt ett^^eré 5tondl. imaott. m, 
fnogit ft(t Pebec i^ttrtfelbr binitt \>baff &øU\b , (em teitt^ia 
fente étt CRegiiler paa / t()ett fer)le naor feg faar rett SeflfieD 
ibtt paa. 3^d fender ett^eré ^ongL ^^ca)tt. tiffe ©uenjFe ^an» 
ger 3acop »Aøflf/ 2^twtb CrøUe, ^r. C4)rtflopb(t: 3(ii^ 
^nrfetiii/ tn«^ perfetftt ^orgemefler 9 ©toct^oimv fom ten 
Si^tjle Omeratl ftaf ner ofiierantttorDett meø / oc| motte te^ 
gtf ue ^annum mit ^rejf/ fottt teø fender ett^eré ^oii^l SDTaott. 
rn ^opte t)baf (a) / therfom ettf)eré l^ongl fSJlantl tøten (aber 
4ltttPerbe forjheffne fanger/ att mit !Brcf motte cfl^i^ igien. 
^i £obtfe begt)nber nu att faa nogen bebre Wlot tgten/ enb U 
JbafFbe forre ; tot bttt n>ar flet faUtb paa t^em* @ttberé> jtongl« 
SKa9tté»^o|ftitb|mmb mettaUt^rttgé'^l^ ere meg t^afleilHaa« 
De borige ocb (QbtgeV e^ bcifhxft atte et ^ot il^oeO^ faa att teø 
^abté mett ®u^ t>iø, att dttbtti ^ong(. 9KaDtt. fFaft fpere 
gobe^tbtnger tiU o§ mett tbett forflé/ oc^ 00 tuiffler fnttt/ at 
^nl) to wm n^tffeiigen tt^ere mett OJiT/. ^uircTet ittS)txi ^ongL (a) SinDH efter bcttc $Br(» nntxr No^a. iteM«1 « < «■ 1 216 ■ Stifte Wimi^n. 1^^^ 

Wtat)tt* voiUtMc^Siu^ om / o(t) wU aUrfamnté/ ott (Sno m 
gtfpue of en edtø ©cQettninMRd cf mc tttf^tti ^onfil. 9Ha9tti 

«é Jtirrfe tili «røfl oc ®lcDe. Cd) »<a ^ct mctt ^dfliie ettttrt 
$onfif.9na9tt mm @icU oc SitffoceHanamat^dt iKrdmentt 
tfd) tn erlifl ©ctjerwinWnfl offaer aUe etffeerS Konøl. tKttt)twj 
f^enbec oc^SJwniiwt ©at atroec^tiflfte bffalenW* te 9lfrett|)fw 
:ond(. SHa^tté* OrloffiS Slobe ^ntec ^orrinø^olm torétafittt 
t^ent 27. 3«lft ^«no' Domini 1564; 

Stt^ert 5^ondI. SWa^tW. ' - 

. t)Dtci*anlflf tro i|jenf r/ • 

. Oi^ffjcift: • • 

\m ^a&« ©anmutcfi«, ^ocgi*, <2B<nt)(« . 6(^ ©otti« Åonnid/ ^&<'™» 
vDti @lef iwlgf /^Olflein / ® tormatnn oc^ ©ittmtilf «nn, ®v<fftte \J5ti Op««*. 

P. S. 3<g gijfuer wj étt^er« ^nfif. SJ?«?«. ganDjf« !»ii5«rl>anl9<n tp 
Tktite/ iitt 0(11 ^ToW* Dmmecaa ttMC btgierenDi« aff meø^ att ieø ffufle f np< 
i(»mn$) ftviåf tiO/ at ^anD wifle ^oQe fut j^rtt$<«^o((l (ore/årt tit icP« ^^ 
^nt)l« faa t^tonlift ofmv t^etitf flanget/ fom be ^c |)<ifu«r giott; butIcfiD nt(|| 
tecte i(f c tmte nug ttiber(t$t att btsject/ men6 ^(H«i; ott f ciffuc/ ot liianO ttm 
ixtafe t^nnoni f^t farne isUn. $i)(c fbte ^affuev teg ilefliD t^nne- (^oMi 
fom i<9 fcnfttr € .^. S)l..^«t m&eluct (b), tltt ilontilg Oiric^/ ow €. ^' «*• 
»illrot i<9 |fal fenDe t5«n fr«n,.tl[>a,røin ieø iber tette mcø efft^«t. *3<9 '^ 
I«fc t\yi\i fot Jacob 23a3ge ocb b« aiiDeic ®u«ni!< fanger, t^a »aa« D« b«* 
jimnbi«, a« D< m»tt<1fn)fm itonntg Oiric^ tiU't^er oni/ (*aa ^off««*^ 
jfteffuit ..Kofinig itric^tiU, »eb fitt ©uectige , 3t(j ^nffå« ^reffti«nf ^r l>w 
nM9/ tilt Ina Um at ieø faar ^ti^eri iCongU ^iame ^iaie 6ec.9 att nniMr 
•m t)t ffuB« fetiDi« tiK @uim$e (Ber o<^ icfe ^ oå) fen&et ieg €. ^. ^. €opi«< 
aff fAwe^ttfu« (c). Cc »IB icg altiiDflFcijftte €. it. «K. til/ buerl<6i« att £<pf. 
%^eD>n;bidifuei; Ui, ot i^obti mcømtttØuD^^itlp/Ott toD.nS(u|ufh)< s^cx 
t>Dt/ tb.a ffaB tb;tt bjijfuc affgiort mett.Di @utnb^e tiB ^oté, «($ ®up ttH 
ttiffeligcn gijftte o| é^tpet o^ «tt offucrwuiDe f^crinom jc. 2. «■«■ (b) %it>hti (ffct l)(t(e SSrtt anfecr JMa^ 

%B) SiN^f« (PfT ^( SSrtv »n^(f No. 4. f . ^.7. i»* w ^ J - / . \ ■'•:■ ■-■• ' ■":• ' • ^♦. ■ • ' '■" ■'"■ '■" ■" 

^netoelRri %xib\%tn ^bmøraU/ 3acob ^agøe, $(mit) $ri}({e» 

llolm/inifF Dnb angenommenn / ^Nnne t^n^ anøetobe von toc» 
Ben ^ftflfJflf mr(tcr 5tonfll. SWaott. tneDHf é aUeranetløUf n |)f rre n, 
t>orøf tnrlte ®f fanøfn eth'c^ Vn^ bod gm bnferoaltetifDiib auffft« 
fdlb (9nc^ etbarnn fKat^é Irr ©tabt Hbt<S. ^onfenr ht4)t er« 
lAtiøttønnt ttr3I)rrnn megen Ut mepff en ^rbe^tHnn brømf* 
ftntf / t)n^ oSii 6er 9lanaiun nlc^t auerf ur^enl)e , Sttn&rrn ter 
Soreijttidunø« giotell gf mcf mtt »uforfifngHic^ t»fflii^ifligff jjtt 
tcgnugt foOf n »etten ; vnt o& 5tonfngL SWoijtt. etjnen ^ibarnri 

tRa^ tetigtatti^M geroe^jte^f fangen ftfnmfbterflii^antnjor* 
tenn wurte/ foC tiefer mein JSrief alébalte. toDt V)nt cmffTog 
ffin, iille« o^ne ®efertf, ©t^ 3«) me()rh: ^ef?frfiøiingc ter 
tJBflr^elt/ fiabe tø t(efe Øefjrtftt mit meinem anQeborneii <}3ift# 
ji^it bntertrudettttnt mic^ jjnterféiieben. ©ege ben tJiifer SSor* 
ttngOoIm im ^unffiefeen ,6unter|len x>\\^ vfec vnt 6rc&jligf|?fo 
3&ar( øenn 26/3111« jc^-- 

.■■■;;■'--. 3* 

€ttfftti 5tøngT. førte« mfnn ntmt^ge ^tiffenn tnett ®vcib, gitif' 
DDcntl^ etr^r« JtofigK iSfitt \fi)m^(^fiåtm tilfitnntt , att 
nøgemi rtt5er« jti^f. iD?tté. Orlofjiø SHtbr tDore unntet l8ot' 
^ngbølrii/ CC ftnnge tfter nogenn ^ojfdt/ aWe nn ettj^erl^ongf* 
SDltté. JTvftgiScIc^ fiaffuec bannUtt tb^nnom foa ttrannUgen oc 
t)innintii1^e(fgcnn emoD tbtt orme^ofcb/ fittenn t^re bofmec 
fflnngtf^ t&em/ |5n>ikbctt lé^e Jtriigébrug er/ K^e beUer er bert 
før of nogenir matton* Oc eteberé^ongl. sntt. maa notfl voiU 
ftett./ al(®ttO »tfi firaifer t^r tiU fiinnttli), Oc »m t^et giftie 

Wm3 w»a -' N t f *78 iSan'ffe SWasasfn« riMMBMMMIk nirtft (iff tiUt Solc^. ^»otfot teg broer ettber* ^onø!. SWtt »^ 

mberé i^onfit. aWfté. JtciifléSoW) tiifflenfef/ <\tt t^ee ftiø« i<ff di« 
^fc efftftcr, <Bii wi«e mctt ©u^ t^ieiP fff tiff/ «« tfce rpt^ 
t^enne ^ad insen af offf^iHIe bdifue mecttø. Cc tviH frg oc 

(Sf((Q/fcm tfit nu øiottt 5affit>er/ tb(nn,Om oc atte€ttt)(r^5tøn<|l 

perroner/ rouor mU tbem of uerfommenti ^ tDor^cc tifl Sati^ eOec 
SBanb. Oc tt^flc mett tbcnne min Sl^itorfcU oc ^^riffudfii 

tbenne ^ag. $5ct haffbe tvrtl bmtt feø / att ettb^t^ S(m^ 
Wttté, ^rilgifolcb baffbe betenc^t / buor c^wflfliflen M^er 6I«if 
^antd'tt mttt r^ce fanger 600. SD!anb paa ^Ifféboi'rtg / tr^efti* 
éefle faa man^tn fDlani} 8li(f tf^er blejf ttWt oc loffQiffucn fw 
|)almf?c?b , '^6rfltgef}e faa mangen SD?anb( n>it nu vebbe cc jl'aa' 
nitt/ t^er tlt^^øtøfT^tef brennbt oc ffurt i ©runb / fom tb« tnti« 
nu rrttgrn bolOe^ $befltdef?e r^e fom ere i morqe fangne/ foilt 
ftiantj oc bolber ef ttjcr JtriM^brug. Cc eftfieré^onflt, 3Ktt i!ftfl 
ttift !t)iibe/tbettt)(i ^afuerflete fangen affettfteré J^onglUKai)««. 
!8nbetfof te oc $l>lennrre bmU i ^^fFtant oc an^ertlefi/Crib tttfjtti 
StOHl mt. tt)ccb fielff alf. Oc tutflc wH bolbe efft^ér 5trJi(|<« 
brug alle fanger / fom tiU t^enne ^ag fangne ete / att ^f r^rrf 
itongl. Witt oc ft>ore forige $anger / fom tttfocne fangne txt, 
ocit)iafaa^o(tc(^rM'génnoctvea/ tiUfaalenge toiifaåv tttiini 
j^ongU tsntti^ Bwat ^erpaa. ^ermet dttiini jtongU ^tLØut 
befalenbt«. $(|f ^ongl. ma\)m: Odop $(ote SefRte(tfføm 
t^f nD 22. 3u!u 9lar MDLXllli. 

^tt^eré JCongU SWat)teé. 

tDiUtge eif tee min ^efalninø 

CpjFrift. 

^4« ii I ■ i* 

4. 779 ^nntna. étøiiet tuti (jEt^eN ^oiidC. i!n<mtt ttU r5«t a(« 

!9rii9^tf. futtldf ttrnrri ecb ^n^etfaemc m fangne/ o(^ $a|fue 
tttit enti tiU t^tme^ai, t^tx t^enSeden^eir/ font nu opaa fer^e 

ntnfl^/ faa fliffiir toit (Stiger JtondL. irøa^tt. tia tf)tt alttt\>nUv^ 
tanigfre tiUfrnnr, nto tittt fiiftt&thtt JtongK !D?at;tté. Or(ud5 
^(^epp wott tonere !8orf nl^olm l^af tie tl[)e {)<f ommet nogre ^of* 
farr{)er/ fom t^e ^aiftie taget hott itttD feg/ øc^ ^affue toe 6alfit 
Sangerne in^ opaa H. K« 9)!d. Oditg @cOep i 8. eliei: lo. Xi* 
ntec/ oc^ ftiten tf}agtt ocO ført thtm bort opaa een af jtoffatten/ 
^ bnnttt^ tl^em tveb @iiUti, o(b ft^en fatfte t|)e 3U opaa farne 
JtofFartber, o^ opbrente fangerne/ iaa att) ffcldtt fioD vaa 2an* 
Ut oc^ t}øtltf 5nru t^ roptbe o^^rfgete/ o(^ SØIenntjIeré SDiaa* 
ftfc fittte 9 6tranDett aff tl)em / fom brente Hetfue. ^lUernaa* 
DigOe ^etce o# Jtoning/ $. ^. 90?. {Taa albrtg froitbr i^utfcfe 
fitart 9topp oc^ 6frtte bet gaav vtb ofuec tbe @iienf¥e/ buru 
vcbrtfleltge tbe ^af ue banbletb opaa famé $titt StUrrnaaNgfle 
|)et;re 0(5 boning/ Qt for Iben 6ac^en fFtilb toor tønbertandgf^e 
ocb tbmogdfgelB^nn tia ^. JC.an. totU voerttgcé for ®uta (FuQ, 
ecb (atbe botle <SF. ^. SIRI itritgé Solcf fore/ om tUn ^Utie<bttg* 
fie lyFtiige ®ub tptU tiOfogé tbem nogre ifanger/ atb tbe tba fcte 
faa t>cbrif^eltgen banble meb tUvn/ faa frampt fom tp^ alle fam« 
, mene, foi)^ fangne ere/|FuQe th(t i(ft Dn^gicfDe/ 0(b ere tpt)enb ntt 
iwl ^aa§ I oo.D8iffue,aff tbem fom mi war paa tn«t:ø/fom ere 
D tbe^nfl^e^ c^ tht 2r)hifti ^en^er« ttit an^re bleffne aUt flag« 
iM 0(1) opbrenbe. %^§Uf(ii n>ar tbev nogne fangne ttm forenbe/ 
top ^ftrt.tr btem i) (Btocbolm^ ocb fumbltga t) Kalmar/ ocb 
crber 4ioafle ^^nber o(b fangne/ fom l)afftter fort^^er 5tongJ, 
SERaptti $9ref oragere tltU jtaaibferg/ fom ere btemopaa Olani^t« 
SttternabtgOe^^nre ocbJ^onning/ ere oKté toore t^iiberbanfge o($. 

tbmoglige fQtnn m C^«5(:*i9{. fom m fangne iUf Mi ^S^m^tUt '■»■-• ^ ttjrrtige^ for løtt^a 1^«tt Oli) f]?titfue jtoiiAfti aff 2)(intKm4ttf ftl 

fbc SD?ann. ^9 n>tae t^eet mel) ^Orr 5tond(. a)?at)tt. i ^, 
^On^tOanifl^ee^ øfernc fbrtirné raett 8i(f oc^ 95Io&^ ^ fom »ti 
ed^ pKøtiøc fcc faa (enge ©uDwIOfpare ofTSijfutt/ faa fantfi pjf 
®ut) ()te(pe, t^n n>t) @. 5t. 3)7. tttU ettb lai^itavti^t 0^ tødttgt 
fKrøetmntl^ etmnnerftaén (xfa^te. S(^cepit; t^cn 22. !Da| 
Sttl« 3l««pt 1564. 

CǤa'^ 5CoitdL ar?nt)tM. 

m4&5pct#m ... 

geHse Q}enn ttin Stxré itongL «9}m)tt at^€. J(. .®. tmOi toecOidt^r^ 
lati)ef rijfue €./J^. ^'é. ^efaintng« ^anin tifll/ ot^ tfn ^m$tt, fbm bltp 
fangne 9 fiop^ &abe tl^e Cbanfe 04 ta Siib{!e/ Ufuineclidc t^^ fom aff SRXU 
(ce, od) .^ejfui^niantv od^nogitb ac^tiuu^ tMlicf(§ t^e/fomnuDIeffuefandtit 
ttrt&ec ^orting^olm, motl)e bliffuc well ^olDn«/ faa framt fom »tt fattigt ?ttm 
tStx t^et icTe r>nDgielD( fc^uU(» 

Cpffrift: . ' 

Siotcm^e nieD'©uDi "JJaaDe ^reetigi«, ©otti*, oc|) <3Ben6i« x. iConntj/ 

«tjor vt)f.nf««f 0(1 wefttrøtfflf értltmi forrent^ mrt ®u^^ «» 
<<^ 0(1) oUitfel^ IC. ^^erre 3øcnr» IB^arfott , UnnttHi^t ftO^ 
<Senn/ gijfucc tvtt ftet tvmKaen tttUf iennr / at(^ n)ii ttt fanøitf/ 

<*'»flb fltffuef off tiiffimne ^nr opaa ©fepp:*«, ottj) t) l)af^tt 

Uhmmitt itoøte Sanøec opaa ØUnU i ^$Mf fom wace opaa 

*, m Bfnm , o(& m /amme iansei; j^nia opaa VSotMtdim , o^ 
tt (t!cttt $Raf (T fdd ibm Nr eff^er fiflet: iSfNontii Boføt^f 

m bi^tta 9 Kalmar øic() opoa Øiait^ø^ o($ totU ^anO ^i^t%av^ 

ftcciitar 9l#aii ttO dEt^c fiecre j^m, tx^ o n»Uf n>ea flMrc/ «4 
late fi)maf9rf(6reifn( 4- SAndrr fomme^paa tl^ett 2)an|le^oetitm 
^it 9amt MfiKr4)t(omttt opaa findere oé iRftcIitd^et^ r fa« 
fiMrrn^mf^cTc^i^efftte Sandet: fommr opaa tl^en iDanffe f^tttm, 
m tof a 5an( ute^ t^et aflerf^r^e foc (»eneittpte 3f»rø(tt W^ 
teiiføti off Kalmar/ €>liiiff)|mftfr^ti/ tXlié^ 7Mtit&n <i(f 

tii an^^ t>il ^tiorfl'iife p<nit^ ewen^fFe fQpt\im igfen. 
Jttevcc 3octttt|t véctt t\itt t>r(iinttan/ foafom toør 90te Stø er 
Ifa CE^/ atl^ t^eflt fisttidt ffander moattMHfliic lef^/ (<m otl 
ht funfte Inttme ^m/ pø toe antre maattøe fomme %ii% 9t 
INQe 1(fe t^triffiieOe^ i %m%fi SØtM^e tvtt funte ivere eter t<ts 

$M\ii finite 0$ tøedttUtøen / faa fant6 oø ®u^ (»ierpe/ tj^eir f»tt 

OpiWft: 
i(mid(- 9ia9tt6. tiiB e>»edt9e \m 9tt&(t(i»ifle nådige .£Ktt(« $8eff«lioii: 
SOlarni »pM €a(mac ^(»% €r(iiii& ed^ ti>c(&utDig< 3oentt ZlArfott totnlu 
øen tttO ^anba t^a i5r«|r* 

tveO gtmt^^c^ fc^rtffiiefDror tiia, ael> k^ ev fangen oq fFdJ^rtnt' 

6. meb eøen ^ait^t. 
^tmt fita (engeOti^^ ^an flne^/ 9$ <in; iei)(eiin fangen SD^anb« 

Tora.lII. m» $XttXi • I ^St^ Ibm'^i fØUdftsnt* \ ^ed flrtff t t^rnne fadtiae Xittt/ dc^ alt annolb/ 1 'tt m ^iH^^ 
tiird bffolltv M<9ti^di^e op«« 9ore 9to/ fon at() t^e Mlfftt« 

(t«en tim> at^ &9 ()«a< t(Ktt fom t^r Wut ieffmt mid^ ^ 

SImtfi/ ifg fann tcN^mccfetbottc for t|»r#/ dCf)tl[Ki>kff AQeflagn«! 
tøm o)»aa tn^rf n>ar/ foa ne^c fom ct6 l^imfitt^/ «(|^ ttmrme« 
fif <pare^ttt ^c btl^ oijftbeni/ oc^ fumitøse iiff tf\tm arte lifofi^ 
t^/ f^en tbf bleffttcfangentiriDltn igt^. 2(t#tl^Ct:oUe^€9l^ 

Ikvre ^(iimi m tn<i^i$ P^f^'oie fteHirde ^enii tUff l^/ (^ 

øre fføt marteiiaeu 6orttg ttia; oc^ 4t() bon <K^eei; mU r^l 
Sf)iinøi§f /iDtfliføcfliit^ ^o» ^oUet ^^ fstttgHSormi i €éolemi 

iwiia^^trnn Oc^aKe øø|tS9($entK( mtt mange tttflnte ao^e 9)«* 
ti^et. ^ct met tfteg oci alt thit golfe 6e((Fa)» rM QFutfle ® u^^ 
Iffalenttd. 6<^(effiRtttl^n32.3u(u^nnoici564. 

- ' ■' ) 3«c^25a5ffei|i<n^n^ 

OpfFrift: 
■ &iA j j@toc|9li9r w(9fi<d<ii tiiH ^anCa t^t* i5v(f, . ->,.■■ 

ffi (^tni^d éottUij} fkrrttge Mfeon ($^ min fi(ertené fjerte 
UKo^e mcti) a(tttti) forfénM) m^t)fi®ui^ thtnn 9((fommré; 
tiiaftf. ^(fttiegH fierre^lfWené fWotet fliffiter ff«^f|ietli^ft» 
^ea'tttlfenne/ t|»e(r t'eg er enn nit ve& ^el^ntt ^»tb^ i^titO* 
ra§, ^n>at#mtti08ifruet Relanger; r()ch aifntect^ttge^tt^ioere 
f off od^ Wia UHlCtMd Xfit/ 0^ tve«D!{de« for ftaflorc iJfMote 
- . 3V^ef>r> - ag? 

ø(&'9a(mfKfVii(^et m Vintc mtg^ alttitt aoe^e tten^tnl ^tt 
fitmpr aQelmitit ltme@#te art fp^rgc/ t6ft aafhtntf t oc§ bcg<< 
tn;feg\)^affalttmtt^etff/ faalengetfglefftiet. .^imt Merlenl 

0(^ oenttfl ^affitec/ i^itifcfft iagf) mtt) aU fmli^h 3^mtu(^ oc^ 
jtietlttøt) Afttd inctf tf)ct forttene n>ta/ (aafeitd^ mcø ^9^ 4(me(^ 
tfgfif tifftitt. forbeniieiiOil woi^^er. ^fier liordft titxte ^itx* 
t(n^ 99tot#t øUfftiev jeø €^ev lierlfiden tiiQfemte./ atf^ Uj eftec 

Znbttftn M^tn«^ petfm 9 @tocf()olm bltmie fangne m^ 

2&tf9té Otiii^héftPf oc^ ere 109 fangne men/ fø tenøe fom ®ttt^ 
i^. <i(f(^mme4tldff e ttrcøif id(^ riMf »9 ®ttt a\imt4^%fkf e^ 
m (Ttlige S)?en^/ fbm 0$ fanøne ^ffUe/ |oI(e DffMtefft^ertttn 
Seigenbetr, fom nu~fot()anten er , t6er fore er min i^metcteltge 
0^ Neriitge lB«nn tHU ^øer fompt mine fere eeiht/dU 3 iOi 
wiXit t6a§e e^er nogen ©org tiiU for min ^ful^5, Ptan. øeUev 
$a<fe oc^ loffue t^en ^dOnegtigRe QFutge ®u^ at^ t\)titM^mil^ 
aftfamené Hiffue gott/ ^fiterø9 at6^ong(.9Ka9tt*tt)ora(IernaA« 
tfgde .^rreé @enNng^ ^ut^ ere fomne tiia tUnJ^tm tåge^ 
fom n« f^oor 9 9<oOoct. $^r n(rfi fiere |>ierten^ S^oøer er min 
f if rf tige fBenn tiiU et^er paa aUtl>n>ore tvegne/ 4ih 9 iDtUe gi^re 
tteU 00 fc^riffue J^ongU a^aptt ttiQ paa alle^ n>egne ath &dni 
SitHU $9?a9tt. tpiUe n)er&igeé for ®n^i <BH\hf) atfjt forlielé ol 
fattiiae SD?enn 9tN wort ^engeife ante^i med Sange for $ange/ 
eller mtre fom |)ané JtongC. 9){a9fl* finnig. iftierre. ^iertett^ 
SO^oder^ er i>d> aUré tvore ferliige fBenn tiittetierrarf^ 9.tøiae 0^ 
id^tiffnt ^ongl. SKa9tt atteé loore fRat^t^t ^etre ttU/ atb -jbané 
5(oflgh SfKantt. n^iUe lat^e 6oCle t^e^anger^ett; fom^né^ougf« 
S0{a9tt. Nfftif r 9 &mti%^f o^^befinnerliige tie. font aff WitH 
er</ paa tt^tt at^.tPl^aQe ffuKe t^et^cfe tmgef(e» dc^ ^liffue 5art 
bolene. 5(ere Jbtertené. iøto^r , gierer (^cr , v>ti fonv min gob^e 
Sro^er tiiU e^er, oc^ rammer mit^ brfie 9tbt aUe <Sacfer. ^% 
^iht^u m!b m imxliifi 3tmog^ oc^-^ififitg altiit met (St^rr 
. ■ . fflm for* i»^ -j" _ V /< ■884 j&anffe gtagftBfm 

tliftt fittle (C o4 min firr(ilde^^ntiif(rtftmm ^'erttnfSRo^t/ 
ét^ wrøf gfwf twB, oc^^fffe aUe ttiine flcwe ©øfhfe oc$ l«te 

^r>faa^ajfiifrifAtiitrtmere nu paa t^enne^ti^r \)r^n l)uoni»m 
if9 fann wttt (^tf)n eémint ffmeeøfhe tiia wrøle/ t!)friFUg 

ffiiit t^rn 33. 3uKi 9(nno ^ommi 1564* 

^ fim |)ifttani^ iDtoOtr/ goniN f(i^i«n feaOinM« t^t 5&cif tiia ^dB&9^ 

: ' o ■ " 

itttt^eré JtenflLtDIdDtt« mp øan^fFf ^n^fttaniøe idc p(i(ttøetto< 
^ $9entlf( nu écO alttit forfenb mr^r »or ^m. ^Utvm 

Ih tontettantden tm nenoé/ nttkaftd^ettlE)(réJ(onfll9Ra9tti' 
efriffttf tff, oi^ fom ettenréjtonøf« a«at)tt. fff tffuec am ^orrwi 
ct&nlérctirtti^/ fad Mi^ meø rhtnu, art tvtlwiflr^otttøeenn 
tMctt t^rnnom rn trt) ^ørir etter en 9Konitt, o<^ erre te mi ^1 
«tt mant ent tmHotit en^ar(unV)^mett tl^ennom imeh^^ 
lerne/ nar tbentSet)HgM (edifftter feg/ men firtnenntdPenKlttt 
HMt bit mttt vtt (Srortit etter iZ^n^opter. ' ®ttl^ almt^tMt NnD 
tnt ^ietve o§/ attvni morte tomme tilt ^an^I oti^ ttutn oøt« 
4Ent( mett woirt S^eh^er tn^en tl^enne tti^t* fjeg ^afFiier^9# 
etr5rtéJtonaI.smat)tré.^Mer 1^ niob r5erit@tientfFé#€^rer/ 
o(^ r()0 tjfcflflr te 8vW?e / air ^ef^éfle te ©uentfft/ tnor te ere. 
"tf^tt forfk n)it ffldr intragitr tueé ^ftattii, fom ett^er« Skøml 
fO}at)rt. tAf ner f?nt tilt m ^(oten/ tt^awftit wit oc^ fUlfl^é 
toue 06 tter fienn \?tf tMifattmnt: SJflernoatlaftf 4&erte 
r(t i^onfno/ Tøfl m^nftt faffner fagr røeg ^tafen éfiit-tM* 
gere/ fom irar<tafurft»r $or|}antiirt t^sdt j»oteo<tt9ettM^(ttr eHSb, ikO at t5ett"ff«II t»m en i9ii«9W<int;iirefTptre5alFikriffl, 
ywa rttl^cl Jtotitl S9?49ttl Zvø% ftttfuit tXtf^tt famm @eitb«; 

(dnQ t»if) (NS Nmittr. ^n trt) rttl^rré Jtenof. SRat)tté. 6fitb/ 
(»m ti^tltil fhi of 9 fttflené omtHlatteit/ fomtrdfocve^dffunfl^re« 
futtcttlKr^iC^ngUSDtaptt tiU ont/ f)afuer fe§,mt nu ingen teftfl 
^((ftrd fdott om thtnnpmf .tog er t^rr tii^mtt, M U Wlt tottt 
tm^r^vttanejtf om U<i tjc t\itt o^ tctr / ifxt rant> ir g tcfc dPriffut 
ttt^n jtonfll aso^tt. f9t wifr eta. 3ff nntt tete ^ub Dbaf mttr 
^ifftt/ e^tti^it^ wUtgtifueettl^frl jtonøllrøaolt @(9emtn^ma 
ofj^tr reenere jtotigf« S9{a9tt^. ^oenDcr ot^ ^mntifti @u5 ttu 
^ % o4ttr^l jtongi. SDto^ttl tBnterfotte till %tttft oc 9roHii» 

r<h)tt mtn^iéU og &if/ tiftef langmatitrp^tatlKrgrmeittt^r/ 
or tiU enri^ig @e9<r oc^ Cffuer&antf offuec m tttf^i JtongL 
fDl«9tté. $9^ ntft oc3n>ennet/ ®uO atmrc^tigRr I^tfakntté. Siff 
ctt^ JUngt SDtanttf. Orlop $(<^e \>ntw OSontng^bn 6oik 

^ttftrt« Jtongl. 2)?a9W. . ■ r - 

SUn^fttamaf tro ^øenm' ' • 

' (o(;0f ub !^(fm(n^er(l/ min <Ul(tnaaDig(t( ^n ot^ JC. onO<tO<mld«n. 

••■-•■•■ 9* ^ '" '• • '. 

|ttltfKVdA«nd(.<0?a9tt. mon satibfP« pDmesdise 0^ ttn&et^ntgc tro ^knifle 
V# i» og attiiD. fotfeno met tsor .gK^i/. øtffuir t«9 ett^ctd ^ong(. «{Ra9tt. 
^^egelijjen tjiifkn&e/ att Ut f om p gaor «n aflf Di fem ^incf er vDisien / fom 
kg ^d« toftno dtt beftxg« tb$iH> ^utiiDfé ^lobt/ o<$ ^''(cfiD ix^tv meø/ att . 
t^D €$uenift,S(DO( iiødetmD.^ i(a(mat @)|nt) inDen for Sumpfcuen ^ t^e 
f^tøiD ted nu mttt mhati ^ottsU ^<qKt<.:jDtttoiftS ^(e&« idbt tiD/ omØuD 
«tae ejiOjtt jijfue oiT^^r oå^tn gotey <5nt)« »<ui tbemte ^iig.. S(tt tbett 
let tiO ^adi icfe er (oinnt«n tiB ^tiDC/ ft ibijfelistn ^uD) ©terninø ;r ti)( 't^et 
^affiter n^cit Sfarfage nocf ttø 9^C/^uaO @ttt> niD nu toill Qxtxi, er tbnt 

tiio an U0( ^vm!Otii^ SR(» itg ftttm m t|(ti 9(f ttff f oB tpm SRoao ^ 
cl 5?» I att 


V I *am*åkt att ai^ ojf foc loiiD inD i ^unDit tot itlippcr o4>^Pemnn ®f9(D/ nuni 
|t9 Idttb Do$ iitttd vok^ fcitfiie. ^c »m^ t^i nacxM feer Seytig^Mii/ o^ <3tflr 
^IK^vt SCodD ^ tba !9iBe totr gtere , |iua& ^uD flifiiut; «it 9 ^wO« ittft^ 
4)te(p K. 3(d dttftttc etc^tté Stm^. ^ctott. oc^ pDmogtitøtit tUfioiU/ «tt^ 
Sp&(Fe &affu<c fagt m<d / att Hiefø (HylOehfitevne t^enD (^ucnDfPe Con^tl« 
^yiD w«v( focmol^mDiø / ix^ wia flkle ft^ itU) 9 Ouetige fra 3(nflam/ (Øer tn 
ff«D^ ftatbenD ^ommev(f « ©liDe, t^tfore&'ajfuerksaffer&lgt €>r«(f€nln^5* 
\tn od^ en df De ^tanieft^e ^incfei', f»m (FaB iebe o^ ^Ke feg (i(die (anji« 
t^<n& '^omtnerjFe ©tioe, om Oe fiin& fomwe 9 Hiele <Bytben^efne» ell* 
ttogett off tbe ^uenb^etf f^ai^^anD; o(& Mn^re t()«naoRi 2c. 

IDeSpbtFe ^affuer toerit bof mc^ o4> ^^ijfuit tilUientX/att.t^tfPaSb«!^ 
^(den ^l>cactiifet fotmiOtxlfl ttenD ^egeiat)^ paa ^tts 0^ Herffueiif o(^ 
^fuev (xSp&fe anDwttOett me$ tuenDe kopier/ fom t^nom (c f«n|K/ ^uilA 
teø f(ttd«C4ttl^rå£on9(. ^aptt. ^ev inDeluct. ^<c (liaffuec oc^ toecitt lUi^to 
•tioUantxc 9 t^ejfc.COage/ fom^afuec (oD fcd 5i^t</ ott Oe ^affuec ftef)t't()<B' 
noni $oIt)feD(e/ o<^ mettef / att be me$itt {>«fue:ié offaet tl^ecitf $oID 0$ rtnt 
jjaminen^cDwane., ^^iffe gpbffe oc^ eflecfctt^ebmenD I<\0ert^<nnei«^w5 
att De mut foa n>ea fe^le tifl 9^erffuett od) SHiid/ fom ^oUenDer od^ anDrt^ 09 
^fior fom tH icf« (anD Drdge cttbec^ÆonsL^aptt. nogen fpnt)erI^@QOV<^ 
troec ies/ att t^ett (FuUc tptte beDre; att »obD i(ft toge ]i)>eRDingi/ «ie|k^ff|C 
ieffuiD ingen att fegfe. i»^n mece enD ®an^tø eler ^ontgfpetgf . d^ené t^ 
fom att eit atminDclig ^ocbtiD lunD« ^n mettSempC/ att ingen fegieDe gennom 
^unDitt eflecMamett^alt/ oDen allenifte tbe eflerf(^e®ritb/ fom nu ^ tt(/ 
t^ maa weQ (fec, att tber aff tori« giffite Slatfag« t<B en (lor &um ^xS>\» 
(Uet.oc^ 4)i(ip 0(l^49iifUnd 9 moD Spei^ecne; o(^ att aUc ø|tetf(^e i^ttfiet 
•nOJIoge feg t5enD@uenD{Fe^.|)anD<I/ tijll f«a lenge att t^en ^erfotn^epDefaar 
tXi ^nDe. $^et fom ett^et« ^ongl. tlRa9tt. wtOe ^tiffue t^e ^ometiFe (StcrDtt 
ixXi, att D( PnDfloge fég ett^ctd ^ong(. iO}a9tt4. $9enDet/ tba tioitieg icfeanOitti 
att Dt nu jfuOe fnatet gietett> enD t^e nogen ^iiOtiafotnjFuae^affucgiortt^ 
$()et ett^et< Itongl. «D}a9tt. o(^ faa mtOe begtetitt aff De ØttalfunDet/ @rM> 
toolDet o<^ SfnHam/ t^a titjlebc tl^tt weO/ att ettt)etf Itongl. iO)a9tf: W* 
t^t en ©nfpenniciet eHet en anDen borgere ItggenDe^ 9 ^uet ^p/r fimi t^ 
funDe ligge o(^ %wt, l^uef (^uen^ t^et aiminDeligen ^anDleN« k. £><( toil 
^et mett boffue tttberi JTongl. fOIaptt. mett @itB o(^ 8tff tiU ett langtootitc' f« 
Hgt iH«gementbe od| en etltg &e9etminDii)g ofjniet ane eit^cr^ ^ongt ^optt^. 
)enDet o(^ Q^mennet/ @u& alqie^tigfl« befaUnDi«. Siff ettliiettf J^ngT« 
taptt«. 2im9raD ©filb Pfiøer SBei^tng^oJm-^ctDagen t^enD 1, ©ejxetfib/ 
$(nno ^omini i;64» €tt^tf ^ongl. !D}a9(te. 

^rfDetDanige tto ^nece 

c •• « ♦ . P. S» 
'j ,f. s. C(t^<T< Steildl. ^Mtt. IM^ kfe (ri) tNi> floix®iug(oib o(tk(5IrfMid1>(l>, J«é 
fK eUank tliett acme S9)4/ J<iA a^ dEtpperiK poa Jompfm^n o($ ZIrabiMtteH ^afixr 
liKrU> |)e< iWi o<& ktfag^ KS/ <Ut ^(1 i< id<iwin nogen iSobknuitb/ t^ii f«a Defktt oi 
•Rtvortx ^tiibi5 ^, ^ fm (ir Kg wt> tiØ ott toti t^t S*l<f K« t¥MMt«n»i;n/ o^ f<tt^ 

£>a4iiMccfiér JRørgi^, a$ca)H< »4 @pttil jtodning, ^crtug uti^leAoig/ ^l^m, @tor< 
4ii«rn »é S>\/tnpcfltni ^cffw «^ OltKR^orgt »9 <D(Iu«en^orji/ mni aatmbiq^i 

'.'• - -' ' • 10. • -'■ "••■■. ■•.'■-■ 

i|ttt^(t6 I^>nr9(. ^a9tt. m^ti 3ant>i^ tMidtrt^antøe o<^ pficdøe tto ^eftt^e nur 
w 0^ altiiD fbtfennD mt XD9t ^em. S(.DernaaD<dJlc ^tvu oq> j^onntg/ giff uct 
kg mktti ^ong(. !D)a9tt. goncfe bnotvDanigen nU^ienDt/ oit kg ,^aftt(e 
^ X^tutatUn int ^6^ njtg pa« ^gin^^Hd Umg »&df t|<RD ^r^ge, oit 
Jkg^ wille ftiniK <Hf>et6 i^ngl. ^4^ tncfe i5cffje& tiå/fiAoc leg ieb^t affy 
0^ efft&etDii att t^at nuforreffmc faa hngi/ot^^etitc flaac^ffo&hnobt/tb« 
toDet icg nu (ebe l^dnnttm IE)um. ' '3ngm tviffe ^iiDinget trett) icg om il^enD 
&uent)f e ^(oDC/ »Den atHbett ftigee b^t/ au DtfFaQmvemDfagtoouen^alfn/ 
^d«(^trcCeHi6| »O tnop i^aimar. $^(tt %t6 0^, m ^t (FuJIt |)af|^« faatt 
&tA^, t^m fttfle toH WMX 9 «Opti&(U mett t^ent. *^&«tt j^ge« .«d& , (aa/ • mt 
^tnD Btienfte <efépf)iit^ ((aB wert bkffuen >aa en Itflfppe i»Oi' Jtafnurt 
GttnD^ ^uatr Øan1}inget> tt, ivetb mand kfc. ^en n>iB ®ttO-4^n^ ojf ^r, 
A^ wiH ieg tnett eufi<rtf 5(ong(. !!!iiai)tt«. ^fiib tnett tf)et.t fecfle (tclff forfare 

timeligt font nkte. påi røijl lKcn>«tt ba^e «hM< åw^U S^aptt.^imft ® ieH 
M^ tHf tiB ett (angtøaritt -roligt 9t<tgeiti«nte oc^ tiB <» erttg^^epcr od) jDffuerr 
^ant)t offuer nBe ettbei^ J(ong(. ^aptt«. ^penoer ^ ^vbinm, ©liDafmccl^ 
tiafle befaUnDie. ^ff €ttber< itongt. ^O^aøttd. StmQvalT ^l^tib vnQeclSor« 
tt^j^m'^QT^Dogen tf)<)tD 7* Øeptetnb. Slnni>.^pmini n64, 

■'■"' iMiWrøanwrtw ^iwr?- •' t! 

'^ • Ojjffrfllft •••'- •-' • • •• . .'..'; '.'• 

flteot« 2Xiiuiiar(K< , . SBienbi i »<& jSotM Songig, ^tucvMigiltfHMigf/ ^D(&iR, 
' ' jiStørmarri' o^'lDittmtrftfenn Snfut »tii OlOtniørgf otf) Ddmcn^or^; min oAnaa«* 
'.>.»tePt.^/jw o<> «9hing, »nKrtwige«, ./ ;' . y« ..'".. 

II* • ' • -"j i' 

e^tti jtøttøl. d)?<i9tt. motiti øatiMhMbcrMtfiy 0$ tDilfiée fro tm\^ nit øc^ altiib 
forfenOt ttictt »ih: .{^^ 9iibn:iWdi»t$(l(^| ^ ^titofir <«f u<r tcg Striber« 5toti9L 
®a9tt. 9dttMTe Dnberbanigcn m\t^t,m n^cn iea løb ^\> mert (RtiKt< Jtongl. 9)fatXtl Or^ 

l9s< 6loO< i>»aff emm , t$fa fir^ø ict (é mIttjÉcflcK/ fmn( icg f øm 9 •OmOcO metti^e - 

* ©»OM »• 
% 188 ■ ^(trtfl'e m^m^^ ^mt I » it^tufltf D$ f om »it tiO t^ 9 ^anOas« mtKi^m ^émertitt (^ toqiit4t , •<! f offbe g«! 
SBiRft tit f^tmm r f«a lob ieg ^nt tHras^ til f&eaft ®ucn|le 9imtøU , o^ toile l^ut toK 

iamtum ombord/ eaa (om tget toeS ftmttntmt fti:ttn eif(btevitnfH(Sti\bmtxi^m9 
la att ieg mctt 9^«r( motte-fla^emegt^r qkmiom ^dnttf^tobe^ Oifrficf Iler of tin: flor^fntr 
aabe |>da &liii« tKtbfh^e^ golcFid, o<(> flaH trg tro , att t(ctt ficT b< An« aflc ^e bf»rc. 
2lc» U<if ocft f«a faar af nogift l^agea @ruD iøettøom mofia 9rm^<& 9 mift Saot/ foa ae kg nitil 
^fib^aa; m(t)<maa lisse totH^cmcn, bo^ &n^ mere loffttiH/ Mifiier meg intfta« fllbe k. 
^tnbtid) éfyfdf Hffiieitie bfeff o($4lttbenii 9 Nn< ^^^i f>^ Nff^ Mk MMt hni gaa k. -S)e 
nnbre^M ^ngt. 9)ta9ttl *^øffiiiftimeit^^c^ 6rtileciteB»im»eb^ace;^9ii5w«riMfiit, 
ocb ere yoa mcøea att (obe ept^ tootc g^enber, tM ^ftt Oti^gtfi^ar ef tvcf e« (iff/ od Mit tutft' 
Uoen, att @itb flal øiffue 06 enooD Geocrtpiubiniofftier tfienitont/'bog er TttgitmtfUttn, M(Ik 
fei{eimgctraffdeaii&re®rnbfrNilam)rfierii^.«aa f9erti SKetflaff/ faa t^ttf n^iOitfeleaocwé^ 
far toti oobbiitiB M Mtbim mtt ^lobtn, m , (abe fip Slebff afliiib fetbtg obii|ieii. 0(( tw 
iiittn(iNberm<Teatt|lri{fue(Stt^eri$on9LgRaiftJia9aat&^^ meatoiff ott 0^ alMb 

Ifaf tiei^b^j ^tigt. 9Sat^. mett@iéU o(6 £iiff tiS ett locffaliat langmaiib rotigt øjegemeot^ 
#4^ HB en erltg ®e9cr«(|^ Offner^anb ojftiet aUtftttlfnt ItongL 9(ani<. Svénb^t ø4> SStomm 
®ttb abne<^9fli< befoleiibt«. 9lf Stfbct« JtonfLiRiiifi. HtmMdniJtttmtfUHt^^^ 

att^tti StoHl: SRaifll 

onberbattigetroSøctKr 

p. S. mttuMbiiit ^em, pben fl^etfe SJreff loar fftcffiijf, tja futte »« tje ©irert/R 
Id^ loffueiribe mett t^mw»m om æiiibeti til 9 SDag Stoifeit loar melom vi. oi^fm, 9 t^ra 
9ct ø(^ aj^eain^ att 109 toiUe (offne trcngt t^ennom ftå 9)9 iDolf.o(t> fomwib eroeBom tbi 
efiib, fom tiO .(StraffanD mto<b tbeab ®ttea»ffe ftiobe. S ^«S #<( »ii t^ »<1^ £«^< 
(!aff obafF en aff betobffc^incfer, fom toax tjer oaoer fanbttt/ att^n.ØaenMIe g(obe ji(f 
ctt 95ub tab offaer SeOea tiS Øtroliaab, o4) pcT tl^eri« ®rti6 ob tiU tjeaaom, faa iitt treere 
fta ottbe 9^ firettajfae, wb ^It be tbert« rette 5taa( 6ea ab SSorrtartolm/ t|a paa tf^dt M 
ki i((e (IaIberomme<Sftb<tplftoajt* a)?ai^.Dmt|eaac8Jobf/ efler lomme o| jidff 9biiBr«Bbr 
9a fatte iea mia S«af biib att Øaabett/ att ieg luftbe totare ®aabet, forbi faa M tlerfNa 
loit ^ffbe rommib mere 9 ^aabel tilhobe, 0^ ieg Jaffbe faab aoaea mere liibtt (Sfabtybet' 
mere ifaa miae ^ofier^ eab fom iea l^affuer faat, eOer o($faa ea ^torm (ajfbr f ommib p^t 
t^a baffbcmbae !Ra^ ^aai for oorbe. ^er er oc^faa flere 9 globea / fom o$faa Rager 
^ fame^ m be ii^ Faabe gitre H %9tnbmt, ør eab be faar b»tKt tberi« Scebffaff obi* 
gea/ 1^ Mer tber fore m 9<ra Oiebeaf (aå ieage »ii faar bobt morgtebflajftgiea. iøebea' 
bi< tt^ffoagt fttaili. gaiib|^.«bm9gehjea ; att <rtt^i f oagf. dRaifi. »tie oabe Wf 
Htt broie o faab t tiB faa (eage att®ab minieg motte M|he1tli)af obtgiea. (SbeffatI 
9if Ctnfetl :Soagl {RaifU. aim9raK Slitb ^^øconeflar «prtbage« tbeab 7. 3aaU 9lum 

Opflnftt 

* "Afgboreaa $ør|le , @torme$f tgik i^erre , «^rr gre berf é ^n Sfabeaa , meft 9tfbi Stoabe 

' ÆMftfaairtft^, StorgM/^abil bt^éotti« jfoaing. hertug obi 6ietoitg/ «pol<iea/ Q^ 

mara o<b £>ittitierflea , ®reffiie obii Ofbeaborgl o(( ^dmeaftorpi mw tUnu^mm 

4^m 94 •l^i'iiHl / baberbaaigea. 
' ' iRibea aabect-^ 

produétfrfberi^fMrgl^a 8* 3iiiil if€f* 
, ; 5>ar©p«tmeirt<r tonem an3<(aml>e 1527. 1530. I MW mitRitttij« Ibtliuiit« ©anlf« ^mi Un injm 

!8inig^6 4iegK^i:.4augeUoK, Kn ii<t(lfil!|lt CatWIte 

Pi)pl3ti!|tilM,«(i!if«(i9t©t«0; Sbi cnttn mmi fcitragt« 

!6n(omft,al ^an Mtof «naf D<«ID(le bj b(|tea5tf«!©l(S» 

©anmort, dht ban« emSom, ot han oat Doaor Dccre- 

.„. um oj «n «f 6e ti«(l w(tal<n6e ixm 'Stmi og (lerftt SetDom« 

€((f ne til fin SiD , tjet ban« ^amigfeiO , at ban »at S8ifti>i> »9 ®anm«E« 

SRigi« fomt 6M Songilige fiiebai(i«»nfft Unimtfiiet« €an«Un, »II« ban« 

»i8ilgegiwr<tnin3fl:,t|(!m tneiia»t;,io< fa*Ml i ■a«ifMnO('tll9?(lisi»mB (bm 

•Tom. lU. P» ;@t«» 


^OfD« ogfoD i S)anmarW?Xi9«^afl6) Da maa«.nian tifflaa«, at ban t)a»« 
uoectt en forneme og natnfitriblg ^vcelat; «9 een ar&tW/ fom ttt buc^ 09 
f unDe ^iv>e^ en nogenleDeé u&ferlig ^^orie om. ^ette Dat et 2{r&ciD / fctn 
^g^en jtt.e& (løtKe ^ocnetklft togftø p^ijr.enO uMh^ ,'^tifai) i t^ énift^ 
^4;&^ai Fimnt fovn9e^<iAe Deved ^bu^AiHm'^tf« r fbrnt nogen ^4ia64 baoe foi> 
^lOetttelaf De?«« SceDewMlan*, oa,^f we ^oi^wilSe taoet'De^Syefl^^tMteff 
fom Dctii i>arDe> aUerbef(l/.Da ®ijFop Jtaugc'Uvné« ^6rtfene|teit af Den®a«« 
ffe^t(lorie og Do«e,4(ntiq\Mtetei; ere faa (lore/ fom faaanDre«; UOenbAtn 
()ai>De t>t maajfe alDvig faaet voiitimifieltge Saxonis Gramnratid biiloiiife 9B(n 
ot fee ; DeT er et ^oHumeot af fine W^tt, ^m^;^anmarf frem for aOe antte 
ganDe fan rofeftS hfi .ttten b«ift o^^De tr(^ ©Kl.«f:w>re %wÅt ^onjet* 
»g forDum beremte ©dn^ 18*^*/ taafi5M^^<bl||lo>2tbøIoit«,ØA)ronw/ 
og mange (lereé ®r<i«««Di<i?Iei| i SHofFilDe, SRingtl<Dy/6g €^ore iWrfer lomgt 9^ 
Den Dceret forloren/ foiiy 4tH'»éD^^ij!op Jl<km« ilmd prijIeRge Orøb« »'<* 
^f np ere opretteD«, eller .<$f barn for^peOe,fl^mlp;9i;rfbc^nvc oganOreSiwt* 
beproDeoe ; 3iPf« ber'<ft Uiit (jminimge. anDre ^ria)^|5jti oife , at ban b««* 
\xrret en t>ittig og «eit f^tioiii- !!)}2inD. Sig^orir-^ m. ifø»tt gt»rt itfioD M 
$orf«Dre, Wi J)n^omm!{ife:ilfe-bitr6e:b"«inJeie/ Ig't^eiwe&^fiSirtwnet $af af.e* 
og Den bele €ft.er|Iegt/ ftia er Del bUtigttOt virigietiigt^^ b<)tu}ém og anDre «ot( 
Uge prl^wrDige ^orfctDrefam^ ^Wvi^ft/'Vaapfet'mucligif/ftttc Dcré«£rin» 
tting paa Den ^od"/ ar D«» f <iiiiJ>ttft^t4(i<»aDig.'. • )BleriDa »i énDnu iffe erefow 
foneDe meD alle Dr€ftettetri(ng€r^r .ihirvi't^t'tat 'od^ftil ora'Denne beremclis« 
iSijfopog funnt uDgtere b<iii^ "fiévinetl ^ftcftle j er b<t b<r iffe r>m ^orf<tt«t 
Dine gitte nogen orDentltg ij3cf?ctpe{fe 'Oiu bonnen]/ men afcuejTe/ i ^nleDningaf 
ban« ^ijFopulige ©eigl / fom vi unDcra&ffiUtge CilgirialeiBrevc beelt og IfiM 
baoe forefunDet^ og prpDCt Dette txfte jneD/ at <tnfore t\}enDe ^ocumenter bAOi 
angaaenDe , begge af gamle og trorørDige Septet uD jf rev>ne : lt)et ene it^ot« 
|«ning4>Q5re« af ^ii!op Jtauge Urne til tHiPel Sro^cnbttø paa poget&oH« 
lR»ih(D« idi^^pDom titb^t^oiDe/ for D«raf'iHanDta^Det''at fee^^ b^^roDeful msP 
I Dt ©«gé liDi ^i|Fop<rnef kancelliet baPet fe«: i5>Vt anDet ^. 'Jo^^ 
lltxiiø 55re\)y bt>ovm«> ban, i ^elge af ftn afgangn«. SdroDerf SBiffopX<»w5* 
Urne« '^eøamen« .{4)7 gifter erv å\)ig Sllmiffe. til 30. fattig«, ^»nnefer/ atttlj» 
gen \m @i«lé»^g I?: Deii g». NoyonbRl i Ølojf ilD« ^ ^»Dgipe«, -, . ^^fgøt'mmmmmmm^ ^t^ammmmm ^mømmma^mtammmmmm^ii^ammm^^*i^^^^i'»m'^'^m>mm^tmm^ammm^ma^f9mmtm^^immm^ mémi^ 


! 
I 

1 V.» ^ 


■*iMi«M^kaMM*«*a 34. j>efff« . . : - ■ 291 

. ^t>aD ^ttdltt an$aa<r/<ibro D«en tt( bifc« i^ober guffet; ba fecc mati i 
<9JtDttn 8. Lucium, fojwiKpffil&e JoothRtf cé . 09 ,®ttft« ^dtroti eB«c ^9tf^ 
^tCgen, fiDb«ntje twEwntt 03.I fulD^owfig ^cp&elfet Ui riiben.fot feeø Øt* 
•fPop Åau^e Uvnw .^æb«me*'%8<wfe«n / fee Umcré/ fora tt it Øvntttaåx ^ 
50& i <gmlDct, ^oorotf« ftaoec,fMit ,C)ielm«$e9n , bane ^SiJFopclfB« |)i(e"cg 
i^n'0 : 9lulU>e«otit pda <5rtirøelcn (*fe« b<nH«@enft: SECRETUM.DO- 

MINI. LACHONIS. EPISCOPI. ROSCH ILDEN, ©ette ©OgJ ^a\>t t)i laDet 

«f«fint. eftrt ta£>ti^mlf fom;^éagev.mib<c « ®feti«>^reto , 5ttotm«6 3ep 
©Ifett^Bfl »a2tn&«v^C>iren^rée t« et.©tonyjti ^ivfé rSKefRlDe borf* 
IPift« 00 ffelw tit St. Ilttcii 2lftei: i ?5!?6mficfen <n 3otD og ©runfr famme* 
fleD^. Dat. «Xoi!tlDc ©t. ^obaBni« ©aptiflæ ^^ag 1 527. i^^HHt ^vw^di^v^ 
tiauQe Ulme meD flere til ^efraftdfe bai»(c fovfeigUt. 

^e t^eR^ (ooece ^^ccnmentct (9t>e/ fom feld<v: . • !♦ < Bil. fL<mS( VOttu mel) ®u6^ SHa^te 58iffo» i 9{otTrt^e ^iete 
xøitttvU^t, at tvtt alf foniyrttgc ®unii e<^ dHaa^rr faa og 
for thxo ec& tDtQId ^l^tentrrr / føiit og r {ff c(. OJcIbiurMøe SDIanD 

4ti$M^ftfu<(/ 0^ bettftf^tc tbtoftgen ^iett/ btui^t maa oc^ O^of/ 

^ambtetft/ tt>nt ocO foc(ent/Oc^ meb tbette tvort obne %reff 
tonU oc^ forterne l^anont/ banl é^ruto ^m B^^rine JlrcC tø 
|D4mri oc^ ttt bfga^^ l6ertl Q5arn7 wort ^tt?opé @(rteé oc^ 
ittrcfcnd Øo^a w^iøpfvut, mel)3atil SDr^aftt oc^ toor $6iifFopé 
^^rnte (()rr fammefreD^^ tne^ al^ forffrefneøoti^el ttttttiUi^* 
deffe/ ^føøer oct^Sng/ ©fottfFoc^irøarf/ oc^StfFetNm^/ tDOt 0$ 
t^iurt/ 0(5 aU ait^et/ e^uao t^et ^elfl er eOer nelfhi^ fant; at 
(afue, niute oc^ tvM $or(eenit»i$ f>tiolUf faa (engelle aUe t^D 
leffue, tftent ene efft^er t^m^ anleit/ forwben Sljføfjft o(5 poa 
muefio X^tentfle, met faatan @fieU 'o(5 QEBilf ot/ at tbe ft^uUe for« 
(frefne (Bo^J b^m 0(ff^Qtf)eUt,eé) jbffetrc/ i dot>e 902aate Wit 
p6^ et) forl^ttøie laDe ^rouf4ten , tf)h tilimf^f tiU^vW> itien 
thtn^ fy:t)nt, fxtUf od) t gobe ^aaUhoUif oc^fø mercfoliaett 
éif ue etter fetde bort aff 5<innem^ to^en itte^ n^ort etter tt)ore .^f « 
.tberfomrtierei tSlttie oc^ ©am^t^cee« 3t«n fftitte t^e ep ttfor. 

O02 rrtfe foiffttffixt wott ® øh; tvt f 11 nteb luore ^flct tøore €?(ftf mmmerrt 
wn^e fUf» #latf forif wfftif ®e6j tllet 55iffop^ ?^ifDl>e/ wtt« 

tun^e; o* tfittii ^^kncrf ttf wfetwrte, men fteUer ^rfufltf w5 
l^tXpe tiC^tfttf / oc^ i'fliT&re SWaate rtfuerflf »ot 06 tt)c»6 Dftli* 
ge ^itrtlé €!at)r o(i Settie tff af tftf rté Jormuc. :3t. ffullf t^ 
tfttfnne ofj oc wott QFffflDftfommcre 0^ Rithn, (aa lenøc t|)e 
If fFuf o(& tnsen anten« 3t. fl?i>t tl^e^ fa« / at forfftrf n« Srue 

SS^ilfte ox^ emhtocfe / tbt^ltarf^r ti^;te tt)mé ^dtn ^ font Hlorf 

forfl?wflite9lrtid!If (rf? ftoOi«/ faa at imtff Uflf ©re*ft ffnteé i tft««* 

fovfl^rrfne iDleUto^ fdi^e}^ ttsitntt frraic fd idteit fotitmttn 
io§ 1OC& wow CEfftftfrf ommere IBiffopc t rofci iJloffiiCf »^en iil^ 
^tt^Ut 00 ®if nfloelfc ivtf nogre SWaabe. In cuius rci reftimo- 

niptp Secr^rum noftrqm vna cum-figillo venerabilisCapiruliRo- 
fcjldcnfis ^nrcdi^i prefentibUs eft appenfum. • Datum in «riå 
noQxa. Biftru^ t (crii.qumtn:pToxima pod fefiutn beari MatheiK" 
poftpU Anno Ddmini millefimo qnuigentefimo vigcdmo feptimo. 

gier tottterd'dtv att, fout min ficte ^rttn ^iflfop {åøc tl^n< 

p iXo(Fi(0, ^w$ @ica ®uO naa^fi 9 lin ^f (magt/ ttevlano oft( Jtge bf faKt mit tbkint aUf ftne tKrffiimøe o4) ^eflatnentakirc ntt 

ttif¥e aatUae n btt«r Bitlt t>a^ \) «Rofl'tltc att ffiifri« ocb »iTf 6;*. 
.$fta wW 3tvfu SJtiUt 9laffn »aa tl)Tt if(j mirpna mineeattc 

litce^roøeré X^amr nt oc6 t)brrf?e ^ilgf/ fon)obf it^ié att mue 
Slif ne Of fdcttge ^oi ®i\b aff'faatan intiD o<$ gutclig 9(ct oc() ©tet^ 
ittng/ baf Uf t i<g tnr^ nitn frp ^Ht od) bctaatr ^u fFott o<ti 
afl^wOt/ Od) me^ fcette mitt obue iSrrf (Faber ocb.ffffi&enbifr fra 

(Art^omtm t) Øloffitb ©om ^irfC;tbcttf effterlfrfffne min rette 
5CtøbrdObé oc^ Sif bom, fom fr forfl fii ®iiorb t^bf Øéerfl^ff 9 
^ftpptnø |)frrit/ fom SD?(i$ Scot^i? i bofr^ ocb gifuer tilt aarltgt 
'SoBbaiUe tf^o ^unb ^i^g^ tbo ^unb Stug/ Iiii. 6. grot o^b fn 
j©?L ®f flwflé ^f nningf^ 3tf m ffl ©aorb t ^nettini t) famnic 
®09n^3f n^ ©ft>ttc iboier/ (folberaarligf n n ^unb^og/ H 1>unb 
Ufli III.J. fltaatt, fn 9Mf. ^fffningy StfrnfU anben ®a<att ttt 
iitmfftfbé/ 3fné ^erfffre itott/ w^ttawimn i. ^trnbSBog/ 
i.^punb 9titg, II. §. ^vaat/ f n SDif, ©fflnlng/ 3Sfb ^gger/ dngy 
^ott/ iølarcf/ St(]ffmanb,.$«gang, foottocb.tittrt/ mebaU (in 
tf ttf $bil6^ing/ tntf t vnbf rtagf t/ for f n ftilb ocb faft QFue bom/ 
ettinbfttgfit fQf / iiQbf ocb bfbo&f fFuQfnbt«/ i^bt faa £D2aabf oc$ 
iiifb fammt ^iifot, (ktt Un, fom er pcrperuus.Vicarius til frtm* 
meSlttarf/ (Fot aorltgrn buer (Sif Ifb<fg aiffuf ocb ffifftf 01, SKab, 
&o, ocb ^abitiot til Jtlfbfr/ ttl^rf biitf fattigf fSHtmiifn/ fot 
^uii iSanbgUbf ocb tpt^9lfnte alf f(immf®obé/ fom fr nii^uu^ 
5torn ocb nit ^fiUing graat, føbfr^ibffné ocb ^arfrné Seiltg« 
l^f b mfU flff Higen forfia fnnbf, 9Wen bf 3. SO?f. ©cfting af famme 
©ciarbf/ meb atlanbfn fornelfnbf ®ob$t^ rftffrbig brttgelfe', 
^ti iif Hf/ ^rbf«flntng ocb anlst, maa pcb fFot fotfFrf fn« Vka- 
rius for (in ^magf 0$ i^mfortng (tflff n^bf 0^ bfbolbf. 3teiit 

|f Al fflHimr Vicarkis ga(%o ^ucr fancti^lAiti iDag/nftr SaobgiUft 

Cm m 
'^94 ©anlFeSDT^i^a^ttt. .4 jtom ftttoc meøet 6e Nnfce \jf6 0»fUtøen ^ennmfle fettl^ effttt 

AMat giew J?orf?urt tettnifUfleit paa &et ^afiml oc^ ©fo/ fora 
v(t ffftcc <?ielfften »Dffifftfé ffuUc. <5fal ocO fanmie Vicarius 
UU forffrctfnc ^r. Snntoc oc^ (^acrijla m^i oc^ fotflda/ flft 
Tiøttøctiar fattige i^olf t)ben All QgBt)tb ra{t)i$ ocC; vDtteUi^ tidfant' 
ttie Wimi\Cf ocO j^afuer t5etié^iDneébi)rl>/ <itt Nn ejftci: ten« 

forfFreftne Vicarins (amme ?tlmifTe forfi>mmfr / fna att \)Mi U- 1 
retferbi3l>el> teruW berøetrtié c^ ffn6i*{ $64 iff^et wcttige 

€apitelé terfamnieftc&é getftf/ Xllfa jfn ocO ©enbreff, te mtgof^ 
mine ^rfuiitdf gtort oc^ øif uet baf uet« tvi( o(t) fFa( ^aité W 
t>e 00 ©ott« snaati« QFiftecf ommere S5t(l?oper i) SJfloffllt P« 
forffwifne Vicarius toet famme fitt Wm oø 33icac«tom ; c($ 
tet met t @teten forfee en an ten erlt^ oc^ fPelltd <pref}emd)i)f 
fom famme ^(miffe ocO aU anten ®uté ^fentfie/ tee ftidtit c^ 
funterit, odS) betre ocb fil futte boite ocf) fliore voiU Oil) fientW 
ie^ mig att baffiie fangit o(b opprtaarit ®ttlt/ ©c(tf ocO ^en« 
ni nge, ft)ttifl nwrt 0(t> iSetalning for forfpref ne ®oté efjter for«, 
ffreffne min fiere 53roter efter min egen fuite Øletje. ?(li 
fftentié teg mig ocb mine ^rf ninge tngen fRttt t\kt ^etttgbet 
tttt baffwe t^fi etter utt famme ®ofcé t)ti nogre (Kaate effterten* 
fte ©ag. SorpHctentié mig oc^ mine SCrfuinge att fri > biemje 
ort; fultf ommeltge tbilffaa forj^reffne 0<wt(« <SietttviX>& 2ti^ 
tatc oc$ tbeg rette QFtjer for(?relfiie ®oté for afte, ter it>ifle eflec 
funte paa tale t nogen iD?aate. @!eer tett oc^faa, ^tt ®n^ 
forbiute/ att forflfreffne Øaarte og ®obé etter nogen tef rette 
SbiUiieife biiifuer forHfreffn« Slitare fcA wmm iiiet nogen 8ou 
etter Øtettergang for min etter mine $(rffuingid ^an^^emmett 
brøfl (Ft)lt/ ta forplicter teg mig oc^ famme mine ^rjfutnge/tett 

dien at sixtevlf gge forfFrefne Citere o<& Q^tciirtetom faa gott 

. - ®ot* ISot^ Af ^eht^ p<^iBe(c9lia()(b ()er 9 Satinet in&en«Vl. !Bgf.c 

Sil^feaU mm for femr mitt.cbne Sr/f, ^)i<betfntié iitii% oc^ 
:enftpit2Jja»t Aer hibbet i^ewicC i) @oce/ fDiin fiipvci^rokr 
"\iii|o t)r»< t^ir(g^aart/ 3Witt fiere ^efltr 2(lb«^ Xt)rne» 

,,^, €1$^ tOtm^wM t) ^nt/ t^^tne Oltiff f?»R kantor 

1^ O^m XVt^ne thil 93oftrop att kfrgle mctt mig farøttie 
mitt iQvci. ® ijfuit )>])i iKolTifbe 6anctt snarceUt ^aut é ocf^ S}?a¥i 
titifjO^^/ 8lar «|ftf« Øtt&l ^i)t& 1530. , . : . 1 

ita Aamiti Tifitt&iii Notarius VicaFiorutn Rofluidenf. mti) Denne min 

^nUfrijff. . . ^ •. " . y.-- . , ' • 

- iRJia&ftctrøie t @ie(an^/ fiaatati^/ Saiftct/ øg ^ 

C9(f én OrlgmåU^SStoiff« / ffvewn poa ^er(?ament, fom, jamnie d[<ij^ lyai* 
'^t uDil(H)(t af iSøtgemedec og'SfiAaD li^ieDent)a\>n/ 09 nu giemme^ v^^f^ 
Mngbotø 9raal)(hKtf Slrc^ft? (•;]. . ; : 

• litthV ifltft tt>ii f)«(fn« en njor fc^refte nflati^e ^errti 

d«/ oc^SKøen, fom\&an|f frtaaWé Ijoftnecttø'^eb forfl?refne2anl> 
mtfleiid^en mtt^ bég^ifuet ^affuer) (ørn^ifOrO fVan Oit, fem 
^r-fffif« -følger. - ,../.,:- . ^ 

. C) 5J«i- tnwlifif^t St&^n^ABJrt 5tta§i|lrot efter fongen« IBefaKn« ^objt 
CR gjiMft til feUff af be ««(>« tebf ommtnbe ^irtpcbtr. «B«« |lnh 
pag. 1/70. tetLAfcchrift. iijSororMfRictt fp« 11^ a( (Mie v«re 
Knne, men et iffe ^oto fiA fnl^rQirnnen. ^ 

» , < « ^»cr Cfettfr2t»6crf?>tt ^ifcop \)f^ Ottenfc, ^relatrt, (SmtiffeCi 

fiKen^I) ,iB^nDet 0(b menig iNfrntoor/ fom (od^? oc^ &oo tB(t» 

oc^ tvoi: SRaa^f. Kici^rc SSBettncc, Tom (ti>ei: oKe tPetl tt>t)t< 
mlict CC/ ()n>oc(ebi^ at tvti tiUfoi'n offfe Nffue difBt)|>tt etec fid 
f en&e oc^ paamout e^er metl^ toorc ^ref te ^ctitoetfer ^ dt " 

ctbrctDtp fiaartnct^ ^^t Mte ^&man&ffa&é ^au at feb< 
oc^ ffldC/ fom ft^q et) b(qh>?mcc/ tvore ^^blie^t; tiia flco(6fa< 
te 0C& Soctefff ^ od) emott atle ibecit^ ^(k^tt , %xifiir>ct ed) 1)n' 
t)t(cflter, Tom fvii oc^ tvoce^ocfo^Dre ^amfatrQel^øntngi^er ijDiM* 
marf tbeimom nabeltae tont od) flifftitt Ijajfue. gor Otoilfen etw* 

forbemté/faa atf) tbe et; rebettøe ftvnni atoce tilU on'oc^rotim 
ftoaaban aatU^Bfatt o(^tissniii(f fom toejn bør. . |)ti>n^lf tvii 
f @tf itbbeO bafrue forforet , at 3 et) acte »e(e / men aloelié tiftt 
vtit for&trrbeQbté bliffrøc/ tbet n)il et) noarele^t ^ f tt>ttne eller \ti1U 
tiilftflpfee/ at faa fenger ffee ffoUrott baifive fber fore giort fWaa« 
Jan ©fictHfe paa aB^t^bmanbjTab/forø ber eifter felgetr. t^iiUA 
Gf (cMfe wii mxMiQfytn tpiUe at tobrøbehaben af atte Stttbeltgbt 
øcb^^er$%/ ef)n)at6tabt/ ^r« ocb^crbtiabeb tbe tPbl (ete, 
S3tfper/ ^relater / Q^anidtt, ^reffmenb/ ^boetber/ S^tpnite/ 
$(bbere/.iRtbberemenb$i9?enb/ Sofletbec/ Senémenb/ fBen^ii 
pcb menfd $t(mn)« n>bt alt@te(anb/ Saatonb/ ^alfitt o(b3^.^ 

- -tfwtJ njet« it)ff «{& flrenøfligbm f8it»U, ot tnoben f^rffreif^ 
tu 9(atibeltdbe eQer ^er|Itøbe tf n)Qe ber effltbec baftpe eUer bcu< 
øé ilbcnnom i tipdce b^nbc JC^bmanbjf af padiganbit/ enctben 

mefb 34. éffte. .597 mttf) tfitxii t%n» fBenttt tUtt mtni mttt at føbflaa mert) no* 
øre ionte <3Baw KW Sorpcan«/ w^en t)tt)fff ltaf<« gantaitte ér# 
^# t^tDéjffom t^e^fftee ftf^of tita t^er« eg^n ®otb$ SBeftoff* 
Cc^ fcullf tl^e f9 ifibt «ifl ^øff noflfc ftontc 5t»t>nianP3 g^otr, 
øcf> e^ Ififbenttt l^jcne eflct ^rftf aff 2«nWt, meD^en (fh)tlé fere 
tl^erté ^are tiitl 5(ei^cetf rne f)er n>t9 Santt't/ oc^ 6ér at feldrd/ 
i>(^ ei) fø&e^orn af 9$ent^r eOer aif noøre antre tftti ^orpran^ 
at fdflf rtltr at Qétt wti SJfalt^ t)tberiiwrf en fom tiwtx haffintt 

t^ttrmevt ftaffbe / mfw t^e intfere t jtetfla&r rné o<i^ fr I^c for: 

^Itt ^tftt/OQf eOer tcrilf/ at felgetiO Sorprand/ n^ben aOeni« 
fle ^^brnen^ eQer ReHtU fDltnl fnvUe brtvoe t$ennom t fit>aa* 
Ion forflPrefftte Itebmanti^antea. QBBaaretadeat5nodenn>tac 
(rtffe fig ^er f mot at gere/ enctig^n aff VSifptx, ^relater/ $(b* 
bftber^ ^antcPer ^reffmenb/ Slttterments ^tnt, tha (FtDØe f^e 
^affwe forbrtPt aU tf)tn 2eett/ Srt'brber/ iHater/ ^nptfeøier/ fom 
t^e bflffttje aff off p^ tvore ^orf<e^r(r jtonninger j ©anmarc^. 
^iørlT^er emobt af anlht tvore ^nt^erfotte/ toa fM(e t^e 
tl^ec ntet^ bajfwe forbrtvt St(f oc ®o^ tm OfC 

3tem Snohen ^etater / CFanicter / ^reflment; , ^tUt^tt / 
iRl^bermenbi Wttn^t o(0 ^ogetery eller 8e«fmenb/ ffwlle fter efl^ 
ter ^Qtle noaer ^erfnxeno? / eller tiogre n^aiffre 5tacle pc^ wlo* 
idttf tvntber t^ennom I forftvar/ fom jaa iDtant ^enberne frdn 
en $89 IH& tlU én anOen/ oc6 et) tviac ftge npgben ^nie $f(eni« 
ffe toben i for øgeten ocf) ^agelon eller for jtornfebt/ mebben 
fhDlle tuind^ $8onbben ^ar ocb ^ag micUont for bcffebnie ^e» 
ittøge 2en / tutl foa lenge tht bliffwe ^ooflbnce. ©ter ber no* 
gen tmobt/ ^anbelig eller ^er|ltd tt^a fl^all Nnb mere fatten titi 
5tonnlnøen for ftoaaban $8rete/ fom forfcrelftott flåar; oc^5(ar' 
l«i^ C^o^ i JtonntngmmSerbe. 

3tem ffmtle engt^en, el^mab^tabt eHer ^JBerhbgbebfbetPW 
opre, ocj Soflet^er, 8en«menb; oe^ JBeiiter fiec éffther wbfere no» 
dttbonbe 5(orn4jf d{idet(^ 0$ titlt^freSant (wérfen af Jf rett/ 

Tbm-III. ^p jfal^ >! 29$ ^iittffr 9t4d<^in* S<^lfUtf t^almb, tKl^tn, Øielattb/ imiøel4tt^/ 6^ dQ( 
antre ©motant oc^ Øt tt^tt om (t|g(n^té> mtiitf)t jfMi fwo« 
Imt jtorit (K^ ao^ ^jøbmanD^af tat^ve »ti) ØreftitR) tid 
^ø)HI((ll^ei; t^ft om U^a^tt^ié eae c oc^ <mtetfre$ inUn SRiigel 

Øtt^bermen^} a^etiO tUer an^re toote QSJtnterfotter t^a (IHottc t|( 
ttHTte faiktn fw gig $6r^r/ fom forfcrriffmit ^aar^ 

3tem toeif mt at^ l^weff Sor^rgo^ o(§ (Sorbe/ f»m j(tttftr^ 
6(oiU(/ oc| 9ltbt(cmnita iDien^ ^aifm tot95Co()Mrrn«liéd(» 
tié/ fbm t^e é9 felffbe beflit oe^ i boo / fhiU ()«: effitar fetti« »M 
IFeflfct^ SantøiUe« ^(( Sutgecncr/ fom tpf nnom ^Qrør ^ ^ntr> 
fFmOe t^entiom m^tf (fnot^nøe eift^ri: S(ctD9iis( , o<^ om tdm* 
tiom trenørv/ tiito« t^ fdøe aiiDrtr SBovdére tdtrtff ^mn|/ 
{(mt t^ t^r )Ȍi( f>9dt^ Nfnnr > oc^rt) tiU noger antrc/ mOlf' 
ttiO Santotatt , fom tl^et af øoat/ ivbeffaacett) tiid vetre $96^ 

jaWaré 25rob<. 

' Stem f^tvo fom ^^ tf^tnt, ^Atn^U^t, cfier ^er^ftdf/ fim 
iafnt titt ®9tU (Qer 3^^t^ totn it«bfl«tcnt« liaøcn^e / 0(^ 
tom thtm t(f e opbpdiiO o<^ l^oi: fom tlK t^t ci^ tf^ ffitttt Vifi 
(Faa fBtocdfmefl^ror t^ ^oningfné $odtth fori)rIe ftvaatann« 
«U Soc^ec ttttt tr9 9i^r(Q9/ 0(0 atttoore 3ott'^B<rn(r/ dt^ t^ 
t^ opboflflo oc^ Imot fbm tl^ ^et tø tl^a igere/ tl^a O^ofi fn^ 
t«n øOf 3o(De( mre fotbnt^^tnir tiifl JConutficn o(0 ttia etaten/ 
t^r tftf n>t9 (røflf « 

3tem: fFtoOe fnd^ 9)on^l^ W #l^e bmde no^ec jt^i* 
lit<ml9(Fa6 vaaSon^itl^ at6 f((d< (Uecf^t t()enen<e$8ooteimt| 
lien ontftt titO ^otprang rtut^ett met^ j^ortt/ 4^jmey ®inoi^f 
^tv^r/ @f9n^ 0(0 tadtø, |)ff^e/^ram/ ^tU, ^<tft, oiti^att 
antit gid 5to6mim^fF«bf wben nUenigf foa mrgtt fom ^ittO<if 
tt>(c brl)of tttO fon eøben ®ortO» o(^ e9 gteOr tl^e ^IgrnoøitØf 
tett) %vtmt %o&i JtobgcetfritcT/ O(0 et) govt mere SDTAft/ rn fom 
tOe felffme beOolf Odtftoc, o<0 ^re tYnxvi jtomn^ ttitt j^obg«* 34*ff*f. mmiaémmm g99 

m ^aH Nn^ t^ met^ OdfftM fotbrtvt Sif oc§ ®o6 ttia of/ od^ 
|2)Bct fotbm^^en tiia :$øbMm / nat font tf^tt mftxii moU 

€ift)ntere ijftec t^nne 2>ad dntøe t^ertd ^mbete pa« 8aut|« 
f^^rtne/ 0(§ fote ftan en ^9 o(| tiU en anten/ o(^ ø(fh>e fWaaban 
Hmh^, $ia frnde fwaaDone (EinMlment dafftDt forbnvt ttia 

f^rmtbt t^f e» ftinx jlfwae flAnbr off ttia fHUtt t^cr. om/ fem 
fbtfcrff^it ftaoir* 

3^m f^aa ø# inøbm ^ti?é' jttf meir rifter t6<nne^adtt)b 

f «be rOec fél^f . ^n>o fbm b(v mr tb fi^nnil, tb« <¥aa bmib baf æe 
forbnvr fit ®o^/ otb l^f« band $atø af of aff fpn 9tberf}e ioc« 
m\x)», 04 n>orf ^ogrtber o(b CEtnbi|menb fhvOt tbec tia frr od^ 
^afft n^Bber tbrrié ^trebt edb $a(fniaa(t, fém forfcrrftvit flaar, 
0(b fl^te oO* tbec af 9{(be ocb fReøenfl^ab« 
• 3tem tmfifaiimi>iiimtnt> wt^ ^ebMttm ilh»tu bet effirec 
tbfmit iDad brn»o( j(øbmanb(Faf , mm ffwtt fVal br»ge fItSm> 
^be/ (bui bonb Iirtb haffwttf 0^ tb#r af føbe^d/ boamaa bonb 
f#be wflrafeUabcnr bwef fom banb bebof bi#t)rr tia fpn ^m» 
(ibef Opbofbelfr. ^tee bet nøfirt cn^obt/ tba flfatt banb bafwc 
f^rbnot f9t CEmbibfr ocb tbtt tia XL. fOiaxf^ fdtédt, Mffttkit 
tHia 5(onmQ§eit/ 0(b boIpHcn tiiø 99en. , . 

.^m (M ber eftbtt tngen SRarf ibb^Uif paa iatiHhmm 
eBec paa j^irfeøocbe/ demflorbf/ €Io#mr tUrt ^crdcaorbe/ 
cUct noøfn anbrrftcb^ paa :8iinbft/ nrbcn afl enitle fFwUe SD?ai:« 
fibe bol^t JCebfHi^rnirr fom ttilforo (t fttovt een 6f ictdfc tb^c 
øm« Sbctti (hoar k^ worr ^mbiftmenb ocb Sogrtbet tiiU fce 
o<b #cafc ffwn wto fit Sten nmbbcc fonte tbrrtf ^tobe ocb 
Saltomaol/ fbm forfnfrifnet fianb(^er/ ^ ø^c off tbtr af iEebe 

9)p 2 Stem item €r øc| fio3t¥'^n«bi9m(iti^fn»o tvfifHttttventtd/ ot$ 
1 ^ ^emnse n)tt> j^e^manDs ^ati^n mct^ anke 5tebment)t 

3tf m wtU fvit/ at5 iHd&en Sm^t^mftnt etter 9mtif$ 6t«etl* 
II« 1ft??tte Atff we t^etffemWfte offroei) od&fl^e om|)#e«/mm 
t^ ^tvtte '^(tfftoe njtt XeWc^ttnc^f o^ btt^e t^erttf C^mlttr; 
møt tf)tt t>oébon^eni 5aP»t fort^mt f^n ^ftibtDf/ oc^ tl)er tiHf 
X. SWard^/ w^ gier r^et^m^té @tt>ettrt<r / ftaf we f^rbrwWt Vi. j 
W((t^f toWn m er i^etvtfefict^/ at6 ^ant f atiD et) jfangetlrM ^ 
I ^mbibet i Rth^ciUtnif. O^ fh>^aDoht @«øefatW rager ^oui 
lit itfleii ^IfflJelen / ' ø(t> »tjen |)alf|fb«en; : 

3tem fameletié n^ete tt^ii, atb tngften QFmf>tttttenl fMt ^ 

te ^{fntf Y9tt(> atittdentnetb5lofi at gereeOer métl) nogrean^ 
it)1«tltde555W^3n!naer tfttt^itiWbet eaet^^itrøetneflrte «(^1Rflo&, 
mm an éttifle wtgimi>e I; 9ttn|r ®t)lt)ett I Sagtt ttti ^wt^ St(>' 
ittftcr ^P90t^y «$ toé'faa / atl^ bant ctr Olt^ermantteit 19^ 
o(§ eppe^ol^er m^tictmt iltete $m(tOet i S^tmac^t; o(9 ^ 
ati j&an^ er t^er titt goO finr en Sittfei^man^. 

^ttm ntxute o# nioget €ltJ^!Cmen^ tuttj '©t«5ern« / ^tit to 
fbrmwen^é itwre af ^tierbom 0$ Sattigtont/ |aa arl^ ^anfi (9 
funrje giffwe frg i nogifc €lftW^e, tf^a fFalt feannum ^oa t«tlU«' 
W atb i}vtm ^mhihit i Sappére ®erniHa/ fornjten aUllMtt). 
' J3tf itt ©mjie>ti*é tpiøe ttii/ atfi wore »»rgeineftetfe/ gogitfj/ 
øt^Slaab fhPtte tittt <¥kfe i otte Jtet>fl<r^er»roggére/ fetn-^rogfit 
flfwUe; o(Ofett(« tber paaWietf^ jJéfi eff^feer $t>»éné 8et)tid^. 
£)cS^ rl^i^gi#'fPtPtte tt^^ffipé tilf^n/ atl^ aOe liSagere 1 5tø^ 

M«na t>fl«e«fl^ #o!^tS5t«D5 o# éot^ effterSBéttirOc^ efft^r 
fom 5^f l!wif er p«a »5tottiit^. » < 

3tem wfle tpif , at "|ii«^n/ eRtPO t^e -^Hfl: crre (»r ttjtfte 
f»nne ; (ftpUe ^r efft^er fefftpe tefliwitt« øjcitcr tif| 'Sroifprflttil 
dt trtm(» etlet fere af 8<inl>ft& , oc^ et) ll)eaér febe^efle paa iau* 
tith n^ at fere/ tnen^^iDef t^em fale ^aff^e/feret^em tiif 
Ste^flør^rn«^ o(b féige t^em t^éf/ t^n^^r ^ift^t^m-øm 
' • . - • gor« $wta Wfé,oc& tut m XL. ai^At#/ ^Affl^dm et( A^^tmFngrn 
øg ^(rfff telen rta «!)«!. 

tittt Rentier/ t^tt atfébt M%ttS^ehmanWaif/tnttiQt)tn'ØmA 
;$)(fle r e8<r a»Of n JCef mant| ^Bore / tpntl^rc ®o^né ^orrobrtfé, 
oco XL. si»ar<|r tia $5r«t(/ |)alff ^flm tiU jlomiind^n q<^ ^al^* 

^remCEnsben fttmiteST^ffhient ^Or f^e blodige t^tD^er^ 

3(eiif tiKle mit a at^ nar (bnt nogtf feemi^e j(#|iteit^#f^g^ 

tttt ^ge tita aUt iBnrgetncé^eb i t^t etee.^ogr. på dtvttc 
SButoevne ttxrre ne^ fote (im ^ebi tonUf XL. a^arc^.^jrøOe/ 
fiim r^f^et/ 0C& imaf 5tefn>it/ |)a(fft»cl(n aff ^r«^<n tm'^m 
ntngrn / bc^ |)a(ff 0<)f n 6t4ten. 

$m t(»er n>trn ft>te liggr > mnt^tt ®ofien< ^ovtctbtiit tiiU off/ 
e6n>(» Jplide toIo(1|l{gf :£)aifher a?re rart tigge i &eUnbf t^m 
Irtnb, iymficr/ eWer tfl^n t font 0£/ jtronen , o(^ »ore IJ«d« 
fletrr^iggr tiiaSorfana o(f)(Bfale/ 6c^n>ar aQe t^effe mUffliQf 
^dffner afffeggt«, at^febflaa o(b Nible i more Jti9bf?cet^e, øø 
(TmOe t^et paa ma'ate tage wote ^ger^er o4)'^mH$menbr / ar 
fbabant ber tffthtx et) ifttt, n>nbber t^ettff Salt jtnaaa øc^ ^r^ 
be / font forfcrefft»t)t ftaot. •, ■ 

3tem otlf/ fom fi(¥e »f O < (EJiiefwrtb, Sommrr eUet^ef% 
tftc ftroUe botle tbennom efftbec gamiU ©etttatie / Cttte tfmft 

®ani føve^lnctrrc (((e( 6ten(rf t§e( f^m fQm^ ^mintn 

^P 3 |>a^ / ^ bvtnKT/ font fiaitiia SrDn^iQc l^atvec ttHrtit^/ tont^c ta§rtn>t9 
IDtnø^i: 6tcømm<r/ fom Nonnerne ligflf / (i'aU mallen ttuv« 
paa / wn^^c XL. SHorc^ ^reDt/ 0^ tf^ec tiiU ©fatfii* 0<^ 
9too fom t<«^tt met^ an^n i jfwaaton ^xt^tt ^^^ fatndc^ii 

:^m SqøI^^ ^«mib jtiøhnanb (laa fa(t«@ll^^ fer en rm 
®o$niff ^ortowife/ fem fall^ rr. ^n wnO^ tddttPtfelciiit 

3tem nxfe xtM, om ttodcn ^Sid^tinø (Firer i tt>ore 5te(f}(rtet 
<Qer tn^^ tl^ertff ^^e^er/ rfler om noøer Urette rttfr Me 
lemcii^tt toor^ mHHtm tvorefBurderor/ t^a fl^de ivoretBuC' 
gemrfierr eø SCaatAmen^ i farne toore^rcrter fh)t^69^ac^t ^affHie 
a^ toør totrøiir«9en «ff t^ / oc l^cte t^em tiiH rette, om t^ 
C9 fia Surøben fer t^m r oc^ f^effhce faa fammcr ^øer t»t9 
tett« fbr tifem / tDb^en noøen (anø %^t\i9XvX^^, oc| (filter t^em 
fha at met Soff oc^ 9l(t^ fffirer Soø^en o(| eta^sen« ^rtitK^C/ 
^ ftff^ (h>aa t^rté ^om W^efNrti paa t)aaDe Gitt^ec ; e<$ 
Ø»ne t^ e9 ^«fNe t^'é ØftvtgmaaK for antre Romere/ føc 
m tl^e ^affh>e t$rr om toorret^ tlKetfe/ 0($ fniøit^om paa ^ 
riff @aøer / fom €iiiø^ern(r (l^bt (ere. 

3tem Chtøiiyt tpore fBttrøere t Jtebf7tirtent<r (hvde ^r rjf^ 
tl^er noøer !8rolop< JTo^r gore (enger en tott) 2. 2>afle / 6on« 
taøben 0(5 tDtontaø^ r oc^ ep f^orre Jtofi en fem ^wer fattb 
Aiore n>tp fpt eøtt ^Mpff/ foni ^n^ t (oer, tpnt^er 100* ^9x9^ 
jbro^e/ ^alf jtonnrøgen o<§ ^l(f Spem 

3tem Snø^i e^toott €tatt eOer 6fi((t(fe f^e tvttt oref 
(hpQe effitl^er t^nne JDag totfore, a(f iKtiøet noøitfalttD 5toDt/ 
men ^wer fatte/ fom fion bebef f^afftoec ttt'tt %xi ejen jlo^« ^eg 
n)nter taøet/ ^meffføm t^en @ie(tirne 9Han& Slipper ^ajfimec 
f^l^of (Vettiflien at^ fttah\e banff @f if met. CE5tt>o ^er emott 
M/ Jiaffipe fer^m>t (baatant ®e$ tid ^onniaøen/ oc^ XL« 

mrcp/ ^alffipe ttia ^onninø^^n ^^ 0a(i)tpe tia ^pen* 

Xl&fnne %^mt føtm^Vt ttHH! ^ficNI fe e^ Or^tnantie tDlQ« vM 

n>ov fti^arsrad^t ot^ af O(0 tiil fcflei fDtfcttffiK^ttmtrt oc^^r« 
ticfie, ^berfom n»<t tmmfttf of> 9Hiacr/ øfl^tvote meoide 
5]Bnberfi»tte im^ Witt tiU ®ftt9»/ 9l9tfe/ ocQ f^bet^tiiu)* 

Øar <&c MDXXL tøn^n tvorti Gisnet* / 

%iti ^antUnai^n \9tt cm })af(wt tøii fot^tttifm fStm^ 
#eve o#tRaaM)^tl> ^nct& mor6tat)3nfiaIeført^tfe$re#; 
€^efbtt wtii j(e&iie&at»ii $(ar && M.D.XXL Quafi modo s«< 
iuti6øotad^* 

III. 

SWftoflFer^ geite 1534- 1535^ i53<5- 

. [OPllfre^cn Af eii uMkm ', f»m ^tnc tmt wa fontmt ^i&tr.} 

1534. 

AnnoDomini Xuftnt fetti^nnttlt^ fioirfrn o(0 Hue/ firetaaen 
ned fore ^eUrg tl'^an)^^^e^5 ^øitbagft , to« 3ørøeii 

rrf t^et net/ fbm maimH mm^t ftoa t^ett ^hrHtøe mm^ 

«ii(ini> fem^ttntrit^ fiarteir o<^ true, mi^ $refi»fti«^eftg 
.^ønta^j U faoi <$r. Zt9i^tV\»t<mb tifcrtiatenWé tim 
m<klmøf 09 Hef f^naen , pc^ fatl) ftnflf(it fnttfa 6ancti tm# 
wiMj^aøtlrrneflefllerr 

Anno / 
> 304 - ^o«5fe iøiagaiiu. Anno Dofhini ^ttfto^ frmtuittrft ftocten od) XX. i,xéc^* 

• AfinoDomini tttliit^ (ttti ftunteit fiortert w$ XX. @4nctt 
ftHtnt fif rce / oc^ taff(( en etøcm / 04 (t^en giet ^9(0 tnuKm 

3tem 9 fomme 33§e beietøve be n><ird>ret:øe ØlM <<« 
f&Ht o(^(aa t^ IX. S^øee/ oc^ Ueff fl(abei at^ be lamme bet fira 
iéiertiii 

Anno Domini tufinh fem INn^eit ftørten*? flc§ XX. floHrt 
^Uti f4>K Z<t\b^viQk/ (om igr. taløer ^ofenf t^ttQ ecblRKt^ 
{Beocf bleff fanden aff $8dnbctne/fom be betalebe b^vt no(f. - 
. Anno Domini ?tiffrtbfeml)ttnbritftcrteno(bXX.^rfbaftl<il 

0(b flode obi^U/ 0€& fltebe alt bet/ be( toaat. 

Anno Domini tttfenb ffrø ^unbrtt fempteii o<^ XX. ©arjttl 
^9U?W ©ag^ b« broø beti ©fartnffe 5lbc! ocb bc ©uenjfe fo« 
i^elfln^borøb / 0(b la^be néb 3^røen tllrntera golcH/ o(9 
dl^rcttd tfjeøber/ meb be S^btli^ ^n^eng. 

Anno Domini Tuflnb fem bttnbdt ftmpteit oc^ XX. fanen 

Phabiani 0(b Sebaftiani ^ag/ 2{mbt:0fittd BOØebiltbei: 0<$ 

®teffue C^rtflofferø Sc((f floge Stue ^itnc 6orøer9 9l^t 9 
9Cm$fieb , oc^ tvaar biin X. o(| l^a(ffitn>bfin^ttue mt gamioH. 
Anno Domini Xuftnb fém bun^rit femten ø(b XX. greboal) 
for ftere ®dnbagb«>ar JX>4rbterøe@loi: oc^iSérttwtbX)!«' 
(4fi^ fotcebelldbén forvadbben «ff ^aarbtcrg« argere 9 ^^b* 
be(t fdfg ^agb mob ^reff o(b GegeU / fom be ber oppaa øiffiw 
bftffbt/ baabe ^ucgevne ocb£anb|!n^(btey fom tber ftibetoa/ 0(b 
tben $otreber foc a{U%9VttUtmaUuBtTltskttf^iatp mm^ 
Hn tgen ^efp otbSeoeU , ^a<btn<ng ocb ^bce / o<^ ll^laiie t;i:tel' 
f^ thm tttlittf>i>m totteb^ev/ ®tib glffue aUe ^anf ^anbben« 
liece 1lu tette Z$n, Anno 


Anno Domini $uf7nb fem ^Utitttt ff tttptf it 0(^ XX. ^re&a- 

Ajino Domini Xuf!nb ffftU^untcit frmpten 0C& XX. Setter« 
taølen nefl ført @ancti3A(ot'^^9& foml^ongC^rtfitan ji:tV 
DmcfflNt føt 5tf øben9(i^n,e(^ beflolleb t^c ®te^f ih^^ifi^itf, 

Anqo Domini Sttfttib fcm^unOci't^ feittpteit 0(5 ^^- t^(n^ 
fftttagfy tiefl føre @ancr( !6ott(é X)ad& , tba f^ob thtt ma^l) 9 
g9rø l^aa (Dr^bUrøb / t^a bleff flafl^en ®ceffue^o^4ti t>4ti 

Opfalf/ oc5 iiiange 9lttterment3menD ocO Sanb^fnec^te/ ^tti;« 
icre øc^ Q3øntbetr føm Meffue CbtrtfltVm tonbetDanig. 

Anno Domini Xuflttb fem^ttnOrt t fenmtbett øc^ XX. @enba« 
l^nnefl fo«@attctiC)UtfFé2)ag^/ta Moi\it^%tut^Vl»* 
fon^ tOAovbterød Blot øcO ^9 / øc^ U tø Sømtier Vtla^ 

Anno Domini tuM fem^unbHt ffttlpfen 0(5 XX. @(ttt(tt 

9)i{t(5e» ^ag5 d<)ff ^e ^øttrb^er 9 ^aarbtetg« ^ WMhUtQh 

op føc 6^ Ct^tb X)Irerotib titt j^øttø Cbnf^tVme ^aon^. 

1536. 

Anno Domini Siiflot fém 5uil5nt5 ftpttn 0(5 XX. $iAi|f 

dlen Aefl effter ^cOtd tre JCønoeté Sag5 ^ gaff 6^brtcf! :6t^l^ 
ttm lii^Aflcti øp fø( jtøng cbrt^ait/ 0$ fiilD rørn t<i(f t - 

Anno Domini ^ttffttb ftm 5ttntrit fejten ø(5 XX. 2angt» 
8rc(ag5 gaffe Uliilmøa 3^r i ^otttttng C^ri^oiie taanl>. 

Anno Domini Sufint f^ l^ntrit5 ^Vttn ø<5 XX. 6enba> 
«^ tte^ fove ^nge(^/ ta g«ff tllwcm ttlt^tt VOtmp' 
9tct:ø9 Støt ep/ øm 2t'øtbag5en tiilføcn fi^^ S^intn ne^ øm . 
5antiem, 5ant ø(5 moottr vOgaae ø(5 aQe Ifané^ Xnr^te/ øp ®f« 
iKib5c 9o^( lUi}gciia(5f* 

TonulU. 0<| Anno y O^fvftM ZwHt, (om ^9^« imtt SerlfU^ i tt|if<iff; ■nwiM««iii 
Atinb DomiQi tufinO fem |«nM(||> ^ifXvBL o<| XK.'fanet( 
I(t oc^ tia quottmtt oc^ 6<ntiett «><m fyplc/ oc^ f^a ftvgetf 

ffmftttntrlt fete« od) XX. fancti Oluff^ ©aø/ cc$ ^crttig 31* 
bt:et;i ®ceu€ Ortflofferr ocg aOe (erié Jtdflø S«I(C røcttc m 

4>i>te5ttdfer pm aWllifit/ fora fia I tereå Sit) 

laDiflefnt Trøc t Diffé Dpttdndfet fttt&<^ nmi^e ^n^; (bm ffCe trt of fiMi» 
tectis QBiétid^^ ' f<^^ <^ Dtrtod \xam faa tinde IUant)t/)bm|»|<l 
t>iffe §olf . w i *iflf« M«K>e fon l&aw fm.^te : ^o«t imoO D«.«l 
ftnæ« no;Kt iti Op(9^inft iaai»(I i wtc« ^aDflige fom ((n^ettHlont* 
ibts i(^ Uuetigien Mi)«nfl«ci« » ot ontrejfe tQo; af anOre ppttpet.'-: &&mM 
»d^a (C cact at nnDe noøenf ter l>aver antegnet be n^te ^tOettf ^iiOrastifdl/ 
faa merte vf,artttM lfti«i^ftiff,ljfltiji<i lict iRe « fiiiw af tmtelwtcE««^ 
heCet; Dod ei oii ^i^oe gand^e u^t^oøelist^ c^el funoe \>\ ^\>e uOeioOtt «> 
!6«! af ^t (le««(l« » men, tia Det af Ocm ; fom og mootte eie ©ienjwrt^Dewfir 
funbe !>U\xt (iigt-Oié % £a^r iaaUDe^atjotfme 9d:foMnb«t anDn#9tb(&r 
ti< \«C^ 4 i»Q*n Wl tf fe^t ineget viDttøftigt .fccflei toOtt l«t bli©t, .{«bi »I fi# 
fta\)e fonfuncet. J^et et ttt>ff tewt of -et ©laMitttipl t ^U €onfete»!i|SlaaJ 
^orøa«i»&:9 (^amUns ^ fbm nn focttateé paa Unit»erftt(tet6 5]^bl{ot<f> 

^V^rré tti^|i«wte itoéte fao merfvcrttldf ^Iflortf t/ fnn før (Aiié 
va^ éoAne<$f:c(i tft<( foroffvntc fin SaOc? u^i ^^(mlOtf ^øøt^ 
*' « V « ^-v M-tKftt W^ 307 3laci653. 

igr* pebere ^m iiti 6<>«^fl<^^ ^^^f «f tn^^. t^ortcfi 2^ci* 
f om (a) tt^t 6yflf Pf b / Ofl falDf t ^rtbertf . 

fie 2>oc<v ^ottd 2!lef«il (S)/ ^iffop mt BMmU Bti^t, u^ 

iula^tn Un 15. ^prU (fe b fo(øetm(lte SDøcl:« ^4^0 ]^ 
fen begrd\>en. 

2)en trette G^atag efter ^aafle / font ^ax ten i. ^a|< / 
J|a\)te 6<uiø Pcberf^ti ]S^lyne ^toUop u^t ^tø^cn^avn mto 
ttI(i|bAlene tnoømsbomn 

^t<Dir$entni3f*l!Haii fHet) peber tl!ortenf?^/9laatjfian% 

tcti^^atn ttn 6. Octobv. blev Q3elbDttfs ^Wiftu TUUH 
^renfclb tirøafniié teara\)en uti Ølaselje; 

Sf Aagen ten ir. Octott* 61ev Q3elt9cti§ Jrtbertr P4rd<» 
bcrø te£p:a\}ea tttt i^olbel^* 
, Onlf^den ten 1 2. CcCotr. tiet) S3r(t9rt(d Jalf (Bøse/ 

. Oti^aflen ten 16. IR^emitr. tic« a^rag^ ^^tt9 igiimmere 

. aori654. 

On^agen ten 2. ^ufluflt tleio feet faa f!ot en Sormø rfetfe/ 
at 6c(en n(((ien t>ar ^tmetUt f h ^tiemecnc om W iD^ittafl 

^itftaøen ten 3. Saniiar. Ke\) 33(It9ttfd Cbnff iViii 2{reiM ■»IMBriM rf I II 1 1 Mirf« •«■*««■ (a) tiT. itTortétf aiettom %é wt^ 01 terb SSaitb/ 09 er af itne (Sf rifter Mienbt i ^n 

Datlffe Hiftoria literaria. 

Ci»)^. ^<ui< ølefni Mn mcrci f^m Mt m ®mi af ^N|4iiil(X>.^AiilV»lMifii9{efcii: 


I ^iimmmmmm^m^ttmmtimmimbmimåiriåmitØH jDcn frmte løntag rfte c ^Mfl'e^ font ixtc Im 11« fOtaMA't^ 
^cn ii* G^tåji rfrm SeretrM^bé/ foin ««r ^ell 2, SRø* 

f r .,.::.• • . "•■•'-■•• ^9(^1? 1657V " •■"■ '•'• ■• "^ 

SD^antagen ten 19* 3<(tmanf^ Mrb ^r. Pebere '^ottinr i 
wM famtfte ubi ^(ttf^ iM %^im tintet ^timg^tUn m * 1/ • "• ,:*-!*". » • !♦ 


y 
^'-ft<^* 309 •* V. . Iftovler err optegnelse SafSeloMé 6ønhig / fom VHit tru 6. Se toov. 6atte ttT4r' 

^ir^O no flo<h 9m/ t^orf^r ^an øav (hmiiie :^d ©folen 
et (Iwt ©ie^rtttb. ' ^ 

^H^artf beit 12« ^prt( rrifle (eg oø tn^n 93totee 6(tmT 
ftd eiaflclft / o| fore \>\^ trn ^Ir tRat i Jfyitn^Ie €rO^/ cft 
l^te 6iitan \^t\\^iti t^\t \ @fo\)rn« 

tortffiaøen ^n 21. 3tt(K (Irt^ i^ gføvt ti( ettttenf PiM tet 

«l»CeftC Andiroiio nti JtM^rn^lon af D. Cafp. Bartholin. 

Otiét«dctr (m 27, 3ulit ^i^tbe tr(^ en S4tine 6til for J(o|}en 

^cn 15^ @entad fftrc Sreentd^et«; fom tøae ten 4. 6^ 
lemii.-^^i^e^f icgfocRe %vo%, f fter oT jed i»ae Hei^n 6ttitent/ 

. ; ^f ^aøen^eii a2/@eptem&. fiinø tUt^ IDtbertl CS^l^W 
De fin fo(fi:e S^ef^ )iU ;f yreitOa^ ^irfe. 

. ; $Yefiie^inl(^%/ jom JMe ten 5«3nnit, tHire ^ i^ié^li- 
Ønjbe famlete «W iD\)itfleraarf. . ,; . ,- 

. ' snantaøen ten 28* 3anuar« \l teø mit @tet ti^t trf jfemte 
?8ort i jtieteowi^n« ^tolter. '. . - .• 

' ' ©rn førfJe løntag nW fjafle/ fom ^ae le« 17, ^etcuar. 
^ti^ tn^'Ø J^e^er X^crø intviet fif ^i(i!op oi^er Crtin^btemd 
i6tiac fttt fRotBe« i^»y*w>^»WMii »i M . » I ■ m tmmmmmmm^im^mmmmm^m^mim^mmmmmt^møm, 


is mammømi *- 3to !Danfe !Wag<s^tt« . 

ff cettføett ten 19. ^pril brantte 2tm4lteborø ^løt tiN 
j^t^ben^at>n / l^vot ter foøte^ at ))«tt lH:«iitte ^n vtO Boo. 
awentieffrt. 

S^ettaflen ten 18* SRaji (tf teg Jtdmer >aa J^ief^eota^ 
Slegenté. 

aTtantdgf n ten 29. 3aiu t(e\) Tint^tm^ ttl^Ud? ^(fita* 
t>en trmi C^riRtaneb^^vn- 

t)en 24. Cøntda efrer ttmugUWom^at t^n 10* IR^i^niSi 

Slår i69o» 

« 

tD?ahtaden ten 3. Setruar. trør tetf tre øanfle 3(tMi 
jtietmtavn. 

£D{ant<iden ten 10. f^etruar« er t1l4ø. Bertel Bartbotø 
:(eara\}en uti 5(tebent)a\>ii* 

Srøiintaaen ten 13. Ocbbr. tøte Z)^r« (Dltif i5<»rlf uDi 

5ti>tenba\)n» 

OnéDagen ten 5. DUotøemt. t^te .Cfromoø }5<utboltn (4) 

ttti jtiøtrnta\>n. 

UretAMn ten i9^iDe(fm(. Het» tet 09 Orøeli^erf ntl X)ør 
5r»e 2^trre i Ritbtni^ion ftrrtiflt. 

OHtfaffe Gentag/ font bar ten 23. iØ(artt</ bU» IDOCt 
'Tobmmee >5riiem tntt>fet til J8i|(op over SKore 6t^ tH)i 
JwUant. 

øf e» 

Qi) IDettttc C(^mM 254rt|>oItft/ m &$n «f ben «(bm ^* Zhonuts 154t4^^(<^|>£ 

' bCII^ fom t^ar tikøtM Antåqyitices Danicas, M fom tttcb foa ^jor SItfe Of|.9$rtofMlQ 

^MT fimlct be fMf mie i# r«re CoUoftsBua til mt ^»flc «^fipri(/ font i» ikouop 
»<ia ttiiitKrfitctctl »iftlivfcr. ^ ' ' ^ ■ V ^^ "^^ — ■ — — ■ — - — -■ — - -- é ^^ CnAOfn. »m li. *noW8fb.'l>IeV) if g «f Johanne BanhoKn , 

tnarl utenlonM. - 

Xi^dflen W h tOiatXii bfeti pebet Aanf^n 25reim»fl 

Ondttaflen ten 9* ^artti bUto €f}até^la^^ jSlerd brora* 

. 6^ntaø efcet SJTtitfafle / fom t)ae trn 13. !ø;artti> bfnte 
t6tnU 3dlantffe fBifFopec IrtWjtrtf . ^ 

$ortfcaflen ten 7. Slprif bicp 9lf nte meflet .^mtUt dløUet: 
jNørotJcn uti tTtcoUt jGurtr i Jttøtenta\)n/ og fhmmV ^Aa 
Wett 6anS gtnc« 2ifl flettet fca v^t Jrne rit 9?ico(ai jtirff. 

^rctoarn ten 15. tri)|;;aiHet> tet np Jlibbcrtøe ^TcÅbemie 

SOtantagen t<n 39- ^ti^fli tete lDO(t* 3o^<ifméø 1^ 
liwø nti «t>trB6abn. - 

Severtagm ten 3. ^eptrmtt. tete ^oc^ Ofrnuø Jboi^ 

Ch^tajien ten 33* snartit W^ it?<^d. tnt<^4<^e ^itflru / 
Wt 9!a«n Ø^flery tegtaMn uti jtieventoin 

Sattdfvetad/ fom ^at ten 14« ^)>(i(« ^ ^dntl ^t^$ 
ftiem fra fremwete ^AvXt. 

X %9t^t ©øntflg efter ^aaflfé , fom tJar tin 25* Slptit^ f>re» 
^øct ^enrti* Øerner int^Ut tU 4U t^rre ^iffop psott IPé« 

enetagen tm 3P*.K%ttfli tft( 2>^t« ^aoø JIJMaer 
ttti ^ietfnj)ai?n* TW* s. 

314 tuin(1>ft0^a4(ia{tt* Xi^aøen Oert, 12. ©cpceitiO« tt(t> ^oqcIkicø «|»Of«R}U af 
5to»g CH^tiflian ben femte. 

Søvet^aøen ten 30. (Septemb. (fe^ irg Decanot tc^ (et 

@en^a^en (en so. tftn ttttni^fiiMf fm^ttm 29* OC' 
tø^t, t>\w itA Decanus t)e5 M (tinte $5ort ut I jMøbenj^Mi« 9io$p^ 

6r(n)rn ttti utcoUt &tr(e 1 5(t>ben^atMt. 

Urette Gentag utt Qtttøent/ f^m vat (en 17. ^ecemb. ((tik 
tvende fQiffcptv int^oittt, nemllø IDoct ^eitø ^bit^fcuob (i 

. » 

5Car 1694, 

On^toien ten 17. 3anuar. f>\V9 fQiiJfcvi Z>oc(« Am 
ØVrttieø Snfe/ t^t $Ka\)n tn<M^ ^ytrco/ begtavrn ud Kte^' 

ffvetaoen ten 36. 3<tnttAV* ((^ ^R ^nliirmefNc ntct t» 
»a\)n idl^manb , i^ielfhirfen af i^aron Øtielø @ttf«6M wr) 
$ttna)>n <B»yI5ett{rotie u(t jtiø6en()a\)ii. 

SDKantaøen (en 5.Sebeuar. t>U\>^tmital€f>viffUmOduih 

Cn^aaen tet> 7. SRart^l fia\)te ^apitain Jm9 tft^^iitø 
M mit @90(fenlebam Øot>btc Perbelmmtb ^t9aop tiN 
ifie(en(at>n. 

Se^lagen ten 28. ^rt( tiet) teø Decanus vet trt ffe^ 
J6ott ttti 5(tetentatné 5((of}ec. 

^n32. Gøntaø cfitet txttni^f^di, føm; vat tenj. møvftti^« 
Ik^ iDoct. é^Mtø trtmii^ Intttet til ^iff op o\)(>( Cbrt^a«' 
^iibGtiiitTSRorde. 

(Sar 1695. 

fD^antaøen ten 21. 3anttar. oeU min ^affet^ IDotferf 

Xocétaøen ten 21. ^etruar. t(e\) ®fteHne9{aat ^^(^ 
Ir<iitb9 tefttovtn t li:tc^i l^trifc uti ^i^tentavn* -* — — t^å^ai»é^mmmmmmmtmmmø^mammimmmmmam>mmim«mmmmm ta ti»ac twtic 8ectirt ^wec ttti ^(finaec @løk. 

^mlm^ tm 22. ^t»rtl 6(et) tJ^irlfFubt af Boel;. X)4tt6eld 
^^»cdfriiici^ !SJtitavu poøenberø af ^anuatc iMa tre nø Sfcii' 
Ufhiic bf« wiAt S5aton (gfylbenfirottey fmi »ar JBwter tU ten - 
tttttin (g^ylbf wrottc, fom t^k Iflaf ^nbff me ftcr fjxlmmh. 

a^ffntagf n ten 20. smajt rrjfie ^rtnt^ C&rtfltVm af ^att* 
motf tttcnlanW. 

2)f n ftf ttf 6^Btaft f ftf t $tf entflbf té/ fom var te«i6, 3¥»<ii 

warf «l>f ntaaM. , 

iDnéta^f n tf A 30. Ccto^* , W^ ^onfumtioné Somite r 
«3ttii(^ ttti ^iøbent^avn tfdcavftt, af &t>if Sfflfm tf( utvrltftfl 
0«me/ fwfnt &ati t^te. 

On^taøf n tf it 20. iRovtm&. t(f v i^fMld B<lt:|:^Obiti tnt* 

t»if t til at MlfC TheologisB Doaor* af rø^. 2)0'(U. 6«WW 

13oraenM»ø utt jet^fn1^(mn» . 

$orétaflen tfii 5. ©ecfmø. ftavte ^vint« Jtt^<nl 5^9f' 

^lar i696* . 

Xovétaøf n ten 19^ SD^artN b(ri» 23et^efil! Bhiceté/ fbm ^at 
fFrf»fttfn gatinfff Grammaticam, tfdraven vti tremié^ftll 
'Kirffgaattt^tetfn^vn. i ' 

SDf n fDcfff ©øntaø f fff t %MiSltzi fom Var tf n 19. 5(pri( / 
MfV Cfet^fiww^brtvn« l^itlt intvif t af »iffop Bor»f manb/ 
«fl f t taltf t vor ^rdjercø 2^tHfc 

Onétagcn tfn k. 3ttJiiiavtf Profeflbrjobati 5«beri| 
B<(i#oIsn «d mit éptflfentftårn fg^^ Airflifir ^I^NIi* / fem var ©e^eUttr SKaat Jm» ^ofetif roiibfcø (Snfr« * > ^te^gen ^en 33* Octobc. ble« 5(otidelta Botamcv» p^ 

(ioget fit eget JBotri. 

OnHagf n tm 13. 3anuar» 6k\) (Sai»fa<tnfn tt(Cc<emø^ 

fammcfiéN. 

Jirc^agen ten 26. februar, blett ^^^t^it^txi et( ^(U(|( 

grown famitKflrt«. 

Oité&aørn (eti 7. ^pdl t^ jtong C<»1 u^ €>i9<i;tde. , 
Oiitf l)afi(n tro 26. SDIali f»fcv ben nebérf^e €npea«n tt( (jsw 

Ngrøveo fammeflébl. 

®en anben, ^nbag ef^ev fteenfgbeH/ fom \Htt ben r^. i)ftt» 
mtV afbrcmbte^ato^tten af ben^itblbifA fom lattel Prmb^ 

toeébagen ben 17. ^un« b{e\) ®etféra( emirat tlvtfo 
3»nl begra^n ttbi i^oltmtta l^tr^e i ^t^benbavn, 

ttlbajen \nKi 6. 3tifti lolbt Jtong Cbn^tVtn 5etr 5<m<t 
i ^(inmarf S5c9Uin> paa n9 meb. fin ^roiiråg t tee tt:cé^te^r 
efter banlferffe JBciotfop, 

l^nlbagen ^ 8« €eptånb* b^ %m% 3l406øw^ 
-ftamboeg. 

^ébagen ben 19* Oeeob. biet) ubi fionbpn i QFttgedaQb f^f 
fonbet en øffentlig Sceb tmeUem bc Seanfh n ^tigeldf^* 

' . §ran698: 

■^.,^i^*l^** ^.1l- 3«»«»«* flpbwnbee ben (l^rffrDeet «f * - k 34* Mt. ;t? ^tébaøen ben ii. januar* »at ieg øimtTStSit^imit 

09 Ut fMt tot ^f ^iiddfFr J(OQdecé ^modtiit fam>e(fom trtt 
i)tbt6(!rømte Cafauboni Stø>€rem od^raO'^tfen. €amme 

om ^døeni fom iXtøcM ^m^ faU i Utti 9lAaO og $otmnni|^ 
fiXan^dtn ben 2 1 . SD^otttt ^tU <Øylb(nl^)>ed éicrrtrrrr/ 

^fit ferfle Genbag efter ^aafFCi font vat ben i. Wta^U §Iett' 
3oit<ia n>tb<iltmi9 inbPtet HI at txrte fdtifop vm 3^Ianb / ef> 
ttxat (^n ttlførn i nofllc Stac l^abte t^crret en øemeen SttM^ 
manb I ^omitatf. 

Onéboden ten 19. 3ttn{f ^abbe So^n^^reffeø uU &Ue» 
i dflotof/ \)eb $Rat)ii ttUtL Pebet: Hybot^/ $8r9Uop mcb ^U 
(PopetM ^ner uti @t)tifliania t SHotgr. 

Onébo^n bett 23. fHo^tmlf>. labbe Redomti jtiebenøat^iH 
Sovibdden ben "24- 9tobemé. hit^ Facukaria! McéUcn D^cji- 

mis DoB, Rafnms BartboUn øføvaVeit Qbi JCi^^m^m 

2f at 1699. 

OnKodnt ben 25. 3antiar. tteb $Dlb*<D{rretf ttt tittt øtt* 
fkÉH ttilb, Dcb ØtotNi 2ltibit49 cgfytit^er/ begroben ubi 6(^ 

- Onétoarn ben 14. 3u^i ^f^ tt O^inU^tmt^t laM^itg« 
set ttbf ^cljcttøør / fmi lun lobbe lr(elt (it e§et !Barn. 

Sraraften ben 25* ffttonjn bebe j^onø Cbt^tfftan ben 
^emle ubi j(iølen|abn. 

Stebaaen benj. fRobeml. t>U» J(øi|dC&i^'l?t4tibeti Jemti 
lefltoben nbi ^ofnlbe.* 

^ovlbagen ben jo. 9lmml. Hev Jtmia ^r^eriC den 
Jterbee 6^n Cb W4ti fébt i Jtt^enlo^. 5X6 2)fttiiff $g?ai<i5tttt 

- . Ibtn fowjilSt ®«nbttg f ftce ^Cree nløbeW/ foiii *<it &m 25; 

^m X)ibørø @tift * 

:. . . $i6tagftt tun i8. fØtattii ^øH ProfcOls: IDact, XPtiWNi. 

. . Xotfi^flflen tert4.©cptcm6, bU^dJ^kMme tlrøaac^itåi* 

-'■ • ■;■■■.'-.• ■; . ^'-' ~ •; •?lar 1705. -^ ■ ; ■;•' ;,■; .• - 

Srebaflen ten 19. SP?flrt« tobe ^f e flen til ten tijtffe ^irft 
I i^fmm ' *f ^ ^^n ^^Q* ^«»^ €fe ti|iw» a5dlM>. 

, . (^omme ©iig. &leD 6ott9 J5l<rtfie<:bct:a ix^U ti( at »cpk 
førfle Secticé^erev og,gantat i famme ©fole, 

Onét)flseA t^n 25. mgufti toi}e fovnftftirte !Tøb4«»e9 

- ..Jmahl)0flm:l)cn.57.^epretta).»blft>©et)éimjfm4tØp^^^ 
femtø '^tue/ i)f»,SR<iv^n itebeefef/ fcegtatten ttWAclflnttiJt:. I » . s . * » 


I Vi . i /V ^ . fv * ' STOan^agf n ben a 3. aj?ati tel)^ Profeflbrs Jfob«« ^t:it><t:tlf 
Se\»i:^aAen ben 24. ^rcruto. betr ftrrte Srctted d^ter uti 

V.'- •: .'■•■■ '..V •:•.,.■■.• 3rati708..-'- • ■' ■" 

SWan^Mfit ften 16. 3rtnitar. ^^e » Ø^wø X>^br mlkt til 

' Oir^lalren ten 9. SWaji C^be Decanus Wt ter^Srite SBotO 
titi ^f «^f nftat?«« ^to^rt, te t); mat)« tlt4ø. i$4nø }5cc» (e), , 

. . - tort&iifif » ten 8. :9Jpv)em(>, tetr 1>ri9t« 3ørgc» «f <ba»* 
itiarf uti Kenfinflton r^naeaant \ I i m 5Cai: 1709, 

Swtagert tin 18. 3an««f ♦ j9J^ w^ Ofl min JBifoter ^^m^tl 
fra iJelfing« til ^elflnøborfl i?aa 3fen* ^ 

^enta()<ii fieniQ. finaii Me ten netetfle Capf Udn tii ten 
JDanffe «icf c titf ^cfflnø^t:, *f t fSiom 6t^» 6<»rø Cofl. 
, On«t4dto ten 29, itRan tdt€ min ^(Kf^Her ^4rc» Jrt« rt V9 ^anftt • !D}a4[a}fit. m^mm^ammåmå^ ^mUmm^^^ S(n2o.@rptrm&. ^$ti ttn itirUeuifle Tbeologi« Dodor »N 

Jtiø&tn^atNI Heaor Gotnried MiUius poA fit) 4^(tCga«tO |^4ttlt» 

tti^aden len 12. 9lot)eitib. fomnif It ^Danjfe <nl i,6faat}( 
IMia ftrnltlig t)lt< en SDiul fra ^^dfing^rd* - \. 

Stor 1710. 

9)?antdflen ten 10 SDTartH te^e ten ^erøc Theoiogiæ Doåor 

Oantme ^aø blm te 2>an(7e oten^untne af te Svenf^ 
vrt 6<iftiMbot:ø. 2)00 fitlte famme ^oø flefl af te @t>fR|F(. 

Severtaaen ten 4. Octotr. floøeé ttn 2)anfFe oø @V(n(N 
^(ote uti ]BU^ø<^25Dfl<:/ tt>oc te ^anfh miflete et @fit dc) 
Ulam &4nebrøø/ (^m fortceOei at t>cete fommet i ^raoD 
af te Taanffti eøen3lt oø 6t<>ffet. JDé ©tjenffe teffmot ml* 
flete tt>f nte ^mirafø ^rite / font te felt) fatte paa Vranten« 
£)ø tieve Ilten te GvenfFe jaøete paa $(ttøten af e»e San^ 
»ti ttente Saøe/ tottu om On^taø SDtorøen/ ta IBtnten vat 
te ^anfFe tmoD. 

Onøtaøen ten ^. Decrmt. t^e 9i(Fopen uli ittetrn^o 

. • V. ' • 

t6ie(fl(>fl it^afbotd 9m1)fe^9?atM 1601. 

[Sif <n €opie.] 5f|>ii effterfftetne d^ 3t»l tit iDtdtaaatt paa mfn egtie oø 
<^^ min @t l9roterø'$8«niø^eøne/ fom teørr miOerøefipit/ 
(<ia 00 paa mine^øilere/ fom U$ oø epQSevøe fi»it/ tete^Qlkø« 
nt/ 3vct: jNi4 til tUiae|l(«p/ momaie Øfysøc mtfølM» ' s . tiard/ Stue, 7im% Øtt«0</ @aU$. tl^ ønels ^ Stonøe* 

ttteb ttttc t»ort o^he ^rc» , at foin ^xX\^ og 3(16r. Sl^an^ 3U 
iHJei: ^feel til 3ttnéWflMti)t*|)awf (bfé\>erve) trebt oø t^tpijLr« 

toohtt 4£rtta( ^ø Q3t(l>r. SDr«ttt» t^'ele "yi^V tø £oni[efl(\)fuiid/ 
foc^t^ilfrt 9AtH> nu V!at tittømttt fov JTotidclløiOtaf. oø mceniøe 
2><intitarf<é ditøeé iKaal : 2>a tftc r^i ftand @irøt / ^m^ oø 
S5Io&$>Soruante/^voøfir ^ø Q^»uiet oaatc nu oø tit c^ ofte 
tilforne tma bauj 'Q^tøn^ %^% oé 5a^t anlanøeti at loi for M^^ - 
90 ^tié ^uim oøOSorhi fFolt / fom oø er »onl éfeøt / $Biu(b 
00 !B(obø'$on>attte/ viKe afflaa/ ^t>i« tiitafe oø iKftterøaiiø t)i 
^nte ^attftil l^annem for famme ^ø/ l»a efter Oereé f!tttiøe 
^Beøterinø oø UnCerban^DIinø / oø for oere^ oø band $uf?ra / 
!8ocnl 00 tereé @(eøe oø Q3enneré fft)I^/ 5o^ vi famme 6tef* 
ninø 00 tiltale ^^^^ii , efter Oen CQatraas St)^e(fe / fom famme 
Apébe SReitb oé ter omimeKem øtort tidøzt, fom l^aate af en . 
%art af tennem 00 oé utiDrrfVrei^ne oø ^eféi^ete er^ efter bt>i(* 
fen Conrrad fov6ttneltte 20brct ø^eel (Fa( oøi»e fiø i aUeS^aa« 
ter at for^otte fom ett (Stliø ^Oe(é £Diant eiøner oø bor ; oø \>d 
anfiaar* Oø eftértt oftebemette 2(lbrrt &k^ nu l^at)er øiort 
0^ ^ncrfalt oø $(fi)ebe1fe/ efter ben 8ftf/ ^QMne oø 33iié/ fom 
fitt uli 9liø(t idfantt 9(^e(en oø tRi^er^aØet (»rnøeltøt er, effter« 
fom Cohtraaen ^anncttf til^oIoeCf ^sikoiot vi nu ber tmot paa 
foriteflFnte tJtele Jttcle effter(fltetttjj;'^uflrtt / feente« ^ornl 
00 9ln»inøef# tBeané / fotitlva^ tJdre^ $øne ^eøne/ for oi oø 
i>oreé Gieøt Oi} ^pr^A pa<f f^orterne oø SHo^erne ^iUj for 
^aate féte oø itfote , opreift fornef nte W^ttt ØUcclr oø 
diOrt iMnnem oø nu fnrt tette 33ort Obne S3rev øiore ^an* 
Item 00 ^n^^rn/ @(eøtOø^rt/ baate paa 9<^berne oø 
Øt^øterne^ baate fe^oø ufop/ en tt^ i'cieaølitøeatøtenIfAOeii« 
^s 00 WTøelige (done oø 2l4if(ibe/ fom icte t noøen iWaa« 

^1? jMi rcpetdpctf eUrr ^ffi^m^t mm dEt^intetté^ø oø uroøe.tøen 

' at ?ao Sflttffe røagajid. «t tiDliti af o</ »s wtdSifttvtmmnfr (ftecfbm fotlftcMt 
ftaan, font txt (ig Cclije W(K.?)«f«n(t (isn« cfl tet i (é 
moaStr. Dij til ouremfw asitmirttjrt at itt faa faff ug urø 
Sttim fitipit es ((ttittmmii (Tal uti aUt niaatet / fbm for, 
ffteif«« flant, Jawtoi mtb førn«fi«e Wide Jml9 -fettlhn; 
|»enflt »orrt Signet« Jcc 8rt«» fort/ »g Mntci;(hrt)rt mrtMttt 
egnt i^nin, og !S(nUgm tiUittcc mct o« at (xfrgH «g unlR' 
(Ww, Ctlige og a3fl6i)t6ige mieni / Æb«fi«» 6ol<* tilft««' ■ 
gaatt/ ©wiemanD paa ©a«, ti:id8 Øtygfle til (g«g««rt/ 
Cbortws moltbifen til Xantifcup/ l&tiO) t^tgi til Slaiiii)' 
miii Æ«i<^lM08étiiefovgaacb, og Jctmø 3»() til 
95alfi«ip. Aaum ajitotg 6. 20, tag Fe- 
brnarii, 1601, g«Hff(a);agiiitn. ... ^ ";ai 35. -^eftt. . ■ ': .1 ■ ■. ■■ 

^txtttmm "Jm ét Klaus 9iew»9ltørt> 

;., lD?arff / f«ra i>»5>f 1486. _ fKiii W fin tio IWMt »«Kt <n fit« «H8«»-peli »9 m"!""'! 
etaU<«Ran6, e« *« ti«« utiWt |it« Xmsa , mmlaiont af 
Pomim, £6ti(loffet «f »detn, CbnlWon i. oj^ane, df 
h»il(t om ^n Mt lift« »9 OSW- Sittt unea immii 1 *u.- 
Eom«1<lfe»cns «ri(Hon tw S*tge. 3!'9'<™9 «_?''" ""'jj 
iWOThinWs, 6« *9n, fimrOUiiWt wJWnraatt« SRij«« SRort c« ^«Vi « 
. — ..T Q^ . n Tom. III. 312 - g>ftiiffe |g?<^|tev 

tigtififle ^ejlillinaet? men \)<\v w&og^.ffiont meD jkw SWoO «nD Si^EE«, {hm 
a&ffinia« i^ofl anfejt &<n ©anf «"iticigé»JE>(cc i ^wnge. . 

GD«n ^ig-O te«n / fom |>an« ® wi ^^r. Orl KønAov SSiffop i Ct>«i«, 
()(ii>(j; ti( ^(i'SiJlmDe (aOct «^ om; ba>uani4i))tnMi»t«-^i«£(^^ctr(^fl|ti$i Dtt 

'jhffe^ Da ^p ^at>i)(l @tnOe ftt titisiM 0^n^^9($^icct>ti.on(C/ og (t o«/ 
tiaige nut) De e«ttge'tt( fafhme^ttf l)é.ven&e<^ob(r:^lai>et;^ af |>v. Sonfétenl« 
SKoaO 2(^elec &Kbåi)(Iidill mepOeUt ^an fecc Detpao. 4<^- Clauo l^^mow 
og ^ttn« Sf u<^ JRttlWnr^yl&enfltenTCF-TJlrrttae ^dflbenei; , i ^idrnernt Ce 

fire ©>ans<liil<tt , oa omfring i 8^«D«n Denne ®tato«@Ftifti .AnnoDonnini 
MCDLXXX; texco ohiic^renuus fnUc^T^laus Rdhov marfKalcns 
regis Dacie f^j^ltusvna'/cuniiVXOi^e fuf DopihaCrifttna perdf* 
je<å<J quorum anime in- pace. o> ^Tac 1486. t>j*be Bttettg« ÅibCet 

tte meD ftit elflélig* '^ttfiuii 5^^?. KivfHuc ^ ^(»©kele »ære i 5^«^ 
%ttaD o«^aev«,otn:-é«vXI^tt6 R^nno^i ^tjl«rien^eR t<>«foniniet , befto«« 
ifelgence. /;/ '; , " .:. ^' '•;:!' 

2la«*H435. ??tet)dr9ett fottj SlpøftU^e Wew aDjjNfte^ iti(: XJorDingbot^/ 
]^at>et (CUtts Å Jlinot? , Da ^cebnec ^ fli<D werft , iWan^ t rnonge dnDre ©eliMti« 
wi <a3etbfli34 flt lott« foc Det gotlig , fem b(w opvetttt itfieRem ^onj^rff «f 
porøem oj ©vefie SlDélf af giflen ra); . . \ : • - :. . 

" / 2(ac l439..^ikUia nativhatis.b. J6ti;BaptiffÆ,-fertr(|^OUøK<5tt^^ 

De anDce ©aniu«!^ SXigté ØtoaDd&g «9iroiD, fom t(( fLyUt twicc fbtfawUW/ 
opifreoet JSong efi'vtt af pomern ^attt)jEab og ^letic(lf / 03 meD De anW« 
forfelgtet Det Da ut)(IaD€De*£>^^fi9elfe^^t«\>(b). : • •; 
- 2lac i440.rSet}ecD(tø«iv.fbt Philippi og jacoM- Jl^ag/tat CUue S,inf 
itov/enDnu fom<|B(cbnery m<DttI2SolOing/ Da^ongi^ctitoffer af»<v«n 
fortotneDe ©cetrt StDbipf 43ol(t«iv:uiet'".£)irøigDainft @Ic/»ic^, og j^noet nielj 
De eorjge ®aTnt»avf <J y^igtdi^raiate«;/ IRiDDtre og ?K«tiO/' fwrfeiglct Det Da uD» 
favDigeDe £an»^Tev) (c). • • .^ ■ "- - •.--: 

' Mm 1441. i Sulen, Da>iC9ad€^ettl«ffetrb(ei» Fmtt'etulHKtbeV o^e^ 
jftcotiiiigen pog 7a. SKiDDeré ø-itmi Dtt^at C{4u« K<nut«v ibfanOt Dif!« 09 jK 
({ageo til 9l(0Detr,: $^t dDt .^eibemelDtc ^onøetf i^om om ^ien^e}i/' foiif l^f^f 

• . •. ' • Bet« , I I I ..I— ■ i i " ■ I' I ■ i . 111 (c) HVITf ELD p. 8a^? • *v .!. ." , . „ . ■ ?!>♦ étftCt ■ ■ ■ ■ . ■ - - ■: .-32^ 

^nftct ^ JXibe bfet> uDgiwn , lioévnef ^«n NicorAos Konnou Miles (d)/ qø 
4 (t>9^mmtit ffuoet 2DanfP €iMm))|[ar af fammé ^ont ftaaet iCtattV 2!(ønnc(» 
Jlit)t)eir : flQcn for Den ^ib « o< tfP« t>ft>i«M»f Nef ommet noget Jbotumcnt/ 
'fbra nljwwt gal« Ki6t»e!?. - ... : . ^ 

' SC<\t r44j: 0C& t>e ^iD« Da 5\ én'g C^riftofff t? giftcDe øg tnc^ JDorctt>ea/ 
if[Ratd9cm4><«tr»&<C>©n«t of ?Sraa&<nborg ^ ^ai* ^r. Ctauø l^iinov t>w<t 
gongen* ©?enC (c). „- 

* ■' : %\m Dfflfft« 144«. o!if^4fl<n Ciaf^eng €hvi\toifev. tfl tJ^pOorg/ ^ 
•tiwnxf tm i f<K; ot l)«n U^U ^v. Ø\uf TLftlf^n og 4«. Ctcue Jlj*nna»> 
tR t'DDrte-mc«) (ig (f ). • ineD D<'anoTe.:j!^annKii;r9sw9«9 ^aao uogtoei og rocKigia et xnotftotw fop 
fte ®«>cnilPe ^(tioebut*/ firni felgen&e §(ac ti( 9}af6ojrgf ^og {|?u(Oe fomme til 
&et i ÆjalmflaD btl:amrae^é UJloDe (g). . . , " 

' §[at i4£2. om ®o)nmn mv ^t. (CInuø Kii^nop p'ao fin ^evre< ^ong 
Æifvi^ane \BtQM, unDcr ^ong UKarlBnuCtfønø SetOe/ ti( <^ob jtena i^t)& 
tigCy dt (»onDU om Det / fom f unDe tiene ti( ^ceD fo; begge SXtgeme (h), 

SloK 1455, @enDag Septuagcfiina, Mt^«?- €I<»tiø AønndV/ ^ong (Cl>ri? 
(Itanø tO}acir i ^anniarf ; tillige meD ^v.3t>etr2riK(f<iifi/ ofret tjf^9D|hn<r/ 
og^ec ^T^AnDfeDe meD ^bng :2Karl ém enlgtilftatiD imeHetn Øtigetne tt( for^ 
fiHnrotni)« cgolbocg^ ©ag (i>. 

^ammt %at 145" 3. et 4r. Claud ^^nnop , meD Qgrfebifpen af SoiiD 
Od' flece /' tgten forfeoDt t ©efanttFab til (6verige , og var, forfl uDt 9{oDnebo / 
ixreftec meO ^t, jvtif 3(jcetføn tfl ^toff)olm bo^^ong Bari feh) / og Da for* 
^obleD« en almlnDeiig ^ifiD og-€$ti(ftanD'imeJI(m Stigerne > fom (FufDe oare ti( 
^InOfeDag et aar (k), : 

®iJ'2 . 8(at 

^-1 , • ' ; . 

.- (d)HViTFP.LD.p.83f. 

(c) HVITF^D f , 858. *■■■•' 

-<f) HVITffiLD p. 838. 

{g) HADORPHfl @»ni|le Øtiitt'ibffttife Tom. n. p. itf j. 
' rM tiviTf ELD p.. US' iP«A W« ®«* T imOfmi WflK'^WBifcii p. 43. fln^(l 

btn gorfrtlf^ ^0« 4»ttf«lo, at M l«ll»<»^ •^- ®««« 5*™"?* *'«*2? *?^!?<' 
fter , ftoiUtt ifl« faa fan wew, t^i wa famme $ib »ar ^r. a>tte Ufcpn »ofln, 
9ti»a>s 3Mødl ^fro<(lcr/i»9 efter 5«m tom ^avtpm ^t. Ær« Ohtef^ii 1 famine 
Bøic 2€mbel>, f<M bet maae t>«re en^g««! otnmel/i:« gefl, «t bet t>aa begje @teber er 
fat ^^«t« 4K>fm«flec i ®tebet fvr 2;<d<t* iPMt. 

(i)HADORPHL,«.p. 179, I8l. HVITFEibp. 8?7•8^8• 
Ck)«ADORPHU emftt SUfxiiSttniU Toi».u.p.i8o. ijt 18«. hvitpeld p. gf 8.' ■»"> 544 j&attffe g^ggigtw« ' !■■ ■)■ ' ^ainme tlW 1455« ^<na qylnta ante doininicaa)|ReimmftercKtU^8iA' 

ftWA fhox^v f€Utt»T^^nnov t)«m iblandt Dt t<Xb:^aRmarf0^t9ie4 SXaab^ 
Vom'JoQ'eDi meD.itond C^^tian, Da ban fociFre« fts til« 9R«t>( at m^ 
meViTong liKarl ferflEommen&e ^t. Oluf« ^9 (m). 

.^<ic 1456. om ^ø^en , Da ^ong Ci^ttfiiqft 6At>tX Bi(o$t ^orf^tn Tm 
Ø(a)it> / Mt 99}ariFcn ^r. CUua ^^nov een af .6e fiiloiiNitfttse .^Hcrtty , 
fom optfndeD« mcO ^itrit a^ritiVn ^ong iTatlls ®«od(r < 09 brøjte ^QlotiO »f 
S^ovfi^oim unDet ftn ^em« ^oag C^nfliane ^erc^Gom (n)« 

Slat (4^7* Dominica judica, pøa.iSieben^aond ^tot/ ^av.-<St^.Ctetili 
l^^nnoo ØRavi!/ iMonC't ntoiige .|[t(( 9o(too$c</.fi#^l<tihM^^rifttaii9 
^oiffEtt^ning til ^otriøté ^tttnXnt, ^m at ^olD« b«ot;t»(D {nx<é Svi^tOtT; fta 
wmt Dt toge ^antwm til Uxti ^ew pa If onge (o). 

^OtRm« Stos J4f7* feria qvipta infra odavas corporis Cbrift{, \iOX . 

IDlacf en 4»^. Clauø T^^nnov, m<t> J^ofmellcvm -^r. (Srtf Ottt^n,^ 

.^otitvtvnitig tit te ^«etii!( ;&t«nDei; / dat. io padagio eirca 2(9tttttg«&apf 
t(it Åohgen \>dx paa SXeifeti inD i ©Mcigt (p). , •• ..^ 

"., ;. ;^^itu famme Slaj: -1457. &a itong C^^dfHan iwtir anfotmiK« ttt ©i* 
l^olm / 69 Det bleo saaet' 1 mm imoD ^ong IRatl Z^nuDføn ; «nnatTUQ< 9l<it> ' 
f^en '^t,iZlau»^^tmav, fom t>a n(et>ned tidige «t'|Kit>^ »å^^t ^ø1>e^snlan^ 
pca nyborg t^\7SiamtViVntMcnt , Dei^lagemaal til fig/ fom pa<i SJJWiinj 
JDovot^eæ gjegni Wew in&giw« owf ^ng a^arl (q). . . • -' 

C^rtjliane ^egne fotffiffet til' bet becammeée «0}eD< t ^pbef , fot nitMtø 
te Snringei^ fom »ate opFomne ImeBem kongen ^ané i)«m 09 ^olen foj W 

2)<»n,^i9«AOpfec|eI«.eeuIi> (rV . - . — - > 

(gamme Slat 1 4 j 9^ blw 4r. Ctaue ?l^nnot> SJiaviT af ^ong C^rifH««/ 
tillige meD Jtengen« SJ^roDev ®re«e ^erc af Ol&enborg / jfbrfénDt til D^n e<inD* 
tag utitHenøborg/ h^ov ttx bU» (»anOlet om te ^ifltg^eter/ fom efter ^tns 

- ..'■_-. .. :•' " ■\ • ■ •■• • gPoIfo 

(l)HADORPH Lc.p.78f. ^ 

' * (m) HADORrø L.c.p, l^K 
(n " '■ ' I 1) HVrTFKDD p, %6S 
(•^HAOORPHL.cp.ip^: .-; ■ • 

(p) UADORPHii etKBflPe aiiii»iJtriiiifc Tom. li. o. 15«. " 

(q).HVITFELD p. 876. " • • * *'P' V* - i 

:<r)-HVITFEU)p.Jg8a.S8a-.r . .\ .. 

> -: ". •*- N r Lill tmifgømmmmtaammiauutmitmmmm ^'^ ^ — —' i- j • • • ,- '^ ^ 

3l^&ff<K i^^ø'Af -øtNotø-^de ttif» ft{ itH&4gretxmeof®foDen6or9/an«^ 

.: . - S(am Dtceftic 1466, Oti6t>ag<nef(te-ER>tnin< ]iATo<;avit, t(( Ki&e/ bdt 
-^. C(ftu» Køkhov !X%et^ ^SSifixff imt) te' anOce l^anmdvN S^igti^ 9lao9 
vø^clottevc/ 9i»tt««m (^ focftidUt &<n-Sorihbnind/ fom if on$ C^viftiati 

tt( .g)ctttt9 af C((06tø 09 $t««e ti( Voltten '09 ^tormdcn (t)^ 
' ^ :$ Øam'i4^. finDe i»i<t ^teo of ^ong'CMf^iait ot !>«re gitret SSor* 
Qitw^ «d^<iO iØ^mfify angattenl^e {t1^nter;<0(i»t>en rommefiet)! ^ fo(t( 
tx i ^ns tfidfe ^D ^a«&e givet ^t. CTouø R^noox> @f ^te pao ^ ^Docaf 
^oetf it |()M reifet fig nragAi^^ifpute ImeUenf bem 09 itongtn k* $lf ^ntmt 
®wo^&at>etM en Coptet^flnn&fv fontHtD«: ^ . . - ^, 

«^ STorge«, SBmC« Ofl ®ette« 5eom)ing> fterf ug. j ©IfétJtg > 
#Uf c !8vi^r fmtH! mot o< ^etu^i 1 ta ^atfitc mti , for 6^« CI<»t}S 

OCl^ølft i nMrn SDt^^il^^ in cuius m reftimontum Secrccvim nb- 

fitum {uraeiendbus eft appenCum. Dawm in caftro nofiro Kol- 

paiGHEifeiii rercis pbft dominicam Invocavit^Anno Pomf ni ^462^ 

. ■ 9(<w i463.'&efl0aden focs, Lqcs Evangeiift« (Dag/ tti^toEMni, ^ac 

iSc <Ia«9 ^ønnox) / mcD en&eet af etxcige« !Kia<< 9laaD , gaaet i ^ocleftc ' 

til 5Cw»ft Cljriiltan. t>en Jftftfte fw<>r. C^tiilierit 25enM:føn , ^MMmaott 

• ifaa €afli1f)«(m I Øwrige, fom i?^nfl<tt l)ai»De fattet xm^WixmH til (u). ' 

. a<nf 1464. &a itong C^riflian «a« t>ca$<ii fca (gMfige til ©anmarf, . 

M«»4r. Clauø K«mnbt)> fa¥t18ifV(i('af iSéclum bg flere !i>)niFe9tit)t>ere/ 

frtii^pitden Hftf^fttt flB F l«<<i«f« J>4tt titftJ'^tin* ei»t af Hoflg.Sairte 5^* 

Imdeve/ 0$ \fix ^agen fbc s. Bafthoiomei maottet focjfciM ftg til at oi»(aOt " I (s)HVlTFELDp,g84. ; ; - 

(t) HVif i?Él&p; 887' • • ^ ' ;. '• "^ * 

(u) Ut. oné* mcmhcan. MC conf. HVtTFELP p- $99« 


....- f.'-V'.- ;; ^ I 

r txm inD«n otte '©a^e efw @t. «i»ife(tJ S><ig (v)«. •. : .-. v - v ^ 

^ti4$5> &a( ^n tÅttttfl^^nw f tneo ttwnft f^y; iMnpit noeiM« 
Ken{)e/ f«cfl til (Sesebecør flD<n.ti( f<eben(>aon/ $a.^ei^(Ut» fMtet<§fit(is«!(t 
tmeQetn .^cmg C^tf}|an.09^vf({>iifp!pr jf^^nø af Ujstfai/ fom nodto $&^a«iM 
»am i Æongeod UnaaDe (x). .,.:..:;.. ... ^ 

S(ar 1466. ^ce&agen efter ^^n&elnitjTe ^q bitKMtteix ^v^ClmiV^M 
itot>/ meo De onD^t^ond C^cifitanø fu(&mc(g{ide^nl>ebtiO/'fi«t^(K/ fom 
|^(Ott« meD D< (Sfienjf e til 3«Mfø6u}d ^.ni Den gntAIc ^Som^iRt«^ imlcgi 
te Ire tJiofDi^e SKiaec (y). : ,..--.. 

. ^mme SC<ir l^6^ $afteiat»ntf "Søndag , j^m ^e(fiRgi»cd ^(itf 6at 
4>t.(CUud Kønitov/ ^acif i fDanmarf/ uOt ^otij C^^H^ne og'en&M 
ilf Det @oeni!e 9iaadé^9{<nD<ere(fc/ (aOet Krfe nodlc ^reve anfta<)^9D( 0(t^ 
(igelfemaar iBielletn .^ngen 09 2Stf ebiffopen af Upful («}. , ' • 

3 l>««e 2tat i46($,«. Andreæ Stfteii/ tUnyborø, ^e» iJoi^jj C&n* 
(Han af befenoerlig 9Jaa5« uiiDet -^v. CCaua Kj5nndt> ^l^c pen langi.og tt« 
^cnefle/ ^n J^a^Debeoifct^on^enoafRiget^ at txxr« fri føralc'Ut)6QD;i 
^iencjle i^n5 <^en ^erfon^ fantt ^r ^onge ^$ ^ondclis $t«néØe at gidtit 
8«t ^nt/ font ^M af i^onøen og i^ronen ^a^er k. 'SSki >«niMiii (>«tif Kei 
ftn 'gittnemeget noøDide §vtt>eDé JBre« fi>l>er jaofeCie^ :..:<.' ...» 

oc ftajfit^aifuft batttftf tmif n oc lobcn ganDj, $fe(r <i|f twt fw* 
bfrliøf ©unfl oc trtat^e toclc wU paafec oc befc ncHf fotnHfn^ 
l^an« aotfe røW/ tanjtifl« ^^icneflc / floot. ajmagfie a jtofl od 
dering/ fom ^an OfToc tvort 9l(dbc ^anmarf ttoiiam gtott 
^alfuer/ oc )9nnf oc tiUatf / at 6a9 (^til oc madjoere frti fovc alt 
93t(>ut)6 oc Zitttt^ W ^ta t^^m <))(t(biie/ <oc at ^^al»mt 

fW • 1 1 . ' » r "^ (v) HADORPHfi e»en|T^ 3liip'5trøn!fc Tom. !I. p; 226. 

(x) HViTtRLD p. 992. HADORPH 1. c. p. 239. . t 

(y) HADORPHII @t)rtif!c SKim'JtWtt, Tom. U, p. 243. HVlTFEtD.ih 907- 
<z)flADORi>Hl.c.p.238. ' . ^. ^ifprf frw^ané ^©rt>mhif / foni tfjfte« ^ttff fut^e ec »tttiff. i:J< 
j^fri iDDtf Sod^e o( Sthti^Qimr f)anom oc '^an^ 8(t|fb(nge ^er 

«C QB^ft^fc Datum in C<i/?n> noflrai^or^^«>i in vigilia beati 

>Andpee Aj^ftblii noftro R^cgali -fub-Secre«) , prefe'nribus infcrrag 

aippénfp. Anno X)dm!ni Mffl^ljmd quadrihgentcfimo fcxagcfimb 

\ • ' Adi-elatiofnem Domini Regis per fe. ,.- . ' 

lelitt; {Kit i^r.4C(4ub3^<^tfno9 ifrcD flere ofdtooOet i^ttt mefi^ tr lamme ^b 
■S(«Mtrkttdf r«&f filtre frtt<9te«[(ffl^astfngnin9ev meeet^enjfe, øø ^at>(c 
imD for^tdUt ati|rilid<^)ø(«men(er/ fem D<f «f itottden 6UM Ud^(rO<tie> Deeli 
{.'igKJliji Slant)^ iSapet poa ^Uig Slants ^oUnen uDen fot ^to^olnt, Oeel« 
fkwi €HW>«t t>ohnthi <a); ' — »-•n-.~ .-- 

^amme S(ac 1471. t)a Dec intet mtt> Ut g»te ftmtx i^ettetf ||oé:-^r. 
6teen Øtace 09 f)and ^n^ana ^ 09 l^ong (C^i'ijltan &Iet> né^tt t\i at^twt 
6^6éfiéf!t«< dag meO ftne ^enbetVpaa-^tunfeNetget/ ^aoCie Øligettf «0?atff 
%r. "Odti8^(fnnd»7 fora un&et'itongcnø.esen t)ett ^etfcii onfetbe CeJ5^fln#. 
9?«:^rop)><^(;/:.D(n UiQffe.at blioe fangen (1>)»- ^Mr og. (^»ortong« ^n t)oU>t 
bettt fU i^atigK»tabr iC04 tf fe «g«nt(igeti befienOc^ Oojt^tiKiw^r ^t (MN Såret 
^imft«r er i^ien fomtnen p«a fri S^D o« l^iem cii ftt 9^tiemrf<int> (c), j 

_;_j;i2l^ j_ -' - -• • ;-:• ■ ;: '.■■ star 

(b) HVITFELD p. 933, • ^ • - .. 

(ej BIRCUERP£>U Not. ad InrcriptioneS OthinienCMfl: N * ^ ,«f ^ttocø/ ^ 4v» <Dr(«£7i#<i.>dff99fHr/-f»in <i||( tre tierne i^MC^ 
floffec9 ^ofv Da ^ti r44$«-.g^ftcOi-r9 metvS>9ro(^ Afi&raA&w^ocs^ #1)^ 

$o&(c ^at§Qtm '^<M9 af ^rantxnbøts \)<xoXii uUapit ^oooo^ (^pl^cn til 
9}e^tft mtt> ^(tiOC/ men at De alDctd t>are bWonz betofcDe cd)« 

S(at 1477- ^»ttfbasen 'il(ril foc s. Lauréntfi, til ^iebenHvR; bAMt'^. 
■ICCau9 Kønnoo ^<\øf nteD Dt^dge !^anma(N Øli9c»$X(to&f>aii9iMto| 
^cfttgfct (t $5et>t^/ fbm e9^Mt> Proteftation, «m .ftQii9.C|ad(li4RuiM»iK 
^ioDelaø tm»D De @«et)i?e;. og ^vwieDe« 4)an& ^ojieøet aitii^'i«^ {titN<( 
tet belle tneD Dennem (c)* . ,■ r".]^ ' 

Slac i47S.tMD^cti)OIomet^a9<ttDec BUtti'^r.CWtsf 2U|p«oiit|^ 
tiQk^e meD ^f(&t^»p3enø23tofh;9paf £uBD^uD»(et>net|n^dfu|e(isti^W 
af ØtiDDete/ i^oenne/ 6fi&e og^olf , at gaae til<38e(noorøacnemUM f« 
•ee at tage tmoD $rofen CM^tta Qttc\|etfh (emfiee ^tttc xif &mWf 
^m S(am tilforn mc tilfogt ^ettng-é^itiø , ItonsCipctfliane aiDf{c&«n/ H 
.feDfoøe ^enDe .ooet Q^onoet inD i Samnacf (f ). ^tetoc Dtn' S9a9é^ 
f&tu^ fyam Met matt ^mm tt( 9{Qfi»C/ og ««c gaa<n on ^ocft ti( tn 
^anffr eenDebuD; féød^ D# meD øoD <3itiD n^^t tii i^otiiøMi/ i«nM( 
'«eD »(u&eCtøbtfta, oø fdvDe ^enDe Dwfta til SanD« ti(.^iebea6at>n (s). 

'. :^c 1481. (ftet iCtnd CNfHaii ben\$<^r(le» <£>i>D oiHm^n^ 
$i(tT(eDelfe til IXegiecinøm , nonne« ^tr« ^lau« S^ftnnov iUanDt ^hn«m 
dUae« 9(aaD, fom Da (eveDt (h). 

3(ac 1483. i januario, Mt ^r« C(4u« R^fiito» ittflff(e.{ ^^i#D mA 
N <&an(I!e 09 9}oi;{Fe fuIDmaestiøe @enDef>uD / fom D« 6tMDeDe JNl 4««^^ 
■«9'^at>ec. meD De anDre focfetdiet M^mefDtr ^onøeé ^aaoDfetfiiiiBø/ fe« 

famme(l(D< Vt UDøitMn profefto purUicAtiofiis KMae Virgiai« (i)- m^ ** (4) HVITFfiLD p. 838. 

(c)HVITFELDp. 9ff. - 

(f) 3»tn3)ifi, fom er giørt omlbctte€Mftérm<uil/ 09 f^^M iUanM mkO^NHAmhK' 
9tfer p. 292. mtlM, M ^t. OauB ISi^nnw Mt mtb ^t. åtxit Hkttf^ og^ 
Vttmxpatébcts x^diptu øt ftcgicrc tmne VrincrjfC/ og a( te farte ^cnte ftrtf (i<fl< 
mc» fig (ii 2>aiimiirr/ |tHl(c( rr itrtgejaf : 9))cn ^r. Cteoø K^nov^tHir 1478- 
mcb at ff re ^te int i Z^anmarf r tei «r* iertl! <DUf f>ti og ftn t)«ote aasM mjør« 
MTCt I eacMcB ^ Atttc eHftcnn««let eOeré ii#o»c«Mi|amiii<9Mfr!^^CI^ 
Jiøftnav piM Ormøb^ , (m^raf fliittfg/ it>Hi nmfhe 9M te SiDct Mct viMt 

ft) PH. PETERSENS .pVifMutf^tnOB.' |f OQ. |i. I^J. HVJiTFELD p.^^l? 
(h) HVITFELD p. 962. 
(i) aVITFBIJ» p. ytf f . «H 5«r. ttfit* y ■■MM 519 . ^4mnie Qklt 1483: Dominica Trinitatis ^ t((i» 4r. Cfdtie l!(^ntto«> af 

lt^)6 .4*ftQ6>.tUli$«!mi(&; fim af ^Donniaef« 9li^d SXiM^ 09 u&n«t>ne&e @ei 
Sint(i:> $t«m ^iilMna$t otiNtMant Det lOtoD«/ font tfac t>iriimnt«t at jfuQ« H* 
&t^ itteD l»( @(T>tnf e til €a(mar b«: ^ue ^g afruin)>tionis (k); 

&iX>m fatoioe S(ar 1483. bltt 4y^. Ctaus Kii^niiov/ tiOige ni«i> ftn <SøR 
^cCarl^ønttdV iSijFøi? i £)Denr«/ 4«?' ^riPOmføn |>ofnie(l«, 4r.^»^<C 
SlmnKfttg;/ 09 ér. ^Xfiit <Bøtr^ 9tidt)fm/ forftnDt lil €a(mar / met> ^ut9« 
mct^t pfta ^^'igiciti^ tM$nc/ ttt txr tlieDe^ fon^ af De évenfPe tMt btiami 
mttr i«oc Oa.f>aa o« ^rue Nativitatts S(ft(n 6(<» oprertct i>eii BeftettDte n<|[ 
Cafmai: ^tce^eQet^tenindentf ^ornptffe imeBem Oe tee ØtorDijEe SXfgev; aé 
bliw untxc em ^cre 03 ^ottge (i}. !^<(te t)igtige @)e(afit(faf> &a«et uocn 
;^if txeret, een af Dc (t^fU offérttiise ^ovretnttiger , ^m ^v, Claue Kd^nnop« 
^titiefie tt bmn bragt u&i; t^i eftec Den $tO ^at»e oi ^iDin^tU intet funbei 
om ^nnem^ i .?)i(lorf«n, feteno . 

9(at i4g€. Oa ban , eftet otxn inerti (tn ®vao«^fdft< 8i^(fé / ev «et» 
^^Rafsangen/ ^ i @t. 4aiire6 TMvte ubi D&enfe begtaoen. ^ette U* 
ft«ftet ei aiene ^vitfeio i dijfe Ot!& (m) : Zav 148^. ^ø^e l^anø [fSifP^t^ 
€ac( dientiott] 5<*0er/ Clano^ønndV/ font ^nt> {^(»erltgen t6& beørové 
vM&u -iaM iSUcftr men ettbidfaa (CotmeUue -^amefcvt' (n) , niiM ban 

faa IttlMt: Triennio inde Carolos patrem Nico&aom, magiftrntn equitem 
& pnef^dmn Neoburgenfeitt , amidt, virum opibus copiisqve affluentero, & 
amplis honoribtis, & multum in Senatu optimatumvalentem.. Ejus funus I 
frequenti nobilitate 8c tota fn-e ctuitate Othoniæ ad xdem johannis baptift« 
£åias efferri céravitt ibiqve monumentum poiuit. o: CteOfartXvefcer £eftec 
1483.] mt^ebe 35iftop(£atl fin Sa^tv €lmø, font vat tHaif^ og 4Ø4 
tMOøman^ ttt Hybocg/ en mtQet rig og anfeeltg tHanO ^ 09 fotn bavtte 
meget at f!øe i ^igetø '^aat>. @ønnen loO ^ne ilig / tne& et flot;6 
^^Igeffab af 2(&el og n«jlen bele Obenfe &tat> , begrave i ©t. -^anø 
^en Ctøbereø iKtrfe^ og fatte bannent ^ec et tlTonument. ^ 

®enne ^r. Claue ^ønnov, fom t)at .g)etre til ^vibftlbe t ^ett/ ^of* 
te i»ore uSIegtf^eger fot ben fetfte «D}anD af be Kftnnovere ®(egt/ fom af 
jg>oltlen ffal txtre !ommen inb f ioanmai'f^ og b<i^^t bet forplantet benlie be* 
reime ^De(»®tainme. ^og botoe t>t bet if!e fot en afgiott <Sag/ om ban n 
ten fet(!e; t^i i ^toning tTIargreteø $ib i be ^at 1393. 1396! fiabe ui et| 
Tom. III. . ■ ■' %i ♦ Øitbber, MH !•«« (fc) HADORHOi ewnffeØtitir'jtrM. Tom. U. p. 3 Itf. 

(1) HADORPH l.-e. p. 318. HVITFELD p. 97«, 

(m) HVITFELDS ®ifi»(/itrølif< m fol. p. 4 J, 

(n) CORN. HAMSFORT Ser. Epifc. ptt6n. liM Ibht, %fh[i^,Ttm. B. p. 447; / 


I !■■— O — ^ (XtD&cc; otOtRa^n 4c> Clawee Hennow« font tllettf Utbti ]K(ifl(o;, at 
1^ fbv(i(t9liet i^^octimtNtec ^et t ^mmt, men om ^n lantr wtm tiofH 
^/ <aet $ar iMrrct i D« ^ot(len{Pc &t«mi ^t<neOe« 09 ^i»w noc ^ ^f 
iMetet Doretf ^t. €.Icm» ^(jnnov paacøretiD«/ cc o« ifft fuIDConnneti beottift. . 
^v, €l«tiø ^ønnov fSlati! mc to qmqz gift/ fecft nuD $ru< !Ric|Une 
<E>i?IbetifH«me/ (p)/ fottt (i9d<t bestaten l^otf ^(Utmm {Otnif<v og ^vif 9}Aa» 
ben ogi 9)o\)n fltitH« paa oven anfotte (S$r«i»*5Bt«U. £Dhd |en&e oMiOrM 
lovl Kønnovj fom H(» ^t^op I OUtnUt 09 (om 1^ taDct dfwe btnuftiN 
flDlonuttunt ftiH ^onrtDve til 9&». €fitet KciiO«^ ^øft giffiDe- ^an fig iéi«^ 
meisr ^'ue 23tcsttce / af ixn €$Mn^ ^omilk Btormnt^/ fem Da Mt €1^ 
cftct «n ^otn^ ^(nemanD Mb i]Qa«n *Zvit Ctictføit* ^un iMtc <n i^ottet 
af een bevemte Oiidtt« ^eo(l i &\>mø( 4c. CMfHecn nielf^^tt , fom D»0( 
1442. D. 29. $(piHi/ 09 et bedcateø bo< ^mncifcaaetne i ®tof ^m (q). 4^\ 
U€ ^toDtc ^r; ;?o^ait C^tifUnf^n i»at ^acfadev tf( (Suflaio I. itoaøt i 
f^erid« / 4(t^a Mt i^t^. Clait« K^nov« Sdwn af dcntie ^e ^^tf«^ 
téwn mcD £i;tf ^^tiføn itotig (Bufiaoe $aO<r/ »9 i^ijrop ^oa^^im 
Kønnov i 9toffUDell2«rfpOfbnQ(batn meO <fton9 <Stt(lat> fe(t». «!){<0 ^ 
^tcøirte ^t>0«, 4^. Clait« 2i^ønno)> ettoed ideen: €n i^ttet/ na»nw 
^tie tlToi^ete ^ønn^O; b(ei> 9ifttt tU '^faane med 4r. Bceen 25«il^ 
2&(Ue (r) : ^l^anbt ^ennetne Mt mefl navnf unDfs ^t. tl1ar<|t>art> K^ 
nov> 9{iDbec 09 it>anmarH^ Øiicie^ IKaab / fom foetpfantett ®Ugt(n ^eti. 
SDanmarft il^enne ^r. Ctaua ^^inove ^rue 23<r(^tct:e C^vithnøbdtw^ 
f al bavt ^ftet Bt. jørøeti« (øaovb vA@t>enl>ørg f ^9<n fov fottigt^r 
^ottfen ^ttftelfé ^n&c« ^em »9 iSarn fiDen ^a«e brogt i ^tonD/ eftttfon 
tifié ^r9 i 4v. 3en» :8{tte9 @ie9t«!Ke9{f(et (s) 9(«>( tiKten&e. 

^antt 3w9fn en ©anrt nt epl>t)fl8e/ 
Cfl ffaffe tcri baabe 35rd^ 0^81) 
. ^oc tennerø/ fom ^v$Ut tiflfiC/ . 
(o) 3 rt iDriainal ^txumtnt af 1393. M«onri ^dii olene écv Ci^ttx« Xeeti 3l«oct> 
00 er ttof tei fdmine / fom Coni» .'i^Ai^sfort i ^aM Ser. Fpifo. Otton. jt^n. e>^ 
bliøtb. Tom. IX. p. 44». $fittim tW««iM N K^nnoytt v<t> SRøM Nicoum 

cognomento KKRLE« 

(py^t. !3f«t» Idtlhø ©ItjfnRejijlet tttft i7ai. p. i^'mell)er, «< f|r»e »irfK^ 
(SytoM^Uetn« Mir {»r. €lAi< 9lMno«< ijiifk Qrat, oti ^^k Hirgittt eitomiN» 
^ f«rfie : Q]?eii C«m. ibMiMfoirt i 'ør Ser. Rpirc. Otton. {EMI». iSillfot^ Tøm.u. 

K. 443. {etter, M Sme ZUtftliM o«r ben ^rfle, w| ^i^^Mcøiittc bw M^ 
., If SSENII Scondia iBuftrat. Tom. Xv.p. 76. HVITFELD p. 828> 

O ^t. jttté ^uké^Utudit^^ (r9fi 1722. p. 7. S> AT« 

(»)Ujid..f4f. .42,-45. ^' »* •* WlH«HM«nAMnwwHHM \ • ^ • ^^ott^ ta og t(ar ffrn «at6 

@(<t tntet af (åitnlom fpare / 

; V. . ^nb «tw tern ©l<»be og goWe/ 

6om fifcmmet: og H^tUt (aa gob en ©dg / 

IDhi tnri»eg ttt oibrtg ti( 9(9fff ; 
$H ^ttmttf kttf l^tt og f^a((rbf Re 6(raf 

^en folgc (¥ttl/ bf r \)« ^ffWge 
Cg mtnbffe brn SnMomff / og f age bf raf / 

(SUfc eitet ^oibe \)eb lige / k. 

IL 

i Ætøbénbat)n i49<5 (a). 

tt ^m9 met ®ub| 9labe ^anmarcf^, Olorgeé/ 93fo« 
bf^ oc ©otfé 5toning/ Dbualb itonttig tlU @ufrtge/ 

^fttiia t)br ©Iffutg oc |)frrug t^W ^olfffn^ €tot* 

ntarn oc ^(tmfrffett/ ®rfffuf Dbi Oibruborcg oc Xtflmcn&otf!. 
@ore aUe Ditrbf rf igt/ at toti aff toor^ fenbf ritge ®unf! oc IHabe 
fta(j\oe »nt oc gifftift > oc mct tHttt wort o6nøf JBreff wnn« oc 
^(f^ar toorce ftcrræ ^orgftce (fftilbfnteber f^t ]Giøptieb<tØit 
noobanne ^tUtife gtcr oc ^rt^e ibf C/ fom ()er efftfr fcvcpit paat/ 
oc at tbf mtvcr oc fl^uaof tf)tm nobor oc btttgcr bbi tbett^ ®ufb« 
fitif b^<Embtr^ ^«r t)bi j^opnfl^af n. 

$ocf!/ at ^tvtlcff n ©ulbfntetb ,■ fom ac^tf r at ff tt^e. (Tg vbl 
j^opne^aifh/ ban fcaU baffue fcmiDlarcØøljfucr/ r{»ft ftané epget 
^U W9t^j 0( tof tcftogb (tvo gotr fom en S^arcf @o()fnf / oc 

Xt 2 two 

. (a) Ubffrmi af OrfgiMlrii yaa OJcrganteiif^ fom rnOttti giemmcl ^i @albfmrt)'£aii9cf 
^ i Støbcnlia^n. dUtti er batr bet jDacumint/ ^Doryoa btu forj^cainbftrtc (Sftea 
09 ®fttMfc for ®iilbinKb(t(e gi»m 4 Xoii$ chiid u. bcraaMr ftji- ®<< tiffor« i 
^ »et 3 j. 'gefte pag. »73- -^i^ii m ^an#»tl^«dd$tit* et tt^ $otbIaett) forfamle^ tril »i fS^rOor eOce tta tt^ OSelttcr/ 
«c fiiin fcaU dtf ue \>t)t Smbttet ftr« SJHarcf ^penhtgie riO At 6o((« 
fente Åoyed en imti^Øar top tiutf oc ULSO^arf ^0]c, oc ca Jt^ft 
ffvo øoi> fom ftwp awarrf. . . ♦ . .. 

3teiti fwU JBorgemefhre/ oc 9taaMoM Stdpnefidffit ^af^« 
tØ{a(t)t (itfett^. en Oi^erman Dl)! dmfnthttrt^ font dmbit^e^ 
fan n^ttettge n^cece oc aif Q^mbtt^tt fitm. -©itøer f)an thec 
«mo^/ l^an bøte ^m&it^et en $tfnntt\)fi^t£)ff i^ciii. SOSarf^øir. 

3t(m fcaU enaen.Øutbfmet Mtor rinédr ^øltfiue tobt ^øp« 
ntbAtfn (ttrc nodecfreb} \)bt ivote iRilg«/ c^n tfitt fem Sl^arcteit 
|)olfcet Xllll. 8otb flot bråntt 6«lifue/ itbOwintiin mecreUec " 
tnpntm/ oc fcaa tedne^^m^ t^i^e^ tegen oc b<iné e^et Wlt^t^^, 

3tem oc fcdQ engen gm ringere ^ulD / o^n t^ ®ulb orr / 
fom bannom btif uet fotmet at gere af /lonbertagitb Sotbbtngen/ 
font tbet ber ftg* ^too Tom bø^r emo^ ger , oc tbet icf e |[^oaer oc 
^ftffuer befVvnben tber mett efftrtr tbcnntliflg, ban beb« férffe 
'Sblib en tfftavd @elff/ aiwen tbiib IJ. aRar<f øelffnflf, trfbit 
-^itb.nr. anarrf @e!f uce 4 en ^arttiiU ofT/ en $art tf a^orgij. 
weflert? oclRoab/ oc trfbte ^art tobi ^mbttbct. 

;^nV fcall Clbermannen tage tmo af SmbttbetttQ fig / oc . 
{jfuUe gaa omfrtng , fee oc (Foebo?/ bn>atb hMkt ^ulbfmetb ger/ 
^tbene Xilir. t)age eOer oc at mi)nflc|^ en ^(j^enetbe mob. ^in* 
iteé oo^m^evmngc boffno^ert^m ic!e albelii o^r^ fontbenne bec 
«t \>(ere / It^ ffittto? tbe baffucrtbeffSØIacbtat flaatben^rnthge 
fenber oc warcr bannom at, tbet j&an raaber tber^æb pa/ en 
:$bffb / annen tt\m Ølaaber b<)n icte tber $2^ot> paa / tiiia bebir 
en awatf ^efffiie / fom forfcreffttit (lanber, 

- -3temfcaB»dr<Wt)ntteme(?érirt)tJtépneWn oc ttipo©uIb» 
fmebermet bannom eaerocm.®uIbfmeber/ om ttei: 2Renttt» 
tneffet eet e» tiWoT/ b»«ifefbm tbet befaUit b(iffiiec , vW aae 
m<(t^<i at forlégflr oc prober(r altr lonbo? ©ermngo?/ bm dwn omp . neé nogen ^rnirtflé fofFtfcflet, fem fi) retfwHfJp ^W/fbm ^eritiæ 

fao&r 9D?a^(r løN nogen ^crtiliiae/Aj&en ixiii Ia^(r t^er tt^ ^cgcrt 
pad/ (bo manlS^ftn irt? rrtf;ttpat|j;t6et (rtr. ' 3^c fcattoc ingen 
ISfttentpretaffu« fbotantfartrclicr ^rjrméfe/lj^eh tjef (^r t^ 
fbo rtierctr/ atrtuin Fan weu ffe.i. Jt»at6 tøet ceh. * S^nncé'tl^et 
in^ nogec ,^9^ jfcaQ mau ff aa t^en ® rrning t f^n^ev / %i ^an t^* 
l)rt5n?f6tt>fotnforfcreffu(t(hintfr, ^ V"' . 
.-:';iem tomme Mgenrøi]r:tmitoa(rø^^^ 

#1reif "^ntfe/'fijer^dti hpnme metlijfa^olf eftefe^ittb eUcrm 
©etiiinie eOer pa %t\iiW\ m'^Xitmx, fméWHlft pfthfltK, 
t()et^ah fttrtnlt mercfMt f^ wftfetWgntm? ^c' ffot^cr nogen- 
twt/ wt^ttle tfi'ifn font p(t t^Ater , font ©offftifit oc^ttltif ft?fl?vtt 
(rr/,oc bo^e oiTiU. SWarf > Jptjett oc QFnibitJff gtbertfwo meget, 
(bo rtitt fom liogen t6et mrt fwntjen tvorter. ^artt^et (n>o> 
flt noget ©erntng lommflr fore npgen ®u!fcfmell^e/ t&en ©frnfhfl 
®ult eflft (Selffwce , fotn man fwnn« merrt(P/ ar j^ttri ttaricf« 
tett^eHg atf ommen/ t^a ITaftet^t l^afue t^eff SKåc^f at 5o|fflf 
ttjetDp tm 9tctt(r/ oclabe w.ct goget c.c SJotgéinfRert oc SKaaD 
t&etforffaa. ,. ^ • ' '' - • • 

3ftm fcalt engen ^ulofmétft tpotl« ^»r v^f 5?dpnc^affn, 
fe>en tati (er'tt^fe af wfte efftir tl>f n ktfte 5ttrfeé5^itnyaiié, ot N , ^ ■ ^54 :__ ©(MtfrSWilldgfit. ofl $an enømJ^i^ttK lage f% tttTee ,;^ii^itn (ei( ecOtf ^ :mt« (k éfric éf« 
iitmcr om golfen /Ot tt^ (Binn« om fancrf!D?tc$e(édaftøt^iiW 
oc han fcaU oifftcr fig trtnett 9tac oc ^ag* ^tvo fom fiét tmdb 
m/Un.fiøht UL awarct^^lffttf , fom fotfctcf uit fiåec. 

itec baift DOdcvReCj flhi efitié n>er(fe(Kt tilfor tV/ t>Oen.^ati fem 
(remø ben^ltfntnge met %i fore t)n)at @åd bantbcten fom/ oc 
btDiic fom ban tientbamtet/ oc btoAt bau fetb o^t. . * ! 

3t^ii< om noget ®u(dfmf tb ^øt iioger 6u)tJttt itQ f?a u 
øafu^r b<innom Strbttbo?/ oc ban iviflo^y at bait eø tpat e<cbtr or 
mto?/ ban fcfi^a bobce i CEmbit6ct en balff S)tarct ©eiiftuT/ ^ 
labe fare .fiia. ©rør nD oc en ?afré'©r«nø tbWgeft, . " 

3tém toare tbet frao , oX noget @n)en^ gtdrtie no'gei; ^tt* 
iiing «mot flittl^oébonDr^ mpnnce tiO (Ig jlelffuor^^er lufaen ihf« 
;nen i l^ani |)oébon{)(^ Jbuff eUer \»b( noget onbtii^ tmii^ ^^ 
(Fulfce tbe ba^cs tbf^ STt^cbt t »mbitbet at tajie ftau baniiom 
!bn?aib fom tbet belff woterocdiff^« t()etitrfnn(r^aritbet/ fom 
for(Fre{uit Qanber. . ^are tbet fbo/ at noget iSwenb fj^ré fratt 
flm^))fbon((t met mere? Son <tn ban baf^e føttb^etttr ocfohtmor 
tøteuf oc n>t(bf tbien« , tba fcaU engen t Smb(tb^ fétte bannom 
ttQ 9frbett(r^ førre om ban bapet forIi(bt tig met ftiv.^ofbontc. 
'^n?o fom ^ix emob gtet/ ban bobct iii. Skaret embicbet^ jdc fcaQ 
ban et> belbet ftoobanne @ix>eiib fetfcr t-ftn 52Brrc(|Fet \M noøet 
n)ore' jteptte^ettt/ t)ben ban bafiiec ^ref aff ^mbitbct/ at bao 
baffuer fff Uig tient (In J&odbonb*. 

3tem wate tbet fH>o, at noget ®ii(bfmetbe^menb fotf<9» 
metbe ^n ^ø$b(onb<^ Qlrbetbør om fegene.^dcr/ oc doébontm 
fiBg« tbet ^((. oif/ tba 9att ^oébø^bf^n \tSf» n. SR«« oc tiU at dtffuor Nnnom ott^ettcr/ Mi^n f)an (rr (ogdø fFift frait fin 
Jbofb^iit«. I^wtfffen fom ^er tmcit øer > l)ah Mt lli. SD^accf 

3tfm iwi w tftet fi»ø> «t néøen^tillfhif tt^ ^r^rrt^e en ai*. 

l^atftif i&aU dffa^ (^Mé^tvenO rliec ^reiig emob ^uébon« 

; 3ttm Wil neget SDlan ftoPf en 2Jrfng at \cttt QFmØitftMv 
%an jcall »(Wf t tete < fem Sfinr e ttf r fep/ fom ^an fan forer ne« 
iK^an |H^6bontar/ oc ffaK ^am 'gif u<r t ^mbitOee xii. $. oc en 
Wiat^^oVf oc fcatt I)an ^ret^e en ^onnettian eaer rn>o tiUmif 
fin fore f?ø, at l^n fcaU icte lebi^pjof ^(tren; førre «n ftatié 2(m 
Øarb&he «C/ oc (PaU ^ah« jniføonte låbe INnnom ti^fFr^fftt« i 
Ihn^it^t tnaen xn. tvd^er t^r ef tit/ $(ot{[e ^an t^ct tcfc/ ^an 

- ajtem tootf tbet fn)o,ut Bdftet©Dltfmee boteaff^niWt^t/ 
oc Hn Hff^ ttoøét Strrt ^t(tnd ^ oc ^ané Siete 9(at n^at ittt 
nfb9 , t^a crt fften <Dt(riii) Dlktuge at t^i'encr |)o(ren>en S(at ot 
taa/ om ^wn bruger ^birbet. Oc tvåre ebet fføo> at f)wn 
mttt f!d/ CC ^nge en annen ® uttfmet^ iøenr $iHt erthen ^ren§ 
^ittva at ihitnct ^annom ftn tW^ »b^;^ ^Uffuer l^ttffnven fit)« 
tmtj^omde/ ^ii fi9^e f?t^ 9r9ter(Fab/ fmo lenge btt>h lef ntrfl 
3tem bwikten tber fnat t iD7atcfet ^ tager 6t)n annen^ 
$5oDe f^e^ / N» bøOe rber fore ef tit aøe OSr^^lberé f o(f e / om t^cr 
fomme lobaf noget wlt Crb/ oe wate tl^et fltro » at noget ®iifbt 
fmet ftittbt fipn annen fbte Cltennanr n fove ®klb, oc CfM^etf' 
ntantft labe QannoiR^^gefbce at l^etbofor tben ®Mb inntn m* 
get tbtib r oc ^09 tbet idt gtøtlxt , bah bob« t^et fote m. i&?atl 
tvoFi oc ^etl^alt t^u (Btcib at UBtocU« 

3i^w -. \ A^ jrilAl** . r. ... : . ...... 

.3t(m tt)orf t5et f»o, at uøgetr i QEmfcit^ct hUtWmAnttvi 
tene Ov^/ (Uttlvcdc ^t)nmtm i^mtt} fUtf øi:pd(i^ (lin 5tmf 

iKP 9>««^f«i r<«n forfl*cett<t (tanter. 

Ué emedom tt)tm (ie(f utr ae forUigar ^røtrene e Uei; t^txié @tven< 
il«/ om nøgcv XtoeDrectt ^om tftem rtnrUomi t^ten thtt ttM 

3t<nt tnnlc^rn fom tt>ovt<r ttlfagt at fomtne tiU @ta(|fR(r/ 

^an U^tt logUg $ø(fal^ Oc n>øre t&e e fn)9/ em nogér ttwrtrr 
toret pa @tefnar oc gapge fran fin (IFmttfy^røtere eller aff £ap 
^uff, tan Oote I. Xonne ri)tfFt øil oc ni..awarf SBoj;/ oc mtt 
Maffmt ftoo nirr, fom aUe^r^ere »oele. Oc ilPuUe (2Fmtt|^rø< 
iere nvenne ^^tltier om 9{arft/ om gaflen oc em tStif^tUWwwt 
hwtt t5ub fcaa J^uftonten Um ^- i* i fenre£oy(»}3øA^/ ^ 
©wenfcen VI. ^eninae tin at ^olt« ©u^^jemflc tp met,.fe»il* 
cfe fom mU haifucs atetttg^cit aff Saffwef. 

3*^*" tnnlrfe« oitflf? Je Q5reter , fojiv^r toti CEmWt^et ^ iiatt 
fcatt tilftg<r tbe oittre iBrotere / fbo (en^e en onnen ti»tnter ^it» 
tittet, gorfemmer tan t1)tt, tan tota? tftec fore iii. awarf 2SoF. 
. 3t«iw btt)Ucfen JBroter tfjer farer a{f35j)ni.et^oooc35offa» 
CC wcrrer 9(ar oc ©ag borttCje oc femmer fwo igeh/ oc wiUbw 
Sø^ $mbtt()et^ ^an witiw tf)tt af m > fom ferre (sr fagt. 

3tem btt>flcfen ®ultfmet iSSmbitaef ti^r ^offttereen eate 
Sottter/ oc titler t^t M^mUttitt/ t^e nt^trtt^ntd ^mt>tt&( i 


_ffm mt rom nogec (øfc af ^m^ir^t/ fom f)nfttrt aiprt 

en SOtac! ^cp/ )»^m hM f^affutt io%Uc^ ^otfai^, et f?une tl^e 
UU thnn \>cQaa m(( Vigiius oc iii. fDU^a utaff £atfh>f n 

' Stem ffttOe dmhil^ ^veUxc rccitt m. fJle ifet ti( ftdfif em 
^^attt, »c fa^e ()egaa alle crirtl)ne (StcUcr metVigiliis oc ni.SlKirf* 
Ifct afgafuet, oc tficc tiU ffuHc ofltrc aUt fSteUtt , ^^Hhn oc 
^wsmnt ti'a tre tD?cefret/ eUei; betæ UlWiatt ^oni itf) @init« 

lAen Sag ejfttr Sandi Johannis nativiratis S)afl r OC it^'^inn^T 

(ffe (b) pdø pa<t folbét^ 

Sor^t)ti>tenteé ade mtt fiø^tUt oc CFm^i^mcrit oc aOr ån* 
fir«/ e^too t^ l^eljl <rre eUec toonre !nmti(r, forfl^ejfiie toore iBotf 

Sere ®uttfme^r tin ^ti 5(opnel^aifh fm emob at h^nlxc^f f^in* 
re la^ / cOet t)N no^er SRate at i»fønttUf / vn^er toort :^t^aéfl 
øc !Ra(e. ®i^it paa wort 6(ot ^opne &af n Sanaomm Symo« 
nis & Jude Apoifølorum Q(f ten / ^ar effør ®ttt3 ^^r^ MCD, 

XC. fexto. ' Sjnter tport ©ecret. 

t . ad commiflionem Dni Dodods 

PETRI ALBERTI (d) Confularis Haffiicrifis. — 1 Tom. IH. Uu III «» (b) Sytrac^et^ii 9t. JUyed eOer /.øyesy fbm n^nti nøgle gange i befte SDøcømenf^ 
t9oe< i ^atxbomet dt j^ave Mrct @ttlbfmeD«^<uii^»erfet< Vatton, 09 flal ubtn Tøtt 
MTC s. Eulogius, 1)M 2)00 i gatnle (iaknbm fatbet paa ^m 1. ^ccmbr. fom ec 
IDagen niifi efter s.. Andre« ApoftoK 2>a9. fften en game! (vbfl Sirct^ctt^ealenber/ 

• ' iibgi»en I ? ^o, af Cafiwr ©oWwnrrø/ frtter S. Eulogii IDag paa ocit 30. 2(prtL 99« 
metbcr, aC l^an var en garnet Sfianb, fom nnOer jteifer Valentis Slegiering ub Corifli 
Srar 370. met go. 6^rif!ne blei> brcwn 1 £anbfIogfig^<b/ tluttenbe mrb bijfe øth: 
Jbfefen EULOGiUM i^abcn 0<e 9dbmtct>t, isnt^ uooø mit iCtfctt/ Bdbor.ttitO 
(Efoto umsthet, f&tr tren p^trom 3(t ban< diaDncbag eDer< og ^or ^mt b* i^ S[)e# 
ccnib. fan fee« i ZtmsmMs ftebfrwrenbe Jtalenber p. j 28. 

(c) lynne 2). p^tt m>tttffn m een af be aBerffrfle tfrofeiJorrr paa ;Ri«*<n|a»iil 
^ tinimptct og tiKtgemeb gvaai^maab i ;KiobcnN^ti. m 5bait#t t9?ad«}fn. 
III. - 

fora \>o^t i @ote 1543, ftaitf gelDtiet 

SeoneM'Seb tt «f aop^iOiøie ^teorie 3éMnDjlf«^ac»i5»s« og ganft 
i&rcoe famtmoDraget 09 paa S>anff foifattct af tkn l«tM 0$ i M 
tRocDiiFe @pvos eg 3(ntt(|«ttet(c t»e{ forfacnt 3é((ent>év 3(»nr(&If(8 

Qohannes Olavius], en VKCCdig Arnx Mag^tuei !^i^pt{ Og Stipendiarius, font fiS 

fttaSlat ftDen cetfte 6ec fta^tebtn^atn oiem tU Øt^a^tmlatit)/ m ^»tx ftx* 
^en foiftvet fatntne liD<t ^frift til ^orflanDmn i tctte^df ab ^ fom nu tøi« 
tU ^ocfattmne ^xt af ^ttf tgcnoftndigc Dnd<n<(( miODtlet M ttUfltf $oi< 
tiéitl^. ^t et foa meget mere metb«rlHgt« fom Det. til en flor.S)t(l 09^ 
^i(tOTicrtaf SXefovmottonen^ SnDfecfel paa^tffanO ■, hvorom man tiifocn lib« 
(Bet intet ^wt i tt^f t< ^^« / iCEe at tale om antnrt fmaa i5efønNcm^t<M( 
i Den i9Daaf( 4)^ftvcUf ^m tbon ^ecuDi foteftoom 

Vita 

Augmundi Epifcopi Skalholfenfis , 

vltfmi Antiftitis Catholicæ Retigibnis in Islandia * 

5(ortelia extrahecet u^af nogle 3^lan(iFe annaler oa^rc^e 

t)rt J. o. . 

iSiflFop (etsmtin^ (oMe fin Dpiinoelfié fta'^efHr>?anD(t, ^on« ^oMt 
^b paul og {OioDeten ttlar^ete. 

" ^erfl 1MC l)an ^refl til %)omKtfett pM BPal^oIt 1^02. og moalFa m 
fet féc og eftet (a); fioen bit« ban ^re^ paaSre&eboIflaj>fov^i)nDen/tM(» 
ifttt SlbbeD i r>iOøe«Rlo(lcr , og tilftDfl $5i<!op ^ bemcl&te BtatWt etift. 

fflhbcniS ^c. Øgmunt) wa ^vtft paa S&nDeMflaO / fbm iMt omtvtnt 
iffo. opfom Dec et Opt«c imeOem ban<^ol6 og ^ogeeenl <(Maf @(ci« 
»ecø paa 23effe(le&. ^enne J^ongen« Øefalingé * ^an& paa ^lanD 
Ffbm De gemenligcn falDte^tr^fltore, imDettiDtn ^oaeb/ men vac onj^f«t 
oa meget fom en Xan&foge&.i t>ore ^er (b)} retfle fraJ8«if(((e9 eflt( 


00 Vid. i8ip9 (Biffits ^picbøg MC ■^ DentK Sodcb giorbe Mg intet onM/ tni incaflerebf $imgfn< Sleffig^cb; It^a^am 
titfom ^b Saaefalb 09 anbet to^ttgC/ meo ^aøbe bog ingen SXettergang« gort^t' 
ning/tl^i»ctfUMSattgm(eni)rneti(/ førnbe^ |øab |an unberttben runbc forbi^m 
tijfe giittcbvbrr lil et eK<r anbct ; søg mt> longmMbenc« øg bc bejle ^ølfe« em^ ■•-#■ 3$* ^tftt. " 33^ 
ktn uDi 9(andtr»aae«@9fe( mtH fpt> tSiaxiX>, i Oe^anfcc at tKOioeøtide ftg^ø« 
0<(n( uøi jZ^jlkrnDingeSiecNtig 09 DirhMfDhtnfme Dctfta^ 09 ot>ecfalDt pfuDfe* 
tiden ^itflend $oif / ttfe fangt fra btmtX^tt^M^^ f af (>Md $larfad otei 
i<8 tfte/ ga« ^uø pda Dem/ H 10^ Otm ^tem (i( ^aarDcii : fD^tn ^reftentf 
'"olE «a«e D« (hcftre/ m floge » ^lel of D« ©anjPe, ej mange bleat q\><r|le. 
eue befod Oøg tff( iE^munO ftne ^tf/ men f6m aQige^el t Ulempe foc 
»^ ftwn. 

^^eeefter tMC M S(&6ed i X?i^^e 5. tflec 6. S(ar. <2Btft noC 6(e« (an 
tn ^bbco iMD Sile ^xfgcnø ^ibtt 1 5 1 5. fom negl« SSretx &et»ife. Os tiOtgi 
tned tMt ^n ^fal^oU« ^tigt« 0(ficiaiis 1518. 

3 Dette SXot 1$ 18. afgtf iSif o|^@tep^an i ^falMt/ tntn ^at»&e a(t tiU 
Jfbm uOMit StbbeO Øgmun^ til fin éftetmanD. 3eg ^r feet Det {iDfte i&ifF^ 
Steplnmø Ociginal»i5ce«/ tatettt ^otMagcn eftec Petri &PauK paaEanD^ 

.^gct 1518. 09 et anD«tOtiglnal>$St«i»/^ootnttDitongtn#$8(falin^»9}an^ 
wttt SManD C^Ie PececfiMi og 8aiiD<«i^omen(e t>i9fttø OttleiiM^ 09 
tflrimer 3on(^r meDi mangt flet«/ eligere 09 recommendere SlbbeO Øg» 
munD tilAongCl^rt^rti II. 09 ftnoet ^m til at ocDinccc« afSCcfebi^<Ct;iC 

X^alfen^ocf I^iunD^icm/ Datmt paa SoriM'Singet in commemoratione 
J?auU IS 19. 

&a«m( 91at isf9- tt af ^reoe at fet/ at (B^amunb ^D« en fOhinD« 
Gnrib md) C^yUpe^erfi$n paa 8anD$« Ringet uDi caug»9letten / nemlig^« 
ntnn^ proponeteDe/ at D« UDenlanDfFt/ fom reoeoe og pIpnDreDe iblantt W* 
ttiuen/ om De Meve omtomne 09 flagne i^itl, burDe i(fe at btiM faa fulDt/ fom 
l>«3<IanD^e/ Det bleot DtDcebte af fremmtDet ^oocooet ^ogeDcnC^yle befaleDt 
ftne ^P at o)»emtmple ^am , l^ugge og ^Mt, men Det Ueo til intet. 

&tDnu famme ^v i$i9. vilDe ØsmttnO ^oe vei(l uDenlai^< (c)/ meii 
mn til ®cenUin&/ 09 fom tilbage til 3ManD; booc ban forblev <Stnteten otti 
1519. og i$2o. Om^ommeten 1520 cci^e ban igien. $iIpom ^atBOe ^ 
fpurt, at ^on9 £^vt|H«it i>tn7M>tn baoDt fattet ffoc U9trøfl til l^am for Det 
omtalte ^la9tfn4aL l^erfor bereDDe ^n ftg meD nogle foråringer til J^)n« 
den og fmi be^Dte X>ttt>efe/ ^ooriUanDt oare to^uDcr af SXofhtngc«^am' 
jKt, tiDfaameog arbeiDeOemeD forvDele« net 09 Funfligt SlrbeiD/ 09 anDetmere^ 

^aret efter, nemlig 1520. Da ^an fomuDenlanD«^ bleo ^n pDermerc for« 
i»i^ om Aongen« UnaaDe* S)a forl!)t>en>eD« ban ftg forfl £>uvefeø S&t^tLCkt 
gei^D/ fm mageDt Det faa mcD f^n ^rbcnt^ af, M ^an fora for i^)ngenf ~ 
bleo ^n tagen til 9}aaDe igien/ 09 fif (inOrDtnation/ og Dec^otf at Dftre^on« 
iini ^cm^manD ooec 3^1anD i tre Slår. Q^ar faa i Sr^orge 1 520. 09 1521. 

. • • Uu a aaaret 

(c> llorol«n»* tébt 3<(«flt>frNe at rcife til t>antttaa, Vl«vQt, og mi<t^<bi ttUra for 540 ^onffc Wla%åiin* am^mm^a^mmmmmm^mi^ I - s 3 Slam i5di.fom im tU SanDu tgUn/ 09 ttaf paaQ^eflnlanDtt/ ^w 
J^ mtD 13. fRcntf) optyoltt ftg en Uge ^otf en tig ^»nOCy fotn (fajftde Dmi 

^at I $22. tnDfal&tben (bre ^oiJHd^eb tmeBerti ^m 9^ f^fop jfon 
3(reO(n p«a igolunt/ in teifh fis af bctmipu ^i(fop 3on»Ele£Hon,M9 
mtfl afiSiØ^opØgmunOe Admintftcation, foiA kam r>M øtMn af SScCtbifptn 
e^ eanlfttne i ^nO^itnj (^) owr 4«^ @tift. Seg ^ot ftet tt^flam«««« 
5o«:et>t af i$2o. og i$23. intMb<nD(^ at (Etettckt i .t>»i^dtft utiMcUt 4«^« 
[on ^ceføn efter ^fFop iSotfialt, at ««r< ^ulDnfastig ootciDotn^ivfnil 
ioD«/ Od foate til Det 09 ^ant>i>(et>e mtn 9taaD 09 S>aal>. i)^( DA tttt^it 
fi5r<t> f ll)v>ontDt De fiage ovec ^ifPopØgmunO/ .^vor(eDe< ^an (»at utettdistn 
(»anDlet uuD.^itfetié ^oD</ 09 ttnoD(t9e ganDfe b«n<Adininiftration» »9 ap- 
pellere fra aOe f^an^ ^omme for ^tfebtl^n icSiat. 1522. craftino simonis 
9r ]ud«: $inDe^ ogfaa en iS^om af @fa(i)o(t< €(ertde, b^ecuDi te ^yn 
8(re0»n ne9ie &a9(r / Dentme bannem i $8anD , 09 affette |fam ab oificio & 

jbeneficio. ^At. ^l^anDagcn for Cathedr. Petri 15 23. Annales itie(DC dW^ 

%t WKXt Derom. 3[oit 2tveføn Hep orDineret i5t4.o9 foin tU^tigtet 1525* 
i €nDeIt9 breO Denne Uenigb^ paa Det ftb^e foa fhd ut>^ <it Den ene trwoe 
ben anDen at ineDe« paa SanD^^^inget 1526. $&iff op ØgmunD bef(de9e |«(t 
^teft/ tillige meD idmiDecne; at fonfme ti( 09 meD faa mande ^o]f/ fbmD« 
CnADe (!aff</ 09 ^utDe bPet ^nfdcer botOe fine ^elf ^(t. !t)e rebe i |)ob(« 
$ai til i^falbolt/ 09 ftDen Detfra til 8anDi»$in9ct» C9 DaoQepare foflint/ 
i»ar ^ifpen 9torDen fra 900. tS^anD ^etf ^ men ^iffop Øgmtmø 1300, an* 
Dre fige mere etter minDcc* ^a iagp« 9ot $olf Od tmettem at foclige Dennemi 
D09 fi6 nian Det ifCe vtDere bcagt/ enD iaa, ot to fOtcenD (FtdDe flaoit^ fot Dem 
«Be/ een af fyott ^rti. ^et 9!^ for ft9< i^«mpe«^laDfen mc paa en 4!>oln( 
eflerØe/ liddenDe^i ^acn./ falDet Øjtrerft2(a^ fbm leber idiencm SanD^tind* 
ØteDet. 56e flod^iS ro^oDeligen et 9oDt $a9< (aa ingttt af farterne MltDt/ 
tnDtil ^if op ØQmunpø 'SIavX) fan^eDe Det dtooD on/ at b<)n 0^ 09 banftoe 
@taal«^nDiPeme of Den onDentf •^xtnDeC/ II09 f!9 faa op^ tinDer b<ninem; «} 
$f-bam enDeiigen lagt til forben; tbi f^n par meøet flerf. '5^ pilDe ^ 
^ocDIanDife fiacn. op 09 ^Mti, men Det bleo biADret. i^meD fif Dtnm 
$i»e».^amp 09 tumult en. €nbe^ fem (FeDe D. i. 3utii 1 526, 

. i^a&tn efter Den 2. ^uiit, om Siftenen/ bronDte itiomfirfenl ®Mttt 
Af/ fomme Od« of Spn^^iD/ foJnm^af Ufoc09tt9btD/ at no^en ^ulDe fy\x>€ baa< 
ret 3(0 op i ^it^en I et ^pcfoD. 3lDen Of man iPFe Ouf Fet. S)en beøpdte 
golfen, ongef«!^ ^. 09 tnDen tre $imer var ^ele iCttfen donDife fogt i $lf<> 
2; ^-- ■ ■ ^ ®e 

SrHn^bieoi/ oa be 3«laa»fT( Si(lt)(>er llevf or^in<r<»e «f ^el^te $«^F(Mflpp. * * * tfMMrifa j^e fodKmefU Otnatmnfetf/ ~@ftttv med ctiiqviis itoi/ JCl(tDic 09 ^»get/ bltoe ' 
reODeD«. 3 ^«t(ini09(n oenbt« ^n&en ^Dcn. .paa ^ifpf«@aat&(D ; mca 
ft^^ fra« Os/lhop ^hn tMc af(>r<eaDt/ Sotti <ii l^o^g ^IaDé.$9v(dn f ^nt 
flufftDe D<n beU Øf&eBconb. ^mme ^ftcn t^fl< allef^ianD fra SanO<? \ 
t^inget. Od ^a ^itfoj^eR oac pa« ^icmotietir f om ^irfe^^rtfldi ^am i tStoDe^^ 
•9 &ec«tteDe |)am Diffe ^toentxc. ^ifpen faiot Deroper, jh'a]( i Q3ef\>im(((«^ oø 
^tiOtn øons/ bal^an font ^a ncrc/ at ^an fttn&i «Sn( ^ifpe (^a«c&en/ og tee« 
fek ^ang / t>a ^n Mt fonimen tit €io(n Ov<^|c i»eD ©advDen. :^m fPal da 
^«e (alxt falO« (aoDotHjDrD : 4^^ i"^ i^il ^<^v<^ tnangr 2:irig øaoet mi$ ' 
ffcfir iS^nfFe/ tt/i fir ^•t biHigc, «t ieø faatc nogen Roxiviti. SljiDrt for* 
ffffie I^u5 0(D faa(ei)e<: Oec ^c gaaet mtg oel noC^'tO int> tiO t^ien nu 
Uttxt Oet t>e( if Ce be^ce ^er efter. Od ^il tnan ^%%, at De 1 2. eOer 13. ^nr^ 
(bm ^att Pat i5i{Eop fiDen^ \fix ^an ofte^ ^aft nostt ^n(i<!D^ og jo j^pvce/ i» 
ii«fm«ejDetlaft6etl(€irt)e«» ; ..' 

1526. 09 1527.. (oD ^an l&om!iT|e)i< 9att<^lg feSe onepegne efttt $c<e 
•0 jernur V-baaDé omfcind 3i$(aitD ^^ og til ^iotgc ; t^ Der vat nogen ^f du, 
(om ^oméitfen i @!albo(t ^erte tiU ^otEene "^ox^ Det QJint^en ooet^ o^ 
^apte Dcicrtf ^tti)0U> paa et @teD/ foni biep falDct l'ølasnt^ereø (B[aai:(>, 
JDtm PateDe negU Romere i 9laD. : æet melDe^ til Cpempct, <)Pot goD eit 
hegler Dette ^atteig Pat/ at anDet %9X, efret at Kirfen brortiDte af, Pot Séfi* 
IPopcn félp/ fom ttUige en goD ®p*«IRanD / meD famme ^atteig engang Peflen 
fot 8anDet. 55a Dtep t>et fw en fhtf ® torth ti( ©wnlanD, 09 fom faa nat, 
ot De faae $0(6 paa tatiDet. S)ette var ftlDig paa !£>agen/ men Df finge flrajt ■ 
en goD $5et/ faa De pate^O'totgenen Derefter i ^attijrfiorD omtrent jtt g. fom 
tp wfleh paatanDet. ' 

3 Pi» SwmanD« IBii^op ©tep^ane 5t6 Pot ^x. Øgnittn5 Stnferet 
fot BemelDfe^atteig ti( 9}orge/ og mange anDre fiD^. ^tx vat alt uD peD ' 
QRotten« ©ag« ^Det, Da Dexte ©fibglf i ©tpffet, 56ifp ØgmMn^ ^avDe " 
og en ^lagt^ fom ^an foot feip paa til ^eøntanee og anDenffeD«. ^fn ^avDe 
fii ^tefl bpgget/ pe'b IH^apn -^x. 3[on (CttffiJn/ i ^anDftotD, fom og ^p&e 
bpgget et anDet feglbatt ®fib/ og en 53aaD af Den intention, at Detpaa vare 
\c^ ØJ^cenD af $tce / jbm ^n alene funDe roe meD / faa (lerFt 1 at ingen FiinDe 
^olpe uD meD^ahnem. .@amme< piDere ^effripelfi er at (ee i Dt3é(anD« 
^e Slnnalet. 

Jtilfeo« ^Jpgnlng lofleDe meget Sfrbeift, 6aaDe at bente ^ometet famen, 
tft fore Det ^itm paa |)efle og ØtuDe/ fom blepe (PoeDe Dertil meD 3cm< ' 
_:fo. «Olange fwceteDe $r«-og S5féDer, ^pe^ efter ftn formue, ^otet eftet ^ 
bfev ^irfen teifl^ Do^ vareDe ^pgningen 10. ^ix, inDtU Den blev fulDfommen^ 
%% ^^ f^ia til 1568. $^iffO|> Øgmun^ t^aPDe og tiiforn tétliamet i^irfen fr<i 

UttJ ©tUBD» , N ^41 Ibatfftt fDtogdstn. 

®cun!Dt>o(t) af^ lirtKt bctxc mmt^tn ^otD 09 ^ulD i ©ttlw^ eg øiott ItittM 
Uuigt ^otete; at tMv futide rxl b(svat>e«^ fom i^e tilforn mk f «et 

3 Dilfe ^tDer bts^ntte Cut^eri ^ftrpom at Ønt)e ^ifa(& H v^m pat 
3«(anD/ liot eftec (iDt/ og i f(er ^0$ ixm^ fom l^avDe fluDecet ufenlanDé/ iblonM 
^vilP* teac «n; ^jeolJlottn ^ifftc 'Jiinerftn, fom bat)Oe jhioertt tM <3Bittenb«9f 
og D;r ^ect fiutbecum ftlt). ©enne b(c» fttxn i5)omfiv^j^rejl i ^faldolt 
botf *^i(fi>p ^gmunO/ og ffiftCfl -^^Iffop fammcjl<0«/ lotu Dog if6e pitifig) 
^eno Hn var bleven ^ifp ; tj^i/ fPient ^atr t>ar en oeflocrD ^anx>f var ^an 
Dog tnfoIDig/ og f^aoDe ^cUer ingen !SRagt fott.,' ^i^op Øgmnnb ^o(dt ttte< 
get af ^arø/ Da ban t>ar f)ani ^thi^ttfk, b(eD Dog oat/ at ban/ weD nogd 
anDre/ var bemmeligen ttlgenegen Denne ny S<rre/ og biev enoettg vreD pcia Denv 
é)len Det gif (m over, 

21ar 1 5 3 8 . var SSii!op ØQmmt) bart aD bfeven bllnD. ' J&er f or tctHe«, 
at ban bafligen mifteDe ftt ^m uDi en ban< Q^ttttation/ Da bdn reifle forbi tt 
fSierg/ falDet 2)fngoIf9 ^^tt, om bei (9< ^ag. |)an fpurtc Da ftne ^vetine^ 
om Det begpnDte at blive ^ften/ De fvareDe 9{ei/ Det er ffart Co('<Sfin. Hu 
ttl, fagDe ban^ fart>el DuX^erden/ t>u l^av mig lounge nof tienr. Ctrojt 
Derefter uDvalte ban Rn @ejler»@en ^r. ©igmunD til fin SfterFomtmt^ 
og fenDte bannem ti( ^orgc/ bt>or b<tn bitv orDineret^ men IcveDe iffuni9. 
^ age Derefter. 

^ijf op Øgmun^ (oD ogfaa en S)om uDøaae imoD Sutbert gere/ Dattctt 

I539.in ipfo die (anSti Gregorii [D. 12. Martii], fom ieg fclv bar (sfl |M<I 

^irgameot. . ^er i ftger ban / at ^atit angceOe b^iHgen t>tn ftore X)ild' 
^trelfe og t>ancro / fom tager til i Dette fattige ilanO , og ae en XXlmtt 
fom ^r oprtiil ttg , og ^»cceOilfet Denne ny X?ilt>fAi:elfé o3X>«ntro/-M 
MgeleDcø ^ave uD^tfCet fine SenDebuD/ faa »et i Dette Jland, fom ai» 
j^enjieDø. ttlen Decfom ^an ingenfieDø (an ftnDe / at^Octte iSacterib^c 
agteø elletr aDlyDeø/ t>iimmtt \)an Det udygtigt ; og ingenlunDe^ eftemc 
te ligt. ^oi^byDenDe alle t^CaU^ItøStift at ^olDe OermeO/ (afi lom^ 
pg inDtil atiJianDet (ommei: et aabet}^ret>fta Dett Pavelige Ulaøt ^ 
^effetlige Ulaiejtet. ^e ^emtitrenDe fotbyDet ^n paa t>et (ierCefte un« 
btt ^anD , men titbyDet (tg at afi^ie Dem foø bemeldte Keltgiona ^otf 
féelfe / ^og uDen at penge«@traf. (Dg befalet ftnePtefler at tcefe Dette 
Jbret> offentligen/ bvet i ftn @ogite>AitCe'/ og ^riveJDerpaa^ Doøudeø 
At ^aacD^^eD og UmtlDbeD. 

S(a«.f539. efterat ^fibene ^o!^ bragt S^iffop QigmunDø Slføang til 
3<lanD/ uDMlDe i8t^op (eigmun^ forbemelDte fm ^irCe^^relt ^t. (Btiferi 

meO ^efhnie« 9{aaD-og ®aiiit|(£<r tU fm ^ftermanO/ oa loD bønnem faa 

reif« 35« ^eer»; 345 réfft eiedum, -at dnnamt ftn DrDination ut)(n(art&< [a: i ^anmoif], ^tl^øt 
m» ifi^otm em U ^Mp , fom Nete t^iflcigit 

9(a« ^«t 1 5 39. non- Jo^ii* 1>åa %eff«fl(Of tr uDøitKt <t $8ret»/ fom ieø ^ac 
t«(t )>da ^fdattrenf, af Ck^ut van bev tnecnntf n [tTlanptQen]/ £ftndmanD 
oMt 3^!atti) / ^oocu^ fxMt i<tter <n , t>eD tl^taon Dtderif van Vl}!Mi>.tn , til ftn 
^uRnncedtig otKK SanOct^ anbefalet ^annem itu»(leret i PiDf^e/ fom (it.^or« 
OanDer / o^fbrtmDet ^anncm Dcr^oé øuIdbnnge^Syfel. Annaies f^e / at 
t eniH 1Dt&enf i»ar in ^^araborger/ 09 $at>tx da aBerelx »(rret De !£)an|Ft$ $uID* 
ttuedttg paa 25effefl(& omtrent 12. %ox, ^atr bac Der tn meget (let Soo for 
^R>^ ^an « og an^et mer« CnDt 1 mange ^tpffer. 

^et lamme ^ar 1539; om ^oraaret/ ^tnDfeOog Bergen dtltg^ enet/ . 
fbm dnorc S)ecumentet me(t>e t tl^atun for ^inDfeDog / tog bemeldte IDtOcrié 
oait tnin^en / miO fine ,^an{Fe ,^ol!, ^lojhret X>x^Ht inD meD ^)kigt / fiog 
eg tireo poltene .bort; men SIbbeDen «ar Den gang iCfe biemme. ^or Den lio 
baoDe De ^aniPe ingen ^onDegaarD/ nDen en liDen fhap t>cD iSejfefieD. ^erte 
Vtmme 5((ofhr \>ilDt De baoe ihDtaget figeleDe« meD ^agt engang tilforn , nctm 
Ug 1536. men Da bte\)e De Dreone bort. '^Cii^ 8<tnD« » Ringet ta(eDe< 1&iflPop 
|E^muti^oglDit>eriCpantntnDen\>eD^ogiblanDtanDetomt>tD^e. l^tfpen 
^iereD« at fee Det ^reo, %'^m, iPon^en b^^De faaDant befafet, %<ai t>t(De gierne 
D«re ^néi ^aieftetl i5efa(ing ipDig. S)tDertl? taug/ og f^areDe tf fe meget 
Dertif. ^en tStSPopen beD ftg unDer ret £ot> , om nogen bat>9e ^m noget at 
ttitafe* !DiDert(fbareDe/at^flt(en^enfFt)IDebo»eDen£ot>; (BtOenretile ^ - 
golf bttm af SanDi* Ringet; og $iDen gif faa ben/ tnDtil nog(e !^age for 
Laurentii $)ag / Da reifer f>tt>erif btetnen fra / og agter fig efler ben / at inD< 
tag« ^trfebat« eg C^ycf ebat<2((oftere. C9?en paa ^eien / bt)or De etfleD^ 
i»ar femmen oeer cnjéH> pda en ^«rge ^ameDen^ b<in« ^o(f foDleDe |>eflene) 
^ ban bafHgen i @inDe at reife til Sfa(bo(t og befege 5&i(pen. ^n fom 
Der mSfiten / og bleo berligen tmootagen meD 0( / ^xa, og iØlaD. Cm ^or« 
genen tater b«n meD QSiffopeti/ \fMvc^, \i^ b«n fpurte; b^orfor IDtDertf bar 
fig'foA aD tfleD Jtfoflerne/ ^f tf fun fnupreDe og onDe OrD af bom/ ligefom tt(« 
torn paa CanDtf « Ringet. SSi^open MaDeDe (>am at forfeie ftg bort meD Det 
ferfie; 'p^fn Det bon tfft ifu(De !!>eDerfare« nogen Oi>er(a(l'af ftne^olf , tbi Mn 
funDe ei giere oeD/ bOAD De fangeD« an; men <^tn og ^aD IfuIDe Mre ti( bcmé 
^ienefle. ^tDertf (fetteDe intet Derom ; og braf Den bele !|>ag. ^cn S5ifpe« 
é<tarDené^et^anDer ffiffeDe ^uD efter neglerod ogiØonDer > fom; ban i'io« 
^e / t)are fferf e og motiDbaftig«. ^e fom oeloiOige. €n ibianDt'tem bAt>be 
iMeref i X'iDøe ; meget HDe meDbanDfet og tampet; Den $tD De bcmagtigeDe ftg 
JHofleret. 3n>ibterttDanfafDtC>iDedf^tif6pennog(e gange om i^agenmeb 
wang« flemme Pro ,^9im Der^o« meget/ b09( ibloiiDt i»ar Dei^/ at ban i>i(oe . 

.' . inD« \ 244 ^gtiffe $Ktfg<>|(tt« 

tifftoit Det ^eU ganD tmo f9t> røanD. ^oct at fortotU«/ £)t^et;tf btt!» (ladt* 
m^D afle (tne 0)t> ^«tt&/ faa ing<n &kt) MaanctA ut)cn enS^rtttg af 12. ^r, 
foth ftDtti blto ^m i ®(a(^olt. StOe Di(T( Ueoe flæbcDe «tfie&S ^tn Ite 
fen i en $06 ^ og Def!(&e til med 3ocD 09 ^tenc/ ti|C$e itieD beve^ @aD<le 09 
tj^efle / fom De tUfbnt (UntDe ibtei. ^ette (FeDe )Ma S. Laur^ntii ® agr &nd]( 
Deveftec jloge De to af ©iOeriP« §o(f> fom A>a«e tilbage, et anDei ^kD (ej» 
@iDen blev Dcc f<e(det eal^om oi»ei; Diffe 'l^anfFe / og De aOe Demte fi'etlejé 
^ctiiO , 09 meD af ^et at oorve Dr«bte , men ^i^fopen^ 09 ^oroPicfeud ^olE 
ii<!t)IDige og ^ngecto^. Star et efter , hemfig 1540. paa i:anDj$»^«Éindet giovtx 
$5i{Fop ØgmunD/ f»m no! flutteDe^ b^aD Det t>ilDe felge paa, fm &&/ oi 
Denne ©ierninspaa ^tDecif tmn tlltnDen 09 ban« ^olC iffe var. ff eet nuO 
fin5!8itt<(/ ^^^^ <ft<r Hn ^IfFpnDelfe, men af ftn'SoirftanDer og anDce ftne^^otf. 

^ ©a Diflfe $^tDenDer Fom uDen!anD</ tt«v Den uDoalte iSiflPop 4*.<5téc ' 
damborg , og t«rDe Da tf Fe Fomme for gongen / befrpgtenDe / at bantnaojF« 
maatte unDgieiDe Dette ^anDflcrt; fuppIiccreDe Derfor og unDfFpIDeDe Øg/ og fS 
«t naaDigt ^reo "om fri ©.éIeiDe» 

^t. (Bfiflei; <eiiie?røn bUt> orDineret 1540. (0/ og |om til 3éfanD fa«i» 
me 9lar om ^oraaret. JP)an. oar Den ferfie ^Mngelijfe J5ifl?op i @faiboft*' 
^a bragte ban tnD meD fig SReformationen og Den npt^Fif tSvcligionen/ fant 
-^tftttmi gggteflPab, forb»D afle (lofter til De hellige, og anDet mere, o»« 
miUt De gamle ^i(\)er itte liDet bleve fort>irreDe. J6<n np ^ijTop '^t.iSip 
fer/tog imoD ®ifpe»@tolen , men ^ijPop Øgmunl> flptteDe til en ©aoto, 
fafQet 4øiFeDal. ØJ?en jfient ban oar Der/ og Den anDen i ©Palbolt, be|«9'* 
Dog atle Den gamle, i>g fpnte«, fom ban regiereDe ^ele Q^erfet, itien Den antitn 
fPettepe De liDet eller intet om ; aflermefl for Det bon inDforDe m<D jtg $X<f6t' 
mationen. Sif Dette forfloD 4v*. <B»iffec mf, at 'faa længe fom >^r. Øgmunb 
^ar i SanDet, 'eller i IcwnDe iibt,fit Den fanDe SXeligipn og ©uM OrO inj« 

irem^ang / b^orpaa bon igien reifie uéenlanD^ [til jDanmarf ] , og tog o 

irejl mcD ftg 4c. Pet>cc ^n^erf^n. 

3eg bar feet et Original *^r<\> pali ^trgament af Den 3nl>^olD/ « 
tveitDe Zbbct>tv, ftve Officiaics, 5<5t*(*ant>«»^f n / ©S ComCiefe»prejl<i»; 
meO 16. anDce pcejiei: af Øfol^olts ©tigt/ uDnoevneDe af »i(F«P 

ØSmmb .og i^r. (Stilet:/ fom Do. ^olDc (tg foc euperintenbent/ 
a( efceirfe« aUe \fane ^vtvt, fom var; _. 

- 1.^ CO ARMGRIMUS JONÆ J |!n Ctjmogxa p. 144. «(J«tt ©iftetlf txitt 9)K«ba»< iD^^f»f 

ttvt i ernUmH e»ft. /■ • '35. Wf^ "' ^ 345- 

_J1ujj_.jjXi-J|.1.l II r I - — - ■ - •• I TM-lTliiii Hl i .^ 

' r. iSlfFi^ Øgmunb* Untiff^fchtg fotmeNfl ftn ^erfe Sfltxt&om", og^egi«« 
.:. tilig ffl ^wigért at btfti&t ^v. (Bif^tt t« ?&lfEop» 
i, 2lt 41;. (Stjfei: f)&vit)t toowu ();amlneret 09 ovDhwwt <ftet ^ongtn« ?i8«^ 
faliag: ' '. 

. $^ .^ongén« 55«i»^/ aC^^t, (Biffer ffol ttofte 5Blff»p I ©falfiotn 

'^ De ^ømme &«/ at aU( biflfe ©ocumentet ete^rtødge/^.og r<«»nt;yl?< 
<^W^ ^Jl^ Ørfl^C mc?> een ©tcntntc , at »otte alle {»eteø ©g ©CaJ^olt« 
^tigce ^orman5 og Øupcforten&ent/ og at ^anftal ^ave Jutiø^ictiort 
ovcv dem i ftt> tLit>/ og ingen anben, lUen ^ait loveOe/ at ^oiDe ^«.m 
vedildo og 2>ft^ eft£r bm go5e og gamle Btifenø Hov og Pitvtlegiei:/ 
<>n S^S^i'*^ becuoi ingen 5<>i^»i»t>ting/ u^en meiy^itfenø iXiin^t. i|).«tw 
f^wo <u jEccwj og.Bcitact paa M almiiiBeligc ^to»ji«SiJloDe paa £attDé5ii;in» 
jjct/ tSJIantiagettiiæjI foc Petri & Pauli 1^40. 

2lf D<ttc ?Sceo fe« ssi, at 4v. (Siflfeu oav alt bUw« ^SijFop 1540. og Mt 
ta i^^land.. Annalerne a-c meget fovatiDerl^e i ^(atétalene otDev.biife tte ^av< 
5Bc?)tifui;. ®omnic jcue/ atDiDetif vantnin^cn Weo flagen 1540. i Aa^ 
guftb ; men SSijf op Øgmuno'giovø« fin €<& Dttfot paa 2anW»'ilinget/ fom 
pa ffulDe I)a\>e t>ci;i-et 1^41. ^en Det et utttuefigt/ t^t Annal^s tmmt D<ti- 
oVKteené/ al. C^riftoffev ^vitfelt) fom Dette Slat i5'4i. om ^»raaret/ o| 
l^enteDe SSifFop iE^gmun^ af. ^tifov rettet ieg Annaictm eftet fotberaelDt? 
125te\j, at De ffal (lemme owvcen«, faaleDe«/ fom følget : 

^dt IJ39. om. gotaatet fom Det ^iDenDet til 3*lanD om SJiflFop Sig«" 
'munds . Sifgang. (^gtnunO eligeteDe Da ^v. (øif^t/ og fFtffeDc ^am uDetv 
la«D5 til at orDineteé. 

@omine Slat 15-39. i ^JnDfeDagcne oto<rfumpleD<"C>it>«tif »an ttltnben 
^lojletet i Vi^i^Cr taUDe Detom meD S3ii!op Øgmund paa .fianp^'-^inget. 
:if fltap eftet ^uiDmagt af Claue van t)latx>iQen / &fet> flagen af^ijfopenf 
jolE @t. gaurentii S^ag [a: D. 10. Augufti]. 2it.ilt) ^Pitfelt> >|<ttet Dett« 
ItaefeDe« famme Stat ot wete ptt, - • 

Dm ^oflen i famme 2lat.6lep Det'fputt til S)anrøatf, 03 Detfot beftpj* 
k 4t> (øiffev fig at fomme fot kongen / men fif faivum cohduaum. 

2(ai? 1540. fom ^v. <Sifj*r otDInetet tilhage, men ^at Dog iffe-[mett<t 
1^] annantet ^tfp«;^atD(n fet«h{> 1541. ^oa SanD««$tnget t $40. tatifi« 
f«t<De S^Jffop Øgmunft, meD telt Øttgtet^ ©etfllig^eD 5Bijf op (Øiffeca ^tc» 
»e / og, famtpf f eDe ^am fhnitiig for Dete« fSiff op. ^aa fatntne SanDeting 
maae ^r. Øgmnnft baw giott fin 35efvitlfe« geD fot 35i&erifø ®foD. Sftet 
^nD6;%inget fpnøy at ^.f op (^ifftv et IgiKfi teifi. tU i^anntatf a maajFet af 
- Tpib. III. , 3^)5. . - • §0«* 


1 ' f 346 2)anflf Søla^im ^mtmm lpv#/ foK at foac |(Utt IM4 Uttm af <3<t{n. 

^at i54i.ft9e Annales ) at ^r. <Si|fer cv f ommen mtD OtMnan^ttt.. 
Os er bet ^eei ciirR%t; t^ otf«mine ftge/ at SMien&WRi >t»e |Ctmt irnoo 
Xm xj42» «A 

. @amme ^oraac i54r> Pom C^rifloffei; 4t)itfelt> 09 hentet)« ^i<!o903« 
Aiunt> af^ 09 f»rd< ^m fati^en ineD ftg ttli^anmatF. ^en %:tlO ^vitjorlO 
>enférec Oet iH 1540. (g) ^tlfet \tU tan rime ftg/ b«i< ^iiPop ØdtmratI (iat 
«fia9t fm €eO paa ^anDi^^indet, fbm neD«ent)t4 maatte ^ec i54o< ^^l^ 
Der, at enD«(( ^ocumenter oife/ at Star 15 4T.bl<9 Det t)«mt pi;ia Santié'^n* 
get om Det ^anD^ag, f»m (feet «ar paa .^iDeriC ean ^inOen 09 iK^nd IDHtX 
r»l9^e> 09 oar Da 9b&eD 2lleji;ittø ^manD for l^omen, 

^ot 1 5 4t. fbm fa9r er/ Fom iRtiFop (øiffer meD Den n^ itongetiøe OtMf 
nanl/ 09 Den np c^iiie(i9e^ft( o99teM9ion. - derover \Avdt De 9am(»i5ifpe( 
Iffe fiDet belf^rteDe, 09 fa9De i8i|FopØgmim&; at ^on iffi ^otDeuDMlt ^in 
tif at meDflaae 09 fDcfafie Den 9amfe ^rforDreneé £<rrDom. tSReft bet fit Im 
ot bltoe. Scoret efter 1 542. fFceioe ^IWcmDemc til Jtpn9^C^ti(Uatit>en t^eDie^ 
IsrnDfr tit meente^ at Det iffe lom ^on9en iti at 9iore ne9tn ^oraoDdngl 
Dteltgionen eller i(irfentf Ceremonier/ men aOené Den a^omerfPe ^itf e te !DM 
^t. (Siffer {)anDb«PeDe €t>aii9e(ii SærDom / Det befte ban fnnDe. ^erfot 
%e9pDte Det i £anDet Den fhre ^i»eDra9t om Dieirgionen/ »9 Da reifH Sdx^tpn 
«f ^{yxm ^r.^fon 3(re(^n fii9 fw aitjor atj^rfelge 09 forflprre Den n» t«t» 
Oom. ^aret tilfome 1^41. fpne«^ at i^r. (Siffer tyar annamtt Q$ffpe«@kiac&(% 
fl^ famme Slår t ^arDage biee ^jføp ØgmunO ta^en til ^ange ^ faa Det et 
iimeli9t/ at ^<in if fe bar l^aft "^io at leoere Den felt/ uDcn Det er (Feet fiDen tA 
m SttlDmcegtis; fom D09 neppe er troiiat. 

- 3 Dette 2lar 1541. tler> C^rtjtopfer At>ttfel^ / ?«nl»t)me til Cw«**' 
.feiem, af itong Cl^tifHait ften C«Dte uDfW?fet tif 3«lanD meD twnDe Orloj 
€^Kberat bortfete SSt^op Øgmttnb tH ^anmarf, 09 ranDfag«/ ^rftDctf «f 
var 9aaet meD Det !t)'an{Fe @la9. ^e font Der i ^Hiitte*$iDen t men D4j|J 
Ue« funDbart, ^a» man SSijfepen Det StaaD at fbrfete fl9 ef|er ^n til^ofP* 
ne, »9 blitte Der, men* De S5ani!e' Heoe <(99ehDeDeD ganDet. fIRen ban w 
xeDe/ at ^éninaatte ferfl t>eii»9e fm @»fhr ^eD^#A fbm bi»eN paa^iafle t ^ 
>veifeDe faa til 9(el(iuffl uDi 42)lt»ed; IfWi ^ ^ai»De «» ttoDen iSolis. ' ^^ 
fom DK/ faoet ban et i&nD 09 ^eo ^nDetv fro S^iffop <Siffer/ «f Den 9Sc» 
.sin9/ at ^v. Ø^tnwity tør ei befrp^u f^ no9et for De i^nffe/ t^i De vm 
" -. ^w 

(g> sntM fan ^ilb^vitfdb« 9«rt«eiriii| om iKBiic .^MDel ll<niriifinif(P«S- ' « "• 
- i »em vg mm m«l «< 8«r^r<f«f-«(tte ^rift. -.1 »♦W^. w hm fUt inttt Dndt glece. ^tttt tmoe ()<ui , 99 faøi^ / <it M oøttoe fta til 
ClMIC/ in vilOf bliM Otttwøle ^>iie. tSuM uxftt til&aøi , og 6«e(tteOe fdW 
fsp ®HHv>ett< Qlifiniai. S(nO<n ®<9 Dcc<ftcc blet> iot $tii» påa Jt9p(Mø» 

€Rrum grøutMO. Wita 0(t f »m otnfiDer op af &cretf t^ntnelige <$«{( ^ at H 
b<^icreoe i4.^efte» 99 fercsa«^ Oe vtiDc flpttt nogle ^ai'« op til (SlolpoSt/ 09. 
Oerfra iiitn, 09 f uOe O« i^orre hmm tii ^effejleO Den anOeit ^ag« ^fren Det 
efteir. 9)«n/ po |)e(len< Com tii bejhmte ^iD ^ rebe oe 14. ^aiiD (IccPop ttf 
! 4HaQ(^ at ^nte ^ifptn. {Cecef <s8ci»Q}tfér.t>av tn, fbtn trifovn ttat flpdtet foit 
oDiFtBtjie ^tpffet N ^{Fop 3on paa ^olunt / og- font i&ifop Øgtmtii& 
^oDe taget I fin l&effførmelfe / men nu ba^De fattet |>aD ti( ØgmttnO/ fIDdi 
OiDertf »aq itltnOen b(e)> (lagen; t^t [fom fortcrftet] f a( f^an M« ^oi&t itt 
web Oenne ^ai^ betler eUer ncec Glegtino. ^ mi^ ^ata> , fbm («Qgt 
^»fteiNrm S&i^op ØmwinOe gooe <aQien/ faa fnavt^n ^f unDec i»ci< ai 
\titt, at Dt Mioe tage ^ifpen tneD iRogt/ t»enMe tilbage^ ttien fom Oog ^Deii 
^ ^en Qagé @f 9(0 i ^o(t og 3ef n. 

J(ort at fortotSe : !Qe femme ti( ^taOe om tO^ocgehtn itfoffen emtrfltf U 
nge i&ifop ØgmunO op af fin 6eng/ ganDffe nogen uDen i bore ®f torten, 
eg bace bannem faa lO). ^ti boiot faa fafl paa fu ^e(te og ^ung/ at fre 
funDe iffe Ocage Det fta barn/ fovenD Det gif i ^ffev (h). ^wt 6efl(e 
lagDe flg oDec ^am og baD fot \)cm , men bet bi<tfP intet. €fterat ^an tKW 
tommen UD/ flceDD^ De bam paa/ fiatte ban paa en ^z^, og fu(gtebam firajt 
ttf ®fibi/ og ftf en ung ^etfon at tiene barn og Icrfé meD bom / fem fiDen ^a( 
mrpe bieeen Reåor i &falbo(t. , ^e lot^De/ ban fFn(De blioe \ti, om ban loO 
fiemfaae aft ban< &eh». ::Da fftffeDe bon i5uD til en ^efi/ at ^an eifDe 
tomme og fftio« et ^cee foc bam. ^meDcnø ^iffoptn felo DictereDe / \>ilDe 
ban \jft\^t noget til ^cefhn/ men 4^tfei&/ fom floD bo^/ bintreoe Det/ ogloi 
^refien b<nte ®eii»(t/ Der imc: forborget i en ^ten^^ob ooen fer @aarD(npaa 
^aOe. IDcribionDr ear et AgnusDei af Q)u(D/ fom f oflcDe 20. 9lti(r. Dit tog . 
1)ané ®efler til ftg. ^a iSuDet fomimeD@»Io(t/ iot»eDe Xit, ban ffuIDe blive 
leé/ om De fif Dette Agnus Dei.. j;^un lop Det W^t, men ian blep Dog iffe 
Mj ®en i alt t>ar Det @en»/ font Cbrtftoffec ^x>'\t^i\\> loD fummere / og 
tog fra i^iffop ØgniunD/ 325. £oD/ 300: ^nglotter/ 12a ^tt)ffer fiore og 
fntaa Qeit>«^enge/ i34.3o<|im«*S>aler [3:9lsgtfDaler]. 9iof lo\NDeDebam 
■at femme toø / bei^tKm 4oD ifongen fa«e alt batrt 3orDegoD4. ^a toge De 
^nd 3<>TDégoDd i 2^orSetflecO/ fom nu f alDeé ^eynef Ombut)/ be^aaenOe 

Jiya. 114« mf ■< (h) Om benne Øiffop Øgmttttto nføeboanfige ^tDrfe, fnat^rlføm øm j^anf Sh^nMgteb 
IIM 3^IanDf melber Refcnias i /In^an(!e Adas nøget eftct Si^pBrxna^faiSvcnoDia 
beretning. $fte pontopp. Mam. Dao. Toni« Lp. 148« 
' S&<in1h9Wtf(j«Sin. Mftftwaadaa^Mw^*-*— '«-• •»/— . « ■■■»■■■ ■■ » ■»» ^ i ■ ii« J^iaatai^w— M— t^i^M*— ^ 


' » ' " ■ 11 I II. , dum ex boj: fcculo pigralTc, < . . • 

(k) Conf. rONtOPP; Marm.Daii. Tom. I. p. r4g, 
• (O @ce PONTOPP. Marm. Dan. Tom. I. p. r49-. 

. (m) P. PALLADU &. sjK'ba'.i efi!v tv\yi i ilu^b. 19^4. fol. f;j. 6. r)tHvr Nr Jrøc^ Sfty 
tifU ^iferc^r'.til f>\HiEc p. Pet. PnH,vJiu? Of] i>< cmDvc i^vfcc ^'i^aujcUifc to'CCC i Ht'^ 1 i 14. @aact)6^»9ttKntgeoa^( ^tettr p<m^(rtei:«i!<^npAetcl>e^n@)a«roe 

i&»cd«cP<$ci>^9d ^ft^ ®efle( affa()&4 ftn €eD^ ot.Def vi«c ^enpeø nteDcm 
, €)6D«. illHn tit Wtt> &09 M5 Det ftimme.- @i9<ft'lMct) Det bptttt iijtB 5)onn 
,f ivf en foc auoet ^oiOejttob^ - ^ilfocn et melDer / at ^i^opeir ^v>De -teftta jis 
»leD en 5eD/ at ()an tf Pe ©oIDte/ftt 1Dit>eviC van 517in&en bleo, flagen, SH« 
uagtet fcvDe De ^ani Dog' boet. , v ' ^ •■ 

^a De fiom meD ^am Yi( ^anmatCrog ^HleDe ^am foc ^ongen^ mi^«» 
deDeDet .£)and ^ateflet/ ot De ^a\>De forticoltdet faoDAn en Mmtnei o$ bliitt 
S^onDy og fem ^nmtem tiD af SaitDet. ^ongeivIoD ^ttt ^am i @or^2(Ib|leV, 
og f)a\)e Det en goD UnDerboiDtng. (SatnmefleD^ Umtt ban bato anDet ^at, 
øg bdDe »eD ^nDefmlffe "^toee (i) 15^43* 4>^n liggec fccgrawn i ©otøKl«« 
^ei« aicfe miDt paa itlrfe*©uH)ei [nogleiBegec ftgc t ^laflfftDe ^oralirte, 
ioilfii er ucjgtigt], titeD Denne @roo*®ftift pda Jig^étenen : Aug:mun(ia8 
Epifcopus IsIaiiduSr dnDreftge Augmundui Islandiæ Epifcoptis (k); 

^iDinDtil gaaec Det, af DenJatvO« 3^1<f"tiei' jon (Dlcfføn forfattece, 
©fcift om 15iif op ØgmimO. SWttt ferenD t>i fot(at)e Denne SlctiCel , »ilU ti 
tif pploéning I noflct af Det fotegaaenDé feU DiJléCmftahDiflb^'Jei: til :' 

j) 2lt Den ^ii!op »^gmunOø SotjlanDet, fom (op OtDevif ijaii Vdm 
feen 09 })an« Selge»<i5v>«nile iifieløaae, b«D 3oit l^ef, og a't Den ^ol; fom af 
SocD og ©teen i>Ieo opfa|lef ot>et Dem og Dece« J^tftt og ®aDele, J^ttocom til* 
fotrn pag. 344. ^a( enDnu loace bef tenD.t paa 3^1(UtD unDec Det ^aion @oDIa» 
^<ja [»:, ©aDe^|)ei] (ly. ' . . ' 

' 2} Sit SBIffop tøiffci: (tinacfi^n , fom> ttac '4c. l^gmunDe Sftecmah^ 

« Øal \>ace DcD 1548. og blvow af Dod. Petro PsUJadio i banS ©fclfi, tcM 
©t. peDei-ø ©Kb (m) , optegnet iblanDt Df ®uD« $KanD af Diffe to Æon«» i 
tXigeu, foin Da ijare ^benfoiseDe i Den fanDe og fadgoietenDe ?we« 93eflenDti|ii. 
5>enne SgiflPop (S^iffev JnDforDe paa. ^ilawit Stejlerne« ©iftejmaol , 09 fote» 
fiif Dem meD fit eget €)cempeL J^an 'exit Den fecfle; foni paa 3<5IanDjP Éaol 
»Dfatte ©alomoniS OcDfpvog, 3t«fo* ^PW^/ o>i nraaffe flere ^egec af De« 

' b^nige ©ftift. ^a\x oafaa 1542, foi'bwr\>eDe kongen sJOi-Drejifi'anéman* 
^en paa SélanD, at ban (fulDe fee Derben/ at '^u\\mn intet afgif i Deve« 

(æDwiu' • * 3}4^ ØYffiitMtkit «f :^ø C&iriøi«n ten Cver>ieø'i8r(\) em^^vefNnie 
i 3^{ahDattn(iaedi^tf«'^t>.<r dctrté ^etn «rip«/ tMtem JTolMng^u« fiKtxistii 
iKttl cftn* ^ntxjøen Ocuii 1-545. «9 udøen «f«c €>tre ©tigf^na, ^ev«D<< 

^tl ©lutnlné tnebtxle »i enenu efttt;f©rs«n&e ffce ©ocwmentef/ fom ogf«« 
itf < Ud« op(pfe fpc&«ttK(t)te SgiJPop* 8et>mW ^i(lorie. 

1. €t 55r«t)/ font Øgtmtn6 puffen, (ifefle ^at^oljF« SBljFop »©pntw* 
, 3fI;nnD \i(mt tolwt iiO«K»«e i <)«nA55i?PopDMK. €t <»f -Dtn tøft)t3(Iofii» 
- 6et RcaoJr 3<>n C^orf el(«»n werføi -af gjffantfP pao'^nff tftet it €jfeil* 
" • |>l«r'Poa«^Mpi«fl'<WlriWtn5(flr4)gij>«9. 

•C|%{ ^gmiinb af ©«Dé 9?<raDei5iif op i @f<if^pft, fltete ««« mtx%t med 
rC^ l)«te t)wr CLdbm SSr«ij, ^ttocIcDe^ tet fmccfev U, tttSocen bltoet faa gro* 
. »elifl owttrartDen / og mansfoIDige Ut«Tii9b<t)« bcgaac^, fom wge owi* 
^aant).i tictt« fattige ^onD, mmtig/ ^omi, tDJanbrab, famt anDre gvouc ©pn* 
ter. .S)«rfot paaitimDe oi alle gotrte og ^cfg*«K(mD, og-forbpfie (li'engeHgei 
at ^fltu eiiet bejlprfc ffterff repne ^crfot«r> -eUet at ^ape nogen CmjgcMtgelfe 
ineD Denncm;* ' ' • .. v 

. $oc oet fecfle^ aQe dem) font ^op« ^i^mt noicti ^alélod tøiétning/ tD}«tt# 
bw^/.eHet^ocD. . ' 

.^ot tct an&et, tietn f»m fat>e Dere« ^øru Dee aføulit^ «g pi( iCN ^clpe 
«1I(r MDDe \>%m, fom Sooen til^oltxtr/ ifFe ()eilei; giev« ^oD p|) ^D(inø ^r 
uDlnben foy @uO« ©CpID ellev SRenneflrene«, .. , ,, 

.- ^ot Det treDie; Dem fom 1&i>e bort f(a D<red .^ttflcttev/ 09 tage f^ to tw» 
Den^one lihoD @uD« Sop og. d 9l<t. ■ • . • 

gw Det flerDe, D<m fora &tDt/<it De bet gbe^ng< tif <g5tt;af fot .^etltg* 
breD«, eg De fom ilaaeé nogen .g>enig ^(\%, Da De Dog w'De, at De ffal ghw 
Devcé Nt'fonine SSi'oDe; nieD rainDreDe betee fig IpD«gtige, oguDfla«e@Frif# 
temctvi! fov Dei-eé ^ri5t>fl : SJJen t>{ fovbtfDe «33téflerne m at giew [nemlig at 
t<»gt faa&an« tit oabenbare @^Pcifte]. ?K«n w( De iffe Det gi«re , Da tti«a« D« 
f«\> ((tge ^faD« DecflJT.^ tSJen \>i olHc tf fe fwfte Det anftfer> fom Deraf i>if 
fefge. iDcrfor- wiffer ieg, paaflaattr <»S begierer/ at CongnianD, famt @pf(rt* 
motnD/ ^vo\^jler og ^refler; eg alle anDve^ 3£j«b<D*m«i>D '\ vpct 8a»^ ftaoet 
<„<.,■ ^ •■• ' '^e-lP 3. .'■.. ' ■ - op 9i<^ ^n9^ Wt^^iti: 
pp , tOicst ntio 0^ r *B ^ Sb^QiD. moD f tg lltMcl^eD. tRin lod« )»( fél|< 
^uDø Sot)/ fom ot ^((t>e o< ttlforpttdUt; 09 imodtadtt, famt troiooet o^tilmA 
^pomo 0$ |B2ttnD, fa« es iiitø vtc« ^tt«t mifr vore« ^iøt wfim. ^ 
^cfom 3 tcf« mii 0«nne oor i5«faltn9/ Da {Tal 3 i\»ace til af tun @fdDe 09 
Ukiiiø^D/ f9m pcv af maane følge baa»e paa ^iorf og 2i«. ^ b9^ c« 
jbefaier itg aOe mine ^refltr/ tU f^nUft itm mit !&«» fmmfit, at tx l«M 
&ct opféfe for Dcrttf-'^il^ome [i l)\>ert i(ic(e>®ogn]4 ()»cr^9gm«^ic(e/ Nr 
/oienD« dfttt ojjfaa/ tittige mcD mig/ Den goDe i&vg>, Stmen. • 

2. ^t. (Biffev ftinetf^nø !8<ftalltng fem' ^petintcn^ent i @fa(^oft< 
&ttft/ giMti af j^eng C^i^ait t>eit Zv«t>i$ i 540. 

ii C^tfltati &c. ^iere alU n>ttt<tligt $ at effteetti t5<ttne iSreffwijit 
<B^yt>e.ec (£inec(etr uDtMiD e^ falDtt re af ^r. 3(mon&eri5i^ep/ om* 
titge ©ectcie; eg iØltmg^Dtn øfftiec oltQ lallet ^^t foc ^nDM 
paa toortSanDt3<tenDt/ at fuDe tixereiSuptnmcnlXDt oc <n^irtun<»€))()iAf 
at ttt J^eQige^eangeHum ©uDtfOtD mnligtn o(| flacligen pcæ&icft« o<b tsmi 
ftai, o(| n>{{ nu noffom forfadt ^af ue aff Dt <^tOnt^(>9rt)t/ ^nnem ^ffht trt 
off e$ (lifdtge l^octore/ Scftmef!«« 0^ anDcc IcerDt« tOtcnDt uoi woc •de«« 
^(^le uDi toot JTiebfhD ^eben^afn/ at b<tnD totot e^ t^ijligtfle uDt oar4 
tefnet 0^ Cmgfengtlfe btq^cmtå ec ttf famme ^uptrinttnD^ntft €mb(ttt 
^6t bofue ToiittlttoeD o(^ befoli&t/ ec nu meDt t^tm leort obne Sdnff tilmi 
o<9 btfale forffwffne (Bystat (Cinecfen at (FuB« b« tffttr »«re e(^ Wijft« 
€JuperintenDent ubi (^falbelt ®Hgr; fom fecfFr<futt flantxc. 5S)og at ifix^ 
fPaf were e§ ecb mvt Sfterfcmmtte Itenningtc uDi liDamnarcf e^ 'Sii^ 
ifUlD e4 tre; €'lomm(IeDttf {Fan bonb b<tifue gott 0^ flittigt Cpfeenbc pM 
Sleiigienen, faa at tbtt bcOige ^eangtlium; @UD^ tene Drb/ pr«t>t(fi^ 0^ 
Icnté flart ed^ recnt fer ben itienig« ^<mt effuer alt for|fve(fne ^MW 
Ctfgt epter toer Ovbiiian^itf £tM&«lf«/ teii berem befluttu b«ffuc. 0(b 9«i 
bano bidpe buer ^anb fattig eg rig/ fom fer b«naem øommenbe< vorfitt^ 
Seff. e<b 9tet / uiDen alt <3Btlb / ^nfl eller i^jfu«. $hi bebe »ii o<!b ^^f 
deligcti biuDe aUe^ie(»ige oci^ ^rb^lige / SSilToper/ ^rottatev/ ^tD«it<t> 
^refltr / gougmenbt/ @pftfmenbt/ liiaugretti« !D»enbt/ 0^ t!){enigbeben i foo 
phretfne Cfalbolt @tigt/ at 3 anname forffrefne (SybQeir itymt^tn fbc 
€i^ré <^uperintenbent e<^ geifUtg Øjftigbet/ e(b ere bannem ubi a( '^iibdt' 
iigbeb berige i^ ipbige / fom 3 ^ff tette pfi^itige m, enr taber bet ingenluiiD^ 
unber-teer ^olDitl e($ 9}aabe. (^ijfuct paa toert ®lett <Bottorp / ^mW 
mm ncfi efter judica^ Anno 1540. / X^/ jtoaniag^^^errag i @1(M ^otjUn 2C ^Qc@un|l tilt focotu ■ 'iM 
. ji^e ett^ ttiifetU}$/ <m tpt^ t^ii i&ii m Cpmpne t>Oi ^ixcfavins ^ ^U07f 
lildif OU t^c iFaa UKce f ompQe nogen 4t?iQidt ^cme od[i ^enidlittD untUoni 
iwr^oiet q{[ Clff^liøt Cla^eø von iHåiruiQ oé (tricaom nodlt woc^tt« 
»ttlbtt, '3tit>ép99«re t^rt Tdfl SanDct. '^ftiii^affut toii^nu'tl)«« tiB Bc^jff 
Wft »<«i t§ét «tt b«« SRdnD, fiml«« 6^ jast, iok t^et paa «anlKt bo«itD«é 
mima ^ fano ^ee Eoud oc^ 9{dt« afecDigel »eb fotfTicfet Off ^iidl 
tffrd^i^t^ :^^(f<^^ « «»»t S^anp / S:iwa/ tx^ ^mNgmanti poa tpoct &liif 
e<eii»ig#M»/«»«« «>w SMlDUM)9t pta tiU 8w5<t,. att ffuHe forfarer. o# 
Im(a 0$ ^^tt^ Saiifl^inø m«tt tbcn Riemge ^lmo(/.6ot)c ©(flli$ oct) ^tttUf 
lifit f f^ fttveti l^ktfit aUt od^ ^uer ftrteiéé till 8ouj) oclE) 9l(tt. $eéUde||e bCi 
IftQit hontum mange antite a&f iflige »ore €reriDe o(t> <^(cjfue tf^ct poa San* 
)it po« YD»t« loesn« Att ^Hvittt, <ptbecfon» |an& ttf^n f^elff pDecmete ti)ét 
iggiige 9(^ Alt iviig^taåt. .tl^tx om- tiillenDe gijfuenC« ntot^v. ^^tJM* 
m €t^ 9d^ beøttCi atj jr tooc ^faOtngiS^SJiaiiD C^rtjloflk ^jcfed :Hl^ 
{amftte' fpote €cenbe ' oc^ '^(cfue ferDeclis 0(& bOi ofle 9)}aaDe be^ielpefiøey 
(iflonbide cc^ fetøodttde; fon) Unt tjjl Øe^of t^afuér/ o(!b paa n>oce we^ne hu^ 
dlflfitntxf tpbtbet, ept^ecfom wit et^v ^en^tKrltøett fot hogen anDiii t^tt 
MM 6an&^ 'ti(f>ett»e, i>(^ la&et etl^ i oKe IRoatx t^ec p))inife» l^f»ai(id«R 
ST«^ noiOiam fiitOe«. $6ct »ile .»it mfiK aft .@iun^ m(^ 9iao»e msit et^ 
iMta-bitmUf o($ fortobe »ji »|t^ tiB. ^ ^^foImDttf «(^r<^t% , i^q» 
j{t paa WP« ©toti iCiepnt^ap anben^aaffe&aa MDXLl , . , - . . .< 

' C^rifltan. , 

Opiftift: 
Ci(f €l{!cHde 4et; <SyQev !&pnei:^:^«(erintinb«nt obi Cfal^oft 6^^ 
fot ØpnDen paa mrt Sanfr3flant>^. ^ \ 4. JtonflL OtiiHan ^en Crebte« !Ctuiten| jtoen CM(ioff«t ^uic« 
felb fov ^vi< @ul&, ^o(P/ «g l^etimflc, ^n i^aobe opbaant poa 3«« 

C«t%ii OciiHan x. ®iert «0e wUtecIist^ ott o| €l|e<tidt C^riMec 

22x5 Åwitftto, tootf <»anO, biener ^ €mW^manO paa wo« eiot 

ewnuitttbolm, bajfnec nu poi ©a« PDt tPott «flit Warner oflEaer* 

. ' '-^ antuor* V. 35« - gtaiKWiPnfasin. .antiiotoaog (Itljf tVfte iffittltteffM gSaU) »ii ©elff /■ifon- b* »«« »«( 
nijne ^affuic opiboiiRt iiff SCuliiw, @E()t, »et ti«Iiét(i< pfjc SBifptm rat 
n)Ki:8ati!)-3(Ian5, fbm,«-fei-|l xu.8?ofttiof>6«l) i^ftie o* n»Vflt»9toN«, 
tep feunOt" fittfinCitoffut ,»# tuo ensdottec, »luffm enadff« Stonn, jtt 
JSoligplDen, pet CuMt ®ucattt, (ce gtaiiMP« ICvonit,!)!^ «l liiititic« i«' 
tiijt oc^ fiti 3o*iiii«>®aIl!r, »4 en Ørt,' fom (jon ^ofliKt otswbMt« «|( 
S5i|ftp agemun^c. 3'«™ ''"S« Engilomt i>$ tKfinBitiuse S'^i"'*'®* 
In 09 (11 D« (iff ©uptttnientei« ffiitsev. -SKni balftttonnOiiius« Jxd jia 
gngtlOMtc, iteDug« 0(^ tv» 9!in(te ©plixn, tttCus« »4 tu gtanBlFeJtren«, 
ftfteit eniKtv ©Dlom, ti g»se((fe Stontt, «ii JRofmobl>el, fic« ffalffuiShliW, 
t« »ntttti« Sucat«/ to ^)m:tes«lofic , trmiti Ijutitiiet tttllnCjtiugt 0$ oiii 
Sos @e(ff,,3'™ «n Sef ©asm »utgd, SttmfittnnUitiuifut «* f« 
SJjMtt Sptff roDi ©taitit, ttgnet ftfiin ©latt« fot ttp sUlaccf £pl)(t, 0$ ini 
ttSLOtt,.3tem «n ©uli!<Xa(cf , renjic pte SoDis SDntE tii JoD ©olff/ fm 
iami ^fjmtt opbaoTtt aff S^olotn 01^ @tatftii t^tc poa Caiicit. $|)tt imt 
Mi fet(!t«ffitt CSiriftoffet ^Hitfelb oc^ bon« atffniiige i|iiit, fri, ItWg o* W 
foc mc ponimt« Stalfue , Siliali , eH« SfftSetmaniii^ «|f olf d« rett! ao 
^uiug«, Efftnlommm/ iCotiingtc eti. S)anm«cf, foc fttflttfjM @tint ISuiSi 
®«1J, 01$ ^Jtnlngt , I aPt SlaaDt. Sil pBfCim« ^intii«6otti ^«(fii( »ii 
•JaPit lo«ft »>on Signit »!xii p«« t^ttte tpon obiii SBrijf, gifutt Dti i»i 
■©t« maliM^e, tftm eeffufttag n<(l »fft^tc eatitli ^etti,«} osincutaSii* 
antMDXLl HnSntsott ©Igntt. . .. 1 . 

Dominus Rex jnan'u propria fubrctipiit, - gaiiffeggflaniiH: . .353 36. ■£)efte. I. ' ' ■ ■ -^ • , 
fojn5Jel5ei4i6, net tt !5i(!oi»(, fom ft« CitiflHibtmflK lB<$i)nMf( I bilfe. 
iiiD« inSiii gttfoiittatiiMitn i)at>t fortltaatt Dit Oi9|lilC|tt !8ip>p> 
tm, finctc man ifEe minCct tnS ftp of CU 32ai>n Pteec/ ntm> 
9 i) PtOec So;>iloron, fom meo ^atug niagnue ^onj 
Tielfed (3>on bleD t bet mtchlise (Slag MO ^oDe^tg^ s) Jptbtt 

c5unelihi, ^roDcc til oeii btremte 2S£cfebi(Top Andreas Sunonis, 

j) Pt6ew SoftfKn, fora fiDtn biro aStEtbijtop i £unD/ 4) peCev Jacobføn, 
fim tet( tonDflMiig i 3lonD<cn, ?) PtOei: Sing, fom fnite iConj (£tci> 
f^ojTer I. i ^(1110; 09 oac m<D t ^ong 'itirif (51ipping» $io ut netHcgge Dt 
10000. SSontKt DtO tll«(l«ti!, »s *) Pt9«t 3enføn, fom l!W6« fiCd i O« 
i4et 09 no9<c b<n i Cn is<x Sccnlo, alltfnmtn btEitnSie 09 naenCunbigt 
®anD i »9 <fl« S««« SiO«. O9 feooit bl!« of Dinnem bafi "osJt befonoiw , 
ligt fot ps, fem bat fotauigei ban« 'Stam i&^mm, 03 (Tal anltct 08 lil si> 
' ftiwn StUigb^O at &plm nu Dtn (nc< 09 nu btir anbtn« 3b<i^^'"i^*'f** 

®in fiDde of im , mmlig $i|fop,pt6ec 3en(i»n, bat« injenlilnt« ««< 

«t ti<inan9<(t«, os «t ø«n, fom, i anitcning of bon« i <wn(« boMnC« ei< 

jilUt, ttnne sang folB« unStc »ot SBmagtnins. 4)on baoBe Btn Wft ot 

k« i faacont tnicEtatbise SiCn, l«m ifCt EunCe onttt tnC frtmbiringt mtch' 

Tom. lU. 'B» MK! - \ 

I 

i 534 ' 15dn<MB?iH^<i|in., 

i&cetr&tcje gjJcenD. . ^m at tdU om l)au* *pett'om|t, i'om oav af en tortwaSe aDi* 
% <SU9f/ onv{)\>ilfen man Dog tffc \^<xtvi Den fcrnepDe ^ttnDjFab, ^i\\m 
fle Dt i øanrte@f rifter l^aw fporet \)oreiS PeOti-jfeftføn, er 1575. flrap eftet 
.^ohfl X^al&emara ®øD, Da I)an aHerefte ^ar't)ceret€aniP iSRo^ilDe, 09 tillige 
©roning DTargi-etcø^krf, font wl ffal v^ccre Det famnu foB<CaWnet'@efrc^ 
terer eBer ^am?r^(^fri\)er. ©iDen ble\) b^nop^eiet lil feijFopjlig gj«Dij* 
l)eD/ t>g f?ieftoD famme meD SBcronKlfe i ireDioe farøfulDe Stor* gørjl t« 
^an4Sifl?(jp i 2Iarbuø fra i J86. ti( 1395. /tecef ter i KojtiI&e hiDtH i4i6.Da 
ban DoDi/ ogaltfaa b^tDe ©teD 09 ©temme nDi $)anmarf*,9^ige* SRaat)'i J 
De ^iDer , Da iWorDcn« Scmiramk ©remtn^ VCiox^zti iagDe @D?rtge« fRige 1 
unDcrfit (gccptcr, f oreneDf Dlfle tre jKuter unDjer JRo'ng (£rtf af pcment 
Siesicving, og faaleOeé oprettebé fjgog'bwuem et iJiOrbifF "Slonarfie. . . 

^el ec Det faa/ armaif rmaaligeii og nwiT9e.^teDet maae fege De €ft«^ i 
tetninget; fom man om D^re forDum bewmte S^aiiffe ®<tnD ical l)a\></ oj 
4inDer t|og gemenligen iffun^meget lioet op^gnéti épDog em De mejl nieirh)w 
Dige* 3lffe De« minDre.cr o« Dog t>m •$5^iFop-pe^elr ^eiiføtt foa meget fom 
f onwttet / af ti Deraf maae forefiiHe o* b^^ni fom ett ^m:tig og 'loifttg ^anD / og 
Derbo* en niDfiotr og meget agtet ,^rcéjat. "^ ©et er \)el if ft bener for intet/ at 
tnpvren pc^erføn t ^nb^tigcr ti! .'^ji^btrp Slbfofoné og €ébern @nare* 
•Oerfomtl, b»or ^an opregner De SKoflfilDife^Srf oper^ falDer b^nnem Den flon . 
pc&er 3ol?amnfe Øørt* Jg)Dilfet enDeligen fpne« nogei for niegtt fagt^ fad* 
frcmi ban iffe b<tDet baft flerre 53eDrifter^ tnD ^DaD StlDtrDomen bw iaDet 
werblft)e til Dore $JiDer om b^^nnem. 

55)ctte b<iw \&i imffet , « ban 1 (aawf fet fom fiDén M fif ^iffop«^6ta* j 
»«! t J^aanDen/i ()at t>«ret en af ©roning margrette befle ^nDlinger og troi» ' 
^e SRaaDgitwre / og at baaDe bim og ^ong >Årif \fix brugt ](>ah« SvaaD oj 
tjieneflft i De t>igttg^e $ing , De bat)e baft for / faa Mt i Det »erDjUge fom geijt* \ 
Bgev £r og ingen 5Jml paa, at bcin fo wD 5>ronfng tHargreica 55rforDrin| 
er k\swi iSiflPep/ ferjl i 2larbu«> og fiDen i SloffilDe^ for at »æte^^enDe De# 
barniere wD ^O^aiiDen f pø tiflige forret« Det betpbeUge Si^mbeD fom IDait^ 
marfd lEligee i:.axKt^tK. •fjeibemelDte S)roning fan ogfaa b<»De ^aft Slafr 
fog at fatte et @fag« fcrrDett« ®|lii> til Denne ^rcelatir efterfønt ban tsar D<ti 
tneite gf atte ©anffe i5iflPoper ; fom efter bénDe« ©en* ^ong (Dluf^ ©*D' 
%xt meD til 8imD ox fcife og \f>%t benDe til ©anraarf* Oiigef ^ormpnD^rfSe 
tg DlegcntiiiDe , og tillige meD 96rPebifpen af ^riwDbiem og »ogk af 9laaDtt 
« tti)fta^5e D«t ferfte .t)plDinfl«'95re«/fom jtnDe* bo* *^ftf<lD^p«g. 573. 

9t 2tavbu«^ S)omf itfe^ røiDenfr ban Det toar SJiffoP/^ (lifteDe b^n et J3S<c»- 
cii^og rr SUtnr^ fdlDet Altare fanSsr Crucis F^ÉUi^ S.o.V£r 2Hrer]^.og uOtti* 
fte£te: ^kf ei»^ Chfic. ^eD tS)eiftIiabeD<n bar baOi értec Den: SAooDe ^ f& fKe^ ligiontn Da ei»eDcø paa, f«(t neie tti/ og oDgiocr np&tatuter/ )aa«(l fovf^anu 
f(rn« Od €aptt((ct i 9iickuif .{om fot S(ltari(l» og €bor«QMcatietne, fom Da 
((i»eD« ( (Iqr Uenig^eD qkD ^itumD«ti/' og tntD flot UotDcn fomtt«H D<ce< 
_8gmbeD«/ 

3 S^ofPKDe/ tfttxcit 5an Der «av &(ef>(n 55ti!op/ irfe afene for6(DreDe ^an 

6t.^aur«i«« €ape(/Tom ^nø SotttinnO SSifPop Hfel« ^aco&føn ^at>0« 

Øm, og (agD< Ofl«D ^¥«benD( Dertil ^ men enDog fe(\> oeD ^omfirten bpgte 

,og (HfteDe et n9t €ape( og ^rocbenDe^ falDet Sacellam Sigfridi [€(.@tgfriD« 

^apti], og (agDe onfeeligt (3oDtf paa SanDet DeT|tI. - 

. ^a groning VdavQvett t>at i sSecf meD at (lifte Dg ifiDcette (Baon^ 
'2t(ofler ^et i @t(elanD/ o^r ^i{f)»p peDeii paa StaaD meD i Denne Qtiftelfe/ 
»g l^c fe(« flDen gioet b^abe Svinø og en |)oben mere ©oD< og ^aver til 
Dette JCfofler at fette i @tdnD. ^cm Mbe ogfaa ^anDen i meD/ Da $or(* 
.iringeA imellem De tre inorDi|?e 9{tger til €a(mar .b(et> oprettet /^ og oar meD<(t 
front ^cng ^^rif af pomern til ^onge «ocr ^anmarf/ @i»erige og 9^orge. 

3 SRofFiltX bolDt b«n 1402. et (tort Jubileum. ^il Redor i SXoffilDe 6P0U 

bar bon Ifienfet ^irfe^^ienDerne af •pdftnge og tiltagrbannemjntte >Duf( P^ 

,$. taicii ^rf egoarD. ®om ^aomarf d Dlige« Sanceller bat>er ban Demt I 

. Den vigtige @ag imellem JTong (£rii! of pomern og De Jg)olflen^e .^errer/ at 

4}ertugDomet deéoig bdrDe ^anmarf^ 5trone til. ^a groning tflargrete 

.tHit DeD og begra\>en til @or<^ bod benbed ^r. ^aDer og @en/ fyax Denne 

i^iifop; for Den ^eiagtelfe ban iidttt for X)roningen i benDed let»nDe ivot, 

taget benDed Sig fra <8}unfene i bemeiDte i((o(ter imoD Dered Q^iQie og forfipt« 

tet Det til jtn ^om> j^itfe i 9{o^itDe , bwr ^ong €rif fiDen ioD fette benDe et 

iSaonument, ~ ^H ber at melDe^ i b^or mange anbre SXigerned offentlige Sin« 

liggenDer iSifPop PeDev bover laDet fee fm SliD og ^rojfab , b^or flittig \)an 

'fyxt Doeret i at biiøaane aDe De^oDec/ fom til RnUni eller SanDetd $5c|ie i 

^nd $iD blei»e bolDne/ og boer rig paa SlflaDd ©aver/ famt gavmilD tmoD 

iflo^ere og jTlrferv fom bolDted for en (h>r^ortiene(le i De !^age. JgtoilCet alt« 

fameti fiDen PtDtioftigerf og meD goDe ^epiidlig^eDer ffal blipe uDfort 09 

geDtgion. 

5^ette er Det merfocKDtgjle/ fom U et fore! ommet af i23t{Fop p«Der 3en« 
(iMi9 ^eDrifter^ tnen er alt nof til at bevife^ at man i og efter band $icer fan 
%au anfeet b<mnemfor en (lor i£DanD/ og en af De Dpgtigfle ^anffe ^i^opcr 
tirtDer ^aoeDomet, - ' . 

^ct er Denne løijfopd ^etg(/ fom \>t for paa Dette ^efte ^a\>e laDet i 
Jtober ft\Ui, nemlig Det ban brugte fom^iffop i9{o|filDe. (gamme er afteg« 
mt efter en Original/ fom benger unDet en Civitering paa ^<rgament/ %mn 
«f ^iilPop peDer for 4s* €n9cijfe tRob^ler af J^ong ^D»arDd 9twi,. fom 

'PM bon« \ / 1 356 ti(in9i tStctmiti. V I)an$ Secmaiib $9ti{i>|» Hule Mot tefiameiutcet @t. ^ogni ^(tet 1 9(oi(it» 

&< K. Dftt. Anno 1 41 ^. tcrtia feria proxtma poft diem & Micbaelis- ^ 

,f«r*fitt&«e ixtteig'tigtoglaa linDtt famtm ^ocaraem, fom jtj« tiffotn int>f«m 
S&iffop navnea-^igti; nemtid .ftond ^triCø ©atMbtcv pqa i(øfe$®ot)6 i 

• e>fcmin9e'Jv(ojler/.()i?(M:af Ondtnaten til^em p(t @orø^e SIcadeitite/ o^un« 
btu at)jFiUtd( ffeci ^gantent^ ^(Vt/ f»m (nt>nu ere tif. 3l b^tte ^eigl fete 

'inan et (tort eø jirlift t<3net :!K9r« meo tt^nDcnjtgle txn&(nt>(i?amtn( »paO; 
(om fDrOum b«*« t>««tt .6<t 3lofFi(DiFe S5l(Fopl>omé '^9.<ihwi. %yi b«n m* 
liectlit €nl)e af i^orftt flaaet et UDct e>fio{&, b^ovl et et ^owt) af en gatwl 
!0^auD me& (loct 6feg odlidefom en l^rone paa ellec en ^t «f tefonfietly 
gitfut, bwtC«t N »«w ^tflPop pel>etr ^enføne aDedge §a&eme » cgoobtD. 
SOmftebfenetf at (flffe: Sccretiim l^ctri Dei gratis Epifcopi' RoCal* 
dcofis, 

<Dod et bette iffe "w. me(ie @idt(, «i \tm feet af benne f5t<Fo))/ men^ 
ixevet faa ioffeltge; forjiben bétte^ at fee trettbe anbre^ fom gioe.o^ itfe en liMt . 
Opl9«n»ns I ban« ,£)T|lom , og tiene til at rette be ^eil , fom '^pitfclb 09 m , 
Xiix %(XiA besaaet/\>e& at betegne oé benne S5iiFop<^aaben famt^abect^aw 
•g étqnm^e*9}ai>n/ nemlig i)bet iibct ©eigl/ b<tn bAV brugt ^tu Conffi 
étoifitbt/ 2) et flotre/ ban %«i brugt ^m S3i^op i ^rbo^rOd 3) bet fbu 
S5i^ope(ige ^eigl^ fom ban, til be «igtt$fh oféntfige S5re«f abet baoer^ni^ 
fem ^ijfop i 9l,oifi(be^ b^ife aOe 3ufti|»9laab af llStevenfelt/ !D)ti>((nit 

' bette Ifongt. ©<l^ab/ fefp bavet fabet aftegne efter Originalerne ti! b« fffluffe 
Q2rtifrfom.ban til S^aUbet« ^ré orbeioer "pfk^, fa(bet ben ^anfPe -tgerolb/ ^ 
f al/ meb ban« ^illc^etfe^ i be fetgenbe ^fter/ ttBige tneb bt i ^(enbe bflvenM 

' efterretninger t>m oftbemelbte i5if op^ blioe t>ere Sanbtoutnb medbeUbe. 

^ennc gang ntoa bet txtre »« nof / at ftcmiegge bettt ene pg rninO« 
SXojFtibfre @etgi, og .betb«)* at b<*'>« fl^^t eti Sotlmag tilSSiffop pe&« 

.■■■;.■ Il' .^ t-ij wk^tummf^mmia 
Snfttut iotUntmini mn §Ke^/ font df Sottg 

gferlftian tf n a[nt)ett ble\) forfent>t til t>et @i>anffe 

'5(rticfla? 2^tttft<^tti^ »>4tt tfte^ røctgiffo«/ at tt>«rfjie tiH 
^ontnai 2v<itK (b) SKomff 5toning6/ paa ^b^gbertnne 

In anno ficc. MDXIX. , , - . 

K S^cffaiigfcU at fotwflfW oc førmeri«. 

$(Kf~e(Ttit ft)an ^an QiffUt titfente / ^tporfrtil at mon 
|)err« tHftOe , paa tbc t ^ané Sla&e ' rvftlCe bf ^ge j^oninp 
^4ttU wtt fi)n JBfGfrinfle, fom J^an af tian« SHate øffletinfer« 
tødr, at ban wiWbt annamme tben |)aKteU cc^t(Mb/ fom 
fjan» ^alii 9laatt tvM^ofuic a^VdxMhanr>h tilhest met baitf 
9la&i« @enfiebtt^f) ofiief tth aar/ |)aifftjec bafft fi)t øenfee« 

Cc a;nt ^4) at mon ^rrrJé STa^e fote tben $etbté fF9t^/ fom 
^aiié.ØTa^e met fon« fRebeUec tbee ®n>enffe fore Isender ftajfiiér/ 
DC antte mange fi)n<? SBefnnirinafé flft)Jt/ irfe ib^en met fortftore 
<Bfate og ^orfang^/ frønbe gtffuc nogen otf^ermere ^agb paa 
tbcn 'SbtuWMtf fom 9lomi?e ^oningb mon ^inti dlatt pllc§* 
htg >r. ^ZhM l^affte toc^ famme ^enteMt^b t)}tt 9efafmge> 
at tn^gaa nogen no^trmonerpaa fn>atan ^etalinge^ metnogre 
Anltt%tti^it(, T9m fore J(ontng() :Kara icTe PlftcOltge eUtc 

Om Ifttu ®<ffintftaf> jmtiM tt Ort> M ^vicfetot paj. 1139. 

9?i»racrtlf^Dng«.o9 $oiig«l®pflirtctt. , 

(fi)%tutlXfatgxtte, f»m Ni MY6ouvern«Rttnft< iSitbalmMt, »ar $(tfer Maxiduluini !• 
S>9t(ar »9 S«p<t til ^ifnr C(m:I f . 08 SDr^niu« ^Itfab^t i ^aninarf. - 

3^ IbanWt SWtfjjflgfrt. 
I nogen t^ee ^enMnøe fenb; fram titt Hni Ølo^e paa ^an^ iRati< 
fui^mrc^ttøe ©ett^ebut} OutteanO / fom ti)rr tia AJpfaønt oc for« 
famt>(ede watt. Mm twm^t Uné 9Ta(e tid nogen ttl^bcUge oc 
t)ffi«atge 9(tticf(cr oc Conditioncs, oc ftrfløc 6anl 9flafc« fcan tde 
toenltge ^rr f oc Sorbmbtnge / f?)m bøgt&ut)elrg| t)Dt|)uffotttd' 

f(r6l;.^faxim!Uan9{4)mi¥^(9fr( 5<(tfoe gtortt emellom Jtont# 
iiktU, PC biin^ 9{a^e 0( beggtd f^erid Sanbe ^ f onDe f)dni fSimt 
fwatanc D^icrd titt ft)n (ange leten flore^faOe/ ^ofl oc^Nri«' 
ge tcfe (itDe/ pc birff t^r fore fitM^au ^anteU aattngié apagen 
alf ^an« JKate. ' 

$(KV efd'v/ pa<t t^et ingen relHtgfle efttc ctifFelig^ ^ah 
if aa I rønne 6aifue {INceatg^ Orfdge tia at ftige / tiiH m^n Ixtrit 
9labe «c t^en / font ^tébttftab oc^rn(hi& emeUom t^emfocfi 
br^be eOit (pUbe n)iU , bafuet f)ani. fSlaU nrø paa tNt n9 ^^ 
IFictt f9t @eitbebttbb tta $rme tMorøme oc bane fStatt »N 
il^rabanbb tmt $8ref oc ^efatinge , fh)abanne foctf ref ne ^r# 
ifatt at ttxf^ut r oc tbec paa tit) termtHio^c at giøre^ met 4n(t< 
iPuttcte oc ^ctt(fl«/ fotn paa ^iiUf fBr)^mib oc Sorbontt ro< 
renbi^ cncf oc n)b{ tvort Q3i^etf/ tvit ^anuein fenOe > begretoff 
cecf. J&n)t)Icfe ^cticf ((e n>bt aae t9?aat)r taaligc oc gaffniige mt 
fore beflge ^rter. Oc fan 5Coningb !&at:U tøem et) met liifle 
for nogen fcømmrbt aifflaa a meg^t mt)n&rc fore nt9ni)errr< 
SftaU , oc mt)n $rmed ^ate / fom 5^ontng ^atU met 6nh)øff' 
fcab oc ^(oD fwa no^r anrørenttid <?re. 

i^er fore (Hafl Aothonius betbe o,c begerof aOonfngfj 2^4rfl» 
at ban Witt ftraic forfctiffuft tiU fivtvi tiWstcu oc fotSRaCt trKi 
^rabanbf) I at tbe flcajc ti)t)en aU ptbrrmere gorbaUnge till gott 
rebe tabe fornege mt)«-t)et:tié@enbebMtb# tf)tx ofr tfcen f«rtlé 
©Jpm f>enbinge/ fom ær looooo. gott®olben/ ocban tber till 
met fatnti^er oc befegler mt)n ^errt^ dlaU aUi thti m\ttt ^rti' ^6.ttftt: _ ■ 359 cftflP, fem mDii ^mté StaDift J8wf in^f ^UDt / StfNr M tW 
fon ffbW «k gt^Wis^ @f»fllJe fm fan jj^t hitte efftfr f<jni8fta(' 

U ff(| emol)^^anmtmf fom f« ?8rofcer oc ^nwifltr, oc gtorc o^ 
bf n^itfcr tonum f»a f^onr iS'Uicr oc iSrofcab / fom n^cn antcni 

. 3fcm ffdl Anthoniiij fvamMH flige / J^ttJorlftif iJf ftcf 
Btoctnift wlii tattq ZWt ^ffne tNtt^ger f^fti fran mt^n ^errrl 
Slobf , fom fif«n tftm* toftte t>frxt oc Jtonitig^z fem t^ec felfftte 
famtrcctjtcUflfii ubrøolbf oc f^ff^^afftte tttt (Jcril rortte ^*rre oc 
Roiiingtt, oc tt>pfa|I& fhrm tn tfjtflrn, fom ^tt»fl?rfm aff gorftc*. 
Stot^ettir nogen (trtføf ©ftitf uge (ptA Mvilcfen tffrl)OUt«rNn# 
autc f^t fli%e <5«crt$e fore m« 33oft oc SKad^t/ ^f rniotOi 
6fi(rQ/ ^rc/ øcrrtrtrg^ SBtcf od @egf tt rf)cr pna øfor&r^tr/ 
øc tffltflfffc mo^ Ovorna?€flwf/foriT t'tf ^nétn«Cf oml^ntN 
|f«b oc 2Kant)iFA& fmotttff ^offtic / f^met f otc bdné <naD(é ^mc* 

ftrilt 5etfcf oc Cr!og& eiiio&5 tfeenr. 

Cg gtoete tUit giort farne @fti»nf?e (wot^air Øfffteltføfertf 
imo>l> ^fltt« 9lal)e, rør dUenfffe aff fj^eri^ .^ntffat oc ^otfjat' 
ftrg^ett/ men meeff off^Bfn^fffe oc@iofletfr^ IRaDf/^lffpA 
gjøflflritt, oc tilfF^nteffflr. $f)f| ar famc @f cfce r, fore l^n>f(cfer 
fttbedf ctfy|)offuir ctr, ^afur flUtNit'f/ tcfe for nogm Jtongf^ 
SWotft*^ettir ftai»*$ørfaDf r« ^roCf emob^ rbem> (featanf namr« 
ligf)^afct rittSaninnrcfi&^onmgé ocSTffflf/at tfeee met «K tMi 
éitt& ocSemne tot« tfjer effrir/ ^tvontff ^metigen ocaapm« 
tolige frøntft forfcofrfue tf)fin/ at frtgctt gott Ordinandectttr 
Kiepmonfca^ vo^i ©anmarcf njorte ffuftte/ oc M tl^ctti dffgaa^ K 
^onthgii^tmbeir mtt ØUtt ocWerrrlngc rmoPft ^annuni/ fttrar 
tlbt ltimte# øc ^(^c f^n^ SRotr »Den ^nrifwl (mge flitetv 

iwfongt^ D ^\ ttt>9ndt tbetn tiil c(rttSi)Otir<?/ ^aifoe ide tf)tt (Strået Min< 
tcft tbet. . 

Oc paa tl)et preclåre rtiemoric ^onfng^ i^rtltff ftmtte t^fff 
lODt i>ai\é 9]aDe procedere eitiobb tlKtn fore jteofcrL SWajft. W 

loOt tOem tf)(i; forfonte oc denuntiere at tt>cm falDrn wti ^ct}< 
ferene oc 9idme dtitfleé ^<fit oc %ant^/ oc tl^e ^i)0(?r/ t(}(C 
\)nter begreben <rre/ oc ftcf df farne ^eDferltge SHa;rf}et tia atle 
herrer ocHerffec oc (Ste&er atforfelfle fmafian Slct)t otfwer tl)fe 
©tvopnffe oc t^erté tUljielpere Dnter^ liige SIcOt ec «pnnce effrtt 
t>refd g^Oelfe ^ tf)er, em gtorte (rre. Sotc oc tnt)n ^itvii fflok 
farne $Utc oc Mandaca t)0§Tame 5(e9ferl. iD^ajef!. fbrni)e/ 0(^ t()(n 
^rrer oc fortier oc forjrreffne ©teDer forfønCe. 

Sfter »Doifuer H^m farne @tetec oc felf «e iDffuit ^n4 
SWabe mer tbmi ^ref oc gegiU / at thtt tiu bet ffuUte inWdfle 
w^i tberté |)atfnec tt^g. ^wanift thttii Bhib oc ®otS/ rOii; 
thtm røet nogen tiftføritige eUer 9(f erinée f}(ercSe/ ferre o^nttlKe 
tante tttt.rcett obcdientz oc 3n&evMntø6ett. 

^tt A)Ootf«er ^affile forfFrejfne ©teter / af bwtkfe £66ea 
ftHofutt ttr/ emoDt'Jtet>ferftde Mandara > Qlc^t oc fl^ntt}9C 
tl^ttii eijgen goffte / 55ref oc ©ege« / taget t^ee ©wwnffe in^ 
toti t()ertø |)affne oc ©teOer / tfter tjoUbet oc téfBofmiet tétot/ 
oc them befogt oc ff^rrfet mett S(tnltf QSoffcr/ 4barn(P/ 2Bet(ie/ 
oc aUe^ante ^are/ fom t^ee fwnne af ftorrcNd / oc 5tømnglt9( 
SØiaifi. forfrencfid met/ oc fwabant cent nn> tiageligen aabeubare 
oc bemcttgen giere / IKomf^e iRtigeé ^c^t oc mandaris tutt ^t' 
ac()ttnge oc ^ontett / oc jtoningl. Wlajd, i ^anmard: et ()dnl 
CEfTterfomere tiil ©fate og $or&<erff» 

58etber tber fore^njningl. SD?alef^at tt>tf^anmavcf ^oningU 
K«tU broterligen fore 9lcctttt{|T)ct'^ W^/ at ^an wtnff fi)n 
a^ac^t fwaMn 9c^t oc ^antf) met atte fi^næ ^^ner oc ©trrng' 
ftett ttljoff uer t^e ©tocrnf^e oc afle tbeerié $t(bengere oc SE W' 
pere f?a&fcrlle / fornije oc forf lare tvM'tt / gfjfwentié ffrenge Man- 
dater« ^reffr tanter ^oncr i farne ^(bt begreben/ tl)ii alle^rrrrc 


. 36* Mt- 3 61 

den alf a»cptoborfl/ ;|^ettttaftT dff ^JJomern , ^frtugen i ^ol* 

t!)if fotffreffne @iv»n|ft oii afle tbtrié til^ietpne oc ijilfie ngecc/ 
uc tfteefom tftem aab^nbate eUii: b^emetiflen n>bt tberi« ©tcbec 
fiafttf/ effir éerre^om ^affiie/ ^iife efllc bpUOe/ bintt^c oc \jp« 
^oliOf met 2iiff / ^0^/ oc olfuec tbem foiffoldf aUe tbee ^n«i: 

6wa frcmpt tbfc c» fdtftiec t»ti fanrf SIcOt tw^Io? tuare forfal« 

StøffttcU / c ffttc farne awcninflf, , 

Z[)tt øierenbté Jtoninøb !K<ir{(, brtt)liffr l^anb fcg nt effer* 
føtgt bane $otfa^fr^ 9{(rtttt>ttébe&t/ oc tbec mcf m«øit bkfpec 
mt}n |)en:ié SRabe oc b^iné sna^té $orf}t)nnf oc^øtn at fomm« 
tm tberté 9ltfø«/ font tbem ftva itceUtettøc^t foreboQbll 

©nft rc^aU.ban fitdc/ |)madetc^ at ci^ aff ^ifpm af 1!^mt« 
ffcté Sotfo^bre tuet ^o(b oc S^acbt bafuec taøcr fratt ^mdtt 
iSttt 5toninø(. SHajtl^.. ^atfabcrbrober ø)ref ucfcabet iDelmetM 
borfl K. oc tbet fwa (rnb ntt> mct Utø(e QB# oc SDlacbt boøbec 
fore mt)n ^ecteé Øtabe oc bane SRabid S^ctarffutuae / fom tbet 

mct répttf tilbøcef t ^ 

!8etber nit)n |>«r!é SKTabe btobetliøfee« / at 5Rom|fe 55o» 

tiinøb' ^ttfcenbt^/ at fante ©crfucfcab gaac tlU $oc((rnt»ø af 

9Comerttøct/.fi) tuiU øifue ^ifpcii tvbt SDiønffet tbec noøen Soc« 

lø^ntnøb f aa r SDIen biHDbe bannunt/ tbet tjtt mi>n ^mii ^(k^ti 

oc iané SRabeé SD?etatfutnø(é |>aiibt at reftiruete, ;^t))|lctce 

oc*aat anbet fornefnte nit)n ^ecrcd ^OlU met aU btobctltøb^ 

5(t(rrltdbebt oc t^()leni|?e emob^ ^ontrt^b 2^<>t:U oc 9{omciH%t 

3a IH' • / V ^ r 1 3^: ^onlfe- gWa(to<tn. XJLJL« 

grue SRatie Ulfelb^ egenbo^nbtøe £)|?ttpelfet 

om 6enl)eé eflen 03 feenbeg Want)^ ^r. 3l):el Wcw^ 
[CvisiiwUn af Ntte^iO<t @frift gumme« i 0«t*on9L ^tilt^t ^Øabi 
i^iblwuF/^oovtti Dtt af SuflilSRaaD j!lu;Et>orf/ lØleDUm t eel^abtt/ 
« forceret.] 

\^i efftcrffircifHe ece min ®(« SDlanM (So^fFentV. |)<mf 

^nno 1590. ^eit 26. iRot>emf)ci: ev 2(ji;d At^nfclt fétpM 
3Sltt044rl) / om CPftcrmj&fcaø ^iofff n et. 

1593. &rn IL 3amt ec tlteto 2^t:nfelb føb ptfa (Xuaaar). 
' 1594. ^eif 9. øitoUt tt ønøcbopifl ^ritfei6 f^& m 

1596. ^m 17. Sfbritarti Ht^ ^dniQ Zmftlb feb m 

1598. ten 10. ^mmUt er Scoren 2{rnfcl^ fet v^a Ølu« 

1600. ^n ly.Øavtii ec ^loociø ^rnfcl^ f^t poa ^P 

1 601. le« 6. Cctobfc re jSSUen 3(mfelb f^ft paa 9Iug<jart. 
i6oi: ten i8. Siprili* tt^bt S^rnfeto fi^t paa STugdavK 
1604. ten 13. 3ttUi et Ol^øend Zmfth fet paa ,iXo> 

1608* ten 4 Setrttacit er jSIt(abe( ^^cnfelb føt p4a 9lit« 

§aart. . ■ 

1610. (a) ©emie 4>t. Sftel 3tmfc(& j^ar omfrcnt 1^3^. hnt M fwr< ^u« paa »rtfn«« i8»r' 
ttgoart , (om j forige Secuio wr «b «f ^e fo(f6aifHe 09 rottjfe iPnaninaer i (Si«* 
lain>, ^on ^flr n Der paa ©aarlten l»»« m ?atie , f»m I ®t»relft neppe bn »j< « 
. 33«nroarf , aOe Oen« SJejge »re af (lore^ugiie Smpc&tm, 1610. ten II. ^rcetn^r falDe c ®u& vored @1 iØ?o&ci' Srue 

1611. t)cn 19, 9hi<ju|it falVt ®ufc t)oreé @(. gatcv fywi 

SWin @(. ^ateié SalJec vat 3<icob X)ifclb, oc^ mm goter« 
aWotf r gtue 3(tttte ^Icmitiø. 

. STOin <S(. i^flter Jacob X)lfelb oa mtn @I. £Woter grue 

' Bii^øete 25rocPciib»»»^erfé ^reflup \)arj nrbortø 1599* 

*en 10. 3ul!K ®a|f ®ut tern 17, S5^rn fiimcn, SU^ue ©en- 

nrr oc6 ©f jf -©^fve. 

. 1600. ben 2. tWartii er ^tiøb X)lfclt> fet paa X)lf«l^8^ 

1601. timUom S^nttarii 0(^ ge^ruørit , om IRaten Jttoffrn 
l^r et/ er Jacob Dlfdb fet "piXQi Q3if(lt)é^ofm. 

1601. ten 30. Octobec om 07?orgenen tmettem et t^ to et 
^nbe X)Iftlb føt paa a3(fe(tébolm. 

1603. ten 31 3<inuarii t)et fire @(et om Sporgenen év 2ftme 

rifelb fet paa 6t»t>aø4ffl* 

1604« ten 2^ 3anuar4i imeUem 10. og efiete om tDfovd(* 

nen et pebei: X)Ifeib fot paa ^iDt^daffiL 

1605. ten 9laf tmrUom ten 23. oc^ 24. 3<inuarti'ertet i'L 
-eiet lalftserø Dlfel^ fe^ POA l)inteaajfl. 

1606. ten 10. 3itltt er J^orftDø )Olf<te fot paa 6<»øwf^^ff' 

1607. ten 17. Octotet Wett ^lemmø X)lfcll> ftt paa X>V 
felbøbolm meUom Ondtag 0(|) tordtad om Sporgenen t»t 

1 609. ten 10. 3ulit om !0{tttad / jtfof f ett tat toft, ev i^U' 
febet X)lf«l^ fot paa ^aøen^'ov. 

1610. ten 3. 3utu om iRatten et ;£bbe X)lfelb fot paa 

16 1 i; ten 7. ^upfltV tev jttoffen t»a¥ fem ^termittog/ 
er 2i«i:e» X)lfcro fot paa ti:yborø @Iot. 

1612. ten 17. Cctoter er fcor« Plfclt) fot paa tTrbotK 
^lor, Sloffen var ro Sfftermittag. • - 

3 1 ^ 1613, 


564 • ^flttffe tyjogfljun : 

^613. ten 3. 0,ctot>cc/ om SWorflcn5Cloffen V)«. ff I«/ « Æyt« 
i6j4» fcf«9« 9ip\)embee, om iuZcrdm Jtloffrn vat ii, « 

1617, D«n 30. 3tfri«arii ec m^øeJie }Olf<|b f^t pais Uwp 
cm Slatten jt(of fen ttat to. 

1619. ten 7. Octobec jttofle n otte om SWorflW er ttldrt« 
X)If<lt> fob piw iHo&orfl tBiot* 

j 62i.be« 28t Slttfluflt 6ré\) Cyøp X)Ifefo fob/ Jttofen \)« VH. 
om Sffterten paa tlyborø Ølot. 

> , i6p. om ©ancte^ané a)afl« $tb falbet ©ub røin @l. Sa« 
bec D«cob Dlfcto K. - 

«f biffe min @r. Ifabci?^ otø SOiobertvg^om bobc^er inaen 
aff bem iSocn, vare atle WQ)t:ne, uben 6K ©oftf r JDOri« plfw/. 
•|)ttiibøbe/ba^Mn\)flctreSla«ijammer.' ' 

1656. ben 24- ^eccmbrl^ falbet ©nb mtn @I. fWober griK 
55ttfiecc J^olcif^iw paa Mrøp > ber bun baf be (ef »et i benne 
*33erben 77* 5(at# letfnebe meb benbeé SWanb 31. fJJar, i fin SntP 
t5tanb5^7*%Ofaabenbeéøanbfferøer\)ar77.9lar. |jffnM 
f5aber toar iaunø Brø^enbud/ oc^ lienbe« SWobecijar jrae 
, 2f^<^(^ B^<^<)iti. ®ttb famle ol i ^bé 9{lge ^mem 

1590". ben 26. Oflotjember/ om. tJagen ^(of«i tjac (Jt/ eu Jiii* 
. €1. $Wanb 2f.j:el 2Jt:nfelb fob )jaa SRuflaarb« 
. • 1619. ben 7. pctobeC/ ber ^(ocPen vair otte om SWoraenifn/ 
n ie^ tn^r« X)lf<Ib fob paa ttyboriø Blot ©hr teø wc 
fem Star aammel, fom iVa olfuer fin ^iUvi\i til 34cob }[)?ffR> 
tlKOti^tt oc^ ^rue iiltfabetSJrtdr oc^ »ar bo^ bem f f^V)?laiv 
fia foin H Wfni til min $flber écO SWober iaien ti( 9Ri>borifl/ ^^ 
Ibleff fh« flet biénirtie l^o? miti gjfober/ tif i eg bieff glfft. 

^ ^»^i^i. JfP .12; October bleff (eg meXt af min él. SWan^ 
'ajteiaryenfcto; ftl (jobiSfttar ttt @I. ^offmefleré ^mimXartt^ 
^duø ijjoné ©oarb, i min^ober« c^cb er. ir<w«^4n(50»d 

'Otf; mm ^r^berl 6?«:-»0F|f^9 X^lftl^e merpereife. 

.• ... ^ • 1634* 36^Mt*/. - ter 1634* ten i3.ttpd(« \jari&prt SSrcttop uW <E>1>0>|^» ©aff - 
©ut 06 ftmmen fb^^ JQ^rn / ^c« fenner e^ tre 2)etrt» 

1635« ©fh 4. Xitcein&ct « 3Ri«jlt4it SJrtiftlb i^ft Ptt« 
;B4(heo/ om 2»orgcn iRlofrn »ae ffWw . ' 

1697. ttn 16/ 91 pvtH^/ omS^orgetien itfofcn t^ac ^Alifd<i<)cn 
6oif, er 2(tt«e 2trtifdb f^6 paa aSafne«. 

1638* ten 29. 3uUi/ om iDtorgencn t)et> ftre QUtr ei^^4t;ett 
2(ifiifeit> fot paa ^fne$» 

1640« Den fterDe ^ntfeDag om a^orgencn t>et fem 6(et er 
3«col> ^toifelb føD paa 95aM. ' - 

i64ui)en 7. @rptember er UlmtZmftl^U^ paa Rafael 
om SKorgåtten \)cl) ft)fr6Ut ^ ' 

1642. oen 3^ ©rcemøf r er igottø 3rttfelti fot paa fQ^fnti, 
om SWorgenen et 5torter ef ter o^te. " 

1644. ten 14. S(udu|Y{ er 2førøeit2P^»rel^ fot poa ^åfne6 
^ EKorøeneaPet fem etet. . -^ . 

1647. ten 4. October laltete ©ub mm ©l.SWanl) ^t^Zttl 
^mfelb fra mifl/ ter )»i bajfte Iclfuet fammm l&atfftortenDe ?lar» , 

1652, itcn 19, 5IUAU(Ji faltete ©nO min ©t ©on isatte 
'2(»tfelb fra tenue !Serten/ ter ^an ()aPte (eif^et t ic^^^r paa 
et5»wtmg 9lar mt. . 

1653, ten 14. ©eptemø« fattete ©ut min @L ©ottet 2^ti^ 
tte 2(t:nrelt> ittiOtenfe/ .ter bun ^aifte leffuet i tenne Q3erten 
^alffoftcnte ?Car ringere en JDJaanctt/ . ., : 

i6h» ten II. 2>f cemter ialtetc ©ut min &l ©on l^riV 
fliMZmfelbf ter ^ant ^aifbc lejfnet i terineOSwrtm nitten 
^ar odi otte ©age jc 

©tg ilfe ^(t tet ttt meen, men meen alt Det tit f?|jf r. ^tttt 
fiaffuet iea jFref uct f)er paa ^vifneS ten 25* SWartti 1655. 

tnaw'e X)lfcie) |)r. mi 2(rnfeltø, 

(faen ^aant.v 
5Iar 1667. ten 28 SKaji »ar liitn ©on Zfacob ^frtifelba^ 
tf (^ min ©otter tS^duiS^ ^et>fed ^roUop paa f^mfibvøtK N ' » 366 . ' : ^flnffe Søtafloatrt. / 
I IV. 

Stfttff jbe gi»ett &\t gwiittf fot ®tmi 

. ®ft:am^ £)ø(/ font ^att t £taben&at)ti t^ici' 

jlog. 1570. 

i ooct ^elffab« %våiix>, ^oortU ben <t fwctut af 4i?* C^tri^an (øi:«m, 
tOIeOIcm i Oetu JTongl. ee(il?de>.] 

eg 2tttb«r8^ 3eii|entt/ JBorfierbtt tjcfjiiibi ftenti« mett 

Df Ife/ wm iefl tiaf^ier aff Jacob &hm @rfW (fifwwB 

_itram5. rctf o(^ rette Såter, fom er en rett QPptfcerinaa« 

SWant cpt^cr fbrOfre ffiie Srcrrø Øframø 3&ett , ftoffner m 

tverit fter tJti ^iebm^affh offwer en wenlig fceitt ©oeiie ot^ en« 

telig ^orltøelfemaal meD QFrUø ^elb^t^m jS»<^ tnmå), føm 

Ctfilfuec) i Wf tilog for|1*re(fte <Bttit9 &ttam , ^OiOi att !)fln) 

iafuer nu foltt mon lD?tnte paa olie ban^ 61ect od) ^ten< 

ttegne^ fete oc^ V)feDe / l^aate paa Sorterne ^ 9)?oderne 6itte/ 

for forffref ne (øfceitrø Øtfr^mø ©ebt/ 0(^ bafuer (janD giett 

0(^ giffuit mi^ t^er, for ^anmen^ ^enH/ ^ant)f(l oc^ iBoderv 

eptt)er mon QSiloe od^ iRege/ fom mant &er art giøre oc^ aijfjK 

for en Sfjvi(?en 5tnvU. ^uor paa (?ant ()affucr ej^ftt cc^ W8«f 

rit / ^tx teg n>tae giffae banom OrfetOe oé trpa Woruartng ti> 

ter mit 0(]& erlig aj?crnt| 95ref oc<) @f giil / fom ihv\ tW 

ofttertterentté »ar , 1)ttilcre ieø Nnom icfe necte eller wr ire fan« 

6e. $l)i^ ftaf ttfr ieg af fam« S.uJOmaflt oc^ SWt)ntifl&et jliort 

oc^ gitfuit/ ott nu met t6ette mitt obncr ^reff gier oc^ øiprt 

for(Freifne iS&rte^ tVIimcb ocO aOe ()ané 6dmf renter, ^iectod) 

5tiett , føte oit tfote / baate paa forterne oc^ nrøtetne ® iiJff 

duiit oé frU / løtig 0(0 (ed att tv^rre for att miterc ^nftag, tit* 

taU oc^ ^pttermaantnø / ^ntt^en af mig rfler af fbrffretfne 

igttetrs øh^amø ^(rffwinge, ©teet eOer Itienn/ fet eUer W/ 

*(>AAtc paa forterof o4 nteterne @iite vtt atte $9?aa^e ept^ 

tl^enne 


1 
i. 


I I 

'1 ^ tm^ t^ette imtt ebnor S8r(f Icfatv oc^ tiifilger forfare f ne iSt^id^ 

i; toføDe/ baai^ paa Sir^ecnt oc^ Srø^ trrnr BiiU , in fttl^ fait Or* 
' ffiOt/ 00 mi§ (f rrt oc^^icteCi^e^ / mrtt alt fcritø , f rug , fafl c^ 

men en tuinfitii^ aftalen ocO fotliidt ©aaø att tocttt, font faH 
0(^ t>6v^e(tg(n ^Iti^fFaU/ o4) alttia rtppt^/ cUer optcQtid/ paa 
anøi^, aroié ettej; forfcrnc^i^ (FaU aff mid cørr forO^eeffné ®teit^ 
ettami iSamfvenber/ ^lect rUer ^i^nn/ f^^ rUer t>fett/ paa 
SdpDrrne oc^ 97{øtf rni 6u^ r )»tt nogen lø^aa^e eptec tfeennt 
aboa* 3ttm tNcfom faa (Bie^e/ att nogen foeOriflerftø tiU fanm 
CtftiU 0^ $o,rfoninft att oj)btt)te trufu<e^ feote; éOre fet)t)e 
tA^er etter t>Di iiogen ID?aa^e m omot art giore/ etter øiore laUf^ 
tienne forfhefne Orfei^e/ ©oegncp/ od^ Soreniriø m gorfien«. 
Wtf t^a øior^id tftett paa fineden l^al^, 0(5 paa et mtt) Ot* 
bohmetUf 04 et) ^aiftie |>temt( etter itUttanbelfe t^af miø etter 
nogen alf . fotfl?reffne (Bretr$ ^jttamé ©amfrenber/ @(ect 
rUer Mn, fo^t etter tofeUt/ ent()en paa $d?^eene etter SK^oDrrné 
&itéf cptber tbenne ^ag toti noøcn a^oibe. tutt^tbnt^* 
ffev^Mtlm 9 @and^ett oonøit o,($ farit tt, foth føi^Ofre^uit/ 
t^a 5aifuer teø tr^ft mttt@ianett no^^en t6e(te mttt o&ncé ^eff» 
^eflk'^e mpnn ©uoaer tl^ulé 2^<irlfl^n/ BaliQ <Btme ø(r4m9 
©uoøer / oc^ tt(6eOeni)i< ^rlta QBf (^orMa 9Dicent / font otfuer 
famé SorHøriremaatt ^aifuer wcrtt / ått befeale tuet) mi$, ^utlcfe 
(r> ':5t>rtm 2In^er(^el) ta ©Uenboalt/ doffuiQmanb paa Stto^« 
tK^ffn @lott, petxr ^nncC tiil QHmHaatH/ ^onal Wlam, 
tiiU ©anmar(^ ^xmnallf lo^tløff &ajftH im ^i^ilflrup/ 
San^jtomrr t) @e(an^t, 2^niib Øtten(fen ttt £mitbi}e / o(fy 
2(tuU(DelOétt iBeffaUitøé iDiant paa ^!inien/ t{)uent)e ^or* 
jftec/ fom oflFiierpercnfcWpae/ tM& JTaifn 2?<^rgeii Øcjbreber/ 
oc^ Børøe 2(aøt|fe». S)atum^to|>ne6affU; t^en 2, 3unii/ 
$(ano MDLXX. 

• » • * 

Ub<n p«a t « I ■!•»■ m ^an^t ^d^a^ini /' ^ ./ / 
^n&er& ^røfw ^orgcc »Di.'iJleftuiD fyxni. SlacfriJx pa< |i.«aaim]»t, 
gtflfuit CriÆ tntmcf/.paa j^an* ©uogwtf'Jco^b ^Cromø- n^pe , frt 
6an« @en« <5i;eg«i-6 ^fvame !2)6D ; fcwn forffrejfiie CriÆ ITTuiuf 
, Drept^ ocf) <W<ffiIog »Di ^iépn«^auffn/ buiicfcn forjFrcffne StacfcidUe er k* 
fciglit.ajf 23iøi'tt.2tii5eu(c«t,pe^et:{n«nÆ/ ^Vrfuff ©frtuffuc, Snu?) 
Bteenfm, 0(^2tiTtlt> (DI|mn» Aaum ^iepne^affHtt ^: Sltinii ?lav x. 

MDLXX. .... 

:^0B3 grib. IIL f ti>jftgfer forSfJelé« i 

9?or9e .1648- 

ofié / fSlovg^ii / SBenk« oc^ ©ofteé Mtui^t S^nimt 
hertug ttt»i ©Icjbié/ ^^olfJéin, ©føtmarn ocø ©it« 
trtccid&en ,. ©veffbe ttbj Olbe nbttrø oé ©elmenftorff ^ ®wr wft« 
tetligr^ at fffterfom wetii fro Q3nbfrfafltter(if ^fcelftft tt^itrert 
^Rige IRotde/ nu til tentte votté |)9(btnø \)nter^ania^ atlPiW 
Jaffbcc »eret.bcfliéréiibi«/ t^orpaa fct »orié @\)ar ocø iRaatigfff 
refohjfion ecc 6f flicrcnbié /' faå er ^rrpaa \)orrt SHafl^iafh €>w 

én faflfom toi intet ft^tjcre , nfluittigere 0$ nettfgere tu^' 
ter ti! at erftolbc ®ut)é S«J)ediae tttaaDe/ <2Benfl?ab 0^ SSBrift- 
h?lfe offber o« oc^ alle vore flere tro 33nl>erfaatter/ en6 at ten 
fait^e C(^ rene religion tjforfalffet bd'rtijer i ^aute oc^ Stigft 
tve^ ma^t bollet. @aa \)itle \}(| ocC) iatt oé \i)ere angelcgen/Den 
famme religion efftcr ben ^luflSburgifFe Confeffion (font ntr 
®ub wre crrlt ^er iibj Øliflet bruøelig er) aljib øcgfiia t>er ot fc» 

tolbe OCØ confervere. 

Oc^ efterfom wj tore fiere tro QJntifrfaattec af 9(bel m(i 
o!b Soni^elig ®iin|t oc^ fflaaU ere wélbenjogen/ oc^ giernf !>«i 
SCbetffl Stanté. Confervarion ø(^ ^orbe&rin^ beforbrer/ faa wfle 
W bennom 0(ft \)eb snorgi« goug ocb 9let altib erbolfce ocb maio* 
tinerci 0^ allc bt>i^flanile privilegier o(b S^beber fom Deniiom 
dff n>oi:td $lfc^elt(|( fierc SorfapOrr oc^ 5(0nntnfter tin ni) ^i^^ 

' ' diff«< L 1 

i 36- j^ffire. 569 fltff iie rte / bet im^ futtifommcliaen Confirmerer oc^ ftatfctle / 
oé (fi^tele^ bet fiMti trnnem ^nno 1646. (tf n>ort<$l|1^dt9e!i>te 

fefrefte o(^ MbørOe, at tr ecb bert« r ifterf o^merf af \2(i2rfl « 
paa bet gorb^ be ba ^afbr / brr be famme privilegie erlanørbr^ 
(ttxié forige ^ttbeber tofotf rf ticfebr) Utal bøf be ocb bcbolbe ^a(« 
ocb ^anb / tnrb @agfalb o(b anben ^erit^M / faa bit tn idt 
fv imob SHotøté 8oud / font ^belen ubt \)ott dtt^e ^dnm<ir(( 
øffbrc bect^ ®ottt^ ocb tienere n^ber 0(^ Hffvtttf o^^brt ubt 
berré J^øf»ib'@Odn oc^ nefle Annex boé ^opttgaarben ; ^>^ 
^of?bib « éognet (faU be berré Xtenrre fri fot Bffit txhomø 
mtni berbo^ et at ac^te/ at fftetbj meb bbffriffntng ocO ©oiba* 
tecd bolb langt anbm QJeffafen^eb ubi bott iKige ^anmarct 
rnb4)ei: tibj iRidft er/ formtbbeif} bré ©toriigbi^b / ocb Qlbcfrn^ 
®oebQ foa t>it fra bber anbre tre abfprebbe, ^aa ftal tit ttvfot 
i Srebé ocO ^ctbeé Xib/ meb famme Solbateré ^otb b(b isbfPrtf« 
ninø paa ^be(en^ ®cttii (aaltUé bereffter tit SRtgené ^frn^ffe 
fioroolbel 7 fom Mbi'nbtia ffecb er r bog (FuKe icfe tmi ^ønbet 
til General-<D?tinf}r(n(} ubetv engang om aaret opbt)b(tf/ eOeté 
ti^en fpnberdg ^efuerinfl t $Bi)en boeé tennotp fidff exerceris, 
0(^ iiHien/ fom lenger enb en '^(lei^^tift boer fra nogen ^eflning/ 
terinb i Srebé ttb Commcnderis. Serfom Sftrfen b^rubj Stiget 
(fa nieere ufrit (BoU titforbanbier/ enb be \>a 6af be/ ber famme pri- 
vilegic Meif bbgijfben, ogbeberpaa faaban foroemelbte $rii)eb be* 
flierer/ bafber be berom bnberbanigfi t;oé ei flerbeUé at nnbplbe. 

$(b((en ber i fliget (Futte ejfrer bcrt^ egen ^rbpbrlfe beri« 
mob piic^ttg vere / at giore aff berié goe bé / alt W^ ^belen i 
^anmatd giore oc^ bereffter bebiigenbiø roorber / ettcrl Ditte vi 
Ingen ^orfFiett gim imettom ^DanlPe ocb IHorffe 9(beQ/ at uf jo 
^cnn eite raai^eirom ben anben, bt>er e^er ftite meriter, iRaabtg« 
^en Ditte bef»rbre / o<b efter SepUgbeb 0(b titnifitf meb gebne 

ii\>at ©fQb^rbé ^ibeb anfangerr fom ^befen ejfter 8pu* 

gen 0$ priviUgtcr^e Mfbf/ ocb ben/faabe(}bjn Si^i^eb for Recife, 

.Tx)mJiL Staa flffdan* > I 1 »70 .©dtifff flB«(i«j(n. 

^aa^f tontc ^tmi^t, tifttt fovi^t terom Wganflnf Sorert« 

t)orr ^(^ Cronens tttmtt foc laotan @f9^0<n fot mtUw ^aO 
i^rf foriFiiancbe. Sorfret oi gflaa^iøfl tU^ at ^den l^aalc 
itteD (^fpt^^fcr^jl^ o(^ acdfens $rtt)et/ fom tennom nu f^ettnd^ 
toiføré / mlttu l^rreffrec cimgaar / at tet f anb vr ré forfvavtif^ty 
0(^ tenniHn fleltf oø tetié fotnr mmc @tanO ictr paa faatati 

ifli^ flif »fn Stibfb præjudicerlig. 

tnofheotflen belangenbf^ fom TlttUn btt ttbt dttget Ao. 1625. 
fr paalagt/ wanfcrt atSeting o4» Sortnø et blefiøen brffadfit' 
tté / faa Punbe \>j fcte. faittme Sr&tns oc^ ^oditg (fom i vte iicfHid 
^arc i Groncns 3ortbofl erfimbeiOaffftaaA mm til c^tbt^iftt 
^ \)j vort firrr ocb tro vnberfaattrr af ^br( t alle murftdir ^a^ 
^t gierne fayoriccrer, @aa er \)j iRaabiøfl tilfre^^/ at be nb| 
dreb« tib for ^enge for iXof?tenifle af berté ®oebi moa mt 
forfl?aflnebe. , - ; . . * 

Jl^i^at $€(^ninøerne ocø anbre nøbt^enbig defenfions atiorl)> 
ning b^r iibj dttget anlanger, n^iUe vj ocbiRaabigfl l)a(fve ttbj 
iioeb a^t bet UHt mntUat f ar betencfe 0^ befale t Ocb efrfr»t 
f)egge Crønemis inbfomjl tit wr o(b9ligené®if(b at affegge 0(9 
fcetale/ 0(b til «nben 9f?«btørft at bruge, b«i)ltgfn forneben f^ 
viS; 0(b itbe fotflar/ ^Ba« funbe vel beraf i nogen Sanbfifle irfé 
lettelfg noget bcpilgi^ oc^ tnbleggié/ men berfom 6tenberneb(^ 
iibi tKiget C^iom t ^anmarcf if reb er) noget bertit goebiviHigcit 
DtOe Comribuere od) fnblamle/ ^t ubj dleb^tib nogen $orraa^ 
3 8an^fif>en funbe fiubt«/ \i^ ira^te t>) bet Sanbet tit ^atifiiø«! 
Fe^e biUtgen at I imbt 1¥er. 

Ot^ fwrWiflli)er t>i tjore lierr tro Vh^erfaatter of «betl nul 

filt Stongl. Øtaa^e @teb$e ntlbrtooge m $il t>bermrre føirflctrfflt 
iKifbrr i»i \t\x< mcb oori« egen |)anb DnberflPreffvit o4 t)oril 
Stongrlige (gignete l>^r nebrn for tr^^t/ (Slfiøet poa t»ort€(0( • ' ^ '^g'-i' *p VL 371 ^dnå StnknoiDf gutt^a^ paa 400. SitDIt ti( ^ 
«itbn i Satant^bor^/ od 3oo» a^rr* til Sat 

tige 1046, ' . 

[ttl>fftewn «f Ott'aitwUn paa ^ersammt; fom tiwD ffete ®»cuw«ntec « 
^eljfab« meODcelc af ^(unoborg iSpe« Slcc^lt) ] 

leg 4<tn« Ji{n^enot> tifl ^^utxinti ^^anmarcf i« Ølttdi« 9taad , o(i 
^ngi. ^ajii«. ISefaUitigtfmanO pm €aUun&borid (^(ott/ KienDetf . 
0^ dioc ^ec itieD foc aQe wittscligt / au ieg wDi DenD ^edtgc ^refoU 
Didb<^Otf 92#h boifuet fltffut; (undecit/ 0$ aff ett €bn(l(i(dt ^ettrt« 
d^tntx dt|fu<Vti& en emg 3li)u!omtneif</ røcD ^acbftdcire for ^^d D«nt> aUtr« 
^øoefltf ciige ^ffieldtecntnaéc &c $er(l titt Sandæ Maris eller XOw ^cue 
2ltrd^e ^ec UDi .^allunobodd ^iiu tpuntMret j^tge S^aUtr in Specie^ 3ltg«# 
Biaa&«rtiaDe ^attiije 4imi6 t'^xmt^é ^c&oeUbent^ fainmeileM/ Ci^ve 
f^ttitOrec Ki;t:&alei; in Specie, fom aai'lig 0($ euig^aS floapaa SXetitC/ «# 
^emetOte ^té^t meD Dt ^atti^e aUene epe o(& tUl)«!;«/ fom tes ftdtfue en <^tid 
(an9 poa SKente n>iU be^olDe/ »d) aailtg Utafl paa CaUutiDbocig 9{aaD^uutf 
|K<nten bewgmt ®e]c pro Ccnto ^^3ti9 eriegge / fom' et 4a. 9ii)fDlr. in épecic, 
tiB idocQtmeflec oc^diaaD/Otte^ode foc 3uel nu fetflfomitietiDe«. <g)ut((leii 
tRmt ^oA anwtnDid paa Stit^tn, ajf ^cd^en« .t>offttidf^«((/ iM> u&&e{i«.odft 
ånwendi« iblaiit o<^ paat>e fattige/ fom fotbemeltt/ foa Witt af t>txii,J^9* 
ffut&iloti iwfUtévCf aacltgen td) tid ^uet 3uel continuet«/ fom feDuooliQttt/ 
m(D an&ce fattige« ^itiQt, udi ^ognepnf^en« 9{(cue»tK. ^i^^i naa< 
•tloffuiDjloelen wovDec erlagt/ fc^II iSorgenicflcre o<^ 9laaD/ De fom nu ece« 
cSer anDte i Deritf ®ttD SommenDi^ woroer ^ famme ^enge ^»(Ttotifc o^toeD« 
ttrbef tige ^olc^ »Dfette paa fKtntt, faa jfir^en ocb nt fattige aariigen l>efom! 
mer Detaff Otri^ milTe 3tit>fom;l oc^ 9iente/ fom forbemelt er. 3tigen/ toere 
fig/ b»o Det mere fanO; mad ^offutbftoelen opjFriiffue ea<r optage^ att anwen« 
tt, toere ftg enten tiS neget forneMt eUer ofornet>en i nogm ^aaOec^ ^ene 
tK,mtn, fom fbri!re|fuet fboM, Att felge t)bebtttDv«tt/ Oå> Dci^mO Mtt)ed att 
forrette oc^ ^onDU/ fom De for (SiiD Den Smcrbeøcfle 0^ ØffrigfKDcn toK tpece 
DcfienDt. ^giuorfore ^orgemeflere o^iHaaD/ fampt tttii €f terFommere/ tocO 
rigtig ^og o4) !9}anDta( paa Øtenteu/ ajf De ^attigeé ^enge ()ajfuer M beutf«/ 
J^ttaO^erfoner famme ^cnge befommer/ meD anpre/ eller tiU ^uaD De '^attige< 
^orf D< antomt toorDer^ om paa ejFi«. ^ejligefte féuUe De od bdffue3n0^ 
fctnDe/ attbcmttDte^engc/ tia^ui(#eDi#(^tijjfting(rgiortcr/ ingen &NDeiiiQe ' / , S5flfnfff 9)lfl8«itn» 36*^(fté. o 37 ^ 

. «a^ ■ I , >a——i——i— —»**—■ I II—— - t X tmmmmm^mmm^m i ■» fn— nn — »^ — m 1 ■ r^ 

paa no^ttt af a(tt focfPtef ne. Cc^ faa fremt Dett ^tw, &a 6af ucv De futjfuet 
Dcrfort att øaa tiQ vettC/ tiH builc^n aff enun mine ^rfuingec; Oevpoa talen&it 
v»ort>er/ o4 fonime ^ettge ifien inDt)inOet. .t^uor tmoo be / fom ^fplD t>atfue^ 
tFiiamO Ui^e <^td Denne niin ^^rijfcind, ^uec fetDelt« dO ftn ^UD afjf DcTe< estt 
«pi'ette, £)(^ eUec« fc^aa Denne ^unDa^ faateDi« uidienf oOenDiiJ &o((Ji< oc^ (ffttt* 
fom mté \>Di ane !!)}aaDer. ^erimoD er titig aff iSorgemcfhv q^ 9laaD beuHgttt 
ett ®tp(e|laDe ofuen 'xStitå^ta, imeQiun Den f^Dueflc Cteent^ittec ecb ^tétt/ 
Vaa buiIcDen @teD ieg ^irc^eVt tiO en ^rpDelfe.^ ipa^ min egen ^foOniugr m 
^oe(/ nteD q[^ ftn SSefiøting, baffuec oprett oc^ beFoflet, fom (Fdn folse mig/ nriø 
^é^u, o<t toorid ^irffuingev; imeDend De ttU ece. Odi^ P^all aBe Dennem bemeittt 
toorté ^ctfuinger/ efftetmia Siffgang becfra/ ic^e toere formeent an inDgaa p<ia 
famme ^coleflaDe/ naar Det begierié; 'SSitni ^orgemefleren forpligt toere ott late 
^erenfotøtoeienobné/ naar Den af De bemelDte weDfommenDe &egieri^/ ^uil^ 
i^en aktiD jf afl ^af lit 9?C3e(en, oc^ Der t>of SnDfeenDe, Det famme €5toel xé^t fotn« 
mer noget at f!«De. 3ad'n cinDen/ e^uo Deere/ eller n>ereianD/r enten af liiflH 
tOer ringere ® tanD/ ffaU nogen dtett tiO Dene @to(eftaDe fig moa til^olDe/ ^affue, 
irll^DerpaamaainDgaae/ meDminDre De Det ^afuer meD DenDjtif^erenDewiflit 
vc^ SRiHDei efftérfom Dett ic^jc er giort eOer opren fpr Sen^mnnDené ^ep^tti eiltt 
€mbeDe @<^9lDt. ©orgemejhr o^ SXaaD ifaH o«t> forpllc^t »er«/ ejfter Deti« 
teffté/ ott ()0lDe famme ©toci )»eD Rig? paa^rcbenj* iSefo(!ning/ De fom m ettr 
<etter ^et effterf ommenDi* wer Der^ cf t*r at teg røorDcv ^er fra jFilDt/ faa DenD x^ 
Tc^aH f«rfalDi<eHer ferDerftit«, ei) ^tHer krappen, eUer nogett DenDj ?ilbe9«rin8> 
<i nogen ^aaDet. ^en« fulDPommeKgen DifeÉ'tif tinger faa(eDt6 UT9g9el^ni 
'i^oIDrg 6^ efter6ommi«fd)rtfl/ fom forfcf)refuir ffaoT/ iBefrtf ter ieg meD mifl<9<ft 
jgWftnD a^ egnene b«r onDerllcef uét o(^ paatre(!^t,méD ^reueften M. VAM^2^«N 
C^ri|te«rcn ©ognepreft? pcDer ^onf«" JSorgemefter/ 3<iw peDerfen, Øii* 
mon peDfcfe«/ ^t«"* 4oJgetjtn, od) 3eii'ø JlattttDjen 25omiHm/ 9la«0» 
imnD^riCaBuniDborig^afleTiteDDcdéegne^enDer oct vignetter/ bemte ^Da^ 
«ttjl«DfejK/Vi^€afl«nDbovi'g^<nD 13. ^iouwnbris Anno 1646. ' 

il^^lMtfld !pL?li5citOt». Valentin Cliriftenfen. 

_ mppii*, , Mana méiu ' . 

SelB. -i^ttn« X.Att>iiKw8 ^trotui« tiK ^$en 4C>a 9ti;Mr. 9^ til te ]<^ije SOØ- 

tlVblt. flifffet tXj ■DfMft I a. Novemb. i6l6. 

Pet*« ^anfcit/ $««« -^Wl* 
. Jttfl paa !»oaii«t SBitc^tins Tor 9?rtt<^n føjfueitiase« »«i «$. Sept, An. rfifij. 

Xæ|1 .{Wr 3&0IU1: SJWt ^ 17. Novenibr, |66J^ 


IP!«*''^'«^*^^ iMfcMMi %t^H«v. \ 
¥ rtHrita SSefltfter. ^. STaae >3(jcciføii 324. 6119(911202. 
aJWt39Kaiift2*9, 

aalbor999^ *oi. 157- 230-^3 T-3<54-3i'<- 

8(avfaD«r jig-jfié^/ 

2tarf)u« 36. 37. S9* 177- »79. i8o- 18^. 

I83* 253-3^4- 
KbSeltr/ paa3«teBb g- 335- 345* ®»r« ^3- 

ro6. 29?.. 
Sttraw 3(c»fM 229* 

Srrfrfcic (;(a>t]pca^^llll^feh) 22 T, 
ajrkr (^fmnftjSdab 37. 322: 
mtUn, i £)auroar( i'of . f diorge 113; 1^3. 

^68- 
%Mi^^tti» 163* »><W^^tfwvicl4.34* »fil. l77-iti*a26^ artIO oifrn 567. aitcrc ?r, lOicnff 35.38. ig«. ig7. 

b<n^n20«, 3{år|nii3f4. 9Wil>caaif. 

293.3?(S. 
3lltcrcn« ©acramcn* 1 29. , 
2tm<iaifr ^ri«t)fcn*'3 14. 
Slmmiclwr9(SIitt3io- ' 

9(m6ro(iué $i)abiiit^t304., 
3(mc(nauD paa ^ortor9 244« 
ant^iT« iPijprnføji 197. ©rigføn 202. O^tfn 

203. 3epføn 229- $o»cli>n 2S1. Oltoa 

291- iXifartføfl 3<7-3^»N 365. 

Andre95 Johannb 229. ^ 

anf or Sfnfaft« 3 j 3. 

&t anuc aiiit 1 06f# 35- 38: - 

aijitomu« »rttt 3)?e5 :} ^7. 

Stirtrørffou ^li^pcr 62. io5. 
gcpojld^aucr 22f . . 
8Jrcnborf(S»(tifrt)3i5. 


a29^?^8.329-3i»6- 
»Mer (}Rt\nWt)ii3^ 
9(Miiiralcr 137- x88-iS9-2i2.22i.247. 

312.314.^7. 

SCbclflcae 27^. 

t^nbf&imornd/ «aa ®ege5crø 84« ^(cnDiQ^^ 

, ^olm 3^t. ®ce S^efi^jlfif gsman^ ; ^f^ 

»grirtiwer/ i ?rimW)km 8-9 ?39. 3^4- » N Strfctt, tt <Sftb ^13^. 

Arnås Magnxus ^jS- ^' 

Arncras »ifp i éroiMf 258. 

anifeO), Riel* I07. STnnjp 307/ 3 5r. CTrt 
fe307. 3«^ aWi52. 354. 35r. 
*^3fi2. 363. 3«^ 3^m 36^. 36f. 

Siren 362. 36? i»<b9via362. ©»ra 352. 
.3&<3^2.?»o9eni362€li|a&a352:^^ . , 8unl)74-io^'^36-262,267.268*328.iarn«*orrpiKi Øfd 130. i^{.iu n7 
fUrletoguf^ i 3{^Ibe 72. ^79. aar^A« 2in>ti»øtg< 1 18- ^mko 133. igo. 263. 
SC(|C4f^.^«« 4- ni 15^1-27. 191.370. 
@t 3I«nctc SlifKr i3BfWb(r229. 

Ågnnif Dci 3 47* 

ar< 3lielf»n 230. ^ 

SIfrt @0(^ ^lii iRox'mWm 230. 

9U^r( ^crfti« af SKetlrnbwi 79. 83- JOf^ 

Wborp I gDe« 262. 2^3. 

Sricfel> rSo^tttt] «, 

Wejrta« aWfb 345. 

StOe ^cisctt« Xolent 2(4« 

aimHTe292. 

Alttriftæao8»3f^ : • 5iiTcrforp223. 

24U9«b«tgJle eonfejflon 1 1 4. jtfg, 
a^ctrfbcrd 1 3t>aanD 1 79: 1 8 1. 
aMnbflHolbj78. 
5l;d 35c*«W 253. 

85«ab <iBcrte) 12^ 

JBafl[ere ijoo. 

»aflge (3acøb) 185^ 191. 192^217. jf^ 

27f'. 280. , 

»agaerC-^atiOjii.. / an« 3 SUd^yii 4pm«p 


7^. io5.zo2^o7.aif. 270.289-294 
295. 307. 308- 3 T 3- J?f- 3?fi- OJcj* 
3^. 37. 106. i83;«94- 199.202.203. 
2?7. 2(J2. 270. 25^. 3Slb< 36. 106.269^ 
312. Star^u« 36. 9^, 106. 177. 179. 
1 80. 183.188. 263. 270. 3 ro. SJiWTj 
106. i8t. 270. 3 IT. 31^ J28 Sw* 
liim 09 3(albor9 106. igr. 312. Opflo 
127. 128. 1 88- Jrun Wcm 309. SSorgoi 
179- ei^ri^anfflnb 312. @ral^oll g. 9^ ao6. 268. 3«^ 338. 339- 342. 34> 

3^0. ^olttm 89* 340. S>rfrrwfr 8 J>' 
m 130. 85a^«^ r20. 370. g5an5?9-i26. 
JBott« , ef imrn 202. ^rtcr 202. 3 f 3. 
3«!« 20 j. 

SSarqimve i Sucriae 284. 

95ar(()i>liR ^ {Bmel 310. £^omd< 3 to. ^s 

l^anttcé j r r, 313. 2to|aa Srtticrtf 3r3. 

317. dlafmu« 31?. 
S5afncl t ®t«lanD 307. 36a. gtff* 
^affe ($cD^) 223. 
gSollion t>«tt ^cfitu 80 ^, 
SBr^rtttje <7, g5c^^^in, (gee lS4(tl4tt. 
®c<tt (|>aaO 3»i- 317* 

S9. ©ullanb 1 37. S^fcl 1 39. 3«anb 339. StflDpievui? afflaf cbc 8 f .85. 
Salunt)5t?rg 371. ^ohncn 367. «?<^ éifloj^* OtmbeO 109. 1 ro. 209 

%<\, %^%t 222- 3o5att 223. Sirflwc 223. ^-Slir (3»iM} 7?. 

?Reete223. ®un224. ?Boc J&ift) i aart 177 

aSttinge i {aalanb 88.^Htc82. 
iBnieOictt 9)?ortfR<bot<T 222. 
S5<(ttt ®regerføn 222. iRidf«n 2$2. 
Serg (3)?viqnu^) 142. 143. 
©iMTgcn, ©crg'enfttti 120. 123. T2(f. 179. 
SBerncfotf; 3o^aR 222. ^tiXt 222. 
æcftttcifr 89. 
iSc|er paa (Samrø 18 ^ 
^tmi £øiig(e 1 8 1. 
®idfc (€6rij!ian) 312. 
nill> rørtfrøffcr] 223. 
iilDe, gScfltc I ^ 43. (f Hfabet i g. Stniie 3 1. 

•32. 48. eilct3i- "^^^^ 3^- ©<«» ^i. 

224. SortcK 74. 106. 5hiJ)nr« 7?. 87. 

lotf. 224; Ooe T06. ^9xA 106. ^ttb 

106. tS[lau< 106. 9}iel«i8o. 3^R< ^90. 

2i2.€;tett^ff«330. 
®ilM itnubføtt 76. 

©løriif So^an 106. 3[acob 197^ Sfiiber« 197. 
S5torn anbcrfrn 62, 197- 3^7* 
fBiørnctt/ H @fib 213. 
iSiørri^odn 100. 19$' 197- 202* 
8iøm«t>olm 197. 
SBiraitte af ^amerfiaft i2* 

,Wrfciri«ilfft^erifle287- 
9irf<ti)b, S^oma« 194« 20 1. $22« 3acoft 
194. 3(n<2oi.)i2«^ 95ifti)j>« ©adrDcn i ^iøknl). 7^. 
*43ttt<''%t(emcr( 299. iSltlrcp i ^i^i^Iani) 291 

I79^ 180. 188' 

263.270. . . 

tBogtrvtkr 17^- 
»øactf SRaftW 87. tOtf. (grif 87- 
iSi^t^m9<^Iot1criOM04. iBørlumioS. 
©øtfrr CClan«) 236. 
^olDi^ ((Srnfi (^^rifiian) 3 t6. 
»oHtr i 3pllan& 9>8. 99- 100. 102. 372. 
JBonnttiit[3ai«]372. 
SKorgcrfiort) t>aa 3'lan5 9. 347.. 
IBorgebi) 292. 
95org(mtflcte/ i Xiøbm^opn 87* 1^2. 2ta 

29 T.SlofTiiDc 223. 229.$aittabborg 372. 

Ol)enfe43. 
ifipriAal^olm ^ 4. f 90. 2 1 ^ . 2 i 8. 229. 24A 

048. 2? tf. 276. 279. 28 1^ 
^orl COluQ 2<.3^ 93prrMin324« 
^orac CD^tUø oaa Mn] 210. 
SSomfmaaD/ €ofmtt< 3 1 1. .^nrif 3 > 3* 3 k^ 

S8o(irop29f. 8rabaiift3^7* 
Sraeni/ 3i9Mnc< 310. 6ølKrt ^13. 

SBra^3R»(45*49•224.9(yd26.4^ td^* 
102. 104. 106. etifabct 23^ørtni 192. 
faren 2f . iRaiiDrap 308. Margrete K* 
28. f 3. Otte I f . ?l5reJ)Wørii 2t. C»»W« 
i2.2f.26.43..^tm4f.99*22i.SM* 

12. IT* I*. 19-21.23.24. 47. 48*4*» 
S. Braodani 9(tt(( i KiøbCft^. 20^.210. « « Kegijlet. SMBfmi (»pmtif) 30 1. 
SBwøp i ?aa|anb 88. - ^ 

gjrcigtiiiig t^cbaj 3 1 r, 
Sroberftn [dlkolai] 204.- 
IBrof, Mijcr 3?. SUwe 101. JRteK 107. 304- 
Ctoffnf>ii«, Ifilrr 32* Otnfis^^^U^ ^aa. 
269- iQtto2ia. Ørifra22. Jgørgcn 232 £a*)ei240. JwnM 248. 9)?ml 25 !.• Jgir/ øUte 3 53 . 3 64. iiaortM 3 64« 
85rotDffe>igft)fti3T. 

^Sranfebiergef 327. 

<5niri*maii C3o^«n«rt] 317^ 

l^ruf« (SRid«; 210. 

8rM9m 30a Srt)Hoper 60. 302* 

JBn^llc (Saren) 46. 

^ttfcbt CSRflrtl^ia«) 138. 14 1. (£^n(ictt £uuD{Jpfii 221. ^oDdifd 33. 
€t?i:iflja» I. «. i 2), 20f. 323, 324. 32^ 

3^5*328. ' 
Cl^rijRartii. 37. fff. tfS. 7^72•7f•78• 

'268.270.25t-33>-3?7- 
Cl7t/(lian UL 8^ 122. 304.. 307. 345. 

349- 3-^0.35 I. 
€f>t^(iian IV. \6. 17. II3»I24. 126. J89* 
£butt<ait V. 144, 3 1 ?. 3 14. 3 1 t'. N Cbndton VI. 147. 149. i<i3 16^. 
(Et^riøiait ^rinM af £)aamarf 313. 
^()ntiiati $))(rt{]in 31 6. 
g^viflionia 3. 
^^rijVian^børs 148. 149- 
(E^Vifnaaél>a»tt i66- 310. 3T3, 
g^Hfrtanéøc ^4. 

e^riimr«, jprotjff 1 3Jof!ifbe 179. Canif • 
^ aar« j 8a SBifp i Oiibc 259. ©ngo« C9*4<W) 202. 

" it (gsdo 1 80; . 

SDfo^W; iSiø6eH|i(i))tt2io- «&d(i»$9r 3 17. 9$ii ©Wfltor 71. 
g5i)t}]^orm ©tot 17. . - 

Sbmt%sJtpiBn 3$7.35vH«8t, ®c<:B)5rM«øc. 
S9tti'3knauig2f3. 

•■■• C' '.'; 

Ca^nf (So. 
Wmar 2 U- 28 r 329, 3 ? f . Kalmar SRcceff 329: , ^ ^^ ^.„ 

eaaccHcrt i ©anmarf 109. 22r^ 224, 289- eicincn^efippcr 99-:t(cfecrfou22tf. G&rifhcrri '7<ntføtt 22^. ØJidfa« 330. - 
<Ll7ti|ltita S>ron. i »anm. 328. 

C^rfjloffer af i&etcrrt 20^. 266. 328. 
6l)ri(loffcr &xm af Otoirnb. 6v-67^ 104, 

303.30?. ^ 

€^ri(iDffcr/ ©anjTe, Jpbflfc, &iU 213. 
€f>riftejter (Sf ?iwr 4Z22. ©tiafj^n ao2» 9(tt# 

Devfeii 27 f . 2 80. sB? jf dfj?n 319. 
€|>urtattb 131. 141. e^«mu ra. 13. 17. 
' 20. 22. • . - ' 

Ciborium 2^8. 

glau« gjBrtcr el. tønbebinber 23Æ 
eiati«/ 9{aberføn 33. iRielføH 304, ^ ay 4 3 ^ 5. snorke ' K- ^ .et ,®emen« «irfe i «iøbcii&. z6z. 

CaBtfer, i aiaflfiibe 204. 2 ro. 267. 29r.!€o9 C-^^aii«] 3 17. 

35 4. 5 ?6. -Obetljf 3 4. 3 5-. 37. SXice 206. 1 Cojlcj^um Mediccum 311. 

. jaflrlyii«i8o:3?5-*'Jft^w8^o6.3élaiib.S. Conéifdr«^^ - ^ ^ 

Caiiomfatloa 8. • . Icofrøu« avrtbfen 122. 

Cantorcf , * iC*enfe 43^ iR0|Wbe78. 294. Ciux peaoralls 4. 

29?- Slar^tt« 1 80. cwncn ce. W. A4. tot] 14 y. 

CapeHet i SXoffilde i98.,3?^ . ^* 

Copitel/titKailBbe 72:77. 29 i.tfiirlirt 177. 3D««^€latt» 224. iOliif22r. f)enrir 221; 
179- 3SS^ Obenfe 1 84» 2<x Sorbenati- gkbara? y- (glfMtf 564. 

f«rt Vtinb< af ^cinnmrl t4S* 164. . . iX^lb^ i goen 19T* 
^øiftd^blni i 99eriøe 32T. SDalom:Kteffer34.3tf.37.59. 

^: ^ . . J JDattM i* KegKhr. SDanid ^ogcttføtt 3 17. . ' 

SDanfh ^aaben 2 s 3* 

Decani« i Ot^eofc 3 4; SiøkvJ^^m 2 1 Oi 

%Xm'SHtnt i taalanb 264. ^ 
S. Dionyfii jfjrfe 1 3toffiI>e 3JI# 

Do^or Deoretorum 289* 

SDomfirrcr, i dtoftilbe 63. 224. 22r. 22ff. 
260. 29 r. 293- 3Vf- ^Octtfe 33. 38. 

il ttm tmt Encolpiutn A^ 

(gnédbrd af SecB^nf^ib 229^ . 
^Agrlf{ (9<fant 147. 
eutj^UTe 5{c^i;/ (t &\h 190. 2 1 3» ' 
Sngelile 9lab€lci* :?^^. 
Sngclfl^olm c SoIiatrO i6. -^ 

S. Eirasmu^ 208- 

Sttii jitmuM Si. i Z>. 2p3« 
ieuejl^m 203. £itF (øiipp^tttf I9f« 
ittHafPomtm 161. f84-20S.2J9.2il- 
262.266. 3". 32tJ.3f4-3JT- 35^- ^ 
(frir XIV. g. i e». 6. i9i.2sa.2S3-2J4- 
183. 5Ki6c2. 266. 268. Stat^uf 17H 276.278, (Sfalf^olt 340. 
;Donv$vo9tict/ i £tini> 3f. O^cnfe 34. 0{o/ 

|lill)c 226. • ' 
2>orotl;m S>ron. i SDanm. 323. 324. 328. 
•©orøt^fl e^riil n. ©o«af 67. 
©ørpi^ (3?W«) 126. * 
©rajcn, et <Sf Ib 244. J 

©raojwr 206* 207. 21 1. 212.302. 
Surefeibtrg/ 3(n^cr<22I. 9ilb<(m2;&t.223. 

Srif 222. V^ber 222« -OaM 223. 
Drtu^ 3fnf«n 229. 
S>re(t i X>anmarr 202. . 
JDttc (3ctt«) 181^ 
IDttr^am C9llwtiber) 137. 
lDpfc<r«< ijr. 
SDpre (6Umé) 2^3- 
iC9t)cfc,339. 

S. F.dmundus 3. 

(faerne i ^aabm 162. 163. 
€ørop @aarb i %^n 39. 

(Pøi^gaar^ I ^\>Unh 1 80* 
eigillco pap ØtttnBtt 7. 

eilcr 95ifp I aav4 3^- 37- 
(^fcnbevg/ (fliaS 222. Siima 223< 
effbo |>a« ^iNTlngNm 230/ / 179- 3J4- ©i^or* 6. $run>j>mti f.'6. (grif / ©Imfen 3^^ »fle/jaji 36.17. Slidj!« 

181. 188. 8miithi|>a 263* 6:iffw324. CWofpr 23. S3. 
i, rt ©tib ClffARmi 

fafit287- • 
aitti (gta^iXaab 31^- 
CInc Sliitcrébotcr 204. 
tf I<b9i9 278^ i37.2i3«^l^lifI(<SIc< Ottrfen :?24. 
(Srifét^olm i (^faatie 16.20. 24.44. 
(griairo (Scr»« paa <&rf<ii«cr 7. 
eftitbel jtlollrr 19^- 
(gflcbicrg i g9^n 202. 
(Sftil/ ^lor i 9(ntmflot> 186. 3aiifmi 18^ 
(Slfitjirup i @i«^lA0D 367. . 
^jttmbgoari) i ^oSlanb 367. . 
Sycrf^øt^tcl , €0 @ti(t)m 144. 
(Spntfn [6«iifrAl inutn. iN>n] 148. 164.* 
epflcin/ Songc tSlorfc?. 9erIcotfp.i £»»>' 

i^iMi9*' 

cerf f 4- 

dfttiiRgcT/ i fRiHrøe 120. 370. ^* 

177. 179. 
alf toit 9(albor9, cf @ti1» 213. 
alfen; et ®fib 241. 
alfier 88.29^-298. ffafficrto^ 302. 
alfler/ Stnbcr^ igo. ^eriso. 
$^arenDe(«fe i ®t«kiilt> 9 1- 
;ar<n<ba(b 3i^4^n 1J9. 
orom 29 s* ^V Xirfe 148* 
eiitera 288. 

cfhim Rcijqvramq[i 2* > 

ienilUrt) i @i«laitb 63. 

terMngViiMent i Støbe«!, »to. 
^inb aiQrføit 188 , - 
ftittfiergelt 206. gtfleri 300 jof . 

8!el|!er .((gfaia«) 31*. --^ 

Sletning, 9Sar9rete98. «^liMii'X79- j^ 
203. Sftwf j6|. ^ « •I 
•I •", 4 _"- '-^^^^ 


lir C«<t.M> 227. ■• \ . ' •, 

Ifpto CSlMtiaj 8^: 8«<I« 307; 

Ifltffu^tn« af ©Irtpffl I.47- ., 

n CVrttrJ T4. 'gorwwWl« 307. _ ,., 

uQcbcr , |»44 &m»- tSi. iSa. iS3> xa'i^aitoii i ^imb 180. Ifrtob«! 309., 
®a\ikt (oftO '90- »7Y- f^orCun, rt eftt 213. sft4- ' ' 

vaatf («iM«t) i^Tr «flA**3- «f«>. .. 
f<raM 3B»rmorDf«ii 104. 9^m-2zz- 3r ®a»ii» a 
Mri«n 242. 
[ranffit Øcf«iit 24. - . . 
tranJw < «9«» 263,. ' ,' . 

;r(tKn<bori 1 48. ff*- 
!Kli<rcl Ctrtr] jtirtc 3 r3. 

:i&crjei. St.r ©. 37. »ot. iOf. '07. Gtron Qoan) 139. • : : • i * . 

®«nrt røotfrcb «D i7'- . .» 

®(ne«fo9i(r 14. 24. 100. 
®m<x [^mrlf] 3"- > 

@t. ^crtntb« 2tlw I JRofttfftf 293. ^ 
©ffoBltr, grmif!c24. €n(|dfff 147'»<'HW ^ri»ét« II. 6. 17. 6r.99. ><>*. " »• « «4.| 239. 3^7- ®WBff< 3*3- 

4; 13^.13^. 137. »4»-'©<ft<l»><t€lMb2i3. 124. (29. 1 3 4^ 

188. fti»-«39.. 274. 
St»*t« III. -368. 
giftet«! .IV. 144- »f4. »70. 3»'- 3>3 

3if.3i<. ■ 

iW ".»f«l6«^«»<«7• ©tww 82. 217. 
Midtoft i ^mVnl^ 203. 
@tlNr 231. 264. 

nrt 309. €f«l 3*9- " 
®iort)»ottrr CStwnO 197- riJ<ri«bw5 tf 4. 12^. 13«. 144. 147.1^6. ®iifrt«««r(«i 34?- 344.348.JfO. 3^1. 
' I ®laniW {(Han«) 222. . 

mem 1 34^ estofhup cjricI*) 127. ti< (Mag. P.) 221- 

ttHf/ ©iftdm^T. 43- tant 324. 

Ttfi 3obaii76. Sirfrme ioo.3Drqfn lofiM^lttb (^mn) 31^. 

^tcr 180. 31« f83. 5trtBr 197. *cnrtf Øøgen; ef @fit2i4. 

T97. Starru 1 97. €(>trtftiatt 224. ^ørfltng (3cn«) 1^9. 26o- 

rifcrlttebtgnrnt i6a. l®oalc C8nl>f"0 222. [mr (»or) ©^6 ^-'^ 302. 
friic (wr) 2«ter i Obcttfr 187. ' 
[roe (»or) Sc\\%i&\ib<\}J)am2. 6.77-99. 
268.' 224: 3 ^o- 3 « '• 3 U- @iai>«»gcr 

. 266. ««l«»&Bor9 37 1 • ^ , ^^., 
flnic (»or; SlofltT/ i ®Wftor.7i- 3{ofW- 

^e 229- , 
«['ttteR«awt^ipni<eT2. 

[rv^elrtml I «i«laitt> 229. * 
rrpi)tnlun» 148- 1^6. 
jnciifc ^errrt i iaa\Mb 264.* 
lupuge 19. 50. ? 3- ^ ^ 
»Ctt 3?. 7^- i»4-26j.297- Gottorp ^o. 244. 2io.- 

@raabr«t)tc SfutlevA i Siébtn^o^n 2« .6. Sié' 

ffilic 2. 6*2)Mlcl) 16 T, 
®rrtm (*an«) 177. 183.429.a67. 
®xm (6^riOi«tt) 3. 366. - : 

®rc(jrrl3t«»crføtt2io. 
®rcH (2(nbrt«) 222. 
®rc^e (*^r)t 90. 
©riffeii/ et ®f 16213. 
®riifettfdM ?Wrter 312. 
®rip«oatocr 2f ^i 2^6. 
®rmi (3»r(|ttt) 239. 
QrønUnOfl etilciibi f39-339«34T- e»» ®rø« :i^«8i<ter. i j ©ro« (Sribnif) i 34. f37l '^ 

®xnbbt, Snnb 6. 3iicUj:iiu 

©rubbe £?)ibcrif} 309. ' ^ 

©rimbct, en {wrr^aarb 221. 

©rupcnbal [GlflU^J ig^. 

©ubomj ^lofur if. 

®ulbbrin<|C/®i)fcl p«^ 3<!4B^ 343, 

©alb'^or« 174- * 

©ulbfmcl^c 270.331. ' 

©ulbfmib i;«;)rt],a27. ., . ,/ 

©unani> i3'?-'i^7-2ii4.a^i5/ 

©ttRbcflrop 223. 

©uflap i. Si. i €p- 350. 

©plbttt 66. 

©i)lb€ntroiie (iParøtt) 312.313. 

®\Hbenløt»c>(Wr|f (^^rifiiaa) 144. 

©DlbenWi)^ (Ulvif Sriikvif) 3^ ?^ 

fg»lb«ifufi:ue;..&cnrif J7. 224. 288-3tticW »an« "(^pauRTmagcr 2357:' , ' . ' - 7 ' 

^pmi« 2ljJ|>erføn 75:'U!l»/#^ SRidfA 

14^/229. ?i;brf«:>rt j^ id .3«^ifei| 21a 
Jfauribføn 112. 24§.viiøolflerfrtt 372. '- 

^aBfc^et«bcw 263, ^6di 3 ? 9i 36 1. 

•£)arbø (3c«) 230. . .• '-, . 

{»arbcnbcrgr ^iM^im 83- &rlt 19^. Sis« 

;,fl^«: »95. . . ; . . . .' ' 

^arrcjttb 62. 

^artman (®ioIa»^ 148^:1 ffÉ^ / 

^>flrm*i5lfM3ftw.3^,37*. ". - I 
^|trop;26o, ?k68. ^6$, ' . ■ , , 

*^cbeiifø 2 19. *p(ifc(icr8 22). . 
'•f)el8cne 3,8.9; -^ 

^dbropi gpcn263. ^ ... 

i)dH9 aaiib« 4iolm 3*7* : . . 

^cBig ©eiflc« Strh 148. i^^. 3r4i . 
^clIie-tre^oKgcrl (E/iprl 198- 286- :ftm:b7f.87. io6- 107.224. £ifc-^ |)cimbomc 1.2. 3.4. <^<5. 12^.. , . . 
W49* Sflrine 100. &oi^Ut ioq. 5tir jlinc -^cifHigkrg 1 f. .4^ 304- 3o6* .318. jie/ 
322.330.g»agnu« 1yo.2if.216.218- *C>rfiinge 3^f. '^ a49* 303- S!ii>%cni 224. 91^422 1. 
©i>Bife (C(^ri(lian) 312. ,. 
Wm (*t'tvr) 1 80... . 
Ivater (9tnbrca«) 3 1 f , 

•S^aanbpctfflr 2 jo. 270. 299. 300. 331. 
^aarltoi) i ^io^Ianb 307. . 
^aberflef 31.32. •f)afnir 191. . 
.•é^agc« Songc i jJJorije 4. ^ . 
•pagen @re»e paa Ørf enøer 7. 
•Dagen [©cjeiraegcaab poni 14 y. 1.67. 
•pagenflDP 363. 
•t^agbcr (Olaf) 210* 
^alb^loj 269.320. 
•paffnger (9lttbtTi5) 87. 
- J?)alii?flc{j 278. 304. 32 ^ 328* 
•pabegge (Oluf). 204. 2 la 
^amcr^bu« 230. • 

jammer i^ani) 307. . , ,.^..,., .^^. .^,„,^y, 

^amérwf tCurueliu«] 2y8- 2T9- 262,Lf)jeic9 ithnfrcn]268. . 

267. 329- ^ l^ij., 3or ^n 2zi. eifc izi. 224. Offe zif' ^c;fittgBr24* 24^310. 3if.3.flé:,3i7,,. . 
^cnMiiiuvlføn "(S)- Siiel«) 222. 
-penning jenføn 3^ . Jorfélføn iSj. .. 
•øcnrif VIII. S\ i(£n«.78. . - ' 
^cnrif abbeb i @ocr io6-2Qi:. 
1 ^lenr if ^ørbreng « §0. @ tld(^ 20^* 

iHcnricus JohahnU22J?. . ^^ 

•f>erb9 «ivfe'266. /'-/': . 
/>irlot»6f)0lm 2^6, 277. 309.' . 
^•rman pan i\)bh 306, 

^crrcbagc lOf. U4.26^ 308* 

i)crret56fogebcr 1Q8-. . * . , 

|)erfleb [^^cbcr] 3. ^4. 113. 124. 162* 

^ejfelager 76. ; 

^icltti/ en Øf, 39 ?• ' . ^ 

/Mctmfuirne [^cnrif] 66. ., 

é^t'. ^-^idpere« arter 206. ^lu ... 

^ijiumliucr i ^aaben zsS* 

Jpin^HaA 43. 363.. ^iiibé^øltu 196. 20* 

j;)ioiibcltw 290* ^irf<t^olnl i48» if9» i^7- 
•^mgaaU i:;)i)Uattb 26y« * 


^r)m XtSifHc ^i^ Artfift€t 2. t- 8- 9* T?* • . » • 

<pøiifToi» i 3itf«ib 2é9. I'. 

fmiitftf i8o» ! ' 

7f. 3(9cr^6u^ 191. ^ato 320..?»pbor(j 
324. .SJto9V349,f Wncn^aan 367- ®w 

^oftticilere i £)dnm^r{ 9&. loo. 4lo$. 323. 
324. 328* 364- ' 

^otbié, 807, |>(tf6rf8«arb I ^ømh % '8. fiin203.2^2. Sflbrctføn 208'. Z27* .Ston«^ 
føn 223. z6%.Siii»}KKini6^:ei'A'Hti694 
3^P/ 3<Hfrn 39- 01føa29r. twi»dfitti79y 
181. i88-€laafon 210. . r. - 

célRkljøri ' 83- 3)?aufføti 236. ^Jcrfføttijo; 
•'fp<r Dean i Jtiøbco^ 210* 
citcn (©aflian 4>mi)'iJo. 87. 
n^jrr' SinbcVibatcr 203- • 
t?3il.©(enf«u,28u ' 

• Joanncs Latircntii 72. 

øvgcn \pvinM flf banraart 317. 

_øf^Ctt SiM:ccptor i iXD(!il^e 2Z2. 

i^øIWrf iJéiftrtfl] 1*3. •^otør D»iiiT< i7i.;'3øracn SJJøtrtrr ,04* 30}. tatiriftfilli »25, <polfeii$ai)i| 34. «f>oimcgaiif )>^29• 
^ødiKR i ^ijøbrn^a^ti 367. 
i^ohnenf StxAt 314* {>øvi<ii 13b: 3 if. 
^5>rH (S)?ar<|»orD) 2. 
<$H>rnfI<t i 3»lan» 98- 102<^ 

«prol<9 S<KA {^trff «øcv g. 
^tt()<)c<tøn6e éa pulser 230. 
<)tf iføgf ^ P4a {Nitncr øt»uf 2 30. 

Søtfre (®(!9) i9f ♦ 19^- 202. 

J^iii\Ah, SKcate 46. 9(nU 138« ui;'9rMr 

27f . SWftpffifr 34^^ 34«- 351. 
i^Vlltfieb i 6i«iant) 307. 308* ©^ 3ør*icoi 9?oj>ir« 2 14. JBtJrt 88. ©Oiirt 

tub igi?c»torg I? 3 o- 
3ø^aR Olufføn 1 8 S' S^afnrfjøjt 26:1. S)i^ 
rir føn 314. 

ømrrnett/ (t @fiB >87- Si^tnftu ^Knfe 2C4. 
øit $?ircføti 89- 340. iA6. Adrlfø« 280;. 
^Iføn 338^48. $orMføn349» • 
on ^rcjlrt «C)i|wri< 171. \ 

ona«, ce €f ib 2 1 3 

«JauJ)8.9.-S9.338-a?K 
4(anMT<r ^iflføpcir 311. * 

Jiibilcum ^f^* 

3Hl(Sttron)3i2. 

Sttir abfilpft 141. 221. 3føcr t9o. 27?. ji 8. 
3rti« 315. aiicli 3 4. 3 17. grflcM 320 
3« mcrflaart) i 3oihnb 319.'; 

jjus Patron atiis 40- 61- 205« loctb, g5i(p i95<racrii79.55lfptOpfl[ø i88- 3w »lelfø« 3i3- 

facøb .g>cnHad(øi|t^o. dKaD)>iit94* 9tn^c^ ^^^cf (Tanif t %aH igo. 
føa202. 93iørnføD203. SUbrctjøn 229. 

uigtrni®øW 142. 3*»0t&i^(tt@ipriipi34- 
3cd<rcii, et @Eib 213, 
le^n-mcflmn/ rt @6b 288. 

|riftn;i'(gpfcl i ^^im\> 269. 

\tui , 95tH> i £)btn\< i8^ 1 85- z^o* i iX»# 
3«é, aikljøn 179. i8^ Srmxrføo 296- Car^i jlcnfø« 3 17. >4Jcbcrføaq72.@crfcføa i8o. 

^io^iøa .180. SSagnHføti 180. ^tigføu 

1 80- ^rr.(øn. igo. SorDføn 180 S^nb' 

føni8o» <&lUiBt|i$t* iB<9Htj!»a i.8a*^»e/ 3w«nc«37i. 3911*0^ 99* 

tf 

.^aatéøe 21J. 

^aaf/ d^icM 123. 221* &taH<fU4' ^Htnt 

224. J^mtøicj J19. 
Saltnt i tøaUnt) 264- - - . 
^aflø élot 177. J7> K8r* 
^alunbbora 179 
$amet'^r(r(lOcat 324. J79 isr* 
• t8i-37^ ^bb 2 Sart (3ep) 204. 2 ib. . 

fiarl £nuOfl» X* ie>- 3 ^3. 324. ri S<nA • / méib^^mmmm ^^ m^i^ét: Sari Olfjmi 229- 

S<itom, SKorWit ^07. ^ctei: ^dg. 

$(Tfl(ti22^. 5(crfir»P4V go« i $4.' igg. 2^8- 
^crteminbt i^.* 

»ciiD6«ofl 2}4^ $tfebHj!2t8, 260; 
^«mD®otf«, rt@f»2i}., 

ifi^lKn^a»« 2. 6. 68- 77- 86: 1 6f . 1,1 2. 127. 

j é). 1 6 ^« 1 76. 204. 206. 16 i a^j.ayo. 

^ a7i-274.2K9?-Joj.}04.}af.jo8.}3i 

,?}7-H«-J«6- 
:itirtmanWla6 29«. '«iBbft*^3«>rt)e25l8* 
^i«{»$i:(arit( i &ucl«uit) 29^ «^>Jfa«i*MlMM ^ • . .Sornctoj)t@i«Iaiib229i - r ' ^ 

Søt«^ i ©aabctt 3 f 6.tt! »^cliøtiHii i;ai* 174. 

:Kor«terbf7. ^©rfcønBg f.. ;.- a 

Sorfrti« tegn 96. 

StMrfat 26d. . «cv( O rtfmrb 2^7 ; • 
Sr4bbatt«^r tt^tiiah'^: . > 

«rai)6<, S^gc ro5. ©uf ^clf f 8 1.'&^ 18«. . 

5lniwi9^ JBciKfcirta»9. 
SrafK (SDh^gais) 33;. 
Srigcbuft 2f8. . ,» 

«tWiiW;®?ftte iCo,«lK^3.^gfr403. ititf f ' g»ob< 263, «irk * -OrMwii^iiL 1 2%.. Svoacborg 123.1 37, 1 fa 546. J?o 1 ^røninijcr 9. 99> i o i .'2S7. ja«: 

S{nic<l(Quiri«u«)3i3- 
SruD2i7. ..-' ' ' '.'. 

«rmiubi(^r, igqqtH 36;^^% -Crtf 107: 349. 
Srnmpcii/ Ott< 8 ^. 106/271 . (5l%$c 10& 
glan« jjfgr . . > - 

*rttfc,@n»olDa2r.239. ®dbrtda24. • , Sirlcri@i«lanb«@tiff 5^4. 
SiaxunMxb 22^310. 
StUnmtt^u SUrf3^4^ 
SiU^<n\tH CJctfd] «. 14- f3-'78. xoi. 

^Hppingc SWønt mi,.. 

Sl9in9t 95i|> i @f alfcoU 8- . .. i «r«fc eDnfmneion« gomircr 3 1 3 

«Wa«bta|><im 148- i6(J. SmfisSarma r^a. 170.. ^ - * 

, SU>ftm62. iSflorgc«. Opflo f • jgflanb ft jfunflem 149.1«. «tiiiftiweeU2.tf4.- 
338.339.343- 2>«^*MoKiRoHift)t 2. JWfiiigC^cbnO 314. : ^ 

,.<.227.;a29* «iBbci*«<m2.6. æctort^ ' 

I02.eW|f»t7i.£>l«Bft2f.j3.34.37.| ' ^ - ' ' 

99. ?øttb<r 26 r. » v.j A» . - " 

5tlpw,gril)<rif 305.309* «iU)<rt 306. 4>Mi taalanb 74. 88. 203. 26 r. 26a. 2q<. 
^ 307; J«rfn 308. ^»rtf 30^.31^ .3i7-|««nfim«nb,pttaSPij9$ø(m ir *fttmtbt*t74 
l"^ffS^JX?^*l^^\^*'^-^4^- ' * • ©ørttngborfl 328. SSingflcMTfølKt 102. 

«nopjf(€|nftoffet)222. ;.. - «wftigrSlo|1crtot.i04ÆrttBb&W34«- 

6.Snui)Åmiiij3,^.. • ' '3«l«nb 343: -' '^ . 

e.SnttbSonae3.^t84. TgiJ. 'JienéiiwnbéSgnibcb log.'iatf; 

.©.«nui)^Sbfler 09 S:\xh i Obcnfr 2 ^3 3.34; Utht graenrliner 1 2 ; 2 ^r- . • 3f. 37: 186. 26 j. 262. 267. 
Jjttttl) 95i|WB t gjiborfl J2^. * 
snub @ten|en 3 67. Sttnbprøf i <; 

«»9e72. «if«rb89tm ' ^ 
jfofcb; 3fbfal)n 14.^, fe^btørn 28 f. 
So! (Sargen) 104. ... 

Solbin9/«;^!&in9bn< 138,322.32^.343. Srlfatibdg«: Bféianb 339. "" ' ' 
Spn9<ff<»h*«'^« 2W«w» 3 i^-:- -•> ^*- ' - - f1Brtnt«bøin^/«embcb 109; ^ - i -<' ' -' i!«t(e 95ifp| 5Jibo^(! tg r. 270. ' • • 

?afmanbJ)aobfeincPer 3 12.213. 
t<i«^?fifcalcr7i. . - ' * ^ 

tanfi'gogeb, pttAiBøringljoIm 2^d ' Sfl«* 

' 338.'?;s'i.- '-. ■ ' '■ • ^■ 

JanbébonKVf , i 5»)m i 3. r-94 ; t(iafan&.<?}?. 

6h«laTib9? 2V9^;67. siRo'rmgl^htria?. i i v •_* .1 '8flttjc; «rif:r2^. t?^ ifc*i7,n«4*a.24. 30^ Magiftri 3 j. 34. 3.<, a6.43,a^o.a65vil?,fc 

i« :^lv:-gZ,i2|J7i4g.?D.5J. Æ>OrOt^ JtOp, S. Magni aittt azfil J^6. . , ;. .. ^„/i 3wra2^. ©utriKia^. Séwriat4, 
tange (©4rfft)rt)i'io^' -^ - - 

LaflTcnius ( Johannes) 3 1 1. 'S V V 'r S. Li! urcntii6ai>d3t^. 
cnttus Andreas ;4T. \®agiui« «, Slib, 11. 55]^Da: ^ i5U , . 

aRaIcr'S«iiCaiJ44» - ** ..• 
(Kaltitø76..)04.223.e3f:30j.:30f.3<i. 
{KaRi^*øotfe5'i!&aabcft3<^. .. < ' 


t • j. ■^.« fra 222. «ffi:rfte29T- S5fl«W2iOi2if. auatneufd L9Wcr] 77. 

268. 2U- 3f^. '•'.• • •' *' < ^•'• ' . ; ■ * •* Mi;mAKbC*0An^2$7- . . • 
Lc<5lor i SRalma 1 04; ^ , 

fe<gaarD(2lttt^3}ia- 

t(rriKl^69. 

«c^ t8ttwt)«m3 KQ. 166. T67. 
2rift Ooad^itw) 2551,- . «... .. 
tfmM(^flrtm9)igf: .. , 
JcnDeD}?tcU]202. tct5E^an«3 J14. 

riflan6T30.2t4- 

£iO'9Jr«>it<n« ^517- Sifl'Sf 11^234^ 

tm&cnmr/ 3li(iftpma24. ^9<37i« 

Jwm^etefit i34-a^3-2if' :r 
£onbi)n -3.IÆ ' . . , 
£ot>cr/(?ofvl i 3i)Ha 
Aoti^ife Si-on.i J)aiim. 343.. r. • » ■ « 
'^ ► - . I ®(. Xi)»c« SReff« 3 .?2. 0»|t< 33^- 2)aa 3 37. 
■S.L«cH9Cll«riDvo(lil»''<a9i. . , .. ,i". ■ . •r .»• » 


Vi '. -t, $J)?aviirct« SlnDh'jJbotrr S03. 
Si)?«riagcr'^loflcr 98- ; 
9Raribu/Sroficr 261. 356, 
SRarf afcn , et 6f ib 22.3. . 

gSmfcDet 299. 30a. 335r. '. 
aSav« 3ttU^abcr, rt ^»«:n?1 @{ifc j 89. .150. • 
' 217.279,282. .• 
SRmilalf Mb ^of»5i 139..; . . .,, 

JRarffa i ©anmiirl 29:99. loo. ibisl J94. 

gKflr|Tiiic2tnn036^.36^3- 

ffifarti« aSflrtiiifru 2;:^9^ - ' m 

aRarHtt4@i<elant> 3p8- - ,' 
?D?ai:»i? tglau« t>mi] 343. 3 iri. 

Mafius (Hcdl. Gotfriéd) 31^.- • " - / //. 

SuMIHPiMf ^^^ 19^*' SRid^ 197^ iMaximilian I« SRomcrf^ Sctf^T 3 ^ 8* - ^ l 

. £u«t>iéfMne 16* 35.24.23^,2«}. 354* ISRrjcrJrW/ ^c^^WCØtaobt J48.i$^ 1 
iuttl)bcfi3i),Itonb3r9i :5iw»&i>36'7. - g^nt^iaab 318. - , / . j 

107. atiiw ^24* teVAf JAo> ^ ... _ • -^ |®?c((i« rønbricf] 3 la i . . . • ^ 
8^ly^•rfCg5»fle9BlUu1ua»$3♦w .,.. .. )Mcrcariuv.et@féxi.3.a7v.284. '.. ., 
8l^lK(2.68.s^i4*,^-.ia*..J^'9-?74* ., S»ciTft3(J. 38. r83- 185. 208, 22-8.43?. 
8^tr,9Jeb«io6.i79.262.a6j..3j4«W2a4^ 238.270.337- : -^ ^ . - 
r*;f«ttltneM?f..v.; . v •:. . ;^. .- ; s»fg[3rntomn8trtn]^^7.'; ... 
£oflvoj)i39l'*»«^^59> ' . ^ ■ ' * • S»eocr [SfRarcn^j 304.30?. 306. ., ^^ <r. 

«9UtrdC3fn«]i8Q. . • • . ; ' ;lg»«>«fr([3Bfi>284. r- ■ ,, 

-^ ^.- r. i.s w rtVT* r " . .-v: : , , i5»ifcI3rttffn3Y.36*£imbfeii2g:'|...,; -i 
^^tfX^^^^^:^^^'^'^^^^)^^V'''^^ ^ - : 6t. 3»iW« Sop i atoftiibt 227. '" 


. /• 


%<(«. 


• _ Kiltiffft; 5Th)W 48.9. ift^^ ' *3^* i92-a78- 3i^>t<> ?0^ntyttt (©iftmf »«a) 343. ^ ,. ^ . 

S»«cn2j^. '/ •. ?: SRijtge^aiiiic« ©etsi 

SD; øller, Srnfottitt« 3 to. ^fwrif 31 »- ». • m f * i r <f. . ' . 

SKøiit 6^ ^6. gi. 82' 97- 1^ '• 129- »30, iJlorffc^bel T 13123 lea. j«§.. 
347. ^f 2. 3 T ?. ^ . \?nMl ^€i\fi\>m\ !• 4* Notarius publicus 204. Notarius Vicarirfraai ?0?øntcr'éaarben i Obtn^ 329. 
SHJMim<9it, i gKaitnø 104. «wbail^«»tr 332. 
ffl?o(jf n« ®aartfDn 123. Jorfilføn 229* , 

SRoricn »|Jc^crfø«l 63. 3ciif»»2S^9. 2^5^* 

£0?nnt»4;^i'r] 225. * |.vii/mw«»vi.o-»- -.3 

a»ttnf, 3W io5. .gjRo^wl 106. 9Jcfc«r 123. jRi)uøbtn<i i g-alfuT 7^^ . 

» 89. 2 T 8. 3 67. e^nfle« 191. ©ortc22i- 1 gj^ian [6i«tté] 1 62,:227. 

fubi^ii) 239.274. tf tif 366. . d% ' . 

?D?«ur i^aafcen 225. 
SWiuir^ taiirii)« 197- ««»« i97- 

SJo?« I @^faarw 24. ' 
Sf^afei^li g^ctt 52. 
9}m*tva 24 c. 249. 2851 

auatcrgaicti, <t ©fib 287- 
3lafi»keffr 29. 

fRant 3^iiføtt 25:7. ©øbirføtt 25f . 

SRtbcrman&certpitrfil^o. - 

[Rtf{t>eb I02. 1 1 f. 3f 3. 355. 

SRicWyceerfenigo. ^ctiføniSe. 5(wrf|in 

181. 
iRidaii« Jtirfc^®»an W« SBoriiijl^øtm 2 30. 
S. Nicolai ffirfe i f iøln:n^ 148. i5f . 204. 

206. 2 10'. 307. 3 1 1 . 3 f 2. . ' 29 f . 
3?^bi>r<|253.323»324.i^5iJ27-3^3-3H 

Srtpi)vb2i9.288. r ' ' £)<l)l>n[@tiftamt!Ki:!rbn f4Jt.t^. . . '•' 
Obbcn, en ^cmgaarb 2^. - : • 

£>bd«t<3ttt i JKortjc 1 18. 
0^ctt«&iV5Pafl@amfø t82. iSj* 
Obcttfe 2?. 33- 3^- ?8- 39- 43» 99- W. 

124. 18:3. 203: 2^7. 2«a; 268. }07* 

308T2T.325. 36^. - 

£)br«fC'aii84- . \ ' ' 

£)bcttre>?Kcccff log. ^ ' 
løblit 5inbcrføn 229. 
>ct(£Hwfff)298. . - • • ^ 

Øamimb*irptefaIMf158.349-3T0.3?«- 

øfCtDbff ) 1 2 1 j (Obenfc) 1 84. * 

Ølanb 191.214.280.283.33^4- 

fiilmanb L2aurib«]77* 

Ørbi) paA eamfø 1 8 1 
jØrtfHnb298*30i-3'5'- Nicolaus Johanrils 42. J^rfenøcr7. 

«icK©rømeføn35. Sfffabfrn i5f- (jWnføn ømcfliiiH 202. <>mkar I ©aak« 291* 
162. ageføn 180. ©tvimicjøK 18 t. 3a* ørflcb i 3oKanb 19^ i97- 
cobføii 3 ^ ^. 3 <<5. -StfibevføR 2 1 o. ^øcntiBg* , øfd r jo: r 3 4. t M. 
|øn222. ^funfføn223. ffl?i)9ettføn259.ir)ffcv57. o^i««258;339. 

yarl(øll367. lOgerius (( arolns] 24. 26 

»iflflrop i ?aalanb 74. foibenbor« (?Niw« w») 2f 3- 

aHiOlidCøn 1 8 x. Sepføn 1 8 1. 1 82. dtHtu* olivadus CJp)ol<rtr) < 1 . SRontie/ Sloffer i Op|Io f . 

Sftorb9paa(5(imTøi8«. 
SRorbDC^cnrifj22i. 
KorbifTe {>eti)eiK 4. f • 
Ølorfc!ift2>cuc 123. 

StorhnanOni/ tt (Stii a 1 3. 1187. 'itft(Nt ^ €5t.^0hif 3.^.«. 

Siorge 6. 
Oluf« (^erfug) ?Jinf e 2 1 4^ 
^gittf kJJcttrføtt 1 80. Ste^m^rføn f 80. 9^' 
> tcnføn 207.209. EaufTønigi. Zriiiibyt 

ais. -aftdfw 32 j. 324- . :. ' 

, 6p|to 5itn*(l(r< ■*M«M HO 4- s* 1 1 3"-"T2^3- »"2477 f T 


.' i ' 2 1?. 22 3. 27^. 283^*^7-^88. 3 18. ' 148. 1^4. i^<. . .,-7 

^m ^anp^o. j?. 37. ^cDnrfrtt 43. ^tif^ti Biørn toS.iiiJ^ani 18 r.' 

^o. 34.§u- i .. . J 

Ore @|if^1»»^ 202* 

Ojrc C3u{^an] ?4,37. ^biS: . . , 

Oxeticrg i g»en ^o^. . Palladius [D. Petrus] 13. 89*344^ 348« 

tJafl<Tg»i^!i 202- - ' . r^ 

9a((lrop i 3pO'anD 320. 
yfif>p€%f>\)t, et ® f ib 2 1 3* 
4pari« 810. 

^arl^etj, ^ofger 2<»/®ernet 328- SRieJ^ 
222, 3nje6or9 223. Sup^te 223. 9(nnc t •' 3Jo««ukra 3^3. . ■ . .-.. 
$un(oppi6flB[J>.«r|f] 3<5:,. ... '■-. 

87. ^xUHbix i 82 Vctxrfen 2^22:. ^k 

fi^n 268. ., . .. • 

^Jreif c(|am t>e ^ 5, 6'.. 126. . ' , , : 

^XK^ix part eoiiHøigl ' ' 55tittl?fen$ Slmofger 3 14. 
pjjriovcr, i^cnfj: 33.203, JSalptn J4. 5«, 
224. ^(Uiberttp224.gri^riCa24-307. - Stntwfføi) lo^J-ixim'* ' " --. •. ^ 93oAi4) [eaf9ar]222. 
gJiit^« [®inwn] 180. 
^atrir fiorb paa 3^laiid 3-4 '• , 

Faiilus Diaconus 9. c . • 

gJawJaroet^o.i??, 

^r [CJ^vijtoffer] 222. 

9}cberfveniK 297. 

^rtcr ajitjvtetiføii 3T. 307. Jttntorfiwi 144. iq5rDec{lcn«33?artt)cio8. »t7'jii2. 3Q2, 
^raicelionjcr 2..^. ; , ^ \ . -, 

^i'ot)flcr, tObcujc 34. 43*. . IJtuiTilt^ 175^ 

$ar ^n« 1 80. Simb 29 f . paa ^ommiimtt» 
let 31 1. .' . VVI^ ?ViVliV»|VH ^1*^«U//*' **^***^^f^** ' ^'t* '" * £. t 

20;; 2)}afli)itjføR 1 8 1, ølielfwi 230. 3en^Xi»nT (STntVrf) i go. ' * ' 
fim f'8i- 3?3- 3[flcobføn3^3. 25obilbfrn'£i»ei-nbropi^t)ca ^4.2^4. > ^ 
3^3. @uRej^R353*.(Sajpef«ij^3. 01iøn;am(Icmarli@i«lttn6,3o6. . , 

230, gMerføn 221. ^K^m 229, @ctte/lia^i$^ttC!£^Jp:H^• ..'.♦. . »i 

rinfan 222. .^renføn 269. SorWfønj j 'i 'r 
f •-. ^crle'|)ttc 39. 47. 8 K 95wlc'^a?b(!e 47. 

©cltrajifp i5Jk'tiJBVl<lj8j.; \. ,.- -. 

S, pctriXirfei.fciJ^bcn(). 148. øf. r . 
Philipfw Dron. i iO* g&). fiOi. A^i. 

F^hyUclcrium 4- *. * ,.». 


• * »j Kabcn[3itimiral]i47,. . 
3iofnCj£»4néil 14S'.«.- ^. .- , 
9iamtore(?Jfbc0 3i4, 3iani)ert i^'.ag- - 
iK^i^oi^ [ØiebO JJ^4. 95rnbir 2}, 31. }2; 
Øvi:t28.3a-:«iler}v... q5m}>e45.:Uf. 
®oi)f!e84- .»raiibé22?.224.364.<øo/ 
.pftw2^4. 3»ori5 241.244.2^0, '. . 
SJUfwu« abramføB 28'. »ietefmi. jo5*, • 
:l9faii<^r93i2;. jStowll^Mj i.ÉaaWBb 74!. ' • > • .A « 


8tat)Rftropi(Si(e(aob 126:319^ 

iRoltiftc 222. 3 T i . SiiiJ^bf tt§at>« ?r f . 

ixcfotntatiDiKtt gf . lOf .2J«. 268..338;J42» 

Kcformerfi&tffétltiøben^.jfa- • • -- 

øtqrr)enCSlnbcca«)23i. '. 
fRcimtx (39^^m) 316* 

Rcliqviaria-::^, - Øldl<|»«r. J..4. 6. S« Ht* 

R<l!<lV'iaruin fcftum 2. ,. U v » 

Si^ii^tøva 84.3^4* ' ' 

3trt!bmf|lcrrrj4.jir. 

aefcrt (^aiié) 307. . , 

SRdtcbøl^iT 114. .' 

3iC4>di50, 

æcpentlup (Stnnb) }?• 4}* " 

9ii&e2.36.}7.26(?.267-268» }22-32^ &åictmfffttt 2%t* 

Ricolfiis®ifpt gi>« ^9^; 260. 293. Sacriax 294* 

atiWcre 37. 99* ro6*i74- 179^1^^.1^^. ^xklø\> jrg. 

197. 226^.^29. 2S9. ^92122. 329. S. Salvator 208* ' ^ 

afitJ^eli^{Jc5lfaDcrøiei «rt*ett^» 311. jij. .©amfi) 177- iS«. iSt* 123. fflfnr ICO; S^argVctt too, gribcw 
ipo. (grif loa 224. 324;328^ 3i>t 
t* 9itd« foo. ■ i ' 

aftjMpar (Olirf) 46. • • ■ ■ 
3?o|Tilt>c 1 6. g: T4. »^9; 63. 71 77. i79f 

' 198. 221. 22T»-229- ^O. 289. i^H 

493. 308. 3tc. 3^3- af V- 3^- 
SXoflijaart (gnberif ) 22^,2^6. ^x^. 
9iojlof24t-27f.-283.328.- 
3ioftrup (Staxmy222S' ^ ' •' 

aiot^mati [(^^rifiofttV] " 1 6^ 26. 

9totnrtør®fa*itM9t 

Kub, 3ot9cu77- a»ife(32tf: ®1f 248* ' * 

KijamgaavD 14. •. • . v [: e; atittlx ifloflcT i 3i)ttflr* 2^3. 

9titig|1rD/ SXingficb Æbftct 60. xo2. 20), 
2^9.304. 

SRobring C9tone 6ti(j)rhir^ f 4^ 

Øtvnae paa 95øun9^o(m 230. 

ateruipi> f €«rl}f. 37, 3221 ?29.'??o>34/ ScavcBius C8«tttibi3 jog. 
aftttti 72. 78- loÆ 294. ttilcv 87- «o7- ® t^tipp (OlMbmiiut)] 148. KC 
€latt«j2.f. eiatocø Stcii 330. a)f«rgri1? écgAerg 28- <o. 84* 326. ^4M^rfbt> 29|. 

®€&cfl(rl), tnnHe29. 47. 9J?a|t< 29. ©tni <Saiib6cr(|/^lfel22i. 9tmic224. 
@anDI (JiJDO^O 2f3. • . . 

^m c^owJ J^oii] 248. 

@a^€ ^^erf9u 229* <Sarfij»6iitit 88* 

Saxo Graminaticus 290. 'i' 
Scachtius (Matthias Henxicus) 2f . 3 36, Wdtémft 330. ' 
9twi>i<| 4 @i«aatr 202. 
iSolanD Hml I SJtor^ i go. 
øJolinf (^cnoitia) 87* 
SioKnbøra 147. 1^2. iXr^frn^lm 99* 
9toiciidaav6/ S<( 29 f . (£Knté 29 f . 
aiofcufrariW/ C®<bdinf3ta(i()) 312. 3m« 

•' 3^14. Oluf fo6. S)?e!fc i97v *?)ol9er |r ,_ . 

-22.^3. 20; 9^. 99. rool 102. 364. 3*^« ©ioplc^qaw 23 f. 

gRorqwre af. ^p^iC 98. 99. 3^ 97.:Bicgcl ^ofrCanditor 14^. 166. 

gvtOmf CbtifKau ^7. Oitc98.too.ioi.t0r. ®tgfrib« (EppeUn* 

102. 203. 328. 3«r(|th98-<os.^o;».'<&tgtirb3on|fii89» @iiiiøm9(Mini {72 g)?a«cfM 49- lSif(*rf222. J^ft 314' 

ecigl 22 ?. 257.2891 }fj-?i tf- 

e<Ifa'44«.t<f4. ..,-.. 

®ct>aitt Olføn78» 222* ©Friw 223t 

Severinuft Kpift« TratK^vHI. %S%. 

Sio^lanb ^1^295 • Gto^tonM Strfcr f4« 6tre / f€wrd>røbrc Slofler 36^. i JKøffllDe Z27. ®irc [o: ^r] 89. ., ®Wf 336. @lawb* i ^a :{6, 

6f«tj>cnlKta (3øM; 179. ^"8 r. 188. 

&iutf aifxifltn I r. Ctaa« 190. ^ 2Jitl><rl 1 8- * ©pore^gogrter 7 r. @)>arr(/ :^ut) 87* <Hare224* .9(age22tf. 
® jKf^an [Øe^eime3l(w b] 3 1 tf. 

@perriii(j(OttOi7-"i98. 
@pvrliii9flotp 226. aibtetto^ig. 
^F(cUborgtff«Kii202. 
JfcentSRoraejif, ©Wfføt 7a 22 r* 
® ff itiingr jnofirr / @re itTaribp. 
®fcttr(5tD«jeii«) 323. 
®Ffrniiif9C43: - 
étialm &tit 202* Gftarire 269. 

6ri6b99«<re.284-34(- 
Sfittnrot 144. 154. 

6f iuFrf) SBrrnife j 88* itarin(222. J^Mi 

ziz. 
6røaniføii336« 
6f ofcri i SRoImø 104. 3)(!<bio4. 9lof!ifb( 

222. 3 ff. Ob«i(ip267. ^^rifiiigf r 3 1^. 
6f oniagcr^®ilbc 230. 
49fiwitei99ur9ei2e. 
(Sfot^gaarb r2l9llAnI> 320« 

€ff oi^aarD (9(nnO 223.224 

®fraa 230: 270. 

Qffr«bcre (^aii<) 20f , 

€ffram/ {>An< 20^. ixifi69. ^b€r269. &aaUi^an\>\it 340. ®(«{f(elm 262. 
@taf iK« Ma ®«mfr 181. 
©tarrf (3oc(^im) 1 32, .®taMti(|cr 266. 
&tat^olbct,i^øau:^99. iiflMi 130. 133. 

£t«6cnbai>a2if/224. 
, ® fegcw (€t)eif) 20 s • ©tegebørg 20«. 
eecnarr, (BUn^^lti^mnt>i96. 3^7. 
6hnli»fe223. ®ecn|cii (SiiiiD) 367. 
©ernt^is^t^ofin 3^1. Gticrti^ i ^oabrn ip^. 

202. 
@eig, SKorf? 1 94. 202. anberfa« 19^. 202. 
©rufftoC-^emlimj) 128- 
®fo!M«t 5* i7V. 32^. 377. 
©torrøarn 32? ^ ©farrowiicr 330- 
©ttttlfttiitcr 2 T ^ . ©trangi'føn.CJRf f W) i g r, 
®tr<lro|>43. ©flr4bor9er247.2?i. 
®erø6»77. ®tiiWeropig^9eni94i9f. 
©tttbefiøbing 328- Smdium 209. 
^ture (©t-ai) 3 27. ©^^347. 
t9gg(/9(nne22i.3i9. £9g( 223. gjtøns 

rib^3i8> {Rici<320. ®lf<mg322.3ff. 

®itmalattbcite298» ©moffer 30. 

©Øflbcrg (Banco-Cofnmiflaritis) 148. !6tf. 

©øb(jig9eri3V.43. @øeii,if @fib2?4* 
^jjgaarb 29 ^ 3 20. ®»bof m 3? • 87* 
&9hfSoxi I* 2. 3. f . ©øU/tirtg 8 1- 82. 
271. 3f2. 

©øttit) 134. ®øgnr>®tetme 1:9* 
(5øleQ/tt®ftb2r3. ©00(319.3^7. 
©oaQebøra®Iøt !3f. 

«øw Sløflet 62. 63* lotf. 348- 3fr. . JTca^ tijøfei ©tubbcrøp «irf< 194, 
Xmji307-3ttf.. |taøferlirirtmi^i8. 

Ccc- ^279.318. 

©øeiip^.6.2^7.3^9. ©øniii(fDWte)34. 
v^Dcrrcr S. i JR. 9. ©jcr ting i @l«Iaiib 19 3/ 
©øiiw i ©io^lanb 3 ^ ?. ©øinfurid §70. 
©*oren ® f mer 1 1 tf . S/nodalia xtf J, 
©90 OJJcbnr) 2}tf. tait%nbtti$ni02. 
|t«nberøø 326. fapøc^Vrnniige 2otf/ t^» H^giflcir. Scr?a(|er(2aimM) i8* io5. 

Sc(lalrtl:Htcr.9.^8^29^ 

Sl5<p(3acab) 2^ t^cjhuj) (5»att^l<i») 14^. 

S^iporpK3»i$««I) 308. ' ' 

Slore ® cct>inlv r -a ØvftMit g. 

?l>ttta(3«bvct) 27. 
S:ibcmaub(9}f&er)io2, 

$ocfe ©fialmføiv 202- 
Jijtibcrzéi. Softtbhtgpaa@amføi8i. 
^ Solbgti^ct i SRwflc 121- 
SovK« 3<nJT^« 1 8 1. ?orbaif<to 22& 

tontbdl [(Et)ri|lc«3 223. 224. 
So(!au6, Sdjittje 1 84- «95- 268. 
Softed2U(fjBtt269., Sojtrup i (SFaatiM^lV 
, Si)tt/Ot{ei6,24.2^ -Jage 16. 20. 23.24, 
2%. i u 44-4f ' 47- ^ 1. 224. 95ir(|m« 
"' 2f. 2l(jnere224. Sflleig. 32. 4?* 
$rattbcrapfl<i6amjiigf. 

TranquiUienfis Epifcopns 2^8. 

Trinitatis $ii1< i ^ubcttftapit 3 r|- 3 14. 

troftwiii so. 

troBe/ ©wfraiJ 79- 30^. ^tt]o^ i 88- " i . 

239-274*^88' 3«»^6M2- 5ftrmb27?. 

280.284- 3>ir3!tfc3o8. 
. trurtWcm ^ 6. S. 9' 3<^9.340* 346. 3^4, 
trunbjeti (X)luf) 28^. 

- Tuko Torkilli 266- , 

tunbon; m ^amfø igt. St^ejratiit>340, 
$i)b^ »cvttbføn 2 1 1, tøflf 0( izu 
ti^åtfmv i ei(efaRb20i. 
t^rgøbt/ t^rgolttfib t ^viidnb 2£9« - iMMrifeiadBik ^cnniuij 257. Snob 363- grottb« 363. 
SD?ane 362. 364. 36^: anni 3.63. $(lKt 
363. Jfltti^rb« J63. SUiiunfl363: SorSW 
363.564.€Hl«b<t363.«am 363-5>Jrt« 
M3- 364- <^»'^v 364.'g5«9tt 364- ^^ 
gen«364» 2i>(jC364. ^ 
tlpanby ^olgcr t66. tviib 106. 303. 304- 
361:. ^af 123, ®bfcU97;3«8cb^r«22J. 

' élfc22/i. £ifcbfe.224.^ 

UJrif, grib. n. @«n 32. »fplStar« iSr«; • 

Unger, 35<ba 204. ^u6 264- 210. SiWf 
204. 210. _ ^ 

Upfol 5.261.305'. 326[. - 

Uqt)ebcn<Orb336. tiraniborg 16. 18- 

Urne, ^anr34. 3 r. 37.43; 3»<5«»3i^2>^^ 
3o^an7^. 106.292* SwJb79-29^^•f 
rtne 222, (?tg»art 224, Jage 289. 29^* 
• ai^eb29^. CI«tt«29f. * 

Uxop 364* Urop/ @ce Itøcrop. V.XC. • t u. / ' tl(f< 9(iitxri)»ii 203. 

Uqerop," aipcl 106. 3«j<iti24. Sfrito af ?. 
tl(iKfoi) 269. tUftlN^olm 35^ ^Jartbcncr i6r. 19 f« ^02^ 226. 2i3-2f8* 

291- 3^2. 3^6;^ ; - 
©abjt^a 323. ^' .. . 

9J«bucre 179.210.229-230-270- 
58fl^l E««nfi*gon>aItcr3 169. ' 
Voi^entat in. ff. 1 1). 178. 1 84. - 
©flicnttn, ef (?fib 327. 6{ivfrrcnfw 372. 
IBalFcnborf, €f)rtftojffr 130. 13 r. 1 33. i34-' 

1 38* 139- 14^221. €rlf 339. 
©anbdl [3oN»} 3 1 8- 
3J«vbi<rg 304. 30^. 55flrbr(iu« 120.- ' 

160. t66/ 
®cbir rgribcrif] 7f- . 
93cbeJ canbcrfl pg, s 
%bcflj^f, ©cbelcf, g3<l*f 3T. 43. 
©efferf !:«IW a24. . . 
IBrtiiimtoft 148. 
©enbcH« t^ebrr] S62V 

5Jcnbf9ftl 181. Ulfclb, 3aco5 t7''3«3- 364. SIa«« 33- 3Ctt/|58crbelm«nb, eopl^ie 312. ann^ 'ffartri«< 
bcr« 34. |>åK 34. 43. (?bbe.34. 43. 363, 3 13- tf bd«ir(ftiic 3 13. 317. 
tf|ttcvb43 ©eat<223;€Jriflafffta24.?Brrtm*(^cvr)i9i* accrw226. : Kcgiftet. Wwc'%mi 2f7. 9ttjtjnbi(it 310. 

SJotbo [tflftu«3 317. 

IBifiorj 6. 1 ^. 1 gi. 268- 3<5o- , 

Vicirii, fOh(nft4b.4i,-3ff*tB5'«tt77;78, 

208.anr^a«3?^,3l!)tTiR!t226.227^9t- 
!8tcaritr, i ^n|e33. 36. sS^SUøufiffva 

77. dtoflilbt 293. 
!Si(&man [fRicrtni] 1^4. 
StboIiB [^onad] 3ir., ^BMiisaø. 
?3i('95ifi>« 268- 2I!ifff 131. 

53il&elm fprinbé i ajarimnri 3 ftf. 
SJifHm , iBifr i)aa ©tf cnwr g. 3tt{iiB 3 ifi. 
93i(((fOTp t55Uiinb3i8. 
ajinb, 3«o622i.223. 3«fl'ii'2ari mi. 

223. $(nu 221. 324. ^røCir 221. 222. , 224.-6:^rifirn 221. Sptrh 212.223. 3pcr 

.- 224. 223. 224. grif 223\3iifltr 222. gri, 

[ fcmfzii 3n((t6i)r9 222. .^(1*223.224 

I m 223. ^ol4« 223. .{loE 224. Xtjo 

l'Binti COItiD 99- ■ ' '• ' 
SOinbinge i ©(Jdnrrti 30^., 
5Ji|"i(a? T4. 342. "aijifiliar288. " 
iB»totrn»f3?. EHSdU 141. 
aBo«(nii)t&<t C3«rfl(a) 79.,,. , 
©iirftinflborg -^61. 26r. 29?- 322, aiS. 
©Brrti, -Ohffatf. 2Jil6(lm 31!. • ' ■( 
5Bramb i ©fflflne 223. 

■ ^• 
5)bfl(bii@ffliflr 101.104. P'K* 97' Kn. uit. i ^etMt for ^ire ^rne (c^ vcnilire ^emt. 

pag. 226. lin.. 1 6. 17/ (Fa) 3nfcctptioneti t i^ondOtuf« ^igU faalcbcl teft^t 

Secretum Oiaui Dei gratia Danorutn Sctøuorutn GothomipqT'C regis. 

pag. 260. lin, peiiult. i ^uDtt foc S^prct^yng jlaa« i nogtc 2Jfffdft«r of 
bme ^ocument S^tirt^yng/ font maajFe« ec cctuc«, og aUfaa |Fa( oora 
foc pM fotnme @tOt lin. 17. I<efe$ 25ygt>eting foc ^a*f ectns* 

pag.[i9. lin. 9. ffallæft« Øytn i ©uoer fo« ^iccn. 

biiotcf et lattnjf Spempl^c paa tre Sitf in 410 meo Dtnne '^tel : Joan- 

• nis prpdbiteri mascim! Indorum &' Ethiapum chriftianorum Imperatoris 
& patriarchæ Epiftola ad Emanuelam Rbotne gubernatorem dé ritu Se 
moribus Indorum j dcqve etus poteiltia, divitils. & excellentla. UM 

Sibt og ©teO« g^aen , Dég fen«« tc^f t teD iSegpnOelfen af Ott r66e S«- 
cuio enet noget fev/ og- et raaaiPe D<n Edition, ^opccftec Den ^aupfe 
Overfettelfe cc gtort/ fem et npft i^iø&en^on 15 10. .«ørcn Den« itMoe 
«tin&cei(^ at ben ^an{Fé et baaoe meget tiet ooerfat^ og ttt\)H tf f« ^vtt 
poet fterD« farten af Det / fom uiDe^oIDe« i Den iatinfPe. ' 

p»g. 516. 3 §clD. .^(pue« iDptegnelfet eftet lin. 9. ffaf jlaae Det2(ar*fali7o4. 
t^i €onferen ^diaad 09 ^tofeifot U>tt|>é(in VOovm De&e i Dette Slat/ 
-og Det if £e Den 18. men Den 17. !0!attii / fom fee« af Det Programnra, 
Det et ttpft meD P. Vindingii Otatlon opet ^nnem^ falDet X^rmian« 

D«cora,Hafn 1704. fol. \ » initWbtn'bt 
til Mwien« t>fl ©ptcgfté ^ploSnina. 

UCjiD« of tl5h to« £tiii(lopl> ©Mirg (5I«(!ii8. 17J0. 


4 
\ I . i A*> « . 

t ' • ... i '.■•;•,;■■ 


* -f 


i* . 

. < 
1 • 


. 


» 
1' 


V,-' >t 
t 


' 


V 


1 r «^ '"<*■ t' • ' '' ' .» »^ ' \i • 

• 

5? • 


• 
< 


-*• 


r: 


u.. 
' 1 1 


♦.1 : - 


•s 
ri É mii 

l^fttug til €5Ie«t>i9 giften 

©tMmom ti 2>ttnMiifm 

®v^ til X>lbeii6ptø OA £XIm(i^t|l 


n^åm^ %^#^i*'. - yø^ V x 


V % 

■•^i > ; ». * ; ./ i : .. , _. -j, " ^-^ ■ j ^-J j ; c^ 
'^^^ • sy - '^- . ttEfdnadxtfididiiftt. icBf C:: Jr' I<. 


firrmmK v f i il'« '»"• i >et Aøndeltøe SaniTe @elffab tf ( (en 


•» *•;> ^etft Stinet« @u6m/ J&/«,SW.|trtmer.Ødfifer/i)ø5Cfre(lér r i' > - »•V v^*-^> . ; 


^ . -^ - tomer i øiafoitt/ t^^^ttm i H^im^vLmm. -A {»attf 


i. . 1 • ^ V ' 1 t 


• »> I 1 


S^a« Sam«* / 9(g^ <9 etmtm itdm^ ^*m 
S9(bo W »hofman j. u. D.^cfWr i ^JtoHgt^j^f.fJW m 

t$aeo6 ^libérm m afpmiiy @e«:rtitV! m*»fi5iaxiii' 

• . " - ■ • " 


aco5 Sangebef / d! k Sli ^r#Kiriittf xn^ bet ^!i<^ ifi^' r.:.j 43 o Et ZtnVt Waa«}!«.: 37.-£>eftf. 


(r'tc.tti fetnttw Slni til 0|)IMn<*S f Wt ®«ii|N !IM< JQI* 
Unit, (t ^we msn fglMonin« Cftimming om b< goinK 
SncegnacO« n oCtHg« e«»fit ^ i C«nM, (M Mm focMim' 
liatMt titt, none og uf totn M <rt 6røK 03 inDteittM M fc( 
®iiM8«i)rt(, ivai mitttU SonuiMng «IIa'€!fittaw et ^<w - 
" ^fi/«l t»otl««<M1(a(iiei(}t<i(nwMii«Kln8iit,' e«* ■»^•^••^•^■■W^^PipppiPW l)«tiftm^Jf(tt^farosrfa<r1!^a\>^ftn,9^tu,(;lpw(t^^^^^^ ^ ^ . , 

ten Sirat/ b<lfl noav man un\t funt)e.fef( en rtnuT^edmnd af Otn ^<R« 
øaarD / man t>UDe ^ant)(é »m / enten fofli ben nu tt, efler i forigt $tDev b<iMC . 
varet/ Oji itrM anfoce«' b]M^ ^nilcriptioner og atGie fØt^CweicMdl^r bemD 
maattc 4^^ti od ^unDt jettene 'at antpie^, Qa fyott man^n 9imJ£Km* 
gaoté'feet nmn it^e ttDr^t>etr ^anDitab f SKiaet/ fom alene / enten f»c fin fbt« 
trefeii^e Situation/ éUer for ftn rare 09 l^erHø« foaoel ftlDere fbm nperri^M' 
ntng««tafl wc tiarD t i^ober at forteoige en.^egninø <ify em man tnt ure 
tsioje ncoet til Dené éMige ?B<iFrh>elfe.: . : 

cgt ba\>e (cenge baft i @tnD^/ at oiQe egfaa ! betfe $a(d junbertiben berige 
tort !^an(Fe ^ØiagaMn/ men tf fe t>«r(t faa (pffefige at fomme eftec Det/ (om . 
{unbe nodenlebet oare noC til en Port i23eiFrit>e(fe om nogen ^£)ene9aarb eBet 
gi^e 9i en fulbfommen og rigtig ^elge af afle ben« &(u. ^ftt at tale m, 
«t tf ingen Regning af nogen faaban |)erregaarb Nbinbtil ^te ^ft t^^X^ 
ttx, fom ti bog gierne enjfebe ti, bee(< til ^rpbelfe for bette tort SirMb 09 tit 
^omeielfe for tore Sanbém«nb/ beel^ til ^rcfor bcm, fom .{xmgaarDenf 
emen ^(forn h^pt eiet/ elier enbnu ere og derefter l'iite éienbe. 

^^tab ti Vriibinben tnbtii bennt ^agMe manglet f fsrmobe ti eftq^ 

^danbtn at ev^olbe botf 8«nbet« anfeelige ^roprietariet/ bee nu beftbbé t>t 
<^aarbe og ©obfeo fom enten beretf ^orforbre eller anbre betQmtnel^e^legKt 
for bennem b^te b<ift. Q}i borre ingen ^tif / at jo enbter <Oerregaarbé &Ut 
(om enten felter af nogen, fonberfig €urio(itet/ eOer ben nogen faer ©obbtbfot 
bette <S)ei^ab/ jo til giore fig en ^^ornoietfe «f/ ei alene at mebbele 0^ en fhtuf 
tg tiiforiabelig 'Regning af fm ^btebgaarb/ og en ^ortegnelfepaa ^arbnif 
forioe ^iere/ meb f)tab Retninger af @fttberier eQer onbet/ber af befomnte 
endnu tacMtt beflnbeé/ men enbog gite otf ^art af/ ^b gamle SDocumentcr/ 
^n^iptioncr/ eller anbre (Efterretninger/ fom ban berom bater/ eQer fan tcrnft 
«t tofve lienliae til ©tebet« ^effritelfe: oOer^ellt M ^elffabet meb §ornoJ«ll< 
tf fe alenelle gterSSefofining paa^9fning eg^oberllif/ menogfaaubenaitlSe« 
berlag paatagfr ftg ben Umag at fore i ^énen bet/ btorteb faa mange< 9Iaon< 
bliti giorte uforgleinnwltge. £lg bto tiibe if fe unbe, ftt^ctbemelonb ben 9&( 
At funne ottife lige faa mange/ ja lige faa fmuffe og floce <$)erre^a«bf<i899i' 
B)tq}et> fom.noget~artD«t VeibdEr^^er Sanb i fiårtfiki. 

^»r at gier« en^gtnbelfc tft bette tori^orfeit af i tofftill^ ^aæw 
laget fat p«^ f&OQtM^hn / ftnt er en af*be gotitfe / fiore / of fnwf^flf if^Vi 
fegoarb« t ^jfj^Un^, tg af tcenb< o^amlel^anffe-abeli^. familier et (^ 
99tnfunbiø/ nemltg.^^fisatibjlrr Jldnger/ tg2$r«|»<r/ fotnlitiimt^ 
ir30Q. 9(«Ri ^m:iti»H bttoti. 0» trenni'^dte ti fooA^iJbeel i^M((^ '.-^^MÆmm^^Am^^ !»« Sivilte ^o^nø £mi^ / b(f»mnict en cigtid Regning af ® aacDeit/ faa« 
dan. fom Dcnint «/ tyoHUn t»i ^o< (adn iitobec ^HH, eø forpn pc90e( 
iimt4^«fte raeO. 

.t&ngel A^obn / font pi« 4i^(flt>( ^tni t>g Oen berunDcr (agte ftt J^tu 
M9«<icD ]RwlOEi«i: < a-) uojjlw ot>er niftnD« ^enOcr 4>artf orn , er bdiggenDc 
uW 9llbet«@tift/ ^o(D(n$»ajiit,^rao».0<nreO/ og "DJovupi^ogn, to <!9?ift 
fra <2$<Ue/ oo «tr tiDin ()alt> ^ fka San9c*9S((eo /, fom gaaet^a Jto(Ding ti( 
QJIbotg og waA&*^. ' (Stcajf wtn ,for Q5«le ligger -en flor og ftcrlig ©»g, 
fom ^ører til €ng<l^^olm/ \)MH$tn foroum i ^cig<«$iOer jFal Doere pantfat d{ 
(SoorOené €iere, og ÅO<n \>eD ^amet^ i^iltrceDelj« hUs>tn Detctf rate Stendom. 

Q)i eiUe ^ iff^ tcAi om ©aarOené fhmtlige .tterligh^Der/ .fnafom Ocnf 
(lore @f otx;^ maegtig« fJXaxUt og SienOonK / »ibtlofng %\Qt af flort og fmaat 
<Si(Dt/ ffiennej^iiFerter i^a^ffittt$e®e(r/ eg faa vi&ere: men atenefh fid< 
Dette om Den« ^liggenbeD' og ^gnkig/ at Den i begge S)e(e bar faa fu(D^ 
f ommen @mufbtD / fem nogen .t)(Ji^<d9<itD i IDanmarf . S)eti Ugger i en 
^al / imeOem €^i»en pa(i Den ene eg en flor @e paa Den anden @tDe/ fom 
fan iffe onDet enD gbe Den Det pnDigfh Sln^enDe. i^ergegaarDen« i^pg* 
nhts / fom beflaaer Inn af et enefie Øort eg beit grunDrauret |)u« meD ^ne 
Sa«me/ eet i b^rt biørne; er anfagt i^iDen af ® een/ men f}at Dog fme 
egne (fraøer emfring flø / fem fPiDer Den fra SaDegaarDeti eg ®een. ^ette 
flote ^Mf fom pat Det be<fi>eme(lc er inDrettet/ beflaaer/ foruDen De bva(lt)eDe 
^<(Dcre/ af toenDe bete eg fuloFomni ^toSeerf ^ unDtagen ^aarhene/ fom ere 
tre €tager. 3 Det unDerfle ^tefeerf ^ ere Q^ffrelfeme meD meget foflbare 
Slalingec UDflaffer^af ^oDe SHeflerC/ fem ^r. ©reoe C&riflian af iDane» 
fliofO ØamfiJ/ 1 Den $to b^n eteDe @aaroen/ (oD Dertil (emme fra Italien: 
3 D<t onDet ve, foniDen mange ti( Deel« meD f!ienrie tapeter betrofnt og ti( 
M< meD ^e ®rei>inDe ID^effiolDø iegen ^aanD iirlicjen (aqvereDe CS«» 
relpK/ en flor &al; ^m faiDe« j(ange«@a(en/ b^or man feer aDe i^otlgernel 
CØitDerier af Den DlDenbergffe Stamme. 3 ^aarnene ere garnere i Ovtr^ 
fle^idbeD/ ncDeo til for ^ieflec eg ^emmeDe« og eoen tif for ^etientere. 

^nnt flere .S)ei»eD*i&9gn{ng Vt>er SnnD 23ral^e/ fom ø^aarben D« 
^i, i 9(am 159^ (agt^nmDøo^ tif/ 09 mene«; at ban« ^roDer , per 
iiaonCttnDige St^enetnu« Cyse 23r«be l^ctm giort flanen eg Regningen til 

a a ^ufet« 

(«) ^SUeliHftm (t CO lammd Øaar> , om ^iMltn »i t f( SaHof! Ori§iii4U3)ectimciit af 

13S7* Mik glibet/ at tombe tBr^Dre^ 3ffl^€rø p^^ttf^n af (SvoiiMm im 3o« 

l^ncø PcDof^ir af ^CKgctorp; M»e yaatfot ten/ tiKidc mrib ott betU &obi i 

. Ørcdcjktit øi etihit^ H 9Bingfi«tIf SRølC/ tit cii tK» 9{at^a :74c^b VsIUO^# I ' ./ 4 2>artffciWtt#a>(rt: m '* ./ y iB^dnin^en faecCigrog bragt i fiaofonmeti Gtatit, («r «t €b»tt (fm domiM 
6fi£ (ot> Den paa 1R9»^r« S^odcn 1593. i (ii&Ml af fm fémifi«« vg^^Sot* 
ttecé Ø^oemsretfe intiote; ^t>orom t»Dnec felgfnM 3n1cni>tioii , font pdatxnøee 
&iU Af ^ajtpen, oaar mon d«MtK ttø o^^Dtti ptt :|>er/ M(^' i 9tt(9 

t mi^i mtm %tWé tit , 

Ctifltt^ fem l^tmbt^ hfMmfiti^^tive 
SWrt* tre Slat ttc ti monur fwlt^, 

61edt3(nnct cfcrr gammel trtié/ 
®eete ^ttttf int^tete ®ut Hf 1>rifé , 
.^m >Kitob Bt^Abc lot t9dde f^a/ 

©et wc før^ Weven f«rWøta/ 
C§ »ar beg^ntt føraarigcnbil 9lar # 
Cø fcrttig boat fom tet nu Øaaer« 
©ufi I«t téf fraae og twre fin rø , 
SDrennHFrn tit 9I^te «ft OSerten Hi>/ 
Od tet fra Ul^f ^ wl frcttare / 
. ^ttdl>ontea e^Sntru fcrnfiefi^acr; 
Saa naat ti tde ^ee krtiger itiaa løe/. 
©t|t vil tennent fiiiK ten (e\>iae ^Rpf . 

^m 15ord<«^or&<n s<ia<t nuin oiM( Gr^oene paa (tt ^^fffver fSto iii9 
lAi So^CdaavDeti , ^m ttif&cn ^t (iøget tiov&enti^tn iMtif ^nDen af 6(t fto« 
^tt*/ ittw e« <ff mi &«térfl» €t«f ^. 3M|h|9{(wO Afc^tenbtrg, «^«r 8< 
npeic i59di9(«9t<9lff/ forf[ptt(t tiio<t ^tta, fim Mtt tm floaev/ iaa cm £aM» 
tiøder (ide ove? fii>r Det fiove.4>u«. Om Denne ^anDrfit^ fnin Øtn^m 
UnDetretnind i en 3nfcrfptto», ibm er opfat iige rnioD Den foranfétte poa 9<ii 
anDen QiDe af ^o((!i> ^oof man goaec inD I ,Dct ilofe .^ol ^noe ^ 
Icetptionev vel .oton i «ør$iD> men meD<^te inDcettet efter Den gamie^igRf 
iCunit 9g efiec fciv famme ^nMg fbm foiwifiiMetiDe/ oø tr iaofcDtf (^ten^c 

9irén ttintrete ttttiiøt h @tuf man itm t 

:^ø<lé^lm9 ^99nini fitlOfan^ %\<t, 
I 
^ "f ttarnet flt (Strtr af no M. frf/ 
<8i(i:i; 6<Mr<n £t<^(etibet:ø ticn var/ 

eomt ^<«tre 6^»9 ^ ^enrøl / fbm 

^ ^trffnf tt( ente Sl^el/unrlfe fom/ 

_ f r &fttc iwb mere ^f^e lo&/ 
Sif 5((rfe ød Ø^act fiif&fcrrtfø H^« 
2Dem aKe lødftdnf / o ttaattje ®tt^/ 
"iøa5enrrn.(( jaacrin^irueriib/ .' 

ofb Qt^ei: ®aa((m tin 93avctargr, . 

0^ famme \»ebMtii^ fra iBif iftt tri 6fe§f/ 
$lr SBtm o^^fNn ^r f}ctK maae ^r / 

, ' 5^i><^^<it;&eny (Ise fo(^tRi9t( fføre@ttre^^tt9,(r firmet et^im'tta« 
^aoD. 9>a4 {>eh ^w« C^tOe af S(it>ea {tee mmt ^tattxn, Oft piia dtn tienfl^ 

' foc ^^øitMltcv cg øw^« ^Mr^end^etteutece/ (Utjotntnm «n«etimt (fttr @Bitt# 
suRie oi Dm £^^iti / A>fti S893de«itun|teR otO en oet opført ^DgntM »ii H9( 
t Sfgt toøm. ^ »s &2V omfcmg @aacD(n fser mAfi ^iétme SnUes og^ Snft* 
f(mie anlagte/ M dtøce Iffe liDet tfl <S(e&(t$ Angencm« ®9». 

* 4r^»eti / føm txøt^ncer pd« «n Saffe f ©foMtt/ ^ ifixk\x <tft tK& db mod 
GdirDenr (t af m anfeelig ®tevetfe oø (SmuCfi^/ ég t ^eøø«5^ft of wxii 
«(etend(€i(c meD {ioc idefofinkig^ forf(eOm. ^ot cv afb«(et i i»tj|é.3tf^ttt(mtt, 
'm mcD aD^d« ^totuec o» nn4a Cojionuc vit fxfoite, ^i^I^uit ^itoiMcnr 
de« CO fførre/ meO in j!fo^ 8«»#^(cP oø Bimtec 9a»/ jom (c xi $f(ni 
>.og »tfeil5eni» ^aoifttft: 

VAS CiO'ir BESCKÉRt MfC KEMAm* VÉOI*, 

KNVØ BRAHEw 

%m ^xØ%jm for KOgft ^ netti ftm»«t ( ^•env U waii |^t« 
#fr R0d(e>»(e9iØien^w> font l«r@9(«n4 ef9l9 i<3Baniit vor« ncøfaat«. 
SsHt fTol mttr fiert ^ fon« $i|ec Mt (looit pofli en {^n^(»/ fonrlKir (iMet 
iø««n/ iti!t» f»m fi<&.$iO^« ^miøtte «e &(ti»cs 8ait^«>9it^9f||«(. Scnfen, 

* I . - ; lom 
V • 6 ' ^ti#^ gWjyjtn; 

fimr flaatt tr(Tp<ldr/ Wc Vi(ci-)'((V(j)De ^cc~tunb<t fovøotx at »pt^ til fU {Hf 
@pco9 , 09 laDet Den paa aDiFiSiøe af ftnt j^pgninget f(t(t. . 

^M txn at>ecfle ^oc^dinind { |)aoen vt et ftørt Od pr(e^dt tøfl^^liitf/ 
0$ DenxD Det arttøji« Echo; font fan bote^^ Sige Derfor falDer Orangeri« i 
jDineiU/ lom er anlagt ttnedent be toetioe^'aartte ub ti( 4l)aoen. i^9^»|)uftt er 
* txrtlen lige [)eir meD i^ordégaar^cn« O^re ^u^.. fRogér Ucrfra opH ^fråcn 
ligger et griu^nftfret ^ué> ^\>ot iSnttb ^ro^ ^(toer toet ^ nie^cni benuftiti 
fiore ;ig)u^ floD t i5psn|n^ :■ f^ «r Det gtr M Cai / btt^'^8røs<> i^b ifienne 
og til Deelé rare @f ilDeriec ere ^&aOte/ bt>oraf entKtl fctrbcA batxr. eoeret i M 
olDtbefienDte l^aitejTiolDtFe kabinet. UnDec Ojtti .^d tee o^fa«-* b^i&^ 
i^telDere / ti( alU (gtågd ^oe«j^rugteit at forfare. ' '. 

^ooraf ©aarDeu bat ftt 9?ai>ti / fan if fe til »i^e ftgetf / efter(bi|i Det |!^ 
©e« fnflrt (£ngelb^oIm , l^iart <Cnger(il>o(m / >J*ngetiie^oIiit , oa;<£nttyl(l» 
politi/ paa boilfe ftDjle ^adDer man b<iil ønDer Det i gamle DtigittaU^reWf 
Da DerimoD Den Mc ^aaDe er numefl brugelig, øg git>er ^nUDning til Den 
> $anCe /, mon gtor ft^^ at ®tiDec foaieDej^ fbotieDd)! fm ^øieh^cD og berii^t 
i^elig^^enbeD tx blepéo PaiDet , tigtjbm »i «g t forige ^it .^n>e b^ft abf^iSigt 
f[ér«:éteDet i ^Faane# i^aafanD/ og andenfleDtS ^ Ni af JÉngte erenon>mM/ 
jaafomO^ttgel^ottn/ £ngettoftVttinaeIfteO/£ngeIboi:gK. . ^ . 

9?aar^teDet ferfl bat faaet Dette ^aon^ og iiaar :Det er ^fl'bfe«^ til l|| 
jg)erregaavD inDrettct , Derom bao« vi cnDttu iff c noget forefunDet. tSRen U 
meget fumte ti-ttKD CDi^beo ftge / f^nf og tilforn er tnelDct / at fCngelebotnt 
tutten i 300K^ar nemlig fra 1452. til 1 726. beflanDi^en baver vceret i tre \» 
remmelige I^anffe lØDel^^^Iegtertf <2J<ere / DeHorenfranDferø/ DeJian^er% 
09 D« ^robet^ ; inDtil Den titeget IcrrDe o^ curieufe {)trre ^reoe IDanefKoK^ 
09 enDeligen^t 3tt|^!KaaD ttcbtenbers fif Den i ©e. $il Den forite@k9t 
Com <§)aårDen MD ^ageififte/ tit ben anDen og tceDieDcD^tftmnaal/'oøw 
De ttjenDe fibjle €iere wD f ieb. 

3 et original @feDe»5Bre« af Sfat 1 392. jinDe w'/ ok en S^eWmoti^ «> 
Sy^dvn tnartes IRecflénføii l^aioer tbianbt <n ^tUn anDet ftt $<KDr<fle«^oDl 
, (bit tU^^^nefe Ceim>el! og botitf ^rtttnge ifÉngelbøImø f enmerfe: 9lMf 
om Det^ar 0(rret famm((3aai^/i»{ b<r ^nDle om/ ter «i iffe bef rafte. 3RiiD» 
KttiD er Det (vg nø.4(t Øfih tiTat !unne ttee Det/ eftevDi -^v. XlitX« 3enf«lt 
Kofen&onDø af ^ange var treDie gang giftet meb en JlembeC/ og f unDe oK* 
faa meD b<nDe \m^ befommet ®aatD(nt> 4)g fiDen efterlaDet.Den til jtji^Gon 
^r.'Cynfmr y^i^» , føm man tit viffe teiD a( ba«e etet Den. ' SRen hw9 
D«rom et cOer iHt, maaeiBaatDeti wtti f ommen ii^ongenl •g^nené'3^ 
[naar og ^ b^tffrf (iligb^^ <»i^< i^3; tbi i Dtt Star i4$2. bé^nDe^Deno^ 


\. _______ V'6tffe.^, :..\....\ ,: r 

bettiør(H Itt ^V4Z'9mmt nielf^n fR<DD«r af ®te<n«baBt. ©ttnbttDei t 
fiwi Nin<IM« "$r. Cytrtmr nielfim l!lo(lnlhr<mt>e ^or gtett.fta pft til Jtongtif 

gtf ar SWctt/ fftefte ®tef ffrr enifr ftdrrr krfe/ ^Iffft-^øfr €rm* 
"(^ me nti#» SCtD^ft atfermenlbaar rtvtii^eliøb ittetf)®ut!fr/ 

_,, -.ibolrtt/ fom ifflb ffa( iøtrn fiawe til SWogftf ffof t. $I>D tit* 
binUi it^hmt^t^ oc^ Rit)ne^2(ri«ino^ atl> fro cc^ fr^Or fdriteffh^r 

liøl^ 9ot^ X)c| lentif t(3^^ meøl^ ftiU at 9a^t>r i^ién f^nøDm til 

dftt^tt fQtiiifniagf^ thå ynift ie^h Utøti)3nøfcøfi ncWJcn for 
t^ette 3Stff met antre øoti^e sncnéi/ fofom a^c Ar. )ÉØØ<tt 
^reUøff iXit^cr oc& :gy$(rman pa j)t)iiaeøatt)((/3r. 3m8 aStøø^ 
SiflJtniS Offid'alis I jtoltinø^^ Pocl j«pf?^n wrtmflfc i fatm< 
f|f^ eamtt \>D&rt ®w^ ^a( mcdlii. t&en f iié^aø>ntjl cf 
ttic fintete jtaritif^aø^. 

^tte "Sbtto f9n(tf :at øipe tllHtpD^/dt Sngelpj^olm tffatt ^atMr vfftct 
éi tittca <^arD. paa ^».^to<rr (fmf6m MrtiOige .tQe& faa tiwgct mert ®0M 
tt ^jofH til fD^ftéiitø foc tt»cnD( ^oarot/^finif aatiim 9v\ttU akntfie to ^loe'- 
épvxm @méi;.:. ^fia te.M at fnrøoDt , at ^c. C^rmme Korenfi;ant>ø 
M ^R« €fiteKToQitti(r( ^oe fft^vtioandeø ^ Mfii at fitbt.mm t% tiicrc^oDi^ 
beirttt/ tnDcettet Den til tn f!pr {)m(øaårD. l^og fon Dtn dtcrtU/ liøefom 
mmtsranSre-Sle^« ^att)t i øotnte ®age/ fym ^ctvtt en ruIDfommen fri 
^^ebtøaacti/ om(n|Ei|Hent U9 UHjiMttt^ fn »i« ^(et ^otMøot)« uhOtc 

^ * " ^_ -■ -^ , . * ■ ■ ■ - ••■ pø > \ ^ .f_ tj. I s fid tUcr iaa nugu 4;>ai;t£oi;n / |t>in nu wfliuiDei; u&^oiDrt^ til «n BitO og fn 
^møaatd, , «t«tt made ød tM fiiit , m ^ifcn > Smwi paa SocUgoM W 
«DDu<3$4re/ ««( i De'(S)aa(^<uidt anDerie&Af NfCaffen (n& i Dwe^ill«. ftoi 
At fotnmi ti( Dittt/.font l^at>e (t(t CnørløMi^/ Oa )»<)i( 

(«i(f(n man i en ridtiø Oi^Dtn (an npt @<iarO(n<*€i«re. ^n^ ^aScc Mt 
^r. nfelø ^tnføn til Sanse / af De Hofénf titn^ferø iStamme , fom ^i i(& 
brugte Oette 7i(fla»n» ^m f^w^ man$t fdttiOtt t f»m i i^>ns C^JHmi 
den ^(Krfleø^i^ «ate (tore 09 fotneme <{)?«nt>/ ibionDt t^oiffe ttc/ fDcitOtn 
bont felt) ^ iMte SKieoett/ nemlig 4*^. OHtentetr^n^ ^onnMcfifKige^tXaa^ 
«$ ^ofmeiief / 4i^ 3^9Se HielHMt , 99 4«^* ilttOvig Hte ((?»n. S(<tc i4f *• 
^( ^r. Cvmme nnlÅKi fecfl (ll^et9i»o(in / o| Det MD ^Ag^ifte oHkrn 
ftcn / fom forben ee beoifet, ^ar 14^3. flADe^ Ian ot l^aYK ttctm jthBi»eDlnMR^ 
poa ^piDind/ 91 i Sarene 1454* 1415, i4{6. bJivec ^ønenDnu mevHiet i a&* 
j^Qise ociginaU ^ante^fffte^ og é{eDe<$reoe t 9)2en enten i ftDfl bemiftK 
Slår / (Ser ferft i Sfaret r4f 7. m^% ^n.M»<rre tKD !QeDen afgangen ; t^ iiCi 
tette 9(ac finde vi et t8ee» iiDgit>et'(e)/ i^ooruDi Aong Cl^njhan den Sørfte 
taget ^e 2(«cin<e 4<^. Cymme nteffj(tw,€fit(rUv)erfRe/ 9enDe<(id«tn/ og 
Alt Oftctf ®»D</ rprenDi pg nrørenDe/ uDi (In J^ongdige ^eD/ 9[^n og 9« 
ff terweife/ og vDermére Mttfer^.tDrrenieifeh og 4i^.4.Iatt# K^ttovC')/ 
iHiDDere/ ^e ®)ffnD og SXooD/ benDe ot forfbare og befHctme piM.tHn' 
92aieflet^ ^egne/ i j^dor og noos ^bo««^/ og tantme MM ^H^e^ Hon* 
Dertigen i jfougen^ $cao{erelf< k. Øivet uDl feiren for Itioben^n 8. j«cobl 
Appftei! S^og >4$7> . ^enne $rue ZSarine -var ^x, tnarqoor X^nnooo 
M ^. 9tine von det X^ifi^iV potter / eg uDen ^t>tl €3ofier ti( foc&ctntlUt 
4c. Clauø 1li^nnot> JdønmarfiS 9iige9 IKaaD og ^rf|f . StIleD ^nOe %»»:. 
4^ ZytnmtXlizliin. nuinge SSern/ iUanDt^tttEe 

3. J^tf Cytmtief^ll [2!Io(MIH;»»Dø} vor D(tt / fem efiter^^MMU«! 
AciMDe Snøcf øMtn. > Ce«eDe ^aDeren iffun iw 9(ar/ efter ot ^ l^oDe foott 
^xvgM^im, nemfig en^e tif fem Slortf ^D/ faa (ej»eDe fennen Del («M((e 
og ^r beflDDet ØaarDeh dl vijfc^totteDiefrnDtfiyoe Slår eg Dtrooer. tim 
fJM far «e( og^ lun t»<erer tmø> Da^aDertø ^ebe. , ^c i4«f . ^r ^,W 
en ung SfDedmanD/ toret t »O^f^t^nefle/ og IriMDfertiD af fHi .£>crre fim 
jPlM^^ian ben ^^rfi^ fbrunDtt flB«4o. 9}«rfft<$dget eg DerunDer oeer oie 

• fif w^»^mimmmmimmmf'mmimmm'mmmmømimmtm'»»»^i^^t^^mmm pc»<£ »mtH^ cppicr af %m\t ^bKH, l^wroM roait i9% tff< aUfft bu f»rIM 

fg til aorftakwl 9U9f<9^. 
(^ Om )«Ra(|ii(clilfi»ra ^bt 4M.IDM|{e ftiiiifit.Teåi.m.^ jatLfir. 374 iplfft f /^ 
ipcttt iTrmo/ »a mange fire ,4tfti <^i^^t«ø$ii»9ø Wté^ iwOMct^ 

åUt ttottfdi^/ at fi»i:e $»(F# øcwiaiA^ $()tfrtin(/ frnt C^noc 

tMve r CC:Cic JMCt 9{té^ a)atiiiMrf ^ tt( fliørt ^ffiier oe i(t 
H^t twilge §Me éc Ntwfe mta oc fPal ^ $9« l^lfite nii mt te 
tkittnt f ctmH thtttt toott oøw fOKtff mmt oc fyvknt ka^ 
ikmAUt føfitywsketKl^t Øaø^e/ 0$ t^er fore m^it» 
^løHv^ ^4119^09/ iDMtnec^r oc^^ifnrtt/ d^tuoc Mtt efiear 

^t»ø icK^ toøriRati^c tilfig^r* $<^t føt69iot6e t»ti alk v»9tt 
Øtate tføtctttt t»ø(ec IWC JtønitMrniir ^(fnb oc ^ctlle^f 

Panim IA caftrb ttoftro 6failt^t6ørø9 die natålis beaci Johanoi» 
ApoftoK & fivangeliile, no&to fub iécreito prefentibus aftpoiTo« 
Anno domiiii MUlefimQ quadrlngentdima oexagefimo Quinto. 

ad rdationem DbL ERICI OTTONIS 
milirisj magifiri curie. 

f!«c 147c eg i4Sd. ^ove 1^i af vn^nak ^ocutncm«; fttnt^t/ at ^dC 
Wytnmiifin af ^ngel^ofm ^cr&ntV/ tiHtge mcB $Mofo(f«n iQttffkD(rf«iv 
eg flm^ ^ %«MX ^u ipcm $9ctf^emM Sing/ «g uOftcDtt $ing«»iDn(c af 
Stetcen. €lac 1476. EøMv^agM cftet {xfltg tee AMigevg S)ag loMt ^n i(t^ 
If -fanow <^ing f»r^(f»et (C ti«géoiOm /^angaofnde / at é<^> pcnMiSMbVH 
^r i 9(i&<r l>aa ^tiov afttNrfe« «g €eiii»entttg 98mm i ®t ^a«« itia(its 
(attlliMåe&tf , (tølMN tU baniK« @«Mnggaac& og^ing'^lelk/ ^tnt aU txt 
&ot* i ^prti^ceb/ fom fomorarite {)c. ^oi»((é ^orfatec t @tDanéitIofittf 
baobt dlfecn fodtt 4v> Cymme nieiføn: ijitvcm l^netm eg Stif Cy^ 
mef^n ^aoDe t»«cet ,i ^mié fatiiimn/ eg mt «e& geDe !9}an^ vore oetiiigui 
forligt« K. SlA( 1 484. l)aMr i^on fra Den ^^elig $fan06 ®aarD itXibe tiljFifitit 
ff$ itegn 0«Dg { ^(en)«n(f(ti Mafin ^o««g«(»0 ^gei^^oint/ fbiH fc(# af 
Matnde ®f«be»i5vf»; • 

Tom. ivr f$ WU - t guUt soten /CftemSScef f^ tOec &#c( fcfTt^/ m>ng«r jecrj[Sfi<& 

^eiM urt i 9løt|fttfaRt; ftøt^Ue ^om 9nimn§{^ ff§ 'lanum 

font tftct M^ er/ itmfn dtte 4- 9{ar(foffle(/ nitffetwatagl^ii I 
«99&ea ^0^^ fBricfnte (DIttjf ^cifø' ar n^t^t øc øriiKi^ fo<( 
f t&'fivli^ tetøfdii pmt , øc fétu i øc af tf cfiet f9n SSufcr / f« 
lenge at ief fi^ftref fte iSt^l^ Cvmmefføti eOcc møne 9(vf umg 
t«ftt r^et tgea føfé af fiøcifcefne C^itfff ifrt|»/ eHec f^on^ffD 
INnd^ / ftm itttgutt ftaat før. f^rétowe aHor^. 3tnn rr tl^et 
ia/ oc jr« fiirflNvffbr jS|n^f;ymfit<f(ft.øcni9«t9(cfiiin<)^ toidé 
f f)et igm If^ af tiMrfhefm^luf Jnja oc NirHrfufngl/ tM 
(M tt)fr lødiid imnøøfreéMhen pa rt»ø$tn9.-f^tiDlitfi»itier'ø# 
crl^ efcl}(r/ øc$ (øfd fa øm j6tf. iD2t((ae(ti 2>ad t^ ne^ efc^n: 
fømmfn^e før førfreffhr^snina^^if mef etter mon $lrfimQ(|» 
^iii o^ermere (StabfrfélfToc brbre Sørti>arM1)a|^er m f^* 
fftff ne iSrtf CrmmeØén Iat5 ^e née mpt^^ 3nj|(edel netten fof 
t^tte !Bref / tilbedørn^c d 4^e^erUg iRen « føm irr / pec.Br^ 
cfenbtile tt( Serbef / (Dluf Brorm/ ot^ltHbl^ttBSp^tihtni 
€^antrlf}røp / atfi tb) oc f^nøe iM^ 3njKfltl mtben t^r tbettc 

féref. Darum Anno Domiot MCDLX^aX. I ^arl|£øfi)(rta(| 

Xitfiot etl fSrmtini Zå^ 


SiA(Heiit U «otnu er fti l)«(^ fS>f^ fim j^ecumenttr fotcfenimen/ ^ooc« 

'«a>i øSitUt Cytntm^n til €n$i(fi))o(m 6thNt itatmt > l«a ■ Dog / fltxn tie flcfM 

jLf Ce léniiiiiinmJQt (fntoafttOc/iMle vi dbnefN Urafonftre ferens« ictnO« (^ 

'349a* >4^* 09 1 for, fioQvaf 9<t fvrft^ tt mfcicpfto ^ ic.fki^ia)>M<> 

^f ant>ft et ^imiviOne m ^t Zmwm^ po<t fiiiitf gøii ymW %^im^M 

tcøii (t.^Otttf^Kb om ^t 90Comf{ lii Hoaet <^0 ; ' , ^ • »- .. • v 


l^n fotfcveffiif (^fdf) oc (Søom^ iom tiset m Uø^t mn tm 
Hné S9^( t»^6 r fom 1m t attoer r^ect« OSreff af t^eit Aek 2Pi^ 

fere ffne^rtd^Cymcf^n t^et «leMff ito^(^/ ec 1la( forfintjfni 
lémfy C£nKflf^ (Mt^ 0(tfii ^min / nev 4M{ieit (t^ ttfm 
Ol^f n<gftfftw if 6f olfmn oc øtffrri / Tom i(f ostnt l^ané tier 
mtføttn ^tm ^tt!$ om ^uthf éåffyifaiib^ oc ^0^^ ( 
Itoab font ^fgr ifK^ tr, t^ ^num Ion tif^fe mrt ttttt/ ^ 
om^re fhH 4f ()4«i^ ®o$/ oc (hi( |ff te(rre f^imm fmiå^ oc (9* 
tiéb , font mtdl^ boer. itil øNtmece flottroringl) oc M^( 9f 

tirtcii fo( tinttt ^ef « Scriprum jSnøclfTe^^ t^nt @onM 

mil foc Safiaijobauiis Babcfiifte 3>ti9lih Anno doitiim MCDXC3II SKITf ®fftt/ rSfttf !8tfff fff ffler fim Uflk, fecffTc w« U?ci^ 
<vpttff^ f inrt oK>f r oppo eSr^ff c^flf tc§ t ingj, ttUttie ^oB 

2)oii^e/|!)cnticf^fl9ft I IBef^roro/^e o^t t ffttM oc 1>f r Stn^rffw 
iHhinfcnItd mrt^®u^t)| of fotifgove m mett) t^rtte tt^oi^t obi« 
IBtfff/ «t Slat cfff et Øttø 58prD5 MCDXC vi. tøf n 2on>f ctag aé 
fifter 6«iictf a^ovtmo ^g^ ttø iv^? fKcfet fn; ^ff oc ^a fim 
nO^e iD^m IreMf n fRan ^cr SJtorrrnffoit t ^orfc/ lotiMrUl ^^r oe 

fp tti> futt|$lngl^9ii^af S-^OQCinoii, fom W9t, 9M$€ti* 

e9tnm Saincffon od^iwft €f iicvf Affon/ $»ilCrMMIii(| 
;5D«ncmen nwirøeaSf rn^ffctdig^ otpol^nrifgø^etfo ocøonmiy 

$$ t|c §ov^ o( fotør ((eit fmmt^fi^ oppa fMfrrfiitr Sinpf 14 ^M^ SWfl^ajtit. dft^tc t^cnne 2>a# tvti uoøbcrS^oOe. $ti(3inii<^øct^ tot« 
n>i) fotaeifnCe l^eri$^ mote 3n^5(^(e neten fore flette ^trf/ ø( 

Anno Dnu MO primo / die Beate k^^e .Vtiig^ioiff ■ i '^ftttmt SiDelfge ©legtsSXeølftere / ffaf (gnf CyminejsJii ^aw i»<mt ti 
«n« tt« gang« giftet:- <S^«n i Dvigtndft ^f ttftet er o« intm iWe- iflcw ««& e«l 
tand 4!>u{ltUforefomttitn/ium(i9 §cue iHdrqrece 4«(g, ^o ^^6 ^^(t 
«f^otp, fom fetft baooe (»aft-^c. C^i^QlJvi; CylXe dl ® taOf ødotD , of 
bttefut ^(;:@rraiioe:9}$rtr9ntt( Øtumt ^oo &un øifttoe Tid m?0 kcaam 
ibm iMUr iH»r .30. %qv JQiit« at |oM ItMt i 9Sttt|ti& mt^r Oin I^Nf (Mf 
vclf&m om (>cnDiti$ S^øcn mcD^^c. ^btiftofec ^^tU, fom Odn £ri( CyntiM* 
fønø ^tifb^cn / V}t>( t>i iblandt Q^ibdirg ^ani^ttngé ?Kei>; fun&ct tfucfelstif. 
tt, fom gh>e iPfe liDitn Dplp^ning i Dttt 6eK$amitk<(S(n(alfi^K/^«ii&9i 
Oerfor ifft ^^ac f unnet focbigao« btt at øive @tt& : 

Syae tDSifl /4ft(« ^trf (et cOtv 6ere leffé/ ffrneøere f»9 3M6 

ØMfm €kr#a;et: itiitt t^erte mn ebnt ^f f > at aac (f»r 
®u$ æm:^^ MCDLXXXXU« t^ e«n5aølr ne^ cfftrrfinictt 

Ritft^ tn)jt)ø( 2^me SBrefftor / ti&rt Me fa (9b(itlrt :Ott>^ f« 

9late ttttta(bl) tlu 2)aniiiarN oc Smetføeé dtTde/ tctttt ^p 
fftDuigl) tit( lRorn§e f ^f rugft i ^(flrfUiA^ øc éerruø^ i " ' 
Øcen / 6rotmarii et Ibitmatmn, &um I O((enborta| oc . 
tnro^orf^. ®tre oOe wirtrlid^e mer tl^etre tooct ohnt %(effy at 
t(ar ef t«( ®u$ ^9Vtl^ MCDLXXX ^øtoertaøeti trr^ efftft itiet mm^t fim |ot< a^rn mate fncrøc ttxibDroiflr oufitiirjni 

$»a t(>f n «nnrit €ttf om Srettf oc X)(le t^m mtUom t»ar øm 
fan^fllcf é f it$^ oc ^(Toc <intr« ®4rtc dc gacDfflr^er » øc om, 

Tba ftinnf t»!i fwo fi)c rcettf / førfl om fotjcw ffi» QHiflft^ «t ^ 
lD^il?o|f<i: tfct€^ 95øcn effttr tlier« 1?iff trtjwff« 2ttfcf KTe tfnfe 

lam San«c(f 0^ ^d^ec 3ørbf) ifftec |^n4 (VifceDtf^ Sui>flfr& 
Cc aflc tf^t 4&»(( c( ©ar^ftttf , fom ^tm 3ob««Ji< t^((9 

!6orn oc n«t( oc UholU , fom tin tu ttam tlmxm ttii mtt, 

vottif oc rmct^en Ian ^et tele oc tttttte rørtti^fm / oc maa 
th(ti$ ^tltUt Ut^t l^em en antrni møQtid^ totm efter t^eril 
iMnnnt rati) / faa (enge t^teld £r^e Ian t^t o^totfe / at t^ 
9ref et (fte iftenneé ^oirii tlii IFate øtovt / fom tDOtt ixaffm, 
nt t^et «9 et tetfrt^ti meten l^n^et itin tomt iwølet af 
f beoetace i 2y(e eflec 6edi$moa / tfia HMt tie la^eé iinttte m 

linfii tiet fore af temim. DAtnm m fiipra« regni Di^cie ad 
cainas fub €g;i1lo pr^ipøribus ar peofo« Tefte Erffari^ GnbifettæÅ 

eiiisdem juftitiariQ. ^t^ n»9 oi»tte ttp^n« foOan IDottifoefft leiDc 
f^ Wf t^iDvnne m mct wore Snfegei ttjøfet Bclm ^ tieitt 

!i5rtf* Patuffl vaxio, die & loco> qitibus fiipxa. 

griTe 9Qten/ tiette !5tef fire rilet Im (ef)é, leljfe tt)9 Po: fll^ 

ØiMm til 6(9fd<r(9|/ Ill^rrøtlSmwb tii ^(aat^/3l<sl^ \ ^ j}>.^fté; tf 

Jwtl, tfttt ^S^vntt rre / O^ritlen SRatfun ittpM, ^U^U 

fonrøttf »9 tm tiitttt toort otme Idfef / o^ $tar effSttr ®n^ 
l89tH MCDLXXX fcxto , t^ett tifbaé^ font wot ttiDI ^injf« 
tag^r t^ Witt ^ifd fot eff øc før flere ^øU CD^en ^6frli$^ øt 

tmtli^ itUi oc fif rt^fiilt^XingN<£B9nntiif VnL^nrnieti/ 
fbm toar 3eé JCrod^/ ^n'vtnfftmfi , 3^é3e&^)/ 9?ié9n{<M- 

fd|]lii* .^ilfe forfcrtfFhe VilL^ne wttn tvønne aUf tnbrfce^ 
Héh eppa ttittii øø^e tro øc Gannett / atft t^t e er tfam fulO t<^ 
UHi^f at 6<^ Pet ifi^i^ ®øj( (9ftrnDtii SvøUe @ød^n tvørte ole* 
Y<fl^ førtøønneø tBoø^t^Ø^ ^^itbz ibeterunD^ ^n i&«te6t^ 
Ct^'^^fet: £f»f (9 Søren røertmød/ anti§^ mecj^øntod^^ømr 
etter roet gøffSreff af igr, Øtr«W£ft / øc Berfce w« goff eBret 
|rf!é (rr tf I ttnai øl'Pø t^tt ®øft t^ett $ifbad« neft før ^Inae« 

pafl^r ff»tlT ti)At noUfl^ tfffiften Anno Dni. MCDLXXX fexto,' 

$(t fø gtf 01 f»o tj^t mmt m mtttømSi^W itn^ti ntUti 

fQt tfy^tt fbuff» Patnm Yt fiipr?. ^IfUtmtn, tItfttefSreff fire eder f^m U^Mfft tø9 91M ^>etfeir 

i i^ami^f 9tt tBertrifTeii t emd^m, <Ffl».!Rteffféit i j^ur* 
hølimh Giniereii^erfrett iOlUup/ IRtiaHtctemlm t9lafnlng6# 
9(€tafni@criffueve/ fttrHøI^ metb®ttb^/ øc fønegøre tm) DReti 
e^ette wørt ø6ne Sreff , at QNr efter ®tt$ S9r^^ M.D. iiLt^ett 
Smøer^g^ neflfør ^ncte ^øioørfg^^gb t^ mir fli'ctet fin 
tff øc før 9cre gø^ fDTen (Srltg^ øc ^elftøtM«^ Orouie^m tllm:^ 
øreec ttjt (Engeff^e^ølni/ tefjltg UM tt fif etl^ fult« €tøctene« 
witt^ af XU. ttn)elfge^anemeH/ Tøm n>«t^(f99ltelfren ijticrt« 
Ii4lt»«$/ tomel^ttfeniStttefrøf, 9Zt< S^af ntng^ Ibittem^ 
9^er iBertetffén i emepllrup / Srøatiii^^airen t ^rfH^z ^ertrø* 
tj^Iffettt S^ite/ 3^9 tmtf(m\b\%mj ^aml Ueffen iimit, 

«t< IJafFe (f»iOein .4C øeåerrtt 3»»ciflm i ^otøtrte. 4)9ftfe. 
Tom. IV. , M for- 


I I jiete tt^o oc hannen; at t^e |a6e f^ ^^5 eQf t^ fpoi:^6/ att^ 

Codebøm fom forffceflFne l£rt^ Cvmefføtt gtoctf SaPewt 
øppo f f^re nn> Oeflett ^Htbsere talet t^ec oppø / oc J^ffuet; fiTf 

men fflié ^erfen luctce^foge^r oc mc ning^ |)(rre$mcn atf f«m 

tbet Safl oc ^«tt opp<i* føre nn^^refteri IRtbere > t^a Ooarete 
net) / at tge f^a^e eo ^erlo t^et. %t fa gtf oc fo; f t^et tpQiiat 
Wt) met^ »ore gnfeftd ^n^enteé ne^ell f^t t&ette JBwff* Dt- 

tum Anoo die &'Loco quibus fnpra. 

. - . . ' ' ■ '■ 

r^ed^ j€ri€^ CTtneiføn titl Snfterf^el^tm <Sd^Ptter« , ^e aOc 
O tptt()er(td& met^ ibette mft^ opne ^rcf t()et (egft ^alfiut 
f!^t^ct oti>rr en tvrnftc^ $otremngi oc ttth fUt^fftnik^ mm 
mm f««^ ^ofttHCff tViwct^utt jboflfbottetø feec ?8ottt 6^ 

,ftm 3ol><wi tycrcø^otter/ irietft for^retfiie mi>o fffw ^ofJrfr 
c^ oc forif iref tte $me3tme £rl^!^&omr9^o<bitnte<£n<HM 
btvfp 6ol W oc fleete wo« ^ntt^ CwenwtrifTe / fom ctf 
Ct^eilleii BUram tti( Q3ruppe, ti:tele ;&rAire xiW ^anttuppe^ 
ot (£>ire X^incettcttid tti( ^tjrébccf / pti faa iO^ater tt)ft for^ 
^efne mo« terre t^oftruff J^affitet nu fomofl^et t^eniim frw 
(Ole tt>p()torfrel> fom (wn tbenitm pdctt'de toar aff t^e< ^etetne 
®o^ oc ^eftt^^ fi>t ^ev ir^tvea^/ ^oo^a6:oc aQe ^oo oc SN 
^niftg^/ fom ^wn paa tt^ert^ tprpe noigerf unCe oppboret |aP^« 
^aletel ^afuetvQ paa aQe^Jberfomed^t^tDeriUitfretul^tl'' 
1te oc jt<erlfgf)el^f> / bmeO tP9 ^tper an^re pHctfø^ warc fISør afle 
^0(1 oc t^edng^/ ^OLOciBopémttd^/ j^eo/ Ckvm^i ØH^M 
A(t annet j^ttmt thtt U\^ ttt^kt nefnel fati/ jpmt o|i»oii9^ fr(f^ Xf^i \fcMt SDJatr føin Vt^tX xo9Xti laffurr ^ faa ie^ tof et 
t^rm vgølb li atteSKatr* $^ (atrv teg^ tl^eniim cc t^erlé ar« 

tCiUer Xtfltale aff mtøj) fKerintjne ^cf^inø6 for alt t^et «^ i iml' 
Ifltitt'ftalfwr wcerft ttil t^rne 2tt5, tfeet ^«nt tfjforfrc nte t / lem 

ITtito Bi^S'c ^^it $4n&rup / øc (2>tt'« Ptticetiatid titl X9^r<^ 
^^e!/ føm. Kd^ ift)er tefr^^« imt^ imid lii ISSontelbjt^r^^t I^i- ^<f tn«W«ti: 35offoo«:<r éw;e tDittftHø^ ntet^ tNtte xa\^ 

.fldfTt 4ncl{) |tti)n f^u %d\xtt !|^<IR <tttflofe£dbøtl;et: ; fit <it 
ief fatff :^nixrr pc i^^ntteø^rjfuiitd fiwtc^ lettdi^ ccleirfortmi^. 
tt itt^B ^f^tnA før aUe :9^^meré tti fair, font iw Ian toXtf^^t 

»rtt>t)rt ^nftfr jel mU^3nfeflU for tt)frte!Btff/ w Jefcfct«! w^ir 
f arre (Siøtt i7l<'ti^&p ^olcf / oe 6^ 2{fU>et:ø C^utt-rfTøn itu« 
^oaf)rn ^reft tU ^ørop, at t(fedu t^n ^c f * Scrrf ueti ilMi' 
øtlfiftb^ iSøré^Bi^ nej! eftcrl/iti & modeai 2)«^^ MDXXIU. ' ' ^Md Slat tntm Cvif Cynum^^afønf r(uit>ø tKev-^oft^ $ni( t11ai» 
mreteiSi^g Di»De/t>iDe^ iE!e: ^OSrø Af fortgaatntx £)ocutmntéc erfare^/ ot 
San etiDnu ^dtic j(et>et 1511. og ^n 152$/ Cøonec <fm(oDe De ft^ if f C/ me« 
aUnc^e ^ttxit, 4f fettilfe een «IOjle/ nemlig 

3* ^(Øøe ^Ofétt^t:4t^d ^xDefiøtn |tf ^nøeUMm / «a txD fil 
©ifttcntaal mtD ^J^rif nielføn^ange jbcaste ^acDen tnD i De £anger# 
familie. 9Iand(( of -goDt ^ocumemer ii(fl«Dec o($.t(te Dibere at me(De om 
Dette ^åt^^v, naac De enten ecei>le«ne sifieDe, eOet t)6t>^ S((ene(te/ fes 
at befrcrrte $iDen/ naoc »nitvent (KtnKOte^cue Segge Kofenfiranbe %vwt 
irM/. &in anføre« et OrigtRol Sio9«»^ne^ i54Pr ^vovuOi ^n Ntwec nc^o« 
ott, |tH«et iiift^lj^ew . .;,.;: ^ ^ Mfa CMBe røW/ t^ette spref fer mt\ 

?l ^i^m i tern tmim^t tm ^ „ ^ _ „^ 

iiera. itmngt>re tv^ f ør aUe met^ tbettt wm ehwm 9^r(f / 

anDoDomiBi M. D.XL. t^ll OtOtM mft fiffet Sanfli LoceEvan- 

gcHfte, ^(raa ti^ar fh(fer for e« roétine ^refufgfr 3^ B^ 
If^etØén ii^mt/ ^mlffeii font foffiiefta Ulié 9t ftéf itmtir^. 
581^'nnr <i^ S. ^annr SRmt/ font tiHir/ Saé !Drorr|rn||(tti 
$cøho9/ ^té 9Ho7t§(n{Ftn I ^tacnp^ Sad jtnn>^fen i Kmtmf 
»øl^fr Sdirif 6frt/ éa« 3tlofftt i 3^rtof , ^r Sjol^ 

Xx9 ec @an^r/ at ttjt fiioifuf o(^ ^orh famme <Dad føt ffngil 
S)o«i/ at firjtr aaftumå S^r ni/ font loar, ^teré j^ontme r ilRo(§< 
l^ei^e/ 3cn< Jtfmiffén/ 6^(n @9meni|^n ibidem, 3ci^$c9» 

pimmtftttf^ tfsft^ forihrrfne ^v^ntmm^, fbm mor opntjfit 
«f $m|i ttil er ^metit ojfhM'r S3ennrøa(re @rof / $|e tvanr 
inftl^ tbten'd oprom $in§re n>^t thUn$ t^t^(Qt (St^ , at 6ocm 

met^ jtrtve Bceøbe tvX i^nøcl^^onr om t$f t ^^uoø |»nt 
ti)itr nMir l}ttoøen t^aa u^ foilFafne @lof / oc ttimott fi^ 
9^»!{fbe @^ren 5Bitf f^n / ot^nb liafftvrr inba9ert ^ <^# 
mt^\it m f^t «nmercte af fi>mte re« ^ ©fofffftifter* 8ir t^er 
(ivoøicf oc foer/ t^t nnnnrivi^ met nH)re3nQrge(ll)enden^n(^ 
\m foi t%titt xotxX obrnne ^rem. In qoibus ue fupra. 

^ 4. eCnf O^r^fi^ti itansff Ni (ftcr iD^oDcrtit omDe (EttgeløMiØ* 
S)mRe ArtP 4anse var i;$2. itK& hoi ^dibov«, t« ^(e 9D(ka i ^Wi 
Ocr vor fbrf«m(<t/ 09 iimD ^onOm, ifur in fPriftti optett« ^otitvact^ txDtøf 
at tBOD« \mi %<kx K btiiKlDte eta» ya« .g)eat9 ^otD^^eé ékuiNg/ f)C 
reil^ at -l^ttDfe «m &m« egen ^(ftm »g ^vUe^iertf ^(6^^ eg eecff at 
^Tlesse, Jtif Qenis^d tmeSem noden af Oefn m^vc&ef maatte tnm ^^Itm 
men. -^ikef <f •# •« lannem^ iMonØt fovbewdDie 9Bf6«cø 8<HiMttii|f 
f&cioe, fbfefomimii frf friøkiak ^Q^mwottV af ijSTf is^ir ijf^. i;?«* 
in ^ r 37.^f*f.^ 21 åift rl^ttr tnott o^ttme SBref / aft^ jrg j^affuer føerllgenn tit' ' 
k^rnneertiø oc& n)el&9ttr^9d SDIanno ^rydf Jlmt^øc niK Sn^ J&iiiffc for m mt<l^is (^e( 0!^ mmf!^ fotfFrepe iSÉnr<;f £4iitta( for rocg( t^ tnlffn^ ^annum f9tt @tdg(I{ fd9^tin t^lt fhmd^mrø møv^ 

førineffttf i£ri^i<itt{fe cOcr Matiné SIcffttinMe fi^ggf twøe ntt 
6fa(r for^tmSøfftt 9 ttOdenttSPJiiaDf/ t^a rafritrr ir§ førjrreff« 
i» Jfttttn IStiemdø^ for mlø ø<^ mønne $ttfftiimna^/ ar 

thetu ni9tt ø&tnne Sreff (afttec me( ^onntf rQ(r ^(rirni $rr* 
ttttidje1B909/ i^<ia 9(^ (HaO ^Afttir fiilD SDta^t 0($ itrtffftr otr 
ftaflp annamim tttø €(rg f^t(e^ u^9 møn effer m gfnt« ør« 

ienaap ^nh^ rUer ^anitéørffufndge blfftm; alf tntg tOifv mpne 
Strmtlnøge nøøac^ttøl^ oc^ mtr detl^aOttr aB ^rnifltø 6f o^e j^otl^ 


1069 aøe SRoatr* . Zim S^ttmptt <B9tnt'^9tttf throcRr jrø 
hmtt G^gnnet nrCenn for tfnttt mtt øUnnt fSttf mrtr ot^n 

6øtl^a qpafi niodo ceniti anoa MBLVIT« 


/. 


<^om^&<iUec |)OttfbftnoU »$ XVIII. ©aUe c !Rf ntt!)e / f)uMH fot* 

batte ^tf]^tnae t^rt dUU^ xaUn.&fatii i itUe iD?OflDe. ti^ 

éticr ^an^ Sttrf utnar ^nge nDøen f'f uiffdtø Sia^e fov #f(¥rtfjm 

$lcf uinge metft l^ettt ttift obnc iBrttf (wiff ae fuU jRtflffit *<^ 
St^iic^t titll féa nt annamme f^Htlle Mf int)tt ^rJD^eputtl/ 
l^uor t^ct i)anøm l^efi jbe(ft)(igt er / t^et iitt be^tte / ^a l(n# 
Kd (Uerjn^n; ^tfuing^t l^et^atKe toom/ t^nii j^fatr Ian) 
^af De fanget før fovinfref tfe ^f te lt)en mtjintfte ^ng to jttrt 

l^ané ^Diiinølte difl t^acfe at fiorn^ffite «ff meg oj^mpneSI^ 
fftting^. titll i)tecmtei:e ^intejél^rH Att tljetle itiitøbttf 
S5reff aff mrg pø in»nc §(tffutnfi^e fiafl «<^b6retéUg ft#(< 
ffatt/ fom forjrremtft ftaat/ t^a tjjtecfet jeg nttt ge^fnftite^« 
paa tfisttt ^reff joc^ wnterfcriffiitr inet mm f genn ^atttt, 
ivtgttffutt vaa ®iitn6f>(^t faflefaffuem BevS^^/ anno Doiniot 

M. D. t^rrf nt)l^a tMfnt i»ia tDf t Utftt, 

{L.S.) ' 

O wittetrfisb f^t; AOe mftt^mmit Dibnné SSteff/ art jeg^ ^pct 
foUtr , (F^ bc^ dfibeU^ ofbenn^t j^a meg^ 0(^ mrnne Sfrffiiu' 
ge / ^ toO ^tttg^ Dc^^efi^iiKtfgejÉnceiarinae ttjUSnngelfl* 
1^(m/ enn mtntne^oc^e^ttgAentté toDt 9l9r3«man^ "M ^aO« 

vredet 9 Kaflntp ^pe/ fom S9{or^ntt3cnnfrcnn P^t ^oer, giffiMC I 

( - -i . \ 57.^e<le. . ' 25 ■ Ml »l^iai— — — — ^f ^^^"M^y^ Il » ^ ■ »i ii^icitgtnn tit 8anMit&(/ tRøttft rni^ Ørtnd^/ @nter ettj>tinn&rt/ 
yefte tmm^^f fon* ér efouf/ notarer/ ^m^ 9di ^nng^/ S^ 

tagiUf mere buotc Ølaftt tl^tttm^imi tmnW, fom t^er nu 
tiaiager/ oc^ af 9(tri(t$ Xitt ttaiø#t l^affuer/ tvrmtrrtadtntTf 

i<ø6 ittf db ØC& mine ^vffuingf / attfr^f ^itmhU, oc^ fnltfoutf 
tneUidfnnft($a4ifor|?repei£t:i(f iannøe 0(§ ^ann^^rfutnnge , 
førfFrefaepaartt føv NeriD^ann^i^iUtaif f&m tt^txpaå tamxU 
talt mttt ^ttU, .6neb(( tf^tt frg faa / att førtftr jfhr ®aarOre 
^((f? føvUrcffnr ^t!t(f i^otige edci: HnnS ttrffufnngé dfftoønn' 
^n t)ttnøflenti9letterø(itmgt) før tnt;nn|)frmmti^93rø|}(Bt)U&trr 
t^ bepligtet feg meab ø(^ Utine ^rffmnnse att m&erles^e ^an« 
autn eUer t^anné 9(cmtin(ie en faa gø&t tm (Borltt/ øc^ faa tt)f ( 
^Uplifle/tnn^tt fé^ famfelSeUøger tl^er eftrrr øc^ ^O^ttjannum 
9^ bonn^ 9(rffuinge t^tt btrnn 6fat)r/. jtøft øé'ihmHt ^ 
^Oe wto^, éer emø^ ff a( Kø bane aff ^rfheffne igtuf Samt«' 
Øe øc^ ianné^tffuinfle enn®ør&te It^gt^vitt^ otiSBiecrej^ecrit/ 
9 JtU])^b9e^ føin3fnné9(afmnfen Wi boer, ø(9 giner aanigenn 
til iBanntgii&e enn $ierttnngt@mer/ ehn Ortug ^affrr/ (3it* 
ittii ø(^ ^centilflotttn / efter t^^tiBrefuié S^tilife/.føm tonb 
mfgb t^er paa giffttitt (offner / øcQ t^etr ther øm ^^ermerre; ^fi* 
itiffer / oéb titiM^ meg^ t^er metr at haffnc fonngirt f^Uifl øc^ 
f^(t tper^tt / øc^ ta<fer bannum før gøbtt ^etiaftnge; $ttt fa^ 
M @aont^ettt fafl t)br^eaigenn l^øt(i^ (FaO / tvi&rr aQe Otltt 
^^ ^rttihtiet/ føti? førfPreffuit daatf l^af uer feg^rnngCté mitt 
6igneet neOten for t^ttr mttt øNne !Bref/ø(^ fvnnterf^refftiit 
mettinonn egenn t)annttt/ øc^ tvennligenn tifkbitr^olmer 
iiøptmftatm^ tit ©tienn^aOe/ øc^^onbers (BtønmitfBifp- 
dprøtt toet.tr mitt ødne Sreff metr t^eg^. att oe^gfe. Datuna # _ I % ^\ 3eg I / 

/ 34 - ' , l^njjft Wlam^n. mfmmmmm^ ■■■■■< ^ tfiømAntitt Utiti$ o(^ ^i$ttt oKf tmtti&f cUdt mert tdette 

bA^un m mttt antee ^oDe asttntt ftøttt offuct 9le^e oe^ ^t^ 
Utafmtt nm om ^UL 9(aré 3nDtf($r oc^ 2Btéifftt/ ouni 

C(^ ^an$ Sftf uinder t^me n>ti&tr(fcrffnf «Itt|tiid)»aattiftt9tg(iK 
ftaff toti SSfbr ^tntinøf tl^rr l^anttrtt ^alff mente ^Ucr en« 

ti^ WtAUt ^oafemce 2t^ 8 dønnet/ ^afte ti Mf 6møe 6! 
tetmt Nifcfe fotHtttffnt Q3are OiS^ Mef teøntt t ^enbinde ^«ec 
£e(l Jtorn trttufl encfintt faller/ o(fi f)utt ten^t &møt lo. 
(n(fin^ ^aaet/ td'aetnftte (tef l^itet tpnU Sttd regnftt ft)r en 
cn(f int apatier / eé fiutt Xctt^ Siø V^ Otti ZaUttt (aa «r f IfieB^ 

taotjfe Sujni ie« ^an^m pfi(^ttia Mpfl^ir/ aat giortt I emftoQ! 
)aller» ^aQfottinte 6tintrete/ t$te o(6 Wo< ^^aaivy ftuM 
, førfPeef ne ^um ZaUCc lejs 6epli($tet; meø o(§ mtne f(f ffmn^ 
t^fl mU 9{ete att f>jetaQe 0(^ førneae fonfreffhe mm ounfi^e 
^i^gpønte lgi:tt(( lanøc ød^ ^an6 fanbe ^Ufujnder/ ttar fidnl 
cflet tanl$(rf1limøer nsea tUit mpoe^rffutnaer t&et om tjdftg^ 
t«$ mttix, vott mfn Mpe Srøo o(&!^øfntéJovtaBt(i^ oc^ ^el^ 
tanom^ø ^anéStrff^UMef; t^tt vbenit afltefat^/ itoff/ dering 
«i^ «tfet'ngtfie A>att^Iøf} I alle $maDe. ttfl otetmere <Sttf)Rtf' 
(ierbt ott faa i aUt 9){ate ^oUtt^ iFaO/ tf)tt bef tenter ie§ ntctt 
mitt ettt^nttt tcttHnUti ntlm vaa r^ette mitt opne fBxtff, ^ttL 
nøen ttØeOentii t^e^e epttirffref ne øobe S9{eiib/ foiti oførte off 
tbetme^^anttQ emeflønt/ at befeøfe mett me§/ font er $rfltg o(9 
iBelbnrotde 9HenP 3ø^Aim Broceen^tHftia Serbed^e / d^tt^ 
eamm tm . • * . 9«^ Cl^we iSnambecr tiaetarttp. Da: 

tufl» SnitaMoOem €$gti(ri S^Nf^bødø tn$ 9(af i^lxxil ^ 


r / ir* ^iftt^ 45 f&cil f&vifføn Jtange »ae aiftet mé gtu« Slime <øiorDe&otteraf ©oj* 
l>(8y 09 J^otCe rae& ^enix en @øn/(pra »flt 

fjantKiti ocMiigen tilfaJDt. @iO|l i llaret i y 7*, «II<i; fet^ i 1 5 73 • fen«^ ^aDeteti 
4tt i>Æve Ciø^ / fom fitttteé of fotøctti)« ^ocument / ut)$)t9et i fiDJl &(m«(&te ^Wf 
$\>or.uOi S^o&etcn uan)n<$ fooi Snfc og ©ønntn fom ©»; ti( <^aQtlil)t>lmi 

* a 

y>fø iKHtr £ycPe ttjtt tm fi^^tih)i ocO fl^øe for alU mtttt* 
'O tt)Øt raeD tntt mxytt obneSSref / afct ieg for ^f fltt>«flMi^t^t/ 
fom <StHi oc^ ^ctbourt^ge Wtan^ ^tidiangc tii\ @ndcf|!6oI* 
lom/ mig o(^ mint ^ornn beuil! Oafftter, j^aftier ie^ mrO mtniY 

tiUc^t f o(^ nu mth ttttt mtt obne JBvcff twnter 0(t) tiflotcr/ tttt 
f of fc^ref ne S^tid 2mstf 0^ f)ané fante ^rffutndf / fcOafi l^af tte 
tid ewinteHfl S^nfcorø/ Mtt mit ept^crfi:^rf jf nc ©uotfe^. 3tf tn 
fevH Sitéøaartéerrit, toti ^rnge @oøen ienn ®aar& t) ^raufinng,. 
fotn^fttr gertt i fjoer ocOfc^uUer (rrliflfit/ Slog tou Ørto^z ^99 
Un Ørtøø/ ;&affce ien ){5rtMfl/ ®mer icngirrtinør/ JBrfnpfuin 
tet/ ®tei!erij fore ^rffe aD ^oUe. Xerfltnng^rit t)bi Q3r^rop 
@iiøéttm. 3(^nt ^eUinttfl tØleUt , fom fc^ott^c aartigenn to(f 
Ørtog (DHrQ/ item ietin ®aaK^ \>X>i ^tUim / font Rn\it> $ruit 
)Dti boer/ ocb fd^^Uit aarltaenn Ølog tenn ^^rtug, %t)d itnøitog, 
f>affr< <en (brtpg / JBrenbuiinn tit/ ©efterii ten ^nlrr. 3tfm 
trntt ^aart tobi fameflet 1 fom 3eité ^tnifett i boer ^ oc f^wUtt 
aarligeitn / 9(0$ tenn Ørtog / $8)^a tenn iørtug / ^affte ienn øt^ 
tofl/ aSrenntfuinn <et/ ©eflerij itn ©åler/ »iiebSCggct; oc^^ng, 
Sc^off ocO 2Warft / J^ifcberøant ocO 5«^ 9«ng / 5Boet ocfy t^t)urt, 
iiiten SWardÉ/ ^eUer vtenn SOTardP, ebuab tbft beift tt (jefler neff« 
nté fflnn,.fom nu till forfc^reffne ®tt^M|l ligger/ ocb affSlrri« 
iib metSlette tiUigget baffuer^ aU nøebe/ bruge ocT; beboUe titt 
twintelig ^t)cntom/ oci^ ftentié ieg mig beUer ittinne^rffuingc 
inngen SKettirtbfett/ 2ob bfncrJOeeO at baff«e V)bi forfcbreffnc 
®ttob^^ eptifér tbcnne 2)ag t) noaer 9)taabe. 0(b tber fom (aa 
flfiebe (tbet ®ub forbiute) dbt forfcbreffhe ®ttotfi eUer neggit 
t^ttt ®tiob^ Sittiggeifft. bteff forfi^reffne &Ut Satmge beflb 
Tom. IV. 10 , ^ann< > V V ttoøG^n ann^enn Slerterøannør tN bepUc^ter teø m%/ t)eUcc mmnt 
• fannCc Sfrffuinge/ <it)t »eU tle^ge oc^ fuftgiew fotfc^reffne igtttf 

TOcU be(e<(tdt inDfnn fcjp ^(jct tbft neft (ptbccfommrntié mx- 

leffuftfcbe/ hit t) ^ag paa Øtlcf cborrtø / anbtvocDet tnid N* 

tvat fov farne ^i>b/ faa teg tacttr l^enne o4 f)innté ^rffuiii^e/ 
^rt for guo^ ^ecalinfl vtt alle SD?(iat(. $il i)t erniere ^ittml« 
tt^tb oc^ betre $dmat:tnø, tr^cfet teø mttt ©tngnete neben fot 
t(tu mit obne ^teff/ o^ Pitberfc^reffuitt meb min t%tnti<^nh 
«cb fiedidenn tilbebetCEriidO(b^etbt)rbige9[Hanb(8ft:eer86oU 
a(r^fenn ti( ^oeéborrig/ od.) (Sxli^ øcb^Belborbige Srøanb i^iKC 
2^<r49 tiU fitnntJbiercig ©aarb flttb bcfcglc meb mig. • Datum 
Øilrfeborwø ©ancti awortcné ©dø/ MDLXXUL 
^ l^yUei:£øce< (gftreeirs i^Otøetifcfi j£t;itcC 2^440' 
mebt egen ^anbtt meb egen^anortb tMtf)(^tnéM^t 

• Dnt Denne '^ntiange til Sngelftbolni , fora et Den tccDle i 9laD ttf txW 
•tftaW/ é« o« fowf ommen &ifie-t«eriDe S'Ovplifltelfe-'^teiDe : , 

^ I 

«r>itli(ib ^nb apenbac fi) aUe ben jennen be buffe nn 95reff fifto ' 
iW ebber boren lefen/ bat wt) naflefcOreuen C^tnne ]^rabbe 
©getiøe tltele B^eilø nagelatent 2Bebtt>f CFrffgefeten tho 5It)' 
flavbenn / C>ttc> Xt<inmt tt)0 ^la^Hai ^rfgefetenn , (gtobbe 
i^u^bt ^cf fgefetenn tbo Sloftrup/ bef <nnen Pnbbetiraenn bvcaat. 
o^enttic^en \>or \)n$ )9nbe lonffen ^ruen, bat nabemat \)nb bewiie 
be ^renueffe t>nb etbare igrnf Sdttøe CFrffgefetenn tboSngdft' 
liolm »nbe fonen Srucn , bebben beme Ærbart \)nb Srenneften 
ttwid van 2tl«»dbc ^cffaefeten tho ©atrupbofm t)nb flnfii 
_ruen beten lauen Miit gubt feggen tor et« bufent -©aCer ^ovd* 
(iolé \}nb IX. ©a(er3arU(fe Stente, fo be@rbart>n^\>elbo8etfant( 
Sroun^e ^or IDorrb^ S^rablx/ C^eliie }5mt>Kr9 v<m 2(1^ 
ti($. ma tolderen QSørmope tin&e3nDl^o{&< beé -douettbrcucé, fo 
tflc aufc flf genen \)n&.y)ot(f8clt>t, iDcre rtt amtii 6afe/ tat tjp« 
flemelte iécicE 2angc \>nfcf fiiien Sruen'fobone »orflémelte ^e^ 
tent tnb .©elofftrc t)a(uen tn ieniøen bemrjlic^enn 6$aDen qme« 
men (batøobc afftDente) fo toorptic^tf ti tvt) tone topflemeltf n ^a^ 
%tm '&,tAbf^, om B^ttnet:/ <ØIobbe JU^^be. on^ tonfcn 
éruen/ terne 6auen(ter4)reuen ij^rlcf £4nø< tont fcttien @cuen 
ailen terbaluen bctoi^iéen QtUttn @c()ai)en/ aUe Aanj beger tout) 
niCl^onidU benbemen tonbe entfroen Tunber tent(b SKécbtganci: effce 
c(( Daruot bonbe toorpHcbten totié qc^ mit bujfec tonftei: Q^otfcbt^« 
uttidetoov tond tonbe tonfen Stueti/ topefdent tonb ecforberent beé 
løp^eba^ten ^rtct gange unb finen $ruen / efn erlicf gen^orrflicb 
Snfagerr btnnen bem JtiU/ ebben Jn eønet anberen feferen^tebe 
binnen bem£>inbe tl^o ^ol^etn/ fuhber allt i^nfoge tntbobol' 
^eøbf/iDOi; tone ebdet ton(én$ruen/be maninge tootgetleUet ttoatt^ 
^at nodb ^mi effte 9)^cbeed nfcbt tototbbfcbeben , ec lat n)^ top« 
ørmelten ^atirtne, grabbe / Otte fBannttj ©tobbe Krabbe tonb^ 
Ditfen (Srnen beme n^afen gebacbten ^rtcf Sange tonbe linen CEr> 
tf fn /alten j^erbalnen bewttlic^enn gelebeqn @$aben/ roAtttvUt) 
®tiiQ\U men be bebene^en tonb terefen !6nen the gubet toutlen* 
famener tonb tbo necboffttgev^etbaltngbe entrtcbtet ftn^ ocf (tn 
3ngefegeU funber aUe ftnen @cbaben webberumb tfyo fineh ebbet 
tt?o' ftnen (JErnen egen $)enben tbogeffellet tonb amerantttoorbet. 
^Uel tt}0 toorgefcbreuen/ (atten tonb reben n)t) toor tone tonb tonfen 
eruen ®etr(n)Mcb tonb ttool tbobotbenbe bo tonfen ebren tremtoen 
w3i gubejt gelourn. ^eé tbo mtber orfunbe tonb tugeniffe bec 
teOenbtgenn SB3arbeit<L bebben not) obgemeltenn Satrtne^rabbe/ 
Otte fQanmtf ©Ipbbe.itrabbe toor ton^ tonbe toftfe CFruen onfc 
gettoontlicfenn^i^erenn am ©pattobuffri^reueélatenbruifentu 
^a(Qm (bom f ta,' Anno !^oifte(nbuttbect tm fouen tonbe fo4t^ntt(b* 
fienn ttt ben a^re ^ogetrn ber ^^ttttgen bre Konnin^e. ' ' \ \* 28 ^ \^flnffe $9t<ui<t^fm 

^ lig fot alle met& tftette mit obne 93rfff, att effter ti) je j 
^afuei* omMrt Sr(m oé ^It^eittg il'?iifit lEntf H^n^e tid 
^ufit^^oUom , Ate loftte oc^. fitøf pot for mtd tia drliø e(!) 
SEBrltecDiø S)?ant 2^t'øttn 2^mfl)ii for fem^^unter dttøt« 3ot» 
!øm ballet / font tiU Si)^(<( e(& ^am^orla dtiiflf ec^ aiejfur et / 
o4 ^nn gttot a^ant rmi mxttm entm 9 Sannte ^olfren eller 9 
<Danemat<f mit> fornét)e oc^ tethtte fant/^tti{c?efor(Frefnefemi) 
()nnt>er ^aUer feø Q3ep(terer mi^ (Her mtne ^rffutn^e att ^oQe 
forfl^repe ^r(ct Bon^e etirr ^and ^Crffmnoe paa mtnn guote 
SJtelifte 5roff oc^ Soffite , «(tfeli« tobenn aUe ©fate 9 aUt SWate 
o(^ ter fom nant poa effer tetre for(of uer SSref treaet oé falder 
m atører $Be)>Itcter teg med (n?r mine QCrfputnge ortte trogec 
ø(^ fafter/ faa (idnt 0^ t)ani ^Irfufngr^aa bltfue tet aO- 
tietil @^atté(^ tott) aHc SDTate. ^iO ^te^metf O^inte^berb c(& 
leter ^oruaritid^ trodser leg mtt@tigntit netenn for tttemrt 
obne ^rif 0(^ t)nterfFreffttfti met mon egen ^an&* Datum 
Jterbecf gøffuertaarn for s.Tomis©aB for iffttel 5(ne $(ar 1579- 

(L. s.) • J 

Sl^ette beffttr ieg !]fob«iJ23iJ^cCef>b»(rmet egen l^ant 

3la« 1582. 6. 26. 3ul« ^ttO<r igrif £aitge ti( gngeW^olm f tort ^03* 
fPifte mcD Xw^tn 09 il^conen/ Da JTcooen fif <§)oD« i 3«r(uf«^emb i ^é 

tPIg ut fupra. • , 

Slot 158^ Kebtt Stm Svi^(tifttn 3(n^ctt «f er« 4««ge ^an« SJie« 
Otrn^^avD @oivig^ lidgen&t t ^(rtudDomet ®(e^ig, bt>OTim^ ^a^ 
SKaUflet foclceneDe bannem ^onen« @iot og Sorn^yg^olm i baiitf Etv^^iO* 

oc»H^reDcrtc^ tbenrt ^Tit^e« te. ®im aUt t»itf berRgf, «« 

<<^ ef terfom wii baffite fiobt oc$ aftbantritCi SlffeUgeiEttt 

.X4«fle ttU CFnflelffboIm, toex SWant oc| $bienerr5ané ^offbi^ 

fiaart ^oaitif 0, mit ttl tttttddentté ®ob$ oc^ ^btetmefc ter nbi 

tvptt S^¥f(<ntom 6tefittdliflaentf^/ fom trr eft^trtrrjf / 1^"^ 
■ . . - -off. 37« M«- ■JMk !■ II 29 efT »nbf t^ani8ft tmaa $ijt«it ?)flffitfr/ t>t)nif(?r c(^ in^o^t/ of^ 
»mé l^an^ ff ulte ^affui t>ti famme 5tie& fd5 fwffr^ffhe ban* 
tt)n^"tcfifle ©und ocø Sflao^e cc^ fot ^voffab ocft wiaifl 5&teiiif?e/ 

^nt 00 fcrif nt ^ og nu meDt tette »ort o^ne a5t«f mtit ø^ før* 
(fitr ferlhtffnc ^tid imQe mtt øc| jtronéiiø ©lot oc^ Ben 
25yøbotm/ ttiet fonter ø(^ t^knew/ oc& alt ^ttiélHmtt øc|f 
rette ismigaflfe »»ift oc^ MWiil/ intet vntcrtafift, effterfom øf 

t^aan^oct @Iot 4&al&t/ fomme f^øsi @(øt e^ 2m H^fi nH 

93ecøe ^aft ^affuet, 4tft Me 5<Jfftte / n^e / Mfl^øc^ MolDe, 

Oitit øc^ frii v>t)en ajtt 9(f gifft vti (Kin^Sitf^tt^ ^ foa (enge 

iHin^ lefftter, Oc^ naar (janD Uee øc^ affgaaet/ ta førffreffht 

^(øt øc^ 8een, met W^ invcntario l^anD fammeflet)^ annammtf 

^ttfftet/ øcO ter bet at latW/ AttfttA frii øc^ t|t«5intm iit& r)lfm» 

fait« tia Ci øc^ irronen; 2)øg (Fafl focfPtffne j^wct iartae 

wati forpltct/ naat dant) térønt ttttftgcé/ at^'tiene.Oé ø<^ Sfliget 

terdfl^met ftce gerufl^efle/ i»lcnSR(get paa Uii$ egen/ øg uDe^i 

SUigft paa »ør Omføf?ning. Oé^ naat mt eller ©øgbornc 

fU^inUi t9ør ftci^e ^øfhuelr eOer tøørf^tfl'i^føe ^ørnt^^Bed 

fftlDer ter frent/ f¥a( f^anb tf^nter^tte O^, tttn l^ennømV øm 

wii eBer te tiefftte tllftntté ter at »iOe Kgne/ mttt rirt>ør!ig 

^nterl)øftfng paa en ^ti ^ti^/ fM øc& til mor« egne t^t^t 

forffafe t)^e/ ^afre^ ø(t)f ©troføter iligemaatr paaen gf^at« 

!5^tt/ Hiéltgefle flfal f)«nt øc^ førffof e 0§ øcO »øre t^eneirc 

§ot Sørtrelfe met ^efte øc^ wogne af møre øc^ 5(rønené Q3øn* 

feer t^rr tiU ®løtter Hggenti^f ndar tøør^ etter tert^^Se^ tet 

ftemfatter mi tøør »:8f fltHing. ©ammefe tid (Fal ^an t øc^ aøite 

Støltet tiet gøt ^rf tt øg S&øgning, øc^ Sdønterne/ tfytt tiUia* 

^enttd ere/ vet Søug/ @fiel øc^ SRett^vøc^ inden aff tennøm ufor* 

tertc^ émøt Swøen (Krt. mrMøøen »v ^n^fr^ingt eOrr anten 

»3 vfet* \ 


30 ©anffif ^amitt' vfebuanltd^aalfdie fBefuere / ocø icfe ^rUec for^ugge cUet for< 

SDtaaDe*. X5t førbtute ttiiaUt/ e6no br ^eiil rre eOet^orre f untc/ 
fecDrIré mote Sogetei;/ €EmbiDgmenDt 06^ aUt antvtf foii!cetfne 
XgriÆ S<ittø< htt emofct tJbi bflné giffé Xt&t jwa focff re ffnt {8t)a» i 
^o(m (Blot ocO Sen eUer nogen ti$ 9{enti)e o({) rette Xtaiggelic/ 
efterfom forflPreffuet flaat/ ntft {sintre/ eller i nogen SKao^leSor« 
fang at giere/. wnDer n^or éolDtflé oc^ iRaa^e. ®itfut( paa 
»ort ©lot ^aDérffø(f«Je)ug tj^eu 2,.3ulii MDLXXXUI. tcM 
tt>oct ©ignet, 

©ctV fawM« S)fl9/ &a (CriC Cqnge fif Dette ^iv^rét) paa 5SP9l^olni/ 
fff ^an og et an&et ^^tfitmQiddtt^ f «t kongen vi(De f>etale &q fornøie M 
f fetn ^cvtniner til mit O^n^a&r ^»itf ^cnge (nemilg 58000 gamle rDttl«) 
fottf^^Kintf ^ai(|!(t ()((ntutti ØPpIDig Dacfo? ^oloig <§)aat:& og teetiUiggtn^e 
(^ot>i , fom Jt). ^io:y ()ann,etn afl^anDiet ^a\>De. Dat. ^Decflefbué. ^ 
at. Slpcili^ tilforn i fanime %<xx 1583. j^avoe ^rtS Åange.ait faaet Sois« 
iScc« lil tneiiige ^onDer og tienere/ ^ni (igge og tiene til i&9gl|)0lt)i/ »g Hulf 
6fram fiDfl i $orft>ae lf)at>()e ^ at tx ^uile foare ^Annem. 

€nDnu f)atfe pi fundet et antxt (t&et ^Document/ £nf ilanse peDfotn« 
ittenDe ^ «f famme Slat 1583. fom pi '\%h ^edec baue olBet focbigaae/ enofient 
det CC fun en ClPittan|/ men et Oog i vS^ ^enfcenOe iffe uOtn ^ptte: 

(igiitentt j ieg %X&tm ^rtepia l^arriftf ler, ^ S^t%xMm9Xi\ p<M 
^. SXtbfr^uff/ at (Sclng øø^el6ur^tgeiD{an^JE|^rtcr ianøtiø 
CFngelfitølm ^affuet nu^ato fornegeb dc^ øeti^ale^ ineød ^rc 
jtnt)étt)fTue gamle Salec, fom er tii Slar^ SKenntte 4ff forgangen 
LXXKU. ^ox. oc§ til benne a>ag for tit XWvM a^aler ()an m^ 
fc^uldlgrer. XH) a^vMtt ielg forfc^reff ne ^j^xxA i<ittå^ ^^né tar| 
Hinge focforffrelfne jtrelin^t^ffiie ©åler/ ett Slarø Slenntre/ •(? 
toIDe ^annrm ocO %mi ^ffuinge Detjt alDetø f<i)4btél^ «(o afle 
anaa Ve. $U ^inbeéborb trøcf er ieg mitt Stgnett ^er nebeti fori 
oc^ tmDerf($ref uet meti egen t)anb. Damm Solborg ©nap^tlng 
x^t^ 20. 3anttari| Anno mdlxxxiii. f Har« \ 
I 37i'©ef!e., 3t t« ititntge iR'tMMtttf ?SenDet! 09 ^ieneve ototc al @lod««»Oei;tcO / fom .ttifqcti 
inv)D^ listet «l ^olOingfH«*/ at De ^tuU^x (fulDe fww I>ani. Aånm @6*an» 
D«rbotg.^ (^<ri-au«Kaji 1584. er gloet <Kaa«ffifte iiiienem S^wQl ^4^. ' 
»9 ^£dCJl<»nge ttl-Cngelftbolm Aaum 6fant>erboj;fl, <5)«ti.25-3inmis84. 
fif f£ut HanQt ^ongtn« iScto, at maat Mtmtm, ti( (tn, 3l&ebrant)$ QScbow 
'paa ^^gbolm/a^iJfl«" Joo- £«* '^SeO af ©fovcne til (gJPan&erborg. Aflum ^ 
C&enfe. S>«n .21. @<pt«mb. fainme Slot gao <Etiff llange awttan^ fet 
^IfnienO« ^unDMDe J5>a(« , foméceertaSca^e^amforneieDeiJaatben^uin' 
mef^p^nge, itongl.' tØJajfl. flPulO« betale ttl ferfie rOmjlag. Aaum Hafmæ.> 

2Jac i5«6^ fif <EtiH Aange Jus Pntronatus af kongen tit Hni €5ogne» 
ifltfe, nøi«»5 2itift / MD €ivg«l«bulm i ?or<tti»«f)emD; Dat. Hafnlæ b. 9. 
aiunii. éamme ^ax og ©ag ff eD«De eCtif ilangc til !?ong ^ctOeric^ txii 
2(nt>en toenOe ©aatD« i @9nDci'»39ll<«iD. Affaih Harniæ. 

Star 1 587. ftf (Sttf Jta^e ^•ibemelDte ilong<« tSvet) paa Den ^cibed/ 
fbtti .t)ané ^oieji^t baoDe til jagten til to (^davDe^ falDed ^iergaatDe i Ciit« 
n^lfier. Aaum^åbeclIefbuéD. if.®<«mb. 

2la< I s 8 8. (EeDeDe f&til -Hohge til ^t»g i|>ri jliart tftn Sutte . trenDe 
^aoctie i ®9nDec»39aah& i ^«l)evffei>j^« ?ati Aaum Hafni« &. 37. ^ulii. ^ 

Slat 159P pt "iS^C Jlancje .^ong C^djikn txn ^ierbee Q5efalrag at 
iPune in&ftiUe fig i Dpelogen i ^iebenbaion, og Der ^olDe et ærligt og JRiDDer* 
ligt 3nDlager, inDtil W baWe betalet, ii»a^ l)an«ar ^an« iøiajejlet jfplDig. 
itongen« 55re\) Derom I^Der faaUDe« : 

(ChtifH<in be« Jtertx w/ Q^c-^wnfl tilføxn, 3J(i&, at/ fom 
XL tu et bifwu O« af 23y«l)Olm9 8f ^ti / Øfmlø9*$crrc^/ 
ccO \)or ^^wbftf^ éotfcn©/ Wbr« 1851^. ©alcri t)t)«ff Du baf* 
atv lii fot(f rrfuet at (tf uQe baf ue ublagt ocb afbeta(rtint>en fior« 
ten t>m efftec MichaeUs flOfl ftcleten , qc^ tu ^ten batfite Otd 
tilffreffuet/ ot tu fomme <})f nge enteltflfn ffufle eclfflfle tf I Dette " 
flDfle forgangne Oniflag / øUenifle uDt Dent naaDiéfle SOforflun 
til DtA/ at Du Dtn for^rijfnind ttlD^rltg fFuQe INfiie MDet 0$ 
fiftetfommet/ At tf DetuDinDen maatte DletoetboIDen iJ^attHeé^ 
cd) Deii , fom \)i baffbe ttf Omflaø beriftffét , f unDe Dennom til 
t)oc mmt ocb J8e|)off baffiie antienDt ; t ba efftetbf t>i formerfe/ 
At bH Tamme bin SovMfntnfl effttr faa lanø ^^^ Ufi Hffnn ■;.% ?t gawfft gHafldjIrt. 'i 

faa tilSerliflen tfftcctommtt, fom bet (19 »fl (laffCf butt, oii ' 
« Oli naatijH baifte til 6I9 M'titi 016 iu fcrg unttt «t S* 
Jetligt oriligt ceS ?ltell8t3nt)lfa« ('iiffuft temCmCfn fetplifittt; 
itit »f Hi DtS f)t)!)t, flt tu uSfti M Untfft)l^^ilt(l ttftr g«tf«in> 
mtift tftttt iig tfftet, tit SBteff/ ©cacl otf) Sorfftiffniiig at(§ 
tctfomme, ccO-mc!) tfict fetftt Otflijfutt fij feiti offiieititMi 
Siedftel) Sieiinfdalfn, faa in til Siftfla»n< ©»uDag / femit 
Dtn I. SRactii fetfilomnuniti , vlll iiM cgrn 'pnm fmivM 
ttt tllDffbr, ed) initcaje u6l Citelogcn ^tc utii fSt)ttt/ oc§ tin 
fammefttt« ftoltett SSvllflt, SKICCciIlflt/ od) aCeliflt SnUajtt/ 
e* Wt tfc at iittJlflt / fectiiC fotneffute Sumrtia "Ptnje mi 
©fatcgelt 0(6 Interefle blioet ti tfftet tin Sotplijt etfe S«« 
fftlffnliTS fotneuet oc8 betalt, ©eteftet tu tig iiben al Ur.b> 
'fføKntng eOec Sorfiallng ville gaffue at tette. Xbennet ITett 
Mt aiWtUi iBtfaling. igefalenOe^ tiø @u(. Adam Haf- 
nia; 30. Januar. 1590. 

^ bue&e »ilt t«nft «t intifen mce I timt i&tftt, (nb ttiine <nt MN 
«m >£ngc[e^o(m 03 !)tn<€i<tC/ mtn Cu mt^amlin^ ctctm et !il»«i JK""! 
mi) ci i !&m«DAUa focmcpiDe/ miuit i>i !;(i: fpc SiuminM @CplC tMtti 
et titninii iHcjtto til Oil fislgtnM @ipnc. iP<wfft JKdanite n 38. jitftt, 
I 

aangp*/ farør 6fl»« gfWtf tg M. tilte m eCtiKfOlenttt, of ett @big(, (tm ni Øifpt iMa poo 

tknlnitt, mt|t ixu fxrenmitlist, S>>t < <»" S'ftiMloWi 9g 

beotaf Dt lilit, fcim fw mangt m<xt, m«> »f tn ktfonCnllj 

'9tacl)tii. IStcfom nogtit faxmaiak Stmili (ni: ginifig bicenu 

ntclig tg Rt^iaen uHeDiligt i CitTt Siign og CmiCt, ta tt Ctt fitlt 

gaitilt ^r.'Job"" SoiiBoo til SttBtnbtrg, fom fut tibunDnOi 9« fifttn 

hotKC ItDtt, »g i. Il) Sit ««rtl 11 SpimiKl «f tn ligt faa pfp!tlig©wi«>!IBanD, 

foa (iDc @.'ntcal. Og Dttrtm nsgtn af Ot fOieimif, fDm pao S>an|It UnCit« 

fiiatti: trt jlagnt/ fan EaICti »i:, tia 6m til ei(ft Om tctnanfont, fMnti 

gion til Siiiitaing uf btmtlDtt ^c. jto^onSoneo«, gnfii« ittftt, io foc tin 

iif et nlciciictllt. !Sit te mi iEEtw fM/ fom t)a«t ftit Din, min insnu f«m> 

fomiitCtn, cg, faa visto« it MitoCit, finCti tin <ngtn|lt!)< tilfwn i tcpCte 

GErifltv utjlu^m og sm^ti^tn, uDin ét>aD nptligrø AfT. Hofman i ^onS 

FoTtiaies HiSor. des Honuies Uhlbes de Dinmait WID (t Dxi (liKni 

twic mtlM, 

Tom, IV. € Joft,' 54^ : S^nffe Wa^å^m 

Job. jac. Luckiu» i Den i£l(9(totifi eitv ttucf t>a(Di9t ^mtvCf fom ^an i 
iBtgpDclUfi af fenge Sécula ^wt ut)^t(«)£ anføtet ogfaa en ©fu« 
. ^vnQf^pda ^r.^o^an Kan^bv/ fomirre'er &cn famme/ ^oø Iløe foa rat 
rtjove^iO«c, fcmtjemie? 3 O« chigefte.wCe t»i iff« nogm ai«ifr@omluw^ 
5vo«(iOi Den itø&e«. . -iDeti (fat t»«rt (lagen oitttttnt 1:^3:4. poa^f fentjit 
éflDeVr oé mfec ptia tm etle.^tDe Hattt^cvø ^iBid^ mtD Omift^t: ]OAK 

' RANZOVI. EØy.'AVR. &AN. REG^VM. BEIX,DV3C. Itie« paa 5<il onftttt 

^tDt foreftiKe^ thalm<>(>jiQUt> , fotn N&et i ^eite ^an& én .^.lm|»@rM 
ift bajrw-trt*SfenWi-^;e«iii!Wfcts ;- ' • ": -^ '•' 

^eir tenne, ^^rsi f6x pcta Bette ^éfte ^aer fdUet i ^o6er ditR, fofie« of 

Slojtgfetne jijt tl«Mf< storf i Ijdnf* ^Dei;Dom, omif f c eftet l^att^ Sbe&.- ^wnw* 

D«ligcn/et^ iffinfrnci« faa S)»mpl««r Ceraf uBøomne,^ fbm W( qlcnejt« ti( 

- iané vSiwn og Slffdin efe ghme> og ^.ø*petw'fi^W<i&ne til en ijogltg og (rtij 

3^ufomtrølfe «f &ejtn,e. t?.«* tecwsjffOiflf« ogMrfcwtinfe SaDeivbttilf<t>t'faa 

'Il^egettm'e■tri>fi9f^•,fi^ø tfg tiBlge mpeccn/wtj.vu/^oueAiUe^: , §oifjtDeiiw|« 

9i /^v,^\)an^antiovM\}f fom en bcDagét £'}i\u;y »lut^t.t ffln$c<^f?9/ lf*tt 

en- 9(t&&crjig is^aplW',- en; Hel $)ue*^via <g)o^c^ct,4lJ''■cn .<^;.rbc'pi3(» 55«#(/ 

^wr{)oé^^ ^Mirifi^*: Di^jOAES. R4>Nniov.EQ,, avk. ^aaifiag* 

,pOeiT feer inatf .b«nS ^5)u|^vae^\i'rtic ;;?niie X">aiiKM:p6 ;^:5i'i}fl/?Sinc&^ ø> 

m«ngir'foi>e!f5*^ini,)ft.«t 'efter tt ?"it'ci,e ;KC'iJc-t.eph>D6f>.-«9 Der^^enW* 

■ 5^»m facilc&cfr ■a'na;V5C01--eivs; ': •■—.,■ 

' iCetté rare ©tolfe^ ^nr u af (^^et^^/ fovQi)iD«,'tiicb t>e( opBoroe&e^Sift^ 
Wr> roeif «f cehimeiigt grw« Sltb'eiO/ l)av 6e;"fieife af bé iffe fcet, fOTenU ^m 
€]icettaK« ^r. ©ei>ei«ie9vaaa won^oifbin, font-v>ort ^bernelanO fot ji« 
fnange goDi'^tng :^ar at .tøffe: nti ^\>(r ^avt ben (^oo^t^ for ^{(Paéet; M 
laatic of farahi« af jptflfgttg« €<d>nier;i til wu ^itQa^nf ^r^DelTe o« wtf 
£«rt0énietnD6 §ornei<lw. . Og moae ti acpe oei for e« gpffe, ar benne ©fa«' 
©leint-et Callxn foa gotf enf ©«« f ^cenDerner fom baabe unber betre ^tiø 
vtt, og fffe miéiraber Pabiieoiw aiiaat ©eet f fuie oHét^uffefle SRatlKr«> 
<&t»$ fitaDane^ fom meget faa^ funtu op.t»tfe SJtoge tiX . ... 

- 'ønt^Remten i fig (dtx ^ase »i intet \>iDere ar fortætte; !B{etT Qm1I!J?aJil)«ii 
^{^ ^|lc& og Dttecifrift Den (tixWf og om f)<mé ptifeltg« eewiet, ntaae «i w9 
famntt £et<fg^eS /<frer »or @aDwn<> sti>e riogeit tttbtte^fgere ^fterwwing.' 
fD«^t» alle oor^g'aubÅTKnib »aw Bet k»miFe@prog motgtige, fitnoe w jflw^ 
Wté Strfeefev-ttictj ar ^nMft ijem til Johamiis MoHe'rf ^ce ^erf om lanrce of 
»a^iEui«)ijié ©ii^wr/ ^t>o« Bemw-o« Jgjeltf g^twet ^Oetf htt^ nwjrø p ^ «-t ii|g!uuioj • t 38. t(ttt. 3? fMnmenfretMR (b) : 9Un ta en fh>l^^eeI aitim, fbm (cefe oore^friftev, ttt 
brooe idørser^^otf df beøge i^en og foa fa(6eDe UfhiDmDC/ maoe Oet^oie«^ 
•« dl doOt/ dt t>i l<raiM «t ^m9 UDteg of fotbtmtlttt ^efcibttuø latiniTe 
^Crifi/ tog faoUM/ at tu dnDenjhDé fca tilegge Jbec «9 ta neg« actfge jDtn«^ 
|t«itOi(}f>e&try foaoel^Qt apif iaigt fiiforn utrj^tt ^ttt)e og tDoanrnnttc. ~ 

4)V. 3oÉ^|i 'JSmt^t, 95tet>eT, |)errt til i&xttmUtQ, i&ottanvpr ©tu« 

Tcn^agett ^ og ^e(lb<(6 / ^idtfjolttet ) ^értugDotnene , og ^cl^t^lxm mtu t$ 
R? 55cinrtw»ft ifo»get.ivi^«wf I. Ct)rij^«iiin. og 5rit)cdf ii. erføDt i t>ei 
Stat 149.2. ^(M)eKn vcit 4i^ntnf Kan^ovy. ^eDet)éniati0.paa(&tein&erg; 
f»ni Dot)M4$7, ^oDeven vE^Iq^arO 23u^tt>al& ^tfevøt^ottei; DoDe (538. 
:i fin 9((Dec« fix^^nmmtt^ ^<it. .Oon (^\>Dt ^te tSroDre/ l^vciOe Kani^«!)^ 
jfi>m ji|oo. omfom i Dfti^irm«):!^ j^rtg/ povel l!(anøot>/ •^ofroe(l(i: txCn 
^i^ong 3?«fW* fetir jførjl^e ^of, fom DoDe 1521. 3k<f)c 2^aiiQ0V/ ^tttn^ 
SJDolfe SRaao og S(mtn«mo \\m ^rirot), |Detl<t> K«n©o», gnntf, tU JBre* 
met) og iS)ambotg;fom^ ifterat. brntD baoD« jluDmt i ^ononUii/ {)«De tH9lon» 
X504. og t$n i^j^fle?/ ndv>nlig Cat:^aritta HatiQot)/ fom i t9t>e S(ac Ht^b* ' 
beOiffe I S^e^oo ^fomfru-^^lofl«?/ og Cobe 1564. j fit 8« Sfat, 
. . 3o&ao J^H^l> > fom df fme e9t>iF«nt)e »ar ben pngjle , , »g wm f «»»«' 
Slat gammel/ i^a b^^n mijttbe fm ^abcr, buo t Ungbom<n (^»mmi anføtt <fl 
<ti«ne .tQ i^uD«tmgcr/ men enoog laQ« ©togø Migé 03 d^ibCxtmtØige Øt><U 
ih:. Sra -95m39«» flf betceb« ban ea ttftgeitg gpd lii ^ng«'<3J<Bf<n / og xnx^it 
vtfatet XS05. Da ban n«ppr« bflooc fotb«t fit trettenbe %(iit, fit ftg btntmcligéit 
«IT igrtft jibrtHl«t/ ^otauo bcm imoD fm^ØJobtrfog 'bennet« '^tllUttog utt 
iSStoCen^ ^oor jioget ^ienbtfigt \mmft i>ar foc^ani^n/ og fcabcrt $tD op^ 
»fKl>e fig ^anPiTe til itriacn. 

' ' 1 516. t6g batt t^g' fot 4t xm ttbenlanbé/ teefé^ fo( at f« frtromete $ol« > 
IdS 6<rDtr/ btcM foc at \ctu Dé abfttfltge $}adber/ fotn tn Jtdg fan for<øpAa; 
{>an tog ^eicn forjl tU CngeHanb/ betfra til &panim^ og/ Ifterat bo^^ (om 
tn ^iflegtim./ bovD« befegt.®t. i3«cob i Cpftrpoftélla) brog jj^n iglenem 
^dfianO/ 3talien/ CtetO/ (^c<efei)i|AnD> Die Slften/ ^ptien/ og Fam enbe« 
Ugen ii(3«ufaUm/ b»ot b«« i5»7.,Ua^nfi«'2lnDagtbetl^a\>Défo!rmf«t^ 
bieo flagen tii dtibbet/ bviiftfi 93atb{gbeb ^an berefiec meb mdngfolbige j^ec^' 
ttg« ^eDTtfter beptpbcDt. UDcn ^i( var ban een af oe fibfle Sibelømcent) fr« 
wHt ^ocbi^e Sanbe /fom fet fUefotmatiomn bragte ftt SKi&b(r*fl3e(te bt<iit 
^ »en ^eflig« @ca». $5inne b«n* 9l<if« inOfalbt iD«n <$fib/ Da De«?^«* ' 
fiife.^etfec f orDe. fme feiertige ^(taben fnb ilSSgp^jfen og ^alftflinam/o^ ir.t)» 
(Og Siesit^letn^ Og oar bir meget lurr/ af tpvf««/ fotn forfiflgte^amogban« 
;^j___- ::.. ^:. -. v xV;'.' fc^i. v. . , Ji»<D» 

i"^ JOH.'MOLLRRI CSinbria Literata Tom. I. pag. ^»(J-^JJ. CrøC T. HOFMAtift 
"rortrakt IClloriqueS'det Hommes illuftrcs 4c Danmulr*. ° ' ■ ' \/ A ^6 ^anflfc S07a^|ttt. «Rtdfeldece , ijaoXn ^uut^annem fangen r txcfom %tm fth w& ett EtefMiOKtiø 
Éhi0^^otfi9«t iMt nnDf ommen p<ta (t @6tb> fom btagte f^am oMc tt( tft(«po» 
M. 3 Øbm feH&t bon jlg tfttx tm 3tdti(ri{IPe <0}»C«^ 09 f^^iit tm tti 
Ctmicifl? iSHrie ^ooen^ ^t>. iS><tfca reijle ^an isrtnem 3taiicn/ ^nfcris«/ 
$9{)(Hai)&/ og: foijR em^Det (9ffe(i9in tdien ttl [vt ^ftOemebuib ; eftccot 1^ 
V« <t ^^vt ^^ <^S't^ ^^ |ai»De.ot»$Ntm ftg r og (agt fts ikm (t SB^ 
fK6(r> font 6an tomfte ftDett at f^ ^d ti( 9^lKte. - 

éftet ^mtom^m i %Qxtt 1520. foiiOt J^ané ^voife Opft^ foa flflit 
S3«f)ttø |«< Itotig ^ttOer^ I. fbm^ Da oac .£Krtug i J£»l^n, «t 5«n iottt ^m 
'til |)»fm(fhi; for fin celD^ <Sen <^ttud C^nfKait/ »9 fthttt ^nntm ffltD 
j^&eme^te tmse ^m tt( Det i&ttflniPe |)of ^ ^vorfim te begge i S^i^er^ 
^en^^efgtffab Ovoge tit Den becøtnte SRig^ag uDt^cm«/ ^c-jteifec 2Sarf 
»en ^emte Da fe(t> iMt tifjlceDe. J^er ^ovDe^B Lmbemm m^ Den fbtfU 
f^efmnDta^ fotfoofe Evangeiir ScetDom^ og 'fonDt DetuDi faoDoit ^mog/ 
•t l|(»t.eH<v^ Den ^tD neiere mDf(fi'ae ^>cd}eDorøeté QMIDfacéIfet / eg. HKt migtt 
tgteDt iKtt !Konte«iFe S\x2t6' un^tigt @ftffe. ^m ^or m( ^Qec tf Et gUmt/ 
»etr teUig^ at gi« foav^ Den gamle fom De« unge <^tug De 6eØe ^cmUi 
tw iaiih«r9y og: <it beflptfe.Den fiDtie iOet^ ^annu tn^tQiM ^cenlM'^ 
løtt af De StKindeitiPe @anD^eDev. 

!t)a ^n vat f ommen btem tgittr frar 9{9onnl tK ^oi^, gfcvDe .^ecftv 
^gfn^enS ^ofm ij^ix tt( ^fmefies MD ^t ^f i ^«n«^ afboDe ^oDer^ povef 
Kaif^dv« @itel^/ 0$ htt Deceftee tti 3(mtmanD (Mor <^tQ>rp/ og fitngte h^Wf 
fm ^n MrånedtooD / i at(e vtgttge ^{(ag. $)et $8otDe<$olmih ^otDraø/ 
imenm Jtong C^riflknn. og 4)eitng-^idDertl!> ^f ^ i fimroe ^ 9<tt(t 
URO poft llKrtugend <SiDe at pcfétgle (c>. 

4yoa^ ^n eOer« ^q$ fin ^utvct kat fmmattttt fa«t tnon firap efter / tt 
ben j^ongeflge i(cone 6U» ^ertug ^rtDtrif tt(6uDet^ af De <Dati^e , font Mte 
Irf&egre^ mcD at o|Htge ^ng C^rtfKem «^iDfF«t^ og $te(!a&; ^^ Da J^* 
mgm ftoD v^etomfjiingf om l^an^i»i(Deantage^HbuDet eOev i(Bt, micT^ 
msn> Utt, fom tioaDeDe og 9i»evtaleDe ^at» tiif at iPfrlaDe ^aDan <^(RDtg^^ 
iom tMnDe Slige« meDfotDr> ^oe ffg od fin ^miik «f {)a(mDen» itxtiMtt/ 
la ^etagen »fag, Dcog inD i ^ornnaeP for at^PlDed til ibngt eg ontoøt 
SUgieringctir bif» en j(i:{g«m«gt fanKet^ font ffo(De ini^enDef r Di^rog (n» 
fi<'i f6rø«Dn« $i(f<e(t)t. . 4;. J^att K<meoi^/ l)i»i< toper^D og i(Mo^ 
IMT J^ong^iDeiriC noffom beSienDt^ Hei^ f c^m for anDrrttDncnmet/ fem^Oc 
i|K«re at onfenre Denne ^9r unDee fengen og ^« @ett ^)enttg C&r^<i* 
Og rniéDe fion .|>«a^ Dette ^eg, at Detv^anfe^ ^m ^ao^ 9Raitfktt ^ao^e ø 
lon^^D/ CtiilD^eo^ ^to^ctb og ^erpgtig^eo / vor gonDife »el onwDet; (^ 

' /^) M^yOTFfU) ia fol. fag. 124^ ^■«P«iM ^■mi 38» fkftt* ■ÉUMMtaau^Mi i7 ^ a__i__a ■■■■■■i ra " — ' — ' — p— ^»■^m— ^^^^^^^^^^^— ^m^— m^^— — — . 

JKoiiEeo ^ {<}« tiVtde web |>«rtud C^nfUatt co(titiian&«tcOev i ^mf»m 
«€ ^tet X $ 24.;^ «t vdvt^m m r W* ^iftvmi o<( o&i<M 97«(nie^ fuldM. 3 en 
€wtw(wt, liwi Stem tUfbw lyjt^. paa s^ Catharin« 5)<tø rlC 9lo|f «&« mit 
jtptettcc imcaen ^. -éenrtf <Biøe @ta(Mt)et i ^t96e»l^t>B og itonø ^m 
»ertf^ SXaoft J» goOe iD}«nO/ biioei 4*- >^n ^<m«dv lafCet Ularfl! i 
ftitttf &e ^otjleti (dt}^»^ i CapttttfaitiiHiemTot ^wbeR^atm og S2a(ni», fom 
irt>f(ifarmtw Stev bfede gio«teA f<t(Oe^ ^on niapftotf/ 09 n<evne« eftif ;^(ui# 
inarftf aUge* 9l^uti) (e), SKeD Diff« l5»«^«iMii»9«t bU» ^r. ^o^an V^m^Vy 
ItOtøe ittt& iujl ^cT/ »Dién&t ttt Kongttl/. fom ^ fosefanDt i 929bov4^ 09 
«l(iD«9e mct) iita N^aøclis eK^i^RtX/. <rt ftiff« ent&ev fimt^elfoitf &et øAnOJirf 

^t 9t{e9(^et MeOe^ oa« k«øt t Øielis^ed, Ue« •^t. 3Poi&Kn ^4ft9<»i^ 
iWtt^^t i^»4. tilHs« miD ^oet^ftevoe 4^. Z9i von liKfam 09 mefc^ioir 
TUmsou*. uO(fi{((t tU Spneboygr «t l»et«l« betftemmeoe o^ ^mttit ^^^i» 
folh hwid t}t eni^ntt eftev &ev<5^ftaefe(fe fun^e ^ve tit goOe. ^g<9 »etiket!*, 
uinina k^e t»e«« Hau^ov ft^ tf fe li^»n ^i^etmmlfe tilr fot ^< Øletf«t» 
^bc& / f^ pprijstige »g milDe Cmgang meO en^M«. ^a Det f«fre Me» 
«m|[adet meD^ ^totmmti^ at / faaOie« 0«c enDnu nogen abetaft/' oa «iiit)e øt gh)« 
ftiMC en ^Den fb« en^fiOinø. ^u ^mk tut en ^egt^ fom &o«de førfnnmet 
^^ og tf te VM Eommen i »tte t^r h^rmm ve|let>f no^en ^»anctif *^élØ*. 
lS>enne toge De udiEtKe&e^etfei: tK ftg/ og ttat ^ttnem faor (il, (tt Ikui^h^ 
i^wttm floae eOeir ga<ie> ftoen It^ D« ^anmm bcet!« paa eo^^K (i( |oh#^(^ 
^g / oft loDe (égge bood ^e^lDing pcM N«^ ^rpft (f ). 

^fiec Denne 9Utfé fob 4^. 3o^dn Kooqo« nogen %^ (tilrev øg ^Mbi 
fia i»ixMd l^m t^rretningec i ^cnigDement og oeD tier ^ongeitge ^of , ^m 
IKiim(l ^oIDte« ttL^ottocp; (ØHn' i Det .fWgenOe $fa€ if^t^ l^-^v.B^vm 
^riov&y ttfotmoOdigen I>eg9n0te^ p(ta itons Ctin^ienfe ^«ne. Den be^ 
Xfcnote fUtxm i @eaane ;> og^ong jci&ede om en bafiig' fbiDf^tning b(e» am- 
noOet/ojfan&igeDe ^attf 3Raiifl«t ^r.^o^attKanøo«) metret ^nt«I :irtig«r 
lote ^ ^otft«! ww til ®t«i«nt>, bWT Ml ^(eæ $(6eieii og mece ^o(f ttl 
"nL fot; iiti^n^aDBitid&ce^atn&et^fom^niffe^ode ventet; ^ftifdwst 
ttetneéoe og 9taa& oUDe tf fe ttiflcet>e/ ot alt ^i ^f pn«eengatifg maotf« 
lomme !> wn^ men maottt9Uoe>i»8« »Mfio Oei; Igienem^ fov «tot»e(f iM til iÉ*i MkaftadM^^MM lÉhiriWh mmam {dy Docum. Cbartac. MC 

<e) HVITFELD in fol; pag. I Jf ^, X»^ X 
fWfltme. ~|)i?aftt if f« fimte Anpet w,o, !)©tltd!en fojt«»be 8ej[D^;^«rtelT^«lw 

(om MC dipct SKidtt til. ^efie (^. ^a j^n Ipm om ti| «SSaM})0> fiantt ^ 
fot fø -ftpt SWarøtl ^aOe poa §«talt« og ^tm/ k^ 01 Jtfiøfi>ffw:!6w ift( 

yÅvahi^c pg |)e f Dcncttttile i^iftceuc (ij^a); anflillet (t ^vi^ji ØlaaD/.aig ttoiDl 
ibejliitttt , Mn é øivie fi§ i «Øi<nf stt 09 w>w jt <ttlm Jiettjlflåi^ WD iil«?li9ii 

jSen af OlD(n&QCd/)«\^^ i (>d ptnfdnø ^uno peb.spop. tøi^np p^/f<ia)p| 
^bnsilisc dn^orøiitt < fpm neppe Mce 2000. ]ri(fatntnen / sa^t De jiø ^jti^ jttitl 
^0An&pc9/ P9 iliHtDe fifl ii(Sta9t»0r&«n, jnw W<m af Diffe'm«?) foalWtoOAt 
f appjt^tp.^tigr^M/ at i joo. fD)ænD af iXt^irøt 09 SoéfolC }»UtH W 

. UDet 09 5oo.faa9m/ foruDtn 3000, ^^npet/ fom P9bieiM 9apt,t^p9tly 
#(&9({)e |i9;meD'^U9t!En^ ppecia&tnD« 9}}4cfen |t( KanøoD p9 3^<^&^^. 

. Ål?'. @!^iwn,noi:J>y/ (on» ftl!> Jxn ^}D Mae fpf^ejfinsbptj^ HwfeW 
j^n ^tttnnt pp&e$ioent!e/,pp^ff\HOeØ<Utci.t)9cn/ p9 faflcDie |i9jl«v m^fK 
^oi^ ihp i Sanbétfrptie , ^pot j^on fatpUDe t|l O9 et ^(U turtnt><e af te jfraØIii» 
^et tinDEpmtie iKptt^re. pg iCnegtji. i^afnavt TSatiiifiv pAte jpui1)e / ii^fftDf 
%an ^m «i) fw 8uirt> , .09 ØP9 iRn ^ir fpjc gatiWfyop«, Øttt Øiif^n , ^ ' 
pat ^v. &fipmtXoi^lfyø^mttmnt, P9 pn^(Ittppm ,af.&^t fpriøc^Uig/ |asM 
imi&UrtiP paret ppt ^apbe^ P9 foact ppceiø isnfO^agr af 12090. 15 jonOei^^ 
tnepM^AO nu agteDe pteeli ju^cpair^n&e a^øpeifat&e pe KpngcHge i Pae^&it^ 
pttii 4^ unpf$f^e .Sanptf frotte p'9 befrte Vlethy, iSltn ^lan^o«) r fiHii aldD tor , 
jMa ftn ^A9t7 P9 ^m |(n fipQ &m$tal ^féf 90P ^unPJ^abi om aBe SteoMil 
^nfldS ; 1 ©tep^t for /it iqPi 09 opetcuntpfe^ ipm ptn 2.9.3tptU piti Slor^tMl 
jet ^Sftd ttam flpte.£)pf> faaRDed paa<palfm/ ar Sitaren O (tr@rtfii>i| 
<»d ^tuSHny 09 n^ftac ^cngle maoue jbipe i ^to^t^tM^ fot^a^ltdl 
i^fpp oaJBuitpt/ 09 ^P P^ iTpt^gelige atttc be^oIPt^IaP^n. ^afiQov wøi 
09 nit jl9i|W tn $an^fi»>ne / rø (tn^flete Pe i^etcijKpe: faiHePi<^ *■ at ^r.^iO 
n.<»rl>y ^eftec tp ^aannitxi ^c(pb/ Pa |«n f^ intet ^aab om UttPfetniiKI« 
mojflittc ppnstpe. fts ogiSipcn paa .en .årlig ^ffngeife. 3t)eti&r(V>é^ 
j^^rfil Hopl^V PtrpQa fX c^^ ptJ^n»Hh font ec (Crepet i Seicen fpr&ii^ 
fvtmf 1 5? 5} f i*^fl9ei| fpt ^fi J&onf 5J«9 (.h)< napne« 4^. C?«^a»Kfln««IF 
}M»fi, efter. ^(u|!en;4i^. ^yge .IIKratube 09 for j^ep peattPre w^tU 3bH^^ ^ 

4ø»ePiMnan& patt Krogen (i). •: - €|w« iMk<riMM«MMMHaMaaH««Mi«n«a*e*ii»ittM>MaMSiA^M>i (e) HVITFF.LD pag. 1278.. >....: 

(b) Ori^inakR t>aa fkrøAOKnt øt(iitm«/:ftet f pvif; Øc^time 9(r^». • - J^ 
(i) :^98cn(l(rør<iN:oø faU»t(< fbrtWRkSMtrt V(»ØK(|tii»,f9it »»AilNlltiøwW s^ 
i^ 

ftttot 4^; ^ofean Xch^ov im&SJSt« 5ft»DeenBei Dttu ^Baopf c ijio/ 
•^.wit ^wmfomrtwn til ^o/Øe« / l)at botv raei> jlot $HD opttijmifiMe 2emb«/ 
6tt , 4>é b«»if« ^otidco« ©en ;6«tHfii CbriUiarf , fom ba t>ar firt Åt^SaCcr* 

tfUring: ;5 5latrt iji^. finéeoeefrrtfer^chtJe^O/df^oftgert ubgioef til År* 

«otj^^tt$m# t^dii ®of# ©natert flffo^ 25<nrtf iftdré^« / É<u 

ver aarfn»cttteii / ifacl^ &>me bc ^efltfrnør btrø^ (Sctit^rtUr t)ti(rr 

^offfiifi^ft b?irtir Stift t3>frtf<«tt& f^ @tf fn(toi!c^ , efiiøf tt ^er (n 
»mtrenif STrrtt^te for ^f ee rte^t<Jf (m ^aef^a Wr<©if|fer É^freaen/ 

^mne 34<:øbø Prttct: i>mSi^W>m^ @f øe^cifif tjtinty Uem^ géfi>ift;t«l(i^tfet1ii0c'lnjc&un6eirt3dtr»n»i&&flr 
IrrtéfrtP^/ lo^><r«e firifteiiit ^lof?cr gf&eteff kff , toim& 6ft»»tf 
^ffWiif ^Johm folfOf tttt Siceier vywbdn ffltcOftt »nftfeti (eufif 

Siltifif im t«^t11);ett t((r fiffer U^tUn tte^ljfrttOiiiir tfttftA««« 
iKfnnunnQ^ V(^rM/ 0(0 vtfoflhf ^onfent, %\ikn mtiii%m6tni 

tracer iMtti ^ruen re f ntrnr / (ø<#f iføntf ^t)^(( øirfttfm ma 4« ' J)4nffe tfftciiéø: 

folaef 0C& fiif^ AQeø tpfé tat^ gannf e gtmf^ne Manier l(9tt/^t 
innc t)ptbf ()ø|ten «n^ t^mtovdtuf n. Ibci tfto OximU IrM^eit 
n^9 vnnffe @f ^»t netten an ^e|]cn Dnnffen f&u^ Un^m kt^m, 

iH.ait b;^é(p$(tg i ØteforcBotionetté 3"'^^^*^^ * ^mu8t>«>miui( bg Dtt) Dut a(» 
ininOefide 5^itFr. ^{fUatipn / fom Omugen t>$D 2^tiaeit&asf9/ Wtitittifef 
Z<ip Od <mOv« Sut^evf c gqccete (ot) anfliUe. <J);i(n i ^oxtt 1528. ^«3ir ^4« tnei 
4i^biiati^tt ^»nig 03 ^eventloo btvaamt og forejlaieKt een Samtale mv 
daaenoe &< $t>t(lid^(6<r tm ^a^ramemtt/ font til^en^ovs ifltefleml^co^«* 
9 os 99 Olelc^toir ^^fmaH bk^ IfolDen. 
. 152;^. hat JKonø ^nOmS/ 1 .^cttfeent^ 'ti( fmi M^o Sictt^Rt/ iMit 

fa vore & gratia, ae pro fervitio faélo Se faciendo, t)0lf(9t i 

^nU 6C oif uet / oc nu metø tl^ettf tvort oi»ne ^f f , imt§ tvørt , 
dt^eltøe ^anmarcfté diiø fRaali, ^er nu ^0^ cé tØiU/ (Kaoit | 
ja ec Sonttøcfe / un^e oc &i^t f^anmm oc ()an< mt« 9(tffttinae 
ivor oc jtroncné ®aart / Imtnlié W toet &a^ jt^at$# 
mU tfitn ofict ^ort/ font nu faliti tnyntttvQat^^'^tn f oc # 
forn fa&c^t^ iger Bene^uta^ van ZmftUbB (SMu^tt mttii 
tva, (RtnnU oc SBogning/ font t^w m paa ftnM oc¥p()M< 
ir / thtfii%\ft mttt> (RaåxH • 9lum oc t^oM • fKum / t)^i Scit$( o( 
S3rrte up oc nelber, font et focfl W létHttti fra ti^n aamtt 
snue W ©øntce flantc ntti er / o<^ faa uN 97ot((it tU tit na 
toor oc ^roncntf ^oUt, ^m o< cIfPdfdetI|(f^t:2[n&ei:90i09 
tøot Stenfrmefier paa r»ett nocgnc ^affucc iaUt up&9ø^/ iQ&HI 
famme ^ettti ®aatU * 9lum tt^cttajer / font n tt ^unftrrbe øe 
J8.i>efle: 4J Alll^O ti( ema %tib. Cuui inhihitione foiira« Bamm jhiA ^## 
Djeil^affit^ @fot $i)C§bAøeil nt^ igtit Sanåi Petri ad Viacula 

Kelator Mjtg«)?^ Andr^eas Ghå 

PræpofitBS -Ottomenfis. , 

^e(< i25re!»v oxfm maam ktOl^fe tTee&i? ^vf «8 Biuiii^tl^e ^c(/ f^ 
i^riu JEUne 4^^. i^iwBbiwfeo €fter(«Mi;(F< ubt ^oni ^KH»i>t for 841; 9}atf 
SD<Ktfe «9 8o.@9(&tii udi<9«^i>$ Aaac ^t Qenikm 4hDtoØ ^oottv tM maoc. 
»9 {FaI ^q fictmtitt op&C/ bwQt og Ix^e., indtil fi« b\m i)mtiMt» 40et ^onf 
at«ittse a(fe^ fot fem<r»me 841^ flRa^dt !^anife.«g 80. fKin^e ^\nm k, 

(^m «l«itraiis •cdA^etis.' DaOLmlitiøbmfyavn ipib (tic Dm)»c<ybi ApoftoK 
AnnoMDXXX. 

Ad tnatldatam Regi« Matoftafis pt:of>ckiin« 

V . ^Oeo i jatnwt Sfot jif :^an ^oitøené S&ces>; at focbemelDw tTeief)!^ T^itt 
•0 lKnuM>eIvC(e Sbtcf fuldt t>Ko« l)ann»n ban^ IMoé $iD. tmfløfle k. Dat«. 

IRoUtnOborg ieria -qvartap oft feftumDm Pftri adVincula, Anno AiOXXX» 
«(i xoaodatUBi Domini BcCgis ]>roprtum ^k). 

I ; 1 1 . Da ^»d (C^ctiliait II. i 9h>Mntt)(t tl!)?A(met) oot inttfalOen i 9}i>v» 
øe / og «n Ødt ^eei <if fÅiQtt pcx gocMn f>am til^amtDe^ iKivet; ^c.tTT^gen« 
(£»v({>etiiHemey (om paa iPe^g ^li^ii^i^^ ^dn« i^^t>« tldec^biid ^^ntrtf 
intM/ affcd^get eti oto ^on 5i^<utif e tit i^anmatf / »g la&ct <^i:. ^^n 
K^n90T>> fbm endda mc 4|>0^d^inand paaSrogtii/ i»il>e (dStiiid^elxti m^ 
Stc^jCt/ctiiierne^enHl t9?orge/ k§iecend< inden <^iitmn en t)aflidllnd« 
ietatng ftf gøH ^ ^(Ud •$ Øevor. Z(«ni&«» , (om iOittd «at iige foa fnoc | a( 
ufrfect fDm itt ptoninM .$»de {Raati / fa(vfnatt ^an ^aod( .{(r*^ (SyldmfHerneii 
i&m.fM'^iHt {tm, iKf^nfttt mi^m 0)2and{Bab poa iSenem, og anb« 
f«Ude denncm/ ttflige med focnedent ^f^t 09 i(tud^ tit btmelDt« 5i^on?^/ <(t 
fi^oifi Vf oirteoet ffuldt detm^ beøi«« H^ ti( ^oqie/ eg iée denne ^ielp paa S(åec<« 
Sit« i^ot I^tSeflsen indbcadt) gat» ^nnem dettti «n aod ^oi^^nng, .at ^art 
ffiilde ««n o<4 »iKlflec< til at fortcttt dettelS^nnd«/ fem (jan og gondjfe txf 

-Tbi n.-IYv. f . ^d« 

-%) 9{f.i|ii :R«g<ftr<H« i Ht;^«lU€l»^M 9^^ 

CO HWTFELD l^s^ I3JS. 


■■•■mHi 3 6(r feigenoe 9at 1532. dtt ito«d^ C^vifKeirft l{. "båt fntfangtn tii 
^9ht)(ii:&drdi/ 6g cnte ®foc{ifltg« meVbcn. f4iigneJ(eiiø€ oarotKcfwwOd« 
rev 23eof^orf rti ttoet ^Motit/ ueitftoneD« i^ongJriOcriC ftttnf txt^MHN 
»d fire dfDtc 4^olfleti{f<SHaa&, fom a(d& (ruQ)e ba«t evtvHtO^ftdtoMt^ 
t^vi^ittxio^ '^(it\i^\t Od uDett ^vi$ ^amtvfEe inut/ ^annem at^atiAti 
moone forfta$c< r '^blandt tie ftre |)o(il<nff( iKci(åb ^V'^t. ^o^atiKan^oVf 
!KiDOerog ^fimfle(/^Den>fonMtm|(e^ f(»in Detin« niaatpaaltød<n&e^9 bktt 
onbtfalet (itt}. 

Stor »53?. 0«0e jpéitø 5(^dertF Oe» ijfvflr/ (em fnbHt ter ^Der^ Mit 
clfTete Kan^ov/ fimne^e paa ^ntf^^^Mdemffer; og gao ^m een SSceog 
^enninff efitec Den onOen. 3f>l<^nt>t an&re ^rodngcv , fom .^Xtti* 9}<h(^ 
^a«Oe gtort battnem*« Mc i&orgemelht 4<tn« VnittV^M ®9D«^ i Mim f 
b\>ttf(t/ Oa @ereit vor gnaeff a\ ^oitDet mefr JPon^ C^rifHem »;. oji. iCCi wiOe 
fi}inmt ino i SRtøet iotctt^ blev Droset unbet Jtvonetr, 09^ «f jtoøgcn tN ^r. 
^fo^on TtoflQoV/ ^m ^D« gitoct (iere $icncf)ec Mt» jtiefieni^awtf 09 V)<i(» 
tnee« i8el(tdng> 6oft(Kenfit :: Slen-KatiQ^V/^ fonroor iNe mInDre from etf 
^^tijltli^ entr iRarnaifl! o( ©ernpt/ oeevfolr Ui tøien fbv et bittidi Q^iAttiag tii 
4an9 miCelføndi §tti»tnde^ i^ette f»« of eiv ^etnottai/. fi>i» fTMrtte 
étttfett/ eA®«i9ecren afsone t)lifr(i^A r53^-^<tc JnDøct titKondCbri* 
i«<m n>. bwwbi tefe« bfanot «n6«e Diffc CtOr 3]rw jton. STajW: K 

r^otu^clr mi Uxo^^f ttefc^rc ®fffanø[ mi^nct (eucn fftvfttwdt 
!l^atrr/ feffle 6<^o^ tlltc^eljl^iitt V)t^ Ccme 9ri!e gef amen » t^Kt 

lor^altien tvol fovnoa^t t)n^rl^a $rctm øcflert ^(()^it k; 00^ 

€^ec ^n$ ^dOecifø ^D /^ b^vet 4v.3o^<:t»KaiieoY> i benfflDtc 9tf 
1^33^ ot»eri»(rt(t ineb S^va^ C^nftiatr og ^nt um^nbis« Slbt^t <å t^ 
ben befienbte Umn os^^oreaihg« tit" Iribb^cbetf^C^lefp/. fem fd« ?aiiblM9ffi^ 
!Ren^o¥a. ^rebad^n eftes Sv AniTrewiQag bHié fiamt imiSimiftmSSoø^ ^i»— ■*! I II« 'i vinculatpctri :i^3X l^ar^ati* €)rcrffcnct ^, ®c(rtirarJiafl& »erf *iti» MP,*5f 

@ot^^A nt^H^tr At laatie »ort^IfTak »« Ori^halrp«ø^rsit9trtit ^NirDM: - ^ - . 

(n) <8ci) (^n6<R af 9t«t S)oc«men( ,. føm |tiM tSlanbt te ^ et 4itMtf!li»i»<IM^^ 

ta S^nql. ®el^imc/Xt4Hr ifgerrde^^iftrr^ er en gtricøiiclfc m^ %«^J!* W^^^^^^ * .^^^ •' *•" 38* ^^ Ai 

_ ■■ ■ y«MM— — — — ■— M^— 1^»*^— 1— i>i<> 

|»8i(iD«lt3(n At Iflfrtcidl«. :2> ^^* ^Kiiaieitt Hioec K<mBo\> mrønet (£rfa«> 
^ctn t^om .^is^enbevge f . j^on^ø -^^^veimficr # miiO 3(ttipcinann 4;of 
dSteinbora (<o). iXo^ttt i>ni «ot 4;)«(t tat^M nu laaUtx« inOtagec ^ongtri^a 
^dr^cc i éntqpa / At foiovd itd(<( ^arl l>en ^emte fom iToRsFraacirous \A 
^ranfi-igc,/ i&er ^rD.« iTrtgltood ^inadtxii/ t^s« t Dette Stoc foneati nteD SøfM 
:om flore IQeienmi^ry «t iteFFe ^nncm 4i( {tg/ f»r at antod« ioefalmfl «v><( 
.D(r<é ^tg^'iDlagt : ^Sim ]SUn99t> ^ fo|n patriot , tee «io(le^ ^vaD Inin Ddt 
ftt ^ÆDernf (oQt) 99^i6f H foot *9 1^ want/ D(C ^u&foatt^e fdqeo&t 

itJm fit tga ^er(Fab «d ftt ;S«&(m((anb. 

■^H MV 00 (it £9^( / ban l)l(« j Canbet; iiH Ut Datebe iKe Icrndef ftt 
^lifti^l^utn^r 1 5)!^»ctxn DtD Den fangne ^01^9 Cbi;ii}iM:n< <^b«nd^{e ^^ 
lantoniDr,/ ^oUPen inden lunDe ^cccetmte iFiPto stil at d«mpe/ <Hd ^v.^fotMit 
SUncioo,! (btn olorig «ar iKioie emen i«e 3H> eBcr ^otrD. 15(d9n&e(f(fi 
tfN&e t ^atet>«mt« £9befctptiey4t(rat^4iie0$ertuø3(l&recaf9)}(f(ent>ov9/ 
^ccM Cl^fi«#ec af ClDenbocø^ iift anbce^ ^«De lluttet <t ^orbunO imoO 
.^Kvtiig C^fltait/ fa^t phibféliocninø tdolflen mtti bmt\ttt&t«nZ\pAt 
ftpffwøH tnarcMø tnkierø 3b)^l<(/ Joge S^rjitot) «$ €4itin ibott/ tvanKe 
^ tienbte idfiet>e$ne/ Afl gat) ^ tt( ae be(eite ©ottet ^eøeberg. tUitQoVf 
I»i8 ifCe Mt »ant itl At ftbbc .^e t foobant S«rD.^ en^ient iban af <t ijgn 
^Ufald yxiU i et ^eU S(at i)«vet ^a(t y^a ten enegob« tleo af ^crntden fo^^ 
tnaaet at la^e ^fating tDcc ^ ^øfftenfte ^pper / «$ fee ttf^ ububne 1^* - 
ftec bragte inben teret ^gne ©rttubfer. 4it. 3ot>an S^an^ov i»ar iHi fon 
fhart ^en til J^^ , fer ^n ttt ale< 9øronbring ^( fin $ør(idbeD jgien 4 iine - 
;l8M&cr. Og farent gientemc »emebe bet / Um i^m dSige nwb i|)ertii9en 
«Vf r bem # fiog jDwnem af karlen «eb €utin ^ tog benne «g be anbre inbtogoe 
Qtteeb« fra bent igien / m tMng bem ii{ at «pb«tK iSeleinngen for &egeberg. 
. «t)otr giorbe enbnu en lomligere ^emgaiM/ i bet l^n fhop berpoa inbtog %xå* 
4eitunbe7 og befagbe fRoienf ja tilog en ioro ««er ^a«cn «g beUtrete CpbeC 
:é(^> ^ ^eirebe «ooebe i»e( <t ttbfaiby mm ^leee Coalebeø af S^an^ov' 
imbbtognef 4t 150. jrfeoe faa ^bet/ «fo. fangne / be «9rige tneb biobige 
9>anber breone igien inben berei Sture. ^ af beret ^amnte og Qfibt/beetf 
»ffboebe/ bee(# atoffarter/ liortteg %m for beret Øieny «g / f fterat ban babbe 
baft abilf iaige Sorbele «oer bent/ nang bem ti( ot ^utte ^reb meb ^rtug Cbi^ 
^n / fom nv aHereOe var bleoen iiboolt til jtonge i ^Cianmaif . ^en fétcnb 
benne ^reb imellem 4}ol|len og ^l^bet bkb Øuuct/ jmoatte'Eanoov mi^ enbeet 
J(T%tff»if M*i< 1% «beria SpeU/ iom 1>aobe |Iaaet fig til&rebeCbriflc^frrø 

g^ . ^wtie . 

(e) eiee LiiNIOS t(tiq<^ Øt(i(^||r^» , M^ Contio. |lK9t(l0ltiit(UI| ptff 3^- W ^ » JB »^ * Ml •! ^aøt tbt^åiiix. - ■''' ' * -^ 44 

afiO f 09. foni< V S^tninst mtd Gtm. pa^ ^avrf^M $&i«td ^ men ^11900 fX 
faofetief OMc^ont) ove« Detim |«nOt(tge -fnibr at/.^^»d& fnn' iffe fof&r t6ii> 
jet / nraott« («df fi>v^t«tfe i S^dtcn. <Sft<t denne &m ^t ^ptnf SnDbfSøi 
j^ons (C^ffHan tS J^a<mN> 09 fo«v 4«. 3o^<tn ^oti^v 09 3[»i?ttn3rø9 

iKt ccHe tmc enomt fun-^orfpil før tå felgmDe; t^i (imD ®^!nseii af 
llett» ^r ir34. (fmot: ^ve&en med t^tt »af fItmeCA eg ®fii>per Ctetmn, 
tbm M>t)< oprort Sllmtten i ^^vlb »s øfovr Ser ^Mt 9}e0<vrar9 laAd^lMf 
-fbcfulStr(iavM9n«f{n@eitt>iootndv Otog iCong CMfm imOTiff^vigétiiaøt 
lUo in& i 2l9RanO> 09. djT<rcDtd(I)t <^s. ^o^an ^an^oo ttOigc ffl«> ^riC 
3^an(Ki; at xxxmpi^ Dette Opret. ^Vfft giE (}m]( Uge fot Sttaf&oig/ ^r @fip* 
littøettteitr ^ooDe &ef<e(i(t Hs, togei^Den JnMmD @tovmcc«^^ttD; 'HH>l<i9D« 
«U i92a4tiif i»iv Deceftec oDfpveOeOt af tm fammenrotttDe Snimte r ^wO fbm 
ttf e biet) fkiget paa ^irer/ og )^ eftesat &e Opteri?« poa n9< b<n>lK (btwer jfos* 
§en ,. votm^ tretft / ititb fl^xt ^Eatter at Kobe. bere« tiv øs (3^)!^. €JRpp«( 
Ctetneii/ foro He(» frnige« ^ tode tie fote til^oiOing; og p«4 mibepffot Direftn 
l^enmte 09 Koge poa <Stet(et; flippet '$erni«n> en ^obcoDtr af €^<al(i^f 
Wei»ul>i5^art>,e:af -fif: 30^««. JSUtt^o« Merlet eg tret iØtelfTogni (p). 
^ ' ^aaleD<«> ble« Opvem r 39Uano fKOetr . SBéft ^en / fi>m tgttn wtK 
J^»n9elt- frofatøen /. og lue an&ce. i^attffe jDev oere entnu i ®wot C^riftoflftc* 
•d ^tti Slii^anstf • |)^&e(. Sbng; C^piftiair be{Imtd}e Derfoc i ^eg^ntMiii* 
uf Slaret 15^4. af Ht« ftft i^pi9éMla9t o»« til ^pem ^eiot^éwn ■^. '^9* 
^an Kon^otrlliae&e Denne Coevgang fiia- (pøf eUgen f ^erf ^ ot^ feren&^eii« 
Den t)lti1h et Orø Denvf/ {^Oe De jeongeHge cU Dev paffSanDer. Om(!Dee fm 
Bet oeor j^imebtecd tt(^ et of ent(ts(^ ^(tflag / f^bontDi De ©noeKge danD(N ^MK 
iieDlagHv fangne og oDfpreDeDe. ^ttf ^oaD @n1(D^D og ^orf^gtfg^eDr ^t. 
^o^onlRcimw uDfdrOe Dettr^egy og meD f^Ml SSre fynn gi6 fro Dette tiaoiif 
funDlge- ®(ag r ^ bragt«, ^e ^cen paa np i itongen^^o{D^eraf<g»i(lonM. 
tiolfbm befienotv ^n^ (»oorleDe^'^Mt^ov forenD €>(aget bo^De mD A 
^tf(/ 4>. 4ait9 i^oaflingrfaået^knDen^STfltlag uDCunDffabet/ feetf af« 
gammel ^ecemingy font. fomme: ^e^^ @en en $iD tong Devef^^pet im« 
«et ^«HCtn beretning / ftDett Den bet fihDet' bebfiigt @t<D , 09= tMt Dit olff« 
flDfTé !t)ocument^ fom^^i; €tat«9{aaD ^ramr e» pa« <&age fov fln^tVf 
f>v«ccDe til'pott ®«tiFofr/ mcD ^cgiecOigi atDen |o fec lo ^eB^moatttM' 
rpm«l<»t^'an(H^«g«liirrforatihn)«cerfca^rt«Dtiei|^/ i>i OaifclKM 
fiffet efterloOtOra N Ocd ¥i at anfp» (q^ JO« mMmmm p) HVITFELD pag. T43a' ClUGIl Cboft. UI. f. ^'p,.. dtoel ^tn^ on^i^fiet^A or forne {)fr fit^åa^ovf mt Imi^txf^ é# 
Jtrijg^Iø; fi9te op i£(Hitfr/ refurbe øc-fo^ )»aa |^fvreøa«re«øc|> 
jimtteejietj:/ INa^ ^^ f»n^i? offiifrf«mitié« ^ame ttlT tDA( <St^«. 
i3<lt» tlWfeii/ mm (aiiøf Sattr ^ @^tf%lOetit&tferr ifl 6ua« Anr^cnl^eft til @<m^&oU <itt imt« i^dd loné ®iilfi> €«#/ 
^nifift M^ wå\t kmi^Ht tmm ^nd tvår t»tit^t|g^<inM 

Ulf ^ øitt$ ®ti)b oé6^# TanK^^ea funte ^ntel^ %U httu^it 

- He.Siiabø^ftu^ berif 6'!oitt/ «c ter bt tnt^e^ l«r liittte fo«^ (^ 
.foce be HWmt tstw H>bi t«rlé @Mrm^e& tK Sttanittgr $refl(;^ 

«^ttr etb' ^m ma«ttt l%^ / foa \tm Oet woftftt/ g^tbe o4 
mstbr m ^ 6^m&A 0($ f<»tt)e ^onnom tit C^tmtr o^ fctfit 

^eaff A (øm (Hb nti ter ^nbi^y mmvXi^miWm, tiWfftioi' 
fi#tt( rJ^cøb 6^<bte«iSt(rfl6^ Sldgetibr^ n^aar/ o<| føth' b^ttb' 
: f(fe t9((be fos lin Sra 0(b ^offue fkc/ bvor bcr fanbjy røb« bt ^att* 
itøm bertde n>nb(c ttSøIft mb be^^ ftnr XømmH^é^^e meb 

t<i fkte ^faof / tøfl b^nlt bet aUldemt t^ bt^ffn^/ ttim eh'^l^e 
:Sicf tif r ^sø onbe SØtmntflet øfødf ben.f o(& fai^^ en t^nbk 
)»nbec toé føbbrr/ oi& tøf CFoaene t»b tden> f^irtoifijindmtid 
. lif ,n»ia(e frøøiby tinen bonb trjfbe*' @(Ka' fommr li ubrti øc tik 
. ^ bannønt' ncbfc tøen/ ø^ (ftre bannøm t^bf farne éfof A)bi tr 

ji^ bi S9bfFt, >bi f4mr@ritr/bttøvmftbf AtY btMbe ttngvifle -rnr 


iA^AiAAAMIiiMii* ■MhM*H^M^ 47 nW ~ @om ^i faa UHt, ^a ttQfarrn f<imn:if uaa But o^ 
it , fbm wat; n>e^ J^r^ ^^t(t6' rilFiriiiirfliffuf r* ix>Xtt faaCair 


A^ttm jfi. juaii;Anno' ♦ ■♦«». f^øetr i$4ttf(ir, €«($ Otti 

9V<v fi(®{(r(an&/ oø; cftcrof alli fafhCtft&iet det ivan&cty-fati^Mlfom K^Im> 
tfty ^Alfht 09S<ia(anø enttirMM Ocfadte <OJee ittCtagne*/ rodt>( Øai^OS ittiM i^ 

Sttlio I far. ntetl Dim fhffte Otagt fbr itiii6«»9<»>m ^tf5fir»ft« poci^a* ftg: 
[ itptisett i i5c99nSielf)lit' af oeToBrr, o)) UoFeft^mf af S^tKit^ fem øer i 

H99|t til ar NflN^oe JCrogtn^ ®lør mc9^ ^(U( ^ro» ^»tif ^riø ^if<m^ 
t^un tnt« 9a<v (^(t»ené' <^cfln<^/K men. niiaatre fifii^&DHfen a| t>«t fersen&r 
SU^c opftiM D<r/ D(r4t^»3<>^attrHaraBo»vfonFtilfi^n afjlto)i9;ji:it)trtf^i»> 
b« Mt Ott ti S^Rrntng« ntr om«, fitrmecf bit« fbYkenet (r j^ 

Vrti>^ter> JDdi niaatit#(t h3uli> i fs^S: cftir (for uDftatiMn Jgjnnair eø f (am» 
ti^lltOi»iMi!|{H fiff tH' ^iQco« ilflfaadc.- Øtcrdt ^r. 3<>tmn lloiteov foak«> 
^ %^U ^f fit ^omowOdidt !Ko& ødfin tt& ^{cmfti Re a foawr ftletmr 
ittetoi$aon*i2$(f(inng>fBnt vtC^ Otr danOlTt dOøi' ar 9ttori(png;<E^ri][Haii'' 

SOnl^aoistr ^ 6(r ||»a felv iantim ^(SoMAfow (ktn^ tiifiRtr Ha^ffr gooitf »ati# 
aiefm«'<Slr. -$aOit«'ittnø jfrt^rrie tU^anVCr f>(M 9«tr af itot«(ir fbrtiKtr 
f«(T til 39l^> fov.prrav oiéie eir €nO(4^ Ve C^t^l^^wSSifrnm«' 
(dinUiff;; H into^aør dtirmnt^ »iOtlMt @b&9 unDtr iccotKit ioénøt' 
Jt^linft ttl^foitti^^ Kansov (invniicraf eBér $!aat po« tir ttolidfK' o^ É: 
•^% 9Ai^fletrØigif)|i5o(to^ , tQ}it^eti%tffl ØéT/ fcitrt^re^S^^ 
»• -^^ ■« »" 1^« ft^C^ 49 - - - JPat! ^ g^rtAtt^t n: , . VI I t ittottfng|^ foin J^tDte^ j^ .itjH»be4a«n ^tn i a. AuguOl. • Ød 4 txt f»Ig(tttt 
%cx i5s8,.fu(dte ^a9 mej) ^ongcft {ti^unlbtg^ ^\>oc ^^iitiiacpaadtiMt) md 

t^ecflet, ^aa ^^t(tn\>ciia och: 'I^Att med ^•tfltxiiKltK« lut ^evc« i ^omljDfi/' 
«d^«(ute&i» Deti ^.tiD<(tde |>9({>in$, fbtti 9l<utt)et og^otderfPottt efuc pn« 
im( <5(e{)t>ane Dec aiotDc/^nocn 09 (M^nit^ 9^6jDf^ {btu ^etttidct iif JElilftoL 

(tOiVSv #m tiifon) i^a»0< iidøet tti (^ooDtibo Øtifty i^d tui imD det e»ctsé SU 
foecixtS ^H ^i^tiait unpev^Mien, ^f^e»et/ fom, ttii^M Ht\> iiDfls^ 
jtiitie oi Vjm Qqkmil £iV)£cIlie»S$<9i|u:aitt et UO109/ CaoieOc;^ ilp&enD«: 

et ^Qt%n ftm faitimf Gfpf uc' ®<i^ ør nør(ni m tee til ljk|i 
^nft9 etUM^ymfittei^wh h rr vti fin Smør Mfraif^ 

fpriteptf ®raffi« oc faa.tti Jacøh ttlebtirøft 3orb iHttog«/ 4ft/ M » «ti flh.93ve&e føntirc og Ø^ocleo fbtn ®raf ucd et til 

tott Imet ^nU. i>WU fov(Freftt< 3[oct ocOHniat itifortir Um^ 
ttkt ta:1^timf>D €ttét/ oc ntt er tmvitm et im vnUtStt* 

pen. <?Mnvvihibid«ja(? felfc Pat^^PttOIVy 6ttffrfal?<»Elb .* ^ 3 te eftf tføfoente ^ ^or igt. 3fob^n 3laiiQiin> p'aa iTouaCJM/H^ 
^fdn(:l«!(al)iet^atMoert9^m&t)l^{ibeuu9Do«en« ^Ci^i^iø «tf M«i^ 
^t>i(feti j|)ek ^«cD|g(^|i ^11 mei^ fl^ ^crøihthelfe f«i#ot)> itidtU^n m 


«oe(» I 6) HVlTf&LD i^s. X4{jS. C&ACfl HttL Chr« Ujlp« i (O. r V fbm i ntére -cnO 40* ^at »oy t¥< Øoie i^pnsev^ Gtot^Mr 1 foif>em((OH ^Sx^ . 

!Ktga me&®ceMn af Oi&enbovdr 09 fitxn ^e^ft o^^iHidC (>(nim«nde^racti* 
Eet iraoo i5)anm(u;!< blcD uDi.?f?«D«r>@fl]tin inuflem ^tti&org-es Cpbcf 4f' 

gen , fcwfnavt ^an Cerom bl«\>"tfJDeiit»«/ affciiDte ^r. J^^ou ^^n^ov ttl|)^r* 
ni'gcn , ©9 gao fjannem flPtiftKgjir tilfieiib« , ftoot ^eit t»ct oat ^an« ?0?aUffet 
i cm Denne Qtlgfetie ^otngfel nt giew , 1M\> IBrgierIng / dt ^ati <mm mcaUH^ 
^ ftnUi fangen ti( ^dnmatf / eQec ber pit<i ©te&cf ftifleé fov 9iemn eg li&« 
^om. én&ifient nii .^ittus tHagntre liert^ttDDe tnDt or giese / pM xm 
«ne @i&e fec ^ongen^ Øfpidz font ^u gterAeiHloe tten^r 1^1« ^^ anden @ib^ . 
fot ^eifejcn« , C^upførflen« af ^faji^. og anDre Den fangne ^eng Cfenflicvn^ , 
- ^eiinei's tifold / fom ^an fri^gtebc foc/ faa fH tog Kan^otr t>eD flt ^^rebfat« ' 
Wge ©empt ^agen faakbe« fotmibUt / atOttt ©tigftn / tmob fm forpligt 
om nt tiene troligen ijn Sit)é ^ib/ )Idp af ftt^cengfet/ fif i^ongenø tl^aabe^ 09 
fom uben ?fate' inb tgien 4 ftt J^æbemelanft (t). 

I $42. ta bet tmeaem itengen af ^tanfcige og {xvtugetf- t^f^kli^'Ut^ 
fhittet et ^ovbunb mob ^eifccen^ og gongen af !&anmarf Wot bet foc i;aabe> 
ligt at tnbtrctbe meb i Dette ^oc^nO/ focmebeifl b«n oMr^engenbe ^mt iom 
man jiebfe befc^gtebe ftg af ^eifecen og.anbi'e ^ong (C^rtjltetrn« Qknn<c^ 
bW& tyt. -3[o&an KanQov^il ben ^nbe ubfenbt til ^^fic^' ^(n XiO< ^an m.er> 
^, feCe / at ^tan^ofen mcfl faa« paa fm egen gotbeet, og hertugen of 3uli«f iWe 
Ddt: iStigen t>open/.Y)ilbe $an ei tnbbtfle jtn ^onge ret (fabeligt ^ot&unb ^ :iun 
(lUnefie inbgil en ^anbel meb bem om npgie J^teIpe«$i;oppec ex fenbe tU^ca» 
bant/ og om enbeel Drlogd«@!il}e/ fom (Fufbe focurolige be iJ^ebtclooblPe^u« 
fhr. ®amnie S(ac pac ^r. ^ol^ati ^ani^v, tiflige med "Bjox^ ^rx^f 
^c^^vc ^\xå)9 og 3n^el:^ 3ai:PV/ fociFi!fet ti( ^nmen/ foc b<r at ^anbi^ 
ittcbbe 92ebecianb^e ^enbebub om en ^'ti((lanb eQec^ceb meQem JTongeh og 
ifcifcven t iWen bette tWoDe lob fcugtcéløfl af (u), ©amme 3oJ fif ^r. 
jfo^an J^aticor fol^enbe ^reo (x), ipbenbe paa§enurn/ibm ^n af kongen 
fot en ©unima ^«nge «bi ^ant \i<x\)Xn : 

Tom. IV. © , ; . ibf 

(tj NIC. CRACJII Hid; Chrift. III. pag. 20}. . ' 

Cu)N<C. CRAGU Hift-CbrifLllI. p. ft4t. --• ^ - ; • 

((( at taf fe fot i fpm fmnme mt^ (iere l^r me^Met til Pubijci. 9ivtt<> 1 . 5* ^aniff SKflflftifn. tboBt^U^idtf t>omnf ©tormercn DnO ter ®U^marr(((tt / 

SedVendfn t^ittl ^en)^fien t>nfem leueh getrtttten 9tate ^ofjM | 

gitter tmnflfe iefttntrtre ^nfl t>nt ®nate t^t>orm. S&nnt føi 
fltn Hum ^i^rmtt t^o toetente/ Ut tvø gcnf igct fpn (uto te6ui» 
men &ti^ti, te d^ ^nn^ in tønfe idntt Vfrnettn øetaen ^b< 
ben / V)nnt tac \}oc tvo jun> W fu(ue £annt( tta eénem Q3n^* 
pantf(\)orfcOretten/a(ve i^unteé auec eon ja^r in oeme Q^mim* 
fc^aøe te^ \>offretu^ttnbei;f}en t»nnt trri> vnnb toertiøejleo Øarré 
anettftUc^en vnnt mit ^anctbat^fitteettert^odeuenterjnnt t^o« 
Bftalentf / t»nnt tat fuiuiøe Sdntt t5ot)nfem mb \>n|ét frdnttf* 
c^en (euen ^Brotere R3(flen toettceume fri)ø tho mafente wl 
t)an ter ^m^^cptffø entlettiøenn. <&ern>egen (o toiOen W9 
iutt> ^onnetf te Soflnge tttttic&\>nnt etn gan^ 3a(^r t>øtten tactip 
vor^ntiflct tettenn/Vppe tat dt> iutt> tefle betere .taviia tbotic^'. 
. trnte rpettnn. SS^ente m iun> mit aQeit ®nateo t^%tHn m 
aeneiøet fonm Datonr «p t>nnrem @(^lote (Gottorp na Ut 
<9ebort ^^rifli bnfe^ ^ren oufent vpff tuntert i^nnt twei vnn^ 
imrtic^/ vnnter t^nfem 6ecret* 

• . ^tfc t)e{,irtaacm«ar /fow i?ong d>«(la» af ©tjetCg i y 4 j. fette fer ifMj 
C^rtfltflit Otter Deg^fcff«/ at Ot, Jt«iftc«n til gSilUe, bc«6< txift ^aanDen i W 
Dprer i ©»eriøé/ fem bftv f«!D« ^acfe^^ctoen , ffiffeCe ^IjlberaeJDteJfonj 
€^ti\lian, ^v. 3o^att Hoite«»/ <5oOfPc Katt^oo, og pe&tr ©»abe fow 
MinDter tit Sobef, for «r o^orc Spbtfeme/at/ faafreint De DiiDe iRe 'poa 
ter;^ esenOSttfÆrt/inaattr De ^oIDe (I3 fra faaDatit ifaDeligt^oretagenbe imoO 
Diifé SRiger (y>. - 

, @amme Sidt bU» ftoiwt <r tWoDe tir Campeit, tiD ben Wei) ^r. jfob«n 
^T^MtiCV meO «e(l[« }&tldr, peber &\>abt ogCcfper jpii^«, u&fenWaf 
• X^n C^rilHott/ fsr atter ot: i^nMe om ^eD meD De 9?eDer(aiiD0;e ®<faRt)t(r 
iift^Sem .ftongeti og xtifenn : $Nit Denne <^mtnenPom(l b(ee / ligcfom m 
fWø* lit SSrtmeit , uDeit ^luøt 99 ^m op^(R>ct (z). SblanDr aDfittiscér« 
,_ • ' 30b«« 

" (r) NIC. CRAGII Hi«, OKift, Uh f^S- »té- - - mt |f«c^ii),'f)nt>i#4ft«fø^nt)e 55»v^ lom N fSM9t €M«M6tet poa Ui^fia iH 
fictu iSampifFc SKebe ^M itlpttMt itttidtt'itf ^rootv |)mud <&Aii;$/ fook« 

htmtn, la^ tt>irt)f mc^flfii 2)ornDad ven t)kt t>orrfi(f en / vnb 

biir3nfhiicH9ntM)tl8øatna<|it n<u^ vnftm Sltf^etr <inf ommeir 
wmtt 95itttn ioir Dntm^nifllkM / ^. $. ® . wøm vné tfe< 
fdlbf mit tern aQrrcvlidf^tn vff trr9>ofi ^nrna<!|(cfi^kfen. 5S<C' 

vnD tterjeit ttbMAitin, in 9ti\)^nUftf)tni$tn nit svoSen V(& 
|«(t({U ^at« 3|(90 fSmta^i Md^ Hantati An. 2543. 

fiF ^ 6) 

fl^nterr^nlde vnø wmfdc JDimncr/ flire ^utte Sltttm. Utttt, for at 9afe~jrons(n 09 ^an< i5c«0re ituti5(!aft em oOe (tenMliøc Sfo«- 
^a^/ 09 At fiioe ^em ^oDe IXoaD i jMofMimMnd« $tlffttt)«/ fccé af focbtmdDti 
^n6 <9nt^<mt>lg« ^xtw, (om l^an Deett til Stom Ct>n(Han/ t«e(tf til ^<^ mmåt^ g^gttffr'gpljÅéastttv 

liden <Dtfnfi, fann icf tnn aOcv ^n^ett^fnidfett 3. $; @^. nic^f 
Strøen / Ut tc( 3. $; ®. @øriuf n at^ m^ df^on nA($ oOft ®^ 

éritn^t an ; m Ht^ Ott^ m^ dn^t (betanørnbe tctm ^nfcO^éO 
(dM^ive S.®, bnvufl, mtr begeuett/ t>tib t)p foUic^r^ / aIé35(€lM 

iO, dfftftiUte tn> 3> $• ©• @(bntten i9n& ^ntodm t>nbeiriveiiett W 
' tb«. /3<f o»erf(bi<fe o<f 3. $.^. kftWwarDtfif l^eupitttwt/ .fl(f 

MficttcSen 3otKui,33ttcen Suknamen / ^rte votn tgorti/ mit' 

^imtiKr^tiøeb tbo $(enibj)((Of tp battnan (it i(i^ tthmti^} 
1^1^ ^ie sneøetc bcbbia V)ab debrufe n m^^^trn / porlrflden latbcn/ 
Dtfib an bit SBptrgtrc f(^uen / bat ^ tn (»n ^uel v>«r(eiibt vnl 

nørenb^Vøe ttn^ ttUfp v^n ØentnKtrtnøco beéøettcfen an* 
todin.h|ten; Oat fk eie ^evbetwrfopeo/ t^nO mcbt inev a(tf i^ 
ein/ batmebe bteSSorgece ni(bt tbo ^tf b(f<:btv(rt/ brbclbeit mø« 
fictt / auf r fl mym- l>om 6ormie §«c f rin ^e rbr. @el(|^ b^ 
t(f 3* S* ®* A(fe m^wm iHietitdm tntttn t>nberti^eniøec SPtfl)* 
nunøe nt($t njttbf n tbb^ort^olbrn ^ \)rib bfn 3. $. ®. (Otc tcf 6it 
Mtebc brm QlfmecHtiflen mit (anger tinb fimtt^tfantUit ittt* 
t9bt tborrb6Ibfn btuetO met m^ne m 8fue nnb ®ubc tbo bene nbe 
fcbulblcp pnb tpiHtcb- -^at« ^re^benbrtfie @onnabenbl tuKb 
5)almflc«m. AiHio 1543. 3« $• ®» * 

p;^nbn(bmid<()^nbd($o(ram(d^M2l4fi8mpt9(i^^* l£;. ' - ' -'^ ^s.'^tftt; $j • « •> ;,fen, ecjfdtnam.« . t^o ^otnx^e«/ ^wt^ogcn t>nfr ^tawMoctn (a) tb» 
: ©cfetcfwigf ^oIf!éln ©tbrmorn wt> Det ©tttnavfécny ©totte t^e Dtoew 

X til ^ttu^ ^at^i, 

tiN1|{g<ii øitt^, fan 4cr 3i f« ®« ttt «Qec IDntrvtemct^rit nie^t 
^f røett / tt>ø td t C^ic^tiit . Pticfti ø» nu^ all^ie n^ott S5cf tienf^rrgr ^ 
Aetvefé/ imt) toeDtJtrttmme'^tidf naé tf III tante t^o fBW<t(tn* 
Idtde geeøf et 4et(^/ ^if tett^f sen, tixm^ mt^^oxfam^ wer« 
^eH ^Tie/dffyte^iti9«f|%efi;ttiflet «nb23o6.^« vruntr/i^r 

2<mU tho snectlentorø anøenomen Dnb Dor^anttn fVlt/.in^i^e 

9ter tteff 2)aden o^^t^én ^flem ^e tt9t(e tanne tie antern t^t (JEIne 
#fu^>:6rffict6tf i<t'm> W fe to^ope rncfen, t»nt t)nd alfo iien 

S&oeftdei^ toHcngei^nKl^fon. 2)etn^den/®nettdécéerre/ 
fél^e t<f \føt derart)en vnb øtitft an/ tat 3»S« ^;f}TOir!\)nt tUc^ - 
^te 9|ettfer / fo t^ iJknébotra andenomnien / t^o Bt^tbam ttnot 
fmnfktmés tofotnett tmf^t^mn .Utm,. ten ftian tanne teenn 
SBatiae-6M( fnttcnt j^en / »ntf fa matt ten a^teøenten W>t>m^ 
toten fttnte; fte tm iDtimatl^ det«tifeaino#tn > oø* f^ terett tot 
@elt fo talte Mt erlangen / fan ni^t fetaten / fo torgen tt>of 
Xim. I^age øter ttet ^BiSt^* ^ ;1C^ terne tat 3« $. ®, t)tt tent 

^evtnte Seston ^ttdei vør^riiimiltntitiaé tef CElite nui^ 
ttedlenrjate./ tirtt»a»ttPte«)8etoef oeJ>tteiirøoif» Sitr- . 
ttictt int)'^ deraten føn/ tat3. S* (3«tte .^antfoten ep^ram« 
^(te Uf ién antpf amen t^orfctrinen tete / w m m nic^e , toie 
»»ti^t'øef;|e»/*jbewar(tet twjrtW/tjMftffilUlrf 

bøn ^n99V fot (n £(1 }ttm 9«»V( mrt Vi«e-@tAt(9($f(/ • > <i 54 aviiifft tWagdit«, 

(StfaVtn-, 2>i( Mn jQurØe^utc wnttn møn« S(«($tiii<{)il> 
;( btgrnn r f» tncMc diq vw |(n(ni/fiat man ftnttn vdt tnti , 
(nipt t(l)(/ aifcfebnrntnimM tmmti Ut^f Usu MMc 

N 3- S- Ø- & «t<t »nt in 3I( iwd) votf^cturå, btnnc tat n( 
nii^t langt SRat« »(Mm. (BM ict nixt Ur3.S.®. 9t«ffl(nu 
^ S»^ t^ ^inwnftKgt , M( nik tk.frlnte t6»wSi(A' 
(f( ««nitc(imwni»nt Altø tic Sine in ttnrn Støt cnolniNic*« 
S(i<$t(uea / foli^ ((Mm 1 ®. wg ingrtnttc So»i( iillnt> 
^alucn t^fitl^ii. !Dat i S- 0' «<f« in 3<t vnkntnii« 
twb jctniwtt gstonntttt n »6« »rtm t$iiv*c6«ft(n , vn) 
(■»3. g.e.Ctititf^Kintl iitllim«ttgtnmtt1«ni««iffi|a 
øffuntfttit ^utrn Sttimratc t6c n$«itt« bwdO nn i^t msnm 
!S«Nnc«tn mit m^ncm Sine «iA Ønftt t^« luiratcniaiétii) 
f%HlM(^. SDat. tU($iBKfi(»be(g(|anSIU(nt(qiuiimo(lo;cpiii 
Anno JS47. 

CMKfunn vnt «rtb(tMii|(i 
ymnTftim'i^xtwt Slitui. 

OrtWft; ■ . 

(n SiMMctlibiit , etwt tbo DOttilut^ m ll&«iimg^|l , n^un ^ 

•^^ Wgønt Simr/ fRtatnfi SttAwigf m^nn uAntMim 
tt&orranun vnt gantt ivilligni twt fi^ttlttgrn ZXnØ«/ »»11 » 
3. S. asatt. in aOcc QJntnttnit^rit nf($t Itxttw, b«( i(f W 
øctatcn un( gitti) nnftg«/ t«t 3, $t. WHntt. (gcncr^ 0^ 
tf (ti mit tein itiflfitn mSwm Xo, 9Rti. »ortørinm Mc Sof 
nt It 3tiW( Xp. tnatt, nu cMt^ måjt mtt tintm tXfibtviiK 
An SimliBSwt^MWMm n»lte, r» fimtit t«c|3. j(#.91a|f' i^n furutri tti^boc conet) gutl^(naiit()en t^øørbenen« Danne 3;^; 

^f dnt^ ^wktn mtU thp nmtn* man HmU tnt ocPtøoU tor 
c^ntn ^cia^øtat^ $tiwUn, 3cf uU a«n$(tc^, hat tm 9tnwe 
jta. SØ^ott* in ticfea 6afen grbraf f/ )>n^ f9 §at Wb aanti niAt 

«rb(c^kiftr. Bom hthht 3- ^^ a^ «ifo iit 3(e «mDm^ rnigei« 

0{idimcnt( t^occ^ol^B t^ern^bt freurfr) mer jnt^nen €f ur vnQ 
®iite t^Q teneilte f4iultti& vnø wtaui!* Oamto ^rroten^ae 

Cøntødt^ IIIK6 Viikatioiitf Marie An. i$49[« 

3«jt9«i9ra(r/ 

énjef {ffeniofr t>hft ^tf)(ft(amtt 

J^n dftifki&n tfyi> !Qtmm«tØn 9lonwgen jc. ifoningf , ^ettoarø t&» 

<<^ CEr^etmtde mønrr tjntectentgen geøorfamen t^nt aanft mu 

aen/ Ut id atiaUt ^mtv tmt tiit ^ovitef tf^o ^c^Iefmraf ^tmt, 
m f9 mit efftc^en ^ertrnnv tSBaaen/ tmb aUer Stotrurfft / tar* 

Hietjrfty tflt®ef^tte^lttytr »iitf<rtlrtboS8e^f tjntmoteurift 
tré teti»tf ff eir 9infc^teae$ foremi/ in ffMume tmt ØTrtttøat? ftt« 
te« fc^>aenr alfo M fe.t)f 3»ff.®.tt«ter fc^wiienv tal^n rnMir* 
(%e«enA«ne aBeOJ^rrmnfttiKrf famtn maøen, ftrWam tjnO ma» 
feo ^WeJtttWf tktcf 3..S -©.fttrmete auei^ltfe/ m«tft dané 
tjutfrtcnéirr |8cte> 3-=g* ©. woBrtftfntøfii fbrterM mat e6 
8Htet;^»tiM^fc$rwfiT, fcacS>dtum in tét€iiBlilei fttten/tjnb V *. »;i $6 ^an^t^mW^ n im4 I f ' " 9 . 11 iiiii — — i^i^l I' louen lotten, oan 3* %* ^* Orb^ni snetiaf! flurr^dncmett/ Uf 

MeiDQte f9 Albar^f^? e^ tf m ®(&un>ebe ^oftrn morgen > (^ 
ft^rren tMtDcn* SOo terne ttolte etl^ o({ nf (|t tenen / fo mait 
e^nen Ycx^Un votåi met foUcf einen perten rejfen folte / tiat (^ 
afføetrriren t)nt af øret ^eitet toeren. ,@ølf ed 5ebf>e t^ 3. $. ®. 
in aQei; Q3ntettent<$eir nl<^t weten tl^ø toor(H>(^en/ tåhne terfKk 
um m9t m^nem.Elue t^nt^ ®ute t^o tenen ton td ttertttt ni9' 
ned 58ormod^nd r^o tonte m%i<^* ^at^rø ^reite nterge €on< 

taøel m<i^ Viiilatioms Marur Anna 1543. 

'■■■'■'' tDntectenidec t)nt ^e^øtiiiitier 

P. S. 3cf éette 'gani^ ijntertøeniflen , 3* % ®. woOen ii^ 
»Mwarten JBcief mit4^ot»e0iijei; ^pfl an Ite ^0: 35^ (n^wi 

« 

5- Sil "Øértaa |!ian?. 

gstir<^lettc6tfgetK. w^a irf 3* S* ©♦ in idKer 05ntetrtétt^«fft 
<^ ti\6)t tetøea, »o tat fcf \)on Jt^.tWé^tf. aWIW^jraen S^ih! 
wrflaflf t^osniettttflf etet ^otfcerantofamen vorf^etren Wn/ 
mit Stntøflunfley tat@in5?o»a»aW.Bwyl)<i ^<ir«5^we/ ,®f 

Ote tar^nhe t^o lemmen wtji^ri^uén ^ipliftfH ^ ti&l)ff -iflO tfW«. 
eden øanH^ iliøen e^» efnecieo; <S. (r%tt/ ^ S^TM^t^fe Udø 

«« SS$. empfoodco/ diftlB^rer^t flet 3. %.(^^pm^^^' I 58. it^i* ■ ■ 57 .»I * nrn neuen tfti antero ffttltn ^v^ m tfi^ ^m 5tø* ^* etf^d^ 
iptttte tith^ id m^t tmtini dt meinet » 3. 3. ®« tøect bmit t»f 
tern ^f df - dnvrfen* ^tmlt mttfk % $. ®. tip^ ttt<|t vff ^m 

tint ®tftéit 6<(^ti mcfle/ offlr foCM in brr^n^Im^ovfe^tt/ 
:i f;m tetfulur n , na vmntm 33»mogen mtt Siiie t)n^ ®u^e ttiø; 

!>' frø tt(9(^ SRarB(Ct(. imil 7^ 2$t( Anno 154^ 

■ . - ' ' ' . ' 

6. Sif C>etttt3 $ati^* 

4ff\iir(^(ett(^fdef k* ^pU icf 3* S« ®* in aUtt Tinlttbtnt^tft 
<^ nicOt tf cflen / Ut fcf an 3* 9* ®> l)<tn 19n^ SBru^m tie 
Jto. ^. tl^o jDrnnemarcfen / monrm aneotgdrn ^rrit/ taranne 
6m 5(0. 9^. o(f 3* S- ®* mfrøfltVd lønb t^elt grfeøen/ a(f(§ttu(n 
Iie65e/ tvelfrn ^reff id tcmnt 3*^* ®« ^icmrte ennmdtrtnit 
gan$ \)nter(enidet: ^ttr , 3 $. ®. tvoOe tcmelten 95rrff titartt, 
flfdm top ter ^øf! ^f r ^0. ^. ourrfe^tcfen. @o(frl (eøtr icf 3* 
,®. in åUtz Q3nte(tatitøejt nic^ttecgen tooUett/ w^ f^in Ut* 
luen / mrt m^nem 8iue \)nD ®ute toert^tt t^o tetunte fcQut« 

gttwtc An. I54J. , ^ ^ ^ 

P.s.O(f ønet<gtt9^ ^^ $erre/ tuwtet 1119 dcr4øm 
i»it1> iic^fet V)ot gneø fin / Ht 9t, S»®.tte ^amtttrdet^ntwure^ 
* ' ■ - . >' . . - . ■ . ■ -1 

I 

%\atn Men/ tmi Hn jentitn fo m^er gef(&i<ft latj^ aflc^« 
arn((0t1ttmémet^trrt»ii&aaeiv^rnfle6t»rtm(at&m» SBSoOet 
Zd (tit a$ref t99tt $f (bet ber jtø. 23^. ounrftlkfen^ SSSaI m 
%x^m%t attent^luf it' tfør^beii/ n»(ct 3. $. ®« t»t^ 5to- ®^ 

woUe jø Uioeii iUfleK anr aUr eiimentflebe(5(a.lB« vp (et^ 

ftt ^r&ettnge/ Idit kf 3. f.®. t)ntev&entø(fi vA^t becøen, (at 
l(f m toeffwetbtflf^fbnind ettme, ocf flcbeøetitltc^fn bet ^Barbeit 
tbt, bri(bt ^ boe tm imcbtrfe dmelbiae Olktfainltiiiøe iRutber w\ 
5tnecbce ftc^ int Ourrfanbt beitr erd^n, a(i> id l^ tnpnem ®e* 
tencfenbr M<b( deiiHifl hthU , t^nbi^ o(( bte fnlttiøe 33etfani(ittt| j 
^tttøunbifct SHu H fulib^animeletir ntcbt bar aOefne/ fttnbcc 1 
tbt wetben Sube an alUn Otben befpvafra fmb angenamen/ te ; 
n^t ben Jtø. SDTatKt m^n ønebigOec <^rt bem '^uft tbo Su^ ' 
fliinbten af^jecbt/ t>nt.n)9^ (|t|nb bermatcn mt^ £uben ta^t 
votfatet f9ti « øt in fiticben ^bein toot nobicb fbnn f(bol^/' i 
6ø ii øetmilf/ ba( bie l^upt im Ouevtanbe f!cf bi^ etn anbe)^ nt(^ 
langr etbølben fait/ fe mo(ben enen SBtiS) / ttem fé ocf nøø t^o 
iDt^Qeitf fr tmtnen ocf t)p enmt tHkøe ni(|t flebtucfet werbrn* , 
eø n>eten 3* S* ®* f{<b gnebicbUc^ tbø emrenbt/ bat aøe WiWf 
lit tvti^ bebenc^n t>nb oomemnvbefønen tt anbern joct practid« 
ren. SRu 9#nicbt att^ i(f brbbr btSitbf/ be j(o.!9rattbtéb(tde' 
tMcfer, oBr tibi iahettfanlt gebat/ f^ bebben ftce bi^C^bt V9 
m^Q W9ttt ni(br an ebeett ^wttt mercfftcfen 6cbaben erboibeiv 
nnb i$ en i$imb fø p(eif(ic| abøefcbceten worben/ bat be fi»\»iØ 
Mn$ Mrbittett fyii« f?cf ø<b tba^Den^ tegeuett ^^ka, tmiiigl 
Kbcn lorl IBienbr aber Smnbe be Øn / beme fr tbo tben* 3^ JL. d. M 


V f^o ^tetti/ tcf ^rt^tre ^en iMt in ter^an^. SOIrn fan oct te 

vmi$urflen t^nfi^^cn »orMcnr h. 3cf mt o(f> ^nf^get ^itvfl 
]»nt> .^tn?/ tilt tie \xM^tn a^efeafn t>am $IM in tuffen $urffen« 
tomen tar ^rnne ixå^tin, tttt fe f7($ tmft(i<& køenen tDertem 
SSenfena f^n Dan Jt». 5Dtot^. m^nem petiof en ^etrri itic^t 
jbefieM tocTtenr fb tten ^t tof| mtte(€(tue/ 9etren ettet wof 
le i«/ tvettec ttfr Stttffeittome auer^ n>ei;ten fie f?(f ni(^t (ege« 
iten* ^tt mt -tern/ fe ^n vm tn^t f enrn Suten )}«m>Qfl / ten 
itt ]|el»ben tie jungen^ ØefrClen flcf m^t t)orp(iøt/ vnt fin ett 
ftom tfle tf niit^t ^e(e ^thttif vnt inotl^en tene«/ te^e^^en f« 
!i« tl)0 l>(fot:&en,^tat f^ ftcf »tter^olt Sante« t>orfedden* 3(1 m\ 
iOucrfl 3w. §. <». »nt&ettenidcfJ an^elanøet i^bten/ 3. ^. <8^ 
iviUen tit ni(^ twtme»ffn / alfe tonlte ic^te fftfttøen tat %tmt 
jrei^n i»nt trengfn , tat 3^ $. ®. t)p tie tttn^n -^efrtten ®tlt 
^ttunø^e ton ^^\U^ 3<f mene itt ouftfl/ al^ mi) ^of ^elpe / 
ttmAt^j tmxfit jto. fRact mpn -^netiøer $err tern gatu^n Kei« 
|év afffesd^t/ t>nt mt^t Sftten iti(^t t)otwim fbn» taMcf t^vge 
^wel^étøc^^ot dneti$lt<^ aft^enttn fanjtvp n^fvteh tar <iuet 
ttjiti maea ten Q3nf4i( teftnten , @o si>9f icf tt ø te ^ t ntføtrltfdet 
féin, t>nt fc()a( mo nic^t t^gemeten tDerten. ^u mu tern ^Vit, 
fo tatr tcf tntn>(t(^ / tat men te 9iete trffet f^nHfe ntome famvt* 
It(t vorfdriue / mit #n ^etrar^agf , #e te ^ime , te ne fl^tt 
tiocO tnffen SntfNntomen wenten 490(ten/ tmtmen tenn« m^te 
.t9ttti(^em^tei>nt3edenn>ett tar tenne tragten meaeti^ ta( 
tr$at|lentome ncettet/ Dnt m <tQe ten^ot (tat tv^ f$af^ 
net ®ei)enn)etv geta<^t ) tf)om ^aten niitt tetten Jitx^vu 
3tt loete cc{ nio^t i^hdetaten , tat 5(0i IBTatt m^n gnétiøflec 
i^m flet etwaéneøet tenfutfNntømen deøetten mii<|ten/tenne 
te tt)t>i( te in ter ^ietii<$t #rfI(Men føt^t/ 4ffe fé to nt^ tvof 
glosen fonen toetten, fo l^etoen fict te iRicre nic^t tto U* 
fbégeti 7 ^c iH nøf^ j^rut otet ^et ^ortAnten. 3tt letten 
019 ICO. WlciXt, mon gnetigfler i^xt m fSeDele Wde(e(^t / Dp åV 
tctl<9 tt^r^ fl($ tonoØ^n mu4)te jtnntft^op t(o ieøaentr* fn« 

l>2v font > «, 


(bnt te 23o(famIttnø t^o mtnnidft(tt((^ / ^at i(H aik nit^ tttdtfo 
fan/ «nt flefc^tdt larøuev e9ii3nfaUr^«t®otti»r^bm toølirr 
tmi)Ie toQ Hint 8u^ bf bøf n r fo m^ i^ if den i(Q* iDtatt* 3« f* 
' ® » bn^ t&etmennj(^rt(9ett entff utttøet føn« fim icf ^hbt etb Jt«. 

^U fithbtn ikt ocf 3* $. ^. gneti(§ t&o ninrrttbc , ^at ^ Mit 
jambovdF (Cafptt ^ud^ftn / bat fein jtøtnt vtb ^mbocftf 
n)r|!ti)act geoort tottbtn fc^otbr / angct^aet. dfhi befDVflé fcf; 
tot bent fut^efl le ine QSoIge orft^e, btn idf bin tnmnb^ tmn 
iDagen bmnen Subr c(e gniDrtrn / bat tcf wtt, tat ba fttlum wk 
Sietnti t)t^ <3>ru|f n anød amm iff / Ht fttlnfør JCornr fbcrt^ bt^ 
^lOtdt be ®rafft t))9 burcb ^t 2Mlt tbo €iaf^ na jbamberg 

Srfbtt/ 60 n>ftt ict ø(( b^ m^ fulbfl/ bat bc v«n$ambotgf Ut 
torne , V)nb toetf bartbo t)tb btfjén Sorflenbomrn t^tib bem a^«(i< 
b(bovdtfi:b(n iganbr im JHtmborgf gefatt loerbt / aOt niét m 
bempen fonnen/ berbaluen UCfytH^ tboermeten øct tbo befbvøcn« 
be / bat bat jtocne wefinxrt defcbepet tberbt. tbø^ be r 93ebP(ir/ 
j^nebtdcr Sncfl bnb |)e(Vi fre icPvøe øerabm an/ bat 3- $• 3* 
mit bem aUetfntberltc^nt etnen $rbarn 9labt ber @tabt ^anM 
botøf / barfe tbo tQtberjhtt ttU4* eteé dtabei ^erfbnen m^t M- 
a*^ s. ®« bttvcb »9 ttmé tbo berebrnbe bcbben , totfibttiiefl ^ 
ben * @o tPoRc i<t tbo Q^t^r^ en tmbet Ogen tben. . i)|t 
mede ouevfl In bnfl^r tbofomenbe^efen gefcbeen/tmb idtum 
ben2>aa mten/ tbo wel(fer $ibt fe fonten f<iie!bfn/ t>itb moflw 
3. S. e.tm ^rebén^ i»p mi^ bnb Benc^tct(9 Øe^cM (tf* 
benbf/ t^o r(^4ien / So wolbe id møt ben tKin ^ombovflf b«^^ 
lonbcfn / bat fr f!<f betr Sfenbr oan^ cntbolbiii (ibnlbni. W 
lin 3* 8* ®- bfbacbt/ bft m9n edrpnrnt an be Jto.f92att. uiø* 
éem dnebt#en Arrtn gcfan§cn tbo (atm » mf O id in 3* $• ®* 
Qkfaden affltit 9^Un* ^ ftolbiicn iif bem $(lntf<bti|(n ^ 
ftNf(bec ®cfiintbett cbte^ 2mté t»nb afucfié^emlKeflincttt ebttt 

Sanbt bnb ;8riit^(/ IfiiAm bnb mitb Nlirm Sli^i bnltrrbrn^ 

' >. . . tC9> »'"'- ; ■ • . ■ ?8«^ffe> . ^ 6i 

tm)i UfAltn jetten. lOmm tQxtUnUv^t Ømmafrmtrd m^ 

Vincula 5(nnO 1543* 

ImHQtf Ut U Sut^ønne r^o 6a(tfrn; tf ®raf)t van Otten« 

iXittm aRt&øaeti lat^rø/ oat men;flct mir Un iatbavum t&ottt 
it9(c t«c ø(( noc^ netten moae. v 

* ■ - 

8. Sil ^rtttfl ^rii 

^att^ att trn iKttftit^ ^ mf 1^? etdnbord (Ittrtt ib^iin 3i|c- 
urttn @(^ar^n c/tWif ^nt mo tmt ^mfuIiKnfineit ^n^l^ 
mit timm øii^ti tiatcfra Ql^nUn ^ut^ tee J(o* 8ff. 1^ 3. $. 

åiiMfn latftcn, 5H^ Hane 3* $• <B^ t:^ tog^Ie^^reii mmtm 
fdftut tmt oeit anOrm an te jtøm 10{att» munrm tttcnølfrti 

fBib^ fBttwt aurvanttt^cf^ / HKftfK mi4nftteM(ty |r 5t(>6( mie 
ito4 (twol in ød^dm antøtoøm / mir Uht/ mti t»on eme th9 
^Qttn t ttdf eé . i(f §(t«iin. 6# |e(f^ ^e ml annrroørt / tør eme 
1^9 ffnniflcit/ fo ait tHlAffc^tffct/ €rf(eit$ t^nt aii^lmcranm^ 

■I&3 ©rfar I 

f ■■iiT " • kE.^. •• . « 


62 

an ter ^rfcN) )»øtiv$(§otin)fo&ov(^ imt am Sanl^ tlo^nnm* 
Øoti^ 1^9 ttdAtAtt fin t^nt antraf tt ipofirit/ iDntoIft 9dte 1^ 

$oMaw» oUt 3. $. ®. t^cCell)itn) in itt ^rit^e^ nac^/^etferø/ 
pnt tttotten tat fu(»e iimemen. ^nt «t§ (icOt nøic^ etn J^ni t«9 
SD?f(en von tntr tac ié tetJ ^tfdoppel ®ef(^6tte 9p / »nt te ^ 
fc^p ^mvetl^ Darany tariDol&enfeffct^anvorfø^n/ ))nt»o{{eB 
foliet tolden »on tpesen ^ol^an ^e ^ott mit 3øi)an !Rid)(t(il; 
te tanne f tUcHe t()ofpi:afe t^D tetn SSifc^oppe ^etfjbertf 4)or^apfR 
fic(a(f9 Me N^en|mf<rineol(ideii»iit^tfian$e£an£&tj|^i>Mttf' 
féatten. Ce^bt m9 e^f tårnenen a(fo taf eme C^itmee 1^ 
VOiifb€if§t botaUn, fo te Ito. fiyr> ptec 3. f. ®. tefuinen iBftb^ 
jetten loottenf ft tpolten fe ter ^0^ SKattv t)nt 3* S. ^^ vør M' 
teregRi^en vnt^^erren tenen Dnt iMe^n/ t)nt i(øp(en (?cf 6in( 
5to. ana^tt. «>nt 3. S. ^, mr ^ar ntc^teé f()o^efitf<|ten i^dttn. 
tH teme fonnen fe (iten/ fb fé ettpAé tnf riflen / tatl&in5tft 
S9?a9lt mtt 3. fl. ®. tte mn torinne Panteten (at^en. I^n) 
toenn etl^ nn ,rt)ø foifen {umtef itacO afieriri t^otetemfen/ tat#t 
5(0. føtatt ttnt 3. $. ®* ter fnlneii Santen Dnt £Sten é^ ^ 
famen niO($re ; Stnerfl ntcfre^ teflo tDeniger fo l^etl^e itt aflerfd 
S3eten(f en mrinne/ vnt noere mH no^ vop id anl loltotflenitfii 
^ette/ tat t^o iterXøct twt oter tre «onten!Seten^3.|f.®. 
weren/ 1^ tat fe/ fø folfe løter^terfleiiPen ^fen v^orfrten / tdio 
(et^r tartnne ri^en t)nt rot^filfa^enf tutten, ^iveit teotio^ 

t»ptl/tø te^raffv vionaitentorflt ^ter IntSanf t)ie{ toartt j)(t» 
tett/ man filte tat ^øfdeøtite Dttt ^r 9tete ^ette al^tean (te 
Aretnftett ^den. ^re tat at^kttf fo n>ere biUic^reDele 9iic9< 
flen Dnø ^ngeratel na'^gelbletten. iDanne et^ ii nf(^ mer # 

adit 9Htt miel »an tern £ant( t^ ^^olflein, tav^ føff Sor|(< 

anpe' • «Rl|f tten. 69 fennen ttoH ^onn^c^ (éa^r n / i^nti ()t6t)en ®aQeit 
fro tern Serteii^ O^t oct rt^ f^nrn ftcf Dt fiar manet mtfc^rnitr 
^ dlbie ver 5^a. a^((Ct. o^rt 3. $. ®. ver eiltcTi tUTabe]^ nt(9( \^\W 

^at an^ ^ti^e im @9tle mete (In / te ficf ntr Dfaic^tr tio(|r ntc^r 

ttmi fo" ^icftttum getritnaen ftmttcii/ tffr f9 otf al&fe itMu^^r 
ftfbbetr modeten/ wtl<^fi tc^ &<mnr rmemc^t^eb^wrt^rotQot^* 
fc^gf n. 3dt auerfi bebbt niie vorsel^Ibni f Ht tne mø^tc i^oc* 
getDifl JItit/ ^at fé fitf Wn ntetnan^e, etb tMteSte^lér o^er tøeeSdr 
t^tte, øirrrfot^en otier jejeir tei %<i^ S^ace* otier 3* $. ®. nicbt 
annemm (atben/ me(fir4|e øefj;cbr neitv be føolt'r rp^ett wtø m^cf 
M»t ten be^Cen tmti funft benottetflenfdevelOebbeiif einen S^c^tif 
^rlnøeitr Dat føtfe^ ttic^f aer<^een folbe. . %xA tef ^ebbe tcT emr 
evnen metle geDan/ al(f Oistm^ ttidfTe^A Den tcf etn $erlt ge< 
foftir De m9 Danne aftrrlttA tveé &ar t)orIøp(/ mDDeniinmr fn< 
ttmflen foU. ^tm^tføt kno alfl^ aflerlef tboerfareny toe^^ Dar 9or« 
loven nnKbtf. ^nne In $lnfrliittngef(r{f e^ »a Dt^ Der i&ore t>/ t^nD 
iMn etner ^jf rti>|)a:et.t)øDØ{e!e^ toerDro fimv DCoDt terøftxfr 
flf n (jetrnttjelKlj Dar 3. g. ©, fotfe^lliøfn »v ber ^»fl an De5to* 
matt. fc^tcfen trntr Dameuenfr detruweUcf raDetr a Dar Øcf @Hie 
ilo. £(Raft. mer Dem iligfletr ouer Den iSefr erfip^en moc^trr D<mnr 
fi<f \)t^ Diején 6afrnn aOtrlei eDoDrqaen Sav, ^at 3te h^ar(f. ibox 
%wm 6in 5(o. SRatt. onr nxxct xn^uel mér Den finetr, fo €m 
Ko. S)ratr* .69 ficf b^bj&rn n>oa fulmfl DeDencfén røevDen^ tSlnD 
)iKé nu Sin Ko. ^oxx^ Utøen btmp' in ^ntnyortb" øeiren oDer \^% 
ben woSew/ fo(fef Htflen 3. $. ®; tbot)orflenD(øen/ tn9lnfeb»nde 
DifOilurGafe im Forteir gan$' fu(Dr tbom f^nrrr oDct t^øm onDet 
tveøc øeraDm / vnD in^ Demr «(fo Dttll^ étwnf vørfnmer tDrrDen^ 
f anir. SBeD^e ocf 3' % ^' ^^^ w^a tvvi^ Diefttfne Kti trrme i^or 
MrnDen tnit gutb anfirorn Do fegcRmrDføetf, iffgen tørffenDI gen. 
ioat tct 3*$« ^^ ^^ w 3Ie unDerDeniøerlDreonatrøe ni($t'beObe 
toctDm tDooorbolDrn A t>nb Din 3 % ®; (De icf birmcDe Dent 9t(« 

mrc^ttaen t^o tDmo^t ftif^onD øej^nt^ tif9Mrio(tfmtmie}met 

wonem I ^ .— s 64 _ l&4nffetWafldstrt> 

nipnem 2mt t)nt ®aOe ti^p Oenrn^r fc^ul^tc^ vtit toiaic^- Dan 
»nnp i543» 3- $. ®. 

P. s. ©!ifW4ft ^etr«/ l(f ««te/ ^at 3. 5. ®. Wt ©(^luen 
llidrn top tf r ^oft ane afle obec jemanteø SQcratl^fc^f aøcn an te Jto» 

tot fultte ttiet 4(r 3iKtr tont ten9leten tdøen frerattfcOIadfn/ 
tont tii9r wpcnac^ uTniQ netten foQf^oJ^cmvarttøenrtoorf^eatt* 

fieit/ \)nb ntc^t bttffenSdef folanøt tbouen (at^en, (at 3* S>®» 
b(f etf met ten tReten ^oratefc^iaøe, 3^ rite p<f y ta 1 3* 9. ^ 
tUften QKt ten !^^ttn ^ante(en| ledt , tann, fo % tit ®eni<^ 
tooroemen ti^ert^ , nfmant tøtpeten tpoOen. 

9* St)en^e t fibftanf^tte S3te)) \M(x^Xt ®eMer/ titen 

ttU til ®^nnen i^etml X4»l$øt> fFretone ; 

£eue ;^inncf/ toøn ter ^ptlnge/ tac tu nu) ponfc^riffi^/ tat mk 
tpoufln* 9tter(l Panten f?et^øt»nét9o2ante/fofii&aaA) jo mit I 
®oteé l^iilpe te J^nt ®oté (øren. 3^^ ^ Ant onerff nli^t (øurn/ 
tat f9 flc( tat fulue pnterflan. SBeff eOet auerfl t^o ^fum, tt>en il 
f4men/tat te ^ute tat Pm^ %tKf\\x^ix^^ ftn/ ocf pp tpe{fere6trt( 
tu ^, met jampt ten itnec^ten/ xM tl^o ^ope^et^en/ t»nt#(|i 
tar nid^tatn &ant tpo^en/ tat tu alfe tannentettenfu(uenn)a$ 
\i^ øp terdøter/ oter tir tt<)f ament«, ipett man to l)ef<:$ei(et.. 

3fnøt(if er ©efiatt n^iø tcf tir e(f tun/ tontiiH)ttda(tef4Utenitt<t 
I tenen, fo \å tir ^ette t6o tt)/ oter (to IRenétorcø/ tvår ict fi^olL 
5Dat 9^^®. <&. mettenantern^toiptenoctitefieaettoØlettéNn^i 
duntern, Sienétoraer 8(mpt/ met tgt:* 3uett/ oc( met ten ®el< 
Ittten^ fø «p te SFleaeøe a^feten ftO/ tot fo talte t»nt XXx^ta tonen ^ 
fif ^eft^eiten^ tperten, ^lage u^ofrtannenic^t/ føuiMciPpvnl 
f^emen. iDat ec{ min ®*^.be^eøe/ tatt6i>9{enl6or(tmettnit 

tligfien øute ^o^K teøelt ^erte/ tarmetePtt^tatfuiueni^tiii^ 
irfc^Ieren iper^e k* j Sanfft jBtiiéD^iB; ■ $f . 39- ■£>efte> 


isi t(i fuwjmrtiite ^tfft iavt M fag. 38. triiitim, ol ^t. jfc^on 
Kan^ov i (1 Siocumtm af i«;.faH««£iei«r)i!iiiait6 yaaZlrogm,: 
?f)?cn oé Dat Da tff c [wipft/ naor feån fjaBD« faaet. fnmnie ©iot i ^ofc 
(fftiing. tSltcv ten $iD b^w vi i Det ©atiffe SftneeUkS §Ir(^io funoét 
aiiKsii«, ol ^v. ^oijoii KaiiijoB ti olene i tut Slot i524.ta»tc fooetfioi^ 
SriC'enf Oen 5^v(te9 ^ofgebvtD til drogen« ?ffrt / tiCgiBet fil3RH)C in profcfto 
iCathåfiRæ Virginisj og flltfao v(!3 fi>mnK ^i&ec foott gwlffniiigij^ffic« 
.»otpoo, umi eiiBog 19 Slat Cereftit of ^sUjemelOK Jtwige betomm« &»<» 
.SSveo poa Srogen ag (Soiffne (a), tiuD De Sane »g .©cvtceec, Dtv liHigge./ 
,fri og qeit/ Dog foo /■ at I>on -jfal gieve Dtrof tiilorlig SieJiefte , noof ^onnem 
lilflge«. Cum Claufulis confvetis. Datum i^alundbovg Sabbato poft 
Mattiiei Apolloli, Anno 1536. 

Slot 153!. tftetoKji;. jtol)onXoiii3o» Jlotet tilforn ftocDe eiitiDet btt 
lio«iiftinDiOJ®l4g;w60fnibittg og btogtStjeniSoHD tilSpDigtxD, Iwtj^ong 
. £tEiftimi 6(Ti Ci'<6k/ fonioeii onDtt IRaoti« S8e»l!«iiiit|et , ffienfH imititra 
,<» ©o«* i afltnS -o« <» onDen i ©mbIiws, inam (iDi <ii<if forbemilC« 
3it4i<X SUtifhoutt« fooleiiei finDc« iiixegtui : 

Ac.3»l)an9{<in$M/ $«ffnuf}(t uMSøtfi(nt«ittmni( fif Stxiu 
. *y fe«m< JBrcf vna t^ucn&tf^odr&t, (en.rnt (fggtntM«N Wtni, 

. . , Tom. IV. 3 .. jlW 

. (a) Se »ti Sum VnltfmmB {li|I>rK>nnil>l( tv|l<€rat iXunt ti« Ollim, (ll«# 
ntau [«< ni'iua i XiM 60111 n JRlllKii ft« .^Wngct. 66 tJflnt!f (é?(iidaii«. < I utf CMe/ oc nu er jetonen cilfaI^élt fot føt6»tr®etjB^ nut 
at^ fontfffntr ®aar^r< tiUiml^f me^ |)aiffue «J(a«v ®aacM« 

ne é f anfr. , Cam mhibiriose folita. A.é^um dløtorft @l. 5(nut^ 
»aø Anna 1535, ' .^rogtn* efor , fbirf ^/ :3^W Kf«»««l» <Jf ,i^«W[ Jri^ettf L p« fl« 
. £fof $iO txtr foftoQCt nttoVt^^ ff^vi ^iSe^pcfféif af ^t(0(n» ^ioe frat«^ 
gen / og ett ant)«n et>erantv>ot{><tViKl«i fj^fH-^attr 1^36. font ti tilforn fioM 
criAOnt / vano^ lian Du tif&ÅAi igidi^ j$^li(eo 6ermcl> paa np af Kong Ørw 
fliati III, fbrlcmtt/ t>og bfMCit ^p.lfci S|e tongtf«/ en& tt( i Dtt føIdtnbcSlat 
^ if37,Dal^att opfoO Her i#h.ttf^Jitgmi iiltéD <mD<t ©oDø i £aa(an&/ fom 
^anMmtilaat(ig9Nn»&Ui»ti9i^Q.$boTomd!#^n«iD2aie(l(tf^rt^ .- — r-» VvJ — J ?«> cfftf tW « _ . _ 

ihtø Wiantf et ma^Q(^ ^ofmrflf( uH tom $^ilentom€l(l« 
tt(ø øc t^dtfén f liaffaer nu optalt (fwørr oc JCroncnf @Io^tf( 
Seen l<^¥Oøcti/ øc mi kun ffa^mt iatn ffAnnum ulU^ vm 
oc Strønf nf ®Mv\> Øtn r uli tvovr £anD gaalant ltdgrndfl#im^ 
<^f ©øb«/ gSøttftf r øc t^f ne tf / foitr x\fix ftUføfler, øc efrettji 

f!g fh« r)«dt fem Wnvk IRpntfte af Kroøme J|e<tt; ^^^aflflK 
tøfl aff ttoør fi)intef(t9 ®unfl oc 97aadr oult øc xxViQ^tt oc mct 
tfotttf rtjorr øpne S&rfjf unbc oc trttalf/faa ftanu maa oc tl'dfl«« 
tidrufatcannamrneøc opbcrre t^necfterfFrfffne9lfneOr/^an6' 
SilCe øcOp&ørfH off t^^fs^ft^ f<»tit aadigm øaHger af woit 
ocStrønemerrnigfctmeerrføm re fovfi r()f Seflct/f n ^ffffiii^r 
VIII. ®ffpp«r gftff / fiwffnWt!)fMr, en Ørte oc fem éffpper 
ft fpff , ff m ^utiUrrtc tfrti oc thrrtuftc SWorf øt ttrc ©ftøiti« 
_fln(Fe flti \fet? ^niée> fléef^n $«n&ci; emør / l^fllffhfrtfinW' 

tlMf K^/ ^ ^tttttcft aalf ffrttf oc tbmiugr ^4ttid/ rr W 
tcft ^(fetntf oc ftKøcr^itidt^tc^^ ()a((ffirttr ftunbrrt øc ttrfntnt 
iw^f \9kWm!(X9^% OC t^cKmde^iiø <^ør/ femmen ^niiM «( 
i 

\ I 

i ^^ / ftr^ Ster^ln^fv^rl^ / <» l^(f Otrmbrd minder: Oc t^t^ 

Irrfora fDri^ejfurt Ifaar H. Cum daafuUs confveris & inhibi« 
tione folita, Datum p(W ^f øJJiKftaffn 6ønt<ifl«i mft f fftft ^f (• 
JiflC 5førø ^aø cxalrationis Slot MPXXXVII, 

^ > • De maodaro Domini R«;gis proprio* 

■ 

(iø CauriOs norman , fet> i '^ovQt : $oc i^tnnt uDi>aD kM l&d JkOngcn en 
^tpnené ©aarO uDi btmtlDte 9iigr ar nvtx 1 Sorfceninø paa ^oniS Ci^^ ^^^ 
'^\\t^ og ^oé 4Rateff«t Jiaatitdfl M>i(dcb« , 09 Oerotn fltO)-^. (Kflff 2&tU>e/ 
Sigtti^^and pil« $&(td<n^^ ; ifteif revne ^ffAHnø : - 

gttfur toti ftrt^fr ftrdidfn rtilfteuDr, att t^x rv fti fatttøe itattf 

^rr tang tttt \>tt Santrtf tvfrrrt hajfuer / u ttentt tvop ffere 
|>rtre $aUvi QmctHct tltefier Claiieø (Bmt>t^é , oc flt^c^ 

wtxett f)M$ ficMtt paa jfi^roøeim; 6aft 6afiu toit ntp før foc» 
(Freff ne off ttfffiige 6r 3<>bo»» ^^anB^n^Ø S?lt6eré.»or iD?anl> 
9C tiatiUi 9on oc ^øtm @f o(tc wnDt oc forlenft bannum ntf tt 
f n tpot oc fRotfti^ 9litflt< Jtronrn^ ®aac|^e/ fom UUt^^tøblt/ 

IkO t>t^m a^ft anteo j^pnnina^ (Slati 0(^ 9{rttlgfte^t ^og 
,meftf(wi Bf til/ ctt'5J5onfcen/Tom nmf<^mrac ©aart i ^Bcrcoc 
■ #rtiøc(fc Saifitei;/ fc^all t^m nm oc^ pc6o(tc/tii{ faa Unst hani N rift^ 1 'J-TJ . .r .- 6g Æyftnjye tSflam^tL hen/ faa tiatifj man f^ge fatnme ®dftttt/ tft tngen |)9t^K 9^^ 
fannem rier paa/ ec^ ItfUe ^ånnem f l^en nøte efftll^fr n>ottt!8wi!iS 

fanb bf teet for oØ"; att famme^ørbe tete W^n tJben AVliwC* 
V ter Cf^ XVI. gebe ©roer. |jer mett qiett^ offfiwinerltflen till 
OJilOt » CC tilKe tftft mete ffttber (jerne forf^oltf. ^BefaBijnW 
ettfier ©ttbt ©cbreif uet \jti ^or ^(ejjfJab Diiborg SKanlft' 
«en nefl ept^cr Sftntflte ©dni^aø , SCar MDXXxVn. 

558nber twrr®id«et, 

Opffcifr: 

Katet Oer<ft<c if qfS. tid bet 6(ev fxfunbet ^ or ^fowfletnc af ©ft^M 
t«jt<t 189d df ti<Mt<n af $ldl^i!fni«>£«Tr^ Ifoorpm »iømr iftetfMginde Km» 

/<^ t^t ec Ovt^txfil Af ®e$dergeen fffe (^øer flø faa D^ø/ faa 
itjor Mn«manb , off elfFelige idiitt^s 2!Utob tberfammeifeM/ 
tbet ofr fanfe fbrneøe pc na tDOre^Seflnr tUfttlt fliOe cffetlFe- 
lige ^v.3^h<w ^an^øwMntt, »PrSWant"/ SKåab -oc ^ofF' 
jmefter ttW ujore Sorftentottie ^reérøfj oc éolto/ for t^ 
@ttt)i/ fom »ti bannem forffreffitet ^aper af famme Seea m 
Tigen tH oobejRcbe at fprn^cifle ffuae; $|ia. er »a nu mil for« 

- neffhte e<^3obfl» faa forliflje »ot&e«/ at brtnb fpritbep tft<nj> 
€um/1bm fotnefnte £dO|:tt^ !&nQb faab ocMtKotM^i hm 

- maae oc ffal annamme k. jgefter 55oå alf tttWen ajtf OT^ 
Dolml 2eett / ae tbennum {affti^ ; ntj^u , Umtf oc aarlwen U' 

, >ttf / tntfW (fta tflma^ utt m, j»aa flnbtr 6trtrr fwnDe m I \ « ;' - fer/' étffuet )mo fvorr ^lott^jepttir^f tt Onlbagl)«! nrR ifteir 

fia |(nOi vv c» ^mi^ . dt et iSreo / ^ 4><rtu$ ^110 f NCte %ox Met 4iU 

^Mtt^olt^tr/ tumti^ <(i 6am fom @ta(^tt>«v lilfom at aa6ne tie i23t(\M / fom 
.^anhem I itøngenø ^vaiM^tcffe 6{eoe, tt(fen5t«/ angaaenDe ^fienljDtitene^Sfn^ 
.lldø<nde)(. , ^at^DM/ (bm ^iii^ Ux er noget aictfclis/l^tfét faaUtre^: 

93et& vottn: ^nr ^reøtm&trtfif ititt j^ririt @c^t(effif^n / Sft rtit 

tf^3me t)tit tim^itl^niffårtirtifÉrn Sletten/ f(imHlic& an t>nii« 
f<*rn gne^i^en fi;rttntt(j<|en ftrhn ^rn «nD ^ruter 5to. 5B. ^ti 

.Attromm; t>nt ixiic^t/ ti^ie lad 36r ( tfal wit t^atm ^u^oten øttt 

<lFti(^ nfe erbrøc^en ^m^n fhai mixi Hi^%mn genide^/ tal 
^1Nfrni)e¥^ot|FwHt(fttp^ tertc^t/ tmdl3t nitatifmnmnt 
'^trtm^ii^eit; ' • ^apftMftt4i»fr (Ørt ^9 tim^nif ann^rf a^emm 

3 3 tonøe ■.;.j « 1 , I « / 
f 70 ■' ®ahffe S?f4i<isitt» "^P— HiiP— <i*IF^^*-^^*»"'^"i">i»WiPi>— f^^^ lii J - I [ ■ ■! Itinøc vnfc iBtUmWt titf gonbr ^n& Srtilbe 6«pr ttwiTf -^M 
3wcmi 2leil<»n>lWQ><n ar fitc et) , i$u^ 6o9<4 folt«!«* ééi 

r)t<^ feøen mM f tinf ttgrn ^invo^m an vo$ åifitt ø^n ®Qt» 
tijrff tofvfuatt hfttt , wpjten »ir rjwf mir ^o(^ t>i?D ;9^i: ØiwUi 
fcfral^fean beo tjn^ anfømiiifH »e r^t/ t)pn i&en *>nfe flnl>f irn ^r- 

n>i(li9 it^etgen r lote n>iv nit gt^einellf n , J)aran toerOrt 3r trt 

{ic^rn ii((>nt éern vno iSrutcr tin fonDrc ®£fit(len tj^tip/ @ø 
(etiib i«>ird mi^ <iØen ©rxi^m i)mi» m>f r '^Jrvfpn dt^iunemr n ørne 
gen ; vuD fonten eu(^ Hi tut t>«rgf n, (Damm Øpjtipirf adi $r(j' 

%i |»i?ti 3Pt)aH ^Jatr^otp iXimm» y \ 'ban upenlan&iS fta fi6 ^uni)ffrt6 ooi/ og ar nicottU Oennein ppbeSKa«^/ M 
iifwrfl« Mn ^flre, fbrntfjl« 9vl9« og SotJ^« af De ©jirgnnøiflff, ^0^ H 

|f (t mgnrt 33(^rmuafin«jn»pr an frrrftft ©nfl^i^ ©f W/ J9 
ffatt (er :9|pi^ ^ m4n-^c4{iffmf)Mc(^^driiivw(tv^ 
g«n/ fo folc^ré mir Un ^neciern ^u^an^rfnJSf uflic^/ nir wrøeffeti/ 
wmi^&Cf^ tftf $ern^^<&t>H Øomtnei:ff(t iXdtrmannm 

nt^t^ m f(»øi(|i(r @(t^en vørfrumtf ftfetOefi muge/ ^UtW^^nf 

ooioium Sandkyrunt Anno i%^%* ^ 

<s « rit, 

<&em t)ttr(|fffir(^tdeif ^oc^øf øøtneff ffntffett i)ntl Sb^mn tttk 
. wiøf / éotfif itiiCr SDkønnti gncOføetf <6emn^ . ^{«if.af {nD6«me(t)te S$v«v frd itedwiHi ^éfmi foitr ude« ^U %«^ 
.««rtt tn eecmtttt tier AoOen ^eticnc veir Dci S^rpmiiFe ^of ^ ci( ^tii^\xii 

«aetei»e Jt«; ^. t^ø ^^nrmacø^ irerrffr/ 6(66e tct éem 
f^ »anff SBfiiéfidi: V 1 11 "iiti 5B^f. in deinrltfti Ko. ^. tie« fif i^tttett Ql^f^^f (»Dittd ^ntffc^iil^ 

btasm nic^t t»nt(rf}<ien ti^oQm/ MttnDem &em)(e<2Erf Kf^ianott* 

fan f$ 3^ t^tttmiWa^tt $D{f t^nilitge tvoU fclriuen / fb me« ^øn 
c&flemelrcr 5to. ^. tl^ ^fnneuiarøfm wførn a(é twcsetneU ni* 
øf ®rfprr<^ t^nnt ^ag^fAVt^ m Ke^* (9?atr. beørrer^ / etiket M 
fefgf rf nn » etl^ fc^ofte fl# f tf Jte^. SWatt. ijffe ,att fln&ere # øl1^ 
^iøH4 bmf d^Hn \}nt ftnOen (at||f n. @io bente <^fo tvolbe f<f nm 
^9 o&d^ttKltf m peeren ^rrilDentf n/ m<ttm(pe JM-9{(me<^id<wy 
Dnnb fuflcé ^rnuben brrdeilalt brufenn/ bat^ et^ r^o bcme/aijé 
tt% 3un»f QE4;. !H$. 9Srsr(it() iB ; rr fenn fd^oier . X5ø tttfffin 
^^e l(^4Ue ^repavattøne ^ / fo mi me§eh(^/ uordruen lat^fnr 

)re in IRoctvegen enbtfii^nlbtdcn* @d ic^ li^ørntntr / ir Kø. ^Z 
•f^^ønncmArdfrøn Df» ^emtiim QSI^ibe ^eief eta Slntt' 
tvørtl^ geféreuen ivøtben ^ fc^ii ntfitifnn/ iiol mm U%^t\^ 
annimpt/ oefttnbern t)r| bentf batb rrrKo. ^. mir bent jtonninf 
¥on'$t<i(n(friF(n (be i)nfevé €ri^(i(&fn ®fiøttfné ^rfffrnbe tern 
^urtfen fin (ipmbarft ®fttliettf e ié) flfalifrtb f^/ Ørt brtt W 
^att xottt^ , bat Kø. ^^ t^ø ^nnrmairdff n prr 9lttt^er vnnb 
Knfc^ff inn Keø. snatt.^anbtn , famt^ttllamit v^^ojTe^ 
t>nafføefrc^t auerfaOf nn / tftøge fc^irte t ae^at^« ^0(6 bf ^ dO oit' 

4ndfff&rii; n»ftbe m^nff Sh^tfti« ^a j^^btifclen ^ømntttnrr«' 
tiørt / fø tneotf blruf rf ft tvcrbt / toøtt ^Ia$ / «iRb aff(» i^r @al»R 

Qtrioqve optatBs fials.ivfCbfit* Sf Uf 6ci^ 70N^fl1t/'d9 5e&^ 

ane Ssvisf« (tw ^t(iU<^%fs^%m* «ri9itiibr.tv«^ifO t^' 

nflmm/ I 
\ mmtkmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimm namen/ Ovt ^ct),WtatU U nic^tcé mn <i(ft Ué iim ttttDt^^rlff« 
$(an$ofe fine ®ealterten ))mmef9eri&/ iir@(^tenn, (Sti^Aittef 

fen (te To idt bnid^Ut lobMn ^atm t)nnt)®fmitff^} ^m tern 
g«an|øfrn Uffft, \jmit voat^i »et^ni^ erfbtgcn« ftar fln twrtf / 
Vitnt n>Æt^ !RateIeé Ster Soru ^, Umtb erfølgen )>ntiD tontm 
ttia^. S)ém tucdten l^éfft tee $ran|ore od }»tk tbo^t{(^, 
auec b^ tern ^atJ^orøtfcn ^ alfe Det )?oc be ^att 9li$« geii>erett/ 
iHc^ øe^lten / tarumtne te tøan dli^a ajf^era^en mt^ bf tee 
|^van|ofen ^tteU vmit Q3nett)fll i^emeltic^ cd ter ^^rott^oféit 
®aUe9(n aKe fnft den«mett vnnt titrvan grfarem Sla bin i<t 
tii^t tet iBevnuttft/ tot irf iti ttffrn toc^n>t(^tfgett ^in^en t)e&e 
tflten fann, 5tet)> Wtatt ^refentte, Otet ®ftt>att, ®efl«lt, 9lii< 
filing, aflfcSnofhirff, ®ftte«,33oI!e</ iRut(»et »øt ^tf^u 
^CDutfton angefe^en / famtt ocf terne/ tat-etl^ tet^O(^(øueJt(teti 
5to« ^. t1)o Sennemarøff n ^ mit ter tutfift^m Mai^ / totmtc 
fie øan^e i^^eiflen^ett in ^nroutve et^olten^ ^ttt anf4}^oIte}t 
miobtUt^f féotte mt ger^ten tnmfett eitt Stbat 9{(U& tto i>am» 
hov6^ tvertte fté t95to«^*Dtøe®e^re^ tbo forteren Dnnt tb^ 
{»egeren , tatmit nid^t aUetne vHe Outté tn ter @^tfl«n^eit i»t* 
^øtet , funter od ^oeie fvné^tf)atiQtéf f otitéeé \)nflt fretliéOeø «p^ 
aertd^tet , \>nt ^^ri|}H(^em ®etoiiend ^rtftrnte tef!o bttbn bt* 
jegent^ fc^olte moge werten. gene /&r» 3øfbirø , Irf ^e^ 
fnn^er-^t. ^tf. crnillicOe t()0 ter gememen tranabiOieet ^enui^ 
tf)e n)øU gefporet^. dttb té tem l^errenn tef ant^ / tvD er^ uit^ 
t6e dartenn«. 3(t borcrof?e mt) iuujer, g^ tverten an ter étte/ 
n>at$ )\» mogeli<^r tarumme temotgen, tv^tt id ^an mintt 
ivegen an ttifrer @tten nic^t tveintger tøen> Od voatb id vor 
^rutite ttnnt Sauor ^ettr> tartnne t^o getrufen oct t^efe<^t 
litbbtn I ®otft wertt ijnnfer ^nluer fin* 2>em ^ren '^pren* 
'teiiten 6e()be ic6 jutoen ^unttU^en ®r4tt^ anféggenn (arl^ii^/ 
lafft mt) gefc^reuen 3iin)e( <^rt. 28if. dneii frttnttliifen ®rtfet^ 
Tom. IV. % . . . x^ /^ 


••■•« m - 74 ". ■ 

^tn^ XUt oaobw» Anna IS43*- 

BU f tnondé %at ^avDe ocrtiet itiKllcm! 4^tfet S<n( oi|^'ong^<ClMtlMn / og til 
^Oft oore uD&fUfitt ttt tti ojfimttiji ^tint, ffiiltie paa øen bcramfflcoe SKig^o)' 
tå ^(Kf foc^anW««- 09 offliew«. ®l^^n W«v,^ font ©fefahtw |>«r.fra f2)fln* 

bt, 0^ Caipet: ^uc^y. l£)iff(/ «ft(tat &e mtv be JC«eiM$t$itfor&tDne^ ^«Dt 
«wttfet«f «tte ^i(!i8?£et)«rrTt , bcdste omflDrt gttOm t(t <3B«te/og optmå« 
tø«Etnri^>n9m oøJteifertn een^orfigdfe^ Ibm-cr beCtenOt nnDec 9^avn af 0(0 
^pivifiTr Craceoc (Uer neøerlotlOftr 2(ttr»^oi;tirag (b). <3}<b øenti« ^9t* 
umin^^ fanoc vored- l^tan^ov- den ^aa^t. M itetfec ^<ttri Oen jfenice, at 
^an» ^ieller ^cnf eD«; ^iiftetti tit w^mMie m f<erD(Utf flot 09 fofh» 

€fter ^ftmrcftnffm fctf 6plt> fartDf ^r, >&«» Kanéov jtons (C&tfc 
Jlfart off ban*?&feØte! ^ettugttne 4anø? Off 2|0iolf i <^ctE meO at CeU ^<r» 
mgOomme^Wvi^ »^C>oIO<» imettenr ftg, 3 d« ^ortlrag/. fbm unDet tftaw 
«f (erW^«iI»tigff*l!l«cef , tit Qkn^botis s. taiirentif Slft«it «II<r &. 9. Stuguj« 
i?44. Www er opcetttf, bliwr^r; 3ot>an3l4n9ov twwner , faaletieé # at mO 
0«iae ^Dtliitft ^aomm 09 5aii5 ^iraer intet {FutSe ^agoae af »<(/ fbm b(W 
BCtn t»ac Ub%mt og befe^fet (d). ® c« uagtet fin\xt man^aelKattQ019/ ié« 
(»gatnmel 09 ffoø @tattfman&/ bet meente kongen og Oer itonaeiigc .^ul 
ttoUgeiiy w^tiilunoe (Pot ^aw tS8«t fotneitf meD'l5e»iw $rw» ©eønø, (om en 
eA9f fewtwO ^ai» fotufi faae, ar «» alent &«tt Jtongcl^e «W«9t/ fom nu meO 
ten ftwflf ^iCig^c |ttt>Ue funner h\\»t ttt ortwfl ^iiy fownet^^g ufotminlfet/ 
»iltre W'H foaffei/ men cnOo^^pltbr ogUenigbet^ tti^D^^iDen imtUtm^tvUwu 
fiinbeloraatlagef. 3a ^n ^at fym tabet ftgt Nnnr &aii ^aat iaa nvx tit 
^mtf 01 Nn (o(t beve^r t«s ftn $(fi!ti> fra ^ooe/ o§ ntoiaøoe oOe fin« 
f^ntag« aemeeber/ for ot lioc rwe»rige.3:tbisXoli9beOrforbe!>o!benD« H 
tAtM^t SnbfMwdewe af b« ^tbtnin&tt, fom ^ntm poa ti^^in fbi M 
ttansfotb^ GitJaiiitc^tene^er naabi^d van tiOaøte, eoa (^^onøC^rtliioti/ 

(i) HVITFELD pag. i f j^, CKAGtt Hiff. Chtiit IH. img. atfijv 

(^cVMOLLERt Cimbri« Licerat« Tott. i. a. f 2gr ' ^ 

(4) LiiNlGS iXckfiK'^R^iV U. Csdtiaiia^ ». f^prtfi^ pag. 17. IV V - 
øuiidig inp tilfoni; ,^i»9r.ti( j»(i .j»af<[Ui N^^ ^o<nn<c .^avt ^iort^ j&«ab te f«« 
,mo<«ep.e (c). 

kW Mn D09 i^fe ta&<t no^» mlQe 4f lin $r.i>iFab og SkuDKMøenJ^^ i at fte paa ' 
ft $cet)«irnclAnt^ <2^(if9c;; éi/ Da Der .enDn.u ^ecueCien j <$.i^t),|fian&/ »ttxoD« 
f idi\( ^eden tneO .^^ifer«! i»ar .flutter fantleDc ftd a&IPifiigje partiet £fi9éfoIf<' 
V>m :f)«IOt ^<$tugl>»mene t j>eflant»tg ^pgt <og llrp/ ^ac^an ifhafUPtt, ci 
aUm at inDlttnte jeisnUgtlntttvr^iuug om ^$ fammttf -3;»r(ta9(nDje.od ^ive Stm 
KH .00 ^(crugtriu tttfot;(aD£(i9 ^entnin^ »m alting / mtn endoø^ia jat -didce 
rjem putadci«)« > &< beft^ dto^Dy I><H) ^&fl(ji^ fiinDe tomfo at )>«reiietitige ti( 
^vXfff^ 'fiP^^J^v, 93i fan ^eii; paa til:S&^utf ant^rje .n>enD« i^tid ^gen^Dldf 
0(^/ l^ceptu ;i,&(p|ipt« ^ac j^44*$P0jraf JXt lue^ fom «r til .^(ttMd'^«ntf| 

ipiOide ^ndffpartf ^ilt^e ^enfie løn 3* ;$. ®. mit trmtwem 
jgf (tl^e tll)ovorn* ^tif ^et $uc# vn^ J^tt , J3ct fan 3. $. ®« 

t>iiwt n«<^ Drt|)rrf(|øp t)an ter ^øtd d«ii»f jttet , i)nt é^m^^u^ 
VIII ^aøe jb9 e^n 4D^t l()o l>Iotten^e^ (at fi)nt ^j^un^^ U 

vn^ ^o(fie(n gtUt^n, cQit^eel tl^o øef^pen, olfe ibat fe f7(f tad^« 

nten, vitt tefFulbtgen @te]^ ntc^t ar^ne» funl^ec øc( tiifié fut« 
Hen^pmt bet Næit in 6éa^ii/ Ql^<6are Jonb 9)4c|bedl/ tat «o(| 
®øbt t)ørf>e^o iPifle^ famtn nmC$m, 9iu Wt (bt Dcf t)ot 
tDekttc^ tN)ftti(tteti SAten ibof etyagen , Jbat ttité 3Qtot9 150a 
itnec^re Mti ffttt^enDomen ^t)n fltøtet SQnxm mfiam ii, 
®eme ttøttoofamente ^f&be tc^' an 5to. SP?art nH)neiii ^nettgffeti 
^n , Ibaf fpne Jto» ^atr. t)t:^ e^rrm fintete ^oQ.IØtati tpol ae« 

■ ^7 tnflfet 

—»—■11 n^ ^ — TT j I I I ' II f ' I Hl •" ' ' • '. I ■ . 1 

(e) Vid. Elo^am Jo« Aantzovii alxerum inter Epiftolas RjiAtzoT. Confofotor. f. m. iS« 
MOLLØU Ckoimm Uc p» S^^. Cw£ GRAMMU PraBbt ad Cfiiglian f. 70. ,f T / 96 '©(inffe 2»(»fi«jim 

* ' ( - - - —- T- - I II - ^^. 

tifti/ un^ fet t>w gute mi^ maltn an< paf 3. 5. ®. griift^Mflrt 
0* 500, SKanne wot flernlret t^o fu!c5«r lofioHf vjerorttnm 

fl)ofi»flc twf t^ feonfee twrtt »cten / ti^ tat alfp fin s«ft* ^t 

teQ 5?nr(^te nt (Dergefcc^ tortO gcjbetiipett tv^r^rti muc^ten. Q3nll 
lorrr mc^t t)nø(ratrn / tat 3« S«®^- ^^ Santbteur an ten SitrO 
In e^rrm titk t^rfetttgeB leten , vp tat tvennec tU te iRotorfft 
ftfiteterte/ tarmen atétettte te futbtden.)jpt furter{t]i;(ie t)tl)dA(K 
letl^e/ vnt man alfo ten *2ttet øernftet funte/ V)nt t^w'S^iSfii' 

• »e^rr fletra<^et werte/ tat men ten ^6^imp tfrom ©cOoteo 
Iltert traøen muc^te. 5)^( tvere eet dn^t / tat te ^ofl tvetM' 
iimme' t()ø iKenteéb^rø^ef^eUer toeeW/ \op &at alfo toen ficK et' 
iDad t^^tra^e / 3* ^* ®, ^ Mt te ififlet mten muc^ten. t^ 
terne fo nnaen ocf S^m fi, ®, et)nen QEtnfirenntøer t^e^fOejt id« 
l^tt/ten ttt mit nt#t werafc^/ n>ie te ^hec^te fnl^^e^ veVtfiO' 
(en oet^eh / tat anne øeiegen f^n / Q^nt l^rtte fulc^^ in ^It 3. 

; $. ®. ten icf mit atten Q^ermoge t^o tenente f<|)ultid t)n^ pti<9' 
ticp me^e ^tflelten moflen, tenele ti^c mft4).S'®*ten $((mf<^ 
liden tn frifelt ®eftmttett t)nt øtitcf feltgen dtediment^e ^iffan 
tto ent^dtentr* Damm t(i($ f^ceiteni^ae ten 18* ^nø 

AnMoi544* . 

5&ntei!tctt<iiet tmt fle^orranift 

K S. 3tt wfiretr 3. g. ®. «i4> «icO tuffe Wgelic^en »ttttt 
iin Jto. SØ?att^ toeifrvtiden (ateti* PatuiQ uc fupm. 

iOem lSiurd^(u4t^eft t)9%(Boni pe^n enb {Ktn «&er;tOf<'^tortB/ ^ 
tun t^oDTortttgeii/ ^«rt^ofden tt)o ^(|i(<fn>tø^^o(flem / (^tormotn vntctt 


I M I ^ Ifl ^IK. ■Mbirfb 59^'|)effir* At 

MMiM mmmmmtåmmåttitå^ 11 I _ tmn nic^t n^ien fan/ e|fc5t te toaVøaotlectr ^uj^e ttrt :8ai)C t^^ ^teten ielotnett/ e^er tot \»ai^9 gé(adtti/ gcf na ber (i^iue 
^egetJen ^e boetiv @o twitf te $tf øe %%%^x^\ ertor^eterr, tat raeit iDt ivt(t» fi^ tttn<fet m)> to(^ tx^ ^og« Sitt f^n/ tat ntetr nxid) i^, 

»Ati ten dect^oørø aa ttm j^optni^ i vam ^oiiinge na ten 9(tt* 
If^eti/ ^ \)né te^ffji^rn tor atiev fléif^ S^aruuitue fee tV^ '^m 
jui^t an/ tcvotfe te Santfafeh vp f^n f<totIeit/ Øattu i%9 té^wa* 
jtetr ^unn \)Rt QStictatle tefieQefi/ vnt tac ^emte vvm eesotte« 
fiéftr tm fatte ttf félt^ tar nlctr latnen fanfl/ tt teSu^e, te ta« 
vvAmmr ttiit n^rtten i»p lojten/ øef^ tatru «tter antere tai? 
laroen fånff/ vnt t^ (fetec L ^u{te ettee X. t^rf6mt/. atfe tot 
iante tønt Sute auectagen ttetteii fc^olteri^ $^ 2«6efe, fiu< 
tietotc^ t9«t ^amt^tc^ |i)nt føoljtnecfyee t(ro ^efamen/ øHenf? vott 
\9tx fé onmnwn. 3tf B 3o^ah 6ttwfé <jam ©rafcn tjon OI^- 
^cn^oté øefameti/t^nt teU van tvegnt ted®raffen tertc^teHrtat 
ic ©rafte nøtt^ jtnec^te in fonem Sftate uøøentf Wt/fvoUié man 
lar tve^ ontoenten/ (b fiønte ixm te ^llfgen 6efamem Sj^u 
leWe i(f le^néqi ^wrf) ; uct f e^n (Seft , . ^ tatff ø<f ne nwntt 
ftaai tfedfeggen. Q5nt »ert tee ttMfé t^an m^.fete/ .fij fege id 

fecné/ tot ttr oetotten vverte. . ^W lefft (Swafe anaet^Mct/ 
9X tem (Scaffen twrmeltet ttf, tat noé 560. ^ecte ?nt XIL 
•Denlott 5tnectte % ten 5uwn: farne« ^ulTen. Øtit ff^e m 
!B$At^ttt# tat &) trm 6tifte d^unfhr/ i[»ate(6^t»/ vnt fn / \* ^ • 78 ^^^i^^^^j^* 

ima(|&. iPa^ Mt 1^ fulfrt^e .©tumft Itrjier btx^ttti fi»en ni«9 
jttwad ^ar smt vm^^ n^Ibe/ fo tojølte f!^ ter ^rafe mit ^ 

UUtt fon^ n>fé tac itp mnfliT/ Dat ebt é^mr érli^r tofcdf / tvef 
Hw lirf nti m$ vjntf rffjjen / 1 J)ter twf mn ficf fd^riw rr^ ajnfii 
Jjuntfd^afft tj« fwacf/ €»nfpf;tm^ é^btrt? ipi? njcft/fo érfftrww 
jwf Uf mfl»^| / Un man borføixf eu latv ©cflf *)n^ 6at S3» 

)ung(o Sia^drn 9e(aiid.en (atjttf/ Hti Um%nt^^ mé^m 

toelcfer an mt) driandet (99/ boruto tfip (r^neen, ibat Ibt ter 
^al$ ®caifén ^anbel il. $n^ tperé dloett/ tat man in M 

aif§rrrten mtf trm iaarnte brn pnt tpft^tv ^ Ib øett iot mit N 
SBrrtff tt tboPprfcOi(fenOf fdtfom« ^r junae n Surf^en foneit mit 
(køner ?(ntaa ^ftU, t)nb t| Sbete ocf igom ^»If n)ei Um^t 
unt nii$e ^rfii^ctpf iniøec p^rf ^zxU t>nt^n# ttrcd goen id» 

^x^ii, t«|; fe pc( ri^pin itøle farne n , ^nb tot intie fe onr CFtit* 
^ultiflunge t^enofnDeii/ ^|j:^($ icf t9 adent^albtn Afjr mpnM 

bon »9 aaentMm ^90 D(n.en^r gan^ n>i(U($* pamni ili(9 
ISteitcnbarflc l^cn 13. Øepttmbirfé $(n»o iS44* 

3ol>4it 2l4iii|^t9 9litt|rr» P*^ j . P. S, 3n buffer ^tinitc fnmprt $efm4n vaii txr 6^rfi/ 
vi^ Uit »nt SBrcuirtf/ &(tt ^tr mxijå^^ t^øi^moU^rr mr tern \ ' fen / ^n^ m^t«U£ j^øitnøe^ tm& ifetf |!)^ffm Sfttfitteh nid^r ^o/ 
ren > 9nt ^( 3oti(^itt» mmflteiT;' ødi te^ Vøi^^^ tlfstt l^etr 

2S)(m dtjlrendcii onl$ !^u^ ^trhW jtter>^euiettt$f«^efl( S^ftt^ef / det* 

.- ^( noaénf Mr «ii)^^ VfHvléi ^mt (hbriiT fuhl}V ««vi( jfrc^ne', ferétn^ 
3^dtfBov tafPtbe af/ Da fan^ of cnDog' af i$(f felgiertDe^at if4$'.anfeie abiFtOtde 
lan^iStcvc, fem M»i&rtt*/ af Ian (ige jtfbt i^iVet tfiedligie^oion fttt ^ifit)f«<3)(^ 
ai«nK&it^0Trg<nv^etu8tnieV.D^.3><^9t(U(h(fo*3^os'an^^^ eg (aDtt fm' 
Cm^tMtHg^tt)^ 09 ^eto«^ foe etilftDetf Sgefte' (aaO« tiUir ØtaaD 09 <0«a{^ 


/ ' N 
bf r JT. ID^tftt SSriof ttoQen bfe((en> aber nt^t / f^eOe f$ tn 3tt>. 
® nabett fflrtr €M'«Q^ni'/ bttut^ S ^ ^. be ^efedeM^etf øOettt« 
Ritten {wirn^r^bbrne^ttien/D'nQ^ mibtiiere)^Øe^i|^øif^bp> bf 

m%rci JSenebtcf e# tl^ofcbt<fw / bn» 3^ ^^ S^«' t*f tt6 (tf m tinf 
%ttfmtt Xt^t ^mVi fbebi^JÉ(fen/bttb bt; IktmHtn^eu 

ben 25cif e5i<^eb» ^rtifr/ al(r3-1f'^-^t7 ftnen^^rttfen i^errb 
4»øf ttebmenf bar Ct^ tfoitr Bmiji^iifeti^ Ibc^ ^orm« btf ®raf 
C^r^ff<#tr øcffreféntril^ fo wirr fiioli mwbnberbrntée^^f^, 
tatb 3. $• i'* ni 1^ 3: f ^ (9^v Je^ofbewet Bfl(petjif<tf t^ulben fenen 

mtbt <»cm i(ie9i)er^3t« % (91 ftaueflvtD^ étt^r/ ben tbutbe: <cf 

mibt 8p _" IDiinffe SWfliitgftt. 

Qlnflege fin mn^tm, Un idwtlt, t((t !)£ tern fvAmn^-^M 
qSBDirtf 9 (d 3. 5. ®^ tj^ft SJnliftlbcnMwt »tf^t tefbe eow« (>«• 

mi Dtv ® ttbm«vf(&m ^ -^Mffen }u jD(&<ntor9f vnD ^(mat^oxflr/ mpnni 

1 

tbtm m«nl\itn I Hi €^ ^. ®> t>ie IBriue viierftrpt^e » jto. SJ 

nem ®. |). ^erto) I^Anfen (lO: l^retfonjE^r / fo iø ta^ niri>iK8% 
nunar 1 &«^ (te ^* %. (9. ^vec^n f[)l, ^en ré femgeiritng/ iiiV' 

gefagt/ »en fc|i an W Otut fttntme/ fotvi^I an nme>^<^^%^ ømmmmmmmøtmmmmm fut ^nttmtlt tihtmmttL SS&tldm icP ^ $. ®. aSent^albeit 
in 9lvibtwotH ^n^vittni^i^n ntc^t ^abt wiøtn jbiierof net 

fritgrm dtrømtf ttte »n( {angwfriaft ^efunt^it t6o tntho\tm^t 

IBn^ertenigfr 

3, Sit hertug $an«. 

•^^ <Er^rtona( mijn«? tm^fc^niflen Ztn^, Ian id 3. % ©♦ 

thid f ^ogtlaftn 6tf t« tnm\)lt ten weitantt ^ttnfnj ^t^beric^ 
f^f tder ®^e<:()tf ntife / 3. $. ®. ^er l^a^C/ ^tcf tmb lanse ^t3^ 
ittcit ttiftt firm !Ro(9genf4ttd ^^o^tt/ fo 1Ø tenoegrn ^trme^ 

ht Dan ^ett 3nti>onfteii tri^aubré j^er weren htxiiS^mt wxAH 
tm Suften t^ordelea / Hi ^ 1119 \)n& jl<møe ^ttmm noøelatene 
^^rtifn leneit 3nbvac^t l^n , tet^ ^ lon^e ^at^ t(f r^o3. $« ®. 
queme / tmt 3. S« ®« ten 3edenberic^( enttrcfen mut^te/ alften 
tøet iilt «rO iimøe ^^rmen (int Qritrn ttt<^t t])o bei14>ttaet 
fiti / Ht totttte it}9 getne ndatctu Intran f2<f 3- i?« ®* øneoig 
fcteget^/ tin 4c^ itmt 3. S» ®* tnitt fttntcigem ©etorfom n>el>* 
bcrttmme t^e tjøttenenoe fc&ulttg «nt mer atfe n)j)Atg / femte(| 
9ot^ / terne i(f 3. S. 0. to langet ®e^nt^ett t)nt gldcefeligeifi 
Scgtmente ti^o ent^øttente ^ tetteictb Saturn ^gtfonv^ 
2)«imei;tagf « iia ;8(tar( 9(nflo 9545. 

3,g.®» 

^tectfniget .. 

Totn.m 8 4♦tl^ 

8^ ^p< SanfFe ^øro^gttt i*H* ttm ^. til fyttH ^ni^ 
jtuntfc^af t ttiogf (feltctr^ wor ti^ 3mv. S* ©v wnl> 6cc fttlbtftcrt 

jtuntf^af r t)9ir fonten / Ut^t ta 3. ^M,mnf tvei te ful&idm 

te ^mecOtidr/ Cent tcf 3^^^^ S' ®« ^" glMrlidftn Dte&UQoU^ 

3unjecg»®. ^ , i QJttt^emnfgerSener 

fiigflec |}cce^ Dufént ^aUc Uggm UiKn tb»^(^oiff etli(^aSait^fned)tt«tf^» 
nemtnD«/ wnO tD«C«n3'§ ©- Duftut ©al« tror b^^kggjetr. ^ttiw5» 
^m VQxljanVm, fiy fc&at m<n Oar t()Q tafl^tt:/ vsu nit^t r fo- f<|»Oeti ^»nwtf 
imcf«t blpuen.. 3?u wreguor/ Dat 3l- 5- &- mit Ben foifeisen ixoo, ®alct«fr 
«ift 20a. 1^0« itutitfcfyajft , tttm l)«iv Diif«nt t^om ^md^ten vwfmtt niatøeii/ 
b«tt tot tf S«n>lfl|l tnO' røat&aiftig^, Dat ^nkn Qt\bttå^c t^o ?0?«f«(en6ord^ 
JCnt(^t« attnlmpi »nD ©clt gifft t wD D«r mit nic^ guD«* j<ceir 5fty. S)taft.tniJ 
3. §. ©. im @9nne ftefft ic. ^c* nu 3. ^.@. Dt« gepntHt , twtOtn m? W 
fMlbifl!t2^^®,tnitiv^td^oD(ft^a^tgneOtc^li(()9orij((RDiderr, Datumrut fuprb 39' ^^- iBi 5. ^lT|)t/3uen tHctoejitloV). 

Citbtt -^et 3»e»/ ic^ wif «i n<t termen/ ta^' Mc j^tttttfcOafft 
^ ImitCf fl/ ta^ tif Itrtf c^« nit t)on ttiwntf c gie ^n .rt)erfcf iv ual 

fotitt )>fcmrr(f t; taé ter ^nflaøt t)f @(^et)tn ^txix^ti tan meinl 
iScadKen^ ifl etn4a^i;@oi)^røtot1n£if atiM, ten irt^nfrr^lre* 
£t ron^rmirt/f« fotten auc^ tio(b9l(Uttf(.be<Me^nrc^te4ebr4(t)t 
toct^rit/ iAlfo ^a^ ton ttr iBi)($fn ^^t ^u bateit* . €tbe Mbat* 
jbm bor gut dit/ taé mem ®. !f^, ^er^os ^artstHg ^n tenj^^ 
itfg fcf;rei^e/ ob nwn t)ff 5?tif<l)te/ mii man fle f)flonifnian/<Hi* 
netmn / l»ni)^^cr^09 ^tbreic^ mit (fin cigtn $(tff bebro^en fol« 

^iti dcrtc^t/ bal tan ^tr^og 2(Mo|fd w%m niemitnt ^slt jur 
>*.«.; bf r :^nrcbt( U^qm n>iUe> brésletcbcn bal ^tv^o% ^<tn$ 
;ft(| in ^(elc^m $(Ki bargu t^ntjerntu^ft iief einte- 1H$c^ nn ^n 
Sbni^ f&r fctn Iprrfon bar^n mit btn ^n(jc^t<n voiU 4ctb<m 
i^abtn/inufi iifø t)f ber^oHbeanttoøctetiverbm/tjnbbad JDrrj^og 
:^mte brn iungrn ^neuel^e mtt Un fSrtuf n an ben ^6ntd ap* 
^rtigf , bfr fan »or ber 3fit wiber fonten , tf)t lui Q3otcf attfani^ 
jnen foihpt. ^ (é^e t>or pt an ^ taé man tS ^tei(^i90l l)ft U9 
Sfttfiblade pieiben/ tmb baé^olcf ^njieben la^e/ banan bem 
^rt/ bo tit ^necbte tet) etnattbec foUen ^eSrac^t »erben/ ffeden 
fie tt)ol 3u fcgUtgen , ^uc$ i(l ^er^9 6^tnrtc^8^ot nttt^ t)or bec 
Slrnébocfe beregnet / bet ttit na(^ bem 5t5nig / *Mit(t bet imtge 
Sfnette^ ber fan e^famen^t^nb baé man be^a^ecfeiabnrøtfii^tt 
$DIatf(f;a((fd ^riue mebe an ben^dntg r(|i(fe» ibarauiS .t|l3tt))et# 
mertfen/ bal (te ^necbte tn ^erneminbé giében n)0Uen/ Verbal« 
^en iaé iltg m ben jtdnig f(bi<f ett* Saturn bor ^nbe(t @ontagl 

VooemJucunditatisA.niioj545. Øo])4tt ^4ttQanSKttter« 

' P. s. Ct> Di« Sinfpwttig« mit De« StiSnlje« iSrcue nit »<3< røere/ fo la# 
ten Kisen iiiøeR jcekMti / t>an t»e itmc&te :ceitten fo ilig nit* 

-£>pfF«lft: ' ' 

Kn <£)(ma 3K<n 9{«nettt((»»» IHitter , )u^«tfl»«L 

2 i €,Xil '• fedmen toot^f/ tftt ttt]« 2«n1fiatØt , ^ f^itt trøtrr tfffm tttnn 
fct nwl 1D0T dtit^ ao^ tat imn ^efelCttfc^lo ^c tm^tr %t^ (res 

t^otrm t^orfof en tmt fippen fatrn , tl^o ten U onUra J^mn iH<|t 
ti^o loettev fin moc^ten. fe eommrt ié Rt«Ot »It&f <SFt^ fii» 
le fic| nøc^ aOerle^ ^nd^^ucft er^euenn ^ &atiimme té^ idM 
mt^n ®, ^ vnt ^er eso ((fritte An^ 5to. fKifrt. monrit gnrttøøes 
^etvm / Idt^ mm fe vode^øen mo«e. @e ()et)teii noc6 1. ^ 
fen t|ie tenen > tven tr tmme f^ny fb fmn no# a0erk9 t^twite 
lamen«^ S9{on dnrtiffer $Ktf^ tnt ^er Ian te Sfnrtbørt M^s 
let t9t)t tvott ^M St^.fDWtmrmtni ftnctigf en ^ecvnn »eMft 
in^fnn t lotmnntf rate ia, ta(6 flne^urf}(t<|e®iMtr rt^«|tt 
€tfir 5Ca. I92<ktt» f:^me, t>nt m ocf en ttbfc^ett t^nntp mpten« 
n)en ntf møn ønetigec |)et mt'tl ll^ Stetenn tf^ t^cvt Hmtn, 
$f rt^ kf ett) ^crøettf/ fb settnif to ett«. ^t;{ceeti tee t9 tfte f9* 
nem f encfjetefl nv^t tithbt nNØep tergen. <Darmet( tt^ eak 
tic entiøttente to tftutUvi^ Saturn Sdticf S Inøaøe^ n^r^ 
'«ttli ^tottø i545r -^^ ^ - 

Ci>ff«ifrr 

: ^en ^eflren^en imnt ^ntti^effénn ^tnn ^uen lr#tfen{fetf' 
iDen SKietem /, 2an\h^atf^c^a , Wiwn Wfnntern fPKtttlifrf 
IrtKnC^me/ l^ø^imt^iu •■ -* ,&MØ '\ ff ^*Me. S5 mmm^mmm^^ 
«<> (iclKc hfonDf««^. ^8$a^ w^t fOtu^tt dev^l QimtM 
8^ erimrv SteCr fiirloiiinK»/ vnt mie un« ^0(| n(<|t twrf^lgNnr « 

€tn$e(m.ant)fr(attfm/ \Hi&<&dneSkft Car^u miU^gf |b((^é fmii 
tbii QSilfté'/ iDoUrr in eBcttac^tunge f(>(c^d.DnD «nt)f rer ^eieøem 

:XU>iV9ov' fotdtDd ff«t>%( tir (Dluf tn«ne m^aatl^ iS(<dbovd/ ^m ttffom()aooe 
tlt^rt S5iifo))(n'af^er(ttm/ bt^iirm ^iAtnenr (om $(ltft».^(«t( i6ftppec CK« 
imttø&|^e&^ ««D mm $5i>« Ccobtfng 15 34- tot iilmtt til ^nl, 09 ^ncm 
i(M(U^ «f K^nøm N^vmt tU Ci<nDomv ^U^fl^xøfH, \mpfta 4u \ B$ ^anfFe IStddUiftt. 


^•^IPgP cui^ieufe of l>ctte @Iaciø/ stemmet in Origiijaii )>aa* ^»jj^tttirøt ilp<l»(t uOi Dtjt 

V>tf 3oi)«tt X^ttt^OJiw 9Jttt§cr / tffenn^ ^fe t tnft uor mp/ 
<Jla^ tftite te ©Hn^uc^ttgeiTc ®rot()me(øt(i8c ^oic^flctornc gut» 

©rowiiarn ^>nt per 2>itftnierfø>n / ©raffe tf)f> Ol^f ntwf^ \)n^ 
^flmanHhøtf)/ mijn %nt^\ø(t ^onin^f) »nb Jbere/ mi) in tein 
3flce flad& é^rlfli unferd erløfer^ ®ft)orft uoffte tn Ijiintfrtt U^ 
XXXlin. int'f et>nem |)tttwn Ktigc^lute tl)ø 9Ioffe »nO ^otf in 
' 3utlanPt ajfftffprtiflett/ De »ageftocfainfn \jnb webtewfrtiflfB 
€iDU<r 3ton* Wtatt. f&o ©cfjorfdrae »n^ 55nt()frtent(^tt tljp 
Itinøentif/ ))nt ict tat amt møn ^(t)f DnbSeitent v>er^eflget/ ^n( 
be 6lat 2(I(børc^ mttf^nem Storme iMit oenxltiøer ^ant mit 
tm Stxi^luUn erouert t)nb De fulbføen inøencimen« <H5oruiti« 
itie tin) tt(mn\$ 4lfe e^nem 23e!t«|)eren te ^off t>nt tat |)w< 
fennen $(lrt»cr^ deleøen/ tat te ^tfcOop ^on ^en||ufé( t^ouørø 
^e^t, ))ortir^ d^etien, t>nt Døn ten5trtøe^(utenauerantnvort(t 
t«ørteo <|f/ ttttin (jarn @rørmen geiDonlK^/ tat men tein ^el^ 
;^erci) mit t\)mm l^nfe/ twr eijn Siorm sefc^ert/ t^uøtfr« 
piitc^t 5Sor»p mo te 60 Wermelte^o. aWate, mt)n gnetiijft«« 
$ere øétMt OuerflDet ©rjner 5?o. SWatt ©c^tin, ©eflfi wo 
trefflife 33rf linte ^nettøff fieøetten. ®o |)ef>be icf ter mtm ^ 
^Bitten vnt 23iriporte tm^mt <Stmn vnt ter ø^r tSBiflen wj 
23ultørr^ ^ttr tho mti fioten øemefen, ten fRf&iflcn ^off vnv 
:&ttel mit a9e{t%teQ ^nteif «nt (fnteft^leit/ olfé ittfeøre^/ 
jintt fflrtipt terø f^Kiæ, ,g)tfen *nt ^eten/ te timeth tAt w 
tto fleipefen / fo mt) |)0{iC^|!deta(Ote ^0. ilSatt mm Qtif^im 
^ttxt »ti) ØrniDen gnetiflfl »orøunnet/ ^utft t^rer SWidtt ««'fK' 
gdter 23orfd&cf tttttfle/ tern ^r6arn »nt UmuefJtn <Dlejftn»$ 
cPeri/ monfm frunortf fen. (enen ©tDttfleretontf^en ©raen/iw 
afiet@ere^tt4)eitt, ^r^l^eitt »nt^tdentome/ h>iit^tenfitlM r~ I ■• MMri^Mi 39* l!>eftf- mmlti 87' S><i(err/ te m^ tf)o fruntttifcr SRogr entrict)ter bnt bet^aln tvor* 
ten/ tJMfofft/ Mttoten, bpøeCatenr trnt tOoflefkUef/ aJorfipiJe/ 
Dbrlfltf/ \)plate/ v>nt ^tfoftiOr 3<P 3ob<^lt ^ait^Ottnr gif ttftec 
toijt mt^ \Mit mpr ^tieti tfem ^pgcmfltert (DUff tHwitcf e« 
t>nt fpen^nici* Oert \)lfj|etac^feir éof »nt ©ueéy mir fampt 
tim SJumf/^u|én> »nt QtrCeii/ fø mtjt te 5?i)rtta4)fn!e SWattv tac 
t^O/ 2tttft e&reir 5t(mMlift» 33orf<tH:tumifle / dnetfgff aeffeuen 
imV dTdumter aac4 Wtt t>p^émert fn aUti; Sorme \^nt ©c^allf te# 
SRec^feii/ ivtf id Weé tftom' fteffrifléffen toew fait mif mac|./ 
vnt^e^be alfo e^me mit ^ywm ^ruetv te jtenmc^tifen Q^orfc^rtV 
mm^tr mn uor&en tar ^\f øegvufnvaitertfnttwortet \3Tit t(>o()é' 
feretr. $5c JBeftef trfluiTge ter 2Siar()eitf ^tDc ict CJofeott 
Kiwuøuw !Rt«|)er porijetac^r mon: atigetotnr^^ietwoc mij. 
i>iit mime Sruen witlifeii ftenøeit lafett netten an tcjfett *5f ejf ^ 
tf fif genen ii tf)0 3tf6<> no«^ (J^eifli »nfer* CFrfoferé ^rbott 
ini a5ff tfintuntevften tat na im \)9(f unt ttettigeftea 3arr> 

' * 2ft Cee i D«t ^at rr4o-. 5at>et* »cftct fbtitagctt' nogctf ^miDer pacr itongr 
^nfiiatt' ^en Zvtbké wgn« meD' iK» fcingne if ong' (t^ttflierif paa ©pn* 
Detfewg^' 09- at ^r.3o^anHcnB<>^D«ruDf ef aUtte ^cjt vær«r brugt 09 tilliajt 
tfiiO Cctnccfcc ^^s^cir^rftV DiD^cn- for (fiffet ^r mm enJog af .Kong; (CÉ?vi(it«ri? 
toret forfajiget fremdele* DeruCr at bruge«^ tet fee* af tto^le boibemetbte ^0113 
C^rfftwritff egen^jflfrtDige ^rcoev ffretnc {■ b«mf IDtf 5lar tit åon^ Z^vi^ian , 
f^m-gtéfflmeé i D«t^ngetf9t©ebetmc«2fr^iw og ffat engang »eo ?ci!ig5ei) Or«) . 
fnr Or& btioc jn&fertr 3 <f flf Ciflfe ^leuev im w af 4. Maj? ,. beber dct fdaU*^. 
Crt r 2Ceri(le ^tenOe ^ jf«3 gif«««^' etlbev tiieétiCre ;. af ieg ^afuer tcncr pa<r 
t^e 2frttd?etr (om t^evø ^ofnn^tv ocCanfieler banUMf tuet mcg^, onrj^r 
ren&eø myne 3øfn :c: og fioen i famme^retii: Berr^wnfte) t^cr ibmtiUv^ 
Iteilitt^et) icf e foo vave, ati t^a »ille fWtf e forftrefnc ^ofintfler ocCan jft» 
ler^i^metJ^fitl^dd^ mgeneiancn&ee tTTad^t p«: t^r JTrtttf cl o<r ^orfTaff)- 
fow par t^eitO^ forWb feg^ enrellbrtr et^ev«* »entfe&ob^ 05 meg :c. €aiw" 
cett«v«n wir "Jo^mSviief tit ^effefaøeF/ m«ii! at ow ^fmtfleren niéne« -ét; ' 
jo^ait Kai»Qov/ (om »ar kongen« ^ofmefter i S«r(ienbomcn«,fl[uttc«Af jf 
Snere JSreio af 29. ® epremb^ b«or tet b«Oei;.r C^eir fonr (Ctj^ece'. m. recte^ 
et laDe tt>en ^anling. gaa fccmfV fbtif et&ectf C'anffelei; o<r ^Ct^^f)<ttf 

l^anf^ ^f n)iS focc^ anrørfntee^ t»i^t»^ ;&ønr ^ miOer nwg tmrrct^ei! I u^ 8$ gaiifff SBigftttif«,^ 

cuEituf! ofttneølaoi^/ ffltmmii in Originali j^'^V^ng« oi go6 J«««, 

J,'r .<flMttteroSf«ff«(,acti(f«l«c 

j: frille jc. grisnu i tt auS« SBiin 

.« tn. »ilU ttia jitlfiifi- Bifu« ttljit 

t tl^a ville vevMø ct{ ar fSecf e et^t« 

)iiiit)iiiisf)« (af« rttt iH(> 1«nt fonw 

fo(d<nDe SdrrngtC/ fa« fuit)« .maii &ø| 

'. tisans tOec nnou gt^oiiuiul/ fMW 

Mig C^tiftian otut fei*« ét-3'M 

»n s™«/ "I ©ijnOictiDro, fut at ofi 

m ^ati? S8<friel(< (f ). ®ifle btastiM 

Mtrci fraftKD (13 al fmSKHiig^it) flitilii 

S'n^C'^cwsMinet, e$| |a <tHc Bra ?iD tt nrilDt« Sæiigfrt. .6aim<n 

^(!i* S n1fa9t««liin66M9©li>t 03 £»0, nm ^antK« if(t Bio l>«nf«l f«i 

"'Ibi f4»- 2" '»ff« UiJffif E«!)« famme 'ja ^»t. tilfejl aenii CH-ifliennw • 

^'øHiilt »t løiitlc lU fattigt , ttfart« af tti &m»H Stfolitig, ftm n;4. d 

^ueo-nl Snu Xoftnrpac c«) S^mttiimmX: paa ^aluiiUii>cg,^ilEui ibliuitt 

Juset faalsDt« mtltut; Øgfom fomim SWft btrotUjii:, at KonjngÆSiii 

liitfn «j: begJuenOi« tb« 30B. IJIarf liibe, foni o(f «I jtelijc "Joban>ii» 

tffl ^^fTttoger oc ^r. ^oban Sciibo« ^iObtr banitom tUfagb/ pc* 

t*«wSIpt©yj)»ftborg, tiUflttgiffiK fattig« Solti Cba ec« wil iil> 

fttOj , «ti tb« rbltgg« yx. OT«rt ft4b» lift fiiittge Soli »piet i/M 

.i^ietligbeOe Stgiering 2c, 

3 iaranii aat 154S. bat 4r. Jtoban K«nBo» uti «S8t«» &\^stn 
^ans giou Swteii fci ein »e ?iavn Clou« ^fm, at {Ktti^en viiDi fri> 
»e fsc tannetii Jil S;!ii9l.3!ait|lu,at lian psfia«« SSootr i Bttt« to« 2* 
itioat« l)iI)oI5! iiojtt 008«/ bm iSiiiTaPettu Coci^tn n«|le Sopgitmelin i 
itttitipe af 3t8ii3!ii taWit taft i gotlornijia. SSvwt I90« foaltbe«: 

■<J tfterbeniflf wiUiflt »njefrattt jlitige Senfte mit aUffuSlitt' 
(J(!5 timm, (^nfliiflrt ©ert, 3* f«n 3- g- ®. Ib aJittSirtni' 

: • ^ 

, ffJMlO, CRAOn HiUCfciiil. IB, p. J87. OnCaviTrELD f. IIJJ, SOte im ^(ttlVff t^or ^r; mpf n bp trm ®ceiienf oprt iStpe tt 
\ fif iwflt^er ^utflf mif tfkt tn bem ^rrn ttitflflpeu^cHit m^ Køen« 

fftftt |fflent^ft?t<§en <pau9 i^tTi« ra^et JBurflttif te awfcicj« 
tifen geneten totfjen/Vnt t^ntf/tmi mmtt fQitt, an te Joif^fj« 

»ii>g^ tH)b liertn eDne dnetfdeQ3itrf<^ift;mttcetfen/ bat miøemek 
1^ Cl^^^ 6^Vite intt ft^Hft SDIebet bré !8tirgermeif}er6 nac§« 
^tinumn ^tUmvif te fntøtgen £ut>e tetttt e^te^ ^Benente^ ht* 
liften tttttét^m ^f(tf^ 1»!1 3t<^^ $• ®« t^otørtenettte tm 
Icf itt aUe tDegen mt)ne^ togefien ^ermoacnte^ Aan$ tptUtc^ t^nt 
f^irtti^/ ftffimft ti Wme^ttflf / tfm ur 3«wef5- ®. ii« filucffe* 
ft^em 9((afment{^ tnt faiibit®tiunthnt ^etlfam t^ eut^olten« 
ie ftttic^ tbo ^euelei). S)atum ^vettfnøarge tSBitmftni na^ 

IBntftffttnigf c \)nt tptøfgtr ©entt . 

f>(m ^urcj^Iuc^tigm ^oi^étom ^»vfhn i»nt> .gcmn 4^^ Do^^nf^it^ 
(ttcn t^o 9loctDedeti/ ^^gen t^o ©leftoigf^ ^offlcn / @tormdYti tind. 
, tee ^itmetfd^tti/ ©caffen t|^ Of&cn&o(((> i^aD iC>«}nieit^Ot);^/ monem giKf. 

• • 

^^eic Om $iD it 0:6 if (c nødet om ^t. Jo^n ^attQoio fbvefomntet/fø'c« 

' <nt i Oet Slat 1 5 ; I . Da oi finde eftetfetøenOt iotet» fca |)am ti( itong £^ri|H<Hi 

Oen CseDie, tiflige RuD enBoeteønelf«/ fon ^an efter ^ongetig ^tfaiminn* 

nriott, pM Det &9U i 3^e^i> @oøn/ fom Im 09 t)<ui^ bønner af ^«ngen 

.. ToDDu IV. rø ' JDnrcft« '^ii- \ ^bM^t-^BhMtin* K ' 1 

I 9 Q 

X.' mine vnt^mrniøfitf miUimt ^tn^t mii Mmtercn Slitr 
t^t>otn* ^c^fln Jtonftift! DitnO ^re/ CE« J(«. SDlAtt. $(tH». 

^dprrr cio ttfitnlii^ ^^i^n oder 3nf ttm9fl mit flot^oøwie 
aOtt aefMJteitter ®ete^ttøric «nnO ^nfN ,iB^iiiom ten ^a* 

(frti i$olU/ ftnetiflfi bréerirn/ bc&^e uf trr ®tf>ott tia^ inallet 
tOntiectentdKitt entfangrn, tønO fan <f« 5toh. a^att.tdtii9 

3cf t»ot fona^ t()oø<f<5icf£ ^t)I>en n>olte/ tin auetfl (n^offnniig 

lentome anøelandtfln/ 9(éteme tvolte 3. jto* S^att. t(f totfiit' 
iiidt 9(e3if}fe in !BnCectent(|eit anerantwocDer ^mm # bnt) tot 
iin)U itt ficf mit ten^ntttfofe t^o 2^e\iO V)nt funfl antem 
øeleacn^eit 6a(iien erlE^oltet (i^u tmne o4f øefc^rn mut)nttmtQ' 
|t(^n onft^eUat, t)ttnt t>ø¥méltée titbbtn, i>nt id i'n SQSac^ettfud 
(icé hic^t tuxi Wtn toiUttiffnnUt^t^an^to^m OmUtibtt^ 
IJec ti)0 t»oc&1euen/ bnt^etteniøf! hittmUf S. itom tøtatt M 
(en mi téétSort^aded dnetrdd tnt^tAHiat 6e(&enrbe toileto^ 
ne ^. 5to. SHatt 6<|riitenlt icf t^om !8otbfampoe entfai^cni 
tmt wiøentf é wm lat na^ ^ufum t5o (Dréeit ^ti^n^ ^' 
foger t^ocruAf t»nnt tftom IBeetenberge ti mineit SleAiilrrai 
vmt ^twtftn, UbU tennoc^ $« j(on.iRatt. AenebiaflenSBeøece 
iuut uf tigelec^teé tXe^tjler ^oan tti gemelten SarfiyeU t(io:;$|K'^t 
Stutringen upt furte rltg#e tdo fomen febcac^ vmttCito.lDMft 
i^ntlecteQHifl ttodrfcti<ft/ vnt ^m tf. jto. SRaCt. io4iQe ivegen # 
nté ^oaeØenOJocmoaente« lont^rrteniafle i^n^e i^o irt^^oøetAe 
totSigf/ te 9l(me(ttHir n^tlleii tf * J(o. 9Rate. in geltt(f|^{i§em 9i^ 
-émientte tnt f^féee (angwarenitee Qefunt^ett In ffnem gottli^ 
tenn^^ten teilf^ eetolteo. ^Dotmit €<efi»^lf ScitMrlnli 

emtuumSandorum Anoai5Sl* tf. jt. SRaft. 

flSntevtenMet tint wiaiAto IDeiKC i 


99. btt^ 91 Ut pitll^en vnO lotten K^^ogf/ ^ttetcnn eo ec^rfwtaf/ 

(^ 3o^ ^^itijøoit^ 9tttter/ jbrfennr fmt ttitt tør mø, mine 
fj iQh?uc% tint (tf rmrnnu^ttfcn« opentdt txttt^mttt ^at^mt 

MtiAf^nl) ittt/ mt) tønt mttmi letben @øn(n i^'itrtife Dn^ 

|t«. SDtatt. tacinne le&l^ti , U ti^t m^tisi ^nh mnntt ^teit 
écnti 2tumUi afl ^t^, Utt fbloe rl|)o dfbrttrmbe vnt t^^dme« 

tomtet wevvrø mu^tt tint XctttitniWt td fbfurn Qatfjftli 
th»StU§tna ®nUxt, fø 3(>v(v 5tø. S^Att. vnb ter fttfuen ^ueit 

iiidtnU (tDfic^etf ø(( nide «nbiaf(t) anebidfl btitttt, JDrmt 
nacø l^t^e 39crc J(o.l9ratt tc(j>ncrrbéniøfttr Wimiait bttflé 

nSctiof lOor ^8cåt, fm I fid 4(f» <K«an^ turlctif/ men %*t ftt tiUféfrtg 41 
^fe». ^ItitnfndeoOerafecOcmic: . \- 
•^ A 90. ' " _ g^ttnfff SWafldjirt« >on^ mine QFrueti tnt>ti ^it^tt ^91; vn^end^vtuc^tt ©céeimii 

ttO él^^tif 2>0tir&adf^:9a Onmium Sanaoruffl Aimo.l55{. 

vnO feine btiUn @ø^e \>f^ Se&rné 3(tt (>f lernet t)ntcr fdncm 

€!5fcivtire ^egimt af l[^4nQ09, ai ^on fiUoe iwDeDenneni ifKtn^id/ i^9i 
tactDilaoer meo Denv Orø- aD^iUigt tnost^MaiigsenD« ^in^ til SanDeté ^oiftMt o| 
^tlfæct: ^m for fme iwgttflr Slarfagccø (gifijio l^at ^an 9aa OenSgiOifl* 
funmt fotnwefc* fit <Sh>t ^-cDerifKrg, 05 l^wc Derfoc i et 5Sw» til btø 
■^ouiøitiu giott ^rUnlii!||^Dt)id paa-^(g(nt>e €l^\aOe; 

tei)/ ^(^ 5r&.e d^fitircn ^weo&t ^» ^, ®. gnett^ ec^rtttentt VR* 

initt mt, ^atann San^tt t^ ^en udeøen / t^trrot^fct^la^m/ 

øeborfamlic^ii t)nt> n>a rtn t^nticrbrntdec ertooen t>nt) (i CF.$.®* 
onfime n fk- S>ttt>ia kO auer aHlfitt rtnf §7ei?e «n^ ^ue«/ ^i^tip 
f^ 4Ue tat moner i^ i($ in bec <BeUDt ^tbt, hmk^ wti mi W9»( 
intere pOcn Stimle Mrtrn^e, rnijb nt(^ øem beH(t(|^n wpQ^/ 
éo mofle tenna($ t()9 fblc^^em gelclenntmbaQédtottHrff&rfkPK 
^/. ^hmK^i^ tiealM frnat tmt in^deti Stun^ir #e^(ii 

' ^ - ' Hit *r > 


mtttitttf 6n^ tt>«it ft qlii^ fjit mrtnn, ^ tyfunøc^ t^o ^forøen »> 

teoU fic^ ii()u forøen vomt 6oU< a(^ aOeé outfti tftoMrreoen 
tejft vecnemea (ateit/ ^aran »p ten nic()l nviffel / fb toiU tentie^ . 

feen (tir. <Sf^;^e otfo W^Tind<to§f&cir Oifftfeir Éii €i $. ®. Wt« 
maU onc^olanøetv ^vhinUtt/ mttt løntertenigcr ^tt^; f «. $. ®; 

fwtffeimr CF. ff^ ®. ^ebm ftc^ altrene mttt $. $. @. ØTetftm/ 
ntfo tot tnt^nef 9latrlfl(in^tt>fnt$\)nt nidKf é Darr^o^no^tø/ §\mQr 

Dnt ®iittb«2)ttnc((nt/ Ut atm) vr& tem97o(t?n mu wgctosetv 
tnb Aoc^ tcté/. «n^ dftr drørn tiSuDe tmbt ^gentoel^e ^itte 

Tbti\m ØvUn md troc^r Sitte kttetU^en. ^9 nic^z tfi r^o liefovj 

ten/ 6at fl etet oittete in tiSenae tøcfi fin nuifleDoirMvarenn^t^ 
en, anørffgen wtbi^agen ftfl«! V)n^ t)«v(at^ m<m ti @tetf/ fo 
loftten fl t>f eih doter $ttt toetrt ffitte ^tten^ QBenn aucf $r 
$. ®. H^tr alfa ^tth t>tit t^o i^e&tr te^en meifrrti/ litt i(&betat|t 
tieben tenfulnen Dnt oitteren ^ ein^otm«« tBmirtentfec-nac^ 
^Oicn Q?etm«i}en\mt(^ ftnteit tHa (atente^ 3c|»!ami Mi^itic^ 
louen/ øo^øetti^i^^oUe mitt 9. S. f». tc^tel n)té in ^nøutt 
t^o Itonnte/ no(|^ wumnifier WTnemen n^ei^tl/ t^nnt t)tf(t itt 

Denn jjtope fi^øoten Mtt $,rotitai)tic^\)f tern den* ^t ^ 
xøm ttettétret/ afis trm 3<!jøentfi( «emater. lESint mn itt gitcr 

S^jtrøe)^ )^0>it ø^Ue ft>ere/ 60 n^ecr i^t 6fter inen ten SiQVtao \ -i I I . »p 94 ^mfftWiømin, mmmmmrmmmm - V »oftrn fi ^øn dmftn fundet lo^t^deti/ ®o nonm ivi tiriiitiKf 

att etma leltaenørit te^n tonntti/lt^ mm an «Seit6<^tm 
AelefifiY* vmta man If.n§er t^atO ia W atmenSttte ^øtltvtyn) 

uen gmiéfam mtriicfct in tern Qimpt Ztttt^t , we cit allcc^ 

9Qtåi, ^$t fiéf tav fonte man cå tvoO ^h <>nt in t^eten« ^øt* 
len ^<^t tin ftaU{i<H ^ulvt taet^ minn. 92an f onbr ^ 
4]f(t i»oQ laete hi ^^mhctH^ Ifitttn , ^% anuafofne %^mt 
tt^nioten/ \»nt mtte tenen vom Utell / l^ol jte fu^^onion^ 
HA faren (etten/ notucffitifl tereten* SIKan moOe aner tetin in 
tem9lorten al« 3itttf antt lønt $uj&nen mitt trm ei!<øe<hn ($((' 
»en t»nt vi^oteten øftéten/ tenn »o nt($e/ »erten tpt iDt«( N 
IDanfef oHeSarc téjtuc^en motten/)»nnt wt tenn tern/ livet 
in temSante tronen/; løjft (fttrn terni tf €>tete fltfl»^ tmtt iM 
an ti tiitterflen au(f iooU øeref en» f!So |!($ tt^tet^mitt wti 
«ertrade»/ fonneo fl mU tange geytoge liérit/ ivo ni(&t| por^ 
f!e tar ot^t fange (men/t>nt tpen f? vernemen/ tatman tto tttto 
S3et)nen r »orten ffriiifeii / t^n itt 6n etn ^ni^eit lof^ fittt. 
0<f gnetigen ^urfien i^nt t^tttnf 3^ ti^o teffen 33orftbH}t/ 
to<t f^afi m^ne fDte^nung nt(tt øelten/ tnt wen man ja tontp 
verftof ren ii»rte/ ti»e((|fl (i> $. ®* mitt famyt 3rentt ffettm 
oOel 00 St^iffirt ivoQ j^rtenclen »erten /> fege W^9t pteø/ 
tat man tenno<^ ti ia Sutttantt \>w $itnen mttt nenten mtfi 
Ir^iieii ni<|r t^t^Iænr aniiefel^en ^ Oitfc^ ttjO éltel iftM 
mitt ®(ttoa<e^it lo tæ 9e8tt nic^c geue. J3^ U^^tdft N^ 
tenn nette« Im Ib^tpt , lann tvoa !)a(te l^otmt in tat tori^ t»; 
meik 9Mtri(| tette mi n>eØ t)ft(;apet / man-ttttei^aiMi 
iMcie gei»tf(fii »nt mn m^ tennoc^ offo t^ ti^ofte/ tm 
m«tf temuKt tot ^ntt ^M mete nemftt ; €^ foøte mon U 
(MRtt tc(l9 datét tfiéfetr toén man »Møml i^tarff«^ # 

^ *Btit tiø matt Ati(( tf)øm dantgtmTC (lurmr, fir mofe^m vta 

C«0. ®« ttiOen mi nøc^mafié m9nrt!$tb&(iitfiitelm tern beflrit^ 
Mrmetd ett / m^ gnet^røø entfc^nl^idft^ nemi r^ ^l^i odel. 

f&U^m\fm WiiXtnVfftHtii Mi!^ Exznéi Anno I$'i4, 

3i §. ®. 
. ajntft»fttfgett>mrøge$wl&mfr; 
3øfe<JtwX<im50wc Sfittf r* 

Cttmte Mr %Mn§f tjøn Dem 9téiar6tcf Nfomntnr tect^m $. 

t.RM)t gsti'/ Dat mon f^ mtDt vcdUtn^tftmU vy Den ^a(i 
fåttt, t>nD uNa fK^ aiKf mcøt geDdrni/ oil ntclt ^o fin/ D«r roen 
fk^ tiMit nnmn (at( / imD miDf r^ft|«n« - 

' 1^0 9(&feiiA>idf/ ^fleinii/ ^tomun^nti vnp» Ut^ttmatmn t ©rotvm 
iniDcfb(tti9tt(|(im. 

køøci^ntiidmter ^wctn^.^ tti«iF9(&«^ «t 0<w (fn ifNr Dm^foilwfldilit 

<ir\llr(Dfettc^t<ftell^øp%eDotrltfp GmDfflm Sttrftm tmD dntm/ 
«aC^ ^ S* ®* frtn mc9iim vnterDem ørn ttnOigm^nD gfi^rfameii 

fMvri^^^ w t(& Dm nSmiiitmDnrDrtiM catftøMmiimD«É(| 

^9 midr mlDt Dem fi9tDfrtt#ma|i4| Dfeøea^RtcBtttict^crøilk 

mém MrøiijNi «^($(^ iRfMinpfrfi(^DfmfNiq^.9^#ttiaiitfi - \ ^ SattfFe £07a#a{ftY If^*— *— ■ ■< I ■■ il>l^li>i*M<—lfc—i<— —!>——— 1^MÉ<i 4» $if «£>f rtu^ |wn^- tjAtnrc^«<^t&ff'^<><^5i^ociifK Jtttfte/ mt>ne \>nt6ciE&e nige wifli 
tit Irsden tvalCett / uhD Ce émalé 3- ^< ©-aii ittQ' øraerett/ ^d 
©mt iwgeiT 3. $. •©. o5mt 2)eUf tfcoffiéfn fc&oltr/^ \)ff tat 6« 

jtuntfcDajfr ver^onUen/ bi^t5e <ce 3. 5.©;m^/ mé De fulfeifitri 

tin 3«^ 5- ®«^ <»<l^ mottcht øncbigen Surflett DnD J&eteh mpr* 
^f gelten OSøtmøgent^ ttmtDt t5& iJenente øanft iviUlc^, etfeniiet 
te snmecldar / Cent id 3uttY 5- ©- <n glfictfeliflem SReøutiettf^ 
mttfSi)ae$©efunt(}eitt ^eitfantuuCniiC^liteC^o betelen* ^tum 

3«wec g. ©. 
i 3Jnt^ert)inffler23iener 

V 

S.P. ©n«t)f8<ir^utff«' vjtm^tt, 3t>f ^66«rr ocf*«^ !B?att mp gmi 

neratnD«/ vnO tti«0<ti3.g. ®- Dufnit J5>al«c Hat bo^kgginr. <2BumiDr 
^bet «ocr)antren / fo fc^al men Dartf)!) tafliti:/ wu nu^t ^ fo fcleSeit fé »nnoiy 
nicf«t blown. 9?tt wreguDt/ \iat 3. §. ®. mit Cen faibigen uoo. ©aWffr 
itift 200. t^ot itumfc&ttlft, ion» t)«n Oiif<nt t^om ^md^tm \jiM;fatct mafeDtti/ 
éctr iet tf Qtrøjfll fenty wat&aftig-, Oat ^er^eg 2(lbinfc^t t^o «JJ?tf«(en6oré 
lCn«(^t« annimpt onD €5elt gijft , vnO D«r mit nic^ guD«f jtcw Jte. SJtaft twa- 
3. §, ©. im^ 09«nt fiiefft jc. ^c* nn 3. §.©. D«« gertniHt , weclxn mir O* 
|U&iftt2^^®,m(tti^Ø(^iDoO(f(^affr^eOrc§iic() vovj]t(iK>td(rr. Datumut fuprs. « A ^t jconftrmitt/ fb fotteii iittt^ iio(f)ø{eutte):^ei^u^nrc^te^e(r4c^t 

ibrn bor gut dti / tai mtin ®, ^» ^er^og ^attd iHg ^n tenjtd* 
iiig f(t)rell)e/ ob man t)ff ^iu<i)te / tvn( matt fir Orforaettian/Ofi* 
iitem^it / »nb^rrl^od 2f tbtrei^ mit frin eigtn $ftff i^ebto^ett'fol« 
jbe. £E<S mufi am angejetget/ DietDril Uv Stnfc()(ad< ))f ^tv^ 
^m gertf^t/ tad »att étr^og3Møffd n>egrn niematit ©^eit gttc 
^ . ^ * ; tee :^nr(^te legi^rn tøilitf ttéglti(6tn Mi ^(v^og ^it$ 
iii^ in ^fftc^nt goil targu tjnijermugrt lifleirac- IBrf tut ttr 
SSbni^ fdt fein ^erfon tat^tt mit tm ^nex^tn tDiU ^tt^att 
^abtn/muf? iUg iøf ter^oHbranttoøttetivettm/iønttag @tr|oi 
^4fi9 ^n iungtn 2(nettelbe mtt b€n fBriutn an ten^6nig a^ 
fcvtige, ttt fan ^cv Ut^tit wittt fonten , (f)t lAi Q3olcf attfam* 
men foihpt. 3(^ (<^e t>oi; gut an ^ taé man ti gleic^i^øl bfi te« 
Sii^iage pUibmf tmt tad^olcf att^ieben la:ffe/ tan^n tero 
iKct/ to tie ^nr(tte tet) efnatttet folien ^e6rac^t werten/ f?eten 
^e wol SU fc^iagen , ^uc^ i^ ^txt^^^tintié^s^ot mitvot ter 
S(cnétocfe tegegnet / tet veit rnx^ tetn it5nig / ^terO tev )tmg( 
3tie»eU> tfr faa e^famen/Dnt taé man teé9?{ecfelntnf giften 
g)?arfcOa(cfé ^riue mete an Den^ånig (é^i^t, Utara ift^^mf 
ittet^en/ M tie ^nec^tt in^ecneminte ^ith^n n^otten/ tei'tal« 
^en \ai iltg an ten ^5mg f($iiien« Saturn Dor^tkt ed @ontag^ 

Voc€mjuc»nditatis/lnnoj545. Øob^lt ^4»^an!Ritter« 

p. s. i>t> Die Smfpenmge mit De« ^M^ti ?Stcue nit toefl« xaixt, fo la* 
tMn i\i§t* iltd<N MttKn ^ San Ote itmc&te xettten fo .tiis nit« 

i5pir«ift: " ' 

^n <&(mn ^ta ^Hmmim SfHUix , lu^tnim. 

2 2 €.Zil ^ i*« ^anfl^ S^iTgAghft •f 6; 5ft ^r. Suett Setenflot)* frøken woltf/ tat ttf]fc &in^fnf ^te f ^ f^nt tmtrir trffmtrcn« 
tt)fQntøe^(fi flo^ trealen t^^ Irnfalffb^eii, tecNfoen (i^ frit 
!Regtmeitteti tidé^n/ l^(tf in mt trirr ireren SaiiPbr vøttrc^; 

!^of fen t)9((ofe» tmt (øpen larrn , t^o len le vnfea .(»eren nic^ 
11)0 ioelle( ^ moc^ten. ^e bommet id Rj<Ott]>tt|);r^tl^ !«» 
le fl4 itøc^ aOctfei^ ^nøefttiFr et^^eue nn / lattttnme f«le Kf/t/tt 

^eevm/ l«t| men fV vorleMen tnoøe. @e Selleri npø ^ ^ 
fen t|e lenen ^ tven le imtne føn / fb fan no# a(Iec(e9 tølmige 
lamen<^ $9{9n ønrlifvrr $tir(l bnl ^rc fan le Sfnrttm ^^nnm 
let t^M twO t^4n^0viD?Rtr* tnonem imeligf^en ^erenn »cMft 
ft^ømnv lofimime t^^^t vX, lar| f{ne^urfl(t<|r®iialr et^ a^ 
étne 5(a* I0r4tt. f:^røer t>nl te^ ocf en9llf($eltianip nepten^ 
tt>en nu m^tt ømKøer ^cv tm'él lett Stelenn ei^^ope fameitf 
Gft^ kf ett) lorøetle/ fb <)clen(f lu (t|L <Bi;(ceeii tee I9 tfie (9* 
nem ^ncfgelett hK^r ^elle niden lergen. ^armele 19 9a^ 
t|o entM^enle I9 leneUrr« Saturn igdlic^ ^inf Aflfj iMr (p 
'«»^ 5toi» i545r -^^ ^ 

r SDen ^efirenéen tmnl ^«ti(t6eØénn ^mn ^ucn %^\mM* 
noen fRittern / £an^a)rat|(^((((f / f^^ne 9 dr ftinl.em frKiUlifr« •■ «♦ fy^ I 
I 
I i •\ SS' ^nona firtBe* «t Øciffwil « ^tev/ fons ^etttiø ^tnrif ((f «i)l«f lenfcorg , . 
f5rotX{ ttf d(» i Hør IMflode bttiivlbH^ttvt»7Hhttt,it>tm^cit js4S' h<x^ 

I ■ ■ 

nfcm stmfHgea !l^(ten itmern^ ^rfitnmev / ^nittlf fir tf > 

* ti(i>vir hfODbf«^ . ^^ vnfri? Idvir^eK ^er^iøl ^(((tcc^ 

^(lE^ff Ml \}n<l ^lm§tn (xttH tai^ii/ tt^tbtt^c and @cinrc Stel 

ti^ étpatt iitbf fåxkmmtn^ t»nt^ mie tnd tø(| n((|t twt^5f o i 

!^r#ffcnmg( trt XUxfatt an ^ Glpm/ INt §(ttc<^tt itt man* ' 

tbk omietå/ ^^rr in SBetcac^tunde f(»(c^i.^nD anoc ver ©eieoeit* 
iet( t tMtib bf^ ^rmuté \9nl) ieme^nin leflen r ^it ^«r(^ foUé 

fnvUbcR ttfo^te i^er^mevl t^erDen , vecfc^nf n« Q^ bag bttré 
((Oe Srenntuide bit ^nrc^e be^ ^^%^^t^ A^m ftMrncm 9?a^fe»f 
oiifc Or% vet^uf«n «nb ^iki? ^iføør nn^ S6e(c^n»frr a^c» 
iMnbt nioclir n^ettm« IboÅ f(inbt n»it gicnetøt tM^b »ifitgf ^(gen- 
<hK| in tOem ®ttten plefc^tribcn«^ ^tnm 2ti@(^t«f rm San' ^ 

jépflWft:; 

gmobl^tt åf famtn«${<ir ii4>^ flemltø & if .oéoW. im '•Sir. jofiatr 
^Un^ov' fotøtDd f«t)ie( ^ (Dluf mun