Skip to main content

Full text of "Dansk læsebog: indeholdende Prøver af Dansk Sprog og Litteratur lige fra ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book' s long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ 
Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 
som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 
der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 
land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 
ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 
rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 

Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikke-kommercielt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af maski- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at det du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hjælper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidig med at det hjælper forfattere og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan søge gennem hele teksten i denne bog på Internettet på http://books.google.com HN TEKX 7 li ' ^7 / ^f 
HARVARD 
COLLEGE 
LIBRARY /ee/'J^Sé. /fttr; :-^--:^o. T>^i^ /ti tttbel^olbrnbe 

qjwoer «f l)an|F@Drog ogCtWeratur lige fira 
^uneal^eren indtil tutodcrenbe IS^ 

ttnigewcb 
toenbe % idttg 

(t)ori nogle @tpffer of 0(t>nor(t(Fe Sagaer i 
^an|! Ooerfftttelfe 

nogle grøftet af®t)enfP,@pr<5g og jgitteratuc 

tn »togfor tr^&fcté'itloåfet 
famlet og ubgiven 

^rofeafo* €. ^lor*. I Xnbrt forøgebt iOptog. $nl«: 1 Kbbr. ®ølv» > 

Jt i e I. 

3 ^mmifTfon ^og 9if{(e( od,®pIbenba( i Jtiøbcn^otni/ 
, ».aSaatf t-JtKl, <^opye i 6^n(lionta og @Iettup i 2unb. 

1 8 3 5. 

^7 <bcav. (»OWM 


« 1 /W^ 
<? fortale til an^en Utdau. 4^a bet I pere^cdfeenber foranbrebeUbfeenbe/ forø bettnc 
Xatfebogt>eb tiitrt)(crenb€ anb<tiDp(ag l)at mobtaget/ ttiiu 
ligrn funbe Mtfe ben Srt^gt^ ar be to Ubgat>er iRe gobt 
Io&€ ftg bruge t>eb @iben af binanbeti^ faa tiØaber |eg mig 
|tra(é f orelebig at btmcttU, at be egentlige Soranbringet 
i\>txfm ere loaiiae eOer Mfenttige^ men at SorfrieØen ifort 
befiaaeri enbecl^ubflub ogXUIorg/ fofaarfagebe t>eb en 
mere ubDtbct Slnoeubelfe af be 9rtnct£er/ fom lagbeé Hl 
@runb for ©amtingen i bene forfle efiHelfe. Sengang 
Dar M nemflg min ^^enftgt/ t Sf fempier og^røDer at git>e 
et£)oerb(ilDDer OlationalsSitteraturen faalebed fom 
ben bifloT'tft bar ubt>inet ftg^ i benne Ubgat>e enjlebe jeg 
jpaa famme9)!aabe tiKige at Iet>ere en tort Ubftgt ober ©pro« 
.geté^ eDer rettere fagt @Iriftf))rogeté^iilorie. 

Smiblertib i»tUe t>e( be fiefie af bem^ ber benytte benne 
@ani(tng/ anfee be fetflt 9(r( og begge XiO^gene fom ftø 
iitKbtommenbe/ og lun betragte ben ni^ereXibt ban(fe 
og norffe forfattere/ naDnligen fra Holberg af / fom bem 
ber egentD'a ^ere blomme t en 2>an^ Sæfebog. 3eg iaaitt 
ba/ at ogfaa bi^fe (unne finbe ftg tilfrebfe meb betgforte 
tlbt)alg, naat be blot t^iOe betarnle, li\>at> S3ogené ^ele Ubs 
feeube firaf6 antifttx, at ben Del er beflemt til 99rug for 
Ungbommen^ men \ttt for 93arnbonimen* 9it !Range t^iOe 
enffe enfelre @toKcr borte og anbre i bere^Steb^ er nu 
eenøang en uuiibgaaertg Ulempe veb en faaban®amling; 
men uben !£oit>I t^iOe ogfaa SlbffiUige fat>neSorfattere/ fora 
be mene ere i)tv meb uret ubelabte. go^ biéfe maa leg 
ligefrem tirfiaae^ at ieg troer fnarere at fiat>e optaget for 
mange^ Qgat te^ gierne babbe nbetabt flere / M^i<giRe 
frpgtebe^lpr at ftnbe dit for megen Dppofttion t ben almin« 
belige SDlening/ itiiUn \o untrértiben enbog anfeer eft 
lort £ifie o\>cx 9lattonen6 fiore forfattere fom en ^rt SIns 
greb paa bend t>tbenf!abe(ige S@re* !Bar bet fanb jt)<er« 
iiøt^eb til ben banf{e J^ijioried og tttteratur« Sorttb, ber fremfiilbte benne fortrins i^aa %nTbflctiMtliA tUtt 9tiø^ 
bom; \aa »{(be jeg btot l^ertil beni<erle/ at ben ilfe nteb 
®ntnb funbe f^tntt tUtt fege fin tilftraeRefige Olo^ring i eti 
@amrina fom benne« 9Renr bereir ({larere enUoDereends 
flemmefje i ^orefiiainøeme em en faaban toeftbogé SSarfeit 
og SSeflemmelfe^ fom er Slarfdg i biøfe forflieaige Sorbrinaer« 
2)erfor funbe ber maaffee ogfaa Mre gaDnligt for 6rote« 
Unbert^iiéningen, ^Dié benne ®)en|{anb/ Haefom ot>fr^ot)eb 
@pjrø«maalrr om ben ^enitgt^meéftgfie iKnDettberfe af be 
Simer, ber I be I(rrbe.©foler fflrtmantfg tllflaaté SWoberfa 
maaUt,, paa np biet) ot)ert)eiet og breftet« ^il en faabatt 
Unbcrføaelfe fan nu t>et ber Iffe »cere qjlabfen, ba ben 
Ditbe ubforbre en beel f(rrf!iU Qlfl^anbling; men ]ea fan boa 
Iffe tilbage^iolbe ben ©erafltrfning , at 'bet meb Jpenfpn til 
Un^bpmnien^ Sannéife uben W^l i S((minbrlig^eb er 
rigtigere/ fun at fremjItUe ^ot)ebbegit>en^ieberne etter 
;fp o t) eb begreberne af be ^unbfrabdrcrffer^ fom man Dit bU 
bringe beu/ men ba ogfaa bt>cele faa Icrnge t>eb bi^fe, at 
ben berbm faaer en f(ar ogbejtemt Soreflitting/ enb^ af 
grjpgt for at bi^fe gorejlillinger ffnfle bHt>e uben So^^ins 
belfe og (Sammenhænge at tage fe(t> be ubetpbeltgereCoer« 
jnnge meb. (Sfrer benne ©runbftetning ftnbed ^tx, fom 
agt/ fnarere for mange enb for faa gorfatterej men for 
Ire at fpierre Sogen alt for meget SJejen o))gar> jeg en ols 
bete« firing Jpt>er()oIbeffe af bette princip, 

3^enfeenbe lif gorfatternee SRetffrlonlng, ba er bet 
{!8ogen ingen goranbrtna gjort bermeb/ unbragenbt>6^oI^ 
berg, l&Dor blot ut fibfte ©tpffe er forbtet>et fiUbf ommen 
nforanbret, Set forbolber ft g nemfig meb ^ofberg gonffe 
^nbertebc6 enb meb ©Wbenteme baabe fer og t^^nge efter 
\a\\6 Jtib ; biéfe betragter man oftefl fom ' artxerbige 
cRer fmuffe 2et?nlnger fra gortlben, ^vilfe man nii og ba 
ippfc^ger og betragter meb 3ntereøfe, fldrtbom enbog meb 
Sflptte^ meben6 J^ofberg berimob ft)ne8 enbnu bejlanbig at 
feere til ben n(?rt)(erenbe X!t)6(tlber; og enbnn ' ooer bele 
Jflorben anfeeS fom en gorfattet meb bt>em man albrlg for 
tibligt og albrig for meget fan blitje befjenbt. ©et fore* 
fom berfor Ubgitteren at terre 9>ligt/ at bortfjerne fefø ben 
ringejle ^inbring for at forJ!aae barn let og (ilfulte/ og bet 
faa meget mere fom benne @amling ligefaa tel er beftemt 
for 3ttejbanf!e fom for Donjfe/ iaenOog nftrmeft er foran* 
Tebrgct beo Jjenfpu til ^lue, . fortale. v 

SiiyretM df tet samle b^iiffeeprog i«r MHb 
aWb MTct mtø nmligt at fttt^eitoøet, ^Di« Sfnb^olb ftsnbe 
Mnre unbf rboIOftibc. Jg^oé eagl^nbige bir bette biffnof iiu 
ocnUnb^Ibntng btiet>e, og jrg (^ar ta lun at ti(fe|e bel 
Jbnitt, M biéfe Støtter iRr maae Hactt itt ganffe ubm 
Slpttf/ famr at i^be faat>e( ^rofeéfor Srebi^borff fom ifm 
Stfgifirator 9)eterfen/ biéfe oprigtige Sknner ogfanbrit)etitf 
bere af gorbreranbet^ og S«bre9@proget^ gorrib/ tniii 
li<rieltgfie Xa! for ben Sntereéfe/ be (faoc DiijI benne 2)ecl 
af a^ogeu/ (^t^illen be baabe t>eb flUaab og Daob babe lagt 
foc 2>agen. Sliaemaabe maa ieg pM bet arbebigfie og 
fbrbtnbt(ig|{e tatk bet itongelige Slorbiffe &(bffrifts6eb 
fTab i Kiebenbatni/ nben ^i^i^ae^théftau £aan af bet< 
Zwtt jeg tUe ^at)be Mret t etanb til at leoere fad flor 
ttt Gamling af 9tnnes3nbfrrifrer^ f^ioilU bog npaattiit^ 
lelig t>iile l^at>e 3ntere<fe for SIbfFi((ige. 

£>et f e r fi e s: t ( I <r g t>Ube neppe bOhre bleben mebtaget^ 
Wi ieg iSe t>ar bunben t>eb et fefte til afbebe 9)rofeé(oK 
9ta((« Sra SBegynbirfen af Dar bet min ^lan, Deb et mtu 
liat anber iDjpMg af benne {iefebog at ube(abe bidfe $ret>et 
af £)(bnorbi^e @aaaer i banjl £)t>erf<rtte(fe/ berfom Staff 
til ben Xib j^at^be faaet ubgtoet ftn Clbnorbiffe ^rammatif 
og Scrfebog/ W^* Snbretning t>i forub bat»be aftalt meb 
binanben. Z)iéfe nbtom nu rigtiguof 1832/ lort fer bang 
2>eb; men imiblertib ^aobejeg maattetlooef^am/ at biéfe 
&)>erfiKtteIfer/ fom ll^an anfaae for fcerbejeé n^ttioe hMt>t 
til at txetfeSpfien boé be ungefD^enneffer titatKere Sfélanbf! 
og ti( at tette bem Sfrbribet ben^eb/ enbnu i anben Ubgaoe 
(mlbe blioe (laaenbe. S)}aafEee er bet ogfaa bebre faalebeé« 
{tffereti bebeé løt^rigt at benurrfe^ at noget af @norre 
éturlefen maa fogeé unber Deber Sfauéfen og ®runbtt>ig* 

Der (iaaer tiloage at ftge et ^ar Dtt om be ^reDer af 
€t>enf( Sprog og Sitteratar, fom bet iinbet ZiO<rg 
tnbebolber« gor at angb^e en antagelig @runb til at biéfe ere 
optagne I enZ>anfF2af^bog,.bebei^ebe be ]>e( blot at bcå 
tragteé fom Sibrag til bet banffe ©progé Ubt^itUngés^i« 
(iorte i oi mere ubflralt S&et^bning* 9Ren ber gioeé en 
anben Ørnnb af mere pralttf Sntereéfe. 2>et er nemlig en 
SRening fom oftere er fremfat og (om itte tritnger ti( noget 
SBetiié/ at bet i ^ejcfteørab t>i(be t^o^re enfreligt og for< 
beetagtigt for aOe be tre ØtorbifTe Stiger^ om be i litterair 
i^enfeenbe betragtebe f[g fom eet f^tUeé @amfunb; og at 
bet ogfaå engang oil lomme bertil, f^neé enbog blot ^tttÉ Yi 9ottaU* ' 

fyu m %^t tvUtU escdtf fiHøc %oIUM at fflBttf uden for al 
Z'^M. 3hiiiDIerti» c« »er for bett^aRaal^ i b<t minDfle I 
JDanmart; ctionu cfn txrfentlia J^inDritiø at ot>ert>{tibe« 
Zlii uagtet t)ft ittie let t>ilbe falbe nogen Danf! inb at 
anfee @)>enfr for et i Drteté .[(rtDanlige fBetpbning frems 
tneb ®prog/ efttrfom DanfEe og @t)enffe uten SanfCeligs 
i^ebtale nteo ()inanben ^t)er be^olbenbe ftt Sprog; faa er 
Ut bog en almindelig %tO/ at man ifte (an (cefe @t)enfF 
nben førfi at ^abe.Uert M, o^ man (ommer faa meget 
»anfPeligere ub af benne gorefliUtng/ fom man fra oammeC 
Xib et t)ant tilat ^entettblanbetéSBibrag ti(9lanbené9larring 
fo^boandgen tun fra be f^blige 9la6oer, Det t^tir benne ger? 
bom fom ber anbetSliUo^g f!ulbe ^j<e(pe tit atabf)>rebe/ i 
bet bet gato Sn^ber 9)libler i ^«nbe tit fe(t> at berame, om 
ber Ut^eui en S^at>an formelig Unbert>iiénina for at 
tunne Kefe ^t>tnft, og tidige ffulbe bet i jtort^eb bortfjerne 
be J>tnbringer^ ber birteltg ban^feliggjere ben Uet>ebe i^és 
ningen. Di^fe ^maaflpRer ere faalebeé beflemte tir®)>rog« 
ebelfe/ og itigenlunbe til at git>e en Ubftgt ot>er ben foenfre 
Sitteratur/ ^oorfor man b^Uer iRe maa unbre ftg ot>er at 
ingen afbebe forfattere nnbtagen ben geniale og ((a^ftfFe 
S&ellmann ere raebtagne^ og at af be nu leoenbe flere faøn 
nej/ t)t>i^ 9lat>ne aOerebe ere beremte i€urooa« Da bet aU 
tib er en inidUg @ag^ at orbne faabanne ^efefi^ffer efter 
fom be ere lettere etter oanfFeligere^ faa ere forfatterne ogs 
faa b^r fatte I ben (ronologiffe iDrben^ fun at ben pngfle er 
fat ferfl og altfaa ben irlbfle ftbfl, forbi be^ ber ere od 
iiirrmefi i ZiUn, ogfaa i SKminbelig^eb ere o<Iettefl at 
for(iaae. 

Xil Slutning enbnu een 99em<er{ning. 9taar ber paa 
XitelMabet runfiaaer: DanflSirfebog^ ogiReDan1fs9tor^ 
etter DanfP og Worff Xoefebog, jagtet ©prog og »tteratur 
ere fcoUeé i begge ISanbe^ og uagtet bet bar t>aret Ubgiberett« 
Zanh, at Smogen (igefaa gobt tunbe ben^tteft i 9torge font 
i Danmarf; faa er bette netop ffeet for iffe at foranlebige 
ben formening ^ at en Danfl Sitfebog tunbe b<rre noget 
anbet enb enølorffSo^febogetter ombenbt. 9)ar benne fam< 
me a3og ubgtoen i9lorge/ bilbe benS fCitel txmt bleben: 
Worff 8(e(ebog. 3 n t)'^ b I l>» 3nbltbitittg« •«••%•' l 

3De f«tt>anltge Stnne^fBoglfaoer • . » 6 
Snbffriftrr paajtogre befje»bte Stmieflenf« 

Zr9fldft9oe(bes eQec SaOø^Øtenm fraGiaeSaiø* . .6 

jDc n ($iQ»fOivvi9flt @Utti fra g^m« • » 7 

2>eti S9r9nber«U9ffe.@teen fra TCoIborø 6tife, « 8 
Z)e fire Slunejltne r Sttbe Øtift fom vebfomme @orm 
09 S^pre 2>am(ob, mmCig be to i Seamge, ben i 

SSeffe og bett t Scrborg. . • • « 8 

2)enførffe&le«trfsfPe'8liinefteen. • • » 9 
Crubjiptfcr af gamU Danffe ittt. 

Øfoanjle &>d , efter {Rune * «|^aanbfrriftct • ' 11 • 

Jtottg dnH 6]<eironbfre 80O/ efter *^ffr. S* » 11 

StfFop 2tbfa(onO ØjceaanbfPe Jttrferet^ efter ^^fPr, gf« 12 

Jtong aSoIbemar« 6jaaanb(!e too^ efter ^|fr. %. 14 

Sorta(en til.aSalbe/nar ll:i Spffe Sod, efter «&flfr. S- 15 

SUnOborgO ;tpere ®tc|bOret/ efter Jt 9lofetn)bigf. 17 

Srnbfi^fler af gamle Danffe tftgebj^^cr. . 

.^enrt(^arye{lrenge£«geiog, efter aSoibecb* • 19 

en onben Sisgebog* . (Sobep TL. SS« {Ro. 187, 8. 22 

Set ferfie S)anfte JtongcbreD^ af JtongCluf. 2é 

Den Aalmarfle Union^act • * • 24 

Ubtog af ®t. JvnuOé @ilbe<9®fraa. • 29 

jtonø Srité jtrenile. .r • • « 35 

Sen Danffe Stiitnlrøntte. » » . 37 

9lar tbtt bliffuctr gommet. Hf: Om alt^ momniffens 

iee^fcb ^ * ^3 &fy 3ecttgen om bem font fab reffTt berié (mu Xf : 3t(» 

tegnf ^fiU • • « • • 44 

(^t|^ 3ertegen om en quinbe fom ^s^ manit btefflé 

om fig^« -. • • . « • 45 

St^ 3ertegen om (iemmerigijf glibe ^ «^ 45 

Stb 3ertigen om gubelig oc ibeltg bien. • • 47 

SSntbflpfre af: £)m (Scteffaff oc børn at^ opfebe. 48 

SrubflyHe jaf : Cm børn at ^o(be i ffoeU. « 48 

J^ané Xauéfen« 

fScubltpne af in 9o{it(* . . • • 50 

Vnber« ©ertnfen ©ebet (Sejre). 

SSermunb o< Bffe, . Zf JDpirfirttilfen af Capo* 6 i 

®anile banfte Stifer. 

SSbgticb £)an(F og Sucmanb. Sfitic et gammiCt -^r* 57 

^Dronning Damord Z)øb. Sftit famme «^r. 60 

(Stine af aSiaenfToi^. 6ftir Smerup« ttbg. . 66 

3(gnete og «£^at>manbnu Sftec 9l9intpé Ubg« 70 

9>eber Slaujføn. 

Aong -^agen Xbelfiem. Zf Ovirf. af Gnorte. 73 

2^omad jtfngo. 

Aeeb af 93erben og fjer ab ^tmmidn. Ørubjiyne af 
in 9fa(me» 77 

^m V^c fin Øfiebne. ^fdfmi* • « 79 

Xttbbifl JJorierg. 

SradmuS SRontanud eOev {XaSmuS S9irg. Aomibii. 81 
Samtali imeaem «^etc 9{te(d og •^irr ®torf om£lvtn< 
bccne« Q(f ^ebir^aacd, !omt|I (^06. • 133 

Jtong aSaCbimac ben 2:cibti« (S^arafterij!if. 3(fZ>ani> 
marfe fKigid ^tflone 137 

AottgS^nfltan ben Scebted Q^araftertfUf« ^f famme. 141 
@anunin(tgnmg imiOim !DZar(6otoug() og Cugentod. 

^pi^tl '144 

£)m fmaa Aiøbficebic. d^ptfliL « « • 148 
£)m t^nbe og Xattr. SfuflcL • « • 150 2U IC &b8tom 9o({ti€ntii IKM ftmbt^ (l^i|kL . 1A» 
.&o(^cg«€»iftnnj|«iff^ (M)k Qy^L > 158 
Sen« j{raft 

£)m frefnnefFfté nattttltge, fPimtt nu iéeli«iMeSaRi>; i . 
fMoncn^cbør , 0> f. «• Zf: $m Sort. «f te J»ilb( 
%olH fpcncmmefle 3ttbcettitn9ir, 6(i(fi a f« 9* 162 
3e»é ®^elb<rttp ®iie«^«rff. 

^cfoc er Ut faa oanflM^t 6t fienbt f^ fri«. 3(f : fki^. 

iriøttfl ærfTinr. ..«««• 16« 
flitberd 6(^9tte. 

Cm 9@un fom een af WtonaMnM 9xtaAftmKt. r 

Xf: 6tatecnel iniwsM Stegteting* • 17S 

Z9ge Slot^r. 

Jtan Gtatemee og SSoi^eme« Se( befloae me> ben i^(fait 
Stetigton? Xf : (Sf^rifienbommenS Strftting o. f. 9. 178 
&t>e Outbberg. 

aRe^feniemt Zuftommii Hf i HtxUné ^iflorte. 18a 
So^an Sletnen« Zobe« 

Aioettig^eb bettagtet fom en Øpgbom« • « 190 

S)e fopUbebe jDrenge. ^abrt. • • « 19$ 

So^n J^ernian f&eéfeL 

Øcener af Jtietttg^eb uben Ctttm^tL '^xobifl &øTjit^ 
fpU; , .. . . ' . . . 198 

Oaffelen. Sottotlling. • « • « 925 

> €!mebrn og aSageten. SottaØmg* / « 928 

aSe«feW®rat>j!ttft.ot)ei:ftgfitIt). ♦ • ♦ 930 
So^anneé St)aID. 

©cenerofglfPeme. eSpngefpH; . . • 931 

®mnanb#?€5ang. WSiffeme. . . . 969 

;Bibe» ©unw., Stomattce df giflferne ♦ . 970* 

giungjieb« gpifalig^brr^/. CW . * • ^ ♦ 971 

JD9fff9a# af 3>f«lmen Stobat mat^^^^olorMi. , 973 

'SøU(rert)eb.bent)eatgefbit>»effv &b<v . _« 975 
tU 3R alting. 

SifTetnc af ^tnbef; »f? flhore og gøbt N^artWilllff. 977 
' ^tté aSunW aieife t««tøn(aii» i6t^. : Xf fi*«««; 979 M SnhifAlttf 

> . 4SitUraiMt«UiÉf#9 i^diato« JBifb ,« . 283 

' ' • igiahit:- -' N. • . .' . . •. 288 

.r Sfk^iit^gJfttu.Zf.fn^mi* • . .^ » 294 

' ^ £)m 4IRentiefTefI(»9tené iDpntibelfMg SBantboiii; i Hf: 

*f)ijloriené ^fjilofop^ie. . •. . . >.>..•. - a» 

^ '^ ®cfiKc af2)9\w'Pe. é5ø?jtefi»M. ' . ^.. :u 306 

3«iié Sniniiinuel SBaggefen, 

'Jpin tåncburfiftf ^«. 3(f2ttbprmt^iti. . 323 

'SKonnOeim. 2(f fammé. • •.*•.• • 333 

JtaUunbbprgd Stvønih. SortæOtng. • • 337 

• JJajcgM'rlto. ffiife;' •.'.•'. "348 
Jtnub @iæUanb6fac paa Sanbet og yaa SJahbet 9K|é. 349 

Spcob 9>ierer SDl^nJl^r- 
. jDm ben Tfgtelfe Di bør (Itenfe SRenneffened Domme. 

^rcebifen. • « • • • 351 

j Dm Stiften til JBfrffomt^b og nogle bermeb be(I«gtébe 

UtifUi. \ .••♦♦. . 366 

. ®cenec af SBun« fSeteirmg pg SSefrierre i683» 362 

Sibam @orr(ob Øf^Uniå)tcti€u 

Zip •^amampS 4ti(be. Zf %9 og (Sul^ynbp, et 

fiwntpc. *. ' • . • . . > 373 

f Sauiunbuc fsng|Ie6 af Aong !Ribttbn Saga.' 3S1 

j ^0)^1 meb fltS^Ige bragec.tU 3etteme«2anb. 7(f Sl^otø 

gieiretU3otan()etm> et d^oøb • * ' 389 

^(geé og ^coUcé Suferetfe, og Jtong S^beS SNtlé« ^ 

gilbe. •2(f4>e(ge,.|t.eyol . * « . 394 

)De t))enbe Xicfetaatne. SitbbeccSife. .« * 400 

'•' VMAø^eM. tXfvbiBelaiibé<8teifeiL « 405 

SB^oifH^g. Xf fonnne. • .. » » 409 IM^ Oia^fmg. . ; ; , : 410 
Ctomt og %(dfM i 9)ocsiL Zf 9tor9fi»etiifin; 412 
' St ffe#e €ketin ctf ^obiotolk CøcgifftL • 415 
9tico(ai Sreberit Severin OraiibfDiø. 

£)m gtotben« it«mq)f sXanb. TIf 9loiint4 Styt^bgi« 429 
2k SlorbifFe Itboanbrtnjf c iSDttbbeloIbemi. 3(ffamtiic» 431 
fBet|;ftntii9fttafeaI^alM*9Ipt^tu ^(f famme. 438 
Cn SSotb'ØarotoU imeOem fBrobcr^Jtøtigenif Oiflm 

ogStftmb. Xf&wfoe(teirenaf6nom@tit((ffhi. 440 
<Sot^ {Biomulfk 3(nfom{i ei( Z>amIonsm «^cobgar, 
3(f&t)fif.affQot9ii(flbiapa. • • • 444 

' 9t]ibfc«9>ialine. 450 

C^rtftian SRoIb^c^. 

jDm ZXimacfFmie, og GtAget «fb ^^emmtngffrtt - 453 
etttn Gtecfifen Sliber. 

^octtcytUtfn. Vf Øløuetfittdi^ !Rot)eae « 462 
Sem^aTt @et»eriii Sttgemanm 

Siben Sfna |Kia fBom^tm efter at ten foftt iDjeb ^ 

cafrt. Xf : 2>e ttabeciotbt^e, Cimtvc. • 470 
Jtong SMbemov Geier fhraffer fnte Jtrigeteé BUb^. 
Zf: SkUbemat ®eier, en ^iftonfC fRouMn. 474 

3oMn 2nbt>i9 J^effterg« 

ØmMtt i bet o(fettt(tge ett> ^cfrenbe Zone« fBw. 478 

inbe^clbeiAe nogle etgtht af ClbnotbtfTe CSagoei i Z)att(P 
£)t)errcrtte({é. 

Wtmlé eata. gia|tbef6 Omfcmelfe* . 

Ønnnoc af 4Mtbacenbe« (Snbef^t^ « ; • 487 
fRionltSnbebtcmbetfriKtaSBecgt^orétMl « . 497 

SOlttf SCr^ggDefen^ ØngOé Rafte« OMrfmtelfe. 
GCaget teb 6«o(ber» • • • • • 504 

Jtnptltnga eagtu Øtofite £)t)evf«tte{fe. 
. .Anub 2at)atb.*^ctitg t €!(eet)tg« • . • « ^ 518 

Cttorre 6tur(efen* Onuibtvig« £>vetfome{fe. XII . . SM^^olb« 

Vnbet JSiUo^ø 
{pbe^olb€iil)t ttogft ^)tøt)er af Ct^enfF ®pro9 09 SMtcodtr. 

^orerinDrtttg^ t^vorC bet S^venfTc Øpcogé t^cep^Rtdgilf §or» 
fQeKg^ibcc fta 2Donff ere anførte* ^ .. 63S 

Oustar HenrHc MeIIin» 

HelMis Tid Venem. Ur Blomman på Kinnekalle. $41 
Konang Johan 4*11 Tredjes Ddd. Ur Anna Reibnits. 546 

Fredrika Bremen 

Fariioppiiiiigar. Teckniog aMr hraidags-Iifret. 548 

Slottet Såfrebja Uppbrånnelee^ Ur Snapphanacne* 661 

Anders FryxelL 

Bråwalia slag. Beråttdte «r Swenska hiatorien. 565 

Carl Fredrik Dahlgren. , 

Kårlekent Sniuron . ' . . 569 

Per Daniel Amadeus Aiterbom. 

Utur: 'Befrierskan, Pk'olog til Ljcktalighetens O. 671 
'Utur: Minnes-Ord ofrer Keméll.' . 574 

Erik Gustaf Oeijer. 

Srentka folkets lynne. Ur Svea Rikes hafder. 576 
Mianen. .579 

Esaias Tegner. 

Utur: Nattrardsbamen. • . • • 681 

Floden. • . • . 583 

Kling Ghistaf ni:s inflytahdc på Srenska nationens ' 
I lynne och tånkesått« , . ^ . 584 

Johan Olof Wallin. 

Så Tandre ri all rcrldcns vag. Psalm. . ♦ 586 
Ara åt fådemeslandet. Tal. . ' . . 587 

Fran^ MichaelFranzén. 

Menaiakans Anlete. • » • • 589 

Srea tfll Dafia. • • • • • . .591 

Carl M^ichael Belimann. 

Fredmans Epiatel dfrer Bergstromskans Portrait 

på Liljans krog i Torshella. . é 591 

Fredmans Epistel til tbe Birfilare på ihen Konungs- 

liga Djurgården. . , • • 694 3 n b I c ^ tt i n d« ^cSlarblffe.CSpcog ^øm betié fUM ttbfpcftig (te M 3«* 
lanbffe Ott, fbm bet til SbjROeCff fra ben nuborcenbe twget o^ 
%abe 2)ialfft iMia 9Maiib osfoa lolbeø, bet Ctbttocbirfc 
{)mbettf SRobetfpcegi fBefFaffen^ er bet mt tfle mere tKrnfTelføt 
tf Mf^ ffg en flor og tpbettg JtuttbfTab, ba fltaff l^r optyfl dg 
otbmt, ^ bet { famme fj9t ^an^ Sft enbnit iKtr btmfelt eg f9c» 
ttmt 3fæt fon ttt beime «^f^t anbefaM SBeg^nberen ^airt : 
lyJtortfottft Ceffebttiiig ti( bet olbttorblfPe efiec gomfe ttbmbfUe 
6prog, Jtføben^tm 1832, ^ {Reibel i Affben^atm og «. 
aXaoAiJtieL 9n6:28lbinL''— og,;£)(biiOfMfF&rr<^og, Jtiøbet»> 
^tm 1832, ^ 9tei«e( i Jti^ben^tm og v. Staca i JtfeL 9ri9: 
4 Stbmf." — Tff bette Gfatnmefptog ^e i Siben itbvtøet f]^ 
bet tnttMrrenbe S^tonbfh, bet {RotfTe, bet eoenfle og bet i{>anffc 
6|»og* jDet 36(anbffé et, )faa nogle Soi^anbctnger Mft, 
fom Ziben og Sotbittbe(|én nteb 2>anmotf nøbveiibtg maMi mebø 
fm; boobe i Sale og Cftift fbtbleM bet (dmme fom bet { 0(b« 
tibcn Mt« — 2)e Stotffe ^an antaget bet famme ®(rtftf)yrM 
fom beZ)anfFe,^ og e^et bette Ifax ogfoa ben mere fuKiærebe jDeel 
af Soltet, tfoer ®tftberne6 (Cøjio^é) SSeboete (empet becef 
3d(cA»tog» 2)et egentlige $olfcf))tog berimob, b^, fom et^imt 
Solf(f)»cog, ^at mange 2)ialeftet og er i bet <^Ie temmelig for» 
fieOigt fra GMficfproget, er bet btont be 9lorbtfFe Cprog fom, 
ncil bet SWonbffe, ^ov be^olbt mefi tig^b meb bet ClbnorbtiFe, 
^Ulrt ba ogfaa er ganfFe natnrltgt, cfterfom bette Me Dat an^et 
otb bet Storke C^prog ber «eb nboanbrins.b(eo flyttet oter tit 3^ 
(onb. -* tkt Goenfte, ffiønt noget men afteignibf fra bet I ^ 

I ,2 3nbtebtiiVis. 

gamte Øtommefiwog mb bet fRorde^ flaoet bet bog enbnu enbeel 
ncmnete enb bet 2>an|Fe» 3mtbUctib ^ac ben €!t)ettfFe fRuitbart 
^ tffe, \caitM Tom ben fRotffe, eifriftfptog tilfo^Oe« meb ben iDanffe ; 
men ben ^ax bonnet et eget, ^t>U{et bog et meget (igt betDmiffe, 
noar mon ej t>U regne 9letffrit7ningen6 Sorftfelligfieb. *) jDm og 
' ^oon)ibt biéfe to Gfttftfptog t>irte(ig ere inbbpcbe« forfneaige, t>tl 
bet anbet XiOttg bag i benne S5og tiifh<rHe(tg optpfe. — )Det. 
^anfle Gprog |^ar mefi fiernet fig fta Sitoberfptoget, ^oc« 
til nogen Onmb t)i{hio( (tggec i Sonbet^ Kimatiffe og« geogtas 
fifFe SSefTaffen^b (faaltM f6cRace«.t)e( bebjl ben btobere, (iisrti^ 
gete og affium|)enbe Ubtale, bet tUbeelé ogfaa ftnbe^ i bet (Sngelff e), 
men ^\>Ukt bog fbrnemmelt^ maa tUffriM ben Sttbflpbelfe/ fom bet 
JRebecfad^ftfEe etter faa fa(bte ^lattpfFe meget tibUg, og fenere (»en 
ogfoa bet ^^jojtpfle ubot>ebe paa bet Z>anfEe Slabofprog* •^t>orUbe6 
mi bette igjennem be fbrftjeUige ^riober f^at ub\»tfiet {tg tU bet 
nuoerenbe ®frtfit^rog, berpoa a^iver benne So^febog ^tei^n lige 
fra be «r(b{le Sprogmonumenter, \)i beftbbe. SRen for at SSegpn^ 
beren bebre {! a( bxnnt ^iht, (itntb ^n i bt^fe @progprj9)>er ifo^r ^ar 
at fj9ge og vore opmoerffom foa, txUt vi af ben,(erbe 9iegijlrator •) 3 ct^t af bMfe epm ^at SRetfPrionmgen i nogle ^tyirtt 
o<rret l^lbigcrt, t anbre »bdbtgere t at ootlge 9^btenie,tf( at 
betegne Ubtalen. ©aalebeé maa bet betragtel fom enSeil oeb 
ben foenfPe 9iet|Priontng, at ber ofte ftnbeé fv ^oor Ubtalen ^ar v, 
og g boor ben ^ar j. Dmoenbt befoasre^ enbnu ben banfle meU 
letionmg meb M fhtmme e og mt\> Itegnet aa, ligefom ogfaa 
ben bonfFe gtetjtrionmg paa mange ©reber bar M og ud a(be^ 
leé tmob Ubtalen, b^or be ^oenffe rigttgen jfrtoe ii og nn. 
3ra:fgt bat Un i^ooebfotf!iel t begge (Ket{!rtoninget, at ben 
banfeé betegnet Orbetø lange i^oeb(laoeIfe> nemlig oeb at for^ 
boble b^neé Solal, ben foenf!e be^ob betegnet Ctbet^ forte 

. i^ooeb(taoeIfe, nemlig oeb at forboble benned f onfonant efter 
^ofalen, rtmeligoiié fin ®mnb beri, at be a>an(Fe ere meget 
tilbfjetige til at nbtale fort/ be^oenfTe/ ligefom og btSHotfte, 
til at ^nbtale langt, boilfet ftbfle ogfaa feeé at ^9t Mret 
Silfodbet I Ut olbnorbtire Sprog. 9etetftnf 8iMifKniiig biapt tiøgle abmnMtge 6«Ciiiiiget oiwt 
CSpcøgcd ttMattmffe, i M irf tetotnr ttt CtlvpiMitm M< 
liøm mooe anbefale ^^ flSerf felt>: „X)et 2)aiifre, 9toffecg 
GwnfFe €S|Kog^ «^i^rie unbet beeee UMHitig af Ctomf^mgef^ 
af !R. 9t 9e tecfeiu 2 jDele« JQrteii^Ktmt 1829 øg iS30."; 
fooramlignee imb 6. SRolbed^S intete^fante og Urrerige SBe« 
aMNrfninger tflHt M jDanfEe C!|nrog^ «^Pocie i Sortaien til iani 
fbce SoøfTe DcMog, itbg. i Ajøben^^n 1833 i to fBtnb. 

9>eterfen antaget nemlig eftet SlafF ftce 9)eriotet iGprogetS 

SotsMbringer/ notitrligtrit« uben at fatte ganfh ffaq^e Qkmbfn f»r 

biéfé» 3 ben før|le9eriobe, omtrent fra 1100 til 1250, ^Ditfm 

^an folbet 9Slbfle 2>anfr, beg^nbet ®))roget af ffg felD a féf 

anbce«/ ifor mA ^^fpn t\i fBi^ntngif^P^met 3 benne ligget 

C!|H»get i £)tb/ flknbtngec og gtammatifaCf SSpgntng enbnu foatf 

tt«t veb @tamf|NH>get 2)og er bet tølanbffe £)ml9b«f9fiem fbt 

fiøtfie Skim tabt, og Ojenfianbdformen (Xccufoti«) i fUnVSU 

fflrfbe blcMi lig Stomefbttnen (9lominatii»); iSorfeetningen f«t» 

te$ ben ftemfcettenbe IDlaabe (Snbicativ) tftebenfor ben betingenbe 

(Goiqumtt«). — Sanben^eriobe, omtrent 12&0— 1400, 

96lbre 2>anff , fiilbenbed ben i føt^t begpnbte Sotonbnng «f( 

SofaIf9#emet, ba nu aUe (Snbelfeme paa tn Sofal blcDe til e« 

Seb 9tatmeorbene er tim 6iefbrmen ((Senitit^) fbrffjeOtg fra 

Stovnefbrmen, Ifgefom i nutxtrenbe jDonf!. ^nQøn og ^^nfiøn 

begpnbe at fslbe fammen i et ^Mtifvm, ^tilht førft mctthi Ub 

a:UUrg6orbene< gleertaC ;Den nbeflemte VrtiHel ^ar nbt^tdet ftg 

afSolorbet een, eet, mm fovefommer enbnn iKe a(m(nbeltg* 

Scb ®iemtngeorbet ere be tre ^erfoner faa gobt fom erntalt hitrmt 

lige; {Rutibenf betingenbe SRaabe (9rttf. 6oni«) er n«fien tatt 

ogbruge« hin fom ønffenbeaXaabe; ^Dotibend CSniperf.) iettne 

gfKbe SRaabe beriroob er i benne og følgenbe 9>eriobe enbnu almtn« 

belig.— Xrebie ^triobe, omtrent 1400— 1530, eUetfra 

be Spfle ^ogarterg 0Den)eienbe 3nto»irftting tit ^Reformationen. 

9ammel 2>aaf(* Skb {Stonbingen meb germaniffe 6)Nrog< 

1* 4 Sublebninji* 

M(er ^tfam ,tn rnmbnMig Oføting, fom if<rt t^tt 1% iNb 
DcMomtetfen 09 jDtbfmaabet, ta Slotbiffe og SEyf^ CvMfet og 
tttoyt ^ poa bet mongfolbigfie focbisiM. (Etfinert6fie(iitefgii 
imeHiin bmne og fbnige f>f ctobe er be ^ootbe Aonfntotttfté Øoer* ^ 
gang tU Købe, l^mUeti £)oergang nu et fulbeiibti Seit ttieffemte 
Zttxthi et obnmbet^, (tgefom i titnHrtenbe IDonfF; .^f^ og 
^tmQon ete lurPen fotbne fammen i S^rtMQjm; be ntiMneiibc 
bonfle Snbelfet ttftbe ftem t>eb Ciben af be fott^m ^tfmbe. Z>e 
enfetteCSptogfotmet (abe f!g, fotmebelft OKrtmgen^ tuffpt ^mføtt 
ta gatiffe befirmte 9leg(et; bog (at bet gtammatifalfFe OfttsMog, 
2>eftinatumett og Gotifugotionen, Inxitet benSRoibifle itataftetr. 
•— %\tt\>t9tticU, omttetttfta 1530 tU 1660 filet lurffttt 
IjetiMb 1700, gaaet fU Cptogeté grammatitolfh fBearbefbeCfe, 
Jj^ fUbenbe^ Vfbtgetfen ftaStCan^en : beett ilbt tieinU'g be sm« 
Mtenbe banfFe (Snbetfet be meft l^etfhnbe, beelé gaoe be gonilf 
Ott ttfbtftoaetige £)cb fot fiøtfie 2>e(eti tabte. SReb Gfutttiitgett af 
teiwe f)etiofee moa aitfaa £)oetgaiigeii tU tutMtenbeJDaiifl ahfeeé 
f ot fiabenbt. 

dm S9em«tfning moa ^ enbnu ttlfojeg/ fbt at mon ttCe, t)eb 
fteétitngen af be tnUgte €S)»togprøbet flal gtt>e Dibene en ttbtafe^ 
fom be (oetfcn nu ^\)e eøet nogenftnbe ^au ^afu 3 Gfciftfyto^ 
geto SSatnbom (unbe nattttltgt)!!« 9letfFnt>timgett pellet iffe iMete 
fiiibfommeti/ (vilfct ben 10 i(R engang enbnu et, og be SDtaober, 
(boqHia beØamU fiVgte at betegne Ubtoien/ ere i(fe aftib be famtite, 
fom be bi nu anbenbe* 3mibUrtft 6e^jøt>e \>i f un ot gjjøfre opnurtf« 
fom påa, at t(^ ofte maa (orfeé fom b, 9 fom i, t> og n> fom u 
og omt)énbt u fom t, fb fom t>, 09 enbelig a fom aa 5 faa 
t>i( en (ort {^oelfe (et gjoxe en(t>et So^et fbmo(ig meb be i0t>rtge 
Uot)ereen6fiemme(fet, faa at ^an tHe betaf (abet frg t)ilb(ebe* — 
«^t)ab3ntetpun€ttonen angaaer, bå b(et> ben i be gam(ea;ibet btugt 
faa afbe(eO planig^/ at ]eg (^.verfen bat anfeet bet for lærertgtt elkr 
mtereéfant/ i €))rog|)cøt)eme ogfaa at gtt)e ^rooer (Kia bem 2>a 
bet berimob for SBegpnberen betybedg (etter Socflaaelfcn, noar fym 
beeb, (oor(ebeo ^ fiol abfFinfeGirtnmgeme; faa ^ar jeg t\l bette jWmA fA> fot 2tonE|ntttctioticii^ ^potSht ogfiia it tai cntpi 8øci 

SømA bm (atmffe S9ogflao|btft Mb fRunfrm blit> abnatbe« 
6% tibbiebt ^ i Slotben, ant)ettbtf6 fom etnftugn be foa foMc 
Slniier, ^Dotaf bec gaM obfKtttgeXfMMmger, mm tttn miiibcf 
fbrffidl^ St, fom \mft bntsM, Mce natutf^t^M be mhib^ 
fbnftige, og obfFUte tiOige bibfi^be fbrf^eOige CofoC« og itonfo« 
»ant«29bc» 2>a SSeffenbtffob mcb biefe gomte Zrgn moa fot oe 
fUtotbboet ioHH megen 3ntete«fe) baabe fotbt t>t brtt)eb bKMiétotib 
eU at tefé 3nbfFtiftetne foa mange £)(bttb6«a)lmbe^mort{et, ifoer 
6to»{ieiie/og fotbi bief^ Aataitetet feto ^e tU be9lotbi(Fee^togg 
EXbfaget; foa t>U(e d onfiøti bet fRmfTUfolbtt, fom ^^nrig^ n 
bragt poa be gamle aScnmnentet/ og i bet monfMrtbige fXmt> 
^oan^jfttft af ben etaonfTe £00, fom ftnbeg ipoa ttniDerfttet«« 
SKbOot^elet iiliøbenl^at>n, og betpaa (egpnbe tot 2)an|fe brfebog 
mA nogle fHøoet af bemu ortbgomle Gftift. 2)e fæbtoanUøe enlelteftunet: 

ff. frffie)- II. a«. 

tv n, t»/ ttt. ^ t ^ a, e, at (aut). 

P ^, ^m N I g, fof. 

iBi'il o, o<(oiié)« ti t, b, tit. 

H A t, tetb. I b, bfatfan. 

r g, t, Imm. ^ I, l»iu 

*^/(flW/^«8'* Y ♦ m, mobr. 

K t n, naub A 9/ iV. 9^* 

®tttiigne Stiittet: 
1 tVb. K g,. r 8tttQe«3iit>f(tift«t. 

2[ntfFrtfter ^olOl nogle (ef jenbte 9ittneflene. S(9Sdei>ælbe -^ etbt fBaH^'Stattn fra Sj[(dlaiib. 

(6ee 9lfbtttufnden ^eraf tiStganeb 9l9etttpé IBmtnlnd og (HofM Sor# 
riatittg t ©fanbin* gitten ®eI(Fab« ®fr. 1809, ®lbe 404-447. 
Z)ettne 6teen, font optinbeltgen fatibtfé^øeb Srpggetxrlbe i^erregaarb 
f 9r(e(tr 9(mt/ bleo f et af iKarene 1651—58 flpttet til ^aOf/ pø 
1810 ti( ^jvbenbavn, l^wt ben er opiliflfet veb Dpd<tnø^ tt( Itiiis 
verfitetøsSBibltøtl^efet} 

t>n»ii +i\K r+KM »+(\r ^i^i^hi +i\rt 
Kl^+l^^r h+it hi+ rM^^iNhn ♦+(+) 

\tx\\ fk\)^ xAnk +r\ (K)htu r>K+) m^i 

»1+ h+wi n ititt h +l^tl Hm+ r>M^Hi 

9aa nutxrrenbe Danff: 
Ølagn^tlbe ©pfierUtfé fatte Øteen benne og gjoite^^iøi benne 
efter (Sunulf Srøonb fin, (en) beremt ') SRanb, 09 ®!t6 bette 

(eH @fibsaarb; b« e« Snbfatning benne) ^) Saa tH)rbe 

nu føbbe enb l^am bebre. — 2)en borbe tt( SCroO) (? tU^He ramme 
ben)/ fom t)^(ter @teen benne etter ^erfra brager« 1) fXegiflrator ^eterfen antager veb bette Orb, at et yarStrcs 
ger ere itb^te, og at ber oprmbefig \9X Jlaaet rt^l^^htH, 
^Dtltet otlbe iKere Slcotf* af t^L framadr eOfér fromudr, berømt* 

2) CRafE nbfplber ^r umhverfis effer uthrerfis, omfrtng eOer 
uben om« 8liiiic«9tbft«ift(«. 7 

Den 9UvtnitnpiU €Utn fta 99(ii» 

Sttcc. edftoM eit. 1806. 2 9. 6. 106—121, (wt M Ifbii 

■fa« fU(«; fMne ««( 180f7. 3. ». e.a?6-288; h 9% 

wmutm iB06, 1. et, 371—967* Ctam fiaM «f> SmMIim 

CKmksI(M|> i Olnft VMt I wM*) 

ti »it+K WM Wt 

i\(i*) o (»i)w\K*)wn w+rt 

mir Ni\hi +rt r+w\fc 
mi- +hr »iiiJi YM* +hrt 
i\+fc mi- ii> h^tl wi«it RM- 

+fc MHI ift tfcfttll. HI1> 

Dhfc hin l>+^l Kt\i*K 

+t R.lt+ »1+ iV+feW I"! hn\% M+NI 

tirti iw- ^rt i."H.i- tR+ri 

Sbgn^Ube fatt«@tefttbfnitt«fittt2tU@«t»« (-fro), Øub<ts 
nts SJen, *) (^«b«) werWg *) SKanb. — ZM ©røn« giotbe 
^ bnmc tftet Sob« {in og ^1 Jtone tfit« SDtmb fte/ mm 
®rt» riflebeølttnetbttfe »fit«t.^m«|lB.— a(>»tt>i«bi«|if »utetl-^ 
24i (Slrolb) ben vod«, font CItetn benne M(tet cOet ^enowt 
anben broget. — 1) feterf^nøictter: eftetVte, «•()»( 9ebe«(b»e.|)t(t^ 
Sen, cDtt 00 fe(«e Onbetne« SBen (eft AU •<!▼■ god« 
Tin), I bwiwæ«f«lbe au Wdattc Jaw wrttt®ob«, ^Wfbt 
bet osfM liben tilM^e«, at ttbot (Cnlbe »te finnerne. 

2) qjeterfen« SortUtmg, font I«(it UdTirdan , af iél. lieidmrdan, 

fwnem, anfMi«. StojE gicttet SndTerdan og oi»etf«ttet: no« 
big, tmtt* 8 ' 8l«ie^3iikfttifttr« 

(Sfiiif CMM/ fNtt tufM vttt uviusut I VcynlctéOT Mtfnnnc 
i 3Mto 4etcfb, Hnttotg tftift i 39ftw># »ta) (»cii ført tS 
JHfim(«Mi/ ^øt bm im et opftOM Mb DMOigCR ttl UiiiHtflMøB 

itttfen er Jtri^ Qentt (falbet) fbc !Renm(fene, ta fttefllmiePeiie i Stibe @ttft, fom oeblommeQarm 
^ S^^te S)aiiebob« 

(Seb SonbébvenSMKnd^^ Iv 918( fra fBei(e iSpDmib, ere to IW' 
øet ilore i^ffe, tfitee bet ^(lorifCe eagn Jtong Qvroié og b^^ 
^tonntag tl;99ce^ ®rat>bøie. yaa boet af bttfir fat^teé en Onøi 
ilee»; biére erenn ^(Ipttebe tit AMrgaarbeit — vmrftaieii fiii» 
be6 t Jtirfebpen Øefft/ benveb 6 QMit fra Jtolbmo* 92<er wb tBeffe 
ligger Jtfrfebpeii Seeberg, b^or 9l«ii^|liiieH eKban ligger, ftiui 
moitivIM Øeéetniiig og gorQariiiger, fomt (Ra|» ^emtrfÉingec 
fUbe« i latiiiMi; Ibnaier i. »• i« J»0 « 

a. ben ftør{{e 3et{in'ge*eteeti. 

4l>r +rt MWU\I 4hN\R «ilt+ Sk 
«+fc4ttfc IW hl^A ftn t^K*+WU^ 

*hK t . . K rfcmt+ii 1) 9aa etniea ete biéfe te IBogitaoer forbaabae til eéa f tgar, 
boiOet \ct i SSogea We lob ffg gieagive« Smil < 9iilfltlf tf «: 9 

^øxA itoagi toft (9: M) tfict 4M kwe cfirt Chm 
gab« fin øg efter Sl^^ce SHober fim 2)tti •^nlb, fHn flg ■) 
muM jDosmotf ^[e og fRorgr, eg antog JM^cnkommnu 

II. betl mtttbfle 3ttHniueutn. 
YtMJL fTMNTÅ. 

Øocm Jtonge gjocbe <^ bmtit tfut SSt^tt ; Jbne fte, Sam 
nuntt SSob (b. c^^rpbdfe). 
•• fSeffe^eStetttti. 

iMrHur>i tnri >ii\r n\tiK ^i\r rH\kM »>iia miiå 

r\Ph M\IU\I>IA *AW 

fltafiiuga (Slafntttiga)^ SEovi og Sobin og Jtmtbte, be tit 
gfoibc SS^pnS «poi» 

d. Sir6org«Øteiicii. 

wjrhnr>i ii\n »i>ir\ wnua m«iI irt 

StafxnigacSEooe ^ug Øtumc biofe iftec SE^fte, Z^conntng fbi« (8i» giartfm ærbclflmmg nwe ocb Cbéoio fa»bM 1796--9B lo 
Staefbne, fim mi m ^flottibe ttt tOMtroihmbé J>a9^ Sis 
fnrjte et tfort imerUtg ocb e(itttitito<4Ximcnie, bet tluiae tefM fka 
$fite til Senlhre og neb ab, eg fem ab ere ^fitbe lil (ebntte €ftt»' 
0(t/ f^em etammenmét/ bettfe 6tteget et (et t »egen beg tRe ' 
b«ee fmmrt gieiigiee* «» ft^etbctii« 1^ befheeet eg ^cOaicl 
bUfe Øtoefiene t »ntiiie« «mialct 2 iB« t i^O 

vt\nr KM\ »itlt mhl l)CÉrmegitbcibtg3bceaf9Metfcii, fem/ iibcn at fbrottbre neget/ 
oc^hlBA feffiaeet gU bon^ fdt CM« flet). 9U Sønnen |» 
egfoa ran betegne (t, e, fecd af Dtbet f^l^tl , fnendi, i^ 
Sit|leb|icnes (9)orb.«tb«j{t.fetjDlb(9nbtgbeb%sa 2. ^.e.2å50 10 Siwe ' Smbff rif ict. 

I I * o ft o "« o ♦ o t 

♦ o ♦ i t i R 

1^ I t « N « h° t r 

2^c(ef cfifte ®tten benne, 48iafi (efl* i^éven) <SvenM^ 
efter ^ri( Gtalbrobec ftn, fom 6(et> bøt (bøbe)/ ba Z^rettgeiif 
(Sifmgerne) fabe om »^beb^. (Sn) meget øob 2>reRg; meb 
€it9t (biørn) ixkt (Km, ') • • . (GKec: en meget gob tto CStpt« 
manb »: ®ftb6befdUng«manb Dot |ian). SSrubjlpffer af flamlc ©anfPe £ot)e* 

Dm nogle af be gamle £ooe vibe t»t iffe meb StHer^eb, f^t bet 
(ar oarret bereé ^otfatter eder ®am(et, enbnu mmbre, fta bvtDtf 
øot bf i^aattbfPrtfter ere, fom ot booe af bem* Vltppt er tmtblertib 
noget af btéfe «lbre enb fra <Kibten af 13be Qtarbnnbrebe. fOtm 
lieroeb'maa man erinbre/ at bt^fe ^aanbfMfter iffe btnne inbebolbe 
noget tro !BtIIebe af 2)anfF, fom bet taitté paa ben a;{b ba be 
»leve til; tbi beeU ere be io Sfrfrtfter af tibltgere forfattebe 
teve/ beetf ere io btéfe£ooe felo fcrboanKg meget <e(bte SottesiOebttrgtet 
og SBeflemmelfer, ber for en 2)ee( naturligoité fbrpUintebeé i bere6 
gammelbag^ 6prog. — Sf ben ®faanfre Soo et b^r bet monteltge 
{Xnnes^aanblPrift be^pttet, og fKnnesXegnetie bebotbt^ ba 9lfglm 
til at Utft bem io aOerebe bet i Sogen et gtoen; bog f^ ieg troet. 1) Saalebeé ooerf<ctter V^ttlami, ber lerfer: drigr medr siyrf 
vas han. ^eterfen bar en anben meget gob Soniectur; harda 

godr trugr (iéL tryggr) madr i 'styr eØtr stynmadr vas han, 

en meget gob trofafl (eOer paolibeltg) Anger eOer etynnanb, 
b* e. eeibébefalmgtoanb.oar ban. 9lngaambe be aflerfibfte 
muner, ta forejlaaer itborl. mbtil oibere «t befc: i fiirl, poa 
band gortfi, eOer: i forii, t fotrben, iMkaSoget* 


Vf 6faaitffeeot> efter Sttme^H^aanbffrfftft. 11. 8« i« C, 

r>kh»lK Y^h Hhh+IlYt mhr\Y I *+*h+M' »iK4« 
^M^+llh Y^hh hl*l II ^ Whr\Y +il »iN* ^ AV Uh 
WM «\tfc MW m *\h +fc hN* ^ +1 M1+ tivri* 
1R+ HM M M1+ »Ih hl1l+ ti Kh+K +hh+l^ »^h M1+ 

Y4iir +^^+fc um y+d uM+fc ♦> »o Xf Aong €ril« fiopllanbffe 8ot> efter ^onbflfr* ^. 

2t6* 2. cop. 48. Um tort t^ing* — S^et fcarmanoc 
»ttor, Qt t(img fcat t^rfi^) l^auct: @tatf)xn, ec tintirtt/ oc fo((tt. 
Gtotfyin (er t^n rcetorr; ctc ^) funung ^aucc gtuit, oc t^e ^au«? 
alUr gm<rt ta mttf^oer/) ti)ctc i ^oet<rt^ <rroe; t^et ma oc ecK annet 
flat^ fliuKif, ^) tttom m<rt^ ador ^r<rt()i mann« foiltæ oc fu«* 
mingf t(u Xtmom t()et <rr t^<rrrce (ag^bog^XT/ t^en ftr t^e l^auct 
^ft af irr<r(bf. oc tt)en b<ig(^ fcal t^et toanrar fram mit^ morg^« 
m; ^) oc ep ma ^an Icmgorr tootxæ, <m tU mit^ aftom. oc 
ep. ma mtnnar ^) t()ing tvorrar en to(f men. SBart^cet notet 

1) ^a nmonrmbc Smft: Silger (en) SRanb tBHtMmit Øn i 
ifegneteroo anben ^anbé;(ba) fige ((an bet) til (atn, fom®(os 
Ml eier, og tiavc ^ot (oer (af) hm* ^U (lin, (om 6fos 
ven ejet, ei lube (ngøe ilræ flt, ba labe (tin (tbbe $8ierne 
focrtf ellet (an kbe bort tage bem (am jfobeélffl/ fomeCos 
ven ejer. S<v(ber (an åreret nben (iiné 2ov/ fom 6foven ejer^ 
bfbe ((an til) (am tre gkatf, eDer bt (ge (ncvgte bet) meb ilpb 
tet ^ (fee e. 14. ^Tnm« 13.). 

2) i^ btfte^ A er (mgt, flaaer alttb i i>aanbf!r. et n web en 
^erilreg igiennem. 3) fom. 4) veb/ til. 5) (enfl^etf. 
6) fra tM(^orgen b. e. JH. 6. 7) minbre. ^ 12 / 9mk ^ettlft tm* 

Wct tØlUblBf fw? åhhy' tttO t l^CW/ tyd tft (CM ftaK ^M WMI tf 

cnr mati firttorr um mit^ mocg^ <rOart ftt^ mer«/ ^) oc fif 
nurt ftoa at t^ (filtes <t(«t') af> fum fbtiitam mtt^ ey tavl 
t^ing, o€ cttmni<r autt aabtct mm crfH/ (tt^ t^ <rrtt t9it( 
(tilbiT/ oc ger« amtet t^ing; t^a ^at fum t^ mttfar t^ftrov 
t^fadtfyftf^ meror flat^ ^auoT/ en tf^t toaror ep mistt a t^gi 
' ti(«2. cap.88. Um iøtna f<t^) ctt In to^tt^ort ta^ 
flt til goma^—2:()et an: rcrt fum forcer m«lt: at ((^n man 
fbitiot frenbcr tom fæ ^auær at gom«/ ^on fca( t^ dtet^) 
tofir ti( firtcrgp ') orlKrr ttltoirt^i^ge* ^) 96n orr t^et ftoa titit, 
at man ioi( t^iem ep tafor oc ep fi9t^ t^cMt fore oc clet^; t^ 
er t^t (etre at t^ t^tggiæ') t^em ti( maftt^e ^nbt^e cere fma 
tøm, oc gome t^em ^tnt tit t^r« toig frorninur^ ') en t^ nø^ 
te ' ^) tigere oc gange t^o fU^en ftaftaxlø. ^ ') 9(Sn' ^) nm fwa 
toart^ (ungerSr/ at t^e gtte '') t^m epeOer'^) fpb/ cAec 
((e ete fnHi fma, at t^ cunne ep at almufe gange; t^ fcol mon 
t^em ti( tl^tngf f^re of met^ t^^g mm rat^ tl^tm af t^re (telpe* 
éSn (»a fum t^re forfort^ ' ^) eøer uten metl^ t^tng (men) 
uatf), t^ fcai ^ t^m cit» giolbe alt oc togfy ofne, 'O ^^ ^ 
»ar mere«_ 

2Cf S3tffo)) VbfoIonS 6)adlaiib(fe Aitferet efter {>fb« %. 

JE^tmt er t^ ref ^ crt fat »arb^ a molfieftte ' ^) i ringfia^ 
t^ (ttttb af abfoton erfibifco|>, efter aOe flaltensfare bon; f9t 
t^ft at reten nntr fme af ^*) l^rb^ meBe bifco|> oc bjønber. 
jtprft/ of } mig^ toart^^ma^^) ep annet ftenetoig^/ nnm' ') 1) £op«Wttg b« t. btrtigt 1£i»g« 2) (llbigerc. 8) attct. 4) fiinboM. 
S) enten* €) til feiM (meb fit eget). 7) efter aSnrbertng« 
8) tigge* 9) fremtiben« 10) npbc/ fortete. 11) Kiggere. 
.1^ men* 18) fmm, fonmiae; 14) ptta otfben fltoobc* 
l^ftoøber, forringer. IQIoooergefig^glfrfCbbertMuu 17)tt 
aiøbe. leo fot. iéL'Of* 19)naar. 90)niaaman. S;(t jtprff 
(tffe SRmin. tilbf. bet elbre ^irfia/ nen Siccnf. t^tbf^-tet 
elbre Aictin) (Ipre« of »fg^. 21) nnbtagen. ØMrft teMfii Som« 18 f^ioMrfte iwiO^* 9Sn fcolniaiiimg^, t^ ag^') licl^ 
nm at ^ofk« bifmp mnøta Hintt øft; icanftafUmfaiiM t|t 

btfiup tif (ot4r a ^ cofL — 

8Btt tiøfan: mon gtiur t fat, ^> t^ ma ^ ry mmr gbi« 
oit ^f |ln ^mctHfy fot flm ttm ^otK atfungir wiU bylior ^) t^ 
«(tarr ffon W^, oc {lø^ (NPorfhtur at t^ »or giiMrt; t^ 
Qiaglar arftoofloe t^ tylNt nurt^ tolf tag^fa^or metu «n at t»%gi 
nottur »ttM tU, ørt a *) iøtllfct; tfya mitg^ arong« byite 
t^iiNr4nafiA')i(9f(tefea^ oct^e9i»tlb«'<*)iNrfiib..»i( 
mon ^( '') i cloftarr (iittt; t^a ma ^n in fam mttt^ aS fto 

9fo ^fwH I bon toact^ftcV n^ 1^ fK<^0/ OC toU ^ 
af i ()9rPtt (bi t^ toeor flftftemge oc fac, oc t^rt more fn: (om 
96« gac t^ a annort &^ t^ totor fUtfhinge oc fac oc fcep mare 
fMt tot. 9St gar t^ a t^rit^i« at; t^ 6øur fiveftmig oc foc 
oc før tan ai macc $6n gat tf^et a ftatt^« at, tf^a ifftct flæf« 
ntng^ oc fac oc for ban fbttmg^ mate, oc ocfi mer«. 

2^ fca( man oc trim, at for ^toort l«n(ic fftiib, orr man «c ^ 
fcrifi^ f»t, oc ^iter ^ t^ {nrorfttottn« tU, for ont ^ toat 
f«ct«4 tl^ for ; t^ a ^ factof at lMrra^ 

Sor t^nor r«rt ^« (rnibær iat btfcoy t^tl^ingf tinte af 
alfar t^ focn, oc m ftat^ ^em at fmr i (irfy feen* '') — 

S^ttnnar rttttoar fat a malfte^or ocliuji a lontit^ittg a t^ 
•C^fbag^/ «r f^ur« bog^ »ar for fancta tacobf bagf», oc a 1} fpObt/ fbAigt 2)raK. a)(aoc. 4) J^vé^ofbntBgliimi^ 
k e» ^n^Qovmcftcr. 5) b. c. iBrtb og Vim. Q b. e* Våct (bi 
Cottifnig. 7)iicr8te* 8) poa, boi^a« 9)aft(rRbromnbtKroiitcé 
tit at afgiocbctréSonnctiing om®agcm 10) cidnnflméfRcrnb 
(minge2R(enb)« ll)frt(P» 12}aRcni]igener: Sgnbcmcferjø^ 
tebeViftoi^ 2ribtiiggs£tciibe af al eUt$ 6(rb, bointii be 
?«lbe ib€ tin afemt paa et 6tcb i JtirfCfogiiet; U vore 
oltfia ei firHJgtfbc til at ført ben ^ ttt et frroitacb eteb. 14 4kimle bmiflpe teoe. 

fhittaiiMr »Hieørr maOcmat Cønungf, fftfiten (Km watt^ mtoaU 
htigfy (onung, oc a t^romonte tvintort «bfa(otr<reK6ifcopf; oc en 
iamlongft') o< t(^te ute oc t^rt bag^, fltt)en.fdnct« (nfit tSttng^ 
fht^ nmr laugb i f!nn/ «oc fnut fonung nnilbrmar fim wat ems 
nctt^ oc tt( fonung totg^t; oc tf)uwvxt(tt oc f<rm uto, fft^imStø^) 
n)ar mnnort til cctflinbom af n)aCbemac fonung oc lau^f) ttC ftalirn} 
bifcopbom af watbemat fonung oc af atopanber pauor. ftan t^tt. 
bag^, er nxrrirlbeit n>ar fcopirt^/ octii tben bag^, orr t^en coft 
Ivar fat, t^ci maror gangne fep t^ufombe wintirc oc t^rft ^unbroet^ 
totnter oc f^utpug^ n>int<rr; form manort mmnir oc foeptan bag^» 
oc fttfnrn gnt^ »ar f;9b, i^a toatoe gangne t^uf^^nbe totntav oc 
l^unbroet^ Winter oc ftutpugl^ mtnter oc fpu mahetff oc to(f bag^e. Xf Æottg SSalbewarS fiaaanbffc Sod, efter ^Shr. g. 

8ib» a. cop* 39. Xf «) faar. — »^nMlfætfar fum^moit 
far t^t t^or furtft ber toitne tH, t^ a man t^ere geti ^) fcrr ^) 
jiefhb attafe/ t^et æcti men; oc bin fttute af<) t^re: oc 
{ttfien ^»at fum flere 7) fwcrie tlE^et fcal fianbe* S6n toten ^on 
ep annæt witne fram en iir, ^) oc ^auer ^an noter t^ flat^ 
fanget far, t(>er f^an wii ep met^ Sr a ^enber ^) tote »ttej* t^a 
ffal ^n tote bere t^anum »ttne a ^enbcer met^ tma men, at 
fytn fec^ fult far af ^onuni; oc tl)a tofe f)an at^er t(Krre ft^r 
nefhb fore. SD^tfcute i n>ite/ at manfcaC e '^) førre (ate me« 
(e »Itne from, er ") t^o ur te, '^*) før en ^an fejler nefnb. 
86n »artister e|^ ante forre n>itne boret eUcec ar teet, før en ^m 
fejler log^,'^) t})d far fyin^^) t^ece effi mere for en tbUer 
et^.««) 1) etfulbt9Carti((Enbe. 2) $en9i9gen. 3) Cm« 4) bertmob« 
B) ^n Ubneontng for jig« 6) ubff obe. 7} be ffefle* 8) 9lrr* 
9} irnob. 10) a(ttb« 11) eQer« 12) oi^« 13) b« e. tilby- 
ber at renfé j^g fra SBejTplbningen veb egen (?b og 9fnbreé (Sb 
om ^an^ itrooerbig^eb. , 14) b« e. éagfø géren. 15) b. e. «t 
M 00 eKeoe anbrc ffnflc afiegge Cbm« ab. 2. Ctt^ M. 2>e (•(»t(f«.')~ t^Hfbt man 
wittt, at »9 mttg^ f«r<r men gmr (cmtcfe im fptm, oe 
t^ fwa at Ifinat H^m fyxaott t^ fUte t9qi<m. ISii tit^ 
ontt gangør fem men oeflorf (btflr i monjoml garb^, oC gir 
otttm at t^ bctkr^) ^ <rlter féc«, er t(^o tutte ettec tu^e^) 
^ eOer noter ^1 ^ton frolfi etter anuogtl^/ ^) etter fla ^nf 
barre np, etter (ogge ^nf tpmber f&nber etter ianfaniot^, *) 
etter at t^ fofite ^f V&f, etter at t^ tatot met^ toolb noler 
af pasu (o^e ^) tort m'et^ t^; t^ ag^ t^ t^ere fore at 
bøte fum til furner/ oc futte ^num ott t^en ffat^e t^ t^ 
gørt^e witf^ ^um. oc bjete (it^*t^ ^ouet^f man m, f&n 
ttug^e mare mannen o( fifrtiug^e mate fnnnnge* $Sn b&tt l^an 
oc ^er menuen loitne tt( a tlS^ingt, tba tale nefnb igen* 
9Sn ^er ^n ep toitne til, t^ b&(e ^m met^ t^re titte* 
jDc ^i9ar t^n t^er i far oc i flUugbe mar met^ b^num i t^et 
^QtmMi, tf^ tete mannen t^re more, oc (unungt t^rc mare^ 
etter MUe mørt^ tfiftcrt ttt). %ottakn Hi Salbemar ILfiSpffe ^o^, efiec ^f!r*S« 

@n>a bpried en ^) forhalen a rate Cog^/ t(Hirr (unug^ umU 
bemar gaf oc bane tofe mit^o^« 

9Ret^ log^ fca( (anb bpggel; om wilbe ^er man oruef^) 
at pt eg^^et, oc late men nfite kfnctti), ^) ^ t^ftrfte *^) mm 
rffi (ogb witb; om'engi logb er em ^') got^ at f&ttugl^e fum 
fanenb; *') en ^ware fum men eucer **) um fonenb, t^et^ie 
fca( (ogb Cete fya>ilt '^) fannenb er. 

1) fimbltgt Oocrfart. 2) ilaae. 3) ettet bog (Ifbe cOer treCfc 
(tn^e b. e. tugbe b«c. toge h.t. brage.) 4^ ^an Itptnbe. fri etter 
SteU 5) J^miégeraab. 6) rørligt (Sobé. -7) enb, frembeleé. 
St^e to finier ere ftemtig Wfltmtaa Sorermbring, ba ban 
fioroeien bar offreoet onbre £ooe. 8) niicé« 9) 9iet og 
eiieU 10) treftgte til ii) ttiefaa« 12) eonblebou 
18) ilrébcr« . 14) boilM, (vftb. ler grip«; c|ft foU (og^ oeftttc diet mma/tfM, at tott^ nm ot 
fpottt H fa<(øffle nfit« t^næ fpc^ot, <) oc ufttta mm pc f»te ^) 
nrtl^øé t(it t^ ilog^ eet fatiurt, o€ c^c ey fte # ful&i#. 
mir f^ceitpbfaip,^ taflet t^^auft i (itg^ae. Sa( oc t^ oc ^it^ 
at c^n t^flK gtt} tcQirt øc tcrtcmé (Kfotg^cr ') mtig^« ep btf ci 
ti(flob|, at (øftdingf totloe oc(aitbfttir»it^Ati(og^^) fot^fiii* 
gCB^) t^ afgøræ tS« oc pvMt^m, af tj^ gorrcr tB«» 

Soft^ fcal tocttct aaic oc rort, t^Oti^ afto» lanbimf toano^ 
fttceincetu^ oc t^&rfit<c(ic oc opcmtet«; f»a al aOoe nom mug^ 
twt« oc unbcft^atib« ^mt fog(»cm fig^ &g^ fcot ty gøiceg 
«et( <) fcrhtttg for onmcm matt) fK((tc loifb/ O »»>» ^<>k <Aoe 
matt} t(&(ft, t^cec i (atib bo« 9@ttgce lAasi fcol oc tom« øm *) 
t^ (og^/ t^crc (unuttg^ ghtflet oc bmb tafo» toit^æt, nnm oe^ 
tor t^om log^ fca( (atib tømo^g oc tætoeg. Z^om fog^^ t^on: bi« 
wmggtttttcociatib talon lobff/ t^ti ma (Km oc ty fKftor ctf|^ afr 
tttfoe utceti tanbicpif toitto^ utceti (att ') oer oi^cmbatUc gen gvt^ 

S^et cetftmtmgf æmbot^ oc ^øft^itigf, t^orct bmbcet, at 
gmn« ' ^) bom oc gørce c«t/ oc fc^f« t^m, ^ mort^ toalb 
t^tsytigcef; ftoa fmn cec mtbtic '<) oc toetitofoe itni, pebgtim oc 
iiflatii^mcm oc fåtatot mm, t^cm gøtftf ttt^oefi loalb, oc latx 
Viet mm, t^oK C9 mtto roetæf, i ^otif (aitb cy tifuor, fbct^ft 
att^cec ^ imicer crt^ br<q>OM: itbflet^»l«mett/ t^ eet ^ gubi 
t^ionaefiæ^maii oc (atib}<gi<)4I(oe«man; '») fout^h ot \m fmn 
^ ^»(g^tt fi)cfi ti&ioef mcet^ pauom oc bifco)>/ ftoa fcol ^loart 
bmb ftbtaf m«t^ btmng æt^J^f tsnbcec tætter oc toericef« 
Z^otcr^matfi cnæ oc aOæ fffilbfig^, t^otr i^aiif1[attb6o, at tixr« 
M ^aitftm igtfvtm oc i&t^om oc unbcrrbaimg^* £>c fbPt^p or ^ 
oc fcfilbid^ at gøttt t^cmi a( frtt^* X^ fnt^oe oc toit(|p oite to«» 

l)«MeI|g(cb. ^Soofor« 8) ^idt lig^b ta OM^ 

^ etroffrlo«. 10 focbiMbtc Q cVcr* 7) Qmifl, 
Q) taiob. 9) J^ et too oitf aget fot et Jftattftniåotb. 

1(9 ieoogte, k c» tølbc ooet Soveti« tOfiigiu 11) Wtf. 
iS) tottbet« e«et^»lll«ib. ®amle bonflpe ie^. 17 

i tf^ tofttdtXJb, tfyi faib^ i<m oc t^m f!n ffaingf:^ fptfi at tvens 
fbc aCt t^t t|^(ersa bet^oé^); crn mort^at^ie 9(mnj9nb^) æt^ toiU 
tug^^) oc wttiot ep fum reet «t/ t^d fcultt t^ a boin(f*bag^ 
fnxirtt/ af (9rf tomf frøircr o< (anbionif ftitl^ mlnifct^ for t^eroi 
fcfitb i t^ct tim«. 

SBitct fcuitt aSoe men, tl^æc t^omne bof fe, at toafbemar fu» 
nung^ antrom toolbemar ') fan, t^oet fancte fhutf fun toar, t1)tn 
timoe fym fyift^æ toocæt funung^ ni teinten oc t^ret^^uscr, oc 
at oot (»onrcfle oat fi»b mat« gangom t^ufcf nb tomtm oc tu \)\mt^ 
cfftb lotntCK oc f9urt^9U99 totntan:* i mar} fttanaet^t^flrr nttft 
ttftirr (oot ^) ^an fcriutt t^«nn«,boof, ') oc gaf tl^nitoe (og^, t^ 
(oeroe 9anb<er fcriuont a handlet, i »ort^ingbutg^ mot^ ^9 
f&nsr') cot^* X^OR'Wtt »atoe: tunung^i eri^, ^ortog^ aUt, 
{unc^ORToe (rtfiofor/ oc uff«/ t(ittc t^a »ar flerfibifcop i (unb, oi 
bircop.nic(«f i roffceC, btfcop ywar i fpun, (tfco)) pcttcer i aru9, 
bifcoi> gunnttr i rtptt/ btfcop gunncer i topbctrg^; bifcop ionort 
i tomhai, oc bifcoj) ionsd i ittf)ctb{i, oc t^ttrai«ti( atl« bcrjlce 
men} rot^ t^cer i ^anf ritte »ara. TCf %Un6hoxQ6 npete StabSrct 

(9fti9ft efter St. ^tofeuoiBgeé UbgavC/ (om ^ar ftilgt en ferga« 
menté^Sobei/ bet leoareéi ^[ené&orgé SRaab(luet^r(^to.) 

Umbpfind frcelfcr* — Zf^) bpmanafflændborg^giuo^ 
nofoer foat af ^cntug^/ elboer anbrce »olbigl^ men, (ælbceraf 
nofor maan) te for ^»itfce fa( t^ar t^et ctx, t^a fca( (am 
cmtct ^) tootb a gotæd, fyr en (am næfnæ^ bag() oc flcet^ at 
frøaroe for {tf. jDc et maa (an nøt(oed til annom ilat( at orfal 

1) flA9. 2) fratageé, forniinbf!eéL 3^ glemromme« 4) gunjlfge, 
b. e. parttfTe. S) ©enltio tibett enbelfe. 6) t biéje Dtb ere 
90 fammenttttfne til eet Segn. 7) berrom. 8) ingen. 

2 '18 <aiamle bonffe iou. 

fili titar ot fimm fbr (I( ntcm bpiooD^ ') t(o at t|en fat fliuoe^ 
iiam af ^onfcop« »rot^oe* 

, 5(øp« — «^o fum fj^pittitctttt oc fttttfln: fce^fle)>tnntns a, 
octDtt et ^a(b tgf, f)anfyiMxfot^ott^z penning, cc^mA'fyin, 
tfyctt fa(b, tkpo ørdt penttmc|.^ (Sn bci( t()é (it^føp, oc diaoe^ et 
f(E{Ipe^nit)g 0/ ^too fum føp tott^(etfig()at, ^an giart^) t^et 
Itt^tøPf oc bpl ^an t()et l^an eifilt (elboec topf, tven fif mtu)) t^e 
moms tet^/ tl^cec (tt^føp bruRce. Gn tpoi; et «oitn tott^^ tperi pt 
moet^ (in ten tet^K 

<^uéfrit^ -^/'3(f mon f«c tU anndm man) \)Vié tnoet^ 
tat^ftt^ tat^ ') DC nc^ncetfy ^anb, oc brpt(er.()u«, oc gøt ^u6« 
ionb, elboec intftø, ttbcn ^ton, elbæc gftfioe faar etbcec bræpær, 
-octoort^c grtpom ntæt^ f(ecff goecnmg^ ec ftoo manig^i fum t^ 
cerce/ ^uce fbrgort^ ^M oc gooj. Sn bpl« t^e tf^t, mti ftC 
moee^ at» naahuv, ftpg^iona ^tooet ^anb^ iott^ifycu^) men. 
2()0 ma {^an torcrfoe t^re af t^t^fo^/ ftoetcmb a ^celig^bom^ at t^e 
CK ^Mé w»\n, oc t^a fcu( anbon t^^ men ncefh(H i t^roe fioet^ 

^toat ^u6fcø ma fceltt. — SSntg^ mans l^uefrø, 
l^ulbonb utottpb, ftelce eCbttt woet^fcettce ^) nofoet goo) ^gj^- 
tee, en for tø(f øtttg^ penntg(^, ttbax (ouo for mieroev — Sn 
locet^bpcer e(bttt fttUEøpoo: nof cec man af anncm manj funoe mier, 
«tt fag^ onr, ^an fca( gtuæ sftoer gien ^innoe i^uttonb t^et goo}^ 
oc ^autt forfcot t^t penning, t^oer ^an ut gaf. 6n bpl ^ant^et, 
^cer l^n fcrf af ^tmtoe, t^a ma t^^et Ma^ tipfhoeti^. 

So(n fot (iuanb waict. — Sot ^oefi fcut men totn« 
len iotttg^ gennhtg, for ien ^otémot^øMc ien ørt^ig^; for foioe fcep 
penning; for upoe ien ()alf øræ; for iet fwpntoo penning; for 
iet^ fwiné flo^ tt)0 penning; for i^ faar, e(b«t lamb, elbttr buf, 
tfUxet giet, ten penning. 1} nbenfor IBpené ^olb. 2} Malu S) meb ooerlogt Siaatu 
^ å) torbejettbe, bofibbeube* 6) paiit(2rtte* S3ctt^^ff er af ^tntif Jg)ari>e{ireitfie ^age^og. 

(9r ^ifttxka tUk 91 mret vlbne om ^. ^mtfttn^ enl at ^ 
i bet 135< Soi^iihete vat i 3>tauiM kqcabc fir ffn^ meUctnf i 
Jbmbfabcr 99 efrtftct, og at ^an »ote fom AniBit i OtofKlbf 
9<l> «aret 1244. 9{e5eiijlaaenbc ftw9€t m ofttlttt ffter £ mob 
if <M nbøavc 1826, fom ^ar fit(()t ca 6oba to obcn £oM er af ffrMt 
af en aSncf Amb 3iit |ra 6orf ontiest Oar laoo eOer UH 
fenerc) 

STfrnarvrt— Tlbftnt^ittm, mod^rt 4^ii or (eet i 
fm^tt ttofpm ^) oc t^pr «) a amittiu ^^ferltmb mom atm 
(mift oeOorr Mfor, t^ fiprfar ^im mog^«/ t^ te^ of maii 
imt^ ^«^n<u» t r«sn( tootn, oe fforof ') fb^om oe Morf i^us 
ra ^/ f9n:o( om ^n to»(fr (øiuui. 2Mf<BB !»>* bm ^ 
(iolp« momts^tpnl flucbom^ tdop? monvs^ fMgoc i matf^ 
Z^flo fttiib ftCtor ^) ^un oe fpo( onti (urts oc (øfur mati| 
V^f ^) oe buaftflir for manøfpn« Ut, t^ mottpg^ fang« I 
^ 9iaid). ^un biigb<R o« tii at (riffot. €ftam]pett man ^«wi 
m(s4 eebiteoe fm«rfremoetbf t^a fip ica^vmi^ppa, oe (tugf^ctc 
[l^J af ^mma bmu ^) Satetr man ^unng^ toit^ molpr^ ^ 
(Foeron; t^cttø^ tf^^ fnurf mort^ Xftem eøi/ ') err tb«r fotom 
»atpct 9^ af/ freelfenr øm« t^crr toerrf ctx I SRalptt m got( 
»ttb grøn B) far, of bnn #ampaf oe Uegf toiti). ^\m bug^eer oc 
for etotboi/ ') of mon tbtoar ffe if^mmm foot(f. '^) {Ron ({ypt 
et a 6af/ '') of ,man bridcrr (xennor fpr mott^ anncm brpL 
Koggoe man nutfprt ^oof i fin fomg^ t^ bug^or ^un for fpfn*'^) 
Oe Ifwix fttm molprt (ogf t tlctti^ot, t^a (fa(|ite tfiem eet mtt 
damfctt mon molfrt mfttfi ^unngff/ t^Ki bugbiir t^eet (ung« 
bptb, oe for blånet '') t^orr nm øgfiem tombeer* |^r jorom fang 1) erab* 2) tør« , S) flareé. 4) briver. 5) IBng* 
6) gtfgt. 7) eem, Damp. 8) frljT* 9).^Iøe. 
10} i et ttffod beraf. 11) paa i^ovet, b. t. bitoer føfpgt 
12) bi«Iptr ben tit Søvn« 13) SBlegntt. 20 9amU tonffi 2a?geb^ger« 

(ct mdvtt set^ tnøetti op« gaO«. eiuictt man maturt mcet^ oli 
' gtm, ic \møt utoen geen maff^ ti^a f)\atipax t1)ctt miktL 
IRtAté ^oec t^øen boof cA, t^ecc fcrtuft« mcet^ t^o^t it<a, t^«c 
incet^ malurt ftut^cef* dtommiec gouc^ man tnalprt at bchf ce for 
man} ^oetomb ftømr<>^ ') o( )»9|k j^mnæ mer« «m gul (rf« 
tor (Uf. 

^xoa fum toU toef ttom taf or, ^an {Fat t^cet n>tt«> a( 
siof(er floett tof ibom ma <et giuced børn, oc eet gamoeft fotc, oc 
«ei ottbcer t^c ttaniht^) cnr« £)l æt ffal læfpbom taftté æDirr 
gitt«« { m^M i^to^f oc ttt i mi^ctt (uO)* fTOan (!a( <et txoa 
tor^bom taUi en bag^. X^oegl^aer 3) (otf^bom ær tatom t\l føfn, 
^aiutt man tti fanget tøfn/ t^a {Fol mat cntatorf^ræ orn IM* 
horn ^a«oer fyn bpg^ ^) futfummoet. Zator man mat fpcr«/ 1^ 
ma ^n mt^M at ^an fangoer rpt^ce. ^) 2^oen t^otr (æfpbem 
l^uær tatoUø ma anncmbagl^ 6at^or6/ at t^æt tf)cec (øj!^ eet af 
totpbom ma m«^ bafhtf af trnnce^. SBU ^an gtærnce baffatf 
^u«i/ t(|ttt «nr got matt at wcerøe (omgt t. S(Sn t^o( l[)an mifæt 
|et/ t^ gang4« ut <efttier (øfn/{o(] btitf« jlt fitugfot^* ^) %atte 
' gær man i(t i tiuær æftæv (erfpbom/ t^a briefe toarmt toatn» 
S^om t^oet ræFpbom ^auttc tat(tttil («fn, fang(ec fhtnbum ni^ 
lafinpng^ o( ai lB\n, oc tf)ctt toart^otr t^omfranc^pt 7) t^otr mag« 
l^otn l^aueer. £)ftce oc t^om t^or f|>pbrklfle tafott, fangoer (øfn o^ 
eet ttpfafbtmg^/ oc t^oer for eer t^cet at mateen eer (løtrf. ^^toa 
fitm koit Utfn gj9r(ft) um \oint(tx, fyin fhi funnoen toætlg^æt toactoe 
f^ttr ttl^ oc um fumær fcal man nort^æn »oet^oer l)a\xct ilt Ccefp^ 
bom* SKatt tH at n>ttøe noecer (oeEpbom ^auoer pfræt ^) bug^ort, 
tl^ttt oer mpCceC t^prft. SBit ^an banoe, æftoer at roe!pbom 
llKtuaer fpn gioernpng^ fuitummcttr t^a f{a( ^on xoim bcpifce, oc 
rofce watn flal jlænte^ a.^an« anloUf ^) 

1) for at beoarc f^ani ^cDreb. '2) (^ogrRde. 3) faafnart, naar. 
4) ^aft/ »trfntng. 5) Jcbcr* 6) ®pgfuw>e. 7) j>ct 
ntaa riwritgoti* (»feé: oc tj<rt »artjtr for tj(w ftanc^. 
8; ret meget; 9) ^nfigt« Gamle Wf]^ Scrgibegii^ ' 21 

Xrgfntttin uittttm, qtoilfpCIl— SE^ttt crt oljl (ctorfl 
oc 0(1 xoQtn^ ^cu btotpcet rp| oc loppttt oc anbr« fmii ocm«* 
SHombM t^cet matd oti oc oe^tftf ocletargtco^ t^a tBact^oec 
t^flnr af got^ fmørffl^ for fcaft oc fbc blrnct; •^wa ftim quicf^rT 
brvfonv ^an brpfcet fpn tot^. ^iit en (pmmoe ') t^«t (øpcet 
tiU t(ra flar t^(rt ^num oc tifton:« >) Scegf (fnit^lf til db, t^ 
loort^cer t^^ uaott ^) oc gøt cøf, Saagon man} fpncrc ^) ceOoec 
annScn af t^om rj^øP/ t^a tløtnot^) t^e oc toanjFoed/*) Cc aDor 
onbcer Immct t^ctt {t«(u« ma ^) ti^rced ; oc t^cst fer« fSmgoec 
monpg^ *) at e()e mu<e ffi røtæ t^^rr« (pmmæ/ oc ffttt(ucrfoe, 
b9iiar(d oc«ng«>^) otonb Ipt,'*) fii«r mun oc t|prr« ^xottn^. 
oc e fyxat fum røC (omboBc af (puffpff/ t^tttdcen fip ormo^ idløt 
bø ((^* / 

formal**) af flcjibot — 6t)apfomig5 afw^Kefflt* 
fhøf tU nero fepfcer ^toHfto (rrlite fiena ær«, oc*af t^err« bpg^ 
^«r fæd9f, ^*) oc af t()mce (v^ oc t^errcr nofn, oc iox» ?*) 
t^e mttg()tt ^ittcrt oc ^»are* '♦) 

Tillov rtsttæ fkn« ^auot t^rræ bpg^ ut«m ttohiæl t(i«r ") 
boram fpd^ør. of t^e f}a}xm(ti bpg^, t^a orræ t^ æt xctttdt flenors 
mim tttom t^e oræ gfoar fptæt^; '*} oc gørør'^) tfytm fawcm 
30t^tt ftenoe fpfce for ftotf. 

fBoer oef oc m got^cr fhnor fba fitm t^ ^onr oc boFm 
bmt^or, t^ inaom guO tf^ftr guS ^tictt, oc t(e amiKt t^or 
annctt ^øronr; oc t^e t toinfkff wag^or '^) oc t^e t ^tm 
toaglfyot, t^or t^or ^ørce; tf^a ^auce t^ cei fuffcelefe t^noe bpg^ oc' 
t^cE fraft. S^ioeffd lee t^c tltn<» oc t^trror nafn t(|(ir boten 
fsg^oeraaf. ttnba^ fortatce af flenbof« 

-6rtfo(tttt« ^ttott en onCpt fleen. t^an eet rø(^ i (pt/ ffp« 
ncnb otné guIL oc gtucrr af ftf gntfioe gen footr Di mnorn (a* . 

1) eem. 2) nbttrrcr«, 8) nnpttigt/ ubrugbart 4) Gener« 
5) btive b(øbc. 6) fvcrffe«* 7; (aru 8} mange* 
9) ttrangbrpfligbeb* IQ) ^arw. 11) fortale* 12) forrbele«. 
13) bvorlebeé* 14) bvor. 15) faalebeé fem« 16} farpet 
&M, 17} man giør. 18) eibe. 22 ©amt« banjfe gccgcbøger* 

nnm ter grøna fhtpcelptoet^ /m§ ^af. «^an fTal bonroed tntKeit 
duK/ oc m øot^ for troto oc or rsjto. X^omnæ fleen fombcec 
fra btomatmoe tanb, oc ^al a ttinfhs »ag^ 6æro^. 2(f en ottbeii noget ^ngte^aanbjfcetjen iæQobøQ, Sobejc 
TCmæ^gRaan. Slol 187/ 8» 

. 3a( ^99ger t^ctt um at mong^fle tatcn tXl at mm Iftta, 
thotn t^cer oep fan, 'fortet ^auer xcd lut fem') (ftf(ebom, oc 
.^anum b^^uer teet ffreuct — ^m bprted ^) af ^owftt^ tvcece, 
^Koat t^cec ^( 9øre6 fore, S^om man l^uer ^ouøet^ nxerf/ æt« 
Jer tn^fier ftit n>tt/ tatot f)unot^tj oc toiin batga toefnt fam<m oc 
(at i een leer s^\>4 tf)z n^ oer. oc lot t^cr mdi^ camUtatom fn>a 
ntpfet font t\)^t tf)J9tUt, oc fiut^ t^^ om ai en bag^/ ocgijf ^annm 
tf)itf) at briefe/ oc fe at f)an fofwttc (sp om tn>a bagfyct oc tna nøu 
toer, oc fræ(fce6 |ian af t^æn fot. 

®um(e mom ^txct tffe og^cm, at t^ ma cep fee om afiten 
<eDer om nat. ^ua fum fua m, lianum fPalt t1)u latot Moc^ aff 
een at^ce') ^etcer cep^alica/ oc ^olt t1)u gif» ^num ieraimlga 
ceUer piUute flomacf^ion/ oc met^ (iten mat ff a(t t^u tfyøm fstf^a* 
cep ffaU t^tt om nat gtu<e tf^m at c^tci. oc t^u ffalt t^om gtf« 
get« miU flect a ee(b/ oc t^oer fPalt t^u ptp<er i (oeggop, oct^ 
mtUfn onr fiect/^ ^ ffaCt t^u ^cmn« jløt^ce oc toritlj^oe af ^m« 
n<;e at t^ét^' t^tt mat fa, oc fmj9r t^^oer met^ t^oen manaøg^om 
tj^cn oel^ ma fe um.qucelb oc om nat; t^or^albcr fina øg^cen oc 
{Tt antetce ofoer rég^oen up ganger af grpbrn, oc aff t^et^ getce 
tot t^cer {tutter; oc tf^ bæt^rced .(anum t^cen blmbrlfoi. 

«^fler ftg^tt koi af bou« orcm, ^»at (ægcebom t^oec ^øret t^U 
Sac biørnoe tfiroe oc t^tor6 toelg^ oc fmør oc ftrfeboM qua< 
tl)Ci ^), oc Manboe alt famcen oc tooerm tf^cet oc brøp t^oet i orem 
£)c oiti t^cen bag^ far tl)VL f^otoot^ tocrrc t^ær af, oc annen bag^ 
ti)a f)tl(tt tffctt, 3tem tac ceffæ flauce oc (æg i ee(b, o^ tf^^t 

1) fanb. . 2) begvnbe^i 3) $iare. 4) ©ummi« ®amfe banff e Scrgel^d^« 23 

toom wt Upn cd centaiiA foitnai') t^ ( em ffrø^fH^Honb« 
t^at tel een fTet^ moet^ ^unug^^ oc tac ofom ') af ]mc(«c< ^ouot^ 
een fEe(^ pc iout6 barbe 06 twa {fetaer/ oc Manbcs oc fi gønum een 
lin clut/ CC (al innen eet H^i Ut< oc ^^a t^ac »fit^ t(^acf bwp> 
t^ce i i^eii. JDet førfie ©an jF«:^onge5r<t>^ of^onflOfuf* 

(2>ette ^mtleditttti for (Stubbefiøbingé IBvrnamb, gfoet 1886 af 
Sronnitig flRargtcteé 6fii' Obtf/ cpbetMireé i CrtginaiiJMfitinent 
i eotbbefiøbmø. éptoget et fffe frir fbt Øermattf^ner, ^Ite 
maot tUfMoc« fPtfottmn cIM affftfviteii^ 6e« 2>aiifl^ fltog« 
1 2). p. 860 

QBi JDCaf met^ Quje nat^oe Jtimtng' i Sanmarf oc i !Rotwe» 
et een cet^7(ruing teel€n)irtfe6 x\U, ^elfe aQe men, fom t^t^oe ' 
Sre'f fee eOet ^e^, 3nner(ig^'mer^ ^ut^. SBi funn« ^) 
t^ t^t teel cm/ oc ftpo t^e t^et teel fomme ffulor, t^t tDl ^otoe 
vnt oc (at^t toore ttvct Spmrn i ^ubbeloptng^ t^er« tetg^e/ 
ftoo fum t^e ^atoe ^aft fdre fpretiuf wtnter, fum t^etltggeta 
SKunf^olm, O frøo fum, man faUet Gtubbefopmgé fetg^e. 
^^re fore fbrbpt^ce »i t^et nofet mon, i ^»0 t^et tx, bat t^e 
forefaut^oe Spmen in ®tu6be(opmg i t^et forbønomenbe £«e 
botf)e po 2anb oc i Gtranb t^m af at trengC/ ftoo fremt fom t^ 
tDiUe ^oxoe tpor ^ixJlt oc Dor SRat^oe* Seet wttne^ burt^ t^a {tet^ 
fefie »i met wort ing^efeile. oc frambeled but^e »i tvote t^knnere, 
at i if fe tot^e ipoce fere jSimen fort)nrette» Datum anno Do- 
mini M.CCC.LXXXVI. Scriptuin aabbato post asaumptia- 
nem beate Tifginia* 1) faniL 2) ©aften. 3) ffn ubeboet ^oCm nnber OReen, 
»eb noget Jtrat pM, og fulb af abifiBtge ®(agé fnUiumW* 
4) fnnb^ifre. * "^ .a4 . , 

S)en ^(marfFc Untonéact 1987. 

C3 ^9 2>«ttfPe fD^aaasfn 3. 03. ffat Sonfmntéraab ^»f(!^o)9 meb^ 
btelt tette mcerfelige ?Sct(lpffe, mth flørfte gjøiagtfgj^b/ font Jah 
felv ffg^r^ aftrpfc eftec DngmalslDøfmnetitet 3mib(ertib b«c 
bog veb iSflfrtvntnøeii eOfer Ztvfnfngen tnbfneg^ ftft en tnea<t be« 
tåbelig axarttøbe Jeil/ b'orveb Sprodet et jncjiet iorvanbfFet. jbl^fc 
gejl ere bw rette be.) • 

Slacr t^e t^ftte 6tef f)ifx€ edet fe eCet ^ør«, ') fuo »e( f^øe 
tt^er nto (rror fom ^ eftet fomme futte, fcal t^et kotterttct »aror/ 
at, efter ttiet at oHce tbtlfe t^rp IRt(e2>anmarc®uett(e oc 97org^, 
tnet en roet enbrecbt oc larmpce ^) oc fer(id£^ oc got^ioilg^ b^ar^ 
StiUpa om jtcb, oc ntetb rab^ oc futborb^ oc fonttbpRe ^0^^* 
borne gør(lpnne ©or"* nabigl[)e Sr» ©rotning SRargteta, oc raec 
an« tbrpddtie Stifefend gotf)n[)ttø^<r/ oc futfontltca famtbpctfSifcope 
CC Aferfir, SRibbere oc@n>ence oc ganje oc'nvn(r9fitfefené almug^ct, 
i f)VLQXt fRiitl om ftcb/ mr JQgi^\)boxm oc werbic^ førfie , mor na« 
^id^e «^err<r toning d^riC/ tit en ret «^err<r ocfoning taten, toaVit 
CC ivttfongen ouer alle t^tffe tbrp StiUn, @ib^en n^pa ffe trini« 
tati^ \mhai), nto toav, ^) j nafh fabber^ oc fønd oc t^en ^oetg^e 
anbs f)ax i Aatmern/ efter ailæ StifefenS gotbo manne famt^pct 
CC rabb ^ot^e Rerfce oc leeg^men, frunet^er ocj foningpti^ {io( fe(r, 
cuer tbiffe t()rp foningprife/ met^ t^n toerbicbet; fom bot^e { an^: 
beticb oc i n)ceri(bti4 ftpfte en rat frunit^ (oning Hl bør at beff« 
btor' oc koæræ ouer ttjtffe t^rp foningpcife 2)anmarc ©uerige oc 
9lorge, t1)a »ar ^er j for^e ♦) tpmma oc jiab^ en jlab^eticb oc 
'tobrpbelicb fo^mpe, frib^ oc forbinbing ^alnet^, bept^inget^ oc 
<rnb^)met^ rabboc famt^pHe tf)tn for)>eSBo9«^erree5toningSrtcø 
CC tben forDeSBor gru 25rotning STOargrete«, oc raetb en ropt en« 
brec^)toc famtbptte aUe Slifefen« rab^gcuere oc men affatte tbrp 
jtoniugpriten futborb()et \ t()enne mobar fom ^er efter. føtg^er* -« 1) 2)enne ©ientagelfe/ foraarfaget veb 8{eeti|!rivetetf$tlagtfombeb^ 
ftnbetf i Criginalen* .2) @ntgbeb* 3) fom nn (npé, fibil) 
tHir* 4) fornvemice. 5) (luttit (iM: haid, $8aanb}, inbs 
gaaet (bagtinget) og enbt. 3)en Aolmftrfle ttaioii6act 25 

Søt^: at xm rc«(« t^ t(c9 flUfm ^i t^nt Jtoring fom <n 

Jtoning 6rk i {)an6 tifbag^, oc ftb^en noinnelk« fcule t^tffe 
t^rp Sitfen en Jtonlng ^afue oc ep flet ouer aOe t^rp SRtfen, fuo 
at 9lifeii arbre at fciiiad meet/ om ®ub() tDi(. ftb^an efter t^enne 
i(ontn9):en6 lifbag^ft fca( en Aoning ouic aC t^rp Siifen miuté 
oc taM, oc ep ^ece, oc fcal engte et ') Sttfet en Jtonmg tafo ' 
rlTer toe(g^ ^ereftec, toton mtt fiilbotUc^ famtpffe oc enbccc^ 
albr t^rpgge fRitm^. @ifuer oc Øub^ t^ne Jtonmg fffn, eUet 
tiitn, efter ^anom fontmor/ en fen eUer flere/ t^a fcaf en til Jto< 
ning »fltad oc tata9, ouer dl t^rp 9itFen/ oc ép flere: tbe anbre 
bzgt^tct, toort(^e mtt annet -^erfcap beUnte oc bet^enfte t Sttfen^* 
oc bøtte om ^on t^em faax, t^a gøre t^r om, efter t(^p fom (ag^n 
ot mifet. oc jo en aff Aoningpfønet/ om®iib^ u>i( at tfyi noten tU 
(et, at t^iffe t^rp fRitm ^onomtoettce/ oc()an bttfue itontng/ oc 
ep flere , fom fore er fac^t. — 

Jtan oc Aoningen bam[ø6 frafaOe; t^etØub^ fbrbpub^e/ at 
t^a Siifefené rab^geuere oc men en annen miia, oc tatæ, t^n 
t^m ®ub^ gifiier tit nahfy, t^m tbe efter t^eror bejie fam»tt, oc 
t^e voitæ for ®ub^ rirttifl oc fceUipt oc Stifen nptteft nxrrft mtt 
en r«rt fambrec^t aOe t^rpgge Slifenoei oc at engin ftd^ ^t amot 
fetter, etter annet t brag^er, ^) totan fom forefcrefutt flår, oc fcu(oe . 
aUt t^'rp Jtonmgprifen i en fambrea oc^^ferlic^ ^lifue oc toata, 
fuo at engte et fca( ftc^ fran tf)tt annet brag()e met nofen t»crbrec(^t 
eller fpnbran, wtan buat tl^et enæ »pa gat, ') enttc^ met orCog^ 
t\lit met anbre mt(enf<^e monne afaftan, ^) t^et fcal t()em wpa ga 
alle t^rp, oc ^uert t^era annet be()elpe(ic^t toceræ met al trofcap oc 
a( maå)t, t^oc fuo at ^uert Stifet blifucr n)tb() fpn lag^ oc xctt, 
oc J(onniRgen efter t()p ^anom bør at ()afue* 

SrambeUd fcal itonmgm jlpræ oc xQ}^a met fttlRife t S)antf 
mare om ^wé oc fejle, lagfy oc bom, eftert()p fom t^er ar (ag^ oc 
rat, oc Aoning eg|ier oc bøi at gøror; fuo oc i @;tetife oc i 1) intet cnfeif« 2) inbføtet« 3} opctgaaer, paitfommer* 
4) «nf(r8tc(fe, «tifat». 26 ^en S:a{niatf!e Unionéact« 

Storøje, fftet t^er« (agt^ 6c ræC 'oc Jtonfog t^ec ceg^ev oc l^ at 
Søm^ pc bragH ^ngtn lag^ ? Uer rort tvt aff eet SXtfe octptt an« 
net/ t^^ t^er ep før Jiafiwr »acit lagfy etter r<rt/ »tan Jtoningm 
oc ^uett SRiPet blifiie tvib(^ fpn (09^ oc r<rt, fom fQU tx faet, oc 
^uert binr at Mtfne. . . ^ - . 

San t^H oc ftio mrt^ce at a nofct et aff t^ife Stihorfos^ e(br 
^rfci^dfb topaflprtec, ^uilf^t et t!)errft t^tt h^littan woct^, t^a 
fcuie t^e anbte tn> Sltfen/ nar Aonfaigen.ellec ^an6eni6t(inien topa 
^an6 toegne t^em tUfisfyn, met mac^t oc a( trofcap t^t fStiht 
til ^jelp oc toetg^e fomtne, ^uactt^em tooxt1)ex tU\aå)t tntiå^tii 
lonb etter toatn^ oc fca( ^uert et fRiUt t^t annet til ^ielpe (om« 
tn« oc toarOT/ fom tf)er tiiigx^ mart alt acct '}/ t^oc fuo at (^uoc- 
et 9ltf#t etter bat^e ttv t^et eno? tit fyitlp tommt, t^a fcol man t 
^et gitFet t^em met fpifan oc fofi oc fobf^ec af Ølifefen« embid^ 
men t^erce niøt^orft fprefe oc bcertng, oc fcipe ^) at (anbtt oc <d« 
muggen ep forberuet »ort^er; en om t^err« t^ientfio iBn, fcab^ 
oc foipel etter annet t^n fuo^tUrørtti t^r fbnbe Jtonmgen t^em 
foce, oc ep Stifcfen^ emM^men etter a(mug^e t^rom queltar eOer 
atal^. 

3^en ttb^ oc tl^er Sttfen at etter nofet t^erce orlog^ aflprtec 
aff »t(en6c ^<rt| t^afcaC ftcfyt^er engin met ^ielperoftli^e ') tatt etter 
toerg^/ at ^an engtn t()iarnt|l pitcttg orr kotan tU fpt eg^^it (am 
bemare, *) tf)et ^afue »i atte ouergifuetioc famtjipct, atjn »or«*) 
fcal t^en annen ^telpe oc førg^e j^^uitfet JRife t^t nøb^ ilM,Jot 
tf)tn fculb at a( t(^rp SCiUn cerce nxo oc toort^e fcule unber en Jto« 
ntng oc <^eroe/ oc Mifuceerié fom et fStih. «^oermet fcuU atte fep« 
b^e oc ttoæhvtdfi, fom mettom JRifen ^ertU aff longe fbrlib^noe tij* 
me wacit t)afm, net()er(eggeø oc albre mer toppa«*) etter topbragl^ 
eé/ o<^ albre mer et Stile orlog^e topa tfytt aamti' oc engte tU tops 
bragl)e/ tt^er or(ogl^ etter tofirmpe xaa aff lomme, xotanhtifm 
atte fom eet fftiU unber een åbning, fom føre er faet, 

1) mm* ^ 2) ff«lfe/ tnbrettr bet faa* ^ ' SXUbfTiigt, 
V egL iBebjodprniig. 4) Sanb^iflfnbfe« 5) ben ene af oé. 
6) ^V€U Sk^ad ^uev man ^g^r oc laffet to^ nrt oc (ag^ llffiu, 
oc fI4 nøg^e tobe i (ag^ oc nrt oc met engtn bøt^f pb^e cKer 
arnien tot<rt eOer ^øg^mob nofen t^ minen fort^r^ne, eOec »fbtf 
rirtr t^en t^er minbr« formå; totan aOe fcntf mt^f6®ub ocSot 
•fHtrra Jtoniiigen, pc afle {lonbe $an6 iub^/ eftert^9 fom ttlbøt, oc 
fyM embiftmen t^c ^n tUftttéc xofa fpnoe »egne 6c roette ouet 
t^ fom ^ amot br^be, SBort^r oc nofen i nofet fRiht frtb^ 
UA dUt btttog^') eBet fbtltctog^t^) i annet fRitt for fpn roet« 
(nti; *) c^a fcol ^an fuo toé( i t(»et en« Stife toora frtb^M fom , 
i t^et mhtUf oc fcot ^nom engtn l^ne eSet fbrfuare, votm 
^ttoY fym tooit^it a talort^r oc a Iztt^x, ') t^ec fcal man ouet 
'^annem roetor, ^) eftett^p fom ^an bcut ^ofuet oc reten til|tg^. 

Stem om nofr« bept^ingen ^) eUer «cenbe^»ort^iio))eb^ 
elKet omtadt met frormet^e ^mæ eHer flob^ec etter il^ttot bubd . 
CU SBor ^(e Jtontngen, i l^uilfet 9life tfon t^a eet ^bber, tfyt 
fyiftu ^ oc ^an^rob^, t^ t(a n«t ceroe ftebbe/ jo nofra aff ^uert 
!RI!ee, t^ mo^t; ^uat tian oc t^e t^erom gote oc enbe topa t^iffe 
tbrp 9txM toegne, ^uat gnt^eltj^t oc fltUijX oc nyttettpt err ^ 
fBor ^rre Jtontngené oc t^iffe t()rp Siifeé gagn« 

Stem fca( man a( t^iffe forfcrefhe fiptfe oc articU fuo gore 
oc ^olbe fom forefcrefutt flor, oc t^m fuo rot t^pb()e oc menitr, at 
tf^t toarb^r (Sub^ tii ^eb^r oc titSBoc <^etr(r Jtontngené oc t(^t(fe 
t^q^ 9ttfené gagn oe got^e oc frtb^/ oc at ^uer ioJbt ftc^ nøg^, t iad^ 
te x€tt. oe^toore t^et fuo, at nofen toore fom ^n amot toitbe gøre, 
at aHe t^ aff t^iffe Rtfe ()teIpe23or«^err<r Jtontngen oc f^an^ em« 
bt^men; fom ^an t^^^rtU fetter, met got tro oc a( mac^t t^t at ftp« 
nr, oc t^er ouer at rortoe, eftert^ fom r<rt arr oc t^er n>ibt)er bør» 

Srambe(t6 fcol ffior^SntSrotning S^atgret^a fipra oc beflbt«, 
tab^ie oc be^olbe i ^ne Kfbag^e to^mbrtt met at Jtonmg);(i<^ roet/ eng« 
te wnbertoPet^) efter ^enne jilg^e alt t^tt, fom ^enne Sabler oe ^enne 
6øn t^enne tome oc gafue i tfierrerltfuene Uff oc i t^err« tefiament, 

1) Uinbflpgttg, frebtøé* 2) for ftn (Hettebrttb, Smb pa<t S)?etten. 
3) va^M eg onHaget 4) tette, bømtne* £} %Qxmn* 
6) nbiti ØnbC^igeire, 28 Sen Stalmatfft tUifonSoct 

oc ftio i Øuerffc ^nitt morgf^waut oc anntt, t^tt fmuftnémtn 
^ i Qntxih ^afue mtt ^enne oucr inar bcorget oc famt^pct at ^tou 
be^olbe fcal, fuo oc ^enne STtorg^engaue i 9}erg{)e/ oc t^<t ^mne 
«^n:e Aonmg Jpaton oc ^enne@ønÆonmg £)Ieff ^enne t^et.ipnt 
oc gifuet ^afue bot^e i treere Uffienbe liff oc i t^ert« Uftamtnt 
oc et tnug^tict tefiamente at gøcir efter ftd^, oc tl)tt at l^orbe^ 
t^c fuo at htnben oc flotten fomme;igen frit oc tombeuoren '} til 
Aonnmgen/ nat ^mn bøC; n»tan fuo mange pornninge oc go( fom 
liwnmrøg^elica bortgifuec i fpt teliamente/ fom fore er 'faet. 

2(ff t^etta forfcce^e, fom ^enne orc bot^o gifuet oc wnt, at 
t^t ^a\>iå)t oc fafi blifuer oc ^olM, oc ()uat 1)ton ^afliec attereb^ 
tUfpren fran ftd)'ant^toort^et eUer gifuet eUer bortgulbet ^) eUer Unt 
p t^tffe t^rp Æontng);rife i ®ub$ ^eb()er/ oc J^enne røene oc t^ien« 
nere, at tt^et oc Nifuer jltibid^t oc fafi, epert^p^fom t^et er giort, oc 
at Aoningen oc Sitfefené men i t1)if[t t^rp Aoningrrife ^tetpé 
l^enne t^etta forfcrefna at beftbta oc be^olbe oc bejFprme oc n>erg^e 
oc at ^egno^ j gotl^ tro j ^enne lifbag^e »tan arct, om t^t 
xiø^ gøre» 

^tOe oc notrir ^enne i t^iffe fbrfcrefne flpffer »forrortOT/ eKer 
^enne ^er i amot at gj^re, arg^ar')eUer ^inbre i nofror mob«/ tfyt 
»ide 3 ) got|) tro met al maå)t »arre (lenne t^ert hti}ilp^iih at 
fcipe ^enne 3i«t ouer t^em fom t\)H gøre^ oc. rønne SBi ^entie, 
at ^røh ma tafle ®ub^ ti( ^jtlp og t^em, ^enne ^ielpe koilg^or, 
,at fia t||ec amot/, oc røerg^a ffc^ »forwit^ ^) 

5111 mere SSeuaring alle t^ifle forfct^fne ppffc, at t^efcute 
jiabig^e; fafle oc wbrpbeli^o? bKfue erøtnhelicæ met ®ubi ^ielp/ oc 
i aOe mobe oc met aUt avtkU fom forfcrefiiit flår, oc at brejf 
fcula gilfueé »(ppa perfman fcrefne, tw aff ^uart SSife, fuofom 
cer jQanmarc, @uerife oc fRorg()e,' lubenoe i aUa moba oc met 
all^ axtihit fom ^r forefcrefuet jlar, oc fcufor incig(ed met S8oc 
«^err<e Aoningen^ oc SBor Sn)^2>rotnthgend ocSttfefend rab^ oc 
mend, oc føpfiett)ed inctgle aff ()uert aff t^tffe t^rp Øiife JDan« 1) nforbe^otben« 2) nbbetatt. 3) forringe. 4) upootolt, 
tteen at loileé betfor« SDen Aalmotffe Union^oct« 29 

more, @netifc oc !Rorg^/ oc at oOe t^tffe ^tU ma foo talffb^c 
øc €nt)e/ oc at t^e t afU moba fuo fttf^btagt^e« oc fiilfommed oc 
feKfue Tculoe fom forefcrefuet flar^ t^a ^afuet 9St S^cop oc ^inric 
off @ub$ SRah^ @td^f btfcope i £unb oc i SBpfo/or/ 9)<rt^i^ oc Jtiust 
mttfommtdlob^ t9lo6ftrbeoctSpnco))m(S3tfco|>af/ Jtarraff2offt<r, 
3onc« 2(nber^fon^ Øten $3eptttéfon/ 3øne6 Stut/ 3:^itre fBepnM« 
fon/ SoCmac Socopdfon SrengtM, 9fft^ec 9lie(dfon affTfgact^ 
^ TQgttt fRagnuéfon gtibbete/ ^frent ^om^ i D9o, 2(munb 
fBoU/ 3((ff •^anl^fiffn ocf^ ®oute 6rtc^6fott SUtbbece/ rabtt tootr 
tncigle met got^ totCg^ i^engeé fot^ t^ettor bcet>, fcreffuit Jtal^ 
inern Znno SomimSRo. G663E6 fepttnto, bie beate SJfargqret 
SJIrgin«. O (2)et er rimeligt, at jtong Jtnubé ®i(be, (Hftet tit SSre fot ben i 
tnboni Airfe i Obenfe 1066 mptbebe jtnnb (4) ben J^Sige, fif 
fm ecraa '(£ovfamIing> (labfceftet af Qtxt eiegob f&at 1100 e* ^. 
Set «lbfle ^aanbffrift, man ^at af bette mtereéfante ^ifloriffe 
SRinbeémirrfe/ fra bet 15'9((ir^unbrebf, ftnbeé a^plt i f. ^ofob 
9Lnåf€t om gamle 3)aRfPe @t(ber og bere^ Unberiang* Ab^vn. 17801 
Serefter er atter nebenfraaenbe Ubvalg dftrpft) 

^ Si(b 6»bm inncen fanttcefnut« »itb«, fom ^(eKs mart!t 
toot/ i ott^enfj? ftat^' boenbeé ^jocæ tf^et aUce men tibeclict/ ncc«. 
«(rrenbe o4> fommenbe, met t^ennoe nerwarenbe jTreft: atf) toet 
nobig^oe ^errce fong @cic ^atocer t!!oe al eniflce i fpøn^ ntceben 
om bcel ^) ttooer al banma^é rigos; fanctce tnnti gtlbce faft gioct/ 
t^oet fiatfejloet oc^ flabceCi^ flprfæc tc( ^toe6 ftjorcce pnnelice oå) 
frofcap garner ^^an taget aUce fornceunbe gilbed br^brce oc^ gi(b< 
feffen t>nber (In ferlejled mn : faa atf) ^ofom^elll looroe bvbrie 5) Sleben nnbet fM Siplomet (aoe eigtffer i grønt ^M ocrret 
PMttpttt, b)»otaf bog (un fmaa fragmenter ere tilooeréi« 
3) om o(rl/ ttøige« 30 ^U Kntibe OU^'Øfcotk 

ab« Mftt tbeo (offlig fag( ixoec g^r, oc^ fbcfmas at^ hmxnæ 
ul ic6>tix^ ian fca( t!f oe Ditgaa (ongeHg ^efnb. Soct^i/ bebor 
tst o(^ tab« aOoe Ixtbxn 0(^ fi^et/ fore t^onre^eset gafh (Tprb, 
at^ t^ ^on)« O f^d^ mobceligce oc^ ^øuefRt^« i ^tofmn floet, 
o4 gørlæ ^) gemoe giCbene foto od^ jlatuta/ fofom t^e^Delæ tnt« 
gaa t^en t^pngfel cfc^ |»inæ, fom ^(ec(e eftec cuct {cttfa» i t^imæ 
»enionrenbe f!ra toetft ftwirc bciøbct. 

' Zf^(ttt» æræ c^e foto oc^ ^atnta, fom fbrfpnligoe mom o(^ be^ 
{frbeltgoe ootos focfoebrtt ^oto« optaget ~o(ft fiab(t(tgæ fluloi ^otbeé: 

Xrt* 1. £)m gifobiober i()i(el (lac fm gifobtobec, ^ fca( 
løbtt t^eit bøbe6 anopng^e p( macd^ penninge/ oc^ gtn>bijobr(e ti] 
matc^; oc^ t^ec ttooer {cal ^an mcHct^ uf) affgilbe^ met^ eet out 
nafn (om <et ntbtng^. jDm gUbbrobet fat tiog^tn man t ^M, 
fom tffce <Et gtlb bcobei; o(^ bcøbcce crcor necuoerenbeé/ t^a foUee 
t^e ^teCpoe ^anom af (ifé toobce: £)m ^an oecnoet ^af(et, t^ 
fat(a t^e (Flpce ^anom bob oc^ aacer^ ^ ofce far, oc^ efo f^m, ') 
od;^ øv«; oc^ {Iben ooftce feg^ feif fofom ^an Ian. ' 

n. IDm ^dn ^efi oebert^otf, ^) t^a fculoe t^e fofga ^onom 
M flotten/ oå) itlct'i (fotoen/ odl^ fftboe ^onom ftt ^efi een bag^ 
cå) nat»' 9Sn f)mn ^m fjccaom (engec, t^afcol ^an gttos (ei<e 
qf ^nom efter bcøbrs t^ø(ce» jDm ^^en ^mtc noget btobet tH, 
oc^ ^an vocbet fotbenoet; t^a fca( t^en, 'fom (eflen i o^btt (abCE^ 
giuoe t)ecb focor ^anom om f)an ^aoer t^'ec defna UU ZUeté 
foite brøbroe betale ^anom, t^ot tf te toet itj mat^. 

5» £)m gilbbrobec oec ncer o(^ cep ^ielpet fin gt(bbtober, tl^ec 
^an t^tel (taai^ o<!^ Dorbet t}an tuet uunnen met foultct ottnæ; 
^a fcaC f)ån mceled af brobr^iefcap met ntbinge naftt. 9Sn ^uil« 
(en brobec fom t)ibe6 fords fabon fag^, oc^ oec tffce to btøbreaottntt 
t^ec te(; S^a fcal f)an tagoe fo^m gtCbbrøbcce Ul feg^, o(^ ^olbæ 
t^et met fin eeb/ at^ l^an iff« oiflæ t^er af, od) «p faa fta gUb« 
brobet ooerce flæb i faabont anger, <) TfOer odl^ cmgæ lunb funn(r 1) forbolbe fig^ 2) tidagtifl* S) Jprtfl, ?9tfla<tf» 

4) bejøoer* 5) 9?øb/- ««ibe» 6t StfxaH 9atice«.®fcMu 8l 

(idttom ^Mpo. IGhi Mtbet (an t^erfbmiuerimnnnvt^fcal 
^on maké af bt^betfciip* t>^ ^uilttn fom f)Uifn «t(ec trøfhr i 
noget mabøe-C^tn, fom faa mmfb af gilbet mct mbingé nafh, 
ZUn t^cn fom fin gUbbrobet bropj ^<m fciu biøboeiti mat4 irnot^ 
alt« brMroe. 

7. Jpo fom (loat {tn gUbbcobet tel Uoot« t gtlbeé (ué aOer t 
gtlbeé gaacb met iammtt, ø^æ, Up, aUcr met noger annen tbing 
^uot fom ^ifl t^ct eet i (ouet^ foa at( (an meg^et oebet t(ocf 
(oeged Iag(tbom; t(a fca( (an itbct pu mar(( tmot( (anom fom 
foartt fit, gtlbbcøbr« eet punb (unug(, o(( a(berma|^ i maid^. • 
04 (o fom (larigen, (an fca( bj9bæt(et famoet>ibfl^ ') om t(e( gen^ 
flou crc jiort o(( farltct. 

8. ^fom^ar' i ftn gilbbroberé gacb ettec (u9 velboKegce mct 
berienbtit (onb/ o(( (lac (anom, (and (udfrnæ, (oné børn/ aUec 
noget af (ond (ion; (an fcot bøbotDi mat<( tmot( (anom^ gi(b« 
bcvbtoe i macd^, o(( olbecman een (a(f matdJK 

10* <^fom gaat i flip met fløcøucrtot^ Vttet i (fou mct' 
fbtbcttfttfttce, 0(( fod tøuet ftn gttbbrobet, 0(( Dotbet t(ct foc«e 
tuet ummen met fenne ^) tettegn; (an fcat a(tiib bliuoe nibing, 
ocb (oné pinnpni(t fcai almpnntg te( bjome« btjobcoe* S(Sn om 
gUbbrobet gaat i ftn gfU)brobet« goatb ottet (ué met t(en, fom ctf 
gilbbcobet m, fot bben onbcflt bcøbted femt(øf oe, o<( lattec (onom 
te( Øefh« aOet t(iag^ o(( ffelnet (anom fcabe tel paa fin t(rag, 
oOet fe^et met eeb; (an fcat bøboe I9et( (anom iij matd!^ o(( t(et 
tet a( fpabeui gitbbrøbtøe een mat<(/ o^ o(betma» een (atf matcft. 

il*. ^Ihn fom t(tottet oet( ftn gilbbtobet i gilbet/ o(( foa 
fbttøtnet (anom at( (an fon iffoe (auoe fteet t'(ufttt, o(( fa« 
im ganger, Mtbet (an t(et fbtee fefti >) t(a fcat (an bøboe oet( 
(anom tii mat((, giibbtjøbtoe een maft(, o(( oibetman en.(alff' 
matc(» &(( (ofom (aUet ftn gitbbtobet t(9øff, ttotod, attet (e« 
tiiaffm, ^) ^ttet^ btouet (anom i (aatce, TliUt Dtebftliga flat 1) ettaf. 2) funbc* 3) ombevttjl. 4) et 6rivt(éorb, bannet 
af DiM 9{avn ^etjan^ omtrent: .et 3)^mU SRennef^e* 32 ; Øt SmH ($ilM^Bha<u 

mtt nctnoti ^an fca( teb« t^et^ ^anom ibi maxå), glttlbtsibræ i 
mat^, oc^'ol^ecman ten f)alff matdfy. ' 

15. «^ofom Dorbec flaatn, cå} tffo tærer iS^tt fora albermait 
^ brøbroe^ ^an \cai bøbæ een mar^ Det^ brjøbrce, oc^ een ^alf 
marc^ vet^ albermam ®tben (efnceom^an t)U; 2(tter6 mj9fioe 
(cøbræfcap* 

16. jDm gtlbbrober bon: eet gilbet j^ff/ fuerb/ oDec annrt 
topn atf) fcaboe noger brober ntet; ^an fcal bøbæ ti| nrarc^ oet^ 
aUce gilbbrøbræ. 

17. ^^ofont ftnber fin gilbbrober i ^af$ néb, ^tn fca( tagæ 
^anom t fTtp. £)(l^ om t^et <er nj^tt^øtft, t^a fral ^an vt caftoe 
eet punb af ftit got« af ffipet, od^ gmoe ^anom Hfé ^te(p« ^utl^ 
fet t^en; fom i ^af$ nøb vor ftæb/ fcatgiaCboe ^tn, fom ^anom reb^: 
bceboe^ nar f^ah fommer ^eeni> om fjan ^auer t^er afnæ tef. HU 
ler« fculoe aUæ gilbbcvbroé betal« foroe ^anom, om t^et an tH)r(e 
til marc^ (fptb* 

18« «^ofom ftnner ftn gttbbrober fongen aff ^eetnpngot/ ^an 
f(a( (ce ^anom aff ftne pennpngæ at^ fri feg^ met. od^ t^e pen« 
ttpngoe fca( ^tt^ fom fang^en \>ov, {gen giuce, nar ^an (ommec 
^um, om ^an ^auer oefhæ t^er te(« SfOer« fcuUs aBør gilb btøbror 
gialboe fora ^anom. om t^et cm or tii mord^d (fpfb. 

19* ^^ofom mifier ftnoe pennpnge^ faa at^ nmct igen bltnec 
een ^alff marc^, f^rjlæ gilber brifeS/ i^a fca( ^uer brobet gtua 
^anom efter fft eg^et fføn* 

20. ptat gtCbet \caV nettet, tf)a frnfæ t^e brøbroT; jbm tet naf< 
iteiTaf atberman/ ahtuorbe t^em, fomf^olbrøbroe') <eroe,^unug^ 
aSer ma(t/ ^uat fom t^e apoe t^er UL 96ri om t^et forfare« 
for« t^ære« forfømeffoe, t^et fcaC \)\M t^em* »^ofom Dorboe t^U 
nefhba at^ gjøfræ giftet, t§e famce frur« gøret, Xffer« ^lier aff 
ifytm; fom te( cer nefnb/ fcol bøbæ ii øre føifd M^ alUr brøbroe 1) ®i(berne b<(^be gi«rne foruben pibermanben to eOer {Tete 
etolbrøbre, fom foreflob ®ilbet« 3nbfoæfler og gir t)lb<r« 
tnanben i aOe iUng tU i^aanbe for at beforbre i3xitM ftorv* «f et. ItnuM <Si(b<<<<Sfraa. 33 ^ 

føcM t^iÉué focfiimelfoi^ x^m. (an iami (oultct focfaC. . JE^t fem 
t»l «rft nefobtt fiti gft« gUbet, orfay « atf^ t^ t^n iff « ønra : far« 
{tngbonir, forø fotigboro at( ^an ^n uuffjl fh got6, tx^ om ^ 
(oitrr fftpet fit got« o(( at paa fiti farenb« top, XHn i aobcø 

maab«tMttd<^ 

21. 9tar gUbet m Debec re^, ■) (uUfæ bxébtm tf)a iHtm af» 
Vu^ t(e fml« betal« ^ft fcot o^ penm^nga tel fhtt^* ^) (efom' 
i^t VUt gft, (^on fca{ gaa for t^ben Irebreé (ietp. 96n tU ^n 
ottigituel ^ue tgi met feg^^ t^a fcal |^om giue« em (omi« fucL 

22* 2(1 gttbet øepci afkt gti5 fejpfen ot^ (omm(i> f^a t^ 
<rr reb«^ foa t)e( quinmie fom men; o((^ (ofom ittct bmmer, tym 
fad oOigieuel gtu« fnlt fcot. oc^ tber ui t> fftlingtt. obi ^ t^ 
iScr mct t)itte wbgnui^/ 4<t fcol^ m^beé te( at^gioOft tij marc^ 
SSortønotenbe« brobcr erfage« fora ftugbom, oå) for« (ifrftt fcpb«. 

23« ^fom brober tiufet^^ i gtlbet, ^an fca('6jOb«im^ff 
m9 pennpngcr. «&ofom brpber ^ol, t^ \ud UUt een onnen^ 
$å^ gui« gUbbrjøbrd ti pennpngtt. Dm noger laber falla far 
af ^nb met brul, 6i9b« een øcor* Øm (ar falber af ^nb 
paa nogtH ^tb«, ^) btlta ii ører. «&oforo op tafttt, aOer 
noget onnet tNtcnt gør; bøb« iq mordj). IBrober aOic føØer fom 
forfmonr aU^ gem« ^) (ou o(f^ (Fcaa^ 6«b« ii pUing« o(( fetleø 
af glibet; PSti for« (tn focligelf« fcal fym gin« ti fftiing« ^(fiS. , 
<^fom gør Dipifb i aibermamé tal«/ >4an fcat bøb« oi pennyng«. 
^fom bAUet: orenb« teC t^tng^ ^nom frulo all« bcøbr« følp«. 
bofom iff« (ommer, bøb« i (Filmg følf^^ om f^ivx vorber fitlb t^er 
for« met titn«. ZUn6 fcal (an i>eri« feg( en« met eeb. ^9* 
fom foner i gtlbet, ocb t(er torter t^^^ f^nn« røt ^) paa (and 
bourt, bøb« ir ffiling«. <^ofom ttb«r (ar for tben loff, bøb« 
fen ør« pennpng«« 

i) berebt. 2) !8røbrene« eamntenffttb til at'belbe feilbe fot^ 
f«bt<nlig S3arer, talbte« Gcot; (tiab ber eSerd ffulbe øit^ 
til i>i«lp i fjenge/ (ebber @tut(. 3) C^fulber. 4) oters 
(olbc JS) Urnet« Øtaafredaaer iS^p^tøt, )(f tnttf, goO^ 
f^ 

3. 34 Xf et ittniM mba^&tcaa. 

24. Cm Kud faCbec I gtfbef/ C^er fbtoe |itt(OB øiRbemftii ^) 
éi^« etn øt(r iminpngæ. jDm oOce Ku6 t)tfløpneé i qltM, t^ec 
. for« fcuCoe getbcmtcm bøbce tp (fUingfle. X)m secbomicm ceræ 
oDoe t)ben gt(b<« ^ufet telfamen/ bjøfbæ t^et fbtce ip fPatng«. Om 
bmf faecd i gUbeej^ufet, gerborøiom bjøbæ t^erfot« trffilmgot 
£)m bcøbctt t>e((e (ntgce ftboe om afttnn'cm, ifyi oepæ gerbcmien at^ 
tfyxænct t^tm. £)m noget bpruee ') at^ ftba eftec aSæ^ t^a rotlor ' 
getbomtm fettæ fotæ ^anom em fpan fttlb met j9(, t^c^ tct liUt 
IM, oå) faa gangce Ui feengd« S6n om tf)t før boctganga> 
t^a fcnitt t^e iøboe tp fKUnge* 

25* jDm nogec brobtt Dotbet ftug/ faa atf^ man venter ^onom 
ifte tct (tf$^ o(^ ^an veber t^orf bvøhtctt ^ie(p; t^a fculoe t^e t>o- 
gtt iuer ^onom^ to od^ to, faa (engce tet t^e fee atl^ ^an fanger 
b<sbr(e» $6n btiuer ^an bøt^, t^a fculæ attæ føfgæ ^an« ttg^, 
tetfprte, o(^ ofrce force ^anom t meffen; ^ofom tf)tt forfømer^ 
^an feal bøbdr tp fTilingæ. ^ 

26. Sørfla gUbet cer mb, t^a fntfæ aUcz fommce Ul tixUxt, 
cå) lah(z ^otboe meff« for« aUfz brøbree oc^ føfler« \ittiot, fom af 
oKæ gangnce, ^uer met ftn pennpttg ; ^ofom t^rt ittæ gør, tyitt 
fcal bøbtt een øroe pennpnge. 

28. «^ofom fofner t gilbed ^ufet, od^ gtømer atf^ gang« tit 
^Vi\ci, f^an fcal bøbæ i ^a(f ørte fø(f6« ' 

29* &m noger brober6 t)ni t)orber brent^ TCUer ^an ^uer 
mifl'fnt flip^ TiiHv ^an Dt( farøe t peloegrimé repf«; om f)cin tf)tt 
t>eber t^orff, t^a fcal ^an flanet tij pennpngeé famnmg^ af ^uer. 

30* jDm noger fremmet brober fommer rtbenboe aUer gan^ 
genbtt/ 0^ ixber t^otff ^teCp; f^an fcal ^anct een øm pennpnge 
af ait.^ 

Si. Cm noger brober oorber lemoe Ufiet, od) t^rænger om. 
^telp, tfya fcat famne« ul ^anom ut^ att« bcøbræ, efter ^an^ 
t^tang, fofom f)an iKbert^orf mer« alTet mpnnæ« oc^ efter alber« 
manté oå) aUot btøbre^ iKltæ. 1) 95e|lpreme af, Jor(lanbeniefor©iaf(tebnbet* 2) finbet bet fotnøbent* tf Bt. Jtnub« ®itb««*®ltta. M 

«i. 9toc nos^giMtober tove, c^a ftøi ^net tene fbi pms 
0909, fom fattet (Idf^u^/ <^i ^^ &ué fom %t cec inamu f^ofm 
t^ ifCa gør, (ftn fca( (jAa etn fra penninge, thtn ^ ^ci 
(ofltct fbtfaib. «^rom tfftt fommer t^en titb liget b<mi td lit* 
Ua, ffftt^ ^uce ganget^ omfcmg t^re gaacbf met lig(«> ^ 
fcot bøfctt^ fen lørce. <^foin iKa {ec i meflén mee (iget, 0(^ ^m 
(tb (^t totM/ bøboe eett mm* 

43. ^ftm t>a ^tt« bcøbecfco)) bcef, ^ fcol giuei otbett 
mon M^ Polbtøbcce in] ^rot«. o(^ føcjiæ t^et r<^ bercgTe^z tfya 
léa( ^it gluce een t^nn« ø(. o<^ bpfen« fertuen:« iit} grotie forø 
brrffe^ ^nUM aengom (éai: fcriucr uben ^<m. Cdj^ iff« féal oOet* 
mon fyam mah atfy beforplcr (aa ban« breff oben fiolbcøbr« fem 
tl^ttæ, M^ C treere« neeruerrflf«^ 9tf ^ong €rtfé ^rørti<e- 

ifoxftttttea td HmtSXtnlU, fom oprinbelig et fTtevea |nm Satin, 
anfa«^ t etlbreittber for at ooreenAongerif (af y ommem), nbcn 
tit vi iB&Be angive emnben til betirie £ro. ^fnifen feto e^ fim af 
iiben ffifi»ti^ ^cnhi; vtgtigere er fom ®progmonitmeJit ben banjTc 
Overfottetfe, fanbrvnttgvtié fra 15 QiarbnnbrAe/ (vilfen ftnbeé af« 
trpft i m 2^ife 9Rag. 6. »* 6. 161. o« f.) 

Om 9la(fe«Aongem — SPtcec^on SRolf Jtragt t^or baai> 
t^a Xttf(ua (uning i ®tt>eriga t^totngb^tf Z)anmar(^ vnbec 
Hh i At tf)t ffuiboe tootræ ^anum ((atflilbig/ 23( eet fult t^rce^ 
Ubom^tl^eg^om t^a gtorcb« ^axi een ^unb tit funing iiDanmart^/ 
ec ^an j^eet ^at^i, oc faubæ: *^mo meg føi^ boer t^ibinb«/ 
taHce ') funtng ær bøt^/ t^et fFaC gioelbce (an^Jijff. ^at^i 
raffor foning fprang i btanb anbær ^unbee, oe bceté mct tl^em om 
Utxt, oe fmo oorb ^an i (ioe( riuin af ()unbce. $@n t^orb« in« 1) ^nnb, egl. flor jteteibmib, mobfat mintre ^unbe« S6 Vf Stim C^ ftcønlle. 

glit føcit (itnhis Xtifitt« be t^fUnbcr, »tf^im im ^ytte €hii» f^ 
MM. ®nto t<|09 roH« fittiingé (Kn, oc fpoc (t(€»<ng^ 
M (untndftne g^rb/ oc fi;>%t t^et t tnoøum ftnoe ^cecb«* ^an »ocb 
(oøtit foc binmgin. X^afputbce (uttinsin, ^»«bom ^an »oc. ^n 
fmrt^ce: af ^anmac4). funindtn faub<e: SRo tt<et (F« Staff s 
funmg cec bøt^« @nio fwort^ir: •^rccr, t^et f((9<r t o( itt^ tort; 
(umngtn ftoorcet^^cr: far tU 2)attmac(^ oc bUf t^ec (unmø/ oc Cat 
meg fpotp«, at tm gør t^omi mangeen bttbag. ') @ttto ttft^ 
fym »orb.futtitts, tl^ stoct^æ ^an i wtfyaligf^ctmci^ct iteaa 
mopb batillce mom, fbrbp f uning 2(ti(lu6 i^an f)caxt^æ ftoo betroet 
fKmtium / oc f)an tcet^oe. S^et jTæt^c fmo em tfyi}t, at ^a» fatto 
' fog oa SBibutg (anb^ t^ing, ttyi bpgpnntet^e M at fttccr'} at 
bpt^æ ^annum. ^an fptaitg aa ftn ^(efi, ^e bygpnncKl^ at 
rcctin«; oc woit cei langer an til ruf« ^og^. oc tl^c aatl^ lu« 
^annum op i'ribbercc oc got^a mæn« nacucmnbcrt. oc SRolf 
5h:afi, funing ^cc(gi føn> tfyx focr fcriuort |laai: af, fyin p)or 
funtng, 

Crø ^t«tfobberé gnbetigt.— 4S(p ^in fvttnct, 
^an tror frøo tajf , at fyin toilba ai ^awoe iflort^ ») til pn fabotf. 
3tem ^an »oc oc'frøo gcøm, at ^anb flo ©totrfat^cc i fnæ mct 
ffjt^ øg^oenfpwn. 55^9 for in i ©werig^ce, oc t^tc nøbbæ t^<r 
^annum at fcrftcc " gocflæ bag^ fift^cbe ^an aa moot^ een, an* 
«an bag^ aa moot^ to, t^rebpoe bag^ aa moot^ t^r«, ftærbæ k. 
Oc fmo øft« fym ^»cec bag^, t« ^an f^autf^c^ (elljnvæ flomr t i 
fétt. Zi)m fax fcritoet af ^annum, at ©towrfat^cr laat f«g tø^ 
b« for guf til af fiming af ©røerigæ, at fla fbly i ^i«l, i f»o 
bon« mab^cc: funing 48(p »or i batfloii)« at*) i een (in duflé^ 
gacb i ©ialanb, i Eai^cæ. ST^oer laat ©tarfat^crjeg fel« «) in , 
t floaon tir funingiii. ©enjlrcn ^) funingtn løft^« ffnccøpn«^ 
opp at fmo til ©tærfat^oer, tf)a røorb l)hn f»o rab,. at fyin fbc 
reecel fiæl nat^ i fin« (n«, IGn, !uningtn gaf ^annam »iébom 1) onb a)ag. 2) if«r/ ftarc. 3) etigbejle. 4) yper-fpne* at 
fotteé et Crb. 5) r(lf. fe lp«, følge. 6) faa fnatt. fffe^t ^ ^aut^ dtørt^ t^m fbrritt^If« aatnob^ fft^ røt« 
btctlf oc< fut roet« (ærtæ, t^ grab ^an aø tijt hatfyn nat et 
bag^. De tfyn gul/ ^at( fef af (^nttlg af ®tperif ; t{Kt bat ^ - 
aKt^itt'^oo« feg , f»o (»ngæ at ^an gato^t t^(en ^annam i ^M 
00. Ciminber jØIpfj^n »ocb funiiig i ^anmar(^ æft^rc ftn fa* 
t^crr6 bøt^.' Omunbcec/ t ^n^ t^ijt gi^cbfd ®torr!at^r ga» 
mtf oe xoanføi, oc fprbe for, at fyan flulboe bø i fomg fom ten 
oiiioni man/ oc morft focbp ^ flo funtng i{D(9 S l^iæt. $da 
een t^ijt fom ^an [til] fen, ^ect «^øt^oer/ fywHfntfy^fyan 
tfcaitfyct før i f)\cti flamt, oc fan^be: ^æt brab t^in f«u^C/ tu 
(otpet r(et^ til. at ^æfhce ^an« bøt^. $@n t^oe gut, tu frer 
mrg fymc^, ttyt toti teet gttooi t^cg, om tu meg^ i^(e( ffaar. 
<^øt^(tc, tf^Ut^oté ^an matt<e ^oefhttftn fat^cM bøt^, oc^aa 
t^ møgltt gut, t^ t^og ^an Øtonfat^øn:« ey^t focevb/ fom 
6fom l^et/ 0€ af fTo f^ati^ fycmt, i ®(antt n)eb St^ncthto, øt 
gtocbb« ffg om met ®f om, forb« got^oe fwoerb, oc toUbæ gang« 
9toec forfcrefh« bro. 3!^et ^^n mit aa bro »or, t^a gfcft Øfom 
af fftt^æ, ') oc fal rynbtx broen, fra t^ oc een t^ ') funnce im 
gøm man fangor t^et ftøcerb op, %én nttt jiott »abnfaC on, tfja 
fee mon t^et.Dm i bag( bnber flunbum. ©en ©anf!e fHiimUeniU. • ^ 

i^ et fulgt gRo(bc(bé Ubgooe 1825, t bvttCrn Xcitcn et of^ 
ttfft eftet éotfrib af (S^cuØ Itbgove 1495. 

xBube gub meg tf^t tpU naboen gtffuce, 

aff bance f onningbæ »Ubt teg^ ^rtffutt, . . 

^nMtf^ tfyt i forbum mtonne bebrtffuæ, . 

t^t tfyi xoott medttgæ o< wore i (iffuoe. 

a[^t^ fper S3eba t^n cerelig^ man : ^^ 

1) b. ti tette f^m at unbgaac (ane $inc« erumlK^. 2]f etebeir 
8) ftn tH^ M^««* 38 2Danf!e 9tfiinfr«m(Ct 

Z^tl^ ctt totU fiiott/ i l^too 1^ tan, 

at^ (Triffutt forcelbere« flecntns^er oOe ' 

€re t^e onbce man moå t^em fl^, 

€re t^e goboe ntan maa t^«m %^ ') 

cdS^ engælunbe fraa t^em faUæ, 10. 

S^i t^et^, t^e sambt« ^affuie forbum gtort/ 

SE^et^ flfc e^e vng^ efft^e^ltgen '*) tlott* 

at^ t^e mwce oc faa gøccs. 

SRm ^affue t^ gtoct t^t^ lafiettgt oR/ 

Z^ (abe t^et^ toaie oc fommeb^ ^) e^ non:) 15. 

fltA^ maa teg wl ftatnf9vcL 

2^en ftøtfl^tt manbom fiaaet ^c tot^i/ 

@om banfFøi (onnmg^er ^affmx gtoct i frij, 

aff t^ fom Jeg fan fpnncs« 

!Ren (Kc ^x nog^t^ fbtgtomt t Uanb^, ao* 

S^t^ foetr^ec teg mb tql t^rt« ^nb^ , . 

fom tdt^m fan bcag^t tijK mpnno. ($til epøob^ £)UffS btober« 

Seg tader gub^ mpn ffabec tæt 3580. 

foc allct fpne gaffuet/ ^an gaf meg ^onr. 

«^an gaff meg fiyrføe'ofuec aUoe t^e^ 

fom teg funbe nogerjtet^ fpørte elbet f^. 

^n gaff meg oc faa Hart e^ moU^ 

fom nog^ec ftonbe ^affue, banff elber mlUi ^) 8585. 

£)d) gtorbe meg^ tijt faa ^alenbe en manb/ 

fom ftnbié funbe i nog^ (anb« 

3;n>fenb ^alfoemtefpnne titoe paa t^ t) aar 

efft^er at^ gu{| føn føber xoaat 

SBUff ieg tijl fpnntng i banmarf foet, 3590. 

i) rtmeligoité: ^«bre. 2) Øftetltgn b. e. SRimflet«. 3) fomme 
W* 4) æal/ b. e. fflaijf^ 3t4lw««f. ' Satifle aUfanferaife. 89 

mtt^ tancé xoHåm 0( go^Ocnbrat« 

9tm pt^ t^ec efftOec odv toe( trp 

Uef Si^re orben ^^ct^i^ ^^ affw^ 

jE^ tootbe off gub^ faa mtib oc bUjb, 

ot^ »ij fmgæ t^ faa *gob en ttjb/ 3^99^ 

Ztfy beff tt f!q)pe mee( elbec ma(t^ 

ep metf en too ponninsæ golt^. ' 

3(9 ^U faa ftttnim reettotf^b *) 

ee ^be faa flor factmobig^b, 

% tng^n fbr^jlebcr teg meg oppoa; 390O» 

ing^en gtC meg o^ coet^ M fta(u 

Sng^n t90(t$9 man fiftbbe ieg ttjl, 

gøre nog^ matf^ elber »(FelL 

S^i rebbi« meg oQce mecttg« mm, - 

od^ fattig« celji« ^) teg ^tt>er oe en* ' 9605* 

3rg oUtjb oe faa CiiffaUtg »aar, 

at$ nor fom teg gaff nog^er man fxooar, 

«&a»« ^frn) foenboe teg gobe nat^ 

o(^ bob ^an6 folf alt^ woere glat^ 

@Aen løftobe oc tpb^ie at prøffUe mpt |tn: 3610« 

t^t tøffuebe t^ )Kia 2)anroarf tnb. 

Z^ meg meOem fa(fi^r oe ftcelanb 

Øoffue i ^tell faa frommer en manb. 

S^i lob teg gøre et^ »tbtxb^ flort^, 

at^ ^ffhe t^^ morb/ foth t^ ^abe giort^. 3615* 

^^ fore t^ ^) tl^m i tpbefFoetanb inb^, / 

oc tounbe en flab fom ^b tuUn; 

£)(^ greboe faa aUce røfler t^r, 

fom goffue t^en (manb) oc toore t^r nttr. 

2^e6 ^ber (obe t^t binbe paa bag^ 36ao« 

^ bonb ^tøer toet^ en poeK toeS frag* ') 1) itiftet« 2) 9tetfætbig9eb. 3) dfebe. 4) bf TMifu 
B) (tflrrt 40 IDcmfFe iKfmft^nSe. 

eSaa (obc (^ tagoe aff ^wer en c^rai, 
oc flaa ttj( pceUen tMtX) en ^arm. 
X^e (mpflcebæ ') t^em faa ten^æ t^er onv 
tnt^yc t^V jlvrt^e, oc buggen roor t^om. ' 3625^ 

Siben fii ieg for t^em t^en bejl« frebj^, 
fom nagler man befl tørt^ce mcb^. *) 
}(r(^æbifpen aff bremmen, tl^^en (lorbe man, 
^abe meg fænct^ ot^ bmme i batib; 
2^1 (!øb^ teg meg for pmoen inb^/ 3G30, 

fom gub gaff meg fbc coab^ oc ffnb^ 
3eg ban(Ftf fbctoerffbce/ for t(^en famme grunb, ^ 
atb ^Affile t^ertd (rrfebifp felff i (unb^ 
£)<^ ep more txn\>f)tt »tmoctte flkt^/ 

fom »or før tetU p(a|eilct^/ ' ) 3635* 

SSpn (yelltae fabf r pcnpen »or meg faa mtlbb 
mttf) fpnberltg nabe^ gønfi^ cå) to\[hf)y^) 
i^an.tog off ep aD enor fra fremmet ftat^, ^) 
men giorbe »or bifcop tij( fpn regat() 
iOå) tfil en førflir i f»ertge6 (onb 364Q, 

p<^ norgtd, paa mpn xmtct fanb. 
Sl^er leg for t^a i)iem frp rom, 
i f<rrb(» met^ meg en fpelman fom; 
• 4&an regt()e faa t()et(! teg gatten >(eff j -^ 

meg (unne ep ^otte nog^r ^Ilebe geff. <) 3645« 

Spre aff mpne ribber (li o ieg i (iett, 
fottp at ieg t^a ep'wiflf »eL'^) 
Giben fber teg tfyi tii(-t^n ^tti graff, 
fom gub meg t^er ti\i nabe gaff. 

Seg tog m^ti) meg aOe ^øgefie men, 365Q. 

fom ieg funne fpnne, mon eller f»eni i) fitoibe» 2] Uiimhi. 3) fortTirbeligt, bef9«r(tgt. 4) SeMOte. 
Si) ©t«b, »ifreflab, »ifpef«be. 6) anfeeltg fyli *7) wr 
ttri( fulb tfo«^* Sanffi JObnhoiiife* 41 

X(( big^n fhiUt gtøT« fi^ot dbff tang, >) 

fbt t^t^ ieg^toot faa flot ^ lani. 

S^r Ug fom ^abtn tni grtft lon^ 

I (SottfiaRtmopel icg feyfenn foiib; ICS5. 

<^tt »tflie ep (abe meg føcfl t^et ftib, 

tnen fpbett fid ^asi et^ bcet^r ftnb/ 

S^a ban^a, fom.^an t|ia ^obe 1)ooi ft%, 

fing« ^nnum tf)a »nb^erwtjjl aff «> meg. 

Z^nn ^plt ^n ti)a i ppet|l<e jlat^ *) "^ 9660. 

at^ xoaaxt paa feg bobe baw oc nat^, ^ • 

Sot beptig^b ^) DC ttoenifie troO/ 

t^e ^amvrn 6e»i)[be, tbec nog^t^ broo*^) 

@ft<n (øb ^an prpbe b^be ^toé ociorb, 

oc ^ent^e meg inb ihet^ etce futfioerb« . 3665« 

•^an tog meg mt^^fpn ^toe ^anb, 

fom teg M^ »eeret megb^tb megttgecce man; 

^m (ibe meg tnb mt^t fpn epen faU, 

fom fojieltg »or oc meg^et^ praU. ^> 

^ giotbe meg t^a et^ ftort amon ; ^) 3670« 

fym fom t^t olber mb/ fom l^an ttn)r toon/ 

£)(^ mg^en fepfec efft^er bannum meer; 

fia ^oOe tbe ^enne for mpn ffpCb i ^b^r. 

&aa [ob ^an meg rejfe et^ befebbe opp 

wet^' jFprfelfe efft^^er mpn epen fcop. 3675, 

@a^ gaff ^n meg fpn gaffue from^ 

^eSp men( btm, fom ieg bab om, 

0(6 aff t^t^ ()eap f orjf en partb ^ 

t^^ fenbe teg ^tem ttjl (langborp ful fnartb# 

Soctbr ot^ jeg t^Kt fob^r toor, Silsb. 

fom ^we att^ { fprfen ^r. ') l>€tfi, Cpbotvclfe* 2) om* 3) i>etligbeb. 4} SuUgbeb. 
B) ^otbecb mener: for(log.SR(iafc: fom pu. 6) gUmreiibf. 
7) iUminbelfe. S) i efiøigerup t eiiOtmb, t)m ^fiaftmt 42 S>anflt 8iaml9tiit(^ 

^ ieg f om t^a tW Qiftt lavlbf 

off \cti) ieg t^a opgaff mpn anb, 

SE^et^ twfenbe ^unbret paa tf)tt^ anmtfy owt 

ep^r atfy gud føn feb^ec »aac 3fl85. 

SRpn brotnms SSobU blef t^zt oc bøb 

off ^e(fot, oc ep aff annen nøb*. 

S^ec ^ebcebi off gub met^ jloce tertegn^ 

fpm »nbecligt er t al t^tn egtu 

^c ^Abe tt)tn tot]> naturen (lig/ 3$90» 

iton funne ep ^Ue t^er bøb^e mm^ (ig; 

SRen nar t^t^ iorbtø nog^er manb) frop; 

om natten fafitd f^an gene{l()en ') op. 

SRen fpben mpn fro)^ bleff iorbet^ t^zt, 

tia l^lt ^kpn lig, bobe fpoern oc nonc^ 3695. 3)1 i c^ a e !• 

W SDHRel eSet Skxiiaa, font (an fstoanltgfl falbeé^ leMte 
mob®(utnuigen af b(t 15 QlatQnnbrebe og var Vrorfl tt( @t tObont 
SitU t Obcnfe. 2)e( (er valgte ^tpKe et taget af^ „Om OOf 
moMnffcfené Ieefnet(. ^man^afn 1514.^^ 

Stav t^tx Hiffucet gammeU 

SlKpn onxrrbabig^et (ajfuet fang^et( boob, 
t(i fcrppen er »or^^en mpn trebtor foob ; 
t^f) gaar mig meefl^ til meno. ') 
SSpn rpg^ (an frøged 5 mpt (offittt o(( fmoa; 
tU grapeen maa teg farløfl ^) gaa: 
t(e« force moa ieg mig »ence« ^) 

Wi^nct ^b(cer t(e fdælffuoe; (lubert^) er mpt maat, 
fbr teg Mdm mo aff a(b<rrbom6 fdaol; 

1) fttaU* 2) Gfabe, tUvRe. 8) formobentttgj uben Ivivlf 
t)t#feliø« 4) ia«re* 6) vaHenbc. SX i <l^ a e U 48 

m^nci tfgM tttrt« tU at wM^ 

J>øff n ieg »otbl^en, teg fan tp fyM', 

braab ') brpbirt mVnce temnwrt; ^uob fc^al lej 9^«/ 

infl^tt raob fan wg n» finbd«. • 

3Iff Qttce ec leg n» forfmoat, • 
fDrt S06 o(^ jxnmg^« et fran mifl gaat; 
mig twttiip mg^en firnb^c^ 
SUjt ieg f«tt^ forb»n ^t til 60*/ . 
ttt lotg tal« t^e ep nw etM^ > 
r^ moa rapt ^iavt^x brimb^a. « 

fWong^ par fiæb^et Wffb^c« ieg at fRtfyt, 
fom »aræ baab^a jfatfcb^« oc^^ møg^et^ ftb^ce ; *) 
t^e ^ap^« o<^ mang^ Ipb^iæ : ') 
2)?ptte ^offltt »arojbtwnflf, mpn ^ctttf)(t wat Waa. 
mtt^ fcqfen maa trg at ttggb<r goa, 
ttMJlgeming^if fon ieg ep npbt)au 

3e9 fprowf offiief ^^ ^>aff ueftwetf, ♦) 
t^t ieg twf wng, odS; farf* od^ jte«f; 
^a gioit^ ieg fom en baarce. 
SWpt got fott|)(ettb^ce ieg W o* ^'i*/ 
ep mfi^i) ieg tcmc^t^ paa t^enme tijb, 
ep ^Ib^c ^uab mig fiob faar«. 

^ott jlaat enb nwg^et^ raeer igeen, ' ) . 

fom mig Itgg^ ffot« aff »acjen« roeen, 
fan ieg t^et^Hert bib^oe* *) 
giwfpnbfi« tin« oat nat t^e ftonn« fommor, 
ttb^en leffutt ieg mig t\i lib^en f:bmmar, 
t^et^ fan ieg a^tf^ eå) toii^c^ 1) 98«tL 2) lange. 3) %mpc. 4) qjlatt!ep(we S) tittoge: 
6) oppAiff ve^te poa. 44 

€^ri|ltern ^ebérfem 

ZXiiiit tfalmintcKø ^»19(^09 (trrromme fDt<nb/ fow ^m føM 
t éveubbotø liSO, 9ar ni Stid ^antiif i 2nnb, oø fitlgt«« Jttm 
6btf(liao ben anbcn i ban^ tanbfrvgttgbeb; men umx og (Mt ^ 
bfbe, er nbefjenbt/ efrerfflgrnbe 3^rtedné*7ort(rntnget cre af 
betf f(ta fatbte 2^mi $0(111/ 9arlé 1515. @t S^ttegcn cm bem fotn t(!e refffe bertfi b^nu 

V8t (<rft aff en manb, font tog^ fpiv føn mct^ jtg^, noot ^n 
flid ttU ølff leg, bobel ^ anben (øffacttgbeb: )Dec ^an oopte op, 
ba j9ffuebe ^n ftg i faabant (efntb/ fom $an (ert ^agbe aff fyn fotber. 
bet ))ennm^e tacte ide lengec txi, faa fiat \iCiXi fra faber oc mobCK 
CC fiben fra nabo oc genbo. Z^xx bleff ^an ferb ') for faberen, fii 
%an faa giorbe* ba flraffebe faberen ^annem met itt eUee iiii orb^ 
iDc t^Oe bog ide (abe rifet følge miX\^, fom bet burbe. 2>er f^osi 
: bleff {ior/ f{a( ^an offte/ oc faberen løfbe ^annom to gonge fra 
gatpen. SRen tr^te gong ber ^at) t)or greben^ bUff ^an oc bømt 
til galien, (A engen bAnnum (øfe motte. ^) fom ^an fiob faa fligen, 
bab %<Ln for gub} fFpib, at |wnb mottt taU meb fin faber« Tkt 
^an fom grcebenbtff, ba ba^ fønen, ox ^n (K^nnum (pffe oiUe øc 
ber met fbrlobe (»annem alt bet, ^an f^ogbe brubet jj^annem emob. 
<Spm faberen bøb munben txi \^xi% ba beb fønen -nftfén af ()annem# 
S)a fagbe a(m»en^ fom (lob ^off" gatpen : JD ^nwr itbe (øn bit btn 
faber, ®om big tilforn ttænbe gonge løffbe fra galten, X)c mø 
befligefl gerne totlbe tøfl big met fpne penninge/ om bet ^agbe mA 
mweligt. bønnen fuatebe: 3eg giorbe t^et o( retuiflige emob (an« 
nem; X^it ^an er aarfage tit at2^g ffal ^enge. ^agbe f^m fhaf^ 
feb oc flaget mig met^ riff i min »ngbom, naar ieg brøb, ba ^agbt 
ieg ide flaateet oc tommeb tit benne flammetige bøb. !Bten ^an 
tob mig (effite effter min egen ))ilge; xl/ix {lal ^on ^affue ffenbfet 
af ^uer manb, faa (eng^e ^m leffuer, Tit anbre maa fe bcm i 
fpegel |>aa ^annem oc refffe beriff børn. 

1} anftaget« 2) funbe. i 6. Vctoetfto* 45 

6(^ Sertfgen om en qsfiibe fom ^gte Qumg^ 
bieffle on^ ftg^* 

@efartu< fcriffuct/ at bet (enbe ftg |)aa enfi^bag^ fo^fn 
fogncfrrfi jbotte flemfe t>ttt) ' ) t>anb ^^ fft fogne fo((: Str ^n 
fem tU finte broren, ba fom ber i qtoenbe gongenbilT mob ^an« 
nem/ fom beprpbet voc mft() faafleltge Rftbet oc meget f;ø(ff, at 
(i9tt fftnbe fom en iKia^ane. SSag i^o^^ ^enbiff fiorteC, fom ^um 
Øiibebe efftec ftg/ fabe mange uuHge bieffle, fmaa fom tiøttfier^) 
0€ forte fom bUtamenb; be (oge og ^ogtebe og fioppebe bertff ^enbet 
tU ^/ oc ben ene fprancf offiter ben anben, fom ftfTe gøre x en 
nwb. Z)er preffen bem faa, ba 'fbrbøb ^ ftt fogne foi^ on nogen 
bem bort briffue ({ttibemet^ forff etter anben gob (effning. £ln»m« 
ben bleff fotfotret/ oc fiob jitUe* 9>refleni fom Wi gubelig^ bob 
t^ ^rre met|) fi^e pbmpgeUge bjøner, at ^ fogne folfcb bem fee 
xti^ti\^ ^ et,e]cempel/ at be bec paa tentfe (tulbe, ^tvtlfeb be oc 
gtotbe oc nnbrebe ber florlige paa. £a fornam <|toinben/ ^X fanmu 
mange bieffle fiolbe foa t^t om ^enbe for ^nbtff offuerbabtge Roe* 
ber fPpt^. t^ii guf f^un ^tem igen, oc afflagbe famme Ko^r, oc 
bar altitb effter ben bag pbmpg (icrbebon/ oc gtotbe ptict og bob 
for ^»n tttfom fbrtømeb ^agbe wor ^erre ber met^. Denne fpmn 
goff ^bf oc mange anbre qwinbfoK flor aarfage tit oX% bete pb* 
mpgelig Rebning ber effter, Xt( be tete formeget prpbe fftpfbe beriff 
orme bj»btltge (egeme, fom orme oc pabber ctbe fTmtte, o(^ ber met( 
forfafre fte(enff falig^eb o( g(<rbe. et^ Settegm om l^inmnerigiff glebe»* 

Si tofe at bet tntar r gob gubeltg ((ofler manb, fom offte bab 
Mr Virre at^ ^ \>t(be obenbare ^annem noget aff ben flore gtobe, 
fem er i ^iemmerigtff rige* @n bag, fom %Wk laa i ftne gubelige 
bfner, ba (^jorbe t)an en liben fmU (tart (ojf ftg, fom fang ganbfPe 
fiøbelige oc (øflelige. \QXi fiob op,-oc oilbe grebet (annem^ mr\ 

1) xhX, 2) IRotJit* 46 & 9eberfen. 

^11 fløp fam% for ^anncm tiltfrofftefn, fom i»or ^H 9off do^ 
fieret, oc fette ftg paa et ttct. c(of{er manben efftec frvlbe ^anneniy 
09 ^øtbe paa fym^ fang. om ftgec fl^ ftoUn boet* ^an gid ttU 
bage igeU/ 0(^ mente at ^an t(fe ^agbe bet tereb »ben en time. 
jDer ^on (om til clofteret; ba vor porten tgen mwret, at ^miftn 
^an før t)bgongen t>o¥« ^^an fanb en anben port, paa ^utlfen 
^an bancfebe^ bebenbiff at^ be t)Ube labe ^annem mb. ^ortenereni 
fpurbe/ ^n)or ^an tor^iemme oc ^mab ^anfferenbewot. ^an 
• fagbe: Seg gie! n» I jleb *) ^er aff ctojieret, oc nttj'ieg igen tom^ 
mer, ftnber feg porten til mtottt^ at ^miUn teg DbgicF , oc at^ 
alt ctofleret er fbrtoent met anben (pgnmg. $ortener^ gtcf lob 
tifl abbeben oc fagbe ^mtem btffe orb^. }(bbeben gid tiU porten 
o,c fptorbe, ^»0 ^an tor oc (weben ^an (ommen t)or. ^an ftoatebe: 
.tcg et eberff brober ^et aff cfoflereb oc ged xb i ({offuen en (ibcn 
flimb jtben; mo Ug fgek (ommer, (énber teg ^ec ingen oc ingeit 
(enber ^e(ber mig. Z>a fpurbe abbeben oc bt anbre gambre (r^re, 
tym abbeb mor paa ben titb^ ^aa tøb gid aff ctojleret. ^on neffnbe 
lianff naffh. S)a fronbebe i bert|T bøger oc (rønider^ at famme 
brober (^agbe toereb af clojleret i iit ^»nbrebe oc feretitoe aar, ert 
bog ^an ment^e/ at bet ^agbe ide t>ereb oben etfi time r»m. 2)et 
loor en (lor vnbertig ting, at() ^an i faa (ang tiib for benne iiUt 
ftdiff tojieHge fang/ fom m en engiCbj/ ide fornam ^røngec 
etter tørjl, frofl etter ttoih, atbn etter fttt^gbom, etter nogen anberi 
brøft paa fft (egemeff etter naturiff t>egne i biffe mange aar. 4>^Qt 
pbermere fiørre (øfi oc g(oAe (Tutte »i ba fonge i ^remmerigiff rige, 
. noar »ti ber (løre atte gubj engfe, fom ere i be ni engle (or^ fpwnge 
øc (offue ben atbtt mectigfle gub met alfom føbejié oc (øf!elig{{e 
fang tit etoig tiib. I^ittat f)øit oc famme gloebe at^. npbe, bet^ 
t»nbe off gmb faber, føn oc ben ^ettianb, fom er en fanber ^xo\> 
benebibet for t>ben enb^e« 1) PM etebet, pM, u^. & 9>ebetfni. 47 

Gt^ Settegen om ffxMiå oc ibelig b^iu 

Si ftnbe et^ Sertegen i m bog, (aUteSSita^ )>attum: 7(t 
bet ') oormmanb fom offuecgaff tmrben ocgaff ftg ub t ent)t(Iqibe 
ffoio oc Bttttt, oc leffuebe flrengelige i ^eremite Ceffnib. Æn an« , 
ben i^rbenffpetfone, fom ffec ^agbe wtreb ^anff f!al6rober/ ftnorbe 
at ^m ber wor. Z^ii bar ^an t^anntm nogre brøb i en førd ttl 
fm f9be, S)c bab^it ^an mOe bebe foc ^nnem t\l ivii>, at f^an 
motte fottge naabe tiU at (lonbe mob fine fpnber* •^eremittet 
^ttorebe, at (^an'bet gerne gøre t>tlbe, oc bab at l^an fFuIle fomme 
tU ^nnem igen po bage bet efftcr» Sec ^an fom tiU t)artmm 
igen, 2>a fpurbe (lan |)annem at, om ^an fyto/bt \aa jlor t)t(ge tiK 
f^nben fom (^an ^agbe føc« *^an fuarebe, at ^an ^agbe meget 
mere begertng tti ^enbe en ^re. X^^ii bab ^ermittet, at ^an 
ffttOe fomme til ^nnem igen p> bage ber effter. SifT emcKem 
fajhbe ^mnftet^f oc bab ^anbfle gubeltge ocjbeltge focLl$)annem« 
jDer 9m fom tit l^annem, ba fpurbe ^an, om ^dn ^agbe en ba ^) 
faa fior Diige til fpnben fom ^an ^agbe« «^an fuarebe: 3a meget 
tiørre. X>a fn>n^ -^eremitet^ beftnbe, at bet bor for ^nff egen 
fDrfømelfe ffplb, Ht l)an ide oUbe fionbe mob ^nbe oc (egemen|f 
onbe begctrelfer. ^ix fuUebe «^eremttet ben fced fitlbmet^ fanb, 
fom fym bar ^onnem bcøbet bbi, Oc bab at-^an fbUbt løffte ^an^ 
nim jKia fin oreU oc bcnre ^annem» 2)er ^an mUe (øfftet ^ansem 
oj^ ^a flg, faa brog ^remttet neben om fecten. ^r ^an Ut for«' 
nom, I>a fagbe ^an: 3eg fanb tcTe (øffte feden paa mig, ^ii 
bio kolber i)anmm til bage igen* «^an fuarebe : (øfft feden paa 
H id^n; ieg oi( nm ^tefpe big. faa (øffte be baabe feden paa ^anff 
orel letteiige, faa ^ti Ut ntpptiii^t fanb. X^ti fagbe «|^eremitet 
tis ^omtem igen: £ig«wtff fan ieg^ ide ^e(ber ^telpe big aff fi^n« 
ben, forbi bio brager til bage igeti, fom ieg gtorbe paa feden. De 
t)i(t tde fionbe mob ^ntie oc (egemenff onbe begere(fer; Z^ii er htt 
m^ ene to ,m»eligt, at^ ieg big (|te()>e fanb aff (lenbe/ met minbe 
en bto t)i(t ^ielpe big feiff oe fionbe mob onbe begoecelfer oc idt i) 3>tt finbe^ l^vpk i øamme(2)aiif!/ ^wr nu fnige^ ber. 2;enbnn. 4é 'is. 9^r(nu 

famtpA (em. 6(at (et effk^ ^iMisi mob |\^n ^ Aid fhK 
gub ^Uipt big a(f ^nb« forn^ebrlfl (fatiffflore mtfTmnb^eb od^ m^ 
fattige pbmpdV bøn fFpCb« , Xaboq) ') 1531* 

Socflbeme funbe mønt finnmere/ flabedgere oc m^figm 
ting søn mob bmd børn, en ot^ be føbe bem fbtføme% op t)ben 
t»ct c(( «te. Z)et {Teet/ naar be fhbe bemtU ati^ ((rtc at^ fuerse 
oc banbe oc befpotte onbre, oc tate »l^øffitifTe ocb/ oc at( quebe 
to^ffitifFe r>\fn, Oc (effue effCfcbcci« egen onbe vUge^ £)4^ gtffite 
. bem Aatfage til ot^ bfiffuc ^offmobtge baabe i (to oc (terte ^ bef^ 
Ug^efi i^nettt^ nut gemingecne. ^etfTeer^ naar fotelbeme Ubt 
Um fhap gøre fubtilige, faajieltge (Ubet, menbcete fmoa^ cåf 
faa bem f^toit oc bomt^)'paa met fpan, ^] fnoppe, fp^nger, fiAre 
éUei! anbce faabonne fmude, IDc .btnbe bem fntffue oc taffe paa 
ftbe^ mttl) btttlfc flufe oc onbre faabanne n)ttlbøt(tge ting o4 (off« 
mobige (kbebone be (ode oc brage bem tit t)clben^ focfenge(ig(eb 
Cc ti( lloc (offmobig^eb, oc ti( atl) ilffe rigbom, oc flor (ebetoc 
tre. jDet gøre^ icfe be(off at (arre eUer gifiie ^m aarfage tiK faa« 
bonne^jltcfe met Reber eOer asben ting, tbi at^ t)or onbt natait 
et aUigeuet noÆ tt(bøpe(ig tit fynb 0(( ont, oc^ tt( (øfferbig(eb/ 
ot^ man tbaar ^) icfe I^rrc bem bet i bertd ungbom o. f. o« ' Zfi. K>m h^vn at ^olbe t ffo^Ie. <Kb^on. 1544* 

<Eacte nogen motte nto faa ftge: jDm toi ^u\U enbeiige (olbe 
fco(et/ «^ab gøri^ offba be(off7(t ((tre Satine, (SreSfFe, t^ebraiffe 
fUer anbre fonfier? honbe »ij ep (flefc SBibiten oc 6uange(icl/ oc^ 
anbre bøger poa oort eget tmngemaad; fom tre off noÆ tUvoc 
fa(ig(eb? iDa maa manb faa ftoare (annem ber paa: 3eg t^eb ^ l)«ittntrpcm 2} A{(rbebragt« 3)et|tørff6p«Mbt. i>be(øvir# (S. ^eberfen. 49 

(rt^ »liDonfF«/ GuenfFe o<|9lorfft nnoe ))el altib Uif^e tMtM 
tptttigf oc ttforfiattbise, faa at »i) funbe ingen fubtitig lonfl eOer 
g€t QC fup (etbom, ttge fom be toU oc fige om offi anbct (anb oc 
rige, fom (tgge aUt txgne Dm fnng off; jDd^ affe gme oc^ for« 
tonbn bet paa, Vt^ tvn ^agbe nogen tib ben ene t^tfe oc lacbe manb 
i 2)anmaccft6 Slige, fom ^^b ®apo grammaticue oc^ 00c fob t 
Sietonb (offSloØtlbe aff fribaaten ffect •Pan fcreff 2)immanlil 
Xcønitfe paa faa cbetig, gob oc^ bpb (attne, 2(tf^ aUe t>ife Ker^le 
i fcemmebe (anb oc rige ^ffue flor løft til aii) (efe i famme bog, 
K g(ebi< t)eb famme (atine. jDd^ bem fonpnbcec oQe ber paa, Xt( 
bec ooat nogen tib faa Urbec en manb i )Danmactfte Siige, fom 
faoban bpb faajblig té^ gob (acine (anbe bicte od^ fcrtffue« 

9Btg forunbrct en niere ber paa, Zt^ be ftge i(fe nm i uoari 
&mboc9ttge alminbelige: <&uor ti( be()øjfue »ii vin, Mer, fflfe^ 
^I, bammafF oc anbre faabanne fremmebe Dåre, 6ffter t^t at^ 
toti baffitf felffue goat (om, malt, oc mett, fIe|T o<^ t9bj 04^ 
fiifenod , baobe ferffe, tørre, fattebe oå) røgebe. S3ti ^ffne oc^ 
fjaber , tern, fø(ff, flow, tr« oé) (leen atb bygge metb effter oor 
^en begettng o<^ oilge; Sc^ n>ti Cøbe attigeoel fremmebe oaie oc 
taajle bec floce penninge paa, fom er: éfy^øU, ®nmbifi O '1^ 
toøodiø Bi, \)ifmer øH, baarffbec, pryfftng, miomne, bernofl 
9\l^), ^borger øB; bremmerjøK, (oberbiUe'), o<( famføff fle« 
bpe^), o<^ aabet foabant mere» £)ctoti(ttnbe ul fe(ffue brygge bebre 
oU k^mti øm toti etter« t>tae M tro off felfftte, o(b (abe bér gob 
^»(e ti(» ^an er fføt ') a(brig faa fattig met off, 2(t^ ^an 
iFoUep ^affue tqft øO at brtde, fFu((e 1)an en tygge ber ttU, eSec 
f% line (feber, o(^ (oen af baafen berfaare. 1) fta 6tri{fiRiib« 19 nbefietibt fr^iiU (^(forter. 3) fotmobentHg 
bet bcciwtr Qacobtffa (fom gtoet gob ^labning)* — $1 fra 
Weoifftbc* 4) flMiifPee et lipcBbe cDcr et meget frbi it>l 

S) mm. 50 ^ani Jlauéfem ffMt 1494 i SBiffbibe i Sven, ti» 1561 font »ifFep i Ottte. 
Sf filBcnbe ®mMfl9ffet m ttbbtaøne af: //6otmtierbe(eii ufftpof 
(KDcti, IDtagbfborcb 1539/' 2>et førfle af en 9r<eb« anben Søn* 
tag e. ^^aajTf, bet anbet af en ^tc^h. 90t ^tnt^ ^mmtlfMM>a^. 

«f)ttl folf Hane« »eb faat* — jDc fpnberiigecbette mere* 
fefigt^ at 6l^rtjtu< falbec off ffne faar^ oc ngner off mh faabaiie 
fitfblbtge oc taabeftge maturet; fom funbe ptat intbet ^tetpe feg 
fietff. 2>e ^uerden funbe minbe feg fte(ff tob tU fælibett, eUec 
^iem igten tiL flion; wilbeé be fcaa ^m\>m, ba tobe be faa fnart 
tobi »(ffuend ntunb fom til ^cben: faa att m^t bpt fan toere 
laabeKgete^ oc minbe ^te(|»e feg felff; enb ett faar* ®aa ffgec 
øt Sefaia« ^p^et om off, at »ti toore aKe (ige fom l)\\nt faat, 
fou toKb oc gmge f)tott fin tocep; før enb »perten fafte aØe$ toott 
fytibec paa benne 3efum/ oc giorbe ^anom tU »or ^mrbe/ at fyin 
nu ^Cbe fiøbe, wnttt oc »are off. 6(aar ^an ^oriben'robaf off, 
ba ere toii enbnu faa »ilbe oc raabCøfe fom »tj tUforn funbe noget 
tijb 1)afjut »eret; faa att f)ati toti ^afuer forbi fagt meb got fpfel: 
. Sotttben meg funbe ti tnt^et giore o. f* n>. 

Ottb flabfejlet fitt otb meb iertegen. — '2igefom 
C^rijht^ nu be»t|le feg meb faabone »enige oc fraffHge gtemtnget; 
meb ^uUfe ^an »t(be fbrHare feg ocffn lærbom for tøbeme, faa 
gaff ^an oc3(po{Kene oc btfctplenc/ be ') {tu ffutbe prebtcfe for 
løbet oc ^bninge offuet oH »etben , ma^t oc formue tU at gtøre 
faabtme iertegen , oc enb fiørre oc flere ; ^eGfer enb ferre^ 3o. ptti]., 
oc ide aUene^e bennom fom trobc; fom fytn f)et ftger, paa bet att 
otbet motte gaa »elbetig for feg meb aU frafft, oc ^ifnt »i(be ^ 
benftaff motte bet aff befiS bebte flaa ti( att onbenoij?. 2>ef[e 
fomme tettegen »aartbe oc ubi fitden, oc gtotbeø ti aUe Xpo^er^ 
titb, fomme »eb en / oc fomme »eb anben, oc meget m«et mbet« 
Bgt enb fiet optegne«, inbttt Suat^geUum bleff faa faft beftefftet. 

i)bab«. q fM, (obc ett d( ^c floeb, att man funbe tro Suangefio for 
SnosgelH egen ffplb^ oc tcfe for gtemtnger« fTpIb/ fom ^tjne fogbe 
ta ben®amarttanfTe qnmht, 3o. tiif. faa (ob ®ub bennom op^r, 
att be ep faa mange oc alminbeltg ber effter ptbt, toben naaV 
fpnberlid be^off gtorbe«^ t^t ®ub (aber bog alttjb gierne faabane 
lertegen pt, fpnberltg for bere^ ftflb, fom ere toantro o. f» to. . angers ©øwnfen SSctel (S8cjle)* 

. Wt t^U iSvDonb 154% bøb 1616« 6om iprøoe af Jtenno 
før 2)aii(P 6|^ 09 Eitteratnr ntb(i<rre forfatter taqt oi et etoRé 
af bane 1575 ubgione battpp Coerfottelfe af ben I>anmavU j^tflos 
tie, fom ben naonfnnbige Siffop iHbfalon^ loerbe éttioer og ^nb« 
ling, 6aro Øcammatlcné baobe {freoet. paa £atin i SSegpnbeiren 
af bet trettenbe ^arbnnbrebe. , Søorigt ^ar benne @axoé ^iflorto 
ogfaa foaet en anben nbni(erfet Coetf<etter i SU. $. e. øtunbtotg. aSermanb 09 SSffe^ 

VOemratA bleff x^mtbt oc ^ptbet til Jtonge t>bi fin Sf^beré ftab^ 

«^n^Ieffitebe t)bt (anguarenbe Sceb oc trpg 9lo(tg()eb, oc bifie aff 

ingen Arig eOer Zatio^ at ftge. Sbi l^ant ZiUxhom afffebe f)axib 

fKft en &m mtt ftn 2)ronning/ oc (atbebe ^nnem ffiffe* ^anb 

Mpte op oc tieff {iørre enb nogen <2ff be anbre, fom t)aare {ige i 

^r oc Xlber mtt ^anntm, SBen ^anb t^aar faa taabelig oc SBfor« 

^btg, at ^anb ftuntté 'albrig at ffuUe bttffue buelig til itongelig 

Segtmente. S^i ^anb aff før^e IBambom/ ^o(t fig fra aU Seeg 

oc ffeni^, oc tKiar faa fremmet mob aJk, at f)anb atbrtg talebe 

eller lo at noj^en* fDten ^Uab f)an fpribebe met 9Bfor{tanb oc ^an* 

funbig^ vbi {in aSngbom, bet oprette f)anb (rrltge oc t)e(/ met 

, ^r Sifbom oc fRonbom^ gtet^ning. ^ang S^bec gaff f^annem 

' itim$ <^øffui|manbettg ^aaitn xbi @(efuig, paa bet ^atib 

, i(u(be affile .^e(p oc Sr/9fi met Staob oc Saab/ ide attenifle aff 

' 4* . ' 52 Ti. 9. StbeL 

grouin fetffe, men ocfaa aff'^an« e$nmx, Atttr oc fOt^sf, fow 
taare for brrid iDpb oc manbom mangejiebd befienbe oc becmn« 
■ mebe* — ' , 

2>ec 5tons Setmunb \)aat nu faa sammel^ at ^oAb funbe 
^a bee ftbile albea« intet fee^ fenbe Jtongen aff Saicen SSub tit 
^annem, at ^anb fFulbe oplabe ^annem fRintt, efftetbf^^anb foc 
{!n2C(betbom r>aat icbmti^, at fipte oc forfuarebet Si^i ^txab 
funbe ben t>oere en Jtonse^ fom \>aat bltnb baobe i Sotflant> oc 
4l^em 2>er fom ^anb jo icfe t^ilbe tnbgaa bétte, ba ffulbe ^nb 
ftemfenbe ftn Qm, at ffae« met ^axii ®øn t)bi Aamp/ oc ben 
fom fietdefi txiac; fFutbe be^lbe Stiget SSUbe ^nb buecden Htl^ 
laat famtpde; iDa maatte ^anb focuente ffg aff f^anntm obenbar« 
lige Xrtg oc Sepbe. 

Setmunb fuctebe faare t)eb faaban ZaU, ocfuarebe: ^ttt 
maavt)(ere en ffoc wbluettg bttjlig^eb/ at fpaatte en gammel SRanb 
for ftn TiUbtthomi jTptbt 2(t teg ^affuec teffuet faa mange Tlav, 
ec ufe ffeeb betfaacc/ at teg'nogen ttb t>bi min SBngbom forfagebe 
nogen Jtamp, élTet itrig* SRtg fTeer flor t>o(b oc met, at mtg 
forfafiie min (Tabe oc SBcetf ^ fom min 2Ctberbom ^ajfiter mig paa« 
ført, §IRanb ffulbe mete pndid offuer mig, enb bebcøffue mig met 
Zraotig Sor(»aane(fe^ Jtongeit aff Capen laber fee ^er mrt ftn 
tttaatmobige ^offmob, at ^anb \>ii fratage mig Stiget, ben ftunb 
teg .er enbnu iSiffue, oc icfe ^xi forbibe mitSnbeiigt 2)etec 
offte bebre at tage effter benDøbid affgang, enb berøjfue ben 8eff^ 
uenbi«. 2)og paa bet at tor gamle arriib« Sri^b, (Fat ide t)n« 
berUggi^ en fremmet ^erre, Z>a M teg fetff møbe t>bi Aamp, eff^ 
ter Jtongene SSegiering* Se fremmebe Segater fagbe: 9Btt>ibe, 
at bor «^rre oc Xonge, vtt ide flaae« mtt en bHnber tDZanb, t^i 
ber met f!ulbe ^nb inb(egge flimre SBanære enb $cid. SRen roo« 
beligfl oc bequemmeligfi tmare, '} at i gafftte bet begge paa eber< 
®ønner. 2>e Z>anfFe forfærbebie, faa be t>tf{e iSt (luab be fFuibe 
fuare ^er til. 3 bet traabbe aSffe frem, Uge fom ben ber ^affbe mift fit 1) 9tlbe M 99X€. TL e. aSebet 53 

I 

Wl(ud, 0€ fiuKt bH igtm* ^nb (ab fhi gabe? em gbvbff, at 
fvate bHfea^bfheesatec. Srrmttnb atfpurbe^ .^ bet tMMc fom 
(egicccbe loff at tale? jDc bec ^offftnberne gaffttc ttfKmbt, at bet 
Mar ^M emii fagbe ^nb: 2>et n nocf at ieg (tbet ^at ( 
beime min «ienb%b^b, aff btffe fremmebe ^ foa at mine egne ey 
bafftif be^off at ^e ') mig. 9Ien bet be flobe ^rt paa, at bet 
Mor fymi egen €Søn^ JDa fogbe banb: 6aa (abet ^annem ba 
ftemftgc fin SRening^ t^uorombetbfi iaxib er« Ha begynte Bfft 
met faabonne £)tb: )Det et altfammen fbtgef^i« oc fpift Xrbeybe, 
at ebet« itonge begtetet bet Stige, fom SRonbeRge ftpxii oc fbtfuai 
tig aff fm egen Xonnittgl fRaa\>, oc ^ng tto 9libbetfEaf|^ tiaabett 
oc 2>oeItgbeb. 2)et til met, (affuet (aabe Xongen en &$n, oc 
Stiget ^n , fom bet tegiete ffol efftet bang 2>jrt oc afgang. 3eg 
ide oOenifle t)t( fécte «bi Jtamp met ebetg «^ttié &m, men oc 
faa imob builden ^ t>i( toge til ffg/ aff be aOetPetdefit fom 
twaitt ftnbig ibtont ebetg %old. 

Set £egatetne betb^rbe, 2oe be, oc meentt, cX faabonne 
Z>tifitge jDtb, tMOte i(fun ibe( Sotfmgeligbeb, Sttap bfeff tib oc 
fleb beramt, fom be nuøbig f!ulbe. «^ttet manb fotunbrebe f!g faa 
fior(ige paa Sffig tale oc 2)tifUgbeb, at be ide t)iØe ^uab ^ttet be 
i^ilbe mefi loffue bannem, fot fine fnilbe^jDrb/ eOet fbt fit ftimo* 
bige «^tette. 

2)et8egatetne Doare ^en btagne, loffitebe ^) Jtong Setmunb 
ben, fom b^ff^ S<ff^(^ bem bette @uat, oc fagbe: Sffterbi banb 
totbe vbeffe to xhi en itam|> imob ftg aUene, ba tnlbe ^onb ^Ket 
oplabe bonnemSttget enb ben fremmebe «^offmobigit Si^nbe. SRen 
ofle fom omfiring fiobe, fagbe enbrectelige, at bet t>aar^ang egen 
6miSffe, fom affoerbtgebe oc Jtronebe ^) faaicbig be ttaabbige 2ega« 
tn. Zbi babSktmunb at banb fFuIbe fomme til fig, at •^en« 
betne (unbe føle, bet fom jØpnene ide faae» ®tben fant ^anb 
poa ^anå Segeme, oc aff l^ang flore Semmet oc @(tde(fe, fienbe 
bannem at teete (tn &tn, fom fagbi« aff be anbte* -^nb fpurbe 1) ffoe, øyee, fotboanr« 2) tofit 8) affeiebe, fatte til nette. ^nem ^uorfaar« ^ni faa lang tib ^dffbe talb fbiSEoIC/ oc øaaet 
foa jlUlr t>bi mange 2Cat; Itge fom ^anb ^affbe txnet en noturrid 
2)umme, oc mtfl att SRaal oc !DIoe(e? Sffe fuarebe: 3eg fob 
mig nj^pe mtt ebec^ Siegtmente, inbttt ieg nu fbraarf«g(btø at 
fuare biffe fremmebe £egatet/ fom mét berU Jtaabmnnb^eb actebe 
et tutnge'ben Sanffe fctmobige Sorjianbig^eb* «^nb.b(eff ocfoa 
otfputt, ^uotfaave ^anb t>bbøb tl^o, oc ide en? ^f^anb" fuarebe: 
Hi ieg met tt npt SDtanbom^ ^^aafunb «!( afffhpge bet ^nti^ctt, 
fom DanfTe menb paa^^engec foc3(tt([ed flpCb/ ^uMden be t^otmge 
Clefutger fløge i^iel; bec be ^effnebe bert^ Sabee6)Døb paa ^annenu 
Aong SSevmunb gaff ftn @øn Siou, i aUe biffe 9^dtt, oc befdUbt 
^onnem at ^onb ffulbe fotføge ftg tbt IBaaben oc SSerie, efftetbl 
^nb inbtil benne ncecuetenbi^ 2)ag/ ^ape en føpe ting omgaaet 
bet met tilfome. S)et be nu førbe ^annem tbi «^arnitl/ ba btuflei 
dUt Slinge dc dfaglecne i bem/ offuet ^ani brebe oc tpcfe fBrpfi; 
oc be funbe ingen ftnbC/ fom t^aac bequem til ^annem, W)x ^anb 
tHiac jli^tte; enb ^onb funbe bcuge nogen aff be anbre beriø Stup 
ning* ^aa bet ftbjle^ lob Jtongen l)ente frem fit eget <^arni1F/ 
oc ber bet braji/ b^fa(ebe ianb, at manb ffutbe nagle bet nogen« 
tunbe tilfammen i ben t>en|lre @ibe/ t^i ^anb maatte be^ietpe ftg 
m^t f?n <Sfto(b/ bec fom ^^amiffet t^aar aaUu '^anb bob bem 
fotfTa'ffe ^annem it gaat @uer5/ fom ^ahb funbe fortabe ffg paxu 
fBltn be funbe; ingen faa jierde^ at De jo i bet førfle Slpfl 
ginge i fmaa ii^åk, tnj^Uem ^an^ »f^enber* Jtongen (laffbe enb 
ba felff it ®uerb/ fom falbebid @frep/ oc loaat foa ffarpt, at tiis 
gen tiQg t)aar faa ^aaxh, fom funbe for^inbret, at bet fo gid 
tgiennem \>\>i bet f^r{ie\^ug* SDette ®uecb ^affbe Jtong SSermtinb 
nebgraffuet obt forben ; at ingen ffutbe faa noget Slptte oc ®affn 
ber aff, gfftecbi ^an^ egenøøn fiunteg ben tib. ber ti( »buelig. 
«^anb (ob ]tg oblebe paa mSRatå, oc forfpucbe ftg om aU Seplig«" 
l^eb; inbtil ^anb fnnt af t)iffe 2:egett Un fleb fom ®uerbet laa 
nebgraffuet 2>er aSffe faa at bet t>aar forbérffuet aff ^((beibom oc 
Slufl, fpurbe^anb; om f)anb maatte forføge bet fom be anbre, 
før enb ^anb. bet ffutbe bruge tmob Sienberae* SSecmunb fagbe: %. e. fBebeC SS 

Xkt fm M» ewA ooitar noget æ') flaU, HfUM^f^ 
noget onbet i btffe ianb, fom bu fanb Mct fontoctt mit« X^ 
n btt h^nctt labf bet 6{iffue »fbcføgt 

2>ec t&en bm fom r>aax Uxamt, forfamfebie begge 9actenit 
^a en jØe, fom tmdc omfloat aff Cberen/ faa ingen funbf fDmme 
bet ta, tb^n met 6fib oc aSoabc Øffe fom aUene frem, {Ren 
jtongeng &jm aff €ai?m ^ffbe en mecdg fienl Jtem^^e met f^ 
Srrtg ^orc jiobe ^uer 9eb fm &lk beb Sloben, ocfaae ^nabCnbe 
benne Staxnp^ inlbe fao*- Jtong Setmnnb feette fig i^ dem, at 
fyaih tiilbe fajle f!g felff l)btSloben/ betfom ^an9®m tabte ®faget» 
2f)i otibe ^nb (eller bø met ffn Cøn, enb (effite thi flt f (ebeme« 
lanbg dtLtiM^f^ oc Sorbecffuelfe* 2)e t^o ))nge Zybfh Sttnjfn 
(ugge fa^ tnb |>aa SBffe/ men ^nb tog berir«^ug xhi fm 6fio(b, 
oc tocbe tA bøbe for ftg met fft euetb^ t^i ^ (brfob f!g Uk. 
albefig bet |Kia/ SRen faa ftg 3(arfage/ at (anb funbe broebe en af 
bem paa bele^Hg fteb«. «^ang Sober mente at (anb bet gtorbe af 
rebfel oc iHmfmibtgl^b/ at (anb f{ob ^tOe for benu ^x fiptte 
^b flg pberft paa {Broen, oc* t>ilbe fafi ffg fe(f i Sanbet^ om 
^nb (affbe (ørt (and ®ønd totpde. €$aa flor Jtter(tg(eb baac i 
benne gamle Saber mob ftn Øon^ fom iffåkn befFermebe. Bffe 
bobftongendSm beutfe met fDIanbomdgteming/ at(anbtKiar 
føbt af Jtonge blob/ oc ide (abe ftn ®ta(bbrober gaa flg titfbnu 
^b bob itempen trcebe frem effter fin ^erre, oc betee fbiGtprd^/ 
effter fom Jtongen^ 6ønd tiOtb tntar gob M (annem, at (anb 
«bua(be ftg (annem for anbre Jtemper, til benne Jtamp.' Seit 
Spbffe Jtempe blueblé; oc maatte for flom fFpib trfld)e frem, Pc 
bief jhap t»bi bet førjle «f)ug, atfKlt t>bi t(o farter af Sfe« 

2>er Jtong Sermunb bet (ørbe, fagbe (onb: ^r fornam ieg 
min @ønd ®uerb, ^uor giorbe (anb f abe? Z)e fuarebe (onnem : 
'^nb (ttg ide-paa en 2em/ men tuert igtennem baabe *^amifF oc 
Jtrop. 2>abftf SSermnnb gtob/ ocr^cteftgfraBanbet/ ocfU 
faa fioc {pø at (effue , fobi (anb (ape tKfoin at bo^ 

l)tiU "^ 56. %. e. SebeL 

Offf gav fiø tffUt ben onbni ffnSRobfianbne, oc bob ^nmm 
^ffhi {tn 6ta(b6tob<r6 Døb, efftecbl ^aitb t^offuebe fU 2tff foc 
^an6 ffyCb. 3 bet font ^anh ba n^bbtt at ttæbe fceni/ Mibe 
Sft ftt €!iietb tU ben anben®(be, ^i f)anb tuUebe noget bet paa, 
S)c fom ^nb fejle ^IJ^nene pcui Jtongen^ Om, ^ug ^anb ^annem 
tuett igienneni/ faa ^anb fatt b«b til 3orben. SBecmunb raabte 
oc fagbe: 9{u Ij^ørbe ieg ®(cep ben anben gang, IDc bet ^anb fou 
mtxdu, ot ^an«@øn ^affbe neblagt begge {meSienber; gtoeb l^anb 
ajf ®(cebe.. iDe ®aper føcbe ben« Jtem|)et«'£tg bort met ftot 
fOtn^tl oc «^cm/ 2)e 2)anfle ^nbfingé Sffe met megen S^fl oc 
(SCoebe« Xkt met øtOebi« bet onbe dtpcte, fot 7(tt(Ie6 2)øb6 {Fylb* 
£)c Sapen (om tgien t)nbec 2)anmar((i« Jtrone. 

Sffe fid Slegtmentet t)bt begge Stigerne efftet ftn Sabet« aff' 
g^ng/ enbog mange trobe, ^anb f{u(be a(bttg b(effuet bueltg tU 
tt, enb flben ') tuenbe Aonge Sltget at regsre« 9tog(e falbe f^* 
nem iDluf ||tn ®page. «^uab ^anb efftec benne ttb (^affuec bebref« 
fuet, er ide optegnet SRen bet ec tro(tgt, ot ^anb fom faa(ebt6 
begynte, ^affitec ocfaa flben gtort meget mecdeligt« ^uUdtt tt 
ide opf!reffuet, fotbi at ^anb foin anbte flere 2)antfe Xonger, 
moatte mifle beri« tilbørlige Soff/ effterbt ber t)aqre ingen / fom 
bennem tnbtegnebe Dbi Arøniden* aSben tuil ber fom Spden ^aff* 
be t)orret offblib/ oc forlcmt ofT metSatinjIe ®prodd AuttbfPaff/ 
ba ffulbe »i nu ^afft tt)(!gelige mange jTøne ^ijiorie S5øger, om 
jDanfTe STOenbd SRanbomi gierninger* 1} enb niiQbre. 57 &amU banffe fBiftt. 9f hc tnaiifle ^Itge Oifet/ fom i SMbbeUIbetm votc fit 
olmmbclige, og fom tn\>nn nnberttben f^ttté t^ Stonben, ^c fU 
@« Skbel førft Mbgtoct m Gamlmg^ (niibtebe t Sadel/ i Varet 
1591* ^i Mfe ffifbe febcf eoo cnbim bmibrrbf i en tttgooe 
1695* Set ftb(le Uboatg/ 222 ^tfer, er af æ. S^. abra^atnfon, 
nu S^pitnp og SL & fXa^bef, ttbg. 1812-1814 i frot IBtiib. 
3«ib(erHb er bog en so akarbeibetft baabe meb i^fpn ttl 6pros 
set øg 3iibbolbet MeKgen at wvft. Z)c to førfle brr oalgte aitfet 
ett efter et $fPr. paa Unto* Otbk i MbOB.^ Add: 2 9lr* 83. 4to. 
2)e to fibStt, boiUe eri tagne mib for 3nbbolbetg etiftb, en o^ 
tutte efter fom^ronte 9{9ern|»|re ttbg«, og bmne oltfoc iUt, fooleM 
jon be to frfle, betragteg fom Bibrag tU 69>rogetl S^ifwnt^ Sbgietb (i&olser) 2>anfl og Sttrmanb« 
(efter et Stft. paa Untoerf* aKbU t jtttbenbaon.) 

1. ^urmanb ^olber 3 fetten ') SBb, 

l^anb (aber |tn fftolb fltnne/ 

fenber ^anb bub tit SBngerUnbs ^) Jtonmg/ 

om l^anb ^auer Datter oennen ^). 

Bbgierb *) 2)anj! ^an oont feir aff SBurmonbt 
2* //Seg b<tffuet ide botter oben Sn,^ 

Somffnto ©loriant be ^enbe (oUe, 
' Seg ^affiter ^enbe Aotttng 6a(tieC giffuet, 

Seg tror ^am oe( meb oUe/' 

Sbgterb 2)anf( o. f. i>. 
3. 2)ett fuarib 3omffrue Øfortant, 

()tttt vtlbe ide (enger tie: 

,,^r er en fange i Zbmib inbe, 

3eg trot ^b (faa eber bitbe." O 1} fell, HU: Toiir, anart 2) rettere 3felanb|^ h.t. i 
{anbet veb Sloben 9ifeL 8} fim/ pnbig. 4) af £)gicc. 
iMgecb foreComnec bog (iben.. 5) Me/ mob#aae* SS fSmk tonfft IBffm 

'4, ^/SSKftn ttffnt mtg m bbi^ 
Skn tomffhpe cXt faa tom, . 
SDaa DtH teg fange big SBbgiecb Z>anffe, 
oc biube bfg Sacuel ene,'' 

5« Set i»o( Somffcw ®(octant/ ^ 
SEog cffitec {?g Jtaaben gob, 
Gaa guf ^utt tit fange tårn, 
font aOe fanget (aa. 

6. IDett hact t>oc ben ffj^ne Somfftw, 

flitn tobté offuec atte fanget: 

;,.®ttat mig gobe SBbgtetb 2)anffe, 

€m bu efi føtt ') al gonge* 
.1 

7f i/'^et ^ajfuet ieg liigb *) ij t>lil 2(at, 
3(tt fom en 2(tme fange, 
SBel )>orbe ebet Somffcue @(otian^ 
2)et i] \>\U tit mig gange." 

8* „^mt i] gobe SBbgierb iDanfTe, 
ieg fanb fot 6bet Hage min mbe, 
l^ec et fomen oppaa t)ot (anb 
dn faa ^axUn SRanbt* 

9. «^anb ^affuet min Sabet beebit om mig, 
2>ett et en Jtempe' faa letb, 
^anb ^affuet faa jgtum en ^9% 
fom ij ^aue nogen tib feet« 

10» føtanben et gtaifi oc leflen et gtum, 
bet ftget ieg ebet fot fant, 
3eg ()affuet ^fym at bett et r>i% 
^anb bibet met S3(ffuend tanb«^ 

11. «^anb t>iU ide anbet æbe, ' 
6nb fi9b aff 6^tifien SRanbt, l) ffr# HL: f«r, m<ra% 2} ligget; Oomle boHffit W^l 59 

3di m ^onb ontet fcrWe, 
Snb Mob ncb ifber 6rtnb." 

12* „<Sbct< fobft ^ffuer ebet en Wtcmb 9iffuit> 
Aontns SftnteD er ^an^ naffn, 
Xanb ^anb ebec idt for XcoOft mte, ' 
2)aa gonget i] l^am tid ^anbt« 

13. Jtunbe tj jlt) mig min ^ft tgten^ 
fDltn brpnc oc funb faa gob, 

alt t)itt teg giete for ebtc6 ftplbt, ' 

oc rijbbe ^cm tmob. 

14. Aoning Garmtt er min ftolbbrober troo^ 
SSiffettgen ftaU bonb tbft fpore, 

3ft ieg flfol (abe mit liiff, , • . ^ 

Søivr S3urmanbt ff aU eber ^iem fjore.'' % 

15« «^un tog SSbgterb iiff Sotnib xb, 
^nn (ob b<Kin flæber {Tterbe, 
Si fatte ') ^m bet jøfffuetji tit borb/ 
o( ffendebe ^am )>in ^tn flare. 

16. S3ucmanb fam ber SRtbin i gaarb/ 
^anb acteb ben Somjfqpe ^tem fj^re^ 
SBbgierb 2>an(F i^anb imob ^am reeb^ 
0€ ft(f ^am anbet at giøre. 

17« @aa ftctebe be i fhmbe tfjce, 

od enb paa ben ttibie« 

@aa fatte be bem paa en f{een# 

2)er oiOe be pbbe at futile« 
18. Z)et ))or goben S3urmanbt Aamp; ^) 

^anb taUeb tt( Sbgterb SanfTe; 

//SiCtto troo' oppaa min gubt, ^ - 

3iaa otll ieg tage big tit fange." ') 1) 2K (bi) fittc. 2) ««wpe« 9) nemlig: og fimfr big imt. .60 ' QkmU bonffe Wfer. 

.19* 2>aa fuatbe gobm <^tøttb Z>atifF, 
(»anb pppeb førfl ben Jtiff : ■) 
/fSi^ji btt fomcc tåL •^iffiteb/ ffg: 
SBbgierb fenbe btg btb." 

20. XHiramen baa teb be i^emr, 
2)et tot SE^oo Jtempec find/ 
®mtbec baa ght bieti« gobe (»(me, 
oc glauenb fløp (angt ) martf« 

21* S^e fhtbe art faa manbetig/ 
be vot bobe trett oc moobt/ 
(lagen u/ff goben SButmanb Xamf, 
^anb faU beb tU Socb. 

22» Sbgtecb teeb til ben (Føne Somfttoe/ 
oc gaff fienbe oc SKanb:^ 
,,be(^pUet nu felff ebet« Sefiemanb, 
alt for ben ^ebenj!e anbt." 
SBbgterb 2)an{! ^anb vant fe^ec aff S3urmanbt. dronning S)amorS (S^agmar«) D^b* 
(eftet et S^ft. paa ttnmetf. SBttl. i jtiøbenbiion.) 

1. JDronn^tg iDamot^) (iggec wbt Slibe ftug/ 
tU {Ringiieb labet ^un ftg ttnte; 

ode be Scuec i iDanmarf er, 

bennem (abet fiun til fTg l^mte. 

3 {Ringfleb bet ^uilet 2)tonning 2)amot« 

% „3 ^entet mig en /i ^ntet mig to, 
i ^ntet mig aff be vift; 1) k e. l^n, c fbi Sorbittteire ooet i^i^t iiJhnb, foniyebe fttft 
>6ttiben. 2) .fBatbemoc eejet^ fftfle Sconning ; ^m$ ønben 
bico Scttgjetb af 9oit«gaU Øomle boiiff e (Bifet; 6i 

i imut mts {ihra JKer^, 

^c JTatlé fø^t aff {Rife. * 
3. 3 fyntt mig unge, i l^ente mig gamfe^ 
i ^nte mig aff be (tttbe, 
i ^te mig (tben JKerftin bolb^ . 
aa cete faa et ^m vcn^.'' 

4« Sat fom (ibm Jtietjlin at bør, 

bun f!tnt alt foa røb aff gatb, 
^utt funbe ide liufet paa tnmen (ee/ 
^bi6 XM^ ^A< taorefitlb. 

5. Siben Jtietjiiii inb ot børten tteen, 

met tuet o< fttuffren ffnbe, 
2>ronning 2>amor flanber ^be tf igten, 
faa Ml ^un fognete ^nbe. 

6. ;/Jtanbflu (efe oc fanbffat fcriffite, 

oc fanbfin løfe min pine, 
* ba ffalt bu fitbe røb f!at(agen, 
oc ribf graa ganger mim'* 

7« ,/Jtunbe ieg Icrfe oc ftinbe ieg fcriffiie, 
bet giocbe ieg alt faa gierne; 
bet Dil ieg for fanbigen ftge, 

eberd pine er ^aarber en 3em." 
S* 2>et oaar liben Aier|lin; 

tog bogen oc berutj faa: 
^yt^ielpe eber gub faber i ^^emeng/ 
eber« pine er (»orber ent 9^(iU*' 
9. •^un tog bogen »tf fin fyaib, 
faa førgeQg bemti (efle: 
//^ieCpe 0^ Jtrifl i «^emerig, 
at I eber«2ftf funbe fHfie*'' 

10« Goa Uå (tttt foncte SSarie bog, 

^utt (efie op ott bet l^un funbe, 62 Ømnle bteffe IBifer. 

M t)i( tis fbr fankittgeti f^e, 

foa faari ^nbt« 4lh^ be runbe. 
!!• »e fiiOf «) ^nbc^tjb, be futte ^etibe mb, 
b(t (tbbe to (enger oc uem. ^) 
//Gmebcn bet fonb et bebre t)urbe, 
i fenber btib effter min ^erte» 
12*' Gineben bet (aitb tde bebre Dotbe^ 
i fenbet bub efffec min *^ecrej 
{ fenber bub til 3ul(anb'6 bor^ 
^t ftnbet (annem ide før; 
13. SE^et ha tntar ben Kben fmaa Srenø/ 
(anb loeb ide (en^er for liibe/^) 
(ogbe ^b fobbel ^a danger %vaa, 
iØrfel ^tii ^uibe» *) 

14* Sfiet ba tKtat ben anben fmaa 2)renS/ 

fette ffg paa janget r«b, 
^ bet Dil teg for fanbingen |tge, 

(an reb fafl fnarer ent fallen ftop. 

15, Jtongen ^nb ftanber paa •^«p(offté brO; ^} 

oc feer ^nb Db faa vibe : 
/,oc l^lflet feer ieg en (iben fmaa breng, 
faa førgeGg' mon (anb qutbe. ^) 

16. .fiffet feer teg en (Iben fmaa bceng, ' 

faa fwgelig motme (anb tro; ') 
bet råbe ®ub faber t .^tmraerig, ' 
au (uor 2>attmor (un maa*" >} 1) fiflgte. 2) 2)et bleo io tenger {o o<rrre. S) b. t. tft^ 
iffe. 4) bebre efter ^i^tnpé Ubgaw: ri^te ^inb fabel fr« 
Sielcfen neb, oc lagbe paa øté f^i^nlbt. 5} formobentltg 
en ^rt ^ntan nbenfor ^øieloftet/ bi^u ®aka eøer bet anbet 
etobKvrf« 6) iamre ftg« 7) b« e. traa, attraae, tenge^/ 

. vcm tmtgØnbig* B) berber Jlg* evtnft; iran mår ilde, 
9«» berber flg tibe; Oomfe tenfVe fMfit« 63 

17, Sat ba fom bm (ftm {miMi tnng, 
oc ffibiS ^onb f»t 6otb: - 
„Z)ronin$ 2>amoc iafftxn mi^ til Att fmly 
jietai ta(be ^un mtt Aer en orb, 

18* jDronntng Z><mtøt ^affaec mig til eber ^^ 
mtt eter talte (^un faa gierne; 
$an lengK føø oc offuerbrob/ 

faa fooire moa ^n {tg t)ene«''<) 

19. jDanfottgen ^ailb flou be.tafflborb fommenr 

ot ade be terning be ftnnge: 
^/fbrbinbe bet (Sub faber i t^immerig^ 

ot '2)amor (futbe bø faa t^ng/' 
20* 2>er Jtongen ^nb brog aff Sullanbé boig/ 

ba fiUbe (onnem ^nnbret Guenne^ -^ ' 
• oc ber ^nb tom til iftia^flth, ^) 

2>a fulbe ^anncm itfon 2>amorl 2>ceng« 

at. 2>er ^ottb reb offiter StanbM J^t, 
ba futbe fKmneih frmten ®uene; 
ber ^anb fom offuer Riber S9ro/ 
ba iMar ben »^erre &Une* 

22* 2>er \Kiat pnd i Snxerfhte, 

ber aOe be Snter be gcob. 
2>ronntng Såmor bøb i Uben JtierfHn^ arm^ 
ber Jtongen reb oy at jhcebe* 

23. 2>et iHiar 2)attner Jtongen, 

lEfanb inb at IDørren tren, 
bet Mar (tben Jtierftin, 
. fym reder ^annem ^aonben igiem 
2*4 /,£)c bivt i jDanner Jtongen, 

i {fa( Ildenfen forge e8er qutbe; f)imuH^ ^|o<f)9iitp;9nNicb»ro, fmfftiKi(M«r» 64 . , <Smi(< ^«fle fBifor. 

Di ^affuft fDtigtt m ®øn i S)ag, 

^ffuet fFom ben off iDomoc« fflie/' 

2S« /^Sfl^ b^^ ^^^ ^^I)^^ Somftuet o^' møir^ 
Mer tbec foc @ttb6 ffplb faa gierne 
i bfbcr en bmi fbc 2>antor6 fieO 
at ^un maatte met mig ta(e/' 
a6* JDrcnnin's 2)amoc reifec ftg. aff fBaren op, 
r ^oM« 42^ne vaat bfobige' r^: 

,,0 Dt/ o vi, min ebe(tg {^ette, 
^tti giocbe I mig ben møbe. 

27. Z)en førfie bøn bet teg eber beber, 
ben t)ibec i mig faa gierne: 
ad friMøf menb bem giffuer i fceb 
CC laber aOe fanger af 3em. 
28« 2>en anben bøn ber teg eber beber, 

ben femmer eber felff ti( fremme: 
i tager tite Deb SSiengierb/ 

^un n faa b^ en b(omme* 
29* )Den trebie bøn ieg eber bebrr, 
ben Dtber i mig faa gierne: 
2aber i Anub min vitgfte føn 
CC honning i 2)(mmar(( Dorre. 
30« jDt (aber i Anub min pngffc føn 
et Aong i Danmarf bUffue, 
^ ba ftcA IBiengterb en anben føbe 
oc ben, fPat mht fcrøbe» 
31* £)c ^affbe teg iåt min ermer cm fønbag fnørt, 
oc ttfe priger *) paafat, ' 
ba ^affbe teg ide t innen bre^b, 
CC ^uenten bag eder mu 1) 9aittle boiifle fBifct« 65 32* •f>øt t Utf min <Mfg •^em^ 
t)U i mere iif mig. otte, 
t(t flbber 6ubé eng({ i «&tmmerig, 
be m^ne fafl effter mig bi^e. 

S3. 9lu et bet ttb teg ftpnbec mig t^ecfra, 
teg maa ide (engec batlz, 
^^itnmenge Kottet be (ing^ effter ni^/ 
mig (engea ^n til be ftete." eitne af f&ilUnftot). 
(eftft 9l9ntpa Itbgm)* 

1* 2Der (tggec'en Solb ') i aSe^er^t), 

2)er agtet «n 83onbe at bygge^ 
^on føret btb.baabe «^g og «^utib/ 

iDg agtet om aStnteten bet. at ligge- 
2>e DiCbe S>9t og iDprene i ^(ot>em . 
2. «^an taget meb fig baabe <^tmb-og i^ane, 

^n agtet ""bet lontget at vcetf ; 
2>e t>tlbe S)9t i Sfot^en et^ 

J)c gitje fafl otjet ^m Jtioere «)• 
jDe t>i(be 2>9t o. f. t>. 

3* ^n dugget 6g og (an ^ugget ®i(ti ^), 
£)g fBøg faa monne l)an fotbe. 
2)ft fbtttøb ben grumme Sirolb, 
2(t lian fFuCbe l^v^t ben a3(8(be. 
4: ^n (mugget Ctolftt og ^n ^ugget Øielfet/ 
£)g (abet ffg faate fot^fle. 
e^futgte bet be Xtolbe t S^etget \m: 
„Di ^t)o bantet ^et faa fafl?" 1) tH.: fDtoff, M.t roUr. 2} Abige« 3) et 6(ad< 9tiU 

5 66 <1^<^ b^^ tMfét. * 

5. syet ba me(bt» bm ntfai^ SErolb/ 

^on Dat iHe {løtte enb m SR^ti: 
„<^r n (omniet in griflen SDIanb, 
2)ei^ maa ieg vt^feltgett fl^re/' 

6f IDp ba flob ben miiibllf Scolb/ 
£)g feer (an ffg omtring: 
ffW gaa 0^ tt( SSottben^ Oaatb/ 
jDg (o(be meb ^annem bec S^tng. 

7» <^an ^ugger bort a( €!(o)^ og ØQuI/ 
Skt n 0^ meget tU Scaji '): 
J^n flal git)e mig ^ufhu ffn, 
®aa,faa^dti &fam og Eapl'V 

8. TUii be Xcotbe i SBjerget tnure, 

2)e (etteb {tg i en SDanb^ 
jDe (aHebe ffg tU SSohben« @aarb/ 

@aa lange ^omgte bere6 @tHmb6« . 

9. £)e t>are fp)) pg ^unbcebe Xcolbe^ 

£)e iMce baobe grumme og tebe; 
Se t>t(bé gj^re S3onben et 9ioeflert, 
SSeb f^annem baabe briffe og oAe« 

10. t^unben f)an giøer i @aarben/ 
•^rben ^uber i fit «^orn/ 
<^anen gaUr og &xntn ffriffer^ 

®om SSonben |)at)er git>et fft Jtom. 

11* SSonben ubaf SiOenflot) 

2)e Srolbe giennem S3mbt)et faae: 
z/'&ieKl). mig nu Sefu«/ SDlariæ &gnl 
JDiéfe Srolbe be agte mig paa." 

12. i^an ilog Aoré i ^m en Srao, 
£)g mefl ubi ^ani Øtue, 

1) erobr. Oafaile haa/(tt fBtfer* 67 

15. Øomme ftoj øfiec, fomme flgj trflet^ 
fRogU f[øj notb imft, 
9logCe ftoi neb i bpbene Z)att/ , 

Stg txon, be ere bir tnbtm« 
14* Xkt ha Mt ben nimbf!e XtoCb, 
«^ inb ab Z)^m trem, 
«^ vilbe iffc fet S&sneire |l9/ ^ 
<^an aglfbe SSønben #oc aRettt; 

15. Sm <^ufhru fonbt bet fhtibt SRoab, ' - 
^n fatte ben SEcelb tt( S3orb/ - • 
^m fatte fbc ^onnem baabe i8K og Olob/ 
Øat> ^annem fia gobe SM* 
16« ^^^irc btt Sonben af SiOfenfFot)! 
'^twb je 9 ^c Pget t« big : 
•^0 ^t>er gioet btg ben %^tUn»f 
Ht bu tacatu bpgge:^ mig? 

17. SS btt bpgge og bo 1^06 mig/ 

£u ffal bet (abe i SVinbet 
2>tt giM mig ffotefte <^fim bin/ 
Dg ^ttbr foa t)tt jeg t>tebe»'* 

18. JJet bd ftwreb ben ueferig »ottbe, 

®om @ub goD l(yannem i €!ittbe: 
/,<S(tnf f^utt et mig faa (jenv 
Sta mig tagt.btt itfe |)cnbe/' 

19« <^an ft>arebe Srolben fom ^an tofbe bebfl: 
//Sab mig min «$uflrii be^olbe! 
Sag bu bort boabe QkM og ^tnbittge^: 
2)et gtt»ec ieg.big at MAe O«'' ^ 

1) t Bo». ^ é8 9mU bonfCe fStfn. 

00. „Da fhl feg (ftøe teobe ^tint og % 
jDd tccåt tUt imbet mm 8ob$ 
€Saa .t>U jeg tage btt.®ji()^ og ®u(b^ 
Og (fittU bet unber min 58ob." 
al. aSonben og ^an^ gonffe Xyeobe 

jDe ccebicbei af <) #or 9Iøb: 
^/Eongt bebre et f)vm ene fotbom^ft, 
Snb t)t ete oOe fbiwbt/' 
22. iDp ba ftob ben DilbraaUge fSonbe/ 
.^an iMr fod fu(b af Saanbe/ 
&a\> (an Qim, ^ufhu fin, 
Z>en unge 2ro(b itbi •^aonbe, 
23* jDa ble^ f^an fro og f)»rang ^mfring, 
<^an tog (^nbe i (In Xrm; 
^n 6(et) om itmbetne faa bbg, 

^enbeé <^eit» uar flemt meb «^rnu 
24« Xkt ba metbte ben bebcøMbe Clrmée, 
«&un førMf faa mobige Saaret:. 
//^erre ®ub naabe mig/ eUnbige Sit>I 
fRin Epne biet) mig' faa fyiatbl" 
25. ^an minbeb «) (enbe førjle og onben (Sang, 
«^un gjocbe^ i ^nHt faa Dee; 
€ttb Met) f)(m ben tebejle 2)jaw)e(, 
SJtan bmbe meb 4^jén fee. 
,26. £^ec (an Difbe minbe ben ttebie (Sang, 
•^un raabte paa SRarioi 6øn; 
Z>a mifbb |an beti (ebe æroUe^am, 
iDg Uet^ en Ktbber faa fHøn. 
27, Hh flfete unber finben faa grøn, 

©en Slibbec bUt> (øf! af »aobe »)/ 1) fbrwcbefd. 2) l^febe, «f g/tunb. 3) um. 9mU boiiffe Wfn. é9 

Se kggt tHUC faa globt. 

28. „^ bu Qtfrt^ etinet 

£)g bu fFa( bltof min S3h); 
Tilt bet Oulb i Cngelkmb er, 
Tkt ^xt ieg b^ m iio\ 

29. 9ea Mr mig faa libet et IBant/ i 

2>er mig faibt aXober fta; 
Stin @ttomobec mig fca fig ^fenbtr, 
3eg b(ev tt( Sroften gcoo. 

30. 3eg i»i( gite bin «^l6onb iSa^t, 

Øttlb, eg megen flor %Stti 
e<ia SR«nb t9eb, ^) Cline SSoubeirt ^ufbul 
Z>u b(tt)e( mfn <^ettend Jtjirce.'' 

SU „t>n icbCe (Ribber I t»i tade nu (Bub, 
@om o« ^t)er frelli af S3aabe; 
£oM bu bfg en 3omfru Deml 
aXeb (SlalU im 3 boabe^** 
33* ^Xan ieg big feto titogte itte fsa/ 
jDin 2>atter t>tt feg trotooe^ 
9or alle bene S3e(gjem!nger 

2>u fanger iKe anben SaDe* 

33. Zat fyir>t bu Stine; bu t)ife £lt)inbej 

3eg t)K btg prife og cut: 
Jton ieg big iffe meb SSenflab faa^ ' 
2>a/maa bu hjemme wnt.'' 

34. Xkn S3onbe fyin bpgget nu paa ftn iS, 

£)g 3rgen gjør ^nnem Umag; 
^nf S)atter bcrc Jtronen i SngeOanb, 
^m (^aver fqa gobe 2>ag'. . l)(t^9otfi(friiig«/Ubra«t: ieanbbeb! 7^ (Skrmle banfb (B^et. 

35, 9ht ^am eiine, fiSonbtné t^flns, 

SocDunben boobe 2(ngti 09 «^iirni; 
^tin er Sffober af en 2)ronning/ 
6$om rot)ec ubt Jt^ngend Ztm, 

36. Søtfl ba føbte l^un jDitttér ftn, 

£)g faa ben unge Jtongc; 
2)e.'taffebe ®ub poa alU ®ibe(, 
2>er maattf faa t>ti afgange. 

37* 9}u Itbber eOnelWe« iDatter, 

•^un raabet ot)er o(t bet Ktgei 

Sltne (evec meb SSonbemanb' {to/ 

Se ere ^inonben^ £tge. 

Z)e t)itbe 2)9r og Dyrene ubi 6Cøt)en« 

L 

I 

(efret Sfb^mp^ Qbgove.) 
1. 3(gnete ftanbec )Kia «^øje[oft^ SSrO/ 

®trap (om bec en «^manb fi?a fBunben op* 
'i^aa, l^aa; ^al 
. Gtrap lom bet en <^t)manb ^ra fBunben o)»« 
% Cg l^øt jDu; '3(gnete! ^Mb jeg figer iDtg: 
/,»« ©tt t)«re 2nietQ(mjte win?*' ' 

•Øaa/ fyioi, ^aal 
SBtl bu t>c(re o. f. t)» 
3. //£) ia faamoenb bet 4)i( ieg faa^ 

9Iaat Stt tager ihtg nteb paa t^at^fene fBunb.'* 
4* ^an fioppeb ^enbe6 4&cen/ ^n floppeb ^enbed SRunb^ 
6aa førte ^an ^enbe faa «^at>fen9 99unb. 

5, Se )>are ttlfammen i otte Tlar, 

®pt) @ønner be' ttir^xmmen monne faa« 

6* 2(gnete ^un fab t>eb Smuggen og fang/ 
2>a ^ørte ^un Gnglanbe Jtlotter Hang. ®amli banff e fBffer« 71 

7. Tffinttt (ttn sanøer f» ^pomdttb at ftaa: 

,/Ds tnaa jeg mig ubi Jttrfcn gaa?" 
8* /y3a gierne maa 2>u til Jttrfen ga(^ 

9laar iDa fommer tgjcti til IBømene fmaa«'' 

9« t^ fioppeb ^enbee 4&ten/ ^n flopptb ^nbeé SDtutib/ 
Gaa førte ^an ^nbe paa Cng(anb6 Oruttb* 

10. TIgnete ^un tnb ab Atrlebmn treei^ 

^nbeé IRober bagefter og «ar ef feen* 
11« ;y&g ^ fitt/ 3(gnetel ^tKkb jeg ffger SDig; 

t^Mr bar bu txsret i otte Xar6 2ib?" 

12. i,£)g ieg ^at^er txmt {Kia «^t>féne Sunb/ 

Gpt» Gønner ieg meb {yat)manben fif*" 
13» ,,£)g ^rKib ftC jDu for $6ren Din, 

2>a ^00 SMg forfleb til JBruben fin?" 

14* ,,& fytn gat) mtg et prcegttgt ©utbbaanb, 

2>et fmbee ei bebre om )Dronningentf *^aanb*^ t 

15. Dg •^Dmanben inb ab Jttrfebøren tren, 
XOe be fmoa fBtUeber oenbte ftg omfring* 

16. fyint «^aar Dåre font bet purefie Øu(b; 
^an^ f^tn be Dåre faa frpbefuCb'* 

17. ,,&g ^ør 2)u, Tfgneter' ^\>oib jeg ftger 2)tg: 
2>me fmaa Sørn længe6 efter Z)lg." 

18. ,,2ab bem (ængeø/ nien6.be lcenge6 Dt(/ 
. giet albrtg (omnier ieg mere bertiU" 

19. „D tetat paa be flore, og toenf paa be fmao^ 
£)g tcenf paa bet UUe fom i SSuggen Caa/' 

20. „dUt olbng tomfrr ieg paa flore eUer fmaa^ 
2angt mtnbre paa bet (iUe fom i Suggen laa." 

J^, f)aa,. 1^a\ 
Sangt mjnbce paa bet ItQe fom i SBuggen laa.** 7i . ' ' 

,%tH 1545 i ederfunb i @tat)andet Se^n, bfb 1623. ^ S^an ff 
»toen mtft Mittfit oeb flii Cvnrfcrtteire af ®none ®ttfr(efmié ?{orfre 
jtongerd Jtcønile (fee ®« 527. )/ tfvotaf føføfnbe StpCff et toget« •Kong ^agen 3CbeI{ietm 
VDet Jt. «f»agen 3fbe({letR ^afbe vffrtt Jtonge ubi Øtoctig ubi 26 
Hax, ftben (Sricf ()an6 fBcober r^nibe affiattbet, tKir^anbpaa 
«^orbe(dnb ') i ben IS^ ®tocben (faCbt« tiu ®to(ett/ meit rette« . 
lige ©torøen) paa ftn gaarb gibie,*) roet jine .^offinbec oc bag« 
ii^tfoiiS, oc mange SSønber t)aare (omne tit bannem/ oc ber Jton« 
gen fob ofuerDaut^erborb, foae (lanéDaQvectere, at berfomtne 
mange feflbe fegtenbte fpnben ') til^ oc ^afbe itfe langt til <8en. 
J)e t)ilbe gierne gifue *ongen bet ti(flenbe/ t()i bennem ffuntfé 
bet t>ære Dr(og«|?ibe, men ingen tocbe forbrijle ftg til ot boere ♦) 
A^ngen benne* Jtrfgftienbe, for bet {irenge SSiKor ^anb ^afbe lagt 
ber ^o6, oc be torbe bog t*e ^eUer anbet enb t)aare tiannem ob* 
•2)a gitf en aff bennem inb i €5alen/ oc bab et>inb ginbføn/ *on« 
gen« ©pjlerbaatter« ©øn, faa jfpnbeligen nb, t^ii bet Mt jlorlU 
gen fomørben. d^tnb gid ub, oc Jaa at ber fom en ftor glaabe 
£)rlog« Qtibf,. oc ^anb gid fhdp inb til Jtongen^ oc fagbe: 
•^erre/ liben er libenbi« (lunb/ pc lang er maaltib« time* Aon« 
gen faa til ^annem oc fpurbe, l^uorfore? (Smpb quab en SSife/ at 
Brief« ©j^nner fomme nu, oc mlbe ^efne beri« SSrøbri« b^^b, oc 
at benne onbe Xibenbe Dar fanbere^ enb ^anb \)\iU, t^x t)ar bet 
bejl at gribe til SSaaben i tibe, forbi «^oerfagnen r>at fanb. Aon« 
gen fuarebe; 6t)inb, Seg fienber big faa gob en Dreng, at bu 
figcr o« ide *&ærfagn,. uben ben er fanb/ oc ^anb lob optage 85or« 
bene; oc gid ub/ oc faa at bet x^arlDrlogS ©fibe, pc^anb fagbe 
til ftne i^^enb; ^uob raab {Tulle t»i tage for o«, enten fbibe met 
btt go(d t)i l)afvL9, eller fegle 9?orb i Janbet, qc beflerde o«. 8Si 

J) Stanbene imelleth giorbene i »ergen« Stift og SRogelanb. 
2) nu tnn et ©ognenat)« m ©toree«. 3) fønbenfra. 4) bringe. 9>* OUntSfrn 73 

fM«Hat ^r tHi tttt bttfuf fifrtt goffHfl oc »(te^b ifaa Oim|kw 
eSønmv» <^ o€ Mrie« mb ttogni tib tUfbm ^o^v t»fierit •^s' 
SKenb fttobe indcn @ttat gi^e ^nnem ^ jkuu 2)a quab évinb 
Sinbføii en Stfe, at bet tMt fømmeftgt at bie oc Dtrie fi^ numbe* 
%^ Qge fom be tUfbm ^afbe gloet Jtongen fagbe : bet et mm^ 
be^e talet, oc eet eftet mit @tnb» IDog t>i( ieg ^øce buob flere 
tHØe ftge. 2)e fbtftobe toet aOe Aongen« tilte oc metitngv tl^ 
fagbe be/ at be ^eUec vUbe fhibe oc folbe met cm, ettb (I9 met 
{Famme^ oc tife forføge Sienbeme,% oc at be ^fbe ofte tmnbet 
eieiet ntei mitibre %oUt. Jtongen tactebe bennem/ oc bob beiH 
nem Mbne ffg. £)c ^anb bcog i ffn SScptiie/ oi gtucbet f^ met 
fU @ttetb, £lu«embtber/ oc fette en fbrg^tt ^Im, poa ftt 4>of> 
sit, tog ttGptub t ffn •^b/ oc en 6fioIb t)eb ftbcn; od ffttfebe 
ffne^^fitnbet oc jBmibec i £)rben fammen, oc oyfette fftSSanere. 
. ^acolb (Stid\$n oat ba »^jofuitpmahb fbt Soldet, oc ofitei: 
fine SBcøbce^ b<nib ^afb^ megit Sanfft ArigpfoUf met ftg, oc to 
fine SRobetbtjøbce; 6t)inb®erria oc 2(lff 7(f(manb/ toflecdeoc 
bnelige ittemper; oc fBCobgtecige ^ibgtemingfmenb. X>ec bo 
femme tti Snn, oc ftnge Xunbftab/at Jt. «^agen oac ber, ginge 
be |Mia 2anbet, oc gtorbe Utxt ©tactorben, oc ()afbe oe( 7 SRenb 
mob ^uer en fom it» ^agen b^fbet 

2)et Jt. «^agen fyifDt ffidei ftt $o(d i fDxUn, figf« hit at 
^nb fi9ibe ftg aff ffn SSrynie igien , paa bet banb f unbe ootte be$ 
rebtgere/ oc cøriig til at fhibe, oc «^ebe oc S^øbig^eb ide fintbe 
betage Imnnom* 

itongen tiffebe megit buetige Jtrigf menb oc flerde Xitmptv i 
ftn @aarb/ Uge fom '^ani ^obtx oc giocbe« Xocjolff ®fo(mpføn 
^in flerde tmc en aff bennem , oc gtd- b^nb 3ttffnfibiO boØ f)an* 
nem i fhiben/ ^n t)al[t^ ^itim ocaSronie, ®no(b oc®piub, 
oc it goti@uerb; fora faOebrø Sobbreeb, oc ec bet fagt, at Jt. 
i^agen oc Sotioiff oaare Uge fferdr* 9lefl epet Jtongen gid ^an6 
Scenbe 6t>inb Sinbfon ®faalbafpi(bete. 

2)ec begge Jqosc mjøtti^^ bUff bec en (^aarb oc (afKg Gtrib/ 
oc be fteibbe manbeUge jfaa begge fibec, t(^i be ^afbe bueUgt oc ub« 74 9* 9Uaaf9iu 

tMoA Jtrigfføltf poa bagt portem«. Ccber be |afbe fhtbtt btiM 
e^tu^øc-^tibffttb aff^^nbintf/ bntg^be be€iiiecbenf numbettge* 

Jtottg i^ageti oc Zorjotff gmy (angt from foc fSannit, o< 
tuett oc enbeUing« tgtentum ^orrteti/ oc ftøfutbe @(io(be oc 
^toie, oc ^ttgge paa haabe <^nbet, oc vat Jtosgen mefl Ctenb 
t ®tttbfn, for Un focgplte <f»ielin gaff it ®fm fta fig niob®éIett/ 
^uorfore tf t Ueff oc mtft tMtoebucb mob Jtongen* 

S3bt beo anbm 4^cet fremgtngc ubt lige moobe ^aaibeltgeii 
Svinb &u}a oc TQff Tlfbnw^, oc ^ugge neb fbt fob. t>c bet 
be foae ^uoc Jtoiigen gid i 6trtbett, oc fienbe ^annem oeb ^an^ 
fotgpUe Siiilm, gtorbe be ftg aSef met bert6 Guerbe igtenem ^^m* 
ren, at be funbe fomnie til Jtongen* jDet Svinb Siabfro bet 
faa, tog b<m en Jpcttu, oc bcog ben ofuer Jtongenl ^itim. 2>a 
taabte Ct^tnb &u\a ^t oc fagbe : @Ctu(er nu Storbmanna Aon* 
ning ftg; eUec ec b^nb fafben, etter flpbbe ^anb aff Striben/ t^i 
nu er ben forgpite «^ielm bUfuen borte, oc. Soinb oc f)aité Sco^ 
l^r 3(lff ginge ^att ftam, oc ^ugge ipda babe .^enber, ocffrege, 
oc Cobe font gdUie etter i^ilbe menb. Jt. <^agen fagbe ti^ S»inb/ 
'^olt ftam fom bn flefner, om bu t»Ut finbe 9lorbmaAna Jtonning. 
2)a t)i(be Zotjo(ff gaa mob Svtnb, men jtongen fagbe, mig Dilbe 
banb ftnbe, fte(ff nii feg oc nuøbe bannem. 2>a fom 6oinb ^a» 
fieltgen, oc ^ug tit Jtongen, men Xoriotff jTiøb ftn @fio& ber 
imob, faa bart, at Ct)inb rafuebe ber veb, oc ()ugget feilebe f)ans 
mm, oc Aongen greb ftt @uerb jQuombiber i baabc *^enber, oc 
^ug til Svinb/ oc (I^fuebe f)an$ «f»te(m oc •^ofuetJieb i«^(ecberrie, 
oc 24^o(ff broebte flrapSoinb« SSrober Xrff TTfTmanb, ber efter 
• gid X. «&agen briflelige fram, oc faa ^art, (at atte tigebe for ^an« 
nem, oc bafbe bbbe ') oc rcebbe menb ide got i benne Strib, 
for IBaaben oc Stprd oc manbelig ttlføgelfe oc mobftanb, fom ber 
giorbi^ 

S)er Sitnberne faae, at to berie bejle Jtiemper t>aare faCbne, 
oc A* »^agen mtt fine menb gid (laarbettg ftam, oc brcebte for 

1) feig^ 9>» <ElaitSfira* . 7S 

fob, Mtfne bt ft^fttige, oc ifgytttiAtlly* OcJtimg^^atm 
Dat franmmt foc M ftt Sold/ oc fbcfnOe Siimbenie, oc ^ttg tie 
oc ^xt, oc i bet fonime fom en 9iH PipS^bt^/ fom SUin (aUeø 
bK, oc ffiøb i itongene Ttm ntbm foc XpeUn, oc bUff bet fagt 
af mange fanbfeci)ige SRenb/ at 2>conntng Oun^Obé Qhofuaib, 
Deb 9lafh Aifping, (om framløbenbié t pertten, oc fogbe: (Sifitet 
itongene Sane rum , 'Oc f tøb faa 9qUn ttf itong «^gett* (in 
paxt mene oc/ at bet er uvifl ()no ben fKøb/ t^i ®fttb oc 9^ii oc 
@yhib/'oc aUeflag« eiobDaaben brcfue faa tytft fom Cnee. 

jDet er oe fTrefuen bcrom/ at ber gtenbeme tMare {Iptbe, oc 
Jtong ^^i^en fbrfamfcbe fft Sold tgten, oc bolt poa ^toben, at 
boab «i(be tage imob bennem, om be ^fbe fommet tgien met 
frrfb <) Sold fra CSfibene : ba madtte ^) manb fee en itnberligt 
eSun, ot en $ti( ^engbe ^oft o|)pe i Kévt, oc b^ebe fig mit 
obben fram oc ttlbage Dfuen ofitct Jt. ^ogen oc (anS %oUl, oc bet 
buer fr^ctebe ffg for famme ^\i, fFtøb ben paa bet fibfle neb i 
Jtottgen« Xrm/ Jber fom ben var tpdifh/ oc taVM SRufen i Kr« . 
men, l^utldet Dronning @unbtlb Jtongemober fFuIbe met^ttlbie 
2rofbom oc Sinnefonfl; faatebi^ b^fue beffidet ocubrettet, faa« 
fom ^un nod b^f^ tærbt i Sinbmarden; ber fom ^nn var o|»fb« 
pH, oc bafbe gaaet til (cere. 

(Stidé bønner mxftt ber megit SoM, baabe paa S^Ifleben, 
oc bet be (Ipbbe tit &ibtm, oc mange Cøbe itb i fBanbet oc brud« 
nebe, oc be fom (omme iSfibenc; roebefhap bort, oc »fagene 
menb forfulbe bennem. 

Jtong ^agen brog ub ti( ftt CVtb, oc UbfU 6Mt fbrbtnbe, 
men bet bljøbbe faa, at ingen funbe flitte bet, oc ber bet Ubbe paa 
£)agen , Ueff b<mb t)an mecttg oc befuimebe, l^anb Dilbe ba brage 
norb til 2f (redflab ') tif fin ®aarb/ oc ber be fotnmé norb til 
*^gene »^ette ♦) , lagbe be tilXanbet, oc tar Jtongen ber n«r 
héb* •^hb (aUebe fine Senner til ffg, oc befftdebe alting fom 

1) frtf. 2) fmibe* 3) en Øaorb Uet oeb IBergen. 4) Cn 
S^t er CH (tot jlab Cteen eOet Xlippt^ 76 V- GlonSfnu 

^onbt^ifbe at ^olbiefhiae tftn ^6 bøb* J^cmb giotbt ftat difm 
. bete SBeKenbfCfé foc hnxum alU, oc angtebe cc fortoøb bet al* 
mefl, at ^otib ^afbe faa (abet fa(be ben S^rtfhte Zro> fom ^b 
^ ^afbe Debtagit, oc labet begpnbe at ptiebide ^ec f SttgetrOcBab 
(K^nb benneni fenbe bub til Srtde ®9nnet/ at be fhtCbe (omme 
oc annamme Steget/ o$ at be fFufbe fpare ^n^ gobe SSennec oc 
Scenber» jDc bec fom mtg er (enger Stjff firetogt, fagbe^anb/ 
t>i( ieg brage ^r aff Sanbet , oc t\i (S^riftnemenb, oc bøbe oc bebce 
for ®ub/ bet fom jeg '^afiter brubit/ men bet fom jeg bøer nu 
lier t <^benf{abet/L ba tober mig faa faaban SBegrafuelfe fom eber 
fblff got fluni^ S)t fyurbe ^n^ gobe menb (lann^m ba, om b« 
tde'ffttlbe fj^re ^an« Sijg til (Sngelanb^ oc (abe bet bégrafue efter 
e^nfietige ®(i(f ? «^uor ti( ^anb fuarebe: 3eg ^afiier (efutt^bm 
en «^ebmng/ oc berfor er jeg ide vttrbig di begraøt^ anberiebtS. 
enb fom en «f»ebntng^ oc paa en Uben fiunb berefter bøbe ^anb 
bec T^a jetten/ pda bet famrne fleb fom ^anb t)ar føb. <^uildet 
flæb bec aff bleff (a/let «^dgené ^eHe^ ^anb (ob ingen ®imnet 
efier fig, men en iDaatter fom Xora 1^. ' 

Jt. »^agen« b^b Ueff megit begrobet, baabe aff Sennec oc 
93-t)enner / oc be fagbc; at a(bttg fomme nogen ttb est bebce Jtonge 
ubi 9}ortig* «^ané SSenner førbe f)an^ Sijg norb tit @c^etm foa 
9lor^orba(anb/ oc giorbe ber en flor«^£i; octogbe ^annemybi, 
met aUt ^an6 SBaaben oc Stuftain^, oc f)ani befle Jttoeber, ocf ijk 
anbet/ oc tatebe faa ofuer 4ian9 @raff , fom «^ebenfFe tSlenbé ®cb« 
t)ane ba \>ax, oc Dijfle ^annfm til Uial^oi, bet er bc bøbi6 &(d, 
fom blefiie flagne i ®trib. .^uilcten ®a( be mente IDbin @ub 
t)cere ubi, oc ben forefiaa. > 

«^anb regierebe Slorrig ubi 26. Hav, oc giorbe (St)tnb Binb< 
føn, (allet ®(aalba ®pilbere en SBife om X. •fagene IDøb, oc 
^uorlebi« ^anb bleff foufnet m £)bind @al, ^utlden Sife bleff 
foOet «^gend SJtaaU 77 

f «M 1634 i etangerup/ ^«^( fem tBi|Fop i fvcn 1723. «f 
!«■«; flottbdige eiange «o^. Ai>^». 16S1. ««Ige 9i. 

Aeeb af SSerben, og lier ab ^mmUn. 
1. Sar, »etben / fat nei, 

3eg feebie nit længer at tMtte btn 2r«(« 
2)e SSpi^t/ fom bu mig (ar (9Xteb o^paa, 
Ikm (oijbr ^) jeg fra mig og t>U bem for^åa, 
3eg riwt mig W«/ og je^ fcebi« nu.tjeb 

Sotf(ettge(ig(eb/ 

$orfflmg«ltg(^b« 
2* <^t)ab et bet bog aU, ^ . 

6om SSerben oprminler meb fauer ®e{lalt? 
Det erjo fun-SJpgger og jlinnenbe ®tat, 
Det et jo hin'SBobUt og flftattenbe *at, 
2>et er jo tun 3fe*jTrog, ®«atn og gortreb, » 

Sotfangelig^eb, 

Sorfomj^eUg^b. 

3. e|yt»b er mine Hav, 

. eom fmugenbe ft)inber og fnigenbe gaat? 

•^b et min SSefprøting? mit 2gnfe«fttrb ©inb? 
2»in ©otrig? min ®(«bf? mit ^owbi« ®pinb? 
^tMber mit Vtbepbe? min SKø9<? min @t)eb? 

gotfflmgelig^/ ' 

gotfoengeag^eb. 

4. O Slitgbdm og ®u(b, 

2)tt Sotberig« 3Cfgub i ffinnenbe SRulb, . 
X>VL cfl bog af SSftben« bebtagélig Sing/ 
€om \>mt, aftaget og mM omfting, 
Dtt ep bog I i fm^^t 2»er(!e og SWeeb; 
got/omgelig^eb, 
^ gorfflwgelig^. 

l>la(ler« 78 S« £mgo* 

t^tMb et btne Sttoxut 09 Jtronbfe bu bær? 
SRtfunbelfe fibber bis alrib paa {R^g, 
2>tt ^emmeltg fiøbie^og ftelben e|l trpg! 
£u ofte bec fnublec/ ^vor anbre be 9(eeb» - 

gorfoengedg^b, 

gorfænge(ifl(>eb. ' 
6« Xd^/ IKibtfi eg Ounfl/ 

2>u l^^g opføite og falbenbe iDnnft, 
2)tt fottfltg opUefere/ ^oegetibe ') Sinb/ 
Øom tuffnb ^at 4&peti og bog løbet Mtnb, 
^b efi btt naar manb btg t^eb, 9ooIen ^ feeb? 

Sotfcengelig^eb, 

Sorfomgeltg^eb* 
7* X(^/ SenfPab og Sroo, ' 

®om a(t efter Spffen t)eebti 9^<t at fnoo, 
X)u fmuHe SSebragere, ^e(btge ®fal(; 
@om ffuffet faa ofte i 2>røfbe(fen6 Stalt, 
jDu efl/ fom og i'eg af ^otfaten^ebt^eeb/ 

gorfængettg^eb, /^ 

gorfomgeltg^eb. 
8* Hå), (t«be(ig £9ft, 

@om mangen meb bøbeiig Sober .IE)åt tf% 
Z)tt fengenbe Spnbet; bin fl9t)enbe (Sntfi/ 
«^år mangen i æuige 2uer ^enl^vift, 
2)tn &aal fpnié «^unnmg, men Griffen et'Ueb 

gorfonigelig^eb, 

Sorfo^ngelig^eb* 
9. @aa fat ba, fat ul, 

2)u fPalt nu ep lenger bebrage min ®iotf, 
aSebrageiig SerbeU/ {eg taHet big af, 1} imt9lbti foittgrtib^ SL Amdo. 79 Cg fytiftc Mft mb i Sotgremniiirm^ Ocat^z 
3eg (ensie at b;9bf mm Sorrig og 9løb 

3 ](b¥a^m6 ®(M. 
0. f. r>. ^^et ^at fin Sfo^&iie« 

1» Sorrig og ®(o^ tf tHinbre dl^abe, 
Spffe, lUpHe be ganger paa Sbb, 
SRebgang og SXobgang ^m anbcn onroobe, 
SoeffKn og Gfyer be følgie og ak 
3orberitg« Øulb 
(Sr i^rttgrig aSufb/ 
•^itnUn et (Sne af Gattg^b fu(b« 

% Atoner og @ceptet i iDemant^^fpttt (egf/ 
Seeg er bog ith ben fongettg 2)tagt* 
SEuflnbe fBp^ber i Jtronerne ^wge, 
3:uftnbfo(b IDm^tt i Scepteret« aXagt. 

' JtongernU SSo 
Sr fflon Uro/ 
*^imlen adene gior fattg og fro* 

3* ZUt 2ing b^r ffn foranberitg ipttt, 
TitU fanb ftnbe fin Sorrig i SSarm« 
Ziit ere Ørpfi, tmber bprebar Smytfe, 
Sulbe af Sorrig og ^emmeGg Jpoxm* 
ZtU ^r ftt> 
Stort eder Sit, 

«^tm(en aUene for Sorgen er qtrit« 

4* Selbe og Sitflboni og timelig $@re, 

• Stprfe og Ungbom i blom^enbe Xar, 

«^j99t ooer anbre fan »^ot^btt hmt, 

Salber bog af o^ i iQben forgaar. 80 S. iKngo. 

VIU Sing maa 

Qnbeit opnaa, 

JpimmtUné ®a(tg^eb (Sne ffdt flaa. 
6, jDepItgjie JKofec ^>åt flinl)ejle ») 2oocne 
©ffønnefle SSlomjler fin tærenbe ®ift. 
Unber en g?ofen*fi'nb ^mUt !anb foome *)/ 
Sor bog at øtebnen faa føtifom er fltft. 
3 aSaabe^tHittb 
glpber t)ort ganW 
,*&imlen ^åc Cne gpffalig^eb« ©tanb. 

6. aJel ha, faa vtt jeg tnig albrig bemøpe 
£)ro IHe SJecben ^aat efter min ^fgt : 
Sngen Sefpmring jTat funbe mig bøpe/ 
3ntet ffat giøre mit ^ierte fotfagt. 
©orrift, |!a( bø, 

8pjKg^ebe grø 

æiomjlre paa ^imresgpffattg^eb« 45. 

7. Mngiji ffal aure en Darenbe ®(«be; 
ambe jjal mnbe ftn SEott^ubaf 5Eeen. 
2(rmob jTa( prpbi« i rjgefle JMoebe, 
©V<J9^eb j!al ipeyfié paa funbejle S8ecn. 
3(t)inb flai fiaa 

gengffeb t »raa, 

^imlen fanb gne dit bette fbrmaa. . 

8. 2ab ba min 8ob og min 2pKe lun falbe' 
^twrban min ®ub n »in .^rre ^anb xM, 
8ab ifeun 3it>inb ubAfe f!n ©olbe, 

f ab tun og aSerben fu(bbnt>e fft ©piff* 

2iberni6 S3om 

S3(it>er bog tom 

himlen ffat »øre altingejl ^^er^ornl 1) (tipeHe, 2) ttlbe«^ 81 iM i 9tt9tn 1684, Nb fen 27^ ^annM ilSL Hxaémui Wtontanui eller 9ta8mu8 8erg* 

Gomoebte i fem TCctew 

f)etfoiierne: 

3er9f 9erd/ iané Sabet. 3a^otu Stontam 9robcr. 

SRiilt, bane Slobcr. fjeet/ 2>cøiu 

£t<beb/ ØSotttontfttilenttf« Sefper, Wbefogeb. 

3eroniiiiaé/ (cnbc^ S^bcr. ^mtetamUn. 

9}ieU, eofporaL ? ^ r il e Ot c t. 

^ gi^rfte (Scene. 
Seppe CftUene, meb er ^reo i i^anben.) . 

^er er &ah9, at 2)egnrn tf fe er i SSpen^ t^t ber er foo meget 
Eatitt i min ®øn^ SBcet>/ fom jeg iffe focftooer. Siaarene jhaet 
m\^ tit t 4&inene/ naor jeg eftertanfer, at en |iatfe(d SSonbefjrn n^ 
Ueuen faa bogftttb, befpnberUg faafom m tfCe ere afUSijfiiaxM*) 
SSønber. Seg l^r J^rt af %oll, fbm'forflaaec ftg i^aa iw^m, 
at ^an fon bifpntere, meb ^»iffen 9carji betffei tNTce. tid^ hxnhe 
ieg og min »^ufhtte ^ve ben ®(oebe at i)9tt fyim |>ca^{e/ f5c t>i 
biM/ ^r paa SSierget ^*), ba Dtlbe t>i iffe fortcpbe paa atte be SftOins 
ger, Di ^at fat paa ^con; 3<g fan nof nurcte paa 9eec jDegn^ 
Qt ^n ffiøtter iffe meget om, at min @jøn fonimer ^ib. 2)et . *} 3 <?gnfn af Stoeéfilbe ^at Xif benævne ttnivetfltet meget fdøtAet^ 
9M. **} en fBonbebp ganfTe ncrt peb Stoe^ftlbe. 

6 82 «• ^ibeti. 

téminer mig fot/ ttgefom fyin ar Unit fot 9ta6mtt6 S3erg* 2>et 
et ffteffeltgt tneb be I«rbe %M, be 6<rr fooban Vttnb tit ^Ders 
anbcf^ og ben ene Ian i!fe Itbe, at ben anben et ogfaa (ortb. 2>en 
gobe SSanb gtøt (ftønne ^tefenet ^t i SBpen^ og Ian tale pm 
SRtéunbelfe/ faa Xqatene maat flaae een ubi iØtnene/ men mig 
fpne«/ at ^an fe(D iffe et ganjTe ftt fot ben S^t(. 3eg (an ith 
tibe, l^t)oraf faabant (ommet; om een ftget, at min 9laboe fot^ 
flaaet XDlmgen bebte enb Jeg/ fFuIbe jeg (a^gge bet paa '«^ettet? 
ffufbe ieg ^be min Slaboe fot bet? ffln faamirnb-giønSeppe ^tg 
i(fe» !Ren bet tt, min.Xtoe, 9^et jDegn. 

ainbett @cene. 

3epi^e* 9eet3)egtt. 

3 e p |> e, Seléommen ^iem igten, $eet ! 

9eet* æaf Seppe aSetg. 

3eppe. 7(d) min bjette ^eet! gib 3 (unbe fotftate mig 
noget 2atin, fom flaaet i mn @øn6 ftbfle S3tév. 

$eet. «f»t>ab @na(, meenet 3/ at jeg fotflaaet iffeEatm 
faatHlfom 3et ^m^i jeg et en gammet 2(cabethlcué , jeg, 3eppc 
85etg! 

3eppe* 2)et t)eeb jeg noC, men jeg meente, om 3 fot^ 
ben ni^ Satin; t()i bet @ptcg fotanbted 't)el ogfaa/ faaDelfom bet 
Giettanbffe; t^t i min Ungbom ta(eW man i!(e faa ^et ipaa 93iet« 
get; fom nu; het, fom man nu (albet ia((t>ax, falbte man ba 
2>teng/ en %xøtm ^ebte ba øtab^moe, en 9Ruf&ant ®ptttes 
manb/ og en Gtffetetet QUvotu JDetfot menet jeg / Satinen og 
(an wrce fotonbtet pben ben Xxb, 3 t)at i Jtiirten()at>n* 9Sit 3 
tMTte faa gob/ at fotRate mig bette, 3tg fan nol (orfe SSogflavet« 
ne, men fatttt i(fe SReeningen. - - 

^eet. 3tt Bøn jFtitjet, at f)an fhiberet nu pn Logicam, 
Rhetorieam og Metaphjsicam. 

3 e p p e. t^Dab r>il bet ftge Logicam ? 

'qDeer. J>ef et ^anf^toffefioef. 

Sepp'e. Srt et mig fiorrt, gib ^an hinbe blm ^arp. f)eer. SRen 2)f gn førfl. 

3 e p y e. <l^Dab et ben anbeit 9#fK 

9 eet* 2)en §ebbet Rketorica, bet et paa )DanfP9titua(en; 
men ben trebie ^fl maa ^cctt fotfftet^n, eKet bet maa txgtt 
SranfP; t^t r>at bet iatm, foa forflob jeg bit nof. Seg. et ett|»a^ 
bel, 3eppe93etg, at tegne op ben ^it 2(utpta. AJa bet et en 
Singe/ Anciila enlige, ^^^!t^ et @ftæg, Coeua en.Slatpottei 
Ccreyiua f^l, Campana en Xiofft, Celia en Xielber^ Lageaa 
en StdfFe/ Lana en Ull>/ Anciliaen $ige/ Januaen iDjOt/,Ca*e<* 
Tisia @mj?t. •: . , 

3ep pe. 3 maa ^at>e en fbtbanb^t 3i)uhmmtlft, ^t* 

9eet. 3a ieg ^arM ittt tornft/ at jeg jFuIbe ^at>e bUoet fa« 
(ornge t et fattigt ^egnePalb. 3eg funbe not ^ave t)attet noget 
onbet fot l<rnge ftben, betfom ieg bilbe ^at)e bunbet mtg,))eb en 
^ge, men jeg t)tlbe l^ettet ^ielpe mtg, fom jeg (an^ føtenb man 
ffot funne ftge faa mig/ at jeg ^t faact S3røb fot en Aone« 

3e pp e. a^fen fiete 9eet! ^x et enbnu noget anbet Sotin^ 
fom jeg ittt fbt^oaet; fee ^et benne Sintei 

f)tet. Die Yeneris Hafnia domoin profeetnrao anm. Det 
et noget ^mtvarmih, bog fotfiaaet jeg bet ^eeC ttl, men bet funbe 
bt^ •^Debet paa en anben. 2)et et ^aa JDånff / bet et (ommen 
profeeto en *^o6 9tuéfer tit Aiiøben^aim* 

3 e p p e* i^ab mon Sluéfen nu t>i( befliøe ^et igien ? 
. ^eer. 3>etet itte 2)?ofco\>ltet^ itpft SBecg! t>tt et unge 
©tubentete, fom man falbet SRuéfet, 

'3^9Pt* 9hi! nu teeb jeg, bet et t)ifl f!ot3(Uatm i be Dage^ 
naat be faaet @a(t og S3t«b/ og bltt Stubentete* 
^.eet. 9laat Denter 3 ^am f)iem? 
Seppe. 3 2>ag ettet i 3Worgen. ^iopie ^eer! tø\> libt 
^t, jeg t>tl fptinge tnb ti(9lille/ ^un {Ta( gtue oi en£)ci(4D( ^erub. 
9eet. 3eg ft( nof heUet ^a\>€ et ®(ae SBt^mbetJtin; t^i bet 
et fot tibligt at bttffe Sbi. 

6 ♦ 84 & ^olbtrg. 

2:rcbie@ccife. 

^Jcet (aUtnt) 

3fe9 ffiefttet tffe mt get om, fanbt ot fi^e, at 9la«tnué 55erø 
Ammer ^iem, iffe forbi' jeg er bange for ^an6 gflprbomj tf^ jej 
twr aUerebe gammel ©tubent, bo ^an eitbba gtf t ©fole, og fif, 
meb 9^nm6tton, paa {!n Slumpe, ^er t>ar onbre Aarfe, fom 
beponerebe i miit Xib, enb nuomj!unber« Segbeponerebe fra @(a^ , 
getje @foU, meb 9^er 9Ronfen> Stddmu« Sefperfcn, S^ct^n 
itlim, SRob« ^anfen, fom ))i t ®fo(en tafhu ^aH ^anbefage, 
^ul S^erfeii/. fom r>x talbu ^out ginfcljofum, aUt *ar(e, fom 
fy^xSt Seen i ^anben og ®fiag paa *^agen, og fom Dar capabel 
at btfputere i ^t>U!en flRaterie bet fPutbe vorre. 3tg er f un bler>en 
jDegn, men er fbmjøtet, naar jeg ^ar mit boglige 8Srj9t/ og for« 
flooer mit Gmbebe* 3eg ^or foriebret meget ubi 3nb(omflerne, 
eg ^or bet; fom ingen of mine Sormomb ^at>be, foo mine Sfter« 
(ommere iffe fFot bonbe mig i min ®rav. So(( tamfer/ ot bfr 
tx ingen £)bfenMt|oner t^b ot'^kHrre iDegn; jo jo!- Degnefolb er, 
min Xroe, et vqnfPetigt Smbebe, noar mdn f!o( ^axi bet poo ben 
Sob, at bet 9al fjvbe fin SRonb. Sor min Xib ^olbt^^olf ^er i 
S3pen oUe Siigfonge Uge gobe, mtn jeg fyvc bragt bet poo. ben %^, 
At jeg fon fige ti( en Sonbe:. (^oilfen 9)fo(me r>ii bu 'f)au ? ben 
fofler foo meget, ben onben foo meget; iltgemodbe t^oor berfPol 
fofleé 3orb poo ben 2)jobe: Di( bu^ ^ot)e ftint @anb, etter flet Dg 
ret Sorb? X)er er ogfoo obfTiKige &6fert>attoner,^ fom ntinSor« 
monb, (S^riflop^er Degn, iffe t)ibfle of at ftge; men lE^on ^ot)be 
iffe fhtberet 3eg fon iffe begribe, ^t)orIebe« ben Aort ftCeD Degm 
SRen ^on Dor og iDegn berefter. Sotineri ^ielper meget et SRen/ 
neffe ubi otte forretningen 3eg t)tibe iffe mifle bet Sotin, jeg tan, 
ittt for ^unbrebe 9{i):5o(erj t^i bet^l^or boobet mig i mit @mbebe 
ober ll^nnbrebe 9ltpba(er, jo ^unbrebe ti(. Wille. 3ei^pe. feer. 

' 9<et. STaf grorlUTf. .3« tftffier eOct< titr SSiMrtitftnttt, 
oben naat {ig (Kit onK t Stoinn, mm i<g ^ graieoKg en fbt 

{Ride. aSeei^ 3\)el, 9tfr4 at mtti Bøn tmmn ^im i 
2>ag ellet SRotgen? 2>fc faoec 3 en SRonb/ fom 3 fan tab mebs 
t^t ben Jtat( er iNe ffoaten for Xungeboanbet, fdafomKg (far (irt» 

9^^<^- 3a {eg troer not, ^n fan taU en «^ itto(kr(atfau ^ 

!Ri(le. JtloPerUitin? bet er jo bet beb{k<«ttn, (iøffom JUo* 
#erUrrreb er bet bebfie £errrcb? . 

9eer« ^a, ^, ^, f^. 

giitU. ^t)0raf(eer3/?)ter? 

9eer. Zf intet, 3e4ipe S9erg! OA Zoaf )>aa en f^ifil 
3er ®faa( SRodtUe, fyi fyi f)a\ bet er ^nbt nof^ fom 3 f%ff : 
it(of!er«meb' er gobt ictmh, men 

{R i n e. ® cørcé bet brrreb if te paa SttofUtet, ^Mrfor tøSM 
bet ba JUofierUrrreb? 

9^tu 3o, bet er ret nof; ia^fyil mm ^ fan M gine 
mig noget at bibe paa til SBrambet>men» 

{RtUe. «^r tigger et Øtpffe Srøb og £)f{ {Taaren, om 3 
irit iHe fbrfmooe* 

9 e e r. Znt WtotiilU 1 Deeb 3/ ^tMb Støb ^bber naoJEotint 

91 i t ( e* 9let mare t)eeb ieg iHe* 

9>eer (erber og fii«f(er tiOigeO 2)et (^ebber Panti, genithrvfl 
paaiy datiru« p«no, TocaeiTua panus, ablatiriM panq. 

3ep)>e. ^iaemomb 9^er! bet ®prog er Dtbt(ø^|g» t^b 
^ber (Scoubrøb? 

9ee r. iDet ^bb<r Pania gravis, ^ ftint SSrøb Pama finia. 

3eppe. 2)et er jo ^alt) JDanfT* , ' • 

^ 9eer. 3a bet er 9ifl, ber ere mongfbtbige (otinife £)rb; fom 
^ beceg Opvinbetfe af 2>anf(en ; t^ Hg flot ftge jol noget: ^ 85 8*^o!ber9* 

twt en gammet fRutov I *Wen^at>,n6 ©fok, wb ^tatyn Saxo 
Grammatica, fom focbebfebe Satinen t)n i iavbtt', og 'giocbe en 
latmff Grammatica , I)t)orubot>ec i)an fif bet 9lat)n Saxo Gram- 
matica. Sen famme Saxo f)at bjøbet meget |)aci M (atmfTeØprog 
nteb'bonfr« £)tb| t!)t fer ()an9!3:ib »ar Katinen faa fattig, at man 
tMk funbéfMnie en ret SReenittg^ fom So(f funbe forfiaae. 

3 e p )) e. S72en ^t}ab t^U bet Drb Graiumatica ftge ? 

f)eer; jDet famme/ fom Donat !Raar man bmber ben inb 
i tf^ttff .{Btitb/ faa folbe^ ben Donat; men naar man^bmber ben 
tnbt ^t>{b9)^rgament, faa falbeé ben Grainmatioa, og bedinerei 
(tgefom ala. 

91 U (e. %å^\ jeg t)eeb albrtg, ^t)or alt bette (an rigge i ^ote« 
. bet paa SoTf ; mit «f)0Deb fmmUt; naar feg (un ^jør tale berøm. 

3eppe» iDerfor er (érbe Soli jetter iffe gierne rigtige i 
»^otjebet. 

' V fftn U. €c I^DiCfen ®na( ! faa mener bu^ at ^ox ®øn StaU 
muøSlergeeiRe rigtig I i 

Seppe, fØtig fpne6 aliene; SDIorltUe! bet er noget unberligti 
tit fnm ffrivec latinffe 93ret)e til mig* 

9>eer. Seri ^^r, min Sroe^ 3eppe Slet; t^i bet er noget 
naragtigt«' IDét «ar ie ligefom jeg vtlbe tale ®r<rfF meb Slibefbgf 
ben/ for at labe fee, at jeg forflob bet @prog. 
' Seppe, gorjtoaerSogfaa ©rorjf/ q)eer? 

9eer* Zd)\ jeg ()ar {unnet for tpt^e 7(ar ftben fhae paa een 
^clb, Dg{«fe bet ^eleSitani paa®re{T, Seg (an enbnu (omme 
xl)u, at bet ftbfte £)rb ^ebber 2(men, 

3 epp e. 2t(^ ^er ! bet til blitje artigt/ naar min ®jwt (om» 
mer tilbage; at w tan fo^tte 3er to fammen. 

9eeft Sil l)an btfputere meb mig/ fPal ^n ftnbe Aarffoc 
fm «^at/ og t>il ^an fpnge i Xap meb mig, faa (ommer ^an ttt 
(ort. 3eg ^ar fanget i Xap meb ti ©egne/ fom alle ^ave maat* 
gii9e |ig tabt, tt)i jeg ^ar taget Xroen fra bem a(le ti» Z)et $ar 
tjorret mtg' tilbubet for ti 2Car (Iben/ at »<rre 6antor t bor grue 
Gfole; men jeg ^ar i((e vilbet; t^i ^twrfbr ffulbe {eg gtjøre bet^ Seppe? bMrfot ffufte feg fbctobe min SReents^/ fom elfFft 09 
irrer mig) 09 fom jeg elffer og arrer tgietti }eg iet)er paa et Gteb, 
(mrfeg ^r mit bagifge fSrjøb/ og (t>or jeg er refpecteret af aOé 
Solf; t^ Xmtmanben fé(i> fommet albrtg 1)ib, jeg 6Kip {o jhap 
^tet for at forMt)e Siben meb ^m, og fpnge f»r fyiviu %ou ' 
gangen Tiai Deb btéfe 2tber gav ^an mig to aSarf/ fbrbi feg fang 
nt, Te» mi, fa, loL Jj^ ft)or paa, at f^n ^t)be ^9rre tSefiag ber^ 
enb t ben ftørflt Soca(«S)tttftqt)e, ^ ^t>be ^ørt t JtMen^tm* 
SttS give mig enb et @la$ S^renbeviin, 3eppe/ ffaljeg fpngc 
bet famme for 3er. 

3 e p p t. (RiBttnt. SVioml no( et (SM SrMbeviin, SKOe. 

f>eer* Seg fpnger iffe for cn^Mr* SPfen 3 er min gobe 
Sen, 3eppe, fom {eg tiener meb Sornjrietfe. (iBwtM: at froab^ . 
førfl (angfom.) Ut, re, mi, fa, tol, la, ti, nt; nu tilbage , ut, 
81, la, tol, fa, mi, re, «t. 9ht ffal 3 ^txt paa en anben !Dtaabe, 
tyoot fygxt ieg fan gane: Ut, re, mi, fa, tol, få, •!, ut, Re, 
mi, fis sol, ia, ti, ut. Re. 

Seppe. ^iUemomb/ bet f!b#e gtf fiint Sote fmaæ Orifc 
Ian if fe gaae ^jøiere meb 9tø|lm. 

$eer» 9lu mC jeg fpnge ^afligt : tJt, re, mi, re, net bet 
Dar iffe rer, ut re mi do t« mi nt, net bet fom ogfaa galt; bet 
er forbanbet tungt, 3eppc! at fpnge faa ^aflig» fOttn ber fom« 
mer SRonfteur 3en)nimu6* 

gemte ©cene. 

3erontmné. fftagbeløne. Si^beb. degnen. 3^PP^« 
9lille. 

3eronimu6. @ob Sporgen, ®t)oget ! fyix 3 nogen Zibenbe 
fra 3er @øn? 

3eppe« 3o jeg troer t)an fommer i iOag eUer i SDIorgen. 
' £ i é b e b» 7(c^ ! er bet mueEigt ? nu er min Dxtm fitlbf ommen* 

3<rontmu6» ^tnib brømte bu ba? 

2 U 6 e b« 3^S brømte, at jeg t^éfebe ^om* 88 . .fc^lioavrg. 

Wlaihtlont. ^t tt bofl noget txb SDwimur Dymmt 

éc iffc ot foragte. ^ . . ^ 

Sevonimué. JDetn fanbt npf; men,^b^o«l Sjoi^fMgfr 
tc(tibt itu faa meget paa SKanbfolf om ^Pogeti/ brmn(e3 tffefani 
«^ttl)t om bem om Slatten. 2>tt biyipte oe( tigefaa f!crtt om m% 
i V £)age, m t>ai:e fo((ovebe {ammen, SDtagbelone ? 

\!Dlagtreiofte. jDetet, min Sroe, fanbt $ men nu ^or jeg; 
min Zcoe, tf fe i nogU Xor bctmt om bfg. ^ 

3ec«ntmtt<* ^tfommet Utaf, at jttittUg^eben tt iffie 
' faa ^eeb m, fom ben vat ttlfotn. 

eisbet.. SRen ec.bet mne(tgt, at 9ia^mU6 S3erg fommer 
^tem i borgen? 

. Seconijn««. ^i mm fattet! bu ffulbe itte l«be btg 
' mevfe meb at inrre foa fbctibt. 

tilbeb. V(^ er bet DtH, At b<in fommer ^tem tSRorgen? 

3e(ontmtt6( 3a!|a! bu ^^rer \o, at ban (ommcr tU 
benSib. 
. «i«beb* ^t rangt l^ar w til i fWorgen; l^ierte gæt? 

3eronimue* ^r>ilhn forbanbet éna& ZH^fe fbrttbte 
So(f <er (tgefom be tMir galne* 

St^bfb* SajegtéUer^ min Sræ, ^t»e(24me. 

3erontmu6. Z)u ffulbe ogfaa fp^rge , ^»or lang en SSmc 
er) faa funbe man t«rnte^ bu t)ar reent gal; bolbt tnbe meb faaban 
® labber, pg lab od gor«(bre fnaffe famn}en. ^»x, mtn ftftre 
S^ppe SSecg; ^otber 3 bet raabeltgt/ at biefe tp unge Stemieffer 
fomme fammen, 'f9renb ^ati ^at>er SSr^b? 

Seppe. 2)ft er, ligefom 3er fpne«. 3eg fan nof unbers' 
l[)0(be bem; men bet t>ar >og bebce, at f)ar\ ftf S3rj9b fprfl. 

3eronimuf Seg l^olber bet albele« tf fe raabeltgt, at be 
{omnier fammen før. C&iM groebet og bvtet.) 6t f9 ff tæm big 
fpr en Ulp'fee? 2)et er en ©pot for enlige at ftille frg faaban an. 

Stdbeb .(drttbenbe)* gaaet f)an fnart S9r«^ba? 

^tpft. X>tt er ingen Suiol paa , ^an faaet to fnart Stjøbf t^ faa 9ibt, totn jeg (kue fføvti tx ^an faa («tb, at ffcm Am (fffe 
^MiftoSSog bet ^4 \mu. 4>^ ffveo mig et (atinfFØceo tUnyeOg. 

9ftiUe. &g bet fon mm ffa^e, bet t>ecb iDcgnexu 

St6beb» Satbetfoaoef fTccven? 

9eer* 3^ .t)el nof fot faabon ung ^etfoiu ^an &m b({«t 
gob, aSammefeUe! JDert>Ueaer6 meget tiU 3eg tænfte ogfoa, 
at jeg )>ar tant/ ba jeg tKit paa ^ani ZlUx, Wttxt. * • % . 

3tppt* 3^/3 («rbe So(f rofec albrig ^inanben. 

9eer. GijSnat, ffulbe jeg b<rte2(r)mb ti( dam? 2>a^ 
enbim iffe t>ar f«b, dat>be je!g aUetebe jldaet tree ®ange ®(a(erel^ 
og ba ^an fab'i ^ecbes&ctten/ tfatjb^ jeg txrret otte Hat 2)egm 

3e)>pe. 6en fan ^aioe bebre <^ot>eb enb en anben. Htn fan 
terre faa meget t eet Zav, fom^anbre ubt ti. 

$eec* 2)a t9c $eer Segn np( fatte |tt J^rnh mob ^bem 
bet flat Mtce. • 

3erontmu6. ?ia, jo, fynx tanr>axt gob focftg; (abo6 
nu gaae f^uta, SSørn ! gat t>el, Seppe 1 3eg gt( ()et forbi, og faa 
vilbe jeg tak meb Ser paa SSeien. 

]( i ^ b e b. 3(c() ! vaer mig bog: ab, faafnart ^n (ommer. 
Geronimm^ STtagbelone og £t^beb gaae.) 

@iette6cene« 

3eppe. 9Iil(e. yeer. 3acob. 

Seppe. ^DabvU bu^ 3acob? 

... 3 a c o b. Saer, Deeb 3 Stpt? 9ta«mu6 S3erg er tommen ^lem* 

3eppe* «f)Ulemomb er bet mueltgt? ^ooclebeé feer IJKin ubt 

]^acob. H^ 1)an feer meget (orrb ub* Slaémul 9Iie(fén/ 

fom (iørte for fy^rn,^ ftnrr ipaa, at fym giorbe iffe anbet ^en ^ele 

aSet, enb bifputerebe paa ®rarf! og Slamitif! meb fig fe(b/ og bet 

mibertiben meb faaban 3tMr/ at f^an (log 9laémtt$ 9}ieifen tree 

tit (tre ®ange bag i Staffen meb fnpttet 92<rt)e, og roabte ber^oø 

olttb: probe Majortn, probe Majoren. 3eg fan t<mfé/ fyin 

^ar ^ft en fitfput meb en S^ajor før ^an ret(ie. Unbertiben fab 

^tt ^Oe, oøftirrebe paa SRaanen og ®tiemerrie/ og bet meb faa$ 90 & ^tterg. 

ban gmnbig ^nt, at ^n foXkt tm (Sange affBeqtan, o§ ^ar^ 
ner brubt «^a(fen itu af lutter Sortbom/ faa at {Raeniué 9}fe(fen 
loe betaf, 09 fagbe t^b ftg felo : SHaévtttxi ^rg ec M en ((09 SRonb 
)>aa «^immelen/ mtn en 9}at paa 3ocben. 

3 e )) p e. 7(d^ f om ! Kib od gaae ub at toge tmob ^dm, Stiint 
9eec! fom 3 meb ol 2)et fan ^ehbe ftg^ at ban ^ar gtemt 
2>anft 09 Fan tHe taU.anbet enb SattU/ r<t<i (<in 3 t>«ce Solf* 

9^^c* ®(am bet giør, jeg ^ar anbet at befliUe. 5C n b e n ^ c t 

gør(te ©ccne. 
a^ o n t a n u é (meb porerne neb om Sdenene.) - 
3^g f)aT fun txrcet een Sag fra Jtiøben^at^n/; og r<rngeé cUt^ 
rebe. «^t)i6 jeg tf!e ^abbe mine gobe SSjeger meb mig, funbe feg 
iffe (eve paa Eanbet Studia isecundaa res ornant, adrenfii so- 
latiumjiraebent. 3eg fr,neé/ tigefoni mig fatteé noget/ efterbi 
jeg ^ar t(!e blfputeret i me Sage. 3^g \>eeb iWe, om ber er 
ttogte (<rrbe SoK ^er i S3pen^ f)r>H ^er er nogen^ f!ai jeg no! f<ettf 
bem i Zthdh, t^t jeg fan tffe leDe; uben jeg maa bifputere. aSinc 
ftoXhU Sor<ribre fan jeg iffe meget taU' meb ^ t^i be ere enfotbige 
Solf/ og t)eeb neppe anbet enb bered S3j9meø2a:rbom/ faa at jeg 
fan iffe ()at)e megen Ztø^ af bered £)mgiatnge(fe. degnen og 
®foUme{ieren fFa( fyir>t fhtberet^ men jeg t)eeb iffe^ ^t>ort)ibt bet 
tlrorffer ffg; bog ffa( jeg focføgC; f)t>ab be buer tit. STOineSotirlbce; 
iU\> forffrorffet/ ba be fahe mig faa tiblig; t^i it f)ay>ht iffe t^entet/ 
<tt jeg ffulbe ^ate taget fra Jtiøben^at)n om (Ratten. ($an flaaet 
31b/ t«nber fin ^Ibe, og ftrtter $tbebo9ebet igiennem et ^ul, fom (an 
t^at paa |[in i^otO QaaUM falber man at fmøge Xobaf studen- 
tikÅs. Det er en gob Snbention nof for en^ ber bil ftrirje og 
fm^e ttøige. (Gattet ftg nib at tofc) SCnbftt @cfttf« 

a){ontanné. 3acoK 

3 a c o 6 (rpéfer vm ^aonben, oø {Iver (in iBtoM.) SBelf ommen 
^iem tgten, min (atinffe SBcoed 

SJIontanué« 2)et ec mig fiffrt at fee Mg, 3aco6! SSm 
^Dab betSStoerffab ongaaet^ faa n bet noget, .fom par gobt i gamfo 
2)age/ men nu fan bet iffe faa ))a6fe {tg mcer* 

3 a c o b. .^i faa ? ejl bu jtte min aScoer ? 

!Dtontanu«» ^et negtetieg iffe, @(pngen at jeg {o er 
bin S3roer teb SiøbfeCen^ SKen bu maa Pibe, oi bu efl enbnu en 
SBonbebceng, og jeg en PhilMophiae Baccalaureus. fØIen ^r, 
Sacobl ^Mrban (et)er min Jti<rtef!e og min Øuigecfar? 

Sacbb« (Ret pel, be tnire ^ec npeltg, og fpurgtt; ffwt fnatt 
Sroer foni (^iem. 

IRontanu«. 9lu SBroet tgten! '3eg ftgerbet if(e af^offorr« 
big^eb, 3acob! men bet gaaer pcofecto t((e an. 

3 a c o b. •^tHib (Fa( jeg ba (a(bé SSroer ? 

an o n t a n u ^t 2>tt fiol (a(be mig aSonffeur SSontanul ; t^i 
faa ()ebber jeg i Jtii9ben()at)n. 

3acob, jtunbe jeg hxa fomme bet t^u. SBac bet iHe SRon« 
fteur Sromebanu6? 

S){ontanué. Aanjl bu tf fe ^j9re? jeg f!ger jo SRonfteus 
SJfontanud. 

3a€ob. !D{onfør SRontanud, SRonføi Slfontanu«. 

SV o n t a n u é. 3a bet er ret ; t^i SVontanu« |>aa Satin er bet 
famme fom 93e'rg paa 2>anf[. 

Sacob. Jtan jeg ba tf fe ogfaa ^ebbe SRonførSacob SRon* 
tanu6? 

SSontanué* CRaar bu ^ar gaaet faaComge i ® (ole fam jeg, 
og ubfiaaet bine Examina, faa fanfl bu ogfaa give btg et (attnff 
9}ar)n. SRen faa (<rnge fom bu ejl en SSonbebreng, maa bu tabe 
big ttjne meb at ^ebbe (let og ret Sacob SBerg, aften ^r bu nurc* 
fet, at mm Jtt«reft« ijiar tamgteé efter mig? 92 & if^berg. 

3 a C4) b. 3a t>ifi , fyin i)at tmrt meget utaaUnobtg otm:^ ae 
bu bleu faa (ornge borte. 

9)lontanu6i Z)u maa ei l^eOee butte hxi^ bin jt$ipn\ 

3a CO 6. Seg t>Ubip ftge: 9R;pnføititl Xmt^i ^at wrcet 
utaalmobtg, at bu efl bleven faa (enge borte. 

an o n t a n u 6. 3a nu er jeg (ommen ; 3acob ! og bet aOenc 
for^enbe« ©(pib; men jeg bltoer bec j((e ret gammel; tbi foa* 
fnart \>l bar ^olbtSSrpUup, tager jeg benbe meb mig ti( Jtioben^at^n« 

3acob. IBU SRonføren ba i((e tage mig meb ftg? 

as o n t a n u d. «&t)ab flal^ bu befliae ber ? 

3acob. 3eg t)ilbe fee mig Cibt om i JBerben. 

SBon tanué. 3es mlbe tft(flt, at bu i»ar fep a fpt) Tlat 
pngre, faa fCutbe jeg ftftte big t 2attn«@(o(eV at bu ogfaa (unbe. 
btttH Sitobcnt. 

3acob. 9Jei bet t)ar t((e gobt» 

aBontan\i6. ^»i faa? 

3ac o b. 3o/ faa m(be t)ore Soreibre (omme reent tit at bet(e. 

fIRontanué. ^ør! f)r>Utt Drb ber (an (tgge i ben Jthorgt! 

Sacob. 3a/ jeg er fWb af SnbfaCb, ^t>be jeg fhiberet; 
t)ar jeg hlmn en Sanbené ®fkim. 

SRontanu«. SRig er fogt, at bu ^ar et gobt .^ooeb. SSen 
^\>a\> T>i(be bu eKeré beflitte i jtiøbenbatin ? 

Sacob. 3eg t>i(be faa gierne feebet runbe Saam, og.*to« 
fieret; ^t)or man giør Serreb. 

^A n t a n u é. • »^a ^a ^a ! net ber befhUe^ anbet paa Stlo^ 
xH*) enb at giøce £erreb!^ SRen f)at min @uigerfar etter« faa ' 
faiange SRibler; fom ber ftgeé? * 

3acob. 3a Di^/ 3crottimué er en riig @ubbe/, ^an eter 
fnart ben trebie 2)eel af Spen^ *) SKlnnmeme pM Atofleret, ntt eommunitetet falbet/ i Aiebenf 
bovn maatte ben ftib botbe la^nfle ^Dt^pnteres^velfer« 5Uofler» 
£<meb b«e.£crrreb fom gjøte^af 9tonneine i belal^olftcXlofterr/ 
var ben Oang enbntt mcøct figt 1 2>aiiniiirf . 9. t^tterg: 93 

9t onean uf. !Reti l^r bii ^øttf om ^n agtit ot gtee no« 
9fn ttbfipr meb ftn 2)atter? 

3aco*. 3a jeg tro^r not, at ^an f!pcet ^nbe M ub, befpm 
bff (ig om ^n faaer fyrit Wtonfexm px^H f)n engang ubi 939«n. 

9)? o n ta nu «■ Z)et Utt)et intet af, jeg gtør mig iHe faa 
grmeen at pxalt t)n paa Sanbet; jeg ec e(lei:é fun for at bifputere* 

3a c o 6« 3eg meente, at bet r)at meer at funne pratt 1 

SR o n t a n u é* Secbfi bu ^i, i)r>ah bet er at bifputere ? 

3acob. 3a ^)i% M bifputerer ^Der Z)ag i^x i «^ufet meb ^ 
fKgeme, men jeg t)inber intet ben)eb. 

as on t a n u d. 3a faaban ®(ag« ^^ifputager ^ar t>t nof af. 

3 a c o b. »^oab ec bet ba, SRonfj^ren bifputerer om ? 

aSontanud. 3eg bifputerer om mgtige og (orrbe Sager, [ 
for Sr^mpel: 901 Snglene ere fFabte for SRennefCene; om 3orben 
er nmb eUer oval; om SRaane, @oe( og @tiemer, bered ®tørre({e . 
og SDijiance fra Sorben, og anbet be«lige. . ' 

3acob. !Reiberom bjfrutererjegitte; tbi bet er noget/ jbm 
gooer mig t!fe an ; tbi/ naar jeg fun fan foae^oifene ti( at arbeibe, 
maoe be gierne fige for mig, at 3orben er ottefantet. 

9S o n t a n u ^* O Animat brutum 1 SRen ^#r 3acob 1 mon 
ber elierf nogen f^av iabt min Jtiirrefte oibe, at jeg er ^iemfommen? 

3 a c o b. 9tei jeg troer bet tf fi ? 

aRontanuf. Qaa er bet bebfl, at bu fpringer gentil ^^rr 
3evoninuif / for at tabt bem faabant t>ibe. 

3Acob. 3a bet fan nof ffee; men ((a( jeg itfe |7ge bet ti( 
Kfbebfj^rjl? - . 

aXotttanul 2t<beb, ^oem er bet? 

3a c o b» 83eA>fl bu tf fe bet,^ S3roer ! at bin ^aftmøé ^ebbet 
gitteb? 

aSontanué* ^ax bin Stpnget hu glemt aU, ^b j^ 
nptttgen ^rtort big? 

3acob. 2>u maa fatbe mig Gipnget/ foa meget fom bu 
tnl, faa er jeg beg biA !Qroer. 94 S* ^ol^tg* 

Sit o n ta n tt é. ^H bu vK ^oOec bin SRunb/ fhl jeg, pro« 
fecto flaai btg mcb S&ogen t ^anben. 

Sacob*. Bet uar l!fe fmuft; at fajle JBibcIen efter gort. 

SXontanni. Bet er ingen S3t6e(. 

Sacob. 3eg fienber faa mare nof 85ibelen. J>en 58pg er 
]o ftbr nof tit at ixrre S3tbe{en, 3cg fan nof fee, at bet er ^\>er« 
fen St>angeIibog eller 6ate4)témul SD?en b^b bet er etter iHe, 
faa laber bet i(be at fafle Skøger efter ftn SSroer. 

irøontanu«, «&o(b a^unben, (SCpngeU 

3acob» ^aaban Stpngcl', fom jeg er, fortiener bog meb 
mine ^^omber ti( mine gorottbre be ^enge; fom bu fetter tit, 

fTOontanué. «^mé bu if fe tier, ^ai ieglemforfle btg* 

(JCailcr IBoø^n pM ffam^') 

3acob* Z\i au aul 

Zttbii @cetie« 
3eppe. 9lilte* Tt^nunu^* 3arob« 

3 e p )) e, <Qt>ab er ^er for TfUarm ? 

3 ae o b« 2(^ min JBroer Sta^mu^ jTaaer mig. 

9t i ( le» «^t}ab.t)i( bet (Tge, ^an (laaer big t^eC iffe nben 7(arfag* 

aSontanu^, 9}ei SRoerl bet er fonbt ^an tommer ^ib/ 
og bruger en SRunb mob mig, fom jeg funbe tnrrf ^ani 3et>n(ige. 

StiUe. <fft)i(fen hoffer« Øfie(m! fal bu iffe bebre t>ibe at 
refpectere faaban (<rrb SDfanb! t>eeb|i bu iffe, at ban er en$6re for 
t>ort ^e(e <^uu^? Wlin ^ierte ^. €5j9n? 3 fFa( iffe regne fyim 
bet tii, bet er en uforfianbig ^IptU 

9R o n t a n u 6* 3eg ftbber ()er og fpecuUrer paa t)igtige ®ager^ 
fom benne importtmissimui og auducUsimus JuTenis fommer Og 
f)'mbttt mig ubi; M er intet SSørneteeg at^at>emeb bi^fe Transcen- 
dentalibui at beflitte* 3eg t)i(be iffe, bet ffulbe ^oe fket for to 
SWarf* 

3tppt. Tid^^x ith t>reeb, min (fjerte @øn! bet fCal a(brig 
ffee ofittre. 3eg er faa bange, ^t. ®øn (lar forioret tø; be Krrbt i. ^tbexQ. 96 

9M tda(fc iffe mange 6tøb. jjfeg txeb/ ^it Z)egii torrbt ffg 

rag^ng^ t>^ <f unbe iffe fon)tnbe bet f tree 2>age tgtcm 
aXontanué* ^ec £^egn, er ^m Urcb? 
3epp e. 3a uijl, faa tønge jeg tan minbe«, |>ar ti iHe f)ar>t 

nogen Z>egn ^ec i SSpcn, bcr f)at fanget faa t>e( fcm^^an« 
9K o n.t a n u 6, S)erfoc fan ()an tH^e meget uUrrb, 
3 e |> )> e. «^an pcorfec ogfaa meget jKmU* 
iro o n .t a n u d» 2)erfoc fan ^an ogfaa t)ff re meget ulirrb« 
^iilu Zi^mi, ^t, ^øn\ ^t>or(ebe6 fan ben tnere u(«rb, 

ber prober t>e(?' 

9Sontanu<* So t>iji; fDtorfiOe! aDe aiUrrbe So(( prePer 
M(; t^x, faafom be iffe fan fammenfCrive noget af bere^'egne 
•^OMber/ faa bruge be (aonte ^rorfener, og tore ubenab brave 
SRemb^ Sfriftei;^ fom be unberttben iffe fbrflaaer fclD; ba berimob 
^ en terb aSan^ tffe bil benpirte ftg af fhabant, men \>il fammen« 
llrioe af ftt eget ^ooeb» Xroe mig ^ at bet kt en a(minbe(ig SeiC 
I)er i Sonbet/ at man bjømmer ®tubentere6 S<rrbom ait for meget 
af bere« ^tefener. SRen (ab be jtar(e bifputer^ fom ieg; bet er 
en 9(4t)efieen paa £«rbom. 3eg fgn bifputere paa gobt Satin^ 
om ^t)i(ten SRaterie bet fFa( t)arre« aSil Sn fige, at bette SBorb er 
en Epfeliage, faa t)i( j^g forfoare bet, bet (lar jeg giort mangen 
orrUg @ang. ^jor SacliOe! t>i( 3 træ bet; at ben fom briffer ut, 
erl^ffalig? ^ 

3eppe. 3eg troer fnarete, f^an er ulpffoitg, t^i man fan 
brtffe boabe Sorf!anb og ^enge bort. 

SK o n t a n u 0. 3eg ftit bt^ift, at 1)an er fpf falig. QviciinqTe 
bene bibit, bene dormit ?Rei bet er fanbt, 3 forflaaer Iff* 
Satin/ ieg maa ftge betpaa Sanff : ^\>o fom briffer vti, fotoer gierne 
wl, et bet iffe fanbt ? 

3eppe. Set er fanbt nof, naar jeg ^ar en ^atoSRuu^/ fotoer 
jeg fora en »&e|l. 

aSo n t an u«« «^do fom foter ul, fpnber iffe, er btt ogfaa , 
iffe fanbt? 96 8- J^oihex^. 

• ^tppu 3a bet n fanbtitéf; faa (crngt man fmx, fpnber 
man iffe. 

SR o n t a n u d* S>en fom fynber tffe^ er ^tfali^. 

3^ppt. Det et og fanbt » 

aSontanu^. Ergo, ben fom Mthx ui, et i^tfali^, fKox* 
tine ! jeg \>il giøte Sfet tit en ©teen. 

91 i U e* 3a ®na(, bet et enb mere f unfligt. 

as ont an u«* 9ht ffat 3 faae bet at ^øre. dn etttn fan 
Iffe flptjie. ' f . 

9{ i ( U. 9let bet et t)i{i nof, unbtagen mon f ajler ben. 

9)lontanu<» 3 (an tf fe flpi^e. 

9ltae, 2)et er pg fanbt. 

SR o n t a n u «. Eégo et fBtMiUt en ®teen» (TtiØe griber.) 
^mifot gt«bet$}or(tae?. 

dtiiU. X(^- jeg et faa bange, at j^gbUctU Steen; mine 
S9een beg^tibet ait at b(toe fo(be. 

aR o n t a n u é. @it> 3et tiiftM, fDtorttUe ! jeg fPat fhor giffte 
, 3et tii SOtennifl^e tgtén. 6n ®teen fan iHe tanh etfet tale. 

9lt((e. 2)et et fanbt. «3eg T)eeb iffe, om ^n fiin tMfe, 
men talt fan (^un iffe. 

an o n tan u «. aHlotltØe (an tate* 

fnuit. 3a®ub fUti»t>, Tom en flaffeté SSønbefone fan 
jeg tale* 

9Sontanu^ ®obt Ergo et a^otiiae ingen Øteen^ . 

9}t((e. 2d) bet gibtbe gobti 92tt fom.mef jeg mig igtem 
j^et Mi min Xtoe f|<rrfe «^ot)ebet til at fhtbete. 3eg oeeb itU, 
^r>ot bere6 «&ietne fan bolbe bet ub« 3aco6/ bu ffal (^etefter gaae 
bin 89toet tit ^aavUbe, bu bat iffe anbet at bejltUe; fbtnemmec 
"bine Sotitrbre, at bu giør ^am nogen Sortteb, ba {Ta( bu faae faa 
mange •^% fom bit Sttyfan taait. 

aRontanutS. SRotliUe! jeg vilbe gierne txmne ^am af meb 
ben SSane at ftge 2)u til mig; bet et bog iffe an(i<rnbigt fot cti 
SBonbebteng at butte en (<rtb aRanb; jeg lotibe gietne, at tym 
fa(bte mig aSonfieut. e- kolbers. 97 

Stppt. ^ba M, 3fl^/ mm ta tabt til M» Bmt 
tmftn, (fol bu fige SDtonfimr ' 

SRontatiiK* 3ti tH(be gkcm/ jDfgneti U<)> 6ubni ^ib i 
Z>aB# ^ Kø tunbc forffye, ^oab (^ buer tti, 

Sei^pe. 3a nof, bet f(a( fFee 

SU ott tan ul. Sfg Dti imtbUrtib ^n at 6e|i^e min JtiantPc. 

9li (( t« SRen feg n bange, tH fooer SUgn ) 3acob (an bftcé 
Sofpeit efttc 3^ 

SRønta nu«. 3aco6! » 

Sacob* 3a SltonfjRl 

SDlontan u«. 5tom og b<rr Stoffm efter m^, Jeg rnl (ibt 
iib i SSpen. Oacob gaocr eftn bom meb Smtn.^ g i e r D e ® c e n e* 

3tppt. ^r9iiKeØ((rbefbcbeneøiv9}iae? 

SttUf. 2bviP;berfcingetie!(iBitigtW9(tigfptlbtyaa^iii» 

3tppt. gtti (Tal bt i 2>ag fooe at ^bu, ^iMb iDegtieti buet 
tt(; men ieg er bange, at (Km iffie fommer/ om bon ^^ler, at 
9biémttg SSecg er f^. Se ()ar tffe fomjvben at (abe ^ bet bibe« 
Si oi( ogfaa bebe fittbefogben ^ibi ^ tr nd faa gob at bmnN> 
tbt ^an finber @mag t twrt {^C 

9ti(le. )Det er foa farti^t, 9Ra)ibl at troctere Sltbefogben; 
bet 6togg Sød tnoa iHe ribe twr 2;U|ianb* 

Seppe. 3o ifaamimb moa fyixk faa, bet er (|t)er SRanb ^ 
i Øpett befienbt, at t)i ere fonmtenbe Soli; noar øf føorø øoie 
€^btcer og fambgUbe, ba fon fltibefbgbtn tfle ryOe el-i^aar af 
øort «poøeb« 

9tt iU. Zå^ ^terte SRonb! mon bet ffiUbe øftit for fSSbt, at 
loJbt 3acob ogfoa flubere^ tomf engang, om |^an (unbe b(iøe fa^n 
lorrb StoaU fom bang Sroer, J^^UhnOMt øUbe bet ø«re før bereg 
gamle Soti^tbci ! ■ 98 8* ^ttetg. 

* » - ■ 

Sepy e. 9tt\ Jtottt; beter nctmh ben ene/ ti ntoae fo ^^ 
6n ^icmme, fbm fan ^aae 06 tU .^oonbe/ 09 giøre ^tt Tdiitbe« 

<R i { ( e* TMr! t)eb fcMbant Xrbetbe fon iRe forttene«i meit enb 
, af-^aanbeniSRunben. fRaémné S9f rg, føm ^r fhsberet, fan 
t^b Itn gierne ubrette mere oort Jpun^ til {Rpcte i en Xtm'e/ enb 
ben anben i et 5tar, 

Seppe« 2>etmaattfe^ierpe/!RDr(tOe! t>or7(ger maa bpr« 
fe^; og tN)r Vbttng fbrtfirtte^/ m fan albeUé {ffe unbtNrre 3aco(, 
eiee ter tommer ^ntUbage^ 

getnte Scene. 

3acob* •^a, fyi, tyi, H K ^a* S'^^n SSroer maa t>e( 
borre en meget (orrb 9}f anb/ men ogfaa en flor Saaéfe. 

^ilUi Din tKinarttge @fie(m( falber bu bin J^Droer en 
SEaaefe? 

' i^'a € o 6* 3eg t)eeb IHe, ^tKib ieg~ tBafCaibe foaban^i^ SRorftUe! 
Ibtt regner, faabet ^r neb, t^fyin (ar mig gaae meb X^pptn 
pa(r Xrmen ef(er ftg. 

3tppé. Jtunbe bu ba iffe (ave Virret faa artig iH.^fagt: 
fNonfjøT/ bet regnef/ dU iffe SRonfn: tage Jtan)en v^a^ 

Sacob* Srøtg fpne«, bet Dar meget nnberiigt/ %aUifk\ at 
feg ?u(be (!ge tif ben $erfon/ fom Sordbre IE)ar fo(let faa mange 
9enge Tfcia, at (arre Stt6bom og Httii^h, naax bet fafber faabon 
SCégn paa (am, at (an 6lir oaab inbtit ®f torten: bet regner, 
aXonflrr, t>tC (an iffe tage Stapji^n paal ^an (aobe to iffitfocf 
nj9bén min SSarfel, fllegnen tunbe io nof Mce (ain beionu 
. 3 e f )) e. @if bu ba og bar Xapi^n ben ^ (eU SBei paa %menl 
Sfacob/ 9lei mare giorbe jeg iffe, jeg* fvjøbte mig fmitft i 
Jtoppen, og berfbr er mine JR«ber ganfCe t9rrc» £)et forftob Kg 
bebre, enbfFi«itbt ]eg iffe (or fo^fna mange 9^ge til paa at (arte 
Siiébom. 3eg begreb (trafr bet, enbfFimbt Hg f ienber^iff^ én &» 
tineiil&ogfla]^. i, ^Ibnø 99 

Seppe. Z)tn SBceeff (Kir jootc i ^viit, fom gnmbUrtbe 
Solf gteme pttitu 

3 a c Q 6* ^^a, jDrohn f|>tih« foabmi. totom« 

Seppe. Xte ftiUe, btn SC^ngen tuét bu ffal faoe Ctoii 
|Kia btn SRuttb. ^t>ab ut( bet ftg«/ om bitt SScoct g^ec faalebe^ 
i Sinfir iManbt/ naoc ^ i mange anbct Sling f an labe fee ffn 
8ii6bom og ^i^ugten af flne^tubmngec 

3 a c o b. gtugttn af fine Cmbermget ? 3eg fbl fbtteVe i>i< 
btre, ^vor bet gtf tU |Xia<))or Sleift. 2)a ))i tom tU Seroninrafil 
9ort, gie ^an (ige ti( ben €ibe^ fom 9>ørt^unben fttlb, fbm ^obe 
caffatret ^ané totbe S3een/ (oid ieg tffe fmube tMrKet ^ tit ben 
anben ®ibe; t^i ^ort^unbe feec ingen ^erfonec (m> be fRort att 
golf OQcr een Stamf foip be iøe 6intbeV, og bibet i SUng, f^\>ilU 
{Been be foaec fftt |)aa, enten ^e -m lotin^e ettec gr^ffe* 2)a vi 
fom inb i Soarben/ gaoer 9lon^r 9tatmi6 SSerg inb i CStofben 
i Xanfet, og raa6er:^ei, ec 3fronimu< ^^iemme?' men Jtoeme 
venbte olie 9ium))en'ti( ^oht^ og ingen oilbe foare étlDrb* Srg 
ec xni paa, om nogen afbem |Kit)betutibet tote^ be4>i(be ^aoefagt: 
^oclfen foebonbet 3^aéfe maft benne Jtoat tffc o«9e! , 

91 ilte. Hi}, min ^iecte fDlanbl toaUc \>u, at ^tt fongec 
fdOban fBhmb? 
. Seppe. 3<iMi^* bu ffoi faae eti Ulytte; berfom bu tokt 
faaUbeO meec. 

3a c o 6* SftUttte bucbe (^eKec tnffe mig, fom 1^ ^om til 
Slette, og bragte f^am af ®to(ben inb i ^tnen. JBi( nu 9^m$ 
funreftertwnfe, ^oorbet tntbe gaae tit^ om faaban jtoat ffulbe 
^jjmn en lang 9ieife oUeno; t()i jeg ec oif paa, at om jeg iNe 
fyii^te Mtret meb f)am, ^aobe ^on enbnu fiaaet t kolben, og laa« 
ge( <Xøerne f Stumpen af latter 2(rrbom .. ' . 

2k p p e. Ci faa ^at bu og foar en IXb^Ut poa btnfaobeSRttnb | 
(borob Mer, og Seppe efter l^am). 

9ltl(e. ^t^ilfen forbanbet eiiebn-T 3eg ma fytoz »ub 

efter gogben og 2)egnen/ at min ©^nfan^atte nogen At biej^u« 

tere meb/ naar ()an fommer^itboøt« . 

7* Z t t t> i i Z t t 

!Rt((e« 8Rin 6øtt SSontumtl Utt noget Unsøc (orU; {cg 
i»t(te ønfFe, at (k^iji fom ^ittn^ føcenb Sogben gaoer fra e#, 
t^i ^n ^t flor Spil at taU meb ^m# 09 ec cutiøfl fbr at fpftgf 
^m om et 09 otibet/ fom. , « ^ SKen ber feer jeg^^m lomme. 
SSeftommen ttOage^ min fi«re @ør ! ben gbbe Serontmu« i^feo 
tel tHe Itbet glob ueb at fee Sgt. €ten Deb gob «^(bteb efter faa 
longSratHrreffe? ' 

iEBontaniié. 3eg ^riHe tottl^Detfen meb^eronimitf elfer 
^n6Z)atter, fbrmebelfl benne JttMrgt, forojegfa(bt i^fptttmib« 

9tiUe, <f»tMib m» bet fbr en Jtarl? bet txtr maaffee 6Me' 
mefieren? 

SRontanu«. Slet bet Dar en fremmeb ^erfon, fom retfer 
^fra i )Dag. 3eg (ienber ^m nof, fftønbt |eg ingen jDmgiom« 
gelfe ^ar ^xx meb ^am i Jtiøben^t>n 3eg ftrn errgte mig i^ 
over be Sotf, fom biibcr ffg mb ox ^be o^^uget ar SJiiébom, og 
bog er 3btoter. ' 3eg f7a( ftge SRorltUe, ^tH>ri bet beflaoer : Jtnøg^ 
ten ^ar tnrret et ^r ®ange ordlnarius Oppono&O beri befiaaer ' 
atte ^an^Merit«» SDIen (Doriebeé forrettebe ^an |tne Fartet f mi« 
tere et haesitanter abaqae methodo. 2>a Praeaea engang 
bifiinglverebe inter rem et modum rei, fpnrgte ^n: ^d hoe 
eat? Sipngetl iet fittlbe bu ^at)e Urrt, anteqyam in arenam 
deacendia. Qridkoceat? qoae brutal en Jtorf ber ignorerer 
distinctionea cardimdeay og xi\\ bif|>utere pnblieel 

9} i a e. 6i ^« ®j9n fFat iffe togge faobant 1^ «^rte» 3eg 
Ian ^e af bet, 3 fortftOer/ at betmaa Oftre en 9lar. 

9So n t an^e* Sn 3gttorant 
' 9ltUe« 2)et er intet biéjére« 

SRontann«* (SnSbiot« ^ 

9) ti ( tt 3eg Ion iRe m«rle anbef. 8. ^ottetø. 101 

Stontanni. Et qridem plane hotp^ ki pIMMqriiia. 
ttb hm ^mb Utggi hu fia ffg; fom ^an btgxt téi fia mm» 
btoH %oiH 9I<rcMtfIfe. 

StirCe* eob^noset gaae? httpaa fh( tnanftenbe etSMbi* 

9^011 ta nu e* 91« aRorltUel l^ati gtorte bet^ fom tHme er, 
^ cønfimbmbe offentlig materiam cum fonna. 

9liHe. •pan 6utbe faae en tUpHe. 

as o n t a n u é. Sit ben S(axl tnb6t(be f^ at (unne btfputt re ? 

91 ilte. -.^ maatte (unne Sanben* 

aSotttanué« Sife at ta(e om ben Set(, l^an (egtf nbi (it 
Proemio, ba (lan fagbe lectiisimi et doetiMimi Auditoretl 

9ltne* <^tl(en 9}ar bet maa iHrtel 

a)lotttantt$* ®ettet mig Lectifsimitt fbr Doctissimua, 
ba bog LectumJuntiB et et Praedicat, man (an gh)e enDeposituro. 

3 e p p e. SRen ft( mm 6øn ba xHt tcHt meb 3erommué ? 

!D2ontanug. 9let! ret fom jeg trflbe gdae inb i &tiim, 
faæ ieg ben Jtar( goaenbe fbrbt forten, og fom vi RetAte (ftnoii« 
ben, gt( jeg f^ at ^Ufe l^m, ^orpaa t»i fhar (om i €$na( om 
Urrbe Øager, og ei^lig i Xlifput, faa jeg moattv forttf min S9e» 
f«ttfe op. 

Stppt* 3eg er faa bange, at SSonfleur Serontnral tar bet 
tibe op,, naar ^n ^frer, at min &m f)ar tirret i Øaartlen, men 
goaet bort uben at talt meb ^anu 

!Rontanu«» 3a jeg (an t((e ^ktpt bet. 9laar Sn griber 
9^tlofop^ien an, faa griber t)M mig an paa min 96te« 3eg ^oU 
ber ve( <tf QRabemoifeOe Silbeb, men min Metaphjsica, min Lo- 
gica ^oc prioritet« « 

921 (le. 7((^, min ^ierte Søn! (tnib ^ører jeg! I^ar b« for? 
(oM big meb to tinbre ^iger i Jtiøben^avn? bet (an hlbot en for« 
banbet fiJag for 6apite(6s9ietten. 

( fDtontanul. Sfbrfioaer mig i((e; bet et i((e faa meent« 
jDet er iOe 9i$^<^f mm tt)enbe Sibenffober. 

91 i U t. 3a bet er anbet. SBen ber (ommer Siibefbgben, tMSc 
nuiSei^d) Umger! 1G2 8. ^Vkt^. 

9lt^nunix9. ^m foiiieg Iffe UMe tnsct faa\ bet tr e n 
emfbaig laaM^SRanb; fom jeø iffe fan fømm« i ne^eti Syijfpnt 

ai n b e it @ c e tt e. 
3eppe. 9lt(If. fi^ontanné. 3efP^i^- 

3«fl>ei^« Sernteor SRonfteud jeg gratuleret ^Cnfomfien^ 

9)1 o n t a n u ^t 3eg tittet, ^x. dlt^efogeb ! 

3ef|»frt. ^ttnm^.timtf at t>r ^ac f<(d?t faobati (orrb 
SP^anb ^f r i tBpeiu 2)et ^ac ^ loftet «^am mangen ^f^oDebbrpben« 
frrmb »^an er (ommen faa Dibt. 3fg ønffer 3er pgfaa tU tpffe, 
Sfeppe {Berg! meb 3^ ^mt^ n^ (i^ ^ faaet ®I(tbe paa 3er 
ggmteWbrr. ' 

3^1>p^ 3a bet er fanbtt 

Sffpet. iiRen ^, min (i^rre 9)ti»nf!tttr {Ra^mu^i ifji 
t4(be A>tfcge t^am om noget 

SRt) tt t a nn é» SKxt ^wn er iOiontanu«« 

Sefpe? (faøif tt( Sieppr)* SRontann« rt bft Qialmue yoii 
«atin? 

3ep)»e. 3a bet moa faa t<rtf: ^ , 

Sefper« ^vtf min (tete 9Sonfiet;r S)Iontanu6 SQergl feg 
dar ^^rt^ at (irrbe S9S ffa( ^at)e faa unberlige SReentnger. 6r 
bet fanbt^ at man ^dbec fpr i^iøbe^f^m^n/ at 3orben er'runb? 
i^er paa 93terget t)t( it^en troe'bet; t^t \fwt <4n bet oo^rei efterbi 
Sorben fpned faa ganjTe flaf? 

9t o n t a\t u $» T^i lommer beraf , qt Sorbeti er faa flor/ at 
mén iffe (an morrte ben! 9iunb|^eb* 

Sefp^r, 3a bet er fanbt, 3orben er flor, bet er fdfi ben 
^aN iDeeC af 93erben. 3Ren ()ør SHonfieur ! \s^t mange ©tier« 
ifter t)tn>e b^r «e( tt( ox givre en 9)?aanr? 

SRontanué« Sn IRaane! SRaanen er mob en Stierne, 
Jigefom $eUinge»®øen mob ^(e @iarf(anb. i. ^Uwfi* 103 

Stfptt* ^^1^^, bc (erbe Sott m oOtig rigtige i 
^^iMebct 3tg ^( min Zroe i^m tern, bcf tøec, a{ 3oiibni (r 
(er/ og &cUn ffaoer fiilKe* SRonfiniriroer M iffe bet egf«i? 

SRontantt«» Sngett fbnittftig SRanb tt>tt)(er meer berom. 

Sefi^er. <^ ^ ^ (F^be 3orbett Ubt, maattt t>t jo (a(be 
ibUinbt og ([aoe ^^fen i Qti^tht, 

!Dtontanué. Stan iffe et ®(tb (øbe mA 3er, ttbeitotS . 
flaær <^lfeit4tu? 

3 e f i> e r. !Ren 3 Pger io, at Sorben toieromfting ; fbObi 
ti« Øfibf t Dente {tg om, falbt ba poltene iffe ubi ®j»en ? 

SU o n t a n u I. ^t\, jeg ffoi fbrftore Ser bet tpbeUgere/ ^tn( 
3 t>il ^woe Xoalmobtg^b. 

3 ef i>er* 3eg t)t( min^Xroe intet ^j9re berøm ! jeg mootte {o 
Mre gal, om jeg troebe faobantl 3orben ffnlbe MrUt ftg otn, og 
t)i (fulbe iffe folbe ^ot)ebfitIb$ S<mben i Solb neb i Xfgrunben* 
<^ lia ^! SSen, min ftorre SRonJteur S9ergl ^t>oraf tommer 
bet, at aSaonen er unberttbea foa (ibeni unbertiben faa'^ (ior? 

aSontanuO, £}m ]eg nu figer 3er bet,..tu( 3 bog iffe 
troe bet • - .. 

Sefyer. 7((9 ^'^ \^^ gob, og flig mig M! 

aSontanué. )Detfommer beraf, at naarSRaanm.er tropen 
tt(, nipper man &tpffer afben, for ai ^igtt @tierner a^ 

3efi>er. 2)et,er min Zroe curtøjT, jeg iribfle bet min Xroe 
ttfe tilforn. 2>er{bm man flippebe iffe Øtpf f er af ben, Diibe ben 
Mpe ait for jlor, og Uioe faa bceb fom ^U GiorOanb. 9latttren 
regierer bog alting meget t»tfe(tsen» SRen ^oorof fommer bet, at 
SRaanen i»armer iffe jaaMl fbm ®o(en^ ba ben bog er ligefad ftor? 
. aXTo n ta n tt I. Det fommer beraf, at STtaanen er intet Spl, 
men af famme ntjvrfe SDtaterie fom 3otben, ber laaner jlt £9! og 
6fin af ©olem 

3efper. ^^^a^ ^ f)ai lab oe tale om noget anbet^ 
bet er noget forfiprret Sni, man fan blitze cat^olfl i »^otwbét 
beraf« 1(4 & ^ibng. 

Xrcbie 6cetie. 

3 e |» p e. SBetfommm 9^et ! ^Dor gobt SoC( i^r, fommfr gobt 
Kolt efter. Xerfeetdtpin^øn/fomettipettglonitnfn^tenu 
' 9^ er* Selfommen ^er, aRonffeurSiaémttlSBecg! 

9t ontanué* 3 Jttøben^atn er jeg tnint til et ^Abt aSon^ 
tttntti ; ;eg bebfr, 3 t)U fa(be mtg Iige(ebe6. 

9^ er. 3a foainomb, bet fan fomme mig faa eet nb« Jl^Xf 
(ebeé flaaer eBer« tit i X\t/lHnf)aw, beponerebe ber mange i 2Car ? 

SRotttanué* ©om ber pleier* . 

9eer. ^let> ber nogen rejiaret t Var? 

SRontanué. Soatree eonditidnaliten 

9e er. <^m er ImpTfniatiir { 7(ar? 

a)fontanué. J^r>ah t)t( bet fTge? 
' 9 een 3eg mener, ^t>em ec Imprimatur tU VkH og fB^ger, 
fomgaaer iXrpHen? 

aHontanul. 6fa( bennrt^ Satin? 

9eer. 3a i min Sib twr bet gobt Satin. 

IRontanué. S3ar bet ba gobt Sattn^ faa mM bet enbnn 
Mre (igefebe«. Sten bet ^r albrig txrret Satin i ben SVeening, 
fom 3 t>i( ^«e bet. 

9 e e r. 3o min Xroe er bet gobt Satin. 

aSontanul. ®(a( bet ba tirre et Nomen eøer et Verbum? 

9e e r, )Det er et Nomen« 

3 e f |> e r, 2)et er ret, 9ter ! fwr hm brao fot 3er. ' 

SRontanul. Cnjut declinationii er ba Imprimatur ? 

9eer. TfHe be Srb, fom n«tme6 (an, ^enfiøre^ til otte Stng, 
fem er: Nomen, Pronomen, Verbum, Ptincipium, Conjugatid, 
Dedinatio, Interjeetio. 

3ef|>er. 3o/ fol ^ør (un til 9^er, naor ^nott rpjie fine 
S@rmer ! bet er ret, Hem (un paa barn. 

' (Rontanud. •^an foarer intet tt( bet, jeg fpør ^am. •^Mb 
bar Imprimatur i Genitivo ? 9t#t. Nmninatimf Ali, G«iiftinM Ake, DtllTut Alo» 
VoentiTiii Alo, Al»latinif au: 

Sefper. ' 3^ 3ø/8l«nftat SRøttantill 9t ^t fdttinmb 
ogfaa 9elf ^c paa J&iecget ' 

9 c e c Z)et ffulbc jeg ogfaa meene ; bec beponetebe min 2roe 
anbrc Jtatle i min Zib, enb nu omfhtnber; bet t)ar Jtarfe^ fom 
(obe f^ rage to ®ange om Ugen^ og (unbe aOe scandere atte 
etogé SerS. 

SRontanu^ )Deteten morgttg @ag, faabant fan mon 
nu gim ttbC 3(nben«£eaie. 9{u omflunbec be^onerer Jtac(e fra 
Jtiøbett^aonl @|oIe, fom %oxi gtøre ll^ebraifFe og dSH^Ibatffe S3er6. 

9 eet. @aa mcM be iffe (unbe meget iA\Sx\. ba? 

fDtontanué. Eatin! om 3 (om i ®fo(en nu, funbe % 
ttfe (omme ^iere enb i Cinfe^Sectien. ' 

3^fper« Stig t((e bet, aRontonulI iDegnen er min Sroe 
m bra« ffu^^ SRonb, bet ^r jeg ^ baabe ^reb6fogben «g 
XmttfiortKUterfn f^« 

aHotttanu«. aXaaffee be forflooe (igefoa Itbet Sotiir, fom 
^on« 

3e fye r. 3tg ^er bog, (nm ft)arer brat) for (tg. 

!Ro.ntattn<* •^n ft)arer jo i(^ tit bet, jeg fpør ^m om. 
£ qra Schola demiitu« «, mi Doniine f 

9eer* AdJeettTuni et SybstantiTum)' genere, numcro 
et eueo eonyeniunt. 

3ef|»er. S^n maaler ^am min Xroe €^(teppen fu(b; ret 
9eerl t)i (Fat min Xroe bri((e en ^\ 93r<rnbet>itn fammen* 

SRontanul« Derfom S^x. Sog^b ttbffe, b^b ^an foarebe, 
fu(be \fiXi (ee ftn SRat^e itu. 3eg fpør bani, fra bt)il(en ®(o(e 
^ ^r beponereb, og (lan ft)arer noget anbet \jtn i STaaget. ^ 

9eer« Tune tua ret agitur, paries cum proximu(i ardet. 

Stfper. So, jo, nu x\\ l)un min Xcoe refgaae an, f\)ar 
3nttbertU! aS^^ntatiu t. Søgrfim tKe fMte bertt(; bet er (uttec ^Mfe^^ 
fnat Sab ol ta(e JDanJ! fammett/ fom be attbr^ f<m forjione/ foa 
'fla{ mon ffeap^ fsae at ^e/ t»t)t(Em Jtorl bet er*' 

(9lt0egr«|^). 

3efper» forfor flteber 3/ 93eb{lemober? 

€ti((e« 3es ^ar faa onbt beraf, at min ®øn (fa( gtt>e {tg 
.tabt i Sattnem 

3 e f p e r . Tid) SBebjlemoer I bet er jo tngen Unt^r. ^er er 
. jo ogfaa meget <rlbre/ mb.^an, bet er jo ingen Unber. Sabbenf 
tiu talt DanfF ha, fom ot aHe forflaae* 

9eer» 3a nof/ j?g er parat tiO ^"oiihn af Derene ^an tnL 
Sa t)t( gioe binanben nog(e ^pørglmaah for €pempe(; ^oem 
;t>ar btt, fom fireg faa I[^i0tt, at man (unbe ^i^re ^am ooer ben. ^tlz 
SJerben? 

' SKontanul 3eg t>eeb ingen , fom ffrtger flerfere; enb 
9&flt og 2anbttpe«Z)egne, 

yeer. ©nail Xan mon ^øre bem oDer bete SSetben? 2)et 
t^ar et 2Cfen i dtea Ztti t^x f)eit SJerben tnirj TiOtn. 

3éfper. «&a;|Ht, i^a; bet er, min Xroe, fanbt; ^a |a ^! 
ber flbber et forflagen *^ot>eb paa ben ^er £)egn» 

?>eer. ^oem flog ben fferbe Deet af »erben i^W? 

a%on tanu6. 6i jeg fmer iffe ^ flige groM @pørgemaal. 

9eer. ' 2>et oar Qam, fom flog ftn IBrober 2C6el ibiel. 

S^ontanu6» SSeoii«; at ber oar.iKe meer ønb ftre fDtm^ 
.nefPer ba til. , 

^eer. ©ebii« 3/ at ber »ar flere, 

SKontanu^. 2)et giøre^ iffe fornøben j t^i aflirmanti fai- 
cumbit probatio, førjlaaer 3 bet I 

^eer. 3a Oifl. Omnia conando docilis solerkia yincit, 
forjlaaerSbet? ^ -, • 

SRontanu6. 3eg er itfe Kog^re^ fom.Qaaerb^r og bifpit« 
terer meb en @in(e. 3 t>i( bifputere, og fon f)\>itlm Satin eUer 
sbav^, langt miitbre t^eeb, f)\>ob Logica er* Sob^ engang: 
^vid est Logica? ' 9 eet* Polt molMtaiii seneocatain, pMt moifcitam t«» 

Bectvtam no« habduit bttmiM. ^ i 

SS o ntanu I. fBUhin ®rpnge( ftpetc migl 

(f Mct (am i 4a«f et, ^ Øoacf), 

•' ^ 
j$ { e r b e @ c e n e* - 
Scf^etr« 3et«itimal 

Setotttntttl. ^ant Ztener, ^c. Sogibl fFa( jeg ftnbe 
.^m b^? jeg tommv at fee min ti(fomfiiettbf @t»igriføn Øla^ 
mu« SSerg. 

3efi>et. 9ttt fomrnec ^ jtrap; bet tKicSfobe; at 3 itti 
(om en (K^It) Xime ttlfoni/ faa ffulbe 3 ftat^e f^t ^m og 2>egnen 
bifi^utete fammem 

Setonima^ <^)H)rUbe< løb bet af ? % . 

3ef p e r. 6fam faae 9eer i^egti/ ^an er (Imimeci, jnb jeg 
^xAt tanfti ieg moerfet nof, at (^an iHe ^at glemt noget/ ()t>ecs. 
(en af |m Satin eUer ^bcatjT« 

3 e c o n i m u$. 3eg troet bet no( ; t()i ^n ^r t)e( ingen Zib 
t)ibf^ meget beraf. " ^ * 

Stfpec; ®ttg t((e bet, 9tenf!eiit 3erontmu6l ber ftbbet en 
forbanbet SRimb paa ^am* ^t cc trir(etig en if^ at ^«re beN 
fDlonb fnafb Satin. 

3 e r o n i m u 6« Det er meer, enb fom ieg b^^Dbe tantet. Men 
^t)orban feer min Øtngerjjm nb ? 

3 e f p e r, <^n feer for^anbet ftrrb ub ; 3 fhtlbe ntppt fienbe 
^m tgten* «^n ^ar ogfaa et anbet 9law* 

Seronimul. $t anbet 9{ai>n! ^vab ^ebber ^n ba? 

Sefprr* , «^an (atber ftg aSontanue, ^t>iffet f(a( tKrre bet 
famme fom 8la6mué paa Katin« ^ . . 

3erontm u<* © fp^ bet er (KHfigt Seg b^^ (ienbt mange, 

bet faolebel ()at fDConbret bere6 ^rifbte ^awn, men bet (ae albrtg 

. gao^ btm tiet t Serben. 3eg (tenbte 6n, for nogle Zat, bet t)ar 

bøbt 9>cet, og vUbe fiben fotnpe ftn SRi^nt, ba (an uat bCevett tit HOB ' & ^^om. 

noj/ttf og (ob ftg lotbe 9^^*^ SRm ben 9^ttct fem (K^m byrt 
noE at fiaat; t(it ^an brøb ftt S3een, og bøbc i flor ÆUnbigb^b. 
Oott^me raa(rf iOe faobant/ «^. Sogeb! 

3eri>er* Z>et fan wxn meb 9{at>Qet^ ^t^ob bet Mce t>t(, men 
bet ftaaer mig albele« iffe an, at bon b^ f^<^ felfomme SSeeningrr 
itbt Xroen* i 

3e e o n i m tt <• •^ob 1)ax fym ba fbr SKeeninger ? 

Sefpec. Si bet er fbtfPrftfMtgtl »^aitne retfet ftg |Faa 
^^ttr naar jeg tomter bec|>aa. Seg fan iffe etinbre alt, ^x>oJb 
leg bJtte; men bet t)eeb feg, at ban blanbt anbet (hgbe: at Sorben 
))<ic runb* i^t>ab fan jeg fa(b« faabant/ SRonfteur 2fetonimud? 
bet er jo iffe anbet, enb ai fulbfafie at 9le(igton og føre Soif af 
2roen? (Sn «^ning fan jo iffe talt tnrrre. 

3 e r o n i m u «» «jpan maa f un bat)e fagt bet af Øfiemt 

3 e fp e r* 2W er noget grott at ff iemte foafebeé. €fee ! ber 
Eommrc ^n fe(t>t 

gemte €icenf. 
Kontanné* 3<rontmné. ^t^ftu 

SRontanug* Selfommen min f irre ®oigerfar ! Det er 
mig fi^rt at fee •^m t^eb gob «f^(breb* 

3eronimu^t <^e(bceben fan iffetxrre fynberiig bo^SoCl 
af min TUber. 

Wic n t a n u ^ 3 feer bog biertelig oel ub. 

3eronimtt6* Gpneg^erbet? 

SS o n t an u $• .Qoorban teoer Somfrue ftdbeb? 

Seronimué. SSetnof« 

aSontanlttf« 9Ren b^b er ))aa S<^rbe? mig fpneé^ min 
Ftorre ®t>igerfar/ at 3 rt>arer mig faa folbftnbig* 

3eronimtt$. 3eg4ar))et iffe 2(arfag til anbet 

aSontanu^ »^Dab onbt bar jeg ba giort? 

Seronimue. SSig er fagt ,. at 3 ^ faabanne egne SRee* 
ninger; Solf ffulbe jo tante, at 3 vat gat eller catbotff i ^ooebéts t^f (DotftM felt et fi>ntiifit{9t aSctmefr« filbe til bm 2)Qai:8glMV 
at ftge Socbni er itmb? - 

atontanu«. 3(ip»fM»«( ^it ntnb, Hfl maa f^ bel^ 
fom &anbeit et. 

3econimtt«» 2>et maa tnrte hoffer t(fc Ckmbeiil faobcmt 
eau ttmueClgt anM enb fomme fra %anhm, ftm tt iøffMné 
gabet. 3eg et utt paa, at bet et ifør et 9Rtnntflt ^ i BpetC 
bet io fotbømmet foaban Steening ; ffgt tun Sogbesi^ fom et en 
fotimfitig SKottb, om ban tffe et af ftmme ^teening meb mig* % 

3efi>et. Z)et ten enbeltg fomme mig 9^ eet ub, enten 
bun et lang eUet ntnb; men feg maa ttoe mine egne l^imø fm 
t^tfet mig, at 3orben et fM fom en fJanbefoge. ' 

IRontanue* ^Det fon ogfaa fomme mig paa eet nb, b^ 
SEanfe Sogben eOet be anbte bet i JB9en bat betom, men bet oeeb 
jeg, Cit 3otben et tunb» 

3etonimtt<. <^un et hoffet iffe ntnb* 3eg ttoet/ 3 n 
ga(. 3 bat jo {)ine i ^mM, faateC fom anb«e SfennefFet. 

SRontanue* Set et jo befienbt, min fiitrte €^igetfat/ at 
bet boet Solf (ige finbet oé, fom Mibet bete« Sobbet mob Mce. 

Sefpet. Jpa, f^, ba, % b^ b«^ b«/ ba, *a» 

deton imu^ Sa^ogben maanof feej tbi ^an batintMig 
en @(tue M i <^0Debet Socfi^ 3 tun at gaae ^et unbet Zoge^ 
og Mnb «f^ot)ebet neb/ og fee faa tU, bt^otUbe« bet oil ri>be af. 

SRontanu«. 2>et er en ganjfe anben Cag, CStigetfatl 
t^u . . • , 

3e tonerene. 3eg t>t( arbeleé iffe txrte 3et ®oigetfat, 
3eg bat min S>attet fintete, enb at jeg fPuIbe giM btnbe faa« 
(ebea bort. 

9)? on t a n n é. 3eg bat Set S>attet faa fiort, {bm^ min egen 
&iæl, bet et t)if!: men at jeg ffulbe fnlbfa^ '^b^t^fop^i'm.fbf 
benbeé 6f|^ib/ og bctt)e min Sotflanb i Kanbflygtigbeb; bet et meef> 
enb 3 fait begiorte. f 

Seton4mtté. J^, ^ jeg fymtø at 3 ^t onben <iart$ fi^ i <go))cbet. S^aa ^kmt betM^Oe Set tucie eUct. 6op^ic* 

Seg {Fa( faamornb tffe tiøbe min Datter poa 3er. 

// fZRoiit antie. 3 fb(Aa(i«c mig OH tft; V^iCofop^n n ith 

anbet/ enb en SSibenfFab, font ^ar aabnet i(Mnene )Kia mtg/ foat^ef 

^cnbif Ibm ttb( anbet. . . 

c . . ' 3 tt o n i m u 4. 2)en ()ar fnarere fotbltnbet baobe 4^illene og 

Sbtfidnben« ^ocAnb fan 3 gtøre faabant gobt? ' 

: : .3)? d n t a n iriS. JOet er nogets f^m , er ufocnAent at 6et>ife« 

Sngm (oxbe Seff t«Mer mtet herom« 

.. Se ri>ev» JDa tifftaocr^ miti Xroe, atbrig ^er Xlegn 3er 

foaba^il* •...>.•....%' 

SRontanu^. 9ee( 2)egn! ia bet et en feeb Xart. Seg ev 
boadtg, at jeg fhiaer^er pg tater om 9&Uofop()te meb Sft« . SRen 
for at focnjfie SSonftenr Seronimul, t)U ieg bog fremføre et 9ae. 
!Bemi«, tiemUg: førft, af reifenbe %olt, ^m(fe, naat b« fomme 
•t |)ai; tupfnbe afftie^ (derfra, ^ac be Dag^ aaar ti ^ar 9lat, feer 
anben.j<^immri/anbce@ti^ner. ^ 

:- ,Srnktiimtt.l. . Gr 3 gal^ ec bei mift enb.ten <&tmme(, og 
een.S^tb-f /» .'. , , , 

3 e f p e r. .3a SRonfte^q Seronimu« ! b<r eie to(i> ^mle^ ben 
m ^øtere.enb ben onben/ inbtU man (ommer tU 6()rp(iaU^im> 
mcieh; berubi ^ar j^an faa^tbt Slet. 

~ SRontanu^* TUb^ qranta« tend^r^Mt 
: 3e r on i mu^. 2>a ^arjeg i min tingbom feicten Oange 
tHtret ti( Jtieter £)mflag/ men faa fanbt fom jeg er en <er(ig S^anb, 
om ieg ^ar fett nogen anben ^imrnH, enb ben, t>i ^t (at^e. 

aSontanu«. 3maa retfe fepten ®ange faa (angt/ Domine 
Jeronjme! ^enb S-fan mctrfe faabanti t^i. • • . 
' Serønimu«. ^^otbop meb ben &nat, btn :(^r ingenjlebe 
glemme« iåJb oi (øre bet anbet .93emt«f 

9lotttanu6. 2)et anbet S3eoii6 tajeø af @oUn6 los aSaOi* 
nen« SormøtWfe. . •. 

3ef pei. 9tei fyax nu ^engang! nn HU ^an reent goL . 

aSontanu^«. «^t>ab metner 3 fel^ at SotmørMfe er? 8. ^tSfrg, ' lli 

Sef))er« gomtmfelfetK t)i«f» Sé^/ fim ftrtM poa eickn 
09 SRaanen^ naac bet fF«( ffre nogen Utpffe |Kta 3otben; i^t>tlfet 
1^9 fan ^orfe af egne Srem^Ur^ {a'a(ebe^; ba n^tn. «^ufhue foet 
^ fDV tm V(c f!ben, og te nim 2)aftfr OtHtrubiM^ mc bet 
Begge ®ange SomtiVtfeife lt(fi>fK/ 
. 9)1 o n t a n tt «. %f^ fe^ maa UtW '*9al dbn faabon ®naK 

3ctonimu<. So^en (fét Slet, t^ ber fbet/WIWg'gor<( 
vuvcMfi^/ nb^ bin 4<m^ ttogK at tetpbt. SMi fibfie fbrmi^rfelfe 
febte, fpnM oaing at \xttt ^i, men bet va^dM illr lorhgej 1^1 
ftoftfff Z^é^é'beiefterfift^tiSiBHibe fla ftiøbeii^mm/ at^r tMt 
poa fengang fer tejkerebe tir Zttt^ai, aUt fornemme ^etfoof^v 
og Manbt bem to 9tovfle «6ønfiier« ^^et man Itk onbt 'yoa 
ni StA efter en jaoban Sormjirfelfe, fao faan moti bet tifl AoC 
at ^9tz pad et anbet @teb. 

JR o n t a n u 9* Set er t)tfi nof ! t1)x ber gaoer albrig nogen 
©ag fotbt, ber ffeer fo nogen IMpffe { SBerben. SWen ^\jdb bttft 
^rfoner er angaaenbe, ba ^ar be iffe be()ot) qt jf9lbe:|)aaSor* 
niOTferfe, f^i ^4t)be be topfet bebri owr, ^^atjbe be nof gaaet ffcie. 

3econtnrul '^ab er ba Somiorfelfe ilTOaanen! 

SH o n t a n u ^. J)ef er Iff e dnbet, irib 3otben« ©fpgge , fom 
betager SWaanen ©olen« ©fin; og faafom 6«9ggenermnb, farf 
fee« beraf; at forben er runb iligemaabe* )Det gaaer alt\(immm 
na<wrCigt>ii« % tf^xtt\an fan ubr/gnr gormørfelfer, og berfot et 
bet fetef ferie at jTge, at faabant er foregaaenbé SEegn for Ufpffe. 

3 e r o n i m u «. 7i6)^v. gogeb ! jeg faaer onbt. 3 en ulpfc 
falig 2ib Ipb 3ere gortflbre 3« jlubere. 

3efper, 3a han er noget n«r i>eb at Wi»t 7lt1)ti% 3eg 
maa ^ne 9)eer Degn i %aTA meb ^am igien. iDet er eji STOanb^ 
fom ta(er meb (Sftertr^f. -»øan jfar nof o»erbet)tfe,3er, enten 3 
dU )Kia fattn eUer ©rorff/ at 3erben (@ub ffee ioH) er faa |Iaf^ 
fom min ^aanb.. a^en ,ber fommcc S^abame 3eronimufe6 meb 
lienbe« 2)atter, 


u ^SRra^etone. 714^ min ^rtf@t»iger{ønl bet er m« c« 
(SC«be, at f«f 3er (ommen tilbage med gob ^elbveV. 
iétébeb. 2lc^rmin «^rte ( lab mig omf4t»tie big! 
3ei;ønif9tt««. ^agt, fogt, mit SSarn! tffe faa turig. 
SUbf b* 9taa feg iffe omfatme tpiti Jtifcef^, fm jtgiICi 
^r feet i nogU 3(ac? ^ 

;3etonim4t«. S9(it> f)ra(Kiiii, fger jeg btg, bu fooer eder« 
^m- ' ; 

vSi^beb Cgr^i^bc). 3eg Mb fo, at ber^r gfort øfentfig 
Soclot^eife tmelkin o^? . 

. Seconimu«. 2)eter rigtig nof, 9ien ber n tommtn nogen 
ttrigttg^eb i ben Øog fEbem (£t^beb grieber). j^u flal mbe, mit 
$5acn/ at ba ^an b(et> foutoDet meb big, «ar (km et ffiffet^t 
9Rennef!e, og en gob (SMfbn; men nu et ^an en Jtiettere (^ 
&\)Ctxmtu, rom fortienet ^tter at ixibføtH i ttHuaii, enb ubi 
®t>ogetfFab meb oé. 

Si^beb. Se bet tUie anbet^ min {itecte Saeri faa (Tal ^ 
nof (omme tU Stet^ 

3 e r o n i m u 6. 85(it> fra ^am, ffger {eg. 
!W a g bf t o n e. ^rwb »il bette ftge, ^r. go^eb ? 
3 e f p e r. 2)et er ,gart no(, SWabom ! ^att fmt falj? 2«rbom 
^r inb i 5Bpen, figer; at 3orben er runb, og anbet behage, fom 
jeg 6(ue^ ))eb at taU om. 

3 e r o n i m u «. ©pne« 3er i«e, at be gobe gamle gororlbre 
ere at beftage, ber ^r (oflet faa mange ^enge paa ^am?. 
^ S»agbeUne* »I »fe anbetl ^t)» ^an ()ar JtloprKg^b t« 
wr iDatter, faa jiaaer ^n no( fra fin SReening, og (%eiv at 3br« 
ben er jld(, f^r ^enbe« ©(pib. 

Siébeb. %^, min «&tertei {tig for min &i)fb, at ben 
er jlat i. ^\bit^ 113 

aSontanuå. Seg fan ith fmz 3»( beri faa rMgt fmi 
{cg (^ar ihtn fulbe Sornuft. Ses fan io iffe gitt Sotbcn onbm 
" erateCfe, enb ben af 9latnxvx ^ac, 3^9 «il pge 09 flifte for 3er 
Gfplb^ ait ^tKib mig ntuetigt er, men jeg (an tngentunbe føte 
Ser berubij tf)i ffulbe mineiDrbenAcøbre faae at t)tbe, at feg ^atbe 
fhitueret foobont, t>Ube ieg af bem (o(be« f»r en !Rar/ og bliiot 
foragter; ritmeb jloaer m torbe %M albrtg fra tore S^eenmger^ 
men forftf^krer, ()Dab t>i eengang ^or fagt,, tit ben pberfb 2>raabe 
af tott Skrf^om. 

aKagbelone. ^øt SDtanbl )eg ftnbec bette ofbefel itfe af 
ben Stgt^^b/ at t»{ berfor ffelbe Qpf^^u fortiet. 

3eron t mtt6* £)g jeg ffulbe formebelfi faabant f«ge Øftfl«.. 
mt^fe mellem bero, om be enb tMire ticfeligcn gifte. 

aSagbetone. 3eg nit, min £roe, ogfaa ^a\)e noget at 
ftge (»erttbi; t^i er ^un 3er Satter, faa er ^un ogfaa mtn» 

Siebeb (grcrbenbeX 'H^i min ^^tectel fitg bog, dt ben 
er paf. 

91 o n t a n u d. 3eg (an |n:ofecto i((e. 

3eronimit6. ^9x, Jtone! Z)u maa t»ibe, at jeg erSVanb 
t »^ufét, og at ieg er f)^nM Saer. 

aXagbetone* 2)tt maa ogfaa t)ibe, at jeg er Aone i «f^ufet, 
og at jeg er ^enbeé !D^oer. 

3eronimué# 3eg meener, aten Sær er attib meer enb 
en SRoer. f 

SHagbeUnt. jDg jeg meener nei; t^i at i#g er (^enbe^ 
SSoer, berom (an 2^gen ttrftle; men om 3« • • • ja ieg ti(i((e 
fijgt meer, t^i jeg it>rer mig. 

eidbeb (gr«beiibc>. Tiå^, min ^ierte! (an 3 bog iH$ 
fogte fax min Cfytb fige, at Un er fiat 

SRontanu«. ' 3eg (an i((e, min /Du((e; nam contra nar* 
tnramegt. 

Stronimn«. «^tMbt)i(bu fIge bermeb> min Jtoni? '4?r 

. .. ■ * 18'. ■ ■ • • 114 . S« ^o(berø. 

Jfg iffe ^niM S<Ker, foatelfom bu cc ^enbH SDloet? .^ Si<M, 
ec }e9 t(fc bm San? ' / 

Si I bf b; 3eg ttoev {o, t^t min SDtofc ftsic bet Seg troet> 
at 3 er min Saer^ men jeg t)eeb, at ^un er min SRoer. 

3 e r o n i m w «. ^t>ab fpne« 3er om ben ^mt, ^r» gogeb ! 

3ef))er. 3eg (an itte ftge, at SBommefeUen ^or Uret beri; 
t^i. » • . ' 

3eronimul. £^ er noC, fom (ab ol gaoe« Skrr for« 
fttfret om, min gobe Stalmui SSetgl at 3 atbng faoer min Z>at« 
ter, ffia (omge 3 Utr i 3tre Silbfaitifer* 

tiihtb (ørcebcnbe)* TUf, min <|^terte! ffig bog, at ben 
tr (hf » 

deronimnl gort, fort foa Djøri 

. (TVgretdniebcøaac ole bort). Sietpbe Xct . 

gjjrfle Scene. 
SK on ta iiné (aSene). 

Siit ^ar {eg Mret |)(aget en ^I S£tme meb mine @t>igerfor« 
ftlbre, Tom meb €!uf og ®raab oi( beocge Aiig at fiaae fra min 
Slleentng> men be ftenber iKe ErMmam Montanum ret 3tti 
jom icg (unbe 6(it)e itetfer/ t)i(be jeg flaae fra bet, jeg eengang ^v 
fagt 3eg etjTer SRabemotfeae (SCtfdbet^, bet erfanbt; men at 
jeg for ^nbel Øfpib o|>offrer d^^Uofop^ien, og fiaaer fra bet, jeg 
eengang offentlig ^ar fufiineret, bet (Feer otbrig. 3(g (M^aber bog, 
at bet ffol Uit^ gobt, og at jeg {Fat faae min Jtitrejie nben min 
{Reputation« gortabelfe: t^i, naat jeg faaer 2ei(ig^eb at taie meb 
JStconimitl/ ffol jeg faa tpbetig beotfe ^am jine Sitbforeffer, at 
^n flal finbe ftg beri. SRen ber feer {eg Degnen og Stibefbgben 
fomme fra mine Sororibre. i. J^otbex^. 115 

SInben ®cetie* 

^tiptx* 9ccft aioirtanii«^ 
Sefper* fRin Ktm fRonffout aSMitamtll t>t imr l^t>t et 

aRontanud* <^t^abtcbet? 

Sefper* Si fyVH UbH imeUem Sert Sorftlbtt 09 Øuiger« 
foorlttt fbt at fnargle en Sreb« 

aSontanu^ 3a (^iKib (K»t 3 ba tftrettet? Sil mm et)(> 
aecfat tobe fig fige? ^ .. 

3er?er. Se |tbfle £)(b^ ^(m fogbe tt( of, var bi^e: ber^oc 
olbrlg Mtret noget Jttetterie i t)or Somilte. ^i(« ftin Staftmtf 
SSerg (jeg ftgec fun lige ^n^ £>xb, t^i ^n fogbe iHe jSRontanue 
SBerg engang) ^M fun 9tadniu6 99erg^ fagbe ^an, og f!tg f^am, 
at leg og min «^ttflrue ere begge ffiHefcge og gubfcpgtige So(f, fom 
^tter Dttbec «f^a(fen om faa t)oc SDattet/ enb gi))ec (lenbe til (Sn, 
ber ftget at 3orben er runb; og fjøiret falff Sirrbom ^r inb i aSpen*- 

^cef; @anbt at ftge/ faa "fyax t>t atttb* ^at)t en reen 2:rpe 
^r paa !5ierget, og SRonfjeur 3etonimu6 f)at tffe flot Uret berubi, 
at ^n «ilbe^(rt>e op bette ©vogerffdb. 

SRontanu«. 3 ®obtft)lfI ^ilfet SRonfteur Serontmu« 
igien, og {tig ^am, at ^n guøir øpnb bembi, at ^an biC tt)fnge 
migf at flaae fra bet/ fom feg eetrøang ^at fagt/ ^t)i((irt er mob 
Legei gekolaiticat og Consvetudinei laudabilei. 

^eer. Ci Dominas! t>i( 3 fbrlabe 3er fmuffe J(i<rrefle 
for faa ringe Xing? ZUt SRenneffer biC tait ifbe berom* 

aSontanu«. )Den gemeene fUtanb, Vulgu«, r>\i tale i(be 
berom; men mine Commilitonet, mine Jtammerater vil (øfte 
mig op til Øfperne for min S&eflanbig^eb. 

9eer» <^otber 3 bet ba for Øynb^ at {Tge/ 3orben A flat 
filer (ang? 

9)? o n t a n u $» 92ei bet giør jjeg tffe ; men }eg ^olber bet fbr 
en €tam og 83an«re for mig, fom er en Baccalatireu« Philo- 

8* 116 «. ^1M8» 

■ophiM , at floae fr^, ^tta( jeg een^ana puUice (at tiutineret, 
og at gt;m noget, fom er £)cbenen uanftenbtdt; mm ^i\^t er 
at fee tiO ne qrid detrimenti patiatur respubliea l^hilosophiea. 

9ttu aSeir naar 3 (an ot9er6et)tféØ|. at bet er falft, fom 
3 troer, ()otber 3 bet ba for en @9nb, at (iaoe fra Ser SReenina? 

!Rontanu<» S9et)u9 mig, at bet er folff, og bet me- 
tliodioe. 

9eer« 2)et er mfg en let Sag. -^r boer nn faa mange 
ixau SoK ^r i IB^en: fi^rfl 3tr €H»igerfar, fom (ar bragt ftg 
frem aUene ueb ^Pmnm; bemorft jeg utnrrbtg, fom (ar oeretiDegn 
»bi ftorten famfulbe Zav; ftben benne gobe !Dtanb Slibefogben, 
fbruben Øognefogben, og abfidtge anbre braDe bdeflbbenbe SSfcrnb, 
ber (ar foaret bere^ dat og Sanbgtfbe, baabé nbt onbe og gobe 
aSber. 

!Dlontanu6. Xkt t>U Mtoe en forbanbet SjUogumns. 
J^t t)t( ul al ben @naf (en. 

9eer. 9ht fommer jeg fhap tt( bet, {eg \k ftge. ®|)ørg 
nuen())er af bi6fe gobe 2R<rnb, fom 'boer (er i SSprn, og (j9r, 
om nogen {Fat (o(be meb Ser berubi, at Sotben er runb» Seg 
teeb, man maa jo træ mere, (txib faa mange figer, enb een aøene. . 
Ergo (ar 3 Uret. 

SSontanué. 3 maa tage (.eH Stergetd So(( (tb, og labe 
bem opponere baobe mo^ ben SDtaterie, og anbce; jeg ^ai binbe 
URunben paa bem aOe« ®(ige So^S (ar ingen Sxoe; be maae 
troe, (oab jeg og anbre $oil (tger* 

. \$eer* SJtm om 3 s>iibe ftge, at SDtaanen tKtr af gcøn iDfi> 
ffuGbebeogfaa troe bet? 

SRontanud. 3a (t)ab anbet? ®itg mig, (uab troer Solf 
(er, at 3 er? 

9eer* 2)e troer, at jeg er en gob <rr(tg SDIanb, og Segn 
(er paa &tébtti (oilfet er fanbt. 

2»9ntantt«» Ogjegftger, bet er 8øgn* 3eg feer, 3e.r 
tn^ «^ane, og ffal beoife bet faa f (art, fom to og tree er fem. «• ^otterg^ ' 147 

f)c er. 3 fr<i( betrffe DtcrDelm! <^t)ab nu, ec {19 m <^e? 
^Donneb tn( 3*9tøre bet øobt ? 

SRcntanu^* Jtan 3 flgé mis noget, fom Ion (efrte Skt 
betfca? 

f)eer. S'^ '^n jeg jo toCe, en 4^aiie (an ith talt: Ergo, 
ec jeg ilfc en ^ane. 

!Rontanu6* Zaten gbnr mtet titøagen. Sn 9apegøie, en 
€$t«t (an og tate, berfbr er be fufi t(fe SRenneffer* 

9^^^ 3eg fan (et>ifi^ bet af anbet enb af Zaiem dn 4kme 
^r ingen menneffelig Socflanb, jeg ^ot menneffilig Sotflonb, 
ergo et ]ég ingen «^ane. 

SRontanu«. Probamlnoran. 

3efi>er. ©falDanff. 

SRotttanu 1 3eg t)tl^ at <^n (Fai (et>{fe f% at ^be Soc» 
fianb fom et aRenneffe* 

9<<t. ^øt, jeg forretter jo mit Smbebe npaadageligt 

SRontanuC. ^xiU ere be fornemme jle 9of(er ubi Ser 
Smbebe; ^ooraf 3 beoifer en menneffeltg ^orftanb? . - . 

f>e e r. 1) gorfjømmer jeg atbrtg at ringe tit SRelfe paa be* 
fbmteXtber. * ' 

9Rontantt«» (Sn •^ne fbrfjmmet ei ^eOer at gale og gibt 
SBbeme tt((ienbe, og aboare %M, naat be fPat fhae op* 

9« er. 2) ®9nger jeg faa \Hi, fom nogen jDegn ubi ^ 
eiaOanb. 

SHontanu«. S9or ^ne galer faa be(, fom nogen ^e 
ubi 6i<rUanb' 

9ttt. 3eg fan fløbe SBopIy«, bet (an ingen ^ant iiøtt* 

aSontanu^. 6n ^ane berimob (an gim S6g, l^oiKet 3 
iKe (an giøre. '@eer 3 ^a ui, at 3 af Sorfta,nb nbi 3tc Smbebe 
i((e (an bevife; at 3 er bebre enlT enf «f^ane* ®ee ogfaa i (ort* 
SBegreb/ ^t)il(en SenflemmeCfe ber er imeOem 3er og en «^ane» 
(Sn t^ne ^ar en Jtam i «f^ot)ebet/ 3 borr ogfaa 2a((er ttbi ^» 
ben; en •^ne galer, 3 galer ogfaa; en *^ane giøv f!g tii af f!n 
9tø#^ og br^fler fig, 3 ttgeUbe«; en .^e varer ab, noar bet 118 ' 8» Holberg. 

w Xtb at ftoae tp, 3/ ti(m Ut^tt SKb at fiaoe i !9te6|ir. Erg9 
ec 3 en «^ane. ^ac 3 ettec6 noget (|t ftgr ? ^ 

(9<er Z)egn droebofO 

2f e f p e i. Si grorb i(!e ^eec, t)\xih \>ii Sta^tt faabanf ? 

^eec« 2>et ec, gib jeg.faae en tUptfo/ Cutter Søgn* 3eg 
fan {Taffe ^tttefht ^a (^ele Syen, at jeg er ingen <^ane, eUer at 
npgen af Tntne Soralbre ^ar tHrcet anbet enb (^ri(tne fØtennefPer. 

!D{ontanud. . Stefuteer ba benne Syllogismam, qTem tibi 
propoBo. 6n ^ane |)ar bidfe Sgenf^aber^ ^t>on)eb ben fienbe« 
fra anbre ID^t: iDen. iKnrer %Qlt ueb S|^b/ naar be fEal fiaae opi 
gier Xinierne tilftenbe; brpfier ftg af ftn Stemme; føfrec 2<Mer 
ubi «!^ot)ebet* 3 ^ar fc^mme SgenfFaber; £rgo er 3 en ^ne«^ 
Wepitef r mig bet Tfrgummtt 

Ofttt gtitbet igien)* 

Sef p er. Jtan i!fe )Degnen biitbe SRunben tt( paa Ser, faa 
fan jeg. 

9t o n t a n tt 9. Sab ^øre Sete Tfcgumenter ba« 

3efper* 1) ginber jeg i min ®amwttig(>eb/ at 3er SKee< 
ning er fo^ff . 

SRontanud* 6fter en Sogeb^ ®amt)ittig^eb tan man iHi 
forlbe 2)om i aUe @ager» 

• 3ef|)er. 2) ®iger jeg/ at a(t/ {)bab 3 ^ar talt# er tuttef 

«øgn. ; 

9Sontanu9. f&t^'M bet! 

3efper* 8) Sr jeg- en brat) !97anb/ ^me jDrb fyxt altft 
'ftaaet-tiia;roenbe*s 

as o n t a n tt «. SReb al ben @na( far man {Tg iHe njeie. 

3efper. 4) ©igerjeg, at3^ar ta(t fom en 6arna(i, og 
at Sungen barbe fPiirred af 3er 9}hinb. 

STOon ta n u «• Snbnu ^ørec jeg intet fQt\>M. 

Sefper. iDg enbeSg for bet femte, t>it jeg til Dtjerflob'' be# 
»Ife 3er ot)er, enten 3 vj( t Jtaarbe eUer tørre »^ug. 

SRotttanu«. 9lei jeg er en Sfiener af begge 55ele; men 
fiaiwge 3 t>il fun^bifputerejTmeb SWunben, JFat 3 pnbe , at iej »•i^lbetQ- li9 

fon fbrfvatf {fflr affmt be Smg, {^s ^r ftigt/ men ogfaa antct 
Xem ott/ 4^r. Sogeiitf {eg tiC 6etrf|< af bm funtt Logiea, at 3 c? 
en Spt« 

Sefpet- 3 ffal beDife ganben ! ^ 

fDlontanu^* CU 3 fun fyxot Saabnobig^eb at ^ mil 
^Ttgument- 

3ef pet. Jtom 9^et! (ab o6 gaae* 

^ontanud. @aa(ebe^ bet>tfer jeg bet: QrieiuiqvEe. . . • 
(S^A^ec fttøer^ b^lber for ^an^aHmib)/ *^ar 3 iHe Kpfi tU at 
^øie mit iSeDiid benne ®ang, foa (an 3 møbe mig en anben 
Øang, pad ^t)ttf et @teb 3 behager. 

3efper. 3eg ec for gob at ^t)e jDmgtomgelfe meb faobdn 
^Mnner« (Øoaer nb meb yeerX 

^ ^SRontanu«. SReb bi<fé %olt tan (eg biéputere meb Jtolb* 
ftnbig^/ ^t)ort}tt be fi^er mig baarbe Ørb. 3eg Uir ide (^ibf^ 
m^ mtnbre jeg bi^puterer meb 9ott/ fom btlber Rg inb at forftoae 
mechodnm disputandi, og txrre (igefaa ffarcfe i ^bi^ofop^ien fbm 
jeg. 2)erfor t)ar jeg ti ®ange faa it)ng/ ba jeg bidputecebe /nob . 
ten Gtubent i 2)ag; t^t ^n bat)be bog noget ®(in af terbom* 
!Ren ber fommer mine Soro^Ibre. 

JCreble ©ren^ 
3<PP^ 9^i((e* fRontannl 
3eppe. TU^ min (iorre ^mftag ide faa af$M^ ^ brg 
big tffe nb meb aKe SoCf« Stibefbgbeti og 2)egnen, fom efter tntr 
aSegiftring toge {tg paa^. at (lutte greb muilem big o^ bin CSoiger^ 
fca, fornemmer jeg, er hltun gioct @pot af> b^ buer faabant 
ti^ tii gifre (Bobtfolf til Xpre og ^aner ? ' 

SSontanu«. 2>ecfor bar jeg fiuberet, berfor b^r jeg (agt 
mit «^ot)eb i^Sløb, at jeg fan ftge, b^^b jeg t>i(, og forft)are bet. 
' 3eppe* SBig f^ne«, bet tKtr bebre arbrig at b^^e fluberet 
paa ben SDtaabe. ^ 

aSontanne. ^o(bt 3er SRunb, gamle SRanb ! 
3 e p p e. )Du M t»el iKe flaae bine Socelbre ? 120 2* {>o(berd, 

SSon tanu6. Om (cg %ktU (et, t>i(ibe i<g ot {»tfbatt btt 
fot ()ele S{er6en* 

(Se gaae grat^eitN u(). 

Sierbe øceite. 

aKpntantttf. 3a(ob« 

STOontan'ud. 2^9 poa^r tHe fra mine STteeninger) pm be 
6let> galne tUfanimeti$ men ^b ))t( bU/ Sacpb? - ^ 

3acob« 3(eg ^ar et a&reD til a^onfrnn« 
as p n t a n u 6 (fm H (æfer iBrevet)* Qacpb gaaetr nb). 

SRmaUerftierefleSBenr 
3eg ^at>be albrtg Cunnet bitbe mig inb, at bu faa (et f?u(be for« 
labe hen, fom ubi faa mange 2(ar f^ax boatet faaban befianbig og 
uforfafjiet Akrtlig^eb tit btg* 3eg (an ftgf btg bet fpr t)ifl^ at 
rom Sabec er faa fprptffet mob ben^ SDteenmg/ at 3orben er runb^ 
og ()o(ber bet for faa flor 2:roed-2(rttfe(; at ^an albtig gtt>ermtg 
bort til big, mth minbre bu bifalber (^and og anbre Øobtfbift Sroe 
^er i SS^en. ^ab (an bet nptte btg/ enten Sorben er tang, tunbi 
ottefantet eller ftir tantet? 3eg beber btg, for at ben Jtiorrlig^, 
jeg ^ar baavtt til btg/ at bu beqt>emmer btg tl( ben Xroe, fom r>i 
faa (ang 2lb ^ar befunbet o6 faa t>e( efter ^er paa 83terget; ()>t{ 
bu iKe føier mig ^erubt/ ba tnrr m« faa, at ifg gremmer mtg 
til bøbe/ og at ^e(e SBerben t>it ^at)e Vfffpe for big/ fom ^ar )Mrret 
2(arfag tt( bend 2)jøb/ ber ^ar elffet big fom {!n egen @mU 

^li\aittf) 3eronimu6 I>attft, 
meb egen <^anb. ^ 
Tid), »Rimmen bette 58re\) betxrgec mig/ og bringer mig i.jfor 
$mt}(raabigf)eb/ faa at fegmaa ffge meb poeten; 

— --• utqre securi 

Saucia tr^bg mgens, ubi plaga noviuinia restat, 
Qvo cadat, in dubio est; omniqve a parte timetnri 
Sic animus. -.^-.•..---•«^.- 
^a ben ene Øibe flaaet 9i)U9foff)m, fom (pber mig f^otbe i. ^olbetg* 121 

@f«nb; {Ma ben onben Gibe, min Jtiorrefie, bet bebreibet mig 
min itolbfhtbidb^b 09 Utroffab. fBttn flulhe Sralmu^ fBUntaxM 
af nogen 23nd (abe fig betnrge at flaae fra ftn ffSeening, fom bib« 
tnbtiitKit tNTcet ^6 «^ot>eb^9b? 9{et mfi ingenlunbe; bog ^ 
er io 92i9b/ fom brpber alle 2ot)e? «^«>i^ jeg ^^rubi ifte be^mmer 
mig/ foa gij9c]eg mig felt? og min J^iierefle ulpHelig; ^un gtoem« 
mer fi^ i^iel af &org, og al S3er(en t>il ^ mig, og bebreibe 
mig mia Utroeffab. @(u(be jeg fortabe ben, ber ubi mange Vat 
fyiv baaret en faaban o^^rigtig Jtieriigbeb Hl migf ®fu(be jeg 
Mre 2(arfag til ^nbe6 2)øb? 92ei bet fan iffe jTee* 2)og betoml 
btg/ ^Dab bu giør^ Erasme Montane, Muianua et Apollinit 
pulle K ^r bar bu iixlxQf)tb at labe fée^ at bu efl en ret Philoso- 
phus; jo ftørre Saren er, jp fiiørre Saurborrfranbfe n^inmt bu 
inter Phtlofophoe. SttnC ^Dab bine Commilitones r>il fige, naot 
be faaer faabant at ^øxt: bet er ifU ben 6ralmu5 !Dtontanu6 ^ 
mefT/ ber bibinbtit ^ar forft)aret ftii SSeening tit -pberjie Slob^ 
broabe. £>m gemeene og Hlorrbe %olt bebreibec mig UtroefTab imob 
mtn Slm^ftt, faa t>tIPhilo8opbi berimob tofte mig op til Øfpeme* ^ 
Su^bet/ fom befPiormmer mig ^od ^im, fconcr mig meb $6re 
^od bi^fe« 3cg maa berfor jlaae imob benne Srifieffé. 3eg #aaer 
imob ben* 3eg o))er))inber ben. Seg bar alt ot»er)>itnbet ben. 
Sorben er runb* Jacta est alea. bixi. (9?aaber paa 3a(ob)* 
3acob! bet S3re9/ fom hn (et>erebe mig fra min SmtUt, 1)at ' 
ijBtet t)irfet ^ mig* 3^g blir Ufb, f^\>ab jeg ^ar fagt, 3orben er 
runb/ og ben {Tal albrig bli))e flat, faalo^nge mit «^0Deb er oppe« . 

Sacob. 3!eg bolberogfaa for, at forben er runb^ men om 
(in gat) mig en JtommenMringle for at ftge; at bra er lang, fagbe 
jeg/ ben txir langi t^i bet (an fTiUe mig lige meget« 

SR^ntanu^ )Det (an tnrre big anjlcenbigt, menUfeett 
^t^ilofop^o, t)\)ii «^ot)ebbpb er at forft^re til M ^berjie bet, han 
eengong ^ar fagt. 3eg ml offentlig biéputere berom ^ i SSpen, 
og forbre ub alle, fom ^ar fhiberet. y 

3 a c o b* 9Ren maatte jeg fpiøtge f^lonfj^r om een 2ing ; om 
3 )>inber i iC)i«putatfen, ^pab t>il ba fotge beraf ? 122 «: ^otterg. . . 

Wtontantxi. jDer frtger faa meg<t beraf / a^ jrg ^ bm 
tSre at r>itibt, 09 j)a«fere for en fcrrb SKartb. 

Sacob. SRonr/rr tU ffge: en rnafTom SRanb^ t^t at Sité* 
bom 09 ønaffom^b er ttfe bet famme^ ^ar feg' morrfet af Soff 
|»et.t SB^em gta^mtrt ^anfen^ fom oltib f^itr JDtbet/ og fom 
ingen (an flaae f7g mob ubi fBlnn\>tn, l^folbed af anbrefun at ^at>e 
gob jet)n(Saafe|\)rflanb. ©ognefogben 9lte(6 G^ciftenfen b^rimob/ 
. fom taler Ubt/ og gtoer f!g aCtib tabt, ioU>et for at funne fbre^aat' 
en «^rrebdfbgeb6 (Smbebe. 

SRon ta nu <• !Ret ^ør mig engang tiC ben Sfynget, ^ 
t>ii; min Xroe, raifonere meb! 

• 3acoK 9Ronfj9rmaa {(fe tage bet tflie op, feg taler Cuti 
efter min eenfolbtge St rfianb/ og fpjør (un for at (arre* 3eg tHtbe 
gierne mb^ naar SRonføren Dtnber SDidputationen/ om 9^er Xkga 
ba Ihap 6(tr fort^anblet ttC en ^am^ 

SRontanu«. ^\)iltm ®na(! ^an b(tr berfor ben fammi^ 
fom ^an »ar. /* 

S a c o 6. & faa ta6er {o fØJonfm; ba? 
SRontanud. 3eg t)tt i((e inbtabe mtg i IDt^put meb en 
85onbeflprtge(, fom bu ejl! -^t>i« bu fbrflob Eattn, faa fPulbe jeg ' 
(irap fornøie blg, 3eg er iffe g\>et i at bt«putere paa DanfF. 

3acob. Deterat fige, SDTonføren er b(et)en faa Icrrb/ at 
^an iHe meer (an for(tare f!n SKeeniiig paa f!t STOoerésJWaaL 

SRontanu6. »^olbt bin 9Runb; audaciBiime Jurenisl 
l^t^otfor fTuIbeieg giøre mtg Umage; at forRare min S^eentng 
for grove og gemeene So((r fom iffe engang, tecb/ l^t>ab iinirer- 
salia entia rationis, og formae eabstantioles er, langt mtnbr^ 
anbet* 2)et er jo abBurdissimimi at t)i(Iepra?fe for benSBCinbe om 
SarDerne. Vulgui indootum est monstrum horrendum informe, 
cui lumen ademptum. Z)er \>at en SRanb for npetig, fom bog 
t>ar ti ®ange (ærbere, enb bU; ber Ditbe biéputere meb mig, men 
ba jeg fornam, at f)an iffe mbjle, ^t)ab qridditai t>ar, flog jeg 
^am bet recmt af* - 

. 3atob. ^\)ab Dit bet etter« ftge qvidditaa? »ar bet ei faa? ?• J&olbcrft. * ±23 

Stønt an a6. Skt t)eeb ifg nof; ^tnib bet ttil.flse* 
. Saco^. SRonfør te^b bet lanfTee felt>, men fan iOi for« 
flare bet for anbre. Da ec bet iiUt, m forjlaaec, faobant, fom ' 
Olle SRennefFet fon begctbe/ mat jeg pgec bem bet. 

aSontanuø. 3a bu ejl en tob Aar(/ 3acob!' fyxi^ 
veebti 2)u? 

3acob* SRen om jeg funbe Ut>\\t, at ieg tmtiirrbete enb 
SSonjøtfnet? 

gS o n t a n u9. Det gab ieg gierne ^^jøct*- 
Sacob. jDen fom flubecet paa be i»tgtigjie Stng/ meenet 
{eg, fyix ben gtunbigfle Sarbom. 
aSontanud. Sa, bet er ret not 
3 aco b. 3eg fhiberer poa 2(Dling og 3orben« DprFnmg, bet* 
for er Jeg roprberei enb SKonjjmn er. 

WiontanvLip &oa ^o(ber bn grot)t fBonbe^Vrbeib ft)r bet 
wgtigfle? 

S^acob. 3eg wb iffe, men bet t?eeb }eg, at om t)i 85;wibet 
t>ilbe ogfaa t^ge en ^^n, eller et @lpffe Jtribe t ^^anben, og 
maale, ^oor langt ber er til SSaanen, ba \)tlbe 3 «^øt(arrbe fnart 
faae en ttCyffe t 3ere Wlo^. 3 Sorrbe brtoe Siben bort meb ot 
be^petere/ om Serben er runb/ fiMantet etter- ottefantet; og .i»t 
{løbere |>aa/ lat ^olbe 3orben t^ebltge. @eer Wlonføv nu ba, at 
t>or 6tuberen et npttigere og t^istigere enb 3ereé, og berfor, at 
fRteia S^riftenfitt er ben (erbejle SDIanb t)tt t SSpen, efterfom ^an 
f^ac fbrbebret ftn 3orb faaUM, at en Zrnibe «^artforn beraf et 
trebtoe 9ttg6ba(er bebre, enb i f)an^ Sormanb$ Xib/ fom fab ^e(f 
2^en meb en^t^ Xo^al iSRunben, befmurte 09 fcøttebe Doctot 
, Xrent .^i>itfelbé Jtrøntfe etter ^fKI. 

^on ta nu«* Zåf jeg bøer! bet er Sanben fKniattt$, fom 
foler« 3eg ^ar aR>rig tornft min 8tt>«tib; at ber funbe ligge |Iige 
£)r6 i en SSonbebrengi SRunb; tbi ^t)on>el ait bet, bu ^ar talt, 
et falfP og ugubeligt, faa er Vt bog en ugemeen ^le for (Sn af 
bm Ctanb. Øtig mig fort, af ^bem bu f^ar lorrt faoban @nail 124 «. J&oibcrfl* 

3acoK 3^9 fyix xtft fbxbtttt, ?Wottfør! men golf ffgwr, 
at feg ^ar et gobt ^ot)eb. Sanbébommeren fommft afbrig ^ec Ci{ 
S&peit/ ^an ^av jo {hap 99ub efter mig. . «^n ^ar fagt ^unbrebe 
(Sange til mme Sorælbce, at be butbe ^olbe mig tir SSogen^ og 
iU bet funbe 6lit>e noget {lort af mig. Staat jeg intet ^ar at be« 
fliøe, gaaet jeg og fpecuUrei;. Sotgangen gio% jeg et S9er« oDet 
SKorten Sllelfen^ fom hiaf Pg i^fe(» 

SR o n t a n u é. Sab mig f)9xt bet Seed I 

3acob* 3 maa ba »ibe betf^rfl, at famme gj?orten«5ac 
ogSac»grttT>ar begge gijTere, og brufnebe paa SJanbet. SJerfet 
x>ai faaban: 

ijer nnber BSttmn 9Zielfcn (laaer, 
@om for at traebe fin' ^orforbred Sobfpor, 
Ser bebe paa ^anbet fom %t9ttc, 
' Sig vibi f&tctnbmin brutnebc. 

)De aSecd maatte jeg (orfe fot £anbébommeren forgangen )Dag/ fom 
(ob bem^ f^rioe, og gat> mig to iSiarC berfor* 

^ontatiud. SJerf^t; ffimtbt bet et formalitet meget (let, 
faa e^bet materialiter ppperli^t« ^rofobien^ fom er bet fornem« 
mejle, fatteé. 

3acob. ^Dabtnlbetftge? 

• !Di o n t a n u «. ©omme 2inier ^ar iffe ^ebeé nof, eUer gjob* 
bet at gaae paa. 

3aco6. Sebber! bet^r, mihSroe; paa nogle 2)age løbeic 
^ele 8anbet ot>er* . . 

QRontanud. 3eg mcnttt, at bu t^at et forftaget ^ot>eb/ 
jeg t)ilbe ønfTe at bu I)at)be ftuberet, og forjiob bin Philosopliiam 
instmmentalem^ faa ffulbe bu refponbere unber mig, Jtom, lab 
t 06 .gaae. s: gibets. 125 

9 e fti t e V c t 

gørfie Scene. 
enSietttenant« ^efprr Ktbefogei)« 

£teutenantem «fn»ot flat leg faae b<n Jtarl at,fee, *^r» 
Sogeb! ieg gab bog not gierne' talt meb ^om* ®eer t^an noget 
tjel ub? 

3efper» 3a, ^n feet temmeiig ue( ub/ og ^ar en 9)7unb, 
fora en fRagefnio. 

Steutenantem 2)ett)U intet ffge; naot ^on (un ec ftatf 
og fififf^ 

3 e f p e r* ^n fan {f^e, ^iMb ^on t)U, og fbvftKice bet «^n 
6ei»tfle ubtrpf Migen/ at ^er £egn tme en «^ane. 

eu u te nanteiu 6c ^an noget bteeb otiec ®fttlbrene? 

Sefpec 6n fbrcf pttStaxL ZfU ubt •^ufet et bange fbr 
fym, enbogfoa Socolbcine , t^f ^n Con giøce bcm tt( JtJRt/ 
€tube, «^e, og t\l ^emtefpec tgten/ bet ec at (tgr^ beoife ubaf 
SSøger, at be ere bet. 

£tetttenanten. /Seer i^an ubtRat funne Qbe onbt? 

3 e fp e c. S^ btt)ti^e ogfao, at 3orben ec cunb. 

Steutenattteh. 2>et cagec mig iffe^ men feer ^an nb 
tH at Yxere mobtg og ^at)e «^terte? 

Sefpec <^an ffulbe ^e ftt tb til focen SSogflav, enb 
ftge for atfbet. 3eg ec ti4 paa, at ^an foaet aCefolf ^ev poa 
^aCfem iTCen bet fftøttet^n iffe om, i)an ftoaec betfovlKe fra 
|ttt SKeening og arcbom. . . ^ . . 

Eteutenantem ^. Sogebl faa tilt fom ieg ^jMc, brie 
< bet en complet ®o(bat. x 

3efpec* <^clebe^ tKt Steutenanten faoe ^om til €$o(bat? 
^att ec ®tubent. 

eteuten antett« Set Dil intet ftge; fon ^n ffabeSolf til 
Saoec^ ©ti^e og. J^anec, faa vil feg forege, m j#g fan lEade 
engang en ^tu^eitt til Solbai« 126 2. ^otbexQ. 

Sefpet. Skå iKir tttfrcM, ^an iKit.bet, jeg fFulbc Ce^ min 
aRat)eittt. 

£teuténantetu S3e>un ftiøe, 3ef|>ec! naat.Sog^n 09 
2ientenanten t)i( 1ttffe«^o)>ebemefamnien/ er flige Xtng tCfe umue« 
Uge. ^en bet \m jeg 6n fomtne^ itton bet er ^am? 

Sefper. Sfa bet er ^am. Seg t?tt løU til @ibf, at ^an 
iffe jTa( ^at)e mig mtétimft. 

8(itb<tt@cene« 

£Utttin«titett« Otontanu^ 

Stetitettanten. 3eggratu(erer^ané3(iiFomftl^erti(S&i9en* 
'SRotttautt«, 3rg taMec tiettfhfgem * 

Sieutenanttti. 3^^ tar mtg ben Sri^eb at bef«ge«^m, 
faafom ^er eUere tHe er mange (orrbe Sot( mnn tan tole.meb. 

SKontanu«* 2)et er mig tmt, at |»an ^am fhiberet* 
gtaar beponetebe ^. 2teuttnant,jneb.9ermi«fion? ' 

eieutenanten. 3eg beponettbe for ti 3Car {Iben. 

0)2 e n t a n u «. @aa er ^r. Sieuteoant ba en gammel 3fcabe» 
mknif itab im ^^r.lSteutenant« etubium/ ba fy^n \>at @tubent^ 

e ieute II an ten, 3eg rorfle meefl^ gam(e latinfTe Xutore6/ 
«g fhibetebe poa Staturen« ffUt og moraljFe Øager, ^\>Htit jeg 
enbnu giø^r. ' 

SKontanud« Gi bet et ioffmt, bet ec'iffe Xcabemiotm; 
(agbe S ingen S3inb paa Philasophiam instmmentalem? ' 

Stetttenanten. 9let iHe fpnberiig. 

SSontanu«. ^a ^at 3 ba aCbrig bifpntetet ? 

SieuténajKiten« 9}ei. 

!D2ontanu«^ @i, er bet at fhtbere? Philoiophia infttra« 
mentaliser bet tnefie folibt Studium. Stefien tan uim fmuft 
not, men tHe tærb. dn, ber er*bei bret^en i Logica ogMeta- 
physiea, Fan rebe fl^ ub fra alting^, bi^puttre-om oUe iS^aterier, 
lømtn^karnbt ^n .er fremmeb i bcm. 3eg beeb iHc, \i>UHu jeg 
ti(be tage mig paa at fbrftHtre^ jeg jo pguftefomnif vel fra. Xkt iMt oQ^tg noftm 2>tlptttat6 paa Zccbmxit, ^^x itfl j|i MP Of* 
fomM Vt\>* Sn PhilMop huiinttnimenUlii fan padfm foc en 
Poijhitton 

Stentenantem «&Mmnfi;«tfiiDt«putatot qu omifanart? 

9)tontantt& 2)et er en ®tutent, font (^ebbet $eec2h)€t» 
fen« 9laar ^an ^at cefUtecetftn Wobjianber, foa at ^n t(fe (an 
ftMte et jDrb meec, pger ^an: ml 3 nu ta^e mih iDZeenina, foa 
»U jeg igien forfrxire ^tt SDZtening. Sil alt foabant ^te(pet befym' 
betUg ^n6 Philoiophui iastnimentalui« )Det> er Cfobe/ ben 
JtocC ith UeD ^Murator/ ^an fif en morgttg ftox Slarnng« {Rorfi 
efter ^ er jeg ben jitfrrbge; t^t fibfle @ang jeg biå)»nterebe, 
fyoifMt ^n mig i iØret: Jwn aiuaua ergo parei, SRen {eg 
t>i( bog altib cebere ^am. 

2ie uten anten« iDien (cg ^r ^iøvt ftge, at tRonfteur fon 
beotfe, at bet er SSom5 $((gt at daae bere« SoreCbre. 2)et fpne6 
m^ at MTte pruneligt. 

gRontanue. •^ar ieg fagt bet, er {eg og SKanb foe at 
forfoare bet. ^ ' 

eieutena;itett. Segt^ tebbe meb «^m om en 2>ucat, at 
^n n itu tofaitl becttl, 

iD}6ntanitf. 3eg Dooer en Ihtcat bertmobb 

Ste^tenantem Sop: bet er fagt!.(aber 06 nu funre* 

tRontanué. £en, man elfkt meefi, flaaer mon mtift. 
SSon bjør ingen eipt meer enb fine %Mttbxt, ergo bør man 
ingen flaoe meer. 6nb ubi en anben SjUogumo. ^Dob ieg' 
^t oppebaaret/ bør jeg eper ^ne erjlatte; ieg ^r t min 
SSambom oppebaaret <^iig af mine Soi«tbref ergo bør jeg gibe 
bem«^tgten. 

Sieutenanten. 9lo(; nof. 3tg dar tabt. SfFaOmin 
Xroe/ 1)av€ 3et Sucat* ' 

9Ronta4iu6. 6i! bet er ittt 2tfutenanten6 ZIidqx, ieg t>t( 
profkto ingen ^^^^e ^e. 

Steutenanten, ^ f(a( paro(e toge bem, ieg ftnrr 
berpaa. 128 & ^^ofi^B. 

fi{øntatttt<. 3a ^aa tÅl feg ta» bent, før idr at gtoft 

Stttttenantm metnfboren« 

Stetttenantem !0{m maa ieg oø ith focfjøye/ om iq 
ffifc fon giøte <^m tU noget; pur Exemple, {eg i»U giøte ^om 
tttSoCbat. 

^ontanul* 6t bet ec sonfCe itt, aUt Gtubenter ere aan* 
beOge €io(bat(r. 

Sieutetwitttem Qtet, jeg t)i( ogfda ocfe/ at «^n #c m 
(egemlig Øolbat* «^))0/ fom f)at taget ^nge )Kta ^^atiben^ ér eti 
^t)ert>et ®oIbat/ 3 1)at ^aobartt gtort/ ergo« « • . 

SRontanu^. Nego mtnorem« 

8ieutenanten* Et ego probb minorem af be toSltg6« 
• baitx, 3 ftt poa »^aanben» 

^ontanul* Distinguendum est inter irammos« 

Stenten anten. 3ngen S)t{imction! 3 er ØoCbot« 

i![R o n t a n U 6. Distingaenduui eit inter ro simpliciter et 
rø relative aoeipere. 

£teutenAntem 3ngen @naf, (Sontracten er ftUttet^ og 
3 ^af faaet ^nge. 

2)2 o n t a n U ^* PiBtingaendum eat inter coptraetiui^Teniia 
et apparentem. . . - . 

Steutenanten« Jtan3mgtc, at3jot^arfhaeten 2)ucat 
afrøig? . 

^0 n t a n tt 6* Distinguendum ett inter ren et modum rei. 

2i#utenahten. Som fj9(g mig fhap, Jtametab! nU -fKit 
bu faae Q9hinbering« 

SRontan uf. Z)fc f)at 3 3tre to Sttrbofet iglen. 3 ^ar 
bedfotttben ingen SJtbnet/ at jeg ^ac taget $enge. 

ZreMe Øcene* 
3efpef. 9}teU SorporaL SRont^nnf. Sientfnant^n. 

Se f per, 3eg fftn t*ne, at jeg faot; fteutendttte« gat^ 
f^am 9)enge paa »^aanben. > ^ . 8. ^olbecg* ±29 

CRieK. Seøltgffaa. . 

SRontanud. <S2en ^uorfbr tog Kg be ^ntge ? disdngueii- 
dum e«t inter. . . »^ 

Sieutenanttti« (fftiDtl ingen Ønaf ^t« 9}celé I 6flt» 
btt ^r, mebend leg ^entec SRunbectngem 

SRontanue. «^ei(8eva(t! 

91 i e ( 6; Xiet bu itfe, btn «^unb, foa fFoi jeg (løbe b(g Sajo« 
ittttm i Km. Sr ^an tffe ^t)emt> ^c Sogeb. 

3 e f pe t. So' bet er rigtig not. 

2tf utcnanten. Jtom! ^j: ben forte Aiofe af, og en r^ 
poa l|tcii. (iRotttanné grcrber, mebené man iftrer f^am SSmibertngm.) * 
<K bet liiber ilbe for en ®olbat at gr<rbe; bu efl jo tongt bebie nu, 
cnb tiifimi« Sjpercen ^om nu brat?, 9lie(^ (Socpocol! bet er en 
I«rb Jtar(, men ^n er enbnu taa t @percitierne. 
(9ltrlé Coryoral fører ffam i en røb jtiole, crercerer og pv^la (om). 

gierbe @cen e* 

Sfentenanten. 92telé. SJlontanné« 

2 i e u t e n d'n t e n. 9tu 92te(d ! tan tyxn fatte, @percitienie ? 

9lieU. <^an fTa( no( (orre, mtn bet er en bo)>en* |)tinb; 
l^n maa px^M ^t>ert Æ^ieblit« . ' 

<D2 o n t a n u I (grirbenbe). Zåf gunflige «^erre ! txrr barm« 
^iertig mob mig; jeg er af etf foag «^e(breb, og fan i(fe t^ftaae 
foobon aSebfart. 

Sieufenanten* 2)et falber noget ^aarbt i Si^rfintngen, 
men noar bin Øtpg braD blir banfet og bacfet, vil bet fiben \th 
giøre foa onbt. 

^ SR o n t a n u « (grerbenbe). Tid^ gib jeg albrig f}ax^ ff uberet, 
faa ^9be jeg iffe geraabet i benne lUpffe. 

Sieutenanten. Gibet er funtn SBegpnbelfe; naarbu^ar 
fftbet en ^(t>®nee< ®ange paa Sræ^efieh/ eUer ftaaet paa $«(en 
før#, foa agter bu ffben ^Miant for SSagoteUe. 

(SRontantié grorber igten). 130 8. Iwtbérø. 

gemte &cette* 

3ero«imtié. 9lag»eIoiie* SiMcb. Seppe« StUlc 
2teiitf»<ntUit* gtotttminé* €øt|>ociilen> 

3eronimu<. St 3 sanfle »tt betpoa? 
' Seppe« 3a t>t|t: Soflben bectttcbe mig bet ny«* X(^a(^! 
mt er min Steebe forvanMet til WlAi^nt. 

3erontmud* Jtunbe ti fun foae ^m i ben rette Stroe 
igien/ t>tlbe jeg gierne f iøbe ^om M. 

2 i 6 b e b Qtommtt inbX V(^ jeg elenbige 9Rennef?e ! 
Seronimu«. &\j8t mig ingen 2(aarro, min Z>ottef! bu 

t>tnber intet bermeb. ^ 

ei6beb. 7(d^/ min ^ierte ^ar! ^tAi 3 tnir foa forhH fom 
{fg n, bab 3 mig iffe tie* 

3erøntmue* Sp, fp/ bet er iffe fmuft for en 9>ige at 
(abe fig merle meb faobant. 9)len ber fyne« mig , <xt ^an flaaer« 
J^gt 9ladmu9 J&erg 1 (^t)orban er bet fat? 

9t o n t a n u4* TtH), min (f ierte iliRonfteur Serontmue ! 3eg 
er b(et>ett ®o(bat! 

3eronMmue* 3a nu faaer3 anbet at beflilTe, enbgtøre 
!Dlenneff er til IDyr^ og inegne ti( <^aner. 

<SRotttanué* 3((f^ ad^! jeg begrorber min forrige )Daar(ig« 
lieb; men alt for ftlbe* 

3 e r o n i m u 0. ^et, min SSen ! t>il 3 tabe 3er forriget!« 
ffab; og ifh fplbe Sanbet op meb Soiflig^ og Z>iéputatfer, Jta( 
jeg iffe fpate Ig^tab fom er i min Qwe, for at løft 3er ub igien. 

SR ott ta nu é* 7i^ m ^aoer iffe forfPpIbt bebre, |bm ^ar 
truet mine gamU Sore(b)re meb «^ug. iKen t>il 3 forbarme 3er 
owr mig, cg arbeibe paa min SSefrielfe; fiwer jeg 3er tit, at ieg 
derefter floi føre et anbet it\>mt, tage mig nogen «^anbtertng før, 
og atbrig foruroelige nogen meb Z)ifputer meer. 

3eronimu«. a9ie l^a ^er faatonge, jeg \)il ^en' og talt 
meb £ieutenanten. — ^ Ud} min fiorre ^t. Sicutenant ! 3 ^ar attib 
iHwetenSenaf Doct^^uu«: ben ^rfon, fom'er ^wruet til* Øol* 8. i^ottetg. 131 

iKil, n fédafHt imb ttiin ettltfif 2)otter, fom Uh flor JtierHg^ 
fov ^m: Idb ^ hmmf M tgieti. Ses oti gietite fot«rf Sic«« 
tmantcn f^untfctbe 9itpba(cc berfbc. Sefi befienbet/ ^t jeg gCftbebe 
mtg frto be»«et i S^fhitngcn/ at ^n faaUbe« Mr Meimt ttt>fHi 
f^i ^« fotffomme jDpførfel ^a^ optmt mtg og adc gobt %oit 
in i SBpm mob ^m. QSeti ba jeg faae (^am i bitt 9ofttur/ og 
tttt^f f^rnu ^ORi af ^icrtet bcgr<rbe f!n focttgf )Daat(ig^b/ og (ot)e 
S3fbnng, Mir mit ^kttt fflrrbtgt at brt^e af iSieb^nf« 

Sieutendnt^ii. Jpgtj mtti fiorre ^onflcuc^etonimué! 
^Mb jeg ^t gioct, et fun for ^ané eget fBebfle. Seg r)eeb/ at 
(^ er |te{ot)et meb 3et Dottet/ og ^ar berfbt, allene for ot ttene 
3ec ^uvA, bragt ^m t ben STaflanb/ og tracteret ^am m«b 
foobatt «^rb^/ at t^an funbe (omme til fine Øpnberé S9e(ien^ 
beifé. Sten jeg tU for^GberO ®(9(b felt) gl«e 9enge tt( be Sattige, 
efCftfbm jeg ^r, at ^an er Ueven foranbret; (ab^am (utt lomme 
bib.,— ^, min SBett! 3ere Sorelbre fykU fat jlore ^^nge*^ 
poa 3et, i Sor^nhtg, at 3 ffulbe bitoe bem ti( 9Stt og Xtøll 
t bere^ XOerbom^ men 3 reifer f(og bort, og lommer ganffe f^ 
twrrec tilbage/ oprører ben \^U JBye, forplanter feCfomme aReentn« 
i^/ 0% forfoarer bem meb «^aarbna(len^b; flat bet txrre Stu^t 
af etubednger, foa burbe man jo imft, at ber WLt albrtg Søger 
tiL 9Sig fpneé; bet fornemmede, man burbe lerre i ^olerne^ 
er alt, b«ab fom {Iriber mob bet, fom 3 et befornget meb, og at 
en Urrb Wlanh burbe fornemmelig fienbed ftemfbr anbre berpoa^ 
at ban er mere tempereret, mobefi, og føieltg ubt fin 2Me, enb 
en Ultftb. 2^1 ben funbe 9bi(or«>P^(^ ^^^^^ ^^f <^^ ^i ^^ bonppe 
og flittt Xt>if}tg()eber, og ftaae fra 9ore SReeninger, faa tit t>l 
oMcbnrife« af ben ringe(!e at v«re tnibfareilbe. 2)et forfie Sub 
i 9bilofopt^ien er at ftenbe ftg felt, og jp meer een forfremmet 
bernbi, jo (lettere Sanler ^m ^an om fig felo, jo ^eer f9ne6 
barn, ber flaaer tiibage at loffe. !D{en 3 glor ^^ilofop^ie tU 
Sopgtelonfl'/ og (^olber ben for ^^ilofopM/ ^^ ^ f^Mi^e 
Z)ifHnctioner (an fbrtienbe ®anb^eb, og reebe fig «b af alle 
SReeninger; ^ fdabant giør 3 3er forgabt af Soli, og brfnget 

9* 132 8- potters- 

2<rrbom i Sotagt, faafom matt bU^c ffg mb, at fiu^bannf mi« 
b<r(tfie £abec ne ©tubertngcr« tette SxugU 2)et beb|!e Staab, 
jeg fan gtD« Sar, et, at 3 acbeibec paa at gtemme og tøbbr 
af 3er •^ot)eb Bet, fom 3 ^at anrmit faa mangen 9lattei»agt 
paa at (a?ce, og at 3 tager Set nogen »^anbtering fbr, ^t>ot^ 
beb 3 tan bone 3er Ski til 3ct Sotfremmelfe, eKec, om 3 
enbeltg \>it.bli\)z t)eb ®tuberinger, at 3 bo mbtettet bem faa 
en anben SRaabe* 

iOtoit'tanu«* 3(c^, gunjlige «^ecre'! 3eg ^a( fj9(ge <^an$ 
Siaab, og bepitte mig i^aa, at blive et anbet SKenneffe l^ecefter, 

Steutenanten. @obt, faa gir jeg 6ber ba M igien, 
naar 3'bar giort 'be ie\>ut baabe til &ber^ egne og (Sber^ 
6t>tgerfor<t[bre, og bebet bem om Sor(abe(fe. 

SRontanu^. 3^g beber Sber ba pbjtipgfi meb græbenbe 
Saarer aUt om Sorlabelfe, og (ot)er at føre et ganfle anbet 
Jetnet derefter, foibømmer mit forrige ffiorfen/ fra b^^ilfet jeg 
er bragt iffc mere wb ben "SEIlflanb'J jeg er geraabet ubi,. enb 
t>eb benne bratte ^anb^ grunbige Zalt og £ærbom, for f)\>\lttn 
jeg berfor, ncefl mine gororlbre; j!al altib \)ar>z meefl $ejlime. 

3eronimu«» Qaa ^olber 3 ^ iWe mere for, mtn fiopre 
^Digerføn! at 3orben er runb? t^i ben $ojl {igger mig meefi 
om «^iertet* 

^on ta nu& iDiin bi^rte ®mgerfar! jeg uil.tffe bifimtere 
t)t6ere berom. tKen jeg \>\l aUene ftge. bette, at aUe rorrbe Sotf 
er nu omfhmber af be Sanfer, at 3orben er/unb» 

3<rontmud. X • . * *&r. £ieutcnant! Sab bom bltt)e 
eo{bat igien, tit 3orben blir flat 

t ^ontanu^. Wlm ftære Ømgerfarl 3orben et faa flat 
fem en 9>anbefage. Sr ^an nu fomøiet? 

3e t o ni mu#* 3a, nu et }>i gobe SSenner igien ^ nu ffat 
3 faae min 2)atter. Jtommer nu aøefammen tnb ^o« mig, og 
bttffer paa en Sortigetfe^ .^r. £ientettant gtøc oé ben 96te at 
f omme tnb* 

(Se ^aat tab)« e. ^otbecø. 133 

^S>oxaX<i\t imellem 9>ra>fien «^etr SRietø dg {[ogbenS 

Sulbmo^gttg ®torf om £lt>tnbenie* 

(9(f yeOer ^aaré, treMe iBogd fnih Gftiig). 

@tocf fogbe tit: 2)et er en Sanben$ (tfitg ^ige! 
3 ®tnl>et6 ®at)ec man et fifnbec ^enbeé Sige; 
@(ig t>itttg Aoffetø^ man et ffaC (unne faae, 
£)m man fra 2(n^o(td £anb tU eefiøeuiibe ^aae. 
2>ec iKun fattet/ at l[^un if (e er fhtbetet, 
Pg (lige @aMr ^ar veb ®tubta formeret; 
SRen bet er meget t)e(^ IS)un iffe bogterb er/ 
{mn rnlbe fomme mtg og anbre oM for narr* 
®(b otbrig i min Stb/ ^an fagbe; nogen £lotnbe 
2Beb anbet m<enger pg, enb faage, fpe og fpinbe! 
SWan ^ar *f)iporier, moh t)i're fan paa ^rent/ 
Xt fieJben [p!!eltg er £lt)inbes8?e9iment. 
»f)t>em fjar Sen« ?oren$en, ben ufe( Saabenatte, 
gor flette Silftanb; enb fin «one, at betaffe? 
?)eer 2)cgn, man tornfer, er en meget !)o(ben SWanb/ 
&(ig @taabber er bog et ^^^ ^e(e 3(n{)0(t« £anb. 
^»or fomraer bet t)el fra? »^an Regnepenge; Dlfeo ^ y 

©om fine gormatnb faaer, fom 3efpcr og 6()rlftoffer/ ^ 

3a meget meer enb be, ^an bog en ^raffer er; 
Set fommer, <3X ^an ei — nof fagt! '^iX(x gingre feer. 
35et fommer^. oX Ijan- lar ftg f uie af fiit Son^ : 
3 »&ufct ^un er ^eer og ^an er 3(be{one, 
Den arme 35iæt>e(S S(oF, ()an fleber fom en %x9^, 
£)g t)eb fit £lt?afterie jo ^enge faacr fom ®fi«f; 
6r bog i meere @terD/ enb nogen fTutbe t(rn!e; 
3 ®aar ^an fat i ^ant tiie. ©to(e, fire SSotnfe ; 
ajit bet faa bli^e t>eb/ ba troer \i% inbcn 7(ar 
^t ^an gaaer fløiten, og ben fibfle Olie faaer* 
S^ 3Carfag bertiC er? ^an« @opl^i' Dil ei fpinbe^ 
•^un t»t( t)eb 9loret flaae; ben vafftneerte £liDinbe; 134 & ^Umg. 

.^n intet sløre Ion, tn ticppc Øaof • * * ^ , 
gør ^n maa fi^ørge f#r|l/ om ^ er (^enbe (iorrtt 
Sen« 9on(fen« Jtone Jes aøeene )>U unbtoge: 
«^ tør refltete/ t^t ^un ^t>er et ffn SRose« 
9laar faabant gaaer t Qwm^ |^t)ab tUbe Uttje af, 
£)m til (Stuberinger bet farlig Jtiøn ffg ga)>? 
£)et tilbe om alt i .^fet btii^ aHefkc, 
Xractert SRombene fom f^mt og font SSefler, 

®aa talte npltg ®tci^ i Senrum meb f!n 9r«f|« 
€Som ^annem ft>arebe: Set fr, per Deym! bebfl, 
2)et affertienftgff er, man flpfr bent ingfn fBøger^ 
3eg tit giør SSifttaté/ j 2(mmejluen føger^ 
Pm nogen Sog- e? jliult/ fitgt nøie eftérfeer ; 
iotan bog ft|;erer mig; min •^ufhtt beraf leer« 
ilant tvLtif min gobe &tort! imellem of oit ffge, 
^t)or jeg tilmobe U^ ba ieg t>pr @tue«$ige 
S en politifT SSog om ffiolan^ lørfe fanbt; 
3^9 fag^ *• ®rete! ^ør, bet bebce vox 3 fpanbt 
8}eb £i(ten paa fOtatt nu lignee maa en lQt>inbe ; ^ 
•^un ei arbeibf t>il/ ei meere fpe og fpinbe* 
«^t>i« mine JtKrber (un fom anbre« ffaaren oar, 
3 tji^felig af mig for faobant fil et ^ar. — 
«^rr 9>afior giprbe ret/ ^m ftKtrebe ba 6^riflett/ 
Siem faaban farlig 83og paa S3unbe,n ubaf Jtiflens 
en itig politifl 93og/ et faabant nobelt @frift, 
<^r futt fpr aSqmb/ fom od, for &)>inbfolf er en Qii% 
V)l(in beraf tore &)n et Slige at regiere, 
^om^teb^e ®eneral en »^ at cpmmanbere. 
3eg t)il ei fpfe mig, ^De? t)e^b bpg jegøer Kog, 
SCroe mig, min SSiidbom |eg ^ar faaet af bfn S&ogt 
MSen ^ag et gaaer forbi, at feg jo beri blaber; 
fSJtan wh, en IStanb, fom ieg, ei lorfer gierne ©labber, 
3^g tit t)eljl9netl)ar, enb taffer i,^an?@rat>, Sen 9ett, bett ^te 9)cit, fom Zutoc er beraf. 

ga# ingen 3:ind, ^tc ^iMi man io fan.becaf ttcrfb — 

Undtagen, ftxireb' ^, man tom ei ol pr4r(e» 

3a^ fagbe &tott, bel er en sanfFe onben @ag.. 

SSen ^/ ^tHib i mil ^ué er (Teet forgangen )Dag : 

Seg tog mig for, uroefi, en Stegning Rar al giøre, 

Sten jeg foa famme Sib et Sulber fif at ^e; 

eCttnbt paa en 2inie nftr jeg ben fhart>it)be Har, 

2>ett bog fbrtob, Ub ^en at b^e^ fydøb bet ^t. 

3eg pojp fomm, bet tior i (ide 2>agCigs®lue. . , . 

3eg ganfFe jlronebe, begpnbte flcrrfe dit grue : 

3eg b^i^ ^h At bet oar iffe noget &pU, 

9l9^ierrig ganffe bU\> og rafte J^tti HU 

Wttn ^fCbe fe(fom Snaf; mit So(t tnir reent af Sabe: 

Sen meb en Jteifer 4)oM, en anbm meb en ^aoe ; 

Sen t>Ube flutte ^xéb, en anben oar for Jtrig ; 

6en Stenben meb fBia^t, en anben flog meb Soig« 

£)! bt>i(fet Staferiel &l ^oilfe «^ot)eb«2>un{ler ! 

3eg fagbe fuffenbe* Sen S3ifpenfIog afSRunfter, 

Sen Sprfbn ubaf 6ø(ni een éret)en ubaf SRen^; . 

9tu t)ar mon ubi Hat^, nu 9ianbec6/ nu SlorenI* 

Sen taCebe om SloCb^ en anben om 2((cife/ 

3a tKartl^e Satnz*Z$é o^ SSepen Ditbe tnfe, 

^oor(rt)eé ^nbelen fon fomme ubi 3(or ; 

Steb alt bet l^ttigt er en Seb ^un berpaa ft)oer. 

9hs tolebe man om be fFiønne $olf!e «^{le; 

9)Kn Jtone fagbe: 3eg bem ()o(ber for be bebfle ; 

9ht om ato^der SSier, nu om SBeflpbalffe ®t)iin. 

3eg tilfbUier, faaban @naf for mig m fom 'Satin. 

3eg t«nfte : SDlot^ man i|itg ei jpitter ^er en S^nte? ^ 

Wtm fbcap bet (liOe b(et); at (orfe en begynbte : ') 911M, eebrageri. 9Ran fd^retM t>ott 9<iné e^ l^abe tein @efabr ; 
9aa 9tøfien fpnM tniS/ bet ti^bffe JSoc^um tnit*). 
3eg ha paa Djmn fanbt tH ft^ffe (iben Sframme; 
3^9 berigtennem foae, 6(eu tKiet bet t>ar ben fanrnie: 
•^an mtbt for SBorbet fob/ fbrf(arebe paa S^bfP 
7((t ^tKib man et begceeb og ei fbtfiob paa XpbfF. 
^an fifgt min Jtone ab : Jtan ^Rutter t>el begribe, 
^^oab btfle tpbffe Oth paa 2(n^prtd SRaaC tn( ftgc? 
93t{}, fagbe ^un, bet Zv^fl jeg fatter meget fnact; 
Zi( ^ara^ié fra 06 er nu fafi ingen S^^rr. 
3eg t)ibne fan nieb Sfb, *^err ^aftot\ 'at om ^enbi 
Seg aCbrig Dibfle; at ()un fi3ogfiat> bnbe f ienbe/ 
2angt minbre, at ^un t>ar faa f<rrbtg i ftn Xpbft 
Seg eKer« ^nbe« Slpg braD'^at)be fmurt j>aa 3^Vfl^ 
$Bor 3od[^um tog ftg paa ftn grafen at ftttbfj^e, 
3eg 9}}art^e faae paa ^am meb fbrfte ^nbagt f)j9rc, 
@ligt bette feebf Ziofb i Jtirfen aCbrig gij9r; 
£)m SEeptend 2)eetning noar jeg t^enbe tKun fpør^ 
Jpm jTger : .^urtonb! jeg er fun en flaffef« ^tge, 
3eg fdabrtnt et forjlaaer, fpm S og eber« ?ige» 
Seg fhap tittage i Gontoiret fKUe gif, 
6n ærlig gob ilrabajl meb »^afl i ^aanben fif, 
85røb faa i ®tuen inb: ^x\ »f)t>ab er ber at gi«»? 
Seg xaaitt, og faa brao begpnbte bem at fmøre, 
3 ^ol|f e SWonrre, ub! j&er^b, a5efip^alj?e@»iitt! 
Seg taler ©anjf, jeg tan ei aipbj! og ei ?atin. 
' SSor npe ^Jrojectijl ifatr jeg iffe glemte, 
Seg fagbe: SJil bu SErolb og meb 2Ct)tfer ff lemre I 
Sog faa ^apirene og branbte bennem op ; 
3(f »^arm ba flfiopltjebe mit t)eele Jioog Jtrop; *) i?an oav vel føbt paa ^nbolt; men baobc oonrct tre Uger ubi 
Sobecf, Od agt-rcbe cftct ftn'Xilbagefomfl tobfP @9t^pm(ttf pa< 
Oett; bvorubooer ban dcinccnlig blev {(tlbet£|^bf(c 3P<tfttM* e. I^olbetg. 137 

.^m (batfbe <^rr 9iHé: Ø(tg «^ar^^ ieø ei prifrr ) 
3e9 feer et meget/ ^rxib man Itfret af Kt^ifec: 
^t mefie et io fiøgn; fitgt be t»e( tofe maae; 
Dtt maa min Jtone frit 09 aabent altib flaae. 
Xoifet! fagbe Stotf: Stan mon ei betaf lorte? 
Zte (tiUe bermeb f un ! }(vifer! t^^cmig/ Jticrre! 
Tid^l fMirebe «^etT'9lie(«: SDtan ftger jo tfonr 
£>m ben/ bet fPDec brat): l^an Tftjid^SrpKer er. 
3a fagbe ©torl: 2>er er faa meget fom mon jtger, 
€r berfor iffe fanbt : Koifer er for ^iger 
©om ^% f^w^ 8{otte-*ri|b; bem faa forberw fan, 
3(t inben paffet Sib — npf fagt, bet i^eele ?anb. — StonQ SSalbemar ben SErebieS 6l)oraftcrijlif» 

(5lf ©anneniarfé Oiige^ $iftortc% 

6ftec ^anf Xttbagefomft til Sitget igten (et>ebe ban enbba 
nogle Hat inbtit 1375^ ba høht (fan omftber paa htt ^vt§ 
Surre, efterat ^an ^at^be regteret ubt 34 Zat. ^n ^at)bt 
tonge for ^nf 2)øb tnrret plaget meb ^obagra, ^Dotfore ^ati 
bragte mange Siaab, men forgion^ed. SSCant anbet brugte ^n 
fblbe SSrj^nbe, fom fyin bolbt fine Sebber ubt, og t>tbner *^it» 
ft(b, at enbba ubi ^an6 Xfb fanbteé faaban SSrønb ubi en 
^^nge* I9eb a^orbingborg , fom '^an ^abbe brugt jDmffber inb« 
fanbt ftg en fRebicuf, fom gat) ffg ub for at rrfffe curere ^m. 
2>en famme SRebtcul gat» ^m en 2>rif, 1)t>ottfttt bon begpnbte 
at ft)ebe, faa at man i)axibt ^aai til SSebring; men bet t)at 
band f^fie ®t)eb ; t^t, ba Retoren (om tilbage, fanbt fym ^m 
biob* ^an t>ar en «&erre, ber ^avlbt abffiUtge Ki^ber, men (angt 
flere ^ber* ^n t)ar af 9}aturen 'flreng og ^aarb, og (unbe 
let ot)eri(e« af Srebe. S)et merfeligfte Gpempel paa ^né £)oee^ 138 i. ^oO^etg. 

Ucifi n, at, ha ^ M M 2og, f^n giorbe tit SJenben 
1352/ hU\> opt)xbpt til 9Mbt, Icb f)an pwa^aft og41)cen of 
obfFiatge XpbfFe, font ,fatbt i f)ané ^anhtt. ^n vat oglfaa 
mtéurnit for bet Wtot\>, rom fferbe j/ida ^u Otto ®tiffei^ ^. 
Susge og ^ber TinUtføn, ^t>il(e blm i^ielffagne paa ^itm* 
reifen fira tn «^ebag^ fom hU\} t^olhm 1358, imx be maaffe 
^at>be opirret fyim tH JBcebe. 3a bet brtge SSret); ^n (Fcet^ 
tU^abeti/ tiener ogfaa tt( etS3es>ii^ jKia ^n« «^a{ligbeb. SDettt 
Urgge« ogfaa benne «^rre ti( eafi, at (lan betyngebe Unberfaat* 
terne meb ait for b^^arbe @f atter, ^t>il(et gao TCnCebning til 
ijbelige SlebeUtonet, ftmt faabant fan mecre tttfPriM« Sibeme^ 
Siijlanb, fom ubfobrebe®{atternedSor()ø:elfe, enb ^an^ «^arb« 
If^eb. ^en bette uanféet f^ar ^an'iHrret en af be fl^ og 
npttigfle Jtonger, fom nogen Scb f^ar ftbbet paa ben iOan|fe 
3$rone; t^i, naar man betragter, ubi ()i>ab Xilfianb \an antog 
Sltget, og vbi f)\>a\> Øtanb b^n efter(ob fig bet, faa fan man 
ffge, at ^an ^ar giott mueCtgt bet, fom fpnteé umuettgt, ja 
fi9tt Stegtmentet meb faaban 9}ti6bom, at ^an i ben «^enfeenbf 
fan'fbrtiene 9lat?n af ben Siaxi^t @a(omon« ^ani aiapperf^b 
, feed af'be mange SeftØag, ^t>ornbi ^t^an |e(\) anfiørte fine Sotf/ 
og ttbt {Regiering«« Aonft ot^ergtf barn iitgen 9otentat paa be 
Sliber', fFLømt man (an ffge, at f)an€ ^(itif vnbeetibcn gil 
fbn»ibt inbtiC Unberfiinbig^eb. «&t)ormeget let i^n enb (nnbe 
oberiCe« af SStebe, faa tKir f)an bog en jlor fRefler i at fow« 
lere, naar ()an fctae ftg at (unne giøre noget ®tat««Sreeb. 
ybi Tittmttt, «^urtigl|^eb og Frés^nce d'esprit ^at)be ban faa 
fine Sige 3 ti)i fyin^ Sanfer Date adepegne, og, naar 1)an t>ac 
meefl omfpenbt af Sienber og Utptfer, ()at)be f^ itU aOeene 
fine 2an(er famiebe for at reebe |tg ub berfra, men enbogfaa 
l»aa fomme S^b anbre Øtatd «@reeb ubi ^poebe6 Ubt ^an« 
IDrog(<rnge(fe 1)av f)m tnrret bebagelig/ faafom (ion« SSrebe og 
•^ibftg^eb rm menget meb en ®(agcf 9}ai))etet, fom giorbe ^om 
angenem, ^Dorpaa if<rr er 93emi6 bet aSret), ^n ffrct> til 
^m, fom, ^)9or bittert bet enb er,, fører en @togd jCngenem« & .^otberg. . 139 

Qcb tnib fig t ^^ttfembe til Uté naivt, Cppct fponec SKonc 
^« fFinntfomme Snbfolb anttgne« bette: 2>a6rCanb/ grmcfn* 
Itgeti folbm Xatø, ftafotbi, og fbnaabebe Ribe @(ot til Si^n* 
brti, men fibnt ftrfigfbe ftg nteb Aongen tgten, og fontbm be* 
nulbte SSbt'eiQt ouergat) SRøgd^SEønbet og ®cani, fagbe 
Jtongen: StaU et en »ob Jtoe. 3 $iot gtf ^an bort 
fom tn Jtalt>/ nn 'et (an fom en Aoe f ommen tiU 
bage meb to. 

^wé ^« gtefigion ongooet/ ba vat bensbt en CftogS Biaai^ 
tene, fom. mon iHe fan begtibt/ foa at Qian fan ftge; ot ^n 
tKtt baobe lanHn og beMt; Ufyi at (Fiffe ben 6(^rtfle(tge 3^oe 
(^efom per poito 9at)en tilbage, gitret tiltienbe en ff rbeele^ 
Sunfen^eb. Z)ertmob ifoa ubeleiltge Xibec ctt giøce en fofibat 
9letfe til.ben ^ettige @cat», vtfet en firtbeele« ZVtwtion, uben 
man \>\l ffge, at bet førfie ffeebe t,&oeri(e(fe og bet fibfle af 
t^ttifPe og U ubefienbte «^nfeenber; men ber fanbtei( faoban 
Si^rrerie f^ benne Jtonge ubi abfftOige anbre Zing/ ^twrub« 
oDer bet er tnrnf! e(i^ at gitje ^i '@S^aracteer. jDette fan man 
bog ftge, at fym bar altib tapper og uforfagt, altib ^urtig, 
octto og fbrfigtig, og at en forrbeeCe« SSii^m og Slegiecing«:^ 
Jtonfi fcemfftnner ubi aUe ^nd @tehiinger. Æore Gfribentere 
^olbe bet før en 9taHs%e\i ^o^ benne Jtonge, at ^n folgte 
e#tanb tt( be Z^bffe S>Atni^^mt. Wtm ieg ^ar ttCfbm 
Difet, at 2)annemarf ^at»be ingen anben Shptte af, famme 2anb6 
9of1Mfion nben ben pure Sttel, for ^DiCfen aUene at be^olbe, 
mange ffofUare Xog maotte gtøred; t^i biffe Crbené surret 
fptSebe félfomme Somoebier meb bette {Rige, og fifgte' afbrig 
Xongené SSenffab, uben naar be felt) oare i Jtlemme, og bUH 
oberfatbne enten af følofcobiter, Sit^uer eøer anbre. Tit ber* 
fore be forrige longer meb faaban 3^t toge f!g an bette langt 
bortfiggenbe Sanb, t>ar Varfagen, at be faaesiffe faa bpbt inb 

' ubi Øagen, fomtenne Aonge. •^Dorfore ben "Sbalienation ee. 
^Uer et fBeDiif paa ^ané (Sopacitet ubi Stat«« Gager, og fan 

. ligefaa (ftet l<rgge6 ^om tU ^afi, fom bet tagbe« Song Subing 140 & .^Uxrg. 

IL af Scantrig/ at ^n t^gcebe ftg Mb at tage imob ^offefffon 
afben ®emte{t{Fe @tat; t()< famme Jtonge, font ^an roerMe, 
at ®enuefeme albrig unbergat^e ftg S^anfrige^ •fkrfbb/ ubeti 
naar be Dåre ubi Jtntbe; og at be rebeøerebe igten, faafnart 
. ^aren ))at tfo^x, (ob l^ikn foare Siaabet^ ba @tabea 3bte eUer 
4be (SangtUbøb Srantrtg ftn Unberbantgbeb: Vou« rous don- 
nex å moii et je rous donne au Diafole. @(u(be jtong 9SaU 
bemar (afleé for noget f^erubi, burbe bet ^eUer txrce berf^r^ at 
linm bepenfecebe ^genc |raa en ^tttegcimé 9Ieife. 3 bet jøvrtge 
er ^ettieb ai merfe ; at man i ingen «^i{locie minbce fan troe 
be ^^olfleenfPe ®fcibentece enb ubi benne Jtonge^; t^\, faafom 
l)an fiebfe wt et 9liié for ^oljleen, faa ^aDe famrtie Sfriben« 
tere a^olet atle I)and Sbrattcr meb en fort gfart^e. 2)e famme 
afmale ^am fom en 2(t()ei{l/ ba jeg intet 3>gn berttl ftnber i 
^l)and *^t|iorie, og berfor ()c(ber .for en Sigt bet, fom ffrit)e6 
om ^am/ at ^an f!uIDe \)Qm fagt, at i)t>ié @ub flebfe uUbe 
unbe i^am Siorbtn;borgd @(ot/ t?i(l)e ()an tffe midunbe ®ub 
«^immeUn. 2)e jTrtve cgfan/ at t)an Dar en Xpran, ba man 
bog meb SSiØig^eb i!6e anbct fan ftge, enb at i)an øt>ebe en og 
anben yiolence ubi CoerKelfe, og ben øt)rtge ^aarb^eb; ^an ge« 
meenligen tob fee, »ar faabanen, fom Siberne* SEilpanb ub« 
froTDebe; tf)r ^)>ab mon enb Un fige om benne ^onged £lt)ali« 
teter, faa tutre be faabanne/ fom jufl bchjøi^ebed paa be Xibeo 
ba bet kongelige «puud targeraabct i pberfie Soragt, og 9itget 
beelt ubi mange farter, faa qa ber , be^øDebeé ufiebt>an(ige; og , 
unbertiben violenfe !!Rib(ervtil at large be Saar, bet I9ar infi» 
ceret af (igcfom af en ©angrcne og gorronbnelfe. 5Waar man 
berfore bette altfammcn nøle bctrai^ter; fan man ftge, at i^xi 
l)ar i^orret en af be fljørfle og npttigffe Jtonger ubi 2>annemarf, 
ia et bequemt 3n{^rument, fom himmelen (^a))be bannet tt{ at 
fortte bette forfaibne Stige i^^^aa Sobe iglen, og gX rcrbbe !Ratt« 
onen« 3@re/ ia at I)an« 97at)n bj^r albrig nbbøe ubi Danffe 
Solfe SRinbe, og at IjMt meb SSiUig^eb f)ar fortient at falbe# 
M iDanfPe Stige« 9ieflaurator og Sornper. Tit be ®ei(iCige i. |)0lber8- 141 

cflet6 tffe t^are fbcttjøiebe meb ^ani/ fred af tere$ Jtiaøemaal 
i £unb, ncmltg^ at ^n nub SBagt tog Sapituktd og &fr» 
SSifpend &9%i fra tern, 09 bettneb befeglebe S3rm mob Jtff» Æonfl G^rijlian ben SrcbicS G^arafterijli^ 
(9(f i>annmatU Oitgeé ^iflorte.) 

^e •^tflortes@&toere ere benibt eenflemmige, ^nd ^e(e 
Eet)nct uboitfec ogfaa bet famme/ at ^an oac een df be bpbtgfle 
Æonger bec nogen Stb ^u* ftbbet paa Sfircnen. Ubi Ungbom« 
men tnic (^on noget flygtig; faa at f)an^ <^err Sabec tffe oltib 
oar fotnøtet meb t)am. @et @):empe( paa l}an^ muntre @mb 
ec bet ^ubd/ fom ^an eengang fpillebe meb en Sranctéfaner 
!!RunP/ ba f)an ubt bet 2(ar 1521 ubi {it 2((beré 18 Zax r>at 
paa 9tigé«2)agen tii SBotmd« @amme ffftnnf prorbtfebe ba 
ubi Æeiferen« -og ablPiUige Sftjlerd WoniMrrelfe meget ^aazbt 
tmob be faa ialbtt Mctttm, og ()atbe berf)o« (lige (atterCfge 
@eflud/ at Zil\)øvevnt tahu al bered 2(nbagt. 2>a ^an efter 
^rcebtfen fa(bt paa fintfe for at gtore fin S3øn, og ben ®trilfe, 
fom ^an b^^be om Stvet/ gif neb igiennem en &(ramme af 
^ebifrflolen, (log ^rinbfeu, fom (lob lige bemnber, en ilnube 
om øttiHen, faa at, ba SRunfen f!u(be (laae op iglen/ maattt 
f)an (albe So(! om S;>idp. 9^un!en inbgat) beroDer en ^aatb 
jtlage til Æeifccen; men, faafom ^ubfet Mr fpiUU af en gør« 
flflig ^erfott/ biet) bet bervcb. Æeifcrén, fagbe aUeene til ^tnb^ 
fen, at b<tn maaffee meb Skiben M Dil6e U'm en 2Run(e$«^as 
ber. 2)erfbruben biet) bette loflet fy)i ben unge ^rre/ at ^an 
giftebe fig tmob fin ^aberé SBillie, og bettenebe be JDanffe SSifpec 
f[g ubi 3!b<^onend SSacance beraf at gaae ^am forbi, og at be« 
finere JJconen tii f)an^ pngre SSrober. 

9Ren, ba fyip, fom (ibet meece til Htbtv, merfebe man intH 
uben totter jDpber, ^r>ilh ^an (lebfe øt)ebe uM ben ®rab^ at' 142 8- ^Ibetg. 

()an ten^eb fyu bijlinsueret ftg 6Cant oUe 9otentattr. ^ob 
<8nMfcp9t angoaer, bo oibnet «&tflomtt, at ^an bogligen paa 
Stnat gtocbe fine SSønnet tt( (Sub. ^»6 aSUb^ tKW fai| 
flor/ at ^an i ben «^nfeenbe iat meere anfeet font en %cbn 
enb Jtonøe. SRen ^Mot^lmfetbi% fym enb tMt/ fp<^x^ fyin bog 

. tHe Oub^sSerpottere, SRocbere og ®(tør(etmere. ^ané jDrb 

' 00 l^ec t>are ucpggelige/ og berjmmebe Aeifec 6at( f^^aM fom 
eucceffot Secbinanbué I. ^am berfbc offentUgen paa 9iig6aJDagen 
au Sranffurt' SRen ben jDyb, fom mefl et h berømme fyoe 
^am, faafom ben et carefl ^o6 ^otentatec/ tar Scebfommettg« 
|)eb/ og (tben }(ttcaae eftec ^^joi^eb-: t^t, enbfFtiint ^aa »ar 
itong Sreberttt elbfle G^ , tob ^an offénttigen tiifienbe ghK 
gUget« @tombet {irap eftec ^an^ ^aber« 2>j9b/ at ^t)tebe^nbe 

* for gobt At gaae ^m forbi, og at antage tU /Jtonge en af ^« 
pngce aStfbce/ oUbe ^an benneb iHtre fonioiet. Sg/ ba mob 
énben af ^ane Stegieting ben &tab ØletHiI unberfaflebe f% 
fcmtUtgen ^and ^errebom/ gat) ^an tUfiénbe, at ^n DUbe tMtre 
fbcn^i^t meb.be Sanbe, fom ®ub fyiM^ tUfom giM ^am« fRaii 
feer bgfaa af ^^iflonen, at l)an tbéligen acbeibebe paa at btUrgge 
XtnfKgbeben 3(f btffe fUtalttetec ilulbe man tomfe, at benne^ 
•^m oac bellec 1!a6t tit at tnrre en gob og v^^b^ggétig SBocget* 
enb en Jtonge. Wttn meb >al ben Srom^eb/ S^rebfommelig^eb 
og Douceur fan ^an citeret Uant be {iore ^itt, fom betu 
9ltge f)at ^am t^i l[)an cet> SRiget meb ftne fetetige SBoaben af 
fcemmebe «^ombec, og gtorbe alle ^an^ mange og mægtige Sten« 
ber tit @famme, faa at ^an i ben »^nfeenbe aUene ^ar er« 
i(^9ert)et f^ lige faa {lort ^am, fom SBaibemac III., (^t^tffeVt 
fon falbe« {Rigets Sunbalor. SSen benne Jtonge (agbe bette 

^ertir, at fyin ogfaa ^eelebe SXiget^ inb))orte« Saar, ^ftebe ffU* 
tigtonen tiOtge meb UntMrfttetet. &aa at ^an fan fm 9laim 
af @tat^ « gieligionené og S<rrbommen6 ®ttf^r i 2>annemarf, 
t^t f}an bragte alting af et (Sbao^ og en pberlig Sort)icre(fe ubi 
en ^erltg og jhttg Drben. ^ri Dat ogfaa iffe minbre SufKt^* 

' aSanb og iDommer, ^t>itfet fee6 af ^aniT ^rtige Sooe, og »ib« »• ^ttetg- 143 

ntf <^if!ottett, at faa (<nige ^^ <^(6rcb ttBob ^ro , ceilebe 
^n fra fen 9n)t)tnb« til en anben/ for at ^e 2((muen6 SUa^ 
gnnaal, ^wnbe a(tib meb ftd 4 eUer 5 af 9ttset« Stoob. <pan 
Mr ogfaa en jtec 6(f!er af Saroelts^b/ (^t)ontbi ^an foregif aOc 
mcb eget trempel. £)g funbe ^n tforc tffe Itbe be faafalbte 
9(ubber *&of«n mb over Gfeeme, og ^twrt tmre ^n^b 
80 2nen Søl , faa at fykxt ab 10 SRenneffer funbe fyxot nof 
af en eenefle. 3a ^n wit faa Dreb {Hia famnte oMrboabige 
2>ragf; at ^an fob ffiorre (lige fXubber «&ofen i GtpRer {Hia 
nogtt .^rrem4rnb6 tegemer/ og pteiebe ^an at fatbe benne 2)ragt 
i>Ott ^ttu« t>en *^off. £)m ^a^6 Segemd ®fiNe([f finbe« 
eBeré intet antegnet; man feer aOene, at l^an ^ar t>ftret af flor 
etpvfe og S»e|<rnbtg^b; t^i 2(uct6t til 9eber6(ranté «&iflorir^ 
itaar t^on taler om famme 9tanb6 Gtprte/ <oibner, at ingen 
nbi 6aroufe( renbte ^om af «^en nben S^rifKanu« III« Jtort 
at fige, ^Dié iDannemarf fan i»tife, at ben ^r ^t)t en fi39rre, 
faa fon ben nei^ye Ditfe/ at ben nogen Xib ^ar ^aiot en bebre 
Jtonge/ t^i f)an^ Siegtering hgt txrre en SRobette for alle Aon« 
ger og S^rfter; og (land Set^net en fBog fom tffe. otteene 9ie« 
gentere, men aOe SXennefhr bør ibeligen Urfe. 9Ren/ fom intet 
bøbetigt SRennefFe er uben ^tt, faa (laue mange (ffgget benne 
Jtonge nog{e 2tng til Saji; nemlig ftn^, at f^an mob fft 
9taab« Sormaning giorbe en {Retfe til ®tof^lm, 2) at ^an 
(ot)ebe Jtong ®uflaD; ingen particuliere Sreb at (lutte, og 3) 
at ^n lob be Sngelffe Slpgtige £anbet fbn>tif|. SJtm, ^t)ab 
bet Sørfle angaaei^, ba (afleé bet allene, efterbi SRIétanfe og 
Simulation regne« for en 2)pb ^té Slegentere/ og belangenbe 
ben {Kkrttculiere Sreb, fom fyin mob Søfte fluttebe; ba tiOobe 
Xitemee Goniuncturer iffe Icrnge at c^icanere ooer^^eben/ ^an 
lob berfmtben Xong ®u{iat)um tnbi^^fte ubi famme %ub, og 
firår Utpaa ^llebe ^am tilfreb«, Snbeligen ()i»ab be (Sngelffe 
Sonbflpgtige angaaer, ba ^ar jeg ubi «^i{iorien t>iifet, at Jtdngen 
oHeene af Srpgt for at fee fitiget« Sreb forfipmt, befoel bem at 
reifé bort igm, bog faalebe«, at ^an gat> bem @tibe, Sletfé^ 144 i. ^otberg* . 

^enge oø betalte for bereé ^^cberger, @aa at SBuceri TTdringer 
i bet S&uceri Srcift, fom er bebicecet til benne Jtonge , berøm« 
ine ^am foc ^and Qa\>mlh^h imob bi^fe og anbre betrengte 
golf. 

iDenne prii^t)etbige Xi^n^t bøbe-ubi {tn Tdbecé 56be Xat, 
efter at t^ati l)at)be regieret ubt 24 2(ar. t^and {egerne biet) førfl 
nebfat ubt £)bcnfe i @t. Jtnub^ Åirfe. 9Ken Stibericud II. lob 
Ui fBxt til 9vojTilbe/ I^Dor tyixti Aifie og Spiropb^unt r<^e^ e.nbnu 
ubt Æongemed,S3egrat>eire. Sammenltgnhtg tmettem ^atVbototxQi) o^ (SuqemS. 

(2>eii otteitbe (5pi(leL) 
3eg ()at>er befomntet bin ftbfle ©frtDelfe^ og beraf feer bti| 
aStllte^ fom af mig troeligen fFal efterfommee. £u ma?lber ber< 
ubi, npeligen at f)ay)^ txtret ubi et ®el|Tab, buor ber borftigen 
fclcr) bifputeret om Dore 2iberd twnbe flore QJeneraler, Sugenio 
og S^ulborougb/ og at be flfeefte v:bt Cauget vare, af be a^infer, 
at gugeniué forttenebe gortrin for ben engriffe ©eneral. 2)ers 
fom jeg f)atbe biDadnet famme Sberd Collegio politico, ^a\>t>t 
jeg tiet ganjTe fliUe; og ^v^U man enteltg meb SRagt ^at>be 
\>xUtt nøbe mig til at Dotere i ben @ag, ^aobeieg, efter ^prr^i 
Cjcempel, aUene ft>aret, at Sitrgiliud er ben jlørjle ^et, og 
£totu6 ^n ftj^rjle £atinfFe *^iftoricu^^ for atr>\fe, at bet Dar an« 
flornbigere for mtg at bømme om poeter og »&ifiories@;dt)ere, 
enb om Seneraler^ og at bet tnir fornuftigere berubt at efiten 
f4lge ben Sptrottf?e i^onge enb ben politttTe Æanbefløber. S^an 
Dfeb, l)Oorlebed betgitben ®ra(fe$btlofopb/ ber ubt {>anmbaU 
Stennrreife tolebe t)ibtL9fitgen om en ®enerald ^ligt, og at ^an« 
ttibal bømmebe/ atSRanben, enbf^iønt ^ané Sale t)ar ^eeljiiclig, 
maafte ^ve en @(rue Uri i^ot^ebet/ efterbi b^n t)((be agere iDom« 
mer ubt be Xtng, ^t)orom 1)an ith (unbe (laoe ringefle 3bee. 
Seg Meb Mf ^r>ab bu fertil ml fioare, nemlig: %t ^\x ingen 3ka9m af mfg ^cniM f^itaifier, fyoWkn ide bti'lMm ttif^ 
(obcCd, men i|iaa nøtoenb^g Poae tuiber Vppef, og at bu ht^imn 
ofloie at tMbe, j^tKtb MUg Sbee iig «f begge« ^^ifioriet (KU)(r 
giort mig c^ biffe tomtut ftece 39amb» jDettt Ia». ncgen(ebeg 
^ A9 ^<^ Mm t<9 uben ffianttct fonjlge/J^iHib jeg Miigm 
tneoier^ naoc {eg i bet jnvigf unbevfafiec mig (j^nbtge So((« Sor« 
cecttom SRine dng^ SSIanfeif om btije t^nbe onfeeltge SDlMb et, 
at be i ^nfembe tit beceg ^tge SSebriftec og 9eiert)iabiQgfr 
f 09 ^ bjn t)^M jfoc be florfb (SeneraUc ubt bette ®ecuio. jDeti 
fvrjh ^9m er^oCbet jbece , ben ftbfie rigtigere ^eterimibiRgfr* 
iDen .^jk tMir et JXii« foc Zprfen, ben ftbfie fot Scanfr^ og 
@pattifn. eugeniu« ^t)be ec^^rM 9laim af en ftot Øentral^ 
fimnb SSair(6oroi|g^ ubi ^'if^Ujx rxxt bUoea ^tenbt; forrettifee 
ogfaa . ^ct Xing/ efterot ^u f!bfk tku: btmittifet fta Jtrigge 
aSeneiie: t^i man fan.fj^e/ at f)aa efter mange. Itua @eier» 
binbtagec b«be (igifom i *^amtff og mib Xaacben i ^anben. 
Z)en £ngelf!e ^ner<tl bertmob tommanbetfbe iffun nogCe foa 
Hatf men ineb {aobon @tfatk .at ^Ce Sucopa l^iiebe 4(ien ber^^ 
ojder; (oa at mon (an (ig^.benføtflc^meben tangMtigStorm« 
oinb/ mob ^t»ill!en mon .m^ flortft be^rbne fi^ men Uti fibfb 
meb en (oct Ox^, mob' b^Uhn intet Jon ()olbe Øtanb; 23t 
,!5et>tt« (^^ya^^tp« ma« foceflWf SibKne« Sonfuncturer. granfttg 
{|^ ubi (D Xof^mtb :ege» 9KAgC f^]t Jtrfg fa^ imob beie 
Sipfa, og bet ,meb. faobA^ ©uocé«^ at man fvpgtebe for et n^i 
aXonaccMr« Dj^Mf^* M benne St^gt ^aiH)l mtat ftnrnt inbtti 
SS^nbeiffn af;beiv^tg/«fpm retfebe ftg angaaenbe Sncceflfonen 
i Spanien ^ og. fpcffi^d Stpgten enb meere teb S^anfrtgd og 
@panten6 Soreemng: ja £i(|tanben oac ba faa Øibng^ at man 
(an fige bette/ (om focbum fogbeé om Q. SRosio., at M ^obf 
oam ifbe meb Sucopa; b^i« SRarlborongb/ fom en l>evs « 
aaeUoih iffe |Ki^ be Siber ^t)be inbfoibet. 2)ette fpne« t)e( at 
tnm n^get prorgtig^n toU: og tnt bet moaffee ftnbeé be^ fom 
bn onfm anbcf Katf^et tueumni Soranbtmg ubi (Sutopo, 

10 146 8- ^tietg. 

mmUg Eubøt^tct XIV. tittagenbe Kfbn og G(Ql6cItg^^/ nrititoe 
gorcaab )»aa floce SranfFe ®eneta(et enb ttbt forrtse @fcn(0/ fbme 
;^t Jio< UHilittttt, fdn; l^o< beSnsetfFe, i at fottfortfe Jhtgrn 
mob SranMg, 09 anbet befltse. <i^ab ftotigm af 8t^A»g o«« 
gaaef; ba merlebe mon ^o< ^am t^el tt%tmtti, meit ide Gtnbet« 
Vftasetfe. Benbome 09 aStUarO vare OenetaCer^ fom (nnbe f^rtte^ 
i (Staffe tneb be bebjb ubi forrt^e €ecu(o., Tft VBierebe« Sær tKit 
Kgefoa ftor ubt forrige Artge, fom ubr benVie. 6nge(f(inb t>ar ubt 
neftforegaaenbe Jtrtg meb ubt &p\Utt, og ben engetfle faaoef fom 
ben •^oUanbffe Jtrtg^magt ^»be en tapper og ^abUe Vnforer ubl 
Jtong 8Bi((^e(m: faa at manberfore ingen onbhi gfottFiel f an 
gtjøfre paa Zibeme/ enb benne/ nemlig: at Scon'rtg t^bi ben fftfk 
5t(ig tKir fbreenet m^b®panien/ fom ben tUfbm ^be ^bt tit 
Sitnbe, og berf^re ben« SRagt albrig ^at)er ootret forfirtbeflgete. 
9ten, foofnart benne 'fomnberfige ^anb, nemftg ^rtugen af 
aSortboroug^/ {t( Sommanbo, bCet) S^cen^n foranbret/ og étiropa 
befom (igefom en anben <efine(fé. Det SranfPe fRononf^; fom 
^iOmbtU ^aobe gaaet frem for ^Ibe etll, begpnbte ffrar at ffanbfe 
ubi Søbet/ berpaa at tfatit, og enbeltgen at ^rfbe tH Unbergang; 
faa atanbre Qtotfoner« frpgt bCeo fortntnMet tit'%t^tfytb, og beret 
^b tit aXebliben^b. SDe tieffi StanfTe Sropyér, fom tbeCtgm 
(obbe Dorrec tnrnte til at bictorifere/ (unbe ingen Øtanb meere ^ofbe, 
og futtbe etib tflfe beff^tte bete« tribobbetc ffanbfebe Seier. ffl}arD» 
^boroug^ meb;>|ln fDlagt ooecfbømmebe alting , fom en MCbig 
gtob, og fom en Syn^Stb lob f7g fee paa be €^ber, ^twr man 
minbfl oentebe l^m, faa at be granfie faae ftg intet Cteb meet 
tfttfre: bereé koncepter Ueoe faatebeé fbrr^fte, at be t)ibfie iffe^ 
^oocban be oare oenbte ; og er bet troeligt, at, ^ot< SRaHboroug^ 
bat)be forbletHt et par Var krngere ubi (SommanbO/ bet Sranfft 
aSonard^ie b«^ f^^et ftn fQ>f}e Diit. Wlm (igefom SranMgé 
@oel begpnbte at fbtmjorfeo wb ben (gngelfFe (SeneraW Ifnfomft 
faa fil ben fitSfin igien jlrar web ^n« »ortgang : et nftxlhatt 
SSetoii« poa benne 9Ranbé flote £lt>a(iteter, og at l^an Dac (igefom 
®ie(en ubi ben foreenebe SSagt mob gfanfrig. fUtnn maa bte iflnW ^ MT R^ Mta*r, fmi* ^o« Vøyf^ fnepOyfni af 
bm fNtimbf •^ettostH'e eft Cngrfife ^<«t fllitt fK» af. ^«i« 
(iMiipel^ ^iMb fbm icg paa antoe CMec i mine etrifut fymt 
ubfiRt, tumltg: at QknmkK ^Oer føM cttk guraK; t^i 
Arig^fiS^Cfe tKit ^ l^m iffun maobefig, i J^ftnAt tU 
Tsmp anbcf af fymé ^DbM OentroUr* SRm Staturen gbcbe 
^ foft 0(1019: ben ^tibe begOMt b«m ftiéb 4n ØeneraM ^ietu, 
og bknbet b^né /Eap|>er^ mib en Jto^ffnbigbeb, foa at ban 
ttbt eStcftené (løcfie 4^5e tabte intet af fine QonttpUt, og 
M* 9ttU flog tffc anbetCebeé itbi en S!>ataiaf 4 «ib, «aa( b^n 
fob tt( SBocbé ibiant gobc SJemier. 2>emi» SUKiUtet f%<< itong 
Sil^m at ^caot nurrfet b^^ b<un/ øg btiaf duttet/ at ^n 
xiOt b(it)e en fioc Stx(^€*Tinf9ut. <Snge9a9b prøbucefic eDe?« 
iffe mange floce (Senecaler, faa at bet f^eø/ at fnimi Sanb 
)Kt fjm tottg Xib tit at f!^, paa bet éo^t Ion b(t«e bee^ 
mfcce fulbfommet. 2>ette et eOeré et ^oetifr Snbfaib^ men Ntn 
mtt 3(arfag ec Sollet« bibftge Sotiftititfion/ bwrof (Ifber, at 
Sngcltettbfnte føbe« b^^^ tU eonfotec enb tit SMtMtn^fuu: 
4i m tojypec Jtolbfmbtgbeb, fm ec en O^ierol« «^0iMb«6b¥ 
tatm, 4t tot at ftnbe ubi Si(gc8anb* 9Rim Stotoresi b<>t)be 
tibi tKarlborottgb fbreenet bra (SngeffkrSEapyeibeb meb en Cipan|l 
K^ma, en Scanff TkMitu og en ^(ienff S^tfg^b*: faa 
ttt alk Sgenfabec bf< ^^t fopil^, fbe at bonne en flot Oe« 
iKcoL 4>^ f'i" ybenneere Ian (Igel benne SRanb tit SSeqmM 
M|é; et bette, at b^n tKie ligefaa flor Øtatemanb fom ®c^ 
ncrol, |Ka at bet er Muifkligt at fige, enten ^n fTinnebe mere . 
libi Stot^s^rfamQuger enb ubi ^pibfrn af en Stt\^*^t. 
Xtte biéfe £lt)aliteter fonbteé ogfaa t)9^ ben Xeifertige General:. 
om U eUerf fanbteé ubi lige ®rab; berom maae anbre borome» 
S^g for min 9art tU^er^ at ^artbocougb« SBebriftcr bat>e 
9Mn mig meefi ubi jØiene* iDog becibeter jeg b^rubt ille: 
men |tger ottene , at man ubi ben ^e ^er (eet alt ^^ 

10* 148 «/^&«ft#d. 

fif out <mb» >i*inl.|>aflfw fof et'IHwMnna, 3rfl f«*l*ti k. ..-) CrW cfmaae .» j^b(l<ebcn 

; ' (i)éh4l.'<Spfi[lil). 

Z)ii fkMi mis tir/ at tn ^at)ec folgt Mn ipfts9aw9faa 
> imM/^ agter at fcMt btg neb ubi n«fie Jtiøbtlftb.' «^é 
bil 9ao»t giett bet fbv btn 9loe(ig(|eb, ba et ieg bange; at b« 
toget fnU SEfn ^bo bet t^t( frentbtage ftt 2to nbl Slft; nma 
f«|!e ftn !B#é{)<iC ettt^n paa en ®aarb i>aa Sanbft eUet itbi en 
tlot «^oi>eb«etab; t(^t en^t fan paa begge ®tebet f^lofop^n 
ligefaa itiegee fom^nn DS. 9<^a £anbet/ efttcbi fym et oUene; 
og ubt <^eb*e^tbbett/'^evbT ^an fan txrte aUtnt. So fiørte 
©tcfbet, jo fløtre-gcH^.- ^DJan fan uM ionbon, ^tt« og 
Sfem 1et>e (igefont ixMSteMittt ; ^t>t(fet teg meb mit eget eptmpd 
fon bet>i^ 5Det Dår- i ben i&enfeenbe, at Gattepn« ofte fijgte 
ftote €tobet/^a bet-^on-'tiben 4Hnbet funbe mebitect: tt^t 
tnf^n >fftøiHev ffg fe(t) ubi fotfetige ®tarWt/ faa at ben ene 
<Raboe beeb' if f^ af ben lERiben at ffge. llbt be fmaae StlUbfttAtt 
betimob f)avetbet |tj langt anbetfebeé r bet NtDet manfhjaFbe« 
ffenbt^ eftérfputgt og trfttmet: 6nf)t)et tnfbrmeter ffg fhap om 
een6 ^^umeur, Xit^anb og tet^maabe: faa at bet t>ibed oft (^Mb 
man befKBet t ^fet, noar man ftaaet of> Og toggec ff^/ naar 
man gaaet tU'fBotbO; l$t>ab man o^bet og briflet >c. 2>erfor' 
ttben ete be fhiaae Jtfjobflitber gemeen(tgen beelte ubi Sacttonet; 
faa at man tmob {Ih fBiSte maa b(it>e enten en Xorp eller 93tg^^ 
; enten en ®uelff eUer ®t6(tner ; t^i t)l( man bære nentta(/ ^at^ 
,man begge ^ottxtt poa ^a{fen, og paffmt for en tDtt^tlj^r^ • 
eUet92atsUgre; 3eg btlber mig berfbre inb^ at bit §$igt»/ veb ae fifk e^pil'Otf en liben AirtØiA, VVee n >ai f^ fMi^ 

ere be rettt |MlM^ og piciftifb CWobt ^r éSonte iWe^Mr 
jfS af Cf^Mim^ marfftt: i^r t.^iNMt iNta^iegtrbitiJiita, 
er jeg Mmn cfgdlmt mfb |aa)Min)it tDtattmc; 03 tma fBOO« 
ec^ KS^^ f»^ f^ ^i»ec M it#4w( ftf(«i^<amcr/ gte^ 
etbninger c$ Søfnrnina af mangt TiacélMfis^.i^m tf^ tsb M 
^ctf @4M os Qfyn^tat SaflWaii Xibciv JOærfr rftiat:fMir 
^ $o(f, ber ^t)e atfc bt^e Solumtna t «{^bft, maoe tMrrt ^ttOt 
9oIttku Grfflitfnl^ larm ogfMr^^ be (leffe €StaM«9)rojec(fc 
fomme fra faabanne eStorber, og at abfRttige, bet tomme (ige fra 
9rotittbreme^ ^olbf.fig^beqoemme H^. otomfiøbe ^otbsetobm 
iibi m onbenSotrm* ' •^tnib fan ifb tbettg Safntng og JØtielfe 
gmrt ? 9tan ^r bér p^a ^^^a^trkittt nbtn om Viatå^ 
emtxéWioictitT, Sffttirøg, ekoter« flStWrii« «g anbct tiben« 
lonHfc €^0 <"» ^<uAe iiiirM(gen em ffrete og ifle ffietr; m 
cfrMrt laseK Sert mii åiuftt poa Taiiban 2>ag^ nbm ^an tittge* 
mtb (tgic: 9t« feei: bel ii^e itb mtb ite{fer<n eilec 
9ranf rig, ttmt anbet beMgr. «&t)ab4Rettaigaiig'aiigaair# ba 
m bt faa Grebne tibt Sotmafite|tr^ at eM^c Steigfr ttben fko» 
ntratorg ^«ip Can gaæ ttt-Zmge og ager« ffn egen 6ag; cf 
tit jés ftgf/ at befnade JtføbØnb^Soé^ite inb fbme 9im(ier enb 
9D(Mct. 3in»^e>reg .^oMb«<atabium og ftøitfkfkllh^ /Det 
ft mtg fbctatt/ at en t)ig Sonbmartb/ ber bøebe itbi fooban 
€5iaby 6k« curecft af en £lbarmn«Sebei^ ba ^ ubt fh ØooA 
foot Cbenbe C(t«rmting«::9)l«mb/ efter at ^n. i (ong Sib \9$m 
9coce« ^oobe ^t>t. 9laM jeg; et i v^otMb^<€!tttlmi».icmr ttg 
ganfe fKøbeéM, og fcmn tttttfen^mtn Sale eH^r mine SSceDe 
pa^ Cjfrtiet; men naar feg ^Mt meb iøxMhift^^t at 6t« 
fKBe; veiet jeg et^bett £>tb/ fmn jeg tolet^ eg myn^ |»wn 
SSogflat)/ fbrenb jeg firtter bet faa ^fhs^tt, pctjX bet at ingen 
|Va( ^e m Jtrog, ^oet ^n fim |amge nctet )Hia: i^ Sor« 
gfemmill« af et 6omnia eitet fhtnctnm fan gioe TIxMmmgtU 
9roce«, og fortte bet SutiMfe Ctøbtnm ubi IktMet. 3eg A30 ti'^jttina. 

I 

HfifM, n titPaaif, at føte ItiiéffioAfv« SNM^ttm m {A 

9fr gioct itbf i crt^ fi^e big et ØM^ ^ . faaboimr ffocite« 
J^^ b« bétimA; t^tMf ^m bm ttoeUg^b oaetie for ^Ukn, lo^ 
ibet monff«! fbcic^bt biø. lOUft mim Sankt ^oott jeg IKt^ 
|imi9rl f^Aiøaoe af oatot foc b^. 3es f^livcc ict '■'ifo IDMii <^mf ftggit liiig tf( &{l, <tt jeg iNr tat Ube^^mgtei 
fg &t f9i frttir jimé fhrngt^^ JtoHt. ^^cm tlttr, at foo« 
boiit it gattffo unotufUgt, øg intet Bifaft fmbet ^ onbce 
SfttKmtfUr, Seg tttftoået igieme, ^t jeg foaoel (enibi fom i 
anbte jDMnm vfgev fifa abnmbelige SReentngec SSen becaf 
f9(ge( iofl ttfe^ at mfn Cimog ec matutlig; t^ foabant te? 
4itteene figeg om bent/ bn gaae fra ben banebe IBei, nben at 
gt^ nogeii tiCfhartfeOg Vdifag bectiL Seg fananføif abfiBige 
^tfogrr, ^twq^aa ieg gnmber min JDom ^entM^ ^ 1>^i jeg 
fMeii fime fMfg i XCmtnbettg^ paa tn \ftat enb en ^nb* 
a^ figtt i']||minbe(^t^b, efietbi jeg wibttget iHØfe 4Miibe, 
fbm afogt« og gcT'^be, for ^fe jeg fytøn fbc !Re^/ { 
^féimbe'M'ben fRptte be liro mib fl^ fDteti Tfbmien^ fym^ 
ttnber béfottef (S«be«<^bf, fSot^fn^f Ctuef^^be, ®fMe^ 
<^unbe le./ ^m giør ben f^ft^ Oee( af benne 9lation» et i 
mine Xanfer aUene ct( Sncomm^tttt og til ingen fSytte. Wian 
'^aim iffun at gime en Gammenligning imettem bi^fé tt>enbe 
fttcbenebe 9bff/ nemlig af «^bt og Jtatte^ og at eyamincre 
etilpm 9t^ttofig Stoaiimn, for at fee, om min 2>om ^ntbi 
tt 9e( eintir f(be grunbet. <£n -Ittnb (ecømmeg af ffn S^fTab, « fil« •Af Mie X>9t mffg fd tKW fiBfnmM SStit JRka 

Iffbr, foA vMeOn mon ^ i ^^nt9Mifl6*/ At iaaNm SEm« 

iMke ^Sv^ oft SiøMcti t^t. be anfre 9q^* øø.t.Oaiff r^gutibe 
|4)m mtfcef^vfbe Vkta)iK$, ^Ufe U Deb et e^Mt SBofb Am Mng/t 
tU Ztaal^ és tU at fpnaote ^uuA oø Soorbs (^twotb^m 9M 
^sSU ^t tongt flhn$ at.fbchilK f^ ikki Eoa« cig 2atfc enb jhm 
fige efilbDagtC/ bet mam gcifkifit fan imobfiaae^ »ei f<ui 
bet ftnbfd tifltgle font imob foo^n Sn^tft ^(be Ckatib; nm 
be.fqrome ice Oge ft« ^aW, font tetfTafne D^Uofbybi ibbuit 
fRenmffer* 6n JUt benmob gim fig itle ub for at Mm 
«((ig, ^Het pgfaa for ingen: ben imt fme 3atibc aOene 
fftPebe ttt fit 6robeb<^ Somtninget, fom er at cenfé ^uitA fni'^ 
tttf i, ^t)Uf e ben jvre beUi til^ner f«, 9g afforter ubi fin fylbt 
^ «^utt«'.^errem ,@amnien{igner mon biffe S^$ oatae 
tLdoliteter, foa feer man i at en *^tuib er fom en ^Mrl^ermg 
ubi et Jpun^g en Jtat bejcimo^ fom en erbar øg fornuftig 2)0' 
m^vt. Set er bet fanbt^ at en Jtot^Unge er un af be narag^ 
tigfte Jtceatnre paa forben; men faabant tilregnet aOeae Ung« 
bomA S^ariig^b/ ^mlfen ttte barer Umge, men fhap corrige« 
reg, faalebe« at SOoufonnerie fort)anb(ed til en |>^i(ofop^ %i^ 
tHtet, Se t9flige ^Scener, fom ea Jtat^Unge forefliOer^ Uftam 
etfetg iClttn i @eb<rrber og S5etHrge(fer^ ba en <^unb berimk» 
iCte fan betMege fig uben tiOigemeb at giøe og biefi. 9Ben 
j^Mb man enb Ian ftge om begge X)9rd gobe SUmltteter, fag er 
bet tttmobjlribigt^ at en/{)unb ec et Itgefaa incommobe aSeubCe, 
fom en Stat^ er et commobe ubi ^uug og @aarb: ti^i ^Jtia 
en «^nb gij9er eengong ubi Zibe, faa bieffer og ffie(ber ben 
(unbrebe (Sange ubi Utibe, og bet ofte b^be 9tat* og 2>ag* 
!Dlin «^rre fan taate fac^an^ eftetbi ^an er faa {jftU{\% ubi at 
foDe/ at enb et 6anon«^fttb tw et forfiprre Ifang @Mm; men 
ieg og anbre fom ere mere belicote, ftnbe itfe t)or Stegning meb 
bi^fe tanvm V^ jUbgvarenbe ^uftqrH, fom fbruroeliger mig iriftt iNntfm ftBcn# eenstmø «iii Ugitr/ liem(% S^tMiis.«2ffltnv 
vMe {eg ^olbe ^ ^iW otAen iSbffiii tiC fti^$ ti^ pda (iia» 
butt Tffttn fomtner {eg detnienligen ^^ bet fRuficnIfFé CMtegfe^ 
OBrfoM {tø iKi ^am jøtene ffilbe <if ^tmpttifF epb/fKømiec 
{is tmefl'^da Sorf tdfen i Sttificirm/ Stogte fbcegh?? t^; æ 
•SHmbe^e^b er We tt6e^agfC%; mttU, fbm énibeS^e^ nM 
Méfé tdmme' U(t)eé S^uben; ^bé'iRibor ;fi^n, og hxi itgmø 
imb beft Ø^tlSiifre flfertf^Tce; bit' tbtlpfbbe« meer t)eb at '%m 
en ^^pw «tfnj!en enb ueb 1)étt -^etUgfte Øpmp^enie.^ SRan 
iMtAe Mntiie j7g tU ^mbeVt^b, ' ^vtt be birffeb^^ ubt iObf, og 
noar S<9^m«ben^eb bet ntffocbrebé. 9Ren be gtøt , oøéne fer at 
'fltoe: ^r^E'entW'eit aptj^'h^bér-mbom 9?røen t éft ttnbrtpe, 
eiret en S?aboe«Wonbe agi'r irieb fttt' SJogh om Jfcageti oWr be« 
tX^H 9tx, forfirfge bf'^am meb Sieffen og efie(ben/%i^'( 
{B^én« Ikb; -^ontboder en erffg %(ihbrmgé-«9)tanb maa gaae 
betMrbnet igiettnem Sanbébper, faAfom Sanbeb^es^^be, 'ef^er 
3lii}j«er«^ fBtfattatter« og Stibujltet« SRtiabe l()oibeSreb attenenteb 
^Ofibén inb^be^/ og ^ Jtctg Tiieb bet bele tnennefl^ttge Jtiøn. 
Jtotrat ftge: m ^unbf 3fcttt>ttet beflaaer enten i ^t {Vlefbf 
H(»r i ot bpfte; begge Sbretter eré (ige ube^ogetige; og ffgte tU 
inteev «^bfr ^nb et fbm Sielgef^rei ubi Somøbieri/ bet ibe^ 
\kStn \m rSSetKr^effe, aUene fbt at tnrre { S^eo^effe. 6n 
ftat bertinob' r^tteé Intet at gfj9te/ og er bog en bneltg SOomet 
fHqtie; ta(er ^on iffe meget^ faa nrnfer i^an be< mere. Sn 
i^nb fan (tgnef t>eb en S3onbe, ber ofte (aber ffg tnbfrnbf iKia 
ifKH)eb«®aarben meb en (rum Stpg, og «^Atten utiber Ttrmen, 
€tt 5tat betimob fan (igne« t>eb en anben Sonbe, ber 9>r<r1lerer 
9>rar{lanba; pber ftn QSfat og SanbgHbe^ og i bet øvrige g!Ver 
«^ué6onben en gob £)ag, etter fom aAunb^efbet rpber, IDøben 
og'S)ta^(en. »^mtbe ere enten ffore etter fmaae. ^ ttvrflt, 
fom gemeenltgen erc tiC minbfl ^ttt, fojhr en »^erre faa meget 
HX unber^e fom lOO Jtatte> fo' unbertiben fifl (igefaa meget ftitt^-^ OMkW'AiKk Xl fnNMf fbiii;fotiAifii|t MMf cflitU 
H%Mni$9iitfMa9m «M i^pM^ faft «tiiMiitm floMitr 
IféKoétt^^ni SitUittt ttnti' |iiB|Mlt fif (niM^WMtfi^^^Mlf tdk 
fiC ^fnM'IBlmu Ml man cfNrffi, ^t^tntf fNfton >|p »li » 
fi^tt ]%/ f)M fan ^oti \tté sIfttAe <rt*#ii 3(at(hfl cnb temii^ 
nemlig at, RsrTotH (^HerfFe SDttmiePet it^tiicve ,f!9 vift Ctailø« 
mi, t^ptwb b< ime( milie, bt fbfiM Ctttflat, ^a iriMtr M 
eSRAf^nnb hi Somftrfif« Vffktton l^' litfUiMgt^^yfftiii, e« 
vd) ' ttt tRficnbfgtvf/ -at 'btn -HK ftui tvibi^ tntb mtnftM btti |Mto 
t ^M eVto^ '3tg fbt mbi 9att ftnber tngen^ siMnm Xdb 
fog, mfft mtnbre' mon t>t( l^øfbt fof/* at CKobHiitsrn' fMfbon Jb<»^ 
Ks^ ttlMie brintet. SRcn matt ^^ ttfim méft n^rtfflr 4Miti 
at bfttdste fbt Grempet ttt tttoi«/ fbm nu omfbiibfr tr (te 
meget t SRbben, faa »K man ffnbe, at ØRønbibm bffhnir olfiit 
Bbi SnMHbning ; t^ en fDltpé ^m et J^^mntridflh^ , bø 
en Aot berimeb Itdnec en Søoe: ^bonibeMt Sto^mebancAM 
fptéfthk/ at ben førfte Stat n fommin t8 Smrben ^stnmem en 
ttmi ^HttfAttt, H f^an ni^frbe nbi !RMr Htt. JNettig^iebeÉ tK 
.^nbe et beg faa fl^c, at bemb bebHt)e« fafl V^ubetie* iDe« 
fbrtMe« Uant anbet^ at en geanff Dame gab f^ ubi Jtfofirt af 
eotg/ efter bi ^un b<n)be mtftet fht *^nnb. Seg vtt beefbc toobc 
min ^im, at, faofom (^ l^aiier fmooe iDøttre, at (nm nbi fbi 
<^tt^^6ate(^toimn mbrpKrt benne Zctifel/ at be toge ftge mci 
f^ at fer megen *^ttnbe«Jtter(is^b. ^vitatåj^^ fomrflec, «t 
ba <S«réc faoe noglø^ rige {Kørnere at f^ofH 4tenbe«<^Mifpe nU 
bere< CSKøb/ fpurgte (K^n om bere« «^ttfhurr ide fiMe Bfrn* 
3eg foiHt«er w* Sit et (SoUegtttm ^otiticitm yaa 8anbet^ 

(»en205 epijlel). 

«^Jøttta^cebe og <^jøtit>tife i^ftret! 
2)en SSe^ag fbm be <^øimtfe «|)etrer ^t)e fitnbet ubi obfNtttge of nmc jMftMb SodfaM« Am kr ter bimt At fiili IM Im^* 

wmmwakm Itt p#IMfF< 6oBtgi». 3nMH(e XA (øm j«r.^iir 
Qhmg ftiffec bem; tg ftm ie§ uibM«i#it>rfg (Spm^i fi^m 

Zke fMfageJfofl |r<r ttbt »øiotfibiHStatea tNflt, (IH^^bimnif 
MbediM Nbmni, fiaftm be t(lim ftt tfift CSCaHen ^ en 
SBiig» SRm jig 4«a(ff , at, nwt. bit fommir itubtc «mt 
9tamfbmi/ og ^ bevfg ®faivfiflHg^ fom umgt fig iab 
ti( SnbMboie af ott j^b Ite toge flg fm -at e}»mtiiiM/ H 
Mie fiiibr imM iaa«e( 3ii;at fom dtpm« aRaii Mb, at S^bOfbc 
Mb og ttgr eie ftomøbtit fæ SHennefrec, ^ift foe bem, fom 
me øbi MMNtig^ Somtningfr. 9laac mt ubt faobant er en estogi 
SomilM^f foa mitfiee Jeg ufbcgcibeagen, at bet fan ^olbig 
fge en SRecilf ^t ubfinbe faabon 23b0fbrbrit>, (Mnibi ntUe. og 
^00 fon fi9lge meb (iHianben, bet er, ^i^ntbi mait (an bi9emi« 
fto meb ^tu. 3agt' eftf r utlbe S)9c fyiw pAfe ubi aBe Sanbe 
Mtfrtonftet fom en «^t)eb«Z>tt)ectiffemftit for ^t &axMs^u 
foner. YbfTiUige tUumineeebe og a|)0€a(p9ttffe %M ^ape bog af 
SKfbpnl tH •^iocte og ^garer, mob >oil(e bf toce en fag bcobectig 
Jtieifig^/ fiebfe prebilet mob Hw &gr, fom be 1)aH pottet 
foc at vorte fa# (ige faa fpnbige fom Somøbiet og iOanbO. 2)c 
ffa'iH foffgtoet; ^ bec ffnbeo io anbre S^ng, fom (an tiene SRen« 
neffet tttfltecteo^n, uben at gribe til bCobige Eege og ufl^ib^ 
iDpti 9lebei(ag» 2)e fl^e: man fon io efter bere< Qjeen^et f^o 
frifie ftg meb 9iøg«2.oba(/ SSiin, S>i, og meb anbre enb meer 
|»terte|lprfenbf Etqt^eurO; fom ide aUene forf rifler CStnbet/ men 
opMrHer ogfaa en 7(rt af 2>et>otion, iDette t>(( jeg labe fhae Deb 
ftt;Storb/ foafom jeg brijler mig ifCe ti( at bifp^tere mob in^imebe 
SoIL TLUiM, faafom jeg fe(t) ingen @mag ftnber ubi be XtbO« 
iforbrit), fom be fbrelfle ftg ubi/ faa b<tt)er jeg t^orret betcrnft foa 
at tnt)entere en @togO 3agt/ fom ingen af bem t«r unberflaæ ftg 
at boM^« jDenne S^gt, fom er iMe attens uflplbig og be^etig, ShiMiitfam af en ufV^lUø, nyttig og ^flofo;^^ 
ttnber^^agt; 

2>nme ØMfir beftoæv { at Kw rfttr %imt, M 4Ht|k et 
SBMfCfirr* jDen fan iM» toge SScspiAetlir Htm møb Cnkn af 
€!c|Hmivv 08 Mitt Cctobe^a)taan<b tgtaimm : tH at Ngfiibf 
Saøtm fvr ben 3ib, ft et fnrgteve« Xrbette, fbmiebeKftbitfk Svi« 
. anoQsfWig^ uki be tK^mie aHoanebet. Safttm faibrttM iooMe«: 
Sltai ffilbn et Jtor »eb Stoib, ^øpnibi man ^ffeK be Stner« fm 
mon >m^ fmget meb •^oonben. Svenbe {Br^imMg^ebec iibfiMtct« 
hnm, fw>a m imM, \m m Bom. aXeb flfotitfkn, om ben 
fPaf lyfMi maa bet i TCgt tagefy at man angribrr Slueme flK og 
ttte bag cm; og at mon (obee ffg iHe brtøeaf SMngecne, ^of 
nogU ece foa fnebige, at be en lang Sib (igge uben,S9eiHiige((é oM 
^^adtten, foa at Sergeien meener |tg intet at ^H faaet^ og becv 
tiboi^et ofte (abec S&pttet fare. SSeb SSanbet et bet at t Hit toge# 
at mon meb SRagt fapec gtueme becnbu ^« bet ittt fhn^ 
4JN«ige be ft«rle|ie eUee fnebigfie ^ap op igien/ faa at bet ^ 
3Ccbetbe et fpUbt, og 3«geren feer f!g o^ft t Jtiobet mftabeiet, 
(flerbt Sangen fbap berpaa tager ofte ei ubi S5et«nlnfaig at ftttr 
fig poa ban« !Rflr{é. Z)e ^jnDtife •^rer oille vel an|ée bette 
foftt et yuft (Stef fctie/ og (^(be fpt/ at intet af bet anfotte fvaort 
tit SCiielrn, faafom bebenibt batten fon fee bestig SEtbOfbibtit^ 
f Ker 9^tte» SDten irg baabet/ at, naac be b^ce min Soedaring, 
be fitaie t^iOf fUbe p^ anbte Xonfer. 3eg tUfbiaet^ at benne 
3agt fan ffee paa abfFiKige tongt mageligere Slaaber: man fon 
for Sp^mpel (angt (ettere ubrøbbe biofe Z>9t, enten meb Sine« 
6mefln> ellet meb fbrgtftrt ^^axA og anbet* SRen io fivrre 
9l<tge{ig^eben et, bt'ormeb en Sing fan ffee, {p minbte e? 8oc» 
nj^elfen. % (ege ^ etter Upar^ gioer iCfe ben Som^teqé 
fDm 9f offptt. Sø^nøietfén beb benne øang^ befiaaet berubi/ at 156 & ^tXktt^. 

berta ul^tbtef Tfbnfft ^ciar>A tf(f atiM, fdtn tt( KanH^^i fft^mi 
(efEaoer bentbf, at matt forer at Ktvtk Stotmef Wfférente CtoaTb 

' teter; tfti man feer beraf^ at ber ubi @nebisbcb er faa f{or %ou 
fReC UHeaém een SAie oø m anbnt/ foiu brr.iibt forftoiibrtet ^Httt 
tmeOem en eenfoCbig ®aarb^J(ar( j^en ttfKs iatti eSer Aam« 
mers^^d^' W^ ^^n S(ue rjøber (tg fhap; en onben berimob (tgger 

, ganffe u6et)«ge(tg ubi •^aanben/ naor ben er fangen/ og bert>eb^ 
toxtmtt W tgien. Eigerebe«: en Deringer ({rai^ op af tkinbet, 
fmnb ben bfrt^er {gtennem Daob/ og bert>eb rebber A^ enoftbeti/ 
{bm ttfe baber ben pvésenee d'«sprit, ((iiKt Uggenbe^ itibti( M 

' er for fUbe at rebbe ffg. ®aa at man fiNrr; ^t naar fangjhn ffeee 
efter >Jn(n 9lan/ ben Iffe aUtm bringer -gorn^fclfe,* men *fSw« 
ogf^a 9t^ttt meb f?g/ og at ben fan ^¥9^ TltfCebning i til abffMtjg^ 
p^c^^t aSHragtntnger/ ja grunMgere enb'faabanne ØteM^ 
Miener/ fom tan giøred ot^r be brugeftge Sagte «f^orte; j>a« 
rer^ ^ onbre 2>pr« - 3eg (an for mm ^rt tribne/ at faafom leg 
^Der fiMføgt begge dfagø 3agte , feg finbet i offe SRaaber bm 
fomme Somøieife ubt ben ene fom ubt ben attben 2^gt, -afferb^ 

, faafbm ubi ben ©ue«3ogt/ fom inbrefte« efter min 9(an; htgeit 
eCobe^Ubgi^belfir fhtt, faa at be aOerbarmbtertrgflFe og béDOte^ 
Civ(e^ ja en Xnna jDoena fe(t>, ingen SBetomfning fan toge Ubi 
ben 2^eforbr{o* jDrorbeé man berimob biéfe t>^t meb %lm^ 
^Smtthx, faa ubgpbe« berveb 85tob/ og f^ttter man giftige Conbe 
fbrbem, faa fpnber man mob jus gentiumefler Solferetten, ber 
pAf^tc faobanne 9Rib(er enbogfaa mob ftørfle gfienber« 1((t 
^tmb fom berimob fan inbt>enbe^/ er i) at t)eb benne 3agt ingen 
Segemet« fBet^c^gelfe fan gioeé/ (bm tUtti er bet j^memfie Bxift 
tieb faabanne (Spercitier. fUttn bertiT fan f)>are«/ at, faafom 
fiaban 3agt er tnoenteret fbrnemmetigen for gamre So(f/ faa et , 
ISeMTgeffen proportioneret efter bere6 Siifaarog Arefter, 2)en 
anben Snboenbtng er benne : at be ufTpIbtge fmaae ^reature mar« 
ttei mere veb en langfom 2>i9b ubi SJanbet, enb ndar be brorbe^ 
loeb en S(ue«®n^(fe. S>ertM fan fwtxt^, at enb be mee(l mébCt* 
^nbe 9Renne(rer/ fom grueé t^eb at fee et Dpc at fømberfnsfee. »^ ukfttSeMQfirefffbem at hifbittMCttiibet* eoabcmSM 
CC cgfAa nm ^tmtobu i tS)% tet er et (inUU%t, fom mange ®ie» 
«^( fKKt^ mifln ffg. JDecfmibm ec Mtt (emb at nurrfe, at, 
foafom benne Sagt fhec all^ne ubt JDctobet^ font et en fatal ^aa^ 
»eb for btl|é t>^t, efiei*i be (angfe« ^e< af Jtniben intCU be 
mtOmmH, faa et bet etri)ba minb«^)r«na8t%t og mite I^MfaMt 
for bem tftt bøe paa onfjøttt aHoobe^ Seg figer^ at ieg ^ber for« 
^t beflse ^»agf epercttiet fadtebeg, at feg ^mt Jaget cflfir ^^om 
og J>iotte, 09 at jeg ogfaa l^at)er {agereftét Øtnet foa fotefftftw 
SDtoobe, og finber, at bet veb en (iben «^je(p af Smaginotioeini 
Cbmmer nb paa eet og bet famnie, naat Sogten et inbietttt ifbr 
min ti^e dntentton. SU man l^olbe fbt; at benne Spetctco et 
mbrtg og uanfiembtg, ba et bentbi en Sfibfftrelfe; t^l <^flotierwr 
tiftne, at Jteifet Damttianng^ fom Uant atfe Stegentete 9^nmlfk 
poa fm «^«t^, twr ganffe f)efigt)9en^tft Stiie«3agt: og ttoer n, 
ot fyn^ famme^«^erre ^aobe oitffl at inbtette ben efter min 9ta»r 
^ oilbe ^a»e funbet enb ftørte S3e^g betnM/ ja at ^an mooflee 
ti(S9e(fnntng for mm 3noentton oitbe ^oegiottmig tt(£)ber» 
Sffgermeftet )»eb bet gtomrtffe ^f* @daban etter onben 99atott< 
titng ^t)erfcn oentet ieg eøet forlanget hu bmf^nb^; bet et S3e$ 
lonnmg m>f/ ^bt6 jeg (an ^e ben ®(*be at fornemme betle mit 
«^tetne« Sofaer at^>^t be ^^iife <^tter ti» IBe^g. 3eg fRøCM 
tffir om/''^t»ab onbre bømme berom, «^tg ^Tcobemtci- og €Ma* 
Wktté\>aifmftt bet fom 9ebantette, ba bft jeg bebe bem a$' 
gtote ftt npattifP €Sammen(fgntng imeOom bettr mtt Cest og 
mange af bered (orrbe- ZJifTertationer/ fom ^an>(e om be gomfe 
OrtCetg og 9tomere0 &lo$, ZøPer/ &»i>ln, •tatt^H^nb og 
ottbet béøftge. ' «^cban enb Z^ommen ^t^r int faXJk, faa (oq. 
betu roi^^Tfrbetbr bebre fotfoateé/ enb berrg beo bemøie fl^ at mAiOf 
t»tfé Itbi ben Jtonji at m^tbe fBUnnf^lét, fom jbt Spempet ben 
StanfFe- TU^, bet ^ver ffnoet en ^ibtløftii Xtoctat om Som« 
betg tette 89tug/ og fogt at tnfe fDtenneffet ben (ottefk aSoabe^ 
^Mtpaa Gtftbét fan fktteg i Sranb, *item 9Mer og VmfHtt 
i en ^ft Ubt i^Cagte. 3eg forb(H)er lu ^oliergd Sfllbdhg af ftg fe(9. 

(2)f n 207. eyiftlO. . 

3}tt fkim, ot. bit ttpeltflm iH^t tAi n SSirlftab/ fym Ui mk 
^IfaMriettlDtfcoiinii ofl at man tiUogbe mig (utttc @(rj9be(tg« 
^t §9 S<i^ faat)e( )Mia &geme» font inm ®mbetø Srdiic, 2>tt 
fanb ^mbt ftg, at ubi bet fj^tfie ^^Iflah, font bu bttKiatwr tgieit, 
bit fonb faae ot fym ett Liste af (igefoa ntonge £tgentet< ^l^ig^ 
t^ébn og ®mbnd gobe Sgettffabery og bigge firibenbe ^arttec fonb 
^otM Slet. SE^i bet fvne«/. fotti jeg er fTabt; foc. at focfirre faai>ei 
Medicos font Moralister. 2)u »U t^t ^ttit (tgey at bet et en 
mirf 2ale fo( big: X>u fyim becubt 9lett* ^Dt ffulbe ben iCfe 
iMNee ntørC for big, ba ben er ntj^cf for mig feto. )Der ere 3 Stadia,. 
fom ieg meefi .^aber togt SlJmb j^a, men (^oorubi {eg ^a^er giort 
ntinbfl Sremgang«:*^t)or(amge jeg (aoer fptUet paa Violin, ^a^ec. 
jeg bog ttte forrt at fh9ge ret: ^f^twrmange (Storke SBj^er jeg ^aMr 
(«fet/ ^vet ieg bog intet Icrt tt( gat)n$; og ^oprmeget jeg {Kt^er 
(hibifet pcta at (ienbe mit Segemd Coaitittttion, bliDet ^9 ^9 
iWe fiog beqMia. Z^ijeg fonbftge, at be^ er tntei^ fom jeg meece 
ffaibettr pa^ og bog minbre begriber, enb mig féto. Øor @inbet6 
Cgcnflaber tanb jeg pet nogenlebe^gim reebe, og gtte Var(itg tit 
afhente Contririeiteter«. men til tegemeié cJJbttM ingen. Sta^t 
jeg bitra^ min i$\t 3((ber, og ber^oi ben Xilfbinb.i jeg tibc 
mange Ziag bejtnber mig ubi, fpneé bet at jeg l^arnt en ^ertig . 
bgeml CoMtitution; jeg fonb ej ^Oer ot)erta(e anbre tit at træ 
ottberlebeé: 9taat jeg berimob betragter, (^oab.jes tiber, maa jeg 
beftoge mig fe(tv og enbbcr fom ^er mine {ibelfer at qytegne«, . 
fbmmer i bermeb; men ber^d fige: «^t>t (anb bet txrre 
mneligt? SRit @pn er fnabant, at jeg paa 10 ©fribt norc, 
tffe fonb fPiac en SDetfon fra en anben, og bog fonb jeg ubt Xue* 
nuKfe lorfe ben finere ®tii( nben fBriUec SBin @ang er ^oiban, 
at uttberttben ingen fonb følg^ mig, unberttbei| tgien tanb jeg 
ingen anben folge. 3eg finbec gemeentigen $oé mig inbi^orte« ^ffbe^ tm n tngeMi frnn iR%^r MbiiU> ftmb fMlimfiltii JMto* 
£)m fBmtmn lonb ^fFeti €NC9!^€r Hiet ettømftt, mb ttfc Sot« 
fMiffv bofte intne SMbcr Mtme/ og om Gomntmti ftmb iig fif 
fife tttoCe «t fKuIf bem unber tt Sagen. 9ht lam Kg for migct 
AeMui eBer e^H^M, titt- i jim f»c (tbet. 3» biflir Siiig taube 
jeg twi; IRønt {fKuben meb Baiiflrligbt^ ^e yaa at gt»ettogfr 
Varfoger^ tuen ber ec <mbce Zmg/ ^oorubi {eg tttgen (eibe fotlb 
^Hte. 9ég et otbrig bebcr, enb n^ac iig fyivn ItbettCitt^ og 
^Mr oCbrtg bebce 'Appetit, enb noar feg f^o^on ^oibe tto* ' Oe 
|o6 anbce SofE onfteffgfieSed«!, ere bo6 4nig9ocbitb tkaaØygbom^ 
i bet ringle ttC ett flttf »^tjeb^^bte^ 6t ®fagCiitt, fom op* 
muntrer anhtt, gior mig craung/ og Caff^, f»m foraarfiger 
Xsngf&tbig^ ie€ anbre, giør mig gfob, 9tMt jeg en SKb lang 
^Mt «<rret |Kaget meb tpoteb^IXne/ og temfer at bnige noget befi^ 
for, påoer {eg o|» oifi SRorgenen, og mctOn, at bet er ifle 4^im 
bet/ men S&rpfiet/ fom be^øDer Medicine; og/ naar {eg laber 
^ente en Ree^t f»t Sryftet/ finter {eg unbettfben fitap berefkei^ 
at jeg fiKe be^ot^er nben ai?at>e«Z>raaber* tka at ben Strtft 
jeg fiocft meb mme G^gbomme, er (fgefom ben Jtamp Heroulot 
fyntht meb Aebeloo, og mine Øoogbeber fifne fi»rtrtfff(igen tK at 
ftae en Døctor tU at LebeApril. «^é bin Ordiodoxfo tUobet 
btø tffe at forfle Sroe rtC alt bette, fMtambr m b% tfft olbeeiei 
berfbr : 9len be 8oK/ fom jeg bagltgen ^ IDmgtengeCre meb^. og 
be Doctores, fom jeg een og anben (Sang >iver betientmtgof^ 
fanb oibne/ «t bet faalebeO f»r^o(ber ffg i og ^oab Innbe ne( befN^i. 
mtg ttf at gi^e ooer mfg fe(o en fhafrCfomTffttfniiigl «^Mib 
einbetg SgenfTaber angaoer/ ba fyneO be iMe mtntae fhib^e; bog 
fanb jeg nogenlebeO gtj^re reebe berfor* Seg f^er^'ot bhrubi fnbet 
(igefaa ftore Contrarieteter« 2^1 een afmaler m^ fwi fnbet M 
focrig/ og bembi fpneO at ^((^ fltet/ faafbm ^ meb abfftRtge 
ArgaoMnter ftmb beotfé fin ®tge(fe at iNrre oe( gnmbet <&t an; 
ben rofer min Øat>mflbbtb: 2>en famme fi^nH ogfaa at ^ 8let> 
faafom f)an ftmb anfore^Itge faa mai^e fBeintKtgbeber titffn Ci^ 
ge(fég SBefiprfelfe* Z)en forfle grunber* flt Portraål ya« mm Attemtløn jt g (»at^øf . fil. mii^ ®pflir. J9)m anUn ^i^r {m ;Do«i 
yoii obffiBise tt^tft^r, foin ^n øf ipla fut^ at (fee. itbt iEiiagr 

Attlff iM 4(m4er txrfén i^^i^f >i|tmir M^ 4t, mon iw. 
Øobc (fsir.: &ee ifj: flaaft betr ®nt^r/ fom %iøt insfii 
SBattb^gokts mm n^i m anten: (Sub (abe b#Q IRanb 
Itur^ fint (f faa 90b imob Satttgcl S^ge, JKn>e {Ktt,; 
<9t mange soof tmfKtnbebe fra inig/ im ttj^noset ^^ acib¥$ 
jog^mofidegaofi tøta^Mt fv^an^xt, f^m tipbf m)>get af miø. 
3id iHJci^t^iAefiaigfn be Sp« iot^ (pm ^uKtftHi Mi^ WB me^ 
fBiftci*brei>e^ iOg . b^rimob (eebft ifkr anbtat/ (om aCbrig ^oue beb<t 
mig #m »Qgctif men fom jeg ^c ubfocffft at fiptint j^otie mt^ 
Xnrfig Vttil« (Stt^r/r/fom mfb mtg ^tiei btt JPrincipiiun, ^^ 
liMaiitM .fiMro«n|Ia tit cu^n juitioio, bit er, «t ,m^ moa 
bee{e (Sober ub n^eb^Sfi^ttfom^b, fanb iHe anbet ei^ itnberfaf^ 
iig^ ilci^^;^i9me» 3(arfag(n ti( min SabeCigbeb vbi WUJbi, 
JDriØe ^ £eiiema<^ ^aper jeg t)e2^ anben Sejiig^b. ubi miair @Mf' 
let ti((flmbegipel> ^rfoi:e jeg f^t intet i>ibere berom mo^Iber* 93^ 
jbeisi: Sigirfoni Jeg af 9og(e (aibeg (arrig, af, anbre liberal; foa 
tiihtgrnogteafliig JDobenjSieb^ anbre ^rbejbfom^eb: jDø erinjbrer 
jeg. mig . 9i)g(e ggt^ offentlig ^^t 1^^ foaet Repnmimde fffi^cf ^ 
« (jgmtfi^ |HKA^f^^Wt%i^f' f'>>n ^ce fyx\H fotm^mt i^g ti^of 
MMlÉrerø mi»3)er.ti(r3(r6ejbf/ fom fM^ffebe mtne Xrorftety og 
ftm^ m«^ SbOg^ebejT. £^i({é flrrbige 2)omme fl;ruttbe jig )Kia 
nin e{ifier(abelii^eb:iibi V^, og min ^rbeibfom^bubi anbre SSng, 
21ig *«wr .fMbwiifftbfe wret eftertobenb ubi »Iffe Acadcmitfe 
Eseveitor,. {Hi\ifg ^l^et ^o(bet for 1^ Mrre af (iben ^fbittt; bet 
CC (g m^:^fHm^, atmon fanb bringe mig ti( at ftmrt paa et 
Bif«, fommigMiMf cKflret^: mm ieg er berf^ogbog atbrig tebig 
for 2(cbeibe > og er bette monf éHgt> ot jo )Km(re(igere et 3(rbeibe er, 
lo minbte tefbffrger bet m^. ^ be famme $iber, fom jeg tfcm 
futtbetmig befoftrget tiebrat (Irttie to etter tre Com^imcntssS&rtbe 
ima^eett.$øfki^'iaert)iib a< 6orF%«e ^t 3lr!, fom fr^tlbe tv^b M, ^ow jeg ffxmt noiU 100^ i<t6n^t Eplgmniåui^ fim 

ontee f^cXJbt fbt bet fi«rcfefle 7(r6eibe. 9l<v}U {a|ie min M for f(eft 
S^ifi til l^mdtamt^&mft^ht TttibM berinrab bebrejbe mig nttt 
Jtofbftnbtst)eb mob fmnme Møn. ^^ ndrgter tHe, at jegio-tltiA^ 
|a«etfniib^8BelNi9 ubi Sc«emhiimet»®«(frab/ 09 bet føhiiAelfl 
be Xoifagrr, fem jeg uU ihiiie €Wrt(tte ^t^ec fif(fenbeg{«et CKla« 
ban ibelig £)msiM9e(|é fltber VHCebnfng tK ben fS^ Critiqprei 
fRi», ((lofom ieø omgaae« btm ifle f^: onbet enb for 6{nbef9 
RMtMtien, 09 éncttrer beot Ufe anbeelebe^ etri) fbm fmttfCr 
€WiAeriev^ fatt gite« ber«f Tttitebntng tU ben fbfle • Critiqre; 
9(g (KKMt tMifte ^øMb«9aacber pan iat^: f)a?k ben eene'toe 
bet f9cfk tibfpcebet; ^vorubotver; naar jeg befi^te én af mtnf 
eødbec^^fo« fi(n)be en ung Jtone eOet fnfude SDø^tie, meenebe 
SSonben; at feg tom fbc nbt bem at giøre mtg betatt fbr resterende 
Sonbgtftei. :^9aa ben onben Oaarb ^ørte jeg veb min fgtfi Tfn^ 
hmft, en olminbeltg Sole at Mere ubfprtbet, nemifg; at jeg ^avht 
notmligTCffFpe fbcjQmnbe'Jtiiøn; ^tH)eubot)et/ (igefom poa bet 
eéne (SobØ £lt^mberne bUt>e ff tKebe ubt Ambaisader, fbt at er(^o(be 
et cg onbet/ fem fbr(angebe6, faa agerede SR<rnbene' felt) Am- 
bassadciin eUec Sollicitanter paa Ut anbet ®obé, 9!ogIe l[)0lbe 
mig fot en oDermaabe (^fiig !IRanb, anbre becimob tiOegge mig én 
forrbeele^ Austeritet : )De fiørfie grunbe bered ^m paa mine (pjlige 
øfciftec^ be anbre paa min.£)mgia:ng#/ og jm^mii ^gflge 
Set^net, fyoiit$t er faolebe^ inbrettet/ at faa SRemtefFrcbentbt ftmb 
efterfølge mig. S^i jeg gaaer (tbet ub om Z)agen, afleene f oc at- 
tage £nft, og er om 2(ftenen i mit Cabioet bet I)ee(e Hat tgien« 
nem , og bet uben at fee noget let>enbe Creatur, unbtagen noot 
mht 2iøf«fbaer oaben^^at en Jtot (anb Ofte 'fig »{nb^ fW ^^^^ 
Compagaie ieg bog betaffer mig^ bg \tcax t>if(r ben 2>jhrtentgiem^. 
@aa{om mit &bneté Constitution fotMnber mtg tii^ egen t^e« 
maabe/ faa foraarfager ben ogfaa^ at jeg ubt obfTiUige Xing ()at>er 
en egen forrbeele« Smag, faa at jeg tibt orager 1)r>Qb fom anbre 
Sn btt t^rre mfebe m« ejt Øtab af i^ntebe 9imn^ 

11 - i62 . i.4^akxQ,^ 

ammtø ^aliMdilfegilMeenifefMtffiittt^ fom |M«ftCt§c 

3icat^c i ^^fl^m. 3tA fagbe bo, ot, ^i« ieg tm foa mta 
fl^U SUbcc ^e (abe mig |iNføre tif (Uflo^, motttt bet Mtr af 
«i,QtuiN9>tge/ bec ^a«ec en meece notudtg iDragt ^Sibere, tngife 
llOcgge mg en Simfettl^b ubt Religion, eftecbt be fee w^ at fov 
fmm ittdes@atig: 7(tibrebj9inni»atibet(ebe^, eftetti befeemig 
<(ft at fbffimtne StvMSaai. SS^ge ^abe ogjoaøiøt: S^i (tne fée 
mig afbene ^r ubt CStaben om SintfrfO/'ba icg ftemebcifl Jtmben 
ej fottb lomme i ittrfe« 2>Sf|é benmob fee mig aOee ne paa Sonbet 
om @ommeten/ ba jtulben iCb ^rec mtg. Gftekfaobon gioett 
Vfriintttg maa ingen fminbce fig ot»e( at f^øtt faa fIribigriDomme 
^ribebe^Dec min 9tcfon: iSi)i iti^ut fanb ^ Stetr fom feec 
mig oOeene i ben ecne Snbe/,og/'naar nogen t(fc^iifatte# (bot^ 
lebea Chmetereme baobe lotA wnt rigtige og tt'dgtige, faa fonb 
mfm bebe bem at Mnbe Slobet om, fbv yoa ben onben^Ube at 
fee Socfcavtngen«, 3eg f^rUiMr ic Sen« St r a f t 

8fbt i 8MrtiMba(b 1920, btb 1765 «f : Xott Jlottcrlntiig af 
be otibe %»M feotemteefle 3nl^retiiinger/ eau$ og Btenii^ o. C v. 
tHMieot: £Dm aienneflete natuttt^e, f!ient mt ubeKeitbte ful^ 
famimenl^ber« ^ — og: £>m be SBttbéS WfimbetHge 
Sonfe Dm &hv!f)tbi beteS Jtføffen, Sorb^ Cpift < 
og DriWe* 

$811 n^tt imiMettib antage/ at'SBenneffet engang iii^iben ffnfee 
^aoe tMTtet i ett:|)pr fonbfeiig St(fionb, og »ibere nnberf^ge, om 3- »taft: i69 

bit t bm CuRbe.tHirc t^eb 09 Uftaat, iasMlfom ^tfAH-btt ha 
vbm affe t>ih%mmftm optamfte o&nu ^0« (cttgeaje ^^iripé« 
fERfttet ftmbe emere, forfvare 09 unbev^oOe ffg; ba er bit 
nøbtenMg aOerf^rfl at agte, at t>i i legemet iiatU(ltgt»iti ieftbbe 
Sommer^ til tnfenbe %atbi%^htt, foht tn I ben nu iMrrmbt 
Soc^atntng Me mere. fietibe, og fom t>t tiave tt( ^vrfir 2>ee( 
tabt D^ >ore funfHge Sfkibrernmger« JDe IStlbe« (f^tperie giør 
teime eSonb^ ttrniobflgetig/ aOt btfle golf beftbbe i GanbfMie 
og &gemet ttlige ^ime gfnMommeti^r enb ^ £)e fee I4nH 
gere bott i>9 flatpert meb Mottt f^iat enb t>{ meb t>ore be^ 
8or9vrre(fe<4Xør« £ie fimne Iiigte Dyrene i Setet/ t ftec ^b 
bec fyti, paå mut enb en Sttrbing«S3et: i at løbe en be utret* 
tefige, en Stgittt feer f^ ffn ^ ftprbte nnber ffg, enb at ^an 
fftntn en hottentot og anbre JBtfbe faib i fiøbet; Cn SSei af 
^nbrebe 9ltU er for be flefir Xmertconer neppe foa befterlig 
f<nn ttogtt faa f»r 06. Zt fortte e^r globerne tAén «&te(p tff 
SSaabe eOet Sartøt/ enbog meb onfeelige SS^rber"^, gtøre be 
SSilbe ttft ttben meget (ibet Skrfen af / betee S^tbig^b i at •) €ariibenie fPpbe %\ffm meb fUe ligefM iBttftUemCr Si 
be m fortrefltg gobc 69ønmiere (a(te be (to Ø^liSct 
€ftft åt tpilen er {Eobt af neb i Sanbet for at benle bereé 
fMngjt Deénben oibe be og at bttffe nnber iDanbet inbe.neb' 
Altppeme, og at treffe gtfeen nb af be i^nlfer i bem, «M 
(oilfe ben.fKnler flg: boor( be fulbfommen Ifgne ftoribaneme, 
iMk fibfte Me bier ttt atiiftn otfrt (Ig, men forge ben nnbet 
Sanbet fige poa tennben, bw be {Eaae ben ntel bereé- Stflferr 
og bet fi^ fftrbtgr^ at mon feec bent DMcMittet oftrrfomme op 
tgten ooer ffianbet web AMfen i en J^anb og mob fif en i 
ben anben. 2)et er noget ftboanligt iblant be 93tlbe at oorrt 
faa gobe eoon«nere* Vtau forittrer at SrapUeme, fBeboeme 
af be WtaWmfe Øer, nogle yernoner og at 3nbfoggeme af 
fRøoersOeme funne anfeeé fom Spr, ber (eoe (igefaa gotj' 

^Bonbet fom PaOrSanbett eee Rochefort det Isie« Antilles. 164 3* ^<^ 

fiMmmi er tfut oOe SieifinM tttp^mbc uBtfrtDHid , joa tnon 
af bet Ur fbrUrIM om biflé SotC ^ tro, at af aOe fitlb« 
Fpmne &mb«Z}yr intet er bebre fFitfet tt( at lete i SSanbet enb 
!OUni^t» }Ct pansre enbog i ftorten iDage ec for be SBUbe 
tnøog^ .ttbetpbettgt. ftulb og Seirligeté Socanbringer foranbrer 
tffe bered ;^Ibce> )De flefle øpgbomme err bem ubettenbte; 
i m ^Qber af trebifnb^tbe TCar ^olbe be ^efte af btffe Sotf Jtg 
enbnu for unge, forbi bet loé betn ,er noget febtøonligt at (epe 
Otter t^br^; faa man beraf bør Hvitu, at r>oxté Kegeme af 
dtatuxtn er (Tinet tit tufenbe Sitrbig^ber; ^t>Ufe 'forbi be ert 
tUw» fot\imU, foa ptot ()at)e tabt {tg/ at Di ll^atoe SSøte »eb at 
tro'be funne Mrre mueUge; t>it(e(ig fyix^ m opofret flore natur« 
I(ge ®at)er for at vinbe anbre funltige,. tibt og ofte roinbre 
ttenfige« 

, 3^ pil itu tale ord, ^t)ab oSe Steifenbe foa eenfkmmig 
forflfre f)rm tot ^e SBilbe bemefire ftg SDprene; Jttofobtler/ 2øt)eiv; 
Xfgre og @Ie|»^anter ece langt fra iffe bifle $o(( t)opne/ be fa(« 
be bem fom i @pøgf og gaae tit en Søt>e«3agt.fpm tii en iDanb6. 
2(lt bette fan giøre en faaban SortielningtcotHTtbig/ fom ben 
man IJ^at ubgit>et om SRabemotfeUe le 83lanc S)enne ))Ube ^Ptge^ 
flal tmt fimben 3(at 1731 t)eb 6b<t(on6 i S^amj^agne, uben 
at mon l^aoer funbet t>fbe; ^t^orfra bun er (ommen; X>ette t)tlbe 
Sbcani, fom faat^ibt man (unbc {Fiønne iU\> funben t en Tflber 
af 9 tir 10 }rdr; gat) ingen Stat noget efter i at løbe op af 
2r«crne,^ og intet flpuenbe ^ern efter, i pt fpcinge fra ®ren 
tU ®reu/ og af et Xcie i bet anbet; Skiore^ne oace efter ^ortÆtnin« 
g^en 1)tnM Qatur(ige SSoepcrl^ b^e^ @¥enf ^enbet^ @eng,:{^un be« 
faben foa ttSMeeaigeerbtg^b i at is^ at intet SStlbt fiidbe itnb« 
gaae ^nbe, og i bemu a9et)9fge(fe fiptrebe ^nn Søbbecfté fati^btt^tig, 
at bet faaé ub; fom om ^n gleeb ^rtt ovcrSorben font otjét en 3i«. 
4>wi tjaritte minbte ftfrMg t at ftjøntme,' i at bu Weunber&inbet, og 
i at fange giftene meb be blotte ^cmbex, for pben at bringe bem 
paa Sanbbcebben/ ^oor (un fort«rebe ftnS^^ngji. 3 ®teben for alt 
Oewr^ til Sorfoar bar ^un alene eii ®rea i »^aanben tpf til 3» ittaftf 165 

Cnbcn« 2)a (tm cnsdng Uet> anfaOm af fit 2>0gse/ foæ ^tm 
eA %cxt an , fom ^un féta^bt, itbcn arSocffrrfMfe; ^n o)»pf« 
^tf^ ftn Stetibe paa fafi %o\i, mtn i famme jG^ieblif, ba 2)oggen« 
«^o.t)ete t>ac n(rt nof unbet &iaitt, (ettente ^un flg af f!n Sot« 
bcel, foiitdebe ftn @to( tU @ibm/ 09 ramte bmt bibfFe 2)pc 
faat>e(/ at bet efter @(aget laae bj9bt 09 ubfhaft. paa Øtorbet 
SDenne Sortirtotttg treffer fulblommen )>e( inb meb ^Dab man 
eOerS fbrftfrer om be Hiittt, cA btxH Jta{Ies@et><e]^r 09 jøi^rtge 
Saaben altib treffe paa et «^aar, 09 albrig feite* 3o niinbre 
SKenneffet fienbet fm gare, beflo lettere ot>ert>inber bet ben* 3 
fnørtgt tUfiob ^un fe(t)/ ba ^un ^at>be (<rrt at tale 09 tomle for« 
mifttg , at ^un i benne SUflanb arbrig brugte no9et fbraanbt9 
£)t>ertar9/ men at ^un ^a\)be alene Sf lelfen af ftne 9ljø>br>enbt9s 
|»eber/ 09 af en rmmert>acenbe iDrift tik at f^effguvre bem :^ 
^un t)ar faa t)anbt til (g irbe raabt 09 it ^fe S3lob/ at bet 
tHe i>ar uben meb St)%Sare 09 efter at ()at>e gbflaaet ab{TiQi9e 
farlt9e ®p9bomme, at f)\in enb^ig^leD t)anft af fra en for oé 
anbre faa mobb9beli9 ©ptfe. 

Smiblerttb feer matt af intet bebre enb af beSOtlbe^ «^ijlorie^ 
^oor meget/ bet t)t (albe ffijønt^ å alene uben for SRenneffet 
mm enbog i M^ egen ©fabning beroer paa SSane og 3nbbi(b« 
iting. Snbeel t>ilbe Sol! ^olbe lUt for en ©{ijø^nlg^eb at trpf !e 
SSømene 2(nftgterne platte« Hnttt berimob ftnbe fom be gamle , 
(Sanca€if!e 0^ onM %oll be Tfnffgter beilige, }bm i Ungbommen 
imeøem tDenbe S&rtfber ere blegne trpffebe aflange ; anbre igten 
be, føm paa famme SRaabe ere bletjne tortere enb be naturlige: 
;De SSilbe f^au uben Sotl f)aft'en betpbelig 3Carfag til biffe be< 
fpnberUge 2(n{tgtet^ ^otanbringer, fom i t>or 2ib er tHmfTefig at 
inbfee. QRaaffee ^at>e be fra be albjie SEiber af t>eb at ttpffe 
*^i<rne*@fallen og TCnfigtet fammen t)ilbet giøre bet faffere, for 
ber\)eb at forekomme, at bh ei faa let flulbe (unbe beffabige«, 
ftben man fjat @i»mpe( paa, at @aratbeme6 ^eme$6(at wtt 166 ■ a Jeroft 

fm ^oocb^ at bt Gpaiiffc Mngn ffcani, ^kawCUåM uMii' 

6f abe, i ttt, ttaoc be ffufte tUrot hifft uile Jbeatum «^obAet. 
I- 
Stbm'gaoe tf fe be StCbe< £)mbømine om Gfiøn^; 
ben famme <Seiifbtb{s(^eb resteret i aUe bere< øt)rig^ 3nbret» 
ninger oø ^(e t^auegeraob. ' 3eg ^ar fi^r fagO at ett SBomf 
belagt tneb et pat SRatter var bere6 ®eitg, i Gtebeit fbr®to(e 
og fBorb f«tte be fiefie ffg plat iteb foa 3orbett meb (tmb be 
ia^ at fpife ; Smgrene ere bem i ®tebett for JttiiD og Gaffel; 
bere« Jttorbet i ®teben fot SifTe ^ Jt(<rbet og emltttn. X)e 
be^ mbrettebe, bettene ffg af fammenflettebe'lbtabe i Gteben for 
a^aOerfenerV og bruge fBarf eUer ub^ufebe Sror^^ Jtar og anbre 
€!faOet af gfrugter i @teben for Sabe» 2>e af bem, fom fbr» 
fioae at t9rre«o'g brontbe lEeret til potter ere M tnbcettebe, be 
bejtanbig omtHitfl^ 'Solt bertmob b^t^e of^e ei uben Srar«Jtar, 
'og maa berfor vfV giSbbe Øtene, fom^ tage af 3Cben og fafle 
i aSanbet giøre fetle ftb{!e ^aqgenbe, fft flben beri at HOavt 
SBaben. 2(nbre So(f ^t)e ingen inben 3Baabe t>tbfl, ^tH)rpaa 
be funbe fl^e Jttøbet, enb teb at (irgge ligebanne gMbe ®tene 
tnben i iDprene. 9IogIe ^t)e t ®teben for potter og Aiebler 
(igelebe« bettcnt f!g af Siffe og 2)9re<@tmb* SBen bet> fbm 
fpne^ at ^at}e fra førft af ftDet TCnIebning tt( at fbrferbige 
otbentUge 2eer«Jtq:, Mit^r vj^ Xt^it, at man ^aøtt belagt be 
2r<r*Jtteb(er man brugte, meb Seer poa nogle enbnu tHtrenbt 
%oiH fDlaabe/for ben)cb (ettere og ntfnbre mølfom enb veb 
gtobbe Stene at faage Staben. fBHan fanbt efter' en eOer flere 
Aaagniitger i Seret et npt Stat, fbm trobfebe 3lben, og berfbt 
tMr ulige tienligere i IBrugen enb bet man t>((be t)eb famme 
rebbe fra llnbergan^ 

^ flet fom be Silbe$ S9oib er, ligefaa flet er ^o9 en 
SSomgbe af biffe Sort ^bob be brtffe. 2>e t>ibfle, fom 9etfeme. 
f nbnu i .^roboti 3ib, af intet anbet enb reent Sanb at (oebfFe 
fO paa; ben>eb oare be funbe og bragte KiMt ub tt( en OMt* 
maabe tfm V(ber, ba berimob be flerfe ^iffe Suroforeme bragte 3. tnft, aa 

hm,^ Um oSt Mfif SM^ QOdftb, at te i ^ 9nb fiffttmi, 

m ttcfeCg @ifif; fom tnbm en fort 33b,iff6rbffbe tern t fOtetig* 

U ttC ®tc»txu ^t SoU etf IDS beraf mrfeltg ubbiøbe, fad mon 

af bet, fom ffcer tbiant be Stibe løt flvttt, at ben metineirel^ 

9Itttiit f c ffabt tit fEkmb 09 tpnbe IbvSH. Do be^ SK(be Utw 

i TfUninbeltg^ ul^e^ Umgere oa meb megen (ebre «^(6reb enk 

«!, fim et bet maaffee i t>ote lunflige JCnKtnmset i e)>ife og 

Z)tteee/ at tn bjet tit ^c 2)eeC fj^e iarfagen tit fiMf Jtott» 

^b, fTLent bette « ec ben eneffe; en SRirndbe unatutttge SStr 

Ipmttnget; fom vi ftmbe mibMnre, en {Ramgbe af GinbJtS Stø 

belfer, be 99ifbe ri t)tbe af ot ffge, fbrforte oe maaffee (igefaa megee 

CtMt, fom ben jBumge ^(fbtgnmg tn i foa ^øi 4kab frem før 

be Sitbe ^te i oDe «^nfeettber gtort fra bet natttrfige. fBanbef 

et faotebe« aRénnefbt^ noturtige .Drif , og xmx Mb af ^^iflo« 

rien, at bet tKoebe enbog meget lomge/ efter at Simn YKir bUMti 

^mbett/ fi9t mai i fBerben tit £)t)erfløbig^b betteote (!g af ben* 

aHan braf ben ot^ermoobe fparfom i be ortbfie Siben <^tNtb ^et 

ftge< om nogte %oVt, fom om be &c^i}^, at be braf Stobet; ba 

er bet faa tdngt fra, at mon af be t)Ube So(f6 €$fif(é fan Mrtt 

befmt tit at tro, benne mobbpbeitge 2>rif nogenftnbe i bet Slten* 

neglige ffuOe l^oe tMtret atminbetig^ ot man faft meget meet 

bøt antage, xx betfor \^m af Slaturen en 3(fffpe. SXernieffét 

er i ftg intet minbre enb Stot^^Spr og bet6 Sunge ei banbeb fom 

SRot^^gUne« tU^ at bnf le SSlob. ^en enbff iønt be SiCbe få 

ftot )Deet eir lienbte ftetle 2>tif Ir, fpnté be bog aOe at txnt faa 

{tore (Siffete af ben unatutltge Xiiflanb man fctttH i t)cb 2>tul« 

fenffab) foa man bøt tro !RennefFet finber en naturCtg SBel^g 

t bette Øtaferie. 3(Ke t>Ube Soli gim et utroligt Sorfen af ben 

Silfianb, i ^Dilfen man er nht af fig feto øg j^a en vi« SRaabe 

aflinbig. 2)e anfee ben fonT noget obematurtigt og faft fom 

gubbommtfig. Sen ^øie Sanie be giøre f!g om benne SRenneffet 

lumfbmbige Zitftanb er Xarfag i, at be berebe ffg ti( at brille 

fom tit m Sefl/ og anfée benne ^mmenlomfi fafi f»m ^ttigs 

ffitnt be, i ^voc fcebeOge be eOeté ete i bete« inbb^ifbe« Omgang, ii$ .3. «t«ft 

S2<^r« enbos inbtii ut htæbt f^foexsmbxt paa Stolet. Dettt 
^9pt,:f)\)9^ ^ijl^tt fortæller om b^ afffnbige SSaa^tfc; Hf 
U 9lotb«3(nKricanfk StUbc m (i uben meget fåa fbm ^oe onbvr 
iDutfe enb SSanbet og ben ®txppt Jtiøbet (ofageé ts be ffcfie 
fyUtge Xmetkanfle SStCbe berimAb (^it^ lletfe 2)n!fé/ fom be 
•ttUave af SRaiS, $ptatoéd og anbet 9logU af bem >(U»be og 
uffplbige 23ttf f e, fbm $aragnat«ttcmt/ bec tirfeitg et. mtet onbet 
enb en Vmericanff 3;^e; og fan fuMommen fartten t S(g(^ 
meb ben 6(^me{tf(e. Stil &pb « ^(mericanerned ii^th ere bere^ 
2)riHe et faa fiecfe fom be SucopfftfTe, be bruge bem i forr paa 
bene ^tibelige $efie og gme 9}orUKmericanenif intet efter i at 
Mre 'nmaabetiøc i SSrugen. fRen bet fom beéuben beinfer, at 
SRenneffet af Staturen mee^l eltter ben fanbfettge XlfØattb bcebeit 
tU bet ^mefle, og at bet tffe er uben Slobeu/ fom 1^ fovoau 
foget en iD|>tugte(fe; ber befionbig t)eb(tge^o(ber bet fbrnufttgr^ 
er; at enbeei t>(tbe %ott 1)aiH i Xobaffen funbet et 9BtbbeI. ttt 
at giøre f!g bxufnt, i bet be .tretf e Sløgen tnb tgtennem Øtorfén, 
foa tomge tU be beft»ime/ og folbe fom iP^be cm poa SStftbet, l{iiM>r 
be fSibe. 3ené Øc^elDetup Øneeborff. 

ffbt i eerø 1724, btth 1764. Stcbenilaaenbe er to^ af fftM 
VatrfotifPe ^ilifueiv 296. ølob. ^ i|)t)orfor ei: bet faa t^anfleltgt at fienbe {tg feto? 

S(t (tenbe flg fe(b/ funbe tiffeUg, naar bet fom an paa Sorjian« 
ben alene/ ttfe t)«re ner faa txmfkltg en Øag^ fom at fienbe be 
Xing, ber ere uben for o«; SanfkUg^eben maa berfbr fommt 
af noget anbet^ fom ^inbrer Sorfionbeu/ øg fom gtør ben mere 
ufrie i fme JBirfninger, naar ben feer tilbage paa ftg ^f tnb luwrbm iviilnr paa anbte Snn$. Ibifft ^^Mnget/ bentit 
S&Donø 09 Ufci^^b'i @té(nr; ^ootof (PuO^ ben'oél fommmben 
af be-fmbfUigf SottfttOiosfr'Og 9M^^<f 4t>Ufe, bf« wm> 
fisa øftf ^ffe poet Sontttftttt/ ffiøitt inden aSb mete/ nA 
tiaar ®te(en bettostec »9 biømmec ftg felo? 2)e ^^inbrinset 
fbm møbe ^telen i bene fBettagtniiifiet ovet 4I9 feto, funni, 
ibenpneS tit tv>enbe (Stoffet, bem nemlig/ fom fotMinbe-Sock 
nv^en i bet, fem andoaer oe fe(o, pg be anbre, fom fbt«i<be 
Un, mat oi, t>iØe bømme øm Dotee Soebolb tifanbteSttts*. 
3 ben føtfie 3(ct af aSctragtninget et bet ben aOetjløtflf 
Sonjfeftgbeb, at t)t i bet/ fom Di fulbe 06 fett), fotefiiUe o< attib 
et bobbtlt aSafen, b^^raf bet ene tHe et od fe(o,.eØet ti(* ' 
t^reto« fUt) minbce enb bet anbet. 3(f biffé t^enbe Stefener 
onfee vi ofte bet^ fom minbfi angaoet 06, for ben Mfentligt 
SMr ^ nnbettiben ete be begge faa fitibige; atjbet ene mob» 
figtt og tit intet giøt bet anbet. Sn maabeUg. Sftettnnfe et not 
til at otxtbeoifé 06 Derom, at bet Sorfm i eo, fom tomfel^ 
friet , begieret og o^pet, etfter og b^^^r, g(ttbet og bebtøt)et 
f^ og fom i atte 7(f^(inger (ienbet og ettnboet ft^ feto tgien^ 
at be^ nfpntige/ af Sotnitften aUne og ei'meb ®anbféme fittettge 
SÉfen et egentlig bet rette 0^ felo. Wen b^nw ofte glemme ti 
tffe bettf igien? b^ot ftelben tomfe.oi fooiebe«, noat ti tofe'Om 
, 00 feU? Xarfogen beitU tt, at ti fyitt fqt betle Stofen H^avSM 
fKb øtben^ fom beflaaet iffe alene af ben )Dee( af SSatetien^ fom 
vi tatU Doteø Segeme/ o» fom btnbøtet tit t»oteø Sarfen , faa oiibt 
bet er et nøbøenbigt Stebf ab fot Vieten, men og en aSomgbe af 
onbre .nbøotted Sing, md^ f)ttih ti fbuie i nogenSocbinbelfe/ 09 
fom bøteenbmi mmbre tt( ooreø Cefen/ tit bet rette oø fti», enb 
Kegemet; Doteø uboorteø 6tanb/ nemtig/ 8otmtte/^4oemmetig^ 
beb/ be 9erfoner og Zing, fø» oø tiO^t, og bet, fom enbna et 
minbte inrfe^tUg enb' Singme feto, blotte 9latme og Crb ere ope 
bet enefte./ fom tn'tomte/ naot oi ^urt>ne oø fed«. r«^t mange 
S}cnne(ret ete bet ine, fom, noot be toU om ^g feto, fietben 
fHfktt ottbet betMb, enb en 9erfon øf et tn^ Jtiøn, faa gammel 170 3» e. finabo^. 

afben ^9ibt^%øMft joi Ubfetttbe, frni moti ^ tettitt fioAt 
Af €!petbt, føb «f bf 11 Sfamttié, mcb faabant et S^cnomi øg 
eitaiiimettat>tv fom fyxc ben SQtel, brt Smbébe/foa mange J3nb» 
iomjleri teet bcr og^bet) a* f* d. ](ae btffe 23tt9 f^øre bog ftirabce 
tU aRtnnejEete Stofén, enb bet ocganifFe i Segemets 2)e ece (øni^ 
beta GCpgget/ e(9dS^K/ fift^r jeg, af bet Segeme, fom fe(v ifle 
fr ben tettt jfg fe(t», fom f|t)ett H^ieUtl ubbunfier i £ufkn, og 
(om t>i fra en Zib ttt en onben Uh Henbe tglen^ faolebeg, fjom 
»I fienbe bet Sirfen^ bet urnfec i ol/ og fom ^tinbtec fi^ feit» i 
«De bifié ttbborteg Sotanbtingec. 

2>et er \ftz min ^nf!gt ^r ^x op|olbe mig meb atbeMgCe 
oøe be ffdbeftge Sølget, fom ((pbe af benhe bobbefte SBettagtning 
af og fe(t» og af ben JDvertMrgt/ fom ben cingfce af btffe ^^tfoner/ 
ben (egemtige/ ubDortel og fpnUge o« feto eUec og ®(pggen beiaf 
be^otbec i t>ore SSetcagtntngec og 2)omme otier ol felt), ti($oniffc» 
me(fe for bet inbDortel og beflanbige Bcrfén, bet "tette ol febi* 
Seg maotte ba tgiennemgaoe be t>igtigfle ftrtbomme bo^ af Sb« 
figtonen og e<rbe«e«ren; %xfa^ jeg boroe @ang ooet^aber til 
tefemel egen SSøtagtning, for at unberfj^e anbre CSnmbe til 
Dore a)t(bfate(fer. £en bobbelte fBetrogtmng af ol \ti% fom 
ieg aOetebe ^ bemfttCet, Con meb uiffe 3nb(h<mbiinget beflaoe 
tUfommenrSiil^« ^^fbtoe fnnl beri, at t>i abffiøe Xing, fom 
itfe bi9t abfTiOea^ og anfee ben ringe iOeet af oé fe(9 for t>igttgfre 
enb ben, fom er langt ttbUre« 2)etimob ere ber anbre SSegre^ 
f»m'o)>^art)e ||inanben/ et bobbett 3eg/ fom er en uitfeltg SKob« 
figetfe. SSaabont et3eg inbbilblr man % naar man figert btrfom' 
feg'nu l^ar ung, t>i(be jeg t(ft gt^e htx, igien; fom jeg %vt giort; 
berfom i<g var et Sraentimmer/ t>i(be.jeg tffe inbbtlbe mig faa 
meget af min Øfiønbeb, fom anbre gmentimmer; berfom jeg 
tkir t bet iOhnneffeg Cmftonbig^eber/ irilbe jeg opfjøre mtg anber^ 
febel; berfom jeg tKir foa nig, faa megtig, faa arret/ ^ elffa; 
faa funb/ foa fomjvie^ t>tlbe jeg gine bet eUer bet. 3 oUe {do^ 
banne Xilfrlbe fbtejiiller man fig aobenbore en. bobbeit. Verfoa^ 2* «• Cneebotff- 171 

mibcr eømfMet/ ket liy foa libt funne fet^oi tttfommeii/ font 
M ^ n nmtint, at «i ftm poa tn og ben fammf Zib Mre 
hoQbt tmg og gammel, SRonbfbtf og Srnenttmoier/ ftg {é(i» ^ m 
oabett/ fiig og fattig, (m og fUff^ Z)rt et tffe nof, at t»i fbv« 
fetnbe biffé mobjfeibige SBegteb tilfammen i en 9M<>Q> tnm tt 
Hum enb og fra ben ene af bt mobfotte Cmfbrnb^^bet tt( ben 
onben, og bet uben at ttenbe unbert^n mete enb ben ene. da 
gammel 9)lanb f* Sp. fom Pger: betfom jeg nu biet) nng tgien, 
iNibe jeg giøie bet eaet bet/ focepitler {!g, uben at UnOt hnpoa, 
i bette 3eg en ung ^^m meb aOe 2((berbommen< drrfartnger, 
3ttbftgtfc og XUbirietcg^cs af foa mobflnbigt et S&egteb (lutter 
^n,.at fym t>t(be ^nMe onberUbel, enb |^an ^anMebe i |!tt 
ttttgbom/ om ^tt nu blev ung igten, jog benne Gtutning ec bec^ 
fbt og uben SMot tigefaa falf^ fbm ®ruttben bettU; om ^ 10 
(Sange Ueo ung igien, et bet rimeltgf> at (nm alle 10 Oongi 
gtorbe bet famme. Stgefaa urigtig tomfer man cftt, naar mwn 
ftger; Ut ot(be jeg ^aoe giort/ berfom jeg ^at^be txiret ftiff, bet^ 
fom jeg tf le ^obe oirret t^reeb; og enbnu Uttere tm man bebrage 
ffg, naar man toiet om JDmfiombid^eber; fom man 9H (fat er« 
faset/ og maaf!re itte fan erfare, naar bet fieber f« C«, bet t^tOt 
jeg gtøre/ ^rfom jeg oor et Sntentimmer, berfom jeg var faa ritg , 
eRet mogtig, berfom jeg var i ben 9trfon< 6teb. )Den Samle 
^ bog Vieret ung engang} ben ®pge ^r vieret friff, enbflijeint 
be ^ve glemt tgien ^vab^ vare, i btt tntnbfle iffe fore^ bem ' 
Utftntt nof alt/ ^vab be tcntte og. følte paa ben 2ib. 9Ren et 
aVanbfeIf (nit olbrig Vitret et S^uentimmer; 2)en fattige ^r ifle 
^^^ ^vorUbe« ^an vilbe tflmfe, berfom ^n var riig; og ttyen 
fyac vårret ben 9>erfon; fom ^an tnbbilber {tg ot va»e> naar 1^ 
ftger: 2)erfbm jeg var i en onbenø Øteb* 

8t viOe nu betragte Gielen^ S)omme om {Tg felv i ben^ Sot^ 
(folb til anbre. %t/ ffvab ber angader o6 felv, timfed og fct^ 
nemmeg af o$ meb uenbelig mere ^{ion, enb (fvob ber an« 
gooer onbte, og benne ^l{lon giør, (ft ben (omme <Sorfionb 11% , % ®* ®iieebotff. 

bimntet ofte um bf fdrnnie «^nMhiger (o^st anbetliM/ tiaor 
ten betragter ftg |é(t> fom Otérntns^manbenf; mb naor ben anfeer 
en anben berfbr^ anberUbe«, naar ben er ben ^anbrenbe, enb 
noar ben er Un (ibenbe ^ecfon; anberl^é, naar ben ^( raoN^ 
Uf&U, formane, {«ere/ flta^, enb naar ben ffol txrlge/ aMpbe^ 
^tére eOer taaU noget fe(t). Z)ette er ^da \y\ft, at ber ere mange 
aafflrfte, ( ^\>\ittt ben jtorjle gorjlanb bliwr rlgefom reent NInb, 
foofnart S^mgen anga^er ben fe(t>, og i ^oilfé ben tffe tm i 
6tanb tit at begribe be adertlarefle ^ractifle ®anb(feber/ berfom 
ben t(N for nogen Xib, og i bet mtnbfie faa (øenge ben o«ei^ 
togger Gagen^forejlUte {!g cd txere en fremmeb ^Dér(on, og 
fatte f¥g/ fom man ftget/ i en anben^ ®teb. Ibtttt er 7(ars 
fagen^ forfor ben fbre Sarrer/ fom otbfle faa t>e( f^yyah ber t>ar 
1 ^ennef!et; b<>r mbfluttet aUe pligter mob anbre i ben Stegel: 
'^t>ab 3 fifle/ at aRennejTette (fufle gtj^e 6ber o. f. t>. jDenne 
t)(tfe.24rrbom er tffe altné en^oralff, men og ett ^olttiff Steget. 
9t SRennefFe/ fom l^r gtoet noget ^gt paa fim Srfartnger, og 
jjfom Uth, ^Dorfebeé $a^f!onerne funne forbfmbe ^orflanben, uben 
\Mt man bitttr bet t>aer/ ^at t>tjl^ ^at>e morrM en Renbeltg Sor« 

'^itl ^o6 ftg féto og i {tne fBeflutnmger; naar ^an ^r for« 
anbret bet ®pørgdmaal: ^t;ab f^an fe(t) burbe gt^e i et i>ifi 
Danffeligt Xtlfartbe; til bet: ^t>ab ^an ffuCbe raabe en anben. 
IDette €)»ør6maa( er iHe faa fnact giort/ førenb man mo^rfer 

' 'en'®ti(^eb og Sri(^eb t €tnbet/ fom foftter od i @tanb tit at 
inbfee (et og ^afltg bet, fom tUfom fpnted at ^re aaen)am 
ffelfgll, ©et ®anbe, bet giaturlige, ben rette, anporablge, bit« 
lige, Koge og forfigttge SDlaabe at f^anUt paa, »ifer ftg, faa at 
^ge, af f!g feto. »ar bet fund altib faa let at fartte bet t 
Skett, og at bet)are ben famme Somfemaabe og £)oerbet>Hdntng, 
naar t>i foranbre @pørdmaa(et tgten, og ber ^anMee nu tf(e 
'mere om, t)oab anbre, men ^t>ab t»t feft) ffuQe gtøre. St 
n^lb^t fBeDii«, at S3an(te(tg^eben i at (tenbe be Ganb^eber, 
fom angaM' od felt), iRe tigger faa meget i Sorftanben, fom i 
9M{lomme/ og at. berfom btffe itte tnire, \>at ber maoftee intet 3« &. Steebftrff- t73 

Harm, intet t^fn$: til i Skiben, enb bet af 9iAtf 09 €Me< 
imm, af Sot^f^nbigbeben tg @tat6(oQ(ien, fom bt^øM til at 
f»cac&etbe iKennefTeté ^ffaligbeb. S3id(eben af aUe be fOtat^ 
mattffe SibeniTober, fom ttt bpgte paa be ubMCte« fdnbfelige 
erfaringer, og (Kta iwre SSetragtmnger af ben fpnltge Skiben, 
(hitbe. iffe Cunne o^ie berimob* 2>en fbre joefTteO^^ i be. 
iiioeal(re4sg^lit{fre 2irre«!Begreb er berfor uben 2t>M mere gmnbef 
t IRenneffenei abffifltge SSlbjvieltgbeber, enb i ZmtuXvaftttMéi 
Sorff teOtgl^f, tfg meb alle be ^rblinbelfer af eanbfétne og 9^6« 
{tonerne, fom binbre S^muften mere t btffe Sibenjlaber^ Unber^ 
ilrgntnger enb i onbre, er bet ^ menneffetige Stim bøg paa en. 
forunberfig aSoabe eenig i (Branbfai^l^eberne fél^. SerfFbOen 
t>tfer f!g btnS i bered 7(nttenbe(fe og UbiøtTelfe, naar itttnbffobett. 
ffol f(Ktted i aterC JDa tamfer 2)ommmn nnberttben ith merr 
faolebe«, fom ^n t«rn(te, ba f)ctn Mt Eot^ttoer, itte mere, aaot^ 
bet ^onbfeg om ^r^ egen etter f^axa HexA &ag,i fom ba |^an 
taiebe til olie i 3(lmtttbelig^b. Sptjien og ^tmti.^^t glemt ^«abv 
bon fyiv Umftf ba ban oar Siener og Unberfaat; og Sereien giør: 
itu ftl\> bet, b^orom f^aa nylig wit foa oærbet^ttfl, ha ^n krrebe 
eg fomtanebe anbre« %§U i Uggeréløv i ^oen 1726, bfb 1774. mf 'battV: etaterne« 
tnboorteé O^egterittg, er nebenftaoeilbe e^t^lltta^tu £Dm IQten fom een af 9Ronarfteme8 ©runbjlettet. 

^ornben Siefigionen og Jtierlfg^eben til Sarbmielanbet, ^De 
SRonatfieme en onben '^Støtte etUr en anben bet)«igenbe 3(arfag 
til at opnittntre og bet»«ge Øtegenten og Solfct ttt bue« pligter. 
ZkMi @cuttbfbo(te er 9Sien;. 174 7L Qéføtté. ; 

ehml i ben borgetfise, fom f ben pKlHfPe SS^^s^tttg^ttft 
(fatf t>i S eia%€ ®mtet, 2)e tvmbe <r(b|le ®tøtte«£)cbfner 
i ben iocgecltgé S^pgrnngéfonft eee ben corinttit(Fe og botffFc 
2>en fnlle tibmircfet fig tUanbt be anbte- Deb fin 9ragt 09 
®t9tfe. 2>enne ant)enbtt @a(omon paa bet pnrgtije Seni|)»i ttf 
Seotfolent; ben anben, fom mmbre pc«g% men- Hgefaa ^tørf 
fom ^tt/ anoenbte 1^ f(ui ^(!t eget 6lot. 2>e tt»enbe itibfle 
09 ptirgttgfie Stettec i ben ))0(ittfEe 89gntndflon|l ere Steligu 
onen og Åiertig^eb til Sorbrenetonbet jDéffe-^aSeene ete mægtige 
!»( til Qt unberfiøtte, og, faa et fige, etnggiøre ®tatetnc« SS^g« 
ntnger. 2)e anbre Ci^ttbte 3Qbettommen meget Qbet tti* 

Zibetne fortrte : SDtemefreme fon^Ube )Ma be borgecUge Dg 
)M(itt)Ie flængninger; og mb|totbe opt ^atec cg ubeKcnbte Ctpt^ 
let/ inbtU at ^ fienbc i ben borgerlige {Bfgntngéfonfi 5 Giagfi 
Støtter/ og tigefaa numge t ben potitifle. 

Tif ^tne nonmevi in alleene ben ioniffe Støtte^jDrbem bet 
er et SKibbelØag, og ^r noget af ben corint^^ifFe og noget af ben 
bot(|le {Dygntngéfonfl. 9Beb benne ^on hi paa nogen SVaabe 
fortte ben, i be monatKffe Stater tttbfiørte, (Srunbfløcte i Sig« 
.ntng; ben meener jeg, fom m fa(be $@re« 2)en jonijfe er en . 
SBtonbtng af be 2be orlbfie Støtter; nemlig ben beiCtge corint^ifFe 
og ben ftorfe boriffe: 9&ttn, benne n^ Ørunbfiøtte i be polish 
tifPe SSpgninger, maae ^aue en fBtovbing af be 2be aOerelbjie 
Orunbfbtter i Staterne, nem(tg jKtftgion og JtterCig^b tt( S<r* 
brenelanbet * Uben bette fortiener ben albrig 9^at>n af Sntnb« 
liøtte i Staterne. 

Rebningerne bprfebe'abe 8}enere6. Den eene t>ar *^immes 
kta Dotter, ben anben Jupiter! SorfFieOen imeUem biffe oar 
uenbetig. SBeb ben b<>nme(f{e førlbbe be ^ebenfFe Stat6menb 
og ^rorfter ben. ^UaMi^t. og bpbige Jtier(ig^b$ men*t)eb 3u^ 
ptter« 2>olter forfiobe be ben fofhfbtbe og ntiilobeftge*' Som 
bet Mre tdenbc é(ag< Jtilrtig^ber, faa ere ber ctmbe -Slmtf 
SSter* iDen eene er* ben fanbe, vicfclige. og t)ebiKirentie; t^i ben. 
ee *^tmme(en« Dotte^ åvUt af iDpben^ os be^nter t tå fodui(& ligt WXnåufkH (QHfnot^niBnfnbe jDomnte. ^ JDnt (tntts cv bftt 
fUfh^ f nir ^ggm 4if bc« f^cpe, gnuikt foa falffe JD^bic On 
ctebe £aPn> (a)Iet af dbnkM ^ettbe £aoiieQ, eg ec bctfor 
%fAa ujiabtg fom fl^a, beit« iDMet^ ^torfoc ben Sttfé 
^gtft for famim/ font fsnc &flenif feto* > 

fSrtn, og ben 9Stm imobfatte Sftun, (^ge i oiibce fiDtoi' 
ncflere Somim omc tN>it 6genfla6éc og v^nbtingm 

tøce og 6fttm m fkbte meb be borga:(tg< CHflcAtt. S&iggt 
m inbbotM og ubooctH: JDm inboocM htftam i w» SDteb^ 
bocsmiSdaCec og ^te JDbmnit« 

2>rt a bet borgecfigo SKennffFc («eg|^(bigt, entoi SSibboc« 
gire hømme i(be elfrt tel om bete «^nb(mget/'naar be Citn tffe 
giDe beieg Sanfnr tilftenbe «eb uboocte^ Sep, Orb eOet Orer* 
niager. Zkt er berfoi aUeene be nboocteg Domme , ae . 
CMfTåbet ^ meb at giøre, og btffe befiaae bert: at SBebbocgete 
itber^tfe teb £)rb, Segn eOectKffe QKemmger ben tnboorteg ^i^«iag« 
teffé eBer Socagt, be fje(e for anbre ^rfbnerg Smftmoabe^ 
gpocetagenber, Dmfbmbtg^^er og Cpfgv^tL 

Si otte foaoeC meb en inboorte«, fom meb €tt itboorM 8Sce^ 
^em af bore ^ebboigere^ H l^bitfe m finbe noget af bet, 

(om ^ folbe Stort;^ Si ^t^ bertmob en ringe Xgteffe, {a oef 

ogfoa S^ogt for Sem, ^oé ^ifCt Dt finbe noget af bd> fom fht« 

ber imob bet SSegtfb/ vi gtjm oi om bet @|lore* 

Qten Ij^'tKKb er^fiort^ og ^oab er ringe? 2>ette lammer an 

paa 9i)lletg Xtfnfemaabe; og benne 2emfema(^ ^Mger ^ieti 

af SoHrtd é^muft og Dpb* 

2>ett fanbe 9^ofo}»^ a^ intet i fiSetben for et fMtient 

9law af tnrtertgen ftort/ uben Onb, |an6 ®temtnger og ben 

eene (pffoliggiørenbe 2)9b. £)e aiUene i ^ni 4Dtne ere flore 

SRftnb/ ber fbreene ^nbffgt og @aoer, og bet fom meere er, . 

fanbe 2)9bet fbr at tiene 9vb, Sørflen eDer @taten, og f|g fKtu. 
' Xtetnen bftimeb agter bet for fiort^ fom er nfirboanligt t 

eetben og giør megen £)|H%t» 17» . 7L9é^m 

Motttunt f« Sp« m Cttht^cftt fiEQ ftt-QQjibQi A&?éfiiiii9't'4giaii 
ttftti Ml førfiirnselise JtøtiPt« opfsMr 09 ;flifte 2!cmni^|Ml»} 

Snfbummtfee Jtfong, og tortoetUx^Jtononer« tfBr^etu • &Mk 
tnanben tenfet Dtfi. iHe fom ^idfopfftn' r^ ^pK^tkgf tå 
S>ptm; iH beimé ^ bette røembe^n feer it(e.antiC-<iA en 
(pHetig SRottetr bet <mé fotbt ^an kax ttbg^bet m ul^ffdifif 
«^b af fint SRebmennefPecé IBlob.. .ifkm fPicfDev JDei^ hetjB^n, ' 
bet fi)}tNrKeo faa omocbcntlig m.0l<ebei.b6(i^r(t;gM(:.'! .1 
SSt ffaC ^at)e megen iDløtt.meb 'at opbage.nog^^^Iattrftigfc 
og tofhxrt^gtt bet 6ocgec[ige^®«(|iSiA/^at bet focbertxbei^ttertf 
i^ ben fulbtf en Sonurielfe, \a bet. fom nteere er) .eni@rfs> 
Ct^Mct fDfcnnei!e tH Dcece ecet 6t CMoten rforberDet twb^Dm« 
boabigl^, ta gtøc ben ^r^gtige .jttebningrben fotgplbte SSt^ 
J&ocbetft nfafjaste .epUfer, cige ID2fttb(ev tOtcmgbe af £>f>»i|t«ei' 
inbogJben toifnabii^fte ttC en Qbcrote«/ og ben Dttt^gfe tU m 
CEotOr S)en artigt SRobe^erte |j9ger:ben famme %Stt i ^t fttmrrfife 
fin rige Sit% fom et SSetoiid )Ma ftn gobé @mag^ fam^w\ft* 
QfTeten t iit tctu €iec.af en littltgen tegnet Stodlife eOir ZulU 
pfOL Sitbog tøt ben $tor)t SSonbe^ gt^ fig en ^re af at tj^c 
(robtø imob fft fromme ^njTob. 4Sn 9Pengeji»be fFamntft ,ffg; 
i(fc Mb at. f4^e fine gorftenefkiiSiebr^ig^ie, Sing^rubett, i 
(SfyiiMtt og Sienomi^en i Woitam^t. 
. (Bulb og'96re^ ia^ bet fotn etlbnu i t«t9ornuftige4i:Aine 
ottergaaer a% i^ og Øieligion jfoibe altfor ofte i S^IØSQcrt^ 
«^nber. Sert fpned mig bet meuneflifUge Silfoat oaenmef^, 
at. Mere benagedgt/ bert nemtig:^iif -SfJ^ennf^lerne Jr.®te)>ft fbt 
at bruge;, faa ofte roiébruge ettlog. bet fiorff^.:l>et beøe^.cg-^ 
npttigjie. Si i>ilte. f. 6p. no^ne e.t bpbigtiiRennefre ; mm ^fiU- 
ten fBan^abnipg af et i^pbigt SSennefle tommer iKe.itb/.naof- 
xÅ raabfjm 06 meb et forberM Solf O Sornfes og Seoema4be: X)et • 
et )M^ tMe. uben .aSebpnf/ at jeg brugtr bette jSpemyeL -(St 
bpbigt aSennefEe, bpbigt efter Sleligton^ eg. bv^gt^eperSQ^^bi^. 
ere tMitbe faa forffielUge aSorfener^ at be (igne ^ranbre iHe mm$ cQb ftttt og Coø. Si Mb fw« at øffBlbn Ut tfkt 
Stobcn kifi^^mmfth i btt <^ai(, af ben Xonfitrfacm (oOft 
GKCbcftni bet tttgobe, at bon bruger grooe |)enfler til at afb 
^re b( groDe og jterfe Zr«f, «^r oUeene et Ubbfi- tU betti 
SRalerie: SRoben« føtfk Sot> er benne: dp^^x flal opfjm fS} 
efte? ben dtang, ban npber i ®elfFabet, bet fofie, ()>ab bet fofte 
foiL Hf benne Srunbre^el gitre« benne Slutning: 3(t bebragt 
jtt^nurnb, 6fr<rbere, ^^oarfTurrere, •(^prefubfEe og ben ^tt 
ffUMt af be (rpbenbe Gfaintncler, bcr omffabe ol tt( bpMge.og 
foninfttje Dtenneffer/ er langtfra IHt lafl* men roeet)ffrbigt, 
noot bet (PiKeKge SXenneifFe beroeb opnaaer «^ot)eb<jG)iemeebet af 
ftne jtefPer, at anfeeg fbr bpbigt Zuftnbe (San^e maat bet 
bpbtge Oempt ^fler Dove Sivet i X))efampe/ enb ^fbt nogen et 
fipgtigt JDrb tilgobe, ()>oraf noget fomormienbe f»r USvtn f unbe« 
ubteebeg* % ttb()o(be en (angMirtg og bebflelig ^^o^^^ fo^ at 
fbrfbare ftn Slang i en Jtirfefloet er en bltfig Vgtfomf^eb, man 
er 9Sttn og f!g fe[t» fFplbig. Det, ben laMige TUmnt falbet 
Utugt og Siberligl^eb/ ev ofte i ben artige Serben intet anbee 
enb Ootonterie, ber rnbog er ^^njøbtmbigt foc at banne «^ier» 
tee og formttbe &«beme ^06 bet unge SKanbf itn, ber er beflemt 
til at giøre EpfCe i ben flore Serben. Z>en (Sierrtg^ , («or» 
meb en Smbebémonb i be nfbige befyotifle Gtatir ubfuer en 
gemeen S^orger, fon albrig beltbe ffg til meerr enb til en flor 
^ugbolbninggbttfi, ber bog fpnel at Mtrt bret»en noget Dibt. 
iOet •^pøerie^ b^wnncb 9lebrigiieo rofer, ia o|^^fier til ®fpeme 
en CMrmonbe geil, er et ufnlbart IBei»ii< jfoa en fnilb Som« 
lemoobe. QBeb en onbfFab«^ Øttterbeb at fhrigU bereé gtil/ 
btr ifb tm fobe o«, riber et fhrt 9nnb« »eb et ugubeltgt 
eipøg at gifre bet b^Oigfb t SteUgionen latterligt/ er ofte blepet 
anfeet for et ubebrageltgt Jtienbfm«rle paa en florf ®tel. Qkp 
hti Un fornemme IDIanb paa et berpgtet <^uug; t»i ere jo aOt 
(Renneder: ibriffie« ^n i et, gobt Gelflab tilØulMt; ben fpot« 
tinbe Cnbilab, naar ben ^r ben minbøt {evemaabe, f«er ide 

1« 178 X. e^ttt. 

9&I« fttø fpn^ftr OM Oralen: 4^ fyrikt mm SKactpt.^ 

Caa ^becv^e ece ofte Sotfct^ SSegreber om ben faube 9Srti 
^w ml unbce fig berot^c? ®tat6m<mbene mMt stjøre eet meb 
Zf^eoCoset 09 S^oraCijhc for at renfe bem. 

SDen^ fo)it forfaljfec SRpnteit/ begaaer en Spnb tmob bet 
Me borgerlide ødffab; ben, fom forfalffer ben SJ^pnt/ t)t falU 
f@ren, begoaet t)ir(e(igett en jlvrte øynb enb ^in. X 9 9 e '91 O t ^ e/ 

Sfbt i SXanberé 173l, birb 1795. J[f bane ebnfleiibommeni ^ixU 
mng pai^SoUeneé Stlflanb i^uro|Hi: Stan ®tatetme8 og SBorgemed !Bel* ^eflaae meb ben 
c^rtjlne gteltgton? 

Rigtigt et epøt^maalHi t^i førflflpbec becdfStegel fociØDrigi: 
^b, ^t>ab ben ec &tad, og Solf^ og ffg felt) fP^ibtg t ^^nfeenbe 
^ bem/ bet offenttigen caabe Sotfene at t^ocbe uc^ciffaie; om bifit 
Ølaabdmomb bør inbffutteé fom \>Mø^^ irlfoc ffcaffe« fom ben 
offentlige %xM og £ot>ene^ ^ienbet; eder og om bet/ at 6^ri{ien$ 
bommen i S^riflen @taet angribe^, (an t)<ere foc Slegent^ fom 
bet t)ar for ben titge fafl paa Xronen fibbenbe Supitec/ ^oob enten , 
99Sni(rente eUer Sttanecne t>anbt; bette ec een af ttnbecføgninc^ 
génd Setter 5 ber ere anOte fleere/ og ben orrltge SDIanb maae t)tibe^ 
om f)(m (an mere Qf)xi\tm, bttfy^ patriot og Unbetfaots t^t er 
enb £bw%l)et> pppevfl og \)a?(btg ot^ermaabe, ber er bog for ben 
<if)xx^M, bentHTlbtgere/ ben aUe6 «^rre> og Hn ben S^ri^e 
troe^ ae l)tnnéMt <tnbet enb fyun, o ^oor maae ba«^iertet orng^, i»f M 99cbe ^ S>as« og iDtfMaM Jtummet/ ox ^ati labn et !Reii< 
ncfl^ Mte ffg meere enb (en VCmtfsttge: ®aa enbttueft fom 
fbl^%t af 6pørémaalet< Cptoéning; bette netnltS/ at om maaffe« 
mi, ba jDbecbaobtg^eb meb aOe ben« Ciel 09 Segeme frf og fMg^ 
gtfrenbe %^%u, berfyo« en t)i« t>ore DagM ^f^Uofop^ie, bec i at 
leebe SRenneflet/ ti( ttte at fienbe anbet •^(b, enb bet jD^rene 
^faa tanne npbe/ (attgt oDei^aaer b;n Gptfur«, bog t«enbe Soti^ 
totfelngec toaUiibe £irre, om nu ba biflé foreenebe Xarfasec fpneø 
at tiOatJe en SReooItttton i Sornfemaobe, i Gaber, i ii^u, i Sie« 
gtfringtmoabe/ (i>on?eb t)i, tfalb benne ffg anA^nbi9enbe9>^Uofo)>^te 
fif O^er^anb/ fl^ibe fa(be: 3e$ fan neppe ft^e ffooxtxl, mtn bet 
mtnbfle tt fanbeltsen fBatbarie og Sr«(bom; om ba ben G^nfhie 
Skltgion fFal Mrte bet ^Ofrfe Ctig^ tt( at lianbfe S^cbemlfen, o])« 
^oOe t)oc 7(ct paa Svanen mob ftnIBefiemmelfe, og ef^tbi benne 
gieligion/ i |f\>ov bet gader, bog tt^f^ f{a( ftnbe«, om ben ba 
ffal voece fom eotg ^etttg 3(b, ^on»eb. Saften tgien fan antornb^ 
OS SDIjnfet og 3Kørfet« Gp^gelfer faa t)eb ben« Øfin forbrioe«. 

9aa ttenbe fRaabec fan øp^ilmaatety ^oorom (er (anbM/ 
Uioe o|»to^: man fan unber|)9ge, omGfiripenbommett fbtber bnob 
SSorgeren« 9Ktgter og ^cM Spf^ig^Kb; man fan tage Snbben« 
btngeme mob (Sl[^rijhnbommen for fig, og t)eie bem; man fan 
bet|«S fremfette ben ttfjUig tntereffitnte £)pgat)e: (vorfeebel bet 
DiCbe fee ub tbtanbt ol Suroporer, foabanne fom xk nn ere, ifaib 
ben (S^rtftne Sbligion biet) o« frataget, etter tfatb ben 6U0 faa 
rtngeagtet, at. ben tffe meere (oDbe, Snb^pbelfe i t)ort @eber, 
iffot og 3nbretnittger, ifte mefre gar> bem Sorm øg øtprelfe: 
(er tnibe ha nøboenbigen blt^e at fpørge om, ()>ab ber |In(be 
groeO o« igien i Stffben for benne 9Ie(tgion, og faa maattt 
^\^t ^^(amomener fomme unber Setragtning, (oKfe nu ottfe 
ftg t 9^Uttfen, og onbre bet Klmtnbenge angaaenbe Snbretnin« 
ger, ber, (t>or mon fpne« at vttte Diige af fra benne Steftgfon. 
Z>ette t>ar een £)pto«ntng«maabt3 ben onben er ax ot^erfee £er* 

/ 12* iSO s« Øtot^e. 

ibm foni bm t>ar foc (S^rffli Siibft, (%efaa ^MMef Zisigim 
m/ bet^t^oc S^rtfhiS ei fienbdi^ og ba gtoe Stgnrag mib 90( 
QffAfbxt 2t(flanb: beregnt tU in aSoffé bm ffg tnifenbe Syfr 
fatig^/ og etibeUg (abe ben fynfenbe S3«gt afjtge 2>ominni« 
SRen man t>ogtf (tg fbc at faCbe tit be (otte Ubftøter, faa man; 
foc Gpempet/ toeg Øpatta, imeben« ben ent()uftafltfE b^tbt Sy« 
fucgf ioxm eSer og 9lom< ^ette, i ® toben« fjøtjie ftiihn, ba 
ben« IDprinbetfe og XUjianb giocbe ben fhenge ;Dpb foa itfb« 
Wnbig; eUet faa man b^ftebe Zonfen oeb et tibet Sotfc« ly^b, 
ffion fom be mueCtge XroglobyterO, og ba^ fbtbi man ei Ut- 
fanbt 9araire( ti( bifTe Sing^ troebe SSecben il'vfnnm foc 1800 
Tiat, enb ben nu et. 9let/ Jtloben nu, fom ben er, for foo« 
t>ibt oi fienbe ben, og bet nog(e Varbunbrebe'igiennem; betaf 
gtort eet; og faa paa ben anben &tbe, ligefoa b^re Jttobeti 
meb Tiffyux, ^ypter, ®rir(et, 9lommere,'og faa ftrlbe 2>om< 
men efter ^iftotm, benne 2eebere, bet er trpg frem for ^9« 
l^otbefer og 3nbbt(bning«(raft;. bet fbrfloaer ftg ba, at lEReebe« 
(tgbeb bør oiife«, og be gamte )Dage faae Stoe« i be ^tpHer, 
be ben fortiene; og b^ot meget got er iffe om bem at ffge? 
men bet 6ft og imaagte«, at %fom ®ofrat oar 9^ifofopben 
i VtVnen, ba Sitoben« Snbbpggere i b^efie ®rab tnire forbon:« 
Debe, Itgefaa oar ben mennefPetige Ckipio (Stnttal for be ^aat* 
befb ®o(batet; feg meener bet, at be enfefte ebU Vtm\>, W€ 
!Rat)tte ^^tflorien i\l vor Ttrteé 9@re i^t beoaret, fom ofttfi 
^ar>be anben, enb bere« So(M og Zt(b« Sb^tafter: font oftefl 
tKire Ctiemer, ber enfe(t ttnbrebe paa et meb nat(tg Stmtt 
beeU og beeU ooertraft Sirftiament. £oDe og CioTber fyørge ot 
om, men iHe om, bt>ab een gtorbe, og becoeb beunbrebeé; 01 
fp;9rge om, b^^^b ber var ttUabt, bf ab bet funbe ffee uben 
{Banorre; bet gtelber altfaa om Solfene« SNbflab, étoraCitet, 
TLtti, Epffaltg^eb/ og bet en beet og en tong ^rtobe tgtennem. 
SrembeeU« b(tt>er bet at unberfj^ge, naar ot ftnbe be gamCo 
X)ageé etign^thtt, om btffe moraCfPe eder politifit Sortrin, 
tfa(b ber ere nogU, og faa mange fbm be ete, (un grunbe f% Z. Slot^ 181 

Utp^a, Al SShgeneé V»h tn^n tf feiMe Sletmcff ene tti fer mob< 

fatte ftkfier og ttocbener; eUet om bet incfcltgen txtr Soim, 3itb* 

iftnmger, Sornfemaabe, tDlorall 09 9(^i(ofo))^t^ Spfieme, bet 

irebte 03 nøbte fBUtmt^tm tH at txrre gobe t be Cti^tht, ^t 

be tbntbum fan fpne« at 'fyau tnrret bet frem fbr ol$ føtft 

naat J^>W9tt Scpber paa, ba fan ber bmnmeé om SDemningenS 

Vtttorg ttC ^tfe; 09 roafeebe« er M Ht, at t»itfé ^ab Rom 

tor tmebeno ^t ^at)be Hige meget 3orb/ og Gonfiiren funbt 

wrce faa fattig fom 7(Cmue6 SKanb; et anbet er^ f^^xib ben btei9, 

^ at fomme (i GtHltng (tig toteé og 00te 2)(ige«: ba galt 

Ht om, (twr Itcrrf Sot^e og ^nbretniiigec og !Dtora(é ^nnciptec 

09 anbte gielbenbe 9rtmb*3beet fimbe ^ce mob bet Slib, aSi 

menneffeitge Ztng tage tiC %alb, Sor^irttng og gotringelfe; og 

førfl naat SEingene foa ere giennemtomfte, ba (unne ot flutte, 

^t>ab bette 9lom eUer anben Gtaet meb fine Eot^e og fine øt)ctge 

•^bling«^SRotit)#t oar 6(et)et nu. £)t>eraU: ^t)ab gtøt at tnUit 

fBebcift, eUet Mboacenbe Ttbforrb fbttiener 9lat)n af l^pb, og ^ 

9loe< fom Spb? @triib og mtnben ®ei(r og ffbet «f)enftgt maae 

bet tMTte/ Qoas ^i fPuSe ^tM SRet til at focbte Trgtelfe: ^at>e 

Slet til at tnrre oé bet^ibfle om t^oreé meete SBorrb enb anbre«; 

men ^Dor glemme« bette iffe faa ofte/ naac t)i ii^rigen foc^r* 

lige be gaitile ^age og btffe Dogeé Sol!;, mon beunbret ®tt» 

mamu, og l^am enb mete mob 9lotbr forbi fyin ei oac t)ettp« 

fii9# bWb eOec ^h, fom bKn i 4&fien/ og glemmer faa bet 

fotffteOtge (Sltma; man beundrer be gamle Sage« ®ie(lf^ie^eb/ 

og agtet Ittt, at ^00 ba oanbrebe fra ftt ^mé, ^an fanbt intet 

Sete og ^rberge nben bet, ber tilbøbeo ^am fom ®tefi) altfaa 

maatte ^i^er i^ anbre bet ^n felt) igien oilbe npbe; ja ^at 

mm UH og gtort bet meefi p(9(!f(e «^iemvee til ^ttiote Sipb! 

og faa er fPeet meb meere af famme ®lag6, naat bet ^oM 

«m at tmbe fyiiberlige 2iiber, og Sing til S&eunbringi nu i 

be gamle Bage, ber ere faa langt fra oe, nu blanbt be SSilbi^ 

btt paa en anben fDZoabe ere liige langt fra oé; fiebre moereK * 

eoentpret, og oltitb ere ber 2U^ere ttUigc; at troe bet» 9Ben/ fm tflmflbf figt: bH btm hmm f^ OlflM mø^, WKf fem 
^umé, fter btffe cntott p(rt^ bfun^bi Sotf: fa fqa (Siib^ 
^t/ og i,$rtrfmmtn meb, fom ^fTvcir, ^tfjei^ ®r<r(n> Stettw 
ineie ^at>i tfrteti pg ^l r>itU' ^a fee, ^\)or U btnne.u^obliaae 
>efi ti( %mtAim% føfrcnbe SBor^b^: i»i t)iae b<n Uhøcfimtf ^infe 
fcn XitM«9>eitobe bec )>iir«( fbefi itfiabidfn tHuifenbf , fbcfoht« 
ptnU floi^ SoU/ ^9 ^re ^tattni flef fl pvecøonge ti( ffienl^gt^ 
2r<rd>om^ t^fr Sfarboi^te^ os a(t (tqb onbft, bcr i potttifF, i 
nt^al^y 1 PJE^Ppfl Socfianb ^ep aRmaeffet fra fin ^(iyl, cg 
fin ^\i; enten bin ^iobe foc 1800 Zat eUec bea ftben; {oop 
lebr«, meb ^ eet ibcb: bet er ^Serben ^ beiii f&iflorie p\ ffa| 
pt^frfee, og bfrefiter fljfce wr jSfutnmg, Sfbt t $erfett4 1731, ^øb iSOa Cm VxtM pm ^trf 9krbeit< 
i^iftotie^ hvoraf 9iiii fnn fif tre SBinb frreoet, vcrføe i^ SReSfeitfejrev ^]pt{lomeneé<r 
^otpbotrt 6^ SuriKrate« og S^cøpompi Gtmif ffn Stu^ito 

' mu« ^cn>e tmtblertib regteret Sparta i al SRotig^eb. SRefféntemr 
bAte bere« 2«nfer^ og fuHebe: Xrgtoer bg Ttttobtt ^e>mie 
ot)erm«gtige Qlaboe, og fr^gtenbe ^otbte ffg fUttn 3(naipanbec 
og 3(nai;ibomtt« traabbe i beie6 4fbøbe S<^ref 6(eb tU ben 
,®partanffe Kegiertng, og tnbfb iffe, ^otffen bCo^ig itrig mon 
^at>be berebet benv SSeffmierne/ faa itnbertr^fte, fDc^aaacbe. 
og mif^anMebe, faae bet i fibflt Jtrig tabte fRonbflab igicn 
^r^ttel t)«t' en talrig Ungbom, - og iia te aCbrfg ^oube glemt 

, Hrt9 forrige ^i^b, fonbt be tm, oeb xit betragte becd for« 
fij^ebe Jtr<rfiter.> en Ibobbet ^omgfet og Utootmobig^eb efter bm« S>J VfObbn^ 163 

3Uoatbt ^m (mc nt, img IDtattb 3(tifbiiicne« oftet tcM$ 
Sftifftafb JCongeUob/ fom fonbt i fin ^« ^f omft et tttmp^ 
ftaaeligt Jtaft tU at rebbe fft Sebrenetotib eHet bfe t %9t\ntU 
4>an 09 no9(etmtee on^fle ^rfonec cpi^gebe teree SoU ti( 
at fatte bet t^aab^ fom gtMl: ®ie(ene SSob til <rb(e'Oa..briptige 
Sovftadenbec. S)a bem nu fpitteø, at bettejQ^iemeeb var naæt: 
foft fot ot begpnbe (aa vigtig en ®ag focfi^tigfn^ ^UWe man 
^mmztiifn Sub tU 3[rgit)ev og 2(rcaber, og fom biffe &taUt 
iti» tHire fotrbig^ at iur^b^ ttieb be o))tnnpnbise @panaiut , fit 
man be bebfte liftet tilbage, 

39 2(ac ere nu ftben ftb({e ^tg forWbrn^ ba fReifentecne 
5iM grebe til aSaabeU/ for at tUfirgte.pg ben Fiere S^t^eb* 
Sttbnu ^ar bere^ S&unbdforuaiUe ingetr ^tb^ fenbt bem, øg 
Mg bctjie be ftg til 3(aret efter at (et>eit €)>actanerne et ®(ag 
9eb 2)ecaa i fSteffenten/ ^or 2Crt(iomene« gat> foabonne ^^ 
oer jKui en ^Ht^ Sørflanb i9g ^ierte, at f)ant SanbdfttonA HU 
bj9be ^om efter @(aget ^Kronen/ og ba ^n unbflo^ ftg for Iben/ 
esCUrr^be be f)am tU beeeé fulbmpnbige %ttb^xxt* 3 benne n^e 
fBørbigdeb tmr bet fyin^ fivr^ £)m^ue at ffrarKe Sacebormonerner 
og fom f^an Kenbte bered^ £)t>ertroe, fneg ^n ftg i Slattens 
iSUxh tnb i &90xta, og. op^oragbe paa SRixm^ Semperftt 
etxoib tnebjben ^aaffrift: 3(rtfiomette« ^eBiget SDtmertHi bette 
af @|xartanern6 iBptte. ^aa famme Xib befbeC bet SklfW^ 
pralet @}>artanertte«^ fom tiilbe ubbebe ftg 2(po(Io« SKoab tU 
Arig^n« (9<(eltge Ubfalb/ at be ffulbe af ^enienférne. ubbebe 
fy en }Cnfj9rec: %^en ^nbte bem poeten 2icrttantm> ^oft 
foa ben eene Sob/ fom i^H tiirret ftg t>eb at l^otbe @to(t^ 
oft fpnt^ intet minbre enb o|;Iagt til faa Digtig en 3)of{;: ^tpft 
f r l^on bleuen t)a(gt/ forbi XtlJ^enen troebe ^am ubueit^ft: benne 
SV!^ *^if(ocie giqøc 0$ ingen (Smnb tit ba at fontiobe..minbfie 
Xt)tnbf9ge imellem biffe @t<rber; men ^txtb ber fdérd. befiembe 
l^onS Ubneo^etfe«^. (anb ^i tffe ffge. X^rtoru^ tom tit &|>arta^ 
bte)> {hap given S^orgerret/ og oeb ftne SBer^/ (empebe til be 
tnbtiaffenbe CmfUmbig^ber, raobebe og opmi^tcebe golfet: epmm^m mAttbu ffg o*^ ten »«y|ir fini«. JtoagrcM 
l(^nb< din«, fimi frHMUiligt, Jtcisen. 
, Hatt «fit(r fotfe motftm 7(tctt^ 09 Ktsion Aftn«, mnt 

nirt at fM« (il ^(tomnw«, 09 ^a (Socint^ oolgbt tet e»af* 
fttnfT« 9ca6, ifn tra btn Wffiiwjfe Jtrit Mab M* Dtbpo* 
n^fl- S9(99* ^«(f ^«t«( »*nS QiManNnA: btgge ^^m« 
WtH OKute: Xriitotnnif< so u^MKgt* mg« JtarU, og Stun$ 
TinavanUt U mobigfb Spartantr. JDnim giotbt i Clag«^ 
»»ab »an fnnbc; moi maot t«g vige for Ztiflmmtt, Ut rnftt 
^ ligt (tor SrRi»em og CMbat. {RrUagrt inw ®|MKtminiit 
MC foa itt^list, at tv toHe 9KoM, og fyxAt ffuttct Snt, 
»t)i« ifle SCprtftu« wk fine ^ngt »aM)t inbgiMt bitn fillob, 
øg Uttt Um at ffcr^anfc btt«« Jttig<inagt Mb at tibtagt ttC 
eolbattr noglt af '^(otrrnt, bftt« euaxx., XMi ntnrttfagf 
Vriftomnwé ^øittt, tttbttc^ gim: Sangtt: (bøotr om nwb f^ 
lib« 9artt brc, »w man mti«^ ffutbe txnt« »am: eftftf«tt«», 
OS mi fooft Stniben, nn mtb oli« Sonmbring nnb^ao« bm« 
^Mbto: lort fogt, »ifet (tg Uge bnelig ti( Znfinn, $^rt(g«i« 
8«, e«lbAt. .^otibt »an« aSagt xmtt fom »an« 2»ob: maatt* 
epam »ave bnlht fot btnn« flote og pM ^CnfTag foa frugt« 
bor* ^t. 

IRon »or *tigin« M« ««,. fta £)ft9M$ S9(g|nb«(fc at 
NgUf, ba Aong ^rifloaott« II. ^tt meb btn »«(e %(tabl|N 
Wogt til »fffrøimif, fom bmtb tnxb« fl^ fWrree not tit 
at b^beSacebffmontnK Cpftfrn, b« poa beri« eibe fStthm 
ridrbc at nnbbrag« jfe fbc en gegtning, og. »et faa meget 
fRi^e, fom be fbrub DibjJe, at ©eiren benne Oang fbOb* 
toge bete»q)arti, £>en XrtabifTe «onge ^mt bf unberfi«bt, 
•g'bin nøi<^tig« 9>a»fonia«, fom ieg firtg«, fnfitm o«, at 
epartonehie wte, foaoibt »an »ibffe, bet fø«fl^gotf, fom »at>b« 
giort ®tt(bet til SJaoben,. opfpotet forrarbtfT finbebe, og anwnbc 
fl^f« lBfgterltg»fb til berc« gcbrenelanb« yx^ttt «g fin ^^etf. CHagit fP4l mt imtti, og Um$ 9m&Ut cnftObt f^ ftoi 
flr«CliC ^øe fnif egne fføit: Dffittii^ttnH Stib^lbtp font nwii 
t (lige S^retagenbtc laatfn^ fig méb, fpoMbe intet got: SoU 
yfolfrn/ man ^atibe itbftøt, bn^t intet: Kccaberfie flobe gart 
for «t tIitM owlf ingebe. Sg ba ^an ^bbt gtort ait factigt og 
bem fbtforrbebe/ b«b ^n bem at dgte t>et paa^ naar ^n gat> 
SE^net tt( 2tlbagett«fntng. 8)lan er nu tnibt i ^ben, ba 
bettcXegn giM: 2(itttbftne crnnme bete^^oji^ og ingen SBeffenier 
^«be fMESibbet bet. Hit ec nn fotlotet, og bet f^^ meget bel 
tNffete^ fom bifié flygtige ubgiocbe, fiben be wct benne 9ang 
be eenefie Sltanbøfmante, baobe fBttbUn og bet Mnffae 9»i, og 
beHAen, foe at gifte Ulj^Hen hié flørre/ tiroi af betel Jtonge 
fmu (ige igiemiem bet ^mn %(øi, (Mt aSefTenieme fiobc. SRob 
flige 2Uforlbe gieibec ^mfen Slaab eHec !Rob. Xctfbmenel 
maatte ba fee fine SoIT mprbel og abf|»rebel. Tilt, l^oab fyin 
fanb giøce^ ec at famle 2et»ntngeme/ og ba ban et mere fanb 
|^(be QRartrn, ei lieder for Soifemanget fbrftntre aUe (|i|i og 
^ figgenbe SStorbec, befbfl b<^n at forlabe aøe mtbt i Sanbet 
Mrtnbe Øyer, ^{be aOene tvenbe Søftorber ^pful og SRo« 
t^nt befatte, og meb Jtiernen af goffct at fette ftg |Kia fBier* 
gft 3ra^ fom mm beb^gbe og omfFanbfebe* 

2>ecfra gtorbe Xrijlomntel meb 300 SXax^, ^n ^at)be ub« 
føgt ffg/ beflwtbtge ©trrifenec/ bortfotbe alt bet Sorraab/ ^an 
fanbt, iffe i SXeffenien aSene, ^an nu anfaae for Stenbemel, 
mtn og i Socebrnnonien, og tragbe btffe ®etr(Ktrer i faaban 
SBetr^f, at be maattt fbrbpbe at bprfe Sonbet, faat^eC berel eget 
paa ©nwibfetne, fom og bet errtrebe. URen ^jeraffom ^xtto 
i epavta, og S>pv9t af bem, fom etebe juj} be ^otbgobfet; bec 
fhtfbe f)X^i: 9>oeten ZpttMl maattt igirn (abe fin deifl arbeibe 
for at torige be opbragte @emptter : Ttriffomenel omtumtebe f!g 
tmib(eTtib e|ter CSebDane, og meb en ^anbfnlb '%olt trobfebe 
ben ^U @iKittanfPe £)oermagt: nn ooerrumpter fyan ben fBpe, 
og nu ^ar 1)an opfnoppet be SetmetlmtMer: intet er flHert. 
aSegge br QpartanfTe Jtenget (ebte efter ^m, og ffati maae tnMis^otM ekttttb: ifyan til^M Ugtt fm J^Ut, mm ^m 
tutt>^iMf 09 af et (Slag )Kia ^^DCberbeft^uiitr^ o§ mb "so 
af |tn ®acbe fmgeé^ ba Oir^n cibMe ftø ti( 3ca. SDtan f»t«» 
glfle il9/ ^biifen foMttM ®o(g ber^ 09 ^biønt cafenbf (Stebt 
, t ^^»arta. 9{u fF<a 1)an ^i, os bet font ben fbn:fle SRt^bftber. 
jDec t^ac en bpb SSterg^uTe i ®parta; man {<i(bti Jteoban/ fmri 
man fipctebe be gra^fle Sorbtpberer jØoaboit en @xw be^ 
fremmer @facta tit Tlxifomtmé^f)^ni9tff: biffe fftfie bc^Cr 
febev&iilfe9,men ^an t>eb ben fomnbetliglle Øfi^^ne »oaec 
(Fobeeiø^ S&unben/ ft)i9bec ftg inb i ftn Jtc^^fiqKpey og bent«r 
coltg i bette mørfe @lteb fm^ ttunbfl9erige )Di»b» §>aa tcebic 2>cv 
i[)jøTec ^n en SRa^n om ftg^ pg mor. r Per ^ bet et en tflm>, 
fom fj^gbe 7(abfl[e. Øtraj; tcenPbe (^an, bejtmaoft^ (Kn)e.en Snb« 
gong^ greb berfor )Dpret t ^altn, jog ben f^ ftg, ttøb iftn 
ben, og traf ben« «^(, jlort nof for ben, men iHe for ^num 
Denne aSanjTeiig^eb oMroanbt 1)an bog, ..og fla|) tgien til fk 
3ra, ()\>or man enbnu begcorb ^am* Eacebormo.nectte fytvt^ et 
Sipgte om f)ane Siv, og troebe, man^ foctoitfbe bem, (it $n 
^i9b bar jlanben opi men tittene btfé fnart, at betetie. 

3(riflomenee ^at)be ueb fine .@peibere faoet ben Unbettetaiag, 
at nogle 2ropper, fom Qs^dntf^ fenbte Sparta til ^it\f, Ui^ 
anrpffenbe uben prben og Sorftgtig^^b, fom.be, ber neppe ^unbe 
t>ente elUr befrpgte nogen $are. JDem ot)err)tmp[ebe fym om 
^atttn, brorbbe beree 2Cnførere, obfprebbe bem> og ubptpnbrebe 
Øenerali^S^Uet. 9lu t>ibe Spartanerne, at ]Crtflomene< lebcc; 
•felten (om 'tilbage, og gtorbe anben ®ang bu ipffer, ^iffh 
tuerne ptetcbe, naar en SRanb ^aobe nebtogt loo Sienbet» 

aSen, at bi ffat forb^a« anbre benne foruitbrmggoa»btge 
9}2anbd aSebrifter, ub()oibte ^an mob be nurg'tige i^pactaner, 
paa Ilte ^ar, mibt i et iObe Sonb SSeleirtngeny og ^oo^ Deeb, 
^bot (o^nge l)an enbnu l^a\)be (unbet brtUe bem / »aat en løé* 
agttg &t)inbe iffe bar bieDen fiRef[enUrned lUySe? Smperomu^ 
en af be f)mt @partanfle £)fpketer, j^ar en ø(ai^, fom Deb e» 
^enbelfe (or feet en 9){efienif{ Aone^ er b(e)>en foreljTeV ttaf fy^i^ ol t^ nwb ^nbe/ ^ ve^ fleste 9am {om fiii 1>H^ 
at ^m goib ^ ^npii^ng f<ia ^cnbe« «^U(B/ og kflmkf 
ttt tiqfeS eoimneitfoiiifl be 9l(rttfr^ ^ente « SRonb Dac )^aa Sdgt 
SivL traf M^ttg, at fl« in 9lat, ba (^un dar @lMn f^oi 
p^ øf^ ^isqmtiett {Kegnm t!<b t bit Mi^tgpe Utmt : %:t^ 
mtue«, fom .(aoi af n^gd <SaaP/ t|on t in @(iecmpbfe( ^ 
faatt, fanb binne ^at ifh ifticfei SBagtrn: ^tHib ffiic? €!o^ 
botcmi forrobe biri« ^ojlei/. og ttoibi iSjøvflt og thMint at 
ilu(be bio^i bm* 3 betti SHal et £l6ttibiQ(( ^anb/ fom »^ ' 
^oDb« ooircumi^Iit ^nbi mb fBoIiren, imn ^un fif ^am bog 
forfutbii/ forboMibi biipaa -^enbeO fFtilmfTi SJinUg^b mob ' 
Wlax^ttf og bfenbt onbit f^utgbi: ^9ctUM fym var fttippm 
fra S^titi. ^n fortoeUec aU', og ooirgao (tg foa tU ben tunge 
@umu 9ltt (ijiebe @(at)en fig bort/ i>el utibecrittKy Jonr fnott 
tU ben @))attanfri Eetr/ og mebbeetbe fm ^rre SmjMr^mti« 
faa betpbelig en Auttbffabt »^on bat jujl famme fRot ]fn^ 
felen^ ftbcn Xongeine «ato retfii til Cpaita. ®trap befoler 
bon -^opren at fjølge {1^/ <>g ®^abett er Siioifer; t)eb ®tor»« 
piger ^tetpe be fig ooir Sosjlnrng^Oirrrertie; og int førfi tx bet/ 
at 2(ri{ioineneé meb fft Jpi^uA m«rfer Stmbem jDenne faarebe . 
SKanb forlaber Sengen, er atti\)|gtie/ famler ftneSoff/ inbgtoet 
hem SRob, og bttfaa, fa)en StiAben bo(bti (tg jtiOe og SRørIrt 
Ufe tWøb at gtøre noget fiogt f&ai, befluttebe at opbté 2)agen» 
!|l{u gir bet forlefte SSlobbab for ftg: atte aSefTemer, enbog £lDt9^ 
bem^, giorbe ben toprepe 9Robflanb$ jnen Spartanerne ^Ibte 
og Sob, og font be ft (unbi bruge i be fneore (Baber uben et 
moabeligt Tbatol; fenbte be bet ot^irfij^btge SRanbfFab fra %, 
meb aSef^ling, af og . til at jBi9^\t be ^ribenbe, 2)et er mi 
ben 3bie Dog, at Sriøomenee unber et bef^onbig^t Sanb(r9l 
paoer mob Simben/ men feer aUe ftne (i»oir!ibe, og ben blbtti ' 
Umueltg^ at t)o(be (ig Imgere* ^^r (ob ban nu be topreflefSery 
m^u mob Siinben:. be fvage^ meb Jtoner og S^n fatte 
{Kin i SJiibten: og SØagtropperno oare og ubfogte Solf og «el 
anforte:, at(e béfoel ^on at folge (Ig^ og felb (etter ^n ftg t 188 X>. ØtilbbM^ 

lebe/ at ^n iMbt ^urøe ffg' ^tennem^ gat) ^mpncanH effrt 
Cipoamaiibetié ^^ecoti Staab {!nt golf Segn at beefo fTg, og ti(» 
ftobe ben farlige Xrtfbmene« meb fin fi9rtDt(cbe %iot en fri 
, OKennemgang. ^(fen MogfPab af benne 8efl}^rre? GaaCebel 
enbte« ben anben 8RefTenifte Jlrig 3277, efterat ben f^tU tatét 
17 Xan ' ^ 

SBen Di' roaae f^Tge wre flpgtige SWeffenier. Xriflomene« 
fKtr beni/ uben at Øpattanerne torbe angdbe ^m^ (Ige tt( Ht* 
Mbien. ^tttt iaxM artige Solf , fom af fin fbrrorbtfle Jlonge 
^ibtU Dar ^ittbcet at (omme SReffenteme til ^ip, mobtog bem 
ntt' meb ben ømmefle Jtter(tg^eb^ tUbøb bem ftne S^per, og tccc 
trflig tit at hult enbogfaa fft Sanb meb benu ITn^omene« 
anfaae aU bette meb ben tilbørlige CrfienMig^; men bet tKir 
be almtnbelige 6itM ®ag at taFfe; trøjie ffg og ei tornfe ni« 
bere. SJor ^ett ubføger ffg 500 S»anb, og fpørger bem, om 
be M fa» fyitn ttt Døben fero. 2>a aUe fuarebe bet 3a, fom 
foa Ut giM en ^ett: erftcrrer fyitt, at t)i(be gaae (ige m ®^rs 
to, og- meben« ben« %t>lt beekbe SBeffenierne« Øob6, ba angribe, 
og enten erobre ben, etter Ulu et jDffer: ffeerbet fibfle, fagbe 
^h, ^i>iffett Ofrefttlb 2>j9b M atteliber? (pWeebet f5orfle, ^m 
vi eSpart>ineme bete« igien, f»r at faae t)ore«» 300 Ttrcaber 
tUbpbe fig at fjrtge meb. Dogen efter ffal Xoget flfee; men 
Ttrcobien« Xonge 2(rif{o€rate«, ben nebrigfle €fier iianht fyiné 
golt, ga»' om Watten »eb en træ ©Cat^e *ong 3fnapa»ber t 
Sparta Unberretning f)nom. !D?en ha eiatKn om Sporgenen 
Mnbte titbage, falbt ^n t et 2(rcabifF.9artte« -«^amber, fom mtis 
tmfte Ctebet, fyin lom fra, og flittebe bam frem i Tfrcobeme« 
gerfamttng. ^an fonbt :tfnaicanber6 SSreo ^o« ^m, og beri en 
SMffgetfe tit 3(rifiocrate« baabe for benne og forrige Xtenefle. -Sht 
g«ber bet foftbitrebe go/f til »teene, fafhr btm paa bere« JTonge, 
tggerSRcflpmieme tif atgiøre bet famme; men be faae t»9(rtfbmie« 
mé: og l^an gr«ib meb nebffagne 4Dine tit 2hrben : ba farfie Qang 
faof sum ttnm fRanb« Saarer. mmU føotigang faae fig ^mt af^tffnåm: haiibt U anbrn 
<&mt htm ftiøntu ianh mtUm ^^ og inb|Fcm olfe be aSrffirt 
ater, te f unte ovetbmme/ {broafrt ^tttmi, Ut rt ecoumtfi, 
Zaf . Z>ecf$ grt^ tobtt be, mm albrtg bet frie og tU bere# 
gcrbttnetanb ^ngit>ne ^tecte; enbog utibet Sonkrtie ftto fonbt 
man ^ bem beceé 6|>cog ogSftbmiefltffe i a( SKftn^b bevotebe^ 
f(Ui at betrt Sotf mibt i ffn tttpffe Hety ^e ^nbceboot fOteffmim 
tm, fftmit fammt var ifte mere. Det ^ob om b^re Xtber, fem 
Ak €Ke(e aOene fanb rwnme og be^ofbe, opKtpebe btffé imber* 
ttpftt, og bere< Sctbrel jlanb^fcige og paa tapre QNemmgir foa 
frugtbare Jttertig^^eb M Wlefftnm, fom €iregt fbrtee(be tU 6(egt^ 
f)9bebe og DeMige^oIbte benne &\iii Dp^Mft, «^t^mn feto nefKpt 
veeb (ige td. 

9}og(e iiSefl^nter nnbgtf bet eportanffc Kag. ST^i ole be, fom 
boebe 1 99I0 og SSot^one og UingS meb Gøef^fien, begave ffg efter 
3re Grobring pM bere# 6f ibe, og (øgbe tU (SpOene, en «^aMi i 
2anbf!abet 6(11, ^borfra be reifle ooer £anb tit ^(rtiiomeneg og 
bere« Øcøbre t ^(rcabten. «^er bCev bet nu atleg SSeflutning at 
|j9ge ffg et npt 2an6, og 3(rifiomeneO iKir ben, unber^titg Vnfnfel 
be ønffebe at pret)e bereO ipttu IRen «^(ten fanb iHe opofre flt 
J^ah om Sneffenten, og gteer bem berfbr tit 3(nførere ffn &øn 
Øorgua og aRanttdne, begge af florXapper^b og orbfeSgenffaber^ 
jDet gietbte nu, ^t>or man (Tulbe ))enbe ffg ^n i men i betbe baftebe 
om bereeSkt, fenbte Hmplaé, fom eiebe 9l(iegium { 9{ébre«3tas 
lien, Gefanbter tit bem, og inbbøb bem tt( ffg* )Dette 2tlbub 
fUgbe be, faa meget beO Rettere, fom bennf ^rfb txir felo og en 
£>ee( afl^anø^olf tt( »^erFomfl SReffenter, ber ^abbe unber ben 
fotfte uCpffelige itrig forlabt bereé S^rbreneUmb, og nebfat ffg t 
Stttlteti. «^er antom nu Mre fipgttge, og bletie af Vna^Ua l^tutpne 
ttt at bemorgte ffg 3281 3anc(e i ®tciaen, fom be falbte fDteffene, 
et ^awi, SSpen borrer enbnu. TTrifiomene« fe(v gtf nogen Ztb 
efter til iDe(p^o6, for at raabføre ffg meb TtpoOo om fft «^ab og 
bet«a!tiMer; tnenCtMiret ^ar UH Mrret fbrbeetogtigt, og benne 190 Si. (Siilb^gr 

fbtt 9tatA ttoebé Onbm/ 9(^a fotnme Zib fom Jtems Ztamoge« 
ttt« flNi3a(9fo paa fjka 9^io, 0$ tirbe af jDr^AiC Dibf (t^i man 
obfi^ucgbe bet i oft) («or ^n (lulbe f^ttfi en fBrub: 3ri)oIlo ^ 
fbe( ^am at txrlse ben (ebfie ®c«fer« JDatter^ og ^ax begteitt 
Jtongett Ttdflomenié, fom ogfaa b(et> ^am tUftaaet« 9<k^^i^ <j^ 
fogebe ^nbe féto tiC 8l(|obum, ^oot (ttn 6(et> SVobec til en tofpn 
og l^oé aUe @t<rfec anfeet ®tamme. )E>a Xri^omenee nu vor fom 
cutiobt til ffg fe{t>, f!ben fytni Vttfftnitt og ®øn i CSicUien, ^« 
2>attec iHia Sl^obo, to' anbre j^øttu og eaCfpfler i Srorfertanb 
bef<nibt (tg otte i en ønfTeltg Xtlflanb; og ben^(|>^if!e9ub ^abbe 
forbjmt ^ané ^b om Sttbtenelanbetd Stebning : faa tog fym ffg 
fet at befj'ge Aong 7(cbpé ^of i Spbten og ^^raortie i SRebien/ 
f teb tiben SuU af at Jee be floUe Saccbormoner og ^$vt om be txii^U 
fetige SRefléniec« SRen mibt unbec bette ftt Steife-Socfirt bøec ^an 
poa flt^obo efter Ttaret 3297 (tf^i ba tom ^^raorte« |ma ben ^e^ 
biffe S^cone), SJerben fyiz faa <^fte af ^øitu og reenere Sgem 
flabet: mine tefere fienbé ^m fe(o af l^n« @ierningier: eet 2r«C 
fatte« enbnn i ^ne Ølifbérie: SRtéunbelfe fyinht intet Cteb i^an« 
@ie(, Og fior nof Deb ftg fett>, faae ^an gierne anbre ot b«re be 
famme S@re(ranbfe fom ^an» Sfb't 1736 i Stertanbene oeb i^ambutg, btb 1606. &\ætli%^tb betragtet fom en Spgbom« 
Sfogte af mine g«fere oiOe maajTee baabe unbre« ot>er, og for* 
trp'be paa, at feg l^ar loalgt benne fD^aterie^ og at faa f)eUig en 
2)riff; fom Jlterag^eb er, f!a( ^^a»)e famme Cficebne fom ®i<rt 
og ^fler«, at igiennemiiegle« af min mcbicfhffsfatpr^jfe' 9)ett. 

SRen teg forftKrer |)aa.7(utor$ parole, ^oilfen attib er (ige 
foa^J^ttig fom Jtieerlig^eb, og i Ut minb^ (angt ^eUigert^nl 2- C Jfobe. IM 

JKfftlq^fM-eiflft; at inctt atibec i Ottten WiNrstt mtg ti(. 
bfCtf foretogeiibe/ enb Vttroae og «^6 at %a»nt mini mg^ 
os at mofte be «rtbrf tefm. 2>et er jo bog tn uncrgMig 
&iKM^t <^t itiartt^M Spibemte afbdg ubbftc ^o< o«^.og 
nttnt oabfitbart øbeUrgger; fOec-^mt^elisen nnbergrat^er fmufft 
So(M Sanbfrt og @ttnb^eb. SRan, VK og finb«, (U Sorgrfon« 
fifn focf!affft en (angt gtunbigeff Snbftgt i be<te motalfFe jDnbe^ • 
og Offer (angt boftigert <^e(peiiitb(er bectmob/ enb ^ilofoj^lften/ 
o« beime enbogfoa oifbe bruge be ^aonbgribe(tgjle< £)oecta(Kfe^ 
gnsnbe. 

3eg for mm ringe 2>eel ^ar ben forfie 3fgtfor Jtt«r(tg^: 
jeg oeeb, at ben^ SVagt er umob^aaetig, og behS .^errebjvmme 
iiben Ørcmbfer« 2feg tilroer; at ben ian be«trfe (tgefaa utroe« 
Rge Soroonbltnger, font be £)otbiu6 ^orUer« 

TCØerminbfl tfft jeg, ^mt ben ber uoorrbigen regner jlg til 
poeterne, norgte i(t<rnig^b6. iSnbflpbelfe pa^ en ;Dtgter6 Oeme* 
JDg Un oitbe t^ete meget utafnemmeUg/ fom t(fe erftenbte, at 
JtMrrttg^ giiør mangen Syrbe Ut og meget bittert fobt^ faa 
at SRptorb 9locf)eflec tffe ^ar foa gan(!e Uret/ naar fym tølUt 
ben en ^tertetiprCenbe ^oabe, fom ^mmtUn fafbbe i oort 
'S9<rger/ at 2toet& tHtmmrUge 23rtf funbe gaae neb. 3a fab 
o<rre, at Aiorrfig^ er en ®ub/ og ^r Øtong og ®«be ibCont 
be øorige poctt(!e 2)iotnit«ter» ^f alt bette folgec itte, 'at ben 
er faa ^Uig/ fom be npere ^gtere gtjor ben. Send Stempler 
og Dffttt, ben« 2)rtfter og ®«t^eber ere unbettiben faare urenel 
tkn er altib bog fun en ØPrøbeltg^eb; en Soag^/ og meb 
al ftn aSagt maa ben otge Somttften, naar bmm ret bruge«: 
ligefom Sebercn allene faa ((mge beljn^ber £)oer^aanben/ fom^A^ 
ttenten forfeet ffg i ©iorten eller tilfibcfatter be rette 2a?gemtbler. 

Zt Aiarrltg^b er en Spgbom/ og bør bel)anble« fom en 
@pgbom/ ^al jeg nu otfe. Sor en Sttnbéfpgbom f)a\ man længe 
^olbt ben; jnen jeg paaftoaer, at bet er en legemlig (S«agl)eb^ 
fom ^r ^n førfie @runb i en^^eit i be ub^ortef øonbfer/ og 
fom (an htrereé oeb fDlebifamemer« 193 3. 0. Sobe. 

4 

at ]fg tffe feto tit Meb^ tU (i^UIra ben mefl fMim at ^m^ 
fgtté^ £k>9' (ommev ben nof neonefl ovenen« meb Sebemt. 

^Den bf cvmtf Sogel ^c tNrftUgen attfM ben tbiant ^Oim, 
unber 9^at>n af Febrii amatork. 2>en btfioaer t et orbentf^t 
7(nil9b af Jtulbe og *^be, focaarfoget af en tobecCtg &mgfe( 
efter ben eCfFebe 9(^oné Jtomme. 

Zt en giftig Jti«n:Iie(^eb (an fortte $B(^t { en (aogenbe 
•^ebe og t^U Segemet i en SSranb^ er befienbt S>enne Sranb 
bltt)er ofte Mb/ i (^Mr meget man- enbogfaa ^r ftgt at fla(fe* 
Sen af be «(bfle grorffe 9^ilofo|>(ier/ font tiOlge ubeMbe &rge« 
(onflm/ bef^^tf engang en Jtongeføn/ font ftuibe ligge fyg af 
Seberem ^^a Ztappm lom l^m et ungt Sntentimmer i ^løbe^ 
(tge foa Mildt f og (tge foa bluéfenbe fom SDtocgentøben* 2ki 
^ lom inb tU ^nnbfen/ ftnbt t^an bennel $uI6 i SSet^rgeffe. 
,/2>tt ^r t>f( npeligen f^axt S^becen?" fpnrgte benOamU fmt* 
(enbe» /,Z>en (lar fortabt mig ganffe w^ffmt" foarte ben fore« 
git)tte 9atient. //3eg Meb bet/' fagbe togeiv //ieg møbte ben 
paa SErappen." 

3 en Seber tater man gierne oDer |i^ jDette XtlfMbe 
ftnbe« og ^o< be 6(f!enbe, og i en bJ9i ®rab. ttgefom ^eber^ 
IKKttenten fa(bet i Sort>irrtng og fmaafnader/ faafnart (^anluKer 
fine f^int, faa |>(eier ogfaa Jtterrltg^trMe at røbe bere« ^{< 
^anb t)eb aOe Ceiag^ber^ naar be tffie paffe oe( paa ffg fe(t>. 
XOermtnbfl funne be tn^gte fig/ naar be fym eOer fee noget, 
ber ^rmonerer meb bere« Sibenffab, eder ligner ben Sl^ebe. 
3eg Meb/ at et ungt SRennefPe/ fom blet> tilfpnrgt/ (txib ben 
(rafttgfie mat^flyrfenbe 9bm(e (a(bte«/ fbartr i fin Son^irrKfe: 
Xnne SRarte, 

SReb £Uartanf(6eren ^ar 6(f?oo en flor Sitg^« Sen am 
tager aOe eUag« Øfiffetfcr og SRaffer; ben (igger ofte en Xib 
(ang fRult/ og oeb minbfie ^nlebning pttrer ftg igkn meb f»rø» 
get Gtyrfti ben er ofte aOene at (urere, t^ at retfe (ongt bort 3. S..Sobe. 193 

iRfgni SUg^ (at Jti«r(^b meb Ormfrbn« iDett fom 
pfogi« af Drm, (at gienie 6(egr JtUibrt og m b(aa AtrM ømt 
fring Aineiu; «n fuHtnbe ZurtKbue UgeUbH« £>(m f\Krffc 
unterttbm Tipptiiun , unbettiben forMlbe be ®raabig(fb> bet 
famme gtør JtiartUg^cb. llbøn^øcte 6lfEet< fumte (t)ctlen f|)tfe 
fOec brif^t; og ere becfor meget ttcntige i en betetret Sejlninj^ 
ottet^elfi ba bere« beflemte ^tecte foragtet iimt gater. 

9laar 6(ffot> gaaet tU en bøt @cab/ faa (igner ben Wtu 
(otu^otié. 2)ec ere mangfoCbtge faabannt/ fom fpneg at fyxH 
h€tt$ fu(be Sorfianb/ tnbtU man fommet tt( ben @frue^ fom 
et M. 6n 9Ke(an((o{tfu6 fon tale fom en Galcmon om oHe 
Ztng; aUene en eenelle 3bee er urigtig. Xkttt finbet mon 
ogfaa M ^ Glff^nbe. 2)e taiJbt alt onbet t)eb bet tette 9lat)n; 
bc fee Grunben af aOe ånbre Sing ; aUene om ben , be e()Te/ 
bfmme be forfeett* 

IDmenbfltønt jtiffrCtg^eb egentltgen er en (egemtig ®t)ag« 
(eb, faa (ar ben bog faa flor en 3nbfl|^belfe i^a Øie(en6 Q^mtv, 
aaer(efi paa Snbbilbningetraften/ at ingen 83i(bfare(fe fortienet 
mete <d unbfTpIbe6/ enb ben fom (enføret Jttartltg(eb til ®inbé« 
libenffaberm./ ^ 

Gtt (Slffecø 3nbbiibntngéfraft ot)etgaaet <A Serben« Gifilbtete 
og &(ta(bte i ben Jtonfi at fmigre. iDen gift bet ^mit ungt, 
ten opreifet bet Sotfalbne, ben fotfttffet bit fHiétu, ben op(tt)et 
bet Døbe, ben ubflettet Stpnfet/ og ben fhimyet lange 9larfet 
og •^get. 2>en pianttt be beiligfk SRofer paa et ^r ^rga« ^ 
mentdtinber, og be faurejie £i(tet paa en biaa fOtaant unber 
l^ittene. ^^ot anbre fee ®rtmacer, bet feet ben et(!enbe <Sta* 
tietne« fiffine 2eeg; (an (i9tet en @jøli»Roffe fltnge, eUet en 
Stottergal (loae, naat anbre træ be (øre en »^iulbøt eUet en 
fotKølet SBffgtet. 

aSen et 3nbbilbning i 6tanb tit at banne ®(iøn(eber, (oøt 
be mangle, (r)ør meget mere maa ben ba iffe for(jøie øirfcltgø 
3)nbig(ebfr, og o|>bage be f^tulte? 

13 194 3* 6* Sobe* 

en tit før (mtibe SnbbUhitngMraft getMAcr M t Mt€^U 
Mfe. IDet feer man ^oé bcm, bec ^t)e en ffarrt S^^er; bef 
famme ffm t)o6 be Slffenbe. Ktgefom en Sebckttant unbectiben 
bolbec ftn brge for en fi3j9bbe( (^t>ori' l^an bog ide cWh ^ 
fpui ganfk Uret/) faa anfeec ogfaa GljArren alU ^em, ber («gge 
^n< Jtitftlig^b noget i Seten, for Umenneffer» 

ZU be MfaVbi, fom. fl^be ubaf be, GtfTenbe« fbrt>t(bebe Snb^ 
bifbningéfraft, ^jøre Jtiarttgbeb^tier« og Jtt<rr(tg(Kb<bceoe. ,/fmt^ 
(ebeS?. &floH^t€ og SSreM, ^Dab ^r Sorgefonffen .nid> bem 
at befKaé?" £) en ^el 2)eek Hf Skti og SSreM fon en gob 
jDoftot ligefaa got bebønrnfe benne Gi^gbont/ fom en anben 
legemlig ®T>ag^b af $ulfen og Urinen. 

2)en 9^antaféring/ fom man tagttaj^et ^o« en Srberpotient, 
gtt)er oé megen Cplp^ning^ i ^nfeenbe tit Ø^gbonfmenS 9latnr, 
(Sr ben &pge Dilb og uregierlig, t)i( ub af Sengen, og angrt« 
bet bem; ber t>iUe |)0(be ^m, faa ^ac benne Sotoirring gierne 
ftn (Sninb i en JBet<mbe(fe; ligger ^an berimob og fmoafnaffer, 
og (aber f!g let giøre bange, faa er bet et Zegn {»oa 9ltV9t» 
fteHelfe og SRalignitfft. 

«®aalebe6 fan m^n ogfaa lorte meget af jti<rr(igbtblt)er< og 
Jttorcltgbebebret^, * •f^enftgt til ben Slffenbe« ®oagbeb. 9kan 
fan flutte beraf, om ben ^ar fit @(ebe enbnu i jKnene, eøer 
aUerebe i «&temen; om ben ^ar angreben »^iertet, SRaoen, tt* 
Ireren og faa t)ibere. 

9laar Sifferen op^olber ftg aUene tnb ftn Z>eiltge< 4&iefiene, 
teber og bet øbtige $nbig^eber6 2[nt>entarium, faa er ®pgbom:> 
mett iffe fommen (imgere enb til 41)inene. 

Såler ^n aUerebe om ^nbe6 bpbe^ifbe ®t«rl, faa er ^er^ 
tet angreben. • 

Stafet fyin å la Siogwart, og raaber paa ^Itige Jt^é i 
9\M Delftgnebe 97{aanef!in; og anbre faabanne S^ombebiS« 
fDtaterialter/ faa (iber 9)}aoen; tbt'ben nu omflunber faa 
alminbelige Srøpftnbramfett, er intet anbet eitb iSlaMf^gbom, 
(t>ovt SBrftfmiUer t^ife en ^erlig ^i^ttt. Øtocmet M 09 truet mfb ®e(oinorb/ fom ben imse SBer* 
f^t, faa ^r ®Mbommen tmbt en Stbec, 09 fonMlbet ftetle 
Opfttgetfer ti ^oebet/ ^ooffbr ogfaa benne Okab of Jttetlig^ 
tør be^Me« meb SMobtopntnger; fiø(enbe f)u(i)ere/ @enn«p 
pg ®ttmbet nnbet Søbbenie, om bet et en ting ^Qte/ og (wa 
Sftggene/ om bet et en !Dlanb6perfon: og ot)ec^o»ebet meb be 
SliStb(et,^bet ttene i ben ^tefie ®tab af Z>cunenfFab. 

^tttet ^an en x^% .^ngtt)enf»eb t ftn umtlbe GHorbne^ jm^ 
fht fin ®ubinbe a( mueltg Spffalig^eb, og f!g féto en (angfom 
2)A, faa maa man foae at vibe, om patienten ilfe ^t paa 
gengang flaaet |tg ^a Siin og S5tinibet>un, ^t^otaf mong^ btat)e 
SRomb ece Ueone ^a(t)taaffebe« iSton oU ba ftnbe, at en gob 
Z>o{tt bittet 9ommetattt«/ eUet i iiSanget betaf gob^bon^ Jtunu 
men, tetfet SRanben« 2tb<aanbet, faa ^ ^n enten gUmmet 
eOet fotogtet Jturr(ig^b6 iRagt 

Jttorltg^b, benne (Kfttge ®mb^ebet, et t t)ote Sibet t((e 
nirt faa fattig itlece, fom ben l^t tHtteti )»ote 8bcf«bré6 Xibet. 
lERen bette gielbet aUene i 2((mtnbetig^eb« Sta Xtb Xxi Sttb feet 
mon patienter i benne SSpge blitze faa fottHlbebe, ^t be togge 
«^aanb ya'x ftg felD. ®aa(ebe< gif ^ bf n unge SBettbet, ^t>i6 
begcftbeltge «^t{lotie et t)e( beKenbt ^ aOe følfomme Siarte. !l^en 
bet pnftHTtbigpe 6pem))el paa JttdrtUg(»ebd rorbfomme SRagt ^nbe 
vi ^o< ben troetnrtbige $oet -^gibotnv ^voten gpfeiig ^^tfiotie 
tefeé'paa Xpbff* 

aSen naat nu en Sotelflet iffe qtHiAtevii«/ men fbt tam HWm 
taget £it)et af ftg, bog faa(rbe< at ^an flippet ve( betfVa/,faa>et 
bette eet af te bebfie IDtibCet imob ®oag(^ben.. Seg \ox"fyM af 
fén af tote &rtbe/ at en @tubent i Spbff ranb t ben SortiHv(elfiv 
en tt^Cbig Jtiirtng^b btev %txa tiC, ^ngte fig/ men betibé nof 
bCet> nebffaaten, og fta ben Xib af tf(e funbe begtibe, ^vottebe^ 
bet Mt gaaet tit, at IgKtn b<tvbe etflfet et S^uentimmer, bet iKe 
iMt fmuff^te, i faa ^øt en @rab. 

13^ - 1^ 3« 9. Sobe. 

2>rtte ff abnfctlibftSitif, fbm Kg t)øtier af givf bem, ber 
fitibf bmfØMbom ia«gc(ig. 2>ec benxbe oOnie |Mta« at bnme 
Jtuttc (om t SRoben, og at bec t>a( et iDTmtifffe ox faat, fom imi: 
fM i at ntbfFiorre. 2)a fif bf ®ftjmtie vtlot gttie bcbce Jtiøb, 
iiaar ftibtmr foctt>a>(et etfFec gil meb en GtciNf i Sommeit. Se fotoilbebe Dtenge* 

3 tUben ehr>^ 
Sre rafle &fo(ebreng^/ 
Gom ttjøb n)etpbtg @att, to\>, 
Gig tumlebe og f|)rang faa «mge, 
®aa ubetirnffom flaffeb' om, 
SnbtU fra ^t>ert et Gpor af bonet Sei be fom. 

Z>e føgte efter Sug(e«9leber. 
Køtnmt, benne 3agt er SuU. 
Z>en mangen taHet Stnat for(ebec> 
3(t fKorle f{g fra b^i^brenbe ^mafs. 
£)g b^m fra SRufeme fig ttfler, 
^cm flipper og be gobe 9lt; 
Dg neppe hiiut l^n iKagtjier/ < 

llnbtagen i 
IDen frie Aon^ DagbrtMrte. 

Dg iufi ba ingen af bem (unbe ftnbe 
Den Set, ber bragbe bem/ 
De Olle Zre poa eengong ftf i ®inbe 
Zt ba^ bi^m. 

De iOt t)eeb/ bt>otbes*be ftg ffal t>enbe, 
Dg coobe meb een. SKuab: /,Jtom (ab oé gaae; 
Si ^er ei (omger tøte maae." 
<Gn gammet 2<efer (eer^ og ftger: „Wtan tan Renbf/ 3. ff. Sobe 197 

Hi bft iHkt 2)cfttsc$ tt tnlbt tcn^^ 
sRoar alting U\v bem fKU« frwe/' 
9Ien/ gib bet^t>at (un SBøcn, ber ^mible foal) 

%øtft t^ac bf (un el liUe ®ran iefi>pe(, 
fiRen ba be tenge op og neb 
3 fTummet @fot» fotgim« ^at^be txijfpH, 
SBeftppelfen blety S6ngjttt^b., 
2>e pngfk to ifirr, af SRcbfet Mege, 
£)m *^ie()) til 3orb og ^immtl fhfgc^; 
Dg fnatt biet) ^rpgtend ®fraal 
SoctDiolenren« bet fcile SScaaL 
SU fom be ^ulfer^ broler, beber, 
f)aa een og nu paa anben Jtant 
2)e otter efter SSeien leber; 
SRen et ben minbfle gobjii^ fanbt. 

. 2>en Koge trebte til bem raober : 
„^t Kroge tril 3 rtnbe ber fom Sioaberl 
3 t)eb Qt tHinfe ^ib og bib 
Xflene tabet Jtraft og 33b« 
3eg %efrem min Xoa^ t)U ^tt, ^ < 

JDg ba'' ieg &mn^ ®t«ttbfer naaen" 
„Utr ftwre be forlobte gpre, 
„^^, om 2)u Ittngefl Set mt gaaerl'' 

i,£)m bet enb tnir en SBitl, \a mere; 
.^tKib ftget bet? $aa ®Cot)en moa ber Qttbe tMm^ 
£>g benne, træ mig, ftnber ieg, 
9toai ieg hin firtgec lige ©treg." 

^< SSOib !Dlob be anbre gitret; 
Se tcøfUg tKinbrt lige til,r 
Di fnait be ^m tmnbet Spil. 

!Rtt møcf og ttfbfom CKm) jtg irifec . 
%lt mere, mere tip« for bem; « 

TIit ^tter muntkrt 4D{e ^tem, 198 9* ^« ^^^^« 

Z>i åiah be to Jtomcaten pnftr, 
•^i< fdfte ®mb 09 fnUbe StaoJO 
Dem MV en Tfriobne« 2raab. 


!DItn unøe Sten/ i SDtMtg^eber 
S9(to' fafl treti SScUg^Kb/ og fnrøt (un cl 
'jDu fortefl, t>t{fcfi iDig af Satett rebft, 
Seb IM at øaae ben lige Seu 3o^an Jg)erman aSefféL 

i^an var en SBrobetfiné Søn af Søretten Sorbenjfiotb/ 9«r 
ffbt ben 6, Cctobct 1742 i ^eflbp Soøn i €btt|K«nia etift ^ bf be 
ben 29. Secembet 178fi. Scener af Aiertig^eb uben &tt^xap^t. 
et.parobifF ©inrgefptl i fem £){)t09e. 

^etfonerne: 

3eb4n ven (Sbtenprefé^ ^itUf 9tttté fortrolige* 

efrceberfoenb. 9Rab^/ ®reteé nlpffeUge Øf^* 

9xtttf 3obané ^orlooebe. ^efper^ axobfe^ fortrolige. ^erjle 0|>trittj 
^rete (aleene fooenbe paa en Gtod/ oaagner op/ og ftger O 
//S)u a(brtg b(it)er gift, ^t>ig bet i iOag et f!eer!" 
£)! alt foc^irte 2>røm! mig fpne^/ at jeg feer 
Snbnu ben forte @eifi/ at ieg ^am' ^ørec true 3« ^. eeffeL 109 

fBtth fomme Slotben^Sløft. &m fiol icg olbcifl ffut 

Xkt ^^aob 0)>f9lbt/ l(»9oq)aa jeg bpggfbe'raa tin^g, 

2>a poa mm &lt^ti ®fiøb, meb «^aanben om ^n< St^g,. 

Sfrg ^e J^am faa tit meb K«Un ®temme, figt: 

3eg iKkr (fan^ eemfle, ^ott« atterbtfle 9>ig^/ 

7(t ntine jØtefafl ffg tcai^gte ti( ^ant '®M, 

&g at ^an ,uben mig et funbe libe t^U^ 

ZxHlg\tl jeg gab )>tbfl/ f)\>ovban bu nu maae (tbe, 

en jDurtet ffulbe btg et funne fra mig lllbe^ 

SRtt @mti( btn SSeQpfl tar^ og mine SStnf bin Sov, 

jDet p^oer bu paa, og (øp/ og benne Søgn r>ar gcot); 

X^i oMc Xiben nu bet aU er otte ^age, 

eem bu mig (ot)ebe at (omttte ^er tilbage* 

Socbanbet ben !Ra]or, fyi>ii Super gtf itu! 

2>og net/ utroe 3o^an, forbaubet txrre bul 

2>et S3ub/ foni foregat?; at en SRajor ^am fenbte, 

got at berette big, be Super, fom bu venbte 

3 Siot, r>ai nu itu, og at et anbet $ar ^ 

«:^m maattt giøreS flrap/ t^t ^an i Anibe t>ar; 

^an for at f!uffe mig meb big oor f^^mnienfoorett« 

3 fijme hoffer 3! Og iffe til STOajoren, 

^Inwr funbe ul ^o6 mig SRt^tanfe ftnbe @teb? 

3eg tmr gobtroenbe og bUnb af Jtter(tg(^eb; 

®to(blinb ieg bifl no( ^m, fom funbe ei begribe, 

Tit aibrig faabon SRanb, en reen SRajor, i Anibe v> ^ 

goc ©uper tnm^fan. 3«9 «« for filbe feer 

(<fter nogen Xané^). 
,,2>a olbrig bliver gift, ^t>xt bet i 2)ag ei ffeer!'' 
Siig fra mig forte Tlanh, fom torbner i mit 4l)re» 
2)og nei, ieg ^ører ei, jeg fpnee fun at fynu 

Slntet £)f>trim 
gRette* ®rete» 
!Dtette« ^ab npSortrarb/'sRafør! forlibet biffe Gfrtg? 
^r (sngfle be min ®ie(l 200 % ^. fitoffcL ' 

(Stttt. Stfl et ttl^ééetidt 

Seninbe, f)Sfx 09 fKctol 6t fcelt f^rtaøtigt iim\f», 
Sn 2)tirt>el uben SEbM meb forte ^aax pu 9l«feit, 
SSSiii nu, jeg fdb og \o^, i 2)rømme focefom, 
JDg grumt og htøUn\>t afTagbe benne 3Som: 
/,;Du Uiter ^tft i £)ag, {Tal bu bet engang b(it)e!'' 

Sjette. iKan bør et atttb troe, ^tKibDrmnme oø mbgiof« 
®rete* X>\x mb/ en ^lte«S>c9ni ^at atbrig fetCet f«r« 
SSette. £ab bet enb toere faa, bu bog betontfe b^. 

Hi tit en rigttg Z>røm bet ®eng og ^at ubtron^e^; 

©ro iDagen i en ©toel 

®rete. ;Du trivfiec mig fbrgieM; 

I>et Snbtrpf/ r<^m min )Drøm (lar gtort ubi mit JBryfl, 

2)e«tHrrte trobfér btn 09 ^(e SSecben« ZtøfL 

3eg Jeer min Dtffe Z>i9b, - 

STOette. aSen ben feer ifør QRette. 

2)tn ^uM, tat ben enb fanb^ ben ftget io fun bette;« 
2)u albrig gifte« fFal« 

Gtete* jDg Un, fom ftgec bet/ 

^n ftger, jeg {la( bøf. Z^i jeg ^ar nogen Siet, 
«^t)ié tuffnb Sibneébprb mig nogen 9iet (an gioe, 
Tit ttet, jeg iffe btr btont CSrtmme regnet hlVHi ' 
pg naar man et er grim, og er et ^eUer bøb, 
a^Tan for ox b(it>e gift et |>(eiér tibe 91^. 

fDIette* forlab mig, jeg tiljlaaer, at jeg mig ^x forløbet* 

@rete. Ibu t^eb bin 2a(e (un Senfolbig^eb ^ar røbet, 
©g ben er alt f»rlabt* 

971 e 1 1 e. 9orf ab ba (igefaa, 

3(t,jeg big.enbnu tør et SSibbel fbreflaae, 
^t)prt^b bu lytteiig, og ^rjmmen fanb (an blive: 
Oift big i 2)ag meb SRabØ. 2- ^ SBtfTet. 201 

&ztt$. fOtin ^axA jeg fTuCbe jm 
STU ben, feg fj9c forfliøb? ben Jtaa[ jeg fj^ptttb f, 
3*3 ffuibe føbe felb? @tb føt * 

SRette. Soc aUing tiel 

€n ttbetentfom Seb man ofte maae fortrpbe, 
iDg mine @cunbe big ntaajlee (an oDettpbe, 
jDtt et fbrftxrcge bør, at blive SRabree 83rub. 
Ganbt not/ t)eb faoban 6eb en øieiftg^nKrrfer ub/ 
®om tffe tomle? imi men Jeg tør enbmt (tge: ' 
Sen ®iel ^tier anben maae i «^øibe oberflige/ 
Som fun af l^big^eb tmob {!t 4(aib 09 ^Itgt 
fRebtaber Itg tt( bet, fom er ben tMrmmefigt. < 
^en twre^ Aalb og ^(igt, faa mange fom bi ere, 
6r at ubtHTlge od en STlanb i 3ugt og $@re. 

® ret e» ^po (an vtl flaae imob ben rene @anb^be Sprogl 
jDet ^ar ubt min @ic( oplpfl ben mør(e 5trog* 
Sømuften i bit Slaab er biaig at r<^nit9((e, 
Xun, mamt «^iertet et Sornuftrn unbettr9((e!, 
iDer bog enbnu en Xtng for ^^oDebet mig flaaer : 
Cm ieg big (9be \>\l, l^bem flaaer mig inbe for, 
Xt 5X(M foragte« ei, ben ^am ^ar før foragtet? 

as et te* iDu f^ani .^øiagtetfe fbt ebig (^arsforpagtet, 
ibtt tlaoet ieg inbe f»r; og til Sebitd derpaa.^ 
Sør &c\m )D|>gang ^an for mine Søbber iaat 
5 9Rocge< taarefulb/ og meb en pbmpg SRtne 
S3ab omSiOabelfe/ at (afh (ig fbc btne; 
•^n ^ar en vigtig Sag at forebrage big, 
®om Ian fanbt rooboligt at |o(be ffiuU for mig« 
^» bu tilfbber bet, og bu bet bør tilflebe, 
3eg fttat vil ^nte l^om* 

Øre te* 2ab bm Soi^jlanb mig Ubt I 

Slør doob big fpne« befi* SRin @tel inbot(Ut er 
3 6orgerg tnøtfe eti^ty bu benø SBeileber Dorr. 

(SRette øaaer}« 202 3. #. SkfTeL 

eaa er jeg ba forbømt tU SRobfe« S3mb at (Itvc/ 
3cg 9tM fiol min «^nb, og fan ei ^ittttt ^mi 
Xk (fuOe begge to faa beUtg 'fittgted ab, 
•^trie bemuttoe 3ol^n ei Mrrbig t>at mit «^ab. 

gierbe jDf>trin^ . 

- Øtete* asabl. 

Orete« Ge^neur! ^bgangen ()tb jeg m'Ibebig et l^inbct; 
Z^i a|^ en fRanb/ fom btg^ jeg t^entec intet mtnbte, 
Cnb fmaaf fBebreibelfer^ fom gtøt 06 begge ®fam* 

SRab^. Snl^Mr/ fom fienber SRab«, bør tcenfe faa om ^m. 
Set fanbt, bn mig forffiøb; men bet er fun en ®(iebne, 
!Dtob ^t>i((en bu omfbn{i, og jeg, mig Dilbe wrbne; 
Z>et ingenl S3røbe er, og ^\i\<MX i!(e bin* 
(Sen fBrøbe Meb jeg af, og benne Mit)er min: 
Stg tn SRtéborbere !RaDn meb Slette burbe b<rre; 
Seg \^t forbriflet jnig, btn @fieit^eb at tKm<rce. 
2)u tog bin «^anb igten, og jeg ^ar enbmi 2ity, 
3eg et mit «^ierte fbap ^iemfjøgte meb en Jtntts 
jDin ®tii9n^b jeg tt( Srobé enbnu tør brage Tfanbe; 
2>u Xarfag ^r om mig at tcmf e aUe^aanbe. 
SRcn tager j[eg ei fei(/en Øfiebne eder 3(anb; ^ 
3eg t>eeb et bt)em af to, tiAage(^o(bt min «^aanb, 
£a jeg, IDlabani/ fbr(abt og fhaffet m<b bin Srebe/ 
fBefluttebe ^ bøe: min Jtnit> tntr af ftn ®febe, 
tlRin 7(rm*a(t ubfiraft t>ar, jeg manglebe ei JDIob; 
Z>øe tHtr min ^Ibe Vgt; flpb/ raabte jeg, mit l5(ob! 
!D{en ingen Draabe ftob. 9Ran er fom uben ®anbfh> 
9)aar nian fig brorbe DiL £)m berfor meb et ^antfet 
!Dlob bette grumme 6tøb en borffebe m!n SSacm/ 3. ^. fBejfeL 203 

.^b ^fler nogen ®etfi tU6agf^(bt mm Zxm, 
3 ^en Socvtmlfe ieg (unbe et erfare« 

®rete. 9}u min SSefleben^ befaler mig at fiMrre: 
3^9 tienter mig for Ml. til mig at iiUit inb/ 
Tit f^U Serben m nbi et JtalDefKnb/) r 

Sorbt ieg bptteb bort en diftn for en anben. 
aSel ^r }eg ofte fynt, mav jeg f{al ftge Sanben, 
Zt nogU. ©fiøn^eb« Xrof mig gunjlig @fiebne gab; 
aSen faa ^ot)mobtg jeg bog albrig b(eo beraf/ 
Zt mig i ®inbe fom at ^Ibe for en S9r«be, 
£)m t)eb mit .^ierte6 2ab min GCfTer thar et bøbe. 

9Sab^. Seb bin SefTeben^^eb min SSrj^be t)0):er meer, 
3o mere jeg bit SBorrb t»eb ben forøget feer* 

@rete» 9{u nof om bette ta(t/ t)enb big iglen tit Sagen. 

SSabé. 3eg l^ar ha tpbelig, mig fpne^/ lagt for Z>agen/N 
-^orlnnbe at en Hanb, en @fie&ne eUer fligt 
$Bar Xarfag at jeg f^r ei efferforø min ^ligt 
aRen @!iebne/ Hanh og fligt giør intet ^en i Xaaget, 
Cg meb at fre{fe mig bf t>t^o( meente noget; 
S)et noget gietter jeg, men om ieg gietter ret, 
6t 3a/ et 9}et af big ffat fnart afgiøre bet* 
3eg troer, mtn gobe Tfanb mit ibo fyit t>tffet ffare, 
3orbt Un faae; mtn SDøb el fFulbe e))ig Dåre, 
Sorbt ben faae/ 3ol^n ttlffbfi 9eb nebrif Soiig 
2)lg ffulbe Urre ret at fortte ^riié |Kia mig. 
^toixi at ftge meer oar fnn at (piibe Siben, 
£)g at fornan:me*big/ fom alt^for (cmge flben 
aXIn SRee^ting fattet ^ar; beorr mig meb et &^tf 
•^«or(?f jeg pitter bin. . . 

'Srete. ^mib €Sfiebtien bubet ^r, 

aSar en Soroot)en^eb af mig at t>iae ^inbre. «) var i Warm. 204 3.,^. m^i 

3e9 ^ar t benne Sag frni bettt at^ etlnbre: 
3fa(b jeg gifM (Fol, ba maoc b«t fbt i 2)09, 
2>et eOcc« olbctg fFctr. 

IR abe. SSin Xiinge er for foag 

ær min 6rtUnbtttg^b og (S(«be at ubtrpete; 
£«« afmtt ^J^iefpti min dlfto^ og min Sytfc.. 
3eg galo]»i)erfr f^ at tage Jtlorber paa^ . 
•^tnub ieg tMrtbigen tan fom bin SSrubgo^i floot. 

iff^ gMir}« 

gemte jD )> t r i lu 
Ørete (aleei^e)* 

3Ctja# 

CXtebnen bub mig før(l 3oban^ 

9fln mig giMt Aabé tit SRanb. 

9{aac big nogen Jtarpet bybct^ 
\ Og bn faaer fun ttnn Spber, 
SltvfC bn (ibt flan beroeb; 

SRen bor bn en fuften SXove^ 

Cg et anben SRob fan bove, 
9aaet ben etrre S^be neb. 

efiebnen bøb mig førfl 3oban^ 

9lu mig gtoer a^abé tilSftonb^ 

•{n>at n^g ^iettet tn( bog for Somuften wge! 
3eg ^c benneg 9tofl «Kt>o((igen at ftge : 
aSabg tttt)e {Tal bin SRofib; men ^tetitet ftger: fRei — 
Z>og« l^twcom alting et, foa gaoec jeg nu min S3ei. TCnbet £)))tog« 

'Stnbet £)))trim. 
Øtete. asette. 
!D? e 1 1 e. ®aa \>at mit «^aa6 omfonfi : bu fpnteg at famtpHe 
S bette ^gteffab; jeg ^elbt bet f<>c min lE^Ke, 3. ^* Seffrf. 205 

Zt Mb mit ringe {Rm^ ieg ftmbe fcemmt bm; 
£>g |ft«eM nu/ bu (laaer bet ^en i SSetr og Smb. 

Ore te. 3(g big focbunben er, fom tril min Gmerfe {inbre, 
Sg' irret btne SRaab; men ith be{iomtnbre 
WIH ^ittt ftger mig, at tuftnb flager« ^ 
aHeb tMgfel Denter paa, at fee min SBrubefer« 
%$t vox jeg angejtfulb/ men tuftnb Oange mere, 
etOLpiaxt jeg timfer paa, ot 9Rabg mm iSIanb (Tof Mre, 
3rg Meb ei p^to, (|i9orfor. 

SRette. tD?an M ^ l^tffé golf 

9aa t»tffe Xtber bfi} onfee fom Ganb^b« 24>(f 
Cn rigtig Tf^netfe; men bu big fan bebrage, 
£)g for en 2(bne(fe maaffee ben Xffl^e tage, 
6om fj9(eg af en()Der t)eb flige SSrvUuppet/ 
•^r man fPal irgfe een, og ^ar en anben fien 
2>ttt 7if^mi\t maafkt af ftbfie 0(ag6 fan Mtre, 
•^m Deeb? 

Orete. JDu er for fort, til mig at funne toce 
Tit fienbe ^bnelfer. ^t)t6 min et orgte er, 
€5aa maoe bu frit 

SBette 9Sen ^Btl ^oem monber banferber? 

3eg gaoer at lufte op* 

Xrebie Optrin. 

Ørete (aliene). 

^m mon ber oeC fan banfe? 

Staaffet — — bog nei bet oar for fmigrenbe en Stanfe, 

JDg ben trcetofe Sfucf.oifi (faobe (ommet f^r, 

^il ei; men ^tmmei! 3orb! bet er 3oban! 

3eg bm- 206 , S.^^ iBejfct 

Sierne Optrim 

^t^an. 9utt. 
( 
3o^atu <^or feer jeg gtah tatm be mange ^nbig^eber/ 

dom ben niaae tMnt blinb; bec fan et fee ^od eber* 

Oceee* 3eg big fbrnortmet fyit, min atterbefU S3en! 
'3eg tenfte; bu var ®(ielni»^ 

Øcete* fBlit eget •^tette ftg nu ftrcbtg er at ^obe, 
®oni big mtttomfte faa» 

3o^an* Seg fan 'big (et fortabe 

Cn St)tt)I, faa rimeCt^ for big at falbe paa; 
Zht er unbfPplbeltg/ og feg er Ugefaa. 
SDu be Sorbmbrtnger be^ger at anb«re, 

Gom wre 2(arfag I 

*" Ørete. . ©tg at retforrbtggtjwe, 

St fun M jDmflob/ bit SorftKir (cgger ^, 

(peget paa i^ertet) 
^<b 3(b*!5ogflat>er trpft* Set fort forfattet er: - 
Soban, fom e(ffer mig/ fan et {iraft)ftrbtg t>«rer 

2Fo^an* ^ttot taler ^n et fmuft/ jeg t)Ube paa min $@rg 
9ht Zouren er til mig/ og jtge fmuffe 2ing> 
iKen Jtiertig^eben ^ar meb tortte 2ftcec(ling 
eaa fpet mit «&terte inb/ at/ om jeg ffulbe ^ornge, 
Z>etl ømme S^ielfer ftg bog et funbe tcornge 
Dp til min tØIunb/ fUtabam i 

(S re te« 3eg^iD{er tf fe faa, 

*2)a mig jo eCffer f)ø\t, naax bu mig elfTer faa* 

' ^ 3o^am ^ig Ximer fpnee Var/ og {^ieblif fom )&age, 
3ttbttl jeg blit>er bln, og bu min S^gtemage. 

Orete. 92ei fee ben (tfle ®faif/ ()Dor ^n gjifft f^øit @Wng/ 
iDg bet er big, fom ei fan ffge fmuffe S^ng? s. ^. ffkfiéU 307 

So^an. !R<m<mlfni af ben, ^« 4){tu ih lilMf/ , 
2Dct imme ^mtt tåt tan (omme tiC at foebe; 
£)$ bemie Øt)efb/ QRobam! fom n fnatt iiijen Zmj^ 
Z>ttt ®obl^b fatbet |)aa; at ftKbe ||øte Cbfaig* 
2>u att for ftunfltg ec» 

OceU* IRcb 9let maaffee bu vinter 

tkn 9i^, bu negter big, at faae tsien meb Stenter; 
Sortri^ bog tHe i^a, ber bftt)er intet af/ 
Sot bctt Gang; men bu er enbnu et i bin (Srat>» 
!Ret bie Cun, tit loi fj^rft er Ue^n SRanb og Jtone, 
€kM fan bu Ube.|Kia^ jeg flot tilgatm« fbrfone 
2>en Sorurettelfe; ieg^nu Mier ff^Ibtg i* 

So^am 3eg t>ar tt(fteb<, SRabam! tH)rt fSt^ttup Mr forbi* 

<Srete» 3 Z>ag/ i benne 2>ag, jeg big min *^aanb Dit gioe* 

So^am erbet altM)r(tg ta(t? 

<Srete. - ^in Sorngfe ( tn|t ffat btit»e 

£)l>f9lbt før Tlfttn^n. 3 2)ag er @rete bin^ 
Dg bin for et)ig Sib. Seg Ihrap vit løbe inb 
2(t (feebe mig; gaae ^n, og giør bu nu bet famme« 
2)u {fatbfer, btioer Ueg? 

So^an. ®ib mig alt Dnbt maai ramme, ^ 
«^id bet er nogen Xing, mit •^ierte ønffer meet, 
Snb bet at hlbot bin: men {eg mig tvungen feer, 
Sen X)ag6 £)pf<rtte(fe mig iffun at ubbebe. 
Hn ttmi(b @(iebne< 2)om 

®rete. SSeb eet bin (Si^lM^U 

!Rtt (tølnet ^r? Utroel faa tomfte jeg bog m. 

3o^an. SRit «&ierte ftbber ber; bu moae ubrive bet, 
«^il bet ei brcnber ^(t 

Ørete» Sroeløfet ja bet bromber, 

Zf en uteertig 2Kb, fom ISrenI Sove ffiMber, 
em at frn fR«rring ^ fra P^ og ^Shmi Zab, 208 3*^. !B#L 

jDg ffnlM tb, Mmatt mon nmnn tC^uftob« 

9ott<rbec! jeg f)cflMec (^oob tiet ^r at bctpbe^ 
9laar føtfl Optatuifn en ®i(ec foreflaaer. . 

3o^ an« Seg fiaoet bet iRe ub, bet om &tWHt gaoer! 
3eg oabenbare maae, ^t>orfbre jeg mig hpmper, 
©u ni^bet roig^ biib ba 

erete. ' <&vab? fnAttl 

3o^an. XtnrinrQtcømprr— 

®rete. £)g bc? 

So^an. jDeeretttX 

Ørete. 9ltt fif jeg J^iertefløb. 

2>et oit for gcuefomt er, htt Uroer mfl mtn 2>j9b. 

(Cfter f n fort SØetømrCre) 
%otWMt ! fom faa fræf tør nben Strømper toU 
jDm SrpUup/ teeb bu t)e(, jeg bet ec ,ml forhale; 
9Sen ffa( bu bUtie min, ieg foorrger/ at bu maae . 
Gom Srubgom ba i 2>ag, om uben Gtrømper, flaa«. ffreble £> p t o q. 

Slnbct jD)>triti. 
®?«b«. 3efper* 

3efper# ^^er er jeg. 

SRab«.' Og jeg er rigefao, 

^«>or er jeg iffe mat I og (bor ^r bu giort i(be; 
®om min 9øtf<^tntng t)eeb/ og (ommer bog faa ftlbe* 
9laar man bog ^r en SSen, fom man Con, tale meb^ 
SRan Jtrorfttr famle fan Deb et og anbet Cteb, 
£)g (bite, mebené man bm Senl S^tornfning (jorer> 
fRen jeg et fU»t iQbarteer ^ 2kt(en eene fiører ; 3. ^. SSeffeL 209 

eaa ieg er UeMtt ^, fom ittsln Urtbec er« 
SoTt)>it>(et/tfafmbe, og bette ØMrfg faa itftr, 
Øom tnbcn fiaffct SEib mig sanfTe ffal 0|>flu9e/ 
3eg en fortt)Met Siøft ^at ogfaa ntoatm (ruge, 
£)g bette Deeb bu fétt?/ mansfolbig (ibet paa« 

Scfpct* (Sn UbebUi^elfe bu ipig tU^fbe maae^ 
Øom jDmfotg fpc bit Ski ^ac eene foraarfaget. 
3 min Si^atxrrelfe ifg N^lbig ^at opboget; 
Ht bec tnaa|Fee enbnu ec Siebning foc min ^cn* 

fRabé. ^oab, Stel^nind? Sefpec taeM " 
' 3«fp«r. ' SSiib ba, at ©fcorbbec^n — 

SRab«. 3efi beeb alt no( om J)am* . ' 

Sefper* 9!ei/ bu maae Dibe mere: 

3 2>ad^ i benne X>aå f)an @ceted SSanb f(a( ixrrei 
aRen ^n ^at — 

SRabé. «^oIb min «^aanb! jeg ederé bcd^bec big«. 

6r ieg ei martret not, om bu ei fpotter mig? 

Ci^an tager forbittret eit ^nio op af eommen}* 

3^rp<t* <^an in^tn ©trjømper ^ar, 

fOia))«. iæ$, fat bu bj9er^. SRiSborberl 

3efper. ^an ingen ©trømper {)ar* 

^aH. 3eg ftger: m, gorrarby;! 

Sefper* ^an ingen ©irømpec fyit. 

SKabl* enbtht ()ar bu et krfi? 

3 e f p e r. ^an ingen ©trømper f)ar. 

aRab«. ' ©oa bøe ba fom et SSorfl« 

3efper. ^an ingen ©tramper iiar, gor potter! fan 

bu f)ore? 
Og benne SRangef maae bu big tit Qlptte fiøre. 
Z>u (Srete oeeb i 2)ag t)il gifte« abfolut; 
3eg t>eeb/ ^un' fommer (^i^, jtig ba: min fjobe ®nut! 
•^mé Ønut ec fbc gemeent/ fa(b ^nbe noget anbet, 
9lQt, fHi'é btt ©trjømper ^ar, og fee bu fan faae blanbet 

14 »40 3« ^ tB#L 

Sbi SEob ^ og ^ec mcb ^aaii(^ STrte mob ^, 
€Soiii {(tun CSmbr ^. Sae( om ben flore 6(am, 
. én #Ob{et SSnibgom t^U Uant %M paafm ^nbc 
®iiw bett^ Og ifg troet> at Wabrt pg ffof t)enbe* 
iDu f)^t»r mut aSabe? 

SSab«. « 3fg tau€ (emibret btg, , 

eSom gUmmtr faa big frto af JtterKgf^ tK mig* 
"2>tt n«imet et engang bec IRocb) jeg tvm, viOe — 
JTonttt ttlgibe bet? 

S e n^e r» Z>ft (aber meget x(bt, ^ 

tt ^ufPe ®maattng nn, ha feg big gim ^oob 
Ht bH9e ®tete6 SRanb. ^eb grpb og eiffoM Stoob 
2>u butte ftMre mig* (Sr Jtulbe ^er anflantbig? 
2)u et tnb)>enbtg f^eeb, bti; big og ^ee^ ubt^nbrg. 

aSabe* iDmi en 3(rie jeg bragte «^eben frem? 
2>en SRoobe, fpne« mig, t>ar tffe ubiqr^em. 

€3cfpcr goanrX 
SRAbé(Abeiie}. ' 

5fcia. 
9aa mit ^iette« Gforfteeii toiriibct 

^n botpim eifPooé::a»ranb/ 
eom'er tffttbt i begge Cnber, 
aifoité (Snb ben tarnbte an« 
i^t^et; fom Otøgeli feet opfb'g^ 
. (iXøgen a min tCria,) 
Zomfe maae. Dm tete øge, 
Set et bcebt/ bvot ben fom fra» 
©et femmer bert; 'fy\>iB £)rb ^o« ®rete meget glelbe, 
^Dié aiaab f^oe IJienbe mig fah tetfe etter f<elbe» 
3eg aXette bebe t>it meb gDrbøn tiene mig. ' 

®itttt Opuin. 

fiWette. ' SKit Sefrenbe fan ffet, Settinbe, et ubførX; 
SVabg u^betHtgelig ~ — 3« ^. Beffet ^ 211 

Qtitt. Set «>ifft mig tttfitibr, 

Ib f en ai{betil 609 mati tater tmi meb Jlitlbe. 
O, at mta tSrt hog-mig et i Seictt flob, 
Skg ffuae Cafb mig fbt hm Omefbmme« ffob; 
SUa fhtlbe tHfe Kg, $1)05 Smmer fan ttbttttr, 
Øtaac non ec ^/ fbm jeg, og ilfe Mb> fem Whttt. 

Wttttt. 9t ftg Øebteibeffe ta Søn for a^mhi 9Rb? 
fiKm jeg b« ynfrr tuxu tHt Jj^ttti er i Gtrtb, ' 
Dg fXiiKUt ofte fan ben fiørfb Oiel fbrUbe, ^ > 

SU yoa (b be^ Skn at ^etmt Øfiebnen« Ccebr. 

Xrla, 

6«« «Ite< iBive OMb vrcbe' {(«Bber 

3 «elM giimb, ^tt blotte OlMgc^ . 

Ci f 01 «t Mié, ff ge ^(pgge 

3 en nee geoorbae Stener, 
« 6o» bleve øtbbebr af Kpano, 
- Cg, nvbcr fpiilte i^berl JHoag, 

Sem ntfte 3tb meb (otbtg Øieen 

IkM «9é afriftbte (X9M^beeit. 

Se mrftga beteé bittre £l»«l ' 

.3 bet nfP^lbiøe Stetob 

Cg glemnte ol. ben siietiefle, y 

2)et bem r Arigett laber feor 

J6m bog er ovetmaabe oigtig, , 

. «t pge: 9laat be pgte rigtig- 

Orete. '^t er {eg (pfftlig, at bu ffobt op eipg(^. 
SNg toger fomme 2)ee( ut)i .btn, (muffe €kmd, 
eiom bin befuwgne ^tU i.3>iber« 2pb og S&onwpu / 
Bor >r wt ©teb 09 a:ib 

gjttttu Slttti lESb iH»r ffr ei fommn, 

3rg t^fte intet Slaab/ og mf»t bange t>ar, . i.. .. 

. a^otMrftoé b^ nwb^ el;,mi*M^gt ew» . .: 
34 »k :««» ««« *mH%«t 33b.^t rtnbi!^ ; ... ' Cg ttotet Øostm ^m faet .(p^tg at fnbe 
et aRtMcI, fem ieg «om: bu })Ht.iTa(.fce(fe^ tub« ,. , 
2>u bet et t>ibe bør; t^^.faobaaitu^bffob jbeeb 
!D7ob S@cen/ mpb^bitv &fanb, 09 mob 

Øtete. ^^ inbe SKettii . .; 

3eg frp^t^P,m^tii,fot, at jeg .bet fJufbe .giejtte.., = ; . .. 
jDu tje^^ je^ etfi bum, bu »eeb, jfg b^big er,. ^ 
2)u Meb, ^'^or ^ifigen mig @f,F<i^bberen f r . (iec 
3eg Dpb og Sére bog forClffo)) gortrin gmer; , " ,.., 
fflleo/ ^)\>ab jeg.trti i^eeb, ^&.,^^ ti/regnet bUper, 
&aa meget tcoer jeg bog, at bu mtg ftge høv, 
Om bu i bette Øiaab 3o^au t>eelagtig gior, 
£)m ©fropbbetfh tfrwV'^iri* ttibé- mtg urxrrbig; 
fTOen frem fbif fltte Sfitt^, Orri ^citt fnairf Mber firrbig. 

SKette. Tif biflc/^pWmadl hu'.fuit, ^eet befoaw^ fan: 
So^att i benne 2)a^"fH|l btioe (LU'bin SSanb. 

,'/ / , '*■ . . (Ørete gaacr). 5.?^il^ 'Optrin. • 
IJo^an. TOttte. 

3o ^an. SSejUceie min JRl»a|?*W er fotfacRgt, SWette* 
STOette. 3eg t)eeb beit eene JRaab, og intet uben bette, 

®om *f^WP »effe Jhig ©tpi^'ø fefo inbgart - ' ' 

&\tit> bU/ ifa(b bu ei benpttér big befaf, • 

Cn ®iel, fcmtSrete« €iel, for $@reh meget boiier, - • ' 

jDg fTiønt ^un fq meb fRM TUn (iben Spffe (over; 

@aa umt'jtg bog, ^un før fm ^aanb t>i( give (KtRt# 

Snb en, (iDid fi;øt>(et Sob fhit gtøce (^eabe Glam* - 
So^am 2)et ^f beflttltet <t, feg; tine fitdab tKMn 
SS e tte. jDu goaer fao^^mut; 3i^n? frg fan bf^ékbøfit^ 

Seg ^t>be tlfc^cenft; bet fo^be foa libt s. ^- »ejfet . ftiB 

Sot tn op^tt Citl dt tløxi foobant 6fribt T 

afttn ^it\ for AQe SEhtø ihob Z)«^ fab Sfflet) ffribe! 

SSitt tffe iaftm frem j^a« ben« (tiltibte eibe« ' ' ^ 

S>e €tore Tpnbe t)t( i 9nmben frff^e emaat, 

SDlen SRaaben, fom nt^t^er fth &^nb ubjmr |Kui,' * <'*' 

j^en eene giøt tit »^It/ tleti miben t« en ^tttabrtj- ' • '^'^ 

jDn'ei SorffteUcn t)f»b/ ®ei$nfut! )Mia bHfe'SDtaabet} ' 

@aa fmuf OV^rasetfe bu enb fdr Steffen ^dt; ' ' /^ 

2>tt b«c t benne ®ay o}>føtt bfg fom en Wan« 

SSøc bu et f?ge f9t^, ^oorban bit ^erte fplitteS? 

©nart fwrcge: «t-bet ei wb gafhr'jfal befmitM? 

enait taabe: etjTot)« ®iA:bm Sub oTeene ec? ..t . ' 

IDg efter eøeoe ^l to(t) Dmue):fotder/ 

«^ocveb nu Jtiedig^eb/ nu ^jiben @eter mhit, 

aSag faa, at 6lf!ot), big ben toLote @and forbiinber* . 

^rftng SRunben^ t)rtb btn Jtcop^ bar big fom bu t>ar ga(; -. 

C3 naar bu bet ^argioct/ befii<r(<faa bindtiuaU- . . > 

3o^an. Zo(t> ®ange, tØiCtte? 9{ei bet t}t( for (irnge tKire» 
S>et er ben 1)øU Sib. 

fWette. 'gor 2iben ba fltTparc^ 

®iiør ^er ^^^tubiuni; og^oae faa {hap ,iitl)in, 
Jp9oi SRabfe« J(i(ie {laaer/ faa t)ii jeg fieritgen 
Stroe, at bu unberDtié f^at gtort bet af meb 9teflen; 
)Det er jo t)oceé $(tgt/ at iomfe t%i om Stofbm 

3o^an (fatter ffg f en ægte tragij! 95oftpr)» . 
jD! ^Mtfen SX'oal og @tcib! mit ^lecte fplltte« ab! 
2)9b! eiffot)! fan 3 to et føbe af et Jab? 
Sen af jer t)tnbe maae/ ben anben niaae focbømmeé^ 
Xo @tote i en ®af fan ingenlunde rømme«/ 
Sffen eSeffen; fom 3 to fan tffe rømme« i, 
ZUgm« ttnbgtelbe macit for eber« Jttommette : 
aStt ^krte ret)ner fnott, 3eg etffer eber begge: 
2)u etffoD er mit 2t^ bu iDpb min Jtt«leb<rggel S14 A *.. 9im: 

5rg i^leict OM gaat berfca> ^r 6tojtmadK tr, 
fRen )eg k ettftettk meb mig i ^Ittut Un. 
£)m(bnfl at flpe! omfottil at tlfk bem f)rligcl . 
«^ er et anibit fbr, feg Ælomimti vmt ^(f^: 
9tin Aiertebegøe iDpb^ ja eeieren tv bm, 
2)11 eene ^t i$t i flo(|e ^(M @t«b* 
Biig; fiøe etsombei 4bm fyber golf meb 9ile^ 
®om tU mbt Uf^orfb (hk min @me Iirrt ar fmtte, 
aitiii 9rete? mil tfiAé hal maafn IDtab« gttobfett«? ja I 
3e9 fSilm fbv min X}^^ «b ffpni^« mis ^^^ 
(XAØttUi Stan ieg nu goai? 

. SWette. * 3a tin. 

Wttttt iOtmX 

9taat ©pb og ©jFo» ftribe, 
eSønt mon fom oftefb tan fée, tU ^t^ifhn Citbe 
Gig Ib^ttm ^tb€ Jril, faa ^er man enbba 
(Sn n^ibifua 9m^ H ^^ ev ^tw? ben lommer fhu 

3tria. 

eaolebe« Ua in 6C»Ibnif toiMV 
9t«ar paa b^né 2)ør »ib iorig 9l<m 

Ser bonf eé af en Crebftør^ 

6Rfttt etaoen Inffer inben for: * 
6K«nt 9oner fieiben pieter f^ 
8olf inb tøtennem (ndt tHnt, 

6aa fiiefocrecolbiietttt enbbo. 

Ønb »ecb, froor (oobant rprnmef fro. 

%tmtt Ct>trin. 
®retr. ^tttu 3o(an. 

@cete« 3o^an mth dtr^mper paal SBi^l, ^ob 0$ geni 

og ©i«be fBet<^ nrid; og tnap at tmbi mis fif^* ^ 

(ttS Rctti fem tier). (Sil 3»NttX 

^v f[( ^an tern? fHø fnott So^an, jeg'^v fit SEMbL 

g)tette^ Gmc ^nbe fom en ^(t, tae( i ben ^ CStiri 

Ørete« So^att/ jeg |^c en Xi^H ben fan bu mis (etage: 

3eg veeb, man intet fader omfonfl i ooce 2>age. ^ ' 

^oc fi( btt @tt9mptt fira? 

Slogan* J^if l^ttf ®pør«maa( giC 

Ubaf en anben a)htnb, i be^e kitUil 
Slian foc ftn 2)¥ifiig^eb meb Kildet fFuIbe biøbe« 
tkn, fora fotmafler flg/ at giørt Jtinber cøbe/ ' 
Cpni €!(iebnen ^ac v^feet tit Jtinber for en ^tt, 
4^ fctft fym fhaffe« enb, bog fbaffee et for firft 
'. Ørete« Gaa tobmér bu? , 

3o^an. SSobamiia/méniMaebec^SSegne^ 

eaa Uié aSiétonfe fon ei I^j9ie @te(e egne; 
aHen eberg ®tet er (a». 

Orcte. Øéigneurt^ift eOer (otv 

3(g beber big, befbar bet QføHmaoi, jeg btg gav. 

So^am !D7tnb|tbrMiteieg;aRabam!at3mig(htibei 
2il ot fratogge mig en faoban netirig S3rj9be» 
3tg SRaalel;, (agbe % for eberé Slfbn) t>ar; , 

!Rei, Wlaal for ier Soragt, ben Gag er a(t for Kor; 
jS^xikM føgte man paa I^U 3orberige 
€n Sifhrinbe, fom fin e^lFer mlbe jtg^: 
2)e ®tcøm)»er, fom bu btfr^ bu fiiaatet ^r^ min ik^l 
Oif dtKib 3 fagbe føv, bet tHU bog SReeningea) 
3eg (ob neb 9^(fetib mit »^obeb^aar aftage^ 
7if ®(rftt f^ reifer nu Un ®tttmp, fom er tilbage, 
£>% tøfttt min ^^rpt en Somme fra Rt ®teb». 
4^nm Mtøer fR^rtbt for 3^, og gpfer ei bert)A? 
Dog Cftgbbertn 3o^ ^r Xarfag til ot meene, 
Vt ^n frtfienbee t)eb ftt blotte !Ratm ateene : ' 2iat 3* ^^ »effeU 

Sp^ t)0O (i^nttptttå, mft itoac mon ^tici: faa, 
aSan ba umueUg fon et Spt^tie begaae, 
!D^m! 3 moatte bog inm ømme ®iel fbcfkanf/ 
2)eii ^c enbnu et Uttt, <u (abe ffg fbrf^aane* 
3es før i 2im flob/ tnm 5D{efier tmc en ®tub| 
Sot iffe fmutte S^ng ^n ttbt mig f?tir(bte ub. 
3eg bø(gn betfor et, ^an tibt bm Sfen fagbe; 
9Sen Xpvenat^n; aSobaml ^an albng mig ttttogbt. 
Skt t>at mfg focbe^olbt; at i)txt bet af (Sen, 
®om ieg tttbolv fom tnit min tcebie iS^iefleem 
3 griber, @cete? 

&xtu. gieil 

So^an. 2)a butbe 3 bog gcttbe. 

Ørete. 3fatb jeg gr<rb, ®<ignew! ba (feebe bet af @Ii«be* 
!Bu fienbec jeg 3o^an i ^doc « jeg tpfWig, ^ 

t^oc et bu bprebar!, 2)u vijl tilgiDec mig> 
3ftjeg bin »^ettesøfel faa ^aatbt paa ^røve fatte. 
3fa(b btt fotte fan — bog ingen ®iel fan fatte, 
«^or min «^øtagtelfe ^ø\t M !5eunt)rtng j!eeg, 
Cg fieeg att ^j^iece, jo meec bu bifler fFreeg. 
2»in ®ffot> og mm 3fgt bu falbfe tibt bin gpffe, 
. 8art i mit »^iecte mt, fee-^ullfet ganben« ©tpMe 
3Din Kpffe tjopet ^at veb benne Seilig^eb, 
Cg jtg fl!al vove for,, bu er ci- ((pnger uteb. 

So^an, Seg »irre langer »reb? 9iei, Uforlignelig«! 
3eg fige maae . 

SRette. ^ er eiXtb til meer at %• 

3 begge ^^ve oiijl jer 9iet til ^elte«9tang, 
Cg eber nøie bj9r ^ermeb for benne ®ang» 
«^»ert S^kblit er bprt, og 3 bedøve beggi^ 
^a eber$ JBrpUupdppnt ben ftbfie J^Kmt^ at lorgge. |femteiD))tog* 

gterbt £)|>trttu 
etete* Wttttu So^tfti* 
9 Cl tf« Seg fif m }((^m(r^ DI i^U for fim etr^Mcr! 

2>en fpaair tnig Mn 9tutn» 

SRette* Seeb bu^ bu overtrftb^c 

•^tønberd {hantde Sov? ^t^ot ^ac bu ^M, ^ot (irf^ 
Xt eu -^Uint^ vat af 7(^ne(fet uibblefl 
SEo ®angc ))aa e^n iDag? bu førjl i SRotseS brømmer, 
Saoer becpaa -X^nelfe/ •^ttmbtci; &n» mbc»mroet 
Sig fnop faa ^r portion; og enbba vovec bu 
9aa npe af TC^nelfe at faae et 7(njl9b 4ttts 
2)(t gaaer, min Sroe/ for vibt. 

3 o N tt. 2tttt ^erfeé ^cjferinbe I 

tab onbe Z)un{lecé SRagt et bin Sorflatib forbilnbe! 
.^vob 9ac bu fpiijl i iDag? 

@retf* 6n ringe 5Bagate( : ^ . 
Sent eia, m erter, glej! 

3o^an. 3a jeg bet topnfte toef, 

SERan faaer fem oftefle ben ugemene (Save; 
Ttt 1)wt 'Xf)mi\tv,. af en bebirrvet SKave^ 
Xrot btt ^ mine £)rb, at Sttet; S^efZ og ®t(b; 
«^lfl om npbrpgget f^l man brtfte vU bertil; 
^Soa gob en 2(f)nelfe^ fom mifké (aU/ frembringer* 

Øre te* øeigneuri bu taUbe, ftrap ftC min 2[ngefl Singer. 
Hf dtUt, Sie(F og @tlb (t^i ieg nu troer meb big^ 
Xt bemu liS)tui\t tun be focvotbte mig) 
Urolig 2>ttn(l ei meer tH qvalte <g)ierte fliger« 
Jp^^ i min «^(te« jDrb ber bog ei Arrfter figger i 
Utia, 
€>M tBømerofftitten i en SCote 
eejiige fBorle^ SSornfe/ ®to(e. 21« ^ S-4>-«#t 

^Mt t€ et etolmtf^tt fec; 

gXcn tta«t>m fnn 9eO Sficn timi; 

j^ ]Mui (tt 6te5 (iMi 9o(trr fftor. 

*aii neppi faacr ^,3 <?ll«t'' fagt, * 

Str Altinø ec t DtMm bragt. 
Seg memet 2>un{ieme veb benm ÆiVmejIoF, 
Ofl 

Sof^am Sad et meec ^erom^ jeg big begribec nøf; 
iDm Jtonipltment ec fmuf <^ E^nelfett ec vonec. 
aSen (Fat vi iRe gaae? 

. SSette* (J^ntt (m sbAf 9lm^oct eflrr CøbnX 

iDet fnact ab Ziben UMtu 

Øcert. jtøm Itøe ^iectetyv^ 

So^atu 3eg nifg ubbebe maac 

€t mere tugtigt 9lavtt. SRatucen lob mig faae 
éUl Xyt) og X^verie et «^ab faa overbrevet, . 
% jDrbet ^urtetpv ec mig en XftTpe bUvet 
IRatt fcrtte •^ierte for, man ftrtte «&ferte*bag, 
Stt Spv er bog en Zyv^ bet er en afgiort Øag* 

.gemte &i)tritt. 
mab<* 3efpet. Oretc. SRette* 3^(tiu 

91 ab 6« iKabam, bec f(aaer en SEi^* 
(Srete. 2>ec f{aaer en «^^ 8mtber» 

fOiabl, Seg f^er nu fom fM, Stabam^ ber floaec en 

ØfrOEbber* 
(Qrete foaet KM Mbt). 
as e 1 1 e (til 3o(aii). 9bt gtefber bet^Seigneur^ at «tfe <^ttfmob« 
So^an (ttl aUttbO- 2>tt mig for liben ec, bn ebc« fbt 

min Sob 
ttbg^be fhtlbe fteajc bet fmubfi^e, fom flybec 
3 bitte Xarér* - 3* .^- S^fffet ' «19 

91 ab 6. (9(ab røjeto mit S3(ob lAgpbn, 

fDleit iHTvnet vi( jig ]m, '09 @cetf fteitbt ffa( 
Ikn 9}eberbrorgtt9f^ ^un 909 mig tit S^U 
2>oflJ)uabl ^un fienber ^m* Sn SSrubgoni/ Tom (an ftieli^ 
Ci iMKget ftg en Stub/ fom (i foc|iaaei: at ^le« 
9laac jeg mig tomfec oni/ jeg ^ee( fonuøriet cc^ 
Tit Ørete ^o(bt mig et ben ftoce 9laabe vorrb/ 
3(t b(be ^enbe« !Rastb. 3 biffe bpre Xfter 
6tt évonrm af «^anbv<rrttfolf om fBcøb tnbbycbe« griber; 
«^ftaiben flog inbfaae^ eet •^anbocect et forflog^ 
£% SRabd dm ^t>be eet» — 3eg mtg tibbebec bog^ 

(til3»W) 

7(t fio Ol mere tiig^bn eftetbogS ml ri9tM, 

, <^b Øtete eOet bu frembeH fan be^e* 

Qittt. 3eg ingen Epntlb feet^ et fynn SotbenJA:albI 

^^otbon ft bette fat? Jj^n rpbbe^ ei af 3o(ben 

3 famme jØtebtif? Slaturene >eU Orben 

ttr^ffct (iaaec. 3o^nl ^vab (Tal ieg ttot, mtn Sen/ 

au |ltg Jtolbftnbig^eb betMrger •himmelen? - 

•^c {ittrec {eg! mon bu — — ^ 

So^an. 3^ob faa fmaat Snfetter, 

SS^ aVabbtCer; fom ben, en •^tmmet iffe firgter, 

Og <^ten ^tmmel^/ tfalb (lan ømeb ben, 

2)ett (tybe lob i ^teb. OCU VtM) Jtryb mb^ (ryk ttb (gien/ 

8pr mig (ryb ^ot bu tit(; frni bette t>tl ieg flge: , 

erinbre ^ab bu ers vitb^ bu maae ide vige 

Sra !9abbtlene ^otoxi toet et, bit Sefen u 

% (rpbe, tnm tiut«. 6n <^elt befoUt ^, 

Stiinb ^, fiNi big, og (9b« 

Ovete* !Rtt ^øi min 6ie( tifboge, 

6om viOt ni^igen af ^Cnge^ %Uiitm tage; 

3eg tt^uberet er, faa meget veeb }eg bog, 

Tit atbrtg nogen 3j^o fon føre faobant ®f rog* 
^w l^ttem«éftg, flolt 220 Sf- !>. sarffeC - 

fBtahé (tHerete). Ses MtHit ith (mfler' 
9cia bitt UfPi^lbtg^eb; bu t»<ntt9 er^ bu trorttget 
SU ctt jDpIp«ninfl; 4^«r — — 

. ®cete, V gonjovne, j)aa bit t)tb, 

hu tanht, jeg 3o^dn en Hns 9Rteborbev tcoer? 

3o^an. 3^3 fagbe: frpb og tie. 

!9l a b é (tit ®retf). ; Seg giør big ^C' en d^ 

*^il bu mig f^9tfx nu, at .i j)ie\)tg^b. 
^tt albng af min SRunb et pcb ffol mere fynt. 

®cete. ^n paa bet jøntme&teb focflob mQ oet at x$tt, 
2>en Sci(lHf^ er flor. 

3o^am 3^9 ^ac BtfotPt ^'am^ 

at tie fom en SKuur; tifliab ^am ei, SWabam/' 
3(t ^anbte mob tnin So)); min 3@re betveb (tber. 

®rete. 5Wen vinber i jtt Zahl '®ec |1ben fommer Siber, 
2)a bu mig taffe j!al for jeg ulpbig var^ 
Z>a bu bffienbe maae^ btn 36r'e t)unbe't f)at 
2angt meet, enb ben ^or tabu 2){n ©cete« f^rjie SSeffer, 
3tt STOajfepie meb ^am (bet ingentunbe feiler) 
®m big og ^enbe ØCam^ ben ^fam bj^r )>i unbgdae, 
5Bi fm. ©lig ©ben 2Wabé, , , ., « 

. SBLab^.o , @ib^ gule QxU\ mm / 

Ubi min fuItneSrøunb til ©ten« ftg.(ocvanbIe/< , 
®aa^emt jeg mbb.min 6eb og £øvte ffulbe ^anbf^. 
9Se6 minbre, bu mig fe(\» vil løfe fca min geb, 

Srete. 3eg big vel fvirrge biOb/ men ber itt SJlfifibe mAø 
(Sxaat 6cter vac vel forlt, men foioqge veb be gu<<l • 

. . . :; (tilSRme);^ 

,^u! «^aacet reifec gg» Sting., m^ en (itfe ©mule 
Xf Slefl M <5ctec inb. • * . 

(SOtctte gaaeO« 3. 4>- ^^^ 22^ 

''"'-ffllib«. 3efpeT. ^®fcte. Sojai ' ^ - 

(Srete. .^eg fSffer, fpne« mlj^ 

^poc 6rtcr I mfrt Sj^unb'tK ©teen forvanble ftg'; * "'- 
gorauften vil omfonfl ben ©ftorf af SStobcf Ja^eJ ' ' ' ' 
Srg ^aaber, naat lej f^rf! fhaec gctetne at fmage, ' ^ ''^ 
2)*tt fnatt jfa( gjøbbec faae* -' ^ ' "'"•'» '" ' 

&i^»eiibe Cfttrln. 
SRctte (mcb en €f<ial erter); 2)e'S"*ttfg^ ' ' • 

® r e t e (tager ©faalén). SEaf, tiere 2»ette. (^il SJfaW):^ tatt ! 
2)1 abé. gtmbtet' bii en SEib ^ '' 

©om Ifører pda wfDithy ' ' ' - . « ' - .». 

Orete (fom fpifer brfVanbito. ^ttinbéif er ei gdle^ • 
9^eb inrcv,^c(ø>^^eb/ ',@rtgoettt;! bn burbe tale. 

^mb^, * Grinbif^ hn en 2ib 

3o^an» ' -''J '-''^ ' ' Jtoht Idbr od saatf/^IDlttlam« 

'9cct4* Segf f^éinitier^)« bit Skt, i bet ie^>f)rt (fam. 

aSatJ. ffirtflbtet tu en 2ib — 

3^(1 an« w :!' . . . i. (Stinbcet edec sUmmer, 

®aa ee bet Sib otgaae. ^ ^- * 

aBat<~(m(Bteie)» ' Z>a to (atmf!e emmet 

2)u fpebe paa mit JEøi-— -^ 

3o^ati •^t)t bUt> btn Stateb et fi^b? 

Z>u i)j9rer/ fom'ieg' feet/ ifitabaml mib «&terteni^ gtyb; > »- ' 
o^t^otban bu <(ffebe/ ^tMMrban bu fpebe 9laiNte* ' 
SU bu ei fpJTe ^am? r>ii tvi ^am ei omfcnme? 
3eg (Tal 'et ^nbretis. 

%' - '- (i^ttvfC flMe}* 

,3efper (ffoi lotter |ttt tittaøc). XHi Uiver |er, ®etgneitrl 
*3o^am Z>e<iHn:it! bu ffw 9Ut. Cf^øM) Ski ^^ <^f 

3(ngejl biRt. 222 S. ^. iBefl^U 

SEroMbia, ttoMot Un6pot (ti(IDUM) SgiiQ tU Uai emmn, 
JDfc iHit bet io btt ftop* 

Stab«* Dm bo bem faae iftieii^ 

Caa fifiibtf bn bem M? 

(Srete; . / ^Mf {^(ir bette ^? 

9tu iUnec att mit S3(obl 

So^an. aftoaffee er æben ommf/ 

jDg t)i i Zmptltt fbr fSbii {FuDe fomme/ 
Sotbt bu boacKgeit <t^ £øt>te ^(bet ^, < 
Gom ttfbrftgtiflen en SKobbtf gtoen tKir. 

drete* Snbog mob aRabbifec je) 2coe 08 2oM (olber. 
Vt SBben gooer omfonfi^ bu \tV9 \o tun fbrtwtbec* 
]Dm SSang^eb qt)ft(et mig; men iat>Uta M giort 

3o^air(«f|ibcQ. Segbøecl 

tRabé* {Beb biffe ilmie; at ieg (to Mtt fort, 

* (yegcrpaaSoNtt) 
£)u bu Sl?ab< SRobfen« 9laim og bine (Smmer ftnbe. 

Ørete OU3obaii)« 2>tt blitgner! Jtcaft og aRogt og .^aab 

og eio fwrouibe. 
(«ito9ttta«tbeivmiO. 
SRab«. •^m Sanben |ac fbrfjørt , s 

9xttK £)m SoKaf^trraitg 

Su tote un faa (at)t? »itb/ tt( en anben Sang; ^ 
9tåat ^U^ 9eU begaae, er ®fte6nen Øiemmgemanbetu 
Jfun 9^beien gtf r jDnbt og ©(^(ben giwr Satben« 
SSen, iD^ette, ^wrfot gat) ei bu ^om bette 6tmr? 
'2)tt faae, jeg i JBegre^ mcti at bejbime tnit. 

. <«» s»(ib#!^. , 

£>g bu^ en onben Sang, naar bu feer So(r trit baane^ 
ema t){ib, at hti Ittm p9t for ^Jrtfefnaf fbrfToane. 
4>odb ffa( jeg giore mt? b^foime tVer.ei?, . . 

Citt bet Jor ø(be eiy t»eb |)offer, iHe jeg. . . 3/^/e#k 223 

Sig t m efgwlfir min fRimmg dU fcemfMr, ^ 

Cg fSbm f»øQi 3 mig om ebec^ itnbercrttfi ^ 
3ég i foa gtbrig éag ei fbCer Uol {Må mtg^ 

xa cm ftai Mi f Ooåf/ at Airs 
' ,,i»tely m^l i 2>ag, »itr fatur, 

6« mffct 9ft in(t jaa lige* 
. . !Rai lUMt mon fccc (tbt bvM i tingen, 
eSoa ttoet leg bet er reenf, 

Cc ktee en> gIMeé mgett« 

2>eti 9e»fil> f»m fo« ftatt. 
Or Mve eab otteM ingeiv 
jDg Øiete (^HA féet tyH i Zfagenr 
&g l)Hh tun ttoet et teent; 
SRette. fBefoime; fHønt (ibt feent, ettwteObiab tt( Mg. 
O t e t e. Sag Øf oole n een ! jeg meet ti tti mig feto fan ftnbe. 

aatøH taget eiMlen og fj^ifet. i^im boonet) 
3o^a)i (tt( Slette}. 3eg er foa bange for at ^tttu ftcii 
fotfrinbe/ 
jDg *6(i:arbbeten ftaat rob og fbig og fhtb tgieo, 
!Raar (Stete traagner op nbaf aSert)tmeifem 

aXette^ ee(t) J^lu tmm ttbt fiaae tjobe, féige, flabe, 
Tit Mtre «^e{te bog be becfot et aflobe. 
3a ^iftftai bU/ Sfetgneuc! flaae fidb og fetg og riOb; 
aSen røb og feig og flab bU faaer en ^^ttebøb, 
9laar bu fun ffgec be^ fom Mbce «^(te fige, , 
9laar be lafhHtrbige fociabe Socbecige. 

Srete (fom oaagner op), ^oab Øfoml ^^olb £loali ^bob 
Sttibl bu fom min Hifltt oar, 
• 2hi flulbe blioe mig ti( en faa grum SSacbarl , 

3o f^ a n (gtebenbe). S^tbac ! jo men ! jeg big mit tette Staim 

flfat rv- 224 2. ^..»(^L 

9n S^t)e(negt SRm tutnf bog «, jeg fonte 9t§e 

Sia 2)pben uben €Strtb. (ittl 91Mf) &itg bu opnt%tt/ 

Om 2>vben 09 om ieg ei fbbt o« f^m aRfltnb < 

SRob ®Re6ne^ (SCfFot^, Safi og San^n og ^ti< S«^ttft — 

2)og, •^Iten ®minfe ei pofiiJm^X^fnix fmtp^ 

Wtohara ! jeg er en Zpt^ en 2ibet(ig/ m Jtoøé,^ 

3eg ^c (]pn<rret big, bu ^oneé bøt: 

(ifon tager iin Jtait) op) Vbte«! ((an ftmar |lgX 
@ re t e. ^a ! bitter ftmel ^oti bj9er ! ()att ^ierte ^ar i Srpffet; 
®aa ^ar ^an6 Saft omfonfi meb bett^ ^aqb ,mig tr^et, 
Zt tyin fun ©frorbber t>acl min ei^er« <^iefte boer 
. Ubi ^ne S3rp{!/ f)an er en ^g^e^^, ben Xrøfl er ftor, 
a^en 3orb! i)\>ot bpre ttøbti CS^lSMbé) ^jrr bu lUpffer« Spr^! 
@r ber ei mere S9(ob^ ^t)orefter bu fon tørjie? 
Umernieffe! ftøb tU! btt^ et og SSfob i mig. 

^abé, 3eg J9m og tictUxi'flai btt Zab oprette big« 
Om for bin 3@re før, jeg freljle ben fra ^dre. 

@ r e t e» jDu f unbe big/ S3ar{)ar^ faa grum en JDmforg fparr« 

2)uiooer big min «^aanb/ fom en ttlbj9r(tg Srugt 

Ubaf hin '9ltbfter^eb» ^®nart ^at)er jeg ^n brugt. 

(*«« (Hff« lig.) . 
ghi fan bu tage ben* * 

2»abé (tiI2»ette). ®fir mig beb bifie Srter; 

3feg maae meb 3frmene og \)ife mine ©merter. / 

(SKette ta^tt 6faa(en, og ^n og terper fpife; 9)Iab< fpettet Pg t 
ia^t og ffger): 
Hn befliaeret 3(b af tretten ^eiDeber 
Og -^ — jeg Deeb tHe felt), ^oor mange Surfet/ 
^gv, ^tt€, i)iftp mtg iiht, bix ton jo (^motetten: 
Øttg mig/ ^or mange er ba Zrenbe ©ange Sretteh;; 
X^l trenbe Suder ber er per «^etoebe/ 
Cm- man If^ar fagt mig fchtbt. 

^'ttU, "* 5Ri ttt og trebitje. »• ^. SBcffel. 2iS 

ét ab i. Æn ^(t; r^W t^n<( ff«^/ tt imget ot bedcQr. * 
SRin Zaie poit en friff i^ nu' tnaae igieittage : ^ ' 
(En befliUecet 3(b.af tre r^ >^(Mi>et . 
S}g ni os ttt^m banbicint %vttm, 
Øom t^itfeé i mit fBr^^, mig «^tftxbet giør fntfet; 
{Ren benne; troet ieg not, (Fol frie bem af ^ufet 

(i><in tiøet «irfvai op, ogJliBejr jla.) 
SRette. ^t ec jegli^Mig, minXourbog fom engi^ng^ 
C^utt gwer 3efpct ©faaleii), 
3eg feer to fiere Stig af ^jfiefl ^elterang — - 
3eg feer — jeg ifh fan en ^eltesØprift>ort finbe, 
3eg uben ®|>rifii^ort b^r — ^t. 3efp.er! Slienertnbe. 

{j)un (litter fifl> 
Sefpe^ ^m ffulbc a^e^te bøe? jeg ei 2rarfagen veebj 
SRen naar be aOe bøe, faa maae Jeg og-' affleb. 

($itn fflrttet ekalen fra fig). . 
3 gfterlet>enbe; fotri bette ®teb betrebe; 
@om ffyt biffe Stig/ og et \)or Søb begrcebe, 
3 0<tarbe er fpm Slint @aa grunt er ingen føb. 
92ej, Sfterflorgten t)tfl bejamre fFal \)or 2)j9b, 
9>aa ben« aWeblibenfieb jeg focub er faa pffer, 
Ht jeg et {}n({e giør i bet at jeg mig fliffer, 
^t)on)eb jeg t)ibne t>il min 5af for ^r>er en Saar : 
(3 lSper(et)enbe; troer, Ut fra *^iectet gaaer!) 
®ib bet et ebec gaae, fom bet gif benne ©tømper! - 
@ib e^eré ilierlig^icl) mane nlDiig niancjre SrrjDmper! 

(^iin frifrer Og). 
^ C3)«ffet falbet). ® a f f c I c n. 

3eg fpnger om, bog nci! jeg ligefrem fortæller; 
eaa gttnjfe (igefreftt gaaer jeg jujl iffe ^elier, 226 3- 4>- «#t^ • 

Q;t &Mlt*9StitAt i«s gtoet mig K{«nf> 
Og; ec bet iffe fmuft, \aa n bet ftotifFe fanbe. 
sRu/ ieg fottftdet ba om Wtanb og om ^anbtnbe, 
®om fyx\>ht t)eb et £)rb floc SpHe fuftnet fmbe; 
£)m grønne eiøMaal, fom jioUe ®ubet ft(; 
£)m SaffeUtt, fom forø, og (SafftUn, fom g«» 
Engang, roen bet et ffeet for tcrngé lomge f»ett/ 
jDg wc jeg bengang til/ faa t)ar ieg ganjfe Iiben/ 
engang !Wer(uriu« og 3uj)iter falbt paa, • 
got en goranbring« ©fpib og Sanfer at fov^aM, 
3(t foretage pg en gpfhour neb t« 3orben> 
^t)ot fflioiejlirteme fanbt aWng foa i iDrben, ' 
2tt 3upitfc til|!bjl brøb ub i biffe Ocb: 
„^tt ?)ope ^ar fagt fanbt: M er ben bejle Sorb^" 
^an fagbe t)i|l no6 meer, men tiC ben jiørjJe Øfabe 
gor 2offeren, for mig, for Sorben« Dverjlabe, 
& benne liben Stump beraf fun himn, gtemt, 
Og bet fornemfie r>ax, maajlee, i)r>ah man ^ar gtemt 

aWen jeg ei glemme mnae, fj\>ab jeg ^at meer at ffge: 
//•^JW, fagbe Supiter, jeg giber i!fe flige 
„Strap tit Drpmp igien; t>ir bu, S3?ercuriu«! 
(S^t al|^ duberne er for bet mefle 2)uu6) 
„^It bu, faa gaae \>i inb t n<rfte SBonbe^ptte, 
„5»en focub tjor ©eflalt meb SDtennejIer« ombytte. 
„Jp^m i)eeb? t>i ber maaffee fan gobe gøier faae.'V 
2)lercuriu«, fom gobt alt ®a(jTab libe maae, 
^aa jDiebliffet ftg forft)or fra ^ub til Sanben, 
(»i^an albrig labe fan len flfrorffetige SSanben) 
,Zt btttt 3nbfalb t)ar meer enb gubbommeligt, 
2)e inb i •pytten fom, fanbt alting tart^eligt; 
' 2>e fRanb og Aone faae meb 6UefFeer fptfe, 
JDg^ babe, at be bem ben ®ob^eb t)t(be t>ife, 
7U giue bem omfonjl en @feefu(b ©j^befaaf* 
t^, fsetter 3er, gobt golf! og (anger tit »or Gfoatl'! 3- 4^ »#«• 227 

aSac 3);anbettd S>th, og ^uit 6ejaebe mtb Saber 
(«^n fattig tKit ifaa Dtb) ben fromme «^ttfete gfober* 

!Dtercurm«, fom tKtt til Mxt Sjøbe vant/ 
eXet ingen Uppetit tU @«befaa(en fanbt; 
S^t pttreb ^an poa StanfT/ fom «^fet« SoK ei funbe/ 
24( Jupiter berom ftn SReening benneCunbe: 
Ce« choux-lå lont d'un goikt å m« faire romir. 
Et je ne eon^oii pai, qu^on i'en pniiie nourrir, 
Oui, fagbe Supttet/ auprés de rAmbroisie * 

Ces ehottx lont bien mauvaii; pour la cérémonie 
11 fant pourtant, mon fili, en nianger quelqne peu. 
Uaif å propofl, comment recompenaer en Dieu 
De cea honnétcs gem la douce bienveiUailce, 
Si cea donneurs de choux meritent\réco&ipeiife? 
Boa foacebe fBttulXt: que leur^ propret louhaita 
Dctenninent d'abord tes générei^ bienfaittf 

9Rercuttufe6 Staab be(^agebe ^an^ Sober; 
^i ile\> l)an ftben t)eb: ,/IBeeb 3 x>tl, ^\>em 3 måber?" 
„^tx, fvorte Jtonen !)am> beeuben, fdgbe ^m, 
„®aa mabec m 3er et; t^i Ser befpifer fun« 
„3 ffulbe ine npé faa meget talt bet ^canffe^ 
„&aa ^at^be 3 maaffee nu bebre ^i\>ft bet SanjTe/' 
SE^t mene be talte Stanff, falbt Siben Aonen Umq, 
iDg Srebe^i gioite nU/ ^un Sungen fif i^aa ®ang« 
£)a Jupiter fot'ham/ ()un b<^t)be {Ret i noget, 
jDg at iSian tnrfeKg begif en Seil mob Øproget, 
@aa bU^ f)an iffe treb, men foarte meb et 6miil: 
„fEHin ^uttel tati mig til i mere ^j^flig ®tiil! - 
//3 altfaa t)ibe maae, 3 ^ar befpiif!, SWobame! 
/ytSSefpiifl og måbet er bog me{!enbeel« bet famme, 
„y ^ai befpiifi en @ub i ^am, og en i mig, 
„£)g, tii S9et)it6 berpaa, leeb i min Jtioctel^ig, 
„Xkt fan 3, om 3 i>iC, en Sorbenfrle |ttte; 

IS* „W j«g et SEuyiter, 09 tetmrilOf Mtte, 
„3faib ^ (dt)bt et ftn (BuMom fKuCt faa t)et - 
„Si ffulbe feet paa t^am to SBingec for ^t)et ^<r(; 
^^on er QRercuriué* {Ru veeb 3; ^Min I9t ere; 
//3 oafoa t>iDe maae, t>t ®ob(^eb fbc 3ec 6<mt 
//Soc 3ei: Selt)Ult9^b mob mig 09 mob min &9n, 
//Soc 3ere« ©øbelaof, bejlemmer felo 3er gøn! 
, ^^t)orom .3 Dit, 3 nu fan trenbe ©»(ler ^iøxt, 
„S>% Supitec t)i( {hap ^mt 4&ntfe fpibefigløre." 
//£)!'' fagbe JtoQep ba: /^gib oi maae Økiffel faae 
,,SKl t)Of umage StmV — ber jltap en ©affel iaae, 
£)g Jtttioen SRage fit ,;«^oab? ec bu reent forbanbet, 
„O^ naat hn SJatøet ^ar, btg ønfEec intet anbet?'' 
Sat fdlanbeii« iOrb; „\aa gib/ at ®affe(en big fab, 
Sin aoffel i bit Kit) I" — Det ffeebe, fom tyit^ hab. 
. Z>et ftob ba baabe SRanb og Jtone i en 9Saabe> ' 
2>e fSg ttbbebe maae ben — af! ben fibfte $aabe: 
Zt ®affe(en tgien tilbage maattegaar. 
2>en gif > og ®uberne/ be giotbe (tgefaa. ^mcben 09 Sfagcren. 

Z>et tiat en Jiben JBpe, i SSpen oot en Sfmeb, 
®om farlig t)ar, naar ^an bleu oreb. 
.^an fig en Sieiibe fili bem (an man altib faae* 
(3eg ingen ^r; bet gaoe 
aXin Sftfet ligefaa 1} 
Xtt U^eCb'fot bem begge to, 
Z>e ttirffed i en MJtroe. 
2)e bra! Oeg felt) i Jtroe otl briffe; 
Sor anbet fommer^'eg ber itti, 
Tlnm^t bog/ Arfétl bette: 
3eg immet gaoet paa be ^onette.) @om fogt, bf Itat, V 

Dg fftec mange @(ieIbéorb/ ^ibflg Ønaf, . 
etaan @meben $tenben |)aa $(anettn; 
eaa fbrret tKir bette Øfog, 
'Ht ban fane tHe 2teg^ 
£)g ^t ei pben feet'em • 

ettQ:f i 7(Tce{i b(et> ®meben fat 
en SeCt^toc faaer ben 2)i9be fat, 
Øg om en t>o(bfom 2)iøb 2(ttefl ^nfenbec* 
2>en SRorbere fordøre«, og befienber« 
jQan^ <^aab tKir, at ^an fCuIbe l^ijfet gaoe, 
iDg bet Sorlabetfe af {!n ^Robflanbet faae. 

anen ^9v nu Søietl 9lttop 2>agen, 
Sør 2)om (f a( gaoe i ®agen, 
gremtrine fire SBorgece 
Sot dommeren; ben meefl t^eitatenbe 
^m (aa tiltalebe: 

„Si beeb, paa Spen« iBe( 2)e atttb fee; 
//2Ren fBpen« dJeC beroet betfrna, « 

„Ht t>t ))ot ®meb tgien maae faae. 
„^an^ Søb opisceffet jo bog ii ben 2)øbel 
' ;,St albrig faae tgten faa buetig en ^anb* . 
„^ot ^ané Soi;6rpbe(fe t^falt fot gtufomt bøbe, 
„Dm f)an ti (j&Ipe* fan/' — - ' ^ 

„fdttctnf bog^ Kere SJen! bet 2it> fot 2to*maae bøbeC — - 
„S^tt boer en arm ub(et)et S&a^cv, 
„^om ?>offer fnart be«uben tagen 
„Si ^at jo to^ om man ben elbfie tog af Um, 
„^aa Met) jo ii\> fot S)) betalt// — 

//3a/' fagb« Sommeren/ ,/bet 3nfa(b t>at et gaU* 
//Seg Øagen at opfatte .nøbee; 
„"Xfyi i faa tigtigt ^aib man maae ffg t)e( betomfe. 
;,(Sfb t)ote^ Ømeb ieg 2i\)et funbe ffienfe! 230 3* ^* SSeffcl. 

„%avoH, gobt golf! leg fliøc aft ^tNib ifg fan.** — 
^garoel, t>«It)ife fWanbl" — 

i^an blobec i ftn 2o9 om^psgeCig; 
SRtn ftnbec intet bet fbtr |?s, 
«^t)Oct)fb fbcbubft ec, foc Ømeb at xtttt 83agft* 
^aa fin SSeflutnmg tager, 
S>i faa afftget benne £)om: 
(«^t)ein/ font t>U ^øce ben, (an (om!) 
//iBeC fc ©rotjfmeben Sen« 

„gor at Unbffplbnmg im^f ' 

I, Dg (ex for 9letten \k\> befienbte: 
^^an Snbec6 9^berfm til 6t)igf)eben fenbte; 
„'^Skn, ba i t>oce« SSpe een @meb i>i iftun f|a)>e, 
//3eg maottt tnrce reent af i^e, 
//3fa(b i^ t>Ube fee f)am b9b. 
,,?Dien (ec ec to, fom bage fBcøb." 

;,2()i fienber jeg for ffiet; 
//iDe'n cribfle SSager f!a( unbgtelbe bet, 
i/9g for bet fteete ID^otb meb Ei)> for Sit) bør bøbe, 
^,ait loelfortiente Straf for fig, 
//£>g figefinbebe til ^fffpe og tiC Øf r<r!." 

2)en S&ager grorb ®ub« jammerlig, 
2>a man (am førte tMrf. 

an or af. 

SSerebt ti( Z)øben aftib vær! 

2)en tommer, naar bu minbfl ben t<rnfer nar. jBeffcl« ®taDf«rift ouer fiø felt). 
«^n aab og braf, t>ar albrig gtab, 
^an^ ®tøt>Ie(ffU gi( (an fFiete, 
JC^n ingen Sing befiiUe gab, 
Silfibfi (an gab et (eUer (m. 231 

3fM »m 18»9to«bt. 1743 t S^iibtu^n, M ben tr.Wtmtil&U Qctixct af %iffetne^ 

Ø^ngefplI { Ære ^anbringer* *) 

•^anbUnbe ?)erfonec: 
« n bet«/ CB fiffet. "^ebet, 7 gj«^^ 

Onntlb, ban« Jtone* Sen«, ) 

«*f«' I beteé »ittte- ^^ ^"'«*' ^ erøbniben* 
^ittte, ) iDbel^etm/ en 2)an|E $em» 

Xnnb, en Stfret/ forlovet nteb manb. 

IBirt^. €Ian«/ en Senbe* 

69ettb,enStfretfbrto9etnteb£ffe» SifNre 09 StfPennber« 

e&ieplabfen et i^otnbef« Siferfete. ^anMmgen begonbet om gior^ 
nct^ os enbee famme Sas« (Sftertnibbiiø* (eeue^labfen et i benne J^anblmø en gifCer^ptte. 6aa tenge ben 

Mtet/ (fte« ®totmen af oa til, og 6(ubet mitfnet Sagen«) 

ger (le £))>trim 

ønntlb/ £ife og Strt^e* 

CDe ffbbc omfrhø et Stfret^øatn, font bc bøbe |)iia. !Beb eiben 

uf Ømittb jlaaet et Sorb tneb en ftnffet Sémpe og et Ktmegia«.) 

S er eet 

Ønnilb* ^tobilge og btfte 
SBrø (e SBølgeme. 
9)atte$ Stormen (bjnøet 
Smtg be vaabe tinget 
SBIant be feummenbe* 

•) Sen 9egt9en^b/ fom ga\^ 9lnUbntng tit bette 6tJflt€, fan («< 
(e«i;{ttEfnie af $ornbef, af O.mVm^ 6ce tengete ^tnnu 232 3. evalb. 

?ife. giwW rige Mbt, 

3 btt €fiøb ri!rd)e 

3)tiie Soflre^ ørav? 
iBirtJc. tab wrt 9nt formitoc 

O bolb op at 'tretteé, 
. ^ ^t pt trpgt ran mærrr^ 

a^eb bin cf|lte ^arm! 
51 U c tre. gab port fut formilbe 

J>m og himlene J&anti I 
. • O bolb op at mfteé, 

3lt t>i trpgt fau inarttfé 
æeb bin djTte SBatm! 
?ife% .*aa^8da<n fUiTwr 

. ©nntlb. Jrpgt el, min ^ige! 
Uife. J>ab vil bu fige? 
*fr etormen jllgel 
9tf/ im ieg borwr, 
Jeg arme yige!' 
Vaa 95øCgeii føoroer 
Wit^terte« ^cn! ' 
Ønnilb. Srpgt ei^^min ^iiie! 
* 2jfe. $o«b pit hu fige? 
^n; ©rranben faage, 
• Dg fpnibU laage, 
©om jFittlet ben ! 
®« ni Ib. grpgt c\, min ipige! 
8 i fe. 3eg arme q)fge] 
• « ^lif/ (;feor ieg bopper ! 

Vm SBølgen fp«oer 
2Rit JJiertetJ iUenl . 
©unilb; ^aa ©tormené ^ingc 
Jtgn inrmagt l^rtnge 
i^am farfP ^ten« 3. fe>alb. . 233 »itt^e. 


3(9 tmt at føU 
Sftin Sttibgomé 3>f b. 


@niiilb. 


»flfgt el min »igel 


SirtH 


i>Mbt)U btt ffge? 
j^n etoniien (lige I 
^fgt Jfapet l'tøle 1 
3eg arme ^igel 
3eg troet at føle 
«0?in ©riibfiomé SDøb, 


Øu'ntlb. 


Jtpgt et, min 3Jtgc! 


»iitH 


$\)tfb »it bti Uti 
S}n JJ^awt (pbe 
SBlant 6fi<rt, fom brpbe ' 
2)été bule 6tøb! 


Øttnilb. 


^9gt ei, min ^tgel 


»irtbc. 


3e8 arrøe q)ide! 
i^gx S^awt brøle! 
3eg troet at føle 
^in iBrnbgomé^ 3>øb. 


«niiilb. 


^ort enf fan brage 
'^m tax9 tilbage 
9lf i^awte S(iøb» 


aiirttff. 


2i»etd rige «lbe. 
SDioberlige $ar>! 
^eal ba Jtip og ærebe 
3 bit (§!iøb tilrebe . 
'3)me Sojlreé ®rat)? 
gab oort ©uf forrailbe 
2)in cg himlen« ijarm! 


/ 


. D ^)olb op at tretteé. 
m vi ttpgt fan m«tteé 
^2kb binelffte SBann! 


8ife. »tt breier (Staflct ei! — ^Dot ofte, JWober, 


Ubtob bet, fw beuStib tort go« foctob o«? 


^untlb* 


©nart (!al bet bceiee f«rpe ®ang* 234 3. 99(At>. 

ii\t. ^ JOtt flfiertfer! ^ 

Xo Ximer^ t>eeb {eg »Ifl^ at @t>enb bor (otte* 
SjwJI gif ^an, fom bu »eebflt — og (om tilbage — 
Og fyjle mig — og gif igien, — Dea 3[rme ! 
Jpan gif 1 b^n cei9 (tg I^re fra bette ^tertel 
f)g iilte brijKg npnnenbe mob Øtormen, , 

Zi ^^té øftflrf/ roaajTee fin ®ta\> i SKjabe! — 
Øaa. flob ieg jhtm/ jeg t)eeb et \H^, ^^ov Im^z, 
jDg fuffebe, ba ^an focft^a'nbt i Xaagen. 
&aa faibt \)i, fom bu wbft, paa Jtnfir, og tofte, 
£)g gr<rb, og bab ti( ^m, fom fiprec «^at>et, 
Om b«n« SSejfiecmelfe, 

(Sunitb, S3effierm bem, ^obtil 

' . ?ife* £> f)øt \>ovt @u!l 

535ict^f,. aSjønb^r bet! 

8 i fe* (efter en Kben ?)aufe). 9lu — faa fang l>t 

6n SKorgemØang.. — ®aa, fom bu twebji, min SWobec, 
@aa puflebe ^i liht omfcing t ^ptten — 
jDg puflebe — oft flfurte SBotb og SB«nle — 
Og gat) t)ort Ar«/ og talU bet — og fatte 
,7ilt.paa fit rette ®teb/ fom SSrug (fg @!i(^ er. 
9lu ba — faa fatte t)i o6 b*f/ «t bfbe 
9aa Samene, og fang aU fom t)i bøbte* 
eaa tomfte jeg paa ®t)enb — og grirb, og tirnfte^ 
Og fang; og nn — ^»or fo^nge bar jeg tait nu? 
Zit bette fammenlagt — to lange Ximer/ 
* So Simer er bet tifl' — bet wb niit A&iette. 

®untlb* ^tt (ierne ^ierte ffuffer big, min 9>ige! 
Gee fun paa fOtafPeme/ fom ^im ^ai fnpttet; , 

^uh fpned big? Sr bet en SImeé 3(tbeib? 
Z>et \>at ei gobt^ t)if{ iffe gobt; min 2)atter^ 
3(t 3Crme6 @iéming gi( faa feent fra «^aanbem 
!Dten €agen er^ big (ontge^/ og bu frpgter* 

ti fe* Zf)a\ bet ec hin alt for fanbt* 3ej jitter! 
Og iamge, (tf)i ieg tvinge« tit at trpe big,) 3. e^olb. 235 

£)g tams^ l^eU M, moaffee bet .ftre^ 

^m t)eeb; ^doc mange Simec jeg fbt qtKrteS 

3(f benne Tfngfif 9}ii ftxm te paa «^at)et! 

•^vem t^eeb? £) ^tminet! «&i>ert et @tøb af Øtocmen« 

3ocf(r<r((ec mig! 9let albctg/ albrtg faae jeg 

&aa fcti, faa (ang^ faa eiøig lang. en SRorgen. 

»irt^e* 3a f«I/ og ^aacb for gattige! 3eg fragter, 
Z>e foninie,^ font i gaar, meb tomme »^nbec. 

£ife. ^^^^ fom be fm\ 

SBict^e. Sel riofl og uel i SJJorgrn/ 

£)g oitib M\ S^t ^t)ab ec ftett, fom Sbet? 
SRe^i er t)i rtge? ^at \A Æøec og 3Cgte 
Ht trøflen t)eb^ naac ^aM lornge glipper? 
SSetttnf bet fun, at mange flige 92artter 
SU br<rbe o^ og bem, ^er i )7or ^^ptte! 
£)g f(a( t>ort Sunbgarn (ange jlaae urpgtet, . 
jDg *^ampen^ et betalt/ faa Itbt fom $8aaben ! 
@eent blitzer ba tort %ailini*J^l, min Søjler! 
2>u oeebfl, paa bette @arn beroer oort SScpQup. 

£ife. Zf) tom it, tom be fun meb £tt> og «^e(6reb ! 

@ttnnb. Wlaapt, mtt SBarn/ er al t)or Srpgt mibig. 
2)og (ab bet t)(ere fom bet \)ii, hin SJantroe 
er oitib ©9nb, — gr ^imlen« Htm forfortet"? 
Se#a( bin £tib tit ben! 

2 i fe. 3eg \>il, min SRober! 

3eg \>ii'— og bog... Zt m t>i ei faa arme, 
2)a t)ar.bet Øpnb at trobfe fitgt et Uoei|:. 
SVattf Dar faa grorffettg en ®torm, fom benne? 

(Sun i tb. ^en fagtnebe« bog (ibt, fom £agen groebe. 

2tfe» Dg fieeg btn et igten? ^a, fyn be grumme^ 
2)e \}\ihe ®tjOb! (^r ^^et, ^))or bet brøler! ' 
«^ør SBrenningen ! »^vab ff u(be be paa ®tranbeti ? 
<^b jog bem ub? — 3l(! t)ar ot ei faa arme! 236 3- e»a»- 

SSfrt^e. SRett Zximh er en medtig eot>, min Øøftetf 
@tU bifl ttlfrebe! ^t> Slanten tii hin Øtemmgl 
^3eg ec fad toeb, fom bu. SRen naor jeg fnptteo 
£)g ^Mb bet eUer^ er, jeg ^r i ^fnrnber, 
@aa ^ebér {eg// og feer paa mine Singre, 
^Dor I^urtigt be fan f{ptte ftgj £)g naar jeg 
'^a npnner iibt/ ^t fnaffer (ibt tmeaem, 
2)a fpneé mig/ jeg glemmer, at jeg frpgter. 

2ife. Dtt eft ba Ipffertg! Ht mat jeg jitrer, 
jDg sitrer for min SSen, ba, at I ha gremmer 
3eg arme, at jeg ^ar en »^aanb og gingre, 
£)g f)r>ah be fpffe meb, og ^Mh jeg fnafPer. 
SRin aSen, min elffte SSen, er al min ^ntt. 

Sirtj^e. 3eg eljfe^ min, fra l)mt, foni'bu, min ^igc! 

gife. 2>et wb jeg, SSebjle — Tit, jeg er enfolbig. 
3eg er ei jforrf, fom bu i tifgit) min @t)ag()ebl' 

arie. 
ajef fan Sang og 6piler bpbe 

Srogten Gfin af fKolig^b; 
' €tirrenbe fan Øiet bølge 

itaaren, fom bet blenbeé t^b; - ^ 

Crb fan ftanbfé/ Jlib fon brotbe 
flager i^aa min aabne 2^ht, 

@tt( i mit beflemte ^rpfi:. 
S)od min bange @iel unbflpebe 

©iffe Olirat af fnnfllet grelt 
9(f, ben er ei berl ben følger 
Øiennem ©torm og 6fi<rr og iBølg^r 

9Reb fin Jtmnmer og ffn 2^1 

Strt^e. 3eg er faa rftb, fom bu. %t\ om et U^elb 
9}u treffer bem, ^r>ot fanbt jeg t)el faa bueltg, 
&aa brtffig, faa i^tnbfTibeltg en SSrnbgom? 
^t)or fanbt jeg een, faa titt fom Jtnub? (Rei albrig! 
(Si paa tct ^(e Seie! - 2. eiwlV 237 

Sife. %t ieø ](nne! 

i{n>or faaec ieg Ctecnb/ min Contb, min tgen 6(|Ter! 
•|>a! ei paa tvfmh itxttj ti i^a 3otbm! . 
iy^bt i bit ®fiøb/ ttm<rtte(ise Storb'^v, 
€an! al min Sp^! bu rugn |Ma min ®l«rbel 
Sfc fan )<g fin^ ben/ 4un bet! ' 

Sun i I b.^ ^ Sotiwm! 

2>in ooerbretmi Snrøt foctetnec «^imlen; ^ 
JDg fom K9 fw ^s fagt/ og atter jtger, 
^(d\> ttoer jeg — ia, jo mcec jeg efjtertofnfcr/ 
2)eémeec foct>vf{M jeg — ben er uttbtg. 

£ife. tttibig nu! — Z(, faae bu ei i»or8ompe. 
«^or mat/ ^t)or bieeg; b^^or bøbelig htn btoenbtC/ 
Jtort før be gif ? Stet, fom be ftbfte ®ienf!in 
Hf euitni 3lb i et l)alr> bruflent jØie^ 
^\é ®limt (un uife, at be fnart fPat HixtM. 

fBirt^e. £)g £enfetf«^unben tubebe i morgf^, 
@aa ^or^/ fom naar ben fporer Eiig fra @tranben. 

Sife. Sg ^ar jeg ifh ^idtt, naar unberttben 
!lflorb«S3inben taug, et 3ammer1{»g fra |)ar)et? 
et- ef rig om Jpiiip, fom af ©Kbbrubne ©øefoÆ ^ 

@unilb. 92u/ Sønt/ bet er, fom bet forftaaer % noget. 
3«fl felt) fornam be famme @Wg. SWen »€5tormen, 
(Se()> Stormen Ipber i!itg at frpgte mtnbre«. 
Sroe migl ben (iePfefte^ ben Danffe @øemanb 
aSit albrtg/ b(ot af Slrqng, blot for at »inbe; 
SSetroe fit itty ti( fligt et SSeir. 3 f)øxt9, 
Tit felt) min ^nberé, ^n^ fom albrig ffpebe^ 
fRocb««^at>et« ^arm, naar fRøb og ^liøter, faibte, 
3 ^attt, at fyiti Ofeb og {ItDt mobfirebte 
SDet raffe SRob, fom tK}rte f)ot be ®ngre, 
2)a Stormen fpnte^ plubfeltg at ^oile; 
IDg at ^n/, trittet tun tilftbfi/ og t9ranten/ 
^V9 fom af ^tHing/ famti^fte i btt Sorfcet^ 238, Sv®)alb, 

^t>ort)eb f)Ctn ipaatU bem (un (tben {pffe. 

Shi web 3 felt), b^r (angt be funbe bmme/ 

éøt Stormen atter (ufebe fra fRorbtn* 

Cg ntt — ^\>ot ^øit moa Øøen %aat\ Slel mppe 

.^av Vnberd løgnet iBaab' i ^g fta Sattbbreb« 

• ?{fe. ^oot Wet) be ba? ^t)t tøtje be faa (»se? 

2K Øwnb^ fom web min Srpgt! 

CSuntCb* 3>ln Srpgt? — beéwrre! 

«^an i^erfec, ben for r>tU D ffiu( bitt ØtMg^b/ 
Sfalb bu elfPer f^am ! £) ficoeb at bøtge 
«^t)ert ®(tmt af Aummer/ fom ^an et bør agttl 
Zvott bUf f^n bør paaf^^ne fligt? og fø(e 
jDtn TCngft, foafnart bu feer, at fSøIgen ^t>ibned? 
£)g fee mob aSrebben (orngfelfuCb, og t<rn!e 
«^i>or gobt bet i?ar/ at (lumre t>eb bin @tbe? 
4>wib dU bu, S9arn! ^t)ab t)U bu meb en Øøemanb? 
^Div tragter bu faa ^>øtt? <Saa foagt et »^ierf« 
aSar befi betrygget l£^o6 ben ro^bbe SSonbel 

2( r i o f 0. 
en Sonbe feer fra ^foven 

2)eii mørfe ^orben^eipe; 
etrar troer ban r«b og booeii/ 

9ht er bet Xxb at fipc; 
J&anI jQii^inbe breber S>men,^ « 

Dg feer faa b^'^fteglab,' 
$»ort gobt/ b»« trpgt/ og jlugen, 
^n pbber t)eb fft ^ab. 

$an æber, mene b^n aarfer; 
eaa faaer bon (Ig en mné, 

OB fitaUct itg/ og fnaarfeiv , 

»eb @lben af fit Stvnn^. • . 

Sifa g(ab fan nu ben Qoinbe 

ilpe tt( ftn oarme Jtrog; 
Den trobfer aUt SSinbe, 

Gom biergebe frt 6frog. s. 9»a1b. , 239 

1 1 f f • 2>u fyottet mig, 09 ftNim el £> fbAc mis I 
Sfcil^ Uf fom to Aroet/ ^ar frpgtet ®totmen, 
<^t h\XH U ba nu? «^t)or fan be iMrre? 

®ttttilb* aRaofPee be ^c bir^st tMt^ge !Ra6øe, 
9R(tofree be tjente libce Seic i Jtroen. 

SBtrt^e. 3a, mjl nof bet. — t, feg ^t fogt bet tenge, 
2>et Mt en 2)aarlid^eb af o^, <tt tnrlge 
®a4 unge Sorfiemanbl SBe( fanbt/ {eg e(fKe( 
SHin Jtmxb opctgttg, fom mit eget »^terte; 
S)ten tigge dU jeg et« Sfc bet ^an^ 2an!e, 
£)a ec bet DeT, at SSaanbet er ufti^ttet* 

aittbet Optrin. 
9Ittbe.té. Attub« Se forrrge. 
Xnbetl (eRbnn t SfrenX 
iDet er forgteMé, Jtnub! i^^ «^aa6et fare. 

*nub. 3eg ^a(Att^ — 3(lbrig, fjw bet felt) t)U flt|)pe 
Stit SBrpfl! 

3(nberl. 9Iu bog. 
Jlnub. ^vorfbr? 

TCnbeté* Det er umudigt 

Jtnub. «^t)orfiDr? 

(Sunitb. 3 fee Ut, SSjørn! bet tnir fotgieM. 

iDg nu, mm Sen, t)eUommen tU t>or «^9ttel 

(Vttberé giver l^énbe J;aanben, og ((etter fig for 8orb.-3nben). 
Jtnub/ Sorgteoe«! 3a bet f^ne^ faa. 2>og er bet 
-Sn ufel, fiVimtg Xing at gdae fra @i(ber, 
!Raar man enbAu (an ^øre ©trcrngen fiinge. 
Og ufelt er bet, iammerligt, at gabe, 
Cg folbe «^omberne, og jmffe ^abet 
6eb rolig 9}at, før man ^ar fee/ bet f^nfe 
3 ^axint 2)96. 
' Øiri^e. t^ab? «^i(fft J^wb, min S^r? 240 3. 9t>o»f, 

eife* Æhenb? — r .^ir n emkl 

Qaccæl fom fieer, tU Gofen« ®(anM bn bcpbe. 
Det tpHe &3Xb, (bm^tp'i: og Sølgec fpruMe.' 
Sifl ttoC et ®fib ^ ®ub trøfle. beut^ be Ttcme! « 
et Ø(ib ^ jløbt paa 9cunb.i Slat. 

©unllb, 2ife 09 »irtfre. ' De 3(rme! 

2(nbecd. §D?an fiøtet t^beCigt; at $o((et ifrisec 
jDm •^ielp. — SBen a(! ^»a fan? 

@untlb* 2)e ^ar ba tonge ^ 

.Socgtet^ed caabt. 4Bi ^j9rte be^i t mocged. . 

Sife. «^voc flaae be ba? 6r intet «^aab om Oiebnmg? 

ITnub* Om be oiaaflee fan. .bicrgeé i Dort S9unb«røarn! 

®unUb. 2ae( et faa m(bt! 

3tnber« Sfft otjec ^xn>n ft><tt)ec 

en giab <^f tunge @i?p'c, fiotf«Igt af ©totmen; / 
Soc t)eb ftg ptbjTe be 9torb ^ ^at>etd S3«(ger, 
@o,m ttobftg fitbe fprubU £)amp/ og blanbe 
gocblttrebe ben f)t)ibe jgraae meb 9iegnen. 

i8'xttf)t. 3 ^ar ba ei forføgt at fee mt aSunb^Sar«? 

3(nbet«, gorfrgt, min Datter? 3a, twr Ut ei t^enbet, 
®om gat)Jbr megen @runb tit ^rpgt, be^Derre! 
9g ^at>be !Røb ei bret>et oé^ ba fFu(be 
*f)t)er fiog — ' jeg . felD, jeg fjorjl btont atte, f afbe 
aSort- brifiige gorføg, baaragtig gccf^eb. 
Dog fligt et ga(b, tan, fyiaUi jeg/ unbffplbr, 
^ SKaafFee unbffptbe; ^\>ab ben 2(rme t>ot>er. 
/ 8ife. *^Dab! ^w*t goib? ' 

S3 i r t ^ e« $t)ab Uf)elb » ^oob er ^ibet^ 

2(nberd« Dg fan 3 ttoe, <tt \>i ^ar feet }^aa J^\w 
y&aa tang nt ^b meb »fxmbecne I 85arm.en? 

»irr^e. D nopun, for Rimten« ©fplb! 

Jlnub. , D narøn bet ilfe! 

^m peeb ba, om t)i tt enbnu tør (^aabe? < ^< 3. 6t)alb. 241 

2ør l^flaSf? IBi? — Ds fttjorfor ert 5?u t)a kJ, 
2U Zrob« for Glub 09 Gtorm 09 «^at)etd Ttførnnb! 

Znbttt. 9Rm e)øn, at vtde^ (^t)ab man feer ttmueKgf^ 
6r 2)aar(ts^b. 

jRnub. S^b DiC bu? SSeb mft J^ierte, 
Srg faa)er bet ei Sttébcm. Seg tiljtaaer big, 
3eg Meb ei feto^ ^Mrpaa mit ^aai er grunbet. 
Z>et er nu faa min t>itli 9latur« «^t)ab t)i( bu? 
SDtit JDM^rlOfg/ og JHogffab fe(t^/ maa ftge 
Zlt, ^Mb ben ^il, faa bltt)er bet mit ^ierte 
aSobb^befigt, at ffitte ffg t^b J^aahtt. 
ttmuelig^i — «^b er bet? %brig faae jeg 
6nbnu bet ^øgftft, ben (ebe Uting, 
•^t^ 9lat>n faa (et fan ffromtme rorbbe SBønbet 
Sra Sarer og fra tHinffelige forfort* 
ttmueligt? --> ^, jeg banber et ben Øtpmyer, 
®om førfi ubfanbt bet jDrb; ^n Dar min 9t<rfie; 
S)ten jOanff og ®iOemanb t)ar ^n ci* — ttmueligt? ~ 
7(U Spben af bet ffurrer i mit l^t, 
Com UgU^efrig/ fom iDjøbningsMorem« Jtfmen/ 
&om Sinter s &torm, ber ^pler giennem {Rifter 
Hf gomie Srag. 

Xnber«. TfCtie! bet er fot^ieM. . 
Zre Qkmge prøMe t)i at roe mob Stormen; 
2r( (Sange (lengte fMgen o< tilbage« 
2>it SSeen fan i^ibne bet. 

JBirt^e. Tit bu ejt faaret? 

Jtn u b. (h Slue^etif ! — 3eg fblbt oeb S3aaben6 Siming, 
jDg bet er a(t 

Sirt^e. SVen fBg ba, flig, ^Dab ttbelb! 

7( n b e r 6. 9ttt — bøfgeé fan bet ei* Si fonbt, teb SBrebben^ 
fBefiprtebe, ni 9<^(e af vort fBunb«® am/ 
Gom ®tormen bret) paa ianb i 9tat. 

16 042 S- SMlb. 

muh i. fBott SS>^xA'^®axn ? Ht alt pr>a\> ^x Tfcme. ^atl^l 
^Tilt — «^aa6et fe()> — meb eet opflugt af ^XKtl 

£tfe« 3(0 @i>enb;>en arme ®t>enb! f)Mib maa ^n libe! 

Sirt^e. Tilt — og faa plubfelij — aft I^Dab w eie! . 
3D9 eie! — •^«/ 1)Mh eie r?i? ' Seg fwrrmec! 
®tMci ^bem betaler qu t>oc @te(b? ^a, l)r>i jeg, 
®om bog ^ac ®anb6/ ^a, ^ot jeg \)((be (^aabel 
Sartbtttig er ben ?(rme, bett ^orfFubte, 
@om [migrer* pg meb t^aab^ meb g(abe )Dr^me. 

®untlb. 3(f/ bu foctj^mec «&imme(en, min 2>atte(l 
(Set af ben« Gmiil fan fFienfe ^téb og SelHanb« 
61 ^Uer et \>ott ^aah faa reent forfounbet* 
^t9em t)eeb; ^tnib Xrøfl ben biibe S6e( fan bringe? , _ 
^\>tm beeb, om et en ^i fan ^b(be @arnet? 
jDen fan bet Dtfi, om 3C(nmgt t)ir»» — jDg om bea 
6i bit, — 0| ^wm tor ffge, ben giefr Uret? 
^ni SBinf er oltib gøbt og olttb (»eQigt« 

Si fe* Tit @t>enb! — 3eg Deeb ^oné gobe «^ierte bMer, 
di for fig fe(t), men for fin &iltti Xummerl. 
Seg feec l^anl f^it fuibt af bange S3eempbi 
3eg feer — jeg fj9ler a(t be ^ebe Slaarer! 

j&irt^e. «&^b Soarer? ()oab ubrettet »el ^an^ JKpiifen? 
Hn herlig SErøjl! — ^an« @raab! ^a fiJrt Dpc Sammerl 
gi^et, at toi tabte alt — t>of. glib, bol: Ungbom, 
»ort ^aaf>, bet fibjle ©lirnt af ^aab! * '_ ..' 

(Sun i Ib. gort)ot>ne! , 

2)tt lei»er, bu eg farff, og {l«rf/ og buéitg; * 
£u feer bin goejlemanb, og troet en ^immeC: 
£)g bet er big, fom tabte oit? ^^(o Uuffer'^ 
SKtn gam(e Ainb ueb (lig 'ttf^nfom Setg^eb! 
^\Kib/ om bii t>ar paa SSraget ^ol be Vtme, 
Øom, hitxtnbe, af 2)øbend Øab fremftreffe 
2)e aU afnuegtige, aU folbe •^nbet 3. ewrfb. ' "243 

SRob 3otben 03 mob «ptin(en, og forgtmø 
£)|»(øfte xaoMz, ^ft Øfrtg om Stebning! 
•^t>ot §terne gat> be beceé @!tb, og om bet 
Sor f9Q)t meb Q^ulb, foc $(abfnt, bu betteberl 
S&etoetiC bet Del, min iDatter, og pbmpg btg 
Sot J^m, fom gat) btg meer, enb bu fosttente! 
Z>U/ 2ife, (om! xi\ t>U tUrebe 2>auren» 

(®miilb og Sife gaae)» 

Z r e b t e O p t r'! m 

SBttt^e« ønbeté* jtnvb, 

5(ria. 

fBittbe* i&a fflet et j^tmc/ 

. Som nageé af Smerte/ 
g^eb £ptl at bft Haaet? 
IK^l baaMøfe Doge, •' ^ 

9«! fteffitlbe »ar, 
6om ^ilhUn titrebet, ' ^ 

, Sen ISmif ttt ^lagel 
ØCr om btii oiLtoge 
suXf \i¥i^ ben W ^x^ * -- 
' 3)a tfr oi et grcebe! 

Q)h» forbrer bet ®tebe, 
' at 3 blet> tiI6«ge, 
C b««-Wofe 2)age, 
• ' £) lEreffMlbe laor? 
W^ Xanfen om (?bet 
- .QKiétrøjM ben Coagf/ 
®o^féer'fiiti>i £ioet 

3)ett Itummer/ bet fpaaerl 
i^a føler et ^ierte, 
éom nageé af Smerte^ 
. ' SRebJpfi: (iH \^ jlaaet? ' * 

^ bet er trøfleligt! — t>i er vor iSmerte 

Z>a (tnbret fha):, og et vort Sab oprettet, 

16 * 244 3* @t)alb* 

Socbi Di ^r, jeg t>feb ei f)y>ab tt(ba^e? 
jDg rt bet glemt, faa fhart (nn dnbce ftnb^S, 
6om tabte meec enb vt, og j^abe mtnbre? 
Og b^b tan tikH ntcec? «^ bet t>ar bittert, 
Zt røt>e mtg ben ®raob, jeg hat tUoverél 

Xttbeté. 2)m fcomme SRober (nfiet et bttt JKpnfen; 
•^itii taakt betl/ enbflivnt ben (ibet gartner, 
2>et et fun bm UfTt^nfombeb^ bit 9Rt<$mob; 
Stkt er btn Zcobd, btn vrantne SxoH, hun flraffer* 
Pg bebre ^un, enb Rimten feto. — 3eg gpfec! , 
7(( «^ini(ené aSinf pbmpger ben ^cvocwt, 
IPten bet forfafkr, bet nebflaaer en «^aab(ød* 

Strtfie* Z)u ^aber ba enbnu? Xitgit) mig/ Sober! 
2>tt Deebfl/ bet uffe ®arn tt al iot Selførrb; 
jDg ^r bu «^ab/ et ®Iimt af «^aab tilbage/ 
fD (an mtn (Sroab, tan ba btn jDatter^ Slaarer 
<St,r9re btg, — at bu Irnbnu forføger, 
Chtbnu engang, at rebbe bet? ~ føt .^atet 
jDpilttgeralt. — £> prøv bet bo^i o ptm) Utl 

Xnbete. 3eg ^aber iHfl, — og meeiv jeg Deeb, at .^tmren 
em tuftnb Sete tit tort SSel, ^tn>rpaa ben 
Jtan flyre U, ftiønt t>t fun fee ben ene» ' 

2)ett (an, og uben Z'oM ben t>t^.bet veeb jeg! 
®e(t> bette ®am, $Don>eb bit »^ierte ^omger, 
ekVi bet Ian mueligt bterg«ø t>eb et Unbec ' 
SSen, tHir bet @utb/ ba t>it jeg iHe rmt 
6n Stme6 iw berfbr i (ligt et Ut)eir» 
Stib, SRennefTet er vigtigt for ben >^øki 
SSort Eit) er bprebart, og ei vort eget. 
^Det var fbrmaflettg, fortvtvtet ^etg^eb, 
Zt vove bet foa yberligt for 93inb(ng. 
jDet er ei ®torm og iDøb, men •^mtene SSrebe^ 
3eg rftbbed for* Ucoefl, veeb ^eU imt, 3. S^olb« 245 

jDg matigen fcemm^b Gøemonb t^eeb, om 3(nber6 
Xan frpgte, ^t>dt M er ttUaht at t)ot)e. 

SBI r t^ e. a^tin ^obeii t)tl te ei ! — £)g bu, fom ftbbec 
9Reb t^anbfn tinbec Jtinb, — ^ bu min fSrubgom/ 
SDu tøtr MC ^eøec eu Zt om bu ettTte « . « 
4ki SdCfFe! Mt Dort Gtftennaal bit Xloot • * . 

JtiHtb. jD tie tim, tiel JSeg Meb, ^))ab bu t^il fi^e: . 
Ttt, om jeg etfFte big, ha oat bet Ømaattns, 
Sfalb jeg git til S&iinb« engang cf 6i{f ot). ' ^ . 
£)g SRoer *vi( jeg plante og Jtdrtoflet/ 
£)g groDf mig i 3ocben fom en SRulbbariv 
SHin ^(e 2et)etib/ ifalb ieg agtec 
Tir ^iHié Stag, og a( min egen S<)ce, 
Sot Snben af et gammelt 339. — !Ren feer bu, 
2lt blitie (Fplt, og M^/ — ^^m t>eeb ftn @{iebne ? 
Zil ^re for min SRøe, at maale 2)9bet, 
Sr alt, ^YKib ieg aUene (an ubrette. 
SVeet (an jeg et. — Dg nu at ot^ertale 
2>in S^bet eller @i}enb til (ligt et ©øetog, 
2)et t>il jeg ei. — 2()i, feer bu, om bet iKnbte« — 
@om bet Del (unbe treffe ftg, ba ©øen ' 

^aer M/ ofl Stormen flaaer faa jliDt paa.Sanbet — . 
jDg om nu 2p(ren tar od tKrjl, og om vi 
Jtulbfeilebe; ba bøbe jeg af Tinger, 
Sorbl jeg IE)aDbe talt til ®t)enb og Tlnberé. 
Titl naar ieg, af og til, (om op j^aa S3iOl^en, . 
£)g faoe ben gamle ©unilb og t>or Hit, 
<f)t>or be faa orngflelig løb om veb @tranben, 
^9 d^^hf ^9 {lra(te «^ænbecne mob «^imfen; 
Da troebe jeg, be'banbte mig* — Hh ^ici^e, 
Det t)ar mig en umuellg 3^tng at brudie! 
2Rin ®iel blev qt>alt af Tlngfl og bitter ©rnerte, 
Sør ©øen flugte mig! 24^ , . 3. ®oaXb. 

Sict^e. SRht a)cn, ieg troet % 

Zht oU ba ei, af fieclig Srpgt — for anbce« 
{Rtt t^(/ 09 (ttn et IDcfr enbnu! fDHg fpneS, 
7(t bet Mr btg, fom fi9t faa it>ri9 paajlob/ 
3(t alt/ ^(fl bet, fy^otpaa {eg nu faa« (omge 
«^c ffrilbt mit £)tt/ txic t bet mmbjie mi^ettst« 
jDet troebe l\x, inbtU jeg bab/ mbtU bu, 
8Xiø tit SSe^ig, foranbrebe bin ZanUl 

Jtnub. 3eg min? i^at {eg fbrailbvet ben? nei afbrid! 

83trt^e.^ £)g troer bu, troer bu ba, bort ®am fan bterge«,« 
3meben6 bu, meb •^anbeme i €fij9bet, 
{Beregner ^r bin (ieCne 2tfe« Saarer? 

Jtnub« IDg ^Dorfbr ei? SRaaf^ee bet (ar M Snbfofb, 
Tit itiiH felt) paa Kanb t>eb «^te(p af Sftcrmen* 
6t Mnitgt ®fier Ian møbe bet |Kia Seien, 
iDg (o(be bet, faa t)ar(ig/ fom en !&2ober 
ésit aSarn, 09 lotgU bet for anbre ®tene« 
•^bem «eeb, om bet et fiertigt fen> (or ft>iObt ffg 
jDmfring bet ®fi6, fom benteltg erftranbet? 

e i r t ( e. 2>tt fpotter mig ? 9Iu 9el ! — iKen ftKir ! 3fa(b be^ 
Øom jeg, ber IHe feer faa fParpt, formober, 
- 3fa(b bet (Knbted, af bin ®Ra( er 2>rømme, 

£)g a(t et tabt; — fttgl troer bu bet ba mueligt, 
' Zt étomen hn Utalf bet, t>t fT^lbe? 
• *nttb* Og ?^t>orfor ei? — 2)et fo^et ben ei anbet^ ' 
6nb biot engang at fnoe mig runbt om J3orben; 
«^erfra til Qap, tU Xranqt^ebar;^ tit Canton, 
Og faa meb Jtiflen proppet fufb tilbage 1 

X r i o f 0. 

en Sfrmanb, meb et mobigt fdtpft, , 

.ttan albriø fatteé 9ciige. 
1l4b fitirrver tun (ané iSinbefnjl, 
Cd 'Jirniob er barn, font en 2)9jl/ 

Z)tr Cl fan vare lÆnge.- 9RMt ©fcn vlpn^r« fr« jtn ffleii, ' 

Cq frtrer ^Atn paa 9røve; 
®a leer »an fun^ og Mntt hin, 
%t toinge tifold bet igicn, 

eoiti ben ^ar tottet røve. 
^fln faMcr bri(Kg i?aoet o^ 
'©aafnart-^ané ijierte Irjler: 
Dg riber ^r I pa4 95øtøcné Xop, . 
3 arav cg fjifenbe ©alop, ' 

<ril gnrbbeilrt rbe 5tpfleT* 
glnr et ^an ber, fM tfig ^n xk, 

pg (Pftig f^nt ben Stige; 
jDg (etter iBovensS3rams®ei( tii, 
Og P9oer gbb incb @Aug(og @prl 
tilbage til fin Vige. 
»itt^e. OT aSen! om bette jfeet, tfatt bu hmmn 
^<ia riig igien; ha er bet mier enb rautKgt,. 
Xt ttt t>il beile tit en flor SWabame, 

«nttb. ®u> big tilfreb« ! 3eg f^rer, at Win •^ierte 

^«t intet ^æng til galjF^eb etter ^oumob. 
Seg ffal erinbre >big, trobé al min JBelflanb* 

» i r^ ^e. 3eg mig tilfreb*? ®<iat, »en ! btt ^r mit 2Rmbe. 
@tft big meb ^nm bu t>in 10)1, fanbt ^t [li^i 
3eg ^ar ei ben ;Eaaimobid^b, at tjente 
SReb fierljgt ^oab paa flige Drømme« Ubfalb; 
&aa libt> min SJen, faa libt, fora jeg r>il giw 
3Rin *^anb berpaa, at bøe meb big af SKangel* 
Jtttub. Det er ba, fpneg'roig/ en Jiunbl 
JBirt^e. *^* ^»»^^^^ 

5tnub. ^a, »irt^e! — »iib, ieg pftfer big, bu Tfrme! 
©u taber meer i Dag, enb tpt)e 85unbgam> 
ag meer enb Jeg ty\t tabt. — 3>et er mig mueligt 
TTf glemme big,*— ffiønt ei bit foljTe ^iectel ^ 

Ttnber«. S^m ofte ^ar jeg fagt big bet? bin SSrøb^^eorg 
(gr alt for florj liti ibelige JJlpnbn 2i8 3* GMlt). 

& Mminielid; ben |>(aset fun bht SBcubsom; 
£)$ trorttw ^m tilffbfl. '-^ Chibvet^maa tM^f/ 
iDet ec et bam, men 'blot bi^ (e(r>, bu etfFer« 

fBitt^e. Seg elffer ^am. Seg tcrhfir btt fun baarttgr, 
Vt tegge fligt et SSoanb (Kta tomme «^enbet* 

Jtnub* 6tt t^anbi faa (acff fom min^ f^^a ti^rC« faa 

liaarbføet^ 
Jtan ben ba tnrre tom? — iDog M/ min ^igel 
®iør/ b^b bu xnI! — SAen, om bu et fortrpbet 
Zlt, ()Dab bu nu ^ax fog^ 09 fnact; faa ta^ mig 
grit 'ot>er Qorb, fom ré'ent ubrugbar SSaØafl! 

Vnber«. ZW, ®j9n! Srg (^jører $remmebe t)eb .^ptten* 

gemte Cptrin. • 
6venby og ftrar efter bom Ønnilb og 2tfe, 2>e Sorrige: 

@)9enb* Tit gaber, all — ifa(b bu faae ben Sammer! 

SSirtbe. &aM bu t^oct ®am? 

e^tnb. ^t)itb ®atn? -* Gi! bt)em fan teente 

yaa (ligt? — bet er t ^aw« J>pb!.— SKen, 4)imme(l 
97u feer man SSraget tpbeligt. Hf, gaber, 
©ep SRennefFec t^at ftpnget ftg wb TOaften, . , 
@om bugner t)eb ftn fammerlige S&prbel 
j(f/ faae bu bem, b^or ørngfilig be fremfheffe 
jDen ene «^aanb mob 0^; fom fiaae ))eb SSrebben; 
£g Kamre {tg -t^eb i!it>et meb ben anben I 
JDg at, man feer, — man f)9m a(t fun Ttfrnagt^ 
^un SWi^mob i be matte ©frig. 2)e Xrme! 
Z(\ er ba intet J^aabi røit'^^ierte bløber. 
. Tinitt^. ©aaer ©øen ^øit; fom f^? 

©»enb. Seg tro<r, ben fogtneé, 

8ife* £)g ©totmen |liger fiénbelig; mit i8re 
Xan et bebrage mig* ' 

©Denb» Ht faae bu aSraget! s* e^alb. . 249 

Znhtvt. iBor fBAO^ er rirt 

' Jtnub* pg tji <>ar *t«ftrr. 

•©PCttb. Zt fttibe t>tl — at, 8«ber, ftoilfcii ®tøbel - 
(iKnberi gaarr nb, og Slau6 meb bam). 

8tfe, ^a &Hn\>, jeg fienber big! — mtn, om bu »ow • 
2>lt fit) fbt Sremmebe/ I fligt et U\)eii;i 
Cg agter et mit troe, mit jømme ^ierte; 
2>a — merC mie £)rbl — ha gtemmer jeg bet afbrig! 

eSDenb. v^/ er bet Sib, at agte )»aa btii i&mbeb? 
<^b t)tf bu iixl — 4^b t»tl bu meb bin Scufed ^ ^ 
éeg teeb/ at Srpgt aftt^ang big ben; bog, Sife, 
Sen St9gt n mig en Safl* JDetfor betomf btg ! 

«ife- Dg fan Jeg bet?. 

eSoenfb. ' Qiøty b^ab bu et fan toUl 

Guttiib. 3eg fagbe big bet før! 

t ifr« 9lu oelt — men fa(b mig , 

Z)en taabeligfh {Røe ^aa (e(e Setet, 
£)m ^n ei fnart ftai angre l^nne ^aarb^eb* 

7(nbecd U bet ban rommer iub)« 3eg veeb et ret. — Z>og 

ei; bet vtfl, at ®totmen 
6t fltnger nonr faa farfig i mit 4l)re« 

a^irtbe* Gi noec? Z)et fpne« big? fRu tør jeg |tge, 
Z>u fragter et; men ba bet gtaCbt t)or a3e(f((rrb • • • 

2(nber<« £)^ ()))em J)ar tort bin ufle Øie( at ligne 
6t aanb(øfi.®arn )>eb SRennefTec? 

SSirt^e* 9Ren f^^er bu, 

@iig! feer bu fDtuelig^eb at rebbe biffe? 

7(nber«. ^ faae jeg (unl 2(! neppe tør ]eg 1)aaU\ 
Sog er jeg fiffer nu paa ^imlené S3ifa(b; 
Dg fan en SKanb ha frpgte ®totm og 83ørgt? 

@venb; ^aa glemmer alt, faafnart man feer be 7(rme. 
@ e i: t e t. 
6 ve nb« Ønbnu fan jeg hf te, 

^oor cennlllig be raabe« 2S0 \ 3. et)ate* 

Wtit S^kttt fotnemitict 
S>e ^mtnH etcnmcr/ 
6om flribe mob IBtAget 

®uni(b« sur, i^imrt maa Møbe! 
.^oab fftn be ba ^aaU, 
Som Xaorer fnn mtbe - 
Sra (telplffe SBrebbc? 
* lU intet Un rebbe! 
ØuRilb/ Sife H ^ittffu Vt intet fan rebbcl 
£ife« ^t fm nti i fBraget 
Gin 3orb og ftrt ®rao* 

ennllb, £ire og Bttt^e. i?ocr iécrnit i Smget 
s ®m 3orb og fin Ørgo* 

A » H b* SRit 3tt^^^ bra(nbct* 
®oeiib. W naar be ubrn:e(fo 
' 2)0 folbe, be matte^ 
2)e sirtenbe ^»nber^ 
Sa grorber ben ^ceffe! 
Stfe« iNi! Nab fan be ^aabe/ 
Se arme 3otl«btC/* 
(Som 2)0 ben omfiKrnbet ? 
Attub. 3eg elffer be ^reefe^ 
gocbt be tør f^aaht, 
ttrobé 9lorbsi8tnb og i^ao. 
eunilb« iHf ! bvab fan be ^aabe 
Stft biølplefe Srcbbe? 

(9)tni(b, il^ife og IBirtH ^^! (^^^ '^n ^^ I)<<<>^ 

gra jielpløfe S3rcbbe? 
3(nbet6. Qf I;an, t ^oi^ ^ccnbcr 
C?t J!;->(it) et en ©wabe, 
$an ene fan rebbe 
2)et £l9, fom ban gat) I 
3!Ue. 9lf l^Jtt/ t boi^ ^xnber 
Qt w^ao er en Sraabe/ 
J^on ene fan rebbe 
2>et SiO/ fem (an gao!* s. @i)a(b. 251 evcttb. 


atffttøfe etrffel 


\Stitt^ 


SRagtbrfe Saaret! 


GvenK 


J^oab, OTO oi ptfw? ' 


«tfe. 


ønfoime/ ^ootpAtt?, 


5tiiiiK 


SUbbinget tøi^e* 


»iirt^^t. 


gin tør bti ø(i4c? 


event oaftnnD* 


^a 01 madz pxfgvtl 
gjibbmuet tøoe^ 


(tjl «nb«l.) 


Saber, ot ^aat^ 


Sire (til @venk} 


entmme! bn oti bo9 ei 


4 


gfoe fr<r mit ©rofr og bfe? 
eoat mig, élfFte, inxl 


* • 


æii bu? iKbirmibobit? 


»irt»e(trtjtimbO 


IBItg fan bu lige a^. 
^olb mob btn f«itemfe? 
Slib, nt ifø tffe ^ot - 
dtemt »in foragt enbmi 1 


2ife* 


JCan bu f orl^ mig. 
!naac hm et fremmeb efng 


' 


Aalbet tit Sfb og Orao? 


Sirt^e. 


gtaøx tnn en fcemmeb fXoft 


^ X / 


(Kaa^r om i^ielp og Xxt% 


6vett>. 


ftcenf/ at bet gtelber om 


ftnbcf^, ®vcnd Od jtnub. it^nf, at bet dtetber om 
©femieieeré.bore 2iol 


.1Cnttb(tiievenb.) 


æen^1!lat bn følc^, faa foml 


£ i fe (tit @ocn».} 


Cr iegbig Ker, faa Mio! ^ 


^ ©»en>. 


(3({rte, bet gtclbcr om 
SRennejfer* bvw 2iol 


iSnber«, ®oenb o§ £nuK ClfFte, bet øtdber om 


• 


SftcnflCffcr^ bore ttol 


«ife. 


Ørumme/ t>u oil bog ei 
Sloe fra uiit fBxti\\ og bee? 


asirtje. 


srøtg ran bu {ige nci. 
j(o(b ntot bin ^crtlciufe? 252 3. eMlb. 

evenb« 9M h^, • mim, titl 

®lcw Mf fom Snhitm fiwiafr. 

Scntrtm Moar forl^i! 
jtnit^« i>tmmen «f luuir vi tm 
Kpcbc titrb eeter ^m. 
Dg (Hivbe rebbet bctiil 
Saber, ^vab (tger bu ? 
e^enb eg Xnnb. gabeo ^Mb fign bo? 

« nb er ^4 KV/ ba bet git(ber om 
' meiittef er^ b^re £i9 « • » 
6venb og jtnnb. SHobige Oamie, Yoml 
Sife og ^ixtfft, Stfber/ af ff^bet; blnr! 
tiit. J^tmmeU og om be mr, 
3 bet oprørte S^, 
* ©øgefig fe(9 en ®rao! 
9Rober, (Mb jiger bu? 
, {ife og^trtl^e. axoberr fr^b ffgec tit f 

Øutttlb« m\ — aXeit bet gteiber om 
Sitciinefreré byre £{»• 

iSnberé/ 6oenb/ jtnttb eg ®uni(b. 
(SI|!te, bet glelber om 
^ SKennefPerf b^re £to* 
,®oenbi' iSnbntt fan ieg børe^ 

$oor (rngfltig be raabe. 
9)Kt gpfenbe Øre, 
SWit ^erte fornertraer 
2>e b)>iaeitbe ^temmec 
®itntlb. Ittf.i^lertet maa blebel 
$)>ab fan be ba b<t<>be, 
©om Itaarer fim meV 
Sra bielpli^r«^ SBrebbe? 
$oenb« Qlb funbe vi rebbei 
£ife 0^ 58irtl^e. ^t intet fan rebbe! 

iHnberé/ 6oenb og ^nub. ^^ fimbe ot rebbe! 
øvenb. £D^'t Snb^tfte brcrnbcr. 
£ife. oir, bvab tør bu (aabe? 3- iS^atb* . 253 

JtiiNft. Jc»a! (Tat ha be Jtfefff/ 
Som 2)fben omfpcenbef/ 
Jotgtfveé itbflrirffe 
^ ®e hrccttfbe Jj^Twber 
!Ol«b S)aRnemarfé fSrcbbe? 
£ife. ^»flb tørbtt ba ^aabe? , 
SBirtbe. 3lf intet fan tebbf I • 
9lnbct^. 2xn ®nb, i b^lé .^«nbet 
^ i^av er en 2)raabe/ 
J^ané Sdmagt fan rebbe* 
Ønnitb. ^an ene fan febbe« 
Vaber^, 6»enb og Xnub* iBeb oé fan lm tebbe 

2)et Srø/ ronr ban øai^* 
Vile. 2)en (Snb^ t bvi^ i^vnber « 
et J^at) et en 3)raabe, 
^né S)ltj!un^beb rebbe! 
fKttberé. $an ^xlt be Ji»«rnber, 
@om t^tirve at rebbe i 
Gvenb. O bøb ban o$ rebbel 
jtnnb. ^n bpber oé rebbe. 
Mnber^/ Goenb o« jtnub. ^b oé fon 9an tebbe 

ixx £t«V fotli ban gav« 
tfttttilb, £treei eitt^e. i^os« 9Xi|eimbbeb tebbe 

2)et£(o, font ban 'iM»! 
VUe, 3>en ®tx^, i M^ i^ornbet 
(?t i^at> er en SDtaabe, 
^ané SRilfKnbbeb rebbe ' 

2)et £io, font ban gav! 
(aHanbfMfene og (Irar berefter Sruentimrene gaae l^rtig nb af 
etnefUabfen). , 254 S. eiwlb. 

Vttben ^ a n bl i n ^l 

•s * 

(€ffneplabreii fotejUacr, { betine ^anbltna, etranbbebbcm Sek bm 
venftre éibe f«^ i^ptterne af £eiet ; 9eb ben biite nogle Xx<m, og 
bag oeb bem ct(|oit "0^«^/ boorpao, i benne (ele^anbimø, sDtettnes 
fer If be af og ti(. ^a 6(ueplabfcn ligger en fantretiBaab meb fit 
SffebSPitb. ^ttmnclen er Har; men Stormen oeboacer^ ogi^vet 
er meget oprørt). 

@9t>enbe iDvtrttn 

Ønnitb. IBtrtbe. 

(Sun i Ib*. 3CF, arme! af^ ^Dab t>U bu ba mob ^tm(en? ^ 
.7(1/ ttoc bei; @|)or af «^ab! SSen 2)øben greb bem! 
•^a, ^Do (an ortfle bem af 2>øbené <^(enber? 
J)ett D« bet ei< fora l(xxi\ — •^wm et? — gon»t>tte! 
•^tKib tK^r bu ftiiøt? ®aa taler en Sortvblet! 
Seg ra*be« for min 5fng(l! £) milbe gaber, 
JRlgiti ben! — enb ben! — 3ff, jeg Deeb/bu vilbe^ 
Om bet wir.gobt! — %l, t>ar bet gbbt! 2(J varnxi 
jDen aieft af 2w, bet ^r frugtløfe ©age^ 
®om jeg Unyttige moafFee Ixck vente, 
i^a (unbe bet MFiobe bem! — «^or gierne — 
©og'mueligt er ben Sanfc felt) for brijKg/ ~ ^ 
SWen unge fpne^ btffe bog og raffe; 
jDg jeg, ^tjab er jeg? gammel og afraofgtig! — 
^og, Doaclige fbm unben)ifec ^^imlenl 
«^)>or$en bortrive« bu af 3(ng|i og S^ebpnf ? 

^ 3r r i o* 
»in awgfl: er3ii! min Webpw! brawberl 

g^^ £D2idmob (|9aeler ©anbé og @iel! 
.foab Dii jeg \i^, bvi* i?ierte fienbet, 

9lt ^irølcné 9Sinf er etimté S>el? 
eir brorffer 6torm eiranfe ^ile, 

£>d faaner et nnpttigt IKfr? I 

9lm ^dbeté tuuntfe S^tt^ling høtti 
j^oab vil m ^<^ ? ®(^^ ^ Miahtt, 
j^ab et vort fvage 69n fan fee? 
£^d ^94b ^an' ^bec oø tiffaber, 

fBøt bet et nj^aaanfet (Tee? 
SRett 9(ii9ft et 3té! 09 9)^eb9nf ir«ttberl 

Od é^fémob ^9«Iet ®anhi 09 ®te(? 
i^9ab vi( jeg bi,»^9t^ i^tettc ftetiber, 
Vt \l^imlené ^inl a @tøvet6 ^e(? 
C&b e^ittttmgen uf bemte @atia ^dynber matt at ftt en Aaiit af 
93ra9et Z)et brtm lanøfbrnt/ tttbtU bet bliver iiggetibe mibt 
foc efncf^Iabfen). 
^itt^t (fom et (leget oi)|^aa iBaaben, n feer ttb tmob ^Sr^geQ« 
3(( eett etibnul a( een Vnbmt/ mm SDIobec! 
^an/ af ^n >oIber f)am, ben anben 2(cme! 
Socsteoe«! — £)»:. 

Sunilb.. 3ed taalec et at fee bet! 
SBtctJ^e. Det er forbi! nu feer jeg (uivben ene» 
!Rtt flanger ^an tø bebre b)) i 37{aflen* 
iD 3anitnerl ^gxn bu? o (jor ^am roabe! — 
9ln, bet er ^am, fbm falbt. 3eg feer^ jeg feer ^ani ! 
^ift fipber ^n paa JBøCgen^.Slpg. ^an flréber 
enbnn; — enbnu! — ^mt (jøfter ^an (tt •g)oueb* 
SRen af! bag. t)eb ^atn t>eUer tø et SSanbbiergl 
fRu noaer bet ^ra* — Seg feer f^m e«t -^9^ Ztml. 
©uni(b» Q ^Ivomil . / 

' ©ttenbe Cptrln. 

@oenb. Xnnb. 9nber^. 2)e Sorrige* 

^ ®oénb* 2)et er meer enb SRornb tan. ubpaael 
Cr 2)«ben ba faa beeff fom (lig en ?>infen " '^ 

,Gnbnn engang; for *^mCen« ffyrb, min gabecl 256 3- et)alb* 

Itiiber^. 70 ®mil ^t)ab (an t>t tre atlene? 
Ht funbe vi! — Dog nei! bet Dat fun baarligt, 
iDei Dat formajleligt — ^a, fieffe SSagge! 
.^oc er bu ba? 09 Jtnub! t)Dor er bm Sober? 
Jtnub. «^a, iHir (^an ^er! 

®9enb. fBeb, Rimten! 9ka^ f^nht, 

%ift ^i ^t taltl 6r in^m.baf er ingeti/ 
©om f»Ur ©ni? — Ubanf!c forbe perter! 
^ar %t^%t, 1)at ufet Stpdt forflenet ade? 

Knberé. JBort U^<r(b f9r og fltg en 6øe fan fPrormme 
»en SWobjafle. 

Jtnub. ^a S^orben ftaae be Seige! 
' 3(nber«.' ®!ielb ei,^ min Sføn! — befaa, fom er tttfhrbe, 
6r unge S9iøcn og marvctøfe ®am(e. 
Og Seiebe/ fom ttte fj^bte« Danffe. 

Jtnub« <^Dab om tt jlpbe SSaaben ub^ og gr^e 
3:0 fUer tre/ og fa(ie bem i SSaaben/ 
Cg fiben fp^cge bem, om be vil )[)ielpe? 
7(nbertf* Xael et faa vitbt! 

Stjenb* Cg <^af ^an høt, ben Tfrme? 

eife/ 8Ser, Skiber! ofte ^ar jeg traft en TTare; 
!DIin 2(rm er ftctit; min ®tet foragter Søbem 
©oenb* 2)u, fife^ bu? 

2 1 fe. 3eg v% om Ingen onbenf 

©\)enb; ©u/ fieKe »fe, ba? / 

Jln ub. Jtom, fafPe ^tgel 

3eg t>it omfat)ne btg! 

aSirt^e. ^un ffat ei ene 

&aat mebl 3eg er faa ftorf, fom ^un; ei ^Uer 
(St Sivet mig faa Kert 3eg er ben femte! 

©venb» ^Mb ffaC vi nu? «^vab(Fa( viet? ^^ £ife^ 
iDu b«oner btg! ^ bet fottebe«! — -.^a fan feg^ 
J^a tdti ieg vove big? — Cg fan {eg n«gte 
SDen ib^nbe bin ^ie(p? — Sja jeg fortvtvUr! 3. (StHilb. 257 

S i fe. Ztt-tt mit iv», bu (frger foi, tu <B(o(tel 

9lienbe £))>trim 

f^tUt AttttbfcR; 3cn< eaøøe* ffffere og f iff etlnbet, 
a>e Sorrige. 

Jtnub« «^(v Ceter, &tkx, IBøm! «f)ec er min %øbn 
l)d "Sagget — Saaben ub! — SrifT; bratx; £)anpfel 
»elfommen ^n til 4>^mf<Bxb\ ^ 

({»an begpnber, tneb be anbreé^ S^ktp, at (Cybe fBaaben tfb). 
7(nberg. 2}e(f ommen 1 

§Ru ^ar {eg <^a6«. * - 

€it)enb. Saf/ evig Itat, o «^tmme(^ 

Cføm frelfk mig^ og bog enbnu ben ene! 

SSagg'e. £)et gafler/ fom jeg feer. Si ^ (ka Oiøef 
^ 9)toQeren6, ^9ortt( t)t tKite. bubne, . 
6aa{h(^ bht $reng fortalte od bet U^eCb. 

JT n u b. ?Ru,iBrøbre, f riff om »orb ! — æiCSloeret, ^Tnber« I — 
Sriff; €ijenb! 

® De nb (t bet ^att gAitee 1 ^Baobeu). 

£e)> vel, min Sife/ og tilgtt) migl 
jt n u b (i b^ b«n fprtnger t SSaaben). 
jDu/ ®untlbl |fo(b oe gobt S^i varmt/ og møb ol 
^eb Jtrufet i btn 2)j9r; bet fan be^j9t>edl 
Stu oOe S)lanb fom een ! nu treC meb Jtr<rfter ! 

(be begbwbe åt ttt), 
©n tt n b* gébfag bem, ^Detl ®ub I SSeffierm bem,. gf^ber 1 
(Sifmit og Sijrerinberne fotbeele fig i to $obe yaa @tranbbtebbeH}. 

Stfff rne* ^oveté mc^gtfge iBetvindet, 

a;al til !B/eIgen i btn J?(teml 
mtmagt! grib Crfanenf tinget 
»eb en oortbig nbjlraft mmt 

17 258 2- fe)al&.. ' 

SoKciie iØiibcm Stge ébigl 

Z>99( ei læn^ti 

®ete Xa%, 
3)anfee Z)retige! 
Siffettttbcnic Øfir htt eivfté oiildc Jaber^ 
- %et bit it>tt til 9ort (Sfrig! 
^pb^ at ^aaiet ei forlaber 
2)011/ fom b«<tbe fttn paa big! 
%ølUnt i Stfabcn* 9Iii et Xtbl 
Cbber, (Hoe big! 

Ktce!, meb $iib, 
OtafC og tnpbig! 

'Z)annem(rnbl bet gielbet nif* * 
fdtwt €legt, bit 'gtwn jfd 9<rre 
Zauftt^ (Xocø, og (iertf fom bn. 
%HUnt i $8«abeii. VSe SRanb, 

Otair og (tgel . . 

Sot intt iauhl 
gor min yigel 
Sifferinbernr, (Rftt $ob, fornem oor Alage! 

®ti( ben^ qoc(( ben fnart i £9(1! 
etrotb/ og oinb, og til tilbage! 
iRpb btn Geiet oeb oort Srpfll 
ffoKene i SBaabetu 6t(rrfe'S:agI 
^nmateé ^onel 

Sbti(Kané Sbtonel 
(Saabeq. fbm/ fot fRobotnben« og IBtlgetneé &^% ^«t 9Mtm 
i^at et ®Ug, t<rt forbi bet omtalte Sfl^é,MM nogen .£ib af 
^gte, og Soifeneé maab fan iffe botee mere, fj9renb.be/ pa« 
iC^iemoeien/ igfen f^at matt ben fomme ^pntX 
Jtfferne og Sifterinberne. ' 
O .^pntd! fom h$b ti a( elfPe oor Sterile, 
> D frelé bm, be SSMel bejEierm bem, be SBebfte! 

2)it $ub gao bm ^iefbeb, bit^ fSinf gao bem $aab» 
SBefElcrm bem, fora, felo paa ben rafenbe iBf Ige, 
fM Qlfgrnnbftt« 23eie, faa oittige f/?lge 3« et>atb» 259: 

2te Jttfritøtebf mut og »e HMM tHååhl 
£) 9)nt|Nivl oor STobcr! oor ^omtiatM SenbArl 
- £) (Pmii bftn, font baglta fotttoltgr ffnbe 

Sio, »(Tt^b, og eo(l i bit fhifltbate efM! 
Cott SRofb^! w etottbeb! vot idatit til ietti 
O f Al bine fttmmaibe SBirlgn b« tkere , 
Sof 6(rael og b< mobtgfle tmntmianM 2)gbr 

(IBMbftt begpnbet Igim nt Kioe fert). 
Stfrttne. ^^imtttd! imfet (i oortøie? 

ttør ot rrocbet Ølfmt af.J^aobt 
écittl eiotbe fra ben i^r! / 
fym ^t (J9rtoott foage fRaait ' 
f oRene i øaiben« ^tt font icg! 
9libbmg frtgC/ 
6ifni«nb4 £cg! 
- ure Uge! 
Siff erittkerni» i^imlen fiae tt( oore togmv 
eeietftilbe toe be (ftem, 
i^g doge be taftt.mMCf 
^(b og etcbe fflge bem! 
follgi« cBiibem SgeniMbd £9<t: 
Seibeng Sigetl 

eieffattbé Jtoit! 
i^ombef« Viger! 
f iffff nu SØblf i^b, wr fKoeg og Øicebet 

i^tb bit dottr gfbeilebl * 

i^Ib big, Seit/ font (an betr<tbe 
6{eaanb41pfteltge93teb! 
ffoffene t Sggben. 9toe et Gtrva! 
6fem«nbg Olcrber: 
€tob og 6^00/ 
Jbuny og^^^ber! 
StfrerinbetttC 3tt bn yajEe J^lte^GCat^ 

3ir/ oor 9}en! tit til oot tirtti! 
eient bitt ooetonnbne %att, 
t ®Um ben oeb ooc ømme 93amt! 

golfene t Sgaben. gdf? t Sanbl ^ i 

6eter Itmtec! 

17* 260 3/et)^tbv 

<2)c flMfinge i iani, H ^tdp^ ben ^fmsdtige Sfibl^rttbiw df !()««beit. 
9mxlb, &t ^ Sirt^ pmfavne f^ata m btt Fiertig(te, giibeOiim 
beriNM itnbet armene og lebfage f)m tangfomt til berc«. ^pttr. 
2)e feto/ fom l^ave rebbet ijam, føtge efter* 3meben^ betre g««er 
fn fifl' ftnge Sifferne og SI|Bennberne:) 
£) 6<ierl 9«tt leoer* ^n^ rolige Øie 
ifton fmtle til Sorbeiv og prife ben^fie; 

SfW^ ^mtt fan foolme af ^aaf> og af Wnfb. 
Cittfaoner barn 2)a9nemarr; '(^rbige Sønner I 
& ffler bet J^iertT/ Mé Sanfen belønneiv 

j^tg fBarme gtengielber ben (tblefle 2)9b ! ; , 

(SifPerne og Slf^etinbcrhe gaaé)» S t e b t é^ ct n b ( t tt 9* 

<€ntep(abfen er, i benne ^nNtng, tn &t9,4^aa ben oenjtre Stbe 
af £etet* ^aa ben l^fire ®ibe feer mon etterne/ og ttgejfor bliver 
tnan Ølimt af Stronben Mer igiennem i^ptterne« eroDMn. Iftt 
^irt op/ og bet er en jTiøn ^oraarg^ 2)agi 

gemte £))>tritt* 

SUng« Jtntfb* eoenb« IBtrtbe. Eifer Snnilb* 
ønberg. S^omaé« 

® tt n i I b* «^er, IBjOrtt/ ^er bringe t)i ^ot Sien* «^ng <^terte, 
fDtaajIee fbr iKirmt i bet; ^an trocr at ftT^tbt 
SDIebliPainlnger og Hot ^trgob^ebg Ølebffab, 
Sorbi be glabe giorbe ^oob be burbe/ 
<^ang gobe «&ierte foolmer af et SorfTag; 
•^rtil Di to ^ar f^axt, ^tnib ^Der bj^t ftxXre. 
SD^en et ttlfrebg paaflaaer f)An at fotfi^ge, 
£)m 3 maafFee r>il føle ^am. Qi vil t)( 
Xfffaae j^om benne S&øn. Sii mb for. fiffert/ 
3 troer fom t>i og aUe 6rat>e Dan|Ee* X^om4& Ct mui, 't&iMrcbtgfiar! ii mtév^itii SRoberl 
S> jn«c«ec — friet bojr N» K9 •*- 3 Sebfel 
^^9ab Kd ^c tomft/ tr et et.bttfHgt Soefhs; 
2>et uar ett SSøR/ en tocig fiSen. Seg tc^gte 
^11 falig Epfl af bent, font gat) mig £iapL* :;, . 
£) bette @m, font 3 ^c t»^^e . 

Hf ^r>tt$ gribfTe et)orrg/ bet et bo^ ebet^l 
S (ettet mtø fot benne Sajl! o fftenfet 
aStn @ie( bet ^aé, ben Ktfeot opfpfb^ 
2>og noget af fin ^ligt! t>m Srpb at eribe , ' 

S)e aWp, be bebfle S>an|fed dummer, 
Øom be ^at enbt nitn Sfngfll. --r ^eg t>eeb l^t^ab U^(b #«• 
S>et @u(b/ 3 bieigebe, fan ju{i betaU 
6t 95unbgam, og en ^b, og I^^Ktb 3 l^tugf, 
^g^ffienfr mig ben S^eUyfl at befotbtt 
2)en bpbigjle, ben ^elbtgfte Sotening* 

6t)enb*. 3eg troet big, atme Sen! bet fan ei^t^i \ 
2)in <^n{tgt, at fotnortme o^*^ 

Jlnub* tIRig unbret^ 

^otfot bu et ^at ^omgt btn $ung i SItirtfet/ 
SSi Eoffemab fot t)ore fianffe ®iiemambl 

@un ilb»^ JDtt efi fot^aatb/ min Jtmtb! 
' Sttt^e« 3<g 9^ ^ t^nfTe« 

SCet) bet mig unbt at ftMitt fot oé otte >«% 

Jtnub* 2)iv SSitt^e? 

Xnbet«. a)tt? 

(Sun i Ib. •^otfotittftbtt^miniDotter? . 

2 i fe (fom f^at talt noget offibeé meb (ut ®fflcr}. 
æcfiebet aSirt^e benne Spfi. 3eg looet, 
«£)un {t)atet fom ^un bi^* \ 

®r)enb. IBeU Dt bi( l^øte. 

Jtnub. iDtin ^fDtening bog ufPabt. 

S9itt^e« 249C PSf ^^^ SSobet? Stf2 . $. 9x>ab* 

Cflttn U» (Ii§r»tt tMNHMte uf Mr ZortrrX 
i^Mb t>B bu {Qont ? 3(g iMr obftmtt 3cg imftt 
^ Øongen om tti tM tonortrt Sip!ct» — 
2r(gioe(; Søm! imii Xftet giø? mig foaqiNii; 
PS 93ifeii er 4un loctt 

Anuk CH^na teiv twr Øtmifb! . 

' ØlomaiKe* 
ØB eMer^Snil my tAartt i SOmmf, 

Og IPrea ptn i^telp tU ijtømiekii. 
€n St^et ^fite Sttgten« 6Umm<; 

Og ffvn^tr fig, og ftefflr bm. 
,,«f fam pUf fRotN^aveM sere, 

^m gtob et ieg, frm fielfle b^l 
^or ^viM« tfiftin^ M«be fiere I 

iDe jEal hefter tMtme mig.'* 
9gg i^btRebe ^n gribf ben Vmte; 

pg (tftotob Qgget ben »eb Slet: 
j^ff gramme $«aiib» fom tog mm fOontti^ 
. S)v\ gavft b« mjg mit tHanbebrortt 

93ir t^e. ^(({Blober, jeg fotfbiaet btii®anj|| -^ bo^troer jeg, 
^t ^ierte tremgte minbil lt( ben Srinbrtng« ; 
Z)et et mig bybt^ num^ for bybt mbptmte^ 
3ft IBUrngtl er faa grum fbm étonti og $9i9(ge« 
»eb eat>n af bet, foiti uigeti fon tmbtMtte^ 
£)g b(ot t^b bag(ig Stang ttt onbreé. SKebi^nr« 
S3tfb Sivet big ()o< o«/ fom fiør m Skaget, 
<Si (mger 8tt», btot Xummet for at (et)e* 
2)etfof/ o gtenrmebel unb bine »enner 
^ep ^^anbling, fom bn tcoer faa gobi og ffimfom^ 
S3eeb bem ei feto fotbet))e ben \>ib 9lib^^eb! 
Z>m 2>anfre« £io er ei tUfUg, og troe mi(u 
^r aSinbing et ^am ith, om iffe ^aanllg^ ' 
©om ei ^an« tjalgte giitringgDei tiiii^^u 
2)ctfpt Øene o<^ bin %gt! 2)it ei)>, btn ØfeAe SSax biffe iSiiti%Mb nof. JDen 6tibe J^immtl, 
®om fre(fle btg/ ffal (»rge for oé anbr<v 

Jtnub* 2)et vor min SSrub/ mm bme ^$t, fom tiiCte! 
£lmfa}>tt mtg! @fem vor Smfli — Srum noar btg ipfiei:! 
^Jtuu( frtfl i mm &9iil ^iHib mon jeg agter 
X>fn Øtotm, bet hiaftt fra faa gobt et .^iørne? 

®unUb. iDu feer ba, Sctmmebe! mit jDrb flabfar^t, 
Tit vore 85^n tntr eet meb 06*^ Xitgiv mig 
iDe (SléM SaaiH, fom bu feer mig fcelbe. 
Xroe mig^ bet er ei @to(t^eb af min Øeier$ 
6i ^Ber, at ieg baattig ^u(be tomfe/ 
2(t (lig en 7(bf<rrb tnir foa jlor og ftelben* ' 

3eg veeb for M, *at ^r til Sanb«/ be fiefie 
JBifi fvarte big, fom~ vi ^or fiKirt. 2>u feer (un 
6tt fRoSer« ømme Srpb! — i>mfcjf>n mig, Sirtl[)e! v 

3;^oma<» ^f a(t er fftønt og 9l>ptr(igtt 3eg ene ~-. 
2t(gtwr mig! — jeg er nebtryft, t>eemobig, 
«^to fpne« mig/ f)ciiø ffam^b >eb mit Sorflog. 
2)og var bet meent faa veU <^al uar.mit <i^ierte 
6tg felv^ben minbfle 2>røm bevibfl om @iengiarrb, 
2>a bi^fl bet i min S3arml -1- Æ)og net, nmueligt! 
jDet fan ei (igne CSttlb veb 2>9b, ei ^f Ser 
gorn^rrme foa retff af^e So{(« 3eg t<rn(te : ' 
2kt Ian af^ietpe h\fft$,9tt^, fom ^ia()» big, i 

£)g trøfte^m/ og. ^afiig^ fanimenfnptte 
3:0 uAlt ^r. 2)et uar min'^olte ®r<rbt. 
£)g/afl t^vi flat ben røbed mig? og Xummer 
gocmøtfe bifféé Sei? ^a^ bet er bittert! 
•&V0 ffa( na enbe ben? <^t>o fon; ^vo vi( bet? 

©tette 05 fi.bfle Cptrim 
Cbelbtem« 2fe Sorrige. 
C b e I ^ i e m . Sen Jpimnal, fom be floeUe faa. — SSlgioer^ 
Om jeg for fri, fom ubefienbe, begierec S64 .3. 9t>øi\i, 

(tn Ibttl, m tingt jDen, af Unm aSettpfls 
SE^i SeOpft er be 9ShM Xmfl om Z)9bec! ^ 
3^9 fito ^V/ Mb en t^betfe, fornummet ' 
en See( af bet/ S tvettf^ om; bet anbet 
J^ (Stoud berettet mig. ,9lu er mit iØnfft^ 
aHin S5øn/ Qt bet, mtt ootme ^ierte fgitt, 
JDet^ •Rimten Dtbner t min &iti, maa f)i9xtél 

Jtnub. S3t w\> t\, ^oo bu ej{. 
' £)beK)iemt (?n ©anjf* 

Anub. SSetiCælbal 

£)be I ^ t e m, 2(t bu, min SSen! tilbøbf^ ^tnib bu formcKt^bi 
SU btfle^ Ste(, t>at ^ligt. 2>in mttme 3t)er 
SorftbUr ben; bit iw Dat t^o^rb at fretfe^ 
JDq at be Jtief fe tjøbme t^ bit ^orftas, ' 
jDg ffpe bih ®at»e meer, enb *^aabM \5tumnier/ 
£)et tMr Slatut ^06 bem, 09 ei uventet. ^ 

4?bert &tøt>gran af bit ®ob«^ fom bn paattKmgfi^ brm, 
&tal ^aflig b^t nebtrptN bem, 03 nmfne 
^en Spfl/ be npbe, ben, be blot attraaebe: 
2)it' ^ili, bin aiatt, bin @(abe« reene Xiian. 
Hi ^Uer unbre^ ieg, om (lige ^rter 
SSit 9xnmt ffg t>eb ^mt et fpnligt (Siengtelb. 
SE^i (bdb er fFiønt, fom Spbene egne @traa(erl 
iDg Sanlen om et @ibl?4B(i{ ti( jBinbhtg 
Son at befFpgge ben! — Set oeeb SletfPapu. -r, 
2>og, SSrobre! bøb t)or ^(igt, at oi mobtage 
2)en ubegierte fiin, fom «^imYen ffienler. 

@ u n i ( b. Si (^ar mobtoget ben. 

DbetlS)iem. »Set beeb ieg, 9$bUI 

2)og naar tør ^tf^t Drage ®ub og (tge: 
•&olb op! ^t er mig nofl meer Diffeg ifh! 
£)g ^ar Di ei (^06 0^ en tierlig IRober? 

®Denb. %|)Dor? 

Jtnub* 4!)mlfen? 3- dPalb. ' ^ 26S 

2>et par bet« ^ie fRtt, bet« fijel^ bfté f&y, 

3(t (ønne X)9b, fom ^t btfhoffe Saflec. ' 

Se( maa ben ømmefie bimt SBjøbtt fltppt 

Det SSoanb^ ^Doit>tb ()un ^oCber 06; og frpdtføm ^ 

Settoe wc Sobftic tU oé^ fe(t> og ^kmlén, 

%gx bi fan naae^bcn itene S)pb/ ben AUbe/ 

<6ppraf al (enM egte (B(aiibi itb^rAnmet; 

3Dog (offec ^un enbnu — ei 0$, et JtieHe, "^ 

Se'naae ben felt) 5 -^ men tww fuage" fBwbre, 

^m iMtt ^nn, 09 er bet ^eqbeé SSelforb 

Zt (ebe bem berl^n beb 89øn og 2øfiter, 

ajeb flFfert «^aa6, X)eb Sipe om anbre« @iengi4r(b» 

£)g 3/ fom nu bo^ fnHe ))eb at fø(e^ 

^t fe(» ben fKrnimfte brant eber« 2)age, 

Ubmerfte fig t)eb grumty ufr^gtet 83an()e(b^ 

$|^eb 2:ab af ått, »eb Stag af ^aabtod etffo«) 

£>g t»t( 3 ,be(, at ^^mmebe ftal ffge: . 

2)e 7(rme ^oebrebe bet fiolte 2>anmarl 

SDleb 0(anbfen af en (rbet S)aab^ — og ttebfonf 

3 9løb 09 ®org, fom 2>amnarf et ^ar Hnbret? 

Anub. aStft 9te( er 2)anfll og bor (am Øt^rfr tienttf jl^ 
Z)er, naar ieg- (ører be^ tør fnpe mob 2$anmarf 1 
£)g (t)ab bet bøb; bør ei fbtfmaae«, bet oeeb iegl 
2)og ())or/ og noar/ og f)ryøb bet ffa( tUbpbe, 
£)f tit en Xrøfi og anbre tit £>)mtttntrtng/ 
3^t, •^rre! bet er titeer^ enb jeg begriber. 

2)bel||tem. S3itb, at M alt ubfirafte ftne 3(rm# 
Zil ^iftpl — ^i mftgtigt er bet« Sin(/ og eMg 
2)e(d tat>fé 2ot» til ftne rige @ønner: 
Ht ffatte tit be AieHe« 2>pb; at troe bet 
Sutl aSetmagtd 9(igt/ at pbe bem ben tife, 
^n 2>rit>t, og féit) ben @i(anb6/ fom ®ulb fart gtbe» 
«f)e(b mig, at 9iigbom bUt) min Sob! og at jeg 266 3- ewtt* 

Sar Mtt, øt |0^ SDottmarft Sløfii O iBc3brel 

S) nn\)et tni{ ben SkOffl at aMpbe 

®aa øm en SDtoter« S9ttb! Seg ^r oMpbt bec! 

^(t ^ar jeg nebCagt ^o|$ min SSen |>aa (Baarbeti, 

•^Dab ®aci^ og Saab/' og SScpatq^efcnib (an fofb ; 

£)g til vor 9nber6 og be to gtetffafbe/ 

Gom (i<Hi tog cn^Mt ^m JDeel i Saren, 

€t .^arber$::2;egn/ af fanune SSiierb/ fom eber«, 

£)9f tU et €!peU for SSøvne^aSøm, ffoi oarli^ 

SnbtU ben flbfie af be Sent er iorbet, 

^a benne iDag ben fZtønne 2)aab6 Grinbring, 

Sornpe^ t)eb fomme ^nt |>aa 2)anmartt SSifaOu 

7((t bette ^ar }eg førget for. Skt, Srøbte! 

•fKir 2)9ben og mit S^belanb befalt mtg. . 

>®Denb. 2>tt jDrb/ o Sremmebel vor ftort og ^rljgr; 
2Rett bet b,efl^cter m ' 

Jlnub. ' 3eg troer, Deb piraten! 

^Kin ®te( er SBo^ SVoar var ieg faa qvtnbagtig? 
Soragt mig ti, forbi bu feer mtn Saare! 
.^tHib fPa( jeg '{bare big? SEaef bu t>or 3(nberd!' 

Xnber«. Seg føUr bet/ bu e^ ben <rb(e £attb«manb, 
.^''\)ororo vor !Ben fortalte fw* — JRetfaJne! 
étøt/ ()vab bu vt(! )Du fiar forrient ben @(erbe, 
7(t ^ietpe brave iDannemo^nbi 3eg twUt, 
Tit vrage fligt/ vae Uot ^aarbnatfet @toit(ieb. 

(Suntlb. 2>et var Uffiønfombeb og Srob^ mob «^tmUn! 

Jtnub (tager&betbinttt^anben). SEat^bri^ve SRonb! 

©venb. aSi taffe big/ bu ?®«e! 

HU' a3or æaore taHer big I 

£)be(^tem/ Si mig/ men ^onroarti 

<Sr ei bete Sefi i S)ag? JSeg W befj^tget/ 
Tit vi/ veb ®ang/ og et fortroligt SBorger/ , 
£)g vore ^tgerd £i^/ veb rafTe Danbfe/ 
Aan jlutte ben. S>erfi>r/ 3 brave f&rebrel SU t>t^ nu sfrnime dit, 09 bfot (cinbte 

i^ Amnmet nagn ci btii tRob; - ' 

^ S}Wt S^Ub kfntgtir adle 6nkIc, 
Cg 9rf^ tmrmot cisnhtfT Mob; 
fBag 2>anii&ADngfiig tiygge i^cg« 
er mobne 2)9beré fttc^giu 
«Ue« tBag a)tme^ngrBé tsvgge i&cgtt 
Or mobne 2)9be(« Søbceegn« 
Øimttb. £) Srom^b! ^ot bn, vié i^aa ^ftber, 
fioftrofig ftto meb vogte iHar, 
Sirt bele big imefrem Øtobet, 

Bm 3otben ^t og i^len fpaoer ; 
3 Sf^geen «f btn ^annebob 
^CiHimmet' bn bet cgtt fDlob* 
91(e. 3 ttfbggen iif vot 3)4nneb95 
"^ &po«tme¥ frombcb (vgte SDlob« 

Vnbtr^. i^vot emitl af i>tmlén fpnlig UmnetP 
Slib. SnbRgt og «Ecfi|Teii«eb, 
6om dvte Robet« tafU eonner 
3 ^tøvft AIogfTab« tnrøge 3i(b; 
j^ Sitgbom^ asmf er XM^ frpb, 
^ SotorbM 9lob M i»eltei2)9b. 
9llle» 93eb æiWbonig Sen, 9ort 9lorben« %tpi, 

SorcrbM QRob til J^tel^b. 
Si fe« iCH^or 9Kob fnn fotbnm (»nbe fntelte 

2)e (ieffe ettolbmøerg (aatbe Kåtm, 
2>er (vikl ber belonneé ^Itt, 
'Cnbi^tt fom føt^ i Qlp^é STrm« 
2)e 2>an{re Rigere Aistltø^eb 
er 31b, fom Jtiet^ t<rnbeé veb« 
91 1 le« Z)e Z)anffe ipigetg At«rltgbeb 

(Sr Slb, fom Xtefbeb tombeé oeb. 
600 nb« i^ot tnfenb fiønne Sobfpor tete 
lOeftebne IDvberg varme ^en 26d ' S- e»clb. 

(bl banrb Wfmti til QStt, 

t)8 ^aa^et bøb ^m fcige bent 
tpM ZanmMé mmbrriøe Jt^Vr 
®)>aa< gåret felo fnn iKoeé og S^. 
fSUe. 9a« Z>a«m4rB mtnbertge Jtpft • • 

epaåt ^atct feto fun (Hocd »g Spfl:« 
iBirtlfe, ^oc IBrøbrc eapt^eé om at bøbe 
9aa nbeftenbte SBrøtceé iCob; 
Sjiwt J^Mh og ifttd|> og ^lebynf mebf 
SortobleQén i 3>fbeii« ®ab: 
Q3«b 2>ané Knp^abctigr Sareb, 
Qt ®otg og Dnblf ab ene t«b. 
Q(I(e» fiicb 2>atié oeti(Fabe{ige SBreb 

et ®»tg og jDiibfCab ene rftb« 
Xnub. O eljBte i^ao! bin iKanbe t«nber 

€^m rafFe ©icrrtng i ooce $B(ob; 
2>in 93o(ge t^oerbet SBr^ft og i^ccnberr 
T>xn £tfft utotbet $aab og SDtob. 
{) 9corb=$ao! bit oor Oloeé og Epfl, 
' Z)ic fprfiblec 3Ib i :^nfeeé SBrpft* 
Øde* ' O 9lotb-$ao! bn ooc &Utt og £9(i> 
2)n ipmhkt 3(b i 3)anjFeé iBrod« 
fine ^Xanbfolfene. 3 gotbne eietter, fmiler ti'pgge! 

^uné i bm etottbeb/ ff (obUae 6tta«b{ 
9((e Senen timmetnc i^oil eot3 1 6f it Ibnnger« efpggel 

; f&«t eirig ^Ue^ Sobelanbl * 
fltan^foirene, C Sanwart ocer be Sffbl^ fiiml 
Srtteuttmmerne« Cg aOe f^ecfe big og bent! 

IB Ur. O 'S>anmar(/ o«r be SSbM istemt ^ 
Cg aSe prtfe big og bemi. 

(^ngefpillfet tnM meb 2)anbMf tifttc og ^iBertnbec). 3. (Soalb. 269. 

(«f gWcnif/ anben i}anbUnd femte Oprrin). 

«^att^ ^irrge ^amtebe faa fafl, 
Vt @ot^en^ «^ie(m 09 *^Urnt frraf{; 
2>a fan! ^i^r^ftfnbKlgt.øpet^ oj SRalt 
3 91^3 09 Eamp, 
'^rpe; fifreg tte, flpe, ^t)a6 Ppgft fdnl 
.^1^0 jtaatt fbt S^anmdrfe 6()rtf!tan * ^ 
3 Jtamp? 

9}ie(^ 3ue( gat> ^gt pda (Stormene ^rag: 

élu er tf t SiD ! 
^an ^eifrbe bet tjobe ^la^, 
Cg (løg paå Jfenbeti ©fag « Cfctor/ ' ' ' , 
Sa fheg bt t)J9it b(ant &totmax9 S3rags 

(Ru er bet 21b f 
gfpe; fFreg be, ^^ev, fom web et ©KuU 
^vo fan be^aoe for jDanmorFd 3nel 

3 Øcrte? 
X> 9{orb^a9, Qlimt of a3#( brøb 

2)in vmU ©ft^:, 
:t)a tpebe it«mper ti( bit €f!iøb; 
S^i meb ^am t^nte ©frce! og 2>i^, 
$ta HaUtn fyntu Hxaal, fom itøb 

Sm tptfe ei^e: 
Sra ^anmatf (pner SlorbenfFMb; 
J^oer itu ffa i <&tmlen6 S3o(b, . . , 

O« PP«8 
2)u SattfTee Set tit 9loH og !D{agt^ 

©ortiabne ^at>l 
IPfobtag bin Sen, fom uforfagt 
2:9< mjebe gatefi meb Soragt^ i27o _ S. ewit). 

Gacr ftat, fotn K tnø^ Stormene ^agit, 
Goctlobni <^t>l 
/ £>d rafF iglennem 2acm og 6pU^ 
jDg Xamf og ®eiec føec m^ til 
a*in OkaDf Øt O m a n C e. 

(«f giireme, tre^te^9altbGng flertc Oi^trfn^ 
£tbni @ttnm iMmbter font ^({i L jQoeC 

€aa tonfefulb/ 
«^fnbi< «^terte tnir Sop/ ^nbee ungi GM 

Sar ptm>H éulb« 
O togt % mit 93arn/ for be fatfle tRonbfbffl 
Siben dimt)er mebet meb &iKe$@ttoec 

SB;b ^M« Steb! 
jDa ^eoebe« Sø(gett^ og JBanbet fber 

. ^&aa brobt afiifk 
£> t)ogt big, mit S9arn, fbc be fatfFe aVaubfotfl 
etiøn ^avmanb ftg of af ^at)et fliéb, 

SBeftobt meb Xong. 
^M (pit ut fierligt^ ^n« Slale «ar fjøb^ 

Gom ^tfifx^ iUong: 
<tben ®unoer, bu martrer mig 2)ag og 9tai, 

SReb eifJov« 3b; 
SRit ^ierte Danfmorgter; min Øiel er mat. 

£) tnrr bog miibl 
X>u rette mig tun bin fnee&oibe 3tim^ 

^a ©øerøanb« Sroe; 
eaa tcpKet jeg ben til min ircmbenbe 'SSarm, 

@aa faaer jeg Øloe. 
fiben (Swiverl mit ©rpjl, bag fft ^oaijbe ©fieO 

6r Uøbt og ømt i .^ Xrofaft er mit 9Iaiit/ mm ttfunfUete ØM ~ 

Cg et btg min Titm tH faa flor Sbtt^a^ v . ^ - 

/ æi aSffft og 3t^e, ' 

etm •^t^mattb/ faa fTpnb btg/' faa fom Am^ 09 ta^ 
^tn Us%t to! . 

4^n tf^t ^nbe fra ben ftetfe ^b^ 

@(ab t>eb fin ©»ig. - ' 

€5om ®torm »or ^an« gatter. — SWen Jiffeme graeb 
æeb ®ttnber6 Stig« 

-3D iwgt btg^ mit JBarn, for be falflfe SRwibfi^!- O b e, 

3 tirtenbe ©fpggeiv 

3 SRørte; fom Stofér ttb^rfbe^ 
^t9or øangerfleti bpgger/ 

&g.<|t»ibrenbe ryber ftn Stebe/ 

{^twr fpruMenbe aSorfh 

Gnart bpffe/ fnart tnrtfe 
6amoeneme6 ^nbling, ben fi»lenbe 6!fta(b/ 

SReb flebd' eenøri^lenbe Salb; 
•^r «^orbeite ixølt 

SRob @(ooen« (etf|>rtngenbe CSønnet/ 
-£)g pufiey og fdlt 

2>en Ktgbom/ i ^t)i(!en be ji^nrnr/ 
' «^or fDIejeren fpnger 

93lant gptbene iD^nger^ •*)9lBngjleb, b^or ©Dolb etr Zih levebe onber mange ®i«tt5 og 
£egemés£tbelfer, ligger paa Stranbp^en imeaem Xiøbettbavn og . 
i&eljingirr. 272 , 3. «»att* 

jDs tftOte'ffn etat, ^9 ei)toflce Ilt SUoi 
SU ben, fora ^ar ttmt l^nt ^aab: 

J^ot ^urtfenbt Sbøl^n 

S9eflr)u(pe ben SSanbrtC/ ^trfe ft>it 
Snart {Ktrenbe føtget 

SReb «&e(ftnge6 graanenbc «^^te, 

enart unbcenbe gaflet 

S3(<int etove af STJafter, 
Pg focffer^ og (ienber ben Sremmebe« Sfagr 

jDg glemmer ben ^(benbe Sag: . 

4^or €rnfømme6 Hft, . 

SBenfFabe(tg (inbrenbe Ølummet^ 
Sit bjøb-en Eotjife 

gorglemme fin fiertrge Jlumiøer; 

«^oor ®(<rbet ttirmile 

/Den SBanbrenbt «^t)((e, 
«^Dot 8tung(teb inb^egner ben xtttf^t Syfi » 

2)lc f^fbte Samænen mit SCrpfi* 
t^oc Jtummee og @merte 

Sanbt glabe bit 2(ftrpf/ btt «^/ 
SDet orblefle ^ierte, . , ^ 

^3 ^t>ect et mebttbenbe 41>ie$ 

4^u aSenlig^eb prpbec 

Z)e fhengefie 2)pber/ 
iDet tjopte min ®ang, og Un unbcenbe &h^\ 

&a^ ®ten(pb af @labtttn€ £of* 
3eg faae bine Slconer, 

jD TRmagt! — og fiiitebe lomge^ 
frøen tidige Xoner 

Soec giennem be }ttvenbe @troenge. 

«^vect S3(ab/ f)t>or mit S>\t 

Sanbt $c<rg af ben «^j9ie, 
jDpflammebe ®te(en^ — ba ]»opte nutn ®angl 

iDa rajle ben mégtige JUang. 3. et)afc* '273 

D aSerbener« 'Jober! 

&M fang Ifs "» btt etftrfel bu IDi|€! 
®ub! — fom SRpttabet/ 

6ee> @t9t>et fan bdtt 

X)tn Stigbom, btn 9@re, 
iDin ®ob(»eb, o Sabcr! *- faa fang jeg/ bé SrpB^ 

SScøb Sftberned b«t)enbe ^pb* 
Jpffafige ©tgter> 

@om Øtoben tnb6A tH fin .09m> 
SU Dénitge ^Migtir/ . 

2U Stt^6, foM S^b^t beif^tte I 

G^Ktubér forhémnté 

4>aM brijltgé ©tetetmé/ 
&g ^imlt forfamUtS omfring ^ant; og Syjl 

Ubbrebe« i 2)letimf!et6 $&tpjl. 

S9eh btt> font atteni 

Sremfalbte ben Spjl af min ØnMctéi 
6iig: ^— Aan min (Samoene 

Ubbrebe ftn Epfl t bit «^tertel 

J5 pig mig> »eninbe! • 

Jtan @angéné ^ubinbc 
åSeb fmertenbe Soner betønné bet Gftøb, 

i^bbraf min gpffattg^eb ftob? ^»etfopttrife af Stabat iriater dolorosa. 
' Jtorfet^ fomi ben fhenge S^ber^ 
IBreb og fotbnenbe forlaber, 

Sirber fD^irjam meb fin Øraob. , 
Sorben fpotter meb ^an^ Smerte; 
Jtnn ben l^mme SAoberd •^ierte 

©uWet bøit mob ©langen« 58raab. 

18 274 3> <S»aIt). 

TCtl ttt «9aa6, bitt é^R; becøt^et! 
jD ^twr faacfti ^t>oc bebrøM 

' 6r bu ^mtt}e(fign«bel 
Sttlfen^ !Rober! bid/ bu gromme; 
Sraf et ®im(Iag af be JDommc/ 
Gom nebflog ben ^^eKige! 

O, ^t)etn ec fct ^aarb tU Zaait; 
Sø(e6M mob Øtcig/ fom faare 

6t faa ømt, faa tietKgt Ørpil? 
6(ba Soriettelfemeé ®(<rbe^ 
Soare! — Seg, 09 jeg t>a gtceb^ 

Seb SRorial bebe Syft 

9mme !D7ober/ mtb bit StM 
WX ies fbcjTe, ^oab ben ^z\t 
%<iiioS,% mig ttt @aKg^éb. 
iSeg i^it f^le meb bit »^iette 
' «^oec en ®trime/ Ij^oei; en ^XMXit^ 
' ®om min &9nb^ ^orfonet (eeb» 

SRen o <8ttbl o SiM« ititbel 

Xan feg? t>i( ieg? Im jeg t)i(be? 

<^ab fotmooet jeg uben 2)igt 

Øieni mit IBrpfl; ba «^ao af ©loebe! 

Jtnué migl fiptf mig tit at grebe 

SSeb ben^ Stat?, fom frelfle migi 
i 
•^eOigth/ bin 9laabe ))rente 

£a ^n leeb/ og jeg fortiente, 

jDpbt i min fottofle ®irt! 

{ab xaM toarebtenbte 5b\t 

eet, ^t>or b^tt bm Gi^ig^jø^ie 

Jtiøbte Øi^nben« nfle Xrort! ^ 

tOicnd jeg letter/ tab mit t^tette 
€mette oeb min 3efu ®mctu, •3* i5»aip% 275 SM hin Vngl^, Uff^Tbisjie! 
t>a iDn, imber Zimn^té 2orbeit> 
t^nøte til en €Spot fpr Sorteo^ 

SU et 9)lao{ ^>r ^Oxbel 

tab mtg blanbe Saareflober 
9Reb 2)tn fjRtberfmifie aRober! 

£er mig Witiami ^U Gfrig! 
SRpb, at jeg, c^ ieg focfpnber, 
i^m\> Z)u leebfi ftr Serbend iSpnbert 

Sti)i 03 fed l()at 2>eer i Sig. 

9Ren/ naar mine £dare ctnbe, 
Sab ititg brufne, bj^e^ forfDtnbe 

3 bit &t>e(d af Aiertig^eb! 
Srelfi/ og ttp^ fot ^tméné Sne, 
Sab min &Ut beemibig fEue 

S)en, ^\>ii 2>øb {eg fcetfle« beb) 

^A bit Jtot^ betegn mit »^iertel 
jDg meb @caab/ men fatig Ømerte^ 

2>an min ®(e( tit @ob()eb« ^riUI 
^en ben famme Ttaabe bpbe 
Zaaren ^ofbe op at fIpbC; 

3 bin @(arbeé ^arnbiilt 
5(men. ^^lelfer t)cb ben l^cUige 5teabt)ete, 

ID b e. 

fBnrtre, t^tié et ben @tanb«? -« 6eer 3 bet gerrige 
9uiinir^<rr, fom mtn @iel gpfenbe fvømmei: i, 
9tu ba Slaabené «^øCb feftlig nebfit^er fra 
»ecbner« Somme — fra ^am/ unbei l^^xi ^ttM S?tn( 

18* 276 ' ' 3. fit><i{\>,^ 

Spfete trobfente TiatA fonf i en ^M 9)at? 
eiis/ bu Talige %M\ tlkt om mi, tun een . 
, Jlnirtet blaiit btg, fom fhcf, Urnge 6ortt)ettbt fca ®tjw, 
Wt ubttnfenbe tøc jKrte paå ©Urten« »erbi 
£) ^n tore niig fnatt; ^tw beil ubj^ber ben 
etrtm af ®traa(er? bet ^^, font {eg omfyenbeS af; , 
giu ba 2JllfFirab{|eb« IBub ^iwenbé nccmier ftg 
SU mtd Sre(|té/ tit mig 3ocb«@ub, ben 6t>igrb 
;Den {Retf«nrbige6.a3en? ncermet fig jttrenbe 
Unber JttetUg^b« aRagt> aattbelj9l af min grpb, 
SReb Socfoningeit« Jtolf i (ttt ubfbafté «&aanb? 

£) focto(f mij tnit ®pnt i3m bet maafFee (un er 
»eemob« rpi^nW ©ug, Jtri^éréri« bampenbe . - 
mtU JRegn, forti miri ©Jel fnIeUet bortflpber i? 
er bet bifle min SaK SBibiier^ fom brflPi^enbe 
9ht ftmMU, og mi flette mob iimi ®tcimi? 
6itg migr er bet maaffee 2;aarer; foni bUnbe mig? 
eiler muligt min 2Canb> bruffen af fremmebe 
@(<rber^ ft>tm(er og Uot fluinrenbe (eger meb 
Ctore efpggk af @ub -^ fa«g fom Sfcael, 
2>a ^tt bcømmenbé faae ®!aberen6 SSei ^rneb? 
eiffte, flig bog^ o flig/ nu bå min brombrhbé 
Stfbe sittér/og mat fUrber beb 9>agtén6 S3Cob:' . 
eSpnfer Sorben ei bort? Vobneø et «^im(ene? 
£) jeg føler! ieg feer! jD bet er^geti S>tgm, 
Snut fmnbenbe 4(Umt! S^t jeg omfavner big/ 
SRin forbarmer! min (Sub! H^i, fom ben gv^anettbt 
2aage> eit)enee 2)ragt, £iUietnee !Rattef!iu(; 
Gem ben fme(ter> o @oeI! t bine ®tmajer6 QlaxM; 
6aa bortfiimJrer/ faa fliper Jlierlig^eb« jDragt af ®Jøt?. 
D jeg feer ben ei meer !* 3Be bit matte ®roii(^ 
Srebené gif|)enbe a3ub, tffe ben gplbne XM\ 
^am (jin feer jeg, ^am feli>! 3((magt< eenbaame Cån 
^am, fom bpbt af fin Si3arm6 bunbljlfé !DlifFunb^eir '2. etiaUb. '277 

fctmbrOd^^U tt( mig Sd^tU/ mig ISjørfet« JErcr, 

Stig fttt éiettbel --^ ^>n fe(i», fom fra ^ Scoiu ffreg 

!R€^ ttt migr tit en prml f)mbc mis i fRattene SKlUm! 

SKim min SSrobet! tot> Øe^vl 9ttbe min D((nmieré ^im 

aKcb fin ®raabt |net> ftt S5(øb! imfie iftig e^fete JBei! 

Sbob me^ fmeltrabe €itt(, Ibab mig at ^(ge btnl 

^^dOt mi fa{l, noor feg gMf ttl^t mig^ noar jeg fol^f 

%ar mil 6fi^ iiieb et(^ert Ottmt af {XetfortMg^,^ 

3«nibt af tnbftobe Sipnbl tempeb uttftteUg 

9Ieb Ufytknhmf mob mig I twmg mig tt( .^imreé Srpb! 

«^am fUn feer {eg, ttxn (Kim I »^rltg fremtctnet ^ > 
Xf fttt gcaonenbe et^l ®tjøvetø trpfa^ SBen! 
^m omfovilfjc min {8iel{ og minf stttenbe 
ifrme fylbe^ af Øttbl beter ^amfélv^ fom' nu 
Jtiettig totter fit fl^ryjl, ^ber bt( fmUenbe 
3U min £or(e af tiiibl 2>ienbe l^mtger ieg 
9eb bet« aabnebt 8^lb, ^ffer et fteelg af tto! 
9R«tt igiimtem f&i Øraab ^rrer mit Iftie paco 
«^Dett velffgnenbt 6miil, fom meb ben S^ige« 
9Z«gf«jDcb ftger mig 1)øitx eiffte, btn Øiet er fttl(t! $øbt 1747^ p<ui Xaarui^goarb t>eb iSiborg, bøb^ 1829« 9lebenflaAcnbe 
etptUx ete tagne af b^né: @tore og gobe $anbUtigcr« %i^ltxnt af Jj^oxnhtL 
^ Tfaret 1775 inbfhanbebe et Ø!ib imellem 9ii(er(eterne «&odi« 
bet og eiØtngebeC p^a Jtronborg Kmt« ®nbet; fom Mr b<« 
fiemttit ®fc>tkmb meb JBpg/ førbeg af en engeCjf^ipper^ 
X^omo« Stmm, og ^obe fbroben ^m enbnu ^m 9ltanb om« f^oA. Dm oot wi 6fte?aami in mørt og ftomMnbt 9iiii at 
^t|fc i((9ne(lgi fReimefFft tnaa(tf frtfir faa liaacfr m CSKrbne« 
S>f venttb« bm tfut jDdgenØ ^bibnib, for at fct ^))or ^ 
IHIM/ 09 (^ Jpaab J^ hmht gtøre (tg om (Ketettng, Sia$m 
fpnti bf faae ftg et fiSøfféflttb fra Sanbet og taabii om ^i^. 
83i^ biffe pnFeltge Slaab forfamlebe SBjønbinif af ^uunha og 
{BiKiagrbrf (ig paa &tranblbrebbett» S^ fatte Sgaobe 4* f»f at 
?of omboi;br mm Øtocmen bWo t^b at rafr fda flortf^ at bff 
ft t)ar mueftgt at tmge {gtmmm. jDfte giorbt be Sorfi^ bm 
paa; tum^tft^m mMpffebee; be ntoattt ^r Øang i>cn6t 
titbagø uben at tiaae bec^ *&enftgt; 3mib(ertib jiobe be arm? 
€ft(>brubne paa aSraget o\)ec(abte tt( b«m fetv. Xrgrtfebe af 
fprrige ^^t$ %bribf« ubmottebt af J^utbe, »^uoBn og 3(|ige|l« 
tabte be ffter^aanbcn SRQb ^g Bt^th, og pyttAe biebe neb t)cb 
&tben af ^inanben« ^n yaa.Sfkfcmibbagm twreoleiite ®K|h 
Vfteti og é^t^rmanben tiiboge« , ØtprmanbeR/ fbrfonM t^eb at 
fee ^igcne omfmg 9$, beffttttebe ba at antienbi be pfEt Xrof* 
(tr« ^an ^aobe titbage, pao-at fwnme i Sanb. ^11 otnAmebe 
efipperevi fogbe ^am SomW og faf^be f?g beipaa ub* SHeis 
neppf tKtr Ian flonimen . nogle %o»nt nb fca SSroget fSør .et 
^tU flpbenbe 2j:«e jiøbte paa (larn; bet (nnfcbe ^an< «^09eb^ 
ian fanf. 2(tte biffe 9n(elig^ ^^m taacMf SSønbetne )kui 
^tranb^rebbcn tnrve XUflnere tU, Sn^t)er @€ene (abl^e Ci^rt 
beni« 2>enne ftbfte fatte bem i faaban S3ebergf(fe, at be im 
npe begpnbte at becaabftaof om bet ba ei paa nogen ilRaabe 
jPtuIbe t?(ete ntucligt at rebbe @ftpperen, fom nu eene var ^ 
bage. $a tra(\bb^ f^em ^mtm^Um ^t\H^^ S^nfen# ^e^ 
ber Senfen, @t9enb Slagge, og Xtenefle^JtatUne 3en4 
Jar/en Pg ^benl^ ?)eterfen, atteaf ^CfvnUt, og forbanbi 
ftg til at r>Q^ bet alTecpberfle poa bel fibfte Sotfjø^g. jDe f<ette . 
^•i en SSaab/ lægge Zaux til, an{p«rnbe aUe ^rcefteiv orbeibe 
f^ frem.igiennem SBøigemev naae enbelig uk tU SBraget^ tage 
6ftpi>eten meb i Snoben/ aebeibe (Sg igkn lUbogf og bringe 
inim i tob Ml alminbeiig Q}(«be«. i&tn^|(tfubirt>e 3P7aiibi(et 2). SØtaUma. 52^9 

bttpati (dåren ep tt( <t <^6, ^or bt fotfa^Mé j^mtt eftxr 
bttf« fitffgé (!l9tte bet beb^ be flunbei xtMl (an fort eftee Um 
ttiobtodeti'i ^ronnmg^STtoVen, et &teb ber i 9}<rr^eii, ^tM)e 
^ati Mb om^pd9e(i9 9(ete ef(e^attben fff £h>; 4^e[6teb og 
•etprir tgiiem 2)a &({p|)eten «txir fottimen ti( ftd'Mt^^ o$ fm% 
btfle dobe %olf, font laube wm ftt 8tt) f>t at tcbbe fyint, (o$ 
^an f»m be 9^nqt, ^dn |)at>be ^o^ pg^ og bjø^ bem en Z)eet 
^eraf 9teh faa mobtge fom be fgt ^bbe tMTcet tiC at gaa# 
foren i IDtobe^ faa mgerin^ltige t^ace be nu* Se forlongbe in^ 
gen I5e(ønntng, men anfaae bet for^yiigt, at ^loe nhn^tt e» 
n(|fffeUg' Sftotilb fra SJjoben. £)og! bete« <rbCe ^anUinger for^ 
ttenbe iBetønmng og fS bm» fin inbfoibt banft 9)!anb/ fom 
fevéi ttben f»c S«beenelanbet, ba l^n |ød)e 9ovt«fltngen becom> 
gfOEbebe (^an fitg ot)ec line Sanbémtfnb/ og befluttebo at bife Um 
ben SWtønfom^eb^ ber tilforn' bent. 2t( ben 6nbe tigagbe^n. 
tn^oev af beMtynte fem-'9«¥|bner 05 3itg6ba(et faa Mmge be 
feoft SDilfe (^Deo npbe be nu oairtig« !Raac notgen af bem 
bøeP; "^al ^ane 3(np((vt befcd hieSem be obevtéoenb»,'Og ben; hit 
Wm fibf tUboge^ nybéc bf fUlbe 1)5 Stt^abalft^ tfatU^i po^ 
pn?i^ti^, ' . ' 

^enS SB^unlS SReif^ til ©t^nUttN 3Cw 161?, 

9xøuM^ f^atM i be oAre Æiber (agt nnbet fRotge <% l>m 
imh ^anbe( meb bette 3tige. ^ i Sibtn oar •^beien iøxu 
folben/ og ba be niotbi({e Stigfi Uiboiflebe« i JMge inb^tbe^ 
99^ Aqge m4b Sremnube, oae bHtf Sonb f^v en 3ib tt(t>m 
teent glemt, (tftet^aanbeni fom Ucofig^cne fagmdee, ^tA» 
man %ien begpnbt at tornfe betyao* Set tiac 3;ib efter anbe« 
gtort %tisføgpQ,a at opbage bet paa npp foe at oylroe ben f^Vi 
rige .^aifbet;. men iotfifSfni f^wM M^ tMrwt'foage« beeld 
tt^Ibige. G^ctfitan ben Skrbe, fom fe(t^ tMt aoroaagen og wh , 
fom> eg tiOueicl^ til at' /føtge for -^anb^fond ZttDei^/ CnObe 
IHevtbe at b«c Dar faaban en «^anbe»bei tH, vben at fn|te 5ttQ £>. JNItltd,. 

(m MMbt, ^oir lo^ Ncf^r ^ ff?^ onbrn gim gtrM ihm 
«t befeUe ioxibH, mm fornemmelig 1619^ ^ ^ M to ^te 
ubteebe^ fatte Soyitamen 3e»f ^Xml tit ctt ffrr bent/ 09 g4» 
(Kim SBefiiiltog tU, et olefnf at (efée CScvntonb ftt^ rø Saqpon« 
^i^paa ten nocbbefK^f ®ibe, men fontemmeiig at rftnfvge 
om bei; tm^ ftr^beg en.lBei ttofben pm 3(menf(( tU 7((ieiu 
fDhmt (ogbf ub I SRai aRoonei^ ^n fiptfbt 9|> fp^i Sftrbtet« 
get Sam^ mb i •^bfon^, 4^ <|tbeibt^ (fg ftem. giemeni 
JDrtotféii fto eit Jtyfi til en onben. ^( i^i^ fdtn planttbe 
^ fin Jtongeg Slapn og JBoaben/ og ga^ Gtebefnf ^wtu. 

^ benne SSei txire be oUetfbe oftie i ^<{tt mellMii Sf^n oj[ 
(eeb m^ af <utbe ^ ^totm^. pen ^n ( ®eyteii(bec SStaos: 
neb b(ei> bet enbnit Decte. 9tpft, .Xoag^ fg @ne^g togf meec 
M meec til. ^ funbe ei ubbolbe ^tm (omgete; be moottf 
(øgf til fcmb/ (g traf ii\b \ en «^uf unber Øwiland« frooo 
^{aturen fpnteg fac^ got fom tibb«et» ipe foae ^c (us^ 3ig, 
@(o^ 9g >i(b( )PQr: intet SRennefPe og intet €Spor tit aRen<! 
Iieflef t ^^ i SBangel af ^ebce maatte be f^x oe(ge becrC 
itJintertrie^ og PfPiiit {n mifbfre ^acfm« Xtbiil enmi at (fi^ 
Vib^e eller ^nbe tilbage, 

Sia bftte tm befluttet^ fMbe b^ bereé. &f|be faa ^t op 
jfaa {anbft^om, mueligt. 2)e fatte 5BolDer{ tiben om bent, fbt 
at ^inbre 3feti fra' at fløbe i^aa og befPabige bent: be bpgb? |i^ 
(O fmaa «^9tter )»a 8anbet; og ba alting faa(ebe6 tMtr fat i 
^tpb/. ffoge be ftg til {Rol^^ 4 benne tN(be og nbfbo^ 6gn^ 

i^e f^jle SJintermaaneber gt( |^en uben ot be m(rtfcbf ftnre 
fBefofttl^bebef enb bem^^, be (nnbe fotrmob^ ftg. S^fet ^it faa 
3agt/^ be fEibe SEnetne, liater« Ølpyer og ^bet XMM: be til« 
, (oDebe flg Øtetter. berof, og bifie fbrfriflebe bem»\ SKfn ffte^ 
^^t^taiio.ooptK .bereg 9lj9b..3Dag foe ^ag* Jlulbf 0$ Hveic tog 
til. . ^^^eg'SBiin^ bered Ql og S3iirttbet)iiit fM i gdbone. ipe 
moottf ^t|ggi bet i ^t^ner .og| tie bet txb 3ibeii, ff r b^ (unbe 
ti;^ noget ^etaf, og naar bet enb im qtfoet, oare Jti«ftermf fbraoffiRgcte SSygbomme^ og ^JDibøninnie bfmtøbeifge. 8M 
^Qsa^ bf bragt abffUtgf eorgfoiftfec mtb ftg; . iim bere« %tUt 
flkt og 9>r<ril Dovf (blonbt be fjørfit^ fbm bi9be; og efkit,bai| 
Mt .mgnif.^crforflpb ftg[ ^4 at b<r^( be ftt^ !R^r, iHk 
*tttgf bfiii i WfHig 5|ib, 

£^t ^^^ftf mon o^tfaa ^t)bf at ^aabe tH ix^ Sfocaaret og 
miibtt^l^*' IDnineffmji mm ubtit at mibbrtiige bi 8iclnti|» 
seiv mon labbe t^tnlet ^bommm b(e« eabnii aCminbeii^etf 
ogifasltøm; ^ i^iidtcb af[e ttben S9iffie(i be bøbe bort een 
t^mkm faa qt ( 3i<nu 9)?iumfb tMce et (ler^ tUboge af ajit 
SAmbifo^ paa ^ge efibcne etib ThxX, og tbenbe &llb(^ 
fotf, jDet iHirebe^et Urage ffrenb ogfaa be bieue angrebne og 
wmntU fiitit, fPtunf pa« et af @fibene/ og be oiibre i en af 
«&9»<SIK* 2)er roae be ^n at f unbe ^(pe ^tuanbeftf 0^ tibefi 
at fui^ ftvie ^ie(|> af no^tir 

SRiinf^ fom f^e ^atri)( Vu|l e( tt{\>#ne< aiob^ bigynUf 
Ott fvrfi at et)iv({ 0^ £ib og Stebnfn^; bog fonrftrcbebeg ^ 
i(fe* Øaafnart f^an merfrbe tø angreben, g<orbf ^ fm 2kkg« 
bog f«rbtg^ (agbf ben:fra flg^ ffrev en €>tbbt^ Ivoci.^^ balt 
^ bec.^ji lanbe^e b^p paa ^t^tt, tit .^an tnlbe bes^rav^ f^^ 
Segeme/ øg fenbe f^tit 2)agbQg ttt Aongen af Xioimarf ; og ba 
oU bet iK\c i p^ben^ lagbe ^an jtg frte ^ i ea Jtrog \ 
eVbetf o| »^tebe (In ajj^b^ ; ' 

,.2)ett iiatrtif og Vben ^iv| b^ft ^ t>i^/ jun ei en anbei| 
9ldge, en^^nn ^aatbesf entt ®vsbommeti fttt, l^w$bt breoet ^am 
af Seiet, 2>e fbfle, fom par bortbjøbe, (aae enbnu pmfrtng \ 
éftbet itbegtti^ebej t^t PMnl (^vbe i be fib(le iDage ei ^v( 
@^M<f np( ti^ot 9^^ ^V ^^^ 2)ifié fig Qbbrebte faa uta<m 
(eltg en ^tanf , at ^Obxnt,^ faa f^g fon^ fyin »ar^ moatte |am(fi 
aUe be Xtttftttf fytm enbnu vat tilbage^ og frpbt frem paof 
SkrtM/ f>rnj9}et meb at bøe ber, iocbi ^an im i fu| iCvbic 
time. (unbe gonbe en friire Sufu tiene. iDa biffe fornam dt fRunf enbnu )»at ttt, trøbc bt ttb 
tU d&t oi (l\<ap f)tim ifailb* |>an Uei» gtab uh at frt 
km, 09 be veb at funiie ^k(^' f^(mi be opmuntteie ^manb^K 
lil'at taf&.@iib/ 09 tHe (ab^ SRobet* fatbt/ SDerpaa tofte bt 
ttb i Øneftt/ 09 opgcat)^be Utter 09 Stebber^ fte at ftae ®aff 
m; tirSrbecqviegetfe, 09 bem' 9aafunb ^laCp 'bem tgkn tU 
i^fbmh, fcia at be^nben føee Sib funbe fagé 09 fiffe f^n tflf»m; 
9)tt*ib(eut wr yatfen« Xib nogenlunbe b^<|bem tU StltegitefTe. 
Olen l^vocleb^d t)09e ffg ub/ tre !D{anb aUene i et ®M, 09 ttb 
i .ben tnibe Sjve, f rå ffimtfonbtkJDanmarf? %am^t»^^ztl^ 
lenbe^ ber be^øDebeif f^orrfe ®le(e tun tU at t«nle tet))aa* fKen 
SBimf Pi ^nf itt>enbe Qlib^fM totbe enbo9 voi^e fl^ i ben, #9 
^aate At.otmsombe.ben. $e arbeibebft Isenge for at fdAe bet 
»inbfb af ®Wene nb fra Stunbelf; be fliffebe beijpeut-M 
bebfle be (unbe; be anraabbe ©ubr-om •^Ib 09 ItØ, 9j; gavt 
fl9 bere(tet foa- StAfm i 3u(it IDtaant b. ttfibet (umkbé« om 
foo? Stoen i mier enb % SDlaanebet. Cnatt (lob bet faft i Sfeff/ 
fiiart bi^b be( fbc^totmen; SSunt meb fint tvettbeiSotf maoittt 
faagot fom nben iD|>l^øt ^0091 09 arbeibe t^b Soerel, Deb 6eK 
(en? I t>^b 9om))ent SRen enbeltg '^m be Srugten af ben« 
nt):øttebe i(Sof|; - Z)e tonbebe t;nbet ^orae, 09 lom ftben iTeb 
Ul S\ah£vl^^n. i^WtuM ^oDbe* paa benne SUiJft ubfiaæt faa 
meget^ at f)an l^avbe txrret at unbfFplbe, om ^an ffben eftes 
IjrM? ftpgtct trnta fot Øøe 09 gteifer. SBten tverttmob f nb^ 
m om ^am, 'at )^an ffben efter et nlum giC tii ®M fom en 
f ie( SRanb i Jtrtgen;' men ffa( ^nbøg^ba bennf t^ar tU (Snbe^ 
(at)^ opmuntret. noøte ^el^amb og-førmuenbé iBorgece i Jttø^ 
Utifyim t\i at q^rette et SelfTab, of tibreebe DNnbe @ftbefom 
f uibe ^aae faor n^e tU Sri^nranb unber ^ane SCnfjOfiét/ bn fyin 
tioebe nn at f ftnbe f^fiiøe IpfØeftgwe* Øtibene b(etM bragte t 
€£tanlL . ^tttnf.tMtc fonsbtg at gaae om {&urb tgiem ffiien I bet 
famme Ueo ^an fyg 09 bøbe, 09 birmek falbC VnlUgget bort* ^3 •I • • • * z 

^ 1 1) a r b © t o p m. 

tm 1749 i ^M^ iSnI»(»raifM(aIeti< bfb 1794. V«rc 3mRac tirog pv« faUen ^^\% 
3t( 9{orrtg gand 6our6 monne jlanbes 

fBUinbt @u(bbranb^ Jt(ippec ^n fanbc fin ®W| 
£)fi: t)anfeb faa blobifi| en ^<tnbe. 

^xx SinKac bwci otjet ??«%«« bfa^l . ^ . 

Sot ØvenjTe ^enge at fkibej 
i^iorCpe bt'd (Sub! bu viefeltg ma^^ 

3 Ororffet foc 9lormanben btbe« 
SSaapm fftn^nei^ om CRatten Ue^ 
' 2>é aSovcp jaot [qdteltg triUe^ 
f n ^at>fr« pp af JBaitbtt jlegi 

4ton fpaaebe <^rr BinHac ilbes 

i^l^enb om/ venb pm/ bu ®(ot{Te S^a^H 
SDft flie(beF ^t 2it> faa faj^ej ' ^ , .^ , 

^ommfc btt ttt g?p?tig, jej figet -fbf fanb^ 
{Ret a(b!^3 tiu fommer tilbage." 

^Ceb te bin @ang^ to giftig« 3;ro(t|l 

TCltiben^ bu fpaatc om UlpCfec} 
ganger feg big engang i SScilb/ ^ ,, 

3eg (abet big f)ugge i etpffec*'* 

i^n fet(eb i tujxgh b^n feileb, i tre| / 
SKeb aft pt ^prebe gølgej ''>3)oi ^et B((taii9M fBifsttfttileb tittt^ir ftg i Qt^ttet 1612 t ben 
^almaVffe Jtrtg. 2)enne .iDtfe bttmøte Sormambfne p«a en 
SRaabt fom nationalfAng. 284 & etctnu 

jDtti ftccte SRocgen ^n 9lorrig møn ftc, 
3«j|.tH( bet |((^ foc|)f%e* 

)Bci^ 9loi?i«bar6 iJtpflet ^(in fipreb ,txt ianh, 

6cftotenbe ftg for en St<?t^> 
•^am fufgte ftorten ^unbrebe SRotib, 
* 4^pm ZHf ^t^ jpnbt i Øinbe* 

^ fficmbte 09 brombte^ ^t)pr bf brog frem^ 
Zl goffcret moftne be frirttfej 

Clbtngené TTfrnogt rørte fi bem, 
$e fpotteb htn grorbenbe @nfe. . 

JBdrnet hU\} brorbt t SRoberend &ftøb/ 

(Saa mUMi^ bet enb frntfeb; 
fReo ^pgtet om benne jammet 03 QTøb 

SEil JMemen af Sanbet «eb. 
SJauneif ♦) Ipfle, o^i Subjliffen ♦♦) tøb 

Jrft ®wmbf *♦*) til norrmejie ®ranbe? . 
2)aren< bønner i ®fEut ei (røb^ 

^t mootte ^err ^l|iflar fanbe, 

//Øoibatfn ei; pbe paa itpngen« STog, 

SBt maae fefD Sanbet fbrf^aire; 
Socbanbet vorre bet 9iibbtngi^«I)i:og^ 

fJbni nu pt JBIpb t>a fpare!'^ ' 
)De fSønb^t af JBaage/ Sedføe og Som^ 

^cb ftåtptn évt i^a fRdffe, 
3 SBrebebpgb tUfammen fom: 

Pf^ ®co^te» t)i(be be fnatte. •)b« e. æeb fom ant(cnbte^ frit ^øj til j^øi for 9t ttlfienbegtoc 

Sienben^ Slnfomit. 
**) b. e. en nteb viéff Xegn msrfet 9ul eolet JQep/ fom fortov 

blev omlMiet i iBfigbctne, for nt fowweMMbé Wmiijni rit 

a4ngc eOet til &iKbet<( 8btr»ar. 
•*•) giabo. e. etom. 285 

Zsn mhntSb$*)in løtntnétk, 

Gom man monne Jtrmgéh faOes 
goujen**) ffynber ftg bet forbi: 

3 ben fa 9ienbmi.f foIM* 

Sttflen (ornger ét mett paå Sto^ 

«^tfi ffgtet gilaa^<rtbebe GCpne; 
!>Iflfen***) opløftet fft mbe ©fnrfl/ 

£)g Déntet meb tantgfel ftt Sftyttt. 

2>et ffrjié etub <^tc ^inRat glarbt, 

«^an briMeb 0$ opsat> fhi Xanbe; , 

•^ver Øfotte caobee^ ba £)6erflen fdfbt: 
,^®ub f:té ol af benne ttoanbel'' 

^Sreni SSønbet! Srém 3 SlorfFe SDIombf 

,/6(aaet neb, (laaer neb for Sobel"* 
2>a ønfPéb {7g SScotten t^tem idten, 
. Jpan tMr et ret ryfiig tUmobé, 
fReb hø^ Jtroppé b(e9 Jtrih^M {hf ei> 

2)e giatine fir nol at abe) 
2)et Uttfibomoblob/ fom>r ubfM, 

jDe ecotjTe 9iå^^ bégrorbé« 
ti nogen (ebenbe '&vtl font ^teni/ 

€!om funbr {tn SanMmanb fottaOe/ 
i^r fajTligt bet ei^at bef4g^ htm, 

2)er boé bUmbi 9lorrige# Sielbe« 
6nb fnetfer cti ®imé påå fatitihé ®te^ 

®om !Rorge« Uoennet mon true. 
See b^t en 9lormanb, fom et bUoer ^eb, 

Øaa tit (Kind {)ine ben fhtei «) en iBiv'rg eibe. 

••} en jbr eb, (otn (ø ber tgienuem Ønlbbranbébabn. 
•••jiiflpgabett. 286 & etom. 

%ahtU : 

9 bf fbr JDyreite faa erefufte ©age, 
€^om fom og 0<iflig giF igien/ 
$fcg roener: t be gplbne étibéx, 
i)a Sprene, fra SBiøme titbtif fBfibef/ 
Sra .^)>ale inbtU nroibfh SRu^tnge^ ... 
fBefab ^otnuft, og funbe bebre ta(e» 
6nb ilørjléDeUn af Mc ^Ibnr« 2mtm.i 

3 bcnn^ faa briKante ijtlber 
e\n Siepubltf JCon^ SøDe fammenfaCber/ > 
Og fø^r: «r^^^c opmffrffetn. ^jøre till 
@c rigtigt epøv^imaai jeg ubfcrtte )>tU 
4^W) bet befoarer bebft f)ah ffai en Siiger uant/ 
Cg bette 9Ia»n er ingen iiben $6re/* 

Ctt^w giør tau« (th »gierne rpbbelig, 
jDg i bet gf^be ^ah t^tmfln ftg, 
2tt ^rtfen Mteer ^an«. 25et pore tetttebé ^ 
^oblem fremjltaer ffg! />^Mb'ee l^ct florrfejle* 
3 Berbcn? SEarnfcr t>e(, JB^rntiae ! far 3 tale/*^— 
•^enf lØtifM fremfom førft, en fior ^ottticu«/ 
Gom ^aabebe at fttirU oeb et ^ubi 
X>en jfoité ^r«mle* ^an »ifteb meb fftt J^U, 
Slebbaieb fig for tmn, og ubbrøb 
S &vfa«8 o\>tt farome« Araftet^ 
€om noget ^otfor art bet &t)enbe er nM 
Sbntpgettg at flit)e eftet 
^an taabtt, pegfnbe tit Suten^ ®aht 
„^0 ^at vel flige flmnt 2:a^nber? 
SKon Wogen SWage tit be Sener fienber, 
2>ei; (Iprfe, og be J«øer, ber prpbe benne 2ab?'' 
©om gammcCt^ofmanb t)ibjie f)m, 
Zt ^tltxie be ®tore vel be^^agrr} (i.&tma. 287 

^n6 9t<se( wc: Secøm Mn fioemmnb/ 

£)ø bu ^and •^imr tU Mn Ssorbnl fbar jnbrogm ' 

Z>e anbre ^t benurcfeb l9tffv<ti« Stflf . 
XH« .nii^ ingen ®kl af anben aRcntx« mc»> 
fOleii «itbcfig frfmfbb en maget «^unb ttfftbft 
jDg faalte obe((9bt(: /^2>et ec be CStocee f(B^e^ ^ ' 

Ht (øre og at taaU €^anb(ebem ** 

Gn i$nH n «e( fltfcf, men •^Heren 
6c enbntt ftttthtt, ^iin fnufet fuie Stenbet^ 
9Ren benne 6teC ($g »^terte or)ert)inb^t» 
^ fntgec fig t l^\>er en S«fhimg inb^ 
:fKM OMibom g{ø( Somufitett Wn^ 
Sg 2)9ben torrgettS/ 2>én iøtfr fe(b,.fom gif 
3 Jtonp meb ®iemg(eb, nwb fanbfeltge i^^tv, . 

einr. brabeUg ubitolbt foa mange 2>yiler, 
S>g alrib ©eier.ftf; 
^ f#ar6 i et farligt iOiieSttt 
Hf Smiger^ og er (ec en u«fe( Jlcpjler. 
aRott liénbec ^^n^^en, nion (abec og af|f|^t 
i^on« faiffe JCunji^ og^.for et giftigt iD^t 
^m.^otbet; bog meb tnUigt i^tt 
Cn^tMc (ang Solfang, gtbec (iOce/ 
fRaat mon benborflc ®anb(eb flpet 
Sffg mig yaa (berg 6cfa(en(eb beraober/ 
P9..a(tf(iiflr. naabige ^(c Søbe! tyiob^x, 
Tit ^connien Ui'ec min.'' ^ Om »^lutbett Met^ én $iget^ 
^bmm mbx ^Stttoc ei et SSog^at) figer. 
TQt (vab (an rc^get ti(, ec bette, 
Tit fltebecen^ fom ncefi beb ^unben falv 
SQ(|i)»ifreb (om: ,;Du maget et meb Steltel 
fSHan feet foa ^ig, at ®anb(eb føbet «^ab, 
£>g at ben« SdCgmomb foae (un tibet !9tab!'! 288 tfl i el« % f c f (^' o »• 

^ i75i iJMmmtn, b$h 1883. 3)e to ftrfle ettnrr <ff to|« 
iie af kani ^og o« ben mennefMtgr 9{<it»t i fllstttnbdtgl^, ttec i^igefom iiogte aSenttffTec fittttéiU bet Cftftpe #g IBiHlt 
for bft Gjø'be, 09 aCbrtg ffiøtte om at iipbé betfe ganffe mitt, 
fUet iiben SSCanbittg n(rb nogfi af mobfat ttti fad gtM bcc 
Ogfad bem> beil fytug' ai elffe fotgettge SQitg/ inrihnie« téb ato 
Sotnjøieifer/ eOet font/ fot dt fumte npbé, maaé bf|xpe btm i 
Sdaret St bet/ forbi {Dtobféthihgen jior benne 9^bé(fe bH 
Hagetigere? forbi Øntagen blh)er befb ftiiere> |o mm %ab 
Ut ttbfoHbreg ^ at iibfue beti ^^onniitg/ bec om^pggetig et hib' 
fvø6t i fad megen' Øittertkb? og et bet titdaffeé Jtnnfbii dtaie 
øg ben S9e(!irfte(fe> mati béri finber^ fom ^t er fut egeti fBe« 
tønnitigl Xuitgfinbtge ^rfonet ffgéO gemeeiilig oj at iHrre b|^b» 
filnbcge* <Dien be iti ttøige befl«i)btge» SUm be enb (et dffkerte; 
jaa er bog i en^oer @ien{lanb/ foni rjoret betti/ tMått^ fom bé 
fornemmelig gbe^gt jfaof en t)ié«^bebfbrefitUitig/ meb IbtOm 
be f9^fTe(fme.ftg>/0g ^borttC b^ i eøero Ubehagelige/ Ungt mer^ 
enb i oe^agéKge/ Oiéhflahbe fittbé etof. 

eaaoibt Øøtgtnobig^ i 3!ent|)ciianientft ^ar fbi JSkat^ 
HiM bén aSétdnc^oUé; r>eb ^t^tl^ét iDrb man ttSigi (Hit 
Diaet betegne ben n(rtmére 3(drfag tiC failnhé/ paa en STi^ ba 
£)rgantdmend 2obe énbnu (un Itbet bdre befienbte, og ^pot^fet 
fom oftefl maatte f^Ibe JCienb^iertitngeré ®teb. Ttt et fort 
aSlob, fom mJln titftret) @alben6 Snbflpbelfe, ^ar et realt Ser« 
bo(b til benne ®em9tttepaffen()eb/ er alltget>el et uben nogen 
®runb, Itgefom at Suft og Slarrfttgémibbler igien fan gioe 99(os toft brnnt %am^ Cetfinbis^ og Sutigflttbfs^eb; fom ec 
en Ztlteiftisbcb tit at btMrlft Mj^ fiVrgeKae ^Unftanbt, flaaet 
bcrfbr gaitbfTe t>tfl i ft ®((ig« Serbinbelfé meb Stobet« 03 
Gaftenieé Ggcnflabec i t>oct Segeme; mm becfbr er bet et af« 
gtoct, om ei @mbet^ eKet iDcgontémen^ oprjnbeltge ^orm n 
ftibntt mete mtffom, faat)e( tii at mobfiaae fom tiC at git)e be 
t^Docte« Ttarfaget: est meb tot egen Statur« ^røfienbe Stetnmg. 

JCmigflitbtge ^ecfonet ere (igefaa \>ei følfomme fom letfm> 
bige: mm ^me6 S«(e(fer ece berfor bpbere^ forbi bet; ber i 
fii^r Oienflanb titbrager ftg bered &|>mirr(fom^/ et et noget. 
I^Vgttgt; fom SomøfeCfer^ mtn t^ebtKirenbe: og ba ben a(mtnb€< 
lige Sø^eet)ne er fammenfat af mange befpnberiige^ (igefom >bet 
^le 9ierDef9{iem af utallige minbrejDele/ ogen^i^et enfeUStert« 
tgien i Sorm og £liHititet fan txrre meget ferfFieatg fra ben 
onben; f2ui tab^ aUt ^mfKromenteté ^^momenet ftg ^af 
OMt^Mbet meget let begribe« 

&mH SBelancbolie i 2((minbeCig^eb et 6ejianbtg i fine 
2t(bøie(ig^ebet og SøUlf^v? foa giDed bet bog ogfaa en foran« 
ber{tg eller lunet Øjøirgmobig^eb; ber falbe« •^Vp<)t(^onbrie. 
SDenne gaaer unbertiben over til en ubftnrvenbe Si^fiig^eb, om« 
piftet ibettg @tenfianben fot |!n 2:i(bøie(tg^eb og ^(ffFpe, og 
f^ned et at rette ffg efter be famme 2oi^, fom anbre SRennefTet 
forboonUg fø(ge. Sl^i benne ttbefi(^ibig()eb er Sunete Jtienbe« 
mætti, og (Stunben bertit Sbiofpncrafie« 2>og et -^poc^on« 
brifien et Ictftnbig/ f^rbt ingen mrtMrtenbe ^Rpbetfe/ mm en 
Sote^iOtng øm ^t)ab bet i 'fig felt> et ppi»et(igt og gobt/ bøg 
oltib ^é ^m et hm J^etftenbe* SRen (igefom fBib øg Sbrp« 
finbigl^b/ i Sorening meb en (et^enbe ^^antajfe, fnart i en 
<Bien(lattb fnart i en anben btit^et enten {Begrebet \eir> tUn bet 
»øbfatte «aet/ foa tegiere« ^9po(^onbrifien vepeloiiø af Jtiecltg« 
^og «^: ^att«9raab og Satter betegne (^Mb bet tøcenflam 
bent et ^m {Niafaibenbe, og bet hurtige 89lif/ meb ^ot(M 
(cm giennemfhiet bem* 

19 290 . 9L Srefc^ott); 

. €n mtb SSet^ibjl^b og ffUfUyien fotbitnben M$a%tHs ^eMft 
falbee Stpbflf.e: beraf Sornøielft 09, cc benm nie9et ^ftig^ 
eiirbei £)cbcti ^omgere Srøietfeife. Sften, ba m t)cb 9^cax» 
taptta ^Uf» unberttt^n Itgcfoa lien;!/ ja ^rlece fan vmé af 
bet æifommcnbe mb af bet Slamxrrenbe, og/ ba bec et ^Oer 
i be Søletfer^ font begge fan fcem^rmge, ec nogen inbiwrte« 
Sotflief; faa betegner @tebe i en t>tbttofttgece fi9em«ree(fe*en< 
♦ver ^eftlg ©tnWlberHrgelfc ber teifet pg' df en tirfelig !RpbeIf^ 
SSen tWe (et foaer Sitelfen faa megen »^eftigt^b/ meb minbte 
man ^ar ®ienilanben fe(t> t SSeflbbelfe/ og iKe ftpgtet for at 
tabe ben. St ^edigt Xun^th, et SRoCergaOevte, et fmuR 
fanbffab fan becfor oel inberttg fbcnjrie/ men egentttg hlm \i 
førfi g(abe; naar noget faabant/ t)at bet enbog meget ringet«^ 
falber t vor egen 2ob» »^ber bet nogehffnbe/ at ^jvUbiu 
SSeftbbetfe bli)»e ligefaa ^cpfte,. faa {Feet bet tun, forbi tn t 
famme f^MV xth tornfe paa, at Di i bet tiafU moafke vttte 
bibe benne Stpbelfe berøt^ebe, og forbi Dt faalebeé forbinbe benne 
<8ietttlanb meb oé, fom om beir tJtrteUg tKic ))oc egen^ubgior« 
be en 2>cel af oi felv. 

@ or g er ligeCébeé eti ^efttg aSiifommelfe , bet iRe retfer 
fig af noget jDnbe, ber fpne^ pofttiH. og fan fnmbrtnge Ørne r te; 
men tun af et @obe< Xob eOer S3erøt)elfe. SBi førge otiet 
Gunb^eben« Sor(ii6/ men @9gbommen fe(t) fbrt)otbec iftnn 
emerte.. Si fpmpat^^ifere meb iwre SBenner« iib^fex, men 
bere< £øb giør oé bebrøt)fbt« 

(Sjtaben fpo^nber Jttoefterne^ borgen ^iafptt 
bem. 2)ennf Sirfnmg ^at)e be baabe paa &tet og 2egemt. 
a) SSel^Ageitge Sing pirre natur(igott6 tt( Sirffomt^b: og ba 
SKimteTJ)eb gtør oø ttltotettge til at anfee aUt SEtng fra ben 
fbrbeelagttgfh €>ibe/ faa ec bet intet Unber^ at xii muntre ogfm 
i^tii foretage ti tt^^tt anbet %6etbe/ og ftnbe o« berttt ftprf ebe. 
IDtuntre iKeunefFer ere berfbr gierne arberbfomme, førgmobtge 
Itbet Dirffomme/ f)r>ii Srpgt for SRangei ei >rtU brtuer ttxn. 
Soertimob ' giør ®orgen ol ^t>ert TCrbetbe fuurt» jDeni Cirf« 9L Zt^d)oto. 29% 

ttins et beri fbtfFteOtg fra Snrøt^n^/ W^ Oienfhnb t)t enbnu 
J^abt at ytfb«ni>t, ha borgen bertmob/ fem faaban, ^at intet 
at ^abe. tU^ffen ec fPeet, ^t»pr(ebe« r>U man faae bet ®ioctf 
tit Ugtocl? jDentrc Sorefiimnd br«6er ai Xtaft og Spfi til %t« 
pr<rhdetfe« Z>a @inbet Ibn e^ be^orftet meb ftt.Xab; uben fbc 
^ilfet intet fpne« «>i9ttgt, ^tKib^SSeiMtgegrunb tan bet b(^ ^M 
f$( at Dttfe? b) 2)enne Umtlfom^eb fttatUt ftg enbog tt( Sege« 
snet^ uo^faatltge $6etMrge(fer* ^l^m flaan mattere: j^inenei 
£9^ fbrbunlled, aUt Sianbfer f^^neé mtnbre ftaxpt. Sftttbe matt 
becaf maafFee flutte, at SBiUicné Snbfl^beffe paa btffé fe(t» e( 
ftøm enb man gemeentig troer? iDette {Iabfa1le6 og af anbrt/ 
fftønbt ffefbne erfaringer om 8}tSien6 ^rrebom otvr be 8)}ufr« 
kr, ber, font f. Cr* ^tertet, Deb Stober« etter onbre SSng« 
3isb«)trtoing ;fetteé i SBeoorgelfe. 

Deneg^ntUgfaa falbte Ør«beftiget tffttnfteff 
ben tit famme'®rab af <^eftig^eb, fom éorg i fam« 
me Sftemtrtf etfe. S 3(tmtnbelig()eb ere be behagelige gftetfer 
ti Itgefaa (brrte fom be ttbii^etige/ — tt fiort ^ntié, at SRen< 
wfkt$ dnbemaot ei er 9l9belfe — S(«ben6 SSirfninger fan 
berfor Det unbertiben tnrre meget »otbfommes men &orgen6 tr 
bet enbnu baabe langt tiere og mere* Tit en ptubfetig ®tacbe 
Ion s(oaU, fyiT 3tmniermann t fyati fSog om 6rfaren()eb6 
Slptte i tegeoibenfFaben meb abffiøige Srfartnger beviifl; mm 
Ifwt mange fiete Cnnbe mon et anfjøve^ ber torre, at Øorg fon 
bt«bel '3 6eg9^ 2ilfQrtbe ^ar {(fun bet f^e Snbtr^f faaban 
fiøfge. Øtorbm et en Spfiitb^ ber fnart abfpreber ftg/ og tibt ei 
engang eftertaber nogen JBarme titbage. 2>en føornee ficbfe 
»eb SSben, forbi bet SDtrfettge (tetben foarer tit vor forubfattebe 
Stening om Uté 9n^rtig^eb. iBi ere (pKetige, om bit, ber 
btitier igien; for^afftt 06 en ^(frebé^eb, ber afbrig^fan t>ffr« 
flabet^ dnbffifnbt borgen ogfaa fløt>eé meb Xiben« SlOfngbe; 
faa biObet ben 'bog Hh, fom Otirben/ paa ben fortorne Jttaft, 
men bliMt t)eb at nage berpaa inbtit Snbem 

19* ' 292 '91. Stef4>on>. 

2Ran %qx wnbrct fTg owr,. at QRfnneffee tc)»t Ugtø 
fan fnart @otgen font Glftben Stttm. 2>et er (angt 
fra, at ben S3cbr«t)ebe fiøger at flaae ftt Sab af Xanfeme: ^on 
dtøt (ts tt)erttmob al Sltb fbt at turce (Scinbctnsen^becaf/ og 
giørc ben ret (evenbe. . S3t betragte SiUebet af eijFte 9<rfoner, 
fom ere bøbe,,meb htn (!ørfie 3ntere(fe, bere« Eetmingec erc H 
bprebare, ffiønbt be oprq)pe eSorgen paa np. So^nna af Qapt 
(ten bebolbt ftn ®fma^(6/ ^^Utp ben før^, Sig ^6 ffg t en 
meget (ang 2tb, og vUbe et tittabe bet at begrat^e. 9or at 
begribe bette ©irrfpn tan a) i TCtnttnbetig^eb be^ 
m<rr(e<, at tn^m Sibenffab og Xffect føger at ^oU 
be ftg felD t^ebHge; beeté iniob iwr StOte, fbrmebeCfl bet 
(Sfrfle SnbtrpH J^efttg^, fom er MnfTeCigt at ubflette; beelé 
roeb Sforfet; forbi be ttbe^ge(tgf!e Sing tMrffe twr SBirffom^, 
og berveb frembringe S^elfer af t>or JCmfr, ber, fom faabanne, 
alttb ere behagelige* <^eraf retfer ffg ^o« aXange Cigetebétf en 
Spfl tt( Sårer og C^t^ntprer. SRangU vtrMige^ faa-temf>e tt, 
fom Z>on £l\)tpot/ meb U^prer^ fom bereé egen 9^n(atte ^ar 
ffabt, og banne ffg ftl\> ®orgen« og Srpgten^, ltgefaai>el fom 
®(irbené og «^aabet6, SormaoTe« b) S^eftige Ginbebe« 
t»«ge(fer (lanbie ot tvertimobvort eget {^temeb, og 
iMrtge berttt be mefl ufKiffenbe SStbb(er» &orgen fan ingen 
fornuftig •^enftgt ^at)e vbrn at tttfbt ffg, «éb at iøalH og 
fleme SorefHtttngen om bet jDnbe. SRtn, ifieben for bette SRtb* 
bel, fø^er ben at (yolbe ben forlorne Otenflanb tilbage, og gribe 
. ®f9ggtn/ naar 2egemet eSer bet {Reale er fbrf^itnbet fii^ not 
befMe ti ingen' Zitig, uben faatnbt fom Di fore^Ue b< fimme^ 
og bert^ forbinbe ben meb otf felo* 3 benne Zanfe jirabet 
bitt ®ørgenbe at git)e 3nbbtlbningen famme it» fom CSenfo« 
Cionen féip: og bette IptM iam tmbertibfn foa vel, at ^on benyoer 
forfalber til ®Darrmerie, ja tit 2(f|!nbtg^eb. 2>en før anfiorte 
£)ronning bragte bet bect faa vibt, at (^un ^olbc fia Oemai;^ for 
enbnn let^nbe, og, ba ^bee Salotifte tKir meget fb^, tillob 
^un ingen £M»e at betwgte Stget* e) 6o rg e n> ber i øvrigt 91. Zxtfd)oto. 293 

4flMr(ec øit tttoorM Øirffom^b/ fb^t ben ferrfiilTer (Tg SEobet 
fom ttOfteetrltgt/ l^ar intet anbet tilbage enb at an» 
ftccengiertnStibbUbnittséfraft/ for att)eb(igebolbe 
bt ft^age 2et)ntnflec af bet Soclorne; 2>en Socn>tr)lebe 
fitebec berfor tf!é at afVonrge ettet toge bet jDnbe, ^on anfeec 
fdr ttø))emnbeligt og ulorgeCigt/ men bebceibec f?g bog fi(t> bag« 
eftet benne S^rfømmerfe. 'iDe^t blotte SRiUigbeb/ af at bet 
VUiUf ^ih€ funnet tebbe«^ er ^am (iec at tcnfe yacg enbflijønbt 
benne 2an(e faatec. 

(Storbend og ®ocgen« ubv^otteS JtUnbetegn ere 
^Henbe eOer moUt jØine^ ZnfltfM Støbme eUcc fBlegbeb, 
emiit eSec SEaarer. SRen enbjTijntbt be 'narrmejle }(arfager til 
biffe Øerrfpner af Tfnatomten og ^^pfioiogien nogenCebeé ece 
befienbte; faa ec bet bog tngentunbe tlatt, ^\)otiétt$ fyim&lnH* ' 
beMTgelfer t)eb be bectft befhmte QBafTiner cUer iDrgantt: tm 
ftembringe btffé SSirfntnget/ eQet ^t)oi;foc enbt)er Ufftct iufl pttrec 
f%'faa benne / ei poa nogen anben iSRaabe. £)t)etbot^ebet ec 
Ttffectemeé Sfnbflpbelfe poa £egemet aabenbac/ bere« ubvocted 
iStienbetegn t>t|fe og beflemte, men cauffol Sorbinbelfen meflem 
begge bibinbtil fTiult. 3(ttigeue( et bet fott>ictebe SSegteb/ m 
becom f)we, foa ftact, at naar vi for førfie (Sang ffulbe fee 9Io« 
gen6 Ømici eller Slaarer, m(be m neppe bofbe bet f^ørfle for Ubtrp( af 
6org etter bet anbet af (Slorbe. £)en@|)tfnbing/ \)i f^% ben eiof* 
yelft/ Di btr biioe tHier, i^iiht rimeligoiie {frap laJ^ o^ formobe« 
|tx^ 3(arfagett bertil t»ar* £>m &taab iforr ere fiPtgenbe Cet« 
»tnget at bemarrfe: a) Den bpbefte @org er giern« 
ftum/.og taler ei engang t)eb 2aarer» 2>ené {Blegbeb ritber^ 
at SBlobet er fhnbfet i ftn Sart til ^berbelene: og beraf fonu 
mer bet, at Saarettrtelen ba ei ^Uer affonbcer benne aSorbfle* 
!Reb famme fommer ben fbrrige eder enbou ftavre {Røbme 
tilbage, b) Xaarer røbe @oagbeb/ noar N of^ og «eb 
ben mtnbib tetlig^eb ubgpbe«/ men re(atcb Øtprfe^ naor lun 
be trigtigfb fan ubpreffe Utn, t)eb btNlte f\?age ^ttfoner \>if^ 
Uegne og hibot jbtmme. Z>en fBtfeé og J^eltené Saaret, fon^ 
Scftt^'e ot»er SecufaCerø; ere betfor nberff beti^benbe. S>igtetne 294 / S. Sr^fd^on)* 

lob« t)er uttbertibnt be ftør^ SR<mb grobe, mm fnn odninbc* 
lige Snientimre bv^^ ^^^^^ ttbg9be Zaaceflcømme. 9taat 9ivc%u 
ltué*laber «^ector fooUbee fcemiUfle ftg forSQ^ea« i )Drømmr/ 
faa tHkc felten tnc mere, men en fvag €>(pdge tun tilbage^ 
c) Zaavet lette itteøorgen, men ben Uttebe®otg 
tUlabet: Zaavtt igien at ctnbe. 2>et ^mebe DmM 
blitzer bemb frit; bet befiemte Srpil begpnbec atter uben $Be* 
fborrltg^ at ttbt>ibf ffg: Tlltfammen Siøtget af bet føt Znføtu. &m ^ilwaabigfytb og égenftnbigf^eb; {)et|fef9ge og 

2©rgicrrig^eb» 

Sri^ Spflen« UbfviftKtret bejlaae f^nemmeKg i Seftnxto« 
bigbeb og Sgenftnbigbeb* ®e(t^raabtgbebeten KbenfTabelig 
Ztlbøteltgb^b tii en ufornuftig Sirffomdeb. SRanget af JtuCtuc 
uiibfanger, SSaner forøge og fiprøe famme. 3(tte uopbragne og 
tciae !!Renne|fer ere berfbr feloraabige* £)m be enb ere@Iaoer, 
foa Ipbe be blot af Soang: bered Sorflanb og SiCbøieitgbeber 
fti^ bcingéd bog albrig unber Somnften« Sooe. 3a bti^bret 
man enb benne mttforflaaebe Srt()ebé Spji fra at pttre fu| pw 
en SRaabe, libbrpber ben be|lo mere paa en onbem 3 befpo« 
fiffe Stater maa man ofte tiUabe'$«be(enttbfMr9elffr/^fee igren' 
nem fingre meb aSortfomfieber og Sorbrpbelfer , fom man i bt 
friefie pna bet ^atUftt oilbe fhaffe. !Raat gei^cge Defiwter 
l^at)e 9il(et unberfue ^n menneffelige Sorfianb, nøbteé be beri* 
mob tit at (øfe Soberntd æømme^ mt Gcraffene fbt SRttgiet« 
ninger eUer aRibbterne til Sorfoning. 

Selt)raabtgbeb pttrer ffg enten overatt og ^ aOe (tbet boa« 
nebe ^rfoner fofl paa familie SRaobe, ettet i ^n vi« Sgem 
fin b tg ^ eb til at t)anhU, tt?ertimob rigtige Srunbfetnfatget/ 
efter feltmalgte og Snbt)er forregni S^atimn, bet fan tMere iige* 
faa mangfolbige og forffieVige fom aSennefFer« itboortié Sotbtii« 
belfer / Gorbvanet , 2em|)etament og . ^oiofpncrafb. JO^mt ilt S&efi^onx £9S 

%t(^Mt^9na U^ctntttg et enbnu tKuifettgrtt at omtitike ink 
ben føni^) forbi ben ec mere beflemt og Ugefom tancentrecet 
i git {Retning mob et ernfie %^tmaaL Saner, fom beraf teife 
P%f maa .^rjlef^gen ffaone* 2Jen rbmerfle Zlmut tMr i iRe# 
))uft(i(ené 24b t>ant til offentlige @fuefpi{/ ^øitibeUgtKber, SSalgi; 
bage/ 3:rium|>^toge: biffe bjøbTdtgujH JCIogflab ^am at be^Ibe/ 
Jtongenat>net og^Diobemet Diibe ^a))e bragt ben tt( Dptøt: .f)M 
fmlrof berfor anbre SatUr og -^orber^tegn. • SRuixuneb fonbe 
tnbfj^re etrnp SSegiertng og 9te(tgton/ men Jtaoba bUr>, fom 
tilforø/ et ^aigt ®teb, 93(obb«t9nen maatu frembe(e« ^aat ixb 
Stogt '^ter ben før^ (Reformer tore i bet «^(e Stnffemeé 
Srtbeb ei ngunjiige: men, 2it.. be fTuibe fii))pe bereé iange @fieg, 
bragte SRonge blanbt bem tiC Sortt>it)teCfe: og inbtii benne Xtb 
betale biffe Øtarotyertft eder StofTolnift b^Uer en aadig ,@fat^ 
og fee ffg ubetutte fra a( Sorfremmelfe/ enb (abe {tg bered ®Hi% 
benene* Saa ftcrri er. benne SibenfEab, naar ben teb SSanen ec 
l^ixtM, og trpffet Deb nogen 2))ang» Sngeleenberne« Spleen 
og 'Whims. ere betienbte« 2)a borgerlig Sri^^eb efter bered 9Be<! 
ntng befiaaer i en Stet tt( at g&9re Tilt bbab Solene ^ei ubtrplf 
Mig forbpbe; foA f9ned be t)eb bered 2imer at titte t>tfe b9<>ttibt 
benne Stib^b fan gaae: berfor ere biflé meji alminbeftge bod 
bette tiet meget cii>taferre/ men af Xemferament {^|)0(|)onbri)U 
golt 

Sr Sribebd Spften forenet meb megen 2(anbdtraft og y(an< 
mordfig iJJirCfombéb^ Mioer ben (et til ^^erftefpge/ fom er, 
tn b^fttg Zilbøieitgbeb tit at be#emme Ttnbred •^anbltnger, Øtn« 
beiat og Steninger: ba •^errebom baabe git)er @t(brbeb for a 
fe(9 at Hm tt)ungen, og ubmber SSicfehebfen. Øoat^ibt ben er 
ganbffe reen, og ingen anben StbenfFob etter 24(bøie(tgbeb berr 
meb btanber fiq, attraaer^en intet onbet £)en, ber ^ax ix)^ 
til ot ubt^ibe ftt *^uud etter ®rombferne af fine Ttgre, forbi bie 
efter b^nd ^ktn ere alt for fnet>re, finber en *^inbring i fm 
!Raboe„ &n anben, ber, fom 9^(ato, troer at f)cAt fattet 3beeii 
om ben bebfie Gtatdforfatning/ er ei tfianb til at nbføre b^^ 296 9l* Srefcf»o». 

fR(6 mintaf nogiC ,8oll fctoiUtg eOcr ttmngm uttbccte^ {% 

imfltlbc (EjEpmmentic mit Stottpiur^ (igefom 9)ttmrfbc{fctfii 
meb jD^t eUec (toløfe Xms/ uben twgm aitben t^ftgt mit 
bilti Sotetagmbi. 96rgiirrts^ib féU, PEcønbt ncr 
foct>ant/ tr berm^b bogii nøbt^inbig forbttnbin: 
1^1 «&icfFef9gin foragtir ttbt aUi mimnfriligi IDommi/ (obir (tg 
Mil mib inbDottid 9Stt, og ec mib ftg fi(9 ti(|tibe. Sange 
minbri tv bin altib egentipttig, og f)ax intin 9oc» 
bii( illir SiUpft tt( i^iimib« ;Dit ec li ttfarbrnmligf; 
At fee ^rffefpge ^tfontt nøifommi, uben @tottbeb neblobinbe, 
Mt)iUige/ U^t fox Serben lUec anbre SRinnrflir mere mb for 
frg fe(t^» QRon finbec benne (S^acafUc tHe ffelben ^oe Scobme, 
bec ^Mt t>irtet eljTebe bCanbt beree 6gni itgefoa meget fom 
beunbcebe/ fa unbectiben enbog ^o^ be jDvenmnbne, fom SQ^o« 
botif og @ttfla9 Tlbolp^^ tiove focttent ufFrjømtebe ioi»Mn og 
»artge S&eminber. ^erfPefpge^ f!iønbt aitib ttretfei:big, focbt 
ben 6ecøt)ec'2(nbre ben Sn^b, jfaa t)^\ilm ben felt) fetter foa 
megen ^M, brioe^ becfoc ofte af en a(mtnbe(ig Selmllig^i 
men fpnee gemeenlig ^aarb^ forbi ben befio tiere ntlM tti, efter 
at ben ^ac opoffret ffn egen/ at fette al onben privat Sotbee( 
<ilftbe, jo fl9rri bene $(aner ert, og fo {bre Xiber eOer Soli 
bl inbbefatte. @ielben eUec albrig turbe ben atttgeDel Mre 
sanbfTe reen. fDten betti gfelber ligefaa wi om en^oer anben, 
tibenftab: i et vibeuffabeligt Sorebrag bør be tfle beéminbct 
faalebee betragte«, naac man berom vil giøre f^ et ganbJEe 
tåbeligt SBegreb. 

^erffefpgen er e|tten virbfitg eUir geiftltg: 
ben førfie attraaer <^ecrebom over ubvortei •£>anb{ingec^ ben 
anben over Znhxt^ Steninger og ^omme. «^raf ben foa 
Calbte Sntoteran« og Sorfø/gerfe« Zanh, ber ei bør tiiffrt« 
ved @etglig^ebett etter ^Preflefbinben alene. 6rfann(|eb og 
@agene egen 9{atur bevtfer, at ben et er nogen Gtanb ffttegen. 
Soruben Øentefiolt^b og Sgennptte, fan @runben berttf ogfaa 9t« St^fc^tt« Q$7 MTff fd|l jDt)ct(i«8lnuts d olciie øm %i(fe StmUigeté 

Ik^ nrni fotneminefts om bete« SlrttmiMs^ og^M« for bet 

fKte ^Iflaié fanbe Set; eBet foc U^elfen af <n i ftg fH9 

SSreftec^eb fan |>aa tDettbe fRaobee tibfvff))e, ligefom bm 
tiemiis ^tm ftiUx i S^ctb og Øcttttbfemhtger, tUu i berig 
Ym»eiiMfe» 2)eii f;9tfh Stlbfaceffe a»(et SGSrgietctg^ eg goc 
f«mgrCrg(Kb/ ben onben «^ttmob. Sfi^rgterctg^eb ec en 
^rfFenbe SSegtetiig^b efter ubvorteg 9@re/ fremfor ben hHmorteg 
eUer be Sortrin/ ^oorveb ^iin ttlf^rM, og efter btffe tun faa« 
t^tbt be (ani t)crre 9Ribb(er tU famme« Z>en fetUr oUfaa teb 
ot fette for megen ^u6 paa Xnbree Domme/ og berefter, ei 
efter Somuften felt); at befiemme fin egen om Z>9berg og «^nb« 
Ungers Sorrbte. 

®runben ti{S6rgierrig^eb er bee(g Sgennptte^ 
f»rmebe(fl be SorbeCe, 3(nbree ^øte Xanfer entm om en ^r< 
fon« Stetffaffen^b, &tnU, Zaienter, Snbjlgter^ eRee ^ogt og 
Rigbom fan for^affe; bee^g en bef)age(tg 3tlufton eller 
CeiDbebrag« Zf)x, enbfltønbt ben SSrgierrige et er ffg fe(» be« 
»ibfi at bepbe be Sulbfommen^r, ^t>ort>eb S6re t^tnbeé, faa 
o«erta(el ^an bog let til faaban Snbbtibning/ naar (an feec 
Tlnbtt enige tii (an« SHoeg. & iflonb fi( at befiifle ^i^ egen 
6amtitttig(eb/ f/^er (an at overv<r(be ben« SRen becfbr er 
Ut i^cm et (eUer ligegptbtgt; om Xnbre DtrMtg ti(troe (am 
bifié egenff(i6er/ om be ere fanbe Sutb(omnutt(eber eQer tffe« 
«^ang fBegreber om SØre fan berfort pg |ett) vorre ganbfb 
rigtige^ tun tnrlger (an et be rette {Ribbier tit at opnaae fam« 
me, eUer fheber efter t>irfetig at er(vert^ be Sortrin, (t)orpaa 
ben beroer. «^att attraaet ben inbMrtel faooelfom ben ubt^orteg 
9&K', . men tfieben for t)eb (tin at bane ffg SBeien tit benne, 
bruger (an ben .mobfatte ^^^eåa, og gi^ fnort bet, ber burbe 
wre 4^iemeb/ tit WMf fnort in^ S^t(entøt tU •^veb^enffgt^ 
eKer. tuertimobt 298 . ^ «• Srepl^fa. 

iDen f&girrrise fHf baobe. etiftoit^m■l£ før IKite 09 
MifQ^fidt at noae; t^t t^^b te txiitfMQere cnb at bringe atte 
SBennejTec tU ot ^K^Ibi en @tor^^ man ittc felt) engang m 
eelienber? lOen er.berfor en meget ^eftig og farlig 
2ibenffa6« 2)er er tndt, fom bin jo dpoffrn^ Jtieriigf^eb, 
aSenjTob og fte eget £it>. 3 en mobnere 2((ber er ben fafl umudg 
at unbertrpfb/ forbi ben'tw^er meb Vatw, ntibend, onbre 2i(» 
birielig^eber efter^aanben {lebfe Uine foogere, og SjQheng let 
1bn>ifmeiige jtranbfe af fttfTt Sød ibetig paa np maae fletted. 
Sefto mere Umage bør mangiøre fig, for i^oe Itngs- 
bommen at forel omme ben, »eb at lebe ben« SSrefUr« 
^eb i^a ben enef^e rette SJei, og giøre ben, faa meget muligt 
er, uaf(Kn>sis ^f SX«nigbené jDomme, 9@ree 83eUmntnger 0^ 
@traffe ere i Cpbragelfen en meget betomfelig SRebicin^ t^t>t$ 
^t>enbe(re fbrbrer ufcrboanllg JUogllab, "fyavS ben et, oeb\ at 
tiene SSrgterrig^b og Sorfoengelig^eb til 9l«ring, jfol giøre 
nitnbre Øoim enb @fabe. iDffentlig SUH og «fHrber<tegtt ere 
mrflen vben $oxfKel at fbrfape. 

SSrgiérrig^eb« alminbeligfte ^ormaale ere 
aXagt og 9&tt^pt>fttx; focbi man i benne @tiUtng mefl 
er iflanb ttl at vife fig fra en gnnfiig ®ibe, og berDeb at Dinbe 
SDIaiige« ^agtel^ fOpU^ft til faaban «^øibe, t>tl ben 9@rgters 
rige iOe man$(e at fhorbe efter.alminbelig' 2(gtelfe,^ oeb at {Hlle 
faabanne Sgenffober og 4^anbfinger tit ®(ue, bert^irfettg ere , 
Vpperlige og fbre, foafom 9J2ob, Jtlog(!a6, £)mforg for @tattn$ 
aSebflf og et Dibtomfattenbe 9blit: i^fM fyita SBefhorbelfer tffe/ 
\>ii f^an bcrfør; ffybe Ølplben |»aa 7lti\m. Qt bet berimob biffe/ 
man egentlig ^ar for et Ipffeligt Ubfolb At tafh, Dit ^n bog 
giøre (tg Umage fit at tttMt {Beiømmelfen tci f{g alene, eSec 
i bet minbfie foreftitte fni 2(nbeel beti fom ben tngtigfle. . S^an 
Xd enbog let brille ffg til at træ bit vfelo^ noar ^an feer Tin* 
\ivi ^a^ fomme $ree» fDtBn.btn bimøe Somemmelfe, mon 
^ar af egen .ftraft, blber ogfaa førfi t>i6 og flat, naat man 
finber 2ejlig|eb til at thtt. 92atttcltgt>iie maa^ man oltfaa 9^* J&pejil^n?^ 299 

tf^e Mtfttt« 7U wm et ttlfocii' f^ betoa^et tø f^^it f<u^ 
tt^fsf^ a(eiie teriu 09 Ittfplbet^ '^jTaffen^e^ fan atter. 3(iibrf 
ofre me(et. bebte inb n Rto betomme* 6c beane jDom oe. 
dui^^flr b^ni (<>n ba betomfe^ ftg l><k<^. fHv at .utibe^f!rit>e ben? 
eaolebe« c^M $<%R9te«ri])beb af ,en befbben @elof^Uire, turce« 
«eb. SSkfrarø^b^ og. vo^^ev tiL fm <^i^e ))eb Selobebra^* 

• S6rgUrti9b«b øc^ lifiefaa-libf foni ^^erffefpje/i 
alttbrOig efter fin {Ratut egennptttg* 9@cen fan t)et 
ogfaii jKTte 9Sibbe( til Stigbom og dtpbelje/ men fan tf fe mUibre 
vorre iS^iemeb 1 ftg ifl^. ^i;rrbom bcmgei: ltge(ebee 8@re, og 
tMttiniøb fan oliiitnbeCig ^^elje giDe (Scepter og Jtrone> men 
begge Ian JigeUbe^ amaati før bered egen ®fp(b/ «^errebom 
fom en nbbrebt S^fefreb«/ $6re fom en denrytlenbe ^eb^ 
IWelfe. 

3ngen Sibenffaber ere bog f^a n<er fort^ante^ 
tagen mere nabffiUeage enb 3(&gterngbeb og ^rffefyge« TfUige« - 
.vei fan ejt ®mb^ ber er mbtaget af ben ftbfle^ v<rre aU for 
fiolt tit at bef^mre tø om npget ^ennefPed Som/ og tt, bec 
cegieree af ben førfU, fom mangen @)teifer t\U% 6remit, fette 
fin 9lSve i Solenter og inb^rtee Su(bfom.men()eber, meb ^^iih 
3tnbred fdaoetfom Gn(^oerd egen UafbMgigt^b meget ^l fan 

■ I 

£)m S^etinefteftcegteiid £>|>rtnbelfe og 

' ' ©atnbotm 

.6om btot Somobning tør jeg bog t^I vW», at ®(atgten 
Triekeou btanbt -olie fpikeg ben meb tor &tamme nermefi 
fbrMintt. jD# af SSlbre og fR^ere faa tibt gientogne Sorrallin« 
ger om Ginner/ ^at>«iPtmb ^ «&(n>fruer'moae.w(| fom allt 
faabanne gabUr, i en \At natujrttg £igbeb t^u bere^ ®runb$ 
t»irfeltg<er fomme i ben faa faible ®øetoe (IfonatiM) )rt atbe« 
fe« at oMfee^ 2>ttte Dyr« ^, {f i^nbt roa og ylnmpe; ©filf fetfe, hM fliolU JtitibtMber, og fbft enbiraf mm beti iHtoMti 
CgftifFabet; bets Wtlntt, Xactf\tt, Jtterris^ M S)lagni/ og SSn 
qvemfieb ti( (igefom t^ ®9ni)Kit^ie mtb SHennefFet at bQH 
tam, forefomme mtg ^berfl mirrhMrvbige* «{^if{orteR om Vrion« 
Slatibtn tt af ^^robetuS befienbt. 2>et fomme Ø^tfpn (ar 
man i tongt jWnere Ztbec ffet en Skvefof poa ^r)>anco(a gten» 
lage. •^ertU fommer/ at man ogfaa • mellem aiibre Sanb« eg 
Gøebpt (ar funbet faa megen £)becen6|ienmie(re> at Inan ^ 
gtMt begge ®(ag6 T^mme 9lamie: foafom CS^btønten/ Cøtlø^ 
»en, Stob^efien o. f. t>. 6teU«t; fanbt UgeUbe« en @^eabe, 
fom i Tl^fcnb ganbfTe' (tgnebe bem, man finbet paa bet fafU 

9Ran in( maaffee tnbbenbe; at meBem viffe 3((eartet og 
SRennefTet er Sig^ben enbnu jtøcre. JDette n<rgter jeg ^dec 
tffe. SRen aUe Sanbbpr ere^ efter min SRening ubfprungne af 
Gøebpr, efterat be førfi/ fom nogfe af CCorgten Fboc*) ^\>t 
txrret et €%agd Tfmp^ibter, ber, uagtet be forbbanlig o{»^(be ftg 
t Sanbet, bog ogfaa elffe ben aabne 2uft og be af ®o(en befPmc 
nebe Jtlipper eøer ®ttanbe. IBegge biffe Semmger fan altfaa 
meget oel beflaae meb (beranbre: ia, nme(igt»ttt maae SfennefPeti 
etammefirbre engang fom Eanbbpr (aoe tMtret til, føtenb be 
i^rte {tg ben l^e(e mennefFettge ®PiP!e(fe;be nubævt, og cbenite 
XHflanb, fom en nogrt forfremmet S9arnbom; borre (omne 'Xbtf 
neo Cfægt meget norrmere.'9Sen alt bette ober(aber jeg gnmbige 
SlaturforfFere nftere at unberføge: oeb ^\)i(fen SeUig^eb jeg beg' 
maa gtentage, at, (ot6 nogm ef^er min Xnoiidning (^oCbt bet 
for Umagen borrb at efterforjEe benne ®ag, maatte fjm ingen« 
(uttbe bente i nogen Xrt af ^btnbtt( befienbte eUer npe jDp< 
bagelfer fbrbe(o(bte ^pr at ftnbe bore €tamme^r«Ibrti ttne 
SSiUebe : et ®(agé S^roontflab er bet ene|le/ man i^ge min 
S^eerie fan eUer bor fbrubfette. 

. •^r t^ot @tamme engang g{ennem(ebet benne iStefi af 
S;t(t)ttre(fe, foa ^t ben im(^ (igefaa libet fom fporbe JBøcn, tmf( 
noget Segn tit Sornuft, men bog fienbeCtg ubmorriet ffg fm muhn S^. SNHnct '^ ba Mmt te t)r{(aarl(8e {ktttMtnsn« 
'tmfte 2)rn^ftebfr^ Deb fm eemraebpsnmg er ben btmn ffifht 
lU St9M Socft^ar 09 SBebifsr^oIbetfe : ben« £)pbon>«f)^b bar maattrt 
fbrfFaffe ben be nøbuenbtge 9}ftringdmibb(et tiben fpnberlig SRjrit 
etter Cftertottfc. SlimedgDu« t)ar «^at)et bermeb f unnet forfpne 
ben* Sk 2>ummefle 09 raae|le SRenneffer/ t>i fienbe/ ere> og 
^u, f<m fangt •^ifforten gaaec tilbage, alttb Mrret Siffeo^bere. 
etutbt be et b^M aruet bemte SevemAc^e af bere6 enbntt'mere 
bprifTe €tamnief((rbre? !Ren (tgefaa let fan S^prmenttejfet af 
Cøeovptix ^Mt t^nttt ftn fRarctng. . SDeraf (es>er ben feir 
anførte CSCorgt SMcbecue« 9ton(efptfér ere berfør baabe f9c 
SRfttnrfTer og aSe ®(ag|é 3Cber be naturftgiife. 

Stm bo^ Samei feto fifnbe^ nogle å^^tutxfUftt Sr«t 
fønt man forgieve« fjvger bo^ Aribre 2>9r. 2)et, ubtrpffer ftne 
CSnbtbeMtgeffer paa en fDFaabe, ^m gtMr ttUienbe, at (Sraib 
ben bertU ei a(be(e^ er ben funme* ^miil og Xaarer/ om mon 
enbog ^ anbre Z>9r meerfin: noget tignenbe, ere bette Sefen 
bog faa forregne/ at efolajHfcrne et uben ®runb anfaae bem 
^c for et paffenbe jtienbemcerte. Xbe|^e6 fRpegierrfgbeb og Sfifl 
tU at eperttgne er beffenbt SSarnet prjøDer tigelebe« alt, ff Uc 
^ fmaget bttpaa, for at fienbe. bet befb> bebrr, fHrrer paa l^9ab 
bet {Finner eOer UinUt, efteraber (etteiig anbrei SDttner og Qtø 
b«rber, mm SorfTiellen er atligeMt et t>anfre(tg at bemerrfe/ 
pRibt veVat befPrhK* S>e famme 2)rit>ter fpne« ^ci be forfle 
mtie volbfomme og ffabefroe, ^0^ bet anbet'fitQcrr/ t^eMttigm 
Dg angenemmere. ^t)ab man. om SBenneffet t t^n Xtber fan 
fiatr <r Itbet og utitfrebfltaenbe. S)et er intet anbet enb b^ 
SRotnr^iflorien fort«Ker om et^nert JDpr« befpnberf tge (Sfabning, 
€kmyt<beffaffen(eb og Seoemaobe. X>a nu Srfarenbeb nmtbbel« 
bat berom intet fan Unt, faa maa ^afogten opfptbe benne 
flintget* Sk nUUgt 2ntf , ber fan male Dor Sloegt unbet 
benne ZUflanb, maat laanti af ISarnet og anbre meb oé be^ 
itgtebi Opreatter tUn af btfféf^ Gammenftgning meb ^iint; ' jDft fcaxmt fan fgc6 otn ben fMgenbe fQlmibMit^sKltet, 
^tt SHennéiret tKir tommm tit hm (^tefh &|>tbfé, btt fom 
'jD9r fuiibe naae. S)et^Dbe nu øon^e forlabt bet voobe <Sb« 
ment: bette t^ar iftet^ifben bUfHt mece 09 roere fhtb^t mob 
btti {Ratnr: SXennefFet t)ac et alene bU«en Sonbbpt/ men enbog 
bet ftelbtomnefle Manbt oBe/ ffgefom bet cimeligbit^ tflfvm ^aDbe 
tHrret btonbt Øjvebpcene og Xmp^eme. 

:2>e tttaOige Soct»an%ltnget, fom (^i^ert (et^enbe Sorfen ^ at 
ot)etf{aae/ fRennefbt foat^l fom aOe anbre^ ^oe ttmeCigimi^ 
frembragt ben Uonbt be mefi mltibecte fRattontt fotbutn fofi 
olmmberfg antagne SRentng om en ®ie(eiKittbcmg fia et tt( et 
anbet Segeme. &ta ben Ørunbfocm, bet nbglvv 3n^iinboa(> 
ieten, ubvifU f!g/ moa bet njøboenbig ffce t)eb npe og iiebfe 
faftece Sorbtnbelfer meb anbre^ foafnott be fmige 89aanb cie 
fioppebe etlec bru^e. Dettii ligget bet i otte en utfttob^aacfig 
jDtbt^ ^ottfen. man gcmeenlig ^at forefKlt fig fom et^togg 
€Stie6ne; eUet en ubtwtteé 9)jobt»enbig^/ bet mob oot S^ie 
lencitet oe fra en Ziljlanb tU enanben, og ttOobet mgcn-SSoi' 
ftoDbtg^eb/ aSen t)trMig (at ben bog et» mbootted @atnb i 
i»t egen mrffomme Jttaft: bet et ben evige €itt«6en eftec attib 
fiøite Sutbfommen^b/ ettet en ptaftifP/ b» e» til et vi^ i^^temeb 
l^anbUnbe og 69benbe Sotnuft, bet ubeiribfl filgee ^iin 3bei> 
' mn ltgefaat)el fom ben mobnete fornuft finbet QSobftanb i iwt 
^onbfelig^b, ef^etbi benne gmet fbt iDpltøning, &miti& og 
bet betmeb fotbimbne Sab* 2)enne gtuet (Ulige fot foa megen 
'tVnfhmgelfe, fom .en ganbffe nye Spgning otlbe fotootfage: 
€^telen bltuet betfbt, ønffet i minbfle (pellet at Mtve boenbe i ben 
norrt^renbe, ^xmht bcøfiforlbige og iibeqt)emnie ^ttu 

Xttin fon (t)erlen f{tge eOet fotbe,. t)0|t ellet aftage ^ meb 
minbre SnbcDibnetne erfare fammf €!fiebne» ^t oftfaa im 
3(rt eftet^aott^ arbeibet ffg frem fra ben maefle tit ben meft 
tibbannebe Sorm^ fom t)t fieifte; foa f^ac 3nb{t>ibneme ligelebeS 
libt' efter libt befbgit be /or^ieUge Srin^ (vort ot (tbinbdl ^øm 
betragtet Zxtm felv,: berei &tele (aoe gtennemoanbret mere enb 9t Su^tm, ^3 

♦ 

ft 9{agr£#9emer, éKbfltaibt osfaa bmø Cmn^ pw m i sco^re 
ød fittw 3>gmngct ^a!ttl» ^i^ceret Ven famme: be ftotgenbe 
Ci(cgtet fyrot et Docet onbtf ^nbi eti (Stentagelfe af ^ fbcegoa^ 
nt^, men t ^ebfe tH^mbe 9>otett|ec eUec rettere uafbrubtl eg 
een^rmige ^rogre^ftoner, i focttblebe @(iffr((éi!, i fiøtce 09 fulb« 
fomnere SSerftr. £)m @te(etii ^emgang poa fontme SK&o^ 
^r Mret ibetig og fammm^genbe eiler afbrubt ^ (otige 
aReOemrum . af «^9Ue og anbre S^t^^erebeCfet; ec vaitfletigt at 
orøiøie, 

tC^gpptetne meentt/ at ^»ert bøenbe SSennefN €Ke( uben 
£)p^ farer inb i et ostbet iSegeme, fom atter føbet, e^erat ben 
ttlfbm (im)be giemtemvanbrft atte @(agd (rpbenbe, ftreføbbebe og 
99oettbc Ibpté. 3tg. Ifofber bette øagn for en mMføtPaoet 
efbre og rigtigere Srobttton« iDen menneffeiige &il tsar befton* 
Mg Meom t^ fin egen Zm roen benne ^oiabe gennem mange 
etogé^JDmt^ittger fra Cmn fipttet tit be( fafle Sanb. Zt 
ben pepeis>ii« flulbe f^wt fyM tii otte b« gamiSet: af orgonifertt 
Stefener^ fom Ølatnr|Kfiorien pUtet at anfim, tft Sugfene f« 
€p/ eOirry fom nogle btenbt be. ganrie Tfntbropologer {Mafbbe/ 
enbog ti( ^tantetiget^ og fom fBnftmt, efter 6m)re bodel, 
^\)f turret til, er ^etfen itebsøenbtgt eOer rimeiigt ot antaj/t: 
tbi enhver Hxt f)at fin egm af 9latutfn beftemte ®ang; ben« 
S9aner ere ^t^erlrn paxoi^Wt eOer tige paa famme. ^n^ men, 
, (tgefm 9tonelemi9, frpbfe U ^t>eranbn: berfor lero ber iri^ 
et^t font nogle paa bme Sftt ei fon wibgaaé'iit ,bec9n> mm 
anbot albrtg lomme na»; 

Xt ombptte ?n SSoeKg/ et 9iebflab^ meb et anbet> fom enten 
ier flettere eUet iHe me^et bebre enb bet forrige, fi^nee ^er iM 
faa megen Umage Mtb« 9Rcb ubefPtioefig £angfo»beb gaæ 
2Crteme frem til bere6SDMrbting»> Cfter ^vor lang ZibdgorUb 
ben offonbrebe Sid begpnbet fft S3erl paa np, beroet tiben ft»M 
paa £)mfiambtgbeber/ ber et overatt fan txrre be famme« 3 
bet fottgaoenbe, 2m ^t« be.i 4)en{éenbe til bete« Ubuttttng li ' 
Mretlige tptfelige: meget ofte fn^t farten aff{aaret bet« Sbaa^ 304 9t* Sccfi^ow« ' 

føttfb (m Mt t*f)>utA(n: fbben er StvifcafHtt/ fom ^ SSf« 
kmgcn^ gtkn^fe foctimt/ fatbnt X>tlttn fonmicc: S^fct (Umc 90 
tnemKg ffiA/ uagtet let eabnu i lang SEfo (unbe ^abt iranibt» 
€S(u(be betba Iffe UiM foa meget fnatece antombt tgten? fbObt 
timt H eti anben fDIorgen poa n^ bltoe t)aft^ førenb Gfite« 
ptabfeti enbba ganbjFe t)arfocanbtet4)g alting (Ktt)be faoet en ilb 
mere Kenbelig Sefbid^ Stil be mange Uregelmce^fig^eber/ ber 
»øbe veb en tiblig og ftlbig IDiøb, oeb^fBøcn^ ber xiM fra 
aSoberené SryP; veb éngCinger/ ber ofmeie« fom frobtge Skridter, 
finrenb be (at)e funnet 6ere nogen Snigt, 09 i^eb £)lbingen, ber 
ot>erlei9er ftg ^dø^ »U biffe Øonrfpner ha et bKt»e (ettere at fbr^ 
Kore ? ^t biøig t>U ®fie^nen ba ith fpnH, meb ^M>r li^t 
BcegtfFaaier øt ^ve Miet til (Sn^^ott ^rmb man ^o(ber for Spffe 
og Ui^ffe? tf^t^or megen 2rø|t og jDpmuntrtng (tgger et t biffé/ 
fta( iegffge ^ormobninger etter £en:bomme?:SBarnet moa (bap 
fbrtobe 3orben/ fom bet bog fi^ fPabt tit at tienbe 09 nybé : 
Ynglingen er fKUet tt( begge 2)ete, - men trobfer 2>øben 09 
»foragter £it)et. gemeenCig mere enb bm Gamfé, ber efter ^Ratnren« 
egen £)cben fnart bør ottdobe Øtoffen tit anbre; men bet taber 
fom be fiivffo firte, ^oor tibet be tabe 09 i^t fétgt bet, foim 
S>i9tecen 2ucanu< figer, tntbe iMrre at fPaone et@ob^ be foa 
»eget fnarere faae tilb(^e* 

tlofbrttbt £tv og Sirffomleb et ^netfen |K#nbe tit et en« 
bettgt Sftfen eOfc 9lmxtné fdrbMotige Søb. jDagené Xrbetber 
oj^rtr meb Stotteni ^iU: Sorben^ tnrt [af at fiéembrtnge, 
famter nye Jtrorfter om Sinteren. Z>et er en 2:ib> ba ben fEi(l 
(Olbete^ m>ir(fom tnUn fNrmebetfl %to^ eOer «^'f9tte6 bøb, 
inbtit fortørrebe 09 forroabnebe panter faoc berebet ben ^9l«» 
ting/ nooc bet fommenbe Soraar igien tHrflet ben tit ii». £eoe« 
frafttn ^ aRenneffct, fortortet af MEtbe eOer i^tømt af Xn« 
fh«ngetfé^ tvomger (igetebelf tit ^ilu ^miblertitf vit iDcgant^ 
mm t ben (lete !Ratur morriMig ^al9f foranbret fig. 9laar 
eieten efter faa tang SraMretfe Denber titboøe, tit ben enbog I fMftiu fBoetiøeir Ikippé fimbe Hogétt ding tgtm« TtOigcM 
«il bm t|er ftnbe CÉtlig^b ti( at fiorjlaffé flg beqt»entttlece Siibi 
fbhtt m bé >ds^ og af iM fiibli metre fbtfrmt SRateciei 
betil fténbomDIeKsé Jtcaft btt bimøé beln hieb M^^e Xun% 
htn^ fbcrig^ etfaHttset T^I^ toti tocb bUnRl gocnemmHfet meb« 
btvte« Steil etibttU t)eb6Itt)ee bm tibetl S3etoib{i^ at avbeibi« mb* 
tU ogfoa betitte eitlbM &M bib ben fibfU £)t)el8ang fra 2>pt 
itf ft fnlbfoihittétt ménttefliligt eOét oahbettgt S3<efett (an yttcé 
fig t tpbetige eOet refbctetté SocefUamget/ ci inbtit ISrinbnngctl 
øm bet gorbigtogtte tMA ett tt^tttltg SBefbtMfe oitiflbec ^ toeCet 
fkem. St^t togitng vaft tH eik bt^ dcob af in bg i((ac(«b 
Hbdtttle« S^t^ibft^ben ilte meté« ^ Hi nittbte betror iHe l^ab 
M tUfbrti ^- btttelg métt bi madtte; ifteben for at goaé bibéré 
frem/ ^ien tylfe tU6agé» betfom bi tiogtttfit\be ganbffe ftmbé 
Bttmme ^bab bi Ire, ^vab bi fom fBMuMfln ^bbe iritttt, it\i 
bet lOeré ét tigttgt/ at bi i^aa fdmmé .Stitt af bot' SEilberreDfi 
liiete itlb Ittgong |dve lebét )>aa bettné 3otb« . 4ltatutitt gtøt 
totet eMA fbrgieoegt at ®ie{ett betfbt uop^Mig banUr om 
fra rt atetine^ Ségeme i et ottbet af b«t fommi €btgg Mel 
tt tnbtm fbttit« er l^itøelig eit SBitbfar^Cfi. 20 106 O te 3oMtt ^«mfee» 

(f fM 17£9 i 9t(ilvc» { eicOtnb, M 1796). Gceiier af jDpsele. 
Qt 9ttit\pil i fem ^ctrr* 

$ t ( b { « %.t U 

§ 

2>^uU$ fBorrelfc« 
S^fft^ @cette. 

(rr befPto^tgct meb at i^oQt neøb SBrm finnwteiiX 
3«3 moa ^ (orfr bet ftbfie af btffe ftete Sreot — (tofet). Slet ! 
bf t <c ide foa umt, fom bc fRffc/ fn dtifahttf) hm — men 
bøg er bet mig faa ftorrt* — ^m (atbec »cg bog fin 2)9tieft— 
bet fPat fø(ge meb/ men ligge fibft --- og tOe iorfé« faa tit, fom 
be anbre. iClBmber SBrevenc (ammen). 9{u ^ar jeg intet mere at 
tage meb — biffe S&rew -r-.bette Karre JBiUebe, og benne Sting 
(fartter ben paa tioøeren). ^ &€t, nu er jeg fwrbig. (eorgget Votta 
og ^ortraitet ittb t ftt 6fab)« TSib nu ®(ote^erren bttbe (omme 
fnart, mebet^iS jeg enbnu ^ar iD?obI 

81 h b e n @ c e tt e. 

Alanbia, en gammel. 9idt bo< S>9wU, Gigbrité jtammerfme. 

Sypoefe. 
Jt ( a u b i a (tommer imibletfib inb, og giør flg et og aabet SSrenbe). 
4>oorlebeé er bet meb 2>em? 
£)90efe* (Sohtg fiftre Jtlaubia! 
AUttbia. @obt/ ^ger 2)e? Og jeg (an jo fee, 2>e kat 
grorbt! — ^1^ f)av j<g giort iDem, at De faalebeis t>t( (Fiure £). 3» ©omf^f* 307 

jDrm Ybt mig? iDe ec fad f9nsnber% 2)e grtbec> eg (irc — 
faaban ^ac jeg albrtg feit 2)em før. 
. J)pt>e(e» Ktt græibec jeg iefe fflfngett, gpbe Jt(aubta! Jeg 
^ac ittt i lang Xib veret faa toe(^. 

jttaubia. jD! ®nb naate ^m, f»m Den roeftgj Set 
er ben ®(age SoeItg(^eb^ fotn nian tiar^ naac man er meefi ulyC« 
telig. Den (lemme ^attt 3o^an — ^ (H>ab giorbe ^an nu faa 
lornge 1)9$ tkm tgten ? — nu ^ar ^an bifl plaget S)tm jfm np. 
— 2>en SRnnf — ben SRwif ! 

Dippefe. Sorr tffe meb j^oa ^arai bet «r {ufl ^am^ ter 
gitfv mig rodlig. — <^an ^ aabn^t mine JSbint. — 3eg Di( 
(omme til at talfe ^am ber^r; nm enbnu f^n jeg ittu 

Jt (au b i a. ®tør ^an)Demroeltg? ja ulpHeKg — vtlSDe 
ftge! — aabenbariDem for mig -*- bet er itte Wpégierrig^b jf 
mig, bet beeb iDe nol; men jeg Ptlbe faa gierne trøfle Dem, om 
' jeg (unbe •— i birt minbfle bele Dered ^org meb Dem; men De 
lier faa (tiOe* — De ^ar t){fl fattet een eder antf n SSefTutmng^ 
fom jeg frpgter^ De dU (omme til at f^rtrpbe«, ' ^ 

Dp )) e ( e. @cb jeg hxttbt fbrttpbe ben 1 mm fj»ot 9tøbt)enbtg< 
l^eben <r faa tbr, ber .fyit be6Dørrre ingen Sortrpbelfe @teb« 

Jt (« u b i a« Sr De faa fufi i Dere« S3e|Iutning^ uben at ^ille 
fge mig ben? — tDivler De om min Zrøe^ab? 

^1919 itu ^iil men jeg maatte ogfaa^ t^rre fa ji i ben^ inben 
jeg fogbe Dig ben. — 3eg 4^r en meget vigtig JBjm til Dig. 

Jtlaubia. De ^ar befliKtet at reife ^mJmlig tort, Itt rr 
ieg bi6 paa; — men De fEal iHe (omme bort- uben mig — jeg 
«i( fjrtge i^m, ^oor De faa tager ^xu 

Dpt>e(e, Det t)ar juff bet/ jeg pilbe bebe Dig. om/ (iorre 
SeainberSil I>\x foJge mig?^ 

Jllattbi^a* ^por De loili — 9lu er jeg focnøpet. — SaP, 
gobt %m€\ '— ®ub befønne Dem for benne (Sob^eb. — 9tu til 
jeg ^ller tf le lorngere fpørge Dem , ^Porfor ! — jeg pil ()\jerPen 
roabe fra eller til — jeg ^r feet Dem libe faa meget, at jeg not 

2a* 308 t). 3. ©omfM. 

fan tnbe, bet maa txne ben ^øyefit fRf b, bet bcim S>etti ti( bdtne 
forfflrrbrlKge fBcflutntnd« 

jDp^efe« Set fan Z)tt ttoe. Sora§t et et ^tbt Jtot« — 

ofi ]e9 dt^^ f'^^ ^^A^>^ U^PK^ ^^^* 

Jt(attbia. SRen^ ^t>orban bU bet saae2)ere< ifRobet? — 
€Sfu(be f)m ttfe funne lobe flg BetMrge tiC at fiølgeé meb 2>eni? 

2)9t)ef e. 9tei/ atbcig ! — tnen jeg firpgtec intet for ^be; 

— jtongen t^il t)if{ tage ^)ibé i J&effpttelfe — faameget fan jeg 
te( bog formaaé doé ^m, at fyux itlé fortabet min SRobeti SRis 
Slugt t)U beéuben fnart f!ge ^énbe, ^tot nj9bt)enbtgt bet ^tt tnrre, 
at fbrtobe et ian\>, ^bot ^un iffe (ettgere fan tnrre ben, ^im t>at. 
^un t>t( fnart fomme efter mig, bet i)aaUt jeg .fffiert^ 

Jt(aubia» !Ru! fad lab 06 b<t reife. — Ht ®fottf^erten 
blitzer IDttti SebfageT/ bet tt>ft>ler jeg iffe |Kia; og ^an t)il t>ifl fivrge 
for 2C(ttng, bet er jeg toetig fot. 

Dpvefe« 3eg venter ^m (bert 41^tebfif, for at ftge mig, 
itaar jeg ^al ^otte migf forrby* — 3eg ^ar ffiffet ^er Sobon 
tir f)am, for at (abe ^am ftge, at jeg t>entebe at fFe ^am* ^a$ 
paa, mat f)an fottimer, at min SRober iffe faaer ^am at fee. 

JtUttbia* 3eg tiC Dente ^m paa C^angem (Øaaer.) 

iDpoefe (aHene). (St jeg ba t)irfe(ig faa fafl i min SSe* 
(lutning? 7- Set er ffropffefigt! — og bog jfreffellgere, om jeg 
tf fe Dar bet — bliw ^er, G^ripiam« gritte! foragtet, og formanet 
nf ^ete SSerbenI — fee min SRober ubfat for ^ob og %oxføU 
gelfe! — giei, atbrig! — 3Det fpal albrig flfee — jeg moa bort 

— ID, min arme forbltnbebe STOober! 

O.ttentoe ©cene* 

. Jtnpb Oplbenjlterne, eiotéberrené IBrober« 6tgbctl> 
!2>9oeM fblobcr* 

(Sigbrit Annb ®p(benflteme tri mig? «^bab fl<å jeg ttt$ 
• ffriue benne uformobentttge $Sre? 

Jt n u b. 2)cn gorunbring, jeg rarfer i Dere« Ynffgt, ffgee 
mig uoffom, at Ht Denter at ^øre en Xing af SBigtig^ieb« «— Set £). 3. ®amf^f. 309 

tt Ut ogfoo* — Seø t)t( berfvc ^Uer iffie fpftnbeJDfcH Sottrnit^ 
ntng lorngere/ i((e fpilbe biffe fofibar? 4&teba!fei meb at gtøre 
Z>eiti o|>mi$rffom paa, at intet ubrn fanb 3(gt((fe foc jDered Soc« 
Ctenefift/ og StUib tU S>9xté SUogffab (unbe btoorge mig til at 
toge min Xilflugt ti( 2)em, 2>e ))eeb feb^ i ^vab Sor^ptb t>i jlaac 
fammen. — SSenfPab paffer fig xth foe oe. 

Øigbrit jDet ^ar jeg ofte bedaget, irble Gibber! og gib 
ieg funbe agte aUt mine SRobfianbfce foa ^øpt, (om $)em. 

Jtnub. SSen tiC Øagen! — Sab o« foc hpgen Zxh opffttte 
bf Gtribig^eber, fom maaffee SStgieirrig^b/ og Sotbomme, og 
egen SotbeeC paa begge ®iber funb^ fotUb^ o4 tH* S3i trarnge tit 
(»»eranbre. — iDet er o9 beggf (ige pigtigt at ^ble i S^tening, 
fom Sernier. 

&igb cit. 3eg formober, ^^ 20e ttC ^en meb bette. — 
Z)e ^ar b^.rt/ at Dece^ SStobet; elffec min 2>atter • « « 
Jtnub. £)g oi( egte l^enbe — ui iE)e ftge? 
&igbtit. jpg bemb nn^^ fin gamitifi ^ Æ)et et jo 
©peoget! 

itn'ub. jDm benne Spcboln er min, etter iffe, bet fommet 
Uh ®agen oebi pg pni enb foa r>ax —, Jti^rctig^eb for min $&roi 
ber «i(be (omme 'mig ti( at g(emme bem — S^en jeg vaaa for* 
nnbre mig ot)er 2>em* — 21t ^ pibjl^ benne Jtiftr|ig()eb^'SQc^ 
fioaelfe, bet maatte jeg fortnobe » vm^ ^ axlyt (unbe mrte faa 
roeiig benvebl — %m^t lbti^\Xhfo% Stflgetpne, naar Jtungen 
^( ben at iMbe? 

eigbttt* 2>et ^ac jeg forubfeet; M ma<ttte; og MaMtt 
mig berpoa. — Jtuné at %an \IU fi( ben for ^urtig at tiibe« 3eg 
veeb omtrent, (^oem Jtongen taiir meb« ^axi f!al neppe faae 
noget at t>tbe, fj9r jeg t)i(, og ba • . . 

Jtnub* Sigemeget, om min SScobfc b(ev opofret bert>eb; 
t((e faa? 

® i g 6 r i t. iDenne SBebreibelfe fprtiener jeg i((e — eUer troer 
Ce maaffee, ^t en Aongeg Jtioprlig^b er eoig — og at J)t)er!en 
Jtrigen^ 24imme(, lang Srai9«re(fe, eUer en Bxa Jtone^ fom en« 310 '£). 3. ©amf^e: 

sand t)f( hrmWtt^, at at MU iWe f!ulbe m'cfr itøget, ifft 
tirflbffl frtbog ubflrtte en tom CJffoD, — 3ol jeg fbcubfeer, at 
\Httt engang ml fFee — 09 \aa tmr bet mao^ee 2ib at aobenbaie 
2)ereé SSrobeté Jtrcrrltg^b — faa t)t(be Jtoagen Mre gCab )>eb, at 
finbe en gob 2eiIig^eb'fH at tropffe fij titbage fra 2)fwfe — 09 
tnaatte i bette SlUforlbe tffe ea^anb, font 5Dereé S&cober, inrrt 
Jtongen en t)e(!omm(n XHflugt? SRen ffu(be jeg enbog ^m taget 
noget ^til ^ni, faa f>er S>e ftiv, at bet XUforlbe t)ar mueltgt, ol 
}eg oeb min %cvi^ focS)eredS3robec funbe giøre mig 2>eree morg« 
ttge gamtlie forbunben* 

Jln ub. pjlm jeg feer og, ^tjocfebe* SErttib fan forNinbe bert 
floge ®tg&rit fert>. — ^enne ®an^t)U 2)e tf fe faae Xtb tit at fet 
S)erec( ^a? ubfjørt — og f)^ab — om, bet b(et> mig/ ber giocbt 
Dttn mig forbunben ? — Z>eced Sattet f)ac befluttr t at fbrUbe 
fXiget meb min Srober^ og Ut maa^ln enbnu i Dag. 

@ igbcit. «^ab f%ec iDe? S>e fbrffrorffec mig. — St JDt 
cgfaa \>€l unbemttet? 

Jt n u b. .SuCbfommen I — 6t €Sf ib tigger firrbtgt i *^awieii 
tilbere« 2ffteife. — ©ee ^er et ®fibet«og ®fippetené Slat)«. — 
3eg f)at min Sroberé ØfciDeC/ S^^aborg, dt taffe fbc bemte S>p* 
bageCfe. — Øtipi^rend ttfbr(%ttg^eb ^ar ti9bet bem; — ^wit> 
pgecSenu? 

@ i'g b t i t. Sfttfaa betfira benne fSngftetig^b ^o< min t>at* 
ter! Zt ()un uben mit SSibenbe fhttbe tagebott^ ^at^be jeg afbrig 
fbcmobet. — tWen 2)e ffol iffe foctrpbe, orble »ibbec! ar3>e 
betroebe Dem tit mig ** fand^ at tøi gooe frem li^eb 9loe(lgbeb 
og Sorfigtig^eb* — ilortgen maa iffc »ibe bet. — Slugten fet«, 
liaabec jeg/ at De \Al forefdmme. ' 

jtnub. <^ab bet fan s^mti, bet |Ta( jeg; menbermeb et 
Ut iffe focH. 3fg f ommet ttl bet vigti^fle. — De web, at bel« 
HbHm ønffet Dem bort; og ^t)orfot iffe titflaae bet? jeg fet» 
meb» — Zt min S^^milie unber ntfrwrtenbe £)mjl<rtibtg%ebet enN 
nu mere ønffet bel^ t)it De (et formobe; enbogfaa beri et jeg ttnig 
meb bem — men om man x>ii brage u<rb(e SXibteo for at o^^noae £)« 3* Cktmfi^« 311 

fttØ^Ilt, M (ikt ffs tnøft 2>eeL -^ Zifati^ at fcg maa ttadre 
2>em. •— SDttn gamiitcf ^rbom — ^(en« ^(^ ~ fovt: icg 
tril ifflr cniibtf &m om, biflfe Ube^eltg^ber, fbm iDe feto faa 
øobt fienbec; men ItMtxxtl jeg t^ar ^arfag ttl ot Ufci^tt, et 
mon iff« Urngerc sooic «r(ig tU SBertt tmob Dem-. jD< ^r 
(umffe Stenbft^ {om mib £tfi føge ot flym Z>tm; moafht fito 
Dere« og 2)trr« 2>amcf Siv ec i Satt. 

eigbrit* £)g bet et Htxa, fom otooret mig ~ sttfhftat 
9Ranbl 

Jtnub* 2>et lEpOet }eg Z>em fom 2)eftl crOge Sienbe. <— 
aSob (umffe Sttorbere ttftbet jeg otOig over )Ma 2)m« 6tbe* — • 
£ab oé angribe bem meb foreenebe Jtcorfkec* — SDtan togee ^aaffub 
af min SSrobere Jti<er(tg^eb fbc 2>eM 2>atter Hi ot anfatbe Skm* 
Tit Snte 9tøettfirn|) ^bet ^m, be^er jeg iffe ot erinbre Z>em 
om; bet er f^enbe, fom ^U rebbe min Samilie$ 96te, fom ^un 
lalber bet. . 

6igbrit. <^enbe? 9ltt/ foa.^ot {eg nod — •^nbel ^ 
ti( mig er uubffuHetigt. •^b $^d^^€b og nogen Jt(ogj!ab fan 
iibreKe, bet fan ieg; «- men mob jumffe Unfatt, og be Saoben, 
^un tcoi bruge, er feg ubevebnet* — 3mib(erttb tatter jeg 2>em 
for ]&ere« ftble £)pfDrfe(. 2)ereé ®ag (!a( Mrre mig Digttg, fom 
min egen* ~ SN^ fbrefbmme flugten, og fiben trinbe Sib^ -« 
bet €t ølt; ^Mb ieg veeb at gijm.' — fRin jDotter tafler fig t 
Z>ereg S6vober$ 3(rme af 9ort9iv(e(fe/.bet er ieg owrta)iifl om; 
mon (ar ffretfet (enbe bertiU «^nbe ^ber feg fnort ot bringt 
til fig frit) tgitn. Jtunbe Sk betMtge 2)ereø SBrOber ti( at afflaaå 
fra ffn uipHeltge Jtiorrtig^b, faa betog vi i bet minbfh mine Sitn* 
ber Xnlebnfngen benne ®ang. 

Jtnub. £)gf(u(be tn Mrre fielbige not^eri, faa (aaier {eg 
af Tftxti iSbetmobig^eb/ at ^ bruger ^re« ^re Snbfh^belfe 
1^0^ Jtongen, for at fbnnilbe ^m, ifolb f^an forinben ffulbe faot 
min aSrober^ Jtiortligj^b at vibe* 

eigbrtt JDet vtlbe g(«be mig/ ot vife tbtm^^ttmtpaa 
min Crfienbttig^. 315) £^t 3* 6am{i^et 

Jtnnfet SeCpmme^in^ tt( at ffyttf m« noncii* Sfg fndf? 
}o friv Ølmgtelk« -* 2>f (an Mubm ilHt Mrt mig (igfg^lMgt^ 
øm bet begoAee fif fDtiégicnimg^ fom f<^ (f | (mibf tid^ntf mai 

®tg6nt 3^ mad b4 (bt iKf ftnigff mig nub^ at 2>f 
gift bet minbffe fo? min ®fp(b? S^lm (ab oi ifb fpi(be Ziben 
meb £)rb. Si ta (an iffe Imn^tt miMienbe ^monbi«* Z>t tagn 
min fttCbe 3(gte(fr meb S)ein, eb(c iSRon^! — Gib )eg totbr til^ 
^bf £)(m mit a3enffab! 

Jtn ub* @Qm iig vilbf ønflf, m htnbe tage imob, •— £et 
re« Vgtelf^ ffal jrgiMitic beb at fbrtiene. ^ 

Ci i g b t i t. 3rg ^abf r n^rmerf at ^tf fra SDern^ 
. JJnvb, 2)tt fal^V. g i e ? b e X t ♦, 

3:fe^iee€et|f, 

faalorg« eivt^bftrcp^ etrivtr. Vater 39t«ilf ep gtmi(, 

gSunfin (fonmier lifVettbeX •(n^pr fatte (mXirfeberciene? 

S a a b o r g. 6nu}^r jDu ogfaa efter JtirfeNnr? ^n fwbfmtf 
SKttnf er ottib \?eb «£>4)anben. — (Saae iDin aki, (i^f jeg« -^ 
Srg ^ar anbet ^t beRiUe. 

SRunfen, Æie S>u fun fiiUf ! jeg t^ee^ n^f ^9ab )ég gi^i 
— 8ab mig faac bem rt fiJieWt?, 

Saabovg. $tl 9|t labe bent flaae, f^9l^ Vti '^ H V9i ^ 
bort I Stue ©igbrlt f a( (^rn^e bem/ 

<0i u n f e n. £)et t)eeb jeg s bet ^at J(ar(en fagt mig. 

S a a b o c g. iDg 2>a t)ii ilU engang unbi ^be bem ? 

affunfen.. Unbe ^enbe bem? ^ l^al ie btft tnt jeg unbe 
^enbebem — bet ec t)tgttge Jtirfeber. 

Saaborg. ^Mt ^'ilpn ba mebbem? . ,. S a <r6 o r $• «&t>of ban ? «^va^ t)U S>u fige meb bet ! 

SSunfetu ^bfm gav S>t9 go^ tH ^t vfb^ ®mi^xxvxi 
Stugt meb ^Pffe fo( ^anf SaniHie ? 

Saaborg. , 9^ ^ørtnHMH Sin pan^ if!« fanbt? fTOcti 
bet t^Kte tic Riint — 4tpngrn fFa{ pgfaa faae bet at i^tbet — Si( 
i» ?(«brf pgf ^^m tft, faA Di{ jeg. 

aSun r eit, 3fg mecf^r, Du t)il itte nøfe6 meb at faae Din 
•^cre botti — ^n »il ogfag ^m 2it)et af ^om. 

Faaborg« 2ocben Ppe i en Salje rr i((e norr faa farftg, 
føm Xotben &):e i Jtong 6ar(6 Slaabe^ og gtft meb en aftøtUt 
SrtUe! 3eg ^ar omtalt et focbivmt StegnfFab^ fom je^ not gab 
}rr«vft |H»a at (Ii|)^ foct 

a);unrf n. 9 (^o1 Dn og Din «^en:e (laaef prøi |ii»o af 
3er bet ffat fomme ffbft tt( ®ql)en! SRen et Du ogfaa \>\t paa, 
at Jtongen Dti tagf Sivet af l)am, f^rbi ^an paa en gpb ^aa\^ 
fFiKec ^am af tneb en SciUt, fom ^an t)e( aUerebe ec (teb af? 

8 aa^ prs« i^et lobef^u mt^ \9t^t fpf i; |e^ (ie^^ei^ mtif 
SRanfe. 

fP^ tt n f f n, Du funbf bog (et bebrage Dtg. -» <^an fiar en 
mcgtig SamiUei ^igbrit \ti\> gqb tiof ^abt (Ijg en ^lø^rfj^n« — 
Weil ba fyit jeg en ^lan^ fom w weget flKrern veb ben fan t)| 
bfi»< begge Wu^»^* — ^t f? PWatt fun SW^abfni ber er fow 
ffieWg j — mn min ^f Pifc M t^ae? Wfb ft|/ ?IV<* ter |!a( tage« 
meb — ia{ — jeg oilfee gjerni frart ben ptU{é Dpuele — ^ 
men bet fr®nb4 pg Jtongmf Øag, jeg ferer.— Det gaaer for alt, 

g a <i b p r g* S£|( <^gen, Du ^p«er ! •^Dat l^ar Du i étnbe f . 

^nnfett* ®eer S>tx -*- bidff Xirfi^birr; be ^ar meget at 
Ut^ -^ bet Dar ZftaUn, at @(ot^^ercen ffuCbe (ftgge et SBreo 
tit D9t)e(e tmedem bi<fe itirfebirr/ tiaar alting vap fcrrbigt til 
afrelfen. 

Saaborg. t^or «eeb^ Du alt betl SKunFeiu Sfotbe jeø IRc tnbe atttnd? feg^ jo ben, font 
meeji btioer paa SCugt, brot for at abfpbe min Konre drfcbiri)* — 
2>9wfc l^ar fagt bittil *tanbia^ 09 jeg ^r*jf(aubiaé gottroelig^. 

Saaborg. {Rugobt! SBibece? 

SKunfen. 3^ nu! Sptefe faacr Jtirfetotrw^ — ^un 
« en eiflfet af Sirfebir, 

Faaborg* 9}u ! ()t)ab faa ? jeg feec ingen ID^eening t att bette. 

SDIunFem iaan mig bent et 4dieb(if> bec funbe (omme 
9?ogen. 2>et f!al fnart Dorre beflilt* 

Faaborg, •^t^ab tM( bu ba meb bem ? 

SKunfen. 3a! ^wé 2)u røbec mig! — Sag ©ig i 3fgt 
— 35u bittjer feft) utpffelig, bet t)il jeg fpiiae 2)ig. 

Saaborg» 3eg gab nof vibfi/ ^Dab jeg ffufbe r«6e? 

91 u n Fe n (t«ger en liUt SlafFe frem og rpfter for bftn). ®eer 
2)u! ^ — )Det er iFFe a( 6(ag^ %t\i^t, man Fan taaU. -<- &igbrit 
bg £i;)?efe Funbe faae onbt af bi^fe Atrfebirr. 

gaaborg* * Du JMorwl! 

' fBtuntpn. 3^! fee, ^oor Htø? — S^en at faae Jtongen 
tU at flaae en brao SWanb i^ieC — beter ber intet i. 

gaa bor g. -SBen, ^t)aM[)ieIper alt bette mig ? . 

an u n Fe n. S3ie Fund (ibt 1 6r iFFe ®[ote^rren }(be(éiiumb? 

gaaborg. 3o! 

SR u n F e m &t iFFe fmne gamiCie beFienbt for at ^abc @igbdtl 

Faaborg. 3o! 

STOunFen. ©eet Su enbnu IFFe, ^t>or jeg t>i( ^? — 
Sfteben for at formalle Jtongfn^ at ©loté^rren ^ar elffet, eOet 
enbog forfort 25pwFe, f)\>ab J)u nu faa funbe fafbe |>tta ot ffge — 
faa fortarller S)u Aongin i et {ide 99ret), at jDin •^rre Fun ^r 
labt faa, for at faae ^Tbgang i Øigbritd «^uué, at ^an ^at gtort 
€et meb fin gamiiieog TiMm — og at bet er ^am, fom ^ot 
jFiFFet biéfe Jlirfebirr — fom be noF j!a( faae onbt af begge to -r 
l^aaber jeflj^ Faaborg« Sa, tfatb be Wfex «f J^l 6r Roø fXan! btt 
maa j[cø ftge ~ o§ noar be nu if(e fliocbe bet, foa 9^ jcø btc 
nifb alk Stm , 1 • •," n'j ! 

{B^unfelU jDg ^t>orfbr {f ulbe be iffe fpife afbem? om bet 
faa (un tnir et 9<tr Øt^ffer — bet et t ^t mmbfir mejgitr' ringet* 
riøt — £ibt måA man «(fib fMe pM Z((fff(betf:eg'^aet bet 
xtH an, faa er « man betenft paa noget anbet ^Seg ^mtn OoMø 
bet I ^ufet. — 9Ren ot^etolt • . • 

Saab o tg (afbtpbet ^amy/ Wttn, noat nU funé ben ene ff ii 
{Vt/ og faa ben anben mitthv Ml 

SSunCen* 3^! ftt)abl bett/ bet et Botte, ben etbotfe^ bet 
fmbef M Staab fot ben anben*. — SOten ovetalt/ tiOle jeg fagt, 
fan M t)on:e2>tgHigemeget/ enten be fpife af bem ^et IfPe. — ^ 
Tit Sarttene f^at t>arret forgtftebe, et let at 6et)tfe; og faa et joDtn 
.^rre enbba lige ffplbtg« ^ jDg fFulbejDn Comme ittl^ffe fot 
ZMt SRegnffab — fee, faa ^ot 2)ii Aongen paa 2)tn @ibe fot 
benne £)pbagelfe, og fan ot^enifiøbet giøre bet timefigt, at X>\n 
^tre ^at falfPeltgen béfFplbt S>ig af s^ab, fotbi 2)u tøbebe 1)am* 

Saabotg. bu^t Slet. 

SR u tt f e n, &m 2)u lun S5rewt tK Jtongen j Jeg fFaf nof 
faae bet bragt, naat bet et ben beqt)emmefh ^b* — SortiDig nu, 
og ffrit). — Siben et foflbot. — ©loté^tten veeb enbmi ille, *at 
(^and glttgt et tøbet — og t>t famle« tffe faa let iglen. 

g (va b o t g* *^i^otban ff al ]eg {Tcit»e bet ? 
. fiWunfen. (Sx X>u bange? Wu f«t 2Xg. — 2)er er 9)en 
og ^pirt. — 2ab mig nu faae Jturbem 

gaaborg (pftwt). Wu leet ben Dnbe af o«. — ' gpl 
•^b loe 2)tt aft 

SKnnfen* Ctabbet! jeg loe -iffe. 

(£aget Slaifen, og befptontott Sitrebarrrtnr). 

8 a^ bo tg (<ttt||t;lisX «t^vab gt^ ^u, &atan? 

9R un f ^n. <^olb SRimb! ilmi 

gaab-otg* SDlin «^nb tpfiet* 

SRtt.ii(en. Cftit) bet pm^ fjlM htt em! manlan fce pa« 
®f riften, at 2>u lyver. — Slul (fribet SDu? dl« • iO. % 'feamfte. 

9a a( ot g. ^vab guøit Du? 

fDliinf c m Cft^ttb Dig! — %tifl «! ~ 
(Sovef JCirfcMtme ri(f mcb<M (en aabcn jTrtvcr; be itt ^mkum 

pi tKrnntoX 

gfaa^rg. ^tpcUU 
1 . JWunff ti 0«>(cr>r JDet ga«rr oo, — JJctp ^ac Du *it|é. 
Hnpttne. (£ect) æu JDu fmoge? 

gaaborgt 2)u DiotwH. . . 

SSunf en. ®« J>i<rvf(? ^vab ffimr jDu pa« mig for? 
.I^r Du Dit gtegnfPab? bet r>ac not faa gobt^ Dt^lmfte paa bet; 

' ga tt b o t g. SRit JRegnffab! : . 
. tOtunf en, ^a, Dit ffU^ttfMl (^x Du vKb i «^ot)€bft?— 
♦^4t Du f^rt rigtig inb?. , 
: gaabpfg. 3a! 

.. JWmilettt Dm JEoefe! — og (iben laget engene! Dtt 
fRjrter efter 3nbftt(bi — De!P mm »(we ^an i ^pab man giøu 
«poprer bitSlegnffab? . 

Saab org, SKit Stegnffab! Dfc er ^^Qoebbogetu 

IR tt n f e m ^^ox ^ox er @ummeii i 

gaaborgJ 3«g troet — loooo* 

3)tttnf en (blahn i SBogeii> Ifab mig |ie{ — ]o^ bet gaoec 
#») ben ffbfif enm fmnbcet^ faa paffer btt 

(OUye; iio((e e{abe nb> 

gaaborg. ^tMb gt«r Du? 

^nnttxu Dit Wegnff ab — i bet minbfle JOpfettelft i bet 
— nu maa jeg afileb — gi» t^am,n\i^ fdmxtm -^ (jører Dn — 
l^otb gobe WUnn, og reen $9tunb — jeg jTal no(,{iaae Dig bi. — 
Jg)i^ob ffaber Dig? — (tp(ler (fam). 9Kob! jigec jeg — etter Dn 
er Djobfen«! (eaan> 

girrbc ©cenc* 

S^ab^fjg (oOenOv 
eoer Du er Døbfené!* -^ bet t»ar ®atan féA>, 6ef r^flebe 
mig. — 4>^b var bet^ ^an fagbéf '^ ^an tog n^ fire«« — 3B^« — ber et notm« -r- fl»f|! bet twt ingni/ SR^ IWbi — 
34 r^t imn it bft te? — 2)it {ioae ^ fotbømte Jtirrebttt ^ 
bm ^(Mbe« Xanb! — bUrbtt'fmage? fagbe ^an; (i, ^i, ^ 
ttn 2>tMet — be Hftt X>(» ofl <^{bcbe4 — <^biiit er bet? ^twnt 
ft bet? 

gemte ^itVii. 

Sa d1^ o tg (i fattmie 6ttOrag). S)ét fioae be1 

eutø^etten (firt (Hvt (Mil ^atnX.^^oab fot nogirtl » 

Saab o tg« 2)e Jtirfebét. 

eroc«bei^ten (foettetJWMtt tiløbe). fRii^ bet vat be(t 
(feet pa« 9aabotg> ^^Mb fatte« Ser? J^ai 3 3ere« 9legn(rail 
fitrbigt? 

SaaSotg* !0{tt diégnflFaiJ 

@Ut6()e tten. Sa, SXegnflabl jeg bentebe, bet bat f«rbtgt 

g a a b o t g. 2>et tigger bet« (i8i( gaae}« 

GI o c < () e 1 1 en. 9{et I bie f ung — jeg T>il nof fee bet paf 
— toxA ^er^ib. — »^tjot er 3eteg »^obebbog* * 

Saabotg* 2>etetbetf« . • 

€!rot6(ietten« &\immm et jo fotalibrét— lattfe^ ftL 
CW(tlUt i ben), •^ttab et bet? «^t et jo SBlabe tebne ub — beC 
tHit altfaa berfot, 3 ffie(\>ebe? 

Satfbotg (fatbett^aa AR<eefotbain). ID ^<iåié, ^m\ 
fftaabei 3<g fPa( aabenbare S>em aU^ng« 

® t o t g ^ e 1 1 e n. $or atter at bebtdge Ihtg/ d|( dtebngé !-- 
3eg fienbet Dig — 2)u uttoe Sienetl — Du ^ar ttllijlet ©ig 
jtongeng ^bejl, for at flprte mig! jeg ^ax tomge feet 2>in IDnb^ 
fFab — roen 2)u paoet unbet min iOom, veeb Dtt bet? — 

( jtalber paa fute goIfX 

S a ab o tg (t bet ban tetfet ftg)* Z)e Di( itfe ^«te mig? 

ecotg^etren. Xte, Du 9}ebrige! 

Saab o tg (meb gritfbebX Du Daate! — 3eg (eet ab Dine 
2tu(tet. — Du ffa( fortrpbe/ at Du btrt) mig tit bet 9bet|ie» *-;' Sid £)* 9. Bm^é^ 

Scémfa 9e(a^(ft/ <it leg tiMob nii$ til at Ittc tXg! ~SEar 
f^rbt ZHi tHrlftbe mis op t%kn. — Set et 2% fi»m fhl fomme 
<tt at fcp6e*for mig — jeg ttcbfec J)lg. 

6ftift«^ecrett (tit (itie^IO. Sin^i^bet6Farntott*— ^ 
(Fal rægge« i JSomfer* 

S a a b o cg. 3eg reer ab Din 7(fmagt» (Sfre< bott). 

; Cttenb'f ®cetic 
eiotéf^erten« Xnub Sylbenrnctsc ØmmkO« 

Jt tt u b« iDtt l^ar (abet mtg (a{be tU JDtg^ mi« Scobeci ^b«6 
bit 2)u? 

®toté^^eccem Seg ^ar t)igtige; meget vigtige Xing at 
ffge Dig/ baabe fom SSrober, og fom 93eri* 

Jt n tt b* Z>u flal finbe begge De(e i mig/ 

€ ( o 1 1 ^ e r t e n. Det t)eeb jeg. — Dog Mim bet irtft SBen^ 
nen, ieg i^K prj»w, — Det er meget^ bet jeg w( fbtbre af Dig. 
Stan ^n for min Sfpib oi)ec9inbe^ mebføbte Sorbomme? jtati ^\i 
glemme — iffe, at ^u fe(r> er 2(bei6manb, bet forbrer jeø irfe^ 
men at jeg, Din SBrober, er bet? 

' ' Jlnub. 3eg jTat albrig glemme, at ^n, og {eg, og tystt 
retfTaffen 3(be(emanb t>ar SRenneffe, før ^n ble\)«3{be(^manb. 
ST^en, min SSrober! ben, fom t((e vt( fM:nebre ftg féib/ ntaa Uh 
Øbmme ffn Sibl ^erfFenbe-gorbomme* 

®Coté^erren» Sornebre ftg! AanmtnSen ogmtnSSro' 
ber ittt rxste fberf not tii at fee mig glemme biéfé gocbomme/ faa 
^ ieg ubtatt. 
' Jttittb^ »^ørinig mintBroberl 

®tot6berren. Det be!S)5oer jeg iffc* — 3eg t)eeb aU, 
l&t)ob "Sivi x>ii ftgej og jeg lirfer i Dine'45ine/ at ^u ueeb min 
S3e(Iutmng. 

Ænub. Sa! jeg »eeb ben — Dibfle ben ott lomge, 

©f oté^er ren. C3 taug? fPiutte^lg for mig? Sr bet ben 
naben^iertige, rebe(ige Jtnub ®p(bettgierne? ®iig mig -^ ^r>o» 
W Du gwe? t>. 9* Somfee^ 319 

Stnnh. Sotefomme 2)tn Bdn«tt. . 

eiote^ectetu Ps bcbcoge mis? — Sa flooe! famrnm^ 
tU 2)19 nwb 2>Ene 3(lbe{dnianibi — 3eg ^ inscn JQcobcc mere. 
— &tøb mig ub af iDm Samiite« €SCuøb. — €iee! ifg ovfrbraget 
IDtg mine Sletttg^eber; vet 2>tt ^ovtbet for benne ^jøpe Slergt— * 
^vmob Dig <tf ZMne 2C^net og &fu>lht, jeg foragtet bem*s — 
•^0^ er Zhi mob mig? 2>U/ en &iwt af ufle Sorbomme! 92tt 
^aaer jeg eeae i SBerben, fri fom bet fnrfle fRennefPe, OSit^ 
^te — ingen owr mig/ uben Øub — ingen SSaanb^ fom ^oU 
ber mig tilbage. — Sene Ut)er ]eg for Drg^ ni^fCeKge; forført« 
0^ fortabte $ige ! — 2>m {loijeg tnrre til bet ftbfie 2(anbebr<rt» -^ 
' tab bem fammenft)irrge ftg imob £)ig og mig — ^ngc og ZM€* 
maQb, S^en og SSrober; jeg fienber ingen ^^^igter, uben bem/ feg 
ff9(ber'Z)tg/ b^rebare tUbebte Seninbe« 9Stt 9)?ob og min 3Crm 
(fat befFptte Sig — og fan jeg xfh, faa fpat jeg fpnfe i @ra\)en 
meb iDtg/ ber er Dor fMre Zilflugt; lengfeUfvlb foae Su ttt ben 
efter bm^ arme £9t>e(e4 Sr ber intet anbet tilbage for 2)ig — 
faa ffat Du (omme ber, jeg fPol felo følge Dig ber^en. — Cet 
ber^ {tofte 7(be(dmanb! ber ()ar Dit min SSeflutning; gaae niv 
og giør (IlMb !Du oiL 

Jtnub. Din •^eftig^eb (Fat ((fe bringe mig v$ af min 
Satnin^, — !ttn Di( jeg tale '— -min o})br,^gte JBrober (an i(fé 
fomorrme mig; men ^an tvinger mig til at iaU ®anb^b. Sørjl 
maa jeg ftge Dig — jeg t?ar (ommet til Dig/ om Du enb t(fe 
^a^ laM mig tattt ^~ jeg Dilbe fagt Dig/ ^t>ab jeg nu agter« 
«t ftge Dig. ^et migl bet er t((e mig/ fom miébitliger Din 
Giffot)*.— t^oab £iben(rab figerDig/ bet Ian ixAn Sornuft ftge 
mig* 93^ jFamme 06 jo i((e t)eb at orgte bet Stuentimmer/ fem 
^elttn berj9t)ebe en (ioir 9Sgtef«(le; tTu(be ba ben fromme Dpoefe/ 
^Dié ^e(e Sorbrpbetfe er ben, at f)nn eiffebe en Jtonge/ fom een< 
gang nøbvenbig maattt forlabe (^enbe; {FuCbe bun vonre miftbre 
vorrb/ forbi en bitter 9}j9bt>enbig()eb / \)<rrre enb Djoben/ giorbe 
|enbe tit 6nfe? — 9?ei/ min JBrober! — i mine ijJine et JDj« 
ve(e en Unbtagelff/ om ^un'enbcg er ben eene{le» 320^ ^ t. d. ^rni^i. 

jbn tøninift rnUtt font est Sétt. 

Xttub« røeh tommer t^é ^etbett> fom ^it 09 {eg? ^ 
Jtunbé Stt éhbog fortte SDig ub bt)ct {Din Samait « gotbomme, 
|<ir Ml ittt ^U Sétbcit bé fommé } — ogfaa bent fr(tf S>tt fitmpe 
imob. . Jtatt ^tt bet? jtan SU feé SDig førddtft/ b^ot S)tt fom* 
tnet? UbUetaf 2)ute eigAno^nb^ tUboycfat af IDtnt £)Der)il<rnb — 
fort: ubfføbt af ()t)ett rtbbetttdt Gamqucm^ ^ ^atl SMt ub^olbe 
betté? -^ iton SDttt d>9Véte Ub^olb« bitte i — i}g ntor ^utt fia 
Me lati; iiaåt ^UH torfet IBebcétbétfe 0^ Jtummet i S>tt %n|9tt 

eiot$^ttxtfi^ IDet i!a( M i^f^- 

Jtnub» Øoa répébOi Irgt iDiit5Dt»béfei — tntn M StS« 
ber*^Mrrbet m fot qUot'iettteti fFiut ^ig felv i en fBonbefoftr, 
og lab CoUtl affvibe Stti S>9vtée6 ^tdn()eb. ^ JtatI !Dtt We 
bet; foa t>eht ålbcig at bCit^ (paettg* 

^(ote^éttéit 2)et (an jegt — dib feg tnn< tnåatté* — 
^t ^j^véfe t)U b(tbe ttttit fpc beflanbig — bet tør jeg (ua§ ^oabé. 
!Ru ladhet ^un mit 9latni om ^un flbeh r>\l beige mtg, e8er 
Jtfojleret/ bet ot^ertabet {eg ^enb^ fett)» 

Jtnub» £)g fot bette fv^cmenbe ttt>tefe ^aab ))& S>ttiibftfttt 
S)ig og ()inbe for bentie gare^ . 

® (ot^^i^tcen. Set ^aah ubgiør mtnCpiee. — J^hn^ 
eg bil iffe bltbe. ^ 5eg thaa føCge bwibe, • 

Sttiu\k Gr bet bin uto(te(ige S&e|tutning^ 

6(otél^étté4. 3a! 

j(nu*b. 9ht/fad tab ti ith fpitbejDtb etter Xtb tmgevé. 
éåå §ar feg onbet at fige S>ig. — 3eg Dit tiipaae/ at feg b«« 
bragt bit faa btbt/ At jeg f unbe fot^inbre Z>in Stugt; — mett 
iMtt roelig/ niin fBtobet! jeg biCbe Iffe bebrage J>ig. i— J)ine 
«^enftgter ére rjøbebe^ fot ^tn egeh Øtfférbeb« Gf^Cb ttiaatte jeg 
im pcatagt mig at vorre ben> ber tiCbe titintetgijm bem, at ittt 
ben i9t>rige familie flFulbe brattbé ffg beri, øg af ttforffgttg Srwr 
^ttt JDtg t en uunbgaaeltg Ulpffe. eitt^^ttttn. iUébfiiiirit bet ogfaa? 

«Rntt^ 3a! — ,men ogfaa ^un ^ ovtxldbt ^tlt ®agnt 
ta mig; enbpg firaiea jSib« ec.2)u fiMfr. .^SJil 2Si i«e foti 
Aitbce Z>in SScflumtng, — tm ved foa ec alting enbmv fom 2>tt 
feto forCob bet, fun« meget fiKcere. 2)tt ton cetfe, naar 2>u viC 

®(ot6^etrem SRM SJen! f)Di mtMienbtt ieg2>ig? 

Jt tt tt b, @e(D Cttetlajl ftol iDu iffe frpgte for — mine golf 
m fonbige paa bet fnfte SKnfr og be ere mig tcoe« -^ 2>u ftub* 
fet! — 10/ min SSrobet! bet funbe maaflee bi^år9H — ben ^e 
Øog er iffe foa ffiutt, fom Z>tt formobebe; — pam ^olb iDig 
coetig/ mbta {eg figer^ig tt(; ]eg jlaaéf 2>ig tnbe f»r oft. -— 
9lQii vii Mgtf )ma ^t et €Sftibt af Dig; mig miétamtn: moh 
ith. — Soctob 2)ig tli^gt paa mig* -— ®eio fiyt^efe^ uilbe jeg 
i^nfle, 2>u Dtlbe otwrlabe tit min Om^ue. 

é^loté^etren. Jpun ffot Mce fitht i mmt Ttma. 

Xnubé IDttt Stet tit at be^e (tnbe, tnl jeg ^tt ifle Be« 
tage jDig/ ^m ^t enbog wir forfigtij(ere. — aSen til ©ageti* — 
Sar ttCe Xftolen at ga(|e til «^ollanbl 

Siotd^erren. 3o! 

Jtnub* iDg ifolb IBinben ttte biet) gunflig inben WUbnat, 
faa til Spbef meb Slorbbpeg &alk^^ 

6løtåf)erren, 3o! }eg feer, 2>u er gobt nnbent ttét 

jtttttb* Saoborg ^r fagt mig, alt* 

Glote^erren« £)l nu forfiaær jeg iam. 

Jtnub* SRen i^ibere! — 2>u fører altfoa Z>9))efe |éto om« 
Mb — fur ^meligt f^ mtteltgt — iy>U itU, foa lab flee 
oobenbare, ()oab bet iffe fan tongere ff iu(e$ — fiøer (^nbe bort 
m^ 9Bagt/ om )Du vil« — SRen flif b« nbe iffe af 2)tne Htme, 
mm ^r 2>tt iffe at gtfre« 3ed ffol tMrrne om.Sber iegge, og 
ieg^over Dig, at iffe et •^ar f{al blitze røit .^aa Sber« «^ooeber, 
faalomge teg er til« Det fan jeg lou, mere ifle. 

eut^^etren* £>g htt vil Du gLere før mtg^.Det i»ar 
uffiit, om jeg troebe, at jeg meb £)rb ffulbe funne taffe Dig. — 
Dtt et q^NM «^^ <^ ^(i — mtn^ (^»iib oil Du vouef 

21 ' 322 £>* 3« &am\éL 

Jt n tt b« Covec Hd mere^ enb 2)u ? 2>tt tnl iCfe fbttobe 2)9» 
9efe? — M\ fes f»rtobet ^«flet itfe iDig ~ 09 nu not ^com. — 
G«t na, at Q(t gooer goM> ^«r 2>u intit t>ibcre at ftge mig. 
. eioté^frteiu SStt ØtignfTab, fom ®tot<^rre; bet Mr 
fuft bcrfor, ieg bab ^ Commt tU mig. 

Jtnub. Z>tt tilbe attfaa f«lo l^aoe bettoct )Dtg ti( mig. 

Anub. X>et tritbe 2)tt? ^:a(, min S3robcr! ^ men ^Mb 
f t faa min Sovtimfle? 

esiø^tl(licrtm 3eg bentebe meget af )Dtg, Hn ifle foa 
meget. 

Jtnu b» 9lU/ ^tot etSitStegnlFabl Sob o6iffe fpiibeZtben! 
eut^ttttn. 2>et et i megen ttorben* 
Jt n tt b. 2>et jf a( btioe bragt i JDcbeo. 
tiloU^étttn. Småborg ^r bcbraget mig fbt 10,ooo9Ibrr. 
' Jtnub« Se fFa( bUbe betalte^ ^ ^ Afjhaflit — ^t)Qb 
mere? ^ 

@ (ot^^errem 2)et oigttgjiel --SBaag ober minS^teCe« 
SKobec. — ^un r>\l uben X\)ti>( fnart lomme eftei fin 2>dttec» 

, X n tt b* 3eg j>a( (ebfage ^enbe ; (un (Fol Mrce foa ffner t)eb 
min SSefPptteffe^ fom Dytefc I9eb S)i9. 
deté^ertem 6aa er ieg roeKg. 
Snub* sDg faa ^ar ieg opnoaet Ut fgt^ af mit Øoflt — 
roeiig maa Z>tt wrrr; faa »i( a(t gaae gobt 
®(otd^errem 2)et (ooer {eg. 
Anub* Ktfaa SRibnatt^ JUofftn^ cOer fierrp« gutt{{^ SSinb 
— bet er Signalet? 
Slotsherren. 3a! 

An n b» %ttng flat t^te firtbigt — StvM roe% ! SBM og 
Siaib til mig. — SotMr iDu mig ogfaa bet? 
Slotéjerrem 3<^ min IBrober! 
Anub* O! faa ^or {eg t)ttnbet en Cen og en SSrobet igien* 

(Silgftae.) 
Gut e^ecren« San t^ tilgite migf.atjegmilfiefibteiZXg? p. 3* 6amf^* 323 

; Jtvak Ibbf^ WXb ifol focfone 2>in SQttbi. 

eut^ittttL &9 2>u t)i( gaoc^ ubcit at git^e mig £)tt 
flbjii 9am(? (it>o Mb/ om tn iKe fit)le(3ang tale roofebed fommm* 

itnvk 3eg bc^øtKc mit !Dtob fomrft* — Ttf^A gigt ^uu 
Ut hMi — 2)cg — - git> mig XAn ^anhl 

eUH^ttxtn. 3M\ inbmig 2M f»c 2)tttroe Htnftobi 

Jtttnb* 9cixM, min IBrobecl — ®aa(eM anfiaaet bet ftg 
fw Qtitb^^enneffer, at »røbw f!ge (manbre bet ftbjie Sact^ 
— fom SSenner* {Ru lob o« ogfaa fFifled ab/ fom SSomb; tngea 
4t»nbagttg SEoare fb^rRe r>m St^ftn og vott SRob« •— Sti Jtamp/ 
mm SBrober! |br Jtiarlig^b og fbt Sen(Fab. — S3i ram(e« ti( 
Spffe eOev pgb. — jD9)Mt( er Dort iøfttu -— 3ne fonbt? 

CUt^^lirtem ^D^b, og Jtnub. , 

Jtituk Sam^ min SBtobetl Sen« 3mm«nuel S&agflefett* 

9ilt 176» i JtorføT t 6ieIIattb/ bvb 1826. JH 9lebritilMenbe 
ytffaiffe etfittt at tam ^U Sabyrint^n, og bet fiffte i^oettflc 
itf:.4blimbborg««rfnife tm Cenforesié Cynabelfe^ en Soft^fliRg. > ©en Bfinebutgffe i^ebe; 

!Da t»i l^avbe et Øtpf fe (Bet af ti "SStiUi Ecengbe gfennem (ut« 
ter 89ng for oé til (SeOe^ fabbe ti ottercbe Jt(of (en fire om SRør« 
8<nen atte )»aaS3ognen/ og ruøebe ui af @taben2fipe6nrg/ omtrent 
en Sierl^tt4t)ei — ba SBognnt .p^ubTetig gif itu« Sngen af M teb 
nimbfie Clabe oeb benne Seiitg^éb; 2)amerne tla)» meb en @Smu(e 
eit9t. SDteben« vi mt beffiorftigebe mi ^ f«tte ^m i 

21* 324 3. S^ JBagflff«!.. 

€Stanb isic n, (om en frc mnteb <^rre i en prU^tid engelf Sojn 
forbi, og bef^t f« JtuHf os'SSenec at ^Mft'cé. -SmiMertib 
^« jeg i goiDeien. ©en ganflfe npe JRotur ^'— faa ubffte* 
gen ben foc Stejlen et — fapht wfg t« nølere SBeKéhbtffai, 
iDmaU frof min SSambom af Dat bet eet af mine £tt>ønfrer, 
engang ctt giennemXKinbte en 4&t(. &I faabo^ Sgn nben^øte, 
oltfaa og uben S>a{e, uben DtCbe eUet tamme Søo^Skrpter, uben 
@iøet, uben fBorffe, uben Segn tt( SBeboeife — foft Kgne« meb 
en SoCiant, fom beflooet af tottet tene &3(abe; ^, bet 
ittt tykt Uett at fftiw, et I gotlegen^eb mtb en flig ~ ben 
maa nøbbenbigen febe en^t)et btot 2arfet« 2)en betimob, fom 
felt) et i ®taob tit at frembringe noget Cott pc(A ^ht, fot» 
nøict ftg ofte meet ,oi9et en fooban SSog^ enb ovet mangen nof 
faa Mttpft £lt)att eUet £)cta9 ~ og mansfn &flrtbpaptr<> 
®abfctibent, fom feto fyix Icnt at fPtibe/ faac t)tfl ^effet oeb ftt 
évmplaxé (Siermemblabntng/ at alt bet Stpfte bat teent botte. 
3eg fot min ^att i bet minbffén^ot een og famme 6mag t 
9laturen og Xonfttn, i ^^feenbe /tit (Sgne og i ^nfeenbe til 
SRaUttet, mu|t(a(fte (Sompofttionet og 2)igtet«S3<rt(ec: enten 
noget uf«b)>anltg"^pet(igt eUet — flet 3ntet. 

3o' Icmgete jeg (om ftem i min f^tt, jo behageligere og 
fo mete unber(K)(benbe b(et> ben m^ 4!iigtig no( opbagebt mit 
itbvotte« {(ieSntet tiben Spng og fji^ og ^et en(e(te inmctebm 
!Raa(etrftet — Tltt om(ting mig laae uhfkatt i en uaffeelig 
fottegtaa nøgen Stabe« Sien M flete ffiønne @etfpn ftnr^be 
forbi mit inbre Jfiit % tuftnbe ufbr^pmbe $^antaf!er« 6hart 
(om mig en (angffiorgget Qxtmit, en éttHrrbig gammel 2>et» 
^\fi} meb ftanb i ftn l^n(e ^aanb, fiiart en fototibet 9>tinb« 
affi^ina, fnatt en flpgtenbe ^inbfelfe afStefli«, fnort ettf)JJr^ 
stim, bet beb ^t)ert trebie C(ribt firemab gibrbe eet tKbage/fnart 
en iKmbtettbe Kibbet, ^natt tvt pwftébe ^rop^ter, fnart fptre« 
tpDe tebfomme Sløme, fnatt en ^eC Garauane méb aUt ftne 
ajtomebotiet,^ fn«rt aRe 3teaett*»øm, fertunbrebe SJIufinbe t 
SalTet, forW — jeg fiabbe neppe 93b tit at ^ilfe paa bem s* 3* Sadgefeiu' 325 

Oifamnm mA tt 8Hf, fem fagta, at iig ^(ktibtt Um "— 
ha piv^tU^ ben ^(e €kw gil op i en obntnbeUs 6t«v* eDer 
GonMXøsl Sn Sacm nnbef mtg og ot)e( mig og Dm mig 
fDcpi^ebe faa a{bf(e6 mm^JDpmfftfTom^^.oeb paa eengang af 
if«Re ben opob/ mbob og tU &tbernr, at jeg mcb lufte Øm 
Kgefaa goM mfte ^oe feet Tilt, ^tKA feg^ faqe — ^ift jhebe to 
ftvgiifige itrtgg(Krre t bet ene «^i«me, ||er Gorautnen mob 
Stooenie i «et anbet, Xcolbe og Jturmpet i bet ttebte — og 
ben olbrig nof betjomte {Ribber af iRanc^ m$> al SSetbenO ffaar, 
Qebet og Seirmjøfaert bet ffecbe. aSin i^rf oot i bette*4Dte« 
Mie foa befoCftt/ 4t jeg bol« begvnbté at fragte fteSRongel paa-^ 
^fikM, ha Øiaetingen af en Sogn m bag mig bøt)ebe ol ben 
øimge Som — jeg V<>ng ^ 6tben — 9løgen^ og Ztt ^bab . 
ben m^inbe, me borte; og jeg faae 3ntet — uben ben jipO« 
omtolte ^mt, |om lob (^olbe fSOe, i bet ^n giot^ tnig en 
<Samp(imettt> og hcb mig toge Gorbe l^oé {Ig» 

3cg (pengioAie (K^n« Zilbub meb en trngft fbrbinbtftg Sal* 
{ige(fé — men ti(gio mig, min •^erre! (tagbe jeg til) bet fbr« 
imbret mig, at en Sltanb af 2>ere0 fyrige ttbfeenbe (^an tob 
tU at norrme fig be ^t7tcebf!Rbåt9t>e ) fan (abe |ig> age gien^ 
nem en Ggn fom hmit^ fl&efob jeg enb ode SBerbenO engelfft 
Cqvipoger --r ben ^ar fbc mange SortrpDelfer for mig til, at 
jeg iKe fittlbe fot^efle at giennemoanbre ben ti( SpMi m;b 
minbte ^obagra netop bonbt mig til min S^ife. 

„SBefpnberligtl" fagbe ^an meb et &miil, og betragtebe 
mig njoiere — /,2>e er ben fgtfte SSeunbtec af benne «^be, 
jeg 1)at fimbet paa mine {Reifer. 3eg felo ttytl femmen 'over 
tpM (Sange benne Sti; mzn uben at opbag^ minbØe Sortrpif 
Mfe paa famme/' r— 

,,Soctab ^migl men Z)e ^r moaffee i((e giort bene S3e« 
fienbtffab — iffe engang bet førjh ©fribt bcrtil, tnb at (iige 
Itb af bm« »ogn?" 

„Sar bet i(fe faa ^ebt/' fagbe fyin, n^ overtalte mig til 
at focjøge bet" — 326 3« 3* Sagøefnu 

,,CTett le premier pM qui coftfee" — faj^t \f% — 
i,9at \t% iffc fod tr«rt'* — enMf ^n mrt et fBuf — eg 
(eb atfef R^rt til. iBogncn ntOebc bect — ben b(eD mmbce 
09 tittnbre/ eg fem mig ttlflbjt ganfTe af Cptfe. Ses øMrfob 
tnid tit mine Keflfpiemr e«et benne SBanb. 2)et eac en tr« 
fr^(øé eg øbfeC Sletfenbe/ tenfte ieg, een af bi<fe ^nnt, fem 
retfe fer at reife. Z^eg — ^ani 9>^9fTegn«mte ^be bebaget 
mig — fymi artige Xiibub fertiente ee^raK en mttbece 8ec* 
mebning em fymt Xaxatun — leg ergrebt mig oeer ae ffttH 
afflaaet bet: bu i^r forfømt et fRenneffe« S9eKenbtfPab, t«mfte 
K9 — og ^tH) ^z\>, f)^v'xnUtHfant et ^enne|Et€?'.^rban 
bet nu egfaa wtx — b^b er tntereifant 4 (lete Øfobntngen, 
fem bet'p|>perj?e af aUt UvttiU jD^r? dt$ bernie fectrpffentt 
^ebe — blee ieg veb/ eg faae mig em -^ mm ^eer ^bfebe 
ieg! Sntet t^en Spng^ eg tyng eg atter S|mgi TfU bet «^mt 
tiberige wc fbrfeunbet -* emfenfi fhttbte {eg at Calbr ^iw (eMibe 
9(^amemener tilbage — Titt yat tomt, eenlllormigt; tørt, fe(bt> 
bi^bt; ligfgyfbigt, iitpa(é!tgt. 2>tt feer ^cm aMg mere — 
futfebe jeg — og j^n fyntel beg gi^\r»e at DtOe taii m* Mg I 
4)t)ab maa l^an Muben tomle em btn Cgenflnbig^? ^ 
tMeb/ ^t>er mangen nurtig/ njøbfaget Sobgiomger, ber øitbe Mm 
g(ab Mb at age en ®tatien tmeOenv fbr fnarere at noae «^Qui 
— for fnarere at oMrrumpfe en (amgfe(i|tolb tmtenbe Aene -« 
bu fan ^aee (Tabet Mb Mnne ttfbrffgttg^eb? £)m (lan nu meb 
SBet)ibf}^ elUY uben IBeDibfl^eb fbrefortter fig, olbrig ^ictfut 
at tiibpbe nogen Sobgiemger fft mageSge 6<rbe? 3(g fom { 
enbt Sune, grermmebe mig omt iffe at funne fbrfkøc bet i 
menneffengt Cclffab -^ ben ene Segn funbe {eg iffe naæ, 
ben anben funbe iffe naae mig — jeg trabjfebe afflcb t Spn* 
gen, eg bejluttebe —^ faa afJfyeUg forefem mig ^(e Ggnen — 
at benptte mig af 8eien6 enejle Sorbeet: i Stinbe at funnt 
r)anbre ben, uben Srpgt for at fiøbe« eUer gaae fri( — at lufte 
Ainene, for iffe at fee ben. 3. S* Sasdefeit; 327 

'3t9 tPfeb ittt, (Vfr [anøt ie^ vat goaet |Hia bfiiiit aSaa(f, 
bet (ibt eftet itbt begpnbte at mort mig, 09 falbc ^H^ontaflmie 
tUbage — ba jeg plubf^rtg ffdnbrebrd i min bUnbe ^att af et 
9ac «^<rnber, fom greb mtg t S^fulbrene. 3eg er fulbbm« 
ntetji ouecbe\)iift om, at mme^Dme aabnebe ffg af gg feliv eflec 
rettere mec^aniff , uben al oDerfanbfetfg lOrbre — ligttt>\xé fimt 
jeg er tié paa, at bet umibbelbare SSuf, ^vormeb jeg gienitenbt« 
aSanben/ ber var bøttftørt, fleté uben a( tpbeltg S9et>ib{l^b -7- 
/,2>et et altfaa meb lufte £)me/' fagbe ^n, i bet &hit cf 
fyin$ iatttt tabte ftg i nafk SOirCejfoo^ /^man opbaget benne 
egn« gortrpflelfer?'* ^ 

,,2;Ufbr(abe(ig, min ^mtl'' {batte jeg, i bet ieg meb eet 
tMagnebe, ^{eg feec intet anbet SD^ibbet bertil; ihen n bet bet ' 
encfie, troet ieg bet ogfaa fUbfommen ftffert" — 

/,3eg t)ilbe iffe ^vc noget berimob/" fogbe fykxt, ,/berfom 
jeg tKe fero faa ofte ^a»be fbrfjøgt bet, uben at fpore benne 
SSirltting^N — 

,,SSen 2)e ^ar fbrmobentlfg fun forffgt bet i berel Sogn, 
min^^rre! Sroe mig^ at benne Sor(fie( er ovetmaabe betpbeUg« 
SRan bcømmer.ganffe anberUbel tii Sob« enb tt( SSognø! jDe 
maa atterebe ofte 6at)e lagt fBi<tih til/ at en £)røm i X)fred 
Sogn er langt anberlebe« befTaffeU/ enb en SDrjnn i S)ered 
Jtirhjioel/ og en )Drjom i Deree Jtrrfe^oel ^ien langt anber^ 
lebe« enb en Xitm i 2)ere« ©eng'' — 

" „2)e er en befpnberlig^^tlofop^!" fagbe ^an meb en SRine, 
fom ^<rt»ebi piangen i bette Ubtrpt til en Sompliment« ^j9iefle 
SBarbigtieb — Seg.lob, fom jeg i!fe iøitt bet — 

— //jDg en jDrj9m til Sobd i Suneburger .^be omgaaer 
nu oile 2)cjomme" — biet) jeg teb, og buffebe mig temmelig 
tpbt — „ifffr naaf man r>^lM beraf poa en fafi behagelig 
SKaabe;* 

3eg t)eeb iffe af ^t)ab 2(arfag: om for ben fmagfiilbe Sqt^i* 
page« Cfplb, eUer forbi f)an ()at>be, en vxi Sreeporté 9)(lnf, 
eller forbi, VKb l^ané fjøirfie etltte^olben, STtplocb What then^ 3Q8 S- 3- »aflgifem 

conbt mig i Cihibe — mm WvMl ^t*e }($ |^ liiin BbM . 
KrnMfi uagtet ^n toiu S^^F/ for en SngelUmber, 

/,!Rtt 9latm er eataart/** fag^ ^aiv ^ ieg paa ^$ Sor« 
bmgenbe ^obe jagt f^am mit (RaMt og mit %t^Uaih — ,/min * 
Samiiie tnaam flpgte meb^^ imge <^ugenotter ftfi Srcmfrig — 
ieg oar ent mftc i en fremmeb Setben i en 3(Iber/ t^oori mon 
kuger {eben — men ieg ^r oortet (igefaa ipHcftg, fom flt:* 
ttg> ^ er^oeroet mig en anfeelfg Sormue/ fom fortter mig i 
etahb tit ^oer( Hat at giennemreife et Ctpffe af Surofm meb 
al mulig SSeqDemmeUgbeb — og (kut i ben øorige Zib af mit 
£io, nemitg 4lle Sintre, en SBefTicrftigelfe/ fom oeb Sonen ec 
bieoen mig Sonwbenbeb.'' 

„^a benne WtaaU" gientog ieg^ /,^ar 2tii|klbet efter (H 
Ttnfeeife bragt be to forffiefligfie Steifenbe fammeU/ ber nogenffnbe 
% ^tie fpobfeert meb ^manben giennem benne •f^ebe/' 3^ fbr< 
talte ^am enbnu fortere min •^iflori^, enb f)an ^obe fbrtaltr 
mig ftn — ^an ub^e berpaa nmre^ ^oab ^ ait ^tsbe fagt 
mig -- Ui ligelebe«; og nefpe ^aobe oi paa benne SRoobe fpab> 
feret en ^to !Rti(, før oort gienfiMge SMienbtfFab tor fUb« 
ftombigere enb bet t>eb mange TCard bagiige jDmgang i en Gtab 
fanbrpnligotid ^aobe Diffet biiu UU 

//3eg bolbt Dem flrop for en ©totihr'' — > fagbe V« — 

„bwfor ^orbt De mig?" — ,^gor en (gjnfur*er^''. foorebe jeg. 

— /,De er meget oprigtige ** — ,,^ en ®hiq»(ab6> fom 

benne, bebøt>eé ingen Wtaflt/" bbb jeg oeb. ^ 

/— „To be or nof to be, that ii the qaestion!'' *) 

•^an anbragte benne førfie Sinie af ^m(et< fD^onofog ot>er 

SelDmorb meb en -faa betpbenbe SRine/ meb en 'faa betpbenbe 

Sone oeb benne, fom bet fpnte^ mig, meget tibt paéfenbe 2ri« 

lig^eb — at jeg fttav fagbe ti( mig felo: Snten er benne Stanb 

' en 9lar eUer en SiMl i bet ^an bab mig inb i ftn Sogn,- fom •) n. wtxt tiU tUa ilte at ^mt til, fer bet et Xnttben! % 9. Saddtfen. 329 

langfNii mOike ^ 6tbeti af øl; eg font ^ i bcfte t>M(if 
M (olbe pl^. 3cg m<»tog SiCbttbtt ~ irf foltt ol — 09 
itnbfrni fiørte ttt. 

Xri^ frtD ^t^ iffr fttnntt fiille at fOb^ mogelitm* St^ 
kmaM fflcf DpMninseii ofxtm bo|q>ett» £>))gaM: To be? 
or not to Im? — cg 9lar? elet iffe fRat? 

/fSkg gab afl^nbUt bmtte fRaterie ' met> aBi^ tMfmbt SHen^ 
nefrer" — bcgpubte ^m t,^ maa tilgiM mig, at {tg fpntté 
at' ri t m ftg We ben ocb «^arene; mm ZAen et f»( (ott i benne 
Secben tU (dnge VterCimmariet'' — 

«^ et fpgeii Storl fagbe }eg tcb mig felv — ;,3eg (^ 
ter,'' nbbMb jeg ^it/ ^^ot m<h tnbfoftueae SRening om brnrit 
e^fefyeacfTe ttnie et alt fbt inbMbttel tU at'' ~ 

„JSo mbMbitetftte, fo fiorrCømnece!^ — fagbe ^n WtØ« 
^m et albeM ftigen 9lat/ tonfte jeg, i,SJlin fittbelel tn* 
bh^bueSe« |bm ieg troet, og betfbt noget imbfeeltge Sfeniftg et 
ben, at Ø^alefpeat t benne tinie iHe ^at fagt ffn, men «^mCetl 
Stening — at ben et umibbelbat )»oettfF — men i bet ^otefh 
fan mibbefbat p^tCofortllf — rigtig!** 

Oi tMte jfaa benne SRaabe (ornne tit en Hib 8Mfe, ^t»ot 
ti ^ge af Sognen, f»t ol toge StofofU STon. Ian { Gplbocf ^ 
^ !^ppet(tg flo(b 6teg, ^atmefon« Og €^i(ero|l, gfranfT« 
bcøb og !Rabetci — oel at matki naar mn foret bet felo 
meb f[g, Si (eirebe ol paa en 9Cabl fotan Jttoen nnbet aaben 
<^tmmef, f»t at til|MI{HUe ben fpnbetftge Tippitit, Sefen ^aobe 
gioet ol. 3rieneten b^Kebe i en ^fl en omoenbt Zønbe fat 
en let (tggenbe Sgejfaib, i et iS^tebKt tom Siaffet, 9lai, Jtnioe/ 
(Saflet og ott ZiCbe^in; frem, fom t)eb &(aget af en Saltlman; 
Sinen fptubtebe { be gulbranbebe (SbrpflaUet -* Tilt oar faa 
. beqoemt, fnkagfttlM; tefCert og (offenbe, ar bet fi«re SReta ptub* 
fettg fotfoanbt af min metapffpfijTe étemning. ,,To enjojl 
ihat w the question** fagbe jeg, i bet jeg tømte Olalfet. 
„Sien ©erel ©toici«mul" — 330 3« 3. 9^^^cxu 

«,Aprdpos! •^Sotfob mi$/ at m fMber gDem ixA i S)m$ 
2ale! |)aa ^tMb iihnmb ^c 2)f ()o(bt mig fov at Mie Øtoito? 
^3^9 tomftr/ SptcutttI fer« (»ar oftere goaet ti( SoM enb aget." — 

„3lh ittil bet; men bea £>m{tenb%^, a< jDe f»r(cb tre 
ffta artige 2>amet — (jeg ^at)be fagt (am, at jeg (frte tt( 
(tint ee(f?ab) — i J>ere$ 3Clbee — og i benne •^.'' — 

„^ tU aioaflfee Ut forfUnt bette#" melbte jeg, /^naar jeg 
Pger Dent/ at ben ene af btlfe )Damer tMr en (SnU, ben an« 
ben en gift Aone, og but trebie ntin ®jøfier»'' — 

^ibtt (unbe pgee tneget om bet fiøi:^ og bet anbet" — 
fogbe (an; ^men 6et i^ilbe f«re o$ forlangt fra i>or flujme 
fRattrte/' 

Si fatte oé tgien i SBegnem ^, ■ 

2)tQe{« Gteintoeg fa(be «^annp9eraneme ben Set, t>t nn 
Korte; og ben fortiener ftt 9lat).n — i onbt £une. 83i ber* 
tmob fanbt ben begge ret artig. Uben <mg(Utg at f^ (tint 
flupne aXeta, lom ti bet efUr(oanben n<rr9tere og nermere 
i vore SDifFut^r* 3eg begpnbte at finbe mig meget 9e( i benne 
Sogn, og fDrfonebe, liiig Ubt efter (ibt meb ben6 aSagettg* 
(eb* ^^nt CatOarb t)ar en SKanb af (Erfaring, ®mag, og 
^unbffaber. ^on fortatte mig ftn «&iflorie fra SSegpnbetfen 
tt( Snben, fortroebe mig ffne. $rincipier, og jtne Cm{i«nbig< 
(eber, og Stefuttatet berof plto, at jeg (otbt fyun for ben V^U 
, feligjle SRonb ^a 3orbett. „^eg (ar Tlit, fagbe (an, (t)ab , 
jeg (ar jøvflet og ton j^nfle mig, @unb(eb, Øltgboro, <|^uuefitb^ ' 
. Ct(t jeg er ngift) en temmelig gob @amt)ittig(eb, SS^ger — 
og faa meget i 9anben, fom ber be(øoel tit at more mig meb 
bem — jeg (ienber tun eet enefie <Sat>n, mangter (un een enefie 
S9e(agettg(eb i ^benne SSerben — men bet ene er nof til at for« ^ 
bittre at min.iOt)rige iRpbetfe, i^ fcette mig i 6(a6fe meb aHe 
anbre Utl^ffetige.'' — 

3eg ptagebe min Siettefraft meb at ubftnbe (Dab en faa- 
ban aJtanb, { faabanne £)m|lombig(eber enbnu (unbe mangtf» 
^,S)et er bog vet iffc Sn(eb? fagbe jeg — t(i jeg begribes itte. 3i 9t SSadgåfnu 331 

^MflcbM m . ns ^feiMtti^ f m fa. {R^lfiab fhtOe fatme 

^9{ei! ^imlett fck mig — icg^rlm t^tfte cOn fttnbe 
bM ettt Saft ttienbe uhtti gci^cb." . 

#/^e et De( iffe af m ^^belfe fbcelffct i cm fKer anbm 
tnifbm earc ttlpCMis |)rtttbfélff ?^ 

,^S«t «at( cnlntt miKbte 2i(f«(betl'' 
>K^K — titt traf ies bet ubentmtkC -r S)m6 Gi<r( 6mi« 
bet af 3øcft cflet eonb^/ efter ZUfirebepiBeffe^i «^enfeente tU 
jDpføaniil^ af be ftott %oxtiuftomvm, bet (tbfnbctt ete %faa 
mottgt p^itef)p6iff< ®a^iet — ^ (eber om bet, faa matut 
bratte 9teiib fra 3(90)N|gøraé tit @pmoia ^be lebt om og iffi 
^mbft — ben pf^fop^iffe €^m, fom (futte begninbe tort 
3beetft «^t)ebb9gnm9?" 

4^ fotjittrebe mig/ ot^oni bnme ^feenbe im Um^ 
me% toCig« //®aa moa $De — ttob« a( S>ete6 €Htnb^b -^ 
txm yCaget^meb ben tttprfolige Snue?" fogbe tfg» 

;,,,Sen anben efter ilhtpiier/ og ttg, 

/r/rSnrv «9tet, etjfet^ Jtongerg «oiige, og 

^i^eoxbeM fø --fim pteget tibt af Ønuer" 

aDa ^an og neglibi bectt/ iM«b jeg Øietnmgm af ^onl 
mølle SaU. 

£> K^ffAl^^b! af olb 3^beit# (S^tman:ér et bu benaBec« 
metfl (^m«rtfFe! . ^fUt tn( ieg (ebe om tøtte S^er paa.SSmu 
bea af ii^oet, . og om ftiffe i benne «&ebe — f^effer pU {eg 
febe om Sri^tb, øg SSonb^ ft(b, eOet be Stfe« €tifn^ eob 
MTte foabott en tRar, at tobe futr efier big# Seitlpø for 0$ 
Seictpi, Sorbeiig oimmbeiige. Sygtemonbt 

3eg troebt enbe(%/ eeijtg^ at ^t^e fbnbct en albeM IpV 
felig i aSe •^ufienber^ mjgiitibelfr^tMrtMg SSonb ^— og nu — 
fanbeiig! ttafttet ieg tHe ^ ti tuflnbe Delen af I^Mi 9fligbom» 
uagtet jeg Iffe ^r tujfnbe ^Itn af fyini (i<(^ip(i$h ^^itit jeg 
Uh i^ax titnbe jDefeu af (»imUI ^unb^b — , uagtet lig maaffie 
iffe ^ar ttebie Delen af ^ané Sorjionb — uagtet jeg fot Steffen 332 3- 3 »aggeTctk 

iat \Ui Uot ékU ca^h Cfaw, M M^ lN»y «e« tittge 
iet enejb/ fyik lAet unbec -^ {cg iritbt bog tHe byttt m^ ^! 

^{1 inbsib mie ^^ittttfca betitt iM^V af tncerlig SReb* 
libcn^. S)tm t9oribejiobba^«9MPf»nitCigettlpIfct !DlM 
|9c« bee eft fMpf I 

«^«^b npttft bet raigartfaintmtt tU?^ fogbe ^mt, »Cåffr^ 
fom i<g tlffer mm cnb <^ 3ocben6 Sine, og mm, i bn mqibfle 
i mange K^iMfH, mb aOé SfocbnK Sntnifimmere/ (Sufft, fom 
jirg cffTet tU Slafirie — Gafr c c mig albeCto ^ubm!** 

tee, ^t^o fom Ml/ ^ecooct! Sot faoolbc Xfting i bmnf Bft» 
ben, fta m t^io Øynfymift/ n ttagifP, inibe bet Mtt unbfEpU 
beligt, om man grirb — men for fiaoibc Xtt/ fta en anbeit 
epnOpunfc, et comtff/ fon mon itfe I^Oef toge en <9m«(t 
"^tter tlbe o|>» lun tage man fig y Hgt fbr at fee meb en 
•M <^an oi?er bet Øuf, ^oocmtb min l^(t(tge fRonb fteniftoe 
^ine JDcb; tbi bet fmtbe (et Mre, at man, i bet man ubCeer 
* ^m/ ttnige iiMeet {ig felt», f!n Sober,' (Ui {Béb^fiber, fbi Oh^ 
befober, fin SKpoKbefobevi eg faalibeg {{n ^le gamUio opab tit 
Xbam. 

jDm man, t^ ci UUt en fudtan Unfifom^, tOSge be^ 
frer t gorveien fin Stn, e«nne(ion< Øitt, og faa t)ftete fm 
bele SamiUe nebab, ti( ben ftbfle IDercenbent — oU jeg iWr afi 
gtøtt« jDet tU lomme an |^ ben fDt^ !Oléni^e|Iebeben engang 
Miger* SSitotr ben t)eb at goae f^em imui ben (MmMrrtnbe Otie 
*- vU et eOrr onbet <Saffe«6a))n beflanbtg beftr^e ben meb SEbmr • 

^ax^ fym fogt: tSføcotabt or mig aMe^ fotbnben, eller 
"VS^tf eOer QigiCff 4W/ tOer !Rabet<v eHer Sorbbfr — trilbt 
man ^ave funbet ban« flrormmeCfe birooer (igefaa udmefig. 

i^tt (^n^er grtb, ffger mon, ba t^n tngon flere Zonbe 
fmbt at unberttnnge. jDen, ber formet f!g om Gaimec af en 
fSetben , og ben, ber grrmmer ftg ^Der ®amiet af Gaffe r- ec 
i mine Zanht Uge afllnbig *-* og (ige tfCgit^elig. SpPen til en 
åof (Saffe og e^flrn til en Jtrone — «^gen efter-^mogen 8^ Si Sa^efhL 3^3 

irofeMe, 'i^ % -^ .tttennefrilist« 

,/ JtaM t^ fMte'2>nti,'^ fag^ i^g, „faå nuu itg fist !Dni^ 
01 i#$ f r tle«op i^'famme Sir(Mbt»'' — ://0g JDe fbcttntibt UH 
tnøm iimikmfhiMer?'' ' -^ ^!lteit fborttirg.; ti^ bet et tCft 
mtiFrtiHft fXas^i J^iriit jig^ fom St; olfe. oulv« 8»ttr &r ;S)t a tt tt ^ c i m* 

tlbtii^c ffiocmØ miMog t« tiye SortrpOellft« Støegoa« S^ugt^ 
Mnr: SeUir, 9>«tft/ {Murt)^r, IRocter, fRantelec (egebf 
ointt Mirtrmg ol i Mtliør Qhmw^t. 9Ren 3ttt»t ^tei9 ol 
^ati,mia/Kt fom 8i|fimiil yntige !8ugtmnger/ ben vi enbnu be^ 
Øon^ig ftf og til opbtgrbe paa .imRre ^onh,; Qnoct foccfom 
bttiiOl «! #Mgenbe @lul^ fnoct en bitffom oelgiørenbe fRonb^ 
fttort en fbcflanbig og eijfnibe «&uu6iiiobcr. Crinbciiven af ec 
&ib^ VbMfiMr £>ffø^\m, iMri t>i fooe jtegtitge @))oc af benø 
Ct^ifitfamiirlfe, lobe o< tim fionciibe t)^ bet.ftbfk SBtiMc 69 
gu* i. et &m6 et trirMig ^Mtb m Jtot\e ec i tt «{^ttul. Goutf 
»ec ben oP/ goolr ben o))er ftae 83cebbet, n ben ^efpg, t)i( - 
bnt gitmt^ fort fagt, ODerfbibet ben foie (Svombfec — «bebi^# 
§ct ben Kit omfring % og.ingne, Dantrevne SSftirtft forge poa 
befH St99^.i himt ben terimøb i |tn fRenbf, flpber ben fagte« 
H^^'jaitm SaW/ um og-i^loben i (et^ttfenbe Som, biib og 
{lilfcv meb ^vnt i^icblif tii^^miil becebte ^uBer i Jtinbeme/ 
ftilfeitbt/ .og iCfe ovtf^fenbe gh S9cil> — f^cffinnttec^ beriger 
ogtxiftgner ben Tlit, fom ben mifbe^ ueniigei (muétige SR^ge' 
Mb ffn flftinbl Siibe i JUebfto 4f .f^rig^. jStnner ^ biufonbigi 
£Wtre. . 

Caibbel; twr SD^inett; fftté Sgtennem benl-be^btg afbep» 
lenbe <^oer fom vi fra 93otmg ot)ei; Scanf^t^ og iDggf ci^ 
^im, te artige Gmaaporber, ti( bet veb f^rfle S9Ut meget inb* 
tagenbe !Dfann^einu 93^ St* 2* »m^fffi 

itfutibe SufM/ eOec mm 7(c4^it(Ct«ct(ttCyii^a^ G'ptt, « icf 
fhbec Stoim^ (oiigjt ^ at nfnt bm p««|Msi^ hm tmUt, 

fto? Sig bov nu Ufbt^'Jkn iqo, fc^bl oø ttKrre^ f^ >Siibe 4il 
oRben^ olb bi«l.itbm«Me {B^dtititgiCr fto bft »ibMflt^iefM 
(efter mit a:^^^ ben ^Kecibtfeflri) UKbttl be 9f(r9t«^.,|)Mt^ 
men uagtet jeg (litrebe, fom om jeg a(bris ^e feet en SB^e 
fgt, fa{bt mig bog 3ntet fortrinrtgt i iøinene* (Sabecne ere 
rigtig nof cxAoiH efter Snor/, ber giM ingen Stnmiflfhfter 
beri^ .pufene fiaae i orbentiige @eiebber/ og maii bor faa mt» 
grn Umage, fom man fon mfh fli, meb ot fKOe bet m Aixmi 
teer fra bet anbet» Sffen Itge Etniif og titte CinKer aknt4n 
ntppt titfirøefMige tit Gmagtn« SKfcfbéfHØeife. Dm bbttt 
Qpmmetrie ie^ager rigtig nof Øfct oeb f$f$i SBAf; men i bet 
nefie leber bet att eficr mere* Sbtfjel bet ba^ bbier man 
bojfpiit jlan -^ fom teb CMffnaf paoi Serg; waa mergler ^ 
{fle faa meget oDer etAtfnat i^\a. • . 

6n Stab, bef^nberltg en flor 6tab/ fiiber oKenbiSoiPin« 
ben« aSitf* 3 bet minbfle betragtir jeg en foabon ornftmt^ fm 
Hg forefKSer mig, en fHtfr9t)enbe ebrnmer^l betragter eneie* 
lube. i^SRen bpab er fMenbe beri?'' yto]»ottioQen! Sig'luiber 
nemlig benne Siefttbe for UOe. — lySRen jeg butbt bctcogtt 
ben fbm aSie, og Ufe fom CSommerfitgL" •«- eøm Bie fim 
ber {eg et Slige og itte en eub «t Mere en fOUtoH. fi% 
berimob ^r jeg Sntet fbr f)ia t^ile --- inbtit utbiM. --* i,SRbtif 
trfbere?" — Sa reent nb fagt, fbr Me ot gt»re en Steoeffnle 
~ eBer en mOt S9iefQbe — aftnit^Mictt; Jeg troer^ otl^ft 
Sorben egenffig lurbe Mrte {RennefEe^beni'Bictnbe,. og at ben 
irfrftltg engang -r- tiooy be foofNeOigi Mifiaber ^om #nt<ft 
Sreb meb binanben — Uioer bet ^ ^ebber Sproget: iDer 
ffa( tKrre een ^rb og een ^rbe: Ser flot iPtre een S>ron« 
ning og ten Jhibe I -* -^ % 3. IBaggefeiu 335 

Ctfhiien Søt tcnt iUftta1ttli% fbr aUt SBbr; man \mA, ot 
ber gtwefte €5ort«! fflfrti — K«rte ©taWpsgere! — er en 
&tob Dtrfeitg Krfh«ff«Ks for aUt @tomber? JD! ben mtfie ^ont^ 
nmg (erebeé ubén fbr ben! Sffan betmfe beøuben, at et ÉHtn^ 
nefleet førfflelltg fta Sien t Tfnbet enb blot legemlig €ftøc« 
telfel Såre ;bi6fe tt>enbe Øbbninger for Stefi^ fulbfommen 
lige, t^ilbe {eg albe{e< 3ntet fyx^t at inbi^enbe imob bore 6t(r» 
ber; t(i ber rummeé omtrent (igefaa mange fRennefTet i en 
etab fbm fBier i en Sief ube. SRen blot bette fpne^ mig ec ^ 
-^obenbe/ ot man ^ar be^anbiet ^olf albeUe fom Såre* 

^ fM en Sanfe tiCbage til iDannemarf — t\l XroUeborgi 
tibfl^tte^e Qaarbe: e! maatte jlere og flere ^nber^ fomSlebent» 
foto«/ f|>rebe Soagen meb fBpernel Unegtriig bitber et 2anb 
berveb lif^mi t^t ©fpggerne fajlel ftte lomger i faa #ore fRa^ 
fer. 2>et er meb SSeboeme, fom meb Soltgerne: fbr t^t fam« 
menfloMebe (FpggeS/taage«, ben^ge« og forb«r»e« be! ^wt 
frybebe jeg mig otøer be nbjl^ttebe iSaarbe! flRin ^b^i&ningiB^ 
fraft ttbjipftebe ^e(e Sorben — SRann^^eiro fprang 4>(ub(élig i tti^ 
(tnbå etptln -- og ^e(e fRennefFe^ben bebcrgcbe ffg i tuft og 
2^é> fom en gugl, ber flij^per ub affttlBum; giennem betaob« 
nebe SSinbue* S^g faæ Snftinftet oberCabe fornuften Com« 
manbojtaben, ben b(eb en Saliémon i 2)ronmngenl .^aanb — 
og Ormen ^i op, fom Commerfugil ^t bar et faligt S^ni 
IBruben og JBrubgommen fabnebr ffg poo fciin ©ibe S^roen — 
og t JBaggfnnben fane Jeg ateftrrbig^b oggrpb li^fe ^inanben.— 

^ 06, at bi iffe fee forben blot fom ben Dar og fom 
ben er I men og i viife^Diebliffe, fom ben^farbftre! ^Iboli, 
ot bi tfb Mot banbre meUem bore S«^ og fBrøbre; men og 
tinbertiben mellem bott .KømthøtvA Sørn« eønne^mier og 
£)atter«©øttrel'— C ^elb mig (^or ønffebi; ieg og mitte 
ftrferel) at {eg iWe Wot er I bet famnlettfatfe, men og -f I 
bet ubRpfMe aXonn^eim! X^i, {eg gtenlager. bet, bet fnfk et 
tttaoreltg febfomt i »rebben og i 8«riglwi; mon ,jlaaer ew, ^ 
man #«aer beti» •. 336. 2. 3* Bagøefeiu 

iBtøtet en e^ab øtMf^oøebrt 8«r#aiihifi« Sftif , fut fuutr 
i {Btfpnbiilig^ ftt Qtcib, fom btmie, bet jDm et iHe Uot 
famineniMnet og faiiiinen)>te<fét, men tifiRunt« 09 tUrpibfél. 
3eg t)ceb t(tf> em bet egfaa bemmeitg btbcager n^ til mm 
Kfffpe fbt benø vettt Sttiier,, jQtHkbcater «ø SUmtinsei^ at Sntet 
i ben merniefUrage (Sefbat et tmrfelcet eBec ffirfeiitet Stol 
ftpgtet^ at Beboerne i en ^aban fBpe ale 4)ieb(iN» #fbe f^ 
Det et mctfeltgt/ at Smagen eubnu olbttg ^ inbfnt fia> 
tantebt SMOe^Olo«* 3eg ttoet ^tter i(H, at mon bmbe 
bcifle 7(nbet enb 7(pot^et*Z)taa6et og ^ er«n*e«>im beiof 
^^ Ctin og AttbeMnb unmiigt. 3i< berimob ion jeg ctt gobt 
tcrnfe mig i fntCantebe (Siaé, og bette gaaet foa vibe, at Sonb 
mtbt om ®ommecett i en litrfontet Slaffe (bet gtoe# beMettr 
llige ! ) fotetanmet mig ftoéfent. Ogfoa ftpfér {eg }Ma tn 9laabe 
^ i aSannl^eim; jeg fUDnet. Seg funbe umultgrn Me ^ mtb 
irn Dt« 9atL 3rg fBitt bet tnbecligtr jeg (unbe umnltgeti bltoe 
^fwefflet ^ i bet minbfEe iffe ^aa Ooben, fom bog i nogtnhtnbe 
fittmme fBpet et muligt. K »atme^ at SeMrgelfe, ol Jtiart(%* 
>b et tunb/ ettet i bet minbfte obal, fpitat, eflet ^m een ^ 
onben fRåobe (ngtei^ Jhtn bet JtoOe, Ut UteMrgelHie« bit 
ttgegplbtge, og fefn bet ^obefteibe et {notltge og fimtet €Me 
aHennejrene, fbt ^fumfH, Hl %$M i Qkv^pn, i timbe ^Jtcebfif 
'Ipeben fbt t Sotbnnet og i @e(ebbec> tnOe be banbfé ifbbcn foc 
at flaael» SDetfbt betoet og ben ^U 3ia(ti(paa aSmHit. Stoat 
fftoe man en tetttt 8(amme^ naot jeg niibtogee btn boertenbe 
Syntlb, bet bog vel fun fpne« faa? — en ftmlit$ 93«?? m fUo 
£)mfavne(fe« Siwt ynbigt bugtet |tg Suenl l^vot beitigt bø^gef 
og fttoec ffg ben tiflenbe 9(ob! og (^oot bøieltjt^ ^bot flyngmbe, 
^Mt nmbt etXlt r®tttn)Ctt Vmot og -^fi^i 2)et ligeøe |mm 
Øtenne^et et^be Mbe, nbeMgefige, bibenbe 2ambet t— og bog 
l^t U» (Kønnb {Ratnt (inget fot, øt be ^æ i en ^^atodtfrb 
2toet et tnnbt, og 2)4ben et fontec Si lomme nmbe og bug* 
tinbe ^ Seiben^ ig goot toiltebe og (live becaf^ Xk nyefl« 
Sugget ete obale — en flitn iDpftnbetfe! t^t bet bojcenbe Si^ bi» 9. 3. tda^tft, 037 

Mgtf dg bct{|^«90K( Vtfi$$t bfciflMb QTf ftMmfite« CttGtttb 
i aHann^m« Cmag poéfér før 2>«bi «* efiir t bft (wriejb fbr tern, 

faffct. 3 bet fin:fh SSlfirtbf burbc en foabon D^bpe txKct unber 
Secbm; i brtfftfb bui!be en faatenSRorberjlab ceent bore berof. 

gire og t9M Sbtfinbe« S^r ^at»e moottet rette ffg efter een 
Cnejleg inbtti i onbet^ trebte, fierbi> frmte Seb, og faa- t^ibere. 
2>enne SorejtiOfng er utaafeltg. SRan feer Ibttpctxiintni S&efif 
Itttger i Sq^tborjliiL SRon feer boeftbbenbe . SSorgeré meb ^^vM 
og «^ni be^nMebe fom, SSurboni/ ^olbater^ JtegUr og be<lige 
Sing — og onrgrer fig/ ^«tl mon ^ar mmbile ^^øiagteire for 
ØtMfiiOebe* 2)cr fatte« aSanntietRi til ^(bfømment/ubDortef, 
I £Met fofbenbe GlaMtte Sntet uben en — fRationoIbrogt 

Skg føter/ at mit (Sem^t i ben forte Ztb, ieg ^or opf^lbt 
mig ^r/ otterebe toc rttmob fin bugtenbe Statur/ iat begpnbt tern« 
melig at fontt f[g* eaalebe« blit>er SSanbet i et$ar ret foljte 
Bintemøttter. til Si«. •^uorUbel maa bet goae be Semitter, fom 
befbmbig ere og bftoe ^r? 3eg gpfer t?eb at tanh becpaa« aXit 
<^ab, min enefte Zcøfi/ er/ at be tentelig tilbringe i bet minbjie 
bereg ^oe Sib paa £anbet/ 1)^U ooerorbentligey t>irfeng parobi^ 
dfFe Slunb^b fmnnobentlig gior bet/gobt igien, øg fmelter ^oab 
Bpen ^rf nebe« 

SRon feer ellerå af fDtonnl^tm« vibtløftfge fBefafbting/ 4t 
C^urfnrfleme ^ regnet faa, at SBpen af (Tg felo oilbe bifcipU« 
nere fine SBorgere; t^i tit at forfoare ben be^ot^e«, fbruben ben 
orbentlige SSefortning, omtrent (igefoa mange Solboter, fom ben 
tttOer 3Dboaaneci af flBattMionnet. Cn S>ag (faoDibt {eg tiéb, en 4>utAebag) 
SBorgmefieren ^ i fin Gtot, ^t)il Vrme/ 

22 338 % S. ajaøyfem 

én'm (fc^Mige Seifl er alt fot foag 

ZU at befhtM ret. (RafKfF ([Kmt 

2>e fi«(ne Z)uun ten« ffKetote Sorm; 

ett Z>afir, font (luPre fkap ^r^ert Øltmt af ^arm, 

jDmfcms ben^ toitfe Z)amaff bfftg fvort^. — 

SReb ben bybe SRfne^ 
@om for en faaban Wlanb Fan {Fiffe (ig, 
'. ^ie rummetise SRat^e fobetrig 

Wtaa gtemme ^ete S$|^m5 ^rpb og ^nt, 
eob ben Setotrefte. tkn Sloiig^eb, 
©en p^^Hofop^lflfc ©pBtornf fom^cb^ 
IDg cwt^tM flore @tar(efreb/ 
' JERan feer paa IboUné frbe Jt^ngc« ^anbe, 
9laar ^an, i (Strcréfet fogteltg flirngt neb, 
3 Gfpggen af et 2rfte/t)eb JtUbene fBreb, 
3 S^pifen af be mufttalffe SSanbe, 
^ 9Reb bigtig Zoul^ ti^gger S>rø\), 

Gab paa ^ni ftou piurpurrøbe 97orfe, 
. ^v mon »eb (iben !Ri9ie funbe la\tt 
CMl (olb big RogeRgen i bit Ctøv! 

Gom 6oUn> naat bm fobberøb fremftiffer 
3meOem tpffe Qt^t i taaget Stup/ 
GaoTfremliat af ^Atyffenl a3uffe(>J8ujf 
.^« Xnftgt i en JDamp af ^ortoriffer. 

3 iltg Sorfatntng ^t)be fym for efif, 
Xt fmøge ftg i Glitmmer aOe 2)age» 
Stm ^t)orban bet nu gif og itfe gif, 
Gaa oMbe &ø^xun ei i 2>0[g behage. ^^ 
, ^oa gibene Sinf at norrme ftg fom føv: 
^n røg, og røg igten; og røg fig ør; 
aSen intet S3(unb ^an fif, enb ftge ®(ummer — 
^f ingen ^øbelig er frie for Jtummer! å* 2f. ©asfiefen. ' 839 

SH9 Jtoncj XéDcttt« kb ^an ^tnte ha 
Xkn gdmtc fioce étølbtn$ Q^tomta, 
(en JBo9/ fem Sange, tpv« BIntre gammet, ^ 
^r elfoc6 6nigte&^f)r ^tt< ®j9n til ^amMd/ -^ v 
Cg for ^om pir>, at løfte t« 2»otton) 
^otaf fym^ jtone |>(tteb i ^tg Jtnt&e 
SBob 6øt)nM^(ben ^Tntibot at grt%, 
£)g fbre((rfe ^m' foa ^r portion/ 
6om ei( forenffte Skfnnig at fremfrrfnge 
S^ uof. Gom oftefl vat ben 2)j9fta linge; : 
a:^t beeU SBotgmefletretr/ fpt fm 9)tr|4en, 
2U (hart .at (lumre iMr utrolig neitt/ 
Cg beetd Doc SSogeit tU at airi)ttpei:e 
9aft Itgefoa beqtieni* 

fDleti benne dang iwx maattz te(é mere; ,. 
^9c3b Crb fot Crb/ olbelief paa et «&aar^ 
Øom bet t famme gamle. ,i(r9ni( ^aatt, 
3rg ^r mm Sirfec troltg r>\i teoete* 

ffHtn femte l^ujue bjibe G^njleit iSmefr 
S)eR ^e(e SyejtU flor S^rtrebs 
^n m en brau og nyttig S^anb/ 
tBeflog en. •^efl meb flor Sorjlontv 
9da 2aafe giocbe mange Sft^tng^ 
@(og jQ^iet ub Jorn ingen Sing. 
@i\> ^xéftt fymti faa maa ft)ebe> 
®om b«» ^ar altib giott ^ernebeT^ r— 

^6nbnu bu foDer ti, mm (itt^ SRanb?'' 
Qbbriob ben flanbfenbe SSorgmeflerinbe rr- 

„Sltil IM fun meer/^ fgkntog^an, 
4,tki tH( f!g; l^aaber Jegr }Hxa Æimen finb^; 
irSeg et begriber benne €Søt)ntøl^; 
wWtt wl! J« meerl bltt> Debr' — eg ^mn Wt) wb: 

22* 340 3* 3« Sagdefep. 

,iBot ^Mtf fom n9(ts tMt (ibt fteg^ 
SMlc freb og fplMft Z><is fbc Sag« 
«^ fan HM mm mb SoNnyor,. 
£)B »oiMf fterft^ fom Orbct ftodft; 
Xtttgml fbr Zyt^ 
Cm flttflrlé SRonb et iKt frie. 
gotfibni mifbb ^ fhi ^ — 
Ser 4^em (Faoiie fim Mc $rftfil'* — 

fBotgrnefkcfaibeii ^onbfcb f^ igWtix 
i^JDit fhmnxt et mbttuf* — „t> nei! Difl iflrf 
^3es ffumm ei fåafnM i 1[k%, mhx %lttel 
(eia ^ tU bagtig S3nts Sotgmffinf en) 
^Zht tiof fon m«cfe, mm {cg fb^cr ^eii; 
,/3eft fttotler/ fom bu »eebl Hto veb at Utff, 
^eciA brase tB ba |jMr eisnokt af min IRfffe.'' 

ibctimt^kt^tn (es^nbtt ba igten; 
SDIen fptang tee ^te Slobeceent |br(^ 
6om bet Da? a(t for meget moerfomt i; 
SKan betfbr ene ^nbe CK^Cben gtt>e^ 
jDm Søfgéttbe Ktbt ftbfomt (TuOe Uim; 

„jDm Syi^, fom fliol ^ 9ltelfen6 ^^f^ 
S3Cety gcebeti |lb{ie Otortenefef}, 
JDg bragt poa Citanb for iOtaiifttlxun, 
Gom amfieffbe dttoba^. 
^an fneb ^m meb faa megen Synb/ 
7(t ^tt tipø ttlfiob f!n 6pnb, 
a3(et) fotefEmiget, fbcetefi; 
Zf ben fagtmobtge 9lte(l 9r(rfl^ 
' £)g fften faa en Gbtffe flamg^ 
Aifrt nb, «enbt on^ berette^ b^^mgt; 
SRen, fom man fnact »i( mortfe M, 
TUtfammm oiiermaabe flet* 3« 3* l^efem 341 £et ^t^ fiDlibnatStibe uar^ 
Og ^ooncn ffmte ganffe Ror, 
*3bg tnangf Gtittnet Uinfte nek 
9aa SRarlen, og |)aa Spvrn mtb; 
(SE^t SKaanen \m paa flig f)etfoti 
GaaoeC fom )Kia Snbprntoti) 
Da (om paa «^fiin^ trop, Ctop, (ra)v 
3en$ €Vot)fbgb tibenbe faa cop, 
9or6t bcc gpf^lige Gte>, 
•^oc JDtftWe vogte, fom mon Mt, 
Scofsm for Stetfontig^b« 
9iet^ fom (^ati rtber (ebfl, og feec 
7(b ®atgeba(fen tU — ^Dab fjfcec? 
6it 9MI^ litg ben af iBeCjebul^ 
6aa robfom, rnibcrtig. og ^nulf 
Jpam brøler ub fra ®a(gni: „&top\*' 
Cg t^tp^l foet Jtotben i' fyini Jtrop; 
•^on ffialt)/ fom 6fp, og i fta ®(reC 
Sorglemte ^b^n at fpore.iHrf, 
Sot i Oattop at (omme bod^ 
Gom ifg i ^6 ®teb f^x^ gtort. 

' «^n. faof, og (ptteb no( engang — ^ 
Cg no( et /f^topl" fra ben, fom ^ng: 
•^an dog et Jtor«, flog to, (log tri; 
fDlenJtgemeget ^ttt(|)e bu 
J^an ta((eb i en Sdm for QRab; 
^en t^t)Ot inberlig ^n bab, 
Jtom bog ben famme tpb tgien 
Sra 8anben6 'npltg ^ongtt 9ittu 

3en$ bat for Øteflen ei 9o(tron^ 
Cg ^tbtil albrig (albt Jtufon; 
Jpan tog paa fin Gambittig^eb 
2)et aUerftørfie Skmgeleb, 842 3« S. Øoggefnu 

Cø 4Iog meb bet engang en SEytv ^ 

X>d fpffe ^ele flige fpt)^ 

®ont Ditbe plpnbre tumfl (ané -^em; 

fWen bec Dac ogf^^a 2ti> i bemi 

3 benne DUtnl becimdb 

S3at 3ntet nben bare SBfob, 

£)g ingen, ingen SRoberg CM 

Jtan (laae tiCgatne en 2)^ i^iet; 

€e(t) naar ^an (Sro^fet maatte bibe, . 

3(( Sotbeel txir |>aa Syténft Gibe. 

Sfmené ^an raiføncecte f(U^ 
^ (ob Spt^en atter fra ftg gaae 
Gnbnu et 6(raa(, fom twre« «^tt 
Sanbt mere (beltgt enb fortt; 
Og- font; ^j>orban bet ogfaa rwr, 
2>en Sing (K^m gtorl^ foUKor/ 
Xt bec Dac 2tt) et ceteri^ 
^ooc bette ftbfie &kaci tom ftra. 

8it) altib »ar 3ei» SJfoDfogb nof — 
jEn (eoenbe SSanbiterflot 
«&an meget ^tUtt ^ptbfen bøb, 
@nb &v fbm, no( faa tam, tKtr bi9b; 
, £)g berfbr reeb f)an, f)op fa fa! 
2)tb/ ^vor Un 29b af £i)) fom fra. 

^.^uorban,'* ubbrøb' f)a% „tt bet fat? 
r/6r btt i im Jlammerat?"* — 

//3a^ ffiisr mig neb, 0. (|^ri{Ien ®t<r(l 
' //3eg eSer^ fænger teent t()ie(r' ~ 

z/SSanb paa, hu U^t, fjørft, Jf)t}id et, 
i^3eg tøbet thaj: igten min 83et!" — 

//3a Dtfi! i £)i(m(d @(inb eg SSeen, 
//3eg Uml ia! ben 6ag ec reen; .^. 3. »afigeffiu^ '343 

,, atten km (anbfat; fotn bu ferr,^ 

„Di httx, ^\)t6 — o! ifs fon d nim." — 

3en« eSfotjfbgb tornfte libt fig om^ 
£)g fnart til ffn^Hutning hm i 
(3f)i bet er bog^firrbele« ffbt, 
3(t bringe Ho iglen i 2)i9bt« 
3eg ttoer/iMb faoban SeUigl^b , , 

3eg W en jlaffeW a^t) flat mb.) 

Sen« ®(ot)fogb^ tog fin Stottefniv, 
Cg wabte: „8ab, og freW btt K»r' — 
. £)g neb fprang Z9t)en, (itg en Jtot, 
'2>ec lang Zib ^v i Zønben fat, 
9laat 2)ragi^< -^It meb txrlbigt )Drag 
- 2)en wbbec i et ©eterflog. — 

2tig en fonv(t# befFtomfet 9tanb* 
6om ®(eeben jaget fra Socfianb, 
4^ taffeb l^m, fom gat> b<tm Sto 
IBeb 2»ob, og JKflrrligbeb, og Jtnto — 
Cg ©(orben af at gt^e uel 
JBetog wr Senfe« ^U ©icrl; 
// W)/' fogbe W //«f ttK« *f«P«^ ^ 
,,Dg fHflfl nu olbclg weer ^ewftet!" 

„X^ix gat) mig <tt)et, gkntog b^n. 
,, jtun fcc at bøe paa npe^ min SRanbk 
.„^t)oc jFal i Wat jeg arme b«»? 
f,Stlvm in<9 i ®algen op tgienl 
,;gortitIbet, faaret^ bange, mat, ^ 
„^an faaer tnig retteligen fat, ♦ 

„^^i^ jeg tit lIRorgen ei 1)o€ btg 
„^aa Ubet okberqSHrge mig. . 
V^SEroe mig/ bet er en tgen ®Ag 
;,Xt b<^i»e bængt ben ganffe ©agl "^ 
;,8ab mig ubfptje benne esfwrf; 
,,IDp piUe mig i SRorgen \xe(! 844* 3. 3* Øaøøefeiu 

„^ifM ri, foa ^Srt/ fUm Ben I 
,f Jtlpttg mig i ®algen op igictt.* 

3ni$ fdtibe ten Gag ctt rimrttg, 
Cg fdgb«: ,,Jtom ba f^tem tU mfg!'' 
Cg eog ^ro bag paa J^ifUn rap, 
Cg tfcb til ^fet, trop, Ctop, CrapI 
'//Still Jtoiie fmr/" fagbe ^an; 
(6r ^(t er altib fifftttg fDlanh) 
//9tøc berfor, Canblmaiibl itigni tarm; 
„Wtcn Urg big ^r, og foto big uarm!'' ^ 
Cg t>i^e ^m tn oprtbt CSmg; 
„®oi> Ml! og ei i jDtymim ^g! 
//(Søb {Rat i '\ og berpaa bfgge Zo 
6ig (loge mfget fnatt tt( Stoe. 

3enO ^at^be tneb fta Wtaxhb |iem 
26 npe etMtx, ^ngte bem 
9<xa Cengeflolpett/ bt>or ^n (aoe, 
Cg fatbt t Slummer fha; betpoo« 

fBor ^^engte meb f&i (angf S^M 
Sar" emmm ei r<ia (et tilfaCg* ' 
2)e GtøtHér fif fyin /bit foa, 
Cg meer og meer paa {amnu faae; 
«^an faae faa Umge, faae faa ttM> 
Xt ^an tt( bem ft( ](ppettt* 
- «^att Ml tiHuHeb 4lMeti men 
2>e €it«i9Cer (uKeb op igteii} 
Cg (^9or b<ttt Mibtt Gpnet mob, 
;S>e nye ®tMec for ^m ftob: 
!De blanie txir, bg uben SReen, 
Cg fpntel giorte til ^catt fBeen -« 
6om XyM/ ^6 eget gamU fter 
3 iammertig Sorfatning mi 
Xbi b^r fan Sletten tftnte p9a 
en S9^ Sorlegen^b fom (aa? s. 3. »aggefem ' 345 Wtan troer imttnlxi, Sn, fom (fomger. 

Hf XUtns mtnbfi til ØtiøWer trttnget — 

•^n fltrreb friter paa bem ()en, 

£)g diapfe«9t9nen fom tøien: 

Nftturam I fiirca pellas ex, 

i^n femmer tog igten, ben S^\ 

^n faoe paa bem, (an faae paa flne^ - 

Oi tomfte: iDe ffat snrte mine! 

&om tomft f(ta gtottt f^n Itfteb (fg 
331 Gengejtolpen tumfTertg, 
Sif €StøvUme fra Anagen ncb 
SDle^ al en ^gt« SSe^^mbtg^eb, 
£)g ttaf bem (urttg (egge ))aa/ 
Dg vtlbe netop til at ga« — 
jDa 3en«, fom Daagneb veb ben Sarm^ 
Si( i (am fat meb vertbtg Xrm: 
,,8orbmite ZpD! fom, noltg (mg(^ 
iy6r enb meb 29t)erio befirngt!- 
//Jtom btt fra (Salgen før i £iue, 
,,S)tt nu for 3(itM)r (mgt fTai blioe!'' 

&aa fagbe ^n^ og traf ^m meb 
9oa fDIartm nb: ;,afllebl afP^^i'* 
£)g puffebe (am ^uf t 9ttf/ 
&g j)nffeb af (am mangt et ttf t 
Z>et gi( foa tpft ben (eU SBet$ 
3:(t fMge (øit/ (an iwteb et, 
3nbtil be (om til Oalgen (en. — 
aSeb atter at Uftm ben, 
S9(e« (an/ ber ^ft og 6tøt)ler (Itai; 
®qm (an !Mr ganjfe binbegal, 
Cg ffog omfring fEg t^ilbt og fcrtt — 
9Ren Sen«, fom før er fagt, iMt ^(t# 
(SHengteibte %^unt blinbe 9>uf 346 3. 3* ©agøffcru 

gfteb ftnr« eUfi, og t m Stef 
<^an flprtebi ()am pa(i 3«cbcir nA, 
£)g banbt ^am meb 89e(Hnibiø(K^ 
£)g flyng^ dom i Qalgen op 
SUgat>iig, ntfb ganffe &M og Jtrop: 
,,9iaab nu, faa libt bu giber, Øtop! 

//SotføSr ^^ 29^ f^d Md <>t gt^<i 
^S)u tre^, ®ang et^ngt ffal UiMl'^ 

' £et mrget tut SRibnat tnir, 
£)g fRaonen (Tmte ganfle Rar^ 
iDg aOe Ctiemrc Mmftc nib 
9aa SSatfm og paa Zpbcii mib, 
Com (ajKg gav bet fibfli ®u(, 
£)g muHeb fiben et et SSuf. 

Sen« Gfonfogb git fin SBei tgien/ 
jtom dtetH/ gie i ffn eeng, foD ^n, 
Ctob'op/ og !Dfocgenen becpoa 
®ig (ob meb ingen SEtng focfbiae» 

Tturoca meOem tb^mi •^jote 
Jtom i Øt toW ®eu^ og Xtieie 
SReb ®9lbenfi9n(«^ue paa> 
Cg Ctgen)ti6 paa Zpt)en faa^.. 
fBeb famme Sib en fort Jtrabat, 
Goni fttibt ftg. (abbe forefat 
^ IDag at vtOe jlaae |tg (itTO/ 
Sorbi (>an jlemt i ®aar wg af, 
Jtom l^nxytt i jQvintittan, 
Sg renbte paa <^rr Urtam 
^n flanbreb, jbtbreb; ba IJian faae 
^am m'eb to npe Støvler paa, 
t>% tornfte Ittrrenbe: mon Sftnbett 
Sob eftec SDjøben tibec SRanben, 
"" Tit fclo i ®a(gen f)an ti ton 
Z\t)oibt f»3 fta Slatteron? 5. 3* »asgefeiu 347 

®ub frie tAl QtUtlt emUr^^t, 
Sr før ei ^ttt, ja neppe tmfti -r- 

SXeb bMfe iDrb f)m renbte ^tem, 
' £>3 xaahtt ^oit, f)r>Qt fym (om frem: 
„^tn Zpv, fom ^<engt i Hftté \)at, 
„(St npt 9ar ®tj9vfer fttaaiet t^or!'' 

iDet ^(e Jtallunbborg (om ub, 
JD% faoe bet.&9n: bet>ar o6 ®ub! 
S)e gamU @tøt>Ur bor)^ Mrl 
3 bereé @teb f)an nye bar« 
SRan (Krrebe paft (am, fom ^9;: 
SSan loe; man gcarb, mon Vtti, man fang^^; 
SRan giennemgjK 9(9P(/ SKotaf,, 
£^d.*^¥ot^<f<^(,ubm Za(; ^ '. 

Jtort fagt: ben ^U Sye ble« ga( -- 
aSen Sngen (unbe bofl ubgmnbe, 
^wc IMftt man Støvler f}i<rU (unbe? 

SVan e^r ^rafbn 9lte(fe« fRaab, 
-e!om feto begreb et benne S)aab, 
£)m{tber .^oabet reent opgat), ' ~ 

Cm ben at fatte nogen Zib, 
wSiW;** fom <)an fagbe, „bag ffn ®ra\i 
//SBan (om t\t noget mere Sib/' , _ 

JBorgmefler 6bbe bertmob, 
®om no( faa (ibt beraf forflob, 
Sar ei faa rolig i ftt Sag 
SSeb benne parabope Øag. . 
- .^an paaflob fajl mcb ÆDJunb og ^tt, 
Zi Zif^xi no( engang, igten 
gor bette Ran a'ffhaffe6 ffulbe; 
2()i Sptyerte er Xpi^ne; 
£)g Xyt) bør et gaae Slam forbi, 
8orbt ^n ligger nnber SRtUbe/ 348. S« S. »aødefeiu 

3 lAatigm Tkt i %Mo 

Øtan tiHfkb tontta, ttrffM pt^i 

9Un font imb Gaøen ei tt( Snte. 

SSon Mb entnu met SSie^ c ^ 

(3:^i faiiff lang et SRrtttn« tki) 

Ztl ffriUlin Sm ben t>U fb benbe. -- JDa ieg var (ille« . 

5Der tMt en aSb, ba {eg Mc meget Offe, 

3Bm b^U Jtrop vhc fun en ^n (ang; 
eSøbtr noac Jeg benne tmFer, Xaattr tritte, . 

Cg berfbc'UrnFet Jeg ben mangen ^ng« 
Skg fP^^b i mtn ømme Wobet« Tfrme, 

Dg fob tic ^ii paa bebfle S<^beH Jtnffe, 
£)g ftenbte SRtlroob; Uroe, (Srublen, •^arme, 

®aa Ubt fora SVnge; ©r«ff og &cAat^. 
Z)a fonte« mig, twc 3otb tKir meget mitibre, 

SRen og tiøige meget mtnbre ffem; 
^ faoe ieg ®tienierne fom ^ithi tinbce^ 

Og tn^tt Singer fbc at fange bem* 
Sa faae {eg Sltaanen neb bag <^øten gUbe, 

Og tornfte: gtb feg oac poa «^oien ber! 
eaa f unbe ieg bog rigtig faae at uibe, 

<^cafi (^voc fioc,.^ooc cunb, ^ooc fifn ben, ed 

tba faoe {eg nnbcenbe Oub« Col at ba(e 
fDlob Befien neb i •^oMl gplbne ®(i9b, 

Og bog om SSorgnen ttMtg attec maU 
IDen ^U t^immeUgn i jøflen tøb* *- 

£)g tømfte paa ben naobtge Øub S^ber, 
€iom (labte mig og benne fmulle eoi. 3. 3. Stodatf(tt» ^ 943 

I 

S)i oBe Uffe ^imttni ^^One^t, 
Gom fcanbfe ^^mmcfbuen fM til fM. 

8)tfb lamltg Xtttegt hob min unge 2«6e 
2>m SBøti, min^ftomtiM SHobet tectt mig: 

S> gobe (8ub! o lab mig olttb ^mht, 
ae blive t»it<, og gob, og (ybe bigl ^ 

Céa bob Kg for min %o^x, foc min SRober^ 

£)g for min Giøfler, og ben ^U fBpe, 
IDg for ttfienMt Aonge, og ben ®cobbet, 

€iom gtf mig frum og fuRenbe fbtbi. 
Sk Ibonbt^ be foanbt/ be Uibe S^rnbom« :Dage! 

SDtitt atolig^eb, min Scpb m^b bem fooiibt ^; 
3eg Cnn Srinbringen fyiv nu tilbage: 

Oitl (ab mig otbtigr albrig tabe bent itttttb QiæUanUfat paa Safibet og paa SSanbet , 

fBbet jeg |Kia ben tamme Snb, 

3 en Øtab, i et ^ttug, i en (labfeiig 6ttte, ' 

t^twc man bab mig fibbe neb 

f)aa en &to(, meUem Stjøfcn og Scue — 

^or een Somfrue (ommet tnb . 

^^ ben anben, og euntt af S^ifetne feier^ 

^mi meb Stften ^un giot Sinb, 

tofter €Sbanbfen i &eiret> og mier — 

Cer min (Sfiemt ta'er S&eennarber |)aa; 

2>er min QRunb goaec {tirKg ifloae — * 
^Der jeg fieger ^bert et jDcb^ 

&g la'er Gaften og Jttaften forgaae« 
SBoer feg paa bet t»t(be ^\>, < , 

6om (let ingen GiagO Siii^UflH mbfrc og Janbfrr; '360 3. 3. SSaggrfeti. 

^t»ot tet SEitttge fanbc ffn Qea% 
^ jDd bet 2ette hm fetrtnbe banfefirr/«^ 

^c {Ratutm (tybec M^ 
, SKcn^ Sftattofitt mA be^ebe JUfit (laaer i X>ifU — ? 

«^tH)t ^ortobet ec m (Sij^d/ 

jDer min 6ftemt ta'n SSuper et ))aa; 

Gom ben er, jeg (abet ben ^aav> 

3Dee Jeg foget ingen Dcb — . ' .^ 

Jtammeratetnt fluge bem xaau 
Cybet man mig en JtopSC^e 
!Beb r( SBocb { en ^attfreb« af ^(De S3atonei> 
«^DOt mon ^^Met faaet at fee^ 
Cg belligefk SRoben6 ^txfonni 
J^wc man^ btue« t^eb en ^at, ' " 

^ot en Jtinb/ fbm et teg, b(tm vab, noat man fpitget; 
,,{itH>tban Srøfnen foD i 9}at?'' 
CBet ii^wtfot mon Sorafhienførget?" - > 

jDet tttwrtfe forftgtig }eg gooet' — 

Stint {eg bet paa ®trorngen fun flaaet; 
SDet jeg følix mig fwfl for, 
' %$t i Zejrten jeg t)ibete gaaet« 

SKen (at jeg en (iOe tHrni, 
aSeb en ^hinfc^, i en Jtteb« af be Uaat jtamerater, 
^t roeb €5^Kng jeg et 2)uu« , 

IDg be^Iige fon)Ot>rie Jttabatet — 
«{>t>ot Jtofématen fommet tnb 
SKeb jltt 9^t, ifyUn ®ia€, og Jta^ptgulMt^feifr, 
'SRene felt) *^tmttielen gi«T ^inb, "^ 

Dg Stegatten I S5j?fgerne nefer — 

@ftemten< Wl$lt, faa \øh og faa puut, 

SDet et jlaaet/ bg 6(tDet mig fuut; 
)Det min @ang et uben Soang, 

€om ben forifKge, t^ilbe Slatur. 3* S* »aa^fnu 851 €t i ®f tntit \ti liaturHg, fom '%^unt tttre; • 
tee jeg bertmob poa tanb^ . "^ 

aWeb 5torfarer ^)et ombotb • •' . »V 

Jtan {eg Cie, txert rpftiø, os' tcujnf^ mob ^airteii: 

IM ti €$miba9«fetffo6étorb 

Jtan itg fitbt tni^ fmiife, fbm én TMUn. 

Tlit ftti $(ab«! laa Vtttrig- et '9«^! 

€fe(b fibt €9pø9/ {ibf 0|)a>; 09 Ifbt ®pot; 
20t et 4tbeft/^t Jlnub, 

9tciax mon ntenet bet ^rtfat 09 gbbt, " $øbt 1775 i itjfbenbat^n* 2)en yrarbifcn, (voraf $et en friDe 
ffnbeé/ et nbtagen af $and: yrabifenet paa aOfe Stn^ og J^ctfiga 
2>age t iXtfter« og Stoffet om2)tif(rtiie af b«nét iøibtgi tft Scimt 
om jynftrvne, f» bet 2>. tø^tifr. 6e(f! iM Vf9<ttMtnget. fim ben TCgtelfe/ tf f b#t fRetifc SKentteffenrt ©omme; 
?)aa ttebie Sjjttbag.l Xboent — 1. Jtot/4, 1—5. 

<Si,rcf»to ati, mine Stf^rci. at onboe SRennefTete 3imm 
ioSH toigm Snbjlpbciff yaa æ, at be ofte.befhmme t^or egen 
iDc^, at bt fnait ^o(br«å. tttta9^fta bet; bi eliec# m(be.grøfe> 
fnoit ttffEpnbe H tt( bet^ t»r eUet« vtCbt t^tlo^e,. )DMe fPoi 03 ^ 
tHTtc fod/ t(^i (Sttb <kir Jffe.tNKet, at »r fTnOt b«K< enr i Cerbem 
^n ^ giott o« af^tfngtge af ^vetanbte, og t(fe b(ot:t •^afeenbe 
til 00c tibi>orte^# men ogfiia tU t>ot inbMtM Slil^anb. -€0090' 
Oft mbfhtfitfebe, r^m t»t <te, beløbe bi monsrn @ati9 fi3gi(ebclfe - af bcm, ter fii Korne mb tw; øg itaof fitaifåtei fUmmn i 
wct fBi9f{/ te^ i>t iN<(iritgni ot ^9ti bm« voUaere etemnie, 
fom mm funw Mfntme twce Sot^oib tibm ^octem og (Smf^ 
bigb<b/ fbtbibe OH fc(t> .ic» iniii^iBcbf becU fiRm.berfom enbog 
bief^ Z)omiiif i Vimmbeltgbeb tMict rigtigece enb bc m, butbt vi 
bøg Am tcOobt, at bf tidebe )Ma og fom cti Dooipttibffft, idi 
fom en ZMmg; tbi bttnbt fhiOe tn ith foCge bem> og feto ttoor 
bf anvife og bet ffiettt^ Difte Dt &m f)Q»$ iXbm SottttncPt af ot 
giøre betl berfom bet bibc tH^r Tfnbiirg iptwcbcviigning^ iit fuCgti; 
iKe toc egen, SSen iiMr t>i enbnn bertti bogtig fée, at SSenne« 
(Tene fbct^Ube/ tfiibetfot at (ebe bt^eranbse/ at ^ fun Mff e 2bh)^ 
ifiebetfot at bef^fii b^ranbte i bet fhmbe og 9obe; noac vi bag« 
lig ^stt be mange fhibenbe, ttt^i6fe, fetftnbige/ fa focfjørenbe og 
forboriDelige JDomme, b^nnib fBtemtffeiie bebcage ftg felti og 
boeranbce; naac Di b^e {Roeg og JDabet ubbeelt fom efter et iptk^ 
uif, ttben £)t^rbrgi ubm 7((Dor og Ganbbebs naar*Dt bogOg 
fre be førgHtge IBfrfninger ^itaf ,, at foa SRonge (olbeg titbage, 
bvoc be fprigen ffiUbe fare fbrt^. eKer tiCjIpnbeg/ ^Dor be ffulbe 
^anbfe: ba maoe irf vel opfbtbreé til at unberfafle 2(nbreg 2)omme 
en jDom i t)ort Snberfb/ inben vi tiOobe og at følge bem. ^iU 
len Ganbbtb er >t vel, fom ifb er ble^n. beffotfet? ^^iOeii 
Siibfaceifei fom tHe bor fimbet SorftKUPeref <^oab er M foa 
fKfttt i £iøet; at »tNrrbige Domme itU bave befublet Utt b^ 
faa ^cMit og; ^r^eiibi^ at bet ide ør blevet øpb^ietS J^ ee 
foa ^Uigt, at Uforflanbig^b tog Scfflbeb itte boi>e turbet voæ f^ 
bertti? btKib faa vonbeUigt, at bet i(fe boc fmtbet $ritg paa mrene 
tørber? Øg vi hmne }o iffe fi^, at bet ifhm ei @i:CeIte, ber 
bømme foalebeø^ at bm almitibefigø €ltemme bog (iebfe ^tMt fl| 
lit Gotibbebi og gietfarrbigbebg SfovfMr; vi ftmne i(fe fifi, at 
SotUinbelfett ve( et 4&iebltC ton ømtbogø Stengbeng Sbbn/.mm 
at hm fhavt iglen øbf^Mobøg/ og at ba veberfareø Cnbfer i^an$9Ut 
paa Soden; tbi Xaxnptn melUm bee £)nbe og bet ®øbe er ofmiii' 
bettg, bor Doret ^ vil vore, foototigeSorben flaaer. fBel rr Ut 
faa^ at hm gobe 6ag tii^fi ftUny mm ba ere miftftt Zkaé 3. 9>.;lMl(t*. 31$3 

nibe^ eg rXfdtøtelfeirt 2iim foaht M maaftr /^nctTeti $<^ 
Sranmekc elitr feto (^ Smtter, nodtn JDom^t^ftlMta ^on ftmbt 
ftete IlB« jDa 3éM fbUbt fiifbbmge |itt govfonin^i^ iTort Katt, 
ba fogbe te Qtftsttgf <s Xnfeete mtb en ØtonMng of gmgto} 
^ : ^ ^{»jmr SoKtt; ba fogbe Soffet; bit fammi'%M,' ilanW 
fjioUtH (^ tiADbe bcttgrt pm cg gioit orl^ ^anifyk .^uE^t 3(nbrf, 
og fim.tffe.^tt^ fl^ felu; ba gurb; øg beeKafflbi M >}n# Cm«- 
ner/Mtt be bt%ek iffc/ ^Mb ^n gtottes ^e^ tpKbe fbefiKtret' 
^om mib 6borrb^ mmfdalebel 9i(be ^n^'iHMabt^f^fbefV^dre; 
bf vilbe, «at ^ ttu mrb. Jtrofc ftotbølavi' Oj^ettitAtgee, mm 
fC faabant SUg^/ {bm> bcngang b«liMbe> itifbe-timt' {(•» o^ 
be mecnte ftHeft^nknii> ^t>ab be lilfoni fK^bbé fbgt ^ant> tf^^ 
fhibe (taomt |tg felti øg.beui/ og.iffe I4bei b«m vfbetfiitt^fg*' 
®aa(eb(g jlob ^ ibm fbcfi»cbc(ig«Stiii# Afent/cg KennifPemø 
2)om nt^rtbigøbtbe i)am tffe«' . i , : • . . :i .: .>> 

^t fttnba t)t fdi futte, tl^i.M n>io ntfg«t t4gttgi ettragtr 
nmgec/ l^vosMb t>t ^ave tMrfit. ^^ tti lia«« fnMimnet onbr^ 
SRenmlleté 2)«nine ben 3(gcelfe, be fvethme, m#tiMA^t)e tilRge 
ermbcct så, at bet et en 3)om i >x)tt 3^berffe; fbm er tengt big« 
tigere ; iq.. tt fyitt jhirbt at løceffe ben 8i9(^rlfit/ At ilteb en ^ob 
SeiribiiQeb. terne bi roltgeo wbe oVe ugmnbcbe 2)oninie. ZUU- 
gijeei flfttei; ben 3/epti ^wåHt ^l Mi,- ifVe tNc) og bette er jujl 
ben ftorefotbeetrofal labtdnb^JDrb t)eUebø og tieb boce {Bettogt>< 
nmin, oc'bet tffe fionbrev^ <^'«t i^Ube ftMltifeV'^ibe« gaoec 
faa fMte bpfat, tt^i bet er tÆSftfJge« ^faa, fbm en Kj^dflel fTgert- 
®ttbg£)ib ec tebenbe. og frofltgt^ og^fFar^^cve/fi^ né^t heegget 
&tHerb> og tnrnge« igiennem, inbCit bet abffillet baabe €teC og 
Tfonb, baobt Eébemob og SRarbtr og bøminer oikt ^iectet« Zarn^ 
ler og »ftob.^ . ' 1 

^b figer Xpofblcn og ba bibere i boc S«rt? Sfterat ^an ^at 
, etftemfy at bet ee tfom faace £ibet at bjommeg of nogen menneffe«- 

. 23 354 3. 9. S^nfler. 

lig 1b¥i«i Wm (^ «b: i^ i« l$mmit mig t^ 9H fif«; vA 
t»rt ifg 3piirt,im> mig |W»# bg er jtg betmib ilfe tttfwKggtwt* 
•^Mii roenn (^ meb btgf<t£>fb? QRøti, at ^b btn aarMognef 
ttbtMoe ComiHtttg^ bgmmflv cibnttiHe tt beitfuibe^jDom? 
at ogfaa ben fon wiberfltitbeg ti«b ben 39om^ fof ^tfOe« i» ^fit 
{futte fmiftilk«? GiCfett Ueel ^i eamrittig^ tt }o ogfaa 
<lhtbg Ibmf «g ^ — bnfom bet ttcMtg er ben^ bet tabt' — 
lim ttle fttfmbe^ naor ®ub focMmittet. SOtm 6amiMtttg^cbeit 
lai|,«9eibgiwlb tnnviitUteøe^SBenneffctranPiaéetfBfei^^ 
UneKem ben ^ fint SEonfec^ og foafebtl fetbtage fli fett^ enfeog 
i bet ^ f^er^ ot ^ gU jbimme ooer ftoe Sonbt og Slhfbig. 
9etrag^.bcn iSUbtil^tebféi ^n gaæt moafNc ogfoa inb I f!t Xm^ 
mn i» (nfltar fin 2>ii>.^ fomUt fig fta ol 3(bfjwebeMé; |»an 
foibetjfne (Sieminger/ ^n laOec enbog pne.«^f!g(fr ^mn fbc 
ben egne iOotn$ men 2>immen et afiset ftrab |Mbee^ (km Meb 
bet fotttb, at J^an ide ^c feiut, og Henne fliab SSmt et fun bc« 
femt tU en gtob JDiMrten v^'btn ionge Stéth af ^rlige S9e« 
bifbteti bet ^{IHU ftg ifét fwir t\i .nk toitg {R^^beffe af ben 
SuMpmnMnMt im nwilet -«t ^ oimaaer. SDteb %6Kfatt at 
fan fbrt, foni^^wn beg^ttbte; meb flZo i ^éUn, meb 2)rtf}ig^ 
imob fDIennefTM Ag €hib ttitbet ^n nb, teeb. 3atti nwb fig feC« 
--- og er bog |ff e reeffl^ggioct £), nu S«# en^oet anben Stfl 
^r bog flra); n^gen Citraf meb f|g^ ben bringer noget £))K»r i 
Ciefetv eftertober nog^, tpbelige<etBer (ønligeriv 9tag, og mon«. 
gmCBong firier iKennefTet fin. SoriNMiMlfé, onfer at tiinbbebre, 
enb |)an er, ^m (m enb itte befKttir fig beqNia. ee{))fKfr«bg^b 
berimob ^r ingen faobdn tnbboiM fitraf ; M formooer beo iKe 
at bringe ben ^«ie Srebr fbm fnn finbeg i ben Sbropget €kmt< 
funb meb @ub, men ben bringer.bog en 9bv tfooraifb SRcmiffN 
ttøteO* 3Den er fom. en SBa(fam,.ber fan bulme gmerteni »en 
iKe ^(brebe; ®aareC voper bpbeje og ulftgeligere, fhmM bettffe 
fbmemmeO* 3^i er benne €Se(bet(frcbg^ d^ en ringere feiC, 
enb nogen anben? 2>erfom ben enb ttle faa Ut fb(binb<t 0^ me^' 
be aobenbare Sofier, ^otlfe enbog Skrben pltitt tit fbrbjømme, ba 9^v f). SRpnfler* 355 

(ørtiitbet bm ft) beflo Itttm »ib ^ovtnob 09 Sotftrngetts^eb, mcb . 
fBtiimMft, meb Øiecrtg^b, meb ol &iaQi Ufierltg^eb/ meb aU 
bet« bet {ffe blot forbonDec SRenneffeie itmH, men ^an« ^c(e 
Stottfemaobe^ 09 forgiftet Ztotné, Xteclig()eben^ 09 a\U fanbe 
gobc @ietnutset< Xitbt. iDetfot et bet M fornøben^ at Dt paa^ 
mtttbe oé felt) meb Ttpofielené jDtb: bu veeb 3ntet meb btg felt>, 
bog et bu betmeb i(fe retfirtbtggiort; t^i mnaffee (unbe og burbe 
fctt tnbe^ fyioh btt {ffe t^eeb. Z>etfot et bet fonuøben^ at tA mtnbe 
H om, at Jj^mn et ben, fom oé bjørmmet, og ot t>i n^tte et^t^ett 
aStbbet fot ot Mtffe t)ot Gamt^itttg^b. Zbt betfom vi (abe benne 
Ittle aanxuigett og tpbeCig^ ba t^U ben bjømme o9 meb ben famme 
Som, fbni •^rten» 92aat vt altfaa pcøt^e oe fe(t», ba fhxUt tn 
toge 9nb lU SHbne, tn fTtiQe tbelig opløfte t^ote &UU til fykm, 
ibelig (abe ^an< £)tb paaminbe o9 om ()ané SBiUie, tbeCtg fbtefittte 
o< twte ^(igtet i bete< ^le Omfang, og f^xnrge 0^, (nmttibt t)t 
OffyChe bem, 7(f i ba tU «e( eSeit)ptjm(fen« Xime offir vent b^ 
09 tung, men Øiei^n til fhrdrbe frem beraf meb ben Setnbfi^eb, 
at ben iOe ^oc bebtaget ffg felb, at ben fienbet bet Slette, ot be« 
^at n SotfiM om at fjøige bet, fom ®itb ittt tM UbtHm ti(r 
(Famme« 

aiteb.benne SSevtb^l^ t)ir SRenneflet tolig Mnbtefbem meUem, 
Mibe 09 itbfibe Domme; SBentieffeneé 9>tii< t>it ittt Off^git ^m 
fbt meget, t^i ^øm t)e«b,'^r)ab bet jiaaet tilbage, og bm ufot« 
ffyfbte Z)abe(, om bea enb Iromfet, til bog iffe nebtrpffe ^am. ' 
^^an Deeb, <t ^ ftaaet fbt en f;øiete 2>om; |)an tomlet paa ben 
SiOl, bi *^ttfn f!a( føte fot 2|^et bet, fom Mt (Piuit i 9Søtlet^ 
og aoBenbare «^ietterned Staab, ba Qn^t>9t fTa( wberfatee fin 
2ot) afØub. «^oab t^an bet oU b^ce, t)tl iffe Dorte bam npt, enb 
f(ft ben (itafenbe Stemme, tbi ^an ^at jitaffet ftg.felty; mm 
ogfaa ben oprig^e Htttaa, ^tbtmeb ^n ^at (itorbt eftetJ bet 
Gonbe og Oobe, ogfoa b^nd tebelige Sotfort, ogfaa ban« tiiulte . 
CtciSb fbt fomme fot Spfrt; og ian ffal iffe beffomime« paa bm 
JDag, fom tel et IDommené, mtn fom ogfaa et 97aaben6 floce 

23* 356 2. ?>. aR9»ff^r. 

2>ag. X(i dttb flaaer U ^jferMgt imob, men be 9bni9fte fttoct 
^ 9laabe» . iOm jDriftm til SBtrffoml^eb og nogle bermeb 
beftogtebe 2)rifier* 

TfonbHige lolbtt t>{ bf Sriper, fom gade |Kia foobottne ^tnt 
@obct; ^inffe SRenne^et Ian ^ave for fs feto aUnt* St t>l[be bm 
sneb ith negtf/ at ogrAa ®elffab6briftmte ere gntnbcbe i vet oom 
bflige !Ratitt; men bit mc intet beqibemmere 9latm otfrabe, eg 
naat et inbtotbueU SBorfen, en 9tcfon hlion o< et QMe, ba et 
bette tMt et (Sobe for Dot 3(anb/ men bet fe(v foOtee bog if fe egents 
ligen aanbeligt. 

@anfh analogt meb ben p^pftfPe ^ft, fora t>t ovenfot ftUbm 
te^ bitoe t^i ogfoa t bet ^te Kn en aanbelig Drift tU SSetNBc^ 
gflft }^tt, aut en jDctft tit Sttefbm^b t.2((mtnbe(isM/ fom ide 
gattet poa nogen Sienflanb^ fom 3ntet t»U fcembtinge, men ^oct 
bet iianbeiige Sh) blot i»U pttte^ fjøle/ npbe ftg fetiv oS ^twtoeb 
bet ofte fan fornemme« en ^øi (Stab af ZUfceb^litdelfe* 

t^tpaa betoec SBatnet« 2p{t 61 fteg^ en 9toing af mange« 
(aanbe itrarftet meb faa (iben «^f!gt, fom mueligt; t^i ^oc 
•^nffgt tnbtrftber> et SSømelegen fbr^rcet. ^q^ betoec og* 
faa £9fl tit Spif^ fit)t(frt (tgelrbeé {(fe mere et brot øpU^ noai 
bet et *^ftgt til at Dinbe; Spfl ttt iDanb«, ^wr bet ingenlunbe et 
Mot ben p^pflffe S>rtft tt( eegemtteo«gelfe/ bet pttret %, men 
ogfaa^ e^fl tit at fremfitlle bet &l9ttni, Syfi til at giøtr f^ 
be^gelig/ Spfi til at norrme ftg bet anbet JtW i fjmmettg Sot< 
ttoligf^b og i fommeltg Ufftanb, tf^i faafnatt en n«tmcte ^^nfigl 
finbet ®teb bctt)eb/ o;;^øret 2)anbfen.at tnrre blot %ovt^lft, at 
Mte^ ^pab. ben felffabeltge 2>anbg fFa( pflnt> en graqjyg Seeg* 
9Ren ber giPe« ogfaa en (N9iere foeg^ ligefom aanbelt^e gp mu a| l l( ft 
f^tlfn, (poti be pppecfle ^iel^feorftet fitnne porre t {Bepftgetfc^ 
og bog uben Pibere •^nflgtr {ocb Spron minber o6 fel9 om ^er 3* 9X 8)t9nfle(. S57 

«i nMm iøM JDmi 3uan, et poettfF {Qftrf af bHpMig Dmpmø, 
^ct S>i9ter(n Dioj aaftenbac iffe (ae ben ^^liflgt at fvembringe 
et fsentitdt 2)t}^ en t fi% ftfy affiuUH {»oerifT Serben; men fun 
at (abe (tne (^øte p^tt|Fe Jtrorftec fpiae, foa at Skrrfet er^ fom ^ 
(tr»fi«er: ^ 

a Imbble^ not blown np fiur praiae^ 
But juit to plaj with, m an infant plaji« 
€kiaban er ogfaa^ (tMb bette fbwet i M @rab Ugne(> en aonbnig 
(SonDetfati^/ bf oct ogfaa ofte be ^tefle aanbed'ge Jtcirftec ere i 
S&eiNraelff, Snbbi(bnmd«haft, Sølelfe, epacpfutbtg^^eb, 2>9bftn« 
btg^/ Sittigleb, og bog btingeO ber veb alt bette Sntet ijianlv 
be bybefie ^ttrmger af S^Ietfe abf|nrebe6 isten ucb (ctftnbtg ®|>øg> 
ber ofte nomner ffg ®nmbreme.af Srcrfbrb, og Sittig^ben 
fianbfé« tgten t fin Dilbefle Stugt DeVet ®(init af Vltwr, ber piub^ 
itii$ irifer Ktoet i bet« (eU bybe SBetpbning; SSemonrfningeme f^n« 
lajle«/ unbertiben faa trarffrAbe, faa omfattenbe, dt Sttebommen 
ittt iHlbe unbfee ffg feb at ertienbe bem f^r fint, og unbertiben 
faa ooer^Iige/ at i bet ^øxtftt Stttig^eben fan vebfienbe fig 
bem, faa eenftbige/ at ben mobfatte S3em(rr(ning ^ap fan fulb« 
tafie bem. 2)t6fe SRangUr fFiuU ffg tfte^ men bi XalenbH Soe> 
ftHxr er narr feb «^nben; be ^^ot ittt ben <^figt at viUe bringe 
Gonb^n for S^fet/.iffe ben <^enfigt at oiBe unbervtfe« foe^ 
mane, fhaffe, be (^aoe aibeUe ingen •^{Igt, men be viUe opftoe 
oa fbrfriffe 6ie(en, i bet be^ uben 3(nfirenige(fe for at ojmaoe 
noget 4&itmeb/ (abe ben« Staftn 9ttre ftg i (t>i(frnfom^(fl SUt* 
tting 4l)(eb(i(tet9 2une gioer; be m((e iffe begge jlørre SSetybntng 
i bere« Dtb, men ftitbre ba og meb Slette, at ben iffe'btiver (agt 
berL jDer giM SRennefFec af fbrtrtnltge (Stener, (»i« Sit>6 egen^ 
tige SBComfler er en faaban oanbettg 6ont)erfation; be (e«e oi^ 
iffe ttben Slotte t)eb bet mongfolbigie 2t!>, bet Sntitproen^ fom be 
bringe i &e(|Fabeti men bereO £ity fparer bog iffe ti( ben ^e 
Soroentning/ be t)«tfe$ tU SMomfleret fatber af uben Srugt, pg 
man fr«Wr af SRenneftet. SRere, enb&eg, (oor ftore 7(ttl<rg 
benne enb maatu uboife, man frftoer fofi og atoorUg •(^enfigt* 358 3* 9- Stpnflec. 

Sten tfim bnlitt ettere tater ffg tdføit, bet (or (ttti tSets i Jtttm 
fer og Drb tio^et faare Zi(tr<rf (etibe, og noget fiiare ØODnfigi; t^t 
benne Seeg ftprfet og banner Gtelen, fom mangen onbea Seeg 
{egernet, for ^mttt {^temeb. 

Z>en ^t ffUbrebe Xkift, j^tforfra ben faafolbk jDrift lit Sor» 
anbring ifU er for^ieUig, Difer ffg ogfaa i bet SRob/ fom føger 
Saren Mot for Sarenø Qt^ih, uben btbere <^nftgt; bet er GieUn^ 
« fianrle Jtrafcer, ber btUe pttre ffg, men i 2it)et6 rolige, tangfomme 
(Song ié!e iftnbe tl(f}r«rffe(tg Øpøfetforctelfe, JDen ubarter, iMt 
blot fom SorDO)>enf)eb og ^mbrt{ltg(^eb, men ogfoa fom entpfltit 
bet Sorbubne, ^^\ifm i Srunben fun er S>rtfiten tit at fø^t Såret 
i ben« {lettere @ftne(fe. Unberttben fan ben enbeg antage en 
frygtelig Ct^arafteer, og beng Seeg Uioe u^pre; faaCebeØ ^og benr 
Sptjle, ber (Taf ^at>e fagt: ,,3eg Feber mig i <^OMbflaben; atte 
Cberg t«ibe ere 9>ebancer/ atte <Sber« Sruentimmer ere €Vløger; 
ieg maa begpnbe en Jtrtg/' 

a>enne 2>rift til Strffom^b er, fom 2ioeté idmtnbefige 9t* 
Iring, for faaDtbt ben o))rinbe(tgf(e, men ben faaer ffne befhmte 
Øletninger, t)eb be forregne Skifter, fom efter^nben uboiRe« i 
!Rennef^t, og ffrorbe mob t>tgfe befiemti Øober. 

(En faaban beflemt Sletntng taber {!g tilfpnt i itatAfrobMrifW 
im, i ^\>Hftn ®ce(en ubtHber ffg, og ttf^rumt fltrre IBefibbeife« 
9Ian ^r fammenlignet benne Drift meb 2>ripen til fRorring^ 
men neppe ganfle troeffenbe, efterbi beeie itunbfraben HU er em 
leng enefte Starring, beel« Driften til {Rorring Hh, fom Jtunb> 
(Fablbrtften, gaaer ub faa Ubttibetfe, men paa Cp^olbeffe. Siaat 
et fDtennefleg 2>rift fun atttaatt at bibe og'fienbe bet ttbetpbelige, 
falbeø ben fRpegierrig(^eb{ og benne er ben Drivefier, fom ferttet 
nbetpbelige ®ie(e, og ubefpbelige eeCffaber i SSetMrgelfe. QkrnfTe 
anberfebeg er benSSirffomfieb, ^løHUn ben Mtte JtttnbfFababrift 
tNrffer; ben brit)er SReni^eflet giennem atte SorbenØ Sltget og ovet 
ttt)eifomme ^aiof, ben fører ^om op paa SBtergeta Øpibfrr og neb 
i betg XlBfttt, ben nbriter ^anl ettnfomme Zimer fra ØtlHUH^b 
og Øøi>n, og inboiec bem tit obel 2^iort> ben tilflpnber ^om mob ten tif^nftst aSetBcn, $$ lOtt^am mm Zafi^f^Mfå, fm er 
af e^ uénteliø ^øiett Svnttr, fot VU^tli^^m titb nogen jttB 
bi^ S9tf[M)e(ft. SK gtM betim 2>tcft Ht 9tMv mtn foa fbrfful^ 
Itgr, fo^t. Jtuiibf^aknl (Sietifiaitbø ecf, faa fb^fKcHig yttnt 
jDdfreh fig ogfaaf goorr ben etibog i flg felt> paa SOt/ ^iMb 
bf r Ian tnbe^ fim pitm ben |l| bog ^ be SocfKeUlie meb meget 
forffiettig Sorfierfig^^cb, be bMle tHe ^elfl Deb be fimme (Siem 
fionbe, og biefe UuagU b» ifft fro 'ben famme Ctbe^ eiUr jMa 
ben fiutmie SPlaabe. ^ StogCe er Jtnnb({ab<briften »ece ork 
fottenbe, og tUflynbér til SSr fktbeCf« for alttb «t bibe ahre^ ^^ 
Xnbte er ben 'Uicre ubgrunbenbe, og brioer tiC ar tcMge bpbert 
inb t bet, fom uibe^ jtenbe bet fbbfr Kcmt, og fattUM beftrfb 
f^ t bet^ 89eflbbe(fe. S)en forfie Ølelnmg, fimi fbiMI^9^i» 1^ 
ntan IS^bet Stbebnften^ ben fibfb 6anb(»ib<briftfn, men beggo 
Smortmelfer fpne« at betegne J(unb(fabdbrifttn i ]f(mtnbeltg()eb, 
m bnt rette Siben noteO tf !i meb en oDerffabelig JtunbfM om 
mange Stng/ men maa ogfaa fie«6« ot twmgt inb i beccg Otunb, 
og ben rette eonb^KbétferUg^b tiifrtbO^iiM iflfe i^eb en Jttor^ 
t bet dnttfti, men bør og oM ogfoa o)»tage bet t)tCe i fin tSetsogt« 
ning. Sor itunbflab^ciften i beggo bene Sletninger ^bei %ø(t» 
nnbetttgei bet «&emmeligi;)ebé|it(be noget XiltretKenbe, tn^ fosbi 
bet albrig gonffe tilfceblfKOer SDrifCen^ og betfbr fbbfé btfficr og / 
f^bfelfortter ben ifaa n|^. 

9len ^ormeget enbog ^{ten fbmber l^n mob bet {Ryt 9i 
tU er^uerbe ffg flebfe jivcre fBeflbbefre, f»a bt( benbog ogfaa bbølo 
beb bet Sr^becbebe, og npbe (to ^{Beflbbe(fe> og bttrer ^ fom en 
eefTueCfeebftft, ber fpne« (igefaabet at bnrbe offonbreé (om en egen 
Srift/ fom nogen onben* $Bi funne nemlig iSt ^jBøve benne 
Ortft ti( JtunbfCabebriften/^ t^i benne benbet bet ogfda ofte titbagé 
til ftn ®ienflanb, mtn fun for at kere Sllere beraf og berom^ 
efterbi bet (Snfelte ofte er ben xv^t, om enb bet ^(e er ben betienbti 
fBefbteffrebriftcn berimob begierer 3ntet cd Unt, ben M tan npbe. 
2>et er itte for at ubvibe e(Ur berigtige bore geogrop^iffe og fiotiili« 
ffe XttnbfFober, at bi labe bort {He fysiUfM en ffifnGgn; ^t #( iffir Uot fbt ot fttrUomiM tur Iciti^le 3ttbfløt> dttri atm flik 
H ^n f»r tt pRU aSaUck tHer fn euitbfiøttf ^ fa féCo t^oct ^ 
San!ef9^mir giimi«m«atibre tti poa tty, ifft 6(ot fov ot ftnbt 
St^t, Di btnbe focbebcfi men fot oc npbt bem, i^g fiU^'oi 
i»b b«m.. 

SBefkeglft inib fBefftuiretbctftnt, nten iffie ben fommt/ n 
Sremtltltr(fc<brifiten. ^b bet iet)ei i fDtetknefPet, t»)Hib bet fbioet 
f»c barn i tnbre S3UUb(t tlkt ^iomht, bet tUfl^nOer en nuegtig 
t^ft imi ^ at ^iae fremfiitte.egfaa ttbenfoc fig. SRahgen ®ang 
Ion oeC aiebbeieifiéWftm Dorn Dirtfom b^n)eb; ben S^fi/ vi f»U 
Mb at mebMe ](nbre, b^b ber er o^ fei^ Dtgtigt og fiert/ fan 
MtCe St^mfKltelfe^bnften; men €n(t)er, t b^em benne Skift ec 
ttboifietf iwi følt, at ben Dirfec i bom uben ^nfifn til 2(nbcé; 
^n fan f^e, fom £)ebkn((btii9et6 Sorreggto; 
ieg giorbe bet ei fbc at glimre, 

3Eeg giorbe bet, fom SSien glor ffn &ar, 

®om Sngint bpgger i et Sr« (In Siebe. 
fig gooer bet'bAA enbog fom iOenne^ finber ban ffg mtMienb^ 
mener fyin ftg enbog uben Svne til at frembringe Sloget« fom fer« 
ttente Vnbcee jDfrnurrffombeb/ ba t>il bog2)riften i (Ktm ofte Mm 

' iDa Dtl ban male, tegne, comiMnere, 
Jtun for ftft egen Spfl. ' 
Si bitte benne 2>ci^ 9ttrtnger vær aUeoegne, i bet SRinbØe fom 
t bet @t9r{ie. !Saar nogen i ftt Sorrelfe ^pfHØer fit <^uu|gecaab^ 
iCle blot tit S9eqt)embeb for SSrngeni mm f^^mmetciff, faa er bet 
Sbecn om Drben, 8tegelnur«ftgb«t^ etmijA, fom leoer i bant, 
botlten b<tn, felv i bet minbre SSetpbenbi^ tMl fremfKOe, jDenne 
firift gaoet nemlig nb |>aa at banne bet gimie, rooe aRaterioie 
oi^rlebe^ enb bet mobtnge«, og berf»r (ave SHonge folbet ben 
en 2)anne(feébrift; men noar t>x agte yaa ben$ Sefnt, ba tnOe oi 
ttbcn St>iDl ftnbe, at ben ith brit>er o« til'at banne for at banne, 
men at bet er ben inbre SEilfFynbelfe til at fremfUlle Xanftrne og 
SBiHeberne i tyor eiel^ fom briser o« til at benurgttge Oé bet tfl^ 
bttbne 6tof, og at banne bet. 92aar jDpbragereti banner SSamet, 3. |). SKønflet* . 861 

. I • 

\ 

O^rogcr at fcem^We ftt 3bea( — nen^tig iffe et 3bea( i 2C(mm« 
beC%^b, ^øUt tHe M 3beal, bet fwroer før ^am af (KHib (an 
f1» b«c Mgt, mrn bet 3bfal, ftm (an batmct ffg oioSSaniet <fite( 
bM 3nbt»tbua(tttt/ bet« Xnkrg og StHltng* . ^olebt« føgn 
iøfaa ben t>ift ^Wji^tt og @taténianb at banne ben (Kim anbe< . 
troeb« &taU fBettagte »i Scemfliae(f««brtftin i bette Dmfang, ba 
maae t)t ubcn XvtDC ogfaa antage, at •f^erfrefpge — font er meget 
fbrffieOig fra SScgierrig^eb/ {fiønbt ofte forbunben bermeb, og 
fom egentlig beflaaet i ben aSiKte, (un at taait ftne egne^beer 
ubfjorte eUet ftemfltGebc — (at ffn £))n:inbelfe fra benne iDrtfir, ' 
naat SSelDfpgen mtØbcHger og foii)enber ben. 

4)Mb man falbec efterlignelfe^rift f^ne« at tmt StemfHOeU 
fefbnft ttben Crfgtnaltlet. !Reppe tilfA^nbev SRenneffet« Ølatnc 
(am at gtote bet @amme/ fom Ttnbr^e, fotbt be gtøre htt, men 
ben SilfPpnbelfe, (an føler (ertU, fremfommer uben StioC berveb/ 
at Tfnbreé <^nb(mger Oftffe Sore|!iO[tnget (o« (am, fom ere befto 
mere tebénbe, fbrbt be SorefitUinger/ bet (igefom o^^jlige af &\u 
len« fgen ®runb (od (am, (un ere faa og ftxige; bi6fe faa(ebe< 
laante SorefKQtnger tUfFynber ba 8rem{lif(elfe<briflten f)am at ub« 
trpffe, og bette giør fyin, t>eb SSangelen af £)pfinbfom(eb, paa 
famtqt SSoabe, fom be ^lAre* ^tt^l (an (enregne« b^n p^fifli 
Stlbøte(ig(eb tU at eftergtøre t^e (egemtige fBroffgelfer, fom mon 
feer paa Znhttf f. Sp. Ooben; Jttampetr«(nmger$ man mt i((t 
egentCigen efterligne, men }f^, fom er før iQMnene, tMe(rec %ott* 
fKUingen, og benne (ar eit faaban ^3nb(l9beife paa {Rert>cf9fleme^ ^ 
at ben (et gaoer oDer i ^anbøng. Siffot fbrtorHer om et tKen« 
mfk, fbm fra ffn ttblige Ungbom (avbe en uimobliaaelig S>rift 
eller Zrang til at eftergiøre aOe SSetMrgetfer og Øebcrrber, fom (an 
faae paa anbre; (olbt man (and ^^omber for at (inbre M, ba 
([agfbe (an over ®merter i ^UttH og. i «^terrien. Svem(omnter 
Sorefltfltnger paa anben SRaabe, enb.tøeb bet umibbetbare Øpn, 
ba føleg ben fdmme Ztl6øte(ig(eb ttl SSeMgelfen, f. Sr« t)eb at 
talt om Øaben, teb at befFrive Jtrampetr4i(ninger. CiMige aRem* 362 3* 9« Wt^n^t. 

tifffiet/ font fim ^u Itbte Øenbomsmlia^ ^^tttogt frt XnbcN 
TUutut og Sober. Q^mplM fBHa^t beroet ogfoa l^itpaa, m bec 
f«nmfige CSyn af gobe eOer flette ^^Uinget frembringer %oh^ 
I mgen om bet ®obe eOer bet £)nbf, og ben fbel^ea gtenfommenbe 
SorefHtling t>irler tit -^nbling, -^raf (aber bet fig (igeUbel for» 
flate, at Gpnet af Storb eUer ^nrettelfe fon tUfTynbe tit at be« 
gooe SSorN Saurit« (Jngelétoft 

f ibt 1775 i Øi«liim i Viborg etift* 9lf b«««: 9mé SBelds 
ring o^r. V,, fom finbeé i $iiiori|C eotaiber, trebie SBinb, itbtagr 
vi til ftfoc iiogte ®tpKer« ©cenet af aBfen« SBeWring 0)9 »efrWfc 1683. 

krigen Cunbe anfeeg fom begynbt* Skn 2. Scxu 1683 |i(antebe$ 
^fttf^oUmt ubenfor ®tor(errenl og.SSiiiren^ ^attobfer, 1^ tmber 
beggce umibbelbare Zitfpn paobret^ee Stttflningeme meb flørfb 
Sver; !Dtaga)tneme forTynebel, en umoabetig 7(rtiirerie{)ar( inb« 
rettebee og Zit f»rberebebel tit et eftertryf léligt Scibttog. ^ixof^ 
peme begpnbte nu ogfaa at befttere ^enab 83e{grab, ^Dor be fluiU 
famle ftg, 93eten fra Xbrianopel htt^n t>ar bcfhmbig opfpibt meb 
Ciolbater og brandporter. Cirffom^ ^erffebe paa enb))er |>ttn(^ 
J))enge mangtebe ifle og Xlt fpnte^ at bebttbe be meeflgtimrenbe 
goretagenber* 

3 SBegpnbetfen af }(prtt bnøb •^ooebarmeen op fra Xbrianopet 
meb @tt(tanen og @ton)tiiren t ®pibfen$ et imponerenbe &bm 
^i( faaoet formebeljl SRengben fom SftfitUig^ben af be Zropperi 
ber wxt i $8eMrge(fe Slat og Z^ Séb S9e(gcab giorbeg •^olb^ og 
(fer «ar bet, at IDlii^eb IV«, efter at ^ ^m'SUrm ooer & enøelMof t 863 

bfii foMKbe Tbarn, i erøvnMfm af SVcty —.{nP tU fdinmi 
Zib, to tfopolb lolM SRyn^msen veb Xitfee — ^jøUibeltgm ovm 
feverebe Gtorvtgitia Xara SSufiop^^a 9Bu^eM (eOigt Sam.og 
bnt)cb ttttige ten jmtiie Sommanbo otMc ten ^wc, ter ffulte 
Urggf ben feifcrlige 4!^ for ten oémanfFe Øuitond Sj^bter* Si« 
)irm ^aute cnbnu ben 3lSre/ i ftt Xelt^ot mobn^e et .to Simer« 
S3efø9 af fin Øouærain^ focmten benne forfob-'TCrmeen for'^at ile 
tilbage ti( |tt elflete Øtambnt. 

Jtora aSnflop^a ()avte SsenifoBet ttfe uDiRbige ben SEiflib, 
ter betroete ^m faa i»igttg'en $o{i i Ctat og %mee, mtn ber^ 
faa rigelig btontete meb nationale og perfondge f et(, at biOfe (or* 
ben^ebe alt bet (Sebe ^oé (K^m. g^t af ringe øtanb/ 6(eo ^ 
i fin ttngbom antagen fom ^^age ^06 ben gamle S^torvijir SRu^a« 
meb Jttoprili, og Mnbt faalebeé ^na ^ntefl, at ^n tilftbfl Me« 
(an< @talbmeflrr og ®9igerføn> i lige ®unfl forbleo ^an^oé. 
tennt6 @ra og 6ftennanb i €tort>titr6'9>ofien, Z^nat Sti^friii, 
ogfieeg nnber faabanneSor^olb faa meget teatettere fra eenSterbig« 
^eb til en anben, fom (an felt^ anbefalete {{g veb Z)uel{g()eb og 
S£ieneiieit)er. «^an bleo ffrfi 9af4KK af ®i(iffeten, fiben af 2>a* 
mafP, berefter Øtorabmiral^ tilftbfl itatmafan (oa Øtorvijiren, 
tlt^iKen S}<rrbig(eb er ben nirflø^rfie i Sliget; {a (an nøb enbog, 
ba ^n^ fi^rfie @emalinte imiblertib t>ar b^^ ben SfSre at ubfeea 
til i Ziben at Dorte ®ultanena egen &Digerfmi. 7if en egennpt« 
tig 6(aract^o ^^ (an t otte bi<fe $ofitr fomfet vJ^ptt Gfatte, 
og man artfaae (am for ten rige^ 9aft(a i (ele Orienten« Sfter' 
7(d|met ftiopritia ^Jdb, fom inbtraf 1676/ bleo (an, 9eb ^n(e« 
ftt(tattinben$ Unterfløtntng/ op(øieC til ben tebtge Stonrijiré Skrr» 
big(eb, og bet meb alminbeltgt Sifalb; t(t ei bloc Dat (an opbra« 
gen i ftne fbre sorgiomgere« ehii, men felt) ^tb^ f^ bef uten 
overalt, (vor (an tKir bleisen brugt, lagt en naimtntelig Sir& 
fom(<b f»r JDagen, og veb flere £eiiig(eter gtort Stiget tnrfentlige 
Sienefier* 3 Jtrigen mob 9ola(terne 16-72 (avte (an unter 
&ultanenl egne 41i'me ubmorrfet fig fom ftriger og (at»t megen 
£)eet i ben for 9)orten onefulte S^eb, fom brt tfkr Jtttti be# meb 364 ' 2. ttftø^tøfC 

Uta Slige, Mit' fibfl^ Deb ^nMm bet otman^ a^e$;OMnibref 
tsbvtbeM i Stttopo. @bm Si)ic bat^ ^n ^ojv 1676, for« 
betUget fbi Soummne SRegtering tMb en up 2Mct«r, ^il SUCaoc 
ben b^ 9ort forrfheo. 3 Jtrigen mob 9Ut«fetnt 1679 ^l)be 
^an t>ttji mere energte enb bet bete jovrige aXini^tium, og be 
ungarffe ttroligbeber b^^be ban 9ppcr(igen fbrjlaaet at benytte it( 
gotbeet for ftt iatM ^litxt «^an foreenebe meb nbrn^rfebe 
jDueUgbeber og megen 6rfarenbeb en fnUb, traftfnCb, btiflig og 
foretageabe %xnb* SRen ban6 Xalenter fotbttnHebe« txb langt 
flørre %tiU IBCottet fot;atte bø»re Jtmibflober/^ uben engang at 
beftbbe nogen Jtpnbigbeb i Årtg6(unfien, i egentlig Sorf{anb um« 
bet^, ba)^ ^an en uttoeltg 3nbbt(bning om ffn egen Snbffgt og 
Siidbom/ btnlfen SelDttUtb gtorbe bom egenroabtg, ufb^figttg, 
bø9 mob' JtlogfFabené Ttbuarfter og anbre6 fltoob« 3 bøteffe ®rab 
eergterng/ berbo6 alt for meget beberf{et af ftn 3nbbi(bnmg«&afii> 
itbfaflebe ban (btmairiffe'^aner og inblob figt »IbtttbfeenbeSoreta^ 
' genber, ^enbe paa ftn Wla^t, ftt Sente, ftn e^ffe og be Stenber« 
@oagbeb, fom ^ané <i^bt>mob forogtebe, •^anMr ber^o6 {tffig, 
fot]tHt, grufom/ pengegtcrrig, i bet «&ele uben a( SDtoratitet. — 
gDette ttl fbretobigt S^efienbtfFab meb ben 3Sanb, fom nu i @ptb« 
frn af ben bele tyrfijfc^^irrmagt ogtebe eengang for alfe at omfiyctf 
ben øfbrrigfTe (So(o6. 6a(enberg er en Stcetfe af «^«tberi fom begpnbe fca 2>onauett 
og i en &træ!ntng af omtrent 4000 &Mbt tnbfltttte SBien fra 
betl t)efiitge &iU, ooenpaa for bet me^ froi9bet>oi;et/ Urngere ncbe 
og wh Soben bef ranbfet meb SJtingaoirbe og ^aoer. 6n SRorngbe 
Sorbpbntnger abfFiUe be^enMte Soffer, b^i^ meejl fcemragenbe 
ffirmtt erSeopolbdberg meb ftt 6ape( og bet et ^ar bunbrebe®(rtbt 
berfra (iggenbe (ba afbrimbte) itlofhc IRebgangen foiber temme« 
(ig brat; ifer ben mob 2)onauen; bet ^e SorMmon er ujevnt; 
ofbntbt, af Dalt, ®net»mger, Xl^fttx og SSanblJ^b.gtennem« 
fPoaret ^aa^ @tort>t)trett enbog Uot i be ftbfie2)age fjort fig' 
bette Serrottt« forbeU tit !Rptte, fom ^ bnrbe, maMe SSten« !B«s(Utlfe tNrrt hUrm tn,VimmAigiA* v.#an:l^at^KQt^^49C 6e|o« 
meb en S)fet af fTn floce «{>«nna3t At befortte, jomiHitSBteiifr«. 
tod[bé/ foa bog (un Golenbetgi iKgtisfle •^øtbec 09 XUgangei og 
bm (bx^Itør amef ^ube.Mrvei flonbiitt^ tøoafhf.l^Mreii* SRnf 
fUtflét j^aa^JBHiibleb oiCkMtBibs sntnmtftfcbeyaalMe Stien 
tfft mere til l^am,. enb om :^n ^bbe 'Mtet ^un^bt SUjk bot«» 
tOer .tfkbet for 16iø,0M SRatb tun, IMtt^.^a^t .tt j^tJQ^iftt) 

{tOltdCOCpå«.'.'' '•?' # * .J ■• . i . ' I • .' 

/' .SMonmeii tct.Soben af SaembevsCfafte.ktl'C^tiJkl^o ^1; 
1^ tiu i ben Ctben/^Dotibeti i{u(be vyffe ^^; mob.Sionli^n;])^ 
^tm ^be. Sfbcveien ^ovbe ^^tttugtn af Sot^mgea^ mdef.oftfrJN 
ioflolbécfgter, fom jDmjtMbts^beme tittobe^.|or ^ (ijtterrOft ftllilt: 
^^eme^SSic^gRmg; ograa.(ax>be|i«i^ic;(q HKimib'Jhmt!^ ftf 
9oIen recognoroYtt ,bet)^le Sevraiit/ men .ifre;^bC/T<{a JIM4 
SienbtUgt. Skb SildttMfetdatieé ®tgifa( tU JD|^niby iq» i'fblU 
tebeXSoConttec gtf ntrinatfil^ tfa\^i be \5teirerlioe ttaiM^mfk^u 
9ci(aKime tU ^titt, Stl^ix^petm fvil^fa Itibt, i^ eftec f|9v 04 
tage'9>tebe tneOem begge* Soben ama^Ktt jDaie oBeiebe be fHgCtgito' 
t^ber, ^«øtib(a8bt Seofwlbéberg, befaøe, 09 eftet^anbe9.tt)btp« 
ge^ ben. f^k fdbi%\fXlti^, tf t itbeir at d9bc^ nogm Ugentlig ,4Nn< 
bring. )Deti9ffe^ af intet SRaanefTin t^yfe^ SEHøi^ft ^lu oKa 
be (S^riffaieé;eet)irgelfet jfot Sleben« 4)tat« : *^e Stotlrn Mr m 
gocberebetfe til ben ^Kgenbe Stag« fiote fSmst, .og m^ ventftbt 
lun i^aa fBorgenenl Jtomnsi for at beg^nbe betli. 9Ken 4)t>i((en: 
6cene . aabnebe {tg nu ueb 2>agen^ Tbbrub for U fi^rfteeé Slill 
^Dot^ ^olt og riarbfomt et ^pn. tidige I Unber b^vei Slliber en inbte 
føftig: Stette og .Z>onaueng fbcfEtéUige fl>tt, beborffebe .meb m 
not}etfeeiig ^EBengbe af Xelte, ®tanbattef> «^{ie^ Comeler, Jf^m^ 
Sogttf/ meb en taOo^Offare of.SRenm^/ on broget SBttmmefir 
i tt04»^tg JS&etKTgelfe^ cmjfxttma af^'SiratarfAafirr^ f»hi » fcbtttn^ 
Mg Uorbeti tumlebe ftg beb^fKergtt« So^ ogS}onauen«i69cfbbe ; libt 
flernete iS^aggrunben en fior Øtab/. itM)^m i Sbg ogjDame^. 
befPttbt^ hntM, Uggenbe fog at (ige J t>fMtmi^, aufbangenbr 366 & 9n»m>fL 

firir f&Pt Stttifttt, »odPre jnfl n« frtitmbe tmbet CSfMimC 

nutef fBegiMi^/ og fm meget mm tiMetfig, ta ^ |a|l mc 
(coebe ae ^vt ø|maoet fftlRdaU «^n tKbfir te(, at be G^ttfbie 
tMte poa at onMiBtte Wm^ og at k fomMe Zroi»pet; men at 
be fhtOe fmme Ube ^ fattige eOet enbog tote at angribe ^om/ 
onf^ tm i ftl Mtnbf £tetmio6 fbc naget ganfh namefige. 3 
oCtøaA maotti ^ fo wm 9le|ht af Sien/ fomge fn be iMte 
tflonb til at beg^be noget* 4^ btj9b |fg berførbtn Cbet om bete« 
goiftagenber/ og ale bec«6 SSeiMrgetfet Mbbteve fialebeO at oene 
tn J>emnieltg^ fbr (am, nagtit be ^ foa ot f^.unbet^nl 
4Mne^ fa ^n twr foa flet nnberrettet/ at ttnbf<rtning6anneett oOe^ 
lebf iaibt fat (1^ i 8Varf<^ fra Zutn, inben ^ enbnu i^SbfU, at 
ben Mr famlet, eOer at 5tongen af 9o(en oor { 6)»ibfen* St^ 
oet gtt et tpé op for (am; (an følte nu, (t>or miélfg (ang €Stt& 
Mtg M^/ og begfnblf atbttoe bange« S&knfen om, mueligen at 
fi^dortfleg bet (Bytte/ (an f)ia at ffge olfotebe (aobe meøem^^cn^ 
benie/ Xonlen om ben Gtam og bet Znfoaic, fom ba oilbe falbe 
Itttage paa (anv alt betti^ giotbe (am i (jitefie Orob fsrtnrret og 
foaboflb/ og bet faa megøt mere,.fom (an fbb paa en finmbt Sob 
meb tttbeel af be (aieffe '£>fi)€erer. SortvOtngerm onr (onO^Soc^ 
(oMreg(er og 3(bffttb t)eb benne 2eiltg(eb afMge i bet SiifeQ«, roen 
ftemme onereenO i ^^ooebfagen. <^ani før^ Sfctbt, faafnatt (an 
orfbitbe be (S(rtfIneO S^^emrpffien/ oor at fammenfaCbe et Jtng<« 
foab, f»r at ooertegge^ (txib ber oae at giote : om mon flutbe 
trttffit ftg tilbage,- eUer iKe, og /i ^eSilforlbe, om mon ffutbe 
venbe ftn (ele Stage imob ben (^tipirige Ttrmee, eUer paa eengang 
gooe bonne inwbeog féttffttu 2(ngrebet paa Spen, for at ben itfe 
fhilbe fooe £nft Ska (loge og erfarne 3bra(im, 9af((a af 
SSttba, opfDtbrcbe< til føtft at pftre ftn 9Rening. Jpan raabebe, 
fbr alting tKe at bele ^frmeen, men (otm fSeUirtngen for et 
4Mebltf, tyde ^itnbai tmøbe, fpomt aOe Silgange meb Sor(ug« Wft, og max ^ fMUba tftn frugMtofe Sorfjøg maatte MMt 
f^ ifttAge, ba mcb QatHiOtttit at tttge ^m imte i %imhn og 
f 9tMSm 09 ^tfMel tUfaititg^f ^am» 9)«^^ alfe 9<iMorc 
littfaaMf teiim i9!)eiMmfQing* fRnt 9tm\iixm t^ilbe utftc ^jøce 
om m Cp^4m(f< af B^feittiigett; /^bet Mt, efift ^6 SKening; 
at fRppe, ^^ mn OMU^^woUfc^ gobtf^m i <i^Mbev; biC iMo 
at obfttf« fig for n 3(tig«tb bagfra og fee aOé bt Mifiibmmif^ 
ScUirfttglarb^fber i it 4MtHM fbcflprrlbf f bet imw en flet Djfmm^ 
irisig for Øolbatmie/ m eirfg ®(toiibfel for be ojmatiffc aSaofem;^ 
(Mb tNibi GuUaiim fl^i/ ber faa tenge titib tttoaCniobig^ 
^obo Mitit efterrftniiigiti om ffiimt Croiriag og oBmbe giort 
ZnfUiUit til atfrfre bcime (lotte Zrmmp^? og (01« ^^oocber oUbe 
fommc til at bøbe, om ^n fluffebeg? afbtst man {Bddringeitr 
for fAcn at begpnbc btn tgien, Dttbe ben beb^e 2(arfenétib Mrte 
fl^t^ og S^en (rtkttg fenne bitoe, at mon anben ®ang maatte 
tebe (Ig forb)rit)e af iBintereni uben at ^»e ubrettet9{oget; bebre, 
at lobe SSeltiringen gaae ftm og toge ffiien for be CE^riffaie«) 
Aine; bereO ^wi vat man i alt %aXb noffom oDecfegen.? ^a* 
gen S^reftiOtnger ^imob (ia(|K Sisicen afgiotbt fort og be« 
^mt S|»rgimaalet veb et 9lagtfprog» Stoiben fhtfbe briM ttt» 
bagiE^ noar (an tom, og IBeUfitngen aMtea ifle ofbrpbeé* 

3miMett(b, for at ft^ce ftn ^tme og fbceMigen fttSe fin 
Sbbtørf^ gai> ^ S9efa(ing ti( SEatoretne^ ubm SotfTtet at neb* 
fab(e aOe be c^rifhte Sanger, fMn Date i ben t^rfifFe foir/ (tig 
ZntaC UUb f% tit (enteb 30;000; en Øcbrr, ixrrbig (anegm^ 
fomme 6(aralteer. Qgfaa ben polffe ®efanbt, Sbofft/ iom-^n. 
fétU meb (ig, Kob (an lo^ge i 2mler$ (an bt(be gifre (am an« 
foart^ f»r fin Jlongeg Xbftrrb« Stt^a inbbiettt (an (m «^ 
t tre ^tiebcoq^fer* DH «niftre S(rt bettoebe f)an tUSbra({ni^. 
9afi(a af IBnba, bet (øbe tit Jtdra !Re(emeb, 9afc(a af 2>tar». 
beftr; fe(v fbrbe(olbt (an ftg (Sonmtanboen otier Centmmme^ i: 
(bttfet (an tog Øtttting meb en.nbfi^gt Xrof af 3ankf((arer og^ 
6|M(i» oNtfring f^ og et meb bet f^«rt(ii eiytl fiNrtM fBotimo ^6a & (Snartøtøftv* 

- ftomm Ski Mist 3ttfalttcne (øb ^ tltp/ f6f f^m, »AS^ 
fbfmsi at IfoiU bf SdfUtebe t tMffo^ttg ttræ, mebens man 
|at)be at k^Ot »eb SitnbtA ubetlfot. SbniMnrttb iQb ^ m 
aiomdbc2e«frf4nbi i efotim,)f|«mbe t)eb ^^ittningrcpifm 
M,^^nt l^oA fimbc; iefaen ^øibev ^ iDeftfeer, og o|)la|^ yaa 
facffMIige etibft.frpsfcitgeiBattniffj tf«itU))e ogfaa ^^eme 
Mb 98$bOK& ifiå^chig os iDoiiibad^ omdj^eiigm (ieicrbe. S«' 
bi<|tiSnt^tt9ni>^8^< ogSBatteneropfiilUbe. (an paa ©ftaontiigcnie 
•gnebtnfoi: poa SSlettm fil Snfaittfiif vi.^Q»oanU i tte £imei; 
bet ftmtu ffg ^ SDona^en . (ooge 8^b«Q. af (Sateberg/ .fooTebeg at 
Qfotntmmit itkit omfcing vrb- SRufbfrf^ .; €Seta.i»rfi^ tiaQ fig otcrc 
att> og fiMxtibt itigni O^ttttfvmg foc ae o|>fianitite fme <Srtgeng 
Støb i betitie jrnbeHge Jta»f» ffer 9&e og Slette/ for @«ittancii 
og 9B)ii^ebg>atge SleUgtotu , ^ 

e^adbf« bcrebebe mon ffg ba poa begge @tbet til ^digreb 
og gocfooc; X>ett fiote Sag oot bnimm/ fom p[tt(be a^cjort 
SBieae 6(tebne^ :4i^^crigg og XpbfRi^Rbl Sretnjtib* Z)et tHit bes 
late eSeptembei>, in^^ti Qiønbag* @aafitatt bet grpebe ab Sag^ 
lørte Xottgett af .^Men mtb |m €eiieca({lab i ttofotbéc^feUH ta 
'SUift fomtu af 9dtir SDtAtco.b'Xoiaiio, og tnboiebe ttb ben 
^geSlobMre f% |W 6mr tU S/omf fbt G^rifienbommcng @ag» 
2)etpaaiIog (^oa fto @øtt til SRibber, fi^aag {Ig )>aa (^(iieii, sceb 
foem fot gtøntea og tolebe faa og fpnbige £>cb til be Jtrigere, l^aii 
faa tit ^obe (ebet tit @eier. ^iSbitg Xonge/' faa (luttebe f^oat, 
,pn i ebetO ©pibfe; éW 3 fee mtg/..bei fjjlget' S.eftet ; og nu 
ftcmab.'' Slup blonbebe ffg ^ot^nft SbMflrig méb Sromi^etec« 
neg Qttalb, og. fom paa bette @igitat:.—; omtrent Xlelha fep 
— begynbte allerebe fra 2)Qnau«®iibtn Smrr^i og Jlanomiben at 
tabe 9% l^ttu £kt oar iMtugen af (SiaW/ fora i SSorgeniiunben 
lytMig iftnfebe SKUoeien, Ut føttt »eb fitl foopoCb^ecget; men 
bto fe(i9 veb bmne eetftg^b foac^ og »iiiebe enS9cobet«,3iwb^ 
lértib .{beg ben ^ct^ltge <^r i tertiliittebe Gotootter neb ab SSoBr 
bme og Qbbrebte mere og mere fin ftront .2il fammeXtb',oare 
IKyrleritt ifO^ tBiMegtlii^ nebenfijv imbm« Stel og Sielb.aieii« i. enøetttoft. 369 

M nf'ft itÉMbi TUkf^&rii. eia^ti aatoebeé paa ^ t^enftre 
%l9U SU. 8 angxA Qaptava, tftet at ^t^ fafiet Stenben tUbac^t 
fra bf ^lece ^unPtec, bet flortft berette 9lupbocf/ unberjl^ttet 
af SSatteriit) fom Seéltt i Øt^nbutg^ ^at)be opfaflet« Aamiien t»ac 
lang 09 blobtg« SEprfeme forfoarebe ft^ meb pberfle «^aatbna((en« 
^b. <^ater, •^tife, Jttelbere/ !DIure og SanbCebnitkgec maatfi 
tDge<^tfec for f7g/ og føxft SIL 12 C^tfcbe« bet at b(it)e IKeftec 
af Øtebet* Umibbelbat berpoa foccmbeS ogfaa Stcjltngen. Deb 
^t^tnftM, Ibomb bet ^ele oenfhe S^t ftt et friere »tt (entm. 
SnnbtettKb ^tobe ogfaa Centrummet og het f^itt Sløi meb megen 
aHøie orteibet f{g frem. SQeb SRibbc^étib trorngte ^ofafCeme fra 
SDøthiaiiber^Dafen af mb i ®Uttfn mob Siahring/ og giorbe ftrap 
et (ebenbe angreb paa Zprfrrne^ oenfhe %iBu Sil fammt SSb 
ffa^rtebe ben (^e(e øwige (fn^ifielige Xrmee tnb poa SiMben> og nu 
bor Zrorfnittgen alminbeltg. 8Ran flogeé paa ben fylt Sinie med 
en rafenbe 2ap|?er^eb; bog bar itampen ingenjl^ faa ()aarb fom 
paa be Gtiri^e« ^iirr SM/ f)i9tx fPolattttnt flobe/ ba Gtoro^ti 
een im tfirr tjenbte jln SBagt mob bem* 2De SSeltirebe bore meb 
beftemtf ^tnUt Sibnet tU ben flore Øcene, og antaabte i brom« 
brnbe fBønner ^rftarerne« (Sob om Selffgnelff føn bf G^rifbM • 
SSooben t bewif afgifttnbf ®t»nb« 

2)f fffmtrerngenbf |)otafte fimbt neben for ^aHen fbt ffø. 
ft fioif , 'M bffat SSottfcte« gUre Øongf bffbrmebH bet for* 
gifOc</ og bet poffk Øtob fbb i etctmme* Snbelig ooerboibfbt 
mos bet neb J^itlp af et 9ac leifertigf {Regimentet, fom hm 
bet i Spanien. Sitnbenteflpebf; men tmeben$ be po(|le t^ufarer 
alt f9t mmn oMlobe ffg tit bete« ^ibffg^eb, blebe U paa Mf 
6iber omitagebf, og Sprffme anrettebf et iiort flMobbob imU 
(em bem« %øltnm ^lobbf funnet blioe betomMtge, berfom 
Jtongm iRe felb bar Ilet tt( •^ielp meb'tpbfF Snfanterie^ -^n 
et aOene ffog gifnbeme tKbogf, mnt fratog bem enbog et anbt t 
mbfnfbr (iggenbe Batterie, ber norften bar ligefaa flott fom bet 
f^, og fo^bf bf m »tt to Simer i Zrort fra ^( tit ^ti, 

24 370 e. tbiøetétoft. 

ftci efonbfe ttt daitbfe, foa at be tHfAfl geriUMt t en fUb« 
femmtn VMm, og fManrrne Deb Jtt. 6 iMire (t«ngtf fhm 
inMil t«t nnber bmg Sefar* — ^oa bet venfht g(tt ^axlbt 
ogfoa «^ectttgett af £oe(^tingni> tfuut 9ht^cf og <^Utgen9aH 
tKicf tnbtagne, eti ^aaib ^ft at u^o^, ifn; Mb ben ns 
foofalbtt SycfefFanbff, ^wt obff tUtge 9af<^t meb ttbfiiBtf ^oOt 
{tocbf tn fbctoMct SKobPank JDog ^entmob KoHeit 6 «ar 
Sinibni bfeMi tib af {bie gotffanbOninger, og in ^v Znne 
fftfc ncnnebe man ftg i etocniffnbt ben tyrKffe bie M 9tot* 
foL Cmtrunmiet fntgte efter Cmftenbig^ebeme %iminH fBe« 
MgeCfer^ og giotbe tUfibft ifctt rigtig 3Senejk oeb at imbetfivttf 
be af og tU temmettg ^arbc ttorngte fMatCer, mob grifle etot* 
iri)iren if«t anfhomgtc flg, 

3 Sagbrorfnittgen bar bet for^ SSCob.flybt; gocmibbogen 
^ai9be fé^et Zpcfrrae nogle af beceg maft fo^ €StiOtnger; om 
Cfteimibbagen JtfoCfen 5 og 6 befonbt ben d^fbiltge «^ ffg 
lige «eb teiren. 9ht ^Ku^gte m fort Glottbtntng. Skt imc 
CS|Nn:glmaaf, om man fbtlbe ^(be ffg t(I ben o|n»nbefige fXon^ 
fomtictp ben før^ 2)ag blot at crcmgt Smbeme tilbage til 
bneO 8eir, og ben anben et bofbrme benne i S^Mxentng meb 
IBefertnlngen fra SBiem Z)a nbraabtt ben 70aarige gefbtmors 
fol Oolb: //fBeg^nbelfen tr ^(ig, ^Mrfbr blioe jtoambtl jtg 
er en gammel SRanb, meb mange Snnber,, gierne bllbe {egenb^ 
«t i benne 9lat fmbe 9(ete i SDBien/' 3 Srunben ttbloMe 
|an ogfaa (nn et atoitnbeltgt 4hi|Ees t^i ^ Xrmccn (ombfi 
fflir^ nu fbap at bringe bet fbre éad tU <Enbe. Si ^cOec 
Mir bftte^ uagtet be foregooenbe 2(nfirangelfiNr^ mt mm en 
winfleltg €Sag^ faafom Sienben aOerebe bar t pberfie gor^irring. 
, 9ht fh^rtebe ba (Sj^riflen^cen meb np Oolbfom^rb tnb paa 29c* ^ 
HvM, og btOfe, ttffngte paa aOe Jtonter og betagne af en jnu 
ni(F e(r«C/ l^oCbt ingenfleb« mere Citanb. Sorgieveg (øgec 
Jtora atttf{a])^4 igten <Kt bringe Orben tt(ode; fbrgteMg imo. 
folber $an 9@te (% fMigt; Sngen ^ømv Sngen agtec paa bm, 
^tii Stnf foa mange Sufenbe nif€ nbetfnget ablobe« Itnber i. fitt^Utoft. , 371 

bttTf CmfteiiUs^ber Hir ^ ttt ftt ZeK, vtun ftnket bet aø^ 
ffbe fortabt; og faoet neppe 2tb tt( at rrbbc tlRtt^amfb« ^ttige 
Sone, for meb bftt i <^ttb at btanbe ftø i be Sipgtfiibe« 
CSfare, ^/ fom fda iDage tfbcDeten brømtt fun om Xrium« 
l^lec 09 £)cdbniten for fine S^ber. SmtMi rtib ^ovbe be Si^ps 
per, fom ^n ^tbt (abet blioe tUbage for SBBsen meb SSefaling 
ttt fbrtfbrttf fBeteirtngen, (rottgen efterfommet ^iK SUSe, bg 
betl fiør^ 2)ee( aflDagen uop^lig befubt og befiormet SByen, 
ifrt Deb Ck^ttent^or, men uben mmbfle <^Ib, ba (Somtfotten 
eg Sorgerne/ mobige Mb Cpnet af benv ^cifbltge 4^rmagO 
ftaftigen afffoge et^rt SorfiVg, og fnart ftt nn "SSngcne et 
oibet ttbféenbe* Z^i faafnart bttfe Sropper ma»febf> ^bob 
Senbtttg Staget tog, beg^nbte be af ftg fe(\> at forfMe ftg boet; 
og ba tU fammt 2ib Sto^remberg gterbe H roff Ubfaib, i fyriu 
tit ØDlbater og ^rgere foppebeé om at tage Zket, gat)e be 
f^f Øgefom aKe be øin%, ODer J^M og «^eb paa 8f(ugten, 
foa afteM uben UnbtageCfe, at, ba Jtongen af 9)o(en fften i 
SDlørfnutgen ffttfebe nogle Qompagnter ^n for at ttnbec|«geogmi(i 
tøbegrabene/ fonbt man ber iffe en eenefte Citl, men frni en 
SRim^ i Slugtene eiynbing eftertabte Saaben og fltebfhbec. 
,3bit var omtrent en Ztme for &oIen« Stebgang^ et ben i^idfkf 
ligt ^(tr brøb tnb f Sprfemeå £eir; tnben 9tjør(et fafbt pcio, 
tot tttgen Stenbe meer tilbage poa benne ^ibe af Gtaben. 7(tte> 
toge be 8Men ot^et SBienecberg^ ab Ungarn tir, og fCM ^teb«. 
tM tot bere« Sbtgt, at be oebb(e))e at lobe t eet terf^ ubtn: 
4Mfe, uben SRob og ShiHr, ^eTe 13 SRiU; inbtff ^ 4iiM|ibr' 
9taab> ^c bere« jøortge ^^r ^b og ^oor be fjørfiegl^tnittgeT 
olerebe mifom tnbcn mr^e £)ag« Hftitu XlTene brCF^rifhief ltb» 
moartftog Slottenf SRørb ftmbr be taNi Jor, at be mibgtl 
«n atol 4MMM8rtfe poa.Stetiritten frfv*^ ^^iMm i^ f^ 
Cimipllcipaa en-SCugt Stage til bentie. ~JDa.:8ieiibm nu 
tar albeM borte^ opfom en otaitnbeiigSnpbotMrben^^elecf^rifte* 
lige Vnnee; if«r pttrebe ftg ogfaa en ubigrcenbfet Cnt^ufiaeme 

24» 372 «• eiifieWtpft 

for Xøngm af Vpl^n. et^ucfpi^ af S3a9«rit> Spt^n af. 
SUaliif!. 9% fixf'S^éfi^Tfttt folbt ^m om ^alftn; ^fttnoltc 
og. anbce ftrrbe om at tMtce be førfie ^l at ft^^fe ^m paa <^m< 
bet og Sebber $ ^teter Xmano opbftte t(fe at fpéfe ^m, og 
fbcfSfcrbe, at ^n (^at)be feet en ^mb 2)ae flyi^ oMt ^^lagoe* 
beittn> famtligf polfFe Regimeiiter fFrege meb een SBunb: Uu 
MT tapptt tfogU og tfifi et be(^ ot^ t^Doml aOe ^oobe gioct 
bctté 9(igt/ tor bet bog 9>o(aefenie, fom (Ktt>be ben ftor^ 2(m 
beti i @e(*ren. . £>bec 48,000 SKonb ^at)be felM eetetnngen 
loøet Zptfeme; .30^000 Toae paa Boli^abfen* Z>ectmob beM 
ben otttrtebe ZnnM Zab ttte meie enb nogit OMv 1000 2)^ 
ig 30Q0 Saarebe, faa at maaffee neppe 'nogen CSeiet (br paa 
c»ng4ng tMTcet mne afgtøcenbe og minbre blobtg. Smtbbctib 
Mre faai>e( poa be Zpbffeé fom tforr paa 9o(afferneé Øibe .mange 
tidHce «^e(te .falbne, ^inø 9taon «^fbtien f)at tetfl et taCnenM 
tneiigt tSttfnmbe« f^tne ^løbe at begrebe bfanbt anbce eii 
9rinbl SWøctt df.eooy og en @ret> Zrautmann^ocff, biéfe @tori 
(InmefiKt'SSobtieiewee^; ber giorbe (tg faa beromt beb S^ocilm^ 
bni ssge ^tototfo €tacofi af t^liq, Stentemefkren 3Mtp, 
GofleØdnetnf.oUiteuiMpi eg 9>fhofonM9 ou a«, ^ »^tfebtc non 
lilbfKM fiben (anbr t)eb etocoiémnl æe(t 

ektaiebeo .enbtK ben et>tg:nianANecbige i2te ®qMbr. 1683, 
eii 9u\l(tnå:I>(% fvt bet ^nb^oftigs Bien, en afijiøvenbe Qt^o^ 
fbf be( ^ Jb^biflantv maaffcr for tmopa, en følgerig Stenbe* 
iMtnft vJDlmonerneé f^tbttt.fod gobt-fom dbrig afbntbte fBoo«. 
bett^ ^^Ctnflne ^elte bienoreftbe (fg.iniib «6re, »en eoUMp 
foiMnHebé bem alle; tet t)ar ben rnifftgHmrenbe IDod^t SotHeø 
af ^oM faiichBnebe. fBebrifter« føørbtg ^ i^aber/^^otibe ogfoa 
btn Mge .9irinb«J3a<ob t bemte ^orbe Jtamp beirfift-et' MtU 
gcrmob, bec fK^mt>ebe^^m oOeli S^ennbrtng og ^pOé-l Mcaå 
fSnfloil^ IViabtog ben fomme JDtgf Begiven^ en mt#flMig 
eWfaenbfel, jog.fofiebe ^m tnben tn fWe Zib ^anl^^tMb«: 373" (»Jlf: 9ii9 og @u(^9n^, et eucntpr). 

^f f8agbab (evebe tn rtig Jti^ibmatib t^eb 9}a\>n 36ra(^mi« {)an6^ 
emfif €Søn 3(f9 , et ungt fDtenneffe of flelbne esenfPaber, vat 
fttt S^r« ®to(t^cb Od (S(«be, jTiøttbt l!)an fun Itbet ff^rgtebe S«^ 
beten }>aa. iOenne fatte fin SpCfaiig^eb i at npbe Stoet, 09 i 
ben iDciftig^eb^ bet (øret tU at ffaffeftsiRødten tU atteiotbiffe 
Sotnøtetfét: Stigbom. @j9nnen^<&u \>at bertioob ^nt)enbt paa 
@tan(himget 09 2or6nmg* «f)an for(ob f!e(ben ftt Jtammet; føtft , 
1 Xfitenf iøiingen pUtebe I)an at gaaé ub af fBpen, (ang^ meb Si^ 
geten/ tit 3man Siaferé/ en mu^amebanflS >&elgen6 ®ta9/ bet 
^ob t et tunbt 2>mpc(, omplantet af £^ab(eo tn Si^(b(ng))ei fra 
®tabett« ^n fatte (an ftg gierne i Sfpggen, og (at)be (m Soc< 
nøtetfe af at betragte be Sfietmeffet/ fom gif (am f^rbt; for at 
(olbe berf6 S&øn t 2entp(et. 9^aar bet mdttntM, relfle (an-flg 
føcfi/ og gif ba (iem/ ®fribt for ®frtbt/ meb 41)inene (eftebe 
paa Stgercné maanel^fe Sølger, eQet paa bet frifle ®t»nm t>eb 
Stranbbrebben. 

«^t)or er bet muligt/ min tian, fagbe Saberen engang efter en ' 
tang og i^ftiliQ fRzife, ba (an (at)be afpatht fTne itameter/ at bu 
t faa ung en 'SUber faa reent fan flaae big fra SSerben ? 3^ prtfét ^ 
btn Slib; 'men g(em bog itU, at Øloturen fe(t> norfl oor (eUige « 
Xlføcan er ben t)t|ffh Sog/ meb \lxmnt Sorrbomme paa (t)ert 
fBlab. •S)bab er Snbftgt uben @rfaren(eb? «^ar t!fe Gen'af t)ore 
'aSerMigtfifr ^lt)fagt, atfReifrn eren^Cb/ ()9orom bet raae Jtiøb 
maa brete^/ for at Dorbe fpifettgt og t>e(fmagenbe? 

Jticre Saber/ fioarebe Tfip, ouertab mig enbnu et ^ar Tfar Hl 
mig feli»; naar ieg ba tr«bet ub i Serben, oil ieg (anble meb 374 V* 9* fZ(^Ieiif<i||tcrgeiu 

mere Jtraft. 3 ^ac {Ret i, at Slatoren er ben infeffe Bog ; mm 
ben er ofte ffréMt meb faa ut^^Mig 6Htt, at bec ^ører 9«cfe 
£)tne tt( at fee og (erfe. ^fwib ti ttfe felt> fitnne, mooe oi b^ 
TTnbre^giøre for o«; og faaUbe< retfer jeg maaftn Itgefaa meget 
yoa mit Jtammer^ fom 3 paa 6betO Jtameel giennem Arfenen. 
TfUe lunne i((e reije; og fyaii jeg, ^»ab en gob fRufetoionb et 
fXrltgionen ffptbig/ lun ogfaa eengang i mit Kt) lommer til SRefr 
la, faa Dar bet mig maaflee a(t Steife nol. 

Glimxbt nu 3(ra(^im tHe Mr titfrebl mtb at f)$€t fme 9*^ 
lingimeninget mobfogte, lunbe ^an bog tlle anbet enb HBtge be« 
fielbne %i» og ®tttbig^ H Pn @øn; H^ tHe Mr bet ^asg 
Saberforf(imge(tg()eb ttfi«rt, at ^m XIp nbraabt af Htk, fmt 
fienbte ^am, for et SUtnfier paa et ungt SDtenneffe. 

9m ben anben @tbe t)ar SoberenO Sttringer ttte tiben Strf» 
nittg paa Sjønnen« ^n begynbte at ff (e SorfTieOen imellem Moc 
Sorefnaittg og vtrfelig 9{9be(fé, og naar ^an Imfi om noget €^tort, 
. , Gliønt efler Sorunberligt/ Mir f)an iHe Utnger faa ganfle ^enr^lt 
imber ftroningen; ion begpnbte at mtflt ftg {eh> at opCeoe 6Ugt. 
3 én faaban Stemning |leeg ^n ba ofte op poa ^Otanfn af fm . 
gabere «&ttuO/ ^oorfra ^an boobe en fri ttbfigt OMr Sigeren og 
ben fonbige I>al, tA Siergene i •^rt}ontm: ^t»r ^n t ttort 
Seir funbe (Tielne Sluitterne af bet gamle $Ba6p(on veb Brebbes 
af (Sup^ot ^n lunbe flaoe fooiebeg '^le SSmeiv n tamm 
fig t^ be befpnberligjle, eventpriigfle {or^otb/ 

9laar ^an nu gtl fin forboaniige Xftengang, til SjaférO SmN 
pet unber 2>abbeUr<reme/ forefom bet ^am eeitéf»rmigt og fmoa* 
(igt* «&an troebe at (efe foragt f^r f^ i JBUIIet af Sigereng t^^u 
ttg^f^pOenite Sot^r, ber ^tibe giort faa u^re {Reifer fra ^tu 
(anbet i 3(fien, giennem albrig feete ^uCer og Sitlbe. 9laac* ^n 
fab i eiumringet^ lom bet fym fot, fom om be ffbulpenbe fBøU 
ger, ber flprtebe .mob Aifelfienene, fortaUe Inmt CMityr om 
fDiptxin, be paa fteme @teber ^øaoltt t^crrer Sibne tiL 

9}u befluttebe ^an engang igien at oanbre ub tt( {Ruinemt af 
SBi^^ron, l^\jcr I^an lun eengang ^ai>be tHrret i fm Øatnbom. •^nO, %4Sbtt, font fbrn^ebe ffg ooet icn npf omne {pfi, og tm he i bm 
at fee fBcgyhbctfen til en foranWt SeMmaobe/gim fyam gieme 
SiaabelfC/ at, anvenbe nogfe S>age paa benne Sknbring* 

X)tt dU t bet 6maae finbe et Sitfeb af bet ®tore, min Qonl 
fogbe ^an, paa benne lorte Sleire; tl||i faa fort ben eiy mang(er 
ben ifle 3(foe):ling. Omegnen er (igeraa bebpgget, fom ben brebe 
Dal ftben er fanbet; ja ben ligner en l^tt, inbcH atter Siergene« 
grmine a:aq>pe møber btg/ og bpber big inb i be be^ageltgf{e ®fo9» 
egne. 3eg r>itbt ^(be bet ufomøbent, at gtoe big en gormontng 
meb paa SSeten, berfom jeg iUe oibjie/ at un^e SDtenneff er, fom 
bu, ofte meb flor £)m^pgge(ig(^ beffiirftige 3nbbi(bningen meb 
«(bgamle og langtfraMcenbe Siag, uben at oibe, ^oab ber fore« 
gaaer i»eb ®iben af bem* Sogt big aUfaa for at banbre ober <^< 
ben meDem SSagbab. og 89abp(on oebS^attetibes inbret ^eder bin 
SSanbring faa, at bu gaaer o\)er ben i SRorgen« etter Xftenfiunbem 
Z)et c« et atminbeltgt ®agn, at en onb TCanb b^t f aaret f% benne 
«^^ SSolig; at t)an fo<»t»er ot»er ben om Slatten, og ^r ftn 
Spfi af at forborrve SRennefler, fom theb bere< SlorrtMrrelfe for* 
f^iYe ^i natlige ØtNsrmen* Øf nneti (obebe ffn S^ber betre ; 
og efter at ^u (abet ftg fn« te en Sabforf paa Stpggen, tog.^an 
Citat) I {Hxanb, og begat) ftg en IRorgen tibfig paa SSeien* 

.^an git o9er ben (ange Øtibebro, ber meb jfarrfe Semtomfer 
er f«|iet otKr ben rtoenbe Siger, ber ^ar faaet fit 9laDn X^ir (en 
9tiO df f^ «&urtigbeb. Xlp (Fpnbte ffg giennem ben temmelig 
forfalbne Jorflab, og nu Vom ^n til en fmut SRoflee.. 3 tiiau 
^eben af benne (|o(bt enbnn ben famme Carat^ane, meb fyoiltm 
l^ane %abit for nog(e 2)age ftben tax (ommen; benub^oiiite fb| 
li( at fortfoette 9ieifen btbere« •^oor Jelfomt forefom bet ^am, at 
giennemfheife benne betnrgelige «^be(fiab, (t>or <^ufene oaré 
JtameUr og ^aUabfeme 6Up^anter! 3((p gt( forbi en ftaban ,6(e« 
p(Ktnt, paa ^\>ié Slpg tar bpgget et temmelig ^rt ^vlvl^' Z>et 
t)ar iSZtbbagøtib, og SSømene, fom (egebe i*®t<rffet, (fulbe op tH 
89orbé. Sitberen, fom f{ob nebe imettem bem,' tog nu bet ene 
efter bet anbet og xoSt$ Gtep^ten bet> benne fattibe bet meb ffn 37S V. (9. S^(enf(j(^(<rgcr. 

CnabfC, ffynstbf Ut langfomt og vorlist i tuftm, btfiitf Cftafirfm 
et)ec ^ouUt, 09 d<^^^nu(ti( SRoberen liDørfii brrDppf> fom 
mobtog bit eneeftec ^c <intti, uben Xedtt cUSrpgc, ogttben at 
^MOittu {Inge, eder otfle (tg forffcaftcbe. 2>itt aabne 9lo|he 
kit fiUb af a)tetinefFec, btr UM tatkht TUla for en I^etfftg ^tcm« 
tomf!/ bef(« babf om ftmUM ^1b tø at f6rtr<rtte Sbiffti. 71(9 
op^bt ftg f)€it^%tn i benne forunberltge jDmgmmngj mob Hf^ 
Un inbbøbf (^am nogU Aitfbmftnb i bered 2eU, [)t>oc unge tnbtan« 
((e JtarCe og ^er bonbfebe unber Zciongter« og ^b^ ft^. 2>e 
giejiftie Utabtv g(«bebe ftg oeb at famne b^be (am et gobt Tiftm^ 
maaitxh og et mageligt Slattelp* 

Zibtig norfie )Dag6 SRorgen gat> ^on ffg paa Skien igien i 
Aiiølmgen. •.^n tsanbrebe ovet«^n, fom Mt uborfn 6% ufrugtr 
bar. •^an fdnbt %otnøiti\t i at arbeibe f[g igiennem 6anbet ttt 
frugtbarere Strerfninger, ber fom Sanbøer laat i bet gule 6tø9, 
meb grøn Sngbunb/ brogebe iB(om|}er, og enMte^otmer/ bec 
!»eberqt»egeligt ubbrebte bered- grønne Solffiærme, og fora, for« 
mebe(fl bered >^uf9a(eltg^, ^ube (igefom noget (Bubbommeligt« 
31(9 føfte ftg begeiflret. 2)et goaer ^(råberen i fitfSM, fom Sierg« 
boeren paa fft Stelb, fom 4&boeren Mb £}i>erb(tffet af M ^Higc 
.^at». £)g ^ar f)an enb albrtg feet bet f(9t, faa ftnber ^an ftg^ 
fttax, fom Sugfen/ i ftt (Siement, og obtrCaber (!g trø(iig til fm 
!Raturbrift, 2>en or>ermobige ^ngUng fpiCbte fine StxxfUti SRib« 
bagen (om; «^eben biet) tryHenbe; Xørjien pCagebe (mm. ]fly 
ilebe meb f!<rrfe @Fribt mob be ffeme S3terge, og ønfFebe/ fom 
^an6 Ctammemober J^agar i gamle iDage, at finbe. en itiTbe |Kia , 
Beien, for at (luffe fin IJørjf.' 

•^n (at)be ^ørt om' en^ JtUbe 1 Storr^Kbem •^or g(ab bien • , 
(an itte, beb at traffe paa en (lørre 3orbfharfnmg enb firbbanltg^ 
t)\>ot (pppige/ men vantret>ne falmer om^txrloebe en 4Brønb« 
iDet rtdlenoe SBanb loffebe og pirrebe SEørflen* {Ru (lob (an fot 
jtilben. SVen man tcr^tfe {!g 31(9^ 9lebftaaen(eb/ ba (an faac 
9tøg fltg^op af S9ooerne og lugtebe @tN)t>lbampe! i^orttmfet over 
hft fftlflagne Jpaah, fiaftebe (an ftg i 9Iorr(eben af JHIben unbec V. 9. Si1)Un\(!^U^]€t, 377 

fkitiiwnit* «^ fMti ffg mat ftf «^iten, ttdt af Viifh«ngd|iri«r ' 
iø foD paa {Hebltnet tnO. 

.4k»r>it)be itft foMt (cmte/ f^ ^an Het> ^rtnbfMis tKtft af 
en {iffrt 8UfL 3 bet ^an flog iDinene o|», 6U9 (an en SRanb 
iKier i en (innet Stktui, ftM)enbe|Kra en Jtameel, Wt mc be^ngt 
mtb itrufttr 09 &rbetfla(f et« lU^ffaligel taabte (K^n, er 3Keb 
af Seit Sto, flben 3 poa faa (etflttbiø en SRaabe t)« enbe bet? Hip 
fprang o{>/ og SRanben paa Aamefen bUt» fafi f6r{Tr<rCfrt; t()i (an 
(ovbe itfe gioct Stegning paa at falbe ben ®ot>enbe fra be Døbe, 
ffiønbt (an af naturlig 9llbiibfn(eb titroabte (ann «^Dab t)tl 3l 
fpnrgte 7((9, (t)ab Såre er bee Mb at flumre unber btffe 9)a(mer 
i 9Kibbag<(eben ? Jtienber 3 tHe benne JtiOe? fagbe SDlanbem 
9tet, foarebe ZU}, og fbrfalte (am, (tior fyin ^x fta, og (tor 
(an t>t(be (en. SXanben i JtitteUn fagbe: Det (aber ti(, at ben 
onbe Ttanb tffe blot bri.t>er fft fBorfen (er veb Siibnat, men ogfaa 
veb SRibbag. %øli mtg (en unber (tin 9a(me/ fom floaer (oengfl 
fra IBrjntben, faa ffal ]eg (uftMle (Sber meb en Køfig Drtt 3eg 
boer i norfk Sp, (vor enbnu SSonbet er faa flet/ at vi bagltg 
maae ffifte« tt( at (entt aSanb fra Zigerfhømmen. TifU be Jtruf^ 
fer og élafln, fom 3 («t f«er/ ere ftCbte wb Sioben af (Sberé 
Søbeftob* .3eg maa, (ee besaf, naar jeg betomfer/ at 3 fommer 
Pul Xigeten tit 0^ for at brifte; fa at 3 ftto nbføgeriSber bet 
aSerfotbdrveligfle Xafb, bet t^I fan fpnee at (aoe fft Ubfpring 
fta ^(wbe. 

Diffe Orb t)iCbe fhap baft 3r(i?«'!R|?«gierrlg(eb/ berfom iHe 
Zerflen (tfbbe tnrret flørre. •^an gtC (en meb affanben, fom 
rafte ^am en Jtroffe, og fhgbe: tobff dtkxi Xøvftl fcrt (Sber 
faa op meb mig paa Jtame(em SJi ere fnart i min Sp, ber 
fon 3 (t>Ue/ og mageligt mob Xften gaae tit SBobplon. Xlp taf« 
feoe bom« ^an ^eeg paa Samlnif og be rebe flilttenbe affleb 
i ^ben ben jit)cige Sei, inbti( be t9m tU en (angt fiørre Ganbøe, 
mr> 21(9 før (a))be firet, bebortt-meb Xtdrer og bebpgget meb ^t^u 
ter. itun et brebt ®anbfhabe ffitte ben fra (et grønne fafle 
tanb/ fom ftrafte ftg frifl n^h fta Soben af 5&iergene imob ^^rfe« 378 ^ 7t. &. fiS^tenf^jtoficr. 

V 

nm. SatiNMfcm M Vfp gooc iob ifn ^U, Ijkkx U tibt 
^itumbm MrtCfibtg tU ®iffl: ^ttn ^jxm paa en (Mig Cocbt^ 
bfom ^m paa bft 9«be 9llaattft, ^n ^a»te i ffn fiobf«!. 

Xk ^tibe ttfppe ItiOrC bfceé punget oø S^rfl, fnen^JBoiib^ 
Imtt poa ZUfé Øegtmnt tog jDcbct og fagbf : jDrt unbrn mig, at 
S ottrig ^ ^rt toU om 2(l9 t^omamv« <^^» 3 moa ba tNbe, 
at bf ^.iie JBcamN fom iig fagbf, t gamte iDage ^r wrcf t gob/ ja 
en 6ttnb^fbMt(be/ bi'^ttU utoOige flkrrftcubne adrltg ^m btgiM 
m. 2>fn ec f pCoIbt cflct oor ^ttigf 9>i^ofete ^ige ifini HUf, fon 
paa bf tte 6tfb eiigattg ffal ^a^ tnctUt, fbc at f»mttf fin Stea* 
2>a ^11 ni^ fom en oprigtig SRufeCmanb, førfi tHibf tMrtti fit 
Xnfigt og ftne «^bf c fm SDønnen, og tnte t Skmb foabt i 9lm» 
l^bfn, fFa( ^an, i fu(b(ommfn 2illtb tU ben 2Umargttgf, ^am 
V(fbf t «^enbfnio t bf t ^be Øonb, ^otlht Prap f c (øbft ^ fra 
Stngr^nf fom bf (torffit aSanbfhaatft; |vocaf bftmf fBrMb ^at 
fin Cprinbflff* SHtn beonbe Xanbft, fom fotborn^f att, (Mb be 
fumif OM rfommf, f ftet 3(Uag bf fpnbf rltgf Sangmobig^ og fKuitt 
^fnfigt, ^abf mfb Xibfn fat ftg i SSefObelff bf raf, tf^rc bfn fWt 
^Wouloiv bfr om {Ratten (at fit Op^tb paa brauf ^^. SRaii 
mtntx, at ^n boft i bnrnt S&c^nb; og ^n ^t itU aOene før* 
bflttbft SBanbft, faa bft ganfTf ^c tabt ftn.lorgfnbf Jtmft, mm bft 
ec enbog twrbfn giftigt og bøbf(igt 2>e Gooo^jKrnipe, fom opfligf 
bfcdf, fbcpfpf £uftin. 3 Un altfi^ ffto bfgcibf/^Dor fbrftabft 
jeg maatte bltoe, i»eb at fee Sbet ffumre tee 3 tan tath dbeci 
funbe Slotttt og ben plubfelige «^teip for Sber6 Stebntng. 

^tK>t beMrgf t bUr> ZI19 «f b at ^e eonb^entere n fovttttk be cte! 
i^an tr^Kfbf ^$^aanb/ og mfb <^aanbtrpHft fulgte nogie 
Oulbffaplffr, Sfn Sattigf bUo ^orr faa g(ab, at bf n {Rige 
g(f mte ffn npligf Såre om ben Sottige« @tebe* S>fmie ^gtt TQp 
et et^tle paa Ceim; og nu ^abbe ^an it(e. langt at gooe, tnbeii. 
1^ noae be be^gelige ®Cooe af GypcefTe r, Xf^om og (Sibectraet, 
(»origiennem (an gtt neb tt( fRnmefno af bet gamle Cobyloi^ 
|bm laae oeb ben mtgtige^iob« IL 9. 0^leiifc^t«øtr. 379 

!Rtt jbb ^n i SItMtti af te iAtttbjf)>tAte uictyMtgt ftmmi* 
$tx, bcvoprt meb Øree« 09 ^oé. Sto^U &tgttn 09 SOlttct ^be 
ftihitt vcb GtranbbteMf n og fftHAt ftg i ben toUg fbcbiflfbente 
fUire Su)>^tat. Gn «^9cbe fab yaa rt Tfr^itrm^ og b(«jié |)aa iRic» 
IMte, mebend ^an# @ebbe^iotb tnp)»ebe omfrtng og ni|^be bet 
^e (Sroeé meKem @tenene. Jttenber 3 bette Ctebf f)>tttgte Xif. ^ 

— Seg iat min ^ttt .^c i 9tet^(ben« — ^^ bet^be bifie 
®teenbttnfer? — ^ ffdt etttgatig 1)ø»t flaaet en gammel Gtob* 

— Stm 3 uttet fbrterfle mig becom? — 9lti, bet ^or turret ^ 
faa i9be i (ang Zft; ^verfen miti Sober diet min $&eb(iefabec fan. 
erinbre ffg bet anberfebeOt — Hb^ fteb ^ffttnlirn i Sanfer, iDet 
fom ^m rørenbe for at fee ben unge <f^tbe ftbbe jfaci &t€tM, 
fom ben 'forgtøfe 9hitib faa OfMM &ta», wb Sianben af Siben« 
forbtifenbe ®tr^m/ ben patabi{i|re 9^rat, ber foæ TfJbamt og SQ<i* 
bpfon« Salb, og fom enbnu nngbommeltg ruOAe ^n meb fttie 
friffe {Bølger I <St^Dert ufMMnttgt f)r«g i be ^nfrnttlbaebeCSteen* 
ftobfe optoftebe ^am; og ^n tmfte (tge faa meget> fom bHi unge - 
.<&9rbe intet, ber pbMébt <Src#t af Stenene meb TUif, iffe 
for at tefe Snb^iften^ fom 1)øxi, men for at giM (bie Oebber, 
^^ be ilte felv tunbe naae. 

;^n begai> ffg ^tmbb UfUn tgim paa SMen tit fBagbak 
'SReb <^ooebet fttlbt af SDetragtninger fteeifebe ^ ooer ^eben* 
SDen fE^ne TCften o|»mnntrebe ^m; bet »ar Køligt og Rart, og 
S9agbab laoe ^am aBerebe, ba ^n var gaaet nogle ^nbrebe CSfctbf; 
faa t9beligt for jQ^ine, at ^an tffe funbe anbet, enb giDe ffg gob 
jimb, i ben 3[AnXt, at 1^ tom ttb6 nob -^an ø)»^olbt ftg lomg^ 
faa be ^nbtgt Øanbøer* SRaanen gif op/ og fftnnebe^faa Har, 
at ben nefien gan^e giorbe Slot ttt^ )Dag^ CSoafebeg glemte ^n 
olbeleg Zibeiu ^an følte ftg tt(gti og ba ^n noget borte faae en ^, 
ftor Gteen meb et ub^ttgget Øerbe, funbe i^an iffe labe txrrc^ at 
firtte fTg ber meb ^aanb unber Jttnb/ og ffirte ^n i ben rolige 
ftare ftøle 4)rf. palmerne fufebe i Stnben om ban« <^OMb* 
!Dten mon forejKUe flg XI9Ø SorfFrcdfelfe, tfi SBtnben meb eet 
logbe ffg! t^ ^n i)ørte'jtt(bén riéle nogU Gfcibt berfra, og lujf 380 %. 9. fSi^Unfd)lceQct. 

If bf bf fib jDompf, fom Binbni f$t fftibtt tiflet til bm rndbfam 

C?IPf» 

gorfrtbft fpcong M o|^ 09 tob oMt l^tmbtfbe &frftf tSbofliu 
^n nttftfcbe/ at bet pi\ib\tlx% traf op tU 1 1 tnienbe Vbtit. fM 
Ut ftMge IKaani (9«/ iber ^vnt &iMit ttnébt mcb at fltult fig bog 
t^fle for «^origont»n brit^fttbeefper, futibe ^an netop fKedie, b^Kib 
SM fan {Tutbe ^tem* «^att Ufbe afilcb/ og focbømtr ben Stane, 
tet bragte bom til, veb mtnbfb SeUigbeb at (lutte ffg inb i ftt eget 
Snbre, fom en 2(fitenb(omf{, uben at tomfe paa^ b^^ ^^n tMir, 
taer b^<^b ber foregtf omfrtng ^m. S)et 6Ud alt mørfere og 
nrnfere; SEorbenfF^eme fliulte SD?aanen; ftcrrfe Sffrafb ntOebf 
o\)er b<>né ^ot^b; ingen Stegnbraat^e folbt. Gn b^ebSBinb fufeb« 
giennem 4^tfen og oprjørte @anbet, faa 2fi9 tbelig maatte luffe 
Ainene. tever ber mrfeltg onbe Haxibn, tornfte ^an, fom (unne 
fabélRenneffene? 9}et/ Uffplbtgbeben er bet fanbe flore Ckifomong 
gegO fom fel^ ei ben ffreffelige Cblig formaaer at brpbel — 
«^n bat>be neppe ta(t bette, før et forfcnbeltgt 99irfmørte ttang 
bom til at fioae fiiOe. ^^ubfelig fiob •^fmmel og 3orb' i en' bleg 
2tte> en toffet ei«>ot>({kaate foittrebe otier b^né ^or^, og flog 
neb (tge veb ®iben af b^m i et butUt 2re. 3 bec famme bra^ 
fh^Oenbe SRegn fra Øfyeme/ og 3[(9 fiprtebe bebøoet af ubpre Zon 
benffraCb tU 3orben. fornge laae f)an faalebejø. (Stibelig b(et> a(» 
ting roiigt, og ban b«^be atter ftt ^oveb. SRen btor fbrf«rbft 
b(e«> t^an, ba ban i ben mørfebtaoe moaneftare 9}at faae en u^pre 
fort Jtormpe fiaae for ffg paa »i^eben! 4>Ané nformebe <^onebfnub 
rafte t^øxt op t Suften, og meb et fiort bUgtflinnenbe S^it t^anben 
betfagtebe ban2((p. :3(l9 titbe flngte^ men Sorftetbetfen banbt bom 
fafl tit Øtebet. &latotnhe flirrebe ban atter paa ben ubpre A^rmpe, 
fom ban meente i»Ube fnufe barn« «^or gtab tKir f^axi^ gonin^ 
bring, ba tyin opbagebe, at ben'fr9gte(ige®fif(e(fetfteMr anbet, 
enb en tang f utfort Cf^, ben ftbfie 2e»ning af Sorbenoetret, meb 
ft ^vd iaXtbten, b^rigiennem ju|l SRaanen fhaaUbe! 2)ennc 
Opbagelfe gat) bam SRobet Ugefoa burtig tilbage/ fom b^n bai>bf 
tabt bet. «^N tnbfaae/ at bet {^ ifb oor anb^ enb et ^lotuc« 99tiini bft fovmobtnnij oft« fiimeog ftg i bernie fumrf ID4 o§ 
' fom iønht %i^ott TUmwn TtnleMung tU St)mro. <^ii ff pnbte ftø 
«u ofihb Riib npt Jtrefter; 0$ ber varebe xth lan^t, tnbeii ^(ui* 
otter meb let <^f rte %it om Sigecbconv gfob o))er ^a (ptteitg ftt 
^oe tUeobebragt, fit Smtpc* 

SRen ben forte de(o«(ov, (t^t :bet ^abbe DlrMtg t^rtet ^^ 
ber (at)be fin S^pøg af at forblinbe beti fdDHoge Yngling) ftimbe 
fmUcDbe efitec t^am meb bet gloenbe 4&ie; og Coe, faa bet fPtftlrMbe 
r iQtfenene ^Imer* Ikv^a tp^be ffoxt SDIanferne i^oa fit u^pr» 
4>Q^i fUbenbe be flore Suftmaffec af fft Segetie i ftg fe(D/ og 
/fMToebe lien, ot^er Srønben/ ^twr ^n bannebe fom en Sfpfbttef 
itg fant pinbfettg neb, meb et forf#rbeUgt ^^U — Sm nu af 
befluttebe ^an, at befnere og forbetDe Ynglingen ^ fom t>i \>iXi$ 
bebe TUia tetHice meb/ ^oob ^n feio foibte bet flote fHomonijIc 
eegf. ^wiUhei SBauIunbur fcsngjIeS af Aong 9ltbubr» 

(fiU Vatiltmbttr^ Saga/ eti' ^^rt^llfng/ (vortil 3^^^ et todcn af 
ten «lbre ebbo.) 

9<M ben Sib regterebe nbi€«>erng Jtonning IRtbubr: ^an iHir 
en (iben 09 mageclRanb, b(eg i 3(nfigtet/ og meb jernene bpbt 
inbe i ^ovebiit. «^an «>at bérpgtet ooet bet ganffe 2anb/ for f!t 
miomibetige og at)lnbf9ge Otnb« Z>er gif l||am Intet mere til 
^intif enb naar ^an ^ørte, øt Seh af (lanéfRaboer (atibe ubmorr« 
iM ftg 9eb fMre tBebrifter eller ®iefmt(b(Kb. •^an ^bbe br«bt 
tienbe ^Ijge Gflatbre meb egen «^aanb/ forbi be f^tmobigen ^bbe 
fogt ^m, at ^an bigtite (letteSifer; t({ ba fRfbilbr \>at benobet 
ål 9lanbig^ og Sttaft, pg flet ^ intet befob af fmtirffeltgt 
Sgenffaber/ foa Mr ogfaa ^ahi i^ierte qt>inbe(igt og fvrftngeligt, 
faa at ^an, ffimtbt ^an paa Giet og Jtrop uar fieet afnurgtig/ bog 
MtbtgMbe føt en brabfUg og f^rflanbfg .^rre. 

Senne Xomiing ^t>be olbrig foafnart faaet 9tp€ om Cattlnn« 
biM ftprefR^bom og Siggenbef^/ førenbSlobet fleeg ^m op i 882 X «. ©^fcnfc^teflm , 

VtiftiM; I^MqMa Ion Hm gattlTt Mfg^ fKcfMifl øMal»fhi» 
flemintc. S^ ^ fittcbe ffror bet SorfKt ae fROé |a» ipeb ole 
fit ØoM; meii ta ^n ttttige tMr en ^ ØHUhjI, foa inbiøg 9f9§# 
IM for at føete bet i B«c( ^ bemte Stebfet es fBMef|e* fi^mt 
ottfda beiifttfie Stpfletfe (ot^be togt % toUu ^n yoa een af {tee 
frnmifie ^i^itbmamb og fagbe: 3eg n (ommeii i Crfimitfl en^ 
<t bec fh( opfatte pg en aSanb, 8a«btiibttc f aMr i mit S^ge, 
fiNii er MeMti inbe becmt fbt fte fiøre SUgbom (Kia (Mb dg 
CM«, tigelebeg (ar jeg ^mt, at ^ ffal owgaoe aOe Xnbct i 
oefmebe bet iib tU Saoben og lo^(tge JUenobirt. Da jeg nu 
fUb M teeb/ at ^ er bmmea til mit Soi^/ fom en orm Bierg« 
fb^ fw er jeg ftfl M paa, at j^ er fommen ttC benne 6bt 
Mb fiUbberie, eOér «eb Zrolbom^g ginnefen^; er berfor min 
SiBie, at bn tttfiger be fftrfefie of mine2>rabatttete og gobeSRcnb, 
otbe lUrbe Pg i bereg Sembrynter, poa bet H i SRatteng eStff« 
}^f funne ribe tit Xkrnfunburg tkuitbi og benurgttge og ^ng 
Oobg, famt gribe lannem. ^^tcbroonben fbacebe ^i(: % \fa, 
Jtomiing fRiburbI bil gribe en Zro(bmanb eOer Øbøber, finber jeg 
3tt(tt at tibfotte ifd^i Itttt taffel bet mig iUfmit^ at bu opbyber 
en ^ date/ mob. en encfb Sllanb. S^i ^ ^ ingen oMr» 
ttotnrftge JtMrfler, ba Ion te( em af bine SITMb roabe meb M^ 
men er (an ueb CMb eOer anbm lonft jettrPttrf, ba fnmie bi 
Sntit nbvette mob ^on^ om Dt enb bore nof foa mange« Jton< 
tting 9libttbr tNbjie Sntet at ,f\Mre ^rtil, bM berfor foait breb, 
greb fEt dMrib meb boabe ^^mber, og (ng bet tmob «^irbmanbeng 
Vonbei men ba jtongeng Htm t>ar fMg og t^rbmanbeng 9)anbe 
tooib/ fcObtØMerbet uben fonberligøtrbiing tilbage igim* 2>g 
^Sonning 9ltb«br fooe, at bet 3atft tilbe (Kelpe, gttb ^ t «^ 
m ({t C^nb/ og gtemiemborebe ben férvowie fBer(nfl SiAiMOe^ 
IbotiMa b^ fm ftibt bøb til 3orben. jDa bet nor ffeel^ loibtt 
itongen |nui foie SKomb/ og fortalte bem^ (tnib b^ (aube ifmbe, 
i bet \^ ttilige fegebe if^a ben bobr ^fmanb, fbr at betpbe bem;^ 
(tMkb Sen ^obe ox Mntf/ fbm fatte fi^imob (ong BilMt* Sette 
giorbe et (knft Subtc^e )nui aKe Jtongeng Slcnb^ ^«oribbQ*t bt firfle f9m ffiftt og ft^gitfrnm, iisifm ^ fe(«# 1^^^^ ^ 
«gfiia famtfisfn (oMbc at ffaac^m U ti{ ben {A(lf SSrobMraaie« « 

Z)a ntt altfaa eoltn mc gooet neb^ (tebtt te fFg f 3f m og 
giorbcbc betfé <8«ngm^ paa fynih be fa(t» fig, mfbUanfe 6^ 
i •^tfnbeciM, og rebe bepaa (dngfomt ^n ti( Baufttitbttfl Ooack 
i lUfMMfofi. Xonnmg St^br tar meget urolig tmaSeten; ^ 
bet innrfDlaanefRn, og ^Mrgang be blanft ®puib glimtebe i bet 
bUge Syg, bftMbe ^oné *^iette af Sn^ for ot Kt«e fotrotfbf. 
Jtoimiie be ha faarebei tU Sknaunbntg Qaarb/ fom fbb aabem 
^boqma be lifiebe f!g fogtettgett inb i •^fet, fora bor tomt og øbe, 
og ^nbe be Sngem 2)a ber nu Sitgeit bar, og JtohgenO 4Hne 
frap fotftCinbebeO af bet meget ®u(b, befbet l^n een af ftne Stttnb 
of togt S&a^anbet ncb fra iofut, ff^^tpaa be f^u (^unbrebe Slingt 
iare trufne* 2>iffe betrogtebe ^an meb forr "Økrbe, ftaf ben (Kønf 
nefleiMafEtt finger, og bib bem berpaa ^emge Øaonbet op fgien^ 
og (Rttfe fig omfetng i itrogene, |boc be fulbe oppebie Bantam 
bnrg «ptenifomfl» 

2^ ^at)be i(Fe t^entet meget (omge; fn be ^e en Vtanh lomt 
me gaoenbe meb tunge @frtbt giennem forben* Jtonntng9l%nbr 
fogbe: 9ht ^t jeg SBauIunbur tommel ber fFa( iøtUgf^ og 
etyrCe tt( at trorbe flige etribt* Staget 6ber berfbe ve( i Xgt, ot 
ingen af Qber geraabet i Sare,^ beb at c\fniit ftg i og byber og be* 
fUet ieg ^, twb min tongeCige SHagt, ot Sngen maa me f^ 
firenb ieg gioer Segn bettil, etter bet ftal (bfle ^n# ito. 

Sauiunbur (om nu inb af 2)^ren meb en SN«m paa Ølpggeii 
og «t €Spiub i -^anben, ^ooraf S9(obet enbnn rah|^ {Mui . ^obe 
jaget ben ^eU 2>og, og fom nu ^iem beb OMbnatltibe, hungrig 
og tt«t, for at ^oKbe fin {Rabbere. TB^i ^n ^bbe ben ganffe Z)ag 
intet Bifbt truffet, ^vitfet fem berof, ot a(t fom ^ im fonN 
men inb i Gfeoen, ^bor ben tHir tptftft, ^obe fym (egpnbe af 
tmfe poA fth tierre <^nflrtt K(t)ifb/ og paa fine SScøbce« Srct 
^at)be ^ fat flfg paa et JKippe^fCe, meb ^nb mlbet Jtinb, 
fer ot ooetgiM f!g tit ftm Øetragtninger, i nfteft^rret !Rag; en 
Kimtig fom fprottg ^m af Aratut, Mtte ^om, be* ^tibe.^ 084 V* 9. S2(^(nif4)foger» 

lr«it/ øflrfimi nu faabbittttnsfiiiMs tcteffet Jfttrm. ^S)« l^an tm 
«(t(qa (a»lbc flaoel .^ttbeit df Biøntin, imfifte ^ Qføberttt 09 
yaai Xm^fbtC, og lagte tøm SKtté og ClvtØf bectti^ faa at bet 
*telni tef SCib ftob en litiSue. 3>e(paa tog fym tt^iM^eai, 
fiMM »Ib SBrnnene {Biob^ og fa^ebe tet )>aa Siben for Dbin og 
Sboffj ba f^ bet (Ktt>be gtort> tog ^on en Sftirfeeronb« af fin 
^ttifn, font vat inbflarttet meb blobvblr ®tanba», ben togbe fjm 
i{gfM poa 3ben og offtebe Steia bcm 6hm (Ig taftaa til at ^ggr 
Ctmfetne fta ^\$mta, fybUh Ifm fatte 9^ ftt @i»tiib ogr^^ 
bem/ tit be fMU»be nof • S>a bet bor gbtt, fientebe baneneiaaf 
m^ fRifb; ^t^otpaa ^an ^(bt ftt fRatfltib^ og brae fint e» 
bfoi/ Cigtl« og eiagftbutg, SHnni, fo« i^n aitib pleiebe tkfc^ 
yoa fytitte ^ Siøme^ubett nb meb Zto^inbe, at ben Ihfte 
tå€K9$ fDt Cfaiben« 2)a bet »or (Teet, feeg (Km op og togSafb 
baanbet neb fta i»fttt, og tofte 9ting<ne» 2)a nu een af bi({é 
maojfø,, og fafl ben bebfb/ Uei»43attlttnbnt M fønrøbtet; t^ 
^an boebe af|lbel meDem Sietbene, og ^aiAe bet Mcet fKøWfv 
tneimte ^ fa^ koioU be bet toget bem oHe. Sr maofFet min 
•ftuPttt XMbe fAomeo tifbogfir 09 9f»n ffg forjl ttiftenbe Ml 
bette 3>gn#' tqnfce i^it iMa bet ot Oteben fTof ttCe pfnbfeiigen 
btorbe nug? S)M bifié Sanfet pratte ^ f!g ^ yoa ftt Sete, for 
att>enre» aRenbaSntetrøite f^ fagbe^on: SnbtU S^to igien 
fenbK mig. ftn gfo^cingeribt Wl$ J^nté til «^uf«ilelfé, otiergtMt 
ieg mig i b«n. fMl^ bUbatmebt @tofn ! .^poo l^an fbatte f|g 
Ikq ab£øilM9ilen/ 1« fbb totigt inb. 

3^ nu Jtowiing^Rtbubt mirtfebe^ot Oanfnnbttt foi» |art no(^ 
liiteg iKmJIgfieii mebfbKffiRanib, og befoel bem at fpmbe tam 
i Srni'Og tunge AMøier) ^(ei be ogfoo ftsav tft»ttm, fao at 
^ ide funbe røre fig, bo ^ oaognrbe* Øonlnnbut hU» OM«t 
iNrttiO fmmbcet, bo ^n roertfebr, btwtiebel mon ^ax^ mebf^onb« 
1^ kam, foM fooe fig omcinget of foo monge beMbnebe SRemb. 
^n .tioebe^ bet bor Støoere/ og roobte bet^ Jtommer 3 før ot 
^u «iine tpfUU^ fiktlbimbfter, bo toger bem frit og lober mig 
(i# Wtti> tii jeg looer Cber^ ot jeg^ albeleo iffe fiol mobfirtte mig 7C. 9t.!«|^|mf^U|9er.' 3BS 

mit^Jp^ftéitHfHtt ^mtHttfan råm ItM t«t* sMie'Mis, 
tei JUw,|«b«WW»f/. »Ad«! 'fttt'«nu :-il»ittiBg Stiknbr $»ététi 

fMi to OMofh^ f»raMfliii|nt4M»(r'iii%'roMat mm; aint 9Hti*»i 

9teiiM( (IttKCK S.mtft irttJEWt o« drat/ fow (k 3a«bmiagø»: 

S«ltf|»ém#'te iKnttb tfa:Skmindm ,tU mitfttvt^tg mt tin* 
te Mm (MIMm:: os StitaiM^,.nk 9)«>«»t i ^ ec ^mi> 
IMwrMiWi Sa«(iadWf:Mi»i-€r.jr8|MM'a»ht8(il»*fr(br' 

ti( SKaotnet; »m n jtg ifCe i«t/.>«r!inii|aiikttl>{9%^ b«? 9H* 
tobt ftMttbt : Siidbom MmnueMte «f fTg fOn ØomV to iHi wvtt 
Mt OoM/ ba fji to en atft SitofMuanb, fom '^nitb^ (pbtt mig 
^ *t Magent Ai( mtb. SSaujttQbirt fagbt: 93ar Jtg <n 3»ib* 
»onb/ ba »w b(t mig tn (^t^ag ^utfigtn at fimbM(t9bt bii]<r 
itmht, 3(S !M(b i(fe, at' jeg fotfctlfgto (»pet. bttmtt SRogen 
nogtt; et bet Tao, ba et jeg vt|lig ti( «t yo« M Uføk igitn. »^oab 
fwrtfUtt @ubentr< mtlbe og befpntrttigiiiflhiMr aigoaer, ba gi*r 
iatitaReiraeffe «e( i at tnitonbe nogeiJWWM^tigifiialibet labe b( 
fi|4M)kMferfbRi MI4b»ftg»(MI(iK Qc W^oe Mlii tBegWHi«/ o 
J»t^l Wbtt Mer m%vM; (^ •i(:)(g||««t miitgr(|«b {tta^ytt/ 
b»#MMr bén. !mbtibt-'tie«btt |Tg i« {Itft-fDnMb^'fngle'? ifeg 
M IMi tengrc I«« (»od ^M «tgeil|}igf ^ fotWu^nt &tb<- fif ret 
1)nmmU»l — Da JiMge« |aM« |<igt bet», fKt»2»(«iuMéhi«' 
ttnavabni; 4^fii^ fom tn^g-ftm ffg i fin etkhntf b« ^on fa«r> 
b«:3nttt!.ii9ttl»( at fwte <f% ktcdnoN OkUbet og bé føftbatc. . 
-emrifMH )<• (ig»(e»e« Uh, ^(fet Stoimihg 9Hbi«t »efoef »t' 
fnflf Magitinb^ (aiM ^jfett, 3>iconnittgeti; SReti JDtstisn* 
tofcti^]^ fiHb Rtb i K Zoovi^ M ^len Som« iuibet 3fott* 25 386 V* 9^ Bi^ithi^U^v. 

tbct fttgbonir 09 ^ fRmie SfaMN of U iiiM|fMMg*Mbei» 

^Mc. JtøagrafKcatelciibeiiMiiteeiiivlte^ 

Mifi (mDotttf VautotAt gat^ M ^ førfk lOtbig, ^iil^ttU* 

Mfr foiii3ffa43:M ØeriMtKntimi |pht IKtaMiec^ vottifbl^iMk 
ktofMigØKitoot^S^Ifiwt; J^Ubefø^vrfiisr. Do mt4tuigiir 
D^Hi|ti jDfwniiiørit m 2)09 i£lM(, ba l^uif f*'og 1b§:^M|M 
t fh Sniiciltt^ t^ ^e lyfliM bUfl «t gtoitDA BoitttiN 
taiK, ta^Wr^olMMMkitgt at bMrte(am> iMi|ifriiC' 
ta«e 1^ Iti at fétfmkige oOi^Mlr fiilMigi 4Ehi8f«} fia fN*' 

ftaor evffijM flt|M,fii«r,! ... 
Cg jBior (an paa SBaaMlb ^:. ;:3 . . r j . 
" (Kmgrn fienbcr. 

6wtt paa ben virrfte GUnge« . ' 

Øftarm ftnbct 

ibtm Siaab foiibt Søngm iiirt(«t. ^fMcfieb tKn /m#i6l^:! 
fom ioAi lun rnbi oeb.tanbct i m ^Sugf, ^Mpoa bcc fliofr et 
eoimicft (9bt SEm«/ fra otmfeUdf 2ibfr^ bfiwfiet mA emmpt 
og 9^0«, XU bitti Saorn fMe Xongfti« SMrRe SoitfuiAur, 
eftini^^ fng ^i)be PtM^aartt (an« ^Melfotir <f)criDoMiBtsis 
l^ctt^ &fatmg« ^t gao be ^(im nu fit ^nubbtMrtltii og hab^ 
fattf fi( ^am be Jttfler me> ®tt(b/ fo« Dore fimbnt H^tHiiSwm: 
HM r.Jpg iriaactr ;)an titt./faa(cbf6 fcaSBpcgin tii%2^1f«Mbbe' 
IpfbUge; iOrttlefar/ ^ti(me o^U» foc AoQgM^- 2hlflNI> abob 
Aon^ frdir tuibi feiU oMc tU ^om j^ia l^iv baJKibiibc|iwtibei 
for, Qt 3(nbre fFutbe foctomme noget af etauw, ^tue ^an feiible 
bem bib. 7L <S« Ø^tenfc^toger 387 • 

4^ (kb nu Stattluntar imkb tt HaH SSbos ovMMe uf^ri 
tiibeii; ^i fnn veb at ottcthe gtoite-^n ^ aVifmob og ImM 
iMi^ fom Hitoottc« fbctttttbe ^am. Jtonnmg fRtatbc ^ovbi bf* 
fiftt ^am, toben tn vi« 2tb «t fmebbe ffg m fUb Stojbittig af 
jmct Qtulb. Som b^^n tm m Dag fab og arbetbcbe ipaa dMbri, 
i b»Ultt kan ^tybe ttbotbeibft abfTittide af H^zxntéSB^uftn: ^ 
ftt Ctrb fab tttmttg iSbtii bi^it ))aa ^ItbfTioIf og faae ub otKt a( 
Bctbm; poa tt asibef 6teb trao^e Stigga inb meb fbie Difer i 
Øal^Oo, bloiibt embttiarnf,. bet (obbe ruxtbt omfcmg |Ma (Egi* 
tettbtif og bmtb af #ore Suf^bonti |)aa et anbet Øtib (cwbe 
^11 tmget fonftigen ttbgcavet SEbor« Sifferte poa »^awet;^ ^i»u 
limbe ^ fKfKbcbf <^mer Jbørmpe meb at tMrffe ben fiott Otm 
docnuBgotibfr op meb fto Jtrog. — Sten ba ^ojn nu vU^t føoN 
fHft 8nia> .ffebeiAe i Sottoongur méoem be eiffenbe, og i gcoiot 
3(nf%t gnnigivedgen'; ^ofBbc ubtc9ft ftn Kctte «^pctt VfoKM 
Vafpn og 6fiffe(fe> ba bcaft ptubfeltg Slaatene ub af ^nijMne^ 
fog at ^ i(N Umget timbe fee (A ocbeibO/ min numtte nebtag|e 
gtt iBraa^iHr. S>a ^ berpaa nogentanbe vat fommen tS f% 
ftAi igktt, foa at Øcaoben ttfe (omget qfoofte bone CkemMi^ bt 
fiabti ^meb ^ tfbft: Ttt min ffteme og mbetf« elffebo 
^tt#nil' fb( inu om tHe fSnr, foa bog eftet 3>iben, favno'blg 
t mine TCttoe, ^og Sceia i 8otft>angutt <^oot ifl-btt-tttt, mfai 
Øoffprirf Xf ! ^ig bn faot m« i bernie pnfetige Xilfionb, vilbo 
ta ba nrt effe mig tnbmt? 9Ui, ml, bet trilbe bu fMett iffew. 
8|i fra en ^sctt og Mbaaten Airmpe ee leg Umm fbitMndet tK 
en nflli; kmtefiet Xr«!. <^c ffbbee jeg, fort af JM^ Ciknv; 
mib 4U>nic røbe af 9tog/ meb 2(nnene ubmottebe af Ifobeibe', 
Innftt lit en ®<fen/ meb oveKfFoatne Tiattl^nieK.' Ottnt^Btåtbn 
eoe poa tn 9«feQg SRoabe omfcmne. Slbb •^orme^ maa ieg fee 
paa> at ben 9Nbtttg Jtonmng 9Kbubt beatnmer meb mine 9Qgbom< 
Me/ og ^er ffntgten af min fuce ®veeb. Sniet uben ^aab om 
^tM ^c ^inbttt op^otbt mit Sit) ;rimen (tbt efter fibt betogeO mig 
ogfika bettc ^abs 0)% tU jeg betfoc ogfM fom fnate|{ giøre en 
. ^-^ ..». / .25* 388 V* <9* &^^(eDf4)I(rger. 

(b*i tetyMU 6om (<m ^as>te ftgt ;bifie£)ib, gncb ^.ttf et 

ftt *tfbe 09 loMie Srpfl. Z)a tørti jj^iti en Sugl fptige migft 
li^igog Mininøtnbe, uten fo( 3mii{«:ngemt yoa (an« aStnbiic 
ÆSommttafrenm vat rolig og Hat, og Coiov fom haitbt, HfUb^ 
fooi Itt tt,9atM, fft røbe @{ttt giettnem 3(abmiiges ^ kn tpMe 
flhtni;^ inb i S«ttgfe(ef tU aSauIotibur. ^cm ftl fi!^ tileRbm 
fngoQg at betragte 9latutm, fmt ffn Søb; ctiøi fig brt^ og 
4kig 19 tNia CMeneii, liMtta |an Mt Umitt; paa ben SRulbc 
Micbe (Km BfiiibitH; fra-^inlfet M M)e en IHltbfigt. ^^oad 
^Ifge op tt{ l^n^ ffongetoonu Qn 3*ib(unge af taabtt Ambe 
tfaA fee^ l^noipaa bet ^b et SSonbc^n«, ^Mt^^tttf«i>m.fiib nc^ 
fnOøMeøg tfme Cøn^ uben for Often. Stgrooecfbr gti.Øoim 
M^i ^mU'ti i bM robe KipSge eCUrc tvAiMe jøg wmebe fl| 
H Mki aSfllger« 3mib(evtib fang .%n^n be^nbig im Xftomf, 
^mfaÉAuH. SSanlnnbur Mtt..f(iaoe imberlig i ^ 2>et «A 
tennrfiigie.ogmifbeegn, btc iigefbm j^belolfct'^mtit^ |r$ 
jbet (iirtieiffe, iolbe ginmacftn, og paa benne Kaabr tRsistt Xorfog 
f iKHtf StobNf og ^cM egin ttnbergong, forbi be <Kit^ fnfgt 
imm 9cif»# SReb »^ooebtt neUflnAfen poa ftae Itcmv laor ^ 
Unge ntdoUfli^og ttnft^ fooban i SBMbuet^ og fUcttte ^ db 
j^flobfn. ^n (avbe mange fattnmebe Sirøto, . 2>tS^an lom 
itt ftgfBfv tgien, Mt bei fom om ^on« ^ie( ^bi^oit:mlang 
og 6ef90ber(ig 9teife^ ^taf ben .|)abbe g(tmt bet aDtefhv .^on 
(irrebe otlec nb poa «f^vet. S)M fiSølger txure ttfe (omger robi^ 
mcg:^l#tnele \ tf^ ilRaonett fbe^ ^øit pod «^m(en. Song^borte, 
1^ 4totitt tur (9féft foæ l^an noget tnmCe |!g. 2)tf; ftftemtbt 
iMTimere og'fKrrmerei. '£ia bet fom'^l n«rr, faae.|)att^ atbcripac 
en <^t>fime, *er tit fBHtejlebet nar at fée tU fom tn betlig 
ung £lmnb<. 4^nbea lange forfe ^m tore Mfbttibe meb 
grønne €19, 'l^enbeø ^int Mre bfoae fom t^otiet, og ^nbeå 
fitlbe eoHer børgeb^ Uibt'fMtt bet 3 pne Jioibe *^ber ^tvbt 
fmn. en ^trengeUxg, )M»bSpaa fym fpilbbe. 'Set Hong^el.fpn« 
berltgt, og blanRe ftg meb 89ø{gemeg 8lMen, meb iRaaneJiuinet i, 0^>ie^lnif($teder. 369 

og %u^ltné Øang* ØauUmtar flo(^ ubetMrgetig, Zto ^un (om 
(ige inb itnber ^oné Sinbue, ^Ibt ^un jlitte/ ^^»^ ffn Siøfi 
og fang en ®ang om Jtt<rr(ig(}e^ fra^mUn og om ben fmUenbe 
Rommer. 

Da ^at)fruen (^at)be ftttng^t benne ®ang, faae ^un op ttC 
Saulunbttrtf SSmbue og fmiUte btibeligt tit f)am, ^wtptia iwx 
fvmnmebe l^en qb •^at^^aben^ \\>m en 6t>ane; enbnu beflanbig 
grib?nbe t Strengelegen« Da ^m vor {ommen et temmelig langt 
GtpjFfe ub paa Dpbet/ buff^be ^un ncb; ^vorpoa fuglen fløi 
bort fra Stnbuet og SSaanen bolebe bag Øfoven. SBaulunbuc 
tagbe |tg berpaa tt( Jpvilt meb et roligt «^terte/' ^i( jlprfet vth 
•havfruen« ®ang.* a:]^or ttieb |tt gMge. trager tit Setterne« 2anb. 
W: Vfeté (Xeife tit ^^ttinvtlftim, et ei»{E 2)igt i fem Sange)« 

' ac^rubvanger* Porte ^erre 
Drog frem meb fretbigt 9Rob: 
•f^ané SuKe meb fytné Jterre 
Silbeé*) H SBonben flob. 
Zil Sot^unl^im at vanfe v 

. Splteb ben flerrfe SDIanb. 
Droge be Jtirmpec ranfe 
Da mob Zio(b(arm|)es{anb. 

Det fan jeg futb vet fige^ 
Sialf blev en «^e(t faa gob; 
4)an Y»ar en JtoempeS {ige 
3 g^rlig^eb og "SS&hi , ♦Jlmtblerfib. — ttil ffleliitning for ben Øjeftfriffeb, fom ben 
fattige %onbe og ^ané i^tiftrn b«vbe oii|l ^tt og l^ofe, tog 
Itbor bereé iBøtn Xjatfe og Olo^a »eb, og forbleve biéfc 
liben olrib c euberneé Self ab« 090 %.V^.Ø^Mfå^fit^ 

Ikt velMe ftttrfett €S|i(t*)« 
iDmtt vor f)on ^l Mog. 
SC^ot monne f)i9tt ^am yrifé. 
•^n bar ben tunge fBraag^« 

Sloéfla^ ben vene Gpfler, 
Øel ^avbe Srt(<^« SXoat; 
jDm ^ente< trinbe JBryfbt 
€tg'(lv<rCt)eb Stanten ØCooL 
6om ingen 2)l4 i SEute***) 
^nm fmiUte fief og (itfb. 
Cver be {oKer guU 
SBar ^un en «^te(m af ®alb« 

SReb megen Sarm og SbuXbit 
®ub Z^c i Jtobbet gtf^ 
SReb SRMnet paa fm QtiObti, 
aHeb M^b i ftt S9Ctt. 
. fofe tHir et betpnget; 
£Reb lette ©feibt ^an gleb. 
«^ng forte £of ftg (Ipngfb 
^b l^otbe Srpnte neb. 

®om nu be StåtmfW gobe 
6ig tofF affleb begav, 
)Da ptubfeltg be flobe 
Sor et vceb(abent «^v« 
2>e {tofte aSøCger flummeb/ 
£)g rørte bviben SSunb. 
SBrebeltg 96gtr brummeb 
«^uult fra ffn forte @runb. 

3 bpbe StiippifyiUn 
€ibber ben ^crre foar. «} nemlig møxim af S^uffebenet, Un f^x^ liftet ftg til «t f|»ife* 
*•) SSabffltf. ♦•*)^er: be notbf^'itobe i «tmiitbeHg*eb» en Jttone «fiJftr4Mrr ' 

^n om ftn Zinbtng |49: ' ^ 

«^n ftprer Stftpi .Jbi^M 

Wtth ftn aSoaM^agrfiMiø^ 

SBerat nieb Hiu?4toiflmM; ^ 

^n» «^ac 09 6ft(it €t Sfong. 

Staar meb fin ^tatti ^n rager, , / 
2>en unberjlarfe @ub, 
2)a 4k«et Mfbtgc teftgcr, 
£)g feer ^t bi^rC ub; ^ 

9)aa ^tétJ^*) tm ^ ftnbe- 
•fkinø aHufkCt^vonefifMe* 

Stan er ben «^e« Chvinbe; , « 

^n« iDatter a9ø(j)m Mao. 

SDleb 9}iorb tit Sorbunb fatt$ec 
JDen vaabe ®ub, faa trpg; ^ 

giiorb paa fin rappe ©anger 
X>a riber ab S9ø(gen« Sipg. ' 
Z>en« t^tlbe Stugt formhtbfTet 
»tfi ^iHt^ 9tafen ei; 
Sorfcrrbeltgt ben vrmbffec 
^n ab ftn itaaie SeL 

S>a Z^or nu mon f^m^mmie^ 

@e(o ioU frpgtfom flob; n 
X>a ^orrtb |^an ftn Gtemme, 
£)g bab ^am ferfie SRob* 
S)tt bøbfi mig feb (tbbrage/ 
^kigbe ben flffrfe SRanb; 
9lu ViC vi ti forfage, 
3 ^vab ber mi9be (an* *yøtn 2céff i AMtttip 2^t fb^nA fom miMf^f 
S ^^ Xfdt^f ^ 
^n M et .(otiet sHiWr. 
Z)f Xnbrt fftetfm*! . 

CpmuntreCi tffbrftigi^ . ^ . . 
Ctrtbf 6f Jtæmf)er ft^rfe 
Stob 4)d9et« pore 3Aagt. 

Z)e fbmti r» »tb Sctbt 
S^iennem groab oft Santi 
Unber fiet(e %im 

Z>a gtelbte bet tttviflf j . 

3(t brybe iMoben Siyii« 
^øb øvet bete« ^e 
Gtofl 4^veté (otbe &atn. 

2>et maa Gn^vft va (Igi: 
tkn imbetflarfe SEbot 
3 etprfc l^x ei £i{e . > 
S .^mel fom paa ^i^'^^^ 
^on f«ne Genet fj^Ofobte/, 
4<ui bMM> be Xnbte {fvet; . 
{Ret fom en ^a( ban tenbti 
gptbl br ffiti^ 6«<rt. 

Jtun ffelben ({rnge bttcrfet 
2>m tinbetfi<rrte aSanb; 
Gnott aRibgarbprmene QveeCct 
SJanbt til bet t^rre ®anb. 
jDa ftob be tKtnbberpngetf 
Seb SRaonené matte C(tn, 
Ubi en S>tt, ^vo« tonget 
3)em vtReb Søben mb. fftd t^toifcit tid) ftt^Søilf . y 

%9€ SKtfc fan mtiø f^i ;<!; ).: , . 
^11 Mftbct hBitrf^ fy^.i:^ 

»fb ^ttt Købe <^( , 
Ibpit inb i eattbet tMn^rt, 
SnbtU vi feer et ^«|. 

Web Hor Beft^etKfl^éb ; . ' '• ' 

C^art flanfe be i &anbet, • '^' 

CSnart b« |Km 3fen gfebi' ' ' " 

^r bto^ farpe Sinbe, 
Xia fegneb Sbega ^^n; 
<ole. ^Mp ben ^uf be Slinttbé, 
<(Min var m Xlbtnbeæiu 

(Rattet var frrt at ffue/ 
fiet ^pleb ftew oj nfi?^ .^ . 
IDfii mør(^ J^tmmelbitf . 
Sar futb af røbe ®varrb, / 
Tif 6tiemer meb Slitt y$ i&abri . . 
JDa fM» be» vtnjt SRø^ >, 

giaii fynu ilorc .^tMler 
% fiiyfe i vilben Øø« 

SE^ir Ucv.t «&tt ba bif^r/ 
.^'att fp<enbte faft jlt SBeUe; •' 

titgarberoN friffer 
JDe Ipfe »Igaatb« ^f^flte! 
J^ (fol o« et foetéte;' 
3^ bU tioi«^ Srttfbeb brnnpr! . . 
Ckui tofte i filt Sceb« 
•itb Z^f» be» 9«cfe Armpt. 3™ 3I* 9* «()|Ølifl||MI|}m 

)De gfaige fhap bcviiib* ^ i* ^k 
5Détt futibe ttf iifPjttt' -^ " ' 
goe itttlb 08 (larpe^lBHlb; ' ' • 
2>en6 Stum Mr (håre vM^ 
<0(igt «^ttu^ bc foai ei fir* ! '^^^ 

Bttf ett ^l m«rgrig ^ør. 

S^i I^< be ta SScoc^gcn^ . 
Xk trmgtt M tU Søbe; 
ttng Stoéga fob i Jtrogftt . 
SReb Jttiiber (tbet t«bc . . i * 

jDa «^ngecni fotbccp« 
€tta gtf be ^ at foDe; . 
Auit Z^c aorvaagett bie«. 
3 2>øTen b^n ffg fatte 
SReb i^Aanb alt unbec Jtinb, 
6tn SRiiøtoet ^n mon fittte 
SRe^ uforfcrcbet 6fnb* ^ " ' 

<.^ri maatte fig t>er trøflSc ' '^ ' 
Xlt veb fin bebfk' GPat, 
. @aa fafl (an ben mon tti^ftt 
£)g fiicttb i foattrn Stat ti: 'i {)elge$ Og ^^roatS S^deretfe og Aong $robe6 Sulegtlbe.'^) 
W: SftlQt, it tpif. tigL) 
Jtonø 8c(Ae fibbee Deb Sule ttb/ . 
Tff ^me MC 6(ot)ctt faa gtimre^oib. 

*) Srobc bavbe btodit ffa fBtobcr i^alfbttif féf «t Mtif itoiige t J)«!-. 

^ marf. gxen ^alfbané ®f mier/ j^etøe og'^rMCr 9*obe 58oiibeii 

!8iftl faaet ftelfl. 2)e tjienti «i <•« galtfbltbei W 3«i^^ 

€<coat i Sietanb, fomoar gift meb beceé 6f|lcc &igne, nbtn 

.«( buH cffec ®(c9iit fienbte bem« ^n fenbet SiA til be 3ackt.(M»^ ;^ 
tk ffnAe broøc. tU SMcgtt^« .. { ' : 

3atfet fnilbe/ 
2>e ffulbe bcoøc fU 3idttiae« -: /:. 
.^ tobcf paa aSanl be aotftre teaie, > . 

SBolfht Urgge, , . . 

9ltt ttiotisie bm Slttiil vc( ^it >^iifeil 

{^1 en J&mbe, . » « ■ 

9ht mønne fftnféit vel fnott bew^W*. i 
2^r( eicvar øg (an« floitt Wf 
^ ^e fFuIbe bcoge til Snle^ , ;. 

Gtotten ^Mf 
De (Tttlbf troge til Snie^ni. , ^ 
^ «^ MS Ml fnøbt i ^bilagnilMe} 
JBcb SNraefBftbit MUL bedt biRvQMt«. 

€Var(agettR«be; 
Øleb »tnieffittbet IMT bclt .be» €K4ki. 
De Ontte« fkMbe Mb Sebet og f#i 
^rit i ben |NKti«r Stebefi^fr. 

Seb Sebet øg fcpfe/ 
-7((t i ben pottnge. S&onbefpfe: 
„Då maam iri ribe nteb pat SMe^ 
Si fmagte Ul m df 3v(egilet.'* 

tiSeb p(UL %B\Ut, . ' 
Si fmogte ul Sbt af 3nIeøCet* 
De UbH ftå etoiben ben .unge %ØU: ' 
„^l baarttg fcm ec doc ^^øittbtfiøfel''/. Unge %^; 
4M*laBlt% fann itr ^^titiMMf. 
Sbt ^cÉfig« poaSofm iiMfm^; 
JD< mønnt ^Hiaiibfii.dtwsm tmk. 

Cm -møl f Jltftttfin ti^&n^i JfAm. : 

2U Jtongefalen; 
Cm ^oM' r4btrtm ^ C^ t i^ddm :^ 
2>e'(tllig poa Ørim rfor ti ^>ff^' 

SFoc II ^i frpfe. .'. . 
Ung <^r toilt ftii OMrfyfe. 
tm Gtgiitlil fhMk bf e»eto ^ofr,^ 
<^ii funbe fMtiM (Srdåbt9 #iiiU» 

toKet gttU! . ' . 
i^ (unbe fiflttliMt Gniftbm fThifii: 
.^utiHmMc «^fiKP:: faa longf Mt •^ttofrt; 

Sangt tKir i^aaisrr; * 

^3<g btt ei ttolf^^ 0#mtiHib<r i 

Ufvat rinbr, 
3fg (an %\ taole be Æ^flmtittbr 
„9Ritf UMber 3 Srenge nn tttbog«, 
£)g mttibei M( (^ctg unge 2)aae/' 

(Saaer tilbage, 
fRiiibfg Ml Cberi ungt iCogf! — 
,,9«t fc^gc fun tffe/ t>of iirt)eUg gnii!' 
Øi taoi Shtti i bin Snlefiue. ^Jrtti «a«fe*tf ■:,. II;. ^ ';;./r- :*> 

Jtonj Srobe 'fibber ,4 S^rb^nftofiL *''..jj Jj*^ 
.^an lob inbbflere' béfi 'SEn?(fefto^ ' . ' \ '^r* 
3Den gamte *&e;;,. t Øiopen »ar^ . . ^^ .^ 
SU Sulegiibet paå SBaat, ttum. ^. ,' '^_' , ', X 
JDec albtig felceb^« minb^e Jefi, ' '"' ^ 
.^Mt ri'^ttune bat ^otigipn«' éiijfc ' * ''"^ 

SroIbfonVtt fibber^^b Jalijraat'^aac^^^ '^^., 
©019 ^icribe lige tii Soibm/naaer, 
Jlong grobe brifllf^r W^J.S^fA?/! 
•Ban tob "S'ulbboriiene aaae omWiigi. \\^ ,, „^,, 

^xxki ØHiftie ntcnlli^'bll -^eléert fptfai'lf**"' ^ 

JKrune.brittec a^ (otten iSjpriu , ^ , v 
Dfci ^un btanbec et' Sébberteri^*)., ' . ,-. ' ^, 
Da rpjlir ()un |t<rcft paa ^^f^,^^ '^^^^jj^jsii 
3(f ^anbeij. foebe' Draobern^r' |:tem. .., .!v. -'j 
•^un fltfpec og flønmr faa Meg ogjiib/ ^, 
Da gaUr :éa*nett wb 2Rlbna(«tib» * '^^^ '^ ^ 

//Og ^år, ^}^.^^^9}^% Pi^ M^^C* 
Det ©maae !bet étrn^yi ffltlbe fan I . . <. 
3eg fob tgaar poa min Ggerob, 
Da fieeg en cø|b^aaat S)»anb af S(oi^> , 


*) et giftige ^orn. (Dg itmben ^tKb^ (Imi en Mbt IBiig« 

«^tt tog ntt^ 11b pM WtcaXm. Srg foor. 
Ctt ftnm ^ft jbm tt tSabfrt (aael 
Ct ØM af Sonsemt« Sntoofte fitb, 
Dm'fMt fM glueoi^ JBcdob fbi Søb. 
.1^ fans * 30^ ^Mftter 2ttm ft £«l^ 
Sif ftsatlkt €Iite p«a mu*|{c 9tMt 

f)m aSb, btt fortbtc Jtøttg 4Mfban, Z>roCI 
S>a te«(tt ttt ide bttt ^tenbe gobt* 
«^ ttfrnb Qiger, mm »^m gob, 
iRoa tage bet op meb Zcevt og Slob; 
^ 4Mi e^ ba ireber fra Otecbeig Slanb 
éii fiiact ben fafttge {øMonb; 

Cg «o)tt foa bclbt meb fin fbxft &aft. 
Øg MomPm gplbent i førfie Jttafl> 
Og trlier big meb fine S>wxn foa runb» , 
ZH iAg^ bem bore bm bforfenbe aitunb, 
' S^etpber bet, Xonmng/' at , bu fFaIft hg€ — * 
Set tmttft H^tunt, — 9cb «^op og wb Siil*)'^ 

<iiig Sirobe gninber faa mørt i 6tnb; . ' 
Ha nerrmer fig Qignt meb {Rofenftnb, 
(Dg feer yoa Ctbinben faa bønKg bfib/ 
Cg Øryger ett SitCng af ftn fanger (t)(b. 
IDen gObh neb i Virunel Gfiib; 
Cg gtimttr meb en JtarfunfeC faa røb« 

CSaafnart %rune JtarfunRe^ feer, 
- ^Q^onbetlebel ti( ©inbO ffg teer; 
Cg f%er: ';,JSrobe, miti Jto^itin^, af, 
<^ Ptt 3 Agte {laa Jft«^r(ingefnaf ? O ^M tt raobe: J>op og i^ø! b««be {OifB gtoet 3>rengetie J^efge eg 
i^oor eigiial m at lefttfe fig t en 3orb(«(e for f robe« Ubfeiibjiide* Da iMf& 1^ mh fhtnmtit 9l\Ac - 
^^j:, Mne £eimrt«r V* 'f^te !Bbb; ' 

3e9 ftn M'M, tm ffetwiajit fUiiiAls:^ — \ '^^ ^ 

3 ZxMtfiømt ^ (eiNénbn betl ' 
2>e tfbe' ^et^ jKia tet tmge 9^ 

Sa Ur»:iArm &sm.JMbm faa Meg. . , . 
iKfn ub <Kf 2}j»t#ti; f»m ^jrit tU 4^1^^ 

2o 6|Nibelf)>ka CSfkiAcriie mik fee (or; ' 

<^Mr fMttg ffn^iNib^.fam fcM/SMaak.. 

^Jtoni/ i(ieåU^i»,Um ^, fom |rrl ' 
'Sm iiftp at itølU M bfttt JRtr; ' 
«{>ec giemte t»ør Sober fbi Jttpne ciA/ 
SoiW'^rt' fk^lMhbcH nmifr Søb. 
Cé (ar (K^n fagt; i^tooc: Jbumtme (aae, 
Jttttt btt tg ieg fon beifi atter faae/' 

2)a grotte be Scenge rtieb megen %IA, 
Ztt X ben jltihtAe IWibtttttééib. ' 

ttng ^iV f nbet bén fivtfte ØRng^ 
^ giør 4f 4(^ 1aa (øit - et Øjnlntg;' 
Ung »^^oar ffnber ben' JMne tlox, 
Gom 2>rontting Gigrtb, (an« SRober, bor. - - 400 V* A* ȯ UWf i ^ Blgii^ 

09 10^ p< 8»4iar ten Mti^^fOmJ' •:-•:. u i.1 

a« flWJf : Sfeiw bf; ^Klfr *»»% ^ r ^ 
Det fprtte U birøe. J^o«CT|ie..,W»j:,^ ^^ ^. ^ 

3 ®ebe|!inW ^t^t,:j^^.902m.^9mt' :^7 

fDtib »clrnWhte)faMr-^lb|):4Eiift:tft^ Im^^t 

Socagte be SttwUrfttf ^l| éatmj,.. . r/ii £ 

jDe SaRer (ae.^9b't»lbfti.(PUtlM/ -/i r ^^rC 

£}d funne ^w dtQagink« mM^ Ani|lM»M *,^; 

;0i iiCfct tiéhbfC .«ag ttr» <iS Mg IMi - 

.£f Jttoncc ^a .dUbMgetH a9t$-9øtåé*' • 

' 2>a 9tøitr $nbe fU .(TmMe ^ØMs > : ii v ■, 
Wltn |>f(fte (a4it(|i m^ ^^, lU rSDcoi, . v i* 

Og ©fiatt?» ffmigtf i^MKMiH fiW.. ..mp . 
Dm «^ninf IJIylg^ r^ m 4m9må;Simk : 2^t iHit fig ^rc 3({br ^u^ 

évtfl tc«ibrc don U kn.ltiiJi Ifefiv !.• . 
Tit \i9ttU &tlt|aiigr^)r >. *) ØttMjmeifett M 8K«riaiai» SKuren m af bet giOi im^ 
&9 Xaget M focte Øctoa; 
2>et tKic (lEg «^n: XfTec 8t98, ' 
" SRitnmtt Ikui fooc UqHia. 

2>ee var flg ^eit 3(ffer fliM# 
/ eit «^ot)eb maatte ^ati ivte; 

Eoftet bet t)ar foa mtitt ifirt, 

£>g Jtftmpente t^ve faa ^. ; — - 

SBessen var boobe mnggnt 09 tom^ ' 
jDen ^t>be faa bpb m Slemir;^ ' • 
Ztben <rb^ meb flatjftn Soitb/ . 
€aa Itbct monne ^im (evne« 

Sort ^tm Qnci»it toet HwtftnZM, .. 

2)ertU ^un ^aver ^ jDrift> j ^ 

7((t ba vorte ben (iben (moa a^omji ,. 
tlbt ben Jtirferifu 

2((t ba fnoebe ben grønne ^pnak 
eii ab betl Airfe|Ibe. 
étorfen fibber ubi Slebet ^nf, 
Ø9 feer ^un ub faa vibe« 

„JD9 ;^j9r btv (t«re'''Sm dnge!' 
£tt eft en Hvinbe Joa puur!. 
<St frnnmer bet ftg at bebe tU Qhtb 
3 (ligt bcøjtfotibiøt Gfuur. . i u ' 

Stnben bUrfer ubr Jtitfen inb/ 
Og 9tegnen neb moa bc^ppe. 
a^rifiu« er øeget til {>imme(en« Gal^ 
<^n nj9ie< et meer meb tn Arpbbe« 

^ør bvi aOerfiarcjjle <&ufirtt mnv 
3eg ftger big bet fi>rf(mb: 

26 40S \ %. 9. Jg>l)ln\å^^Qtt. 

Cp ffol htt tMge Jtfrlm a^ ny, 
SRciK itg « tMtm ftf .ftinb* 

Saget btt bftffe meb tøbe VU^t, 
' Zf &ttm bu fnt bm ^uur; 
!Reb ba ffa bit rtDe faa beat 
Z>et ttfélig Jttc(e(|littt* 

Zoge bu foa mie ®fot(asen|linb; 
Hf %MH bet t9e( maa rmti . 
qQt til tt Vtecttebe flutit 
£tt fnUbetig foa bet jltm.'' 

jDet Dat ftg Snt Sfnge/ 
i^ua fteceb ffu <^6b<mb meb 9Sxt: 

Goa lør bet !øe( ffg Mte/' 

f,J^ bu Kffte 8i;tt 3nset 
Ottb ^tøet vetpgnet btt Sit); 
Søber bu mig en Cm faa bolb; 
Z>a efi bu en 2)antteDtt>. 

Søbet bu mig faa 6o(b en ®j9n, 
2)a giøt bu mig SEdnfetne gtobe $ 
Søber bu mig en 2)otter ffiøn — 
Seg t>il (enbe Hb l^abe. 

^tt bu fiftre Sru 3ngel 
2>tt efi en £l))inbe Mboam; 
Søber btt mig en CSøtt faa l^rb, 
S)a bygge bu Jtirleti et 2aani» . 

Søber btt m^ en Z^otterli^ 
jDa fartfe btt fun et Gpiir; 
fRibberm^fneifer faa fbut og ^M, * 
SUm £lt)ittben er Sbmpgl^eb 3m/[ 

iDet var "{tg .^ Zfkt IRyg, 
•^tt beber fabfe f&i «^fl^ X ®. Ø^Unfd)U^n. 403 

eoa tftet ^tt i bet Srbms<toj, 
Gom til en SSrubeftjIi ' 

SErebitte tåre ^Mi @t)enbe/ 
Sg aOe meb SBrpntec tt^e; 
^Doc ^tt llcrbM i Jtampeti ^/ 
2)e Si^nber brat menne fipe* 

2)et ftob ^en ubt Ufier, 
3a t>e( ubt fDfaanebet ttt; 
©et twr ftg ^ert 2Cffer »rø^ 
^an fetreb i aBe bu ^ 

2)et iKtr tø ben gt«t>en9 ^H, 
^nnem tyfter nu diem at fare: 
•^iebnene tHtr af ^int røbe ®ulb/ 
^nnem (Uate faa faur en ®fare.' 

JJer lian b'rog tgtenttem ben CfoV/ 
SDa fuCflte ^am trebtoe eteenbej 
JDer ^^att fora til ghmeétøtjRUe*), 
SDa reeb ben ^erreottene* 

©oJen fFittttcr om ffllorgenen ttibø 
3Dg Sftøfgen fatter paa ®r<r«. 
aJet var tø *^rr Xffer gtpfl/ 
^ ^m fporeb faa- wt ffrt *&«!*• 

-eattt ben »^etre ©uttfringten**) 
SDpbt ubi pn ®angtr6 ©ibej 
©et t)i( {eg ftnr ©anb^eben ffge, 
t^an« SEanfet We faa t)tbe. 

Cwr ben gnte »^wbematf 
jDer fneifer en ^t(^ grøn, «) en fiaÅbéiy inteaem @orf og eiagelfe t 6ieilanb* 
•*) «i«W m •nlbfpweii^ JWngte ktvbtt olbnorb- en SxAi. 

26* en S9 M( jioc Og ffim. 

iDf t IK» tø ^ert TtfTtf {Rm^ 
4^ bob «f( Mb Mr Stue: 
Give bet Qv^ i ^tmtneng, 
Kt ieg et Xaam nuu^tle ^1 

2>et tMtr ftg ^pert Xf!er 01^ 
€m (ilie^tg ba ^ (0^ 
Z>et ^n (om poa ben gtynne 89rml^ 
£)9 ffueb Staame to. 

fOtn ben Jtnfe fb(te(tg 
2>e fnetfeb i Suften bloa; 
terfen fang i ben <QiMbemar(/ 
!IRen6 Gofen fftnte becpoo. 

90! i^H flotten Sm 3ngel 
•^tm var en SDonneiKt); 
«^nn ffiettfte fm «^bonb Gfnnet (o 
2i( Ødmmen og SEtbOfbrbrio. 

iPen finrfle af be Qønnet tø, 
2>ett foibte ^on SAeni Gnore^ 
4^ but> foa fUta fom ben vObe SSalOi 
jDg mere fne( enb en ^u 

Den anben f olbfe ^ Xpei; 
«^an b(ev en fBtfVop from; 
t^on Jbrugte fit gobe banffc GtHrrb, 
6om 9aben fm Gtao i Stonu 

Salben er nu bet ene Zaclvo^ 
Og Arottet twjrer af Øruu«; 
7(pe( og eebem ®nare^ 
2)e laame bet bonfle •^uu^. •) mWM^ ». e« ffiilbromu X 9. :^^Unfi}l(fQn. 40& 

!Roffét teffet Uti gamle Ctnn, 
Tilt ifiHt ^m forte 3otb; 
7(pe( og dibttn Snare, 
2>e ^on^e ftg ^øtt i Slotb. 

Stptte M fttart bet anbet SEoont^ 
Hit i ben Jtirfebp; 
^(pet 09 (Sebem é!ttan> 
2>e fnetfec i evigt 9l9» 

C^rifi fTgne iben «be(fg 2)anneqt)tnbe! 
«^iln ^vtttt ftor Vttret i Jtttte, 
<^n fatte tvenbe morgttge Zaarn 
9Qa Dannemarft 3)annet)irfe. 

^U \><tre ben Jtormpe^ fom feiettiig 
^^iembrager meb fioUen Sfare, 
Cg ftnbet i Suggen Stnfltnget to, 
&om Vpel og S^beni @nave! ^ift, fytiQt ^ien oenlig fhoaner/ 
«^tit/ ^t>«r -^nioiiten btaanet 
£)g {In. ®lanb< af @Q(ett Uumer, 
®tob et gammelt JUojlec tr^gt; 

fBltbt mbfranb(et> venlig rolig, 
Stunbt af )D.alem fortrolig, 
Oitb^fr^gt« tan)eiige fSoUg, 
Zf be grønne Xrorer omflpgt 

aSangt et Tfor tmr Urngfl forfvunben, 
(Snb bet uci^t jlpb i Sunben, *)nftt v€b iBvcn Glagelfe i 6ieDanb. ^ Vr«(lett Qinberé t ®(as 
gelfe^ om boié jlore i^Oigb^ ^iflorien forto^Oer m^rfeUge Xtng, 406 V* ®* ^W^^n^^.r 

æt &uH sete b(it> bet (ygt; 

3(nber« bort ftt £)ie Den^e ' 

Sra ben f)rastr font ^nUt hlMbU, 
Gom nteb ^|idfer ooifpMbte 
Stelen, jDnbf!a64 boaige 9l6i>; 

UgUb ei be gplbne Ktober/ 
Sanbreb tU be ftiOe ®t»ber, 
•^ot i Vnbagt Su9(^B qtMrbet 
9fa(nter,^ fromt tU ^^enS 2oi^» 

Der (ob (^an i bunfle €^(^9^ 
®t9 et ^aiflt itlofirt <bpd(K/ 
Zt be fromme JBr^bre tr^e . 
Aunbe boe t taufen Gfot?. 

Øtftberen, mcb SalC 03 <^unbe^ 
iBlet) nu fra be bunHe Snnbe, 
TU bet rene <^terte f nnbe 
SiPtøe Srom^eb« ^øte Sub. 

X>n, ^r Stfger^ornet^ %ner 
Sor^n Hang i ®fot)en« Jtroner, 
«^t)or fbr Sud^tn rnmffe ^ner 
eatM, (fb nu *httet 6(ub, 

3 be^btfmrmgflfrtt GloM 
Xotbe tn^en ioxm ffg twi»e/] 
3(t be fromme gtbifé (o«e 
Ufbr^rrct fanbe Ottb. 

^ .^le »aaren« guafeflfare, 

9tøb for 2flrm 03 Stof og Såre, 
^i nu faa be JBinger fnare, 
æit ben f^iUe 2»unfe«83o; 
•^r be (ofteé ei i 92øben; 

JJvor be, uben grygt for I>f9\>tn, Ufbr^tabtee m i Sto. 

^øit ^ ep mob •^tmlen fbiitgeb, 
Øong faa fpfhftg og fro* 

Srontme Sjønbet bib ^enbroge; 

£))> be bered <^ptter floge 

S>er, l^oor iiRunfene forioge 

£)9er(aii og Solbfom^eb; 
3nb be t>e( ei torbé tme 

@tg t 3(nberØ fromme &(o9e, 

SRen, t^eb Søen« btcmfe SSooe 

©atte be ftg fiflet neb» ^ 

£)(bingen bem tit beføgte, 

2)eisO SEro ^on fromt foxø%tt, 

QamiXb bere^ Jtirfe fmpfte 

iKeb bet Stoii, ^oor Sefuø leeb» 

«^rgang at en iorbif! 6merte 

$6ngfl(be bet f^ge ^terte, 

X(oge Staab fyixi Denfigt brrte/ 

SDeelte ub fltiSftgebom;' 
' •&9ergang SBismob/ Cltxit og Jtummet^ 

®torbe Sttften qtxUm og tummer, 

Saftet &itUn af fin SJlummer, 

S9(et) b^ gobt/*tiaar Znber^ (om*. . 
«&t)ejrgang tU ben fibjle ^i^iU 

SErortte £egem ^en mon tie, 

2ob ^on brufhte 4&ie fmUe, 

ttbcn Stpgt for «^rren« 2)om* 

Tit\ forgiOrt>e6 »il bu fiJge, * 

IBanbcet! enb be gamle SSøge/ ^ ' - 408 V* <»* fSif^åM^t. 

Gom fbchnbc ffg at ftn^t 

JtMingcn om Jtfo^rtM g^. 

9ndfk £lt)ifl foni ha møti ffpbe/ 

' )Da (un tomfr« Crme cpebe ' 

ærten txøVfU ^ gtob, 
6nb M i be grønne Z)a(e 

Jttofhet (lauer; men flofte Gale 
^a bet fantme Gteb nu prale, 
^ooc be ringe Gellet fiob* 

SBcnben enb meb Xtibagt flmt 
^n Hi Jtirlen« ^t^atte S9uer, 
Jpimltn i t)an6'«^terte (uer, 
!Raar f)an neonet 3Cnbet< SSaøt 

StisfbftMfolttt, plot og Hzm, 
Srom^, Jtcaft og Xro berøm, 
Gø(t)et< ®(at>er, florngt i Gtovel^ 
^<tm$t bet (un meb Soragt 

Gflalben/ a!! ^t)U 83lit faaUenge 
9aa be gam(e ST^ure ^ornge/ 
Sliber i be jlemte Gtrenge, 
SBtoffer, føbt ti( Gang opMft* 

«^ifl l^oor Tivn Socben bilger, 
•^ifl ^or Øin bltbt forfjjitgeY 
2(gren6 tunge, gule Xtøtger, 
Gort et, Jtor^ paa ^men (iaaer, 

t^Utg 2(nber6 retfi tt( 9@re, 
2(t bAni }(anb fan alttb inrre 
egnen net, og Dmfotg bere 
Sor ftn Xger, Xar fpr 3(ar. 

tomgang SBlomflen Sngen fpetter, 
•^oergdng unge iø^ fig fletter. X ®. $t^Ienf(^teaer^; 409 2 ^ o r f i tt g^ 

Sniligm t)in!te paa grønnen ®tranb be fnubtebe SSøge; 

@<r(fomt bit btomfbenbe 2ø)) Dtfteb og t)ir>aitt fig (iett; 
Sttglm i Sop|)etii fang^ giennem Slomflerni rteUb en AUbe : 

2(it (faa tpfte^ bet mig) tolfeb et irtbgammelt @agiu 
Og f»t bet forftenbe Slif/ fom flabetig ffueb btb ^ent>enbt, 

8top {tg fbrt>anbUb ^Dert Xrar om ttl en brabelig ^it: 
Soppen biet) til en *^ie(niy bene Sød tt( en tatenbe SiecbufP; 

£)g ti( et 9)anbrer af Øtaal gtotteb ftg rpnfebe SSarf; 
Ørenen fhafte fIg ub, fom en Titm meb en bUnfenbe ®lat)inb» 

®aaban flob Jtormpen meb eet ftef for bet unbcenbe Øpn» 
£<rnge jeg jiirreb/ før ret jeg bU9 oaer, at fun ait t>ar etSSltnbverr* 

&om et SBarfet jeg bog Spnet bctrogteb^ og taug« 
Og ^i'or hurtig forKarte (tg TClt; ba jeg unbrenbe ^ørte 

4|}enø fanbfo^rbtge 9la\)n: 2()orftng/ ei Saaftng, for))enbt» 
S^orfittg* herlige X^or! faa {lob bit ^eUige Xempet ' , 

SRibt i j&onmarf omtrent^ fiffet ()\>or Sroreme jiaae? 
9ltt begtiber Jeg førjl mit ®pn/ ^t>i be mnfenbe JBøge 

Spftea mig Jtemper i 3em/ rujleb' meb ØtoDinb og @(torb» 
!Rn jeg begriber Soroeringen^ ^øie JBetpbning/ ba forbum 

9\ bu biet) •felten til Søn^ SRanbbom ftf SRanbig^ebé *^iem» 

jCfyx Jtong S^rijlian f!ob ^øit i ftn *^aO meb et faberltgt ;9ie 
SBenbt imob iti^ebugt; @tttnben rm t)tgttg og flor* 

;3mtl t)ar giorbet til Strib; raf{ bluffeb ben brijitge Stwnjft, 
eoHemt flagrebe t)ilbt/ Jtamplpfhn fiob i ^ané 93li(. 

fRieløi (øb Aonntngenø jDrb^ (og ^and •^aonb laoe j^a St^ntfti 
.. . ren» 2inbing) 410 IL tt« Bffialfå^Ut^tu 

Qkt nu meb^EhA/ miii eøn ! {Rufl btg> og tMt paa mit Sub. 
£)9 nU fiob ^atlhnåtn, og faoe — øg bct^atb '^^ og tenCee — 
' Sien^tt et laae ^ni ttt|Mid«f 3out fi< ti( Xngteb d StnL 
9IubfeUg bunbceb Jtactot)enfe brnnpt i betl ftmftnenbe •^abbugt, 

£)g otm; optime Sotib flyttgte ftg SløgfFpett ^eti. 
!B(u|fettbe Jtontttngen ftob i fltt SBorg, tneb tn;ebe(igt Zaf^n, 

J^xmfulb fliitøtb kMå <^aattb »nbet bet fpeibeitbe @(ar» 
2>ati)ierf{aabett tog Slugt (faa fpttte« bet)/ Artg^Cucn btontbte^ 

jDrtfTig/ paa egen «^anb, fceft af en ttnbetfoat t«mbt! 
2>a foor ®(io(bungen bprt/ 1 fabetUg ^^arme, teb.^imlen: 

®Ugen (!a( bu^ 9lie(« 3uu( ! (lirngee t ©algen meb 3ernf 
iOIen/ fom bet pietet at gaae, ^t)eit Sanb f (<rf f er forregne 2>rift ub : 

^uu6t>ant fra SobbroM Stb iØboen plabfTet tilføeS« 
Caaban gif bet faa tibt, og (ha giF btf ^9x, t^ ^Riefd Suut fon 

Sipgteb paa SSfrj^mt/ for at flaae Sienben for 2(It)or poa Sbtgt* 
iDg ba beb<eFc nu meb ®t9b og meb €h>eeb og meb 83lob fym paa 

Sonb lleeg, 

Jtnortebe neb for fm Srot, fu(b vet ffn fBrjøbe bet)tbf{, 
@ee! ba greb 2>anCongen; t^t ret fom en 2Ri<beber (n«tte 

®bmpg ben ^erlige ^It, unub fin S)rt{itg^eb6 Sm* 
JttanrKgt ^n tog ^am i ScMt, fom en Saber ^an løf^eb {!n Singer: 

9Ifer61 !RieIél fmitfte ^an ilibt, npd {eg en &mfe big fooer: 
2)en ffa( bu faae* SRen flup af ffn ^it tog Jtongen en ittebe, 

Xung af ^tnt robefte ®u(b; runbt meb JtarbunHer befat, 
^ang ben faa runbt om ^tltin^J^altti og bet UomfirenbeS^orftng 
* S9(eo ben (Sa(ge/ ^oori ()øtt ^an Sorbrpberen l^ang* 5B a ^ t*> Dcrffer Øraten^ gtmne Urter fmaoe! 
Sbere Sen, fom elfFtr 3er faa faare; •)3>ctine (igffia befMne fom be»inU2)ifdpe( «f Sinne ))ar føbt 
t æergett 1749, og btlH fom yrof, i iBpt i Jtjf bcn^aon I80i« ^n er mi O n^ fca ^^i»reit« iB(aa^ * 
«^^e (Scatt! bin timde SBefmobdtaacr«. . 
«^\}tbe giofe meb bet iitgt ®miin 
€Søbt inbfT^nd big meb beit fri|{e cøbe! 
SSinber ebecd.Aronbf omPcmg ben Søbe! 
2>u( bit <^o))eb bpbt^ og giah, o $uU 

@maae SioUd ^ulbe SSøinJ fom føbt, . 
9Rebm6 SoroarS^unUn tcnUg lufter^ 
ttnbet @rarffft/ foolt og luunt og bløbt, 
@taatt (^g feec (oa fromt tH @ub og buftect 
€jamter iber «eb ^an< «&o)sebflee|t, 
Sampen litg^ fom unbet (Sraéend S3uf 
!Br<rnbcr for ben ©øbe« tratte 85een, 
3 en bøbttgtlaa men ^elltg 2ue* 

®>tt$ @(f!ec ^bbe intet @ulb/ 
ttben ^itcit im ben forte XiUiu, . /j 
Øplbne @9(ben(af! txrr bu ba ®ttlb{ , 
SJfltr bu ©øCt)/ bu følr)erf)t)tbe*2ittie! 
@(^g ^and 9}avn$ ^an tmr en S3(omp fom h^ 
Øleen, ujlplbtg^ e(fIoD6fu(b og ftitte. 
Jtrafttg Dar If^an« ^anb og from ^9 ^u; ' 
^ibe £iatel Ub ^n Xmu triOe« 

Sforo, bu fom |)tfi i S>^né ^itm 
t^ar bin rigelige SSlomfkri^JBottg I 
©rag fra iJJjien, gaf for @iamt frem/ 
«^t9or bin Sen ^ 9}orben (lumrer rolig; 
3 bit Splbes^orn tag Urter meb 
fltunbt fra aBe 3orbenø griønne &ou; 
ettø bem yppigt poa ^and ^\)\lt^éb,^ 
®miit og grorb, o^øn^f ^am jøbt at fove* 

«^bre biax^n £)i9erprarii; ^and SSittte 
6ne )>ar at mbe S^ora fiirr* 
®ub/ fom f(«ber SSarfend forgfri SiUie/ 412 V. 9. tS^Unfå)Uiiitt. 

JtteMe ^m, inten« ^on DAtibreb ^er. 
GtitU tKir ^Ott^ Sto, fun %aa t^am ftenbte/ 
Gftøntt <Suro(>a (pbt stentog ^an« 9}ar)n. 
2rofafl bo9 iKtn ftn (Subttibe tttnte; 
SCora! tti^t hin (Siflix i tm 9at)n. 

(Si tit SRennefPet, men tun til eber^ 
G|Mrbe SKomfhr! Sifialben ftg l)at ntxtht, 
7(t ^vett Soraac f«bt 3 ttCberebec 
6beré 9kn et ^edigt SSonuntent 
Gt^tgsrmtt/ o 9ia^i\ og (Sranbat t>tnbe 
vfNKt en StRtet om btn Urne ftg; 
SRen meb SSaaten, forbene ®ffermbe, 
^f^unbcebtujlnb aSlomfkr fat>ne bigl eiDene og goSfene i SRotfie* 
(Vf : 9torflefs$Ketfeti i Varet 1833.) 

Sr^bfnonb fKir SStetge fom Sloisge. Seg finbet 

<^øtere Sietbe, ^i^oc 7(Ipeme {laae; 

^ men en <S(t), fom faa ^bigt ^nnnbet^ 

^[(brtg tilforn meilem Xiip^er feg faae« 
Stblig ag.ftlbe, 
JtUr fom- en Jttlbe^ 

fDlilevibt bølget ben betUge Siob; 

©tprter, og fxpgter ei »anbet at frUbe* 

®met f)at not af bet funbejle S3(ob. 

Songt op mob 9olen ^enjhafte {tg Slotge, 
Sangtib tilflebeb ei SStoHene aSei; 
spten meOem ®taneme< evige Sorgé 
7(abneb |tg (S(«ea ben fnigtbaæ Svet« 

3f ee ben tøMb, 

Gtenene tim)tb, 
SKebene paa ®tene ben nøt)eb flg fe(t). %*,&; a^in^lot^u él3 

92u tMkt et Xt(gattgfn eutun iecøtet; 
SSoabetii tot) bpøget, ^ gUb )»aa ftn 6i9«< 

6(Mn inblTromfeb jtg fibelt, 09 banneb 
jDm ftne Srebber ben pnbisjie SbaL 
SSulben ffg fagbe paa ®tenen 03 ®anbet, 
Sreta ffg bpgseb af SSirfer en ®aL 

Scugtbat^bf Spejle 

6m @ttambj9tfle 
SBragte; ba itifie f!g Stdcferne fhia);« 
^mffct (Tal SSonben faa (ibt w, fom IjRfb; 
aSøtget i ®o(en ei gutøplbent 71%^ 

Oronen, fom voper faa mardtig paa Sielbet, 
Sunec et bet mob ben {lormenbe SSinb; ' 

!R<n naar b^n f^m i ®(ot)en 1)at f«(bet, 
SJannec i <^ptten ben i^nenbe Jtinb* 
^ .^bob j?al ben føte^ 

^bo ffoi ben fum 
!Reb til be 6teber, fotn |>at ben be^øv? 
SDelrfom ei ®ttbet iMirt ^l^nfTe oU (^itre^ 
Øiaabnec ben riflefie etat i ^t ®((m. 

„^i fon bm Øtan i ben bomtrenbe &9iåt, 
@ltbe Un (ab i mit tt<(enbe SSanb! 
©nart flai man ^ufet af S5iet!eme bpgge; 
Sefl ffpOec Stammen fra Øttanb og tt( Stranb." 

Ckta fang en «&ulbm 

fipperne bulbrt/ 
®¥anecne falbe ima ffnrnmenbe SM. 
fEMgetne bar bem poa megttge Øbrbif,. 
^anbet og eøfact peb Stixben opfiob. 

/,®hiefj>tl fyit bu ti, orrrige Øranbe!** — 
3bun og SBragt for Stelbbonben fang -^ 
«!Rett af be jTiunmenbe^ fiprtenbe »anbe 414' X ®. S»^knfå)\ixiiev. ' 

£19« t»i bent/ for Nn unbmibe IBatis« 
Stegntoftt ooagec 
3 t)Oce Saager. 

2)et iHit et ii^Wpit, fom moreb btg att. 

eiv^tnht %oi\tn i jD^bct nebfaa^et: 

®aaban 3ar( «^a{on 09 Xcpgt^afon faXbtl 

SouCunbur tom, 09 mtb &niXb^ i fUkt 
eaat ^tt bet ^lige^ megttge ®ptL 
,/3buti 09 fBragt IfOi øtort Sig fornøief^ 
Sonbel mm rtis f<g itu gloce iDtg )»i(. 

^iulet fPa{ bctoe, 

^oéfeti opttDe, 
Stampe flal ^^amcm og ©augene gaae, 
^Rådnet ffol fongint i SBiecget et blit^, 
fBrugen og'Slptten bewf flal 2)u faac.'' 

2)erpaa ^an bpggeb ben mægtige CStoKe, 
2>9bet t Sie(bene bowt nu bteti. 
9lib(iirfe (anmb be natlige Srolbe^ 
SRobtge 'SJiergmMb bog ti be foybret?^ 

•f^amtene jlompe. 

SXto^tige Jtampel 
eiven bem (fpDn nu ^rtfen faa ceen. 
£)g fom, 9(abbln! Su gneb* paa bm 2ampe, 
{Roanånben gnibet ben nurgti^e @teen. 

«^oIb fati hin Smnmel lab bt^orte Jtatfolen^ 
3U et fta &t^t faa ^urtig og fhapt 
Sørfi lab mig fbxt Slegnbuen i &otm, 
Øee ^t)or ben* fpttnger, ben feafttgt tau 

9lu (an S>u (Lottt 

^odfen t)i ^øce, 
SRebena {tg 92otbaf fen fipnbet ftn @ang; 
£)fte fPal (pbe/ mm ®t(rn for bit {)re 
2armen af dtnni fortrpUenbe ®ang« Z. (SL Øf^Ienfc^tegcr. 415 

©e ftbfle Scener af f)aInafofe* 

®JW8«fra i ffm 3Cctec» / 

(»e iperfrttft, fom forefomme t be ^er »afgfe ©cwer, m: 

*aralW ©taaet og aRerr«m(ml>. ^ a I » « t » f e, 3«:n Sw> ©en* 
f9fff{ øgSBrctfanb. S3ite ^tn Sigte, VainaeDfeg (Svoger, en 
»atni^tafrr* ® igvalk fjati, Stnit^araM ©fb, fw ©foanc- 
ttl>or»tf Ib ffiibføtle, en g^tamber. Urnobbnr/^wig ©oenbé 
^rplb og J(imef))enb.''-,9AnbItngeti feteggaet xéotum tHor 99l.> 

^arndtofeg jjttug. 
9a(n4tofe. en®(gte Sanffe. 

Sortnattben. 3o, <Qen;e! @iellanbg f^bce I)ef( 09 Spcn 
j>4c ebcr twlgtj »i pn^gte jDt^g SRogt; 
Si mene/ f U at fipre Sliget nu, 
3 foaban ®torni/ bertil 6e^øt)e6 Steo?nb/ 
€t .Ungerft)enbe; 09 ba ebere ®(<rgt 
6r fongeKg; fom ®t>enbg,. faa bpbe t)c . * ' 

2)en irble $a(natofe iOanmarfg Jtrone. 

^ a ( tt a t o f e. ^or 3 og eberé SSenner SEIBtb tit mfg ? 

Sormanb'em 2)et troe vi at bevife meb vort 2:il5ub* 

^alnatofe. ^vig faa er, t^ er ©agen ^uctig afgiort. 
®aaet ^iem og ffger bem, fom eber fenbte: 
9Rin SSening var, ba jjeg opbrog Jtong ®venb, 
lit banne i^am til Drot, l^vortiC ^an fo^bteg* 
€itg eberg SJenner,. fom l^iar JtiUtb tit mig : 
3eg troer at ^ave o|maaet, ^vob jeg fhorbte, 
Øg at feg ^at bet bebffe Sljaab om ®venb« 
^rembeteg p^er: ©venb ^ar ingen Sim 
SJlin trofaji i fft Eanb, enb ^afnatofe; 
Sorfpnber bem: iDen SDIanb, fom feg flat agte/ ' 
!Waa wrre Jt^ngen troi og ffger bero 
Zii ©lutnittg : Tit bet ©ppb, fom viCbe ftøbe 
^ra an^rone n ®venb, førjl maattt bort ftg 416 V* a. SH^UnféfUffX. 

Sn UoMg Stei fgimnem ^tte i^iectt* 
. Sjat 3 fbrfiaaet M min aRening? 

gocmanben. (SanjTe/ 

9 a t n a t o (f . ®aa gaaec mcb Sccb; og glUmxtiit et l^ef^, 
7(t rolig ZcoiFab og ^cngtt>en^b 
& Uttberfoattni« førfk 9ligt. Sam(. 

(3)eq(frenMefbtfite|lgbort) 

atBobbvr Ctr«bet tnb »eb et Cftolb, fom ban rcrffec 9^ 
iMtore)« 
IDaiitongen fenber big et ®fb(b nteb Siuner. 

yalnatoee (ioefet bft, og jlget Htpaa, tftttåt t^m betcrøft fig 
et OieMir, t bet bon gioer barn bet tilbage) : 
Ben SiiU hin i^ecce! (tig 1)am; 3eg jTat fomme, 

(fioenbeii goær.) 

X^ocvalb (font f^at m«bt 6venbett f Siteti, følger b^tn be^ 
ecrnfeKg meb ipintnt, og figer berpaa til V^Uiato^}; 
3ar(! togft bv mob Snbbpbetfen? 

9alttato(e. SaZ^rtKiIb. 

2(^ort)o(b. Det ^avbe leg et troet 3tg vor H &benb, 
Iba bu afHogfi bet fjvrfie (Sang, og (om nu 
Tit ffge btg Sart>eL 

^atnatofe. tSrtige Sl^rtKtlbl 
»i t)iC et tage 7if\lth. Zf^tb tpber 
9aa lang SratMtrelfe : og btn Srinbring 
efal albrig oere fEilt fra mig. S3t feeg 
2>e6uben, ^aaber jig, M fnart tgien. 

Xbor t>alb» jDrt (ommer an paa ®ttbeme; jeg tmku 

9alnatofe. JDutmoler? 

X^^oroalb. @obe 3ari! bu {^oaer til 3om«bocg^ 

£)g ieg ittbffibrr mig i ^at til 36lanbi 
jDen Daabe 3@gir ffiaer t)tbt og <iib; 
£>g om ieg tiere feer be banfFe Jtpfler ~ 
SXaa ^imlen t^tbe* 

9>alnatoee, iDu |brfaber ®oenbf ' »• o. fif^itfcl^ef. • 417 

Sra bifTe fFatnU; (ongelige Øab^ 

^wr Sflen pnsUr ittmjf i ^tw en Jltpj, . . J 

Stlbaae tU nim ta^tifl[e ^^tte« 

9)a I« a t o f e, ^wcban (Tal jeg forjloae Mtt Safe, Seii ! 
SDttejlbebwet? 

S(^ott)alb. 3at)eb2(raiBa(burl 
Slet mbe(({9 bebrøvet« ' ' ^ 

9atnato(e Sml^Dovfot? - . i 

a ^0 r D a i b. Seg fmiem mig betweb, fej ttoec, min fym, 
7(t bu beeret meb bit aSenfEob tnig* 

JBéjlanbtg ^lac bu r>iift mig orrKg^nbeft ' . ; • 

3a fr(^ Xtlbøiltgf^eb/ enbfftønbt bu ep 
en Mrlbtg ^eK, og fcg en rfaige SRanb* 

9 a ( n a t o ( e. J^i^ocUbe« fan en 2l^oii>«(b tofe ^a ? 

%f)etr>al\>. SRaa feg ubbeb^ mig en ®ob^b af big 
3 ^ffTebettmen« fibfle 4Mebae? . n 

9a(nato(e« V(t^bab^i»9i(fi. 

Xboroalb. ^ Bil Wnotott ftitnfé 

Ha ^a^ottxdb fin 9prt(0(tg^eb ? 

$a{natofe» jDneji 

©en twrb. ^ 

St^oct>a(b. 9aaf«gm{g;«b(e3ac(! • 
' iQDorfot afjbgfl bu Jtengend fte^Xifbub/ - - 

£>gtt9P,iniobbetanbet? . . 

9 a ( n a t o f e (betrogHer ^am*tt øtebltf). 2)tt ^ar $m 
€t Øipgte; S(^on>alb! Sroer bu bem fRpgte? 

2^oci>a(b. QuotHg-fliKinb troet er ))(ia6ft>a(ber. 

9)a(natofe. Sroer ^ J • 

S3e( 3:()on)a(b mig iflattb til benne 2)aab/ 
' eontØlM*^ nitg beflitter fte? 

ai^otDalb, . ^borfoteiJ- 

^bo fan fee fbrub oOe ShMM goil^oA! / 

/ -J7 9a(iialøf f« Zrocf S^ctMlb mig iflaiib tit (RftinslMrrr? 

yatnatote Oritct »«■« ««t«b). SSrlise S)ett!t4f i«S 

^c bttfbc 4ons i^a(b 
3 fRotdn méb min ySL 

X^evvatb. £ft fogbe mig 

Sit 4^11 |hai^ 

^^inaUtu 3« fob i gatten ^, ' 
fB« fmittft inb/ b(et» Mfitt af m SrcC, 
€omi(ttralb|a»befnibt at mptbe mig. 
X)tt i^c bft ^fbie Ktifalb poa mit 2t9« 
Ct aSettttifre er fun et 9Rnittf|!c; 
Og feCo ben beb^e fytt ei tittet meer. 
SDlit 4iette (Mmeb t»cfbt; {eg gteb min fBue, 
Cg fUgte aXoibeteii ben ftmitt SM, 
Z>et #bb ben gamle GSfnberl Zufinb Qhmge 
J^tt ^obbe Mtcet Siben Mrtk 3eg Tooe 
3 gtatteng fBaggnmb Sanmari grerbe SBCob 
gor bemie 9libing6 6(9Cb. Sa forrfom 
Jftan« SA mig uopfarttelig nøbvenbig ~ 
3Dg 9>iCett fløi fra iBttin i ^n« tSr^fl. . 

Z^ o r valb. i^n t)t(be atter ffiOe btg Mb {iM? 

9a(ttatof e. 3a# Mb ffn 6(ofbenb/ beb ben finfle ZcxrL 

S $ o rt»a(b. ^aralb er folben paa fbi egen 6|^nb. 

9a(nato(e. SM iRornemeg Stetfitrrb^^eb, bet er ^ 
8tett -* fromme Z^rtMlbl batii er aOene^ 
Og ba.btt mif er.min 8ørtra(ig(ieb: 
Cet — mgfbr mig iuil eii^men gitr mig bog 
Urolig i mit J^ierte^ 

3Mtt>a(b» S^ht, i^erret 

Vatnatofe. Sen gamfe ^nber roobte i |ni S«bt|buib 
^^ SMfami^; fbrbrebe ftt HH ^ocTmt* 
3eg norgteb (Ntm ben (ibfle ZUfntf, Z^otMlb. . 

ZHoroalb (tter)* 9> alit « t o f é* Z)et i^at et Ørufom^eb. Seg inbfdac ffare^ 
^t>or(tbet Jtampen Ditbe n^tte l^am ; 
jE)en funbe t>ocben m Ubfm^fHmg f)øit 
goc mm SSebrift/ ei nogen J^tp for Ijam ; 
iE^d Kd fotfmaaebe benne ^^ntefaåSe. ' ' 

2 ^ o r 9 a I b. ^\>ab bu ^ar ^htt, fan ingen S^anb forbj9mme. 
JDen bebjle J^tlt er fuH et SKcnnefFe; 
3Det ?^ac bn til bit eget gocfvar -^gt. 
£)S 92ibin96t>arrf fan fplbe felt) meb (Satbe 
6t 2)ue^iecte; meer et ej9t)eirpfl. 

^alnatoU tøribet pdtbfetig ^an^ ^aanb oø fører ^ani ti( en 
^6ibe.> 
&d jfttlbe bu nu U$t, min Daffre S^oriKiib!' 
S)teb alt, ^b l^er bu f^er tit min Zcå^, 
fReb alt/ ^iKd) jeg mig feto befhmbig flger — - 
Gaa llaaer bea røbe Gfpgge for mit Zlit, 
3 $urpnr«Jtaa6en/ meb ben gplbne Jtrone, 
3 ^ver en ifttog — øg tnier meb ftt CyiCé 

X^ort^atk 3 S3robe»4Hiifuibtob mc Amben fmet^. 
£)g e!)>{ret tnrifiet af ben 2>cftbM ^nb; ^ 
Sor jcrm er bin 6ami^iteig6eb/ min ^m I 

9> a ( n a t øf e. SSin SSce. mt titfom et fpeiCglat <Sf iotb 
7(fflebentetaa(; ^t>or@ølenA®traaU fa(bt, . 
2>er btintte ben meb bobbeQr®(anbø tilbage. — 
9te, flao^m 9fct ofblob^ fRujL)>aa @f iotbet. . 
Seg gniber ben veb Sag^ Deb 9}at — og fan 
(Sf faae benubl 

Z^orDatb* ^ugpoAe ^Alnotof e ! 
!Raar ^øcte jeg big tak \aa. 

$ o { n a t o f e (meb (Ugenbe æornte)« (Beb S^or ! 
3<g gaø mit S3(ob/ ifotb jeg funbe øaffe 
fRufipfotten ub bermeb» 

X^orøalbf Sat bigr min »^rret ' 

27* 420 V* ®* Ø^Icttf^Iorger. 

9 04 n at o f c. Z)f r goon m grafom Srifler giniiMni Stoet, 
£«tt {fa^dde Saflti^oft meb bet bttmme ®tMrtbi 
^n iMtt ^, Sm mett, en Tfnben miabce; 
^n ^c ftn Scpb af at focHtfte ^rtet 
3fIlle®anu~SRaafree^etecltl ^oe, ^ 
^mb be ^ieØttbec oU erfare 
2>et fonbe Ginbelag* SDeit; fom be fftenfte 
Cn ftelben Sone, af ett Saabon forbre 
^ 09 en pelbeif Jtroft, en ftelben Dyb ; 
Dg finbe be I ^abet fg bebragne — ' 
3^a fenbe be Blob^omen meb flt &]^k 
. S^oroalb* Seb &bm! .^rolb^arfbrttent f&tJDi9b. 

9alnat ofe. «^t>t brei» mbt egen Cag mtg tU ^an$ SDiabl 

Z4 o r Dalb* dn mennefleKg tkift, mb otte Onber. 

9a(nato(e» SUt, Z^orMlb! — jeg ^ar oabnet big mtt 

.^Mb bu ^r ^ørt/ fdoer Sngen mecr åtJ^tmé 

Ziøt^ai\>. ' )Dm aSIiib og8»cM(ig^ fbrtSener • 

Sen inberftgfk Ofcngtelb : ^obiatolel 

C}aa tffe tien tU Jtongeng iStramft. . ' 

^alnatote. OgbertKnmoa {eg, ftei^fktiigMt* 
S^o.roalb. %o^ tfCe ^ til kongen« QkaMartl 

«^Mb t»U^ bu ^r? btt ^ar io fel»er fogt: 

£et er et SStnbe/ fom bu et tm \fi^u 
. ^aUatofe. 3eg gaaec ei bib for 4teaM ^% for 

Goinb^: 

^ ønfTer mit {anief, før ieg gaoer bort, i A 

fBU taffc mig perfonKg for min Stwf ^ ' -^ 

' «eb «onget)aIget. * '' 

3^ort»aib» 9>^natofeb(it»f 

eoenb ^ar befluttet, a^ befnttre big ; 

S>et er ben fanbe Varfag, \s^\ jjeg (om, . 

Sortumtét twb bet (rtubfeltge 6Kftr, Seb JtpnsftHtrset, Vfd f!n fratere Siøb; 
fBcvoget oet at ffe ^an« Ettg ; ep^tbrrt 
}(f SMnir6 «^ab : fyix tiu bm fboge ^ngdhg 
Socglfint fin 9(ig(> eg ^vab ^n fFpIbet big. 

S>a(natoff, 'iDee mbjlbttbtp?. . 

2 ?> o r« a i b. eaar>i% af jeg befttget 

Gnbrm i 9}at mit etih, og j|aaer tU 3«(anb. 

9arna tof e. IBlto ^, og fefg meb mig tt( OromøOett 
£ib gaaer jeg ^eti/ uagtet aUt %axtt. 
^\>a\> bo ^r Tagt, f^at Jeg formobet a(t. 

X^oct^alb. £)g bog? 2>og t)t(fi bu gaae? 

^alnat'of«. 3»8 moii bec^, 

6t mia GamDtttig^eb bcRemmer mig, ' 

fDttn bette SDfummefKul« 6!aalamge feg 
^ac k\)tt, vat i'eg mih SSebrift befienbt. 
3eg t9t( et fipgte, fym en Siømning^manb; 
SRen orrlig tage Tff^eb meb Jtottg ®)ienb. 
fBil ^an Sotflactug/ nu! ba flal ^an faae ben* 
£^9 )tg t>i( fee ben Aæih|)e/ ber tør «>ot>e 
7(t Krgge bttjlig <^aat|b |>aa ^afnatofe. 

2^ o r t> a Ib* Zag i bet mtnbfle bine SSemier meb big ! 

9 A I n a t o ( e.' 9tei. jDenne &ag t)ebfommec ene mig* 
<^t>ab tnhit 9Kanb ^at giort; maa mttlt fSJtanh 
SorfDate, 

^ ^ o t V a ( b. $@b(e 3ar( ! jeg fan ei bøCge 
£ig ^ec min Scpgt. 

9 a 1 9 a t o f e (venlige ^b fcpgtec X^ocoolb for ? 
aSit eio? iDet jFol jeg jo bdg eengang mifle* 
iRin ato? jDen M'nber Mb bet rafle Cfribt* — 
Øee, St^octKitb! jeg oil tiljlaae big betreent ub: 
3eg ^ai^be mig en 2)røm i fRotgenjhtnbem 
Der bm en SSonb tit mig i &innt, fagbe : 
,,@nbnu i 9{at ffa{ benne Stegning fleUe« 
3mettem big og Øoenbl 6nbntt i 9{at {fat i9& . .X ®* lS^(ettf(^Ucger. 

ibit *^Urte \wtte roligt!'' — Cm ^n meente ' 

!Ru 2ti>et6 eSct !D«bftt« Sto — bet t)efb 

Seg et; bet t)t( t>t nu fotføge. — «^»tt 

Ses falber — M\ ba txit bet Stotnen« DmC 

^aec jeg berfta — ba f!a( ben tøbe Øfrøgt 

3 JRfiht tabe fig mA beime 9lat^ 

£)g 2)agen atter fiebfe fee mig freibtg. — 

%øli mtgl Seg gaoer ti( •^roM ®rat>erø(. 

($«« ga^et)* 
S^oroatb. £) orbte «^(t, b« gaær fun tit bit eget« 
fWerr jeg r>xl rebbe big — 3a ! jeg t^rC Ue 
2U Stranben neb^ til aabenbare Siti 
Sorrorberiet; ^an ffat fomme i^eb 
@it aSanbjIab big til *^ietp. — Geto vt( {eg ff^ 
tlbfalbet og min eng^lige Jtnmmet. 
SE^i folbfr 9alnatoCe/ f aOit 6h)énb, 
Cr 1^1 ffot min 6org og jDoitmarM Za6» 
^ Sarvel! bu fliønnt, banjTe ®tranbl ^t)i tningec 
6n grufom^ en fortørnet !Rorne mig# 
3ft Ppgte bort/ paa fWattené forte SBo»e/ 
ZU ^aM @nee, fra bine Søgeflove? 

($aii iler bort), 
kongen« <^al* 
(^alen er i SBaøgrnnben beb«ngt meb forte hepper og ben Qlfbf « 
M ^aabcn* (Et 93orb i fDitbten, f)mpca (laaer et gplbent 
SCrivbiaeb af ^reieré btOige (Salt. f&anU til begge eiber. 3 
bet Scenen foranbreé, begpnber en bormpet ©ørgemuftf, nnbec 
J^MUn ^æmvttnt, vaabenflo^bt'e, f omnte parotié inb/ og fatte 
^g omtring iBorbet. 3 ^Saggrunbeto (laoe Krcrllettc veb^fiens 
feborbet meb fipre 3RtfMntje i ^nbeme* 9laar aOe ere 
fomne, trccjber ICong @oenb Inb. meb Stølntr), 
®penb (afgbe^ til Sif Inir). a;allet er fitlbt/ fun ^opeb' 

manben mangler* 
3falb ^an fommer ei? 7L (S. fi>^loif(^(«g«:* ' 433 

8i«I ti ( n ^ån femmer ti(^ . 

J(utt fr99tec jeg |^nl Sii^ 

€t)ctib. €Stib,gi9(ni(I ' 

Seb 3(fat^ot beret ^nl ttben 8^flc 
£)g »ben Ølufhiing^ bCot meb ShKtrb og 6Kotb.. 
Si^( n t c. Sen t>cebe Stota (ebet felt) bAR^ S<eb. 
(iRtifff(eii beø^ttber tdten. Coenb fcrtter (tg t J^ftf«bee• Vmebbtn 
^r atioit(t 9atii«tofe fin 9Iabé veb Sorbeitbeii. ttnbet Vhfp 
fMfii ^Mt^ctUan omfrtng øg ||elbf mifb t Jtemimmeé S^nu) 
evenb (fftfet (fg ^ t S^lfoOn »eb et (iNt Dfe(enir bc(bgct 

. nieb 6f Ipringt) 
7(rnobbuc (tMbrrO 3 «btt Jt«m]^r, Jtonning 6oent^ 

wc ^m, 
Zit fbt bebtiøbet tit at fftle fefo/ 
gorfpnbev ebec (pbt Mb {ht <&erotb, 
Tit ^an bU briRe tiu af Øorgen« «9om 
eSttt Sabecg^ Jtonning *^ara{b ®otmfjøng, IRtnnL 
(amfKfen begynber {gien; alle Acetnpeme teffe fig tp eg WXH web; 

^erpaa bereg S^Ptn åtttt ffiM). 
evenb (reiret fig ottet »eb et bobbelt faa (tort Z^ciffeborn af 

tøben ®n(b; ^wfcpM} 
ICtnobbttt (raabetO 3 btobelige Jtmipet, firomme «&ttb< 

ntombl 
SlvL blottet ebecé «^i>ebet fta •^ietmett! 
2^1 bette aSorget et bet ^eUtge <^om 
Sot Xfa aScagi, bet et Søftetg fBitget. 
(Jt<entpetne blotte ^cé ^ooebet nben at tetfe ffø. og (ittte J}ielmenc 

sieb et taflenbe.eamjlag fot ftg i^aa Sotbet). 
f(if (nit (flaaet op i fit 6«be og taabet:) 
Seg ben Z^t/bti ØtaOet; SRetf igmanb/ 
Cg fBen/ abfpøtget big^ Gbenb «^talbfønl 
i^oab £øfte glot bu ^et paa %xtiné (Salt/ 
Cfb Scagi« SSffget/ fot btn Sabetg SRinni? 

6ven b ((UMtt jernet i ben ^mtt S^anh bitt mob i^cmlem 
htn oenflte tegget b«« 9M ®alten« J^b, og figet betpao;). 40* . Ti.9. &<^bttf(^l<»øeir.^ 

9<^a gre tet« (Satti tttk 2Qa« fBcagtø fBcrger, 
9wt teg bet Søfte, 6t>enb; be X>anfli$ Jtonge, , 
Xt Uå oU ()4n9tte fbtrnøt min 9Aeti 2>ca6 : 
«^m jDcaabe vecbi ®ifit> foafcemeirg fuget« 

(i^ tfmiMr ^ørntf), 
S i 5( n 1 1. St ertigt £#fte. (Suberne ^t ^t bet. 
3 Jtenipicl bcinet tU S3etr«rte(fe* 
(AftQMWme rccle (tg og bttffc; berpM (Mte bc fig igicn, og be* 
tetre (ig ncb bete« j^iebne. Set fttbeé i Eromyeterae.) 
* Ihrnokbitt (tt«bet ftem ntfb ØiKeib^og &M, ftaei tre 

®ange paa '6ftolbet og taabet:) 
4^ttt/ eftet gommeC 6(if, abfpøtger JtoQgcQ^ 
Om 3ngen dot S&et»ug mob SSocbeteh? 
^\>o noget ^at/ ^an trorbe frem fom SMbne. 

^iørntr (reifet fig og taget Vitea ftem)* 
Seg/ Siøtnir, fyix S9et>tig mob iRorbeten: 
SReb benne 9>ti( et'{kira(b Øormføn bræbt; 
©eto ^t ieg broget ben af Jtongen« .^iette. 

®benb (til 9(rnobbnr)« Sag benne 9iii! Sting ben om 
^ S3otbet,.frørg, 

£)m 9}ogen fienbet ben, og oeeb beng Giet? 

atnobbirt (gaaet, meb 9iloi i ben ene og en flot SBojrfierre 
i ben anben «aanb, S|}otbet om fra SRanb til SRanb, og 
fpotget ben forfle:) 
Sanfoempe, (ienbed bu t)eb ^(en? - 

Jtormpen. . giei. 

(Sktpoa figet ban til enjoet ,;bttr' og faacr .,%!!•• til ©wr, 
tnbtil ban tommer til Valnatofe, fom foaret ,,3al"). 
@ t e n b (reifet fig opbragt). |»oorban ? bu fienbet ben ) 
^ a I n o t o f e ^(rolig). ^t)i ({ulbe jeg 

(Si fienbegDeb min egen'^il? 

®t>enb. •^botfTtltee 

2)tt Deb ben f!bf{? 

^Alnatofe« Sfalb baenbelig} 

»itfi ^i^ bet, min SoMm! ba fTilteø ' X 9. 0^1eiif4>tesm ' 425 

Ses ^ ben fibjl pda IButfh:«ngen/ betigosig 
Seg fliøb btn %aUx tottt igieniiem ^inuu 

® ))e n b. Qtaott 09 n% aSU tKanb ! og griier ^am 1 
W)i nu <c <l^u(bf!a6, nu er SSetlfFob bcitbt 

S i 1 n ir* Op, griber ^m I 3eg tnrre ffai ben førf{e» 

9a(natofe (brager {\t 6v(rrb/ og (tobrr dam neb). 
©u t«re fpatfl'ben førjle, garote aiibing I 
£)er (forter neb til fyU og faa jlal ^ver, 
jDer M\3ec fig et ©fribt roig n«rraere. 
iSfon (laaer Cosrbé^iaUet imob SBorj)et^ faa bet runger i Sabn). 
»olig t gatten fter! Éi\> Xfat^otl * , 

2)<n minbiie SKine tit at røre mig, 
Sil fofie eber« ^iertebtob* 

(Xil ©oenb). 
(SrønjToOTmg! 
2>u t)i(fi forgribe paa en manbig <S>elt big? 
^M (orrte big? ^tH) Krrte eber otte, 
©uunglatte ©nglinger; at bcug^ ©pcrrbet? 
Jpw førte eber feierrigt mob ^tenben? 
i)t>o tttgteb eber op tii X)annertom|)er ? " 
Seg^ $abiatoee ! jDg nu (an 3 troe, 
Tit eber« gaber/ &mr er en 9libing* 
9ht fan 3 træ/ at ^aMatofe ^ac 
Son^obret fft berømmelige !Rat>n? 
»eb 2)anmar(6 SSrel S3a(M^ @uber røbme 
Cg* fltamme fIg tjeb ebere Xrarttepnb. 

($Ee itamperne (iiRe {ratnfnlbe bere« 69«rbe i eftbernf/ og fætte 
fig tanfe neb igieti). 

9 oin ato (e (til 6venb)« 3eg (unbe gaae, be^øveb ei at giøre 
£)ig SiegnfTafr for min ^ob« SRen jeg er (ommen 
:jft tage ^fifeb/ fom en <rrlig 2Ranb. « 
ZHn Sober ^r jeg br«bt/ forbi dan t)ar . , 
6n^@pnber/ iDøben tnrrbig, £anbet« Sienbe; 
aX^ m( m iN^ ff9^ tit mit Socfuar. 426 TL O. SS^bnfcffteder. 

jDm gamle !RiUiig tMits mig tit fie Drab. 
gamn 3rg goaec ^fra tt( Ufetom, 
4^1« btt vU^ ^Mne % t^ratt; ba Mrf mig 
S <)ftttføm meb bia Stoabe* SRm 
SoniTc btg ti, eg miøb ei ben meb SumfP^, 
Der meee bin ffdbec ^t, enb beii; bu ^net» 
Seg gaaer ^etfra foa roCig, fom feg lom. 
^ DOMt {!g tit at forege mig t 
<^i< ieg ^r owitet mig og féitet — 
Det et en ®ag, fom Oubetne maoe bømme, 
( Si fRennejTet 3 fon ei fetbe migl 

€$t)enb. £) Ian er ftot! 3eg ^or fbmorrmet ^om* 
i^vo iatibtn faa ? ^w pttrcr faoban Jtcaft? 
!Raar f un ^n tater^ maa f)m ttctt, bemibreg« 
3a I ieg oit møbe big i if^fierføen^ 
£)g bi9be for mit obertiite 2i9fte« 

(Xfl Øne Xcemper)* 
®aaer (ort meb bette 2iig* .^an faibt retfortbigt/ 
2()t ^an ^ar agget mig mob min Setgtjmr. 
(iKitmperne ^aat bort meb ?if tniré tftg. Soenb 1la«er affeue^ og 
ftøtter fig til ftt emb, Iftnfinnttn i SBebrmlfé; i^iubfelig 
bører man eoorrterUrren og ^mp bag Gfaei^bfeii). 
Sne (florter inb meb en glof 3omgbor|ere, bleg i Vniigtet; nek 
fmiHeirbe $ine; (an l^at iB^rfarrfegattg, løber rafenbc nob 
Coenb m^ oploftet Coiferb, og raaberi) 
^n, bu ^ar bt«bt(am, Qltbinglbu fFoIfibøe. 

Go enb (f«tter (tg tit {Dtoboatrge}* %at btg! Din ^rre gil 

(erfra meb Sreb. 
f8 u f. STtf Scaoene ?reb* (Ren bu ffaCfl bøbe for bet* 

CDt fcrgte). 
®oenb (raaber:) Detoorei^JatnatofeØfiig, menStøtniré! 
S9 ue. Zil 4>9l, tit M bu IRibing^ flprt tit ^i\ 
(eoenb fnubler og fonter, i jtncernc Sno grttrr ^m e««rb(t 
for eryflet. 3 M fommc (lyrter Ti* ®. SSfyUtt^Ue^n 427 

Od tdaber oi^brogt:)* 
3(f{tnbt9e Sortftber! t>U{i bu ntprbe 
2>tn Jtonge? Stafet bu? Stig, )>i({l bu tMtre 
\ fgn Jlongemotber? 

Suc (nbe af |Ig feto). Jtongemotbet? I^a! 
Sr bette Slaffen for tnin SEreffab tU big? 
(tx Jtonsemocbec? jbu efl Jtongemocbrr, 
« £)9 tffe ieg* 2)er, bet ^ax bu bm ®ttaf ! 

(i}att tenbet Slalnatofe fit Gbotb igimmn tivit). , 

9a(natof c (folbet). £) dSe ^Bfge Oubtt) nM^ttBi gfotf^nl 
(iBne ftomned »cffem Sttotbe* yalnatofe bringe« i m etoO* 
GigDatb (tU 3om«lborgenie)* tab fj9tfl(Kint femme tit S3e* 

ffnbtg^ben! 
S9et>tb{l fS^ fPoI ^an (jøbe fbt (it SRorb. 

9(i(natpre(raaber meb ffnc fIbKe Artrftfr:). 
3eg b9bet ebet^ 3om<6otg« 4^(te! ^øtet 
aSit ftbjle !Bub : $&ue ftoi npU 2H)éc. 

Sne (rommer tl( (^ feto tgien/ ^n braget et bpbt tMt, (Hrret 
paa fpalnotofe, og øger:) 
^iKib^or Jeg gtort! 

^Alnatofe (oenKg og mat). JBue ^at intet giott. 
2)u tMirfi et atetf tøi fnn i Øfiorbneng «f^aanb« 

85 ue (ftetter flg ©»(ttbet for ?8rpflet). 3eg føtget meb. 
^ainatotu ^t jeg fTal bøe meb 9{o, 

2)a maft bu fb^rrge mig^ tit bu t>tl{i ret)e. . 

S3ne (fafler jig paa JtnttC/ fpfer ^Mi Romber, og oørber bem 
meb (tne Saarer). 
£) $a(natof e ! 3Cffe gobe ®uber ! 
X>\å, fom jeg e(|Tte ot)er 3(Ct i SBerben 1 

9a(natofe (tegøer fin i^aanb paa'^ané i^ooeb). 
9locnen f)at ført bin «^aanb/ bu t)ar{i uffplbtg ! 
Det er forbi* ^9x mig^ føt jDøben flutter 
2)r blege teber : CeD ! ' og fmpt bit 92orben 428 X 9. tai^tif^tæ^et: 

%mv!bitH meb Mn J^ltaft *- Oooct/ fBr^tre, 
3 8b ^nftal — &aon\ — 2Mn ei et Drt! 
«^ter en SSaor af fammntbunbot S^, . ^ 
£)g bringer mig paa éftftet ubi og fører 
fRtt Eegeme tU 3om66org ! Sorter mig 
9aa Xorvet! ®(rtter t^eb min Sra)> en ®teen; 
£>g fiMrrger ber uh S^6r, at 3 t>il ^orDbe 
Det gamle Sonmarfé «^«ber og bet« Jtraft 
2)et w mig et beflemt at føtge meb* 
eigtHUb er viii, ^ Mm ébttf ^Ming 
3 Srtben ; fBue ftmt, M |^e eber an 
3 5Wgem 

Sue (tril tale)* ^ 

9a(natore (ftorr:) ØtiOel ®ttlle! jDi^n femmer* 

«^9or er min 9<^ntr? 

@igt>a(N Xf,, fxm gif tS €iamfir. 

^alnatofe. 3eg ^a))begtemefeet minSStøneAbeen9ang-- 
®tig ^am, fyih ^xlft fTaC fin SRoMrr, Srobert 
(Saaer I Sab mig bøe i {Xo. Z>en fom i StiKt 
JJiar e(|Tet mig, f)an tmnbre tatt6 btrfra. 
(iBne gaaer (fultenbe bort^ meb $<rnbcme ^r Øtnenr. OTe jtæw^ 
l>enief«Igeba»(l«mmeibeiibneilelBebrøoeIfe* CtfitiOe). 

Svenb (norrmerfig fSielvcnbe og (Iger meb fugte Offl;} 
SItlgit) mig, Sofierfaber! tit)i« bu (eoer 
Snbnu I Xiigit) ben aU for foage Øvenb I 

^aln åtett (roAer (am mat |tn WnbX 
€eit)2R(rnb fan feile, ©oenb! bet^armfeet; 
^t>or meget meer en Yngling ! 3tg tilgioer ^ 
2)tg 3fl^ min Øjro; 

@))enb. £)gMbbin^effigeZ)øbl 

2)in Soflerføn fPal vorbe iHtrb ftn Sober. 
aSob bine Senner fan jeg itCe ftribe! 
3oméborg t)tl tugte mig » men (ab ben bet ! Jpm t>rfe {!$ fom 9<tCnatoled 9ofhf • 

9afii(ieore(mrer fig 9>Iitbf(lig vmtobt/ jhaRrritneøriBciA^ 

Xxt SSttel SEaf! )D<v ftnmbt ben røbe Øfpsgel 
2>u ^ac ubvaff et 9Uttf n paa mit ®(ioIb. 

($a» folbec tilbage og bterj* SJtcoIat ^reberif ^cftcrin ©rttitbttoig* 

f øbt 1783 i Itbby t e^anJ^ 3>t tre ffrfle 6(9te» etc tdtue 
af (anl: 9?Ptbené SSptb^logi eSer @mbbiltefc6|nri% 1833. Wian Hn M twU, bet et et min ^^mftge trf fbr^be Yfo^ 
S^oiv eder foaUbe« at t^ofNIBlobeC af 9loyben« Jlafm)>er/ at br 
fpMittdUmte; t^i aSe^jlotietrt Jt^tibiiiter tan^, atltgefom bec 
fun J^attHTceteen »^elt mebtt)i{ettet 6(io(b| fsafebt^er egfaa 
C^ctftenbommena Jtarmpe»7anb ben 6ne{h/ bi^ ferfitneif 
Øubbomé^Wn P9 2t(beberre; men t>e( mtficbe jeg ret at' hmne 
tnbfEart|>e aSe mine Safere ben miertenbt« Ganb^b^ af;^ ni^el 
Jt «m pe^anbend jorbifTe SlebfMet tav (igefaa (angtfta at téti 
(pbeétøfe, fom'Sfreb^^SR^Slecne; faa imv U bog'Mfoc limftn* 
minbce tmnb))ircri9e, eHet minbre berettigebe til S&eiinbrtna og' 
fPaanfom fBebømmelfe i <n fpnbfg' ffierben* * tBtfi nof ^v bet 
naturligt, at |Ktatb^eb fhlbec tungeft at bont/ tiaav ^m Xt<Bf» 
ut m>9 laxif men bet et teg ligefaa natuefigt/ d M er ^t>ab 
9tm t^t aXfget af, og et (^tteb fSJtwt fattet ^ah frifleé tt( 
tfc miAMige/ og at (^i^em bev et fan (jøfte 9r }ø( n e r/ ff itfbe nøbfg 
roftflg- of; at^an- aUfrig^fbattg ben fKttp(igt!£et^r .vtC> trob» 430 9t %. B. QmMtoi^ 

at JtMrter^J&rfttfci tHHt SåmftoA fBsfbtt/ bn bog tr nigft 
bebtf enb (Beaten« GtU^cb/ og et)ec SKob«®tiønmette, ber bog 
Wfi n n» faawlU fom Sorcttobitflfm/ ja, tcobl aOe ;Di9bnmg« 
«^o«€ber^ baabe meb og ttbeti «^fe/ t»( orble fytu$ iio og 
jDaab/ tU Stetbmi Gnbe / ri bCot begeiftre Sf^alben, mm inb« 
togt be uffplbige SBjøm, og t»(M be elfFMrrbtge Jtt^mbet, faa 
be maoe nj9bt»etAtg opflamme xaUe Unger >®i)enbe, i ^t>em bet 
ligget SSptcen tU en baabfttCb fKatibboro/ og tabe olbttg bere^ 
9lanH iUn mifle beceé 9rtM bo< noget So(f/ ber enb fortjener 
fRot^n af en Oreen foa SRenneffebeben« Jtongeltge ^tam^SEcari 

Svm ^ci aSatt (<rre/ bebre enb b^btU, at (fielne meflem 
erbte, (øimobige t^ette, og ^jertetøfe/ grnmme Setter, eOer rafen« 
be fBenfirtfer; b^orttt Di faa\>el i d^orben« •^iporie fom fØ^tbet 
ba^ ben mifbligile Seiiigbeb/ og/ fom <rb(e JUrmpet« 3(fbm, 
ben b^Oigfie Soi))(igteIfé« 

fRU ^ nn fee SRobet og Ctprfrn f bere« naturlige eder 
b^riffi GfiOelfe, ba (Teer bet (igefaa gobt «eb at wm Sibne 
ti( en Zyif^Sergtning eQet en S3ape«Jtamp^ fom oeb at fee et 
8t(bt»6(ag meKem beSNlbe; t^il t>i'fée bemnnaturftg nrittcugtc 
( biit^ Okob^ ba beb9te,trt ftm meb (Sfter»3:aner at tofé beit 
Ølomerfre 8Iim«4i|lone; og t)U Di enbettg fee bem prifétig 
lnigtetOlenttefFe«Xanben«i^iOiennefFe:£ioet<3ienefiéit 
ba lunbe vi umuelig inifFe at inrre |Mie og baame paa nogen anben 
9(et af 3*eb, enb i bet biVi« af S^cm ombjftgebe {»orben, { be 
iUrmyerg SibesØtowv ber ide Mot frafttg biAQ> ti( at hinft 
ben Stomerffe 3nu, men ^at, lige ftben Solfe«S3anbangen, 
iienfpntig Mret 8)tenneffes3(anben< vpperfle Saoben^iDragere 
jfoa 3orben* 

3a^ (igefom bet et i !Dtamre4!ttttb/ unber 3(brabamé 3ett/ Di 
f!a((arreatKenbe4ytbe4tDet,ogi®rft{enlanbDiftnbeS&or« 
tet<etDef^ (bmbenaturaggefbatef^naar 3(anben etmebi^ 
fialebe« et bet i {Rorben Di finbe bet aanbige Jtempe^SiDf 
Sttgge paa bet foctb^ ^, tbi Jtampen »eb ben {^Denbe eStMii 
øg be bcttfénbe fBM^er^ [om vi De( maa talk, beo 9?atitc^U 9. 9. 9. CSnmbtotg« 431 

fcn fjiie, os fom becfbv f un (livet Uo^ig/ noat Jt^mpen feto vorbet 
CQfffté Dft Mt bctfor tnm Itnber, at6Da(b«Stf(<tf idOU 
faa (Ommbf lig 2>ec(taseire i9lorbnir tf)i naacSSøbtt ogeti^firii 
irobf^GtQimosSSøtøec for dtf ebbe 9leiitiefFe<eft), ba fiKrr« 
Hl be M^i^fiS tU Wttnnt^ttZmbmt ^atre; roen bet et ^i^ 
meetftMKbigt, at bet9lorb{freZ>cama«Sttg8e Htr), f»mbet ftg 
totbe,en£){yfattelfeof bet aanbige Jtempe<2iv6 Slttgge;t(^l 
Kgerom'bet Direr^ (^Dot ben ^at)be fim CSontget^ faa(ebci( fpaaet 
beto^ogfaaetanbetCebe<2>tamatiftZib^9tuni/enbb(t^ibi> 
tti optonbt paa 3otben{ Sa, StxiM Siffete begpnbe et 2)rantQtif! 
2ib6«9lum/ I^Doti SQalben iril opfatte ^ele bet Unit)etfa(»^t|lo< 
tiffe ^^eUe^eio, lige fra bete Sugge paa ^\>tt Hl bete itq)(fe« 
t iøm \ttt, og ()t)ort/'!nan tøt ^øbt, 9(otbene Sotf tlt(|. ide. 
Mot paa efpggctnee men poa imt$ eeueplabe^ btamatifC 
gientoge og fbtf (ate alle So^tnee flote 99ebttftet. ^a trit bet 
Utoe aabenbart fot al Skrben/ at bet t>at baabe TUnb og i^jette 
i be gamle Jtampet, (liønbt Jtfrnpe^aKren og &rxnUt ubtrpfba 
betee ^efb Jtonji, og jDtb^ptog øt betegSiiebom; t^ ba M 
aSan fet, be otøetlob bet (un til beteg |!lbtg^ &ftm@i^t at foto 
ffiønneog f»r(late St^t; fbtbt be fflbe bybt^ be ^aDbebeteg flote' 
Jttflrftet fot at ttuge bem til bet &tfftfU be fttnbe ubtette^ og fao^ 
lebeg fi^e et ix\>, bet Mt Umagen Mtbt 6t fotffote. So, bet f!al fil* 
iltlig feeg i 9lotben, (tMb vi bunfett fWe/.naat en boi^ulb .2>ag 
,(toneg af en gliben Xften^Sløbe/ at Jtlai^i^b og &vdn^th mobeg 
albtig faa pnbig paa Sotben, fom naåt (ifttlige, blomjhenbe {Bøtne« 
Sttn ftanbfe en bebaget &lbing/ bet meb et tbligt ®méC 
ooetfbtit et langt og befbortligt, tngentunbt fiiifttt, mn b^g 
otlig^ eebelt/ (taptgt og iielgiftenbe Stol 

jDe ^xhi^t Ul^åvbm^et i 13R{bbeta(betem 

IDir et, fbmDIan tNfib, tci fXtget ifftotben, og felt» i htttt 
4KeMif m !Bog«6ptog (!)Mi ellet Saten^T, eomff og 2>anfr), 432 9t. %. &. <9»ttibtt>iø. 

fuhn tt timfCHig tte %ah^, mm bn « (im -^iicte* 
9or^te( rnitafmbim, l^iber it (toriig fim ff tt9lorbiØ[2(aRb, 
ligcfom vor gomU Z^ bm i«c^ een Z^p, fFiønbt ben (Kttibc 
tcc SMUt, og bet (Aae !Raii Kort S)eb^ (Refrnnattoneii. fBi 
»ftoe berføc t«si(e, U bet gamle 92orben font en oonbig Cen? 
^^ ^Mri be yoCttffh ^iOentm, fi»m i bet ^(e SSorgei:^®Aii|| 
funbd; ftm ^xbt (ibt at betpbe, og be tre fiore UbDonbriiiger : ben 
Gotl^if(e,2CngeUCia4nr(eog9l.otmanntf(c,maaebftrag« 
ieé fom A(minb^ng9locbtf(e, frtinbtS3robecs^rt«n^an)ftret 
fra bet {Rige, bet btoo ttbgattgi«$u8ftf n. Ud vi nu oeeb, atiDan^ 
mavf tMr3(nge(sØa(brtrne6/ og9^orge*9lorm.annetntg 
ttbgangl^9>ttntt> er bet i((e minbiie (Sninb tH at tomft anbet, enb at 
eioerrigt»ar6ot^erneg>t^iMlerben®ot^ifIeUb»anbruigfaa 
gomroet fbr oé, eg bltv 9Iomenie/ fFiønbt i Srunben tMnoF/ 
faa féent be(tenbt> at ben iKe lobet fig faaUbe« ctHpfe fom be t» 
Xnbcf, menba.8ot(ernetetegenligerJt«m)^e«So(fet i!Rer> 
beo, maotte be bog bel i betfRutbfie ItgrpMfel gbe m@Mrm, 
fom aHocbeng anbce Sotl^ og at be iHrfelig fiar gioct be& er, 
UanbeXnbet^ atbéleg t>iftr IlMrbiSigeiBorgtenellerO for Imgt 
^n maotte Mrre forpurret* 

SOlflé Ubooitbttngef moae iri bemorfl iffe tcniCe og fom et 
Aiebaié Cfog, t^ be (lebce otte ti(.@9«»/ og dot fra S^rfl af 
Stftagg^Zog, ber fim eftir^nben antog ren oloorttgereS^raf« 
teer, og txurcbe> |oRi.itt.af bcit Xngel^Øaf^e og 9lonnannti?e fan 
fee, ^r i betSRinb^e et (eett2(ae^unbcebe. S>en3(nse[s 
@ac&(lfife begpnbcc nemlig før.iiRibten af bet S em te, og flutter 
(orfT i SRibten af bet <^ i e 1 1 e 3(arbunbrcbe, og ben SformanntØe 
iKtttr fhi @(itttti)igett af bet Sttenbe m Øtnmingcn af bet 
9Itenbe, naarSSan ifb, fom tiRanbog,.egm% ffol, tegner ^(e 
bet Xienbe/ og ^Mm af bet S(fti»te meb. (jDet er nemlig 
en beflanbig UboonbringA fun (lartfere-og ftjagere, ti( «£|aarbe« 
jrnttb«'2)øb 1042.) 

efter faobonne tre ^orebAnitiger, Imorbeb Stor nof tm Dibe, 
bet m bet ta|Feye^83(ib ber fiir«M^ er ^oetfen KgMategtm ' 9t. If. 6. ®nmbtt>(g. 433 

tVit ^at^ihm at uttbrt< ooer, mm at !Roc(en nosmjtnbe bers 
efter funht a a n b e ( i g foihmé til Xtaftn, bet maattt Wtan fcifle^ 
til at focfDargeji naar SRon t^eeb/ bec UiDec tHe Vanb of Aiøb/ 
^loot febt bet enb faCber, eOer^^por fttnt bet enb l^tM. 3 

^oanbeCig Sorfianb ^at>be t>iaBe tabt •^oDe bet/ ber et ubengme 
(alM ben fynberHfifle $art/ øg )»ote «^ot>eber tKK ubentonb^ 
fomxnet tit at flbbe paa fremmebe ^olfe, faa ber'funbe^ot>eb 
^ <^ierte (Uxi baacltg forliget; t^i otmaae ^itjfe/ at bf^rfen 
Dort vore S^re SRennefTe«$6bere, ?>er gjorbe reent {Borb, 1)m 
be fatft bem neb, ^Uer tf fe ^r ret SDtange af SBitingeme fjørt 
Jtonet n^eb bm, men ^ar giftet ffg, ^twr be fom ^9, og nifp^ 
ftrnbet be fremmebe Jtvmbec faa (etnerome til at fatte bere6 

^ 2(anb/ fom tU at forfiaae bere^ SRentng* S)et Untoerfa((^i(lo< 
Tiffe ®pfrg«maa( Mr altfaa: om be9lotbi(F^ «^0Mber ubentanb« 
eftec^aanben (unbe omf!abe be fremmebe perter, eOer om fRor* 
ben^ Hanb, fgt ben ubt^gnbrebe/ l^avbe gjort faa bpbt et Snb« 
tryf paa «^«rtertte ^r^iemme, at *^oi^berne igten paa en Wtaa^ 
be funbe vcft ub berafi men ^vUfen af Sercne ber enb ffuCbe 
fttt, inbfeer SRan (et, bet maatte ,bat)e Xib, og bet &ibfle 
tfcrr ninger faa Mentyrligt, at bet inaatte ttrfelig (fee/ fjørr bet 
funbe fpnel mue(tgt*> 

9ht ^r be^uagtet Siben t^tifi; at naat ialt fFa{ txrre, maa 
SHwx bog ^eOer en ZibUmg gaae mcb forlorent ^oi>eh, enb meb 
fortonnt •fjerte/ faa Slornen t)ibfie gobt (^t>ab. ^un gjorbe/ ba 
^un top^ttggebe eder flpnebe Dort 9gb rafti/ og Dar o« tngenlun« 
be gram, flmht ^un Urrbe oé at grorbe. 9ltt fan t)t nemlig *) Vt bet fmnffe JKfn i Atglanb et temmelfd .ttpoetifF, t^eeb Wlavi 
»el/ og bet et en gplbfg 9mnb/ Jfvi ^^tfitn, tttH aUt fm^ 
etorwnf er, allirfg b«r b I o m |l r e t ber effer nbptflet en ttlivaren* 
bcCmag, »en (Sngdff 4Ranben bat ogfaa floraøttg nbeUift ben 
fremmebe JMnbi fta fin 3bees^rebé,.i|lebenfor «t 'opbruge; 
^be lit bnv foa^bet et for en' (tor Seel t^né egen etplb. 

28 434 9^ 9« ®. (Sftttittots. . 

frt , at Séppm af ben gamfe Vf! Com meget (Ace tii Slyttt 
ubentanM/ ttib ben funbe goct (er (jemme, og bet foaM for 
o6^ fom for ^U !Rf)me|!e*®(ttsten; t\j\ ber be^j^bel baob^ 
fRocbiffe IBuer og Gppb« Stager, Ømbe«®iarcber, ^Canfe^Sfttf 
og (etmbe •^n, for cii Ttanbeti funbe fooe ftg en SSetben tgien, 
ég fbrftMtf ben boobe mob Oog og SSagog. SReb anbre £)cb: ben 
gamle So((e<Berben omfrtngSHibbelc^at^e t iMrfbrbtfdøet 
og'focttmt/ (^ maattf forgaoe, fftønbt 6(<rgtené timelige !Raa( 
iMr ingen(anbe ix^LOxt, og berfbr maatte ber fFabe6 en ny Solfts 
Cerben omfring be Storbtffe Banbe; men berttC ubfrvrDebe« en 
€oIh>iB(anbtng, og en {DIibbe(s2(tber, (twrt^ paa ben ene ®tbe' 
eammen^eengen meb Ctb^Ziben bevarebe«, og be ØlocbtfFe 
CStommer nboiKebeg tt( at forf!aae beii, men fbr^tnbcebeg bog 
fra 9t fcM bereg egenligs SibfTabg^sSib/ ffst ben funbe Mtoe 
tlnioerfai^iltociff. 

Sra bette ®tabe tor }eg fbrjKfre SteTeten, ber o^^^^^ 
foobant Syg oi»er aDttbbe(*2((beren/ otfRan maa fmileab^Soen« 
lyret om beng banb(øfe !D{ørte, og fftønbt Knffnetfen er (angt 
|ra 9i gløre UnberffgeCjén ot)er|IiObtg^ faa 'er bet bog firrfi ber* 
«eb, ben blit»er mueltg, x%\ SSan (eber f un flet, naar SRan \St 
t>eeb^ (iMb IDIan Uber om, og SSon l^or intet ®at>n af ^Mb 
9Rm finber, før fOton t)eeb, ^tKib bet fan bruge« tiL 

Oot^en, fom, efter en fort 6ø«9le{jé^ (anbebt fønbenfor 
D|ler«Søen, \fwt ^ng %t9Xihn og Slavnere bengang boebe, mb« 
tog «^olm«®aarb, og banebe fig meb ®tHrrbet 8e{ giennem 
ØlugUinb, neb tii bet Xfoi^ffe og ®brte •^at), fom aXan fhap 
feer(og3ornattbeg, noar SKan fun følger ^m, fom bet (ig 
bør, meb j^inene; men (Fiønbt be^ fyneg, fom ®ot^ ber b(e» 
en flor ^anb^Jtcabbe, fnart fortirret 1 3ta(ien ^ @))an ien, faa 
trbog felo bet tun j^iensSorbiinbetfe; t^i benye Jtrotfter og 
Øte t tt i n g e r m fpore i £anbene, be inbtog, ^opbt naturligi^ttg . iffe 
op af be gamle Orao^ mm fom meb bem ber ^Dbe bem. Der* 
for flal t»i feeOot^n gaae ^ 6øeg tgiin iBenebtg ogSenuo, 
fRaoeifom meb Øama cg Jtolumbu«, ^ bi Ifol ^e (Sot^eii 9t Sfv e. ®nmbttn*d» 435^ 

(aabet iDantee Otøfl og tStfeme om Cib^ ^t>i4 tri iKirS «ff 
(arre at førflaae SRtbbe(s2fCberfit«"93itl nof fan bet mangen 
@ang faCbe løanfteKgt, at f tenbe bet®ot^i|fe«^oDeb igien unbcr 
ben 9tomanfFe Jtappe, forbi bet tntM{(rt)0):be fammen mA be 
fremmebe Jtroppe, eller: forbi @ot^erne baabe opga)> beref SWo« 
berdsaSaaC og fprebte (tg i Sanbene, men ®agen 4t (ige ffKer, 
og fommer forDagen, naac t>t,fee t)t{!. 

2f n g e (^@ a c^f e rn e (ob flaae ab93ret(anb til, og bet ^o\)eb it 
gob^ at titnU, bee(« forbi bet vat faa jiort/ og^beel^ forbi bet 
t>{(be immer raabe felti , faa ber er bet Hart noP/ bet Dorbe iffe 
nb af ben ØaltjTe ^al^f men en Sing er albrig faa fienbettg/ 
ber (j9rer jo 41)tne tit at fee bm, og bet ;&me i ^t/ioehtt, faa bet 
tar intet Unber, vi miéftenbte t^or aanbeCige Sabér, og flog ^am 
, miber ^l^ret, faa bet b(et> vitterligt, at •^otiebet fab (øj{» 

9lormannen beeb ftg bebre faft, ^Dor ^dn Fom (^n, men 
^o(bt ftg bog iSran!r!g mefl for (tg. \t{v, faa 9lotmanbiet ec 
ftenbeiigt nof/ unbtagenpaa be npejTe^Xort, og i 6ng(anb t)eeb 
ti, at ^t>ab ber af Tfanb ei er Tfngul«; bet er %axA, og fe(D at b<tn et 
ben itore Jt o r é«$ a r e r, og 9{ibbeU7((berené {tore 91 o m a n*^ e ( t/ 
<^oiger2>an|fe;er temmelig bef lenbt ; mm ^vab \itt egenlig poa 
Xanbene €^rog til ffge, og ^Dab ^if!on|7 aSirfning \^axi% Ub« 
vanbringer ^ar %avx, ia<i!(it nbe og ^iemm^, bet teenter SSan 
bog enbnu f<rbt>an(tg fun (tbet i^a. 

Sfaatomge SRan nemlig feer meb Øaafes^Mne, ft^ne^ ^ax^ 
natttr(igt)ti<; at 3(anben6 Singer et af 9mne«Sieo og t^hx> 
berfor/ bet vax (un bomfforle 9rpg(e og fortorne Jtroppe, bec 
fom fra Slorben, og fff 2Ca nb i €Spb og aSefl/uel iffe af Kuften, 
' men bog a(t fom be (ærbe at tofe og f!rt\)e, og faa (omge pegtt 
!Dtan fuH fotgtMeé fot 06 paa %t ^t?ab bet tifee bet S^ob« 
fatte« (Bar bet imibUrtib mneligt, uben 2(anb/ at forflaae fig 
i^a aanbefige Stng, ba maatte vi faae {linene op, «eb at fee 
oé om ^er ^{rmme, i bet Zolvte og Xrettenbe ^acl)unbrebe; 
i^i ba ^a«be v\ ogfaa faoet] ^nnen ei btot bag iO^ret, men x^ 

28* 436 %%,'&, Onmbtoig. 

tgmOø i ^^ooabeiii og ititinvl Mnber ol tUSélanb/ ^Mttec 
iitlbjmmebe en ^i ^iflorifF^Zttt ratur fra btn ^nm ffttoberé* 
SRoaUt, eflK tUS>anniatf,^iior 6a^odaSog dTene fonibføtttc 
09 vifit ea CElaeriff ^<^nne(fc b<e et a%u, ba et bet 10 flat^ at 
CunbeSS^aetoa^fnneblotdiotCbetaRttafeUtveblide^oIbe 
^tMb Tfttsib og Jttaft ^t tHit tUbage, ba fftt(be m i bet Stottenbe 
og gerotettbe 2(ar(^nbtebe (oetten fattebeOSRage tU Xbfalon 
cOft 6apO/ ti( Øbette ellet etutiefam 

«^c 01 berintob o|»Cabte iGMne/ og teeb, at bet inboottfé UDenbe 
IDtk et 2((ittbeii felb, og bet tUfoatenbe SRunbttigt beto Sto^ 
nMtyf/ ba'fottutbte ot oO fTet ttee om, at 4>ifbrie^6(rcuetne 
iNkt famdbtge meb be ftbfle ebU Jtormpc t bot SHibhtisZlbn, 
Obn tettete/ ^øtbe fe(b tt( bet fibjh •^(te^Jtulb, fom, ba be ei 
léttget fUtibe ^olbe tb t &cbet> jlorbte bet til 3otbe i SBøgeme 
»eb en glimtenbe eug<S3egMge(re; (^i felo ® ubl £) tb et hm 
i SBogetne, og i bet SXinbfie fitnbobt poa ttofolbe tebet, faa 
bet iibbiKet Aibtig mete 2tb og ittaft jfoO et So(f, enb bet fieiM 
beipoa Sivet og ittaften i betg SSobetO^SPlaaL 92aat bi berfot 
fee, at 3o(ftnbetne vat be Snefh iSlotbeit/ font ttbttvtbe ffg 
l^tffiet om aattbeiige SEing yoa beteé SRobetO^SRaoI, og.fet at 
beteg S>tafit et bog (attet aanbelige Sig« Jttflet meb ubtunget 
Xtbeibe, ba finbet bi SSegtaoelfen ^ifinatutlig, og fim jDp< 
* ^belfen i»ibunbetlig. 

9laat bi imtblettib blot [«te at ftenbe SotfRel t>aa C tb og 
eCtifi/ fom paa S ib og 2)øb i 2(anbeng Setbcn, faa bt ittr 
(øge JBtoet fe(o i {Begetne, ^oot bi er viffe paa, bet iMe ftnbeO/ 
men føge tun Unbenetntng om, ^bab bet (eMbe ^0 Sotfattetcn, 
og i ben Sib M be(ttit)et, ba (an bi vonfFelig enteu tcmfe 
ettet taU fbt imt om ben Jtonfl, ^ootmeb Slanben bitftUg paa 
eniSDlaabe nattet Soben^ og fotplantet Jtunbffab om ftt £io 
mellem vibt ab|(ilbte So(( og SQber, og fan ba et nofTom globe 
oé ooet SBiogetne fta hit ZUr>U og Xtettenbe 2(at^nbtobe, nben 
^bilfe bet t>Ubi b«tet oO ummligt at gibt 9locbeag Kanb ftt 91. 9* Øp QitunbM^: . 437 

Cto^nbtrpV tgim, og (fflefaa miraefigt at fbrflaac eg ibctfettt 
' UM iitii» S&ani . 

2)etfoc (om bet otbrig faafnatt tgien Gtromge ^a ^jarniå 
t^rpe^ fi9t bet tonebt fra ben: 
^ S^tonbl ^Utge f^i S^ufommelfen« tnrlbigfle Ximftll 
øg bet gtentøb fra Sagag Rtngce &tiotb, faafnaxt Storbenf 
etaaU^n attet begpnbte at ti^t, og bet jTa( gienlpbe iDovti, 
og riflet i Satttas@teii( paa JtuOen, og ubcaabe« af bf rulbnbe, 
fBvlger, faalcmge bej: er CSpn og @agtt i (Rorben 1 

3a ^ Ian 2<rferett/ oeb ®tben at htt liOe pome Spfl^^^uug 
|KiaS9a(ftn9eb«^a(t(arna«/^t)or«^erobot^S3uggegi(Jom eti 
2tCte<S^or/ Ut beinrget af dep^vver, tænte f!g en @teens®tue faa 
Itor font ^ie S^Unb/ og ^øt berefter, roeb J^tUa til Ztnt, meb 
3e«®ierge iSl $&orge*affur, og bet brurenbe 9lorb«<^o til i&twt, 
ba faaer ^n e n SorejIilTing om bet Soto6faI(Ie htxi, at 91 or ben 
^ar en Sotoni af «^iflorie«&frtoere! 

®anbetig/ faa Koge Solf;; (om Zpbfleme; maae ffamme bem 
t)eb/ ^t be tff e enbnu ^ar t\inn^ iibfmbe^ (t)ab ber oar 91 o r b e n 6 
7(anb«'(SienbommeIigt', ba bet bog faa forfbarttg er ^ ttt 
S5ogd, at (Dlan et (et {Tot (unne fige, ^i»ab ber er.iatterftgii: entett 
at norgte/ ber t)ar 2(anb i gamle 9lor ben/ eOer at bet vat ^u 
(lo r ten« 2Canb> men tiSott itftsu^ maae ogfaa (Tamme og veb, 
at aSan maatte «rre 3«(anbff, og pat)e gamle 6emb«4B»ger, 
for at opbage, af b^b 2Canb bi er, og prife maae t)i ba Dot 
øoreSi^rfe, atØnorroeSorbre et ubjøanbrebe mebø^affpearg/ 
fom*fferobo't6mcb^omerg,eaeretfulgbe ben9lormannif!e 
&trjom, ^oortiC be bog ^rbe, men fatte f^ (un fap paa 3 g« 
(Bjerge t i ^otbs&øtn, for at mole i Xften-iKelo^mng, og t>ffre 
lo(b(inbtge 2Us@(uere af alt bet SSorrfoorrbige ber tilbtog ftø i 
ben 9{orbtiTe ^altxS^erben^ og at be et frM i^id, før \>i terbe^ 
at (Ttønne berpaa! 43a * ^ %. e. Qntnbtotg. 

Uagtet jeg Itgefaalibt tSal^alb fom nogenfltM tif poofage 

Ihig at focHart 3(It, men omCabec sierne SSiøntene ben Stabe, 

at ^pbage ^t^tt, fom unb^tt mig/ faa fan jeg bog fee, at ben 

bagttgeitamp, meb SoCb og Dprei^nrng i, aSat^M SSomge, 

tsbtrpffer ben befiunbige Jtamp mellem 2tt) og 2Døb i tN>c ®(argt, 

fsm falbet, meb be ®am(e/ men fiaoec npføbt op Igten theb 

be ttnge^ ben ®amme i Scunben; faatom^e be følgenbe eiorg« 

ter leDenbe minbe^ og tiUgne ftg be forbigangne, og benne 

feternge Jtainp ^ar jo enbog en t>t6 legemlig iKrMtgdeb, 

faalmge Sarbreneé {Ravne og SSebrtfter levenbe forplante ftg i Sot« 

, let og Øagnet; tM ^tl fortrornge be Stpeffe joieSfinig be tSlbre, og 

giør ^inanben faaoet Sivet fom Slangen fhibtge, men i^ei et (^iflortfF* 

poetifF JT^rmpe^Sotf jlaae b^ Satbne immer op igten, og fa m men« 

fmeCte inberligere, jo (orngere befcempe meb ^tnonbea, fom bet 

Sebber i Stfen: 

fBeb Xamp fbrUgeé 

2>e JKefh bebfl; 

og fom tri enbnn ffge, at !Ran veb at flaaté Mioer be (ebffe 

Senner, og fatber bet berfor, naar SRan gi«r f<rOee 6ag ^,at 

(laae ftg fammen/' 

®(iat t>{ nu tilborb« meb jDbin og ^né Steefiirr, ba fan 

vt ul frifte« tit at fmi(e (tbt ab ben brøie Slarffei^ettnfe og 

ben npmatfebe SDIjøb/ og®mag ftnbemneppe beri, men M 

poetifrog^tflori{T.€!anb^eb,t^iitij9bef, fom bogUgfaage^ 

ogtopif«, men fortoere« bog iffe, ogmtfier enb iWe £toet, nbtrpffer 

fo ^eeC trorffenbe ben ftj^elige Sorbinbelfe mellem aøe SSt« 

eebb^ og SS] ben .f>jertesS3Cobet etter SSinbe>eaften, tnbfagtt 

meb aSoberØrSRorlfen. fOlan fe^ nn Ief> at Skl^oM CiQofb'Slag cc 

^iflorien, og at (Sieben og^^iorten fom bibe afS^avn* 

funbig^ebe^Xroret er ^orptanteifen af be berømte 6(argtev, fom, 

naar ben (pffeé, f!tenfer <Sn^erierne SSjøb, men, noac ben 

miéC^ffe«, faa ®{orgtett vanarter, fVober funSStrømme titXf* 

grunben. Om Xroret Olafer ftal øoere bet famme fom £ft rab. % %. &. Ontnbtoig. | 439 

M^ jeg 91$, mtn flbm iMd fønke Dcb*e^ros hSbn tSrni 
bet feictØ^ SroE i j6foven, og Sltan tfttb moa tmfe fb m 
Apfi)«tt 9@tt«9>ott foran Sa(^, (an 89rm«rtfc(|cn li tHTct 
tttolfenu Xt mbfltg 6)»erb<té Syn ev Salbalb^ £9«, følger 
Af fid fttt>, ta bet ene ec Jtarm))e'2tt)eté Sortfdi^ttclfe meb «^e(tt» 
Sttnxingtr, bet (ajler @(anbe pqa ben 3otbtff e UbøbeCts^b/ fom^ 
faafnart 83rbrifteme øf^e/ blioer tt( en (ufttg 2>ifm og tom 
9{at>n(anbig^(b. 

2>og, ni niMe {ngntUtttbt ot^et SM^aM 2p« glenmieOaU 
^arb'é Sit)/ fom ittt blot benbagfigeZ)9|trn, meb fontt Otobeii 
^2>rt((es^ betegner, men fom iferr iibtr^nH tebaSøerne/ bet 
ftlMkSiiin fotDiin, mm&l ogSRjøb for aKeSn^etiec 
Z>(ife SRfer mm nemltg ingenUtnbe fartten i Jttaffe meb !Ra< 
bomebl/ t^i be er oOerammen Døttre af S^ht, ber tMn tm 
for jG^rnett/ eOet/ myt^ilE rettere: Obin meb aOe Zftt og 
Sn^erier er ben «&era({eg, meb ^«em 3tn^ fbtmttbbe -f^* 

jDer er nemlig i Sibené Søb mongeflagé 91 a t> n (u n b (g^e b 
•g3&tt(omme(fe fbr be Stetttge )Kuk forben/ eg mebeng (BroN 
(imt^Xartartt^ ogv6reg9lifl^iemog 9laflronb/ iibtrv((et( 
betonbeStygtt/ mebefter^GUrgtengXflTp eg Sorbonbetfei tibtsifU 
tn bet f»r!Rorben etenbomme(tge*^e((]em beeCe ben fitfbe OUmfet 
eg bcelg ben t om me Stavnfunbtg^eb/ men &iffi\m eg Bal^ 
nbtr9((e SSegge bet {»rifelige Gfter^aSerte, (oCbt i' Clyffttm og 
iKirmt i Sal^aft* 2)ette ommbte gor^otb meOem 6pben og 
gterben ffulbe mtnbre formibre enb fomøte U, t^i bet et {o 
(iDecfen noget fRpt, at ber føtge (olbe 9lartter poa tKirme iDagt 
nnberSimen/ etter at t^atne^asnbet iStorbenpege paat^atmt 
«^ier ter, og bet ligger beduben t Gagen«, i gSennelfetø Statut, at 
|o tarmereog tnbertigere !Dlan flutter ftg tttbet Slert^etenbe, 
belmittbceSiP^arSRinbet om betSorbigangne pg ^aabet 
em bet Ziilo mm e n be, faa bet erganife i fin aanbeltge og (jertelu 
j^DrbeR/atSBalbtttboterflraaUrSlpftum i famme (Brab, fom 
JDtpmpen^cmt fig owr3ba»ei(ett.eiw3ett«e«er£)bim 
9taat«g»eItttteg3^tt(omme(féera(beMbegrabet tiBøgrti |aa 440 91. %. 9. (Snmbtoig. 

funØbs^Dmie finoM poa be'(ec9mtt9tm)nf, ba et ber ^onifrii 
Zatiatut eBet Sta^nb; (9crfk» Cfpjlam- efiet 8M|a(b i J^ 
flotten, mm fttn ft flort i^tt^ieni/ e^i (et^e felt) {Ravnene ti 
meet pad &r6eme, ba Ifnt SRinbcC enbnu mmbtr i ^^ertet* 
eaoUm^t bertmob 2>ra|)eme ftinse tU be Sclbigef 3^fem< 
•meffe, 09 f6«rnene opmuntree tt( at Ugne be lierCige ^OEbrt/ 
faalomge et bet etSlpftum, men tun faQlflenge Suggerne gaoe 
i Zatt meb Jtcmpe^Stfen, forbi SRøbrene blufie i itu of Jtiorrs. 
Itg^fiC tetene, ^ ixtbe f&ane«2iien meb en KfrnMiZaatt, 
lun faaUmge frktnfe Salf^^M !Røet fDijøb fbt dn^rier, og 
fun faalftnge gtoe be (evenbe Jtiarttailinbet )kuk Sigtib6s6(etten, 
fom roHebe*^abbt]^g unlet 5tt)mbe<Jtaa6e ti( at befj^e bé <^ett» 
fobne^Sanb. £)g fee, benne itvinbettf og •flettet« begetfhebe 
tktliagtlfti «^e(tenef ®fi<rbne og SSebrtfcer, ben et bet, fom 
|ar givet bet 9lotbtfle Jt«mpes2iv fit eienbommeiige ^a%, ben 
fFabbeSaf^atb i TlriU^Ziben/ ben ^at baotet bet, faa bet ^ooet 
enbnu, ftigtåH bet raver, og foa i fRorben fan enbnu, eftet 
8imbu(«Stntet, veb ben 8ttlbfamniebe6 (Sal og 9iaaar«.^nietl 
{pb, aOe 6etet«SA^er« Jt^rmyet vaa$ne og fKfte <^Kgg meb Qn fQoxh^&amtaU meUcm Stobet^Jtonget« 

^ tie (Siflen og Stgurb. 
(Sif: Cverftrttelfai af @iionre'6tiirUføiL.eee 6tg« 3otC Saga.) 

5tong Gtfteif og itong ®tgnrb gtorfleretebe en Sinter begge SEo 
f>aa iDpIanbet, at fige, ^vet for fig, men nu traf bet {Tg engang, 
at be ihitbt tit &\ctft paa (Saarbe, fom (aae tat veb ^tnanben, og 
faa fpnbee fBimbeme, bet var bebfl at dave Um famlebe paa eet 
&teb, førf{ paa ben iSmi, og faa paa ben %tben6 (Snemarr(er» 

Z)et fTebte ba ogfaa, og ben fi^rfle ®ang vat Ik famtebe paa en 
af 6ifhn« ®aarbe, men bet vat ft>Uet ith gobt, faa om Tlfrenen, 
Oa man (om til £ti((e<1Borbet', fob olie Sot( og mootebe, og 9t If; 9» tSntnbbig. 441* 

Iitf(<te iRttp^ønmben jop: 3>ft ros ^»d 9i^^ jDcM dg fas^e ; 

^votfer fha- faufe/GoM 86ffi «^)H>r SRoti IrifM; (tt iØl, ^øm 

tft bos til {Boift«®(i( at gtøre tø (pjltg. Si ttiaae l^t^ tiosm 

tøtét H fom fat< ftfCte eto f S^Iff 09 btt mC Mé -fMbe (Kiffenbe, 

tft* btt ; 9met €Si9tttb, 09 )«aF 9(9^ tkg^ttbtl^n nm ot {f<Mfc 

tSttiMrnivti 9eVr<^9^®^^ d<ni|R MonlHi/fiial 2)11 fuh 

'^ fda^meg^ f»m 'Z>tt gibet/ inctt (db mtg ite for id«* fSe^gt ! ' 

• "^ Dlt4c^A<^ani$)ii(€!i|>Q9'i'2)rilfe»la^> Ue)^ Sijten \>ib, at 

itrage føget Wla^t, 09 bm f^mi^ieg i Zftm tvmbttftitt itioerfom* 

3ai^ fåiUtyin beqxM; ba ttgurb tai>, feg feic Hct, bet blit)et 

mig/ leø nidpa btpbe 3fen/ 09 jej) vil ba ^mmenfigne mig tvtib 

big, min fBrobet, og' fOt bet gøbfte gtjøtt ten !Bem«tfnmg, at bi 

er (ige ^t ^ ®traa og Yigemiimbi Slagt, ni er af Hge fornem 

^#gt^ tg i»3 \)eeb iffe mtere; enb tt txir (ige gobe i t»oc Dpr>ti^* 

Jtatt%tt ba iffe (^ufFé, ftnirébe ®igurb, at jeg funbe træffe big^ ' 
nagfet bH'tat et ^ee(t Var ft(bref 

So, fagbe Giflen, men {eg. ton ogfoa fyx^t, at naar of (egebe 
Dtogetr bet jlttibe ®mibig^eb ti() faa var bu ti(obere. 

3a, foarebe Gigutb, men fan bu f}\xfk, at naår bi bar ube 
at fbmmie, funbe ieg b99ge Mg, naar feg bilbe. 

3(1, fagbe (Sijlen/ men jeg (unbe bog foemme (ige faa (angt, 
09 bttfff (ige faa gobt fom bi^ og {eg funbe beéuben (øbe )Kia Gføt« 
ter, faii Sngen torbe tåffH meb mig, ibenjkb at bn banbfebe ))aa 
.3t^ fom en Jto paa en SBtnbel<Srappe« 

3a, fbarebe &igutb, men jeg tor bog fige, at btt er (aabe en 
nyttigere og en mere fprflelig JTonfi at funne gobt ^aanbtere en 
S&ne, Og ftiap fpombec bu min SSue, om bu faa enb brugte baabe 
«£Kmber 09 Sebber. 

3<l/ fagbe Gijlen, jeg er rigtig nof xth faa .jlorrf I at fpenbe 
fBuer fom bu, men rammer bog omtrent lige fha bift, ()bor jeg 
^fgte^^^ og (^bab &R$&ob angoaer, fom bog ogfaa altib ^ar vcrret 
^olbt for en gob 4^bet^, U et {eg big beri (angt oberfegen. 

3a, fagbe @igurb, men jeg beeb en anber(ebe#^or|fie(, om 
bet ederé er en i^bebfag, at ben ber fhl V9tt Xnbre^ £>bennanb, i 

440 9lé 9. e. Onmblvtd; 

iMiiflikAfKkm «»it4^øMH n.ffoc og ftecf ig tMtfnlipr i 
>mt ØciA, fvii^s og fmbeCig pM SSmcs, •m (ka fte ffa* 

fBell fogU 9iØtii# mm emtt^ift cc kog «b 2>age lige fte 
ftM; og H be^gftigert itidU^emoerfe poa m SRasb tmeaein'/SK» 
;(Mbi> eg bft »oa »øg Vf( ogfaa J^øf^iil iwj^^m, ^9 SDbui 
f^et, at fmiiNe So^Mtf^K Uting gokt 2>«ttkeii ft ifg tieonte 
:bin ipiffiic i .SovfynlHg^/ og jfg er ttffr^ |iwoai SMnt tt/ faa 
liybcc bm onNtMet (et foc mig/ enb foc 5«« 

3or fogbe Øtgttcb, bet fan giinio t9tt, af bu ^ tett flett 
Jteog^eooe, enb kg/ t^i kg ^ot Znbn at befUlf/ bet boc pgfoa 
Gynb at ffge Xnbet, enb at bu et fPaaeet gobt nol fb? 3ungo< 
fBaanb, mm berimob t>i( SDlange ^t, bu er iøe fynbeefig ttb^ 
ben, faa SRan ftal iHt ngne 9^tt, boob bn (ooers t^i bu fnodrr 
bem efter Stunben, bu er ^o|r og bet er ittfl i(b Xwgeligt. 

3^1/ fagbe Sijien, bet ^ac fine gobe (Srunbt/ t^i beeta ec bet 
min (vc^ Zanfe/ noac 9logen f ore^r^igec mig en C^^ at gtoe 
ben ^oab UbfUb ^ rajTer, ffimibt bet ftui ofte ffee, at naoc 
!Dtob|Kirten lommer ti(, maa SXan tdge fra og krgge tif, for et 
gtøre fBrgge Stet og 2tge» og beeid er bet ^Oer iffe O^tbont at kg 
looer SRcer enb kg (^n bofbe, forbi kg gierne tri^ at Ulk fFaf gaae 
forntiebe fra mig. dUité hinbe kg nemt fooe Solf til at (tnbe 
mig orbbolben nol: veb at giøre fom hu, og love olttb £>nbt. 

3^ ia, fagbe @tgurb, men bet figer bog TUk meb een SRnnb, 
at ben Uben(anbé«£Rcik/ kg giorbe, oar ai 9Stt tnrrb, pg unibler» 
tib fab bu ^er ^iemmt, fom bin S^beré )Daatter* 

3a, fagbe ®fien/ ber trpffcbe bu mig paa Splben; men maattt 
jeg nu biioe big @oar^O)ig, ^aobe kg Vppet Soifl fom en 2ogfe, 
og fanbt at (ige, fyncé mig, bu iMr fnorere bejleren/ fom jeg 
maattt ub^re ti( at fbmme fommefig affieb* 

2>u ^r bog oe{ fpnrgt, fagbe Qgurt^ at kg ^oAt i SSor« 
(anb'^) mangfplbig^ G(ag/ alle (éieirigib % ^nmbt i bem mong* . 9t» 9* G* ®cunM9{ø# 443 

fbMøt JHn^Mev fm Wim foae aOiig fDlagm ctt i Qtorgt. 3o 
gurme Se v<ite/ ieg gteflebe, be« ^øiert fiob jeg onfEctvet ^< 
Wni/ muten« bu ^at (nap mbiut raflet ^^jemfiBbnmgen af $@rmet 
(Si mfbtr ieg/ SScobeC/ big nogenfleb«, bec Jeg bcog ^ ben ^eUigc 
®raV/ og ^cKef ilh, ba Kg reifle \)ftere alt ub til Sotbata %i^ 
^t)or ^emn lob ftg bøbe; men ba jeg rt>«tnmebe bevover^ banbl 
Kg btg en Jtnube paa ett SSibie, fom flaaec paa ^ijttenog biee 
eftec ^tg ei^ttiv tf)i ben, ^agbe fcg^ bu jTuibe ld\t, min fdxoUts 
eHec ogfoa (K^ve Un ©fani/ fom becaf pfpbet^ .. * 

3a/ fi^be Siftni, libt ^ac jeg bog (^ fette berimob; t^ ul 
l^ar kS 1)9tt, Qt bu i»anbt. nogle Øe^pf i fcemmebe Kanbe; meii 
S<rbrene(anbet mece tii &aw Mr ^t^ab {eg imibUctib giorbe» 

3eg bpggebe Sif^i^d^fi^ oppt paa Saagen'^)! ^øc SaVig^Sott 
tunbe boe og n<rte (ig^ jeg bpggebe en ^ftfiegaacb, og gat> 9eagf 
tt( en Jttrfe bet, (loor. føc Dar faa gobt forn er ctenf «^ben|Iab« 
2>e Soit t)U bog tii »itnbe«, bet tmr en Jton^. (Eifien i 9{ocge. 

^a 2>ot)ce«Si4b/ '^i>0( SonbeMten gaaer til 2conb^iem; om« 
lom ber nogen øU imeØem/ og SRangt ftt et Jtn<r(, be feent for< 
Mibt, men nu ^t jeg bpgget et «^ibecge bec, og (agt Øobé bectlt^ 
faa.iMl fiol be Sleifenbe minbee, ber vat en itong Sijien i 9lorge» 
. SSeb 7i%hm9i**), ^voc bec før Mc Uføre og ingen *^t»n, f)M 
Slange libt Ctibbtub, men^nu ^ar jeg tnbrettet en ^avn meb et 
gobt S5ot»<rr(, iabet b9gge en 5ticfe, og ftben førget for, ber brom« 
M SSlué paa 9ielb«2inberne, ^It til bele SRiget« ®at)n« 

3 SSergen lob jeg, foruben Snif!eU*Jtirfen og fBtunhlifs 
5tlofler, bpgge @(ottetog 3(po{le(<Jttr!en, meb en 2rappe'®ang 
imellem, faa be følgenbe Jtonger i 9torge fFal bog no! ogfaa ^uffe 
mit ^aw* 

3eg ^ar fat ^«le«aSaprfet i Cinb^olm«*€funb *♦♦), og jég^ 
min SBrobecl ^ar (ørget foc;^ at ^oer SRanb i Sanbet fan ffee {Rets 
tbi jeg gat) SoDe, fom, naar be ovecf^olbeé, fangaune imb og Stige. 

«}^aagen fftlbeé to (lore Oet i Seitfloiben miber Qiorbbmb, 

meb bet berø mtefte ^ijre^^Ooer t 9)orge. 
**} 5(pfleii oeb 3n^ii>'(^ i XroNbbicm^*8iorbett. •»«) ubeQenbe. 444 9t« %. &. Qhrunttmg. 

(SnMii ^x ies ogfaa t^unbet Shrmtetonb tltbi^e, ef meb Jtriø 
ég Øvfttbflas/ men mf l> Jttost cg gdbe Otb« 

9Io t9ee5 jeg not, "ttt te XCtfammea Gmaotmg, men et bog 
iOe ganjTe ftffcr paa, at M er 9lorge« Self tt( mmbte @cion, enb 
•t bu, |Hia Sanben« Segne, flagtebe IKaamomb*) i aSorfanb, og 
ff iHebe tU «^(oebe. 

2>n pralet fagfen« ogfaa af aKe bine gbbe Oiemingef; tnen 
jeg ttr bog mene, tit '^ve fvrget (tge foa gobt fbc min Sicti veb 
be JtCofhe jeg ^ar fltfitet, fom bu for bin ueb ^iffegrimé^Sareen. 

iDu talte tnbettg om en Jtnubebu^atbunbetmtg, og ben baret 
jifg mig not fot at (øfe> men ^avbe jeg nu vittet, ba (unbe jeg 
gjort big en Jtnube, faa bn ffnfbe albrig meer blevet Jtonge itRorge, 
iengang bu fom ^jem og Cogbe meb ,et eenitgt ®Kb inb i min 
Sfdabe. 

9ht fl'wnnt goCt meb Sorflanb, om bu fiar noget fbrub for 
tntg, og ^eraf tære bine Jtammerjunfere, tft bet tør oel ogfaa finbe« 
8o(( i 9}orge, fom fan maale f?g meb beml 

. •^rmeb enbteO C^tolen, og bet i Srebe paa begge Gibet, 
og bet vat ingenlunbe ben enefte®ang bet vt^ (?g, at be toSBrøbte 
fpnbeO (^ver bebfi om fig felo/ og vifbe fee ^nanben over J^Miat 
men>bog t$b for Sliflen Tftting imeflem bem frebeltgt af* ®ot^m S5jon)ulf8 Xnhmft tif ©ancfongen t^robgar. 

(Zaget Mb af æjoionlfé Z^tavt. 2)ftte^rebigt er jFreoet, rimf« 
tigotié oeb Slår 700, påa 91ngel=^<brtjr/ umfl af boem« 3)et bleo 
forftr^ang ubgioet i ©runbrptoget af ZffoxUiin i ^jkben^avn 1815. 
©runbtoig nbj|aol820 en ban(f P»erf«ttelfe bcraf, jog fenere, igtor« 
beué gWpfboIogi 1832. ^ibc 193, taler ban om bctte Sigt« gsigtig« 
be^ fot 2)aomarfé, og i 9ilinrabe(ig^b ^de 9lorbeng ^tflottc og 
tift^ratnr p<iå fMgenbe Dtaabe:) *) S)laurer« 9l» 9* 0« ®nmb(t)iø» 4åS 

//CSom H 9ant bttpcta^ ot £)bm6*4(tet i in (av feet^ 
IH Dtl et foigte oort mHunbeifeltxrtbigc Jtatb fom 93aa^ns2)caø 
flere for ®tm(e/ betragter jeg ba ogfiaa (eljl ben flore men. 
tnbnu upaaflijninebe (Saoe, 9lornen fenbte oé ODer '^Ht, i 
{Bio)iuIfé'Z>rape, ber xth Uøt er SaurboersAranbretv b^^ormeb 
Xfa;S9rage gif tit Jff^xti, men inbpettec (S\aUax^øtmt i fig, og 
maattf (omme for Kpfet, før t>i (unbe opbagr&ammen^cngen i 
bet &rb«9{orbifte 2to, og* meb ^nbfigt jhirbe at fortfotttt og for« 
flare bet. 

^r er {Re ®tebet tU al fammenKgne bemte •^øipoetifTe 
6t^fobber6«Sife meb »oreS ben •hjemmegjorte, men te( til a't 
ttbtq^ffe mtn Sorunbrmg oper, at ben enbnif fpne^ ubefienbt { 

^ 92orben/ (t>or ben bog, feln for fBørtt/ a(t Urn^e Mt ttlgomges 
Ug, og tit at giore opmerffom paa l)w>xltM Sjot^ulf ^anu 

. ti at 1^1 fom •^eltett i }(ttguld (ifot, iftemmer ^nniArfé SRoeé, 
i Gbor meb Z^anftcten ^a^tloi i 9lormannen6 SRim^ 
itcønifer cg *^amUt $rtnb« af Danmart i 89egge« 2>rama/ 
ret fom tit SBebertag, forbi S)anmar( (ronebe ^fa^Srage, fom 
•^jame, for 9rebcgobd«S3tfen i (Xt •Bjarne er 3(fa«93rage« jor< 
btfie fRarni, feerSRan fhaj:, naarSRan blot Meb, at S& ror gen 
paa,7(ttge(;®ac^fifF er •fjerne paa 2>anPf, og (oitfen Sotft<rt» 
tig^eb for Z)a9mar(/ bet .enbtiii h i (Sngtanb/ motrfct fBtan 
ber, ide btotpaa Stavnene: 2)anmat(é^øi ogJDanmar« 
iQei æb 2onbon, men, efter min Crfaring/ paa atte Jtanter, 
^t Sréan (ommer.) 3a, naar 2(nflttt^ SEunge b<rrer o6 bet 
{btf .6agn om ®otbes^tten, (pem ben bue^oibe 2etre*Jtonge 
gat) SaberrJtplfet, prtdbe i @anfl og fbrmanebe tit Sbmyg^^eb, 
ba ^tt Itraatebe i ^^alten, fom ®eter«^err€ obet Xrotben ber 
(aflebe &m>n paa Saner og broC beoed «^€rte»SMob; naae bet. 
fEeer^ og bet er |lebr/ faafnart ii>i biane 4^ tit S9rot>u(f^ 
2>rapen, ba fon bi bog oel tMtxb, bet u Xanbené Øtemme, 
fom )»il, at^ oUe be.®tammer, Z>en var ooer, ffat flotte aa nbe« 
lig S^eb, og reKi l^inanben trofafi Jtempe^^oanb ot)er if>av 
og ®ttnb, fom Soft«93rjibrt i 9torben< Vanb^ ber att i Suggen 446 ^%.^» &vmtfMi. 

I i 

konbtbf IBbb/ ti( ^X flaac fom en SRuur m(A Settf^fRagt 09 
JtoCbfSKbb^ bet em ftt(e paa, attofsge 9R}øCner femten iKife 
anber SRulb/ 09 at (ordge $bun t laxdtx, faa Øubecne fotorl« 
bel, Xésaarb øbeé, 09 SBal^alb jiptter, 09 7(ffen Dt6ner, f^ 
€Seiren et t^unbet 09 Søbet fulbenbt ~ 3a, fbt ftn 2to og 
fbt f!t «&{ertesSa9 jtaaet ^t)et af 06/ fom^otf 09 fom Sn(e(t< 
fDiOnb, fun ^m til Stegnffab fom^ pt«\>et !Rpret, 09 ^a 
^\t Sa9«Sflrrf bet ei et minbte baattigt at fufFe, enb bet et 
fonnafter{9tati9ilIe fotegttbe ^éSlaab 09 fyint Z)omme; men 
fbt ben ](anb etbt U«7(anb fom t Stacfb 09 Saab befiorCet iA, 
fot ben fiaae »i ^inanben, fom S<rbrene6 7ftotn9et 09 be fom« 
mcnbe eiorgtetø Sotmpnbete, tXL Stegnffab, 09 Dee ben 9Ranb/ 
09 t)ee betSol^ bet toanffirgtet fra faabanne %c^tt, fom t>t be> 
i»iMt9 ^abe ^at>t/ vanfTorgter/ 09 befftommet bem, veb 9i x\%t 
fraben ftoCte/ ben ^rti9e/ ben ftffce Jt<rmpe<Sone tt( betffmnenbe 
aHaat, Ha ® traaUs Jtranbfen/ fom et !Dt e n n e f f e < S i t> e t e Soc^ 
Roring, i ben dnbbommedge €fi(Pe(fe bet foreft)Ort>ebe aOe 2fbel« 
%MtM^ ^rop^tet, 09 meb al btn løibunberitge Spbbe, bet 
fc(t» t Saab ^At aabenbatetl OtMn^en meb ^ibe «^at*> 
4^(te'3)lob i i3»tp{let, 
«^obe/ unbet bange Stuox, 
^(te<®temmen tcøftetl 
2)e(eten «f røben ®tt(b/ 
£>9 af gtønne ®(oi>e/ 
iZtttbe ffg en %enet ()ulb 
{Ru i SSjonmlf (ooe; 
,jDaneri ^rbe, 5Danet6 6Qo{b^ 
Z^toneten |nui ^tte^ ^) A0R9 i^robgot, (liil fanbfpnitgen JCong (Roe cflet i^rooi^ 
S^MHxA 600. eei 6. 394» , *H»fi,e, 9nmbh>id. 447 

eaat i ®ot^n, gim og 6o(b, 

2)anmartt gebe Sorttel 

Satter fy9it i^a wi Ub, 

ettengi^Keg fTg ti^be, 

Øinltge fra f^Un fM ' ^ 

XaCerne, man ^ørbe! 

Snt 4>9 trcrtt/ faa ^^nrntfyOb, 

jDaner« Jtongc^ni^ 

etinnmbi af r»ben Su(l^ 

Z)roniihi9n9 at flue; 

fBlibeltg dun bjrt: gob Sag! 

5&flrgrrét (itttt fipibtt/ 

gførft for ^: i *&eftt»eag^ 

«^m ^tut S6rm ffylbtt* 

{Rabin runbt, i Xonge-^^alb/ 
@t{ ben crbU Jtvinbe/ 
3CbeI6mftnb, i ®nefe«Xdr, 
Gfiornfeb ^un bertnbe. 
6nbe(ig font fb|{ og bebji 
jDron^tngen SorCtotve 
2i( at fianbe .^(ten n«rj{, 
Gom fom np^ til ^t; i ^ 
QSulbringprub ben {Rofen*Saanb 
Gtob fom 3(ftenrStøt|en, 
{Ratbe S3jo»u(f, Uib, i .^aanb 
83argeret meb fOtUittn, 
^ilfeb ®o(fKn^) bolb og (irag^ 
£)g/ meb ID^b fulbfrenge '*'*), •)Set taber flg Wé »eftemme/ (t^em SMgteren b^t ntfene meb Øo* 
tHeme, b«>^ ttnffrer tBionwlf vat: maafrec Snbbpggenie h« 
éotbbnb (eaffanb), eller Wanb, eOer IBom^oim, 

*0w<ict fntlbc 09 belevne* 418 9t. %. @. ÆlttmbtDia/ 

ZafM ®ttb: (uti fhae ben 2>ag, 
Gom f)Un ønffrb Cnnge; 
Saae for £)tne <^lkn gob, 
éom tU Solfr«S3<fate/ 
ttben Zvivl bog. (unbt IBob 
Snb paa borgen raabel 

2)«t Affmpeii t>ac t^in gramme, 
•^an Scrger tog i ^>aanb, 
2)a blufitb op I Slamroc 
^coié b/9U ^cW'TIaiibl 

2>ec S9iocott{f var, ^iti unge, 
Cg ^an.var 6ggt^iom6 ^øn, 
9ltt cørbe fym fin 2wtge, 
, «^an hab mtb Alang og SDøn ; 

- ^6t fprong, mib Jtcrmpe^S^lge, 
Seg tan(e(ø< om JBorb, 
6t otnr ^(Uen S9o(ge 
^or 3ntet (yib jeg feer: 

Zt fremme cbrre Stli'e, 
2>et var min Gjorl« ^ttroo, 
«^ot6 itu, ba paa XUje 
'2lt fynfe bleg og b(aal 

3eg l>fcr 2>aner< SBaanbe, 
<&\)i4 ri/ før noejle 2)ag 
SBtl Eitft jrg ttbaarbe, 
3 Si^nbfn6^a\9t)c«2:ag4 

S3rbrif^, til Xgten aRagé, 
a^Teb ftraft jeg virfe tTol, 
•^itf ei, fig mine vDage 
Sulbcnbe brat i ^oJJbl" 

&aa fra 2æben 6var ttbforr, 
(Sobt og mootte ^ue dL %. 6u (Srttnbh>%. ^ 

Oot(eirj^ttii|)mt fkn JD* > 

jDronnittgen {?§, tmbtr (Bitlb, •' 
Snibte im meb QUAe, 
Gattt ftg, faa tKnnci^ttlb, , ' 

•^ fin ^øt tU €Me. ; V 

Zttn ba fra &rteii fbli ' ' 
Jt«niq>es£)d> ^iftmanø^ . 
Ittiber ^ømioft gientob 
Ctareage^ieg 03 '6a9jyi , ., > y . ♦. 

IplKgt Jotfet »oc 09 fr<^ '" '" 

Snbttf ^tAanibctt 
So^é efter 9tat(t4BoV . . 
%QX(bt, bet t)a( foa Sibøv 
eom at fMobe brat: 
6o(ett rm tUtiaaatn, 
ttnbcr ^; ben forte Slot 
fRorrmebe ffg Conøeiv 
Aont/ til GQut for ^Mc en CWe^ 
Gfctbenbe meb Qlpaå^^^tm. 

fftUtt nu lig u^tt iwf, 
nObH^iai arbrpbe^ 

t^obgoc IQiQtouiif bA gob Stav : ' . ^, 
&b (tg faa fbrtpbe: 
ly Vtbdg tnebeng Gtnerb og 6Qo(b 
€5eto jeg ftinbe Icttt^ 
fitojen^ stof ^(i ^ulb ,e^ ^oO^ . . 
»nbte^eg ben USu, ; V \ 

€Som mt btg^^vem {eg betroer^^ ^^ ;,\; 
i^etteb, ti( i !Roi:øety. , , ^ . j 

9aa bit Vnfigt, ifm ))jt jDrb^ ^ . 
S)ane«Jtonge<!Borgen( * .^ 

Bogt mt (t»ab bn Iftt 1 So(b! 4f^ fff^ft^B. Ottnbttoig. 

Ofnn H NMn« Stott 
a>e big fom en <^ fM Mbl 
fpo^^ im^é Ttnbcf fooel 
€i(tppe( btt/ fom £)veis9Raab, . 
Sfttenbe fra iDyfbiv 
jDa er i mit tanfFe Sonb 
eotm bti( føm Svfieii!" 9Xiibfe«9^aIme tit @^tftf!^ntommen8 2it(tiibaat<< 
W 1826- 

jDjm ffønebe t>åi meb grpv »I feet, 
Vf Jj^M ti( or o))(imime$ 
Z>en U9\t paa «^im(eh/ itieet og meir^ ^ 
S>é aBe tiC 29(t og ftommel 
2>et fienbeg paå og, fom t^fefg Idgn^ ^ 
Ht Stotten ^un et nu omme! 

^ ITgtteée étunb; ben fDttbnatikZib, 
Bor ^e ^dn lob pg fobe, 
t>a ftoteb bet^oj) i iD(hr'|!ib^ ^ 
SKU betitgjb gRorgemStober 
t>a {pfet oftmtbt/^fom 2forbeng IBolb '' [^ 
en Ip^ne nbi og gløbé! 

Om ' lewnbe Ut\> ^t>ert treti Bfo», 
£)g t)ar foa (ært efhb eh;3:uri'gf, 
. Xk (unbe bc^ el (SuH tHiiåM £01^ 
SReb »«rbeiig fRø^ ttbfi«nge; ' 

S^i evig mi ^mnet'Stt>etg.29l, 
gor ®amU 0^ farf fbr tthgél' 

3(^ ^t)bé'enb ^aai irntt 9ttoa I Akmg, 
.^er Urt ubt Sljarf^g Bunje, ,J . 
©let tffe for og bin' aCa^e^éoiig ' .' "^ .» ^ 91. %. &i (SrunbhMg, 451 

Øpfmm tilgmm« M fitnbe, 

€>tm JOa^tn t^9v til, fot tj^ «9 Vi», 

fDteni cufln^ Zat (etmifibet 

8ot9i(m« bft er, nteb Itben tlRagt> 
3(t \)ille mob SBfers epfprtng^ 
8)tni j&men ec fntlb, ^an nader ftn Vgl, 
fRaar Smet |^am béc |Kia fBingi, 
Cg Sarfen ^un et in Itøe gfugl, 
Jtosi luftig i ef9 tø f^ingel 

SKcb Gitø og m(« !6nt6 ben ^bi Ha 
^tb(a\n fra ACtpj^e^Sittbe; 
ei moeff faa tpbt be fi9ftffe fmå, 
Z)ég rMe be fbrC bg riiAi, 
Cioa frybelig fnoe be |ig fti Ciig^ 
tp ttnbe^ U gttfnfie fitfbe I 

eaa tftfb bi (Sub, twr flfobet gcb, 
Com totten i tDtotgemSløbei 
Sot 2)agett/ ^ o#^^ 0}mRbe lob^ 
Sot .SiDet, M Øttb af Cfbe, < 

Sot 3(tt (^Mb |>aa $K«tf| { tttfbb Vtf«^ 
tkt gteeb ti( €Hr{9*8i9be! 

Gaolcenge vt fet ben gplbne (^(> 
jDg etoven et 9aitetg^«^aS)e, 
Z)a pUMtt tn aSdp 'i ititfe'Otbl, ' ^ 

Cg KiomfUt paa S«bre4 Otot>e^ 

SU gbrbelig gefi; meb <to og Syft/ 
SBI mittbelil 9(n(r^0ave! 

2>a tinbe bei og, font 9Mh fmoo, 
8ta Øine oé SEqotet ipjUbe, • 
Og tSorde i Stof be gt^ en Ko/ 
2>ett ^iget mob tpfetS Jttlbe, 
^n #iget i ton, fom •^eike«6ttf^ 
Vf aatfr, og bog enb filbet 

29» 462 ^* %' ®r (Skimbtoig. 

Com olbrig faa laii| n m^n 2)«^ 
^ % Kftett CC ]• i Skntfr 
e«a fyxr>€t bet t|^« pø €M»)frA««ea9^> 
6om ®ttb itbi Jttrfm tcrnbte: 
' Wltn immer bet bage« bog i^a Stv^ 
^MT {ymerne SBorgett tcnte! 

9ltt fastfUd frib, bit 94nbfeÆag, 
9(eb ettaakt i SttatM tm SKtibe! 
. ^^ 33me^ ttC ^rnn« Selbebag, 
em fB«(fm i (Sng ffcncti^ 
eoå ftpbelig (fg ben eibfte fnoe 
S>f wabn be gimtie £tiibel 

Cøm Onlb er ben oade ailorgen«lB(ttiriv 
9la«c I>ageii ^ffam af IDøbeT 
'2)og fi^fev o« egr mib 9iilb i 9ftwfik, 

eoa tmbte t nb moa bet matk 8S(i^ 
£e bUgnenbe Jtinbec glibe I 

eaa reifrin tU vort Scbce^&ml^ 
S)et ItggiMr li 2>åg i S>tM4 
Zkr #aiiber en SBocg/joa ynib og gronb*^)^ 
fReb Otmmen i gpfbne &ak, 
Qoa frybeiig bet, tU tDtg Zib^ . 
fiteb Sennet t £y« bt tolel •) Cola« SMgOKgt'lib. t^fcfiryM. åB3 fffW 1783 i «tff • t>tt «c( MlUf €M|lb <r tf »Ml: JMtei 
lir tf 2)taMifMftigix.f« (: «» £>m jDttmavftmie, og Slaget Mb 4>(nmM9|UM 
i TiavH 1500. 

<^Mb^« CScriVbar^^ »et oftt Uet» ti( Øntm^b, Sri^eMyftr 
Xterttg^b tU gtf^erlon^ og ^9tt)en^et tit %æhmH.With, 
Mit t^Mfjbtrfff I Se gamU 2)ltmdrfTere« 9{attonai(^iaftee(, Xf 
M(K uMl^ana be Su^tonnncnleder og be Sybct, ^vortHb bitte Spif 
bruge ubmerfete ftg. 2acvr(ig^b| ApbØE^b/ OobgfiMt Mie 
S)9bcf^ fbm mbog iDitmarfhmc« Sitnber tOUrgge bnm WUb eg 
ZoM^ff^b onfaaee (ro6 bem mmbrr fom Sorttenrfier, eiibSeig^ 
#g SUb^b fem 6hnib{<U SSrn, at foa ^rtige GgenPfaber iKnt 
Icbfc^ebe af Silb^b og ®nifoiii(^b; ot $roM^b/ Siah og So(b« 
|biiitrb# 4vet mob grtmmebf, iUt ^Ibteg for nogen flor fBcibe ; 
•t 8ø(r(fm af egen Xraft og eget S^ortb ofte ubartebe tit jDvetmob, 
^Zmix^ tit t^ttb Jtctgétpfis at SRitb^e^ d^ftergiben^ og fm 
betsgi Zy^ber tibet agtebe«: for faabanneSBeffpIbninger, fom 9togli 
bog ^avr oveibtevir^ (an «^i{lorien tffe frtfienbe 2>iteiatfreaie» én 
namifunbig Atjinifefrdvef fra bet femte^be TCar^unbctbe (rilbrer 
bem i (in Ztb fom fiort ^ ConnpefiarrCe, fmibtge og ^nrtige SoB^ 
Jpam tiUrgger bem fplob og @tnbbar^b I M (Stab s men ogfoa 
Omfom^eb/ )CroM^b og Sierrig^. ttbarm^tert^e eie be^ fftm 
ton/ og (iénbe et tit Gtaanfet; bereg J^V HuKtt enb Uti meb 
betel Sienberé 2)^, ^oil Stg be ei tilflebe $&egt(U)etfi> men bm* 
lerfte og fbt^ne« &e(t> beree Jh^tnbet ere grumme og btobgiettige 
fbm ttttff og bifbe 2>9t; be frpgte ei fot atfotge !D^bene t itrtg^ 
fort^ftfg veb at t^caa betrg jlagne Sitnber, ia nbrioc bereg 3nb« 
votbib ^te be bent omhitkg^yaa tange Gtemger, øg i»tlle'af bem 4$å «. VMbtåf. IMtnnrliemøammbi. 8M tMOtct imm fHflif Mor chn;, 
t tutt lfc P itw wi ^€f g» tttagf t gften og fbrtaltf om 2)itni«t» 
ffctu I ^^fUttoAs mm faact mcrfettgt' ttUt,^ Jtn^mi 1 2teft 
t4M m hm WUtH uMfk« 

CfoobbclkfhiMJDitmaffFcnit { btf ^It «ffOfect ogfPlymi 
tal 01 ^fttamt, fom bcttg Sieitfin^ pbb at fottte bmg tyte 
I it ftettt tpé, og betel gobe Cgeitflader i ^fpgge* Sott^iPotim« 
l>om|M MiegMffiil, fom ^e, meb (ige fOogt; og tU ^<* 6^ 
dooUa fat ^bct, faa ^Ibt ben »eb eyn SpngfeL Xaa bet ei 
fmiel^ at S>ttmatf|etiii i SDttbbeCalbetm tMtt et (oorbt, fhrtbtg^ 
oimrmobigi; fbrabom gntfemt og blobgittrigt go((; faa fat bet 
ogerbibreg, otSibetneg Bttfoor og gfoOmfg CSftbet bettgaagvatt 
^e( onberfebeg enb mt, og ^nbum imbfTolbe 9logM^ f iønbt tfli 
Vft) faa ffat bet et ^Ber gtemmeg: ot llocf Dober og taftn ofit 
Rgge dhumben lurt; at ffrt^^blaanb og StattonalfMelft ten nné 
meb 6to(t^ og Ovetmob ; ^ aSanbig^eb og SEaprec^^ ^kb fa» 
dmngrn brnfer, (et br^bet ub i (Snim^, og 6ttibbatbeb ube« 
JMgMyjl et fieiben; enbeltg at Gtmg^eb vel ofre filter tofiiii og 
ftbbeg for ttbaab, men lettdtg fpnfcr m Skbrfg^ og 6let^; 
ig at nben Jtro^ et ingen Yonb Z)vb/ fftønbt (tin ttbt nol otfbfebei^ 
men afbrfg bindet fbtagtelig. 2)itniatffetne base et ^oO^ fom bi 
albrig fenne ^f^gtt at a^tt, feb noar vi maae boble bed Kyber« 
Sleb ben fca be gamle Catfn att)ebe Sttaft, SRanbbom og 8rt|fb0» 
fiohrl^H/ bat M ^tm forenet OtorflfK^eb/ SRaabetlgbeb og Zm 
be(ig!)eb, (élo i Cdftanb og £)t)erflob. Slpe etiOt < JHorber, Øo« 
^te# tebrmaabe, fanbt (^g bem ingen Snbgang. Beb 3(rbetbfbms 
^ fbtttentf be 9tatureit6 Oavmilb^b. 3 JtpbfH^eb beooftbe bo 
footf (Mge Oermanemeg gobe Kpgte; faalebeg enbog, at berig 
J^ tU Uforbeligbeb flunbum ^MØtufoml^b. Xtgri^eb oggabrti 
lanb bar beieø ^tef!e JCtorrlig^b, bobler lun SEtorBeffnb; og at be 
oftere/ angrebne, tnrrgebe ben Stt^eb, be bet ilfe meb fWb fiflet 
bovbe tr^twtbet, enb uben Xnl^mng ongrebe %tbte, tN|ér.«^ifb« 
lien. tknm, bereg Zo^r^nM og SirbrelonbonMigbebg Gfei^ 
vtbner og |éto om fottete Kanb; og jDtcmar(hme ^ve tffc fdvnec ifM/ lom vpiviiiifvf jDffffo wnPfififftf . iMHiivii wif , vpii imivqsiq 
«t M«it (^tmMngfii om fa«toiiiii i ^i^ifb ^<|ti«r/ ler ttititMt 
lig gif fhi Cte«^ tU ei(«8t> Q^ I^MIMf ooglr bfttgM.trot »i»tt|B 
ffirns ^tHiffn Øfif cntoø ttf fmere 2ibtc n iMM%t^nt )Dmte 
Snii, øft €11 tffe (ibm SDlMdbf af titmatfl^i Sxmiitn, fam teelC 
tibfé at>a«t tnrnt tt(, Utlt tnteit tre M, vtttMt .fkerft oiti 9tt^ 
Irt« VimtmfniM^ 4t,^t>ør SeetofaiiM tf?e«^o§ MS i^Ib er 
K(M aitaat, l^er riffel «ø Øogii o^9orftii«V'o«i M* <MMnr t 
fiKdteie Zibtrv » 

flReget/ fa M IDtefle er nu anlerrebe« M Mtr 8o(f/en> tt 
tamfo Doge, og tun enMtr ^Spor ere titbage af bea firregtte (j^i 
raftvet og itbfii«rftnbe Somi/ bet giennem mange Xart^ttnbrebe 
bevarebe. fReget er fbranbret ttC bet bebre; -SMiriD^ og monbk^. 
CelvfoMfé ere We fNlotuibne; men ben gomlf €Strtbbar|eb/ Sta»i* 
|eb og (imm^b er for (mge fften iH^et Dor milbere ®#bir $ £>oe»^ 
mob, BMH^ og UiiprMgl^b for teeefurr^, <BobmAtg^ og« 
ZrofFob mob Jtonge og firBeO Seebretonb« Sten fbmben ben fiore Øatbe*) famfebeo tU betti fti« m- 
4Ner of to tnflnbe {Ribbere og XbefOnuenb meb bereo ^f8ftrU ogi 
2ienere of i^otfteen og S^Ranb, feft tuffitbe 3ober, SriTer og ^oU 
finere, af Xlmuen, førbeelte unber abfTiOige «9g|iebgm<rnb« Qium 
mmi Xbotf og iDtto af £)lbenborg> JtongenO %^tttn, emaiA uf 
•ce« Oeert, forte en 4^b af nogle tnfrnbc Splf^/i^oriblaabl 
mange XbeSge, fom ^aab om fbrt fB^tti i béc rig< iCMmafefFrv 
tolMr, og Aeiféreno gocbub ttfe (o(be tilbage; IbnmiOft (m^ 
ftogM Xngtvelfé) otte tuftnbe Sritniige, og nogfe^ infMbe Oeogik 
forlb. . <hi itrig«^, ber foalebel af be f e|ir regttH at fftm ub» •)2>tti (tore eSer faa falbte faf(l|P^®arbe oar en i bet 15. fVar« 
l^ttnbrebel f rigébiflotie berømt ^ejebær. 2)en ubgiorbe ffre til 
frrttirmbe'^aRb, of oOe mttltøe 9)arioner; ftioittrgeii fbretiebr, 
»algte be feto bere« ttaførere; be fhrebe til ^M, og nbmdvløbe 
fg «<l ^Umt^ og 9nmi^^, &l|{liii«|M^tros ta*'cttMk^|MCMt«ftNMlfnfm 
Éb nyufeci iB ftCl tii|hfef • Xfc Mi|htti tfcfbt Z)itiiiAs|Vni 
#liMt fiM Mwlmi og ømchmMøqi niiiMt tn^wi^ fMgfvnbt 
fMbmi^'tiaøi Xitttfr attoabrt Ubm eocrtbirog/ «c» km iMti 

fttåM ftit fettføc tal ^ilt |løvf ^9f btftgf ttt CMbtiv ftm iB 

S>MM tg CMsii WUmgt af Kbebn ttbm ^^antifP/ .yryMc meb 

Cnylto og ChOMUAct; 9logb UbfagAe af bntg M mge Ctei* 

wt. gtongf .fim cMog en ^ fknge nub Hg, fbr ffioM at ta« 

t i f it 1% fB^ttrt af If lif a ciimc u bf^ tflfigmA CSfgt og CSIgiiictiiigf/ 

fkpuietektatt^rmrtebf ffiittebcJtM. Cnvf^HtgaRmgbf 

SooiMgiit IMgo tptt ^WMif fttbitf bftefjcbf/ cnbcfC tonmNv fif 

01 fortfm bet wiitat SSpttt. CaatNbt gaorr cnbog bmo Oom 

wchø ot Mgfe af Attfifffciif og bt nid^tigt Kbttt^cftft/ f h i tttitf 

af MMift A«>t4iMifaigtt, aBtfcbf Mi gfiftfigt |>r«taMr og 

Jttofbtgobfcc imeUem fig, fgm be Miti at hmnt togt i Srflbbf (|^ 

MOr be nwb €Mfv foniine tilbage ttfZkmmaff ; og betfor t6Hfiiit 

IKfr^artcmebgiiflligeSSreMtter. S ei^^eii før ben frni 

Mjge Øoibe, pm (loM Sbqqm^ Xlle'fociieiitmefig fto(^ flaaer 

Sitgett 6tait becomt fw ^mte ArigOfynb«^; fltob og ffnm 

oes^b,. af Jteaqw^oibr, ifict en «^anitfl/ fom ffhmet »ftt af 

bet bfisle 9ulb, og beroort e» 9aittret(Rocte. JDet oor ^ 

|b«r ba iM.lm fU ^fUin og fanbt foa fbt en ^ nbmflit 

fK atnringe bet lUk tonb/ fbrttdleg at ^ A^orgt Jtongen: om 

XMtmoiflin wt bnnbetMib Jtbebet tB i^bnlen ?— mcbS^ifilMflg^ 

at naac|aiii(otlMibe fonmie ber, fhlbe JbongeniHt ^vgef«; 

ednm fioottbeo oac bet til %iféenbe, e^ ^^oitfKbtO OcW at 

be SitmariTec ei fliiOe mob^ en faoban Bilagt; men Oift gtoec 

Øeirrogé^ 

|>aa ben fnftfatto £|pg/ SOtonbagcn efter Babnfing 2>ag, ben 
ffffonbo gebmai^ roHebeben ^re Jj^ om Storgénr^ itft af ØteU 
bocy imob ^^mingfbbt, nnbec fcigerfl SRnfS øg 4Bfi^(OeOO lofm. XUjlvttfhns ØffiKfnuig MM tftfcfabt i SrtAøriF« !3rC|Afiti tto§ 
SuifCtt OCtnt tnib bcit fin^S^vb^ 9ttiif/ bft tøt^ibt tfttt 9M og 
fS^nt* jDen« %flMai tmr: Kost Mg, Øenbentimb, tm hmtnH 
fikrrbrh! (SBa^ M, fBiter, bf (Satbt bf fammt). ^lefl fUfgti 
Jtrigg^obfit 6f SanbfUfrt/ bfr^ faabfCfom fit IbeH af Oarbfm 
tatt Jtutt^llemtnsft/ SSrcbft, tøm ubfptffbf «^bfr, Tiit f»r «f 
Henf ai^ittf, naax man fhilbf bragf ovft Øva^rnf-i SVarfhtu 
Ølt^ttrtift,fluttfbf ^^m ^ribfanbt TlbtUn, {Rtbbftttf/ -^fttugnt 
•9 Jtons«!, fom bog, ba t)an fom ubf n fbc S&pf tt/ fM ^i9f bon* 
bet Petfe or^ bet ybfritg fleftf aSetn fin 9att af @h;ttft fntf« 
fmin JtHg^J^arrftt; mm ben flør^e 2>ff( fiilste ffttt. SMfibfl 
fom Zro6))Oflnf og Gbrbet i flor WlwsJ^i tn 2)ffl tomm#, fot 
at bortfim bet tagneSBpttf ; tn S>ff( beiittffibf mrb Jttigéfotnøbfns 
^fbet, tftmftlmibUt/ ^ribConbt enbog pfuflrbf Steberfceaturf, 
(veC ^at9bf mon fotgft for at i^tti |!g eftfr bf n t^Unbnf €Sf ter) og 
en fbr jDMfløbig^b af f oflfCtgt OoM og Øo^e, Ottlb og é^Iiv 
og ^ Sltgbomog Ct)frbaobig^b tromger tt(« 
. Soalebeg, t Jtamp mob ttt^etr, brog ^mm longfomt fkem 
faa ben fmaOe hibgravne Wlatftoel, ^im S^bfbCeet giP i 2>9nb og 
Sftbe ti( JhuTfg, <^flem fanf i m Sugen* Om ^Éftm tiifttn 
iNire (Sravene renfebf ; bet féie mtubbfr, oi^fht paa Seten og Am 
^i^tM, giorbe bftt norflen bmibM. 3 ^ormtnbf SRobDtnb fra 
StorbVf fi, og i ft Gmefog, bf r giorbf bf t umnitgt at fKf (m bt 
iNrrmePeOifQ^anbf/ txir ^^Often mfb tungf CWribr r^ffirt ftttå 
omtrtnt f n ^(b SBUxiU VBerebf gffnnembtobte, fHt)f af Jhifbf og 
tiorf fn ttbmattf bf af bft fbrte Sog mificbf Jtrtg«fb(Ff nf (^itrtefig, 
ftiwm man fttn l^abbf bunbf t (ibft mtrf f nb iamé$ tiC ^xth 
mmgfhbt, at bf fnort maottf fomme paa ^ftaSnnb. 2)e vort 
•eb iDnfeikb 2)ftveU«9Bfr{f s og pbibfflig øincbf man ben n9opfia* 
ffebe @fanbff; ber bf^rffcbe Stien/ og ^borfraSDctmarffeme fbtfi 
beg^tibtf en Ubenbf Sb af ftore og fmaa CtyWer/ fonr gtorbf 
fir^gtfftg Bttfttuig. * dt^Dftt ehxhf jlgtft mc^ ben teet flnttebe 
^, fom ttC mgfn CHbe funbf røre fTg, maam tamme; 2>it« 
macflecnf ^^tvbo wtb tfft mmbrf 9«rbtg^b ttib <^fHg^b. IbH 45« ' ^ CK^atoOe^ 

^Okm, sit to %ifircrt, kgie.af JtMiycjtomffi, fMliM ar 
biff4 ffrøi &9n, norfbn fbirtCrbe :DUaiarftm{f; mm tni eat 
fl(M, tnifftn af m XugCe^ og ba trof bm on^ fig ttttǤi tit 
Switii. Z>e AoiigeUge begfnbtf ot fort beteief|e op, tg (tUU bet 
»ob CSfoobféii; mmCStoan og Stegii gtocbe bet Mr9»ii ubragboit 
OaiHn« SMtroypct tog bo rU at Mr^ge btrol longi Cpyb oMt 
érobtm^ fol^ bnotnqNKi SBcttbe? og Stibk (btnitigifi og rabftC 
Com loalfbcf ovfu SDlen <^abit, u f imm ubbnbo Ar « b^ 
iCMgfc« mob 3lbni, Mrme (^ 6fa«bf(m, Øog frtt. 9hK <8raot 
og Diget mfbti bem ffia fog fort SRiUmvoffn^ at m opfKOif 
CXagocbeii tor omultg* 

Z>it beg^nbte «peCb og bm fynUgf ttotbm i AoKgml^Mrv fotto 
{Rob i Z>itmarfrenit/ ()Vtlbt eiib mttt 99thM ocb nt ta^Ki^ Vn« 
ffm. 9logtf giorbf ttbfalbi for at omdpcto Simbtn« 0(^ Sti 
lytfcbe« bem tKe ^aM; be fanbt aRobfianb, og oibffl folbt oib 
berc« eanbémornb« Uop()frIage ^Ptm fra Øf oabftn* SUm (om tit 
^{pi U oare fca 6ogmtS8i9f^cbeit* 9}tt bUt» be (ongeiignC^ 
ler beed. omfafbbe, beeCe fiprtebe i Orooetit, SottMrringm tiCtog. 
(fnt^ut i Aongen^ «^ inbfa^r/ at fun twb en t^^Rig 45ibeimbtiig 
f ttube Sienbrn ooecmanbel, og 4^st cebbc« af bene farlige €kU» 
Ung. Sot ben toae ^fanbfen, fom man ei tMibe eiCeip turbe flormel 
QkoM og iDtger inbfatte^ ben fniore Sei, mece liig et ttfm; 
gtagt fyntea umulige «^itna SRomgbe Ueo bene ttnbcrgai«. 
Oarben føgtt ba af ai SSogt at hmmt ot)er Ørooene/ fM? at om« 
gaae @^(anbfen. !Ren SDitmarfhmo merlebr bit ; og nu bcit bo 
meb. berig (^u Gtprfe, fFtfnbe 6tn tre etter fice ^nbrebe mob bt 
mange Xuffnbe, ub af ®(anbfen, og giofb^ Vngreb, fofu af 
SBo(f Sfebmnb, ber, feto i Øyibfen, ifflr oy^ at fM» fKob t 
goilrne. 

aCofpert mobte be Jtongeltge beip/ faamangt f»m foa bot fnewt 
9tmn (unbe Commi i Sigtning« So Oangi floge be Sienbeme tiU 
boge; mm tribci Okng fomlibt, giorbi bifie Xngrib meb it Kofrri^ 
M 3nut bmbe mobfbae, imbcr ttoptiM«t^ orbfom^ Cfcq, og %rMmté^ 459 

;5onUnl SSangevott bMpfj^McbC/ faflibe fra ftg «&acnt|t {^iebn' 
pg^^w^t Siuibunfl, ^g fpran^ foaleM/ tfb •^irlp af brre« lang^ 
Gpvingc^off fr (migcii frrm JOg tiibag« ot^er (Sxmw. SRrb frvg^' 
tilig Stptle og 8et^ bn^te, te @ppbet mob ^oittxu af ®arben^ 
fom piDfroeiK/ i tung Stufbiiiig/ (oengenbe i iDyiib og aSubbcr^ 
oveoHTftrbe af ®tocm og Snee, (nop fun]|e t^o bf m, og faoli« 
Ut i fim^uUtal ftøbte« neb i ®raotne, 

. Øørgeti &(en(^ i itampen (igefoa topper, (om tUfom over* 
mobig, (o(bt ftg manbigt, ^oor Striben oat (larprfl og oooebe ZH 
ffc ot-^pmuntte fft 8oU tit SRobflanb o^ rebbe (Sarbene 3@re. 
«^ Dqr til ^e|}, i foorc Stuftoln^ tenif((rbt fra «&ooeb tit Sob. 
l^tJocttfrOe«/ at en ftox og flctcf JDitmarfTeo 9{eimer fra SSi^ 
met^ebt/ gt( i Aomp meb Sberflett, og {Ifbte fit Sppb meb faabati 
fDtagt i ()ati« tpffe «£^arnifT/ at ben Irummebe®pib6 Met> ^ngen? 
U, i ?>anbretet, (ooroeb fyan flpctebe meb; i^eflen. Zo anbre iDtt« 
maoftere (om til ^itlj^i meb Sppbet traf be ben 9<^xU X«mpe af 
^e^9f^ m«gtebe bog neppe at faoe flaget ^am, Gm fAtte i)ani 
^eUebatbeii paa SBrpfletr fprang op paa J)am, og fi( ^m faaUbei 
gienaemboret; (uorpaa be oBe tre fiprtebe jDber^n meb «^ejl o$ 
eobelen neb t Graden, SReb (^am falbt ®arben« Wloh, og frpgtet 
(ig «oC|ébe %oxtn. jDitmarffeme, {om vorebe paa2)igeme i 92^rre* 
gXelborp eogtt/ aabnebe ®(ttferne/ faafnart be før{{e 6(ub fra 
Gfonbfen gat) bem St>gm SReb (Rorboeflotnb tar SBan^et jlegit 
meget f^øit, og (kiommebe nu faa ootbfomt ooer, at tnben fjoti 
Sib ffilatfer og Qtau oare i eet/ Sanbet f^tl •oeffoøn^mci, int^ 
e;por af aSei, og SobforØe (un for be lanbfpnbige JDitmarfTere* . 
&tat betog nu (Sarben, og ^n ^(e Jj^ J^'m, i'ibtil <uu 
féete foeuooennnbeltg^ vatt be forfie, fom Mnbte (ig paa$(ug( 
og gaoe fiefenet til ben jøt^tige ^, (oig SRaol nu iffc hrngere 
iM^ at fhibe og tMrrge (tg, men at fipe uben Sorf^r. Slaget oor 
tabt, i ^oilht ben focenebe •^f i be fammenfoome Gtementer, i 
beno t^n aXomgbe, i ben u^lbtgPe Gtitting, ^aobe Sienbet at 460 tf* 9tolibc(^i 

lehrmpf, mt/t fvn/M^nk enb m 4^Miiiib(b''IDiiii^^ ^ 
flRct^ mootti fyiM 8ta|M. Itt iScPoM^^b tm tøttr; te 
Jt»«|tef, jMb Mfc éienbnt funbe Mt tttinteestorf; øMMc flhøfi 
yoa at fist IDøben i unyttig Ølusti t^ frfv { Stegt w mfft 
Øtcbntitf at fltibc* tt(t f»r tnrng imt fem IH tet im ri fngaai 
•ar Kenbelig; i 2)^^ oabncbe OcoMie ff^ 'fifl fom hrabtofc 
CmiIø f»t te Stygtmte; JMae^rcfti« fumnenyrtflUe Otiiiiig 
giofbe bet ttmtiligt at^bttNrgc fig mtb negtn ^^b^b ; mbefig bog 
^m boibt atytteriet; og SrogMgamt, be fbfb fMlabtt af bmg 
JtifcffMribf^ 9obe, iHg en nbiiHrgelig Bognbotg, fiPt i Z)^brt, 
Sortvtolet Mt ba ^^orml fforfatning: for (Ig bc rafenbe Dttmori 
frrr, fbm ibdigvcb nyt SSSeb, enbog af tMrbn«be Jttriaber, féc^ 
fttrtlrbté; nuibt om bet ffgcnbe Sonb; bog t)eb bm encfb Qbvci 
åfStmtti og attittg tabt, (tge til SortvMeiifné giob» 

3 faabanSEUftanV; baOatben trarffagen, |p(ittit tOnpetafflnff, 
anfUbt 2)ttmatittnif be ømrfge SebfoCf meb lige 8ta|cti« 8hb> 
(lanb Mr neppe tomKrig; t^t øl Jttafr tnrr t»eget for tSk^tau 
!Rrbet(aget b(et» atmmbettgt; og en flor 2)ee( af ben^ fom mbgS 
JDitmarlfeniel ®Mrb, fanbt bereO Ota« i Baabe^ eSer tryfCfbtf 
til 3btlbt og ntbttaabtfO paa Stegtm. Stytterae uace ttfbage. Øoci 
gfeve« ^vbe be øreebt åt femme gobfolftt til «^ie(p, b^brebe af 
gtorngben/ Orat^ne/ Sanbfloben* S&rppett mobtoge be ben inb« 
fiyrtenbe Sienbe/ fom fra to Skibet angreb ; men fort og nben Btrf« 
ning »ar bereé SKobflanb, 2r<engfe(en vat foa fior, fortit af 998* 
tenbe, bagtit af Zroøyognene, at Stytteme txva et fWrtt Cyttt 
for gtenbenO Gpyb. Sttmarf!eme fjogte i IBegynbeffint t(arr at 
faare «{)e{lene; og otwraCt (ørte man bif fllaab: itaær ^ftm og 
(faaner Jtarfonl' — ^tnifct bog BegtrrHgbeb efter 999tte, baCetcm 
et l^mgere tnir wM, foranbrebe tU: (låner ilarlen og Øhianer 4^ 
|hn ! — 2)e iN^ Gfub og&tit faarebe<^e, fom tffe mere (iHhibe 
S»t(en^ bragte enb {tom Sorberroelfe om {Rytterhoben, i bet be 
omfaflebe og fenbertroobte SotCene, fplitt^ ffUMtxm, og |obeMil fifrtibf bent i 9f««nie. 3Da ^H fr« aOe 6ttft ynMgr CMg af 
2>øtiAf; eaac^ oft af bent/ ^om øme^ brn «t||i 2>«b; ^^ 

fb|t ttfiittbefisf. !Ro^t af fR^ttnne i be f»mfb dUrffirt |M(b 
fl{, veb at fortte oi»#t Orowre; ø))f^1bee mcb tig; (aa og mbctl 
af bf bagefk; |^^at.Jbane.(tg^S^i (peiihttn^pnifl9itfbeZrogMgm> 
^mb 9tifborpg lécfietntng, eftic 9lbg(fltoH«lting, font bm 
lM4f#.i 4)Mb(f|éiinbf9fiidtongni og ^^mngfnkcii^ tfbm 

l3r«tjKnK( iM^fMinargfigiti^^fbae^fHittiCogoM^ 
«f«lf9Nlb^.t 9Rt(a. fM riRgf, at aOetif btbbfogci^ibi^fimf 
Milrtll ftWW gim<»ww 8?<«»t»»<b tgotig> <^|igcii.oacoiDt»i 
MMufefm |H%f»r«i9bcibi o^^fr^ 
to/.t(b«pnil^ »olpfabffii., ft^t Sa^bfKé %fbb ftabitf; at |t 

.akMPfno oyfitgt; SRvfir fNTfMviff akgiMi ^ jt^ 
JbwRiltffrivtiiitf (B^ imiltani.fM;! ^ t^Dt tuftebt og firt tut 
pi*o flaiib jgin ISi^ib ttmaligi. og tlbm om, at tnoii ^ 
9MN ol.Mge it %wd\i$f fm t¥^ Ofbtfl^^b.og CMftiobr 
ttefim Vk bec^ tenfittniijginr (d af ^^orcttii ^tycfr, om 
IfMH tttfhibe 8latib> ben minbfb iDeef totn tilbogi« ^^.xsm 
l^fmfiWMm, mb 9log{t Difto fsitte ^mteti tnfinb^ a»an^ 
éuitmfOitt nic^^Ntfi(IW|u»dlct)etirii^ 
tMi^.#g JM^ in(;mibfCtM^ ' J . •; Vi" ■ "fciii^ 


tø ' 

4^ j 6 V t et rt t ^ ^.« tt*;\ 

^mnnatfl 4Dfr ^tt^ «e fia yiibRii; Matsti fM(0^[t-»^H 
ot Stan, Mb i ZMlmie «t gotdt ^Aas^ WhiM ØptMMb, 
Qlbris itin^M om tttl^tn viXbfM^ 9t(ftiftlégfMti^r ft 'l^nt« 
fffe véb 1108^ 9otHfi«(i» At tMrte^^fcfbbev K •^•brj^Mril^ 
fhrftt Af eit tebis-etttilbirøfti teeti ffkMté'M* ^' éfUfMå 
foiaftSi af »et f^nMibi v^« 'CXMtttiie m^^Mé '#« fiMH 
»afltme ^kd 6s"Mtte/' égVOfik afhtiMié. , 9ii||tt - -frM 
«»Mrntrr> In^ht ^U^'^tt mét'^Mi 3MAbiy(t|iniMp. 
éfin>rm («tksf ttfe t^ittt (((M IP^'^RHbi^ss^l'^ Mtt f|^ 
fbm ft imMe 4^sn, oih be fwaftoé IBI^c. flMlfttt fl^ 
fl§ tfif itcb* i' {ftttnnttitbe %oifttf fitttttttn t^d "6j| iilMk Jtli^ 
tn*y htfii gffbe fifllé cg i((t«« ^ MieBrni C$b tg Jlml/ 4lMr 
gtait fra Ut tetKge SptnDl ftWb''fHrft oM tB QØnV, tak 
Wtøn i %9tfMnim Itot at ^ |Mi<r^ m %ltb, tttmtHt^ 
m OMttrt^ifr ftg ém, <tt Stan tnt er )Ma ^ fiflhtåifb} |te 
tlgnenbe ^g né; teffitistrt mef^ éttnt tt\é '^åtkmn BtSt^ 
feife. IRen io tongere SJtan ntttmfmer'^iitV/ lf: iåmk f^fli m 
Uh Sgneti: DaCene Mtoe b^bere; iBaffcrne brattere; 6Cot)en« 
fee orlbte og meee affalbige ubi mangt jlogroet Jti«t| mosigeii 
meb fort Syng beMpet 3orb<ilie< (fort Cutu paa U (øttyggcbe 
Vgre — Zit bibner om ringere 6tt(tur og mtnbre Cefblfnmg. 
ØmaOe Seie meb b^be ^ulfpor og M^SBatfer t Sttbteii ^ 
tybe paa minbre S^e( eg Gamtoer^ mellem Øeboetne. jCHI« 
fro Saaninger Mcbe mob SSefkn oTt ITettere og fettert, tawre 
og lavere, fbm om be buCMe fig for ee^emrtnben« vofbfbnMio VnflK. (fgefø^ *^bernt Hfee (vppid^ ^ ]|liøm; Mtor Jtfi« 
frtvOglBfCt ftmt c^j ((tmg^re fVd ^tnaftben. Ceb daftcbent 
frft !Bfan lf^ebrtfbr ^dr^fe tbttr 5l»w|laffe; Iflrtek fbr Ifnigti 
Vver^'Jtaafigaarbl. ^ot^'tvtt^groite fBiofrr/ ff)i»be<(øft 09 j^ 
fett btf^anUebf; (tge o«r al '^et et ttof af Um* Sntet Sfatfr 
^gn, ingen ^iUpiantnln^ gi^t hiére ØfiorC niellem fDtohb o^ 
9^anft; ffi}an (Fhil^troe, at ^(tenbnu vat t gfaDeøfFab; 9laact 
9tan 'omfibft Stpdningm af 'SMtanb, ttbbtebét' j7g fix t^tt U 
t^ph/^frdb« 4^i^t; r ^øtfhringm B^tøfbé nteb ®ta)>M^/ f)^<^ 
"Jtntfii'bai ^dJft /aftager, t«a «t SKan meb Stlnfttfgl^ Ion fort 
tMié,:ivUn\tlf Cuiitnxni åiHili ttrfbrn W>itét o|)byt!ci: 
totnnr ^irU tonbrpg fi^t^i|iillet ^an fTg; iffe ibtn'^^nnb, ft 
l^of torter bit f^rfl« af j^vrn^ett/ bet ((mi' tHtpW Uttinbtfli 
op af'i>at)ét og Ddltenbl b^ tt( tegge Gibet; ^oirba bé netinil» 
tmtf ' (éj9tg»t fammenffpKebe^ fSaffet; og ubbutebe patt. ^ 
if^^fbm, ^'af Unnt fi^n^flftte ftnbe« bog ^i(l og ^et noget fert> 
^ttet tgettat, bet fét Sjlibfa^nbe fon tjene (Itebetfot (Sompoiåi 
1^ Stdrenteir Jtionet fte'adeti^iebe ntobi(&jlen. ^oteeflen øinet 
VSian pbia U fbte 2pngb«tftt tvin ttbet (Stiønt: en' ttiMtf^xm 
lier, lOrt m ung S9<>becefp^-fom^ !9{ah bia meb ^otunbthtg ab^ 
rpi»tgétr (vot ett ba lotftmen ^r?, ijdUt en'tsirt, ellet Vi 
^Imhfm ^U% ba forfptibe ingen dnge, ingen fdufP bene fRttt^ 
iftteffe^ b^bt nebe metttfitt ix^nlM iCatttt fnoet bén ftg tgniii 
ti 'imb en ^att, fon< oml ben fh^nbte |Tg ub ayf/nttn. ' "' 
^ ' tivet'en fa^^n IBitr utb tti Jfmuf '^^løjlbag et tthgt beti 
tebr 8^enne(fk Vnimob en (iben Stugmatf; font ben' fleme: 
6iie' ^Me opb^tfet Mb åt btornbe ben af)!t4rirebe Gfdtpt til 
Xffe: 4^an fiO) meb Sf^mtlie bat jujt ifortb me^ (ti aftnere ben; 
tASII^teten rtftftnebe ffg og fptitgte !Dei til^^ettegodrbeh "Vnl* 
biet«/ Cftek attBottben fi^rfl ^axlU gjengforlbet ®pi^g«maa(et 
iM^ it dnbeff Aemdg ^^ot benfkeifenbe fom firat fbttaUe ^aii 
benne /^babjfan aOétebé bibfie/ at J)an' bac' tebet b{rb,;(a(bte 
ténffåå a en^lHreiig, tom fatte QTegene fdntmen/ og SefaUbr 
(am; åt btfe ben gremmebe paa tctté tSet. SRcn enbntt føtenb' 464 sP^^ »(K^- ^ 

Scftigm M» ^Pn^ ^ ^^ i^* '^^ triiPe pi ^ 
jE^yii, lém ^/ eii Sb ttlbcøfl ftg raai)e( St^ttmtiS fm *^< 
Ibdmil ^C< SptiMrdfomtc^/ &pyt fra ^ »rantikSyiigbaCb 
|ter (fgt mb mob benv mct GtQcmeiU Sart# ea S^jøtt mA m 
IRm* jKUi Otpfttn. Skant — en ^øi^ f^r tXaåb, bcimfMC 
(vtt 2o| tU Zaa — fob inbcfirmt mcUi m Jtron^i^rttiié SEoHn^ 
^oUb bm boMe taftet tilbaøe b^ab Sljiflgfn;, font bUfc 3)9r 
lifif^ noos be ret bole nb. Sen f(K((»mnie Slptt« ^osbe fuå^ 
l^altsMi tabe4^attfQ «eb betteØUbc; tbt fyM,i90» focte^^oor 
|W tes «b frft Ni^ 99^/ f<^^ aXonfcn yaa en rjiaBoypcmilc 
^ft <&an« 4>aanb tm i beponbig SBet^orgetfe, foc at ^ugge 
«i Anto i 4j|pcten< 9la(fe; mett benoeé vobromnic^€^pcn| 
(inbi^ ^ i ^t ^^<^ ^ ^ioetecibbecen fom n« tiof tk 
te focbonfebeZUffuete —f^r>tltit ittt MPebe (mge ~ bM bA« 
finM af JBonbea; tbi benne toobte: ^jicU SSabét b^c tif 
Zhi^t'' f»3Det moa^^iorten og 6atan t)ibel" fMeteSRabt; 
ineft ittben eoaitt (om ^t nb^ .wic bai| aHetebe f«^ {ongt 
(bcbl, at bet fibfb £)rb neype noaebe 6pf egeren« 4l)re. ShbeR 
fia SRnmtter fbrf;»anbt boobe «^ort øg iiiBanb fra be Sitixnm 
IM iSIU., «»4^ v<u^ ^^^'' fpurg<e ben Sremmd^e, tibeti il 
Mibe fine^iJKne. bort fra ben itan^ ^t)or eentonren w fof 
(teiaben. fyCSaaniflmbl'' fbarte 83onben/ f,Ut er en fUlefRani^ 
|bni be laibe SSabl «&anffn, eOer forte aKabg;.tKui iat 
mange SSrøi — fan ieg træ -y >>j foa bjerger bon fo fw 
(an Ian: ^tt tommer tmeOemfiunber mc poa benne €$ihe ofl 
toget fig en •i>iott> men ^g (aber bet tiU at «^onlen boi^ 
laget b^un — berjom bet eUec« var en rigtig «^jort?'' bigbt 
^ bettfntfom ti( — .,r®ttb frie ol fra TCU bet, oiM erl'' 
nen ben aSabg er rtdtignof en fbrt>o\>en Xumpen — <^g^t 
j^ t>eeb iffe 7(nbet> enb $@ce, 2)pb og ®obt om b(pv. 4^^ 
ftp^c et®tptf^S)pr engang imeaem;.bvab ffof ^ fige bfromf 
ker er not af bem — alt for nfange, ^t>m bet' maotté ftgc 
^t; ber ton 3 felt) fee, ^rbaa be ^ flippet Btpperm af 
^irtSlug! a»en — jo min fanbten! ber b^r t)l'»'ieU^€5f9t* 
tes jo JStt'ffoi inre forti 2>f abl! ibag er ^on bébre ttbenke,' mk X>tu" Ødm ^11 logbe Mte, faaK ^ Søget tbnbe t Cang* 
ficaft Xrat) ^cn unob bnn, fra bcii iammt Jtatu, ^9or be fmfl 
toøbe feet «^octrttbbef<ti« ;,®aae 3 tffe forte SS ab li '^ raabd 
^n enbnu føt^^h fom bem turr. „Si faai rigtisnot Sit poa 
fn*{»ioct; men t»i (unbe itfe fee, enten (KUt tKtc foct eOev ^, 
eSet Qenbe d^em bet Mt, fbr ^an fem affleb/ foa @n Inap 
(unbe fø(øe ^am meb 4liinene/' fMcte SSonbem ^anb^ tage 
iwnV faflbe Sffgeten, ibet ^n ^o(bt itn.«^cfi on, féc at (abe 
ben pufle libt; „ieg foae ^ oppe i »^tietbalen/ ^ooe ^ giC, 
00 (ttffebe eftec en ^iott Seg (oCbt fbig 6ag en ^jet fte 
tffe at fbcpptte ^m. «^n fTiøb, «^otten folbC; SRab« toft 
tit fprang op poa Slaggen af ^n^ foc at gtbe ^caa Sangfis 
men ba ^iorten jWte itnit^en, ceifie ^an fig op, (lemmibe 
aSabé neb. meOtm Zafbrot/ og ^Øo! ^i SBMfe fif {eg: 
men icjg bUbe Rettere ^at)e ^m felt>/' !Dttb biefe SM iatu 
^n fin <^|i i Sca^ og iUbe efttc Jtrpbeffptteti, meb ben ene 
SSMfé fotan fig poa GabelEnoppcn, ben onben i en Slem poa 2>en, Sletfenbe ffutbe omtrent famme SSei; og brog meb fin 
JBeii^tfer affhb/ foa (lafiig; fom benne (unbe ivMcttwt, efter at 
f)Q»t ffilt ftg tyeb ftne ScttfFoe« 2)a be |iat)be tilbagelagt en gob 
Sierbtngmiil/ og bare femne op paa Sipgningen af en SSaffe^ 
bec fFraanebe neb ab mob TUuti, ftC be 4Dte paa begge {X^tteme* 
Sen S^e l^at>be naaet Snben paa f!t forfløine Slibt: «^orten 
twr f^tttt bøb neb i Zam, paa et ®tfb, ^or ber jhix meget 
laiol Sanbe. jDene SBanemanb {lob enbnu (!r<n>l obet ben, og 
ftcthtt at ijttt f[g løé fra bene Xoffer, fom ^bbe boret ffg 
ittb i ^ané itl<rber. 3ufl, fom dan blet> forrbig ^rmeb og 
fprang tlanb/ (om Gtptten — fom fetfl iMr rebet feil af f^m 
r- farenbe forbi bor Sleifenbe, meb Søilen i ben ene og 95ø^ 
fen i^ben anben *&aanb^ & ^t %ar>nt fra ben n^elbige 
^^orterpttet flanbfebe ban «^flen/ og meb be trøfielige £)rb: 
i/ntt ffol 2>tt bøe, bin •^nnbi" lagbe ^ ØetMrret til Jtmbem 

30 466 @. ®. SaUd)n. 

M ioget td itte; t>i fan )• fnofCe 9$ tltuttt/* ^^øfti e«a& 
fen lm%mV' ft)«rtr ten fotbtttccbc Sirser, iyZ)tt ffat (1^9^ poa 
Mne ®]enittigici'' „^i bie bog et (tUe ®can enbnit!'* rotttec 
^ iftien: ,JLa^ mig fjøcji l«fe mit Sdbector!" „Sjitob^ t>UiDii 
Urft?" fagbe 9liel<, ibet ^an tob SS9<r<n< fpnfc Ube fra itim 
beQ^ ,/i .^mewg lommer Z>tt xtH aOigevet." „&aa et bn 
bin &^, 9liet6!" ftMnfe ben TCnben, ,,naat 2>n tnl unbliw 
mig mtbt i mine Øpnber/' //jDet ^ar jDu fortien(> bin «f^rr 
tet^bl" raabte SlieU, og ^ortbebe attec Jttnben tU Jtolbeø. 
o^f ^t!" f^d S'tAbe tgjeiv f/bie et bitte Jtom eifbnu? 
gtoat jDtt nu fPpbec mig^ faa — <m tag bog ben fBø^Te fra 
4Ket! jeg fan olbctg (tbe, at SDfan peger a^ mig meb fobi <Be« 
Mtr — " {Riell løftebe atter ^ot)ebet — ,,ffi^ 2>tt mig, 
faa femmer Z)tt felv tit at Horbe ®tei(e og ^uL^ „Sanbes 
^oilfett" foarte Øfptten meb en toungen £atter, og figtebe peof 
np« „^iiii, 9titW.'* roobte |iin igjen, „^ et Sibner. 
men |)ør| jeg t>i( give Sig et onbet Siaab: nu ^ar X>a mig 
|o »i« ttof : Jeg fan if(e gaae fta jDtg; fon 2>tt iffie fore mig 
til Øoacben («^erregaarben), (ab faa SDtanben (J^erremasAen) 
gifre mib mig (|Dab bon t>tU &aa 6e^o(be t>t begge 26 iwrt 
SS», og 2>tt fortjener 2>ig tt(meb en gob jDrineffiOing^'^ 3bet^ 
(amme fom benSRetfmbe tiCr og raabte tttSfptten: ,/9or@ub< 
Gfylb! (jirce Sen I gjør bog ingen UCpHe; mm fyn bMb 
Slanben figer!'' ^^iD^anben er en gtw !Dti6b<rber/' fagbe Gf^U 
ten/ men fpænbte bog «^anen neb og lagbe S&øifen poa Ckibef* 
Inoppen; ^^men flben ben fremmebe fOioéfi^ beber for bam, vtt 
jeg {!}cmre ^am Stoet." /r2)u er eUeré gaX!liRab«l" fagbe^^ 
tit benne/ //for nu fommer 2)u til at gaae meb Cfubfarren 
bin Etoottb; t)ay>U jDu labt mig fPpbeX^ig/ t)ar nuTOting fbr» 
bi -* fam bit bin AjeUring! og bo(b jDig teb ^iben af mig! 
Jtom nu og tag ©fanferne meb^ ^Dtgl" Skxpda fatte be f^ i 
Sang/ og Un 3Ui\mbt, ber UgeUbeO (lulbe tit Xtt«bietg# 
giorbe gølgeflab meb. Ct ®(9lh sIf bit f^tmob, itben qt tet (ftD loK et £>tk, 
ttttot imbtagH, <kte^nm af 09 t» meb et .^tKrr ttOfieM« 
ocb 09 en Seb afbrjøb XauO^tbetu enMitm fiiytfibe Jtc^bN 
fptten m n|^ og tnmbtt (ttenfrabtiig CamtoU. i/X^IM 2>a 
t(b, 5et et Ø^n^' fagbe (an, ;^ fes ^c fToC goæ eg tNtbe t 
tet (oitø^ tpng?'' ^,2>et tt Z>u vant tU> Mn «^unbl'' fbaftt 
fRtfl«. b)Ou (unbi sictne/' Mbb(et> brn 2(ttbeti meb et pOUft 
9kH% vavx beg i en Slone, fem jDifte, at ^it {ffie tentibe ol 
faæ flhtSiii op^lbt: t^\x funbe gierne (abe m|g fibbe o]» (ag 
•eb Z>ig." ^/4o (o i*' (baete efptten meb en Cfoggecs ,|jDn 
$ac cebft nol I Z)ag; nu jgmr )Du gobt af at cøte btne (on^ 
fBcen*'' ;,9laanaa!.etgobt&r^iSJen! StiedØf^ttel^ mmiN 
(ebe (tin/ ^ijDu er faa ibanb contcabi (banbfot contratr) {bag«'' 
!RteU e>U^U fborebe Sntet (ertft; menfbitebe enSNfétøne^ 
fanebenø tyax af 3agttaflen fremtog Xo6aft|)ung og fKbe. t>a 
benne imc fiop|)et> gav ban fig til at flaæ 3(b; men S&nibecet 
t>i(be tHe fmge. ,,3eg tommer til at biirlpe 2)tgr'* fagbe 
IDtabl/ og ttben atfaat eOer bente )>aa6t>ariIog (an 3a i fte 
egen S^rtønbe/ b(<rf}e poa ben og rafte ben tU Glattens men 
ttet benne tog berimob grA (tin fat ifooi Jto(ben af ben (abtf 1 
Øfife, fom toa om &abe(ena))pen, ret> ben meb et Mfbigt 
Slvt ub af Cteopimt og fprang tre 6fribt bagUmb« ub i tpne 
gem -^ VU bette f{ete meb en «^i^^ 8Ran ^ iNe fEuAe 
^«e tiltroet ben brebffulbrebe, føre og atterebe (ibt albrtnbe 
itrybeffytte. „9ht falber ®obtaar mig til," fagbe benne. /^Eyfi 
tig iDig iRi^ ieg nu funbe pirre 2)ig oberenbe, fom en Cfuf« 
fe(at, bitte 9{ie(g? !B?en Du t»ar rimelig før; bet er bin 
fbfttt:' 2)en arme efptfe flirrebe bleg og ffiftlt)enbf af )(rtigK 
1^ paa fto SRobjhnbeiv »ben at Dorre i C^anb til ^ fremli^tt 
et enefk £>rb. ff%u fibt ftben" \>Mm gRabi^, „tMir £>tt faa 
{Ibvom ((ibflg og fitmgtig), ber (unbe ingen f aoe et JDrb inb« 
IJRt; men (avbe jeg iffe bengang (ørt, (wcban S)u lob bin 
flRunb (øbe, ffulbe ieg (artab tmftf at iDu (at)be glenit bin 

ao* 468 ®- ®- 4BH4k. 

^ttim »00 Knrtjeis — t«i* Mn ^M fBert twei*« S&m 
brntiib — »u 6« faa ti« po« min gv^^n^? ®» *^^** 
t^ ber ec et moobeilgt fBptt«, »it ^ fliott? »entte ^c et 
rigtigitef Wwi" r- f>an Kow«be poa jBø«|<fottcn — z^meii 
2>u (lol fttot ben igw naoc »u ffper mig min tm*^' WieU 
tfig beniu prop mt ^wbet, rafte ben ^en til ^tpbeffpttm 
meb ben ene ioanb og ubjiwrlfebe ben onben fojr at mobtag^ 
fit «ewrt. „Sit libtl'* fagbe SRabS: ;,J)n ffol tow mig 
1^ — ool bet fan enbba wttt bet ©amme, fbe ©n ^oCbec 
tel ligemeget af bet; mtn jfulbe 2)tt engang ^eftet f^t et 
9iif i i^eben, |aa »«r iffc faa *ibf!g, men teen« »aa ibag ag 
900 gRIHet »ar^tWtr ^n wnbte |Ig tU ben »eifenbe: 
,,6taaet ^nå m fbc ©hib?" ^®«pb funl" frowbe benne. 
Wtahi fy>tbt €«ptten« fB««fe/ fom en ?X|W, meb ben ene 
\^oanb op I ittften; og ffføb bm af, ,;Oen gtoer jo iK e an* 
betfebee et «na(b/' fagbe ^ ,/ettb fom naat SRan 'ffooet en 
yotte mob en ©ør." Derpoa tog ^an ©tenen af .^onen, og 
ga« fte SRobjlanbet ben meb be Drb: ,/©et ^a« ©n bm ©fip* 
be(! fbe be< føtjle ffal ben ingen ©fabe giote, — gocoel! og 
STaf fot ibagl" ©oalebeO ftgenbe,,^ngte ^an fin egrn SSøOfé 
om VaHen, og gif tilbage mob ben Aant, ^oot forten (ao. 
' ©(^tten, ^id 2:unge (ibtit fpnte« at f^m tMrtet bnttben loA 
m magiff iltaft/ gat) nu fin Icenge inbeftemte ^nne ftift I 
en ©tcøm af (Sbet og Sotbanbelfer, ^Di« SSegynbcffe tøb fao» 
MeO : ,/!Btt faa gib ba SDoroIen inbeclig — '' etc. etc. i)en gtemme* 
be^^ié aXebUben^b (at)be t>enbt *f[g fra ben unbflupne gnieger 
M ben fortab fortviolebe Jg>erregaarb<*©rptte/ f«gte at ttøfle faa 
gobt fom k^ focmaaebe: ,,^an l^ac jo bog i ©nmben Sntet 
tobl^" fagbe f)an tilfibfi ,;Uben ben uOU ®Urbe, at gjøce en 
!Dlanb meb fin ^cregarailieulpfWlg—'' ,^ut tabW raabte 
Sffgeten: „Set fbrflaaer ^m iHe. Sntet tabt? ©en «unb 
l^or, faa oijl fom jeg er en ©pnber focbomjet mig mtt gobe 
©etm!" ,,^t>arrebe«?" fagbe ben Sieifenbe! ^fbrbopnjet ^i 
©e»«r? «ab'bet oc[ fart en anben ©teen for!" ^/^Jpt!*" fwrebe @. ©♦ »lic^r* 469 

Slie« meb en ffVgetltg Satler; „ben fFgber l^t^erfcit «^oct e&et 
•^are meec; ben er forgjort,^ bet ftwrer jeg tiC; 09 betfom Wt 
eet aiaab t)il ^forCpe — trrr ! ber ligger een 09 fRfler ©otfTin 
i ^julfporet; ^n fiol ith fptre Serfeutrger tbag." Sleb bisfe 
Srbflanbfebe ^an«^eflen, fatte ^rtig en (Steen t ^anen^ (abe« 
be @e)><rret 09 fprang neb. 2>en ^emntebe, fom iMr ganfb 
utnbDiet i 3<t9t\)ibenfla6en/ 09 altf^sa (jenbte ^uerten bene Set« 
mlnotogie eUer SItagie, f)o(bt Itge(ébe< fliUe^ for ot'fee^^. 
ØrenFjoUn nu t)ilbe foretage ^ftg* Denne traf «^etlen neb, gtC- 
nogle ®(ribt frem 09 pirrebé meb SBo^fepiben tU 9logét/ font 
(oa i Sften* 9lu førfl opbagebe bm Sremmebe/ at bet oar en 
jjttgorm^ „SJil 35u ^erinb!" fagbe ©fptfetty flebfe fiieBenbe 
meb Søefen efter ^fangen; enbeltg fit fyin bend ^oeb mb i 
9K>en/ ^otbt nvL benne i SBeiret og rpflebe ben, inbtU Srmen 
oar ^ee(t bertnbe« Derpaa ffiob ^an IBø^fen af i Saften, meb 
ftn befpnberlige Sorlabning, ^toraf tHe ben minbfle €!tmnp 
mere fom tUfpne, og fagbe: ,,oU bet iffe^jorlpe, faa er berSn« 
gen, ber fan curere ben, uben !Dtab9 eOer SKtffet Sloroe^ 
^a(e." 2)en Sletfenbe fmiUbe tibt oantro, faat)e( ooer Srolb« 
bommen, fom ooer ben fnurrtge SSSiao^ at tj9fe ben paai men 
ba fym aUerebe ^aobe giort SSefjenbtffab meb ben ene SSorte« . 
funfhter, ønffebe f)an og at oibe (ibt om ben anben, ber bar et 
faa uatminbeligt og betpbning^fttlbt 92at)n. ^a ^an^ (&fuu 
f^ørgfel/ fortalte ®ft^tten, mebenø ^an otter (abebe |!t (Seoorr, 
Sølgenbe: „SRiffet 9l<rt>ef)ate — fom be falbe ^m, fbitt 
fym tan (offe aUe bt Sioeoe tit ffg, ber ere i 2anbet — benne 
SSt((e( er ti@ange Mrre, enb forte fDtab«; ^anfangjøre 
fig ^aarb, ben ^unbetomp! ber biber ^oerfen fBbf tOer eø(o< 
ttiofftt Tfaa ^am. engang traf jeg og ^rren fym W »^^ 
t fitin S)a(, lige faaban beb en <^ort, ^an nptig ^aobe fhbt, 
og fom ^an oar ifffrb meb at tage Øfinbet af. $Bt reeb (ige 
l^n tit ^am, og l^avr mftrfebe 06 tt(e, før t)t bare fym paa 
tpwefribt n«r. fWen tamfer J^n, at Sfeiffei bto bange? 
^an faae bare om til oe, og gab ffg berpaa tgien ifirrb ^ 470 e. e. eu^er. 

^focten« uf^eaa fFol 2>u te liiiif« en Ub m^Hrl*"' fogte 
4ctcat ^3i<(<l ffp^ ^ paafMfml i<9 NrrtfiMTCttr''^ 
Stg (oM ^ meb* tt CViA fltmbcbufet (ige mftc poa (out 
tnbt 8t9g} mrn 99^i M <Vttbe bit ifh mm/ enb om Hs 
(tubt fhbt paa (Kun mcb nt ^Oei^er^ itnffgttti bcticbt 
kM Xttfftttl tt lØMtif øm ttt ^ tgUn enbnu tcb 6t (boi, 
Stt (Røb <^m<ii fflt> — bet tttt (ige fcafHgt:' M ff^c iii|l 
eifabit fte^øMbet; oø ^frfl; te ^ |ra«be ftebt bit fommcm 
tog ^ {te UOe fltifff (^ jbm taa pea Sbcbm, t»enbtr f^ imob 
oi øg føgbt: ir/iStt fommet noCZmfii fnatt til mig; og bct» 
fmi 3 tlb fier tU ftt 3 Commt boct> (fat jeg bog fmt, om 
jig tei ftet 4^ pasi an af Sn/^'^ Gaotett m Aic( tr 
aXiftet 9«t)e^a(«l'' Hftn tmu SovteOmg, bet er figefba 
aitiø% mnt mtrt fosbfircbig enb mange anbc^ fom in ^ 
(Mm fto ttbbmbti^ focfatteg 9Wfm tU XnObjirSt Sibt 1789 t SborØIbiinfp paa f aljlcr. Vbm Oina )>aa Sdom^olm efter at ben fotte ^b 
^ar vajet 

au 2)e ttttborioiMfi^ et SBoriibolmfF ^ocalot} 
C/nitii bfgpnbtf nu ogfaa at fmeltt i be norbCigi Canbe, og 
gomattt nomnebo flg meb fuu oyltoenbt (StraoUr, 3 C^øfuab 
(a»be ben forte Z>øb enbelig 0)»^ atrofi. SRangf tnftebt SKiin 
mfPet ^be tm bortitM) min £anbet vat bog ifli nbt, og Jtom 
gen (ob nu fpngt Zafftpfolmee i oBe Jtirteci fbcbt «^nmi (oobo 
tagit f!n fhaffimbt ^nb ti(bagi, og SRotbetingilni ter bortbia« 
get mib flt focMienbi @(aoinb* 18.'®. Snøemomu 4711 

1 

SRcfi paa S9ttiguiib(v(^m fob (tben dtaa enbmt ene og for« 
Uåoti^ ftn Sobert j9be S9org^ og t>entebe (<»ndf((fu(b eftet at fee 
bet føtftt ®ro^fhaa ^emfpire, og ^ce ben førfte Sugt f^nge ouet 
be njøgne Qkau. 6n9Korgen ffinnebe Soraarefolen t?cn(tg tnb 
yaa denbe« eenfomme Kete; >tt førfh ®t>a(e qDtbcebe tiben f(»t 
^nbeé SBtnbue^ og Dafte ben (Iitmrenbe fBla meb fin ItiUe eem^ 
fomine Øang af giobe anelfe^fitlbe aRovgenbrjmme« .^un taN 
frbfOub og foer op fta fttSete; |un oobnebe aSinbuef, og fee i 
ØDoUn fatte ffg paa Jtarmen og qDibcebe Mnirgt for ^enbe i ^ot^ ' 
øcnfoUn* „Tinat SugU — fogbe ®na ^ bu et \hI ogfaa ene 
^ og fortabt." iDetpoa ficøebe ^uxt Scøbfcummer tit ben i 
aStnbueifarmen, og bun fooe meb ®(a;be/ at ben opfam(ebe Um 
og fløi (|t>tbi:cnbe op unber Saget {Ru boctfaf!ebe liben S(na bet 
forte Øørgefto,t)g iførte pg bt^ibe AUrber. 6t grønt @U{e6aanb 
boabt ^un om ben fmorffre SBibie, og tog ben gplbne Gtrcengeteeg 
i <^anben/ fom faatonge bdt>be (H^ngt forjlummet og forftemt pa« 
Steggen. jDe tange faflantebrune ®t(!e(ofrer flagrebe ftit om be 
^9tbe (Sfulbre i ben miibe forfriffenbe Soraar$tuftnmg> og faolebeé- 
ttb«Kmbrebe f/m af ben ølbe Sorg/ fom en beniig 4^abet( og iiotti 
CngeL 

«^ faae mt otte« ben. (tore btoae .^immet i bet %xk, og bet 
Mr ligefom bet ^nbøbe Sitx nu førfi t)ilbe opUomjke paaw^ i ben 
(tiønne3omfrtte6Sobfpor; t^i 9eb ^lottt &ttihi, ^un gif. frem, 
fpnteé SSaareni @ngel at t)anbre Deb ^nbe6 ®ibe. ^un faae nu, 
SXaxt og Sng begpnbte at grønneé, og Un førfie S3lom|l fanbt 
f^m paa fin SRoberd Øcat>^U 2)et r>at en t)en(ig Suffnbfrpb/ fom 
fmUebe ^nbe Qcerlig imøbe ^adraben, tigefom omtuftet af bm 
fromme SHamc^ forftorebe i^Canb. StéUn^ tiben Slna bec bab 
og (noetebe rørt Mb iRoberen« ®vo», flog ben førfle e<rrle oMt 
denbee «^oveb, og ^viMcbe ftg ^it i ben Hare Soraar^luft poa* 
be birrenbe SHnger. S)a reijie ben fromme SRø fig og t>anbrebe 
trøflig fta (Sraoen for at opføge SRenneffer ; mtn ber t>ar intet 
epox at fee af SRennefkfob, og tngen Spb af Seoenbe at ^re, 
ttttbcogen ^ ben eenfomme Sorrle ot^er ^nbe$ t^t^eb* SRen ben* 4fl2 S. ®« Snsemamu 

Conø Mfbi IfiAe mi m mbecUs t»niioM§^ (ige|iHn Chttvfmtm 

oMt m ubtob 03 foc^mt SSenneffeiløege, ^vie 6cø« tMt ^tiei« 

ctt, og i^H &90C DOC ttt^ttet af Socteiu ]QU <^uf^ iKtct (itftr, 

ci tt (lort fort Jtoc« flot jHia ^t)et en 2)ft, fyxa gtC focbt, oS tU« 

QenbegoOi at flSeboenu Dart ttbtiøbe. — ^txtb ber ftt ^»^ vonet 

ft SRinMmarrb om bet ettge £i9, var faaUtee blevet et forføres 

benbe JDøb^tegn paa ben ttlpffeltge 4)/ ba «^mn Mnbte fit mtlbc 

Vafpn fra ben. *— Cemobig gtt tiben dtna fta^ til^^y ram 

ingen ij^nnb giø^ ab ^nbe paa be øbe (Saber^ og intn 3Renneffe 

lom ^enbe imøbe fra be tiUutte 9orte* 2(aeoegne foae ^mi bet 

forte Jtor< paa Dørene, og t^m gif Wx^ og betpmret t>ibere. Z>ir 

^n (om til 6bven, forfriflebe« ^enbe6 jNe Mb be nnge og n^tabs 

fpmngne Xrorer; men ber uor ogfoa øbe og tomt. Sorgiotve« 

fmUebe en enfelt ^mfl oeb ^be« Sob/ foxgiwoit qtHbrebe ben 

eenfomine Sug( paa £lot{len; ^tm flob ene fom bet førPe SRen« 

neffe t ben optmagnenbe 92atur og føgbe fbrgkrveé fin Sige. jDa 

fatte ^un ffg neb paa en Glem og gr«b; og ba ^n opCøftebe ftoc 

i^ltii, faae ^vm langt borte et Jttr(e|aam gltnbfe i GMffinnet. 

Z>er vanbrebe (^un nn ogfaa ^n; men r JtirMpen mk ber 0^ og 

liittiv og be forte Jtorf ^be ogfaa ^er paa aOe JDøre. Z)a #ttg 

(tben Sina op i Airtetaamet/ og faoe otbt nb til aOe ®tbet; men 

forgiorbee — ber iKir intet aRennrjTe at fee, og dun tiKoUbe mi 

ittt (omger paa, at (un jo var ben enefle (et)enbe 6i<r( paa 4tet. 

2>a^rftb ^m bitterlig og fa(bt paa ^ne Stna og bob. (Et (Stimt 

af «^b lom igten i ^be« fjerte, og ^nn troebe bog tift, bet 

maotte tMrrt eet SSenneff e tiOage i bet minbfi^ mep fom moafht 

flil (igefoa forlabt og belemret fom ^nn, og troebe ^(e Øeiben ub* 

bøb omfcing ffg. 9ht tog ben belpmrebe Somfnt JtfoKeftramgen 

i rut (iOe ^bibe «^anb, og mffebe lun, at ^ ^t*e 6t9r(e ti( at 

ringe meb ben fitore JUoHe, at, dt>i$ ber vor nogen teoenbe tUbi^e, 

be ^ lunbe ^øre bet, og (omme ^enbe imøbe« Sørfi bab ^un ftt 

gabert)or^ ogflog meb JtncbUn ni ®fog paa ben fiore aRalmfiojKe, 

eet eiag for ^oer af be.fpv JBønner og to fte ^i^fobningenog Sk« 

' ØutningenibenHigeSøn.. 2)erpaa brog ^n i Jtlonefhmgea, 

* og bet wr Cigcfom bet tnnge fSJlalm bevorgebe^flg af ffg feto for ben SB. &. afngemami: ^3 

pøamt Sbmfhte« ^nb. jDet cungebe tp6^ 09 Rott o^t te 
j9be aSarftt, og ba JUoNm ^ang flifle igiett; flog ^un attn meb 
JtnebUn be ni ^Uige Øtog og l^(bt ittbe« SDa bm |!b|ie Jtteng 
fotrffammiebe, Dor bec igien ^Oe fom i en t3r(U> omhing ^enbe; 
t^un ^te ingen Syb i bet Sjetne, og faae tnta SRenneffe norøne 
f[g» ^aabLøe fleeg ^un neb igjen af Saacnet, og faaUbr 6 t>an« 
brebe ^un nu fra Jtirfe tU XixU, og tbgebe oOeMgne meb JtirCe« 
Hofferne; men 3ngen ^e bet/ og Sngen fom ^nbe imøbe. 
Xifflbfi, fan( ^m ribmotttt tU Sorben, og bab ®ub tage benbe$ 
€jff( til ftg, ^ui$ ^un nu Umgec fEutbe t)anbre faa ene og fbclabt 
iDa faae'^un atter en Jtirfe for ftg, og fieeg meb SRj9te op i Zaars 
net, for bog enbnu engang at anfhontge ftneflbf(e Jtr<rfter, og (abt 
JtirfeHoKen ubtone ^nbe« bpbe itummer* $Da JttoWen taug, 
fpnte« f)m at bet gientlang uftrboanligt i bet Sieme> og ^\m f)ettt 
nu langt borte tJi ilirteftofte ringe; ben Hang gUrbelig fom M 
5&rpattp eUer ^eQig tK^en. Z)a ben opførte at (tme, Ran^ ogfoa 
ber be ni ^eKige @(ag i^eitibeltg iTtftenrøben. £)a Met> (tben dlnai 
•^ierte fro; J^m fj^Iebe ftg unberlig ^rfet, og oanbrebe nu btb, 
hvorfra Spben txtr tommet 2>a (un bm til norfle Jtirfe^ ringebe 
bun igien^ og nu (lang ®ienlpben norrmere. £)eit (om fra 9labo« 
Jtir(etaarnet beb Xlmebierg. «^urtig fleeg ^un nu neb af SEaarnet, 
og gi( tver^ om SBar(en ab en Øongflt mob beik faafalbte $ara< 
bttdba((e. 2Da ^un (om mibttiei«, mobtog f^enbe en betlig Z)ar, 
1)>ot Soraaret fpnte« at ^tK ^ntrpOet alle ftne ^nbigl^ber paa 
eet Øteb, og nu fom en Yngling ^enbe imøbe meb flpoenbe eo((ec 
og ubbrebte ^Trme« fDteb et ^it (SlcrbeéfTrtg flprtebe t)m i ^ani 
%am, og faoe bog (un enbnu at b^t var et SRenneffe; men meb 
tuftnbfolb pørre, meb unirtmelig Ølftbe opflog (un f!ne fb'mt og 
faae, at bette tISennefFe )xir Kubolpb/ ben faalMge ffitt>nebe og t 
{ønbom elffebe Øiubolp^* Zt møbe ben trofajié SSeiler, ben fFiønne 
•elffebe Yngling ^, (t>or blot Øpnet af et SRcnnefle tnir eti ot)er« 
t)artte« Salig^b for (enbef arme fortabte *£>icrte, bet wli faa ube« 
gribeltg, faa otMrtxrlbenbe en Spffe, at Qdorben ner (laobe brabt 
ben b«Mnbe SDtø i Ynglingen« 3(rme. 474 fiSt 9« ^emanm 

> (Hf: aklbnnrt ecicr, en f^iftmf 9mtm.) 

Jtongen« J^arnie mob ^\fp Salbemac 09 ^ané SSeffi^ttm tac 
f«a fior, at fym i ben Ihen^e Sinter iai6 gtf meb en <^ 
eoet ben M«^ SA# f^^ at af|f i<ece ^am (U ttnbr<rtntng. ^n 
gfotbe atter et Ifnareb faa &tQhf, pipnbcebe pg brombte fhenget^' 
i VroMgreM J^enrift Sanb 09 trcmgte Kge tii 3eUe, ^. forCiA 
ttfe ^Tattgremie Sanb^ førenb (an ^obe erobret alle l^ni fafb 
6tarber og ®(otte, tvunget 3nb))aanerne til UnberfafleCre og ta^et 
<8ib«(er og ftore ^tngebøbe? af bent. Ibtvpaa gif (an tilbage ooec 
ben frosne (Stb og forenebe.ftg meb ®ret> Zlbtvt, fom enbnu belet« 
tf be «^ni6org. 

jDen fbr90t>ne banbl^fle fBtfp (avbe trobfet ethvert 7(ngre6 cg 
beforfiet Gtaben faalebe«, at ben fpnte« umbtagetig. Aongeni 
•^rme t>ar j!egen tt( bet ^^iefle, og (an fvor J)øit og bprt, meb 
30>f, funger og Shxerb at gjøre en frygtelig Snbe paa ®taben, 
(t)(< ben tffe oi^rgat) flg* 93eb 6ge|(ovtn, (»or fiben ben npf 
9tab b(et> bygget, anlagbe (an fhap en np 38efa?(lning/ og poa 
ben anben ®ibe af Spen Deb ^ibebafPen (avbe @ret) %bert en 
^orrf Gfanbfe« 6(ben tNxr f|>orrref meb ^orU og 3emfiarber, og 
faalebel ai ^HiBtfH {aam tiUanbé fom tt(»anbf for(tnbret. ZUt 
Sanbébper runbt om iSpen (at^be Aongen bec(o6 uben GfaanfeC 
(abet brambt/ 09 nu angreb (an SSpen meb al Wla^t, meb Htm 
bjæffer og Sliber; meb ^(le, 3(b og gtoenbe (Stene. 

Jtongen6 Sorbittrelfe og ben (angtacige SSetetrtng (aDbe gfort 
Jtrlgerne Dilbe og grufomme* Qn 2>ag (olbt Jtongen paa fin ^v^ 
«^lngfl i Seiren veb @c(tatens runbt om (am (øb SSetetreme« vtibt 
^ngrebéffcig, og ^an flob i SSegreb meb at gtt)e SSefaiing tit en 
flor almtnbelig Gtorm; ingen Srebdforflag etter Unber(anbtinger 
vUbe (an (^e) b« bragte ®reo Tilbctt l^am htt SSubffab, at ben 
irngflebe S9p (atfbe ooecgioet ffg paa !Raabe egUnaabe, men at 
S^ifp SSalbemar atter (apbe unbMget jtongen« *^arme Mb Slugten. 

gorbittrct otier Sifpenl Slugt, befalebe Jtongen fhap Sttbbct 
3&a€ @lug at trptfe inb i ben o))ergt)>ne S9p for oX beforttc ben. 8S« & SnøenMiiiii^ 475 

^ oigcnOaanfe( fortiint of mis, tf 8orr<rbecfr 

tomt I ebfrt btUjge Brcbt" -^ — 

' ii*^r et Snut at b<t«7ifc'^ ip- afbcøb Jtpngeti ^am i f^gtetig 
^rme — /y^vbe 3 betalt Stt foxuu, Qhreti Vibert! og lagt 
etabtn t TCfh før i<g faae Un, ftvfiit ben fovtomfe {Si||> nu iKrret 
bfgraven nnbec bene ®ruu<." 

9m Vibert toug og ^atntebe ffg om ben ufortjente 2>Qbe(« 
3iHir ®(ttg>n»be for fin J^<r^eb og 3Mr unber Sefetringen 
faott SUtobelfe «f itongen ttt øt bore en f^Mla« im>i i ftt Sfjolb; 
meb bette ^erberUge Stoabenmarf e |»aa Xrnien titte 1)an nu bort 
nbitt jDpt^oIb for at befdrttt Øtoben* /,9{ibberei| af ben Uaae Søvo 
fW 9 (pftrt'' -^ bBb Jtongen bet bortbragenbi^ SBanbjIob. Wtm 
mange af be t^ilbejie itrigeie ^ai)be feet JtoHgen< Srebeog^jort 
^ané £)rb/ at S&^en faigen ®faanfet fortjente; biflé ^tlgte uben 
aSttdbeCfe meb ben unge torige fBe fa(tng«manb til 6taben^ I Jpaa% 
om at faae Kettig^b til at gj^ fBptte. Unber faabanne fim^om« 
big^ber oar bet tffe mufigt f»r Un uerfarne Øiibber ®(vg at tarm« 
me Xrtsemef $ilb^ og fbrfiinbte aKe Uorbener t)eb ®tabenl S^ 
fottelfe, 

Jtongen ogtebe enbnn inben !Diibnat at br^be pp meb eeictni 
^n fyix^ berti( nbbee(t be njøbvenbige fBefalinger, og tiUabt XxU 
gerne efter ben (angtnirige ^(nfbengelfe at forr^fle ffg i S? tren meb 
fpl og SSiøb. €ie(t> 9ar l^n mørt og fbrflemt o\)er Stfp SBofbe« 
mar< Slugt Qn (Kt(t> $tme f^ Sptibnat ^o(bt (Kin reifenoebt poa 
fte Oanger iKb Setrene Ubfant tot oeb 9(ben/ paa bet ^tet>, ()tH)c 
taan f^ax^ ophugget 3fen for at mAt «^flene. )Det m en Hf r 
fOraonefEmenots ^an (^te ^$lige pUbe ®ertg i Seiren unber 
Znmmelenmeb beta{mmbe(tge£))»6mb/ men ^o(bt bet for nogd 
bentfrbe Jtr^tteé 9((rbeeflrig og agtebe iffe beri^aa} mtn w hm 
bf giennemtrtngenbe Cfrtg nomnerei og ^an faae en %lol SX^inn 
ber lomme (plenbc og iamrenbe fcaiiitm, meb ØytKube «^r og 
(anbfcrmne XUrbirs be fore (om m<b vt(beSortvib(e(fene|rcte forbi 476 S« 9. Sttgemamu 

cg tuMobe 4^tni{ni< %oxhaiMft øm ^ eg db SonfTe, ibtt 
ttogU fh^ctebe fTg i Sloben og iottttM mébf iffef tg af etcømmm 
unbfc 2Hfeii, ottbte fanf hø^ tit Sorben af be Gaot/ be fé(9 ^»be 
givet (igr og be øoclge fipebe meb uafbmbt 3amreti få 6tabeit. 

Jtongdi lob fhai: (Sceo Xlbect og flere .^ivvMngec f a(be c^ lob 
^ttfTomfl tebbe be UtpHelige/ ber enbtm funbe etter r^Ube cebbeg. 

^Mb et bet? ^Mb er ffeet?^ fpurgte Solbemat meb Om 
og anebe lUydett« SXeb .^mie og TCflEy berettebe ®ret> TUbtrt, 
f)vck fym fe(9 førft i famme tbUilit ^at>be erfaret; øt en Stof Xn* 
gere nben SEiOobelfe ^opbe fittgt Sefetntngen få Gtobeit, ^r be 
i berel SUb^b og JDt^ermob, førenb S3efalmg<manben turet frnn^ 
^mbre bet, ^t)be pp^ Jtlammerte og brirbt nogfe SSorgere, ja 
enbogfaa florbt SSønt ub af i^uféne og mprbet bem, f)\)oxpaa be 
vore oenbce tUbage tU Seireø i SRotfiiingen meb en ^06 unge Jto« 
-net og Sfomfruer, fom be t Z>cttffenfrab ^aube be^ianblet meb bar« 
bartf! Sifb^b og 2jrife6tfS^b. 

2>a Jtongen ^jotte bette, bfet> ^an faa I^Dib i |!t Ttnfigt fom en 
Z^obntng. ,/2>e tt^prer!" -— raabte ^an — /,2>i9b og ^or« 
bommeife! M flai be betale — ingen Xime fFal be feM — af> 
fieb, Xlbert! (ab 2>øbébommen fulbbptbe« (hi^Der Jtriger, fom 
faoUbeS ^ar tKmerret bet banffe ^0^x1^ flal øifblitfcUg neb^ge« 
og ttbrpbbeO af 3orben. — ©fpnb brg ! " ♦ ^ 

ZauS venbte Orev Xtbert |tn Gtrib^ingfi; og bet fFebte fom 
Jtongen ^at)be bnbet 

aVebenS ben bratte IBCobbom fulbbprbebe« i £eiren, fab Jton« 
gen taug og jliae paa fin Økmger/ meb bpb ®merte i bet fhenge 
Xafpn. Sian faae ()twr frebeKg SSaanen fpeUebe f7g i Siben/ btK>r 
npO be utpneftge jQvinber t)are bortretme; ^on faoe (^twr rolig ben 
jfbre ffiemefttlbe ^tmmeC ^o<r(bebe f!g ooer ben øbe ^gebe <Egn, . 
i)Wt be gruelige €S|>or af aOe JtrigenO tUptter og Slftbfler omgaM 
^om. //Sagmar! fromme Sagmarl" -^ fuHebe (an — /,gr«r« 
bec bu over mig W i btn rofige »^tmmel? I^t)be bu i(ft bebet fof 
betl fbnwrpne SMfp/ ^t^be megen 3ammer tunnet inrte unbgaoet.'^ 
«|pan ^ørte be fleme bormpebe iDjibefrrig og flog bet m^Ie iØie S^ 6* Sndmamu 477 

-. • 
tk Sovbetu ®a(ibM fob ^n enbmt tam og" totifeftttf ^ ^fltn^ 
te ®ret) 7((bert,flanbfebe fm forte «&mtjt t»eb ^« 6ibe. 

i,6betd SiUie et ubføtt, «^rce Jtonse!'' — fagbe ben cdioot^ 
(tøe Selt^cre — ^M bat nu tn^en SSatnemotbet 03 fltunbeftiam* 
bet meet i .Qorren« 2>e fFte^ |Kia ®f rtftemaaf 09 Øacrament -^ 
3es gat> bem Srtfi tU et Saben)Ot; betmeb htnbe be vet nø'M/* 

aSeb jDeeltagetfe fade ben nuøife ttbbettigeJpette betbpbe !Rt<i» 
mob i Jtongend SCajyn og glemte ftit Sottt^belfe ot^et bet ^aotbe, 
ttbiH^e £)tb^ Jtongen ben 2>ag fyaéU fagt ^m: ,^i faa neb« 
flagen, min e^te Jtonge!" — fagbe ^n — ,«$Feet et ({eet 3n^ 
gen {fol nu ftge ebet paa, at 3 ith ^olbet fbeng SSanbétugt." 

lySa bag eftet, .naat lUyffen ^ (Teet" — (batebe Jtongen -», 
,,naat epnet af mat «^tme fsørtfi l^at gjott !D?enneftet få jDiart>Ie 
og glubenbe ttbpt. «^ine £loinbetd ^ftig og Sotbonbelfet iril jeg 
^mt i min jibfie Sime*" 

,/£)e m ^eber' — fagbe Vibett — lyben €!fam|>tet paa 
tot SlibbeMm tt aftoorttet meb aUbb." 

„Wltn bet IBtob funbe Mte fpotet" — fMtebe Jtongen ^fi% 
^ ,/^iui €!(anq»(et Jfttlbe otbttg ^oe befublet min Jtttgetorte, 
^bbe ieg ^t Sennet, fom min Sobet ^bbe bent. ^aiAe es 
%e( eOet en Gébetn fiaaet mig mrt, ba jeg, i min Stebe ovet 
feen fotbiomte Sifi^ Siugt, gUmte at (pfe Sceb oMt be jDoet» 
mmbne -* be ^atbe t>ijfc(ig erinbtet mig ftafttg betoin og tRe fcyg« 
tet et, I9tebt £)tfe af bete« Jtonge." 

,,Sc9gt tHit bet iHe; fom bonbt min Sunge^' -«- fagbe ®rfl> 
Vlbett> b9(t (torntet i bet flofte fjerte — „^^atme iHit M, billig 
J^atmeomubiaig 2)abet — jeg (tpgtet 2btgen, min fongettge 
ffcttobel og jeg^ agtet (un %aA faa f^, at be fan fontittme mig; 
bet Ion 3ngen i Setben fom 3 — men 3 et min Jtonge, og 
ieg tiet.'* 

,,£)etfFa(btt itte, min ticitttZlUttl'* -- fagbe Jtongen og 
tofte ^om «&aanben — „tal mig bxn faatebeg ti(, faa jeg tan 
fee, jeg ^atSRomb og Stennet om mig« ®ub fotlobe og begge 
^iMb ^ ibag et ffeetl ih iaabe funbe og burbe ^ave ^btet bet/' 478 S« ®. SdtømoMi. 

SfqMA fiwrcbf AMigfii fbi i^ft# 09 Okt« VbM ^4if» ^o^an £ttbt)fd J^(i5etd» 

Sff»t 1791 i Jtii»cii(«lNL Zna ben i htt offentttfle Sh> ffétfj^enbe Sotie; 

CtM^ uM af: et iBm ril StAttOmti fte i^i*fi(a9ii« Øyvey«^ 
ft« tlrhimtO« 

^tHib man i ^tKite ®eIfFa(«c forjbaet Mb gob eto fbe Zolir, 
bet Mcb CA^tec, iUer troet i bet minb^ at iaUHt,t^^ fortttr 
(l^nbtmr faa megen 9cit^ t>aa at befibbe b^ib mon foibet ben gebe 
SEone, at f^an i bet minbfle fhftbec eftet at ti(egne f|g ben; b^ 
fym betfbr fFtttbe fpnbe imob ben, ba fber bet fM bet metb itiHt' 
ttta%t, og bet ec ollecebe et |lott Cfrbt M felffobeGg GhnOfittiott^ 
»aar man t ^It fin Xbforrb toggec bene ^Indf for S>agen, fé(i> 
em man tC(^ attib b<Kt Sotfianb etter iDannetfe not tU at n^IbtfN 
gitre bet. aDengobeZonetenb^i^reSorflanbet orffoolebegettb* 
nu 6tf{anbig en 6it(benbeb/ t^i fun be %wct9i focffooe ot 
føre en fhiuf o^ oanbrig 6ont>erration; at ffge en SmpCiment 
itben ot bWH flaue, en IBittn^b uben at ilnt ttatttgi; ot fbiøe 
(Brcmbfen mettem at tale for libt og for megetj ot Mrig^ pag» 
fenbe 2ib og Cteb til etbtert (!i»nverfationgi9Smmi ot ie» 
^nft eomtoUn, uben at ufucpere ben; ot btHpittm nben ot 
fornetrme; at foretrttffe en 9erfon, uben at giøre Df9iU ot 
nnbgaae en anb^n, uttn at ^ébti åt tNrre fH, nben at gtfre jls 
tit Jtammerat^ at t}ife Siefpect/ uben at fuborbinere tø; og foa 
fttmUM, befianbig b^lbe ben rette SDlibbetvei i aOe be ntoOigf 
iRobfartainger, Ux i ®e(jra6et, fom i alt anbet, gim (ig gi«(» 3. 8-^ibetg. 479 

UnU, 09 fom mm ittt fetv^cenbig fan (e^t, txkm at Ifenbe 
bere^Sorrm 09 SSetpbnittg, b. e» tffcttbeti at beftbbe ben b^fefte 
®rab af Sanneffe; Taatel i mteaectuef, fom felfFabetig <^nreenbr« 
fiRen bet gooec ^c (igerom rtteb^timurétiet: Jtun ^aa ere be t)tc» 
felis 3nbt)iebe ; be, br'id Spbcagecre enbnu {(fe ec fulbrnbt/ maoe 
l^olbe f!) til t)t«(i^ obvorted Segn og @9mboUr/ i ^ot6 ®runb be 
We t^aw tfogen Bar Snbffgt; be f^tge bem fom 3futorJteter, ffM 
ubvorteft 6ru|}e ben tnbre Sr(jenbe(fe enbnu iffe ^at optøfl ti( en 
fipbenbe iiljlanb, og a^ftmUetfet meb ffg felt). 2)en SRagt, !Kui: 
toriteten nbjom, er (tgefom ben 2>re«fut et H^x maa unbetra{!e 
Pd/ 08 i^ ^o«2»ennefPet, fom' ^0« JDpret, bet føt^t ©fribt tU 
6mUifation/ omenb(T|ønbt ben i en t)t« ^enfeenbe ec bet aVobfatfe 
af Srfjenbelfen; og faatebe« ecbet ba begribeligt^ at felt) raaeSTtem 
»ePet (jenbe 09 iagttage be ub\)orteé Zegn faa fe(fPabe(tg JDannelfe, 
Cn^ber t)eéb f. Qv- at man, faa meget fom muligt/ fTal vife ^g 
fbrtfommenbe i <SeIfPabet/ if<rr mob Damer og telbce ^erfoner^ 
^tman flal overfabe bem be bebfte ^Tabfer, bet førf!e Salg i en^ 
^iHt Sing/ at ntan, fy^i^ én JDame taber noget, ftai bu(fe ffg 09 
tag« bet op/ at man fFat t^ogte |tg for at ftøbt ^oit mtt> ^(bueme^ 
f Ser trirbe bem paa Søbberne, 0. f. «. ttben Sagttagelfen af bt^ 
sanffe trivielle <^øflig^b«regter t)i(be bet btite utaaletigt at Uh 
meb OlennefTer} ja fe(t> bet t)ir(e(ig gobe (SelfTab vilbe b(it)é 
everorbentlig inbfTromtet/ efterfom en IDtMgb« (att^bonnebe f)eck 
foner/ fom nu i bet minbfie ftgurere beri/ eUerØ maattt atbeleé ube* 
UfM betfra« iDe Stefk af bidfe betragte ^ine og (tgnenbe Siegtet 
fom ti(ficr(bige Sormer, ^t^Ufe man i bet felffabelige £it) er ttj9bt 
tic at unbertafle fig, faatonge be ere gjtflbenbe/ men fbm gjemé 
fmibe i>{ge 9)(abfen fot anbre, naar bet maattt behage SSlfoeTbet at 
inbfim faabanne* S>e betragte «^i9fltg(Kben omtrent fom mWtcbt, 
mon te njobt tit at følge, for iHe at giøre QpfiQf: (igefom benne 
fan afløfe« af ben ntdbfatte 9)?obe/ faatebe« mene be, at ^9fl\g^i 
ben cgfaa gierne funbe aflivfe« af ®rot>^ebs om ben ene eOer bett 
miben et ^ttfcnht, fbrefommer bem faa (tgegplbigt/fomom QRoben 
fbibcer^ at man flal boere en runb eKer en trefantet »^t* Z)et fa(« 480 3* i. ^e»ers« . 

kec olbr« bttfe fReimeflet mb at UtsfigU S^øfBfifiém i UM goj^ 
binbeifc meb SuCturetv 09 bmne ifm <ltn^b roeb fDiOMlttetm ;. 
iwcttmob abtlille be bi^re font aBo^fMimger, 09 otbe ot onfvre 
SjrentpUt pMi ^tge SoU, Tom ete ttmocoCfli^ og paa motalfle 
^mtiiftn, fom ere groue, tflebenfbr ot betomfe, at aSe biefeGpem« 
'p(n fttn m 3Uuftonec/ t^i SRocoittrt og 3>amiclfé m tid)ifittc* 
(igf; og bm ene jUgec i famme Soc^Ib font ben caslbtn, ^twcfbr 
aiott ogfaa oOecebe ttlfbm i en S^eatetcrttif i Tktté SStob mcbiette 
^ feet Jtotebue bebcetbe« for ben (lote Snconfeqt^en«, ot ^ 
(Ttlbm fOtennetbr meb taoe og labeUcate Gkrbcr, og bog neb bet 
famme fcemfHOerbem fom fu(b(omne imocaI{f «^feenbe* ^^ecpoa 
(onmon anbenbe: 

Hiunano eapiti cerriocBL pieCor equinun ^ 

Jnagere si yelit ete. 
2>og — (tK)(om alting et — be omtotte ^(tibannebe SHemitfFrr 
^(ge bog i prioat etiffob be beQenbte ^øfH^^itgftt, omenb* 
fUgM be fi^ betragte bem fom nboorte«, oUfaarltge aSnbrmm 
be følge bem bog/ og bette gioer bem 2ftgang tit 6e(|ra6e^ ^ri 
be i bet minbjie tHe gtøre eCobe, faafremt be iffie i felffaieOg 
t^féenbe oU gjortbe for meer enb be ere. 

€>aa meget mere moa bet forunbre^ at bet offentlige ij» Hh 
npber be famme $rtotIegter, fom bet prioate« 3 Gon^ieb, noar 
man feer So(t poa offentlige ®teber, ha ffiUbe mon træ, ot be 
^t)be fbrefat ftg, ^er ret at ^olbe flg (TobedLBife for ben SEooi^ 
fom be i bet prioate 2to maae unberlofie ftg* Seg er en gammel 
fiRanb/ ber ^ar beretfl nceflen f^it (Suropa, og meb SBebrøoeife 
^r feet> (t»or(ebeg nirflen aUaotq^t 2onen i bet offentlige £it) ^r 
fortnrrm f^. 6!elt) i bet for ftne ^ne ©aber faa berømte ^iø 
ffOx ]eg ^ver TCften feet ben fhiberenbe/ commercerenbe og inboffari^ 
ede Ungbom, benne „jeuneiae itudieuse et laborieiue,'^ paa 
i^ii Tlltat gamU forfattere 09 3:aUre, ber burbe fiave bebre, Socp 
flanb/ brornbe en uop^ørfig SStraf, at løbe meb fmubfi^e ®tøt)(et 
o\)er be mtb bimmeCblaat S^iel betrufne S9am(tl9>arterret af Uu 
(tore Spera, ubefpmrebe om, at SSornlette fbrberM teb benne af- »• ^eftcrg. " 481 

trfpetofltige fRaobf, og at te ^erfonet, fom MttfU fSbbf paa b«m, 
nmae f[nbe f^ i ot blive traabte paa Aneerne/ og^faæ bire6 St\«* 
bec tUfmurte. SSau ttnbff^fber benne Stemgangémaobe méb at 
9ar(ecree i be pattft^ S^eatce itfe beføgr« af Samer, og f<rbDan« 
(Kg ei engang af (Ttbte og Dcecbtgere SDtomb^ men om ogfaa affe 
be, fom ubgiøre bet ben)arrenbe $acterre> vare kammerater, ^vor* 
for (fulbe be aUtget)e( tNe, af ^fgtelfe for Stebet og af ^gterfe for 
bem fe(t>, iagttage be almmbettge •^øfKgbebØ^Slegter/ fom man 
fttoi be intimejte Sorbinj^ffet aCbrig bør ti{ftbef<r tte ?. ^og — jeg 
tU HH tolt om fremmebe ®teber, faalengl vort gobe Jtjøben^avn 
gtoer mig et rigere ®tof, enb ieg ønfPer. IDet tav ^^imlen^ 
SiUte, at jeg fPulbe bHt)e ^eberfvenb; bet er faalebe« iHe^forunber« 
(tgt, ot jeg, ber tRe (ar bet ^uttéHge £tt)é {Keéfourcer; ofte befiør« 
ger be offentlige ®teber, tffe b(ot ^romenaber og &tutfpV, l)\f\lft 
man, noar man ^ar Samirte, neflen enbnn mere frifieé tii at 
frcqDentere, men ogfaa Saffe^ufe, Gonbitbrier, JRefiaurationcr og 
anbre Surrogater for ben {B^ageltg^b, bet ^nu^lige ih fremb^« 
ber, oft fom @Q(ebncn ^av norgtet mig. ^ 3 min Ungbom bfev 
bet mrfien anfeet for en &hm at beføge btéfe Snbretntnger; ^clt 
i en vté 7(fber og i en.vte ®ti(Itng tiUobe f!g ittt at Pomme paa 
fitge &teber, og felv be pngre f!}u(te bet for bere^ Sorefatte, naar 
be eitgang> ^vbe (abet ftg forfebe tit — fom be fotbte bet — „at 
gaae op til en Conbttor." SBirfcCig frembøb Dgfaa bengang bet 
(ttu^tige Sit) fiøne SB^^agelig^e^r enb nu, ba pengene ere fi^lb« 
nere, og !RøbMnbtg(ieben af at maatte fpare ^ar tnbfFrofnfet e^U 
fPabetig^eben (da megel. S.orjiaae mig tmtblertib rigtig : Zt Zftm* 
Xraftementerne ére gaaet af Sl^be, er iHe bet, jeg favner^ tverf* 
imob fon ben fanbe SetfTabeligbeb bebre beflaae uben bi^fe^ enb 
mtl bem, men bet er fom om %o[t Uh (untie ftjalnt meOem ®eU 
(Faber og SEractementer^ hfi £)mj}ombigt)eberne bave nøbet bem ti( 
at gti9e &tip paa bidfé, fåa f)au te ogfaa opgivet ^ine, Dtøbven^ 
btg^ben af at fpor^, fom ve( tffe blot ^ar (tn Orunb i $enge^ 
mangel, men ogfaa bert, at Samiiierne øbe paa atffene ^obe? 

31 482 % e.<^e»(rø, 

• * 

gMfmgfCigtAtc ^w* te (iu*f ogbiRle^asMbt tit at temtni 
^fiM% JtftM, kcogft btHAmSoCt bet 90te Stmt, Tom er Omb« 
MOfii fK af etfffabtUgbfb; man (cftøvn dm at Mte fcnmKn 
nette faa (Sange i en SamUtefrcbS,. Uot foa oftt, at man iffe 
Urnser ktragte« foth SifbrScemmeb^ og man vlt fnavt benurcfe 
gotflnnt^ og Ccantftt^/ ^Mtttl lommet, at bm omtattt 
2>dfk tU at «be ffnt ^n^t paa t>ttfe, af Stoben fanctbrnrcbe 
Oitttfitttte/ mebfSmc et uattfUtnbigt Onirrie t bet ^uugCtge K«, 
iHe b(ot i ^Mb mdn (olbet SSetHctnlttgen (t^i bet er enbba bet 
niittb9»)# men i alle anbtt ^uuSIige Snbcetttmget, foolebeg at en 
fcemmeb, fom man tHe Irr Ulom paa, nøbbenbtg maa (omme 
tic aietfig^, og Mm nvelfommem Tilt bette iObe(<rgget 6om»et» 
fotioncn. lyet ec faalebeg gaqfte i |m Dcben, at 9tange trorfte f7g 
tilbage fta 8amiiie(tebfene> og føge erstatning i be 2bfi»nbe(fet, 
fom bet olfenttige £t« tKbpber« ^ØeMghe ^ bette offentltge tit) 
foaet en betybeltg DverMgt ot)er bet buu^ift^/ fremfor dt i 9>arié, 
(HOC be (lefie ugifte SltanbfoK albrig er biemme, unbtogen om 9tau 
ten; t^i bet er 3(U fhalebeO inbrettet ttibeb^ for bette Semiet, at 
man t(fe b(ot finber fine TCbfprebeifer, men enbogfaa beffrgec ffne 
Sorretninger nbenfbr •^ufet bebte enb (jemme* . 3 9art^ er imib» 
Certib iffe bet ^wtéli^t iM fforfalb ben enefie Ttarfag, fa et en« 
gang ben MrfentUg^e/ tit benne SeMmaabe. Z)e ftore poOttfFe 
Sttterefiér, fom ^r cpfpiU Hik, felt) bem, fom gjorbe bebre t 
aibrig at temle berpoa, gjørc be offentlige eteber til et Gtagagos 
rum, og give bem en ganffe anben SSet^bning, enb be (ave ber i 
£anbet. 2>a imibtertib bt ^titrreffér, ber f«tte be flør^'af Øu« 
ro|Mé Canbe i SBetnrgeife, iffe funne nogetfteba i ben ciottiferebe 
flerben fbrMioe ganffe uben Subfl^beffe, fina ligger ^ en iMrfénf' 
(ig Omnb tit at bet offentttge SiD maa faat»el ^ fom atte «nbce 
€5teber oebblioe at ubtrifie fig tit florre og ^re ®eCt»fhmbig^b, 
fef^ om bet (^tm^Iige funbe gienoinbe (oab bet bar tabt. ZVa jeg 
nu tfle tiltroer mig at funne veb mine gobe {Raab bibrage tit flfer* 
bebring af be fibfie, fita vit feg ^tUt efter ringe Cime gfere opmorrfs 
fnn paa, (vortebe« bet ferfle ber i etaben mrget funbe vinbe iTfn« 3. & ^V)tti. 4M 

(Mfi^ ^tttUt ma« IfM f(M mfgct jifm SttttiKfr, fotn ktt »fl^iilii 
liQf tt¥ tHi Umgec ec «t iifragtt Uot fom tt tnw^ectixt 6ttrrogål 
f^ bttl^ttueiige« StangUt, mm føm Øloget , ,a»ené 7(aiib imbt 
fmr# og fom (Fa( 09 mcia nMtU fig. . 

foktev TÅtmltg 99fm f« 6f (lebrttt og ^ifle, imbeng bmmob f o(t 
4f en bftoe Qladfe ofre gfjøre 6tøt og \>ift SRongel imateoemaaN); 
men ^t>ab ber forbortDer Xoncti/ er at be forfliefltge ^tfotier, tK ' 
fffMtb &atA og (S(a«fe be fomfbu ^er4)i9re, beett iffe iagttage ^pab 
te obfKfler^ ofmrtrgt SelfTab fca et ptv^ beeU «eb eti befyiM 
betttg Slobf[gttfe tUfKbef^tte ode be '^j9fIig^eb«4R<gUt, fom tnan 
t ett^«r ^uttOltg Jttebe titte oi^f^lber. 3ft®eif|a6et er btonbet^ fait 
foolebeg itte fUhe, (aofsemt fun 2Ctte tt^ttage be for bet off Airdy 
ii» ftirCbenbe »bDocteO Slegier; e^i ba fan €n^c meb a( mnflg 
gci^ tMtre tfoUcet, om IjHin i»U; fhitte f!g til pne fSefjettbte^ om 
f^ ^ot Spfi; og uttboige bem^ ^oid jDmgang f)m frtbebec ffg^ 
mebenO tm berimob e»(t>et meer etter mntu, efiterfo<n ^on ee 
meer eOet. minbre beljettbt, ec ubfat fer, at nuaatte, (tgefom Seert 
Skftff^tt, brttte )DuUO mb tSAbelen. 

^^oob (bttbitofiKne angoaet, ba er bet itU (Sn^ter fom Ulf$» 
ger bem jbCot for at bcttte ^mf^ og ffrife ftoger. Vlange go^ 
ber^n foc «c (crfr 3Ct)tfeme og be offentlige fBlabc ffioCigfieb et 
faalebef ben f«r#e $Bettnge({e f^r ben gobe Zone ^aa biffe ®eiber* 
£tgefbm i Xt^mrnm og anbre &«fefe(ffa6er/ fan mon ogfoa l^i 
gtiOrf ben biCUge ^orbring, at en^t^r (Sont>erfatton (fol fi^rel fon 
fagie^ at ben ttfe forftyrrer be Earfente. Stm (éto ^a et Mikt 
e^Båpinct er Stoltg^^ebcn af yber jleCigttg^eb. fDtangen^ fbm lift 
Irfcv/ mif!er bog fffe <A f»ruto(rgeg af ^øirø|lebe Comtafer, af 
f^ifåfit Jtanbefløberier, af fabe Sweater «6rittfer; af fcmibaM^ 
«^ifbtier, af ^Beretninger om ^foate Sør^otb^ bec moofRfe meet 
efler minbre angaae ben uiriOige QSl^ører, fom beroeb let fsifleg til 
at tage til ®jennurte, 09 foaUbe« bn tnboiftég i @trtbig^ om 
2ing, ^an tffe ønffer at benore, og meb golf, fom fyin iffe ønffer 

31* 464 S*&4M^* 

•tlftiilt. MMlmimaøffmtQieeScikriiiigittfffmCS^^ 
Ilt, obtn mim at ^(fc tiC ^mmbtt, On at raabc oMr ^ 
Btfftfft 3 Mtf , fom i 9St, giM bet en aaffambig SlMetvr^, 
og Sn^iMV maa t>tbf at trttt fiii Zoni tftn ioccMi og eftit 
be Mtfcttbt OmgiMiiin« fBeffaffen^ fBooc 99lf iagttage bette, 
(oa fon Ca^iMtf om ^ ogfoa ^r noget af eamalm, i bet 
minbPe (abe fora ^ Ufc f^mtt htt, mebeng becimob ben M^øPibe 
€Snatlen Hgrfom meb gUb {Motcmger f% Sn^ og umutig fan 
lgnoce«eiaf9)oggi. 

aHen frto be abninbeCtgfk 4iafltg(ebli8leglec tilfibefktteg |mui 
offmtf ige étebec* ®ee b(et t>téfe oeCbefiettbti fStrfonec lomme itib 
ab Stilen, enten ^ en. (Sonbitor, ellef en fltefiantateur, ^ 
bitt nenbefige tkm, ^oonneb be bAube betel Xnlomfi; be» Slam 
fei af Cpmerctfom^, fom be i en^oec af bereo tBetMtgetfec otfe 
mobeeCtfaiet, og mai^ oU mflcm, at ben offentlige fetfabeUge' 
Zone Vr i Spen inbntt er i ftn Bacnbom. Sen enefte ^etfon 
giic nnbectiben ligefoa megen Uro fbm et Mt 8legimentGo(bater. 
^t» Itcbec btttbcenbe inb, ffooer Doren ^fttg i, raaiec og ffsigec 
tit en C^ttm af (ignenbe 9ittpt, fom lebfog^. ^m, la9»t fin 
^ paa bet focfle bet bebfie SSocb/ nbeCymtet; om maaffee en Jdnben 
fibber bemb, og neMober pig enbeltg meb fine Jtammetottc faa 
langt fom muligt fca betCteb, (fooc ^n tagbe «^tten. Uben <it 
Ittle om ben UMligi^b ^ Mt fin 4^ ligefor Storfén af én Tb&nt, 
ber bel tmibe frtfieO tit at faØeben poa Onloet, faa er bet fo en 
olmittbelig (Regel, fom enbog beft blotte {beqoenmielig^ anbefaler, 
at man enten ffol be^olbe fin ^ i ^nben, e&er ogfoa (ergge 
ben ]te n«r fom muligt oeb bet Cteb, (oor mon toger ^labO. 
IRen om faa ftmpel en Ztng fyneg bet SRonge, ber bog tifli ^aoe 
Crb ^r at befibbe. J>anttelfi^ overflMigt at belpmte ftg* Unge 
Slenneffer tere nnomfhinber iorigt at banbfe, for at fenne ^oppe 
meb i en Salg eOrr gran^ifei men (oab ber ftoier til alminbetig 
Xnfbmb^ krte be iffe. Wlan feer berfbr SRange, fom banbfe per* 
fict, men fom ^oerfen fenne gooe, floæ eller fibbe. / \ $ I I I « d 

Ifto^U ^tpCfer af Olbnorbiffe dagaer i !Dati(i fRodle $vet>ec af ®i>enf! @prod ^ i8i(;tctfatttr: f §erfle 2UI«ø- Ztwt em waa vanre ffrn^en i bet eflfevte effertelvte srat^ttnbrrtef 
M 9. a. SRAlfet i Ilt ®aøa s SBtbltott^f givr ben {prmobniifg meget 
tmtU^, at ben bettmte Séloenber ^omtnnb %ttb^r font bebe lldd; 
n ttté forfatter. Jt* 2« QUif^htt b«r overfat ben fra 3é(anb)P^ booti 
ben oprittbelia et ffreven/ i (ine 9^rbl|Pe Soit<iatnget førOt 2ee( 
1819* 2)eraf ere nebenilaaenbc ^tpffer tagne. @« (Sunnat af ^^ttbarenbeS (Snbeligt 'unnar-bocbe |)aa ^^Hbarenbe *^ i gf^iotéltbe; 't>at en jfot/ f!cnrf 
og brabeltg ^an\>, l!)ug (tgegobt meb«^øtre og Senfire, eg (aflebe 
Itgelebe^ ^ppb, fvtngebe jlt @t»iect meb faoban en S<^rt/ at bet 
fpnted tee @t9<rrb i 93eiret paa eengang/ r>at ben bebfle Sueffi^tte/ 
og traf ait, i^mh ^an ftgtebe paa, «^an (unbe i aljTen^ iKuftntng 
fpringe faa (angt, fom ban fe(v t)ar ||øt/ og bet faat>e( tilbage fom 
frem^ fv^ømmebe fom en@<tl/ og t)ar bet ingen Seeg, ^oori nogen 
turbe (appe^ meb ^am; og fagbe^ htx, at ingen poa t)aa€ 2tb 
tKir fyan^ £tge. ^an t>dr ber^o6 meget tjatter af Ubfeenbe, (9« af 
3(nftgt meb en lige Snorfe^ blaa og leoenbe {)ine, riøbe Atnbet> 
fiofcft ^aar, fmuft af Sart)e. £>g var ^an én meget Dennet^ulb 
fDlanb, rajl til 2(lt/ gat^milb og ftnbig/ uennefafl og vennefr<r< 
fen; en tig ffflanh. «£)an ^aobe en Prober , Deb 92aon XolfFeg, 
en anferlig og florrt SRanb; gob Aarl, og urorb til %iU ^ani 
anben Srobec ^ebbe ^jort^ og oar ben Zib et 9&arn. 

^a l8ergtl)ocdt>alen paa 2aubø boebe 9Iial 2^orgeit6føn/ ^n 
vat ®unnare fi^nberlige fBen. ^an eiebe en anbeti @aarb i 2^0^' 
rolf^ftelbTMr en meget rig SD^anb; og fmu( af Ubfeenbe/ bog 
bat>be ^an intet @(iargj faa lot>f9nbig, at ingen fanbte^ 1)ani 
aRage, S)fr()od t^ar ^an forflanbig/ og funbe fée forub; Delraabig 
,og t)el))iUig> og bar btt ibel gobeSlaab, ()t>ab f)an raabebes milb og ') en ®aatb i ttoagaavane f 69ile( i 3Aanbé Sfnbre^fietbfng. 
3 benne ^ierbing ere ogfaa be forige Øaarbe, Øleber, Voef 
0. f. 9. at ff ge/ fom forefomme t benne 6^$. 488 StiottU Sago^ 

abe(|tnbet/ oj ^lolp ^Mr iSRonb ub af ftn CanfPettg^, bet raab« 
fpurgte ^am« •f>and <^fhu tnir SBerst^ora Øtarp^ebin« Sattei^ 
en ^øimobig fh^inbe^ tfbet/ roen meget btfoit af •^^ 

9ltal ^at)be ftte 6j9nner, tre meb ftn •^ujhu Secgt^eca: 
etatpt^in, <9nm og •^Ige; ben fterbe «^t)fFuIb var-iurgtes 
i^ani STOober Dat <^robnp «^at>fTurbébatt(r, €øfiet tU 3ngialS 
af itulba* 6farp^ebin/ ben elbfie, vat en onfeelig SRan^ 
af Sttjrt og Øtptfe; en brabeltg Jtemper^ foømmebe font en 
éial, faare rafTtUfob«/ biero og tt|;(eb^, vat og fnattoUnbe 
og en gob jDigter* «|^an vor mørFbrun af .^aat og fmiCob 
let/ fmuf af iØine, bUg og ftatp af TCnfigt/ ^axbt en ftum 
9l«fe/ fremflaoenbe Zombet/ meget flygge icAtt og SRmib, men 
et meget frtgetf? Ubfeenbe« (Stim t>ar 9Ka(« anben Søn, ^ 
tKir fmuf af7(nftgt/ mebfmuft mørnobenbe^at, og fmntfete 
af Ubfeenbe enb Øfarpbebin, flot og ftort, <^(ge vat SlialS 
trebte &mi, fym vat fmuf af Ubfeenbe, b^vbe ftønt .^or, vat ca 
flert ^ttb/ og brabeltg Xormpet/ flog og ffnbig. (Sumtat reeb meb afle Gine; ba be fom tttZ^inge, vart be 
fha vel ubtufiebe, at ingen vat bet fom be; og (om %clt ub af 
ifiotxt 3e{t at unbrt^ berpaa. Ounnat tnh til Stangeboeme« 
SeUe, og vor bet meb ftne Stombet. Slange fom at beføge ®un* 
not, og ()øre 9^»t af bam *^^ J^n vat mob en^vet vtlltg og 
muntet/ og fagbe ^Vet, ^vab ^an ønfPebe. 

6n 2)ag gtf f)an fra 2ovbtetget/ og gtffbcbc SRolfeDingeteltet« 
Z)d faae ban st fruentimmer fomme ffg tmøbe/ bet vat velfUrbt; 
vg ba be møbfe«, t){lflt J^un fhaj; ®unnat. ^n tog vel meb 
benbee ^tlfen, og fpurgte, b^o t^nn var. ^un fagbe: ^n (lebbe 
^a(getb/ eg vat en Datte^r af ^^avfTufb )Dafefo(6føn. ^un talte 
brtfiig tl( bcim, og bob bom fbrtartf e benbe om ffn S<rrbs fyin fagbe^ 
bon vllbe iffe nægte t)tnU en ©amtale* ©e fatte bem ba neb/ og 
talebe fammen. *f>un vat i en tø.b Xiottel/ og b^t^be ovet fy en 
^far(flgen«fappe, flnfferet meb ©ulbfrpnbfét neben om; «^atet 
falbt neb over benbe« SStpft og var baabe flort og fmuft ®ttnnat 
vat i ben ©farlagené Jtlobning, Jlong ^aratbSormføn gav ^am, 
og bovbe ben 9ltng paa ftn «^aanb/ fom ^an ^avbe faaet af 
■ »^afon Sarf. 

2>e taiiht fomge bøtt. 2)erpaa fpurgte ()an ^nbe, om ^un •j ^on bavbe i tang %ib vårret paa røftnje^Xog, og f^tnhe paa 
hjemfarten beføgt i^eratb ®ormføn rZ)annemarf og i^ton 
Sflrl i ^orge. wc u^tft? <^iin fdgte ja *), og at bét^iHt Mti mon^e/ ter bmbe 
tMle (ma at faae ^mU* S&oet ^u ba mdm big Mrtb? (purgte 
^n. Z>et itfe/ fagbt (^im; men U^\m m ieg txrre* .^tnib 
t)t(be bu ftKtre,^ om ieg 6egtærte btg? Set ^ac bu ith tfinbe, 
fagbe ^un. Øtig itU bet! fvacte ®unnar. «f>t)i^ bu f)at nogen 
Xanfe becti(, ba fi9g min gobec! fcigbe ^un. @aa enbted ^m* 
ttilen- 

@unnac gtf tltap til ^(mcrnbened S£eit, og fpurg^, om 
i^bffulb Dat i Seicet, •^om blei» fbacet jo. ©unnat gtf inb; 
<^avj{ulb og 9iut toge bel imob ^am* «^n fatte ftg neb imeOem 
bem; og morrtebe^ btt t((e paabere^XaU/ at bet'^atibe MrretSRt«« 
forfloAelfe tmeOem bem. iba bragte (Sunnat paa jtaU , |^bor(ebe« 
JBcøbcene btCbe foate \^wca, Ifoxt ^n begtoerebe «|)algerb. SeH 
ftxiite ^avfPutb : \^^x€ bet er bm a(t>or(ige SSeflutnihg. SRtt XCbot * 
er bet/ ftnitte (Sunnar, mm faa fKlted bt ftbfi/ at mangen maattt 
fhtbe bet rtmeiigt, at bec iffe bleb Sorentng meilem o^. «£)t)ab 
t^ffee btg/ SSrober Ølut? fpurgte ^t>]{u(b* Slut fvatebe: 3Me 
fpneémig bette paefeligt ®tftermaaU Jjf^i faa? fagbe Ounnar* 
4erom mt ieg fvare btg, ^bab fanbt er^ fsgbe Oiut: bu er en rafE 
ogbeUtgSRonb; og ^un er noget tt>et9btg3 ogvUjeg itfeivige 
btg i 9loget. SBet^gi^rbu, fagbe ®unnar: bog t)t( jeg anfee bet 
for afgtoct, at 3 fee yaa forbum^ Sitnbffab^ ^vté 3 iffe t>il tiU 
ftaAe mig*bette Aaac. 3Ke er faa/ fagbe Stut/ fnarere feer jeg^ 
at bu itte fan flaae imob; men om ber intet hiro af (Siftermaalet, 
t9t(be t)i bog vorre bine S3enner% 3eg ()ar XM meb ^nbe, fagbe ' 
Gunnar/ og er bet tf fe mob (enbed ^tnb. {Rut fvarte : jeg veeb, 
at 3 begge er for bette ®iftermaal; og vobe 3 meejl veb/ ^vor 
bette gaaer, 

8iut fagbe ®unnar uabfpurgt 3((t om ^(gerbé €!tnbe(ag/ og 
tpfted ®unnar t SBeg^nbelfen meget iffe at vært/ fom betffulbe; 
men ftben fom bet bog tU/ at foreningen biet>gtortimeUembem» &ml 
blev bec fenbtS3ub eftec^fgerb/ og talt om ®agent ^enbe< ^au 
Mn:e(fe/ og^jorbe be U, fom forrige ®ang/ at (un farfkbe (Ig 
fe(t); oa (!u(be Utit S^rpUnp bare i^a^ •fKtbarenbe/ og fFulbe.Xtn« 
gen førjl ij^olbeet^fmmeitgt/ men bog fom bet fnart til aUeéStbenbe* 

@unnar reeb ^iem fra Sf)inget/ og fom tt( S3ergt()ordtKi(/ og 
fagbe 9lia( ftt ®iftermaa(. «^an optog bet iffe veL ®unnac 
fpurgte/ ^bi 9lial anfaae bet for uraabeUgt» gorbt a(tpnbt x^\l ' 
fomme fra ^enbe/ naar ^un fommer f)et øfipaa* 3((brig*(fa( ^uti 
bog forfpilbe t>ort StenfTab/ fagbe @unnar« Ster tør bet bog bfibe «> S>wi bAvbe alt txeret tvenbe^anøe jift og begge Sange mt^owte 
for ^ ^aoe voibct fm SSanbd Z)f b. .490 »iaiill eogo« 

Mt, foatu 9Mi tam ta måm fté^ ttU f»f ^be* 
M !Ria( til fBc9ib9# 09 olb btm berfra, |bm tntbt toge imk. 
SHoilouebc Ol fmaoi. ^MmbOtmiiac bbm/ og fben •mfetng 
i i^ebct at byte møngt Qk^fttt. 

Sn jDag |lob ®umias pa« J^iibottnbc eg faai |tQ Soarc^ytte 
rtbe t fulb Sart b«n ab (Surcbet; ba ^n fom tU aioften, fagbe 
Øuntiac: fioorfbr rtber bu fta fbrtft? Scg txlbe tnrte big tro, 
(agbt i>9rbeiir irs faae otteSRmb rtbi mb ooer SRarfacpiob/ og iNur 
be fin i farticbe Jttobct, Jkt tør Mre jDtfel, fagbe Ouniiar« 
3eg bar Hi l^rt mange bibenbe £>rb af etoxaUi, fagbe 4>9<^beii; 
|ait fortalte ^flpoa i ^, at bit gc«b/ ba be recb big oMr; og 
ieg ftger big bet, forbi teg btur tNe foaban Zale af jlette %QiL 
3Me ffulle m oerre orbfpge, fagbe Qunnar; men bet ffol bu bavo 
til Søn, at bit berefter if(e (Tal gi^re anbetTCrbeib, enb b^b bu vil 
|é(ix Gfol t^g ftge noget tK bin SSrober JtolfTeg, fpurgte Soare^ 
^rben. 9aa bu b«n, og Urg big at fot)e; finxrte ®unnar; ieg 
fPal felo ffgeXolffeg til. i^prben lagbe fig ba, og faibt (Irap i@flion« 

€iunnar (agbe fin ®abel paa J?prbend ^efl, greb ftt ®(ioCb, 
fpembte 6\xrtbet jDlménaot om ffg, fatte en ^ieCm paa j^vebe^ 
og tog 4(pen; ba fang bet i ben. £)et bøtte 0{am>tg, b<^ng aRo> 
bec, fyxxi gtt frem, og fagbe: Sreb er bu ni^ min €Søni fom )eg 
olbrigl^arfeetbtg før. 

Øunnar gif ub, fatte t^%tn løft imob forben, foing^ ffg i 
€Sabfen, og reb bort. i^nO SRober Stanoig ^xt til Gtueti/ ber 
tNir be meget bøitøflebe. ^øtt tale 3, fagbe ^nt>tg, men bog 
f(ang4(Ken b^^iere, ba ®unnar gif. jDet bøtte Jtolffeg, og fagbe: 
2>ettør fpaae oO Slpt! S)et er gobtl fagbe {»algerb, nu fan be 
erfare, om ban gaaer grcebenbe fta bem. Jtolj|feg tager ftt Skrrge, 
(øger en ^e^ op, og riber efter, alt b^b ban fan. 

®unnar rtber nu toorrt ooer ^(gretunge, faa til Oeilaflofne, 
berfVa til fltattgaa, og neb ooer Sabet oeb ]^of. Z)er oor gruens 
timmer oeb @talben. Qhinnar fprang af ftn.^efl, og banbt ben. 
Zk reeb be anbre t((. 2)er oar £eerbuUer i ®ttett ocb Sabet. 
Gunnar raabte til bem: 9{tt er betStib (\X tnrrge fig^ btc er jØjcett. 
9tu faae 3 prøoe, om jeg gitrber for 3er. 

Z>e fprang alle af 4>eflene, og føgte inb paa Ounnar: J>al« 
biørn var fremmefi. S&(tt> fra mig! fagbe ®unnar: Dig vtlbe 
Kg minbfl giøre jDnbt; men jeg fan ingen ffaone, naar jeg ffal 
Mrge for mig felo« iDet giør {eg tf te, fagbe ^albiørn: bu wl 
bog breebe min SSrober/ og er bet ba®fam, om jeg (Ibber ørfegtøi 
4og. Si^n fiøbte nu efter Sunnar meb begge «^ber. Ounnat 
fPiøb ®fio(bet for, og ^albiøm fla(.6ftoibet igiennem. Ounnar faitf ntt eti^tbft faa (farcft iieb, at be r fiob fo^ i S^tei, trog 
n« ftt GtMrrb tit»tt$ere, enb jøinté (unbe, ^g ba ^oibiørn bft» 
mH> tm Tltnun, o)9cnfM ^anbUbet/ faa fym ^ug t^anbett af. 
®fainfe( M bag ti( Ounnar, og (^ug ef^t ^am meb en flot jQ^t. 
Sunnar vtnbte ftg (inrttg tmob ^oni/ og bøbebe af meb ftn iØ^pe, 
faa &iimMi fa(bt ^m af ^aonben ub t {Rangaa/ Shtanac fviiu 
gebf pil %e siol engang; ()ug tgiennem ®{amM/ to^ (lam paa 
4lh;en^ og faflebe ^axn paa «^t>ebet i 2eergrat)en. 

Xbolf 9lorbnianb tog nu et &P9b, og fa^ebe eftec Øunnac. 
SimiMt greb bet i Slugten, og fajtebe bet tUbage igien^ bet foec 
igiennem @ftoibet og 9}otbmanbeii/ og neb i SHattm. DtUl 
()Ug imb ®t>flRbet Gunnar efter SBenet tat neben fét SUtmt; 
®unaat unbt)iger <&itgget t)eb et Spring/ (mugger tii ^m meb 
åv^n, og igtmnem f)(Lm. Sin tom Jtoifleg til, og foer firapyaa 
<&aiM; og ga9 (am S^anef^ug meb fit ®Mn;b> og brabtc bem 
nuaØeDtte. 

Øitnnar og JtoliFig brog ^km efter Un Øterntng og recbe be 
bort op lang« meb giobbrebben; ba fijot ©unnor af ^^fkn, men 
bUt> flaaenbe paa SSenene. •f^oarbt ribec bu nu, ^^anbel fagbe 
AoljTeg. ^et famme lob @famfel mig (øre, foarte ®unnar/ ba 
ieg fagbe ^ be reeb mig oDer. iDet t)at bu nu (ærmet/ fagbe JtoU 
ffeg.^ 3f!e t)eeb jeg/ ftKirtc ®unnar/ om jeg berfoc er umanbigere 
enb anbre tOJornb/ forbi bet er mig mere imob/ enb anbre, at afivof 
StBennejIer. 

9tu (j9rte« bette t>ibt og brebt/ og fagbe mangen, at bette iffe 
Dar ^eet \natett, enb rimeligt t>ar., Øunnar reeb ti( S3ergtf)oréi^ 
^(# ^g fagbe 92ial/ (Dab ber ))ar (teet. SPIeget (ar bu bebrevet; 
men bu (ar og. morret forrbele« opfffTet. ^orlebeg ))il bet nu 
gaaet fpurgte ®unnar* fBilbU/ iegf!a( ftge big forub/ ()}ab 
enbnujlKe er jTeet? fagbe {Rial: Su riber til 2(tng6/ og oil bu 
ber , veb SJennerd Staab og Spifianb/ (ave ftot S@re af benne ®ag* 
^en bet \>il bim Di^l)Ci\> til mange ^anbbrabt ®tt) bu mig nu 
gobelRaab! fagbe @unnar. 2>et fFal jeg, foarteOtial: 2)r<r6 
bu olbrig mere enb eengang af famme 9Stla^ og br^b olbrig be 
Sorbrag/ fom gobe SR<rnb (lutte imeaem 3fnbre og big/ og bet 
minb{l i flige @ager* Dette, fagbe ®unnar/ troebe jeg/ anbre 
fiobe meer Såre for, enb jeg. Jtan faa være/ foarte fRial ; mm 
^ulbe Ut bog (ftnbe6/ ba (o{b bet i(U/ at bu (ar (un pallet til« 
bage at let)e; ellerd tøi bu blitze en ælbgammel SRanb. 83eeb bu 
og/ fpurgte ®unnar/ (t)ab ber t)i( bliue bin S&ane? SSet breb )eg 
bet; fvarer {Rial* {)t)ab ba? fp^rger ®unnar. J^Wib ZUt minb^ 
monne træ, gat) (Ria( til ®t}ar. Siben reeb ®unnar (iem* 49Si Stiostt« 6«øa. ' 

Øumiac cttt fnflmg af Z^ingt «e(I poa tK ZM i ^^iøiter« 
l^olbt/ 09 tog jDluf ^a t)e( mob f)am. 2Der «at Oimnar en ^(» 
aVaancb/ l^an recb t>tbt omfrtns i jDoleii/ 09 tog aOf tniob fyaa 
m^ aabne Ttrnie. Z>a be fFUte6, fagbe jDdtf 9)aa: 3tg t»U gite 
bfg tte Jtfenobift: en 9u(brtn9, en Jtaabe, bet ^t 1)itt Sftyt« 
Viattan, Jtonge t Sclanb, til, 09 en^^unb^ ber tSctonb et mig 
giMn; ben et flor, 09 faa 90b en Eebfaget, fom en tafE fRanb; 
ogfaa ^Mr bm !Btenneffefbr^anb; ben 9i«et ab en^vet, fom ben 
oeeb at tMrce bm Ut)en, men albtig ab bme Sranet. £% ton ben 
fn paa tnfjlt)tt, om bet et Un SBen effet^ tHe; 09 (abet jft ti« fbc 
at ^^att bi9 tro. 3Dcn (»ebbet Ctem. SDetpaa fa9be ^ tit ^^tm* 
ben : nu fiol bu føt^t (Sunnat, 09 tnrte m^ ^m, fom bn ^ar 
iHrrct meb mtj* ®trar 9t( ^nben tU Qhmnat, 09 togbe fig 
f»r ^an^ Sob« 

£>luf bab Øunnat ta9e ^ tmre^ 09 fa9be^ 1^ (K»be mangt 
Xbtnbémomb. Z>et fommet af, (a9be ^n til, at bn tm anfee^ 
fot en ubmtftfit SRanb obet bet ^(e Sanb. Onnnot toffirbe, ^iun 
jfot ^an44Sat)er, 09 (^ané gat^nfige Raob, og teeb ^ienu fRn (i* 
^ah (liemmt nogin Zib/ og te bat totigt jDUfe Sibenbet fpjøtgeé t^ibe om; og førgebe mange obet 2^ 
gett Otfelfpne Ddb*). Sijiut ^vibe teeb (fen^ (pfb iOtabene til, 
09 jlotbnebe Stbnct tU ^(^inge. 9}ta( 09 Qurniat fom fommo^ 
09 talte om Xroefhmgen; ba fagbe fRiol: tag big nn tMte, mt 
^at bu brorbt to ®ange i famme S6t(<rg; ^o(b btg nn bet i^tt, |at 
bet gtitlbet bit ivD, om bu Iffe ^olbet ^bab %otliii bet Utoet giott» 
3Pfe .agtet jeg at afbtge betfta,. fagbe (Sunnat; mtn bog t)i( jeg. 
f)a\>t &tvi S&tflanb fornjoben paa aDdinget/ 3eg ffai tnrte b^ tto 
ttt min jDøb^bag, fvarebe 9{ia(. 

9lu (eeb bet ^en ab Xf^inge; be famtebe flott Søtge fcA Begge 
@iber/ 09 biet) bet meget omtalt paa Zt^in^tt, (oab €nbe benne 
Gag t)t(be faae. (Siajut ()vibe og ®eit ®obe talebe meb fymaxibti, 
f)^o af bem bec ffulbe poatale ^taitt, 09 paateg ftg (Siaiut bet b(fy 
09 tnbflitDnebe ®unnat til ^anblpdning fot S^orgeit £)t0elfen« 
.^cab. ®unnar r>at ftxUf, og talte Itbet bertilr Z>a Gagen fbtibt 
paabømme^, forPapebe 9llal be ftre af StisurO Stbnet, 09 fotbtebe 
be frm anbre.at fcvtiaxt, om iffe 9}abnerne ^avbe lagt ftg bet i 
99a3(^olb; fot at britbe ®unnar, f)\)ii be funbe? 2)a bigfe een* 
ftemmigen befro^ftebe bette, erClo^cebe Uttai benne 3nbf!ge(fe fbt *} 9{aonerne Klifotgett etffrfobbetføn 09 It^tgrirfitHeirfii (i«5e 
anført et Dvetfalb vaa øunnar 09 JtolfPeø; men Mft btC9 *mi 
paa Slttgt eftetot f^^t fAlbet-ablRKige éf bm* SQauI« ea^a. 493 

mf^if OB'fas^/ <tt ian paa ben ^nRoøiM Sl^egm vfibe ticb« 
brgde ben, (t>M aSobparten IHe t»tfl)e ^o(bgit)e ®agen. 

2)a raabebe mange «i^9t)btn9e tH minbeltg Tifqmelfc, og bUb 
6et XQi ot)etbcag<t toiio SXæitb at iKxaétenbe @agen/ og b(et> brt ba 
faa, at en ^tng^bob fatteé/ bec ftu(be reent ubbetale« paa felM 
Sf^raget 9uhnat og Jto(|Feg fFulbe bragt af Sanbee, og txrte 
borte i tre Sintre; og bvié @unnar U^ brog ubenUnb^^ naor 
^n funbe, fFu(be bet f{aae beDrcebteéSrenber frit at mprbe barn. 

@ttnnar gav tHe tilfienbe/ at ^n t)ar utUfreb« meb Aienbef^ 
fen^ men fpurgte 9}ta( om be ^nge/ fyin b<t)}be gttjet ^am t Sor^ 
iKinng. CRiat ^at)be giort ^ifgene frugtbrtngenbe^ og ta(te ^am 
bem affe til, og gtf be (tge Cf meb be Støber/ @unnar ^a\>tt 
«t pbe. 

9ht tog man ^iem. 9lia( og@unnar reeb fammen ^raX^inge; 
ba fagbe 9lta(: Aom pe( tbu/ Stalbbrober! at bu ^o(ber bette 
Sorlttg, og minbed/ btiab )9i ^a^t talt tf$kmmen; og fom \m 
fmtge Ubreife bar btg (ti flor ^orber/ faa khC benne Um big meget 
^tfberitgere^ hu tocl lomme btem meb megen Tinfttlff, og blitze en 
efbgammel STtanb, og dU ba tngenSRanb t)9t v(eu btn &t>ermanb* 
9Ren brager bu ith uh, men brpber bette Sorlttg^ ba M bubltt>e' 
bræbt bet t Sanbet; og er bet fergeltgt at tiht for bem, fom ere 
bine Senner. @unnar fagbe/ at fyxn {Fui^e tffe r^gge Sorltget; 
kan reeb nu ^lem, og fagbe, ^t)ab afgtort t)ar. 9{ant>tg tpfteé 
M om, at ^an brog ub, fad at ^an^ Sitnber fif fiørfl meb anbre. 
ttt (!affe. 

®unnar ^avbe t\>enbe €^ner meb «&argerb, ben ene ^ebbe 
^oitti, ben onben ®ran« •f^ogni tegnebe t\0 en tto^f SRanb, oar 
tau«, THintroenbe, og fanbru« @ran b^obe meget efter ftnSRober; 
be tMre ba vopie« ®unnar (ob fin og ftn SSrober^ Sjortng bringe 
em S&orb/ og t>ar nu ®ftbet iahtti l)an tog nu tt( fBergt^oretmC 
og aubre (Saarbe, at føge f!ne aJenner, og taffe bem for S&ifian« 
ben, ber ^avbe jiaaet ^am hu Hnhtn X>agim (avet l^an adrle tit 
^t tage til @(ibet, og fagbe ba til aUt, at ban nu tog reent bort; 
og fpnted bet mange ^aarbt, (ftønbt be ventebe, (^an btlbe engang 
tomme tilbage. 

jSa ^an Dar firrbig/ omfavnebe f^an aUt ftne, og fulgte be ^am 
aOe ub« «^an farcter £)pen (øfelig mob forben, fvrnger ftg i @a* 
belen, og dber bort meb Aolfleg. 2>e rebe frem mob SRarfarfltot/ 
ha ®unnar6 ^efi fnublebe, og b^n f|»rang af; og faae ^an nu 
omtring til «^ltbe, og ®aarben paa ^libarenbe, og fagbe : &fwn 
er «^tbe, faa at jeg albrig faae noget faa jTiønt, ^gren grøn, og 
Soften frugtbar, og vil ieg igien ribe l^iem, og ingenflebe brage. 
Øiør bu iffe bine Si^nber htn ®l(ebe, at bu bqH>tr Sorliget^ fågbe 491 aiiiwtt Ctefla. 

Mffrg; t^ bef nwmif Mg tnara SStnb tiitcøe; og mAa d« brt 
Mltgen bet«n(t# at Ht t»U gaa#, foarom 92ia( ^ fagt 3Ht reifer 
itg nogenfirM, ftarte ®unn«(, øg t^Ube jrg, bu giocbe ligefaa. 
3Hr fhft bft, ftgft Jtoifbg; iffe foiget feg bettt SocrUg, og IHe 
noget anbet, fom mig er tUttøet; og tKir bet ben etie^e Xiiig, 
l^ocooec oi funne fFiUegj men flig tiL mine Srmber og min aXo« 
ber, at (tfr agter jeg^at fee S^Ianb mere; t(^i ieg M faae bin iDib 
at Tf^ge/ Scombel og frifler ba intet mig til at fomme t^tem. 
9ttt (tiUeé be; Jtolffeg reeb til Blibit, og brog bort; Gunnar tieb 
^tem til ^(ibarenbe. •^(gerb b(ci» glab oeb ®annarg ^krnhmft, 
^cmi SRober fagbe libct bertiL 

®imnar fab f^tmmt ben«^ og Sinter, og ^\}ht itk mongt 
%oit ^06 fig. Sinteren gt( nu f^n, £)luf ^a tnbbøb (Sunnor 
meb <^atgerb at Mrre (^ ftg, og gioe fin fOlober, og ^ogm, (m 
Cwn, (Soarbett i tKire* Øunnar tpCte« førfl oe( berom, og fan^ 
tytfebe ben; men ba Siben fom, otibe ^ait iffe* 

9m ZQinget om dommeren lanbipfie ®c)§ur og ^n6 Vktntt 
Ounnar, og raabflog nu om at overfoibe ®unnar, og gaoe ^inoa* 
ben «fMianb berfMUi, og Uttbfogbe ben, ber traabte ub berfro* SBMb 
(fuTbe ^oCbe 4)ie meb, noar ber beb^ gar>eé &t(igb«b at ooerfolbe 
bom, og oare be fprgetpoe SBanb i benne goceening; og roeente 
be, bet nu oilbe bliæ bem (et at oiyerwnbe @unnar, ba JtoifFeg 
»or borte, og X^rain, og mange anbre af bane Senner. 

9ln reeb Soif fra S&^nge. yi'ud tog ^en til®unnar, og fagbe 
bamf^an^eanblpSning, jog' bet JDt}erfalb, ber var befluttet imob (^am. 
2>et er m( giort af big, at bu aboarer mig, fagbe ®unnac. SJu 
t)ii ieg/ fagbe 9tiai, at mifie &#nner, Øfarpbebin og -^av^uCb 
ffuibe tage ^ til btg, og vil be oooe bered £io for bit* ^ih M 
ieg, fagbe Ounnar, at tint ®onner ffulbe Cabe Sioet for min 
efoib; og ^ar bu fortient anbet af mig. Skt fyieiptt til ingen 
acing, fagbe 9tiai; Uroiigbtberne ml t)enbe (ig bib, ^oor mm 
Gonner ere, naar bu er falben. 3f(e er bet uranbfpnlig^ fitgbe 
Onnnar, men tCfe Mi jeg, bet (Tal ffee bem for min ^fplb. 9)ien 
bet oii ieg bebe big om, at bu oii ^aoe et S^it meb min @ra 
<^ogm; ®ran taler Kg iKe om, tf^i ^an giør i!!e flort efter mit 
élinb. ^ial looebe bet, og reeb btem, 

)Der fbrt«Ue«, at @unnar reeb til alle Sorfamlinger og £ag< 
t^ing ; og torbe albttg ^ant ttt^enner angribe bani, og oarebe bel 
faalebeo nogen Xib, at f^ brpg om, fom ben, ber albrig i>ar 
loMifft. 

!Ree|ie ^jofi fenbte SStath Salgarbføn et S3ub til (Sivilt ^oibe 
og iStic, at @unnar oar ene biemme, men ^U ^ang {^uuéfinbe SIfantt Gaga. 495 

moatte tMTtf nebe paa l^tnt til ^btetsnttig« CSaafnatt QKgur 
^mbe eg (Seic Softe ftfrtt bet/ rebe be B^a ot>et ](detrie/ og ot)et 
GanbgU tU «^f. 3>ecfra frnbte be Sub tt( ®tfft(obber paa ZxU 
l^pmmg/ og nuobte« be ba bet famtltg/ fom ff ulbe oberfalbe (Sntt« 
nat/ og ^o(bt 9laab,^^)>orCebe4 man f!ulbe gaae tiOxrctt* 

SRM fagbe, at be atbrtg Dilbe fomme ot>er ®unndr ufortKie 
ténbe, meb minbre be fi( en SBonbe fat fra n<r{le ®aarb/ t>eb 9lat>n 
jC^tttl, og tvang ^am at gaae mebbeni; at fange ^unben®am; og 
(abe ^am (SSonben) ene gaae tt( ®aarben, JDe broge ba øftpaa ah ^iihOfi , 
tenbe, og fenbte efter 2(^orfe(; ^am grebe be, og forelagbe f)(m 
to »Ufaar, enten at labe fttSm/ eder (offe ^unben; l^an be^ut^ 
tebe ^Qer <|t frte jtt Kt^, og gtf meb bem* 

S>er tat et »Øegn nebenfor •f^Iibarenbe ®aarb; ber flanbfebe ^ 
meb -^beni XborfeC SBonbe gt( tnb t (Saarben. •^unben (aoe 
oppe i «^ufet; Z^^UlMttbt ben meb ftg t en ^urxDotx; ta faai 
«^unben, at ber nermebe ftg golf/ og foer paa Zt^exUl, og greb 
^m i ttnbcrUr>et. fUttn 2(anUnb fra 2ro[b|Tot» ^ug «^unben i 
4!H)t)ebet meb /^iptn, faa ben gtf tnb i «^ternen. ^unben gat) et 
Sreel faa f)Oit; at bet forefom bem ot^erorbentdgt og mageløft; og 
fdlbt ben i bet famme bøb neb. 

®unnar txtagnebe i @engfammeret/ og fagbe: 3tbe banUer 
man meb big/ éam, min Sofhel og tør bet \9<rre t>or S^^iorbne, 
at ber Uim fun flaWet mellem tor Døb. ®unnar« ©engfam* 
mer tntr blot' bpgget af Sror, og t<r!fet meb 83r<rber uben fra; 
og (Sfugger t)eb &tbebtæ((erne; meb 2)teiefpur(b for. S^utft oppe 
fot) ®unnar/ «^o(gerb, og b^n^ 9Rober Øiant)ig. 

2>a be @ammenftM>rne (om til ®aarben/; vibf(e be tfre^ om 
®unnart>ar bitmme, og fagbe/ ber maattt een gaae i Sortefen 
tii «f»ufet/ og fee/ ^tab \)an funbe faae at vibe. X)e anbre fatte 
bem neb paa SRarfen. Xb^i^d^in^ (Rorbmanb frøb op ah ®eng* * 
lommeret. ®unnar feer en røb AtorteC for @(uggen/ og dugger 
meb fPvtn ub mibt tgicnnem; nu gt( S^^bberne fra Xbotgrim/ 
ban tabte f!t &Pio(b/ og faibt neb af 2aget; berpna gi( ^an til 
Ot^ur/ og be anbre/ ber fab paa SRarfen. @ii^)ur faae paa ^am, . 
og fagbe: 6r ®unnar ha biemme? 2)et maae 3 vibe, ft^arteXbor« 
grim, men ax band f^xt er (^iemme/ )^ax jeg faaet at t>ibe; i bet 
famme faibt ban bøb om. 

!Ru føgbe be til ^ufet. ®unnar fliøb iblanbt bem meb 9Ue, 
og tMrrgebe fig t>e( ; og ubrettebe be intet; ba (øb nogle op paa 
^udtaget, og t^tlbe angribe berfra; men @unnar ffiøb ogfaa paa 
bem meb ftne 9>ile/ 09 ubrettebe be beller intet, og gi( bet faa en^ 
2tO. IDe btilebe bem nU/ og angreb berpaa anben ®ang. ®un« 
nar ffiøb beflanbtg ttb paa bem/ og ubrettebe be intet etibnn/ og 496 9{iata< Øafio« . 

(Ml tem aiiUn<9aiig tUSage« Z>a r<«be Olgttr ^trfbe: &b oé 
^aor Mre frem; fUccé blivic bet til 3ntft meb o(^! Z)f angceb' nu 
trebU ®ans/ og b(ft» t>ebi berpaa bcog be bem tilbage igien. 9lti 
fagbe Øunnar: bcc (iggeren 9M ub« {maXoget, og ec bet af brttl 
egm; ben bil ieg ffpbe ub til bem, og ec bet bem en @fam, ()t>ié 
be faae ®(abe af bere« egne S3aa6en. ®m ilU bet, min ®mt! 
fagbf ^an« WobeC/ at bu oporggec bem/ bet alt (at^e braget bem 
tilbage* ®unnac tog ^ilen, og jTi^b nu iUanbt bem, og traf 
ben (Silif Xanunbfai, og biet) fyin ilbe fft^ret; men ^an {lob affu 
be6/ og bibfk bet iffe, at ^an \>at faaret. 3Det fom en •^aanb 
isb meb^n (i|utbring om, fagbe ©iøiur, og tog en $iil, ber loae 
paa SEaget, og t)i(be be neppe f^nle Saaben ube, ifaib be ^at^be nof 
inbe; lab oé berfot angribe paa np. 2ab 06 brombe bem tnbe! 
fagbe SR^rb* JDet (fol albrig ffee, fagbe (Sii^nx, (Fiønbt ieg \)el 
«eeb, mit Kib er i Såre. iDog fiaaer bet big frit, at gibe o« ttem 
lige 8taab/ ba bu tjat SDxb for faa fnebig en SRanb. 

^a étatUn laae Soug, fom be ibelig brugte til ot gbce .^u* 
fene fafl meb i @torm* 2ab o« tage bem, fagbe SRøcb, og fiaat 
om SBielfe^obeberne, og gtfre ben anben Qnht fafi om @tene, og 
meb Sinber tratf e 3;aget af Sengfammeret. iDe toge nu Xougene, 
og imrf fatte f^ni Sorflag, og marfebe ®unnat bet iffe, føx be 
fyffoibt bunbet ^ele a:aget af .^ufet* 9lu fTLøb l^an faa meb fni 

Sue, at be albrig (unbe lomme f^am norc. 2>araabebeSR«rb bem 
hin ®ang, at btornbe (Sunnar inbe. 3ffe beeb jeg, fagbe ®^* 
iut, (\>orfot aUib bu (Tal (omme meb, (bab ingen anben bit, og 
ffalW albrig (Fee* 

3 bet famme fpringer X^orbranb, S^orleiH Cm, øp paa 
^Mf ^ l^ugger Sunnaré JBuefhomg ooer; @unnar griber ftn 
j^pe meb begge *^nber, Mtlber fig ^urtig mob ^am, ^uggec 
tbertigiennem, og fafier f^am neb.til Sorben. ^a løber ^ang 
S3tob^r 2[6branb op, ®unnar ^ugger til ^am meb XDpen> ^n ^oU 
ber &(iolbet for, i^pen gaaet igiennem ©(iolbet, begge ^ani Znm 
biet) faarebe, og faibt 6an neb af aSorggen. 9Iu ^aube Sunnac 
faaret ofte SRanb, og brebt to; ba fif ^an fel}» tDenbe 6aar, og 
fagbe TUU, at l)an (^verbn foranbrebe ftt 2(nftgt beb 6aar, eUec 
fiDøben. 

SiD mig to Soner af bit ^aar, fagbe l)an til ^algerb, og ffet 
bu .og min flRober mig en SBueflromg. £igger ber brg aSagt paa? 
fpurgte ^^Igerb. 2)er ligger mit iix> paa, fuarte ^an, t||i albr^ 
faoe be mig ooerbunbet, faalenge ieg fan bruge min S3ue« &aa 
»il ieg nu, ftger ()un, ^ufTe big ben Jtinb()eft, bu gatt mi^, ^)> og *) 93cb tei(ig(eb af en af ^b;é mange (lette, Streger. iRjattIS eaQo. ^ ^ 497 

bf9^ bet mii Vh, om bu wrgn big ({rngert iB^r totte re. ^t 
^ noget at giore ftg nat^nfunbig t^b, ftoarte Øunnac^ og ffof 
leg »fe bebe big (enge berom. Sibe giøc bu, fagbe {Ranoig, og . 
Urnge ot( bin éfam (eoo. 

Gonnar tnrrgebe ftg te(^ og b{om>e(igen, og Taarebe otte'QKmb 
tit, faa ^arbt, at mange laat fot^tbtn betaf« J^an turrgebe 
fig, tit^an folbtom af Xcat^eb; be gaoe b<un ha mange f^tt 
®aar, bog tom (lan bem afl^be, og oorrgebe ftg enbnu famge; 
enbeltg fif bl (^am brorbt« 

Z)a fagbe &iiint b^tbe: Sn flot Jtarmper bat)e ot nu fcrlbet, 
og ^oer bet oonret faate oanfTeligt; og til ban^^ovftar (eoe, me« 
beng Sanb bpgge«. 9}u gtt \)an at opfoge 9iant)ig, og fagbe: 
(Bu bu unbe oore trenbe Z)obe 3orb/ at be J^tx funbe begraoeO? 
Caa meget f^lUt, foarte bun/ fom jeg Di^be unbe (Sber aUe bet. 
Z)et er at tiigioe, fagbe ©ijiur , at bu taler faaUbeO ; tf)i bu ^or 
tabt meget; eg bjob ^an, at ingen maatte rane, .og ingen b^ge* 

(Bunnaré £)rab rpgtebc«/ og bteo ilbe omtaU alleoegne/ og 
{9tgebe mange over ^ani Dob. SljaulS Snbebrombelfe paa fOtVQ^otiioåL 

%ta Ibai reb S^ofe til Sorfabo *'). «^t(btgttnna tKtr ubenfor,- 
og fagbe: !Ru ffutte aUe mine Øvenbet^orreube, naar Slofe riber 
tnb tit (Saarben; men^gir ffuØegiøreaSorrelfeme renf, ti«lbe*^)/ 
'Og brebe ^mfebet til glofe. 9lu reeb Slofe inb paa Xoften. i^tts 
bigfinna tom ^am tmøbe, og fagbe: «^tl og @<rl ^renbe! og et 
mit •^erte glab 6eb bit Jtomme. «^r ffuUe oi/ fagbe Slofc, fptfe 
jDaore, og fiben ribe vibere. 9?u bleoe bere« «^efie. bunbne, Slofe 
gif tttb t Ctuett/ og fatte f!g neb, faflebe ^^jnfabet neb- af Sten« 
hn, ogfdgbe: ^Mrten er jeg ftonge eller 3arl/ og tør bu itCe 
fpotte mig oeb faalebeO at loi^ et «^øif<rbe til mig. iQilMgunnaf 
ffob ficn, og fagbe: £)et er ilbe, ir>x^ bet mi^ger big; t^i 
bette (^aoe ti giort af et oprigtigt ®tnb. •^ar bu oprigtigt 
Ginb mob mig, fagbe Slofe, oil bet rofi fig feto, (oig bet vel 
er; men (afie ffg felv, er bet tibei •^ilbtgunna loe af bet, og *) Sn tx9f 9Hanb, Storb ^algetfon, }^vbt otOft faaicbcé at 
fsette <&plib mellem SRiwii 6f nner eg b«»^ Merfen/ i^aelMb 
paa IDorfabo, at ^CBQt blee eeer^lOet eg btdbt af bem. J^ 
ftnfH Cnf e eat i^tgamia ; 3lefir »ar btnbe« f orbreber . 
••) Wb«nige iBierlfee^ggctte meb it«pper« 

?2 498 9t)att(é Qa^a. 

faøbe: 3tfe n enbnu noøet Mrrbt ot tiurrft ; tifftfnm ihC «i ftæ 
mtb ^manUn at %wxt, inben ba ta^tt bort. fRtt fottf ^im ftg iicb 
^0« SlofT/ 09 tatebf b< («nge \a%U fammen. 

^jben bleo fBorbene fatte ftzm, 09 S^ofe 09 ^oné SoCt toAe 
bem. Sfofé (agbe nn ^axtt til i^donbRabet, og oac bcf i m 
Sa^f 09 revet t ®tpff(r i ben ene 6nbe, 4><^n ta^ibt bet ba poa 
fBomfen^ 09 mlbe tffe tørr^ (79 berpaa, 09 flar af fBorbbugen, 09 
tfrrebeffne «^Mber berpaa, 09 faflebe bet tit ftne SolC Gibeft 
fatte b^n f!9 ttlborb«, 09 bab fine iolt fpife. 

23a (om 4^ilbigunna tnb i Stuen/ 09 9i( for %ioit, og ffog 
«^aret fra {linene/ og gr«b* Stofefagbe: i(be tilmobe ec biv 
9tam(et ba bu 9r«ber ; 09 bog er bet vel, at bu begrorber en gob 
ai?anb. i>vab Cftermaat eUrr Sijlanb f(a( ftg fyitt af bi9? fagbe 
liuo. Snten ffat jeg forfølge bin ^ag t>eb 9ietten til bet pbecfb, 
(borebe Sloft/ tUn jeg fFal fremme etSorltg efter 9obe9{cmb< 
^th, 09 fom 0^ fan fømme. Jpaxht «^ofFulb bavt (Sftermaat 
efter hi^ fagbe bun, mlbe ^an ^oronet btg. 3ttt fatte« bigSrum« 
^, ft»arebe Slofe, 09 feer jeg \>tt, ^Mb bu ^H SRinbrt , fagbe 
^^Ibigunna^ iavU Xmor JDrnuifsføn fra Sorfar(Fot> brubt mob 
2^orb Stcir^obe/ bin Saber, og bog brorbte bine SSrjøbre JtoCbein 
og Sgil ^am faa Øfoptaftelbø SD)iti^ 

!Ru gif ^un tnb t ftt Øotjefaihmer, aabnebe (in Jtifle, og 
fremtog ben Jtoppe, Slofe ^avbe giMt i^avfTulb/ og ^vort (an 
vat br<rbt; og ^aobe (un giemt alt S3(obet beri. «^un fom tnb 
igien i ®tuen meb Aappen, og git tau« b^ til Slofe* Slofe boDbe 
nu affptifl/ og SSorbet iKir borttaget, .^un lagbe ba Jtappen over 
Slofe; alt S9[lobet løb mb af (am; (un fagbe: jDenne Jtoppe^ 
Slofe/ gat) bu «^t>|lulb; ben vil jeg nu git9e big igien; i ben blev 
(an brorbt. 3eg talUt nu ®ub og SRenneffer til Sibne/ at jeg 
befvetrger big veb bin (S(ri(ii Jtrafc og veb al bin SXanbbom . og 
Zafper(eb/ at bu (orvner alle be ®aar/ ben 2>vbe ^lobt paa ftg; 
og (ebber bu ellert (ver SJtanbi !Ribbing. 

Slofe faflebe Stapjftn af fig/ flomgte ben i ®(fobet paa (enbe, 

. og fagbe: bu er en flor ^lageaanb/ og vil bu, at vi ffuUe fore* 

tage bet/ ber t>il befomme od varji/ og ere £lvinberaab farlige. 

.^an bevorgebeO faaUbt^ berveb/ at ^an fnart var i ftt 3tnftgt fom 

et Slob/ og fnart bleg fom ^0, og fnart fort fom ^oben. 

' ^a S9ergt(or<va( var en Jtiarrling/ fom (ebbe Geun, (un 
var mangfpnbig/ og fremfpnet; men nu var (un meget gammel; 
og (albte ^iaU Øønner (enbe; @amletoefen, for bet (un fnat 
febe faa meget : og bog traf fomt af bet tnb. 

2>et (arnbte en iDag, at f^un tog en 9^1 < ^^aonben, 09 9liattU ea^a, 499 

gif o]iem«^fett9m6(af; ^ti(Iog)>aa6ea(leii, og miKfte 
«tt CttM ot)ec ben, faa ufri ben Mr* 2>tatpfyMnlot, og fimrgte, 
l^Mtfbr (tttt føret Jtng mcb ben €Stal? Jti«r(tngetirogbe: SkWH 
6(at t)i( blit^ taget, ^t tiinbe meb/ noat 92iai min ^^uébonb/ og 
fBecgt^ota min Sofhe fFa( uibebr«tibee; betfbr (afl ben i Sanbef; 
tOet bcomb ben 04>'f0Ri fnarefL 3Ht vil ^i bet, fi^tt&cxp^m 
pfi anbet Zønbu ti( bi ^ae^ (t>M bctte øbetogge«, noat foa fFoC 
inrre. JtiorrUngen ffabbcebe (lele Gommetw om Xrt^ejlaflen/ ^^^^ 
at be ffuibf tete ben tnb; mtn bfo« bet be^anbtg fqrfømt. 

Stofe ^) fagbe til Sine: 9ltt ttbe t>i tt( Ktx^t^otMt, og fom< 
mt bet inben Slabvete. Caa gtotbe be; bet t)at en XM mellem 
«^øiene} bet tibe be ^, binbe bete« *^fte, o^op^olbebem tU 
langt 9b {Kia Ttftenen. )Da fagbe Slofe: (ab og nu gaae Hi Oaat» 
ben/ i^ien i Alvnge, 09 (angfomt, og fee, (it^abbebeflutte. 

CRiatfiob meb fine ®ønnet, og Jtaate^)/ og atte^etéS^^f, 
op^Uebe ubenfot, og Date be ^nt)eb ttebtt)e. 2)a flanbfebe Sfofe^ ' 
og fKgbe: 9lu fTutte Di giDe Zgt, ^bab S3e(Iuming be tage; t^i 
jeg ttoet faa, at berfom be bHoe ubenfot, faae t>t albtig 9lagt. 
meb bem, )Da et Dot ^eetb jlet , Jdgbe Otqn (Sunnatføn , ^\>i^ ti 
tNetøt angribe benu iDet f(a( tKe faa Deete, fagbe'Stofe, og 
(htfle Dt gløte 2(ngteb, uagtet be ftaat ube; men faa monne tri 
faae bet at giortbe, at itU mange fPuttetunne fige, ^DotØeieten Dat. 

!RiaI fagbe tit fine: &ét3i og/ IS)DotmangeSo(( be ^aDe. Z>f 
icffH baabe mange og bioftDe %olt, fagbe Cif atpl^bin : men bog jlanbfe 
fee nU/ fbtbi be ttoe, btt iHé Di( (øbe gobt af for bem at angttb« 
og» IDetfot et bet i(fé, fDatte Slial, og Di( jeg, at %clUnt ftal 
gaae inb; t(^i ilbe fi( be SSagt meb®unnat ^a •^iibairenbe/ og 
var ^an ene mob bem/ og ^et ere flortfe fBygninget, (igefom ber 
vat/ og f aae be bem iff e faa fhatt inbtagne. 2)et et iffe faalebeg 
at fofflaae, fagbe ®fatp^ebtn, (Sunndt angtebe ^^øDbinge, bev 
vare faa (éblt, at be l^fltt Difbe btage bott meb ufDttettet ^g, 
enb bt«nbe f)am inbe: men bi^fe gtibe og fitap an meb 3(b/ naar 

*} glofe (oDbf imtMettib anlagt Sag tmobQtiotttt Sønner/ og Dfft 
»(tgttge ^mH Wellemrontft oot bet (bmmet j^oritg t etonb 
VM miUwc at 92iaul fltai paa tt^tnget fnibe betale ttebobbelt 
SRanbebob eOet GOO I ®øId. Setre oat en meget (bt Snm, 
htt 9at bleven titoeiebriigt oeb S«nmienffub af 9^jaii(g avenuer. 
fiRen oeb Vengeneé Ubbetaling batbe Slofe labetfalbe fttr\«mts 
HgettbttpC imob ben gamle 9)]anl; bettilbaobe^fotptKbinfoaret 
bittett , i^votpaa flofe ^obe etttotet {otltget htn^. , 

•«) 9lianlé eotgetføtt. ***} «tDe et en 9lrt gtont Ot«é« 

32* £bp Seouls C$ag(L 

M iiifcii (bbm Bet twmt hmm«; t^ be dU gbie V(C for otftMe 
Stogt meb od; be. mene^ fom tffc foa urimeligt er, Qt bet bliwr 
'feerel iDtb; bDté i^i tinbfomme; 09 er feg (let Ufe titbøictig tit al 
Mbf m{s inbebrmbe , fom SUntn i «^u(en. 

9ta gaaer bet, fom faa ofte, fagbe 9lta(, ot mtne Sømirf 
M taobe mig, 09 iftt labe mtg raabe; bet giorbe 3 tffe, ba 3 
tot pngre; og rpHebe« ebert 7(nflag ba bebre. tab o« gtøre, fom 
toor Saber 9t(, fogbe •^(ge, bet r>ii tnrre 06 tientigfl. 3fft veeb 
(eg bet faamfl, fagbe Sfarpb^btti/ tbi nu er b^^tt uMevet; men 
De( vil jeg giøce min Saber bet tt( SiUie at bro^nbe inbe meb ^m; 
itb^er )eg reb for min I>éb. 

2)eqKia fagbe ban ti( Jtaare: rab o« nulølge« M oh, affoagl 
fM at ben eene iffe ffitied fra ben anben, ®aa er rotn^gt, fMttte 
Jtoare: mtn er od anberUbed befbrnt, t»i{ bet foae fin Sremgang; 
eg fan jeg iffe gtøce noget bertU. .f^irvn'ba bu od, fagbe ®tcixj^. 
^bin, fom m 2)ig, fioid vi ooer(et)e. &aaf!a('bet tnrre, fagbe 
Jt^re. 

9lu gif be inb, og jiiUebe bem op i jDfrem 9lu er be Søb* 
(end, fagbe S^ofe, ba be er gaaetinb/ lab od nu gaae faafnart 
mob «&ufet, og pilt od fbc 2)aren faa manbflerPe, og bolbeSag^ 
at ingen fommtc bort, enten Jtaare eUer 9iialfj9nnerne; td^l Det 
Meo oor S3ane. S^ofed So(f gif nu btn, og ftiUebe bem runbt om 
%&afet/ i 2ilfar(be, atber f(u(be oare nogen £«nbør ; og nu giC 
Stoje meb ftne mob «$>ufet. 

•^roa(b fbifmfmt M txi, bvorSfarpbebin flob, og {løbte efter 
^m« Gbrpbebtn bnggtbe ®ppbet af Cfaftet for b^m, og ber> 
^a til ^dn fe(t>, og fom Qx^n i ®fio(bet, og brev bele Øfiolbet 
. faib paa •^roatb/ faa at Sorbuornet af £^en bug 3Cnftgtet af banv 
og ban foibt bogCombd om bøb« 3ffe (lap ^an fra big, øforpbe« 
binl fagbe Aaare, og er bu vor f t«f fefie. 3He veeb )eg bet faa 
vi(l, fvarteSfarpbebin, og (oe. Aaare og &im og«^(gefaat 
rebe mange meb @p9bfafl, og gtofe og b^ndSolf fom ingen Sei. 

Da fagbe Slofe, vi b<^^ litbt {lort SXatibetab paa mange af 
vore; mange ere faarebe, mtn ben bcebt, boem vi mtnbfi vilbe 
fttfft; og bave vi nu feet, atvi iffe overvinbebem meba^aaben; 
Og ere nu mange, ber iffe gaoe^paa faa biorrvelig, fom be lob, og 
bog vare be, ber orggebe od meeft Dette figer jeg meefl til 
®ran (Sunnarføn og Gunnar 2ambfon, fom lob* meefl uforfon^ 
lige. jDgmaaevinu fatte anbet Staab, og b<^^ ^^ to at velge 
tblanbt, fom if^e er gobe noget af bem; bet ene, at brage vor 
8ei, og er btt vor Døb; bet anbet at fortie 3i^ paa, og brenbt 
btm tube; og er btt flort Xnfvar for ®ub^ ba vi felv ere il^fbic 
ftMb; og bog maoe vi gribe bertil. S)»tM|enn3(b> 09 gidrbe et ^ Baol ttbm fDc £iifii« XVr 
fiiDbe 6farp()fbm: 3di^re3(b paa, XaxUl (Ia( ^ct nu biM 
fDlab? IDet fFa( bec, fagbe (Stan Ounttftrffit, 09 fiol bu itb 
ftttttdetU b^bere !Ba^erov>m S>u (ønncr mig, fim bu erflSanb 
m, f«artf ®f<iq>b(bm; jig ^mncbe bm S<^(> og bu feecnm 
poa bet, bet minbte tommet btg t)eb« 

9lu (aftebe Stuenttmmetne SaUe paa Stbetti og ffuttebe be« 
fbt bem, onbce (om meb Sanb/ JtoC Z^otflenføn fagbe til Stofe: 
bet faCbet mtg et fltaab tnb; {eg bat fret et ^roiloft t ^ovo 
fammetet; lab o« fottte 3lb betpaa, og foae bet i Stanb »eb ben 
Ctaf, bet flaaet nebcnfot (Baarbem 2>e tog ba &tatttn, og 
faflebe i Siben; og mortfebe be inbe t«^ufet bet ide, føt ^ele SEoget 
fob i 19^ Kue. 

fRu gtotbe Slofe og ian$ %cit et ftott SBaat uben fbt ade 2)#i 
ftne^ og begpnbte ba Sntenttmmétne inbe i«^ttfet at gtw ffg ilbe» 
Slial fagbe til bem : {Barret oeb gobt fOlob og taget iHe faa t» 
fenbe afjieb, tbi bette et et fott Uoeit^ og ttoet, at ®ub et foa 
mijtunbeltg / at t)an ittt, Inbet ot libe baabe bet og bi^f^t. 6Ugt 
og anbre XtøfletoUt boibt ban til bem. (Ru (om belei^ufet i bti* 
Da gi! Ølial til Doreii/ og fagbe: St Siofe faa nat, ot ^ 
(anbote min9iefi? S(ofe fagbe: ^n funbe \)øtt ben. Slioi 
fagbe : oilbu inbgaaeSotUg meb mine @øttner, eUet tillabe Stogen 
at gaae ub? Slofe foatebe: t!!e oil jeg giøte Sortig meb bint 
^jonnet, og ffal bet nu faae 6nbe meUem oé; tbi iKe gaaet jeg 
^rfra, føx be oUe ere bøbe; men£loinbet/ 93øm, og SEyenbo 
vil ieg ttlflebe SSortgang 

(Rial gi( ba inb, 09 fagbe til So(fene:, lab nu øt bem gooe 
tib, fom bet et tiflabt; og gaae bu ub/ £botb<tUa XOgtim^ttet, 
og meb big^e anbce, fom maae. ^nbetlebel ]}%Ue^ x>i nu/ ^^Igel 
fagbe Sbotb<^(la; entb min Xanfe i lang Zib bat txtxtt; men jeg 
{Fal .orøge min Sabet og mine SSrøbre at borune bet SRanbbtab, font 
iKtjfeet. aSel fare bu! fagbe 9}ial: tbi bu et en gob •^ufbui 
jDetpaa gif bun ub, og mange meb benbe. 

2({lrib af 2)iuparba!!a fagbe til «jpelge: gaae bu ub'meb migl 
jeg t>il (a|le en jQoinbefaabe over big, og gioe big et Jttoebe om 
«{)ooebet. «^an afflog bet førjl, men enbelig giorbe ban bet f|ga 
bereoSøm Tlflrib banbt et.itlarbe om «f)ot>ebet paa ^ant, men 
a^orbilb, @farpb'btnO Jtone, faflebe Jtaaben om t^am, og gtf 
ban ub mibt imellem bem, og git ba Xf^orgetb (Rial^attet og 
^beO £øf et og maiige anbre ub. ' - 

SRen ba i^elge fom ub, fagbe glofe: ^øi og btebflntbiet et 
bnn, fom bet fom: taget ^nbe fat, og ^olbet paa ^nbe. 2>a 
<^lge ^e bette, Ca^ |an itaaben, unbet ben ^vbe (tn le 502 Stfcmtt Coga. 

CdMTtb/ ^n ^ttg tit en Slasift, naf ^cn€ enub, ^v% bet 9lf« 
bec^e af bf t, og Sobm af aRanben. X>a lom Slofe tt(, 03 ^ng 
i^lge paa <(^(fht, faa ^ovtUt fcdbt af. 

9ltt git Stofe ttf Z>øten^ falbte {Mia!Rta^ og fagbe: lanirifbe 
lab m^ fym og fBccgtf^ro. {Riai fom« 3rg 9U ttApbe big 
fBotfgong, 9lial SBonbei fagbe Stoft: t(t bu bronzer ufbtfpibt 
teb€* SCfc vU feg goae vib, fagbe SRial, t^i itg et en gammel 
fISatib, og (ibet flitftt til at ^tie mine ®mnec, og tHe «U jeg 
leve meb &fam* 2)a fagbe Stofe tU Setgt^ora; gaæ bn tb, 
'Pmii^i tfyi btg iM( i<g fot ingen SDeet inbebrenbe* fiBetg^ora 
fMtte : Ung b(ei> )eg gitret 9hal tit ^ufbu^ og ^at jeg toM (on^ 
ot t>i (futte beie &K«bne meb ^inanben. Z>e gi( mt begge inb. 

SSergt^ota fagbe: ^oob (Futte Di nu? Si ffutte gaæ til 
i^ite/ fagbe {Rioi^ og Urgge 06; (cenge ^tiegtMmt(i«ccftef 
«^i(e* S)a fagbe (un til iDcengen^ SE^cb Jtaorejmi: iDig (fol 
be Utn Hb, og (Tal bu iffe inbebrombe. £)n 1^ lovet mig,. SBeb« 
^ober, fagbe Barnet/ at \>i atbrig (Tutte (Fiaee, faafontge jeg 
wibe occte M Ug; tg mig fpne« meget bebre at tMrre meb btg og 
fRici, enb ot>erIn>e dber. i^un bar nu jDtengen txi «^vt(e. fRiol 
fagbe til fin ^^uuéfvenb, nu (Tal bu fee ^wt bi Krgge 06/ og ^tK)c» 
Ube6 {eg (Titfer oé til Abilti t^i iKe agtet jeg at r»te mig (letfca, 
enten jeg faa libet af 8leg ettet .f^! bu fan ba (titnbe, ^imr 
vore fBeen ere at opføge. Det looebe .^udfoenben. 

Z>et tat w^i (tagtet en £);:e/ og <^uben laar bet; ben' bob 
!Sia( <^uu6ft)enben litgge ebn bem; faa gtotbe ^an. Z)e lagbe 
bem nu begqe neb i Sereifet, og SBotnet imettem bem, f^nebc 
(tg og (Barnet/ og gave bem Oub i So(b; og Dat betbe fib(ie 
Crb/ bet ^rte« af bem. 2)a tog ^^uéfoenben <^uben/ og brebte 
oDet bem, og gif betpaa ub af ^fet 

Øfotp()ebin faae, at f^m^ %abtt (agbe fig/ og ^Dorlebe« ^ 
fKHebe bet omfring fifg; ba fagbe ^n: tibiig gaaet Dot gabet tit 
Ceng«; og bet et rimeligt^ t^i ^an er en gammel SRanb. 2>a 
tog ®far|>^ebtn og Jtoare og ®rim SBranbene faa ^uttig/ fpm bc 
falbt neb/ og faf^ebe bem ub bianbt Stofe« Soif > og gif bet faa en 
Stb; be anbre tajkbe Øppb inb til bem; men be greb bem alle i 
Sfttgten/ og fafiebe bem tilbage. 2)a bob glofe ®ine ^olbe op ot 
fafte; t^i tungt bU alt Caabenjfifte blioe og mob bem, jdgbe ^on; 
Di fan Del bie/ til Siben faaet ODetmagt. 

2)e gtotbe faa. 9lu faibt Gtottømmetet/ og Staficeme nd); 
ba fagbe &tatpt^\>in: 9ht maa minSab/rD«rre b«b> jeg ^tt^Deoi 
fen ^mt bam ffamne ettet tK)^e. Z>e gif nu ub i Snbcn afGtuen; 
bet Dat faibet 2D»ttømi|ier neb/ fom Dat brombt mibt ooet. 
Staarejagbe tt( Øfacp^ebin : løb bu f^t ub; jeg ffai ^jelpe. big op« iRjauU @agcu 503 

og fiben fpting« (og efter 5 og fqn tt te begge (omme bort^ tiaar 
vi birre 06 faa(ebe6 ai); t^i |et b<rrec al Slj^gen |^en. ^u ffa( 
frcinge føtfl/ fagbe @farp()etin^ og jeg førger jhaj: i ^orCene 
yaa btg* 3ffe er bettaabeltgt, fagbe Xaare; feg flipper mt ub 
anbenlleb«/ f)^U be^ i!!e' Ipffc^ ()er» £)et til jeg tKe; fagbe 
@farp()ebin; fpring bu ub førfly og jeg fommer flrap efter* ^t 
n ^oer fDlanh^ 9Ugt/ at fretfe ftt SiD/ naor Setligbeb er, fagbe 
Staaxt, og \>i( jeg giøre faa; mm bog tør x>i ab{TiUe$ nu, faa 9i 
albrig feei» oftere; t(|i flipper jeg ub af Siben /. f)at jeg iHe i @inbe 
at fprtnge tgten i ben til big; og maa ba ^Der fare ftn SBei« 
SJtin ®iatbe er, ^t>id bu (ommer bort, SSaag ! fagbe ©farp^ebtn, 
at bu maa ^t)ne mig. 2)a tog Aaare en pammenbe Xreftof i 
•^aanben, og løb ub ^en ab SDarbielfen, og fipngebe ^an bd 
éranben ub fra Saget, og falbt ben imeUem bem, ber t)are uben« 
fbri be løb ba til Øibe; nu fiob alle Alaberne og ^aaret paa 
itaare i (pd Sue. «^an fpringer neb fra Xaget, og løber lange 
meb Sløgem IDa fagbe en, ber fiob norrmefl: fprang ber ifh tn 
neb fraXaget? S3ifi iHe, fagbe en anben, bet er @farp(^ebin, 
ber (afier l^ranbe efter o«. @tben giorbe be bem ingen tjbere 
SRiétanfe. j(aare løb, til ^an fom til en S3af ; ben (aflebe ^an 
fig neb i, og fluHebe 3lbm paa ffg. ®iben løb ^an lang^ 3t$* 
gen til en ®røot, og ^oilte fIg ber; og falbeé ben ftben Jtaare$ 
@rao. 

®{atff)thin løb nu lange 2;t)cerbiel!en efter Jtaare, men ba 
(an (om, ^oor ben var meefl forbrenbt, gi( hm i ©tpffer unbec 
|aro, og falbt neb* Sfarp^ebin fom neb paaS^bberne, løb fhajt 
anben ®ang til, og gif op ab aSoeggen, ba falbt Øibebielfen neb 
paa ^am, og f)an flprtebe tilbage. 9}u feer jeg, ^oor bet vU (en, 
fagbe ®farpbebin,' og gi( frem lange @ibet)aggen. 

@unnar Sambføn fprang nu op paa 83eggen, faae Gforp^ 
bm, og fagbei^jrotber bu, @(arpbebin? 3Hebet, foarte ^at^ 
men fanbt er bet, bet ft)ier mig i iøinene; men er bet, fom jeg 
fpnee, at bu leer? 2Det er gan^^e rigtigt, fagbe @unnar; og b^C 
Jeg iHe leet før nu, fiben bu flog Xb^ain paa STJarfaflob« t>tt 
(ar bu eniD{inbegat>e, fagbe øfarpbebiU/ tog ben Jtinbtattb, ^an 
(aobe bugget ub paa2()rain, op af Kommen, (aflebe efter Sunnar, 
og ramte bam t i^tt, faa bet looe uben paa Jtinben* )Da filbt 
' @unnar neb af Xaget. 

9iu gi( €rarpbebtn til f!n iSrober ®rim, be tog ^t)eranbte t 
<^aanb, og trampebe Siben neb; men ba be (om mibttCtuen, 
falbt @rim bøb om« iDa gi( SVarpbebin til «^uueenben; bec 
biet) et ^ort Srag; Xaget falbt neb, ®(acpbebtn (om imeOem bet 
og ®aolt)«ggen, og (unbe i((e m:e ftg til nogen ®ibe. 9^e eg ^am Mmb Mt wb SBm lit ^ a^ yoA Slørgc 
iif n, 2)a fom Gm ribmbc ttf bob. glofe /iwrgtf om ^tté Sara? 
(Km ((Me Oamutnb, 09 fagbe, (Km mt en itmalbt afdgftiafBm 
Btrne. . «^c^tM3 gtort m ^cIDaob, fogbe f^axu SoI()^( foftt 
bet baabe ett jfhx og en onb ®ictnmg/ fagbc %l9(tø 09 et ^rim 
itfe t>eb at gtøre, ^^votnumge anfeeiige S^S ece ^ omPomne? 
liget Oarmunb. Sjn omf om {Rta( og S3rrgt^ta meb otte betti 
6i»nnet/3(iotbJtaateføn, og JtaateCofmttnbfin; men iHe ttbe ik 
note, om bet ete fim, bet ete o4 ttbeftonibtc. jDu ftget enSlaa^ 
Mb/ fagbe Satmunb/ fom t>t ^aoe fnaHet meb t ^B^otgeg. ^um 
oat bet? fputgte Slofe. Jtaate éoUnunbføn møbte jeg og min 
9la6o Sftatb 1 9totge<, fagbe Satmunb, og (eb Batb ^am faa$ 
fin ^9 i og vat ^aret og Jttorbecne fbebne paa t^cm. .^obe 
^n noget S«rge; fputgte Slofe, ^n ^obe fit &Mn^ Stoc 
fvafitt/ fagbe ®atmunb; og iMt ben ene Gg bletien btoa; oft 
nteente Sdtb og feg, at ben otfl vat; bCetyen bløb; men itoorc 
fagbe, ^n (fu(be ^crrbe ten i ®igfii<fi9nnetneg og be ømgt 
SRorbbtornbeteg S(eb. 4>^cib fagbe fyin om ®fatp^n ? fpucgto 
S(ofe. 99aabe ^an og ®rtm letyebe, ba be flUM ab, foatte 9atm 
munb; men nu ttoebe l^an bog, be maatte \>cttf bjobe. 

Z>a fagbe S^ofe: bu ^bet btagt od en Xibenbe/ fom iffe mon 
bobe 06 ^iU; t^i en SRanb et nu unbfommet, bet i atte 2mg 
lommer ®unnat fra ^^libarenbe n«rmefl. JDette ftv^ 3 nu be« 
teenfe, ®tgfuØfønner; og onbte JBtonbmarnb, at faa meget (Sf» 
Utmaal vU bet bttoe fot benne SRorbbronb, at bet oU lo^ mangt 
«^t)ebet; og onbre Hit, (yvab be ete. Olaf Xr9g$t>eføne ^AQa. 

Zennt 6aga bleo omtrent 9tet 1200 Jreoet paa tatm af emlang 
fOtmif/ og fiben ooetfat poa 3dlaBb|r. 9tcbc»(laaenbe et^ er toget 
vb uf fRafu$ ømfcrttelfe. 6iaget Deb ØDolber. 

^ott eflt» {ri^bte Jtong Gtmb SSub ooet tU Svetrtg til ftn Gteb« 
(øn Jtong Olaf og tt( Sti! 3atl, og (ob bcm ftge, at Jtong 
C(af ^aobe en Stoabe nbc, og agtebe fig om eommettn^neb til 
fBinblanb*); fym lob beb^ ben ft)enfFe Jtong jD(af og 3ar(en, om O flJmbeii eOet yottinietn« \ 

\ tUxf Z^QffotfnA B9i^a. . SOS ' i te tUbiem Cioiiiiiinni nuAe ^om nub m 9iiMlb%, og be (fttOr 
kl aOe i SorniHig ^o(bf GCag mob Slorge« Åongt jDtof. Z>fii 
fmifle Jtongi 09 €nf 3ar( tmct ^aiftt bertbte tU benne S<rrb, eg 
naf én (bc S^aabe fammen «f é^Rtg, meb ^oUfen be føre til 
fionmacC, og tnbtrof ber, eftecot Ctof SrpggMfjøn «ac feilet bort 
å9nftou 

S>in Mf!e Jtong jCXaf og (Srtt 3<it( broge tit SR^be meb ben 
bttti(te Jtong ®t)enb; be ^aobe, ba be vare fam(ebe/ en meget be« 
tpbeltg Slaabe. Jtong et>enb ^w^ fenbt Sub efter @tgvaib 3w^ 
fm oåt en Øfn af 3ar(én €trut^ara(b i ®Faane, og inbgaaet 
Sorfig meb f^m, eftetfom 2)tonning 6tgrib ^t^be to^bet tiU 
Jtottg Øvenb fenbte @igt)alb til aSinblanb om dommeren, ol 
nbfpejbe Jtong Dtaf Xr^ggbeføn« S«rb, og Mb Stfi fee til otmagc 
bet faa^ at Jtong ®t>enb funbe trorffe J(ong £)Uif. SigtKilb brog 
ba bort og fom ti(S3tnb(anb; fyin brog ttl^omeborg^) og ftbefi 
Ui Oiaf ÆrpggTKføm &igDalb 3atl taitt fmuffe og tKnfTabetigi 
iE)tb til Jtongen, og fom i flor Jtjocltabeb ^od ^m. Sarien v^< 
en t9tt$ og forfaren SRanb; f)an bragte bet til, at Jtongen roab« 
førte ftg meb f)am, og ban opbolbt ba unber fotfTjellige ^^afTub 
meget Aongené S&ortreife ber ø^erfta^ men Jtong IDlaf^ 4>^t iKtf 
meget tlbe tiifzM, og f)ant 9)7anb Utn^M meget efter at ((rage ^ 
bfem, ba be b^obe Itqget ber lornge gan|le farbige/ og bet ^ax 
fmuft Skjr og gob SBør. @igt)a[b 3arl ftf bemmeltg 89ub fra 
2>anmarf, at ben ft^enffe Jtong Olaf^ og Srif ^aM Slaabe wtt 
lommen ber, og tidige, at ben bonfTe Aonge f)ar>bt ubruflet ^(e 
frn Slaabe, og at be tre «&øt>binger nu agtebe at feiU meb b^le 
^(aaben neb unber SBinblanb/ fy\itt be bavbe befiemt øt t>itte oppebif 
Jtong IDlaf Srpggoeføn beb ben tb, fpm ^b @t)olber. iDe fenbtt 
ogfaa S3ub tit &igvalb Sari, at t)ati {Tulbe mage bet faa#^ at be 
ber funbe trejfc S^orgeé Jtonge JDlaf. £)er fom ^ et Stegte ttl 
Sinblanb om, af ben banfTe Jtong @t)enb baobe en l^laabe i®øen, 
og man talte nu fhap om, at Jtong ®venb vel pønfebe paa Ufreb 
mob 9{orge« Jtonge £)laf« 2)a Øigtxilb Sari fif bette at vibe, 
fagbe ^an faalebe« til Aong £)laf : ,;)pet Sipgte, fpm er fommel 
for eber, er beo fiørfh 2øgn, t^i ej fan bet vorre Jtong ®oenbg 
SSeflutning at legge til®trib mob eber meb ben banfTe «|)ar aUene^ 
faa flort og (Fjønt SXanbffab fom 3 ^ar, men ^oi« 3j)cx nogen 
midtante om, at bet pønfeO |>aa Ufreb imob eber, ba fTal jeg følge 
eber meb mine golf, og forfin ^olbte« bog bet for nogen SSt^onbf 
bvot SomODifingerne fitlgte ^øt)binger. Seg vil give big ti veU 
bemanbebe @f(be." £)e!re Xilbub tog Jtongen imob» SRen ba *) i cBet veb Vommertt, men tivtft paa b^clfet f^th. S06 JDUif St^ødMfraS Øogiu 

%Mtt Nm bette Sb^ em ttfM> ttføbu be cnbrntte at Imtm, 
eftetbi bt fkMettnb ot (igøe bet fircbtge foalornse til Un^ttt. 2>a 
Jtona jDlaf b((v btttt tniet, l^fbt fyin en fIRocsen l^unét^mg mefr 
fte Imtt; ban #ob ba op, og fagbe: ^^XOe mine JRanb »il icg 
t<Me far becel 3«Cge og ben Si^anb/ be I^wh pbet mig i ®ommec; 
jeg vil b«ce ovec meb ebec i bet, at 3 fpneé nu, at 3 ^au Mcet 
i(t fot lirnge botte fra eber< (Sjenboi^me; becfor t)i( jeg nu give 
Sittabelfe tU, at enbvec af ebet fan begioe fig paa ^^jemreifen^ foo« 
fnart (an et f«tbig meb fit ®(ib ; men bem vil {eg tMrre enb nieif 
Zat ff^tbig og (nne meb (Sobt, fom itU viOe ff pnbe ftg mete me^ 
{Rejfen, enb at bc følge mig til Slorrig.'* 2>a Solftt bøtte btttt, 
Ikoe aOe gfabe, og taffebe Jtongen fot ^nl 3:tlbub. 2>a flob op 
ttt nurgtig og albtenbe SRanb i Jtongenl ^eet, og talte faa: ,/Sn 
Jtonge b<(ve vi ovet ol, fom er ubmétf et og ulig anbre Jtonger { 
6t9rfe og Sortbigbeber, men bog enbnu mere i SRilbbeb og alftotf 
Oobvtttigbeb; f!jønt b^n nu af Gftergivenbeb og SSelvillie giver ^ 
tov, at enbvet fan btage, eftetfom ban finber fot gobt bør bet ffg 
bog Ol faalebeO at be^ptte ol af benne S^beb, at vi meb ZroffoJb 
folge b<Km, og iffe fhHel fra l^am, faolitnge ^n et uben fot fft 
flltgf, faa meget minbre, fom ber nu gaaet bet Slagte/ at (m 
fbtgefulb eftetfharbel af fine Sjenbet; bet et en faameget be^ 
førte «|^ebet fot ol, at ^be (am en befio bjonrvete S3i(lanb, noat 
(an bebøoet ben, ba vi bave en betømtere «^øvbing enb aubtegolL 
Z)a ville vi minbel bet, om faa (Teer, fom @ub focbybe, at vi 
mifte (om, naat vi ere borte ^a bam, og bet vilbe ba vorte ol tif 
en evig SSefpmting og ubobelig &fabe, om bet gif faa ilbe." JDet 
vat (un faa, fom to^e (anl Zaie, og alt Sollet gif bott. Jtong 
£)laf lob nu Slooben, løfe, og blorfe til ot togge bott; be btjfebe 
ba betel ®ejl. 2>a be lø^e Gftbene til at fejle fra »^Vttet^ 
^vbe Jtong Dlaf, fom fot(en Uev betettet^ 60 og Kigvalb 3ad 
liefibe. 

SDen )Dag, ba Jtong £)laf løfie fin Staabe fta ^mn, vat 
bet en fagte Sinb, og bet vat gob S9øt, faafnatt be fom vih fra 
<anb; alle fmaa €fibe fTøbe ba en flitrfere Sart og fejlebe fot 
SMnben ub foa ^i^; men Øigvalb 3arl fejlebe n(rr Jtonge{!ibei; 
og raabte til bem, og bab Jtongen at fejle e^er |tg; , jeg et beb^ 
befjenbt," fagbe b<^n, „meb, b^or ber er bvbefi i @unbene tjn 
! imellem i&erne ; og bet vil 3 bedøve for be flore ^libe." 3atUn 
fejlebe ba foran meb {tne ®f ibe, mtn Jtong iDlaf fejlebe efter meb 
U fbre Øfibe. SRtn ba eigvalb 3arl fejlebe inb til 42^n &volber, 
ræbe ber golf imob (am paa en ®fube; be berettebe jarlen, at 
ben fvenfPe og ben banfFe Jtongel glaabe taae ber i t^avnen for / Sitaf Zt^^^ja ea^a. 507 

Um. Ha lob Sfottm €^ltm fatbt |»d ftie G^/ og be fme 
efibene tntb Karme ganfte fagte mb ttnber jkm SfarCtn ^at^be 
ti eitbf/ fom ^ bat)be (oDet Jtong Ctof tU «^e(p^ om ^an be« 
(øMbe; men bet tikM vor bet tenbtf{e &fib, Iwtfaa ^tintftift ' 
7i9t^ SR<mb flal (ave Dcrcet. Senne ®iteffe fulgte lønligeit 
Sorienl ®ftbe/ men bog tHe ganfTe n«r. Jtong JDlaf feitebe 
AOtbeftet meb CtotfFibene; f^an ^vbt ha eSet>e @f ibe, .mtn (lele 
ben «i»rige Sfaabe tmr fejtet foran ub faa Siwott. 

m !■ ..iiiBiiM 

Den bonfFe Jtong Øoenb, ben fDenfFe Jtong jDtaf og Srif 3dr( 
faae, fom npftg fbrtaltel, bet unber iØen mtb be(e betel Slaabe; 
^ bet oat ba et fmuPt SSeft og Hart ØotfFtn. 3(aé «^J9t)btngerne og 
fbre Zfoppe of «^en gtF ba op paa «^oImeni ba Slorbmenbenel 
^f ibe fem tK €$9ne/ fejtebe en flot 9)tftngbe af bem fam(ebe ub 
|Kia4^et; betDeb bUM l^int meget giabe/ tbt betel «^t bavbe 
ftgget bet tit Unptte faa længe, at fomme bat>be opgit>et ^aobet 
om, at 9lotgel itonge txlU femme til bem. 2)e faae nu, ^vor 
bet fejlebe et (lort og fmutt GKb; ba fagbe begge Jtongeme: 
^ Dette et et fiort og fortbeCel fagett &xb, bet niaa Vttre jDrmen 
tange." Stif 3ar( ftKirebe: „ii et bette JDrmen lange; fløtte 
og pttfgttgete t)U £)tmen I9tfe ffg, men bog et bette et ftott og 
fffønt etib;'* og bet tmt, fom 3at(en fagbe; bette ®fib ejebe 
®t9tfat af ®tmfat« Jtott eftet faae ht, bt>ot bet feilebe et anbet 
ØCibi bet oat meget ftøtre; og baobe et «^ot>eb paa* Z>a fagbe 
Jtong &t>enb: ,/^t faret IDrmen tonge, (aber ol brage til oore 
Gftbe/ og iUt foxfinH ol meb at brage tmob bem." drtOart 
fbarebe: „6i er bette JDrmen (ange, bog er bet \>e( itbrufiet;" 
og bett>ar/ fom {^an fagbe; bet Oib ejebe ^oxUl ^tf]a, Jtong 
£>(afl Ørober/ men ban oar ith fe(o paa bet JDg nu faae be 
atter et fiort og ffiønt &tib femme fej(enbe; ba fagbe Jtong 
Gvenb: ,,iDet fen man nu fee JtongefTibet." 3ar(en foarebe: 
,iStfi nof er bette et fiort og prægtigt éfib; men bog »i( IDrmen 
(ange t>ife ftg meget prægtigere." JD^ fhap efter fejlebe bet fjerbe 
floreGftb; bilfe to Sifibeeiebe Ctgverjeme*) JtongenI Googct 
S^orgeit og «^rntng, men be flprebe t((e fett> 6(ibene/ tbt be 
Mre begge paa JDrmen (ange ^ol Jtong jD(af* Jtort eftet fejUb^ 
bet femte GKb/ fom vat (angt fletre enb bem, ber vare fejtebe 
fbrub; ba fagbe Jtong &venb (eenbe : „SUth er nu jDiaf Xrpgg« 
veføn/ at (Hin tør tffe fej(e meb •^vebet paa fin Drage." „di er 
bette Jtongeni ecib;" fborebe Grif 3ar(, /,bette efibfjenbet feg 
nøfe, og ttgefaa Cieikt, tbt bet er et fhibet et\i, og bet CMb 

•) b. I. fra ©gen. 50B Olof SmigMfiN« CfaigiL 

^t Ccttiig CShof^Mim fM Stbrn«; tab kern luii (cKf/ t^ n$ 
|igf c Ibet f(»r vt{l> at faobantM SDtftnb m bet tnbc n fOiéi, at bet 
«ii MRf øi bebcf , ifatb ti Urgge tU Citrib mob Olaf Zq^t^iii^ 
at bcttt 6ftb faracl i ^6 SUiabr, enb at bet er tilfhbe, foolebci 
btmanbet fom bet er, tbi ieg tentec, at Æcliag feii» ^xn Cfi^ 
ben" **"> S>a fagbe ben ftieoffe Jtong D(af : ^Ji\ ffutte t)i ^oe 
foa oDerbcmn Sr^gt for at Urgge til Strib mob IDlaf XrpggDe^ 
fftønt f^nt^ et flonSftb, tbt bet tiU vece en uubfletteltgefan^ 
om m (igge bet meb en uooert>inbe(ig imv, og (abe barn unbfeiCc 
lige foton o^", Grif^art foatebe; „^tttl (ab bette€Cib hm 
tii{e (tgefom bet forrige; tbt ieg ftol ftge btg en Xtbenbe, bet er foa 
gob, fom ben et fanb, at J|ong Dlaf er enbnu ifCe fi^et forbi 0$, 
og fanbe(ig ffnUe 3 benne iDag faae Sejligbeb ti( at fhtbe mob 
^m, og bet ml berbol Cunne oenteé, at, (Fi/9nt enbver af oé tn> 
^m talbe« ^cobtngrr for benne 4^r, bat^e fort flort og ffiont 
IDianblTob bib, ^(Ke ot bog faae foaban rn IDpfi at ubbo(be, tnben 
benne Dag er tit Snbe, at t?i t)i((e ty!!eé at ^aoe nof at gjørc, om 
tnb btefe éfibe, fom nu ere fejlebe forbi, iffe ere meb i Jtompen;'' 
og Srif gjettebe iffe fej(; tbt bet oar Srling paa ftn etejb, og 
^ilebeban ba fra ftn &ooger AongDlaf, faaat ban faae^m albrig 
mete> og be^uben oar bet mange anbre raffe 9}<rnb og Jtongen« 
Senner. Zth ret (ornge efterat bi^fe fem flore @fibe Mre fejtebe 
forbi og forub a\U SmaafTibe af Siaaben, faae be og fjenbte éig^ 
«a(b Saili Sfibe, fom bcejebe ber inb tt( *^o(men. ®iben faae 
U, h^t ber fei(ebe tre øflbe, og eet^af bem \>at et fbrt Sfib meb 
^ot>eb paa. 2>a fagbe itong &vtn\i : ^^n maa man gaae tit 
Gfib^ne, t^i ber faret nu £)rmen (ange/' 6rif 3ar( fagbe: 
/»SKange anbre flore og prorgtige @f(be b^^^ b^ foruben Crmett 
tange, men fun faa ere enbnu fej(ebe forbi, og (aber og enb 
bente!" JDa. fagbe mange: „9{u fan man fee, at 6rif 3ar( 
iffe t>{( iloae« meb iDUif Xr9ggt)frjon, og ej tBr ^an nu ^tnt ftn 
Sabetj og bet er faa fldr en éfam, at bet oti fpKgeg ooer ade 
£anbe, om ti iigge b^t meb faa {{or en •fxrc, og laU Storrigg 
Aonge meb en •^aanbfulb So(f mob oork at regne felU tort forbi 
06 ub paa tg^atet/' @rtf 3arl b(eo meget vceb »eb bereo Sale, og 
bjob ba aUe gaae ti(®ftbene; „men bet tenter jeg," fagbe f^, 
,Sf\^t 3 jDanjTe og ®venffe meget bebcejbe mig S^igbeb/ -at bet 
iffe ffa( blioe bebageligece for eber begge, tnben @olcn gaaer neb 
i ^atet i 2(ften, enb bet er for mig og mine SKienb." iKen ta 
be git neb, faae be, ()Oor bet fejlebe fire fiore ®fibe, og eet af 
bem t>at en flor forg^ibt 2)rage. )Da fc^be mange, at 3atUn 

•)2«n«ff»<t. Olof SEipssMfintS 8ag(u 509 

^åiM fagt fanbt; „og ^er farer n« JDtmep fonge,** fagbt be, ^09 
(et er et meget ff jønt og flort ®f tb/ fao at intet Jangffib, ber fan 
itgne« meb bet t øtørretfe og 6^ønbeb/ ^av t?<eret bpgget i bf 
norbtjlt Kanbe, og er bet itte tinberitgt/ at ben Jtonge er t)tbt 
berømt/ fom ba<^ SBMer tit at labe gjøre en faa <ofle(ig Stng/' 
SDa flob Aong Goenb op, og fagbe: „^ø]t fTa( Drmen borce mtg 
i 5lt)ærb*)/ b^m flal jeg flhpre!" JJa fagbe (Srif 3arl: „Dm 
Jtong Diaf XrpggY^eføn i!fe ^at)be flere &ft6e enb bette^ fom ti 
nu fee, faa t>i(be Aong ®))enb bog albrtg faae M r>unbet fra ^am 
web be DanfTe« ^at aUene." * STOen af bt«fe flore ®f ibe raeb^ 
^ot>eber ipaa, fom be troebe t>ar Drmen (ange^ »ar hH førfie Zvoi^ 
nen, bet fioffe Ormen (orte. 2tlt golfct flrømmebe nu t\i ®fis 
bent/ og toge Sjoplbingerne ♦♦) af. ^øobingerne - orbnebe nu 
Slaaben t\i S^ngceb/ og ber ftge6, at be lobbebe om, ^t>o af bem 
ber førfl fFuIbe («gge til fe(t)e JtongefTibet Drmen lange^ og Sobben 
falbt faa. at ben banfle Aong @t^n\> fTntbe torgge førfl ti(/ berneP 
ben fænffe Aong Diaf^ og fibfl 6rif Soxi, om bet be()øt)ebeé/ og 
ffufbe enbt>er af bem ^a\9e be af Aong £)(af$ @fibe/ fom be felo 
meb bere^ So((t)anbt og rpbbebe. SRen ba ^øt)btngerne aftatte 
bette tmeKem ftg/ faae bé tre meget flore ®ftbe fomme fejlenbe/ og 
et fierbe bag efter bem; ba faae a(te ipaa bette^ &fib$ Sorflaim et 
(lort iDragebot)eb/ ber Dar fom ene^e ®u(b at fee til, faa bet tpfte . 
tHbt omfrtng paa Øøen/ ba @o(en fPtnnebe paa bet; og ba bf 
betragcebe bet, unbrebe^ be meget ot>erØftbet6 Somgbe; tbi ber 
Dar en gob Zih imellem at SorfldDnen og S3agflat)nen (om frem > 
ba (jenbte aUe, og ingen talte imob/ at bet t>ar Drmen lange. SRen 
teb bette Øpn blet^ mangen en tané, og SRorngben blet> {Icap beta« 
gen af &hctt og Sr^gt; og bet t)ar i(fe unberligt/ t()i Mte flore 
6(ib bragte ber faare mangen SJtanb IDøben. JDa fagbe 6rif 
Sari: „©fiffet og paffenbe er bette b«rtjge @fib for en faaban 
itongf/ fom JDlaf. Xroggt^eføn er; tbi bet er et fanbt £)rb om 
f)am, at ban^oDergaaer anbré itonger lige faa meget/ fom Dtmn 
lange oioergaaer anbre ®Ctbe. " 

Z>a Gtgt^alb JSarl ^ai^be flrøget Sejlene poa fine &xbt, cg 
noebe'tnb nnber «i>olmen; faae Xborfel 2)9brtl fed /Eranen/ og 
onbre 6fib«bØt>btnger/ fom fore meb ^m, at 3arlen brejebe meb 
ffne &ftbe tnb unber dolmen ; be fhøge ba ogfaa Sejlene, og 
coebf tnb efter ^m, og Xborfel raabte til Stgoalb 3arl/ og^ 
fpnrgte/ bft b^n ttfe fejtebf mbere* Sarlen fagbe, ot ban Dtlbe 
opirebie Jtong Olaf/ /;0g frpgter jeg/" fagbe ^an; „at vi møbf 

•) i, aften. ♦•) ©fiMtetorjie, 510 &Urf flSc9M»efimS eftøcu 

"> 

^UfMr W(obetee»im(l9be, iiiMUS(^««»( 9li^ fon 
mtb £)nnen forte og ^ ftce Øttbe, fom fulgte f^om; bem 6Ui» 
fammi SSbenbe bectttct, be Mft« ^a ogfoa ben I eejl, tobe 6tEr 
bene (Ipbe, og t)cntebe faalebe« i^a Jtong £)Iaf; men Jtongcntc« 
Stoabe (ooe iitbe i ^^nm, øg be tunbe itte fee, ^trar ^ m 
9Ragt be ^aobe. fReii ba Aong iDCaf fejUbe ^ ftt ^foimm, 09 
(an faæ/ at f^ani SoU b<^obe ficøget SejUiie, og Mntebe |nui 
^om, flprebe ban lige inb pao htm, og f|»ucgte, bvorfbr be iKt 
fejrebe oibece; be fagbe Jtongen, at bet faoe en fienbtlig Steabc fbc 
bem, og babe ^m at (lye. Ceb benne Zibenbe ftdb^ Jtongeit op 
i tøftmgen*}/ og fagbe tU fme SRornb: i^^fpnbet ebet at fbafgt 
Gtjlene, mtn nogU (lutte tegge Xaretne itb og toge gatten af 
CtxUti ieg vU gierne (Iaae< bellere enb flpe; enbnu albrig ^ jeg 
toget Slugten, t$i bet et iKe en retfTaffen itonge, (om af SUrtfel 
pilker for fine Si^nber/' 

fréon giorbe nu, font Jtongen bob; Ormen tøb ftem for be 
onbre CCibe, og Solfene førte be onbre frem meb 2(areme» S>a 
toebe ogfoa ^(e JtongeoKel S^aobe ub fm ^Den, og *^øvbtngeniic 
Meoe meget gtobe oeb bet; at be fooe Jtong Olof (ommen i beceø 
fBagt^o(b. SRen bo Aong Dlof 2rpggt)eføn og otte f^i SSconb 
fooe, ot SSøen otbt omfring bem oor beborHet meb berei Sltnberl 
ArigefTibe, bo talte en mi og tapper SRonb/ Jtongen« SHorbrober, 
Sportel iDvbrU/ foolebel til Jtongen: ,fi^mt\" fagbe fym, ,An 
er en fior iDoermagt at floael imob, laber bo6 ^ife oore 6eiC og 
fejle nb poo ^wtt efter oor Sloobe; be( (an enbnu gobt (abe fig 
giørt; meben« oore SJenber berebe (tg til ®lag; bet (an iHt ub^ 
(orggeé nogen til Sejg^b, om ^n benptter ftg of ffn SRogt til fht 
og (Inel &itUt^t\>" Jtong Clof foorebe ^øit, og fagbe: „J^n 
é(ibene (ommen, bereber ebec til Gtrib/ og træffet 6oarrbene; 
ej (futte mine SRomb t<en(e poo Slugt I " 

Jtong £)laf lob be etteoe Qfibt, fom ^on f^x^ bet, bleefe til 
ot Ittgge (ommen; JtongefBbet oor qiibt i Slooben, poo betl ene 
fSorb laa jDrmen (orte og poo betl onbet Xronen, og be øorige 
fire ®(ibe ber uh fro til begge ®iber; ftymt Jtong Olof boobe 
(tore 6(ibe, tMr bog ^onl 9Ranbf!ob fun en litte Srop imob ben 
utattige «^arr, foto bani Si^nber ^oobe» 2)ec foDuebe bon nn 
ffn Slaabe, fom man funbe tornfe; og ^jønfomme SRcenb f^e^ at 
Jtong jDlof oilbf fnort fme ounbet Gejr o^x (me Sjenber, ^ 
be før om^talte fem (iore 6(i6e ^at>be oetret ber, og t^U ben Sloab^ 
fom t>ar fejlet fta J)am, f)i^tpaa ber oore foo mange tapre SRcm^ 
foa t)an(le((gt fom bet nu oar tre «^øobingec meb en atoOig Jf9» 
ot ot)ett)inbe bam meb be foo ^libt, fom ^n J^a^bu , 

O Gfaabfcn* iD(af St^gguéfimS Zc%a. Sit 

Stéti%fDMfé tIRjnib (ogbe nu Glibene fammeti/ fø» ^ M, 
men ba Jtongen faoe/at be bcgynbte at btnbe ®(atmfne fammen 
paa jDrmen lange og Ortnen forte, roabte 1)øn ^: //&cgge( 
bet fiore @(ib bebre fttm, ti oii jeg tettt bagep af otte mtneSKmb 
i benne ^kt, naac Jtampen begpnbec. 2)a Tagbe Ulf ben Sti^be, 
Aongen« SSanmrfører og ®tat>ngienimer:'*') „S^vii Demen 
fiol ligge faa meget Uengec fremme, fom ben et fivrre og (omgere 
enb anbre®(tbe, ba t)il 3orfiat>nen txrre meget ubfo^t foc at be« 
ftotmté" itongén ftnirebe: //3eg lob IDrmcn giore lemgere enb 
onbre @fi6e, for at ben ff ulbe ((sgge faa meget M bjoen»ere frem 
i ®iag og t)ftre M fjenbeligere i itam|>en og Btilabfttt, men ieg 
Dtbfle ba t((e/ at feg ^at>be en ®tat>ngiemmer baabe røb og terb.^ 
lUf ftmrebe: „9itnb bu tun tffe før StpggeU/ Jtonge, txb at 
tMtrge 2øfttngen enb jeg @tat>nen/^ itongen (^olbt paa en 8Bue, 
(agoe 9iil paa Streng, og brejebe ben mdb Ulf. 2>a fagbe Ulf: 
/féfpb iffe mig, «^erre, {Tpb ()eUew btb, ^t>or bet mere Ufymi, 
paa eber^ Sjenber nemlig, t^t for big gjør ieg, ^)>ab jeg gjør; fan 
^nbe«, at eberé SRemb tpffeé eber tffe for mange, inben 3lftm 
lommer/' Jtongen tog ^ilen, og fFøb itte, og i bet be talted 
bette ^, faae kongen« ^catb, at ben t>enbt)Te ®neffe, fom 
tierflen eenltg ^at>be fejlet norbpaa meb bem om 2)agen, løb faa 
(urtig inb paa £)rmen bag teb Søfttngen, at man mppt (unbe 
følge ben mebig^jnene; ba (ioben2Ranb op i @tat)nen, og talte 
meb Jtongen i et ubefjenbt Sungemaal, og Jtongen ft)arebe ligelebed 
poa et @prog/ fom 9}orbmænbene ifCe forfiobe* ibttaitt fammen 
en (ort SEib, ftben roebe be paa bet lille @(ib til 2anb, og lagbe 
ffg ber for 2Cnfer. Jtongen« SRcenb fpurgte ^am^ fyoo bi^e ube« 
fjenbte SRcenb, fom ^at)be talt meb ^am, oare* ^ Jtongen foarebe: 
„2)et var vore SdeQenbtere fra Sinblanb.'' 

Jtong JDlaf ftob i Søftingen p^a Drmen ^øjt over be anbre; 
^n ^vbe et gplbent @fiolb og en forgplbt ^^jelm, faa ^n var 
meget let at fjenbe fra be anbre; ^an ^avbe en røb fort@il(^ 
fjortel uben over SSrpnjen, SSen ba Jtong Qiaf faae, at ^anl 
{genber« SlclU begpnbte at abfliOeé, og at {Bannerne vare oprejffe 
for i^øvbingerne, ba fpurgte ^an ftne Srøoenb: ,;^vo er ^^øvbing 
for bet SSanner, fam er |!tge imob oé?'' iDer blev fagt l^am, at 
.bet var Jtong @venb meb be 2)anfTe« ^ctx* Jtbngen fodbe: „(&} 
ville vi frpgce for be bløbagtige SoK; ber er tffe mere 9tob i be 
2)anfre enb i SBilbgieber; albrig overvanbt be SDanfTe Slorbmcm« 
bene, ej ^eller vi&e be enbnu overvinbe o9 i $Dagi mm filten *} Sen fom (ommanberebe t etavnen. 512 Olof S999S0t^ ®(^<>>' 

«^foM|ig ttt^fctr tft fBoimet, fom et benitfta poa M^e €Sftc ?" 
2>ec b(et) (^am fagt; at bet wit Aong CCaf ®)>enf!e meb be ®oeis(fe< 
i)«r. Jtongen fagbe : „ittutt og bebce viibe bet tpfM be Stoeiifb 
at fibbe ^enime 09 firtte bere« jOfferboUec/ enb at gaae ebcr unbcr 
Oint paa Cvmen t Dag, og t)enter jeg, at tt i((e be^pe at corbbté 
for be fotnftt .^fleKbere; men fy^ii ere be flore Øfibe, fom tigge 
«eb Bagborb ub fra be ^anflt'i" „^t er/' fagbe be, //3ac(m 
€riF ^hnéfønt" Da fagbe iXong jDlaf : ,,{Range gore ^fyg^ 
tinget ^ be ber fat imob oti fan og Ørif 3arl fpne« at fyo^ 
Onmb til at føge 0^ ! og af (^am og IJ^an^ ^ær f unne vi ixnte e$ 
tn ffarp ®trtb/ t^i be ere 9{orbmoenb Itgefom t)t»" Der b(e« nu 
t(ce^ til 2(ngreb, begge «^e raobte ftrigéraab, og ber hesifubu 
en ^ibftg ^amp» XMtt ®lag t)ar meget fFarpt; i Sørfhtingeo 
' ble«» ber (lubt meb ^ile baabe af SqaMuer og »^aanb^uer, og fiben 
meb 9|N^b og (Baflintx*). 

2(ngrebet falbf be DanfTe Danffeligt; t^i be Sorrefle paa£)nnni 
langt og @tat>nboerne **) paa iDrmen forte og Sranen fa^be 
Xnfere og @tat9ttleer ***) paa Jtong. ®)9enbé @fibe, og funbe 
^gge meb Saabnene neb unber bere^ Søbbee, \xi be tyit^ langt 
^e og l^øKre ®fibe. De rpbbebe alle be^nffe @ftbe, fom be 
fif fat i ; men itong @t)enb og l^nO Solf unbfloébe tii be aabct 
CSfibe, og ftben (agbe be trætte og faarebe ub af @fub)>ibbe. 

®norro ®tur(eføn l^eretter, at £)(af ©loenfTe' lagbe ba tit 
tft^n, ba Aong ®t)enb lagbe fra* Der beg^nbte ba paa np en 
meget ^arb @trib og et ^tbftgt Tlnfalb ; ber blev en flor SBcagen 
og en l^eftig 2Cllarm af bere« &)»nuntrtng$oi:b og Saabengnpet; ba 
dtaalene nrøbte^. 

aSen bet gif nu be @Denffe ganffe paa famme SR^kibe fom be 
DanfCe, at 92orbm<enbene t^olbt bere< ®f ibe fafl meb BtarMut og 
Tfnfere, og rpbbebe bem, fom be naaebe til^ be GtenfTe ^Dbe 
miflet meget SR^^nbfFab, og bereé ftore ®fi6e; ogfaa ixire be (lefie 
af £>laf SoenPee Sclf faarebe, mtn fyin ^at>be ingin %9t^n» 
melfe beraf, og t>at glab t)eb at ban flap bort meb ineu 

9tu ftal berette«, l)i^t> 6rtf 3M tog ftg for, mebeni Jtongeme 
f ogeg meb Jtong Olaf. jarlen lagbe førfl, fom for^KA fprtalte«, 
til bet pberfle af Jtong Dlaf Xrpggveføni ®fibe |>aa ben ene Slii; 
^ lagbe 3ernbarben****}«eb®iben afetibet, r^bbebebet/Og^ug 
bet fbap lø« fra be anbrc) ^an lagbe ba til bet nefle, og (loge^ "") et eug« Sufttfv^. •«) be fom baobe Vojl i etavnqi. 

•♦*) Snrrebager. 
^) et ©f eb b^t« Jorf^aon wr ben«bt meb 3ern. &laf SEnoagMfraS ®ad«» 513 

inMU bft twt (pWet; QRonbfhBet kspnbte to at Me fca ftt mtnbrt 
&tiU op paa @toc|Ti6(ne/ men 3arlen ^ug bent lød efter()aanbeti, 
fom U oare rpbbebe* 2)e SDanfTe og ®t>fnfFe (agbe ftg ba paa aUt 
Giber i ®(ub)>tbbe omfcma ^o^d ^^^^f^ @(ibe, men Srif 3arf 
(aa befianbig ftbeborbe teb ®fibene; og brugte <^ugtKiaben; roen 
efter^aanben fom Soldene falbt paa ^an$ @!ibe, gtf ber fhai; anbce 
op treben af be ^anffe og ^\)enffe, fom ^at)b« ub^^oiCet flg fra 
®trababfen og itte t)arejaarebe. 

S>a t)ar Øtrtben baabe ^aatb og |Tarp, og ber falbt mange af 
jtong Olafe So(f; faa \>ibt fom bet tilfibfl, at atte ^and @(tbe 
t>are rpbbebe uben Ormen lange; paa ben éat)be ()ele ben nor(Te 
Jtongeé SDlanbff ab, fom enbnu i^i^gtebe at f!rlbe; famlet ftg* (Snf 
lagbe ba til Ormen meb fem jloce @6lbe; @rit 3arl \>at i Sor* 
rummet paa |tt <Bfib, og beif t)ar fpjfet*) meb en @(jo(bborg; 
ber blev ba baaU {trebet meb »^ugi^aabcn og (luffet mih ©ppb og 
fofiet meb alt^ ^\)ab ber ^i^rte tti aSaaben og funbe fattet meb 
Romberne ; fomme {Tjøbe S5ue|Tub eder «^aanb^ub/ og \aat>an en 
^(rngbe aSaaben regnebe neb paa £)rmen/ at man neppe funbe 
(effptte ftg imob bem. &aa tpft fløi @ppb og ^iU, t>a ber laae 
Arigéflibe paa alle ©ijber af £)rmen; men Æong JDlaf^ SJiOmb 
blete ba faa rafenbe, at be (prang op paa SSocbene/ for at naat 
meb ^txerbene til Sifnberne 09 brorbe bem; men mange lagbe iffe 
£)rmen faa norr, at be (unbe naaed meb «^ug\)aaben/ t^i be fle|1^ 
fanbt bet,^aarbt, at ^ave meb Aimg Olafi Xamptv at gjøriv nten 
S^orbmanbene tanttt iffe paa anbet/ enb bejlanbig at ^aat fremad 
for at brorjbe Si^nberne; ber oar ha mange^ fom gif Uge ubo)?er 
Sorbe/ t()t af «f)ib|tgbeb og ^eltemob a^ttht be iffe anbet, enb 
ot be flrebe paa flet tHaxt, og mange fanf neb imellem ©fibene 
meb bere^ SSaaben. 

2Cf be S6l<mbere, fom ba Dåre meb Srit 3axl paa SSarben, 
nar>m6 Bt\xU, en @øn af2:()or(lejn @giléføn, aSigfudaStgaglnm^ 
fj9n og £orfe SBalbranbéfjøm £)er t>ar ba ogfaa en Storbmonb fra 
«^erlanbene , fom ^eb %'mb Qi^mH^øn ; nogle ftge, at I)an t)ac 
finfE^*) af 3@t; bet ftge^, at ^an \>ax ben be^cmbigjle S&ueffptte, 
og fføb t)iéfefl af alle i 97orge; ()an ^at)be gjort Sjnar SlambefljoeU 
^ré SSue. Sinarfiob i Acapperummet**^) paa Demen/ og jljøb 
berfra meb SSue; f)an fføb ^aarbefi af alte. Sinar f!øb en 9iil 
til Srif 3arl, ber {løj i Snben af fitoret ooen oiøer 3arUn^ *£)ot9eb •) b. f. ofbnet til «tt». •O lappfff. 

"**) (Rmmner tmclf m tSi^x^nhut iKcrtncflveb SRoltnt 514 Olof ST9d80({iniS Of^o. 

fitt (oAiM^ Af ten gif titb li|t tV bet fBcunib/ fon mc vmAtt om 
étapH* Satlen faae til ben, 09 fj^ur&te ffnt 9t«nb^ em be 
tribfte, bvo bet fbb faa ^atbt; 09 (ige i bet famme tom en anben 
9iU faa nctr Sarien, at ben ftoi meUem Xrnien 09 €Rben foa 
barn, ^09 tilbage i ^ot>ebfieIIen faa baarbt, at C|»ibfen ^ob nb. 
2>a fagbe Sarien cU Stnb C^inb^føn : „9fpb ben fhMt IDJanb i 
jtrapperummetr' ,»S^fi!'' ftKtrebe gtnb, „ben IDlanb (im jeg 
ttfe ffpbe/ tbi ban ec t(fe bejlemt tiC IDøben, men bet fan inrte, 
at jeg Fan faae Suen beff abiget for bam/' Smb fFob ba en 9u[, 
fom traf mibt paa Sfnaré Sue, i bet ^an fpombte ben paa bet 
iaatbefk trebte Oang. Øuen gi( fonber mcb et b/vjt fBrag. 2>a 
fagbe *ottg JDCaf : „J>t>ab brafl bef fqa b«jt?" //Slorrig af eberé 
•^anb, Jtonntng!'' ft)arebe éjnac; „tflij, faa flert var Staget 
bog xttt/* fagbe Jtongen, „tbi ®ub monne raabe fot mit Slige, 
og tffebtn Sue; tag nu min.S&ue og jTpb meb ben!" itongen 
faflebe ba fBuen til bam, 6jnar tog SBnrn op, og traf ben ftra;; 
frtm fot 9iilfp(bf^n> ba fagbe ban: ,,Sot t>eg, for oeg et ben 
Stflbigeg Sue;" ban (ajtebe o<9 Suen tilbage til Jtongen, og tog 
fit Gtiolb og ftt @oarrb og fheb meb iOJanbigbeb. 

Jtong IDlaf faae frem i ®ftftt, at banO 9S<mb foang &wtcs 
bene {belig, og bug tibt, men at&oarrbene iffe bebe; ban fagbe 
ba boit: „'^i fvtnge S faaleM Cværbene uben dftcrti^f, ba ieg 
feer, at be itU bi^e for eber?" „SKan fwrete: „©aabe ere tore 
Gtxerbe, ^ene, ffove og meget fonbrige.'* ^a gtf Jtongen neb 
fra SiOfHngen t fforrummet, og [uKebe i^joiforbeO^Aiflen op; berubaf 
tog bon mange blanfe og meget ffarpe ®««rbe, fbm ban gao ftne 
fD^ornb* SRen ba ban tog neb meb ben i^mvi •^aanb, faae nogle, 
at bet tanbt 83lob neb unbet fra XrmfTtnnen, men ingen vtbfle, 
boor ban var faaret. Z)e, fom ftobe i SOrrummet og Øta»nen, 
Dorrgebe ftg lengfl og btabeligfl, thi baabe x^att bidfe be ubvalgtefh 
Aormpere, og Sorbet t^ar ber bøi^fi 9Ren ba fDtanbefalbet btt 
gonbte at tiltage paa jDrmen, faibt førft SSefortningen mrbt paa 
Gfibet baabe af @aar og Ubmattelfe, og bet et et alminbeligt Dtb, 
at, boiO bi6fe tapre golf bat>be morgtet fulbfommen at Mrrge ftg, 
Dtlbe Ormen feent \Mrre blcwn taget. 

2>a bet biet) t^nbt omfring SRaflen paa Crmen, fbtføgte €ttf 
Satl at befiige'eftbet, og (om t>trfeltg op feri> femtenbe paa jDr« 
men. Da' fom Jtong jDlafo €ooget «^rning imob bam meb en 
Zrop Solf, og ber bleo en baarb Jtamp imellem bem, tbt «^9nitng 
^eb paa bet biprrtwfle. Ubfalbet af beteO Jtam^ Meo, at ttif 
3ft( maatH fptinge tilbage paa Øorben, men be Viånb, fom 
katbi fnfgt (om, bleoe b^M brorbte^ beett ftonbe. Dlaf SXxpQQbcfønt ^^. Bi S 

t)a Qtit Sort tot fømmen ne^ paa (Te CKb, fagbe JFonø 
Olaf: „^h, faffebe 3 n« 3arlfn neb af Drmm?*' 2)e faflte, 
at faa Dar ffeet. „ibu }Mt en manbrg j>aab/' fagbe Jtongen; 
,,bet funbe man ogfaa t^nte^ at rj 9tt Sadcn ot)en)(nbe oé, faa« 
Cornje ^an tjat S^or I ®tat)nen pan (it ©f Ib." SDftte ^^e 
inangf, ogfaa 6ri( 3arl. STOen efterbinu en flor ©eet af STOanb« 
ffatet paa S5arben ^at falben/ c.q bt f!ef!e af bem, fom \>avt t 
iive/ t^ace ^aatbt fa^cebe, (agbe @rif 3ar{ til £anb, 09 (igefaa 
giorbe be 2)anffe og ØvenfTh *f)øt)bmgcfne l)o(bt ba 9laiib/ ^Dor« 
lebe« be ffulbe botte pg ab. '5>a fagbe Qtit 3arl: ,;2>ette er en 
wjg ©fam, fom i)i( bfiw c^tatt, fafllornge be ncrbijTe £anbe ere 
beboebe, om Diaf Srpggtjefw iffe blwcr otjcrvunben ofoé/ ba rA 
f)Q^i en utatttg ^^v, og t)an ^ar iHun «et ®fib, paa f)miftt eflbog 
meget af aVanbfFabet er falbet,* gjører nu faa x>tl, Banefonntng og 
ewafonning, at 3 gi^e mtg en betpbelig SOJængbe golf, for at 
{eg fon ^cet>ne mtn ^^ber, og befrie 06 adefammen fra benne 
Sanorre^ tt)i faa tit bet gaae^ fom jog før fagbe, at aUt vi S}g^ 
binger t>i(fe foae et vanorrenbe 9{pgte paa od, og be if<rr/ fom ere 
be moegtic^fte; i)\>\i Aong Olaf nu unbflipper meb fine 5W(»nb/* 
£)a ©rif 3arl enbte fin Safe, rofle mange ben; Jtongerne oj 
Sarien overtalte benne ©ag, og be b(et?e ba enige om, af be fpulbt 
give Sarien en SWarngbe gvlf, at \fan funbe igjen lorgge tilDrmen; 
Sarlen flfulbe ba é|e Demen lange og alt bet 58ptte, fom fanbte« 
ber, men enf)ver af bem fin trebie iDeeC af 9?orge, ^)Vié ^an funbe 
overvinbe Aong Dlaf Stpggveføn, Miett ba benne SSeftutninjg vor 
antagen meb fafl Xftale, ba bercbte ben ^cle banflfe og fventfe Js>æt 
ffg paa np, be op^lintrebe fig ba, og tilffijfnbt^ Ijver'anbre^ og 
fagbe, at be fTulbe albrig op()jøfre, førenb be })a\>bi overvunbet itong 
JDlafZrpggveføn. 

erif 3arl førte ba Jigené og be Øaarebe af 85arben, og hifattt 
ben ig»n meb ufaarebe og ubf)vilte §olf, fem ban ubvalgte \if be 
iDanffe og ©venfPe. ©omme fige ogfaa, at Sarien fear ba lovet 
at låbe fig bøbef om t)an fif iDrmen taget, og til 85evii$ ^erfoc 
anføre«, at (>an bortfaflebe Sf)or, og fatte et (Sruciffp op i ^ta'io* 
nen paa Sarben. jDa Sarlen ^yavbe ruffet fit golf, fagbe ^an tit 
en vii« ?Kanb og ffor »f^øvbing, fom var ber tilflebe, S^orfel .g^øje^ 
©igvalb Satl« SSrober: „Dfte i)at jég veret i @lag, men albrig 
før ^ar jeg truffet faa tapre og fhibbare SBanb, fom be bet ere 
part Drmen / og albrig ^ar jeg feft et ®fib, bet var faa van« 
ffeflgt at, tage fora Dtmen; eftetfom bu nu er ben vifeflt of 
tfUe, moa tu gtbe ^t btbfit Slaab/ bu fan libftnbe tt( at test 
. J 33* 516 dof )Ef9JMMf9iiS €kiø(L 

Ommi*'' S^iiM ftMtntt: „ff los ffg ghtn flbab ftmil, 
fom fon Mit folbfommén fWcct^ men ieg t)U figf, (iki^ bet fpnt« 
mig cimettgjl tU ot ^icrlpc : bu (Tal toge floct Str«f r og Urgge ^cnt 
l^a bit &fib 0^ poa Drm^iv f^A ben btnmcc til at l^aelbe ; ba vif 
Ut bltot fbcc (ettere at beftige ben, nooc ben^ SBocb iUt m f^tu 
mbbtoabctOCibfé; ^mi bette9taab ith (jcetpet, (an jeg intet 
gtoc" Sorlen glorbe efter Z^^ocfeU Stoob. 

SRebenl benne Øtoobdagning og Øtanbéntng iHir t Gtrtben, 
kobe Aong Oiafi iRenb igien, at ^n {{uibe paa nogen SSoobe 
f^e at fomme bort; be fagbe, fom fanbt vai^ at be tMre me|l i 
Soxe, naor t^w tar titflebe, men ublobe ftg meb bet ^<A, at 
nUr^l SDlanb/ fom vare htt, m(be faae gceb og Kvet af fymi 
ffienber, foafnart btefe )>tbfle, at ^ iKir borte. 2>e fagbe ogfa«^ 
•m ^n M<t t^ilbe bet, at bet i»jlbe enbnu gobl (nnne labe ftggjøre 
nt Ml^ éejUne paa Ormen^ og fejle ub poa «^i»et op efter Staa« 
ben* aSen Jtongen ftmrebe paa fhmme SSaabe, fom føt, at ion 
iHe Dtlbe fb^ for fine Senber, faa lotnge fym ^Ofo^ fit ®(t6 { 
Øe^olb; ion fagbe, at bet iffe t>t(be txtre ret giort af ^om; ^tf^i 
tnb tpfM bet mig m)ifi/' fagbe ^an, „at be faat taget jDrmeii, 
faalomge ber ere faa mange tafU •^elte til beni Sorfbar/' fDtebené 
bf talte om bette, roebe ben jamme t)enbt(Te ®neffe, fom fyaxlU 
ligget eenfom teb icmb om ^agen, og ber, fom fiør b(eD fag^ 
(aobe, inben ®(aget begpnbte, {agt til @amta(e meb Jtongen« 
tgjen tU Crmem SRftnbene, fom vare paa Stihit, fctfUU fig 
bag Deb £øftmgen paa Drmen, og tilbøbe Jtong Dlaf, at be 
bUbe gaae op paa £)rmen, og flribe meb ^m, jEk fagbe> at 
bf gierne v&be faibe ber meb itongen, etler (omme bort meb fyan, 
om Cdøebnen faa Ditbe. Jtongen fagbe. „IDetnptter mig itfe, 
at 3 gaae op paa Ormen, og fhtbe meb o^, men bet (an ()ombel, 
at bet t>U (omme mig tii ØaDiv at 3 b(n»e liggenbe paa famne 
eteb, (loor 3 f^u ligget i JDag.** 2>e roebe ba tilbage^ og lasjbe 
fig igjen for 3fn(er. 

UtU 3att Cagbettt Ormen ahben Gang, faafnart ^ )»ar 
fKcbig, og ^(eben banffe og 'ten foenfFe Slaabt (agbe ba Igien til 
Gtrib mob Jtong iDlaf Xqiggtefon; be ®venf(e fla( ba &aweni 
mob Drmen, men ^te ^eni SRomgbe laa i 6(ubvibbe fra 
iRorbmombene, og {(tbe uoflabeltg paa bem. Sarien (agbe tgjen 
flterben flbeborbé til Ormen, og gjorbe et meget ^frigt Xngieb 
meb bet frifFe aSanbiTab, (Dormeb ^an ha ^t»be befat SBorben; 
»an (parebeffgifCe^llerferb i etriben, Ugl joa (ibt fom bf bir 
<nbm voit tiOogt af ^né egne Stenby ^ og fDtanMotR/ faa at bettfft (om floit t^tbm mtb SDtanbefarbft 
yoa £)rmen^ faa^mge be i((e iKiti trætte/ men be broebte mangt 
af bece^ Sienbet^ baabe af bem i^a ^tttAoxhtn og paa be anbrt 
®ftbe/ fom fiaobe {a%x d( pcmen« (Sftecfom Angtebet e^bnu fa(bt 
Grif 3att t)anfre({gt/ lob b^n b<bfe fioce Sr^er op |Kia Sarben^ 
og (ob bem folbe ot)et ifaa £)rmen lange; og bet er et afmmbrttgc 
£>rb/ CX Drmen oUbe i(fe vorte bleoen tagen uben oeb bette fRtbbei; 
fom Z^orM.ben t^oje baobe raabet tiC. 

2>a bc ifbre SIrorer 6(eoe (agte paa bet ene fBorb af £)rmen# 
begpnbte ben at bce(b« meget, og bec faibt ba mange ifaa beggt 
Ctbet; men ba 83efoetningen, fom forfoorebeJDcmen, fotmmbt 
ffebeO; forfj9gte (Stil 3arl at beflige ben, men fonbt en (aacb 
fDtobtagelfe. 2)a Aong iOtafé @taonboere faae, at 3ar(en oar 
tommen op paa £)tmen/ trængte be tilbage i* ®(tbet 'x\i Sorftxic 
imob %am, og giorbe li^am en ^arp SRobflanb; men ba bet xm oa« 
faa mange fa(bne paa Ormen, at SSorbene t>tbt omfring oato 
ftanfFe øbe, begpnbte 3at(en6 STOcenb paa mange ®tebet at gaat 
op, men ait betSoK, fom enbnu fiob tU Sorfoar, føgte tilbage i 
éfibet, bt>ot Aongen oar« 

JDet fortoeUeO, at Zborfiein jDpefbb oat i Sfo^nmmmetiag tKb 
Cøftingen; ban fagbe tt( Jtong iD(a(, ba SarlenO So(( paa bet 
dttffgfie trengte op paa Ormen: „^erre!'' fagbe \^an^ „maa 
enb^c nu giørr bf ab ^an tanV ,/*!^oorfot iffe bet!" fagbt 
Jtongen. Sbotflein jtog bd meb ffn (npttebe 9l<roe en af 3atCént 
!Dl(rnb, fom fptang op^paa SSorbet oeb b^m; f^n traf b^m pbetjl 
i^aa Jtinben faa baarbt, at SRanben fljøf langt bort i ®øen, of 
bøbe fharf beteftet bleo Xbotflefn faa tafenbe, at ban greb éejl* 
flangen og (log meb. SRen ba Jtong Olaf faae bet, fagbo bon 
tt( Zborflejn: ^Xag bine SSaoben, SRanb, og ocetg big meb 
bem, tbi fdaaben ere til, at man fPal bruge bem i Striben, og 
iKe bteebefine SRobflanbete aSent meb^^cmbeme eKet meb Xteret.** 
Sb^rfiein tog ^ f!t ®txrtb, og {heb bermeb paa bet manbigfles 
ba oat Aampen enbnu en Stunb meget bibfig i Sforrummet. Jtong 
Olaf fFøb fra £ofttngen ®afliner etter ®p9b baabe ^otbt og tibt. 

2>afAong Olof faae, at CIrtf 3arl oat (ommen i Sottummet 
paa Ormen, (føb ban tt( bom meb tre (ortffaftebe Jteftet^), men 
be di( i((e fom foeboanltg, t^i ^aiLpleiebe i((e at forfeiUbet ^aal, 
%an fTob e^et;; men ingen af tiofe Jteflet ttaf 3ar(en; ben føtfit 
fm ttbm fot ^ano Mm Gibci ben anben Ugifaa «bm fo( Um •) et 6l«gi toftf iiwb. ^ plaf iEc99g9cfMS Øoao« 

vmpt Gfec; tm mtie ^øi ^:i» i GKbrt tim SotkiH «^w«5. 

jDa fagbe Jtongcn: „Gaa flt^ H <^^"'9 f^ W ^f ttogtn, fbr 
ix Umt 3axU épKe; bet r>\l ®ul>, at ^an ffoi nu f)a^ 9}ocgf^ 
{Rige; bet er l^eUec t(fe unbicliqt^ t()i jeg tcofr, at ISian nu ^ 
glort en Soranbring om @tamiboecne paaSSarben; bet gaarc nOf 
fom.jegf:idbe i Z)ag, nt ban oilbe itU fejre i Mct @(iftf, faa 
' Icrnge l^an ^i\r>bt 2()oc i @tabnen/' dfteifom ber nu Dace famne 
\aa mange af3acUné$oI( op paaprmen, fom bet funbe txcct 
paa Sflbet, og ^aM ^tiU (ane i^aa alle ®tbec uben om SDxmen, 
foXbt ber nu i en !$rt Sib mange af itong Qlifi Jtcrmper, f^ent 
be baabe bare ficecfe og tapre; ber falbt begge SSrøbrene, Jtongend 
Googre, *&9rntng og SU^ot^tx, 93i!ar af XjeiibeUnb og Ulf ben 
{Kobe/ og mange anbre raffe *$)eUe, fom efterlobe fig et berømme« 
ligt Sftermoele* Aolbjørn ®taMt bavbe oorrget @tat)nen meb 
pere af be fortefie. ^an ^avbe flæbt og ijæbnet ftg ganffe paa 
^mmelKaabe fom Åongen, t ben ?fgt^ om bet !unbe U\^i^, 
bert^eb at pbe Aong £)Iaf iiogen S3efejermclfe. fDltn ba itons 
&laf^ taprefle ^Qlt i Sorrummet begpnbte at folbe, gif ^olbjørn 
^ i Søftingen til Jtongen> og nKin Funbe ba tfée iet fjenbe, b^o 
af bem ber \>ar Xongen, tt)i ogfaa Aolbjørn x>at en foerbefe« jlor 
9tanb og fmut af Ubfeenbe. £)er floj ba en faoban SBøngbe 
Saaben til Eøftlngen, at alle Jtong Diafi og Aotbjimié Sfjolbe 
bace (igcfom beplantebe meb $ile. SRen ba 3acIend9Rarnbtrengte 
tilbage t Søftingen, fpnted bem, ot bér (om faa floi^t et 2p5 o«er 
Songett, ot be ide (unbe fee imob M, og ba Spfet aftog, faoe bt 
. ingenflebé itong^. ^ttptUngo , Sago. 

% ^. føtfilfrr i fit eaøa-^tbliotbef q\n bet b^ rlmrfigf, «e 
bftinr Gaga er forfattet af ben beftenbte Cfnf Xbc^en, ^^ ^^ 
iMon J^bibefPalb, en $8roberf«tt «f enorrr etndefini, i førfle^l9^ 
bea «f bet trcttenbe Starbnnbrebe. {Rafn bar ooetfat be« fr« 3^ 
ittxibf poA SaftPr^f b^iU^n Coerfisttelfe bet Sfignibe er tagft. ^ong erif#e«ii Jtn«t (^at*< ^^rtti^Mmmet i •^ebfbp^), {ipo 
^n< Saber Jtong GrtC*^)' t^obbe gtDet 1^; ^n nar fanbcM 

«) 6te«W8. *«) ffcif eiegob. vtiiQttW H gcMiift os,oMnnaatea|1MM af Vminir ffiøntAmf 
IRifataué og UnnH Cm fDtagtm« ^at)be fbrte !Ragt, og ^ 

bet mcfi/ ai ^n lob aUc/ fore brbøvcbe M, frit benptte ^ané 
Stenbomme; men be; fom atttaaebe famme, ^(bt ith aSaob«^ 
tiUige blet)e fymi 3nbttfgter minbre enb 92øboenbtg(|eben (raoebe, 
^vorfoc i)ctnt SRtb(et meget gt( op foc ^am^ Jtong 9l(fo(au6 og 
Jtnub 2at>arb {lot( tf fe t faa gob Socftaaelfe/ og foat^eC Xongeti fom . 
^ané ^m Élta^nrxi mtéunbte meget Jtnub beti SBenneforttKb/ 
fy>oxi fytn liob. SXan funbe ogfoa ligefrem ftge,^ at etb^ert !Dten# 
ne^e t iDanmart mlbe gi«te og labe M, ^tnib Stniib ønfJPebe. Z)et 
iMtt bog egentlig mefl ^agnud; fom Mr to(b imob (^am» 9log(i 
Hat efter Jtong Srtf^ 6nbe(tgt bøbe Jtetfer ^enrtf i Sarlanb; 09 
efter ^am b(et) ^ani @øn «&enrt( J(eifer. i^a Jtnub fpurgte bette^ 
at bane SRorbrober «^enrif wtt bjob/ og benne« @øn «^nri( bteoett 
Jtetfer, fif ^an Sv(i til at befjøge f!n grornbe Jteiferen/ og brog ba 
tit barn meb et anfeeligt S^Ige« Z>a Aeiferen fpurgte, at f^cacit 
Srenbe t>ar i SSente, (ob ^an berebe et anfeeiigt ®i(be for fym, 
og tog imob ^am meb megen 83en(tgbeb/ ba f)an fom. Anub^ 
forb(et) \)oé Aetferen en Xtb/ og Jteiferengat^ f)am mange ^tfberlige 
fiSeoifer paa fin ©nbe|l. -» 

engang ba Jteifer ^^enrif og Jtnub SaMrb talte fammen, fagbt 
hertugen til Jteiferen: //*&erre!" fagbe ^an, ,/ieg et f ommen 
i IBefi^g po^ eber, for at fj9ge et gobl Slaab af eber for &Iftgtffab« 
®f9ib^ jeg t>enter mig «f)(rber af eber, og at 3 ^i mere agte poo. 
Dort é(orgt(|ab til ^inanben enb paa r>ore Sotforbre« «^anbeler; 
mit Stige er ubfat foc megen Såre, og htt er mig bog f<rrbelee om 
at giøre at bebolbe min ^rbig^eb; jeg iørnjTer tf fe at opgii^e ben 
aSagt, fom min ^aber ot>erbrbg mig; og jeg vtlbe gierne bat)e et 
gobt Silaab af eber, ^vorlebed jeg meb «^enfpn bertil ^elfi fFal f»c» 
|olbe mig." Jteiferen foarebe : „3eg ^ar fpurgt eberl Sknnefel^b/ 
og at 3 bar ^\)ert SRenncffed SBerømmelfe, og bet er bøtlig fornød 
bent at 3 blitzer i SSeftbbelfe af eber« Slige og a3errbtg()eb. 9lu er 
bet/' t>ebblet> Aeiferen, „fBrug (od o< (er i 6ai:(anb/ Ctgefom 
vibt omfring anbre Øteber, at ttlluffe Sanbeté 4^apne, og lage 
£olb beraf, og tf fe tiUabe nogen at Krgge bere« ®fibe inb i <^ao» 
nene, uben at be beflemte 2(fgifter erlorggee. !Det fan nu t)e(' 
^anM, at bette t>tl fpneé (aarbt i S^r^ningen, naar Solf itte < 
ere tmnte bertil, men faa flor Ttnfeelfe (ar bn punbet; at jeg oentec 
at ben iffe berveb r>\i forminbflee; tf)i bet er Srug boémflegttgt 
9)l<rnb t)ibt omfring t Sanbene, at tiSuffe •^atmene foc isadbiU •} fBeffpttereii, beit orMe ^erre; berof bet cngdfe £orb* 5fiO An^tttnøa Ctego. 

løorvA (tore 3ttM«8tet tHiM, 09M ettitM tit imgm flMqig^ 
tHfe fbrSligft imob ttfreb. SMuben fPaC feg é^^ big negte^enge, 
faa at bn for ben C^gØ Øf^tb tTal funne f^albe btn Xnjrelfe Mb« 
(ige«'' 4^rtirgen taffebe Jtiifecm for 9taabet, og fagbe at bet (ob 
fg Ut itxerffætte i ^ni Sanb at tiaufPe «^at>nenf/ og at {onbetå 
CfftaffenfKb )>ar fanban/ at bet ubfn aSanjTelig^ctf vilbe paa mange 
Cfteber funne tabe fig gjøre. Stben brog »hertugen ^]tm til fit 
Øttge nieb anfeed'ge Sotcermger og mange (ofleltge @ager, fom 

, fym ^at)be mobtaget af Jteiferen. 

2>anmar( t>ar ba meget ubfat for Tfnfalb af »^ebnrøger/ fom 
lirrfebe ber n<rfltn bele ®(^meren og pCpnbrebe Ajjobm<enb og 
fonbet« SSeboere* 3ffe (ornge efter at Anub Saoarb \>at fommen 
^fem tii ftt {Rige (ob \)an bpgge to 'Jtafletler paa begge &iber af 
Stgen &ii, ())>or ber t>ar fmaUefl over @unbet, fom (fber mb til 
4^ivi bem<rft (ob ^an ber f^^tte 83omme af 2te meb Semlomt 
fer, faa at man funbe luHt øimbet til @iben (agbe ^n S9e« 
fertntng i Jtaftederne til JBevogtning, ber (un maatte ttUabe bem 
ae (øegge bered &\bt Utinh, fom forub t^at)be betalt ben beflemte 
Tif^ift af ^Dert®fib. ^rtugen opll)olbt ftg for bet mefle t ^\>^i9, 
og fyiti Dar ba |tf fret mob en^Der Ufceb. «^an beflprfeM nu meget 
meb 9^nge; uben at t^an beroeb tabte noget af ben ^nbefi, fyom 
^n tKir; fda at jteiferend Sormobning gt( i Dpfplbelfe. 

jDer t>ar til ben Xib en b^benff fl^anb fra @amlanb^), t^b 
Stavn Sibgaut. Jpan t>ar Ajøbmanb og t>ar meget rig og tet 
begavet 1 mange *^enff enber« ^an gjocbe beflanbtg «^anbeléreifrr 
tit 4&{}ervegen. iDa f)an en ®ommer fellebe øflenfra til Jturlanb, 
traf bet ftg, at nogle \)turer laae ber meb Artgdfttbe, og (ogbe 
fhap til ^am og \>ii^t brcrbe ^am; og efterfom ^an fun ^avbeeet 
®fib, faae ^an ftg iKe i @tanb til ot f!aae imob, og ^an ^ifebe 
berforéeiC, og agtrbe at feile l|)iem til @amlanb. Jtureme feilebe 

'fttax efter f)am, og afffare ^am fra Gamlanb; i)an faae nu tim . 
to Silfaar for fTg, at vove paa, ^votlebed bereft 9Røbe vilbe f^tbe 
Ub, etter unbfeile t rum @jøf/ og begive ftg til frifhie Hdnbe, 
®fiønt f^an ifH fanbt noget af bUfe aSilPaar gobt, tog ^n bog 
ben SSefTutning, at unbfeile berfra og til Z>anmart. ^n ^avbe 
fpurgt om Jtnub Savarb/ at alle, fom fom til ^am, bleve vel be^ 
^anblebe; og ^an ventebe ffg berfor gob SD^obtagelfe t)oé bam, (fgc* 
fom faa mange anbre ^avbe faaet. Z)et blev ba fyxni S&e(Iutntng 

. ot feile til •^bebp; ^an feilebe nu til ®unbet, og ba ^an ^nbt 
bet tittuffet, raabte ^an til SBagtén, fom var i Jtaflettet, og fogbe^ 
at f)an vilbe («gge inb t -favnen. ®filbvagtefi tpurgte^ ^vo ^n ^) Vtenffen. Mt. „Ses W>n flSlbgattf,'* foace^ (an. ,;3fb ^ar 5lnttb 
SatKirb, buM/' fagbt GfiCbtKidten, ,,at i^i fftiUe Cnffe ^nene 
09 foc golf; foni«t>i ingen Jtjenbffab fyx^ ^V* ffixt bu hm 
«f>at>nen o)>, sobeSRanb!" ftxirebe aStbgaut, /;t^t feg yAi U\$%t 
itnub, 03 jeg (fat osfoa foore for bid/ \f(Å% .j^ertudeii vU gjørt 
btg nogen 89ebcetbeire foc bette/' ;;S)et wxt De( talt/' fagbe 6! i(b« 
Datten; og be tuffebe nu ®unbet op, og Cibgaut lagbe ftt €itib 
tnb/ og bcog flbe^t til «f»ertugen. Jtnub fpurgfe efter, \y^ be tHtre, 
SIbgaut fagbe, ox be tnire fra Øamlanb* ,;3eg \^w ^ørt tale om 
btg," fparebe Jtnub, „og bet et fagt tntg, at bu et en ^ebntng.** 
„ SStfi nof ere t>i •åbninger," fagbe SSibgaut* „Z>a ere * bet to 
S$i(!aac for eber,'' fvarebe hertugen, ,^1 3 antage Jtriflenbom« 
men og (abe eber bøbe, ba (TuUe 3 a\lt t>arre t>e(fomne ^r, men i 
mobfat Salb fomme 3 tit at t)ODe ipaci, ^tMb bet ^\i (Tee/' Sib« 
gaut ftfarebe: ,fix bet iffe bet rettrlie, ^erte! at vi tnrfge oé bet 
bébre SSIlfaar, om bet maa tt(|laae6 o4; jeg t>iL gjerne antage 
Xroen, og ftben mobtage (ffber(tg fSlebfart af ebet." S>e bUM 
iQi bøbte, og tKtre ()oe Jtnub Savarb om SSinteren og njøbe gob Se* 
^nbUng. Slibgaut bar ofte bod «^ertugen, fom ttnber(^o(bt f7g 
meb ^am, ba IE)an tlbf}e meget at berette, efterfom ^an tmr ett 
forftanbig Srøanb og uibt bereifi« hertugen ubfpurgte (^am meget 
om 4i^{lert>egen, og ^an mbfle mange Æing at fortorQe berfta. 

ha nu Sibgaut bat>be \)atret een Sinter bod itnub £at^atb/ 
og t)unbet band Sortroligbeb, bab hertugen ^am at brage i ^anS- 
fSrenbe øfter tit^ofmgaarb *), og beile for ^am tit Jtong .^atatbS 

• S)atter 3ngeborg. «f^rti( f\)arebe SSibgaut : „^rre ! *" fagbe ban, „een 
Xing er.ber, fom gjør bet muetigt fot mig ot ubføre eberd ftSrenbe, 
ben nemlig at jeg iffe fatted $enge, men omenbffjønt |eg i mangt 
^enfeenbet er ubuettg tit at ubføre famme, faa er jeg bog fFplbig 
tit at opf9(be eberd SSittie i att, ^Mb 3 t)it bruge mig tit." «f)et» 
tugen taf Pebe b<un, og fagbe at ^an \^axf^ ()ent)enbt (ig meb betit 
^[ntiggenbe tit i^iam, forbi \^an fanbt ^am af aUe, fom vare t ^and 
{Rige, bebfl ffifPet berttt baabe formtbetfl l^and Sorftanb og ^and 

' SirffomfKb. SDer blet>e nu gjorte Xilberebetfer tit Sibgautd Sleife, 
og, førenb l^n brog bort, tatte ^an faatebed ^ i>ertngen: 
„<^rrer' fagbe ^on, „3 i^^i Sinter viifi mig megen Ounfl 
og 3(nfeetfe, men Sønnen t)it btibe minbre fra min &ibe, enb bet 
burbe ftg; 3 maa bog mobtage af mig f9rret9t)e €krrle (Btaaflinb/ 
og fem Zimbre ere i ^ver ®<trf, og fprretppe ®(tnb i ^tt 
Zimbet." t^rtugen tatfebe (am fot (Satnn, og fagbe at (^an 
ingenf!nbe ^»be nobtoget bebtt (Savt. ffiibsout fitltbc nu bort *) Cgntii em 9lovgorob r Knélanb* 522 J h ipt M wy 

mtb ftt griftr, og fdctfittf 8M|ini «af(n*e, M M ^ «|hc 
étKr tU ^^mgoarb tit Jtotig «^ra(b« ^ ^an {Taffebc pg ticb 9«Q* 
gegQiHC Qf^ang til Jtongen^ fom tog vil tmob ^anw t(i Sibgaut 
tMc en berømt fBlan\>, og brifitg i ftn SEoie, og fbrftob mange 

• Zuagemaoi. «^n fremførte fit SSrenbe for Jtongen, og onbrog 
^gen meb Jt(og|Fa6, og fagbe om Jtnub io^axh, at aOe tKirt 
enige t at fige, at b^nO Sige iKe fanbteO i iDanmarf etter t)ibt om< 
Iring i antfct 2anbe: ^/{>Qn6 9Ster eber alle befienbt/' fagbe 
^n, //Og bette ®iftermaa( er eber otte til ^or J^orber.-' Jtongen 
fbarebe: ^,!Regen S&iflanb pber bu ^m ibine jDrb, og ber w( 
jiiart blioe en Snbe |>aa benne Øag, om t)i optage bit gorflog t 
beite." ,iS{ci, «&erreV' fagbe ^an, j,i ingen ^^nfeenbe »U 3 
Knbe ttt ODerbreDetr ^bab jeg fyix fagt, t^i Ut er et alminbel^t 
^S>tb, at Jtnub 2aoarb (angt oDergaaer atte be aRornb, fom nn (et>e 
i Donmarf eller i be norbiffe ^anbe." Jtongen ftMrebe ba: iv@ftec» 
fom vi oibe, at bu er en fanbbru IBlanb/ og "bu er o4 aUene 
betjenbt fra gobe Øibe r, og bi beéuben ogfaa forub ^be ||ørt noget 
lote om Jtnub Sainirb/ ba bit bi foare oelpaa bette 2(nbragenbes 
men bet forefommer oO^ at ^n tun l^r et tibet Stige at flore, 
(fiønt ^an eier et «^rtugbømme i Sanmart." Sibgaut fbarebe: 
„SSkin berimob bar ban bet, fom er meget ^erl^ere/' ,4^oab 
er bet?" fpurgte Jtongem Sibgaut f\>arebe: ,^^t ftal ^an 
befibbe fremfor be fiefie anbre StennrfTfr, og bet er mere berrbt 
enb mange 9>enge etter et fiort Stige." Xongen t^ti bemefl meb 
(in JDatter og meb ftne anbre diaabgivere, og anbrog benne Gag 
for bem. HUt raabebe til ®iftermaa(et, og meb^ngebocgg Garn* 
t9i!ik bleb bet ba befluttet, at ^m fTulbe gtfteg meb Jtnub 2aoart(. 
Sleb faa forrettet ®ag brog bernorft Sibgaut tilbage til SDonmarf 
fil «^tug Jtnub; og berettebe bom ftt liSrenbeg Ubfolb. Sjtt» 
lug Jtriub tattebe f^m for fytn^ Sifionb, og gtorbe nu 2ilberebe(« 

, fer til ftt ^aup. Jtong .^aralb fenbte ffn fatter Sngeborg 
øfienfra «^olmgaarb paa ben befiemfe Xib meb et fmutt S«lge# 
•g-ba bun fom til jDanmarP, tog .^ertugen og bele golfet oef 
tmob benbe; og fiben t)olbt ban bereg Srpttu)» meb megen Olorbf 
Og 9ragt SDe babbe nogle SBgvn, fom fiben t»iUe blive omtalte* 
SRagtttté 9U(oiaogføn vorte op veb fin SaberO <^f, og bon 
bar af atte ben flørfle 9?anb i ^anmarf , og jtemmelig bennefét 
mttt bog var Jtnub Savarb af atte vennefrtte^ oa mefl aft^lbt af 
Xlmuen, IKønt Jtong fRitolouO og ^anO GøsTSKagnng bavbc 
^rre SDtagt. aSen netop bette forvolbte, at ber ^t tu)gett Jtulbc 
imctteni bem, i bet baabe Sobn og ®øn begpnbct at migunbe 
^Kun ^0 83ennef<rl(eb, og f^nteO at bang S3^net vare altfor 
mange. SRagnug Stifolauéføn orgfebe Stttiéfa, en JDattn afben 8X0911116 ^vbe bcfianbig in ^or ^Sxep %ott om ftg; ^an ø)^|o(bl 

,fig for Ut mefle vcb fin Saber Jtong fRifoiaue'e ^of ^ men ftum 

'bum t)ac ^on af bf m paa ftt ®t(bw ^an pat en flai;r( SRanb og 

tibUg moben i alle «^enfeenber, og bU\> fatbt iiSagtiu« ben ®cer!c« 

Jtnub £atHirb brog anben @ang boet fra Sanbet/ og begap ffg 

atter ttl fin Sr<rnbe Aeifer ^nri!; og ba Jteiferen ffiurgte, at baa 

tKir bente, (ob t^ati berebe et anfeedgt ®Ube for l^am, og mobtog 

, ^om tel« Jteiferen talte engang tit «^ertugen faaUbeé : //Z>et 

glceber mig, Srocnbe!" fagbe l^tt, ,^t atte ftg< big een £09, t\fi 

btg berømme aUe, fom b^oe nogen Øfjønfombeb, og bov^ %9^ 

bit 9taun omtale, faa at tncet SRenneffe er faa vennefcei fom bu/' 

^rtil foarebe «^ertugen : ,/®aa gun(lig b^i^ SpHen tnrret mig,'* 

fagbe i^an, ,,men 3 b<^c \^^ 33egpnbelfen bJu^'^t mig meb eber$ 

(Raab og Unberfløttelfe/' iDa fob «^rtugen frembære be @raa« 

varer/ fom SSibgout b<^^^^ gi^^t l^CMi, og fagbe tit Jteiferen: 

„I^'\i\z aSarer beber jeg at 3 \M mobtage, .^erre! fCjønt ber iHe 

vifed eber faa jlor Srfjenbtligbeb, fom Ut burbe |tg.'' Jteiferen 

ietragtebe @aoen og taffebe bom, og tilføiebe: i,SSobtaget bot 

jeg vel flørre (Saoer, men faa fom jeg bar fpnte^ bebre om." ^u 

tugen opbolbt fig en Xib bod Aeiferen, fom gjorbe meget af bam^ 

og bebanblebe bom t>el; og bo hertugen igjen bérebte ftg til ^\tm* 

reifen, gat> Æeiferen bom mange iftojTborbeber, og fogbe ox ban 

fFulbe iKe .fattet ^enge, foalornge-be begge (eoebe: „og be Soror* 

ringer, fom bu bragte mig," fiMebe b^n til, „ffal jeg b'eduben 

gjengjelbebig; bu SltoX fooe ^Urber af mig, b^il i^tge ne|>|>e bille 

^nbed i eberd £anb ellec ))ibere, og iegoenter, nooc bu be(^o(be$ 

bUfe Jtlorber, at Spffen vil folge big og ^elb bit Sliges og bet »il 

> jeg UU big, Stornbe!" vebbleo ^on, „at h\x itEe {aber biéfe Jtlorbec 

fomme fro big, t^t b^i« Ui f!eer, bo frpgter jeg for, at bec ml 

fnart ({ee en Soronbring i bin ii^tU^ 75txtt tMir ^iferen« ^c 

berébragt, og biéfe ^lorbe^ vore gonjTe borbprebe meb (Suib og Mri 

pore Jtodborbeber. t^ertugen tå!febe b<^m for Matøerne og al ben 

*^afber, fom bon boobe be^jiifi b^m. <^iben brog «fiertugen bjem 

til ftt {Rige, og var beflanbig anfeet for en meget ppperlig SRonb. 

Jtort efter bobe Jteiferen, og SoK ftge, ot «^aberebragten, fom 

Jteiferen bovbe gioet fm Srombe Jtnub EotKirb, ^fab ben Sgen^oi^ 

at be flefle, fom boobe labet ben (omme fro fig, ittt levebe loengii 

betefter« Jteiferbommet antog bemtffl £jobgeis> en fapifl «^ctugs 

{ton b(ex) ftben (olbt £otartu<, 

. Jtnitb Eovorb oor, fom før blev fagt, faa veaneferl, ot aOt be 
\tax>t^t S)?ernb i 2>anmar( elflebe bom iCfe minbce enb Xwi 024 Jttt^tO^gft Ctftgd* 

sXHøCAttt fffiK tmtiff Ktu IKågwSi' ntfn bfttt tcxt^ foitn vi 
»VI nfbc omtalt^ btffe af SRMonte Ife faa tlbc tiffrebfe meb^ ot bf 
fir bm 6(19$ ®f9(b bespnbtt at nirrt •^b tU t^rtngm eg 
tttange af bani Oenttfr. Z)a ititub SaiKirb mcnfebe bettf/ ttfnftt 
^an poa Maab i benni Ca^ 09 fanbt f^ afbeCe« fri for, t nogen 
Øbiabe at ^ve fbrurittet btéfc S^mber. Z>a nu Jtong {RiFoIau« 
#g f^ani Gøn Stagntt« (ni^ang Mre ftnber i SfpUanb, bf gat^ Jtnnb 
ffs tU bem meb nogU 9)Iænb, og ba b^n font/ mobtogt be <.&er» 
tugeu t)eC. Jtnnb fagbe ba: „I>tt n mit Sérenbf ^ib, at jeg 
«i{ bpbe eber 8r<rnber ti( OtCbe; jeg i9n(!er at m fPuib omgaae« 
meget og meb Senffab, fom bet fjmmer oi for eiæ^tffabéefy^ 
og iHe tobe S^agvaffere uben 3(atfag tilintetgiøre Dort fBtnflahJ^ 
3bt fbaitht, og fagbe (A bt gierne t>ilbe bet, og at ber ingen Ztng 
var bem tmettem/ at 10 bereé Senffab tixnbt botbe^ vel veblige« 
itnub taoarb reb berpaa ^jem tt( ^Mi^, og lob ber giøre UnitU 
trffer Hl et ®tCbe for Jtong ^xtolant og ban« ®m fRagnuf. 
IDe fom paa ben bejlemte 2fb, og ber b(eo ^(bt et meget fofirligt 
<K{be ; og ba ben ibag tom, ba be tgjen ffulbe ribe bort, taHebe 
^rtugen Jfong 9lifo(au< fer ben «^eber, fom be ^a»br be^ct^ 
^am tieb at beføge b^ni, og fororrebe Jtongen mange fbre Jtoflbac» 
>ebfr«^ 2>er|)aa gtf ^an tit SRagnué^ og talte faalebe« tit ^am: 
//SRtn %xænU 9){agnu«!" fagbe ^an, ,,l^er ere be Jtloeber, fom 
min Srombe Jteifer «^enrif gat> mig, biéfe Afeber m'C jeg nu gioe 
iber, for at t^ort Glorgtffab og Sen^ab ffaCtHrre fulbfommen gobt; 
og jeg giver be bebfie Aoftbarf^eber, fom jeg eier, til btg^ forbi bet 
anftaaer big M at borre bem, og jeg nnber big bem veC, tbi ba 
vit (ønne mig gobt f^r bem/' SRagnue iførte fig ittav Jtl^rbeme^ 
og aUi, fom faae ^am, fagbe, at ber UU vilbe flnbe« fnrnHert 
eOer anfeeltgere SRanb enb b^n, og fagbe, fom fanbt vat, at bel 
fortjente at (ønne« ve(. Jtong 9lifolau« og tym$ 6øn SRognu« 
faféebe {hertugen for alTe be «^ber«bet)ii«ninger, f)an ^tøbe gjort 
bem t)eb bette 9i(be, og for be jlore Sororringer fom bon .b^vbr 
givet bem ; og førenb be broge bort, bøbe be ^am hUtn til ffg om 
Btnteren tt( 3u(egi(be; ban tog meb Sat tmob Snbbybelfen; bn« 
^a ffKte« Srornberne meb ben ^ørfle Ajeriigbeb. 

iDenne Sinter fPulbe Abng 9}ifo(au« bolbe 3ufegi(bc noib I 
ejerttanb I Stingflvb; og til htttt Oilbe fom Jtnub Kaoacb/ efttrt 
fm bet var beftemt, febfaget af nogte SRirnb, og ban var ^o« 
Jlong !Rifo(aul om 3u(en; ber ^tlbttt et anfeetigt (Silbe, poa 
l^vilfet Jtong 9Iifo(au« og ^an« ®øn !Ragnu6 og bere« Srombt 
Amtb Savacb gave binonben gienftbig mange 9fnflaH fBevtfet« 
Iba nu ben 2)ag fom, ba Øilbet ffulbe flntte«, fogbt ^rtugcs, 
at MvtCbi bttibc fig tU IBortreifei; btnne So« (bv Kt b<Mrilet meb ffitfl SNt; eg ^^tttugm« SUchb tMtt iwgct taAit. Da 
faøb« S)tognu^ til ^^rtugen: „^vxtl^ fagbe ^on^ //ffj^nt ber 
git)fe eber tingere ®a\>^x enb bet burbe ftg, t>tC jeg Øbg minbc« 
fberi Sotorringer; jeg dU gtt)e ebec fprretpve 9ltbber» m^b berf$ 
fiilU Ubruflntng;'' btt ftgeé^ at en Sttbbere Siuflnmg foflev otte 
8Rar( ®ulb. «|)ectttgen taHebe aRagnu6 for ®a\)etv o^ f^gbe at 
ben t»ar baabe gob og anree(^« Z)agen for(«b nu, og ben Ribbers 
trop, fom SRagnue ttlbe git)e •hertugen, fom tf(e, forbi bc i(fe 
•are at fe^ge aUe }^a eet &teb« Z)a fagbe »^rtugen: „^u mUt 
IH ribe forub; min Srotnbe 3)fagnu^! og faa oente paa «{Mrren* 
(twt 3 finber bet befoemt." SXagnud foarebe : , ,;2ab oi gj^rt 
faa!" fagbe bon« /,og jeg flat ribe paa SSeien meb eber^ Srornbel 
og iffe iliM fra eber, ft^renb mit 2efte til eber er opfylbt.'' „^a, 
«^rrer^. fagbe i^ertugen, ,/bet Dtl a(t faaleie^d opfplbeé, fom ^ 
^ar beflemt bet, men beflanbig maa jeg bolbe bet for en «|^<rbet 
f»r mig, at S ^'^ f^lgt mig/' ®iben fpfle Jtnub 2at>arb ftit 
Sfrombe itong 9}i(o(aud, og anbre fom b^^m fpntei. iDerefitet 
jiege be }^aa bere^ *^efle og rebe bort: be- rebe igjennem en ®fot>/ 
og fom til en aabtn $(abé i famme; ba bab SRagnué, at be fTutbe 
ffige af «|^e{iene og tjente paa StiDberne, og fagbe at ban b^abebe, _ 
be oilbe fun be^øt)e at bie i (ort Xib. SSt gjorbe nu faa, og %o^ 
fene f^ege af fejlene og fatte ffg neb paa ^(abfen, og mange, 
fom t>are flegne af, falbt flcap i égr>n, t^i be ba))be bru!!et ftoerrt 
om Z)agen. 2De faae ba, at en SRanb [3b frem af &QMtn, btwrf 
be t)are, og ba b^n fom paa bjrn aabne ^(abd, b^or be fab,. 
trorngebe b^n ben Jtappe, fom fyLn tMr ifort, af ffg, og ret) bet 
ene S@rme af, b^n taiti iffe til bem, men (06 ftben tilbage i 
doven, .^rtugen fpurgte SRagnu^: „Srornbei'' fagbe b^n^ 
„b^ab troer bu M er? bet er fom bet (unbe vare noget SEegn/**. 
,i3eg web ifff, ^mtV fagbe SKagnué, „jeg tamfer, at fligt 
bar fun libet at betpbe; troer bu vel^ at ber er noget meent ber< 
mebl" /,iOet aner mig,'' foarebe hertugen, „at bet maa torrt 
et Xegn tit nogle, fom ere 06 ncr, og ber maa t)ftre fommen en 
.^r i Sfooen, fom agter ffg imob oé." „iDet fan tffe Mere 
mueltgt, Srombe!'' fagbe tiKagnu«, ^tlfi bu er faa bennefarl ett 
fERanb, at ingen t>il giøre big Sfabe/' SDa lagbe <^ertugen fin 
•^aanb paa Øfulberen af STOagnu^, og fpurgte: „^oi lebfagec 
bu mig paa Seien, Stoenbel" fagbe don, „ifnt i Cipttte?'' 
„Sorbi jeg tffe er faa vennef«( fom bu et, grombel'' foarebe 
SRagnuO. 3 bet famme fom be talte bette fammen, (obe 2utet 
i Gfoven paa aUe Jtantev af bem, og betnorfl tromgte bet %oil 
frem fra Gboen« Z)entte ^ vat onfott af en SRonb, fom (^ 
•Øoittf ben ^aUi, og Mt en €0« af 6omb^ 09 m Øonmfitt 526 itnptlind^i Ba^a. 

cf Jtong Øomb UffTim 09 ^^éb^f^Matn til Jtnub totKtrb; 
meir bene vat Jtong 9lifoIau«'6 09 ^an€ ®mi SHagnud'« T^nflag. 
Z>a t^ctusen faaf/ at •fjeren trom^te frem af @!ot?ni imob 
bent, 09 b^n 'mcrrfebe at be fom meb Ufreb, fagbe f)an: //•^vab 
ec bet, min ^itnbe aRagnu«! raaber bu for benne flore^ttt!** 
SRagnue flernebe ftg fra ^am, og fagbe : „Q\ bommer M big t»eb, 
^t>o bet raaber for Un, ben fPal b(be Dig ti(fu(be no!/' •^n gat; 
ffgla i Srop meb ^enrif ben ^a[te. ^®ub tiCgm big, Jrambe!" 
fagbe i^ertugen, ,;0m noget er fei(et f)ert, og jeg ml titgioe big." 
{Dtagmi€ og «^enri( ben ^a({e gjorbe et ^aarbt ^n^(b paa Jtnub 
tavarb/ men i^ertugen og ^an<So(( fatte f[g ti(3Bobt>arm; ber 
b(e9 en (Farp Strib, fom bog var meget ulige, tf)\ ber tKire mange 
om eenj og be t>are beller i!fe berebte, ba be albeleé i!fe ben Z>ag 
nærebe nogen Srpgt for Ufreb; bertfl fom at mange dfbem, fom 
^a))be [agt ftg tit at fove, t)are faa bøbbrufne, ot be t!Fe tniognebe, 
fjørenb éppbene fiøbte paa bem eder igiennem bem. 2>er faibt 
jtnub SatHirb, 09 be ffefle (tge, at ^enrif ben ^aitt anfalDC bom 
09 gat) barn a3anefaar; ber falbr ogfaa ben P^rffeDeel af ^r« 
tugene Solf, men tjan ftt)) fif bog, førenb f)an bvbe, (Sub anbe« 
falet ffn Sfjæl; men faa eder ingen faIbt af^DJagnud'e og ^enrifS 
^oiK jE)a benne S&egi\)enl)eb fpurgted omfrtng t 2)anmarf, frrs 
grbe (ivert SffennefTe ooer Jtnub Sat)arb, og 9lifo(aué og i)an^ &m 
Meve mrget ilbe anfrete for benne ®]emtng, faa at ncrflen intet 
SBennefTe i Banmarf (omger ønj?ebe .®obt oter oem, og enbogs 
fqa be, fom forub Dåre bere6 SBenner, fagbe, fom fanbt \m, at bette 
t'ar et u^^ftt 9}ibtngét>arr!, og ingen brav ^anb t)i(be fra ben 2ib 
tjene bem. Jtnub iat>axb bUr> føit t\l Slingfleb, og ber jorbet, og 
(an er ett DirWig »^efgen, og gjør mange fljønne ogbprebareS^t* 
tegn. ^ant J)øb«bag er een 2>ag efter ben trettenbe 3>ag of 
Sulen ♦); men nu ()ofbe« ber SReefebag for ijam owr ^tlt Dan« 
marf om ©ommeten ©agen ^ftet 3on SBoptiflop SWeefe, t^i ba 
bteve (^ané betlige Sleliqvier optagne af forben. 2)en &to\>, ijr>oxi 
|an faibt, ^ebber nu fai^arbéfTov. ^e 2)anffe fortcrlTe, at bet 
beflanbig paa ben ^(abe, ^vot ben ()eflige Stnub Savarb falbt, et 
en fager grmi Cittu fdawl SSinter fom Sommer. •) ben fv^eifbe 3«niiar. 527 Ønorre ©turUfen, 

3<teiikereii Gnom enttleffii ubarbeibebe i ben førftc S^ahUtl 
Af Ut trmøiibe dlat^nbrebe fin ^ox%eé i^itlorte i M damle norf^ 
éøer iélanrffe 6prog. 3 i&attt 1633 nbfom en DoerKrtrelfc af ben 
yaa !Sanff af ^tber &anftn, og 1816 nbfom en Cmfittteffe af 91* 
f. e.^runbtotg, boiHen fibfle ^et er fn^gt. 9^eben(laaenbe Gtpffet 
m ragnc af i^ofoik ittbelf^eend @ag4. w^oafnart Ut v^gutiti ttC SngelTanb/ at •^aralb <^aarfaget ixit 
b«b/ (at)ebe Jpahn TiM9ttni*i6\ttt f!g flrap tU ^^jemreifen, og 
(let) af pti Soflec^Sftber ubfi^rrt meb et gobt og-^velbemanbet @fiW 
famt meb aU ^tKib anbet ^an beimebe, for ot fomme jlanb^mirdftg 
frem. iBeb ^ane 3(n(omjt til fRorge, om «&«fiend 2ib, fortalte 
matt ^am, baabe ^Dorban bet var gaaet ^an^ SSrøbre, og ot @rtt 
var enbnu i Sigen^)^ ^Dorpaa l^an flrap tog ftn 83eflvthing/ feU 
{ebe op til 2rjønbe(agen*^), og bent>enbte fig til @igucb Sacl paa 
^(abe ^**}', .ber gtaibt t ^orge for et 83ibunber af Xlogflab. «^c 
var «^a(on en velfommen (Siæfl og forflHrebe ffg 3(^r(end SBenffab 
veb at (ove ^am m^re S^agt, f^mé ^an funbe blive Jtonge. iDerpaa 
falbte mgn Sønberne fammen^ og ipaa et meget folferigt Zt)\n% 
tolebe ®igurb Sari ^afon^ 6ag og anbefafebe SSonberne ^am tU 
Jtonge. X><i Itu ^an ^ovbe talet, traabte ^aPon felv op, og faa« - 
fnart man faae^am/ ^vibjTebe ben ene til be;t anben runbt om< 
(ring og fagbe, at bet vac «^aralb «^aarfager^ fom var flanet op, 
og blevet ung igien. 9{u opløftebe ^(on fin Siø% og begpnbte 
faalebeé: 9torfTe 93onbem<rnb, fagbe f)anf M er miit S&øn til 
' (Soer i iDag; at S meb fiftrlig i^ilfen vil give mig Æonges!]tavQ, 
og meb brtØamme love og tilftge mig <&uIb|Tab og iKanb|Iab^ faa 
jeg meb Jtraft fan forfvare ben Jtonge s®tol; i«d bedceberi iDeris 
mob lover jeg at ^iøre t)&er S3onbe til Dbel^manb, og (liomfe bem 
jDbel ****h fom 929t vil bpgge. 92eppe var biéfe JDrb ube af ian^ •)Str<tfiung€n fra ettf^h til £«urvig. 

**32^'»belagen var i i>aralb ^aarfageré tttb bedt 1 8 Jtonges 

riger/ fom i^att ^itttnt: ØxUbat, (SulbaU &ttlnh, 

, etmbaU SQfttbaU ©togn, ^p^rboe oa 3nbccfcn, 

(voraf be fire førfle falbte^ ttb^ og be Mbre 311b « ftrosb« 

•**) en 9m^ i nttKerenbe CMiib« ftøMtt^ ve» Kronllieiii. 
•••♦) Cjetiboiniret. ^ S2B BMtti &t«tUf^tu • 

fXunb, te bb9 btr en 6tø!, fom tKtr «gtt, 09 ^U TCrmncn caato 
og ffrtg: at (^am t>i(be te tyi^t til Jtonge, 09 bet blev ba bemb; 
ben frmtenaari «^af on Uev (i^tbet o»et (^e(e Zrjnibciascn, fsjiebe 
il^offinbe^/ og teifle omfring paa (Diorflerte. 

2>et nrøtfbe« fnort, at Zrønberne f)o/btt faaet (tg en Jtongt, 
fom Mr •^aralb ^^aarfager op ab 2>age, tun meb ben SocfPtel, at 
«^ra(b ^at»be fuet og (negtet bet ^eCe Solf, men benne ^afon faae 
berimob |»aa menig Wtanbi S3ebfle, og viibe git)e SSonberne DM6^^u 
ten igten. (Slabe 2(nfigter gjorbe bet 9l9gte/ foavibt bet tom, og bet 
Ub, fra SRunb til SRunb, fom 31b i Slaar^ mob ®ønben og &fltn 
til EanbetO pberfle (Srornbrec ^aa DpianUt*) faae man tforr 
bete Ctrrning, tbi mange. SSuonbec brog (hop affteb, for felt> at 
fnbe Jtong ^ahn, ®omme fenbte bereO tiere SSub/ og ^fnbre 
SefTeeb meb Sorf!fftingO«Zegn, men aOe Mre be om een SRening^ 
nemlig om ben, at be t>ilbe ^at)e l^am til Aonge* Z)a nu bf rfbr 
J^ton fttav om Sinteren fomiieb tilDplanbet, og p(n)nebe2btn9, 
ba fhømmebe be til f)am, alle Vaabe IS^vem ber funbe ttybt og gaae^ 
^ (lan bleo (»pibet oberalt faaoel ber, fom i SSigen. 

ttnber Jtong ^^fon r>ar ber ©tKer^eb.i 9Iorge, faa Sonbe fab 
og Jtij»bmanb foer uanfcegtct, og ^olf be()olbt meb greb, ^tab be 
^aobe, Sanbef gab ftn ©røbe, og @øen gat? fin, og ^an ber fab 
|Kia Jtonges®tolen op^øtebe ftg t ftt fjerte eio)>er CRogen, }>at 
munter og milb, forflanbtg og t)eltalenbe fom Sao. 6tor £)mbtt 
bar ban ogfaa for gob £oogtoning, og ligefom «&eibf<rvtd«2oo er af 
<^alt)ban Soarte, faalebeé b^r man «^afon at taffe baobe for Qu* 
(etbing^j og for Sro(letbtngé«£ot7, tbi bem gat^ bon begge: bcia 
meb Aloge^ZborleifS, og benne meb6igurb3arlé9iaabog^t(lanb« 

•^oab berimob S^riftenbom angaaer, ba (om l^an vel ttl9lorge 
meb en gob (Brunbvolb, men fanbt bet bog raabeltgt, faa gobt fom 
at fiiult ben, forbi ()an var ber ene S^riflen meUcm tutter *^ebntn« 
ger, i et Sanb, fiilbt af floUe @tormoenb, fom vore Stfgube^Spt^ 
teiitn iorig ^tn^mt, og b^t^ SSiflanb ban bog fpnte« b^'ltg at 
bebøt^e. «j^an lob bet ba, inbtil Sibere, bermeb beroe, at ban fe(o 
(olbt Sn^ebag<«^afh, og Gønbagen bedig/ og be ftore ^oitiber i 
fømmeltg (Srinbring, og at ban fit inbføtt t SoveU/ at Sulen, fom 
før beg^nbte meb Sinter*€$olbvert) i ben faatalbte J^øh^^at**), 
og varebe i tre Z)age, ffulbt nn begpnbe poa fammt 23b, fom bt 
Cbrifbeg 3nul, og ^IM ^Kig, faalornge be tyve Xanber S>i *) faoiebeé b(bte< Otommetige;^ ^bemarbi^ JMtbnb, Otingeriøi^ 
iCoten, røalberé og eiBlbbranoøbdcn* Siiorro etttefef^m 529 

Ambe vait, fom (Sn^^v, unbet Ottaf, r>at fbrplfgfet ttt ot (ave 
i $5fre^6. Jton^nø Tfgt tat imibfertib fanmer ben, at naot 
iKm 6(et> fa^ i Skrbet/ t>{|bf ^an inbfjm (S^ci^enbommen/og ^ 
begpnbte tftttf^nbm faa fmaat, meb at o^^olt ftne gobe SBntnec 
tit ae atmamme Xroen. Da ^an nu t>ac faa oi^ennaabe afl^ofbt/ . 
Met) osfaa Søtsen, at gtumnie mange lob flg bøbe, f!tønbt be tffe • 
ti«t aUe ^otbt berfor op at bprfe Ztøuberne/ og faafnact «^jcifen 
VMtntt, ^n tijrbe regne paa nogen $BifiaKb/ ffMebe (atiSub 
ovet tUSngeKanb efter enS3tffo|> og nogCe anbre^rorbtfanter. , 2)e 
font, og nu giorbe «^aFon \AtUvii%t, at ^an t>i(be tnbføre Skriften« 
bommen i ^ete Sltget, og begpnbte meb at lobe nogte Jttrfer bpgge 
ipaa SRjsre '*'), ^t)or ^or^ern^ ^o(bt (Subétffnefh, men Soifet faa« 
ul i^a fBlgtt fom i Stom^baten **) fiaf f!g bag t>eb Xrønberne^ 
og fagbe, at beffulbe raobe t ben®ag« SSÉrønbelagen, ^t>or J(ong 
•^fon ogfaa meefl op^olbt ftg, tnir nemlig ben me^eéitprfe, og . 
bet retfk ^an nu op, ()o(bt S^tng og talu 2xoen^ ®ag, men fff 
xtH anbet ®t)ar afidmhttnt, enb at bet t>ar et meget tnbDtfiet 
®pjlrg<maa(, fom be xtk (unbe ftxtre noget ttt førenb i>aa %te^^ 
X^tng/ naar SoK hUxi famlet fra aUt ^ecreber i Xrønbelagem 

•^rt»eb maatte bet ba beroe, og ba nu Stofle^Sf^ing'*'^*) (Tulbe 
^olbe^, fhjømmebeJBønberne.fammeniSSang^Ibtg^eb, faa^aFon 
fanbt ^o(f nof for ftg, ba ^an (om. ®aafnart Sletten t>ar fat, 
tog jtohg ^afon £)cbet og begpnbte flrai: meb at ftge, at ^tHib ^an 
vitbe bpbe og bebe bem faa minbetig om, tHir at be aUe fom Sen, 
SSjmber og «^o6bonber, Stige og ^attiQt, Xrcrde og Srie, (Saxnit 
og Unge, £lt)inber og !R<enb, fFufbe nu fbrfage 3(^ub^«Z)pr(e(fen 
mth alle ^benolb^ @uber og troe f un paa ben enefie @ub, og paa ' 
Sefuf (S^riflu«, SRaria^ ^m, ^olbe @i9nbag««^t)ire og^rebage« 
jSafle, ^t>er Uge om Zautl 

Stmp ^at)be Jtongen nhtatt, ogfremfat bet ^orflag, førber 
^ax hUr> Ulpb og Jtnur fra atte Jtanter, SSønbeme fnurrebe oDer, 
at f)an t)i(be tage bem* Siben fra bere^ 2(rbeibe, og fagbe, at paa 
benSRaabe (unbe &nbet. albrig bejlaae, og faa paa ben anbenSibe 
ffreeg Xræde og Xpenbe f))9\t, atbe Funbe umueCig arbeibf, naar 
be ft(3ntet at orbe, (igefom be ba ogfaa (agbe til, at bet maattt 
txrre en 2(n)efpge i ben ®I<rgt, at mi6unbe Solf SItahtn, tf)x ttix *) Wtxc, ©ørnbsSRør i SSergen^ og ^txb^^$t i Ztbv^ 

bjeiné <5tift« 
*♦) i Xrottbbiemé 6tift, 

***) ff toften er et (Sogn i @tiTba(en i Sronbl^jemé Vmt. Snle« 
Zfm l^9(bteé paa mit i 9^tbsiÉ>orb(ebn* 

34 530 9notto etmå^tiu 

gif bet nieb Jtong .jpaton, fom mcb ^iK 9f^t o$ S^tfM«/ fMn 
øAik ^t)be bet Sot), at b€ t)a( gutbcunbe meii mobonbe. 

Siecpoa retfie fig Xebiøm fca aRe(^uu6 i OtUboIeii^, fog 
GiMtet paa Jtongen^^Socffog, og fagbe: focbum, Jtong potml 
ba bu f)QX^ ^qM bit* før^e É^m^ meb oé Sx^bet, ba Di ^oDbe 
giort btg til Jtonge/ og- annammet £)beU«Sri^b af bin ^^oonb, 
ba fpnte« t>i Sønbec, at bu ^aobe (oftet o« tit Øfpcme; men mi 
oeeb vi iCfe ((rnger/ ^Dotban bet et fat: om bu unbec ol %tiS^Am, 
eøet om bu nu, meb Unbetfunbigbeb, Dit fnegte ol |Kia {Rpe, i 
bet bu b^ber ol forfage Doce S<rbrel Xcoe , fom gif fra ®Urgt til 
@Urgt, nu i umtnbelige Xiber, i JBranb«£)(b^'^) førftog<^øi« 
Slb ***) ftben, og bDormeb oi ^r berlig biulpet ol, om Dl enbog 
- ere meget ringere enb S^^brene, fra bDem ben flammet. 

Jtonge! faaCebel elffebe Dt big/ at Dttob big taobe for at ftiKt 
£oD og S^et i aiiget, a(t efter btn StUie, og enbnu i X)ag ece m 
Sønber enige om og rebebonne tit at (pbe ben 2od bu gOD ol ^r, 
, og Di antog paa Srof!e«2^ing, \a, faatornge ber er £tD ogS9(ob i 
nogen af ol Xbingnutnb, fom ^er ftanU, flal Di følge big trolig 
og Derge^in @to(/ naar bU (un, o Jtonge! Dit ramme ^Jlaol og 
S^aabe/ og ei forlange af ol« ^oab ei w tan, og et Di mooe! ^r 
bu betimob i @inbe at Di fFal tagel meb Xrumf , og benne @ag 
briuel igiennem meb SJoIb og S)?agt, ba bar Di SSønbet tagetben 
S3e(Iutning/ at Denbe iDig Stpggen (Sn og «&Der, og feife oé en 
anben *f)øDbing/ ber Dtl DiXi^e faa {FiKelig, at labe ol ^De og ^Ibe 
ube()(nbret ben Xroe; fom er efter Dort @tnb* 92u, Jtonge, Deeb 
bu Dor SRening, og-raaber felD for f)\>Uttt af Xo bet fFal \xtvt, men 
bet Dil jeg fige, bu flipper tffe af ©tebet, før bu bar Dalgt. 

Senne ZaU gao SSønDerne fløienbe SSifalb, og raabbe, lat bet 
Dar netop ^Dab be mcente, og bet fTulbe ftaae* 

2)a man nu enbettg fif ^^renlpb igien, tog ®igurb 3arl ©Da- 
ret, og fagbe: fom 3 Dil, SSønber! Dit Åong «^afon ogfaa, H^i 
6bena3enf{ab Dtl ban albrig miflel 3a, fagbe S3ønbeme, faa 
ffal f)an ogfaa gtøre, ligefom b^nl Saber giocbe, og offre meb ol 
fbrSrebog^rugtbarbeb. *f>ermeb flUlebel ba Jtnurre^ ogSE^inget 
~6leD oplø|!, tflen ftben talbe @igurb Sari meb Jtongen, og bob 
barn bog enbelig ftnbe fig i, at føieSønberne i Zit, t^i,. fagbe 
tyin, kongen ^at fe(D f)øvt, ber er nu iffe ?(nbet for, og fiben 
bitter man Del paa et gobt Staab. Aongen gaD nu ogfaa ^nl£)rb 
SRagt, og bet blt^Oi en aftalt @ag imellem bem. 

9taat ber ffulbe offrel i ^eben«£)Ib, ba Dar bet @ft!, at aOe *) t ^ronbbjeml %m. **) ben £ib ba bcSike krombtd. 

•••; bc« Xib ba bc Søbe begraoebel i ^øie* érnm ^tutkfén, ^ 531 

* ■ • 

' nniter fbtfaiii(ebeé t» Offtts&^H, og (togbe meb (iMb bec 
^fctf tU ®i(bet; t^ mmt bet #ob poa, ffuOe SoH i»e britte 
ottbet enbjM, og betffulbe flagM 6aabe^ejpgaae^aaii;^@maa< 
Jtc«, ^wtaf Jtiøbet 6(ft> togt til ØUbe^niab« fBCobit bmmdb, 
fom mon fa(bte«^lub, og lob jlpbe i et @toge @faa(et/ fom man 
« (albte •^Cub « fBoOec, bcugbe man beeCd ttl at fb^ge faat>e( paa jDf^ • 
fec'^^ufet^ SBtfgge/ baabe uben og inben/ fom yaa ](fgub<s99am« 
lene, og bee(6 til at bejiomfe Sollet meb. SEii begge £ele brugbe ^ 
mon et Kebffab; ber falbte« ^^lub^Xein/ og If^aobe Itgefom en 
Jtofi 4»aa Snben. 3nbe i iDffec«.^ufet, mtbt paa QiOm, t>at 
Sibfiebet, ^ooc Jtiebfecne ^ctn%u, og cunbtoro ^Iben fFu(be!B«» 
gecet barret, naar man braf ®(aaUr. 2ce faabanneØfaalec ffulbe 
ba; btiffed; nemlig £)bin< foc Jtongené ®eierbelb og.Selmagt, 
9}|ocb« fot Scugtbar^/ og Scep« foclbpg^eb; men betn«fl 
pleiebe bet gierne at ixrre mange fom bcol S3ragesi99argecet*), og 
^pem bf c oar af bebengangne •^lteé$6t/bra( ogfaa bere^@faal, 
fom (albtee aSinbe « SSorgeret. 

9ln maa man oibe, at @lgurb ^tabt^Satl, faavel fomSabet 
for fym, vat felt) en af be aUer{Iittigf!e3(fgub4«)D9cfere: ^an 
' bavbeSorforbet/ paa JtongeneSJegne, t)eb afle£)ffecs®ilbec tXciin« 
belagen^ og ^an^gjorbe et flort iDffecsSilbe paa «^labe ganfFe paa 
fin egrnSRegning/ i}t>ett)t\> f)an ba tKinbt flot ^cjommelfe, og 
fom i 9iaabet foc mageUé @at)milb^eb. 

9tu (om ba Aongen til £)ffcr^ilbet; fom ^otbte« i SSintec« ^ 
(aget poa «&labe. 6ller^, naac l^an vat t^eb £)ffer*®tlber, pUtebo^ 
^on at fpife meb noole faa gobeSSennec i etafftbeé Jtammeo men 
nu fortalte @igucb3ac( l)am, at bet git flet iHe an/ baSSonberne 
anfebe paa, at^øifirbet flob lebigt/ naarSoUet t^ac glabefi. Jtoii^s 
gen moatte ba fette ftg til ^^ctbi, og ba nu ©(aaleme f!u(be . 
briffeO, tog ®igurb3arl «^otnet/ tnb))iebe bet ttl fD\>\n, og bra( 
Jtongin til*' •^an tog bet ogfaa/ men gjorbe Jtorfétd Zegn ooec ' 
bet/ og ba Jtaate SSonbe fra ©røtte '*^^) foaebet/ fogbe^an: ^oob 
et Ut jtongen tager ffg for i t>il ^an enbnu iffe offre? 5fy\ tog 
®igurb3arl ®t)aret/ 1)an giorbe *^ammerl«Xegn ooer<f)omet, 
og braf 3:(^or^®raal/ bet er io ttfe Anbet enb ^oab 2(Ue ^m, fom 
troe paa bereO egen !Ragt og Stprfc ! Deroeb bUo bet ba Un 2(f« 
ten/ men Dagen efter/ ba SoK git tcl SBorbO/ gtmlebeSSønbeme 
fommen om Xongen'/ og fagbe/ at ^an ffnlbe arbe ^fleftob/ og' 
ba ian ingeiilunbe var bertil at formoae/ bab be ^am bog at briffe •) til 
••) én til SSre for Sr agt/ Srgtefnnfiené og i8ettalenbebeii# Øub. 
eoorb i Ut wnKrrenbc Ølelbnn^« 6ogn« 

34^ , • 532 Ønørf Øttrkfm* 

Covfen. )Da dan ^Ibt idr vibe bet / K* te ffam fraode øAdr^ 
men ba f)m o<|faa fagbe 9lei bettU; (at>ebe be fø ttl at goæ ^am 
paattM M« éHgurb^arl var imibUrtib ftiap t)eb .^anben, og 
6ab bem lomte^) Itbt, faa m(be (an fee til at megte Sotlifg. tkf 
paa bab ^n Jtongen gabe oi>et Jtiebel nitrogen/ fom tNir ftttet af 
^ Tfn^en / ber flog op^ 09 nu øtf Jtongen ogfoa (en 09 gabebe over 
Jtrogen/ men ft)øbte firrfi et Sinflorbe om ben, (vorpaa (an atter 
dtF til J^jotforbet, uben at man bog tKtr fbntøtet paa nosen af 
©feerne. 

9tarfle 9$tnter ffu(be Jtongen (oCbe 3ttul paa ^gtt, 09 ba bet 
iaffebe (enimob 3u(e«Stber/ b(^ ber (o(bt en m^rrfeltg gorfom' 
lin% af otte *f)øt>btnger t Xrønbelagen. Z>et tHir mmiiq Ub^S^^ 
beme: Jtaare fra ®røtte 09 V^Møm fra !Re((utté/ S^otberg fra 
S3ceme6 09 £)rm ftaitvtn, famt3nb«2rønbeme: Sotolf fra 
SbWit^ovLQ, 9tatt) fra ©taf i Storbalen/ Xranb •j^ge fra Sgge, 
09 3!(ore @f iorg fra «^ttébpe paa ^nber^tn. Dtéfe otte Wtitnb 
fammm\r>ot ffg i ben«^en|t9t, at be ffre Ub^Sr^ber fTuIbe ubrpbbe 
(t^ert ®por af 6(rt{tenbommen i ^Qt%t, 09 be fire Snb^Srmber 
njobe kongen tiC at blote ♦♦)♦ 3Sj»te« benne Ifftale fetlebe t>irfle[tg 
Ubf2rimbeme til 5!Børe, brenbte be tre *irfer, ber var/ og flog 
^ropjleme, en twb (ver Airfe^ i(jel. JBj^nbeme var ogfaa ftr* 
fomlebe i 9)?an9folbig(cb paa SRøre, ba itongen 09 @igurb 3arl 
anfom meb bereé «f)uu6Vrop, 09 flormebe ben allerfør^e 2>ag t 
Sulen inb paa Aongen meb be £)rb: at vilbe f)an tf fe blote, faa 
ff ulbe (an bijobe. ©tgurb 3arl gif imiblertib fom fabvanlig imH* 
Um, og ftfØagcn faaIebedaf9Jort, at Jton9en aab er^arSVunb^ 
fiilbcr ^eflc**iob 09 tømte alle be ©faaler, SBønbeme ffijimfebe 
(am , uben at flaae Stovt over «^met 

©aafnart nu ®(lbet ftf Snbe, brog Jtongen 09 3arlen fbcat 
til «^labe, 09 ber blev Jton9en (eller tf fe gammel , men favebe ftg 
(kar, (øifl ^rtrpbetig fom (an var, tilTl^eifen meb (ele pt^ge, 
og veb 2(f(iFeben' lob (an be £)rb fafbe, at naax l)an nar|Ie Sang 
giorflebe SÉrønbelagen/ frulbe f)an vorte bebre forfinet, faa ^an 
funbe 911^ SSønbernc ?ibt at bibe paa, 09 veberlorgge bere« 2frttg* 
(c'b. ©tgurb Savl bab (am vel, iffe at regne ^rønberne SHIgt 
til£)nbe, 09 fagbe, at bet fom l)Cin tnc^en SSet meb at unbftge 
5Rorbmflmb og'bpbebem @pibfen, Qlfer(el|li a:rønbela9en, fom 
vat Slorge« Jtierne, men nu var kongen faa btfler, at Sngen 
funbe faae etDrb inbført (o« (am. &aa reifle(an ba neb til SRøre, 
(vor fyin tUr> om SStnteren og ub paa Soriaret, men faafnort bet 

•) ttne* •♦) offrr* UtMt {mob eommmn / kg^ttbte 1^ at ^mli %M, og giorbt 
flet ingen «^mme(tgbeb af, at MtxirXcønbeni^ 8Iufiningingialbt» 
aRen, b^ob fktxl ut fom'Jtong s^a^>n babbe faoit en b^gttg 
4xn famlet, og var netop (qmmet om S3orb, fif ^n SSubfca 
é!ønben«SieM/ ctt 6riM ®i9nnet r>at (ommet fra 2>annemar( op 
tic Sigen, ^atsKa t>eb @otenft« *) brei^etXrpgge Dia\)føn fca fyiné 
9ittU, og berpaa i^Cpnbret t^ibt og brebtiSSigen/ b^or ogfaaSRange 
bavbe unberfaflet jig bem. S)a Jtong«^a(on b^^tbe ®ltgt/ fpnbee 
bon/ at ben@tpr!e/ b^n l^axibe, funbe tf fe forflaae, og {^tffebe 
berfor faar^cf @tgurb ^axi, fom anbre i?ø\)bingec b^em ban bavbe 
SiUib tit, S3ub om at fomme ^am txi 4>Ulp. @igurb fom ogfaa 
mtb et bpgtigtSi^Egeflab/ men bat)be netoir becibtanbt aUe beSUcjøm 
ber, fom om Sinteren gtfjtongen ftcecfefl paaSim, og vi(be pine 
f)am tit at blote, og bem tog nu Aongen tit 9taabe allefammen 
paa Sarien^ Sorbøn, 

9Iu fettebe ba Jtong«^afon f^nber meb Sanbet, &tat forbi, og 
ber ftf ban øpørgbom paa dtlH ®ønner,, at be Dar f ommet op 
til ^RørresTfgbe"^^)* t)t t)tb|le ogfaa, at ban \)ari gartnmbet, 
btjorpaa begge glaaberne føgbe-l()inanben og møbte«. wbJtarmen *♦'•'), 
bt)or Jtrtg6b<^rene gtf i Eaub, og flogee faa poa 2(ug6)9a(b6n<r^. fDtan 
bat)be paa begge @tbecSo(f i rt)a?ce97?<rngbe, faa bet biet) et baarb« 
naffet@(ag, men fom nuitong^afon git frem mebAioempe« 
'Øfribt, traf ban for ©uttocm Srifføn, og bet gif «^ug om ^ug 
meb bem faatftnge, til ©uttorm faCbt, ban^ SSanner, og mangen 
SVanb ber i 9}a6oelaget baobe famme @fiebne, og bet gjorbe Ubs 
flaget, tbi nu ftat SSrortnfen Snbeel af be 4!)t)rige, ogSriféøøn« 
ner faae ftg nøbt til at njøieø meb ben @fabe be ^at>be, fom iffe 
var liUe, og fee ttCat fomme paa «^jemreifen. S)et Iptfcbeéogfacf, 
og ba nu «f)a!on iffe var feen meb at fpctnge i ®nef ten og følge bem 
paa Set, lagbe man paa begge @iber aUt 2(arer om SSorbe; men 
ba *erif« ®onner fi! ©jter ^TCgbe fat, fatte be ©eil til, over efter - 
^ptlanbd Apfl, og ba be ftf ben t®igte, venbte Jtong«^afon bjem 
tgien til Dlorge. 

@fter bette ®lag inbførbe Jtohg^^afon i£oven, at bverlRanb 
fra®tranben af faa langt op i Sanbet, fomSapen gtf, ftulbe agte« 
for ®øf(tmit, og til ben @nbe blev bele @tranbfanten inbbeelt i 
vi^fe ®øelffgb, meb tilføiet SSeftcmmelfe, b>>i>r mange og ^vor *) i ^abu^lebn« 

«•) iKgbe, 3«IIeénaon paa ^Jebenoeé, £t|lcr og atatibal« Sebtft 

(Sbrttliaufattbé ©tift« 
«•*) en i M norbUdC Svogelanb, M nuOirreiibe ^taoajtger llmt* 534 Giimrto ®titsfifeiu 

tb)Cf ;6Bbf ter fhilbe tibtiM af (ver brgk i Sonbestcbbtg eVer 
.iKb <aoifaibe(igt£Hmiat, eg bet fFuOe atttb finbe €Steb, tiaat 
*ettflEemmibJttte<^ font tU Sankt. OA et^tiett fooboittCpiiaafe 

fftttbe, ntem Bitk(ti(len *) M, Øatmene bbidfe paa t>ttfre ^ 

9iefte/ (twtaf to immer btnbefeeefra (humben/ og paaben9taabe, 
't)tl mon fige, at Cptoobet ftinbe t f^D Slettet forplante« fra ben 

'f^Migfie SSovn tU ben norbttglle S^tngM^ paa »^(gelanb ^. 

Gftee euiget paa XttgetHitbéniEe (atibe Grtft ®ønner atter i 
' (ang SÉtb beree ZU^otb i Dannemarf, og plpnbtfbe meget i jG^fier« 
«, (eben'^**)/ fhtnbum og, fom fftbDanltg,'i 9lorge, 97ett, ^ nu 
, Xongt^aton ^H regteret i tp^ 2(ar, f!ebte bet, at StiM ®Bn« 
net fra Z)annemor( af bjemføgte 9lorge meb tn jlor Jtrig^b^, fom 
tUbeelé bejiob af bcree Si9Cger))enbe paa Si!ingé»Xogene, tUbeet«, 
og bet tf<rr/ ^f So(F/ fom Jtong «^aca(b @onnfin bat^be o»erlabt 
benu S^ fBenbfpéfel flaf be ub, gif for en flrpgenbe Stnb Uge 
tU3[gbe, og fetlebe faa Slatten meb Z>agent>iberenorbpa4/ uben 
ae bet Met> tenbt en enefie SSat>n, beeie forbi bet t>ar @fif at be? 
g^nbe fra {)flen af, og ber (at)be man iffe bemcrrfetStenben, men 
beelé ogfaa forbi Jtongen ^at)be fat meget jhorng ®traf for b^m 
bet funbe overbevifeé om at bat)e tornbt a3at>n tt( Utibe. @agen 
iMit nemlig ben, at bet vat faa tibt ber feUebe enMte Crloggere 
eOer og Sitingés®nef(er forbi, og ptpnbrebe paa Ub$4I^eme, og 
foa ttfnIbeSott jlra](, at bet \)ar6Rfe®ønner^ og tombteSBatme« 
ne, bvon^eb'bet beie&tnb fom iS3e))(rge(fe, og naar man foa fhObe 
fee ftg tit, t)ar bet nogle anbre Stftnger, etter naar bet uar SriM 
®ønnet, btat)be be ingen JDane^^orr meb f!g, men funberef egne 
So(f / og feitebe ^{em førenb man biet) famlet* ^<ql t>ar ba bet 
<^le til ingen ^mz, men tm til flor SSeftHrr og åSefoflning, og 
berover blep Aongen meget t>reb, Itgefom ogfaa SSønbeme paa bere6 
Gibefnurrebe, naar bet f!ebte, ttiennu ()jalp bet^obtttl, atSrifé 
dønnet, uben ^t en ^unb giøebe ab bem, (om lige op til Ulfs 
tMngsf). ^t xa^fxm be bog ligge fHtte i b^te fpt) Dage, eg 
imiblertib lom bere« Slpgte o\>er etbet.til SWere, b^or ^bn twr, 
og opliolbt ffg paa gritbøe tf)/ "^Oiix fin @aarb SJirfefhanb, men *) b. e» en meb »téfe Segn monfet jtiep eVet 9iti# fm forbum 
blev orabaaret i SBøjøberne, for at fammenfalbefdmncntilXiiide 
eller tt( £anbefé ^orfoar. 

^•) i>elgelattb iHbbeftttccbe forbum bele 9lorblaftb« amt. *) Oflerlanbene (dTu^laub.) 
O en m " ^ - - t) en 93ii8 fttar neben for Softjeraet Stat. 
tt) utgfjenbt, formobenHig geptf ncrDligfi paa emb-.»ør. fym ^diB^ tafgenSoU om ffg; unbtasett^ fbi ^M> f), 09 NØøk« 

2)a nu ttbr&frtte Ami tt( Jtong^^afoQ/ 09 fbrtaltt ^m om 
<Stffé®ønnet/ I^DUfm en mffdtfg ^c be (at)bc, 09 (aae mth tort 
føntifnfot ®tat/ faa (ob Jtongen fhap be 9)tomb tatbe, fbm moo' 
^otbt ^c be Hosejle bet paa ®tebet; og fpux^tt bem tl( 9laab^, 
om ^n fFulbe bie og flaae« meb faa obecIegen-enSRagt, fomSritt 
@jmnet ^at)be, ellec l[)an ffutbe unbtige norbpaa^ til ^an ftF %oU 
Jdttfet? 

!Rtt t)ar ber/iblanbt Ttnbte, en ftlbgommet ij^nbe/ fom be 
fatbte SigtC Utbt^am«/ ^an ()at)be t fim unge Dage txi^et Actg^:: 
manb meb Siv og ®iff(/ Ugefom ^an ba ogfaa ^at>be txrcet en 
iti«mpe i Xxitfux, og i mange 7(ar baaret «^aralb ^aacfagetd 
{Banner* 5Den fammeStgi( tog nu @t)aret^ og fagbe: t^eeb bu 
})^a\>, Xonge! nu oac jeg bog nogle ®ange t«^eben meb btn^aber 
itong «&aralb^ og f)an ^at>be fnact mere^ fnart tptnbre!9tanbf{ab , 
enb^ienbeu; men immer t)anbt f)an, og a(brig f)]brte jeg ^am. frifle 
fine gobe SSenner^ for at be ffulbe raabe ^am ti( at fipgte; og feer^ 
bu wC, Jtonge! pben t)i nu tf fe veeb rettere, enb^att)t ^ar en 
uforfagt .f)øt)bing/ faa oi( t»i iffe l;eKer girjebig faabant et9iaab/ 
men fun fortorUe big, at bu ff al ingen @fam ^at)e af bitSøIgeflab. 
9it {{emmebe mange anbre meb i ben famme Sone, kongen fagbe 
ogfaa, at ^an gif f)tifl i @(ag meb f)t>em ber.tnir teb «^aanben: 
og birom hU\> man ba entg, ^vorpaaJBubftiffen fhap fom i®ang 
tii alle @ibejr/ og.famlebe iffe enbba faa faa Solf fammen i en ^d% 
2)et moa jeg (ibe, fagbe (Sigil, t^i Ut f)ar nu enfiunb, i ben uma« 
neerlig tange Sreb )9t ^ar ha\>t, txeret min jlørfie @org , at jeg 
timeligioii^ fom til dt ligge ^erinbe meb et ®traa i S^unben, 
ogtøeaf ^ifberbom, men nu^fanffe bog, Jnben 6nbén tager, jeg 
fan maz mit 9^flt, fom immer var at falbe t Aamp veb J^m* 
btng^ ®ibe! 

@aa|iKu:t £eilig^eben falbt berefter, feilebe 6rifd®ønner @tat 
forbi, og lige f)tn, ^\)or be ^ørbe, «^afon t>ar ^ nemlig tilSreføe« 
funb**), ^»or f)an iaat meb ni @fibe, norbenfor grctberbjerg* 
értf^@ønner anfrebe fønberfor famme SSjerg meb tpT)e@fibe, og . 
ba bet bar ffeet, fenbte «^afon bem $5ub, om be oilbe gaae iSanb 
ogflaaeø meb ^m paa StaffertalD, tf)i ber ^avbe f)an affiuffet 
SSalplabfen, paa en beilig jlor flette meb en lang lavagtig SSjerg« 
aaét>eb<Siben. 2)ertil fanbteø^rinbferne villige, og gave ftg fha); 
paa aSei op over S3jerg-7(afen, pm til SRaflerfalv, ligefom «&af on 
firap møbte poa pletten , og flillebe fin *^<rr op i lange Stoffer, 

*) b. e. i?of. **) røaa^avc øctret ftrai nocbenforSBifrnø« 539 ØniMnkO Ctetf Icftit 

fi^ fim ^ IMo foftbf I otgiai^ii, ooøttc tm mc roaabtinfriv, 
tflf fhtlbe omringe benu 9lu begpnbtc man ba at gaae M 9aa 
(monben, og bet bjen^t/. mtn føccnb @l(i%tt begpnbte bavbf Qigil 
ttlbi^aml fbciangt af itongen og faaet ti ^anb, og et SBanner til 
(bec SSeb biéfe ti SRonb gt( i)an bag omSalplabfen, og bcfat^ 
bem, at %aoit tort inb unbec S3cin(en, een for een, og H gobt 
Gtpffe fra ^inanben^ og faa løfte SSanncme iaSeiret. ©om [agt, 
faag{ort; ogbanubeSSagefie i^nbfemeéSplting*) foaeaUebe 
mange flpt^enbe Saner, fom jiaf op o\>er aScinfen, ba (^uebe be t(be 
tit, og tænfbe; at ber maatte tHtre golf mib i ft)<rre9R<rngbe, fom 
Dilbe falbe bem iSipggen, og afffiftcf bem fra bere^ @ftbc« An 
fpnbeé be, t>ar iffe 9{oget at tie meb, men raabbe og fagbe, f^i^b 
ber var paa Sotrbe, og alt fom bet fpurgbed t)tbere fort, fom ber 
UroeoiøerSDtanbflabet/ foa be t>enbte 9lpg, og Jtonge«@ønntme 
meb. 9}u tmr ba jtong «^afon og ^ané Solf iffe fme til at føige 
bem paa Set, og nøbte mange til at bie, men ha ®amtt Srifføn 
fom op paa SScinfen, og fif feet ftg om, ba m<rrfebe l^an, at be 
fyiXbt Hit tf(e flørcf Slof efter fig , enb ben be bavbe fyx^t for ftg, 
og ^vbe feet unber i^ine, faa bet2(nbet var fun et^rtgépub^« 
^Kuilob ba firajc tube i SaU^ornet, og reijle ftt S3anner, ^oor* 
unber ogfaa fnart alle ^n< 92ormomb floffebe«, men be2)an(fe 
føgte Gfibene* ®aafnart nu «^fon fom, begpnbte man tgien 
^vor man flap, og bet for ramme Ztim, men nu ^t)be ^^ofon 
fieflSolf , og Snben Uev at Grif« ®ønncr maattt give tabt 2>e 
fipbbe nu oUe fønbemeb ab SSrinfen, men faa beelte Sloffeti fig: 
Gomme git \S>^h f>^^^ ber var jcEvn 3orb, og ©omme iS^^r, 
f)vor SBferget laae, meb fieile J(lippe«S3a^e ub imob ©tranben* 
2)e ber bummebe ffg ^ efter S^erget, bem ^lgbe«S^fon m^ og 
fFilbteg iffe fra bem, før be var fommet tit ^, ^ver og een, 
©omme unber JUingen og ©omme unber JUippen. 

(Snbnu var imiblertib ben Slof tilbage, fom føgbe ©letten un« 
berOfnførfel af®am(efelv, ogfaafnart ^anvar fommet neb, venbte 
ban itløer igien, ^vorpaa aUe i)ani S5røbre og enbeel anbre Sl99t* 
ninger fanfebe (Ig om l^am« 2)et blev baen trebte SDyfi, og \^x 
var ©gil lUbvamé ^øveb^manb paa ^tone Segne, ban var iffe 
géb at bibeé meb, men@amle var iffe ^eller , og be to Jtorle vep 
lebe ^ug faatonge til (Eigil buffebe unber, bog iffe førenb bon 
bavbe morrtet ®amle faa, at bet fveeb ttl!B{arvog S3een. >*^r 
falbt ba mange af «^afon6 ^olf , mm faa fom ^n felv tilbage fra 
3agten efter be }lnbre, og vel løb@amle iffe enbba, men.^fott 
gif bog frem meb Ai<rmpes©fribt, ^ugjebe løé baabe til -f^øtr^ 

*) €Ifl8orben. Gnotco ØtutUføQ« 537 

00 Stn^, 09^ bet faa Mt« at bc faibt, b<n (Sne oi)tr bm 
Knben. 

)Da nu^Mnbftme faae bered SoCt fotbe ninbt omhrtng (fg fom 
8f«ec, ba føgbe be ®tranbett, men be, bet \>ai fommct førji tp, 
^be ^a(et ®fi6ene ub 09 fat fomme af bem paaScunb, faa bet 
Mt nu \tUZnUt for bem ber (om efter, enb at fptinge Ui(c t®øen. 
Z>et gjorbebe ba ogfaa, og, paa ®amCe nort; fom MeD jTubti 
Slugten/ naaebe aOe €rt!é Sønner ^ftbene, men M ixit (un meb 
et tungt »fjerte/ be fetlcbe tilbage tt(Z)annem<tr(, t^t)or be nu atter 
en ®tunb opflog bercé JBopcel. 

9lu (ob Jtong ^aCon tage alle be af $rmbfcme6 ®ftbe, fom 
(lob paa @runb/ og trorCfe op paa SSalplabfen ttUtgemeb {Iere@(ibe, 
faamange fom ber6e^øoe6eé til at rumme alle bem, ber paa Jton< 
gene @ibe Dåre falbne. TtUt bidfe, meb Sigil Ulboam6 fom«^job^ 
bina i øpibfeU/ blet)e ba labebe i ®!ibene og tilborMebe meb .^ 
af 3orb og @teen* aSeb Sigiie ^91 ble^ beduben jlorrSBauto« 
&um opfatte. «nbee tirr«g. Uox at lette ben Ujw>ebe gortnmgen ttf @t)ent! anføre« ^r tettr 
@f rcfi« tKrfenligfle gorjTjaUigt^eber fra Danflf* 

1) Ubtalem Å er bet banflfeaa. — Å bet b.a. 

Ej vhtaMxtH paa fjjrten^)a»n|T-3BaQbe fom a'u men Eet 
^eé tpbeltgt. X 

Utpben nøermer ffg i aUe fort betonebe ©tavelfer noget til 9, 
ej fora paa Danj! til o, , ^ 

Y \)eit fjarlbnere enb paa 25anjl ben aa6ne 2pb ben til ø; bet 
er forbMnlig albeU« luft 09 jfarpt f. C. lyc<ta ubtaled iffe fom 
b« SpHe. 

Cgfaa O er ofte luHet paa ®\>., f)wt bet er aa6ent paa 3)., 
f. S. t6m, SEømme. @aalebed ogfaa oj t ploja, flojet, 
ith fom ø\ eller øt t be b. £)cb. 

D ubtalc« tpbeltgt t Id og nd, f« S« bilda, hånda. 
* F i enben af en ©tovelfe fom t), f. 6. af , lif, grat — 
Fv fom D, f. S. lifrct, hnfrud, ofrer, ot)er/ åfVen, Ogfaa. 

G fbran be faafalbte bløbe »ofaler, nL c, i, y, å, 6, Ipbet 
X oOe .^owebflawlfer (b. e. faobanne fom ^øre til Dtbet« ©tamroe) 
fom j, f. e. ger, giter; gift, gynnar, pnber, gåat, gonu 
Derjmob ^øre« g i sagen, tåget, drftgdig, fogcl; Ijtwrimob bog 
«aga ubtale« saja, pge. — Gj fom j, f. 6. gjorda, gjuta. — 
Gn efter en SJofal ubtale« fom ngn, f. 6. lugn, flitte, regn, 
vågn, 9Iaturlig))iié unbtage« mogna af mogen, tagne af tagen, 
0. f, t). — R g Og I g fom rj og lj,f. 6. korg, korgar, svalg, 
@t>«lg; tmbt. helga (ifibf, heKga) og helgcdom. 

H ^øre« ifee foran v og i. 3(Ufaa hrcm , hjel^a lige= 
fom paa £)anfr. 

K foran be bløbe SSofaler ubtale« i alle |»o\)ebf}at)eIfe( omtrent 
fom t j , f, g. kind, kår, kopa, (men iffe i saken, markes, na- 
kenhct.) — Kj ubtale« paa fammeaRaabe, f, g. kjortel, skjorta. 

L (^øre« foeb»anlig iffe t verld og karl, en Jtarl, 09 albrig i Crb 
fom Ijus, Ijiid, Ijuf, blib, behagelig. — 9føtcvfRbTtn9* 539* 

$k focon bl bCøbe SSofoIéc (pber i ^ot)ebflat)ecretnf fem t j, 
f. S« tkepp, ikon, kanske, (mtn ifft i buike, tdnkd) nuiket.) 
Menniika ubtaké mennisja, 

Stj ubtate« fom sj, f« 6. itjerna. 
. * 3 nogre faa Srb unMabf be GtTenjTe fcebDantig at ttbtaleSqbe« 
Xonfonanten, f. 6. fir, mjcket, litet. s 

Se ®l»en|Te brage albtig to 5Bo!a!ec I een ®tar>elfe. ©eriinob 
fbrboUe be Jtonfonontett; noat Srbet« «^ot)e(f!at)e(fe/ ber jo fceb« 
t»an(ts ^at Æonen, flai Dotre toet. Tilt^aa: hatt, ^^at, matt, mat; 
16nn, éønsSrceet/ eller Sønlig^eb, ronn, StønnesSrærmen hat, 
»^ab; niAt, g»ab, Ion, 8øtt, ron, gorføg, ere atte lange. . 

SEonen lægge« iWe altib paa famme ©tabelfc fom ! J)anf?ett: 
fl & egentlig, ordentlig, ofTentlig, ofantlig', predikan bat>e 
Sonén paaanben®tat)elfe; benmob!)arbfnføt|le@tar)eIfe3lonenh » 
alldeles, sardeles, djlik, bestige/ allvarsam, altorltg/ papper,' 
^aptr; orolig, obetånksain, olycklig, otålig, og faatebe« alle 
Ctb mebo, betbanjje «• 

U) •g>ot)ebotbe.tte« tiUt ØubjlantiDerne« Jljøn 
og 2)efMnation. ©et fo. ©prog f)at btf)oltt atte tre *jøn. 
r^ Uagtet ©enitm er ben enefle Sta\ni bet betegne«, altib Deb s, 
faa antager man bog fcrt>\jan(ig fem SDeflinationer, ifølge ben for« 
ffjettige gleertalé^enbelfe. — gørfJe 2)ett. \)av i gi. or, f. g. 
gumina, jtotnbe, gnmmor,* gummoma. Sil benne ^øre egent« 
lig fun »^unfjønésOrb/ fom i gentaUet enbeé paa a. — Tinbtn . 
S)eft i Si* ar, f. Q. gubbe, gubbat, gubbarna (-ne)« 2)e 
pejle Orb af benne ©e!l, ere J^ant, bog ogfaa nogle *f>unf., f. 6. 
dotter, ddttrar,; moder, mddrar, o« f. D. og Orb paa in g, fom 
indbildning. — 2rebie 2)eft. i gi. er, f. 6. sak, saker, sa- 
kema. Xi( benne f)øxe £)rb af alle tre Jtjøn , tfcrr alle fremmebe 
Orb, ^unf.?Orb paa het, clse, skap, og 3ntetf,sDrb paa i, 
fom fiskeri, gjuteri, raseri. «^at^f. « Srbene i benne iDeft. l)Q»€, 
llgefom be i anben, i beflemtegormgl. baabe na og ne.^— gjcrbe 
2>eK» I gi, n, f. 6. stycke, stycken, styckena; fro, frftn, 
frona. 2tl benne i)ørt alle Sntetfi * Orb paa en ©ofal, unbtv be 
paa i. dga og pra t)a\>t ogon, oron, — gemte 2)efl. ^ac g(. 
ligt 6ent., f. 6. lakare, ?oege, Iftkare^ lakame (-na); tråd, 
tråd, tråden. 2i( belme 2)eK. ^øre ifær alle Jl>ant « Orb paa arc 
(b. er), f. S.liamare, skomagere, og^ntetf.^Srb paa enAom 
fonant, f. 6. barn, Icjon, gøve, berg. 

3) SSitfrbet eller 7(biefti»et. 9?aarbetbe(lenfte*iøn«s 
orb (Tfrtifel) ftaaer foran SSiotbet, ffal bette enbe« paa a baabe 
t e. og %U, X ^nnt. og ^t, og paa a el/er e (efter ajeUpben« iåO Hftryrinhrind. 

Socbnsg) ijkuif. f.C»d6tgoda]MtfiMl, de goda fruiaanM, 
dca gode cOec goda manneii. 

Uagtet *^o9ebortft fyix bet Seftemtt IjmiSocb, fotttf beGoenfb 
hOi (W^S den eDer denne foran/ f. (L den konungen mun 
indforde Guristendonen. Sog antaget ^ot>cbocbet Hk bet 
befiemte Jtjønéocb/ naac bermeb meneé noget almtnbeligt, ide 
en befiemt thbtotbuelØjenfi^nb/ f. (S. han kan rigta naturen« 
f^rborgade krafter till det mål (b« e. etbvert ^t)iieet fom ^Ifi), 
•om matt ofyereneitammer med hans egna afsigter. — det 
målet j^Obt ^at)e turret et 6eflemt fSRaal, l^wxtii ben Xatenbe 
Pgtebe. 

4) ®teborbcteKcr pronomen* ^n trebie $erfon t ^(« 
de bruge6 olbrig tflebenfor ben anben ^rfon« !Raar berfbr 
be €h)en|Fe af en etter anben ®runb ith r>iUt b^ge bet fo^iKim 
(tge: herren, firnen, herskapet, og tffe funne ftge du etter I, 
fbrbi SBefjenbtfPab^^or(|o(bet iffe gobt ttUabcr bet, faa anvenbe 
be Ni, 3, (fom £)6ject er, (Sber,) f. (S. derfore skaU ni ha 
{Mwtoratet. 

Sln^envifer (tgefaa fitCbt tU et Seertal fom etSent., f.S« 
de voro ajsselsatte med sina nojen (Sornj9Je(fer). 

!Dt<rr(: någon, något, %U några; ingen, intet, %l, inga; 
endera, ettdera, een af bem; hyilkendera. o. f« t>' 

Xf Satorbene motrM aderton, atten, og trettio, 30, fyratio, 
40, femtio, 50, o* f. O* i 

5) Xibéorbet etter Serbum. ' jDgfaa^r era ben ^r» 
flFenbe Stofa! , ^vor jDanffen ^ar e, f. S/at kalla, jag kal- 
lar, TI kalla, han kallas, har kallats (^ar turret (olbet), jag 
kallade, o. f. t)., ffi^t bog abfritttge Serber ^ove e, f. S