Skip to main content

Full text of "Almindeligt litteraturlexicon for Danmark, Norge, og Island;"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af m;iskl- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hja^lper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at det hjælper forfatter e og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gcnnom hele teksten i denne bog på interncttct på |http : //hooks . google ■ com| 600087678/ ■■^.**" 
. \>Cit 

ben 
^n er 
> ^(11 
'790. 
c f)av 

nem# 
.. :^irt^r. .-A.-^ 
Ilt 6oe t 
* »irrenbe 
i'tobe Kt# 
gif ub of 
JTfopfiocf, i>. ©tejfen*^ rtn ^ar anført/ 

nbt, albrig fii!' 

Deb ©frifter l)Cit)t 

(b af SBorm 6(ei>e 

ja tf«r ^Dlbt f!9 6erettt# 

fait albrtg tonmit til at 

nn (eDenbe i minbre @rab 

til at opnaae ben gorfatter^ > 
ri' ■.4;. 


^: • • ^i ^»'k ^. ©f itff * itorff «.. t I t eta (ur les (con* S^tfte $a(t>teU 21-2* ^iø^enl^aDn* 'i" ■ ir:-'.; ■ .' .. >'-^^ *■ ' 1 
>■ » Sryft, 9M »CK (Bytb«ii&Ali!e Sog^anbling« Sortai/ i b(t 6c^ttldifle jDfTicin. 1816. >/"/». ^. /^/ I > • \ if'V .>^ .»»rx^ 5 p 1 1 a I e* ^ gorerfnbrtttdetf (t( btn, 1784 ubfomne; ^bit sDet af bet aØormjFe Uvbt itficon, tM . 
SSerfet« gorfatter mig bet @fttbémaa(/ at jeg ^at^bé t>i^ en befpnbetlig Om^pggelig^eb for 
(einelbtf tomti Seforbring. 

£>a 95ogeit/ i SRangel af Sortf(irtte(fe/ fra $tb ti( Stb tabte mere og mere af fitt 95rttg9 
iar^fb; og jegf fom anfat i^^b btt fongeiige iSibltot^eff iffe manglebe Sejlig^eb til at funne 
famle iSibrag til famme< Supplering og fiortfdrttelfe/ forefpurgte jeg mig f^ot 9(gent @p(ben# < 
baif om ifMi fom Sorfo^gger af bemelbte Sejriconf iffe anfaat bet pajfenbe/ Deb bet isbe 
ffecQli Ubgang at ffafe ^nblicum et (Supplementbinb ? 9fien ^an erfiørebe/ at fDerfet ingen . 
Xfdang ^at)be/ og at følgelig berpaa Dar intet at tirnfe. 3^g (ob ba ogfaa oarre at tisnfe 
berpaa/ og ant^enbte tiben paa anbre litteraire (Spiler. 

3eø bieb berfor baabe behagelig og ubehagelig oberråfFet / ba ben .gplbenbaljFe i5ogf)anb« . 
linøi nu i>arrenbe Sjer/ ^t. Gecretair £)ei(^manf talte til mig om^ at f^an jønfFebe at foran# . 
flaftf "en np ttbgobe af SSorm/' S9e(^agelig — forbi et faabant goretagenbe i tang tib 
^aobe t>aret mit inberlige Ønffe; ubel)agelig — forbi ^int gplbenbalfFe SCfflag ^abbe betaget . 
mig al 9Rob og Spfl cil/ »eb SoOeetanea og Sorberebelfer at Mtt Ulam paa, tilbørlig a^ 
fnnne røgte bette £alb. •Oertil fom enbnu ben Omfi«nbig^eb t at ;eg imiblertib fra bn mtb 
fia ot>ert>«tted en f^plbe af {RationaU £itteratnr ubrnflebe fongeiige 95i6liot^f t>at bleben for< 
fpctet til bet i bemelbte ^enfeenbe fun tarDelig forfpnebe ItniDerfitetébibliot^ef. 

X)og — ber er/ fom man plejer at ftge^ 9iaab tmob Uraab. Se Sollectanea og (?up« 
plement^r til SSBorm/ fom jeg iffe ^aobe lagt mig efter at famle og iffe bar i SSeftbbelfe aff c n ) 

ht, tibf{( jeør Dåre til oø fanbteé ^o« SanMbatu« 3urié {)r« 3. €. STrAft* 3eg ^aobe 
f((D ftet bent fremflaae/ formereé/ 09 t>o;re til en f jelben SuIbfl(cnbto^eb ; — ja ; bet fom Dar 
bet oigcigfle/ be røbebe en ({arre glib og mere fcrupuUu^r Slijagtig^ebf enb jegi Deb mine (Em# 
(eb^forretntnger oø anbre (itteraire 9(rbejber/ t>i(be ^at>e »øret iflanb til at ani>enbe berpaa. 

Ø^aar altfaa benne inb|igtéftt(bf pø briftiøe £itterator Dilbe forene ^ø meb miø, funbe 
jeø øaae inb i ben Seic^manfFe ^(an. SDenne Soreninø fom uben S^anfFeliø^eb fftanb/ oø 
faaUbeé bleDe f)i tlbgit)erc af norrD^renbe te^icon. 

Omtrent t be famme SCarinøer/ ba ^u Sranjlatenr ^raft laat ^er beb SIcabemiet oø 
itbfarrbiøebe fin Sortforttelfe af fSormi fab enSDfanb i en Stffroø i %pn og t al @tir^b 
flr«6te efter at mat btt famme SHaaU. ''3tø er*' — (Friter •Or. ©folelorrer Soerfen i 3Rib# 
belfart unber i5be ^attii 18 13 — "i ISe^bbelfe af en betpbeliø @am((ng af paéfenbe ^Bif 
brag til Sortfxttelfe af Sffiorm< £ejr(con/ fom jeg meb f!ornøje(fe fFal aéfiflere meb. Soruben 
bet/ |eø fe(D ^ar famlet/ ^ar ben . brate •£)r ^aflor (Dfelbpe ODerbraget mig (it ^e(e Sorraab/ 
(Dorpaa f^an ^ar famlet f!ben ben ^b(te X>eel af SBorm ubfom ; faa jeg berteb feer mig ifranb 
til at funne letcre en temmelig flor 9Ramgbe fBibrag igjennem ^ele fBogflaDrorffen." 

®aafebe< ftilbeltg ubruftit meb 9)laterialier begai) jeg miø til btn af {)r. Seic^mati 
fn(Iebe 9(maløamationéproceéi i bet fSormtf trenbe 2;omer lagbej til ©rnnb/ oø meb bem 
fammenfmeltebe jeø oø fammenffobte be fraftfPe oø be iterfenfFe SoUectanea oø SRotitfer. ^eb ben# 
iie IBearbejbelfe f)Mit jeø ®ai)n af 3 øjennemfFnbte Sjtemplarer af bet mormfFe £ejricon meb 
(Fretne Øiettelfer oø tiKorø/ fom berebtiøigen bleoe mig laante af famme j Sjere : {)r. 3[uflité# 
raab SBerlauf/ i>t. faflor £• »)). ®mit^/ og ^t. Sorfianber Corc^ paa Opfoflringéf^ufet t 
SiBitn^MU. 21 ^^' &mitfi8 Sjremplar Dåre 9(nm<rrfningerne af Cantor ®je«f!ng. 

9(t n«rt)ne %tltf fom/ af fj(rr(ig(^cb til 93iben|Fa6erne og {)u for bette Sore^oenbei 
(remme/ meb forefommenbe ®ob^eb ^ar teb mebbelte 93ibrag unberfløttet ®agen/ bilbe blioe 
for Dibtløftiøt. Sen SSanbtf 3oer og iRibfj«r(^eb ^ar t>«ret faare ubmorrfet/ og ^ati ^ar betp# 
telige Sortjenefler af 9}erfet# gttlbflienbig^eb. £)et er ^r. Sector Slor i C^rifiianio. i>an 
^f/ faaoel t>eb munbtlige fom t>eb (Friftlige Slnmobninger/ attebegne i Slorge (iubt at forfFaffe 
fBiograp^ier/ og bet er Ipffebeø ^am herlig. 

SDa enbeliø Deb faa SOfanøeé forenebe Seftrabetfer bet ^le fforfatterlejricon/ Tra 9((p^a 
til Omega/ efter nogle f&avi Sorlob/ laae f^rbigt til ^re<fen/ fenbte Citterair^^ifiorien« gobc 
etnini SRorgeJ £ange6ef^ til Jtjøbén^Dn. S)en felDfamme ^affigelfe; fom SBorm foran ben 
ifle Some af fir Sejricon dflcgøer til Sangebec^ / ben famme (Fplber jeg i alle flJTaaber ^r. 3u# 
fittfariutf IBerg i €(^i*ifiiania. SBorm fFriber faalebe«: "^r* Statjraab fangebec^/ ^Ditf (fore 
Ifféning og b^be 3nbftgt i Sorbernelanbet j {)iflorie noffom er befjenbt/ f^at beccret betce @frift 
SMb fin Stepifton/ oø beriget bet meb mange ppperiiøe tmt, for ^Dilfen ®ob^tb jeø er(;en# ( m ) 

• 

ler mig nmbeTig for6tttiben*\ ^an foranbre 6(ot SHaonec iatid^it^ til fStxit faa er (Enc9# 
Mttinnier forreflett i aUt fint ^uncter a\btM aborqbor og pajfenbe. 

4>Ml> ^ttttti ^lan anaacittf og be fKegUr/ man t fammetf Ubførelfe ifo^r ^or fu(gt^ 
la Mr net dnbrttnfngeii i bet toormfFe tejricon {)obebnormen / ^t^oreftev man rcttebe fig. 
Sog ttlTob man fig nogle fa« goranbringer* SDiJfe SSnbringer 6ef{aae fornemmelig i folgenbe 
ftefpareifejpofier. 

a) S(t forforte SScograp^terne/ imob meb 8(tb at ^entife M be 9)erfer/ ^oor be nbførlfge 
tcDnetlbefFribeifer ere at finbe. O ^ biograp^tfFe Slotitfer funbe bel enbnn en og 
Mben aOmftf nbf g^b f for at fpare ^lataS, ^abe barret nbefabt. iRaar Sn f dp, bar 
bleven IRectorr be^obebe man tf fe at togge til/ at f)an tog 9)?agtflergraben ; t^i ben 
6øb Soben bem aOe at tage. Sigefaar naar Sn nn er ^iffop, at tilfelt f at f)an er 
atfbber af X)anne6rog/ fan fpnej ^aptréfpifbe/ afbenfiunb be alle bitbe bet« ^tb ^in 
Øfagifiertitet er ber forreflen paa ®rnnb af spramtf Stf^anbling i ^intt^a 1790. 
m. 327 feqv. foregaaet ben Soranbringf at ben er faagobtfom anttqoeret 9)i ^ar 
tfieben berfor^ paa tpbfF ^iif faaet 2)octorer { ^^ilofop^ten.) 

b) 9(t nbefabe be ubenlanb^flnberenbe SDanfFeé og SRorffeé Siéfertatfer. JDiJfe ere nenu 
lig norden attib forfattebe af be ^rofetfforer/ nnber f)\>ii ^ror^bium be ere ^olbte. 
Gamme 95efFaffen|eb ^abbe bet forbum meb be forøeffe 9(cabemt|lerj Øbelfeétater. ^De 
ffrebe« foManltg af fXcabtmitti ^rofejforer eder SKepetentere. 

c) 93eb be Sorrbe f fom enten nbenfanbj fra eder fra •£>ertugbommene fom til at 6oe i 
S)anmarf eOer Storger blot at anføre be &tifttt, fom be nnber berej ^er borrenbe 
Op^olb ^a\>t nbgioet i Srpf« figefom ogfaa be SanfFe efler 92or|fe/ fom fortobe SXi# 
gerne/ og enten bofatte fig i •Oertngbømmene eder < fremmebe Sanbe / ben>eb gif nb af 
ttorrbivrenbe Siegtflratur« 9f ifie C(a<fe fan nwntS S^afebob, 93tff(^ing/ Ælopflocff 
SRtm^ni, 0. (1/ af 2ben Slatffe: (R. S« SSruun/ 93. @* fRitiu^tf J^. ®teffen«/ 
% 95. SBinJlob/ 0. fl. 

d) %t forbtgaae IRabnene paa ®frt6enterne< SSobre og «^uffrner^ bem SBornf ^ar anftrt/ 
men fom man i ubentanbfFe VietUx af famme Statnr/ fom bet n^rrborrenbe / albrig fin' 
ber antegnebe. (Derimob ere ^erfoner af bet fmnffe ^\$ni fom beb 6frtfter \iabt 
cr^oerbet ^g et Sflaon/ opfiiOebe i Staben meb/ uagtet be i fin Sib af SBorm bleoe 
nbelabte). 

e) 9(t ttbeiabe en ^e( X)e( ubigtfge forfattere. IDertii ^ar man ba tf«r ^o(bt fig 6erettt# 
get Defr be Stfbobe. tMft^ ba be ere traabte fra Sfcenen/ fan albrig fomme tit at 
fpide en SXotte« Øanffe anberlebetf for^olber bet fig meb be nn (ebenbe i minbre ®rab 
beipbelige ®fribentere/ ber (eteelig mebtiben fan fomme til at opnaae ben 8orfatter# 

- . * %' ( IV ) 

ttaDnfunbig^eb; fom ej enbnu er bttté Sob. 3 faa %alb Dt( ba Sfteroerbett Dtbe o< 
%a{ for/ at ben ^er forefinber bereé f^rffe Sorføg/ tifligenub npø(e (perfonalia, førte 

Siéfe Dåre omtrent be @runbf(rtninger / ^t)orefter Verfet biet) ubar6ejbet/ og be StnfFuel«: 
fetfntAaber^ fom forbetme(!e bfeDe fulgte. (Sfter^aanben font bijfe b(eoe lagte ^ubiicnm for 
4&fne/ ^ar bet iffe manglet/ at jo fircfraturen^ S^nbere paa )]}rent ^ar mebbelt paéfenbe SRaab. 
og gorpag/ r>ttret abjTillige QSetÆnfelig^eber/ og fremfat Di«fe gorbringer/ f)MUt 2(lt man na# 
tttrltgi)id ^ar føgt/ efter Omft^nbig^eberne/ at føre fig til ^Jiifttt beb Strbejbet tmebené tet enb/ 
nn bar tib, bet bil ((ge tii 3(aret$ Ubgang iii6. £a bleb Srpfningen begpnbti. beft gormi 
bet *t>e(e nu ^ar# 

S)en før (le offentlige @tentme/ ^er (ob (tg ^øre/ fom fra ben Santf man funbe bente, 
fra ^r. ^rofeéfor % 9)?øaer, ber t>tb (tne Ubftgter t ben ^iftortf!e Salenber^ og Deb 
anbre Srbejber ^ar Difl/ at f^an er hjemme i gorbernelanbettf {itterair^iflorie/ ofl oioer^er Dort 
^ie I«rbe 9J(efen meb et (Farpt og granbtfeenbe Oje, .: .^-' 

®aafnart i CRartJ 9)?aaneb 2813 {)r. $rafttf og min "Slnmelbeffe" om t>ort gore^a^ 
iKnbe bar ubf ommen/ anbefalebe ^an meb 9}arme @agen t fRo* ig af Æjøben^aonø &f i(# 
berte for famme 9Iar/ pttrebe fig oDer ab(Fiaige ^uncter/ og affagbe en ^aarb gorfafielfe^ 
kom o^er ane flette og ubetpbelige gorfattere. . 

So 2tar berefter (i S^nuar 1815) ubf om { ^Octab en "*}5røt)e'' af Se^iconnet, faalebe* 
affattet/ fom man bengang agtebe at kgge bet unber ^rejfen. 3 gorerinbringen til benne 
fJrøbe Debrørteé btn faa faare Digtige ^unft om ®r«nbfefFjeaet imeOem be regifireretxrrbige 
£itteraturartifler og faabanne uéle ^robucter/ fom man iffe funbe tage SRotiti af/ ifalb matt 
^abbe iHbbørlig Stgtelfe for ^Sorrbten af Sib/ ^aptr/ og ^enge. 

SDe bigtigjle Unberfogelfer og IKaabflagninger/ benne ^røue gab SInlebning tii, bare tf(er 
føfgenbe t^enbe : 

1) giecenftonen i Sittera turtibenben fRo. 8 for famme fXav, fulb af mange npttige 
^inf og 6rinbringer/ og blanbt anbet Digtig Deb Ubtitflingen af 93egrebet gorfatier^ 

2) SRoget cm M np gorfatteriejricon t CKaofiebffriftet Stt^ene. isi$. Slpril &. 363 74« 
gorfattereu/ fom er i>t. %. d. Sope/ brøfter nogle i btn n^pén^btiite Kecenfton fovttonu 
menbe S^ctringer/ og., ^an t>ifer bet <£)enftgtémaréftge t btn tt)orm{fe ^lan at optage ubetp# 
belige ©frifter i Jejciconnet. 

^oa $rent ^ar 3ngen af bem/ fom ^ar fremfar bere< ?at|fer omS^erfet/ brebet ^aa^ 
fonbett om abfolut gulD^o^nbig^eb og S^ibe^olbelfe af ^t>er £øbbei f)Qi SSorm faainbt fom X)oc# 
tor diofteb« ^an fFret) mig til fra øioedfilbe unber ipbe ^aj J%i6, og lob/ btgnbt Slnbet/ 
i ^reDet tnbflobe gølgenbe: "Ooeralt — J^bab fan man, i £ituraturen folbe bftpbeligt og 
^tiob ubetpbeligt? 6re bi^fe S&en^bnelfer iffe meget relotioe? Seg t>il opli;fe bette meb nogle ( Y ) 

f;etii|»Ier: Øtc^tti (Sfatfammer; SoUitigJ (UOige Strttb^om; -^offé iaai for ^vtnUni 

6a;reit< fr«ilc|>ine; ^JeUo< fut^;. SiDanfleiii 9^escfintcr > ben aanbehge dJat^ue; 9iuøe< 

f»rnttfc(ge Saiifer/ o«.nu,|l.f fom i orfi^tifl? o« ip^ilofop^tf! Sorfianb Dif!nof ere U6eti;beftgf 

\tUti men fom be^uodiet l^ie^be ^mi ^Ia{><J. ben banfle {itterotur/ oø fom SBorm beéaarfa^ 

ogfaa ^ar (abet Deberfare« 9veu Senere ^r man ^aut 91 e t f e r4 3(be6ranbl« og Sit> og éet)# - 

nec og Soi^fø(gelfe«':^ifiortc; £unbé lanblige @(ieber/ @t>ngefpi( i 3 %Utx\ ^^iitx6%\U 

{f aeren i 09 uben for SXoeéft(be ; OUué SQUMntmeré '^Stograp^ie ; . ^; •^ a u g e j Gf rif# 

l«t; SRr ^. 55. €ru.fe Epicfdimn in ohituiB: Wertheri, trpft og ubbelt t\{ 'JJrofe^forer.' 

mue MJfe ere un<rgte(tgen i \9\ ®rab U^tpbeMg^ber/ men (^aoe bog en pi< 3nUreéfe/ qvoad 

fcribendi g^nus. S5ør biéfe forfiifle^/ forbi U tre 9Si$foftere? %il mdii faafebeé romptréf 

iU»er, ber fon i»cget.:Iibet tU6age i ?iMerafurenJ 9iige/ og man 6(iber bo^ afbrig ffog paa^ 

\fi^^ U baniTe ^reéfer ^aoe frembragt/ gobt eUer flet. SRoar man Røfler en 9(ger/ fan matt 

iffe unbgaaei at ber jo fi^lger noget JSiinte efler Ugr«é tmeHem @a^n > faalebejf og; naarman 

ikI foretage en oibenftabelig ^^1 og ®|>f rgjmaaiet 6(ot er om/ ^ab ber er ^reDet og tr^f t f 

et £anb. £>et gliber qtigf.at ber gibe^ SKaHt&/ fom ere af lige SRentng meb mig. ^th bor 

agtt>«rtige ^rofejfor 'SM f^lbt £a(en forleben paa bet (ttteraire ,£e;ricon/ og /eg fanbe 

\fit en SRanb/ fom -^em^ebe a(be(etf meb mig* Se ^ar allfaa en SKntagpnifi mere. S5(o<^ 

fagbe mig enb t>tbere ^i^Ckb |eg iffe fer ^ar t^ibfl/ at Se ^r beflnttet at feje aUe S^i^fatter« 

»eé 9Sabre og •^ufimer nb; og ^Dorfor bet? fan ber iffe gibetf ?i(fir(be/ ^bor bet oirfelis 

fon ^t»e Zmtti^t ^i fjenbe en eOer anben Samilieomfto^nbig^ebK Set ^ar f. @^. moret mfg 

at t>ibe/ at S5i|Top Sagger bar gift meb ben (Ipre ©riffenfeibé @J9fieri og at % ^(kmi ^u^ 

Uot t»ar ben fj^ffe %m<k CEolbjørnfen. £)og#. ber funne Del gibe& anbre bigtigere Omfl(rnbig# 

yibtt, ^Dor en Obinbeé Stabir funbe b<r.re af S^igtig^b. ®am(e aSorm ^ar moret mig ueni 

belig meget » ^oé f^wa ^ar jeg funbet ]i&tiper og ^r«(ater/ 3aber og Rebninger/ S:rompetere og 

6fr<rbere/ Offtcierer og ©anbfemej!ere/ fom aMe ^at)e »ccret gorfattere; mange morenbe 9tnec« 

boter: f. €;r..om |)e(Dabertttf/ (Eocciué/ 3aco6 . SOSorm, Soega m. f. Saab^int maa til/ (oor 

Slnlebning gioeé; t^i eOerd bfiber bet for ^aarbt at faae ben tørre Recenfio x^o^ninum neb*^ 

eaat)ibt SRofleb. 

Set funbe afbrig 6(ite min ?anfe/ ( benne gortafe ^t gaae be ^nbbenbinger imøbe/ 
ber til blite gjorte faatel imob ^ttUii $(an i bet •^ele fom< m^\> tlbfarelfeémaaben. 3eg fan 
beéuben umulig forubfee bent ade. @n og anben fan jeg nof forefiille mig. ^m t>\i f. gjt^ 
føre 3(nfe ober/ t iSogen at fatne ^o^annej 9v^obiué og @eorg Soega/ tbenbe gor« 
fo^teft/ ^bi<..9^rfer ;^abe brogl bet banPfe.Stat^^ fi^n -r 'ii^i'^t <n 9t(# 

finger og benne Mrfabt.i.SSøgeltønter. mi^Il^ifj^^^rer:^ 

t«jø6ett>atn« (Sjl;.il,ti.erU i8i5v9Jo,,73r-W: ^<^t> 3fteg«.',fPA?a^^^ t^\j^t/^mti, i :(i* 
CcMeétoigfyolftein- @c&rift ftellerleyicon @. 408 meb (it "inner^aIb,;.lKr .geogw« 
l^f((Kt> ®r&nien be< *£)eriogt^um< ®(^(e#»iø'' faa p«rf forfFanbfet (in SIbfomfi til ^am/ at (ny 

feg ^ar miéttif»Ut om at fuitite ^|em(e tt«rt>«renbe itplcon Ktt til ^tim. ^in Sormetttns om 
Un ®<td ftaaer enbnu fafff efurat ^ate oDcrDeftt tUltf f)^b ett gruttbig oø nøjagHø fctterator 
i betl «£)ettfeenbe ^ar lagt mcg paa *£>jerte. IDct er ^t. SR. fOiøUtt, ^btj fFriftlføe S>ttrtnøer 
|)>be faaUbeé: '*9(r(^ffo(o8rn Sotqa ^ører uttarøteng ^tb. •Oan bar en banff — tttgett fle<# 
tiifl — 9^r(rfleføtt. -S^an« Saber taUht, (Frebf og pr^bifebe 2)<infff ^aobe ft $a(bé6reo pan 
SDanfF/ gjennem bet Canfle Sattceffie/ oar orbinerer af ^trpen i fKihtt ^am unberorbnet/ og 
^bbe a(be(ej intet meb ben tQbffe Oeneral^Superint. i 6(eéDtg at (Faffe. *C)an correfponberebe 
nteb fin ®øn — font feeé af bette S(ar j ØJ^inerta '^' paa SDanff/ fom altfaa tar beg# 
tei 9)7ober<maaL ®ar ben pngre 3oega fommen ^ib og bø^ t fin Saberj ^tié, faa tiU 
it Sfiftet efter f^am, fom ^ørenbe til "I^rbt %olV'f txrre 6(et)en forrettet af beft ban# 
ffe ^robfl/ itu af ben t^bffe (o: fleét>tgffe) -Oerrebéfogeb / og ben banfF^ (a: rflerlTe) frooff 
^ar ;o bog intet paa Æmbebéoejen at gjøre meb jtongenj "'tpbffe tlnberfaatter.'* -^ @r 
Soega — btt btiubttif fom 9(gent i Kom/ t>ar banff £m6eb<manb unber bet itbenfanbfFe 2>e' 
yartement i Høitn^aWf t^i ^rofejforatet tjtief mobtog ffdn tf fe -^ en Spbffer/ faa ^ø# 
fe ^r«(Ierne SJ^ecf lenborg og tXagaarb (efterat betme fifrffe er fommen til 9(gerfFoi)) iffe felter 
^ib. ®aa nxaattt ogfaa SSiffop SSeper — om ^an f)abbt leott — tilføre Sorbe*, €aa er 
% as. -Hornemann ogfaa en Spbffer! 9(f famme ^arfag maae ftg tinbicere £ejriconnet ^a# 
fior gSeper til -g^agenberg paa 9((j/ ber forrige IXar ubgat) flSenfc^eni^erfcanb ic. (et 
6trtbJfFrift imob «()arm<)/ fom en igfennem bet banffe Cancenie beffiffet banff ^raft; ^øren« 
tt til %9tnt etift. ^an prabifer ^oer ^ønbag S^anjl og forretter aUe CRinifterialia paa 
IDanfF/ ba ber t f)at\i (Kenig^eb iffe taUé eet tpbfft OvbJ' 9aa(ebel ^. ^Mtt. 

dnbnu itittt, før SortaUn flutte«, at giot tilfjenbe^ at ben/ ^e(e Verfet igfennem t>eb 
faa ntaaige SRøger mangfenbe 9(ngtf>e(fe af Sormat er en (S^angei/ fom finber 6teb meb gfi^. 
fRan ^ar b(ot nmnt golio og J2bart; ^oor ingen $$ormat neonet/ er 95ogen enten Octab/ 
IDnobej eOer 6ebet{. 

Citaterne mene« at D^cre fatte faa ttbføriig/ af bet iffe Uf^ztti ^er foran at anbringe 
eø Sorfianng ooer be brngte ^oxtottnindtf. fbtttt VM faolebt« (n fnmmarffP lltfisc tut fitmimiimMhtn »e» tftittt, btt nu frrm« 
ttt^ut før tpnUttom. (Sfut benne $f ortdié til bet fotrM'de ^Dtrf føiøer enb «ibere en Sottafe tif 
fmma Vn^AHJiii ^ooraf •^atopartm Itøøcr i min ^uU oo -^aloparien i -Ot, %tMfiatw9 åtafti 
i je^rifltanio. I « • ( vn ) 

X 

9t tffe IBoøett; Det at fommc ui i ben tibe ^^erbett/ (Fu(be Mre tibfat for dttfor tt^iirm^ 
Ifertis at torbc ølennem^eølety onfaaetf bet nøbtettbtøt/ flxof, faaDtbt mtteliflt/ ot xaabt 93ob i>aa 
^« aaM^re ^mqUt »t fitlbttU betié (dnifge 95rø^. fiiøefom 8Borm i flit Stb fanbt ft^ 
Bibfasei tt( at iKbfaje et ^ppntbi^ tU fin 3b{e Some; faafebe« »i ogfaa ^r et Sfn^ns* Serf 
kMre< to Mi be Socanbringer; (om ere tnbtrnfite t bet Sriennmntf i5oøeti foebebe ttnber 
ffti^tUi Mi abfliOfge Sta«§ oø.Sorbebrinøeiv famt 9ietteife af be opbaøebe fitfl, ^wxtU ha 
oflfaa ^ørfr 9iette(re af be t ^rt^ffen inbMne 3}i(belfer. 

Cette 9n^ans/ fom t>il Dorre et uunbt)«rr(igt {)je(pemtbbel faaoef tit at ftifbfl«itbtsg|øre 

I • , • 

9erftt font til at nbfir<rrfe ber« ^ruøbar^eb (iøe ti( irtbebisrenbe S(arj Ubgang/ t>i( ubfomme 
ftaf efter SRptaar. Sil famme er Unbertegnebe bleoen forfpnet meb SBibraø af abf!iaifle 3)nø 
bere of Jitterair^ijlorien i men i bet •5>cle ^ar bog gngen faa. pore gort|ene|!er beraf/ fom be 
^m ^. 9)?olkr 00 ({orflanber ®orc^; ^tn meb fin t>ibtub(trafte Srubftton/ oø benne meb fiti 
i en fans Sttfffe af 3(ar forcfat naje aøtpaaøioenbe 9(nj!ue(fe af bet banf!e 95oøo«fen. 

lOøfaa Verfet« SRebubsit)er {)r. £raff/ fnnit bete ^(ejefaber «&r. SSerøi ^ar ^at)t atfe be 
trpfte S(rf i^tfube/ oø berefter emenberet oø fuppleret bet ^ele. 

S)et ]»ar i 3unit SRaanib; at VittUti ba forrbiøe sben 3(fbe(inø/ til incfaflbe, mei> 
6ftb<lej(iø^b øif op tif S^riflianta/ oø bab feø ba beøøe mine fenner om iBiflanb ct(, Deb 
Settelfer oø ZiU^Q at fremme Dort fatttbi 9(n(iøøfnbe/ faa at SRorøe« Stiøeé Sitteratnr for be 
fenere 3(ar funbe i £e^iconnet ()ai'e famme ®rab af 8u(b(i<rnbiø^eb fom ^anmarftf* 

aXob Glutninøen af 3ulii SD?aaneb mobtoø ;eø fra Srantflatenr Æraft en &tiMft, ba# 
teret Canbefjorb b, ai 3ulii/ ^bori bti ^eber: "3eø mobtoø ©ere« fenefle (Sfrioelfe/ 3 Uøer 
øammef, jufi fom /eø fiob paa SRippet ti( at øjøre en SKejfe omfrinø i en ©e( af STøøerJ^ui 
6(tft/ 00 ba benne Øiejfe er bieoen (anøuariøere enb jeø fra Sør({ntnøen rroebe/ maa ^ø bebe 
jDem om Cifation meb ^nbfenbelfen af be beloDebe 9tetteifer oø SiHirø til bet nn omfiber 
fiilbbraøte gorfatterfe^icon / til jeø fommer tilbaøe til ^f)vi^iania, ^oor jeø rimetiøDié er om 
fjorten X^aøe; oø ^oor ba min forfie Sorretninø f!a( b^rre at orbne be IBeriøtiøelfer jeø ^ar at 
øjore. 3eø ffa( bo^re Omforø for/ oøfaa at faae i&erød Ultimatum til btn tibj* 

Sjorten ©aøe fom oø fjorten øif; oø Sommeren foanbt imiblertib 6ort| uben at 4>t* 
Srfpfa eder noøen 9iejfenbe fra S^rifliania ^ufoaUbe ©eic^manj oø min ^(engfet efter be for^ 
ønffebe Q5ibraø» Sorfo^øøeren Dar t Sorleøen^eb meb ^erfeté SfeUvt, fom/ Deb at mobtaøe 
ben ifle 9(fbe(inø, f)(i\>b^ ertaøt 95etaiinøen for btt ^ele; oø nu fra tib tif Zib mantbt f)am 
om bere« Siløobe^aoenbe. ^tttt meibte jeø »nber ^^bt @ept» min 9)iebubøii>er/ famt ^t)or# 
Innbe Sorlorøøeren iffe faae ftø forpliøtet til at ,6ie efter bott 3(n^anø (irnøere enb tif ®ebio 
Octobrttf. ©erpaa mobtoø jeø iøaar ben i6be October fra ^r. S^ranjlateuren en SoarfFribelfe/ 
^dort bet ^ber \ "3eø f¥n(be forlirnøfi ^aoe opfoibt mit øiDne £ofte teb at tilflHlt Sem be 
til Sorfatterdjriconnet beflemte iKettelfer oø Xitt(s^i men forjl for otte Saøe ^ben fif jeg 2^ ( vni o 

ftitiarltté iBerg^ ^Wtamtnut. SDet •^ele er for t>tbt(Bf(tøt tit at fenbe itieb <)}ofIen; os feg 
^aa følgelig oppebie ettcett en af be ftsbtantifle iSfibéleMiø^ber eUer en dtéjfenbe". 
: Om benne ®fib^(ejl(^b figer Sorfcøseren/ fom ^ar (ErfatHio af ben øbenomfolte tre 

Aføer« ®e)(ab^ J.3nitU Ælaaneb/ ^vefKgia terrenf', ^g ba ^an iffe Dil labe w(ne SoJfecta^ 
^ea til Stn^angtt ttJffUt nben at i iammt ttøtøe inb(etnme< be norfTerttbgaaer jf^riconnet nbeii 
fit f)«MrejibØpret meb bet til famme ^ørenbe Slppmbip^ IDette Sfn^ang bil ba funne bfibe fier« 
biøt fra ^reéfen aderførfi i tnbfommenbe S(ar xgao* Sti^tnfja^n, ben 17 jDcto^er i8i9«> 3t^ ^tJ^ttupi .. "'j:*- . < '. . ' J -■ ♦ ■ . . '2- l» < • ■ . • n C&i ubeaRi fem bet fben^i #) % AaS^e (2:^oma$).er fébe ». 33 3am 1756 i 

Dbmf^ , («ot ban6 S^ter/ fom (Iben biet) Vmcifoc* 
Hlitt i Vtpbørg/ ba Dar Stegimemlqtyariermtliir. 
^ii« S^rfibfc liRftg 2boma« 2(abpe t),ar 9t<ctoc Dtb 
CSfoten t CbmFr og Vrofréror Dtb Qtpmnaffee. f^an 
teptntrebe fra £)binrf Gfore 1776« B(eo 1781 (So». 
fitS, i784So(biiiflrgtig^ og 1793 Sontoic<bef i Ken* 
Mammcccf. 18 14 fat paa Sartpengc« ^c 2ttif 
af SulHteraab. 

eamUlt {meHfm Jtongfn af |)rfu<ffir eø cb %mU 
Monb« ooftf* itjf brnbaoii 1785- {.&. lettet Z\u 1736* 
»4.) 

eoac fro. li m Vi. Jtbb. 1785« (G* Aurborpann 
fc i83'854«) 

Gamlrtrn for 8anbboeii» ifle S* 5tib- 1789 »5K>* 
OB. Sririf. 1789 9lo. 31* 3&Mtmano S&ibltorp« XVI. 

Bctrbog fiTer 92arfrc og JtieDbfteøii af S)9t« oa 9(aiii 
Møn ta Bficltgetl goranbrinøer* ^ ooerr« 5lbb. i8oi» 

ØrtCcbning ftr fi^enben til frio at opmaale og apcrggc 
tort ooet ftn 3orb. Jtbb- ilo.» 

foUtitK og biflorife SRagaittt/ ttSRaancblffrift* Jtb^ 
18D5« (3avnf* SftoecF og 3&U(fc(^ave«) 

j^ocbficnbommel eSpCbfatning eQec fXatticttleriag^ 
fat paa Sornbolm« jtbb i8i6* 

Befcioelfe ooer bet faa falbte forte jtorn (polygomim 
tutancom) — i ^.^n^clød^« 1783JI0.27. 2Cnmactnin« 
ger ooer <&utbg 8tograpbte ^ i nttiierv.u 1799. . HL 
I44f 360. €Sbiof(fe til Ymtmanb €kbuma(ber om Ubø 
tuUiigeii af jUafb og ffiibøfccmbringelfcc - i ^4geit 
*hi i8r$, cg ttStgc far^U aftrpft. 5tbb. 1815 i IDctao* 

llogle Sibrog tit tt* iUiiib« mogasitt. 

.-i ■ 

SCagaar^ {%nUti) etubent. 

SfabrSa tflet ben tittrtlge OnbfPab, en SragocMf« 
M^ 1772. C&rir. 3o«rn« 1772. 9(o* !$•) 

S(agaar( (C^riflen) fo^t b. 373«it.i(Tfr l 

Biborg , tt>or ban^ S^bec oac ^x§i^. iDrp. 1635* 
Ble« 1641 J^arer oeb GCoIen i <&orø. 1646 »Proofl 
faa Qommunitetet i 'Jtioben()atm. 1647 ^cofe^foc; 
PMseoo. i65ifleccac i Stibo. ^658 «fC(M Xluh. elogi« faimneffebl ^ H l^^ff <<( Beffertiebflek. 
Sabe 1664* (6. Ciméria lAu. IL pag« r.) 

Lauruf Cimbrica , poema heroicum do Tictoris 
Christiani IVti adrertttå clasaem Sveco-baUfara^ d. 18* 
Maj 1644. Hafniæ 1644. felio. Thrani fayperborei im 
•xeqvias Chriøtiani IV. xbid. j648. fol. ; bigff^ meb Øetf 

^no (atlttlTe f^oefier ere fnbri^Kebe t 9oflg^ar^• />«//• 

tim Poet, Dan. Tom. x, %%9t matt Ogfaa (ot b^oO 8HI 

og eeonet beffceoct af |anO e«ii e^vouQlagAarb^ |>ta|l 
paaHom«* 

f 

m * 

SCagaarb (Sen«) febt 1714 » »b««f^ **wf 

^iig gaber var Spfogcb fieiponerebe 173^/ H 
«ar i ftn Stb ^Ttumnu« i^^a S3ord}g (SoUeatum. 174S 
Itev ^rfffl tit ^Abf e og Aibferup i ®teBanb. 2>tbf( 
176a. i" 

DIsftp. HaTii. 4to. deLoctoribuf tø ecdeaia tTSfir 
— do .Symbolo Apoatoliro.. i756, — Deacriptio OlW^ 
ni». Pardcula Ml. I7S7-38* 

Sta^aarb (itnub) f« 1769 b. saStarHf tfltC 
neb Colbing , bt>or band S^ber oar Sjec af £f mbtU 
borg J^aoe. t)ep. fra Golbing 1789 Bar Xlunu 
nué paa Sfertfeno CoQegiuin. 1798 Meo rtlTbecenbf 
SapeUan ti( ITbiffeb og eogneprctfi tU CftntteritK 
1799 eo^neprfffl tiC ®fjolbborg og JtoOerup i S^p*^ 
1806 til Xgerifoo i Slibf 6ctft* 

»e{f rioelfe oorr 2bP* Viborg x8ot. (^ ^ '80* 
9to. 35S36. «5^n»elociN X803 9io* 10 ag ftiOerg tit lto» 
xo (amt 9to. ti«) ' 

Øeffrioetfe ooer Somfng ^t%n. 9h%. r8t6. (•(eraf 
oar eii yrtoe, banbunbt om bet banlKe QprogO etjebnt 
I {)erttsgbommet euM^^ inbftct i Zx^it for not 

1815) 

Hi »ar Dfb om JJattlgoafenet paa Canbet — i 3r|g 
I804» 111 73 »9a« a:onier om 5Crig og eotg greb — i 
atb:iie X815. 3un »clUbnfng oeb en Øaor^« J^rift I 
^f^cegne — i Canbbuoboton« Bel(f. 6f r« Uf Baml. II* 
131 ^4&$ ogfaa farftitt aftcpft* (iliUt^ib. 1814 9to. ^ 
I8r6 9to. xa.) 

^gaart) (SRoøene IDIfen) formobeiitlift 

yror^ paa Z^9» 
Gog^taii^MO d« prmdioioø Imp oc Gload in TliK 

- (I) ( %i£ttdt plumoliieiiOB. ib. V*l. IZL p. ^. ^ Choro* 
grapbia meclica pa|i rnttici dani. ib. aSj. — Pbcno« 
anena variolota ranora. ib. 327. — Aocbylolit tpuria 
•tropbnlota fugaia electrtciut«. ib. 4^t. 

$(ai¥oi> (Sørgen gauribfen) f)aa eatiit 

(ycorgins Laurentii Amnisylvanns. f. 1616 i 

4tibf. ØteD 1645 ffapeuan og 1647 Gognepr(c|i i\{ 

CSi^nervb I Ojrtianb. 2>. 1690« 

.^ atfcpfolme til Jtonø CF^rifl« V. Jtb^. 1679« 

"^ Cate^ilmibarn« aanbeUøe ØXeIf oø SpgøenKib« Jt6(« 
1679. x667. «^93« maaffc oftue»*9loale {Irre aftctiffc 

* Stajf OD (Urban »ruuii) føb b. ss Vpril 

1743 i Ørtnbl^øj i @ieaaiib ^ ^Dor (^ané gaber vat 
ffrcrfL Z)ep. ^a J^frlufll^olm 1758 ØUDX(uni< 
ml paa S9ord|^é GeUcgtum 1761 09 fammfTCac fenbt 
iwb Z(^. Ottggf ti( Zconb(^inii for at obfrn^erc Se« 
«erU (Sang forbi Soten. 1770 bejfiKet at gaae font 
fl«gf mib ben Sl^oabre, ber ba gif tt( Tflgier, og 
%tn fammt Kar Kbmiralitetlmebtcul. 2>. fom Ctatl* 
iMbi8o6« Qeevnf. Kafne U- Sibliof b. IX in.) 

" Ditpp. Havn. gro. Ttntaaieii Tetrapodoloci« danj- 
fH. particuia ima 17621. sda 1766. — De dytenteria 
Midamica HaTmis et per Siellandiam 1766 fraa&ante, 
park im> 1767- ada 1768- — Diarium medicum na« 
fale, tittent obserTationft circa eausai et propbylaxin 
iBorborom , qvl pr»ftidiuiii clatftit regi« Danica in ex- 
Mdirione Algerienii afflixerunt. Dias. Inaug. 1774. (Ubf 

log berof i ^^o^co a^ibliotb* ll> i«8 6t« Sogen fao er 
ffc. i (Bhxu Vns« 1775- Sttg« 3^) 
ID« bf |i bUinbt ^orii<|oaget grailereiilc éogbom. Jtb(. 

Undere mebkintfe <&aanb(e|« ooerf. ibib. 1771« (rcc* 
irf XbUbgaorb i Brit. 3»uni« 1771. 9to, 46«) 

^Cnoilning tU ben rette Ørug af be ecrgeiliibler (oor« 
«ieb bc f ongt. Jtrtglltibe paa berel eo tog ^rfpnel. Jtbd* 

1778* 
3 bet mebfcinlte eetltabl eirifter er af (am : Ob- 

ttrratio de iofoti bordei lotti et cerevisia ineraciorU 
#lfoctu IB tcorbuto navali. Coitecian. Vol. 1. 60. De 
contumaci of diutuma aUi obatroai«ne in »gra, mo- 
tibii« bytiencit fravioribiu simul afflictata. Vol. II. 9. 
•— Exempiuiii comaiVDkatir« convulaionum indolit. 
ib. P«i* 14* "" ^^' U^T9 putrtda petechiali a foetoro 
^Ucium salitorvm pmrefact«« im. p. ga. — > De variolia 
aecQoda tico ideoi tuhj .am infeatancibut. p. 91. Dt 
«•» medico flornm arme« p. x6a. — Do ntu opii ia 
Jb«fnorrbagiia craTidarum et partuneatium i jitla. Vol. 

X. 49> (r i Wrr. ^3. 1778. Sna* 312.) ^ De effecca 

^f«aicatorii abdomini applicati in cnolera. ib. 154* Do 
bifltanraianone mediaatini et diaphrafmatia. pa^ 905. 
Do tvtii convuliiva p. S84- — Do tcarlatina epideaii» 
M|i VoL II. 91. De nepatitido. ib. 154. — Detcriptio 
^notbodna medendt febria tortioM doplicis pencu- 
laaiaaim«. HåvMO anno 177^ graaoantis. Jlua ReÆ. 
Øx. VoL L p. 150. Obtervauo de Hjrdrope. ib. 190* 
/ObftOfTadonet practic«. ib. 508 Og 3^. De tertiana 
jtopUci. I VoL II. 131. Do lebro intermittento frie* 
j^ano cntili^ {b. 460« ««•. Do ooaucupio tepido ia oo* \ ) 

domate aliifqro oculocinåm Mqvontibof teorbio. Volt 
HI. 197- 

Vihd (Skriften ^eberfen) føbt i Wlbe. Bat 

i Tfaret 1663 9ror|l t>eb ben ban^e ^cnig^eb t Vmo 
Perbam, t (t»t((ft embebt (an formobenttig er bøb. 

atri^rcr og &rrbomme om et ret fanbt ^rifteligt Cc9Mt» 
€(rtfiiania 1658. 2imflerbam 1663* 

, yfalmebog, Kmfterb. 1667. 

Testimenium de unitate et ttterna trinitito Doiiatii^ 
•X belgico laiine edicum. ib. 1669- 

^ Elogium de teptennaria felicitaio Cbriatiaai Vti« ft> 
gi« Dani«. ibid. 1674* . 

3(6e( (Gpntelberø) f, b. 3 Vpril 1769 igrb 
bericbMorg^ (oor (anl gaber ^ fom tNir glflfnieltet 
paa griberiif^lborg Hmt, boebe« Dtp« 178a Slet 
ftrff 9>rcrfl til ttnberpeb og Jtarnp i Valborg CSttft^ 
Pben til Sottrup og ^9xbif i fomnif 6t i8ia 
b(fo Vrotlprobfl. 

ICorfaaeme tit Øonbenl flelbne Jtitfegang. VtllOfS 
1797- (nbtom »nier Ut opbigtebc ftaon af e«b|li(vt 
•regerfeiu) 

Hn jeaabemobepralifen« 1[a(k 18x4* (9Uo to 9aii«t 
oplagt.) 

^bel (3t)ar) fob 1730 i mm ^^^ «a 

Øtanberl, ^ané %aUx \)ar ^oUer« men ^an bUn 
opbraget (ol fin 'JKorbrober Saur. Sflttbf« Kbet, ^xot^ 
i 2(lferg. 2>ep fra Siborg 1739« Zog Utinft iua 
fib. Cramen 1759 og bar 1760 > 71 |)rocurator t>eb 
Xioben(aonl SSpttng* {agbe Pg ftbm efter bf orien* 
lalfle Gprog, 2>. 1788^ 

Index uniaonomoi hebraicnt, exhibenf vocabnla ap* 
parenter vel vere nniaona , ex vocibua , qvæ in lexicia 
liebraicit biblicia occuriunu ^rnaita et coUecu. Uafio* 
1766. 410. 

Sympbona apmpbona, airo nndecin lingvanmi ori« 

OBialiuoi diatora exhibita coacordia, tamalicø videli« 

I cot« telugic«, taioffcrutanic«, canaric«« bindoataai* 

tm, peguanictt« &c. qvibus » nt explicativo * barmoaip 

ra» ad jecta eat latin a. ibid. 178^ 8^0. 

Scbediasma etjcmologico-philologicum, prodronioai 
Americano-gronUndicum in fronie gerena ibid. I785. 
4to. 

Oentinm boreo-orientaliam Tulgo Tattfornm harmo- 
aia lingvarum. ib. ood. ia patooti. 

3tber (?)0Del ØetHrin) f. 1751 i fBlgebafi 
tftffpitt gogberi i S(riftianfanb 6t. (bor (ani gabet 
^anl Vbel tiac fkcejl* Z>fp. fra Oergm. eiet 
I^P 6fiblprce|l i afiaU Gompagniel Zjene ^t , beta 
fkia eogntpree^ Hl Jtftp, berfra tit Xveb^ og ena 
beti^ tit Sanbfoi alt i 6(rtfthiniranb Øtift ' 
• Jforffag tfl gaareaoletJl gMrbebrfng i ftorgr — fnbf« 96e( {&lntn <9€Ot9) f. fåå MhVltijStaå^ 

Iffgitratiøft i CÉ^i^aliraiib eu, 1)vtt ^anl gabec 

kft «ar 9rcr|t» Stp« fra J^dftnder« SUt> ferft ^r» 

fMf( eopcOaii ^o< ffaSober iøiem^ab, pbcn €ogi 

arf rceff ttl Sinb« eg 1803 til ejccrrflab, 1613 tXiM^ 

if Daniifbr. 

9cIidieii<r^fraltttaaU sneb Coat« Ai«b$« i8o6. 

ec fébøanligc fllorgeii* eg 'Åftinanbagtcr, Tamt aogb 
fkirSmirc eniAcbribebc eamaif^ ifiof« 

^i(^ (Socob &(nffen) ^ttf{ tU^Spbfintf 

HBttiWtB« i ejfRaiib i ff bptf Sjerbepatt af bet i7bf 

Iftr^imbube« 

eQ^UffUlbebnl 8efki«ctfc (paa Serl)* «b|, x68a» 
M. vbgiocn anbcngang af P- %bil^. il* 1722« S^»« 
(imr. m)ø^^ Oftt^. 1809« fto, 80«) 

éihilt^aatt (l^eber) f. b. 30 Wtatt. 1695 

iSronbtifin/ ^er M^Sa^^^ ^^^^ ekmeiiant oib 
Xcttarrirt. Dep. fra Gtrijliania 17 13. Ubtifft wb 
ibfliaiftt Sriltg^ebfr ffn yatriottOim i Xci.qcii mcb 
CMmg ein 1730 (SapeQan ^e< SRagtflrc Qfjtu 
lM(rf £ff éffb I Ctob. 17^6 ©ogniprcejl til 3lør» 
ao«. fi 1778. VBitBflna U. abet«, e 261.71 ) 

Sobflptftbifcs for jitrao« Jtobbcmrrf* Kronb^ieni 
1744. 4to*: ' ^ . 

Cigptabtfrt oolt Jt. ØbrtlHttn VI. 1747* •^^oocr «at» 
f|laa »olquattl »rtmn 1762, og owt 30 Ja« SaOør 
1763. nc 3 tr^ete I Sront^icm i tXmxU 

W>iiHMtt (Gøren) f. b. is %tU^ 17 18 
i Si^R^fi^^^ ^^^^ ^^"^ S^^'^ ^^^ Zoibft. Dtp. fca 

6t)nPiaii#fanb ' I737* ?«d^* Pd « jtjøbfn^aw f ftc» 
9>9pfit, CrcoaomU og Zcgmton^en. Sar 1753^ 
54 i^lgf mil >f 4it>ar £angebf I paa brnncg (^iflorifli 
oaci^ariflf 8l«]fr t Sorrrtg og omfrtng fi^fcrorn. 
Bl«* 1755 ^nfci^tfgner og gforbe paa offentlig 85f« 
toøning tn fRii\f omfrtng i bf banpi ^roointfer fol 
at aftegne gamle aBonumtntn« 2). i79<* (ictt>nf« 
6«^m# Seonet €>» 241« ilan((abetia>i4 e« is3* 
Vntiqo* 3liim I« iffe 4) ) 

Øcfrioelfe ooeceteonlJtllnl« Xb%. i769» 4^o« (ootrt;^ 
poa ^Tpbff« Itopenl* 1764 og fiSrcOlau 1769. 800«} 

9i^9fttemiBfralogi|t JBefhtoelfc oof r SRøenI Jtlint* 
Jtbb* I783* (|>aa S^bfl oucrl* ibib* 1783.) 

3 p9iif»FpibaM oeconom. tllagasiL Om Xarfbrorn« 
iiig. L 383« l>m'i)rotgciifr«rrf Uorpébfire. Hl. 157« 
f>v etttttff ier* $K 9^5« £>te gifkn«?. V. 327« Om 
tifbfKebfn eiaom. tbib« 343. Om Stm, VI. 097« 
DA ft »inetaMe Jtilbeoalb bfb Viit«ovffb»» vn. 2»« 
Olf^nblUigftt o« sraf» et af fforf. fét9 øéal poaSpbf 
ttf b Siteg og «bg« JCopen^ 17^* 800«) 

S lasb(Hio^oM. eéifr. SFrift* er af (am Om fRet« 
AcleM fl8r4ig i xlb D. €$> I47'386. — • 3 norft ^pogr. 
noanr« Unofgnfnrg rttsnaiUlet|at fTnbci florgc, og 
SliantfpciuieaefabTHOfrr '^Yi ?*'i^-.TA^»'»ft Sorbena GttpitScfea i f inranb fItaåmKgf friag tanbc« 
o&oen emcUan ébo o« Viborg« i Som« XVUL 222« C^ 
i Øict» 2(53. x76o* 6« 389 ) 

axtractcr af ban< I ^aanbifrift eftrrUbte Optegnclfes 
paa bano »ejfe i SpHanb 177I' er« inbrpeeebe i »♦ Vtyu 
nipo og 6« 7U)ilbøaarD6 dteifcr f XarbuO Ctift« (r* I 
I I8fr« 1808 910* 12.) pan er ubentDil gorfatter iil 
Seirrtoelfea ooer Slrffrflorb 3olbbifhricti inbf« i CprU 
(Uanfonbo Uøebki^e 2781« 9to, ^^^ 

^hiit^aatt (9licofa{) 6m af nplanfocU 
&2(bilbgaatb, f. t Jtjøb^* i744- Gtubtrtf aXa< 
lecfonflen. $Beb ffn SpUmUmft 1777 f^« tn ffteffo 
tit 3talien biet« (an aReblem af Jtonftoeabemtet og 
yroff afor* Sar i abfHfiige Var Sfcabemietg DireCf 
teur og (abbe Xitel af Suflitaraab« {Blev 1809 
(Ribber af ^Dannebrog/ og bøbe fammt Var« (®» 
ben (am angaaenbe Xrtifel i Keøi^et til mU 
netna, iu U Cft. 1809« 9fo. 30, og tPeinnH4^6 
£onflbi(l« ®* i65'870 

2il mine eanblmeenb ber i 8lotbel Gfrift om etlfju 
let for Øorgefbpb baoe lotft ØefPrioelfen ooer SRaleriet 
af iCong Gbri^ian lllbiel ^iftorie/ fom er opfort i 8lib« 
berfalem itbb« i7ag* 

3 tltinorva : Xnmarfnfager i Vnfebning af 2Cbraba«f 
foné Setanfninger ooer OliM^ofitf onen paa Aonftacabcmirt« 
1791. 111- 401, ^orfloring ooer fRarmortaoten »eb 
Golenl Øttlebe t ben aXattbaiffe Gamling i ftom« 1703« 
11. 277* Øebommelfc oocr ben fSiJtop fBaUt til Ure 
pragebe SXetatUe 1798« U* 227. (Sfterretninger om et 
fRaUrte af 6ovc:gio* ib. III. 270« 

<(an Ifreo i I Sbit* 178S« 9to 32<33 en øtecenflon ooer 
TItgenii (» i- 21. Q. <^oiibl) ^orfvar for (B. <$aAO'ø 
Bobber, fda ^^oiib berpaa ffreo Steoiffon ooer Vrof« 
9i.- ICbilb^aarbo iDom ooer Yrgenii Øorfoar. Jtbb. 1785/ 
nbgao Vbiibgaarb Vnrntertninger ooer benne Øteoipon* 

ibid. eod* 

* .... 

VihUt^aaVt C^eter e^tfflian) ttibre ém 
af 7ft4ft)teghfr Jfbilbgaarb ; f. i Jtjaben(. 1740 b« 
32 iOec £ep. 1760. ' Stejle 1763 ubenlanb« paa 
tongeiigt CStipenbiumf og (agbe Pg efter Setertnairr 
tibenf^abeh* Jtbm titbage 1766. 1768 tog ben mc« 
btcinpie JDoctorgrab. 1770 oprett^e (an Seterinairø 
{Eolen paa €bri|Iiané(at)n/ oeb (tilfenj^an 1773 an» 
(attel fom ^rofelfor^ og bUo S)9r[<fgeoibenfEabenl 
Saber i 9^orben. ..1775 bUti (an €itabap(p|i(ué t 
^jaben(at>n,:fra (filtet Smbebe (an 1782 blev ent« 
leTitget« Sagbe 1789 ^lan til 9latttr(i(loriefrlfPabet 
9fii^ 1793 »94 i éelfiab meb Citalbme^er oon ber 
SXaafe i SpbfUanb, Stalien^ og Spanien. Z>. 
1801. (J^ané S9iograp(ic af J^aud; i £abbc8 Uliil' 
keøntcerter 4be 4>« / af Siborg i Vtyt.^ibl for 
ftceger 2bet S. 3aco6il Sale ena (am i XI. JåibU 
for Pf>yf* I* 154« 59* io^vnf. ttniperiit. 3ottrm 
iSoi. 42*44. Cilfhieren i8or. 9lo* 18* ^anl 
9>9rtrait fcran np^titerte %ibl* f» ilteger). c 

Betfuit elnet MSfUnbigcii MnfT^tn Øpva^te^rc fåt 
t)ciUf4e* jtopcnt« I8X2» 8» 

UbMiftte taoKe 8ifer fra ØtbbetalbettB« Jtbb« z8i9» 

top r tø txt ttc. i Citt» €t^« 1814* Ko* 38'40.) 

Se l9Ride Jtonec i ^tller«b« 9n dftnli^neiSt of 6(^(U 
frfpéArr« Merry Wiwes of Windsor. 3tht). Z8I5« 

333ibNot(^ef for wfttigcøfnfter/ (pm ubfom 1779, n 
alt bet «f (am (uentnbct ftaaec ^ -3* fQrr ^ite 3of 
banvnir f.^lic. i tto. 100 girfoat foc efr ioefrt^eb / f 
Bo* 85 om itfempcvtfcmoneun. Ciøclebef ben oaaøne 
I)r«mmec<«2ben Drøm^ oa Ctrioelfen ttl ^t. S. 3«/ be c 
•aa 119 bleve optrpfte i Bi}m4ri'6 lommebOij for 1786* 
item Vf^aRbUngen em Ci^gtfpUr fom er aftcptt paonp 
I lla(^bef6 4.om»ebo9 for 1788« conf. Ørbrfon« ftecen^ 
fon i iavbt Cft. 1790* 9to. 3* ' 

Xlmtn^eliø banff :&it>Uot(^er 1778(80* ^eraf oar (an 
ftnigemeb $• 2)* Saft 09 & 6mitb Stcbac cur, og le« 
•icte ban bertil blanbt anbet ^Bemacfnine^r paa enSieife 
tt SoCfenbåttel / Oøerforttelfe af Oluniauge Otmetnmja 
flfoga ; dø Samtalen i CKvRum mrttem ^ofberg 09 Con« 
leman# bet er aftrpf c paanp i Si^mari'« lommebog* 

minttva 1785*1807* <&ane mange Øibraø bettil op> 
ffgneø faa»el i bet alminrcCfae X^giiter cil tUtitvro« 
dlior bog b^nl Jtarafterifttf af dtatf raab Cugge i tITi« 
MTva Vpril 1789 «r glemt) fom i IttierariirnbvitDi.*« 
I812 p* 54X'4^ 

3 bet l^itøl* itotffe t^ibenfV. BelfV« Bfrifcer* Sn np 

£»rf(arina oner et Steb i ^orotOO portiffe 8ceD om 
igtetonflen/ i ben ny Gamling 2ben 2)eU 4tbb. 2788« 
4tf* 

Det Nf bAitffe XdøobibUotbeP ubgao (an 1794*95 < 
9otcnfng meb yro^. 8ta»ert# fom fiben fortfatce bet aU 
feae* ^n nbgao 1794: 9{ob mul g ^tOtQbning af ben 
i bet banfTe JtrigObibUotbef inbrpffebe miUtaire Sreo« 
•qeffng. 4to« (rec. i 2lri(if 1794 fto. 32.) 

SorønrvettneR 1706 * z8zo. iDette ttgeMob oat ban f 
It anfotte Kar en af be oigtidfte ^ebarbefbere i / 09 le« 
•trie bertil en tot SXcrngoe/ meeft moralffe^ Otbtag« 
3 Vocft 1797 o* følg« Ie9ettc t^an beri £)9erfcrttelfe tf 
pUnii ^nvu 

. W>u ftafibinavifit CltterataHelfFabo Srri{tier 1798« 
Ilio« Deri er af bam : Di flore problemer/ Z798 abet 
B* Bretter Gteerfel itamp meb Ølaam etter om 6p«> 
gflfet i ^ift^xift, 1800 ifte 0* IS^orgrim ^rube, ooerf* 
tf 3i(anb|(/ ibtb. 2bet 9* Jpnlht, et gragmrnt, ligrie« 
M af 3i(onbtl r 1805 iftt 9. Sbor og Obin i 1802 
flbce^^crftet og om S^orl ^ammiro Segn i 1810. Cm 
Itnnfinfcriptlonrr i 1803 i|le 9., 1806 abet 0. jD^m^ 
CetffgUto, 1806 ifle 0* Xnnife Jtalf^ ibib. sbet 0* 
O« Orb f^a tofoten, 1807 sbet 0« Om 9torbl9l i8o8* 

3 bc antiqvartffe Tdrnalet. Om Jtorfetl Segn paa 
If norbife gRonnmentet, i ifle Øinb «bet 4>«fte paa. 
nn99' Om Stunerae paa tvenbe 2tcrfh)f!er fra Øinje 
JtirCc 1 ff^riftianfanbl etift. Ibfb. pog. 847*57* gor* 
Baring o»cr ben fnolbeftvffe 8tune|ten/ Ibtb* pag. 986> 
9^ fSar!elig(;bft paa Bnncftenc^ i 2bet øinb< x|te 
^fte P* 85»X53» 

3 taliM Ubaaee af Xebberffifter ØrunI Profpoctcr 
H Mijb Itiøbjtotr ø§ eiøm ctf obptaigc Øeftrloi U røonumcncer ftri» (an Øiogropbier opct Botbc 09 Ståø 
ten Øjøm i 2bet/ oocr Vocman i 3bU^ og ener RUI{rn i 
4be t^oefte* 

yoeffer : i SorfM i ^ n#iiti]C VJ^ (anblfabettn of 
Btobreren, f 7be Bt* 1769« (ooetf. af B^fetman / 3téé 
penb« 1770O Qf^tifti Xittt, et Otatothimf i i4lf eu 

— t &AftQmt ovet ^w»føbévttmt, itu* — i aliii«'N 
:&ibhortKf blanbt anbet Sreja« Biilblicrbe* (Crit. Jonttu 
1779*55«) ^ i Barøc cil CiDotorDcio ior baHpEo 6#« 
Wøtnb, I78I. "^ i BelfTabofaiuie meb BIdo^t(r# i783» 

— i XXtitttxva ^ i UatM>efo Ctl(hifri i ^m twaalj^ 

Se Pfulmeboø (L iCfr, 1799. 9to. 13.) i WLv^^xw^tm i 
ulcbntwtf ft^elrl^9trlW j^anl enfeltr (ctfNtt mte 
tbbife Øeri ere: Øe« BeQerto Brabe 1766*. Zm B^^tiii 
tKicb 1789* Jtapfer 3ofepb< Sob 1790. XBf S < CtoatfW 
Becenffonrr f reo t^an i BammU einiger I ictenir* tta<6r« 
B(bl^'<w* i770'7i« «&an »at meb 2obt og ffafMng flie* 
bactrur af Eric journal 1773 og Srit. CiMnKC 17749 
75* pan recenferte i ahHL bait|f cict; 3oitfn« Z779«84* 
ttem t litibe Br:* Z778 ^ og ffben fra zz89'i6zo» ^nf 
Becrnfcntmcrte er oftefl ^* 3., ^wMm ^. clUt Uo 
cOft ^ cltet Bix% etter ^ 3^ 

^an bar ooerfat: Øier Bebidfttf abet B{gfnfi$afitni 
bel b^f(<tt IBefen, eon COnflopt^« Smart, atii bent 
BngU 1768« Øtilbb^røo V|<in , a«i bem Øln. I77t* 
BebalbttO 9lot(anfer. of SpbiT • III O. Z774^76. (be« 
3bie Del er af 9toegaarb.) Kotbe flBfrfung beg 9(ris 
pent^umO/ nno bem jDAn. Z775 83* 4 Ø&nbe. tllaUiiiøt 
gro|e u. gute ^anbl* auo bem Ofin. 1779. 2 2(eile» 
^rtato Carl Af ^eofjna Ofterretn« om gelttoget f Bi>e«i 
ria« af Zxihft 1789. 3« 3^amo Øeantmortnng ber Pah 
nrfcben B^tift oon ben Ae^ten ber Otenf^en, anl bem 
BngU 1793* P« B. ttlAUcre Untrrfn^ung bet golbncs 
Mtn^^ti au< bem Dån 1806. j. tlTiiiit.ro JtjobmbawB 
Belejriog^ af ISpbff 2807. Bm .10« Bamtaler mettem 
ta <^ufargenerai , en Sager og en 'et 3nfanteri(t, af 
BDbf( 1809* Bleimo •^attabat, af Si^hft f8i2« 

anb oibere er af (am : Ooinbrfiønneto ØeftemmerTf^ 
I tlT^-^rtipo 3buniiA z8z2 Bproviaumotrfninger i !6a« 
gen 1^07 9io. 89 og z6i. Om bet banfN oa, i TfriB 
Z79I. 11. 47. Om fortjente banfle 9?crnbO 9taone tin« 
manatfen iilebenfor ^elgeaenei , i HiftTttircn Z79| Bo» 
94*95« it, 1795 Bo. 2. 3n(l bning til ben af C^tM 
ub Uone Sifte ooer be meb ()<x^rr4tegnet for 2bea afpriC 
I801 Ubmctrfebe* (1. B)t. z802. 9{o« z6J Va'rfagen^ 
^nffgten og Ølrfntngen. Jtbb* 1790« (læonf. titmcrv« 
Z790« il 1^6 og 361) fpnel at acrre af (am/ uagtet iau 
irte bar oebfienbt |fg ben* 

S(bra^amfott (3ofep$ mcoUl »enfa* 

min) em af fRcrfiforrige, f i Jtfaben^aDii ktf 
jbec. Z789« 9U^ Xrtitterilteutenaiit 1805. Jtom 
fom Xbfoint i BtneralqT>artern)efler(labett i808» 
Bleo iSii/Sbiotant M Xongen, Gapitam^ g§ 
Z)it)tftonl«bjutant af (Scneralabiutantflaben. 

earebog i Jffbrejtatenl militoire Beograptlr« JM|* 
Xli3* 

3(6ra^amfon (eubDtg V«dujl) iBrobee 

tU ben eibfianføite^ f. b* »3 Xpr I783« Sletr 

180S ycUiåC tnbflcioet {ém6tubf»t vtb Ajf(f i^onf Kncvirfrffft t^i Udnfl intlh Sramm 1804. fRtU 
te famme Ttmtiiet Qtoii^ Tom (Foyiifl ub ianbi^ 
^ittttun, t>. 18 10. 

SecnrfMøni, øDftr. af S^bjIP. jr(^ 1803. 

©aøéog 9ta ftt Keiff tit ©t. drolx - tlffføfmeb <t 
flir mnb ttbgioDe emoopoefier — i (ID. eniit$a) fSin« 
IffMemffef paa g^berenl S. «&« g. Xbra^amroni oø S(bfafon (i^aa 2)fln9 2(reO f. itf en anrfCig 
knf SAmiCtf paa ^ffncélrt^riat ®aarb t)fD Gorø 
^loa* Z>. isoi. Sar ferfl fQiflop i Koeltilbe, 
(ibc8 tiaig« Srff bifp t Sunb. jDm tuané S3f bcifti r og 
firfjaiéfftt af Jtirle 09 etat l^anhM i pUe J^tffoctcr 
ifDanxaatU 3Mnf. (forubtti eot)ta(erne oDet (^am 
i 5orf^ til ^Hnnt Vib.) ifær lOan. ^IbU il. 
i'3i. XPatf^ale 3<<0^teprtø ifh 2)e(. ®. 95« 
IPotmø CfTicon L 0« lo. ^onl ^ecttait foras 
JMn. »ibk k dt. 

Dea fiellaabflf JtirfefProa eller itirfereeten^ tr^ft paa 
IDam|( mcb btn GUØanb|fe eo»« itb^on. 1505 oø 1576^ 
4to. •§ i bctt SbOffelinfBe Gamlins af øamle Jtir(e(09f 
1781« (f>oa Spbfe ooetfat oø tt^U, tiaiøemeb Oriøtna# 
kBt i Poltt^ppi^Alto %nn* l. 423*35) 

tBlt^etlaølret Oire Jus ctstr^nse Reg. CanatiMagni 
c»nsiiio et opera Reg. Canuti VI repetitum) — ||bø# 

•f Ucfcii ftKiøcmeb ben nerffe <(frb^aa Jtbb« 1673« 4^^» 
lølia af etepbaniul inbført i ban« ttbøaoe af Øoenb 

lOØCfca* Gorø 1642. it. i Sørlpc Rer. Dan. Tom III. 

Om (anø DeUaøelfe tiaiøemeb Ciffebi|rop dlftlb i 
Wtt eloaiiffe eool ttbfarbiøelfe, taler ^ottfelbt i X>M» 
utioncn foran <&tftorien om G^rifl« I^ boormeb boø maa 
itonfirfø €U(teøe(i KnmørCn* i Ubøaoen af 3lo|oD 2tne 
fcrø &tvifu i iffe JDcI. Zt oøfaa ben ffaanjCe Jtir« 
frret er bere< føHebl Xrbejbe , oifer Jtofob 2Cn(ber i lin 
CøøM^. I 107^8« ^ea tr^ftel meb ben oerbfliøe {00 
1505/ 09 floaer tiOløt i Ht^ørPelins Gaml« af i(irretooe» 
{^oaø 2e^amcntc ec meb oplofenbe TCnmarfninøer ubøi« 
let af €>• Øpgrltita. H^fn. 1696 # oøfaa tnbført i Pon< 
toøptboBø TUmoLi. 399. et aeqv. uben eptrlinøl -Slot 
In, men meb biffe fioter i ScHpt, Rer. Dan. Tom. V. 
(la. ec se^r. 

$U$fCe|e (dahtM) føbe i efaane. ^^aitl 
f akfr øat SanbMommer I 4^aaanb« Gtubtrebf t ffn 
ttttgbøm øf b 6orø ZtQHmit ; bUø Jtong S^ib. 3biif 
GecreCair^ flbtti Dberfi ^*éb ben ftaanfl^ Titmtt, famt 
aflagt meb Sanontcater i Siborg og i Xar^ul Sapitrer, 

Ezercititionet pblitico i philologicai in Tacittun d» 
■oribut Germanorucn. Cum praiFatione Stephanti. 

Sone 164$. (iaonf. i^nmb* gelebrtt Sfterid^te 2743« p* 
175 eøer Clement Bibi. L 54-55-) 

SCc^en (eer^atb t)on) ^rceli ii( «t.Gat9ria 
ne Jttrfe i 4)jøring t Senbfpgfrl. £)• 1636* 
Ciøprabtfen ooer C^op^ie Øaife« QCarbui X638« 4f o« 

^tami etter ^bamfen {muaH) ypa^ 

åVUkadta Adnmius. JDf (|Olbt {ig X587 i 
IDanf AUtframrl^oif« 8to|lo<f font &t(o einftenobi 4)ebme|Ier« SEog 1609 
ttn mebtcinfle iDoctorgrab oeb Jti'øb^. Uniberfftet, og 
bUb prattiferenbe 2<rge f Sergen. 

De pette. Theaei intug. Htvni« 1605. 4tøw 

Stbefer (S^riflmn ^olger) f. b. aa 5Roø. 

1743 paa 2)raøg^o(m i ØteUanb. {)ané Sabir øaø 
@etiejmeraab S- 3(beUr, @ttftamtmanb i (Sbrif^tani 
fanb. Sønnen, fom farfi orc^aøe, ffben (Sornet;^ 
øg enbeKg Sfqoabronf^ef øeb bet bolfi. Suiralfier« 
regiment/ bleo (Sjer af ^tnb<gaø( i $pett. X)øb# 
fom JtaTnm(r()erre 1801. 

2Ctrcbaanbe SSanfer i 2Cntebninø af O. 6* Sanøl X^ 
banbUnø om Sonbeflanben. I^benfe 1787« 

Stte{et.(So^nneé) gn »roberfon af Wceffa 
forcige« $. b*. \i 2(prU 1777 paa ben b<^ng Sa^^ 
Jtammerberre It^eobor 3(bfler tilbøtenbe ®aarb Uffe^ 
rup paa SRoréa, .S(et) 1789 SJentenant oeb bet 3bf 
JpbiCe Snfanterieregiroent 1805 fat a la svite bfl 
fllegimentet. 1807 <Stablcapttain. Sj^an bar i nogl 
Xar Doertelegrafbeflprer i Qtørrejpaanb/ fra ^bUteil 
9ofl b^n 1812 fif fin Kf|!fb fom aRajor 

> IBemotrfninøer Tpc^a en Øtejfé til Jranferføe i Varené 
i8oz:2* Jtbb* 1803. (L Sft« 1803 9lo. 36.) [^an bac 
oøfaa i Xt* iUln^e tllagas« 1802 Oct. 63<83 leoeret Oe* 
martntnøer ooer Canboeconomfen i forftleRige af Qrao* 
(eriøl døne.] 

^b(er (Sacob ®eorg C^rtfltan) f. 1756 

b. 6 Z>ecbr. paa Øen ^Trnig i bet @legt)tgire , i^tt 
^anf Søber @eorg (S^rifltan Vbler^ ffben 9>toofl og 
éogneprcefl i VCtona, ba øar ^t(t% Stuberebe 
øeb ttntoecflteterne t Jtiel og fBftboOf og fom 1779 
til Jtiebb. Stejfle 1780 1 82 paa fongl. Sefofintng 
txi Stalten, granfrig og J^oDanb. 1783 bleo $rof» 
i bet fprif! e ®prog øeb Jtiøb(^. Unib. og 178^ ooer« 
orbentlig ^to^éfor i Xj^eologiin* 1785 9r(rft øeb 
ben tpb^e SRentgbeb paa SQriPiané^aom 1789 tpbfi 
J^ofprctfl« 1790 Z>octor Zbtologice. 1792 t>Uu 
conftflocialraab og (Seneralfupertntenbent i .^ertugo 
bommet Slegøig« (^ané Stontt famt Sortegnelfe 
ooer ^ang CSf rifter tnbtil 7fareti792 finbe« i S^IUj 
fetiø trtagat« IL 6092^2/ tnbtil 1797 ^ol Kdra 
béø» <^ang *^ortratt er fluffeUaf Ca^be) 

6ammfnnø oon øeridfttli^en jjåbif^en 6ontra(btett$ 
rabbintf(b u« beutfcb* ^^amburø 1773V 2te Xøfl* 2(U0a 
na 1792« ^ 

Judcorum codicif sacri rite tcribeAdi leget, råbbleik 
et låt. iJlinnburg 177$. 4to. 

Detcriptio codicuiii cnficerum in Bibliotheca regig 
Havnlenai. et de tcriptttra cufioa ét jrte-tcribendi a|^<J 
Arebes Dittertatio. Altona 1780. 4. (ID« txXU 3ølWi| 
J78T* €$« 120231«) 

Muteum Ciificum Borgianum Velitrit. Horn« ^780« 
Tomuf II. Havn, 179a. cnm figg> 4to.- (JOeø ^iflc S^ lO øre« I ØStt. 9h|« 17S3* ^77« 3i« lDetttftf)e Oftibf« Lm. 
* 3t5<3^0 ^ ^<( ^craf ftttottet oa meb SiKaø af 3« C5« 
«t49oni i bennes Tlcpcrcoiiiim XII. 2}« 2)m 2beR 
2om* $ac Ogfoå benne Zittl : Collectio nova nummo- 
ram cnfirbrum aeu tråbicorum, CXVi continent iium- 
mo* • Musto Borgiano «t Adleriano , digesta et expli- 

cAca ; 00 ttnbn bennr Zittl tee. i (Bbtt. Tins« i79S* 9to* 
4« IDcn (i! 1794 Sillad oø et npt éSttflblab $oorpaa 

ftQA€\?< editio secunda, aucta supplemento [niiinmorum 
cuficorum, qvibus e munificeDtia P. F. Saomii auctum 
•n Mttteum Adleriani^] cum tabb. 6. 

Inttitmio IiDg?« Syriac«. Hafii. 1783. Alcoim 1784* 
C0» Zn$. 1784* ^* 1503«) 

ttebftff^t ftintt hiblifd^^Mtifdiin Stcife nad^ 8lom* Kfr 
fj^na 1783* {(Sin. Zn^. ^784* 849* ^ ^ ^i^l* ^^ 

øtcifcbtmetfnnøen anf efner Rcife nod^ 8lom ; ^ttaui» 

Jt« oon fcincm Ørubec 3* C (5* X^ier« TiltPna tu 
amb« 1784. (9» C>« 2^ibl LVUI. i« 165:72.) 

KoTi Ttttamtnti Vmionet Syriae«* ttmplex Phi* 
(pxeniana et Hieroaol/mitant ', denoQ cxtminaut et g 
iabuUi ttrt incisit* illustrat«. Hafn. iy%^ 4. t^fttfl 
lifCf f Epitrol« du«, nna R. P. A. jtntonii OeorfU, 
cImih AaUrt, in ^Tibus loca nonoulla operia Adieriani 
ém vøraionibua ayrtacia Novi Testtmenu examinantor. 
Havn^ 1791* 4* «S^« 3to3» X789» 1409* ^ &« Sibk 
f«4 8« C« 55^62*) 

i^^»^#i/«r Amalef Moslenici, arabice et lat. opert 
ft atndiU /<p. Jae. Reitkii, fDintibua P. F. Suhmii, 
IHiac prhmiiii edidit J, G. C. Adler. Tom. I-V. Hafn. 

1789-04. 4to. ((0« Xn«* I790» 331« TIQø« ilirt« 3eit» 
1790« II- 49- *7d»- iv- 478> 
Øem 9rof[tAm tib^ai (an; Nomralla Matthsi et 

Sarci Eauntiata ex indole lingv« ayriacie explicatii. 
ifn. 1786. 4* 09 fom iDoctotbifptttatI : NonnuIIa de 
Tåticbiift Vet* Tett. de Chritto ib. 1790. 4. (BrftC 
1702« ito* 40r4i, U ICft. X79U fto* 5«) Bibraa bat 
fton limet tilitiA^ormlUpertor. XIV. XV. oøXyilL 
Sb* til leøgore^e gemeinnbj« tYtosas« ifter Sabrø* 
stel ét« 00 Gammel bctttfo^* Utog; {februar 1791« 
^dbl6)et» ekaAtoans« X. «^ft« ØreDe fra bom tU (D?i> 
4a«li# b<i»eO i bentteø litterat« aMefnK pfet Sb* Øor? 
•beii noøle enfrltc eejliø^bf s9>r«bif ener ifctr i Xnlebninø 
iøf SiU eC^ Sratrcbelft/ H< (an nbøioet en eamlinø: 
€iniøf 9>rebldten øcbaltcn ^x ben (iniøL bdntf^en ^tx* 
féaften« Jtojpenb* i79o» 9te ^CufU ib. eod. ^an nbaaty 

Bibiioi!lbeca biblka Sereniss. Wurtenberg. Docia oTini 
Lorcktant. Part 1-V- Alton« lyø?- 4to- (Mi; iJXt^ 
*it; 1789» 1- 185* 3U »« Wbt. IXXVni- doft^z4«> 

$(Mer (3o5<in ©imbeO føb f Jtfø»m^b9 

1784 af borøerltør Sortttbre. 2)e^. 1809« Slev 
Ooeflctcev beb SRi^itotet 9<^inbt 6^riflfait Vttgufiø 
^ IDtinbf t Srcbertté^alb 1812; 9rttmt.Sécretair %^% 
^. 4>« 9)chibl C^fi^iaR greberie b. 26 38t 1814. 

Itbfaft tu en ConfKtvtiott for JConøetføct 9torøe/ ub# 
årbejbet af 3» •• Piblet oø C m« 5aiffn* — inbfort 
t tt. tXHilfobetgf S^umal fot Sovøimtinø , Stiøoforfott 
•Ms og yolUit «b!mii tiSiøe |«rfrilt^ G^ri^iania 1814« 

' 3(^0(p^ Offtt 9^e&erfen) f^bt i6;2o i Ser« Øectot i tobfynbiø^eb oø f SBtbtciitni^ ba btc tttøt^ 
men |tben bUb Sauømanb i Sronbf^iaii* Ctto blcti 
%M9 efterat ^at>e rejfl ttbtnlanbl/ €$estie))rct(i til 
groen te. i (Sulbbcanblbatetu iDøbe 1665« 

Breviarium diftinctioBum. Lngd. Batat« 1646« 

Meduila oratoria. ibid. 1646. Amatel. 1656 oø t€6s# 
Dread. 1695. oø oftere« 

Unberoifninø om be Sormtrfetfet fom 1654 fø (ovc 
I abet fee« Gbrifltania« nb. 2C« 4to« 

%%tthZ^ ( Vnbet$) f«bt i »atbe , (tier (an* 
gaber Dat en ^aanbt^erHpianb« etvberebe i fint 
vnøe TCar 3Rebictnen 09 rejfle ttbrnfanbl. goran* 
brebe ffben fft etubium til S^eoloøien oø b(eb (So« 
yeKan i gtebericf^ø^alb 1737« 4^ a^aabtbe %Mi i 
tioølf ateliøionøtoifliø^eber meb ben (crtbe 9ro\)fl 
CFolb, 00 maatte t ben Knlebmnø rejfe nebiU Jtjøa 
benl^bn« (tonf. Kiegolø'ø Smaa^fter IlL if. 
293.) Øleo enbeltø talbet til 9r«rff til (Slemenéa 
fjcer SReniø^b paa Socn^^olm. gormebelfl en 9roa 
cef/ (an falbt \, biet) forflpttet fom 9)tcr9 poa e^ria 
fHanl9/ (oorfra (an reffønerebe. 8et)ebe fiben fom 
9Ht>atnianb^ unbfrttben f JtiJ9ben(at)n ^ men me^ 
paa Sorn(o(m^ oø practiferebe fom Sctøe« iD« 1770«" 

2>ea filofofifte teøe« Jtbb« 1758« 

Den tUofolff e Vpotbef er« to 9)arter« fbtb« 1764* (L IQ^ 
I7b4, 9to. 46«) Denfllofof« VpotbeferO«^iftorie« ibid.eod» 

Om S^berr oø C$Iaø'IBa(fom« ibid. eod. (oøfaa inbs 
fort i ^Ibreøfeconr, lefr. 1764« 9to. 96« t^m bane Uni' 
oerfalbalfom. tb. 1765 9{o« 1136. oø 1766 9to« 108«) 

2(é^tbe( (fif f O JDiberif Sprten) ©øn af 
giirflfotrrøe, f. 1747 b 27 3tpr. ®if 1759 nb fom 
etiblbrenø ^eb et af bet afiat. (Sompaønieø etib€» 
(Siorbe flben manøe eøreifer oø ble« ompbet Sftbøf 
capitain i bemelbte (Sompaønieø Zjenefle. S« 1806« 

Beftrioelfe ot}er be trføtiøfle Seøioenbeber fom ere 
benbtcO miø.fra min SSarnbonv oø be ^t'nbelfer oøXnec« 
boter fom ere foretpmne miø meje mflrrfiMrrb{#e fbe 44 
3Car ieø (or faret tilfoeO* fReb en 2(fbanb(inø om aUe 
€(1000 QomanooreO« itbb« 1804« 0^^« <8i8* 9(o« 2i.> 

^det^Olm (S^tfien) føb paø Yger^ofm 
Oaarb i S(p. 4^anl*gdbff bar ^rcrfl til Be^era 
00 }D|!erbanbet. ^d'ix laae font Øtubem 17x4 • 18 
paa Sot((ø SoSeørnm^ (^xberebé 2(|lronomie oø bot 
Cbfen»ator if^^ 9{ttnbe<3:aarn. 

Diapp« Ham. 4to* de macuéis in aole« 1714^ Z>e sa- 
nrdiametro Ion«. ' I7i5« ' I>e parallaxi orbir annai* 
1716' D» circnii diviaione. 1717' Tbcaea maib tma« 
tic«. f7t8» 

2[rmanoffernr for vji^iS. 

SJ^fefeft • gaitWfg (Sen« Sttet 

®ret^ af)- forbi bt la Sun-' 1764 paa 4>ttregartr» 
Nft 9i9tAimbfe i gpen, (bor (onl gabet ^mmira ( 

W. Sar fiftp 4)«[faroffrder. ^^rføattfcilc frbm 
««g(f Var i TCltona^ og bøbt i Ci^UMit 1794« 

(»ofrf« paa fianfl. Obcnfe 1791O 

etnhfåittlhtn einei b&nff^en Sfirøcrj an brn Jtron« 
^^rta^n tn DÅncmarf. i793« (ooetf« 'Jtbb* 1794*} ^u 
tøob ubfom af en ^Tnon^iti: Øeurt^reCIung hti Gc^teit 
Uni tinti bdn« Birderé ic, e^Uito. vu Ceipj* 179^ 
fem (iaelfbe^ oDerfattcl |Kia Sban% 

Heftet Dåncifiarfi eegenwårtige »poYftff* Z793« (^aa 
hv9k% Jtbfi* 1794*) 

•nnlf&H «iR<c rid^tføcn 9)otftif na^ bcm y$oc{on« 

St^fCt^ (So^an) t)ar JRentfffriDfr Deb bet 
Mcfc Go(tt)rtM f (Sontoir unbir Stentefammcrer/ ba 

^f&aiøc fManffti non bem in ben If&i^rn SeuM dber 
fcbvftitcnt be« JCdnløcet(b< ^Anncmatf tetbtlDcøtiknbe« 
tm raodo succedendi. JCopen^« J74l> ^4tO» 

Sl^renté (griber«) f. b. 5te 25rc* 1775 I 
tiøbf nbat>n/ (t^or ^ané Sobec t»ar Sorflc r og etrort 
birmeflfr« jOep* fra jtjebrn^. ®foU 1791. Gom 
littoiif ifbe fom Ctubent i |)or6gcunb bol^Jtfobmanb 
3. V«L SSar 1803^5 ^^^^^ poa @toUn otb f?rut 
6ogni Vcbeibéanjlart 1805 anfat fom Sceicr . ocb 
gattlgfblen i Obenfc. 1808 tpbft Seltf^rceji« 18 10 
eogntpccrft til ^icfc^^olm* 18 13 ^M SlptjobinB i 

SRinbftaU ooei Øf tf op <&anfen* itbb* 181 1- 

<lftctc€tiitng om SattigOftfcneU €lfo(e i Dbcnfc — ' i 
Cøtrui 2bcQ Varø. sbet fb. e» 183*900« 3outnal onct 
8abfc»i<ningeiK dong itBtffop4>anfcal9)tøticpolf« ibib# 

SC^rméSerg (9tte(§) en ecote. 09 ®progf 
bitff i Jtjob(* iD* 18 13^ 78 3(at gammtU 

9h^ banff 1CS(S ek 2)tet(obe at lafr JDftnff* jtiobb« 
I796» (U tBjU 1799* 9lo« 19.) 

Sllan (^anS afenfen) f. b* 18 3fug, 1563 

i ^Ban^ foa in ®aarb oi b £a^orm (albet iia^ i§ 
kn foenfFe Jtrig luibec Jtong ^ixh. II. fipgtfbe ^ans 
9tob€t ntfb ^m tilSirllanb/ fi^ot gru IStcgirta 
Øiøe to9 (tg af (am og fatte (am i |)etCuf6(oIm6 
6fo(c, (vorfra (an 1532 b(eo bimitteret tit 2(cdbe» 
ntet. Stfjfif 9 Hat ubenlanb« 1597 bteo Stector 
i J^er(uf5(o(m. i6oa 9cofelfoc t>eb Jtiob(. Unit)er< 
fiut, førfl 9)<^hagogtctt6 , faa efter(aanben 9i(eto# 
licoe/ <Bc(e<a^# Sogicué. iD« 1631. 

DispfT. HåTD. 4to. Disp. imt. de termone et pr<^ 
inde de oominam ratione et lingvarum'clivertitåte tooft. 
sdA. de t^mone • in oya a|;aur de lingvarum utilitate 
et diaiectorum apud Gr«cot varietate. 1609. Dispp« 
k^OB UD decim, xtti-^i. Dispp. du« de poaancié- tt ) 

done gr»ea r69ia-ij« DIftpp« du« j>liiloiophicm mie 
ffceUaneanini qv«ttionum i6a4-a^. iteapou&io ad^Jolu 
Goropii fieoani et aliorum crirainatiotieft objectaa Sax* 
oni GrammaticftiL 1627. De gentium qrarundem ottu^ 
prscipue. de CllMbroruxn orta et n^igradonibua j doiM#- 
in hitce oris eanaederint. ifiag. 

SCfan {^an^ Seiifen) fbrmobentlig m »#* 
fembent af fR^flforrige« Sar Sogneprcefl i SSetby 
i ®tro .l^erteb i @ieEanb^ cg b,(e9 1667 9l«9{ftef» 

Catena methodica Salomonit o i Ethica Salomonil 
eller gor^orb« og €fffber< (Sftfrretning/ ubtaget af 6<t» 
lom^o £)rbfptog, yroebtfeten/ og «^«ifang/ eftec 3of^ 
4l^Q.\i'€ sQ^aabe* Sth^* 1667 og 1743« 

Slfbertfett (XlberO f. 1768 K 30 3<tm 1 

jtjøb(. ^an6 gaber t)ar ^olitttfecretatr« $B(ei» 
6(ubent fr« Glagelfc ®fo(e ryaS. Sa^be fig efter 
2oo(9nbig(eb. 1795 bUt> (an ^ef^ og t^abfttt« 
9>tocurator. 1797 Vubiteur otb bet fpn({f 2>ragoiu 
regiment i iDbenfe. 3D. 1803. 
9t9taar<gat)e for bet pnbige itjon* JCb(/ 1797« 

IDen 29be 3ttnuat) et øfuefptl i z *&anbUag* Obeniii 
i798» 

^an ODerfatte ^ilmarl Ctfjenbeirer af Sobfl i79d» 
etilbring af S^ohapaite 179S« <St 9)ar jDele af fi$e((^ 
fleini @pabferegange* «&an oar i tt 3(arl Sib 9tebacte«i( 
Qf tølaanrbffrtftet Barnieren. Sil 3do leoette (an.l 
Vårene i796'99 abffiaige 9)oef?er og nogle profatffe é^fr 
. fer/ faafom: Sanfer i Xnlebntn^ af be om SobemeO 
borgerlige gorfatningi gorbebrtng ubfomne ^frtfter r f 
3(arg, 1796. I. 37i»78. H- 88»98» 3 tTocMa IV. 153^ 
59 ftreo bAn : Cm be Gtoreo @tt( at Ifjanf e berel ^nb* 
Unger Ure/ jDofer/ 9tinge/ og anbre 5toflbar(eber» 

SlfØettfen (^anS) f. i Jtjo6(. 1525. «rei> 
154$ a)Iagi(ier« Z)erefter 9rofe^for, fotfi f bet 
grorfle ®prog/ ffben i Dialectif / og 1558 i Z(eolOft 
gien. 1559 Doctor Z(eor. ig6o fBt^øp i ®te(< 
lanb. 2>* 1569. (^ané Siograp(ie (o« ^i^erg 
€5* 83*91/ og (an$ 9ortrait i ^aM*^ CfamL af 
ffeU^ »ifper.) 

Tbemata logica» rhetoriea, et ethica. Ditp. Htfm« 
1555. in folio patenti. - ^ 

Concionet et precationet. Havn. I5G3-G6. 

KItecbogen/ forbebret tg formeret meb gortate* fbtl». 
1564. 

4>an fPreo goftaler til P« Cibemanø Connebog 1563« 
og til C^ammei ODetrf« af ilttt(erd i^uepofttl 1564« Ut 
oerte ^falmen: /,3eg oeeb en Urt baabe bejlig og lolbf 
til ^aM ^(omefene 9)falmebeg* 

5ttbertfett {S^zml, meb æ«nai>n ^0^ 

mittOn) føbt mob Snben af bet i6be 3(arbunbrebé 
i AjøbenbaDn / (oor (ané gaber 6(rtf{ian 2Clbertfen 
t>ar fBorgemefler« SHejfie i ftne unge 2(ar ubenlanb^ 
og op(olbt fig i ®ie«fen. Sfter fin J^jemtomfi bieti 
|«n Øfcretair i bet tybfN QanciOit. .1619. ajpf a^ 

CO * ( It 

fer tttfittanM 09 h9U t ISipptm. (J^onl SStegnn 
y(^ie foran ben tojlgaarbf^e Utsat)! af \at\9 Digtf.) 

Mas«a adolescentiæ Venus. GietGirifito. 8vo* (op* 

irpft paaop i ^o(l9aar^e Deliciot mM Dan. Tom.L 

3((6ertfen (Sacob) eee ^orfenø. 

^(bettfen (£)Ie) ni etubmt føb i Sitsen 
1772* ©rufttibi 1797« (®^* Øamleren f797» 

^nfe* 9roørtpfifc og ^^{florie/ oDcrf. jtb^on. 1798* 
(2ben Ubgaoc |etaf beførgcbe iCffar^ 1802.) 2(bfftUige 
Stbtag tU g){aancbf(ttftct Bamleren/ sbU ^Carøanø^ 
famt i 9i Iflbcrcfenø t^yMoreøave« 

. 3t{6ertfett (|>eber^ ^m latin Petrus 

^tberti) ^anr)ar LicentiatasMedlcinæ ogSlfa« 
tijler, ba Jtong Sbriflian I. fob f^cm rejfe ti( H^Vin, 
IVfrfra (an i 2(aret 1479 fom tilbage meb SRagU 
fxt, Boccaråureer, og Skolarer / for meb bem at 
keggt ®rttnbt)olb til bet af ^<kMtn beoilgebe Untt)ert 
frtet I Jtiebenbat)m Sj}w biet) fammeé førfie SQice« 
(onceBe? ^ famt iDoctor i ben canontfle Sttu 2)øbc 
S517* (®* nyerupe \1libbelalb. Cif t« p« 404^6.) 

, ymidanieiicum in Grainmadcå. Hafin.. 1493. 410. 
'^ K«guli» Grtmmatic«. ib. eod. ^to. 

FonJamentum Scholarium. Coloniæ. 1502. ^to. . 
(er beggt bf foronfirte efrtfter ubgit)ne i Sorening meb 
ftoanbea« vid. V^tempo Manttsfa, p. 10-21.) 

Stteron^erfen (Warqt^or) ©ee Cant. 
$CtrerUt> (SauribS JClberfin) føbt 1733 • 

ØihigQøbing/ b^or (anl Saber var $c«(l. ^an« 
iRober »ar jDatter af S3i{!cp Sbura. SUt> 1748 
Ctoletrotber \}eb en af {)o(men(®fc(er i Jtioben^aDm 
2761 £>egn tit^elftngf'Og iOreøfelberg i @ieUanb* 

©Øbf 1797- 

l^en ffv^ 9>^rt af (5ateAi<mtil « fengDttd forfatte. 
JtM* 1756« De 4 ftbfte CEate(bi<mt 9^tUx, fangoitf. 
ibid. eod. (iDiife blese oplagte tgjen 1775 meb et 2Cns 
iKmg af 30 9)ra(merO 9alfon<cate(bi<mn6« itbb« 1774^ 
ig meb Slffotg fbib, I775* (Crtr. Journal 1774 8^0,9«) 

Seftt Qb^ijli <&erlig(ieb af ^atrtarlejt 3acobl Øpaa« 
%tm, I tlKofe ftt« XLIX. beot|l af en omoenbt 3obe# 
f9frf. Abb« ^777* ^ort TCfbanbling om htt mennefPeltge 
•tmotl Stlf(eb<beb« ooerf. ibib« 1786. 

^(fUm (|>anS) Jtirtefanger tit eCouge t 
Sartlbe'rg ®ret)f!ab; føb i SBctne fammeflebg , boor 
(abereii er 8eH«enbing. 4^ar faaet fin Dannelfe t)eb 
Ui i 3C9nMerg en (oit 2ib eriflerenbe @tole(orrer» 
Cemtnarium unbei Sjft, $apor @unber Eangberg* 

Vntifritiif Stbrog eOer Gtrotaiifer oocr ^r: |)roc»ra« 
iif jDiM*« Itiitifc mmmttAnv^ / focfaapibt btri ci if tM om Øtnberfotf; eemintriftcf/ og berweb fégbunlnt 
Ø^jenllanbe« Qbriftionia 1809* 8* 

®icKnngcn <aer 2Cl9or og '^fjernt/ et fatirttt f)iat» 
Ihrammen 1817* (JAtxif« IDer norffe t;^attonalbla^ 1817 
6te ^æfte 9lo. 33-400 *&an bar beluben ftreoen en X>ef 
egf^lte aserl fom #aae inbforte i bemetbte 9tattona(blabr 

SCCmflvup mmM 3ef8) f. ,773 1 mts 

%^IH i Siteaanb, (t»or ^an« Saber t)ar )Degm JDep» 
fra SSorbtngborg 1791* SariXarene 1797 #1803 
{cerer t»eb J^ec(uf^|o(ni Gtote. fBteo f!ben 9r»i lU 
9lo(b og Sebbeflrup i SStborg ®t. 

2(bfPtaige 9)oeftcr. faafom i IHmerva 1796« H. 905« 
ni. 329. « 3rw 1798* IV. 284» 1799^ l^ 99* iZtii^ 
fhieren 179S 9lo* 89^ 

9(W (|)eber) féb b. 16 SRaf 1725 i <i^b^^ 
(bor (ang Saber t)ar 2a(|\)erer. Sagbt f?g efter aRo« 
lerfonflen og opboibt pg nogle 2(ar i Stalien Stet) 
ffter ftn {)ieni{omfl tongl. <l^cf J^t^orie« og 9>ortf aitf 
flilbrer, og ^rofegfor t>eb *on|iacabemtet ©* 1775* 
(jotDnf. Wemwict>e »cnflblfr ©• i6o>6i0 

_ereoe og anbre b^n« ^Tntegnelfev -> i 6ubmf Xh 
Baml rtl ^i(l* IV. 3.23» 

Sltf^rup (»nbreaé 6^rijllan) f. ,763 b. 

»4 ©ec i Xiobenbavn / (yt)or b^né gaber t»ar Web^ 
flagermefler paa 4)ormen meb Sitel af Xammerraab. 
Tbti^. 1782. ®ie t nogCe Hai fom SSotontdft i bet 
banjfe Q[ance(rie. 1800 b(et> Sranglateur t bft tpb« 
Ife. boUantjfe, engelfPe, franffe, ttarienpe, fpaiillt 
9g portugtftf! e Sprog« 

^an bar o»erf. folgetibe I Jtiobenbatin ubfawne eWf« 
ier j j»f Qngelp:: fS>^^i\n, 2 ©etc 17^0*91. (1. tefr. 17q» 
fto. 2^.) »f3to(i«ifr: »wcaria^ om gorbrobetfer o« 
etraffe, 2 Dele i796»98. (1. lCfr/1797 9(o, 39. 179a 
910- 18.) Zf granff : a) 5. 2t. OTariene »refunbéaoiC 
ruUe mebCeflemmeife af anbre Ubgifter »ebgarten Irtien«- 
nem Øunbet, 1795. (l, iftir. 1795 9eo. 36,) Hn np Uba. 
unber Sitel af: 4>aanbbog for JCjobmænb og eøfarenbe. 
281 5» b) rolraireo C^onbjte; c) ilucicn Ibonnparteø 
dtboarb og eteUtna/ 2 JDele. 1805. Zf Zx^hftt JS^MmIø 
dtncpclopebiex 5 Dele, i796»99. (jaonf* l>rtii(r ILrigebiW. 
y. 78*85.) Den eoige Søbt, 1797, 2tnecboter om Sif'p 
ferinbe CFatbarina II. og |)aul 1. eod. annT. tKbUért 
løtaanebigartner, 1798« ^abdctiio'o Segpnbclfelgrunba 
i be oeconom. I8tb. 1799. (^* <£f(« itfoo 6. 429.) meio« 
nero IBianca Gapeffo, i8oo. ed)tUero ffabaie og Stintf 
ligbeb/ 1805. Gltfabetb ttifan, af fforfattetinben tif 
«^rman oon Itnna^ 1812« 

*&an b«r ogfaa reoeret nogle Bibrag tiltnorgtttffoflen/ 
ttl 3rto , og til 3to(bb<uH0 IO?aga|iii» 

^mUvq i^ani 6^riflian) fgb 1749 »• » 

Xpril i |>elftngør, fy^oot (anf gaber, en ®ubbran6^ 
bøl. «ar @ulofmeb. 2)ep. 1764. fBlep 1794 6or» 
troITeur peb Jtjøbenbapnd norfCe ^ofirtntoHr. 180a 
rntUbiget. 1804 anben iBogdotbir peb bet tongl. ' { 

, I 

Uts Zllftutt 1815 ®« 580 

X9<ffc SkodAiitt Af SortorQinder , xfte Varø« aU fB. 
fmt 2\rm oa d^<< ICarø« ooerf* Mi* i779'8i* \®. ^« 

S9bfl*baiifi 00 IDanf^t^bfT CrbNg / MII 2>rL Jt9|» 
X797a8io. (foran bcR ifte SbH tv en |forta(e af 3« 3^» 
(ca em Wt ti^bil« 6proB< 09 ben tj^bft eitteratur< S^crrs 
bi ftt 2>anfPe,) 

•^an forfattfbe ben ØfibfUnffe Politfn^en fra* 910*674 

^mbe(|9 (|>erman) Din 9}(tf}forctgf6 »re» 

btr^ ^ i 4)flfitigør b. 20 Wlai 1754* Z)(i^. I775« 
Sar fom étttbtnt 7(lumnu6 paa SBa(frnborf4 QoUu 
liojs. SUo 1787 SemtrUctif ^ercr og 1799 £>v<r« 
Inn !>fb ®feUn t G^rifiiania* 1806 SRictor i Q^tU 
fhaafanb* 

tUUlote SerbcRf ^(iflortc teb €f)t'iftianl 3btt og 5t« 
ID. ooerf* Jtbb. 1782« (2)c onbre 2)ele rre af p* ttU 
Cr^fci og V« 10* 33irorfonO 

XbfiHtgc efolf programmer / faafom: Cm be tarbe 
terogft !Bigtf<)|Kb i Opbragelfen / trpfr i Gdri^iania 
1802. (inbf. i tXtmtVa 1803. I. 35.) pe vocabulorum 
Iaiiq« præcipue lingvæ accurate iiitelligencloruin <)iffi- 

colrate. nrtf^tanfanb 1807. (anmeibt i iCiiaeltcofte Hn* 

vaL l8lo»i X14-) De haoitu Ghristiansanai« ad acho- 
lam litcerariam. ib. igog* 4to. (anm. i bemelbte^nnal* 
1810« I* I07SI5*) In veterum litterarura diacipliati esse 
prcsidtnm vernacu)æ exercend« exceleiid»q?e. ibid. 

1809. fol. (anm. tbtb« pog. 308-10«) 

^aobc beti^bettg Tinhtl i bet unber Sroberen ^, ۥ 
teborg anførte tpbfPe ^ericon« Din iani 2(nbe{ i bet 
HbenfTe (attnit * banffe 8emcn Dib« SnmerPA 1786« IL 
«38* 

S(m(ué (Grif aRu(e) »ar etubent. og i 
nogen Ztb Scerer Deb en ®fo(e i Ajøben^abn. SSeebt 
fben faa en ®aarb i ©iellanb. 

Øeregntnger ooer abf^t'aige ^anbetSplanter« forbetag« 
ttge jDprfning fmbb en eUer flere Jtornfocter paa (tgf 
fort etpf fe Canb — i ^An^t>uo(;ol^rt» BeKT« S^r« Vil. 
95^154. 0>gftt« \cttft\U aftrpftO 

SlmermUé UOané Saun'bfen) f. omtrent 
neb 9Ribtett af bet i6be2(ar^un5rebe tSfutborg. b^or 
\an^ S(^^ Sanribé 9lielfen ba t>ar ^rcefl til Scmt 
firfen, (iben SBiffop fammefiebg. ^I(na\)net 2(me> 
rinue gftt> 9t. ^emmingfen l^am forbi ^an i fin 
ttogbom tibenob recttcrebe Cicero« 'Xalt pro Roscio 
Amerino. 1577 ^^t^ t^^^ SRagifler^ ffben 2>oct09 
fBtib. ti yrattiferenbt Serge i SKibe. 2)» 1605. 

Carmint rarri generrs. pars ima. Witeb. 1576. gvo* 

CDc 9eØe*af bem baobe«tUforn ocer^t fcerffiU nbginne.) 

Ripantinni Epiacopnrum series et vitæ. tetrastichis 

compraheDs». Uafe. 1591, 4, (ubg. paa n^ af Cerpa# 
ser 1704,) 
Carmea d« cMomoUMir tfe låudo CkrUtr IViK ibid. 13 ) 

rtenborgjf 9>ro|)rietair/ fom i Vårene 181 3^14 op^ofbt 
(tg t Jtjoben^aott^ og ber ubgao 

Manuel de recononri« rurale* tg^S* C^bfom tlQfgC 

i en banff £)berf» ibid. eed.) 

Ite^er ^Mun luib boren S^er^ittnll lum 9(ationalr 
ivotil* I8I4« 

Sttt^et (»ernt) (©..»nfetO 
9(nc^et (?)eber «(Tfob) føbt ben 14 S«m 

1710 paa 99orn()o(m / ^tor dang gaber bar ^^rce^* 
JDeponerebe fra @or'9 @foU 1726« Sblft 2f(umnttf 
paa SJalfenbocfg (Soffegium og Z)ecanu« paa Ctofle^ 
ret. 1741 ^rofegfor og 1742 SDoctor 3urfg. 1753 
(tUcgf @enera(aubiteur i Søetolen. £)j9be fom Qotu 
ferentéraab 1788. {J^ani SBiograp^ie af 334rene^ 
faat>e( i S^tto^fn foran ()ang tpt>9t £)i9erfcet(elfe af 
ZtiUti 2el^ngret fom i tjatte 2^txb. Æcmmebo^ 

* far 1795^. 99 102. — .^ané Memoria af 3*39a# 
ben ubfom 1788/ 4to. og inbrpffebeS ftben t ben« 
neg Opuscula pag. 371 1 400. ^ant ©il^ouettf " 

. foran bemetbte !8Jrenf(e Sommebog ) 

Dlspp.Havn.4t0. De præscriptlonc Danorum. 1^40- 

— Cogitationes in rlubios qvosdam articutos legls d*- 
nicæ de successione ab intestato. Fars XIII. 1741-45., 

— Conipcturv de origine et sensu septimæ geoeratto- 
nis, l/nfiva vernaciila Syvenbc Ulan^. 1744, "" De 
jvre civin, oaturali , dum addit aliqvid vel detrabit, 
necqviqvam contrario 17/I0. (en Snauguralbitffertatg 

^omeb 3* 8« IBrun« fra 2)e(men{iorfl ble« jDocter 3iu 

ril/ COnf« 25&renei. cit. p. 35 3^0 — De genuina con« 
trarlarum leguro concillandariim ratione. Pars I- II. 
I74g> (ver»ua 1750) 1751. — Mi*ceH« Qvæstiones Juria 
roaxime comroversi 1751. ^ De indoie juris privati 
pro habitu.Impern Dano-Norvegici , scripte Montesqv. 
De Tesprit det loix oppos. Hbri duo. Paf s 1>1I. 1756-58^ 

(ttbfom ogfaa meb 3:ractottttel Havniæ a. a. og rr ree. i 
Acta Erudu. 1757. p. 6c3-2o. i (Bitt. 2(it3eia. i758» 

p. 414. i Journal Encjclop, i757» ^evr. ronf. écblcdrø« 

. bolflein« tttoga^n. ©låctflab 17^7. i S3. iftei etM^y 

Jmago supremi regii iudicii inDaniæ et Norvégiæ reg- 
nis ad exemplar oruinationU noviashna, sanciiae aS 
Febr. 1753. 1756. 

7Cnt)f«m'ng for en ban|! Surrff. Mf)* t^55» (refc of 
aolb C »6fct>i»go Uatbv. III. 437.) en fo\;øg€t Ubgaoe* 
ibib. 1777. (Srir. ^ourn. 1777 9?o. 33. 2Ilm. ^all(^ 
»bL 1778* 111. 99'io3« <5^itt. Un^. 1778. i^g. ^70.) 

Oratto in memonam absoluti imperii. Bawn. 1763* 
fol, 

2(f^anbUng om ben bebffe Øfaabe at regne ®ragt{fabg# 
(eb paa t 2&gtefFabd: 00 2(roera9er« ib 1765.. 

(St iSreo til Sngrn om Sntet t Son og Strt. Jtbbon^ 

1765. 4to, og Sorfoar for Son og iSouf^nbidl^eb — ti( 

- 6var paa Ørenet om Sntet i Son og SRrt iL rod. 410« 

(Urbe i£fr. 1765. 9{o« 45« conf. ddrcno*« onennonptr 

geitale pag. 53 5(V.) 

jDanfP ect)()iftorte I-II ZitU Jtb^ I769>76» 4t^* (^cem 
Erud. 177a. 3o?-6. (Øétlr ;Ui3t 1770. ft é49t *«?i|^ 
Sournt 1776« 9U» 15«) i H 

. 9t Iteit) tit gorfatféten af%t SjMcfi^atmfVe 64»« 
finøer (o : Su^m)« 5tb6. 1771^ S9(ct) ubgioct paa np 
tneb 2Cnm(crfninder (af 23* (B* Spoten) ib. tod. (Urc^f 

*ft- I77I« S"^^* 35*) 

érfnbtinøec imob ben nt^Ud (af 3* 9t* G^uma^ef) 

#itb^tone Setanfntnd , boocDibt en (Sfterfommer i M'øj$! 

tinden er focbunben at betate |ui Sonnanbl Ojclb* 'ibiil.' 

•od. 

SDanff Bebjétet 4tbJ. T777. (2^rtf» 3c»ttrif* I777» 
1*^0« 35-3^* ^dtt» ^n). 1778* j» IS9.) paa Spbff ooerf* 
meb Xnmarfninøer af 3« ^« :&&rene« jtopcnb* 1788« 

€Soar paa noøle €fp«rrø(maale til f et iuribiff« gaeuU 
let* Jtb^« 1779* 4to. ((05ct« 2(n5« i78o» ^ug« 401.) 

Dm be gamle ban^e ®tCbec. ib* i782t ((Ditt« 2in3« 
1 780« 6860 

£)m ben fornufttae Øubébprfetfr« 5Cb(* 1781* 09erf« * 
paa Snb^ af ^. &e jme OMrøanue* itiH tt» 6fip|* 
X782* (05tt* Tins* 1783* 394«) 

jDen {pbffe eoDbog / paa gammet Danff/ meb (atinff 
Coerfpetteife og 2Cnm(Ct(ninger* ^bf). 1783* 4to* ((55tt» 
Xi^* 1784« p. 209.) iber baofl ogfaa Cbemptatet meb 

latinff JXitelbtab : Lex Cimbrica. Hafniæ 1783. impen* 
•ia Gyldenclalii impressa, et Lipsiæ apud Proftiuiii ia 
eomrnissis.) 

Cplp&ntnger betrorffenbe ee^ntføtgen i ®reof!abet Saur« 
tig* icbp« 1785* og attec oplagt meb 2Cnm<xtfningec 
#od. a. 

Om epnben« Cprtnbelfe og Sorpt^ntelfe* itb(* 1788* 
å* CBtViu 1788. 9io. 35O 

3 t>l^enfVaberncefeIffaba 6ftifter et af (am : IReo{< 
paa ©progfonfleni 9lptte. VI. 57«78* r- Betragtninget 
Otter btt epørgfmaol : om Cpfl tit 9obt ellet Tiffti^ fov 
Onbt formaaer mefl bo< et IRenneffe. VIL 12968* (paa 
Spb^ ooerf* af J. Z>abtn, og ubfommen farffilt* Jtb$* 
Z763« 4to.) — ttnberføgning om JCong SSalbemar L pac 
gtoet ben f^aanffe og ben ftrUanbffe So». IX. p« 50183« 
^ fiSeofl , at 9lotge oeb (Sbrtftian ben sbiel 8tecel af 
1536 itu er bUDen en 9)rooinbl af jDanmarf« X. 29>49» 

3 Acta Acad, in memoriaiTi absoluti Imperii i76o» 
CR-^ale de priBstanda imperii absoluti. 3 Acta Erud, 
Nov.'ij6t. Epistola ad F. Platnerum de autoritaie ju* 
Hf romani , canonici , longobard, et criminalis Caro- * 
lin« in Dania. 3 Acta Aead. Havn: inter gaudia 

aulæ reg, 1774. fol. er Otationcc af pam fom 9{ec(or 
magniftc* og fom promotor oeb ben jurib« )Doctorgcabf 
Øteblcielfe. (Salen om be medlenb. Spcfter^ 9tebflam> 
melfe fra gdmle banfPe gonger bar stoppe ieoeret Ubtog 
af i 2lc^ocf* OTortatJ)fc!>r. 179'0 3.-^cra iuterar^ 

UnivetsUatU Havn. 1778« 4to» Oratio de jarispru- 
dencia eroendandi pag. 105« De jurisprudentia legis- 
latoria jjag. 131. ((E6tt* Tins* 1765. 190.) FraLgmenta 
coUoqvii epittolici cum lib. Bar. de Senckenberg pa^^. 
144. De legibus Anglicis Canuti Magni in codice Bi- 
bliotbecæ Colbertinn. p. igi. 

7Crt)ebogeii — inbf* i 35&rene*ø lommebog for 1795. 
1943. Om <&e(mef(p(b i &amme< Comroeboa 1797 0« 
89*48« ^^comcmoria til Soocommtiftonen af 1759 tiUU 
øemeb nogle ^Cnmcerfninger i 2Cnlebning af ben np Soo# 
et ttbfaft til et npt Gapitel om Cibnet ifi. m. i S&fita 
^0 Kftraa V. t37'396* Om bet banffe og norfPe 800f 
orbeibf uobcr Åongerne grib. III. og CF^ri^ V. iSro^t^o 
Vrfip 9to« !• 66-93* > , Sortalet («r (an fNebef til l^fdlbdtoo t^titof* Øhlfb 
1746* ^bégaarbe Srifolium 1748* iSjifd}o»e 1)pt(aa 
gorao 1756* C&eiflee Ooerf. af fRelon om ^^anbeleft 
27^9. Qlmefcif^ idanbffe jKettergang 1762. Reenberg« 
poet* ©frift. 1769* (conf* Crir* ^cfuvn^ 1770. 8fto» 
loai«; — at yrogramma af (am af TCar 1745 (anbler 

de diversa notione juritdictionis et magistratut juxta 
Jus romanum et danicum. 

TCf (anl Bamicbe {nribifPe 6frifto/ fom Bd)le9el 09 
Ryerup agtebe at ubgf «fe/ ubf om i^sbte SDel« 5tb(. i807ax« 

3CttC^et (8oren«) em af ^Rotflforrtge, jf, I 
Jtiøb(* b* 4£)ct. 1746. 2)ep. 1763. 9lejflt 1767 
tir ®5ttingen, (por (an 1770 blep SRagifler og 
berpaa dtepetent >»eb bet t(eo(og. Sacultet, Jtom 
(lem 1772. SBCep 1773 ^rof. S(eoI. epfraotfc. peb 
Jljøb(* UniP. 1774 35oct. St(eoL 1775 ^ognea 
))rcrft til Gt Jtnubé Jtirte i &benfe og ®tift6prpp|}» 
25* 1798. 

Diat. de dæraoniacis in regione Gadarana.' Ham. 
1766. 4to. De canoniea autoritate libri Esther« Dias. 
ioaug. ibid. 1774. 4^^* * 

Diatribo in fragments GeograpYiicorum Eratouhe*, 
nU, Pars I. Gott. 1770. 4to. ((5. 5ln$. 1770. 400. 
C $. ect^mibto p(iCoI* »ibL I. 8. IV. 6t.) 

3nb(o(b af «&oimelfepr<xbtfetter* Obenfe 1776* 

Genbf^reiben an ben «&rn* Jp. (S* 9. ^auluo bao unt 
gebru(!te grie((ifi((e 4llo<f«rinm beO Pkotiiu betrefenb» 
Jtopen(* 1789* ((« ^^ 1789* 9lo* 20.) 

. Sanfer om ben offentlige OubltJenefieO og XirfefStffea 
nel goranbring^ dbenfe i793* 

3 lOald^o p(iIoi. ^ibL 96tt« 1770 (opbe (an megen 
XnbeU og i Øtegifteret til <Bbtu ^ny beretter (Stfarb/ 
at (an var Ubgiper af ^e forfie 8 6tpf fer« 

9logle enCelte farfPirt ubgione ^rabifener og eeiliga 

fithitaltx, (oorfblanbt eigtale oper ft« 9tanne9ab« Obens 
e i78a» 

StttC^erfeit (Xnc^er) f. 1702 h. 8 San. I 
SSorf $r«efiegaarb i Sttbe Gttft^ (por (ané gaber 
Snever ®ørenfett par 9>rcefl. 2)ep. 1716* SBle« 
XlumnuS paa S3orc(l (SoUegtum. 9{ej|le 1728 uben« 
lanSé paa Sinfe6 og SiurenS ®tipenbier. 3mtblera 
tib blep (an falbet til 9)ro\)in€talniebtcu^ t Stibe* 
Sltjfle flrap (jern og tog 1730 iDoctorgraben« iDøbe 
1760. * 

Dispp. Ham, . 4^^* ^^ medicatione per Muiicsm. 
Pariicula I-III. 1720-23. De monstro cyclopio havni- 
•nsi. Part. I-IL 1723-24. De strop he septimestri foe- 
tns. insug. 1730. 

Øiaabi imob 5ttnf(ofle — inbT* i C(nr* meb« oecoiiom# 
Cib* 1768,910. 42, og imob Snat i 9to* 49* 

StttC^erfetl (|)anS?)cber) »rober til g?«jl. 
forrige # føbt i Sort ^^otfttiaath 1700 b* 4 fDtibu 
jtom tic 2fcabemiet 1716* 1719 biep JDecanu««, 
I73S reifle ubenlonb^* Sog 1726 SRagiflergrabett 
i Jtiøbft* oft rtjfle brrpoa atter ub meb to »ngo Vbf(l# Mmk tt$m ^m 1736« 1731 llt^ iScnmtct uh 
Srac €Sto(e os tiaige "bifEiffit fem aSicortu« foc UnU 
mfttftrté £lt>cr9or nt ^clbe Sorrloelninger« 1733 
Mn» OiiiMrfftetéiibriot^efar« 1736 2>f€tor 3ttct6 
f| f)rofff for ^iUfofixct. 1737 ^refcSfor Cf(cqt)eR« 
lic X)9bt fom Sn^it^roab 176$« (^an6 fBtix 
fcftf^if t terbe Cff. J76d»9lo« 24. conf. QufytnB 
efrifrer X. 24. minerva 1786« II. 559.) 

9ftttUlqm\>t (anf i^/j;^;?. crc aSr 'nbfomnc i JtjeBfiiø 

^ra i Cleart: Apolonsmut Terentianu« ParticuU Ml. 
1717-10. — ThHet ae iiiågn«te et ferro 4720. ^r Pa« 
n4ov»B. ilicer philologi Tirtutes eMe plertqre nescire 
17x1. <«- De Bnmo 1722. — Notitåå'Kom« generalia. 
1755. — ObaerYationef de SoUuriit Disp. I XII. 1734« 
4flL — > Jaa poblicum et feudale ve|eri«^NorTegi« ex 
jet^vo jore aillico ^ilt>flfraa« Disp. inaug. 1736. 

(Dfne faaofrfo« nafnorriøe crc inbf. i Cclti^r< U^^ 

M9C Af t^ani Opuseula,) —De criteriis boni iibn. Disp. 

l-lll. 1740-44. (obtom farfftlt mcb aitactattitcU fia/n. 
"746- 8^o. eo crc rcc, i jicta Erud. 1751. p. 585-840 
— Prcfatie ad tabulaa Geographi« synopricas, sivB 
lodiciam crronim in geograpuia patricR ab exterhi com- 
nUsonrro. Disp. I -VI. 1741 -45- (ttbfoill famlcbc foni 
n f«tfftlt 000 Hafn. 1J47. 8^0 ) — Aditu« vallia Her- 
th« Dec 1746. -— De vetemm Chaacif« eo^. -^ D« 
Birra Cimbroro^a chritate. eod. — ObtervHtiones do 
fireyit in i^enere. ^od. — Obcervaciones de Herthige- 

Bj« 1747. (rcc. f (06tt* 7in%* 17^* ^0* t^, boorimob 
Udberfm tog til ®)cnm«U i ben Ianr^f CiD« Z750* 9lo« 

7 og 8«) — De tributo coriormn Nonre^ico, ad TacUm 
AniuU, IV. cap. 7a. 1748- j— De aciencia et fide Ta- 
cjff geogr«p1iica et hittor. in Gerrhania, eod. — Dm 

HidaAni^loniii}. eod. a. (jDenfic Od bc to nsflffrcøaacns 

le crc optnpftC bo« ©elnd)0 I. cit.]) — Horatii carmina 
lecularia ad laudem Phoebi et Dianæ« Disp. I-XIIL 
174^-60. — Relatio Gesneri animadversionibua casti* 
gau. 1755. (rcc* I (Ef6tt« 2(ll3Cig« i754- 349-)— Carmen 
sectdarft Catulli ad Dianam. 1756. — SciagraphU phl- 
loaophiae moralia. 1756. (rec* i eiltfcO I#r^e iCfr* 17£6 

^ 553» wnf., Btt^mo ilevncr p« 250.) — De hospiti- 

bus NorvegijD CBt^ appeUatis« 176a. (<&0i I^Cttid^« 
L cit.) — JL>e cruciata Norvegia, sive expediuone hie- 
iMoijmitasa Sigurdi, regh JNonregia* 176a. * 

3 £)ct«9 er ^anft )Dtlp«tatO: Pira a«cta operona Ho- 
ratii* ipai et Stdonio Apoliinari i.audes Phoebi et Dii- 
fest dicta. Ha^n. 175a. (tcc i (56tr» 2^115. 1753* J56») 
tg f ^aQc tfbgao ban en jDUrcttatO snbct Sifel: Lem- 
Biata et indicet oDsefvationum de Snlduriia. 1729. 4t#. 

^n« ncoOcmiffo V^Icr ^re obfomnc I cftcrføldrabe 
Drben: >n obicoiAMaici Woldike. 1730^ 410, (oocrfe 
foa 2>aitfr I lonrbe tÅb. 1750. 9tø. 491 ^* fofg.) — \a 
Batalem regta Frid. Yti*. 175^ M» — in obitum regi« 
B« Lttdovicci« eod. a. (oL-«— in obitom fieralebii episc. 
SieH. 1757- 4to. ((Bdct 3fn3« 1758« 331« ^aa iDanfl 
•oetf» af ft# SUntttng 1758#) — ^ diem nataiem Fn- 
derici Vti. 1760- 410. 

%i bf af l^m forfatfcbc UnfverfTcrceptogrammer cre 
le tre af btograpbtft 3abboU> (ooer ^alOraab Sb» Bor* 
l^flUi, €NacraIfffPat Goop« SDStlb« Ømitbf og Doet* 
Stb* bc IBaé»a(b) fnbforU i 3Ddii« ^j^bl* lVr<é^'44« 

^nO anbre Gfrtfter ; 
lcavA«iuMB osti^vHA WB rovuuuffsai Cdkfix aotpfletaai 15 ) «l reeognituni. Hafn. 1735. 8»<>- ft. 1743 øg X75I, fOfc 
itbcn en ^bittøn fom lem tib 1 Seipitg« (om bc to førfie 
nbgaver fee bcn lorrDc Ci^« 1744^ 9lo« 5x. conf* jictm 
Erud, 1746« pog« 564^68*) 

Deø cripdo »tatuum cnhioram in tahnlhr. Ham«^ >74<fl 
foL (Acta Erud. 1751« Pag. 159-60.) 

^rtbebal 9eb.ee]rc* JCbb« 1745. 4tø. 

ValHs Herthae De» et Ongxnth Danictf^ Tomuc L 
ibid. 1747. 4to. 

Cataloguf Bumisinatnm antiqroniiB, jij^tt collegic 
Jo^ Grammius. ib. 1750. $. 

Snbbobclfc til ctt bore en gorctaOninrg om en f ofmi^ 
Here yiigter« «b, 1754. . gol. 

Opuicula minora collecta et cam indicihns locuple« 
tisiimis rerum et verborum ediia a Gerhardo Oelrich4» 
firemaé 1775. 4to. «56tt# TCnj* l777, 970.) 

5ortaIer b<nr Ijan fPreoet tx\ 3&rmd>ø Philologia cacre 
I7S4* ^ii ben af lo^dc forbanfEebe 9)amc(a 1743$ ^it 
^« ^« ^ranfco ferbanffcbc ^Cnotøntng til trelonttcmbige 
efcrber 1755 \ og.ttl von 2tptKUiio forte ^ranfPe IDicticnatrc« 
(Slecenflonen i Mercure Danou gebr« i754ooer fIbffn«onte 
Sortale foarebc Xncbtrfen paa i la^r^c Ci^. 1754« 9{e* 
iiO -- 3o* i^ftbnere forbanffebe (Seøøropb«e. fom ub» 
fom I jljøbb« 1743 H 1753/ er af barn bleoen retut og 
forbebret* 

StnC^erfert (©øren) ben «rb(fcafbc3!8r^, 
brc fra ®ønbcr;18otI ^rceflegaorb ; febt 1698 b* 4 
{Roo. iDe^onerebc 1713 S9(et) 1717 Xlumnnl 
ifixa fBaffenborfé 'SeSegtam« 1719 JDecanu«« 172a 
9rorector/ 1731 (Sonrector, 0$ 1748 Stectof t)eb 
6(o(en i SDbenfe« 1731 ^refe6for éro^oenti« ncb 
®pninaf!et famme|febO. 2)øbc 178 1* (Gcc SIoc^ø 
fyenfte (Boffllig^b I. !5. 418* o f. <K}eøf[nøt 
3ttbeU((rere U. Z>e| I. {9. 354'640 

Dispp# Hayn* 4to« — de suspecio oracnli delphicS 
enb natalea Chrisii contieinio 1717* •*• Vindicia loci 
Corneliani de uiu scenar apnd La^oncs , partxe^ i- IL « 
1719-aor — > de epbtola ad Laodicettses, echadiaømat* 
duo. i72i>2ar 

Grammattcai^ latin« præceptio in eonfpendlo o 9 itorf 

flnbcroiining i bet lattnffc ®prog* Jtbb^ 1751« 53« én 
8oø» 

Orartio habita rn notal. Regia Frid. Vti ffSJf h% crra 
•imul Gyivinasii Otbin. denuo ædiHcati ceiébrata 't%% 
4fdkatio« Othinr 1758* 4^o* 

Oratr funebr. in Christ. Ramnm^ Hafn. f76a# 4ra^ 

€$terre tetinifc ^ammotfca. £)bfnfe 177^« 9. ø^egp 
ler og ^trliftb^^cn i bet ratinffc^ @)frog fem 2tnbang m 
lonO ft^rtt lotinlfc ©rammatke« tbr ijSOr 8* 

ICb^iUfgeProgramnaåta eg lottnffc IBer^ foUl øpCVgncf 
f d>en{e 9t»re»fecoirtoirøcttcrretn Inger iTi9* sie. 94r 
|eor ttUf^e dnmotcfe« ol $iui til HUoi^miii bar bimittø# 
«ct 800 ^Difciplc« ^ 

- SlttC^rfen (3Ra«r;ia8) føfr beir 16 SWartr« 
1662 i (lo(bfng/ tfott b<^nO SiVber^ 3(n(ber Thké^r^ 
itn, fem ftb^ bdo 93i|Iep i 9libe^ ba vor ^vstfU 
jDeyw J698 fra SUbir SBUo 1701 Ricloi i SriM^ cia. r7o6 ret Hi ttbtntanb« cg (agbi ffg efter ^ 
orientaler @pr 09« 1709 (om ^icm. eg Mer> Prof. 

Mathetnatum inferior. t)eb UntDetfftetrC 172O 

9>rir|l i Saacnebp paa 2(ma9ec. 1726 tii Zrinitotig 
Attfe I 'A)>6enb(it)n. 1731 Si((op i Slibe* 2>. 1741. 
(COnf. Zl)Uta Idea hut. lit. Oan. 195.) 

Spicilegiutn defectiu Leiicorum Rabbinicoram* Htm« 
1704. 410. 

Poema ^u-Ismae!it Togri^ arabicum. arab. et lat. 
Traj. ad Rhen. 1707. (2Cf bette ©Wtt fotftif ^eliDp« 
la^t paa 50 C^jrpL nar / Dib« C/m^r. /.irt. i. 10. lonf« 

>c^ £rtt</. Tom. IV. Supplwi. Sectio IV. 156.) 

Nora orbis litterat!. Ualn. 1729. (Jaonf* Luxdor- 
Jiana 268-69.)- 

Oratio de Matheroaticis Danorum — i IDitf« 33iblt 
VIII. 701-ao. . 

SCnC^Clfen (Sol^an 3o(^um) 6ønaf9l«ff- 
fotttge. f. 172 1 b- 3 9101). Dep. 1737. 83le» 
1739 7((timnK« paa S9orcb6 (Soaegtum. 1747 S^iytt 
1leret#.2(bt)ocat. 1770 2(«fe«fot i J^øjeperet iDl^be 
web Stitel af 6ciiferent«raab 1785/ 

Dispp. Hfvn. 4to. Anirnadvertionet ia Lncianam« 
Part. I-III. 1739-41. De^rinqve delictitf vi« damno 

Sublico, rapina, latroctaio et furto. 174^ De q?ibut* 
a.m creditorura beneficiis juris. 1745* 

S(nberfett («nberS) eee: 5^lnaBi*Wng^ 

SCnberfm (©(^arlotte Sat^tlne) 6ee: 
;San{>er» 

SCnberfetl (e^riften) røaglffer. 

Vbltiai^e latinffe 8eilig(eb«t)ec< og eeitig^ebltateiv Taa« 

font : In obitum Holgerl Rosenkrantsii. Hafn. 1642. 
4to. Gratiilfvtio in reditum Chriat. IVti. ib. 1644. g. 
0(wU«a Sorensis anagrammate reprMsentatus. ibid^^ 
•od. 4to. Threni in obitum Chrisr. IVri. Roatochii 
1643* 8- Euscbie prædeambulans. ib. eod. g. Enco« 
niuoi Anagrammaticum Cancellaiii re^ii Secratarioruoa 
16^4. 4to. 

Sltt^erfen (6lau&) ©ee: CtunbWem* 

SIttberfett (©ubmunb) q)aa?ariii: G//it 
mundtås Andre æ. @n fBenbeftfh fra 3é(anb^ fom 
efter abfltøige Sibert^cerbtgbrber 6feD 1650 inb{(ret>eii 
fom ®tubent t)eb Jtjebf nba^nl Unioerfftet. %\l ^(abg 
yaa Slegentfen, fiDoc b<n bøbe af 9rfi(ii 1654. 
(fDtert om b^m bcé tPorm ; i Kefctiø gortale fors 
ott Ubgaom af Voluspa 1673, og ubføcligere i 
Oammeg Sort<i(e forati b^ng 9ertcon; famt i S* 
30^ttfenø Jttrlebifl. III. 586>88 ) 

Philotophia antiqviaaima nonregodanica , dicta ^0- 
Uupt^p qv« ett par« Eddæ Sæmauidi. ialand. et lat. 

Sublici juris facta a P. 71 Resenio, Havo. 1665. 4^^ 
ithic^ Odini, part Eddas Samundi, vocata Haava^ 
wuuii^ oiu cnm appendlc« appellato Bfrna^apiimUi 16 > 

in Ineem prodacti par F» /. Réiéfiium. ib« aod* 4t^' 
Philotophia antiqviatima norvegodanica « dicta y^iuM^ 
pa alias Edda Sæmundi. Ex Bibliotheca P*^ /. Rese^ 

nit. ib. iG73. 4to (Om hUU 3 i«»nf« nycrupo Ubfigt 
ooer glorbene alhftt ^oeffe* 6« 24<25.) 

Lexicon Itlandicuxn. edidit P. Reseniiu, Halb. i6gS* 
4to. 

2(«&erten (^alDor) f. b. 21 SWarttl 1745 
paa ®aarben S8eflreba((e i Xoteng ^rctflegjelb i 
ebnflian« Tlmu Sfet) 1771 6opiifi t)eb Sffifteret« 
teng|i:Ufotorbncbe i Jtjobb* ^ofs og StabéreU 1777 
Sulbmctgttg t9eb bemelbte ®fiftecommilftott. 1793 
giet)ifor i betbailfFe ^anceaie« Sit 1805 Xitet af 
Canceaieraab. 2>« 1810. S^an teflameiiterebe fil 
betpbelige SStbltotbef til 9}ocge (ioronf. Øf)d VItU 
fceUer for isia 9}o. 19. ^If^l^^* eCilberie for 
1810. 9to; 48 ) 

flaget om ^aeqberaber — i Wintwa iSog. I. 792* 
gamle 2)ocumeiitrt om 9iibe — i 'Ct'9 ^anfTc tSTag« II. 
9be ^^ Qixiff. IVbel J(rigearti((er* ibib. IIL i6r>97* 

Sltt^erfett (^anS) f. i ^eipngor, ®iube, 
rebe SRebictnett/ cg opbotbt fTg 1 Xorene 1624*27 
tibenlanbg i 2pb|I(anb^ S^anferig og Stalten. ^(^n 
fom ogfaa til (SonflantinopeU 

Øreoe til D« Borm — 6ee fFcrmii EpUt. Tom.!* 
p* (^7* COnf; Præfat* p. XLII. 

Slttterfett (^anS) fob 1750 1 e^rifliotilii, 
^or f)tiné Sober otfr J|g)anbe(gmanb. Z)ep. i769» 

Sbtn focelftebe ybtlofopb« éUt^pit i 5 Optog« Jtb(» 

.(aanbbog foc aSe ftcmmebe Veodeberegninger« fStu 
gen 1790. (I. iCft« 1791« 9to* 24.) 

Sanfefortorff ren« iHt ttgeblab / (^ooraf fan ubfom år 
^alvart) Bergen X782. fBiihomi dtaak $ til Srpffe« 
befocbret af J. P* iCan^mar^ tbib« 1795. 

Sttt^etfm (|>an« C^riflian) gortjafter 
p«a tn J^erregaarb i SpUanb* 

2Cnoienln9 til at oinbe eanb fca Gtranbfpfler/ eøit, 
iXofer 9« f* 0. Jtbb* 1796« og 2Cfbanb(inø am en ØaarbO 
UbfLptning paa fCarpe og fanbige 3orbe« ibid. eoå, 
(IBegge biéfe to XbbanbUngrr ub&m famfebe unber ZU 
tHi i^t ^aitfFe 09 norffe 4.ant»maii^' eEer Bibrag tiC 
^Tøerbprfnin^tk^ 8anb« og Gf ooofffeQetl 'Sorbebring. tU 
eod. (f. ttft* 1797. ^^* 35*^ ^^^ bibrre b^r be ant 
bengang ffiftet ZiteU ba gortoggeren (at babt bem mc¥ 
ftaon af: Cillirg til tTZagasin for VtatinQftanbtu, tftt 
^. (I. lefr« 1798. p* 72') Vf^anbltng om ben forbelaatigfle i^uøbolbning^g ^anf 
bel meb ^ornqvcrg — i ^iUora til titag. f* Qirr« iflé 
©• 2 ^. p* I r 77. Om be JpbfTe piberi ©prfnfng* 
fb« 78»ioo* Om $$f09colott{f(ec i SySanb« ib loisag* 
Étranboejbreb (piantaco naritima) oe€onomi|E betragt 

ut — t ^^afnB wn^ ix. 1 29. y ( feiitaø. 

S(ttb«tfett (Deber) f. I jtW. »at^mt 

Mk efoCm i fltøHfttb«, og b, 1599* ^^^ ^^9«^^ 

7oA. C«j«r Gtlateus fire de morum houestate et 
tle^encii Jibellas. Hefa* i6oa. 

Stn^refen (6$riflo^)^er ©tto 2Cnbrea6) 

f t ^ 3««* 1777 i ©øtting« i gpftt/ l^rjot ()an« ga# 
bttMc9t«rfl. Z>f^ fra 9l9bocg 1793* ^^^^ x&<>^ 
^pur^ til eøainge« 18 13 i Sosenff. 

ffv fhrcrittfen paa 9^taaxiha^* Cbcnfe x8o8« e^ Hft 
f^^wbiffn fra eeainge/ trpft fammefteb« 1813« 

- Slnbrefen (s^cifiop^ei: e^td\>h) f. % 

ftnme poa Somborm b. 3 Vprt( 1760* S^ané Sa# 
lir t)ar 9«nfraCaubittur og Xmtmanb (S^rtfltan Utu 
Irtfm. t>if. fra Wpborg I775» 5E©0 i787 SRa* 
gt#frgrabf n ^ 09 biet) famme Kar Stector t fRønnu 
1805 eodittprcrfl tt( aSiérenbjftd SRentg^eb i Speiu 
Sif 2[ar 1800 SitrC af ^rofeefor. 

3of nbe ZaUt 09 ^fbanbltogcr« pbenfe 1808« O« iCft« 
18IO, Silo, 38* ^aU* ^itu 3 1 811 for fcctober.) 

^antZaltt 09 ^anbre Sibtaø/ fom ere inbciolfebe i 
m\new4t, ftnbfl fpeciflcette i Stt^ifttxtt til famme» 3 
Jrio et af l^amt Wlih &nH\n^om 1783» — t ICarg* 
I80I* ni. 193*253 (Oflfaa færfflU aftrpft)^ Om mærS 
ocrbige lloeit i SWnne 0$) »eb QKabrfb* 1802. II. 227« 
49« Zatt oeb IBtifop SBaUel $8i{ttatd i Stenne« ibib« 
IV- i73'9o» 3 ©amUitgcr ul»g* af ^er bornbolmflfc 
Cfter(Urg€flreI(l!» er af barn, blanbt anbet, SSeb SDbtxft 
Z). 9t« Ymmond ®rao* pag* 67^74« 

fftogle enfeUe facffirt trpfte Eejllg^fbébigte , famt et 
y^ir^oeftcr, tnbr^ffebe i (Slaus TCnbrefcnd gocfea* 

^tøbtefen (Stau«) fobt i ^etfingor, bt)or 
|an« gaber ^ar^olber. Deponerebe fra ^elfinftor 
étoit, 09 b(eo ffben 2)egn paa aSomboim« 
yoetfffe gorfeg. 5tbb» i786» {I OSfU i787» 9lo. 40O 

»ff ittfge enfelte I perfobiffe ©frtfter abfptebfe 9)oe« 
fcc, ^aafom i ben e^ur^iffe 9)oe(tefamX(ng ifte 2targ« 
i miiierv<»- 1785* i UXorgeiipofleii 1786388/ famt i 
3rt0t 

Sftl^er (|)enrif Xugufl) fobt l Stcnb^iem, 

(Dor ^oné gaber er ^rfffl til Somfirfen og @tifté» 
yto^P* £ep. fra Xtonbhiem. SBar (Sanbtbat J Z()eo< 
letten og terer oeb en @toIe i ftn gobebp , ba ^an 
1814 bUt» Sif(oppené aSicepafior tt( Øtrtnbem 

tfbeftaab oeb munbtlig Uaberoidning I bet ban|Se 
6prog< atetllriontng for STrøtibfTe« Stronbbiem 1813* 

Stnfer (Sernt) f, 1746 b. 22 gfioo. i ebtu 

»tania. ^t>cr. ban« Jaber, 3u|l«tlraab 6bci|itan TCn* 
let, oar jtjobroanb* Sftrt prioat Unbermlning 
Uemme rejfle ^an, tiaigemeb pbm txermbe ncrfle 

' 1D4iifI AttrerarurlølcoHf 6tat«mtn!fler f)ebet Ynfer eg (t^eiibe aiibre Ørtire« 
ttbenlanbO. ^fter ffti Jg^ieinfOmfl opofrebo b^n (!g 
til 4Eh|nbe( og Stbenfhiber. x^ bteo ^ati ableC 
meb to Srabre og to gffttere. Z)^be i Jtfolenbatm 
I805 fom Jtammer^erre og Stibber af JDannebrog. 
C^ané Siograpbte meb 9)ortratt i ben ia^Uft Gom^ 
Ung 3bte 2). conf, OTinerva 1805* II. ,96 jog 211^ 
JDaøett i8o6. 9}o* 94 og 97* Seb 2epamente hu 
ftemte ^an ftne aStbler tit et gibeicommié, af W$ 
Sttbtoegter, tbtanbt anbct/ Gtuberenbe ^uBe npbo 
Unberflpttelfe.) 

3 trtinerva er af ba«/ føruben anbet/ Cm etttnf« 
oerfftet ( S^lorge« i798* H. 416* — 3 <5eniiober Cm 
Bander/ meb ^j^enfpn paa CTbriftiania/ i 9to« VI. e« xø 
36. — 3 ^opogropb« J^ttm* 9>romemoria tit &tiftm 
amtmanb Stottfe '(angaaenbe at bore efter Gtenf ul«) V. 
128. conf« XV. 83» S Bfrifter af t>er novb* Selffali i 
Honbon, en 3nbtr«belfe«fare, I abet *♦ — 3 3ri# 
Zalt i OM eoge ooer SuUtn og ooer CFonrab Glaufon/ 
i 2Carg« 1793 for eept« og ttttige farfeut aftrptt« 

^DeSuben b^r mcm af barn : Cm bet nrorfPt ttnloerfltet/ 

ffibrifttania 17^« 4* O« ^ '795^ ^0* 470 ^SeefAomt 
Seculi XVUI. «tas ulcima ; eoerf« paa graufL ttbri« 
ftiania i8w* to »tabe i Coart* 

^nUt (SorenS og §Jebet Stofob) en 

m 

SCtttOtt (©eotfl Da»tb) gøbt X7i4* »'^ 

Dtb bet Jtbbonffe itonffacabemieé ©tiftelfe Snforma« 
tor i ©eometrie, ^erfpectir) og Sfgninggfonjl. 1760 
Spgrnefter og Snfpecteur Deb be tongt @lotte igt^en 
og Spttanb. 1761 4)ofbpgmejler og Snfpecteur ooep 
atte élotte i £)a9niac(*. JD* 1781« 

ICnoigrttng til ben ctotte SB^gntngSfonft/ paa l^at^ 
og ttpbff. itbb* I759* got* abet CpU ibib. 1772, goU 

3(p()erett C^anS »on) f. b- 27be jDct 1719 
I 9larø ^rceflegjetb i (Rummebalené gogberte Sronb« 
i)iem# ©tift J^ané gaber oar Jtloffer og ©foleboU 
ber. 8agbe fTg hjemme efter ©tuberinger, gra (ft 
22be Hat op^otbt (tg nogen Sib i Sergen« gil ber^ 
veb Seilig()eb tit at tomme ubenUnbO tit i^oUanb of 
granf erig. »let) i Jejben , efter en foregaaenbe (Sire 
amen, inblfret)en fom Stubent* «om til Jtjøben* 
ftat>n 1749. ^er informerebe ^an i granfi, inbtiC 
^an 1755 biet) 3(biunct og i759 ^rofeOfor i Mpf^U 
tofopb* gacultet t)eb Unit)erfiietet. Døbe fom 3u* 
pitécaab 1779. (©* t»o(f6 ^ifl- (Dtbbog* 1. 295.> 
granjf '.bonfe JDrbbog* itbb i754* »♦ 

Methode d'apprendre ocrire correctement le FratJ^ 

cois. ib. 1756. (Sr gortalen for Xe(latt» Traité de I 

erlhograpliie franqoiae. conf. HillitO I ICft I750» »♦ 

699. Og Wl Utr^e OSfu i757* Sfto. 4*) 

Diciionnaire royal, gtonff Og ©on^/ Og J>an|f 00 

granff* 2 ©ele. 5tbb» i759* 4to* a.ben ®ang opt* 
iM* i772?77» ba en trebieÆoroe fom tti» 

(5). # ' ( 

1764. 4t** 

S^anf Miptttfmtu ih* 1775* - øø ffranf 6|>todø9fire 
føsDalltf^ ib. 1777« 

•(an (ar éf Sran|f oDecfat : a) Øomavel 9laeitr(tfto« 
tif/ meb Siaffg 09 go^^'^i^tndcr/ 1-Vlll. Some« J(b(. 
17^7*70. (rcc* af 0» j. tilfiUer i Ciiu 3oum* i769» 
9to. I 10 00 30.) b) (Macqvers) CJpmiJf SDicHonal« 
fe. MII. JDel. ib, I77i»72. (1. itiu 1771. 9lo,i 46.) 
c) a3aacner^ om 8«rnrne< naturtiøe Cpbraoelfe« ibib« 
1778« (Crit. Øourm J779* V* 13* ^nr« tilfT* X779. 
flo. 7.) 

S((|t)fnttUé (|)anS gitelfen) m Cfaaiiinø, 
|tiié banpe 9{at>n focmobentliø hat vceret Ørm 

Primiu« aDagrammatiim (launo-daaicorum.) Hafn« 
2675 4<o. Succedaaea f. Aaagrammata et Epigram- 
nata ibid' 1680. 4co. £picedium in Georgium Vind. 
ib» eod. 410. 

2C(|t){C0ttftté (»ertet «nubfen) føbt f 

Jtonøficb SDcctflføaarb i @icUanb 1588 b. 7 SnartiL 
£)fVon(re t fra ^cr(uf6(o(m Stejfti ubtnlanbé/ 1% 
but) bercfter førfl Stector i >1Ralm9 09 ølotéprce^ 
(ammefiebø. fibcn @oønepr«fl til Søberup i @taane* 
Døbe 1650* (GtriD unbrrttben fft 9}at)ii anagram^ 
matift: Li^^^us Aiiijvenius ^ it« BertiUus Ga* 
Unii Toxotis*) 

LutDuin hureniliam, liber VII ^t Vm. Hafol« 1611- 
22 4to. iib. VII« iterum UaFn. 1618* 8^0* -^ ^^i^ 
a^lolescflnd«. Rostoch. l6l^* 8- "^ £picoa \n memoy 
Ham regin« Ann« Catharinæ. Hafn. 1614* 4(0. — Ju- 
veniHum reliqViæ. Host. 1615 8^0. — Uoratii Manes* 
Havn. 1615 8- ~" Librr Xa^VII]. poematicorum. ib. 
j6i6> 4(0. »- Adolescentiæ Interluaia. Rost. 1620 8^o. 
•^ Epigrammaium graecorum libri 6. ibid. 1626' 8- — 
Odarum novarum liori duo. ib. 1630. 8 " wmmåtnwt 
ad Primatet Danoa liber. Hafn. 1640. C. 

Hpistolarnra centuria auspicalis. Witeb. 1617* 8^^* 
«» Épiatolarum selectarum doæ centurin. Rost. i6l7* 
|vo. — • Epist. setect Centnr. 111 et IV. Amstel. 1619. 
410. '^ Epiåt sel. Centuri« qvinqve. Rostock. 1623* 8* 

Similitudinum atticanim libri aeptem« editi« 3110* 
Hafn. 1639- 8* 

Ad poeticam danicam dedactio. ibid. i64l« 8* (jctDnf* 

IDiøtefoiiflø igift aben i>th gortalen paø« X>L-XX1V.) 

Int^rliidia et diat.ib« ibid. 164X. 8« (tr HbøfDCt af 

9anl 6øn Corneliuø 2fi)9ik>nitiø«) 

Dedartiatio poUmica de succesau expeditionu Chri* 
ftiani IVti in dveciam 1612. ib. 1644. 

Episiola de monumemia antiqria — • tflfijft Laur. 
Aåitroi In^criptiones, 

. S(r6oe (Jfriberif ) en Ctubent, fom \>at ^of* 
mef^cr for S<Itmarfla(f @ret) aBcrnir Sc^uUnborøl 
Cønner/ ba (lan ubgat) 

ficrfudb etnfl BewelfrØ ber noedwenbføcii fBirbinbung 
Ut SSilTcnfAaftriu Jtopin^* r/^a« x8 ) Gtrøniéø/ ^t)or (an6 f^aber »ar Jtiøbmanb«. •2)fp« 
1738* Øtcjjle 1741 ubenlanbl oø ^ubirebf SSebtctt 
mn \)fb ablltQtøf tpbfFe TIcabcmtcr nctfltn f ii Var* 
S8Ut> t)fb fin ^iemtemfl 175a Z>0€tor aRtb. øø Dar 
piaf ttferenbe 2«øe t ftn %Bb€bp , tnbtU ban omtrent 
1782 beøat) ftfl til (S^^rifiianlftlbt , ^t)ør (an ^øbø 
i7f7* 

Analytis.nitri pbyfice-chemica. Diss* intug. Ham« 
I752* 4* 

2(f(aiibiinø om ftabefpøen« Jtb(. 1792« (Cobeø 3^onr« 
I' IB. 3bte ^. 1. Ohr- 1792« 9to* 21. ^119« il. 3eit» 
1796 i S){artø.) Bleb/ tiuiøemeb SXanøcrl 6!rtft om 
Tamme fRaterie/ ODcrf* paa S9bK af p* (&♦ ^eiiøU«» 

^«ipa^ 1797* 

S(tCtan&etr (TCaron) føbt paa 4>amnierfrR 4 
^orblanbent 1735. fBlev €tttbent 177a 9ri« 
t^atiferebe noøentib i 9lørb(anben«« Cpdolbt ftø 1777* 
79 i ®rønlanb« Jtom tilbage til Jtiøbenl^avn^ (|tior 
(an enbnu 1817 er etoleloerer. 

Ubtoø af (anl 3ourna( (olben paa erisieeoønofccrtnøø« 
reife i Øronlanb i Sultanotbaabd iDtflcict, inbfort i ttøø« 
blabet Samleren for 1793 9^0* 1105:1242*^ 

Strctan^er (k^w^ |)aiaen). . 

Encomiolum Norvegianum. Havn 1625* 4to« 

" SIrCtanber (SRiclS) [Waonet «rctan&er . 
er jDberfcettelfe af (lormanb eller Horbaøge fom 
%Mi oøfaa talbteS,} f« 1561 i £X«ernoeø i 9torbmør«> 
f)co\)fli i 9}orge ; (t>or S^beren , fom flben fom tt( 
etørbalen, ba i»ar 9rce{l« 2)imitterte8 til ttntoerffa 
XtX^i 157& Stejfle ffben ubenlanbl. (Sfter ffn ^jema 
fomfi biet) 1585 ^ofprcebtfant (08 Jtonø Snb* II* 
1595 SSifEop i Siborø* 2>« i6i6. (Swerg* 511' 
»o. Pontcppiban III. 176*78) 

3eru69rod)0 aanbeltøe oø nahirliøé Cfføebom oøSlaab 
i Goøbom 00 aUebaanbe 9l«b oø fRobøanø. 5tbb, 1586. 

gaberoor forflorrt; item ^pnbefjaben i 12 )ieb forfat* 
X%U Gammefl« 1590 6ø oftere« ^* 

Exeqvi« Friderici Udi Regis. ib. 159O. 4. 

9)oenitetitrefpejl. tbtb. 1591 oø 1609. (ooerf. paa %U 
lanbft af (Bu^m. iCiiiarfen. ^olum 161 t.> Tbt 7 iCong 
S)aoib< 9)oen{tentfepfaImer forflarebe« Jtbb* 1605* 

C^n oiø 00 fraft'ø ^aøebom imob Sfortoiolelfe. Jtb(« 
Z592« ($aa Satin ubfom ben unber Sitel: Alrxiphar- 

macum advérsus desperationis pestem. Hanor léll.) 

Ubfaarne IBønner. Jtjøb^. 1595. SSønner for S^res . 
6<xrøe» 00 9l<Krrflanben. ibib. 1599* 1605. x6ix* %\xt 
aloorliøe Sønner i benne geibetio« 161 1« 

Om ®ube uab^iaeliøe C(nfø(eb oø 2refoibig(ebt Jtb(t 
2598 09 1614« 

Itroené Sriump( og C^ejr« 8ibiif 1604« 

iTiatuius de excoromuniratioae ecclefiaitict. BåVJI« 
1608 Og Z622. OiøH« )6io. ( 19 IRninffFf f< nm^tH SptfU M>^ i6zo. 

Ztøfkffvift til min Sdt^tobcr« 9>cbet V^itlfmé (Mu 
i6tb. i6ii* 

Q^tifti aanhtliqt 5tor<br«bre pø j(or(nfhre. TCatiuMi 
iA40w 8»«* Cd (Sn fanb CF^ri^enl ycrfon og tT^tU* 
X^* 1641« 4« 

Ofirftfirdenbe 9)rftbiffRer/ alle ttpfte i Ajøbt« ot)ft 
^nrif 2)eloo i6o|B» ^rtben 33ilO 1604. Gop^te 25iUe 
1609* S^drgrete X^vafyt 161^ 4to» S^omaé S^llie 

161 1. Wel$ Jomm 1596* G^cif^m ^ul 1613« 4to« 
Ao9<n< CTor 1606. nitli 3iil i6oit Jtielb Erabbe 

1612. 4to Jtanne llrautfe 1604. ipan« iUitge 1610* 
Otiltiar Kofenrranci) i6o(n (ertra^crct i Kott^)» itf« 
teonde fer 6«pe.) CF^rt^op^cr Beefelo 1614, 3aco6 
6rrrtJ^ 1602« iSartne Stolt^elbattet (BJ^eik^) 1603« 
mikM% &fvam 1601« jDtto 6rram 1607^ IBiibtU 
lUifcaaO 1612* 

9ttt 2)aiifE (at (an af eatin ttbfat Xt* ^ertimtttftfeiøi 

XctcCot <i« gratia D«i. Jtb(« 1593/ Od tYldaitd)lfOll6 
DiAiogas inter D«um , Evam • ejusqve liberos, ibid. 

I594» Oøfaa er §}fdlmen : 3eftt ! btne bpbe Sunbet e« 
(. 9. of (am« SrembeM nogle (attnfle Ser<# foafom: 

Threnodi4 ia ooiiiim Nicolai Kaas. Havn. 1594* 

StrCtan^er (»te gauribfen) øei : iaus 
rtbfetu 

^t( •-* mfb ZUnaDti af $robe o: btn loerbt. 

«— f. 1067 i 3^lanb af fornem Blotet ^ani ^at 

bfc« Stam tHir 2(ordi(é. J£^an b(et) ^i^^ft JD« 

1 148* (6fe tVerlauf de Ario Multiscio. Jo* 

kajinæu4 I. 193*940 . 

Schp«I« de Islandia. isUndice (ubg« af 1I()« Cf^orla!^ 
ftn) C^CoIteft l688* 4* isUmlice et lal. (pdr CkrisU 
Pyoram) Qx^mii I7i6» (cottf. Luxdorfiana ®, 333<45» 
IDerUof 1. cit*. 39'43*) isl. et Ur. curante ^. BusiafO» 
lia£a. 1733. 4« (U^erliutf 6« 43'44«) 

' Slren^t (5»arfm gribertf) føbt i ^ficona« 

Sregoenierebe Spnwaftet i fin Søbebp^ og flubecebe 
ftben t Gtraéburg^ (Y)or ban ifccr (agbe ftg efter S3o«- 
tanif. Jtom 1796 li( jtiøben(.it>n ^ (Dor ban fra 
34£uar til Zptii 1797 vat anfat t>eb ben botanifle 
4>aTlgf/ og fiuberebe tit falhmt 2ib.be i«(anbf!e 60« 
hice$ paa ttntverfttetdbiblict(e(et Sit om 6ommf* 
ten 1797 tonQ^i> ttnber^øttelfe for at botantfere i 
fRoti^e« Sj^n flaffebe (an om i 2farene 1797*1806^ 
i (•ilten ^eUemtib l)an gjorbe en Sour neb til Ajø* 
ten(at»tt , 09 (at)be tiUige i fort Xib op(olbt ftg (0$ 
£h»etint€nbent 2(am paa £)ag<Roe6 i SSeflergot(lanb* 
Spån (at)be mt foranbret @tubium^ og (ar nu om* 
trtttt m 6nel 2J[ar n«e|len uafbrubt fplfelfat f?g itteb 
bf notbtftc Dlbfaiter , til (Dittet Øjemeb (an (at 
giort ab|tiUtge SSanbringer (me^ tilfobé) t alle be 3 
tiorbifle Stiger. Jj?an (ar ogfaa rejfi baabe i Stanto 
tig og 3t<inen. 1816 i 2(ugufl y>at (an (od 3*Pi* 
bertéejet 3<i<o6 Val -paa 9{ceé i 9{orgi ; og Sinteren 
bfcpta i 6co(((olm^ («ot (an i 3(tm4tin4 3ouni» 9?o. 273 09 381 dttttontitfe abfMfffge røetir antt(|f»fti} 

ttflc goretagenbet« 

Notice des. voyacet et * det travtox pour VAndqwiti, 
la Philologie« et la Litterature Scandinive, entre^ 
pris pn NorTege et en Svede depuis 1797 jusqua jSo6 
*- t miattto Maga«. i8o8« VI. 95.99, conf, {(. 3zza3« 

Ulfilani Codicis sculptura lignea edeadi tpecamem 
Benxeliaouqs. .Lipcopias excusutn curiP Martfnf fridø^ 
rid j4 rendt, 1805« (Set S lab ^oU patent«) 

tBe^rioelfe ODer 2Cttertaolen i G«mar — i 6d>Ieøto» 
(olih proviitcialber, for 18x6/ og brrfra ooerf« i I^agen 
Z8i6« 9lo« 202S3« . 

SttCniJ (griberic^ S^tiflian ^oIUxq) 

f* t 2(ffe\)0lbé 9r«ef}egaarb i Gvnb^orb b« 28 Sept» 
1736. Spatie Saber t)ar ben fom SSiftop i Sergen 
1779 Bortbøbe ^if^op Srib« streng/ bet 1767 ubs 
9at> en ^^a^ftonéprcebiten« J^ani !8tober en SBrobec» 
battet af &« éolberø. <^an bep. 1751. Stejfle 
1758 til Sejben / men fom 1759 ^i^^ Ui^n* 1763 
bleb £ec(or i 9]tat(ematit og9(pftt veb Seminarium 
Fridericianum i SSergen. 1769 tillige beflittet, tiU 
(igenteb Sectoc (SortiU/ at forrette GonrectorI dmUs 
be peb etolen. SBleb 1781 Slector. git 1773 2t» . 
tel af 3Ragif}et og 1806 af ^tofelfot. idio bU» 
{Ribber af 2)annebrog« (J|g)ané fBiograp(ie/ forfatø 
let af 3« 91 Srnun, ubtom (illigemeb tfani ^ou 
UaiU Jlf>(. 1816O 
^XabeUer ooer UniberfaI({ftoriem IBergen 1783« 80L 
Nomcnclator hebraicus* ^ammefl« 1784* 4* 

3ubeltale og 9>tograroma i 2(nlebning af Subelfefien 
forGouoerainiteten. Sergen 1760. 410. 3tem abftiaiøe 
• flere i »ergen trptte |)roaranimer / faofom: <le studio . 

m&themaiico 1761- 4« Ue primo principio Juris Na» 
tiiras. 1762« 4« De arte qvadam niemona qvasi ae« 
chanica, studiosft juventuti utilissima. I8l2* 8vo. 

3 ^i rtorffe Vlb» ØeljT. eti\. gorflag til en almin* 
beligfte og fortrre S){aabe at forfatte og prøoe fornufts 
Slutninger« >Den ny Baml. 1. 507^8^ Unbcrfegning, 
(»orlebef man paa ten tortefte ^aabe fan opløfe fao« 
banne 2e<toationet fom inbe(olbe flere eller mange ubir« 
Ijenbte 6(«rreifet« 11. 25r>86« 

3 bet Xlt^b(. t>tb. QeffC« Bfu Cm StegnenS !I)7<xngs 
be i Sergen/ i XI. 81:92« Om en matbrmartfC @t§ts 
telfe tan o«re uenbeUg/ XII. 159 90. jDet et umueligt 
at Serbén fan txcre uenbelig* ibtb. 247370« (5n nejere 
SBeftemmelfe af * og — i ^enfeenbe til bereO SSetpb« 
ning og aSrug« i Uy Baml« I. 536356. Om SpfetO an« 
ben Vberration« V« 341^5^ £)m ©fpggeaberrationet* 
ib* 357*71. ', •:, 

'Goat paa Ceftplbnfngerne af Xobtvir i jano lZø» 
po9t« Joutn« XXII. «&. inbrpffebe ^orm om Sergen *«- 
Hnbf. i fomme 3outnall XXV. ^^afte 6« 166*93« 

SlrCttfe (^anS) fø^t 31 Sul« 1713 i etabi, , 
Ipgben beb Zton((fem/ (bot (ané Sabet bat ^taft^ 
fBleb 1743 9)tcefl tit S^lfø og €anb€ ^rorflcgietb i 
Stpfylte i 6(fttPian(aBb Cfifc« 1767 Al .iDomtiftm c. 

f etftiNitisff/ faml yf#i»ft f 6(at)angef 9ro«({U 
S78a l>(fffl ti( fi>if flab i>eb TCcmboK Z). 179a . 

1779* 8* 

^ Streng (<^n8) IBrobtr tt( foranførtf S« 6. 

4>. Vtmt/ f. i^aa Kfltoolb b. 27 TCng« 1731« Sar 

tmtrent i 30 Hat etxtnflxmt 09ff CS^nbfiofb i 

fRocgf« SD. 1793« 

Samtalt imfQiiii CTato od Pftfat em (Inc90lb<$ pø 
9olfccceJ|etinø(m Jtb(« 1756. 4« 

Ørttabtcdnind of ben fornuftiøe norffe yatrlottlmft 
Bergfii 1787 CDi^i^- i789* ^o* 32*330 
Seftriorlff tøet ØønbRorb — i C^poørapb« S^um* 

xxvfii-xxxiv ^. 

Streng {md)atl &tnh) »rober ti( bettn<»fl« 
fore gaaenbc / f. paa 7(fFe)9o1b b. 5 9}o9« 1738 Z)ep, 
1756. ØUD 1763 Vrcefl ti( 4)oug i fBergené et 
f> 1799« O^vnf« 3* U* Srune Sigtale ooer (lam* 
Bergen i799) 
f fgptftbtfen o»er JL ff^berf! V. Cergen 1767« 4« 
et ®enbebre9 til banl SJ^enigbeb* ibib« 1773« 

CmlfrConfng af ffaberbor. — Ynoilnfng til retf afen 

»røveife - oa {(ere fra ber bergenfPe Øo^rpfferte ubf 
mne CHnaairrifter/ booribUnbt JBrube9ielfeltaU 9eb 
fA €attefl diftermaal 1798* 

Sirefen (Son) f. 1484 (Irar beb IRtttirett^er« 
id Jtlefler i 4)olum €tfft i 3«tonb* ' ^an ble« 
9roefl 09 9rot)^ , ftben Officlnlis boe Biffop Øétu 
fbatf i ^olums 15^4 W^ 83ifFpp fammefteb«. é^n 
forfoegtebf meb 3t)er ben (at(^o(|f« tere^ bemoegtigtbe 
fg etal\)ølt Øifpeflol, og ubøtebi flere Solbfom^e^ 
hn, i'o^XQUx l)an 1550 bUo ^tntttuu (Johan* 
nmus II. 394 og 644^724« ^arbo om fRefocmai 
tionenS Snbf^relfc i ^granb t V\b. 6elft. eCrift. 
V. 392 1. 1 VU. 2 o* fO 

<Kt ^ema ooer |)af penen oa et ooer ben 51 ^Wm%f 
Inbførte i (BtiDbranD Ct^orlafiene Sifebog. 5tro«foifur 
tHer Gang om i^orfet — trylr bagoeb Pering(H1^6 i 

€Ste<tboIm I/ai Ubgione Fragment um RunieppapUti- 

€um. 2(b|f iUtge S8er< om banl egne IBebriftec — inb« 
fffte bol .^arboe 1. cit. 

^t|f (^ebet) føbt I »oegRrtf* ^an« gabet 
t«f Gtranbriber. £)ep. ;[730. SBUt) 2>ecanu# paa 
6ommunt(etet og 9Ragtf!er« Siben J£)ører t>eb Sfo^ 
Im i Siborg og 1744 Kector fommtflebl. 2)« 1764. 

DUp. de BiJeamo. Havn. 17^^ 4« De Enhod: tbiJ. 
I735J • Og Oratio in natalem i*n(l. Vti. Aalo. i76o» 4« 

SCmefen (3on) f. 1664 1 sfenotb« e^ofei 

I S^tanb^ b^of bane gaber par $toe|l. £)ep. fra 
Cfalb^t 1690, IBlet^ 1692 Gonrector og et ^ar 
3(ar efrer 9tectot i 4)oU. 1707 ^rctfl. 1721 SM« 
f op t i^falboft 2). 1743 (Johannmu UL 695« 

714^ <Bjf øtmg 1« iØØ'dOI') ao } 

■ ^ 

Bifop Sinev Zberftenfeiif Ceonet # flbgiøet tlQfgemel 
Sobn ^nUirgfem ^rabifen ooer bam» Xbb« 1700^ 4« 

CaleDdarium perpetuum, inbiettct cftec ben np CJtiU 

•(olttm 1707« • 
eutberl C^atbedbilmttl meb gorflaring. J(bb» X722f 

et avpiuf« 

Donatus h. e. Partdi|[mati partium orationif latino- 
ialandica. Hafn. 1733« ' Lexidion latino- islandicuni4 
ib. 1734. Grammauca lat. isL ib. cfbd. Nucleua !«• 
tinitauf cum interpretation« islandica. ibid. 1738* 

Dactylismut itlandicus. Hafn. 1739* 

^^an bat ttSige giennemfeet og ttl Stptfen befbrbtet 
abftiQige af anbre gorfattere ubarbejbebc illonb^e 9faU 
me« og SBønnebøget» 

Sttnefen (Son) f. % ^%imh. etubettbf vol 
5tjøbenbat>ng Untoerfitet £cn>fpnbigbeb« SUt> 1754 
ep^felmanb t enefie(b6nct«fp0fe( i 3«(anb« S« 
1777/ onKrent 50 TIargammeU 

«&tfiorifP3nblebning til ben gamle og no ieianbfte Hf t« 
ttrgang % igjenne mfeet og meb Q(nmar!ninger oploft af 
3. iSri(^fem Jtbb* 1762. 4to« 

SCmefen (?)ouO f.^i ggranb paa »rebfbbb 
flab i GneOelbnælfpgfel b* 23 2)ec. 1 777, iDep« 
f^ ^(ffngør i799» SSlet) 1803 Kbjunct og 1806 
S)t»erCcrrer i bet latinfft Sprog veb doUn i 6btt^ 
f iania. 1813 Coerloerer t)rb @to(en i Glagelft. 
18 1 5 Slector i grtbertcia. 

9toglc Grtnbringer til ben flubertnbe ttngboml gotcf* 
Ite og Oigbragere ; et Gtoleprogram« 6bti#1ania 1809« 4* 

®ienlpb fra 9torge — beSiget ^brtft« ICuguf I fRfnbe» 
ib. 1810* 4to* (optrpft i Sjøbb« BfiiOerie iSio« 9to« 
78-) 

Bibrag' tit at bebømme C^brifltania fom tilfommenbe 
CSabe for 9torgeø tlnioerfttet« Jtbb« 1812* 800* 

«&øflfefU C^lagelfe 2814. 800« (Ilet« CiD. 1815* 9lc^60 

Cm be larbe Gfoler* i^t C^totfe* et 6fo(eptograiiu 
Obenfe i8z6» 8* 

StrnifoCtt^ (^eitning) ^at ^Jtofegfot SBiø 

bicince i ^l^efrnflabr ha ban 1620 blet> falbct til ot 
i>are Jtong (Sbnfitan IVbeé {tt>lflegt« Z>. 1636. gra 
^axit £)p^o(b i ibanmarf ftmt fig 

Ybftiffige EpittoIoB og Judicia mtdica i S^ortMinø 
» Cista med. loculus 27« 28« 33« 34# Og S3ie0 ttl Sotm 
i fVormii EpUt, I. 469« 

Slrnf fCCUé (griberiO eøn af g»«flforrigø, 
føbt t ^iUerøb 1621« etuberebe i 4>elmflab« Biet 
1653 2)oct. ?»eb. t Jtbb. S. 1654. ^ 

De meiancholia hypocnndriaea Diti. iaaug. prct« 
Ol fVormio. Hafn. x653» 410. 

So Q3reoe til Sb- SSartboiin — inbft i bepneO Epi4i. 
m^dScinf iMU JUU Sio* lø og 28t . •■ ^ 9i ) S(rnfltOt> mtiflian) étuWnt »ar 6(6< 

keller i Jtj>beii^ar)n. 

imhmetica tU. BttqntUnf , tflTiøemeb in ffo? mulat 
m Smictiigt* Jtb^t 1758 ^d 1761* 

9tre]6o (TCnbete) føbt bin 2bm Son« 1587 f 
XrtfHfi^éing , 6«oc (^ané gabet Ct)rtf{cn Vnbcrrm 
Mt9ra#« ensbetebe i jti^ben^aon, ^Dor ban 16 10 
te§ »agiffergrabtn* »C«) fotfl ^rcrfl til grfbend?«« 
lifg ecof ^ i6ié tit giicolaf Jtlrfi i Jtjøbb. 1^17 
éifey i 2:ronb&iem. gta bftte Smbebe bUt>. ()an 
ibaa affat veb tn 4)ettebagabont, fom ben bet t»at 
kcM« fptbtg i fotarftclts Xbfcrrb i eamqt)em« 
jto fbm eogtif^t« t e^tbingbotg 1635. 2). 1637. 
(3«Bf* »igteeonfl, 4>ifr IL 209.86^ WIinerM 
i;85.<ttdtifl ®* 39« 1799- l^I- ^3 »• (D* St|>^ttinae^ 
Soctnind om ban« XfTcectcirt <t afctph i bet itortt« 
Pib. Selflt* €&tr. i bet i92(arb- iP«S abet^.) 
SMation t Ser« em Q(}ti|t IVbc« eiejt ooct be eveu« 

ØicacUd ^tøt em JDtonnina ^Cnnot Gatbarincr falisf 
^hxX, meb a^obct« Jtb$. 1612. 4(0* 

ycf^ttloes, fom af aOc (Bttba SB^rrn btugrl f4n* i6» 
1618. 

Dmibi yfattcVf fondbiO^ ubr^t« ik 1623. 2627* z^o» 
1^4* 

tiipnrbifcii over Ixihti fltefenrpatte« ib. 1627. 

AcTaémaoa ^ : Setbe ni førfle ttge< Tet 2)aøel (S}et» 
•tn« ; ttbftiocn af Kutocl Gøn Ctn*i(lcn Ttnbetfeit C9>i^«9 
lU «cbbelttnb i ^ollanb)« ib* 1^41 09 1661* 4ti« 

Torcnlar Chi^ifti 9: 15 ^tcebifénet OOrr Q^VifH Ci« 
bctUsnH^VAc af bei^ Øamwe. tb>i67o. 4(0: ti^tlt^ 
bci : ^ yfaiméti; ib. •od. 8M 09 Oa$a. redmra o : 
f^ro^beten éie^iell Øpn i 15 Stoftbifcnft« ib« 2680* 4« 

XtTcbo et oøfao gotf. til bc I Aiøbenbaon btUdellot 
Scfttetoeti 09 tit nPflle Seiliøbebftbidte. a;t(b<^ni b«t>ed to 
Srroc fra D» Sotm / fom fbibci i benncl Steofamlina 
2om« 1- 909« 54'55« 

Silile^ (fi^njltan) eet^itrereK 

^t^t (Sriebeci(^) »ar ettretair^o« 9eiie# 

liSienrenant g. <S«'tN»n ^Ut\%xi^ Soebt fiben yoa 

goc6I#o i GitBanb. 2>« 1813* 

2t Steoe fra en gabet tft fin €$øn cm be fomrmffe 
IHtotcr, forbonfet. Italbotd i772» (1. flfc I773» ^7*) 

Saottagclfe coer IBenu< eg benø ^Drabant/ an^iHe't 
foa VBttbetaierbotm f GieHanb b. 6tc 3um 1761 ^ i 
2j#bb* Qi^t<^ne fot 1813« 9lo. 29* 

9lfcanitté (?>ebet) fobt ben 24?0laf 17231 
fittore v^a 9Iotbmot i 9Iorge^ b^ot gabeten oar 
9iflr(l. etttberebe i ttpfala. 93(eT) oeb ftn ^lera« 
fnn^ 1759 9^rofe6fot i 9}atur^trroi;fe og 3Rmeta(o« 
lit oeo 'Unphiiheatmm oeconomico- naturale 

fa<i (Slotlotteatotir Oiotbt i Vatini 2768 *7X * 

i^aa longf. Seroffnittg nafttt|if(oH|lf 9te!fer i !Rar|c 
S(et) Xéfeafor I Dbecbrrgamtet yaa XongMecg , 9% 
\77h , »erg^auptmanb nerbenfielba. 1788 entlebk 
ger* 2)rog til Jtjob^* ^bor ^an bobe 1803. 

Oratio panegyrica in thalamos Fri4* -Yti et Julian« 
Mariæ haoica in Academia Uptaliensi. Havn. 1752; 4« . 

JVospect d*un ouyrage inticnl^ Iconea reram aatura- 
lium. ib. I766» 

Iconas rerum natorallum, ^at Ogfcia frautC Sttelt 
X figures illuQiinées a rhistoire naturelle. ifte«^cefte* 

ibid. I767, fol. (rec. i (B>» 2lttj« 1769. p. 32« og af ^D^ S* 
Xtt&iltv i Cnc. 3outn* 1768* 9to. 22O ubgtuet meb 
gotogelfe tnbtil 40 jtobberc i 4 gafctflet. Ibib* I772'77 
goU og enbeltg ubfom cinqvieme-Cabier. Tab. 4i<5ai» 
ib» i805» (U ^iu igoO« 9lo. 49*) 

«6at til ConUn. Acta med levetet ApbU populi tre* 
n)ulæ abdomiue ecorni detcripta. (rec* t Comment. dm 

reb. hut. nat. VI. 117.) ^il TOib. Beljf« Str* 8erct« 
ning om Gilbtoftetr. t XTy Saml* 3bte jD* $ag« 419222* 
a:il norfVe ^)i^• BelfF. Sfv. tBeftrtoetfe oorr en notfÉ 
eneppe og et Øøbpr, t^5te iDel e. 153^58* Zil foenfTc 1 
Vcu rtcn^. iJaiic^L SBcjtrtfning pa Plnlin« qvadripani* 
ta. ooecf. eftec Zutoté banfPe SXanufctipt/ i IBol, XXaIU. 

(^P6«. 2l»3. 1775, p. 237.) 3 philos, Transaa, Ae- 
count of a mountain ot' iron »re atTaberg in Swcden; 

ODerf. af gatin* i 8cl* XLIX. ann 1755 part.- 1. pog» 
30:34* (er ooccfat paa 2:obfP og nceoneø -x ^5tt. %ni^ 

I757^ ®* 995«) 3 P^i«^ «*tf^ ^*9« »e«rioelfe af et 
SRennefte t éngeUdnb fom bleo falbet tbe 'porcupin« 
Mam i ifte IB* 6* 358^59* 

jDrn banffe 9lomenclatttt i ØSegenfuiri (llon49lieOfté 
ft af (!am* 

Sf^raCUé (SonrabuS) Cee: 6ort2(reIfni* 

SléfOtoiU^ (SruflittuS9licorai) ® ee : Sruetl 
Kielfen* 

StéminbCWb (f)eber |)anfen) Sfoige pt 

Sinaon formobentfig fobt t Xéminberob i eieUanb« 
»ar Slector i SKoeMilbe fra 1580 til 1592« 

Carmen continens paraphrasin epigram matia Virgi<» 
liani de littera Pjftbagorica^. Witeb. 1577* 4* 

Itocratis Oratio ad Demonium carmioc heroico lo« 
tino. Hafn. s. a. 410. ' 

Slfp (S^riflen) f i gjibe, ^ot %m n ^rif 

curator^ •* 

£)m @ilbetyan< jtoc^ntng oa iSilberebning *— i Aonbo 
btub^l^n. Bdjf« 6^1*, Viv SamU li. 25^46* 

Stépac^ (®i)rtug) fobt b. 2ben 25«* 1672 I 
itjobh. , bt>cr bane Skaber t)ar ben i, (7n 2ib beromte 
Shtrura ii'^K\m Ibcc^Xti 2lepac^. 2)ep* 1690« »let^ 
1694 £)e(anu^ pqa Sommunrtetet. 1695 7((nmnn§ 
paa S3or(^« doUegium« 1696 >JD2aqiPer. 1698 $(æ|l 
i æ^iPeb, 1705 til grue %\x%% i Valborg og 6tiftl« ( ii ftt^ft. ^ 1714 Jtaraftn af 6cttflj!oriaIa«reéror 09 
1735 af »iffoj. J)/i739. 

' Dispp. Harn. 410. Da signo Caini 2692« Da Diana 
Kphesia i694«> De Nicoderoo diicipulo Cfaristi i6o6* - 
De Pauli ad Senecam et Senecæ ad Paiilum Apistofis. 
eod« a. De Tarits aupersiitionibus 1697« De miris 
qvorundam corporis humani defeciuum supplemeotis. 

1697. 

Sol. 

SCfpac^ (griberie mi1)elm) tn ©•nnefro 
of Wcrflfatnge ,' f. b. 9 3an. 1760 i Xalborg/ ^or 
^anS Sabir t)ac ^ccefl* Blei) 1799 S^^nbmaaUt« 
1804 Stcoifor Dcb SaUottcrtet* 

Sotffarittøer oocr Strguta betri i (elc Slat« Jt(^. i8o3» 

SotKaringet ooet Øtcgula bcirl i (ele 2a( og S5røf« 
tttb» I804« 

^épern (SRatt^iaS mi^elm \>on) fgbt i 

5t(^« 1685* Stnfte fom Øtubent ubcntanb« og b(et> 
17 15 2)oc(6r SReb« i SStttenberg. gftec (in ^jent« 
fomfl bnt) ^an 1737 fongl. Stbmcbtcue og 3ufitci< 
taab. ©♦ I75I« ' 

De morbia cUssiarioniin. Dias. inaug. Witeb. 1715« 4« 

SléfenfUé (Søren) fabt 1741 i »aucberg t ' 
Tlatf^ui 0(. door ^an« gaber var ^ræfi. jDep. fra 
SStborg 1759. $B(e\> 1769 ceffb* (Sapellan til jtjøbe« 
too t)foUanb» 1774 S3icepafloc <t^ 6anbbp* 2), 1791« 

4>t|lori|( og oeconomiff SefPdoclfc ooer 9{a(|f od« Jtbfi« 
X784« Octonf* (B* IL 3&aMio (^tfb 3MbU €{• 179«) 

Vléfmé (Bta6m\x6 mntf)n) føbt 1744 i 

Oambocg i gpn , ^t)or (an« gaber t)ar 9rcr{l. ^ep. 
fra Obcnfe 1765« 1778 bUt) 2(manuenfT6 ()ol £). $. 
SRftUer^ cg gjorbe mcb barn cnOirire til^lorgc 1780. 
S9(ct> (Sapr (præbttånt paa grifenborg t SpUanb^ 1781 
9t<ffl til Vareiøt) i 2(arf^u« @tifc« i8i5 tnU 
' (tbigee. 

Aojrt Unberretoing om «&ampfnl S^prlning* Xax^né 
X809. (iBtcD af Sanbbtt«bolbn« eelff« gratU ubbrlt.) 
Om 2Carfag(rne tU ben flette 9tug<ifgrøbe i be ffbfle Xar * 
— I (Dhiffeito 3tnn. VI. 321 « 30. Om Rumlen« JDptfs 
ning — i be af 3« <&• earfrn ubgione oeconom. ^nn. 2 ^« 

StéfcrOU^ (gauribé) »ar i6«4 ^r«(l tif 
^eOerpb t SSUftng. ceee 6tt^mø &amU til ^tfl. 
1.0. I {>. ®. 136O 

Oratio de Jonæ ad NiniYitaa le^ationef carmio« he- 
roico. Rostoch. i6io« 4C0. 

Saelandt« proYinciæ inscriptionum ae epitaphiorum 
antigrapha. Hafn. 162 1 • 8^0. 

Siftrup (gr(berif) f. 27 Oct« 1727 I Xjtrup 
. M SSarontft Stlteflmp i SpKanb/ (oor gabrren vav ©egm ©ep fra.l^orj Y746« 1754 Wen ^Hwjt tit 
Siti^tbufct i Viborg. 1759 ®ognepcoef} for-Storrt 
Gognf aRentgbeb fammefifb«. 1774 for Gønbre 
®ogn. 178 1 tieb 2>om!trfen og ^Ciftéprob^. 181S 
cntlebigft meb jtaraftec af S3ijIop. 2). 1817. 

Sutberl Uben 5tate(iømutf meb Dmffritning og %ou 
f låring IBiborg 1779* Jtorte Saler over nogle éfbt}é^ 
vanlige ^tnbagøii^ngeUer* ib eoJ. <Sn cnfelt 9c<iHe' 
Sen ttnh 1780^ en af i78i# og enbcUg Sale i XnUbntai 
af jtjobenbaon« SSelejnng* ib. 1807* 

^tlbert (3acque8 b') f b. i6 »et« 1769 

i Jtjøb^. S^ant gaber Dar grahcoi« VTinbtti ber 
bøbe fom Sommanbant paa Cronborg. ^an biet 
1 78 1 ®econb(teutenant t>eb TtrtiOertecorpfet 1787 
^remterlicutenant« 1791 Capitain« 1802 6(ef fer 
bet ribcnbe TfrtiUeriecompagnte i ^olflen. 18073X0* 
for. 181S £)be(flKeutenant« 1814 Slibber af Sans 
nebrog og ©annebrogenianb« 1815 Aammer^erre« 
X816 Sommanbiur for ben (olflenffe ^CrtiUertebrtgae 
be. 1817 t>bn9. 

•Cm Sen ^Ralta — i 6tefeiio*ø journal f^ tXtilU 
uiit iftt ^, jDm bet ribenbe ^frtiQerie* ibib« i 3b{e o^ 
6tf ^«fte« 

SlUgUflenbord (»ribetif ^tman, 

i^ertug til ®4)leSn)ig^.^ot{lens®ønberborg) 

er føbt paa 2(ugtt(lenbbrg b. 28 6ept. 1765« 3 f^t 

J8be Var gif ban til UntterfTtetet i Seipjtg ^or ^iku 

;fiuberebe (alt)anbet }(ar/ cg fom 1785 tilbage tft 

2(u^u|lenborg. .gormorlebe fig meb ben banffe 

Jtronpcintfeefe £ot>tri 2fugu(ta, og bUo 1788 6tatl« 

mtniiier og Untt)erftietépatron« 1805 førØe SVeblem 

af ©trecttonen for Uni\)etf7tetee og be («irbe ØCoIer. 

Oøbe 1814. (@ammenL SollezMia f'unebrU Uni^ 

versitaii^ Havniensis in obitu Principis Seren. ét 

Cels. FridericiChristiani faabita d. 14 Aug. i8i4* 

Havn. 18 14- 4^^< [laiine et danice.] Qxi tpljl 

Sigprcrbifen otKr bai^ af ben fprfteltge ^ofpreéf! S*' 

^« (Btvmav, ubtom 2((tona 18 14. 4to« 4)ani 

.^ortrait er (luffet af 2a bbe, iOg ftaaer ogfaa foras 

rieue nUø; beutidot :&ibt. tet 69be »«) 

Sbeer/ t>ort lorrbe ®(ole»fffené 3nbretntna Debfoii* 
menbe, fremlagte i ben brrttl a(Iernaabig|l anfatte doms 
miéflcn — tnbført t SXaanebftriftet tnmerva 1795* iftt 
Cloartal ^r 38^83* 

ZaU, bolben »eb be aartige acabemi^ yrermferå ttb» 
beltng paa Uniper(ifeteté øverfle ^ørefal, inbftrt famnice 
ftebø i 2bet £lDarta{ 6. 53<65. (9)aa @oenff ooerfat I 
ef ri((cr af BilUCapet f^r <;Uminne mebbc^røtrU Buim 
ffaper. IV. SD» ©tocfbolm 1797) 

Qn ^^(rioelfe fra b<^m til 9* <&- ICbitbgaarb er aftr\)tt 
i «5e(l*D VtorMffe Cil((ucr 1815 9(o. 16« 

Sluguftin (Sof^an ©amuel) f, 31 g»ar«| 
Z715 i £)(^fn«tPort. j bet 6)berf!dbt|fe af en gamnifl ! 1 

-I I liktfrifllE %amU\t. CiXiUuU t)fb tltiivrrfreefernt 
ilifC 3fna 09 Wpjtft. i&an« ?pfl rir ?Dfaill)ematil 
ftctiipf ii^ to (^an^Scrrcc $rofc«f»i SBtebrborg f 
3imi faae fDteccurit ®ammen(om|i meb Solen«. 
Sift 1750 anr^t i Jtrid^canceUiet i Jtje6en(^Qt)n # 09 
1757 f^f^ eecretatc bcctocb* 2>øbc fom 6tat«s 
mb 1785. (4^né iBio9ra>l)U i Ha^beø tTIin* 
Mtiu i^t <t^- }«Y>nf« UlinerDa 1786. 1. 397Hoo« 
^t8i9omait foran Satiiloget ot)e( ^ané ^ogfanu 

Bctcft %ri Staltt ICbAbetl aul bet GonAi <m 9>9tot 
ll^lM« «. i. 1748* 

3. tn. 3o^afifeiiø BfiraerUébe Vtedierund« Atitf bcnf 
e^ml. — Vf jDanP^ (at^ faaSpbf oocifat abftiUiae 
if^eak^ yrabtf<ncc» 

5 tW« ^clfr. err* Cm gorffieOen {meUem STp^^ 
iMlci og yicatb< atertbian af Uraniiorg. i XU. J)fl 
6. i9i>2i6. Xb^tUiøe Stcbcrl ednøbe oø Scebc* 4bib^ 

za «$«ibiir9« 9«(* 3<<t^ i^^ i^^ f^< aCari ne 1750 o# 
biM. IcofTct noøU Øibraø* 

SCttdttflini (StaSmuS) f. i 9}e|It)rb. etixt 

krtkf 1560 i Stoflotf* (tonf* MoUeri Cimbr. 
lut. L 453.) 
Carmen ét Jobanne Bapiistt. Rostockii 1561« 3i 

^tirifeftllé (9ti€oIau8 9>etr<tu$) eee: 

$tit(fC1l (Sort) 9aa Jotln Conradtis Js- 
lams^ f« i Øerøtn b» sg 3un/i564 af borgirtigc 
fiwArf ®if f«rP i efote i SBergm, ftbcn i aXaU 
wm. JDfP* 1584« Jtom 1590 i *&uret f^os Zpgt 
Bf«bt 9aa ^^oun, 1593 I^I«^ trøagtfler og reifle 
faiunc 3r«r itbfiilanb«« Kom t^jcm i599 / ^9 (^^^^ 
1600 9rofr«foc t>cb Untoerfftctct i bet latinfPe Sprog, 
i6q2 i Swffcn og bet ^braifle, 1607 i 2^eologten, 
iMri (^ao tog Dectorgraben. 2)* 1624. (,Pom 
tOJfip. UL 755»58.) 

Difpp. HaTn. De orm et occatu ttdenint poetico. 
ite. 41^« Tbet^t dø artU et philesophi« definitione 
sditlribatione l605» 4* Deniundo. i>iss. MU. 1605- 
% 410. Dcaecra scriptura e| D^i rognitioue. 1607*8* 
£0. De creaiione. Di»i. I-III 1609 II« 410. De ii- 
Ciro bomiai« trbiuio. DUt« I-M 1612-J3« 410. De «3 ) peccato. D1S8. trea 1614-15^ \U ie eaniå peecati. i620* 

4to* De Immanuele iiostro Jesu Chmto Tero Deo et 
vero horoine in ufia indivisa persona. Diss l-IU. léxé* 
IS* (it* FranceF 1620* 8^0* Havn. ]622« 410. ttbfo« 

oøfaa paa iDanf^ i jtiøben^aom) De verho Dei, reli. 

iioiua ihristianæ aniculo imo. Diss. trrt» item de 
^eo, Veligionis chistianæ articiilo ado. Diss. sex* 

i6r7aS. il>iéfc ftbftanfftte 9 2)tfputatrer bleoe Jbeji 

(dmUbf opTagte paa np.) De persona et ofiicio Cbri«. 
•ti eMvlpaiTøv. Diss. I-III. 1619* 8^^o. De statu Christi 
ante et in incarnatione. z622» 4to. De paasione et 
znorte Christi. 1623« 4(0. 

De natura coeli triplicis libri tres. Sigen« NassoT. 
I697* (jaonff CUmem BibL IL 165, M^t iZi^ 

6«. 430:21,) 

Grammaiicå bebraa. Hafo. 1606 et l6o8* 

Orationum et sacrarum bomiliarum Decas ; cum TV« 
chonis Brahe oratipne de diacipUnia raatbematicia« 
ibid. 1610* 

Hn nptttg Unberoilning om ttboctlgelfen tit bet eoigc 
Zi^^laft og forCiaret (.ttnioerfltetet i Jtjøbb* og pcn 
oocrf* af eattn pa^ jDanft* ih* i6i2» 

De dicendi et diaterendi ratione libri tres« ib« i6js^ ^ 

4to. tt» Herborosi Nass. 1622« 4to. 

Physica et Et^ira Mosaica. HanoYic l6l3» (Clement 
BibL II. 1^5-66) 

Oratio ia obltum Cbristiani Friis de Borreby. Ham« 
l6i6» 4to. 

Oratio de statu religlonis per Marr. Lutberum refor* 
matæ origine et progressu ia Germania« et ejusde^i in 
bisce regnis Dania »t Nonregiæ ab anno 1517 ad ann* 
1617 siatu. Annexa est tabula cbrenologira exhibena ' 
xes ab anno 1517 ad prnsentem 1621 gesras Ha^« 

i62i« Ato. {Clement 1. cit- 163^4.) 2)en ubfom ogfaa 
faaoet t ban^ fom i tpbf^ Ooetfotttelfe« tb« 1622« 4to« 

Programma ad gradum Doctoris Tbeologi« Jrafo 
Hemmetæo, Joh. vVandalino, Matthia Johannit et Pe- 
tro Stnrejo conferendum « Johanne Pauli Aeseoioi 
Havn. 1620. 4to. 

gotfUring oocr erorctdmul — inbf. i 33aifgø &amU 
I 345'55* yaa Kpbft i ttbtog i X>hu Xn\)\. IV. eu 

3(j:effCtt (SauribS) f ifoffanb, (vor^an« 
gaber t>ac ^roejl. 2>ep« fra SBiborg ©loCi 1670. 
S(eo 1678 €fib«preef}« 1681 @ogneproe(i før ^fa 
fler* og SDfiecbøUe i SJtborg 6t I>. 1717« ^ 

Isomere fl3atra(f)omooma(t)te^ ooerf« 9ii9%%* I724» 
(9)røoer beraf i 3:il{!urrrn 1805. 9^0« 40. fPreorr af 
anbrc b^nø SJerø, fom tiUcIl ere paa SatiO/ %^Toti i bm 
!arr^e Ci^♦ 1725.) 

^anø iDagbog angaoenbe fee Ubgfoeren ^gi?« Secfcet/ 
fom ttUige $at øm (am leoeret ubføttigere biogtapbiée 
9lo(Ufet. »/ ( 33aabe (Debet l^amtl) føbt i. mom e(ft> 

1767 ycttfi tir Jibemafl cq SB|mrffot» i ©ftlteiib. 
1785 tU SBig i Sergens @ttft , og fammc Hat tit 
Sorgen« ^coeflegjclb paa @ønbniør. 181 1 Kibbec 
af dannebrog* 2og fotmcbelfl 7((bcrbom 2(f{léb 1816« 

gortegnclfe paa tronb^jjemffe ^atjcprantct — inbftrt 
i norfl?« "Olb* Sclflf. errift* iV. 372»4i6» 

^aa^C (^erman) frtt ben 12te gjlarfil 
1766 i €ir)enbborg, ^r)oc b<tn< Sabcr t)Qc gtebflerger. 
2)eponerebe Hat 1783 fra @t»enbborg &oU. Slet) 
i 3(areti8o2Sogbolbec t>eb Unit)erfttctctd jElocrflorat. 

fBav fra 2Caret 1800 tit 1810 inclufloe Stebacteur af be 
betltnajte poUtiffe Itoifet/' og b^r fra 2(at i8zi af 9øe> 
ret ^ebarbeibec i Ugebtabet 33ocgerveniieit. ttbgao 
Vargangen 1799 af b/n bol Jt» •&« €$e]bclin ubtomncPo« 
litiven* 

fQaa^eC (9)ebet) Srobet tit 9t()t(!focr{ge, 
fobt t ®t)«itbborg b. 6 SRartit 1743. Z>imttterct af 
ten f«enbborg|Ie @!oUg Slrctoc Don €tic!(n 1760* 
Gfterat ^au conbittoncret nogte Zat be(6 i Spcn og 
b€(g i fRorge btcb ban i774 Siflop Sgcbcé Kblunct 
i ban6 ^^rcrflecmbebe t)eb SJartot). 1776 tillige <åbu» 
€ation6tnfpectenr veb Cpfoflringébufet/ 1782 tcf?« 
berenbi SapeUan ))eb iDomtirten i Sloelftibe. 2)* 
2Bi2» 

e* S* €ei(erø 8{e(ig!on for Um^nbige. ooerf« Jtbb- 
1776* dn ZaU bolben paa Dpfo(lring<bufet« Q^tiftel«. 
felbag« tbtb» 1778* ytfltbiten i VpUbning af Glotlbran« 
ben« ibtb* 1794. 8* C^ec« i lonr^e iCfr, 1794. 9lc* 56O 

?8<IC&0 (^ané) f. af »ønberfolf b» 7 Wotj« 
1784 « Sbprjling, 3 ?KiU t)e(ten fot 4)orfen«* Sat 
i fin jppvcert f«agettg , eg tibet fPiffet ti( Sonbear« 
bejbe; bat)be berimob et fierbtUI gobt 9^emnie^ me« 
gen Spft tt( at tofe, og opnaaebe ttbUg flor S^big« 
$eb i Stegnetonflem 3 fit i3be Zax bUt) ban £)m« 
ganglfloUbolbec i en 9}abomenigbeb, 3 f7t i9be 
Var (1803) b(et) ban jDifcipet t {atin^oUn i Tfarbus^ 
bt»or ban i Segpnbelfen nøb Unberftøttelfe af ben>ørs 
cenb« 6ttf«prot>|l/ (Tbea Sif^op i 7(a(borg, 91. ^atis 
frø« 1809^ forbret) ®{o(ereformen og Jtrigen og ber« 
af følgenbe 9)?ange( barn ubaf @!o(en. Jpan b(et> 
berpaa tcerer t)eb £)cmfognetd Sriflole t 3(arbud* 
JB13 Sttrer Deb bentpbfEoanfleSorgerfløUiSianberl. 

^rjgfmettfl eommebcg« 2Carbud 1813« 2bct fOpl tbtb» 
1814^ 

Ttboarfel for ^cb^ars^ unb 9{otb « Gpittere« IBtborg 

^aCpC (Sliele) føbt i JTnubflrup ©9 ©ran«* 
I(t> €egn i 2(acbuO Øttft b 15 'JO?artti 1748. Sar 
førfl Øartncrbreng paa J^crregaarben Sibjlrup ; ref« •4 

95. f!e (Tbm paa egen Sefoffntng ilt 4^oiraitb og C 
farib* Slet) 1780 @artner loeb ben botanifFe , 
i Jtiøbenbavn. 1793 Ub S^^tbericbMorg SCotOl 
og 1794 Glotlforoalter øg @attner t)eb Sbatlo 
imtb^ ©øbe 1795. (P^yftC 35lbU V. 206« 

iSt fat £)rb tit yubltcum om ben botantfe ^a 
ICnlebitng af Kiegelo'ø de/atu Cktmrgiæ. itbb« 
(SDet unber banø 9{aon ubfomne ®frift : ^Sønber S 
angreb paa ben botaniffe ^a^ ,6eft>arebe« ^jøbb« : 
4to« er forfattet af C S* ^^ttbøU jctDnf« birrbi 
1788* 9to« 50.) 

SBaC^feger C^ana ©ørenfen). 

SKatraé fran^e 9cammattt forbanfPet* jtjøbb* 
#ranfPe 6amta(er» tb» 1660* 3« ^* Comenti op 
A)ør tit :Xungcmadtene/ ODerf» ib* 1669« 

SBac^rUl) (|)att« Sr^orfen) en Son 
fra 7(ggerObttl Bt. Sat i enZ>e( Var <l^anbet«i 
i (Sbrifltanfanb og Sjer af Vbrelfecontoiret fai 
fiebl. IDøbe 18 14* 

Sortegnelfe ooer frmmebe Otb t Ut 'banffe Cl 
meb bereø Cberfattrlfe og Ubta(e» d^rtfltaRranb 

. SeUona^ et Ugeblab/ ubgao ban 1807.8* 4to» 

SBac^flrmn (So^an gnebric^)) fr« 91 

i ®torpoUtt/ b^^or ban er føbt 1686. @tubei 
9>ofen/ SreørdU/ og 3ena. Sleo 1723 2)octoc 
btcinee Y>eb Aiøbenbat>n6 Untt)erfttet (Vf ban« 
grapbte i bet t>eb b<^nø Z)octorpromottott ub| 
^cogramma \tté, at ban baabe \>ax prafttfe 
torge og tiUtge inbotet ^ræfl øeb ben tpbpFe SU 
beb i 9Sengcot> t>eb Zbotm) 

Difp. inaug. de plica polonica. Hafnia 1723* 

83<ll)Cn(2auribSt)on) føbt 1616 i J&o« 

bt)or bani gaber 6rnfl «on Saben \>ar Sorgen- 
2>eponcrebe 1644* SUo fRector f J^orfcnø j 
1650 $roe{l tit @torbp og {)t)ornum i 2iaxf)\xti 
£)øbe 1689«^ (Øjeeffng. Ul 297.) 

, 4)tnimelflige/ b. e« en Itben tlnberoiøning om a: 
Siofenø fBtu Mb* 1670, 1678^ 1694^ '7^ og 17 

?5al)Ctt (3;orfiIb) en Sroberføn nf W« 
tige, føbtb* i3 3(pri( 1668 i 4)er«(ø\) i @! 
bt)or bane Saber, Sacob Saben (ber bøbe fem ^ 
i Jg)oIbef) ba t)ttr ^JroejL 2)eponerebe fra Jg>( 
eeole 1 686. S(er> (iben fclo aicctor t)eb 
©fole/ og STOagilier* 2)øb« i732» 

Roma Danica sive Harmonia et afllaitas Hng? 
nica cum iingva romaoa. Hafa. 1699. 

Parejitalia Grammatica. ib I7I5. 

Conclirncnta Latinitatis« ib J717« 

Stbércgijler oøcr SBiffopperne t ØfeØanb. \f>é 17', 
(rec* i •^øierO Aoi^« JUtutarta 9tOf 4t^ ( 

f8a^ett (SaC6*) (ft 6fii afben OT«jIforttflN 
9ai rom ClCttbfitr Vbimnué påa SSord^é SoUtgfunu 
8lr« 9Z«c(oc neb Gfolfti t Vorbingborg og 9}agifler. 
Dfbf 1738* 

Ditp. d« ffratvodr 1in||pr» Utin« statibtu. Hainui 
1726. 4SO. Aadem cootinuau. ibid. 1727. 

^3(lbCn (Sacob) ea6on af fnæjifotegaaenbe/ 
fMtiBorbingborg b« 491011735* IDeponerebe 1749« 
Sfjfe 1756 ttbfiitanbl eg ^ubecebe i ®^tingcii og 
Uiw%^ 1760 (om tilbage og breo 1762 (Rector \>tb 
^^iftftgogtiun i Xltona« 1766 (Sonrecfor og Stector. 
desi^ius 9fb 6(o(ett i S^ilfin^9u 1770 t>ir(eng' 
Sftføc 1774 f!( 3;ite( af 9tofe|for. 1780 bU« 
^(ffToc £loq?entiæ oeb ttnit>er|Ttetet Z>øbc 1804« 
IJffoåL^ Biograpbie af bam felo i lla^bee^ Votttaiu 
fmling; ogof b«ti^ ®øti£* (K-Sabem Jtjøbeab« 
iSoo. 800. coiif« SoDefen« UTaanebøflrift IV. 
»a«94 Cgeria 1804« IL 489* 9a lønrbe Cfr« 
1804 9lo. 39« Cilfttteren 1804 9}o. 52. Kf^ 
bcn^aimø Stil^erie 1804 9lo« 64« 4>atii 9omatt 
i CabbfS Gamling«) 

Dispp. VovB« 4to« Dtf generalioribas Theologi« p«* 
IrmtOB nediia 1754* -^ I^o posaibilitate miraculdruiii 
<755- *"* O® scientia diTina, contra Poirtcum 1756* 

XbfiSigf f>roaramtiier/ SaUr og anbrc (actttffe Ømaa' 
friftcr af pWo]iptift, p6ilo(ogtff/ bifterifE og littfrait* 
literifP 3n^olb , CbooribianbtflXiRbetalrt •oevCSbot' 
^rbof, Jtofob 7£nUt, og etampe), forfl fcrrffitt ub' 
fioaf otb abftUigc Ceiligbebct fra Var 1764 til 1799 # 
Iben famlebe ubgitine nnbct Sitel af Opuscuia Utuimm ■. 

Bafia. 17^. Bro, (oortil fom; Orationes, qvas in Rec* 
mat« acadomico habuit. accadit Laudatie Petri Frid. 
SttbsiL In supplementum Opuseulorum editæ. ib^d. 

r/gø. gvo. (Opuflcula ere rec» i (Bitt* 7in$* x793 9^0* 
137« 3ci< 1793« II* 214*15« ^(i^ ^ ^nt* foc 1793 
fto. 13. 15* 17« 19* 20*) 

•Mf •tammotie tiStgcmcb en libcn jtreflomatbie«. 
Jtjøb^ 1764* 8« (lorr^e iCft« 1767 9to« 10 og 24*) €$am« 
■c p«a Z^^i ibib* 1768* 

Vmocifimg lur bdnir^en eptaå^t nebfl jtteftomatbie. 
Jto^fBtt flabObenfe 17^.) (torbe lEfr* 1768 9{o* t«) 
SicD cflMlfvet anber iittU fBcfctttltcbetUhtetrtcbt auc 
CcUrnang bet biniften (Bpta^c ^ ncbfl etnet jtrefloma* 
t^if, |um 9fbran4 brc f5nigU Hni^U b&nif<ben Srnppeiu 
^tnbarg u. •lAdflab 1773* 

Vnotiniig til bet tvbffe epxe^, tttftgemeb en tbbff 
JCreltoaiatf og Ovbbo^*' Jt{fbb» 1773. (conf« iUcreraco* 
MM PMfVcdNuib 17^ 4B. 35* 48« 60) 2bet og forbebret > 
tfin, i^ 1781« 3bic 1791; 4be 1798 (cec. af effarb i , 
lcl^c ttfu 1799, fte* 14 o* f.) |te Dplag 1805^ 6tc )Dp« 
lig meb en nye ffbte^Miatbie foifonet af 9aiøer> iK 

1814* 

Sjmbola ad angehdat lingvv remaculrt dopiåt' a 
lBxon/# GrammatM interpretatione danica. ttbgtøeil' 

to efoleprbgrasnner* Hath. 1778 teqv. 4^0* é^omfit 
•bgiMt / ib. 1780; dto^ (b.etaf ir 3(fbanbltngen de au-r 
gCBfla vernacuU ex Lniqvioribus Ungt« noiu* ffcrip^ 

B4«ft £ittcrAnirk|;icoit* Grtmmatica latiiit fVe« )rnb(lR{tlg tif bet TatiNffe 
GptOg« 5tiøbb« Z78tt 

{forelslnfnget ooer bet banfle €prog eVer refonneret 
banif Øtammatica* jtftbb« 1785« abet forbebrcbe Op» 
(ag , ib« 1792« (t(C af Tlbrabamfott i Utt^t Kjt. 1793« 
9lo« 9* 12« i6. 19 og 22.) 3bfe Oplåg igia« 

eatinffbanf og iDanfEIatinff eericon cOe« Orbbog I-III 
ZtU Ajøbb* 1786«88« (l^rir« 1789« 9to* 29) XT be 
to forfie IDelc nbfom et af bang Zbu 2U Våben be« 
ferget forbcbretCpUg igiS* 

Ubtog af banf banffe ®rammatff , (brfarbigct af barn 
fifo« Jtjobb« 1798« 2bet Optag. ib. eod. 

^anft ortbograpbifC Orbbog / ibib* 1709« goo. CCupt 
plementer beitil leoectc bai| i Unioerflcecøioumaleti i8oo» 
pag. 9a et $eay. Sogett hU9 reCt i IcftH itfu 1799« 
9to. 47J 

SenopMo ei^topaW , ^ ooerf. jtjo bb« 1766. 8« ODIn« 
3ourm 1 50is6» conf« lortbc Cfc; 1768 9to» 45547 og 
1767 9to* 52*) ' 

gorfog til en Owrrcrttelfe af Cadttto . tiHigfrneb en 
Hf^anbling om Øprogetl Øerigetfe oeb a^e Orb og Oens 
binger. 5tif bb* 17^« 8» (lonrbe mfu 1767 9to» 3 og 4«) 

C C Cacime oberfat meb Vnmonrfninger I -III IDel,^ 
ib. 1773*97* 8. (»tn xgf IDel bleo ret« t iBltt* ^bt). 
1774* P* 975» iJ^jH.**^ J774910. 17. i »rit. J^wm^ 
1773 ^0* 40. conf. 06V, Monrtid Disp. de trantlato 
nuper in lingvam vernaculam Tadro. Hafn. 1774.} ^b 

Dibere ubfom r Cocid 2)ialog om dalerne eSer om aiar« 
fagerne til »eltalenbeb« gorb« rbclfe / owrf. Jtft bb* i802» 

CLointiliano Unberoilning i 18eltalenbeben/ Oberf«mel 
SCnmartninger« X-XI 8og« Jtiobb« X77fi*77* 
Phædri Fabul« in uaum acholarum edit«. Ham. 

>777- 

yirgilU Opert in utnm scholanim. Tom, I-U ibid. 
1778-80- 

Sorelcraninger ooer ^oratti Digtebnft. ibib« 1791^ 
(rec. i 3riø 1791« lU. 217^20* of SCbrabamfon i f. 1^ 
1792 9to» 2t« af TSU 5ieifd)er i Brit. 1792 9to« sgO 

Q. Horatius Flaccus famtlige fSerfer , af bet (atinf e 
ooctfatte og meb en oplpfenbe kommentar forTbncbe. MI 
jDeL Jtiobb* I799«93 dfic ^* y<c. af Ibro^mfoit i 
I. left« 1793 9to*. 22* 2bett JDel af af Cobc i tfrio 1793«. 
IV. io9«io» Segge 2)ele af jldfcber i Sric» 1794« 9to» 

10*12.) 

« HoratU Opera omnia ex optimis receniioiiibtif ; te^ 
cedunt Tarin lectiones e duobus codicibut Mflis re* 
giis , gtorurii recenfum dedit filius Prof. Torkillus Ba* 

</øn.*HaTni». 1705. (Om et npt «Sttclblab bertii fec 
I(er^e Cfr« 1796; i9to* 41« p* 655)* 

5. jiur. Pr opert ii Eleaiarum liber IVtua in ufum 
fcbolarom commeiltario iSInftrat. Hnd. 1798« 

Svetonius obcrfat. MIZ)eU Ib* 1802*1803* (terbc Cfk* 
1803 9to^ 46.) 

Hothergii Synopsis bistorm nniTersalis rema et ane* 
ta. Lipsiæ 1769. WoUtmats YnOiOning til Gtatlbifio« 

rien ooeif.-af C^oenff ogtilbelO omarbeibet« 5tjfbb« 1773* 
2bet, meb ben npefie^iflorie fortgebe Oplag* ib» 178& 
Coøpendium histori« roman«. Uafn. 1781. oditio 
alte^t. ib. 1793. 

(4y i 

fBtåan^U^i Ztttti til hit Jtiflttf^abnfre aCteeffccon* 
toixi Qftnutnin^n, om Søder og eittftcc« Jtjf b(u t767» 

ifto. ftranbcebe« TCatet tcrpaa til Britiff journal/ 
om Deboacebe tnbta 1779. ibib* ito« (iDoø cc Vargan* 
øanørn 1773 (tfe rebiøetet af fSaUtu 3 be fDtiøeVact 
øanøc er fBahtn ficxfatttt til oHc StecenØonerm , paa bc 
Ufft/ fom ^n fclo opreøner t bet Pbfle9lo« (oormeb Var« 
øanøen 1779 frvttel* .^oem jgforfartetnc ^ar oerret tit 
bitreøtecenfionrt/ feel af ban« 6onl (& il. ZMtnd^ bU 
(tor, MbUotfy. paø« 6^0 

€$i>ac paa be Seff^Ibninøet fom i 8laaneb|fr{ftet 0{i> 
neroa ere øiorte(afyram) imob 6cffilabct til be^iønnc 
Sibeii{!aberé Sorfremmelfc Jtiobb« 1789* ZiUa^ tit 
hittt 6oar/ ibid. cod. (Btttif oø2fntiFric» 1789 9lo* 
36/ iø recaf yram Hcevbc iSfr« 1790 fHo. 12 J 

Aifbenbavné Untt>erfitet<s3ounia[, et Qoartalfrif^* 
Jti«b#. X793CZ80I. Ato, C^eri hUwbt an^ec ODerfatrclfe 
of noølc Saler af Cicera/ ncmffø i 6te oø ?be Yarø^ 

Salen pro Roscio Aineiino, { 8be ben pro lege Mani* 
lu# i 9bf proMurena^ famt Divinatio in Cottcilium.) 

3 (tn openonltalte af Sabbe oø 9t9erup 1799 ubøtone 
føen teonctibefrioelfe bar ban ieoerct en ^ifti i cbrono* 
loøifl Orben ooer a(te fine inbtti ben Sib ubøioae 6(ctf« 
ter« 3 famme 4ronoIoøi(E< Oi;ben ffløer ber en X>tl 
€$maafrifter, tHoab ttrc et ^oll fan baoe of at b^rfe 
be ffionne ØibenfSaber, et ^'ebørdm. 5tifbb» 1760, 
CeUeno eorreoerl/ ooeYft paa iDanff, 16* 1761^ og 
Ciammel fbxttt meb Xfbanblinø om ben gobe 6maø i 
Breoe, ooert^ ib* 1761« (rec. i H^tdé tt»M>ri(btcit iV. 
4teo6t. p. lenS* conf. Sitpueren 9to. 153). Zt>ftiai%€ 
meb Soøftaoet 33 mcrrfebe Øibraø i 6ncDorfo CiMTucr. 
3n mie mtit ein Bold Urfacbe babe |t(b fiber ble Vufhab« 
me ber etdbte a« freuen» Xltona 1764. Ob bie eafl 
ober bie 2(bf(beu am flårdften toixdt, au« bem jD&n. 
beø p. a* linHx9. itopenb* 176^4* 4to* '2f. Q. Bne« 
^orfo Breoe/ ooerfattc paa S^b^* ib eo(). ®cbanfen 
9on bem mabren SlSertbe ber øriedS). unb latein. Bpxaå^t/ 
irob mit fo((be auf ben Bd)uUn i\x erlernen« «|)amburø 
1764« 8orr«ø til en moraip oø politiff Xatetiømuø for 
fiønberfoK. 5tiobb* 17^* (rec« i IDdii. journal i 0« 
I €t« io9«i3, I loerbc fCfr. 1767. 9to. 15«) Uparti{eun« 
berfoørlfe om be acobemtfee e):amina/ ib. 1771, s* (rec. 
•f ^ AfitVcn i Bi'iL 3ourn. 177 1 . SHo. i8») Acfonnea 
mint ooer 5tif benbaoni ttnioerfitet. «&eiftnøf r/ eo«l. ann. 
8«o. 6oar til Vbilopatreiaø anøftaenbe be Olctftliøri 
Snbfomfler af 9)bilaletbetf. Jtjobb« eod. anii.svo. £j()« 
tale ooer 2>ifcipeUD (L jDiMet Jtjobb* i77<2. 4to« gor« 
talen til bet i Varet 1787 paa (Øolbenbalø gorlaa af ^»« 
««oø^« Vmberø ubøione iilc Somc af et t\)b{9ban^ 
teitcon« 

S6dbett(€fop^iato\)ife(5$&rrotfO føbt h. 

fil !Bot>. i74oiJti46en(abn/ t^or bei^beS S^ber @Uf , 
1taii£ii^t)iø t»on Jtlenpi»,^øbe fom SRajor beb ®acni< 
fonøreøimeiitet i 6a|tetfe't. ' S3let> 1^63 gift fne^^rop ^ 
feffor3.SBaben, oø lever enbnu 1817* ((^nf* ^éircb^ 
SiUebøaUert^ i Z). &, 270*75«) 

Sen fortfatte Øranbifon , aftrpft i aMIiot^ef før ber 
fmoVre Bii^mxftf ØiRb/ oø ubf ommen fcerlfilt« Jtjøbb* 
1799« (rec. fHUg. åicr« Seit. for 2>f€.. i794, conf. 7^= 
beiio ttniverflterejournai 1795« p. 141. it. rec, I LJSfc^ 
>793 9to,50«) 9toøle Sreoe oø SortdUinøer inbførte i 26 ) be brik Vavøonøeaf tnoranpøj^'t'en yørt beltff m 
aftrpfte paa nv i 9ir4^ø (ENilUrie p« 080-301* 

$6<lDCn (Zorfilb) fSrober til. foranførte 9ro< 
feffor Saceb 99aben, føbt i aSorbtnøborø 1734«. Se* 
ponerebe 1754. aSar i Vårene i76i<6aV«fif!entt)el> 
W øeoørap^ifle Opmaalinøer Qnber9)rof* JtoføbøSe; 
ftprelfe. 1763 J£)ofmefler f)o^ &xtr> BemHorf ^ og 
berpaa %ox^qitix t^eb be( iernflorffFe &eH t^eb Jtjø« 
6en(^at)n» 17^0. jtoøl. ^nfP^cteur Deb bet SBorbing« 
6orøf(e Siflrict, nogle Var efter Snfpecteur ot>ec 
Aonøenl Sobl unber SSaabéøgaarb i SoKanb. Døbe 
fom Xammerraab iSos« 

Vøerbruøet oø.SanbOftfenct i ®{ettanb i ^^enfrenbe tit 
betø Ubfpriaø oø . inbbprbeø gorbolb« itjøbb* 1770* t» 
(rec* f 2^dr; ^oarn« 1771, p* 164.) 

SSeffrioelfe ooer ^en paa (Bobfet ScmR^rf unber 5t]ø9 
brn^aonø Vmt loerffacte np 3nbretninø I Sanbbrnøel« 
ibib. 1774« B* tte. I 2kit* Oøuhi« 1774. 9{o» 44. (conf« 
banø eøn^ eCcioclfe i Sortalen til øbeffiinb of ben 
Sabbepe yoctraitfamlinø.) , 

dfterretninø om be øonøeliøe 2>omainer< forriøe 09 
niiosrenbe oeccnomtffe SorfatninøpaaJBorbinøbbrA Vmt* 
<^« 1773* 8» *(ertmob ffreo «e. jjicifct^er fanbfatbiø og' 
ttlforlabeliø etat 0. f. o. oø IBaben rcpiicectt i €ifri; 
Delfe til en Cen i Vnlebninø af er bemmelia obfprcbt 
trpft eftrift unber Sitef: eanbfiirbigø.f* 0. rb#i773.8»' 
(conf. Hujrøorfiana« p. 274*7^ famt jorrcgnelie ooer 
Crtl*eettt|^eOø|nrtf(er XXI. 293'3(>4«) Sil benne CFontro« 
øerø bister frembeleø aftounørt 6oar paaGonferenrørøab 
8leif(berl Snoectioer. iciobb« 1786 8. famt pberliøere 
bocumenteret gortUrinø i VnleOninø af Sleifcberø IBeøje* 
rinø» ib. eod. pg fnbeliø aXobøift for bem fom anøribei 
af bet SleifcberfTe Olbbcr, ib. eod. 

Cni *&art(omerø rette 8rnø oø IBeffemmelfe beøpnbte 
ban i Varet i782at labe trptfeenSractat/ men opboibe 
bermeb efterat noøte Vrt joare trpfte. (conf» jyenø octfeø 
journal 1782 9to. 14.) 

«&an er gorf« til 9lecenftonen i tMaoneMig Cilørg rfl 
V^efféc^t. left. 1767 p. 8'id ooer 3vftitØraab Cangci 
Canrcr om tf.anbvattenec» . 

S6aDcn (QinftM SubDta) em af. føvaiiføica 
9røff ffor 3, aSaben , føbt I Vltona b* 2960 gcbr*^ 
1764* JDeponerebe 1782. 1786 hkJ9 VnfCttratøc' 
t»eb Cber* og Unberreiur« 1790 SBpføøeb i Sémt>i8 
00 JE)erreblfoøeb i @(obborø og SSanbfulb ^erreber. 
1793 Soctor 3urié i Jtiel. 1794 fBorøemefler og 
aSpfogeb i {RafFot), famt ^ttftt^fo^t^ i BoUanb^ (S^n« 
bre 4><rreb» 1795 tiatg«Sicilanb6bommeri£olIank, 
H idtfttx. 1800 J^erréb^fogeb i SSiergc Vofum og 
SStHbittø, .^frreber. i Spen 18 16 SBpftrivér cø 9taabt * 
nianb i Obenfe. * 

Sabet af Clbtibenø Vøt for Sfnøene oeb ØetfUtø^e« 
beni 00 Vbelené Snoflpbelfe fom Varfaø til ben Øritas,. 
øeife. fr^ perfonliø; fRøbf oeb 8tetten [m IBjbn#r« JBu 
borø 1792« <lfftbe.U!ft. i7i3i9io. isvconf, Vnn^arl^nfnøéc . 
berjmob i Ørio for 3uliuø oø Suguil 1793« nicb yutorl 
eoar, ibib. IV. 256far*.øø i794fa^af.)]>^, ..,. . . X •7 i Silvi duFereAtifnim pnBcipntram jarii ronani et 
gcnDAoioodaniciqvoådL ttniveriani doctriQam de cu(ft 
atqve lutela. Diss. inaog. Stlwb^ l79S*4t^ 

ftOanbi 09 Solflcn t6nb<tinøl Sotttnal« I-IICioattat 

£re banfCe Sltoei «&i1tor{e* ^]t4(« 1797« 3)((a Sioh^ 
•Mti af ^ «$• Cobtefen* 2(Uona 1799« 8«' (lori-be itiu 
1798 «». 32»33. flJclaitger ilitr, 5eit. 1800 for 3utiu60 

Bftrag (il 9rof. S^cob Sabena Neonet* 5Cjtb^ 1800* 

te9coibcnfEab€n< fforfatntnø i IDlbttben 09 fRtbbelal* 
bcicn bo< ^ Slotbtffe ifxc iDan1(f» ibib« x8oi. 8^ ilcct^t 
Cit. 1802 9lo« 12.) 

Det McfPc fRi^ti <&tflorir/ en ^oanbboø. Jtj«b^ 1804« 8- 
(VB»f lefr. I8Q4 9te. 18. 3riø c^g ^elx 1804* '^* 59'64« 
«$ilir<bc CittcraiurSeit. 1806« S^nuoc S* 141.) 

arttbrinøcv^ Knmorrfntnget 09 Xettclfet ocb 3&e(>r> 
■OM <^fc6ii&tr^riflUn 11. CUnU 1805« 

Usbrrrctninø om ftaf enberg ®aacb og ®obf<t< £)pre(« 
(|ffe til nu Dstenbe &tamf^\xi Sueløberg. . Obcnfe i8t)6« 

nbfaft til en ^iflorie of IDanmarf« 09 ijflorgel 4^anhtl 
•9 lUirinBlot je fra Qlbtiben tit dluttben* Obenfe 28e6# 
øaiU Øff. 1807 9^0. 49.) 

CøgcrflLcm ben n^ franfe Vroenbel/ obrrf. 09 mel 
Xutstfningec forøget. Obenfe i8o8» 

Yrt»eabet faa gammel { 9{(frbcri fom orbnet etat, 09 
tm Cprtnbelfen til be fd^Irøotd^olftenjfe 4>ertug(rl Zittt 
Srvmf til Hcrge. J^jøbf). i8o8« 

feber OreDe af C9tiffenfclU Sortienefter af JCongel^uS 
•9 tfffbreneCanb. ib^ eod. (^erimob ftret) C* UT^lbec^ 
fae faimoM 2iat ublomne lCcmtn*inger« conf« Xiøbeit« 
iwn^ Bfilberte 7808 9to. 33« 40* 41« 54« 56* icconf« 
Hee 4«tt* ^««^ 5««^ »809* ^thtnau.)^. 433.) 

Dr« 9. S« Saben' tit ^x. (Se^eimeconferentlraab ff. 0; 
Heltfe om vor banffe «^iflorte< ^ahn Bajro (Brammari« 
CM »9 trangen til en np Ubgaoe af bftm* Obenfe 1809« 
Oxtbt Crr* 1809 9ic« 47« conf* Ejøbent^« Bfti^« 1809 
Ke. 9S*960 

Dem banfte 09 norlle Soofpnbigdebø ^iftorte* ib. eod. 
(Ur^c Cft. X809 910. 4i'42) 

Om Birf eref tigtie^en i fin Cprtnbelfe / fremgang og 
Silaer* Obenfe i8ia (3 ben ^(nlebntnA fCret) T^. B* 
IUf Sotfo^^t for be gamte 9lorbboet6 SRaa^cb i lSi}ø\)tn* 
^aofu &tilb€vic i8to 9(o* 109:11.) 

Cfcowne 25artboIjit om S)annebrogorbf nenø Dprtnbetfe/ 
t^etfdt, 09 meb berigtigende 2(nmarfAinger optpft, Oben« 
fe 1814* 

7orf«ø Hl el banf^morflP iurtbtfP Crb« og Gaglericon« 
ib. eod 8* C^itr* Zib. 1814 9lo« 98.) 

Oanffnorfe (tfloriff Sibltot^ef, Obenfv« 1815* (^itt» 
Ci^• I817 9lo* 3*) 

Oct np Seftamenté Seoifer for at al jttrleregfmente 
Oifciplin 09 Jtirfetugt fhriber mob 3<ftt eotre« Obenfe 
X817« 

Ktttfiierva : Sclbmorb potiftff betragtet,! 2rarg.i792nr. 
901S33. Om eio<jlraf(9 Sie.tfarbiebeb 1793. I- 44. conf» 
ibtb. 334* 9loget om be fmaa jtiøbftcrber. ib. li. 27;42» 
Jtiog (BF^rtHopi^er tftei ^øttfmaabe af p«Bjcrulf» ooerf» 
af fatin. ibib. 1802. II. 52b 34« Bibragtil Øotbernei 
H Oplplningeni i^iftorie i Oanmarf i bet førfte %au (unbrebe efter aiefbtmatfinett« i8ot, IV. i«57« tftin« 
bringer imob Vaflor 4>ex^*i yian til et eibl<ot(K( i itori« 
9t» 1804. U* 81*94* Sonfer i 2Cnlebning afglcrei 
yaaftanb om gorbrpbelfer« Siltagelfe og famme< Xarfat 
øer* . ib. IV. ijYi2io. Dtn Oanmorff gtferier i be «fc 
bre Stber og om 9ltttiben< SlfPerfer' i nogle af gpeof 
«&erreber« 1805« I. a^sA. ^t gamle jDanffe< 09 9lor« 
^eS eet>rmoabe i Ølab , jbriffe 69 ^^uigeraab* i8o.n« U* 
^'35* ^V. 1*47* 1806* IlL I78<96^. Oen biborgfEf fl^ifp 
®unnfr< teonet* 1805* III. 41*6^« O^^^t iSt^ 1807* 
p* 557'6o.) 9t 09 2Cnb<t om Gorfitl ttlfelb. 1806* 1. 
i;34. Sanler i Vnlebnfng af aXanbiic'« Unberføgelfe om 
Sorajtbring i t)or Coegioning* ibib* II. ju8» 2Cnie ooer 
9aluban9 Optpininger til (Kril Romere <&i(lorfe» ibib* 
JII. 8oo>3:i3* iCarafteriffcii af be banffe Xonaer of btt 
Olbenborgfte «(ul* ibib IV. 1133 147« 1807. IL ii3*JS|* 
IV. 1(37« 1808« i'37« 309'58« (fa&ed ogfaa fotrfPilt meb 
mt Sitelbiab/ og er rec. i iCrginsungeblAr* jnr (^aV* 
iS^irterat« Sett. 1810* 3am 9lo* 10« famt i Alelcr 4it> 
teriirur^eir« Z809. 3ulitt<« flo/6>80 ttnog anbcftVns 
marfning i Xqlebning af pe^er paarø«. x8P7* I. i'54* 
Om banjfe eg norffe ^iøbflaberi Op.rinbelfe / Op!omff 
og Sort]enefler af (Suttttren* ibib* IV. 20976* 

. 3' Drie : 6»ar paa b< i ^tie for SuliuS 09 Vuguft 
inbførte VnmarCninger ibcr ^anl Ctrifti^ Sabet af Olbs 
- tibenø Ygt forringene — i 2Cargangetti793* IV. i25688& 
og i Sotfuar T794* 9taVff0D9 nU parenbe gorfatntng i 
2Carg. 1796* II. é* 129:241* 9logef om ben loaanbffe 
Ygenbe ^of, meb en 3nblebnfng om 9^ft^<fUntt$ Op« 
tinbelfe* ib* IV. S^tjo^* conf* 1798* H* 22K37* Ubfaft 
til en Snfhrut for JCjøbffcrberne« eligerebe »orgere, meb 
fcrubffiffebe Gftcrretn* om jtjøbftotbemeé og Jtiøbftebma« 
githateme« Oprinbelfe 1798. IV. 257*97* .^tftorie af 
DanmarH inbt>orte< {forfatning fra Calbemar ben 2bcn9 
SDøb til ben calmarfCe Union* 1798. Hl- 1*90. Satluflø'ø 
f0^ariu4'< Sale mob 2(roeabel/ ooerf* 1798* IH- 148*54* 

3BtAti(hfFjttribifl 23tbUot^ef :Caciruø omOermaniené 
S3eliggenbeb, Caber oggolfrflag/ ooerf. i IV IB* øbetog 
3bte «t>(ifte* ogfaa fftrflfilt aftrp!t meb fttSitelblab 1795* 
er tiUiga inbført i 3bie Del af (an<8aberd ooerfatteSas 
cttud. vid. (5btt* 2fn3« 1798* pag* loi* 3 GFaiibtnas 
t^tft UXufeum: Om Snbretningerne i Olbtiben og SSib* 
belalberen ^06 be fiorbifPe ifar DanfPe for ^oflocefenetr 
IBejpolitiet / be 8i(jfenbe< Seforbring 09 ^tr>attnUna, I 
Tlarg. 1803« i SB* 6. 6iaj6. S ^løbenbavne Bfilbe« 
tie« (St ^av SSerigtigelfer i ben banffe •&iftoriograp^te9 
^iflorie. 1810 9{o. 37. conf. 9lo« 39 og 41* Om t>ore 
SBifpeftotfé 9lcbIoeggclfe. 1811 9to. i. 9logle foralbebe 
fom Sanbgilbefpecirø forefommenbe OrbéSørn^^^ing* ibib. 
9^0. 43. Ubfafl til ben banfPe %Mté *&iftorie* ibib* 
SRo. 77578. 87 88. i 2(arg. 1812 »lo. 5*4. ©filberie af 
Dronning Dorotbea 1812 9lo. 6* (Bamle banfCe og not« 
ffe Beretninger fom fortjene 9latttr!pnbige9 Unberføgelfe« 
9lo. 19^20. Ubfaft til en «^iftorie om le 9{orbiftetf ifa 
be Danffed og 9{ori!€tf og 9lexp9 jtlabrbragt« i8i3» 
9(0. 89. 90. 93. 94« 102. 18(3 9R0. 1.-4. 3 polirieven« 
tteu. Om ^øranbring meb Sanbétsngene i 2(arg. 1803* 
9lo. 290 og 91. Om $often< og SttiUnhU Sraniport 
ooer Btore SBrlt. 1805. 9lo. ^50*51. Om at inblalbe 
fine Debitorer i 2(t)iferne. i 1806 9lo. 452. 3 *toff' ^ 
blor €il lyfl* gamlinger til ben banfTe 9Kufif< <&i|lorie* 
IV. 87-96 og 215-72. 3 2lrt)cne* ^olbcrge gortlene jler 
af fine eanbømcrnb i 2Carg. 1813. I- 2i. 3 t)eterin((ilr« 
f elf^abert e^mter* Unberføgelfe om ^^efteffoel Klbcr i 9tou 
ben — i ifte Del p* x»50* 

(4*) s. ( t8 4>4tt (at ftttM. HfccnfloBef i ktxtt ftft oø flben I 
ÅitummttSbvflbm for 9u ooer be ^f utfomne Ztmtv 
af eu^mé »anmacf « ^tfL , eoet grofl'i etatlcaUnbcv 
«u iii» Sfv^Ø« ^'n isi€ ttbøtvnc 6it6fcripttoii<piaii fan 
Itni abfytfbu Xf^iiHiH<ir Ofntn famUtc ttbøhme ,i 3 
Dciaobiab« 

$5(lt)^n (Sorf <() Brobf r Hf ny^anførtt taiib6i 
%tmmn Sabm / ftbc i Sttbttifb^hctg b. 37be SttU 
:i765*' 2>tyoii»t<bf 1781 fra <l^el(ingøt^ eg bCe!» 
3785. Vlwnnu« yoa IBor^ (SoHegium. Steifle ubetu 
tattbi til Zybfflanb eg Staiim I788>9i* 1789 bUn 
Sectef 9>(ilofep(te i Oøtcmgen. 1793 f<( 9rdebU 
tit af |>refefror* 1794 tkf^ 9>teff|rer Philosophiæ 
)tt Eloqventi« 9fb ttnh»erfftitfC i Jtitt* 1804 entø 
Ifbigtt CSammi Vat Met> Cectetatr »eb Jtnn^oca« 
mniet ei CSletlfcrttaHet «fb (Sbaclettenberg 6iel i 
JMøim^ttii/ faml iRibltm af eg Gtctetatr ticb CiU 
ftabfl til bl firaii« Sibt nfhibn« Serfrimnif Ift. 

Ditpp- HafD. ft^o. de elomieaiu Paulina i78€. ile 
ara Deo ifBOto dicau Art. XVU. a. 5. 1786. egdecaasit 
Be^ecue a Romanis trageeditt. inaug. GoCUng« 1789* 

(tee t 0te* Sit)* 1789 9* x€97«) 

CommeBUtio da art« ae j^udicio P. Philofttrtti ia de* 
•cribtAdU iraaginibiM. Ha? mæ 1792. 4*0 (tfC« i ØbtU 

3li»* 1792« p« 958* oOøeni« lier* 3cir« 1794 fot Sannao 

i Eftmeridi Uuørarit di Roma fpr J792/ af fkif^Ct 

% wu 09 Tlittifric XI .^cfte 9le. i # af 2Cbta(amfon i 
krt^i (efc 2799 9le» sS.) 

Cm bet faa falbti CSelenl Billebc paa en anttf 8lat« 
siørtabte i atom. Jtiebt« i79f (tee. i Uct^c I8r(» 2795* 
t« 7. conf* vninttPA 1793* il. 277«) 

. O« ZilbPV^n i ørafetiet« Jtieb|. 1797« (V'en^^ ^^ 
Wf nnt Sibenflabete Øelflab/ eg tee* i ttnivetflu teiouni« 

1799* P-S5«39*) 

Øtiefe åbct bie jtitnft een nnb an 9. 8* e. 4>ttgebotn» 
letavåaegeben een Z« Saben« -Seipa* i797« Cree« i ttnU 
9frf« 3»ttm. 1797* P« 39» ^itr« 3I115« 1797* 9te« 88«) 

Hercules furens r sperimen noræ recensionis tragoe- 
^arum L. Ann»i Senec«. Kilon. 1798« 8^0. (rec. i 

aUøcm« Aitr« 3ett« 1798* 9lo. 215« ehtu %ni: i7o8# 
p 638« Øfan^« mufeum 1798« II. so6<509» n* aug« 
^* ZkbUot^. 49 S. 6. 476« Dflag, icncycU 1799« S« VL 
p* 1S8*} 

OtinbetaKe eeer ^onl Jtengl* •^ejfieb Tfteeptinbé gfcU 
ietit Jtjøbb* i8o6. 
3 minetva et af i^am : Steee fra en banf mtU 

6nb€ angaaenbe SlormalftoXen i Sien, i Vatg. 1792* 
1 B. 3K63) i ^nuinge'e tllufaget fot 1798 : Suftanb 
% t^ilbenben f^intn Mnfte t jDAnnemarf« 2U Univers 
ipretoiotimalen jiar (an leerret 8{eceniionet og anbre f^U 
%tag / fom nceenee i bet af ®* I, ^ben tit bette Cleat« 
talfrtift forfattebe øtegifiet. 

3 be Varinget, fian bat Prof. eloqu. { Jtiel, ubgao 
tan, ff tuben be anførte Gf rifter, efterfølgenbe 9ro« 
f rammet fom aSe ere i Qeart. Rerum a Dioue Sym- 

eusio ^esurum reco^nitio 17195. Specimen lectioiiuin 
Tariamium ad Claudianumde R.iptu Prosrrpinas e duo- 
^us codicibus Mstis Itdlicis 1796. Oe dramate vete- 
Biilico 1797. De gesiu fcttram sccnico obierta- tionea 1798. (^u i (Fitt« Itei« X798 9le. *I90«) Pro- 

«U»sio luatrans copias Medlconim, qcuteaua inde suk^ 

sidium sibi quandoqua petat Criticus atque remediuni 

od affectoa vetcrum .poecaraoi loces sanandos prsssen- 

tissiøum igoi. (rec* i(Øttr« Vns* i8oi9te» 167* Beckéi 
Commentar. Soc, Philolog, V. a. Part. L p* 8* - 84-) 
Do eo quod in regimxne verbi substaattvi incer Dati«- 
^um et Accusativum interest. 1802« (rec* i ^bxu %I3« 
1802 9te« 89.) 

Sil ben af (anø gaber 1793 beførgebe ttbgaec af ^o* 
rartne leeerebe i^an Barianter af 3 gjtanufPtiptet i bet 
fengt« ØiMiotbtf/ eg fin ffaberø lacinPf s Oa»((e Ibnioø 
ubgao b^n føijbebrct og forøget 1815« 

^3ot)CQ (Sacob) evn af foranførte Xammete 
eaab Z. Oabtn, fébt i 3otii SXaaneb 1771. fBM 
etubmt 1790« 1799 ^^^ Gopttfi eg 1804 Caffttec 
tMb Sejetaten. 

Breoa om fBefterfanten af ftorgt — inbførtc i 3rit 
09 ^be 1799* IV. 239161« iloo, I. K34. i49<75* « 

QC(pbabetifE Orbbog eeer be af fremmebe €$preg i bet 
iDanffe inbførte Orb meb ffortiaring af berrø Bcttervs 
f etfe og TCneiøning til bereø Stetftrioning* Jtiøbfu i8o6* 8« 
ffc« af Vbrabamfen i tor^e Hft 1806 9to* 50:51* C*^ts 
imob fttee Xutot en Xntiftitif , fom^tiSigemeb Vnm«itf# 
ninget bettil af 8lecenfenten bleo ubgioet fom SilUrg til 
Ko« 4 af bc ker^e itft; for 1807O 

^ar leoeret nogle Øibraø til be førfie Yatgaage «f 
€$eibelinl Polirifven og (aot megen 2>el i Ubatbcjbelfen 
af Sogflaeet 3 of ben banfle Orbbog* 

^bftdbec (Xtbrea«) f. t. 9 gjart 1728 
i Jtjøben^aen* J^an( S^ber ear Sjer af Srebe jtob* 
UvHtxt '^an t)ar i ffn Zib TiXxmxM ifM Ser^l 
CEoaegium; b(ee 1763 SBpfogeb fiSejer eg aRaaln i 
9rer|lø famt fBirfebomroer i 93orbtngborg SlytterbH 
Øriet* Strtebemmerembebet bebolbt b^n fil fin Dø^ 
bfbag i8o8« ^M ^a\)be SanceUseraabé Zitil* 

Dispp. Havn. 410 : de antiqTO jure poailiminii. 17^ 
— de discrepantiis prascip. juris danici et saxonici 
circA arrestion. eod. a. — • de usucapione Danorvm 
1749* — de ustam«utifaciione jure danico. 1750. 

SBa^ØC (Saflen) etubent veb Xiø6ni^at>ni 
Uiitt>er(!tet, %%^x bAntfcrr togbeftg efter fStat^ematif* 
IClmanaffeme for 3(arene i686s96« 

fSaO^e (g^tifltan) føbt t Seeb ^torflfgaatb i 
Varbttg Øtift , bvor b^^ng Saber Dar ^tfit% J^an 
ear i (tn Sib Brpgger i Jtiøbenbaen , ba ban ubgau 

gormeentlige Xarfaget til be mange paa en eie 3ib 
arrioerebe SaUiffemcnter eeb Breggerlauget a. a, ot I. 
(jtjøbb* 1770.) OSkViu ^ourn« 1770 9lo* 48.) Smob 
ØaggeØ Gfcift ubfom fca Srpgaerlauget en faalalbet 
øtotice* ibld. cod. fom Øaggc befoarebr. (vid. Brit« 
3ourn. 1771. 9lo. lO Øeregning oeer ben eeb Gon« 
oenttonen af 23be 9Kaj 1776- oprettebc alroinbeliøe (hM 
fctafTf* J(iøbb* 2776- 4to* 2abetter ooer »8 €Ugt 
ytocenterenter* ibib* 1778« ( «9 i^Mt (Oluf) ftht XiBlitiUW b« 39 SfC* 

*4>«in6 gaber. @t>enb Sluffcn SBagge oarXc* 
if »eb (SeneralitetøsosSommiffaciatécøflegitt 
Stiibnit fra Solbin^ Øfote 1800* ^at fibm 
tfktr Jtobbf »fiiH erf on^en og frc qof nterit itonfl« 

BiiiSCtt^t* C^IfgU I TCntebnind af JCrfgen meb 
ri|» Jtiøbb« 1807. C^ommecaftener paa 6anbcs 
cbOSvn)* et S^ftg i )Diøte(on|len* ib«i8oåt4tOf 

Igøe (pt>t ®eoro gribertf) tr f«bt iJt}^. 

R 1784« Car før^ anfat fom ZJanbfer .t^eb 
øL S^tatft. Sp^oCbt (Tg fom 2)anbfe(orc»c 
nibeii t ^oOanb, %ai9tt, CicIUnb og 39^' 
fM«9 1808 ZoK i gtanbeté i bet fpanfti og 
CJyrog. 1812 SBog^anbUf i 9Ianber6. 

itift eommcbog af 2lo)ebue« ooicf. Tfalbovg* 

DUo foc i8X2» (Hirterac* Cib« 1811 9lOt si og 

••47.) 

lagoi/ et (pfifpil af 2U3ebue* ooecf. igii« 

icB Voilfeibe« atanbcrl 281 1« 

>cci Hptaorøgaoe fori8i9» tviøft i Valborg« 

i fOcr ftaoneerodO IBombarbement. 8tanberO 1814« 
[ffc i ØJU pournal for 1802* i <Sju<b. tHifceaer 
?# og i diotae ^rante, en SlptaarOaaoe for 
13 i ber ttb!, i 2(aibu$ og er rec» i Hier« €i»« 18x3 

iOadei: (Sn^crtc^) f^bt 1710 paa gtiffngo 
i ipen , og nebflammer fra SWag. iD(uf JBag« 

løb* 2)eponerebe 1730 fra jDbcnfe Øpmna« 
£agbe ftg fom Øtubent og fom tbtoCogifl TiU 

I laabe efter 3uca og SRebtcin. Slet) SBirte« 

r tieb Saconiet SSra^^etroQeborg i Speti og Sot« 

Stå Srenbegaarb. Xiøbte ftben J^erregaar« 
•ti« 2>obe fom &tatOraab 1 79 1 . ( vid e : a) 
^taemé tootale over f^am i ttlåaneM. ZiU 
i bt aalh fgfterrem 1781 910.9. b) ^ang 
Uta f!cet»n^af S^am feto og inbførte i 3^^^* 
lamlitifler XXII f«mt t 3ri6 for gjaj og 
^ 1793 meb^ Tfnmeerfmnger af bemetbte B« 
i. c) Cattbere Sfilbrtie of t)om t 3rid for 
1792. VU bette baofg famlet ubgtoet tinber 
r s* Saggerø Perfonalier / fammen^rev« 
iKim felu 0. r 0. ifiiobb' 1792. 4t0/ @t» 
la« Vbrabamfon StiberiC dagøer ten vinb* 
l€, Siptaarøgaoe for 1794. ^ane ^porcrait 
[aat>et foran be n^enævnte Perfcnaliet i 
føm fotan Kabyeg Qatytltvtn for Alanb« 

en botrtrbce maamcb famme Zih ^too og Se^ 

pi^je fmaae J^urer — tnbf. t vDccoiiom« Ulaga)« 

^37* 3iifl(U]c eller IBttloo for 8{ef<otnMnge 189« 

1773« ^gatum fro* 3ulf{oo paa 21000 giblr, , 

iobriflger lit 3ui|tool ft^øabec og anbre ^gatet IBebfomøieabe. C6tb. 1781« Staturttge Yarfaget tU 3crb$ 
grøbene gorminbfSelfe og bcraf ftptenbc jDprtib« ibib* 
I787* 8* . 

^AØØCr (^«nfi) føbe 1646 h. ssXttg. t8unb 
i Gfaone, (t^oc ban8 Sabet, SRagi^er Oluf SBag« 
ger, »ar teetor (^ben 9rofeffbr) Sbeologier* ^ani 
Sacfabf r 9}telg SBagger ^av Staabmanb t £)benfe« 
4)an beponerrbe peb ØVetflmalb ttntoerpftet 1663* 
Sat 1665 VtumnuS paa Stegentfen i itiøben(at)n» 
Slev pben iDecanu« paa ittofleret og fil 9)fab« paa 
fBalfenborfe Goaegiunu 1666 ref^e til tpbile ttnu 
terfftttec; 1669 tog ^Ragi^ergrabrn i i^nnb eg bfeø 
(Sonrector tieb @folen fammefle4é. famt 9>tofeffot t 
9(|Uofov^tem 1673 rejfle tit fngeitanb^ 1674 
blet> éogneprorft peb %tut XitU i Aiøbenbopn« 2675 
2)o€tør S^eologiee og Siflop t €tellanb. ^øbe 1693« 
iixoetq. 308H5* (onf. IPolfe Zoutnal 1612. h 
aé8 70.) 

Dispp. Ibrma 4ta tditis ; de prinripiit ptrfefitivis tyl- 
logitmorum. Havn. 1665. "* Fascicuius qvastionum 
philosophicarom. ibid. cod* — de modit legitimia 
adeupdi imperium. Loadini Scanor. 1669. -^ De Oatra* 
cisoio* ib. 1670. — - de principiis cognoscendi natu* 
ralibut« ib. 1671: -— Priora Aristotelit An^ljtica. ibid« 
øod. •*- de jurt Onomatopoias. ib. 167a« 

Coneiones in publtcit snpplicationnm dlebut pro* 
ponendtt — - pro annis 1676-82* Havniæ. gvo, og Sfs 

.bebagObønner og (ectler paa {|<fte> ogSlebebagmel2)an» 
marf og Øtovge for Xarene 167^86* ftvHeoil. ubgiiwe i 
Cctao i Jtjøbenboim for boere Var« 

Jubilaoa academicut de felicicace eccleaii^ per Ltt* 
rberum pana. Witeb. 1666. 410. 

Sortalen til ben 119 banfteWterbof 1688^ og eflCae« 
fettit Secrikbce iCpbraim 1692. (fortalen til Vlterbogen 
ffal af 3» 2&rinf ocrre bleoen eoerfat paa jiingetff.) 
^ané Cansilium apodemirum er aftroft f 3do ogi5ebe 
2803* If^30s45, ^ne Ctrflartng angaaenbc 4>ttAuenot8 
terne i ininrrva 1790. III. 146. og i SaUcfené cpeolog. 
dXvarcafflfr. XII. 289^51 » conf* jalj^re Qlmoenirareø 
Som. 111. p« 197. 

9?a9(<er (3«cob) r^bt 1717- *an« JJaber 
«ac 9rte(l til ^oirrtnge t Vaei||ul @trft* 2)epen. fra 
Gallnnbborg omtrent 1735* SSleo 1740 2)eeanttf 
ifaa Jtlofleret. 8leiKf ubmlanbg tit Spbfllanb og 
^odanb. SBfeo fiben^rcefi tit eiCamØrup/,1771 
til ^agefieb/ 1779 ti( Jtunbbp, alt i ØteOanb. )Døbe 

1789* 

Ditpp de clientibus et patronrs "apnd Véferes Rom«- 
»ni. HafD« 1758 4K0. — - de mendacii et aeifviTOca* 
tioDiim deliberatarum conTeoientia. ib. -1739* 4'^* 

Søbelpmbifen* JCiø^b« 1750. 4to* 

"SdaqC^n {9et>ex) f^bt i Jtjege. gtei^e nben« 
lanbS og tog^689 ben mebicinffe iDoctorgrab t Utrecf^t* 

Do bjdrophobia > diMf inåug. UitraicctL iCg^. 410. 
( 

I 

S3rtggcfen (Sfn« Swmanuri) et føbt b. 

iSS^intar 1764 iJtorrør, ^t»ec ^anS Sober »ae 
J(ornffct\)er og fiben fBejpiqV)eur» ipan beponerebe 
fra Øladclfe SSf o(e 1782. SBleo Vtumnue paa 6om« 
nmnttctet c% Sltgentfen 1785« 9lfjfle 1789 tt( 
Spbf^Ianb, @(()wei(^ o^ granfertg; fom 17^ tt(< 
bage (i( jtiebenbavn og ^( Zitet af ^rofefTor. 1793 
9leifle ban tU Zpbfffanb, Statint. og Qd^totii. 6f* 
ter ftii S^Umtom^ bleo ban 1796 ^rovfl i^aa Som« 
niunitetet og Regentfen* 3i(traabCe t2tare(.T797en 
np ttbenlanbørcjfe. 1798 b(et> )an3RebUm af Zbea< 
ferbirectionen/ 09 opbotbt f!g i Ajobenbatin i799«i8oo« 
3 Sfteraaree 1800 iejfie b^ i\i 9au€, b^^^ ^^n 
mel SamiH Dor^bofat inbtit 181 1« %ta Cfteraa« 
ret 1806 tti Øommeren 1807 opbotbt b^n ftg i Jtjø« 
benbai»n- 18 11 bUv ban 9cofeffor i bet banfEe 
Gprog og Sitteratur veb Unberfltetet i Jtie(» Jtom i 
Gommeren 1813 til Jtiøbenbavn ^ b^or b^n ffben 
(ar opbotbt (tg / og b(e\> 1814 entfebiget fra fft 9>ro* 
fefforat. i8i3 ftC ban 3u|itt<raab« jtaratter* (^ané 
fBiograpbie, forfattet af fRpernp 1805, (laaet t ben 
Sa^beffe Øamling. ^an9 ^ortratt bat)«.ftaoet 
I. cit« fom foran Cigteroanbringer« J807. og i^tiit^ 
blumen» 1808O 

€omttfe f ortaainger. Stith^. 1786. (r^c. i HH^titt* 
^eit* 1785. lil* 64, og of 9ia1)M i Utvbt iCfr. 1783 9to* 
6'7* conf* O« 2)« C^taffcltO €nu 2>ecatnfn.) 

4>orgfr JDanfe, rn Opera i 3 TCcter* itiob^« 1789« 30 ) ODcrf. poa apbff of ?• CE^Qtcomer. 5tifC 1789. 8. (Drig* -^^eftet.) 9ebt<bte« I II Zbett* .^ombutg* 1803. (rec* i X 
1806 9to. 81* ^aIU £irr« 1805 fto^ 294« tt.^^r 
IdihU 92 0« 2te< eu Bider Httr* 1807 9lo. 1^ 
£elP5« &itt« 1804« 9lo« S9.) 

f)artf!(noté ober bfe Vlpenreffen. din fbqtlffibeé^ 
jpomburg u« SKoinj s. «. (1806) 89o* onben Øai 
logr« ILmfttiham 1807« 8« (2>en ftri:«! Ubg. er 
bAU» ^icr* 1B07. pog* 6o6« [conf. ID igen i8o6 9{o« 
, SDen 2ben / ib« p« 481« (Sn fronfl Cocrfcttelfe bei 
ret* I 3eit« lirr* 1811 fot S(bruar» conf* IDaøen 

1. cit.) 

^ efjemtfomme fltimSreoe* Jtjobb« iSo6. 8« (t< 
(BrunbtDig i Ur^c ICft« 1S09 9lo» 17. conf. Ei^bb. 
bene 1806 9lo« 19* og Ztlfniecen 1806 9lo. 96<99» 

Soenfor og foniffe SortalTtnger I-II ^tl, ib. a 
(onmett^te of Øtobbrf t Cilfhiereii 1807 9{o* 2o*i 
•runbtoig i icetbt fSfr. 1809 9to. I7a80 

f^De blonbcbe ^i'gte/ ib* 1807« 8* 

®iengangeren og bon frtO/ rllrr Saggrfrn ooeyr 9a{ 
itjøbb. 1898 8. rrc. of ®runbto!gt l<cr^el8fr• 1810 91 
Cconf. Bjibb* BFilbertc 1808 9lo. 84« 86. Smogen < 
foo rec« i b^l* l''rt» 3ett* 18 11 9{o«32.) 

9l9efte blonbebe jDigte^ ib* 1808. 8« 

fetbrbCnmen, ncbft rinigcn^proben brrOceaoia. 
fferbom i8o8* 8* (tee. i l^teier &irt.5etr. i8099lo*9 
i fjaO« ilicr* 5eit* 1808 t tKocttf* og i 3enr.ifd>e i 
Yuguft« ifrm i :&tbltocbef ber reb* u* bil^* Bfinflc 

8* 2tC< ®t ) 

Saf(benbu(b fi^r Strbenbe ouf ba< Sobr 1810. 2 
gem og Jtarfun!e(<og5tlingtnngc(olmanocb/ ouf bo« 
brr 9nabei8io, ibib« (^4U* lirr* 3eir* x8io i SI er rcc. I llritif 1789 9lo. 23 og 35/ af Æobe tIDramacifC 
TCiUttg til tUtifeutn g* 179 et teqv. og of 2(brabomfon i 
losrbe lefc« 1789 9lo. 44 Ooerfcttelf/a i :21Ugem« (.itterac« 
3eit. 1790* iV. 249/ Tomt i Urr^e <8fr* 1789 9lo* 4Z*) 

f^Ibento 9tifU itltm> ooerf. ib. eod. 410* Qctc. af 
ICbrobomfon C I* iCfr* 1790 9to* 23/ fomt i 'Btiu jht 
^éftt 9to* 5O 

Ungbomlorbetbcr MI Der* Jtjøbb* i79'* Crec* of 
SCbrobomfon i I. iSfr. 1792 9lo. 40^ ofSobe i^i^^ ^791 
S>ec, og i 3on« 1792/ fomt I ^Ugent* titu 3efr* 1792 
9lo« 13.) . 

Cab^rintben, eller »eife gienncm X9b|!lanb/ d^weib 
og SftonCcrig 1.11 Del* Jtjøbb* i79S'93* O ^« <^« <^f 
Dtuffen i kt^be fCir. 1792 9lo. 43« of 3:obe i 3rt« for 
£)ct, fonimc^Catf oø i 21U(U Itcc. 5cir. 1792 9to. 266* 
2bfn D. of €?dnbrt i \ctibt t8ft* 1795 ^^* 4a, og i 
Hittttat. 3dt. 1794" 9^0' 3^« ^f ^'""« liobpcfiitb batje« 
en np Ubgooe unbcc 3:itct IDt^^tcroanbrjngrr. iftf 2>rl«. 
^ifbb* 1807* iDea Del of airifcn fem ongoaer Spbff« 
la.nb/.ei; ooerf* poo esoenff of Goonte2C]c<iron* 6to(tb» 
1814* 8* 

iSrif C^irgob/ en Dpero* Jtføbb* I798» {Unt^ Ct'r« 
1798 9lo. II. conf. mmtwa 1798. 1* 375* og (b|l< 
^nteUtgeitteblabe II. 438'430 

Gomtltge SSerfer ifle 0* Jtjøbb 1801. (rec* dfyaoetli 
bertre O^rr, 1805 9to» i» it« i 9ttl« ^\tt. i<n. 1807 9to» 
i4«X7-) yoetifPe Q^ifller* dtjjt bb* 1814« 8* 

Gønbonen , et Ugeblob 9lo* 1*5. jtføbb- 1814« 4t 
{forbtnbelfe bermeb ubgoo (an Stik fø nbogoften/ 9to» 
ibid. e«d. 4to. Og ®{ubUgrn 9lo« o - oooooouooo* 
rod. ^tc* 9^00 fomme Stb leocrte ban en ^ctngl 
.ffb^ttffe tførr bromoturgtlfe SBtbrog til {)øf(0 Ugi 
^or^ifFe CtlfTner og {>nnitor<v i^ermeb ftooer i 
binbf Ife bon< fcrrff iu utfomne : Cron Utong oeb | 
of 9)arnofl'ct / og Specie« facti t* Gagen i 2lnlebnii 
fSStelbtU Ittterotte Uboob t IDagen 9^0. 148. å 
1814. ^oroten til ^tnbfDtnet eOer ftUegOrienO S« 
ring i $rofa* ib, 1814« 

jDunfono / et 9KoanebO|frtft* Jtjøbb* 1816:17* , 

SrpQeborpen / et originol Songefl)}((e. Jtiøbb* 
()Det épørg^maol om Gtpltet DirCelig rr oridtnolt, 
unber Dcmflolrnel Jtienbdfe/ bo Jorf. f!rt)nfbe .^t 
^Siovt, Um, efterot booe i 2trbene 1 816 ff rcoet ''TC^lv { 
otapber" imob Sa^^gefen/ enbte mcb ot befPplbe 
for/ oeb Ubfcerbineirenofbettedongef^offe/ ot baoe 
lig ftplbig i yiogtum«) 

^an$ minbre roetiffe Gfrifter ere: Zonfer oeb S 
tBenjon^ ^gteforening o, f* o* Jtjøb^ 1786« {e, 
bovfiana. 69.) ^røoe of np Gange for bonlFe 6011 
itiøbb* 1808, og gloffebreo fro JCnub Sibfome. ib* : 
Dft eoige GinbbiUebC/ en ®oobe. ib. 1815* iDrøm 
9loften før ben 28 Dctober/ jtronprintfc ff^ GoreUn< 
liget. Ibib. 1816. 2(bfprebte finbeO bon« enfeUe j 
i bf poetijfe ftp^oorOgaoer boS Socrfen og ^oi Gd 

( 

6fr.r i 3buiintf ^ i Hxbcnt o« U o. VbfetUige af ^ani 
fifrr e^ esmoatiøtt cre (Uone cvrcfatte paa 6i>cnf|, 
jfo of Jtcttgren oø granen« Vf poIemi|f Snb^olb er 
9t 19 ^t^orie om tJtpntforankrinden. iejøb^. 1788. SU 
kcimcltøe f>ubluum t Xnlebntnd af '^u dlat)htU QpU 
fttuur. i6ib« 1789. (Brtt» 1799 9lo. 25<27. L iSt't. 
1789 Slo» 43!44*> 0"> Sfbetnc/ cnTCnmitbrlfe« itiøb(. 
I8i)» S)rT%røt)Ur, et comtff ecerebtat. ibib. 1816. 

Scc S^atrrt (ar (ao ooetrat : TCnreflanten f et @9m 
§i|9!f^ cftcc jDttDOI« Jti«b^. I80I« 2Cbo(p^ 09 aiara / 
turkist cfcct aXarfeUten ibid, «od. 

i)mH>4 opera affecu fee Xdraflca J816 9(c* i33*34«> 

S&afle (Smamtel) føbt l ét^rifliafirrtnb , f)\>tt 

tm S«kcr tia Dac 2&lbflrir>er fiben (Sonrumtiond^ 

ftim paa G(otl^o(m9 jBagt i St]øUti^ay>n. &9nt 

^ 19 Mt fvrfi Xubiteuv Dlb 9lp|terregimentet i ^or< 

ffti, f[ben t SalteQf t i jt]9ben^at>n. SSleo berncefl 

Stc§cmfQcc i {Ribe og Suftitocaab. 1804 ®oren« 

fam i étrinbinl 09@e(6o$o9beri i fønbri Xronb« 

bfcml Vmt» 

Bibxaf tit Bornfopbraøeireni S^^^'^i^ind« jCjtbØ« 
i?S6. S* O^Bf» tntnerva 1806« TCugaft p« a67<) 

^a((e (9lf^o(at ebinger) ér fobt b. 12 

Dcc; 1744 i Seflenflot) i todanb^ ^t>o( (an< Sabet 
vor £)c9n. Seponerebf fra daiHU 1762. _ %\t 
1766 bet SBinflruprefenfle famt bet fReftntramtfTfFe 
Cttpenbium at rejfe ubenlanbé paa / 09 op^ofbt (tg 
f^ft i 2(i|iiis 09 ftben i Øottingen. Jtom^iemi77a 
o| b(«t» Secanu^ paa Jtfofteret famt 2nuinnu< paa 
Sord^l 6oir#9tum* 1771 bUo $ræ({ tit jtjet(rup 09 
Oitttmp i 7(a(ber9 Gtift 1772 $rof. S^^eologiør 
til ttnraerff tetet. 1774 2>ottor Zf^eoL 09 ban^ J^of« 
pnrMfeat. I782^biun9eret 09 fucceberenbe^ 09 178a 
vhMig Si^op ooer @itttanb6 &tift 1808 fra bette 
tmiébt mth ^tnfion enttebtget' 1809 bUD (|om« 
tt«ibffnt af ^finebro909 Dannebrogem« Z)obe i8i^. 
r^a# Sidgraplj^ie i ben la(^benpetupf!e 6om(in9 2bet 
9w famt i Saiieienø tTlagasin U. 613^26. conf. 
Ciuib. rt^ecL Ulaanebflrift V. 26 5^ 324* IX. 5 ^o« 
99* C^ittcrarurtib« 1816 9}o. 40, iu t fDtiner)»a 
Sart« 1817 ^JRinbetafe oDec (am af !8» Z(or(actu9« 
faaS .9ovtratt (ol Ca(bf 1. cit. famt paa ben (am 
til iSre 1798 prcrgebe CDtebaiUe , om (mtten vid« 
Uittoct^øiejouirnalen 1798 pap. 65'66. 09 ttJu 
tietva 1798* 11.227,) 

jUbeUge ZaSec iKb abfTiaiae^cTtiB^ebet* Xalborg 

%im VMtt »eb t(eo(o9if e fforelclninøerf SBed^nbelfe* 
nk> 177B. 

Thesoa Theologic« cum obtrrvationibiK et corojla* 
il- Jlafn i7'?6. (iDette ©frift , fom forfatteren 
Uffe til Ørnnb td fine Sorélcréninøer / er ogfaa bUttn - 
^■tU faouaf Øfemeb oebi nntoerfiteterne i itiel 99 
MtMPiHl iDft^frrec,'f'^ti*)tn3t 1776* 1196O 31 ) Gttbeliøe Satøt MII Ømb. M(, 1776« 80. C9a« 
ti)b9 ooerf, 09 inbbelte i 7 Somrr, 2>re<b. u, Ceipi; 
1780 u, foløø.) 

jDan{{ ODerfattflfe af ^kiulf 9ret)e tit Salaterne / 
Cpjefeme 09 y^^iUppcnfecae, itibb» 1777, (»ntOottrm 
1778 6. 25.) 

Soriraring ooer be 5 forfie kapitler af a){att(«ttS, Cb« , 
J779- 4» 

Trct orationes de Danorum Norvaeonimgue in Ht* 
teris excolendi« diligentia, cum epistola ad Waldiium 
de lej*ibué ttudtorum in Dania latis nostro tempore, 
ib. 178a. (^* 71ll5.'I783» P* 89O 

^^eUiøe Øetraetninøer til Srof( ooer fBennerl jDob# 
ib. eod. (ooerf* paa éoenff, €$to(t()o(m l^%\,^ 

2rpof!ereno 9)ault minbre SBreoe , paa DanfP ooerfatte, 
meb frit. ptitlolog, 09 mora({!e 2Cnm(erfninder, J-li ;Del« 
^iob(. 1784 85* 

'IBei tfl «^ceberlf9(eb for Oejfirtde , anbefalet i trenbe 
9)raElleotelfeta(er $ tiUieemeb en f^ofloralfrrioetfe efter 
Stbecnel Ceiitgbeb* ib« 1785« vbfcm paa SpbfT. ib. 1786; 
(re'c. af 21. Baa i 1» Cft* 1785 9lo« 18* af 6eybiire i |ict» 
pro«reflr. 111. 293^320.) 

eut(er< CTate^témuS meb ^Cnmftrfninøer. iCjøbl^« 1786« 
2bet t)pU ibib. 1787* dile Ubg. rec. af BeyMiQ i 
lire. progr, 1787* sben Ubø« af Sobe i 2lrte» 1787* 
8^0. 7.) 

Sorfoø til en np lareboø^ Jt|ob$« X78S. ttbøioet paa 
np 1790. (I. iCft« 1791 9l0f I. idonf« ibib* pag, 42, Sirit. 
1791 9lo. 19O 

(SoanøelifS 9^aftoraIt(eoIo9ie* £b(. 1790« 

Historia ecciesiæ christianæ in usum audttorum prU 
mis lineis adumbraca. pars ima. Hafn. 1790. (2lriC^ 
1795* 9l0. 8* 10. II. 12«) 

earebog i ben eDanoeli^cidlleltøe Sterigion / inbrettet 
til SBruø i be banffe Citolec« 9.h%, 1791. (SBleO/ oeb 
»efcript af 179a, befalet fra 1794 af ai fnforei 
i alle banftc @tater fom Unberoføntngéboø t ateligionen 
for ttnøbommen. ^en er bebomt i I. Afr. 1792 9to. 6« 
2Crit. 1792 Slo. 26. (all. txtu 3eit« 1806. gebr. p. 343. 
conf. tlimerpa 179'* l^*- 203.) 

9){a9aa{n for ben nioere ban^e ittrfeii^orte. MI fBinb. 
5tb(. I79a»94* ?>li9t«nferet. Ml ©, ibib, 1793. («€• 
i Uiiiv. 3outn« 1793. p. i35'3^») 

SBibelff @on^ 09 *telligba9^ Salntnø« ifle ^9L^tt meb 
Sorerinbrtnø af C. ^^øeø-^ulbberg , Jtb(. 1793. 2bet«^« 
1794. S3ibeU ®øns 09 |>eUt9bad<s ?aéntn9/ fctmlet i 
£)Derfattelfe meb ICnmcerfninøer, i-ll jDrU tb. 2797SI8QO« 
SBor {)rrrel 09 grelferl 3efu QE(ri|li €hibé eenbaarne6on< 
Ceonet paa forben , forebraøet tit Unbrrt>iefitn9 09 Opø 
b999e(re o^b S3tbcUff<ntR9 o. f. t>« 1 11 2)el. ibiN 1803« 
(1. le.c. i8(^ 9(0. 52«) S3or 4)errr< 3efu CF^rifTi 9ie9ie« 
ring i *&!m(en/ forebraget txb CtbeUfflning o. f. o. MI 
2)el. ib/ i^. (l^^^tt* 1805910. II.) gorftaring ooer 
ØibeU(x<ningen. xh, 1796* (rec, af Cbbe i 3rtø 1796« ^ 
II. ii6<2i, i24«27« t>m SibeQcréningené 30000 éitb« 
fcrtbentece« rid. CoUtno Dttringer i i^trmober Vlii. 

I22>23» ' 

dt Crb ittbe ti( ^riileliie 9){eblemmer, tolet oeb frfti 
Øioielfe* Ab(« 1795. . ( S2 BtuunI) 2frt(lofraremce 2Uted)ieniiM« ib« 1796« (tee« i 
ftffatbi journal 1796 &. 108*10« 09 omtoU i ijermos 
bei*» VII. 138*40 latnU SMrcfner«) 

83tbflen ferMrerffø ff(t># et perf obip efrift^ 3%e Vara« 
tb* i797«i8io. (Seøpnbftftii beraf vec, i Samleren 1697. 1. 
208=3SO 

ZaUt Od 8orfianbI{ii9 { fftihttiéiihtt^ ®(ot<!lrfe> ba 
|)rtnt< CTbri^init Bribfril øg yrtnbreffrrnt Sultofie 60« 
V^\i 00 ^ot>ife Gbarlotte SIcDf conffcmetebf • JCi«l^« 1803« 

9otrød t{( en forbebrrt Snbretninø i htn cfftntliqt 
®ub<b9rlfire« iftt ZMitb fra 9{9taat til Saftclaon« Xbb* 
I8ii. 2bet l^^tbélob fro gaflflaon Hl alminbelig Øebes 
bag« ib. eod. 3(bte Stbélob fra Sebeba^ til ncfle CSfn* 
bag eftrr ZxinitaM* ib. éod. 

^an ^ar ubgioet obfftlltde cnfettc ^taMtnetf oø tUf 
(tøe en jDcI ØorgctaCfr eoft 2Cfb«bt faafom ot>fr fhrfnt« 
fcflfe Gbarlotta Ymalta 1782) wn 9tintUf(t €$ofi^a 
grtbrrtca 1794; oorr ben ftxnffe ICmbafTabrttr C^prma« 
porten oø ooer iDronnmg Sultana S^arla fammc 2Car; 
o»er ^. XS. Sliber 1796; oi^er ®reD Øernflotf 1797; 
ODer 3* Q. e. eiaufcn i8ox } o»er TfroeprinbS ffribcriC 
I806* 

Srembetetf $ar man af^am: Oratio de digaittta Tor- 

bi diviniper Lutheruns restitut«. Lips. 1769. 4to. Profr* 
de critcriU libri cauonici. ^arn. 1771, 4to« (^ettinbf«! 
Jfct. litt. Univers. Htvn. 1778') Cration Wb Vrpca 

ptlnb« 8riberl(b«?}ormcerftt(i«feft — IvL^fwttiActajicad. 
Havn. i77h — édbceiben an bao f^^ilantbropJn ^u fRaxM^s 
lin. JCopenb* 1775. 8* (paa SDanft i vttaant^U CilUcg 
ril ^c aalborgfre 0!(rerreni« 1776 9to. a og 5O De sce- 

pa religionis christianæ , orat. synodalis. i783« (tec. af 

Gepblift i Utr. ProgreflT« III. 57*590 Ørunbrib« af jttr« 
!eb{(torien fra 1590 til 1748 - i miUotø VttHM ^c« 
(lorte ben banfPe Ubøaoe X B* p« 405*514« 

Cm' GieltaBbå ®tifttf øeiiltide Cranbcaffe — i UtiitirvA 
1793« IV. 282. ^or^anbltnset betreffenbe bet øeif^s 
Uge Sranbfocietet t GieHanb« 5t]«l^. i^« 8« ttb< 
Caft til et girglement for Øacance^ og 9(aabett<aae 
oeb 9)rceflefalb famt t>eb 6(oleloererembebet i 2)anmarf 
i Dournal for politie 1809« I. 1*^0« Sale oeb €$emi« 
.nariet< Snbutelfe paa Sonflrup« 5t)obb« 1809« 8oe« fbtn 
fom efter fonøl IBefalning unber nu Darenbe Jtrfgauro« 
(i^b^rr fTal botbe« fra ^rabifeftotene eeb ben ofTentltde 
9ub<tienrfle i eieUanbl 6tift — i SaUerenecbeolog. 
tUaanebfÅrifr X jQ« 1807« paø« 498'505* Sale I Garo« 
linefTolen« ^jøbfi. 1813« 8»o* 

«&an »ar Slebacteur af mtbeli^ Caier over Ø^m 09* 
3w*(b4aeo iCøangcUer udgivne af ec rbeologifF 6elfFab« 
I-III Binb« Jtifben^aon 2776« 8oo« (ooriblanbt be7Sa« 
|er ere af bom« 

•&an# igoreninø mrb STbra^amfon oø Øtallinø# Dar*&ot 
oebubaiDer af iSoaiiøelifTcbriileltg pjfaimebog 9 famlet af 
ec SelfFab« IH <&«fte« JtUb^« 17^%^ 8oe« (rec« af 
Co^e f 3ri6 1795« "I* 3»4«a8» o« iV. iii«i«» af i^jorr 
i famme iSaanebffrift 1793* ^V. 67*91« oø 1796* I. p» 
70«! 16. af Øabea i univefficecoioumalen 1793« p« 85*88« 
conf« 3riø 1794. I. 7^*91* 1802« I. 88 * 96« IL 40 s 70« 
niinerva i79r« !• 1^6 oø 1796 for Det. Samleren 1793* 
9to. 48*50«) IDerpaa inbfenbte Satte i ^ipt. 1797 ^^ 
bet^anffe CEanceSie bet fulbenbte »bCafl ti( bcnn« yfaU ) 

meboø $ eø vnbet 13 Vptit irw falbt ben foi 

atefoltttion/ b^ott^eb ben inbfenbte GamAinø af $ 
bifalbtea / 00 berpaa ubfom fE9angelit¥d)ri(leltg p 
bog til 23rug ve5 Utrfe* og ignuean^agter. Jti 
1798« tf o« tee« i larr»e iCft 1799 9lo. 13« 

^n bat ifreoet Qortalen til ben banfPe Ooerf 
af (SeUertø moralfPe foretoeninøer 1773 ^ til ^ 
Sibel^tftoriet 1773, oøtil ^aanbboø for ISommuni« 

1791' 
^anS fenef^e Cfriftec« vid. £itferatiirtib 1816 9 

S8a(Ie (f)ebfr S^omefen) Sø« af 

føtøenbe. Slet> 1784 refiberenbe kapellan til 
øe paa 9Røen. 1790 eogneprerfl til Ti(il\pt\ 
SBorn(|olm* 

Sale i Vnlebninø af ^jø ben^aunø 3Ibebranb« . 
1795«- Seriøtiøetfe ooet ^afiat d. •abø ØCrift 1 
beroiøninøøanflalterne pa Bornholm« ibib. i8o3« 
tvunøen éoar paa <8abØ dnbnn £ibet 0. f. o« ib« 
tcrøninø for ben fjeere Sanbmanb« ifte <&ctfte« ibi* 
Offer f^^ SanbbebenØ Xlter i Vnlebninø af Km 
si^aarupø Coerfiøt ooer Bornbolm« Xmt« jtjøb^ 
00 Vtøbocerøe tmob Vmtmanb S(>aarup« ibid. eo 

fBad^ (SJomaS) føbt 1714. ««r f^d 
manb paa S^anb; Mtt) ftben IQøactercommt 
Jtjøbtn^aDm Døbt 1796 

Ceeonomiffe Sanfer om 3<lanb« MI jDet . 
X76o>6i« conf« S^aarupø Stattflif 2794 S« 248* 

tVlarcttø (Biøeø Beretninø om aiep^antorbenen 
ttbøioet« ibib« 1760« 4to« 

3« 7L 23engel oøer ^Cabenbarinøem ooerf« ibib« 

yolitiet i pR aøte Olunbø fom en Qrunbfdftn 
en Øtall fHH^ øø Spffaliø^eb« ib« 1794« 8» 

^fling (Cwåttttel) føbt 1743 b. IS 
i 9^ce|(øf 6t>or (ant Saber Dar JCiøbmanb. 
oplært t>eb 9^miem 1767 anlagte (an « 9i 
tert t i^tlffnøør, (\>orfra ^an nbgao ørefunbflc 
perllflir« Sit 1768 9>rt\)ileøium paa et Xbrt 
toir ber i Spm« Z>ro9 177 1 til ftf^ben(at»n 
(an biet) Slet^ifor t>eb ^aOotteriet« 2)øbe 1795* 
ben r)tr(fomnie S« Sattinø beflre^en af S- V^a 
Jtiøb(. 1795* ^^tif. SIfaftti ^tttinøer om 1 
3rl6 1795. 1. i79'8i. eg SEobel i Rrit 171 
697 * 701« $an8 ^Øt^ttalt féran ben t(aaruy|i 
øtap^le.) 

Xbfprebte Sanfer en Sommeraften — inb(M 
banfife pvoteuø« 17^ 9lo« 24« 

•^rlflnøørø Ybreflecontoirø Øftertøtninøer« ^ 
1768*71« 410. (JDen fibfte 3(arø« bai^be Sitel af 
beltge Ci^nber« conf. Cbaarupø^rd^iv« 1. soi<g 

aioungo 9{attetan(er« oøerf« \h* 1768« 8i>o« it 
fctttelfe af Soungø 9berfle2)aø/ (anø ateliøioneni 
00 bane 9)arapbrafe ooer Sobø 8oø , atte 3 Stpff 
Samlinø. ibib« 1770« (rec« i Xcit« ^onrn« 17 
26* conf« «^eipnøorø 2Coifer 1770 ito« q^).» j 
tøenbeekmecømSaaliøtebiti^elierff Mtif« Jt^U { SS CKfb« 7Mini. T771 ft ^'K'H«) Q» M^Uøitbi Cent 

1775« <B'.iu 3oiirn« 1776 0. 97«io6«) 

Jtiøfren^avnt VfTr npoft. 5ti«^. X77i» 4fe« (^ø^nbtf 
*«» b. 17 :^aii. 1772, 99 øcboarebc nafbrttbt, ntibrr 
Ibtffkffiøc ll^baclfoart^ inbHl »irc ZiUu Dm bo? 
Mm I78S iQtttt^tlfø Koii^ mm fawUtri «g fctofl 
tog tf ø«Oina») 

icnnikt# Sanfer f Vntcbnioø tf »eficrmclfrlbaøen k 
17 5«n* i77«# «I*b^ 17^2. 4« (3k(u ^ottrti* 177a. 

jRiibIff9 tv. bea cbclmobigf yrlnli* Å. •ed. 8* (tee* 
4 lto«M vfo» i Srib ^oønu 1775* «. s.) 

» A^Asliw C^blc ton flDHMntdigf« oonf« Ibib« 

^Mic Zanht 9U9 JDottacf eeicl»€» Ib. ead. 3» 
(•fc 3o«nk 1774. «• 4») 

•|llf?ctii{K9«f m €$»fleiitord. eMt( iB. (eed. 8* 

Am munttt og al»o(rigc ISprgfe* ib. aod. 

6nbod«toabet, tt Qøffrlfr* ib. »od! 

. Mttfpft før 9«ni, (irrfle Zit^tU^ fb. 1778* •» 

tote(t.M»fKcib< Vebtrfnif Braiibmattb »ebSranto 
MfMif 1; »» 1776« 6. (rec. i »lit. %ilft. 1776* 0. 

JMh i to*«fi femif« Jbiøbb* 1777. s, (tee. I forøe 
^r. WU» "• 620*03« t Etii* Jwttu 1177* ®- 992«94«> 

f littmifqffniya^Mtbaab, el ttøifhrlft. ib A777«79. 4(0« 

StoffroM« fw Ø«nu ibib» X779^2« 4eo» 

•mfoMigc Øreo«. IK 1780. 3^ (rec. f terto Cft 
l|B^ t. 81^81« #8 i 4imratni4ourtu for 1780. |(. 34s37,) 

•iofm fScr fføMocit; f6lb. ^782. 8« ^brt 0|»I. <b* 
W* •" t^wmii. ib. 1784. 8f. Clnterem ibib. 

>ni- — ^øff«» Aw 1788« 8« 

PtMøtf »» Ce ttøf bUK Jttobii« 178^ 4t#* 

fritefif UMnå msbit Jtftbfr. 1784* * (terto«it 

Q8|* I. I56*l 

SftifilMii. ibib. 1788* 8* 

yu« til M BKfalttttU foc Dtftre« ib» Z787» e» 

' BctPitofist fkmøe« ib. eod. %^ 

•rCitoc f ^frvttcn , en VoteclKiiø. ib^ 1788* 8* 

Dfm «MCfQto ft^Uarlsaoc, aben eamKnø af mCne 
6aa8e» ibtb* 1791* 8» 

•a(¥«((fC, cVcr ft9faari9a8€ fir »mu Ib. i79r» 
lHMri84t»e for Xfcnrftrptgec 1794. 09 ^x^daxilpunix^ 
8R Hl aøe «bte ttnge Jtonct 09 yiger. 1795. 

• fttolltoc 00 etmbece) en Sortttnfnø. ibib. 1792. 8> 
fl«^m !?»• •• 867-^69. aag. Uifc 3ciu i795» 

r4«<«øbct«i fVff bf« NrcMøe Sanbbet^tolnbc , et 9cia* 
. Ib.-Z799* 8» 9bet Opb ib. 1784* (m* i kcrbø 

liBbor 08 Øltfc/ en oriølnaC RMraqrgortciafng- Jtb(» 
499« 8* 

iHff emaapeefer/ betl ffftlfitt irpfte^ be(8^ iito 
Mr I amitot^^f ior U|tf» S7ri(c» 1778^ øg^ioiwinOb 
to«PMttoc^ i778'8o» 

IbnC 4iafnttiiL'torl£Mk $8at(fRd CCwdtttte!) .eøt flf 9I(i({fb8f 

t\%t, føbt I ^rrfTngn 1769 ben 19 9}ct». iDepé^ 
mrcbf 1790. Sac6an€eai|lib<in|fe (^anccpie. ®if 
i8o5 nb i^aa SnrtiKnøé« 4><it ynibicat af Øa# 
ctetflie* ^' 

Kftrnpoffen nbgab (an efter pn Vabct« fitb i s 8iec» 
binøaar. 

SSalfin^ (SMS) »robft Cil bm føtfl an^ 
førte Stnanuei ØaKinø. flhir Des« tt( Repotte i 
Gieiianb« 2>8bt 1766« 

X>it V^mxx^t CTimbrfen , i XntebnlRg øf Snbelfeflni 
1760. jtjøb^« 1760. 8. (rer. \ lonrbe Ctb. 2760. paø. 5«) 

^atfumCtttiel«) f. i jtjøbi^. 1748- 1778 6rf¥ 

banfMSapiffan tU® arnifonéfirlai ! Aføben^ato. i78t 
Cfogneprcrfl til Jtjetbbp i^tigi SRøim S>øbe 179a* 

fiforfldrenbe Cmferibning af Sefu txUWti ^tflorfip 
dtjff b{!« 1 278^« 890. 

fBaléfCD (C^tiflop^r) føbt b. 16 3m. i«88 
I jDbettft, ^or (an8 Sator tiar CStiftøi øg SUgiø 
wentøffrtoeju Sfponerebf 1647 (ka Sbmfe Gbtéw 
.Øieiftc ubentonbé og tog 1658 2>octorgrQben i ^lRt» 
bicinen i Utredl^t. fBar fTbenSjrr afSraugbeSaairif 
i Spen og (iat>be Xaraf t<r af XfTelfor. 2>øbf x693* 

Disp. iBflug« de iiepbriiide. Ulcrtj. 1658* 4^0* 

%a(tff(D (9laSmu8) føbt { JDbenfi b. i6 
6tpt. 1719^ ^anø gaber oargtagi^erSinl nal# 
mufTin BatMet), eogneprcrfttUZommerup ogØrpBø 
t Spn. J^an biponerebe 1736. 1747 bfe«^ 6og# 
neprceft for TRmisib og Øjørøle« Sfnitgbebcr i Hm^ 
f^ttl etift 1754 f<( ^an Sommerup ogfBrpKeJtafb 
øfter Sabircm E^øbe 1779. 

ffem enfelte 8?rctbffener, fcrtf itt nbgløne i Jtiøben« 

Km i 2(arenc 1760. 1761. 1764. 1765« ifbbr 800 # 08 
ttbgtocn i Cbenfe Z775« 800* 

S3a(6lCD (ftafimuS) fébt 1762 { iro»(att8t 

|>rorflfgaarb t Spn« Saberen e. S. JBatøtet) bar b« 

prorfl tit Sutbbicrg øg Ganbager, men (om ftbeii 

tit 4>a<trøfeø. ®ønmn bteo 1789 ^^^^ t bemrtbtø 

4>aar6(eb t Spn* 

yrftbifen paa øønboø »eSeni 3ul og Øl^taor. Otonlir 
X787« 8* Øetraatninger ooer tf bviflcnbommen. tb. 1800, 8» 
Bbet Oplag. ib. i8oi. 8« Stvtaacøaaoe for i^rffhif« 
ih. X801« 8« De nngc 18anbrere beb Øffeloeien^ en 808 
for Conjlimantere. afSøbff frit oeerf. ib« 1805« 8. 0#< 
bpggeltgc betragtninger for 6pae. ibib. z8o6. 9toglø 
Cibrag til 3* 8* Øofenø cv<increU(rf Xaa^aiixu 

féancf e (SloøenØ) SSar Var 1579 9t(»ft t« 

6bantft og @t. 3bø ®ogn€ paa fBom^otm og 9roo|t» 

%JU Gønbagcrø og geHerå (Soanaelter ubi 8tim fanft 

øil nbfatte , meb Doet* yønl fiXabfenø Sortole.^ Aiøb|» 

f 578 00 <586. 89øé 

(S) 3 ^anå S^omcfrn« 9fa!mr(oa-tHfPi^ttc<-lani ittnU 
)^falmcr : fce Danflfe 1Di9tcfontfr«5i|lone« I. 2xu 

lrn(^a»n , boer (^anl %abtt Xammmaah 3ené SSang 
tar Slentffirlwr, ©fponerfbe.1756. 85let> Vlumø 
nul yaa aSalfehbtkfl fioUtdium. 1773 bUo](ff<lt 
fer i J^off og 6tab«c»ttfn. iDøbf i8oi. 

Ditp. Hawn. 8^^* ^^ injuriia yerbalibuf jur« danico 
liocUerno. 1760. de transactionibus ex principiis juria 
danici. 1761 *d« inhabilitaie tettium ex principiis ju- 
lis dan. aisserr. duæ. 1762-63.^ deexctpuona oon nu* 
jBtrtUi pecuni« jure daiiic*» ib. 1764* S3an(t(S3aU^af9rbe) em af bin xtAtnføU 
jenbf Conff rentlroAb ID« bi Bdng. gøbt i jtitbl^« b. 
18 3ufil 1770. ibfp* t797* Oiorbe 1801 ete 
Steire igjtnnem Zpbfllanb, i^oKanb og 6(^iotit tit 
9ar!4« 
Xen ooctounbnc etoUbcb/ et 6!tterpir Sitb^* 1788* 

* »IlfJettbelfcn/ ft ©fttefplU ib. eod. 
Itbf (oibe oon «9attief , rn ftomott* ibib» xgoow 
a)ramati|N Socftg* iftc Dcf* ibiW i8o7» 
toiirprøeti tt originalt t^ftipil i 5 ^Ccfft. iMb» i}fo^ 

^'llgltpU ell« gftfteUonOmanbagf et BpflfpCl f sXcter* 
ib» 181^* (rte. af »aggerea i ^øftl eaniiora«) 
Bcbftfforatbrene, et epfirpit i 2 Vrtec, (b. X814« 

cItttUffett/ et eoflfpiliS 3(ctcr* tbib* x8i6« 
' tattra# et eorgefpU i é V^ter« ib» i8i7. 

^ $8ana(6art3ørfifnren) føbt 1 SlbHab i 
^aane. , »leti etubent og 9>bitofopbt« SRagiff ec; 
fMft^ ttbinlanbS meb C^riflopber lUfeCb tilroens 
(trup og opb^l^t H ^^d^^ ^^^ ' SBitcenberg* . 

MlAar fTflowrMiv in honorem resucrectionis Cbrieti; 
øå Cnnonicos Lundensea. Wiiab- %5S^ 

Oratio de calumnia. ib. eod. 4^o» 

• p Epitome Scienti« moralis ex libris Ethiooram Ari* 
atotelia et aliis repetita. ibid. 1599. 4to. conf. €ul^mO 

BaniU til ben baii(fe ijtflorie« x 8« 3 •&• pag. X44«4^» 

^ CoaipeadJumsciemianaiuralU. ibid. eod. 410. 

©and (5()rifJe«^ ©tep^enren) fobt 1580 I 
Aalborg/ t)\)or bang gaber tor i|)anbeIginaRb. 1614 
JbteD t^an QapcUan i ®olum i Vggtvghug Gttft* 1631 
éogneprcefl til Slommebal paa ^ebematletk. Sot 
at faae ftneStrtfter itp tte, Mbbaii 1650 fcaSp^{Is 
lanb f orff riff enSogtrotfer/ iia\>nltg JBalenttn Mnf^n, 
til 6b^|l«<^''^*<^» ^^57 forlob ban for Ttlberbom og 
l^frøbeligbrbl St^Ib fit Xalb og brov^ tilGbrifiiania, 
lbt>or ban i fft ZlUti 98be 2(ar bøbe i ^Trmob i IDptio 
4^ofpttal 1678« 

« HfMa poenitentialia biUica 9: bibel{t t)OcniteNtlrofc» .Circulua S^ptuMna 9:,Ugfaa lliicul, tnbeboIte«it 
oblKdige gttbellge ttaterlcr og Sønner til. boer jDag I 
tigen* Jb. éorf. ,, 

ttttberø C^atetbiinue ubt €$pøtgémaalf 6umniarier» 
og Ubiffggrlfer , item Sdotet , fftim, og bele yr(cbt(enc|B 
.(ordaret. Gbrifiiaiua z6^0'62. lo 2o^r« 4t6» ' -, 

. eørgepnebifen ooer|)riAt<tbrl(ii^ V. ib.xåso« 4giC 

. Gbri^iania &abt Sefhrioelfe« ibib, i65X« 4to. (conf* 
JCba<urtspa.;b!itU«i» Xv7>i«ii) " 

f6.ang (6(au8) føbt i Sogenfe, bt>or kati 
fiaber t>aif fBorgeme(ler. Sar nogenlib ^KOtft i 3pU 
lonb , men forlob fft Aalb og f oA til Jtjøbe nboDS^ 
boer ban fra 1670 af.erncerebe ffg. »e^ at qiøttttu 
ligbebgoerø , for bet mefle unber 9}at>a af {>ovm; 
2)øbt 1663. . • '•' 

3«onf.Dan|fer)igreVaaiU<&lt^:lU. 973^74* lUft^ 
betge CSfeift* U. 108:9 i VUltn« 6iprtfriipf Cocøclbe* 
flotesi« 

^__^ * • • 

fBatig ^ribetic 8ubt>ifi) føbt 1747 b* 4 Saa 

nuar i £>bg 4>^rreb i CieUanb / b^^i^ (HuiO gaber Mr 

.Soroalter ooer be fongelige @^obfer. iD«pønerebex76x 

fra ^erlufébolm ®!ole. fRti^t ubenlanbr veb ttUt 

berftøttelfe af bet ginfefle ®ttpenbtutn SBM Z>oc^ 

tot SReb» 1773* 1775 9{«bi(nl béb^ 9ribfri<l^|t' 
fpitaL 1783 biet) ban Vrofeffot Medidnib vA 
•Unioerf!tftet« Sog 1803 Vffleb fra f!n f>o|f twb 
^^ofpttalet. J^ar 9)rorbt(at af (^atiraabøg bitv 18 13 
jRibber af 2)annfbrog. < S^an$ ^ortrait Øoaet foiatt 
i|ie SBtnb af 35it>liot^r for Ccrg^t.) ^^ 

.^ .Dispp. Havn. 410. Semiiiia morboniin aatQralia.iitatt 
jindiitJi proxima 1766.: — • de. ruina aatnrie v< ipsioø 
1767. *— de usii medico acidi .viirioJici Dist. iqaaj^ 
X773* (rcc. i Co^eo 33tbhocb« x 0« 3te< et. i (Bftu 
2to3. 1773« 3ttg- 5*4«) 

^ govnuftenf IBegceb om 9Qb cg Gbrifti 8arel £}oe«i 
fenéftrmmetfe bermVb. ^ program og S[filt til 8Ufo» 
inattonéfcftrn« (ooerf.) Jtjøbtu 1782* 

Øetcenfningrr I 2(nlebntng af Øtpgtet em en np Iftpnt* 
inbretnHl\) t ^I|ten« jtjobb- 1786. og npere SetAnb 
ningcr, grunbebe paa 3oegatf gccfeg o« f« o* ibfb. ijej* 
(l«rde ief(« 1787 9lo« 5 og 1788 92o» 3«} 

Pharmacopoea in usum nosoconiii Fridericianu 
Havn. 1788* {(BM. Zn^ 1789 e. 65SJ 

- Praxis medica sTstemarice rxposiia , Selectis Diarii 
Nosoconiii Fridericiahi illtiftrata Havn. 1789- C^^ru 7ln%^ 1789 p* 1344 og 1560.) ^aa Sobf! ooerf« af 

tt. i Wg. 35ibU xi2» 2tcO eu p. 374#.og3ittø« liuttat^ 
3eitt 1797 9^0* 100, 

Selecia Diarii Nosocomii ri*gi? Fridericiani Havnira« 
tis Tom. MI Havn. 1789. ((Bott. 2ln3. 1789 P« X33aii 
oorrf. paa Spbff af IDoct. 3. *<. 3ugler» Jtopb* »• 
4eipa« X79X. 6. tee. i :XI1(|» b, 33ibl. zi3« iM@t. p.TO« 

i vi36tt. 3tn3, 1791. p. 1976/ og i Commem. du rehu§ 
in scient. nat f^estis Vol. 34*p.iV9<»* ^OOOeiyraiif 

40« CkleUa ctf iec«,af Sobe i >Rra. 1789 Sto, 52;33. tii^.< c 9S V 'Smtttllfvø Tom 9«t wnUt ftiUn før (BeNveirfii af 
fpwt^imaaUt: ^ootfor taCe.fiKttincV^etic faa Hbct og 
ficOai OM Otib« Jtjobt« 1791. paa Zj^h^ ooerf* af C[» 
0. 9a(le« ib. eod. (Denne Ooerf. ec rec. i TUIg« ID« 
Aibt iioe*6*36t/09 mebCriømalettnirr^eØfM79x 
!(•. 45'46. confT ibib. pag« 788^89.) 

ISfrh C^ciftl <Soatt()eIiuin fom ene(!e refte 8ere6oB* 
li#b^ 1793. (ret* af S. Saben t Univerflc, ^oiirm 
ni- 32*35 00 8i<85* afgleif^" <Snt* XV ^fte 9(0.3.) 

Qrif cliøc OCflTebécaab tit »in 6«n (3. p« tnynfier.X 

jDa rette 8teltøiom JCjøben^at^n z8cx)» 

3 bit ■e^ictnfre jBcIfFabø 6frifter er af (am iribførte 

ibfV^f nebfcinlfe Cbfetoaticner oø Øafu;!, nemlfø i 

iååutanca fSeU I. poø. 45* 100« 132« i57* I79* 26A' 

' 3fir H SS6* ibtb. f^tU 11. p» 149 00 15^ i ^(M 9oUl. 

^08* xos 00 188* ibib« fOoU U- p* 74« I5^* 214« 29a* 

i ^€t« re^i«? Sociei fBoU I* p« i*92«a3S« tblb^fBoUUt; 

^ 38 «^ P* 250. flicl* 111. Pf 49 ei 99* CVf biffc* etf 

■oøU CCC* i <3iU 3(n3« 1775« 3uø« 5o>53« »d 1780 p* 

IDpf^Onfnø <iBO^ rt 8ll«^€ cm at S)^ortaltteten { ffxU 
Icrt^l^ofpital er f^ørte enb ben bnrbe tctvt •— <nbf»*t 
Mpf. occ. mclbic* SBtbl. XVII. 295«305, conf. Xtn^U 
Mw«.U 33o» 

SBotlg (©iøbert ir^trfelfcn) f«bt i774^ *• 

jA Dtt^hiti JtiøbmtiatMiv 1)^ox ^atil Skiber oac ovetu 
«M«ff XffefTot X fSanø iDeponcrebe fra fSou 
tø^^HfUUn 1791 og teø 1796 jutibtfE 2(tufiat8* 
B(et> 1798 Copitfl 00 180T Sulbmcpøttg t Sttntu 
fanniereC (oocfra^ani8iibbt)entUbi9Ct mcb$rots 
lictt af Sfcretair* 

JNi (ar af Spbff oberfat føløenbe i jtjøbl« i .£2ctat9 
tt^efcfftet: 3* <^« (Bnibcre ^elbebe paa Sorben« 
ZI03. iU Kfr. 1803 9{o. 27.) <D{aUttrtenet5toqøybA' 
Cdoi Datter/ ^en CEomoebie« 1806. Krcabim af ta\on* 
Uimt, ifle IDel. 1807. (l^iu<b. (Smma I- 11 lDe( 
i8xi'X3. (li1ta^.'9^arfebr^ Q'h ^lomflerne« ®rille* 
balen af C. (3. Cramer 1809. 8« O« ^\t* i8i(K 910. 26*) 
VMbo, et Gørøefpil af Ho^ebue 1813* 10eif|érøStt|!nb 
cg eeR 9tat. m. m. . 

2 Sorenfnameb ^t. ^aftor SKictftren fortfatte (an 
pbtsr« v^^f. iTlAgAsm i ^Carrt 1806 agttbgaD.tATtaArff 
fftvet#r ID.tnneqvtnber. 3tiøb(. 1800« item 9)(aaneb<9 
frtft for i>anne^binber« Den Øetbelinffe yolitteben 
Bbøao (an inogentiboøbarfibenleoecetSBibrag til ben af 
Bogbanblet Ariftenfen ubgione np ^oltttven« Sigelebeg 
fit Sib fil Zih , Ugeret Stbrag til IDageii , tit ben ny 
VnnpoOt, Hi ^railca/ og til :&\ø\)tn^avm &^^ 
vene« 

- ^Btfltttl (^<^n8) føbt i «!)}t%be(fatt. (t>ør Uni 
%^ iar Vobøf mefter. 9{ei He ubnrfanba me b £)tte 
M|e, 2(reC Stalde« "^on ti( ^ft^eb. 1 580 hM 9tec9 
IK i Dbenff . t6ob Gogneproefl til Jji)e(rtggeffie Jticte 
Itie&m^am. i6i6 ^rooft paa eamfø og 6og« 
ttyrerfl tttØebferog JDnéberg. "2>9be 162a 

§a iibtm Jtriglf^ng og-S8#n* Jtifb(« i6ii« (er inb« 
Ikt i C<^beira fUlbronMle pfolmeboøt) Støprftbifen ooer ^nti( 9føe« ibSdv eod. 

. — — ober Dtto Sra(e./ ibJb# i5r2* 

— — ooer ©ten Jlofenfpotre. ibid. eod. (ec 
poerfat paa SSpbff af ttX« % 2!C« $• '^^^^' •o^* Ubtog 
beraf i Xot^eo ISfternutle for januar*} 

^ang (J^aiis) f^bt b. 9 (Waf 1682 1 gwb# 

belfart/ (bor (an8 Saber bar ^totft. 2)eponerebe 
fra ftn gøbet»pe8 ®fo(e, og biet) 1704 SoUega fants 
mefieb^ 1709 b(eb ^rceft tit Sang cg2:f)orup jfaå 
S(p 2anb. X)obe 1754« «0ie6(tngø 3ubcU»erf 
III. 107.) * 

S}erben< CTontrafe}. 1709* 

^an beførgfbe meb gortode og Jerbebringer en n^ Utø 

iiaoe af fin CbigerfaberO Vtla^9 HoitocU «^ue« og Aefs 
epoflil/ fom er trpft t ^Jøben^aon abffiUiøe ®ange/ 
flétfl f Octao og ifben i ttbart, 

®ang.(4>ttn«fitto) føbt b. 19 €5ept. 17M 
i J^iUerøb.beb,Srtberit(6borg, (t)or (anø S<^ber 4)att4i 
^ang t)ar ^oflmefler og ^ofpital^orflanber* 2)e«k 
ponerebe 1731 fra. Sriberic^lborg Stole, iaat p«» 
SaKenborf« Sottcgium og bar Secanuf. 1739 tefi 
fif. til SjfaUi paa fongU i&tipenbittnu X740 fO»; 
(jern eg bUb Snfbrmator beb Cabetterne. 1746! 
^robft paa' kommunitet og {Regenté./ 175S )Do€(»; 
bt i754.9rofefroif i S(eotogiem iDøtt 1764. « 

Dispp. Havn. 4to, Tbetes miscelløne«. 1733-34* ^0 
LogicA, limø judicii. 1735. de rationibus, 'cur Jet«* 
nias loco-Zachariæ Matth. XXVll 19. citatur. I7S7* 
de tutissinM explicatione Mattb. XXV. Q. 1758- Ifltro« 
ductlo in.éxplicationem epjttol« Jud«.- Part. I-IL 175a 
et 57. Historia critica tneologiiB systematic«. irna* 
1748- ada. ib, 1759. . 

.fQaQ^ (Sacob) SSrober tl( føranførte g. C 
Bang/ føbt b. 9 QRart« 1739* Sar førfl S^tMaU 
ter paa Set(rabørg« 1775 2[mt8fott)alteror)er Sting« 
fleb og Øorø2(mter* x779 oberCbenfe^ jDalumf 
09 9tujgaarb6 Vmter» 2)øbe fom 3uf}{t6raab 1797* 

. gforflaø til CSrunbffftninger fof et <(^oberiereglemeiit 
for €$ielUnb og gpem Jt jøb(t 17^.* 

%ang (Sacob) føbt 1772 t S^mi i Vatf^ué 
Citift , bbor (an« Sabec bar Sanbmanb» 2)eponereø 
bé fra Sriberit« 1791* 83ar Vlnmnul paa Sor<(i 
CoUegium. 1801 (feb 9rcefl til Xrarup \%\^n, ti 
1302 tidigeSfltrer Deb ®fole(olbe(remtnatiet paa fdttnø 
florfdmtnbe fammefiebe. 1808 @ognepr<efl til Jg^orf 
Hl tigefebe« i Spn« 

• l^rffbitin paa zsGønbag efter £rinttat(l X807« Obeø^ 
fe I807» 

' ^dtlg (SenS S^riflenfen) t(eo(ogiiI(SaN^. 
bibat/ fom formebeifl gattigbom før^ maattt itifi 
til ^tibieit/ og ftbtn be^Me 'ftg I miiitaic Ctank. 
Sar enbntt 9tiibint 170/f - ' <r « Cs*) ^ > •l^tttgttlfel , e«erboml / 9Robø«iiø< og Gnbe ri^l Øc fTrit 
^elfe« i|t< yart* jtjtl(« 1690« t< antrc 5 yactn ibib« 

SBan^ (3eil8) føkt b^ X 3fu9. 1737 i «•» 
len^Dti ofl Sribic tit foronførte VffffToc %• SBang* 
Seponecebi 1756. B(er> 1761 XCumnuø paa (Slnrenl 
CeOegiuni/ og 1770 Vtefrctoc Xnatomior t)ebUni# 
i»icfttetet; 1774 2>ector aKibicinoe. Sat brcpaa to 
Var Satflf oeb 9IffO Snnt^erf. 1776 bUr> aXebicu« 
yaa Gorø Ttcabtmie« 1801 (orgefpnbig SBorgimrilec 
i jtiorbenba^m 1805 9i^ofeffor t Xnatomie t)eb ftonP# 
tcabemift« Søbe i8o8* (conf, b^nl Siogcap^U 
forfattf t af SB* ftftngberg og tebfm i Sibliott^et 
for £ceøer. IL 266>84* fcetinf« tTeinwU&ø &onfb 
'^ifiorie p. 234. S^an$ VorCrail foran i bcmetbU 
sbit SSt af tBtbL for ebrger.) 

Ditpp* HtTo. de bominit prdpomoB« 17$! 410! — 
Aetet obttetrici« 176^ 8- *^ de paita tectuido 1765. 
jio. — TtbMla txnopticå Mfologtor ptrt i. 1766. ada. 
M^^, 4(o. — de utilitåte taltationis ptrs x. I7|i9 ^to* 
— • de BUtritioae. 1770. ^to. — Nenrorum cenricalium 
^atome. eod. tu Z^o, (xtu f Øbtt; IbiS« 1772« SttJ« 
^]^ t Commønimr, dø rth. in øetem. nat. gøsU XX. 

6« i CoOco wMtiiu a^ibUot^ x B« x et« p« X38^ og 
irbilbgaorb i Xriciff ^ottrn« 1773 9lo« 4*5« SractOi 

ten er Ogfaa aftcpft I CT« S« Sttb»ig< Scriptere* Neuro* 
iogici minoreå selecU ) De mechaaismo ptftoe per* 
tUSåp dies. inaai;. 1774. 410. 

Soillag til atcbpaaetiet« gorbcbrfng« Jtjobb« X763» 
toiif* paa Sranft« tb* itto* 

Ifbonbling om Øno rliocti Ølptti og Dtiibrui* flib« 

Ctflbcttnbcrrrtning for Sanbrnanbcn om Cttiib|fb<n« 
toerff ibib» 1770« (rcc. af Vbtlbgaarb i Xrit* Sottrn« 
1771 Ho. 6x*6«») 

fltcbldnfff Cbferoationrr af barn |aof O i Coilectanøm 

Sotlei. med. Hmvn. Vol. I. p. gi ag 93« I jécim regim 

Sociti. Vol. III. 194. Om et Øegotr« i t^arurbiflo« 
tideWabofO efrifcct IV 8. abet ^sftt« p« 186 87. 3 
Xøtnftab* dcl<f» Øf rift« er af bam om ettø^fnnetfemeb 
ittfgtet i Øørm af {fttaleflør i t^ SamU V Afl p. 
464^8« — ^m et SOlilfoflet / tg Øormobning o« SttOi 
MffC/ øtobcrmcrrfer/ og beflige, i Sfriftemo fovigoo* 
S^et *«fte* p. a7*58* (paa »obif ooerf. I «/ #. ftafn 
Wbanbl Oer pbti C*«flt ^«r fif. ^ec IDiiRnfcb. x»* 
Sbft 4>afte* IDenne tpbf e Ooerf. et rec« i 35al5iiiøero 
netioo journal 3t<t 8* IV et. 77.) 2(nm«rfninger og 
Opl^Omnger tit fR. 9« G^^to de j^ rusiica bet igbe og 
B9be tf opitct om Øim og Olieperfebnfet, i Ørnfromc for 

xg03'4 P* 18i«98» 

^an bar ubgtoet ØamlingeR af Bettagtntiigef og itla«- 
ter ooer Jtammetjuntei; 8tet|en(lefn0 2)eb« €lor«| 1787* 
!tO« (JDeti ét flo* 1 og Wo» I« af barn,) 

3 yontoppibani ^Ml(te 9c1aø i IBinb bar ban bmtet 
tatiUatbanffe 9laone oeb be beri optegwebe ttrtir og 
ft / famt tegnet en ©el af J)rf fperterne* • .' Ian« gaber SKog* ^oalb JKft omfi« . i^t Mm^\L 4)att bf ponerebe fra Coror ®Co(t« l|(et i66a 9>f «ft 
paa 2otetu ' £>obe 1694« 

Øn np yfalmebog for (9ubl Som f Soten! !Dtentgbeb* ' 
itjøbb* x679« 

2)en f)errefarret trsbenbe SefuO« ib. eod. 

Den UU og oclfmagenbc Gatecbilmi Brt^O« ibibf 
x68x« 

Sdang (atarctt« Ifrfbfrif) f,i7ioi»f|i# 

tfh. 1740 Utt refiberehbe QapeOan tit ;Donit(rffii 
t Zronbbjem. 1769 beflittet fom fucceberenbe 6os* 
neprafl tit famme Jtirfe fabit 6ttftg» og Z>ompro)»P* 
1773 SBi^op I 2ronb^iem« Sleflgnerebe 1788* 2>io 
lo 1789* 

2o Sttbftptctbifenet* JHøbb* X740« 4to« Jtafvigbcl# 
ni fabel af (Øellcrr , oi>erf« Sronbbfem 1758« Sote oel 
tn Ølaoel Dobeact. ibib. t76o, (lorcfoV?«^.n. X9g.) 
ftotbenfjetbjfe Øinter« Ibtb* I7€4. 4to« Offentlige So« 
lec ooer Vftenranglteicter* ibib. X7i7. 4to« fltelfgfonii 
fpottereO elenbtge Oaatligbeb. Øn yrcrbifen af XIU90 
Mm« ooerf« Jtjt bb« 1770* 800* 8igpt€bibn oofi Vt 
C« griebtieb« Sronbbjem X773* 4to« 

^ng (9Ke(8) ffbt 16x4 b«3Vttg« tJt(tttt» 
i Speti/ b^or bang Saber t)ar $rcef}« 1633 Mpo« 
Iltete fta Obfttff. Stejjle nogentib ubiiitaiibS. BU» 
berefter ®ognepr«9 tiliDalum ogCanbentm ISptiu' 
2663 Sif!op i fammi e^ft. 1668 Doctor Tbeo- 
logiæ bnllatas. 2)jObe 1676« (coilf* ØlOC^ fyt^ 
ffe <ffe|fll. 1. 13x1x50.) 

Ortrio deHiftoria; gr»ce. Fraaeqr. iGsg. 4tOi 
eigprsbifcn ooer CTbriflopbet Urne* jtjebb* i6G5«4to/ 

— — ooer atarcn« 8lotblten« ibib« 167a* '4fo*^ 
(Q^tract beraf i Tioti^t Cfctrmoru for 9(ooembfr«) ^ 

^ttttfl (»ff 18 Sriberif) m ^røeflefm ft^ 
9tim i Xarbul Øttft. S9let> 9>roefl pati be banft 
(Solonier i Sefiinbien / (oor bon bøbe« 

Dortor gaufto ^iftoxit, oorrfat af Spblf*. Jt}tbt iTfa* 
•rammatica ooer bet fran^eGprog* jtjøbb* 1735* 
• ijtalienff <8rammattt« ibid.eod. (conf. benoneloa^ 
(fe tiier^e ti^eu^e for 1733 ^^* 4 ^g 9to« 40*) 
•ttb« forforg for fine Xroenbe« ibib* 2736* 

S5ang (Ciuf) f^bt b. 7^»ug. 1710 1 ^lu 

Itrob oeb SribericbOborg , ^or bang gaber Øp« Jtic#^ 
tu og 6fiftefrrit)er £)(uf S^^obfen Bang, tnir 6flf, 

Stanb i fige tinie fra Ctuf SJang af SRibbetfart, foni 
ar 1517 bteoe abtet.i Ungarn; (Cte Reset^-JDa^ 
script. Sam4om p. 38, famt (SjeøfiiigS 3ttMk: 
terero« III 2)ell forfie $Btnb é. xii# 177.) ^^ 
beponerebe 1798- Øteo 1740 @(otebotber og 1746 
Jttoffer oeb i)oImenl (Wenigbeb i ^jøbenbai»n, jE>9«. 
be 1783* (i^an tar @tifier af bet geneatogt|l«bo«, 
ratbiffe Gelfllab. b^i< forfie gorfianber ban b{et>« en 

gortalfti til bet brthflo ICbeleUjpiwn ijl^^Jtonrf^y k ^ >} De ^ibvidam Babjloniorum et Cbildøenm AmU' 
^ttibus. Diåp. ibid. 1733« 4*0* 

1-YU etpffr« ilib« I743'47« 

3^. AifWirtJH 8orfm«9 poa Øub« •ob(f(« •tfcrf« 

W^ 1743* 

(Xf CB imtttrlid ØeftriDcire e»(( Minocfrof det Øt«* 
ffocBlBim fom tanaatcbc ttubgioe, hw ittt mttt fttrbidt 
fil MUMlahet. SCfipt, ij^ ^% mcb noøU tertil |^ 

lydlig (£>(ufembt be) Øtobtf til foranføtte 
9f»f. (& Bans øg 7(mtlfort>aUer 3acob Øans# 
( mi t UlCenip 09 i Sstbcrg Sogn i £)bl^f mb« 
bq. fra ffribfrt<^ocg 1747* S)oc 7((nmnul paa 
CbcfcM ^oOegtnm eg (agbt ffg efter 8o\)fpnbigl^eb« 
176} Uci» ^dtammerobDtcat. 1777 nobiliteret. 1779 
Skfgtatralpriicttreitr wtb Cncceljlftu 1788 3tt|tU 
tiariai i ^«f» eg etabf rttteii* ti, fom Conferentg^ 
itåb 2789« 

Øii^p, Havn, 410. de lasto beDo. Pardctili I-IU.' 
I75»-dS- M*diutioBar drca caotekt contractuutn Jora 
dttieOii 175^ QraftieiMB jundicwb 1755. 

VftoablMé owJBmibcllaiibni iDannart M#^^X78&^ 
(t. tf.fllftBbiic i I. Cft 1786. Jlf« 49. af »M9 i lier. 

fMc i VaTcbning af b< mob 3(f(aiiMingni om Sonbff- 
fiiitai ubfømae ehifter* illb* X787« 

^Sanø(&bif Sttiibt) 6ønafforanJartf9rof« 
% S. tteng; f. { Jtføttnl^apn bJ a7 3uli 1788. 2)ep. 
i^fta bne^ottftoeilc 3nftitut.' 2eg i8ioSicim 
flab f| 1613 Sectorgrabin i SDtcWcinetL 

De ftvadioruBi ipdtantiuni et roborantiuiii ditcri« 
siae« Disa. pro licentia antnoies in arte medica ho* 
■erca capeaseadi. Hatnw 18 1^ 

CeBRneatatiodefbeios inpartu Teraione. Diss. inaug. 
ibid. igiS- (r« i n« a^ibliot^ f« l^rger z 0« X35«40*) 

^ang '(9>#brv ®4)>i^rO/ Øtober tir be 
feranftrte tre, grtbtriE Subbig^ 3 JcoiV og jDIufSunbt 
Sang, f«bt paa iSgcberg GaatJb t £)b«pecreb b. ai* 
Cct. 1744- DeponctAbe fra J^rtufg^orm ®fo(e 1761. 
S(f9 ttnberofficeer veb eitn^agteii/ ^borfra Qan tog 
ffaXfiFrb og f^aberibe 3(iro(ode« f8(eb 1769 rcff* 
berciftf ffopeBan fpr Sig ;4g 2(«9^inbrup t £)bl()ere 
iibi 1774 6og»epi«j{ for Jpitterøettf ^rorjlegielb i 
Snnbbitm. etift. I 1780 for &uba(tnf 9cttficgi<Ul 
tl^trg^g €Htfit: 1785 for ®tfnløfe og SSti^ø i 
6ii8aiib. 1787 fir Bfg og 9iminberttp, 2>øbf 

•ttbø ølaab til ealffl^b« fremfot i Gpftølmaat of 
Amfoot for b< anfbalgc JSiøbrn(^aoH 1773* goo« 

ifteigntDg til 6allg(eb. C^rtfliania« 1784* 

<» åMt ^miKmMlAVkm SdrK «iob^ szSé^ fOpliliriag af U% øf loøfb gteligkiiMøg .fav «blert : 
«e/ I paflTcnbe 6pfrgimaa( og door« ibtb. 279a« 

^ar leoerrt yfalnrr til be« up eoangelif 1 t^almebog« 

fBatlf) (S(>oma<) føbt b. 18 Sebr. 1600 i 

Sfemløfe i Ijpni/ (føor l^anlSaber bar ^ree^en J|^anf 
lang, bet/ (igefom en #or SScmgbo af beJlbrtga 
Sanger^ nebfiammebe fra ben føromtalte Cluf ^an)' 
af aXibbelfart* Zl^omag Sang btponorebe ftåCben« 
fe 1621« Sit CSttpenbium at reife ttbenIdnM pa(u 
1630 bleb ^tofeffor I be orientalfFe 6prog beb ttnia 
berffteiet« 1653 9rof. og 1653 Soctor t S^eo(o# 
giem 1656 Uni))er|!Ut<Mb(iot^eIar« Z)øbe i66i. , 

Dispp. Havn. ^to. Exegciiis dicti Jeremiani cap. aj 
T. 34. 1637. VindicisB locoru» Genes. XLVIII. i6« 
Genea. IV. i. Paalm. XIX. i. i(»So^ — > JSxercitatipneoi' 
^ottologic« octo, de onip liagvaruni, de hierogljph^ 
cif , de litteria antedlluviahia et(^. 165^(^1 — Tropauoi 
prete¥aii|[eHcura 1649* ** Exercitatio acroamatica de 
curia bom auditeris 1650. — Hennea et Pan hebrai* 
cuf , qro Tivum abf oluti Lexicograpbi bebraici exem* 
plar proponitur. 1651* — de Ncpuilimie, conuaBcMil« 
duchum. 165a. 

Nupera beneficiaDei efgaDaniam* Haiii« iG3i» 4tau.« 

Fontiiu»Iaraelift Triaa, Jonam* Micheam« et Auik 
pttbltce editok exhibena. ibid. eod. 

Aurora LaCoitatis in asttm incipientmm puaroniia« 

ibidt 1636^ > (og fben fom Øfolebog mangfolbigc éongt 
optogt.)".^' ;. 

JenM Gfamma tic« latin« precep.ta aiajaca, reviaar, 
niut^ta et 4c^ucta. ibid. 1640, Prftccpta fraaamaticM« 
latins nirnora, in natnii scboJarun* ' ibid. eod«" ' . '/ 

ObservatioBum philologicarum libri due ad illuatrttt* 
dam ^ertini Grannaticam. ibid. 1637*40. (Om ttbfø', 
^btn i ^^nleenbe til ttbgiøning^tibenln^agtigeøeffem* 
melfe/ ba 2Cor<taUet paa Sftelbiabet tOe tommer oøer« 
ffeni meb Datum unber IDebicatien/ foctaU/ ogøugi« 
fter / fee Clement Jiiblioth. Cur. II. 404)« 

Laurui daniea fupremis Magifterii honoribvi ditatå.'* 

ibid. t64x* 4C0. (ooerf* poa Danft nnber 4Ki(et øf BåBr 
fCe ^urlranbl« ib. eod. 410.) 

Venvi aponsalia dir« Philof opbi«. abidf 1647. . 410* 

^PhoNiphortta inscriptionii bierosvmbolic« (SieUeøbnr* 
gi re$U.Ha%;|iiensis). ib. 164S. fol. 

OlWa sacr« pacis repurgata« ib. 1654. ^ol- t^Og f 

(ar Vutorittlfaiet en Gifte ooer {tne til ben Sib øbgione 
éfrtfter.) 

,Oratio in.obitUm CaBCtDarii Cbriat. ThomBi Sebe-' 
ated. ib* 1637«. fol. 

Coelum Oricntis et priielmnndi. xb..eod. 4ft£' (3ff 

beite &x\ft gtoel ber Cbemplatet/ boor man 900 lort* 

Earct 2>eb1tat< og Øottale , og / iffebenfor bet kmU, 
føtgenbe npt Xit«(blab» £xercitauonce phiioTogico* 
philosophicaDj, qvibui materie deortu et progresfumte*, 
raiuin ex intimis et geminit tuit principiie fluccincte 
penractatur. Gracovi«. 1G9Z. |«øøf* Clement, IT. 404.1 

83artcnflct^(So(>an8riberid[>) føbt 177a. 
^AH* %^Vi bar.9fntra{m<4oy^(» 8H^ øøa|9^ijf» <i n J> S3ac ffOige herrer i 9fat>i9atioV!en u}> ®9cabrtcor)>'/ 
ftt. 1806 hirb SapitainTimtfnant øg Øoutycntfttt 
^0« grinte 3ctbi(t4) S^cbinanb i8og Stcectremo« 
ii|cme(lec t)eb Capitut foc Sttbbecorbenecnc.og Sttbr 
tf c af iDanncfcrod. j8io 4^of(^cf (oS Icnulbti^ 
^ctn^ og-JtaminecbeKre* 

ffiWtairt'^'iBefrvmelfe 'øoev eia^tt % aben XpriU 
JtiøJpb« ifioi« 890« (ogfaa inbfttt i CSttlfcoi'l 3oucnatv 
fdt SKtlttalcé i ifle ia]ti) ubfom tiaigc c fvanff Doev' 
ftfttelff meb lEiltoeø* ib. eod. 

' 9^paU Vnmortf ninaer »eb Jtant« 09 Øc^cb« flaturm^« 
tapffXf% — i tTyt )5ibHotf;cP for Pbrflt 1. 208'26. 

: ^Otfob. (^dtt« Defer) bietiizQsCatf^ft 

wb 9lico(oi 5tirf e. i Jtløbb* 1796 9t«fi ^it SSranbr« 
rop i IRtbe @tift. 1808 tfl Spngbpe og Wboge f 
Zatf^M Ccift. jDprettcbe 1813 et GfoUtorecfcroU 
nariiun i Spngbpe« 

eibrag tt( Seroltgcire for€ibfnbe. oøcrf. Jt}fbb.i79/>« 
'tBfbrftg t(I {fctbrenelanb< fange forXlmuen« iflf.^arte» 
^Aberlleo 1804* 8oc« . (cec* i ioerbe ^iu 1Q07 So« 8« 
#g i Btelcr Cinxrat 3eic«^ 1808 9to. 17.) ' 

• '^offfet «- < miiletvit i8cu« III. 39 og 3xS» ' 

. SBarøum (iuholpi) eonrab) ftbi k 39 

fiot). 1796 i Jtjøbenbat)m Deponerfbe 1743. 1753 

bUi» Gogneproefl tiC 9Iørup og Ø(im i®tea«iib. 1758 

ft$Uptmft Dcb Vrmeeii i Sjfti^ttu 1763 Øogneprcefl 

IK Vpentabt og Aictepcot>|l« 1777 (Sonfljlccialroab. 

2>øbfi798» 

. .tjoCbcrøf jDanmarU og 9lotge< ])irb|ltøe og gefftlige 
etat, ODcrUt paa Spbf efcec ben 3bie ttbøaoe. 3Lo» 
pciibagco u» Sfip^ i75o» 4to» 

' ©år^Ot) (SaktriW) m ^rcrftefønfra Cwi 
neg paa.SBorbmin i 9ioni<balg XmttSlocge. S(ft> 
x?it yetiUmlWfttan (U SSeboen, ftben ^cafl paa 
&re(anbet ocb Zronbbjeib* 2>øbe I754> 

•^pr«MCfn oii«r Vtbert Sop« SEtonbblcnt 1747« 4to. 

• Ciffrndtione« øotn 9torb[{d)t« Sfranffutt u« Cefpa» 
1751. (er ubgioet of Sorfattetenl Srober ^ont ibar« « 

^iirdlttf (?)ebfr) — fom noeunegbog tbura 
faa«)t( i baag 3^^ / P^S* 3^0, fom i (Confpecru6 
p. 15 — ec nme(tgt)lg ben f?ben efter focetommiiu 
te Pebet 3enfen fra 9toegtUbe. 

fSarébpt (XnberS Vtbtv^tn) s^iponerfb« 
fra 9libc QtoU, og fluberebe 1554 Z^eologie ' ^'^^ 
tenberg. 

ob* Bpangettbergo 4ri|Nrf ge ftibbe r, paa 2>an|( omr« 
Itenbrrg. 1554. 

Hn bttføalelfa gftrbom om fmaa Sorni.^aab tneb 
•imbmtei eitRimmmfftevet 9cb JDtct« 36^ a^itgaif éi! bAgitint) Item f>ect. Wt. Cntberé trøfleTtgeGfriøftfe ffl 
be MrøtKbe Øortflbre foc brrel uf«bte ffofler. €^om et 
SiUerg fattet Kutor en gan|fe ni^teetta^atbcm/ b^or« 
Ittnbe man ftot unberoife og troite bc Hoinber fom rebe 
tUBarfet. ibib. 15^5- 

< S3art60(itl {%f)a\mM) er be^^^rffterfib 
genbe SSartboliner. ut^ebtommenbe. ^nn er fobt i 
J^øfbpi £)bgliccreb^ iw bang gaber fffilb fOnH^t^ 
fen \)ar ^c«rfl. Sjian. »at 4^of{to(t. t Xong ft^tifttoii^ 
ben steg 2tb. SJtaatte fortabe Jtiét^rnha^^fériSiVt^. 
og boebe Jtbcn i 19{a(;nør« . (conf,. JDa^ifldi Xågtu 
fonfte éiftorle Itl. pag* 277) ' .' ^ 

St^aaregaoe^tiC jtong Qttift.y,.^ Jtiobb* 1684« ,4t0« 
* ©anjfe Sib^tanfer ti. -15 2fpri{;* TiUid. eodL jol. 

Cafp« Utuntfiu^ aUt Btnneri* itiejcni &«|Jtof» i .ibibt 
xM9* 1695- og oftere, • . r:- .^ ■ ' .' / 

S3art^0(in (Safpar — eUer 6afpot JBefti 
((effen fom ijati Falbfeffg paa Xtretblabeite af 

fine ban(!e Sfrifter) er foii b. 12 .S^br. i{;85 < 
atalmø , bt»er b^ng gaber SSect^l 3tfpe(f«n.|ii oae, 
9^ctft, ^an beponirtbe 1602* Steffl^ 1604 tiL 
Slittenbf cji , 4t)oc: f^an 1605 blev SSogi^e r* ; Zog 
ben mebicitifle DoCCorgrab- \ Onfef. 1610. léxrHeiT) 
9i^ofe{for S(oq\)entiæ Deb Jtjøbb* ttnit»erfttrt* 1613? 
yrofelfor i 9)?ebichien. 3 2(n{ebning af en b^fUg 
Øpgbomop freDe banftgafSReHg'tofttettitZbeoIogieii, 
bt)ori (an 1624 bieo ^rofejfor øg 1626 2>ocfor. 
jDøbe 1629. (®ee:. F'indingii Academim^ 
Jiavnm 2>4 53* yUa et mors Casp^ Barikolint 
per Casp. Er, Brpchmannunu Havn. 1629. „G*- 
6ommelii Lexicofi Eruditornm- Scanefisiuni 

VoL Lp. 133 46- it* tticercn* tnemolrer bttr<6 
J&aumøarten VI. 240149. og <0ieø(fnø63ubettau 
røre li I. 53«59 i 9^oterne. ^^^Ø^octcait er (lub 
lenaf ®imøn bc9>A&) 

Dif|)p.< de natur«,. Y^iifb« l4o5-' 4to -7 .<lo *k^M«. 
rum namr* Ibid. (^di.tio ada ib. 1607 og ^tia Ib. iGog« 
j^voO -* .Dis|k. pbilosophica. liåsil. iG^B* 410. -— I}i8|)« 
pbysira. ib. 1610'. 4to. (editio 2da Hafn. i6&2* 8^0.) 
••• Paradoxa medica. Bas. i6rn« 4^^* "" Probltilia^. 
tom pbilosopli. et med. exercitaclonet decem Witebi 
161 1. 410. — QYftstionum phtiosoph. et m^d miscelW 
Ian. prodromu9» depliilosophiæinmedicjna usu. Ha\'h. 
1613. 4to, et Yiarui:b ^vsvstioåimi Wercitatin Il-Xma. 
ibid. i6t4'-23>. disputatio lojeica', de gtnere ^ynogrsnii«*' 
ib. i6i2» 8- — ' dø natura The6h>gi«. ibid. 1627. -410. 
— de autoritate aacr« acriptiirfe. ibid.. 1627. 4ii>. *i* 
dø pirtitioiubus, acriptur«. , ibid., j^g. 419. * , 

Encliiridion Logirum. Arg<*ntorati 160R. et iCi3. (o§a 
faa unbev Sftel of LoAica anajor locupleuta. flafa^ 
162^') Logica mioor. VViieib. 1612. Hafn. i^^jf. Rø* 
f torn. i647- J^oitorea logici Lloi* Hafn. t6aa» editio 
5tia ibid.« 1624* •' • . *' . 

liløcapbjiiøai minor ø. gochi^dioa . ..metaplqBuicaau årpntOT. /6ii et i6ia ,iL, F/Ancoryrtl. iGig^ iH?Mp 
^h}iica mk]pT, Ham. mo.' Arg<*n'tor. 162^ 

Inttituriooes anatomer«. Witebérgæ 161 ' * ca flbcil 

iemiborg/ Stoftotf, ØøIT«t> i^orir ^d'rnbcirø be* 
(rtgft af Vtttvré Gi|i'Sf|om« 9or(i)ollti; åuøbnni lé^u 
ftew (H^ 1645« • i%aa ^pbf totrf^ b«c(| Xjiortnimø 
éimouiåS>aulu ^opcn^, i6i4a<8oø* 9«ft&raif af I>if* 

Py aiie Ai647^ f 4tb. ^ paa tfnsf (0 af Qp^njøni/ $ 
4JL'pk 87- ^on* , -^ ^ ^ 

Coatrove^ai ' anatoiiaic«. ..iioatoicli. i63t* Goilar« 

>6S8- 8vo« 

"AtcDologi« in obitom regtiue Aniup Gatbrin«. Fran- 
«oL 1614. 4to* * ' > > 

£ftcliiridii)rA ethicaito^ , Hayh'. iBiS.- 1630 at saipius 
Bostodi. i6<6 et aiapint. Axgei^ioéy iCiz» 

D%, A«Uo!ogia. I Rotioch. 1616. Argtnt. 16x4« 

De sinnclo. Haviit 1617. 8?o* Ilott. 1619. 8^Q« Wi« 
«eb. 41b. 

De aqvis* Havn. 1617. Rostoch. 1621« 

Oe mixtione. HaTja, 16^7. Rost. 1611 • 

PnMepta totiur Phjiicté' breviter explicata. Hafift* 
l€i8* et 1676: Roitocn. 1^50. — Prøcepta Physicie ge- 
■erålk. ArgentoV. i6si ét i6jo. ' Præcepta Phyaic« 

Secialie Pari MI. ib. t6ai. it. 1643* (Om Uet Ea- 
iriAoii phyiicum , fem mdb^nl IBibenbe ubfom unbtr 
toH 8laoniO(talber^;6it5/ fee Cistdmedicap, a65j) 

Panegyrictu da^Lutbero... Hafn. 1619. 4<o. , 

De aere pettilenti corngeado c6ntUinm. HaEn. 1619. 
fbCR iabflfC i CiMamedJct^.fi. 004. . ,• 

Oretio de onu et'^rt>greå8il--Aoådemue Harnienii^« ' 
iGao. 4tø« Witeb.v i6åS^ 410: • Epiferanmau extemporåae'a' cpUectt nt Cbrist. Petn 
Tméa. Uavoi 16:11. ' . » ■ 

Abetorica 'major* Hawn. iGaa. Oratoria major ib« 
eod. Orat?>ria niinor. i bid. eod. 

De prtn^piit rerum naturalium. ib. eod. de natura, 
'ibid. eod.. « 

De cauteriit. HaAi. i6a4..4(o. ,. 

1Uibén»flnin9 eni ^ertenf ^ebveti. 4()'i((« 1627. Cm 
fSaH« 3Berfdflfr« 1^8« Urtberplln^ø om befiøe Sbi^ifti 
suturet! ptxk^Xi%t ^tunijxA* ibib. 1621, 1631 oø a8* 
Dm 2CatoiK Sctfldnrirc* »•1623. Cø losz. £)m JCrig« 
ib. iiad. «nn. 8vQ.' et altfammeii cnfcUf $c«bi« 

Manndoctio ad Teram psycb^leglam. HaTxi. 

De lapide nephritiro. Havn. 1627. De unicornu. ib 
eed. -M Pjr^mcis. • ib; lOig*^ De scadio tDeidico in- 
cboando coiiunuand^ et ébsoivendb.* ibi i6i8* (ID? nnc 

fiblhicojite 2ractat er oøfaa Inbfert I Zt. SRaxtt)i>liné 

CUta med. f • 257 09 i (iOnriogii Intro aucjio in artem 

aieif/ra/it. ' ^elmflab. 1687J viffe 4 ^Cf^anblinørr ubs 
Im famlebc unbrr Z\U\ af Opu&cula qvatuor singulai* 
M. UavD. 1618. <conl. Xt^nc I8i3.p<4>8 19) 

Sjttema phyticum HaFn. ^Gig* (inbrfiolbf? 10 fmat 
YlkaaUiDøer fom faitlf jU . (aoe Mtrt ubaiont I 2Carrne 
li6xvaB};M,pe|bf^af bmUobi i Mfbcll^VA !<.é.t^^ pag. 24.) ^ . ^ 

De studio theologico incboahdo et continnando bre* ' 
.ve consilium. Havn* i6a8« 

So liSreof af (lam finbrl i Z%. 8artboXin< ChtamaøL 
Ibcnlus XVII. ' jDm ^ahé Vnbet i Juiii Casserii 1609 i 
tBenebfg ftbgione Pe/itk^iikes€ion b. «. ufe fviJt^ve 
aenållms 'iUejr, U^Sommtiiau L <it, p4g. 14G. 

fReijlt t fjtn Uhobom ubenjanbS. SS(et) t>fb fin .i^cn^ 
Umft dititex i Sribrti^Aorg omtrent 1645, i ^triU 
fet 2(ar f^aii bleto SRa^ifier. Sor |!t foage 4)elbreb 
etplb frafagbe fian (tg bette Cmicbe i66o» iOiibc 
166a.. • . 

' Panegyricus in obitvm principis Cbristiani cti. ttafn. 

i648. fol. • ■ •- . 

.» - ■■ ■ ■ ■ f 

Oratio gratulatoria ad Fridei« IIL ibid. 1649« Jbh. ;- 

De scripd« Danqrum :Uber ^oathv^iat ediius å fi«- 
tre Tb. Bartbolino. ib. 1666. (6{benubøiOftmeb2i& 
lad af 3* Vt$Un i benneé Bibiiotheca tcpteturlonu vu^ 

diti. . Lips. 1699. jDen $a\»ei oøfaa unbrr ZxUL af 

>f/^. Barthotini hiblibtkéca Danica a fhojiia Bar" 
'thoJino ec 16^ M6 iler o mmcta, • Hdmburgi, I7i6# Kec*. 
I Aåtn firmd. Dec. !!• VIH- :*o6-)f • ■ • ; 

$B<u:'thofiii^(ém^6 »getebe« ««ir af sy. 

•6afpar eertbttffn iBavt^Ini> -føtFt i Jtjøf^« ^6^45. 
d t Øept* SDeponerebe 1 628* £)p(ioIbr ff g |ørf{ ^d^ 
Unit)erfttetet ffb.en i npgen Sjb ()o8 {ioTøer Stofen* 
frantS paa Slofen^orm. , (^erdt(|ate rejfl u^en{dBb# 
i 8 2far^ blco ^)an 1645 ^cfeflbr (£(o<jtjfnjl«, ftbea 
fonøeliiø Anfiqt)ar. £)øT>e i6.90, \ ."'..-. " 

Dispp. Havn. 4tosdela|inl ii«rmoiiispl«tait« 1845«^ 

de pbilologis studio Theologit., .JuriacQasuItia, Aiedi« 

cif, PbilosopbisfftOratoribua qeceaftrioiG^. — Sve* 

''tonii loca nonnulla in JtiliiCæsaria vit'a expTicata. 1663« 

Oratio in obitum Cbristiani IVti. HaFn. 1G43. fok 

; De p«ni^la antiqvomm. ibid. 1655. 8i»^o et 1670. 
.4to. Cer tfOiøe Inbføtt i Grf»vU Tn^éaåuruf *rom...Vl ) 
.. Laudatio fiuiebria>ia Frid. ilL HtL^n. 967; foL 

® art^Oifttt (Safpar) 85rob« (it be tp.jRi»|h 
forrige. Sleb Hector 3urt9« 2)8be 1672« . ^ .^ 

VocabuiatYrbnlandica co1Iect4 -* føbferte i Z^* iBt^ 
tfloUui Acta Med. II. 71-78. 

$8artf)0Kn(3aCob) JDøfaa «tre«*drf% 
eofpar »ert^ielfen, febt i6a^ t.' 7 2fUø. 'J^ft^f^ 
rebe fra J^er(uf66cfnt 1641« 83(et) ^rofeffor ^^sig- 
na t Qs Deb @«eø 3(cabf itfSe iRelflf ibicf aa tfenfianbl 
1648. •Æ)«bei.4>eibcttecg|65»*. '^' ■•---^ * * De tboorias praxeos et poieaaoa natunu iXsp; 

1644* 4to, ''",'■:' '; - 

Ataajan Hahhoekma o^ Fon# fapiefifjio »• Jibcr Cal^ 
l^ali«dui5. édlu Alfns(«lodl. (^(|^ 1 i '^o, . .,^ . *,.^ . ^ -7 

Bahir, 01 Jiber, perilluitria- prin^æ .eiuiqv^^^a t vanif *. z' { 4a 4>an fiat af 3tAlJfn9 onerfdt Im^i (^omaroé et orbtu 
if»net< ®ot9n og finttt. jliø^« 1657. j68i« 1696^ 
3753. 8190/ og Qf Satin ^. (Brotiué om ten ctrtftelide 
Xrofl 9an^$eb« il. 1678« 8»o, 

£)6fett)ationee af ^am ffnbed inbrpffcbe i Mtscetlanea 

^Céidctn: natur im curiosor. jinn* 1. p. 11.A5. i2o. i47> 

• 180. a!^3- 38"- i '^««- 1^* P- =^- 4- »33- «54f 255-64* 
item Øreøe til ^%iU 3ac« ea<3b< anførte hiavitii Urbe 
flScrnbé Elogia 09 Judtcia foran anous II conf. ann. IV- V. 
pag. 44-46. 

^aM SJractat dcungvento armario frinbfort i Thea* 
érum Svmpat/ieticum. NoTVjerf»iS6^, t)ani Epiitola 
ad J. D. Horstium de' chirurgia infudoria er inofort i ' 
Horstii Judicium dé Chirurf^, injus, J. Dån, Majo* 
rii. Francof. t665- 00 ^ané Diss. epistol. de simplici- 
bu« medicamentis i ^erman ®riibr| 2tractat dé modo 
simpiicium medicamentorum JacuUates cOf^nQscen"^ 
di »669t 

«^dn ^ar meb gortale nbatoet a)£lenchus operumM, 

'^ \4ureiii Severini. Neapoli 1643. 4»o. b) Jo, IValæi 
Epistoltt duæ de motu cnyli et sangvinis ad Th. Bar- 
tboiinum. Lugd. i5at. xh^i, gvo. c) De hyfsopo in 
Cruce Christi Salmasii £Dif tola tre« ad Th." Barthol. 
Lugd. Bat. 1646* d) P, Pawii Observatlones anato* 
nicflB telectn posthumaft. Ham. 1656. e} Obsenratio- 
Iles Jok. yeslingii et epistol« anatom, et med. post- 
hjuniæ. HafhisB 1664* O Thorn. FulUrs gobe Sanfer^ 

paa jDan|l o»erf» af (SU S^ot« ibid. eod« g) Midu 

Lyseri Caher anatomiens, item Observationes medi- 
es variorump Lyseri, Moinichenii* Bogdani. ibid. 
Ij6fi5. Il) -^ilf* Éanholin de scriptisOaDorum. ibid. 
1666* i) Listeii BenancU og J» -f^. Lodmiii, de firau- 
dibus . PiNirmacopttorttm ex Gallico dedaraiio. Havn, 
1667« Francof. 1(69 et 1671* ^) Mulenii Nuraiimata 
Danorumr Hafn. 1670. 410. )) Joh, Bhodii de acia 
dits. editio 2da auctiof. ttbgfOft meb SiSot^ af Rhodii 
•pus posthuroum de ponderibus et mensuris M«>diro- 
Tum Vetemm. ib. 167a. 4to. ro) Catalogus et Taxa 
siedicamentoram officinalium. ib> eod. 410. 

; ?3actt)0Hn (Cafpara^omefen) em afben 

9lcr|}forcige, febt i Jtjøb^. 1655 b» 10 6ept. 2)es* 
yønerebe 1671. SSfit) ^rofeffor 1674^ ba ^an a^s 
faa itte enbu \)ar 20 Xnr gammel. SRejfle vbevii 
lanb« 3 Tint, eg oeb f!n {^jemfomfl iegpnbte ai (otfe 
•ffentlig over Tinat^mie og 94pftf» Sog ben ntebi« 
cinile épctorgrab 1678« 171 9 blev Oeneralprocu« 
leur« 1734 l)(putereb forSinnntferne« i729gflibs 
Ux af 2)annebro9, øg 1731 nobiliteret meb alli 
fn gaber«. DefcfnbinterV« £ebt 1738. (6jeø< 
finge 3ubeUo?rere IL I. 51*65.) ^^^\% ^octiait 
|a9f« {Intten af 3. Gbelincf* 

Dlspp. Havn. in 4^0: Positlonea anatomic«. 1678*-*' 

Je <:ordis itructura ae motu. eod. a. — de corporia 
Mmani ooconomia. eod. a. «— <!t olfactus organo. 
1^70. — CoUecii pb^tici privati Disp. I- VIII. i684-:85* 
^^ Speciminis nis con« anatomi c« diss, I-II. i686-88- 
•^ ié corporif buraafii fniictionibus. i687* *~ Qytt'»* 
iidpaea phiiosopbic« dias. I- III. i688-94- "^ Summa 
" " Ai , ilotøpbisB naturalis i688- (ttbgioet ofte i Dctao«) — - 
jIIiImmui AttfioniiDSTf oiiguit tx piuvi«. i68|9* ({f^ De< ogfaa meb Sttelblat fom enZtactat)« — Spcciaieu 

pbilosopbie naturalis Disp. ti- V. 1690-91. (er Ogfaaop« 
trpft. ArosteJod. 1697. 8^*. Og Oxonii 1698 et 17 13. g.) 
'— £xercitatio anatomica de parti u'm structura et usu* 
Disp. I -III. '691-98« "* <Ie secretione huraorum ia 
corpore animato. 1696* — Tbesium pbiiosopbicariMU 
Ditp. I-X.L 1696-17(4* — - De vita et nutritione anima- 
lium. 1697. — Do via alimentorum et cKyli in corpor« 
humano animato. 1700. — De réspiratione aninjalium 
eod. a, «— De Glossopetris. 1704. — De circuiaiion« 
aangvinis 1707. — De visu 1703. 

Exercitationes miscellaneae. Lugd. Bat. 1675* 8* 

De inauribui.Veterum« ib. 1676* 

Diapbragmatis structura nova. Paris 1676. it. Ro- 
mas eod. a. (inbf. i Mangtti Bibi, jinatA, ^j, etseqv.) 

Expesitio veteris in puerperio ritus ex arca antiqva 
sepuklirali desumti. Komc 1677. 

De ovariis m&lieaum etbistoria generationis. ib. eed. 
it. Amstelod. 1678* Norib. 1679. Mofigeii l.cit. 674 et aeqr« 

De tibiis Veterum. Romas 1677. ^' Amstelod. 1679« 
Oratio jubil»a. Hafn. 1677. 4tb. 

Administrationum anatomicarum Specimea. Fran* 
coF. 1678* 

De ovarii situ in lessaa. Harn.*i685* Alo* 

De ductii salivaii novo bactenus non deacripto ob- 
tarvatio. Ultrajecti i685* folio. 

Prascepta Loglca. ib. 1693* 
Specimenbistorissanaton^icas. ib. 1701. 4to. 

Graiiarum'actiopro pace. ib. 1720. 410. (09erf> pttft 
ØtanfE af René de Mmntaigu. ib. eod. 4tp.) * 

*^an ^ar meb gortale tibgfoet P* l-'egeui Renati ar$ 

Feterinaria. Havn. 1701. (vid. Buhmo QamL I 0# 

3bte «^8ifte p, 153.) ^ané Kfbonbling de nervorum usu 
in musculorum motu er trpft meb »^olger ^ocobcti Sracr 
tat de ranis. Paris 1676. Og f^ané gaber« Synopsis de 
puerperio Veterum Icbfagebe ban meb en kommentar« 
Lugd. Bat. i676v Ifgefom (anogfaa tilff jebejic^te emaas 
noter til Sffberen« Cygni Anatome i ^or 1668/ altfad 
ba ban fun oar 13 Ya^r gammel. 

«&an« Øibrag tf I SaberenI ¥dcta Jiavniemia opregs 
-nel t IBrfinni4)é BibUotheca p. 7a 75. 

Sdart^oHn (S^rifbp^et S^omefen) anbeo 
Gøn af S(ioma« 6afp. a3art()elin; ftbt t Jtjøb^. 
1657« Slejfle ttbenlanb« paa fongL SefoSning« 
fBlet) i676^^ofeffor Maibeseosdesignatu» i»ebttn{# 
Dfrfttetet 1684 Sanbtbommer t f^fldnb^ IDttt 
fom StaKraab 1714« ., ^ 

Barthol. Scalæ vita Vitaglianl Borromtti^ McBiUiO" 
ibeca Hedicica edita. Romas 1677. 4to. 

fSart^Ofin (^anS) Srob^r til »e to éihfU 
«nførte; føbt paa i^agefleb 9aarb 1665 ^« i6bt 
7(priL 2)eponerebe fra Jtjfb^ 6toU 1683« Slei« 
^e ubenlanbl t 4 3(ar« fBlet» 1688 $rof. Philoéo. 
pbiæ et Adjunctus The^logiæ. 1691 9^0^f^ pAft 

Qimimttnitf tf t» JDi ri fte r yrofeflbr Ub^v« hebriD«H 


( 

i<93 ^wf. •tMttftrful eg 1695 Sccfot I S^oté. 
lien- SRtffgnerele 1731. 2)øbe 1739, (®i«5^ 
$ng6 3ttbea(nere II. 2>e(. i^e S. 66*86.) 

Dispp. Havn. in 410 : d« ttnebris æeyptiacii« i684* — 
Fatciculus teccionum demonsiran« sjllogismum Arift<»- 
telicam , qvem Logici vocant nomlnalem, miitua ess« 
neceasarium. i6R5< — tfittoria pjrhonisaæ in £ii(lor 
tx mente Rabbinonini i693. — da causis cliuturne 
captivitatis Jud«orum». eod. a. — Theses theologic«, 
ék i^éré. fcriptura, de Deo triuno , de peccato e^. 

«6^-ir7«^»- Cben <nrof bfffe jDifputotfer beber : de ex- 

borutione ante commUnionem ecdesiis Daniø injunc- 
tt,vid. (Hieeftng L cit. p. 830 

Hemen ta Theologiae. UavnUe 1710. 1720. 1734* 9t 
trpms. Lips. 17S9. 

PosICiones contra Juåmoå, Socinianos » Calvinianot. 
fiafa. 1716^ 

Eplcome erotetnatica circa fundamentales cbristian« 
£dei ^ticulos.- ib. 1716* et sæpius. 

Doet. C»fp. 33ertftelfeii« (ban« garfobet«) UnbertoU* 
BtB9 om ^évtené ^oboere ubgao ban meb gorbetnngrr« 
ib. 1722. ^atii fBttcmfninc^ om ^, ^^iere Di.igramm% 
de nuptiife propinqvorum er inbføct i Langehøkiangi 
P-396: - 

^att^O(in {%\)mcii) ben 4be SSrobtr^ %% 
Cøn af Z^oma« Caff arfett Sartbolin , ^bt i {Keres 
fi/bf b. 29 aBart. 1659. jDeponrribe i673» 85U\> 
i (tC i8bt 3(ac 9rof#ffoc designatns politices et hi« 
storiæ patriæ; rejfle berpaa «ibrn(anbé 09 Dat borte 
4 a 5 2(ar. aSeb fifn .^irmfonift ttltraabte ()an f!t 
émbebe ve b 3(cabrmift. 1684 Met) ^an tongrlig 7(nø 
tu^OAr 09 fort bereftft Vrc^bfeeretnir. .1685 $ros 
fcffer 3uct6 os Suftitéfeccctatr* 2)øbe 1690. 

Dis«, de Longobardis. Hatn. 1676. 4^0. 

» De Holigero Dano. iUid. 1677* S ('r tnbfort [Oel- 
rich* Daniæ et Sveciæ liiterdtæOpuscuIaTomuz II.) 

Antiqvicatum Danicaruro, de causis contemtæ aDa- 
Bit adhuc gnntilibus mortit y libri tres. Havn. 1 689* 4^^* 
(rec. t ^cta Erud, Dec. I. Viil. 625 Og IX. 37. conf. 
WurmhoUz Bihtiotk. Svlogoth. lU. i^3 ) 

fBott^Oltn iZf}oma6) &m af ben ffbjlatts 
førte S^oma« 'iif)omoi\tn SSart^olin; føbt i jtjobl^* 
i'690 b. 10 £><t. giejPe 1710 ubetttanbø. Aom 
Ijem og bU^i7/5 5>rof»fror i ^f^'xld^oft^itn. 1718 
^ffirffot i .l^orretten 09 1721 i ^øjcjlnet. 1729 ®e« 
s/ralprocureur. 1730 2(fTefTor i ^anceatccoUegiet« 
1736 Suflitiariué i J^øjefleret. S)øbei737* (2)ft 
toer t^am fotfattrbr Unit)erf[tetépro9ram rr aftrpft i 
lOitu J5miot\ftt IV. 6o5a60 

Nicolai, Archiepiscopi Lundensis , Chronicon et vi- 
IB£piacoporum Landensium. edid. Hafn'. 1709. Magni 
Matthiæ Series episcoponim Lundensium. edid. ibi4* 
1710. Dissertatio de daoici regni nomixie« ibid. eod. 

SSatt^ffn («(bcrt 9)eter) f 1724. Sfam 
tabft.9la<mud Sart(|o(m (Vuc(ion<birnteur i S(;rU 4^ ) 

^ . '^ - . 

fltanfa) var Øønncføtr af ben øbettanførte 9røf* 
Sla6mu« Sart^elim pan b(ev Gccretair i Oirnta; 
ra[(tr(einfpccttoD6coir#9ict/ 09 (abbe, ^a ^an iBM 
bøbe, Zxiti af^uflit^raab. 
tHitrmotttelø IBeltfOtiu«* ooerf. 5t!ø6$. 1768* 

S6artl%lin (3o^an griber«) »i n 5R«|»før* 
rt^el cetbre SSrober/ f. 1722. $}ar i (fa Stb fom^ 
Gtubent TClumnu« paa Sorc^ø Sofleatum. Slet 
TCffeffor t £)t>ecbøfrrtten t d^rifiianior 09 3Cuctteii<bi« 
recteur. Søbe fom 3ufli(éraab 1784. Sfjcentebe 
ftne SSøget til bet af (Sancedieraab 6. iDrtc^manii 
#iftebe offentlige Sib(iot|pe( i Gbrifliania. 

Ditpp. Havn. in 4te : De Saulo per musicam curaco« 
1745. — De genio Socratis. 1746* — De crimine iøaii 
Majeatatis ejusqve poen^ tam jure danico qvam roma- 
no et ^erman. 1747« , — D^ qvatuor delictU jura daai- 
co : Tt , rapina , latrocinio et furto.' 1748* 

S8artf)oltn (S^oma« eic^«) febt 1755 *• 

17 2(pri(. {)an6 Saber 6onfrrent6raab 09 i^øiefle« ' 
xtit Suflitiatiu« (^afpar Gbriflop^erfeti SartboHa 
tåren ®øn af. foronførte 6ta(6raab 09 Sanbébonu 
mer i fRørrejpUanb (!(rtflopber SSartboIin. fB(e« 
w 1781 SSicetanbøbommcr t^ieUanb^ 09 SSpfoseb SBejet 
09 9)?aa!tr i fRptjøbtng 1 £)bøl\ecreb famt SSirteboma 
mert>eb Srag^^otmø Sitt. 1792 Sorgemcfler^ Spa 
09 9{aabf!ue^rit>er t (FaUunibotg. 1801 entlebiget* 
1805 føcfie Vffeffor i £anb6o\)errett(R i SStberg/ fra 
bt)ilfet <Smbebe ^an 1806 bUt> meb $enf!on ent(e» 
biget. 

JSate paa jtongenø Sø^telébag i bet calC(unbbor9lfe 
9)r(rmfefelflab, 5tjøbb. 1796. 

* 9lørrf'3t)Uanbd Zt^m% et ^libéfTrift MV^otfte* KU 
,bor9 1805 ofl 1806. 

tOcvfelø Sormu(arbo9/ abet Cplag giennemgaaet 09 

* forøgefv 5tiøbb« 1804. (rec. ilitr^e fR\u i8o6* 9to. 2«) 

Sartebog cUer C^ftenetning om aUe gielbenbe Gfattet 
øg Ttfgiftcr. ib, 1805. 

^aanb^og (foc9{eifenbe) t be 4 gangbare ^prog« S an7# 
?fran|P, apbjfog^ngelff. efter sfeab. (Benlie'o Manuel do 
vovagcur. JCItono 1807. (rec* t U fl^'t* i808t S"?©* ig» 
i lliel« Hitt. 3elt. 1808. 9lo« 56*37.) 

Ubbrag af ^anbeK^ og ^aone;9)olitteanorbntnger/ famt 
Seitebning for ØfiOfarenbe , meb IBeretntng om SJCjøben* 
baoné SXftrCocrrbtgbeber. itiøb^. 1810. 

^artf^oHll — Soor , gaur Ib« , og SlieW 

^nrtf?er(|)at!8)fcbt 1611 1 lljøben^atwt, 
bt)or HM gaber ©tberi^ Sartller tar Kaffbmanb* ' 
^n beponerebe fra Xjøben^aDtrt @f oU øg b(et) 1635 Itectcr i ^(rruf$$orm* (Sftn 6 Vat^ ^ctXei'^tdfl 
Tathtneflcb«. 1651 t^ofprcefl, 1653 )5cctcr S^ro« 
lofltoe« 1659 Ssftop iSiiorg« 2)øle i66i. (dtocrs« 
l^oj. 627*29 ) 

Herlovla. Haro« 1639. ^^^' 

Sigptotbifener t dDartfcrmat CDrrjEdTegaarb ^uttfrlb* 
Jtifb()« 1656. — om ?)ebet ^if. Øor»vi657. — ooec 
ISIrifl* S(}om* Øe^'ejleb. ^jøb^« 1658* — om TCrent oon 
ter JtQla* tb* 1660« (brn f;oUfr(bfCe er e);t(a(fret i ^9* 
t^eø itfretmiele for Snntué«) 

. ^afcDOto (3oad[Hm SWcolai) en uflnb^ret 
£am(order, fom ferfl oar Sfo(t(aerer t)eb @t. ^ccrt 
9^entd(^rb i Ai^btn^aw, 09 brrpaa oprrttebe et Um 
Wrt}iéning6mflitut fammeflebø. £)øbe 1813 52 
3Car gammil. 

©ebet^s 8((Ys unb itU^nåf ffir Jtinber* jtopent* 
r795* 8« 93eT)fpielc ber Sugrnb. (Siw 9lfuj(x(r6øer(b€n(t 
fftr øute e^bne unb Zbå^Uu ib« 1796« 8. (rec. i i(rtn 
øa Vnt 1795 Sf^o* 13/ famt af (Sffarb i UtrbeiCfr« 1799 
ifo* 28«) 

f8.afel)0\) (So^an »ernr;atb) f. t, nu 

etpU 1723 i .^ambors, (i\)or ^an6 Sabrr Dar 9a> 
tpfmagcr. Sleo 1749 informator ()o^ &t^fmu 
faab. t>on £lDa(in paa fBorg^orfl i J^of^cn* 1752 
SRagifler i XitU 1753 ^rofeffor i Wlctal og be 
fljønne Stbcn{!abrr i»eb Socjo 2[cabemi« 1761 9rof» 
i SDtoraCen i>«b ®pmnd|tet t XUona* 1768 meb 9><n« 
(ion entUbtgif. &ttfcebf 1774 ^^ilant^ropinct i 
Dfffaut Sebe 1790* 

(^on< Btogrop^ic oeb 3« <S. ^titt ubfom i JpamU 
2791:93 i toiDelr. conf. SDtcufe« le^tcon veril. 6d)rit((l* 
I» i89^« @(^I((btfgrotd Hefrcioø fluf< 3abr I790» 
U. ii4'75« 6anbec< Sorelorén. ot^er f^am t tHinevva« 
I80I« 6« 113 o* f« ogfaa tnbført i (an«23<^rag ril pari 
tagcf. conf« Hvdfiv ^er iel'5iel)utt9ørtm^e I. @t. 62.-65« 
4lQjrtN»i-fiaita, &. 22:48* *&ané 9>ortratt er ftuffet feers 
filt af Baufe/ og #aaer ogfaa foran XXX IB. of 2^^ 

f^ a»ibi ) 

DIsp. Inusitata eanue optima lionellioris jurentiitis 
IB lingva latina erudieodæ tnethodus. Kilonii 17A2. 

Ato. ^aåixiå^ in wfe fem befagte Metliodus au^geabt 

.^p« Hamb. eod. a« 410, 

IBerfu^/ wte ferne bie 9^bi(ofop(ie aur ^repgeiffere^ 
. >erffi()re JCop(. 1753. 4to« (r. i SCSlnb^rtmd p^ilof« 
SMbl. VIII« 17 »30;) De J^bilosophiæ iludio a prore« 
mm Filfis proitenter moderando* ib. eod. 410, 

IKebe an; ®eburtdtoge bed Jl6ntgd. ibtb. 1754. 4to« 
^(rbut^ profaif(f)er u. poet. S8o{)(reben^eit« ibib« 2756* 
(Aitlieø L iSft* 1756« e. 475*910 

9)ra!tif(4e y^ilofopbre f^ir aOe etdnbe« 2 Sfreile« 
Jtop^. tt, fiefpa« i757-58» att 2(ttég. jDeffau 1777. 
(itonfo na(t)r. I, @, 352« 65« (B6tr* Tiny, 1759. 185« 
1777« 861« titeier h cit. lU 268.) «^r«f er (SFapitlet/ 
fom afdanbler »pligterne for bem fom viUt inbgaae X^gs 
teffab/ ubfommen ibanf C^erftettelfe. J^jøb^. 1758« 4to« 

. 4lcbc om <BebUTt<tage beg Jtkigl» Gorø 1757. 4to« 
IKrgorrrcbf fibir friebr« 8{0{enfrantl iM, »758« 4tOt 4é ) 

9tt\u eetrart unb. iCebung la bet ølegelmA$|Sg!eit btt 
bett{f((irn éprad^e* ibib* I769» 

Øert^eibigung beé horb. ^nfie^crelgegen bie bcrU 
^irterarurbriefe* dorø 1760^ 

JReben fiber bie gliitfrelige SSegterung Srtebrid^ bet 
Vttn, mhft anbern 9teben« jtop^* 1761. (ttleter (« cit» 
U. 27i«72») 

fQa^fit (^ietow^niu«) føbt paa griberfWi 
6a(bv ^ror ^anl ^ahet t)ar ®frceber* S3let} 1763 
Gorenflriver ooer 9tatte|iab G^oren|!rit)eri t @maaa 
lænenel UmU £>øbf fom SanceUieraab 1807. i en 
^øj 3([ber. 

* IBe|frfDelfeot)er 8laffeflab^orenBrit)eri— iCopogrrtp^^ 
3oiii-nal for Horøc XVU« 77:192, og ^tU bet XVUlt 

«6afte» 

S8aft(yoDeliBa«feO føbt b« 28 Sut. 1747 i 

^orgiunbe @ogn t SoUanb ,. t)«or ^anl $aber *\>at 
;Degm 2>eponerebe fra {Roegfilbe 1767. 1782 b(ei» 
eognepræfl til ®t. SWorten« Jtirfe t (Re(?\)eb. 1784 
ftf Sitel af ^rofeffor: 1787 bfet) ^ra|t i ©øUerøb^ 
1788 @ogneprotf( tti ^rue ^ir!e i jtjobf). og. €ttft<a 
prot)f}« 2)øbc 1803. (SaUefend fRaanebftr. n. 
4^8»7o0 

. Dispp« Havn« de moralitate poiellatis ingrediendi 
porcos a ChriHo dæmonibus factæ 1770« 8^0 — depU 
acina Bcthefde« 1771« S* — ^^ hioroglyphicis AEgyp* 
tiorum figuris« I774« 4^0« — de accusationibus erga 
Joseplrum patriarcnam. 1775. 410« 

Sre aanbelfge Såler og to IQ!!etragtn{nger ober ®ubi 
Xhnagt« ib. 1780« 

. ^ot^rneø Sanfer om 6fjebnen og So^^fpnet tt» 
1782. 

Øeoié, at Sntet uben d^eligionen fan barnie en floi 
SSanb/ ooerr. af Sngeip og omarbejbet. tb. eod« 

9)oetifPe gorfog, ib, eod, (2Cf bijfe 3)[9te baobe en 
SDel oorret tnbfo'rte i %\m* ^AlttT X>i\)U (ooraf (an oor 
SWebutgitjer.) ' 

6ergexale ot^er ^rlnbfeffe ®op^fe grtberife. ^jeb(* 
1794* Øg 9)r(ebt!en 9eb bet I9be ^ar^unbrebeø 3nbf 
trabetFe. tbtb* i8oi» 

2(f ^ané ^oefter ere nogle tnbforte blanbt BAøge Hl 
Ci^øfor^riv for Dattffe Gøma^it^/ ogafbeØd^jørrtngØPe 
BdfFabofange me^ Vtot>er ere flo. 2. 18. 19. 20* 35, 
«f barn. Jpan (ar ot>errat be aftaffebe Cf^trrer af 
6cep(>anie« Cbenfe. 1777, og Canbébvprcrften af XBatfs 
flelb af aolDtmiM>» StUb^. 1779* 

S3aft^0(m (C^rijlian) er føbt I JtjøBen^- 
1740 b« 2 9lot>. J^ang gaber, Jtrtggraab S^an$ 
^afl^olm, t>ar 6ontoir » C^ef i SøetatengSommiffoj 
rtat« 2>«ponfrebe frø Jtjøben^abng @!ole 1759, fflen 
Tiiumnué paa Gommunttetet^ og fif ^i^bé paa éUtf 
feng 6oUegtum. 1767 tog SRagtflergraben og fam* 
me Tiat bleo ^vtzfi oeb ben tpbfle SRenig^eb i 
Cmyrna. Aom 1771 tgjen tilbage til Xjøbenéat)av 

fdlt^ Haxii Urpaa $rør^ v^b (SitabtVrt ixmiåt^ ( 44 > l^s. ' 1774 JJccf^trfSt^førogfm. 1777 ?)r«fl t>|b 
6n jDfot itirff 1 ^el^njger« 1778 førffe J^ofppoe« 
lifant« 1782 Jtongeftg Sonfeøfionartul« i8co i 
^aabi oi) meb ^enfTon cntlebigit* 1809 bUD Siib« 
bet af ^Dannebrog. (J^ané Seonct af SaUefiH i 
C^eolog. niaøajin XI. 627 « 31« ^ané Huioim 
fct^^te er nbgivet t ben {abbenperupfft 6om<^ 
It'ng 1806, (^a Gtoenff et^erfat 09 utifommen i 
ØScbrbor^ i8i$0 <onf. UTttierva isoi* pag» 95. 
^oné ^ortrait ()a»e6 (iuffen (fctuben af iat)ti) af 
éitmtni, $tit^tiå)f og 6nbt\er« 

DUp|i,Havn« ing^o. DeJona» typo Chsiili, i76l«— 

dePffciiopaniaychiaPart, 1 1 III 1762 * 65* •— dfe possibllU 

uie itiei salvificæ iniaDtum I765« de morte æterna ut 

fiOJUMvente naturali vits anteact^ I766> — , de consen- 

ju raui«nia ec sacræ tcriptur« in aoetriat de civitate 

Dei invisibili^ inaug« 1774* 

Dt qT«fiione an prsferenda semper officia erga nof 
officiit erga alios 7 Hafnia i^ a« (1767) (et acabemift 
rn^frift-) 

Jhtrje ^cflirunden fibec ben Qatt^iimvL^ Cut^eri }um 
9ibzauå^t ber eoangeUfc^en 0(]()U(e$u Smirnent 2(mflerb. 
1769. 

^ebrebe aitf (en ^e<i!ad. '3firt(b« 1770. (er otKtr* 
paa Danff af ^, 3» 33ir4^ meb Qcrfatterend 2(nmcerf« 
atttder* Jtjøbb* 177^0 

e^rtft« onb Dernunftmåtfftgf ØcflÅrung fi6er b{( 2(ufi 
citebiuia bet Sbbten tbib« 1774« (oo^rr. paa Danff 
«f ,4. 3* 3^tr<t> 1777/ 09 ttbfom itgelebe« paa 6t)en{l i 
etoitbolm 1799«) 

jDeB øetfiltae Salefcmt« itjøbb* 1775« 8* Crec« t ^^i^*^ 
UfKuet 1775. Wo^ 47« 4«. i ^"^ 3ourii. 1776. SUo* 
5. i UcrOc 05,1. 1776. 9lo. 8 --9.) P«« ^P^J^ «f 3« o« 
HUtviie, ibib' 1780. og inbftrt »eb offentlige Carean« 
flaUer t Øfteicig* 2)en Meo ograa ooetf. paa 6oen]f.) 

yantelige aatet. iCjtW. i777« c^^t ©P^ J^* ^783- 
nbfom pa« 6t)enif* ^toct^ofm 1799. (tee. i 2lrtr» 
tilifoer 1777* 9lo» 37» i »lm» Daixff »ibl, i778* 
P* 102,) 

Søbiff ^ijlcrfe. 1*111 ©el. ^jfbj. 1777.-82. (ubfom 
poa 3pbP i S^^néborg 1784* Orfgmalrn er rec. a{9« 
C |)ceerren i («r^e iSit* X779* 9lo« 8 o» følg« i Cm. 
3oani. 1778 P« 126«) 

ICanbeltge 2altr ouer aSe ^oangelierne. Ifll )DeI. 
åUh^. 1779* 2bet Cpl* ib. 1781« (obert paa S^b{V «g 
tee. i Øétu Uniexq 1787 P- 1054 cg i X Oeutul^ 
aM>L 86 »« 2te« et« @. 381«) 

2)ctn9 Sf^amcnte ooetf. mebTCnmoerHninget* toiDele« 

f(tb. 1780« (IDevpaa fulgte ^an« Btvii fot 6()ttf!t®ub« 

tom i Xnlebmng af ^(nmgrrfntngen til 3oh* I. V« tbib« 

eod- 8* — ^tt ODetfatte 2:eflament tecenfecebed i 3vei's 

fM Itct« progrefr«r. i 18. @* 261 '^70. t la:t^^ I6fc« 

178I. 9lo« 12, «g enbeltg i ben ^an)Te firteramt < 3oure 

«d X78o» 0. 709'78 ^g 1781 B* i'7o. iCernaa ubgao 

Bftjlbolin 6t>at paa ben i ben banfi^e i^ftteraturjournat 

net t^atii ni^ Seftantente ubfomne S^eceniton. ^jøb^, 

17SX. 8* (tee i OviTvfeiie Prv^gr. 11. 329.52« fan^t i 

titfetUtttloutn« fec 1781. 2bet &, ®. 10274« 3bie S^t. 

•» 175 'it6« 4bf eu 458 '574* iff^iiUn Vntcbning ^b* Um CJ* 25« 3lof(ii<t«itb ØøipPet) Øeof« at 9r«f« ttit 
6mitb Kfc et gctfattet til ben i etttetaturioncQale^ 
ot)et S3aflbolm< ®oac gtone Stecenjion. Aiøbb« >78&» 
8. conf. 3t?ctfcnø Progr« U. ^ s 56 og Cittctaniriounu 
IV ©tplfe p. 574 = 790 - . 

^idlicbe Sleben aber »i^ttge SBabrbeiten bet^ctt« 
gion ;3efu« 2 S^etle. jtopenb« 1781* 

©en (bti^eltge 8}e(igtoné «&ctebl(erbomme t{latnitnbe# 
lig Opbpggelfe. ibtb. 1783« (ot^etf* jnaa SfIanbfF 0^ 
tv^lt paa £eiraagaarb 1799. ogfaa cocrf. paa 6oehf( 
eg ttpft I QJåtbebotg. 1784. 2ben* ©ahg ibib« 1797* 
tee. t Journal fot fvenff iLitreratur i 9. 6. 376^98^ 

©en naturlige 89fligton faalcb« fom ben flnbe« i be 
fjebenflfe 9?^ilofopt?ré ©frifter. ^iebij. 1784. 

3Chbagtéøuelfet for ©pge og ©engeliggeobr. ' Stiøs 
benbaon 1785. (ubfom paa ©oenjt« ©tocfbolm 1797.) 
^anø Xubogtéø^elfet fot (^ommutlicantete ubfont 
^jøbb. I7ii8» 2bet Cpl. X798* ©e forfoenpebe< mo<t^ 
bolm 1796. 

Sorføg tU en fotbebret 9^lan i ben ub)}»rteé ©ubéb^t^ 
felfe. ^b(). i785» ub!om 3 Oange i famme 2fat. Cigelebe« 
ubfom $Baft()olmd 2(nmobning til ^ublicum/ at be fom 
^dtt lopft ?jan« gotføg 0. f. u. cgfaa oiUe lafe følgenbt • 
S3ffoofeI*e paa be berimob g)orte Snbeenbinger^ ibib/ 
eod. (®f rifterne om benne liturgiffe gejbe ete tee« af 
'<D. Worm i lÆl•^e iCft. i785» 9lo. 8. 0. følgg^ confv 
t^aanipø u^føvI« Bcatt^if DI. i88'89)* 

SleTigtondbog for ttngbommen tilltgemeb Settagtninr 
gft ooer faaban en &og«.nl^ttigffe ^nbretntng« fb« 178$* 
2bet Oplag T7S8. 4be '*i8u>. og S^efoareire paa et yat 
Orb fra en gejflltg SKanb angaaenbe benne 9teligionlbog« 
ihi'b, 1786. (9ieltgicnébogfn ubfom paa 2:9b^ 1786« 
cg et rcc. i Ø&rt« 2tit5- 1786. p. 1268.) 

©e ffte (Soangclij!eté 6ftettetnindet cm ^brfffo« 
Aiøht). 1786. (ubfom paa &t>enft @to(f^olm 2797« 
og et tf c i Journal for fp. iiiwetat.. i 25. p..205^9*y 

S3etragfning ooct ©elrmotb. itjøbf^* 1787. (Zvit^ oø 
Znt^ I «£)(ifte 9lo« 1 og 2.) 

9)$i(ofopbte fot Ulcrrbe. itiøbb« 1787« 2bet Sptag« 
fblb. 1794. (tee. i l<tr^e Itrt. I787' P« 595 ei seqr. 
af aobe i iCtittf og 2Cnf. 1787/ 9to, 6.) ubfom paaa:i)bff 
mit 3uf&5en be< S^etfoffet«. (Sopenb« «• ^eip)« 1788* 
tee. t l^iOe iCft. 1788 9lo« 4, fiogen bleo fotfoenfet af 
9rof« 4hint)bla^« eunb« 1791« 8bo. sbet Oplag ibib# 
1793» 8.) 

9lt) Gamling of aanbeltge Salet c»et C^ngeltetne« 
te ©ele« Siøbb« i788t (ubCom paa @cen{{ t Btediolm 
1796). 

jtort tibftgt ct)er ben aabenbarcbe ateltgionø ^ift^tie^ 
^jøb&. 1789. (paa €oen|f t Cunb 1791«) 

^l)i{c\opi)i^t SBreoe ooet ©jetené JJilflanb cffet Sege« 
mrt« ©øb« Miebl^* 1790U 2bet OpKag tbib. 1791« (©et 
2bct Oplag tt tee. i i<!er^e (Cfc. 1791 ^^' 52« SBcgen. 
c^erfatteé ogfaa paa Br>tn9 ©tcdbclm 1794 eg recenfe# 
'tfbca i ØDocfl>clmøpo(lcrt 9lo. 234.) 3efuø Cbriflu« 
U^ø^eIi9^enø ^tei* (om et Hn^anq tfT^f pbilofop^ 
23i-ew. Æiøbb. 1792. (tee. af Sobc I Driø i793» - 
SSogen ubfom paa ©oenff Btedp* 1794.) 

Ubt)algte ^tDffet af bet gamle !;rfftamente CDerfatte 09 
cplvlte meb ^nmcttfningett itjfbbt 179^ 9^^ SP^fl' c 4« •oetT. Af C (B« iaf)U* %Unéh* a* £etp|» 1793* (tnmcAa 
UJi Ictfbi I8ft« 1795 9^0* 2*) 

Opfotbring t!( \9t{ø&en^at)n< Snbvaanere om tn tf* 
fentltg Snbtetniitj/ bec fætter oé I ^iCfer^eb for iKe at 
iføraoe Stoøen leornbe« jtjøb^* 1793. (rtc* af 8aben i 
ttntverflcecjoitm.- 1793 P« 129 s 30« i litr^e €((* 1794 
fto* 5i. 09 i Srittf 1793 9lo» 43,) 

iBetdrnfnfno ooec tipgle af ^an^eUiet opøtt)iie Spørge« 
waal om itirEefKffene* 5tiø^^* 1793. 

)D(n •genftot fom brn ^rtttclidf Oteli^ion« CStifter 
9aDbe meb fine ^tftvaMUt for Øe^en« ibiH« eod. 
lUlr^^ lS|t. 1795. .9{o* 29* TlUfem« Htcr. 5(ir« 1794 
9^0. 67 Sogen oorrf. paa GoenfC C^tod^olm 1794 og 
Tcc. i ^toct^olm^p^Hcn 9{o* 234«) 

JOilbomi* og epffaCtg^rWoete. Jtjøb^. 1794* 

^anfer til nærmere (Sftertanfe om bengejflltgeCftanb* 
Ib« eod. (cec. af Sdben t UitiP. 3^urtt. 111. 85 '9i« af 
Sobe i 3rU 1795, I. 107 .-12, af?Ulf(bfri Briu og 
^itt* 1795 ^f^o« 30532, ogaf ^jort i ioai^t Jftft« I795* 
9^0. 22.) S^gea oorrfatte< paa S^bft t IDitiifd^e SMdt^ 
UX ifteé ©ti fei litrW «ft. 1802 Tto« 5.) 

Sanffr om oor ZM ^remgangømaabe for at beforbre 
Uti reltgiøfe£)pl9<ntn^» itiob^. 1796. (UniverflcetøKuriu 
IV. 129.29. lættH OSfc« 1796 9lo* 15« a!rrAr^ø journal 
1796. p« 193:202«) 

2Cae Sefu C^^ttfli )Sarrr oDerfotte efter 9runbfproget« 
Jtjøb^). 1797« (lÆr^e iCfr. 1798 9lo* 20,) 

Sorf^neté otfc goranflaltningn til SRenneffeflirgtenl 

SbnebUng oeb Sefu ateltgion fom et Seoté for 3e(u 
briHi JComme fra ®ub. ibib« 1798« (9)aa ®oenf( 
€itO(!bphiu 1799«} 

2(anbeltg< a:alec ooer Sefu (S^rtflM eibelfe^^tftorte* 
Jtjøbb* z8oo« CUrrbeO!!;« 1800 9to. 38«) 

*&fflort1fpbtIofopbtfC Unberføgelfe ooer be crlbfte Sots 
lefltigi religtofe og pbilofop^iffe ffSentnger tbibf 1802« 
(re<« af $, d. WlMtt i l<(r^e iCft* iSo2*]9{o* 17 og 19)« 

^^tfloriffe efterretninger til JtunbfCab om 9SennefPet i 
betl ottbe og laa Stlftanb« IsIV)DeL tbib« 1803 s 4* 
(tee. i ^aU« ilirr* 5ett, 1805. 2)ec« pag» 457 u. folg« 
i l(vr^e (Cfr. ^at U. ed)om rec. IBerfct ubførligt i 
ICarg* 1803 9^0* 15« 16* 39^46. og i 2Carg« 1804. 9lo.2« 
9lo. 21 '- 22.) 

OTarc. 2Iurel ^nfc^itinø tetjeregter fer pg felo, ooerf. 
tf (3tttjf, og forfinet meb 2(nm<sr(ntnger« JCjø&(^« 1805« 
Crec« af C^orlacitiø. t la^r^e ICft. i8o6« 9lo* so.) 

fRoralffe ISanfet af Øtoiferne bragte i f«flematiØ 
CrS^en. ib. i8o8« (rec. i l(trt>( Æft. 1809 9lo, 8 og i 
^aU« iliir. 3cit« 1811* gebr. p. 317.) 

efctoeirer tVntebning afSo^tfejben. J^ljøb^, 1813* (fer 
litteraturtiD« for 1813 S>io. 32*) 

Unberføgetfe ooer bet ®pørg<m<^l; om be noere Gtoi« 
fere (^aoe laant bere< funbere earbomme af be (S()rtflne ? 
•^ inbført i ^>t^enfl7ab* Belfft Bfrtft« for 1807(8« ifle 
.(erfte p. 15 < 70. 

«9an boc fra 2(aret 1766 af ubgioet nogle faa enfelte 
ytabttener/ ,og enboibere efterfølgenbe Seiligbebdtaler: 
So ^ørgetaler ooer ^ctntfeffe (Sbarlotta Vmatia 1782. 
Zalt i 2Cnlebning af iDoct. be <D2e^a< iDaab 1783 ; C^on^ 
(frmattoniacten ba JCronprtnté S^^ibertf bM confirmeret 
170^) 09 ba Jtronprtnt^lfc ^ooifa Itugufla bUo con{ir« meret 1785 $ (begge bife Ycfet ubf øm famlebe paa* 2i)bf 
øoMrfattc i Øleioig 1785. og ben oeb ^rintfcff/nl Con« 
firmatton ubfom paaéoenff i teitbeborg 1785.) €Sørge» 
tale ooer Jtammerberreinbe €^opbta StofenfrantO Seoeiot 
ffbt aXettCe. 1792. Coer yrintfeffe Øopbie S^iberife 
1795 i ^^^^ iDronning Sultane fO^arie 2796* 

^anl Sebømmelfe ooer bc i Xnlebhfng af ^rffopga« 
»en om iSBaifenbufeté ®ienoprettelfe inbfomr« yrt^p^rifs 
ter"— er inbført i XXlincwa før ©ec. 1796; 03 i Utrt>ø 
iCrr« 1781« 9lo. J9 b^c l<^n ffreoen 9lecenfton ooer C 
6mi(t^ ilopule over Cort Z^cktf^ 

83aft()0(m (^ané) 6øtt af gictflforrigøj 
føbt t jtjøben^aon b» 21 2(u9ufl 1774. Depcnere^t 
1788. JReifle ubenlanb« og fluberebe t Øøtttqgeii* 
Sfter ftn S^\emtom\l hU^ 1799 reftberenbc SapeUoii 
til @t. ^mtUi^ &\ttt i eiagrlfe og eogneprcefl til 
J^eininge. 1802 (Sogneproefl til ®t. ^eberl Jtirte i 
éuigclfe og ^rocfl til ^dpitaUt famme|lebé» 

S3e{Icioelfe ooer en Ulbfabrifé 3nbretning i gorbin« 
belfe meb gattigoctfenft t ©lagelfe. Jtjobb« 1812* 4to« 
(/tuteraturctO, 1812 9lo. 45346«) . 

JDm Snbu^rien i ^lagelfe — i (Sfterretit. fra @øIfF4» 
bet for ntOcnU ^on|ltlt^ i fS* pag. 104 s 13. ^(ntiqoa* 
riff ^[nbberetning til (^ommiøftonen for Olbfager --* i 
Tlntiqvar. 2lnnaUr 11 S3. ifle ^xefte <3. 53*70. Om ben 
franffe Øieoolution og 9lopo(eon -- t 21;Me« Sul. i8l4* 
{Betragtning ooer SRennejfeftorgten« 8egioenbeber for 
faaoibt be hinne fortlared af ben mennejtelige 9latnr9 
BefPaffenbeb. i t)?^Uerø t^eoL 23tbl. IK. 112 « 35* 
Grunblinier til et teleologi^ &r)fttm eQer metapbiOftfP 
Sorføg til en Zl^ioxii af JBerben. ibfb* &* 173« 208« 

«&ar fra 1815 af ooeret Ubgtoer af en fra bet i eiak 
gelfe oprettebe Sogtrt)fferi ugrntlig ubgaaenbe politift 
Sibenbe, 

^aiiØm (fSlattl)ia6) »rober til foran, 
førte €bri(l. Baflbolm^ føbt b. 3r2fugu|l 1745. 
Deponetebe fra *joben<;at>n« ©fole, 85le\) 1767 
^øret veb ^crCufl^olm« 178 1 SCector t)rb ©folen 
i ^Jtpfjøbing paa Sal|]er og famme 3Car ClRagifler« 
1806 entlebiget. 2)øbe 1812. 

3)en gratifCe og romcrffe ©ubelære. ItjøbJ, 1780. ((• 
fljft* 1780 iJlo. 23. litr. prof^r- 11. 105« 10.) 

^Baumann (mwquji s()t5Pian)føbt i ipbff. 

(onb« 83ar t nogen 2!lb ^rooifor oeb élep^antapo« 
t^iefet i 6|)riflianirt ; (luberebe fiben aSerg^ibenffabec^ 
ne og rejlle ubenlanb^« @fter Slilbagefomften tit 
9}orge/ anttged l)an teb bit ønferffe Sibei»6ommié'f 
S3ergoer!er^ iforr tii at foteflaae bet batfebnlfte 3^rn< 
oerf. 181« bleo SJergméder i bet øflte fønbenfjelbjfe 
S)iflrict. a3eb ben befluttebe np iOptøgelfe af Mingt» 
berg« ©ølooert bleo ^an 1816 ubnoeont til onbeti 
£irecteur. 

£)m ben faafalbfe og i forrige brugelige Xogfme%» 
nfng — i VTy »ibl. f. pbtpf k. ifte *. 2 ^. isoi* 
j^Oerf. paa ^oenft i SAml. i. 23ér$peteii{¥« a| @veOcil» 
fljema oct^ ^bbe^^ 4be*&dftet. ^aumgarfen (»erenb ©obile) føbr i 

jti^(enl^at>n ^ ^or ^oné gfotrr tat 3nfp(ct<ttc 
ub QlafftlottttUu 2>eponrrrbe privat. Sle\) 
1786 £)octor SRebtcinor« 1792 2(mt6pbpftcué i 
Xg^eri^ui Xmt* 1811 GtabSpbpftcud i ébtiflta« 
lia, fom ^an ftbft t 1814/ i 2[nl(bmn9 af fjflots 
%H S^rcntng méb &y>tx\%t, føtlob, og brog tiU 
ba^c ti( 2)anmarf« S3of( nu fom ^rattiferenbe 2<r^ 

Hvdrophobis insititi« billoria, Disf. inaiig. Hafii. 

iTBCi* 8. <lan^^e (t\u ijtY P» 456.) 
ta^lbog for fRfbre* ib« 1789* 8* (ZvMf 2789 

fdat) (S^rijlian griberif) t)ar ©tubent 09 
mgrCft ^progtcerer i Jliebrnbat>n« 2)øbe 1809« 

Sitlbftarnbtgt engelff og hanft ^aanUexkon/ ubg{t)(t' 
paa QNgelff og Zi)hft af Zt)tobov Tltnoib, nu paa 
2>«Bf ooerfat/ forbebrct/ og forøget mcb en C^amitng 
t(,i^nbeU< og 6ftcrmtnt og Salemaaber* iCiøb* 1784« 
«bni eg fotbebrebe UbgoDf, tbib* 1796« 

8alb|l«nbigt ban? og cngelft <&aanblextcom Sti$Un^* 
J7i98* sben ttbg* tbib. 1897« 

fdeanmtlU (Ument ^Zn^lMct be la) 

føbt i tangt^rbof 1727« .8}at .^ofmefler bol SD^tu 
jflr^ermeØcr @e^f jmeraab @tami &en, ba ban 1750 
Mfi» ^offfor i bet fran|fe Sprog og be franfle |f jon« 
«e Stben^aber t Jtjibenba\)n. S^rfob Sanmarf meb, 
tn 9^fion 1751 og begat) ffg førfl ti( Seclin, og' 
1753 ^trfrtt til ^ari«. iD^be 177J. (jaonf, tVoIfø 
^Iftor. Ø^tbhoQ 9bjt fB. €S« 143 ^ 46 ) J^anl i 
SanmarC u^gh>ne Sfrifter ere: 

5peccatrice danoisn ou I* Aspasie moderne^ tt Uges 
Htb* to SoH Jlifbb. 1749-50« (^ecof ooerfatte SO^en« 
gel pod Spbff ®rbaifTen i;on brrt ^borbelten« iB» 1756« 
eg 9ebon((n oon htx @b<* <^<^- ^757« ^^ $^^ <^nbre 
6tot(er btraf ere ooerfatte i IDolti 3onrnal x8i3» II. 

7«-- 88) 

Disconrf .prononc^ a 1' ouy«rtiire Aet leroits publi* 
^es de langve et de helles lettres FraiK^oisos. Copenh.« 

1751« 4to« (tiUtge tnbfftt t Iccttt i£ft« 1751« 9lo« 5«) 

Htfs penséea. ibtb. 175X« fbtxlin 1752. |)aril 1763« 
•g oftere« (conf. <Sidniflierneo Caralog CI. 805. XOol\^ 
•f^tog U. 144« Vty 6<uuU til Oan(r ^ifi. lil. 1260 

SBec^ (»af|at) 47 ) om k:n ftore SIbebranb i S9ergrm jtiob^ 1702* 
Bifc. om 9torge og bete foflbare «£>erligbeb. tb. 1708« 
1^ om at føge Zt§ft i ftn éorg (oo jln grelfer, ttb* ^U 

S5fC^ CJfranf« gifcolai) føbt i SJifiorg l^tjor 
(urt S^^ber oar jDrganifl veb i6om!ir!eii. iDepohe« 
ttle eg laae mange Zax uh Vcabemtct, inbttt f)an 
nifibec bleo Gtote^otber i SBaibpe )»eb Jtjebenliavii.. 3.f(0. 71. pktdi Ørebeboø/ Oberf* og fotbebref af <^ 
i$«[ HiHie/ og fibrn til bette anbet Optag forøget og fota 
bebret^af 5. Xi.\X>€d). Jtjøbb. i757. . 

1SCC& (?reberif Suliu«) føbt ben8be2fagu(f 
1758 i SRibbelfnrt, bv)or ^'^beren Sboma« fdtåj vat 
fBpfogeb« ®it ^t IDbenfe 6foIe og ®pmnaftum og 
beponerebe 178a . Gonbttionetebe bol ©tneraloeu 
mejler v. itcogb 1 92otrbebeR af SconbbJem^ ii^til 
^an i Tlaxn 1785- b(et) anfat fom £cerer t>eb Sronb* 
^jeml borgerlige 9iealfPo(e. 1787 blev ban tiDige 
^r«fl veb ^ofpitalet . 0^ S'ugtbufet i Sronbbjem* 
1792 og 1793 SS^flyrer af en Snbretning til \lbbres^ 
belfe af t>tbenf(abdige og npttige @frifter i Sironba 
l^leml/ ?}orblanbeneg og ginmarfenl 3(mter» 1794 
€ogneprccfl ti( SSrlanbet i Xronbbjeml @tift* 1798 
reftberenbe GaprUan teb )Domfir(en t Xronbbienu 
1802 SRebbeflprer af og SRebloerer veb et i 2ronb^ 
biem oprettet Stolelorrer » Seminarium« . 1863 Sog« 
neproefi (il ®fognen i 2;ronbJl)irm^ TimU 1804 
€tiftlproo{l i Spn og Sogneproe^. lil @t Jtnubå 
Jttrfe I iObenfe og pt famme Var ben tbeolagt{{e2)oc» 
torgrab fra XUU 1805 S3if(op over ^gg'erlbti* 
Stift« 1807, 8 og 9 SJiceprotfel for btt iglen opli« 
tebe ZopograpbifPe @el|fab« x8io SBiceprceftbent 
teb Ut SLoxi^i. @((|{ab for 9}ergeg Sel^ bboraf ban 
Dar SReb/iifter. Samme 2Car Sltbber af £)anmbrog 
og 1812 2)annebroglmanb. 1814 9)rofantllerj9eft 
bet norffe Unioerfttet« 1815 Sommanbeur af Ifforba 
{Ijerneorbrnen. 

Sale )>eb b^nl Snbfftttrlfe fom herrer t SReoffPofen* 
ISronbbJem 1785. Sair paa JtongenøSøbfelébag. ibt 1766« 
£)m anberoiéningøtxsfenet. t</tb« I788t (optrpft paa n^ 
i Xflintvva 1788. lii 273.) 

9rcibtf(nfr/ 50 i ZaUtU trpfte i Sronbb* 1791^ 92« 
(tee« i lixroe Offr. 1794. i.)- 

Qeilcbnfng til ot opbroge en funb bpbfg og Ipffelfg* 
Tlffom. ib. 1792. 2bet Oprag. jtjøbb* 1795* iførfte Dps 
log er rec* i lafr^e itf'r« 1794. Wo. 40«) 

iSt Stab for Steltgfon ^ffioralitet og 6arbeUgbeb, itpi^ 
fiobit; 6(rift» ^Stonbbicm 17:^9 >i8oi« 

(St 9)rogram til Jtongenø SøbfelObagé <&øjtibelfgboIa 
ibelfe i betnorffe JBIbenffaberS &tlfab 1802* 

8{aab og Vboarfel imob 6ooumerie* STronb^* 1809« 
to i@ange oplagt« 

^efterretning om ^ønbagoffolen^ cneb loen^e tXaler« 
ib« 1803« (liCl*^e iCft« 1804. 9^o. 84.) 

Ubfigt ojDer be fabnffe etifteifet i Obenfe^ «bgloet 
]tiUigrmeb Siftop ^anfenø Sale. Obenfc 1804« 

mnf og Sejlebnthg til ^orbebrtag i Satttg-. øg eUt 
ieocrfenet paa Sanbet* iSb^i|^i<^nia 1806« 

Sanfer til itarmere 6fterfan!e 4m Ut beneftcerebe 
®obfrø Slealtffttton og ^noenbelfe« Seflemt tit at fe« 
xelægaré bet ncrfte @roxtbtng« $i?ri^tania 1815« 

3 mincrprt b«r b«« fPteoet om ^ublicumé og b«n 
offentlige «(olelcirerl gienftbige S^rbunger* i.ltarg« »f ' ■ ~ t 

1789* IV. ©♦ I #• f» Cm bf t "6f nefTcereki (iobfeiSar^. 

§'90. III. 242« Cm en n^ titurgte. JS07* I- 54. 3 
erl1lo^el^ Cm et nbrfS Untoerfttft« Cprrttelfe i 9tc* 2» 
3 be Qf ®elf!a(^ft tU 9tordel Sel ubøtDne oeconom« 
ddmL S?e}(ebnUo for Diflrictrelffabér i Ølorøe tt(3ocb« 
bDrFntnøend i^néfUUné og 6oebeUabebeni fremme i iftt 
JDctd i^e iB« (oøraa facfCtlt ttbøtoen 09 r<c. f ititrera* 
turci^. 1813 9lo* 16.) 3 famme etlfaH fyiftot. p^U 
lofop^« B^mliiufer« Cm f attidforff rgrlffn i be norite 
5tiøb^<tbec i 3bte 2>er« ifff ISfnb. Sorflaø til ot bdKtif 
2(lmuf n< Ungbom« 8«retf. tbib. . 9rembe(e< b^c man af 
l^m yrabtfeRcn Mb iané SnWtlU til IBiftop — i 
jaQefenø titaanebffr« VI. 364 ; tt f)at ®eburtébag<taf 
lec/ fec ISitgeføroftø 2(niu i8o6. I. i87* 1809- I- 286. 
Om en jCjøbflab i Cplanbene/ i 33ub(cirretB 1812. 6» 
491« Sdle i eelff abet foe 9lorgeå 8el« tb. 1814. 910« 
flo»23, gortale til V^eiimanø x;are4^toiimø» 

SBCCI^ (|)an8 Anubfeti) mt f^rfl Gapeffati 
tU ^aagor, 1609 bU\) Gjosneprcefi tit iSDnllet) 09 
<S|!iIbflrup paa Salder. 2)øbe 1630. (conf. U^ob^ 
cm HoUanb og SalfTen IC. 1320 

Solis qvotidianut ortus ec occ«sus. Hafn. 1625« 

Lucæ Poliii iøubi Sørnl bagltge flUemorial om bet 
€?iøe «{o« ®!otbe« . ooerf. ibib* 1627. 

S8CC^ (Sen«) føbt b, 20 Wob. 1745 t »enøi 
Ioi> i ^oni« ^erreb t ®teKanb/^anl Sabrr, fom 
bec t>ar ®foU^o(btC/ biet) ftben 9>t^(efl paaCurt i 
famme ^errrb. Gennen Me\> 1785 bimitterct ti( 
Vtabemiet« 1773 9>r(e{l tit SaaeUtbi og J^ørve 
a^enig^ebet i SieUanb. 2)øbe 1806. 

Sorfød tit en morat^ Xfbanbltng om Zax»t\\^\tli 
Snbppberff i et 9ølf< ISflHatib* ^'jøbb* 1772« 

(l^nfcf^ø) Otoratffe Sreoe tit ^\txUH jDannerff« 
•ooerf« 2 ©ele. iCjøbb. 1773« 74* anbetCplqø« ii>* 1779* 

niemcjerø btbelffe Jtaraftertfiit I'ViDeU ooerf. ibib« 
I779«83» 

2f» ^* tltid)aelio Coerfcrttelfe af .bet gamle Sefia« 
mente meb Vnmctrfninger/ ooerfat af a:Qb{t. XsIV. CeU 
*jøbb» 1785 ' 9K (i. CfM 791 9^0« 37.) 

JE'u Coerfxttelfe af bet np JXeftamente/ ooerft to Sele 
i 4 fSinb. itløbb* 1793^97« 

Ejusd. eare cm Gpnb og Splbeftgjorelfe« ooerf* ibib« 
i795^ 
64(sm(tnø ^uépofiil* ooerf« tb« 1799« 

@tøtoerø 18ort 2Carbunbrebe Uf VII ^tU ooerf« ib* 
i8oo«i8o4« (rec« i lafr^e iCfr« 1804 9to. 27*. 29« 30.) 

«&an bcit ogfaa'ubgioét et ^ar enf^Ue 9)ra(bifenfr; 
ffreoet i SStneroa 17^5. III. 275 om be np 8te(tgtonO« 
fotbebrere og oceret Øtebarbijber i be lonrOe flSft« i Varet 
IK 1778 »82« 

S3^C^ («itub ^anfcn) Søn af nplanføtti 
9rcrfl J^anø Jtnubftn Sed[|« 

Poømatum Decades xo« Hafii. 2628« 

.^Oiflf Btttogtninøtv oø 8«nnt(. /tifitn^toil 1684« 4« y 

Cor (SrtHelfge Sfoei &t<bfb og S^tsmf« li. eod. 6am^ 
tate imeUem ben oanbrenbe 'éiatl og Vbam og 9toa» 
ooerf, ibib« 1690« i698* 1705« 1734 ©9 oftere« . 

S8e(^ (S>ebet) føbtb.sDfc. i757i*atruiibi 

lorg ^por f^ané gaber pac Ctomager. bønnen \>ar i 
ftn Ungbom guibmægtig paa 3fmtécontoiret paa Søgti« 
ferup i ^^olbefé 7(mt. Sift> 1805 SSiceborgemcfler i 
Jtjøbtn^aPn, og 1810 Pirfeitg ^orgemefler« S^at 
6ca(éraabé Xttel cg er tXtbber af jDannebrog. 

Sale bolben paa Jtongen« gøbfeUbaø i bet patriotijfe 
eelfPab r iCallunbborg« Jtjøbb« 1794« 

Cm tanb« og Kiøbfloebmanbcn« 9iffrtng — i Xtlintcva 
J790« II. 169. Cm 2(arfagfme til be t^x^vpi^t Stpøe« 
tier« ibib« i 3un. 1804« Crec. i ^(lc^ø HvmilU 216 
e.foløO 

Serber og )ie(bmann. &tt tfter 2Sed[^ 
?8ccf (»ern^jarb ^enrlf) gøbt 1748. ©e# 

ponerebe fra OioeMtlbe @(o(e. 1769 bleD.3(ctfur Ptft 
ben fongettge banfte ®fueplab<* 2>øbe 1797. (conf. 
3rig^ og éebe i797» IV. 360*61. JSSjlé 3nteUi#* 
gentelAbe i S8« e. 191 »92.) 

fftareebet/ et (Sfterjlpffe i i 2(cf. Jtfølb. 1771« 
Den tptfeltge <{>oerocf. ^b. eod. 0^ 9løifombebé ^tfa« 
ligbeb/ et originalt ^prbe^ffe. ibid. eod. JDen opli« 
tebe Sb^tiot ®labe b« 4 6ept. 1772« ibib« 1772« 

2)en Iptfelige grjltagelfe/ Gomoebie i 5 SCcter« Jtjøbf« 
1779« (optroft paa np i Øngtnaie banffe Sfacfpilø 
Sbie Sinb. Sleo m. i ^Glriu Ctlffuer 1779 9lo« 16 
og af Xbrabamfon i Airteracuriourn« 2.779 P«35o< 58«) 

.gefhn paa ^elicon« Jtjøbb* 1780« 

2)et unge ^{Renneffe efter !02oben eHer be mange fOttn 
ner. ^jøbb« 1786. (rec. i larr5e 'leit. 1786 p« 317^ 09 
optrDft paa tjp i ben @ønnt(bfenpe Øamling of efue»^ 
fpil iflc 2)el.) 

Coatcrnen, 6omo(ble i 3 Ifcter. tb. 1787. (rec« af 
øTabbrf i litrcie Cfr« 1788 9l0f 24 i Brinf pø2Uit« i788# 
9^0. 31«) 

6ommiéftonaircn eUer ben fort>ptfebe'Srubgom« ibtb» 
1790« (rec. i Jriø 1791. I. 91*92.) 

3a eller 9lei. Gomoebte i i 2fct« ihib. 1793« (rec« i 
IDmt^i I J8. P' 302 « 7«) 
iDen ipffeltge gomtlie« ®!uefptl i i 2(ct« ibib« 1795* 

«^an ooerfatte ogfaa nogle ^fuefpil af Xpbff/ og imo^ 
ben br^tmactjl'e Øournal ubgao Ifan i llaret 1772 ttt 
for|f jcttige ©tribSffcifter« 

f8erf (Sene) føbt 1721 i.siptorg« Jtom 
1742 til aSefltnbien^ IS^Por (^an forblep i bH Plflinbts. 
f(e (^ompaguieé 2jene|!e inbtil 1754/ ^^ ^^n fetti^ 
fjebte fid tn plantage paa S^t. Grotp.* {epebc. pbeti^ 
i abfCiUige Hat i ®jentofte i SjeUanb/ ^por t^an ' 
iøbe fom Cantefliernab 1791. 

neber einige electtifcbetXjcperimenfe — ®<bwfbenan©* 
SXorttni. inbf.i :dt\M\u ^et 3&erk (EcfeUfdb« namvL 
5rctt»0c IV S^eU e^ 637142« . . ' ; -V / ( 49 ) fBC(f (CoHfe &opffU) (Sn S^Mtt af Vf9. 

ihiUt S^aqm i ^iøitnf^aw, gift me^ foronferte 
CancfttifTcrab 3- 58«*. 2)øbe 1777 40 2fat goramet 
(i«nf. Sfifc^itige Ua4>nL 492^93. 

3f Hm 03 amima/ CTcnroetU 1 5 Xctee. — fnbf. I .^ori 
(i^ Ul iw jTioime X)i^. VII etnffe. Stitbt). 1769, (lltnt* 
:|oiint« 1769. «♦ 408«) ubJom i tpbj^ £)p<rf«tterfe» > 

SBeC^eC (Sdn^fi««) mt b. lo Det. 1769 i 
8|«t t fWorge, S^ani gdber, fom^ai9l)eboeti@t)fnbi 
Ht%, Mt førfl ®ra«fliber. (Tbm ®Ia6ISianbUc i 
Bcigi«^. ^an ^fponereb« fra 9?pborfi i788* 
nt9 1799 reft^erenbe ÆapettAit foc Sjørné(;o(m og 
fltdOt Cogne i Siborg @tift. 

I)«9bod ^a bet 16« i8be Xatbunbrrbe af iO{abd ^ebev« 
f» Satjtrup og ZaixtiH HxelUn , ubgtort mrb aiUcsg* 
Xalbcrg 1813« (Cicreran^*ci^• 1814 9lo, 8«) 

IBerfer (So^an ©oftfricb) f. b. 7£)ct6t. 

1639 t ^ufum, ^^or t}an€ %at>tx mv Siectot. icttti 
^[pot^effrfonflen i Sl^ndborg, og op^oCbr ftg abØiU ' 
(igf Zat i Spbftlatib. S3ar H>gfaa i nogen Xtb Ni 
ffn Srobec 3acob Sccfrr 2(pot^(fer i £)benfe. 2(nf 
Itfalet af Sr« 30^. - S3urri b(et) ^an 1669^ ^fapoi 
IHftit. 2>øbe 17 II. 

Mukridati«nni damocrateum. Hafn. i67I. 4t0* 

Detcriptio Theriacæ coelesiia. ib. 1704« 4t0» 

Catalogat medicamcntorum ofTictnalium, cum taxa 
pbarmaceucicay in*a$iim Ducar. Sle^v. et Holsat. con- 
clnnata a Facultate Medica Hafnicnsi una c nm Pli ar- 
aiacopola aulico J. G. Beckero, Glyckstad. 1705. 4t0» 

llQfilf bel Ratiir(t4<n 3tnoberl. ^opcni). 1708* 4tø* 
Som Qebcau^ bet fleinen ^auts u6b 9{eireapot$e!. , 

SSCCf et (©ottfrieb) eønnefan af WoePfor. 
rige, føbt b. 9 Sebr.1767 t jtjøbnibat)n/ ()t)or l^an^ 
Sabtr 3ol^an ®ottfneb S3e(fec (^t)i^ SSiograp^te i 
Sorgerpenttfit 1790 ^^^ 39) ^^^^ J6)ofapotI)ef<c. 
{eiftf i fin Ungboro ubrnlanbé til SpbSClanb 
\é;ito9x% Scanferig 6ngcttanb og ^oUanb. 93fb fin 
^jMiifomfJt biet) %M i^ofapot^efer og 1795 tptraor« 
binait f^rpfeffoc i Gj^emim^ fra ^tjitfet ?)rofefforat . 
^n t Varet 1806 b(et> entCebiget. (® £nge(øtcft$ 
XnnaL 1806. L 247). 

Bffrtoe(fe ooer %axA 9i<\\t i @4u>et4 — XXtxnzvioa 
rp^ IV, 177* 09 I QngeHanb. ibib* 1797. II. 87. 199, 
ém nt €^ciUfi(be 1 ben fjøbenbaonllf ^Doffe — t XtcKt- 
tgrt^i(l. Bet^« Bfrift, HI. 2bet |). @« i37«43 (P^^* 
29^9 i Crellø Tfnnvifer 1797«) Cm SeftatibbeleiTe of 
Sttnne Qlranoter fra 9lorge. tbib* IV IB« 2bct<^« 234'38* 
Qn Øaltoerfrc ibib 239'47* 

fBecfer (So^an |)efnric^) føbt I Ipb|f^ 
U»b. Sb\i% 1736 Z>oct. 9JI(b. i J^aUr« JCom \i%u Inb tft ©anrøarf/ fif 1739 Siffabelfe \\{, mebyniw/ 
QiX bifputere for bet \iQi (ebig\)oerfnbe mebictnfte $rø« 
fefforat veb Unitterfitetet^ og bUo farøme Xar eytra« 
.orbinalr ^rofeffor i !IRibicmen. 1740 éiecéetair x, 
Collegium raedicQin. 1 742 Sergraab Og fDtebtJ 
cuø "^ikd jtdngéberg* 2>. 1761, 

Dijl^ip. Havn. 4(0. de tran^spirationeinsensibUi et tv« 
dore J739* -r- de amicitla, irividia, et calumnia. 1740«. 

et^fønpntng^taCe tX Jt* Sribejrif Vteé ealomgtffe^« 
1747* 4to. og jubeltale (loibcn paa Jtongdber^ 1749« 
(St^ciflianla* 1749« 4to. 

fSecf)raatt (^an« ®ram) f. paa gafTø^ 

^Dor ^and gaber tac ?)rce|l. .2)ep. 1780. Bien 
1795 ^rorti^ til ^Dirrtng og'.!^ornberg I 3(ar^ul @r» 
1811 entlebiget fra ftt émbebe ineb\ftara(ter of 
Gonpjlocialraab. 

(5o«9beben; et gorføø i 6 ©ange. Jti«H- i792* Orfø 
1792- i V 104 1 50 

C^eri^øring efter Soerebogen« Coer if!e kapitel* ^^* 
i8i4» C^itteratucti&. 1814 9cb. 25O — ooer 2bet 60^ 
pitel« 2tar$ué 1815* 

2(b|fiUtge »erl beld i ^rjø, be« i minerva i 2Carg« 
1792. 1793, 1802 og 1805* d^n Ooerføtttelfe af en ti^bfB 
2Cf()anb((ng om Sornuftreligion ^ar ^an leoeret i Utt« 
nerv4 t 2Carg« 180x^4« 3 Baii^fige^en i8ii 9^0*40 
en IDrøm. ^ jaUef^no Vtlag« IV }8« 694 en @>ccu(ar> 
bøn ; i VI- S3. ®« 393 < 434 om ben offcnaige Øubiboe^ 
feiréd ttunboarlts^eb (ogfaa Wi^Wt aftrpft.) 3 ^am^ 
tnei t^eol. ntaatteOffr« IX 6« 493 520. (om Øotfenø 
liti^rdilt^ yian. 

S3eC^matt (KfeW Airfmo). ttlbre »ro- 
ber af foranførte Sj. @. SSec^man; f. paa £(effø »» 
2i San. 1753 2)ep. fra 2lalborg 1770, og bien 
1777 2)ecanu« Deb (5omraiinitet?t. 178 1 rejtberenb« 
6apellanti( Somfitfen t 2(ar^u«. 1798 ®ognf prce^ 
til grae AirCe fammeflebd/ og 1807 til iDomtirtm 
famt etiftøpr^t)|l. 

DIspp. Havn. in 800« de dlmensiona ioHdonim. 
1775 — de prima orieine Matheseos Pars ima 1774* 
— de passibilitate revelatjonis wipernaturalir 1775* — 
Ezercitationes qvædam in Geometnam practicam. I776» 

Sblanbt bet t^'eolog* 6el{!abl af S^aUe ubgione Vrct« 
bifener er en ^cabifen af bam i bet 2bet og en i bet3bie 
8inb. 

$8erfmatt (|)cnrif) f.b« 9 oct. 1761-1 

Jtiøbenl)at)n^ I)t}or ^ané gaber t^ar Staabmanb. Sep. 
fra JE>«fIwf^^oIm 1778. 1787 biet) ©ogneprcejl ti( 
S3oedlunbe i^iellanb« 

Disqvlsitio utrum narraric^ mosaica de lipsu littera* 
lit'T an allegorice sit explicanda. Disp; Havn. 1783« 

Historia Communitatis regiæ Havnieusis. Hafn. 
1785* (rec. af ©epbli^ i 0»ei?Ktt» ^i"««^^ P^^Si^^flitr. IV. 
6518^« conf* UXtnerva 1785« Octob. 104.) 

SBtograp^iff t (Sfterretnmger om ^age Sraimi — itibf« 
i VtlinervA 1786« I. 336« 

(7.) ( so ) . Om .(an< %cttitnij^tt uh ttbdiedfen af Un sbtf i&tl 
af 3* tOo\:m5 IceiOe £c;rkon fe« ^ottaUn til fammc »btU 

fBee^en (Senjeoren^) f. t. 7 cct 1783 

i Jtiøbcn^avn* 2(n(ogbe ^er en S9og(abe 1806, 09 
' kU\) $of6cg()anlUr 18 ii. 

Offeret/ en gortællinci af Urtfonwinc. obcrf. AjebJ. 
1800. X>tn.ftafUlé fotati<i, en SortaUin^ of @amme* 
•oerf* tb. 1802« *&an t)ai ubgioet a) eamlinøer af 
CelfEabdfanøe i 2Carcne igoé« 1S09« 09 1313« b) @am; 
, lins af 5tri9«fanø< 1H07, 3 Rafter, c) ©en Cpfligc 
Jtjøbenj^aoner /Her ©anilino af :Kttec^oter. 1807. ci) 
Jortib 09 WUtib, ctUøeblab. 1808, ^e førflc o 9lum« 
»cre. (gortfatte« fioen af \Ma\u tItøUcir.) cg Sfue* 
fpiUer Jtnubfené SWinbe 1815- O ^iøbrn&aun« 9Zp TTf« 
Icnpofl« (St Uøebtab beø^iibt 1816 og foctfætted entnu 
2817« 8) ^oreeren cg |)ontict« et UgebUb beovnbt 
.18i> 

f8^m (|)an8) Cp^olbt fifl fra 1670 af 
fom Stubent t)eb Unbetf. etet iaat førfi 10 3fac 
fom Tiitxranui i^aa Steflencfeii/ fom {Tb'en paa 9)at* 
fenborféiSoUeflium/ cgDar ogfaa £>e(anu6 paa (Som* 
wunitetet. JQleto SRafliflec 1700. Døbt i7o8. 

^an«/ for bet meefle ^øjfl uteti^bclide/ acabeniiffe£)Us 
^^utatfcr 00 S^efeé/ i JSaUet omtrent 100 / ^aoei I 
let !onøeltøf Otbltot^ef« 

S3eenfelt)t (Sriberfc^ SubDlg 6^rjjlian 

ton) en ^øn af ©eneraOteutenant ^erman gribettc^ 
fBienfelbt til Sanime()auge i SP^ni føbt 1740. S^an 
/ ejébe ^ertitølet) @aarb t 2(ar^n6 @ttft, toar Sønb« 
Dcefen^c^mmiffair og Sanbflaltmefiir, Xammir^erre 
^S Oberfl. Z>øbe iSoi. 

Gamtale imellem trenbe 3orbeøob9eiere angaaenbe be 
119 JbtxifUt i SanbDoefenet* ^iøb$. 1787« 

Buv til abfp tUiøe jvbffe ®ob6ejere — t tXtxnttva fov 
Octoon 1790. 

Dpl)9<ninfl om l^anS S^ettt'oé'b til at nnberffrfoe be 
ipbffe yroprtetatrec^ 92aone paa ^Cnføgnfngcn til SCton* 
f ^rinbfeR. ^jøb(|. 1792« (Iitr0eiefr»i793. 763« 65.) 

SOegna (gfrancefco ®re»e af) føbt i Sara I 

2)almatten» Cmigrerte .formebetfl urolige Ziblom« 
#ot;ibtg(|eber, og t)at fra 1803*6 Soerec i Sranft t>eb 
len borgerligt atealfColf t Srpnb^jem« 1806 rejfle 
lian (fom dtejfefceUe meb en @en af ®rofTerer 
4RtindFf i Zronb^jem) tilbage til fit gotbirnelanb« 

ttbftgt oeer 2)almatien — SBf gpnbelfen beraf er inbf* 
\ 9{« «&* e« Sloché Cron^()jem|te ':b\wX^. sbte <^fffte» 
leflen i 0). tDolt* Journal i808f 11. i77«84» 

SBegtrup (ecif. ©jwup) f^bt b, 15 ^fpni 

ifts yaa 3ng«orf}rup'i €ønber S^txxih i ^art)uØ 
^ -Ctift, (|t>or ()anl Si^ber t>ar forpagter. S^eponercbe 
1734 fra 7(ar^u6 @fotf* 1740 biet) 6ognepr(efi tti 
Siøtoft i^^oi 9)tbl« og famroi 2(ar aSagi^cjp* 1772 
4pro9|l i SRoll ^i^iirfl« iDøbc 1785« Dispp. tres d« ieasiLns, qyi in officio sue nec )bd<« 
lunt nec falluntur. tiøfn. I736S38* 4te* 

* 3 oeconom. mAøaMn er af $am et Zi^XU af en oeco« 
nomi^ QTalenber t Some VI 4>. 39« Cm Søroemofer* 
ib« p* 387« *&|Dtlfet tjener m«^ til glittig^eb« JDpraun« 
tring enten ^øje eller vla\»e ?)rifer? Som, MI p. 37^ 
®efle Vnflag for ben, fom fan og t)*l gføre Seflamrnte 
^til Qlmintelig Selfctrb. aom^VlII. 155, 3«bnf» gor« 

talen til ^anf7e ^dae« if^( Somé 6, 30« 

3 ^attfFe 2ttlae aom» V. cc ber »ibrag af ^am 
til ^eff rioelfen oof r (SaSø Hmt, fomt i Driø en 2Cfbanbs' 
Itng om ben botoniffe $8ibenfEab6 9(9ttf for Canbrnsnb^ 

— i 2Corg* I793, ^- 273 -78* 

S3eøtntp (SresetS t)ffo 93ruun) Sønaf 

gf?«11forrige, febt 1769 b. sCctbr, 2)ep. fra Obenfe 
@!ole 1787. Oififle ubenlanb« meb Jtammer^erre 
(Sret) ®d)act til @iefegaarb. IBletr 1795 i&occoc 
9bi(ofop()i(e i JtieU 6fter ftn ^ierofomfl bleo (^an 

* 1801 ^cof. i Sanbceconomien »eb Xjøben^ainl Uni« 
terftiet* "" 

De admlrando contensu inter principia rationit 

yracucæ et lioctrin« nrorain Christi, Diss. inaug. 
ojiæ I795, 

3nbbt)be(fe til en 8effrit>elfe oøer «&ODebgoarbene I 
GtfUanb/ meb aut^entiifTlBeftrioelfer ooer enkelte ^erø 
reoaarbe* 5Ciøb(). 1799« 

SBemsrEningec om bet engelffe Sanbbrug famlebc paa 
øn ^ejfe i (^ngrilanb. \\>. jgoo. (I« iCtr, 1801 9to« 4« 6* 
og 7.) ooerf. paa l^obfl. JCopenb* u. Eeipi* i8oi« 2bet 
£)pU \\i\'^. 1804« (rec. i 23ecfmaiiø 23iblior^« XXI. 555« 
61. XXiXl. 25*37, ød af 3|aer i bane Æinlcitung 5»« 
j^ennm« ^eo eugl« ilanbwirti^(d). 3tt:r S3.) ^ogen ef 
ogfaa ooerfat "pom @oenff, 

85e]frioelfe ooer '•^ooebgaarbcne i GieUanb« MI •^afte« 
Jtjøbb* 1801« (i. iCtr, J805 9lo, 23.) 

ØeffriDelfe Dt>er Xgerbprfningcn« a;ilflanb i 6ieUanl 
eg aXøen. 1«II aStnft, jtjøbb, 1803. — i gijen tonge« 
lanb 2<^rrø BoUanb 09 gaijlcr K-il S5. ib. I806 (biff« 
4 SBinb ere reo of »{>fUfcicbt i 1. ifiir. 1806 9lo. 34= i^)^ 

— i 9lørreittUanb l.-Ul ». 1808 na. C«f ^»ff« « ^P* 
B. rec, i a)Uiffcnø 2lnn, X. 106*15.) 

Singula rerum rusticariim Tcri antiqviorif prieceptf, 

et yirogramma oeb Sfeformation^feflen. Uafn. 1803« 4to» 

«&an %Qx til be oluffenffe 2tnnaIvT i Xarene i799'i|J5 
leveret en flor SXcengbe oeconcmifCc Xf^anblinger og stV 
terretninger« 2)eriblanbt om Hxz i V. 193:300. om 
Øar«>niet 6ø«enbor9 t VII. 2^*54. om (Sreoftabet £iii« 1 
benborg IX. 205 '55. 2(noi$ntng til 2obaféplantnin9 * 
XI. 86 • 'W. (tillige færtf Ilt trijf t cg cgfaa inbf. i ^an« 
^eløtl^øna»t 1810 9^0« 70.) Vnoiining til f^otafPef^bea 
og C^alcinering i XI p. 99« 117 (liGelebeé foerfliU trpft^ 
og tillige tnbf. t 1$an^eløn^• 1809 9ie« 100«) 

3 4an^(>u6t^ol^ningøfel^?Aberø Bfrifret er af (anu 
Cm ^\\é%}x\u VII. 299-Soi* togfaa fflerffilt ubgioet^ 
og CiUtge aftri^ft i ^an^eiøtt^cu^eu for 1804 9{o« 17.) 
' Cm Gtrpnø. ibib« p. 307« 15* 

3 ^an^eløti6eii6en(foruben be anførte) blanbt anbef : 
tlbftgt ooer nogle fortegne 3nbuflriegrene i 2(mterne Sejle 
og Kai^berl* i Varg« 2804 9^0* 107« Cm JBalmuenf ( 6' ) lh^rlR» 09 YnDfnbcirc Tto8 Ho« 99* oø onf olfegtef n^e 
|H«ater< JD9t!ntng. 1812« 9lo« 13 « 17. 

9 nn 23tl>liot^. f^ P&tfil^ 09 Q)uotu hlanht anbet om 
Srcffo^anbcli'n i 3^Vianh i III 85i 90, Om Gtrpn« VI. 
325*3$* (2>ftfammefombftt<lanb^.B. @Pr.:) program 
tU Stifotmation^Ufttn* oDecf* af Htin* i VU I40:87. 

3 :94^.*n• Umvcrfitetejouitial : Ubtoø af en banff 

Heifrnbré Steoe i^arø. 1796. 15*24 oø 68« 81« I8es 

tftaind cm fin Ubfnlanbérr ife i 2Carø, 1798 p. 23 • 2Q* 

kecrcf on eoir Crefcboroo jorfi(ean. over ^ell faiictfre 

P&iiotop<>ie- f^; paø. .43. et seqv. — 3 ^frio og ^et>e» 

Vkbf^ ocer Stbcnfl'abfrneO Stlflanb i ®d()n)ltt ii7^7» ^* 

129-69* <!( nitiitiAitd H^anf^e« ISlejferagtagcirec « en 

TRpeniU 1796. ifle ». i9'34» 3 Occcn, t:d)noL 

BisiU ubg. af Sclfl^abctfor 97orqféS^fr/ en f)ri<af$anb* 

ffBøtm ®iøbntndémtb(e4:/ i ifte Xitii ifhBinb. ^jKH^« 

bcn^vu« Bfil^crle. S3Ii( t ^n^eaonbO ^ué^tolbntnø* 

t Xar^. 1808. 9^0. 60. «&ané SSibraø til UXmciva opi 

tesn<< tfamme^ alminb. Stegiiler* 

2)en cnoiiemiftt Qcxvtfponvtnt* — etUgrblab/ beg^nb« 
tf ^an i gorentnø mcb 3nfpectcur S ^* Crojel eg jSon* 
ftdcictaffrlfor Grarup at ub^oe i ^jeben^aon 1817« 4to« 

SBcatCUP (3en« ®orm) »rober t» foran. 
ffxti 9. Begtrup, f. 9 3uL 1763« Z)ep. fra Zatf^ui 
1781* SlcD 1790 $afte^ofmef!fr og 93tb(tot(^cfar 
l^^ £)roiimng ;^uIiAne Wlaxia. igis fif 2Ucl af 
Jtftgéraab« 

Oraftet i SnboVv ooerf* Sti^if X799« (U C^u 1800 
fto« 26«) 

fBegttUp (Sod^um) SSrebcr tir bf to ffbfl 
Xiifortf, f. 1767. C<|>. fta Obenff 1788. I799 
ilfv 9>rfffi HC Z^or6|aon paa ^cexennu 1807 609^ 
jirpr«^ i 6t)fnb(org. 18 15 fit Stang nicb 7imti$ 
protyper. 

Oplpintnder ttt 'nortmerf J(unbffab om Sarferne fori 
Bfiflncltg meb ^^enfpn til Unberøttfning^n« JCjf b$* 1809« 

S8egtrup (|)an8) f. b- 4 9»fll 1703 J *Hr 

gtncrf i 7lati^\x% ®t. ll)\)or t^ani Saber t>ar ^rcefl« 
^n ff(T) biet) 1/30 9>roeft til J^t)ib6frg og SSrum i 
Xatborg CU 1733 tit 9}orl 09 Sotbe t'ramme @t« 

3D- 1759* 

Dagligt Sanfefpejf* '^iø%i* 1748« CT^riflenbommenC 

fwwgetif e Sorfmag. tb« 1749^ Xaffepfalmer og f8§n» 

*afr foc ^ilber<(el» *^errfb, fparet for S^bøb. 2Calborg« 

1750. 

x^f^tpxan (^mi ^entl!) føbt 1776 >. 

S'Kpril t'@arftfb i bft ^inneberdfTf. ^tubertbe 
paa @oninafift i Tlltonct, og ftbett 3 Hat i ^tncC 
Jtom 1803 til Jtjo6en(|a)>n^ og b(ft> Kceter t)fb<l()rif 
ftanil CpbcogelfeOinflttut. 1806 7(bjunct og 1810 
9oer(atcfr m^ Øfolen i fliof^tiibe. 1815 ^rd^ii^a« 
V uvLé i bet f(^Uét)ig.()o(fIfn{(e Canccttifl ^(rc^io. ^^'^i^ 
frttbicgt of CaikfUicraab* C9ef4td^te j(8nf g ^riltian bel 2ten« 1 5^(eiT# i(opfa|» 
1805. (^aU. ilttcerar« 5eir. 1806. SCttguft p» 86os64» 
4.v*tp3« iltrt« 3eir» 1806, 3ul. p* 1521* 3 ohlebning af 
benne SSog ubgao ®*' S. IBaben noøU iSdn^ringer^ 
Cbenfe 1805.) / 

*&aanbbog i ben tobf?^ profaiffc (ttteratur* itiøbft 
1808« 

Ubflgt af ben atmlnbelige SSerbeni^iftoriet 5 SabeSer^ 
Jt]«b(). 1811'« fct 

©Ijrifltan ben 2ben«SoutpV3billode — et ©folesjro« * 
gram. Stiobl^* i8ii««(ub(om fcrøøet meb 2)ocumentfr# 
tb. 3812.) 

« Cm nogle fremmebe Eropprrd Opbolb der t Danmarf 
unber'^tcng e^rtlh 11. (et (3foleprcørami8i2*) 

jDarflfHung bf< polttifcben I6er(ialten^ iDdnemardf in 
ben letten 3a$ren* 5^open^. 1813* u^tom ogfaa paa )Dan]jl. 
ibid. eod ( Jeii. ilicrei:. 5eit.. 1816 9io, 73,) 

Qkunbrid til dloeéftibe iDamtirfeé og ben< SKonumen» 
terfi *iflori| o« »fffrioclfe.-ibib. i^Iq. 

jtong d^f^riftian b« abenii {)tflocie, ubarbeibet efter Dqø 
cuinentcr. l«li iDel. ibid eod. 

gem SBteoe fra St, (Shtiftian II — i tTy banftt Vtla^ 
11^' 49^55« Cm ben {tt>ftt paDettge 8edatl3oii« 2Cug* . 
^(rcemboibi Cp^lb og gor^^olb t ^Danmart unber SU 
Gbrtfltan II. — i efanMitav« 6el|P« 6Pr« 1810 0« 

153 ^^) • ♦ 

58C(C^ [uttalf « »e}*] (8aurib8) f. i ttUanh^ 
Sar ^roefi til Gtiftd * Sje rtebp i Xubfe <&trrf b i 
eifdanb« S)« 1729* 

Zah og ®ang>cfer« jtivb^« 1713 og 1727« 3bteCpt» 
3Calborg 1772* Slofen tbianbt ^lorne b. e* Gange ooec 
Qtftifti Etbelfe. Jtjfbb. 1724 og 1733. IDaglig Gamtale 
meb ®ub i 6ang ogSBtnner« ibtb. 1726* TCalb^ 1770.6te 
£)pl* ih. 1797. SSonbetrøfb beflaaenbe i aanbelige ^falmer« ,^ 
jCieb^* 1726* a:roenO ftbfle @aoe 3efol €brtfluO/ <&tnu 
mertg paa 3orben. ibid. rod« z§tft efter Srøfl i (angt 
9arig ^ebe og liBrpnbe* ibid. co«!. ®obe fRaai af ®ubi 
Crb mob alt OnbC timeligt aanbeltgt og eoigt« ibib» 
1727« 2>anmarf< cg 9{orgeO @tormfto(!e« ib. eod. 

S5c(0tt (SRarie) f. b. 25'Sec. 1586 paa 6tttl^ 
bfl Sctbfrne • ©oarb øpottetup. 4?enbf< gabec 
^etiri! S3elot> )»ar iDanmarfI Stftjed Staab og Se ra» 
lingSmanb paa XaUø* .^un blet> gift meb Cdrifliati 
S^oit til aSuflrup, giig^raab/ og »ffalingémanb paa 
il^alb. Z). 1651* 

^arie S3éro&< jtbfle SSiaie og IBegiering ttl (enbel ff«; 
terlatte Jttenncr og ^(roingcr (ell t)eahti ^fonetéleb.) — ,, 
tnbf. t Gd^ønaiiø ia^r^e ^rueitrimre 0* 8'3<97 og ber« 
fra i Wolf 3oiimal 1815 i 2CpriU 

fQmUx (?>eter 6()rijlian) f. i gjifcorg af 

(orgfrltAe Sorcelbre,. og bimittitret fil ^fcabemiet fra 
famttif aSpte ©fole- JBUd 1798 ?)rcefl til ^ojberj 
og ei«6org t 2(ar!). @t 1799 til aSeflerotg og 2(g» 
ger i 3(alborg &U 18 13 2CmtgproD|}* 

^ort Seilebning iil at .aole. iS^grtofler i S^p Zanii 
Øanbtlitterf Siborg 1807* • ' ' 

(7') 5J5ettbtfCtt (»fnbt) føbt t jliøben^at)ti b. 3 
^ebc. 1763. i^one-Saber ^owl Sfnbtfcn, gorfat* 
tee txi fn 1772 ubfommcn SaU bo(bet paa Xongen^ 
©ebUttébag, t)ar fflcctor i Snbcridjiborg, 4)an be» 
yonerebe 1780* SUd }(lumnud paa f8orc^6 ScUes 
fiium. SRfi|!e ubenlaub« 09 ftubcrcbe i ©jtiin^en/ 
$i)oc ^an 1789 tiet) 2)octcc ^bitofopbiot. ^mroe 
iar fom b«n bl'«n 09 bret> JRcctor i ^ribeci<ft«borft* 
Hit 1811 ^rcebicat af ^•efefTor 09 blet> 1813 JRibf 
ler af Sannebrod* 

.Disp« de ^eipoCaia Cbjisti. part.jimi. Havn. 1786. 8» 

Specimen cxcrcitauonura criucaruni in Vet. Testa- 
menti libros apocryplics e scriptis Patruni. Jjiss inaiifr. 

Gottingæ 1789. 8« (rec* i ?nig« &tcr* 3ett« 1790 SHo« 
370. t JBiviu cg 2tiuif i'it^ 1790 ^^* ^•) 

granff ©i^ntox. 5Ciøbb* »^lo* 

XhftiUiQt i jliøbenba»n i 'Ooart tr^fte 6fo(eproQrom' 

tuet/ faafom a} de pietate iiiteraria Plinii Secundi t8o8* 
b) de natatione inprimis apud Romanos 1809. c) ae 
8tationibu8 Romanoruin 1810. ^d) de en/rufxtta niQ 
mftrn^ ^po9 9uimi*9vuaf , compaiatio Alexandri Aphrodii. 
•t M. T. Ciceroni*. igia e) SptTrpa Gr«corum. igia. 
I) de Dea Eiptn^* '813^ g) ^^ ^'^^^ inprimis liomerico 
i8»5. li) Samoihracia. 1816 (©e 4 ftrftnopDnte ere 
cec i Htttefacurtib« 1812 9lo« 22« IDe blroe ogfaa fra 
2tb til Sili bele anmeibtc 09 be« ertrabate f be dn^flis 
ioftftt 2lnnaUi%) Xar 1815 t 3Cnlrbntne af jtroninøen 
iibdat) |an i Solte Srtberifébcrød Gfolrd Si&t^nffntnø paa 
latinffe Secl meb mtttift banj! Doerfotttelfe af g, S)* »3, 
DabU 

fBen^tfeit (8fribfri4>' 6atn bm JRæfffoti 
flgel iBrobec Saae 1794997 fom €tubent paa Sord)f 
CottegiHiti. SBUD 179S refifber«nbe GapeUan i @fani 
Herborg. 1809 Sogneproe^ iU Stpe i Zatf)Vi€ &ttfc. 

Dias. de venia perratoruro HaFn. 7794* Num extat 
Diabolus« ib»j 797, SolD |)ra(btfener* itifbenbaon. 1800« 

f^en^tfen (£)(uf) »ret) 1624 (SapeHan tit 

Srue Airff i Jtjøbinf^aDn, 1629 Gogneprcefl i Jtiøgi. 
teffgMerebf 1643. 

Ifl^prfltbifen ener GUfabet tBfUf* i^itbb« 1633. og cut 
i)ttt Øtøe. ibib. 1642« 

^en^^en (8oren|) er 91, 09 eompaémager 
i Jtfø6enbat)n« 

9tt^ lonft €ffbog# tuff* af ^oSanbf!, Jt}fbe«ba»R 
1745* Cti^cmanbé og eobéma'nbl .(aaabboø af ^^odanbff 
fvetfat cg forbebret ibib. 1746* 

SjenC&IC^t (2autib») Sogtrprrer i Jtiø. 
Unbavn fra 1561 ti( 1601« (£11 Horfenbeø 2(an 
togfor 1800 p 15 »16) 

ettoxt ooer j!Dftet> 09 9)cfhrføen Jtjkbb« i568» 4l0f 
•aAfe H i^ yfolmrbogt ibibt i^åa oø i63or 6« > 

YSe AtilMide 09 bpbige Somfruecl Xtrefrantl tf 
£u«.a6 tuartinu ooerf* tb« 1593« 

(Sn aflronomiff Beffrioelfe/ bi>otubt ttlfienbegitiei 
ffli^rnncf{<nd 9tatur 09 Silbøieligbeb efter etictnerite« 
Ubcettelfe; /be^ltgefte ben UUe ^bQffognomte > f^nbe« t^tt 
øgfaa en ^art af (Seomantic o* f, 0« ib« 1594- 

3o(>. Bpangenberg^ ^Sateffabøfpeil/ paa 2)on|loø«øa. 
fat/ 09 trptt paa Oluf IBaggeri IBett^ning. ib« 1601« 

S3ett^0tt (Xbrian Benoni) f, b. 22 3fpr« 

J777 i Xønébcr^ b^or b^n9 ^aber ba øar con|iitu# 
eret SSpfogeb, ftb*en øtrfelt9 SSpfoge b t Sergen; 2)fp. 
fra S3ergen' 1793* ^^^ 2(binnct 09 9?otariu9 01% 
bet jurtbiffe SacuKet 1798« ^cblem af SKegjertngé« 
raobet paa @t. Croip 1799. S3le\> 1816 @enerab 
gouøerneur øøer be banjfe øefltnbifEe i^er meb $ror# , 
bicat af ©enerafmajør. 

Sefoarelfe paa bet acabemiffe ytféfpfrgdmaat: b^iW 
fen Xlbrr er bebfl ffttfet til at banne ffore iDigtetel 
hibf. i tninerøa 1796. II. 1 1 14* 

^an %ax forbanffet '@d>røbei'ø ep^fpiK 903ob(tbttn tt&gi 
Sinfen/ 09 SoQebuee ehtmfen 

SBen^On (Sen« gBim^er) f. b. 23 9?cu, 
1743 i vftjøbb« b^or bonø ^aber øar 9lente|friøcf; 
iCeponerebe fra {)orfen6 6fo(e 1762. 1770 bleti 
Secanué øeb Sommuoitetet. 1774 reftbtrenbf C<u 
pellan i Jtjege. 1777 anben 09 1782 førfte (åaptU 
Ian til grue jtirfe i Ajøben()aøm 1797 Sogneprcr^ - 
til ®labraj:e i eieUanb. 

Dispp. Havn. /Jto. de veracitata 1765. — ' de conti- 
niia novlssimorura mcditatioue 1766. — de definitione 
Dei i7G6\ — de philangelia i7(>9- — de Leibnisii inep* 
ta distinctione inter miracula superloris et ioferion* 
ordinif 1770. — • de præstantia angelorum banonim 
prft horoinibiis 1771. -^- Dispp« duæ, qvibos deler« 
conatur raaculos famæ Tb. Bro^fVQii inustot propt«r 
Religionem AJtdici. I772«75. 

Srenbe ^rsbtfener, nrmt. Satgi 2Cfj7eb<< 09 Siltro« 
belfeépræbiten. JCjøbb« 1777. -* ^rabiiffn til Srinbrinø 
af @ttftepcoø|t 3acob ^otb. ibib. 1782« (6ee % €• 
€M)6nbcyDerj SSrubeoielfedtale ørb Ssgtrøffir SRtHer« 
IBrøtlttp« ibib« 1789« 09 2(fffebtfproebilrn i grue StxxH 
— inbf. t jallefeitø maga). VU. 162« 84* 

<&øjtibelt9beben i grue jtirfe b. 27 Cct. 1793. JCffb^« 
1793* iBe^rtøelfe øøer ben bøi^re Jtrltit/ i Xnte^ 
iiing af (Eambcrgø Hfta« ^\9\i\). 1799« 

^an nbgaø : Sn erfaren gejftlig S^anbø (4>« SabrU ' 
ctuø'd) atonter om IBaflbolml Uturg. gorftg meb ClU 
litg. j^iøbb* 1785* Vnbet 09 pbfte StUcrg bertil ib. eod^ * 
(I. OJfr« i78$. 9lo. 8 09 n) 

^an øar t TCarene 1778 < 82 aJUbarbejber i be Iaer^e 
mu 09 i 7(arenei790s959tebacteuraf2lrtt«099iiitifr^ 
(6ee benne Stbenbeø Xyl ^«fte 9to, 42 C^« 670^ it> 
Xarg* 1795 9?o. 7 p« 112«) 

^en^on (Sltelé Subutg S^rtfliaii) eøn af 
»cepførrige ; f. i «jøb^. b. 5 Oloø, 1780. ©ep» 
1796. dr nu ^roejl til 6nrb|lfb i «tfbor| et. ^- 
ecminariiforjlanbf(r I «« > .4 . u Uf c 53 ttkffgr •»« *f ' af ttWiU tfi n^jerr 3f ^ott getet 
Beoirrr for CF5ri|lenbomm<n$ 6onb{|cb oø 9ub< 

ilUffn« tbeoIo5.f <!Xv4rtalffr. n of tam: Autp$Aåf 

IV. I s II fn TOfnnefPeliQ griffer, i i SB. 0» 

U »ibroø til »cotfet for ajrijli C|)|la«b«tfei 

iftt^Ott (Sofpat >g)erman) f, i £)be»fi b* 

j». 1774. ^an« gab« t>or Cberfllieutenant 
fi^em Cftrifltan JBetijon, SKiboer af Danne* 
i§ etrtm!)etre til 6()rif!ian6bal og ZittUt 
pUbtrtU tjfb eøfø 2(cabfmif og tog 8otflejra» 
Snbtraabte ifoi i ^ttojctgercocpfet/ og pftaer 
■ S^^ajoc a ]a suite. 
fføcrneø ciminbeltge f^ffgtfr. ^io^t* iCog* 

^^on (Sn'berif mi^elm 6afpar) 

rftn of g?<e|lforrtge og ©en af Jtomrneri«n'''f 
£ar« SBenjcn til€aben. f. i Æjøge b. 7 SRai 
»ep. • fra bft ©fovbofjfe Snflitut 1809* 
Hep Candidatus Juris. Hn^atM bf rpaa foni 
Uant førf! i bft banffe Ganceliie pben i JRen^ 
«tret. er Siammm gorft» og Sflgtjwnf«/« 
SReMemog ^ecretair i bet fongL CelfPnb fot 
ntlanbet« ^iftotie og Sprog. 

ttoaelfe paa ben bonfTe 2Cbel< Zilr)at%t og Yfgana 
76 tit naroærcnbe Sib — i ny tanftt Xnasasiå 
B«e6.i '31* 

JenjOtt (3en8)' »rober tilnpJan^rteCafp, 
. Benjon, febt i iDbcnfe b. ifle Sunii 1767. 
cctbe teb ©ore 2(cnbemie fra 1784*88/ tog 
A Utinft jurib. epamen 09 opbolbt (tg H *««J 
rtiBgen. 1790 ble\) Tfufcnliant i 2olbfomnie» 
1791 Jtammniunfec. 1794 IBicelanbébom* 
•eb gpnbo ?anb«ting. 1800 3tffeffor i !qo\u 
1801 Xnitmanb over gianber« Zmi, fra 
t Crobebe ^an 1805 biet) entlebfget og ^ar fiben 
: Cbenfe. 

fonfe g«n(?JIeré n«ert)arenbe Sirffaubfawtgorjtos 
•roofntjitflføngfel for gpcii — tnbf. i Canfer be» 
Sp€ n provintflariVrngfel t eitftet Sfn* Obenfe* 

« til et f roDliisiolfcengfer for gpenj ©tift, nbar« 
of »icelonbébommcr 3* 2&cnjonf SD^ajor ed))crnf 
iblbonmer 25enb5« "tbib« 180O. 
^ i bet f^affe patriottfTe etlftaU eommermøbe 
— i eelffabcté Cfrifter« 5te *afte* ^ . , , . 
e9i^tt V^afoe goroanblingcr« forfie Sbil, inbeboN 
^ 5 fftlte fBøger. fosbAnffet. Dbcnfe 1816* (ftio 

KCi^• 1816 9lo. 24») ^ .^ X . if 

»m lutticfcaufEe gejbe ubgao $an groémem af e« 
I gobelfortfliUcr $ frit forbanjfet* Ajob^ I792» 
«f «a9er< i U Cft* ;[792« 5flo. 41. e. 648.). 

5ClUon (8orciiW 3acob) f^ b,* 6te ge* 

t 174a i étttbbeiirting^ kW ^an« 1^*^« '»^^ Sq fogeb* »epottirebe lysR ^7^1 Mew cefTb. 6tf 
peUan t Waf j!or>» 1777 ©ognepr. til »efienflob I 
£oaanb» D. 1799* (Kf^obei^ JtcIJanb. 13^.) Di/pp. Htvn. fivo. du« de Toce 
- X76is6a. du» de pecudibusJacobi artificiotia. i763»65» 

<5gne Sahfer og' CIrfartnger til 8(eltgtOAfnd Sjeaefte« 
Jtifbb, i?73* 

CSftmetale ooer ^xctft Saurtba CHitternp« Cbenfe 
1788* 09 ooer gru oon dl^ føbt fBaroneffe jenutb« if>* 
I790* 

3 J^rfti^Ø <il be ffjønue t>ib« er af barn et 9oem om 
6!abningen tnbf. i 3bie og om 2((gobbebeQ i 4be Gto^fe« 
(6ee Babfné maanebl. CtU. 1767« 0. hq* jftonf« 
eporoito:6reve*;767*&«28* mincrvaisi?* 3(u0g« 4«) 

fBett^On (9ltel») f 1609 i gianberé, ^bot 
^an« Saber Sent ^anfen bar Sorgemefiec {Rejfie 
i fme unge Zat ubenianb«^ og lagbe ftg 163 1 i Sejj 
ben efter SRebictnem 1636 b(et> ^on i $abu<i 
Academiæ Artistarum €pnbicu9 og 9rorector» 
1 6 57 pf t SSenebig Sttbberorbenen af ®. STOarco^ 
og optogea i ben tenetianffe 2(beL ©amme Var 
tog ben mebicinffi 2)octorgrab t Safel. @fter ftn 
^iemiftm^ bleb l)an prattiferenbe 2cegf i Valborg« 
édU 4674. . 

Ditp. inaug. de catliirro. B&sil. 1637. 4^0. Tbeoria 
latrica affKCtuum Septentriénaks cumprimit divexan- 
tium. ib. 1638. • Obkervatione« mediræ misceli« ex 

cjut tchcdulis — i 23artMin6 ^eta IV. 75« 

aSenjOtl (StieW) ®øn of giaPfotrlge, f. b. 
1 SRoj 1646 i Valborg. Deponerebe fro ^erluf^ 
()olm 1660. Xog 1664 (beolog. @ramen og reifle 
berpao tibenlanbS. jDffputerebe i itibtn for ben iu« 
ribipe Doctorgrab 1669^ eg fom bjenr famme Vor« 
1674 bleb b<^n VfTeffoe i AoramercoUegtet 1679 not 
biltteret. 1685 Seneralprocnreur, 1704 Sieeproe^ 
ftbent i Sommercecollegitt« Z>« 2708 \cm Stibber 
df Dannebrog og @e^eimeraab« 

Dtsp. de centro Logices* Hafh. 1663. 4to« — inaug. 
de repreǤaliit. Lu|d. Bai. 1669. 4^0.' 

fbcttJOtt (SlieU). Broberføn of ?R«(Iforrtge^ 
og ©tn of nebenfiaaenbf (SanceUieraab f). SSenjon^ 
f* i 'Valborg b. 14 Gept« 1634^ 8}ar ©ecretoic i 
CanceOiet. ba l^an <)jo(be en Ubenlanberejfe« Aooi 
^jem og bøbe 25 Var gammeL 

Biblioiheca poetica nobilia cujatdam Oani. Lugd« 
Bat. 1704. 

?8ettjOtt (f>eber) eøtt af o!»en|laaenbe Docfc, 
SD^eb. og atibber Af ©t« SKarco 9liet« Ben|bn. f^bt; 
1652. £aae fom Gtubent paa 83ol(enborf< 6oae#- 
gium. Biet) 1679 nt»biliteret tiaigemeb (Tn.Brobec 
!Rtel«/ blet> Cjer af 9aat;btn ^bbnø i ^pUanbi ø( 
fit ZiiUM f andUiiritab/ D. irtn. ^ . ^ « c H 

Ditpp. Haw. '4to. å9 ' priacipiii Iraiias« OAtarcw 
1667.. de Scholit. i66S' 

§8erg (XSmunb) »at etnUnt 09 9«^ Vins 
Ut\>'Mnm i Scanft. Op^dlbtftg no9if Zat i Øbenfe^ 
Jtort 09 t9bflt9 ftanft ®rommat(f» ^i#b^» 1779* 

t J^aUanb^ 09 SDfAdtiler. • ' 

Efgprabifcn otjer Cfitct (56rf|!ov5erren. iti»bp. i628#. 
(jffonf. tTorf?e X)i^• 9cl|f« 23<>9caujoø ^. 446,) 

95Ctg (gtfberif) f. b* léSWaf 1717 i 

C^tiflianfan^, l^t)oc ^an< Saber t>ar @{tpprr. jpep* 
fra ^elftn9ec ®lole 1738* S5Ut> 1747 abittngnct 
Od 1774 t>tc!e(t9 009neptcefi,tU aSicring 09 Sffens 

Philadelphi Boanergis moraløé ^^aanb&Oø* I ril SB« 
Jtløb^. 1751 $5^0 (^iUie« 1. iCic. 175b'. e. 304«) 

• 

SSerg (•g)an« SWic^aer) f. I jRoertitte b. 13 
Jfprif. 171 2. ®ep. i73i» S5<eti 1744 ^rceft lit 
eautbcr9 09 ittUx^ i 2(ar^u9 6t. 09 1746 ti( Øfleu 
Deain9 i aSibocg €r« Z>. 1787* ^ 

' 6amltR9 af aUe Sct^cbntngfr 09 Stefcrtptft fom an< 
gaae C9fifl(t9()fb<n. TCalborg 1761* 4to* (fiben futbftæns 
tiøae ubøtoet af 3« tS^aii^aL) . 

®ma9 paa @anb^eb 09 IDpb/ fa Unbert){énln9 for 
utide SKenneffer til opbp^geltg at lafe'ben ^etttgi 6frtft« 
09er(. af ^9b^» Valborg* I78i* 

?8erg (3cn* Gf;rijlian) føb 1775 k* 23be 
®eptbr» J^ani Saber Qltld Ser9 var ba Stiftatnt« 
ftrioer i Zronb^jtm^ flbén ^al^lfCLffttn i S^rtittaniii 
09 3ufttt9raab. iOeppnerebi 1792 'fra 6()ctflianta 
&oU, (t)or i^n, efter fore^aaeube pri\)at Unberuié« 
t^ing |Efo< en ^toefl i^aa Zanitt, blet> fat 1789- S?ar 
fil 2tb 2(manuenft< Dtb bet Jtongclige iBibltot^ef i 
5tiøbeti(ADn/ 19 gior^c (19 ^aab om at blibe anfat 
fom Scerer t)eb @folen i G^rifiiania/ ba ben^ np 
3hbrctntn9 fom i ®tan6; men ba bettef[09 Seil, 
(lobetebf ^an Soofpnbiøbtben 09 blet> 1300 Solen« 
Uiti Sentetammeret. Ubnoetinteé 1803 b. 3i9Kap 
lii CorenffrtDer i 3<i<^-<^<^A ®rer>ffab6 fønbri Si# 
Prict. SSar i8i4l^tbkm af bet ot>erérbfnt(i9e 
etort^ing^ baJbt.Wt. Ston% Qati XIII i Quxi^t 
biet) ertjenbt tilli9e fom 9}orAed Xcnge. S3eb benne 
tftlig^ieb teførgebf ^an egentlig Sebqctton^n af ben 
iinber 4 9}ot)» 18 14 t)ebta9n( Jtongetiget SRorgeg 
Otutiblov* !Bre\> 18 14 b. 28 9Iot). SufIitUtiu6 i 
Xgerlbu« ®tift9 jDoerret, (\)ilfet Smbebe t^an tiU 
traabte i Gommeren igi5/ øg ^ar^ ifølge jtongtlig 
IBefaltirli, ttOige fungeret f^m pberctbemHatt^Itblem } tir itottg!. fvtnf i nitf ffommilfar i Jtiø(en(a 
jDpgiørelfen af TlorgeS og 2)anmarfg SJfeOemtx 
eie\) unbec flt Opbotb t 'eto(fl)olm, b. 29 
1816 ubnoet)nt|til.9iibber af 9}orbfiiernen. 

3 Bd)Ie9eU 2(flr<rtt 4be Stnb finbed of ^on 
ben nor^e løfe ^anbffplb C* 173:84* *- om b 
<^utfmanb 0. 252.« 8o. 

3 jfilrobg« 3«titifPe 2frfio 9to* 1. jDen norf 
i^olbi • ^Iroere^ertng« s 2Cct m« o. ubgiocn @» i 
Jtritif? Setsntning cm ^ pAUo'« Øamring f< 
nerffe t^coer i?eb 3. X. (Solb/ ot)errat ®. 44« 
®icclber ben aGnatiff <codnatif{c.2(n:efi»l3e ]cc C' 
ningdretten ? €^.94$ 123* ^ammeflrtd i ^0. 2 
Jboeroibt tnbffr«nfer Jr. 13 7iu^. 1734 <5lcren 
forcløt JtirCeoobé i Slotge i »penfrenbe til Sfot 
«o * 27. 3 jB^rflcbe Suribijfe Zttir> ^0, 5, a5et( 
i Tfntebntng af Saiarium reb et ^^amfcoenber ^ 

Jtirteftaten« i^erbllige Scflprclfe/ ooctfat af Z 
inbført i €t>aarupo 2ir(to lU. 377^541. ^ubton 
fcirfPtU 5tb^. 1798. S.) 3 2b€t ilBiubaf ^baaru 
gaitn er af ^am: S'orerinbrtng og )(nmatrfningcr 
goør« Scffrioeifc ooer 3nftebalcn 6. 1^.44; — 
fnbrtna og Knmcrtntngrr til brn gamle (vtalb^n 
jErioelfe over Øtaben qpammer @. 207288* — i 
»ttl VI* Sverbrupe Optegnelftc cm ^pammerø S) 
og anbre Olbfager i Sangd $ra|iegie(b ®« 289 ^ 
£oogton!ngen angaaenbe <£>aanboer(éfolf paa' ^< 
Slcrge ©• 342*7t» — Srenbe JC» gororbuing 
Øtlfettenben og (anbtftobben 9{orbenfielbé Br^^ 
Ugefom ban egentlig oar 9eebactfr af bette Sini 
lerd iift og {)er $ar tilfoiet et og anbet« 

3 Cop^raflfC journal for Slorge : gorerinb 
SeffrtDelfcn ooer «6ftggen og grilanb.i 21 &< 
74{» 8i« — SiU«g til I og 1 §. i ed)clrcwø Cftei 
ger om Sauroigd @)reoffa6, fammefteb« 6* 1321 
gerer fnbring til ID« iC* 33rabtø SSefPr« ooer S 
»laafaroeoerf/ i 29be .^efte 0. 145 s 53^ — Ti 
ninger ueb 3. Wielo IBeffr. oocr SHingeriae og 4 
boJ, Sivilten - er inbført i 50, 31 eg 32 J^efte* 

"9'logte Orb i 2Cnlebning af Canbébommec 9 
SKctienom Dberfte ^oifl« 2fnrattelfe/' bat* 7 3fui 
trQft i C^^rtfHania paa I ^rf i 890* 

Sibrag tilJtrt.3en6|>i{loffe t9torge unber St* 3 
(inbf* I $xoo(l Wund)3 &a^a ifle ^^ffte.) Bi 
92orbend ^iftorie 1814. (fammeflebé 3 og 4«&eft( 

3 Gbtiftianiad ^tuelligentø t Bf Mer for 1815 
gpnbelfen af 1816 finbed/ foranlebiget Dcb3:ibés£ 
bigbeberne/ Abffilltge anonyme Ømaaflpffer af ba 
fom : et i Vnlebnir.g af (S. ift« galfeng Salg til9tc 
8i{eprftfentant ; Ubfalb imob ben Q^ibébolb^e ® 
en ivomft 2Cnbefaling af bet fppocratiffe Øoflei 
Ubftrafningen af Øtortbtngeti Kutcritet; ooer 
mcengbeni. m, m* 3 famme Ugeblab for 1813 P 
front(f ^øotale ooer bem, fom ublaante bered (5 febtet mob bøtere Sor^oioning enb'eftrr bet an 
Currant Snbløéiningd « gorbolb af . i mbUu for 6 9t Scrtalen tit ifte Sinb af bet fongf« nør|ff fS\ 
ber$fel|fabf Øfrifter i ttt igbe Xarbunbrcbe« 

85er^ (So^ian »bom) ®(oc<forbMt( 

§ribf«4«bori eiot/ ••--..-.• BtHaihtxnt ten ^rlebei^ébtttdr (Jtcpen^* 1646« 4^0« 

S5erØ (førgen SubDifl) eønneren of for^ 
«aftrtc %ub. Sir9 ; f/ 17^8? t Sirrinn^ (t?or l^anl 
Sabff grtterit Sartl^otin SVrg er 9((efi, 2>ep. fra 
Zatf^uå GhU 1805. 

Stafrr oorr ^ctUtfprc^tti Stetftri&Qing- Jtj^rb^« i8xi« 
(tlafrAntru^. 4813* !^e* 45*) 
Safer. Ibib* 1815* 

Bcg^Qbtc 1816 at ub^oe et poetCff ttøebUb i pctat> 
«::ba Zittl iSt^entyiT/ men bf t flanbfebc web 9lo* 1* 

• . ^rg (SRagitu«) f. j Worge b\ 28 9?0D6r» 
•1666. Kat en flor JtonRner iføer t at f^jcere t QU 
fMm. 2)9bc t Xiøb<n^a\)it i'/i^. t^ané Sio^ 
4ni||ite i bantltf Ulagas* I. 226 « 43* Qotwf. 
WiinxoiiS^ ^l^cnftlyift 123 »23.) 

JUrhici fRtcrofcopfum batf arofe ^cibnifd^e S^tet bet 
rliiif4«n 9Konard)ie mit au bejcgaufn* — Jtucaer Xppei» 
bcc» ebet TCugcntraffev^ — S^acbfolgrr beé ^(ppenbUU* 
(ete botertc 1735 i SJ^aaneberne 3ul < €$rptbr* / men 
tspfte ii^n 6cebé 09 )rarS Sf^dLonelfft 4to.) 

SBerg (Sophia) gift meb Sconte ^fjret JBérg 
Ml fRennanb^ firni var 6fo(e^o(ber i iljøben^aDQ* 
fc CkimCind af IBer< 09 9)oef!er* Jtjøb^. 1785* 

Bergen (Xrent«frntfen.) ®ee^erttt^ 

©trgenbar (Sen« Senfen) (RaQifler ?)f)ti 
bføp^iir aø ifører t»eb ben (atinfCe ®(of e i Xiøben^^at^n, 

foalesandam armit Frid. IVti ceilenccm alioqvvna 
BaCoia uttxoducitur. iWn. 1716. fol. 

SBerøeri^af (2en« Senfen) føbt i 2fu9ufl 

1727 i Sttbericta, ^vor ^an6 gaber var ^rcefl* 2)es 
irnifffebe 1742 fra gn^erité &olt. 1746 blev Sj?eø 
m i famme &fo(e« 1760 reftbérenbe SopeUan til 
BLWtMfl^ Jlirte fammefieb^^ 09 i764@09neprcefl. 

Jtla9eptabtfcn ooer ^on9 griberif V. Stitb^* 1766* 

SBeJftén^af (3ené ©ørenfen) føbt i «jø# 

In^øt^n 1650 b« io3u(tu SSar i 7 3(ar J^arcr veb 
.liøtor^vné 6fo(f*' Slet) 1678 9>rcefl til !tRunfe# 
'Ij^øp i SieOfanb^ 1 682 ^IRagtfier. 1705 6o&i 
Wfftmft lil Jtorttirfen t Ser9em £» 1720* 

Pia otia. Håinim. 1670. 8to. ^ 

3e^ 5^u»AV^6 ^auib« Saare paa Ca»1f oberI» IK 
lfi?9» i667vi709 I7i8« i739» "™o- 
tyøoiVi pcopffetiffc •{>atpe((9< før|le 6$or« ^b« 2695« 

tlMo. (SorectUpø Cacoemes Carnunificum 9lo« 24«) 

Sobert ^iflø Coerbomom iDøbcn/ åf C^n9el^ noerf« 

A* i698- 80f* 
Patridopbili carn»ea idfectirum imp^obi Pyracmo- 

•it im tragoedlam duperaro, Hafnia 1639 coaapecian^ 

|iø mIo •J^jploiUflif ifiu øt k 410 55 ) 

Xtfim^t ratinfTe bet« 'i tløart Ca betl f golio tr^lie 
Cør9eoer6 oi^et abtftUiGe ^fbøbe / faafom ooet Søtoen 
eierfeit 1686/ £)Ie S3of4 1690/ <{>• Somemanf 2698, IB* 
fBorm 2705. St9e(eM no9lc banfPe tWqf^tHt^M, ^øoréf 
man |)ar en |)røee i ben »ielanbtffe yoeftcfamttnot ftbtt 
£)pU9 5te IBinb* 

^ergeti^antmer (Wab« 6MfK«n) f, 

b« 29 drøattl 1 771 i JtjøSentiaun^ ()t)ør ^an< gabet 
t>ar jtjøbmanb. Jpan miflebe ftn gaber^ 09 fem foR| ' 
et fattigt S3arn i Cpfaflrtng^^ufet Jtom ftben ti( 
@to(en i SSiborg, ^t)i< 8iector ^ ^i^jerftng t)ar®øb» 
ftenbebarn tt( ^an< gaber. ;Dep. 279!. donbitiOi 
iierebe ftben abfliUige @teber i ^teUanb^ inbttt ()an 
1803 6(ev dnfat fom ^ortcontroUeur i Jtiøben()a\)n^ 
fra ^mlfen $o|i^an2i8ii forntebetjl @Da9()eb iit^ 
entlebiget. 

2)en ieot{fe ^ronninøl ID^arta Gtttort« 4>tfbrte« fi^tb 
'en gortalc af »♦ il, Jla^bcn J^jøbJ* 2^03^. (C «ft;i 
i804» 9lo« 86.) 

^ergen^ammer (Deter) f. 1763, *an« 

Saber ^ræft i @renaa. J^an bep. fra SStbor^ i784# 
Genbtttønetebe i ^pHanb ti( l)an 2791 bleoSoerer veb 
SBorgerbpbéffoUh i Xjøbenf^avn. Sanbt'en acabe« 
mtf! ^rormie for en 2(fi)anb(tn9 over @pnina{tifeni 
^T^txu 1802 bUø 2(b)unct beb 6foUn i £)bettfe. 

2Cppet til ISocalrrnfl ^om eSer jtlage af SSogflaoftilX 
ct)ec IBogftaonBf en ørt^ograp^tfE Stet^rag efter Suctan« 
9Kaab<. Cbenfe 2814« 

. 83craer (e^rijlian So^an) f, b.'i4 2f«9. 

1724 i ^ien^ t^or danl gaber var <l^ué6ofmef}et 
^06 ben ber varenbe banfFe SJ^intfler ®reø Sercfen^ 
tin. €tuberebe SRebicinen i S3er(in* Jtom 2741 
til jtjebenf^avn, ()verfra l^an, efterat ^ove fluberer 
unber SBol^Urt 09 jtritger, brøg til ©traéborg. jlom. 
tilbage 09 b(eu 275o4?o6pttal«niebicu6tAiøben^avn« 
1758 ^rofeffor i Tfnatowien veb 3Wa(eracabemiet* 
2759 £)octor SRebicinoe. i762^rofeffor i ^^orbemo« 
bervibenpaben veb Umøerfttetet. 2770 JtongU fiø» 
mebicué. 2774 ^Pfofeffor SMebicinoe i JtieL 2), 
1789. (coftf^^^'^b«*'« S^leøtr. éolfl. 6c()rlftfl* 

C 433) 

23itcini om €Smaafopper/ oberf* itføb^i« 2743. (See * 
!♦ «ft. 2753 Sflo. 36 09 gortalen til 2bcn Z, af (Decøh» 
UlagasO 

De perfectitsimi enixus signis. Diss. inaug. Hafniae« 
>769* 4^o- ^*^ placenta uterina mortia et qaorborum 
'c&usa. Programma. ibid 1761. fol. 

3orbemcbereonflem Ajøbenl^aDn« 2766« 

3 CoUecc, Sodet, med, ^aoel af ^«m Scbema inso^ 
' lentit morbi, inbf« i Vol. II. Haifn. 1775 pag. 289« 

Berger (So^an fStii »on) Søn af fflencr 
ral SSatentin vøn SSerget beb ^ufarerne^ 09 S3robera 
føn af ben ndfifølgeaire 3o(i« Stifi v. Serget* gttt ( 156 . > I« lØept 1773 i ^aaborg/ (t)erS(iberis ha ivatnif 
fonerebe. étubercbe førfl t>ib jtjøben^avnd Unt« 
Dtrfttet (^t)or (an bUo pcttøat infciibicet) fiben t ®St« 
linden eg S«na* ®iorbf en Stejfe r Gc^tDeit. Sf# 
tir ftn Zilbagelomfl Met> f^an igooVnfcttUant t9len# 
terammettt Xifbte 1801 @obfet eeefamy i ^oU 
flen, (t)or l^an loebe ihbftt ^an 1814 blet> ^rofeffor 
i 9>t^i(oropl^te 09 2(ftronomte t)eb Unføerfltetet i AieL 

. ©aøcn« Xnti(J9fnb«. Jtiø6e«bo»«« I795^ 5^ gorf# fertj 
otjerf, paa avtff. ibid. cod. (re% i Uiiiv:r|*r. Oouriu 
1795* '^i»96» 'JHj) 1795. I. J22«26. U USjt. 1795. 9to* 
»5- VT. «Ug. V). Z>xbl XXII. 411.« ®t. TlUs^ S.\tu 3cir« 
1796 fer Vugufts og i 2(a<obø ^)ma( ber Pl^ilof* 1795 
i axaj.) 

Cm en forbebret 9lattenaIopbrageIfe — t \Xlinttta 
1795. 111 I et se^v. (ogfaa farffilt oftrplt.) ©mcapan« 
bringer i eå^wix^ — t 9lrumaRd IDanfTee r^jfeiaattat 
oclferll. 152^60« (Cm ian$ IBibrag ttC øe* SRtUeré 
Afpertorium fee tdlmtva fer SRarti 1796 j 

Berger (3o^an Sujl wn) jv b» g J^^c, 

17S3 i Sitti/ ()t)or (ané ^aber t>ar fongl. floibtiu 
tannif (iomebicué. 6tuberebe t ®ittmgen> door 
(an 1745 b(et) Soctor !Reb. gHejpt berpaa tt( 
^oUanb, (^ngeOanb og S^^anfecig. 1752 6(et> (a4t 
ffter ®re\) SBernflorff Sorflag inb(a(bet tt( iCanmarf. 
1772 hitM (fan aRebbtrecteur t>eb 9)(ejeanfia((en i 
*icben()a\)n. 1774 fongU giDmebicu«. X>. 1791. 
(iætnf. h igft* i79i^ ©. 176. 1793. 9Jø» 14* 
Sloge oDer (am af Sobe i 3rtø 1791. 1. 292*94« 
og ©øtgefang af 9>tam t YtXinttva 179 !• I. 437* 
^and ^ortrait er flutfet af Glemen«.) 

De puerperarum inanid et melAncholia. Gouing«. 
1745. 4to. 

C^nbamine om €lm&afopper* ot^rrf. itiø(>(« 1755« 

Sit jécia Sodet, med. Havn. Vol.- 1 j),ir (an.Uoerct 

nogle prafttffe Cbferoattoner/ fem ere rec. i (Bbit* 7Ln$* 
177S* 3u|« yag« 312 > 14$ og i bf foenffe X>cc« Zcab* 
nya ^anbU 1730 ipe Coart* er en XfbanbUng/ fom er 
reCt i bemetbte ^d)* 2761* 3ug* 5^8* 

SBcrgføe (So^ian gfriberff) f.;b. 18 3an. 
X760 t Xjøbb« (t)or (ang Saber oar glaabemaler* 
efter S^^i^iné 2)øb fom (an ba (an ))«r to Var 
Sammet meb fin Stebfaber tit 6(ri|}tania/ fra (t>ié 
lattnfle 6(oU (an 1774 beponerebe* (Stuberebi 
førfl I nogte 2(ar 2(eo(ogie/ men (agbe flg ftbrn efter 
let)enbe Sprog og 97?uftr. 1733 b(e« (an 3nforma# 
tor (06 7(mtmanb S&Iot) t Sfanberborg, (t)tg cefblie 
6øn 6(ttflop(er ®((SUer iBbtot) (nu @e(ejmecon^ 
ferentéraab, @tiftamtmanb i ^ieUanb k,) (an tit 
Xcabemiet btmitterte. 1795 unberfajfebe (an {!g 
mebicinp (Sicamen meb bebfle Jtaratter* 

2(nbagtaf9eirer og JBtnner til (uuølig Srug for efter« 
t«n!fomme og bijbidfinbebe Qf^tiftnt, af (B* g, 3oUifo» 
f(r« overf« Xiob(* 17881 U ^Dele. Cebetrorab »eb ben ^rilttHge Keltgtong Unbert)llnifl| 
for ten mere cultiverebe Ungbom/ af 3* <5* Cami^e« 
ooerf. 5tb(, 1793. og oftere. 

SoUirofcre 9)r(cbifener ooer ^ttinefttté IJortbfgbel* 
ooerfatte af Ut Z^ftt. IcUjD. Jtjabb* 1794*1800* 

^pfgelferne« Jtorte gortotUtnger af €^«nb(tben< Stige 
eeb é« €• tDaøner« ooerfåtte* ifle iD* Jtiøb(* 1798« 

9l9taar<gat)e til SRorffab og Unber(flbning fer fBmn 
fom begpnbe at tcefe* ra» Jt. ^jøb(. 1804« 

X)og(erø SRufiffCole, ooerfat af ^\)tnft» 5tiøb(« 78«o» 
ØenetalOaéffote/ eUer fort 2(notdntng til at fptUe Clenei 
xalbai, ubbraget af Ci^if^. T^imbcrgcre og anbre S(ee« 
retiferé Gtriften ibto. 1802* 

Vlminbettg eKORoro<ff»((omiff ^tecbnorogiff «^uul*e| ^ 
JtUnflbog/ eUer ®am(ing of uMøgte Sorlfripter til Scag 
for .^uuds og €anb ' Ceconomer/ |)ro^éjiontfler/ ltun|b 
nere og Jtunftrlffcrf. gor (lerflebeten ubbraget af ^ocb« ' 
(etmere 5Cunfl« unb ^auebuct) og forøget meb mange (i|l 1 
og (er inbfirøebe Sorbrbrtngvr, Sertatigelffr og oplpfeoi 
te Xnmiccfninger/ og abfUiUige n9e tilbeU originale gor* 
Vrieter« JTbbom 1804. 2 iDc(e* (rec* af i3* t* SHåitt i = 
tor^e US((* 1804 9le. 15.) 

Ubførtig Seffrioetfe oøer (Sarderen« og iffottgernK 
Aaanbo«rf / en Cmarbejbelfe af DdaiandesX ^tt da ' 

TanneurOgT Ørt du Corroyeur.) Ubøtoet paa bet Meiers ' 

f^nfTe Mentefonbe eetoftning. 1 S. Jtb(. J8io* 4to» 
Unberretning om ben fiKaabe 2(ppert (ar opfiinben til 

at conferoere atte Glags Gubflantfer af ^pUntu og 2)9« ' 

reriget i abfftUtgt 2(ar. d. f. o* itiøb(. 1811« (ric* t ^ 

4itteratiirti&. 1811 9(o« 25«) 
1^ermfld^r• ®runbribe af ben^ ei:pertmentale M^mm " 

rald^emir. ooerf. tb. i8i3« 

5 »an (ar af ben gplbenbaCfPe Samlinø af Xe(fti>effrfi 
er ooerf. i. 3. 9 og 10 a:ome. iSigetebeg nogle Sø« 
mer af ^viiorolocrien« ger {)r. 2(ffeffor og Ypøt(efet . 
2Matt (ar (an ffreoet en engelff og en ban^ Vnoiøning 
til at bruge be Sl^ebicamenterf fom ffnbeø 1 be ØlaQft 
8)}ebictnfaffrr« tfn Itgncnbe men tortere Vneiøning (at 
(an fPreoet for ^r. 2(potbefrr St)(bfm' ben pngrte. ^g| 
<£rf(ciring aøgaaenbe iDeftagelfe i SXaanebfEriftet poiiø 
riffpbyfif^ tnaga)in fee lai-itif 09 Ttntifrit. 1794 9to« 41 
famt paa Cmflaget af ^Olincroa for Vpril [amme Var« 
•conf. €foar berpaa i <Ragaatnet for Otai 1794 p« 627*40 
og IBérgføeØ jDuplif i 2^rittf jog TLnu 1794* 9lo.46p.73S» 

SSerfng (»itu«) føbt 1617 1 asisorg, (vor 

(ang gaber «ar SSorgemefler. )6epenerebf i635» 
{Rejjle 1639 ubenlanbg. 1649 bleo itDhtgi^er øf ^ 
1650 ben fer|le ^rofeffor Poeseos Dtb Jtiøtoiø * 
J^dW^ Univetfttet. Sfamme Var forflpttet XM fSi%np \ 
for at t)cere ^rofeffor Historiarum og fongeltg^iTj 
f!oriograph. Sortob @orø 1652 og brog til eiaani » 
for paa @fa6crfø @aarb at funne t 9to(tg(cb arbeili# ^ 
paa gcrbeciKlanbetg ^iflorie. £a ©faane (len i^^^ 
flaaet i\i «St>erriA/ fom han 1661 til J(iøben(«9a# f 
(@. ilajifrbringe ©amlinger Hf. 304«)/ (t>or(atjiJJ 
biet) Vffeffor t ^CaiiimercoUe^tet øg J^øjeperet Sølt^ 
1675. (^ané S3tcgraphie af tD* tPorm \ betøM,« 
i^am ubflcebte ^pro^rnm er aftrptt paa np forap IfVlH^s, 
SSerf i ben rojiBaarbjfe ^Poe(tefamltngO '.^ ( 87 > Fortinu AnitriAc« domvl ad rapremnm culmeii 
tfectai Argentor. «?t Patavii i648- fol Fatumluctuo- 
mm CaroU imi Magnæ Britannim rcgit. Lugd Bat« 
1651. 

. Natalitia Frideric« Amaliæ. Hafn. 1649. — Inaugu- 
ratio Friderici Jiii ib. 16^9 — Carou-n gratulator. 
ptacipi Daniø Christiano dictum« ib« 1654* — * Prar« 
u Pnd* UU 1670« fol« — Christiano Yto regna tusci* 
^nui ib, eod« l'ol« 

Dispar« de anis poeticæ natura et constitutiooe* 
Bafta. 1650* 4to« ' Oratio de hispoiia, ibid, 1651* folio« 

Obsidio Havnieosis. Hafn« 1676* 4to« (conf« Boh" 
mUi de bistoria obsid« Havn« Vitl Beringii Notiiia« 

l-»i*. ^758. tiUlac aftrtjft i ^cta Erud 1758. p. I7i$78» 
ftu t ^5cc« 2I115« 1758 p* 743 09 i Horcfe nadjrtft^c« 
HL 2J4 s 17«) 

Florus Danicus« Ortbiniæ« 1698« fot« (A^an (at 00« 

■ j^ ^emplafer ^opt Stteibtabéne ^ar Xarltal 1700 09 
1709, faa SBoø^anMere to ^angr^ar beoaart bet Falsum« 

trrom, faaoeifom cm en focmentUd Ubgaoe i Orta9# 
Otitau 1716/ \it Cl menre 23ulioc0« 2om* Hl« i87<88» 
itfn Vtt <CL-9a 1789 pag« 64 09 6ul}m« iternctp. 417 ) 

Sobfr 9laon af Ormsius Annilo fCccO ^an Disstfta- 
^ de beilo Danp - Anglico« ^-\ ad exempiar Parisiit 
UBpressuni. (sir«)*s 1« et a, 4to« 

8l09le af ^antf jiieré ere af Stcftaaarb {nbt\)ffebe i 

DeiUlæ Paetar, Daa^ Tom H p« 151x08/ ttOgte i 
/« .V« Sommerl Miscfllnnea cap. 5. Conf. mS;(). S3art^0« 

Ihii Carmina lib. ^ . — Cm ft af ^ani fBeti fom jjan 
|ar taact af 9)etat>tus fce JDfti ^cr.racurMa^e 1798« p* 
994r96. — Det Dtfttd^on om 9)irU, føm riUfføgvø (»am 

i 4(6arCacii ^nti^v^ horeai^ Observa u Spe^« 1« pa9« 30« 
lltvn; i Le Mai res Paris ancien et nouveau Hi« 189« 

iiiprcocii en Vboocat Sottrcro^. 

S^eCtng (»iru«) f . b* 10 ©ec. 1^8« t Ubbp 
ISmté S^ixxih \ Spn ()t)oc f)ané gaber \)ac ^ræf}«' 
2)tpoBetfDe fra jDbcnfe ©pmnafium« S(et> 1709 
frc^ for jDUerup 09 Jtirfebp i @unb^ J^erceb« 

Theaes miscellane«« Hafn, 1705« 

6o|OfpraBflerno« ^tflon> t Odrrup, jDen hnxxi%^t 
ØUgletaot«* Sorte9nclfe paa ^coo^erne i @unbd •^cr« 
tH« (rrpft unber eet.) 1749« 4to* 

^erfiri (So&an ©anifO f« i gjiemec 171 c 

I. 13 ^ai, 1737 6(et) Stabémuftcu« 09 Drgatitfl i 
bønbf^iem. Z)erefrer £)\)erbranDbtre(teuc fammeflebl« 
D»0« i7?i7- (conf. ©ubms SBrifter X. 38.) 

flhififaifre Gicménter« 3:conbbiem« 1744« tØluftfatt« 
ft^ DiorrtifTement«. 2(ii9lbur9 1752« folio« 

Sfccorologtffe Obfrroationer for 2Carfne 1762. 1763* 
tjb^ 1765. i768» 1769, ete af ^^am, fom «D?eblem af 
IcC cronbbiemøe eSer fonel. norffe SBtbenffabrré Øelffab, 
Htmie inbfitte i bette ®elftai*é 6frifter6 iben/ 3bte, 4be 
H 5^' ^eU ^ana Obferoattonrr for Vårene 1770971 i 
€Hf abet« efrtfter« Hv Bam ina if!e jOel« p« 323*54« 
•titebma9 t\X 3onomrtrien cQer boorlebrø man »eb £0« ' 
lacit^msi« » ce9nfn9 fan tomme let afjteb meff at ulre9ne 
ift faofalbte ti9ebanfoa»enbf roupcolire STemperaturj 
fc«t ttiibmetQin9 om bet 1752 opfunbnc Monochordon« 
i lem øamie d^ntting 301: f><i p« 515 »70*. S^n'd ^^^ en S(ér9emapfne ^ i len Ktl eamlittff. 1 Aet Ih 

389 - 4to» 

$8erner (S^rijllan grebrlfg) f.barSuifc 

J773 1 ^«tna i JBetigalen, ^t)ot band gaber Dar jtona 
getid JRefibent. iDeponerebe 1790 fra gribertcb^botj 
©fole. 09/ eftet at bat)e fulbføtt fine afabemi|le €tua 
beringer, rejfle ubenlonb« fra i'^97 til igoi. SBle^ 

1803 W'ffoc 09 .1S13 ©eputeret i bet batifie €ail» 
celite« 6r étatéraab« 

3 23orgerVimnen/ b*>oraf b^n. I Xarene i8o6 - 9 »at 

ffiiebubgber/ bar ban bianbt anbet ffreoet om l&gtrffabl« 

' ffilémiffe, i Xarg i8o6 9lo. 5 » ?• tee. i i« iCn« 1806 »o« «u 

f&ernboft (2fnDeré ^an^n) »ar 1688 

g)r«il til Cpbal t aronbbjem« Stift Døbe 1703. 

@t ®ub« »am« gornøjelfe i @ub/ efter ^erren« ege« 
2(not«ntng om oor (Sbriftenbomé |>ooebfli;)feer ubt 32 
(Bange forfattet« Jtjebb. 1703- oa aronbbj« m« i7f,8. Sef« 
tørt^i .^tne« OB ^^U ^iflorie fangot« forfattet« AitblA 
1703« ;^ronbbtem 1758* 

SJcrn^Oft (^an« «afff iiiué) f« b 5 geBn 

1793 paa gtnbø »eb ©ta^anger, bt)0( 6anl gabets 

fom fiben biet) 9roeft til Sognebal, ba »ar 9tceft, 

2)ep fra ei)rtflianfanb 1810. Stejfle igis tilbagi 

til giorge 

9)rD(be. €fmaab{gte* Crbrtftianfanbt 181 ^ 
»bffiuflje f)oefter t fWaanebffriftet ^ttfefne f 2f<tre«e 

1814^ '5^ item i 'S.]9\>tn\). efUberU famt i G« f(» 

0(bwa(b«t^i':i8i5* 

^ernt^ (»^ané SubDfg) føbc 1724 « f9»a 

belfe t gpen. 1745 beponerebe fra ®pmnafTuml 
jDbenfe. SSar Decanu« paa €(of!eret cg 3nformator 
boé 9)a9erne. 1755 ^^^^ ^^^ Slector n^ J^erluf«# 
^olm^ 09 ^rofelfor Philofophiæ de^ignaras Deb 
Jtjobenbaon« Umverfiftet. JDebe 1^04* (conf (Ege* 
via I (le Ttarg. 2bet 93 @. 488 Slabbefd Cillluee 

1804 9lo. 1 5. I iEft- 1804 g»o. 11 ) 

Dispp« duæ de tripiici Tcriiafe, logica meupbysie« 
et ethica« Havn. ijSosSr 4to« Dispp« duæ de expan* 
tione manuum D«»f, £sai» LXV. 2« ib« 1*751 -53« ^'^o^ 

goruben loSapibarftiW^^rfgrammer »eb^be fonaeltga 
gf bfeWfefter/ b«« ftan i en a«ffe programmer/ f £loart# 
fra Xar 1774 af leoeret Xftrpt^af iDocume ter tfl Dpa 
Wnm «f efoof lofter« 4>iftorier ifotr ubaf AanøebcW 

Scriptores Rer^ Dan^ 

?8erntfCtt <»rcnf) f. l »ergen b xa Wa| 
1^10. JBat førft i Sjenefle fom goroalter bo6 2fpel 
Jfnel ftben fto« GanceUer C^cijlian grii«. »len 
efrit)er paa »arberg ®lot« 1647 JBpjItioer og 
fiben giaabmanb i jtjebenbavn.. Bebe 4e>8o. (^ani 
9)ortrait er jluHen af €i. be PrtS ) j 

a)anmarf« 09 Sftcrge« frugtbare 4>erligbeb» «iobb. 

Itø6« 4t0» (HiÅ^ Sibbern Biblioth, Histor, Pag« II5a6«) 

\ ^sycrregaarl) (Saurib«) føbt i jfaiborg hi 

18^ »tfftl, 1706. »UV 1733 ®«rtor9roe|lec pf « * ^•. 


^Vlv.V ■. . ' •• 


( ۥ 

) rKoTitiånnt« Jtjølbfii^aon 1765« (Cft Ugcdab/ f^tttaf 
llbfom SI 9^0.) 

Criøtnale lan|fc motalftt -^ahUv* (paa fBtxi,) ib« 
•od« CfBlnt af 9le9)ecin9en fnppcimcrtet 2)e ubfom 
paa Sptp i ^rofa Mntct Zittt: ^axtaémtn, aut tintt 
tdnif^en JDridinalfd)rtft 6bfcfeft« 2(bn'ancprl. 1792. rec* 

!!• 3^0«) 

Setraøtnindet oofr Snlcf ' oø 9lt)taar6badd XnUv, 
famt eoft tele ^ibelfrnl {>i|lorie« ifte X)tU ii>* 1765* 

Zanftv om »or it)at>tb 0^ JBn|frr for otr ®a(omom 
Ibib* 1766« 8D0. £)m Caroline a^at()abe< Ipffd'øc 
Xnfomfl 00 Snbtoø ib, eod« 410, ^onørftpffe oeb 
yrintfelfc 9op()ia 9Ra9balcnr< SocmotUnø, ib. eod, 4to» 

CSoroI^e Sonfcr i bunben 6tt(. ib^ eocl« (rer. i l(tv^t 
Crt« 1767 9lo* 53« item af Saben t tlXaatteM« Ciilnrg til 
X|^<(j|e tont« iSfr« 1767 P* 87* ^aa ben babenfCe Stu 
cenffoa ubøat) IBie et Ojenfoat/ ber ogfaa bleo aftrpft 
fpm Kn^anø til ITto; 52 af be Jiccrbt iSfr. 1767«) 

3acobi 3Ha< k. Seffrioeife ODer iDrirtet^eUea jblbe* 
titt«* • Jtjfbt^* 1766« 

Originale bonifc moralfP^ Jfablee. ifte S3inb« jtjøb^« 
1767. (tee, i Brit* 3^m»^"<*1 ^7(>S 9lo. 20, og i I«r^c 
mii 1768 9le. 56/ web et Xn^ang fcm^nbe^olbct S3ie« 
IRepliqoc paa Øaben« fi^ebømmelfe.) 

» Aiavltø^eb til S«bcrnelanbet og om ben fanbe Cptfa« 

: S)co poetiffe 9(oupeai|t et <Raancb{frift paa fBtxi. 
ij]^d* eod« 410« 

£ootale ot)er ZorbenfEjoib« {6« 1770« 4to» 

|)(Uopatceia< trenbe Xnmarfninøer «) om be h^tt 21« 

6r 09 ^anbrlen« Øoaøleb« b) om ftettergand* c) om 
ii^U%f)i^^ni 3nbfomfier Jtjøben^aon i77o, 8« CUtiu 
3oorii; 1771 9(0. 3 00 9Jo» 10,) 

• JDoetiff eartnerfnto til at beffiorre Zx^Uo og 6hi; 
^ifri(rbe«< C^trtfter meb« Zfgte Ctpffe. ibib. 1771« 

fpf^tjlié ener ben beltnncbe JtjflrrlidOeb/ et ortgtnatt 
^^rbe^iD^Ie« ibid. eod. oa (Smilta eller (EljVoDé 09 SBcu« 
f|ab< IBirfntnøer/ et Gtiorh i 3 2(cter. iK eod« 

f)en fra Staiinen Mtmlomne 9^litix\xi. et Uøeblab 
tio« 1*5. ibib« 1772* 8* 

9t 2>iøt om gribeben fPret^en i et fnmmerfurbt Sænøt 
fri, ib« eoå. 4i*. IBrfO til brn (tbelmobigfle f^rtnbé* ib« 
tK>d. 8vo« Sanfer i mtbefulbe Stunber* ibtb, 1773. 8* 

. Armene 0^ Golpman/ en original Zragoebte i 3 7Lu 
tit. Jtjobff* 1773* 8* (Brit* ^ourn* 1773. p» 179.) 

Øri^ebl Zah* en iClaøefanø. ibib« 1774. 

^an ^ar be<nben i Xaret'17^6 lobet i XbrefTeccntoirt« 
•tft inbr^ffe et ^ar Øer< til jtott§e(afet, og i tamme 
Zwc ftxi^tt nogle Kummerr af ^xa^U ^|al^ci^enl»e• 
Ølimeliøoil ^aobe (an nogen IDel i bet famme Tiat ub< 
fomne Ugeblab prote^o« Witn EjøbeitNviH 21Uet)aatM 
^e/ tt tlgebiab 1772. fom man finbcr (am ttaaj^t, er af 
"Vra^t* ^an (at ogfaa anfeet (am for 2Cutor til 9lo* 2 
tø 9to» 5 t 21f»iip^|lcii for 1772* 

^(e (9tbn eørenfen) »reti 1650' 9>r«(l 

til fBøt^ltngf i atibe Stift. Z>øbe omtrent i6g6. 

* Sføi^'A Af n'ooet '/Øllcøi|fict ec(f fteb* Øtri « 265^ 410. fBie^f (Slarfotfe SDorotlJea) f. (, t Swnii 

1731 ,i Aia(fii^at>n^ bt)or (enbeø gaber t>ar ^ccre« 
totr Dib Xonflacabemiet paa (Sbarlottenbcra <^un 
bebe ugift 1788* (»^nbeø XutobiogtapMe t }3ircl^d 
BtUebgaUerie I. 163. 201. jorrjnf ©u^m X. 37,) 

2)en fjotrltgc fO^anb. Øomoebie i 5 Xcter. jtifb(» 
1764« (9)aa ISpbft ooerf«, ibib 1765« lOrtg. rec« i I« fgfr« 
1764 i 2Cn(. tit 9^0. 49. ^enbee TCntiUitit fulgte i 9^0. 
infor 1765/ (uorpaa ©tøffet atter bleo'brøftft i 9fJc* 
2 s 3. 3 Xnlebning af Coerfsttelfen ff ret) (un et Xnbang 
tit L iSir. 1765 9lo* 1/ conf. 9^o. 9« 3 Øerø tibfcm . 
anonpmtff CriciP over ^e.l fittragc tlTaiiN fem rec, i 
9to. 4/ paa benne 9tecenfton ubtom ^oar t Scrø/ (vil« 
(et atter recenferteø i 9to« 9« 6tt)ffit bicu Dibfert I 
ben gnlben^alffc Bamlittg af orig« Bfii^fp« 5te S, oeb 
(oié Sf^ecenflon i 1. iSft« 1790 9lo. 47 ^Tbra^amfcn onu 
^«nbclig fcrtttirer ©tcWell ^iflorfeO . 

^aarfløDcren/ (Somoebte i 5 Zctsx. JCjø6(. 1765. (U 
flSfr. J765. flo. 7. Bovdcjfc 6aml. i|le ©t, 130« 46« 
:&ibUotl)ef b:r fd)6«i. WilT XII, 350.) 

)Den listige Cptrorffrrife« Qcm. i 5 Itcter. ibib« 1765« 
(3 Xnlebning of bette v^tpffe ubgao (un );{:pi^ig(ebeii 
elUr <Sriti(^oe oorr ben liflige OptrstferfCe« ibib« 1766,) 

Z>tn forelffebc Sen« C^onu i 5 Xcter, tb« 1766* (conf» 
a5ird)t 3^iU%g<iU« 188O 

JDtn tjctrliøe 2>atter» OFom* i 5> Vcter« -~ inbftrt i 
Bfj^nnt X)i^, eelfr 5«>rføg 51« ©t, 1766* 

Z)en 26belmobige. Qcm. i 5 2Ccter. Jtjøb(. 1767. (L 
iSft. 1767« 9lo. 51. txiu 39uvit, J768 pag. 22.) 

JDm 8ri(eb og Gjenbom *- et 5Digt i ^orC i ffjiiiuie 
X>iO. 9be 6t* 1771* (Citr. 3oimi* 1772 9lo« 4*5.) 

jDen altfor lønlige S3ej(er« Gom« i 5 2lctcr« itjøb^« 
1772* 

eirp(en/ et ©ijngefpil i 3 2fcter» ih, 1773, J^^eø 
prøoebe JSroffab/ et @i)ngeTpil i 5 Xcter. io, 1774. 
(rec. af Xbro(amfon t 4ict. ^oucn. 1779 p. 8o*8a^ 
5iietlig(ebébrfrene, et ©ongefpil / cmarbejbft efter bet 
granfff. ib. 1774. (alle tre iMtf*;rte i ©amU af4)rigi*' 
nalc Bfncipj 

■ eap(emia/ original Sragofbie. ibib. 1775. (2^vit# 

gounu 1775* 9lc. 32. æifp og inbf.i @amr. ,af ^ng. 
eucfp. 2bet »inb og rec. i 1. iCft. 1783 9io. 2a. af 
Vbra(amfon t lucerar. Oourn. 1779 p. 66«: 3.) 

IBreo fra SJalbborg Smmerébatter — inbf. i bet norffe 
©elffab« peer. Baml. ifte ©tpffe. 1775. (2Xrir..3ottm. 
i775» ©• 35^* i«»nf, tllinerpa 1800. HI. 342.) 

Zen taofe ^ige, €?om. i 5 ^Tctir. Jtjøb(. 1780* (I' 
©amt. af a>nginalc Beuefp. 1 4be æinb.) 

• ffl?oralffe gortfflllnger. I »IV a:ome. Jti^b(. I78i.'8a» 
(1. CCft. 1781 9lo. 43. i Sfcrfenl litr. progr. rec. af 
'9ta(bee i iflf iB. ©. 236 0. f.) 

»reoofxling imellem fortroIiv3e Senner. I« fil 3:om<» 
ibib. 1783» (r» of ««(Ocf i I. iBrt, 1786 0. 233 0. f.) 

Orp(euø og Curibice. Opera i 3 Tlcter- ib, 178^* 
(1. iCrt. 1786 9{o. 46 isDnf. tlliitcwa 17S6. I. 401«) 
Coerfattrd paa Z^tift af Cramer« illel lu ^amb* u ](• 
(L i&it. 1787 9to« 41«) 

2)en uforfigcige Sorftgtig(eb. Øom. t een ](ct» iblb^ 
1787« (i«9nf. Ulinerva 1787« I. 396,^ 

6i J IB^j^n iV IB* rec* i K i&fr, 1787. 9lo, 52« 

Xbfftdi^f Vcolo^er/ Gantatec/ 09 IDcatorier/ faafom: 
ttff()»ømenr< 03 2(^a(iot Srette/ en $rolo^. 1765. (rec« t 
ScreciTe Saml« U e^t. 98 105«; iDrn d(abcbeit(alta* 
ni Prolog 1766« (6r ttUigrmeb ten fcrrtdo optr. i 5te 
B« ff d>ri8. BFuefpO ^Betragtninø ooer 3efu ^tbeife 09 
i)tk^ tt pratorinm« 1773* o» fU 

Yf ^mbef efufffptl 4at>e$ noøle pao'S^bfTaf CSd^etbc 
tverf Jtte unbet Zittl : itu|tf|>u(e Oer ^uiigter C« C>* 
2^1« Jtopen^ u* Seipft l«IIIS(et(« 1767 >69. (conf^ 
L éiu 1773. «o- 7O 

^ ^ar ot>errat a) af €^pan1f: Cfrvaittes IDon 

CiPfltte af 8Xon*a» l*iV aome* Jtjøbf* »776 « 77- 

(2nc 3^uni. 1776 9to« 46.) (Sj. SortsUinder i sil 

lem. ib* 1780 -Si* (I. flJic 1781 S^lo. 4«.) b; of 3ta» - 

firaf; OtiO. 23:and)t S3etragCntndet o^er ab^iUige 

fnfter af ben alminbeltde oø prioate Spffaltø^^eb. tb. 

<774« O af {ranft: (Somoebirn ^ol^pian ten anbem 

6tt9« 1763* SDe elpfaiffe ^nøe. Ajølr^. 1764« gcrffg 

tt^aarnbe $ima|in« ib. crod« Cootale ot>cr £!uUp. ib« 

ftab. (Praficiiryd @enie* ib. cod, (^orf« Had)!*. IIJ« 

961.) Cc4larbeauø (SaUtfle. ib. 1765. (£)riøtnalen er 

iebønt t Sorørffe Gaml. 2tet 6r. 76« 121.) jtonacn 

49 {orpagteren/ et @t)n9eflY)ffe. tb. 1774* ef()aoneR 

ib. 1776. X^efloiid^cø bet fsre a^renneffe. tb« i78o* Si« 

ben focflilte Saobeltge eller. Eontébppoeten« ibid eodL 

benanee Snbtanerinbe« tb« 1777. SSccbbemaalet tb« 1778* 

ftolnibtiibfn i ^alend* ib« eod« e«ureUe« ib. 1779« 

Den foreøtvne £orb« tb. 1785. d) af SpbfP: ileeftngø 

dntitie Øaiotfi. 1776. og Bccpt^aitic C»in ynscree 82aps 

taffeo i7«3. iK «ir. .1783. S^o* g70 

S5)C(^C (Sene) føbt paa JE^ffcrdab i SofcnS 
Se^bcrte t 9}orge 1530 t. i gebr. J^ané S^ber« 
fiatn t>ar Xagc ^enfen Sjelte. ^an felo ()a\)be ab« 
fltllige norffe Sorleninger og t>at 92orge6SKige«6an}« 

lei; 2>« 1659« (jotonf« Uy &amL til ben ^an(ie 
jjijt UL 201.) 

én Bøn for aUe S^toenber/ fanst^fé. Ajob^. 1622. 4to* 

Orauonis dpminicaB explicatio, ib» 1624. anbcn Ubg« 
1626. 

eummiirium ooer SSibelen/ og en ^rl iDaoibé 9?fat« 
scT/ paa 92^01. Jtjøb^« 1633. 4« (Oigccroiiflctiø <5iflt 

HU e. 9) 

£)anffe 09 norffe Cot>é fummariffe Snb^olb paa S3cr«« 
t>. 1634. 4. (^tl>ei« J. 404 » 6«) 
9{orffe eoo5 fummariffe ijnbtolb 09 ®(o1fartum« tb* 

»657- 4* 

©jerg (S^ipop^eV ©ørenfcn) f. 1 gurøfø 

i Vatbud &U f)t)or ban« gaber t)ar ^cocfl. geh> 
nr \)an ^rceff til Jtarrbcef i SjeUanb. 

3c« Sp^ngenbergø 15 Ci'gprcebifener forbanffebe« 
ftf b^* 1559* 

SBjerfng (e^nflian ©ormfen) føbt K 19 

Hov« 1 731 t .^jaUcfe i £a(um Sot^n i Spen^ btor 
M« Sabec 9ar @!o(eho(ber« iDeponerebe fra Dbenfe 
•fmnafium 1754.. 83Ut> 1764 gu(bm«gtig cg IBog^oIbtr btb 2fbre(fe(onfotrie I Jt}ø5e«5a»tt. 1771 
fi! ^rtmlegtum paa at oprette et ^fbrefTecotttcir og 
Sogtrptterie i Dbenfe. Døbe I776» 

Oubetige Slanter ober SorbffictlDet fornummet i >Da»c 
mart 9lottcn tmeUem 21*22 £>er« 1759« ^jobf)* 1760* 

*&i(lcriffe og moratffe gabler. Ib« 1761« • 

ZifbcxUt, et Ugeblab« tbib. 1762« 

SotUingrigrtd eot^aIi9^e^ i ben r-aartge Ærtgé Ul!)b 
fatig^eb* Sorø 1763« 

patronen, (et Ugeblab.) JCjøb^« 1765*66« og nogle 
^t. of 1767« 

©alatje eUer ben Ifffige |)!E)rbepige« et^^^rbeffi^fe. ib* 
1767* Den foroanbtcbe Cfoefrone/ et «&iE)rbc||pFte. ibi<l« 
eod« jDbe til jomfruerne, tt. Cbe be fnitbe Sicntt til 
35re« ib. eoj. cg flere bfSltge Cbet/ ftm, meb mere/ 
finbr« i (an« Canrermg ijle X^ef« itiøb(^« 1769« 2ba 
Oplag/ beflaaenbe af to 2)ele. £)benfe 1774* 

2itf(cUeé fiXeninger om ;Sttnaemaa(ct< goroirring oeb 
Babel. 5ljobb. 1769. (IRrtt. 5»^ui-n. 1770 9lo. 7.) 

Oberfjortelené forunberlige ^ænbelfer. ib. i770# 

IDen banffe Hrgué/ et U^eblab 1 2(arg. jtjøb^« 1771. 
2ben 3iarg. rtenfe 1772. 4to. * . 

Jormenenbe 2farfa9er fil be baftffe JC{obff«8er^ ffette 
Siljlanb« (et af eant^uéfiolbningør^lffabet belønnet ^rife 
ffrift.) IDbenfe I773» , - 

jtong JCnub ben »&effige« ^ifforie forfattet af Zh* 3» 
j&irfeto^/ ubgioet meb g^rfatterenl Seonetébeffrtoelfr. 

ib« eod, 

(Gamling af Bcr« og Snbfalb forfattebe af €« C 
Zfåiønim, ubgioet« ibib« 1776« 

^an ^aobe ftcr 2fnbel w$i^(>^ntimmtrttt>enben fom ubr 
gif i Jl]øbcn^at>n i 2(arene 1767^70. 4to : og<I>t>enfe- 
&&rc(rwconroirø iSfterrecninger utgao ^an i Cbenfe 
»772- 76. 8bo. (jDenne JCoife fortfatte« førff af ^an( 
ente inbtil 1779/ flben af P« von XOtfUn, S* Bej6e» 
liH/ og nu af B. ^einpcl«) 

SBjOrmg (S^tidian ^mif) f.b. 26 3(u9. 

1729 i jtorup i %v^n, ()t)or f)ang gaber tar Segn* 
Sepcnerebe 1749 fra £)benfe ©pranafTum. " SSleti 
1759 ^om i Dbenfe« 1760 €ogneprocff til 7f(t» 
flrup };>aa galfler. 17/3 3J?agi(ler. jD^b« 1804. 
Cconf. UTiner»a 1804. IV« 103 ) 

9>oettffe iSanfer'ooer £iffabon6 ttnbergang« Jtjøb^« 
1736. (eanffc 1Digiefon(ltf ^ifi, 1V» 457 '580 

^oratii ifte (Spiflel. oocrf. ibib« 1757« ('^'t- i Cilliel 
UttC»e iCft* 1747 p. 640 s 46. }» 

(St ISerd (il iDronningen. 1758. f* lorrbe iSfr« 9^0. $4, 
og en £)bc til JCongen« 1759. rec« i ia;r^e iCit« 1759 
9io. 17. 

S)2oralffe gabler ^g SortaUfnger. Jtjøb^. 1759« 

9{t)gtrt ouer @corg Z^6)0 ^o(m. ib. 1760. 800/ og 
Sptønffning til Biffop Sacob 9iamu^ ibib. 1763. 

«i^orarii Bret^e i 2 Bøger/ ooerf. paa banffe SSttU 
ib,. 1777. (la5r^e tiSft« 177S 9lo. 8.) . 

Paijpgrricum Societati o< conomicæ regiæ diratum« 

'tb. 1784«' 09 iDet tongl« banffe Sanbpul^olbntngifelffal 
bcfjunget. ibib* J787» 


i: 6« 

Z^ taefnf c Z>Ut i Tttttebnfiid af Aconprinbrcnd Sot« 
mceltnd 1790. (anmctbte i Srtcif ^ ^iit« 7&C .^afte 
flo« 10,) 

Sorf (artnø ooer Snfcriptf onen po4 0^ jtnnbi Jttr^e ( 
£)bc9re — inbf. i Rricif og ZtitiMu 1790« 9{o* 42« . 

Memori« gratæ illustritsinii herois Joh« Frid« de 
Classun diem (upremum obeuntis« Hafn« 17c?« RelU 
eioiii tacrum carmen teculare* Ha&i« i8n»W (rec. i 
latlt»e iCfC« 1801 Ko. I.) Oiiva pacis anno secull 
iindevigesimi prrmo Europæ peropute porretta* ib« 
Z801« 8 (for bftte fibfle fif (an en ®fnt>eife fra SBos 
fiapacU fom forcirebe (am en ®u(bbaafe meb ftt ^otttait) 

SBjCrfttg (SlauS Derer) efterat ^at)e d«. * 
tit 23atfcnf^u«inf«rmator bUo ()an 178 1 reftberenbe 
GapeUan Itl X^mmberøb 0^ S^ebfnébcrg. 2)« 1785 

Ztt f^rftbtfener/ (oibne for ^connind 3nl{ane fOSarta 
I (Vcmaffet paa grebenébcrg« .Rifb(f* 1786, 4to. 

SBjering (»itu«.) @ec fbering- 

Bjerre (granW Ckfen) f. 1731 j gjjaria. 
Sir. eret) 1761 prrfoml GapfUan i Ubtpnebet i Sar* 
()ue er« 1763 eosneprdfi tU Stnbrnge i Sptu 

Xbffilliee Omfattelfcr i be (of 3»etff n I Obenfc ub« 
fomne almennytctge 6amliitøer* 

S^imcqaavt i^anå) mt\> 1793 9tct^ 

til .l^ierminb t SSiborg 6t ^ 

Om Ooertro oø SXibler berimob« J^ifbd« z8oi* (U 
Cfr« 1 801 Ho* 36«) 

, SBjeéC^e («nub) f. 1575 1 Xierteminbe. 
IDep. fra £)benfe* {Rejfle ubenlanbé« fB(et> t>eb fla 
^jimtomfi 1606 diector i jDbenft, 1608 ^rofeffor 
pædagogicus I Jtiebett^aDii. 1610 ^'rof« I @rcea 
pn. 2>9beiii3. 

Parentatio in obhuoi Johanuia Langij, Havn« 4to» 
. OMtio de o£Ficiis Studiotomm in Academia Havni- 

tnti« Havn« i^iu (]at)nf* Vtjttup* ttnivcrf« TlnmU 
loi s 105.) 

fBifDe (»irgltfe) ^t)i« gabic Mt 3tn«6raui 
fett t8i(be, jDanmacfl SRidté ^ab^ 09 (|t)tl 9)^anb 
é6ctflop()fr (Sjebbe til 3^tr6n(e6^ anf^ree f)tt t 2(n# 
febning af 

^r. 3<ns Sitted Qlordtreaffter paa banffe 8ltm not« 
ttep for (unbrece Hat flben fammenffreDet af (ané ^att 
ter 3orafru »irflftte mue, og nu til aroff.n beforbret* 
Jtjøbenba^n 1722* !0{en S^ura i Gynæceum Danim 
lu. p. 25 09 eanaebet i bec oanffe Belffabd ^ittoi'ie 
pag. 127 antage 6* CF. Cpf(^anbffr for at ocere ben oirte» 
(ide Sotiatccr. (]ctonf. 64^oiuiu f)aø, 117* 09 133O 

••^il&e (©rit) f b. 22 g?ct). 1635 paa 
5ticer<gaarb i Spn J^an< S^ber vac ®ten Sifbe* 
il^an ftuberebe i fla Unsbom t duadborfl^ jD» 1675* Mlnot ynderico ' ^tio exbibitut in Academia Argen* 
toraienti« Amttelod« 1654* Fol« 

83Ul)e (0»e) en een af ^eber »ilbe t« 
6St)an^o(m. ^oti er føbt i Sieffanb mob @n^en af 
Qf^rifltan b. iM 9legjerin§« Siev 2Ragif}rr og 
1501 Canntt i Woeéftibe. 15 10 t>ar (lan Jtongené 
Ganjler og ^roDfi i iKunbe iDomcapitel. 1520^110 
ffan SSiflop i 2(arbul. 2)øbe 1555. 

ØreD om en banff 8tibberor}rn — inbf* poa 2)anff og 
Spbfe 1 1D4n« 3&ibl. li. 106 > 12; paa tatxxk i Strferoba 

Sractat de ordine elephantino^ SJrfD imob .^an< 

Gfaanin^ af 2(ar 1526 — iitbf. i Gubme np Baml. ctC 
^itu lii. 28n<86. £reo til (lané JBrobece (S«d« SBilbcf 
f rur af 1555 - i ^. rø"0» i* i8«»9i» »feuij« aeflo« 
mente 09 anbre ;Documenter'af og om barn rre inbf* i 
t^y ^. inaga). 1. 194 o* f» jaonf. 11. 147 0. f« 

S8l(&e (®Opi;if) en ©atter af 2fnber« S3ifbe 
tit Samebo, 9ttdete SRarff i A« griberir 3btei( 31bi 
gift mtb liØ^ogenø Stofenfranté til @limmtnge. 

9^9 Sonne« joø 9)fdlmebod. jtjøbb« 167S« Bleo uabcc ' 
2itel af Z)e UboaigteS nrorgjangetige Jirone og md 
ttbelabelfe af |)falmerne irptt tgjrn i iCjøbb* 1710 oa 
oftere* Vanbeltge ^eilecimer* tbtb* 1696« (j<o>K 
64^6nauo lotr^e jruent* &* 135 o« fO 

. SBir^e ~ »iJané SKarfitt og SRic^« 3o^ 
f6i(t>føe (eotent« e^rtfltan) eøn af U% 

tictf{fø(genbe % ^. SSUbføe. f. 173^* Sar 3nø 
formatoc ^od gagerne* S^leo 1758 $roefl til @t 
^fberd Xtrfe t Steftveb/ (t)i(tet émbebe i^an (rafasø 
te fig 1779 og b. 1781' 
)&remtnbe ooer Gapitatn Oi^^ebt* @orf 1770« 4tt» 

^i{\iiH (?>0Del SKat(jfa«) i b. 15 gebr. 
1710 i Ajettinge i i!oUanb/^t)or ^and gaber oar 
9roefl. )Dep. 1726. 1730 ble\) Siector i ®r}enb» 
borg. . 1736 ^xot^ tt( 2:()orfiibflrup pda Skifter« 
1738 til Sarnifon^firren i Jtiøbb- {.754 til ^eU 
Uggejjle«^ i7s7 til Oiicclai^ 1759 til 4>olnienéi^" 
1764 blev Si(!op i 2farl)u«. ©. 1777. Sog i75» 
ben tbeolog. ©octorgrab. (J^ané SBiograpbte i Gtauø 
ning6 Epistola ad Cle.'ittn Dioeces. Aarhui%^ 

Og berfra i L Cft. 1778- 9lo. i4*) 

Di«p« de igne fatuo, vernacule Hygtcmattt« Hafn« 
1727* 
Subflprablfen i749* ^jobj. i75o» 4^0* 

liuro<lu' tio al Episu Pauli ad PhuemoDfni* Distt 
inaug, ib« 1752* 410* 

iDtøpofitioner ooer ftne i Vårene 1760 s 61 bolbne §)rflra 
bifener — inbførte i famme Vare tjeben^aon^e ^^reftct 
oncotrø (C^rerretn* ^ 

yrablt^n paj Safftgelfeéfcden for Sleben* itifb(» 
1763. 2(fffebdprotb. i 4?olmen< jttrfe. ib. 1766. ZaXt 
Pcb 6apettet( iSnboictfe paa jrifenborg* Valborg« i77it ( «i ttvene 1774« 76 u^d^o ^^n ( Jtfø(cn(a9h i Cctato: 

encatio in Lucæ XVI« 1 s 13 — in Matihæi XIX* 
, — in Lucæ XVI* in«3f» (©en fibftncccnte af 
: anmeibt i <B6tr* 21113. 1777. @# 670. ^f ben 
vnte er ber en ttbøapC/ fom t>liD fupprimeret/ 
torrecteuren paa egen 4><^3nb (avbe foranbvct ^lis 
;{• ©en (v fienbelic) 'beroeb/ at jma 2:itelen er 
r .ffreoet 23tlMo9inø«) 

\iUC (|>anS SRartin) fobt ,733. s^ani 
, iaté fSiUt, t>ar Capitafn i ©øetaten 
roOeringéc^ef f S^ejlerjpUanbd 2)iNct @øn< 
Koancerebe i 6øetaten ti( at txece Søjme« 
lA 4><^Ii^^n og Sonimanbeur. ^øbe 1792. 
eørgetale ot)er ^am af Skaarup i UTinei^OA 
L 330.) 

•nap OlroufnS SRemoirec/ ovirfatte of gran^* 
&762» 

I alminbelide 09 af'^^erren felt) ol gbne SBøn 
»or betragtet i fin ^øje SSsr^« tbib. 1783* 

WI(e (SRi4)acl So^anneé ?)rtroniH6) 

gSot?* 1769 paaSBøen, ^t)or gaberen Capttain 
liaft Siile 0)Dtd S3iograp()ie t bet toormftt 
89 3bte S>il,) t)ar @nyoUefingéc()ef. €øn« 
Ie» 1789 Cfpcier i ©oetaten. 1793 Jcrrer i 
atton ipaa Ttcabcmiet ogCSabetffibet. (Tommam 
tXoi paa 9cø\}efleenl unberfleSSattcvie. 1807 
^f fer ben ifle norf!e9{oflotiUe. i$ommanbectc 
» ^3 et fcanjf STlcgjfib paa @*flbem Qr nu 
famt gcecgeinfpecteuc 09 ^aeerrcl>ou( i J^el« 
, ^ar Gotnmanbeurcapitaind Sttel^ og er fRi%» 

X)annebrog. 

icrtnindcr ooer JCrtgen meb ©anmarl ubbragne 
rrfatte^ af piorocrø poltttcal9{eotety« 6()rifliania* 

^ittefc^Ott (SSil^elm) f. t ajibcrg, 5»oc 
Sabcr vav aScrgemefler* JSUt) 1769 9)rcejl for 
tt C3 1787 for ©tenløfe i SJlpøffe J^erreb t 
nb. 2). 1817. 

i« fom ^tnbcnt fctuben 4 acabcmiflc ©léputatfer/ 
iniéprabifen. ^.joO^. 1766. igørfte aarligc ^røDes 
M, ibib. 1767. 2(nbcn aarlivie ^i^røUfpræbiven. 
38.. 

UiftCJ) (3acob) f. 1744. SSac Æjøbmanbt 
x^avn og fif 1779 (Sance(iiecaab6 Aarafter* 

yat Drb til Sntereffinterne f ben ban^e og nor(?e 
^-@ico«S5anqoe* SCuhtf* 1791* 0^'<« 1791« 

ban 1783 o»erbro8 fla So tit ©fiffecommiéfioneni 
bling/ (jao benne S3ebant(ing 2ln(ebning tit en 
de etri:6jerif»er/ faafom: Snblæg tU »&of» og 
cetteu i ©agen iiCiø^manb Snberfen contra 2(ffe(fct 
fen mth gtere* SiU^* 1792. (rec, af ©ubenratj i :Rrir. XI 4^otfti fitt* 6«) eg ttatfoftrbig Silbraaeffe 
pafferet i <&of« og G^tabSrettené Øflftcfommiéflon. Itll 
^«fte« ib* eod* (conf. ^viø 1799. !• 278 » 84.) 

S8((fteb (»^an«) Søn of ?Ra|fforrige, f. i 
Aiø6en(jaDn b, 20 5Ro\). i774« Deponcrebe 1794* 
S3let) 1802 21b\)ocat i J&oje(Ierct og' igij fft Su« 
PttJrdc^bS Jtar atter« 

Z(dt Jolben I bet jittibffppraftiffe ©elffab — f !«*•' 
iierv4 rsoi. l. i45# 

^roceburen* i ben 1809 ulToinne 8ag Imob &U9 
Ø(^ulin, ©cconinct/ Stønne o, f. o« 

S&ttt&^^^^f (3^"^) fr^t t SKarC« 2»aaneb 
1756 t 2Cafirup i 55ytn^ 5^or finni gaber \>ar 2)egn. 
©eponerebe fra £)benfe ©pmnafTum i778» ^(eo 
^(umi^uS paa S^orc^^ Soncgium. i788®ogneprff(i 
tU S3rtngflrup og Sigerfleb SKenig^eber i ©jeUanb, 
og 1797 til Cibøe fammefiebt» 

Disp« de foniibus unde haunrc potuit Judas« parti* 
cul.i ima, HafD« 1787* 8* 

a:al< paa itongen^ Søbfetdbag, (olben I et 6elfPab* 
itjøb^. 1783* «• 

So Ober af ^tnbar^ operfatte^ — inbførte i Ittiiten^« 
1786« 11« 465* 

S&in^ (Sen«) føbt 168 1 i Srottb^jem ^\>ox 
^ani Saber t>ar Staabmanb. Særte føtfi 3(potheqt>er« 
fonften. iDeponerte 1705. Slet) 1709 e!ibéd)i» 
rurgul« 1 71 2 Soctor SJieblcinoc. SJobe i Mjøben« 
l)at)n fora Statlraab 1751 (om banl l'fgam fee 
6ofmane Sunbatfer Som I. p. 228. J5)ani 25io« 
grap^if^ meb Sefiamentet, i bet af Unt^^erfftetet ooet 
^am ubRæbte ^rogramma/ fom pack iOanjE ec inbf 
ipffet i T^ot^ee £fttvm(tU for Sanuar.) 

Dispp« Ham« 410« de antibeoilco 1707« — de pliano* 
menit qvibusdam aqv» fortis 1708M "~ dé~Cinnabariet 
Mercurio« 1709. — de Scorbuco nautico per regiam 
classem 1711 grassat«« Oiss« inaug« I7IS« 

®fng (3en8) gn JBrobcrføn af notflfornge 
føbt b. 4 iDfC i S3eflab i 2:ronbf)jeml Stift, ^oor 
bane Saber t)ar ^rcefl £agbe ftg i ftn Ungbom efter 
Q^trurgien, {Rejfte ubentanbé og lob ftg t'StraØ* 
borg tnbffrive fom Stubent« JEDoebc ftg Deb ^olpu 
talerne i i tupenborc^ og Sriffel. Jtom ()iem 1737 
øg ftf fongeUg SBeotSing paa at proftifcre Sbtrurgt 
og 9Rebtcin. 1746 bler> jDoctor 9JIebtctn<e# £øbe t* 
Jtiøben(yat>n« 

Disp« inaug« de cauais partus difficllis notablliorlbut« 
Hafii. 1746. 4t0« 

^in^ (Sujl) en Sroberføn af giaAraab 
Sen« ©ing, føbt t Slorge 1716- Stubccebe>f>lfl 
t)eb ^jøbenbaonl Uni\)erfitetj cejffe fiben ubenranb* 
og bieo 9)rofcfror ejrttaorbinaiiuø i ^etmflab« *6fter / I 

f f ( «4 T s ftn J^iemtomfi BdD Un ^rørf! ti( SBebfer 09 Cnéf 
fetrg og ttUidf 9)cot9(i paa ®am[ø 1748/ l^t)oc ^an 
b«be 17^5, 

D/spp« Havn« 4^0« 1 1 II de Polvcarpo, 1740 f £U åe 
pur^ite norvagico vulgo t)To(Fø s Strøm« 174I* do pr«, 
judicio« 1742. 

SSfng (8ar« |)efé) føbt i (»crgf . BCe^ 1790 
f)tecurator Deb Øoerf 09 Unbfrrfttec t Sronb^jeml 
étttc* 179S 6(et> Strfefogeb 09 6!rit)er4>aa Sitn 
CfffTøe i Jtattegatcet. igoé ®oren(frtvfr i Sifler« 
ØtaabøjbetauAet i S^riftUnfanb« @tift, 18 10 (i« 
{((ebfl ti( SRpfplfe i Stavanger 2(mr, og 18 13 ben 
98 December tU ©enbborbtanb i fønbre S3ecgcn^u^ 
Vmc. 

BefErioelfe ooer jtongerfget Tiorge j&eme 3<Unb og 
fflrtøerne famt Ortnlanb. Xjøbb« 1796. 8. Ctec. af 3enø 
tort i l<«rt»e iCif. 1797 9lo. 6* 10. 12, 13. 18. a6. 30, 52^ 
2iaflrg til Sogrn u^gao ftben ^^ (5. 23uU i Horffc X}tO« 
6.- Ih r^frirt. i Oet i9&e ^rt^* i fb. iftf •^cifteO 

9>b9ftff cg oeconomtff Øeffrfoelft ooer eafføe« 5tiob^» 
X8oa. 8 Ctec. t Xxi't^t fl!,(w 1804. 9lo, i6.) 

Sopoacapbtfc dVttutnin^tt anoaaenbe Jibftec Maa« 
(Ogbclaugrtø GorrnfBrivetie » tnbft rt 1 bc af 6elfta> 
ftabft foc 9torgctf Øe( ubgione C>p«>9rAp|^* iMciflnfe 
QamUnger 1 IDelé 2bct 8* p. 197« 248« 

^frc^ (Xnbrea«) f. paa »omholm. Biet) 
' CStubtntV og t)ar 2ran6(ateuc i bet engelffe @prcg* 
181 ' bUt) @ogneprctfl for <!E)loctebiU i 2(a(borg 
etift. 

Cat») Pcnnittgtono 9laab til |!ne fcaocetenbe iDottrf^ 
•oerf. af.C^ngelfE. Viøbb* 1802. 8* 

Salet af i^itg^ SMair paa iDanff oocrfa tte. ifte Siiib« 
Jtjøbb« 1810. 8. (rcc. iHttteraturciOcn^«;!! 1811 9lo. 4« 5*) 

§8itC^ (Knbrea«) ftbc i7<8 b 6 9lot)bc. t 
jtiobenf)at)n^ b^or i)an6 S<>ber t)ac S3pffrit)er og 
f^gl. 3Rine atmfpecteur. ^eponerebe 1774- Keifle 
V 1779 ubenCanbg tt( Zpbf!(anb og Station. Gfter 
fin J^iemfomfl 17^*3 biet) t)an 1789 ^rcefttjeb 5Bai» 
fenbufet t\Ri9benbat)n 1790 t^octot Sbeologioe og 
fif 1799 9^tffbtcat af ^cofeffor i fbeologien 1796 
biet) ^ræfl «eb Comftrfen i 9toeg!i(be cg X)omprot}fl. 
1804 fif ban ben loaanbfaIf!erf!e Ibifpeflcl ben 
^an iRos ombpttebe meb ben i 2(ar^ué. x8io Slibf 
ber af 2>annebrog 

I Sttitift Beffcioelfe coer grtefPe *&aanb9rifter af bet 
t up 3:e|lam(ntf. Jtiøbb. 1785* (rec. i (Bbiu 2ii\$» 1785 
' ^. 849 cg af 2C. G« •t)ot{b i Ucr^e f^ih 1785 9lc« 29:31* 
^oil^en ffbflif Stecenficn ogfaa bieo folgt farfftU«) 

Ovatuor £vaug(4ta giøee, cum varianiibns lectio- 
jnilnis. Havn lyKS* folio et 4to. (tni(t>aelid Vttiit (Dr« 
i&ibL VL 104 s 48« (Btidb^ovm 25ibliocb« ^^- 116^31« 
Ulla. i,it% ieiu 1789- 1. 233. (Bttu 21115. 1789 P» 977/ 
Og lorrte iSc 1792 9to. 3.) 

yrøoeforeldtmiitaer for bet ooerortentU^e tbecio(\i1te 
yrofefTorat iljøbb. i?88. 800« (Ui'utr 09 Tlitu 1792« 

Ro* 18 c* f* cønf, Zlti^cio'iCmircv o* U 9« 1789*^ De cenin Qririni A Laca relato, Diis. inanf« iV# 
1790., 4to» CRric. øg TItit. 1791. Slc« 25.« 2a,) 

Variæ Icctioncs ad textum Ae I« Apo&tol Episv C** 
tliolicarum et Pauli. Uatn« 1798« 800« ((Ø.iMerø IW 

tl^oL 3om'n. XI fB* 4teé et. ^tiu Hitt. 5* 1799* 9(o^ 
93 '94* tCicbi^drno Sibltotb« X, S3.. 6te0 €ft* la:c^e iCfU 
xSoo 9to. 12.) 

Vari» i(Ctioneft ad téxtum IV ETang^Iiornin« Haln« 

igoi« 8« (^Ablerø ^ourn« iV S- ifleé ^U 7i<890 

Auctarium Godicis Apogryphi Novi Tpstaæenri Fa* 
briciani. Fasciculus imus. Havn, i804« 800. (reC* i «^aU*, 

Hitt. 3eit. 1806* 3u(. p. 137. i ^eH3 iUtt. 3i*ir* 1804 
for 2)ecembir* cg t 'ctr^t *Ji\V, 1805 9to. 3.) 

TCnbet og tccbte (kapitel af ^en eDangrIipd)rtf(e(fte 
Sffrebog i forflarenrc €poCi*<maal og ©jcnfoar, tit 
Ørug for 2(imnef{ole(ørrere. KorbuO 18x5* 

3 UgrbUbet S^j'rg.rveiiueii oar ^an 9JIcbarbeiber I 
2(arcnc 1792:95/ og ex, tiatiH anhtt, af b^m Hfbanb« 
lingen om ^e^u S9rad»tf S^ubom og ^x»r>t ^aa en forbe« 
bret Ooerldtielfe beraf i Aac4. 1794 9lo. 47>50. Sit 
nt ^an|fe tlXag .3111 2tet S. ^at ban Uoeret Unbcrretf 
ning om P, SS^allcnébrd)« 2)a^U^og. 

Zf eejUgbebøtaUr b^c ban uiAit)rt: 3(mfnbclfeøta(f 
eoer Jt« 8ttb. iV paa 9Batfenbufet< •^tiftcifeObog 1790« 
2ale eft r 6onflrmattcnéacten i XBatfenbuétirfem ood« 
a« Sale i jOomftrten t aiceefilbe øeb efuefpiUrc Xnttbi 
fenø Qonccrt. ^ale t JironprinbfenO Jtlub paa Celf^Of 
bettf etiftel.edbag o tS 3an. laos* 3Carbu< i8oå Oia- 

tio haliiU in synodo .f<»ha: n.eu anno igij ue cansit 
Deglrctæ in schoiis ruralibus <i«sci)>lince 'tqve e luoire* 

ipediis. ib. 1815, 8« dom 3)?ebacb(irer i *e i. rbr (6fi 
rerrecn« i 2Carene 1791*93 b*t ban forfattet abfttUigc 
Slecenficner ooer ej:egfttffe og antre tbeoCogtfte Gfrtftcr^ 

iSirC^ (Sari S()rillian) jBrober til forana 
førte Stifop X Sird), føbt t Ajøbenbat>n b. 15 
gebr^ 175^. Beponecebe 1769. 177^ biet) 2)eca« 
nu($ t>(b (Éommuniteiet, 1775 éogneproefl forSrnbei 
troUeborg og Jtrarup !!)?entgbeber i So^n. 1790 
jDoctoc Xbeologice. igoo Sogneprcefl t2(flen6» Søbe 
1808. 

Dispp, I s II de argumentia fpro vriiate religionit 

cbiiAiianff. 

Sanfer coer en ^rorfené ^genifaber for Silbotcre poft 
CanbeC/ ttUtgemcb 6 $rixbtt(?ncr ooer nogle af (Soange» 
lierne. Obenfc 1780« 

So Såler i 2(nlfbnina af ©(oleoafenetå Sorbebringeø 
paa IBrabelroU^rborg ®cb«. ibib« 800. (rec. af Gepblil 
i Odcvu Uua-atre prc^ioflT* m« 177 »87.) 

Di«N« inaiig« qvos l.nn fX IN'.tuliiano collectot atqvt 
illirsiratn« iocos theoiogiros .'is ^-ns. Havn. 1790. 4t0» 

(rec af glcifcl)fr i 21 iriP XI ^ccfte 9tc* 9, 10 cg 11.) 

^an oar iU^ebarbeiber t be i O^enfe i Starene 1781 »89 
ttbgiune il rrerariffe progrefTer, boer baaø SJ^ffrtc oar 
t) > cg i ^Dcriend i Obr jife ubfomne BAmltnger er af 
barn i IV jS. 3bte @t. en Ttfbanbling om JDoertro of 
gorbomme bc< £anbmanben. 

■5^ir:^ (Sf;ri(Han) q^rober til be to sRoefb 
fotrige, f. b. 29 Sam 1760. iDepontccbe 1778^ ( «5 ) Zeg fSxamtn ^vttihHVim 1*778* @eubereb( i ®Ut 
tingen 1779 --Si* ^l't) ^^ulbmcei^tijj i ginanfé* 
6ottegict*i784, og er nu Il^eputrrct for Sin^ntferne^ 
Confereiitéraa^, StiDbcr af dannebrog og ^anne# 
brcg6manb. '• 

S* STlc^9rf6 €^amrfbe &tiftn* aben Del. (ubøioet 
«eb ftettclfer og ZiM^*) SCiib^, 1795« (U ifift. 1795 
tco« 24.) 

fSitd^ (®aDib ©eibelin) @øn nf foranførft 

C. 6. Sird^; fobt b. 19 ®eptbr* 1780 i 4)<tageru>» 

IDt^necebe 1797. ^^^^ ^805 S^tcepafior ti( 93e< 

feiberg i SoKanb og Særec teb bet ber txerenbe Sto« 

JrUrerreminartunu 1^12 Gogneprtffl for ^tøtreaa^ 

BeiMning til ttnbert>tlntnd i 9)7oberdniaaret« ^iwhff* 
iBio, 2ben Ubø. tbib« 1812* Ubtog ^craf ubgao ban If« 
tflf^cé t itjøbenbaon 1810/ og 2bct"Dp(ag 1812« 

93irC^ (igang Sørgen) @øn af ben ! nebem 
it\}ncf ®rat)er ^. 93icd): fobt b. 6 @fpt. 1750* 
Deponerebe 1765. S(eti 1778 9i^o^fl tU SSattené« 
M 09 1779 til dioficup t @ieUanb. 1791 til W\\>s 
heifact i gpen. jDebe 1795« (conf. SaUefend Ula^ 
gasin VI. 69 k) 

l^reminbe ooer Gtatéraab Sttffetu 5tiøb$« 1771* 
(jconf. <iiFOor(iana p. 513.) 

tootale ooet Qfmaaberrerne. tb* 1774* 

f^oglc ZxQtt til ®reo3* •&» <St Øernft(/rf< Beonctibeffri« 
•eCfe. ib* i778» 

))rot)inc(hUfiEtcon ooet ^Danmarf. (unber^gent ^olfo 
Itoon.) ibid,„eod. rcc. i l«rbe «C|C. 1779 9(0. 11 cg 
Zxlu OMirn« 1778 p. 200, (BJ^bciiJ^apH* ».(Trivcii'C/ 
fNB ogfoa ubfcm fomme 2(ar unbft 2(gent ^clfd 9(aoa/ 
tifoggcd Uøelebed SBircb i ben gortegnéife ooer t^atié 
6(rifter fom er oebbÆnøt 2ben >D|l af \}an$ yofitt/ mm 
i Un ^citiftt S^iogcapbte tiUcegeeé (en Ztøent 4>oie fom 
bens oirfelige Sorfatter.) 

Ifbanblinger ooer oigttge t][)eologt|fe VUlataUu i6ib» 
W9- • 

Sbrtftenbommrno 4^ooebfanbbeber. ibib. 1779. og ZiU 
hti til Sortiarinøen oorr Jtatefiémuffcn« tb. 1780. 

IDet gamle og no Ztflamtnteé |>ificcte til Scug for 
ttngbommen cg Ulmntn. jcjebb' 1782. 8- «pccaf ub^ao 
b«n et fere llbeog^ b^td f Urt)te Opia^^ of Hat 1803/ et 
rec« i i^U. Hitr. 3etr. 18Q4. iDec. p. 716.} 

Øftcrretning om JClcoeraol og Stajøtfté, ibib. 1782* 

ia paienci. • 

*6«ns og JKeftbagtf * 2(nbagter. Is II iDel« ib* 1785 '86* 
4to. (r. lirr^e(e|C• 1789 ^^o* 3^*) 

^tattftifte og Oiconomtffe Sanfer. tbib* 1786. (rec» 
tf manbi]^'i Uxvbt iCrt. 1787 9(o. 8-9*) 

9^9 C^oangfltumbog« tb. 1788. jD^brloere for S3ørn i 
Zantcoerd og bibilfUe Øprcg. ib. eo/J. 

frcufi'ené f!ore ^oni^rd Sritertf IIben< Cconet* ibib* 
1789. (l<tr^c USir. 1789 9{o. 32.) 

9^9 TC^Q eUer etaoe? og 8ftfebog. tb« 1790. (rec. i 
3rio 1791* '- 355^ o« «f 4>iort i !♦ ieft» 2792 Ko* 16,) 
3Da»ff ^wtatutUviioUt Comntebog for fiorn» ibicTi eod.. ■sbenp' XardM^T« 
Sbie 92/ 4be 93-^ tee. I«r^e Utf^ 1790 »^„fl. 1^9^ 9^' 
II) (Storøen« £g Xftenboaner for »om .46^.-1790« ..(tec^ 
l««r&c Cfc 1790 9lo. 7«) 

2(arfagetne fit IDanmarf 6 Vftagelfe i SSelftanb og ^ibt 
lerne rtl Xtget« Cpfomf. tb. 1790. 8« (knr^e iCtr. 
1790 9lo. 18. jRcit* 1790 ailo#'37.) 

«&aanbbog for 9)ræ|ler og unge Øejfilige* ifle 2)eU 
5^iobb« 1791. 2ben tbtU Cbenfe 1795« (2^(in( 1792 9lo» 
36. I«r^e lefr* 1795 Sto. 39,). 

Stanfer om Citurgieni Sorbebring* jtiobb« 1792* 

2)en (^rif^cUøe 9tcltgton$ <{>ooebfanbbeber t forte IBerl 
og bibelffe €fprog« ib: cod. CUa:^eief^ 1793 (Ro. ii.) 

' BiOebgoUerie for gructttimmet Itlll 2)e(» ibib. i793« 
95. (reu i Untveru Cf^"^'"« '^793 9to. 130*33* i CM^io 
X793- 11. 99 * 102« i Urrbe iCiC 1793 fto« 51. 1795 9{o». 930 

«&an bar.paa Danff ooerfat 23aflt^Ime ^^ootale oort 
SKeOfiaO 1772* 2Cnacreonti|fr 2)igte f. ^ar. Cytber« 
eeonet oeb Bcbrbcr 1773. ^^.cfø ben (btiftelfge 9teligion< 
eanbbeb« 1774« (ØetUrcø Salrr og moraifTe Xfbanbltns 
ger. f. H. ^adero Sreoe c^m 2rabenbartngen< oiøttgf^e 
Ganbbebfr* epd. a. 911^ bif^^riffe ^agajin af goctirl« 
lingrr to dinb 1774 < 75. (og af bet Stpeffe fO^aguf^ .of 
SortørU. be 3 foi^tle 9inb conf. Zmbit^i 3no/ (Kantate 
afliamlcr« 1775* €t:rtieo9orif6følfiDmme fltejftf eod.a. 
IBerømte earbetf Seonct l,»ii 3tp(fe. 1775 ':8ow Amalia. 
1776. jBreoe af fBabeU €eoigae og )>o«pabour. 1777* , 
25aili>oUn om be tOøbti Opftanbelfe. 1777. tPctfJcø 
Gange for fBørn« 1778 tlliUero @tegmart l»ni iTcl* 
1778. ^tt fanb Gbrifteni baøltge Omganø nfcb Cftub, 
iuccboUenbe øuteliøe 93etraøtninøer paa boer iDag i ^^* 
rctf nemlig C C Brttrmo fO^orøentanfrt i 4' (Binb; 
1778*80 og 3. 5. Cie^ee Xftentanfer ic* i ^-Stnb . 
1779 '8o» (af 6turm< ID^orøentanfer ubfcm jtbie Cpl« 
1793*) CE»cøiiei:ø efriftcr. to ^cle. 1781. éal^maitø 
asibliotbef for Ungbommen ifle 2). 1781. (fortf. af ^i. 
bvT.) C. «€• Bnirmo mttrfosrbige ^anH Unøbom^^ 
biftorie. I783» 

4>an leoerte 9)r(sbifener blanbt.bet r^^olog. BeUfabø 
ønDelige €aler i 2Carene 1776*79; t ttZtnerva 2Sre« 
minbe coer Ulrtd^ ®reen i 2farø« 1/88* '• 32. ombuetige 
£(Erccc6 Sannelfe for Xirfen.ub. IV. 153. og om te løs 
tinffe ©foler. 1790. IV. 137.5 i 3nø »ibrag til 2Jl«n« 
neffefunbjf ab 1791. I. 273*78. (joeonfør l<tr&c iCft. 179^* 
ip. 486*870 " »bid. U. 324^26. *T&\>U »g^anbtinøer ib» 
42*44* conf. IV. 84 '86* og- brduben abffiHtøe SSttiii 
Ugejtriftet Samleren : ben buliøe .|>u<mober/ et iDigt/ i 
IlL. 9^0. 62. 

^an ifrct) 9fecen|ioner C XlriHfFe TtlfFuer { Varent 
^77^*79' (conf. ©ubmé Cfonet pai?. 492) og fiben f Kru 
tte og ^tnttfntifr booc ban meb iKørb^ t^ar jDeltaøer i 
Stecenitonen ooer (S^amborgé Uy\a- 

^an bar ubgioct no Oplag af Cur.^ø*ø franffe (3ram> 
matif 1777. af ^tSbnero ®coøcapbie ifte tbiU 1779. 
Jreiertii (Sommnnionbog og SBonneboø for C^ommtaican« 
tere« 1780. (iotrbe iCrt« 1781 9lo. 18.) 

SSircf) (Sørgcn Sarføn*) 

«ort a:ib«reøifler frø »erbené JBeøDnbelfe til 1730. 
JtjøbJ. 1734^9 I739* i«nio. 2745.800. 

55irC^ (Ænub) ^arpfmagec I Jtjobenl^aDn. 
^obe 1797 73 ^A<^ SQmmel* 

(9) I ( 66 ) . ytøDe af banflc Z^nltf eø JDtb« Valiorø 1771* 8« 

^ ^aanboetfimanbeo/ om Caudene — tnbføct i Bne^ 
^crfi Pacri^cHfe CiIfFuer fbr Xat 176a 9(o« 163* 

^ird^ (SRatt^fa«) t>at fwfl reffbmnbe 6a# 
ptOnn tir £)t)er^a(brnd 9rce^e§}«(b i 9luiiinieba(en 09 
9Rilftonatr, 1 1784 bU« ^an Gognepræjl ti( S^effcn^ 
^xct^i^liih t 9Iorb(anbene. Søbt 1795« 

Zalt bolben i Stanurn« .^oi>eb!ir!f/ ha 2Cioeprtnbé S^tø 
b<ri4< Øteo 09 tnctfitldte ®aoe bleo Ooerbalben^ fXRu 
ni9()eb forfflitlrt Sronb^icnu 1779« 800. 

SdiV(fy (|)eber) føDt 17 15 i Sciranb. 4>rttt< 
Sabcr \?ac Sinnebt)cet)ev. 1736 bUo ban Zienec boø 
f^rofefTor 2^fflrup Snei» 1748 ttnber« og 1755 
jDt>efi(rat)et t»eb Sort Stue« jtirtr i Jt{øbeiitKit>ti. 
3Debe 1770. 

JDm @ouoitainttct(B« 3BbfftdeU 5tifbb« 17^* 
U(9biøbtb< ^CffT^e cllev tpbigbcb« fBeJDUatng i ffiim, 
ibib. 1765. 

(Vmfalogiff ZdbeUe ODet jtongetne afben otbenborølfc 
etattme. ib. 1766. fo(, (ojf unbec ^nl Gtn« 4>, 3* 
(Btrcb< l^mu ioronf* Wrejfécotm lBfC» 1766 9to. 43^ og 
rec. t l«rM»f left 1766 9tt. 17.) 

Sftectetning oln INiebeimeraabetne i ®ebeime*Goni 
UiUtt, Uth Øøbfel/ Gbatget/ (Biftetmaol/ Drb« ubgioet 
af S^rfatterenC 6«n ^ 3* 3&ircb# tb, 1771« 4to» 

ferpD- 

. fBircf ner (Wic^aei ©otrtieb) febt b/21 

X«9» 1756 i Xiebeti^aon. 4^ang gaber t>ar 9)tttr» 
me^er, S^m bUt) Gtubent 1772. 1790 leftb^renf 
bf* SapeUån \>eb ®t. f aurentti tpbfFe SRenigbfb paa 
SeflectanbS S^l^r i Slibe 6tift« 1792 reflbecenbe 
QapeUan i Jtorfør. Døbe 1798. (conf* Sibrag tit 
Øtrcfnetg Siograpbi^ Aiøb(^. 1798« SRinbetaU 
ot^er tiamaf ®tttfelt. ib. 1799. <f>an« SRinbe i ^øftø 
3ttrfb. fLommtb. 276*77. i ^a^bePe Illffuer 
1798* 9}o« 94 og 96. conf« Sabenø 3ottttta( 
1798. p. 190. tninerM i796» II. 366. 1798. IV. 
238« 1800. L 94. 4)an< @e(t)biogra|)bie meb bong 
9)ottratt af 8a^be ubfom 1797 ^d ^^(« ^ P^ilcfop^* 
f^epert. 1797- 5lo. 8.) 

Oln 9>Yflrbi!en ooet ^bi^ipp« I- 23« 24, Jtjobb* 1788. 
(U(l*^e letr. 1788 >. 7^70 ^i« ^fltcbt bet Gbtiflen ib< 
ren gttbenrnrnTcben ibre Sedler au »ergeben, eine 9ut 
li^t. ib« eod. 
. ®nat poa hit @pf tgtfmaal : Øfat man unbettrpf fe 
3fbelen -- Inbf« i XUitutva 1790* lil^ n« (rec, i l^rbe 
CSfc« 1790 9^0. 51.) paa Zx^hft ooetf« i ^etnse'ø Saninf 
lungen }iirvi5efc^* JU. 87 < 124 og rec«iu3bct« TCn). 1792, 

9lo. 190O 

Cm JSrpffefribeben — inbf* i tltinerpa 1791. I. 329, 
(cec. af 2(bra6amfon i Catr^e tfirt« 1791 ^0. 27«; ooerr» 
paa Zi^hft i 3' 8* 6(biiå'< Bammlunp von .aurfuacn 
Auø ter ^2n• IRonarfc^r. tRincnpa. Se^p), 1732. . ^Dørfot ber i 6ef|fabft ratei faa Itbet om ®ub og 
Steltgtonen ~ i tITuieipa 1792. i 1 og i6i. (rec. i 
Lei'^e iCft« 1792 9lo« 24. conf. ibib. 1791 9(0.45. ttim 
p* 788.) rr oucrT« paa 2:9bf( 09 utfcmm^n ttvtci. 1-^93. 
tre« i TlUgem« ilter« 3eic. 1797, 9lo. 71 fu^t i 2(iu 
nålen ^cr tbcc^log« Hicteratur 1793. 442.; 

Dm iKrpHefciJeben og bene 8ooe« JtjøbJ. 1797. (rec. i 

3i*to og <^be 1797. 11* 119 s 26« i 23atk<no Ua vcri'u* 
.^urn. V. 77 s 86. 09 enbclig af CcUet i iavpt léft« 
1797 9to. 20 s 24.) SCeo paa ;«l9bfr ooerf« of Gbrifliani 
t ban< 2^eTtr&c|e 11 J6* 1 €$t« uec. i Tiag. 4.itc. 3eiu 
179K 910. 268« famt t i6rødn3« 3ur t^all, lutr. 5eir. V 
Sobrg. 11 S« 9lo. 103«) Hf S309en ubfcm t ret 2Car 
3 0:plaf„ bog faalebed at bet fem fal^e6 3tte Cplag ttU 
lige nbgi^r ifle Some af b^tne famUt>e BfrMUC/ b^t^ 
genereUe Citclblab bar Hax^tal 1798* 

Øtbere Unberf#gc(fe om :l:r9ffefcibeben 09 ben« 80 »e« 
Jtifbenbat»n 2798« (rec. af CoUcc i Utr^e ittu 1798 9lo* 
ag '3'«) 

Bamlebe €S!rtfrer« lilVlDel« ^itbb* 1798' 1800. 8oo* 
2)en 4be jDel b^r ogfaa ^itet of S^ircrncro ctcerla^cc 
Bfrifcer/ meb en S^rcrinbrtng af ^. j&« (Bticfclr ubgtone 
af 21* e. 4^r|le^ (JCjøbt). 1800. (er rec« af p. 7L muU 
UV i ktrbe iCt't« 1801 9io. 11 s 12«) 

SDenbe Gmaoflrifter: Sti Siflop »alle i Ynlebnlng 
af banS SDenunciation af. ben anftoiianfl'e jKatecbto^ 
mnø. 8Reb 9D{otto : KU i)t>ah 3 i're 9iUt 0. f« o« itbb* 
1796. 800« og Vnmoerfntnger ooer fbiftcp SBaUci Sntbes 
retning til bet banfTe QFancellie/ af S<>rfatteren til sBre* 
oet i ^(nlebning af Si^oppené iDenuncarion ib cod. s« 
bleoe iffe optagne meb ibtanbt be SAmle^e 6frifcev# ba 
Soirf<# ttfe offentlig bar t^ebfjenbt ftg bem« (iDe ere rec« 
af aobe i 3ci* og ^eb« 1796. 11 288* HI. 358. conf« 
SKarb« Frit. Jount'« 1796 p. 106« 7.) 

3 lorrbe left« 1794 9^o« 9 recenfcrte ban 3ac6bid 2(fs 
banbling: »^oab ^al jeg troe? 09 incni>eirol)n om @ia« 
lene U(egemll9beb« 3|ian0ø SK^nbiinøec b^r ban oDer« 
fat, og af bom er bet botantferenbe ØeijTabO jDritte^ 
fang/ — inbfort i Sobeé ^i^r|^a 9Jo« 13« 

fbitUtOt (Sene) føbt b. 12 9lot>. 1623 i 
fiStrterøb i eieUanb^ ^r>ct iani gabet \)ar ^tafl^ 
JDtponerebe. 1640 fra ^erlufé(^olnt6 S-fole. 1642 
biet} S^om fantmeffebg/ 09 1645 i jtieben&at)n$ 
&folf. 1646 rejfle ubentanM jtom bl^ni 1649« 
SBlet) 1651 9Ragtfter« 1652 $KfCtor i eiagelfe. 9tej^ 
.{le atter ubenlanbg. Sle\> efter ftn ^jemfomfl 16^8 
9rof. i ^Mlofopbicn/ 1661 t bet græfte @pro9/ og 
1668 t £btologien t>eb itjøbenbavng Univerftiet* 
2og iDoctorgraben t Xb^ologien 1675* £> 1686. 

Idea tcientiA moralis. Hafn. 1650. fol. 

Dispp. d« vpra natura Philosophin 1650. Havn. 4ro. 
Collegii physic. Disp. 1-XVl. 6,0-51. (I^e flffte af 
bem bar ban blot prffftberet oeb, 09 S^cfponb^ntftne 
(t)ooribIant SB« 9(Borm, Å Bi^uman, f. 9^ Juftf; ®i6le 
S^øorlaciu«) ttUige Vaut 2luior(d. Co xe^a tumn .iis- 
piiiationes 1-Viil. 1751., I'ars iraMtiius i\e ccrianiU 
nibiis olympiatis. 1655. St;;ies < Htonolof;ica accorum 
Petii et PaiiU. eod. Satrirum am (jviiatuin de oitu 
jDundi yp«iigia in Hesiodo aiiisq\e poeiis græcis. 
f. å. Exercitationet 1-lV comia Åilieos. 1658*69* ( 67 

— de ^»canicis qYibusd^m antiqvitatibiis circa ludos 
ffvmoicos. t664* *— de notitia Dei naturnli. 1675 — 
rides Evæ de Mcssiæ divina natura. 1676.^— de ie^is 
Mosait æ divina origine 1678- Series chronologica 
•nnorara Je^u Cbri^ti. 1679* Opera creaiionis-primi 
fl secundi diei i68i*'*--de relif;ionis veræ primU iuu« 
dameniit Theore'uata i-Iil. 8. a. 

Lumen Histori« sacræ Vj&t. e( novi l^est. per tabnlat 
cbronoiogicas. Hafn. tSfii 09 1687. fol. 

Synopsis locorum communium theologicorum. ib« 
tS62, 410. Francof. 1690. 4* 

Anii - Bumetus, s. Tracutus in qro opus crettiools 
diei tertii explicatur. Hafn. i6S8* 

Sync«igma conciomim latinaruro in præcipua festa 
tnBiTvrsaria. Francof i688- (^ifft lattn^e S^rflTbifc« 

Bfc f re ^o(bte I ølunbe s StitU for etubenternc ; ti tiU 
UUt TTppc nbij: inbcbolbct 3 fom cre (olbtc paa eutUt 
for itons %tit>* Ui.) 

De terra et aqva. Francof. 1694* (2)enne Ztattatf 
(on CC fttlct mob 23ttnierø Theoiia lelluris^ CC ubgioct 
tf Xtttor^ 69a 3ené iBirfcrob«) 

f6trferot) (Sacob) x>fn itpøncetmte« Bco^ 
bet/f«bc b» 30 6ept« 1624 t j&irbcrg, ^votftan« 
aXobec OAC rejfl f)tn for at beføse rn S3robic« Z>epoi 
nercbe fra 4>er(ufléo(m 1643. Stejrre ubenlanbé 
1648* Jtom f)Um Vcicrt berpda oj bUt) fDtagtfler* 
165 c ref^f ubenCanbé fom 4;)ofniefler foc 3rn^ 3u(* 
1655 fom Mern og bUw ^rof« Plnlosophiæ et Ma« 
theseos Dcb Univerffutet. 1763 blet» V'of* Theo« 
logiæ et ling\æ liel>r<eæ t><b Q^ymnafiuin iDbenfe. 
1675 £»oaoc 2()eo(og(oe. £)øbe i688* (S9(o(^6 fpiu 
ft @fifil i s p. 399. Stgprcebifcn oocr (mm af 
Jlm§o, (om fc fKtral^eret i ^ct^eS £fterm«U foc 
Slwerøb.) 

Liber Jonæ propTieticus expo^itione litterali et exe* 
getica illusfratus. Hafn. 16^6. 4to. 

tfQprcrbifen obrr 3rnn<i ^joe« — trt^It focorb ^nttp 
»clffn oocc Srtfm Jrofrcn ^Ørab« banfée S^ibliot^tt 
Sifb^. 1725. 4to» (^oiUen gcctføncifc for en JDci oac 
(0R< Vrbcjbc« •*.^ ( 

Epistola de monstris Fion<>nsibns.'*— ittbføct f Tbut* 
ct^lltlØ Episioiar, mcdicinaL Centur. 111. 9lo« 75« S3irferot) (So^anneS) fobe b. X 3««- 

1663 i 5tjebenbat)n I^Dor l^aM Saber var ^rof. !3en^ 
S5trd}ctcb. !£)eponcrebe ]6go fra Jtjebcn^at>nd 
etou. 9?rj)lc ubcn(anb6 inbtil 1688. IBU9 3R^^ 
gt|lcc og antog ProifS;>ioneni Logictts elMetaphy« 
sices, t}r>Mii ban 6ar ta(bet t fin S^avcerelfe« 1699 

\M 9rof. Historiarum et Geograpliiæ* . iDøbf 
1720* (Jg^etné Siograp^te i 6fl^t6 Ndva Liite- 
taria gio. 3.) 

Disp. logica. i6S^ — ' Exercitatio logica exegetico« 
poiemica. -16 {2. — De auniudinis qvaiuor munui par- 
ijum. rariicuia l-U i6s9 et 1695. —' De vitis Impe- 
ratorum R^manoram post Chrir>luin natuin seculi I^ 
i6>). — - Disqvisittones Auiiqviuuiia PauI« geutilisy ) 

Dispp. I -VII. i7oi.ift. — OTe biffe jDiiptttatfer ece 
tr^ftri {jøben^aoR i Cloart* 

^Birferob (Sen«) ©ngcre »robtc af ttceH. 
forrige 3o(|<uine6 fBir(|^erob ; føbt i itiøbenbat)ii 1664. 
atcijle t fliif Qtige 2(ar ubetilanbé. og tort efter fin 
4)iemtomfi 1688 bUt> aSagtfler« 1 689 9(«0 til ®(ab* 
fate t ejeOanb. 1705 Stftop i C^riflianfanb. )Døbe 
1720 

Exercitatio in Platonis Timæum. Hafh. 1682* 4^0* 
editig ada Alttor f. 1683. 4^0* 

De ordine elepbantino ejusqve origine progressu 
i*t splendore liodierno, ex Msto Ivari HeruholmiU 
Uain. 1704* folio. 

93irfCrol) (Sacob) ®øn afben ownanføtf 
U 9rof* 3acob SBirc^erob i jDbenfe; føbttØbenfe* 
SKeifie ubenlanb«/ og brufnebe i ffn Ungbom i68S 
teb at' babe |!g. i Seinen veb ^artl« 

Obenfc itirferO gamle 3nfcrtptiORfC lob b<tn ^\IU i 
Jtobbcr, men 83er!et fom formebelfl band 2)ob ttte ub« 
5tobb'emc feer man i Stbliot^etec fom ®ielbenbebcc« 
cOnf* X)dn« 2&fbl*|lV. 415« 

^irf erob (S^nS) Cgfaa m éøtt af ben 
obennott»nte 9rcf* ^Atob Sircf^erob, føbt i jDbenfi 
b« 15 3an* 1658« 2»ponerebe fra ØpmnafFum 
1674*. Stejfie ubenfanbd 1677«. Jtom (^lem og bUt» 
16K3 9^0^11 P<^<2 6(ofleret« 1684 9tof. lingvæ 
liebræa^ 1693 ^^ofeffor i S^eologten. 1693 S3i« 
ffop t /Xalborg. 1698 2)octor Tlieologiæ bulla* 
tus. 2). 1708* (Sortegnetfe ooec be fRanufcripf 
ter %OLn bor ^ti, h inbføct i tty dalnlingcr til 
^ett banfte éi^orie IV. II. p. 76 • 86.) 

Diss. philoiogica de corona* Hafn. 1676* 4* 

ilrctos Alexandriae, i. de prisco Septehtiionalium ia 
3Ia urbe mercatu. ibid. i6S5* 4* 

Oratio jubiL-ea. ib. i6s6- 4. 

Paraplirasis rbycbaica Cap. VII v. 15 Apocalyps. 
ibid. eod* 4to. 

Authentia punctorum hebraicomni. ib. i687* 4* 
' P3ilæstra aritiqyaria s. Antlqvitates Juliæ.' ib. j688« 8« 

Index 5tius liiUiotheca Resenianæ — (€^ee Gram* 
mit præ/ at, ad Muller i Cimhr, Litt, p. 27.) 

Gamling om øloeOftlbc (SapttrU 9)rotloturer/ 9)Kffbem 
ber og SBicartater« — Snbført i @An^vigo Gubmffe 
Samlinger til b^i baii|?e ^i|lorte. x S3. 3bte *^afte* 

' $9ir(erO& (S^omaS SSroberuO 2)e» 
frebte 6øn af 9>rof. Sacob SBirc^erob. gøbt i jDbenfe 
166 1« Stejjle lotnge ubenCanb^ S(et> 1687 Sone 
rector i Cbenfe ®foU og ^rofeffor $()trofopéfce t)eb 
Øpmnaftum. 1688 itRagtfler. i694 9tector. 2>øbf 
1731« (»locbe fynfife (ØejflU I. 83. p* 413.) 

Sciagraphia de cornibus et cornutis. s^a. et I. 4'au 
(CC^nf. Bruninichii Bibi, Hist natnr. p. loo.) 

Speciinen antiqv^. rei ifiooeuriæ Danorum. Hafn. 
1701. 410. (conf* Siéåern Biblioth. hUton 319-30.^ 

(9*) X 66 

HinorU tuturalis qvatnor 'costtrnm bubularanp. »- 
' illbført ubtOøSoitS i IS'ova Liner, mar. LalthieL^i'^o'j, 

1>ag. 107. fibfn ubøioet af Iftani Øfn Sacob Sir^erob* 
laTniæ 1723. 4. (COnf. 2&rfilini((^ L cit.) 

DUtertaiio epiatolaris de cansia depe^itanim apud 
Septentrionales et præsertim apud Da;noi anttqvita- 
tUm ^'inbf. t iDdn« 23ibiMi^ IV. nag. 363-4^2 famt i 
tOe(lpt>al^e UXonumenttr i om. lll. pag. 685* «t «eqv. 

Tavrus sacer — i XOt^^altm XXtomimtXiltt Tom« 
IV. rol. 1 339 »78 • 

j4Elnothi Vita Sti Canuti cum notis. ibiM. col. 1373- 

1439 

9?09le ratinjfe »tew tit ©pftltna — fnbftrte f 3Ddf 
nifd)<; :&ibI(oc(>ef Vlltcd S^olumcn* 

^onø JCnub bfn *&fUtøeé •^i^orte ^ ubgfMn af C, (E^* 
2^icrtii(|. Dbenfe i773* 

SStrferob (Socob) m en af ben npi. 
nce\)nte 2t»oma6 S3irfereb« Søbt b. 23. jCec*.i693 i 
jDbenfe* Stejfle i ffne ungt 3(ar ubenlanbé til SEpbØi 
lanb 09 fom 171 6 til 9^arté/ l^t»oc (yan t>a( i 3 2fac 
font Øccretatc j^dé ben ber bat)flerenbe banffe SRintffec 
Gtatéraab SSernicfe, fom Dac fra $olf(»9reuffen. 
Xom ^jent/ 09 fulgte 1720 Øeneralmajor 2øt)enøcn 
til @t>errfg. 1725 biet) ^an Sice * tanb^bommer og 
1735 btrfeltg i^anblbommec i gpen. 2), 1737. 

Cm gamle (Stibet og (Silbeå^raaet i Cbenfe« Snbført 
f be But^mffc Øamlinger ril ^en ^illlffe i^ifl^ie* i S9« 

€$am(ing of larbe !0^anb fom e re ft bte i Cbenfe* tbtb* 
2bet i^^affe. 

^tCQle Scrrbee IBetflrnfnfnget om Xltertaolea i et\xU 
berap !S((rfe1 gpeht ^ i IDanfTe tHagajfn 111. I94s203» 
€m ^n< lltbcr ^ib banfie og frcnuiet^ 4>rbrr»ro9 lee 
Sftperupé fortale til ()anl ttbgaoe af dyvø (Dr^fproø. 
p, L?CVlll-LXX. 

Ubtoø af 6an« Steiffiournal fra jtiøben^aon trl @to!s 
9olm-i720. inbf* t 3rie og «5et>e 1801« 10^^21« ^ani 
IRrm«tqoer ooer yart<« i Hetiman* Tleitdagrrag« II. 

SSiftrup (6f>rijlett S^riflfnfen) ^éx^ gfec. 

tor i Gcebp etoU/ og 1642 Øogneprørf! fammefleb«. 

©øbe i66o» 

Stepbanologia o : £igprorbiIen om Jtirflen* ^tep^ené; 
latter« d^riftiaa. 1650, 8« 

33 jern (Xnbre/i« »fearfO uimtvipl en 
^rcefleføn fra Slibe @tifr. 83ar t nogle 2(ar lSou» 
«erneuc paa Xpflen i (Buinea* 2et>ebe ftben t Jtjø# 
lenftat)n. Ooet)nf; 3"tlb. %vl. 9lo, 20. ©• 15O 

Seretning om be^Daii^eé forter og 9legetter paa®ui* 
ttea-' jtpften — inbført i ^{)tt«rnpe ijrfiw 111. 193. 230. 
Sanfer om 6(ai>f(ianbe(en« JCjøbl^, 1806* 

fSwrii (Safpec XUen^of) føbt 1769 b. 
I fif Sannar i .^unb^rup i SpiR/ 1i^^^ ^'in^ gaber ) 

(Skrift. Sttb* ^d^neO fBjønt; fom ^at)be t>oeret Sni^t, 
ffonaic T^aa ®røn(anb, ba ophoibt ftg, men fiben 
biet) $rcefl til 2t)erf}eb i 2(alborg Stift. Gønnen 
beponerebe fra SSiborg i787. S3leo 1792 Snfcrma* 
tor veb Saifen^ufet. 1797 ^^Pf^an i SRibbelfart. 
1799 9vcefl til Vemmetofte <X(ofier. 

yroebifen paa 9(9taar6bag. jtjøb^* i8oi, 8» 

Tbreni Jereiuiæ vcrsibus elegiacis expressi *- i 

,6ieUAn^e Btifce vioenfPab, jorbanM« i S, p* 470 « 39* 

SSjeril (*&an8 Du^en) føbt b- 14 £)ecbr. 
1777 i Xflrup i bet Øleébigjle^ b^or ban< Sabet 
xiat ØeMer. Seponerebe fra C)bfnfi &!o(e 1796* 
S9let) 1802 Tfbjunct og 1806 £H9érloerer i SRatbema« 
tif 9>b9(tt og 9{aturbtflorte \>eb ®!oren t iDbenf>» 
1816 £)octor ^^bitofcpbiæ« 1817 Wector i 9lpborg. 

Sfttebog 4 2rrttbmetiqocn/ iftc (Surfué/ Cbenfe i8o6» 
(l<trbe,US|t. 1806 9^0« 3.) 2bet Gurfai« tb« 1809* (ilitrc« 
ra(ur(l^. 1812 9Z0t 7«; 3tie (5ur|U6 tb« 1310« 

Unberføgelfe cm £)fftceren< benftgtdpaffenbc jDannelfe« 
et Bf oleprogram* £)benfe'i8o8« 3« (anm. i iCitgctøtofco 
2(imAlcr 1303 P« 269*76.) (Sfterretntngec om ^u 
(^^Vi og l^antf Crganlare. et |)i»gr* tb« 1810. (anm. i 
famme annaler 1310.' i« 34«) Cm ben eroccmatifff un^ ' 
berotøningdmetbobe i 2(lmtnbeltgf)cb' og bene; 2(noenbelfe 
^CL^ Vrtt^metifrn ifottbeteé^eb. et ^rogr. 1816. 

93lateriaitec til Bamtale oi^er brn plane (S^cometrte* 
Cbenfe i8ii* og Sarebog i ®ecmetrten« ib. eod. (begge 
rec* t iLitt^rAriircit»>^8i3« 9{o. 13.) 

Do indolé et origiue AeroJithorum. Disé. iiiaug. 
Ocliiniæ. j3(6' 

^jiJttt (3ocob) €ee SBjenifem 

?8i«tn (?)i?bcr 25i'ocf) føbt h. 16 5Wartii 
1727 t @ønber 2:ranber6 \)eb Valborg. SJar \5tama 
mertjener og Secretair bo6 Cbeiceremoniemefler t)on 
^leffen. Sft^t) ffben Sjer af @aarben Sjørnobal 
p^a SBeftcrbro veb Xjøbenbaon. . 

9I9 Gamling ot>et øiibberne af (Slefant^ og ltannf» 
brogorbenen fra 1660 ril 1776« Jtjøb^.- 1777* 4to* 

^]ZtX\ (e^rijiidn) eøn af ^Wajlforrige. 
S3ar Sulbntægtig t)eb J^offruen t JijøbenbaDm 
£øbe i8i6. 

Boar tir 9^ G[« Sb^, Sbeaterbafcnet angaaenbe« 
Jtiøbb« i798» 

S3jørnff It (Ibeber) aSar Canbibatue er^ 
pinifterii 09 *?toIet)Olber i %x\xi €ogn i Ajobb- 
Xom t fin Xlberbom i SSartct)^ b^or ban ^fdU 1771^ 

Exf^rcitatio ariihmeiiiM tiipltiX. H.ivn I7,5'f. gocfoar 

for benne ^'ifgnebog. ib. 1757. og lette ^cfoiutioner cocc 

rcj^ulas Socictatis. tb. 1707« 

SSjUrnfcn (Sjørn SBaf^clfen) febt i fije. 
Un^wn, ^oor j^ane ^aUt oat .l^ciefltfctdaboocat. ►^ Sm T743 @ecretair t^eb 8øt>commiéf!onen og fiben 
XfTeffoc t ^ofrrtten. £)øb« 1749. 

gotfvø tit 2Croeta( efter tan|fc og norfPc Sot^t JtjøS^« 
1743. fol. 

$6j^(nfcn (3acob) IdX^ii ogfoa Sacob 

$&jøtn* ^an n føbt 1560. ^ané Saber Dat 
Siera 2(nberfen til Stcnalt, Siibb^r 09 SipntnacM 
fRtge« 9taab* bønnen rejfie ubehtanbd cg flubectt t 
Zåbtngen 09 S3afeU 2>øbe 1596. (Pcntoppi&an6 
Vtaxmoxa 11. 170.) 

GraiuUtio de cradibus et dignitatibus scliolasticis m 
bonorem Job. Oidorphii«Daiii;' rum ilU'gradus Magi* 
sterji philosopbici trijjucretur. Tubingæ* 1579. g« 

Epistola ad Christlanum iVtum principcm de orta 
er progressu Acadeniiæ Harniensis — inbføCt fotatl t 
Andrecc Kragii Scholæ liameæ. Bas. 1582.' 

Epistola con&olatoria ad uobilem juvenem Geo. Splc- 
gelium, gento Dauum, de obitu matris, ib. 1593*. 4to. 

?8i^ntfett {Miå)ad) ift^ ^r«fi tit 85Kf# 
n«é i 9t€rbianbcne; berpaa 16^8 til Støft fotnnieff« 
;^ Cigprabifen ooer ^regcr« Sinbefilbe« ^jøMMéyn 4tø» 

SSjørnfen (Cu) f^bt '\>. 25 sec; 1783 i 

taurbal« 9coef!egjetb i l(t>retctlemar!en. ' $onØ S<i> 
btr oar Selveierbon^c. 1802 bU)> ban t}algt t(( Atr» 
ttfangcr og <£{o(c((erer i ^vi^eføe i dbriftiqnfftnb 
Stift / opbotbc ftg nogle Uger i Gf)riflianranb fot 
itnter SBiffop J^anfend jOpfrn at bau.neé til bette 
Cmbebe^ bvortil ban i8q6 af S3iffop;itepfft bkDb«« 
fElffct. 1812 b(eo b^n 2ben gorligelfe^commiffaitf 
1815 Stcttbing«mnnb* 

9{cg(( ^ange — tnbrpffebc i 2ben Ubgaue .af SctU^V 
Gang: foc b^n nor{fe ^cnbeflanb* 

e^eønflningé^igt til 9tcrgr6fetatbclber 9)rinté ^(ri^ 
ftian •Jrl^erlvi3/ i bm teUemartiffe 3>ialect» — inbfrrt 
»eb Oovrrjetuife i 39tK»(liffen for 1814; 

fbjømfen (&ffp^anrfø#t>, isS^n. 1730 

i 6fagef)orb Spffel i ^^anb^ b^o^ ^and Søber Dar 
9c«ft £eponerebe fra^olum @foU*' Grfterat baoe 
«orret Ttlumnu« pua Stegentfen lom ban paa @ler« 
fen« ^cUegium« S3let) (Salculateur t)eb S3iOen{!aberi 
méfeljfabé tcigonomeuiffe £>pmaatinger cg \)ar til« 
lt4e Stipeudiarius Magnæanii^. JDj9b( i Jtjøbina 
bflon 1798. 

DUpp. Havn. 410. d« essentia consecuiira 1757. -^ 
de eReciu cometaniin. Id systema nostrum descrnden- 
liuin 1758 — de usu Asironomiæ in Medicina i'jSO "^ 
dari in corporibus coelesHbus creaiuras utionales^ 
montes ei .iqvas, ryé^* 

Rvmln'gla, sive Ku({imentnm compmi ecrlss'iastici, 
et Aniiales vet«*rurn Islandorutn« curii vcrsioiic laiiaa. 
Sunuibus P, F. Suhmii. Hafn. 1780 4to. 

Imrodnrtio in Tetragonainetriaiu. ibid. 1781. (reC* i 

Øøtt. Tini. i7%u dug* p. id90 6^ ) • Henrirarsagt ok Heidrekt Kongs, islaiidlce et Iatine» 
cdid. St^phanus Bjårnonis, (rcc. i (06tt. 2fn3« 1787# 

1563/ ^d Af €iaiibt>ig i Sonrt^! Sfr* 1785 9to» 25.) 

3 bet iøU ilitt* 6dfF. efr* '£)m be nueft cnfelte 
ikunbrnaflf net og iforrbele^beb om i&crgt jlangen — i 2bet 
S. e. I/S9* CHtt Segn til Ceirligeté ^oranbrfng i 
VIII S*/ om ØtaaleiXKgren i IX, om SSiditieren i X. 
SiSflrg tit Yfbanblingen i 9be SBinb om Sune« Opmaa« 
ling, i xm »♦ 

SBlaf (^an» — ))a(l Satin: Johan- 

nes Blaccus) gicctor I Sloeembe^ og for« 
mobentlig befloegtit meb ben 9lieia Slat Gannif i 
Sloeøfilbf« fom 9t* 4>^nningfen bibicerte ftne Cate- 
ciiismi Qvæsuones. Sjfan opbolbt ffg 1550 t ^a« 
rté/ og \iM\>t ba t»oeret nbenlanbé t 6 3(ar 2)øbe t 
8tpm 15:55;. (conf. (Bjeøftnøø SubeO. III. L^.) 

Odæ'sacræ sau Parapbrases in loca gravissiiiia veteris 
et novi Testameoti, vaiiis carminum generibus con* 
tcriptæ- Parisiis. i550> 8^0. 

Jokannis Biacci, -Dani, ad Illustr. Danorum Prin- 
cipem Fndericum Sermonuin liber unus ex Isocratis 
Qratioae d« regno carmiue faeroico conscriptus. ibid. 
cod, 410. 

'. S5feC^mg6rC^ {%x\\>mf) fabt c @ram 
t Stibe Stift, bt)or %aM gaber var ^rcefi. @eto^ 
blei; ban Sogneprcejl til .fBaUum $D2enii)beb t fammt 
etifr, og bøbe'1765. 

Cm .&u6b))gningen ( bc bonffe ^anbébper — tnbført t 
C^ccott« tnaøa3,i IStom« IV« 347 < 364« 

?3(fC^r (Diberid^ SWkolai) føbtb.ioSTOai 
1746 i ®to(femarf t £o(ianb, bt>or band gaber ben 
nebennoeonte SDtagifler $eber flSlicbcr Dar 9)rorfl. 
Deponerebe fra !Rpejøbing ©fole 1765. 1781 bleti 
¥iæ(l til ®un«er) i^m gatjlcr. iDøbe 1505. (conf. 
ininenja 1805. III. 194) 

IJtantfl IJcrTørgelfe for be gattiøe af ganbatmuen i 
iCanmar!. ^jobenjaon 1788. (rec, f Xnr. 17\}\ 510.34* 
øg af 9{aiibir i l(rr^e Vt\u 1788- 9lo. 21.) 

8{aab tit be «&errer ^rafter paa £anbet fi IDanmar! 
t^eb GxtrafPatmanbtaUene« Sorfattelfe* ib* i792» (Ivris 
tiP XI ^(cfte 9lo* 2.) 

ZaU tit etdnørrup 9obfe6 Getoejetbonber i 2(nteb$ 
ninb af erf;oeroet (fjcnbomiret ibid. eod. 

93t(c()ec (?Rict«) føbt b. 22 iug, 1749 \ 

@tarup i Slibe ®ttft, b^or banø S^^ber t)ar 9rcef}. 
2>eponerebe fra £)benfe 1770« Sleø 1779 9rcefl til 
Sium og 1796 til Slanblet) i Varbu6 ®ttft* . * 

Sopograpbie ooer SBium 9)rafléfalb* SSiborg 1795« 
(la:rl>e ^\u 17%* 9?o. 26.) 

UBenltge Sore^iUinger tit banfTe S3øttber, i 2CnIebning 
af et af Ot>ertro begaact SKorb« iljøbb» 1800. (kvrDc 
iéit. ifJoi* 9to* 36.) 

Sou: og 9?cté.-tober« •^efle« og Clootglorge^tabel. Stés 
bomés og iD9bé:tabeU ^arbuO 1800* ^conf« liTrt^e i5(^ 
1800. p, ^70,) vt •9 dnUli^U Vart«€ i8i7» 

3 Utiitcrv^i* Stlbagrf^n paa htt iSht Yac(uii^reb€< ub; 
mdtfebr SD}(rnb. i8oa'^*90» S^tflag ttl SabeUcr foc e^il^s 
almttfii« <bib. p«b57 og Uf. 73. Omban(rc*fre]caia«tr« • t^nb^ 
p* 145* tf II ap lblom|l(rfrant< t Vnlebninø aftb#n Aprrlt 
I80I« iii U at foémopoljtifr 8orfla9. tb. IV. 159. JDet 
fvnberliøe 9attit, efter Hictxipct*. 1805« i. ^33* 7Ln» 
matfnmøer til ben eoanøet.fV » åivi^tiiQt yTaimebo^e 
Sorbebrinø* iXXtincvva 1Q17 3u(ui'2i» 

3 3ria famt t 3ne ^ <$ebe« Vnlanø til 9loerup< 
9te€<ii|ion af 2l(mu(l«lRiR9 — i Xarø. i2[v6. i 147* 63* 
00 f 1807. 1. 77«89. — ©n maøeløé X^ejjijlorir i 1797* . 
IV. 113« t8« vconf. CoUe9ialu^en^ctt 1798 91 c. 33*) 
* iDen eoangeliftc yfaCmebogi 4>«abafet i 9tiftrei9Uanb 
1802. I 88 ' 96. li- 40 s 70* 111 179 : 82« 1V^ 49 66. — f 
Om ben Cmr(<rnbtø(eb ot bet f«r||D(art^unbrcbeS (SiaU 
fiUtt faa flelben cg Ufeligcn o<br«re iSbrtfleabommcng 
I Cag. 1803« 1. 161. (conf. iævbi tCfc. 1807. p^ 653.} 
€{ffcbri^ec (og (omme gXetineffet 1803« 11. 89'94» 
Betcagtntnøcr ooer ^elomovb 1807* 1. 250« 84* jDe<« 
uben nogle CSmaapoefier. 

3 jallcfenø c^colog« mafnsitt. On Ørube^ielfe fVIII 
B. 401« 5. ubfaft til en t«r«:bog foc ben f«rfle Ungbom 
IX« 243^56. (rtben ubgioet i 2lai^ag 1802. fec icev^ . 
lefr« i8d2. 525 ) 2(rpfbtfprffbitctt i eiam, XII. 357 > 68* 
(førft trpft i »iborg 1796. 8) 

8trmbele< f)at (an {eneret Sfbrag til Jtunbffab om 
1Clmueop(o<ningi'n ofl 6foUforfatntngen i 2lorbu$ &tift 
— i iCg^rta ifle Xarg. 11 Ub. 355>63. — f)ian til rn 
3nbu^rie{!ole ^ i te af 2)r. ta|fen ubgione ^4ri)u« 
^mtd oecon. fintal :r 2brt ^^orfte. — Om (anbebpftulc« 
larereg itaar — - i ben Gej- elinffe poliå^en 1802. 9{o« 
957* — 9to^le Sanfer om ffriftltge Snbgioenber itl JSDos 
rigfrebem ibib« 9to. 241 »42. SiDrag til ben preuéfiffe 
iøeneral 9. tf. oon Gteenfené JBiograpbie ^ i JKii»t»tits 
biiVrt«^ Bfil^<rie 1808 9to. 59.* — In solehn«« pacit 
fefium — et tatinff 8erg inbfø rt i Uvr^e fCit. 1801 9lo« 50* 

fbii(X)Ct (9>ebeO fobt 1683. ^ang Sabee 
Seng Qtielfen Sticker i»ar $rcefl til iBctlum og ®ot^ 
berg i Siborg étifti jDeponetebe 1700 fra Tlalborg* 
Slet) 2>f canu« paa Jtlo^eret og 1703 aSagtfier. 1709 
geltprerfl. 17x5 Vrerfl til etottnnart i SoUdnb^i 
X>$bt 1746* (l^(;obeø lloU4n^ p. 280.) 

Dtspp Havn« 4to. Thesea Mftaphysicie. 170/i — do 
obitu Johannis Evangelifit« 17 6* «- Thesea miscel- 
lan'e«. 1708. 

tigprcrbifen ooer-((an$ Brober) fOlagifler 2>ibert(( 
Blider* itjobt* 1721* 410. 

©fic^er (®twn Bfeenfen) eøn <if for* 
anferte ^aflot !R. Sticker i Stanbfev); føbt i Biuiii 
b» IC Cctbr« 1782* Z)epbitereb€ fra Stanberl Stole 
1799* Sleo 18 10 Vbfunct t>eb bemetbte Cfole. @U 
ben forpagcebe (an 3[t>lingen t)eb ftn gaberg ^rdfie« 
gaatb i Stanbiet)* 

Céftang SDigte, ooerf. af tfngelff. I-ll^eU ^iob(« 

U07'9* (lanr^e itiu 1800 92 o. 48*49) 

Bor 3oben taaleg i øtatem Xar(u< I8i3« og SSe« 
bommelfe ooer Øfriftel Ulofeo oø.Sefue« il»id.;eoa. TO ) • 

Diøte« I -II IDeL Yar(tti. I8x4<i6. (xfN 2>eler rec. i 
iliteeratarcib« 1815 9lo. 5.) '/ 

Cm gaarefotbing — i ^anboeconom« CiN V* i63»68* 
Om USe^clbrift. ib. VL 242 49. 

^(tv^eroffCtt (?)itir.) Cee: f>«bec 
S3Uc()fe(l>t (^enrif gron|cn) ©ar fonftf* 

8er()raab og 93ergfocoalter t ®unb(erble6n» Søbe 
i Aiøben(a\)ni775, nogle og (alorreDieftnbgtpt>e 2(ac 
gammel« 

Beretning om Øtenful paa Bornholm/ forf^^ttet af 
(am og C tVtariielr« Jtj«b(. 1770. (tillige inbført t 
4.ait6(uø(olbningøielflPabe(o Bfrifreri^e Del. tb. 1776.) 

tffterretnittg om Bergoorrfet i eunb(orble(n i Ber« 
genø Gtift. Jtløbb« 1771. Xillcrg til6amme« ibib, I778» 
|)lan til et yarticipant|talø Oprettrlfe uti Bergocrcfet 
i 6unb(orble(n. Bergen. 1759* 4to. famt Snbbpbeife 
til Coft(aoenbeØ Unberffrift øm at tage yjrter i bettc 
l^rgDctrt. JCjøben(aon 1772« 8oo» 

VdiiX (SROgcn'i) CapeBøn ue( Somfirten i 
2rono(iem* 
, Sigprcbif en ooer tf Hen tf (riflenøbatler« JCiob(. x66i. 4« 

^rO<^ («&anS Sta^muffen^ tfn Urtegaarbla 
monb fom (aobe tjent i ben fongelige <f>at>e veft 
tfronborg og ipaa anbre S^tebec jDp(olbt f?g 1647 i 
Jtjoben(aon. 

. Horticultura danica paa ibanft, meb en Bejfritmfng 
ooer tfronborg e(ft(aoe. J(}eb(. 1647. 4^ (conf. VlorfEi 
DiO. eclf(« 23c^(Arolog« p. 324«) 

Vdlod) (3ené) fobt 1763 b. 27 3un. i 
^alg i SSenbfpfTd/ (oor (nng gaber »ar (Sfiblca« 

Jitain og Sorger i Vatberg. iDeponerøbe 178a 
Sleo 1784 IDecanug \>eb kommunitetet. fRejflø 
1786 ubenlanbg [i Selffab meb ®ret) ^ex^tn @((eel 
fca Sd^eel« ®tuberebe et 9ar Tiat i Rottingen, 
gjørbe berpaa en Ateife gfennem ^oUanb (il 9Artg, 
og fom tilbage til Hjobh. 1790. S3leo X79' ^^9 i 
©jetrebp og 8»wfe i ©ieUanb. 1795 ^b^n, 1796 
ø'cerfie tfapeU«m og 1797 @ogneproeft t»eb ^olmeng 
Jtirfe i Jltoben(aon famt ^olmeng ^rot>fl 1804 
S3i^op i ^(riffianfnnb og 1805 i S^iborg. Sog 
1790 aRagilifrg'aben tjeb Jtiob(. Unit»erfitet , biet) 
1795 jDoctor SbeolOiiiot i jtiel, og 1810 diibber af 
Z)annebrog« (^ang i(irtobio^p(ie t (ang 3(ff(ebgs 
tale i ^olmcng Jlirfe 1804) 

Anecflota Theodor i Metoc.hitæ Di$s. inaug. 1790. 

(rcc. i (BJtr. Tiwi. 1790. 9lo. 130. I Si'it* og Vnrir* 
7te Jqql\U 910. 4 »5.) 

3Eencp(onø a){orrfo(irbig(eber om CocrateØ. oocrf* 
JCjøb(. 1792. 2ben Ubg. 1803. Crec. i »4ben» Univcrf* 
30UC11. 1793 p. 59»40 og af 5*OM*o»^ i JRrirUf cg 2liit. 
i795^ 9l0t 15 og 16. tfn *rioe af (in Ooerfattelfø ( 7? ) £)c€ob« 40«) 

BTncftii6*é -e^eat<tile l^otbct for Jtfifer Xtcabiuf* 
ø^erf« jtiøbd* 1797« • 

Ubtoa af bihtlftt gortcrainøet for Unfitommem jtjøb^^ 
xaoi. 2bct OpU i8o8« 3bie I812* 

2(f|Sf bøptobiffn (olbcn t .froImeiK Jticfe. jtjø b(. 1804* 

Sale om ttndbømmeiid gotabltnø oeb IBibeafEabetne* 
Siborg i8o7> • 

^ttlbablft af iliidan« oorrf* t Vninetva J7S9* IV. 
321« StinbetaU oeb 3* (Sbvarb C^olbiørnfeni Socbefarb 
ibtb« 1802* 1. 196, SRtnbetaU bo ©runbflenen til IStts 
minbet ot>et bc b« 2 Hptll gaibne bier la^t — i Cilf 
fhtcre« for 1802 9lo. 41. — gormobning Qt be oprin« 
bflf'dr 2(infrtcanerf nebftamme fra en monøoiifp TSt % 
brt notbøffltdc Vffrn ~ t BfanMitav. tlttif. 1803*11*. 
« ^fte« p. 147« 80. Øtbraa tit doinbefjønnete |»i^orie 
— i 3rw og «5«l^^ i793» IV. 240^53« 

?3r0C^ (Sørfien «arflen«) en €5øn af ndfl^ 
føfgenbf 9)tatt^ia6 Slod^, føbt t Cbenfe b. 12 3un. 
2717. Deponecebe 1736* 1743 bUo 5)ra(l Deb 
£l!)«fi;^ufet og 4bc 9r(tfi t)eb Sjf^imtxii aSenigt^eb i 
Siøbcnbot)!!« 1746 ^Jrøadtfler, 1752 banfC ®\txt» 
prorft »eb (S^r!f!tan6borg 6(ot 1764 S3t{f 0^ i 9{tbr. 
1767 jDoctør a^eoioøi«. 2)øbe. 1773. (5werøe 
(ierefie 856« 6a) 

Soenbe 2Cfftebøta(fr (olbne for bet fonøt« ^^erffab* 
jtiob^* 1765* 4r 

2(aabeliøe Saler ooer ^oangelterne« ifle fB* tb. i'fi)^^ 

Teot.iinen ^ocwoK^iar sacræ. ib* eod. (ilorfd 3ourT^ 

H«. 6. 93«iO70 

IDen fpnffe (S(eiftltd^eb< ^iflorte fra ateformatfonen 
til nffrtNtrenbe Zit — ble« meb SiUorg forøget og til 
Znfiin beforbret af S^ p« Horraae* I SS« i«3^crfte/ 
•9 li åS* Ilte *&otrte« Obenfe 1787 »90« 

SftlOC^ (SRatt^ia«) føbt b. 24 Dctb ifiga 
i Dbenfe, ^oor ^ané S^ber \)ar £tegn\)eb^od4)itaUt* 
Seponerebe 1702 fra Øpmnaftum. S3Ut) 3>ecanu< 
paa (SQinmunttetet. 171 1 bUo Sector i 6^rt(}ianta» 
ScbolM 1712 ^icemiatgraben i Sl^eologien. Arigen 
(inbrebe at ^an ej !om til 9?orge^ mm b(et) ®tifc<< 
proo^t'ii i Dbenfe tWag. førgen Aarflené abjungeret. 
1717 fucceberebe ^cltk bemelbte AarRen^ fom @ttft9^ 
pioofl og Sogneprcefl t)eb St. Snubø Kirfe. i)øbe 
J729. CSIorf^e fpnfte ©ejlitigbeb I »♦ p. 671.) 

Dispp Havn. ^to. de iuteritu Judæ. 1708. — d^ 
Zrzygo Paulino Philipp. IV. 3 709 — Meiet<»inaia 
pentecustalia. 1709. ^» de Psaltarum sive cåntorum 
onu in ecclesia cbristiana. 171 1. —- inaug. de mxfiap^^tet 
•lYe impeccabitiiaie Adaroi primij ejU5(|ve ab Adamo 
•ecundo difierentia. 17 12. 

^(OC^ (SReffe ÆirPine) ©atter af gi?a(Jforf 
tige f* i jDbinfe k 12 4prt( 4722, 2)øb^ ugift efter Sbeiibe Stetif rt \\l Aon^ griberif Vtel ealbinø/ og 
bet anbet: Sefrfoelfe ooer en Øtejfe fra Cbenfe tit Cpf 
— inbførte i @46ttau< la^r^e jructmmre 573- 89* 

S5lDC$'(SRteW »røiiten6)^føbt i Worge. 
Øar førfi SRiøfionoir paa dføntanb/ (ie« ftben ^rorfl 
tit Stnb i C^riflianfanbØ og 1774 ti( £itr i Vggerø* 
^u€ 6tift« )Døbe 1799 

9logle yfalmer ooerfatte paa (Srøntanbfl — inbførte i 
%^ft grønlanbffe Gate^Krnn« fra Vag« 89*139/ 

©f OC^ (9lieI8 ^ofman ©eoeO føbt i HaU 
Iborg/ t\)or ^ané S^ber i»ar SlaabiiHinb^ SBp« og 
9laab{lttef(rtt)er* 2)epoiierebe 1778« Stubertt nogen 
3ib t)eb Umoerfftttet i Jtiel, ^))or (^an 1795 biet) 
2)o(tor 9^Uofop(|i« 1802 bi^D dan confiitueret 
Conrector i Xronb^ieni/ (loor ^an forb(et> til i8o5/ 
ba dan efter Vnføgning enttebtgi'be« meb Skrtpengt/ 
øg rejfle neb til Jtjøben^at^n/ d^or \jm ftben d^c op« 
dolbt ftg. 

' gorføg tit en profaiff Coerfftttetfe af 4^omerø Obpffee^ 
Obenfe 1783. (lonrDt iKfu ^783 9to» 41.) 

3CpoPropder og gølelfer oeb en IBortreife« 1783* 

£)m SRortjini eller yaltini, eder jDoeumenteret 6oar 
paa ^aainiø Ketfarbiggiørelfe*^ Jtjøbtu 1789« (Om ben« 
ne etribtg^eb icrvnfør ^miøren ii* 422^32 III, 116 o» 
følg* Ulorgenpoften 1789 p# 89* I79« 2a3* 22i.> 

De vita Samii Philofophi. Diss. inaug. Kilon« 
1795. 8- 

Ølaonfunbige ®rttferf6 forte Siograp^ter I<II S« 
^iøbd» 18009 1801* (rec« cf S^^orlaciu« i lonr^e ICft» 
1891 9lo, 48 og 1802 9to, 13.^ 

aronbdjemfpe Slanbinger« et Sib^ffrift* I-III«^fte* ^ 

Sronbdjem 1804* 8* (U iSfr* 1804 9to. 45.) ^ 

Øteifeiagttageifer/ eller Obtog af en dagbog (olben paå 
en 9{ejfe fra 3:ronbbjem til tfbrifliania i 2Caret 1806* 
j(iobt 1808« 800* cX Kft, 1808 9to« 52 og ^all. £.ict, 
5eit« 1810« 3ul« p« 670.) 

«&an bai? ooerfat «$iklman4 IDanmarf 4^if}orie af JSpb^/ 
meb goranbringer og Øtettelfer. itiøb^* 1797* CSn ®ølD« 
encfleffilling< ^ernbelfer/ efter bet ^itgel^e/ locatiferet« 
ibtb« 1799. (Bentilø Øtejfer i Cflinbien/ ooerf. afgranfp/ 
og inbf* i ben gptbenbalffe Steffefamlingé isbe 2)el. 
£i)({efmebeii eller ben iCon^ at gjøre (In Snffe af S^aco 
Dcrulam« ooerf, af v^atin* ^]øb|i. 1809. C^^ittctatiirti^* 
1812 fRo* 19.) 

^an oar i TCaret 1816 oø i Seg^nbelfen af 1817 Sies 
bacteur of IDaoem 

«&an4»ar leoeret IBibrag a) tit bet i Kiltborg 1783 ub< 
iomne SHaaneb{(rjft S&l^ra9^ ril TbtVititifUfta. b) til 
llgeftriftet Barnieren* ^]øb(^^ 1788* O til 3oerfen< 
^llmciiiiymge Gamlinøer for 1794« d) til ^tep^anfonø 
i ISronbfiiem ubgiéae IBlao 33uo(tifPen« c) til jriø 09 
i^eb<! og beribianbtKmor og9>fQ4<en(Spifobe i^lpnlejiiø* 
i 2Catg« II. 48 '84. SOticrologifEe Optegnctfer 1801. III 
185 '92* £)]» Sronb(^rem 1809* II 357. 0. f« o« O til 

SaUaø ^ell yngjre« rø, | ®pHif[cøtionen berooer i 
jøbenbavfto BfiltMe 1868 9to. 90 p« 1436.) f) til 
Xljøbeityovnø ibfti^cne r-*..Breoene om «(rønbdiem i y #en/ et Uøeblat)* jt}«b(* i8o9» O tt( Bd>169ct»B;aaM< 
isitseigeii/ tCcFe nc»rMfd)f. Z>\itttt, oo^33ei*9fd OhiropAts 
fd)e '2iunel)tr» (3 ben fitflncrDnte flaaer ^ané ogfaa t be 
tronb(»iemffe 0^ ^(tlftlania 7it>i\n inbiDffebe efterrets 
nfnø om en Q$elbf9 fitnejfe ba t^an i Hattt i^ m(bc 
^a^t feølet fra Srotibbjcm til (^ivi^iania vaa et lioflocto 
Cftb. Dette bUb opbragt af en enaelft S^^dOjt i^ Slo4» 
maatte ttlbaae tøjen tU Sronb|iem) 

f8(0£^ (C«o maid^) føbt b. 15 »r^ 
1766 i SSibp paa .^inb6bo(m i Sp^H/ (^\>or ^an^ ga« 
bet ^ax 9rorft» ^ané 91?ober var en Datter af ben 
berømte Oeconom jDtto £)ibert(f) Såtfen* il^an be« 
l^onerebe fra £)benfe 1784* SSlet) Tdumntr« paa 
Sferfené Sotlegiunt 09 1792 Wlaixftn ^piMo(^xct. 
Bat ferjl Srebtelectie^øret 09 Het) 1797 4)«erl(rret 
DCb grue (atinfle @fole i itjebenbat^n, 1798 entUbi« 
9et meb 83artpen9e* 18 13 f>Ur> 3(manuenft« 09 1814 
ttnberbiHtott)eeat oeb Unit)erfttetdbib(iot()e!et« 

Diss. Lnaug. de carmine eplco Apolloiiii Rho'ili. 

Håfnl 1792. 8- (rec» I ^Ugem* 4ittv 3cit. for Sanuar 
1794« i Ktrbe iSfr. 1792 9to. 35 af fBo\^t, 09 af glei« 
fcQrr i :&ri(if 09 21iir« ;|Ul 4>cefte 9(ø* 26«) • 

Excerpta e Codicn Bibliothecaø rcg. Havn* ad non- 
aul aé Libanit epistolas pertiueutU «- i Miscellanea 

havni^ns. Fasciculus adiis 1817^- — SSattanter af en 

Gobc); af Vali<'f iiis Max. 09 libri ad Hercn^iutn. tntførte 
i \b. ^I^orlacii f^rogramma ttl 8{ector17tfte i8i5' 09 af 
jlrisiot drmirabil. jifujcuU, i ^tC^X, Oeb (amme tti^ 

Itø^eb 1817« 

58focl^ (Søren) føbt b. 29 gebr, 1696 t er* 

UéW\ i gjtbe Stift, <fVor ban« Saber var ^r^|h 
iDeponerebe fra aSibor9 1713; 1717 btet> Secanu« 
paa (Slofteret. 1730 *Prce|l til Sårret t TCarbu« 
€tift.- 1741 ^Vof. Sb^oloAi« t)cb Univerfitetet, 
1745 ^roefl »eb SubolpbiJtiife i Xilbcrg ogetift«« 
proofl. Tiatn berpaa @tift9proofl 09 Sognepraft 
l»eb Srue Jtufc I J(ieben^at)n* £)cbe 1753. 

Diepp. HavB. ^to. de morte philoaophic* 1717. -^ 
præjudi<iis 1718« r* ^^ roiaiaterio litttræ et spiri- 
1741. — de antiaotls advenu« praejudicia in epi- 
ftola Pauli ad Collossensea prascriptis. I744> 

Gøren JCnubfenø ^elben9cfd)t((te eØrr en Dtlputaté 
om ©ueffer. Jtjøb^. 1755. trpft baabe i tLpaxt 09 I 
Octaø* (JBleo oocrfat paa Spbff. ibib. 1756. coiif* 
Aillieø l<«r^i tR\u 17^6. 0. 131 '43 »0 Bul^m* levner 
pa9« 211O 

Børen 35Ud)« efterlabte eCrifter n\>c\it>nt af ban< 
een Z. X>iod>. ifle e$am«n9* ib» 1756« 4(o* ^etUtc« 
lorrOe Cfc« 1756 p« 36.) 

-gorflarln9 o»u II ?ettf lU, 4^ — inbført i Z. »locjé 
Ct^cologen* 

^fOC^ (Sønne) 9øn af g^æflforrige ; fobt'b. 
7 3fltt» 1733 i Barret ^tafte9aatb. Deponerebe fra 
2(albcr9 I749r Bteo 1754 3numntt« paa ©orcb« 
(SøUegtium 1758 geltptotjl* 1763 *t«p i SBibbel« de 
tus ) 

ffttt. 1775 Bi|fop P!IH6t* 177^ jOoctor W^cloeif«* 
1786 S5i|lop i gpem ©abe 1803. (S. lonrbe «ft. 
1803 p. 543 M4 2510*6 fyenffe (5eiftlig|;cb 
L 224.) : 

Dispp. Havn. 4ro. de pontificibus Hebræorum sirau^ 
tanéis. 1754. — de anno siatis Jesu Xllmc'1755. — « d« 
#era rerbi Jutr^vtm significatione 1756-57* 
' • Cbronotaxis scriptorum Apostoli Pauli* Diss. Ånaug^ 
Wjurgi 1779. 8vo. 

' S^otum I €Sa9en an9aa«nbe eiturgien^ Soranbting« 
Wobb. 1785* CL *8|r. 1785 P«d' 218 «22.) 

^SbtoUoen, et pertobtfC eifrift. i S8. I -II ^orfte« 
Dbenfe 1791. 8* Crec. i Uti-t^* iCr . 1791 Slo. 34* Bi-it» 
Pi9 ^iit* 1 791 9<o. 35 09 1792 9lo. 27* i 2luø* ilitt» 
3elf^ 1792 9to. 298.) 

et* yauli 14 apojlorffPe ' aiercripter. I-III Sinb# 
JDbenfe 18OK3. uf^^ ^tnb er rec, af ^}ovt i IcctH fCit* 
1802 910. 37 ) , 

4^n, i Sorectn9 meb iDon«/ (Srtcbfen/ ^i^l, 09 CF« 
IDi. 9føtbøt/ oar Ub9ioer af be^t starene 175^'- 57 i^ 
tittie ubfomne (Sft'erretnfnorr om n^ iBø9fr 09 (atbe 
6a9et. ^^an et Ii9eiebré forfatter ttl no^it Steceniiøt 
bet I ben <viu 3ouhial for 1774 » 75/ f«ni fpecffkrtci 
i <Bw il. 3^a^enø bM^cr. 23iblictt>* p. 7. »^an 0^900 

gt 9aber< efterlabte ef rifter / famt Xf$anblin9en om 
ueOer. *&an fttct) 9lo9(t ttl Soc(Iarin9 of 4be (5ap« i 
JBreøet til be (^pbefer i larDe e/r. for 1793 fto. 5; 
09 til SBabenø Ooerforttelfe af Cacirue leoerebe b^n %nt 
mffrtntn9er/ fem JBaben beoibner i S^rtalen til ben ^en 
Stome« fBttr> -fra b^^m ttl ^i^xborf ftaaer i iLuj:^tfiam 
pag« 480 s 87* 

^ ^(CC^ (Søren fRUolai 3o^an) eøit af 

fRoeflforrige ; føbt bJ 13 gebr. 1772 i fflibbelfart 
;DeponereDe fra Dbenfe 1768. SSleD 1793 ^^ut, 
1794 ®ubrector, 09 1800 ffonrKtor oeb bemelbte 
^fole. 1806 Kector t)eb 9}p!iobin9 Sfole paa %aU 
fler. 1816 JRector i SRoeéfirbe. Jog 1796 iOoctora 
graben I $btlofopl>icn. 18 12 blev {Kibber af 2>an' 
mbr»9. 1815 P^ ^rabicat af 9)rofeffor. 

De vera Veu-runret qvidem Tbeocrili Eidflfiontiii, • 
bucoiici priesonini genens, indole cuin hodieriiaqvo<]Vø 
pastorilii caiminis raiioue pasiini con)[>osiu. i}t$é* 
lUAUg. Oibeiiis. 1796. 

JCort Sejlebntng fer ©f^pnbcre t bet crotlfe €>pro9» 
5t5»bb. 179O. (UiliPei-f. Oouiiiai 1796 p. 45 '45-) ®i» 
ben ubrtau b*i»^ ^*f ^^rofflfe t^pro^é ©rommatit. Obcnfe 
1803. (rcc. af Sltorlaciué i lofi'Oe «C,t, 1,^05 9lo. 16.) 
iumentarb09 i btt øræffe ©prog bearbejbci eftet 'Jot 
coN;i-il diirfué. Jtiøbb. 1806. (Uvroc iSfc 1809 91 o» 
49:50.) kortfattet !8cilebn:n9 i bet 9rceffe epro9l 
©rammattC. tbib. 1807* 

Rudtm«*nta instiiuiionum lingvae b'bræ.v# ibid. 1797« 

(©ar blot forfattet til ©ru9 for Otenfe ©toleø IDifciplet 
09 fom t((e I .'iUOijbancctn.) ^rt b«traiffe ©progi 
gormlære. 1802. (rcc. af UI. lltøUn- i l<^•^e iC|t. 1803 
9?o. 29. JCittoc« eoar berpaa i 9lo. 35.) 

XO, S* tif)nte Ubfafl til en tbeerettfP ycba909tF* 
ooerf« JDbeufe- 1803. ( 

åtitk^* 1805« (xtu afK^^t>€( Hatbc fCfr« 1809 f{o«5.) 

Ornnbtrsf til rn tanfP 9{etffrttntng<Iftre. Cbcnfe 
'805. 09 (5nc9c(opatie af Unberv toning t fO^obrtømaa« 
!ft. iftt iDeU iftr {>fffte. @prcørté Sormlcrrr* ib. 1808« 
folbflcrnbtd banfC @proø((rre# til SSrug t be rfttbc &C9 
ler 90 Dfb ØrlountcroUmng* anb€t oø aibfleé omarbei« 
leb« Optag« 1817.^ 

ttlMQfntatbeø i bft latinffc @prog« if(e Curfui« 
fti«b(« 180 • 2bft (Surfud« ibib« i8io, 

Seiectæ M. F. Ciceronis OratiOTie»w Pars ima« Hafu« 

i8ii* C^itceramrci^, i8ii« 9lo. 9.) 

Theophraiti CliaractereSy græcc et lat. pars r. Al« 

11 et Lips. 1814 Gen« iLiiu 3esr« 1815« ^^ 98«) 

Taciti Agricola. Havn i8i4« 

€n jDel ^foreproørammfr a) Om 9vfmgan9émaa^etl 
•tb Unøbommcnø aUcrføcfle UnbfcoUnind« Obenfe 1800« 
b) Jtritt! af UnberDtdntn^ømetbobcn« ibib. 1802« *(i&ifre 
to, a 00^ b ixz rcc. af (5* ^/©Ifen i l««r^^J iCfr, 1800 
fto* 36 og 1802 9l()* 32«) c) IBi9ttgf)«b(n af be gamle 

Cpccgé ©tubium, iOib. IP03. «l> Primum Anacreon- 
tU OJcirioii iiiijsrratum i8o4> (jDifle tO/ C Ogi d, ttt 

rcCf «f 3^borlaciud i I(tr^e iBic. 1806 9lo* 6 og 9lo* i6«) 
•) Om 9lpejii«binv) Icttbt &oU, iti«b|. 1808* O S^Tt« 
Ittttlfe om Ø^Qfjøbin^ @fole* Haribo 1809. og I8i6i 
g) 9ioglc Slanter om Gtoleubgaoer og ^afrbøger 2C* 
181Z« - (om bilfe 9{ummere/ e^g, joeonfør te (Sngelétoftf 
fe 3iitt :ie.' i 2(arg* 1809* 11 J b) ®atnligf)eben af bet 
ttvmotogtfe Gon}ugationdri)ftrmd 2(noettbelfe i ben grceffe 
ClprOØlarre« ^iøbi, 1S12* i) Criticaium in Theophra- 
iti - Character^ s Observationiim apecimen. Uavnia 

1813- ^) Obferoationer til f)ané Ubgaoe af Ciceronts 
Orafiones sei. Havn. 1814* 1) ^«^ CTassicorum stu<lio 
' io scholis iu tractando, uc ad fauæanitatem Yia muai« 
•tor« I8'7» 

3 Wintrv^ er af ^am : Om ^orberebelfe tit ehtts 
fttbeber* 1798* iV. 249. — i iCneria om bc pabagogiffe 
fitibiér ttl at beforbre^p^fommelfe^^Safl^eb. i ifte2Carg» 
I 8. 78 - loi og 6maattng t 2bet f8* p, 194 '203. — i 
Sicnbtnaviii tVlufeum (Sntelte gcagmenter af fSt* 2£* 
Xttonia ooerfatte og oplpflf/ i 2Carg. 1800. IV. 14« 77* 
(rec i 'BieUt 4irt« i^iu i8o8* 9^o. 50* f } 

dn Oel Stecenftonec i l<;nr^e iCfcerrettitnger oq bittes ' 
tftmm^eo^en faaoei af potbagogifpe fom pdflologif e &uf» 
ter, fra Karet 1800 af» « 

SBlom (®uf!af ?>ef<r) f. i Babeflebtt |)otm«a 
(o paa J^ferum t Sufecub« 2(mt b. 4 3ulii 1785* 
Sabtreti t>ar Aanimerta.ib 9^tfr SSlont/ Candidaius 
iheolooia? et juris, forbum TTufcuUant i Sirntcfam^ 
Burtt, ftnere Xiebmanb paa bemtlbtc @teb* ' 3 ^^' 
ret 1793 btgpnbte t^an at lære Sprogene af ben meb 
fieibne éprøgCunbRaber ubruf!ebe, men bt<6ctrre fe» 
nere ul^ffeCige Oandld. juris ICinigi paa t)m6 Srunb« 
tolO prtpat Snfermatton biet) fortfat tit 17991 ^^ 
Ian bteo fenbt til ®c^olbbocg i bet ®teet)tgf!e 
paa i^r. ^aftor .^ cr(i)i)ammtr« Snftttut , l^Mot t)aii 
^at>bf ben tpHe at bltpe fjenbt af ben lætbe ®eneraf« 
Cuper intenbent Tf bier. for ^r>em ban ubarbetbebe 2Cf« 
tdinbitnger i flere €prog, bet ei^betbAi i^ank beit» 73 ) ves Øifafb. 1b^, ^an6etf iMten ^ (bortK ^hUé 
ren l)a\>bt beflemt batø, ei flemmebt mtlf hane 
6mag, tog f)an i Hattt 1807 juribiff Qpamm, 6^., 
biet) i JTaret 18 10 ubncrt^nt ttl Sorenf^river t 3arl^ 
berg @ret){!abé norbre 2)illrict, b^^r bAaboe&pad 
®aarbett Steggeflab Deb 4>olm«flranb. Sorubeti 
nogU 2Cfbanblinger t periobtfle sblabe f)at (lan ftttt>tt 
biffe anonpme^tpffer: 

2lnnt<rr!ninger oDer Slabet: '.Qt 9ar Orb om eøl^* 
tcsrbi"/ og ooer ben (Sib^t^olbjile (S^arantie* — 6uuii» 
cuicjue. G^drtftiania I8i5« 

ISibrag ttl ^unbffab om 9l(rring<fTibeben i 9{orge I 
TCattt 1814 ' og et mcrrtoarbigt £eoi# paa ^oab ObeIé«» 
ta);t er« (Sbrftlanta i8i6. 

$&(om .(®idt)arb) ftbt i eorifliania. )D^b# 
fom Stnbent 

Tractatus de origine gentlum borealiuoi« HaTnlif; 
i77fi, 4to. 

Templum Sti Halrardi, qrod Asloas ollm floruir, 9 
cineribus qvodammodo erectum. ib. 17^8. 4« (er ttb» 
jfrepet af et Programina srholasiicum, fom ^ani tatct 
Kector fiKonrab baobe fPrebet de capitula 6. Halvardik . 

Asloeftsi.) 

9latutf og 3o(te < retten* ib« 1781« (Uer^e Cfc. x78c 
9lo« 41«) 

^(Ottt)Cf* €tt Srefnmeb fom 1653 øpbt)(be 
frg t Aiøben^atn. ^an unbecffriDer ftg ^Q« ID* Cv 
ۥ i 2)ebicationen tilJtcngenforan: 

La Solitude royale ou Detcriptloa de Fridericlil«^ 
bourg en vctb, a. i. et a. 4to. 

^(Ul^me mtttxié) ^tinvid)) f. paa »m 
Srøbe i J^ufum ^mt. jDpbolbt ftg t Ajøben^abn t 
Tlattnt 1754 «5S- S9leo fiUn iOiaccnu« i J^arfli 

5tursgefaff!e« CNamen fiber bit Uniperfal|if(orie* 5to* 
penf)* u* ^eipiig. 1754 (73ikfd>in90 Hac^rtcDcen lU. Gg.y 

ixoex) crbauTic^e 9)rebigten/ og Qtwai ffir bie fo St^ 
fum licb ^labcn. ijsg* 

181U^mc (Sol^an) een af gjeejlfcrrigf, f. 
i i^orfl b» 18 Vug* 1764. 179* btep ^an S9pfo|e^ 
•g SBpjfriper i tUabbelfart/ 1796 »pfogeb, SBpffrfc* 
tirr. Sejer og !!Raaler.t Aiotcteminbe; .bt)orfrar b^n 
I8p9 meb 9)en(Tott blev entlebtget, pgH[)leti berpan 
4)ofscg®lab«ret6»^ocuTatori*|øben^«t>iU'. ' ^ 

»effripctfe oøer SRIbbelfart — (nbførr i 3^«^'^ 
enmltrtger XXX »♦ ogfaa færffilt aftrpft; (tec.'i krwc 
fCft. 1795* p; 403.) 

epor paa bet.i*9peni 9taaneb|7ritt for 3ulti'i795 
Snbrptfebe om Sattigocefenct i SRibbelfart. m« p. Obenfe 
J795. ;^ 

•fc.-i" (Wovbr. 1681 i aenber/bwr bqnéjcibfr^^ac 
JRectot t)e»'€W?n* 1700 itjfreW-^^abtiWiiri'iJ^* 

• (10} , ( •74 ) fotf ; fthtti td Jtjednl^vn/ øjg tifAUI. i7c>7 (ten 
f)(ce^ til fBo6ren i 2(ngeln. 1738 ^aflor primartu6 
teO S)?artcr Jtirfe i Stmbebura« 1729 tonøU t^ofs 
frabffant i Jliob(n^At>n og fongl (Sonfe^rifonartuS. 
fiat >JRf blem af (Senerat < Atrfe > 3nrpection« • ^cHn 
«fum» iDøbt J753. C^qn€ igen Sei>nctebeffn\»e(fe { 
Stvergø^ ileU« Æferef. p. 80 1« 9« conf. 4^fr6(eb6 
SorefltUtng t Ul^Uere t{;eoU' fiibl. V f8. 146.) 

' Diftpp. de rakionalium cognoscendi principioram na- 
tatå et usu. Stoficcf* 1701. 4(0* 

jttagrprebigt tibtt Aénig C^^rtflian VI jtopcn^. 

i747. 4^o* 
jnagcprebidt (tbet bie ASnfgfnn CoDtfe*. ib* I753« 4to» 

-;^ SB(ttmcnt()a((®eor9^einri(()) føtt b, 23 

Cept. 168*7 i bet SAneborglfc ()^or bani S^ber t)ar 
jtloffet. Sagbe ftg efter Gbiturgie og ^!!Rf btctn. Jtom 
1710 tit £)anmac( og ble\) Sbtrurg paa benfongelige 
Staabe ^at>be 1711 t 9)ef}fne Stb Dpfpn t)eb @ø^ 
4|t)«jJbufet 1712 blet> SRegiment6feltfljfler. 1715 
6(^trucgue over bele Stråben« 1733 Z)o(tor SKebu 
ckice neb Xtebenbavn$ Uatoerffteti fiben Sergoicbti 
<ué paa Jtongéberg. 

Disp, inaug. de baimorrhtgia yeotricult spontanea. 
Hafn. I733* 4- 

SBoaft^ (3en8) 85fft> 1756 giectot 1 Bergen* 
Søbe fom 3nfltt«raab ^7^1. 

ttlbetne« Eijffaligbeb, »ergen. 1770. (Srit* ^otirn« 
1770« 9to. 52* conf« ^itimø 2l^rcflccont* iCjt 1766 
«o ,50.) 

, Xanfer oeb ZtilUiii Øcav — foran i ifte Zmt af 
CtiUtnø Srriiter« 

^ocfen^ofer (So^an f>^iri» »ogtrpieet 

i jtjøben^at)« fra 1659 tt( 1697/ iba i)an bøbe« 

Exempla litterarunl typographicariim , «|væ repf ri- 
%iiiur in Regia MajettatM et Academis Hafniensis Ty 
pograpbia« Ha£a. 1696. folio. UOnf« iUcfulbCO lUts 

900 for lijoo. p« 45 '46«) 

§60^)?atfen (^CmO m iiranbH etixtmt. 

mimut af ZborfteinI Urafdtf« Ajobb« I77i« (^nf. 

Einari HUt. Utt. Isiandiæ. p. 76.} 

fBoecC (66rl|lian6art) Sobt I SSejd 1766. 

i^aM Eabcr var SRajar« ^eponetebe . fra J^ors 
fen« Sfole 1782* SSleo 1798 3(ubitear veb Xon# 
finé {Regiment. 1804 Spfogeb i Cabp og ^erreb^f 
fogeb't SSørgtnm og SerøUo ^erreber og igos tttllge 
Øtrtebommer veb Cerbpgaarbé fBirC» ^ar 9rftbtcaC 
if Cauiellirraab* 

9l9Me« 09 Øtaebfbog for Søm« 5tiøb(r« x8o4f 2bft 
farøgebff Optag 1806* d« Ctr* I809 9to^ 14) 

• granif aatMrbiHoriff 8afebog|for Ungbommcn fliebm 
H6fb^;øP^ bf 9(Hi|rel^9c jDrbt ibib« 2804« ^a)i bar overfat Bertbt^t Seretning om 60IM 
Sog tit Ifi^gi^ptem 5tiøbb* i8oo. 9kennt9c\i9^U 
mtn^ltge ^aratterifliL l-lIt ^Def. ib* iQoondo: 
marfporrbigfie Hav i mit eto, af Boscbue. 1-1 
ib«. 1802. (1. ^\u i8o2 9{o* 22.) SBeffrtoelfe ot 
oftatifre og ofrt(onffe 9lattonerd potter/ BtilUt 
gtoa o« f. 9. I -Il ibtU tb. 1805. 

«&an oar 9tebacteur af Poliriff oa pbyftfl? ^ 
fra IX tit XVI IB* 1797* 1800. (couf: ©fié jnteU 
b(a^e i S« p. 224«) Sra bet no 2tatbuntrcbeé 1 
telfe foranbrebe ban'3:ttf(rn til Polirtff c^ [yifiovi 
gajirt, og bfførgebe beraf 4 Ttarganae. (jdunf. bo 
ITeb meb l!afrrne i 2Carg. 1804, 2bft 9), p« 67 
2ff b* i PolirifT jpW* ttlag. XIV - XVI ». inb 
£)t)erfatmfec af (?• C CannabiFe toenb« ©frift 
ene om bet gamle og n9 Seflamenteé aj^iratlcr 1 
tcbe i bete« [ar.be ©liWelfe, og bet anbet unbet 
Jlritif coer AirfenO gamle og np l^ccre, haveé fe 
Jlftrpf, begge af 2Car 1800. 8t?o* ()Dft førfte of 
rec. t icctot iCft. 1802 9to; 3«) < 

•&an er forfattet af Stecenfionen ot>er bet np 
SXeøifler ooer ilTtnerva t be l(rr^c X\u 1802 9lc. 

§8oefett (Submg) ftbt b. 15 swai I 

Jtictrteminbe t^voc ^ané gaber ba var rcftbereni 
peUaiT^ fiben Cogneprotfi tit @beltoft^ 2)epc 
fra JJ)erfi[ngør 1752. S5lev 1760 3nformat 
SSaifenbufet. 1764 9<^c^fl tit di^ntebp og 9tev 
cg 1785 tit S3igert{te\> og Seflingei jpeiu 2), 

4)elftngør« SeffriveCfe* 2(alborg 1757. Sef 
over tfunbegaarb i Si)cn, ^jabb* 1769. 

5Corte geograp^ifte ;ilabeUcr^ Obenfe 1775« 4^0« 

<^erluf ZxeUti eeonet- Jijabb« 1780« (laiOe tCi 
«o. 51.) 

6uppUment tit kronborg« og ^elftnqøré fdtf 

— iabfort i IDanffe 3tciaø Yl. p.36. Qconr, ibib.p 

^Oefett.(Sen8 ^xibexiå)) ©^n af 91, 
rige, fobt I Kpnfebp b. 3 @ept. 1765* iDepo 
1782. Xog J787 t()cologifF ?(tte|!atd meb No 
tenmrndiuii og blev itarct ' berpaa €ogne]; 
83iger«tev. 

dn tiben CSamting af evangelift.-^tiflelige fi 
iSange meb noale Sorantrinocr ubbra^jne af at 
forben trnfte banfPe ^falmrbø^er, og tit alminl 
ibpbpggelje ub^ionc. Jtjabt). 1800* 
• (Svangelif S){agafin^ famlet af et ^elffab og i 
«f 3* !?• »oefem 1 - IV iDel. Jcjofcb^ ©g Obenfe 
i8o6, (rec. i Uciit r(>cologt annalen 1804 6« 6c 
éiU iBQi 9lo» 22«) 

SBoefen (Wric^ e^rfpfan) Sen g?(r| 
ge€ Brober, føUt i 9ipnfebp b. 7 2)ec* 1769.- 
nerebe 1787. 1793 bUv Xlumnug paa 5 
CoUegium* 1794 reftterenbe ([apeUan i %a 
igo7 eogneprotfl tit @ee^ i Slibe ®tift« (£ 
af barn i Saaborg oprettebe Snflitftt fer CoU 
tf benzen 1804 p. 717« 18 ) 

- IBemsrffiinger veb |)rocuratot «6anren< Zan\ 
Ut^ ^flPfTe ;SoRbel JDpip^ning, ;ftjf bj^, 17^ --,* ♦> c «l ^fifftøe (BihtM' m M af-(anl flvoto nt^bne 

SSoetiUé (SB.) gr, ifølge Cjfiw^rwi Z*/^^ 
raia, føbt t glrnéborg. 

Encomium Glotncum. ^tø 1653« 4t0 CQ "Havn^ eor<f . 
t. 410. (5)aa ben førftncttjnte Ubgaoe er 2(utor# ?Um 
DiU^ebtt/ paa ben anUn yuhad^) 

^Og^mt (SWarfin) føbt i gieumartf. £)p. 
9oIbt ftg abffiUigf 3(ar \)eb Aiøben(^at)n$ Untt^er^tet 
•g (agbe ftg ifaer unber V^. S9arcbo(tn efur iWebicu 
sen. S9(et) fiben v£tabdp(;pftcue i SSern i e(^»ei(K 
(«nf 3id[>erj^ Htxxton) 

»fftatde S3ret)e til SSartboJm titbeli ifreone unber 
|an^ Opj^olb i jDanmarf — tnbf« i'3^axi\^i\n^ EpUtolm 

■i#tf#c/#ia/ef Centur. XI 0{) 111. 

^oOtt (Sar« |)iorr(>) f, 1763 K.25 ®ept. 

i Stenne paa Sornl^odD/ (yooc ^an6 i^aber var Xjøb* 
manb« Deponecebe 1779 og bøbe fom ^tubent i8o8« 

Xcabemtje 9)rtd7rtft ODer epørgémaaleti i boi(fe 
^nf/enocr $ar jtrubtet< Cpfinbelfe gaonet eller #abet 
iittopa — i ttlmcrva 1794. 111. i37« 

ICbfTiatde ooerfatre Gtptfer i bet af 2« Xabpe X805 
•bgipne Polit. j>i|t OTagas* 

fSO^r (@o«freb) Organijl i Sergen. 

krtt^meti^e Opgiiver for 8«rlfnøerne t Sergen« Øøn» 
MgejSoler« Sergen 1803. 2)ito meb Snegler til berei 
OpUining« tb. X805. Opgc^o^r til Ubregning i j^eoe* 
Wt. tb. i8o6. 2(not«ntnd til Brøfd Snbretntng« ib. 
•od. i^t Sorføg om iDectmalbrøf/ tlPabrat* og Gubif« 
robené Ubtræfteife, i\i, 1805. \,%U rcc. i U«r^e iCrterr* 
1810 9^0« 23.) 

SBote (6(^ri|lian JRubofj)^) f. b. 17 Cct* 

1757 > fi(en6borg bt)or t^an« >^'aber var @ognepritfi 
til et 9}i€olai Airfe. etuberte i jtiel og @5ttin$ 
|en (Bar nogle Hai informator i ®e(^ejmeraab 
Carflen«*« ^»6 t Ajøbenl^avn. Ø(et) 6onrectbr i&tu 
tin 1789. £)øbe i^aa .^riberi!é()ofptta( t Aføbf^. i795» 
(cønf. !• lEft. 1795 p, 272 og Rorbee p. 434.) 

Ueberfeaung br é e rffen S3ud)é beS 9{epub(if beé |)lato» 
— inbført i lDeucrd>eø Ulufeum 1787 for 9lot)ember* 

fjoget om ¥rof« 2C. (5* {>oiib* — iiibført 1 ^aaneb« 
frtftøt VdwHVva 1788. IV. 7. 

a5©f^'(S(a(r (6afp- Xnfoine be) føbi i 

tfon i j(tan!ertg. Sar førfl 6atbotff, bfet> ftben Ste« 
fDrmett; !om til Ajøbf). 1690/ og fort efter antog 
len (nt^er^e Sleltgion. 1693 blev franff 4>ofpror« 
Mtantt Jtong Ct)rifltan <^te< itb og var tillige ^firtnbf 
férneé Sorrer i Aranff. Sfter benne Xongel Søb 
ttifte ^ah tgjen bort« C^tvergø (lell^ tCleri^r*7ii^^) Dialoguø entrA on Lutberiøn et un Ri^fprnn^. Cåf^ 
penhague. iG^^« Lettre juatificaytive. it> eod. No««^ 
velle defense. ib. eod 4. Jonas, propbet. ib. 1694« 
p6eaum«ft eccle8iani<fves. ib. i6<^ et l6g6 La vie M 
S. Tbimothée. »ib. 1695. Discours evangeliqvø'Sur I# 
mystøre de la purificauon de la Vierge mere de Dieii« 

ib. i6<)6« (vid. €fub«d Saml« txX ben bAnfH^ ^tfl« f B» 

3 *&» p« 194 9 95,) Caiechisme evangeliqve en troiø 
langvev, francoise* danoise, et øllemande. fb. 1^7« 
Epiire aux ficfeles subjects de Sa Majcste le Koi 1699* 
(conf. Nowi Litter, Mar. Baltk, %{j^ p 4<).) OraisoB 
fuuebre de Ghrist. V. Copenh. i^oo. 4^* 

S5oifett(?>eberOufeen)føbt af »ønberfolf »# 
16 9lov« 1762 i €mmerlev en S3p i bet @le$vigf(e» 
SBiev Stubent t ICiel 1784. 1787 ^rcef} til aSeflerborø 
cg SBiifet i i!oUanb 1805 SSiflop i SoUanb og ^alflec 

1809 9tibber# 1917 (Sommanbeur af Z)annebro§#^ 
(J^iine ^ortratt foran 2bet £)ptag af ^an6 aSejlebntng«) 

9rafti(É S^eligiondunberviéning meb UU^tixtt 2Cn* 
moerfntnger. Xjøbb* 1796« (U tCir* 1797 9lo* 7« Umv« 
3ouni. J797. p. 35 = 39»> 

Se]lebning lil ^ndiig S^ffalig^eb i nogle Saler« it# 
1798« 2bet X)pi. ib« 1799« 

IBetragtningec over vigtige Cptrtn i bet (uefige £t», 
i nogle ^Saier« ib. 1800* (af Sorf. feiv ooerf« paal^tvbfe* 
ib« i8Q2« rec. i 2lUg. ^itr« 5etCc 180^ 9lo. si98- %f>n 
foenff Doerforttelfe er ifle «()(ifte utrommen i ©toctboim 
I8I3« rec« t UpfaU 4trreracul*ti^• 1814 9lo. 49« p* 7^7« 
«g i Slimftitna 3ourttalen Z814 9to« 2^1*22*) 

lSkatzd)ttiK i^jøb^« 1803« <rec« I ^aH titu itiU 
1806 ICptil ®« 143« c^eol. 2tnnaU for S^aj 1803« lotr^ 
iSir« 1805 9lo« 41« og af m* UZøOer i IDagai for 1803, 
9lo« 5* 7* II* 18* 20. 21. 23.) 

9Ian til gforbebrtng veb ben offentlige QubébiorfelTv 
ft Sorføg« Jtjøbb« 180S, (conf. CoUcgtaUt^eoben 1805 
9to. 44« Sogen er bleven rec« t «$.tU. ilirr« 3eir. 1806 
e. 281 »84. I ^uU i^iu* 3ctr« 1809. 9io* 25« 31* conf* 
'^0. 55 . 37/ og af ^icrtb i UecOe OSft. 1806 9to* 37*40t 
^vtlfen ^jlnaontc ^ecenfton øgfaa ubfom tftrjftlt«) 

Sibelffe gortaUinget« ttatiboe isio« (Cirrerotnrti^^i 
i9i2 9lo« 33, lergÅiis* 3iiir oAøem« iUcc» 5etr* 1815« 
Ho. 32^) 

^^vortebeé lunbe be Gfoleforrere/ Tom ifU ere femfttc^ 
rifltft bannebe« af ^tafltn ferbjelpes til flørre O^mb^bif 
tuligbeb ? efter longl. Sefalntng utarbejibet af p. *(!>»' 
X>oi\tn og 3« 6a^rort« itjøbb. i^io. C^onf. C^Ui^nlTr 

1810 tKo. 52O 

• 

Uorftg ttl.en 2(e^rene(anbéfated)témuS eder Itort Jnt«* 
begre) of 9)l{4tfrne'mob. JCon^e øg ^aberneianb. ' JtiobQ^ 
1811. sbetOpl. 1812. iconf. C^Uegiuttib^nben I8I2. p» 
15* IBo^en tt rec. t bait)t ilicrerariirrib. 1811 9lo, 4^ 
famt i ^S^U, Hier. 3eit. 1812« i 2Cuguft 9^o. 204.) 

!Roget om bet vefterborgffe 6emtnarium — inbført f 
itøeria 1 83. @$« 423 '32* 3 famme JBinb @. 264^66 
tt Sorflag til Sønner. 

93o(&ic^ (Sroji e(>rtflian) føbt b. 9 9?ov* 

1647 I €ønberborg ,^ ^wr t^an^ gaber var 9)r«|?* 
©tev 1662 aWo^ijier t Sena« Cpbolbt ftg cgfaa i 
Jliel og «iøten^)avn« i677;'6lev abiungertt ©iotfø \f f« J f 

. JL68i t)icf«Iig Sognrprcrjl rammcfl^b«. iDøbe 1706. 
Cconf* Molleri Cinibr, Liti. h pag 54t55« iVoz^a 
'ZiV/. m^r. ^W^i. 1704. P' 380i 81O 

dQtbcitunø bfr caloinifcbfn JBetrifgUc^fdt neb^ IBte> 
Inlegi^ne Galoinif^er Srrtb&mrr* 1684* 

3695« ^opinb* 1696. 
A^tgpcQbttfn cuff Xnbrré (Siint^ft« SiW^- 1699« fcl« 

Sabbaihiiin aniin.c sanrtum. obrt 2(livetfung S^t b^t« 

ligrn 6fe(fnrubr* |>il5bur^dt)aufen 1705. 

* SDré (migen SBoteré 3(fu Cibrifli (iebrrid^eé S^flament/ 
glit IBorbercttung }um bci^g^n 2lbenbma^le. 5topb< 1704« 

* SJOfrittg (Sti^erif) f. i giorge. Bar etvL'- 
iNrnt« Sieifle ubenlanb^ og fom til Xoiftecbam/ b^or 
Mtn 1669 (ob ftg b^^rvf fom 2Cb((6burg ai gaai tit 
ibfitnbien. Jtom i ben TtnUbning til Sdtat)ia famt 
t\\ i\i\M. gie f7n 3(ff(cb og StUabelfe at rejfe tiU 
kagf» ®a\) fibm i Æjebettbaon Unbei\)t«ning i 
. feft engelle Cpcog« 

Cflinbiif 9lf]febog« Jtftbb« 1678«* 44 Cb^^f ^t ttbtog i 
IQu fBoif< ^oui'Hal ici' politif. 2Cugu^ 1^17«) 
. ttnbecoiéning om ^af^toinbem ib. eod. 4. 
GngeilPB •rammatioa t(ttig<mtb et engetft jDic({onni!re* 

• 

SBof t (IfSJaf) m Søn af 7(bet«iriattben 3t)er 
ØoU/ Sjer af @Saatben (Semblaflab i 9}orbf)orb; 
ta( 1^417 Jtanntf t £)p{Io. 1418 bleD ban 99i|Iop i 
Øffgeiu 1428 Srtebtfp i Zronbbiem. 2>ebe 145a 

Cftatutf me af bet unber b^né' 9)tttf[blum 1436 i D<to 

kotbnt Qonclltam ,etf ubgtose i SÉcp! af 6anboig, (oib« 

Tb* danbvig.) 2)enile esrbe b^c ogfaa i VTy ^aw^t 

SHaøa^iti i^c 2o»e pog* i o* ff Ig« (eoetet flere jDocu^ 

. iiNnter af «g om SoU* 

f6on^e (Xiiber« ,g)anfen) føtt 1638 1 J&^ebf 

fkli^ i i£tfllanO/ b^or b^n^ gaber uoc ^rceji. iDe^ 

{onetebf 1661 fra 8la«d(i(bf, (Sonbitionertt noglt 
[ar boe iBefot) i^cl^ S)ørn6bo{m. 1685 ^I*^ 9)r«Jl 
(ét ZtK^arup og jQvol jffenigbeber i SSiboc^ ®tift. 

2>anmarf< og 9{orge< toenbe ^xUtxPienu etJiuUUm, 
Jtlobb* 1671. 4« 
.. 9ub< Oecønomie iblaiibt fDZenneffene/ ubaf IDronning 

JbarUtte ICmalieO GprOgS I' komme propotc, Dieu 
Upoie ttbbrogtn. tb. 1673« 4. 
9{9 9{egnffto(e, boort Xitfctplen Im osre (In egen 
Cfplemeflrr« ib. 1678 og 16S0, 4to« * 

S5onDe (førgen) gørfl Øeminartf}, ber. 
I^M Øemtnariilærer paa Sra(^etroUeborg* S3(e9 ftben 
8KøUer ber i Qtoerbeben. 

9n fort 8e^rtoe(fe otrer Sarontet SrabettoBfborg 
meb ^enf9a ttl beto S^<>nbrinfle(fer og bereg oibero Jfos« 

ebejbeife — inbført i ^et f^i»|fc p4ld«t« 6ei{rabø 
ooflriir abet »^ffftf i%Uf ' SSOttftefett OftnotbiiS) febt l Jtjøbiti^at>tu 

Arithmerica aurea mercatoria» eUer ben golbnf Jtjøbt 

»onbOregmng« jtiøbb« 1695 ^g oftere i Cciao* 

Delici« Geometri« compeadiosæ cSer fort^begrebeil 

8er(9fUlfe ubi Geometrien og tDtaalefonflen« ib. 2704* 

SSottbefeit (6«fte) føbt I Snen og bimitte* 
ret fra Cbenfe 6!o(e. JBlet) førjl 1807 geltprajl^ 09 
fiben ^tot^'txi Uggetøft i @ieUanb* 

2Cbffiaige breté pcet(jfe beW profaiffc Sibrag til Cfrif 
09 6ebe for 2Carene 1804:1807, for bet mefle ooerfatte 
af Zobft* 

SBomietoie (Xnbrea«) føbt i g»anbar, b^Joc 
b4nl Saber .t>ar Gbi^ut^d* Seponerebe fra £briftian» 
fanb 1797. Bar SanbtbatueZb^oiogice ^a han 1808 
bUt) Cteutenant Deb AronenI ategiment. SSlet) 18 14 
CSogneproefi t daHunbbørg, men brog tftebenberfcr 
tit 9}orge, b^^^ btiR famme TLat biet) ^rcefi i Aeng^« 
birg. S(et) 1814 banfP Qonfiftorialraab^ * 

Vbtfiftige [i S:ibdffrtfter !crofprcbte ^orfter faafom i 
tniitcroa. 1805. lil. 307. i iSj blor til ^vfl II* 250*60* 

— i lljøbeHbavnø Bfll^erie i 2Cargg* 1808 ?»o» * i 
Øan^figeren 18 u 9lo» 35* 

9{ora til ®^ea* jtjobb* 1813* 

9){{n Mening om bet foenfe Solf< ®joiob«b» ibid. 
eod. (conf. Cøn(lianfaHC»o TXX>t^ts7iv\i i8r4 ) 

9?ogle noboenbtge JDrb i Vnlebniiig af ZibØfPriftet 
Gaga« 2)rammcn 18 17* 

SBoimité (Sacob) føbt 1574 t jRibf, bt>or 
ban6 Saber 9}iel« JBonnum Mat fKaabmanb. 2)epo» 
lierebe fra Slibe. Stejfie ubenlanbg og bUt> ^S2agif!er 
i UBittenfcerg. 1600 ^roefl til 2)arum og Srammin« 
ge i 9ttbe Gtift. SDøbe 1649* ^an forfaUebe abjfil* 
tige latinffe 93erg^ b^ortblanbt : 

Ana^iraphe s. discursiis Itisforictts ilc Int.ipliernis 
Qxor'ts Ypm, qvod extat apud Herodr>tum lib. 111 (Tid; 
Sbura idea hist. lUt, Dan. p. 55G.) 

Analysis hiscorica vatiriuLi^ Laotantii Je Imperto Oc» 
cldcnti.9 ia Orieniem iransitfreado, ^caruiae contcxuu 
Wiieb. 151)6. 4 to. 

^Onfac^iSet^arbSod^umfen) f. i Dbmfe 
1653 b i4'@ipt. 93ar 1673 Secanué og 1681 Bi« 
€eproof{ paa S^lofleret. fi3let) ^ft 9lector i J^olbef ; * 
berefter ^'lefl i Carldlunbe og (Sarlflrup i SieUanb ; 
1696 eo'gneproefl tit 2)emfirfen i Zronb^jem 09 
©tift«pro«jh Søbi 1728. 

Diapp. Havn. 4to. DeHqvium Metapbjsicum 1669 

— Disp. iB^taphystca 8. a. ^- Examen apparatus ho* 
itilis ab Henr, Kijipingo contra Logicam Aiistotelrs in« 
•trurti 1676. — Colleqvium phiioiog. cuib Sam.Bohli« 
de Anthropopatheia, an locuro håbet in lingva aanctab 
1679. *- Defensio seDteDiiæ C. Noidii de opposiuoa« 

membroruin in distlnr lionihus. i682< 

Cigprcrbifen coerC((ifabetb«&anibatter« ^it bb. 1714« 4» 580hfaC^ (^eutic^) Den?R«Uforrlfle«S5rD# 
Im gteiPe n^enlanb6 og bUt) 168$ 2)o(t* a)t«0, i 
Ølinteln. 

De obfttructionibni, diss. inaug. |RinieIii 1695. 4'o« 

SBonftetten (^orléictorDon) en berømt 
tttbnu Ut>enbe Scbtoei^er. Unber pt jDpb<Ub i Jliø# 
lenbaDn i Haxmt i79gf igoo ubgat» ^an: 

9leue ecbriftfm I -II S$. Gopenb« i799«x8oo« 8* 
(tec» i Urr^e céft, i8oo9{4>. 36* og 42«) 

Sagtiagelfec paa fn dtejfe iøicnium ben nøcbøffltde 
&e( df eirUanb coer ril <@eaane — i tteumatie Kejfcs 
iagcr« 1. 254, II 193« (3>aa 2:9bf( i ^l}tclan^^ tTIercur,) 

S3orC^ (XnberS) f. b, 4 gam 1664 iKcmlf 
hlen i !Rorge, b^or bane gaber 3t><r Tlnberfen «ar 
Scgeb. ^one rette 9^Q\)n t)ar S^^tfeti/ men fom 
en Qlitnt af ben berømte £)(e Sorcb eptog b^n b^ni 
ikayyn. 9ar førfl SJicerectnr og bU\> 1690 vicfettg 
Kectcr teb €fo(en i 2:ronb()iem* 1688 ^^^^ f)AR 
Stagiflef. 2>øbe 1709* 

Dispp. Havn. 4to. de antiqvitate punctoram hebfai- 
corum. it^^k — de nomine Jehova* —• de cursu stu- . 
éiorum — de Roma urbis primoidio •-* 1696. 

Appendix ad cu/as posteriores Cellarih Hafn. 16^7. 
(fiben unb^t Sitet : Obacrvationes swgularea circa ling- 
Tam Idtixitfin. FianroF. 1692.) 

De persico Imperio et recta numerandarn^ 70 Da« 
aiciU. LebdomaduDi ratione. Hafn. i688* ^ 

H. G, Ma4ii Scbedlasma de Diis Obotrius cum no* 
lis edidl{. ib. eod. 

Vindtciæ launicatis purioris. ib. 1706. 

?BorC^ (?fnber« Srnfen) føbt b. 4 gjfaj 

1667 i^aoi Storrum i l&fierbalen t 97orge, b^oc 
(aHl Saber 3^n6 ^fteranberfen «S3ord> oar $ræ|l« 
Z)fponerebc i685» SSteu Stot^prcefi t)eb 2fgger<bu^ 
élct eg @cguepræfi tU Jfggere ilJ^enigbeb. )D* 1733* 

»ibelffe ©iungccbor. JCjfbJ. 1709 og oftere. 

jDet gamlf og (irbeiifff 9torde« ib. 1711, 4to* (er en 

Cocrfifttelfe af J- Rami lSori\Regnum.) 

SSorc^ (Gafpar %hia\)(m) fø^t b. 6 Set. 

1^46 i €unba« ^roeflegaorb i lifronbbieme €>tift/ 
btor bdne gaber ^eber Sord) i)ar ^Præfl. jDepo^e« 
rebe fra 'Sronbbjem 1764, 177a biet) b«n Stepetent 
Mb Øorø TIcabemi« 1775 9)refeffor Eioéfventitz et 
HUioriarnnt T)eb fammt 7(cabemi ©øbe 1805. 

Meditationes de siudio tbeologico« Hafn. 1767. 410. 

2al< «»er jtammeriunfer 9?ffjen|!ein — finleé i brn 
Camting af ZoXn og S^crd ftm fom ub inibrr Sitrl: 
€v<x faU Samroerjutifer j^i^ertci> TCclr t^Kl tK>itKi*i« 
^TOic^i«. €icrø 1777. 4ro» 

4>aBl Knfe ooer en 3)etrtng i 1. £fr. 1796 9Zo« 15 
Gor« Kcabemie angaaenbe er inbftfci i fammc ^ibetibc 
iU, 17 pa^ 267 ^72r ?? 3 2tnlebn(ttd af JCongenl 9eburfébag< ffeirtnø tt% 
ZaUx pao Øorø XtaUmU, b^r b^n ubgbet tbftUtae 
famme|!eb< i Cloart trvtee yrogrammef/ f. ét. ; Coin«> 

?utatio altitttdinia Solii I775» (rec. af ®fofa i JTrit* 
[oiirm I776, Ho. 19.) *ogft om Xcabfrniet * eer« 
1789. (I. *fe- 1789 910. 7.) Om en Ooeropfpnémanbi 
9^øbt)enbtgbeb »eb ©orø 2(crtemte. 1794, (|, ojft, 1794, 
5Ro. 47, »rit. V. 9?o. i.) Ifnoi^ning boorlrbe« dø 
Wfgning fon pnbeé et tatinff ^tnmzttx, C9er|;.i8o3* 
(I; I8|r. 1803 9(f>, 30.) 

S3orC^ (6^rif!en (Søwnfen).f, i654tBorf 

9>r(f Regaarb t 9iibf 6tif(. ^anl %tittt «ar eøreii 
Gbrifienfen Sorri«^ q)ræ(l tU Sønber* og 9}ørrfa 
Sorf. 2)ep. fra (Sotbing 1670. 25ar i68i« 85 Xma« 
nuenfté boe éiffop Sobberg i Sitbe. 1685 bteo^ræ^ 
for Srtnitatie SRenigbeb i griberite» 2)øbf 1717« 

8et^preb{gt fiber 2(nbri QFa|imtr 2:babcué oos beø 
SBengen Qamb^borf. iCopb* 1701. 4to. 

?8orc^ (|>an« ICléranbetfen) f.paa TTgerøeit 
I atomébat« gogberf I Sronbbjem« ®tift, ^t>or ban5 
gaber Hinc^tiUi S^nfen 8ordS> ©ar 9)ræff. SJar førft 
efibéproell, ble« pben 1729 refibec^nbe Gapettan tt( 
»or gretfer« Æirfr i Gbriftianta, 1757 f»t Sitet af^ 
|>rofe|ror 2beologt«, og bøbe famme 2(ar. 

SSetfrtoelfe ooer Sbrifltani« 26rcporte orb jtongen^ 
S^aroærelfe. Cbriffiania 1749. 4. epføflffning til JCon» 
gen oeb Ubgangen af 2(aret 1749« ib. eod« 4to. 

©raofPrifter o^rr en iDetafbøbe ©enner. tb. 1751. 4* * 

Tit »ettene 8øn er Dnbt for ®obt c. f. d. fan U\>\o 
fee of efterføtgenbe gamle »|)iftorie. ib. eod. 4* 

^an bor operfat af ^oaanbff 3o^. ^Wå gubelige 09 
fabelige Operoejelfer« JCjøbb* i755« 2t. Warroifø op« 
tøfle Setanfainger og fotbetanfte £)pløeninger. ib. eod. 
(rec. t eiUiee lorrbe let'c 1756. p« 494.) iiOe ta ^on« 
tagnee (briftelfge ;Sanfet om oore fn^lbigé ^tigter imoj^ 
®ub imob oor 9lafle og tmob od feip. ib eod. 

S5orc^ (^anS) f. b. 24 ??ot>. 1730 i Sejrø 
I Sieltanb/ ' bt)or (lane gaber 9!bomae Sord) .txir 
9)roefl. Seponerebe fra Stoeefilbe 1748. (Sif fom ' 
^otonteur inb i bet banffe (iancettie. SJar, ^a Hn 
bøbe, '778/ Stoteraab, ifte @]rpcbittonefecretair i 
bet ban^ (JanceHte^ Sirecteur'forSBaifenbufet, Gom« 
mitteret i ^JSieffonecoUegiet og »JlffebcommifTartue i 
ben beflanbi^e (Sommiefton for (Somtnunitetet og 9ica 
lentfett. (ée« SMttxatuttM PaCetbaab 1778^ 
©• 203) 

Sate Deb SSaifenbufete 3ubel b, 28 Cct. 1777« Jtjø bb» 
1777. 4to. 

S3orC^ {^Mi) febt 1737 i ^etfieb t ©ier# 
lanb bvor bi^ne gaber bengang \»ar ^foteboloer* 
17)8 beponerebe fra 93iborg @fote, S3leo 1763 
9)rotfl tit aitierfø aSenigbeb i aiibe®ttft. £)• 177a« 

JCtagepr«bttni toic Xong S^ib» Y^ Xaibcrg ijdfh / s i 7A |an€ fiaUt var Staabnuitib* Ctubfrebc t Srnnfti 
«9 4)^Uaiib. 9ii» 1733 JDM«r aS^tkin« tc^ Jtje« 
(inl^aDné Uni\)C((it«ti 

Diss. intug. de tcorbuto. Hafn. 1723* 4t9. 

: S3orc^ (Swaen) f^be 176S i EM^tnff, 6t)oc 
i^ane Saber 2(nbrea6 SSovdf ba t>ac 9)r(Kf! til ec 
4)an6 5tir!f, fibrn $ræfl i 9}afffoo jDeponerrbr fra 
fRatjfot) 17 <2. Zn 1793 9Ragi(i<rgtaben Dg Mfn 
fammr 2(4r "Prcefi til ®iélum i SUbat^ etifu 1799 
tit ®(oliuiibe t Soflanty. 

Dispp. Havn. Rvo. de libro veterit Testamentt apo- 
'{(rypho* qvi intcribltur Tobt«. 17^1* De Christianis« 
«• Alexandri Scfveri. 1792. Specimen exercttationum 
critico r philoloEicarum iu prima 15 Jesaiæ capita e. 
Iragmentis £pnraemi Syri. Diss. iaaug. 1795. 

Heslodi Opera et Dies« lacine» Hafn« 1317. 

4«n bor af S^bfP oi^erfat ff tøenbe i JCjf brn^abn I Te« 
lao ttbøione Gfrtfter: Sn gaber« Setamentc til fin 
Damr. I799« SW^bfrtigt »aob t\i min Datter I -II 
2)cl« 1800. (ograa unber 2ite( af nyejle 3^tbfidtt>ee tor 
ter fmurfe XLi^n I -II Del.) Ctoinbefjønnetløtetttø^e« 
ter af tD.»lilonccraf( I -11 Del« 1800. (ogfaa unber Zu 
tel of VJyeiU »ibliotf^er for ^el imuefe ajøn sbie 09 
4be Del«) ^egletcormmfren af €♦ ^^ 6tfiefe« isou 
emaafoctaOinøfr og otrfeltae «&tflorier af famtne Kutor« 
2ben D. i805^ irec« i terOe attt. 1805 9lo. 40.) 2r. (B* 
(BoeOee 9tejfe i Sngeaanb. 2ben Del. 1805. (rec« il<tr^e 
€ft« 1806 9lo» 2 iffe Del er oorcf. af Vl^bffov* De 
fire oøfaa Sttel af X>\\>^o%\^f iot tlTeiiitef?d?uiib(r^b, 
Sbte 00 4be D«) 

%i\ 3riø 09 ^ebe ^ar ^an leoeret abffiaide Sibraø^ 

6r Op. i Varø* rsoo roøU Ctpffer af }y OS. Hocbov« 
»;ri<bciguiigeit« 

Sf^DtC^ (ftarl Xnc^cr) føbt 1756 i ©tnbet. 

bort ^rcrfiegaarb i !Kibe etift, l^bor f^an« S^ber 
®øren iBorc^ oar $roefl* jDepbtierebe fra jDbenfe 
GpmnaPum 1774. fflejlie 1781 til Sefltnbien, ()t)Cf 
f)an t>ar Sulbntcegtig ^0« Bpfogeb 6toub paa ®t« 
Xl^omal* Jtom 1784 berfra tilbage til SieOanb« 
Xnlagbe 1790 et Spbragelfeéinfiitttt iScrt øg 1794 
i 4)e(f!ngør. 1797 blet> &ubrector paa Gt Sfiomd«« 
JDøbe I^OI« 

ICftmtanfer ttl bfer Dag t Uge«/ of gorfatteren tit 
IDer Cbrtil m ber femfamreit« ooerf Jtiøb^. 1778. (Sn 
fanb Gbriflen i {fn Oncmbeb. ibib« 1779. (conf* I« fl^« 
J779 9U>« 47- ) 

8talfonneret $Ian til et Cpbrogelfeétnftttttt for unge 
tlruenttmre/ anlagt i €^orø. øorø 1792. (U itfu 1792% 
44. :Rrit. 1793 ^^* 34* 3n* 1793- ^ loS*) 

Bor Sibøalbeti fortrin ^ CTuItur og Dp!lar(ng. ' @n 
Sale bolben oeb bet belfingørfBc £)pbrageifeétnfltrutø 
Kabntng« itjøbb« X794« 

i^itmutbe 9tatarl«te« oorrf eg meb Slllsg forøget* 
ib. 1796. (I. æfr« 1796 9{o. \^ti^,} (Sa oi^re Ubgaoc/ 
vtb pt Poalieiif itbCom ]'806- ) 

■ 

fBorc^ (i&tuf effet ©(e) f. b. 7 V^fif 1626 

i eøBbeibor{ t 9tibe ettft, loor bni\9 $aber iDluf 
Staufen t)ar ^roefl. £)eponerebe fra Stibe 1644. 
S3(et> 1650 eiettelectiebører oeb 4tiøbrnt^at)nl &to(e. 
l6^)0 ^ref, P^ilologiæ et chemico - botanlcus. 
{Kejfle ubcntanbg meb STbd^um ®erftorfg @ønner og 
tog ben mebictnffe Doctccgrab i 2(niou Slet) 1675 
Unioecfiterøbtbliothffar. 1686 2(ffefTor i ^øjefteret. 
1689 éanceUieraab. Døbe ugift 1690. (J^ang 2(n« 
tobiograpf)ie ^aoeg i Delicræ poet, Danor^ Tonu 
II, i ^ang Cocitationfis de variis litif^væ Intinm 
ittanbtis. (3othen. 1693. 4to. i ^)ang Scripto* 
res Chem. cg i yitæ selectæ, Vrntislav. 1711« 

9« Cinbtngg $arentation ot)er ^am ftaaer foran 
^anl jDiffertationer. % t, ajornemang Sigpcæbis 
(en o\)er boni er epcraberet i Kot|^79 fSfterm(sU 

for DctOber. Conf. Molleri Cimhr, i^itt, 111. 56 72« 

«7icetonø memoirer burcl) Saumgarten X7, 
38^49/ )Dn^ btt af barn tliftebe iajiii^.uin Medi« 
ceum oib. Sabenø Uniuerf. 3ourna( 1794.1^7« 
4)ang ^ortrait foran SBornemang £igpccebiten^ og i 
9totbeiS (Sftermffle« 

Dixputatio Ae CJabala chaiacterali. Hafn. 1649« (^onft 
Niceron 1. cit, p. 4a.) 

Parnassus in nuce. ib. 1G54 4^<>* 

Dispp. Havn. 410. de Lexicorum .Utinonim jejunitatø 
1660 — - dn causis diTersitatis iingvarum 1675 (Ogfat 
Irpft Coeblinburg 1704. conf. Niceron p .^ ) De Poc- 

tis diversis Diss &- VU. 16-76-81. Oftertrpft meb Sraf« 
tattitel i granffurt 1683. 4^0 og rec. i^cta Erud.^u 

I. Ynn« li* 281) docimastice mccallica 1677* (ubtom 

famme 2Car meb Sractattitel/ tt. paa :£9bfP ooerf. af 
(Beorg 21u6. 5top(). i68o., og i^aoi (S^oenft af D^'vi'b 

jifcbcr« S^tOCJtbOlm 1738«), de somno el aooiniferis 
maxime papaverei« ibHo it. Haln. et Francof. i68a< 
— de qvaniitate peaultimae denominatiTorum in inu4 
et Verbalium in itit 1682 — de curts posterioribut 
Cellarii iGga — de anri(|va Romæ facie Disp« 1 - VL 

16S3.86- (bilfe 6 Diéputatfer ere inbforte i GrævU 

Thesi^uru4 Antitfvit. Roman, Tom. IV.) 

Deusineius Hcautonrimorumenos — • ubgil>et ttRber 
bet Opbigtebe 9laon af Bcnedictus Btottesandofus^ 
«6amb. 1660« 4:0. {Niceron 1.' cil. p. 43. conf. Bar- 
iJkoiini Eplst, medicin. Ceuturia lil. Hafa. 1667. p* 
439 - 30. Cent. IV. p. 32.) 

Oratio jubilæa. Hafn. 1667. 4tØ* 

Dissertatio de ortu et progressu Chemie. ib iGGS- 4* 

Arctos pull.ita tumulo Friderici III illacrymant. 
Havn. 1670. folio et 4 to. og Arctos respirana Hiuspiciia 
Christiani 5ti. ib 1671 fol, 

Lingva Phartnacopæorum. ib 1670 4^®*' 

Hermetis, AEgyptiorum , el riiemiconim Sanientia. 
ihid. 1074. 4to. (€onf» Brunnichii Lilteraiuta' HtHm 

Cogitaiiones de variis lingvn latin« ctatibiia ib. 

1675. 4^0 (oQfaa trpft Coibenis i«y3, ttrm in^ført i 

Th Crentt Consiiia et meihodi aureæ studiortuH Of* 
$imc irutUuendorum, Roier^d« iti^. 410 } ^ 7^ Conffpøctiis prtfStftBtioniTBr åcriptomm linf^æ laiinæ. 
ib. it»79. ^' Sttpiui 4to. 1705. I1759 et sæpius gvo. 

Analecta ad. cogitationes de lingva latina* ib. 16S2. 4- 

Panegyricus in OJigervra Wind. ib. j683« ^ol, (op< 
tti^tt paa np i (anl Dusenationes.) 

De usu plantarum indigenaruni ia Mecflcina. ibid. 

i668- (rc oorf f« paa JKnbff af 3ot^. Keefc« »^amb, 1696«) 

Contpectui Scriptorum Cfaenticoruni» libellus poit« 
^nniut. Havn. 169G. 410. iteio i6q8 et 1713« 8^0. 

Disse rtationea sive Orationes academicæ , duobat 
tomi« junciiin edttø a Sev, Lintrup, ib. 1715^ 8* (tec» 
i jfcta Erud. jDfC. H Ann. V. 134 ) 

<^on< (at {nffe f)offier ((oerfblantt (an# l^ifførtfTe 
t)i9t ^magria vindicata) rre iiibfwte t Xot?gaar^» 

Deiieiæ Poetar. Danor. Tom. Il, 589 '654, Zol\) 

Brfoe fro l^am til S^« Sartbolin ere mbf^tte j bennel 

EpistcMæ medicinales i 3bie Ø9 4beCeiirurie. 

3 S5ait^0lin6 -^c^« Medica Havniensia ffnbeØ Of 

S ni fn SSanøbe naturbiflonfPf/ d)fint{fe/ mcbictnfPe Dbs 
vationrc 09 TCfbantlinger/ fem fpeciftcerrd i Sriinntcb^ 

Bihtiotheca automm hist. nat paq* 60e62» 2Cf bj|f< 
Xfbanblindfr ec ben de generdiione iapidum in niacro- 

•t mirrocosmo fom ftaaer i VoK V. p« 184*970 ^^^' 
MR Ubøicct »eb SliUcCfl af Jok, Lanzoni, Feirara. 
i687- 8^o 
So mebtcinjfe S<t8tfage(fer af \cim rre fnbr^ffcbe f 

abrt HCli af iftf Def^nrie af ^cta Acad Natura? Cu" 
riosoF. Decuriæ I. anno II. 9{o* 167*68* «t Hl. Sf^o* 

^ ØrfD fra l^am ti( Serømrffrr 3. S3arf( pao jtong^ 
trrø af 26 Sebr* 1660 er trpCc i 83t(agene til Uyenip* 
Srid. lU 

^OrC^ (Die) ?)r«jf, fwjl i\\ ®øbt^a6^ (Tbm 
tU Serup I 3(arbu6 Cirfr* 

SørftgtfB IBcbanblinø af ttXx^kvSt Øorbomme — i 
jaflcfeneitRAane^|Tr* V, 696 $702« XDm brt fliflrupfPc 
tfgat. ibtb» X. 587 '93* ^^ Øubøforncrgtelfc. ibib« 

^OrcT) (t)te S^rfffian) f. paa Sber«d«arbeti 
BieQum i Xotenf So.qbert-paa ^ebcmarfen b, 4 3un. 
175 <*• ^(nn^ Saber Dar Støinma^anbUr og %t^nU 
manb« éønneti' fom tl('itjeben^ar>n 09 b(er> 1773 
anfat f ^of< 09 StabSreiten/ l^vor f^an ftbrn biet) 
6tifte> OB !8ret>ffrtV(r» Zog ftn XfjFfb 1814* «i^ar 
Zittl afStat^raab. 

fSaanebUd« Sefimbtaiøtelfer af S3re6e o9jDoctimftu 
tre 'fra 5t:i9brnbat>n9 ^of« 09 ©tåberet. jtiøb(» i8o::* 
{Df foregaacnbf Varøange ubgaoe« af Becifrer.) 

SBorC^ (?>^i>« Soarfen) SJar {Rector teft 
4)(tluf6^otind 6foU t)eb 9>a5 is 93 '95* Sletj !D7a# 
lifier 1594 15^9 Sectof X^rol^ior i Zronb^jtnt^ 
tmbf tnbnu 1621* 

De Tocibus Græcorum enclidcis Tractatns. ftostocfax 

'594* 
jtgapeti ad Jutttniannm Paræneaes, hactenns ftmctfX 

kthie )aiB autem correctius editægr«ce^ nieuicisqveW» 
1^« iUigaUB« ib« eod. 410* - XenopÅonth Rercufea Cårmine ^rffe& liemc<Kej9r 
positus. Lugd. Bat. iSSS* 

£)m av^e S3ø9er« Siltbli* 1610* 

Sloør« (ec1i9« 09 1f«nnf 6rnbebr«fftte t'meirfm ICtfTaita 
brum aj{a9iium 09 iDib^mum bc S3rad)manrr< Jtongi^ 

Ubfat af iDonfPr af yincentH Speculo Historiali, Af^ 
riano, Gijrca 09 Plutarcko^ ItjabJ* 1599. 4* 

^OrC^rCfen (3o&an) f^bt b. as Ccttr. 15931 
i Ajøbcnt^abn af borBcrlig^ Sotctlbre. Depomrcbe 
fra ®orø 1613« SReifle h09emib ubenhmbé. Sftit 
ftn ^iemromf} hU^ %axi i529 3nfotmatoct^o69rtiuf 
^txUuii, ffbfti Jtong %i\\i. lll» 1629 Qogneprcrft 
til S3or grue Jtirfe i Ajebtn^aDn« 1634 Si^op f 
fKxhu 1636 2)o(tor Z^cclogioe« 2)9bf 1643. 

O ratio de Icnmanuele. Witeb. i6ao« 4^0 "*" de e% 
tremo judicio. Jen«. 1622. 4^^' 

8f9prabifeiv ODer Gilbert ®(|frt* JC)ø6$« 1639. 4« ((^r* 
tract (traf i Botbeo iCfcennicic for Sanuar,) Siøprabii 
fen ooer $)* Sur« 

?8orC^arl>fett (Sen«) ©tn af ?K«fIfortifle 
febt t 9{tbf* S(fT> 1664 g)r(»fl for æranberg aRenig« 
^(b paa iSamfø« 2)øbf 168 1«^ 

^aafalbcrnes itilbr* ^jøb^« 1676« åarbfnat 3o6* 
25onat Q^cjoiénmg til «t)rminf(en, ooerf« af Satin« tb« 
1679« Ibtn €$p9eé eolPeoltf« ih* j68i* 

|)ermeftrr i jtong (S(^tif{tan IVbe« Stb« 

911 jDabib^ ffalmer meb 4 6temmrr tCmoft ubfatte« 
JCjøb^. 1607* « 

83or<^ttatt (Ofe Sacobfen) gj^agijiec og 

^ CSogntpKrfi til 2)on)ftrfen i Zronb(){rm. 2)« 1696« 
((Dieøflngø 2^be\i(tx€Tt i Sil p. 389 ) 

(igprftbifrn ot>et ^^argr« 9Rarie ®armam Cfnfi efter 
Generalmajor So^an ^\U* itjøb^* 1691* 4to» 

SSorc^fenltté {muu)i 1739b. 3 jfpr« 

f(k(t 2(aflrup i eirSanb. Seponerebe fra ^fagelfe 
1756- S9le9 1764 Cogneprotfl for ^uebp QReni^^eb 
09 ^Prabitant til SiebeUborg gapet i g^n^ 2)« 1778« 

9fXaXiin til glettrp^ Cateebisme histoiiqve, t.Hnteb« 

ning af »ifTop »lo4)» Sn^K^^fe txi SStfTop i 9ttbc» 
♦ Jtieb$. i775# 

Suoeiibe Satrr^ Un forøe pikd Suljtbag/ ben anben pot 
14 Øtttbag -efter Srinitati^ tb. 1777* 

»^iftori^ Gate((i6muø/ tnbel^lbenbe en (^nf^en^ etiU 
berif ener bet SSiøtigfte af ttn ^riftelige 8arrbom om 
©«uct og iDpber* Obenfe 1777* -(iDette ©hift ble» 
fttpprimetet;; ®ee il*i.rboi:fi4na poø. S92«328. iDet er 
tee. i l^rbeiCfc« 1781 9lo. 28 og i 'Bxiu Jo^urn« 277$ 
gio. 40* » ^it. tiiflf, 1777 9to« 45t) 

S3orMttd (3acob)f9be b. 11 3tir. 15? 1 1 
Tfntmerpen, boor ^ong gaber var JtjMmanb« @ttta 
>erf br £D?ebiciiiett t)eb Oitiperflteteme $art^ ag SSonl^ s Xf^ ( «o J piUUt^ •i fog S^cf orsrdtf n ! iBorogttt. ^xMi^ntit 
ffbeii t 2(ttt\}(rpen q^ 4)ai>*^o^9* ^^'^ ^549 ^i^ofeé« 
for SScbtcinct i fRc^od^. IS57 £tt>mebicu« ()odAon9 
66tifl. III 09 9)rofefror i ^eblctn«n { Xidbtnha^tt, 
^t)OC ^an bøbf 1560. (^Cimbria Ldu, II. 7$«84.)# 

Oratio in obitum Cliristiani 3111. Hafn. 1559. 4'^* 
Witeb. eod. a. 8vo. og Op^Qft |>aa nQ i,KragU Anna^ 
i»s ChrUtiani IIL 

' Phyåiologia« Hjgietne, et Pathologia, ejente Lrv. 
"Batto, Rottopfaii 1591« 

Pbysiologia recognita» Enarrationet Sn sex llbros 
Galeni de øanitat« tuenda^ et consiiia q?ædam iilustris- 
•imis principibus præscripta. Rouochii 4605. (conf. 
Cimbr, Lin. 1. cir. pag. 54.) 

Tlhfm^t t^ani fBu^ til St. Doletua et< tnbførte i 
9u Doleti OrationesEpiitoim et Carmina. h, 1. et a. 8vo. 

SBorMttg (?>(>tttp) Sen af giajlforrifte; f* 
•. iffe aWftj 1542 i Tlntwerpen. 2)eponmbe 1558 
teb Aiøben()At)n$ Uni\)(cfi(et, p(| (og fammcM^ betl 
mebicinffe 2)octordrab. etubecebi ogfaa t 9loflo(f« 
SUt) Gtobepbpftcue t SStralfunb/ ^tot ^an bøbe 1565* 

^hemau de * corporia humoribus et exCrementit* 
HaFn. 1360, ^to. 

Si Posselii Scrfptor. Acad, Kostoch : par« i ftnbeé af 
%OLm Epitapbium in mortern , parencis Jacobi, forubeo 

anbr^ Sibraø* 

SBorttng (Sicilien) f9b( b. 8 Cept 1578 i 

%^x%yxt, bt>or |(^ane Saber a^ag* Saurtbe Socbing 
ben orlbre t)ar Hector Zbeotogicr« Sønnen tar før^ 
Rector i Varbue i 3 3far. SRejfle berpaa to ^Caruben« 
tanbe ^^QL TL^ii^vA (Sapttet« SSefojlnind, 09 Dac i ^it« 
tinberg 1600 og 1601/ Aom biero, men ttifie fnart 
tdten iib meb @ten IRofenfparre og t>ar i6o9i9abua* * 
Slet) ftben grinte (f bnf^ian 5te« eiomebtcué og tog 
2Doctorgra^en i inebtcin^n 1611. iDmtrent i6r3blet> 
f^Mi 9ro\)incia(mebicue t 9itbe. 2)øbe 1640. 

Tbeaes de buniorum apiritibus. Witeb. 1600. 410. 

Tbeaes inaug. de bydrope. Hafii. i(>ii, (conf. Olal 
Wormii EpUtoém p. i - a.) 

fSorbing (2Cnber8) esøtt af 5W« jlforrlge, f . 
b. 31 ^axL 1619 t Sttbe/ hvorfra ban beponerebe. 
Zog SRagtflergraben t)eb j@orø 2(cabemte 1653. 1664 
%Up Sector 2^eo(ogioe i Diibe. Steftgnerebe bette Chn» 
lebe, og brog tit XjebenbaDn, ()t>or bon t 2faren% 
X666« 77 efter fongC. JBefatning ubgat)^en t>anffe 
Xnercuriuø« Søbe 1677. (SSiograpbifte Sfterretn« 
øm boni i Ibatifte JDi^reConfl ^ifl- Hi. io9.f 46. 
og of D. SBolf t tncrgenpofien 179a *Ro. 5i» 
conf. 3ottrnal for PolltiE 18x0 I. 203*4.) 

^ani ooennctnnte poetiffe SRoanibUge VDifer eQ. t)T;r« 
Cttiriud hlt}^ tiUiøemeb anbre bailé 9)oefuC/ fom før ea 
IDe( (aobe oaret tnbroffebe t ^tetanbi (S^oUutton af 
banffe SerØ/ famUbt ubgipnt nnber Z\M i '<^iibcro 2b^a bfneio poefilFe Øtifftet faftfebe oø Qbgbne of 1toflff4Al% 
aieb en gortatf of (Bram« JCifbb. 1733« 4to» (9log(e 
Cptegnelfer berof ere tnbferte i 1X>olfd 3ournAl f,>r 
PolitiF 1797« 111. 195« 208.^ 

9{cgie bane oanbelige @onge ere trpfte i 3&runøa 
maiié flungen^e i^immellyfl« 

SBorting («amibé) føbC b. lo getr^ léiol 
TiaxtiVii, b^cr band Sabff 3en< Sorbing t^ar Staab« 
manb. Sfterat bat^e fom €tubent reifl ubenlanbf 
1649*51 biet) ban 1652 ^rofeffor bisioriarum 1 
Sorø og famme Hat Sector Sbeologiæ i ViUbu^ 
2og ^Bagtflergraben 1653. Jtjøbte ftben ^erregaara 
ben (Rpomgoarb/ \)MQx ban bobe 1677. 

Diss. de uiraqve bistoria r«-cte l«*grnda et intelligen- 

da. @orø 1^52. 4to. 9logle Sreoe til £)« SBorni/ inbc 
førte i lenneé S3reofamiiag p« 858« 63* 

^Otbtng (©øren) JBUt) 177a perfonel Gaa 
peOan i Sltang t diibe Stift. 1783 reuberenbe 6a^ 
peUan t ganborg. Søbe i78^/ 4^ ^^^ gammeL 

Sre yroebtfenrr (olbne for Gclbing •&oipita«menig» 
beb. Jltiobb» 1782« 

^Orgfmeb (?)eber) gwene« at T)«re føbc I 
3(ar(iu6 Stift. Sar lirar efter 9ieformationen »prctft 
i J|>erfenl/ b^ar ban bøbe 1572. 

dn liben Snbgang i Gfrtftrn/ fom førli bleo ubfat of 
Zxibf poa Gof n^ oeb Spejler ^Uif pc^crfcii/ bereftcr of 
eoenff poa iDanff« Solborg 1530* 8* (omifFe Ulagas^ 
I. i57«6o ) 

jDen ^falme i i^anø Cb^^mefene 9}fa(me6og fom b^ 
ipnber: iBeiPøncre/ ia be( fai {»erreti giøte«- 

93orf — ®^^ ®OrC^ ^'iWogte af be foros 
ticevntc »orcber jfteo f!g »ort. b*lp ^e noijTe, bt 
i 9lorge bet tpbfte ^ finere er trotngt tnb enbiiDanø 
mart) 

?5orfettile<tt(6arIgnbmc^Mn) føbt i 

bet JE)Annnoeranf(e. SSor SRitttotr og fom efter Slås 
get t)eb 3ena til Sonroarf , bt>or ()an biet) S leutenanC 
Deb betbanfEe 2(rtiUerte. SBUt) 181 1 l'crrer i Jtrtiderie 
Deb Ui ncr^e ^anbcabetocabemie i ^bnfliania. ^rna 
ttUtge (Sapitain og Dtoiftoné 2(biutAnt a la suite veb 
behnbrffe@eneralfl. SL i8i79iibb af SDirborbenen« 
#^orføg om JC9ftartiUeriet< S3rug mob ftenbtUgeJCrtgff 
fihu Jtfobb. 1 8 10. 

^Otn (6t)rJ(Kan8ub»i8 Ulrtc^ Den) f.1744 

i Scbtoerin^ b^oc bane gaber var Cverfialbme^er. S^an 
(om 1762 i bonjl 5Crig<tiene(le SbUr>ij i éopitatn, 
øg aitfattel fom Sommanbant poa Strøerne, 1796 
2(mt«foc\)alter t Xpenrabe Hmu Døbe 1805. 

Om. Safattbjerøe paa gctrf — i v.atm-btflor. ^ef« 
9ab. Bfrift« il Ji8. 1 «p« p. i^«'204f iH 83. i ^cfte 
6. 125' 44« ^d ^^» X« P* 20* >c^ paa )3:Db{t intf^rt c 
Commlung etntgrr Cicbrtftfii uber »ulfaniftbe (De^enftan^ 
be ttnb b«a ftafait« aud tern franatf. unb ttdn* bcpau^e|» 
øoa C W» H^ie« Scrfntff« a» SDt* 179$0 ( 

/ 

^Otneman (6o«mtt«) en em afStm^u 
tie« e^rifl. IVbe« 09 Srit« Illbu« (ptflc 6anceate» 
fccretair 9^tHp 3uCiu< S3orneman, ^t)i6 S^ber Ccdt 
nitt6 Sornrinatt x>at Z)ocfot CRebidiKe i Pommern* 
Sot <Sodmud (C fcbt I S^(ibnéUr> h. sg £fec. 1637. 
Zipomtiht 1652* dtfjfle ubenlanbø* 1667 b(e^ 
9rof. 3uci6 i JtjøbcnbaDn. 1668 Soctor Surt«* 
1684 Sotgfmeflrr i Ajøben^avn. 1685 ^fl^lfor i 
^^itfttxit 1689 SancfUicraab, iDøbe i692, <Ci/A« 
&r/a /xV^ I, p, 59«) 

Disp. inaug. de hsrcditate peregrinorum. Hafn. 
i66q> 'ito. » 

myttuB academicå Carolo principi Electorali Wil- 
helminaiB Erncstinam ducenti erecta, sive Oratio in 
snptias ipsius panegyrica. Hain, 1672. Fol. 

Cptednelffr t f^aai acabcmtfTe 9lotanatétib« 1676 < 84 
r- inbførte i QnfymaXtf Baml« 111. 287 s 9U 

^Omeman (^enrlc) SBtobep tn næflforrU 
(e, føbt i A]ebenbat)n 1646 b* 2beh 3<^n* )Deponf» 
ftbf 1663* S3ar Subuctoc/ Conrcctor/ 09 ffbin SieCf 
tot Dcb jtjeben^avnf @fo,U« 93(et> 1674 ^rofeffot 
Logices et Metaphysicet« 167$ Sogneprotji tt( 
Sot f Sruf ^ Xtrfe i jtjøbenbavn 09 Sti^6ptot)fl» 
1663 Bif^op i 2(a(6or9 09 Z)octor Theologiæ bul« 
latDs« 1693 93if(op i SjfOanb« 2)* 1710. iSvoetff 

J46.59) 

efGPcabifen oDet (ZT^rftfen eå^iUtXø Stiøh^* 1677* f^^ 
* ooer Otto Ød^eeU tb. 1699* foU — o»ct (5bri|ltiie 
BtSe* tb. 1708« (ol* &petQima^l ooer Sutber< 6ate* 
4i<in)l«* ib* 1694« IdtttO« Panegyricus in nacalem Cbri- 
•tiani V. ib. 1698- iol. Oratio fqnebris in obitum 
Christiani V. ib. 170O fol. gnbctt! IVbfé. 8alOtn9«s 

oct« tbib* 170«^ foUø. 

. ©orneman (So^an Xboipw »rober m 

be (o foregaaenbe SoémuS 09 ^enric^; føbt t $\99 
benbaon 16^3 b« 5 fSHau 2)fpoTierebe i66x 9lcj|le 
ttbcnlanb«. Slet) 1675 Rector i Ajøge. 1676 ®lot«f 
prafl i jtjøbenbat^m 1677 SRagtftet. 1683 ®ttft«f 
f fot)^ 09 ©ognepvcffl t)cb Stue t itirte i Jtjøben^^ai^n. 
Søbe 1698. 

tigptsbieen ooet ©øffer SQSorin* Jtjøbb- 1686* 4* — 
over DU $8or4- ib« 1696« foU (^ictract beraf t ^Vo((^eø 
Cltcntforle for October.) 

?80rnematt (»le) een af ?)rofe(ror 09 
Borgetneflrr 6o«mu6 tBotneman, føbt i Jtiøbenba))n 
1683 b« '28 9{ot> £)eponerebe veb Unit)ei|ttetet 09 
IUt> omtrrtu 1703 ?((umn.ud paa S3crd)« 6oUe;^tum« 
170 1 2e€tor X^folodice t SScr^en. 1732 83t{Iop fam« 
mejlebø. -2)øbe 1747. 

Dispp.Havn. ^ito. Df Zatharia Baracliiæfi io. i7'>3— 
de veterura Christiaaoiuin Xnfoviptat. i/oi, — ^ de vendi- 
tiooe servoruni apuJ Boiniiiio^. Paiticula I -11. 1705 
et 1706. — " Theses qvædam. 1708. 

SSorneman iwnp, Suiius) ^en g^oeii. 

førrigel ælbre ^>cober/føbt b» 17 ^iug. 1680 i Jtjø« 81 ) (en^ntjn. Seponerebe 1696. 1703 ((et> Secdntt« pad 
Jt(ofieret 1708 Aommerfecretatry 1710 Committe« 
ret i SSentefommeret 09 Suflitlraab* 1729 (StatU 
raab. 1734 iDeputereb for ginantferne 2)øbfi740» 

Dispp. Havn. 4 to. Vindicatio tettiraonii Josephi do' 
Cbriscu 1700. -^ de odio AEgyptiorum in pastores, 
paftåcula I-,1I. 1701 03 1702. — de primo neminis 
Christiani origine. 1703. «— • de damoatione ad Gynæ- 
cea. 1704 

fBomemati (ssir^eim) søn af »iff op m 

Sorneman^ føbt i Sergen 1731« 85{et) 1763 ®enN 
j:alaubt(eur af Zttel 09 $roeftbent i 3Yiqt>ip[tton6coms 
mtlftonen*. 1766 Siceraabmanb i Ajøben^a))n. 1771 
q)oltttrøe(Ier, 1772 JfffefTor i J^øjefleret. 1774 m\u 
feltg ®eneca(aubt(eur i ^antnatf og J^e^tugbøm^ 
mene. ^øbe 1801 font (Sonferentøraab. 

Corneillea 9)ol9eucteø SD^artpr/ ooerfat t banffe Sl^ttU 
^iobb. i763^ 

aSornemaii (Waft^fas ^ajhup) f b 27 

®ept. 1776 i Srønbum i aSiborg SSttft. Sjfani gaber 
^roprtctair Sep. fra Stpbocg 179 1. S3l. 1799 Tfbjunct 
og fRotartuø t)ebbetinrtbt|!eSacuttett jtiøben(|. 1803 
$rof. Surtø eptcaocbinariue og 1815 £o€tor 3urt6« 

Ooer ben brugelige S3ifttation af neutrale Gfibe nnber 
C^onooi. Ajfbb^ i8oi» Ooerf« paa Spbff* ib. eod. 

De fundamentis juria universalis« Programm«. HafniaÉ 
I809. 410. De analogia juris, Diss« inaug« ibid« 1815« 410^ 

:Xil t;rXi»fi*v<i bar b<^n let^eret <'|)røoeforelcrdning om 
(Bcfaitbter< i£>eatgbeb i igfoo* 111 32. S)^oralitet/ @tfs 
lerbeb/ dletfarbigb^^' en trtmfnarifliff 99aranel. 1802. I. 
271. og en ZaU p(ra jtongend gøbfeUbag 1803« !• 66. 

3 Ti^vxa 9)røoerore((Edning ot>rr gorbolbet tmeUem 
9>ltgM: og atet^begrcbet« U. 144 < 67. gorføg ttl en alt 
mtnbeiig (Srtminairet* ibib. pag. 275 -.365. 379:468* 
111* 175-243. 252« 378* dt dScfponfum angaaenbe en 
Obel«løéittnglfag[. V. 209 »22« 

3 3wn^ ^pK» abfiaige }utibfffe øeefponfa/ faafom i 
910. 3« Sflo. »5. 9lo. 29. og i Hyt jur. ^cf. 9lo. 3. 

3 bet ePttn^im illtt. Belff. BPrift. Dm ?)bilofopbfe/ 
ajloralitet og 8«e{tgiøf[tct. i Xarg. 1805. i. 170c 225, 
Om ©aaø gflere om ^^jeriteorganerite. tb« 11. 426 '65* 
fi^n banff SO^anbi ©temmc t 1807. 1 289(306. (iDenni 
eremme er paa 83eré og er facfeiU aftrpft T« 2(«) 

2(b{ftU{9e ^oefter t tninerva; t ^U(fua*en, i 3rtø 
famt i Jrto og ^ebe« 3 »^IKtneroa er ber f. dr. en 
Ooerfflcttelfc af Zx^xtai ©an^e 1792. IV. 400. itemSflielø 
ebbefen. 1795. IV. 53. 9logle 9lecen|ioner I I. ie.terrccu^. 

^Om^Ue (Sacob) fobt 1683 b. i6jDctb. 
iAjøge^ b^or banø Saber\)arÅiøbnianb. Seponerebe 
1700. 1 72 1 biet) refiberenbe (SapcUan i 9?rtf jIot>. ©♦ 
1753' (K^?ot>e6 ftoUaitb p. 133^34.) 

' a3tbeti!e 2(ritbmettca. jtjobb« 1733. 4* ©pør^^émaal 
ooer ^b^tflt ^tb^Ifcé »^iflotte. \\>. 1742. SBibfiffc m^v 
nebret. tb. 1748« @n Ubcn ^ItbéforbctQ af tuenbe ^arts 
tetéCammere. 6 )Delf* ^iøb(;. 1750. fprec. i larbe Zi^^ 
1750 Wo» 30.) 

(II) ( 

tftfolf. fiSar 1763*65 2((umnud paa 6(eercn« Sok 
legium. 1765 9)?agif}ec. SBlr« førfl g>rorfi tU9licorat 
fUer 929 éarlfjotr eg 1772 til 83fficrmati(e SRenis« 
^eb paa 93orn^oIm. 2)øtc 1791, 

Dispp. Havn. gvo. de necessitato Astronomiæ in oe- 
fionomia perBcienda« 1/65« Arithmctica theoretico- 
practica. 176)- Maiheiis pueriiis eOet 2)an{f &clt* 
Snat^emattf. i )Del« 1765, 

3Cnt)i6ninø til ten praftijfe 2(Qerb9r!ning« jljøb^, ijj2^ 
iZviu 3ourii. 1773. 3^0. 39O 

2(nmorrfnind(t ooer j$(ei/d)erø Tfgerbi^rfnfndécated^Us 
mué Samt nogU faaStUotøitil IBcrrcbpctf prattifte Vøco 
bprfntng. ^jøb$. 1781* 

SBotri (3of^ grancO fee f^ttrr^t 

1734 Doctot SRfbicinæ i JS)aire. 

Disp. inaug. d« sale medicinal] Carolinarum« Hal«« 
1754. 4to* 

fdOVnp (e^riflian) »ogtrpfferrbeob I JtfeB^. 

9)roftt bie SO^ablieit. tt Udrblob paa Scré. f^i9^* 
X785. 800. (l<cr^e iCfr* 1786. 9io. 37.) 

<St Od 2Cnbet. om Jtjobrnf^aon« borgertige fD?tlttdtre* 
5t]øbb. 17^8. Ctec« af 2obe i Jtrtttf og 2(* 1788 9lo. 36« 
Sntob benne Siecenfton fireo Sørup en 9>i«ce«. og Sobt 
repltcerte ibib« 1788 9{e» 47. conf* 2(arg* 1789 ^o, 95,) 

©orup (®latt{)ia8) 

SecgetmftSfig Unbertjiéiiing tit en rigtig Sfriormaobe« 
Qfatborg. i778» (I* «ir« 1779 flo« 7.) 

SSorUP (SWort^n) .føbt omtrent 1446 df 
8ønbertorot(bre i Ggnen t>eb efanberborg. ®tt i 
TCar^ug ®fo(e, (t>orfra l)(in biet) btmitteret tit Xiø» 
lenT)A\)iig Unitoerfttet* I486'b{et> tØ^agifler. Stejft« 
iibentanbg og hlt\> iDoctor X()eo(ogtce iGilTn. 149 1 
(Rector i Zaxhixi, og omfTber Øogneprafi tt( 2)omf 
fjrfen fammeflebg. Døbe 1525. (conf. ban^geonett 
t)i^enffaK ©elff. ©frift. aom.XI,9iperupgilft. 
leratur i Hlit>feelalb* p. 474* ^- (B. Caubcr 

Jiistoria ScfioK Aarh, p» 14O ^ . • 

jDen laHnffe »ife om itjobflæberne, fom 2tiib« Sér* 
t)cbjl inbforte bog i fin Ubgaoe af KjÆmpepifcrne 1591, 
oa. fiben t)ar ilaact i be fenereidbgaoer beraf (tge inbttt 
1784* 

jDen XaX. e^ommetfang fom) C()ura anfører t fin Idea 
hutor, tinerar, pag. 71. iDeraf er en frie poetiff Ooer» 
fattelff i Vtlforgo eawL 1791 8. 257, 

?Sorup (æ^oma« KnbreaS) jBre« 1799 

di6«prap(l» 1800 ^roHl p«a 2Cn(|oU øg igoj ti( 
Jfale og iørrin^ I 2(ar()ug Stiftt 
9>r«t!ifenrr. Jljøbb. i8o3^ 8» ) ^OfOtt (9)0»ri) -føbt I 9lp«org 1700. »ar 
i ftn 2tb 2C(umnué paa S8ord)< foUegtum; bleti 
1727 3fffe(for I ^ofretten, og 1731 2(frefror i J^øje* 
lieret. JBlet) entlebiget i743» (conf. JS^ujrborftana 
j). 271 • 74.) Døbe 1785. 

Specimen HomiUticrs politicos, disp. in auditorio 
Coliegii Medicei. Hafn« 1721« 4^0* 

SotfaC (JBart&oIb) føbt 1649 b. 24 2fpri« 

i £&bet (n^or ^an< gaber ))ar Jtjøbmanb. S8(eo 1672 
SRagifter veb 'Unit}erfttetct i (SiefTen \ ftben ^ræfi og 
Gupecintenbent i S3rungt)ig» 1693 ^x^^ t)eb @t* 
9«trt jtirte i Jljøben^atpn* 1702 ^rof. Theologia» 
honorarius. Døbe 1709* 

Disp. d<» fidc <|væ in Christo subjectiva. part. I-IIi» 
Hafnln 1693 -9<f« 4to* — de •ri^ine aniniæ Cliristi. 
ib« 1695« 4to, — de miitabilitate status restitutionil. 
ib» eod. et recusa ibid. 1708. 4^0« — ^'^ formula liiur- 
gica j/<rjttm f or^^. particula I-IV. ib. 1696-1701. 410. 
— Vindiciae Feurbornianas do reali præsentia corporia 
et sangvinis Christi in sacra coena* ib. 1697. 4to. «« 
do clavibus Petri« ibid. 1707* 4^0. 

Zf^xi\é^^ Ø^riftf GatecbtémttO« Øraunfc^w; 1689 unb 
Jtopenb* 1690. 8oo» 

MeduHa Thcologi« moralis. Francof. er Lips« 170U S« 
tSlarnung fur bad ^'abfltfium. g^^nd f. 1703. 8oo» 

2CbfdE)iebérebe Kxi Sraunfcbweig. jCopenb» ijos« 4to» 

ibruben abftiUige anbre 9)rctbifener* (eee M6U. Citn- 
fria Lut, U 61 * 62«) 

?3otJf — (ubfale« af ©omme 83ojC 03 af 

3fnbri 95^jeo 

SBOtje (2(borp^ ffngetbtef^) is^m af nfbeit# 
flaatnbe 9>rof, % SBope, er f. i 5flatffoi> b» 11 gebr. 
X784 Dep. 2805, éc gulbmffgtig \)eb ginantébes 
putationen. 

Cm bet np banfP^nor^e Sorfatterlericon — I 2(t(Ktte 
for Sanuar. 8^ > 96. 

Cm 9{orbranb< «&anbelåforbinbeIfer meb IB^rgen «* 
fammeflebø for @ept. 232=52. Om oort 6prog< Stils 
ianbling <— i tHirterva 1816 3ul* €$* 24* 36* 

950P^ (S3«'^8««e Gat(>nne) føbt 1743 ». 7 

SRartii i ®jentofte XL<^Ci Ajøbet)bat)n6 Vmt. ^enbel 
gaber Seng 3o()anfen t)ar i fongedg 2:jenr|le \)eb 
3agtett paa 3ofg<r«borg. . J^un giftebe fig før(l meb 
J^erman ,l^er6, fongelig ^ot^a, cg, efter f)an6 Døb/ 
1778 meb Jg). Sope, fom fiben biet) Æolbffrhjer t)eb 
itie^enbatng Stolofammer. (benbeé SSiogrnp^ie i 
SirtibØ ^illebgallerie i Del ®. 202« 2:4.) 

2Cbf(iaige 9)[a mer inbrijftebe t ben of (DuiDberg og 
ig.u-Doe 1778 ubgioneJiirfepfaimebovJ, rec. i 2^'i:. 3^uvtu 
I778# 920. 28. (•puilte af =5)falmern« crc af j;enbe, feel 
^0« JBird) 1 <it. p 204:215.) 

^iWc.xU, et ^orbeflptte i 2 ICcter« Jtjobb* 'z78Qt 

iSfiCK^i \3t\U mu 9{0, Z5«) ( 

tS%t\H ' ^faXmn I en frt Q^ttUtMU* iftc < 3bte 
, Bog. (9fal». I* 890 ^UH* 1781 s 85» Occv^t iCfr* 
1783. 9lo. II.) 

ectm ten (3amU, it ^eroiff &$tQt^pil ^i$h^. jjSu 
{xtu U Ct\u 1781 9lo« 18 og af 9lat>(»e( i fynflfe lirurats 
re prosrelTcr i 85. p. 251*55.) 

@tdrtb cllec Sfeønalbé ^øb/ et (erotff effuefptf* ^jø6(* 
1795* (»^fc» «f 3:obc i 3c;« 1795. IV. uo« 03 ©tpffet« 
Snb^clb t Ø(tå X>ibvaQ ifle 83* 9lo« 41-48.) 

aCb^iatge SejUd^ebébcrt/ ]S)t)oribtanbt til jtongené og 
Xronpnnbfen< Søtfel^baøe , f« ®);* Orbene til Q^oncertrn 
•pført b« 29 3<^n« 1789 i ^clffabet kongen« J^Utb« — i 
3rid 1793« 11- 2544 :3tem oeb fi3abend ^cao i.Ctlffue« 
ren 1804 9lo« 55. 

?5ot)ø (Safpat SoftanneS) ©øn of itceflfel/ 
|mb< SRector @* S3ope, er føbt paa Jtongdb^rs cg 
beponerebc i8iot)eb jtjeben^aune Uniterfitet 

2l6mer< ^fuerpiO ooerf. it]ø((« 1816« 
Brøben , Stragoebie af tVTAUner« ooecf. tbib, 1816* 
IDaoibé^acpen* Uboalgte ^falmer/ metrift out\attt^ 
ibib* 1817« ' 

ICbfPtaiøe enfelte 9oefter f Vdinttva og ICtlffttcren* 

S30t)^ (engelbrér(r) føbt b. 22 San. 1754 i 
jtifben^at^n / ()t}or ^ant S^ber t)ar eærrebédattbler. 
IDeponerebe 1772 09 biet) 2»09i(ler 178 1. Haut 
bfrpaa SoUega \)eb ben (attnfle @fo(e t 6()rt|iiant(i» 
1787 Slntet paa Aondøbecs 09 1806 i £ronb()jem. 

9pkUU ^aanbbog/ ooerf* JCjøbb« 1781* Ttnmarfnitt« 
flet til 9tof. ^a^H Ubgaoe oø JDoerfftttrlfe af @pictet» 
ttib, i785^ 

?dOt)C (Stiberid^) »ar 3nformator paa JBau 
fintmfet 09 bU\} 1750 perfoltet ©QpeUan ^06 ?)tof. 
{ft^ ub Xrtnitatid Aicfe. 2>j9be 1759* 

f^ogte meb Btob befprorngte Blomfter. ^jøSb« i75<> ^d 
>753* ^&^ ©ccurii aanbelige SRprrebull b. e. ga|!ebe« 
traijtninscr. ib. 1758. 09 ©fatfammer eller S3lom(ler op» 
famube unber 3efu JHor« tb. 1759 09 1775. 

^Ol)e (Sen«) JBletj 1740 ©fibeproelf pa« it 
etitnaffib. Siben ^rcefi til Safter fBloianb ^m{tt* 
gjtlb i (J()rijiianfanb$ et. i768,5Ko9i|ler» 2).i774» 

mal bclben paa fRe'iUn til (Sf)ina. jtjebb* 1745« 
mol paa ^ana førfie ^fe til (S^ina — i <D. ^itge 
&;mUnacr. U. 311.-31. 

950l)ø (So^nneS) »rober til fotanførteK^ct 
C Bopc / føbt b. 19 ®ec. 1756. Sep^ 1772. 85lft) 
JRagijler 1781« 17^3 Sftectcr i 9laeffo». 1806 i 
Sttbertté. 1811 entlebi9et. Sif H02 ^rcebicat af 
^lofeffot. 

B^fefpearø ^amltt, oberf* Jtjøbb« 1777. (Svir* X 
1777» P« 221.) 

4erot>otø i SBoøe 70 CFapitler. -Obcrr* fb« 1780. (U 
iC(c. 1781 9{o. II.) 

etateng SJen* I -III Bf nb. 5(iøb$. 1792*1814« (if(t 
: ta n rect af Baben i Uaiv. 3ouru* i793« 85« af Sobe •3 J SVir { 3riø 1793. II. 104^5 of gfetf^t I jRrit. 1793910. i2* 
(ccnf. 9lo. 28. p* 441 09 1794 fllo* 35*0 af 4>orneman I 
1« ICfr« 1793 9{o. 20 09 24« (conf, 2(utoré 9{epli( tbib» 

916. 38f)" af SJl. Brun I Journal de la Hu, eirari^, I. 

2(ar9. (oib. I. i^fc* 1801« p. 46.) 2(f ifle Btnb ubt« ex 
ni) Ub9. Jtjøbbv 1796. conf. i^ermo^er VllL 117« iDeii 
er rec. i I. tCfr 1796 Sflo, 32535* bborpaa Weplif of Su« 
tor i 9lo. 37. 2ben S), rec. ti« St\t* 1798 9to. 42. 43.. 
48. 49. @t 2Cnbon9 til Bogen ubtom 1803. rec« t U 
iSft. J805. 9lo* 50« (i|le )D« bleo cgfaa rec« i alø« ilitt* 5eir«. 
• 1 794* ^' 499 '502.) 

tTTcinere'ø 2(nt»tenin9 for unae fO^enneffer til at ar« 
beibe paa egen |>aanb«ooerf« meb /Cnmarfn. ^iøh^* i8o6» 

JDm krigen nteb ^n^ellanb. ib. 1809. Ubfom ogfaa 
tiai9emeb2(cfenboI6'dSanrer cm famme SOloterte« Stibe« 
rit« 1813 

^arebog i 2Ccttbiiieti!« Sriberitd 1809. cg 2(n«idntnft 
til proftifC Stegning. Jtjøbb* 1813« 

Om Snbuflrien/ mefl i ^(nlebntng af Branbirø B09 
ober famme SJtaterie. Jtjøbb* 1812. 

O^n 9)en9e/ Eeonetémibler/ 09 »Dprttb. Jtjøbb.^ I8i5» 
5$bet Oplog. ibib. 1816. VoQ\)t om |>ambor9é ^atti^s 
tuefen — tnbfort i ^t^aarupd 2lrfiv 21 «&. (cgfao fffi^ 
ftirt oftroft.) 

Om ^ifloriefPrion^ng. i(>øbenbabn 1816. 

S tTTiiierva er af barn om ®folet?afenet 1791« II. 
193. III. I. om 9{eIigion 09 Opli^éning. tb« IV. f. Om 
5tiøb(laberne 1793. lU. 157« Om kommunitetet fb« IV. 
155* Opbragelfe og Unberoténing i Ooereendflemmelfe meb 
Statur og 9>oltti! 179S* 1* 172; (paa ^ryenft i ildening 
f5r llan^tm&n. @toctb. i795* ifte *^aft€.) Om ban|^ 
-8tet{!rionin9 1800« II. 257. (JDcn fibfltmDnte er øgfaa 
farjfilt oftrpn.) Om ¥arfag til Spoerier, i tnincrv4 
for 2(u9uft. 1815. 

3 ^tl;ene: Om Buc^fiot^ Betragtninger oi^er ^lorgeø 
gerfatning, i Tfarg. 1816« 3u(« K24. ©anfPe gittcrof 
lurbreoe. ihihf 9?oo« 437^58« 

Jgan bar i TCorene- 1789^9^ Stecenfent t be fjf^beiM 
^avnVt lanr^e iSfc* 

SBoije (SWattin Xbolp^) pngtn »reber tir 
foranførtf 6, 3« Sop^, føbt paa ^ongøberg.Cepone* 
rebe oeb bet ncrfle Unt\)erfitet i Gbrifitanio. 181 5 
ble\> {øerer ub ben np oprettebe Icetbe étoU i 2)rammem 

®ienmftte og kommentar til ^Cnonpmend (tX)er9eIan^ø) 
Beretning om iDanmorf« polittffe S^tbrpbrlfec imob 
Xcngeriøet IRcrge* Jtjøbenboon 1817. 8bøt 

S80l)e (SRicolai) 

Knoiéning til Saareablené gorbebring t IDanmotf. 
J^iøbb. 1785* 9^lan og gorflag til.ot beforbre )3onbe« 
flanbené Opfomfl. ibib. 1787« 

S80l)efett (»oe) føbt 1769 l g^pborg ^bor 
5an9 gaber t>ar SSpfogeb. "©ep. 1785. »let) 2(fum» 
nué paa fdotd)^ (Tcilegium 09 2)ecanu6paa£lof7eret. 
1793 2>octor Webicince« ^raftiferebe berpao før(l i 
, ©Denbborg« gif i804^r(Kbicat af fongl. ?)bi^ficu«. 
1805 biet) ®tift«p^p(tcué t gpen. igii JRibber af 
®«nnebrc9 09 xgi; Suflit^raab* 

CII') 4< V ( Dispp. H4T1I. gro de meiiitrui^. 17^9 — de meno- 
•tasia 1791- *— He febre puerperali malignt 1792. Ob- 
•ervationet in NofucomiO Obstetrido J792» — de re- 
gimine disietico æ^otorum et reconvalescentium« 
maug. 1793. 

XnoUning til Ztutnthti Kctninø* Cbenfe« 

. ?30l)efett {Sof)an %xit>m{)i 1689 b- » 

Ku9. ^ant %ahn tat ^totfl tit 3erd(et) i Xatborg 

Ctift. jDiponertbf fr« $(rIuf<(^oIm 1712. S3tct> 

1727 9rcefl til Gtmbrup i il^abcreuo 9i^ot)f}u 

2>^bf 1 76 1. 
< • 

^e S^i^nføbtfi Unbec^olbntnd« Kiøbb« 1717« daliø« 

|cb< IBe]Oifcr* ih. 171S* On aanbeliø StpUftcldaoc 1730* 

S30t)efcn (Ulrlf griberi?) føbt f C^rif«. 

«tita/ ^Dor Sabeceti dqc Jtiebmattb* 2)ep. fra Q[()ru 
(ttdtita 6fo(e 1791« S(et) 1803 reftb. Sapetlau (i( 
Saagr i TCggeré^ud Stift« igi2 Qogncprorfl tt( 
Sejcbal i Scrgene Stift. 

Saler paa ben anocbncbe (øittbeUge JBebcbag b* 18 
IRartit 1814« G^iflionici 1814* 

f60Kn^ar^ {(Sman^et) føbt i 7fud«bor§. 
S3ac fajferttg øffctrtgfC ®fneraIconfu( i 2)annia((. 
Soebe i X]ehtii^ar>n, ^oor ^dn bøbi 1799. 

Sagebn^ einer Slrife oon Gopenbagen naå^ Sifm Goi 

5«nb* i794>* (t* i 3m 1794 111. 215 i 17. i Uuiverf* 
loum« Jl* 131 og i U lt\u 1794 9lo* 35.) 

eemetfungen auf einifc Øieiff ocn 5topen(agen na^ 
Sien. «&ambtteg i795* (^« ^ ^« ^ibl. 23 S« 11« 501% 
TlUg. £.. 3«t^ 1796. 1- 543O 

• ICnmarfniiiget angaarnbe Jtejfft Sofepb * i Xttintvs 
va 1790« il. 53. cg Sreo tti 3(rffn{|oi( t jriø 1793* ^* 
190« 92 

^taab (3ørgen Sy^abfen) 6ogmpr, i aSotf 
bingborg 

tigpr«bi(en ooer ^^clofg 8{an|co* 5tiøb$. 1619* 

^raag iSlaSmu«) f. t !Rorgt 1761 [ bUt) 
Cønflit. fl39fogeb og ^rccutator t Srflinbicn. Z): i783» 

ttnberotSQing om ben forbelagtfgfle fRaatc at aMe og 
Icnptee tig af ^otatoø cUrr jcartoflcr* 

gSrabrani) (gribcnfj f. b. i7g?iartii 1714 

' t Slagelfe Hat førf} Sor))a(ter; tiøbte 1748 €on« 
mrup 65aarb t SjfUnnb 1749 blev tfanbébommfr. 
2)øbe fom 6onfetent6raab 1799* 

9logIc yoflrt/ i b^iiCr ben ri<Uanb{fc Øonbeé Jtoat 
lunte iettetf« — inbført t ^iconom. VHagay :i:om. iV. 
xc;7 » 206. 

Setcrnfning oOit £)(uf Cunbt S3ang< 2Cfbanbiin3 om 
Sonbvflanben. JKivbb* 1787* 

•i^rabraub (Sol^an Subuig) eøn Qf 9f^ce(l. 
forrige. Slet) StuOtnt, og ftt 1780 Ziiei af ';Pi;o> 
fejjor. Øøbe 1804. 84 ) , 

tbt tolt fmaa 9)ropieter/ ODerfatfr paa ibånf. Jtiøbf. 
1777» 

*{>agtograp^a/ eller ftbfle C^amting af bet gamle Zt^ 
ftanunted canoni^e Søger/ paa JDanfE oocrf. tb. i7?8* 
0. iCft. 1779. 9to. 39 « 40.) 

9)rdpbeterne dfaiaé/ Srremia«, Qiié^itU €»erf. ib» 
1781* (U Kir« I78i» 9lo. 24.) 1 

^ra6rant>(iDti<^ael) yorceHninbanbler i Jtjøs 
(fii(^a\»ii« fBlft) ilVpril 1793 fat i XafleUet og 1798 
vr^ ^øjffYerct bømt rit at l^aof forbtubt 36rf og 
®ob6 og mifle ftn St<b. Dm ^an6 S^orbrpbelfrr og 
bft unber h^M VZa^n ubfontne $$(pt>eblab: 
jDen minbanblebe banfPe Sorgers TCppeSation til bet 
banife 8oI^ 5tjøbb. 1793« tS* fcf Wmtvva 1793. L 390* 
II. ii6. 146. (SoUegtaUibeuben 1799 p. 23« Om dovu 
miéffvnébommcn ooer (am fee 3un^. ^ioltsp^. é^, og 
om ban< *'2(nføgnina til Jtongen" og "Xf^eb ttlbetbanf^e 
og norpe 9)ubltcum « fee 3riø 1799.. 1. 45* 

SBrabt (J>aDib eber^atb) f. i StiøUniaryn, 

l^t)ot ^an$ S^ber t>ar Sncbfec. !B(et> 1771 6optift i 

bet norfie Aammerarc^iDcontoir/ 1778 SanceOiefecrt* 

tair og gulbmctti^tig i S3ergt)cer!<contoiret t Stente« 

fammeret. 2)øbe 1793. J^an giorbe 178 1 tn Sletfe 

tit be notfie 9Sert<C/ {)Ooraf efterfølginbe Stptter ere 

Stugten : 

øbronor. Beffrioelfe ooer Jtongéberg ©øtwerf — lntf» 
i IDanfF tHufeum for S'br. 1782* (og tiUige larflilt af« 
trpft.) SiUceg bertil (avee f Copogr. 'Ji^urn. 29be ^afte 
og i d. 6mirt^e Garnier 6« 85 < 87«) 

3 tXtintvva er af ^am: Cm ®taeoer!erne i XggerO« 
bué &tift. 1790 I. 208. £)m S3aUø 6alto«crf tb. 318« 
Cm (Sbeoolbe (Bttlbocrrf. ib, 111. 297. (aUe 3 Sractatet 
bleoe ogfaa fctrf?tlt aftrvttew 

3 (>po9rapl;. ^ouiit. Srffrioelfe ooer bet mobumffe 
SBlaafaroeoerf/ meb gorertnbrtngaf 3« CS&nrg. i XXIX 
«&ctfte p. 145^79« 

fQvatt (3o^an ©Offricb) £)en WoeHforrtge« 
Brober, f. i Jtjøbenbaon b. 9 Sec 1741. Siar Jtob* 
birfltffer og HitittH. 2)øbe i ^ari^ 1772. 

Monumenta Fiedensburgira. Hafn. i. ). et a. folio* 

(conf. SSStebeweUa Siograpbte t ta^ihei PortrottfamU 

e* 16S17) ^ 

23rrtem (3o?)an)føbt 1(^48 b. 12 Tfprir i 

Jtjebenf^aon; b^ing gaber @ortbarb Sraéni bavbe 
\)crret 2olber t>eD SDrefunb og btct) fi^en jlongl ^ofi 
factor i Jliobenba\)n. .Deponercbe fra SRofdfilOe 1665* 
Slejlle Uben(anb6. 1674 ^^'^ Otector t ^elflnaøn 
167$ a)/a^i|fer. i68i ftxft i gjeftt^eb i68i i 
Sloedfil^e. J691 95ift.p t .aari':u$. )l5leo S^okUz 

liitologiæ buil. tilis iDo^e 17^3. * 

8ixjpr<rbiffn oUiT ^t-rcjcn fefiel. Jtj^bb 1697. fot, 
(UbtCwj titiU iK .j . te ruuv fci 'O-oriéj! ou .vwr*ie« 
4^øg6uri^, it>» 1697 fcl* 00 ;jiff\c vi*M^*^* Um7:24. 410« ( 85 ) SBragenCCé (fauriW) »at i7256flp«aini 

fittttrnatit t)eb SSøetateiu 
€^øat4|itcctur« Jtjøbcn^aDm 1723* fpU 

f3taf)C (%M) 6tt Sroberføtt of 3(fItone« 
vieti Zpgc SBra^e« ^an^ Saber t>ac 2(i;e( SSrabe tt( 
&r>€h, iDanmarta SRigea 9taab og SBefadngémanb 
faa j)r(fingbor§* {>an fhil Dært bøb i SiigcUanb« 
(øff Ki^o^ee doUanbe SeflErtPelfe ®. 453O 

Oratio de divina profidemia* Baiil« i6oa* 4^0^ 

fQtdf^C (Otto) £>%^aa tn Sroberfeti af Spøt 
Brabe, &øn af ®(tn Srabe' til Jtnubficup ; føbt 
paa (Roeébpbolm 1578 b. 12 ^prU. S^nte font iDf* 
^ceec I bottanbfl og branbenbocgftSjenefle, tom pben 
bicm 09 T)ac 1610 meb for Caimat, ^oot ^an mt|lebf 
fin ene Titm. )Døbe 1631. 

^nis 09 jtitfebønnet« 5tiebb* i63i* 

fdta^e (Sophie) apge »ta^ pngflf ©0. 
flir, føbt 1556. J^un biet) omtretK 1578 gift meb 
Otto Z^ot til 6ticbd()c(m i ®taane. S^an bøbc efter 
nogU Karé Socløb^ ^vorpaa (|un forrot)ebc fig meb 
Crif Sange fra 6nge(6^olm, og efter 12 Tfard gor« 
lovelfe (at)be Srpttup meb ll^am 1602. «|)un bøbe 
1648« (€ee mere om benne for fin ualminbelige 
^engioen^eb til G^emie, 7(flronomie og anbre .S3t« 
ben^aber betømte ibame i &(b6nauB Icttbe S^v^^n^ 

timrt @. 195 »266« Sommelii Lexicon Bxndit* 

Scan. Vol .1. p* 317« 36» ?Drtn(Fe lUitgasin UL 
p. 12 »27* fiircpe SiUebgallerie pag 95 '9^* 
Solf« 3ournal for politi! 1809 IH. it\2.) 

et lattn^ 9)oem til ftn SorloDebe 6riP eange t ^ané 
Ubi«nbtgb'b/ bareret (Srtcb^^otm 159^ — inbført i He. 

tenii Inscriptiones Havnienses pag« 410 t 29: Og ()0å 
6a>6iiau p*2g8'66* 

Sceo tit b^nbeé løfter fRatgret.V SBrabe inbripffft i 
Donffe tHagajm sbie IBinb e. ^8:32. og p, 43 '53^ 
it« .i 3outnal tor PolmV'1809. lil« 12*39« 

SBtd^^ (3^990 fobt paa (lani Sæbtenegaarb 
JtBUb|irup i 6!aane b. 14 £)ec. 1546 ^an^ Sa» 
bcr, Stto Srabe, tKU iOanmarfa 9iige6 tKaab og 
Sefalingamanb paa J^elflngborg. J^an cpføbtea boé 
fin Sarbrober Sargen Srabe, paa boié ^^foflning 
ban 1562 rejfle ubenlanbé unber 2(nbera Gøren fen 
Sebeia Cpfpn. <!^an lagbe fig baabe efter 2(ftrcno« 
nie og (Sbemie. 1574 lotfle ban^ efter J^ongené Tfn« 
mobnings offentlig ooer Tlflronomien veb 5tjoben» 
bavne Unit?erftiet. SBlet) 1^76 forUbnet meb jDen 
^9ccn^ og fif fon^l. Unberii4)itei|e iil cei ot tnbutte 
eiObfetratcrium og at anftrffe Snritumenter. 1578 
lUt) t)*.m foriitpnet nteb 9lotbfiorté Sel)n i 9}orge^ øg 
fit tiirit)e et ^Prcrbenbe T)eb^ 9loca8ilbe Somttrte. gra 
2596 af/ t^li i!$ri|lian IV tiuraabte Siegjeringen/ mtfiebe ^on Stoget af ben (am fornnbte UttberfFøtfeN 
fe« 1597 forlob i^ccn 4>t)een, og opbolbt ffg nogen 
. Sib i Jtjøbenbaon. 2)rog berpaa til 8{oflo(f , og 
enbnu i famme Var til SBanbdbæt, et af ^enril 
atanjooe Qlotte i ^olflen« S3le\> 1598 af Aejfer 9iu« 
bolpl^ II tnbbuben at gaae til ^^^^d f^ni fejferlig QKo« 
tbematicii«, b^ilfet Zilbub ^an mobtog« it)øbe i 
9taa b« 24 Cctobt* i6ot* (0. De vita et morte 
^Tycoonis firahe Oratlo Johannis Jessenii a Jes^ 
sen. Pragæ« i(56t* 4to« Haraburgi. eod^ a« 410^ 
Gassendi Vita Tycholils Brahei« raris 1654« 410« 
ed« 2da UagæComit. idSS^ 4to. Resenil/^cri)?^ 
Havn. p. 347 '49* JD^mfiibliotf^* IX« 229^80« 
S>anfU tRaø. IL i6i<372. $()ilanbet t>on bet 
9Be|ltit< (oitnmgelø) Se^en^befdS^retbung Zpcbo 
IBra^e«. Jt756» éofmitn in« 2 » 36, SommelH . 

Lexicon Érudit« Scanens. I» 278*316« XVaxit 
balø 3æger«prtf. aVonum. I )Del ®« 421*50 (f)a« 
De^ ogfaa meb et eget Sttelbtab. jtjøb^. 1783.) % 
' Z^. 23. ;$elfrect)tø Seben Sp4)0 IBra^el« J^of* 
1798. lU^^nerø (Befcf)* bet 2Ratftem, Il 377»4i j* 
Snbeltg li^at)e< ogfaa 9an« Set)net af tTerlauf i- 
93iograp^en« (conf. HattM Unioerf« 3ourn. 1793« 
®. 151 »55» ©Ott. 2Cn5. I77I* P* 3370 k<^xi% 
^ortrait et fiuKen jg^enimob en @ne^ @qnge^ f. @r* 
foran t)and Progyninasmata , og ^an^ Meciianlea 
Astronomiæ; i QRagajinet og ()o6^ofman il« cit« \^^% 
S^t\\uiit, og foran jbie ©tptte af (Eeogtap^t 
lep^^m. for 1804«) 

Oe Dova et nuUius ævl memoria prius visa stella, 
anno 1572 mense Novembri primum conspecta^ con* 
teniplatio niathematica« Hafu. i575» 4to. 

Oraiio in Aeademia Hafniensi rcciiata 1574, de di- 
stiplinis maifaematicis, cui additur Conr.,Asiaci Decat 
Orationum sacrarum Hafii. 1610 8vo. Hamburgi. 1^21. 

4to. (conf* nfcrupd Univerf« 2(nn. 6« 47«5t>.) 

Astronomi« instauratæ Progymnasniata, pm'ma pars, 
cxcudi coepia Uraniburgi, 1687, absoluta Pragæ 1603« 
4to. ffcusa Francof. 1610 et 1648- (COnf« lSiå(tncv II« 
6' 3 '^50 

De muhdi æthrrei recentioribus phæno nenis /il^r 
secundiis. Uraniburgi« 15P8. 4to- UbøtOCt tfljcn af Sttps ' 

Ut, Pragæ 1602« 410, og eftertrptt i grantff. 1610. 4to« 
(^iflner 1. ciu p. 626-30«) 

£;>istoIarum astronomioarum liber imus. Uraniburfii 
>596* 410. (meb et omtrpJt Stttelblab. Francof*. igid) 
Norib, 1601. 410. (conf, Clement »tbliotb« V« is4. 
Bafbier II. 630-33.) 

^^ironomiæ instauratæ Mechanica« Wandesburgi in 
arcp Ranzoviana. 1598. fol. trptt iøjen i S^umfcerg 
1602 fo(. (conf« Clement I« cii. 184 »ditiwr^I. 033-4^. ) 

Tychonis JJra/ie Opera omnia« Pragne 161 1, clFran- 
cof« 1648. 4to« [.Clement. 1. cit, p, 135.) 

Syiioge Ferdinandea live Obteivaiioucs TychonU 
Brahe anno i582t Viennre* 1657. Icl. 

Historia coelestia ex observation ibus Tychonis Brahe 
ab anno i^fia usqve ad^anuum 1601, p«r /.. harettum' , .1 '(oijilb, Curtium.) Pars ima« Viennæ Austriæ* i65&. 
Fars postcrior« Augustæ Yindet j(>66 fol. (conf* Uttit^* 

S^urit* !• cit. pag« 152«) dxi Uteaoe af 1672 ht^xmt 
6(lncr L cit. i^^^^ 642150* . 

^(juben ^ac roan af $am en (atfnjf C^ptfifl til 3aco6 
Ulfflb — trpft paa Urantborø 1584^ og pptrpft ipOiCi np i 
IDanfVe VTXagas. II. 223 » 24^ 9^9taar6dtatulatton Tpaa 
latinffe SBerd tt( 6an|lec SSiitii iCaad/'ttpft fainmefleb«« 
2 2frf t folio« ^tnbri^ff et i bemelbte V[la^ai\n j>. 225 » 34* 
Sf^elebeé et latinf( S^rré til *&enr* Manaoo* ib* ood, op< 
trpft !• cit. paø. 235 s 38» ^ . 

AospOnsio apologctica ad epistolam Scoti cujusdaqi 

— forfattet 1588 eller 8? og aftrt)(t i benne ©^otl««« 

ttrd Capnuraniæ restinctio seu Cometaram in æthera 
tublimationis refutatio. 159a. ("conF, Tych^ Brahe Epi^ 
itoi^ astrouom. pag* 286-304.) , 

£Iegia de exilio suo* Øtoftotft 16I4* 4tO««(0øfaa trpft 

fOé Gassendus ; item ^Od /{<7Je/t 1. cic paø« 5^7 * 4p/ og 
Tb/f. Scaiigeri EpistoU de parentibus ^caligefi Hy- 
poboUmaii. Halæ* 1615«) Relatio de statu suo post cii- 
tceisum c patria, ad Andr. Sev« Vellejum, Ubgioet of 

, , (0. 23. Caffeburø* Jen». 1730« (mere eorrect trpft i 
3D&m 23ib(. III. 177*92.) 
*an« S3ret)e til XbffiUiøc ffnbe« tratte i /. ^* Ma^i^ 

ni Tabui» primi mobilis ; i C Uartholini Consilium 
de aére pestilcnii corrigendo ; i Th, Bartholini CiatA< 
sned« p. 96 ; Crenii Animadversiones jp* 7. Resehii In- 
•cript. Havn. p. 592 ; A. Maiihæi ^yntagma EpistoL 
Lugd. Bat. 1695. ©dit. »ibK VIII og IX et- Singula- 
ria historico - litterarla Lusatica» 27^e Gamml* 1743^ 

!>♦ 177* tHinerv^ 1796* IV. 90* 

?5tanD (IJoDcO føbt i ©j^nbfrtorg, (|t)Ct 

|an6 Sabrr t)ar $rotfl. Ølet) 1676 2)octor aj?eb. t)eb 

*jt]øben()a\}it« Unit^erfttet« SSar S^dmebicu^ t)eb 3:rop' 

jperne i @taane 1678. S)øbe fom @tabépf;pficud t 

JBergen 1687. 

Disp« de malo hypocbondriaco. Havn. 1676« 4to» 
Progr. de ovo humano. ib* 1677. 410* 
Diss. ad Norvegiæ curiosoi. ib. iGSi* 4to« 
Manuductio salutaris« Amstelod. 168'* 
Qvcrela in obitum uxom i68a- Oraiio in obltum 
Joh. Olioni, Medici Bergensls, Amst, i(>75, 410^ 09 
Acclamatio votiva ad Christianum Vtura ob adventum 
• ejus Bergara. ib. eod, 410. 

De dyspnteria casirensi — i 58art^0liu5 Acta med. 
Havn^ VoU V* p. 96- 98* 

^ranl)ltf (Soac&im 2)iefric^) f. i ^ilbe«. 

|ftm 1762 b. 12 aSactr. Sog 1787 Soctorgraben 
i aWebicinen* SBar JCtc^iatcr 09 mebicin|! ^rofeffor f 
1 Jticl, ba ^an 2far 1809 biet) falbet til *jcbcn^. 
fora fongeltg 8it)mebicu6. Jg)ar ^cccbicat af Srot«« 
^ caab 03 er tiUige giibb<r af Sannebcog. 

Om 3nbuflrien og Svibler til ^eni S3eforbrind» 
^jfb^* I8i2. 

9)atboio9tf, 2te 2fufl* iCopenJ. I8i5* 

»WurtOeilung ber ©d^rift 6ur le systeme contlnentale. 
ibid. eod. 

Om ben bitbmarfilfe ©yge — f 25ibU for fi^galV. 
1 « 26, og SKinbetale o»er 3 fiøbcn|aonffe i eet 2Car borts 
bøbe tager (lOiiiotøV/ Bcocel/ Hacobi) ooerf* efter gor« 
fatterené latinffe flRanufcript« tb« 3a4«25,> ( ?$ ) 

S8l*anbié (S^tijKan «U3u|l) Søn af giæll. 

forrige, f. 1790 b, 11 Sebr. jtom meb ftn S^ber tit ^aiu 
mart og bUD 181 3 Z>octor $()ilofop^ioe teb Jtjøb^» 
Unt\)erfttet« @amme 2(ar £ector cg 2(biunct t ^^u 
torop{)ieii t)eb Univerfttetrt. Siejffe brrpaa ubenlanb9» 

Coramentationum Eleatlcarum parsxma Dias.lnaur« 
Havni« i8is. 8« 09^ meb omtrpCt kitelblQb. Alt©n» eod* 
A* (^IL ilitt* 3ett« i8i4'9lo* 251« 3Dait{f <.itr* 2814 
Sh)* 9.) 

S8on bem SSegrife ber ©efd^icbte ber 9)^ilofopbic* @ine 
C^inlabungéf^rift au feinen in SSerfttf au lS)«ltenben SJoc^ 
lefungen. Gopcnbsgen 1815« (^eiP3* (Lmu 3eic* .1816 9to» 
103/ og %<xVl. Il« 3.1316 9to, 189* 

SSranW (e^rifiian) føbt ben 30 Suniii73J 
i Sbenfe, ^por l)an« gaber twir førji Gatec^et og fibe« 
JtCoKer til ®t. Jtnubø jtirfe. ^eponerebe fra ®pm# 
naftum 1753. ^^^ 1762 2(manttenftd Deb bet (ooi 
gelige S3ibiiot(}er* Døbe 1780* 

Joh, Jaspari, Dani, Epithalamium in nuptias Fraii* 
cisci Lotharingi et Cbristinæ Danicas. 154^. dcnuo 
edita, præmissa Dissertatione historico-criiica de hoc 
carmioe ejusqve autore coeco« Hatn. 17^0. 4(0. 

Ublaft til 2)r. 'og |)rof. 3ørgen Zx)<^t {>oImé ^ttmtU 
belfrioelfe — inbført i Jlorcfd jpng^fesre Vta(j^ri(^tm 
vom 5uftan^e ^er t^iff. II« 361. 

2(ntegnelfer til ©rifenfelbtd «£>if!orte -- i ^u^mé V^y 
6amU ril Den DAnffe ^t|), III« 3i3-59* 

83rattl)t (Jnberfc^) føbt b. 13 3Cug. 1632 

ifOiCL %{i, ()t>or l)and Saber tar ^ræfl. @tuberebe i 
Seipaig og SBittenberg. 1658 blét) ^'roefl til ®t)in# 
bmge i gpem 1676 i 5Jlpfjøbing paa gal|ler. 1690 
SBagifler. 2)øbe 169U 

Marspiter Leucoreus« Holniiæ. i655« 4^^» 

Suflwalb lieiliger S3etrad^tungrn. *^amb« 1663« (|)aa 
jDanff ooerf. af §erti% ^^v\\six>. Ji^openb# 1681«) 

Srojlfcbrift on ^enn Sacob S3ecffrn fiber ben 3:0b fd« 
ner (Sbefraa* ih, 1672. 

Felix permuiaiio etc, ober £cic!ipreW{jt uber 3ob» 
grib* SSranb. i&« 1674. 4to. Cpaa £)Qnfe ib. eod* 8vo.) 

jDer allerltebfte SBtlbba(;n beé ^eiUgen (S^eflanbed« iO« 
1674« 4* 

(Øldnaenbe ISaubenflugel ober SSeric^t oom Seben uni 
aiobe 5«^iN ^aubmaniti. ibib. i67^» 

Sertno in iniroductioiie Mag. binionis Petræi Schols 
Nycopienéis Vicerectoris habitus. Hafn* 1678* fo^ G^s 

rengebdc^tnif •^and SBergcé(^agend« 8^of!o(t 1679. foU 

Epicedium in obitum. Hcur. a StocAen. ih. i68l* lol* 

Seicbprebigt fiber 3}larg. SQSaria @(btt)ar|in* tb« 1685* 

Mtiiutiæ piarum cogiiatioiium. ibid« 2682. 

3 a5art{)0linø Acta Med. Havn. Vol. III. er af $am 

tnbføtt Fragnientum cpistolæ de Sandalio ex lapide. — 

ij^an bor af )Dan1C paa 2:))bff o&erfat Bingoo SO^orgen« 
og2lften<pfalmer« Sran{f*i685» i2mo*^orø 1768* aflang 
£Loart« 

' 85ranl)t (So^an »i«« »retflmg) føbt i 
Zrpgsetøt) paa Sangelanb^ (^or(an9Sabrn»at9>r«rf}« rit) ietn abiungfret eg fuc(»ber«nbe @ognepm|t 
mefjcec og XuUebøUe SRenig^ebir paa Sangtf 
g 1799 $rce{l til JgumbU fammeflib^« 

eø forte SBegreb af 9(aturrctr(m oorrt 5^}øb(« 
I- S^ergmaite p{)9f* fiSeffrioelfe oDer 3otb(lobcn» 
ub, i77»» 

l:an^t (?>efer) f. igiorgt. »acgiertott)rt 
i gribcciCflab t Tfggecebu« ©tift* 1780 
ognrprcefi til Sorfløen i !)lorbIanéene| lort 
: ®anbd ^ræftegiftb/ og enbetigm tir3nbt>i« 
Bergens @tift^ ^\}or ^an bøbe i8o6» 

inge. ;«^ronb()iem 1780* Zo ^^rcebtCener« ib« eod. 
tx$ ^9ltiUx O eb fit @mbebe, en 6ang tttfKreoen 
lé !0{enti3^cb, tr^Et i S3ergen/ faaoelfom fiere 
lelte i»eiluj^cb60*r«» 

Cantf) (Sf;ore) f, 1781 paa Jtongeterg, 
nd S^ber var SRpntbirecteur« i&tp* 1798* 
go4 nnfiU i Oeconomiei og (SommeccecoUegiet 
iWfaget. 2)abe i8io* 

jBemctrfninQfr i 2Cnlcbnfng af ben'befienbtgjorte 
jcripttonéplon t\i iDeltagelfe i be tranøpertab(e 
nbé. J^iøb^. 1802. (ubfom tillige paa St)bff« ib\ 
en blcD rec. i i. fZiu 1803 ^9{o. 34, og i !Dageii 
o« 158* 143. 144« 2(utoré €$oar i 9l0r 149^ 

^tungen u6er ben C^tnfluf beø aUgem. grfebenø 
brtttif^en ^anbel mit t)Or){tglt(i)rr 9i^(!ftd)t auf 
9ttg(cit bel lettern f(tr bie norbtf(l()en Gtaaten/ 
em fdlid auf bie Siort()eiIe einer fitr S)&nnes 
9 bem o6mannifd)en ^forte aiKiuwirCenben freien 
: nac^ bem fd^røarjen 2J?ecre* ^open$» 1803* (U 
3 9?o. 19. sDageii 1803 l«o. 79.) 

I jejøben^aon ubfomne ^anbiU og 3n^u(lrUti• 
ir ^an i dårene 1804:10 S^iebubgiocr af« 

r i Ajøbinbavn. 

griflen« »anbrefoerb« ^jeb^« I7i9* 'i734# I739» 

rafen (SenS) f, 1658 l ©aug^erg I ffiu 
ift, f)\)or f)an6 gaber Sluf S5rafeu\)ar.^r«jl» 
a SloeétKbe 1675. SSlet) berefter <!^ører og 
onrector t SiiU, famt 97?agif!er« i698$c(rfi 
>bp paa ganøe. 2)øbe 1736« 

de Eiymolagia. Hafn. 1679. 410. 

r^Hupé^eri af Zat 1682 ^oorfor fian efret Zcnt 
>om maatu gaae i farcer« G* @n^mØ Hy 
LU 289 -90* 

Oeening/ at Rebningerne blii^e faltge/ gjenbrepet« 
729. 

^rpUupétate for to gamle 2fi^gtefo{f* ib* eod. 

r. eé goranbring/ i Anlcbning af Slibe Cabe« 
[oranbring til ^tiftamtmanbérepbenté* ib. eod* 

:Ie ct(v 5Ciøben(}at)né. Slbcbranb* tb- 1730« 

ebifen 9Vtv i^ong Scibt IV. tb* J732» »7 ) SBrafen (S^U) f, p^a gatSn I774^ »ep. 
fra 9tpfiebmg 1792. 9}ar TTlumnue pva SSalfenborfe 
CoUegtum« ^(eD igoi ^rcefl til Aareboet t ®ieUanb« 

9{^taarøgave1 for 2Clmuen eller Gamling af Zlmuthn: 
ge/ meeft beflemte for S3onbeflanbem ^iah^, 1800« (U 
iCfc*. i^« SRo. 42«) 

Sabcenclanbpe ^Betragtninger/ i toenbe 9)r(rbi(ener* 
ibib« i8o8» 

• SSraUtt (inWlQ) f, t Kiflocf I5i9» ©tu# 
berebe i SStttenberg, JtjøbenbAt)n og Sorø« fSleo 
1641 (Sonrector i ®le4t)ij* 1642 Siacoiiud i Slbed« 
tvortb* @iben ^ofproe|l ^é ^rintfeffe iSRagbalena 
eibpKa førfl i 9Ip(iøbtng j^aa Salfler fiben i Tllun^ 
bitrg. (conf. Molleri Cimbr. Liu. it 119.) 

£ei(!bP^ebigt i&ber SSargareta 2(rnfo'nØ/ ;u 9lie!^pCng 
gebalten« StoflocC 1650, 4. eeicbprebigt itber Hum @o« 
pbia OOR 8totbf(bKl5e* .Gopenbag* 1650. 4to« . 

S3rec^tfe(l)t (So^^ .^enrO STog ©octof 
Staben i SRebicinen i ^elmflab« SSar Siome^icué 
^od tribfrif ben jbie« iDconning Sopl^ta Amalia 
inbti( 1684/ jba b'un bøbe* ^axi btog ba til S^am 
borg', ^ ptacttcerebe ber tit (in 2>øb 1699* 

Disp. inlitig. præt. Herm^ Conningio,^ de morbo hy« 
poclioiidH«co. Helrast. 4* 

Obserrtriones vari« physir« , anatomic«'« ét medi« 
co-pr«ctictt «- inbførte i ^rtboliiio Acta mcUied 
Vol. I. !!♦ UI og V. ' 

, 83tebaf (Tfnber«) føbt i Siiift. 1597 kU^ 

^an $rafl t Stubfjøbing paa Sangelanb* 2)* 1630* 

eigprftbifcn ooer 3Cnna dSønnoo* 5ljøbb« i6io» 800^ 
(G):tracf beraf i ^((>co (C^rmo^U for SOtartd.) 

SSreCaf (Xnne SRargrefe) føbt 1655 b. 13 

S^ptbr. t @fabe i SSrabé ^irctb i Zatl)txé ®tift, 
bvor benbe« Sabtr S^n^ 99rebal t)ar $roefl. ^I^utt 
biet) gift førjl meb en 9ltelé.€ørenfen, fom 4jebf 
JBra^eébolm og Sanbagergaarb i gpen^ og anbeit 
@ang meb 6rit SSrebal, 9tector i 4)orfen«. (®ee 
Ød^6nattø lo^rbe Sruentimre pag. 263« 80. og p«' 
iS35* Ct^urad Oynæceu/n JDanias lineraCunk 
pag. 36.) 

Spes Daniæ Cfaristiazins T'unctus. Havn. i67X* 410. 
a^enbe tatin^eiSreot — aftrpfte faaoel b^ C^ur<i 
fom boø Gd^bnau L cic. 

SBrCbaf (Srif) enlSøn af ot)enanførff X 
fSrebal/ fobt i Siubtjøbing. iDcponerebe fra øorø 
@!olei629. €tuberebe t IRoflod* 1631 biet) 0{ectoe 
i 9}ptiøbttig v^a Salfler og 'J^ag. Stejfle et $ar Tfac 
iibenianbe* Slet) 1640 førpe ©ogneprcefl i^aa C()rU 
|lian«$at)tt. 1643 »ijfop i 2ronbbitm C i672» ^ 

Pneumatologia. Roscoch« i657- 4« X^e redemtons 
issione. ibid* dod. "" "*" "' -..«-►«-.•.«<:..«« «^ 

ioj^raphi«. ib* x65S< I>assione. ibid« aod. 410. FiøUli« •! cvnsKaatiæSymbo« 
o f 1^ 
•* > 1648« iU 09ct 3eiU 8rfi<* 

9 9Métt, i Xnlebntng af ZcmtUn 2664« 5ti«B(# 
1664. SStbelffe eanør; Jti«&(» 1665« SD^ortenédao« 
frnd Scflamcnt« «• 1* et a. 

fBtC^aC (^an$) (Sftn K^obeé Sormemns, 
i HoUanbø 6ifl 460^ ben &qn af 9)eber SBrcbal i 
Jtjetttiide, fom førfl t>Ar 9l(ctoc 09 perfonel SaptUail 
og omflber 1655 bltr> Gosncpcørfl i GartfebitiS/ 
^t)Ot JS^aii bøbf 1682* 

yindici« Majcstat\^ 'a paganø Theologiai arcbirU 
exsert«« Hafn. 1666. 410. 

5Bteta( (9lte(8) førft SDIunt I Gortibrøbrt Jt(o^ 
fer i Sejle« @iten Stector fammejlebe* Z>. 1578* 
Øøcmfpejr. jtjtfben^aon* 1568. 4to« 

»ireii om JCona G^rtftian ben sbiei }D«b — »lanbt 
Gyvø jGljarm|>epifer« 

SBtCDaf (SMett «ro9) føbt i æconb^jem 
1733 b^ ^^ ®^P^ ^aité Sabec SufiiUraab ogeaug« 
»anb Stomae Øcebal t>ar en 600 af fdifø^ Su 
KuM og er forfatter tit bet i ben mtelanbtfte fUtu 
fefamtittg sbti S9» inbf^rte ttj^t af Ø^fftn fot 
%at 1710. S^ani SRober ch ØønnebalUr \af SBu 
fEøp <Rteie Jttog, , ^an b(eb ®tabent 1749« 17 57 
Stceborgemefler eg 1761 btcftag {Borgcmeflec i 
ftrottbl^iem. 1771 X^eatetbttecteuc I Jtføben^aDn^ 
*t)or ian bøbe 1778. (|«t)nf, JDanflf JDigteC. -gift 
IV^.46i«68v ©• nionrabø 6tat)Prjft ot)et 
(am er trpft i tViSeø ntinbetaltr p« 383*84.) 

Ovidii Metamorphoses (fftfle8oø) cperf. paa hanftt 
»er«, meb 2fnm«rfninøer. JtiøbJ. 1752. (1. ftft, 1753 
flo. 30 etben ubgao ban be 5 f«cfte Søger. tb. 1758^ 
(t. i iLorcrø Vtad)v* L 428*38 09 t Brit* Zil(F* 1775 
P^ 60.) , 

Øram 09 eStgne. et 09n9erpiC. 5tiø((« 1756* (r* af 
«ri*fen i it.iUicø 1. 1^ 1757, 33 « 55.) 

UtitniUn, et muftfatp <|>9rberptt» tbib« 1757* (r. iStb« 
909« 336 »44) 09 fammetib f[ere Sbeaterfh^ffer* faafom 
ben Ipféelige <(oert>fr* ib. eod. ØeiUten efter é^oben« 
ibib* 1758* )Det traøne Salg« ibid. éoJ. ;Den tti^U 
tnabige *&9rbe« ib. eod. ben ooøeltge |)røoe« ib* 1759* 

Sreoc efter Øtabenerø filaabe* Jtjøbb« 1759* 

i^aderø pctU Sanfer om bet Onbeø Oprtnbelfe^ ooerf» 
paa banffe Serø« jtjøbb« 

a:affi9cire til kongen for ^anø 9lorrt)areIfe i bet afta« 
tiiTe Qrompa9nie. i8fb« 1760. folio« 

Obe til ben gulbtomne ima, ib. eod. 

3* 7L Crainørø ICfdanbling om ®maafopperneø 3nb« 
pobing# ooerf* og forøget meb Xnmetrfninger« Sronbbjrm 
1762. 4^0. 

Sanfer efter 9tif(ø StUmé SRaabe« ibib« 1767« 

Sronføl^rn i Gtbon, en original IprifS Sragicømoebie* 
Jtiøbb* 1771« f^ben inbf. i U^ prigtnaU 6Fue)p« ifteS« 
(er r« i Brit 3otim« 1771« 910*43 »44« 09 i IDram* 
39tint* 9lo» I 09 9tø« i6«) r Sen brontatif e Slotttnat tUtt Stitif oDer Sronfølget 
i Gibott \ ti Ctfterfl^ffe« ib« eod. (r. t IDram« Jonviu 
X771. 9to. I7«i8») . 

Sp^emeron/eOer bet baggamle bf enbø^nfect* ibid. eocl« 

. 3 Karene 1774*78 ooetfatte ban tU fifueplabfen* 
Brug efterfølgettbe epngeftpffer øfter bet ^ranfe: ^De 
to Oi^iertige, &tot)bpggeren/ tBenftab paa fhrf »e/ Cennen 
af ^vtftt 9emtre og ^Caor, af XXtatmontti i S>tn forfttUe 
Søiftcgbeb øg iDeferteuren af Qtbainc ; Øonbepigen øeb 
^offøe af RaVMt i iDeucalion 09 9}prrba af 6l S^iv 9 
^et foreaiVne ^everie$ €otte 09 3oban$ kolonien; 09 
Stude I boi(^ et^fln baabe utfom fcrrif ilt og baøel i 
ben 99lbenbalif e QamliD9 af Cpn9efpil. 

flRufilfamItn9er/ af banffe @9n9efl9!fer/ til QTlaDcret« 
tø Øinb bcftaaenbe af 6 .Rafter« itiøbb* i77t*77* foU 
3 bøt n^xftt t>i^. eielff • Bfrifrer er af barn Såre over 

GtceroØ Crb: Studia adolescenriam alunt eic. iV Somø 

€$« 09*50* Sanfer om JBtbenffaberø 09 Snbjlgtrrø iSx* 

Soeroelfe (paa OerØ) p« 270*87* £)m jornøjeifc og 
fornøieiigbeb (paaSeiø) p« 288 •3<2* 

3 ben wiUeffe Samlitig af tITinbecaler er af ^am afa(e 

09er Kage @(ba»lanb 0« z«20« ooer ^ti Sønøberg G* 

21 * 40» 

(Et fatinff tBerØ i«2(i4[ebning af SSeneriø QSang gienr 
nem/eolen 1761 -- er inbf« i bet Karø Bjøb|^« TL^t^ 
Conr*. lefr« 9Co« 45/ og ItgeCebeØ er et yar lat« i3erø øf 
i^xn tilføiebe SJ^ajcim« «{>ellø Ephemcr. jistronom, .aiuu 
1791. Wienn« 1790« (oib« U iBft« 1791. P» 27ø*) 

^retaf {v^ux) føbt i Bejie* »ub 1601 

GogneprceH for 9Iorup SRenig^eb i £unbe ^ørreb i 
Spen« Døbe 1641* 

Cigprcrbifen et>er Gufonna Croffen^uS« z6o6» 

Christiani IVii GalOinS* *- 

(Bejfllige ^Dommereø SBelonninger. ^øb$. 

SQrebcnberg (»nber«) føbt b. i sun. 1700 

t ØaUerup i GteUanb« {)ang Saber t)ar f^errebéfo« 
geb. iDeponerebe 17 18 fra {Xoeétilbe« SUd førfl 
^ører fiben Sonrector iieb grue S fole i Xtobentiat>n. 
1732 {Dtag. og neberfl Sapellan til SScr t grue < Xirfe« 
1738 Gogneprcefi t J^olbef« 1742 Doctor S^eoiogior« 
iDøbe 1753« 

^enr«1Dorpi{4iftorte om2(nabaptifteme«o9err« Jtiø^^ 
1733; 4^ 

Disp« inaug, de optimb genere vertendi Scripturam 
øacram in iingvam vernaculam. ib. 1742« 4« 

Subclprorbifen* tb* 1749. 4« 09 en Canbemobe s præ« 

bifen — inbført i Sermones ad Clerum. Som* M- 

fBretenbcrg («nub) m eøn of np«an. 
førtø Doet« Tf. »rebenberg. SJlep 1772 fHotj! for 
Storup 09 ®lim SRenig^eber i Gielianb« 1773 !!)?af 
gijler. 1783 9t«P til ?ibø og Smørum« JD. 1797. 

Srubeoielfeøtale oeb 2(. SS^ølbifrø SBrpHup — tnbført 
iblanbt 7L tVølbtfeø PrrrbiFener« jtjøbb* 1779* 

jDen bellige Gfriftø Øsbelotte 9eb tno6t^;im og XXUH^ 
(er bra9te i ttbtog« 1-Iuetnb* Kifb(^« 1780 ^83^ i. s« <?et*bcrø firfbe em IX^ecto^irn^ @tubtuin« I^^II jDet* 
øoerf. StUh^. 178)* 

^Ve^iUil (9lico(ai) f. i Sønninsen. Øtrifle 
f»iii Gtttbcnt nogle Tlat uhtuianH og t>at 1764 i 
J^eUnØa^ f&Uo cftcc ffn 4>icm(omil 9iegt{lcator vcD 
fi}rrgt>erBDtrectonum i Jtj9ben(^at>n» 178 1 SanbfFrii 
tir paa ^cUvocm. Døbe fom ^uflitdraatt 

dfegte ouf ba< Xbficr&in be< ^dntg« S^iebt* V* jtop§» 
1766. 4to. (iDÅft, J^iii^'i* < 3* 2teé ®t. ®. 300.) Srauer's 
caatate. ib. eo(i. (rec« fammef^ebé p. 301 

^ec nocbiTcbf éittenfceunb/ eine mQraltf((e !0{cnat$3 
fcbrifc auf ba^ j^a^c 1767. C^aiu Øourn* 11. 49« soO 

a3retéDorf(e()rijJia«3o(>att) f, 1765 b. 

6te Dec. i SUerup i gpen; \)\>ot band gaber Zt)omai 
Srebdbocf ^a par ^ræfl« 2)ep. fra Stagelfe 1782* 
SUo XlumnuØ paa S8orc^6 CoUegium. 1793 ^i^æfl 
^a Strpnø i Sunbe J^erreb igpen. 1802 til (fgenfe 
.øg 1807 tU ®t« S^i^d^nø ^odpttat og ®ørup oeb 
Ctenbborg* 

Dispp HaNrn. gvo. Qro sensu Jesus In Noro Test. 
iåicitur Hlius Dci. 1790* De principio raoraltutis. 1791. 

€iai5man om be frafcfgfte SRtblet/ oeb boHfe man fan 
(ibriBde S3f rn . Sleligion. ot>ttU St'ltb^* 1789* Campeø 
Sbeop^ron* ooerf. tbtb* 1792* 

dt f>ar JDrb til bc banftc efotrbolbere/ ttlfigemeb en 
Øoø^ao^ 00 @taoetabel« ^jøbl;. i7y9, ©taoebog fbj; be 
(•r|te SSegonbtre«: tb. i8oi* CU 4S)(* 18/35 ^0* 32.} Om 
^Q bcb^e 3Qbretntng of en 2Cbecebog — i ttlinerva; 
X802« 1 50. X'^^, cUec øtaoe« og Cftfelcg for«be før* 
feøegpnbere« Obenfe isifi« 

^rrtél)orf (Sacob |>orneman) em af 

Un ?»af!følgeiibe, f* i SScjletffjerninge b. 8 SBart« 
1790. Z)(p. fra 9tp^jøbing @!o(e 1809. SSleo 1812 
Xlumnuø i^aa SSaKihborfø CoUegium* Stog 1817 
Slagifiergraben og rejfl^ berpaa ubenlanbø^ unber* 
føttet meb Ctipenbter fra UniperfTtetet/ Sfonbft ad 
yi5Qt publicos/ og fra d^e^ejmeraab Suloo* 

De-regulis in cinssiricationc rf rum nataralium com- 
Bientatio. Dlss. indug. Hafu. i8<7* 

, ¥røoe af en efter Ubta len. inbrettet banjf Stetffnontng« 

tbid« eod* 

^reD^&Otf (SRorfen) celbre Srob^r til for. 
anførte 6. 5. Srebdoorf^ f, b, 34 San. 1757. 2)ep. 
fr« Cbenfe/ og oar i fin Zib ](lumnuø paa SSalfen^ 
borfd eoliegium* Slep ftben ftci gaberø Sftermanb 
fom ^xaft i Befterf^jerninge. 

Disqvisiiio argumonti pro satlsractione ex e|'istoIa 
id Uebræos. Disp. Havn 1781. 

Om en marfoarbig ©ifol — i pf>yf. 25ibIiot&. IX. 
962 64. en Grtnbrtng imob ecbmtbt^^bifelbect — i 
L ^iu 1796 p* 42 »43. et ©rcD fro ©alling »{)erreb« 
9t<tfter til barn fom ^rcofl i ^errebet, meb ^an< ^oar 
berpaa/ er inbf. t jallcfcne ^rarralffr. I. 470 s 74. 

S8re^é^orf (?>eber) f, b. 22 gebr. 1728 og 
Srcbet tit oøennceonte ^aflor 2(|onia< 9Kebgborf. 
IDanfP ^nerarurleruon* ) 

goteren STOag. STOorten l^^omfettDar føtft^rorU til 
fiSrebfirup ftben til £unbe og £)utrup i Stibc Øtift. 
9>t. SSrebøborf bep* 1746- Sfterat l^at)c>)orra S)og« 
kolber førfi t)eb @ufferraftQaberiet i jDbenfe og fiben 
Deb nogle SSerfer i ^ot^t^ btei>^ån 1774 Son>alter 
\>th &ibøfoø Sernoer! t 9}ebre Xellemarten« 2).i799* 

71« ^i»ierd etatixtt for iDanmarf 9torge og gør^nø 
bommene, ooert« af tatin. Qtbriflfanta* 1783- 4to. 

-^anfer ooer abjfttttge SSalemaaber og Orbfprog* famt 
Sanfer til Sorflaring oper |>øjmefTete]cteQ i^e Gønbag 
efter Srinit. ib. eod« 

Sanfer om be norffe Sernoerfer* Jtjøbb« 1784« 

Om ben &(t paa ncgte @teber i 9totge/ at (o(be 
ttfPaarne *e|le — i Pfryp »iMic»r{^» 111. ii3«a9» 

83te(tettl)i^ (grfbenl SJ^rtflian) f. 170^ 

b 28 Ibec. S3leo 1741 J^pforganifl og ffben (illlgf 
£)rgant|l Deb giicolat Jtirfe* Døbe i775» 

9I9 fulbfictnbig banff Ciboralbog* itjøb^ 1764* form« 
obU Qccvbt iJ^t. 17^ 9lo* 3u) 

Unberotønlng bi'erlebeø man felo fan Icre ffg at fatte 
-i^armonién ttlfammen. 7t* ib.> 176S« 4to. gorføg paa^ 
l^borvtbt bet er muligt at Icrl ftg fe(p ae fpnge en 6(ø« 
ral efter ølober. ib. eod, 410* 

SSremer (»nbér«) gøbt 1604* JDeponerebø 
fra SRalmø øtole i6i8* 

Liber pcrlculorum metricoram. Susanna iiré bistiy« 
rlae ejjus poetica descriptio. De dracone item Baby« 
lonico. Portuæ. i6f8» 4t'>- (mrb en Sottale af Bertil/u^ 
Canutii, fftcti ftged at 2Cutar ba oar 14 Kar gammel,) 

Poi^maticorum] lib. L Hafn. .619« 8^o, 

kremer (sViftw«) føbt b. 7 mo^. 1635 1 

Ziihti, ^oor l^and gaber par Jtjøbmanb« 83lep étu$ 
bent i Stofloct 1652, 1662 JDiacottud oeb @t. $etri 
jttrfe i Xjøbendaon. 1663 SRagifler. 1676 Sogne* 
prot|l til farome Jliffe* 2). 1701. (Cimbr. Litt. 1. 68.) 

@are(bi<mu^fraøen* itopenb. 1679. 2(rb^tenber Q^briff^ 
fRa%ib. 1680. 00 JCopenb* 1696. ^immeléøebanfen auf 
bem ^erge Sbabor« ^openb* 1690« 

Seitbenprebigten (trpfte i jljøbenb. i Doart) itber % 
Sejftn !i669. — JCugufta 8«bumor 1670. — SWaø. 4)iero« 
npmu« S3u«!cf. 1674. — 2(uøufla 93jarta @lifabetb pon 
Oflen 1675. — 2Cnna 3iemeré 1676. — 5ob. «a|feniuø 
1693. famt ooer Gtmon 9)ault/ trpft i 9'l6n» i68o. Ato* 

^an bar ttbgioet Jo. TurnovH Cnmmenur, in Psalns. 
X\ graduum nec non rsolm XXIII et XX1\. Norib- 
i667, 4 to. 

§Sremet: (So^an) »rober til motflforri* 
ge^ føbt i ihbid 1616 b. 24 ^prii. @tuberte i S(bs 
nig^beig 9{oftod og ^eimftab. 1642 blep SRagifier, 
og famme Tiat ^taconug i glendborg. 1648 fongl* 
^ofprotbifant i Xjøbenbaom Søbe 1670. iS^evQé 
fielU Clereffe, 62) » 27.) 

Jo, Heermanni labores sacri, of SpbfE paa Catin 

operf. £i^be(f* 1645* og oftere* 

C 12). ( 90 

• ypoftoUfA« ttiwi atil Vct XX. 3d« JtopfA(«i649«4* 
mtloh, obrc 9tti€ bf I (E^fftanbcé bc9 fBenni^ung 

i^ftioøf n }tt «^oI|lriiu tb* 1651« 4to* 

SHef fad^rr eeeøenlwufir^ ^'9 3o^ iSforø (2r$urprtn|f n 
|tt Gacbfen nnb Xnn« €op(ift/ fSnigl* bim $tintf(fltn/ 
Øerm&^lung« ibib« 1666* 4« 

aDad iufloffen 9tobc »nb dUmmenb ISo^t beé Qlaubenø« 
Cranff* 1670* 

Sft(behptcbtdtcn fn Cloart — fiber Crat^artnaS){tlImatt 
^ ^mb* 1643. — jDiJeri* JJaufter. CJUttw, 1647 — Jf» 
ber ^actem *{>amb« 1647. Gbrtft. 2(n(ter. 5topb« 1651 
— 3uU Sllfabet^ Don 9{ft(bou* ib. 1652« — (Staué Stvb* 
•etn. ib. i^54«^— ^uaufla fWoiTflrete SKatfcfealrf)^ @le«n). 
1655. — SRaria (JlfC »on ^attbauUn. 5top$. 1666. — 
3(nna SJ^i^rør. !D2ebtr ibid. eod. gtibcrfc^ Jll, Jtdni(^t)on 
flD&ncmarl« ib. 1670^ 

kremer iWUp) »ar ^of#58unbtm«9« J 
5t]øbfn^at)n« 

Sremenrelbf me cSet ^^emjan oon Btemrnfetb<, ®øns 
ncrd 00 Gønnefønncré Wejfer/ gortflrUingr r ^ Eøicr/ oq 
Comiife Silbraøetfcr. en banp Crtomat. <fte »Dele ifte 
99 abet <&flrfte, 5tiøb;^« 1789 <9o* 2bfit X>tH I -II ^^otfte 
. ibib« 1791 '93* (Haf et ifte iOeW ifte ♦afte rec. <rf 
QCbra^arofoii i t iCft* 1790 9lo« 7. 2bet «&flefce tbib, 1791* 
flc« 21« sben IDell i^e <&afte ibid, eod. paa« 754. 09 
9bet «{)afte tbib« 1793 9lo. 36.) 

SBorøcrlte StbéfocbriO/ et ttgebtab. (ooraf ubfom 9to* 
1«I9* ib* 1795* (tcc« af (S^arb i Xlritif 1796 9lo. 47.) 

S8WmCr (»itué) «ar fwH fongUpoClig)«. 
stilet t>eb fremmebe ^offer i 14 Tlat. jDp^oCbt f!g 
1657 t X}eben^t)n. 09 t)ar ba toitgetig banjl Vgent 
i ^oleit 09 SKeffbent i 2)anit9* 

^^euerbauete JCronénburø* jDonjtG 1653. gficf!lt(ie 3&* 
gerburd« *&ambucø 1657* (o^^* éubmd SamC ril .^en 
tanjle »^ifr i »• 3 *• P» '54*) 

85rennecf)e i^ans) føbtt-?natiiot>;t?oaanb^ 

l^t)or ^and 3^^^^ ^^^ Stnabmanb 09 itjebmanb. Sre« 
qoenterebe ftit Øøbcbped (atin{!V 8!o(e, men bUt>^ 
formebelfl en fvagelig Segeméconftitution, iffe 6tu« 
bent. iDøbe [om ^ofpital^Iem t ipclfingør« 

^gorføg til nogle moralffe ^intbiUeber tagne af 9tatttt 
»eii. lp *«fte» -feifingft 1769^ 

^rcftrup (3o()an S^tfjiian) føbt 1777 I 

4^orffn6, ^t)or'f)ati6 gaber x>ax Z)reier. iDeponerebe 

1797. ^^^^ [^^ Stubent i8o7. 

S}2tne Ungbomébaarltøbeber. mcb S^^^f^tterend yor» 
Iralt. JCjøbb. 1807. 8. ;tec. i U «fr. 1809 Sto. 5.) 

^an \tvi\> i fin srib en flor flXan^be ©abeoirer. conf« 
IBerfcU ^jø^b* @etlbecte* ifle 83. p. 296. 

2)en fatiri{fe 2tl{!uer. et UgejTrift* iljøbb* 1807« 

23ri(m& (W^rb. fbtt^o "^tiaxXt De Sre. 
vecoeur) føbt i S3eUin 1710 b. 8 Dctbr. J^an« S^^ M 

Ut t9at Sr^ac SBrtanb be (Frebecpeur^ fom 1733 ((eti 
9)t^ofefror i ©eograp^ien og bet franfFe ,@prog u% 
UntDerfttetet i Xiøb^. og 3nforroator i Sranffen (o5 
9h:tnt« .Sribertf (Aong grib* V.) @f nncn (agbt fig i 
Jtiøben(^at)ll efter G^iritrgte; bleo 1743 9ret>inctaU 
inebicu6 og Sanbp^pffcui i Hatf)u€i 1748 2>octor 
fDtébUince. jDøbe 1776* 

Difs. ioaug. sistens decadem obserrationum circa af- 
(ectus paralyticos. Hafn. 1743; 410. (conf« ket^e Zi^» 
2748 9lO, 48.) 

Unberretntng for eanbboerne, (Dorlebei be ftg t fBloh* 
fot ftai foc^olbe« itiøb^« u. 2C* 8oo» 

^ SBrin^ (Cleberic^) føtt 1531 t Jfolborg 
(^or l)an^ Saberoar SRaabmanb. 93ar førfl ^ubent^ 
tut) fben 3nfpe(teur i 9lorb(anbene og gtnmarfen; 
t)ar for en Sib t @Derrige ()od @rct) 2Ragnué @abrie( 
be la ®a^bte^ men (om ftben til [Rorge igjen« JDøbt 
i etrømfø 1685. 

Prodtomus e Norvpgia s. Descriptlo Loufodlæ. Am«- 
øtel. 1676. .CJ^ffciio Horge @. 122O 

S8tinc() (3t>ar) en Søn af np$not\inU JDfb* 
IBttnc^^ føbt paa S3a(ber()oug i S3ergené ©tt'ft 5. 19 
(Rot). 1665. &it X (Stolt bel« tUbbe\)aUa be(etatiri# 
fiiania. £)eponerebe Dtb Upfa(a2(cabemie{6Hi. itom 
Tiaxtt berpaa ti( Jtjøbenba))n^ (|oor ^an biet) mbfEre« 
xtn Manbt ®tuben(erneé 2aU 93let) i6g6 Secanuø 
paa eiojTKet 1689 biet) geltprorfl t)eb be banfFe 
Zropper i @ngellanb og 3rlanb. 1691 ^mft ub ben 
(ut^erjfe 3)^enigbeb t ilonbon. 1692 ORagifler. 1702 
®ogneprafi til J^clmené Atrfe t Jtjøben^^atn og 171 1 
til 9it(oIat. S3ar 1709 meb itong ^xib. IV i ^talieit 
fom aieifepræjl* 2). i728» ^ 

Diisertatio phllolosica, rigidlores aliqvot Verderii 
in Varronem* Macrobiumj yirgilium, romp.. iMelam 
et PUnium censuras exaraioans. Havn. 1683* 4to. Af« 
sertiones pfailologicæ. ibid. 168^ et 88. 4to. 

Brubgommené og IBrubené/ Sefu ^b^ifli og bane jttr« 
Ui, aanbeltge Jtjarltøb'^^^Ange) beter: @aIomoné «£)ø)c 
fang fangoté forfattet. JCjøb^. 1695. og oftere, 

(Sn 6bi^tflend ^lanfetøjte, eUM aanbelige Gange« ibtb« 
1705. og meget oftere, 

£tgprabt(en ooer gru IBert^e ®feel. fbib« 1720. fol* 

^axk (et>erebe be ^ateriaiier efter boilfe SBtUiain Jling 
ubarbejbebe , fine 1694 i Sonboii utfomne ^uimadver- 
åions tmob ^aMwait^ (conf. ,^d)Iegflé Bcatifhf L 

€$* i95*) ^^Xi CariTiiins iiivec:ivi iu 'i lugoetli^m 16S9 

Hfefuiæ conspectaiii Explosiu, fom b^r foran C 55 t\U 
tfføge« 3en6 iBergenbal^ bolbeé af ^oc^it fer at mqlu af 
Srtnå). ;Drn lattnfle Oocrfortteife af jiSiffop ISaggerf 
gortale til 2llterbogen, fem @qo i Btibme Samlinger 
i S3, 2bet «{>« @» 90 mciber om, {fal ogfaa ootre* $an< 
2lrb*jbc. 

S3rlncf) (?>.bei: Sacobfen) f. i Sronbbiem, 
Sep. t)eb iljeb^nbaimé Unit)e[fitet og biet) 27{agt|}er« 
1703 Sogneprcefl i 2(renbaU ( 91 ) Trtiperi! Romani oitus et progressuf. HaPniæ 1697« 
ISatainum sacrum ^ in nataleoi 6ialvatorIs. ibid. eod. , 

4to. ®uté ^9b(eberd 2Cn|7utrIfe. il* eod. 

Cbronologiæ «t historiæ Mavii Joseplii £xanieu. ib. 

1701 . 4to. (er inbfart i |)a»ercampé Ubgaoc af CJofept^tiø«) 

it>tt Qamlt Seftamenteé (S4ronologie» ^iøb(^. 170U 
D(t fStaxtixzxhi^ftt af. ^tflortenie fra Qt^rtflt Søbfel tit 
nU/ i tan\tt diim* tb. 1702, 4to« . Dias. de 70 hebdo- 
mads Danielis ib. eod, 410. 

P/inil Panegyricus, OPCCf. paa J)anfP, jbib« 1704* 
Philologia sacra voterls el novi'Testamend. ib. 1734« 

(incb en gortale af p. p. lind)cv\tn.) rec«; i Supp/em. 

ad N. ^cta Erudit^ Tom. II. p, 36 »38* COnft N, Litt, 
mar. b alt li. 1703 p, 134«) 

S3rtncl)matt (Ofntwo«) f^^t b. 13 Tfm. 

1738 i Stanberd, l|)\}or 6an6 §aber ))ac ^odpitaU« 
proefl. S^ponerebe fra SÉJiborg 1755, 1761 bUt) 
gjerbftectie^ører i SBiborg 1772 ^cap foc Stejlen 
SWenig^eb i SRibe ettft. 25øbe 1794. 

gorfød til en ^Cfbanbltnø om en («tcb Uoiben^eb i ®ubd» 
l«r<n. Xalborg i769» ' ■ 

.^øimeJTeprabifen anben 3ulebaø 1771,. JBibotø I772» 

83ri;C (æftuS ?auriW) jg)an« gabet t)at 
Capitain ST^arcud S3rir* @om étubent oar f)an 
3[(umnud paa S$al!eiiborf6 QoUestum. Drog tU83e(l« 
inbtett/ ^»oc IJ^an bøbe* 

■'Dispp«,Havn, in 410 — de Autocbiru 1764 T" ^^ 
modis probandi in antlqvis Daniæ legibus usitatis« 
— de necessiiate tanqvara uUimo vitæ consorvand« 
praasidio 1767 -r de jure principis in mittigandis poe- 
nia, pars prima, 1768. 

S8roh)e- ®ee Pontoppidan. 

S8tOCa (So()an) føbt b. ^5 ©ecbr: i7jot 
IJoujol i granterig Slet) 1783 ?)ræfl til ben ftanffe 
leformetie ititfe t iliøbent)at)n^ l^t?or ^an ^eU. i793» 

Discours sur la mort e( immortalité Jobann« XVII« 

4, Copenh. 178^. 4. (i TCnlebning of gru IRajar be la 
9arbeé 2)øtéfalb0 

Invitaiio aux deux Preibyteres r^rmes, ,ou il mon- 
tre Tobiipaiion ou i. s sont <le conlnluier a 1* erection, 
d* UD monument pu^Hc propose par M«ssieurs Suhm, 
Liin<f, Fabridu« et.. Cop.ub, 1791« CtéC, i 3n*l793« 

111 340« 44. 09 i lorr^j Utiu 1793 SRo. 18) 

en ^rabifen af bam, meb rpfPrift ben gobe Serget/ 
^nbeé ODctf« — t trinierprt 1792. lll, 3^0, 

95rOC()^2ul)D,??nb) aSar førreoc^nepraH 

^CLCi ^ittftoen, 09 1765 fcM:fli?ttet til 9Jocrø 5)^o^ft«» 
SJelb i Sronbl)jem6 ©tift* 2)øbe 1772. 

^tgprffbtfcn ot?ct ^aren ^e(fan» Sronb()iem 1741« 4« 

83rOC^ (?)ct)er) fobt i Sergen 1571 b 9be 
SRnrtii* 2)eponerebe 15^7. Slet) 160^ 9lector !)eb 
Sfxgen« €:fole. 160^ ^ræfllttl .jammet jlalb/ 09 
16 if til £)om{irf(rt i Sagen. £øbi 163a« fSubil«^u^ e§ Kger < dfernlttg. jtieb^« 1614* yrorbi« 
fener ot>er nogle d:eicttt af ben ^iViX^t Gfrift om ®ubi 
JDr^iS ^ørelfet i^* 1615* 

SBroC^man (Sefpet aiaémujfen) føbt ». 

5 3fu9. 1585 i Jti^dC/ l^t)or ll^anft gaber 9ia6mu5 
Srod^man t)ar Sorgrmeft^r. 2>ep«nerebe fra J^er# 
lufé^olm 1601. 9teif!e ubenlonbé 1603 ogfom^jenEi 
i6og, ba iian biet) SRagifler famt Stectot t bemelbte 
J^erluf6(»olni« @tole. 1610 ^rofeffor 9abagogtcu«/ 
1613 græcæ lingvæ, og 16I5 2^eologiff/ t)el> 
jtjøb^. Untt)erfitet; Slet) 2)oct. S(^eol. 16« 5* gra 
1620 Dar \j^n Snformator ^od ^rtnre (^rifltatT/ 
5tong Q^ttft. IVbeé @øn. 1639 biet) Siftop t@teb 
lanb« 2)* 1652- («i^an6 Set)net foran Ubgaoen af 
1655 et seqv. af ijdxi^ ^uøpoflil. conf. Jwerø p» 
169 » 237. Irefd)o»5 3ubeU. 65 • 90 og af 3. UTøU 
ler i l^iftor. %axho% i^xt ©• ®. i93'273. ^>an6 ^or# 
trait foran <)and Systema Theologi^Of) 

Problemata« Franeker«. 1605« 4^0« 

Dispuiaiiones pbilosopbicæ, ib« 1606-7« 4^^« 

Dispp« 'I;Iavn, 4to# ^ci^ QvaBStiones misceliæ pbiIo<^ 
logicæ et pbiiosopb* 1615* 4to. — de Sacramentia par- 
ticula I- VIII« 1616-29« —de præcipuis cbristianæ re- 
iigionia ariiciilis ab anno 1617* 8^0« (famlebe UnberSt« 
te] Controversiarunj sacraruro vojumina duo« fialn«. 
1626-28« 8vo»)^ — de judice et nor^na judicandi ih. 
controversiis reli^ionis 1626* 4to. — de dicto Jeremia 
XXIII V, 24« 1627« 4t4« — (ie poniifice Rpmano 1628« 
8vo« — de sacra Domini coena. eod. /\\.o. *-' de auge- 
lis bonis et malis« 1629. 8vo. — de divina ec humana 
filii Dei natura. 1630. 410« — (de libero arbitrio« eod. 
4* — de fide justificante. i63i- *-* de gloriota Chiisti 
in coelos ascensione. 1632« •— -.Specimen Scriptorum 
ecclesiasiicorum Seculi imi« particula i- V. 1633-37« 4« 
(conf« t>l^• 6el|(« Bfrtft« II. 51) Succincta causarum^ 
^vibus inductus Christ.Wilbeimus, Marcbio Brandenb«, 
a Lutherana ecclesia defecit, refutatlo, regio jussu 
adornaca, qvam publice pro Doctoratu in Pbilologia 
defendent Maninius Matthias et Joh. Erasmius 

Brochmand. i634- A}^* (©omme meb SractattitfU ib. 
eod. ium eftertrpft i Stoftød^ ^640« 4to« Ctgelebeé ub« 
lommen paa Spbff uober Sitel af ^Daitgeltfc^e« ercbt 

Unb SiiåiU 1638. 800.) Vera de hæresi doqirina. i636» 
410. Comroentarius in Epistolam Jacobi. Diss^ qvant 
præsidf brorbmanno pro summo io Tbeoiogia grada 
obtinendo delendenc 7<zco^«j Matthias y^arhusie/uis, 
Nicolaus Pautinus Scandorphius et Laurentius Mar^ 

tiniis Scavenius/ 1640. 410. (cftertr^ft i- gtanffutt 

1658 t folio.p Apologiæ Speculi veritatis Brandenbur- 
gici coniutatio« pars ima 1646* (inaugur. i?« Monradi^' 
Joh, Svaningii et G. JVitziebii,) 

Manus Domini , sive Institutio pia de peste. Havn. 

1618 og 1625« forbanjfetaf@ngeIbret:^ørgenfen. i b. 1630« 

Unbert^finiog/ om et <8ubé S3arn ubrn fin ®iatd ©fabe 
fan antage ben papifltffe 9{eligion. tbtb. 1627« og 1653« 

Cin 6(ri|lené aanbeltge JCamp« ib. eod og| oftere. 

Oratio pro pace restituti. ib, 1629. 4tp« 

Systema univefsæ Tbeologi«« Hafn, 1655. % Voll« 
4to« Lipø« 1638 ^ol* Ulmæ 1638 410 et 1658 Ibl. (conf« ( 9« 

ttt^ffcr 1. f it4 pag. i^a - 56) Epitome Sy«tem*iis Theo- 
logiri. 11a fa 1649. 8^0. Definitiones Årticulorum fidel« 
ibid. 1662. 

6ab6at(ien< 4^fU)døiøreIfe/ b« e/ gorf rarrøø ODet aØe 
Cønbad<^2 Soandfttcr 09 ^piftter« ib. 1635938« 8t>o. 
1655 folio. 1666 4to. ((a^r ftben oplagt baabe i ClDart 09 
i Cctao, unbft aitel af i^iwpolHI, 1718. 1720. 1725* 
*i74i« 00 meb li* ^aperupe 9)aé|!onépr«bifenfr i747* 
1753. 1760. 1788. alt t Cloart. (Jr odfaa opcrf. paa «n< 
Seife^ ccnf. møller p. 249551,) 

Tfnlebning tit gubeli^ UnbfrDfém'nø om Sefu |>ine 09 
jDøb« 5Ci»bi). i639, 4to* 1644. 8^^« I756, 800. Atlhor- 
taiio ad resipiscentiam. ib. 1644« gormaning til ©cift« 
• lig^eben i eicUanb« €ftift. ib. eod. 5Cirfc»©folc«^urc« 
joø '.j)iertc« j©nffe, ©or* ibib. 410. gorflarin^ ooer Se« 
bfbagStcytcrnc fer 1644. i645« 48 -og 50, Jtjebb. 8t)0. 
ti)c for 1644 ece paa Si^blf ouerfatte af B. «5cmniigø,) 

Graiiaium acilo pro pace reci»p»»ratp. Hafn. 1645. 

Apologiæ Speculi Brand©n!)iiri>Ici Confuraiio nvadri- 
parilta, Hafn. 1646. 09 \\i\^, 1653. 4 aoHlfr i iloart. 

i(on9 grib. 3bt(é JCrontn^d IBef rtoclfe. ibib« 1650* 
Commenttrius in Epistolam ad Uel^ræof. Hafn. 

1706. 4^®" 

Oratioiies funebres : in rf?gin ara Annam Cathrinam. 
Francofurti 1614. 4to. — in oLitum Ducis Uldarici 
Frid. 3di Hiii. Hafn. 1624. 4ro. — in obltum Casp. 
•Baribolini. ib* 1629. 8vo. — in obitum Uldarici, Chri- 
Stiani IVti Glii. ib.. ip33. 410. — in ob. elecii Princi- 
pis Cbristiahi ^ti. ib. 1649. 410« iu ob« Regis Cbri- 
tiiani iVii. ib^ eod. 410* 

eigprftbifuKt/ «lle trpftc t je'S'bfnbai>a/ i Cloart: 
øøet IBirgttte 23rod) 1640. ((Sirtract beraf i {Kotbeø tCf« 
lerm^U for SmTi'w^O ^- Cbriften ^\H 1640. 3fnne 
^«^0 »^47« 3uft»5ø9 *^47' SngefcorøSnirc 1647, ©rjifl 
tTovmanD. eod* A. JKogend pav 1643. Wii'x^iU p^^c« 
bttd 1646. SJJargrete ^ofenJH-aiutJ eod. a. ©irgitte Kos 
fettfparre 1647. SBirgitte 2liib 1646. QUfabetb 9{ub 
1650. 2firel *3d)ecl i<>38. Otto 6*eel 1646. (Sjrtractbol 
^lort^e for 2(u9uft) Sitaen WinD 1645. 

,J)an bar famlet bf Øcntentfer. af ®ub« Crb fom pnbel 
bag i Cut^ere ItU'e Satccftftf mué. *an bar forfattet 3bie 
3mebag« iBøn, be tocnbe Nonner \tm bruge« oeb ®ub«« 
tjeneflentf iHegpnbelfe cg Q^nbe, famt ren bcr beGi)nbcr; 
%\ taffe ^\i, Øub gaber! at bu b^oer git?ft 06. famt 
ben 9?falme : "O flore Øub og |)erre, fom cii retfærlcltg.. 

.&on bar ifreoet gortale iW tiS. K^ll^ulfl» Tuba Da- 
nica, 09 til Of. tHoUee« Doerfattelfe af It). 2lla^^i ©i«« 
len« 2lpot6ef ; famt .en 6piflel tW, U. UT. ^lalborg- 
trpft foran benne« £)uerf«ttelfe of pj^il. Vttcolai Cbro- 

n^logia sacra. 

Cm' ban« SSreDoerltng meb *&otger 9{ofenfrant« 0« 
3Dan# 25lbhot^^;e II. 158*76. Hl. 210115. 

^M*0Cf)!natt(^anS8lQ5muffvn) Srober tiC 
»pénnferte ®iffop S^fper Srocftman, føbl t ^jøge, 
b. \h S"!- '594» ^eppnerebf i6ii fra J^erluf«« 
()c(m. 9iejfle 1614. ubenlanjb«; fom ()iem 1618 09 
biet) '3nagi(iet. 1619 JRectot i eorø. 1621 ?)rof. 
^bilofop^ice i ^jebeuljavn. 1630 *Prof. 5t|^tOlpaice» 
1634 £ocuc Æ^tolo^ios. 2). i628» ) Dlipp« Hafn« in 4(0. rroblematam e CyclopadiA--^ 
pTiilosopbica depromtorum Trias df'cupla« 1621^ — • 
disp* pnysica de natnra, 1627« — ITp^yfii^^ Philosopbiaø 
Aristotelicas* 1628. -r I^ispp* pbysicæ ires)de nota« 
1629 et seqv; — Dispp« clu« théologicæ de ecdesia« 
1635- 36* 

' 83rOC^man (S^rifKan) en ®ø» af fotan^ 
f4ttf SStffop Sefp. Sroe^matt/ febt i jtjøb^. 1615,. 

SSac ^rof. lingvæ lalinæ designatus, ba ^n 1635 • 

rejlii ubentanb«/ "f^Oi (loilfen ^ejfe (ion bøbe i Son« 
bon i538» 

Oraiio Åg caiisis decrementi Imperii Romani« Lagd« 
Bar« 1638. 4to^ 

S8rOCf)man C9la8mu8|)anfen) m ©øn af 

foranførte $>rof. Jpan« gtaJnfuffen ©ro^man, føbt t 
5tjøben()at)n b i5 2>cc. 1626. Seponerebe frajtjøb^. 
® tele 1640. Stejfle tibenlanb6i647. Xom bj^m, 09 
W\ 1654 ^i^of. ^i^oriatum i ®orø. 1655 gRcu - 
9i{ler, i66o^rof. ^(^eologioei jtjøben^abn. 2). 1664« 

Dlsp. de causis rerum naturalium intrznsecis« H^vn« 
16.^4. 410. 

Oratio funebris in Regem Cbrist« IV« Lugd« Bar« 
164^. fol, 

Lthict-s Historiæ specimen* ibid, 165^. 8vo, 

De bistori«e Icgitimæ notis, dkputaiio proloco«. Sox» 
1654« V^* 

^ro^man (JRaSmué eweDoIbfen) gøbe 

pdd aSalbvgaarb b. 8 2(ug. 1619 ^an« S<)bec Dar 
6nt)olb JRaémuffen S3rDd)man. Sorgemeper i Xjøgc 
09 Stobcr til Sijfcp 3cfp. SSrocftman. Depon. fra 
^erluféfeelm 1637.^ Siejfle ubenlanb« 164a 1645 
blfD 9%€Ctor i ^erluféf^oim. 1646 ^Prof. eloqventiæ 
Deb 5tjøb(). Unioerf, 1647 g»agifler, 1661 TCfTefTort 
il^øieflerrt« £)øbe 1662. (£)iii ban« acabem. Weitoiat 
f# Øtanbinai>. tlluf. 1803 1 121) 

Panegyricus. in bojiorem ^'al(lemari Christiani Co» 
mitis Holsatiæ. Lu od. Dat, 1643. fol, 

Disp. pro loco, de præclpuis iiiinæ lingvte »criprori« 
bus ab exccssu Au^^usti ad excessum Trajani« liafh« 
1646* 4to, — De Julio Cæsare dispp. tres. ib, l648>54» 
410* — > de sectJB Chiistii<næ origine præiogativis et 
tristi qvondam llfc. ib, 1660. 410, — Dccas qvsstio* 
num roiscellanearum, ib,- j66l« 4, 

§BrocOman(^anégniro!bfett) JBrobec til 
gbflanførte Siaémn« @ntolbfen S3rod;man^ føbt b. 
i6 2(pril 1621 i Sjcge. ©epcn. 16^8 fia ^nX^x^i* 
fjolm. 1642 tejjle ubenlanb« og tog 'ilJiagifterftrabeii 
i gnnterburp. 1649 bUi) ^rocjl tif Oiicolai k\x\% \ 
5lieben^at>n. 1660 frafngbe ffg bette gmtebe fbt 
€oagf?eb« Sf^lb. S3lct> fnart efter SSiffop i 2(ar^ttS, 
^t)or bon bebe 1664, 

Cigpræbifcu^r fr\)Ete i tloart i ^iøbenbao« — o»ft 
©irtbe ^n\^ 1653 — ©regier« ^riiø 1O56 — 3ptte (Prl* 
^c1l|fjcl•uc K"'")! — »f)cnri( ilm^ellO^? 1654 ~" Sopbrt 
iUiibCHOP.1653 — eiifabetb Huwo« i66å — ^ear« ^SUi« ( 

mel 1654« Ol^t{>eø lefterm« for TCuduf!) — Øjern ViU 

SBroc^man (Sn»oib) gn øen df »iifop 

S^nt Sroc^man. S^an fatbte ftg ^nglo$danus, 
forbi <)and ^^ober t)ai: en Sngellccnbermbe. J^an t>at 
Juris utriusqvo Licentiatus Og ^rocurcitor t)(b ^øjer 
^ jleret. Søbe ugift. 

C^ofepb' <5'?U6 ©()orafterer paa 2)9bfr oggijber/ ot>frf» 
•f Snøfltt Ajøbf;. 1710. 

93ro^Ofni (^enn'f) f. i {Ringe t %m. ^t)or 
%mt gaber t)ar ^roe|i* 2)fp. fro Dbenfe. SBleo f^rfl 
€foIe()oIberM ?ejrf!o\) t JRibc St^ 1738 t&ører i 
SltRgtiøbtng, og \7tb €!oUnd fJiebuctton Jtlotfer og 
6()orébegn fammcfiebé. 

Epigrammacn, Hafn, lyio« 

Ortus et progressus vernacularum in Dantn scliola- 
»um. ibifl, I737# (rcc« i Supplcm, ad ,h\ AcU Erud» 
'i om. IV* 4229.) 

SBrorfon (»rober) f. b. 12 SWflrtif 1692 i 

SRanbrup i JRibe ©tift, ^\>or [)an« gaber, Srobet 
JBtoberfen, tar ?)roefl. 2)fp. fra 9?ibe 1712. 1719 
biet) 9iextor i £emt)ij. 1722 ^rcefl tit 9Rebot^en t 
fRibe etift. 1736 ©ognepræfl til 2)ømfirfen i SRibt 
og &tifté;$cot)fl. 2(aret berpaa S3t{!op t 2(a(borg. 
1760 2)octcr SE^eclcgi«. ©øb? 1778. ((Bjeafing 
I. 55«*580 

Gamltna af ^ abifenet. JCjob^« 1756, ^fjotrtcr^« 
ta^dprciMfencrt ibjb« 1762« 

Diss. inaug de amore Dci sponcaueo Hos» XIV« 15* 
Hatn* 1760. 4t0, 

giogle enfelt« i Tfalbcrg trpfte 9)rttbifener. 

^ro^romma oeb ©ørgebojtibcn i 2falbor9 ©fole t 2fn» 
Icbning af ©bnflian Vire« ©eb, tnbf.,i ten bc« Orotb i 
5tjøbfnbaon 1746 ubgtone Øamltnø af @ør9c{7riftec> 

fSVOrfOU (9Jul&) »rober tir ben npéanfcrte 
©rotfon, fobt t.JRanbrup 1690 b. 23 3^1. Sepon* 
fra Slibe 1710. 1714 bleo J^ører t Slibe Sfole. 
J1716 ^r«(l i Sebjieb i 2fpenrabe ^Proofti. 173^ 
Gtotéprotfl txi gribeiicbéborg cg {)iUcreb. 1738 tit 
fJlicolai lOTeniøljeb i itjøbenbatjn. 2), 1757. * 

IBefoarrlfe paa toenbe @pør()émaale i) om et \x\q,\txi» 
f«bt SKfnncffe er opiiofl? 2) om te bærere fem iffcfelo 
ete regeniti fan protbife (Sufeé Drl> reent oø ret. iljøbf?« 
n. 2f . ^Cftoun^ne 2(nm«rf ningcr oocr iDoct. Gbrift. ®ottU 
^od)é locnbc ØKemorialcr af 1734 — paa aob|f oocrfat, 
C9 inbført i i^orcPef&eytrågc i757»@» 497 u« f« Cconf. 0. 1D» 

TOlllPlefO jinecdota historico - ccciesitistica Nuvtinti' 

^va IVteå &t. 00 t ^Inbaiig 311 fem ev|^iu '^an^t ^er 

^uecdoioruni Psovtint. lpQi<^t 956 et scqv,) 

^rorfon (^anS Hm^l)) Srober tir be (o 
wpSanførtf/ føbt i JRanbrup b. 20 Sun. 1694. SJep^ 
[uSRibfJ7i2. 1731 bUo $rcefl i SSanbiup. 1729 9» ) 

trebie qfroefl i STønbrn .1737 @ttft#pro\)fl i !Ribe* 
1 741 Siffop fammefiebé* 1760 iDoctor S^éorogic«^ 
2)øbe 1764« 

S^roenø 5tlenob{e/ i aanbetige @anøf« jl}øbb« 1730 09 
1742. 9{oøte Vboentdpfaimer. 2:ønber. 1733. ^loøie 
9)ad(tondpfarmer« \h* 1735. ^immerfartd^ cø ^pintfrs 
pfalmer. tb. 1734« $falmeroDerSroené®runb, ib.cod« 

Ciffabon$ pnfetiøe Unberøanø. Jtjøbb 1756« 

D18S, inaug« de vexillo ecclesiæ« Htfn« 1760« 4tO* 

€5t>anefanø (en ©amrfnø af 70 ?)farmer.) ih* 1765* 

83rorfoU (»rober) en €øn af npéncetjnfe- 
Sp. 3f. Srorfon, roen (^an Jfret) ftg JSrobetfen. gøbt i 
JRanbrup 17^8. ©eponerebe fra Slibe 1744. 1758 
bier) 3>rafl tir SWe^olben. 1759 ffonfifloriafraab og ' 
farame 3(ar @ognepræ(l paa 6br!flian«bat>n. 1766 
Sogneprcefl ti( Z>omfirfen i IRibe og ®tift6prot7fI* 
iDøbe I773» 

Subelprorbifen« jtjøbb« 1761« 4to« Jtraøeprotbifen o&eir 
JConø griberif V« ibtb« 1766« 8* 

^roifott mim<xn 6arl) ogfaa en ©øn 
of Si1!øp ^. X JBrorfon, føbt i Slibe 1745. SJae 
førfl J^ører i Slibe. 1770 b(eo ^rcefl for ^unbflmp 
00 ©flerirb i TCalborg Stift, 1773 ffapellan til2)orai 
firfen i Slibe. 1782 ©ogneproeji iSSarbe. J). 1795^ 

Sbteled !f)?ajør<fbe. en Srubefanø. »^aber^teo 1781/ 
(Savbt (Cfr* 1781 9'Ja. 40.) 

SBrorfon (e^^riPian Sagger) Søn. af ben 
o^enn«t)nte ®tift«pro\}fl S8* SSrotføn, f. i Slibe ^ 
5 @ept. 1-62. 2)eponerebe 1730 fra Slibe gfole* 
SJar førfl 7(bt)0(at t ^of« og Stabéretten og ftben i 
4>øiefferet. JSlev) 1799 Weffor i benne Slet. 1800 
tillige ^rof. 3«rt6 ejctraorb. t)eb Univerf. 1810 fif 
^^rceéifat af Gtatérnab. Slet) igi? Gibber af 2)aii#. 
nebrog. 

gorføø txl Cbriftidn b. 5te« banffe oø norjfe tooé gor« 
tolfninø ■— iibfom t ^jøbb. fra 2(ar J791 t\\ 1801 og 
ubøjør tiifammcir 10 JDctapbinb. (rec. af éøøeré I l^l'^e 
^'.r* 1793« 9i04 13*14. 179^ 9lo. 46. 49. 51, 52. 1797 
8^0. 47 »48.) 

SSrorfon (»nber« SSinbinfi) ©ønnefønaf 

JBiffop Srober Srcrton i JfaJbørg. S^cm^ gaber "oat 
6brifti«n SliefeSSrorfon før(l^r«ff til ^lim og ffbeh 
tir Sbtfleb i ^bp i 3(aIborg Stift ^an er føbt i 
^lim b, II 5Wov. 1755. 2)ep. fra ^Talborg 1774* 
93rev 1781 Secanud paa kommunitetet og 1782 
SJlagifier 9()ilclogioe^ 1784 Conrectcr cø 1304 Slec* 
tor i ^frluf«f)olm6 Sfole. 1305 ft! ^rcebic»n af 
^rofeffor cg 1311 af SuflWraav. 1817 blco IKibber 
af i)annebroø. 

Dispp, }iafn, fivo. de provideriia divina cirra iinll- 
Tidua et res- njininias. ]>a»t, 1 - iil 17S0 » 82» 1^« sublim 
æiute iiomeri iiaiul-ll. 1783*84* ■ ( 

I 

Salliutii heWum Catrlinanum et Jagurtliinara« Hafii« 
I80I* (Odfaa unbft Sitel: Scriptores hlitoriQi latini, 
iiotis selectis illustrativ Tomus I.) - 

Ovidii Metamorphoseon Chrestomathia« in [usum 
j uven tut i s« ib« 1^0^. 

Taciti Germariia, in usum scliolarura« ibid. I804» 

Oeit. Hitu 5dt. 1804 for 6ept. 9lo. 2J5O 

^ellejus Paterculus, ooerf.paa SDanjf* Sb. eodv (U 
ISfr« 1804 9to. 15.) 
Curcius om KUyanbcr bfn flore. ooerf. ib. i8o8» 

Epiiome Geograpbiæ antiqvæ. ih, i8l2,(Cirr«riN I813 

Silo. 14.) 

Oratio funebris in obitum Cbristiani a Brandt, Pa- 
troni scholæ Htirlovianæ* Hafn« 1805* Sor^anbltHØec 

i)eb Subelfrflen paa ^erHifé^olm b. 23 SRaj 1816 til 
fRinbc om ^fr(uf SroUed og S3trøtttc ®i«fd Sottjene« 
fttx af S^bceneianbet fom ®ttftere af «f)crlufé$oimé 
®fo(c ib. i8i7» 

{^an (ar ooerfat Bd)ulQ 09 fStiå^l^otn om ben franffe 
Øteoolutton^ btn 179I/ benne 1798« 2(f C^btifttanUgorts 
fortrelfe af HXtUor ()ar (an omf« XU-XVISStnb. £jøb(. 
1790 '95* ubarbeibet Stegtfterrt til aUe 16 iDele« ibib« 
1795/ 00 fortfat Setfet meb 1-lV 2)el. ibib. 1804: lo* 
(L I8fc* 1805 9lo* 33>36*) '2(f ben gplbenbatffe eamlinø 
af Stejfebeflrtoelfer (ar (an •»erfats iOele/ forfattet 9{es 
øtfter ooer aUe 16 IDeU/ og af ^en U9 &am(. af aiejfer 
ooerf. 1-V Stnb. 5Ciøb(. 1799*1803. gigelebeé er 9l«s 
fiiflertonien/ eSer bet fibf^e Stnb^ afben ooerfatte ®eb« 
$arbté jDanmarfi ^iftorif/ af (am, 

Slogle Øtecenfioner i be \ctvbi iCfcerrem. 1784586« 
conf. 1787 |)ad* 735« Sret) til Tlperup om ben ban^e 
eo.nbea(mue< IBifer — i 3rio og «5el?e 1796. IV* 336*43. 

JBtorfOtt («ti(JiQn Sriberif) f. b. lo OTaf 

1768 i 2)e(trup i 9{ibe @tif(. «!^an^ S^ber 3o(an 
9eter Srorfon, fom ber r>ar 9roefl^ var en @øn af 
feranførte 9}ie(« S3rorfon. Z>ep. fra SKtbe 1785. 
SB(et> førfl perfonel 09 1797 reffberenbe QapeUan veb 
@artitfonen6 banfli SRentg^eb t ^iøben(a\7n. 1804 
tillige ^roeft Deb 2(rref}^ufet og Sæter t)eb be militaire 
gnftituter* 1808 ^rofeffor og 1812 Stibber af Dam 
nebrog« 1814 ®ognepræ|l løeb @arnifon6firfcn, 

Savning for ben barnlige Tllber, et aT^oanebffrift. I -III 
](arg. iCiøb(« 1804 >6» crec* U iCft. 1805 920« 12 s 13, 
1807 9lo. 7.) 

gorføg til Unber(olbntng og Seroligelfe i forgfulbe Zi* 
mer« ib. 1805. (rec. i U iCft* ^806 dCo« 10«) 

9{oget om (IKorberen^^eraletn« Jtiøb(- 1805. Cm®ifts 
'blanberrn 9li{fen eod. a. goiflag til at formtnbf!e GelD« 
morbercé Tintal« 1806. (L tSfc. 1806 9Zo« 51.) 

a){oraI for 5Crigere. JCiøb(. 1807« (L iCfr« 1808 9{o« 
20» 4ErgSn5« 3. (>aU. ilic . 3* 1808« 9loo. p. 1069.X 

Sebetraab Deb Unberoiéningen i ^rigéfonften« ^if!orie 
l-lV;Def. Jtiøb(. 1809 » i8n. (illt^.rl^. 1811 9I0.657O 

journal for IBlinbe 1-li IBinb. ib. 1811^16* (Hier« 
€l^. 1812 9^0. 34J 

Sabel over ^ri()ébifforien. ^jøb(. 1812. fol. 

6r ^ar enfelte Seilig(ebgtaler^ (Doriblanbt ZaU i Hm 
lebning af \>anbgrepe ^rintd Sari af ^effen< 09 yrint^ 
feffe eouife« G^ulbbrpUup« JCiøb(« 1816. 94 ) 

85rofe (Ole) føn b. 14 ©ec* 1726 »te* 

1773 ^olitimefler og flben tidige fBorgemefler i SBer« 

gen. i). 1787. (et JBecØ ot)er (am af ,6l. Safttng 

ec inbf. i Berg. %bT. (Eont« Cft 1787 9*.o. 36*) 
2)et bergenfEe Vbrelfecontoirø efterretninger ubgat 
(an fra bereé Segpnbelfe af og til 1777 incluf. 4to« 

S3rOUft C^itnS) J)egn til 2ot«{et) og gen« 
bum 9Renig(eber t SJenbfpffel. 
6folemer(obe. Valborg 1765« 

^rUC()^Ofen (|)enrif uon) jtalbte«. af |T» 
Søbeip ^erjogenbufd) ogfaa paa|Satin : Buscoducen- 
sis. ®tuberebe I SBittenberg. SleD tpbf! ^ofproeft 
(06 Jtong 6(rifl. III. ®ibett ©ecanué i kapitlet t 
gunb, (t)Or (an bøbe 1576, {jifiXi\.Er^ Læti Res Da^ 
nicæ p. 491.) 

(Sn latinff Spiftel — inbf. i IDdn. 25iM. 5te« ®t. 
2)er omtale^ ogfaa et ®hift af (am trpft i øtoflotf« 
1571, men bete Stnb(olb er ubefjenbt. Coib« SommeUi 
Lexicon Erud. Scan* 1. 391 ^95«) 

SBnigman (Sf^rifJian |)omfreb) 

Pllffen^orf et fø^enneff ed og en IBorgeré pligter. ot>er|^ 
efter S^arbeyraCø franffe Ubgaoe. ^iøb(. 1742. 3. PU* 
ucreø ((riflelige S)2oral« ouerf ib* 1748* 

fBrUmmer (Dlteric^) tjar ^raft i GeHe; 
berefter t>eb ben reformerte t^bffe TOenig(eb i jtjø« 
UnH^n, men bøbe fort berpaa omtrent 30 Hat gC 

Gammlung einiger (eiligen 9{eben. @orøe 1760« 

83rttmunl)t (©iberif eføert) gsari^faret 

17,53 Studiosus emeritus veb Unioerfttetet« 

gørfle ?)røDe af Maih^sis practica. Jiiøb(. 1742« »Den 
banffe 2frc(imebc«. ibib. 1*753. (X>ufd}uigd Uad)i\ 1« 

323 » 25.) 

a3ctctnfnihger imob *&eifman om ©olené SSarme — 
inbf. i i. ^l^en^c 9^o. 30 s ^2, og (and Cbferoation af 
en ®o(formocfclfe« ibiD. dlo. 21. 

^run — 09 i famme »ab De fom \lx'm 

SRat)net fBUUm. 

S8run (2t"9ujlinu8 SKelba!) ^r«jt tilgjelbi 
berg i SBergend ©tift. 

Sale for.2(lniucémanben paa bet i9be 2Car(unbrebrl 
ftrfie 2)ag. 83ergcn isoi« 

'23ntUn (»ertf^el) f. b. 4 Sulii 1767 i ?itu 
berit6^ (vor band gaber var S3or.cicmefler. ^ati felt) 
5tjøbmanb, Staabmnnb i griberit^^^isflitér. o(; 9i. af£. 

IBcffrioelfe ooa 5nbuflricné Silfta;)^) i gribericia og 

£)mcgnen i JCaret 1814 — i^eftarecii.cmtHDmi. Zlonfnil* 
7be »^cefte. 

SSrUn (Safpov) føbt 1689 b. 25 Cctbr. i 
Jperélø\» i SieUanb/ (vor (and gnber »ar ^roefL 
I)ep. fra Sloedfilbe 1706. 1716 bleo (an ©fib^pr; 
^g 1^718 @ognepr« ril J^er^løo^ jD« 1776. ( 

af ^ané^tihi: 09 mnUmtnal i ^forene 1716« 
nbfert i (Bjeefingø ^ubcUitrere III iO. i|le 25./ 
n ogfaa pnbcr ftané \ic»nftlbeffrioclfe, fomt eiff« 
liUtde af iam ubgiDne ^ejltg^cbéoecé* 

nm ''(6f)ri(len) ®øn nf Sijfop' gj 9J* 

føbt i Sergen b. 5 San. 1778. JBlet> føtjl 

09 ffbcn re|tbercnbe Qnpcllan t)eb Aorétirten 

^oiben paa ^(ictflt jtrt)bbc« 1802. (Sn I9rube« 
[e 1803. 6n (Sonftrmationétale i6oé« 9){ab* 
^u^(ing6 S3io9cap^te eod. a. 6n 9)rflebtfen i8o8» 
t t Sergen* 

fUn (^cnrif) febt I GoIbiitQ b. 29^ Tfpril 
Sepon. 1786. S3uo 1792 perfonel Copettan 
ianfanb Stift 1799 rcfib. gopellan til Sinb«* 
foniiiD i Tfalborg @t» 1804 ?)ra(itiisroanbø 
libf etift. 

dU bolben i etaoanøer i 2(nlcbning af at et 
» af ©tabflen, trioft i ©ergen. 

C og oeconomifi SSeJfrtoclfe oocr S^anbør« ^a^ 

1806. 

'Un (SenS Senff n) g)ra(! t« ©tøbarf i Dnfø 
i Sfaane. 

tbtfen oi7er Sørg^n «&cnborf tit di$nntt^olm»' 
640' 4to. 

Uitn (Sen6 SBorm) f. b. ig TTpril/rgi 

>biR^ r £)béf)erreb, ^t)or ()and gaber ^oc^unt 
m SSruun ta Mat ?)rcefl, fiben til grue MitU 
£fp. fra Tfarftud ©fole 1799. Sle\> i8Ji2ce» 
be mofaiffe griffoler i 5liebenj)at>n. 

omiff Sabel ooec SKat?)ematifené forlfjeHige 
famt ^launecCtfte paa 211 geometrijl^e ©jen« 
tjøbb. 1816. (et l;aIo Htt) 
og !02aaneforniørfelfer. tbib* 1817* (^ert otn 
$ @^ent)e^cr fom SSiplanet«) 

Un (3or;an Sacob) jtongelig GaMnet|fir, 

jøben^a\5n. 

; Adas Danlæ, tUcv ^rofpecfer af ^jøbftaber oø 
jDaftmarf S^orge og gorjlenbømmcne, i\ttZomt. 
ion 1761. folio. (®c ere flufne af |>/noift/ 
lien bertil er af ilangebeP. SDm iCobberfliffer 
ibgaoe af biffe ^ofpectet fee t(cr^e.iCfr• i8o6« 
og S3abené t^iflor« 23tbl. G« 170«) 

run (3of)an 5Rerbal)t) er f, b. 21 SWartii 
aa^ ©oarben Jg)aiem t Spnoeffeté ^ræflegjelb 
nbl)jem. S^ané gaber Sten 83run ()at)be førjl 
jebmanb i 2ronbl)iem/ men t)ar nu ^(gerbprs 
in bepon. fra 2:ronbl)itnié Sfolei763« SSUtx 
fiberenbe (^apcUan for Snnaffet. 1774 ©og« 
til Æoiéfitfen i Sergen og 1793 ©tiftéprotfl 
eb6. J797 bit)) i)a\\ bcmpnbiget at foreffaae 
ibcbet og 1803 bef^iffet til tirlelig Si|!op» 95 ) $5teD 1810 Sltbber of fianneBrog, 1812 (^omman^ 

beur; 09 18 1 3 2>anne6rogdmanb. 1815 Sitbber af 

^ £^orbfl]enie»rbenm/ og 1816 Gommanbør af famme 

'•£)rbeii. Z)tbe i8i6* ($an6 Siograp^te af 3* oet« 

lig er ttbgbet meb 9>ortratt afSTa^be. Jtjøb^. 1805.) 

<Sn øp Sabere SBetragtntng oeb fin bøbføbte @ønd 
€tgfiem Sronb^jem 1770« optr^ft paa np t $ané 1791 
'Ubgtone tVItn^re IDigte €$« 105 > 17* 

cRaturend 9tabneba^/ i 2(nlebning af ®enef. II. 19/ en 
Spføn^ntng til Biffop ®unnerué« ^ronb^jem 1770. 4to« 
^ané S$er6 ooer ©rnineri iDøb ftob t jKiøb^« 21brefiecoiir* 
iCfr, I1774 9{o« 80* ftben i C^rifhanfaii^ø Ugeblade 1787 
5Rc. 58« 39- 

Sarine/ et e^ørgefpit* Ajøb^. 1772* (ogfaa inbført I 

2bet S« af nv originale Bfuejfptl 1778«) er rec* af f8at. 

^ ben i €rit» 3^urn. 1772 «Ro* 11 03 af 2(bra^amfon i 

ilirrerarur|ournalcii 1779 pag« 50 s 57« conf« Ulinerva 

1791. II« 289. it. conf. (D, (5. ttlejerj 

Sjner Samleffieloer/ et^ørgefptl« ibic]» eod. (Hgee 
Iebc$ inbf« i 2bet 8. af originale Sfuefptl/ ogfaa ooerf* 
paa @oenff^ (rec« i ^orcegnelfe over ZryFFeiril^eDene 
Bf rifter 111« 1*9« af ICbra^amfon i ^irteracurjournalett 
1779. 57*66, og af SBaben i Crir. 3ortrn. 1772 9lo. 48* 
•conf. worffe 3nreUigenr6feMer 1773 yo« 2 og golferen« 
nen 1794 Slo. 28#) 

Sil 9lor9i(enb om Sroffab mob jtongen t Xntebningaf 
(Siner CambefPieloer« iSronb^jem 1773, i^^iu Dourn. 
i774,9lo« aoO 

JCbff iOløe Horiffe ©tpffer — inbførte t ØraaeS 1773*77 
ubgione 2lrier og Bange* 

Sale poa gattigffolen (S^vifti Arpbbe falbet om (oør* 
bibt prjoate golfs €$tiftelfer. maa foranbrrs. S3ergen 
1775« (conf* 4uvborftana pag. 489*90.) blrD rec. tBrir. 
Ctlifuer 177^ p. 283. og i Jlric. Ooum. 1777 91 0. 48« 
^aa ben. flbftnceonte S?ecenfion foarcbe gorf« i iltcreratn* 
reno paPecbaad 1778 pag. 126« 28« ^iben efter ubgao 
(an €ioar paa ^'rcf. S, ®mtt()< 2(nmarfntnger ooer Zas 
len om Gtiftelferd diet ^jøbti. 1783« 

2)en gamle 9lormanb eller ®ienli|b fra 9{orge af CCnt 
^enco iSugcnercø et latinf? 2)igt om Snbføbérettén« 
Sergen 1776. (optrpft paa np t ben 1791 ubfomne6am- 
Itng af (anS minbre ^tgte p. 78-85«.) 

hellige Saler i 2Cnlebning af be Unged konfirmation« 
ibib* 1782. gigclebeé to Gonfirmationétaler. tb, I792. 

SBore gamle Æirfefftffe forfoarebc imob iDr. S3afi(;olm. 
ibib. 1785« (rec. i Icctbt iCir* 1785 9lo. 36. conf. 9tu(: 
befd Qt og anbet/ i Ulinerva 1785« 2tuguff ©« lO 

Soangeliffe @ange ooer •^øjmeffeteictcr. SBergen 178S. 

£)m Dbeierrtten. ibib. 1788' ogfaa aftr\)ft i Vtlincvva 
1788. III. i8». (rec. i I (Z\u 1789 3io, 9.) 

gamling af @frtfter ubgione fra bet norbtffe @elffab 
i bonbon« i SBinbé ifle ^afte. Jtjøb^. 1788. (rec« tZvric« 
og 5tatifrit« 1789 9^. 33 og 37.) 

^arentation ooer ©eneraUieutenant gaffing. SSergen 
1790. 

' Cnbre« og ©fgrib«" IBrt)irup, et G^ngeflpff^. tjøbj). 
1791. (rcC4 af ?(bra^amfom i L iCfr. 1/91 Sf' p. 40.) 

©qmling af minbre jOigte« i ^jobj). jf^i.^(«*c. «f 
•©omme. it>^ 1792 9io. 47.) ( 9« ) IKinbftaTc cut tRåalmSLWl gaf!in(^# fBrrgen 1792. 

^rVpubtifon paa jQ^eR/ et ^fucfpiL Sergen 1793. (rec* 
«f ©anbft i lan:^^ iCjft. 1793. @. 758. af guifcfeec I 
Bricif 1794 9lo. 15* i IDana i S3. \><i^. 276 90. conf* 
jolfevennen 1791 9lo. 2S. ^evgcttø 'i(^?ifei\i793 910,5.) 

Sonat^ian. et t^i^U ^n^tn i7</u 4to« 

SCanfer coer tocnoe Barnebørn. SBcr^en 1797. Kconf. 
>5ei*9enffe 2lbre(fccont, ifiit. 1797 ^0* 13 03 14 item 
2Cac9. 1801 9lo» 20.) 

^eUigc Zalvc, to iDete. SBercjen 1797*98. ^Cnfanø 
tertii ibib, 1805. 

®ammeU og 9lt)t om @ttfte(fen CF^rtftt JCr))b6e. S3ets 
9en 1803. (rec, t ictv^c *8ft. 1^03 9^0. ij. conf lEgeria 
J* 547 »-*8» 00 »crgene 2tx>ifer 1803 9lo. 6 03 7,) 

§• (5. |>olberø Httnté'i ©iograp^^ie. S^iøb^. 1816. 

3. 9t» S5rutt«.a:roc«befient>eire, Jfrcoen af ftom Uto* 
(S^riftiania I8i6. (Steo trpft efter f^an^ Zeb og er tas 
f et ub of Sortaten til iftt ^el af ()ané 1797 trpfte t^eU 
lige Zaleiv) 

Zii Ugeblabet SamUvtn teDertc ^an ©en norJPe Xger« 
Hrfning, en <Sanø/ i ifle $8. 9^0* 2 oø 3. ZGbel ^anb« 
Itnø «f en JDbff ^erremanb. ibib.p. 241« 46/(aftrofrpaa 
DQ i be ValborøfPe maanebiti^e StUcea for 1789 p. 30:32/ 
00 f!øe< it fO^anben Dar JCainmerrdab éec^er ttlGøbrinø« 
fiotm.) Øreo til 3etltt meb en eanø i 2CnIebntnø af 
Xrcnprtnbfené Jtomme til 9e«raa6, i lU 9lo. 37. 

3 tViUeø Gamlinø af a){tnbeta(er er af f)am Salen 
et>ec •^ané S^tenbuc^. paø* 293 '319* 

Om SSerøen« S3ibraø til ben norfTe 2rrmee< Sfcrfpning 
sneb 9Xunberinøéforter — er inbført i Cilffueren 1808 
9lo. 79« (St IBreo til IBaUe i bennet econet oeb 3* SKøU 
ler paø* 159*62« "^ 

^an (ar leveret TCbfPiaiøt til etetnecfé joirevém 
Gom f. (Sx,: (Sn Gmule ^Dramattcopoliticnm i 9lo* 
28.29. )Doø (ar (an i(fe Debfjenbt ftø bet fammefteb«. 
©. 81*165 aftrt)fte©reo fra en norbenfielbfp CKitlrafr/ 
c] (eder bet &U)tU ibib. 9{o. 46, fem (ar tiliDocrfTrift: 
•^r, 3!ran^lateur ^pejberø 09>rfat paa ^oxft af ben ncrs 
benf]elb{7e !D7ilitaire. Siøefaa libet (ar (an oebfii'nbt 
ffø ^ritif ooer ben np norfPe Gramen, Seerøen 1796. op* 
ttpft paa np i IBaben< Unir« ^oiirm 1796 3bte 4>f fom 
tiUfltøøel (am i be t^on^(>icmffc 23IaiiMiigei* p. 288- 

©e toenbe @!uefpil : SJoeoeriet oø Solbbftjentem fom 
anonym ere aftri)(te i ben ^plbenbalffe ®am(inø aforiøi« 
nåle Gfuefpil/ ere af (am* 

^an er gorfatter tit en ffor Zitl ^eiliøbebétaler og 
enfelte |)r(Bbi(ener fom beelé ere triifte i Seerøen cø beel$ 
i JCi9ben(aDn/ oø (ooraf be flefle af bem ber tåre ub« 
fomne for 1805/ opreøned i 3et(i|'é oornciterte S3tcøras 
p(ie. floøle af bem ere rec. i TXvitif og TIntifntff 1788 
9te* II fø 25. ibibi i ^be ^«fte 9Jo/io. it 17929^0« 
25. tiøelebeé i litr^e iCft. 1793 9lo. 25. conf. 1794 ^^^* 
• 7 00 9lo, 30. i 1795 p. 174 00 76. 

^an^ (lange utri>fre) Øanø: gor 9terge/ 5li«mper« 
fføbelanb 0. f« o./ (aoetf ipaa CHiøelt! ouerfat i ^aaneb« 
jfrtftet 2itt>cne for »JKaj 1814/ oø Originalen ibib. i 3us 
lii(flrftet* — @t 9ax JDrb til 9{ørmflrnb (tnbe(o(benbe 
(anS politiet Sroeébeljenbelfe.) i €\)vifiiania ^nrellM 
øcnti^fcMei* for 1814 9{o. 99 b* 13 2)ec,) 

J8run (3o(>an Vlate) f b 19 Cctfr. 1728 
i SBerten^ (i»or (ane gAbeC/ fom (a\)be fluberet, t>ar *on|i|!i(brer. ©<p?i747. ®^^* ^75? P^rfonri 09 
1762 reffb. 6ap Uan ©eb ©omfirfen t Sergen 09 
1769 ©oønepr. til Slpltrfen famme|leb«. ©. I772» 

eiøprocbifen oDer 3^9« »Hatting, ^ofpitaWptæft* 
Serøen 1770« oø ooer Jlaren @arman# føtt gtieman* 
'ibib. 1771. 4to. 2)eéu%en f)n (an famme)Vebl ubøioet 
3 f«r|fflte |)r«bifener i Cieart i Xarene 1763 «66* 

f^rUUn (9RaIfe eonrob) fo(t 177.^ paalftpe, 
(t)br ^and $aUt 3ufliteraab2((olp((§(ri|lianSmiun 
Dar $roprietatc. 2)epon. 1790. éagbe ftd ^^b Uni# 
t)etfrcetet efter 2:(eologie cø be ffjenne SSibenf^aber. 
©eb fine Sfriffer tilbrog l)an fig een filtalfl Tlction 
efter ben anben, inbtil ban i Zavtt 1800 b. 19 ^ec 
t>eb en .^^^jeflereiébom Mto lanbdfor\)ifl. (conf. JUac« 
fenbeø 2(itrbog for 1800 pag. 204*5.) ^^^ fr« 
ben Xib af raceret bofat i $arid. (J^and ^Pottratt 
jlaaer foron £<efenbe6 ^arbog for 1799.) 

Jtrittffe SRanbøloffer til 9)oulfené 9l9taarøøat)e for jDa# 
mer /or 3Car 1794. iljøbt?. i794- 

SSfltfferen. et Slab for meniøe 9)2anb, 9to 1:3. 5t}øb(« 
X794. (^rocefacteme befangaaepte t>eb 4>ofr cg ^tab<t 
ret famt oeb 4>øieflexet fee unber €. ^lingberg, fom oAr 
»labene« iDefenfor. (conf* Uxv^z iCff. 1795 9Co. 9* «^ 
II. pa^* 176. 9{o 23 p. 361 -66. 00 9lo. 43 ©• 687*) 

3«rufalemd @!omaøeré 9{c]fe til 9){aanen 9^0. 1(36« 
jtjøb(. 1795. (yroceturc oø iDom bette Uørblab ang. \n 
ttnber C 2lU»guerg conf. I«r^e «|t. 1795 V(o. 44«) 

Serufalemé ©fomaøer« efterlabte 5)apirer. 9fo» 1/4. 
ibid« eod« (conf. I. teit. 1795 9lo» 44J 2)e føløei^ 
iflummere ere «f ^. ^orrcbov.) 

Dprøréfnuferne. ibJd« eod, (rec. I !♦ $t\u 1795 9{ø# 
37. conf. CiI|Tucrcn-i795 P* 5730 

Om a:rp^!efrir;eblrettig(eben/ til Jtronprinbfen/ ©em« 
'florf, 00 anbre opri)fle banjfe SBocøere, ib, eod» (rec# I 
VTol•^ia 1. 198*203.) 

9)atrioten. et Ugeblab. 9^o. isio, j(jøb(« 1796« 

6oaba, et SKaga^in for a:(eatret, f)(ilofop(ie/ Zittu 
ratur oø »J)i|loric. Ajøbb* i796* 

. ail 9)ttblicum og ^r, ^ffffflfcr golfen, ^jøbé. 170& 
aSelpénIng af »f)r. ffrangratcur 4?eiberg« Opbigtelfe. ib» 
eo'J. 2(fffebéccmplimvntcr til ^r.4>eiberg, ib, edd. (ere 
otte 3 anmelbte i Drie og t^cbc 1796. 1. 260. conf.,aNff 
far^ø Oournal pag. 66 0. føtg.) 

%riflocraterned ^atcd)iémuø* ^jøb(. 1796. iX>ttt€ 
€^(rift/ (Dorom forfatteren famme "Kat ubgao en ér« 
Ulatrtnø paa 4 S8labe^ er rcc. i l&PP^r^ø 3c>umat 1796 
pog. I« 10. conf. be ©Arenéffe Srcoe i Jrie pg i^cbe 
I796, IV. 126*34. og 3. ©oUin« litteraire Sfterretn. i 
^ivmd^tv 9Zo. VU. p. 1 16 s 21 00 138-40« conf. Skallet 
itevnec »eb 3. SWoUer p. i87-) 

^Slaget t>eb SIripolié/ et Iprif! ^igt« jtjøl(. 1797. 4. 

Obe beb ©ernftorfé ^øb. ibid. eod. 4to. (optrpft paa« 
np i ben Wioerupjle ©iograp(ie af ©ernitorf.) 

^oetiffe gorføg. ifle ®el I797» (of 2ren jOeC ubfew 
i!fe mere enb (aloferate 2Cr!. fOtn iftt fbel er rec. of 
yaoet« i iccrbc iSt't« 1798 9l'o« 45^0 af S:. ©aben i Uau 
verftt^t^iournAlen for 1797 f* 66 •89« 3 Vnlebmng af c 97 Unni fCbfncttntt Sebømntclfe nhUm t 9(<((n|!on af !0^« 
€1. Bruund . poett^e gorføg ) tt Sforfød paa ot Ictre 
Srunø Sagtiafrece fD^oteø. Jtjøb^* 1797«) 

StuermaCeen. JtjøbiEi« 1797« (anmcltt i 3riø oø i^ebø 
i797* 1^' 245*47.) 

Sortrgnelfe ot)ec en 2)(l ®obé og Cøø.øte o. f. ø« ib» 
eod» 4to. C^ec. i la(r^c i&fc* 1797 P^e« 482.) 

gorføac for ®lenina«fri(j«ben. iK eod, (rec, C 3nø oa 
4$cbe 1798 i« 104 ØG <^f ^i'U^t i '• ^^^* '798 p« 268«69.) 

Tria juncta in uno, a) 'Cit 9)ar £)rb tt(*Srocn6Cloaf« 
faioet: b) at bc fom forfølge (Subøfornfføterc friu tre 
be flørfte (Su^^fornoegter?« c* en befpnberltg ;3:roffefrts 
([fbøloo i 2(b9<fimcn. j(i«b(;« 1797* (rec« af Gøeiflrup i 
P()iloi'opb« liepa-roriunt 1797 9lo« 4. (9lo« a øar af 
9>» •{>. S){ønfter. ^ og c fom Dar af druun/ gaø ](n(ebi 
ntnd til ^iingberg« gorfoar i 4>øKfteter/ aftrpCt i tRU 
neiva for januar 1799. conf* CoUe9taIrt^en^etl 1798 
9tc 32, 3ri»j og ^<;Ue 1798* IV, 134S40J 

Set>ié^ at i en monarftft 6tat C^mbeber tCfe bør bortt 
øioeø eft^r be ^Bøgcnbed iDuclig^eb^ Jtjøb{», 1798* (conf » 
CJUegia(^^en^etl 1798 9lo« 28« 29* item ^roceøacteni 
ben oeb bette ©Crtft foranUbigebc €$ag reci iccvhz iift* 
1799 WOt I. 3rid og ^ebe 1798. 1V» 141 <6o og 229« 
47* item 1799 i S^bruar rp. 167 og ( Vugufl '227 r 40« 
AtxiieuDeo 2larbog for 1799 pag, 78/ oø for 1800 p« 204« 
Xltintxva 1799* i. i. 

Zil 9Xaan(b|friftet Bamleren leoerebe f)an en ffor 
fKcrngbc belø profot^e og belø poetif^e IBibro^/ be flefte 
tneb ftt 9lat}n unber^ og i ^(årgangene 1794« 95 9^<o 
^an be maaneblige (^iflottffe Ubftgter« S bette Staa« 
nebøffrift @eptembert»cfte 1795 flob Ooerfcrttelfe af ^n< 
irfriftebenø Silbagetrotoelfe af be europceijle ^i)vftex, en 
SaU af jid)ce/ fom ogfaa ^aoeø farffiU/ og^ootafub« 
lom 2bet Oplag 1799* 

.^anø poettfPe;93ttrag til tHittørva t ICarene 1790« 97 
Ønbeø fpeciftcerebe t bet alminbelige sø^ineparegtfler* 

Sit 3riø famt priø og igebe (eperte $an I Vårene 
1796 og 97 ablfiUige ^oefitt og profaiffe 2Cf^anblinger ) 
bcriblanbt en i>tl Ooerfættelfer af be gam(r(SIaøftfere# 
(aafom Gcipioø iDrøm 1797« I. 204 « li. 9Ugle øf 
Zbtoitm iDtgtet tb« III. ^9 * 96« Ober af i^oratø 
ibib» pag. 332 « 39« * ^irøetiAlø 7be Gatirc ibtb« p» 

200«2I2* 

3 CUffueren 1793 9U. 71*72. Oøerf. af C^eocritø 
II Sbpl ; i 1796 er af f)am Ooerforttelfer af ^racø og 
of be foenfCe 2)igtere Ilelgren og ^ranjeti; I 2farg* 1797 
meget af ^oratø ifotr i 9lo. 63 * 640 

<lnbt)ibere 9)oe1ter 'i ^or^i4; i ttIorgenpo(lcni793$ 
i ;iDana 1793 s i ^ouifenø !R)^taarøgaøe 1794$ i IDageit 
X803 9lo 6. 12. 58t 

Stecenjtoner- i (an:^e iSfr« i Vårene 1795 < 96 betegnebe 
meb B^y« 

<^anØ HesUtance des Danois le a Avril 1^01 er tnb« 

ført t Cillliieren 1801 9lo« 42 meb banff £)t)erfflittelfe* 
^anø Ubftgt oøer ben np banfPe {{jønne litteratur/ ft m eø 

inbtørt i -if^e-Karg« of Journal general de la Liuera- 
lure etrangere. Paris iSooslSoi^ er ber leoeret Ubtog 

of i l<cr^e iCtt* 1801 9lo* 46« 

^run (9tarttQ) føbt i 9l96org, (t)or ^atié 
gaker tac JDcgantft« iD. i Xjøb^* fom €ttt6fnt 1774^ Vbjf iaige ttbett^tetfge ®maaf!rifter fom (tnbeå Bciøm« 
te i Sortegtu over Bf rir* fr. 8f rivefn I. 9to. i62» i^u 
II. $0« 88« (91* 124* 137* 140« 178* 204. 205* 21 2» 218* 
222« 242« 245« 258. 260* s68« 286« 365, 369* og III. 30« 

§5tUn (8)7a'uri^) Sorgemefier i »ibotg og 
SanbdttngS^ører t 9}ørreip(Ianb. £)øbe 1682, 

grtientimmcretø kontrafej ubi bet gamle Jleftamcrttf, 
meb anbotgtfge Sønner, @uf(ctim og toofange* oøtrf» 
5tjøb^« i682. 1688 øg 1751* . 

©run (9lleW ^onfen) f, b* 17 »ug. 171« 
i Steaanb/ l^t)or ()an6 S^ber var ^røeft. 2)ep. fra 
4)elfin9ør 1738- JBtet) 1748 ?c«jl til SBalførtUe, 
1759 til Sojlrup og Uggtløfe i SieUanb, J>. 1783» 

£igtale oøer ^ebebtg 9)eber6batter SQiim^« jtjøb^* 
1777. (t. i^lrit. Cilflf* 1778. ^o» 22.) 

^rUUn {9JieI« 3;()orouj)) ®øn af tieberii 
fløaenbe ^rofeffor X. 6. SSruuu; f i Xiø6en()abn b» 
19 januar 1778« S3(eb i Varet 1800 anfat fom- 
jDt)erf(tttet' t>eb M tongt. Sweater; 

2(mbrofto / eQer !0{unfen/ af ttmi. oøcrf« af ^ngel|f» 
jtiøb^« 1800. (L iCfC* 18M 920.39.) Clatronø IBetragt« 
ninger ot)<r ftg Ul^ og ooer ben bramcrtiffe JConfl/ ODerf» 
af granfP« Jtiø6(* i8oo. «^iflorie om eubøig <f ornar'o af 
Bd>lfi(ert oDerf. Jtjøb^^, i8ox. <Buftao Bc^iUittgø 3g« 
noranter, I -111 SDel. ooerf, ibib* 1804. (!• llt\u 1805 
ito« 47;) ^Eo^ebueø CIrinbringer fra yariØ.^I'-II 2)el» 
oøerT« ibib« 1804^5« (I* oSft. 1805 9to. 20.) 6nbo«bere 

Sr (an oøerfatt(Srfaringeffole. to jDele^ og CMeau^ 
Un^ø 9teife tt(3erufa(em» 3 a)ele* 

Gmøabigte. 5tbb« i8o6« ^Danmarf i Ørptember i8o^« 

JtjøbJ, 1807. (!• left. 1807 9lo. 41* conf. ^at^befø Cil« 

Jfucr 1807 9lo, 85 »86 øg 89O ^^^« * %t\xtt 5tirfeø 

S3ranb« ibid« eod. • (Srinbringer fra Oøerfalbet og be 3 

9latter. ibid. eod« gflttjrelanb^e'Gmaabigte. ibib« 1808* 

S3interb(øm(^(r« Stptaarøgaoev for Xarene '812. i8ig 
og 1814* ^iøb^. (rec« i lirr.tib«. iffis 9to. 3«) £it)fns 
bebi^ber og Q^oberoarbig^eb/ poetifP d^piftel/ fom 9t9taarØs 
gaoe for jDamer for 1813« tb« (rec« famme^ebø«) 

IBagateUer. Jtjøb^« 1813« 

9{orge c @eptembef 1813« l^\t^• 1813« (^aQ» ^itU 
3« 1815 S'lo« 200.) 

Grturrepiberter , Sule^aøe for 1813« ibib« Orientat 
lia eUer moralff tegetøi fra IDfterlanbet. Sulegaøe foø 
1813* @mi( og Saarer, bramatil^ 9l9taarøgaøe fot 
1814* SSinterblcmfter/ 9lptaarøgaøe for begge Jtjøn 
1814« Sacdt)Uø og (Somuø/ Øabrmecum tfl Senneløg; 
ogfaa unber 2itel af: 4)unbrebe ;iq iDri(!roifer< (VUe ^ 
recenferte af 3« tn^^Ucr i ilittcraturnb* 18 14 9lo. 15«) 

Sanuø og 2i{uferne/ tRptaarégaøe for 1815« 2(tmanaf 
for eelffabét^eatre^ 9lj^taarø3at)e for 1815« 

. Aroningéfeflen^ et jDtgt. Xjøben^aon 1815* 

2rimanaf for Øe({{abét(ieatre^ OSptaarøgaøe for i8i6»* 
t}inter!ranbfen« 9{9taarøgaoe for I8i6* 

Originale (Somoebier/ aite trpfte enfelte i itjøb^øn« 
•hittebarnet/ fai2« «^ufarerne paa ^xitxit, 1R13. IKar^ 
febøbagen 1814* Setlerpiaen 1314« 2(oiøfrierie 1815« 
SttlbirbdfTen I8i5» .ttriøpin« goroanbUnger* 

(13) (98 

Yntattct af (and af S^bfr; Sranf! og G^gelfE ot)ers 
fatte eUrr tit S()catcetd SBrug biarbeibebe Gfuerptl 03 
C^pngfftpffer/ beløber (19 til opet to lunbrebe et^Htu 
S)e i be tee Hat 1814 < 16 ubfomne ere fpeciftcerte i ben 

!i9lbenbai|fe SogbQnt)ltnG$ f?an0m4vif?e ;&oøcataiog 
oc bemelbte 3 Kar» SBrun (?>ebet) 

HbtQlste ©ønner. -JCjobb. I737# jDaoib« ^oenUenfe* 
pTftltncr* ibib. 1740. pen cbrtftclige ©encco, eller et 
bpbtøt Seoneté 9Ic(tefnor ubbroøet af £^21. BenecorC^vift« 
ler, oocrf. af 2:pbff. ibib. 1741. Galomonl (St^Ua af 
^. 3. 2ll<:n^ paa np oploat. tb» 1742. ©pangcnberge 
' tbrtfteligt 9{ibbcr o&erf. af 35ar6byl^ paa np opladt« ibib« 
1743« 2)t8couré om Søgn 09 Øanbbeb* ibib* 1744« 

?8rnn (SlaSmuS) SJnr STOiéfionair paa ©røn* 

fanb SSlet) 1761 Sosnepræft til €t« $eber6 Jtictet 

©lagelfe. 2)øbe 1771. 

Orønlanb^ 9falmeboø. 5tiøbl^« 176 u 

83rmm (9laému« emil) føbt 1790 b. 17 

Stbr. i Xiøben^at)!!/ ()t)or (land gaber t)ar ©jøeflgts 
i»er. Seponcrebe fra bet ed)ouboefle Snflitut 1807. 
CUt> 18 1 5 Sicintktu« aRebicinot^ og rej|{f berpaa 
ttbenlanbe for at ^prfe benne SSibenflab« 

■ De ratione» qvæ iuter axdticum néris atbmo.«pliærici 
•t respirationem humanam intrrcerlit. Disi. ixiau|[. 

. Havn. 1815 (iLttteraturri^. 1817 9^0. 38*) 

®CUttn (Samuel CIfen) »ar ferfl Gapela 
Un fTbeti Sogniprcefi i Xragerø i 9lorge» 

€Siunøenbe Sibéforbrio. JCjøbenbai^n 1695. 1696. ijiu 
1721. 1733. 1741« ISronbbJem 1754« Ci<x^Qf* Gorterupø 

Cftcoetnes CarroiniBcum. 9t0te 2I*) 

SBrtttt (€>opbie S^rijltane griberife) f, 

h. 3 Sunii 1765 i Senna, en gotlSiaifl lille Jtjøbfleb/ 
|t)or benbed gaber ^ 23alt^afar ITliimer / ba t)ac 
Gupertntenbent, men fam6ie Tlat blet^ $ræfl t)eb 6t. 
9etri ittrfe i' Ajøben^aDn* ^un fem ba fporb tt( 
^anmar!« ®}orbc 17^3 nieb fine gorcelbre en ^tejfe 
fra Jliøben(>at)n til Sad)fen. ®iffebe ftg 17B3 meb 
tn t iécf)n)erin 1747 føbt JMøbmanb^ 3c6an (.l)vu 
ftian (Conftantin.Srum ba toerenbe fongl. 2(bmi« 
ttijirator t)eb ben t)ef!tnbifre ^anbel, su Gonferenté« 
taab og Sttbber a\ iCannebrog/ fra ^Dem p<i\)té be 
efterretninger om VntDorffoD, fom fiaae i ianb' 
. lbtt«<^c>lMi* 'SelfB. &tt. VT. ©aml. 4^t S8» 3bie 
4><^fie.) i783 diotbe bun meb fin »JWanb en Otejff 
tU 9^ter«borg. Rra 1790 af b^r t)un opholbt pii li« 
^efaa meget paa -SRejfer, ifoer i Øc^røeig ogi^t^ilt^n^ 
fom i ftn SBop«l i jtjoben^iat)«. (cenf iBirdø Cil^ 
lebgall. I Set @. 312.35. 36rt>ene'6 ftejcicoti 

1.235*38 V. 788»89*^i 591O 

:Zagebu(bmefnfrerflen9{rire. iCepenbac^en 1782* CSBleo 
ttpft fom SXanufcript for ©enner/ ligefem fnliben ©am« 
Ung af i^bffe ^oefter og prcfaijte ^maailplfet/ fom 
famme Var tom fra 9tt^tn, men ftbcn Stteibiabt) > 

• 

ICuérttfungen Derantaft hvttå^ ^olger IDanffe Ct>oii23a§« 

ftefen) unb ^olger SpbfEe (oon ^cibcrg} JCopenb* i7^»- 
rec. i :Glritif 1789 9lo« 32/ og af 2(bra^amfon i I* iCfU 
X789 9lo, 44*) 

©ebicbte. idviå^ 1795* ste Dermebrte 2(uflage« ibib« 
1798. 2te< S«!inbditen. ibib. j8ou 3te Dermcbrte 2(ufl» 
Ib. 1803. eine »ierte oermebrte 2(ufl. ibib. i8o6« (S)en 
førfte Ubg« rec. i QfUg; /I. 3eit. 1796. 3ter 8. 9^0. 275* 
U. aUg. ©• »ibl. 27a5.'2teé @t. <^. 385 -87» 2>«n an« 
ben Ubg. i ilicr« 3eic. 1799. 3t;r S3. @* 608« t^* 2t» ID« 
33ibl. 55 as. ifted 6t. e. 46.) 

9leue ®ebi4te* jDarmflabt i8i2. (4.eip5« i2.itt* 5. 1812 
tlo. 85.) 

yrofaif(be ©^riften I - IVte« SWnbcben. iM^ I799« 
1801* (r* Cfcn. lier. 3* 1802 9lo. 147. conf. 36rOcnd'e 
iteyicdn i. 236« 37.) 

Sagebucb einer 9letfe burc^ bie Wiåit, fublid)e unb 
ttaliduifcbe 64ioei|. ^openbagen 1800* (alg« ilur« 3i(it« 
1800 9lo. 280.) 

(Sptfoben ' aué Slcifen burd^ baé f(ibli(be jDeutf<bIanb# 
C<bn>cit ©enf unb Stalien in ben 3a()ren 1806« 7* MU 

Sanb. Suricb i8o6si6. (i^all. Hitu 3eiu 1808. 3un» 
« 343 •44* D^i^ ^itt* 3. 1810 9{QU. @. 321* 25« og 
1817 ^0« 185«) 

»riefe au« 9iom, gefcbriebcn in ben 3abten 1808 «I0/ 
aber bie lUerfolvjung unb a5cfangcnfcbart bed Vc^tyft 9iul 
Vil. iDredDen i8i6» (^U. Hitr, 3i:ic. 1817 9lo. 155O 

8Reget af b^^b ber fin'^rd i biffe SSrrfer ^ax forub 98< 
ret inbført t abfEiUige peciobifte <£htfter, faafom i iCg* 
^rø tnaga3tn/ ncnei) «t>d)n)« (5ci'fd)éé titiifeum/ fOoøf ^ 
og Aarl aieinbarbd UXufenalman^f irer, SSecteré lCi-b«'b* 
lungen/ i 3|t« (amt i Ueue beurfc^e Ulcr« ur* Ogfaa t 
9(eutnand ^»sntf eø Xqfdagrcagelfcr, i StcrbbedtniM^rva- 
280309 1816/ i a}{olbed}é 2trt>ei|c 1814 og 15, yax>tM Si« 
brag fra b' nted ^aaab ^ men/ ba bun fPrioer VU paa 
Z^^ft, forefommer bet ^tt i Duerføttelfe* 

83rUUn (®op^ie eiifabet(^) fgbt paa æ^«' 
febpbolm i Siellanby og @ø|}er ttl ben paa f7t ^tcb 
tiottnte X (B. (C^orcup* <l£)un er gift meb $røf. 

TfSvitié ZdxipeX, en kantate i^nlebnfng af Jtongené 
Søbfc^dOag. SLUht). 1783 SubelbrpUuppet/ J Xnlebning 
af 2troeprinbé Scibcritø gøbfeUbag — tnbf. i tRinerpa 
17S8. IV. 223, 

SBrUtt (é\>enbfS\xfd)) f. 1774 fSronbJfem. 

2)ep. fra Sronbt^jemd €fole/ 09 løae fom ^tubent 
paa S3ord)d doUegium. S3let) 1805 Sogneprcefl til 
6)neaafen i Sronbbjemd 6tlft* 1817 (il Sroflen i 
Snbberieb^ $rot>ftt, og famme 2far !))ro\>{l t famme 
^rovfti. 

ObsAivationes nonnullæ ad historiam et usam llng- 
rm hebrae« penineDies. Disp. ilavo, 18^0* 

Dm ønraøTen — in^f. i c>a nc»ittc Vib. Belflf. Øfr, 
i &CC Xlx^e 'Uavfy* z )B« ifle <&• (rec« i luteracurnb« 
18 14 9^0. 20.) 

*^num (Søren) føbt i Sanuar 1751 i Sn. 
téiUi/ (ft)or (^an( gabes Xgent fbm^ii Sbcuun oai ( 99 ) Btceborgemejlec« D^p* 17^7^ ©ffD 1773 ^^\^^ ^^* 
ten gecgrap^iffe CanbmaaCing. 17Q8 iBatiMnaalindØit 
Infpccteur cg 181 5 £)t}ednfpecteKr t)eb famme* i8ia 
{Ribbec af 2)anncfcro9» ' 

SabfUcr forguftaøer« Snb^olb. et |)néj?rlft. JtjøbJ. 
1797 «£)aanbboø tt( )6ruø oeb^inben* 09 ubenriøé SXont^ 
!D<aal oø ^orijt^ fpeuUe ©ammenltøntno. 1807. (ubfom' 
Odfaa paa 2:v^1t cø er r. i I. \t\u 1807 vio. 27.) S3ercøs 
ninøétabcUe cccr S^ccrtte af ©pccteé^ jtroner^ øroo(fous 
tant m- d. i banjlfe )s8^nc4€tUr efter (Souri* ibt^* 1809« 
;$ale( for iranéportabte ©tatéfonbd ib. 3:abfaer tU 
Srug i ^nlcbninø^af Scrcrbntriøen om i)enøeDøefenet« tb* 
1813 Serøieicbunø beé bclflein. ørobrn Gourant/ |>ami 
burø. S3aDCoøe(bié unb @)rof(I)^n/ m\t bdn. 9iet(^dbautfs 
geUe^ unb baare ^iiber. Ib« 1815« 

fStUUn (a;()oma6 6(>rijloj)W) « fobt b.' 

flbcn 9?ot)br» 1750 paa @at7uøe i ^t^Uanb^ ^)Oot 
^and gaber t<nr §ort}aUer. 2)epon. fra $<r(ufdbo(m 
1767. Snformerte fem Stubenti liwenbe ©prog tf«r 
t Sratif! og (^ngelft^ cg bUt) 1800 Hector i bifie 
6prog t)(b Senunariet for be (oerbe ^cler* igoa 
^rcf. i bet enøe[|!f Sprog Deb Unit)erfttetet. i8og 
Cprtglærer t>irb 3>^d^tTieurcorpfet^ Sotremflttut 

^uøente af 33.r.umardbaiø« ODerf. j^jøbb* I775» i^^ 
faa tnbf i ben ^plbenb. ®aml* af @(uefp«) 

Den ubelbtøe Etøb^b eUer jtjarliøbebd og lO^iétanfeå 
fSagt* £):tøina( 6cnu tb* 1780* (i ØamU af iif'ovig* 
BtUwi'p. 3bic S5.) 

Jtiaritøb^b paa $røt>r/ orig« (Som. tb. 1781* (i BamU 
«f ny ortg* Bf uqp* 5te S* r* af )Cbrabamfon i lU iCtr* 
J790 »0. 470 

£:inc Srittmer eUer Sortadtnøet efter IBoccacdo *oø ^ 
£afcntatne. [b, 1783. (conf« HujrOorfiAua p* 87«9o« U 
ICj£. 1790 ^U, 49. 0. 781O 

9{imertir« tb* 1788. (r af Sobc \ %xiu 1788 b* tsbe 
Ibtu "Sio, iw af TCbrabamfon i K iBit* 1789 9flo» 39O 

Srantinøer* tb. 1795* (r* af S^obe i 3rii 1796* I. 
127. 1. i!Jt\u 1796 9lo. 24O 

Batfpnet, ib. 1797, 

efriftemaalet« tb« 1798« (r« af 9)at)e(é i il« (Cfc*<i798 

Cmomtelfen. ib. 1799* (r. ib, 1799 9lc* i6») 

^maating. tbib. iSoi. (Smma/ eUer brn nøbbrune 
9);ø, eftfr Dfi (Snøfifte. ibib. 1805. ©iibtnøer. ibib« 
idn. (r. i ^ir. ciD. 1811 9(0. 32.) Grif @^Itpptnø/ et 
^^rø.fpil. tOtl>. 1.816. ^it betoenfeliøe ^pøri.émaal, 
et (Soentcr. ib. eo'i. SDanmart et ^Diøt. ibiH tsod. 
irre. i C^rødn$unuéb(. jur l;au. ^itt« ^nU 1817 9lo* 2O/ 
rø i >pøfl8 •B.no ^ebl.;^ 1817 9lo. 11.) . • 

2o^ec ttl®id(anb cøiC)tfbenba9nS93eUtcing. ib. 1807* 

®om(ebe pcetijfe ehifter I- VI Del. ^jøbb. 1812= 14- 
(conf* ^Jwb^lI^^;vrt6efll^cricI8r2 9lo. 74 ©♦ 1173 J 

6amU'be prcfaiffe 8frifter. tbib. 1813* 

Sranff ®rammattf. ibib, 1800. 2ben Ubø, tb. i8t6* 
gtonff ©tiUDelfiboø. ibib. 1801. (Seøøe rec. i ilitt.rtb« 
1^8 9lo. 15.) m.«3:n» fcanir« 2(33(5. ooerf. xbi^. i8ii* 
Anøcdotei iran^oist«« fcanjC Cg banp 8tiUoelfebop/ ef« ter Xbbe W^iin. i|!< ibet ibib« 1813« riittetafttrtib« 
1813 9^0« 7 ) 9^9 franp ®tiIebo^. it^ib. i8i6* 

6nøel|{ (Srammatif. Jtiøb^. 1801« SnøelfP acccnhie« 
tet licfeboø. tbib^ 1802« ^oetif? Ufffeboø/ eUer^amlinft 
of fortrinlige engelff e Digte. x\>i^, 1804* 

3(fe om Søberne/ men bfreé ©jenløfer Suffit^raaben 
(Saggefen). JCjøbb« 1813. (rec. i ilicreratltrn^. 1813 9lo» 
31.) SBeretning om 3uf!tt6raabeQ6 Sirfotlbe k. ibib* 
1814* €^nb uibere cm bemelbte Sul^itéraab. ibid. eod. 
®ienganger<3uflit6taaben« jtbfte Bcffeb. ib. eod. 

tnam(^cyø Epitre a Mr A. G. Schlegel bar b^^M f^l^' 
banfPet* JCjøbb« 1813* 

Sdrunc^man (Vnberd .^enric^fen Srem« 

foiliud) SSar i7(arene 1715« i92((umnué i^m SJa(« 
fenborfd SoUrgium, bfrt) ftben 3)^agif!er og 1727 
£)ecanud i^ctck Scroniumtrtft* ^eU uben mbne 
Scforbrinjj 1762* 

Dispp. Havn. 4co. Thesea miscellaneæ 1715. *- d« 
Fortuna 1716* — de regula: littera unius organi facilo 
inter se permurantur. 1717. -* de intcllr.ciu human« 
17'8* ~* 6yntåxis iingvæ latinæ in analysi perspecta 1719. 

Ebræa Accentuatio. Hafn. 1722. fol. Grammatlca he^ 
L^æa, ibid. 1727 et 1733. 4to. 

Gråmmatica latina harmonica, ibid. ,1*754 ^t 1754« 
4to. Elenclius etyraoIogicusGrammaacus. ibid 1734 4« 
Harmonia lingvaium Teuionicivi* Danicæ, Svecic«. iii* 
1750. 410. 

Aritmeiica. paa DanJ* ibid. 1744. 4to. øtegneføn* 
ftf n, ' Kløebra/ ©eometrie/ @p9«rica og Compuius ec- ' 
cles. ibib« 1757« 4tc» (uben Sitclblab/ fee eiaie6 I« I8fr» 
1757. ©♦ 170 ' 740 

SBrUn^ (3 . ♦ ♦ ♦ » ?•••..) fra iOermett# 
ticrfl, b^or ()an6 S(^ber t)ar SScrgemeller (Stuberebe 
t 3<na. 2:og 1750 bin juribiffe £)octcrgrab t)eb Jtiøi 
benba^nd Univerfttet. 

Diss. inaug« præs. P. K, j^ncher, de jure ctvili, na* 
tnrali, dum aailit aliqvid vel detrahit, necqviqvam 
eontiario. Hafn. 1750. 4ro. (2ft ^rfltfe« er benoirfelige 
2Cutior/ feeé af ^J&di*citø'ø 5lcfob 21n(ber« Seonet p. 35'36. j 

SSritn^anD (3t>()an)f. b. 30 joctbr. 1637 1 

3:ronbf)iem , ^tjcr b^«^ gaber r>av J^cfpitaI«proefl; 
Depoiurebe fra 2tcnbbi™ 1658, men t^eb Upfat« 
2{cabemie, ha f ronbbjem paa tm Zi^ t)ar affiaatC 
til @t)eirig. ^orfl efter greben 1660 tom ban igfen 
tilbage' til STronbbjem. £ircg 1661 til Aji9benbat)n/ 
for b«f tibere at fcrifoette fine Stuberinqer. i66g 
ble\) 9?ectcr paa J^etluføbclm. 1669 SWagijler 16.7 
frafagbe ban ftg, fer ©Dac^beb« €fplb. SRectcratét 
1679 biet) ()an ^ræjl Deb aJartoo i ÆjebenbaDn, ©♦ 
1707* (®<t »eb ban« Døb ubflcrbte Uni^erfttt teipro« 
gram, ber i'nbebolber b^^«^ »igtigfle t'etjnetéomjlcpn« 
binb^ber^ er aftryh foran i)Cin^ 1708 ubgit)nf Dic»i. de 
accentuatlone hebræa.) 

Dispp. Havn. Themata lojgica. 8 a. Obseryanoneø 
niicellåueø^. 1664. De accidente in genere« eod« « c 100 ) Tbemata mlicellnnea 166^. Qvæstiones qvaedani. eo(f. 
a. ThesRS miscell. i678'i Hendecas dissertationum 
iniscell. 1691- CKUt i Eloart«) De firopria verborum 
' «cceplione i668- 8^'«* 

gtoni &pitH Sortoioteirf« £jeb$. 1673 09 1698* 

Jtiføe ^udfore, tbtt* 1974, -1184. ^700 09 1757. S)aa 

(attn unbet Sitel : Energumeni Coagienses. Lugd. bat. 
1693- Lips. 1695- 9)aa 29bff : 2)aé grdnffidte JC^gr* 
{cip^ u. K. GrdorrtRø om itjøge ^uéfor^. JCjøbO* i7oo» 
(conf. ^lecnbci-ge ' Bfr II. C 74 * 76 i fRoUtii og :beff 
fetft besaiib« XOclt, ibcrf; burc^ é4;n)»i9er« stec Z^* 

C6iOct§eqv) 

9(ogre motrfeliøf e^ fe (fomme f ifiorffr af anbre 6pt03 
llbtoKebe. 5Cjøb(), 1676« 

.2(anbeliøf ©jungelpll. ibib* 1676* — ubf om forøget 
unbet Sttel: iDen fjungenbe ^^frntneOpft« tb* 1687* (SBeg« 
ge UbøaDec meb 9lober« (conf* ©ertetupø Cacoethtt 
ficit 17 ) 

»lobide »^Immelfeir eller Sii Vincemn CeDnet tbib* 
1678« Begelii S3etarn(ninder« tb. 1686/ ^arotnfe« Urte*_ 
fioatb — jeiie 3etifett Øct^nfeø JDoerfdttelfe forbebret. 
ibib« 1691* Mart. Molleri Serebelfe ttC iDøben, tb. 1692* 

Monogamia victrix. Francof. 1679. (4^<rof et formOs 

benttid bet i ben CfeoelfPe GaRtled unbrr aSrunøman« 
i?at)n forefommenbe €(frift ; Piuptiæ prohibUæ. Fraa« 
øof. 1688/ <n np UbgaDe*) 

Leges concludendi aeu Elementt Logicci. Francof« 
1679. 

PorticuU tdvcrbiorttm, exliibani Macte ixLaccuiaiiro 
itt focativo fuoeratum, in tdverbio renviicøni« Hafiiiaø 

i68o* 

Eplrtolæ dae tdTeriari« Nlc. Stenonii et Joh. Brum* 
inanni. ibid. eod. (conf**lDin« 23ibf* VI. 363 s 84, 09 

•Xi^xSJtt t)iO* Bel(f, 33ogcAtalo9 G. 93O 

Disf. de ceto Jonæ Jen« i687* 

Gratia naturæ interpres tive Cbri.^topb. Witticlui 
' Consensus reiutatui. Frcncofurti i687* (^itlt 23ibU 

VIII. 576) 
Gn alminbeltg flebfet)arenbe SalenberT 5tiøb$« 1688* 

Specimen crroruin Aatonii Varilassi danica in hi- 
øtona. ibid. 1689* 

Anonymi Propositionet dé propinqvo Papattia inte* 
ritu. ibid 1690. 'Apologia eeclesiæ Lutheranas circa 
amoris divini hecessitatem, contra Bossueuim. ib. i()94* 

Ignoti Philalethif Trias schediasmatum Apocalypti- 

øonini. ib. 1695. 6amme t en forøget Ubgaoe unbet 

Sitel: Ign. Phil schediasmatum apocalypc sivc de 
nonnuilis ad Apocalypseos inrerpretationem pertinen- 
tibus libri tres. ibid. 1696. (IDÅIU 33ibl* IV. 424-31.) 
lenoti Phil Phosphorus Apcalvpticus, ib. 1690. Ejiis- 
K nem lihri cditio ahera auctior, cum dissertattone de 
70 hebdomadibus et Dario rempli ædincatoxe ib* r699. 
Diei Exordium et Exorlium cum diss. de bestiæ qvartæ 
'decem cornibus apud Danielem. ib. eod. 

De judaica levitate. Hafn. 1705. Sabbatica qvies. 
ibid. 1707. 4to. De arteflccentiiaiionis hebrææ disiinc* 
\\sdt opus posthumlim. ib» 1708. 

Tfbffiaige Itttinffe »reoe af ^am ere tnbførfe i 1D,^m 
23ibUocl}e( 2ome IV pag« 422 aeqv« Vi. 548 seqv. reifle fom ®(ubent ubenlant>6 og op(^o(bt ffg i6i9 
t)eb Untoerfttetet i Sraneqticr^ 

Oratio funebfis in obitum Martini Helsinii« Frani^' 
keræ* i6i3- 410. 

S3rt)C^matt (^ieronpmu«) »ar etubettt 
og' 1 68 1 2)<canu6 paa kommunitetet. 

Disp. de annis climactericis eorumqre ranitatt* 
Havn. 1680. 4to. '• 

Casp. Sibelii ((rifleltge Sønner forban^ebe. ih* i68i» 

i Xjerge^ ()t)or ^an6 Saber Dar Jtjøbmånb* ^SDep* fra 
^\9h^. ®!e(e 180J* 1816 hU^i SapeUan beb 2>oma 
(irfen i 2(ar()u6. 

granf!e og engdffe eorfei og ^tirøDelfer af Ct QMii 
(lianu ooerf. meb ^nmartningcr. JCjøbt), 2813« 

83rr)HJp(fren (|)aIt)or) f. 1692 i eaæ 
rum i efal^oJt Stift paa 3l(anb* X)epom lyi:.^ 
fBUb (ørt.berefter $rat|T/ og 1746 SBi^op i J^olc. 

Døbe 1753, 

potttopptbanø Gate^idmi SorfUring^ oDerf« |>aa 3^ 
lanbfe. 3L\9^* 174^* 

gørfle <S)rttnbe til a^egnefonflen. *^olum 1746* 

t)tiiiiouUnd ZaU for (Sommuntcanter/ ooerf« paa Z¥ 
lanbfP. ib. 1747. 

3tianb|C 9>faimebog, ubgtoet. ibib. 1751« (Uinart 
Uiit« iitc. isl. p. 72*) 

SSréel (®eora SSil^elm) f. b, 5te »pt 1751 

t U6(ar i bet J^annoberffe« €tuberebe i @itttngeJU 
178S bleb anfat fom Sorfitnfpeiteur paa Xbl^ebei^ 
og 1791 0^« ^* Øorøe|!e Sobfer. 1805 3nfpe(jeur 
beb be frtOerid^tb. cronb. og hirfd)boimffe @fobbi« 
ftricter. SBlet) 1809 SlibberafiOannebrog og fif 18 11 
fKang meb 3uflitéraaber. 

Øibrag til prattife Sorflotben(fab. Jtiøb^. 1802. o§ 
JCbJanbltingen ffir gceunbf ber praft. gorfhrifffnfc^afU 
ib. eod. (begge rec. i 1. iCft. 1805 Wo, 44.) 

^rfmUlC^ (95oa«) en »roberføn af bm 
giaflfølgenbei fobt 17^9 i Soeéfilbe, ^oor ban i 
tiogle Sar frli(t>enterebe ben latinffe @!oIe« ®ab fig 
1783 tt( S9ogtrptfetfon|len^ og bleb 1797 SSogtrpb 
ttr i Jtjøbrn^abnr. 

2CbffiUige overfarte Gtpffer i be af ^am forlagte tt^em 
be 2(argange 1805 og 1806 af iRaanrbfUriftet «^i(tor* o« 
polir, tnagasiit« 

SSrunnic]^ (gWorten Srj^ranO føbt b.. 99 

Gcpt. 1737 i Ajøben^at^n, t^bor l^ant gaber bar ^on 
traitmaler. i)epon. fra Ajebcnbat)n< &le\t 1777. 
dtejfle 1765 ut)eQlanb5. paa fon^eligt @ttpenbium* 
1769 bleb 5)rpf.-|Tor Historiæ n^rurnls \)eb Jtjo# 
benba^ié Uni^etfltet. 1784 6ommitteret i S9erwctf«a 
btrec(orift« 17S9 befalet fom iDberberjitommilfatr al ( lOZ ) gaae tic Ston^éUx^, fct, i gforeninq meb&6ft6«r9» 
f}auptmanb ^iott, at unberføgc @ø(t)t>ec!et6/ fdlaa* 
farDr\>er!etd/ OQ ®a(tt)(rf(t6 2H(j?anb» 1791 biet) 
jDDerbcrg^auptmanb fønbenfjelbé famt ^ttecteuf 
teb Jtong^berg^ ®ø(t)s og Slaafaruetett meb @tatéf 
raabd S)lang» gorlob 18 14 ftonseberg 09 brog ti( 
Xjeben^^avn« 

Prodromus Insectologlæ Sielhindicæ. Disp. Hafn. 1761. 

C^bbf rfuglené SBeff ciDelff. tb« 1763, 6aininepoaS9bff4 

tb. eod. (^bct* 21)13* 1763 @. 636«« Commetu. scient, 
9zar.Xiy.165O sriUag tilGitbftfuglenØlBfirtioelfe, ib. eod. 

Ornitbologia borralls aistens collectionem avium 
(Christian i Fleischer) ib. vjQ^. «B6tr« TIllJ. 1765* G* 
751« 1054. Cotnment. scient, nat, XIV. 43a«) 

Encomologia, eUer Snfcctlflete« ib. eod* ((Birt« ^113« 
1765« &' 1054. conf. 4. iCfc* 1764 9lo« 4a) 

Iclubyologia Massiliensis et apolia marii Adriatici« 
Hafn. et Lins. 1768- (<B6tt 7L 1769. 1253/ Og of 2Cbtlbs 

gaatb r« i ^rir* ^otirn. 1770 9U* i«) 

Zoologiæ Fundamenta, cQec ®runbe i iDprlftrenr 
5tjtbb* 1771« (<^itt« ^* 1772* 893* 33e(fiiian9 3&ibl«IIL 
566*70«) 

^tneratogte/ afbanblrnbe Ggen(f abet ogSBrug af^drb« 
•g CStenarter« tbib. 1777« (r« af S3abt i ^ric« 3ount« 
1777 9to. 14« Xutor« Stiplit i 9^0« 51, > Smogen tt, meb 
atUorg af Socfatteren/ oorrf* paa Spbff af 3* (B. (?eor« 
gi« et* ^etecéb« u. eetp.% 1781* (iBorc* 21. 1782. 3us 
gabe. e« 646.) 
gorffg til en 9)2inetarogie foc SRorge. Sconbb* 1777* 
IDptebtflorie og iDorrfamilngen i Untoerfltetet« 9iatnx* 
t^eater* ifle S3* ifle Ixsfte« SfUtgemeb en biftoctft Xf* 
(alibling om 9{atucii>tben{{aberneø Sremgang ftben UnU 
»erfitctetd Gtiftelfe. ^jM. 1782« fol/ (apparatet af 34 
Jtobberplaber til 2bet 4?oijttf forefliUenbe/ blanbt anDet, 
en mnttiopc , ^ebs noivag« , vulpcs island« , Rangifer^ 

en S?umie^m* m« gtf forloren i Jtitbenbaonø Slbc* 

Lltteratura danica tcientiarum naturalium, qfa com- 
prebcnduiuur i) Les progres de Thisroire, naturelle en 
Danmarc et en Norvege« 2) Bibliotbeca parria Scrip- 
toruni scient-ias naturales tractantium. Hafn. 178?« (9t0. 

1 er en af ^cof- ^iOiampeaujr forfoerbiget fran^ Cwv 
tdttelfe af ben iDorebiftorien tilføjebe 2(fbanbling« IBogen 
er rec i (Bbtt, 21. 1784- 2^4-) 

3 t)i»* edff. en\ æelfen< SSrfPrtoclfe i Zomt XIL 
291 < 98. Srilobiten«/ i U^ Baml. J« 384 < 95« £)m ben 
barbugebe yompelpff Corypbæna apo. 11. 5J19. .SeftrU 
Delfe ooer en ^umie paa Staturtbeatret« tbib« 326^47« 
Cm en np Jtffeart brn braabepletrebe ^XabefffP HI. 398« 
407. Om ben télanbffe gftS SBogmeren« tb* 408 > 13« 
Cm €;i(btuften» tb. 414: 19. 3 novfit X)I^. BafT« &t^ 
Cm eaitgrubcrne i ^tebenbiicgem t 5te Del e. I77<94* 
3 foenfte X)eccnfl?, 21ca^. 2ti(>v;nM* Upgift cm (Stenen 
Ocuius mundt, i 2larg. 1777. p« 345* Cm twdnna nyd 
3[rc€r af Cenumaim. 1778 p. 320* 3 ^efcb&tctg« na* 
turr. ji'eimo^ t.i 2^e.lin )!^trfd)ceibung ttner frltnenSeO* 
tnnfcbel. i 3bte S3. @. 313^ 14. 3 CoUtgtaiti^en^. 1800 
9Co. 45 og 1802 9lo. 19 b'r ban (eoeret C^fterretntnger 
»m no^lr J(ongébrrg{le®toUecdiDnft 

2lf 21. S* Croll|K'^cø ocb SBtebeman paa SSobfP ooer« 
fatu "l^erfucb ^iner SRtneraiogtc" beførgebe $an en ny Ubgaoe meb 2(nmoer!ntnger og Stdag« jtopenb« u. !^^p}« 
1770« IDifTe b<^né 2(nm(erfn. og Staorg* ere bleone inb« 
førte i bet.2bet CpUig afben orb ®« 0. (S^ngeftrøm forf 
fattebe engélfPe Coerfattelfe af benne Sf^tneralogte/ ub« 
lommen i 8onbon 1772* 

SSrccmer, ©ee kremer. 

SSrCCflrup (S^ge) f. b- tf gRartli 1756 I 
Jtjøben^iaDn , ^t>or bane Saber t)ar 4)ofhialer, Slet> 
opbraget b^g en SRorbrober i Stenenfircbeii i J^cU 
fltn, og fom 1771 paa ©pmnafium i 2Cupna. 2)ro9 
1773 tt( 5tiébenl^at)n , .l()t)or ban blet> immatricureret 
teb Untt)érf?tetet og tog 1787 ben mebicmffe 2)o€torø 
grab* 2Caret berpaa blet> ban 9>tot)tnctalmebi€ug i éo(ø 
(anb og ^(il^tt. iDøbe 1814* 

De tartaro emetico specimen inaug* Hafn. 1787* {U 

Kfr« 1788 9lo« 3* CoDe« 2tntial* ifle ^eft* pag* 14.) 

Observat» de virtute amibydropica foliorum digita- 
lis puqiureæ — i j^cta r. Sof, med. II, 438. De ef- 
fectu gei urbaui in febre intermitten te. Yoi. IIL 57» 

^røC^tter (?)eber) en ©øn af ConPflorJaU 
raab ^ani Srøc^ner i Spenbrup t)eb 9lanb<rl; er 
Øogneprafl t\l 9iaarup i Zat^ui ©ttft og $roi9fl,i 
fBjerreberveb meb $roebtcat af 2(mtgproufi» 

Sale bolben paå a^obflenøeje* IBtbcrg 1784« tftbraø 
til ganattémenø *(>iflorie — i^aHefenøtbeoUttlaane^frr« 
YU 121 s 38* dn Sanbemobeprcebifen/ trpfe i 2rarbu«» 

SSrønMunb (»ar« Senfen) føbt 1700 l 

lE&flerbrønbgløt) i 2(arbug Stifte ^\>t>t f)ani Saber 
varj^roefl* 2>ep. fta 2(alborg- ©fore, b« ban \>at 12 
3(ar gammel« iacLZ fom Xlumnuf paa 93or4|l CoU' 
legium og biet) 1726 ^agifler* 83te\> førfl Sapettan 
Deb Srinitatig 5ttrfe i Jt]øbenbat)n, 174 '5 ®ognepc» 
til S^^ue Jtirfe i £)benfe* 3Døbe 1750* (Sloc^Ø 
fyenff e (He|fll. HL 773 i 74.) 

. Dispp, Havn.4t^« de idiomate Petrino Matb. XXTJ« 
73« '7'8* — Memoria Joh. Tausani. i72i* — Stroma* 
tum mathematico-pbysicor« Specimen l-II. 1724 -i25> 
— Veiitaies matbematipaaniixtæ 1726. — Anonymi Au* ' 
toris tiova inqvisitio is Systema Copernicanum paucit 
excussa. 1728* 

2(lmanaWerne for ICarene 1726229* 

>Brøn^ftel) (®eert So(>Q.t) f. 1773 1 grue* 

ting i 2(arbul 6tift^ ^t>or ^ang S<^er 2(mt6pro\)ft 
ebti|^<<^n fBrønbfleb/ fom ftben (om til <lg)orfenl, b* ^ 
joar 9)roefl« J^an bep* 1791« 1800 bleo ^ræfl paa ' 
2(f!øe tinber i^oUanb. 1808 ttl J^Dtbing i {Ribe @ttft« 

(Sn ren btbelfe Sremftiaing af ben beUtge ^frtft« ecrre 
om )t)aaben ttUtgemeb ben« «t>if^Øtie i be 3 førfie 2(ar< 
bunbreber — i ^aUefené tHaaneDfTr* Ui 4S1 s 624. 

2liig* 2Ilbanuø cm pcebagogi^e etrafe j»g Selønnfn' 
ger. ooerf. X)benfe 1800, (r» af ø* jR» 3f IBtO(( i i» iCff 
aSox 9io« 15« 16.} ^ ( loa fSrØttbfleb (Vetet ©tuf) »rober tfl ^(tfli 
forrige^ f. b. 17 9?ot>br. 1780 i gftueting. 3Dep. fra 
4)ocfené'@(o{e 1796« Slet) 2(Iumnu6 paa SSorct)^ 
CoUegium. 2og 1806 SRadtflergraben, 09 ttCtraabte 
famme Hat i eclflab meb SRagifler ^. &. C« ftoi« 
en Ubenlanbérrjfe til granferig, Stnlien^ &xoiUn» 
lanb 09 Sitfe s 2(fr«n. Jtom 18 13 tilbage eg b(eDi8i4 
ntraortinair ^tefeffor i 9biroIcgi(nveb5tiøben(^avn6 
tlliit)erft(et« j8i6 9iibber af 2)anQebiog* 

£pistola critica <fe Silii Italici Pun. XIII* 5%t-6i, et 
Pindari Oiymp« II. 96-148* Diss. pro stipendio Gul- 
lig* Med. Haln. 1805. 

Opusculorum, philospphici et pliilologici argument^ 
Specimen imum. Diss. inaug, Hafii. i^dij. (r* t L tSfr* 

1808 .9lo. 5/ fig t fCogeløtoftø 2lnnaier 1806. 11 296.501« 
^€n iDel af bttte Specimen, fom tnbr^olter en iéialog 
øQi itiflttUi^^eb til ilonftcr og fSitenftabtv , n focbanftet 
inbført t bemclbte StnnaU 1807. 1> i9>39) 

program fom Snbbobrlfe tit Sorelsdntnger oocr bet nu 
««renbe ®ratentanb* JCiøbenffaon i8i5» 4to* 

S)ibrag ttl ben banfTe ^^iflon'e af ubenlanbffe fBtan\u 
fcrjptfamltnger. Jfte •{>cfte* tbib« 1817* 

3X>^btM VinivcvU 3ciirn« eraf ^m: ZåjiVLtr^ og 
4>muteé'< €f!lolte/ efter «&omer og ^e|iob# af bet @roet 
I ^f — ! 2Carg. i8or, 86>oi« 97* 102, 3 tlttnerpa: 
IBorgiad 2)Mnbe* i 1804« Ir« 326. 3 tCid)t^onto (Befd)« 
t<r ^.icceratur: Gcbdne Øtebeefinffe bet iDdnen — i IV 
Øanb 3te XbtbciU Cr. t I« iCfr. 1811 Ølo. 21.) 3 S3re* 

' hOVOi -tpistoJæ ParUienies (SetpStg l8ld) -^^ Ruknke* 
niano Platonis Scholiasta emcndando EpiHola cri' 
iica (td Olaum Womiuai.) 

^tlC^ (Xnberé aRiffclfen) fnibe« ogfaa 2C, 
Kit« Cclbing eU, Kolbinø# forbi ban er f«bt i (oU 
btttg^ dgfaa ber biet) ^Pcotfl« ^an t>ar ^bi^ofopbtoe 
SRagifier og 2f)tolo2^ict iBaaalauceué« S3Ur> 1608 
fBiflop i Sergen* 2)øbe 1615. 

(D* IX^er^miiUcre toenbe c^rtffrlige Jttenobier/ ooerf* 
Jtjøbb. 1595 <>g,»654. (javnf. 2trb<nc 1813 ^ 4'4 ) 9^««« 
titener oocr O^rtftt 8iteifer. &Uép. 1599. ($n libdi 
4>oanbbog meb uclarne Sønner. JCjøbb* 1607. 14 ¥r«s 
bifener om ben @ejer/ ®ub gao Jiong 3ofap^at af li 
jKrømf« 20 (5ap. ihin. 1614* 

3<taeltternr6 oertdtige Soo og &ilU* iCjøb^. 1605 og 
1631. 4to. 

"^ Cigprcrtifrn ooec 92telØ SBinb* <b« 1617* 

S8UC^ (TInbcr«)- m eøn nf Sfloeflforrige, f r 
Gelbing b. 9 7(ug. i589* Siejfle fom ®tubent ubent 
|ai|b6 t/2:pbP(anb, ^talten, granfetig ogSngeUanb. , 
j6t5 biet) ^rcrll tit J^ammer og fibfi i famme Zat 
til Jtoréfirfen i Sergen 16 1 8 <H S06. 162 1 ble« 
anagiller* £)obe 1623. 

3. ^ Sigtvarbe 6petgémaal og gorftartng over ben 
4tifteltge IBfltciom« »^ooetpuntter / forbanftet. iljøbb* 
1622. eiben forbebcet af ^aomue VliclfcK jG^rufc« i^ 
(668* 1702« 1734« ) ., (S^tlPtleb eefW f- 1740 t ^iicti, 

i^ex f^ani gaber var reftberenbe GapeUan« £epon» 
1756, Slet) 1769 2)ecanulpaa Alofieret* SBarogfaa 
nogen 24b @ubbibliotbecariué \)eb UniDerfttecébiblio« 
tbefet* 9?ebfaae ftg pben fom Sogbanbler i Ajøb^* 

Dispp. Havn. ^to. Observat« exeget. in I. Cor. XlII« 
12. 1763. — de Serpente æneo. 17O3. 

(øotcfd)e^^ tpbffe ®rammatif^ ooerf* Jtjobb« J77i^ 

fBUC^ C'&an« •|)anfen) 5>t«fl tii Hmfit i 

®iellanb. 

Cigprctbtfv^n ooet @<ge jtraufe« jtjøb^* i628». 

fQndf) (|)an8 Sacobfen) f. 1699 « ^Talfø i 
Tfarbué ®tift, b^oc.ban^ gaber t)ar ^rcrfl. i&epon» 
1716* Slet) 1724 ^rorfl til 2(ar<leo og gerning 
i 2(arbu6 ®tift* 1726 tit Sor^ grue « Jtirfe i 7(ar« 
bué. 1728 til @t)arnifonéfirfen t 5l:iebenbat)n. 1729 
til iDomfirfen i 9lo<«filbe. £)ebe 1751* 

3 tnUltti i jtiøben^aon 1729 i Citiart ubfomne f^rcrbls 
fener, (Sti ^ræbifen bolben oeb Sanbemobet — iabført i ' 

be b^rllebpe ^prmones ad Cleruni I. 57. 

Sofia« i jDanmarf* jeiebb« 1736^ fol« (et IDigt i Kns 
lebntng af øieformattonéjubileumO 

V 83UC^ (3acob)f. b. 15 Sum 1740 iJDfier^ 
finnet/ bt)or ban^ gaber var $r<H^. S>tp. fra Slibe 
1762* Sleo 1775 reftberenbe Qapellan til @lotd' og 
@t)arnifon6fir!en i Jpelftnger* ^øbe 1779. 

2(nm(sr!mnger ooer enfelte ©trber tgtennem bet .gamle 
og nv Seflamentcé ^øger. J^jøbb* 1773* ^^^ ^e Jfort« 
f«ttelfer» it}i^, 1775 og 1779. 

C« <ø. Bteinbcrøe bibeljSe Sortoeainger. ooerf« I -HI 
jDel. itib, 1775 = 77» 

^cocbtten ooer (iuangeltum paa 4be ®ønbag efter ^eU 
(cgtrefongcr — <t Dec tt)eolog. Bcl|f, ^aUr I S3. ijlc 
4>ffrte^776. 

dtecenfiouer i Cdr. journal 1776, 9lo« 23 og 28* * 

§8UCf (SRarcu«) f. 1 ^eijtngcr, b^or ban« 
gaber tror Sloffer t)eb ben tpbf^e Airfe. ^ep, 1734. 
iaat fom £tubent paa«Sor(1}d (SoUegium og t)ar £)ef 
canu^ paa Jtlofleret. Slet) 1740 operer \>eb Sfoleni 
«!^elftnger og aJtagifier*. 1747 Slcctor paa {)ttluf<s 
bolm* JDebe 1755, 

Annotationes in Tbeoplitllcri. Bulgar. episcopi, £pi« 
Otolas. Disp. i -IX. lialn, 1737 -40« 

f&\Xdi)f)a))C (Slubolp!;) f. 1737 paa Sorn* 
^otm. gabeten^ Sen* i^uc^i)a\)e, febt paa »iWor«, og 
gorfatter til en ^^roebifen i 5te gamling of Sernio* 
XI9S ad Clerum^ var før)! ^PtcE)r paa Sornbolm, 
men blev 17.52 forflpttet (il 4)erlufmagle i Stellanb/ 
bvor ban bøbe 1755. Sønnen bep fra Jijøge 1758* 
Slev ^lumnué paa Salfenborfe Q^oUegium. 1767 
tog ben mebi(in{{e iDcctergrab/ og famme Hat ble« / i 103 O 9R(bicud t)cb @orø Tfcabemie* i7f;i mbfattf ^an (19 
i Jtjøbenl^at)n fom .pca!ttferenb( ict^t. ^øbt 17^)6* 
(conf. 1. iEft. 1796 @, 671. ^ermober Vin.125/ 
3ri5 i 796 IV. 386 Unti>erftt. 3^urtt. 1796* 
187. Pclit. Vhy^' ITIrtg. gcbruar 1797 I®. 248» 
cg !!7?an90t6 6ftercftn. om ^am tbtb. t Sunti^æftft«) 

Disnp. Havn. 4^^* — ^^ therapia elementari. 1763. 

— Descripllones arteriaruai, particula 1 III. 1764- 66. 

— inaugur. de Peritonæo. 1767. 

(S^runben til 9)rantflceren* €forø I768. Cftben omarbejf 
let i alpf)aOeti^ Orb^n af Ctootué, 1772.) 

UnbccuiéninQ for Sorbemøbec. ib. eod. 

£)rt^op^tlt Sanfer om 8(røeoibenfeabené norrDcsrenbe 
Xilfianb i iDonmarf 09 S^orge* ibib.« 1771* 

Observaflones circa rudicis gci urbani vires !n febri« 
bus. Havn. I78»- (CE>6tt. %ni* 178« 492.) edi;io 4ihera. 
Hatn et Lips. 1784. (23alWiigcrd ^oumal laS. IV 54,) 
Doerfatteé ^aoi ^anff. JCjøbb. i78i» og ipaa Si^bjffaaf 
.»el af Slobf. ibtb, 1782/ -fom af ^ftngften i bane tHiP 
ga3m I ^b* (^>n ten t ^nlebntng af bette Gfrift op« 
lomne ^tribigb^^ f^^ Xobee Bun^(^et>^ti^elt^e 1782 9io« 
19. 29^33/ famt S3u4()aDeé facftilt ubøtone wav til 
Prof, Z^^i* ^iøbb. 1782. xU Xtlmwa 17S7* HI- ii3) 

3. ^. ViltmU Unbercetnind om SSrugen af SBeCabon« 
na i Sanb)lfrft(. oi;ecf. ^jøb$. 1784« 

QCnoténing tit S3eUabonnacoben$ JBrug i JCtg^oflf^ 

ibib^ i785» ... . - . 

De radtcisgei urbani utilitate in febribus intermitten- 

tibus« ad virum clar. J. G« Ackerniannum. Marburg* 

1786. (er ubgioet af SBaibtnøer. conf. b^né 3(9um(^« 

lU. loteé @r« &• 33/ og ^ictmam 25ibU II.'4ted4>eft/ 

€♦ 677 = 80.) 

2iH ^ubltcum fom tæfer ^'i^ortlTor 2:obed 2lntHfoø21n» 
tifrui^ JCi^bo. J788. 

^fbanbling om (éaffe, i SSefpnberlfgbeb om ben« @fa» 
^elieé^b fot SKenneflet og etaten — i ilaiiM;u»OolDn« 
Bclir. Bft, 11 2). e. 4772624. cllbtog beraf bleo føjet 
tom Ånbving tt( llTaiifaø Hpa^<t<tte(btemud. iffonf« 1. U^rt« 
1789 iRo. 25.) 2(f^anbitng om ^rotnbeotné; 9ii)ttt 03 
etabeligbeb — inbf. i famme ©elffabd etritterø.iV DU 

e* 321 »523* 

Sil bet mebicinffe ^eljfabé S^rl^^^nblfnger b^t ^an U* 
Deret abftiuige nieblcin^pra(ttt|fe ^agttav^elfer/ nemlig 

lil CoiUitanea Voi. 1- 64« til >f<.^a \ ol. i. pag. 51* 
119. 218. 317« Vol. 11. 17. 176. 312, 355. 399. Voi. lil. 

39. i5<'^» W biffc ere foaoel ben de robordntium. m 

jiivumatisuio arilniiicu neces.<itate , fom Expejiriienta , 
ciicå tisuni 'radicis airopæ bt^lladonnæ in Lusst con« 
▼uJsiva , inbførte i JClUlcaUØ McdUai Commcntaries 
^or theytfiir ■.795- Lond. I7{;,4.) 

.^an oar Ubaioet af SWaanebffriftet PoIui(F 05 p(>vftfP 
IHoci.oin I -^lAi S. Ajøbf). 1793 '9^» (jaonf. 23oiifJ 
Cm bane 2)eItav3Ufi' i ^ubiicaiirtie.i uf Jhla^cl Cil Pub*« 
luumf a\ itoviK X>i'^urauD Åjøbbt'1793 fre vDu^cn? 
ratj^d 3unO. ^iuUccl>. @. 371.) • 

3 Tiårene 1784^^4 oar ban ben mebicinf^ Slecenfent f 
be beriing^e Vw^t iSiCiTitcuingtr. 

^ItCJ^^Oltn (3»aflbalena eopr;ta) ^^^^ ^^ (iitétdab an« Sfnftm^ ba t«n IBoTgeme|liirf ftbenYt^r 
fcffor t £)t>erbergaintct paa Jtong^berg. SSret). i flt 
I9be,2(at gift meb^eberSegangeceafibcrg^ ber bebe 
* fom ^roefi ti( Sunb og Sleffeflorb« ^un ble\> ftben 
gift meb ^. % S9ucbbo(m ^ ba Jtiebmanb t %\t^tt 
fjorb/ ftben Jiolbfaffcrer i @tat)an§er og becefter 
Solbinfpecteur i Jtragerø. (@ee Sir4)ø ^iUebgaU 
lerie I. 224^*^26. <lg)enbel ^ortrait foran b^nbeø 
1806 ubgwne ^efTer.) 

yoelfer. Aiøbenbaon 1793* 0» ^ft» T793 9lo. 36.) 2bet 
forøgebe Oplag« tbtb« 1806« (ree. tbtb. 1803 9{o. 30.) 
^n IDel af btfe iDigte baoe førfl flaaet t \XivMt\>ti, i 
2Cacgairgene 1788^95« (®ee famme« ategtfler.) St yar 
6t9!!er beraf i Ugeblabet BaHiIeren t 2bet og 3bte IB./ 
et ^ar t IlilfFueren t 2Carg. 1792/ 1800/ og 1802. «^en* 
■be« ^erotbe fra TCbelub« til 2:orftrb Strunbefen flob t bet 
norffe Ittteraire €felftabé 6<rtfteré 2bet ®tQ(fe. (itjøbb* 
1783) <)9 bleo rec. i !• iSft« 1786 92o» 3. conf* Ulineirra 
1800 lil. 344* 

^UC^^Ofm (9)etrea) ©atter «f ben giafl/ 
foregaaenbt) erf. i glettefiorb 1786. 

, @n. gaber« SSanbring meb fine SBøtn fra jtjøbenbaon 
tit IBrebe. ^jøbb. 1817* 

?8ttcf)ner (3o. ^cnbr. ma^.) @ee ?86c^ner* 

SSUC^WafD (griber«) f, 1747 ^^^ ®ubum; 
luttb i 3pHanb« .l^an« S<)ber Dar SRaion ^eter SRattbta« 
!BudS)Wa(b« ®tuberebe veb Sorø Xcabemie, bt>crefter 
(lan begao ffg til Spbfltanb. 5lom (^jem og btet) Sega* 

. tton«ffcrctair Deb b(t ru«ftPFe og* ffben t)eb bet wtenffe 
^of. Sfter ffii Xtlbagetomfl fif b^n 1774 Jtamnnn* 
l^ertenøglen/ og bleu 1776 3(mtmanb ooer JDron« 
ningtorg^ ®t(!eborg^ 09 SRariager Hxoxtx. 1799 
@tiftam(manb i gptn. Utog 1798 fin Xffleb og pet« 

. t>atiferebe ftben bel« i ^(tona bel« i SScrlin* Jtjøbte 
fig omftbcr en Sanbejenbom oeb £ucca i St^^It^R/ tl^^t^ 
^an bøbe i8i4% * 

fabler au« mei'nem f^ortefeuiHe* «&amb^ 1782^ (conf* 
ilu;:^o^ftana ,6. 346 -443«) , 

gorføg til SSeflemmelfe af 8?egter/ booreftet <n Son« 
beøaarb« forbelagtig^e etorreife fan ubffnbe«« 3 ^nlebt 
ning af l^anbbu«bolbning«felftabet« ubfatte,epørg«maaU 
J:jøbb. 1784« 

nbtog af ett 9lejFenbe« IDagBog f fJO^r^renboT^/ ydnu 
mern^ SBranbenborg Cv3 .^oljlcn. 5(iøbb. 1785 €famthe 
paa aipbf^ ooerf. af )^. 2(« {>einse» tb* 1786« (& i 3U 
3D. 23ibfiot^. 2lii(^ang jn 53 < 86 id. 3te 2lbtb. G« 1428.) 

aSreo fra J tit U. ^jøbb* 1785. (conf* ilujborfiAlfa 

©♦ 153« og @. 182 et seijv^) 

Wfor^ribeliae Jlanfer foyanfebfgebe wb '®enerarprocÅs 
reuc f6^xi^^ i^lf^anbling om- Boit^eftanbem J^jobbt 2787« 
(rer. af SKanbii: i U ^\U 17S7 9io. ad*). 

Sreube gorflage om en bebre Snbretntng f Tbfnfe 

' «&ofptrgl« Og kommunitet« 2(bmtntfIration. Obenift; 1793* 

(U i^»r. 1793 itQ. 50* Za^^m 3otitrnf^l J794« €if 

9§vi<^i: a*:i«e 1^9* sto» 41.) - \ ( IQ4 ) • 

€cr4i4fe Uf SerBeflVtUttden auf reiitem 9nU Subunii 
Ittit¥ — tnbf« i ^initi Vteuee Xidifc^eø magasin* I. 
46*62« ed berfra oeerfat i Jvtxftn$ BamUncter 2obe« 
29be &• conf* Hnvbovfiana €$.346*443.St( mineeanbd« 
tudttb — i tn inerva 1787« H* 184« I^iceameii til 9)ros 
foccOcn an^aaenbe ^orpitAret i Obenfe* tbf^« 1797. II. 
188- 2re Srroe i 9{o4on)$ ^.tcterar* CorrefponDtnte« 
i^fc 8anb* SerHit 1799* 

?8ttC^tt)a^^ (^anS Don) f. paa S^nxt^aau 
ben Sornceé i Zxtnbal Øogn t Sfartéberg @rct>f(ab, 
ben tiané Sabec greben ^ogn f jebe. fRavnet Sudf^* 
tøatb optog f}an ffter fn af ftne Sorforbre fom f^avbe 
ejet benne @aarb« «|)ant)ar Unberofftceer oeb Z)rag03 
neme. Jtom tU Jtieben^at>n, ft( tteutenanté Zxtti, 
og Dar ftbeabofat l^er ri( ftnZ)øb 1810. 

£)m C^agerneé langromme 9anø peb itjøben(aon< ^f' 
og etaHxfU ^jøb^. 1792« 

®ange for 3(lmufn til ^uélige ID^beté Seforbrtng# 
inbfomne i 2inCebntng af^ toenbe ^roemtefnbbpbelfft/ og 
ttUgnebe Jtronprinbfen af yramicobercn ^. oon SBucf)« 
toalb* ibib« 1800« (ionf. ^ov^cvvmntn 1803 p* 300«} 

S5UC^tt)a(b (Sonatine« be) f, b. 7 TTpttt 

i65g i 9Re(bocf, boor (^ané gabec oar @ognef!rioer. 
.J674 fom t)an til Jtjøben()at)n og faAt)el ber fem 
l!ben ubenlanbl (agbe ftg efter 6tH(urgie og Tlnato* 
mie. I6S3 (om ^an titbage til XiBbmlam, og b(et) 
' C(^irurg paa S^o^^n. 1689 Si^^tturg ^06 ba T>orrettf 
fce Jtronprtnbé grtberif IV. 1690 Q^irurgul og 1700 
fStebicui oeb JD.t>crii(^ufet 1697 biet) ^an £tcentiatu6 
aRebtcinot i Setben og 1700 i)oct. Wltb. i Jtioben^« 
1707 fongl. Stomebtcul. 1717 ^rofeffor SRebUtntt* 
2)obe fom @tat«raab 1738* (.I>tt af 3* 9* 2(tttl^er# 
fen ooer f^am forfattebe UnioerfTtetf program er aftrpft 
i JDån. 33ibaot^ee IV. 632« 44) 

Dispp Havn. ia^4to« «— inaiig. de pleuritide et pe- 
' tipneumonia. 1700.?-— de pillulis ak>éticis. 1717. (ub» 

fom famme 2(ar paa granff Ib. eod.) — de diabetlscu- 

j'atlone per Rhabarbaram 1735 — de genuina h«mop- 

tyseos curatione 1734. — cle desideraus qvlbusdapi m 

'. cnirurgica arte et qvidem de Turundaruni abusu, 1756. 

Specimen roedico .practieo-boianicum , sive brevis 

•xpifcatio vinutum plantarum et stirpium indigenamm, 

Sræ in regio botanico horto Havnienai inveniuntur. 
avD» 1720. Ato. ubfom Tpaa Znbft eoerfat af C^ønnrn 

9» 3* be 3^(9)lklto 1721« éoo« (tee. i ActaErudtDec. 
II. A. 8X5J 

$5U(^n)a(b (Salt^afar 3o^inne8 be) 

til 6øn af fR^flanførte^ f, i Jttebendaon b« 22 3an» 
1697. )Dep. 1714« 1720 bUo £oct« SRebicinoe 09 
rej^e famme Var til Spbfftanb og {^oKanb. J8iet> 
J735 éanbp()pflcul i SoUanb og Satfler« 1739 9rof. 
fiBebictnee i Jtjøben^ai^n. £øbe fom Seatlraab 1763« 

^ DUs. Hovn. in 410. -»de osiibtii, 1716« ^ de chy- 
*lificatioiie imt 1717. ada iTi^. — inaug. de niorbo 
^comitiali 1730- •— ae znethodo cito et jucunde curandi 

)|fåri«Baa>t 1759. ({{ben tobfer^ ublogtot« i Cgntinua- ta acta madlea Ha/n* peg. 9.) — Anatomr« tystest« 
pari L V740. — Historia monstti gemelli coaliti. fin«. 
6t ada 1743 (tnbfert i Ubto^ i bemelbte Continuta^ctM 
pag« I8*) ^" dø medicina ColoDorum. 1757. 

5tr&iiterbtt4/ (en Coerfottrelfe af (ane S<^berl Spect* 
men botan.) Jtopcn^agen 1721* 

Sorbemoberffole. 5tiøb(. 1725 og 1735« (paa^Kant^ 
ooerfat af Sigfue SonTem «^eiHm 1749 ) 

Arctoi orbis gau'lia ob solennem ChrUtiani VI ia no« 
Tam arcem introitum. Hafn. 1740. 410. De bencvuleii- 
tie divinæ documentts certissimis. Orat. Jubil« ibid. 
I7i9» fol. Oratio m memoriam absoluti Imperii. ibi\L 
1763 foU 

Acta medica hafDlensia continuata. Havn. 1753. 4to 

bar (an 9{ebacteur af^ eg bet 9)rodramma (t>ormeb (an 
. tntimerte bcrttl/ er optrpft paanp bert. ((f'utr* 2in5. 

1755* IOI5 og Comment. de rebiu in Medic^ geitUn 
\oi« VI. I»5sl9.) 

3 X)i^en^fabe^feI(fabet6 Sfrifter er. af barn inbfert: 
jDm Clo«gfpgen« i brn 2beh 2:ome p. 403^24. (Srtnbruu 
ger ooer be 1750 oeb eufteité cg SSejrlt^ete Soranbring i 
^oUanb maanebtig bemarfebe @pgbomme« i ^te Some 

P« -355 ' 58t 

«&an ftreo gortale og Sitlftg til tYIeønarbe oeb 3. C* 
^ofm ooerfatte 3orbemoberff ole, fee U iCft. 1763 9lo, 39* 

SSuC^WalD (gribeti4> be) »rober ti.C g?<»ffi 

forrige; føbt tX)øbenf)aon 1706 b, 14 S^n. 2)epon« 

1722. Kejfte ubenlanb6. Sog iDoctorgraben i fSHu 

bictnen Deb Jtjøben^avnl Unioerfttet 174CH yracri^ 

. cerebe ftben i Sibocg, (t)or b^n bøbe; 

DUp. I -IV de U8U motus pardum •olidarum mol« 
lium ^nici. Hafn. 1725- a8* .Observationum Qvadriga« 
Diss. inaug. ib. 1740. Diss« de musculo Ruyachii ia 
uteriTundo. ib. 1741- 4^^- * 

<8utf (Warcu«) See foran §8ttC^^aW* 

SSufc^e (SQinuel »ugge) f. paa Srønøen 
i 9}erblanbl Zmt. S^ani Saber var Sapttain. ^an 
bimitterebeO fom ^'rioattfl af hc^, oærenbe Sonrector 
Xrenb i Sergen 1775, S3leo 1786 9cerfl t 5taute« 
feino, 1791 tit S(agf}abi2ronbbrem66t. X). i8oo» 

C^fterretninger om J(autofeinoe og Tlfjoparral ^tctftu 
gielb I Stnmarfen — tnbført/ ttUigemeb Xutoro Stograf 
p(te/ i jaUefene tnaanebfh% XII. 502 s 29, 

'•^Uerf (^ieronpmu«) f, b. 19 ©ept 1630 
f i&Ui, (bor banr S^ber oar Jtjøbmanb* Sfterat 
(aoe fluberet t}eb tpbffe Untoerftteter blet> 1661 Qa$ 
pfOan og 1654 €ogneproe|l til Ct. ^etriXirfetJtjøi 
ben^aon. Døbe 1673« (Cimår, Lite. L 77.) 

^ocbseitprebtgt beo ber J^od)idt be< (SF* Øteoentlatt nnb 
^« ax« Don Qkbet. iCopenb« 1667. 4(0* 

^ei(benprebigt 6ber 2)antel9)fetfftum. 1664* AberSbe« 
øbor Cente« 1668« uber 9lico(auø ^elb* eod« a« Gert 
<peinr« ID^ecdec. 1672* aUe triptte i ^jøbenbaoni£Xoar^ 

S3Uden^aaeU (Sof^an) eOev paa ^anft 
JDpctor éane Pommer; tr føbt i fSoøiii i l)ø»e ( i »5 ) / wem ^484 t. 34 3tt«*5i' 85^'t> igii f>rofefror i 
S^co!cAi»^n i Wittenberg, 09 ftben Superintenbent i* 
6bttrfpi|fenbømmer €ai()ren, 1537 biet) fytn tal\>tt 
inb til £>nnmarf/ l)\)oi han !roneT>e jtong Gftripton 
lir, t11^t>ie^€ Oe førfie lutt^ttftt ®upenntcnlemer, 
C9 ba\)be betpbdi^ 'DeC i 9{etrigionen6 09 2(cabemteté 
SUformaticn. 5Uar J^ector tjebJCcabemtet 1538. Wej« 
flc 254Z tiUage. til SOiiittenberg, ^t?cc ^anbøb4i558* 
(ccAf. 3 £)« ^ånceed af £)c(cid^d tibgtune iehcn^ 
gefd)id;te ^ob^H ^ugen^i>genø. 9ioflod u. SBilf# 
niar i757» 4tø. di/nl/r^ Liu. ilLS^% 12U ©rorøf 
govtate til Kragii ^nnales pag* p7sioi» 5Ban« 
IM 3^øei:eprif. titonumenter 1. 14^1^« S* & 
engeltene 3c^an .Z3uggen^agen Pommet/ ein 
|}iogropbif(t)rc %\x\\(x^. 1^17. ' Jg^an^ $omait foran 
3dnctee 8ebeft«gefcbic^(eO 

Ordinaiio cæroTDoniarum procanonicii et monaste- 
ris — ec oetføiet ben tanffe Jélu'feordiiiaitcøf faa»rl i 
famme4 førfte Ubgau« af 1557 fom i fenere Ubgaom 
(cDnf. (i^ram i« cic« pag. loi.) ... 

lusuructio visieatiotiis Saxonic«, translata in latinum 
|>ropCar ecclesia$.<lanicas« RoeskildifB. 1555. ttbøit^et af 

^* 9« atefen 1609; og 1616^ Uem i banft JDverfcrttetfe 
1619^ 

filom Qf^tUviå) utfb SSegtaufeK/ an jttnigl« SOtaieji&t 
}U iDdnnrmarct anno 1539 gefdj^ttbenr unb, bepgebrud^t 
iMi^vi Sractat von ^be^a^em iOSfttenb« 2540* 4to« 
(conf* 3Aii<fe 1. cic. p. 150O 

IDfC XXIX ^\QXxa auégeregt Uem ISoh bW .Stlhbee« 
tanjfe; it, Don ungebobtnen 5CinJbetn bie man nt^t tau# 
fen tann* 5topenb* 1542« 8to, %{M. eod. a. 410. JBleD 

£ben paa Satin ooetfat og ubgaoeø af ^« p* ^efetu 
laln. 1638 Odncfel. cit. 6, i6bs5i.) 

Psalteriuin Davidis et integrl loci aacræ doctrlnæ CX 
cmnibus prophetU. Hæc latin« tranttulit Joliannes £u- 
geuhagius Pomeraaus Boctor in Academia HavnicnAi 
Danorum anno 1559; aunc autem exquia aum WAte« 

fcer^ii 1544. (eonf.nyerupeUntverisceti Omtaler €$« 31«) 

fSUgge aSRoiti^m) eoneirteiiffeerfølgfnbe 
9rof« S^omaé S3ugge^ f* i Jtiabeii^atni beit 2 j iOec* 
1782. 2)ep. 1798. S3(er) 1800 anfat fom førfie jDb# 
fertator t)eb bet aflrontmifle jDbferoatorium. 

SSemcerfningrr cm be np planeter Cere</ ^^Ud^i 
Suno/ S3e|la/ famt £)bfen>atipner af SSefla/ anfUHebe 
paa bet (iøbenbaonfPe Cbfervatorium — intf. i X7i^* 
eeljF* 6ftri|c. for 180758. 2bet ^&«fte ©• 253 » 303* 

9logIe crlbgamie banfre SBonberegler og lOtærtebage foc 
IBeiriiget/ fammenltønebe mcb nioere (erfaringer — i V^txt 
nttva for 9^00« i8i6« (ogfaa føtrffiU aftr^ft.) 

?8U3dC (9JietS) fobt pao årganger t »ergen« 

©tift* Slet) 1735 ^ræd til 9iotbalenifammeetift» 

m. t96l^tfeø >Difputatd om,^en baglige 9)oenitentftd 
gornøbenbeb. ooetf* jcjøbb* i7^* ^* X^olbø JDifputatd 
om ben ^rifielige dlrligicnø 5iraft til at t'orefomme gor« 
tDfolelfe. ooerf« ib« 1735* ®ub6 Søm« &ang og £egen 
for herren, ib« 1736« iu Sorbcrebafe til 2(Ueren6 éa« 
cramfnte, i^ 1737* 

1>an9 4it«riiturle^icpii« titb<nnoet)nte 9a{ior Gøren Sugge^ f. b« a ^ecbr«. 
1764 paa @darben Sølberg t <|)oIt (Sogn i S^^ri^ 
lliaafanb ®tift« 2)ep» fra 6()rifiianfanb 1782. S9let> 
!9lagi{lér 1787 øg famme 3((U $tæfi til ^SfuUeCeo i 
eiénanb« 1791 til fBanbfø i Sj^itlianfanbd @tff(; 
1795 jDc^tdr S^eologtft i @5ttingen« 1799 ^ræfi 
til ærinitatié 5tir(e i griberttø* 1803 Stifop i Xronb« 
|)iemd og 9{om$baie 3(mter. 1804 S>tcepriefi6 i bet 
ttorfle ^ibenflaberlfelflab« 1815 Ølibber og i8ir 
(Sommanbeur af 9^orb^ierneorbelua• 

Øi(tnfo<i og Sanbrop / -et 6tiierpil* ot^erf« af SobfE» . 
JEiflbb* 1784« 

Dø pøivertitate liomijauni norali ejusqve originc et 
taiione uni?cria« Dis«, inaug; Gott* 1795. 4to. ((BbtU 

^ns* 1796 6* 489« rø* vnøtterø ?lep^rtor. .5te ^cefte 
e* 158 * 7^0 

3acob< 58red/ ot^erfat meb Ynmftrfnmger/ ^iøb|. 
&799. (!• left« 1800 9lo* 12.) 9)attli Øreo til be Salater, 
ø)»etf* meb 2(nm(ir(n* ibibt 1800 (cec. ibib, i8o2 9to.33«) 
Gjuøb« Sreoe til Qorintberne og S^reoet til C^brceerne« 
øoerf« meb 2(nmar(n* 3riberiU 1803* (t» ibib* 1803,910« 
50.) Sobanni« Goangelium, ooerf« ibib« 1303* (tee. iblb» 

X803 910. 22,) . 

S11einerd*ø Bttragtntn^er oijer ^øben cg U (Somfel 
Srøftegrunjbe mob benø 9?(rbfler^ ooerf* (an af Spb^. 
griberiK 1802. Sre a fire ^ejligbebétaler t^at ban nb« 
ftinet, ojg tertblanbi GørgctaU «oer aCrt^eprlnbø J^riberif^ 
Sro;ib(^jem ,x8o6« 

. S}#b m JfeUtagelfe fom battt'9lat)a m tit flaae paa 
tibgai^éh afbonø gabera <&u6po|lil af 2C«c 1795« ^Derom 

SI »T. tHøHerø Kepert* |. cu. p. 151=58. og UorfTe 
nreUigentoféMcu 2799 9to« 29* ^et. ftaacc ({gelebed paø 
4Dp(ag^t af i8o8» 

fBU^ge (Samuet) føbt ^ 25 «ept. x6o^. 

!Bot'6øgnepr(cft til @tb6 ^roeflegielb i 9}orbfjorbft 
9rot)f!i t SBergené ®tift^ ^or i^an bøbe i663. 

ejcrlenl fafle Sorg * tø Scfu 9eaott* Åjobl^; xiSs^ 

cg 1696* ^ , 2 

. :(tuica clinøtiarfa: ij!e |)art omSfugYed/ 2ben om'ab# 

^iirfge ^prd r 3bte om ab^iafge Siffed JRatur og (Sgen« 

ffab $ paa fRxxa^ ibib* 2663* (cohf* Øorterupd Cacoetkcs 

Cannini/. 9l0te 48.) 

®U39C (Simon) atbre SJrdrer til foranfirrte 
CTOatt^nd S9ugge/ f. b. sg 2)e€. 2772« Slet)2)octoc 
^ebictnoe igoo og 2(aret berpaa £anbp^p^l i ben 
tiorbre Sel af ®teUanb. 6ntlebtget igiS* 

De phthi^i pulmonali,. diss. inaug. Haln. 1300« 

SSttØge (@ørcn) føbt \. 26 gRartii 2721 I 

G^rifliania, ^Dor ^and Skaber oar Ajøbmanb. 2)ep^ 
1739.« Slet) 2745 Sate€l()et t)eb Zugt^ufet i (S^rts 
fitanta« 2762 ^Afior designatus til SBanbfø i S^ria 
flianfanb^St.f ^Dor l^an 1767 b(et> Dtrfelig ®ognepr/ 
1790 til jSDjeftab i famme 6t. Z)øbe 2794. 

Sttbeltale om 'Cottoerainf teten* \Stiøb$« V76o«'4tOi / 'io6 3 176036a* 

eoat paa bet €$pøtdlmaal/ (t)otfor en dttbbommelfd 
Sortøfrr oot fotntben. 6orø 1763« 

Gcremontecne / o^ fBiftop ^a^ttnpé Zale, uh^a^v 
fttnbø Xtreed Snboielfe ; ttbgioet« QFI^riflianranb 1785. 

IBctrQgtntnørr oocr be aaxli^t Gøn? Oij ^rUigbagd 
(iDanøeltfV* JCjøbb« i7<;i» (>* *Crc. 1792 9^o, 48«) Ubfom 
iøjen ibib. 1795/ og atter 1808 unber gorfatteten« 6øq< 
9(aoii$ fee P« <D. Slagge. 

SJUgøe (5r(>omaé) f. b. 12 fbttcU. 1740 I 

5t)ei(nf^at)ti^ l|)t)or (and Sfaber ^eber Suøge Mt i^xo* 
t^iontfCriDer* 2>ep. 1756 09 bleo Decanud paa 6om^ 
munitetet Sagbe fiø efter iiU»at(^emati(tfcttr Sanbmaa« 
lingen* 1761 b(e\> l^ari fenbt t\l Xronb^iem for at 
iagttage Cenerié ®ang forbi 6oIen» 1762 b(et) han 
geogtapf)i{I Sanbmaafer. 1765 Sanbmaalingdconbuc« 
teur. 1777 9)rofefror i Jtilronomieit t)eb Unioerffteiet* 
®iorbe i (amme og næfle 2(ar en Stejfe til ZpbP^Ianb, 
ig^ollanb/ @nge((anb, og Sranfecig. 1798 giorbe (^an 
otter en Slejfe til ^arié i Xnlebntng afben ber for 
at inbføre 1 1 npt metrif! iØTaal nebfatte 6ommiéfton» 
igoi b(eo ®ectetair i SBibenflaberneefelflab. J^an 
bøbe fom @tat6raab og 9iibber af dannebrog 1815* 
(J^anl 2(utobiograpbit i bet »orm^c £ericon 3bie 
jDe( ®. 1 26 i 29. conf. pag. 19*27« i CcUine 
1815 ubfomne SRinbetale ot)er (am og (S. dotbførm 
fen, in Citreraturttb 1815 9}o* 15* ^ani 9ors 
tvoit i S^cb^ fp^emetiber for 3untnl 1799, i^por 
igfaa (ané Sottjinefler opregne« ) 

'Øørftc (Brunbe til 8tegnefonf^en og YtAfbra. (meb 
emut^tytet: aXatbrmattff 4>A<inbbog. ifte IDl.) Jtjøbb* 
1772.' (rec, i ^orccgnelfe ovev Øfrivefr. efr* 11. 47. og 
«f &t\x^U i Cnr« jouin« 1772 9to* 37 < 38.) 

Sale, botben t eanbbulbolbn* Getffabet t ^Cnlebiiiag of 
Yroeprfnb« gri^^^i^« gormaiiiia* ^iobb. 1774* 

fSeffrioelfe ooer ben Opmaai^gømaabe fom bruge« oeb 
be^fanfte geogwpblffe batter Ib. 1779. 4to, irec» of 
ftfijoo I 5teno Bcifc ^oiirn. 1780 9lo 83.) ooerf. paa 
Sl^ff of S» *• V- '^^^* ©ri'ében 1787. 0(. 2). mbU 
85 «. 1 eu 283* ^^tt. Tim. 1787 pag. 1654.) 

Observaiiones aatronomicæ annis 17^1-83 factæ m 
Observatorio reglo Havniensi, nec noii descriptio Ob- 
•ervatorti et iuauumentornin. iMd. 1781* 4to. 

{ftatbemotiffe gérelt^dnlnger 1-il 2)el« JCjøbh* 1795« 
96. (!• ^tt* 1796 ^0« 19-) 2ben og for^ebret Ubgaoe i 3 
X>efe ttnber Sttel of be forfle ®runbe tit ben rene eUec 
obflracte SRatbemoti!. ibtb. 1813 14* (rec, t Hittcva* 
lurcl^* 1815 9{o. 48.) 90a Zxi\)ft coeif. of 4, ^. Zc: 
btefen oc^ ubfommen i 4 S3tnb» 2(Uona I798>i8i7. Crcc« 
i 21Ug. Hicc 5eit. 1800 9lo. 61* tT. 21. £>• 35ibf. 46 15* 
ife« QU 6. 127. léiP3* ^itt« 3etc« 1817 9io, 233« 
ctnf. :&uggee 9it\]€ til ^arir;p. 615:16.) 

jDe førjie (Srunbe tit ben Tpbcrifte og t^eoretiffe XfUcs 
Bomte famt ben raatbematiffe CSeograpbiet Jtjedp* 1796« 
tt ^r^» 1796 9{o. 42« 1800 Ølo. 29 ( 30. ) 

Stejfe til 9cLXi9 tZCorene 1799* 99. i-ll^<rfte. 5tiob(» 
1799*1800 % iCjC« 2799 9io« 46 og 1800 9t9t 27.) paa Zpbff ooerf. af 3* tt» Cilewan« 5topen(« 1801« (V>. 9« 
ID* 33ibU 79 S* iftti &U) 

£aaner<rtninger of be optiffc Øibenffober og Vetomtv 
trien* Jtjøb(» 1810« 

<$an< oflrohomiff</ neteorologifPe og Pb^ffffe Cbfer« 
Dattoner ere tnbførte i bet f)øbut()aoit|Te X)id« &Aft. 
errtfcer Some Xll. 65 '84* 321*24« i ben nySAml« L 
527*35« 579*88 I 11 SDel 215« 25* 365 »74- 461 »70« 
695*99. 600^603« ill. 85*98. 99**0 . 139*55. I70*75» 
176 » 80, 321 f 30. 531 » 49« i IV io2f a6. 223 • 28- 347 6i* 
444 « 67. 472 . 84.' 529 • 36* 545 « 49« 583 * 608. i V. 144.48* 
149 -53' 227134, 327« 52* 550* ?i. 3 6f i Ilterne tor 
i8oi«2**2bet «&. P. 57*74* 3 Bfrifceme for i8o3»4 
P* i<i8. 199-208. for i807>8* i «^orfte p. i/i;s222« 
for 1809« 10 I {Hffle p« 9«i6* 2)e6nben flnbeO/t 
Bf rifterne for 1807« 8 P* i ^4 *n IKinbetolc ooer 
3« 9t. 2et(n<. 2lf be ber <tterte 2(fbanbltnger er ben 
i 5te Come tnbførte om ØVoy^netnaoUnd a)ji4oiKning 
ooerfot paa Z^hft i 6(beeU og iDegen« poyf. å)tm. 
natnr^tft« 7(b()an6lungen i 13. i TibttftiU 7(fb<inba 
lingen rommefleb< om SlegnenI fiørte Øloengbe paa be loa 
Dere fremfor poa be boiere Cfteber Ib* i 2te 2Cutbeil* 09 
Ubtog beraf i Pbyf. 33ibU XVI« 88. S^rføg ooer hogl^ 
fafle Seøemerf 6ammenb<»ng, ,1om flaaer t BfnftcnM 
for I80IS2 er ooerf« i be af Sofn ubgione Tlb^anM« btf 
pt^TU Ckfie t^r (Sti. »er XC. 2tetf S6* 2tf4 >&« ogfoa 
ttbgtoet farffilt meb ftt eget Sitelblob 1804« og rec* i 

2cii« Unu 3eit* J804. 9loo* 176 it* i bc (ott« (f rgitt|. 
I* 1806« jDcc. p« 590. 

3 V^f r X>it>l for p^yf« VI« 263 * 68 om SSonbbompe« 
plubfeltge ^oroonbUng til 3^. 3 efaiiMit« mufciim 
for 1802 I «£>ctfle p. 90« 100 om en JDrfan« 3 t^cnmano 
iUffeiagt« 11. 1^21 cm ISommi<|ionen for SRaol cgSogt 
i 9^tii og bene Sorboubltnger« 3 tlii»7vT|ireiø|ounu 
1793 &• 151 s 62 dftrrretn om itiøbrnbaoné JDbferoato« 
rium og btttf 2(ttronomer« 3 2(>re(Tei0.itw'ir» iei(«;rretn* 
for 1774 92o, 177. fBw9 for «t»egnet6 3nbbrling efter 
<tiortforn (imob lianbmaaier ^åtttn, ber focmobeutUg 

Jar Ifreoen ben 2)up(tf bertmob, fom unDer Sttet of 
[nmarpfnmøer 0. f. o. n(roneOitlttincfv€atalogp«356«) 
3 Qvin^a X)ercnflapo 2icab« "Ctyn i^anM« 1787 €^ 
091. 99 ~3beorten om fi^loct anfetbe fifom Sungo« $ 
X>9bi« 3tori>iuT) 1790 e. ;io«i2 er af b^m mcbbeCt 
Sanbmaaier tB^effelø Øefltmmungen ber glograpb. Soge 
Derf(l)iebeRer Orrter im ^polj^eintfcben , S^remifc^en un^ 
Oltenburgif^en. 3 54ci)d moiiacl« CoirefpoiiO« Vil. 
85-90« 2Cilronomtf4e unb geo^rapb* S^ocbricbten« 3 A/e« 

moirrs de r^cadeinie roja/a de Paris 1 76 1 p« I lift 

berrtteé at Kcabemiet af* bom tjat foort mibbelt b<^n# 
Cbfcroationer c;m IbeNerié ®ang forbi <^olen, 3 f^Mo- 
toph, TriTtisact. Vol. 77 for 1787. Pa't *• B. 37*43*» 
Delermiaaii^n oP the li(>iio'.emric Longkutl« oi 
ihfi desceiuiing Node oQ Saturn« 3 Voium ^o for 
the year 17J/0. Part. I. é, 21-31. Afitronomical Oi>- 
servarioiis on ih« piancis Vfnus and Mars, laade with 
a Virw to detfimiiie the htiioceniric Lon^liude oj 
their nodes ' 

;Xlmanat!erne bcregnebe og ubgoo (an for 2facnie 

x^79»i*<i5» 

eom e^ecretatr i ^onftflortum (or bon i 2(arent 
I77*s * 79 frcOi'i no-.li Unioerfltit^prcgrammeri-betiblantt 

et |0m b^nbier lernappis cui-vas dectinatiooum magner 
ticaiuni ext;ibrntib«is 177.S. Cg Ct of 1779 ^OAbUr OH^ 

^an< ttcjft til SngeUanb i Xoret 1777« ( ro 7 ) 2^ be Icetbc <£fr* 1764 9lo.47:()ar ](an fttt^ff en 8tt* 
cent((;n oocc g<flrré v^tronietrtC/ 09 i iluj:^ortt».ii> 492«c;4 
tttt JØreo fra ^am ril eu^bcrf* 

25ttt4 @« ?6ufcf> 

?SU I ClCnbaS) febt 1746 paa ©løftnogttdth 
t JDrft^aUn \)eb ^,rcnb()iem. ^awi Sabec t)a^ JPberP^ 
lifutcnant Jj^an« JPuU, Sud 1787 Sortnflrwi; i 
6trtnten6 So^j^ed I7>i9 ^olttimefter i S^hfiiaAia« 
Cabe fom SanceUteraab 1796. 

Unberfødeire om en Sorbcbrtnd i bet ncrffe GfoDOCKfeiu 
Itiøb^* 1760 ('• ^\^ 17^3 ^^0' 4*) 

Ceconomiffe ZanUx om SAbriCosfenet* tb* 1786* (U 
ICfc. 1766 9U. II.) 

• Cm {>aanbof cferoe' i G^t'if^tftnfa — i rc^p^ør* ^^rtt* 
ni. 74« 115- £)m 8Je(bbpcfnmoen tfl (Dfenneffeneé S^be« 
fbib* \f 51 '€2 Om itornbraenbeoin meb ^enf^n paa 
raa ycobuctcté Sccccbltng i l^anbet — i ^ttmo^v VL 

114*28« 

2)oorefielb meb omtidd^nbe (S^n, ttX>i^t Jtiøb(« 
1784* Sanbltoet/ en @ang« ibib* 1737* Om iti«nia(eb 
til 8«ebrfnelanbet/ ft l>«dt -" i Briifter u^giv^e rtf Occ 
norOiiYe d.lf^^^b i ilolt^9lt 2bet 4)crfre; Jt;øb(^« 1799«. 
Ubfiftt fra Sd^bevg oeb tti^rtflianta — i u^pogr* ^ourtu 

tir i ^nbe(6vtbettff aben i 5tieben^at)m 

2)i<€Oiito« eOer 9{entetabeaet« Jtjtb^. 1794* ®anØ 
Øirelboø. ibld. eod. 4)aanbbod for ben banfte •^onbet* 
ibib, 1 805. (!• *ff* 1807 9lo. 38.) 

S3ttff (^<»«0 »robet til foranførte Tf. VM, 
f. b. 13 9I0D. 1739. Eep. 1755« »let? i769|)r«|l 
tUJtraboiaronb?»jero«£t. i773a»«d*P<r* 25.1783, 

^oor toiodrrbis eanbifabercn er fremfor erobreren/ 
et ^riébtøt — i cjorføg til flfjønni X>l^. 7be ®t. (Krtt» 

?ourii. 1769 9lo« 41,) Dm ftanbrnanben« Spffaliøjcb ce^ 
ribib« 09 ©icnbom« ^ipbelfe/ et ¥rl«^t8t — ibib. 9be 
et. iuc. i 'Rat. 3oiu»i 1772 9lo. 4 09 i 23ibL for 
nTctiøt eer. 0. 77 0. f.) (llwn 9lr4« ttbfprwa.— * 
tUihcrva 1806. IV. 7a, 

SBttir (|)atté ©røn) f. 1756 I e^tijlianfunft 
^Itjoc f^atti %al>a^xor)fx2in^itm\)i%fdviU^iax^toi9*" 
2)epon. fra SEronbftieml ©ftfle. »let) 1781 perfonel 
Capettan t)oé ftn gaber. 1799 tefiberenbe SapeHan 
fammefiebB fantt @09neprce^ tit @rtb» 

9tette(rer 09 ^StUotd til S&tngt eeffrloelfe ooer 9tor9e. 
— intf. i ^ct norire X)l^• 6elff ©fr. i ^et f^be 2tar&/ 
ifle ^afte. Ubtom tilltøe foerffttt« (rec* af ^Utnbloéi C 
Aitttr«i{urno« 1814* 9to. 19*20.) 

f5tt(C (|>enrif) (SanceUieraab, og i bet i8be 
Xat^unbrebe« fibffe 4 decennier gorenflriwt ferff i 
8ofoten^ pben i a»o|re# 09 enbeljg i Slpfplheoren* 
firioertet/ meenee at ^axi Sorfatter tit 

9t09et om 9torbIanbd 2(mt — i Zcpofpt. 2(oitril41 
ULVUi. i8i s 98. ®ee 9toten ibib* 6, i8x« ^ ^iXli (So^Qn Srnli ®untieru8) SBrobtt tu 

np6anfotU ^.(Ef. ;6uU/ febt i (Sfirifiianfunb 1767. 
2)eponire^c t)eb Jtiøbin^aDné Untt)erfTtet 1788* 
Slet) i)j03 reftberenbe SapeUan tit .|)eUtg9ejf{e$iltrft 
t Jtjøben^aom 

86rfø9 tit at befoare bet Gpørøémaal: bborfot ffuflc 
ol beøonbe oor Itiloarelfe ^er t Se rben ? — t tniiierv4 
18o6. II. 291« 305. 09 Oediiben abffiUtge en(e(te^|)rctbit 
fener 09 8ejli9t)ebøtaUc fom iCfeeritomneifiioøbaabeles« 

%UfI {Sotfan SHanbulf) f^tt Deb Sronbbiets. 
J^Qlt« Sober Sørgen i2(nbreaé SuU oac SapttaitC 
^an t)ar oeb JCjøbenbaoné ttnioerfttet. 1780 iuribifl 
éecanu6 paa kommunitetet. SleD førfl 2|uftitefecreii 
tair i ^ofretten i e()rifliania. 1791 Weffor i fainmt 
Stet 09 taugmanb ooef gtiberifilabé 09 ZønAer| 
Saugbønmie. 1794 Suflttiariuå i bemelbte Slet og 
1797 i ®trft6ot)crretten. 1802 ®ttftamtmanb i Set« 
gem 1811 Slibber af iDannebrog. i8i43ufiitiariuf 
i 9lorgeø ^^øjefieret. 18 15 9ltbber af 9lorbfl)erneoc<^ 
benem 

DUpp. Havn. in gfo. de cultu Matheseo« apud Ro« 
manos. 1771* ^- de judiciis Romanorum particuU im« 
X772, ada 1773, — Theses. 1774. 

. S5nii (£)U e^ailian) 2ben »rober tit i. (B. 
^uU/ f. 1762. gif 1787 BeoiUing føm ^rocuras 
tor. 1793 biet) 2e(b« og Sonfumtionøicafferer t SDtolbc 
i796gogebot)er®ønbmør, 1804 entlebiget 2>. 1814* 

. Vbffin.igt om JCiøbflaben SKolbe — i ropograp^« f^atifU 
€^niU ubøtone af ®e(ffabet for ØiorgeO åSet« i iDetø 
ijie S), (ilitreramruo* 1812 9{o« 44O 

$5tt(l (£>tto 3a^0bfen) en (Rorbmanb, fom> 
nogentib t>ar »pfogeb i SRibbetfart, men ftben bien 
cntleotget og bø)^ i Jtjøben^aon. 

Øtegiflet ooer banffe 09 norffe-^oo. Jtiobb^« 1743« 4to» 
(SoQtmuation 09 Kn^ang til famme^ ibtb. 1745 09 47* 

(Soncorbantd eller OoeréenOpemmelfe imellem banffc og 
norffe Sod. tbtb. 1752. 4to* 

^UfI(?>cfiei:«ubt)fflgRttnf^e) 3bie »rober 

of ^. (D ShU* »ar førfl Sog^ i Staabøjgbelaui^ 
get i 6brif!ianfanb6 QU, ftben tit @trinben i Xronb* 
Ijemé etift. 

SBejlrbntng for Eanbatmueu i Staobøigbelauget til 3or* 
hfXLé jD.prtntng. meb «>ibere# Sanb^uébolbningeit ocbfomt 
m'einbé. Gdriftianfanb J8i3. 

I . ?6tt{I (»incenM ©foHcnberg) f 1769 pas 

»otbhe { S^tléberg ®ret){lab, I^Dot banO gaber ^roøfiC 
6brif!tan »utt t>ar $ioefi. l>ep. fra J^elftiyor 1785* 
»(et) førf} (Sated^et i ébnfliania og Scrrer t)eb bet 
mtlttaire Snfiitut famme^eb6« 1793 (SapeUan til 
»ang paa J^ebemarfcn. 1798 ®ogneprap tit Stcei 
M »ane6trot)l famméflebU 
yrcrbif efter* j(iøb(* X798» 

Ud ( XIO > i?f8 9lo« 23.) ubdai»(anttnb(ren^aat9jftrft€$d(^»tnUi 
ftaon. ef^etebeg unber fammed 9tat)n : @t IBccd tti ben 
((aarabattebe 6tc)t;arb (CfvfeO tb. 1786. ISanbtanCit. 
ibib. 1793. u« of Ganbec t 1» iCif« 1793 P* 7^0 

Srapptaben, et «&e(tebtdt i 3 €Htnøe, ibib« 1795« 

gCF^iø 09 ^cbe er af (am : Om 2(nbo(t/ cm ®ff (^un« 
ngft paa 2Cn(^olc m* ro* iSoi- il 1*22. iV. i-(6. 
I802. IV. 97-151. c^ 2io-.V|. i8o/|. 111. 1.-4«. 9lo^?e 
of plt:t« Sreoe/ 'øoecf* ogfaa 9loø(r anv^aacnbe ^liai 
Cfrioclfe om be Cb«|ln«^ *B>» ill 7^ . S2. «j7- 104, 
1^03: 1. 3-58- 9(odet om be flore'^ftbe (oé be (»am(e» 
ito2 1. f-58. 147-85- n. 127-61. 111 1 •4'' O« be 
Øamle^ Si^ebamme. 1805 JI 215-45. Tm 8antDarfe> 
nt:i 2&(be 09 efjebne fom iBibenIf ab brtcaøtet 1801 IV. 
195- a'S- £)m 9(ante< o^^avtitaUntt focbum 1804. IL 
92-142. 1805. 11. 195-343* 

3 S^iitné Vltaancb^. IX« 245-47. Sanatiémeni 

?9htx I 39aanb, 3 be anttqviu. ^tin^L 3tte }8. ifle 
atfti ^* 161 < 77 SocfUrtnø oocr Snbpriften paa et øam< 
mtlt ;D«befab. 

^DV^t (Iflt- BirgerusO f, i «inbfcfrg i 

laUanb^ (^oor ^anl ffaber var Jtlotfir* @iei®!o(ei 
(arbberg og €i(ara. $5((t) SRagiflic t)eb Unioerfltctet 
t ®rrtf6tva(b. 1474 tom i Stong €l^(t|lian ificé 
GanceUi.r. -S3Uo ttUige 9)roe(i tU et* Smånot Jtufe i 
CaUunbl)org. 1497 (Srfebiffop i 2unb. Debe 1519: 
Cconf* Mlm^jfi IXlibbtlalb- Hitterar« p. 47^« 73« 

Statuta provincialid, statuta syoodalia. Casu« episco- 
palas, rasu!i papalea, etc. per Birgerum, Arcbiepisco- 

pum Liindens«m. Pari« 1517. 8vo. (flben ubgioen paa 
KP af C^orfelin 1778O 

Mtasale Lundense« Paria 1514. fol. ubdabel (ftet 

^anf gotanflaltainø* 

Sanctuarium Oirgarianum eUer (Srfebtffop Stt^rri 

Svnboté pao €^ttb<eiene|leii i jtraften i Cunbe JDomf trfe* 
tnbført i Ban^9i9o 6iM^mf(e ØanUnger i fBinbi 3bt€ 
<&Æfte» 

S39^ftttd (Ølaémué) føbt i6^2 t ^abftflet). 
S3(et) 1659 9roefl tU 6^rifitan06at)n6 Jttrfi. 1665 
Slagiftet« 2), 1686« 

Disp« de tnimt in irenere et in spetie*. 

Cij^rftbifen ooer Coe Gd)abf« itjob^. 1666« 4to, {yik* 
(om paa' S^bftooerf. af ^o^, Cl^clTcU ib. cod) 

• fSD^Ot) (4)entt(^ €^riflo))^er) fobt b. 5(e 

gRartH 1693 i (Solbtng, ^vov %ant Xabrr t}ac9roe(l. 
£f|^on. fei (Solbing &fo(f 1709 SSlet) 1712 2>eca« 
ittté' i^aa éloftem. .1719 Settpettfl. - 1720 ^rcef} tU 
fbi^ og $ørb9 t Stborg ®tift. 1741 ®ttfc^prct>ft 
eg eognotrc^P i fBiborg. 1747 9c«(l <<( S9ubolpf)t 
Jtttff i Valborg og 6ttft6prot)fi ber* 1754 til SJoc 
grtto Xif(e i A)ø^n&at>n og euftlprot>f{ i €ieUanb» 
ti. i763«((Bjeøfing2benSe(e2bet!8. p« 126*32.) 

Dcspp. Hairn* 4to. — Qvtternio scleciiorum focum 
l^raBcarum Novi Test. 171a — Triga thesium philolo- 
§tix>-ciilicaruin 1711.. — llieies philologico - criiicæ. 
ffi^ .«* de vetoruiB AotnanofOia caadidatif parui-U* 1712-13 — df onnmailieaia infaj^tuna apud Romanos. 
iraa 1714. 2da 1715 — Obicivationcs circa Jovem £11- 
11114 1716 2da I7i7» æum. dn eufolbt'd <Sbrtf!rné rene SD^emng tg l(roeébefienbe(ffr 

Xalborg 1750 oa I754« 

)iaubcmc^cpr^t)i{cn — inbfort f Sermone* ad Cle^ 

rum i^t 4^tU 

^ottlartng ooer be ^ for^Gapttler af 3o6annt< førfte 
(Spifta. ^Cotbctg 1753 4to. (>crfiaring ooer 6e toflofle 
6apit(er af 3o^. ifle ($p!fl«^(. «tjeben( 1762. 4. yro* 
biCeiicr ooer 3ubir aimiabeligc dpifteu ib. eod. 4c«. * 

S3l)i)0to 'j:>U ^lUalQi) ø^ af bm m^u 

anførte; fabt i Siiborg 17 2 b* 7be A^biuar. 2)ep, 
1756. S}kt) 761 2(iuiiinué i^\Mx Soc(^é doUegtum 
cg 1767 X)(canué paa (^(olieret. Øtrjjle 1769 mcb 
9tof. 'PrOer J^orrcboo, tit Slorblanbene for ai obfer^ 
tere S3eneci6 '>$ang t|^;ennem<3oIen, i772b?ct>yrof» 
t IRat^emacie t)eb iODenfe (Spmnafium. 1773 ^^ 
gifler. 1774 rejfle til S3arbe^u< for at fafiføette €tea 
bfte 'JWecibian og beilamme be mceiteltgfie ®teberl 
geograpi)i(fe S9«(tggen()eb i 92orge. huU 1794* 
tJBlo*« fynjle (BejftUgt)cb I. 5^2 ) 

Dispp. Hava. iu 8^0. — de propagatione animfe. 
I7(>4. — de ortu corpoiis bumani 1765. — de natura 
Aiiiiit« I7','6- -^ de coinmercio aniin» et corpøriSi 
'7^' "^ "** coiniiiercio spTrituum (initoruDi 1768« 

ZcÅt om 9{at(ematt(end og y(t)ftfeni-9lotte forfBort 
gere og iBøn:ec. Obenfe 1780. og Sale om S«ileb<ØM 
hM Op()ffoe(re« ibib, 1785« (rrc* i U iCfr. 1786. p« 12a) 

Z\l 3t>erfetio €»aml:iig:r (ar (an leorrct abfltHtge Øf« 
trag/ (ooraf JDoerfattclfe n of 3niimermati fiRenne'^eté o^ 
be 4f9bbebe 2)9ré gco^^rap^ifte.^tflorte og af Cramer 
om 3rflerba»rté og Øfterfoenø forening meb en Ganof^ 
famt ^and Zait i bet tvpoijra^'^ifte €etjf ab om å^ftlf' 
rtetd 2(f|!affelfe i Cbenfc/ ogfaa ere fffr{7tU ubfomne* 

3 be { Dbenfe ubgione iitt<rari(fe prcgreflTcr Ifrei (oa 
gtecenftoner betegnebe meb xc» og ben famme|teb< 1783 i 
Octai ubfomne Ooerfsttelfe af (Ugerbringo foen^e f U 
fforte er af ^am giennemfeet og rettet* 

S8UC^ncr (Sofjan «nbrfa8 SBiI^cJm) (, 

b. 23te '))2artii 1730 i Srfutt^, ()Dor |ané gabir 
t»ar ^roefl. Stuberebe ferfl t 3ena fiben t Sj}a\it, mb 
4t)i(!et ftbf!iioct»nte Uniuerfitet ffan 1758 tog iDoctorf 
graben t 3)2ebtctnen. jtom berpaa l)tr inb i ^anbetog 
biet) ®tabépf)pficu6 i SBergen. 1^06 entlebtget o) 
rejpe ba til 6rfurt(), ?)vor l)an bobe 1S15 (conf. 6. 
W* Scftwacl)« tTcn (Sftrijliania 1815*9^9* 11303 
178. tt. 3nteUigentebIatt >er3en titt. J. i8i6 
9lo. 59. Snubforltg SiograpI)ie af barn v beflcmt 
til at ^(xat i bet 5te S5tnb af Ut Srfurt^er Vcabes 
niir6 Xctrr.) 

De emetirorum in, medicina castrenat .aalauri et 
noxio. usu Diss. inaug Halæ 1758- 4to. 

Tlfl^anbltng om SBornefoppernel 3nbpobn{qg. Sergen 
1778. Xc^L'e »ibl. Vili. 75*76.) Ucber bie (BitttmpfiMig 
ber erflen natArlt^en Øiattern fowo^t all ««4 kHt btn ( «ii ) rtffen SSaccination in Heroen. C^rfurt^ 1807« 
irffifcncr — i jafliiigø pi'oviitcialbl« 1781 
n 9tabef9den (ar t^an (eDerrt )93tbra») til ^eitøs 
)bln:dll^« 2(udfa3c« conf. CoDeø 3ottm» Vte( 
). ®. 47* 

[Cbe (S^riPian) [ett. SSutcfe* Daa 
uUichius.]- 

ivm Hafnlense. Hafniæ 1641« 

[C^e (J)it()mQc) f. i Zat^ttt Stift. ^an» 
r^tæft. ^an bep, i687. 1696 bU» IWaat« 
^ $ca|l til SStbf"^ 03 £>ttf bfrg paa Gamf«. 
•35. 

Hava. 4to. Introitus in Daniam Christianam 

Maityrutn coiistautia. eod. a. 

[(i)C iWn) f. i ©oltweber i (TOarttran^ 
85U\) 1631 ©octor i fWebicinen i SafeU 
o fongl. eioloege 0(j tiUi^e ®tQb«|>^9(tcuc> i 
l. 1648 fulgte l)cin 5^ong ^riDert! ben 3bie 
\ ?iT>mebicu« til jtjebenfjfl^rt* 1667 Met) 
t f Jtjobcnbatjn. JJøbe 1671. 

uio. Diss. inaug. Basil. iC3l> 4^^* 

[C^C (Scif) @on af gffæliforrige ; føbt 
bep fra ©orø 1654. SSar fongl 6ommi«» 
n Jtit!(cne t 9}orge. 1665 blet)$BorgemefIei 
laDn. JJøbe i6^5» 

ie regiio Daniæ. iiafn. ]6*t6. fol. 

Oit) (Kbolpf; l^atfDig |)enrl4)> f b. 17 

;r ibetDMetlfnborijfPf i l)ané gaber var 3leife» 
. i l)crtugl mcfleuborgff Jjenrfle Sernftarb 
JBftfom. fennen Metj b. 9be 9?ot). 1809 
mifcr tjeb bet bvinjfe ^of 09 b. 2obe OTarté 
feffor i >£fa(famiT»er 5'^bmi«ij!rationen og 
it i AinuUi« (SoUeflict. jlom 181 1 ^iem fra 
anbøreife 09 ll^nc«t>ntc^ 18 1*2 til Jtffeffor t 
gollegiet b 2\yU S^anuar 1813 blei) i}an 
f iDtinn^bro^, o^ 27be Xptil f, X ZmU 
iéinar. £oDe 1815 

DÅaui'marto ncueé ©cfb« unb .•Jnanjwefen* 
!8'3. 4to. uttom i en tanjp rt^erfccttelfé* ibid. 
(rcc. i 4viv3» ^»tt- 3e:t. 1815 9^0. 107.) 

[CVO (3ol)an) er fcbt b 29be3ulil 1751 
, l-voc f)ané gaber, fUi'ojor (S()rifrian SBinb 
un !i3icaommanlHint. 1766 fclct) ^an €e» 
itenant beb bet fpenf!e Stagonregiment. 
^m fom TTcabemifl til €orø. 1769 anfat* 
jom i'ieuienant i Ciooagte«, men er^olbt 
u\ Ilt torifoette fine vciuferinger i ^^orø^ 
to() alle be anorbuebe cffcnili^cSpamina* 
71 til Jpoo«t)(lnben fer ar tiltrabe fin Sir* 
8it>9a3tcn. 1773 b(e^ ^an ubnwnt tii an# ben ofl f775tM førffeJtammetjunteros 1 784 ti( 9)taf » 
ffal t)o^ J^6. Jtondl $øi()eb jtronp-inbfen^ øben Son» 
g^e Snberid^ VI« 1791 ft! f)an Cpfpnmeb 4tonf}» 
lammertt, og famme Xar blet> bet f)ijn ot)erbraget at 
beførge jDrben^fecretatriatet. 1793 biet) t^an Dirfefig 
£)rbenéfe€retatr» 1793 fif b^n 2(fffeb fra alle fTtte 
6barger, og t^at ftben ben Sib boet ipaa fin ®aarb 
Ganberumgaarb i iffpeti. S^an blet^ 1779 Aammerf 
t^nxu 1784 JRibbec af ©annebrog. 1787 Commani 
beur af ben fonqL ft)en|!e*9lorbf}ierneorben. 1790 
@ebeimeraab. i8og Øebejmeronferentlraab* 1^15 
2)annebroglmanb. 1817 9{ibber af (S^lepjianten. 
^ån er JSreémeblem af ab^illige itonffacdbemter og 
(cerbe 6r(flaber. Z)e SBlrrfer, fom ban tt( SibenfTo« 
beligbebé fremme beld bar befofiet ubgit)ne/ be(ø beb 
^røemtec og anben Unberfiøttelfe bibraget tt( Ubgt« 
t)elfen af, ere i en cbronologipF brben : €mit(^ om 
Sprene; Dlborg«! fpftematiflPe banffe 9>lamenat)r 
mi ^ornømane IBotanif ; }Kafnø Stora;' @v1>a^ 
^ø6 ^eflribelfe o\)er 'JRorø ; ^enneberg om @ulbr 
bornene ; tnolbeé)^ Sleifer ; ' Gammeø ®ubmg 
SSiogrdpbie; tnagnufen om 'Piererne; XOetlauf^ 
6rie 'JDienbebl 9Ronument; C^orCelinø angelfajcU 
f(e 2)igt; eaabye'ø 2>agbog i ®rønlgnb ; TSia^t 
heH og nyerupø banf(e ;Digteronfi nnber jtong 
grib. V, 83etpbeltge Summer bar ban be^uben ati# 
benbt fom S3ibrag til at beflribe iDmfoftningecne beb 
foerbe ttbenlanbérejfer, f. @p. itatur^tf!ot(fte af 
XVabU &d)ou9bo, :&rebøborf 0. a. (iHg9t|it|(i 
af llafl og iløaimtng. 

Sermon prononcé rievant le Roi et la famille royale 
dans ia 'ébapetle du chateau de Priderichab«rg^ sur 
r evangile selon Si. Luc. chap.^VII. v. 11-17. par i^ 
Smith, traduit du Danois. Copenha^ue* 1789* 8vo, 

jDen **Di8Cours prononcé au jour de naifsance du 
'*Boi ie aiCjtfiti Janvier 1771 par Jean Bu/ow/'fotn^n^ti 

i €famlhigen af ZaUv paa B^ngenø jl»^feUb.;g• eorø 
1771 4to« 00 (anbler om €^abelig^ben af EuxnØ, ^at 
9)rofe{Tor iConøøUoé noøen 2)el t. 

^dnmman (3oac^jm 8«bo!pw f.ie<ifc 

be i bet {BrønbenborgfCe »693 Sleb I7i3$apt9f 
peb ben tpbfte Jttrfe i Sergen JD. 1747* 

2)iØpcf[ttonen oon^rebtgfen fibtr alle ®onm unb Sejls 
ta^ø ' tf oangdia unb (Sptflelen. 1 11';^^. 93erøen. 8*^Q# 
(Sn enkelt f)rarbi7en. ib« 1733« 4to« Seic^precigt 6bff 
Q^riftian VI. ib^ 1746« 

SSuflUg (SfaSmuS ) ®ee S8i;éfttt^* 

93ftttttec (3o^an XuøujJ) føbt i ^affe h. 
21 Dec 1718. Sie\> 1 748^ptce|} t>eb @t. SRariflT 
ilitfe t SSergtn. 5). 1781. 

Xnaeige be« ri*tiflflcn 8Be(ieø unb ber c^nfeblbareflea 
Wtul iur k5e|'iimmunB ber SKeenétÅnge* Sergen i76i» ( U9 1 »fb* 1774. Ceffcntlii^ie SUtåjttiQ^Ut^t ^u ©(• SRacta« 
tbid. eod. « 

. Sbfifc^fng (Wnfon ??rfeberic^) m b. 27 

fbtjfU 1724 i Stabtfyagen i @r(t)f!abet etbaumburg« 
IBlet) SWagiflfr t ^aiit 174-. «Dra, fom ipofmeftcr 
|o« ben ar(b(le ©øn of Qceo g, 5K. fpnar. 175^ ti( 
©orø* gorlob t famm« Xac 'benne ^ofmeflrrplab«^ 
Od hppbt ftben ^06 Doet Jpaubec i St\cbl). inbtK i!Rai 
7754' P^ i^^ Atter begSt) fig tt( i^alle. J^att bebe 
fom Ot>ereonftflorifl(raab k. i JBerCin 1793. (^an« 
Éet>net og ©friftec i 2ReufeW ftericon verflcrb. 
6ct>tiftft* L foos'^m, og ftan^ VuUbiograp^ie i 
ten 1789 ubfomne 6te SDct (tf ban< IQeyttåQt 5U 
ter 4ebeiiøgef4>i4>tet)eiicJfwurMger Perfonen ) 

^^då^å)Un »611 bém 3uftanbe ter fBfffcnfd)aftfn-unb , 
Mnftt m ben btotfcben Steidyn unb 8&nb(rn. 1 -li Sif^til 
^open^ tt* eeipa* 1753 . 56. (gortfaitc« af 3* Hovf,) . 

DiMk VindicUsSeptencrlonU coutinens. Hal« 1754. 4. 

S3idrétté (So^an ^enbrlc^) f. t>. 96 Xug, 

1761 i StjøUnf^ann, ^x>ot (^an§ gaber Xantmerraab 
3of)an.®eord Sdren« t^aj: tpbff 2(6fidnattonebog^oN 
ter. ©ep. 1779, S5l^t) I786jgu(bm(r9ti^ø9 1788 
^fféOer i {'of* og €tab<mten. 1799 Sufiitianu^i 

Saitxgtxefeneté politiret«. iDcbe fom Stat^raab og 
l^ber af dannebrog 1813 (ifltvnf^ han« egeaSeb* 
f(t4(i|pvetfe ubgtoet af p. W. Heiberg 18x3/ 
fiiiint . jSvfttologien ot>er ^am i Ætrternturtib* 1813 
9lo, 36/ftem Penia 1813 9lo* 13.) 

2>åntf4eé te^tnu^t oon Paer :B^icb 7lnA>tt/ flberf« 
ilnb mit etnigen TCnmer^ungen r einer SBorrcbe/ bie etne 
ooUfldnbige Cebenébefd)reibung Ué S^erfalferd ent^&U/ 
nebft iwt\) ZdUUin oeife^cm itopen^^agen 1788* 

Zo mcttUliqe ^•iefttuU Domme* ih. 17S9* (»leD af 
gorfattetcn jelo fupprimeretO 

efterretning om gattigoftfenetd ZitftM^ i JDanmark 
i^lb. 1790* folio. (2lUg. ititt. itiu 1792. IV. 60.) 

9loget om S^^Uitosfenet i IDanmarf) tittigcmrb ben 
onbefalebe (ommtefioniS SorefttUing og UbfaØ til en gaU 
ntvinorbniog« ibib* 1791* 

*. fformularer til Qontracter/ Gfjøbcr/ Obtfgattonrr ;c» 
Jtiobb« 1793* ^et 8be Oplag (eraf , fom ubfom 1805^ 
er .rec. iU OSfr* 1806 9lo. 2« 

ffltntjologie for Ungbommen* ibib. i79:>, (f. flSfr* 1796 
So* 42. itWar^o CJoum. 1796. pag. 459^66. 

SnribifP Commebeg for 2farene 1795 1796 og 97* Jtjub^* 

• 9tot en JDraabe i bet ftore ^ao af ©frifter om ©fri* 
Defrijcben. ibib^ 1797« (anm. i 3rio 1798- !• 98 » io©» 
tee. af QoUet i U iCrt. 1798 p. 255*68.) 

^(Hebning ttl «t fjenbe ®ub oeb at betragte 9laturfn«^ 
iflib« 1798* (rec. i Beanomrtv. tTZuf« i liB. e«4io< 13.)' 

ID^agaiin for Snbuflri = eicUs og Sattigoafen. ib. eod. 

goreftiUing fra C^ommi^fioneo for SjfiUn^a^M ^aU 
ClgOfffeiw i^ibt 1799* ^oab !an ber giøree tit <^aanbiiertferned Dpfcmf^ C 
IDanmarf ? ib. eod. (r, af CkUin i 1. £fc. 1799 9lo. 50.) 

JDm Sattigforførgtlfe oeb 9lataralforpietmng og lUts^ 
beibe. ibib. ir:o2* 

SDanjf ©.ammatif f*r Sntføbtc. • ibtb. 1805. 2bct 
{Dplog i8o>« 

?)fiua. etlfc S?rabc for ©fole.- 3abu|hie»?Rebicinalj og 
gahriiDQtfvn. l-V.i ^larij 5t2obb. 1806^12. (iDen Sbc 
Aacd- er bi'GO>bt ar &Mri..6 uicn tcniataf j* C(^-:«ariip.) 

2CniMéning til efiuMffrift. ib 1808. O- «ic. 1809 9io. 
36* 27. 37- conf. p^tiia iSoo &. 528* 1810 9lo. 8 og 9.) 

9{tg€rnc^ ^irondrotng fcThi artocrrbig^ for en{»oet oplpf 
jDanntqomf'e. ttn Jdale i tet b<^i^n^niile £iel]tab* 

Jli£b(}. 1&08 

6^aa a^rget cm gattigoafcnet i ^jøben^aon for i8ii# 
fom 6n(}oec bør oioe. tbib. 181 1- 

9iotiC€r for >>r;ufi6(ie&^abcre. ibid. eod. 

• aiHteg til (Sut^boii'o) ^lo\c9 og Ocfu«. (bib. i8i3r 
(Ctcterarurtid. 1813 9io. 25 ) 

S 6tAci|liff inr. :&tb(iort^. er af ^m Ubfigt over €ob» 
fpnbig^Kben i HavU 1790 i ifle iB. @. 76^161. 291^320^ 
337 '409* S^l^t^ til S«tc(0^^feneté iSefipreife } Aiøbe«.^ 
baon ibib. 259591. ^tbrog til ben juri^t^c £kteutiki^ 
for 1792. i 2bet sB' @. 136^78' 9logct om Gommunl^ 
tctet. ibib.229'. ;^. Ubfigt ooerCoogioningfn for 1791S92. 
ib. 362 s 458. Cm ben bebfle ^aabe at ubf(stlej|>ttbiiqoc 
Efttftelfer« (kapitaler paa. t 3bie S. @« 113^32... 

3 Driø: Om @ernerd |>ortrait oeb ^reiller. i79z. U 
»62*84. OmbenfoeboonCigelSbdformttlar ih. iil, igb*ao^ 
S5reD til en fBcn i Zx)b^lant>. 1794 i. 113 .- ia> fiebøminftre 
ot ^leocrnié Qi^ibiticn paa ;^nflacabemt(r for i&ulbs 
mcbaiUerne i TTc^ret 1793. tb. é- 122 s 34. Om Chri^fcne 
Graominbe. ib. ili, 281-318. CfrioelTe til giattfgoøe 
fenécommiifionen. 1796. H. 289-307. IBrco til ©ott- 
SD^angor/ ^reorn paa eu Svejfe til «^amborg« tb.m> 
i't 72. 6 SBreoe til en S^en cm' Sattigoafenet* 1797 111. 

303M38- 1798- 1-37 -^3- 272 »99- li» 33 •47-. »lanbii; 
ger i )i8reoe fra jtjøbenbaon. 1798* IV* 1x3:60« 209:8b 
1799. 1. l«59 114-49- 278 s 300. XI. 70S294« IV. 49f8(f 
fftere om 9iumforb$ ^uppe 1800. II.. 292 ? 99* ZMi* i 
1803. IV. 97 1 137* i 1804. IV. I 0. følg. Om gattij« 
tAfep.etd' IXoangøbné i Hjøben^aon/ famt en SnftruF fof 
Øfolelscere. i ^årgangen J804. 

3 tniøen>a: Subbpbeife til en Genatr« for en Eftfebei 
i 4)i|lorien fer |)i9(børn- j8cx). 1. 209. Øraoferift oser 
3* &» Golb^rnfcn 1802 I 211. 

3 Bfanbiit. BehT. €Fr. Om SDSibler oeb (øtlfe Un 
fopbilitiffe ©mitte fan ubr^bbré. i' %arg. 1805. I €* 
23$i4i- ubtogéuié inbf. i Bctcclø Vtcueø VTor&. Vrcb* 
X B. ©. 62<8i.) t <S'- ^' d^angor- fom Gmbebonasb. 
ijo6. I. 300;4i4. ^oocIebciJ fan Sicgiering og S^lt 
fPaffe fig Grflatntng fer f:rQb be Mb GngeUanbfrnrJ 
Oofrfalb Ibar libt. 1807. 1, 5;S7«4'2. (bnoeø ogfaa ler 
Ifilt aftroft.) Om eltene SJrug i Svpbilié 1809. 3b«f 
cm en Icobefalet ^^etff riuningéUce. J8i2 302 : 411. U* i 
lLlUcraturcl^ 1813 9lo. 48.) 

3 Bi^bcubAvnø Bftl^«:rle: S3ør Jtcnflerneé Vcabeøii 
^aoe en ^rofeffori Knateraien? 1808 9io. 6g»ji, Kiu 
melbelfe af iben jocobfenfTe .^vOn^ubfliUing 1809 9lo* 
74' 75« S3reoe om 9)2ufiqo(n. t 1811 Ko. 74^75, og 
1812 9(9.. ^6. 37* 3 ICnUlbRing af {ru ieiibel»6i^(i|'^ ( 113 ) itonftforefltSindfr 1815 9{o« g, 10. ir« 17« cenf« 9tc% 19* 
Jtjø&en^aon« Stbrc Iteefaa øobe S3order^ fom be 6^f^» 
ne« ibib« 9lo« 45* 

3 cefr. irÅ 6e(fF* til inbtnU BondfL : ^toln til tn 
oarlts UbftiUind i Jtiøbøn^aDn af ubføgte inbenlonbfPe 
jtonfts og Sttbefrcmbrtn^Ifer. i S. ®. 129: 34. Sot* 
flag om fmaøfulbe {»aanbtedningeré 2(n{!affeire. 2bet S3» 

3 ^nj?e Oflfuer:. Om yigcfforfr. 1801 Wo. 57 »58* 
conf. «al>bcfe ©»ar. tb. 9lo. 65^ 68. 75 

6tn !Rober< / ben berømte SBIomflermatertnbe grue 
g^agbalena SXarta eårrnré Neonet 09 JCarafteri^if U» 
•erte ^an i ben 1793 ublomne ifte SDel af *^. 3* 23ird>e 
abUe^g4Uerie ©• 226^70. Stonq (St)xiftian ben Vtei 
ban^e Sod Qbcfao ^an meb et n^t 9Udificr 1797« 

SSø^tfer (SlauS JKortenfen.y @ee XMI^C* 

?8ebtoarfert (I^orwlb) en 3«f«nber. aSar 
segmtib 6h>(ei)oIber v @u(bl>tinge (SpffeC paa ^U 
lanh, ftbrn ^rorfl tit ^(t i S^nunbarfforb. 

C5a(l^o(me C^ommuntonbog. ct^erf. paa 3<tanbfP. M* 
taraarbe. iScx). (Beilcrcø iD^r (Sbctft/ tid'I^^^^ ot^erf* 
tbåJ. eo(J« S^ogle 9>r<i(mer i^ben n^r t<(anbjfe9)falmebog« 

^e^Øt (3en«) »pfoQeb i ^falborg. D* 18124 

©amltng af be t ^tiUtttttn for 2(a(borg affaøteiDom« 
»e* 2(alb, 1810. 

?8ø30 (griberrf ©annef«) føbt t giorgi. 
0(ft>* 176X ^tct^ t)eb 3ion6 SDtenig^^eb i Æranqves 
bar, f)\>et f^an bøbe. 

Jtjøbmanben i Sonbon, en Sragpebte/ ooerf. JtjtbO/u* 
X. ©anb|;eb bragt for iX)Ut, oberf/ afClngelff^ib, i759, 

§8036 (SauribS |)Oib^ føbt omtreiit 1760 I 
HHttup i iptn, f)X>ex i^ane gaber oar $rcrii* £ep» 
fra 2(at()u^. DoU, fom ®tubeiit, i SpUanb 1803« 

©amleren — et Ugeff rift/ ^ooraf K« (BuRnerttø ()at>be 
ftbgioet et SSinb/ fottf<rtte ^an meb 2bet og sbie. JCjøb;^« 

1788*89. 

StUag til S'lo. 5 af be lÆrbc tgft. for I79i«'v^i«b5/ 

1791« 9tot et Zilia^ til bel« iS|t« ib« tod* (ccnf. 'Jiriu 

9be {xrfte @. 79 ^ 80.) 

f^e^i) (^att^iaé Snbert^ Oeorg) tn 

Cftt af 92fff}f9lgenbe, føbt i jljertexninbe b.'2<? 9}or>* 
I762. ©ep. fra Dbenfe 1783. 1792 b(ev 3nfotma» 
Ur t 2>an^ og S'obf! famt ^Ke(i^ton t)eb ganbcabet« 
ocabnniet. 1797 ^ogncpr. i ^rceflø. 1807 3Cmt«» 
yrovfi i -9)r(sf}øamt. 18 10 ^ræft i <i^erføgle* 

Ubtog af ben banfte ©proglare« Jtiøb^* i8oo» sbit 
jDplag 1808 
Zait Deb JCnubfend C^oncrrt t ^vatftø jtirfe« 5tiøb(^, 1801* 
2((minbelig banfC ortbourapbtft Unberføgelfe ib. 1807* 
gotflag til en CoDcommiifion for bet banffe ©prog« 9iet» 
ffriontng — t Ulmcrva 1805. lU 301. <rec. i litttr*« 
surci». 1813 9to« 38 cg 46.) Dm So^tajoernel 9iavtu 
— * i Btøttottbile ilaiibemc^efor^* i« 244 * 71« 
Kanft AurcTimirUncoit«. Qttéunbelfe — en 2(f6anbling { jaøefetie tnaanebfFr« 
IV. 649 : 73. ©efP rioelfe coer pt Sorbbruj — i OMu^ . 
fenø TinnaL VI, 271« 307* 

• , SSøg^ (Siulé ©ejbelin) føbt 1717 b 17 »uj. 
i 2(ar6u6 Stift, ()bor (an^ SdbcrDar ^rcrfl. fBlct 
1735 til 2(cabemtet bimitteret af ^eber SQølbife i 
^otnmerfleb. SSar førfl Cfiblprceft^ b(eb bnpaa 1747 

. Cogneproell til jrjcerteminbe. 35øbf 1778. 

jDen fjungenbe l^b^ologué^ jtjøb^. 1742* jD'en dt^itu 
fPe ^iM ^iftctit paa S^e'^l« ib, 1747. 4. Om ®ub4* 
og eiftlené Srrenbeb efter Slaturené tt^é, ib, 1764* (r» ' 
.i Corfø forcgefejce Vtacjr, IV. 2te< 6t« pag. iietseqr^ 
i Inrrbe iCf*:. 1765 ^0. 38. et seqv ) eofønffningitaU 
for 5tong (^(»rtfltan Vil^té 9tegjcring* «£)aber«leb j767» 
forten/ beflaaenbe af 26 2Cf(}aRb(inger omj|e bigtig^e 
^cligionéfanbbcbir* .£)b«nfc 1774* IBetanfninger ooet 
nogle ^aarbe Crb og ISatemaaber t ben^^eøige .^frift« 
ib« 1775« dn etpmoipgifP fietragtning ooer be gubboms . 
melige 9labRé lCl<9(>tm og ^cboi^at^« Obenfe 1776« og 
ZaU om So^nuften« Qc* i Zlric. CiifFuer 1777 9lo,2<3.) 

?86^me (So^anneS Sttjlu«) føbt b retpt. 

1660 i dlercb I {)ertugbeminrt ®iuben^agen/ dDor 
^an6 Sober t>ar ^pot()éler. €tuberebe SRebictnen i 
é^ipsig og 3'n<^* ^(^^ 1684 2)o€tor 9Reb. t>eb Hiøs 
ben^abn6 Unit)«rfttet og praftiferebe btrpaa i SRpfitf 
bing paa S^ijler. 

Disp. inaug. de raeniium defectu. Halo. i684* 4t#« 

at trogoebil! Oigt* om bet o^inbi^e etib, ben norlfé 
€øbe talbet/ bet< ttt^fCetige €>øfart og jammerlige Un* 
bcrgang oeb 8«tøe« u. @t« 1708 og 1720* 

SBøtfop (Swen) føbt I @nøbe paa iån^u 
(anb/ Qbor b<)n6 gaber t»ar 2>egm <lg)an t>ar 6CU' 
bent/ og f!( fiben gaberen^ Z)egne!alb« 

Upartiff Gbar paa bet Gpørgémaai, om bet er ei 
SXanb tiUabt at flaaOin JCone« Jtjob(>« 1755« 

^^rmen (»emO en SSonbeføn fra Zm 
'. 'fitné €tift. ^eponerebi fra SSkrgen. Slet) førfi 8<e« 
rert>eb 6^ri(}i Jtrpbbe6 @fo(e famnteflebé 1801 ref« 
(fapettan i Sig i Sergend &tift. 1808 Sogtiepr« Itl Ni 
@fnf t @unbt)orb(ef)n/ t)r>or ban bøbf 1817« 

Salforfft^ eller negle 2fnmarfniager OMr H^Uof (tfvtf 
vcø Zantn til natrmeie Sfrertanfe« fiergen 1786. Sale 
for ben i [tn ITaabeé ^aQt confirmcrebe Utlgbom. ibib. 
1792« Dfti fnaftomme JBergenfer et Ugeblab. I-UlCarg« 
Ibib« 1794« 95* 9lationalfange for fiergenfiire« ib^ 1801« 

?5^tC^Cr (SRicoloi) f. 1756 UKibf. boor 
"ban« gaber t)ar IBagfr. X)tp. fra »iborg 1778. 8le» 
£)o(t« 9Rfb. -1788 ' 1793 <^nfo( fom SBicariué at 
bo(be gorelceéninger ober ^t)pftqven beb Unit^erfitetet. 

1795 fi^ ^rcebicat af ^rofcffor i 9laturt)ibrnftabriu 

1796 Wft> ?)(^pjictt« i Stibmj/ 

(15) • ( 114 ) DftFeBere pntrlda. Disa* Inang* Havn. 1788* (U lCft» 
1788 91 0. 40.) 

Serderd ffbfle G^d^oni/ veb Bølpht ; ooetfi meb 7Cn< 
»fltrtntnøer. ibib. 1792. 

gorfød til »cfoarelfe af ©pørtjémaalef om fofttxnt^ 
lebre ©ang o»fr SBelterne, ibib, 1793* Qrie I793« !!• 

98*99.^ 

jOen p^^ficatffc XarOoø. 1-VU ©. JtjøbJ* 1783" 93* 
Oriø 1793. Ul, 221. P;?yfift 25ibli(?rt\ I. 121 »27. 

299 s 204.) 

2)fn noturllge SWadic* I-H iDe^ JtjibJ. 1794 '97* 
a «ft 1796. 9^0, 9« P&yP'?- 23iH 11*. 223 r 26. 3C8 » 7i» 
Jcrunf. ©amkrcn 1797* ^•47«) 

lommebog for g«øe!onflcné S)nbere for Tfar i8cx). %tit 
Ut\U 1799. (1. *Sf^ i8<^i S'lo, 26* Pi?T(. »;oL XVI »• 
4b«. »&«ftf.) 

3 Zaxtn$ 1796*97 oar ^an g^ebub^iffr af Uøebtabet 
23drgrvvennnu SBibrag fra barn baofé t tntitcn7ai793» 
II. 4^ 1802. lU, 3I9, — i 3rw 1793* U. 225*33. i8oo. 

I. i76>263» ($aa bet ffbfle 6teb éoar pax épørglmaa* 
let om en KgerbvrfninfléffoCe« 3nbrctntng.) — f Hyt 
»bL for ptm^ >n. 51*61. 62*77. C^ette fibfle fom 
er om en ^CL\>n oeb gtibertté/ er oøfaa tnbrpflrt t ^»m« 
^d^tl^en^ctt 1804 9lo. 54.) — i KrlgebibU 111. 60« 65* 
371 * 4io, — i ©amUren. V. 9lo. 3?;« 

•&an ^reo gortale til ben 1793 ubfomne ban^e Ottxt 
fattelfe af jauflø Buiibt^ebøfiicr^^iømut* 

lettet (Saurib«) gorbrober tit ben npfan^ 
førte ?)rof.' »^td)er1 f. b* 4l>« ^tprtl 1725 j JRibe, 
itJor ^anå S^ber \>ar Øfole^olben ^ep. 1744. S9let> 
1755 ^ra(l for Jaurberg og feerberg i 'Uail^ui&U 
3765 til 8umbp I gpen. 2)øbe i79r* 

IBreoe eller almtnbelige betragtninger ooer (S^tim ti* 
^elfe. Aiøb^, 1770« 9labt>erend 6acramentf/ etecrrebtgts 
9g nogle aanbelige $Sange. Cbcnfe 1777« Srinobige 
Sanfer ooer 9Utt)eren< ©acramente. ib. 1779, (I. iStr* 
-1779 310. 44. dier. 3ouni. 1780. II. 350. 5y<H» Srift«« 
3oum. 1780 910. 7. II« 14.20.) Sre forte 2(f$anb lin« 
øer angaaenbe9{abt>. Øacram. ib« 1782. (Soerfenl progr« 

II. 305*26.) 3agttai)elfer oeb Sordaringen oocr9labD« 
eacr. ib. 1783* iU iCft« 1783 9lo. 40* og 2(utor6 9tes 
pliqoc 19(0*470 SSfltter (2fnber« Se^tflen) Sfolejoibet i QU 

lingf i gptn. 

Gn np Stbog« Dbenfe 1772. 

83i)tt3Ci: (eiifabfff) SaroHne Xmalia) f. 

1738« @fuefpiUerinbe t)eb bet fongelige Sweater fra 
1752 af. ©iftcbe fig meb ©fuefpiller 9tofe. ©øbe 
1793« C'&^nbe« ^ortroit foran é(fyxvar^'^ tcim 
mebog for 3(ar 1786.) 

gruenthnmcr^aberen. ^omoebfe i i Xct af Hefftiig* 
eoerf« Ajøb^. 1763. )Den bébbelte ^roDf/ 6omoebie t x 
2(ct/ ooerf. af S^anff. ib. eod. (Slariffe/ eller ben fdr« 
Pifie SrøYen. Crrginal QFomoebic i atleter, ibib. 1772« 

^^tti^Ct (So^an ©ottlteb Don) f. ,677 

i @targa(b t Pommern, f)\)ct ()ang gaber 9ar JBor* 
gemefler« Gtuberebe 9ffebicinen førfl peb nogle tpbfCe 
Uniperftteter ftben i Jtføbenl^apn/ ()t)or ^an 1705 fX 
2)octorgrabem ^ractiferebe ftben i Jtjøbendapn/ (it^oc 
^an beU 1762. (conf. N. Liu^ man balth. 1706. 51.) 

Diss. Innug. de morbis malignis ioprimis pestileotia« 
Havn. 1705. 410. 

Moibotum nialignoruoi, inprimis pestls et pettiles« 
ti»> genuina explicatio , cui pestis per «ex Ukcn%t% 
Havniæ lyii sævientis historiaestadjuncta. Hafn, 171S 
et 1747« 410. (r. i ^. Erud. Dec 11. xW. 33. (ttbtog 

betaf oeb gran(etiau i 3nø i8CX). 1« 2*17*) 

Srrutiiiiuin roedicum. ib. I724* 

Scicnfning oi^r Clpargfpgen. ib« 1745« 4* tf* p^o^ 
Spbff. granff. i747» 

©ibrag til ^cta Acad. Nat, Cur, neml, i Vol. VL 
147-65, Vil. 61 -()8. VUI. 17-25. 186-99. X. 402-5. 

85ø\)in8 (So^an ®eorfl) ®if 1709 fom 
£Dtt<fionatr til Xranqpebai*, men brog, formebelft 
Gtsagelig^eb^ 1711 tgjen tU^ro^a« 

Gurieufe Sefd^reibttng unb 9ia(^ri(l^t Pon ben •potten« 
totten, f. I* i7ifl» 4to. SSiJIK ^fi ^«^t?efVnvfce^ot)e,55o9efen* fllaØOt (So^^n •^^nnan) f. iJtiøJenMni756« 

2agbe ffg t>eb jtonflacabemiet efter ITOateriet. jRejjle 
ubenfanb« og op^otbt ftg i ^talirn 1784*94. jtom 
%\tm og btep iyiux tgritiaanb^tegntngm Pebbemelbte 
TIcahmte famt 1799 4^ofbecorateur. ;Døbe 1814* 

Srucchi Bgurati esistenti in un antico lepolcbro fuori 
delle inura di Roma« Roma 1795. 410« (rec« i Iar^^e 

Itfr. 1796 9t^ 5« ( ^&<(* ^"5* 1802 p. 388« og ( Ær« 
9di|3.bl, 3nr Den« Httr. 3. 1817 9<o« 5^) 

Caffiføn 0(t)oIpf> Sari ?)efer)©roberfønaf 
ten ncrflfølgenbe Statlraab ^. SaUifen; er f. b. | 
VptU 1786 1 Ølftctjla^ tjiiw IfoMi Sa^et, fom ^ax £* 3uf!te9rQat< ^Arofter, er Ctergertd^tlabt^oott« ^aii 
fluberebe førfl i Jttel berpaa i Xjøben^pn. Sog ben 
mebicinfFe 2)cctorgrab t Jttel 1 809, og xt\^t berpon 
ubenlanb^ i 2(arenei8o9» i2. i8i3(Sfo9tegtmentøf 
(^teurg peb bet banfFe {ipregiment, fofn goornifone^ 
rer i Xjøben^^apn« 1816 ^rof, e^traorb« t»eb bet ^U 
curgifle 3(eabemte« 

De jeciuore, Disi. inaug. Kiloniæ 1809. 

^alfifen {^mx\å)) n n b. II g»af 17401 

9rea i 4>olj}en. ^por %ani gaber, So^aii 2eott(atft 

^ Catttfen^ t^ar f)r((fi t»eb grøtenttopecet 9if i £afui I tis ) €5fotett i ei)M\>ii^ Jtom i*^« tit StieiUnhaM fct 
Qt fiubere S^irntdte unbec Jtr&ger* 1761 blft> (^an 
CDerdjirarg paa en gregot 1762 9fefctt)edl|trurg veb 
gribccidj« ^ofpitaL 1767 rejPe ubenronb« til ^oU 
lanb, SranWg cg Cngfaub. 1771 biet) j)an Duers 
øirurg paa ben >anf!e globe 09 ®^t)c«lll)ufet. 1771 
jDoctoc 2Beb. 1773 ?)cofefror i (S^lrurgicn ueb.Uni^ 
terfttetet^ 09 ftf tiUtge Se|}aUtng pt^q at fucceberc 
@enera(birecteuren \}eb ffbirurgien« jDetre @mbebe 
tiUraabte f)an 1794. iSo5 bfet> éan efter JTnfegning 
fra fine 6mbeber enttebiget* 1809 SRibber og 1813 
Gommanbeur af Dannebrog. 1812 Coftferent6ra«)b. 
(^an« Siogt^p^ite \)eb ^erf^olbt er ubgbet af 8al^be 
tiUigeraeb ^ortrait 1805. conf* Kafnø CT. iJibL 
VIII. ioiii2. 4)ané ^ortrait er ogfaa (luffet of 
€lemenéi778/ bet ftaacr tittige foran ^an« JSetriigt« 
niti(^er cper Kj<^br^ 6n SKebaiUi tit (lan^ J^or# 
bec biet) prceget 1805.) 

Dlsp. luau^. de præsidii cUssIs regi» sanitatem tuen- 
di methodo. llai'n. 1772. (r, <3^tt. 2(# I772# 1030. Cg i 

Zobn 25ibL I. 119.) f)aa ^^bjf b(et> ben|o»erK ftf j* 
P- <^« Ptlug» QFopen^. 1778* 

Insilturloncs Chirurgiæ hodiernic Hafhiæ 1777« (rfC» 
i Commentar. de reb. hist nat* XXXVI win. 1794 @* 

708 09722 talm•^^»nff»ibLI778. II. i25*^fSobcfaot)et 
t 23AC»eito 3ourm 1779 9lo» 21 fom f ^an«egen ((trurg. 
:&ibL VII ». e* 309«) 2Cf bette SScrf beførgebe Sorfdttes 
ren felo efterfelgenbe trenbe forøgebe 0^ forbebrebe Ubaa« 
Dfr unber følgenbe 2)UCer : a) Principia sysuniacisChi- 
rur^iae'hodiernæ. Pars I -II. Hafn 1788- 90* ((• ^ff* 
1788 9^0. 28* 1790 S'lo. 27* Srir. 1788 9lo. a8# 29. 30* 

E3. 38. 21U9. Hiet. 3eic 1788 9^0* 224« ooerf* paa 
•pbffafC (B. ^Ru^n* JCopen^. 1788*91. (rec. i Mg. ©♦ 
3&iW. loi 35anb ©♦ 593 '94- '^^Wg. iL 3eic. i788»IV. 

StO* 239 'O SysicniaCliirurgin»ho«liernæ. P»ir5l-il. Hafn^ 
>798-'8oo og c) Sysiema Cbirurgiae bodicrnæ. cdilio 
^vana. aucia »t emi»nda*ta. ibid. ifi'a-iy* (Om be af 

ben førfie UbgaDc af 2Car 1777 ubfcmne tre tpbffc Oc^r« 
Ttitttelfer/ i Sfipjig/ •^alte og SSBien, fee <)Cr^ol&tl. i\U 
pag* 70. 3felge Kor^ce'e ^e;:kon ® 49 fPal benne Ub^ 
gave ogfaa oare bieoen ooerfat i^aa $ranf?/ @panp! og 
9iuåfi{f. &aat)ct \itxy anben fom ben tcebie UbgAoe rre 
paa apbff buone ooerfatce af @^ 01« Jtul[)n og ubfomne 
famme Kar og iStcb fom Originalen« 

Sit mine ®lcbborgfre i 2(nlebning af S^* XtXartiniø ' 
nbgtone Jdrer>. ^jøb^u 178S* (9>aa Siøbp unber Sitrl: 
2tiirioo|:t aur i^tXarctniø :&L'ief an Ci^e« Auø ^em C^n« 
.SCopb- 1786.) ©oar efter eofte paa be (af Kiegelo) i 
^flJ|:^c «Cf:ciTeniinger inbrt)ftcbe Oplosninger* ib. i785« 
ooerf. paa Spbff af Ø^i^arttni« *&abereiebeRt eotl» a. conf« 
I. ie.u 1785 P^ 629. 

JijDfiffmcbiciuffe SBftragtningcr ooer^jeben^aon, I-II 
3^eL ^iøbb. 1807:9. (r. i 1. USjt« 1808 9'Jo, 35* 36. 43« 
Og i 33i(bl« for ilos^i^r I. 152« il. 202« 11.) 

3 t^i^. eeW« 6Pnfc. er af barn 2Cnatomi|f »effriuelfe 
tf.et ^Ufofler meb to ^ooeber. i Hy Baml. lJ,p. 94« 
£)m en 6uur x>^^ et blinbfobt ^ig^barn. ib« p. io6* 
Itomarfninger om ben autmaiffe ^acmed.befkanbige S!aS 
^ -^rembrinde^fe i bet tpriffe <iegeme« i IV. 398-414« 
ica V. 533 s 6o6« 83accinationen$ •&i|f orie t iDanmartt m« m» Sit bet mebtcinfEe Cclfabj ^otl^nbtinget (av (oit 
leoeret 19 af »^erb^bt h cit. fpecipcerte ICfJanblinger. 

2Cf bem er ben ae variis formadonis caiii impedimenlia 

aftn)!t paa SpbfB t Bamml. btt aueerief. ^b^anM» 
ffir lX)un^i{r3tv^ 3teé ®t. 8eip5, 17795 de diarrhreas 
cum obstructione alvi baud inlVeqventi cuiinubio. tb» 

14 S3* Cetp}« 1789* og ipaa (^ngetff i IDuncane medioA 

Commentarit's for 1793. 8onbon 1794* de epidc^mia ia- 
ter mautii« 1788-89- t Ktc^Cev^ ^ibl. XIII SB, dé faii« 
nciTorationis processus mastoidei faaoel boi ^X^ttt C 

XVII S3.# fom i bemelbte ©amraCung oon Xbbanbt. XV 
©• p. 307. og de ciilorc anioiali er pa^ banflJ ooet|» af 
«♦ JClmgbetg i Vtyc »ibL f« p^yf. Vil pag, 282.305^ 

2:ale ba (an b* 29 9Rartif 1805 (luttebe fine gore(«E#« 
ntnger og neblagbe f!t Sareembebe — i Vt^ 33ibl« f. Pt^yf* 
VIII. 113*31« 

Sa(e b^Iben/t Orbenicapitlet* 5tSøbl^. 181^ 

Camflrup (^anS) febt i Bergen 1714. 
SBfei) 1763 6ognepra(l i @tat)anger» 2)» 1767. 

S)e 9^rtf(ierbigeØ e(pb9<)geltge SDøb/ eder f^are^rtation 
coer JCpmmerberre 4^« XB* SiKif^. itjøb^t 1768. 4to« ' 

€amf!mp (Cle) f, ten t et«« tiSergenC 
@t« ^t7or ^ané gaber^ ^attl Stfen 6am(lrup/ \><u 
9)rcef}« J^ati bep. fra SSergenI ®fo(e cg cp^ofbt ft| 
et $ar 2far tnb UnioerfTtetet. Drog tgjeit tit 9torgf^ 
og t)ar t nogen %\^ 3nformatt)r \^^% 9rot)flen i Ij^au 
t&nger, $eber @elmupben. 9}ebfatte ftg fiben t Ber« 
gen, cg anlagbe et Snflitut eUer en (ndnfl 6(o(e« 
2)« 1753« (®. 5Datiffe Digtet, éijl. lV.329.3r* 
:Rl^bf>. tabr. Cont*.«ftJ 1762 9lo. 54O 

Trifolium metricum eller poetiffc 6ager* itjøb^ 
1739* 4to* ' ~ 

€ane( (S)tette) q>Tcfe(fcr i bet franjfe ®prc«. 

Deb SRibberacnbemiet j jtjøbenfjavn, og Snformator i 

famme ®prog ()06 be fongL $rinbfer Q^riflian cg 

SBil^eto 

;Dcr f ånigC« teutfd^ « fran§5ftf4)e ©rammaticus* ^amb^^ 

I701 og I7I3» 4t0, Leparinii 6ecfciaire lran(;ois, Co- 

penb. 1701. @amme ooerf. paa a^bff« xh, 1702* Le 

taj^leau de r Onliograpbie francoise. ib i7io» Obser- 
vations critiqves sur la Granamaire de Regnier desMa-" 
rais, ib. I7i8« 

Crtttt (SalqDor ^Clejranecrfen) f. 1 »ergen, 

^)\)or Ijand gaber \}ar Jljøbraanb. ^an blet> Stubent, 
og cotibitionetebe 1635 ()06 Scgneprceflen paa i^u 
t)o(b t S5ergene ^tift. (jcet^nf« VOoxm^ Hejriccfl 
I Del 6. 205 s 6.) 

Speculuni viduarum eUer ^ferd Gpegt« Jtløbb« l637# 
Jiidicum Speculum etbice ubgjortr etter en IBog om 
Øorfgb^ø og 2)omm<reé (Smbebe« tb, 1641* 

- (Dr fom vaci 8attn føre bttte %xU 

U5*) damiti ( ii6 ) naw, m(tft føse< uttber Bnubfeti/ utibta* 
gen Benihis CattuU, fom flaoer unOcr 
Aqvilonius,) 

• ^(UtUtU^ -^ fom Jlfar ^ot)e Doerit qDrcfeflfot 
SRibtctna 09 ftben Stjfop f 2(arbué^ er brt albeUé 
tui|l om , ^ tioo 09 ()bcben ()an t>ar. SnnofPee ben 
famme fom aRifter Anub af 2(ar(ud, Jtong ^rifé 
jSanceUer 1432* <l^uitf. p. 766* 

Regimen contra pestilemiam sive ppidemiaro revf- 
rendissimi poraini Kanuti (ctL Kaminti) Episcopi Aru- 
aiensit, civitatis regni Dacie, anis medicinæ expertis- 
•imi Professoris. s. a. et 1« 4to. (conf. AlCUeri Hyf^m^ 
nem p. 323. Thnta \nfant, Acad. Havn^ p. 60. P^U« 

toppi^an« 2(nnaL Tom. II* p. 483* ^j<Im)ljeriteø C«;s 
talog. I. p, 278O 

Cannttt^ - »tjfopi ajiborg.- ®ee ^ofcfett* 
Capitancué (?>efru8) føbt 151 2 t wib. 

t^elburs i B^^Ionb. S3(e)) DoUoc 9)?ebicince tSJofence; 
terrftec ^rofrffor i aRebictneti far|l i Stofiocf / ftben 
rt jtiebcn()ar}n, ^doc ban ttUtge blet> Sit^mebicud );o5 
jtont 6(^t:i|lian UI. 2>øbe 1557. 

Uitp« de potentiis animi* Havn. I55e. 4to* 

yrcsferoatiD oø Sert>arinø imob ^eflilenae : berboø ttt 

Snbøana oø Sefltttntng en aanbeltg Stecept mo¥ 9>eflu 

Icnae af jDoct« p. PaliaMuø« Jtjtbb* 1553* (yaa^attn 

'inbftrt i 23arcbolin 9- C/ifa /n««^. locui. 2. ipa^^ i2r) 

<onf» PI>Tf* ^*^^* ^' ®* 142* ^ 

C«P<tO (3o^an) føbt b. jiDe«. i747tSBiN 
fer, b^or ^ane gober Dar ©forebofber* gagbe (Tg eft 
ter (Sbtturflien; Max meb tropperne i Jg)olffen 1762; 
fom iaret betefter til Jljøbenbo^n for at b^e gore» 
Icceninger. 1771 btet) ffbirurg Deb SSartou J^ofpttaf. 
1776 éoct 8Beb. t)ebJtiøbenbaDnéUmt)erfitet (conf. 
Hcrtee pag. 52.) 2)øbe 1804. 

. Specinien inaugurale ile observatione medica. Hafn« 
1776. 4^0. 

Capjpct (3oac^im grfebrtc^) fcbtb. laJjebr. 

171 7 i SSiidmar, b^or ban« gaber par Xiøbmanb« 
£oerte 2fpotbe!erfonflen t S^iga; og par ^ropifor paa 
bet (ejferltge ^potbe! i ^eterdborg > ftben t ^alber^ 
fab. Jtom 1747 tit Ajøbenbapn f)Por ban fcreflcb 
bet J^agenfle eUer faafalbte Salomoné 3(potbet tnb« 
ttf ban felt) ftf 2(potbefe( i^^a $Tiberif<bofpitaI. JD* 

1784* (^"^ f?^"^ ^'9^^ f^*^ SfJejfenbe fee Ha^tni^ 
Unlt>. 3ournal for 1798 ipa^. s9'63.) 

Om aXurfolt fom et naturlig Cubfalt — tnbført i Vu 
tenffabffrne6f«ljP, ePrifrero XI iDel pag. 429« 38^ Om 
toenbe calceboniffe ©fueftpffer fra gangerne, tbib. XII 
Some p. 317*22. (Uttod beraf i 6 j^rifmi Per berlin* 
liAturf or fd>. (BtUMéi^ I • 3 72 » 76. ) 

^Ot(/ 8anbgrepi af J^efien, af ben CafTelfVi 
tiiiie« Jtongeltg banpE Se(bmarf(a(t commanbcrenbe €enera( t 9}orgf, Sftatl^Iber i SlelPig og ^olfleir, 
^ræfc« i bet fongeftge ®etteral*6ommt{Tariaté€oUi^ 
gtum, attbber af elefanten, gebt i Gaffel b. 19 
2>ec. i744.«rpbraaen t 5tifbenbapm ®ift meb it. 
gr* 5^« 2)atf9r l'optfe 'ptinbfeffe af £anmar(. (JgMn« 
^otirait er f!uf!et af dlemen« og af ^atb.) 

Mfinoires sur la campagne de 178$ enSuede. Co* 

penhagup i-^sfv (rec, i U iCfC, 1789 9lo* 44.) operf. poa 
iDanff af 3(brabamfon unber S:ttel: ^efterretning om 
geutoget y @perrig 1788- ib eod. og paa Spbft/ faa« 
pri i gtenéborg 1790. fom ( «&amborg 1789* ogfaa paa 
^ngelfl« prtnteb for 97. SBalbætn. 187 6« 8pO/ rec« i 

Analytical Retfiew- 1790 SRard)* 

(Eatf — Tihheb. gfter fTn gaber ffulb* ian 
(ebe Carl 3o^nfen/ men næpne« oftefl (Earl ^b^ 
beb/ efter ben 93arbtgbeb ban befloebte i Z()tngørc* 
Jtlofler i 3«(anb S^an gjorbe 1185 en ateiff til be^ 
norf(e^Jtong @perre^ \)\)ii ^iflortograpfi b^n blep* 
SSegap ftg 11 87 igjen til ^^lanb, og bebe ber oma 

Itent 1212* (conf. B, Tkorlacii Frolusionei et 

opusciUa Acad^ IIL 238 '48* famt go r talen for« 
an IV Some af Uorffe Eotiøere éiftorie @. 4*9.) 

Jtong ©perreø ^i^orie — fom ubgjer ben ftørfle ©ef 
af bfn ofb 23. C|>orlactud og tt. C.lX)erlauf5t2øbenbapa 
1813 i folio ttbgtpne4be2:omf af yiore^é ^onunga etgor 
cUer 9{ocffe Jtongerl {>iftorte, yaa ^attn oat ben tilforn 
inbført i Tor f ni Hinor. Norvag. IV. pag. x»74# 

' (Sari (Sot>an ®amuel) f, 1676 i De^ringen 

i bet J^obeniotffe. 1699 ^^^^ StcentiatHé aRebtcincr* 
fBar førfl ^ofmebicud bo« @repen af Sfenburga 
etolberg. 1734 StpmebicuS bo« @repen af fixU 
genflein t Sétleburg«^ 1736 {ipmebicul ^oé 5tong 
(Sbrijlian VI. D^be fom 3uPtf«raabi^a)?eIborfi757^ 
(^and ^ortrait er fiuffet af Jiebe og af J^aib.) 

Historia medica patbologico - therapeulica. Toia. I - IL 
Hafn 17:57. (rcc. t Supptem. ad iV. A. Erudit. Tom« 
III. p. 40H- 10.) ^ 

Diætetica Sarra. ibid« eod. (reC« loib« 509 sio.) ' 

Therapia dogmatico - clinica iclinoøraphice deiineati« 
Accessit Epitome riirmularum. Editio altera revisa et 
aucia, cura 3c»b.' 3aC. Sd}Iietba4)» Buding«« 1737^ 

(rec* tbib« pag.. 511.) 

Mysterium mignum. pom SScrte be« £eben« i«/ Ba<Jb 
unb' cué bfffrn (Stnwirfungen fm ®eift. u« f, m«. Setp|» 
u. Øopenb. 1738. / 

Srfabruna^éri^nbe pon bed Qlutraffen« »abren 9f< 
braucb unb »DUébraucb Kt Slendburg u. 2CItona* 1739* 
item 1742. 

Hygieine, liimine reveIationis» rationis, grati« iftc 
commendafa, in usum moraiem ducta binis' comcDenta^ 
tionibus. i) de Diætetica sacra. 1) de Diætetica Mc* 
saira. Hafn. i74o» 

^ Medicina universalis in S&afTer unb H){Åifigieft« iTOa 
penb. i-'40k 

Medi^iMfl aiilica, betreffenb bie (Sefunbbeitiforgt « ifte« 
Sb* 2(Uona 1740« ster Z1^* grantf* n* eeipi* 1743^ c II 7 ) frrf!e }b^i »fbfojcbe ''^ta^t .røofté" fotn http 
:et, i«t)nf. Wc!,ø ^cunul igio. U, 112.) 

4t oon røtiUijcn unb berød^rten Xr^ne^rn stt 
ifcapotf)€f9cn. ?(ltona 1741. 
»ringcnbif (S5cff«i'(§aftcn. jtlagin SWofi« unb 3«= 
iBalenbuni 1741. fQtfttitttnt 3«udniffe oon 
genben (^^feUfd)* Jtla^en !0?of?< unb JtladPlir? 
miæ. gcan!f. 1743. (^aiid famtttee Gifrtftcr/ 
fii\tt ne ub^ione enten før cUcr efter ^an$ 
2)anmar^< c\iu^nU i WeMfirø tøicon Perflorb« 
II. ©♦ 25 5 32.) 

rotillC (@op()ie) enfe . «ptl!iwbt ofOff* 
, ^cinbfefTe af bet SSranbenburg » Culmbad^s 
L Aom unber jtong (S^riØian VI ^ ^t>iS 
g t)ar ^enbee @i9|}er/ til ^anmart og bøbe 

•bene ^oejTen t?on etner armen Gfinberin« (So« 
1752. 4to< 09 unber 3)tte{ afgejfl(f(bc®ebid)te* 
fferre Natlage, tbtb, 1756« 8)9C, (rvC. i StUieØ 
err* 1756 p. 375»8o0 

•ftené (?(bolp^ ©oW^arb) f. i jijoben{>. 
lartii 171 3. Slet) J738 Øecretnfr^ 1771 
tair og 1780 Sirecteur ibettpbffe^amellie. 
ift fom @e^ejmeraab og Stibbec of 2)ant^e« 
95- (Jpand 93iograp^te i Sa^beé UTinbeø« 
ifle ^oefce. conf. l» £ft. 1795 pag. 223. 
S(og4um over barn t Unit)* 3ourn. 1-^95 
>6a 2pbri^ af S. S^ben i ProDtncmlbcr« 
teé ®t. (conf. VlTineriJrt 1789.I. 175. 21 5* 
SBrift. XI V. 26 r »62. 2wAlb6Sort<tle for* 
liErifter5 i fle2}el. XP^lfe (Dr&b* 111 192 ) 

dtrvtié beé i^afeone etnei etn)tøen (S^otteé/ m 
ge^eben oen <£» ID. ^uuber« jeop$« 1751« 2te 
ICué^abe^ 2(Itcna 1756 (r HiliiiB iSfc, 1756* 

4*) 

a amicis. s. I« et a, (W.ivn. 1790.) (fom i!fe t 

fen.) (r. i I. Æft, i79i» 286*87.) 

. Bcljl?. Øfrifrei^: »eeié paa ben flfeSofgfRe 

Ttf ben ^bfné (Sirtcrmadl meb en 2)atter af 

gorfte paa jKuc^rn. t Siome'VI. 217« 32. Op« 
angaacnbe ^upbemia/ St» S^rtftopber ben2ben< 
e. Vil. »169 »84. efterretning om ©tfleren 
®frt ben ©tore i »&ol|len. ib, 5:7« 83 og »e« 
tit @crt ben ^totti ©cmaltnbe ^at oaret ®o» 
Berle. ^Scm, VIII. p. 121*38. JC* (Sbriftian 
!ebllammelfe af be ferrige banfPe5to«geré»lob. 
^04. Cplnéning an^aaenbe bet ©pørgimaal/ 
in Iffggfé 2>ronnino SOiargrete tit 8aft fom en 

at (SrcD @err bleo forlenvt meb ©teéofg. X. 
I. jDiffi 5 2£fbanblinger ere paa ^^b^o*»er« 
leb gorfattercné gcrbetringcr inbførte i »^eing'd 
?b. ^er Kc»r»n(>.(5ci.0crWiflrenfd>.l-Va()eir. 
eelff. efvift. t7y e-jml. er of fiam ©et 
ibené Opfcmfl og goranbringer i ifte 2emep« 
— ogfaa [txv^tiit meb et eget SEitMblob (rrc { 
I78I* p. 74^* ($aa Zr)tft ^oi ^einae V11I»^ 

iuU trtag. I 85« 2 ^t. ®. 113 »tao. SBaJre« 
A ter in JCatfer Stitbrid^ UeWl^fTune^brtef/ Dom Sajre 1214 fnt^iotfenen neuen ^rtoabeftfmmunA 
ffir ba< beutfdfte unb bdnifcbe Sitiåi^ 

Zii e*leen>igt)t?l|l. ^Jnjeigen ^ar (an i Xarg« i75i* 
53« og 55 reoeret nog(e emaabibrag fom Bor^eø i fie 
Sericon p* 440 fpectficrrer* 

3 S^nøS «I ^e flfjøniie ^)i^enffaber er ban Ifutor til 
Øreo til min Jtloebning t 4be og til drri'ert i 5te eu 
(r. af »aben i tHaaneM. ^lUorg 1767 p. 5,) Om aabne 
S3ocater< fKebotrrning tit bet poetifEe Ubtrpfé ©tprfe og 
eioagtig^eb i 5te 6r* (r. ibib. p. 193 og { Bporonø 
»revc p. 113O meb gorfatteren« Siaotg inbført paa 
apbff i n. »ibl. ^er fct)6iu tOcfi; IV -V a:5eir.) ©om^ 
tate om ØocaU'rne« ©ammenRøb I banfPe S3er6« i 6te 
6t. (r. i Øporone 25r, p. 149*52.) 

at SBreo til £urborf i /lu)r&orfiana p, 483 * 89« 

Carftené (^nub gHcoiai) f. 1-50 1 «,>, 

Unf^a^n, (|t)or ^atié Jabit tac JBrpggec. *)ep.i77r» 
Sleo 1781 2>octor anebictnoe. 1739 nbjungetft og 
fuccebertnbe $rooittcta(mebtcu< t SoHanb og %atflev. 
1783 8anbp()p|!cug t 2(alborJ^ug og flere Xmter*^ 
1 803 aXebicu^ ?f b €orø 2(cabemie og ®ob<» 

Tejitamen mediciim inaug« sistens theoriam inflam- 
matiooia. .Uafn« 1781« ' 

Cafpacl (siicoiaus.) eee g^. Scfpcrfm. 

Caéffu^ (6()rffiian) f. { ^offlen 1640; 85fet> 

1668 9)rof. Eloqventiæ f gunb. 1671 @eneralau# 
titeur. '®tf i banj! Sienepe og bleo' 1684 SnformaiL 
tor f)i>i *ro«prinbg fiben Æohge grib. IV. j)^^^ fom 
£anbgbomniec i Slørrf jpflanb. (jceonf. Zeftrnp oYtx 

I^ingene S. 37. SommelU Lexicon li. 25*26. 
Hist, Acaå, Lund, Qontin, ©.25 Og 291.) 

Srebobbelt Stjerne famlet til etiftøbe i en »arfelffue, 
af 2Xattb. U. I * 2- Jtjobi^. i692* ' ' 

€a^fu6ett (e(>t!flian) »og^anbler i jr,>6en. 
^atn i bet 2 7be 2(ar6unbrebeg fibfie ^alt>part. 

». Tllbrecf^tø ^yxi^ og ^irfe.ffat. ouerf. ^jebj. i666* 
3jige Sib« ©ecntariué eUer germutar* og Ælturaturboa 
a. 1. et. a. (Jtjøbb. 1666O 9tij fulOfommen banff ^foU 
mebog. ibib. 1666 og oftere. €jaren« aanbeliae 2Cpo* 
t^ef* ib* 1682. . ^ 

CaftattCCUtf (©eorfliué.) See Sørgen 

Caftfccrø (ieber Xtfe) f. 6. 3 »ug. ,780. 
il^aM Satut pav 9iriM)ett.. 9ftcr Ciganger aafi^ ( tatf ) Øranb* eg tBaftbocrrenet i Ktiberff«« ^ribrrité 1794« 

Om efolerneø SanøUcog beree^Cf^ielfnitng ^ itYIit 
tterva 1794* ^^^- ^83- 

^ C^riflenfcn (Silet«) »ud léiaeoampr^ji 

lU S<iP9 < CtcIIattb. 

Støptabifeii ooer ^ebft Sul* Kiøb^* i6i4^ 
Stactat e« be 8 Galigfieber« ib* 1649« - 

G^riftenfen (?>eber) f. i j^tm^m b. lo . 

stof 1603. 16^0 bUt> (So^neproe^, for ®uboRi og 
£iaft>orbf tSfborg <St« 2>øbe 1693. 4><^n falbte pg 
fret) ftg tnrb to at^ltUg« stavne, unbectiben Peber 
Cl>tifle;ifen unbertibéii pebet 3m(en. (feeTPorm 
III. pog. 149O 

OanfBe Jtonøer« CJpril/ paa fRim. ^i«b^. i66i* 
Cidprabifea ootr axargrete Aaa<* tb«, 1663* 410« 

Stgprorbiffn om Xlnanber eon-^Qppc^^eim* Itifbf« 
163 1. 4. 

€^riflenfett ' (9)ot)et) euut^Mtt i mti^tu 

Sbi Sornlenbeé Xanfetaote I aanbetigc Gange* 5tifbt» 
1768* (Cru. 3outrii« 1769 p^ 108«) 

! C^ttftenfen (Spgf ) @Kbéfapttmn i Jtottg 
e^rifiiatt IVbeg 2x\>. 

føbt b. 15 2fprU 1761 i CRorbp t i!anb«t Q(f)»an)em 
IB(et) 1787 9^rttfl tit åaxUhixt) og !!RD(benitt 3ou 
torf 2(int. I79J tpbfl ^ofprajKi Jtjøb^; 1-95 gor« * 
f anbft for et af i)am oprettet Spbragelfeginflitut 
Ubenfoc 5tjøben(ftt)ti< Sefierpocc. (0. CoUeøtalti^. 
i8o3 p. 501.) 1810 hU\> i)an $rcrit t jD(benbotg i 
^olflen, becfra fit f^an IBccation til Guttn^ og ec 
nu Gupetitttenbent i Sfineborg* Unbrt fit IDp^oIb \ 
Jtj9ben^at>tt ubgat) l)an: 

9tcbtøt duf SeranTaffung ber geuerébtunf^/ »efd^e ba^ 
fantøl. 82ePenifd)(of@6rtfttanébutsofr(eerte« Jtop^. 1794; 

fBorlduftge 2Ciiffinb{gun(t efner C^rjtebttngéanftatt beQ 
jtopen^aøen. ib* 1794, (ogfaa afttpft t Øenitiø bet 

l^tebigten* ibCb« 1794. 

Septråge |ur Sereblung ber ^enfcb^ett/ (erQudgeget 
ben au« bem (Srairbungétnftitut be^ itopen^agem 1 Øanb 
Og 2ten 83anbe« i*2U€ ®t. Aopenbagen 1796:97 og 
9leaeBe9tr6ge jc. 1 S. i u. ^M^L 5^op^. u. Se ipj..! 802^3. 
(L.iCfC« 1802 9to. 8* 10. 1805 ^0* 49.) fttvLt ISe^tr* 
ubfom paa iDanft ooerf« af 3« ^(^^i^iltii foaoel unbec 
bea Sitel af ftp fl^ibcag til ^Xtnntft^then^ gorftbltnø/ 
fom vnbf ( ben 1 iDm mit Opbragelfelinf^itttt« ^btilo«« renbi og tWommtnbc S^tfatnfng i ØfnbøI-II eti^ffff 
Jtjøb^. 1801 f •* 

iC9rtinblinien eineé 9)land s"^ ISrrebtung be< *.&anb< 
toetféftonbel in 2)&nnimarf^ Jtopen^agen 1801« ubfom 
tiaige paa tanft* ibid« tod« (t* 1 1, ,l&iC* I801 9lo« 8 
Og 9to. 52.) » 

ICnoiéninø til en meb oot 9tatut*o'd 83eftemmelfe pal« 
fenbe Seoeplan; en SebetraaboebSoreleréntnøetforSonie 
og oeb Unberoidning fot (en mctnere Ungbom v ooerfat 
<Tter Sc?fatteren$ tpb^e flRanufcrtpt teb 3. Xrumm* 
1 og 11 2)e(« JCiøb^. 1806 > 1809. irec. t banft Httrerat 
øorcib. 1811 9to* i6<i7. i 3eii« ilitt. 3. i8o9, 6fpt* 

P«g» 359*^ 
Oemerfungen fiber bel ^tn SuftiticatQ 9lafn< dinloii 

bung an nUe 2>dnen k* jtopen^ 1808. i^cta ^anft 

øtHtf. af (3* C« 23iiiig, ib. cod.) conf« Ha^befH Cilfr» 

1808 9^0« 13O .». 

iDte @ett>ié^ett unferer eu'tgen S^^^bauer. Jtop^ 180^ 
(r. i I. ft\u i8|o 9lo, 41.) ooerf. paa'iDanff af^C 
inid)el£en ibib. 1810. 

ICiøbTnanb jtaUé Stodrap^tc — i be af fa^be ubgioAé 
)løfi|l€ntørtr(c9aarbømonumeiuer. 

(IfftiitiC (GbMtb) f, j Bergen i7or. Bor 
Sfognepr. til Sf^plnotl og ^robjl over S'unb^orlettt 
i SBergen« ©tift. Døbe I757» 

Jtlagepræbifen ot^er it.. C5(rt|l(an VI. Sergen 0. t.4, 

C()Ci(lOP^erfen {^an&) Sormobemitg «roi 
ber til ben JDibericli^ (Ebrt(lopl>erfen, ber varZolbi 
fCrber veb Ørefunbé Solbfammer/ og fra ^vtm ^a« 
t^el iDoerfttttétfe af 3ean be 6erre6 £øbfinl2ani 
(ej^ 5liøbb 1665« ^an er føbt b. 19 %iht^ 1604! 
Jt jøbetll^a\)n , ^t)or ^ané gaber (Sbriflop^ec JDiberil 
9ar dablc^tfTtcer* @i( nogenttb i Gfole t SBitttnberji 
og beponerebe ber. 5tom 1625 l^jem til Xje6«n(^Q 
og tog SRagtflergraben. {Kejffe til ^^oOanb'^g kt^ 
geUanb. SteD beb fin ^iemtomfl t>rofeffor i bet 
grotjife Sprog t>eb Unjoerfitetet 1632. 2>. 1648* 

' '• Dtspp. Havn« in 410. <— Decas qv«stionum pbiJolo« 
Acanum |«ræcaium. 1652« — I)i8|)utatioiiuin ad Nor. 
Testa ment lim prelifntnam« 1G40. — Potior* Meleoro^ 
logi« generalift capita. 1645, -* Variarum exercitttlio* 
num iina. i()46. 

Cf)rfftOpf)etfett (SRen^) gormøb>nflig af 
ben gamle norfTe abelige Somtlie ^avrc Sar førjl 
Conrector i Srontbjem, 09 fibcn ©ogneprorjl til i 
^omfirten fammefrebé« Ctiftebe 165 1 et Segat til 
i&ebfie for abe 2ronbbiem|!e ^tuberenbc t»eb nnii 
i}erfttetet, f)t)orom fee lEngeletoftø "UnnaUt fot 
i8ia @. 207. 

De spiritibiis ft accentibus. 

{t(tprsbi!en ooer ^ani ®erffen Suf^. Jtiøb(. 1650* 
— ooer ^'Xtn CTbrif^rnøba^ter- tb. 1661« 4. og ooectaa^ 
manft 3aeob ?)ebertcn. 

^ €^tOni(^ (8W1W ®t>enbfi») Ctt*mbf i 
ffn Itngbom vtb itbinlanblte Xcofbemiee, (Blf9 ^1636 ,♦ V c 121 ) fllfceet i (^otbing. 1639 inict Z^^otog!« i C(ri# 
{Itanta, ^t>tl!en ^o(l ^an miflcbe omtrent 1653 for« 
»itetfl bft offentlige Scereembibee gor()aam(fe i ab« 
ftiUtge ^crbitener. .{'an (om neb tii St\eUnliam, 

^Dor l^an boibt Collegia privat» pieratis og gjorbe 
ffg mietoentt for S03eige(tantému6* Slet) beeaarfog 
fat i Xrjreft paa 2)ragé^o(m ^iot, ^t)orfra be Soen« 
fe 1658 b^rtebt f)am. Sj^an rejflt tii Timflttbam, 
Jt>or ()an bøbe. (conf. VontoppibaM %nnalet 
Som. IV. 395*402« 414*17* 42^3 *43» tPolfd 
3ottrnaI for 3untt iSii ) 

ICanbeltg Sulebetoenfntng« (S^rtfltania 1644, SCboarfeU* 

Scift om Sertegn Gometer og SKtifebfeler. tbib« i648» 
re Aanhettge eaitge* tb* 1649; Sroenl ttrinbring 09 
yrøoelfe« tb* 1651« 

^^t)trCEtté (^erman) febt t B« i fSfaane 
$mtrent ub SRibten af bet i6be Var^unbrebfc Sar 
8lector t J^almflab. ®jorbe 1598 en Sobrejfe i etao« 
sie i c^øros og topograp()if( <!g)enfeenbc. 

Moiiuai«nu pxæcipua qrm in Scaoit H|IlandiA et 
Blekiima invcniuntur — % SagerbrtKge MonumonUå 
Scan^YoU 1. p* IH« pag. 276-326* 

€fm6cr (eifa«.) eet S)Jorftttg. 
(Elarup- eee Grarup- 

Clafen (e(>tif!ian) f. 17,8 I bet maunø, 

torgSe i gicttbtUn af IRoflocf , bpct f^ani %aUt var 
|>ccrji. S^^n fluberebe t 9iofio(. Slet) 1742 Soenrit 
«eb bet iobjfe geoorbene Slegiment unber ^axtfflu 
un af Sranbenborg Sulrobac^. 1752 ^^^^niterlieu« 
tcnant. 1756 gi( t franf Sljenefle« 1760 b(et> Hn 
Sngenieurcapttain Deb Sortiftcationen i J^olflen. 177a 
forflpttet til 5Rorge fom Sngenteutmafor. 1793 ub« 
git ban af &>rpfet Tom generalmajor af 2(rmeem 
jbøbe i 6btir<i<^nta fom Stibber af jDannebrog 1796* 
(jcronf* T^awtrtB Krigabibl. III. 65.820 

2&Klit»ore SWinetbforie — inbf» i :Rng»biHiot(). I. 
466 < 86« Sbeorie om ben flareefte IBjeKetifom fan fCfet« 
reO af en i^ømmfrftof* ibib. il- 133 s 70« 

Sil 336^m6 tHaga) i. 3ngenieure ttnb Xrriaeriflcit 
ar ^an leoeret 25 Sibrag, foqi fpeclffcereé i BriotebibU 
11- 73*75« (3tf band Xf^nbUnger ere.nogie rec*f (Bbrt* 
7U 1780, 1073^74 1781. io6i» og 1783. 735O 

CtauDi (SlauS SSt((>e(m) eu)> 1782 Gog« 
sepr* for Si^^ltring i Slibe ®tift. 1787 for Jtornumi 
Stbørg ®t. i79g t>eb SSubolpM aitenig^b i HaU 
(org. 1805 Z)octor S^eoL t)eb Jtielé UniDerfftet* 

Zalt i 2(nlebnipg af 2ben TCpriU 2(alborg 1801« og en 
2ale i Xnlebntng af ben nø ^^irlegaarbd^tnlaggelfe uben« 
for Valborg 1807« 

€(aufc(anUtf (XnberS) føbt i JCtrnbWem, 
l^øor ban« Sober !Dlag. (Slanfen bac tRictor* ^an« 
• IDanil AirterarnrUricom ' » 9tober bar en Satfer af ^augmanb 9ebet Titfftvu 
^an bar ®tttbent, men gtt pben.t Jtrtgetienefle. S* 
t Gtenflrup i Spen* • 

Måvors Irlandi^s sive Hit^oria belii hibomioi. Hifa# 
«7«8. 

€(au^ianué (Sribnif) stober tt( mfi^ 

forrige« .SSleb Stubent og 1680 SRagtfter b'eb Jtiø« 
ben^abnS Untbecfitet* J^olbt i fin Zib prioate ptfilo# 
fopt)if(c goreltt^ninger. 

Disp. 'de (TogUatione. Hafn. .t686« Svnopait Logir«, 
ihid. ^6$8. De cmi sacra general!, ib. i683» afl« tTC 

i Cloart* 

€(aut)iantté (9eber) ben trebie »rober. 
Jtalbeé t Saflingø eCriftforteøn* Peber Claufeiu ' 
4)an er føbt t Zronbbiem b. 9 $ob. 1644* Depoiw 
1665." ^^ nogentib* ^ører i ,6(^cifltania ^ f!be» 
®ogneprcrfl førfl ) i Serninge i gpen 1676 , faa i , 
&torebebbtnge. Dette Jtalb bleb ban beb en ^øieflee 
ret« S)om 1690 affat fra {XOotm L 22^} i metr 
bleø bog Varet berpaa 9>t<efl i £Lbernbrup i Spei^ 
tlbor ^an bøbe 1715. 

Carmen in obiium patrit Mag Andre« Claudiani« 
165a, foU •— in obitum avi materni Petri Adolphi« 
1663« fol. — ' in obitum avunculi M. Ivari P^tri AdoU 
phi. 1665. tol* ^ ^" honorem Uld. Frid.^Gyldeiildire^ 
Christiania 1669. Fol. 

Carmina gratulatoria in unctionem Christiani Vd« 
Syriace grasce et danice. Christian. i67I> fol. 

Sere til 3o(. Jtaae og Qopbie 2(m K fBU M Br^U 
lup. tb. 1673* fol. — tit Sft. Ørebaii og 2C. €. aitere 
nafe Ørpaitp* ibib« 167^« fol« 

®ienfrratb og ftptaaretnfte til Aong Ci^rrfttan V fra 
9lorgeø Uengfl benliggenbe (Sranbfer« Jtjtbb. )686. 4to* 
(aftrpft paa np i ben (^øpfnerffe Øamltnø at ZUm, 5te 
IBiRb 6* 249 s 78«) 

QEfauébcrg CSbrifllleb mi) f, b. 27 »tcJ 
1689 i Sansig af iøbi|(e Sororlbre. JBleb bøbt i 
6lauØtl^l> øg ernotrebe f?g i iDanjig af at informere 
{ Sbratfl og i $egne(onf}en» Sfter nogle Iforø £)p^ 
(lolb'i Seipiig, damborg og£i(be^ tom ^an' 1733 tt( 
Jtjøbent^aøn og unbetpifle jttonprintfen, ftben itong 
Sribertt V, i Slegnetonflem Sleb berefter Siebifoc- 
peb ^artici^liercalfen. 1744 SEolbfcemmerer peb jEDree, 
funb« Solb. Søbe fométat«raabi75i' (conf tfbe^ 
lmig5 Scrtfej. von 3^cber II. 355^ Wieufelj^ 
£ericon »erflorb* ©cbtiftft. IL 134 35) 

^®erprd(i)e/ bie oon*{>amburgeingefubrte^ftn)neuerun'* 
gen betreffrnb. 1735. 4to (ubtom uben Xutoré 9laon ) 
(«|^ane eortøe ettifttt, fom ban ubgao fer ban tom ti(- 
SDanmarf/ opregnre boe Ubelung og tHeufel 1. dij 

€(aufen — og tiatge t>e fom ifrive ^Mnd 

^lauffen €taufonog€(auflrort. 

SSeiPifer tU Soo« og Søtorbningere (Sonnejcionf jtjtb^« IM ) 
r« 4^. Midifbr eter gorettnindft frd 1683 tit X73(K 
1742« 4to» 

€(attffon (SlauS). Søn af biti mkinnMttte 
2)octOf n. C €tau{fm. f. faa øfirc 3Ro(anb Deb 
Xrcnbot b/ I Snai 176a &ep. fca9itbt 1780. (§oiu 
bUionerebe ^ifi ^ ^er i nogle Tlat tnbtil t)an 1794 
(Uo &c(og«prcrfl, 1798 ®ogne))r(efl tit SReirup 09 
1801 til 9l9tmfrum i Stibc et 

f octjener btn naturlige atcUgion egfaa ben 9{ong mom 
isuermrvfnbt Vorbunbcebe faa gierne 9il tiUotgge ben? 
— inbf* i RaUtitui magai. VIII. 97«i92^ Cutber« (5a$ 
tf^Umud prit ODerfat I nu brugelig iD«n9 09 forfortet* 
fitb* Xil. e« 254 > 62« Gamling of en iDel iQbffe |)ro> 
AntllalOTb — i 3ne 1809« 11. 162 »91« gorflag til to 
' n^ (Kanaler i SpUanb fva jDfterføen til IBefterbaoet« ibtb* 
J810* IIU I • 18* Sviger i vremttben af SXergelenéBnig 
-^ i OMuifeno 2lmtaL Vil. 353 '60. Xb^Hige S^ibrof 
tfl ben franipffe BønbagøsTtfcenlicomttg« HtftiUl^t Xf« 

rnbling^r ooerfatte af Spbff/ granfP/ oa (fngelff inbt« 
Kriberit« Xoi< og fRaanebØblabet foai inlgte meb fam* 
lie. af bolMe (an i et^^ar T[ax — omtrent 1792 « 93— oar 
ateboctettr« Sit brn np ttbgaoe af JtiempeQiferne b<^v 
idn (ifølge Sortalen Ul 5te Some p. Vi) leøeret ab|fi(t 
lige gtelodier. 
4>an (ar leveret banfl Ceeriattelfe af ID^laæ'o Ta« 

bleau (le 1* etabiittement des Reformes a Fndericia, 

famt af en tpbfT Vf^onbling for Øranbeoinebranbere om 
•t tilbenbe Qicn 

Q[(aufen (^nS S^rllKan) f, t. 14 jOct 

X766 i GtHiibbøcg^ |vor f)^ti$ %ahtx t>ar jtiebmanb* 
2)epoti fom '9rtt>ati^ 1784« Sra 1793 af t>ar ban 
ffffonel eapellan, bele paa 7(1^ bel« paaSalfier^ 
hibtil ^n 1799 bleti ref Qapl til 6t. eaurentii 3Jlu 
iiig^eb paa S^j^r. i8Q5 Gogn^pr* tH 9}ørbbp paa 
(anø. 

emaaorbeiber af tbetlogif 3nbbolb* j^iobb* 1807« 
f^alt C 3ilit* 1809« Sebruar e« 246«) 

1Diony(Iitø ^en ^.iltfamaiTenfere Sorterflfng om 8løml 
Sruentimre ber rebbete bereø ^bernelonb fra at føtbt 
i ffenbtiige «^an(er« oø^f, Jti^bb« 1809« ^ar(let>ø Son« 
ler øm ben føraclige Silftanb bet. brittiffe {olf engang 
•il grraabe i* ooerf. 9(ibt »gu* 

itøgle enfelte 9r«bi!ener/ b^^af en er r* i I« lEfc* 
0797 9to. 35* og nøgle IBibrag ttt ^riø ^g i^bc* fra 
I807af» 

Cfmiffm (i>iintiå) ^riebric^ Cl^riiliaa) 

f. b. 36 jDctobr. 1770 i jtrel Gtuberebe førfl i fin 
^jøbebp, og fra 1794 af peb JtjebenbapnØ UniPerff« 
fet Sog 1796 ben iurtb, iDoctor«^rab t Jtrel, begao 
ffg berpaa til ^etergborg. ^por l^n blep Øibliot|t< 
far peb bet Balutfc^tfte »tbltot^t . 

RecueE dos trau^s, memoires, actaø et au^reø epritø 
publics, qtn ont éth public par ^ cour de Danmarcde- 
puis r6é iu>4|* a 1794. Børlia 1796. ((Bttt* 2ln3« 1796 

9tث 144 ) Dø Mittmiø øsppliciiø m homkidH tvoø jorø conøtø* tuondis, Disi. inang« Kilon« t796» 4- («ffai*ø3ottmt 
1796, &* 442 f 44,} 

etoniøløtt« (egc}ing({'< fteinung* fiber Stø^tfroit -* I 
1Døiit(4)eø tll49» 1794* IDec* Ettterar* 9la(brt(bten POtt 
9b* emitb« ibfb. 1795. Snn. gfilangiert ^rOfftng bef 
engU Ckonitttttttom 6berf* ibib« i Sulit »taftet* 

CfaufCtt (^nrif Sforg) f. p. 12 TOartii 
1759 i Sarlitm i 2!ønber 2(mt, ^or bang Sabeø 
QiåM S^tmit Gtoufen par 9reefi iDep. fta {^orfetit 
i777« 1789 iU^ iftflb. CapeUan i SRartbo« 1796 i 
JtaUunbborg. 1797 ^^^^ ^8 iS^^ f^9^ QaftUan til 
grue 5tir(e i Akpben^apn« igo9 Sorrer øg Wlébbu 
refteur peb bet ia oprettebe tongelige 9afloral»6t» 
minaititm meb ^i^^^icat af ^rofeffor« 181 1 6ognøf 
protji peb bemelbte grue 5tirfe og ®tiftøpropp i 
Gteaanbg Gtift 1811 Slibber af 2>attnebrog. J^an» 
9aritait foran ifie S9tnb af (ang Gamitng af $(eiø 
bifenir Ubgat^en i8i3» , 

9taWfener* ^iøbenbopn 17^* (Itniverf. JewnuA 
jjqS. 6* 125« 27« k iCft* 1796 9i0t 36« ^ffenø tOoøt 
iV. €. 666« 79.) 

Vrorbirener bolbne I grue 5Cir!e* I*m f)tU 5tføb^ 
I80OSI805* 3bte OpL i 2 Øtnb. ibib* i8i3» (1« l8^t; 
.1806 9lo« II. Zf)toi^ Ibmalp igoi« G« 022*25. »803» 

e* 1028 «330 

2rc 9xcihiUntx om bpob ber b«t^er til et Ipffeligt Vfg^ 
teffob* tb* 1 806« 

^rcbifener meb ^f^enfpn til Siblbmfternbig^^emet 
JtjøbjK 1813* 

^retbifener meb ^tnfon til Stefrrmationø * Sttbetfefhø 
i klaret 1817* ibib* 1817* obf. paa 2pb(l iKltona I8r8» 

fietanintngec i Knlebning af S^oifenø fXan til 801^ 
bring oeb ben ofentlige ®ubøbpr(elfe* i8o6« — i jnHc« 
Inø mnanePfr* VUi. 526:641* (ogfaa forfTtlt oftøpft) 
Jbm eanbbebøfølf ifen — i Cløartaif rifret ^#r 6<mb^ 
11. 80« 107* Om e$»lofl«ttbigbeb* iblb. Hl- 49 •69* 
4>øab øt ere ben gobe Qfag ffplbige« ibfb* 290« ^3* die 
»ore Siber faa nførbela^ttge for gleiigionen fom be af 
SRaiiae anfeeø for? i IV 97>ia6« 2Clmenøel f r fot en 
ftor i>tl jjfolfetø eget 9er!/ en 2ale. tbtb* 231 • 57« (S» 
2ale i M ecboubøffTe 3nftitut* Vi. 62« 91* 

9n )Del enfelte %)rabi(ener og tSetligbebøtalrr/ booraf 
negU ere inbf* i iaUefene m^g* Vi. VIU øg Vlli 0« 
item i banø inaanebfT. 111 øg IV fB. ^igefebeø I tRU 
Merva 1801* 11. 189« i CtlfYueren 1805« 9to* 94« 95* 

Breo til Ctlfrutrco — 1 7ia(^erø CiUrucr« Zax^t 
1803 9to« 4« 

Sfaufen (^emil mkolai) em af Woefs 
forrige; f. i SRaribø b. 32 ^prtl 1793. ^*l^ f'* 
Jtjeben^aon Gtofe 1869« $øg 1817 ben p^iløfof^ 
f(e iDoctorgrab* 

De ratioae et indole dtsdplin« Tetertø e^deci« cbn* 

stian« i *^e fleOAn^fVe il4n^em«^^efo^(>an^l. 11 3 «^ 
18 1 6* (KrtiiC beroprr af iDiv l^ben i B^t^xmø* B ilbe« 
fiø 2817 9to, li, torfi Xotibitte* ibib. fU. is«> Dø * ^ * -.i •» ( «S9 ) år^nmøAto, quod •' B6XU, qai religioni ckrittSM« cuia 
Bniverso rerum ordixie imercésseric, <liviaaiii iili tucto* 
ricaten vinrficat* præmissis de ratioatf apologeticet vø- 
terts paucia quibuidam — - tXtfiUtX^ CbCoL hibUctfydt 
ZI Stnb. 

Apologet« ecdeii« cbrisiiaatt aate - theodosiani« 
PUix>Bis ejusqve philosophiae arbitri. Diaa. intug« Htfii« 

t8i7- l^itttvatuttib, 1817 9{o* 44«) 

€(aufett (3o(>aane8) f, b/it ©i^t 1767 i 
gaabcrg, ^or ^an^ gaber, 3^ob f'attliti (Claui 
fettz foto 1777 ODtcrAtu 1Dav16 6oUa^*t SlogiC 
ganffe for Spnbere, ba t>itr eapettan« ftben Gosnct 
|M:crfi i €\)antnge Deb $«dborg* ^n bep* fra 9}pt 
(4Xg @{o(m788* 1791 ^I^^ ®Kb6prfltfl paa >t af 
bet afktiflc QpinpasnUe €libt* 1794 ^tctft tii9aU 
(mp i Stibt Stift. 1798 tU Øtubbetjøbins« €r ntt 
9)coefi <t( IDfler $ egttebng i GteHanb* ^anbUt9i8oo 
2!)o€t* 2^fo(o9ice i ®i<tmø<m (mb* PoUt* pbyf^ 
ntaø. XVL 609 « 8.) 08 1805 i Jtit U (conf. Ef^å 
l^eitt^avnø 6CUberu 1809. 9lo« 62. 64« <MiO 

Imroducdo in epistolam Jarobi« Disf. inaug. Gott* 

iSoo. 4io* (\* <C(t. 1802 91«* 35/). 

l>oginatis de descrnsa Cnristt a<l infeios bistoria x 
bibiica et ecclesiaatica Havn. igoi. (L I16fr« '802 9lo. 30«) 

iBibrag tit en fornuftig ©ubibprfclfe i 13 Steligiondta« 

ler. ibid. eod. (1. Vt[U I8u2 9l0« 46*) 

Sorføg til en fri Otxrfattelfe af 3ubft Srtt>« ih. 1803« 
(L iCft* 1803 9lo. 13*) 

f>ltgterne imob ©taten og Sforbcrndanbet*'* tb. iSiu 
iSntt^io. isii. 9lo. 44. 8«rfatteren< 2Cneffriti! sii«b 
Goar paa famme Vo.isi29to^ iz, boorunob (SUttfni tgjca 
ttbgao (Srinbnnger. JCjøbb* 1812«) 

£)m be btbei^e 9}{Qrber — i Jallefeit« tRoane^ffr« IX. 
S49'92. 453-92. X. '28«7S« C«i be bibdffe9)ar«lyler, 
Sruegortec n. i XI. 185 '258« 475 '54^ U<<« i U ^ 
I810. 9to. 29.) 

Qt pat (nf€lte^9)rabtlenK# 

^(aufcn (Sot^an 6bt{fftatt Qet^arb) f. i 

ItUI 1750. Sra f774 af r<)(le bon »bfiUanb«;! 
Sybf^lanb 09 granfetigc I 7 ](ar« SSltt) 1731 SReb^ 
Icerer t>eb bet ba i Jttfl aabnebe Gfoklarrecffimna« 
fittin. 1785 €!o(einfpecteur paa Sinbenbocg ®obé i 
S^^Oanb. atejfle 1787 ^ii be rftfanffi 6(oier 1 Sraiu 
benborg. S3Ut) . 1790 føtfle ^ærec ub GtoIe^olberfN 
mtnariet :paa fQlaa^aaxb. 2)« 1801. 

Zalt t>eb 3foI^|)olberfcnitnortrt;ø ^øjtlbelig^cb b. 14 
fDiåttii 1794 — i tnimrva 1794, U. 145^ ^ 

Sitcag tt{ fOtaoacbøjruftet "Somlercit/ (djii ubfom i 
Valborg 1798* 

€taufen (Eaurib«) føbt T725 i Jtfø6en^at)tt, 
^t>oc 1)aM Saber Jpenning 2)itUt) (Elaufeit t»ar JJ^øfa * 
d^trurg. 2)ep. 1748« Sog brn mebictnfTe Z)oaori 
gtab i teipfig 1757. 93iet> 1763 (ongi. J^ofmebtcttf« 
S) I77I* 

Disa. -iaaag, do inceotiai dttodeni «iUi et aeta. Up«* 
«757- 4^, . H €tauff0tt (»KeW ffWftiatt) f. fr.as Warta 

1794 i 6l{^rtjliama, ^t»or f^ani gabet Qiaué ©auifo« 
i»ar jtiøbmanb. 4>An bep* fra (S^^rtfltama. Sarinogt 
U Var perf[one( GapeUatt t JEDflre SRolaob t^b Vren« 
ba(. 1760 bfet) ^an Seitproeff og t»ar meb Krmeen i 
fRetflenborg. 176a blet> $roefl (UBranbe i 9libe®t, 
og^ 1786 til 3:rtnitattf jttrfe t S^berita. 1790 ble«' 
IDbctor ZbeM. Søbe 1794, paa en Sleiff, i fui gf» 
bebp 6(^i^tattia« 

Vfbanblf ng om en tBonbegaarba rette Størrelfe IDaiu 
marf « 5tiøbb« i77r» 2CfbanbUng om be Yarfager/ fom 
binbre Solfemangben6 Siltagelfe i SBonbe^anbea i iDant 
marf. ib. 1772. {v^^ ( Sorcegit. over Sfrtft. fibcn 
Cryffefr. III. 2i5<i8-V Gaaoel benne fom bea ferrigi 
Vf^nbUng ere bUone frosebe af eanbbttøbøibningørirlffa« 
bft/ og ittbførtei af ?. ^ 6d)Cegd i be.af ^am ttbgiø« 
ne (Deeonomtfl^e pnøfnrifter. ^Jtjøb^ 1774. 

. Unberføgning om Vmericai Cpbagelfe bar mere jfobet 
eSet gooiut bet menlief^eXtge Stl»a. Stjøb^, I785» (i< ^fu 
I786 9tø.xg,) 

9>roprietairenØ (Sjenbom Ugefaa l^ellig i 9legieringentf 
JSbjne fjom Sonbeftanbenl gribeb. ibib. 1*787. og 6oat 
paa Jtritifea i røhterva^oixr Øreoene øm 9)roprietait 
og (Bonbé. ih» eod« Cbegge v^ i I ^\u 1787 9lo* i9»> 

De oriside et natura oraculorum tam tanctoriinl 
qvam protanorum. Dits« inaug. Havn. 1791. 4to« ^amø 

me paa j6aaff. Srtberitø famme Var. (Odgtnalen er U 
I Ertt. ^ 2tncierit. XI ^afte 9to. 15 og x6«) 

€(attf|im (?>eber) f. 1545 b. iflø JfpHti 

Cgerfunb i etavanger Sø^n. 1566 bfet> Ian efter flii 
gaber, €law Sriiø/ 9^ot^ til ttnbal 09 tort efter 
9rot>il øoer Ktfier og iDbbernoré 9^rot>i}i 2). 1623^ 
Aalbeø efter Gteb^t, l^oor f)an rmt ^rpefl, WnbaU 
IXnbAUnuå. Qct^n^^ Zopogt* 3^ttrn. XU« iS 

33.) 
ftorgeø og omUggenbe jbecø tBe^rtvelfé« Jtjøbfi* 1632 f aoart og 1727 I Octao. 'yaa jftatin ooerf. I Torjæi 
Bist, Norv. Pars I. 27 8^qv, pan ^Qb)! af C. Bceinii 
fubU 16^ 4to. Offøaf* jeffenø Vlorge« 0. ioi.<i04«) Qiiorre Bctirlefcnø norffe Itonger'Ø £rønife, ubfat WU 
ligemeb gortfattelfe) paa ^anff/ ogubgtprtaf(D.t9on|i* 
jtjøbb. 1633« 4to. oa 1757. 4to. ((onf* Øibbem 33ibU 
i^Mlør. pag. r26«Bs.) 

^an meneø M ocere Xutor ttl Ørebet af 1606 om 
2ienbe/ fom er inbført i i^oiman om Ctcnbe 2beii Ub« 

go^e 6« 35« 

^imfm (Veber.) Gce De^et QC(attbia' 
€(aufett (Debør Jtr9»ftnfl) føbt 1763 I 

Cben|ø, t)t>or f^ani gaber tar Ajøbtnanb. ^anl 
fIRorfaber er ben Peber Erj^øfinø fom foreø 
tømmer i Bloc^ø fynfteÆfeiflliøbeb I 77i*79. 
J^an bep« ^a Cbenfe 1781. Sieo t788 perfonel ffoa 
pellon og 1790 Sogneptorfi i €pnberbp i Søg ^era 
^ I 89»»« 2804 9 rerp (U gtemiøfe i famme ^ecreb» . V < M4 )• Yfcib^nfnd af ben ^ttftcUøé mM%{cné 09 Jttrfe* ^{t 
torfe, of 3. 3. 5. 6 i^mi^t* obetf. 5C}tbJ. igoa, 9loø« 
le )ttibras tU a^oefcti« leoaiigel; maøo). 

€(aUfen<I&oraa«) f. 1677 1 grenélora (if 

tocaerlidf So^Albcc @Cuberte uh farifle Unit)erf?tf# 

ler 1706 bUD QoQcgd 09 i-'09 Conrector tieb @(0i 

(en i ftn i^øbebp« 1712 (ongclig tpbft ^ofprc»f}. 

J7ai Øeneralfupermtcnbcnt i ®(e6t)ig* ^« 1724« 

(®. Swerg* ®. 77> » 73O 

9rebiøt be« ber Saufe einer 3fibtn g){ammeba in ber 
Cflo^ircbe« ^i^openb« 1720« oø ^^amburø 1721* 4to* 

(I(emmfen (3acob) eo^nepcoefl m eanbby 
i eieOanb« 
tiøpcdbifen oeet Otifabct^ Jttabbe« €for« 1645« 4(0« 

(^(eittentin (subnié^ md)it) fébt 1749 1 

Valborg, bt>or ftané Skiber, Peber (CUmentin, 
fom 1756 i Kalbotg ubgao e^aliggiøreirenøtrben eftev 
ien almtnbflilie Striftebøn/ t>ac ^rcrf). 2)^pon. fra 
Sfalborg 1767« SSlfD 1778 9>roefl tt( Sngberg i Slibe 
eu iD« 1785* 

Qonctaoft, et muffcdlfE efuefpit/ oeetf« af granff« 
Jfalborg 1775. awnte bcttige Såler. «iøbb* (1777.) og 
^tiQttjct pag* 41 «42 i be 1777 ubgi9neiS)oe|{er ooer 3nb< 
(éblcettem 

Clementitt (^enrif) SSrober tir W«f?for. 
flge, f* i 2(Qlborg b* 26 STOaj 1750. iDepon. i767* 
Ble« 1777 QapeUan til Stue JtUte i Obenfe. 1783 
Ciognepr. til Sløbbp' i 2oUanb« 2)øbe 1789. 

Di»pp. Havn. in S^o* ^^ ntu confimAtionis 1775. 
Parapnrasit in Episiolam Jacobi. 1776. 

3* P» mitterø tarebog ei»er ben 4rt{(elige Scoret, 
•»erf* 5t}«bb* i774* S* <S^* HefewiQ Sorgerend .JDpbra« 
gclfe« ooert »b. eod. 

Blanbt bet t^eMog« SeliTabø af ØaHe ubgtone øubt^ 
Uøe CmUt ere 3 af barn* 

€fementftt(?)eber) ©ø« af foranførte J>. 
O. eiementin. Sr Sapitain eg ®arntfongabjtttant 
i Jtiøben^at^R. 

&(>Am^r(lé militaire eommebog/ ooerf* 5t|øb^ 1804^ 

Cfitait (3:(>oma8) f. 1694 i 3ptranb* htp. 
fra Dbenfe øfole. Stejfle ubenlanbg onurent 1737. 
Clev 1748 (RotarittO publicug i JBergen, ^t>oi baa 
bøbe 17^4' (Om f^ané Segat for SUnbe f. Sri« 
mane Sunbatf. i, 324.) 

Coereenefknmelfe eg gatffjel imellem bin fomerfeog 
bffnite 8let. 5C}øbb. 1736« 410« 

yoetiff 3'i*éforbrio. ib. 1738« 4to. ((Sn 2>el af biffe 
fjoefliit baobe forub ^aaet i be ^arr^e tibewDer 1735 * 37 $ 
ligefcm ogfaa fammeftebe fer 1740 ftaae 8ere af barn i 
øeiftllge ^Sl<ucrt^r« iaenft ^mxU ^icft ^i^. IV* 
382;a8«; IDet oanbeUge 3<raere gteife fraXfgt^pten til Caaaani 
fom en (^ontinuation af ben ijis ubgioné poerifte Cioe« 
fororiv* ibib« 1740« 8eo» 

Sournal ooev ben orti^ograpbtfPei ^rig« ib« 1740 4to» 
(imob n« von <^aven) Adde' onum tribns etc eller en 
Qommrntatr ooer (^iegoarbe) førfie ottbograpbiffe 
9)røoe falbet Tres faciunt CoJlegium * af Øtubolpb 8re> 
bcrigføn« ib* (1743.) 

^ttbia imob ben polittffe ®pectator. ihiht 1745« 4te« 

SttribtfB Cticamen* ibib« i746* 

Cgfaa b<>r b<^n nbgioet en Operette t?eb 5tongene eg 
Dronningene gebfelébag. ibtb. 1744. 4tO/ Jamt Ouber^ 
nee ZxQtttt, et bramatif SDigt/ ooerf« af Stalien^ fb» 
Z749* 4^0* 

(IfUtoer (So^an) f. b. x6 gebn 1593 ' ^^^ 

Ift, t)^or bnng gaber oar Ctrotber. Slet> 1613 {Roø 
gifler i 9loflo(f. 1614 Stector i |Tn gøbebp. 1621 
9retfi til 9Ratn i DitmdrfFen. 1624 $rofeffbr 2][feoø 
logice og Gogneprafi i Øorø. 1630 Superintendent 
i 2>itmarfPem 2)øbe 1633. (®. WløUtté Cim6n 
Un. UL 217 $21 Unber (it £)p^olb i Cert ulø 
gat) ^an : 

Gomputus cllronologicas« Hafo« 1627* 410« 

Harmonia Evangelistarum. Soræ et Aostocfa« 1627« 4« 

Orado, qTA ostenditur, Romam ponti/iciam est« 
Hierosolymam apostaticam^ ex Apocalyps, 11. v. 3. Ib. 
eod. 4to. 

Elementa eloqTiorum [Dei , sive Gatecheti^ jniaot 
Lucberi iilustrata. Hafn. 1623. gvo* 

€otban (Srif Xnbrea«)f. b, 3?jDeci76t 

{ Zronb^iem. Slev 1784 perfonel GapeUan til Brøoø 
øen { 9lerblanbene. 1787 ®ognepr* til IBø og *]kaU 
nøt^ eg 1799 <il SSnagen fammef}ebg» 

tefebog for Segpnbere« Jtjsbb* 1796« Sré forftjeaigé 
øeiligtfebétaler, trpfte i Sergen famme Hau Z^hU 
^^tabtfen for 80 og 3nbtrabelfeeprabiten i ft$(\agen# 
trpfte I 2ronbbJem» 

€0(bjørnfett (S^rifllan) f. b. 39 3nnuae 
1749 paa @ørum paa 9Iorbre Siomcrige i ^tg^ee^dug 
Xmt ^an4 gaber (olbjørn ^acobfen (^oibjørnfeii 
(af ben befjenbte Gclbjørnfenffe gamilie) i>ar 9{egt« 
mentgqttartermefler t^eb bet anbet oplanbfte 9{egtnHnt» 
S^an freqt>enterebe bcir latinffe @!ele i Cfjrtftianto* 
»let) prit)at infcribnet teb KjøbenbaDné Uuit>erfttet, 
eg tog latinft luribif! epamen. i&Iet) 177^ }lbt)ocat 
t {)øje(}eret. 1780 itammeraboocat £lt)itterte benne 

fp^ 1786/ mtn blev Ham berf aa %f[tffor i Steuen L IS5 ) tffoir I ben for SdnbiorngeH nebfatfe Commié^ 
17:)« ©eputerft i banjfe (Janceliie og 178.9 
Iprocurenr. lS*^ 3ufli(iariu6 i 4)øief}cret. 
[om @»^eimeconferetitéraab og Stibbcr afSan^ 
1814. (^. ^J[J^tnbeta(erne oo( {)am af Æol* 
'' (Butfclt og uf JD. Ulrtnrbey, famt titte* 
io. 18 14 9}o« 46; 09 Ciltlueren 1815 92o* 

yubltcum i 2rn(cbninø of !D^« £lDi(tø(i(irbé Be« 
9 fom SSebtcm of eanbbpoarenécotnm.fflonem 
I787« (I- *Cic* I787» ©♦ 330«) 
igtntnger i TfnUbntng af en ^cl j^bife 3orbbrot« 
faae til JCronprinbfen* 5liøbb. i790>* 9)aa SpbfC 
i^in3e'd eantmU 2bft S3* 6r anben tiDbffOofr* 
ubfom foecffilt i'SCjøb^. 1791; og paa @oenft et 
ftfat i ^denmg for ilaitMm4ii. 3bte ^&rte* 

ieébanquend SReprcrfentantrtf é Xnføgntng an^aacn« 
ri< Vte« 14. 56. it* ®t 00 2(« (JCjtb^. 1796. conf. 
)ø. Gfjoen) til @pørø^maaletd ^(føjøcclfe om !0L^* 
af ftb^e HiXXiUl i banffe &ooé 5it< IBoø« ib. eod.) 

\ax Orb til £)pl9éninø i 2Cnlebntnø af be ttbfomne 
fra ff('\t%iH t\{ «&eiberø* jtjøb$* 1797* (jconf« 
p^f* magfts- X. 382* ) 

S4>lege(e 2Cilra;a bar b^n teDeret : gorflaø til m 
linø anøaacnbe dtettend burttge ^'Uje« 1* K51« 

til en Knorbning anøaacnbe en forbebret ^olitte« 
ina i JCjøbenbaon. i&ib«328'44* 2(nøaaenbe Sanb* 
ne< Ubffrioninø i 9lorøe. 11«- 51 « 58* Ttrøaaeht^^ 
rninø imellem ben banjfe øø foenffe 9{eøierinø om 
|e Sorbrpbered øjenpiøe Ubleoerinø« ibib 266'74» 
. Sibraø, nemL i 2bet SB. 6. 259^65« isbte ^. 
r« i 4be 85 118-26. 126 = 31. 3 3ttri&4 Tivfiv 
ttnbftstninøerne til en n^ (SrimtnaUoo* XIX. i«49* 

anøaacnbe Dbelérettem XXVII. 167« 82* 

^imxvai ZaXt t)eb ®runbflettené 9teblfføøelfe tU 
ribebémonumentet 1792 IH. 136. Seb Coerlet^e* 
af en SJcbaille til 5Cronprinbfen# I793» ^^' 5'3» 
Sanbbu^^oibninøéfelffabet. 1794. I. I2U (jDenne 
oøfaa fcerjf ilt/ oq ec ooerf. paa ^Den^ t ild^nmg 
iMmi.t I |>Afte. @toctbo(m 1795, H paa Spb^ 
!*» t)oIil. 25vr. 1794. 2te« ^. iéen er rec. i jriø 
5ebr 204.) 

toenbe i Xarv'ne 1788-89 i Cioart ubfomne Sinb 
»\>opa;)eitdcommiøri.^iuiie^^rt)auMinger ere manøs 
S^tflac) 00 (SrfUrinøer af ^am. 
e ffiere af b^"^^ ^f aftrpfte i ^acobiø Øfiifter 
.•59. ':conf. mnieira 1817. 6ept. ©. 155. dt 
ra barn til Salte flaaer \ia^ i 334Ued ilcviict t>cb 
Xer/ @. 97- 98« 

D!bj?rufcn (eouarb Stønng) ,55robir 

•flforriøe, f. 17S2. Sle\) ^egjetinøéradb i 
)ten, b^or ban bøbe fom 3wft'^^f^<»b 1793. 

iret, et 2>iflt ~ inbf. i bet ncrffe ©elffab« i>oe« 
imluiaeii^ i|le et. 5 »bf*. 1795. (Tllru* 3ourtt« 
3. 357« 2l.ir« ^ili't. 1775 @. 297.) 

)W) Tnfitt (Sa^ob etDarb) <rtb|Ie »ro. 
he to OJorjlfcrriøe f» b, 19 5JiO\).,i744. iDep. 
i^iania 1760« SMeo i77o3(bD0(at i.^&eieØo tet, 1773 9>roffffor 3uri« Deb Uniwrfifefe^ 1774 
2)octor 3ur!é. 1775 ®enera(aubiteur i @øetatftu 
1787 2)eputeret i SRentefammrret^ 1799 Suflitia« 
riu6 i 4)«jefieret» 2)øbe fom (fonferrnt^raab 1803« 
(SRinbf over tjam af 3* filoc^ i Ulinerpil 1802* 
I. 96, of 3. tVinbitiø ibib. i803» II. i. Kal;beté 
Gamling af ^tnbeflrifter ot)er bam. Jtjøbb* I809* 
6dt>Iegel om dolbjømffn fom S?tbfnftab4manb og 
Smbebdrnanb — inbf. i ?tjlr«a IV. 371*95, øgfad 
foerfliU aftrptt. ^ané ®il^onftte foran j^rc^øø 
3ttrlb. «rRi> 5Ro* i.) 

D^ domlnio min^it pleno, diss. ioang« Hafn.. 1774. 

8?erponfa eOer ttrflactnøer af %am ffnbel i jGlro(^i 

TLxfiV 1. 182 s 202. iU 28 s 229* 

Colt) (3o^an) af en gammer norfi abelig 9<{« 
milte, f* b«! 16 fWai 1683 P^^ i)ebemar!en, b^or 
ban« Snber 3fac So(b Par 9roefl, 2)ep, 1697. 1709 
blfp Settprcrf}. 1713 $r(cf{ til S3orge og Soéncre i 
(Rebrc fBorgefplfetS ^tot)ftt. 1721 for S3erg og 7(n« 
nejrer fammefleb«. 1729 for norbrc Sribertcb^balb« 
2>. 1763 CJg)ané Siograpbte af S3ip(op 9{annfflab 
foran ban« 1767 ubgipne Zanfer.) 

9tormanbenø JE&nfTe til griberif IVbe« ICnfomft til 
9lorøe« Sbrifliania« 1704* 4to» 

Consilium er Judictum Episcopi licitum b. e* : 2)en 
eoanøelifCe ®ejf!(iøbebd unberbaniøe Siene^e i oerbfltøc 
Gaøef. Jtjøbb. 1729. 4to* (tOtelanbre 1* CiD« 1729. 9lo» 
97« 3Mod>ø (ynfre (BejiU« 1. 647.) 

3ntimationétale peb 3mmahuelf trfend Snbt^ielfe i Sri« 
beri(bébotb. ib. eod. 4to. 

Jtlaøeprabifen ooer jt« Srib* IV. tb« 173 1, fot. 

Sanfet: i) om Glaøtninøer« Bttt oeb 2:ef!amenten 
2") fiarfombeb i Sanb« oø •^uøforoidninøep. 3) jDet fut« 
fenbe (Kreqtur/ fRem. VllL 4. ubøtone af j. )^aaiie|laO« 
C^brifltania 1767. 4to* 

(£o(l)(3facXnbrfa«)®øn af Woeftfofrlge. f. 
i Sribert(b«b<ilb b. 6 2)ec*.i7iS. 2>ep* fra^elftngør 
1734 IRefPe iibenlanb« fra 1735 • 38. 1740 b(et) 
)Doctor 3uri6. 1741 ](bPocat t Jpøjefferet* 174a 
€e(ietair peb bet )ttttbt|Ie SacnCtet, 1747 ^rof 3u« 
rt6 t @orø 1759 Suflitiactti« t>eb Cverbofretten i 
ebrijltania og@tat«raab« 2>« 1761. (d.£&f<^lnø9 
tlacbr. i- 603*7.) 

De yuramento purgatorio. diss« inaug. Havn. 1740.4« 
Dp pnecellentia mariuro juridica pr« fæminis. DUøy 
ibid. f^f). 4to. 

liTale til Jtong Srib. Vte< SobfeUbaø« Jtjøbb« 1749* 4* 
B^stiiiuæ Acadciuis Soiaiiæ Memoiia aaaivtfrsaiia. tb. 

'^øieReret« anftrujcer fra grfberi! HI fnbtil griberif V 

— trpfte« i éor9 i Doart, men bered yublicatton bletø 

inbiberet. iDe erf pen bleone indførte i 6ub»0 XVf 

B;^mL IV IB. 2bet ^* 6. iii^ i88« 

IRreenflonen af pouø'ø Bi^mling af gamle norflle tove \ 126 ) 'tittift (dtt be^ubm (at Uutti flere fUtttn^cntt, f* Qtu 
eoet M^flelbergd CoUegium« Øiecenftonen ooer pau» ec 
»aa lDAnfl| ooetf« af 3, C Sftorg/ og inbf. i 2lrot>9« 
|ttl1^* Zvfiv 1. 44*65* 

efterretning om Sotbeøobfet i jDanmarl og bet< Zaxt 
f -Statrifeten — inbf« i ^ttci^« me^* oec^it^m« ^t^en^e^ 
Z77P 9lo* io» 

€o(^ (S^tijiian !Kagba(u« S(fe|lrup) 

CSøK af {Rffjlforttge, f* i @ex8 b. gbt gebr* 1754« 
Z^epoii* 1769. Sut) 178 1 ^of' og Øtabéret^ ^tot 
dirat^i;* 1768 ^loU 3urid ertraorb. txb Unioerfitet« 
UL 1790 iboct^ 3utid, 1794 9o(ttimef}et i Jljøben« 
^a^n. 1799 D^putereb i bet banfle SanceKU/ (toc 
ian beføtger @enerc[]irocureutforretttingerne/ og a nu 
Co{iferentéraab og StorCoré af Dannebrog, 

De saUrio tucoraini, ei lure danico - norvegico Tf t«ri 
ethodirrao. Dias. inau^ rfafn« 1790, 410« (L fSft, I792^ 

Ho« 13O 

De decimanira pr»dialiiiQi> ({vk ex iiOTalibus pen- 
dontuo præstati^ne, jure tam inosaico ec canonico qvam 

danico* QU Umoetfltetl « yrogroisma tt(fteformatton<fe« 
ften 1792« 

2ate oeb £)rben<(ø2tibeligbeben. 5t]«b^. 181 1* Sale i 
C^rpbefelffabet* ib. eod. 2:ate paa bet {onftrupffe &os 
ktffrerfemtnariumé fem og tpoenbeettftelfedfe^« ifh 1816« 

9t fSxtt af ^am i Xttmttva, for 1799« ^^- "^ 

€0(&.(|)^be5 l^ennf) en cH^re »rober af for^ 
anførte 3fac Vnbrea^ CEoIb. 2)ep, 1733. 9{eiflei73^ 
UbenlanbØ ttlltgemeb SBroberen. S9(et) 1740 tpb^ 
fkftfl 9e* iBtmmetofte jtlo^er t Giedanb* 1743 
lybfl ^xctft paa Jtongéberg. Bøbe 1771* 

SubeCprorbifeiu CtbrtfUaRia* 1760« 4^0« 

€ot&itt3 (3<n«) f. b, i(S ©ec 1683. »w 

før|l e(tblpr«fl paa S^bem 1721 blet> ^coefl tiC 
Brønbbpøfler og tefier i SteOan^ Døbe 1759. 

e«! ranb< (3*. »rrl) til baKfN gtobrn« bf ifortjenTe Øet 
tfOimelfe ij^s 15* 5(jfbb* (1716) 4to* 

eebitlon eUer 6ø^on foc b« aanbeCigc Gofarenbr* ib* 
I7I9* 4to« 

^Ofbtod (3onaS) føbt i SoCbtng, hm Un 

pben t)ar SJJector 1557*70. 8let> bereftet 9)tcefl til 
Xnft øg Øjeflen i 9ltbe et Omtrent 1594 $^^|l 
Itt Samfleb i farnnte eu 1591 SRagifUr« 

Ecloga §4. Joh. Paludtiuim. Hafn. 157a. ^a, 

Coronariucn, brerem descriptionem Danlæ conrinens 
Sies w. 1584. 4to» sj^ttaf ubcom en nj) forøget Ubgatk 

ttttbet Sitelt Nova Desrripdo Ddni», insularum ae 
partiiHn pr«cipuartim hujus plag« arctic« theatrum 
ffeprietentans. Ad calcem adjeccus e«c eju^dem autorit 
carzninum libellus Francof. 1594. ^vo. 9^eb Itbelabelfe 

«T Øerfene bleo ^riftet eptr^ft paa n^ bZanbt Stephan 
nu TrmctaiuM de Dania. '(conf» dtbbcrnø 3&4bU9t&t 5\ 108 M 10« (LsatqthOiAn^ 378 «8S* 9aUtt$ IMottf^ 
[ourn» 1794« S* 113* ^S«} , 

<lelUn^ (Anub |)0DeIfen) føbe 1615 1 60b 

bing, ^T)ør f^ahø S^ber t^ar ^rcejt. Depon, fra 8ttbø 
i6^g. Stejle 1641 ubenfanbø, 1643 Met) Slectori 
temt)tg. 1647 ^rotfl (i( Sorberg og Slpb« i fRM 
etifu Døbe i68a 

Examen Magis licUæ. Groning. t64S* 

(tgprftbtfeii oøec Utalte Ctf^ef^eb* 1662. 410« 

Colding (9Mel« S^ielfen) f, 1 colblng 151^ 
ØUt) «^ofpreebtfant 1559, og t>ar tiaige (ongL St* 
biiot^etar« Døbe 1572« iS^tti p. 472 # 76.) 
Sorflaring ooer ^fatmen XIII« Jtiobt« 1566* og ooet 

yfalmcn LU ibid. eod, 

2)e bcfpnberligfle ^Oiftoriet^ Øføtea^er o« f. 0« øm jbøs 
ridbebd ^aio og fBt^mn^, meb )^jc« ^emmtngii ffortale* 
ikit* 1567* 4to, ooerf* paa SpbJB 1572« 4to* 

Serf rartng om Qf^xlfti Srifteifer« fi^ottb* IV* ib« 1571« 

€o(^mg iVo^l Senfrn) f. b 37 aiTarfii 

158 1 i Soibing, ^oor ()anø gaber 3tnø 9)ot>€Cfett øar 
Staabmanb og Xolber. Depon. i6oofraeorø€toU» 
160 £ rejffe ubenlanbø* 1605 bieb SRagifler og ffttu 
toc t 2Uabo€g« 1608 9)roefi tii SBinbtnge i S>9itfiatt 
tebj^rg J^erreb t SteUanb* 1622 Gøgnepr«^ ft| 
^ ^erlufø^olm. 

^trfebtflorie *og 8(ef rfoelfe om ben 8teI{gion<fbra» 
brfng^ fom ftttt ubt oor^ goralbreé Zih uti betromrrjte 
ftige focmebeiji bet fanbe i^oangeiii 2(abenbartng, Mi^ 
1614« 4. 

eigprcbifen ooer f&Uiilm jDreffelberg. ih. 1620« Øoi 
øg ooer ^ttu iDrrjfriberg. tbib* it^o. 4to« 

Eiymoiogicum laiiiiodanicum. Rosioch. 1622. loL 
DictioBarium Herlovianunu Hafn. i6a6« ^vo« 

Co(6(n3 (|)0Dei 3t>er|Vn.) 

gru Z\m TUeifero jtoøebcg fcrbanfPee. St\§h^ i6|8. 
4to. (ubgiør en iDel aften 1649 af ^Bogbanotrr 3ørgn 
4)olft ubøtune O <foD Miii.i lova.) 2lbam tUeilcrm^if 
(bcitelt^e eøfart og SaBbringScejfc/ forbandet« tbiW 
i(>59* 8oo» 

€o(^fng (Søt^n) etnbiofuø æ^eøTogte« 

Oen blobiøe !93rubgom< JCjorrltgbcb. 5tiøb4^. i6Q8» 
1709* 1726. 1753. og 1765* 800. (coijf, Soi-rcrupo Ct- 

coelbes Carminilicum ^ttt 54.) 

€o(et (Srjberic ©nemer) feifrrcig bon« 

9oet Cphoibt flg, fom J^oumelter (^o6 9rintØ ®eorg 
4if J^effen, 165 1 ub 6orø X<abcnie ba (Kinubga«; 

Sora, per anagramma Roia, Sor» 1651« 410« 

hoffet (So^n) f b. 22 gebt 1758 I ewi 
fiianta, 4t)cr ()aiiø Sober 3ameø CoOet tax jtiøbi 
minb. i^an (agbi fg fra pn Ungkonr eftef ,(mWi r 137 ) lo Tfat Bofat { 9o«6ctt, Oft ffrftebf b^r bel 
91. S9run nct\>me n^bifCf Stlflai. Soebe 
®aarbfn UUeuoIb toet t>(b Sbrifiionta« 
Stibber af J^annrbrod« Z)9be i8io» (Doer 
S to ^JRintctaier. cti of 9teuman øg en af 
tW t'P^te I (b^ifliania 1810.) 

)r^ til 9lorae^ ^anbrnanb om ^§ta»Un* CTbrt* 
rS. £)m JCornplaotntng« ibid. eod. ()Denne 
aa tiibf. i ØhirVn« finaler X. 358*46*) Sale 
»erelfe ^f oui[)olberf€minarium — i ijermoOer 

9e Sonbeorit 9?o« is 7* 6bti(tianla i8o8«9« 
umaird ZnnuU 1- 3(4« 59«) 

et (VtUx) f, 1767 paaJRwneborHbotm 
r bt>Ufeii ®aa(b ^and SaCet^'^bec t)ar af 
Saroilie QoUet^ ba liebe. iDep. 1783 1790 
»colfecretair i ^øjejlcret. 1793 5()fe(for i 
Stao^retten. %ta bette Smbebe btet) ban 
it formebflfl no^Ie ^ttringet i Stecenfionen 
t efterretninger ot)ef ben btntnetf!e Sog 
efrfbeben* (ioet)nf« Cilflueren i797 Slo* 
1800 SSeflaUind fom ^rocuratpr paa ®t 
U7 bUt) Sftftefoit^aiter paa @t» Xb^maf 
taab. 

t ooer IBirdttet om Stpffef^ibeben oø benl 
>U i !♦ <C!t» 1797 9lo» 20*24. SDenne aiecfBs 
iUtde fttcftiit tcptt/ 00 bet ubfom oøfaa 2brn 
laf forøget meb tillag af ben tonøeliae Stefo« 
roeb ^ecenftonené 2Cueor miftebe pt VScfforem,* 
if« 6vei|trup» p()ibiopt^* Zlepertot* 1797 9{o»' 

EbttbøtDer af !0{aaneb{!rtftct YXtintTVa iTCorene 
roerte bon bertil abféiUrge S8ibrae^ fom pabel 
i i bet trpfte alminbeUge miiKivaregMler. 
talffriftct 5^r eall^øe^ er of |am: C^f let 
nbeber bortgioeé paa Sto^tib? Hi. i«39. (rec. i 
y:vn* 1800 0. iio>]2*) Gr en So9commi<« 
«iacf at ønjfe / og bt)(>rlebeé burbe ben i faa 
ifere « ? ibib* ©♦ 229 : 89- 
: i 2(arene 1793' 95 SQ^ebuboioer af Ugeblabet 
mtif og af be berlingf(e icti-^a lefcjrrecniiig.r 
!bacceur fra !iBegi)nbeifen af Varet 1798 og tU 
en af 27 ^epU 1799 ubtom« 

in (3onQé) febt b. 6 Sannat 1776 I 
n, b^ot b<2nd Y^aber t)at glafTefcttertcin« 
©ep. 1792, a5u\)'j8oi (Scpiifl i 9lente* 
1802 i^ulbmoe^liq i SinantlcoUeyitetd ^9s 
1807 ©ankommiffair. i8i/2fff<frot ifti« 
liet (Sr nu ^jinanUbeputeceb/ Statdraab/ 
af iDannebcog. 

)ett eærbe# »flhmmflfe« werf. 5t}øbb« I796* 
'99 910. io«ii. i«t>nf, ea)ltgei* Hfti^a^ L 

10 *cIolfe «ben JDel. cijerf. fbi'b. 1798* 
i «oi>etoiu.i96foitem vtt X>el, coerf. ih. 1799* 
nogU Srptfejt anteanebe i U iS^u i799» ®* tefnletaté botben { Sattbbttébolbnfngéfelltabet oDer Sb« 
Sugøe og Q. ^olbiørnfen« Jljøbb* 1815* ogfaa inbf* i 
4^n^o«(onomi(fe Ci&enbfr i 16. 6. 4719^ (anmeCbt . 
i <gø|lø CUffoer 1815 9lb. 28.) 

IX il Kabbefø CilflPiter leoerte ban : ^n SKaabe at ub< 
ifebe Jtunbfab Manbt Xlnnien* i )(arg* 1794. ^* 355 
00 ibtb. Wo. 6o« d;U titmcrva : Cm 2(nøi«f(feø SRoti^ 
Iltet 1796« IV 137« Knmelbelfe af JBircfnerø 2)øb« i798« 
IV« 238« |)anopttcum eUet Soangét og S^^nøebuø fore» 
(laaeraf XNnttbAm« 1803. 111. 32a 

SU bet of eøeiUrup 1798 ubøiøne Pbtl^opbifTe lU« 
pacoriu« leocjpte ban abfetUtge be(ø øi»et|atte beiø oriaU 
nate (Bibtoø) og af be 1798*99 ubøiøae PbiM^ 
p^ijjTe TIfbanMiiiger til eatibb^bo. tffbé og emogø tt^9 
l>rcbelfe oav ^n IKebubaii^r* 

3 £løartaIfYtftet ^or Baiøbeb et af barn : ftoøle 
fiemarrtntnøet ooet 6ptogpb tlofopbti / Gononpmet og . 
©ptogetø atfgbom. V« 193 '249 VI. 43 146* 3 6f an« 
binav^ eelflf* B(r« ttftetretninger om (Støntanb itbbraøs 
ae of GoSeøialactet fot 1798' 1807. ^ i eirtftetne føs 
TLat 1809* IB« 175« ^32* 

S&otøervennen oat b^n fta 1804 til 1809 SRebubgionr 
af, 00 leoerte bertil, blanbt ICnbif, ^tboorfel tmob ufftftt 
gotførøelfeøcafftT/ I Xarø. I805 9i9. 19 25/ (oøfaa forr« 
filt aftrpftJ conf. 1807 9lo. i8 oø 1811 9lo* 37. fBu 
ttogtninøet i %nUbninø af JtUøeme ooet Sieneflefotf« i 
2Cacø. 1808 9io. 18*28* (øøfoa fcttftUt aftrpit oø tee« i 
4,ttteratul*cl^• 1812 9to. 16«) 

Zil bet notfCe periobtffe Cftlft «Sermobet (et^erte b<ui 
be i Xatene 1795 07 (9to. lil-VIIi meb 3Ji betegnet 
Utteraite JDptcgnelKt. Secenfonet i be af wfti79^»97 
vbgione Vty A\hvv. om u^eu^ litteratur. IDen u^cns 
loiiofr^ ^Ittcrarurii^ti^e / bi^oraf ber 1799 ubfom cø 
'^ctfUXi ttbøao ban i Joreninø meb 3« ^o.ai'cn« 

Sanbbuøbelbninøøfel^abet i Sinteren i8t6* 17— inbf« 
i ^v;lt^oeicncm• Cl^€n^t;r Vi »87« 307; og titxi^t f«r» 
filt oftrpft« Semelbte eanbbutfbolbntnøøfelffa^^ø i 7(a» 
tene 1808« 1817 ubfom(te Viv Samling t 4 S3tnb tfat ban 
iNtret ^eebacteut af, oø teri forfattet abfløtetne øoef 
Gelfabetø aarlt^e gotbanblinøet« 

Corøtt («iel8 f/ 1717. 9tet> ^760 Vmb 
maMb ot>(t Komøbal^ CRocb« og Genbmørd Hmm. 
SKeffgnette 1773. £)øbe fom (^tatøraab i782i2ronb« 
bjem, b^^^ ban^ faat)tbt i tbeS, t^atføb* 

/Sorføø til rn Vfbonbrinø om be øanøbøtefe SBflbtttg 
)>eb ben nørffe @foobuøboibninø — i bit norft' Vil^ 
6elf Bet« t^y BamU 1 ;Dfl p, 69:88«' 

^Or/tné (S)aniel) 6n eageHeeiiber. fom fM ' 
J^anbelen^ Segne i mange Tlat opboibt frg i 9tcxgt. 

S* Clvarleø .^oanbboø om øubeliøe cø morallfe ttn» 
beroiøninøet. ooetf« af 4Snøeif « Jtjøbb« 1657« (Sbcij^ianki 
s66o. 5tjøbb« 1758* 

€o(ém.m (Sa^n J^etwr}*) f. fr. zoCr^L 
I73S i JtiJobettbaT)n, b^t ban6 gaber t^ar Xiøk 
manb* gre^yi^enterte t ftn Ungbom ®painiaflet i Bif» 
men, og ftuberte (iben i C^ittingftt. 176a b(et> b^m 
^rcefi I kremen. 1766 2>cetor Sb^Iogla i St^nllL 
M bet £)ber. 1 770 ^rorfl t^eb bf ft cef øimirtt JtiiH i 
Itiøbea^vn. X>9b% 179a ( 138 ) De efifufione Spiritus Sancti, ad Actor. IL 1-3. Dis- 
•ert. inangur Francoi 1766* 4^0. 

Sttbelprebi^ bc9 tee loojd^rtam Su^elfe^et Ut Ki« 
focmtrten (Bemrine* Jtopen^« 1789* fo(io* 

Coléinan (So^anneS) en e^n af 91« flfor^ 
ftge; f^bti jtiø6^» t. 31 Cctobr. 1771* 2)(p. 1788 
eø lagbe f7g efter Webicin'og 6()irurgie* 93ar 7((um« 
tiu6 paa fBor4)9 SoUegium. @icrbe 1799^1803 <» 
t)tben|(a6e(tg Kejfe til Xpbfllant 09 granterig. Slet) 
a803 Vbjunct t>cb bet 4)iturg. ](cabemie, 1803 8le# 
gtment^c^trurg . 1808 ertcaorbtnatr øg 181 1 ^tof. 
orbinariud t>eb bet (()irurgtfle Xcabemte. 

Prodromus deicriptionls |;ratiole. listeus species a 
D. Koni^ detectas. Havn. I793. Dis8» pbyuologica 
de actionibus viiallbus. ibid. 1794. 

9lQg(e IBreoe til bet (birurg. Xcabemte t Jt)«beii^at)ii 
fPeeone paa en Svejfe — inbf, i 3ria og ^^ebe for 1793 
og tiUige ferffilte aftnjfte. 

Cm ben bortffe (SUctrtcttrt —.i Pt^yf«! 23ibl. i S« 
310 s 29* 426132, 11. 165« 176, 

^Olftrup Oo^anne«) febt 1639 i SWart 
ftranb. bt>or l^anB %ahn t>ar S tipper« fBlet) 1663 
9t(f H til Ubbet)affA i S3obu^ Stbn fem ha berte tit 
9}orge ; ftb«n til 9lcré i Sl>\>tt Slommetige, b^or f^in 
bøbe 1720. «gjegf. 3ttbea. W. 353 '66» 0^» 

tn An6 Chorogr. Bakus, ug tQO,) . 

eigprcebtfen oøet fSotl 9»oulébotter Sergomt e^totf^« 
Z670. 4. 

^Xtbernré Stbetregntng. Jtjøbb« 1701« paaS^bft ih* 1707* 

(Somin (SautitS) ^ræfl til e^riflianllab 09 
Kct i Gfaane. 

Ctgprffbifen ooer 9)emiae &Di(oi9, 2Carbu< 1647.4. og^ 
ooer flXarctt« taurlbfen i66a, 4». 

^onittrt (8ri&fri4> fceO ©• 2)econ(Hcf^ 

€0nraM (So^an ®oUft\et>) jtongeKg ^ofi 

fBlwhs og Zanbloegc i jtjøben^at^n* Døbe 1776 ot^er 

70 3(ar gammtL 

2Cbbanblung oon ben itrantt^eiten ber 3&bne »nb beret 
6ttr* itopb. 1756. 

(Soopman^ (®abfo) f. b. n 3an. 1746 1 

Staneter, t)\>ot f)an 177 \ bUo ^tofeffor i SSebicin, 
ébtmie, og Materia medica. Slet) 1791 9rof ^^f 
mice t>eb Jtjobenbat>nd Univerfttet og 1793 i iliel. 
(4)att8 Vutobiograpbie i Sortalen til be nebennor\)nte 
-Oprisciila. jDm b^n« Xnfattelfe fom 9)rofe(for I 
Jt)obtn[|^at)n 6ee HlHtiC 1791. 646 •48* og ^ 
J^oefti Wo, 17. IL «ft^ 179}, «Ro. 39* 30. 3i»33) 

Opuscuia pbysico - medica. VoL i« Ha&i. 1793. (rec» 

i 1:o^eo poum. i 0. i«0. p. 58. 3rto 1793, ^^' 198« 
204 og lY. 106 < 9. i ^artenfcUo 3ei(. 1794« II. 260.) 

Cortin (RaSmuS ghmO fobt 17211 9lorb« 
ftorb i SBergené et fB(ct» 1761 tector i 9>(^tlofop|^ii øg Snfpectot ^ti dmtnartum 9"b^i^ici<Ktiitm i S3m 

gen. JOøht I778» 

Dispp. Havn« 4to, de memoria et imagtnatione 174V 
*- da Confucio 1743. 

t>erneto fofrattfPe Samtaler« ooerf* 5tiob(* 1755^ 
IDanqeuil SraofettoO og (Sngrllanté gorbele og 9XongUr» 
oorrf« tb. 1756. Sreoe om 2)anmart0 Gtat (af Hogrt 
og K^v«r^lt•) I-lI2)e(, ooerf. ib. 1757 »70» 

Q[ortltt (l|ltlc(> griberif) 6øn af ?R«(f for# 
rige; føbt t jtjebb 1759* £)cp. i778r Søbe fom 
gulbmcrgtig tCeconomie* og6ommer(ecottfgifti793» 

» 

Stoenbe 9^rab(frner/ o^xU Sergen 1775. U« i jGUrtt* 
3oiini. 1773 9lo. 50.) 

33eaumArd)ate toenbe Cennet/ ooerf. JUobb* I784* og« 
faa inbf. i ©oibenbald Vty SamU 4t 9fuefp* r 0, O« 
tCfc« 1788«. 9lo. 26.) 

Sar i Vårene 1789 « 92 øtebacteut af tS4n^eloti^(n^al» 

Cortnumi (Sufi) fobt 1631 i etsc. sttitt 

ttbenlanb«. Sleto 1663 9>tof. aRtbicinor i Gocr, 
l^oor ^an bøbe 1675* 

9logle Obfertjationer — fnbførte I Ephemer, jlcai. 

Nat, Curios, Decuriæ imæ Ann« IV et V; betiblanbt 
Ogfaa De morhn attonito liber, fom ttlltge et fctfEitt 
trpf:/ Og t^i 33artt>0lina Acta Med. Vol. IV. p« 20S«f 

dortoinué (3o(>anne8-) ©ee |)ati« SRaW* 

(Jortoinué (3o&an Xugufi) $« jtobbetfjifr 

(er fra Seip|ig/ fom i Stib« IVbiØ Sib op(^olbt pg i 
Jtjebenbaon og ubgao 

BorjirUuDg ber remarq»abelflen S'rofpecten in iDdafi 
marcten abge|eicbnet 1718 burcb C. tUdrfeUuo« Xttøli 
burg. U.X« fol* ' 

€ouDrai)c. ®ee£acou&ra9e. 

draft (Sarl8ubDig)f« 1713 { Sprflenbomi 
met ^obenlol^e. b^or b^nc gaber oar 2>octor SRib. 
Ctuberebe 9)?ebi(in i Øieffen^ og proroooerebe otb 
jtiebb. Unioerfitet. 

Decat themaivm ad diætologiam biblictm specua« 
tiuro, diss« inaug. Havn. 1756 4* 

dramer (Q^rtfltan) fobt b 26 geSr. T599 
af botgerftg Stanb. €tcb ferf} unber @inten ttt 
J^efl, bt>orfra han fit f!n Xflfeb og nebfatte pg 173I 
fom banft Gfolebolber i Tlarbué. Depon i^ebllnir 
t>erftt(tet 1728 83let) 1741 XloNtt i>eb 2)om1ittea i 
Xarbue. jO. 1764. 

Aritbmetica tyronica etter grunbfg IBeioUnfng ptacttct 
at tore al fcrnoben {)uø- og 4)anbeiOregni«ig. Jtjobb* 
I7S5« 4be Optag ibtb* 1762^ Ute f^^X^^ 179U 19^ 
Oplag i8i7» . ( »29 ) Algebra lyronira, {6. 1-44 00 1763. ICnefétlCnø fil åt 
fire ftø be paa iDanff ubfomne Gtriftev om axat^ematf« 

qoen til 9lotte, ib. 174S* Ocomoiria tyronica tb» 1760* 
(Joilor|viiim aruhineiicum eder SScfoiiQioø { Bit^ntlons 

fifnl Otunbe/ )?cb 6pørøtfmaQ( eø &jtnftax, tb« i762» 

3bie Opl. 17914 Spbæra tyronica. ib* »7<^ J?Ottpol» 

ftwø« @orøe 1764* c^ ^aanbs oø Sifaboø« tbib« 1765* 

QCramer (^am s^nfiion} eøn <if mcrp. 

forriøe* fobti TTat^u«*. iigebr i727» 3Dep* 1747» 
8(et) 176 1 jtutfec fOft Unbecbeøn tcb Stue »Jtirte 
famt 9{e§nei og @trit)(mf fier t Zatf^xxi.- Q^ané ^ou 
Uait foran brt 3bte iDptaø af ^ané S^^^^^ CW/o- 

^vium arithmeC.) 

9>r«D( tit fii'bantf 9tabiøaHoiil* eøev €fti9nnanb<boø» 
6^r« 1776. 5tiabe« oø Søceninødreøtrm ^alborø i78o# 

^an dav oøfaa meb gortafft oø gbrbebtinøet (abet 
oplfføøe en 2)et af Sa^ercné €$fnftcv* 

^tantet (?)etet e&rijlian) Søn af 91« p. 

^rnge; f. i 2(ar6uø b. i%^Mi\\i7S2. 2)ep.i783* 
fB(CT) 1787 2((umnu^ paa Sor^ft iSotteøtum og 179a 
SRaøillen 1794 ^rcrfl ti( aSe^rti { eicllan^* 

• 

Dispp. Havn* 8^0. De dicto Paulino L Cor« L i%» 
1788- ^^ Cicerone bene diccodi tcribendiqve prin- 
cipe. 175)0.*. De sapientissima Jesu Cbriati in reroea 
Mesaia Heclarando Qinm^fim, (loco exaoiinia theolaa[ici«) 
(ccc« i Sri(tf XI, 13.) De qrættione, num SatyraGr«- 
corum ait an Romanorum. Dus. iuaug- 179a« 

floøle (nfelte ^rabif eneo (ooraf noøle ive inbfvtte f 
SaUefQie ttXag. VI 65<87/ ^0 tn i IV.i68«96* 

Vnviøninø til en ubffiftct Sonbclobø ^bfte jD^rFntnø 
— belønnet oø befofirt ubøtoen af eanb^uø^olbninøéfel« 
ffabet i betd 9^9 ©amltnø sbte 8« ®* 49*88« oøfaa fava 
fftlt ttpft« Ai«b§. 1809« (lltrter4tur(i^« 1816 9lo« 17.) 

»reb til 3« G« SDcewfen — i ^nboecottpm« Clb« L 
499 < 506« jDe oiøtiøfle 4>tnbcinøer foc 2Cøerb9rfninøenl 
Cpfomp. ibib« II« 771 iio*. Uben «t>eøn inøen !D2ar(freb* 
ib. IV. 120 < 31. gov 3oibbarel^re — i Oluffeno Tint 
9AUr VII. ii9«34» 

Cramer (So^an XnbreaS) f^bt b. 29 3«w* 

1723 i "^h^M «eb 2(nneberø t €^ac^fen, l^t)or t^atié 
Saber t>ar ^tcefl. Stubrrebe i Seipjtø. 93ar £)6er(^of9 
prcebtfant ag Sc^olarc^ i £lveb(tnburg/ ba %m ijs^ 
biet) talbet til at i)cere tpbfl, ^ofprottifant i 5tiø6en« 
l^aon '1765 biet) ^aA ^rof, Sl^éol. veb ttntt)erf7tetet* 
1766 Z)o(tov Sl^eologtoe. 1771 ©ineralfttperititeH« 
bent i Cbbect. 1774 9rof.2()eoI. i Jtielog SicecanQ« 
ler« 1784 Ganljler. ©. 1788. (conf« XX>. €• (tf^rl« 
^iani @eb&cbtniérebe auf bem (Éan^ler Sramee* 
«ieJ 17H8. Øul?m5 ©Erift. X. s8* ©cbleewlg* 
l^olft. Prcufncialber. 1788. J&. IH. 379. ^, IV. 
89 J&. VI. 381. i'etberfen5 Viaå>t. von bem 
leben unb Cnbe gutgefinnter tltenfdben VI 

Stb. ®« 276 et aeqv. é^fle^ lUo IL J& 7l-82» 

3orbene fterlcon I. 328 • 347- v: 828 » 34» VU 
597. meufele lericon t>er(t. 64>tlftfl. IL 188^ 193.) t^ané f orfratf (abe« ffuffen df 3« n*9re!l^ 
ler 1774. Unber pt jDp^olb t5tj9ben(at)ii.ttbgab(an: 

Sortfeamig bet écfTuetifcien fS^tlU%z\ik\éfit IVter «» 
. y ter S$el(« leip^ 1756 * 7a. 

Gammlttnø einløet f)rebf nten« I - X 2|. jtept. 1755 6t» 
9teue eammlvnø einiøet 9>rebføteii« ibib« 1763*71« i9 
VolJ. ))aé|!on<prebiaten ib« 1759 »1765* (beraf fire for«- 
banffebe af £• C« Sibarfier* eorø 1764.} 2)e<iiben nogle 
, Seiliødeb^prabifener f« Qbe« to oeb Jtronprinbfenø Gon^r« 
mation 1765« (fom ere forbanfPete af 21« KeuQ. IBerøeii 
1765« 4«) €fammlunø einiøer 9)rebiøten beranlaft bun| 
bie ^ranct^eit unb ben Sob grib« bel V. j(op(« i766» 

^oetifd^e ttebetfe}unø ber W^mttu I -IV Z^tiU 
^^m* 1755*^4« (^* ^ Dirbeno Com« L p. 342« (B(rt» 
Slus* X755« €(» 1343* i7<^* 1301« (oberf* paa •éoHanbf^ 
Odtt* 1768.) 

C^eflånthø bel Sn'efel 9)attn an bie Cl^braer« I-H S$« 
Jtopd« tt« eeips« i7$7* 4« (t( Øøfaa oberf« j)aa »^oaanbpf« 
' Utredjr 1777 • 79*) 

l^ermif<bte 6<(riftett* ib. eod. (conf* ^irbene T. 
829S30O 

jDer norblr^e ItufTeQer. I-IU iB* Aopen(* tt# Eefp|# 
X758 61. (dr oplagt 2ben (Bana ib« 1760« 70« 6« (B6ct» 
21« 1771. 3uø« 32«) (epecifleattott obet/boert ftummeri 
3nb(iolb 00 Sorfatter ^or 3(rbend ubaf Sfortalen |U 3bté 
, Cinb aftrt^ftl cit. Som« i pag« 337*42« 9logle 9luni» 
mere af bette Ugeblab ere nbVomne i banfP Dperforttelfe/ 
f. Cb« 9{o. 116 i iftt Xarg« fom erHf^anbUngenomeøt« 
nefoppernel 3noculat{on ber ubfom i Jtiøbb« 1759« 4* 
i 2ronbbiem 1762, ^, og tiOige bteii inbrpffet i Aløbp* 
JCbreff; Conc« leit« 1759 9lo« 49« 51« 53.) 

2Cnba4^en ik 9thtU* 1 3b* unb 2ter S( iflel C^f^ 
Ø(((elw* unb tti^pi* 1764« 65« 

9lette øciflli^e JDben unb £{eber« i Z%, gfranf f« 176^«. 

De peccato originali, adversus Joh, Taylorum» exer« 
ciutio rraa.. Dias. ioaug. Havn« i7()6. 4to» ejLerciuti* 
2da. ibid. 1767. 4* 

S)ie. ICuferfte^ung elne Cbe« 3Srf(b« £768« 8« Cbang^ 
Xif^e 9ta(bamung ber 9falmen 2)aDibi. ^open(« 17^9^ 
»utjier, eine'Obe« ibib« 1770. fol* gfibed 1771. 4to« (r» 
(Bbiu 2C« 1770« 871«) 

^an (at meb fortale ubgioet j. C Camreø tlnterres 
bung itoif(ben einrm >{>ofmann unb einem ®eifllid}en fti 
2(bf!(^t ber Religion. Jtopb« 1768/ og ban er gorfatter tiC 
, 3nbtebningen fom flaaer foran bet 1758 ubfomne Stegen« 
fuéffffe (Soncbptieoerf« (conf. Hicteracttrbriefe Vil 74« 
ilorfo *Ctaåit* 11. 283« U iSft« 1759 9{o i») 

(Erarøet: (6arl grlebtlc^) ©ø« af 5R«ffi 

forrige; f. i Clvebltnburg 1752 b. 7 !{Rartti. SDep. 
t)eb Ajøbendabiie Untt)erfttet. C^tuberebe i ®ittingen. 
SBlet) 1775 eptraorbinatr og 1780 orbinnrtué ^J^ofeé^ 
for i bet grelle og ortentaltfle Sprog i Atel Slet> 
for poIttif!e Sieningetø Sfplb a\\(kt 1794. ^rbatU 
ferte berpaa førfl i Jbamborg ffben i $aril/ ^\)or \^an 
bøbe 1807. (conf« Korbeø p« 65^70 Ueber mein 
edl)i(ffal. Jtiel 1794« Tii^^^f^ 1795- tTT. YlT^Ker^ 
T^epertor. L 389*92. 2ivbeM ftejflcon VU^ 
597*ÉK)50 

(17) ( 130 ) 
Vf Vmi inftttfte Uttitalu ThUlhn, f»m Jtorbei øg 
Sirbett< opridiif , (liocr ^ t>M at anføre/ (U (an lu 
tttté Øtrcenfioaef Hl t^rfø IDili* C^oont* Stopi^ 1767*69 
«t l^an øøfrraee« CiøaIN 2io(f BriMe^ 33ag8^pmø <^U 
r iDaitflfe oa C(Hianipø7UUie poaS^bf. 09 ot af (anl 
te fSttt mmWiåitå ^f9tu m nodle er^ttec bet 
, U ncfegøAb (s : a&aggefcn omøenbt) (mø ri Aceet om < 
00 af (Baagcfciu 

CTtamet (Sfrfbetir ffrnP) Srøber H( f!bftt 
tnførte 6. Cramer, f« i Jti9beii(at>n b« 28 3ttt. 1756« 
eie9 178 1 Sulbmifgtig i jDecønoroie« øg Cømmert 
ctcøDegieC Korlob itf^M^aw 1784^ H ^ nu ^to* 
caraføt i ^alm^ab« 

tuber bU SereiRføttng ber £)f(« mib tttf ? C^ce bur4 
Qfvabnng eineø kanalø in 6(b(eéwtg unb ^clfteiiu 
Obenfe 1781« P<(a "^^»9 oocri:. af B^h^m, inbf« t Øvers 

i;ttø emU, øg tiSigc farlTiCt aftryft. (U Kft« 1781 
lo 25') 

^anbeløHbenben Mco af (am paa Zr^hfl ubgiøct« 
Jtiøbenbaøn 1782« 83* 800* (iaønf. lerbar^r«) 

ICf banfP bar ban paa Spbff oøerfat O^ioal^ø 23al5erø 
ft^ 1780« Øg CSamm^ø peoerfvenbe« Vitønai78i. {»an 
t^reø i nogle glecenfionet i Sider ^iccd^om« 178X og føU 
genbe Zax. 

Crewcoeur (»rtanb te.) 6ee ©rtanN 

(Erotl (Vftam) f^t b. 30 Vaj 17^ paft 
jtbng€bfrg, (t9or (an« gaber t>ar CE^irurg, 2)epøm 
1759. ®*«^ 1767 jDoet a»eb, øg 1771 9ergmebii 
cu« paa Jtøng^berg JDebe 1775* 

De cupellationi« negotio« Diss. inaug. Htfii 1767.4. 

Cronberg (3#rflen So^an) CnOTøirerføn 
jfira GgM^n ^^^ Sorbtngborg, fra (t^ilfen 6toie (an 
øil Vcabemiel b(ei» bimitteret« Døbt 1773 i ffn HU 
teré 5obe 2Car fom aSagt^er og ^trer i 5te CiaQø 
i 4>elffngør CSfoU* 

Xnoilntng til cronøerferefonjlen« 5tjøb(t X749« VoctbaUnim latino • danicnm Pbadri. ibTd« 1756. 
Jtnua lingT« latin««* in usum pmaium filiorum reso* 
tau« ibid« 1757. 

Cton^al^t (Xrnia totot^ea) er føbt pana, 
men betjenbl «nber bet ^a^n, (an ft( 9eb at gifte« 
meb 3M€|>im Cron^at^f/ førfl 9)r<rfl til tpbergføtr 
t GieUonb^ ftben i 9tpbørg (t)ør (an bøbe 1753. 

ejfltlenø ti^ft øg Ztøft i og af Onbø Crb unber itorfet, 
i nogle gttbeltge €$ange. 5t]øb(* 1742 * 44* meb Sørtfat« 
telfe« iK 1746« 50« 62* 2)en peeniterenbe Daøtb* tbib» 
1742* Xanbelige Øange ttl Gfinbø Opmuntring* ib» 1754« 

CWgCr (So^an) »ar 1781 perfønef Qa* 
peOan J(od pn Jaber, 9)eter (Srøger, Gøgnepree^ til 
Vnnebø i Sanr^tgg ^røt>U. Biet) (Iben Gøgneprcrg 
li( ^itterbal t Srabéberg «mt« 

Sormantng til -øøerbaabige 9i^ebubfyø Tifftafitftf 
ifar i Øonbebrpdnpper paa eanbet i 9lorge $ i en i>ta» 
biten, trøft og nbbelt tit en(øer Opftbber { Xnnebø 
yret^gieib. <[i(rifltania 1781* 

krøger (vn^oii) føbt i worge 1714 b. 

d6 9løt». øg* forihobentlig beflagtet meb ben 9tpgan« 
førte. Z>epon. omtrent 1734; reifte.ttl .^errn(iit, øg 
øeb ffn ^ientøm^ tleø i Jtjøben(aøn dntaget fom 
Sørfianber før ben ber øoerenbe Srøbi:emenig(eb« 

ttbtog af ade .mor(rif e Ørebreø yfalmebøget* itiøb(* 
1759« POtt tøbp« yaøftottøbetragtninger oøer (Kbr« XII. z% 
Jtjøb(» 1760« 

CuflerUé (^tnxit)l Zphfl øg ^ Dentiirg 
(ebt Bøfler elL Eufier* Jtom (erinb til Jtjøb^. ønu 
trent 163 1. JDrog ongefitr 1633 til Cbeafe og nbøs 
t»ebe ber mebicinfP ^tat't^. 1635 bieø {tømebicug øeb 
9rinb« 6(ri^iaii« ^of i dtpfjøbing paa Salfier« 

De remediis ad doloret dentinm. De bypocbondrii- 
to scorbuto. Detcriptio åqy» apoplecticas — ^ inbførte f 
93art^linø Ctsta medica loculus XXXI« 

ICb^iUfge epiftler til O..fiorm f vrormllEpUtaU 
pag« 476 et 4V* Sa6crg (l^anS) Ø(et) øribfprcel! 1569* i67d 
tector S()eø(ogiot i Sergen, øg Gogneprflrfi til ganø« 
1673 SRagifier. 2>øbe 1684. 

dømelinø 9lepoø paa jDanff oøerfat« ^iøb(, 1669* og 
i^97» 

^Citia (9eftuS be) føbt i »iébp paa @ub 
Innb« Sar Gannif i Stibe og CRagifler. Øtejfle uben^ 
imbé og flubereoe i 9arig øeb UniøerfTtetet, (øig 
fRedøc ^n øar 1326, og (øør (an mene« at øotrebøb. 

raUodarium Magiatri Petri d§ J>a€ia inbf« i Script. 
Xtr. 'JJan. YI» 260f 65« ' ©< ^men (SSit^elm) f. t Jtiøben^ftøn, ^01 
(anø Saber; ber fom ^rtil fom Jtlcebefabrifeur, ønt 
bleøen Sømmerceraab. ®ønnen rejfie for fin fSwMiei 
ltg(ebé efplb i TiatH 1768 til Stalien, ^wc ^an 
tøbe 1775. 

On itattenff honnet i Xnlebning af Jt, Ifr^ Vtef 
'^Døb — i 2lt>refr. C^nt« iCrr* 1766 9(o« 46. 

Saggio di FavoU e di Novelle moraii. Napoli 1787* 

(r, U UStt. 1791. 480O 

©a^I (Sriberi($ Vettr Sacob) e^ønneføn af 
nebfn^aaenbi ^t 3* iDa((, føbt b* 5 ^U8« 17^8« < 131 ) eiartiitup, ^\)6t f)aw9 %aUt Mv ^roefl« 2)fp. fra 
gribcrtc^éborg 1804« 1815 ^^^ onfat fom^fctor i 
yéitofopi^ien t^eb Univerfttetet i 6()rf(itaiiia* Sotlob 
benne 'P^fl og fom tgjen tilbage ti( £anmar( j8i7« 

2)anff Ooerffftteire af $rof. S^enbtfné (attnfPe IDbe tU 
Arontngen, Jtitbenbat^n 1815. fo(io» 

^(lf)l («&and) føbt i fiSergen men opbraget i 
Sronb^jfni/ ^t)oc ^an5 $abet t^ar €ttpper. iDepon. 
1745« S9Ut) 1755 9^rafl til jtauteteino t Sinmar« 
ttn. 1759 tit diøbøen og 1767 til 7(Ifla^bug# begge 
paa \!^e(gelanb; 1784 til efognen i Zf^nbt)iem< 
et. gi! 1782 ^coebifat af $rofeffor. 2>* 1803. 

£)m JCautofeino *- i Copograp(^t Clcuni, HI. ii6$27* 

^a^( («&anS Søraen) febc 1694 < »id^toei 

flegaacb i £)bé^frreb« fBlet> 173^ gor^alter ooer bet 
(fal9c Xribecic^«borgé 9ipttertri|iricte ®ob«, ftben fRu 
Stmentflrit^er over Jtjøben^aDnd {Rptterbiflrict* %it 
fTn3(fffeb 1771. 2). 1779. 

Cm 2ørt>emofet — i Øecoit« tltaø. Sone VI. Qm 
JtuU Silbecebntng af 2ørt} - i V^r* Cone« (Zft. 1760 
9^0. 98. Cm 2)))nb(itl| Sclberebrlfe* ^jøben^aon 1762« 
800. (*eraf ttbtog i Biøbj?« Sfii^. igofi 9^0.5.) 

ataab tmob C^ocegfpgcn« itjøbb« 176a* Off ftfte^rtntng 
cm Stiftanben blant ^omqtxsaet paa 5tføbt^ iDiØnct« 
ib. 1764, (Ubtog ieraf i Ti^v^ Conc iCrr« foj famme 
2lat 9tt. 24«) 

fiSteo til Sanbmanbrn. ^jøbenfKton 1767^ Qt Sreb 
til eetoejerne ^aa jCiøbenbaond ^t^tict. ib. 1769* Øyeo 
om fine Snfttumentct i eanbuafenett ibid. eod. 

S)a^(man (Stitxrlc^ (5^ri(laj)§er) febt i 

ffiUmar. Jtom til SHeht). I^bor l^an i nogen Sib vat 
Xlumnue i bet potbagogifle eemtnaciuRU @t( til 
SBittenberg, l)oor ban blet> £o€toi i ^^itofop^iem 
5lom tilbage til Jtjøbenljatjn og tog ^er lige(ebe«i8ii 
ben p^ilofopt)t{te £)o(torgrab. gtl famme Hat 3nbt 
føbøretten. 1813 blet> $rof« i J^ifiorten i JtieU 

Primordia et successus veterls comocdiæ Atfaeni^n- 
slum cum tragoediæ historia coinparat. Diss> inaug* 

Havn, 1811 (r* iS.ur«M&« 1812 9^0, 29 09 30« iUKBbtu 
Stiijetg* Xpril 1812 pag* 645.) 

Betragtninger oocr Ceblenfd^ldgrré bramatiffe9)er(eC' 
Jtiøbb« 1812. 

§)at (X«ber8 »en|en.) 6ee ^attltt* 

^aia^CV (Sard) itjobmanb Deti Solonietf gru 
tertd|)6t^aab paa Øhrønlanb« 2)obe i Smmarten 1773* 

^røntanbffe 8{eIattoner/ {nbe^iolbenbe Qcønlctnbeqie« 
Cio og ^tr>ntt, bered ©fiffe og Sebtcegter/ tiUigemeb 
nogle forte 9{eflert,ionrr oDer SD^tlfionen ; fammenffreoet 
i Ørønlanb 1752« icjøbenb«oo trpft (od SiUteø d^nfe, u« X* 

S)a(bl)e (6()rijlop^er ^anfen) f, i »albpe i 
€ieUattb, 8et)ebe for bet mejle ubenfot fft gøbelanb^ 
meft i J^erbocn , tnbtil f^M omi^bet bleii reformert 
9torfl i SB3UteUbac^» Eitmen coiito?enuB, utrtlm -tttlargTtti ^tåXLÅtnåfmm, 
an coenandum. Herbarn«. tSQK, 4to. De miseriai ec liberadonis humana caiisis; Dist.. ibid« eod. 410. D9 
prædestinadone. Dias. £dinburgt 15194. 410. De exor* 
cismo et Gynttcobaptismo* Herbortiø. 1612. gvo. C[(|rt« 

fleltgc &ibifaxU <ganbeU Sremen 161C* 8oo* Peregn- 

iiauo mortalium. Francofurti i6i8* tamo. 

^alDorf (©agobett 9atl) føbt i $oiff<tu 

Sar SapitainlSeutenant uh bet (pngl. banf!e Stabliés 
fenunt paa S^iberic^énof or* Sil 1795 bm pbtlofo^ 
pffiftt 2)octorgrab fra jtieler Unioerfftet. 2>» 1803* 

. ttbbrag af en iDagbog ^olben paa en Mejfe fra itiøben? 
(aon ril Sranqocbar i 2Carene 1790« 91 — fnbf. i Ua< 
tiivf)ifi* 6elflf* efrifr. 11 S3« 2bet ^. 147 « 73* Natural 
Historv oi pery scandens *— > t IVn/ifacf. 0/ the Linn* 
60c, Vol. 111. fog* 6su 

^aftorf (Ueber SRfcotol) førrfl perfonet ea# 
^tlai^ til ^of og Vadner« i ® ollør i 7(gger«buu« @t ; 
1764 Cogneprorfl til 2(ugt>olbéneé f>rce|tegjelb i Gta« 
tanger Xmt t C^rifiianfanb^ Øt 2>øbe 1773* 

3 bet oeconom« tUagos« et af ^mt Cm Qfoo^ttgft 
og Vgerb^cfntng i be norffe Sfetbbøtgbec« i Som* 1. 
Cm be norf e Vgred og Gnge< forbctroelige Silfttlbc famt 
8laab .berimob i 3bte Some* 9tojet til 9t9rte for 9t9« 
b^ggerne i Øoller« i 2ome IV. 

^ai^aé (Sean KatcuS) føbt 175a i ian^ 

,fanne/ l^t>o( l^an (iuberebe. !Blei» 1783 talbet ttl 
$r(efl veb bett fran^Ee reformerte ^SKentg^eb i Stibit« 
ticia* 2). i8ix. 

Instru etions cbretiens a 1* usage des enfans de Tecolør 
rcformée - calv^niste a Frederhs. Fridericia 1795. 

Tableau historicive et statistiqre de retahlissement 
des Reformes a Fndaricia. Copn. 1797. (^P^^ ^an^ I 
3riØ 1797* IV. 120-99.) Sur le corps de voJontaires- 
chasseurs eleyé a Frioerits. Copenli. i^oi. (yiia iDanfC 

i tttincxva i^u U. 209*) 

^afga^ (Sari) em af 9loel!fotrtge. SJac 
Sor\)alter (loé Aammtr^erre 3uel paa Xaafinge* 
^iorbe i Xarene 1808 < 10 en oeconomtfl Ubenlanb^a 
teK^. IBoer nu i 9}cer^eben af SSejle* 

99arfoftrbigt Sorbbrug ! )Danmarf og ^obfffanb^ af 
von O^ffén. ifte @t. ooerf. Chenfe 1807* (L iCfc, 1808' 
9U* 37« <l>lulifenø Znn. X. 178« 80.) 

Sagttagelfer o^er ..fiampend )Dprf ning famlebe paa eir 
for ganbbu«bolbningd)el9abet foretaget 8tejfe fSpbjtlanb^ 
<{>el9etten og Sranferige. .Kjøbb 1813* 

Jorføg meb »raffrugter til gober — I (Dlufieno TLnn. 
IX. 161 < 95* Tlngoaenbe en (BaarbI gorfalb og Snbfø* 
relfen af en bebre 2)9rtningdmaate/ tiUigemeb negle Ae« 
marfninger ooer Sommer^albforing — t iUn^ec^nonu 
TiD* IV. 289^318« 

iDa(^Of (VeUt) f. b. 8 Sun. T757 i S^r>lu 
ring t Hatl^VLé Gttft, ^oot (lan« $aUx x>at 2)egn* 
^ep. fra Stiberit« 1776 Sar fo^ ^tubent Tflum* 
nul paa Sor(^9 6oUf stum« fBlet) førft J^ører i S)or# 

(17*) ( IS> ) tbiftBerg 1 4 Var, Utpaatoiio%»pt^9 i 4 Vdt. 1791 
tiet) Gosneprorfl til IRtng eg 8«t»[hige i 7ar(u9 Ct 
2799 tij Dirt(n) i)(^d Salder« 

- DUp. dft-jacttira sepulcbrL HaIii. 1785. 

Jobi caput ctiam Tertibuf degiacis axprattQiii — i 
IHøllerø t^eoloø. a&tbL V. 33*38- Ztt af yfalmmic 
Cbcn 2bcn/ 89bf 09 I45be) metriff ooetfatte paa Satin -- 
I it^aaitH vibcnfttfiaig^ jortianMinøéft 4tit((* 1819* 

Carmen tecuUra in memoriam restaoratø religionit 
trecéntot abhinc åimos par Jdaitioum Luiher um. 
^Hafo. 18' 8- 

. ^aU (So^anneS) f b. 7 »uaufl 1757 i ©at 

Ipneber t9tb SlanbeK^ t)vor band Sabtc t)ar $rafl» 
jDpbrefle« ncb yniiifn# od bUo 17^ gnlbmttsttg 
(0$ Stifcamtmanb fBuc^tpalb t Sv^* Star nogle 
Tiat GoflVrer \)eb CanaUii teb jDbenfe*. 1810 bleo 
Zolbcalferct i i^jertma. 

efifte^omm <f{onen<5ticnb<rfe i bf n tftlMowf e C^tero* 
to i Qbrnfr. IDbenfe 1802 Xoerfffemetit for ten eteen? 
felbtfte %amHiiø anøaaenbe TCorfaøctne til bft Bmns 
telbtffe S^milielfdad gorflotteife 09 9lentrrnr0 rXhtblU 
9cife i 2(atene 1813 og i8i4. ibib 1815« fi^anbfcrbia 
^remftiaing af Oen t Obenfe t Varet J814 oeb 2)»bea afs 
fangne yenfioniftinbe Vnne Qarbrtne (tcifaoctb tunhi 
Cfjebne oø SHftanb i benbeø ftbfte Seoeaat. ibio. 1817* 
nogle Stbrag i OagObiabe/ f. tfiCt etyefet om yartipu 
|eb t ^raiUa 1816 9to. 283* 

^affin (Xntet« »fn|en) ferjl g>r<r(f tif 

Cltang i Ktbe ®t. 1586 t Sorbing 1591 J^ofprafi 

iDg famme THat jRagijler. 1601 Bi|top i jDpflo« 2>, 

1607 (Sitverø 5 3^28.) • 

Lud yiceritini (ertice'Crat om fRenneffené elenbige 
teonet/ af Satinen gjort v^a aobffe meb mange Gproa 
øg Gxemprl cm 6iaUne< eofge 6a(tgbeb og SorbømmeU 
fe oeb X ^on^c»rt• fotbanfTet. ^jobb* 1590 og 1616« 
ji Pancraiii Ubloeggrlfe/ ooer CfoangeUerne, paa2)anfE 
«bfat ib. 1594. — Sige(ebe< oocr GpiRlerne ib« 1598* 
^u^. Erici fbt^viul^t ooec Qbriflian IV C^aloing og 
JCrontng. ooirf. ib. 1598« 4« 

JDampe (3acob Sacobfen) føbtb. 10 gan. 
1790 i Xj^brnl^aDn, ()t>or i)ané Saber oar 6!rceber« 
2)fpon fra J^rut etale 1804* IBUt> jfirrer t>cb&!o« 
len i ®(agf(re i8ii« 181a 2)0(tor l^bilofop^ten 09 
^bjunct veb bemelbte 6(oIe. 6fter Tfnføgning ent^ 
lebiget 1816 fra benne 9ofi og t^at ftben opboibt 
ffg i Jtiøben^at9n/.(;oor ^an l)at anlagt et Unbert)ié« 
ningSinliitut« 

gorføø tit en Opløonfng af ^Problemerne i ben banffe 
ifetftriomng* .tit bb«. i8ik (iticr.rib. i8i3,9lo. 42*43.) 

Cootpectu« et »fttiroatio Corani. Dut. inaug. Havn« 

1813« 4* (^itt« ri^« '812. 910*370 

8orfoar<ti(e for ^btlofopbien meb Silbagebrioelfe af 
Øronbtoigi Xngreb p.ia famn^ 1817« ' 

Vnben Vcu 4be 6cene af eigne^ et utrpft Gi rgefpif 
-* i m'iiitva 1807. 1 299 ib* 11. 249« 2(bfPtUide Serl 

— tobfarte I Bl^bent^t 6ril^ i )(arg. 18x2*15* Oat i Xaret iSH Slebactenr af ben fra Øogtrpffetift 
i ^^lagelfe nbgaaenbe Stbenbf/ 

^amp(errc(3 • • • . ® • . • . be) franii 

eSprogmeller (o< Dronning Gl^arlotta Tfrnalia^ 

Le paue par toat Francois. Copenhagae 167a. t68i 
Og 96'(anmelbt f 35artboftnø ^cta L 311.) ihi t^bfC 
X)t>erfatteire beraf ubfom i Jtjobenbaon 1772* L*ecole 

pour rire, ou la maniere ri* appieuclre le i*ran^i» ea 
riaat. Fraaekf. 1678* 

. ^an (iaxi e^rijlfan) f. b. 9 Zprii 1741 1 

Jtiobentfat>n^ boor ^ané ffaber oar ^øtttctmmtt. 

2)ep. 1761. 1771 btei> Gatec^et beb ^olmené jtirfe« 

1783 refiberenoa (SapeUan oéb Srue SDtentgbéb i 

Cbenfe. 1797 Gogneprcrfl til ®iørgløT) t eieflanb* 

Døbf 1813. ({)an< ](utobiograp^te i J&lodf^fyenM 

fie (Be'iftU L 1809/814.) 

t^n b<ir af Zi^hft oberf. C C Bmrmo Ganbe CFbrl* 
lien i denfombeb« Jtjt bb« 1782« (Sju<brm Xaler oeb Ungp 
bommene konfirmation, ib. eod. &ammu yrorbifenec 
ooer nogle S^^nitliebiRorter i 8tbrlen. tb. 1783 •^auberi 
fBtfttiryflU ootr Xjobenbaon. ib. eod. (^iaerO eamurf 
SanoiK 4»ffnbelfer. 1 - 11 2)el« dbenfe 1792 > 93* Umaliti 
iXorfabl timet* ibfb. 1794* 

^n«t^ iShdtteé) paa 8atin CarolnsDan- 
caus. SBar franft Sefnnbt i Danmar! omtrent i 40 
Hat. 2>øbe i Jtiaben()at»n 1589 i en2((ber af go^fac 

^an Ifaf/ ifølge Han^ebeftana e- 2% bove forfattet 
be dftcrretninøer/ iDanroarfangaaenbf/ fom flnbei i Tkø- 

4aurus po/iiUus 09 i tXtitC4$tCf$ QfctaO* 

JDanfff (?)Ot)eO f. i ©(ier.tlffedløb 1 80I. 
lanb. (|bot l^ang gaber tKir^rorf}. iOep. 1706. Bltb 
171 1 $rtf|t i ^emmlnge i SoOanb. 2>. 1743* 

Penias tfaesium theologico - philologico - criiicamm. 
Hafn. 1709. 4tQ; 

jDtéconr< om flOtenneffeté eiaU I -IV jDel« itiøb^ 
1739« 41« (jffonf. 25anoo Bamltng i 6t 6. 19*23*) 

2int^tOning tit et not 09 fatteligt ex^fttm ooer 3oba» 
nié ](dbenbartn9< ubgioet af Peber IDanfel; meb en gou 
tale af p, ^ofenfl»ino <Boi|Te« iHib, 1754« 4to* 

2)attneffio(& - ®amiée (jfreberif) f. 

b. if}e 9tot>. i7or 4)an« gaber bar ®eneralfeltncar» 
flalt QM^ian oTplbenløbe, en @øn af A. 6bri||taii 
V.^ Steifle t ftn Ungbom ubenlanbg og lagbe ffg eftct 
SRatbemattf. 173 1 ftf ()an ®cebe i eøcømmiffariaf 
tet ogllet) 1735 Oberfecretair I eøetateiu .giffttt 
2(fifeb 1745. fBlet> ]76o&t>er^ot)mefter paa €$Off. 
Sortob benne ^ofl 1766/ tmob at blibe Cberfecrctair 
Deb ®øetaffn, éurintenbant be TOarine^ og €$tat|f 
minifieh %\f TiaxH berpaa atter ftn Tfffleb. Z) 1770* 
(e.Sibragtil a5ret>3tib. 2>annefPto(b &amføedée\^# 
sietDeb g. Crefd>ov« meb banS 9ortratt« jtbfn 1796) 
*S^wv9^ ^beron og Xfpafto. ifle VtU ooerf. ' Ciborf* 
^oenbe Saler bolbne paa SSoro Ticabemie — aftnjfte 
i ben tref^omfte fiftograpbie fom )BiU& titt. ^ 09 j* \- ( 135 ) nTinø of UWcrøen« cg Tiftenhømtt tit 5»er ©ag f 

i 4 \X^cx, tiU original banjle ttli fri OoerfccttrU 

11 £>tU @org 1775« i&u Ci<fd)orø 1. cit. p. 63») 

>an.rt (6orf) føbt 1669 « Cctoter r«jeb^*, 
)an6 Sabrr t)ar jtrcf me r« 4^an unDa\)i|le t S3og« 
ift og \)ar focfl Slegnftabøfører, pbenSirectfur 
t oflinbiffe (Scmpagnie famme|}eb6* 

tim. øfometr. alQthx. ^iHorifc^e Srgjjn^feiten* 
^« i69i. ^efpcdd|)e Don ter SSefc^affen^eit bet 
Tj, funftre^nundéliebenben BoliettU ib. eod« 3n« 
Dit Dom ^aabeU(>uc^()altrn. ib. eod. fol, Sru(tts 
nbe 3nformationédefpråd}e nacb bem UaU&n.^t^lo 

Sucb iu ()altem Ibtl« 1692. «f>anb(UmemoruU 
eod« fcu (er paa iDanff/ 3:Qb|)! 09 ^oUanbftjt 
larten uber bie tm «£)anbeI6mcmona( befinbUcbe 
lépoften. fol. graden unb 2fntit>octen ^um iDienjl 
weld)e fi(b bet) (Sort ©anyt informiren laffen. fou 
dal i\x brm Minefelter s «^anbel. fol, fO^emortal 
^tebbabrrn ber ebUn SS)ifTenfd)aft be< Su4)()aiten# 
:cat. ^open(). 1692. 4. oø :3nflrU(tton oom ffiud)* 

fiber ^roé^ianbel. ib* 1693. i2mo, Hxit^mt* 
ftfer. ib. 1694. 4. SSefcbretbunø b^r oornebmflen 
ilpldie. i^. 16954 8 oblone. 33efcbretb. ber!02&na« 
møen in (Surcpa. ib. eod. q obl, «{)urttge .^an: 
^Rer. ib. 1700. fol. obl. (®amme paa IDan^)« 
tiboabolberieé oelfotciente f^ot), ib, I709» DanfPe 
Uinformator, ib. 1710. 12. iiDet italienfPe ^Ugs 
[t. ibid. 1709 09 II. 4to. a>en «ble ©frioefonjlé/ 
Unfté, SBoøbolbrrtfd og SreoefonfK Soo og 9)ritf/ 
inife o() tQbffe S^ert. ib. 1711; 300« Gpteøel ber 
lanfcbaft. ib. eod. 8. Ora et lebora o; ber betertbe 
:betenbe (&t)tift. ib. 1720. 8« 

KinCCUé (3acob) f b. 5 Wot). 1738 t Ttau 

f)\)cx f)ci\x^ gaber tar Xømmermanb ;Dep» 

SBlet) 1776 perfonel SapeUan tU £)rf!eb og 

inø t 3(arb. @t. i78o®ognepr. til 9lQUtrup 

Drg @t. fiben til HaU 09 Xøccing t Haxtj. Qt. 

1789- 

ir paa bet ^perøé^maal/ b^^orlebeft Van Betleriet 
ré. 4)aberéle« 1771. Soi1I<^d til ØtubertngerØ bf« 
emdaua i be latinlfe €^(oier. ^jøbb* i775t 

)arre (SiielS ©tofflet^ af en grtmmet 
abelig Sloe^t. .^and S^ber Dar ©eneralma« 
\ (SfKf for bet TC^erdbufiite 2)ra^onre9iment. 
i! (in førfli 35anneife \)cb bet militaire 3n(li^ 
Sbcifliania. S3(et> 1732 Sieutenaut teb ga« 

S^egiment. SSeflp^rebe t nogle 2(Ar ^nt9}oc« 
ipnbie oeconomiffe rpmaaling« S3oebe fra 
af paa &aaxUn ^rabp T^aa Zottn. ^an t)ac 

iBlai^x og Tom &t>erqt)arternirf}ef ubmærtebf 
I meget t ^rtnbø Gf^tfiian 2(ugnf!6 Stab nn* 
rigen meb @t)crrt^e 1808:1809* ^an bøbe 

ebnfng f 9?ibpron|!en — i bttbmifé%v\g9bibUos 
1* 45'59 106^27. 243 58. C^rtlærtng om b^ni 
9el i^bemact^a 09 ^QtemV« i96'-99* Cm CStenfftbufe i 9tcrde — I iUnb(^uø^f5ninaerelfr« 
Xty Baml. 11« 467<82, i^itr, Cio* 1814' 9{o« 4.) 

JDaéf(»i&evtS&riflion) føbt b u e^t- 

1709 paa 2((f}abong ^rceflegaorb t J^efgflanbé gogf 
berte^ bvor bane gaber t>ac $rorft, 2)eponerfbf 
1726. SBlet) aSpfogeb i a5ergeni74i, Slfpgnerebe 
tettf (Smbebe 1761. ^øbe i;94« 

Pe^er 10a$f$ 9lotManbd Srompet/ nbgtiøet paa n^ 
meb Xnmarfntnget. itjfbb« 1763 og SSergen 1776, 

Ynmarfntnger ooer en ubemcont gorfatter« (€(>•. (B^ 
:Kivg4) IBreo falbet HUt ^txint^n^ enbelige Oprejs« 
Ding t>eb Qb^^f^um. Bergen 1772« 

JDrtéf (Ocnjamin) gn giorbmanb, føbt 1705. 
jDeponcrebe 1726. 1734 b(et> Slector t Xronbjem 
og 1735 aWagifler. Sog 1750 fin Jffffeb fra JRei* 
toratet og rejfle neb til JtjøbfnbaDn/ bt>or ban op* 
bolbt ffg I @nbel Zat. £øbf i &or9 1775« (conf* 
Xilinttna 1786. II. 559.) 

Disp. de ulu autorum græcorum xo intelligendo No- 
vo Tellamento. Hafn. 1734. 4. 

Epiflola ad illuArem vtruro* qra refutatnr lialtcnber- 
geri epiilolu, in qva WolGum in collegiis ,fuis Scepri- 
cisinum et AtheisHium docuiHø tradit; ex lingva Da- 
nica in latinam translata. Marpurg. 1735* 4« 

2Cb9tatge bang S3ret>e til ®ubm finbed dftrpfte i bea 
af X^Ttnip 1798 ubgtone 3&ioøi*ap(^ie af eu^m pag* 
i89=308* 

S)ttéf (?)cber) f. 1647 I ^tfgKanb« gogberf 
i 9lorblanbé Zmt ^ané glber, $eber I)on£)aér^ 
Max en b^r bofat @fotlornber. ^an bep. fra SJert 
gen« Ctole 1665. SBar førfl t 10 Zax petfonel Qat 
pellan bod en ^roefl til SKanené 9>tenigbeb i J^elgu 
lanb« 9)rot)f!l ftben Sogneptitfl iU }(l^aboug t Storb« 
Canb 2)«be 1708. (conf. JDanite iCtgteFonfls 
igift* III. 324*42. famt bane nebennoet)nti toSBifer}« 

^(onbetig 3:tbéforbrit^ eller btbefffe Bifebog. Qbriflia« 
nia 1711. ^iøbb. 1718. 1729 ^7^Z*^75d* ^757* Sronb* 

eutber« C^atecbidmud i ®ange fer fattet. Jt}ø&b« 17x4« 
1715. '1720. 1723. 1734« 173^ ^aoibi (oé Øebtcbe og Ber« 
linø. 1742. 1753. 1761. 

dpiftUt og (Strangelijr/ fangDtd forfatfebe. Jtføbl^ 
1723. 1726. 1736. 1-53 1760. t^&eraf er allene dtaxf 
geiiifan^'ene af iDosf ^ fangene ooer Spi'^lerne e'ce ber^ 
tmobaft5ceen XDivtnKsn b>. 

Srenbe ^ibelenø Bøger : 3ubrfb/ Qfi^ev og atuffi; 
i ©ange forfattft. 5iiobi?. -1723 og 1724 (rrc. i ben wte» 
lanbile l«roeCi^. 1724. 9^o. 7), 

9lorblanb< :S£rompct o* BeffriDelfe ooer 9torbranbi 
2fmt., ib.d, 1739. oplagt paa toij web ^nwarfninger af 
TLutoxi efenneføn 2(. 6. SoSf. ibld. J763. Bergeni776» 
(conf. 3iflcn6 ITorfre ©. i20«220 

SlorfP jDalemfe. 5Møbenbai«i 1713, (øø Ufffnof fTert 
(iangc baabe foc og ^^tn) ^lageoife otKC Bergenl 3f^ Å ( »34 1 beSrcinb i Ttattt 1702. ^idUn\)^ 172} o^ 1725* Zfitn* 
U n9 Sifer om ^r* $ebec 2)air/ b^orubi dubeltg betrag« 
tc6 ^and nuget fummccltge og mfljfcmmfUge Ctooa^eos 
ifet fra b^né Sarnbom af* Srpft uben Gtebl 9lfleonelfe 
Z726 09 oftere. 

Kbfftattu t!ei(t9beblr>rr^ UbrpffebebetétbentoieUnbffe 
cø bele i ben ^øpfnerf^c Øamltno af S^ecd. 

S)aU (6(>riflfrieb Ulric^) f. i g^e^oe b, 25 
€Sept. 1751. JE)fln« ^ober tjar (5omiiierja«fe3for. 
^an fluberebe i ©ittinjen. 1778 bUt) SSolontair t 
i bet tpbffe Ganceflte, 09 1782 ^Ibjunct ^)oe2(rcl)it)a» 
tlué 5Bo«f* 1787 JRaabmnnb i TfUona og eppebe« 
tenbe Sirecteur \>eh ben jle6t)iat)ol|len|Ie ©peciee« 
6an(, (conf. Borbee). 

C. IDenina etaaté« n. C9etcbrten9ef((t<(fe Ørte^en« 
laiibé. auc bm Stal mit 2Cnmerf. u. Sufd^eii. i Sb* u» 
2ter Zt)til, ifler 9)« SUndburd u, ttm* 1783 85- 

p. Z. tDanbale ecbenéb<fd)rdbund oerbienter VUlju 
ner. au« bem ©d«. Ml 85. SKelborf u. Wp|. i787« 

fD^atertUien jnr 6tattfltf ber bdn. etaaten 3 So£ 
(gtenéb. «. eefpa 1784 90) iomj man bat tiUagt 2)au 
09 b^né 4>alobrober G« U. iD, t>- (Sdd'td / (ar be i((e 
pebfjenbt po. 

SilUtt) (S^^an) f, 1679 « «ieb<n^at)n, ft^or 
Jan« gnber rjor €ilfei 09 fllæbeharinmer. 23ep. 
1697. aiejfle ubenlan^«. »Ut) 1704 ^ræ|i foc 
2ijleb i Tfrtlborg €t. 1706 Wagifler. 1707 for* 
ffpttet til J^erfleb'i^fier 09 S3e{!ec i eieUanb« ^« 
I727. 

«p|lmab etter goralbres 09 85ønieconfect 5tiøbJ. 1714. 
8bo 

©en anben 09 flore e»an9eUtfe JJuBel i Slorben. ibid. 
1717 4^0 

Jt(99tt9e 09 fp{t«(lnbi9e Gententfer I 9?f tter9an9. ibltl. 
1721- Uparttfte jDom|lutnin9rr. ib. eorU 

5tua0^erfa^rnct €l4(lbrer unb 9)lobIer. ibiH. eod. 
(^øf^ré ISovaUu, 9to. 13. Ub9aoe6 faanp afC. 33crs 
{ram ib. 1755. 

Chriftiani 511 banffe £oor fummartlf i banfPe S9im/ 
ttb9. af j. 3* X)« IDaum- ib. 1733. QoUectanca om 
Sifleb/ inbførte i :&io4)a Crono(^Km)fe ØAml. ®. 
X44-'48 

^aun> (9rtebrt(^ So^an Sa(entin) eføn 
of ben ^næfiforegaaenbe ; f . i ^tffeb 1706. Dep. 
fra ®oror ©fole omtrent 1725. Slet> 1736 ^rafl 
paa Xnbolt. 1745 Ji)ofpitalépro?fl i Slanbecd iDø< 
be 1750. (conf 3rie 1802. IV. 118 09 iia). 

iSxi trccnbe 6ie« ^iflerU9beb6fpei( i en 9?arobie ntje 
efter *'Gbtpfiatd! Z)u min Scrben« ®utb" 0. f. t>. 5eif b(^- 
1740. ^ør banffe 10^anb» ib« 1741. 

3:an!ebret for |)rcefter { 5 TCfbelinaer. 2raIbor9 1746. 

JDilMb (6f>ri(lian') (Jn aommerwanb fom \)ac 
Socmanb foc be moe^rifre S3røbre veb bere6 9lebfc(t» telfe i ^errn^ut 17^3« 9lej|Ie nogle Sanje fom 
^Dti^ftonair (il ®r%(anb fra Jtjøben^at)« af. 3 
2(nlebmn9 af ftCJDp^olb 09 tBetjenbtflab ^er flrev (an 
Jtorte 09 ffriftm(i«p9< SBetra9tntn9er ooer be 8 €faf 
n9bcber SRattb* V. 3:12/ ubt et 6enbebrc» til ben apo« 
ftoiiffe aXent9^eb t J(iøben(aon, frrmla9be tf en Cbrt^i 
IDtrcipel, Slen<bor9. 1733. i2mo* 

S)CbC^ (^anS) eaugmanb i^fna St«røeme. 
Døbe 176«^, i en Xlber af nogle og 40 Xar/ 

Unberretntn9 od 3nbb999erneø *&anbel<maabe paa 
%ax9. Jt|øb(h 1769* 

^C6eé (SucaO føbt 1623 i ®eu»6efjøbiQg 
paagalfier. SBleoliåsi 9torfl t Z(^or6()at»n 1^^^ 
Soeroe/ 09 fidige Siector ))eb Gfolen famt 9roo^ 
1673* 3»«d- 2). 1676. (St »reo til ^am vid. 

If'ormii Epifl* p. 1 1 17) 

5ton9elt9 S^tajefifftø IBsrbigbeb/ »eb 9rop(« 3erem{oii 
afmalet. 3 ^(nlebning af(3(rtfl.iVtcé {)9lbtnø paa gcri 
øerne» ^jebb* 1673* 4* 

Færoa reierata o\ gffrøemed 09 be fffrøifpe Snbbpgt 
gercø SBelfriøelfe« ib. eod. 8. (Tpaa 6n9elff/ (onben 
J676. 8. poa Z^t9 »eb trXciigcU JCopenJ. 1757* r.i 
(30X1.%* I757* !>• 667.) 

JDcbeé (Peber ®o|en) f. paa ©aarben Jow 
Senirøb t)éb SRoéf b. 20 €ept. 1765. 4)an6Sabe^ 
3enø Debe«^ t)ar SSpfo^eb i ^JTOodf. ®ie nogemib i 
@fole i J^eiftngør. SSlet) 1790 ^rocurator. JDøkf 

15 14 paa ftn @aarb Ælammeflen Deb SRo«f» 

SanCer ot?er bea platontffe^emngf at AennefetfN^ 
be b^^^ tocn^e Se.^emer. (^bci^i^^nia 1785* 

;2;ntl(r9 for (TanceUicraaD SBtel r en@aQ fmetteMllHel 
09 (Sancfaieraab ^ejberij. ibiH 179^. ■ . 

JCriCijfe ^emfltrfntnger ooer ^a9en6 ^rtoeabc ^t^u 
Ux, ibiri, 1808* S3efoareife paa j6« •^. 0. SRuntbc af 
SDeorgraftjcrn.'« 2(ntttrui( i Anlebning af be txitxft Øei 
m«ctnin9er ibid. 1809. 

jD^COaittCf ( lom e^atUé grebrltf) f, § 

5tjebb. b 25 *Wartti 1779 ijan^ Råber oarØr^ 
feter og Statéraab grebri(f ^Komn< f i 4>itag 
1740 og bøb i Jtjøbbn 181 1. Sorfatter til be 1793 
Ubfomné ®ma»ijfrifter Aux membres de V eglise 
reformée elc Og Hesponsea V ecrit intHule: Ob« 
servations du Consistoire de V epl. reform, fran- 
roise etc. $^ønnen boer ipaa 3aarben Sr^bfcid^ 
liinb-i 8png^p Søgn t)eb Jliøben^at>n. 
eanbofconomiffe Sibenber— ubgaob^^^i Xarenei8r5» 

16 i Soteninv) mcb 9af^or ^ømu 09 jtammerraab 
IDremfcn. 7(f b^né S^tbrag til bette prriobiffe 6frift 
er Hfbanbltngen om Siorin9é9rctdfet ubjfommen fcrf ilt- 
^iøb^. I8i7» (conf. IDr.røien.) 

S)CC8Cn {S(im\åi) føbt omtrent 1740 j «• 
benborg i bet Aielff e, fcim ba ttlbørte 9iu$iaiib Som 
fom Dfftcier paa ben ru((f)[{!e S^obe inb i en ^t>n i 
e^rifltanfanb etift, 09 forbleo bet iWUgu %n ( 135 ) siebicini! Sramen. Sfrt) httpaa {ffge t^eb 
if«t i %{ttttU^ib. 2)ø^« 179 !♦ 

t om 9?Qbefi)den^ oefewerc t »eb ©ijøf^ufet i gtel* 
G^rtllianranb. 1788* 

fgCn (SttrI Jerbinanb) føbt i Slot). 1765 

«n^Qt)nV ()^ot ^an« gaber t?ar ^ofviolon^ 
783 fta ^clfrngør« ®!o[e. Jaoe fom ®t«» 
ta éoxd)é Qolit^mm. fBat Snforniator forfi 
tre« ^ørffjeber 9)cinbfe«fetnf Suliane og 6bar# 
9 ffben ^0« ?>tint« §etbinanb* 1798 6^<^ 
9()i(oropl)ice. 180 1 £)t}erl((tcr i SRatbema« 
}>b9n^ oeb ©fotcn i Cbenfe. 1806 RecCoc i 
. 1814 ^rofeéfor i Tlat^tmatit teb Uni» 

de exiftentia vacui. Hafn. i79l. 09 Aclumbratio 
cæ UDiverfaiis. Disp. inaug, ib. 1798« (t. I fltc^ 

3iir S.itu 3eir« i8oi, 9lo, 13.) 

, 4«m. natur^iflor* unb mat^maU IfMianbton« 
r ber neucn Saml. bcr ®d)ttft. ber Win. ©efettfcb* 
[f. iibcrf. Don ^* @d)f el u. € 5* JOeøem i «♦ 
H, JCop^. 1798- 1800. 8* 

i^oQiJfc Xp(;oriémer l-H |>ape. ^iwh^. I799* 
gfr. 1799. ««o. 12. conf. «o. 42* item ©egen« 
hl. tii bemeldte ««ecfnfioh ib «od. oø: Ejusd. 
Opbaøelfer, utbraøne of |)rofedfoc S^l^ ©c^ou« 
remrnt ib. eod.) 

»n Pellianus five Tabula fimplicisfimam »qva- 
celcbraiisiimæ \" II a x* * i foluiionem pro 
numeri dati valoribus ab i ad looo. continenø« 
♦ I8I7» 4^0' 

i^ ew. Gfrift. ^r af Jam : »(btaø til TQqr>at 
s« ajeorif. V. 572*82. — »ibcag til ben bco« 
I «©olution«tbcorie* i Srtiftcme for 1801« 2. i 
217,304. — »ibraø til bet matjematife ®tu« 
ffriiif.Tb. 2 |>. 75*154. — enweøet alminbelift 
itlonéformel mcb anbre bertil J»renbe »etraøtnin« 
3frift. f. i805'4- P- 8U1I4* — 3:abette fom 9U 
iftelfe«t>infelen imeUem »ertlcaninicn og ben fra 
itoi< eteb til 3orben< fø^ibbelpunct braønc rette 

ib». 296e98* 

t ban^i Brigem<tsit3in : (Sn Blafft afategntnøi« 
'^C* éd)iil5'ø eamml. Hogarirb* ^felm H ^. 
)8* SoøipS Cptfininø of en olminbelf« ccmbi« 
I Cpøaoe. 111. 253^322. (Sn Sl^atjemattleré Se« 

c»er Uafjanøiø^eb. ib. 323-51. 

r Ban^be^ : Setraøtntnøer coer t^ornbelfer/ Slu 
attbre beflcrøtebe SBrørcber ifcer meb ^enfpn til 
ttet. V. 71,116. »f>t>orletf« bør fBeUt, Siben ej 
at fpitte af/ liqDttere«? ib.* 559:80* 

tnerva: SBreoeom SQ{up( cø mupfatft IS(eoci>» 
U 40* 

6foles9)rorrammer (er (ait ubøioet: Stbraø 
lolo^iffe Unbcrføøelferd Sljeorie. IGtborø. 1807* 
i igiij^tldttofcø 2tniial. 1807. II. I37*45\) . W«- 

nuiiieros , per datos qvotcunqve divi£oret 
data reHdua rfclidliiros inveiti^andi Pariicul« 

1 1808 IQ* Mediiationes de latione, qvas AoAr 
SyiiilielUi inuucedit. liAln 181I* . 4^an bar overfat af Staltenff paa tbanft iotQa$ i 
Vi^, BelfT. 6Pr* for 1803:4. p. 11-74 cø t.bem fo9 
i805s6. ifte 4><rfte p. 113:32. tnbrpfteb« 2(f$anblinøer ; 
af Sr*nf paa Spbft : L. B. Francoeurs 6lementar>2Cl* 
øebra^ mit Xnmertunøen. ItopJ. 1817; af S^bff paa 
«)anff : øtaria SX&tter/ en 9{oman. Ibid. 1802* (1. ^fu 
1802. 9^0. 16.) ; af ^anf( paa 29bf( faat>el Bteen(lrup# 
IB(f(bre(bunø be^ b&nlf(beii Selrørapjen mit 2Cnm« ibid« 
1802/ fom HøvtnønA Otwa« fiber bie auf ben Jtfifteir 
onøeleøten Seu(btfetter» Jtopb» vu Sripa* i8oi» 

^efd^man (»arefjofomotu«) f. b. 5 %u 

bruar 1671 i itjeb^. ^ b^or bnné gcrbet Dar SBpfo« 
øeb. £ep. i665* Siejfle ubenlanbe i68S* S9lej» 
1693 Se(tprot»fl t)eb be banfle A^ropper i S9rabnnt» 
1695 ^rcefl i dolbtnø oø famme Hat Sleifepr«^ og 
Sønfe^ifenartu^ bod $rint6 Sari paa benneé Uben« 
lanbdrejfe* 1699 @tiftdpror)fl i Dbenfe og @oønea 
prceft til ®t. Jtnubd jtitte* 1700 Si|{o{> i SSiborg 
00 1712 i dbriflionia. Sif t)eb Sbnflian VlteéStea 
Siertnøøtiltræbelfe fin 2CffIeb 1730* jDobe 1731* 
(Blod^^ fynfte éefftl I. 639152. Hy banflfe 
ITlaø ni, 46* 3rie^ oø ^ebe 1809. IL 65« go^ 
tOolfø ^^iflor. (Drbb* V, 70*;3.) 

Tbefes inifcellaneæ. Hafn. 1688* 4^o. 

Diss. de genuinis Pontificiorum, præcipue' Jefvita* 
rum, erroribus, comparatis cum iia^ qyi i'alfo Lutbero 
adfcribi lolent« ibid. 1700. 410. 

8tøprcebi!ener: ot>erS3i{cop jttnøo. Cbenfe 1704« for; 
Qlifabetb Zixant* Kitbb« 1714/ 4to^ (oer SKarøreljie 
SXoøenibatter/ Seøer ®røné •^ufint. tb. 2719. fo(. 

Srtberi(b^()albl Jtirfea Snbotelfcetafe^ 5CjøB(» 1729. 4to» 

gorfoarlfrift for be S^ovft. Xjøbb« i7^S, og 1776 t 
Cctao. ZiUi^t inbf. i be norfe OnteUigentefeMer 
1767. 9to. 31S35. i ^e Cbrifl!anfatl^f7e Ugeblade 1784* 
9lo. 8u2« og't Uøeffriftet Barnieren i3bie 8inb 9lo« 
55'56. 

^dC^man (6ar0 en etn af 97i)efiforrige« 
føbt i Obenfe i7oo» JBCeo 1726 J^ofjunfer. 1733 
2(«fe6for i £)t)erbofretten i fRorge. )Døbe i 9er6« 
grunb 1780. {^an f!}cenfebe fin JBog» og !Dttnera(* 
famling til offentlig Srug i Gbtifiiania. Satalog 
berover ubtom t SJrifl« 'i790» 4to.) 

3 bet banff e t>t^enfr4berf • 6e(fPAbo 6Mfter er af 

barn: Øctaneninø ODer ®(bmaben effer opftiøenbe 2)Ams 
pe oeb Jtonøéberø. i S^me IX p, 404:48* Om be norffe 
®ulbertfe i XI ^tU p. 93'i22. Cm bet øamle IBergs 
tert ®loméberø« ib. p. i23«44. Om iConødberg GølOi 
oerf. ib. p. I45S74* Om SKaaf oø JBorøt oeb ©ølt)r>er» 
!et. ib« 275^86. Om ben itonøéberøffe flXpnt og e§l^s 
utUU 9)robttcter. ib. p. ^7''3i9* Om noguetenartet 
00 (Sttittt ib« 320^44« 

3 bet tt^Øfe X)i^en|rab« @el(f» efrifteto wf 6amtt 
2bet IB. Om 8al!e oø Salfeiaøt. pag. 53 88* 

Sreoe til 8anøebet af Xarene 175a og 1756. a^nUt 
i A^nsebefiana p* 67 : 92* og eet til eudm aftr^U i J ( »3« ) &vbtns (Ltvnttp. 3ii<52» (St Sret) fra ®tam tU ^am 
t( inhftU i VTy ^anffe UXaøasm« IH« p« 45'48* ' 

^efc^man (Sacob) f. 5* 4 gu« 1788 1 

fBobum i Valborg Stift/ ^t)or ^an6 ^aber^ Saurite 
Øartbotomceue Cci^^man, t>ar 9ræfl* 2>cp* fra 
Xatborg, i^rtioat timitteret af 9* fRaéhtd) , ^xo\>9 
i gtefe ^erreb t X^ifteb 2(mt. i Xarec 1 803. 92#b> 
fatte ftg 1809 i Xløhmf)aw fom Sos^anbUr* <l^ar 
eemtatr« ZittU 

Sorteaoclfe otxr be SSføer/ fom t 2Caret 1814 ere nb« 
fomne i be tre norbife SUtiøer. ^jøb^* i8i5* bt>o* Zi^u 
faa'for Vårene 1815 oø 1816* 

SDeiC^man (Sen«) en ^rallefen fra 3pC. 
lanb* Z>øbe fom Arigeaéfedfor og Soerer i bet fraiu 
flt Øprog t>eb £anb4 og 2(rtiUertecabetterne* 

' 2(not<ntng tit bet franffe @prog* 5(2øb(. 1791091805 
(I* sefr. 180S.9I0. 16.) 

©CiC^man (Uebec) »rober tit foranforte 
S3if(op JDetc^man, føbt i Jtjcbb. Dep. 1685. 9tei« 
fie ubentanbd tit Spbfftanb og ^ol^nb. SCet) 1695 
2)octor SDIebtcinot t)eb Jtjøbenbat)né ttniverfltet* 

Disp. intug. de febre li py rit. Hafa. 1695. 4* 

Tentaraen circt uTuni et neceslliatem Mathefco« ad 
bene philofophandum; pro Prof^tflone Matbefeos et 
Piuloibphia in Gyninaiio OthinienQ. Havniæ I. a« 

Optegnetrer of ^am — i 6tt(^nto Uy G^mU lUt 
zo^ f 24. 

^CmC (S ♦ ♦ • • %.... Jottl«) en 
6at>aUerteoftcter fra bet fpbtige Stanftrige, fom un« 
l>ec 9{e\)o(utionen emigrerte, og i nogU Hav nat ia* 
rer t bet fcanfle Gprog oeb Gocabetacabemiet i Jtjø« 
benbat>n. SXejfle 1803 tilbage til ftt ^oebcrnrlanb. 

Cicribcg i bet franlfe Bprog* JCjiøbb* 1^0 >• (r- I iCrt* 
1804. 9to. 38). granlf tJotfebcg / inbe 6otbenbe Ubtog of 
be Mgtigfle franfPe ^orrifer omtring Sorben. ib. 1H02. 
(t iC|t, 1808. '^lo* 15.)* 3. S* VO. 6d)legele eftift 
om neutrale eUbt$ x^tfttertni^ unber (Sonooj 9 meb ^ro« 
•eCfe afben engelffe 2tbniiralitetéreté jDom af n 3un. 
IJ99 erc, b(eo af barn ooerr unber SorfatterenI Opfpn« 
Copenb. 18 :o. 8« 

©elaroc^e ©afHc^on* ©ee ©affu 

5De{<iart (Xnbrea« &paxte) fobt 1733 i 

4)orfen6/ bt>or (^an9 S^ber \)ar Urmager. S3tet)i754 
informator oeb Sabetterne i Jtjøbenbat^n. 1760 
9ree{l i 6afleUet Sribericb«bat)m 3O. 1766. 

<^an bar af Sranff overfat efterfølgenbe atte { Jtjøben* 
lia\>n trptte eertfter: dialtni ttb^beligbeb. 175";. Cer« 
Wn$ iiftQtiftt 8Rflerjo«rbiøb(ber» to IDete >753'54» »4^U berge 6!rtoe(fe angaaenbe 2Cr!enbottom JDronnfng Cbrts 
ff tne. 1753- P* ^Dtt tHoulino ateife tit JBetbri meb Bøn« 
ner og Betragtninger eic. 1755. 3, 3. J6urlamac|ui 
®runbfcrtninger tU 9taturenØ Stet« 1757« 4* og&ammeø 
®runbfctntnger tit etat<retten» 1760. 4. 

^ernat^ (SBotf Staxl ^mll t»an) eee 

(an6 S<>ber nat SRuftcu« t bet fongt. CapeUe. J^att 
fom tit DanmarC 179S fom ifle Segationéfecretai^ 
^00 ben frap|!e OKini^er ®touni\lt, og forble« bet 
veb legationen inbtit l)an i g 15 brog tilbage tit 9<2ri^» 

Ode a la paix. Qopenbague 1802. (forfattet i Xnicb« 

ntng of 2(mten<:8reben og opført meb fi){ufiC i bet mu^; 
falffe 2(cabemte i Kiøbenbaon). 

La glnire des armées francaifes, ou la troiiif me Cm« 
lition Cbant heroiqve, qvi a reniporlÅ le prix a 4å 
Socicte des Iciences de fiourdeaux. Paris 1809* 4to. 

JDeéaUgteré (SuIe« SofepW ®tigete Sroi 
ber tit ben !Roe{iforrige» S3ar i en Stoeffe af lac 
onben tegationéfecretair \)eb bet franffe (Sefonbtf ab 
i Jtiobenbat>tt. 4^ar ftben voeret franff Segationlfti 
cretair faavet veb bet f\7f nffe fom t)^b tpbffe {>offer* 

Idees fur les relations politiqves et comniercialesdes 
ancieos pcuples d'Afriqve« ouvrage traduit dø l'AlIfin. 
de y^. L. Heeren* Paris et Copenhague. 1800« % VoU« 
8vo 

Ser< i Yntebning af $rof« SumaiCe Z)ø^ — i2)ggeii 
fori8o6. 9lo,i99. 

©eécampeaw (S«rc* Sac* Hnh. ^a^ 

felt«) føbt b. 6 STOart 1732 i Wouem ©tttbmbe 
i Gåen« S3(eo 1763 ^rofe^føt i be ftanftt ffiønne 
ffiibenffaber famt informator fer Sanbcal^ttcnif øf 
gagerne i granfC, i btiieet Sprog ban égfui goi 
icoeprinbfen Unbert)i6ning* iCøbe 1795« 

Le Siede de Fiideric V^ Poenie« Copenha^e 1765; 

(rec. i be GotiJcffe eamlinger abet ét. ©, i7a«77# 3 
ben 2(n(ebntRi) ubøaD ban l^<*ttre aux auteurs cfu Jouro« 
intiiiil« ©amling af.Sfrifter 0. f. ». Copenh. 1765. 410. 
øoerf paa jCanfé af p. C tDan^al« ib* eod. 410 

Amuf«'mens a la Igreqve — et periobif CMfU Co- 
penb. I 67. - 

Cours théori -*prattqve de la lansue francoUe^ efel' 
S&oelfebog i aae iaten« ^Dele. ib. 1785* 

Elemeiis de la lansue danoife avec un Abregi des cfl« 
riodtcs Hc la ville Copenhague et des enyirons decst- 
te Capltale ; en danois et en fi'aurois« Copenh. 1787* 

i^an bar paa StanfP ooerfat Serten tit Jffminii 

Irones tenim naturalium. Copenb« 1767. fol. Afliarf 

I>:r Boitberiing. 33rAtiiiic^ 9taturoibenftabeTiieé 9rØ< 
gang i iDanmarf. (Copenb. et Leipa« 1783. CMfbØ* 
liUe Ubtog af IDanmør!* «fri|lone» i7M» j J ( 137 ) xmpenut (*oc5«8 Ti****) een 

ige. S3((v etubent 03 (Sunbibatur 3u* 
1803. 

311 a la connaisfnnre du beau ilyle^fran- 
ort oj tQbelt() SSei((bntn() til at Cjentie oø cf« 
>tc franffe éfribentercd fmuFfe SSrnbinge^ 
itiø^(^. i8oo. (rcc* t 1. lefc* 1804. 9lb« 3S«) 

)C^e'J (3can S3(aife bc^d SRoc^eé be 

) e« fcanf! ^(bfWmanb fra fRoå^tUt, 
i 2flbecbcm. 

!e Danmarc, '^omel-VIf* Amfterrlam« 

9 Ubgaoe 1755. (Om ben 7be Zomt i«onf. 

# 

til tt ftcbfeoarenbe fxuqtbvin^tnht €^etfFa(/ 
irmaaU fan unbrrfli tteé / (Snttt og (ånU» 
olb€^ o« f. D* JCJøb^* 1 752. 

f jDanff paa granjl otjcrf. ^olberga mcrati 
p, V« i^Aveiie forbcbrebe (tftetretninørr 
|Ve 9tiQe* <£lc^e^ orønlanbfPe ^frrufhat. 
tanpe Crbfproø. Jijøb^. 1757. 4(0. (Cm 
onf« t7yci'upø fortale til Ub^aoen af p« 
rog. pag. Lll-LVm.) 

)i^ (Daniel 9?eno aRa»^ia8®ro# 

58 i bet (5p|l?inf!< t ben ot)<rr()inlfe XxM, 
Sabrc t)Qr Sup^erintenbent* 2!»9 1685 
(e Soctorgrab t)rb Xjob(nf)abn6 Untoer« h. lone et nutrltiona foetut in utero, Disf* 

rt)in3 (®eorg) f. h. 13 2»af i<J7ii 
^))oc ()an6 Sabet t)ar JDoctor SSebictnfle 
ibe ScPde. (Stubecebe ferjli 9lo|!o4 og 
tit Sngcdanb/ Jpoffanb 09 Scanfcrtg* 
Doet. ^Mtb. i 2(Uborf. i697 9)rof.a»eb. 
17^3 ^3«b ^jobb Unit)er|Tt<t. 25øb« 
n« ?<tjnet og ^fiiftcc'i k>åru »ibl. 
Crefc^oiPd 3ubeU«r. I47f55' og 

«r« Cunq/br.\oh IX. a[ipend« 237a 

faa f>an6 ^ottcatt f)atie6. conf. tVoIf5 
[JO. I. 201.) dftccr. om ^am t ^^n. 
rfattcbe af t)an< ®øn (Bcorg Uu^nft 
\, bec i nogtc Hat t>ar 3)rofeéfor 4>iffo* 
tona^ og bebe fom @pnbtcuø t ihhtd 
[• Wleufele tJerflorb* 64>rtft. 11. let«. Harniap, i734» Fundament« fcien- 
i^>» »755« Kuiidam, pbyliologira, ibid, 
n. Patljologlæ. ib. I739» Fundarti. Se- 
idicæ. il), »7V>/ Fiindam, rnctbodi me- 
'13. F.piLoiue eioicmaiicA PbyHces. ibid« 
Octao Prografnmata ; ad Anatomiam isYicaaf X73?« «-» 
Q?I fiat, qvod natorum paiicislinii »tatem atringant* 
17Z6* — De conjugio dietæ^et pharmaciæ, eod, a« 

Dispp* Havn« in i^io* — de Wcie divinaMedicorum^ 
1733« ** ^^ cafibui fortuitis funellis in praxi clinica* 
1734* •" Specimen latorum Medicin« in Podagra«, 
• eod« — An iludiofus medicinæ. propriå induUrra fuffi- 
cienteoi comparare pos/it fcientiam« eod« — de hæmor- 
rhagia ventrkuli« e6d.(Dct9ar Deb at opnonerr ex audita. 
riomob benne jOtfputaté og bet meb itfr iøt)iftt ®ebars 
bet/ ot ben befjenbte Jrantd SR^ginb tiUxaf fig 9lelega; 

tioné 6traf.) — de operatiouibus nipdlcanientorua 
reficientiuni. 1735. — Struiinium caiifæ mattriaiis Po- 
dagiæ« 1736« -^ de roisiionibus langvinis a{iiBciaIibus» 
<738' "-" *\^ pelle vaiioiofa in Griinlandja. 1739« -« 
de virguU vacdlante. 1740. — PræHdla lanitatis et vi- 
tæ longæ e Decalogo. 174I« — de vern-.ibus in Norre- 

gia nuper vifii. 174a. (^eofeno Uotrge €f. t3a-330 -7 
Deoas apboritmorum Hippocratis^ cum continuationi- 
bus (talt 6 Gt^ffer) I74^<46« 

3 X>t^en(FAb« Bel(f« Bfv. aben 2:ome rt of bom : 
Sanfec om be Bttnt, fem ere ftlnbne i (SaOeblaren boi 
bet af benne ZM Gpgbom benfalbne •&ornqt>ffg. pag» 
575 84» 

Oratio jubilea de morbis eccleliæ redivivis. Havs^ 
X7S3- 4to^ 

^Qvællionea problematir« de viva doAoxis voce. ib« 
«734» 

S^Wgge (Ole) f. b. 20 Set 1772 iQfixxB 
ffti^nla. S^an^ gaber tar Øorcnffriver. .^an bep. 
fra (S:#tii}taQta 1789. S3let) Unbetbibtiot^elar t)el 
bet ctdlfenjle {Bibtiot^ef i Jtjøbenbavn. 

Gatalogus naromorum Veterum Græcorit|n erRoma- 
Borum qvos olim posfidebat Nicolaus jlbild^aard, 
artium eleganciorum Profesfor etc« die 27 0<^obria 
1317 fub baXla vcndendos Hafn^ i8>7» 

JDiC^man (Sari gribenc^) f. 1765 ! »er* 

gen/ ^ttoc %al^^ gaber t)ar SSebemanb. £)ep* 178 r. 
83(et> 1796 Sftrer t ^ifiorte, $bt(ofop^ic 09 ffiénne 
SSiben(!aber veb @ocabetacabemtet 1803 fif Ziteten 
q)rofe«for. ©øbe iso6, (1. (Bft. 1806. p. 784. 
Kj^bb* Sfilberie 1806 <Ro. 13. p. 210. Ctl< 
ftueren i&o6. 9}o 89. 102*3 i8o7.9lo.5-i8'i90 

Jtort ttbffit 09er be vigtigfte btffortfPe Øegti^enbeber 
fra greben til ^^ubertabucg og Serfatae« 1783 inbtU . 
■799. Jtjfbb. 1799. (;jri$4 1799. IIK 108.) 

Stegler for Øtetfrionfngen. ib« eod« (l.^iEft. 1799. 9?o» 
47*) gcrføg til en banft eprograre« ibid, isoo« ct«(C(C. 
I80I. Tto« 10.) 

©amlinger/ €ifetafm i , YTmtnbrlfgb^b og ^øcobetf 
Qcabemtet i e^errbeleebeb Debfcmmenbe* jfle 6om(tng* 
JCjøbb« xdoi. (I. ^\u i8oi* 9^0« 47.^ 

Saler paa ®øcabetacabemiet — i tllmerrj1796.IV. 
331. 1798. i- 146. i799«l« 17« i^o6. I. 34 (Salen af 
1798 ftaaer paa SocnfE ooetf. i Sbaron C<'711l>iCi>|^l« , 
errtfter Af l>Uii&AM 3n»e(^l^ V7yfdp. 1799)* 

(18J \ ( 138 

^fC^tttan (6ornet{u8) ^ngcre SBcober til 
fWajtfcrrigf. S5(et) ©tubent og \)ac i nogen 2ib 
Scerer t}eb grue (atinfle <3!o(e i Xro&fnf)at)n. Qt 
nu $rit?at(cerer i ^oré^runb« 

£)fn un^f TCnad^arff« SfJeife i ®rct!enlan^ forfortet [af 
SXepnier ooecf/ 1-112)^. i^job^. 1798. 

S)i&edc() (8are) «n Serj^enf! ©tipper, fom 
J74Q paa fin JRejfe (il ^)KatfeilIe biet) fanget 09 ført 
til Se$ i bet 2;?aroccanf!e. ^om ftben lød 09 bleo 
1769 Cberpramnreller i SScrgen. 

Sortæffflfe om te S^rlflncd ©larerie i SBarSariet« 
St'iebf). 1756. SBergeu 1774. {^iH. 1. i2|C. 1756* 881. Ub» 
toø of SBoøen i Or.e 180. II. 97»ii6.) 

2)tt)ricr)fen (2)ibri({)) f^u b. locct. 1751 

i jpertugbømmet Sleéoig, ^rouinbfen 3(ncjeln, Som 
tebpen flere £luern/ t)vor band Saber Dar ^romanb 
og Sonbe* @ie i ben latjnffe ®!o(e i Slendburg. 
Jtom 1774 til Æjøbenhat)n / b^ot l)an fortfatte fine 
©tuberlngcr. 9Met) i776gulbmcegtig, og 1787 ©e* 
cretaic t}eb bet f onge lige Sanbbuébolbningéfelff ab» @nt^ 
febiget igo2. 1815 ble\) ^uflitéraab. 

• 

tOiagajin for 9?arinøéflanbfn I-VIIl gj. 5tie6b. 1796« 

1801. aiUocø til tDJog. for 9iffringéft. 1-lVJB.ibid 

og 9(9t SJ^oga^in for 9iizrin(\éflanben i'-^^atfU meb Sltl< 
Ug 1=8 'ieftt, ib. i8o:»3. (i. iJtiu 1798. 910. 5. i8a-% 
5110. 19.) iDe enfcltc ©frifter^ fom bctte ?Katv»jin et 
fammin^'at af, faaté ogfaa boé gorlctv^ercn fcerflRt boert 
I unbec ftt apartf Sttelblab, f. (S* : @foo6eg^ IBibog/ Dues 
bog, *&eflebog/ 3agtbog, og ^utfmo^eren i ^tbbel^an« 
ben. 

«&aanbbog i nyttige itonfler og >&aanbarbf jber til tSef« 
lebntng for tern/ fom bcrmeb utUe beftjoeftigr ftg uben 
at osre ilonfincre eller «C>aanbo«rfere of $rofeé|lon. Jtbb* 

«^uéborbntngåcoUnber for 2Carene 1802« 3. cg4.Jtjø6b- 
(}.Vt\i 180 1. 9lo. 10.) 

Zi^CTé anlebning til jtttnbff ab om bet encf Iffe 3ctbt 
brug/ forfortet ooerT i'»i<l isou (l.^Ct*. i8o'i. 5Zo. 8og 
12,) ^in iConeé oirtdt^e (^jenqang efter (^ented iDøb« 
cvcrf. ib« i8o6 ri« 4Cfr- 1806. 9U. 52«) 

^fbam er 8anbbuébolbningéfel1fabeté ^ifictit, fom 
flaoer iubført i Sorcalcrne foran te 6 S3ind af ©elffat 
baé fv^ml^^^e Sfrifccvø førfie ©amiing; ^an Icoerete 
Silltfg til ben i ^et norfFc t)i^. 6el|T. eii\ i ^ec I9^€ 
Havb inbførte :ipc6fen(?e 2futobiograpbie/ og fra 1817 
rr b^rt Sfiebacteur af ben of €feibeltn bcgi^nbtc ^Sibenbe 
1D,;9en» 

S)ietcdcf) (|)eItJIfi) føbt 1601 b/ 24 Sun. i 
S^t^txt, b^or band S^ber t)ar Supecintenbent. Slet) 
£)octor 9)?ebtcince t Stradborg. 1623 £it)mebi(ud 
J!)od 2anbgreoen af nl^cffen. 1634 f)ci Cbutfpriien 
af Sranbenborg* 1637 fom f^ivinb for at lylbrebe 
^rinbddbtiPwn ^* forenSenfJabe. Slet) berpaa b^n* 
tit^roebicud ofl ftben Xongend^ men falbtt Unaabr ) omtrent 1645, og Begat) f?g til Jj^amborg , ^t>ør.6an 

b9bei655.(@. A/o//<?ri Ciméfr. Litt. 11. 163:64.) 

^ert jDanmarf ffreo ^an, (forubrn abffilltgf fSttiot, 
fem erc inbførte blanbt Pf'ormii £pi/lo/æ 485. 502, 503* 

507^8. 510. 5425'|3. 7?[3») Puprperium Manrs live po«« 
ma Uiyricum de re niilitari. Havn« 1644. fol« 

SXCterfC^ (So(>an Sonrab) Srober tit ben 
npdanførte ,^. i)ieteridb« Siejfle i ftrie unge Hait'il 
abfPiUige ?('cabemier/ og fom ogfaa 1638 b<t inb til 
2>anmart, f:)\30x tfan cpbolbt ftg et 2(ardtib beld i ^jø« 
benb^t^n og beld i gotø. SSleDfibeo^rofedfor^iae- 
cælingvæ 1639 i 5;?arpuf9^ 1650 i®icdfen. Untec 
ftt Spbolb t)n ubgat) b^n 

Diatribe de ufii abiifu et •npg1e<5lu JcAlonis fcripto* 
riini fecularium et antiqvitatis. Hafniæ Danorum. 16^8. 

410. (iDen er bebiceret ttl (kanaler iDitl. S^rDentlaU/ bat. 
Hafii. 3 Oct. 1638 : men benne iDebi<atton tttligfrneb 
Sortaien af fanime Xarétat flaaer og foroeb bandt nyiaxs 

purg 1642. 4t0. trpfte S[)ecinien anriqviiatuni biblica- 

ruin, boori [amme fDlaterie tiibeld ogfaa af^anbled. (conf« 
3b*er.) S)ietr(f^fon (^em)^ 2Cfribdning af Sribertcbdbrrg 6lot. paa Cerd. JtjøSb* 
1705. 4to. (er tiUige inbført i ben SBietanbtffe Gamlinø 
af »erd XU ».) 

§)inié (Wit(8 ?)f^e^fcn)• 

Manuale >^tt^f^/w/, forbanffet. 5ljøtb. if>^7- tf- ^• 
IDtlberø Sctsnfntnper ooer 3^iu t^ibelfe. ooerf. ib. 1667« 

©ippcf (So^an gonrab) f. i bet '^edfiffe 
1673. étubecebe i ©ioéfen, og biet) 171 1 iDoctor 
Web. i?eiben. Døbe i Serlcburg 1733. (^i^- 3* 
€ (B 'UdeTmctne Æeben jDlppele. J!eipj. 1781. 
Cauere ftcbenegenuUb« benhv Perfon. beé 
XVIJI 3rtl7rb. I » og teifra i VPclfd 3cttmal 

1804. I. 277S(/4. joftjnf« IPclfe l^ifton (Drbbcg 

V. 170.) 

:cf UI!fd)nl^. ttad)r. 1719/ 6. 879 cg eobmø ttf 
©aml. Jll. 297. feed, at ban 2Car 1719 i Xltona ble» 
tømt/ bcrpaa ført til S3ornbolm. ^er prro ban 1755 
ftn SSctccnfning ot?rr ©ulbborntt/ fom er inbføcc i b<tnd 

Grofnrte ^^utbmadfunfren unb mrrfi»{irb. Økbdnfen 
»on ben auf IScrnbotm grfunbenen utrb von 3. ». 93?ell< 
trfrdrteagulbcncnSilbergen. Hpombucg. 1725^ 4(0, (conf» 
tnitUer om ©ulbborneue. pa^, 18-19.) 

^ittenljammct ivmp) i?ong e^riM 

IVti^ J^erolb. 

2(bbilbung ber Seremonten, »el^e CJbriff. rv. gu^d« 
nemarf eic, n?en 5. 5t. 20?. er^licbe »on ibren 2fbi'ldpfr> 
fonen gum Slittcrftanbe erjebct, |u gebrautt;en pflege. 
^'oprnb* 1635. in paienti. ( t39 ) S)li)ef (iKa«f)iafi) efolétorct 09 S(ixU\an^ 
ger i Staurebp i ^ifllanb« 

JBlbrpQiiin^ df ©rocéroben iriticum repens — i P^vJJ 
ZibU AVUl, 225.-29. 

Occonom. ©pøtijémaal 09 ij&nffet — i Uflclfriftet 
Santlei-en* V. «Ro. 52 09 fel^* 

gorflacj cm «• Snfltfut for ffiliHbe — i Penia 1810." 
p« 9, conf. 1810. p I99, 

S)jUrcn&a( (»nbrea«) »og^anbfcr i (Sf)xU 
flianiat ^øbe 1817* 

5tiaftf!eb; 0^ Sanbmanbentf poTtttffe ^aonbSod t ha^Vu 
ø( gocrrtninger* (S&rtfl(ania^i782. (®r af ^am ubgtoet« 
mm iloivum eo faaoibt DtteØ/ b€n eøentltøe ^arnUr c(« 
In gotfarter.) 

S)0[incr (3enS) gSfft) tWagid« 1639. ^an 
tJnr Snfcrmatcr ijoi 6[)rtflian IVbe« cg SBJlbefcliru« 
ff« eøn Ufr. Gbrif?. Wplbenløt)*. ^om , formebelU 
pet (lonbuitc i benne ^oft, i Unaabe fra ^offet. ' ®. 
3werg ®. 594*95) 5*^ fiben^enfionaf jt, gribe« 
nf III. Unbcr jljøbentat^né SSelejriitg Mat ()an 2Cuø 
fciteuc t)eb gtubentetccrpfet. ^anéSeb l^enføre^af 
g?oq[e til 1666 ell. 67, nf 2fnbre til 1670. (joetjnf. 
^ertelø Havtjun iDcm(it(e$ Seflrto. 2ben ^H. &. 

397.404.) 

• 
jDen nocffe «f)irb1fraa/ poa IDanfP meb ^otftattnø. 
Jtjøb^. i6<i6. 4ro- @iben I?ar SleUn tilføjet )Do(mer6 
latinife Ooerfcettelfe/ 09 faalebeé ubfom bei ba unbec 

2ttel : Jim aulicum norvagiciim lingya antiqva nbrva^i« 
c* Hirdikraa vocaium , a Jano Do/merb, Dano, ih 
lingvam danicam et iatinam trtnslatum et taotis illu- 
Uratura. etc. Havn. 1673. 4^0* 

SDoné (Scnfi fBind) f. b. 3We San. 1734 i 
^tonbhjem, f)Oor ^aud S^bec^ 9)ct}erDoxr6/ nat 
Saugmanb og ^nnbpbpfTcud. 2)ep. 1750. S3let) 
1767 Soctor Suri«. 1768 ^rof. 3uri« tjeb Unit)er# 
ptctet. 1771 35fputercb i bet banffe GanceUie^ men 
iur>, fem eu af be »eb ©ttuenfe furfremmebe, bctfra 
entlebiget. 177:^ Sauqmanb oDec 2conbbiem« ?aug» 
fioL 1797 Sujlitlariu^ i ®tiftéot>ercettftt i 2ronbf 
^jero. igoo entlebiget. iDøbf 1802* 

Dispp. H.ivo. 4ro. De iutellectu humano. — Do 
Logicæ vulgaris n.rvii I753' D® deli^flo (hv>«Dicillii ju- 
re Norvefjico vptullo. 1764- De deli<5to furli jureNor- 

▼eg. vet. 1755. (rec. i J3ccIing«f<cr^e Ifift, 1756. 9l0é i^X 
Dft deli^is carnis jure Norv» vet. 1756* (cec. t UiUiCØ 
L «J5fC. 175^* p. 449.) De jure letra Alis peniilitii i''67. 

CBerlinae I. «£ft. »767. No. 31.) jOe to pbjlnaonte ete ' 
paa iDan|{ iiibf, i iCvenfcnø Bømltnger« 

Xcabemiffe goreloféninc\er ooer betl banfPe 09 notffe 
to»^ ooerfatte 09 ubpjone af C. ID. <ve^^ga<;r^. i-iV . 
2}el. 5Cjøb^ 1750-81* (10411)1: A,Um'Aturjouyil« for 178U C '^cefifbergø juribiffc CToffeflium ubt^oD l^an mctf 
3fnra«tfninfler. ^jøVb« ^7*5« 4to. »f)an oar SKcbarbd« 
ber i bc 1 756:57 boé «tUie ubfomne feften-emmger om 
ny 9;2»øcir og I<vr^^ Bager, 

^OXié (?5ot)el) IBroberføn af g?æ(lforrid^ f- 
b. 49 9iot). 1783 i ^iøbft. ^an« Jaba tjar Sfif* 
tefottjafter )fiaa ®t. Groir. Jg)an bep. JS02. S3let) 
1818 i^nfat fom fcngeftd gulbmoegtig i ben alminbe« 
(ige 6ntcta6fe6 S5ogf)o(bercontoir, 

Om tf^t>lenfd)lrfgerø i>afon' 3arl — i 3lif^benbavttø 
Bi^ilome 1808. 9to. 3K. JDm sørun^cPitJe S)2a|rcrabe< 
f>al. ibltl. 9lo. 66. gttringer i 2Cn(fbning af ^ijanii 
(Xat>befØ) ©frioetfe om igfucfpir. ilud, ,1809. 9lo dS- 
»eb Sobeé^ <«ra© — inbf. i ^aliefeiie tllaaiiebfTr. fol 
i8ob« 2be. i@. pa^* 44i«42*^ 

S)Ont (3cnS) f. 1751 I TOelfcpe t eiettahb, 
t^cr (|and gaber war ^tcr|l. f&U\> 1777 ^r«|i t?eb 

Sribeclci^dr)cernd Sajlning. £øbe 1783. 

V, • 

Dispp. Havn. 4to. Do liæreticis diciis Kicolaitis 
1776. De fupe^-bia. I777# 

Soenbe ^Jrabifcng; — inbf. btanbtbct tbeotog« ©clfP. 
-SaUr i 1 JdS, 2tft ^. og 2bet S. 2f}e ^ct(te, 

S)Orp() (5ZieIé) @cn af S3iff op Hielø jDoryT? 
i Gbrifliania, fom i 2CnIebninci af Snbelfejlen 1749 
. ttbgat) ftt ^rcebifen^ 09 b^i^ iBioc^rapbie bed (BjeB^ 
fitiø I. 5ora3. J5)an er fobt^ 1709 b. 13 ^an. i 
gjanneflab i ^(ggcre^ué St. ©ep fra Sronbbfem 
I725* 1735 ^^«^ Sognepræjl, for 2anb«, *pr«|ic« 
SJelb I Jfjgeré^ ©t» 2)øbe 1786, 

i!igtalr ODer ^aren Zat\d 1758« 4to. 

Cptegnelfe paa abelige S*2>ntlier i 2(ggerdbttl ^U — 
i maga3. for 2i^clø()i|t 1 S3« ifle «i)ffftft 

©Orpl) (SlielSSBBittfcfng) f. 1733 1 eeege 

paa 3Bøen, ^»or E)and gaber er ^errcbéfogeb. 5?ep, 
^^a SSorbingborg igoi, ' S3ift) 1809 2(biun€t t)eb 
tStoIen i JBiborg. 

Meditationcs nonntillæ de antiqvisCmis Etruri« in- 

colls. et Bfoleprøgramma. S$iborg» I8i6, {^eip5« Hur* 

Programma qvo examen unniverf. indlcitur. Infunt, 
paucula nvædatn vctenim de rubigine legetum eifata 
et veriio uexameuica Æiicldos libri <]?arti, Viburgi. 1817. 

Sorfc^CCUé (?>fber) ©øn af ©tiftgprot^jl 
^ Sorfcfeceu« i Æjøbenbavn, er f. b. 7 Sun. 1699. 
éit\\tt ubeirtnnbé of^ tiar QWagiller. 85let) i728^r«|l 
rS3anerup I Steflanb; £)øbe 1772. 

De Corcyra Disf. i-III« Hatn. 17 '9-21, 

8anbemobepr«bife« — inbf. i Sermon^s ad CUr, rjle 
Caml. S^Jo. 3- 

S)f€ier (»tbrtt Sil(>f Itn) f rcrfl til Srøg. 
ftab 03 IBaabc{iab i emaalcenene« 9mt<. 

)i8*J ( IfO ) «erl tit jeohgen« Jføbfelrtode 1705 o« 1719 — i htn 
toiclanbtfe @aml« 6tc og lobe ®« »9 ®uppltqoeom €fe< 
(V iCa4t, ibid.^ble S*^ 

grejer (e^rijllan) febt l ©fem i g^crae. 

' ^rOidb^^ P<^^ Scrbrn 09 ^erlfd^eb i ^tmmrten af <Sf* ' 
IV/i, 3. JCjøbJ* 170!. 9torbené grpb og Ølftbe T>fb 
Iftib* lvbe< ^jrmfomfl. ib« 1709. fo(. og rn Sptønff* 
sing til iDr« Ttnne Cop^ied Øcbarteb. 1722^— t t9ielan^tø 
' Saml yU 8« 

Sitejer (e^niKan) .f^bt b* 12 wod. 1734 1 

5tjobenf^at)n , ()t»or ()ané %cihn vat Somniittecet i 
!R(ntc!amro(tet iaat fom Stubent pna Sor<!^é 
" <SoUfg{um« Sar i nogCi Hat SRaabmanb famt SBp« 
og Kaabflu ^ &U'mx i €iagf Ife* iD^be i SpKanb 
I8i6, 

Dispp. Havn. 4^0. Ae diiFerentiis Jilris Romani et 
dauici in materia dm tutela 1756 — in mateiia de cu* 
ratela 1758* 

fButi til en ubrnlanbl 8cn onijDanmat!« CJorø. 1790« 
8. (r. af iUi\é^t i %riu XII. 676 og af Sb^arup i L 
Itft. 1791. 9lo. 39O fiogen b(eo mcb SiØag paa Spby 
ttbgioet af to« 18. €(Kifliatii. 1793« 

et&t^Unø 2(ne€botfi om 9)c ter benetore« ooerf. 5(jf b(. 

I793* 

Øeffrtoelfe ooer Semofg famt Gfob&org og 8aiibfiilb 
^errebet« Siborg. 1795- (r* af (Sffarb i Arir, 2795. 
Ho. 22 ) 

IDeconomtf e Bfnt* 9tanberl» 1816. 

drejer (4>eni>rie) føbt b. 24 gioti. 1767 1 

Jliøben^aDti, b^or ban« S^^^i^ ^<>t 9ie|ite|Ec{ber. iDe« 
l»on. 1784« Ø(et> 1791 9rocuratort{>of* og Stabe« 
letten, 1795 i J{)oie|!eret. 

Sale bolben i bet albre iuribtf e Btlfah * i S^Sreno'o 
Commebog for 1795 72«82* 

grejer (3acob) fobt b iWaj 1744 tObem , 
fe^ bbor ^n6 S^ber oar Sart>er; beponerebe 1762. 
£)pre(tebe 1791 et UtiberotOningOinflttut i Jtjobeny^ 
' ^on. (@. ioUeQlaltib. 1802. 502.) D. 1813. 

Sfffebog før Ørgonbrre. Stitb^. 1789* (U tBft« 1789* 
ito. 31. og 1792« 9I0. 16O 

IBibelen i fort Ubtog if«r for Ungbommem tb. 1793« 
(r. af Zobe i 3«^* i793- AV. 102/ og af ^wtti^iU é\u 
1794. 9{o. I« conf. ib. p. 80.) 

ZaU bolben i Jtlub^en, fliftet i 9loo«mber 1775/ paa 
bené*3obe VarObag. jtiøbb« I805. 

£(trøtanf n: om Opbrageife og C^foleoafen — i (Sgetiii 
I. 2bct ». 383'97- 

Sre|cr (»aémn« DareCm«) ©ep. fraJronb^ 
tojern 1796. SBleo ferfl ceftberenbe QapeUan tt( a3ffr« 
balené 9tffftegjelb, ffben éogneprcefl tit S)tteroen i 
SEronbbiemO ©ttft 

eang til Seften b. it IDec. 1811* — i ^iøbb. Bfil« 
HvU 181 • 9lo. ji. Oli Sfttoelfe (om Dlbfager) ibit« 
ft'o. 59t )(t tao ^ar (c ocret fiXelobier tit Uu ny Ubgaoc of l^iempevifcntC/ feeo af ^ag« V i fortalen tilfawmef 
5te Some. 

^retoon (^enr^) Cberit ot etafbmé|iir(o« 
SBilbetm V. '^rinto af Oranien. Jtom t Hatit 
1782 ttl Ajoben^aion, og oar bo« Statdraab )DeCo« 
tiintt tnbtit 1786/ ba ^an tgfen btog titbagc tit 
J^aag« 

Voyaen pti Suede — - et qvelqves partiralaricei reU« 
tir es a rhilloire de Dannemark« Haye. 1789* 8^0, 

JDreWfen (So^on (5()cijlla») f, 1777 pa« 
©tranbmøllen, en 9>apir9fabrtf omtrent et ^ax SKi« 
le fra Jtjobenbaon« Z>enne dienbom atoebe \^an ef« 
ter fin SaberO Døb/ og fiobte beéuben et $ar Bøn* 
bergaarbe t ben tilgroenbfenbe Øp ^nbtofte. 1807 
bieb f)axi ?anbe\>ein6>Sieutenant og 18 17 ubnceonl 
tit Jtammerraab. 

9{ogU erfaringer angaaenbe Snretbrift/ forenet web 
Staf frugtavl og @ommerflalbforing — inbført i Hånd« 
t>nøbot^ntnaø^ei)1f«lber^ Øfrifr. tly Baml. 3bie 0. 6* 
33**399/ ogfaa fdtrfTilt troft. itiobb* 1805« Deraf ubi« 
fom 2brt og forøget Ubgaoe. JCjabb. 1816. 

X CbAcre Qlrunbfdttninger for Sanbocconomien« coert 
l-IllDet. itjøbb. 1816:17. ^4to» 

Sanboeconcmiffe Sibenber. iijøbb. 1815^17. 800. (<^ 
af bar ban ubgroet be to førfie 21argange 1815 og 16 i 
fiorening meb ^aftor 'Kønnt og •^r. £. I^ecomncf, mei 
jfargangen 1817 aUrne.) 

Oeconomtffe linmcrrfninger r Xlmanafferne for X817 
og 1818* Sitrag ti I a>tuffcnø Hf ^nnl« i 2. 

S)rOCbl)e (gran«) f. b.i6 3unii74oillii* 

lenbaon, bbor t^ani gaber tar €f omager. Z)ep. fta 
Jtjøbenbaono Sfole 1760. {Reiile ttbenlanbé fom 
^3nformatcr meb Jtjebmanb ^^nieo goUet« ®ønnir 
fra Qbrifliania. Ø(et) 1777 Gecretatr, og 1783 
kommitteret i iDeconomie. og Gommrrcecodegtct. 1804 
entlebiget. 2)øbe fom 6tiU«raab i8.i4. 

Sorføg tit ^øraotingen og ben< a:i(bercbelfe efter be* 
(oUanbfff. iriantfEc og potffe ^aabr. JCjøbb« >778* 

7L ^mtcbø Unterrøgeifr om national SSrlflanb, af bet 
Ctngelffe ooerf« meb 2(nmar!uingcr. MI iDel. ib, 1779*80^ 

S)UCref! (St)avleé eoul«, aSarquiS) Sat 
før Steoolttttonen Dber{l i Stegtmentet 3tupergne 09 
Cnnsler af J£)ufer jDttean«. (3oronfer £Tfåf6 (Be* 
Iel)rtee Stanfr. @. 413. og €upp(em. 6. 164) 
Cpboibt pg 1798 i 2(ltona, 09 1799 * itjobenbabn^ 
(t)or b^n ubga)> 

Notice de l'exp^Tience faite a Copcnhague d'unraia- 
feau cowUruit en planches. Copenli. 1799. 8vo. oøNoa- 
velle Theorie de ia coFillruction de« vals(«'aux« ib. eod« 

(conf. Ho^fcnt^ø 21arbog i8co« @. I84'86. og fot i^oi« 
^•53- 74« Olioariué'é LelSord^ No. ill. p, 27i»74») 

^UC (Sene) fobt 1720. ajnr 2(tnmntt< pd(r 
SBalfenborfd (SoUegium, 1773 bleo ^^rorfl paaVm 
9ott. )Dobe 1785* f 141 ) « 

[)f). Htm. in 4to« *— de p^aecipuit impedimentls 
nis ChriAitnæ in Dania propagatae. 1765« ^- do 
s Danirv reltgionem chriAianam prowiovfodani 
ibus. I764. — de Apoilolis Dtnorum. Iroa 1765« 

^67. 

:ediam in memoriam Friderici Vti. Htfn^r 766*14 CO. 

)Ue (0(e 3enfen) Sti Miniflerii ;C«ndi. 
oa @(c(rmef}eroebS3ørRe()ufct paa 6(ripian6< 

;«<|væAioQum clironologicaruip, Hafn, 1699. 4to. 

I. ib« eoal, Slantcrtnø'eUf r UnberoUning fer (IFcms 
i^ntere. tb* 1697* S^imobig^et mob JDøben* IHb* 
&d 1709. 

mmetiUé (®øren) føbt 1695 { en SBp 
ciye {maafli icxntbp iTtalhox^ éttft?) (^oor« 
\)iin tog ftt 2t(naT)n. SSac førfl Qantct 09 

\)eb l^^riflianfanbé Iatm{!e @!o(e; ftbin fa« 
Deb .^olmenø StlxU i .9jøben()aDm 1725 bUD 

ti( aSfflcrmoIanb i 6()ri(ltanfanb$ Bu. Z* 

imad) af 5encIon / ouxU 5ti«bb« 1727# 

mpfat (e^riflian grk&eric^ ©lobe) f. b. 

lu 1770 i 4>«tugbømiTiet Sremen, b^or ga^ 
»ar jDbrcbeid^graf ^an fluberte paa Garolts 
C^nabrucf, inbtit^an \ pi i6bc2(arinbtraabtc 
^annoDf cf!e 2(ctiUerirf gtment fom Jtabet og ®tpf« 
• 3 XnUbntng af ittigen imdUm DanmaTt 
•enig 1788 traabte ^att i banfl Jtrig^tjenefle* 
Mct} b^^n^Scecec veb ^(rtiUeritnfiitutrt* 1798 
nber for bet banf!e mititaire ^nflitut« 1799 
)m 2(ibe @encralq))atteTmef?er i Staben. 1810 
bte af <St«ben fom DDecquartermefler og Wta* 
) b(eo anfat fom dommanber fer SanbcabeC« 
i, l5)\)or l)ai\ nu flaaer fom Dberjf af Snf^nte« 
SrttUigc Xammerberteog Oli^ber af dannebrog* 

ft til en .^atrd)iémuå ooer Golbaternel ^orbolb 
m fom aSUnfcr og SJ«bft — i Btcjfcno'e Oouvh, 
)afte. Om 2(nførereé %oxt}Cih 9eb Qommanboer 
m* tbtb. 

Urop (5iif 18 finubfen) febt i Spblanb. 

humili fpiritu defcripta. (^aa Sef<)t Haiji. 
4to* 

mné (?5cfe^ JRa^r) j)ep. fra ecagerfe 
Sle© 1805 2ogneprcc|i for ©fjørpinge^ 09 
oeb 'J)?agefEifte for *^aar${øt? og 2ingjeUinge i 
ab* 

fove 93ørne)?en. oofrf. Jtjei5« 1800 091804. tD« 
» (Stemte for iDtlettant^r/ efter IIrome^ort6 tpbf 
aof/ orerf. meb 2lnpav!n(nger «f 5» ^rtJ^f«^fT/ ib# 
2)e fiirjlf (S^runbe t s:{at()emattqoen for^eg^nbe« 
rf* ib* 1807* ^96bab (6rt() føbt paa en ®afttb, fa(bet 
Spbtoab^ i S^aH ^ttxtb, Zaxf)vié @ttft/ fom nu ee 
en ^erregaarb, men ba var en Sonbeg^arb. ^ait' 
(flgbe ffg tfotr eftet Xflrenomie eg SRatbematit men 
ft)cef(ebe teb a(t for megen Gtubering (la 6iinb(|eb, 
faa ^an bebe.i fin Ungbem« 

De idemeatorum mixcione. Havnie. 158'« 8^0* 
Klmaftafferne fot nogle Xaringer efter i566» 

^Dbl^a^ (Søtgen) »rober til 9lcefYforanfør< 
U. fRtih t f[ne unge Var ubenlanbø og ble« 1569 
S}2agi{!er i SBitteViberjg, b^er^ban egfaa boibt offent* 
lige geretflf «nittger. 1578 bletf ^ofeffor SJlatbefeo« * 
i Jtjobenba\)n. 1590 ^rofefftr eg 2)octer Z^eo(p» ' 
gice. S<>t^niebe({l tt>enbe Z)ifputatfer — ben ene de 
juramento 1605, ben anben de Sabbatbo 1607 — 
bt)ort b^n ipaaflaaebeé' at fiaoe gaaet JDorigbeben og 
Stegieringen for nær, bler> ban 1607 affat^ og bobe 
i fummerlige JDmflotnbtg^eber 1612* (cenf» Pont* 
2tnn. Ui. pag 566760 

Gammen tarii brevet tn libr* Ildum Copernich WU 
teb. 1569* 8^0. Traélatus db menrurationibus geome* 
tricia. ib* eod. 8^0. 

Oratio de »tema filii Dei divlnitate et esfentia* ib. 
157 r« 4^^* 09 Oratio de bumanitate Jefu CfariAi babit« 
Witebergæ aote præiéctionem epiilol« Jgnatii, ibid« 

Liber fccundus Hi/loriæ naturalis PliniU Hafn. 1571« 

Propofitiones aliqvot matbematicc« Hafn« 1577. 8* 

Practica praiclpuee declrinæ triangulorum planorum 
expoiitio. ibJd. eod« 8vo. 

Qvclliones in caput I. Genefeos- ib« eod. 8* 

UnberQiSning em ben Gomet fom 1577 ip NovembrI 
lob fig fée. ibid. 1578« 4to* Doctrina meteorologica. 
ib« eod' 8. De iridit generauooe. ib« eod. g* 

CoromonefaAio de iis qvas infalubri^ Aint« ibid. 
1579- 8* 

Asfertiones tbeologice, matbematicæ, pby/ic«, et 
cfbicas, refpundentibas qvuicive bqnedis et eruditis Ti- 
ria titulo maginrorum omaDoii.Hafn. 1580. lol. patt 

Dispp. Ha^m. in 410. — • de IjuftiHcatione bomiaii 
peccatoris coram Deo 15^« — Can«nes S^nodi Gan- 

frenBs. 159a. — £xpoIitio 15 prioium verfiiuni capitis 
Efai«. 1594. — * Explanatio verluum 15-24. 1595. -^ 
de boniBoperibus I597> r* Theles de lege Dei. i6oo» 
•^ da jratione invelii^andi Teram Decalogi fenteDtiaø, 
i6oa, — de primo prnccpto decalogi 1603. — de ap« 
pf>ndice prnni præcepti « qv» aliis eA iecuodum pra»» 
reptum. 1604, -^ de tcrtio pracepto« 1604. — Magi- 
cæ iuperftitionis vanitas et fcclui. i6o5* '— Tbefes do 
juram^nto eod. — de qvarto |>ræcepLo, qvod vulgo 
tertinm ell. 1605. ^- l'hefes qvibus exponitur precep* 
turo de Ian(5lificando fabbatbo. 1607. 

Enarratio Pfalmi CXXXllI. Hafn. 1506-8; 
Cpncio jlugujtini de ebrietate vitanJa. ibid. eod« 8f 
NonnuUa tx netiico (cxipto Gregor, Najiiarueni* ib. 1 ( «4* ) Comtnoncfactio de dirci|»lma, qtrn legibut acadcmi- 
cis præfrribitur. ib. cod. 8» 

Speculiirn facerdotii Hve Commentar. [iti I Epill- ad 
Timoth. Hanov^ 1599. 8?o. Enarratio Pftimi I. IL 
LXXIL. LXXIIL Hafn. 1601. 8* Oratio de dicto Pau. 
• lino Rom. Xtl» i« ibid. 1605* 8* * 

S)t)6toab (Sørøen) ben pnsere. ' en een af 
^oeflfoiranføtfe ; føbt i Jtiø6en()aun« Stejfle utcn« 
(anbé/ og Ut\) SKagtfler. 

Oratio contra Pontifictos bonorum operum ja^aco- 
rt»« Wiceb. 1626« 410* 

^r)6toa^ (%f|io|)5et) »robet hi ?n«iifoc- 

onføm; føbt i itiøben^aDm Sifjfle ubenlnnb^ 09 
lagbe ftg efter STOat^fmntif og aKebicin. SBle^ ©oc* 
toc Snebicince 03 aflagt meb et ^anonicat i Cunbe t)onu 
capitel. gorbi f^an munbtUg og firiftlig pttrcbe fig 
olt fpt frit mob HM og bet ba ()ecj!cnbe 7Cri|lc!ta» 
tie^ 6Ut) ian Deb en Sonftflorit 2)om~i62obømt fia 
atle gejHttge $rit>i(egiec, og berpaa fat i 2(rrefl. Sian 
bøbe i fit S«ngfel pafi Calliuibborg , ^vcrl)en l)an 
16? I t)Oc bleoen bragt fra SBtuatoarn, (conf. Pen« 
topp. 7(nnal. IH 716523.) 

Lucii Annæi Senecæ rentemiofe dlcta, Pt fententiæ 
e Senecæ tragoediis coUecflæ. Hanov. 1597. 8* '' 

Decariihmia eUerStenbcrSRegnIfab.Lugd. Baiav. i6o2i; 
8. (conf. Submø QamU til ^tn Oanite ^ifi- 1 83* 3^* 
pag. 151*52.) 

Demoniiratio nuroeralis in Geometri« Euclid. .6 li- 
bros, ib. eod. 4. DeraonUraiio in Arithmeiicam raiio- 
nalium Euclidis. Arnbeim. 1603. 4. i« Arithm. irra- 
tionalium Eaclidis. ib. eod. 4. Probléma de arcnmn 
defcriptione ex irian/^ulorum apicibut. Hafn. 1606. 410. 

Errdres qvi coiicernunt regnura Daniæ. 'bettf jDocu« 1 

ment i ben fiffalffe 2Cction imob fyo^m, finte« j^o« Pan* 
ro|>pi^an l. cit.) 

2)i)tr)0f (Wat^ift«) føbt b. 3 SWatt* 1701 1 \ 
6t)erborg t)eb $8ortii)gborg/ ^t)or (and gaber vac 
©egm ©eponerebe 172U fQU^ 1730 Snforma« 
torpaa 8Baifenf)ufet^ ()t)i(fen ^ojl Dan bog 1735 
igjen.frafagbe |tg» 1756 bln) eogneprcrjl til &3tU 
tlrup i 4)aber«let) 3Cmt J)øbe 1769* 

Sn giolbcn ©fatfifte of 35ogat(fy/ otjerf. web ??rof* \ 
atpal^e Sortalc, jtjøbb. i754* "mo. 3ntimotion«i 
prctbtfen t« STaffiflelfefeflen for greben. 1763. 8t)0# 
Q^rift^opbpggeltge epørgémaal foc 83ørn* eet 2Crf« 8oo» 

©r)rffiøt (?)eber) en »onb« i »inbfpéfel i - 
bet f7be 3(ar(|unbrebf« 

Cfrttact af bane »ret>t)fTting nteb »iffop »irferob I 
25oi*gfrpennen 1799* 9lo. 46. it. -i 800. 9to. 19, o, f, booc 
bet ia\>u biograp^iffc iSfterrelninger om bant* 

S)Dffcf (So^on Tlxnlf) føbt b. 16 3««- 1726 
i S^tenfleb i Aalborg etift , ^por (;an« SaDet vat ^ræjl. Deponerebe 1744 fra ^rtbettc^rtorg €^fc* 
le. 1755 ^^^^ kapellan til Sanbet og SRpe^ 
SDtenig^ebec i £oUanb, og famme Hat !9{agtf}er* 
1758 ©ogneprorft for ?nu|?rup i JRibe ©tift. 1764 
9aftot for ©anbbp 99tenigf)eb ttoUanb/ og i774for 
j2)dtof(e fammeflebd. £øbe 1795« (conf» ^o^bee 
ftoUanbe »eilrirelfe p. 169.) 

?)oetiff Sorføg til moratffe Jablet og gortællinger. 
SU^. 1755. 800. 2ben- iDfl. liOib. r7S8«. C^onf. ^ani^e 
3Di9(efon|td 4i\h IV« 4^4^ 56«) 

3. (F. 3r6gerø Sractat om {Børneopbragelfen / ooerf 
meb en jociginal Xfbanbltng om famme ai^aterie. 5tj|øbbt 

(Sn Sale t>th SBaroncffe ^nutbd 6on(trmattori* 5tiebb. 
1769. 8* -IDito oeb SSaron V«S« JCnutb^ Qonffrmattou« 
tbit. 1771. • 

Co|pcncé C^ftcr(ct)elfe/ ben befte Cett<'lfe for SBonbeflaos 
ben. ib. 1770. 5?romemoria til *Pbilopatreiaé. Ib. 1771. 
i{(Cit>^ iCff« 1771. 9ic. 7) aonfer om ^rccllerneéSorber 
og Qiaarter. untcr 9{aon of ^bi^anber. ib« eod« 

Cm 3nbretntnøen og 2(nl3goet af fmaa Seglbranbe« 
tier ocb Canbgb))crne. ib, 1772. 8. (en 2(fbanbling^ bw 
lønnet af Sanbbuébolbumgeff (flabet/ og gråtit utOeelt/ 
og ftbcn aftrioft paa n\) i ©eljfabetd @!(tfter6 6te DeU 
pag« 28i«3i2 ) 

Sale paa ben alminbelige Sa(fe* og a3ebe«fefl i t^tu 
1773- JCiøbb. 1774« S« 

gorføg til en 3nbenlanb«rejfe« ib, 1774. (2lrit*3ottn». 
1775. 9io, 10.) 

Sanfer i SiKmørfe« Jliobb* 1791* (Britif 9be ^fffle. 
p. 120. i« (S\u 1792« 9lo. 42.) 

3 bet oecon. tilag« ere af bam føt^enbe yf^anblin« 
ger: 6iterretning om^øené JClintt ifleSomc« é. 239« 
£)bferoattoner om Suiten og ISanbet i Sollanb. Zomt H. 
p« 3« eeonetémibteré mibbetmaabigbøje 9rtl fem* et 
IKibbel til Rtittigbeb. Som. VII. p« 203. (»anbt berfot 
tn ©ulbmebaiUe.) ^atrtctt bcfonberlige Seflomente 09 
Sanfet om Seflamenter i Somc VIU« p« 1x9. (oanbt 
berfor en ^øbmebJiUe.) @Dar i^aa bet ©pørgémaali 
om ©i f^cv tiUanbfl fan untoære fremmebe »^»eroingers 
ibib. p. 317). Sl^M'ceiccontorøavifernc tor 1771 Slo. 68 
ti af barn inbført : 3agttagelfcr om JBeJniget fra i £)ct# 
1770 til I 2lpril 1771. 3 Utiiicrva 1792. IH« 145* 
Cm Rirfejfiffcnc. 3 3rt» »792t IV« 225 »49. *rint^ 
Uff/ SBermunb bin SBlinbfé ©øn/ et ^tpffe af Sajrci 
4be a3og/ paa S>erd^ meb ^(nmarfninger. 

JDurfoP (^einric^) føbt 1671 f Sftbef. 85fft» 
1695 ^ra(l fanimel^cb«. 1706 til St« ^etri*toD» 
Jfe ajhnig^eb i jjjøbenb og tiUige ^cofeéfor 6atf^ 
d)efeo«, 17 11 iDoctor £()eo(og« i ®teif«Q>a(^* 
2). 1731. 

Sdglicbe ^au«T(!)U(e. SRa^eburg 1698« 8. iSxftt fHiH 
ht\i jungen Jlinbirn PorgJcjt. ^opb. 1707 og i7»o. 
^brifil. Sorberid)t ju eatcdiémi (5j:amen. tbib« 1707. 
iDer fcfte ®runb ber feligmacbenben Steligion. ^mb» 

1707 031717. Otiiini {qvadta^elitiuile I. M^ditationef 
dt* paéiion« Salvatoris Jelii ChrilH. Disp. I -Hl. Havn« 
1708* Diip, iDaug. de concurlu diviao in iphmttLUå: ( »43 > tur«. Gryr.}iUw«W. T7n» 4to. Reurffle ^tc^fm G*tttl» 
*ct ?icte* ^cpj* 1712. ifiiM^er WJil** ipn 3:§» ibib. 

S)66e(iué (ernjl Sriebrlcf)) føbtb. 7.9»flf 

1679 i JRoffc*. ^)t)or ^an« gaber nav ©oct. og^rcf. 
g»«bicmct, gca 1699 af opf)oibt ()an ft^t Jlj^bft^ 
for at IcfQ^e ffg efter- CWebidnen. SRejjle til .fpbffe 
Univerftteter; fora tgjen til Sti^h^. 09 1707 teg fftt 
ben raebicinjle Boctorgrab. 

WeJitaiiones åe fudore^ dUfert. grad. Harn.1707.4tO« 

S)i^l)Ct(C(tt (SWic^ael ©unbt) gøn af C«, 
pitain ®eotg gSirf^ael £øbet(ein, 8«ter 4)eb bet 
1750 oprettebe norft« railitaiie Snftitut, 09 ©rober 
tit ben 6()rif?ian iDøberlein, fom orati^U« i iCngeles 
tofte %nnaU 1809. Il- 277* ^^^ « f^^^ ^ 6te 
Saft. 1740. a3ar ffcnbucicnr veb b*n nerfPe gor^ 
ttpcation«etat, ftben ^remiet;;?ieutenant \)tt> 3(rtiUe» 
tiet* SU\) 1765 ^cofeffor i •3)iat()eniattt 09 gorti* 
pcation ^cb ben militaite ©fole I 6l)ripiania, 1778 
(iUige ^olitiemefler i (S^riftiania* ^9it i766» .. Un^trrødtttné om DbcT<retten9 Øabnligleb eø SfaFff 
lig^eb. ^drifltanta I762. , 

gocføg til fri |)oeftc i bet ba^e eprog* ifle Gtpffe« 
5tiøbJ. 1765. 

goretfféninger 09er SKat^ematiqbenoaeanbmaoIindfn« 
(S^ciflianta 1770*!^ to. (rec; af Øruøf i Cnt* 3ourn« 
I77«, ^0^ 15.) 

gem i 6$rifttaR{<r i CLt>art tn^fte Soter l^otbne i ben 
mllitaire €ffole i ^Corenc 1771. /772. 73. 81. 83* if 
bem eceibe to firfte/ fomubfomfomlebe/ 1772. rec. i U 
tSir. 1780. 9io. 24. iDen af 1783 (^anb ler om ben milia 
taire eUM gremøanø* 

{Dørfcr (Ufrif) f. h. 12 SWartil 1712 I grU 
betifflab i Slorge, ^\)or i)an^ ga^er mx Jtjebmanb. 
2)ep. fra Jg)elfTnøør 1730. SUt> 1740 «i(Tteur og 
og Xotbbetjent^ 1741 ffiaabmanb/ 09 1742 fdotgu 
ntef!er t Xorfør« 1746 2)octor 3uriø» 

fBer« paa Saltø 6tifté Snboielfe. iCjøb(« 1758. 4tø* 

De mutuo ex principiis jmis Dano- JSoATegici. DlQk 
iuaug. 1746* 4t0. e (^6c(itt8 (^nton) fcrmobenfrig iSføn af ben 
^{ceflfølgenbe. £09 1727 jDoctoigraben i SD?ebici« 
nen t)eb JCjøbf). Unit)erfttet. -> ~ 

DJsp. inaug. de iAeria. Haftt.--f727. 4^ 

gbcfing (^ané) føbt b.9 3uii 1659 tSloe«. 
tilbe. 4>an^ gaber Dar ^an< @be{tn9, ^romnciaU 
mebicue i Siellanb. S)eponerebt fra SRoedfitbt 
1672. SRejjie nogle 2far i Jpollanb. Slet)^i69a 
£)oct» Web. \)cb jijob^. Unit). 1693 9(ct>tn€ia(me» 
bicu« i 2(arbu$. 

Disp. inaug. de ufii et neces/Iiate Chetni« ia arH 
»edica. Hafn. I^>9a. 4* 

€6c(Ul9(?>«?Der@c^n>cnb1) jSrober titgjcejf. 
forrige. Deponerebe fra 9{oe^ti(be. Stejfte ubem 
lanbd tn i^oUanb^ (^ngeUanbog^talten« S3leDi685 
2>oct. Wlit>, bec biemme, 09 ftben practiferenbe Scrgf 
i Øioedfilbe 09 Jtjcb^. 

Dilp* inaug de cruditate yentnculi« jSafn. l685» 4* 

€c!l)Of (liiberid)) føbt i SSergim JBlev 
1651 ^ott, 3Keb. 83ar SRebicince practicué førjl i 
Sergen/ ftben i Zronbbjem, b«or \)an bøbe 1675. 

Disp. inaug« de generatlone et mixtione« Havn* 

l6jl. 4» 

iSn bani Oblervatio "de morbomagico" et tnbført i 

SartboUn( £pi^ med« Cemuria lli» Hafio* 1667« p* 
141-42* Scfflorm (WnbreaS) f. h. 31 2»df 1755 

1 {pngbal i Gbrfflianfanb« Øt. {)an^ gaber oae 
$plif6rfler t Sif!er 09 SRanbal« 2(mter. Dep. fra 
Cbnftianfaiib ®{e(e 1785* S3(et) 3faretberpaa Gor« 
porat t)eb I4t})»agten. Aom 1791 i benmilttatre ma# 
tt)ematif{e €to(e t S^^rijltania / 09 btet> Sieutenant* 
gi( Kfffeb 09 b(et) Jtiofter paa @trømfø 1797« 

(5n portion VluHtfift, tiUam af ^oejter eOfet 8ttm^ . 

^iøbb. 1788. 

2t' (^ct^criilé fanbfcerbtge gortorQinøer og *(etnbelfer# 
ebriHiania. 1792. (l. tCft* 1793. 9ito. 35.) 

€&ingcr (JauribS) føbt 1631 h. 30 ©ec. I 

Jtiøben(^at)n^ l^t>or banø gaber Dar S$inbanb(er» iDe#. 
pcnetebe 1647. (Sfterat ()at)e rejfl ubenlanbé/ hiV9 
t)ciXi Stector i Staøelfe. 1655 SSagifler. 1660 frafag« 
be ftg bemelbte 9iectorat. 1669 ble\) Kthices -et 
Eloqventiæ, 09 1672 lingvæ graecæ et Matbe- 
matum Prof oeb ®pninaftum iiObenfe. 2)9bei69i# 
C»lo4)rfynfl!e (Bejfiltg^eb. I. 532O 

Kagogo ad orones epillolas Pauli, excepta ad He» 
bræos. Hain« 1G65« 4« ^^^S^S^ ^^ epiftolam ad He- 
biæofl« ib« eod« 4* Prolf gomena ad 4 Evangeliilas er 
brevis delineatio harmonis ETaiigelii de Cbriito« ibi^« 
1669. 8t 

f£b^UtQ (StaSmM) føbt b. la gjfart, 172* 
vaa en liben @aarb Sbøberg i SSrpUe Gogn 1 gpen« 
iDeponetebe fr« iDbenfe Vpmnaffum 1740* ^7^ ( »44 ) ter i Spn« Døke 179a 

Ditpp. Havn« — de Zacharia Barachiæ filio 1752« 
• ta- de Urim el Thumlm« 1759« " de ferpénte Kneo« 
1760, /|to« og de Manna« ij)id« 17^1« Sv'o« 

«&an (ar eoerfat: Sut^rrl. Sorftartnø ov^c yratnr. 
CXKX. jtiøb^. 1752. K.Uitift ^CftanbUud øm SBeUa* 
lendeb paa f)rabi{e^o(en. tbtb« 1757. fallere Sfortale 

fetan Croui'as £xanaen du Pyrrbonismefom ft tilføjet 

P<9ncoppi^an9 B4n^()e^•^ Brafr. famt nogU éti^tUt 
4nbffrte i bet pontopptban^ (Deconom« XXlaga$in* 

&Mttfm ( eDt>arb) febt i JBergen- »reb 
1663 Sontector t>eb Sergené €toIe» 1673 SRagU 
^ -^et. iD. 1694. 

dttbe fBol(9 (^01 sø^enneffene« Jllø6$* 1668* 

Sigtermon ooer Gop^ia Amalia SBulf/ iDr« $)oul 
Sranbtd. ib. 1682. fol. 

((Sn omftfltnbeliø fBeff cioel^e ooer 6taben Sergen / ef« 
lerlob (an fig i a^anufeript/ fom er ben oigtigfle JCtlbc 
lil ^olbcrgø S^effrioelfe ot)er benne 6tabJ 

€Miarl)fett (?)cber> ®ee grif é.. 

'€eg (@rif) f. 1740 I SRem«bQlen i gjoige. 
^t)or bang gaber Dar gogeb. 2Jar 1771 gecretaif 
j^og ©eneral gianjau*2ff*eberg^ 1/77 Met) (<m 
eonfulatfecretatr i 2((gter. Aom berfra tilbage 1779* 
*9le)fle 178a fom £)bernegoceaéfiflutt ti(6(ina^ (t>orø 
fra tfan 1784 fom titbage til Xjøbb* 1797 ^^^^ 
Gonful i 9}iui. Søbe 1813 i itj9benbat)m 

, Sil Sntereéfenteme oa ^trecteurerne t^eb bet aftatiffe 
CTompagnte. 5tiøbb* 1785* Oonf. tVIinerva 1785. e^tpU 

' V* 93 ) S<^^e til »^øjefteret meb tiiberenbe Setcrntnin« 
ger o, f. o. Jtiøbb* 1787* ^il ^'ubUcum og 5Cammer< 
•boocat Gdjønbelber« ib« eod* 

Se(| (S^arlotta SRagbalena) ©en ^Wcrfffor. 

tigei J^uflru, f ben 18 SSaj 1761 i jtjøbenbavn. 
Jf)enbeg gaber \>cit Sacob £L\>\ft, ^ræfl i 9iorge« 
' !BUt9 1816 )!oereriQbe t)eb Cpfoflringébufet i Jtjiobens 
|)at)n. <lS)un b^r beflreoen en £)el af fint og ftn 
SKanbg 4)oenbelfer i 

Cn banjf grue« Wf jf^effrioelfe og ^fltnbelfer* 5tiøb(, 
1787* (conf. 3vio I793« ^* ^94-) 

Sgcberg (SJejii) føbt i mc^y. 1697 i cb«/ 

iE)ecreb, b^ot bang gaber t?ar ©egn. S3le« fotfl 
CapelUn i Slagelfe; 1729 Sognepr«^ tU ij^iabti 
^aa liié. 2). 177«- 

IC* Pontoj^pibnne STroené ©pejl. eoerf. 5C}øb5* 174a 

Dm grugt* og Urttfjaugcc — i fl>ccon. Wag« I, 167. 
Dm ©fooe og SroenbfeU V. p 361-68. oiJ om at forbc« 
bre (Øraéntng^en meb at faae Jtlft>erffø. Vil. 357<65. 

(^^il}C {SQané) f^bt b* 31 San. 1686 i Jronf 
htmi @ogn t eenjeng $roo|ite StorbUnbg Umi, |bor (atir gaber t>ar Soren{Ertt>er« ©eponerebt 
1704*. 1707 biet) ^oejl for SSaogenl STOenigbeb I 
g?orbIanbene. 1718 frafagbe ban, (Tg f!t Jlalb for 
Qt omt)ettbe @røn2crnberne* gra 1721 af var ban 
i 15 Hat SJtigfionaciu« paa ®rønlanb» 1736 fom 
tilbage (il jtjobenbaon , bDor b^n i noqte 2lar lin« 
beroifle 9Bigftongcanbibatetne i @rønlanbf(« 1740 
ftt Jtarafcer af 9)i{fop* ©obe tBtubbrejobing 1758. 
((Bieefinge 3ubeU« i. p. ^69 tPanbale 3ats 
gerepriø 2bet »• iPeJJ)orfte. tPblfe biftor. 4>rba 
tog V. 291. 4)ang ^ortraif er ftutfet af 3, ?pa 
man, ^l.^aa$, og Glemetig«) 

jDet gamle ®rønIonb6 np ^crluflrattcn. Jtiobb« i^^q* 
8* oofcf. paa ^iTpb^. granéf« 1730. 8* dn meget forøgtt 
Ubgat^ ubfom jtjøbb- i74^« 4to* ooerf« paa 4>oUanb{f. 
^Delft* 1746, Atc, paa Zx)X>9 af :Slriåmi5« liBetlin. 1763. 
8- paagranf! aflDeøri^vbeø, ^jøOb* i763» (^i>(C*^»^ 
I772# p 292.) ^ 

5tort Beretning om htn grønlanbffe 91?féfton< flSeffd^ 
fenbcb* Itjøbb* 1737« 4* Omflctnbeltg 9{elation ani 
Aaaenbe ben 9rønIanb1fe!D2té{tond iBegQnbelfe cg gorifcttteU 
fe. tb. 1738« 4. (ooerf. paa :3:Qbfe. «^amb. 1748« dto.) 

Eiemetiia lidei Chriili.tiiÆ, GruiiliOidiVe, Jtbb- I742# 

9to%U ?)falmer/ ooerfatte paa CSJcsrnraabjf 0() inbføtte t 
Slnbanget til ben grønUn<>(lle tt«Ue(^t«nUiø, 1756; 800« 
pag. 57*6 u 

Sge^e (SlteW) en Sfan af g?p«anførtt, føtt 
1710^ 9lejf!e meb gaberen til ®tentan\>, bt'orbao^ 
cfterat bnt>e lært ®preget , focjl 4}rugbeg fom (Tatet 
(bet ; bUD ftben Jtjobmanb og foreflob ^balfqngf en« 
1764 biet) (Sapitain af infanteriet. 2)øbe i Jljøben« 
lbat?n 1782. 

Srebie CFontinuation af Stelattonerne/ betreffénbe bet 
grønlanbfee,a7{ié{(0nl iSilflanb fca 1739 ttli743* Jtjøbt« 
1744- 4^^* 

€get)C (f)0t>e0 eigefebeg en ©øn af eiffip 
i^an« Sgebe, fobt i 9?orge b. 9 Det. 1708. gulgtt 
meb gaberen til ©rønlanb^ og ba han ber i nøgle 
ZcLi fjaxibi løert Sproget, rejfle t^an 1728 (il Aføbenf 
bat}n for at fottfætte ftne €tuberinger» 2)rog 1734 
til @rønlanb fom orbinairet Sniéftonair. jtom tiU 
bage og blet> 1741 $rotf! til S$ar(ot) t Jtjøbenbat^m 
1761 fif 2:iteraf ^rofegfor 3^beologioe natu/aliø, og 
biet) Snfpector ot>erbengrønlanbj!e SBiéfton. 1779 
. fffSitelog 9{ang fom SSiffep. ©øbei789. (coftf, 
(øieøftngø 3ubeU(sr* Hi. p. 473 '81. Wolfe 
(Drbb. V. S3. @. 295^96 ^an^ $or(ratt fijian 
^a«g 1788 ubgione Iffterr. om (Brpnlanb*) 

.6onttnuation af a^elationerne befrrfenbe bfogrøi^ 
ranbjTe aSi^fion fra 1754 ril 1740. JtjøbJ. (1741^) 4to. 
(conf. Ulmcrpa 1790. pag. I93.l;40 

SDe fire e»aagelif^rr, o:?erf. }i>aa ©rønlanbfP. Jtføbb* 
1744. og ftben ub^icct mtb S.HiaQ af ^tpoiliemei '•aer- 
ning€«;. ib* ijoS* ( M5 ) Dtctionariam Gronlandico-danico-låtinumt ib« 1750« 
fXftinttva U ciu @. 197,) 

9rønlaiib|I (^ated^iému<* ih. 1756^ 

Grammatica ^ronlandico- danico-Iadna. ib« I760« 

iXttxntwa 1« ciu 6«200;202«) 

iDet np Sejtamente ooerfat paa Ørønlanbff. t6, 1766^ 
(tee* i ^orte C:)(lnifc()ee 3onmat I« p, i>8*) 

Stitual OD« /tirfeforretntngerne oeb ben ban|fe«0?i«lion 
paa ©cønlanb. paa ®rønlant{{ øg iDanft* ib^ 1783^ 

Thomas a Kempis de itniratione Gbriill, ot^erf pad 

©rønl. ib J7S7* CtTXineiTa 1« cit» p« 204S5.) 

efterretninger om (SrønUnb/ ubbragne af enSournar/ 
^olben fra 1721 til 1781^ jøb&. 1788. o»erf. paaSTpbif* 
ibib* 1790. 8. (rec. i Xwnii J788. 5io« 24, og i I<n'&e 
iCm 1788. ^0* 22. — iDen tpbfe« Orcrf. r* i (56ru H* 
1790. 1625.) 

gortale og 2(n^ang tiC ben af 21* 33ruim 1761 ubgione 
ørøntanbffe ^falmebcd/ famt gortale til Zi)ovl)alU\tn9 
1776 ubgione grønlanbffe S3ønnebog* 

Om ©rønlanbé Øflerbøibd £)pbagelfe< tD^uttg^eb — ^ 
{nbført i vntnervA 1786* I« 274« (3 famme S)?aanebs 
yiift anntelbed f)an^ iDøb t 1789« Ih 413, og i ?(arg* 
1790. !• 193 ^aoeé "Dprcgnelfe af (an< Cfrifter.) 

• ^gé&C (S^riflian Sr^cflrup) m ©en af 

«9§flnførte Siffop ^ot)el (Sgebe^ føbt 1761. JBar 
1789 ^remierlteutenant og biet) 1801 Sapitain t 
' e!f«itatem GntUbiget 1802. 2)ebe 1804. 

arejfejournal til øftre ®rønlanbd Opbagelfe. Stb^* 1789* 
rtttOplag* ibtb* 1796* 

3 bet 1785 i ,^iøb^. i Cctat) ubfomne : UbtogofiBre« 
tt fra ^øofficiererne angaaenbe gamle ®rønlanb^ cc- en 
»erftning af Jam* . . - 

. g^CtC (9)ebcr) (fn »roberføn af JBiflop 
^anl Ggebe ; føbt i 92orge«. JBar førfi aittdftona« 
tiu< orbinatué i @føn(anb* 179a biet) ®øgneproefi 
til Sebt og 9{(c(ing i 2(gger«^uS ®tift. jDebe 1789^ 

9log!e |)ralmer ooerf« paa ^rønlanbfP -^ inbførte i 
Inbanget til ben gtønlanbfpe af pooel fl^ebe ubgione 
i^at:d^iémul n^@* 140 til 146* . 

SgCttcWSo^au) fcbt I ^ftberefft)* 

^nbr* Ceii4>ti SSeretning af &uhi £)rb om bø !0^eii« 

ttfffer; (om fig felt) afiitk, ooerf. Jtjøbb* 1623. ^anbe« 

lige ^jettefh)rfningcr og Gifltlend Sægebomme/ ffreoen 

, ofVtttore ubi ^ané b^ift førgelige (Srtliø og Ublotnbig« 

I l(b* Cbib* 1628. @obe ®ja(lebub af €^alomond £)rb$ 

Wg* ibtb. 1629, 

I (Sdd^t^^ (S^tijitan Vtlti^ X>itU\y Don) 

Wt t 3&^^ce b. II SRnf 1758. ^^tii gabet tat ^ 
: Xbmtniflrator ot>er @ret>ftabet SHanjau , Qonftunii* 
. taab Sj^ilnu Sriebr. Sggeré* @tuberte paa @pm« 
«a(tet I 2ntcna, cg fra 1776*82 t)eb Unwerffteterne 
«iel, Jetpsig, ^aUz og @6ttingen. *om 1783 tit 
S\dbinf)a\)n, f)t)or ()auT)(et) aSotontair cg inbeti 2(areif 
fibgatig S^lbmcegttg i G^ommercecoUegiet. 1785 
)>rofe^or irjctracrb. i Sctjeptibig^eb 09 &imfra(\)itrna ffabtme t)eb Jtiø(enl^abn< Unbirfitet. 17S6 ^ittø 
tait og SSog^clber beb SrebUca^fen , t)eb ^16 jDireu 
tioh dan 1790 b(et) aRebfem* i787 9)7ebUm og9tii> 
ferent i ben iélanb{te^anbeIØrfatifation^(ommt^f?om 
1788 9)«f<«for 3wti« pubtici *eb Untøerfttetet* 1791 
fté tian benjurtbiffe £o(torgrabfra®øttingen» 1797 
gif bon fem Segaticnøraab meb bet banfle ®cfanbti» 
flab ' til 9taflab» €f(er Gcngreffen« )Dp^otbe(fe gjerbe 
t)an en Stejfe i Spbfllanb og ®cbiveib* Sfter fitt 
Stlbagefomfi b(et) f^an 1800 jDeputeréb i Sinant^j 
ccUegtet* 1802 ^eputereb i bet tpbftø SanceOieog 
£)t)erprccureuc. 1805 tiltraabte ^an en tRejfe tit 
fBien, ()t>cr ^an b(et> ccnfuteret i abffifltge Soogito« 
tiingen t^ebfotnmen^e ©jenfianbe« 1806 bU\> ^an 
tpbf{ 9itgdbarøn» 1809 Ølibbec og 18x2 Gomman^ 
beur af 2)annebrog* 1810 ftf ^roebicat af (fonfep 
renteraab« 1813 b(e\) ^roeftbent .1 Jtiet/ S. fammé 
3Cdr. (ccnf. 6Ieøt>igf^oIfl. Proteins* Zeu 1814«^ 
to. ilttteraturtib. 18x4* 9}ø« 2,) 

2Cti!iinbigung einer pW^aU u* flatifttfcffien Sef^teU 
bung Sélanb^« ^openb* 1783* 

(9eb&4thiérebe auf !0{aximilian StiliuS Ceopolb Don 
9raunf(^n>eig* ^opb* u« glen^burg ri785* 

&ummaxift 3nb(iolb af Iforelftdntngct ot>etr &atB^U 
ben^aberne. ^jøbb* 1785* |)aa SpbfP. ibid, eod« Om 
ben banføe @tat<funbflab cg banffe poUttffe 6!rtfter» 
3 gorelftaninger« tb. 1786* 6amme paa St^bfP* ib« eod« 
(r* 1. tB|t. 1786. pag. 257* C5øtt* Zn$* 1786. ^. I4i5» 
m. a. itiu I786* m, 14 cg^ 254^ ^^* ^* 25ibU 77 
IBinbll. 5>^0 ^ 

3)rcbierftejn ffir iå)U Srepmiurer« 2 S^eile« ibld« eod« 

3* 3* SRoudfeau/ ein (Semftbtbe sur (S^re betr SKenf4^ 
^it. ifieø 4>tft* 9{ou$feau ber S&ngling« JCopb* 1786^ 

&fiUt unb Sxdgmente einer ©efcbi^te ber a){enf(bbett 
ifi atftctficbt auf TCuffldrung unb iSolføfrepbeit. i^er 0» 
Slenéburg« i78^>« (^Ug* ^U 3ett« 1786. II« 183« ^U« 1D» 
»ibl. 74 ». II. 530* ) 

^i;)9f!ealirc^e unb flatiflifd^e Sef^refbuitg ton Sdtanb/ 
beø iflen Sb^il^ if^e ^Ibt^eilung. 5Copen(^. 1786 (r.21Uø» 
t>. a3ibU 2Cnb« SU 53^86 Sanb 2ter 2rbt(^. ^t 1019« 
^tr. X 1787. ®« 12« U iSfc» 1788« 9lo« loO 

efterretning om (Srebitcaffen« tbf 1790« (r« I« Wr« 
1792, 9lo» 36^ 38\øg 42.) 

De jure imperantU Hbercatem^perronalem perfectam 
refliturndi rudicis glebæ adrcriptis, Diif« inaug« Gotr« 
1791* (r.I* fBft. 1791. ^0, 32* Øøtt» 7U 179U C*, 
2019. 21U3. iL 3# I793* ^^ 391.) ' 

Progr, exhibens notitiam legum eccleHaflicarom Da* 
niæ poii facrijcuni emendationem cohdltorum at^v^ 
libirorum, qvi pro (\'mLo1iris et Itiur^icis habeédf (untf 
accedit Oratio de increinentis iiudii Jiiris puHIci* in^ 
Baurata religione evangelica adjuvante« Havn* •I79I» 

4tn. og meb et focanbrct Slitelblab/ ^Itona 1791. itt i 
(Bfitu 5t. 1792. €J. 1148O 

Cm ffrpffefri{!eben« |>if!orie f ©anmarf* ^b^ 1791^ 
(t. i. æft. 1701. ©. 784:86# :Rritif 9bfL*t 6, Sogaø^' , 
Øiio iT^^r 1 268.) •' •• ^"^* 

(19) r- ( 14« ) ttnbettrtninø em ten n^ tanffi øønerfPe &:pnkiUnh 

ib« eoH. 

2(ttfridrttn9en fn dtidfiékt auf bie Stithvai^ beS .^rm 
CF* 8« ^ønne oon efttthf^au in btn 9Iet(!b6ørafenflanb« 
5tepen(. 1792* (^ette Øfrtft tnbfborber 4 fotub i famt 
»e 2Car fffrffilt ttbgtone<€$trib«f riftert Ztt U ierM792; 
9{o« 41 ) 

fBitnerfundfn (ibrr ben (9etfl bet neueren Sanbmirtlg« 
fAoftéøffese in l)dnoiar{ unb bie ba^eøen erregten fSt* 
f^merben* 2Crona 1792« 

• Gamlunø oon Urf unbén unb HUtnft^dt^ |ur (Sef^^tc^tf 
^er neuen ^reuéfifc^en 9efeidebnnø« ^itl 1794* 

^enhofirbigfritfn ber franj|6ftf4en S^eeolutton. I- VI 
Zi* Jtopen^« 1794^804* 0^. ileip}* (Bel, ^115« 1794« 
9{o« 66. TlUg- ^irr* 5. 1794« 9{o. 220. 1796* 9lo. 23* 
1804* 9to. 128* (Børt* 01« 1795* 1176. ^aa^DanfPoorrf./ 
tnrb Socfortntnger/ af til« Karbie Ml )DfU j(f«b(^* 1795« 
97. (t. 3n« 1795* ^^^« 335 *• ^lf» i798* 9lo« 9:10.) 

Øtatfonneret ^lon til et ttntoerfttet i 9lorøe* <t ?)ri|s 

8 rift* Q^rifliania. 1794* (t# af niangor i U iCirt 1795* 
o* 50.) 

Yr^it) får 6taatl»t|ffnf((aft unb (Befejøebunø« I -IT* 
Siiri4* 1795*96- (r* (Bøtt« 9« 1795. 0« 2017. ^U. lir« 
3etr* 1798. i. 401S6 409SI3* H.lD* X>\bU 45 fi3t II* 
597*28«) ^ 

2(nno(en bet €^taat<mtffenf((aft ffir 1795. ifler 8# 
9Ari4. J7(^* (2UL ltr.5<tr« 1798« 1* 401* oø 412.) 

Inftitutiones juris civitttis publiri et g^ntium uni- 
rerUlis. UaPn. 1796« (r. (Børr* X 1797* p« 788. U« 1D» 
*»ibl. 32 »♦ II* 354'59*) 

f e(rbtt(6 beé 9tatur« nnb oHø. ^ribatre^es ttnb øemei« 
nen preuéftfcfien Utt&^té, eine t>on bet fdniøl« preuéf &ts 
fcicommi«|ion øefr5nte 9)reilf4riff« I-ILl 3:(« Serlint 

I797^ 

fBemerfttnøen sur »erbefiVntnø bet beutfien ©efejøe« 
tonø. C^in frelser 2Cu<éuø oua feinen ^'teidfc^riften hbtt 
htn Øntønrf beé aUøem. 9rf(ébu4^e6 fiir bie preudftfd^e 
CStaaren. i-il Zt. Jtopb. 1798« ((Øørr« Z* 1798 H* 1486* 
%t, X ID« 33tM* 4S« «• li« 293.) 

4Sf)orafterifli! bet 9{eøferunø Suboiø be< XVten $ oli 
(Eini.eitttnø gut ®ef((^i<bte bet fran|6f* øteoolution / au« 
b«r 2lcn 2(uflaøe bf < iften Z^tHi brt 2>fnfk9&rbtdfetteii 
befoobcrS abøebtudt« 5lopejtb. 1799, ooerf. paa ^Danff af 
1T7« lUtWe Jti«b(». I800. (Oriøinalen et tee. i VI« X ID« 
pibl 63« S«li« 4it>i3«> 

^eafn^firbiøfetten au( bent Uhtn Ui €^taatlminif(et< 
y« IC« ^tafcn oon Sernflorf« (Soprnb« 1800. GamiiTt 
poa SranfP« it>, 1801« (t?« 2(« ID« 33tbl« 62 JB.H« 492.) 

dnttfitttf einel alløem« bfirøetl« yroceøf« itnb ®eri(bt<s 
ttbnunø, I Zi. iUtié^. 1799« 2 Sdnbc* C^lanø« ilte« 3* 
1801. 1« 473'78«) 

fltemoiren fibet bie bdnif<j^en S>ndngen* I- II IX^etlt 
ijiambttto« x8ooti8ou (r« (É^tu IL 1802« p« ii34» U# 
X IX dibl« 62 IB. 11. 489*) 

ttcbet ben ciøentlf(^en Umfanø bet le^ni^ttt. 9teé^tt 
lo JBeiie^unø ouf bie Srieben^oet^anbl. fn 9taftabt* 83a« 

fel 1799. 

Øemerfunøen aufetnft IKeifebut<(ba(ffibtC4e ^entfåi^ 
liinb, ben (tlfoi/ nnb bit e^weil« I-VI« Sanb« Jtoprn^« 
iftui^* (t* i U4Biu 1801* 9lf. 50- '807« ^^* 3^ 0^ i TfQff« lit« 3« 1803«' ?(o. so e^ '07« 1807« ITo. I48*>VII 

cø VIII IB« i$taun1i4w« 1809« oøfaa unter Slitel: Øtie« 
fe uber bie )2(ufl6funø bel diadabter (Sonøtfdfe««^ (tee« i 
ICrg&usM« sut t^al« iL 3« 1809« 9{o« iio* (Bbtf« 9n3* 
1809« 8« 2064«) 

Crtøinate 2Cf tenflfid e fibft ble Srrunøen {wtf^en IDdn« 
maxd unb SnøeUanb« 5topenb. 1800« oø Wtnftidt tbtt 
bad 9Ki<oerftdnbni< atotfcben )Ddnmart iinb ^øcUanb 
unb bie norbifcbe 9leutra(ireticonoenCiøn« ih. i7or* (iDen 
ftbflnctonte paa ^anft oeb S* SU «&øP« ib^^eod«) 

(SntCDUtf eine< aOøcm. pcinU (9efegOu4< ffir bfc &et» 
foøtbfimet 9(^r<miø uno ^olflrtn. JCiel i8o8* (t« i O^r« 
fle^» ^t(* 9to« ti« 01 !;•.(¥. L itft. j8o8« p« 623« conft 
Ct^AAtupd ubføtltge Btartlltf« 3bie IDa p.i68 609« 

Ueber 9)reudfen# Sitrøeneration. ^amburø 1807« 

jDeuf^Ianb« d^rn^attunøen oom at(»einif4eh Øunbet 
X808« 

Qfbet ben neuen ftan)6itf<bett C^rbabel. ^ombutø« i8o8« 
(t. i 3en. Utr. 5* 1803« eept &. 441.. Coerfat paa 
granit« efineburø i8o8« (^dcr. 2L i8o8« p« itt^io.) 

9la((rt(bten oon bft brabffcjdtiøten Srrbrfletvnø bel Sf« 
fent(id)rn Unterridbtlwefen in ten iflerretd^ifdtKn dUoi 
ten» SCibfnøen. igo8« 

Urber bie beften ^itttl einen fcur^ Jtrieø tuinfttep 
(anbe wiebet aufiu^ifen« (dee (Børe« X i8o8» p, 1x66 
09 '561 ) 

SHeife bur4 StanfeU/ Saietn/ Dfftrrrefd^, ^tfOlfcii lu 
6ad)fen« 1 IV Sil^tiU Seipi« 18JO« (^dlU 1« 3ric« iSi% 
tWo« 135-36.) 

^an oor Sebacteut af aieaanebffriftet IDeuifit^ gci 
meiniifistocø mAqa^in, €eip}« 1788-^^/ oø fammt^%ttU 
fotttafe, lDeutfd>ed magasin. «^anib. u« ITItona* 1791« 
95* i^e Stoffer/ fom ber^ fla.ae untet ^1 eget HoMr 
opregne! ioi Botbee G, 86:89« 

Sibtaø af (am ffnbel i (lynate 09- EfitOKtø) t^iui 
tniKellaneeit bif^orif^en poltt. u« pbilofop^, Sn^iei) i 
3&tti(Fopfø tHaøasin Det :&u(b« nll^ BiniMHiiiM« ; i 
(Bøtring« magasin 1780; i i^tflor. Pi>rfcitiiiU)r 17824 
i ben banffe tllinen^a i Xarene 1789.-91. (6ee et^mmti 
SVeøiftet p. 70.): i bet ffan^ina9l(N Sellfabt eMhrifret 
i TCarene 180326« 

2i( be fiøben^aonffe ^tcttbt lEfrerte^feger (at Kan 
i 2Carene 1791 97 leoeret abfliaiøe øfecenHIKrt oott juri' 
bilfe 00 tit Gtatloibénffabetne (enbørenbe Gftiftet : f« 
tft. ooet etAmpee GtfCcrinøet, ^otfonø^oop»tto(fi 
ninø , 00 be Ifttti^auf e Gttibiø^et- 

Wtan (at tiViac^t barn |)(itofopbtf4e G^tlbening bet 
gegenwdrttøen Serfaffunø oon 3ltanb« 2Cftona. 1786« 
(r. i I. iS.t. 1786« 9{o. 27.) famt iDeltagelfe »eb fo 
.^alobtobet C. U« IDatt t <0{oteriatirn |ut Gtattft^ bet 
bdnif^en &taaten« I III fe. Slenébncg u. Befpi* I784<90» 
«ien bette IBcrf bat be j ifølge £orbe< iffe oebQcnbt fig»* 
Sorteften (icbrr t>H i bani 9lffroloø i ili^t.ti^• 1814. p« 
27/ at (an/ foruben be i periobilte v^frfftet inbtnmbt 
3(f(anbiinøet/ (at ubøiof t ooet 50 8inb/ fote og ^åaa, 
nnbet fit 9{aon/ oø umttent2o SBtnb anonipmr* 

€38Cr^ (|)fnric 9ft9t) ctrbte SBrobet til 
9Ioeflforrtge« S3let) 1776 Solontatr i bet tpbfteGonf 
cettie, i kvittet SoKe^ium ^m tt(ftbp ilt^ efcretaii» »47 ) SriD fibtn Wlthtm af Senerdlpoflbirettionen. 1808 

Cm ®vf nCanbé S^Htthr^^U fanbe SBe tisøen^eb $ rt |)rt<« 
ffrtft — tnbført i ilauO^udt^l^niiigøfeltlAbecøBfrirtere 

jSdttfen (3o^n) Øosnej^vo^ft til Saufaae i 
i|)oCe etift ipaa 3^1^^. 

PopelCfuuIdaobeSonbe/ ooerf* |mui 3i(anbfPt 

S^llf'^tt (Ole) ^ccefl til JBefimanø I Z^lanK 
Btet) 1627 meb gfttnllie af tprttpe Cerøoere borti 
ført til Hlgiit, ^Dor[ra ^an bog Tiaut bfvpaa fom 
. tilbage* 

Cm be tprftffe ^røt^ere paa 3Hanh* (!Jt>^anncm$ 
Uh 1102.) 

©gtljeb (Sargen) føbt 1739 i »éfie* 2)ep- 
fra Colbtng 1760. 2)øbe fofti $r(cfl til }(mtnge i 
CoQanb 1813^ 

',': •SeHige JrdUr, iCjøbb. I77l» 

^^r^ai:t)t (SranI Snfldbert) f. { a;pt|f, 

tanb. Sat fetfi ®f rioef og blcD 1773 gulbmagttg i £>t^ 
conomie« cg SommercecoKegiet* 2)* 1788 [<»« @ccr<» 
]lair i 6ofifu(atfecr«tairtattt unber famme SoUegiuro« 

Gfterretntnger om ben tnben« og ttbrnl«nbfff i&anbd/ 

fSfibifart/ gatxif« øg S^^anufactttr^Oftffn« Jtiøb^. 1782« 
00. Qtt Ugeblab, fom fro. 1788 af fif SliUl «f<&anbell< 
libenber ag anbre ifoer inb«nlanbffe dfterretntnøer/ bleo 
efter Gbt<^arbt< jDob for^fat af eecretatr SSintber inbø 
til 1797 tncluftoe/ tOctao« ^Derpaa t £loart unber Z'f 
M of ^anbel^ og Subufhtttbenbe unber abfCiaige Siu 
^acteurer fra 1798 til 1814 incluftoe«) 

. ©C^e( (So^an) føbt b* 19 STOaf 1729 « ^0- 
Iprup i'@lurberret^ i ZmM Sønbem^ ^)>or banø S^« 
t^^r m 9ro^fl« @if i ®foIe i 7(ltona. ®tuberebe 
i *iel* Slet) 1749 ®^«^^ ®leb. i grfurt^ og 1754 
ConbpbPf^cu^ i f$pen. og Sangelanb* 1805 entu bU 
get. t)6U 18:7* i( 

'De experiaientis cum (angvine humtno inAitutis« 
DaC.' thaug. £rfurti, J749« 4* ' 

.. 3 bet mebtcttt17e 6e(ff abe ØorbanMtiigfr et Sfbrog 
ftfL i^m iCoUe<(aiu V« 238 og 330. 11-^ Aa« lU i« 

: 3(nmatrfninger om «&umUn6 Bedaablfng ^ i ^Um» 
^afftn for 1791* . 

<Sj(Cr (^entif) føbtiSfetjingeSteiranb, tyt)ot 
^an6 Skiber Mat £>egn. Dep« fra grebertftborg og blev 
.2>e<aiwé paa (Sommuttitctet S&lct) i7?72(ftenfang<pr* 
i gHpfleb i 2oUanb. i797 t)eb €t. SKiffeig Jlirte t 
€(agelfe. 1799 So gneprcefi i SSjergebp i (Elaget^ 
ff J^treb^ 3D;i8i7/ . ,^ 

9og(e IBinf tit Optpéntng i ben iRa^Iooffe ^ag tih 
fiUctttwbO geijttige »ranbfocietct* iti^b^/ I8Q7«- tDm Canbmanbeno Sorlegen^ meb Si^ggetd C^atg* Jtiot|i 
i8o8» 

9logre Sibrag til politivcmten/ faafom om Sønber- 
børna efolegang 1804« 9(o. 319*21* Cm be gatttgeø 
fjorftrgelfe paa Canbet« 9(o» 323. 394 cg 328« Om 
Sranboctfenet paa Sanbet 9to» 532^33« 

Qt 9)ar en! elte yrotbiCener^ 

éjfertfen (Sørgcn, rat^eotgiu^Jg)!* 

(dttUé) føbt 1616 b» 16 9lot). t aSorbihgborg, 
(uor ^anø Saber t>ar SSorgemefier og kolber. iDe< 
ponerebe fra ^erlufébolm 1635« 9tej(lti638uWns 
lanbd. S9let) 1641 Gonrector i Jtiøbenbat>ttf Gfoie 
og 9)tajgifler. 1646 {Rector og 1652 tidige $rofei« 
for lillerarum humanioruni* 2(f|lob 167^ StectO« 

ratet til ^cnr. Sorneman« 2)øbe i()86 og tt^a^ 
menterebejt {Bibliot^et til SSalfenborfé CoUegium.' 

Rhetorica Re/enii, præceptis de elocuiione orato- 
ria audta« Hafa« 1645« 8« ii^« 17^ 8« Topice Peripa- 
tedca ad locos Kefenianos immucaca. Hainiæt 8^0« 

Trigonometria plana« ib. 1644« 4^^* 

Computus eccléllaillcus, ib. 1647« 4^^' ^^ 1650. 8^ 

• Selertiores et fententloil ex Heliodo/ Homero, Ana-< 
creonte verfus« ib. 8^0. Elocutionit poetieæ præcepta 
-generalia ex Mafenio^ Hafn. 410« Årtis epigrafmina- 
tics apitome. ib. 4^^* 

Doctrinæ Spbærica præcepta. ib« 1650. i2nio. Sex 
priorura Ructidis Elemeniorum Geomecricorutn 'pro* 
poiitiones præcipuæ« jgræce et Iatine» ib.| i654* i2inio. 
Xfagoge ad globi utriusqre cognitionera et ufum^ ib. 
:i655. Ilmo« Tabularum tuon geograpbicarum tuim 
hydrograpbicarum explicatio et ufus. ip« ood. xaino. 
Cfomputi eccleC Epitome« ib« eod. 

Progymnasmatum MatheTnaticdtum Encblndlon^ 

Hafn. 1656. lamo cg 1665. gvo. (J)etti IJerf er be 5 
- fbftneronie Gfrtfter ubgfone famlebe«) 

Qi'i/iri7iVm/TnAitiitionum orator« liber Xmus. cuoa 
coxnmentario« ib« i668*, , • ' 

.{ 9liir. Sébt léio 57 Var gdnirtiel* 

(&n jtlage til Jtongen> foranlebtget otb et 9aalf<sg ttns 
ber 9laDn af Deltnqoentffat. ^dbertfteb 1793/(1« ØU 
1794- 91a. 2« Brit, 1794« 9(o. 54«)' CSjenfoar paa Cttlfts 
amtmanb <&e(lfriebtø ^pat i Ttnlej^ning^ af Jtlagen tiC 
, Jtongen. ib. ij;95« og £ipto<ning om en ^fjHgbeb imtXt 
lem etiftooitmanb ^eUfrtebt og 2(petb* C^itf^ou. ib. eod« 

éjffc^Ott) (Sribetit^ S^rifKan) f. ». itet 

gebr« 2725 i Slpnfetp i Spen, ())or fiatté Saber t)a|f' 

^rccp; ©ep. 1741. Sleo 174G SKagifier faint 

^tuimtul paa S36r^d <St)negiuni. )Døbe af @maa« 

•f opper 1750. (conf. t Cib« 1750 Slo* 44. ijfdn^ 

•»irfgrapi^ie I Wolfe 6lflor.<PrbboBV^ 299»3o50 

' 5tort2(npi<ning til at eftertfltnfe« ^itbb« 1743« 

9)6ilofopbl9e bt^orifte og oecpttoml^e 6frtfter/.unbet 
froftXpfobiXii^lerl jDp|lgt-ubg(o'ne; I-V etpRé; ibtb/ ( 14« ) 274^ 4to« W 4^^ et^ffe et tå^tt M yvf^agora eeo« 
tiet fom af StenørlbUoooetfVit'paaXpbfS^ørcVTtengeL) 

Descientiis veroacula liDgva docendis cum fpeciini« 
se tørmiDoldgiæ vernaculae Disp. l-ll* Hafn« 1747« 4# 

(^ertmob fret> p. C Btenerfeit CTrittffe SSetanfninder/ 
l^ottil hUr> ffjet et S3tet> fra fmifotpp^u« o: 3:øbdtet>» 
•9 O« B« pi^l K)ttrebe fiø ogfaa bertmob i ftn i^ifputaM 

de vita et morte lingvarum« 3 "Kattt 1749 Ub^OD^tU 

fdboo Q^jenfoac paa Gritifte Set^nfntnger ooer f)an^J(onfl< 
«tb« Jtiøbi* 800 ) 

SeDfé/ at 9(aturfn< eot> e] forbpber ben 9tt\pttt foc 
Kntentimmetne/ fom IKoben ^ar tQbført« itjøb^. 1747« 4. 

))$tUfep(t{fe Vnmortfninger ooet forliebte ^Daarltø^e« 
%et. ib* 1748« 4^* 

9)6tIofop^tie^ Srrbe o)^r abf^tQiae npttføe cø tyifittøt 

Stnø« ib. eod. 4to. 

gor^øø til en J^ruenttmmer^p^ttofopl^te cHer albortiøc 
H l9ft>de GamtaUv mcb et Stuentimmcr« iftt iDeU ib» 
1749* 890« 

Øret) tt( en gob fBtn, (botbeb fforfatteren tfl be %U 
fetiftttitiftt eamtaur (j4cpb i^øier) eienbcioeø« ibib» 

^749* 4^^* 

Tentamen jurisprudentiæ divlnæ et theologioø nuu* 
ralis polemicæ« Disp« ib. eod. 4to» 

.(an iat cuvUt - ^cmca om ten fpr^elt^e 9laabe« 
. .(i Vntebnina af Jtonø Srib«Vte< €ia(pind). ^106^,1757* 
4to« X>occa\ini Setoenfninger om be ®po fSiUi Sam 
fer« ib. eod« 800« ^outeneUeø Samtaler om mere enb 
cen^Setben ib. 1748. :ibet OpL 1764« t>pltaireø 9(t^id^ 
ib. 1750* 

' i^an (ar bejcCet fatinffe Øreoe meb gru S6itbfttitt, 
.fom ftaae (^o< Bd;ønatt ; et Srco til G. Gc^mibt foran 
htt 4be 8« af Baml. af Hcjfebcffr« $ ,9(o. 32 i Bpec« 
tator; gortalen foran brn banfPe Ounfattetfe af U 
9iohM fftoman Printø lebert^ar^ (3ri6 1796« IV« 
32223.) 

acntitrittfer og arClffrindet af (am flnbe« i be lonr^e 
Kfr. 1749. 9lo. 7 00 9lo. 23. 1750« 9to. 17 00 22. 

gjndtfen (»feme) Cn g^rcmber. ' ©tube* 
rtbt \>tb Jtiøb(^. tttit9tt|ttet. Sagbe fig tiStge efter 
J^otebprtninøen. i ®(oté(at)erne oeb Sløfenbocg oø 
{$riberi(4<berø* Øfet) C^pfféUrianb i SarbePranM 
Cpffef i (anø Sttbet^efanb« 2)* 1799« 

€alenbarium/ tt^ft i 3<(anb 1756* 

tom Øanbmøffer< Snbrvtninø i 3<tan(. jtjøb^, 178X* 
Kf^anbtinø om Serrenenf« oø 5((rpf[fPioirbiinø — i 

Ibet iol. Httt. 6cl(f« Bfr« lli 8. Cm SroiTab (ø< Sfef 
. sirflefeff i V. Ooerf af iltn^a(ø Xf(anb(. <om bei^ ill« 

Orunuel nbøifter oø f^Uøtet i Xli 0« 

Cinatfen (®i«e) »i SéWnbe? , >efcent 
tent af ben betimbte flSif^o)^ 3obn Vrefetu. 6tu(tø« 
f ebf i abfEiOiøe Ttdt ub Xøb^« Unh»erf!tet, oø (agb« 
' (Tø meb S(ib efteir VffroifomteQ, foa ai t^an i nogU 
Tiat tt^atbeibebe b^e ff^rrij^e Zlmanafbu 1649, ta 
tan Met» eorrei veb J||oIttm efo(e, ftf ^n SiUctø tt( 

fn i9n moi at i^im forpligtet til at {(rte iDifdj^d« ne ](rtt^metif/ ®eometrU ' 09 VfhrøilMii!^ iGfft 

forfob bnn Stectoratet i ^otum oø biet) $rcefl tU^^eJø 
øafrU S« 1689. Go^<»nn. IH. SS'^a^O 

dalenbere« Jtjjøbb. 1647150« > 

€inarfCU (Oubmunl)) gørH.^ører, fTbeti 
Stector i .l^clunn Silflbfl ^roefl paa GtaHlob i 
SWanb^ 

®a))anarota ^i^nbefpe}! / ot^etf« paa 3<{anbte. «(oi 
lum 1598. 

Sretten |)rarbi!etter ot)er ^d^l^onen* ibib. x€oa. 

€jnarfcn(^alfban) f. 1732 h 20 :iati:i 

SE^lanb« $in6 gaber, gjnat ^alfbanfett. t)at9rcept 
til Jtireebai Alo^er oø $rot)ii i efaftefelø epffeU 
2)ep« fra .^olum 1750* S3(et) 1755 9lector i J^øø 
lum* 1765 97{agi(ier. X)* 1785. 

Hn liben ^falmf^ oø S$ifeI)Oø nbdtoet. ^olom. I757» 

Speculum Regale,, paa øammcl SRorff, neb banfP oa lat ^ 
©DCtf. ©orø« 176^.4^0 iconf. 3. ajrict)fcn)« rec I «rit» 
3oum. i76é« 217« 1. iCft* 1^. 910.7. ^. £ri«/« 1769« 
P* 438.' 5* 

^orilerø bibel^e •^iftorier^ ot)eri. paa 3llanbfl^ '^ 
lum. 1776. 

S^iagraphia hilloriæ litteraru. Islandic«. Hø&lu 
'I777- (tee. af Bftn»Pig I Xrtt. ^ilff. 1778. 9lø. x6«> 
Ubøaven 1786 er blot et npt 2;itelblab. 

4>an (at/ meb gortaler oø bioørapbiffe af^erretn. øiii 
forfatterne/ i ^olum paa "{^anbp Ubøioet ^larim 
peterfené ?)falmer oø X>i^tn77n, Biøtnir^ ^fo^irfbM 
yoemata 1772, Zfyniaf Cborarcnfenø Poemau ucrå 
et moralia« 1775« 2bet Cplaø 178O 

Sjnarfen (3«lei>) f. § gøianbr MmN 
3ura t)eb Ajøbb. llnit>ei}fttet. S3(et) 1790 Gpffelø 
manb i 4uiiet>anbl ©pfTeL 1800 2ben X^fef^ 
i 3llattb6 £atib«ot)erret» 1815 conflitueret étiflø 

amtmanb« 

j * 

Plutart^ om jDrtnøtittirt Opbrajdfc / . «M(L -> | 

Sjharfett (a»ar(in).f.paa «tabeffaH3«# 
latib t ®falbolt etift, bt)or (anø gaber t)ar 9roeft 
Gtttberebe t ftn Unøbom t SnøeUanb. eucctbttebt 
fn Saber fom ^rcrfl paa @tabeflnb. 1549 Mt» 
• l^an t)eb fft jOplolb i Stiehf}^ af fbiffop 9>aaaWiii 
tnbt)iet til Siflop i ©fal^olt« £), 1570« C3o^i|» 

no^ue IIL 280 97.) 

Manuale Sacerdotum. Hafn. 1555« 

9toø(e af tutter« yfalmer paa SiUnbft ot)er{Mlt» 

• ibid. eod. 

C^ttarfen (bbbmO f 1559 t^eb anøbrtt^oH 

^.Xlofler paa j^efonb. éjfani gaber t^ar ^ripft. X>tp. 
'fra il^oluRf* @om Stubent .op^olbt M Fs ino# ( Mr ) bM Sv^e tStat^ paa S^nt^ti, oJsJagle ffg 
lat()eniafit 93[et) ^Prcepofitu6 ener SBtccproe« 
i»eb (£ommunitrtet« JDroq 1536 tilbage tt( 
»erneianb/ ^vor Nn bU\> 9{«€tori {^ottim^ og 

9ra:bifrner ooer ^dlfloneiu «&olum 26ao* ... '* 
tian I\>eé jiirfeorbinantA, ovetf« paa 3<Ianbf7« 

orii etr« ^bcrmana IBønner^ o^øcrf« paa 3^1^ 

Otffen (Sjnar) f, 1 3«anb, Jtioc^ana 
>ar^rafi til Suno i Qiail^oU et fOatJptté 
eb, forjl i Hxixctf, fib'en i emfiUnM kingø 
D* 1695. 

r. 3on(c^S}riin(anbta» obcrf« paa Søtanbft* 6!ali 
)88* 4« 

Otffctt (SRarcwS) q>roej»tU«4nbe i3«ta*b* 

^øM«nnflen — i b« ifl. Aitt,'6el(r. 6lfr. II* 

ifettberg (@fia«) føbt i«iø*fn6at)it. ^ow 

Slia« Stfcnberg, t)ar A. Sn^^i^ ben aben« 
»rer og t)a\>\>9 et ^anontcat i 9loeétilbe« ^an 
608 aRagifier*. 1611 ?)rof pcebaftogitu«. 
Ptof 9()p|7c<«. i6ao $rcrtt til Sebf«c.P{| 
:g paa ©amfø. '. 'SDjobe ié|5# .. 

p. Havn. 4ro. — d« præ/laiuiii fcienrade anl* 
16* ■"— £xrg( 'Hs (lafihitionis flnbnie. 16174 --^i<Ie 
animæ cuia corpore» l6i8»'' 

fenhCtQ (V^i^Tc) »tobec tit fotanførW 
fenberg. 2)fibe i S^nfeiige* ::...• j ; 

tilum vitæ liumanae. Lipl.. i6i4»,l*Jfla. 

tarium Galli« et Angliæ, oberStciøbA^t^B« Ulph 

12010« . *' •» 

jflCin* @n 3^unf i Spfbabap iJ![ot(er i'iu 

^and Saberé Otaon t)ac 2(6gcim.. JL359 ^^'^ 

)f^(iaUé 1)0^ SSifFop @prbcr i efa((^olt« 2)øf 

>!♦ <Wcrm ili* 29'3o* 3o^anncnie !• 

m, førff trpft paa Sélonb^ I ^otitm 161a 09 
Iben web latfn^ £)oerf«ttelfe inbføtt IVoA«i»- 
^ £cc/r/; 11. 398 464. odfaa farftilt aft^pft* 

ffart) (griebiic^) f i S(it)«n4)«ott i His 
ilb i SønbcrsSpUanb b. 6 ®ec. i744» gte» 
:te ®|?mnafiet t' Xlto^ia* aSac ly^S'Sr 
unfté 09 Sibfotfjefjhim ^eb' 85ibltotfrelet \ 
Igen. I 84 anfat fem 2(nianUinfi# toeb bet 
iBibliotbcri Jtjobl). og famme Uflt ©cctor 
5f(|ii)P» 1790 aSiMiot^tUt^^^^^^". / *8H ^ 9laa6e og meb 9tn|ion entMiger. (J^anl ^ortrail 
foran (ati« 1784 ubgibNe Z(t{^enbuå) fht £in> 
bet unb Kin^erfreunbe«) 

CatialA^u« Ribliothecie Jélu 8am^ Aneuftini« Hafn« 

• 178^* Bibliothecas Lorckianæ Par's III. jo. 175^7. Tfaot- 

tian« Tom. lli« P* I-^I. 1790. « TJieodQri •Hoimlkjold 

1794- v- '■''■'' * '■ . • ;■ ' . 

^ ' ^. 'UliiOhrøo ffninbetaTe' ooer 3* VU ét\i$U oocrf^ 
ih. 17S7. ' t: 

C^trøtatilft om Sarbom og Icrrbe Sibenber* JbiM; eod« 
og SU tet iørn!enbc 9ubltcnm. Ib. eod» (2)en ftbflnaon« 
te angaaer ba oarcnbe (jøben^aonfCe C^orrefponbent ifot 
*€k|)ira4f . ^ouimaL) 

' UbFafl tU en fulbflffnbig 4>oanbbog ooet atmenn^ttig 
itunbffab og litteratur* ibib« 1/88* 

- ffttlbftffnbig »^aanbbog ooer almeennottig .fCunb^ab o^ 
lenø Sitteratut« SOTatbemat. pb9fi|< 2>e(* ibtb. 1788- 
9)bilofo»f|tff ponttff i>tU 1789* etattHtfEi biftortfT ^. 
1790. (I. icfr. 1789. 9lo« 50. 1791. SJo. 32. »rir. i789» 
9(0« 18«' 44^6.) . fRogle Oplpøninger ooer mine •^aanb« 
bøgec om atmenn« Jt'jnbfB. ib. 1789. (U tefc 9U. 50.) 

yian tit en mihbfk befof^elt^ Opbra^clfføt og ttnber« 
{btteifeOanflalt for fattige 9)iger. ibib« 1789. 

Gfo^filleetet Sortegnelfe ooer be ni^efle og brugbarefi 
IBøger og Gmaafertftvr tlben 1789. ibib. 1794« 

GoftémattfC IBeitebning til almennyttig 9{aturfunb# 
9a& irat^Scjetriget«« MI 2)e(« tbib. 1795« (t itfu 1796« 
910« .11. P4>Tf* X>it>U V, 175 ■■ 94) 

Sotnmebog for gabrelanblelpere og bcrfS Sørn/ eSet 
tn Ubfii Katurbéffrfoéiré ooer be norbifte Sanbe« ibib*. 
1796- (L<IBf(« 1796. c;« 103« im« fciu ^oiairn. 1796; 
d. 220«) ■ • ••/ 

y^ilofbpi^ird^ 6pra4té(ré ber nette((en ' binif^eti 
fiXunbart.^ tbib. 1797« 

•allerje af fremmebe JelfefTag« ibib. 1812« 

»erfttée at^i ber (IFulturgcfcbicbte unb S5r!er!unbe. 
IiU4 ^il yteB..i£»dft(ien.. jbib« i8<9f}8iS«..i9lobeformaf} 
(rec. t UKROifs: jur. 3ci». f icr« 3eit. > lai?« 8io* 45«) 

t .3Cf.be.ieO eAuI^tr^fte l$øUn^Ub Ti^cn^etf 1787. 
4to« ttbgao ban be førfie 18 920. ttgeblabet eanileréif 
par dan Xebacteu« af I . Vårene * 1792 ^ 9B« IV -Vi '0» 
aJZadnébftriftct ^.onDbovenncn ub^at? ban i Øorening^ 
tnebSDoct. TOoU(>eri7Q8'99.«<. {>an rebigerte be proftfø 
lommebøger og fiefolfere i 2Car«ne 1792^95 .(con f. bast 
^ourn. 1796. 185 90.) ^an fifreofra 1785 af .abfeiUis 
ge afecenflDnett i be Uii'S|e iS|t.' og fpnfiérbigebe dergiHer* 
ne til fåmme 'fra Xar 1790 og til 1807. inuuf. .^ao« 
bé (cai ^794 af Xnbel l^tc frg 'Hnu^c, fom b'an rr^ 
bigerte ^ 9lo. 8- 1795«. «g i %aTer'i796 gu? 9laun af 
:&uu9 PB aiirif liwit Jfour/i^U, , * 

Soenbe i 2far» r 1793 trtxfte ©frifter, nemlig PrahCt 
Cafeboa cg »^..Uagaø C»ctf«tt-if/ af liei.i>clø Sorbbet 
JtrlD.'lfe letfa^ebe ban mtb iRtixeiUx og aiU«g, 

Zi^Vftiiu^v i Uoertc (an : S'mob ^tn Sfif at uU 
ft\)tte »tbenlfabctne. 1783- ^^oø.^ 15^. «)iaø!?apb. ©^ 
tirretningcr om ^nauftiu 1786. 1.' 397- , 

tt.«iOf*a>.AW*.tt .: . - .; - ' ■ i . kS9 ') r 

4an (ar 1!teOf t Jf ottate ti( Qalenu 4Mrr(6'é £)t)err<itte(r< 
éf eamff^ee iDfvef e / oft foran 9ri|(S OoerfatCelfe af 
ØcbummeU RQe Dottaire ^at ^an ^ejfreocn Coccfattti 
rene Sto 09 Neonet og (itteraire 8ortieaefler» 

Om ^nø Ktteraire Sirffam^c^ unbcr flt Op^olb t 
Stobpianb fee ^lorbeø* • . ^ 

• €(crb (?rom^olb »oåyf.paaibercr. Bat 
bngl. banfE AcigøcommiéfaU/ ®eneralpr]^t)Kintiiie# 
fler. Od' 6a)>ttaTn paa SDtøem ' 

(Sin neue^ Jtricg6(anbbfi4(e{ar barfnnen baø ^anie 
ie^tge ^riføewefen (drjlt^ bcfcbrffb/ii »irb« Jtopenb^ 

Sin neueø jeriegétractitCein ; \U^ bon Jtrleaørprrct« 
tlfn$ U. itrieB6r((bt. ib» 1657^ 

€(Crt (KlCOloi) fj 1740 i gombtrs i »ibe 
St , ()\>or ^ané gaber t)ar ^Præft. 2>ep. fra SKibe 
1759* S3(eD 1777 Samulue 09 1780 Sibliotfycfac 
t>eb UnberfttetébibUottiefet. 1781 9>rofeffor. 9{e« 
fi(;nerebe S3tb(iot^ecartatet 1797* h. ugift 1^03; 
(Dm %m% eegat tt( Untt^erfTtetøbibttot^etet fee ^n^ 

fletøtoftø %nxi. 181 1. I* 327>35 03 1813. é. 393O 

« . • ■ 

Dispp. Havn. 410* de ovatione, minori Ronuaomm 
Iriumpno particula, 1-V. i770-74* 

Jufiinus, in ufum IcLoIarum ediL Hafn« 1776- 4« 

f Ovldii Epiflols ex Ponto, in ufuin fcholarum. ib. 
eod. gvo* tjusd.'MetamoqihoIii, .in liL fchbl.' 'ibid* 
1781. 8* 

' Cfoat paabetaitQnvmifPe^btaø ti[3iicaeb*iØp¥ra«' 
mA4l,o(| Cvil (b«^ Ktttor^oar «».C,^Ptfl»)« jitjHibb^ 
1787* 4» (U tCft. 1787. P« 8i3»^ .^ - 

jDanff Crbbog^/ ubqioen itaber Øtbenffabetntø ®<U 
flabø ^efl^relfe« Ml 2om. JCjøbb^ 1793^1802« (u ^u 
I794» 9lo. 45. 18I0* 9lo. 6 og 7* Rrir* I795* 910. 33^ 
2^jøb(^. 6fil^• 1805« 6« 1312) 

..Gaulogufl Bibliothec« lliottiah«« ToYtt« ItYI. ; 

titfn. 1788 92* bictf ttbføeretitnbft banØ^CcffvireKret tøm 
be ®trib4fciftet y ^ font- i beii Ifnlebnlhd brét)r ocxtebé 
ImcUem barn oq flXaø« I& C vom ^om vid :Krtr. 09 
|litt. 1789« 8lo. 14) 

.r:£)m- UnioevftCeUbiMioebefrt -^ i ttnh^erflreteiottrriaf 
len 1793, 0« 33«— Om ben banjle Otbbog i triiiierv« 
1793' '« T74. Od anøaaenbe-' (itterairblftorifte SoretaØs 
tttneer i 1 iBfr. 1793« 9lo* 43« 

Sflotfen (PoDd) tat ^atiUi/ €(tcc, 

f XlminbctiA^jeb ^owl fQeukfaak fattet 

ijObt i a3arber§ t .I^Uanb 'inuiElem 1480 09 1490^ 
i^ac Sarmelttermune \9X^f, \ ^^etpfnftor^ bfrn«(l I 
Xiebtiiba))!!. 93(et> itf.ut 09 ^rof. ZbeoCogioe t)eb 
«|øbb. UniDerfFtet ^^ar en af be førfle, forø fter 
tittanb« Icrrte ben H'^t^erjle JReligton ; men Sifperne 
i 9ioe9ttibe 09 V^atbu« formaaibe ^am tit at \)enbf 
tilbage 03 forfor g^e ^aptjlertet. ^^ol fin ^tberbom 
biet) tan i9i««tat<iefJWittbft #» proebifebe ben futter* 
Pe 8«erf i Sf^eøtUbf, (>oor (an nat 8fitor i% ©of» neprorflti Ct^nf« OKvarii Commentaiio de vtta et 
rcripU's Pauli £ilæ« Ulfinterø Xeformatfw ^ift 

L a67«69. it 37. 284/ 291. 09 Sommelii Léxv? 
egn Eruditorum Jøai»e/;/iii/i» Vol. U« p« 3^3 3*40*) 

•;Jiimtutid oatecbetic« 01 O- Ulormt Cnr^iera ItlCe 
Gatecbtømt Sorfmag f 2)anmarl. Jtjf bb « i({^* .22mo» 
1571 09 1678. 8r?o» («r ogfao^troft meb Eeienti Ooer^ 
fcfttelfe af éutbr*« dfl(benbare6lriftemaai;'ib. i63r.8»o.) 

3it bet fiattcrlige ntbriftelige og ubeffnblgc «reff/ fo» 
ben ubejfiflcmmebe Jtiottter t>ané SXiffelfen af SWalmr 
lob ubgaae meb bet 9tQ Seftamc nte , et lort 09 tllbtP 
ligt @oar. »oftotf. 1527. nta. 

^uore (rande mitølige faace armt og fattige flr«nm1» 
fttt !t«ffe ttactere« og befitg^ , en fort UnbctofOiitng^ 
Stffbb* 1528. 4*«fttolmt. 1559- 4» *eraf ?»r •eortwfg i 
QamL ttl Mt.Ovinl^e ^vft. L 8. 2« ^ftt fcnetrtØrtract 

5iloqrc (firiffelige Øuar tx\ tbe @p«rømaat/ fom X« 

fieflaff til eoetieeø 9{ige lob ubøaae til fit ganfCe Jtlen 
erl. ^lebb* 15228. 4« (conf* eanbotg* loc, cit. pa«, 

131*320 

^n^cma^d 9ff9) W VWtrren« Srcfffc ^bfot )i#a.f>aQli 
— , tro«tmeb 5r, Wprroovbi iDaoib« yblter* fcoftj*. 

eoil. i^.-' ' .. .i •• ' 

øn fort Unberolénfng paa ben bettig« 5Ke«f< oc bent 
|iif Srag cmob Aogre no SXe^febtabere« aCac^ni 15$!* 4* 
• dn fort og cbriftelig'Unberoiéqing paatbet h^mmeU« 
étf^e 9>l)icØfeii/' fom fdtbeé (Sanon/ met et fage Srcf 
til.JBorgipnOeBer.oc «aab 9 »anber«. Xarbtfé-.^od. 4, 

:\iRen^f ©iwiivarfeø «W« aS[fffopperl,of 1Jr«fatert 
éjeiffwc ril be lulbedan^ 4rtift(V impreiluin-ptr D. 
P. U. (3: Domiaiim Pauium Kef, Ubctttofl -i Vartol)^ 

■ Crn (brUbeti9 otvDtteUg Øog'om jtovger«, gåffterlf 
Ri^ié/ Eana 0^ ®t«brr« Stegimente, bifttbet af VU^m 
2loteroO«mo» forbanffet af Paulo ^^tii^ 8locénlbe. 

xi;34-«- ' • ■ "^ 

<5n f ort ttnberolMing tU en ^riftetig Sotettfnd fl99o» 
tiaelfe, emob bM^é u^riflelifle »wp^ oc ajpebrotft, [•« 
nu baffuer i »or Sib ffjørbet ben menige' <brlften Jtin 
tf e< ehbeecftige Ødmfunb ^ af «r<»amo Uorttodomo, 
men nu paa JDanR ooerfat og forbebret arPauloCliJBe. 
ibid' cod. 800. (vid. ean^wigo fii|?m|re eaml, 4jl bet 
l«ai^eii^U; in>«t^. @, 132.) > 

i^an meneø ogfaa at t>sre forfatter af bet faa fllblé 

Chrontcon Skibyen/e ab anno I046s£534, fAHl .Cr Xil^ 
fart^i^ttbfingØ Reliqvim Mjiorum Tom. IX.. 09 IHT 

(lebefø Scrijfiores Rer, Dan. Tom. II, p«f? SS^aOmJ^ 
amt at ban meb SXarginalfcbolierne bar forfortet Ttoat 
pmnium 4ipiJialarnHi Pauti jipt^ioU. atoelfflbciafM« 
foU (conf. O* ^^*» »it>r(gefd)4ct)te i aitll. ft*Xrt»9tt. 
2i«><«ogle bané.lO«^e ere trofte I Ddm- O^bttoib«! 
i(le Some pag. 36 f«qv. og i b^nø npønaonta Stpgrt* 
pbte af OlioartnøO 

Sif jCCr (3t)at) fabt 11736. »4r 'VcøaiNf 
tor t>eb jDt>er» 09 Unbeccetteuif i iDannfarf. £a|i 

IClpbabeti« »egifter ooér Jt. Jribittf Vtiø garorbBto| 
aer fra i746, ba »attø 9Uglllcr enbe^ 09 til 17^ i* 
tlttf, Mf bb.-l*76i5;' 4to^ • ■ ^ ( n» ) ioltmnd<!ifttncn af ton^fc £o& om^CM^Vfffiencl^ 

etten/ font inti'?)oit)er brt fom forefallier »eV got« 
;r i .^uéflanben^ ubtragen af St)0/ SorortnCnøec 
rtpter. ibtb* 1777. 9« Cr:€» af Barof i S&obeitf 
1778 9io» I.) 

■ 

fffUé (6fau« ?)eberfen) øte^ Sdn^M 
aa.@t. (S^oir. I>øbé 1773 • 

ligationum luis bovIJJæ et expfinmentoram cir* 
inltiruroriiin rjiicim -n priiuum. Uavn, 1764« 
I. ID* 23ll>U II. 2890 

igclbretf) (SBoIf Snberic^) er føbt t 

f)a\>n,, f)vcr ban« J^nber, Suflitéraab ©øtin 
retf), vat (^ommitteiet i Stenutammere^ 
riDat, ^an gjotbe fom ^.tuDent i Havtnt 179^ 
(ffr.b Uben(anb(frejfe til Spbfflanb og StaUen« 
\U\} ian vScgnepntff til Jpbctéløo { Cie«anb» 
Ktbber of dannebrog* 

e a Mr. le Medicin AUioni fur. les beaux årti 

articulier fur le cahinet d'antiqvitcs et d*hilloire 

le do S« £. IVIr. le Cardinal Éorgia « VelletiL 

795* 

menta Lasouirico-coptlca veieria et ooti Teflt« 

qwæ in Mnl.eo Borgiano Veletris asrprvåDtur^ 

iSii* 4* (4ttc.ti^« 1812« 9lo« |;\iléip3« ^^* 
Ro. 45* OenAtfd)c i8r6* 9lo« i2^y"' 

. qvi vulgo infcribitur fapicDria Saioroonit Inter- 
0. Havn« 1816. ^ileips« Hictt 5« 1817« 9lo. 204«) 

jar for ^ropfjetcn ©amuel — I bet BIeU« &aih 
rfeliF. 1 23. iflc^f). 56'i25. abet .©♦ i3J44#Jf'a6- 

Apøcalyi^r. thehdicucoptira^ latine. ibid« gbfe *é» 

^ Om 2(rnc(b df SStefcia« ib« for i8i3>Eec 

• p. 88- 122. jDoecfattelfe af bet 3bie ^a)s i |)au« 
> til be «Romere. ib. p. 3^7-56. 

5re» fra t)a\\h tcjt. 9?om 1795 ftaan \ ^^(ti CU04 

* @. 157« cg rt om i)am af IBordU i UniVerils 
nit 1794- @* 123. 

ttgelbreté^attct ( Wh few 1636 < 

(en/ f)t>or f)enbe« 3<^ber,, Øitagifin (^øffbret 
Afcn , forjt ttar a?ector t>rt 'éfolen 09 pben 
fprcr^ t>eb Gatbebraiftrfrr/ ®tftebé ftg 165« 
Rad* 2(nibrofTuø J^nrbenbcd, ber fuccebetebt 

gaber, fom ^roejl til SDomffrfen. J)» 17^ 

Iburtie (6yn«:eum. p. 47»53- SxfyinaM 

Svuent ®. 438' 5 71* 35ir46 ^iUebaal^ 

p« 127. 2Dantle JDigteE. 6ffl* KÉt« *)el. 
[2 5 324« ^leenberge ØEriftet IL 119. { 

[ené C^angofer* Ajøben9at)ni676« 8- (tønf* 6ams 
hl DJ11 ^alMl''e ^j|t. i II 93. og 1. III. 185* 
e ctlbre 09 be noermrfl foløenbe Uboaoev fce IDig.e* 
i^i)t. p- 314 00 319, og Bdx^naup. 44i«)nb(om 
^orbiabrlfc meb ^aoreofer for bobfcrrbt^e ®i»n« 
fCiob(^. 1685. 1689. 1^99/ 1724. 1727. 1736« 174S 
ire. 8|t)o. •2:aareofl'eret erbleoenox^erlatjpaaøoea^!/ 
olm* i727.> i. * tBIn Ai'lflend Øciref fra SferVctf« kii6(« i6o8. 4- (JBle» 
tiU{deiiiW:'etf.^aod^lMet'U«é<>ocrne df.Gand« 09 
fttfflrreoftret fra bet'i8bf TCdr^nbrfbe.) 

' ^btriSiflc eeilfø^ebdiøerl inbrplfebc bell {ben mielanbtt 
Ife 09' betl i ben b'Pfnerffe Bamling af ^antTe IDere* 

^ ^^ibtCtfCtt (fik) t)ar fort for. »efor. 
mattonen Secanité i JDomcopttltt' i 2ronb^jem 09 
SBastllfn • 

Mitbl« pro ufu re^i Nonregi«. Havn. 1519. fol. 
{Vt^vfupé iitu i mibt»el4l^ 6« 448.) 

&l%tihxWfm (Wnber«) f. 1573 b. 25 

^prtl ). ®udbald ^ræftegjclb i ©ulbbranbébalen. 
Ølet) Øøsnepr. til TCuåoalbdnoeé i Gtat^anger UmU 

AnthoTogia o* be fomemfte 5tierner af JBtbelen mcb 
Cfriftenø ^i^orier #abf«f(ebe« i6i8« 8» 

^gel^toft (6^ri|lfan) føbt l Klbe, ^t^or 
iané Sabir toar Sorgemeflfrt ^ Slet) ^ræfltil &øn/ 
bfr()o paa ganøe« 

Sale paa 3iné^ 9ltelfenS og Qlin <&an<botterg SnUU 
brpUupe.bag. SUi^* 1729/ 

éllgefétOft (8«ur jb« «trti(^) en Gønne. 
føn af S^crjlforrige, f. i735* ^anø gaber, af fam# 
me !Rat)n fom Gønnen/ bar ^tct^ til 9e66er i fBu 
borg et S^an hff. fra Tfalborg 1754. iD* fom 
€tubent« 

e^låafttingltale til it* G^tiflfanVUbel C$alt)inglfeft 
Jtjib^ 1767- 4* 

^gef^Oft (Bauribé) »rob^rføn af ?W«|f* 

forrige/ føbt b. 2ben £ec. 1775 i ®i<(um i Stborg 
®t./ (^or t^an« gabtr^ 9Rag* S(^rifltan 6ngelétoft, 
ba wt 9(ttft/ Pben til 9lcr<borg , ®aUtng og fDut 
bcot^« )Dtp. 1791« 83(et> 1797 Stctor ^^tlofoa 
pi)i(r, og tiltraabte berpaa en løerb Ubenlanbørejfe tit 
Zpbfinanb ogS^antftig, ^t>orfr(i ^an Var 1800 fom 
tilbogf* . 1802 Uei) b^n Xbjumt i .t)iRorie og@eo» 
grap^flteb ^Untt^erfitttet. 1803 ^tcfefTøtt 4)i|}oa 
rie og^tatifiif, .og tiUige €ecretatr toeb bet fongf* 
Øibliot^tfc 1805 Secretair.og Sureaudl^ef veb iDi* 
rettionen for Untoerfttecet og be lotrbe ®f oler« igii 
Suflicéraab. igi2 TTéfeffor i bemelbte iDicection^ 
1817 {Riblem af \ammf, og etateraob* 

Gdmbieniatto hillorico-cricica. in qva Iilllcur Hiero« 
iiymus'Stridonenlis, Interpres, Criiicus, Exegeta, Apo- 
logeta, Hiitorirus. Doctor, Mooacbua.' Disf, inaug* 
Havn. 1797. (®øtt. 21 1798 «o, 47« iSrturtb« t^»<t>r# 
1798* Ko« 31« U* X 3D. Z>x\>U 55 ^' &* 41 lO 

gorføg til en øfilbrfng af Cloinbcfiønnetø ^«»<ligc og 
bcrgerlivte jtaar boé GfanbinaovrneførGf^rifienbommenø 
Snbferelfe* ib. 1799- v^^'f« ^- i799* ®« 963» 'Journal 
hu, et bibuti&r. 1799, 334» i» *l^* ^799* Silo, 3i» 
conf« ibib« pag> 495«) - ( »«» ) i8oi« (tee. I* iCfc.'iSoi« tU^^s^* a2^. kncyclQp^KVii^ 
Alvofe pag. 4o6''8)* SoøcB tibfom ( en fri tpbf JDoer* 
fctterfe af 3« HT« Bd^iils« itfel* 1804« (It iettti805«9to« 
43. <5Hu Tit 1805. 9i'o. 123.) ' 

eirunblintcc til en (Iticvcropflebie !df I? ^i|ltf/f » ^ I6t« 

Uiiit>erf!tei<- og élotricamiaUr/ (rt hoactaUfec«} 9Aié 
1806 til 13 incluf. 8. 

Sa?i!er om 9lfttien«lopbtaøflfe^ fom te t Diéfføftc fOUb^ 
bel til at fremme QClmeenaanb " 09 g«btfnelanb«ti«rlf9* 
(eb. tbib* 1808. (1« ie(c» 1809^ 9I0« 30* 3a« 33. X^ygtviU 
ren I808* 8^0* 36. o. f.) ^ ^ ,^ 

Cm ben ocabemifPe IBorgerteté Øet^bntnd« ^bét 09 
9>ltater, i ecrcbele<()tb meb >&enf9n t><<Q- JtføMi^aonf 
Unioerfttet^ en Sale ^olbeiii.2CnIebniiig afØieformattonSs 
. M^en, 00 paa eattn og ^an^ ubøioet« ib. IJS09* (conf* 
(an« 2Uituiler i809, I. 254*64. 3i6t U. i56» 1810. 23i* 
i. iCfr* I8I0, ¥5. 352,) • . 

ftftorifR Cralenber, ubgioen af (am 09 3. nXøOiri 
l-liI2farg. Jtiob(. 1814:17.. 8t>o. (^tct.«ib. 1814/9^0,44.) 

Semcrrfninget ooer étatifliCend Segreb/ Cctfen/ SSsrb 
Od*&jelpeoiben|Faber. 5Cjøb(. 1815. 800* 

«f>an ^ar ubgioet efterfølgenbe i Jtjøben^avn i Coart« 
format trj^fte yroørffnmet ((eraf cre bt 4 (Wrftc foj^nle« 
tiøebe af dicamina i bet Gc^cuboe^e JSnjlitut;) - 

a) Cm ben 9)r(ø IDlbtibehø ^Canbtnabcc fatte pao £1« 
9emd9t)eifer. i8oi. (oøfaa i bet 6PAn^» tlXuf« 1862« x 
♦»fte. ®, 39^890 ^ 

. ^) Cm ben Snbfl^belfe Cpbragelfen !an (at)é paa af 
tnbplante jtiariiøbeb til S«berneianbet» 1801* (r« af 0« 
(Dlien 1 1. latc i8o2t 9lo. 31.) 

c) Sraømenter om 8^« S. Sro<(manl acabemifi 8lec« 
torat. i658'59« (^df^a i 6T4nD* Uluft 1805* i .&, e« 
321.340 

d) S3itl paa Jtifben(a«nS Stiafnø og gåret i 6om'ø 
sneren 1700. 180L (r.l. iBft. 1804. 9lo. 40.) ec foctget 
Inbfj i ^iilori(( CalcitOir for 1814« conf» Baben« (t^ 
»ibl. 127. 

e) De preiio Ilueranim romantram nollra ætata rirf 
ftllimando, et f roør. t)eb goreltrfningerø (BegonX^clft 
I803. (er af 3. fi^ø Uer forbanfPet i iCøeria I Varø. 2bet 

iB. p. 598'449- Crtøinalen er t« i I. ICft. 1>83. tttf- 
«8 00 30.) '1 f 

y ; Do re Bysantinorum miliuri fub Imperatorø -Jtt- 
Xliniaoo Imo Commenutio. ^'rogr. t)eb Stcfotmdtionøi 
feften i8oft Ubtoø beraf i MaQaz. Encrclop. 2809. 
Vol. IV. (t. i 4etp3. Hitt. 3. i8io^l Cct. :Sieler Hirt. 3. 
1800. 9lo 9.10.) Omorbejbclfe berot (i5*>f- Cai. II. - 
#} 9loøIe Semotrtninøcr om Sorretntnøfftit 1818*. • 
3 bet efan^inav, Urtt: Belffabe ^tr^VtilMiiiger it, 
foruben be toenbe atlerebe anførte 6t(efer/ biffe Sibrag 
«f barn : 

* 9loøet om gremmebeø €:tuberinøer i |)ari< i i2te oø 
J3be 2Car(unbrebe. t efan^. ttTufirum 1802« 5te ^vtftt 
p. 54<94» Ubtoø af Sørøen Gorterupø Pr«Uigi« oeco- 
nomiæ roralis , meb 3Cnm«r(ninøer $ et Bibraø til ^{9 
ftorien af ben banffe åSonbc^anbø Æaar unbir grib. IV« 
i @Fant>. ilitt, eelflf« BINrtfr. i^, I. 382i458. 9^oøet 

^m be Vnllalter/ fom unber (Saimartrtøen buoe øjcrt^ |U oi^flflteyttf« «iftlai^iaeb frenbtdat VnøreS. r8o9». 
9. loicisdt ttfterretninø om ben foenfe (&n(ebtonmn| 
Ølaria Gleønojcq* Unboiøelfe til 2)anmarf 1640. i 2CAtø. 
X810. p. iå36. Cm Øri(!ian IVbeS miølplfebe gor^ 
føø paa at afj^affe S^oriieb]fabet i 2(aret 1634« "^ ^^^9* 
1813. P. i--5^» '' 

3 be af 9leuman 1798-99 nbøtone XejfeiagttAødfet 

iat.&Hi begrfMn p Øtqfe fra 5ttel til ®6ttinøett/ fra 
IJtt. t!l3<na, oø berfra til ^(x\Xt i 1 »• p. 35« 91. 
262-84. fra i&ktt oocr ^oltanb tiC f artd iL 83'i5i» 
Øemcrfniaørr ^ner 8)|eboc oø bet« Beboere* tbib. 
88j^<94* 

" Sngefflntp (e^rljtian) 9>remieriieue«ant 

of Srtfanteriet t 9torøet ' ^ 

' ID. Cøylbenløveø ^oøreøifter ot>er it. grib« TV%t$ 
éJtjfe < 9torøe 1704/ ooerf. af granjl. CJrifliania, 1770, 
e. (r* I »IW. fdf •nytc Sfrlff. 1772* 9lo. ti.) ^ 

éraémf (So^anneo* «^e @f oittager; 
Sraémi (aiage) f. b, 14 ^fug. 1749 « »o; 

9dlté i-®ieUaiil)/(oor (an« gaber, grtb« StqØmnSf 
en, t>ar 9)r«^ . Drog 1769 fom 2C«fijlent i\i S^% 
len @umea/ (\)ot^ ^dn omfi'ber (teo 6oimnaiban|L 
ma So'rt^;gr«(en^borø. 2)«be 1 5tj^(j(* fom ^gcnt 

1785- (ionf.tlJlinécra i786,. '♦336;) V c 

Gpt røsmaal — i i$anbel«ri\ 1785^ ' 9^0. 28* Cloar 
paa bemélbte Øporø«maal. Jljøb(. éod« a. Breo.tit3n< 
tereOfenterne i. bet øflerføipøulnetffe Gompaønie. .b.eod. 

, ©r(c fw 9>ommem — s^m t »an. 

mtfrf; IRorø« 09 2>^m^t i fcrjle J^alnbeel ftf ferai 
ténbe 2(ar(unbcebe, ttl ^(teratorerne nit ehiøe m, 
nit at t>øere 2(uCot til ben (am for^bum ttllaøta' 

.HUlorica narratio de origine gentis Danorom et dé 
regibus ejusdem gentis. Hafn. 160^. 4<o* fiben <9plQøt 

paa no i einbenbroø«, eamtecii/ @tep(anii oø lianøe« 
oefilClollfCtioner/ ogn^øioet paa IDanfP« jtjøb(. 1729, g. 

!;. ^itfS^S^Vi^^^^i^y i (• 26 eept 16461 

ipj'fiorø^ (t)oc (an«qga.ber Dar Jtj^bmanb, Sien 
1670 So^nepr. til ecrtebrøbre Xirtc i Siborø« 
1677 SRflø.. ©. I7II* 
Siborø %m »ftrrioclfe» ^iøb(. 1727. 

.». ©:<t^fett (S&riffi^p&ei: Xuflufl) 9r«|l tit 
jStenløfe og ^e^ i 6ifUanbC 

SBønner/ 9)falmer oø 6oUecter til bt>er ITaø f Ugen, 
eUer^eh briinbenborøfte fiønneboø forbanf^et J^ø((. 
1645. 1654 00 1660. 

gtfd^fen (Sb^an ©oKftieb) f. i z^h^ 

ranb i ®rebfra(et SRanéfelt/ (Dot (an« gaber oac 
£anbmAnb. Gtuberebe i .tralle SRebictnen unbcr 
^unfer. Xom' 1644 (i( S^orø^ fom* <6u;(oege $0« < >53 ) tå wuxiU SttftAtntmdnb t^n S^tiflianfanb &U 
Qrc9 ^enrtc^ VI 9teu6« £)enne ro^ f^am Tiattt 
^ bfcpaa rejfe ili Sratttertglfor btt at fortfatte ftne 
* mebtcinfle ®lubia, ^aa S^i^mulUn fra Sranteri9 
tog f)an Soctorgcaben i ^aUt 1746, 1747' Mc\> 
^an Øtab^pdpftcud i SSergftt, gr« '1756 af fore^ 
^ob f^an @a(pe(err)cerferne i Zronb^tcnt6 Øf. jod t)eb 
Sribertd^«borg» 1753 btet) f)an S3efiprer af i£olontf# 
txrfenet t ^ettudbømmet Qd)UM^. ©ferbe 1765 
€11 Sifjfe til SngeUanb for at unberføge Sltx^tUn^ 
{Tlpttei 2(gerbpttmngem 5tom 1766 berfca tUbagf/ 
fem S^conning Caroline S)?at()i(beé Steifemebicu^* 
Si! 1767 600 gtblr. for at.^olbe p^p{tf!e'SoreUt5> 
xiittgcr* Slejfle famme Hat til 9lorge for at befre 
€afpefert><nhrne, eg bøbe i Sfeen 1768^ (S^mé 
Stograp^ie tøeb U. Øcyt^e ec tnbf. 1 Xninetvct 
l8o3, L 147*500 

Disp. In.ing. de dififerentia nietliodi medendi Gal* 
lorum et Germanorum. Hdlæ. 1746. 4« 

!Keblcin{f UnberDiéntng for 9lorU(anb< 3nbb\)ggfre* 
ttergen 1749, 4. (r. I. Zi^• 1750, 9lo. 40.) ttnbervté« 
»hig for Sor^cmøbré« Ibib« (^eraf ubCom ittm 1 2Cr(.) 

Serctntng om en marfclig mebicfnfC 6afud -'il.Cit)* 

fBi^vimlU ooer nogte probate SRebicamcstt^r' 17^5* 
»1 ICrl i DctaD» 

JDm tafterne og faltagtige ^orpord tneb «&enf9n til 

©alpetcr? cUcc ScQtocmr — i Occonom. tYZag« Æome 

.Vil. SBcrctnfng om CEoIontedorKnet t Gønber* og ^§u 

.tejipllanb — ib. Vill. 439.53. conf.gortaUn tit VI Some. 

> Svic^fett (3o^n) frttb. 3i2fugu|l 1728 
fdCi ©narbcn SfnalefeltSétanb« fflpcrffetbing®!afi 
(efel« ®9dfe(d i)f{re ^art 4)an« gaber, 6ric3o^n# 
feii/ \)ar S3onbe» @om )Difcipel i ®ta(^o(té (orrbe 
étote \)anbt ^an ba t),oerenbe i(trfe\>ifVator|i3^tAnb 
Siffop J^arboed ^nbeft , fom paatog f?g at ferge 
fot fjam. ^f >am blev (an fat i Zronb^jem« eto* 
le^ hvorfra f)<\n beponerte i748» 1759 ^^*^ ^^^f^ 
3url6 i @4)rø, 1760 iDotter Suri«. 1771 Com* 
mitteret for be norbenfielbfle og iélanbfle ®ageri M 
la Doetenbe norjfe Æararaer* 1773 ©tputeret i ®e# 
sieroltolbtammeret famt £)Konomie« og (Sommerce« 
coDegium. 1 777 deputeret t Slentelanimeret. 178 1 
SBibliot^efariud Deb bet fongelige (tore S9tb(tot^e{. 
Døbe i787» (conf. Vninen^« I787» H* 128. 
I, iCft. 1787. 5lo* 12. pag. 182 »88. it. K i£fn 
1794. 9?o. 3a. og »abenø Uninerfttetøiouni*- 
1795: €5. T43^ tt* SSJten«'« SBebømmelfe af Ofaf* 
fene ®ra\)minbe o\)er Srid^fen« i 3tiø 179^4« ^^'^ 
a8i»3i8.) 

Tentamen philolo^ico— antiqvarlum de no.ninibuf 
propnift et cogftominibus Septentrionalium veterum« 
fealn. 1763- (rec i yécta Erud, ij$S* P- 126-30.) 

Disqvilitiones du» liiHorico - antiqyari« de ▼eteram 
Septentrionalium iupfimis IsIåndoruiD percgrinauoni* bui et Philippia, ib. 1755. g. Utm meb Stacfaf(ifeC» 
Llplls eod« a (rcc. i 35ufd}in§a U4d)r. HU I23'40, o| 
ttbtog beraf af eå^ltin i ^ttg. VOdt^ifi. 51 2)e(.) 

Specimea juridico-'aniiqyanum de expofitiope ia- 
fahtum, ejiuqve apud nriicos Boreales caufit. Hafii« 

1756* 4^0- (<&eraf bleøe run 30 8j:empUirer tx^Uti onu 
orbejbet b(p ben fnbftrt i (BunUtigsSoga 1775)« 

SlQte paa jt. ^rtb. Vteé g'bfelébag. Øorø 1760. 4« 
Sale paa eori^ Vcabemicd ®ttfte(feebog 1762. tb. 1762* 
4. Zalt paa $« Sb^iit* VUbeø SøbfeUbag« tbtb.i769«4* 

Speculum regale, ibid,.i768- 4^0. (et/ b^ab ben haflf 
ftt OoerfaUcire/ Sariantet/ Vnm«r!ntnacr/ SYegtfter og 
Sorberebelfe ongaaer/ b<^i^ 2Crbeibe« conf« ^« iCtniirfeii J 

ubtog af Saugmanb Pit>a(inø Xfbanbling om3<lanb> 

Cpf omfc folbet : Deo, Regi, Patriæ« ibid^ 1769. ((OtrOC 

iCit 1769. 9^0« I4S15. Crir« Oourn. 1769* 9tQ. 12.) 

Obrervationum ad Antlqvitates fepceotrionalea per- 
tinentium fpecimen (de fonaniia et geniis^ ib* eod* 

((BfAtrererø m* :bibU XllL »• e* xa5 * 26.) 

€lagan af (SunntangC Crmfhingu. tneb latinff Bm 
ffon og 2Cnmftt(ntnger. jtjøbb« i775* 4^^* (Sbrta(en et 
af itfi^Oorf og Index Vocurn, faaotbt bet ^rotai^e ana 
gaacr/ af SStpop ^infen«) PMervatioDetet emendatio- 
BKS ulterioret in Gunlaugl Vermilingvis vitam« Hafnito 
1776. 4tQ* Epiitola ad F. Johannæum de cbronologia 
Gunlaugaragae« ib. i77iB. dto. ((Eftmlaufoøa ec tee« i 
(Øatreterø bif^* 3ourn« XVl. i92»204« jDanfS Coerfat« 
trlfe af benne Qaga (eoerte 2(bra^amfon i alm. Dan(C 
»iblfott^O 

Sorberebelfe til QfDar paa Sanbluébolbningdfer^abetø 
Q^pørgémaal om ben tlenllgfte ^^anbeløinbretning fot 
Cftaten og 3^ianb inbbprbeé« 5Ciøbb. 1783* 

3cn Coptfoné @ncomiaft$ om norffe 5tonget fra *&å« 
ralb ^aarfager tit itong Goerte* ib, eod. 410« 

Ubftgt ooer (S^anufcrfptfamtingin i bet fongelige fBu 
hUotitt ibib. 1786. (rec« i XOalfld UZaøas. fdr Oie &U. 
ilittevac. 3te Siefcrung.) 

Ubtog af CT* 8unb8 Snbberetm'ng øm @øtoge tit Grøn« 
lanb i 2Carene 1652 og 53, ib« 1787. (l» ^ft- 1788. S^o, 6. ) 

. . Dlaofi famt^enfel« og StenerS Svejfet f S^t^^n^ ^bqa^ 
ban meb S^rberebeife og :Knmcer(ntnger i to SSiiib, 
Itjøbb. 1780. grembete« f)at man af b<»«» O gortale/ 
2(nm(Krfntnger og Sitlcrg tir ^tnefenø 1762 i Boxø ^bs 
fomnf illanbjfe aiettergang, å) So^bebrinaet til bet 
3bie Cplag af ^elberge ^Danmarfé ®tat , faaoibt an« 
gaaer 3«lanb/ fomt be- banffe og norjie ftooe. c) un« 
berretning om »ijfe $Babe i 3«Unb — inbført i 3iortt 
bølø Theoria bdineorurh. d) (efterretning om be gonta- 
re Søtflcnbere« Ifgerbprfriing i Ubtog i. Malleu Mercu- 
re Daitois, J754. fot Xugttft é) »etænJnittg ^r «e# 
cenjtonen af oxaoli og ^orreboo« ©frifter om^ølanb 
-^ i n.t(fctid)f. »om y\% ^er tDiflT* I og IV ©t. /) 
efterretning om 3orbff irflu og 3Ibl Ubbrpbelfe i 3«* 
lanb 1755, inbført i t)tt>ett(rab. 6elff« eftifrere 7be 

SEome« g) Annotatio de Berferkis, tro!t bagoeb Sltifl« 
nifaga. /«) Commentalio de hilloria et fatis Seriei 
Torfæanæ. i'iibr)}f!et i ®ubm« gortale til Tor/æana^ 

fll 2Cnm«rfmnger til Ofntr tnagnuflrene Vita S«mundi 

foran Edda Sæmundi Pars iina« 

2:11 bet t^la1l^(le HictetiUiirfdffaN efriftér (at han 
imxtti Dm ea(tPittnin»i I fB. Om ^vaUfang^ 1bib» 

(2a; ( X54 ) Cm SSorfoinlJadt { n 8* SifPei^lrfiitndi III. Omeoiccø 
fangltcn oeb ^eOrfof I 4>ramni€iU Glo i VI« £)m JDru^ 
nebeS og 3(]clfro«neS atcbntng ibib. famt be banffe 
flortalcc til be tre Utftt 8inb, 

3 tlTinen^a er of l^om : Om" ben banife 09 norffe 
eJflUa^ebd Celbabtg^eb meb ben iélanbffe ©ejftttdbeb. 1786. n. 497* aorf«l ©iograpbi 1786. II* 1787- I 09 
Iv« 1788. 1. (ben biet) fluttet af ^pe^up.)*^ 

«&an par en af be førffe \cfm beøi^nbte meb Ubgfoelfen 
«f «{Cerre(it« om 119 3&i^er ca Iccrbt Sa§tv, fem (om 
nb 1756(57/ 00 til be berUnøffe larbe eftetrctntnøer bat 
han oøfaa leberet noøle 8lecenfioiier i htt IDecennium 
|an ocir ^rofeffor i eorø. item i Varø* 1786 9lo« 27« 
28. ØDer B<^U^erunø ^•lal)^ø• 

So JBreoe tt( SitiEborf — i Har^orfiAtta p, 459« 72. 
I til Gui^m t 6ii()mo ^ivttei. p. 333'37* 

(grafen (Sørgen) føbt I ^aberWev 1535* 
Ctubfrebe i SBittenberg« * Sar førfl Stector t>eb 
iBerøen« SfoCe. ^ 1560 bCe« eiotéppræfl i Serøim 
1566 SRaøtfler/ 157^ SBifFop i etaoanøer. iDøbe 
1604« ((onf. ^attinøø Vvctitéffiitotle p. 2ii» 
^Øtt^mø Samlinger ifle fB. a &t. p« 9* abet S« 
abet ét^'p. 105, €1 fcqv.) 

Orauo d« fratørna concordU« WIteb. 1570* 4(0« 

eiaprttbifen ot>er gru GCifabet^ yeberibatter/ 4^^nxit 
Sroffen^ttfeC. JCjøb^, 157^ 8* 

9rop(eten 3onal forflarét i 24 |>rttbtfener« ibib. 
1592. 4to» • 

UnberotOninø om fXenneffenI Hbføarelfe tildaliø^eb, 
nbtttøen af 2). Xtit\$ i^mwøfetio 6fri(ter cø forbaa« 

ffet* ibid. eod« 410* 

€ti(^fen (Otiets) »rober tiC oDetiatirtrtt 
ei^rtpeii (hicf^fen, føbt 1554* ^^^^ ®tubenti672* 
Sleiflc ubenlanbl* jtom J^jem oø blet> Z>0€tor SRe^t. 
1688. iDebe i Siborø 1699. 

Ditp. inaug« d« Phthiii« Havn« 1688« 4* 

^ttC^fen (9tt(lO 6tt6«ipøøe( i Stlébm. 
t)aWf ^t>or han tar føbt 

Cm Qtrculen< Coabraturl fXuIiøbeb / øplp^ uh et 
XobberftpHe« t)aa I)anft oø eatim- Jtio b(. 1754, 800« 
(conf. 3DufiGk)ingø Ucubt. IL 665»€7« oø ben berlinøffc 
Urr^ø Cibeo^c for 1752* ^0* b3 oø 25. item for 1758* 
Ho. 5a.) 

€tWett(I&otarin)en3««nber, fom Dat 
iSIanby ZranAator 1 Aonø SreberiC Illbiel Sib« ' 
2)øbe 1659^ (conf, Corfefetiø itvntt af iSritfeff 

r a3) 

Hilloria de Halfdan« cognomønto Nigro, røge Op* 
landorum in Norvegia, e Cngra veteri toti fere Sep* 
Yøntrioni olim communi in Jacinam transiata. Haln. 
1658. 4(0* 

€rtCi (JtuQuflui) tphfl Qan^Ultøetiutait Sef^reibttttø bøn ^rtftiatt! IV JtrSnunø« Jtepønf* 
>597< 4* (paa CanfC ooerf. af 7C B* IDallsir. 1598« >) 

SrfanDfen i^wi). ®ee ^ant 

^rfOn^fen. (9)J Jtonøl. aRajefiottl Sogeb 
ot>$r Sbfobem i 9{orøe. 

Cruftenftab« fBeffrioelfe paa Ifbece* «• eu x666. 8b9» 

€r(ant)fen (StdM) en 3M«nber, føbt 

1 7 10« £øbø fom 9>cot(l lil Getberø i 6tal^oU6u 
178«. 

Eiøprctbtfm 09et SJ^aø« 2Cmefen« ^oli^m 1748« 
. Setraøtninøer poer ^aøflonen. ib. 1773* 

fcrnft (^enrif ) føbt b. 16 gebr, . 1603 i 
4)elmfidbt. Jtom tit Øorø, t)t>or ^an bfeo i^nt 
'^0% $eber @p(benflierne, meb f)\}tm ban 1628 øif 
paa Ubenlanbérejfer. 1635 bleb ^rofeffor jurister 
phildrophiæ moralif i ®orø« 1660 biet) 4)of» 0| 
6ancettie»2(6feffor J Jtiøbenba\}n. 1661 7(<feffor i 
4)øie1ieret^ famt en af ^Dtebatbejberne pa(^ ben ffbcs 
unber Cl^rtfitan Vtt ubtomne Z)anfEe io^. 2)øbi 
i66fK 

Statera Jurisprudentl« et Jurisconruiti« Bmsrigm* 
l6åu Aril^dii 1662* 4to» 

Notæ ad jirnobli (Disput, adveifus gentet. 3<^ 
i6a6. 8-, 

' Epiéieti fententiø Iz6 a Stobmo et aliis coUectae, al 
Notæ in Pomponii Attici vitam. ib. 1629, g, 

Catholica Juris. Hafn. 1624* 8- Catholica Jnritanc* 
ta« Gryphiswald. 163B« 8* (vid. Clement Bipiiotkt' 
^ue de* livres rares^ Tom. VIII« pag. 113.} 

Emendationea in opera poilhuma Cujacii, Hafin* 

Variaram Obfefraiionum libri duo. Amllel. l6^ 
l659» {y'ii\» Clemenu BiåJiotheqvø I« cit« p^. Ti3<l4) 

Spcculum prudemia et virtutis ci?iiia o, Vita Pomptf 
Attici cum notia« Arallel« 1637- i^mo. 

y^rifAff^eø yabflt^um. ib. i638t ismo. 

Obfervationea ad Antiqvltatea Etrufcaa« ^aø ^oU, 
tørr« nuper dederunt ib. 1639. lamo. 

MeduIIa hiftori« univerfalU. Sorie. X640. Brevia dø> 
lineatro hilloriea imiverlia« Hafn« eod« a« begøc i €f# 

betéformat» 

Catalogua librorum nsanufcriptonim BibliothecaaMø* 
diceæ. Amllel. 1641* et 1646* 3« ^Clement, L ck. p^ 

^llO-If«) 

Boetii liber de moribus » item Petri Angeli Bau 

Sai |de ordine fcrip torum hiAoria romanaa Ubelloa« 
oræ. 1641- 8« 

Oratio in memoriamOIigeri Rofenkranuii.ibi eod« 4to/ 

Introductio 9^\ reram vitam. ib. 1645« 1649^ 8- 0| 
Part qvædam addendorum ad eandem. Hafn. 1660« j^ 

<&att<b&(^ein oom ma^ren •laubem Øorø 2644. laaio« 1" ( «55r ) ealogia Ranroviana. Sor». 164^, 4» 

lymi Scriptoris Genealogia et feries Rftgum ali- 
aniæ, Sorae. 1646- 8* (vid* Clement^ 1. cit 'pag« 
Cptrpft pad np i Scnptor^ Rerum Dan^ lom. 
• l54-t'30 

•s annoutiones in librum imum DigeItorUBi» 
(146 4* 
lodua juris cifiUs clifcendu ibid, l€47« 4* 

frius P'obus de iaterpretandis Homauorum Ht- 

lotls illultratus. ib. eod. 410^ 

Cafelii librorum a fe junctlm edeadorum in 
:lasfes dUlributio. HQlmU, 1651^4« (jClement, 1. 
112-130 

cæ libri tres de ira, Tarlantlbus locii illaOratl* 
1652, laino. 

atlsmus five rommentacio de Hudiis dl«t>HS fa« 
iveuioncibus. Spræ. 165G. 410. (CUment^ i« ciu 
) 

ntagSfraøen. ib» eod. lamo^ 

ptorum ruorum Index. ib. l657* 4* (8tfD 1664 

»6 optrpft i ^uobrté i ^iøbtn^aon/ (utife Ub^a« 
trøfbrd of t)ané @øn IDaniel iSrnfl/ bet oafaa 
ofetfoc i éorø/ men fom eUerl 3ntet ^av ubøfDet) 

statlones in Comelium Nepotem a JBoHo edi- 
iplf 1(^57. el iCtJa. Amilel. 1658* 

pendium Pliilofopbiæ moralis« Sor«. 1658' 

igyricns Frideiico 3tio di^lus« Hafa. i66o* foL 

utau Soræ habitæ« Dlsputacionum ad qvinqva- 
bros Digertorum prima. 1642« 4^o* xde fumiti« 
te Impx^ni Uomani« 104^« 410* du «'irtuiibiui dia- 
I PC ririutø morali ét vitlo gbneratWn* 1647/ 8v'o, 
itate fummi boni« 1643. -* de qvæilioinbus* 
^to« •— de tide publica et privata fervamfa imt 
ialn« 1651* 410. — de formå aélionum. 1656« 4(o* 

' offo^oi ilre DIsC poftuma de vera Philolophia* 
Joach. Hennin^io^ Hambur gi 16G5« 8« «ubglt)rt 

wb btot at omrrpffe farflc IM , unbet ^ux\ 

ckiu Philofophicus ib» 1678. 8« (vid. C/^iW^f^ 
>- II40 

olade pænulaveterum— (ilft jet ^. 1batt\)0\\nt 
A famme ^aittit, — £ptlioU de goIo nlvano 

t. Bartholins Ep tjl. Medicin, Ccnttfria II. No. 

^Piaiae Srcoc i'\l ®orm i IVormli Epiji. pag. 
feqv^ jBteo tit ©pcranfl om (Sulbjornet — inbt 
D. C t. iiebei Piit)«^ mifceUanea« ettttiru I779# 
290. conf« vnAUer om (Bttl^^critei«) 

^bac^ (Deber) SSorge^og ^opfmeb I.Jtjøf 
n i SSf^pnbelftn af bet iSte TCar^uhbrebe« 

t>el tnbrettebf ^eflecur* ^jøb^« 1727 og 1763* 8« 

fcptl* aSar føtft danxM, becpaa 2)ompto\)fl 
pttfet i {unb. 1 1 34 bU\) SSifFop i SloeétiU 
138 @rtebirp i i\xt(t, f)t)i(tet Smbcbe t)ati 
rteBIdsb« 09 btct) 9)tun( i SSern^arbinerno^es 
Slairt^eaup I ^ranferig, ^\>or %an b* ii89» 
ijet^net doeSa^ro/ é^irfel&i ©ttj^tn/ og t 4^011 toppib An« ttnn^t 2om. t y« 370. 389« 

4440 

iDcn 1(a«n^c itftferct -« teipft neb btnfTaaoldteit«« 
tføc 9{et i Jtifbenb^on i5(^. 4tO/ og (Iben tnbf. pa« 
^DanfP 00 Satin i ben tbotteHnlfe @amitn<) af norfis 
iSttrfelooe (jsonf. :Glofo6 ^nct^ere Hovt^ij^ I« iQT« 
6D|^mo lD()ii^ ^i^. VU« 93.) 

PUnctus do Aøtu regni Dan i« boå ^l^tfclb { 8^{» 
Tom« I. 6. 459.61. og i Scripter^ Rer. Dan. VI. 351- 
57. (conf« Grammil Orat. de orig. etjiat. rei iiu^ in 

i^an. p« 461« Og Buf^mo IDanm« i^ifl* VI« 276.) 

Sfd^iffmi (9licW) eognepr. ti( ©t. 9f»ert 
Jtirft i 9lffi«eb. 

Sfgptttbffep oofc ^^pttebotg 6ftnfe(. Jtjob^«.* 2614. 0. 

éfcjDrt (SKiWcr ?>eberfen) førfl f>ræfl i 
SBaaUt i @maa(oenene( Xmt* ^ 1646 ^corff (t( Vg« 
geréfiué* )D* 1666! 

Stephanologia Danict» Rve breTrs deIine«tio, qra 
damouibratur, qva rirtute et fortui^a avita et antiqva 
Danbrnm corona fupra annot 2500 geila fuit; Frideri* 
CO tertio dicau fejio ipfo inaugurationis, ChrilUa* 
nia apud Norvegos celeorato. CbrilUan« 1648*' 4< 

Geologia Nor?egica o: Unberoiénfng om et Sotbfljat^ 
i 9lorge o« 24 2f^rtl 1657/ famt pdoflff og t^éologfff 
Cetoenfntng om ^ocbftielué 2(arfagec og 89etQbning. tb. 
1657. 4 OS* norflfe V\^. 6eliF* i^ogcatalog p. 213.) 

(fn 'Horlt *$uØ(iolbn{nggcalenbet — tilbell tnbfort i C 
t^animem efrift af famme Sitel- 

Sémar^ (»igafl) føbt l bet ©<^re«t>ig|fe. 
09 Gtitbent xith RUUt Untt^erfitet« Sleo førfl pert 
fonel GapeUan ^od ^roefien \>eb Ctmmerbøffe SRentg« 
beb.paoSangelattb. i go 3 reffb* 6ap« tU J^umble 
fammeflebl« 1805 etttlebiget 

SpeifCii Praxia declivationiun et conjugationum, om* 
Qtbeibet* af Slector ^. P« C iComard). ot)erf. jtjøben|. 
J800. yrttbiCen ooec fi){att6. V. Z212. pbenfe. 1802. 

S^marc^ Oen«) fobi b. 31 ©ec. 1763 % 

2^oulberg i TliM^vit' @t«, bt>or b^^n^ S^^'* ^<^c 
^rotfl* iDep. fra Kanbetg @to(e« (Btuberebe t9eb 
f ongelig ttnberf{otteIfe S3erg\)ibenflåbettte i XongSbecg 
J789»9a ®jorbei79i/97 en rnetaaurglff SHetfe tU 
€a(brfn^ S36(^nien/ .Ungarn og Giebenbfirgetu 9{i^ 
i797£)t>etbergam(«aéfefrorog 1802 tittige ^ctor i 
SRtne^Cogit og 9b9fit famt Snft^H^or t>eb S3ergfe# 
mtnartum paa Jtong^betg. 1814 |le9 9<^ofe«foc i 
SBergtoibenflaben toeb Hmoerfftetet t (m)cifiiania» 

Aurae $Bef(^reibung cinet 'mtneratogifd^en aieifr buc^ 
Ungarn/ unb ben ©onnat — i Bbblero unb ^Sotman« 
Xt. 9erøm&iin* ^onnu^l iflet »anb. ogfaa fffrffift aft 
trijft. gretterg. 1798- (^^^tt« 51n5. i799- ®- 589- 3en» 
^Og. HitteratttrS- i799 9to. 90. og 1800. 9to. 100. 
IBYmfMnAv. trtuf« 1798- U. 483^) 

O^cognofitjl Oplosning om be fongibergf f .ffrifjelbe 
— i @r«nN Uluf. 1800. X 0« sbet ^. p. 253<55- SXU 

(20T i 15« ) HéMloft. Éf estttJJ- ttnberf^fiflfet paa »fn^étf ae — I tCo» 
poor. 3otint* XXVI. 191*92. iBtmatttnin^t %loxU paa. 
ftt Ucifc til OouHafietbet i ©»rftetteraarfen — iZ^^ 
ttrapb. ftati(l» eamf. i JD- 2bft SS. 6. I75' Ubtoø af 
en 6f rit>€lfe fra (am I CoVitqiaitibtn^m 180^ p. 7^^- 
;q 09 722*28/ 09 berfra i IDageit 1803. 9{o. i83'84* 

•^*- S^marcfj (8o«tib«) b^n 9?oe|iforci9f« pm 
Am SBrobfcj f. i ib^w^^^'^B ^* ^5 Wa} 1765. SBlet) 
1800 (Søptifl og 1803 Ccntbirc^ef i gtentetammereU 
1817 3ufltt<taab» 

«{)ifloriif eftcmtnind om eanbftuaten i SlftrejpITanb'. 
«ifb<>.^i8i7- 

. gépotitl (So^n) ®øtt of Spffermanb 30(11 
Sacobfm i S^lanb* etubcrcbe Dfb SHeUnf^aw^ 
ttnit)ct(ttet* er nu €pfff Imanb 1 ©fage fiorb ©pffeL 

(BalUMJ^^ Bjerulfo !orte earcbøg i fi$/rbeii.é(iflorte. 
ovctf- meb et fort ortematt ttbtog .af 3<lanb« •^iftorU- 
^ciraagarbe. X804. 

Cverfdttelfe af x6 banffe Sifet i ifL ILirt« QtlV. 6rr* 
XU S. Gnfrlte ^i%tt i mtnniovetb CiN II S. famt 
<t^amait 09 aivara 1 ^fffte. ^idcUbed no^le yfolAcr f 
^n »pejle Ktanbfre yfalmebog. • 

é^fen^rup (Sen«) f. 1723 b. 22 m\>. 

Aan« gflber, (Sberbarb eflVnbrup, j^ar 9)r(e|l i aregt 
?ab i @maaiftneneé Htnt Sønnen t>ar en 2i.b 3nt 
formator paa SuOoug i 2ter for £)uben 9lUren Sor« 
ienfiitme* . Cftfaa i nogen Sib (JommURonair. 
1764 biet) Xéfeffor i JDberbergamtf t paa «ong«berg* 
1776 jDberbergomléforpalter. 2)« 1801« 

9bP^i( og oeconomltf IBelTrioelfe ooer Cter 9x9^90 
glelb. itjobj. I76x- 8- 

C CB* 3&oief €anb|ttd(o(bning<fnbrctn{ng' ooerf. af 
Cpentf. ib. 1763. eg, meb aWag om kartofler, ♦»r og 
»^amp/ oplagt paa np. ib. 1773. 

Om TTarraøen tilog Stoab imeb JtMllf eUet Øranbaie 
— i <becott. Qfttig* Som. IV. 

3 Cb^arnpø SRateriatier er of (am: Goar paanodlc 
SBefoaringgpollrr inbgione til CbnbergomtetpaaJronge« 
lerg fra et Scrnocr« 9)articipaBtfre. i 3bie <&fffte. e» 
44-56' 

^fttUP (4>*ch>r Sriberi! Sanfon) øønaf 

nebenf^J«««^* ^cot^P 6flr»P i I * JRanberg b. 5^^ 
Sanuar 1796. Depon. 1811. 2og i8i7 benpbU 
lofop^^flt 2)o(torgrab, og rejjle fawroe Xor uben* 

lanbg* ,^ .. •* ,, m Kt '^^m^ . 

låea HierarWi« Roman«, qvalis fecfllo XUl m 
Scandinavia prrtfertim exlliierit, gti[ki$ l«gat1onibuta- 
flve Gvilielmi Sabini illuilratas. Disf. in«uc. Hata. 
]?8i7. (^ttcriD* X8X7- 910- 47- ^"P3 ^W- 3» x8X7- 
•lo^ 278) ^ . 

Sflntp (Sar6 S^rifffan ) Srober til 9}«|[» 
Mgenbe. Sar ferft @parnifon6attbttetiC og SHaab« 
manb i $f ijlngør« fBliP 1796 fOfø og Saabflueflripef 
fgmmfpfbl« * tfrftff ring paa en yianttl f(ere etiftelferl gorettfttfl 
i^eipngør. itiøb(< 1x792. 

éflrUp (Deber) f. b.* 9 Oct. 1756 I 9H6e* 
4^ang Saber t»ar forpagter paa ®re\»{iPabet Stnbent 
borg* 2)cp. 1772« Sf)ar ^iumnug paa iBcrcbg 
Goffegium. tog -aWagtftergraben 1782* IBletfanu 
me Zat Soøega t^eb %xnt ®fo(e t itiøben6at»n. 1788 
giectcr i gianber«, X803 ^taft i 9lpeiebing poa 
galfler og fanime Vat @ogneprctfl t Stanberg* %\l 
1812 Slang meb Xmtøproofter« 

Dispp. l'UU de genio Socratis« Havni« X780'82^ 
(conf. 3riø 179U HI. 28ch82.) 

Sale (olben paa SatinfEoten i 9{anberø — i tHinen 
va 1801« lU. 58^89* 

€ttC^eI (©ottlieb) f. b* 14 3urii 1767 I 

Jtjøbenbapn, (Dør bang Sabcr t>ar JCjebmanb. 6H1U 
berebe i Jtøniggberg og Scrlin« 6r nu ®rogferer f 
Jtjøbmbapn. 

Sil eoig Sreb« it]#b(. i8i5« (^irt«ti^ x8x3* fto« 3^ 

6(abafut ouø bem dhtMdjtn fiberfeit. jtøpen^agen. 
18x5. (<^^tU. &i*r« 3- J8f6, 910« 7. ftv^n$. ^er 3en. A» 
i, X8X7* 9I0. 83.) 

4^n (ar (oøt meøen IDft I UbatbcibelGm af VsrebiÉ 
gen i 9leliøionen for Ungbommen af ben mofatfte Stoef- 
bcfienbelfe (fom er rec. i llitt.rl^• 18 > 4* ^0« 4^* ogf 
^alL ilter« 3- I8i5« ^0, 137.) »^an »ar ©eftprerøgtRebi 
orbeiber i let i 5t6nig<berg ubgione (ebraifCe pcrføbi« 
fte Cfrtft Samleren. 

€tt>a(b mtiftian %xUbud) Ge^r^ fihmfl) 

f. i ^itfier« Gtuberebe førfl i Jttel^ ffben-i JtjøbeiN 
bapn, bPør fian par Unberd^irurg peb alminbelig 
4>øf)yitali Zøg 1795 Soctorgraben i 9)7ebidn øl 
Gbirurgie, og fr nu prattiferenbe Soege paa SoafTtti 
$e mtr Vrvbicat af tongefig $bpf!ctt6» 

* AdYerfarit qTædoa medicb^cliinirgiba«. £>ItC Sn«a|, 
Kiliae> X795. 

StDa(^ (CneMft) f«bt b. 29 2ftig; 1696 r 

4^øjfl i Sønber Timt, (por (anø Sfaber par ^r<t|l» 
1727 ifeo Stotemcfler peb SBatfenbufet t itjøbenø 
baøn, fom ba blep jltftet. 1728 ^tctfl v^eb fomnNb 
1747 |(( 9>(<<bicat af ^rofeøfør i Sbeølogten« a/49 
SilføroTbnet i a)ii6fitongtoUégium og Sicectftti peb 
!Baifen(ufet* JJpØe 1754- 

Den fanbe (iFbriftenbomø (Brunboolb* Stnbepn* iTøo* 
(Beøpnbelfeøflementer i ØubØ Crb« tb« X72X« Sppenbf 
C^jffleø baglige Opmuntring« ^jfb(. 1752« 2>ett mefte 
fanbe SBiøbomøfilbe ®ubø Orb« ibid« eodem. alte 4 i 
X)ttobetø» 

Sibøregifler oper bet gamle og np SeftameateØ- Itirfo 
bifioric. itjøb^« i74i<42«2iDile, (anmelbtiSAiiøø6iMik 
1 et. e. .I4-18-) ^ • (imfc Od ni) !Sf|(aménfe8 »^armonL I- v )Dct f 
ler, ibib. 1744 1730. 

[Te ØoncorbantI* I-lil 28* ibib. 1748*49« 4(0« 

DrtftV (So&anne«) en @ø« af giafffomge. 
j8 Wov. 1743. 3)*p* 1758* SBegat) pg 
( 2pbf!(anb, ()t)or ^an forit 91! t ^reuéfffE 
la i øfterct(){{ Xiemfie, fotfl font Xambour^ 
Rt Unbercffkier* 5tom tilbacie til Jtjøben« 
Dctober 17601. S3ac bcrpaa 3((umnu6 )>aa 
orf« GolIeQium i Jfarene i762«67, 6tbm 
an nogle 3(ac i Stungfieb -t ^ctxf^ibtn af 
Hm 09 berefter i 6ebe!* ^ufe i 5»«r^fb af 
jr ^an fom 1777 tU JliebMi()at)n/ ^Dor 
e 178 1. (€pe éroalb« egne fragmcntarijfe 
ainger i goctalen foran l^an« 6Erifter6 ijie 
50. famt i ©anfl; ntufeum 1782. ©♦ 681* 
a tpbf! t?ebtllunter i JDeutfc()e5 tnufeum 
r Vuguil. conf. Cilftueren 1 804. 92o. 102« 
05. 9lo» I. rtu7. 24''25. 27. i IXllnttva 
• 151. J^an« Siojirap()ie of ^^fl i Clio 
©♦ 82.133. 09 af Øf?lenf4)I«øer i Vt^u 
J. ©• 355'40o« 'i^««« ?)orlrait af tlle« 
ran ifie £el af ()and @f rifter^ og tillige er 
lo fiuffet af JtUDe igoIiO/ (oorom feebanft 
turiourn. for 1780, SfJo. 391938.) 

» Havn« 8vo, Pvrologia facra I763# — de pt- 
^64« — de prnvis fcriptoribus 1765* — Melc- 
e po^feos natura et indo]ei767« 

^aa bet ®pør()6maa(/ boorfor en, øubbommeng 
oar fornøben. Jljøbb« 1764« 

I fffinpel/ en iDrøm — irftf« f gorføg ril bé 
>i^en1Taber sbte @t. 1764. ftben oxftt})U i ^ani 
i Øfrifrerø ifle SS. (r« af Brenerfen i Proteuø Otbipjoers inbført t Bi^b(^. 7(^re«f• Cour. Cf«" 
15. 9{o« 13« optrpft paa npr men ucoxttct, i 
3frift. IV« e. 583-85^ 

« oeb Rong grebcci! Vte« Cfgbeg(tngelfe, itjøbj. 
I« og fra ben Stb af og tt( 1779 j[ic(ur* en b<l 
t ttbfomne (Santater og Ober t^nlebnina af 
e faacel forgelige fom glcrbrltge Segioen^eber/ 
^offet 00 teld orb Unioerfttetet. IDe finbe« 
t i b^ni éiimtU 6frifc« iftt og 2bet Sinb« 

oojSoa eder birn \x\x)fUU<\i ^røoe« Itjø bb« 1769; 
Sfviit. I ©cl. paa Zx)hft, granff. 1772. (r» 
I i Cric« 3oum« 1766« 9lo« 29. og qf 7lbta» 
/Hitcerarurjourn« 1780* 365^84«) 

Irage, et ©øt.vfpiU ib. i770» l€JamtT« Cjfrfft« 
paa Spbff at C j« Cramer, ^^ambarg 1773« 
pperr« JCopb. u. Um, 1772, (r* i Cric*3ourti« 
I« 43^44« i ^'Cterut« 3^urii. 1781« p* 330«70» 
(^t)cf i CiWuevcn 1793. ^e. ^9*70.) 

tn gortaaing* J^jøb^t 1770* ^bftiSigt* i6ib> 
taU Klapperen ib« eodt 1 eamUt ØTrifr« iy# tf 

4>arle^Din 9'atti&i eSer ten neigfe ^MtHMe* 8)9 
meebie« ib. 1772« iBnmcL Bfrift« IV Qr« af 'hbta^mf 
fon i i« lefc 1792« p« 266» og af TXa^bffl i IDrawnturg. 
SanU, 5tf ^.) 

Pfefslø |)biIemon oa 93auci</ ooerf, ib« eody (t* i 
Hiet, ^otint« 1781« lll« 370^84/) 

|)eberfwnbene. et 8»ftfpiL ib, i77?5. f Gamtl. 6Frift# 
IV. 9)aa aipbft af 5» ie, Cramer. Xltona i78i» 

(StxttH og :Sb(ttbié etrib, en 9)roIogue. tb« 1774« (r« 
Jrir. 3øiirn. 1774- l^« 37i» (er ooert paa a^bpifciiu 
Zl)tau i fS. glenøb, u, Cetp3« 1780.) 

Salberø ;Døb,. et (eroiff Sfuefpil •- f ^orfi^ ril 
fh^nnt Pit». XI ©t, 1774, ogfaa farfPilt aftrptt. Inbf» 
i (Driglnalc b. BPuefp, abie i)(l, og i 6amtl. é^«*» iU 
»• 9)aa »pbp ooerf. faatel af 5. le. Cramer fem af 
muncer i/go, (bebømtaf )Ut)bef i ^l(hieren 1792, 9to» 
99^9'« 1802, 9{o* 104, i8<)4* 9^0« 10^71. 149 15« 19:20* 
24*25» 32* og i minerva i8o3» lU* 65. 209, IV. isi* 
conf, <.iij:Oor(!nna p. 488) 

eanbébjjjøjtiben/ et gorfptt. Ibib, 1774* |)aa a»bff I 
øoennceonte. fOin* Z\)tax. 1 SSanb. * 

fjifferne. et ©pngcfpil —.i Sorføgéhe XIII ©t, 1780^ 
og tittige færffitt. Optr, i (Drig« Sfuefp, IV. og i eamrU 
©fr. 3bie ». 5)aa apbff ooerf. af Cramer« vid« i^iel. 
Hirr, 3oinm. 1780, Vll-IX et it boerf, af 6an6er* 
JCopb 1786. ben ©anberffe Ooerf. optrpfte« paa pi) 
jo« IBonnier, Jtjøb^ I8i7» (r^ af Ubta\)amm i H£tx. 
3ourn. i?8o. p, i85»204- af ^fybtt i Cslf^eren 1792. 
^^' 39-) . 

Cibfle poetiffe gøletfer« if>. 1781. (ubfoJn nogle jDage 
før (anø JDøb , og Coerfattrlfen af ben tpbfre atoman 
fOtaip S3tab og CTonforter/ ubfom efter &an< iDøb, ibtb« 
1782,) ^bfprebt finber nun Abfiafge (anø minbre Voeffer og 
tilbelø opera nollhuraa, i O^iblfocbcf for nycrige Stviu 
ter 177^ ; i )lhnin9. lOauf^t »itn. 1778 5 i minerra $ 
ittgeblabet damlerén; i Stabbefi tilfTner og i Ban« 
6ant»{Iger} i C()ariø for 1804 og 1806. 

«&anl ©amtUge ©(rifter I IV Qinb ubfom mch 3Coh» 
bere. JCjøbb- i78o<9i:* 2bet Cplag« abib. I8i4u6, |)an< 
9)aøf!onøoratorittm IDtarta og Sobanne« ubfom paa Z^bft 
i Criaoeerubtog af 3. 21, p. 64)Ul9- Q[opbt 1789- og paa 
€benp i 6tocVt)olmøpoiUn 1791. 9{o, 92« 

StOenfen (gpren«) føbtb, i? Sm. 1728. 

fBar førfi ^rocurdtor, flben Solbprocureur i Sronbø 
t)ittxi^ €tift. ^øbf 1790. (conf: ®rat)ffrift oon 

^nm t Cronb^ jerne Uvlftt 1790. 9?o, itf.) 

ynmctrtninger angaaenbe Sanbnam. Sronb^. 1759. g« 

Sctcnfninger- øm JBibner« gor^ør i Obell« oglfaflebl« 
fager« ibid* eod» g. 

Cm Stebbomsmcrnb f Obell« og ^aoerfé fager, ibib« 
i76o> 8* 

Om eøiningøret tit 3orbegob</ (oori er fPeee3nbføt> 
fel. jtjøbb* 2762, 8* 

iCnodnittg til be ©feber i gamle banffe xg* norfPe to* 
bf, boorafQ^tfiiagVcel fRnft Sop er tøget. iCiøb^,' ( I5S > £>m f aoftrbct étTer 9Xi)nitøteb< Sirmia« t(tb. 1781- 8* 
(tee« i Cictcranuriourn. for 1781* 2^et QtvCfe p. 38 -- 48 ) 

. 2Cjimffr!ntn3cr otcr Cooen< V' 3- x* om JDteUøobl. 
ib. 1784^ 

Gamttitd af lurtbtfPe og.^ifiorflfe Ølatcrtcc« MI2)el. 
Sronb(}em. i784'87* 800. 

€t)enfla^ (£)(e) ednémanboafSonbciTCa« 
mob« 9torftegje[b i 9{orge. 2)øbf 1806 i ffn Vlbci« 
6g 2(ar» (conf. 9u^m9 £et)net p« 466.) TCfbanbtind om Semmolm fom f^nbeS { SSf^iet o^ttes 
.tabtft i 9lor3e — inbførtj Han^t^nøbolMt« Befff. ®fr« 
3bie iDel. p. 387^50 (b((t> ttUtøe fitrffiU trpft «ft vbi 
tcelt for intet blanot ben oor|fe Saabalmmr) et o^fat 
ttbfommen paa i^pblt ftberfcst unb mit Vnmetfttn^m bet 
ølettet oon 3o^» (Seorg a4l^r• 33iimit)^'» cø tee. i^lifr 
Citt. 3fir. 1801. 9to. 190. \X' t L iCft« i8ot. Ho. a8< . 

. Seffrioelfe ooet ben effet Dftlavninø ojfterbIet>ne (Ballc^ 
paa 9torp( iXpfe/ oø ben« Snbfoøntne til 'iKi^fm«t>&|fc. 
— i famme eeiftab« eCtifter« ^y^Saml« li. 97«i82. Oaber (XuaufHn 6f;rf Ufan) føbt b. 37 a»ftf 

1737 i $Bot i 2(ar()ué €tift/ t)t)or ^an6 Sabet> en 
Gmebefan fra {RoeétUbe/ t)at ^tctfl« 4>oa f^^^- 
Sud 1766 |>r(ifl tn 3un96(;owb i @iella;ib* £)øbf 
1795- 

Dispp« Hcvn« 410« — de Terfione Temacult Pfalm^ 
LaXXV'II« 7* emendanda* 1760. — Qvod (angvis Chri- 
lU in Veu Telt« iic præfi^ratus« 176I/ — de necesfi- , 
tate redemtoris eiay^øTøo 1^62« -* Tentamen vcrllcv* 
nia Dan« vorlui 29 comm« 1. Cap« XV« Epill* 1 ad Co- 
rinth« 17&4« -«- Via ad Sanftuin iiohdum patefadka« ia 

Sanqftebagl yrcrbffen. Jtftbb- 1^64. 8- oø yrctbifen 
Oiøet Stattb. iX« n. 4. inbføtt i yrctbitertet til at beforbre 
in beUig Øaniel. K^^ 1766. 890. (rec* i ID&n* Ootirttal 
I ». IV ®t. HO s 14.) 

3« berbere Seonftibeffrfoeire 09 5 9 rcebffener/ faa oa 
tn Vf^nblinø om @f nbaøøfelftabet 0. f/ 0. ooerf. of 
'29b|f. ibtb. 1778« 2bet Oplag.' tbib. I78x. ' C^julb. 2£o 
Crei^e om 9{eliøionen oø Gceberne/ ooerf. a iDeU/ ibib. 
X780'82. dj. 8(>tfoar<^riftet. poerf- . ibib. 

X783- <Si- Sbeton oø VfpaftO/ ellet en ffølae af ^ixxem 
iaiet 00 iBreoe ooet be oiøtiøfte 09 npttløffe SXatetiet« 
c»erf. l-iua>el. iblb. I785'86. acit I Octao. 

■ Oubelløe Såler veb en 3«be« Saab- i^* Yfi^ (vid« 
ftu;bori!atta p. 135.) 

Canbøbpjroletne« fanbe Beffaffenbeb / f Vnlebnmø af 
(^% IUventld9») iBnffe om en ®fneral<6folecommtf- 
pon. i\i. 1787. (rec I J^rit. 1787- 8lo< v i l-*f^- x7W» 
*o. 38.) 

8J{aabcn paa $oil!en Jtorntienben in natura beb^ fan 
♦«oeå. ib. eod« (I. Cfr. 1787. p. 31^6 ) 

<B. C. 6etlerf earebbøninø of ben loan^elitte Xtoe< 
00 ®ttber< ecrrbomme. ooerf. mcb Xnmarfnlnger famt 
Sittffø om 9)ltøterne mob iDptine. ibib. 1791. 

5<*ber (Srebetif ) f, b* 2i7(prili795. ^ani 
Saber^ ba terrenbe ^tocuratør Øt» gabet i Cbenfi/ 
fiben ® roéferer i Aioben^abru ^an bipoiiiribi fra SDtia 
tropolttanfEoIcn 1813* 

Snblebnittø til iDprUren« Xicjftenba^n-: 1815« % 8ftt6er (Sacob) føbt I 9l9lføbitt9 paa ffob 

fet b« 10 {?ct. 1622* 4>An^ Saber t)ar Sottor 2)a/ 
nlel gabritluB, enfrbrotfninø ©opfjie« Sanilen 
IBlio 1647 (Sonrector i Bibor^ ; berefter yr«^ f 
etioe, 09 1667 Qogneprotfl til Sor S^ue itirbi 
Jtjøben^at)m )Døbe 1674. 

* (iøprabiCen ODer CIrfebiffop ®oane/ ubøivetaffiXattf 
goéf/ «iobb- 1676. 4- 

Sabet (So^anneS) SSrobtr t» ^Rotfirorriøin 
føbt i 5Rpljøbin9 163K -^ SRejjle itogli Xar ubiai 
lanb« 09 bleo Juris tltriusqYe Licentiatus« ié57 
9rofeéfor eloqveatl» 9eb €orø.%cabimtet DøM 

x6s9- 

Jus et priTilegium do non appellando« Disp« Arfaa« 
torati; i653* 4» . • * 

Di«r. do Inlcriptionibui. 8oraB« 1657. 4* 

Qafp. Sdoppii Infamia Famiani. et da Jftilo hiiiøiU ' 
CO juiucium* ib* 1658« I2mo« 

^emoria Seheftediana« in obitum Chriilitiu Hkmi« 
SeheHod« ibid« i6»)8- fol. 

Sabet (9tKele) »rober til foranføtU Sni 
gaber/ føbtÅjDbenfe b. 19 Sunii 1789- £ipoiii» 
te i8o7» »fev JDoctor ^^ilofop^ioc igi?« 

2)e «lb#e dFbrifhiea 2(poloøeti(. ^iøbb« i8i6» * ' 

De origine idearum, disf* inaug« ib« iSlf* 

Skaber (?>eber ©ifter)) ©øn af foranfWt 
^tuøttflin gaber, føbt i Gtat^rebp i ^ungei^o^fb 6#Sft 
b» X5 ©ept. i768» jDep* fra IBorbmøbørg 1787» 
SBleo 1793 ^^r* Sapeaan til Sig 09 2C«mmbirs|^ i 
t)b« i^irreb. 1796 gfognepr« til Sungl^^mb. xgi9 
neblaøbe ^an fft Smbebt, 09 bar flben Mitfctti 
gorpa9ter paa ®aarben itrin9elbor9 if^ gol^m 

Ganøe for Sanbbcunøbommen, famlebe 0^ ubøibil* 

Jtjøbb* 1803. ' *' ^ - 

Vnm^rtmnaer t>eb Siffop SBoifené yian til tMf 

brin9 i bift offentltai OnbøD^rfcire. ibib. i8øA 
Sorbbefrioelfe tit Ørttg i SønbøbvfColet. io« IV«;' ' I ( 15^ ) t ^cxtctUiHtt af fBiUUn, Hl tBruø i Xlmixtftos 
1)' 18C9 '(I8U0 fupprimetft/ ^a man fanbt 
en^rnfd at }»ctxt at fttmftiUt Scfu 6(ire fom blot 
) aSeiigiott 09 ^ani SXiradet ftfm intticinftc 

lit, tt ^ørøerpit i 2 2(ctct. Jtjø^^. iSiz. 

ttcrcn fer 8anboctfe ,tt — Dar $an i . nogen 2ih 
)iorr af/ (idffom ^an ogfaa i nogle 2(ar ffcei^ 
life dSecenftonec i I« iCicerrecn« 

(ar'af Spbff ooerfat føløenbe i j^jt^. i Cctao 
éfrifter : 

^r» Zatmmmclii^th o^ Ufafnemmelidteb. I79i« 
n 1793- Vieten fra £900. 1795. ®out>ernøreo 
en. 1806 {t)viiUn ftofle i Origtninalen f^eberx 
ib unb eeid^rfinn ) ^pQ^bueø (eremit paa %0f 
> 1791- Sl^e^erte »od. a* 6lfoo«barnet. eod* 
pitgoten/ <iv)€faa famme Var. Éntøgee Cfmøana 
enneffer 1 111 Del. 1793. (r. I fliit. 1793. 910.85*) 
>fcferi» Screlcéntngcr ooet fOttnntfttti fU^Ux 
tiø^eber ijle J)el. 1795. *• 

aø af ^am f^aoeé t P()yf» eecon* SiMiot^. VI# 

I. 2io'i2. XViil. 105:9$ i OiDrtd)feitø tilag. 
5t 03 jbib. 5te ^. 1,5. j i imH £.an^v. Wag. 
3. 161. 274; t Ultnervo* om Sdtbebring i ben 
}c @ub«tjenefle 1799- IV. 325. 2(necbotet om 
I €(9enb ^oulfen- 1807. IV. 320. 2Cnmfitrfttingef 
fené mflitaire Sorfoaréanflalt fer jDanmarY i8o8* 

3 3iiø Cm Owrtco blanbt Sønberne i793- I* 

2r(f 09 7Ht>Ut)i, en Sottotamg {ftct Cu^mé 

I Ibtb 1. 265t73 00 II 131. Om Mmintt* 

eøné Saanrbibiiotb^^ i795- IV. 154 #41. Om 

rotné^rsnbinornd j^nbffrænfning til Kjøbfliebeme 

II. 166-169. )Dm bet 9{e|!oeb|ie Sweater. 1804* 
Seoenbe (Sjerber oø 3nb(eønittø>r i GleøDtø 09 

. ibib. 276-84 Om Sabrifer oø SXanufacturet* 

r6is76. Coiirat) Hyco^^enie Sonbfproø 09«t» 

807. IV. 186. 255. CEaffefurroøater. 1809 III.* 

Om STøbfløoep ^ i laii^econom* w* V* 

atriCf Ué (6(>rlfJian) føbt 1736 i gtubf 

paa 2 anøelanOy (^vor-^and S^^ber, ^an« S<t# 
, t>ar $ro^. Sepotierebe fra S^benfe Oiymt 

1752 1759 MtT> SRUfionair i ®rønlAnb* 
6oøneprftft til 2fir|Ioi» oø ^o^btup i Stibl 

jDøbe 1786. 

de idololaliia et magU Eplielionnii. Ht£ai« 

ium ttbfaf^ til be eitrop(ei|fe mi^tti Sforfatnfnø. 
b. 1764. 00 of !0{(erft)ffrbiø(^ebet om Jtoi^n af 
n ooerfatte ian ben aben iDel- 

leoertf Øtbraø til bet »ormffe Sejriconé 3bfe ZtU 
ttaltn til famme) 

XhxiCiné (^xmn Uthxté^t) føbt b. 21 

734 < ^p^itrabe^ f)\)ot t)an$ gabet t)ar 2)i(N 

jtom 1753 i ©folen I $l9en; 09 t^ Xar 

I Jtiø6tn99t>n9 Unit>ecfttet» 1771 Jbleo ian 

»onbfiititiff/ 1772 ®fmca(ca(fcifi p^ 1773 ®eiiira](t7f bioint^ratof uh SAVotttriet i7g g Cenw 
mitteret i peconomtes og Gomniercecollegfft 1804 
bleo« batt Chatéraab 09 i fammt Zat bifpt nferet fom 
Commttteretl (Sommeren collegiet^ men Debblet)' fom 
SKebUnf af 6rebttcaffebtrecliotieii- 2)øbe 1815^ <cont 
XRinerpa for ^un. 1816« pag. 54»58.) 

Sanfet om be np 3nbretninøer t eanbt>fffenet. xfft 
♦«f(e. ^iøbb- 1784- 8. (*eraf ubfoni i blårene ir86««7. 
4 QEonttnuationer ) 

IBelmente Sanfer i acniebninø af nftrvdrenbe STibet. 
fb. i8i3- ISetraøtntnøec obec SRennefTet« b^iøfte Snft 
fafføbeb. ib. 18 14« 

♦an bat leDetet »ibraø til lOtt ctconcm. mao. 
^oab be^er fom tt^tUt IBorøer^anbeq« 9i«rina i bf 
fmaa Jtjøbflotber. i 8be S; e. 221^34. Zil tntnerva« 
om be banffe gorflebønben torfattifnø i eammenltaj 
ninø mt% ben mecbUnborøfN.eioeøneé 1785. etpt. 241. 
tticempeS paa jfrljeb« og eienbom< »irfninø. i788nu 
188* Om ben ipbffc )(mbaffabi 1791« I. 240. (ogfaa 
fctrffilt aftrpft) »etraøtnfnger ooet. iveroarenbe Jtiber. 
1799- IV* !• 0048. (oøfoa færffilt) Om Opbragelfe 1801. 
la« 241« ZU 2ljøtnrnMniø 6fil^erie : Om Opfjøb paa 
«anbet. 1810. 9lo, 56*57. Om |)enøeOflrfeneté ffotani 
bring I813* 9lo« 15 og 21. ' ■ ^ 

^abtiCine mtman (Sonub) en af3tts 
flitetaftb Stiberte iubviff Sabrkht6> Qutm 
fpecteut ocet bet «aurt)igfle 3«nt)flert/ 09 gorfntter 
til etyttet om be tiorfle i^tUnfj^lbflt 3erftmfer i 
Zi^aatnpi fKattrtaU jbte J^. 6« 1^137. Gønneii A 
f9hi 1767. J)fp. 1783* 1793 bltt> (SopelTott i 
iautm. 1799 ««Ibet tit Cøøwfclbet JBrunlaiig, 
»a« ,, men.« blei» enbnu famme Vat 'Gognej^tfleft ti( 
Stanøfjcet paa ^angelanb* < ' 

OmMpftkieme — tnbført iSytiiB Stifte l^tbenfTabc^ 
lige iUn^emo^<fcrbiln^Ungcr 3. 3. 2l^lffelt>4Aur* 
»iøe aanJer om »eøjering, oDerf* tnbf. I 3vtvkM 
&iml 09 tiatge fcnrftilt trvft* i79i^ • 

$a6nCtUé (Stiberil mi^ttm Vittx) føbt 

1743 i SøHbem, ^cir ^ané gaber, ben nebennceonø 
u Si.'Q. gabrtctu«, bd \>at ^dpfloi«. etubetebe t 
Ajøbtn^aon, TiHcna, ttibm 09 (Sbinburg, paa btib 
fet f bfie ®teb bon tog brn mtbtctnfFit Sbctotgtabt 
£øbir ppa 6()riflianlø. 

' Deemeutrophia^DIøA inaug. £dinbiurgi* 1767. 8« 

^ObtitUX^i^tnxil) (Sn een ofnirllføfgenø 
bl iDoct Sacob gabriciii«« Sttiflt, ifølge XVotmé 
£pl^(eir p« 967/ Tiat i645tU3pbf(lanbo93taltent 

Oiatio <le Jalii Cieiaris robus prædare geftis. Uafo. 
1640«; 4« 

%atticini (3acob) føbt i mnoé 157« tu 

28 Vxii^ft. S^ani gaber ^enrit Smiot. ^nn øpV 
|o(bt |?9 pqa >i^t>een ^ot kp(t>o iBrabe 1592« 96 j 
if iPf bitpoa ttbmtaiib^ itl S|b|i^# ^ølMiib .#g I x66 ) ffngfOanft^ ^ lU^ JDoctoe SDIeb I Sena« 1603 
titxmbtcué (06 ^ntug 3o(|ån 2(l6ert af SRrcfUn« 
torg* 1613 9)rof. Med. et Mathef. I Slcflctf. 
16^ tom tit Xjobehbat^n 03 bfei) 8it)mebuttd bol 
«. GbtiRtan IV 09 flbett bo« Sctb. III. 2>. 1659* 

iMolleriHypomném p. 248*50.) ttnter (Tt&ps 

^olb i Sanmart ubgav Ijm ; 

Inflitutio mediet practicdm ingredlendi » Rollock« 
1639.. 4» 

pisf. de noT-anti^uo capltls roorbo ae dolore, cua 
aliii dii(jvincionibus medicls. ib« 1640. 410. 

^a^rkiUé (So^an G^ttftian) fobt i6<^t 

$aflrup veb Zønbecn/ bt>or. bAn6 'gaber , X 6. S<^« 
bttcia«/ t)ar ^ræfl. 6(ubeccbf i Stcltn og ^aUe, 
9aa bt^Utet fibfie ®tfb b^n tog 2>octordraben i SSct 
bicmen. SBac (tben 9bpft(ue i Stønbcra, og brref« 
ter ^ebicu« \)éb Sribericbøbofpital i Jtiøbenba\)n» 
a>ebe 1775. 

De ven« feccUna abortum prttferyante* Hal«. 
^727. 4to* 

tmeerricbt ffir hit J^rantfen auf bcm Conbe« S«nberii. 
163S. 8- 

Om %tt freMt-itifReQratt -* inbrtrt i t>tbeil{Sab. 
6€lffAbø errifrcrSom; YlU, p. 17K88« 

SaMiU^ (So^an (S^rtfJian) eøn af9I(rfls 
fociigei f* i Zønbern 1745 b. 7 3anuQr.^ fBle« 
7770. ^ofeffer jDeccnomi« I 5liøbenbat)n. 1775 
9rofeffor i jDeconomif/ CameralDibenlfabeme og 
gtaturbtilorten i Jtte(. 2). 1807. (5^an« Vutøb 
liograpbtf er meb l^ani ^ortratt nbgii^et af Sabbe* 
Jtiobb« 1805« corif. Ulinerva i8o8. pog, 892. U 
Cft. 1808. 97o. 25. item ibib. pag. 789. conf.|Korø 
bee og VneufelO 3mebenø ^n i»ar 9>rofe(for i Jt|ea 
benba!»ii/ ttbga\> b^n: 

• ^nfanglgrftnbe ber oeconcmif^en SBiflenfcbaftfi^ lum 
•ebrau^ acabemifcber Sotlefungen. gienåburg. 177^ 
see oerbcfferte Vuflage. itapenb* 1783* ttbtom i banfC 
Coerfttttnre* £]fbb* 1799. 

Vorf^g i\i en TCfbanbltng om yianternN Cpgbomme 
— i bet norffe T>IO. 6el(f. ©fr. 5te jDel. 53i«92, 

a6l1CiU^(£)tt9) Srober tit fotanføtte 
C^rijlian Sabrtciué; f. 1744 b. 6 SRartit t.!Rub!jø# 
bing. )Dep« 1762* 1768 btet> flRiéffonair paa 
Ortntgnb. 1774 ^rorfl tit iDrangebaCi 7(gger<f 
bug @t, 1779 i f)obro. 178 1 i 9lifepaa ^Srrof« 
1783 tøeb Sretfereé Jtictc paa ébrtfltanebAon* J^ac 
^coebicot af ^rofeffor og er Stibber af Sannebrog. 
(^ané Siograpbte af SaUeren i benneø Vllaaa\ixi 
IV, 601^7.) 

Fauna Gronlaadica. HaCa. 1780. | ifi^tt* 3(. I78a» 
2I75-) • 

. 'JØtbrag tit Øif fffvnbltabteb Vnmerrrninger ooer oig« ti^t og »anffetfge efeber ! beo bettfge SfrifK* I-JI 0« 
Jtjobb* I782<87* (^rir. 1788« Ro. 31,) 

On erfaren grjflttg SKanb« uforgribelige Sanfer an« 
gooenbe jD* Z>aflbolnio Ututdi^e ^orføg. (ubg. af 3. 
tDt 2^n3onO ^^' 1785. (l- I5ic 1785^ 9lo» 8 ) . 

8em Såter til Orinbring af »atfenbufeté etiftellci^ 
<b 1787. • . ^ 

. iiiUx rt 9)ar Orb fra ben erfarne geifilige tftanb 00^^ 
gaacnbe35aflboltne9(eltgionébog for Ungbcmmen, tbtb^ 

1795- 

Xf barn bobe< forbebrebe i Jtjobenbaon i Cctao ni«« 
fomnt Ubgooer af ben grfntanbffe yfatmebog 1788 — 
ben gronlanb^e CTatecbidmuOforflariflg 1790 ) grtnlan) 

Ee'9rammatif 1791. 0«<8fu 1792. 9lo. 32.) grønCanbr 
oerfctttelfeaf bet noSeflamente i794« granl« Orbb.zr 

f)e af a>. j. m&Uer cfterlabte Ctaterialier til "An/, 
maicuia infuloria" brogbe ban i Orben og ubgoo 1786; 
Gamme tniiUcto ^ZoolbgU Danica^' (bootaf TalK. 
XXXlll Fig. 2.-5. Tab. uL\m. Fig.. 1 «i5» oa TaÅ. 
LXKIV meb fammeg fieffrtoelfe ere bonO Xrbefbe) rci 
cenferte bon i y iCfr. 1784« 9l0t 28* 

3 t>ibenffab. 6el(lf. 6Vnfcer er af ^am: Om 4^iab 
aout« i VTy 6aml. ifle^iD« €(• 55778. Om Xiateeti 
men/ veilcana lobau« i 2ben JDel @« 287« 95« Corr 
nogle Itbet befjenbte 9>oburrr og en befonberlig 8oppe» 
ibib. pag* 296x3x1. Om jDrfoifen i be norbliøe Øoftbe, 
og fornemmelig t 2)aotbftrabet. i sbie 2). €$• o5<84 8(* 
fCrioel^ ooet ben flore grønlanb|7e krabbe* ibib. r8i<90» 
«!- ooer J(rflnereiben. ibib. i9i<2oi» — ooer ffidbroi 
i»en* tb* €. 423 « 448* — oøer tt^ enémufelcn- ib* 0» 
455^'« Om nogle (ielbne fmaa (Sond^plier« i IV Del 
6. 86101* dt yar Orb i Xnlebning af ea banff tSei^ 
fenbe« ØAb om engelfE Alcibe af @to(laab» — i 6el* 

gobero Gfnfc« for 1805*6. ifle ^fffte pog, 247*54- 
eftnoelfe ooer (BrøntontcrncO gatigereb^aber 0(b 
6«l^unbefang|len — i ©elflfabetø ©frifrcr« for i8a7'B* 
2bet «&afte. p. 125^78. 3oologi|re Sibrag i Selff^bctt 
©frtfter for 1809 10. i ♦«fte p 57si38» 

3 UaturbilloriefelfTabecø 6f rifter : ØefCrfoelfe ooer 
be grønlanbffe Øcte ifle ^tritU i ifte IB* i ^«fte. G- 
79S157. 2bet@to(fe i 2 «&fffce 0. 73-170' Ombea p«l* 
lelnebbebe (Sbberfugl (anas ipeébabiiis) og 9røtt(cnbemel 
dbberfttglfangfl. 2 0. 2 «p. 0. ^6s83- Øe^t»etfe ooer 
ben pnnfterte Sandfpret (blenmut punctatut) ib. 14^ 
Cibrag til e^noUeormeneO *&iftorfe pil 8. abet i^Xtt 
p. 1*45. Snenbe forffieaige farøife ØUrbb^r/ en Øo* 
ribe og enGønelbe, opbagrbe af .^afior ^nbt# nøiete 
unberføgte/ beflemte ob belfreone. IV 0. i A. 38»55. 
ØeftriDclfe ooer toenbe fjelbne gr^nlanb^e {fife Ø^tf 
tanben (Kampyloaon) Og ben tornefulbe Øogi|^» (vjr- 

cloptcrus rpinofiu) IV £. 2 «&• 6- 2I<33. XlOCg til 

Gon(b)9lifflagterne eepaO/ $)bolo</ ff^pa og Øolen* ibfb* 
e- B4'5i. Øeffrioelfe ooer tibet befjenbte gUbtrne. 
\b^ @. 52*66. Xnmctrfkiinger til ^r. ZUtbH« 3agtti< 
gelfrr b^nbørenbe til ^nboctbeermenei eg Øløb^cict 
92atucbiftorte. V 0. i «£>« 6. 149^55* ØjttoMingfr 
øoer 9tereibespffgten og nogle fielbne grønUibf^ Vttct- 
ibib. I54'90- 

S Uge^iftet ©omferen : Ubtog af en Øaglogr (bait 
i ^Tårene X75i>53 of .^anbeiobetjent yeber Olfea paa et 
Øteife i arønlanb. inbf* i i^e .(«(oea4r t So. 7. 8« iv< 
l» 13' 15- XG« 17* x8* c l&t ) af J3o(aR ITnbr^as eoh Cffen^ i Xanne 1742^ 
! 3<^øtrage(fer paa- ®røn(anb, (tøe!ebe< inbfert i 
li* 369* 00 111« 27, 140* i49» 166« 

lijctn ^er berlin^ (Stitl\d). naturfMfcfi. 5*^eim» 
rcibuns'ber 2Ct(adi!0{i!lc(e unb t()cer ^uppe -*- 
>» 254^59* S3om bem C^pto^ger^Ie^t« i VI IB* 

yXié (SoIt)Qfor) en3(n«ettfr,fomi85f# 
Af lybe 2(ar^uubcebe var S^^tcmefln ^0^ 
riflian IV. 

e Praiica d'arraet Coponfiague« 1626. foU 

icnft 09 ai)bjf, ?cipj. 1677. fol. (cenf. Vty 

t). «^iil, 1\ . 67-69, Horifc X)l^♦ ©tlj^. 2&t» 

5. 177* 

:^ (?WeIcftior) f 1720 t »crgcné ©riff. 
ber Diu Gommerceraab 9)itc^ae( Salc^ paa 
©jDfln. 2)fp. fc*i SSergen 174"* Slet) 
)cent!rit}cr i ©enbmøc. 1779 etttl^Wget* 
I SanceUiecaab 179 1. 

:ut 09 ©ranffcoene i '^^t^t — Inbf. i Vtorffe 
Bfw% UV Baml. I ^,0. 45^68 å3f reøning ooft 
natertaitfc Bøntmøc aarttd be()øi>er. ib. 4'^>is 
Sorffføaarfiflrriet paa ©ønbmør. tbtb« 2ben 
i«50. 2ff^anMin9 om giff<frifrne i 9lorøé — I 
olMt. e^HV. efr. 3blf iDel. ® 289*344. (oø« 
t trpft jciøb^. 179 «) Om|)oab ber bør tagt« 
en n^ ^iebffaj) t ^cx^t anlceøec« — f ITIu 

6. iV. 55. Om Sooen«« Uolr!fomJfb/ ffcéoet 
»l^cnfpn paa ^lorge. ibib. igoy« !♦ 156, Obfer* 
ngaaenbe en n^ d}{atrtcuUrtnø i 9{orde« ibib. 
(rrøøelfe om, (loor por en i(aatbenS3oiibebør 
). 11* 276* 

I (|)ebcr) f. 1730, ajar 3nformatot6o6 
rne. gi! 1776 Sitel af ^tofeffor 2»at(|e# 
abe 1780* 

>6iff xna«« itjøb^. 1781. fot. 

f (^Silfjclm) 2(l>\)ocat, boenbe paa SE^ori 

» £aur\}i9, 

en gorforaing. — i *^ermo^el• XV« 108^3« 
be — intf, iVl**^ ©• 25lpd)e Cron^^)(lRfFc 
)«65« 

f enfff Of 1) (2frnolb be) f, j QrnUunbborg 
743 ^ane gaber DarjDbetfl« J^an f<(o 6apU 
faniertet, ba^an bUt)aff!ebtgetmeb $rcrbU 
irrfl. aSar f orfl Sjer 09 S9eboer af ©øbp« 
»en af bet forrige {ongetige Syfifløt @0f 
i eieUanb« 

tng om @t>tiirablcn i ADanmar!. Jtjøb^^ 1804* 
1^04. 920« 9.) 

jémaaben at fott« og tøge i^jøb 09 gre1( — ^ 
I« V. 425:2-. Om Stange Xnvcnbclfe til «r«nb* 
fe og 4><^gn, ib. VI. 330539. Om SKoabcn^ 
Soinent febre paa ©opjiienbcrg« ib« 358^62* Cm Øo{ne«)Qn< nat»«renbe S^rfatnfnåt jD'anmarf, of . 
bborlcbe« ben er i ^ngcUanb —' i VI, yW- X>ioL VU 
369:79. Om »rugen af ^o^frugter til 'Qreoturerd geb» 
ntng — f ijalt^ell»n^. 1804. ^o. 41. IDrn oufnncrt>nte 
i oeconom« 'Unw* inbførte 3tfbanbling om £iobfaltntng# 
fiaaer ogfaa i^zi i 2Carg« i%o^* 9to, 50. 2(nbefalning at 
fobrc gaar meb iCartofler.. ibib. 9{o. 76. Om at b9gge 
SBrorr af Sang. ( 1809. 9io 4. Om Saltoirtning af 
Sang, ii' 9io. 21. &m at flagre fporbe t!am — i^anN 
oeconom. Xib 1. 507« 10« Om •£>inbringfrfor3(gcrb|)r& 
ntngenø fremme. 11. 156^72.-. Om 6oinetø grugtbar« 
fieb. ib.V.- 307.-1 1« 6t9rfi^:(om ^Cgrrbrug) ibib. VI» 

537'45» 

i5<tffcnfF|ofb (Smca £)«o) »rober t« 

fWæftforrtge , f. i@lagelf«i738. SSar pfficierog bletv 
Ifolge be gorl>olb^rfglfr^ fom toge« ben 17 3anuae 
177?/ bragt lil ty^uftfbolm. JJewebe fiben t ©di^weij* 

Xutbenti% unb b^4fl mfrfn>firbtge Xuffl&rungen ^Ut 
b!e (S(cfd).(bte ber^Srafen ^truenfee unb IBranbt. @et« 
manien. 1788« (conf* J« jK« i^^ftø 6^n^agøbi<l^ i8i7* 
S^o, 3.) 

éaffefttt (8oren| giicolal) f. b. 20 TfpriJ 

1757 iSjcrt i ^aber^leo Hxat i6ep. fra J£)aber^ 
let) 1777« . Slet) 1784 ref. kapellan til Xifjeb i 
@teUanb ' 1790 ^røefi teitabellet grtberid^«bat)n» 
1793 tit Gøborg og Qtiaeleje i SieOanb^ 1797 f'^^ 
flc CapeUan t)eb %x\xt jtirfe i Jtjobeiit)at)n og 1808 
Sognepræfl t)eb Xrinttatié AtrCe fammeflebé* 

9rcebi!en f Vnlebntng af Gbrifltan<borg eiofd Sr.^nK 
r794> 3 QCntrbning af 6tabené Stanb 1795* So^nb« 
trabelfedprabifener i grue Jtirfe 1798« ¥aa Safftget« 
fedfefl:en for greben 1802* ■ So iBelejrtng<prctbtrenei: 
i^« QCfftebéprsbifen bolbet fot grue æenigbeb i808«. 
3iibtr(cbelfr< for Srinitatié eod. «. Sre |)rffbt!encr i 
Xnlebning af 9teformationen< Subtlotum ihx7$ og nogle 

f,ere cnfelte ^xoLtiUntXi i^^ilU aUe ere trpfte i S\9Uxi9 
aon i £)ct(\«r« 

CTOagaain fot Steligfonélarere. I-'VI Binb. 5tjøben^ 
1793(97. 9t9t 9)^agoiin for Øieligiondlffrere, I - VI S9. 
ib. i798«i8o3. SbeoLiDIaanfbffc« f. gotbernelanbetéSitelt« 
fiionélcrretf f. Vårene 18051 1808 og £loattai{ft. for i809» 
(IDefte perioLeJfrift er rec. i l.iEft. 1794« 910.40. 1795*. 
9lo. 34. 1796. 9h). 57. 1798. 9io. 44 1800. 9{o 21' 23« 
1 802. 9lo. 38 0051. 1804« 9to. 9« 1805. 9eo. "4e25* I806«. 
Ølo. 25. 36« 27« 1807. 9^0. 43. 44. 1808* 9^0. 45.) 

Sctctnfnfng ooet Stffop Soifené Itfurgtffe Vlan, ^bj)« 
1806. (er et fdtff ilt Ufunt ubaf t<)i-ol. trtaonebffr.) 

Sale/ b^^ben t bet fotenebe UnberRøttelfeØfelfTab. Jtbb» 
1801« og en/ boiben t bet @(bouboe|fe Snflitut, tb. i802t 
Sn (SpifltJ of barn — \ ptw 17^7. lU 84 9^« conf. i^* 
320 s 47*. 

^atfen (enfabetW f. i687Pflft»ftrwP8«fitfc 
t>eb SiofMtibe. il^enbe« ^abet t>ar Satentin %(iU 
fen. 4>nn boebe i nogle Tfat t, IDbenfe/ og ftben t 
itiøbenbat)n til (tn 2)øbebag. 

3« 9« igofman om gomøjeligbeb« oberfat 5C]øbfnp# 

(21) -< \' / c ^affett (eneDoIb »e) eønneføn of ben ^u 
^otb SalM/ ber bUt) oblet/ 09 ®øn af Sonfe« 
ventéraab C(>rifttan tRftgnue 5e Salfett/ ber t)ar 
føbt i iDanmact b. j2 i^K. 1719 og efterat b^De 
Mret 3ufiittaciu6 t £)t}erbofrettcn, bøbe ijD^flo 
I799# om b^«m bet I Scf)wftr5'6 lommebog fot 
17^^* fid^^ At bi^n ^i\x or)ccfat nog{e ®tpt!rr foc 
%^%Mtx, fom er< trpfte. Sønnen @* be Satfen et 
føbt t «iøbb. b. 17 Ibctobec 1755. ©ep* 1765. 
»ar føtfl Go>ii(l i danceHiet. »let) 1777 »^feffor 
og 1788 Sufiitiariue i Ooerbofretten i dbnfitanta 
ffter S^tbenen. 1789 Saugmanb 1 9}orb(anbenc« 
179 1 2(«fe(for i 4>«iejleret. 1802 3tt|litian«« i 
CttftdODerretten t Q^rifitanta. 1807 SReblero af 
ben interimijlifte 9legiecind6commtéftoti i 9}orge« 
X)øbe i8o8* (conf/ ».a^bcte 'lilftucr 1808. 9?o» 
92* Dagen i8o8* 9lo» 217. Kf^ben^AuneØttl^ 
fcerl 1 809* 5Wo. 45* I«rbe «ft\ 18 10. gio* 9» 
tPttlfeberge Ciben. for 1809. 9lo. 25.) . 

CSaloint oø Tfbelfon^ en Sraøoebte» jljeb^. 1776* *^ 
øptr^ft i otig* ePiicip. i 2)» (n i Zlrit« 3ounu 1776* 
flo. 5a) 

JDe fnorrioe gattere . en ©dmoebie* 16. 1778. opfrvft i 
©rig* 6fucfp." 3b!e ©. (r^ f IVrit. 3ourn* i779» 8» o« 
af 2Ctrabamton i Hiet« ^ounu 1779* p. i92s2oo» conf* 
S^itterva 1796. IV 136« I797» !♦ 120O 

(St 9>at Ctb om bet nor^e 2(cabemte« Jtføbb« 1793« 
(Univ« Oourn. 1793. p« i75'8o* l.iefc« 1793, 9«o. 48) 

(3t yar Ctb til ^ubUcum^ iecm tit SSSt. (IF. Sruun. 
ibt 1796. (t. iEWar^« 3ourn« 1796. p. 66.) 

2>ra9ebu((en/ et €^9ndefl9((e. itjøb(^. 1797. sben Ubø« 
Cbrtfliania*'i^7- (^. i,l&ft I79^ |9(o 26.^mmcr9a 
1797. ^ 379» 3"« i797»xJ^ »»5- *ff» DntettWa^e x 

0« P* 2}:3'86.) 

5(onflbommcren. original CTomoebfe i 5 Xcter« \K 1802*' 

Stierne 09 ^iareflfn; en original C^omorbie i32Ccter«^ 
Hib. i803» Uonf. gp(le Oottrn, for i^^o^. p. 137.) 

^n bar for Sb^atret ooerfat og bearbfibet efterfft« 
•aenbe ^tpWcr : 9lonnerne 1797. (conf. VCtxKitcva 1797. 
fl. 361.) ®alejfla©en 1797. 3ofrt)en i797- Sufcnto* 
talterne eod. «. (conf. fl^itø 3nrvUlgcnrebla^e p, 131« 
35.) f)cbcrfvehbene 1798. 9laturenl 8«ffl 1799^ ^*|)U 
lip og 2Cnnette 1799. 4>oab Dil goll flge? 1801. eog* 
itrren ibor« Eanbøbt)tbeatret 1802« iDrn foclabie l6at« 
ter i8o2. ffiiin S3eb|lcmober eod« a* Sbba ib. eod« og 
flere« 

©ubUiffen. et periobip 9?ro^. CTbrifliania 1808* — 
'(bleo efter b^nd 2>'øb continneret af 6r9U0 pUrou.) 

«&an bar i tHinevpa (coeret gedden i I8arbat' en $ros 
log. 1796. i« 73« (ogfaa fffcffirt trpft, conf« K iCfr i797» 
f{o.^)9'enia6 3:a(ti(betbanffi:^orr/ en))ro(og/ 1800 I. 
335« f ogfaa inbført t ugeblabcf pmia 1807, 9^0. i.) 
(»raofrrtfrooerS« (S (^olbitrnfen. 1802« I«.2i6. 3Bi^an« 
^lnal>, BcI(P* BFnfc« Dm Urbanitet, i isoo« 2bft S. i 
«(« 6. 94'i5i« *&oab er gribeb? og (^Dor ffuiré oi føge 
len ? 1802, 2bet •&« x«48* (opc rft pal ;Xpb{f, JCopenb« tmb 162 ) 

Ceipa« 1803. og X. I flhginsbf« %. (^aO. litr. 3, i868. 
6ept« 918«) 35orget9tnneH por ban 1 fort 3tb f Varet 
1796 SXebttbgioer af; og ffreo berf om 6laper(et (eftec 
Rapnal) i 1796« fto« i9»24* 3 JøurnaLf. Po(itil> 1705 

^r SDfaii /ongeriget 9)reu«fené polttiffe Gtiaing oft 
etatdmtereffe/ ot)«T» og meb ^CnrnKrteiagcr forøgh. 
aCilffueren ^o.<xt nogte band 9)oef[er f/ tSx« ^rla^fan* 
gen : "Æil SBaaben ! \n, glenbrrne fomme" i 1801 9lo. 
25, fora meb t^bg profaijf Oofrf«ttelfe er inbf. I ®u(b« 
berg« »icler^Lirt. .Vir. 1809. 9io» 13. 3 JDaac« for 
1808. 9lo. 58« et »er« »eb J^ong 6bri(liar.VilbréiD#b^ 5<lffCtt (S^njlian SWaflnufl) ©ø« af W«fk 

forrige, føbt i 6bri|Iianta b. 14 6ept. 1782« 2)ep. 
fra bft BcbouboeJPe S^vfTitut i «iøbenbapn 1798^ 
IBcep ^rocurator peb ©tiftéoperretten i abtiflioni<rl 
1807 ^øje(leret«abPocat. 1808 ©orenffripet igoU 
loug gogberie i Xgger^bti« 2fmt, 2og 2)el i Pm 
fibéPolbffe JRigéfotfamlcng 1814. SfepfamroeXar 
2(mtmai(b oper norbre Brrgenbu« Xmt. . 

»&oab bar 9lorge <k\ pente af en gorbinbelfe meb epeti 
tig? QFirifHania« i8i4« . 

Ubfafl til.^n Conflitution for jtongeriget 9lorae, nk 
arbeibet af 3« ®. 2tMer og C m« S^liern Ibi.eSd, 

«orge« CbeWret, betragtet meb ^nfpn paa Riget« 
Gonftitution. ibergen. 1815- ®om man raaber t eCo« 
pen foaer man ©oar, etter gorfoar i 3Cniebning of en 
Xnonpmé Criti! ooer min »fbanbling om 9toraeé Obetl* 

ret« .bid. eod^ * 

dinar aombefPjæreer/ 9lorben« •^elf. ib, eo<U 

8cm(rr!ningrr oeb ST^ariboeé ^lon X\X bet norfTe ytn« 
gepfffrn« gotbebring« ftbrifliania« 1815. flSeoi«, ot 
' man ifte artib, fcnvOrbfprcget Uger/ er fine Orbø beb« 
fie gortolfer, cUer eoar til aRariboe. ib. eod* 

»emflwfninger angaaenbe bt>itfen JJroceéraaabf/ enfn 
ben munbtlige etter ftriftligf, ber et betfr ffiffft f H ot 
flffre ©orgetfamfunbet fer oilfaarlig fBebanbiing. Clbrn 
%<xxK\<x. 1815- >D:n raunbttige og ffriftdge ^rocebure; 
ett. : Jljare ^r. 9)rocitrator > boab bar ieg ba aiottl tb, 
18»^. 

a:il gorfatteren af ©friftet : CanmarFi politiffe gor* 
brpbclfcr mob Worge, |)r, p. W— D. (o; tPergelaiiP) 
IBirgen. J8i7» 

«t 9)arjDr^ om be ©runtfatnfnger og Øtegfer/ fom 
formentlig bør følgcl ocb en no 9?tatricul« Snbrettting 
for 9lorge« — inbf. i Zopogr« jlatifl. eamUnaet, i 
Del 2 iBinb. I59'i74« 

SafftCr (ei^riaian) føftt b. 1 3«n. 1^90 I 
Cranbcllep i ^ottanb, bt)or ban« gaber par 9r«ff, 
©epon. fra SfJpfjobing ©fole 1708, 1709 Mep CoIp 
lega peb famme ©fole. 171 2 GontecttHr I Ribe. 
1714 aKagifter« 1723 JKector 1 Slibe. J). 1752, 
.(J5>an« fiepnet er beffrepet af »ector 3enø J)«nfni i 
tRibe i 3 ©foleprograramer 1769*71. conf. Xiyrzvi'p 
cm te Cat. 6P0I. p. 167 til 80, og ^atifE jDig^ 
teeottfle élfl- iV. 228'75.) 

EpilioU brevis laiina de liexico fuo If^ifriyii, Flent* 
^rf« '7'5> 4<o« Swppltmømuoi lingT« lACiiui^ iML v- ^ • jSb •) 1717* 8* Animadverfiohes ' epiHoltcc; tdverfus Stube- 
Uunu ibid» eod» 

Qvæilione« Roman« C Idea blUoriæ litterarin Ro- 
^aoorurn« Adiedtæ funt Memorin obfcur» clarisH- 
moruin qvorunaem ingeniorum etmonumentorumapud 
Bomanos* Flentburg* 1718* (^c/a Erud, Aug« 1719* 
P- 368) 

Cogiutioues fari« philolbgicæ« ibid. 1719« (tec« '.ib* 
I. cit.) * ' 

Ovi^ii ^la^ehtt^t paa tDanjf oDerf« Stieh^* 1719« 

1726 09 1733. SUO« 09 Juvenalu Satyra XIV« cum ver- 
Xione danica ligata« ib. 1731. 410, (COnf* CiljF. I80I> 

9lo* 90.) 

Du variarum ^entium bibliotbecis fcbolalHcia^ Lipf, 
1720. 8» (r. i «5øjcr6 No-va Lut. i7ar» SfJo 1'.) 

Vigllia pririia noctium Ripennnm Hvo fpecimja an* 
■otationuin in Gellium, Hafoi 1721. (r, {6* 9l0» 5#) 

Memori.ne obfcuræ, 4 parribus comprehenfæ. Ham* 
burgi. 1722. (Kraufii No'va Litt, anni 1722* p* I29t) 

Amoenicac pbilologlcæ. T/)m. I-IIJ* Amlielod* 17290' 
32, {Acta Eiud 1733« i7i»76.) 

Emendationes c|vædain in M« Vitruvium 6 Codicø 
Bi pen G — i Fahritii Bibiioth, lal. Hamburgi 17?.!. 
Tom. IL p, 393798* famt < Jo, Poleni Ex'rrciutiou >s 
Vitruvianæ^ Paiavii« I739. p, 134« conft Tb^^VX% Ulli* 

»erf. 3^urii. 1795. p. 2:>s24» 

2)tffie Stberé onbc Optudlelfc. jtiø6$. 1720 09 ntføet 
ffterc: IDaareré aiamobt^e eeoerealer« ibib. 1721. 09 
oftere. iDen taarU'^e Ubenlanb'^rrjfe« ib.eod. JDenuH^ 
bMe Slanc(fp9e- ibtb. 1722, 09 flere beélige Gatirer/ ub* 
foin fffrjtilt fra 1720 af 09 til 1739 09 opt09e4 tneb ta%t 
%tl "f^ifalb. conf- IDanf^e ^incfF<>iitlø i^ifiorie 4be jDel« 
0. 230*270/ ()Dor mange ^røoer af bem ^re inbftrtc 

dn SnbDirlfeétale t Slibe €ffole. SC\%%% 1727. fol^ 09 
Sai!fi9elfr<tale til Øtiftaoitmanb (Sabel for C^ommuni« 
tetet i Slibe, xh. 1732 et 37* 4to. 1735. fol. Jtla9e« 
pfalmet oeb SBiftop 3:bura(IBe9raoelfe. j(ftb(. i73i.8t>o» 
. Seti OQer Æon9 griber id) iVbed 9ie9leruia. %\\%x^lUxi 
Ibeforbret af 5<. ^^.♦".riip. ^jøb^- 1770. 4 (Ilrir. ^ourii. 
1770. p. 155.) Tfbffillifle 8cjli9t<b6oer« — inbf. i ben 
wielanbt|{e 09 i ben ^øpfnerfle ISetfefamlina/ (ooriblanbt 
"Ifalfter« SBrubeucré til |7c e9et ffirpUup (olbet »eb '911« 
beé 2)om^ole oeb ftn ^nbtroebelfe til Slectoratet/ optr» 
paanpt (Stigeløcoftø ^nit. i8Q8- H« i)8'2<« tSf999eoerf 
»eb SUuminationer — inbf. i CamUP9en af (^oab ber 
paa Seré er {freeen 09 tr^ft i 2rnlebnin9 af bet prtnb« 
feliae 3nbt09 5Ciøbb. 1743. 4to. (i Xtfene C 09 ^ ) 
gra9ment af en ^frioelfe fra ^am. om 3tbebranben i 
5(i9bf». 1703. er inbrT)((et i ^ctft. t^teue 5ei;; von øe# 
lel^r ten. ead)en 172^. p 899' 

føbf I Snb^let) paa ^<^ffoc , l!)t)or ban« Saber^ ben 
foran onforte é- I^* ^^c^/ ^^^^ ^x^^. 

Poematum mifcellaneorum Centuria. Hafn« 1627* 
Poemacum dscades X« ibid. 1628« 

^iilfler (?>eber aflielfcn) f.i6io. »tp.ftf 
itoef (Hbf 1639* 1638 biet) $rce^ ti( Stcnfhup 09 £unbe i ?pn» 1639 for €t« $ditt SRentg^'eb t^ 
£)b(nre. 1645 SRadtfrer« 2>. 1661. 

. £i9prffbtf en ot)er (Sfffn (Sfoe; J^jøjb^. 1656« ^ 

ejttn9enbe 7(nbcf^t over Gon« 09 flfeffb^dtnH Cban9fa 
lier Sronb^jem« 1750. C^n enfolbi9 ^^ri^ens IRor9ett« 
09 2Cftenanba9t- \^^ 1754- ^t 2;roft)be( fali^eSilfionb^ 
t «t>fotbi9e eån9e, y^i^. 1758* 6i«len< ^i^tle i ®ttb fo« 
refiiQet i yoenitemlfei« 09 anbce aanbelt9e Gange«, 
ib. eod» 

S^aitgef (Soe, (at Boethius) føbt b. xt 

J)tc. 1780 'i^^ ©en Splt, ^or ^an« S«^« do« 
^æil. @tf i efole I ®l&cfflabt Aom 1798 tit 
jrjøb(). 09 biet) ©tubent.. Jagbe fig tfltr gjlebiclnea 
09 tog 1864 Soctorgrabem SBleo faninie 2(at Sanfea 
pbpfTcu« i.® tavanger og iDiPriQt, men babe ncrfte^ 
3far igos* 

DisL inaug. PHyIiologiii& Hippocratic« brere fpeci- 
mea contlneni« Hafn. 1804* 

.^an 5«r afi&anff paa JJDbff ooerfat faawt - firanfl« 
naue eunbf)rb6^o(itie fom j. eartorfø ^iectricitetauf* 
re s be99e ubtomne JCopen|. 1804. 8bo. * 

ganget (Sfjriflian) f, t Worb6or9 paa »«r . 
^t)oc ^!S)an« gaber t)ar ^r«|l* J)eponerebe fra Dbenø 
fe 1759. Slet) 1774 reffberenbe kapellan og 1784 
6ogneprot|l til Xitjøb og J^ornbcet i Øiellanb. Z).i8i6» 

(Sn ^rotbifen pfx<x ^Ijjtaarébag 1801. JCiøbenb- i8o*- 
«)r(rbtfen paa 3:a!|i9<|feéfef!en b. 1 San. 1802. ib. i8oa# 
^enfe« bib* ^ifforiery ODerf. ib. 1798. 09 dftere.^ ' 

Sarføf ea* f^arf^I (®øren Slielfen) Sn 
S3onbe t æognfttb Sp i SBiborg €e* 

2fanbelf9e ©an9e. Jtjøbb. 1727 ©amme mfb Si««4 
unber Sf tel ; ;Xanbeli9e ^jertefuf« I. i. ^t a. « 

5<»frtttg (6(au8)f 1674 *• a7«pr, tBer* 
gen , ()oor ^an« gaber , Jpbér gajHng / Xiit «|ob# 
manb. ®ep. 1692; Sle\) 1697 Ø^aabmahb I ffn 
g«bebt>, i70i ^crltiitieller og 1704 S3or9erof|ler* 
2>. 1^39. (J^an« ?et)net 1 Den 1765 nbgføne ber* 
genfle J6orgerp«n 9{q. 18 og 19 ) 

Disp. de ueomeniis reterum Hebræorum« Hafni«^ 

1693- 4- : 

8orfø9 til en 3!ractat om ben diriflcngé 8leli9lQQS 
Ganb^eb. Mil Some* J(jøb(). 1728; 32- 

Sorfø9 til en Sroctat om benjøbijee 8lelt9iott. ibib* 

1733- • • • 

Safling (SlauO f ^746 \ »ergen , fttjpc 
^nn« Snber \>ar oDerfle Gapeaan Deb SJpflrfen. £)ep» 
1762 aSar i nogle Tfar Secretalr t>eb SaUottertet 
i «iøbenf)a\jn. 1783 Met> JRaabmanb i SSergem 
©. 1 791, (®rflt)jlcifter otjei ^om i Sergetii^ ?(brc*# 

lal*) i X64 ) £ft. 1792. p. 64 og 160* Jifané TSumintt, for^ 
fittet of 3* n« ]5ruttn. SSergen 1792« 8.) 

9ani^tft, tt mupcalje l^rbfjlpKe. JBetficn. I770* 
alen ®and opi. ib. «od. 

■ ^itmUnt, et eørgffpil. ^febj* 1772* (Xrir*. ^ourit* 
I772» 9lo, 19. S^ccegn« over Øfrtpefri^ Øfrift- lU 
^ 273»8i) 

9or[ød til ortdinoTe banffc Sorfcellinøer efter S^ntan 
tiel ^aabe. jtitbi^. 1772* 

^roDfnjfalbrabe MV Tfarø. JBergem 1778-81- 09 ¥ro» 
DinstaUawtindcr. i|le ^crfte* xbib. 1791. (i. Ifiit, 1792* 
fRo. 42.) 

1 ^Cctiecne^ ener U Bti^e, tt Z'QftJpil Øetgen. 1797* 

fan t>ar a)?etubdit>er af ben cric journal fcc 1773* 
famt for en Del af ben ^viu Zi\f(ntv for 1775. conf» 
jRi'lt* Cliff. 1775* 9lo. 36. p. 287* 3 ?)ra6l« ©PjalN 
ti^en^e for 1766 fhreo $an S){aaneberne 2(uøuft og Ørps 
teniber* 

<St franit Sret) fra (am til ettftomtmanb ^aud er 
Inbf. i titinerva 1789- XV- 401/ og abftiUige b^n« QpW 
^rammer iCilffuereti 1803. 9to, 79. (St ØørgeoeriS af 
Jam ooer SKab. oon ber l^ippe er mbf« i :R)øb(^* ^breoE^ 
Coitr. ftft. I765» 9to* 88- 

fan ooerfatte af Sobff (Feotter« (Soanber og TClcim« 
na. jtiøbb* 1767« O it(v 1768- 9lo. 27. conf. tbi(. pag» 
483O tVielan^o SZufarton jtjøbb- 1776. 

Rafling Cetnuå S^^erfen) føbt I Bergen. 
Sor()en éodega veblBergenlGat^ebcalfloCe^ nuXlob 
fer t)eb jDomfirten fammeflebl« 

gorffg tU en gortegnelfe ooer bé { ;DaRmarf og 9tor« 
fie fra Øogtro'trrietl 3nbførfel tit 1789 Varl ttbgang 
ttbfomne banife Øfrifter S3ergcn. 17^« 8* (r. f I- iCfl* 
2794. 910.^3. og af (Sfiarbt ^GU*!!. 1795. 9lo* 46*} 

grtft(nft (it)^ex aRontagne De) føtt i »er* 

gem Aom i fpanff @øt)enefte Scog 1716 til 
iSenebig, ()Y>oc ^an hlit> Qetapixain , og bivoanebe 
itri^en meb Iptfen til 171R/ ba (an t>eb S^eben^ 
Gttttning (jog fin ^Cfjtcb 0^ tom (jern til iDanmarf* 

f if^orie om ben filfe »enetian^e og t^rfiffe JCrt'g. 

Jtjøbb- 1720* U(C, i ti;>\tva Nova LiUerarla j^o. 6«) 

^rtl)C (XabreaS) »ar fra 1760 af reffb. ea# 
yeVan til jDbbernot« og jDorebø i G^tifitanfanbé €t* 
1775 ^^^^ Øogneprcefl trl' Cgtrfunb i fammt 6t. 
jDøbe 1790. 

Cm »abefpgen — fnbf i33ibliot^. for nytrføe ØPrlft. 
3772. 9lo. 72 

5m)C (®a5arb) 6øn of gi^Rforrige , f i 
SpngbaC b. 22be S^ebr. 1760. ^ep. 1779. ®^ti> 
3791 7orraUer og 1799 Snfpttteur paa be fongf. 
<i)obf<r paa ^^aX^tx. , 1805 2lmtnianb oDer Stfijlfb 

. 9mtf 1809 Stibbf r af i^onnt 6ro^ Xb)f {Qige 9oefler f nbførte f tniiurvå ; (fet fammet 
9legt|ter.) og be^uben er ber Øerl af bam t Ha^beff 
9l9taarlgaoer og youlfeni aaritge fOoeficfamliogrr* 

Sape (©er^arb) føbt 1765 i »ramen^ (m 
(anl Saber \>ac €!tib«capttatn og jtjøbmanb. Z)ep, 
fra 6(rifltania i785* 93{et> 1789 perfonel Capeb 
Ian til Qtouge og annectecebe SBenig^eber i 3orl6« 
lerg ®ret>ffab, og ftben 6ogneproefi til S3otnc fanu 
me^ebl, (oor (an ^9be x8oi* ©effrioelfe ooer bet 3orl«bergffe følo^artfge ©ftj* 0( 

Aobberoerf/ *efter (Srlanb Sborefcno famlebe SXaterioi^ 
lier — I Copogr. ^oum* XXIV f ctfte i » lox. , XXV««. 

S^C^tel (aRoflen« Sacobfen) iRentefr€t\)fr -å 
Jtjøben^aon« 

Sractat om be ftbf(e Cerbene Sing. Jtiobb- 1656. 8i>o« 

5el)l)erfen (»rober) »ar eapeaon t)eb®i>ac* 
nifonetirten t Jtieben(at)n og bU\) 1790 $roe(l tK 
Aaltenttrc(ett i ^oitet @egeberg» 

. Vbfcbiebeprcbigt in ber OarnifonKirc^e 5U iCepent* 
Jtopen|. 1790- 

Sf^jCrman (Urba« ©offlUb) en |>oIjle«er 
af S^bfel. 1783 bteo (an anben (Sompaflor t>ed tpb{t 
jtirfe i SSergen; ftben €ogneproe|l til Sct^^nfMi 
Xggerebul etift* 1804 til {»ebenfteb 09 Dalby i 
Xar(ul @tift« 

(Sn 9rcrbtfen (olben i grtbertfftab i Xntebt^tng VU 
AronptinbfenI Jorraaling 1790 ligtale o!>er <{>ett& 
9(orman, jciøbmanb i fiSergcu..tcpftpaa;S9bf(092)an|f* 
Sergen. 2795. 800. 

Scf&bord (^nb«r8 ?(nberfen) f. ^ t^e^ 

1782 i itjoben(at)n/ (tjcr (an«~gaber wir SSrembef 
tmobroenber 2>ep. 1798. Jtom 1802 til Sngek 
lanb/ (t>or (an lange op(o(bt ft^ ctg btbrog til 
ber at ubbcebe Jtunbffab om ban^ Sitteratur^ vin 
berfiettet ifoer af planter 3ameø be U>tnbr* 3 
3faret 1810 gjorbe (an en 9tejfé til fit Saebrmtlonb 
og ttUige til 9lorge og Øoercig, £)p(clbt ftg igi7i . 
5tioben(at)n» 2(f (ane €trifter angaae følgenbe (am 
gcebrenela/tb : 

A Tour tliroug Zealand in ihe year 1802; wirh an 
lilftorical Sketch of tbe Battle of Copenhagen. London. 
1805- (r. i 1. iCfC' ^805. 9{o. 15/ og i ben i bonbon ii^!om« 
tnenbe LUerary Joumal for 8Xa| 1805.) yaa Spbtl et 
ben ubfo.nmen t Jtjøb(. 1808. og tillige, indført i ^. 
mane tHag. von Hcif. 2ter 3. 

Mental RecreaVtons. London. 2805. CCOnf. V^kX'JmX^ 

bAvnopoflen 1809. 9lo. 57.) 

Curfory Remarks on ihe medltatcd Altack of NoN 

way. London. 1813. ub'fom paa iDanlf unber aittl: (fti 
Cttmmr fra ^ngettanb om 9iorbeol nu »crenbe Vntii^ ( 1 65 > iforr em ftct^ti Kf|!aaetfe/ \>th tittttatui p09 
hng. (^'Iirlflianta. 1814- 

ppeal to ihe englifh Nation i behall ofNowway 
i The Painphi etter for I8l4« 

IS From the Daniih, lelccted and illuilrated hf 
f-cldbnre^^ iranslatf:(i by ff^. 5. Vf alker, Loadon 
conf. 21i^ciic for ©ept. 1815- 0- 283--92. ) 

(ar Uoerf t m t £on^on 1807 t Cloart ubfommeii 
Ooerfjctelfe af tHaUmge S3od x>m flore og øobf 
iger. ^iijelebcé ooerfattc ^an.paa CSngflff i^elU 
DDcrjCurlfe af (^ngellanbé IDoerfalb paaiDanmarf* 

1809 (CfC i Monthlj Review 1809 forSttHué) 

«^bt), BPil^ 1813 9^0. 27. ^aof« et gragment 
^ejfrjcurnal 1810, cg fammeflcb^ ftaae nogle 
Dcnanf&tte bfcgrop^- efterretninger* 

?(btman'(^enrid) S^rifJian) gjegimentSf 
t)eb bet fpenffe SnfAnterierfgfment i griberij, 

%X iiber bie in gribericia im STo^r 1804 ^etfc^en« 
bényfd)en JCranfjjeiten — I Bdjeele Vlmee Vt^rD. 

. I20'28* 

?mmer (SRfcotai) JSep. fra C^tijliaiifanb 
Slet) 1746 ^vKector \)eb famme ©fole. iRefcf 
Rectoratet 1779 cg biet) SSpfogeb i 3fcenbaU 
1787. 

oen in obitum Friderici Vli* 1766« 4t0. Oøfaft 
i [. iEfc 176H. i 2Cn()on9 til 9lo. 16. leigelcbe« 
atinjTe Ser« af ^jam i (. 4Efc- 1768- i Xnjonø 
24 1769. '.tfnbang til 910 6. 1775 Sflo. 37. 

togu« ci?cr bc tit ^^riflianfanbé latinffc &^\%% 
tef fcrcerebe SB^gir Ajøb^^« 1783. 8t?o. 

mgCr (?Cnbrea8 6f;ri|iian) f. t. 7 3a^ 

773* i iiiobenl)at>n/ h\3ot l^anS ?^abir tat 
rer. 2)ep. 1797. SSlct) 1801 3lefert)fc^)i» 
Deb ber cl)iiur9i|fe 3(cabemir, Sr nu ^rot' 
eb 2(cabemtet, ton^rlig i!it)c{;iruis^ og Siibbct 
nnebroji. 

ben (oorlfbeS rarle« maxillre fremfommrr uebcas 
Sttnbfr/ eg om ben \'^nU\:^z Qur i bette SilfceU 
»ibliocb- forila:gei* IV, 59175* 

rngcr (SiagmuS) cttbre »rober tit giocft. 
. f. b. 13 ^^"^U i76i» 25ep. i78o* 85let) 
mfat fom (5Qted)et tjeb ^olmen« ilir!e. 1790 
peUan i 9?lng|leb. 1794 tjeb grelfere« 5itfe 
ttftianei^avn. i3o8 fit Slang mc b Jlj9ben^at)n$ 
prffller. 

gor()olb (03 be fi)o gjjf^abere/ fom bleue ten« 
ben 28 3unii i8i7* Si»b^ i3i7- 800. 

Jtring (6l;tipen) S5ltt) 1604 ©ogniprafl' 
jrup i ^ibe Stift 

>efonfleii6 \)t\t a3crømmelfe. ^iebcn^. 1627. 8- 
Uønf. Bahme ^o^'XiU i\\ ben ban^c ^\% i((e 
^afte. @. 9^t) Horologium facrnm %. f. Tfanbelfg Cfeferberf/ fttbri 
liolbenbt nogle aaegorifSe Setcrnfn.nger/ ox bebe/* naat* 
.^lotten flauer. ib. 1633« |2mp. 

Catena Aur«a o: en giplbne Sanfeng eller aanbelt^ 
®utb!jabe af ben ^eHige @!rift^ nbi 14 teb. ibtb. 1641 
cg i66i» i2mc. 

SchoU confolatorla 05 en arøftejfolf etter tffffeli^ 
Øamtalc imeQem Øub «g et bebr«t>et <^ierte, tb. i64i, is^. 

geréfeto (S^rifllan gtaémit«) jtfoHer I »o* 

genfe^ og fra 1775 af Atolfer cg Satet^t I9eb grur 
J(lrfe i jDbcnfe« 

gritanfer. ©orø. i77if (i^rregii. otwr 6rrh)efri^ 
eprift* I » p. 361 ) 

SfCfteC («ifcenc& g^rljliaH) f. k a getr. 

1733 i fBceeiunbi veb ©lagrlfe* ^on« gaber t)ar 
•iDegn« 3 fin Ungbom 'tar ()an en f)al)) @ned ^ar 
Sjener'fyo« 3)rcfefror SJBabéfjcer. (©• (Pecoti. lHajt 
IV, 402.) Cagbe (ig imibfertib efter aBat(^emaiie, 
cg biet) 1768 Særer i 9{at^ematt! t)eb be angelfff 
6ttfte(fer i Xrcnb^jem« 1771 6]i:ammatcr i Sto^ 
t^igationeti for be ©efarenbe i 2:ronbl)iem6 Stift* 
1783 Scerer i 2Rat(|emati! t?eb Got^cbraljfclen. Scg 
1794 P** 2(fjleb cg brog neb til iDanmarf^ ^\}or 
^an førfl (evebe nogle 3(ar i Aiøben(^at)n/ cg fiben i 
®crø. ^t)cr tian bebe 181 1* ({)an6 af t^am fefo 
fcrfattebe Eit) cg Seonet/ meb gcrtegnelfe ot)er {)ane 
©fctfter/ i 3Hø og éebe 1804.1. 1237. 97.157,) 

SXat^emattffe eg p^9fiffe fBeteentninger coer CLometer» 
5tjøb(* 1759« Sec* 

yraftlfP ©eomctrfe, tbib. 1764, '4to» (f. «fr, 1764^ 
9lc, ^9. cg af Cb* 33u99e i 9lo. 47, '^(XQi ben førjle Stelen«^ 
fion ftmrebe gefler LKnJang til 9^o. 47.; 

^fnctlning til eorffit>er< SejfriDelfe* tb* 1765. ^'^^^ 

tKat^ematiffe Slet(mfntnger ecer ISetrfltgelfend (^gSpnftf 
bene føtfle (Brunbfstninger c, f, t), ibib. 1772. 4to*(rfC» 
af (Beue I 33»;&ene Ooumal 1772. 9to. 2i,) 

/ a»at5emaiijfe og p^jijf, «et«n!ninger coer ^Torbrpfc^ 
Sronb^iem« 178'« 8t>c. betragtning ceer Sorbene ub« 
cortee S^arme, ib. 1782« 4to, 

€n alminbelig (gnfefaffee 3nbretning» ib. 1782, 4to* 

Sole i :Srenb(ieme borgerlige 6fole, ibib, 1784« 4to* 
i bet norjfe J8ib. e?l|fab, ibib* 1787. 8co, (Uifeit* 1788* 
!){cu45* Tixxi. 11^. iRo* 47,) 

©amling af abff iUigc fmaa ©ipffcr/ fem Dåre beftenK 
te til at inbfjøree i et 2:ibefrrift*, @orø. i8oS. 8c»c, 

^ibrag af ^am ftnbei t a>e(onom« itlaø«t3. 4be/ ^te 
cg iU IB i Ugeblabet 2l^e^)aan^e i ifle JCar^. i mer« 
(unue i%t og^ 2ben Xarg, i Staanebff rtftet ^Gamiereti 
i?95* c. f, i i;r<>nbt)jem6 5tbreeieco»tpirø tfiterrctiit i 
2tarene 1769, 73, 8i« 85* 

3 bet »orffe rib. BelfP. 6Frifr, gorflag til en S?nb* 
ningemaffine — i ben ny BamL ifle SSinb. ©. 373*88* 
tim SZibbaødiinien og Sorbene gigur 2betS3. @.>7-5a« 
$crt[atu matt^ematifTe eg p^^Pf^c IBctantBinger cie$ ( 166 ) Hotblpfef* 6$ibe 124« 182* Sétrd^tnttid ot>(t be Us 
tobeiid^e ^ø9(hpoftft, fom iht maa oøece SormaaUt 
foc/ ben bueiige Malnn Opmatffom^eb. étbe 287' 
3i8» SSetcagtntnd CDet brt mecbantffe ^robUm: naac 
et 5tar i ben mudigft fortcfle Slib meb ben muts 
Uøfl ftørfle ftKanøbe S3anb ubt fammC' af en ^iotM^qtn* 
be glabe ffal opbraged ubt en Did •^øjbe/ ba at ftnbe 
etexulUn af beit $Bin!et/ fom ben f^raaliødenbe glabe 
h$t diøre^meb ^orijonten. €{* 417*428« Øetraøtnin^ 
coec 3orblaften« Seblanbelfe meb fremmebe SRaterier, 
Od bet 8or(|olb fom fStcrnøben af be fremmebe ^attifle 
omtrent maae (aoe til be rene Euftbeleé 2Cnta(, @. 443« 
466* JBetroøtninø ooer ben nøbtenbiøe Sorftdtiebeb, 
fom 9{Qturfor|fere maae iagttage oeb at anftiUt %oti§^> 

€f. 467*492. (conf. Commentar, de rebus in fcicnt, 

natur, ^ejlis \oU XXXIV, p. 541 og 343.) Betragt« 
ntng om uenbeltge ®tørrelfer t forffieStge £)rbener. @* 
5i7'538» Sorføg til en Seflemmrife af be beqoemfte og 
forbelagtigfte oerttcal Singer t>eb Sejrmøaer. @, 539« 
568« S3etragtning ooer CuftenI alminbelige Sempera« 
tur/ i VTyelle SamL i S« '6. io9a2o* Setragtning 
ot>er KRaanend ^eqoem^eb fop (eoenbe 6fabntnger. 0* 
121^36. Sødligt JDoerflag pjia SRsn^ben af ben 6cmet« 
fiXaterie/ fom t en Serbeni 2ubcr af lO/Ooo 2Car blioer 
en 9lctring for 6o(en i oort @9f^em» &• 229.254. 

«&and Sibrag tt( tUinerva i 2f arene 1790S94 opregt 
nel i tVZinervaregiflerer. 3 *3t\^ for ^ugufl 1795 bet 
gpnbte b^n <kt inbføre ben fibeu i 3rii) og ^.be t ](are- 
ne 1796x1807 fQrtfatte (angc Slaffe af IBibraø/ bocrooer 
giflen (aoe^ titføjel (anl ooenntiDnte 2Cutobiogcapbie* 

Sl^igcr (»arrtam Ære»en) føbt b, 21 bi 

3fttt* 1707 I Slpborg / ^t>or f>an6 gaber \>ar Sog« 
binber. 2)(|»onerebe fra 2(6fenf @!ole 1728. .1733 
b(et> Jg)ører t)eb famme ?!o(e. 1740 (SatK^et og 
e^orbegn i 3(«fen«. 2)øbe 1785« 

^an<^eget Seonetlløb paa SBeri forfattet* Obenfe* 
1785- 

%M^n (®of tfrlebO føbt i 6nog?>øi t)eb gri. 
beritS. ^an6 Sabcr Dar ®tctflgtt>er. $an bepone« 
rebe fra Golbing itoo. )Døbe igi2* 

8«febog for fmaa »ørn fra jbie ti! 5te Xar af 2&4CJ 
bAul^/ ODerf. af Gngeiff. ^jøbfi» i8o3» 

(Sngelff Safebog. ibib. 1805* 

^ihx^tt (So^ann Wbolp^) JBrober tll9JÆ^ 
forrige; føbt ben 31 STOat 1791. SSreo igog 8ieu« 
tenant t)eb bet J)ol(l. Sfatpffpttercorp«, ^ar (iben 
ffaaet veb 3ngenieur< og ^anbcabetcorpfet. ^fgit 
fem Snpitain 1816. S(e)) Soerer t)eb ftbfl bemelbte 
<Sorp6 i 3Rat(^ematt( 1 8 1 3 , i gortiftcation' i8i5* 

fBegpnbeifeégrunbe tit ben permanente gortiflcation* 
5iøben^« 1817« 

^pgasin for mtUtair SSibenfVabeligbeb; et Cloartal« 
4trifti ifle 31arg» ifle ^efte. 1818« 

Fibiger (?>eber ®rib) »rober ti^be to9?p^- 
anførte, føbt b« 39 @eyf; 1784* X)fp* frø eto^A { StoeitKbe i8or. StiD i8ro Tfbitmct t»ebtemflbtø 
6(o(e* 1816 £)t>er((erer -9eb efoUn \ {Rpftøbinjf 
yaa galfier. 

BopMIeo'o 9)^iroctetcl/;$eong £)ebip, oø Yntfgone/ 
etberfatte poa ^anff og u^gione fom €$foleprogrammec 
i Kårene I8i4«i6. 2)e ere trt)fte i Jtjøbd. i Cctao, og 
ben førflnoeonte recenferer i Tittene 2814« ^ec. 568278* 

De poétriii græcis, (et 6foleprogramma]) Havn« i8lG» 
og Prolulio ad feltum fecuiare io memoriain pureataø 

Eer Mart. Lutberum faer« do<5lrui». (latine- et daoice^ 
iafn« I8I7» 410« 

3 3riø og ^ebe bar b^n i 2(arene i8o8sio leoeret ab< 

fiaige fJoefter/ faafom Ooerf. af (((eantbeO ^pmne til 
eu« iJ809, !!• 235. af SatuU tflrgte til fKanlinØ. 
2808- IV« 222» og af famme« ^pit^alamium, 1810. I« 
15 I' 79- 

di latinfC SSer« ooef 9icctor ©(bul^ — inbf. f O^ngefo« 
toft« 2timaUr 1812« 111* 15.^ coHf* ilictcratorno. i%i2. 
9io, 29« 

gjeltfleD (sr&orfiib) føbt i s^wnb 174a 

SSlet) (étubent I7s8. 1767 ^rocurator \)eb ^^øiet 
fieret« 1769 blet> {augmanb paa Sørøerne. 1772 
7(mtmanb t gtnmarfen. 1778 2fmtmanb paa SSontf 
bolnu 1784 Saugmanb i (S^rijlianfanb. 17^6 
€(iftamtmanb i Sronbbiem. goriob Stronb^jem 
1795 og biet) 1796 Sffebbirecteur oeb ®en»ralpo^» 
omtet i jtjøbeni^aDn , men bøbe famme 2(ac« (conf* 
1. <eft. 1796. jf. 672.) 

JDm en np ^anbeléinbretntng i Sélanb, jtiøbb*. 1784 
cg 1787- (bieo belønner meb £ano()Uf(^o(bningéfeléabetl 
aten €^ulbmebatUe.> 

^ort Segreb om 6falbolt Sitpegobfeø ®arg« Jtjøb|« 
,1785. 

gorflag tt( Søgtemagasiner« Oprectelfe tXronbbJemi 
2Cmr. ;3.ronb^iem. 1792. 800^ (rer. i L iCfr« i794» 9^o> 
25/ af 2:baarup, fom fiben inbføcte bet i (tt ttXogasiø 

i, lOI'IO,) 

' Cm ©orn^olm — in^f. i Zbaarupo tl74reriAlier« i 
♦itfte pag. 59«96» 

^jCltefronC i^U) jg)an« mw t^areseiitrta 

£)(uf Slielfen ^\i\U,t^\>x\Ux ^aMn banogfaafø* 
rer i^aa Xitelen af fine ©trifter / men fom ^an oac 
føbt i {anb«!cone, tiltog ^n ftg t bet bagltge fio 

9)at)net ^jetfcftOnC* S3ar £)octor !lR^btdnft 
09 biet) 1668 bef!t!(et til ^cofeffor Iheologi« ad- 
juii(5tiis t}eb Uniuerptetet. 3 ^nlebnihd øf cnSejeri 
maal^fag, gjorbe \)(kn ftg ufpalig. cg brcg til 4>oUan^ 
^t)or t)an ubøt)ebe mebictnjl ^xmt, og bøbø ,1682« 

Zwx^tptiv Ktu Iw^åtxpvttif , illud pra data Hafinias ho^ 
pro inipeiranda Scaniæ a peililentla liberattone« Haliu 
2655 410. (lignto fermone.) X^oncionalia pr^catio df 
faultisiinna Danorum regni iniUuratione ec propacf 
tioue, Dec non ut holtes ejils reprimantur etj)iitløfi«an» 
habita in templo aicia liavuieiUii d. 07 AprU ^S59» ( »«7 ) ffah« 4^o* Disputatio*pbilofopTiica inaugnralit metrl 
ca» Franekerje. l66l* 410* Armamenuriuin Tttrcico 

t^iabolicum« Tubingæ« 1663« 410« 

^JClftrup (Søren Tfufiujl) .jrrig«Mat 09 
Sjn af ®int>inggaatb i Sttngtjøbing« Tfmt. 

IfbfPiUige iif^ibrag til bet 1817 ubfomne VI IRfnb af 
CanCb^ecoiiomiffe ^i^en^el^ faarom : om GotneooU oiti 
ScffivbeoinébcÆntette paa Saabct; om rt forbebret 
(anbppdtic ; om Jtløioeré iDprf ninø paa Ganbiocter m. m* 

^Ui^Cni^ <Sit) S5orcf)) gormobentlifi føbt' I 
2ronbf)ifm^ men bimittmt fca 6()n)tiania @fo(e. 
SBUv 1799 i^^r« (kapellan til 9{orbce(^ou9 i 7(d9ft^i 
^u^ @t. &c nu (éognrprcefl til IQaage i famme ®t. 

STale Dcb 9iafionalfeflcn ben 11 JD?c* i8n { 2Cn(ebning 
«f bet norffe Unioecfttctd Gttftctfe« (S^cifltanfa isis* 

^incfCtt (SRatt^æu« t)on) en9)omm«ran«. 
5ta(Se« Jg)Auptman au eRoéborg paa Sitelen af 

(Srinnetunøen bet) @(bartiit§fciin$/ Steffen ^ unb tft 
fentltft^er ®(l}ia(^t*.2(«r()ué. 164 1. 800* 

§inC (Xrnolt) be) fobt 1614 i.^elftnsborg, 
^or ^an6 gaber, ^atit 2(rnc(bfen be gine/ \>at 
9rctfl* 99leo 1637 (Sonrector^ 1639 SRectoc t SSer« 
§em 1639 3Ragif?er. 1663 ?ectot 3^ec(ogiæ tg 
9roe|t t!( ganø. 1673 93i|!op i ^ronbj^jem^ men 
\9hi famme Hat, 

Incendium qvod -Bflrgif Noncornm d« 3 Jul« 1640 
borrendis flammis grasfari coepit> elegiaco carmioe 
deiineatuni« Hafu 164I* 8* 

Zxadat ODet V føtoU SBogf 2obe (Sap^ talhtt ^etren< 
C^tnbéloo* tb* 1662« 4* , ' 

^ TheroU Ar^oa die unctlonia Chnlliani V. ibid. 
1671. Fol. 

Om (and ^rbejber t ben .norfft *&ifloriet Wd. Vtf 
ban^t Vllagaiui. Uf. 41 » 45.- 

Sine (gerblnanb »nfon be) fobt 1739 I 

Betgen, t^vet ^ané gaber \>ar 6tat$raab 09 gt|7ef 
Dejer S^omal be gine« S3fet) fammeflcbe ^rceflbent; 
og bøbc fom Stat^aab i8o7» 

iSn Zcdt paa Xrorprtnb< S^t^^^i^' Sobfetébag. S3er« 
j|en, 1775* 8* (er ^olbcn i bet faa (albte nptttg^é ^eU 
ftab/ ^oid $rafc$ gine uar.) 

^ine (^ané be) SJar en Søn af Jfrnolb be 
UIne, 5tons griberif ben aben« Gapelmefler^ fom 
formtbetji 9ie[tdtoii<forføIgeifecne i 9?eber(anbene tsat 
jiogtet tU 2)anmar(. @ønnen rejlle i fint unge 
Tlat ttbenUnbé og tog Stagifiergraten i @ie«fen« 
Sar førft {Rector i J^effingør, berpaa $rcefi t ^iU 
finiiborg. 2)øbe 1657- 

.£nacas dille ita ti onum pbynologicaruni. Gieafie. 
1609« 4tpr 

£igprerbi(en ooet Qfattl ^obebuff. jtjf($« 1^17, 9^ 9ine (SeSpft bO JSrobet ilt forftttførfe ^rcr/ 
Pbent be gine« 2)øbe fom SuPU^raab og SBpfogefr 
i Sragernce«. 

^^n mairø met^obilfe IBogl^otberie« oi^trfat Bt%$ 
gen i775» »♦ 

^(necfe (a^eoboS emfl Jriberif ijoii) 

itammerjunter og Sjer af J^erregaarben ^affunb i 
gpn* 2)øbe I go I i ftn 2(lber6 81 Xar, eftertaben« 
be fft ®obé-tr( ben ft)enffe ®eneraOteutenant gri()erre 
earl giltp \>. SBtipen, ffben falbet \>, S3(iren«ginede» 

.Troia diHertations en forme des lettrea fur -l'origmé 
les proE(es et lea ^bos du Lrngage« Copenli. 1756. 8* 
Deux (lifTertations : 1} fur i*origine du langage et a) 
fur les Runes« afce des eHaia lur divera fujeta« ibid« 
"767* 8vo* 

5fnfe (Sacob) føbt i nUif). I5S2 i. 24bf 

Sun. ^an« gaber t)ar 9i^of. X^oma« ginfe* {Rejfie i 
fine unge Zat meget ubenlanbé* 1623 ^^^^ ^^^ 
9)rof. $f^pf!ce« i Jtjøbetif^. 1625 ai^agiper.' 2)øbe 
1663. 

Dispp. Hafn# 410 — Qræflionum pbiroCopbicanim 
Dodecas« 1623. — Heptas qvællion« philnfoph. 1632« 
•— diap. pbviica de elementis [ive de primis rerum na* 
turalium p.rincipiis. 1636* — Thefes pbiUfopbicæ da 
elementia. 1639* -— Disputatioiiea pbyilca- •* de fub« 
ieéto caloris in univerio 1647* *-^ de variia calorio 
ipeciebua et eficcns. 1648* '""' a^ vero frigoria Iubje<^o 
in univerfo. l649» — de nonni^llia ad frisorta natu* 
ram explicaodam aeceflariis. 1652« — de Tkeimofco* 
pio. 1655. 

$UXU (S^omaé) følt ben 6 San. 15^1 i 
gtenøborg/ b^or b^ne gaber var Slaabmanb. @if i 
Sffole i gfenéborg, opboibt pg fra 1577 ^f * 5 ^«< 
t)eb ttniDerfttetet t Straéburg/ og reffle ffben Dibt 09 
brebt om til be anbre fornemfie ^cabemief i @uropa. 
83Iet> 1587 2)oct* SReb. t Safel* gfter fin {)iema 
fomf} til gleniborg btet> f)an ubncet>nt til ^iomebt^ 
€U6 bod ^ertug $b<(ip <tf ^clflen > Gottorp. 1590 
bleo $rof. fIBAtbef. i JtjøbrtH^. i6oa9>rof(1for£lo- 
qventiæ« 1603 ^^tof* SRebtcincT« jDøbe i6$6^ 
((Bieø(!nø6 3ubett<en iX ilB.^ 1^50. Sartbb« 
linø Ci^a 582^90. (Cimbr* £it. Ilt 349955 £>m 
banO 8egat fee 75nb. itnip. Dourn« 1799. f • 73*770 

Epbemeria coeleitltim oAomum* Argenr« J58l> 4t0* 
Geojnetriæ rotundi libri 14« Bal. 1583* 4* (beftreoen I 

Sldj^ero (Øef(b« btt macbem« I« 62^31^) Uorofco]>p. 

graphia Ranzovii. Argent. I583, 4. QCOnf, Cimbr« HxtU 
111« 254,) Endo^a Paradoxa. Disp. JjaHI. 1587* 4t0« 
Tubing. €od^ a. 4. Horofcopograpbia i, de invenieA* 
do ilelTarum Hiu AArologia* Slesvici« 1591« 410. 

Dispp* Havn. in 4to. — Tbeføs de conRitutionepbi^ 
Jofopbiæ inatberaaticæ« 1591. -^ dohyfioihefibus aUro* 
noinicis, I592* — * Tbefea phiiofopbic« in Mågiifrorum 
promotione pro'poiiua« X594» — -. Tbe{et hp^cm in Må* ( 1 63 ) f Ulror. promot, propodtø« eed« a. -— TheCe« de oriu 
et occafu lidcrum. 1595« •* de dlebus et noctibus. 
x6oi*' -*- de menfibui et annis. i603. — de conftitu* 
ttoneMedicinæ« 1605.— Coniinuat. I-XVI. aniiia i6o6>27* 

Tabul« multiplicationis et divifioniSf eiiam danica 
monet« accommodatæ. 6n fort 0^ Ut 9leanefonflcl 

!9racti(a ubi al CUøé Jti«bmanbffab te* Haln. 1604« 

Zvt ZahtUtt inhtHttt til baeCtø forntben ateftnlnø« 

3 a/la Medica « of b«« objfimfie Ifftanbliiigeo 
fcan fprci^c^cc^ i Cimbr. lict, HI. 255. Zo ^and fi3re« 
»e til 3. 2f. fKaQinué ere inbførte i benneé jépologia 

Epkemtiriduin Juorum^ Vrnet. 1604/ Oft Ct ©CCO til 

Hartjerin i b<anc« ^;?//i. A/tf<//<?. "Num^ Xh p. 38»39» Sin^en^agen (So^an) føbt 1730 f «!>• 

6enbat}n/ t^Dor f^né Sabrr t)ar 3nf(><(t<ur paa S3ai« 
fenbufet. {)an rejfie ubenlanD^ 09 bUo ftben @e# 
crctair i (FanceHieC. 2)ebi 1769 fom tongflig AUlb« 
moegtis ^oé 9}otariué ^ublicul i^aa @t* 2t)oma6.' 

Sale ! bet luribiøe ptafttfre^erffa^ ~ ubgioft tiis 
ngtmeb 9. SB« SBioet« tnetrifPe Slale. 5tiab(!. i/S^* 4(o* 

TCnmcrfninacc ooer ben 5tonf( at ffcioe et gobt IBrco« 
C» 1« et a« 8» 

Stnfcn (|>anS) (af* Johannes Finnæus. 
føbt I Sleifl^oU t 3^(anb. b. 8 SRai 1739. 4)an« 
gaber var SSilTcp Stnn Sobnrtn. 89(eo Qi\xt 
bent T755. Sa^ Xlumnud , forfl paa 9le)^rntfen/ 
og t Ttarenc 1762^66 paa Sierfcné SoUegiuni/ 
Sulgte meb jtofob Vntec paa benne6 (itteratce SRejfe 
lil Øtocftolm i Xaret 1772. 1776 bU\)()an €tift«» 
pco\>fl i étal^olt 09 Godneptcefl til Domfitteirfanif 
roeflebé. 1777 tnbviet til €upermtentent famme« 
(leb6* 179a bleo D(tct« S^eolø^* Døbe 1796. 
(vid. T&i^la^a .l^annefor' gtnn<rottar. {eiraagacbe. 
1797. conf* Ullnerva 1803. II. 333»280 

Norvefjtæ jus eccIoGalUcuni qtrod Vicenfiuin Hye 

Érircum vuleo vocant, vrrAone laiina et notis anétiim. 
lisf, I-II. Havn. 1759160. AtO* 09 Cur» poileiiorea 

tiirammen to 9)actt{lci:, ibld. 1762 et 1765« 

Disf. liifiorico^Iitteraria c\e Speculo Regali. ib« 1766* 

8« (bleo Itben aftrpft i ttbgaocn af famme IBert/ fomub< 
fem @orjø, 1768« 4tc.) 

(Sftetretningec em^Silbragelferne 9eb SBierget «&e(la i 
2(arrt 1766. jCjtbJ. i767, 8* 

Øret^e om Tlaerb'^rfningend cftulig^eb t 3<lanb. ib* 
2772« 8* (tEjnancn. @« 172. 9lo. 5 et 6*) 

Sdlanbi Sanbnama Sot o: Liber orif;Inura Islandi« 
ver/ione iatina et indinbua illuilratu«. ib« 1774« 4^^* 

Cloølboøfar eø. Cinteraftencrne, MI :Dc(. eetraaaar« 
le, 1794-9^* 

2 bet <olan^(fe ilircerarurfelffabo ePnftcr er af barn: 
Om doooeXtailnr« 09 ^nbel i Sftlanbt tlV be 0. ®* i<48« goctegnelfe coet 9rot)!(er o# 9r(if!et i GfaT^oft ^Ofif& 
i XI »« 1U06« Om golfetdUetø Xftagelfc 9cb lloar og 
•funger i 3dianb. XIV, 30:216« 

Sil be i Hangcbeftf Scriptor, Rer. D^n^ Tonu II« 
pag. 177 tnbforte iétanbffe Xnnaler bar ban forfarbtøet 
ben latinjfr Ooerf«tteife / ligefom Xnmcrfnfnacme ti( 
bet fammeftebl t^q^^- 505 aftrpfte Necrolo^ium laUnda- 

JNorve^icuuu 

^axi bar ogfaa leoeret Xnmoerfninger til t^aitSunuiP«, 
09 baot ben ftørfte iDet i ttbarbeibeifen af Stegtfferne ooec 
b« gamle Crb 09 Salemaaber i ^Slviiintfaga 09 ^Vimf 

laugdfn9.i« 

©freo SReeenponen t \* iCft. 1765. 9?o. ig. ooer Sfot» 
bauefen« C}t>crfatteire af Sonébogen. conf tb. 9^0« 3o» 
at UBrro fra barn til JBaOe er inbf, ba9 i 23.;tteo tffh 
it.c vcCt Dløacr pag* 163 65. 

^ifc^er (ffleorfl S^rijlian) f. b jtHU 177% 

i Aieben()at>n , bvor Ijané $ahtt bar {)ofbiolott» 
)Dep. fra J^erluf«boltn 1-90. JRejjle fom Gttibent 
ubentanbd et ^ar liarS Sib. 1796 bteo GopUfti 
bet banfle (Sancellie, b^or l^ati 1804 bleo QfKf foc 
bet 4be iDepArtementC Gontotr« 1816 Statéraab« 

(Bucbomucbt^ Ynoilninc) til ot trrje. arbejbc i fOtftåU 
Ut, 09 fiibt optiffe ®latf. ooerf. ^jøbb- 1809« 

3obrt Ciitbberfond ttnioerfalelectrcmetet -* i {>b9(^ 
:&ibl. XVII, 383 i 87. 9logle etofter af tDielan^ 09 
i2.id)tenber9/ ooerf. 09 inbf. i Polit. og PbTf« tHoøasni 
for 1806. 3ean pauU a:efldmente for fine jDøttre# 
ooerf. i en 92ptaar<9aoe for jbamer« 

9{09ie S^ecenfioner I Iftfu f* <Sir« oper Ber9ffeliton|l(# 
bo 9 1804 

Stector t ^J^ofjøbing pac; S'^Ifler. 1714 Sonblbonk 
mer i SoUanb 09 galfler, Z>. I7i8. 

CArinen liebræo*erær.o-Iatino-danicum in lionoren. 
D« Chriit. Rud, Muileri, eplfcopi rionenils. Ha(n; 

I705* 

^ifdyev (So^an SilHm) føbt b. 6te gun« 

1764 I Sronbbiem , bbor ban9 gaber t>ar (Soami* 
fon9> 09 ®tab9i(btrur9, @i! t ben tatinffe etoiei 
aronbbiem, men fom ub af ben 1782. (€5. Scgt' 
mane Hefcript^ VI D. 2bet J8, 0. ^77.") Drog 
tllJtiebenbaon^ b^or f)an 109 c^irurgi^ ,(|pameR» 
2)* 1798. 

^an bar af SobfC ooerjat abfftllige i Aifben^ra i 
Octao tr!>fte @friftrr/ faafom: S3ernbarb <f)eibenftrø«* 
1784« ^- BcrocPo tøenbe acabem. Saler. eod.a« Bteii« 
bergt) Scrbelare for unge Smentimre. 1785- Qtblfi«^ 
om sS?aoeframpe. 1791. Soltairel Neonet of XXI, 17^ 
Sucferc cm eibenfPaber. 1793« ^. XO. xntfltr cm eti9» 
aiorb, 1796. ^ebicin|C>bi«tetifrSrube9atfefor SIpgtftfr 
1797. 2bet Cpl. 1817. 

f^lCifc^er (er;rif!ian) f, 1713. .fiax l(Fit 
Si> Tiiummi paa CaUcnborfi tSoaifliu«* 8l(» c 169 ) ^0« ®r«t) Ufr. Ki. ©anneffjofb €5amføe. 
liralitetéffcretair* 1748 £)6eraubiteut i 

1754 Seputcreb i 2(bmiraliteWi ogjlom« 
oUegiet. Døbe fom @tateraab 1769. 

ot)er f)nm of (C. jD/j^e^egaarb — i 
breef, (Eont. iEft. 1768. 9lo, 29, conf» 
je WTercur 1768. @. 21.) 

avn# 4to. de Alcxnndrl Magni itinere Hie- 
o. 1730- Denomino altaris Ariel. particula 
De vera rigniricatioii& rov itpou ot vecov. Part« 
33, Critica 1734, 

betif Vted Bøhi^éiavtitilé'htt^* JtjøbertlJ* 
rr of f)am ubgioct, ligefom 0^ ^rigSartifells 
ribtjencfrpn oeb ©øjtaten* ibid. ecd. 

af ©friftec til bc ffjonne SJibenfPabft« 03 
3proøtj DpCcmftt 1-111 (Stt)ffe. @ocg. 1765* 

tiUigcmcb vtJerflcnbci'g og Bleen. (*&en er 
(il liritifen ctjec ;Jomfru ^icbiø ©omocbic 
•n i iftc ©t. Scrføg til ©prcoeté gocbcs 
enbe til ecnetijbtge cg iibeftemte Ocb i ijle 
f famt om Srugcn af forælbcbe Ccb i 2bet 
iingernc rcc^nfcrtfé i U Zi^. ^765. S^lo« 14* 
Hacbr, IV, 6teg ©t. 6. 50.-60, 

flit^arb ben sbie; et ©ørgefpil, oucrf. ^jøbb- 
•e JCdit. Oouni, H. 116^17.) 2Cf&ané iSKas 
erZabte S^Ofcfættcifj of ilcefliige gobUr ere 
?r anførte i Bjøbt^« 2(M% Cont, iCfC« i774» 
104. 108. III« 

i SStbrog til X>i'unnid)& OrnitbotogtO/ ®ee 
t. Hift, nat, p» I88* Ogfoa txl Pmitaiuø 35rir» 
:e \)<xxi bet^p^elige SSibrog. 

C^er (©faiaS) føbt b. 25 Cct- 1633 i 
rt/ b^or b^n« gaber, 6faia« S^eifdjer^ 
•otbefer. Deponecebe fra ©orø 1652. 
&eut benfalbt J)(in, i JTnlebning af Skij 
a»ag. 9h @. (5f)rcnicf^, til feparotidiffe 
tnf!e ©rider, bt)oro\7er ^an maatte ^oe 
ition5|frift fra ftg og en JRever« til 
et, famt flaac aabcnbare ©Wftc, JRejjle 
1656, ^om bjcm 1664. SteD 2Bag« 
fammc ?(ar <Sogneprce|i tit J^ettigfieifle^ 
Jbenbat)n4 2)obc 1697. 
fen oocr 'Prccficcat ^. 9tanfcn. itjøbb« i668» 
;bcraf i ^ot$c» iEfrcrm^vlc for aSfaj.) 

l^er ((SfaiaS) en ©øn af ØZcePforan. 
rjfie ncgU 2(ar ubenlanbé* S3let) beb ftn 
: aRag., og 1694 ^rofcffor Theol^ et 
L designatus, famt jirap efter @ogne» 
[!aarnebp paa 2(maqer. £)«be 1711, 

atramento« Hafn. 1685- 4* ■" ^^ dracone, 
o tridui mortis et rcrurrectioals ChrilU. ib. 

C^Ct (SfaiaS) føbt 1732 i eflgltérøt^ji 
or ^an« Sober, ^onø Sleifc^ier, ^Qen JBca« bet tir ftbRanførfe lEf. Sletfilet i Saotn'ef p\ «a» 
$r(efl« 2)e^onerebe fra StoedHlbe 1749. 2'ode I 
nogen $tb fom Xlumnud poa @terfen^ GoUegtum^ 
ajor ^orer i IRoc^Wbe t JTorene 1752-56. 1764 
bleu SKegiroent^qtJortermefter t^eb bet fieUanb{!e £)riu 
gøncegiment, 1774 Snfpecteue twb Sager^pri«. 

1780 £)t)erfor(linfpecteur t?eb Sorø 2ftabemie, 09 

1 78 1 Jfmtmanb ODcr 2fntt)or|!jDt) 09 Aorfor Jfniter* 
17^5 entUbt^et. Silbragte fme fibfi« ?et)eaar t 
Sl^d^tfe/ (^)»or ban bebe fom ^onfercntéroab 1804«. 
(conf. {)an9 £io og Serjnet ubgtr)et af ^am fel\>i785«' 
09 ^agen 1804. 9}o. 121« 123^ og 127«) 

Ov///j7 Metamorpbofis MI ©og, foiJbonjTebe. ^tjebj* 
175«. (!♦ C<^- 1752. 9lo. 39. conf, 9io. 440 

.£>(floriffe ^Ui^tn eller $auebommeté giftene: MU 
Somc. ib. i757'67.*4to. 

2Cf$anbUng om Bier« $ii9h%. J772« Gt Ubtog Waf» 
ibib. 1778. (»ecfmanø 23ibU X. 92=96. Brit. ^iljF* 
1778. 9{o. 17518« ©d)ul3'ø rt^yf. Jlarb. HU 6. 5O 

^onbfÆrbtg og tilforlabeltg ®oac poa C^. ^.ibenø) 
tibfomne (efterretning om be fongelige jDomainrré occø« 
nomifte gocfotning paa SSorbingborg HimU tbib 1773,. 
(conf ttlagasin for patriot* Bfrib« 9{o* 39 og 50« 
ilu)coorpana p. 274.76O 

Om et eanbø Cioffaligbeb/ bt'ott ^Cgettvrfning«) 0^ 
«anbD«fenet blomjlrer. ib. 1778. (r. 1. lEfc. 2779. 5(10. 7« 
boorimob $an Jfreo ^Cnmotrfninger, fom reeenfertcd C 
?lo. 12.) 

gorføg ttt en Unbert^iéntng i Ut banfPe idø notffe 
©fotjoafen. ib. 1779. 

^gerbprfningifateSiémud for >Danmarf. ib. 1780. 2bet 

CpU i794» ^fi^'^*^* ^w^f« ^ ^*^'^^"*^^^^"« Bclft. efrift^ 
2bet S3. paa eoenff ooerf. af SSabfhøm. @tc(fb9rm«> 
1783. (r, U iCft. 1780. 910. 14. Soerfen« litt«. Progrefli 
I, 69*109.) 

gorføg ti( €tt banfC'^&augebog. xh, 1782. 2bet £)pl». 
ibib. 1792. er ogfoo oi^etf. poa @oenff/ af boilfen IDoer« 
ffltttelfe 2bet OpU.ublom i Cunb 1797. 

@f« g'eifcbet«* Cit) og 8c»net. beffre»en af bam felt)* 
tbib. 1785« (conf. trtmerva 1786. 1. 578) S 2lnlebnin8 
af )£. S3abend' Ubfoib imob benne SJioøropbie ubgoo bott 
IBegjering til ^^ublicum/ ot bømme tmettera b^ni og S3a< 
ben. 1786. SToffigclfe til »aben. 1787* «t Vot Drbti( 
et fcebeligt ^publicum o. f. ».. eod. a* 

firet)e angoocnbc ben banffe 9)roprtetait og Sonbe. f 
IDetc. JCjøbb« 1785. meb et 2Cnb«nG ib, eod. (conf. tJIi« 
nei-va 1786« 1. 490* ^7^7* ^* '73 o« 364- biet) rec. of 
mant)iv i I. iCfC 1786. ^0, 36. 3mob benne Slecenfion 
ffret) gleif(ber et SSret), recenjerct ibib. p. 742. Eigelc« 
teé ubgoo b<^n SBreoe ongooenbe ben iSJ^incroo of <^am.- 
mifrberre 4>cnninga ooer b<^s^ Æ^d fctlbebe ^riti^ 

ibid« eocl, 

JTonfer tit nøjere Sftertonfe om t>or bonfpe Sontéfoa 
i 2(nlebning of gøréløo @)obfe« ^Ibmtaiftrotion cg ncrrocb 
rcnbe Silftonb. ibib. 1787 Sflarmere^gorfliring ooec 
bet førdløoffe ®obfeé 2(bmtnff(rQtton. id. crod. og af« 
tWiXiftn ®o'ar poa en Stecenttcn ooer %axii IBeffripelfc 
o. f« 0. ib. eod* ^r* af Vl?4n^ijir i U titft^rr* 1787« 9lo* 

15^9 37.) . , . ' • 

(22) / c 170 ) 9ctUi tit en 9{dfttr(iffori>« 10 tbtXt i 26 Øinb* jt6(« 
I786»i804. (MII tOii r* i TtOo. ^IR* 3ttt 1790« 9lo*23S 
«a 4be iOcl 1791. fRo» 325* I-IV iDcl Itøefaa i !&€«:?• 
mam »ibL XVII 348.-5I* 4»6fe X>tl i pt>Tf* »Ibl. 
I* 228«39. conf. 2futor« atepU! t BciL 1794, SRo. 45. ft* 
i ZiUccn ril ^e L iCft 1794* ^e førfie 8 jDele rte fra 
Stb tifSib r. i t. Gft. af ^. Gtrøm. 2>fn 9beiDeI af 
4n anbcn Sleceiifent i 1804. 9l0i 2. lobe jDel af 0). Wolf 
i 1804. 9lo« »8 ofl 34* ifle iDrt af SSerfet oocrfatted paa 
Ci)^ af <B. tndbUnpfor^c. €$4)If<wtd. 1793, (r. i Øf^tt. 
J^n$* 1793« S'lo. 56. 1 æft, 1793* 9^d* 16.) • 

Om ben af ^rifer ^nli^nul beøionbfe Ztmiptlhx)%nitt^ 
I 3erufalem# bt>oclfbf< famnte paa en mfracu(eu< ^aaø 
te bUo jlanbfet og for^inbret, betragtet fom et utmobfi« 
^eltdt SBeoiS fer ben (^rtflelide iReUøionft @anb(|eb» ibib« 

1789* 

SSil^ubltcum om 6tat>nd6aanbet6S«$ntnd09S3onben< . 
Kri^eb*. iOib. i79o» (t.ijtri«. 1791. I, io7.'8» oø i :Blr«. 
1791. p. 70i») ' 

3cfu C^brifli Steltdionl Ganbl^eb« MI ^eU ibtb. 1798' 
99. (ifte ^æfte wi 3riø 1798* Uh 186:95^ 2bfl ^» ih^ 
1799* ^* 96«io2. ^ele 8e«|et rec« aj p. it. UTåUer i l» 
fift* 1800. 9lo, 8* odfaa ec i .&* rec* i BPanbin« muU 
1798. lU 459=66.) 

<&an (eoerteiffn Stb noøtr Sibrao tilbe 17591 5tiøb^* 

i £loart ttbfomne Retationes curiofx^ 

^(eifC^er (So^an ©eorg) gjar i Jforene 
.]725«56 Sommanbeerfecgeant \>et> (Srenabiercorpfet 
f jtjøben^avn* 

lOer nof bifcbe drobinfom Xopen^* 1749* >Dfi^ b&ntf(ie 
»obinfcn Mv* aj. ib- 1750'53» 2)er téldnb. 8«obinfon* 
ib. i755» jDet f4r6ifcbe» ibjb, 175G. Ocfcbicftte IH 
«&rn. oon Spbio* ogfleve Ubet^belisb^ber. iDtn forrøeffe 
^•Hnfon ét rec* i iliUieé U iCft. 1756* 620^24« 

§(e(fc^er(3o(>an®i(fraan) føbt 1702 b. 

35 •Dec. paa £)ragé()oIm i ©teQanb. S^an^ gaber 
tax Qapitain t)eb et SOtarinecegiment éønnen^ fom 
førfl t)dr Søcabet og flben fom 9)o(ontair meb Tiu 
meen 1 9lorge^ bUt> 1723 ^rot)iantfort)orter paa 
éfibe, fom gif til ©tønlanb. -1733 @orenfIrtt)ec 
i J^acbanger 09 aSod. iDøbe fom dtatdraab 1789. 

Qtatéraab S^b^n C5rdEman Sretfd)rrd Sfterretningev 
#m jlue Sovfobre og ftø felo*' jtiøb^/ 1788* 

§(Cifc^er (Sergen 6()riji!an) aSar 2frum. 
tiud oaa a3or(i)9 (SoUegium. (dr qmligen ben @. 6« 
Sleifcftei:, fom om'tolc6 t Solten^ Éirc^enn^c^r* 
pan iCltona ©. 67.69 ) 

DUpp» Havn. 4to. Lilia Rubeni.% 1703* — Je litw- 
M Ephcfiif. 1704, — <ie igiic Græco. 1705 — Im-. 
poilor Qrttcus« 27od. — «!• pelliceo vcierumDanorum 
TfAitu* I707» 

^(etfc^Ct (*nub ©eelmupben) ®ønoffor# 

«Viføtte 3o(^. @e(f man iU\\åin ; f. i^aa 93o6 i SSett 
|f RI Gt« Saai fom &tubent f aa f&altenborfi 6b(# (egium* Sret> førfl ØapelTan teb Somtirfen t 0(r» ^ 
gett/ flben ®09neprce|i til fammt/ og 1816 Gitftlø 
prot)fl i aSecgem 

Drspp. Havn« 8^0 • ^^ gravitate poenarum polltivt- 
rufn.« 1772. — «le vaticinio Efaiæ VU. i6« I773* *"" 
de inrniorralttate Adami in Ilatu integritatia. 1774^ -^ 
de fide Liitorica EvangeliAarum« 1775- 

9>arentation ooer IDandæarbt JCrobn* Bergen. 1795« 

5(Cifc^eC(3»a«mu8) gjrober til * foranførte 
(Fonfcrentdraab Sfaial gleif(^er , f. t Sggi6Ut)mag» 
le 10 SeT)r, 1744« 2)ep. fra Stoeéttlbe 1761. Sltt> 
1768 i&ecanué paa Sommunttetet og SXagtfier« 
1773 Vf«ft fo«^ ©fibjleb i 2(gger6M @t. 1782 I 
Saliunbborg* I799 ^ daUerup i ®teUanb« 1790 
£oetor*2:()eologioe« iD« 1804* 

Dispp« HaTn«4to An æneus (arpens AienttypusCliri^« 
2765. — de immateriaHtate animft humanæ pars 1-lL 
1766:67. — Dialogus inter L^ Muronam et Catooem 
Ut« qvo prncipua Stoicarura in moralibus et pHylida 
kita exponuntur« 1768- (Srit#3oum,i769.9Jo,8) Exer- 
cttationea oratoric 1769. — Tbeivs nonnulls ae reli* 
gione ChrlHiana, qvas, r|VD honeres Theologi« ritø 
capelTat, publice disputandas proponit. 1790* O* Cft» 
1790* 9{0« 33«) — de religionis Chriiliana prKilanti 
exceilentia Cogitata. eod« a. (r« i L l6fC- 1790* 9lo* 39« 

41. j^rit« 1790. 9le« 48« pag* 747^50. ftem VUbe «(sfte 
910« 6. XIV 9lo, 31* Srlt» ^(uifr* 3oitm» 1796* paø» 
383«407) 

gorfoar for JBallel ^^afloralffrtoelfe (ubfom unbec 
92aDn af >&ecrebéfogeb 2Cnber$ @imonfem) JCiøbenbaoOf 
1785» 8. 

6n 9Jr«bffen fb. 1794« (^Rrit* XVI »&, 9lo* 39.) 

Setragtninaer ooer 9^0. XI af 83Iabet 4>^t^o^o^es 
nebriper jig felP, ib 1798- Or iø 1799. I* I02«3«} 

{Betragtning oorr £)pl9dntng og gorbomme i {»enfeenbe 
ttl SEibdjfrifret ^ei'uø 09 fornuften« MI .^crfte» ib. eod« 
Crié. 1798/ !!• 253*54.) 

. ?)bilomwfu« om etiftelfer. JCjøb^. I77i« (r. i Crit* 
3oiirn. 1771. 9lo. 5a og I S^rtcoo. over Bfrivcfrif 
^e^ø BPrift. II. 5760.) bar (<%» iw< »lUet .»ebfjenbe pg* 
6ee llu;^orftana p« 515* 

Om band lOeltagelfe t Brit. øg .VntiFrfr« fee bense 
Sournalø Vill|)afrf. p. 539. ^an recenferte if«r yjl* 
lolcgkd/ 0^/ foruben 2Cn&et/ ogfaa ben banf^e Ooerf af 
Jtongen af $reuéfen< 83er(er famt Suboig ben 26bel 
^roceø* 

§femfefe (?)ebec Sacobfen) febt i Sfemlø. 

fe t $?9n omtrent* 1554. ^^^ i nogfe 2(ar SRebi^ 
cud ^o5 @tat()olbcr ^rel Splbenfljerne v^a Tfggerl' 
^u«. ajlei) 1579 af ^ong grib. JL beffiWet "til at 
gaae Spge a3raf)e ti(()aanbe t)eb ^ang mat()ematifft 
@tubip^ og opf)olbt ftg paa 4>t)een over i 10 3(ar* 
4)an Dar Stcentiatug SDtebicinor^ og ba ^an (lob i 
Segreb meb at rejfe til S3afe( for at tage. 2>octor> 

graben^ bøbe ^an t Jtjjøbindat)!! 1599« , • \ ( *7» ) ft ée eclipfl ftlan anno T574. Haio. 1574« 4to» 

• @im. tltufari Unbert^iéning og gobe Stc^h af 

Drb tmob ben m^lanfoIfTe ^Djctoel« forbanffet. ib«. 

• 

tentiff og jotbffE 2Cflrologie. tttantborg« hs9U 
1644 09 1745. (conft Vtot\U t>iD. Øelflf. S^ibUo« 

i94'95*) 

tenéOor^ (S^nflian) fabt r jtjøben^at)« 
^an6 $abet ®d^outbpnacf;t S^ttfiian $e« 
enéborg. S^an bøbe i776* (conf. Rj^b^« 
Cotit. iCft I776* 910. 149.) 

banfEe sD^ercurtué efter IBorbtngø 9]9aabe» 5l]f»*' 
n. i766s70, 4to« 

It @ti)(fcr af bet Otbenborg^e jtonge^ul poa 
Tom Sr^benéborg ubgao i Cloatt. 1763* (Sleflen 
K*af>l og Bd>tei*man.) ^ (5i*aaee 2lrier aben iD» 
er et €rpffe of ^am * 

fenéborg (^ecrøt>) febt 1735 t ^orfen«, 
an6 gaber var Solbbetfent* 2)eponerebe fra 
r< 1755* 83 let) 1773 ©octor 5»eb* og (ibin 
>9f?cu« paa 2((d og Ifåtø. iDøbe 1734* 

•p. Havn. gvo, : de transpirationis Sanctorianø 
^68. — <^e liepate, 1760. — <le febre putrida. 
mtinuat. 1771. — He ofeorum ex vegeiabilibui 
or#m ula medico, disf« inaug« I773« (rec* i to» 

bU I 23. steg etO 

fenéDorg (3o^an ?>cbccfen) føbtigtirtfa 

g S3oftbbcnbe i ©feen i 5Korge. 

) op! om benne t>or fpnbige Zih , famt om nogtc ■ 
ge Zin^ c.} Zec^n, item cm ben ubi &p(lo befat« 
t %iQC. ^iebf), 1595. 4. 

.CnébotgCOle) febt i ^orfen«, ^t)or Uni 
tjar Sorgemefler. 2)eponerebe og, lUr> £)eca» 
Ib Gommunitetet. 1778 ^tctfl for jtlouborg 
rfiing, og 1781 for ^cixli\> og S^am(et) fDltt 
tr i 2tarou6 ©lift. Døbe i8o5» 

ate oocr 3en6 3»tgcn 8inboig, 5tieb{|. 1770. (SDa 
org enbnu ben ®ang freqoenterte QtoUn, faa 
dan/ at ()an er bleoen éjulp^^n af fin SRuteXf font 
ZtUni*) 

I. de rairaculo, f]TO ChnXlus ficul llerili male- 
Havn« 1775. 4^^* 

[oOerg (?)eber) febt i f wrige. gif i^aitf 
!aan af Crebitfaffen til at fjøbe bet for?)en neb« 
Sognebal6 3^i^n^<<^^ P^^^ S^ingecige tSuflerubS 
menmaattei 2Cacet 1799 igjen forlabe SSerfet* 
ben Sib (epebe t)an i Ajøben^at)n^ t)t>or ^an^ 
belfe af en brænbebefparenbe £)t)n forflaffebe 
m oatlig @catiftcatiom {®u I, £ft» i8o2» 

•4) 

friDelfe ot>er en n\) opfunben ^tueovn t ber i Se< 

e øoergaae^ ude fcboanltge £)one. Jtjøbend* isost |)åa Sob^l af primen« W\å. «od* Om (t »ofenttlslte 
-hårfager til Sorffjeaen meOem be norffe ogfoenffeSern^ 
Derferl naroctrenbe Slilflanb — i Dlinerva 1794. Lksi. 
Ubtog af et SBxtt> om en n9^«(^ammerfmebtitng<tnbr<tntn{ 
t>eb GognebaM Sernoerf ^ i Vtyt pbyf* &bl« i 0« 
349S72* Sil 9)ublicum t Knlebning af mine Gtiuoonel 
S<>i^fatbtøelfe • — t PoUtivtnntn 9lo« 239« conf. 9lø» 
^^7* 285*86 288*89. 292^33. . . 

'Slot (6(>rijlian) føbt ». iffe San. 179a r 
Xjøben^at^m t)^ox ^and Saber tar 9tegtmentéqt>ap 
termefler* 2)eponerte fra von SD3f flen« 3nflitut 1809« 

Sforføg paa at oife <^enflgtei meb at flubete be ^amle 
^prog i éfolerne* ^i«b(« 1817« 

§fOt (griberil iDitUt)) Janbmaalef og gant« 
infpect«ur i SStborg ®t. ^ 

6n retftaffen aRanbd ^aanbbog oi9err«afgran1{. Jt(ff. 
1770* 

Meletemata de cono truncat«. ibid« e od« 

Slor (9lartin*8li(^atb) f. paa ST^aoftnt 
1773. 2)fp. fra Cbenff 179a Sagbe ftg t)ebUnU 
verfttetie efter 91aturt>tbenflaberne/ og bleo 1800 ans 
fat fom £cerer i 9Uturf)tflorten oeb Q^rifliania Gat 
t^bratflole* igox £)ofrlotrer* 1802 Scerer t)eb 
bet norffe Sanbcabetcorpé. 1^17 2ector wb bet 
tiorfle Hniuerfttetø botaniflt ^ar)t. ^ Sar i Tiaxft 
1 801 meb at fltfte tn ©ønbagøfloU i 6|)rifitanta, 
teb t)\>Hftn ban ot>er i 10 Tiax vax Soerer og fSRtVbté 
f[pr«». 

9logte Sotol og 3nboenb!nger. fmob STatur^iflorfent 
^tubiiim og tmob ben6 2(noenbelfe fom Soeregimflanb i 
bloterne et f)rogram. (S^riffiania. 1805* 4to. C^Cngeiø* 
tofro ^toK« 1B06. i.' 183-^ 9laturoiben1laOend <f)je(p for 
9lorge i ben føbetrange Sommer i808* Qt &oUi 
progr^ibfbt 1810. 4to (iCn^cløroftø 21nn. 1810. 11.267« 
74» iUrtri^* 1811* 9^o 29.) SBibrag til Jtunbffab om 
^taturoibenffaberncd Sremffribt i 9{orge: <t 6(oleprogr» 
ibib, 1813, 4to. (lttt.tib. i8i5-9{o.6.>8<>^tegnelfeooer 
norffegoøftlier.^rogr. ib. i3i6*4« ^e i6^riflianial£)mi 
egn uoicenbep^anerogane 9)lanm. |)rogr. 1817* (<litt«(tN 

i8i8.)J ' . ., 

2Cb^iIlige oeconomfffe i C[(rifliania i Octao trpfte 
fmaa 21f(^anblin^/ faafom om gobemibler. i8o8* £)m 
at (oge Galt af Gøoanb, item af $£ang. i8o9> Zt(\>\U 
ning tit gaarerpgt. eod. a« £)m S;oba(«aolen. 1810* . 

^an (ar leoeret SStbrag til Slibenben 23ub(liffén og 
^Imue^iftct 23on^el>entten ; i 2(aret 1815 ubgioet en 
Omarbeibøife af ^^atlagcro ban^c ^aefcbog, og i Horet 
1816 en forøget og omarbeibet Ubgaoe af junPee 9ta» 
tur^iftorie fer Segpnbere* 

$(0t C^IO SSlet) omtrent 1681 €ogneproe|l 
til Øjerpen oeb ©feen* 2)øbf 1700. 

eigplcebifen over (Scrtrub Sferberg, 5liøb(. 1689« 4^o» 
(Ubtoa beraf i Kotbc* afterrooflc for gebruar.) 

^lOC iV'i^^^^ Vomcau) pan6 gaber t>ar®fa 
neralaubitenr famt giegimentdqt)artermefler og Hubu i ( lj» ) Ilur Deb anM dci9(t<^ttf{|ft {Regiment* J^an fe(o 
tar tieutenant; t^ar nu 2Cfffe6 of Jtrt9«t]enef}en. 

Oeconowip Ølfife til tift<t oft 3ebbeteii — i Z6po» 
irAPt>* ilanit eamU i^e jDelé 2tct SB* €F6r{|!tania» 

1812. , 

5(0t0\) (6^rijlian SubDig SBif^Im t)on) 

Sn mefUnborgfl 2(be(émanb/ font hU\> banfl Jtatn« 
tneriunfer o^ var nogenttb tesattonerecretair i <!^ol^ 
lonb. Satte Sivet tit i 9tcerf)eben af UbbevaUe.paa 
tn SRcjfe tmeUem S?orge 09 Danmarf 176^ 

Sermo folcuni* in natalem Regi« Fiiderici Vti i«,j 
Academia Roflochienri die 31 Martii recitatus* Rofto* 

kii» I753* ^*o** 

3(nmttrtuhu3«r i ^Tntebning of q)ri(ljaniar dwaucM* 
ajft)aiU>l. 9te. 7i» C?ri|lianiat 1763. 

Soerfom (?>cter) f. b 19 Stbr. 1778 I 

B»en Ærtortelttnb veb Slibe. J&an« gaber vat ^ræ(l. 
£)ep. fra Ki6e 1793. »^'^ ^797 eeuefpiUer t)eb 
tet fongl. Sfeeatfr. Søbe 1817- (Slogtap^ijfe 
iRotitfer om ffam i 2tt)raflea I7i7« ^^* a3'24> 
fom l«n vente* ubføtligece i 2ben 2)el of f)an^ 

1Di«ite.) 

^mel om »artjetemi^*! 9l4fflr«'l og ffere« 2)e|)or» 
tationJrejfe til Capcnne. overf* W«b^ i799» 

givtaarlgave for ©faefptlrjnbere. *}f b^. 1805. ftigef 
'lebf for iSb7 5 og ««éning for ©fuefpilonbere og SDijr« 
leré af etaefpiltonflcn. 1812. (1. «|t. 180&.9I0. ?♦ 1807. 
flo. 9* ^ct•w^. i8i2, 9lo 33O 

ebarefpearo tragiJTc gjerfrr. overf. I-IV J)el. 5tbJ* 
3807^ 14. O ^' «^f «• J- ^^^' i8®7- 9^0. 19. conf. 9lo. 23) 

gor'aarft af i:t?^Tnfon, oyrf. ib. 1807. Øammel5Br»» 
let/ ootrf. fom 5flvtaar«gaoe for 1812. . 

Zitam, et aibjffrift, itbgloct i gorening meb IM^ 
iKf. ibtt* i8ii* 

TCnecbotfamleren. 16, .1812. 

|}oetijf lommebog for 1813« tbtb. (Cict«ti^* 1813* 
flo. 2.) 

Mebog for IDøttrcffoler. MI 2)cU jtjob^. I8i3'i4« 
fHitr.tib. 1S15* 910. 9) 

iDigte. lp ©«t. Jtjebt^. i8r8. 

.(an 5ar af 2pbff owrfot et 9)ar 5t05cbne|fe ©tpWec 
fer3:^atret; og leveret abffiai^je/ roefl portifte/ Stbrag^ 
til 3rie cg «5cbe iS'^SiSoy/ famt til U^jnervii/ €ii# 
féueren/ 2tt^eiie^ og ^vtaarégavrn «^ert(af 

^03 (Setgen) f. b. 15 Z^n, 1734 i eiietn, 
fmp i Spen/'^or (ané Saber^ Stagmu* Sog/ var 
35)tcefl. Dep, 1748. SBlev 1761 ^tcejl tit Dalbp 
pg etnbberup t Spem 1789 <^ <$umb(e p3a 2an# 

gelanb. 2). i799- 

Cbrifliani'a ^if!orfe af ^ertugbømmenc G^Ulvfg o^ 
^ifunt 5te Sonu« coerf, iDbeoie* 1783- 4to» ' (Si 9ar etpffer oberfatte i be Sberfenffe G^mlUittt 
IV SInb* 

tSo^ (Sorenté) f. iSlrte, ^vor ^an« gaber. 
SRagifler ^ergen gog. var $roe|l veb @t SatbtU 
né itlrfé. J^an blev 1692 2J?ag. cg fil^i7ioiiil 

Saberl Jtalb. • 

Dispp. Havn. 410. de terræ motu. 1684« ^^ luélfl. 
Regis Frotbnnis irai cum dracone, theFauro incubAnt« 
l6e6. De cbaractefum fuperltitionibus* 1687* 

*. ^O^f) iWiaxcni) f. paa »robpgaarb I Sfpen, 
fom fijané gaber, jtammecraab SbnRian gogb/ eiebe* 
Stejfte fom €tubent ubenlanbé-og (agbe ffg efter be 
otientalffe ^prog. S3ar I nogen Sib JSpfogeb t 
jDbenfe. S^tiU émbebe fcofagbe b^n ffg 1747/ ba 
b<>" t)eb en celbre S9rober6 Deb arvebe ^robpgaarb^ 
bvor ban bjobe 1762. 

Ifaaci jiharbanelis CommcDtatlo in tofUinentam 
Patriarcbaé Jacobi Genet« XLIX defcriptuin , in lati* 
nam translata liugvam^ et notls illuiirat«. Hidb 

I/34» 4* . 

§Ogf) (IJebcr) f. { jtjeb^. 1675 b. 31 *««♦ 
9i(ni% gaber var SSorgemefter Sergen gogb# fom 
var gift meb SRaria @d)umacber/ @ri(fenfe(b$ ^u 
{ler. Z)ep. 1691. Slev Secanué ^(ka Jtle^cret 
1696 J^ører veb @(olen i 2(arbui/ bborfra b«n tog 
fin 2(fffeb 170^ Slev 1707 nobiliteret^ og veb 
@iftecmaal @ier; af Stpomgaarb,. ^vor (an bøbi 
fom ®tat«raab 1753. ' 

De/ignario pro^rammatum Acaderoieonim qyae Hegi« 
Socieuti Danicæ Jc^avit. Havn. 1751. 8« Epiil*la&d 
Novorum litter, CoUectores — i Tiova Lit^ mark 

Baith. 1703. p, 252. ADebicattonen foran SlAiigeø 
Cbn(ltan XV^eo i^fiorie' ^ 

^03tnt(m(«aunb«) f. b/3 3an. 1748 I 

føl veb 9!ibe, b^or b^nø gaber var Qfroeber eg 
gæflei^uémanb. Stavnet Sogtman er faatebtl^ 
fom to €tuberenbe af bane Slcegtninge b^^bt epfoø 
get bet efter bered 9}?orbrober ©artner VotX\fman 
paa }(ie» 3 fin Ungbom var b^n Sfriver paa Sttt 
be Sifpecontoir. Slev fiben f^rfi ^ofpltaiefor^ani 
brr og 5(irfevcerger i SSarbe. n%i Spffriver fonif 
meflebe, cg €!civer i SJefler ^ J^erreb* 1782 iUUgt 
eiriver i ©der« cg Werre»JJ)erreber. i787Bpfogeb* ^ 
9{uentlebigetmeb$enftonog^ar Xitel afSuflU^caab« ' 

Ttlpbabefttf ^egtfler efter SBullé e)7aabe over 8o»e^ 
gprorbninger/ 5)lacater og 8t^fcripter/ 2bet og^3bie Ct 
^job^. 178Z. (ifte iDel var af. p. %^ CtrøM«) 

Gamling af gjelbcnbe Sororbninger/ Stefcrtptet^ 9efo< 

fntioner, oa Golfrgfalbreve for begge 9tigcrne, Øeifltig'. 

. beben^ dirrer/ 6foler# |>ofpitaler famt liBøger angaaes* 

be. <Xjøb$« 1784. (2b^n forøgebe Ubgave i 2 JDelC» \kph 

i^, er beførget af j* %. <^urrt9(iirlO /. ( »73 1 * 

) mtUtipUx, 9?erotu(ionet ofi Botte^falBre^e 
t 00 9iorge. for 16601808. ^\øhf). 1786. i8»7- 
)H 1806 ubf ommen alpfjab* dteaiftec i to lDele» 

t «) see^iftcrct tit etompo« (Centringer, 
me. /») 2fntct ^nf)an9 til ecntinuationen 
gifler ot)er &ooe c(^ gororbn^ fra 6 2rvt9tt|l 
janjl af 1770. af W».t)um fortfat til U^ftan§ 
•ft 1773. 4^o» ^^ ^*n ^<^^^^ 5tløbfl«b« gors 
nmcroa i793« ^^^* 4^ <>9 S^ii* 

nan(9?ieié) f/b. 16 gjot). 1788 1 

llegaarb i JRibe ©t., ()\)br 6««^ Sfll>« 
2)ep fra 3{ibc 1803. 18^5 Het) Xb* 

perlufé^olm« SfoU. 

jDigtfFonfl ouerf. i »^erametrer. et ?)ro3r* 
i a3ori3erfc'.)béffclen. .5ejøb^. 1814. 4^0* X>irf 
> 6te ®an9/ ooerf. i »^cjram, et ?)roør, tb» 
;pptcp!t i 5Ut>ene HU 331O J^« v«'* >'e*^- 

ra deqv'fi recie eju.s tradend« via* et ^^rogr« 

:tn, tiUiøemeb et kantate i famme UnUts 
[817* 4to* 

! er af ^am, foruben bet Knførte, om ben rig« 
af bet øræliPc 93o^flatj Eta, VJ, 424^ Curo« 
I af VHofa;ue, ouerf* IX, 557, . 

'mat (SSaUer SSaU^crfen) studio- 

ogiæ. 

[øt eUer Subclfang, \>a ^onø griberif III. b* 
So tit^roelcnoe i ^anmarf bleo eliøeret 03 
lioh^. 1660. et 2(tf i aoart* 

er (erif SRiafcn) f. i gjorgr* 

vlrtutiim et rerum geAarum P^icolai KaaXu 
Havn, i58o, 410, 

n^ (£)Ic SIfcn.) 

mer* Æroabljiem* 1742* 

i)m^ (8fcin()0ll)) f, i JTjøben^abtt^ 

* Ephome Liilonæ familiarum immAUåXiim, 
tråd acta. Halo. 1662« 890* 

Cttrtl) (6arlgrit)crlcb0 f. 1723 b.a6 
et> 1740 Sieutcnant i @øctaten, 09 heU 
:ai 1799* 
)ø fer beirbanifc globe* ^jøb^* 1779* foU 

iXiaX) (Saépar gvibevif) føbt i693» 
\ dapitain veb Siocabetcompnøpiet* 2)ebe 
2Cbmiral, Deputeceb i 2(^miralit«técottf» 
bber af iDannebroø. 
Pioner eUer en Ccloggpobe« SBet)ceøelfet/ uU 

^Olll ^oojlcø L'ait des arme« navalei øømcb 

øer forbebrebe* Åi»bj). i743» ^^ 

fa( (|)etcr) f. i Uplanb i é»rrrl3 
Huberebe 1753*56 i ©ittingen unberSWU 
UiU {I9 bttpaa i Upfala eft^c SftatU((|illo« ttern SBtet) 1760 af ben banffe 9teø/rrtng ubnottmt 
(U $rofefTor 09 fenbt fom Øtatutfpnbtø mcb.bet @eU 
fFab/ fom 1761 b(et) ubfft!!et tii 2Crabien* «t^er bøt 
be (lan i 3«w«n 1763* (ttT* Ul^Uerø Uepertor* 
L i37'3iB» fiieler Slatter IH^ 18. IV* 113, (Btt 
Selii biogn «ejc, IV 58.) * 

Dubia dejpnhclpiié pliilofopliiæ recentioris. Gotu 
I756* 4tp; ((D^tt* 21»3» 1756* @* 753.) cd. ada novU 
notis auctior. Hafn. 1760* 8bO* 

Sanfar om mebborøecliøa gri^.etem '6toi$olm 1759« 
4to* (SBleo af ben foenffe Sieøjertnø fupprtmeret«) 

' Defcriptioxies animaliiun > qv« in itinere orientall 
obfervavit P, Forjkaal, polt mortern autoris edidit C 
JSieLuhr, Hafn. 1775, 4t0. ((BøtC* %15* 1775* ®* S^a* 

ier;Iebenø W^X, It 152-66* 2&a&en» journal 1775; 
9lo. 22.) 

Flora AEgyptiaco-arabica Hvo Delcriptioaes planta- 
mm qvaa per Ægyptum et Arabia<n felicem dctexit ec 
illufltavit P. Forjkaai, ed. C^ Niebuhr, ibid. eod« 410. 

(CSøtt* 2tn3 1776* ©♦ 795* iCrjfUbeiio pbvf* 25ibl* IV^ 
35i'58.) 

Icones renink naturtUum, qvat in itinere orientall 
depingi curavit P, Porfkaal , ed. C, Niéfiuhr. ibid^ 

1776* 4to* ((5øtt* Tins« 1776* €5. 1264* iCrjrlebcn IV* 
358'59* C^dai^el bette fom be to fbreøaaenbe S^erfer ere 

rec* t Comment* de rébuj in f dent. nat, gejiis XXU« 
©♦503 37-) - 

QLt 93 ret) fra^am tit f82td)aelt< er tnbr]^CCet i bennet 
litteratre X>v\t^iåiW 2ter Z^^ 

^Ottfin (Cacob) »ar fongl. »pønfngS.JSn^ 
peettur* BUt) 1760 ^ofbpgmefler. jDobf 1761* 

Dm ørunbmurebe iBonberøoarbe at bpøø'e — i Øeco« 
nc»ro* ttlagas* IV* 33?. 

^OJte (STacob) føbt i Siim. 1679/ SJac Cci 
gantfl tjeb J^o(mend jticfi 09 Xegnemefter t)eb ®øca« 
tetacabemtet 09 ^olm^n. Søbe 1763« «!^an Ddt 
fIRebCem af bet todfanjfe Aonflncabemte« (@ee ben 
wlelanbtflfe I«tbe Ii<>* i7S7* 9io. 14* tt Kj^b^* 
2(br* (Cont £ft. 1764* 9lo. i5> ^9 ^auvø eCiU 
brer off Wtaler p* 316.) 

SeøneslCbc eUer @treøer at øDe @)onet oø ^aanben ef« 
Ux, meb Xobbere* 5Cjøb$. 800* Sotreftube eUer jttbler' 
ftif yrøtjer. tbib* 174143* fotto 1% 4to (rec* i O^angø 
Qomttng i Sinb p* 490-980 iSn Éamltnø af eanbffa* 
l^er of banø iDifcipteré 2Crbeibe» ibib* 1746* 4tø* (£a (i« 
øebdn &amlinø af anbre bereéJtobberflif* 1747* 890» 

^Ofte (5Wic^aeI) gn ^øn af gjceflfornøe , f. 
i itjøben^. 1724 b. 10 Son* . £)eponerebe fra «jø« 
b^b«^»« ®^oIe 1745« 1750 bleo SWffø* 17.54 
iteberfl GapeUan i Slanber«. 3 755 ^^^^jl reff beten* 
bf (^apeOatii 09 1793 ©ogneprcefl fammeftebe. Si. 

1794^ 

3« ^ 3^pfenø (SrunbDolb ttt Unfoerfatbiflorien/ ooert 
fat 09 contmtt<r«t tU 17^0. ^jobj;* i75at (conf. »fii*w3» « i 1 c »T4 > ip. Boå, • ' • J 

tX)#I^iPeø Compendittin tlieologi« thetioa. (ubgivet 
trifb eaihDctoU i eoøbattbUrenl J^aom) ibib, 1756., 

Qn Etfter« eamtalt meb Une GJonprmationsbørn om 
IfUerenI -©accame nte« oacbiøe »rng, itjøbb* 1761* Xal* 
Ut^ 1766« »iborø 1775^ 

50^r«nD (SR * * * ♦) g«rrc t)ib JBorgct. 
foUn paa ©tremfø, 

(5t ??acOrb om 2frmuffforerne og b< nor|fe ©cmfna« 
tifler, foronlebiøebe oeb ^rocuratoc iDebe^'d fctti^c IBe* 
marfutngfc« Gbi^tf^tania« 1809. 8» « 

^Oéf (XnbftS) aieifle i line unge Hat ubctit 
fttnb« li( Ipbjflanb; Jranfcrig 03 S^olianb, 83at 
tetpau forjl ©ogneproefl i ®teg< paa 2Bøen, 1582 
bU\) Siffop i »crgem Søbe 1607, (tonf.ØttI?m6 
iaml eCr. VIL 30.) \ 

Genealogia Regum Daniæ et Norvcgl«. Hafn« firo, 

4 SabeUer eller ©tamreøiflere om 2)anmarlé 09 9lor» 
9e6 ^onger^ forbonifebe af 3acob tHatfoit« 1592« foIio» 
(en Coerfattelfe af ben tatfcreg^oarnbe«) 

EpiAola ad Mag« Defidcrium Fosf contra Sftxoneim 
Orammaticum. — t)9xaf tv en 2)el inbført of Btep(^«> 
ntUØ t b^nl Prol&gomena ad Saxonem Grammat^ 

^Oéf (^an«) føbt b. 2 g»a} 1660 1 gunb, 
(lt)ot ^anø Saber^ Slatt^aé So^f / ^^ t)dr Stector* 
4)an beponevbe 1680 fta jliøben^at)nl®to(e. 93(et» 
^agtfler 09 1682 S^mteUctif^cm Deb Aiøbent)at>n^ 
€foIe» aWen q^ittecebe efter nogle 2for benne ®ta» 
tion 09 rej^e ubenlanbå. S3(et> i7039rcefl for^tnti 
mefleb/ ^otlfom 09 J^t>am i SStborg &tift. 

røafli ^aéltenltanfer/ forbanf!<be« jCjøben^* 1701* 
Ct)ri|l* :&ord) eigprsbtfen ooec Oberft Sambdborf« ooerf« 

TfQia ZXjl^% ibid* eod« 4tO« 

^OéfCSKatt^lciS) føbt 1617 I eunb, ^t)ot 
(ané ^aber, 9lteI6 Sodf^ t)ar Z>o€Cor aRebicince 0$ 
Connsf. JJeponerebe fra @orø 1644. ®^*^ ^648 
^ørcr Deb @!o(en t Stinb. 9letfle ubenlanbe, 09 
biet) efter ^iemtoniflen {Rector \>eb bemelbte @(o(e» 
^55 SRagifier. 1660 J^ofproebifant i JtjøbendA^ie 
1665 ^rofe^for i Z^eotogiem 1672 Stffop i 
2(nlbor9. 1675 Soctor S()eol09i«. Døbe i^83» 
CJwergs f[cU..(CIerefte p. 645'57-) 

tiøprabtfen ooer ^ru 3(nné ©ebefteb« JCiøbb« 1662. 4» 

Oratio ia obituni' Joh, S/ahingii, Archiepiicopi« ibiei. 
l6^8f 4* A^rata Palias f« Oratio in exce&fum Frid«- 
rici Illtii«. ib« 1670. foI» DUp, de canone confesllo* 
num Bdei« ib. 1671« 4« Sigprabifen ooer ©opbie 9tos 
fen!rant«. tbib, i68i» fol. (igl^n oplagt itjøbb. I73i» 
410*) €$øns 09 Gøgnebagl iSocgem og Vften-åSønnert 
ibibf I75S« 6r ^Oéf (9lft«^te8) en »anil, føm tm 1 5a 
'Hat t>ar Øogneptoefi til 3uftebalen i Snbre @øgn 1 
JBergen« ©tift^ Døbe 1792. 

eefCrCoelfe ooer SufteWileii «- inbført i C^o^ropt 
ttlagasin. Il« 1*44« 

§0^f (9liel«) føbt i SJiboxg 1588 ^* 4 ©et. 
.I^ané 3aber \>ar Wla^x^n S&riflen So^f^ SectbrK 
SSiborg, Depon^rebe 1607, Siejfle ubenlanb^ 160S 
Øg tom ()jem 16 12. 9&Ut) 16 13 SKagilter, S&Cei» 
|tben ^fomncialmebicud i ©taane^ og ftf et 6ano« 
fiicat t 8unb, Sog Doctorgrabeft i Seiben 1624^ 
S3let) SiDmebtcu« (^06 Jtong 6f)rtfl. IV. JD. 164;^ 

"{lieniata de homine« Witcb« i6lO» 4* 
AfTertiones mifcellaneæ« Lugd* Bat« 1624*' 4to» 

. 50éf (SlieW) føbt i Aføben^atJiiw Deponti 
rebe 1612. S9(e\) 1615 Gapellan pro perfona og tt 

Var efter ©ognepræfl tilDalbp 09 Surebp t€teaattb* 

Sidproebifen oocr Sttgitte S3ra^e« ^Rjbfbff. 1619* 4. 

^OUgner (Simon Xmuntfen) • en »onbe, 
fom 1758 boebe paa (Baarben Sougner i Oofball 
' ^roeftegjelb i ®ubbranbebalem 

C^n SJife/ fom begonber : ^anbetd ^Xih i Jtonfl 09 !«• 
re 0. f« o* (meb en fortale af !J«« 6« €neboi1) 6ori» 
i76o» 

50U(ere|fe (be la) gn franll TCbeMnuittb, 
fom tom f)erinb i (^^riflian Vted 2ib og biet) 4)of* 
iun(er. 93ar 1694 fongU .banff Segationdfecretøir i- 
eonbon. £)p()olbt ftg flb^n nogen 2ib t ^toibørg 

øg i *t^aQg. é 

tf. 33riitcfø Denmark vindicated, OOerf« pa« ffttfntl 

mrb S^Uoeø of Ooecfoettcren/ unber Sitel : DefenTQ da 

Danmark etr« Cologne. 1696. I2m0, tO (Bange* Oplagt i 

eet 7(ar« (conf» 6d)legelø 6tA(tfliP. I, 95.) 

L*etat preCent des differens entre le Roi aø Daa^ 
mare et le Duc de Holftein« ett Coerfftttelfe* Xm^tii 

bam. 1697. i2nio« 

Lettre fur ce qvi s^eA pasfc diVis Taffaire de Teia" 
poifonnement arrivée a la cour^^e Danaiarc« Coloc« 
De« 1699« I2mo* 

'^ranrf (JOU) asar ©tubent, btmtt^ fr« 
. Stborg etole« Slet) Ølaabmanb i Stingfjøiing« 
famt |)errebéfo9eb i Ulfborg og ^iii <!£)erreber« S«^ 
be J778. 

tBeffrtoelfe oDer 9tom6 6tab 09 bet romerfte (oli ibe 
albre Sliber* iCiøbb« 1752« 

Srancfcnau (©eorg grancu« br) f^w^ 

3^aj 16441 9}aumbur9/ (t)ot (an9 3aber, 6es 
bafitan ScancuS/ t)ir9rcefl. <l^an b(et> Doctor SRel. 
i 6tca5bort x666, i67a^(of. SKeb« og i68oyc9r k ( «?* > Dfb TfcAbemtft t ^t'MUti* Sfterot ^cttt 

lobiliteret af ^ejfrrett/ og efterat t)au t)oem 

cué ^ois en i>e( tpbfle ^px^tt b{et> ^an 1695 

ban|7 i!it)mebicu9« 1697 ^uflitdraab* Z). 

efriftet/ b^oraf tn^fii/ paa be <inagrominati1fe 
t, fom onføreé t Bevele Catalog Pars II« p, 17« 
r' ere ub^ione jif I^am {it>fn ^an fom ttliDanmarf/ 
ioft (Satalog ooec af ^ané ®*n* 2)reébcn^i6o2« 
tiQtge opregned be t Nova »LiUeraria mdrU 
1699* pag, 52*57» 

ancf euau (©eorg Jriberic^ grancu.é be) 

giæjifoccige ; f. i ©traéborg b. xS ^fufiujl 

Zog 1692 SoctorgVaben i ?^tna, 09 b(<^ 

SEBitunbcrg gulgte 1695 meb (tne ^otceU 

({jerbenbat)n, b^oc b^n 1701 biet) ^r^f. Med» 

of. designatus 09 1708 t)Uffli9 9>rof» !Wl* 

2)øbe 1738* 

»molis detecta« Disputationet duæ« Hafa«fl7#3s , 
Diapedeiis rcititutu* Disp« ib« 1716« 4to« 

Sem^rides jicad. naturæ curiof^ ec af bam ab« 

Sibrag/ faafom i DecuHa III. ann«lll;p«502 $♦ . 

d« ad Dccuriæ tertiæ ann« IX-X« pag. I2f>48* 
o fliixus maris vorticoii MoJkoJirGm^ pag« 154^ 
;7/r^ medica. VoJ« I« pag, £3-67, a44-47« 3i7# 
tb* til Vol. ih pag« 129-40. de incenflio fatali 
urbia Havnienlii epiftola data 14 Mart. I72Q» 
;a %^V\ l)aDeé i f^irorum clarisf. ad Gu & 
mmprum, Epijt Wimariæ« I727» 

ancfenau (©etf^arbemflSfrancuébe) 

til 9}cefIfocrige; f« t Jg>eibeI6erg b. 30 3uL 

SStet) 1696 banf^fegationøfeccetair Deb @es 

bft til ^inneberg, fiben i ©Derrig 09 ®pa* 

) tnbelig i mange Tiax t)eb bit fejfedige .l^pf 

^uoc b^n bebe 1749* 

ia Hifpana« Hanov« 1705« ^to* 

theca Hifpana biilorico-genealogico-heråldica« 
r24« 4to« 

augertefcucd ©efangbucb 8itm ®ebtau<b bet f&# 
1* ®efanb[d}aftécapeUe in SBien* 9lucnb« I74S* 

ir band 2Cnaørammata flnbel t iV. Zm. man 
700« p« 175. 1701. p. 21. ogbcrfra I bctSBorra« 
on III. 222. (Om ()ané genealog« 09 bei^<>^^« 
• om {fanbtnat^tjfe Kbcléflagter fee jorc tit if(e 
f &a»ffe 310cUlev« P- XXVII -XXVIII«) 

anf CnaU (StaémuS) ©ønnefen af ^rof. 

Sr^ SxanUnan, f^t b. 6 3«n* 1767 t 

b\)Ot ()an« gaber, etatfiraab S^^ibedcb Cbn« 

grancfenau/ fom \)(\x fftevet n09le jDifpu^ 

) t)Otret ^agebofmeflec/ )}ar Xolb« 09 6om 

^infpecteut teb ^jøbenbatiné Xolbbo. Sjjm 

54« SRejffe 179 s tit ©ettingen 09 SSien/ 

ir Iftgb« ftg eftec aTtebicinen , b^ort ban^ tftf)^ 

nfomfl/ J797 l^l^v S)octor4 1799 2anb))i^9y frcu6 i Tfrenl^at 09 bent ^{f!r!t(; 1803 bitfra eitl«r 
(ebt9et« 1810 SRibicue t>(b^J^of))ita((t i €(09fire« 
S« I8i4« 

, DiaC inaog« de fcorbato (ecundumrécentiorea theo. 
rias phydco-medicas explicando« Hafii« 1797« (I« I6ff» 
1798- S'lo* 34« i^arteitetetø 5cit« I« iCrgdnsb« Sflo. 24.) 

iDet ofentlige ®ttnbbebdpolttte/ ifac meb ^rnfi^n paa 
be bonffé etater 09 ^^oo^ebftabem ibib^ 1801« 9aa 
Spbff of 33« jangeU tb. 1804« U« af ;D« 6cbecL i 1. iCft« 
1805* 910« 50« ^lU ilitt« 3« 1899* iOct« 444«) 

(Sn Øam(tn9 af Sitbragelfer unber 2Cneifet/ i&rirmme, 
€$9ner 09 SRatteoanbringer« ih. 1804. ooetf« paa 6oen^ 
1814« (r* af Cre|d)om i 1« iCfr« 1804« 9lo. 38.) 

®unbbeb<« 09 aRor^abSttbenbe« I* VI St Stiéb* 1805« 
7. 09 9{p eunbbcbé« 09 SKorjl,ttb« MI S« ih. 1808-9« 

JCiøbcnbabné SBombacbementdnfftter/ et eleeijf a){as 
lerie« ib« i8o8* 

Uboa(9t« JDi9t<* tb« 1814* (^ i ^(beiie IV SSfnb« 6^ 
I78'89.0 

3 9leumaR$ IDanfFeø Tlejfetagtragelfer : 9)9rmont i 
Gommeren 1798« t i SB« 6« iii<6o« oDerf« paa ^pbif« 
2((tona 1799« (r» i 21llg« iltre« .3« 1800« 9{o. 21. i i^r# 
langer iUtt« 5- 1799* P* i974* '♦ ^ft* 1800« p« 107«) 
Stejfe fra Q(øttin9en til Eeipai9« ib. 305(21« 

3 fili)artalferiftet jor 6an^be^: CFbrtfltanéborg« 
Øtisfner, 9latten efter jBran^en« I« 115220« @fiibene af 
•øtttn9eiw III« I07«33* ^ejfe fra. IDreében til Berlin«* 
V« ii7s69«' , CSfilberie af 2)relben 09 be^l Ome9n^ VI* 

297 »SaS* 

3 Drte og igcbc (foruben anbre »(brag) : ©tåben 
S3ien 09 ben« 3nbt>aanere, i Xar9« 1798« iSebruars^u« 
nitte« t>m ^z^tn, SBibrag til benne ^^gbom« narme« 
re efilbring t 1800« IV« 259=87« (09faa færffilt aftrpft 
09 tee« af Bd)cel i 1« fl!{^. 1808. §^« 40^41.) Cm ben 
ejobenbat)nf(t 9)efl i7li« 1801« I« i<i7« Sret^e fra ^ari< 
i8oi« II« 181-90« ttivii^i SSit^t af X>iixti^v , ot)rrf« 
1801« II« 193:214« ®aVit 9b9ft09nomiftbeorie« t(. 253« 
64« Om 9>e|len/ ben< ^jrnbemcrfer/ Opbagelfe 09 
8tanbbntn9 efter Ødjraub«. 1804, Hf« 972120 09 193« 
234« (09faaf«rffiUaftr9lt09r*,af e(beel il»iC['t* i8o8^ 
9{o. 40S41«) 

3 P^* CØirl 2»tbl. : aiefultat af be t ©øtttngen an> 
fiUebe fforføs meb Snbaanbelfrn af^ulfur^^o« iGviabs 
for« Vm ^t'-'9i: eunb^^ebdpoUtie i {»enfeenbe til JCorn« 
rare i VI« 113325« Om ©in 09 ben« gorfalfrnJn9er# 
famt SorfIa9 til at raabe Sob paa benne S0{tébru9« tb« 
268*82. ^ ^ 

^ ffor fKtengbe 9>oe|ier/ ifotr éélféabéfange pg jtlub« 
•vtfer/ abfprebte i tTZinerva, Ztlft'uer/ C^rie 09 ^|>e, 
XloxbUi, Uytaaregnver/ 09 berfra i 5i:iubt>ifebø9er. 

«^an %9i,t ooerfat: S^tnterfomøielfer eder 22 Gange for 
CFlaoeret af 3* Pleyl« jtjøbb« i7$8. ^pnceologien« I-V 
2)el. I798'99* 33. iUubenOerø ^j^jelpebog for Cnngefot« 
tige« ii« 1802« (1« lefc« i8o8- 9Ro. 51«) gontange« eller 
SXoberenØ 09 Datteren« C^jebne/ 'ih. 1805« {U iCft« 
i8o6« 9to. 28) ^ X)o9e|# biottetiff Sejcicon 2beh 2)eU 
ib« i8o6* (2>en if(e. 2)« er onerf. af Co^e) Bd>regeri 
cb«ttet(ffe Commrbog for ;&amer« tbib« 1813. Sor VLt^tc^ 
tret bar ban oDerfat ; Stnb«^ ^79^ etrnUg Jticrrit^s ( »7^ 5eb 1797; Ifrbfne cft 6i>enn«"i79Q; ben lifff «Wafro« . 
iBooi Jpuiti$btt 1S02 i ben iøamte Sorg 1805« 

* ^rantfen (^aW) paagatm Johannes, 

Francifci. f^bti mUt 1531. JRejfte ubenlanb« 
øg creecebed i ^tiMttx^ iii Poeta laureatus. SUp 
2)octoc SReb. i Srantertg. 1561 $rof. i SRcbicinen 
t»(b 5t)ebenbat>tté UntDerfTtet* 2)* 1584* (Ulf Ueri 
(ttmbr* ftit^ I. 184-85O 

* Oratio geneihliaca de nativitate JeluChrifti. Witeb* 
1553- 4* 

£legiarum ot Epigrammatum libri duo. ib* eod« 

Carmen de oculorum fabrica et coloribus, ib, I556» 

Hodoeporlcon itineris franconici* Tubingaj* 1559* 
(cptcpft )»aa np i N. Reusnerir lUnera, liber VL BaiU« 

Carmiiium Ijber, Lugd. Gall, l56l# (2J» Btlbmø 

Saml, I ©• 3 4, p^ 149.) 

Propofltiones mcdicæ de tcaip'sramontls« Hafn» 
1566. 4* 

Elegia de ainoribus fuis, Frankof* 1567. (optn)ftpaa 
ni!) i Æ^id». Periandri Hor lus amoruin^ FraucotV 
1567.) 

Hipp'ocratisWher de natura honiinis lailne versus« 
Havn, 15^1, Galeni de cuiationf /ivc ratione uiedrn<rf 
di iiber. ib, 1572* Ejusd. liber de coBftitutloiie aiiU 
medicæ. ib, 1573. Ejusd. liber de osfibus« ib^ I579» 

(conf. Uyerupe Umrei-f. TiwMU 40:41.) 

Typui veri et linceri amoris. ib, 1579* 
De conferTanda valetudlne* ibid. 

Qt 2@rft>er6 foran %, Q. fBebeK rorbanffebe Cfajco 
-^ oftri^ft i ^tircueren 1807. 9{o. 65. 

tiant. fiSoebe paa ®erri|(et>goarb t SpUanb* 

ØjrniQb af banffe og norffe @«^e(tr< Sapper^cb« MI 
tbiU Stbotd* 1783. 

' §rfln^iUé (?>eber) føbt i jtjøb#nt<it)m . 

Hendecafyllabum de feflo pentecoftes« Havn« 1582* 

t«. Elegiacum de pasiione morte et refurreciione Jefu 
;briiti« ib« flod« 4« Elegia de obitu Meitlia Oxe« ib* 
eodt 4. * . 

^rec^(an& CSen«) føbt l Jgjorfen« i773» 
£ep* 1794* 1800 6Ut> ^roefl paa gtobcn* i8io 
@odn(pcor^ til grtberic^ebtrg og ^Dibotire SJIenigi^ 
^ebcr i @icUAnb» 

. yrfltbtfener ^olbne t)eb j^øitibeitge efi(td(<ber« Sribft i« 
cia* 1802* (conf. Politivennen for 1803« D^o. 13803240«) 

Bant>er ooet bet ®toce.og efiønhe t Staturen/ i Ub« 
U^. Si\9h%, 1803. 

C<»lumeU4 om eanbøeconomten/ ooetf. I-II ^rt. il:jøb» 
1806.-7. (r. i 1. «ft. 1807- 9lt» 5 oø6« 1808. 9^o. 43«) 
9Kø9;r bc¥af ^aoe oørvet iubføTtc I €>luffeii« ^IniMlcr V 

pg IX ID* 2fciben4<S«tge e^rine mibet jtifieniavnl B^iiiavi^ 
bfmctttf jtjøbb« 1807« 

t)ir((iliu6 om Vgerbptfntng/ oDecf* ibtb. r8oR. (t« KCfc«^ 
2810« '9lo« 10.) ^taf l^aobe i^e 6ang metret inbført i 
bt ceconom. 2lnna(« X SD« 

Øør Sørn. unberotrei t 9?rItgionen eftcr-tote brngelU 
g< fi}fleniatt{{e tarebøger — i Utinerva i8oo* HL 1299 
45« £)m Satg og Sntfamltng af (Srclfrø — .i ^Inf^ 
iiin. IX« ^7^66* 

Cm SRénøiørelfe (oS Siet t i^an^oeconont« Ct&. V« 
303.6« Deluben nogle/ tnbedooerfat te/ StpKecJ^ni 
og ^ebc« 

éteit^of (So^an ^fnrif) føbt 1713* »fei 

1746 GanceUtefectetatr^ og Dac fongL .l£)of9to(on. 
2>. 1767. 

2)et mennfi^elide 8to§ ^uébolbning* ooetf. Æføb« 1754* 
(efterretning om en franft iDaqied »^anbelfer i iSene^ii* 
ooerf. af Sngelff. tb. 1767. 

3 (Briuieo 2incr 09 Bange ifte IDel et af ^am 
9lo« 54« 

^riOorg (Sen« 6()r{rroJ)()cr) Urtertttmmet 
i jt)øbenl)a\)n^ Sorgercapitain, fhmt en af Øtabes^ 
32 beputerebe 9&6rgere« J^an6 S^bet ^at SottiftUes 
paa ajermnetofte @ob« i ©iellanb. 

Cm Sobaf«pibec — i OTinerva 1794. IV« 75« Øfen« 
brioelfe af ^Xamipi^ og 6(ambord< IBeffptbntngec. t^ob 
igaugenr. ^iøb^. 1795. 2(ftounget @t)ar ^aa 9tof« (mb« 
borge ^iece : S3ibrag til ^augenel ^iftorte« ibib« 1796«. 
I« Ci biffe @!rtfter« Ubarbejbelfe Ifal (Stat<raab yran 
(aoe bat?t nogen iDet«) 

^riborg (Sfliel«) «lbre »rober tU OToellfott 
onforte, fobt b» 15 3an. 1741. ©tob ferjlt J«rt 
I)Od 2(potf)efer ^armfleb i 9lpborg/ men b(et> berpaa 
prK)at informeret af 9vector étjane fammeflebé^ fora 
timitterte ()am til 2(cabemiet 1762* Slet) 177J 
2)octoc 5!Reb« 2)«bf 1779« 

Unserø Cægen/ et mebicinff Ugeffrift. ouerf. I-XlIjDeU 
5tiøbb. 1766:72. 800« oa :;iiU<eg til Ugepriftet eeegeii« 
ooerf« ibib. 1774. 8« 

SaUotterieté onbe Søljer i be banffe etater« ibil# 
(Oette 6(rift tolbte 2(utor nogle UbebageligbeberO 

Disp, inang^ de ufu rorticis pcruriani medtco* ibidr 

1773« 8. (re C. i a:obe< 25ibIiot(?« i 23. 3te«©t»ogi(Wttr 
51. 1773. 3- 376O . ■ 

Cal'us duplex de mania euro et fine oplo cnraia ^ 
tnbf. i CoiUctanea Soda, med. -Wavn« Vol« !!♦ Hafø« 
1775* P* 176. og A}>honIa a luppresiis menllruU ortuA 
ducens. ibid, p«.X83» . 

^tid (^cnrif) »eponerebe i(J5« fca^tm' 
ør« Slet) eognef ræji til Sngberg 09 ^arnbbo^^ 
i gliber etift« 

eigprabtfen i^er J(nttb Se^efleb #& XflA 6lts 84^ 
#eb« 4(i«b^ X662« 4* .2 I i7T > i%\nmavUn, 1592 hU\> Sognepræft tit S^omftrfm 
i Sergen 09 \>9he 1609. (£|m ^an< &a\>t tit S9ftf 
gen« etcfe ®. jrimanøt 6amt af (Øapebreve 
t iio og 244O. 

•taanbiiog og Zxøftt^ptV fot føfarenbe folf. Sløhi* 
160U 

^titfCtXi II* Jtonge { jDanmarf 09 9torge-i 

f; 1534« ^^^ I588* 

' • » ■ 

^tliåit 97falme unb Øprfid^t aud bent .^falttt iufamr 
ttengejoaen* f. a..etL itmo* (ubtomjiben/ ecfldret burd^ 
Ct^riflopper 2(nopf. (Sopenbagen 158G* 4t0/ øg x693« 
4to* conf« Ulmerpa 1789* lU* 60**) « 

Qtli&jt @pr{t4e unb ©ente n}en éittf ben Cfptfi(fen 6a« 
Itmønié unb Sefus €>9Mt(ff sttfammcngebva^t« i*l* eta. 

griber ic^fen (So^an) føbt 1603 1 gren«« 

(org/ ^t)or ^an« Saber^ gctbrid^ 3o()anfin^ t>dr 
9tce^« 9tej^e ubenCanb« meb unge XbeUmcenb« 
flor fine |)oeftfr bret> ^an af $erbtnanb II« at>Ut, og 
efter ffn «!g)iemtomfl, af SBiQicl^tu« SBeff^ot^tit«^ fom 
vat Some« ^atattnu« eiefareu«, 1633 (eteret ti( 
Poeta lauieatus. @amme Tiat (len, .SSagifier« 
teat SHector førfi i Jtjøge, faa i SRalmø^ og enbeltg 
i gtoegftlbe^ ^oor f)an tillige \>at ^rofcfjor ^oefeo« 
l>eb Øpmnaftum* 2)øbe i64i> (Mdlleri Cimiria . 

Jååtyai^wut periica ex HerodotiTiitåXiu grmce et Itt* 
LipC» 1622 8- , Varii Hyflioi latino-ilaaici. Hafu. l629» 

Sr^Hupfs og onbre ^eiltg^ebéoer« fdrfftU ubgbne. 

5til)fc^ (Xnbrea« graufing) føbt ben 9'3rttg* 
3744 i ^i^^ / ^^^^ (^^n« S<(ber oar SBorgentefler« 
JDeponeribe fra Stibe i759» {Rejfie ubenlanb« til 
fSien^ 9art« og Sonbom^ SBleo 1772 iDoctorflSeb« 
Deb Jtjøb^i« Unit)erfttet. 1778 £anbp(ippcu« i {Ribe 
ettft» 2)øbe fom 3uf}it«raab 1807« 

Difp« Inaug;« de morbillis* Hayn. 1772« gOOt (r«C. i 

09t^ 21« 1772« 3. 363* Og i ICpbeo X>i\9l i 8« i 6t« 

1^ I28<29.) 

De febri pntrid« in dioecell RipenA epidemice grås« 
Eante ab anno 1770 ad 1774. — inbfort t ColUctan. 
So c, med^ Havn^ YoL II. ptLg. 215. 

(BejUbning for Sorbcmebre t\\ bebfobte Sørnl Opli« 
nelfe» S^iborg« 

Jtongenl og Unberfaatterne< gub^Hge IBetragtnfnget 
neb ) Jtong Sribcrtc^ . b« Vtel 6a(Di»g<bag» jtjoben^« 
1747- 4to. 

§nebetireicf) (S^rlflop^er ©leterlc^) 

GAiaf3o^att Sriebenreicfi^ 6ogttepr«|l tU GUgf paa.!02øm/ nf^tti ftt^iyfftftit trisbføcti 

nesad Cleirum 5 te Gamling« Sønnen i)ar 9R^ 
gifle); og b(eo.z758 9>i^«fl tit Sifleb og Sinberup i 
aSiborg @t» 1759 ti( Sårum { SieKanb« iDøbe 
1779. 

Dispp* Havn« '4to. De religione cbrlftiant Dani« 
imte Ansgarium baud ignou. 1753^ De baptiamo ve« 
ter^m Septentrionalium 1754« ^^ aniotabaa bruto« 
rum* C a« ' 

^tiedenteic^ (stottrii) ørober wx ^^t^^ 

forrige; føbt X732. Jtom 1749 tit Vcabemtet; 
etttberebe i Stoflod og Sunb. fSleo 1759 Sitnte* 
nant; git i engelfl Sjenefie/ og tog 2)c( i Cpoaarf« 
f rigen i Xpbfllanb« 6fter grebgflutningen font (air 
^em Oj blet> Capitattt af XrtUiertet, * ^borfca ^ti 
iajentbleo entMtget 1768* Ste}^ 1783 ubenlanbi^ 
lien fom fnart tilbage, e» boebe ^r^ i nogle Xac 
if^^tx^ SSøOe i GieOanb, ffbeé i Stege paa SSøetif 
|t)or (an bøbe 1798« (Ubf«tligere 2)ata om (anf 
Set)net (ar>e< (o« tOorm HL ais«) 

. Jtong-e^riffianVtelitrtgl^iftoriel-UjDélr Jtføbf« 
X758*66* 4tØ» 

§t:(eitie6 (€5«eii) føbt b: « xug. 1717 

i Vnb«fager t Stiber Stift/ (bor (an« Saier x^at . 
9rce|l» iDeponerebe fra SRartoger Gfole 1733. 
1737 t'*^ Sltctor i J&obro^ 174 1 ?>rcefl tit 83efier» 
SRotanb i C^rifiianfanb« Stift. 1760 Sognéprceft 
! e^rilKanfanb og Stiftgpro\>(l. 1762 fif Sltetaf 
f>rofeffor Stjeotogioe. 1778 bttt) »iflop I jBergen. 
jDøbe 1770* ((E|e6iinøø Suf'eKa^r/ U« 2bft fB» 
I« 123*24.) 

Martyrologidm Jefu Chriili 3: l6 yrftbifenet OOet 
yaøftonem ^}øb$* 1763. 4^0. Ætaaeproebifenooer Jtonø 
grib. V« itiøbb« i^» 4* 9)r«bifen paa »ebebagen 
1766 ben 26 aJta}. @orø 1766, 4* og paa Bebebagen x 
®ec* 1773* Wo^b* I774* 4^0^ 

$rie^(ie6 i^Wp ^m^ en »roberfønaf 
gioejlforrige ; føbt i SRariager, b^or (an« gaber t)ae 
q)r«jl. »ep* fra »anber«. »ar, fom Stubent, 
^(tumnttg paa SSorcf)« SoSegiunu 1777 ^^^"^ '^^\* 
Capeaan tit »ejlen|fot> og. 178a Sognepr«^ tit JKr« 
tiinge paa SoOanb^ 2)øbe i8oa fem ^x^%f^pitø 
flrup paa gatfler/ 

Disp. de bibliis et libria ^busdam in Dania ra^^r 
Hafn. 1775. 4to. CoÅtinuatio. ibid. 1776. 4to« 

§deé (^einrit^ t&an&n) f, i gienetorg. 
2og ben mebiciiifle Soctorgrab i ^aSe. Steb Sfi 
Stment«feltf(iotr i Jtiøben^iabm 

Do caufa caloiii in corporo aninali« BU«* 1766* 4^^ < i?8 .$riié (tnUxtljf. l SMfltttp i gpén; Vn of 

fti førfle ^refefTcrrr Dcb Jtjøbentar)!)« Unt))er|Tte^ 
^^\é Kectoc ^an ut.% aiftxUt^i Zaxinitu 2)øbe 
1526* 

Miffale Havnienre. Havni«. 1510* fcU (conf. <5ielmf 

Øjeritce Catalog 1^ pag* 8 } 

Diarnale Roetkildenfe — et tigcrom foteøaaetlbc 

cmenberet af f>am, 09 hapaaf meb IStUaø af ,Cl;i't|leil 
Pe^erfen/ tcpCt i 3)acié 1511. i2mo» 

§r(i^ (Sarfien) f, b. 22 6ept* 1765 t jjef 
f effeb I S^en^ b^or bone S^bft \>ac ^rttfi. )Depv 
X788. 93ac (t 9at 3(ar Roeret t)eb 6(o(en i 9lp« 
lorg* 1798 bUt) $(orfl til 3(aefieb og aSejUtSv^n* 
iP9be.i8o9* 

•jmpave af bani Ømbeblbog for en fbtt af ICaret 
J805 — i fl^erta 2bni Kars..! )B» 0« 263'85« 

§rtf é (e^rfflen gobberg) f, h 3ble2Cu8u|I 

Z699 i SStébp i {Ribe @t« , b^oc M^ Saber t)ac 
$rce^* iDcp 1716. gfterat f)ar^t cejfl ubentanbé 
but) 17.5 Soctbr SRebtcinoe.' 1734 SRebtcH^ teb 
Séaifmbu^^ i 5tiebenbat)ii 0d.®tab4pb!|fTcu«* 1739 
$rof* M«cl. c'xtraord. og 1747 ordinarius* &• 

fom Gttatøraab 177 3« 

Dispp HaVn« 4to. De motu fangrinis intellino 1719^ 

'^ de liene. part* 1-IL ijio-au — de morbii inian« 

tttin, disL inaug« 1725« "~* de morbU fenum, 1739 — 

de morbifl puerorum 1748' *- de mercurii ufu intern 

ao. 1750. (paa IDanfP 1 X)i&» Øelflf* Øfrift. VI. 79-98) 

r- dé crili morbprum pueriUum disC duæ. 17570159* 

De lis qyi pro mortuis liabiti funt, cum tamen poU* 
•a vitfB redditi func — i Coniin, ^cta Aled, Havnlewr 

9ta, ' p. 73. (\woxi\- 2lji»bb« Tibv* Conr, iSfterr^ 1764. 
9lo, 44.) 

§r(W (S^tf j!en|e) gn ©atf« af »orgeme. 
{let ^erman Sriié i SRibbelfart S9Ut) gift meb ^e« 
ber 7((oibfen, y.erfl tt( etanijicup i eieUanb« S« 

eblen« vetfe eiggenbefer. ^i«&b* 1^7^ SJ^^^ ^ttet 
V796.ttb9ivet af t^enbel e#n 3ol)an jdDedt jriif , bec 
ttbe fom CEonferentiraab og .2(lfeffoc i Oeconomie« og 
.€ommetfecoUegtet 1767« 

• ^rifé (Slau«) f. i Kifumttio^r i ?»orbfrif«f 
Vanb:;\ Var S^irprorfl ntt ben banfFe 2(rmee i 6^ru 
tKatiiVbe« Sib, (conf. (timbr. «itfc I. 198-) 

Poema it^troeradum de pare, ad Chriil, IV. Hafn. 
-1629. 4ø Jubiliim 'Evdhgelickim'y continoiis encomiuin 
Mdrtini^ Lutlieri, iUlo ligato eiaboratum. ibid« 1630. 4« 

^rif é <8tlb«ri4> Tftitott) føbt b. 13 Sur. 

1740 i JljebrnbiUni, ^yvor^a«« %ober loat Drocura* 
tor* C<ponetebe 1758. JJlet- 1771 Camettijl i 
iVftmi^tttftiC' .::i774.aiib«(iJSanciliP i jS^eneralite^ tet. Siben efter xfte 6aneellt|i. 2)»b« font Suø 
{ltt6raab 1800« 

« 

^an b<tr af ^talfenfi ot>etfat fotgenle Gfuefpit: 11 

tutore burlato« i768> ^a Spofa fidele« eod. a. La 
fchiava feconofciuta« eod« a. Il fumo villano. I769> 
La pupilia. eo'd. a. Deraetrio. eod. a. ^enobia; 
X770» La buona figliuoia. eod» a. An agilda. 1773« 
Lifola« ood« a. Armide. 1773* L'Eroe Cinefe.. eodj^ 

a. Alcides al bivio. 1774* ^^^ trpCte I ^jfbenbaon f 
Octaoformatf 

%Xii€ (gribertf S(>tifK«n) føbt l itiøben^i , 

bt)or bang gaber t)ar' Conmianbeur i @«etaten« 
0(et) (Satec^et, førjl i Sejle, ffbin i Cotbing. 175« 
geltproefl. 1759 Cognepr. tit^jdrup ogSambbrup 

i Sibe Zu . ^øbe . 1.802« 

• ■ • - 

Jus talionU dinnam. efler ben gubbommetigf ^\^ 
gielbelfeéret* JCiøbb* 1758* 9)aa 6oenff af (Dlof B^ 
ntitgf* 1763* (conf, Btii^mo ilevnet p» 878O 

2CfbanbUna ooer bet Øporgdmaal/ bootfor en gubbonu 
metig ffotUfer oar fernoben. Gforø/ 1763« (r* nf Bobtl 
L tCft* 1763« 9(0. :»5- •^erimob lécc9 %xiit en .Kpoto« 
ate i iftf 2(nb* lit be U iSft. for 1763. eab( repltcertf 
t 2bet ^Cnbang.) 

%tii^ (4><^né) f ti (!(att66otm i f. { jtiøbenlj; 
^eKigtrefongergbag 1625. ^ané S^ber t)ar ^anfø 
ler 6^rtf{tan S^ iié tt( Jtragerup. Gtuberebe i S\9$ 
benhavn og éorø. Stejfte 3 Tiax ttbenUinbg til 4)o& 
lanb^ tSngeUaifb og Sranterig. fB(et) ffben brugt \ 
@efanbtflaber* S3it>aanebe et S^rttog unber SfonMi 
cnculi, og gjorb^ ^fémme Sfenefle i Jtctgen ttnbet 
Jtong Srib. III. 2)øbe fom IDberfi 1697. ; . 

» • 

t^anl eget Sio og Eeonet af ^o^m fe(t> beffrebet — i 
IDanffe røogat. IV« 23i«54« (conf« )rllyerope IBftcrrffll« 
om i-^ri^crif III. pae- 3i8-'2a) 

$dt^ («&an6) Sar førft 3(manuen(t< (o* 
SStfFop Jtrog I Zronbbjem, meb ^\)em ^an ^}orbf 
SRejfer i fRorblanbene. iDøbe fom ®ognepreeft 4 
}lgerøen i SconbbiemØ 6t i763» 

iDc banffe ginlappcri SBeffrtoelfe* Jtjoib« '74o- (c9»f' 
Vlorflfe V\r>. eel(f. (C4cal^ e« 615J 

§r(té (Sacob Sergen) f. b. i gunif 1753 * 

i^olbet, i^^otx Ijmt Sabec \>ar @ulbfmeb. Dep. fra 
e(age(fe 1775. SSar 7((umnu^ p^a !5brcbd'6olFe» 
gium. iBlet) ^ører Deb Srue lattnf!e Sf ole og 1790 
!lRagif!er« D. 1794. (J^ané 2(utobiograpl^ie i Unii> 
t)erfitrte(g i 2(n{ebntng af Sormætingofeflen 1790 
wblicebte ^cogrammat conf* 3ri6 I79i. IV, 
•162 s 68.) 

" Di.^pp. Havn* Comparatio Themi/loclia cnm Camn* 
lo« 1783- — Disqvi/iiio qvatenus Herodoti hiilo^ia'fi^ 
xnum præbeat argumentum onde pfobetur, Jud»os ab 
AEgyptii? vel bo« ab Uiis ritus fuot mutiiafle^ Påftica* 
la IhU «783'84^ *^ ' Qv«dam de åritbmetica øqtalib- ( 179 ) >ris -grsdus reductione« i79^- *- Introductio 

Jamblichi 3tium de general! mathematum 

Disf. inaug^ 1790. 4to* Qr. t I. iCft* 1791. ^0. 

if 2t. (Baihborg« 9l9fa/ mcb Vnmarfnfndcr* 
792. 

ié (Seni) f. b. 28 2fu9. 1646 i liax^\x$, 
é gaber xxit ^rcejl. Z)ep« i666» i683 
|i til SelbbaHe 09 ^løbager t 3(ar^ud ®t» 

•ifen ct^ec Jtnub (S^lbenfijerne* ^jøien^. 

ié (Smmanuel) f. b. ig Sum 1782 t 

t SSiborg <St, ^t^oc^ané $abev t^aK^rieft. 
SSiborg i$^oo» S3(et) igia }(bjuna t»eb 

Sriberid^dborg. 

fot a3ørn» SStborg« 1799* 

>aa et gorfød tif en JDoerfcttteireor^duliSreo 
ne — i 5«tt«f««^ f^^^J* røaaneHfrifcv 1507* 
808« @cpt« 

til Sanatié^men^ «|)if!otte «^ i 6dmme< !Raa< 
/*• 121:28/ 09 ©ammenlidnind imeUem fiXofeø 
l~ i @amme6(!Xvartalfmfc, II 47$io2. 

;é(3o^an) til ^eéferagir; f. 5»3oge6r* 
@tf i ®fo(e i £)benfe 09 3(ac^ue. 2)co9 
tjeben^at^nd Untoerfttit 09 ffben ti( SøQn, 
tog SRagiflergroben* 83UD t)eb ftn S^itm* 
\at i €ameUiet» ®jorbe en fRtiU tit 9Btt> 
tit iixtijn cg anelanc^tom SBleti ttlftbjl 
>g ben føifle Unit^erfttetépatron efter {Reform 
. 2>. 1570. (^an^ £et)net ubførligere i 
,0 Cfterr. ifle 2)e( ®* 22*26,1 ^t)or 
n6 ^ortrait ^at)e6.) » 

»tbica de vircuté beroica. Colon. 15'4« 4to. 

(é (Sørgen) f. b. 2 3an- 1684 iaw<b/ 
\% gaber t)ar Solber. £aae fom Stubent 
tenborf« GoUegium« S3let) 1719 9>rotfl tit 
09 aSalb^ i @ieUanb. 2>* 1740« 

Havn. 4^0* Tbefes pbiiofopbicæ 1709 t— de 
infinitum divifibilitate. lyio^ — Thefea pbi« 

5. 1711* — Vulgus fuperiUiioIus 1713. .— de 

lento« 1714* 

t ©friftfr, famtebe og til ZtK^tUn beforbrebc 
Søn ?)ebec grii«. 9.\9^. 1752. (conf. IDanflfe 
5ifr IV. 136--42. og i73'9'<* ^tlffueren 1793* 
10.) (DijTe 9)oefier b^^^^e tftbeelø førft 9cret 
ben tvtelonbtjfe og bentb^^pfnerffe Gamling.) 

(é (89d[)e ©op^c) føbt i SctSn 1692 I 
^tjcr l^enbed gaber var S3orgeme{ier. 4>un 
'28 til 5tiøben^a\)n* Sar 1733 ®out>er« 
r nogU abetige grøtener i @faanf / og bM gift mib 2)0€t <Suft» £tnft 25i(bffeifi ^ TCbiunct i 
bet t^fotbg« gacultet i Sunb. 2)» 1747. ijSbéi^ 
itauø Icn^t Sruent. 626>63« og 1546. • 1. lEft. 

1733. 9?0* 33« 6ommélH Lexicon Erudit, Scan, 

H* 474»78^ Wolfe Journal 18 lOt II, 32 #36. 
i8id. I« 144^46.) 

©anie og tatinff »er« tit jjubelfeften 1717. JeføB^. 

(iSfOO &d)bnau p» 633. og i Cyprtant Hilaria Evang. 

I- p* 38«) <St banjl og latinfl Ser« til JCong grib« 
IV. cftet Garl Xllteftgalb. (bod ed)6nau p. 636«) et 
(Sratulationøoerø paa tbanft, granff, S^bfl, Satin og 
®xxft til G^rifitan VIte) gotmotling« ^enbeø fireooey« 
ling paa 8atin meb ^enbeO Qeflagtebe g* G. (Hilfc^pto, 
er aftrptt $60 Sd)bna)X p, 645« 60^ 

Ørii^ (!SReøen8) ©rebe tt( grtfenborg, JBft« 
ron tit grifenDotb/ @tiftarotmanb i 2(ar(iue k. (Se 
f* >. 7 ®tpt» 1623« ^ane gaber t^ar 92tel0 Srtt$ 
ti( gaurf!ot)» 3 fin ttn^bom ^uberebe ^an i 6orøé 
3D» 1675* C^ofmane lEft* L 34*350 

Encomium Soræ.Soræ. 1643« 4to. Oratie dø mo« 
do^ hoIUlium ofientarum. 410« 

$di$XSRor(en) f« i6g8 i 9tt6f (bor (an$ 
%^Ut, taté griié, »ar Spfogeb. iaat fom ®tu# 
bent pad S9or((^e (SoKegium* Sleu 1712 aRngifiet 
09 1717 geltprcrfl« Sog Doctorgraben i S(|eolo^ 
gien i Vtttorf 1722. fSlet) 17191 9rof. S^eologice 
i Jtte( og fiben ^tocan)ler Deb fantme Vcabemie Z>» 
1750« C^ane Set)net og @ttifter i Uleufelé ieti^ 
ton vttftoth. &dft\^tft. Uh 521. t^ler^^ (Be* 
lel^rtengefct). itv Univerfttet su X^iel i S. i 
a^. ©♦ 264. 78O 

Dispp. Havn« 410* De c'rroribu« pictorum contra bi* 
Iloriani facram« Particula I-III. 1703-5. — Scbediasnia 
in Mattb« X« 14. 1706* — de fi|[no Ure portento tri- 
m Efaiæ XX« 3« *I707» ennu ^rff g (9«eI8 S^ri#fan) f. b. i gebr. 1714* 

^ane gabet oar Solbec i S^rifKanfanb; tdU\> 1738 
Gapeffan til 2((fla^oug, 1745 Cognepr. tilSobøen/ 
og SSicariué- for 3Ri<f!ond€oliegtum ober ben norb^ 
lanbfEt 09 ftnmarefft !9{i0(ton , famt !D{i<f?onOcaéfes 
rer* 1754 fi! 5taracter af 85i|fop og biet) 1771 
9)rotfl tit Jtoroeirfen i SBergen^ ^oiieet (Smbebe l)m 
neblagbe 1775* iD. 1777^ 

3Kuflratton o»er »ifpeoijttatferne i Slorge. JtjøbenJ. 
I77I* 

3 t>ibc»(r. 6eli1?. 6fv% X Some er af tam /n 2Cf« 
lianbling om gifCerierne i S<lorblanbene p. 177*205, oø 
om;9lorblanbd gifTeoarerø Gicport og 2(fT(itning p, 31X« 
28- »egge Xfbanblinger <|00be tilforn meb mere met 
trtt!fe paa ©oenie i X)ercwflf* 7icat>. ^anbl. »ol. XXXI- 
XXXim nemlig : Cm eiUpffetiet i 9lorrige ». XXXI. 
2bet ©tpffe.- Cm fforffepfferiet ibib. 4be et Om 
•raaflHIItcrict XXXU^ i^e et. Cm ^iaefUmbre 09 

(33*) ( 180 ) ttnnittfi^txUt i6ib«3V{eet JDmBtttøbffllerUtXXXIII« 

griié (Debet SlaufenX ©ee^). ^fmtføm 

3^r(ié(1>eberebMtbfeii) f. yaa S^tveb i 
%i^n b. 23 jDct 1 69 1* <&an« gabir^ ebt)arb 8rtM, 
vat SBorgcmeflec t ®t)etibbcrgt 93(et> 1713 2((ums 
itu$ paa Sotcb^ (ScUfgtum. 1716 @tib6prcefi paa 
%Min og 1720 Gogncpr« i Sfelf^ør. |2>. 1765* 

Disp« rle Dominibus Sault et Pauli; Hafn. 1713* 4t0» 

H^n 9)tflebi(en 09ei: Exodi Xll. 3*7« 6otø. 1758« 
* Itnbisretiiind om eUlfttt Jtjøbftéb* tb. 1759* 4(0« 

5r(ié (?>eber Sfafriebfen) f. b. agbe 8»af 

1643 t ^iøbenbatm/ (|t)or banø gaber t>at ^cntefEri« 

Der« Dcp. 166 1* 1670 blet» |)rot(l i Smbinse 

i Spm i6h5 Stagtficr. D. i68S« , 

eigptdbifen 9t>cr Sribertnbe C^Ufabetb •^øegb« 5(jøib* 

2674« fol. og OOer i\itv .{)Olf* ibid. eod« fol 

. • griman (S^riHop^et) f. ',74a b^ 2 sur. • 

SBergen, b^or b^«^ S^ber, of famme 9}at)n; t)at 
dtjøbmanb* Sep 1760* SSttt) Kmanuenffe bo< 
fSifloppen i fBcrgeii* 2)« r79i> (4i>an6 ®rat)f!ctft 
• I fiergend 2tt>n (Cent. lEfr 1791- Wo* 23.) 

Bergenffe Gfribentere MU eti^Cfe« IBergem 1766^ 
4to« (C i S^aDoiø inoaneDl. CiU^ pag. 13) 

eamUng>af Gtiftelfet og Øa^ebrtoe t Bergen og Ser* 
Senø etitM U »el. fbil>, I774»77* 4* (^^J^* ^iW-i777 
tRo, 47 "Ecit. 3s>uin. 1777. fCo* 48« conf. /lut. paf er^ 

1^04^ 177S' f>* I26«28.) 

^Ctman (ClauS) Sen ttlbfle af 4 »cøbre, 
foro t)eb Sfttfter b^^e gjo'rt ftg befjenbte. 2>ereg 
^aber var ^eber ^arbo %iimatt, Gogneprorfl tU 
eeUø i Sergenø St Clouø griman er føbUS^eU 
lø ^ræflegaarb i 9lorbfjorb 1746. iDep. 1765* 
Sleø 1771 9<KoBer .Qopfttan tj( SDolblhø Jtalb i 
SBecgenø @t . i78o'6ognepr. tii £)a\)tgenø 9r«eflc< 
Sielb t famme etift Sr tiUige $rov(l i Storbfjorb 
øg SKtbber af dannebrog* 

gielbct^omelen/ et ^riébigt- Inbført I ^^rf^Ø^ne til 
iriønite ^)l^. Xll. etpffe. Jljøbb« 1777* (conf* ITImer^ 

VA 1802. iV..274.) 

eange otxr Q^oangelieme tiQigemeb 4 ;Daotb< |)faU 
mer. iCjøbb- 1780« 

J?riberi4«borg «gn og Ubffgt fra femme — I norffe 
©dflf Bamli iga- 2bct ^t. Jtjøbb. 1785- (rec afXab« 
bit i Utvb iCfr. 1786 p. 29 ) *agcn Xbelffen — ifgm» 
sne Øvtmlingø 3ttr et. Jtjobb- 1793. 

Q(nbagt«eoelfer til »rug for Xlmnen. JCbb« 1785- 

f oetiffe Iftbeiber. iftt 6aml. Jt]ø6b- I788» (rrc* i 
Svir. 1788. 9^0« 39 ^^ af M«bbef. i bor^ OSfc« 2789* 2Clmtten< Sanget* 4tjobb* 1790« (rec. i ^riø '1791* 
II** 108^2. i Kricif og 2lnc. 9^e ^otfte 9lo. 6. og af 
Zbt^amiøn i U Kfc. 1791* 9lo. 36. I. 

)Den fpngenbe Gømanb. IBergen. 1795. (rec* i f* d^ 
1794« 9lo 20* item i )Plcue 33ibl. ^I^r fc^btt. VOiff. 55 IB. 
i^ et) 

Gøcabinet cHer gubeUg.^^aanbbog forØøfolf/ inbebol« 
benbe ^falmer og Gange, Bønner o. f. o* itjøbb* 1793. 

9l9e|le. originale ^falmer, ibib. 1794* 

{>9mnt efter Horatii Carmen feculare. ibid« eod. opt 

trpft tgjen tiUig'emeb ttbtog af galfenø gcften i Balbal. 
ib. 1797. 

€Sang til @ioert Hatfiot, ba ban bleo »annebrogl* 
manb. — i Sljøbb* Bfil^€rie 1809. 9lo« 100* yboeiiip 
— f 6an|hifigereii 1811* 9to. 25. — i S^tbliot^el? for bet 
fmuffe Bj^ 3bte Binb er af ^am toenbe (Sie^er* 

3 be af Gelf abet for 9torge< Bel ubgiDne bifforifti 
pbiiofopbifEe efrifter 3bie lOili iftt Binb er af barn: 

a) ^antbeo/ eQer bet fongl. €$elfPab for 9lorgeg Bel/ 
et iDigt, 

^) 9io4U, eller bet norfPe Unioerfttet. et iDtgt^ 

Stiman (Sfac^ ©emin) ben anbeii Oroi 
ber^ føbt 1750. 2)ep* fra Sergen 1767^ Clet> 
*I782 $rflefl tit Jtjfle(t)tg ^rotilegjelb og 1785 til TiU 
ten i ginmarten* 1791 tit jDoer^atben i Xronb^iem« 
eu iD. igii* 

(E^eQertø Sale om be etuberenbe« Jfejl/ fom lagge {ig 
efter Btbenpaberne. ooerf« Jtjøbb* 1769* 

Ætvintilianø XI Bog. oberf. iCiøbb» 1777. (Bleø øf 
Gfjønne Bib. eelfPab belønnet meb en 9xii ^fbaill^) 
iapmttliAné XII S3og* ooerf. tb. 1779« (ligelrbfg bu 
lønnet.) 

griman (So^an 6o(b) ben 3bie Srober; 
f. 1751 b* 21 3ul, J)ep. fra Sergen 1769* B(iø 
17^2 jObctor SReb* og famme Zax ^tab^p^pftcui i 
SLronbbJem* 

Examen morbi cutanei epidemice .grAsfantiø^ Haio* 

'779^ 

Obfenrationes medico-practic« varii argumenti Oilt 
inaug. ibid. 1782. (anm i tooee ;bibU IX. is^s6v) 

griman (Vct>n ^atboe) ben pngdé Kw 
ber; f. b. I 9?øt>. 1752, £)ep. fra Sergen 1769. 
Slet) førfl ^ppiifl og 1776 gulbmcrgtig i gtnantii 
coUegiet. fRi}\tt 1780 ubenianbø til «^ott«nb ^ 
gcanfeciiu ^<at flttn tftgationéfrcretair i <£tø(fNbn 
og ^etrlborg. 1795 biet) ^ectetair t bet ubenfaillp 
fte Deparicment* 1807 ©ebeimelegarionøraab meb 
Gtatetnabé Stang* 1809 9itober af iDannebrøg* 
6r ogfaa Slibber af ben ruefi|fe €t. Ttnne Ccbeii 
aben blaffe. 

YxelSorbf^ og efjøn Ba(bborg$ Obe til e§wm 
Sanfer oeb en gtob 5 3 iDigte^ inbførte i in ncrfe ( 1 8 s ) Joucn* 1775- V- 349» '.^viu Zilft- J775f ^o* 

>rf^g i ^e ffiønnt X)i^. XII @t. «bt i?-?? et af 
t (S^nneoeé ^loft*r paa €$eU9€. (conf. tHincrvd 
V. 145.) eg 4>orneen/ et gjelb i ^lorge (tlTiil. 
►,274^) 

ftmotit (Slicis; f. b. 4 3am 1718 i .?Wof 
iunbe ^ogn i Spn, ^voc ^an6 Sabec \>at 
«&• 2)ep» fra JDbeife 1740. 5BUt) 1749 
eret meb <Succe«fiDn i ©ogneprccfiecmbebct i 
16/ bet l)x\n x>ixUi\^ iUraabtc 1757. Sabe 

p. Havn« 4to. de eloqveitia Formanda. particu- 
♦ I745'48' ^® civitate aheillica* 1 749. 

intatlon ooet ©ect^arb b eiddtenberg* €orfft 

4to. 

i:(ftUé (Soad)im) fra arun«t)ts. €5tubere# 
Mcinen mb jtjøbenf)at)nd Inføerfttet / 09 tog 
octorgrabcn i6gOt 

iqræ potu, disf. inaug. Hafn, i)80» 4t0« 

'rf^(|)fln8) f, 1691* Sfe 1729 3)r«(l 

(trélet) i ©ieUanb. 2>. 1762. 

cabiCen coec (Sonrabine ©op^ie Rlaaarb- éorø. 

4^ 

frottt (griberi^ C^riflian) tr føbt t ben 

t gieliaion i694» 80b ffg bøbe y2i3» 

©piegel ber red)ten Ciebe qu6 bem ^t)Vin ®<au» 
t Sefum eijritrum. Sop^nb u. 2C. 4t« (paa ©o»^ 
ibib. 1753 Od 58 ) »eWreibungbeé efilbenen 
txi, tctlfijin 2Rofeé im JimUfcljen ampel »iebet 
1 tat. ib, u« 2(« 4. 

ftOltt iSørfi^n) f. b. II Set IC5 i C^tten 
Mber^let) paa ®aarben ^ofgoarb* gftetat b<N 
bnet web fremmebeUniverfiteter, O£berpo«reift 
anb« meb Dtto ^ra^ 0^ (Sbriflen jgc^eel/ 09 
mtt> Siffop Srcdjman« @øn (J^riUari/ Wei> 
C643 ^lofeffoc L^.gices, 1645 lioqventiæ, 
MHir.ert.os t)eb ^i»b^.Unit)er|i[tet. 2> i65i» 

br.fi^itt. 1. 2oo'20i. :»rt&cn6 Uti;t> 3ottrm 

♦ p. 156.) 

kpp. Havn. 4to« De aftronomico theatro, pro Lon- 
Dtano contra Morinu - , 1642* — de legendU 
TuAu lalini^ fcriptoribu«. 1645- 7" Refionfio ad 
li Df^lenlionem Aflrcnomiæ relliiuiæ .6^. — 
itaiio |.Uviiiomaih Mn^iilca, 164S. — Execuatio- 
Iphæricdiunu l-lih 1648 50. - 

ihriiciica Danica* Hafn. 1649 et l660t At'* 

jfOttl (9lKlé ©o.fdje) f. b. 12 91^.^725 
rtcrup i g4a^elfe ^crreb, b\?oi t)aiU iaber ba 1744. fB(«^ X757 @(Vdnepn «( jDum i STtotiS 

Ibifm« €5t. 0% 1774 tic SRetbal i famme ®t» iDøte 

I793t 

SBe^Hoflfc ot>ev IDuore 9ielb— iCopoøvap^^l^a^rtu 
XIX. 98^32* 

• S^tOfl (C * * * *) Søbf fom iStttbent om^ 
trent T»tb 3fac 1754* 

CSecben/ eKet é^Mineffeti Cpførfet; betragtet ef^ec9laf 
turen/ famlet af be bebfle franfle 09 Ualienpe SO^oralit 
fler» I 2) el. jtjøb^. 1754. 

^rofl (^anS ^entlf) føbt i Jljøbett^antrv 
(Dot l)an$ gabet \>ax ControUeut t)eb Solbbcben« 
2>ep. 1783* S3(et) 1793 Stegtflratot i bet banf^e 
QaQceUité 2(t(^it)contoic 1803 2(rdS^toartuø* 181 £ 
Cecretait øeb SRidfTotidcøUegiet 09 Snfpccttut Deft 
Saifenbufet* i8;2 Sufiitdraab. 

2)en fongelig banffe ^ofrog @tat<calenbet fot Kaxtø 
ie 1801*17* Jljiøbb- 4tc» (t. af <B. ^a^m i (« iÉft* i802» 
9lo* 11* I8<H- S'ic^* i^- i8d8. 9to« 5. 09 t ilic(.n&. 1812« 
9lo. 23f24» conf» Bjpb^. 6f iltene isi^« 9(0.91:93.) 

IDen geifflfde Øtatdcalenbet fot Tfat 2802 i Cctaofot« 
mat 09 fot 1809 i fOitiatt, {u i ^ituti^* 1812« 9(0« 24.) 

5roft (Dtter StticoIai)-føbt b. 21 g»ai 1780 

1 3e6marf t ^(alborg ®t./ ^t>ot ^aAØ Sabet )5ac ^f 0^ 
lelortet. 2)ep, fra 2(a(bor9 1797« ^(tx fom @tU9 
bent 2Clumnu9 i bet potbagogif^e Seminarium, famC 
Eoertt øg 3nfpecteut i bet €(^oubøefIi 3nfittut; 
1804 hW ban $l$Kecønrectot i2((tlborg. 1805 £)oc# 
lor t ^^bitofopbiem 181 1 €ognepr« fot SSaarbaffe 
øg ^tnøoig i Slibe ®t* 18 15 ^Siogneprcejl i Sting* 
Ijøbing. 

Cm Støbøenbt'gbeben 09 9t9tten af en 93otget|foIeø 
Optcttelfe i Aalborg/ famt >plan til brné benftøtima^ftge 
Snbretning. et program. ^Calbotg. 1804. 

Ciieroø Gato ben cclbre« oioerf. tb* 1805« (t* i 1. iCft» 
806* .9(0« 18*) 

De caitniae Hebræorum ero^ico , qvod^ vul^o infcri* 
iiur Canticum Cautioorum, luccincta disqviijtJo, ad- 
mcta qvatiiur prionitn capiturti verfione, Havn. 1805^ 

rec ^lU Hicc. 5ett* 1807* Sebt. 359. 1. iS|C. 1805. 
:o- 40.) , 

Qn Zati t>eb CTomteffe SSebel * Sarlébctgø |)tgein^fa 
itø ^nboieife. HaMvQ. tSoS- (&n øeb ^rcemieré Ubs 
Uing i beii botgerliae Siealffole* ib^ 1810 og en £)tbts 
Uion^proe.bjfen* ibio 1811*' 

^eftbagcn/ et originalt ^Cuefpil i 2(nletaiin9 af ^om 
•ne gøefeWbag. tb* 1811. -^ 

gorføg til en almeenforflaaelig Cøerf«ttelfe af alTe 
)aui( minbce fiSreoe/ famt af 3acobØ J6t«o. S^ttbe. 1813«^ 
ei inUMid« 1816. 9te 14) 

IBefPriøelfe ooet »ingfjtbing. ttpftiSortiØøeb 9ting< 
Wing* i8i7« 

\ j^Uewnø nXaanebfftifc et af^am: £)m bet ebtat^ 
fMi9^9ii^ 9MiUt^ h 4^aoo.« Vpologic fot Crtbo- 18JL ). p^t^tttctiovt^ V. 377<404.Sottolfiiind<^f 6t6er t Ut gamle 
Sejt«/ fom anførcd i bet n9- VI. 209.-52. VIII« 1234. 
fiSibraø tt'l 4>ebrotfrne6 GFuUucø «&iflocte fta ICbca^am 
til 2»ofeé. IX. 578*92/ 3 Xtlinctva: yrøofoocrffltttelfe 
af Qailuilø Suøuct^tnif e Rm* 1805. IV« 260« oa 1806. 
11* 374. 3 3nd : PAlcepb^cuø om btt Utpolt'de. ooerf* 
1806 i Sanuar* (ogfaa fsrifilt aftr^ft;* pcr|nfø(fte@as 
tireopetf^ ibib. 111. 208^222 3 iO^Qartebffnftet tim* 
Inriay 4ib{ommen i Xalbotd 1806 8/ es af ^am: Om bea 
tiltagcnbc ^{(nøeaøt for mimcnildvivt, t>t>nUtul\* of 
^oratø'ø 4be/ 9br, 11 te og 22be Ob«. C^fterretnind im 
ben borøerliøe aseolffole i 2(alborø. pytt^agoraø^e ø^Ib* 
tie 8erd/ ooecf. ø>vi^å ifte •{>erotbe/ ot>erf. 3 XDoii^ 
3ourn. 1803« IV. 305^0. gorWarinø c»tc en Snfcript 
tion paa 3e|lftarf Jtirfeøaarb. 

$rofl {ZxtxM SSielfen) 

G^riftelføe liben ^^iflorie, ximM forfattet/ cm 3eft 
e^rtfit Søbffl^ JCiøb^« 1632; 

jDaotb) ^falmer/ lortelig forfattebt/ famt noøle 9\aU 
mer 00 Øententfer. ih^ 1637. 

^rClnfeUSabof) f. i gjar^lm I 2»eHen6or« 
1766* Jtom 179a til Jtiøl)en()at)ii / ^\)or fjan er 
etabe^irurø 00 Xanblctøe. 

Dm 5Cofopj>erne — i U. P{>yf. »ibh HT. 453'54* V, 
352:72. Om tre !(Kenntffer/ qualte af itutbomp / poor« 
lébeø be b Uoe be^^anblcbe for at brinøe< tiaioe* VIII. 
95»ioo# 

Om Sotnbernf/ bereS ttbbrub/ Gfiftnlnø/ cø CTonferøos 
iiOR* itjøbf^. i8i7* 

^WfUttt (Xnbet8) føbt 1669 b. 5 3»ai i 
Setpinøe i 6f aane / ()t)or f^ani Saber ba t)ar gor# 
Dalter^ men ftben biet) IBpfoøeb i 9{erø paa SBorUf 
l^olm« £ep. 1689 fra Jtiøbcn^aoné^Sfole. S3let) 
3(lttmnu^ paa SSorc^é Solleøtum oø 1696 SRaøtfier« 
i70oS3icere(tcrt@orøoø i702tjirteliø Kector^ 1705 
{Rectør i Jtjøben^aDn. 1708 tilliøe $røf« SRetap^p« 
f!cu« t)eb UniDerfftetet. I7099>rof»llngvæ hebrææ, 
jD« i7?i« (^ané SSioørap^te i tUni\)er|Itetet6 otie 
l^am vbfioebte ^roørani/ famt i Sommelii Lexicoi 
Erud. Scan, IL 486O* 

De xttpO''nai iceZwt^m Sacerdotum Ebræortim Ifanl 
templo, Dispp. Tex Spenrero inprimis opDoIit«. Hafi 
1^95.99. 4to. ^ Dispp^ 4« de labro «neo Moils et ma 
fallo Salomonis. ibid. 1717-50« 4. ' 

Viu MagiAri Petri Schade, ib. 1712. fol« 

Prttcepta Grammatlcæ latin«, correctiua ediU« cu. 
praeFatioue «ditori8. ib* I7i(^ 

$UC^é (Gottftieb) SBdv 1694 »ranbMre 
teur i 5tjøben^at)ti* 

VnweiTunø laxa, ®ebrftii4 bet|t»OR I^m Derfertiøti 
Branbfpriien. Xopen^)« 1697« fol« et 4to. 

®lfi(ff i4e D&mpfiinø btr id^rlt^ i694a7oi bcrøetts 
faUenen geuerebranlle« 16. 1701* 4tø. ,l>a« Sanft ber 2itel af: Ul9^feliae ^ornbelferd Ivfffliøe ^^inbrelfer/ 
fete i be Sibebranbe, fom ^ar oorct i JCjobji. fra 1694 
lil 1701. ib. «od« 4' 

^0( («t)olp^ »ttbrftt«) f. b. 7 Ccf, 1739 1 

9lcedtilbe. Jg)an« ^Aber du 2(mtefort>aUer. S^vl 
bep. 1754« @tuberebe (t ^at 2(qr t @øtHnø«n» 
Aom I>iem 00 bleb 1767 S)ecaiiud paa Jtfopetet. 

■ 

Dlspp- Havn. 4to« lavaticinium Micliæ Cap» i, i 
Tert 9 ad finem« 1761. — de loco vcxato Pfalin. XXIX. 
r. 15. 1762. Oraiio d- retormatione Lutheri. Hafn* 
1763 4. l^e natura pccati ad mortern« ib« i7€S* 4» 

^et 9)ri«irrift.) 

6amt>ittid6ebø $røø anøaaenbe noøle ®pør(tlmaale/ 
fom en;)oer S^rtflen ba^iø ^ar at øjøre tii ftt ^j^jerte — 
^t af 15. 3. 2^ird) nblemmet i (»ond Oøerfsttelfe ftf 
6turmø IBetraøtntnpr paa (oer iDaø i 2(aret. 

SUdf fi^ttØ -^i^I« etubjøaarb) føbt 1759 

b« 19 Slot?, i J^or(p i SoHanb/ (bcr ^an« gaber tMr 
9)rcejl. 2)ep. ft 3falborø 1778« Slet) i79a1Pr»ll 
i 2:ranqt)ebar. itom 1802 tilbage til Z>aiim«ct 
{@ee 1. «ft. 802« e. 45, '^s. i7i»74) 3fari8o4 
biet) ^an ecneprcejl til et. SRiieete Jtirfe V 6bu 
flelfe. 

grebéfefl a^Olbt i 2Cnlebninø af JJreben meb ebmto* 
Jtjøbd- 1810« 

. Sttnbetale^øer Jt. Cr(rt|lian VII* ib« 1815« 

2(lmtnbelii®rammatif tn^ft i Glaøelfe 1815. 

; An eafy ad £horc englifh Grammar* Part L ML 
I816. ■ 3 ttttnent : Om Snøeaornberneø gortleneUt af „ 
bcnieaberne bet øftliøe 3nbien 1803. h 229. lU* im 
97- Gfilbmø af .^pber 21lfø oø Stppo eaibf KtrdK 
terer.. ibib. I. 51- 237. IV% i. SnblfPe gabXer« ibib.SHL 
200** IV« 13. 225f 1^04« I. 117. Sale paa Ødtoerfi* 
len t 6laø(fe. 1808« 1« 304* 3 BfanOinav. mi$^ 
^oruQba 6renø ^iftoiU, ot>etf. af tXalabartfT« iTog* 
H* 3 > 3^67. 3 ^tuiqvar. 31nnal«: 2CntiqDariff Beci^ 
ninø om e. ^ilUM Øoøn i Glaøelfe. II S« i A. j 
BielL ilanE»emob. jorbanM« : Vrøumentet af en fob^l 
•fifler ie on ben retffafne |>aritranbra. I IB. aTd^as* H 
538'6o« <?n «&inbu<@(tbelare/ ^erf. af Sanuiltit u 
IBt 223(58* 

^Utren (Sørg^n) febe af (crøerliae fif owim 
i Jtjebei^abn b. 31 SRaj i58i« Stejfle i flaø Q» 
se Kar ibenlanbe oø biet) iDoctor SReb. t SBaffdéafb 
(Sfter fil ^jemeom(i ptactiferebe ^an i Jtie»eiifei» 
3D. ir28. 

Dis^ de Syncope. BaCI. 1606. 410. Index jtoH- 
rum ixiigenarum. tnbført i BarthoUni Ctfia MøHm 
P' ^73«3» 

^limi (^enrif) -e« Bøn af 9l<rflfbtc^ 
f« i Jttb^. b. 28 SRai 1614* Z)e|). 1628« fll# 
tttenUt« 1633 øa^ biet) frorti i 15 2(ar« X64SIM ( ^€3 ) SRebtcinoe i fSaUU iD^be t JCjcBfn^. 1659^ 

Siograp^te tt i Unmcfttetd ot)er (^amubflcebtf 
im. conf.* T/l, BarthoUni Oraiio in obitum 

^an tcfl^tnetttetebe ftt SSibliot^ef og fit Sta« 
nmcr tt( 2(cabenil«r» @<e ^cfmcn^ Sutib« 

iBabetie Unio. 3curn* 1799- 79« ^w' 
fre 2Cmi-i8o6. L78O 

cfjliones de afcite^ BaiiU i645« SortCgnetfe COcr 

E/ fom t^Qoe fiuberet i ^abua — i But^me 
3^.p« 6* ^ané J!Brei>i?e]cnnd meb SO^Qcm i 

Ulren (S^omaS) »robir tll bm fbrrigi ; 
I 3«n* 1616^ 2)ep. i634» 91'iP* *^^n# 
10 2(ar (^d bUt) 1645 2)octoc SDIeb* i jSJafeL 
efter fin 3g)}em(omf} blot.føc SStbeirffabrrne^ 

[673. ^ejlamentecebe. en betpbeltg ®um tU. 

[itetet. (vid. :&^benø llnit). 3oirrn. i799» 

) J^and SSiogropdte i UntDecfitetet« o))e( 

bpøebte ^rodramma, 

iogus Bibllothecæ Henrici Fuiren» Academito 
^Havn. 1660. 4« cg Kariora Mul'eei Henrici Fui- 
.. >t>63. 4« , • 

ttttai:^ (etienne) f^tt b. 22 Cct. 1743 t 

iUf^ (t)Ot \j(iX\A gabec tac 4>Anbe(6manb, &f< 
itøige 2(ac« £)p^o(b i ^arid, fulgte \^m mt\> 
mfte .®efanbt be SSerac tU Jtiøbenbot)n. 1778 
rofeffo.r i ^fiieU 1783 ^^rof* i (canf! ®prog 
rratuc veb itiøb^l Unit)erf?tet. 2)øbf i8o6t 

letofte 2tntt. 1806. p. 301^2;) 

s -ét Poeiiea diverfes, Paris." 1807. (t. I CJett* Ultt/ 

>o8« 3un, p« 585) Q^t |)ar (af ^ané S^^blrci erc 
liff Oi^erfstteife. inbførte i Cilflfueren 1792* 9lo« 
>4 9l0t 37. 

mcf (6(>rifJtan) f. légptgrlebbergiSRarfc 
iborg. €tuberebe i SSredlnu, S^anjig^ JtS^i 
9. Sog 1727 ten mebicinfle iDoctorgrab dc6 
j^nd UniDerfiéet. 

^M rcorbutic^«.Disr. inaiig. Hafa« 1727« 4td* 

mcf (©otrfrieb Sencbicf) f b. 24 giov* 

i bet ed^onbur^ffe I @(tcf)few, '^Dor ban« ga^ 
f. ^toef!* v£tuberte i S?eipjig, Jt^m 175S 
benba\)»\ fom 3nformatot for *Prof. x)g JS)ftf» 
[romere ©enneri 1769 biet) ban 6é?irector 
»eborg« 2)obe 1814. (9ieerolo^ otjec ^aro.i 
lltt. 5eit« 1815- 9?P' 28-) O 

I. ed)lcg:l5 Kbbanblung fiber bie »ort^efle unb 
brr bdaifcten ^pracbe« oué bent 2)&m 6berf* 
i^» 1764* 

a SBcfc^Aftigungcn fur Jlinben Jtopen5vi765- 2te 
SJSaa^ebutg. 17 ?• 

>oefite»tcrag til (Ber(lenberc.» ttlereF^urWg^ 
;«oa tit tram^'ø ^or^t ^lif «&ane »tbroø tir j!b^«onte &x'\ft ftnbe« fpecificerte foat)e! i gerfaten 
. tit famme« 3bie STome, fom $06 Cførbenø i Xrtiften om 
Cramer« conf# 3ér&cn» VI. i24«26* ^ 

^rématt (® ott^^rb) f. t «|«B»- *an« 
Saber jtøf ^taioc og Jtommererer t)eb Ørefunbé Xotb^ 
J^an bip* 1733* Sejfie ubentanbe og bleo i»eb 
J^jcmtømiien ^jfefpor aurcultans i ^øjeperet* Derr 
efter Advocatus regiu« ifaci Qu C^oip/ ^vor ^a« 
bøbe* 

Expliaatio terminonim qvorandam in jure Romano 
et 9ppIicatio eorum ad legem Chriitianeam« Disp« in 
CoLlegio Mediceo. HaFn« 1736« De neceailtatiB et ulu 
legum in lepubiica, ib« 1757* 

granf^ •rammattcat jtiøbt tu 2C« 

Gn drflartpg mob (5ilf(§09 er tnbført i torbe C^« 
1750« 9tOt 20* Om banø 2)eltagelfe i Deø 9tO(beØ 0);b^ 
fprog fee fortalen til ben nverupjle ttbgat>e af 6900 
jDrbfprog« p.LlUL 

Silrfl (Slicolai) f. omtrent 1790 i 5tføbin^ 
*|t)øt ^an^ Sabir t>at jtføbmanb« bønnen b(et> in^ 
fcriberet @tubent t>eb ][cabemtet / og gnt> 3nforma^ 
lionigranff* 1814 begat) i^M flg (U SBiett/ ^t>ot 
^an fibfn ()ar op^olbt |tg. 

99oe|iet* itiøben^aon«^ 1806« (!• iCfr« 1809« fto« i2*> 

SBlanbebe JDigte. ibtb. 1809. (r. tbib. 9lo. 12^3* conf^ 
Siøbenb<^vnø 6f iioerie 1809* 9lo. 67^69.) 

; IRi^rtber* ibib« 1814* 3neø be(2?aftro,|ooerf» ib. eod« 

eriefe ilber bie bjtiifcbe eitteratur ifte« u« 2ted S&nW 
<!^emÆiéii«.i8<6. (Hitcetaturfib« 1816.. 9lo. 38*) 

(SnCelte 9)oefter i 3Da9en og anbre periobifPc 6!rifter« 

§øerl) (6lau8 Senfen) poa gattn : Nico- 

laus Jani Fbeder. f, i Jtiel 1511. SJar Un 
førfte Sogbanbler i Jtjøben^t>m ^9^ fammefieb« 
,1594.. Ctimbr* iXix. h 177) . 

jDet »9 Seftamente paa >Danf « fiB!ttenb* 1558* •(&* 
n^rffe X)ib. BcW* »ogcaralog p.. 48*49.) 

(5n ((riftelig iDtgt om biffe flbfle S^erbfenØ farlige Zi* 
ber* JCJøbb« 1563. 23arøcamp« jton^ (b<^ifle(ig og øel 
at bøe» ooerf* tbib. 1570. oplagt Tpad np. ifcib* 1575* 

iCeonb. Vtorbtbaufen be (Sbrif^neø £9|lgaarb» øoerf« 
ibtb* 1579 og i596> (Sbtiftiantø« .i68i« 

Gt $ar 9)faimer i <^anø Cb^mefenø yfalmebog. Øce 
IDai^fc IDigtcFouiU ^i|l* I« ^22« . 

Skiffer (|>enrif) e&trurg { fibenfe. 
C^rii^tan Bforere 3:ractat om SotUanellerø fl^^te og 
IBrug. ubfat paa £) an^ Jtjøbb* 1686« 

5^tld(?>cDet) J5cp,fra SSiborg, JBle* 1761 refTb. 
kapellan tH Sronb« Slotøéirfe* i77b^tceflttl(Søbønbe« 
tup og -9tøbbebo t .®ieUanb. 1786 til Itbe^ øg iDp^' 
pe eunbbp'fammefiebø. C i8oi> 
. . . ;ira]ser«rebigt.fitex Sriberif V« 1766b < ^S4 > &, |oov ^on« Saber inbtii 1777 t»ac fBpfDøtb famt ^eti 
«rfb6f09fb i Søtcllb eg 9l9ct)aiig6 {)ecv<bet/ ®øtis 
sien, fem fer ji oac Sulbmægtid be9 ^ojlmefifr Wlu 
d^effen i {Béite, fibcn 't)o$ 3o(b€afferec Srpbcnéborg i 
«^orfénø, 09 etibeltg bi>6 Solbcaffecec Scholten i Dbnt^ 
fc^ bIcD 1809 ^eilførec. 3 }(aret 18x6, ba ban Dac 
9ofirøm fra Colbing til Haihox^, fom bani)fb$Bo9< 
stene ØeCtntng faolebei tU{f abt/ at i^an maattt tage 
fin VffCeb. £øbe i (Soaing igid. 

Gftevretninger om Sejle Xjøb|!eb, famtebé af ICi^d^t* 
ter oø'anbre paodbeliøe jDocumenter* Sribeticio« 1794* 
(n i pbyf* »bl, U£. 350.) 

®aaé (6tau8 ^anfcn) ^rcifi til tWb|leenl 
9r(f|legie(b paa Sønbmer* 

<St JDtgi oeet et gielblfreb i 9lct9e« Jtitbb. x68l« 
C&ee Bcrøme BøitMnøy lU 285«) .) 

Ødd^ («?)««) t)at ^rior t et Jtro jJet I Svenb* 
berg ; antog iutf)tvi Seere, eg blet» ben førfie et^ant 
geltfle ^tctft til Sot grue JUtfe fammejleb«/ famt 
9rot)(l oDer €unbé J^erreb. 1 549 SStf^op i 3ronb# 
^jem. 2). 1578. (©anfle lllag* VI, 30o«3330 

jDcn gamle norffe Cbrif(enrct/ of gammel ftorf ^da 
jDapft ubfat — i..9)aud'< Bamiiug af gamU iS^e* 
Oocrfatterene Øottate bertil er inbf* i XXta^asmtt I <^it. 
|)agt 3i3» ' 

(Sn SBog om 2SgtefEa6 ^ ®ce berom tYXAøAS- 1* <^^(« 

®a6e( (Stiberid^) ®ebeimeraab og »tceffat« 
lolber i fRorge; en Søn af (S^rtfiopber Sabel/ fom 
^at)be en brtpbelig Z>el t €Sottt)eratRiteten$ ^^bfø^ 
felfe. S^an ec føbt 164^ og bøbe 1708^ 

t^emmelige (SftertetnCnger om Jtongelooen og €^ouoe« 
tflfnitetcn« anbførflfe '— i ©iibme Vly Baml. 111. itij^ 
conf» ibib* I IB* p. 251 og 275. 

&ahUt (»at^ia«) f, i ©tutgart. jtom til 
2)anmarf meb Qarlflab 1521 og \)ar beflemt til at 
Ibltoe ^vofeffor i bet grcefte (Sprog t)eb Uni))erritetet. 
(Dlb- eelflf, Strift, III. 22,26» IV. 255^ OTfitu 
tere ^format* ^i^. L 317) 

EpUloU in Uud«m Chrilllerni, DanorumRegii, item 
Paræneticon in Comoeditm, qvtm Mag* CHinilopho- 
ru9 Jacobi, Eqvea Danus , lullt. Uafhia« 1521« 4^0/ 

®at (eUefet) f. b. u SttU J77I i »eibp i J^bfc 
(o.^erreb i ®tellanb/ b^or ^an^ %aUt Mt $rcefi» 
2)'ep;<fra 9}ptiøbtng Gfole 1790, Slet) 1794 Sog^ 
neprctfl tit ^eberltidi; |)aa JBem^oloi og 1798 til giø fammeffebji. 1806 t{| i^irfd^^ofm eg ] 
€f ieT)4nge t éteQatilh 

Srikbtttng tU at forflaae;i3aOtr 8i8^aci^lng. 
1799- jDen nuootrrnbe SiiftanI af imbereteniKgøaii 
paa Sombolm/ meb Sor^ag til beree Sorbebrtn 
1803. (r. iCgeria I. 2^8296. conf. Cnøen i8o3«| 
Qt(bxtvi noart Sibet em Unberoien. txifalU pa 
l(o(m» eod. a« 

«^oor(ebré gaaer bet tit at •^ané «^auge fan g 
1l«rte f remffribt -* i cbeoU t1l4att(^ffr• VI. 
Gn Saarprftbtfrn. ibtb. VIIL 5^*69. ^oab : 
tan bottr, b^^^f^v Sefue fde intet ®frift(igt t 
-labt oe — i bet bornbolmf^e 6ef(lf. efrtfr« t 
(r. i U ftft 9to. iS'^O 

®ab i^ani) Srebec til fRcefiforegaaei 
fBpfogeb i J^a^le paa JBornbolm. 

2a(e bolden t 2(nlebning af ^nbotclfen af bet 
np opbpggebe S^ingbu^* i^jobb* 1804* 

®at) («^emo ®et^arb) »rober til bei 

foregå aenbe. SBle\> i8o4 reftbercnbe (Sat^ 
Sverfleb/ Ilggttbpe, .og toinbilev i 2(albot{ 
1805 @ogttepr(tfi til famme S3inb^(et>.. 

fD^oralffe Sortcellinger for SSern of €. 71. ^1 
eoerf, Stibericia. i802* 

' ©a Wott (?nbetf(§ S^rijiian be 

å)tU) f. i J^elffngøt 1726. J^ong Saber 
ftcier« .^an felt) t)at førfl iSRilitaicetaten* 
berpaa ubenlanbé og fluberebe i 3ena unbec 
vug. 1761 biet) Sanbraab 09 Stegjeringérai 
©li'tctilabffe Stegjertng* iDpbolbt (tg i man 
Jtiøben(;at)n, )Døbe 1789* 

DUp* qva demonllratur, praBFcriptionem no] 
ris naturalis* Jen»« 1749* 4« 

2(bbanblttng betrefcnb bie ^onrurrence m 
maat\t, in mtf^iulW^Vien. ©luctflab 1765. 4 

eenbfcbreiben betrefenb bie SSirbererfinbung 
®r6n(anbe* Jtopb- 1787* Cr* i U flSfr. 1788 
mg* -30« a&ibl. 2(nb« au 53^86 99. 2tc ^Cbtbeit 

©Offc^tøt (|)an8) f. b. 23 51»artti 
^aagentp ^rceflegaarb i Sp>^^ »^ané Sab 
cob Sparre ©alfcbi^t, \>at 9rot^ til 
froHeborg 09 Strarup« iDep* fra Solbing 176 
fom ®tubent paa Slerfcng GoUegium. S9l 
SBicelanbébommer otxr @teUanb og SDtøen. 
tidige ^errebgfogeb og @friper i Sejre ^em 
fitbe Ttmu X>. 1812. 

DIspp. duæ clé dif^erentia fyllematttni ] 
Copcrnici et Tychonis. Havn. I774«75. 

Disp.' de exi>Ucatione aniculorutu qvorundan 
CliriAiaui Ub* V% Cap* I* Uam« 1777. c 185 ) [jl^j^t (a;^oma« SRarh'n Sracm) 

I 9?«Pfotrtse. Slet) 1775 ref, (SapcUan i 
1S04 éogneprcefl foc ^pUeficb og ^^otftcn^ 
ellant)* ; ' 

»nffcn, faalébeé fremfat/ ot ^n^oet 0Derf8«ty 
Ian l(ere ffg frlo at \tvhe* S^idbt)^ 1804« - 

Id 9eb JBilfop SSoifend $(anti( en Sccantring 
tlige @$ubéij[enefle* ibtb* 1806« 

tg I ^enfeente til bet dejfllige Sranbfocfetet 1 
ben rac^(ot7f!e ^ibebranb/ 09 !l}2eube(atfutancc 
igbeb. ibit^ 1809/ 

»aa en fort 09 enfolbig Steliøionébod* itjøb^« 

og. OTrtaneMTr. er af Ijam ? £mi at paatofg« 
ne i iDanmarf 4 3:tmerd ugentlt^e taitiin^ i 
1805. V. 662:96» VI, .i34»68. Om tatin« 
ibonnelfe til ^ealffoUr. VI, 585«64i» (»^er« 
mabbd i mr.ur a Sam 18 '6* 09 .^ejberg i 
Aiu^W. foc »Duarte 1806* (^alfPjøt veplicerte 
1180b. 11. 24i:74J 

itvai £)m ^arionbaabe. i807«^ HL 290^96« 
firrartcn. ihib- IV. 133*40. Om WUflbeb til 
(ciotiéme. 1808* @- 113 26* 

Dm S<itttc^t>fffenct« 8o^' ebrfng paa Sanbrt* 
230^79. dt $ac Orb t TCnlebntng af t^« 13ii< 
rad om ben nt) ^falmebog 1802. II« 259<74* 
^agel 09 ^(ffTeftiorte« tb. 111 104 s 2a £)m 
^t^ Sorbetrtiig paa Sanbet. 1803. J« 142:60* 
:• 57 . 86. Om bet geifliiøe ttJranbfocietet i 
'805. 1. 69 83» Cm at paatotgøe |)r«flefné 4 
enrii^f e«éning i ®(oterne. ib. IK i68s92« 

oci anbre ulffg^tige ^ejtefQgbomme i /Danmarf/ 
8-69. 

)i()avnd ©Pilb/ri : : ' a5ør ^Jrofffetne bdt)e 9lang ? 
88. Om Qt fortjantle tWanbfolfet« Xftcnlebe 
ibeb. 1810. 9io. 9697. og i8ii* 9{o. 34. Om 
^ 18 10. 9^0. ii5;i6« og ii8'20« jDm TCmtétr 
. i8>i. 9lo. 49''5i. Om efriftiséytng i HU 
^ 1812 9Zo. i44> *£>oormeget £anb en @(oie« 
aoe ib. «fio. 87 88. Om Isenge Ddfenet.i'-iB* 

- Dm ffiocalo« fUec beftemte Æeyter. ib. 

2(nma:c(ninger til ^Reglementet for 2llmur> 
: paa tanbet. ib- 9lo 86'87. ' Om bet opret« 
(cfeminarium. ibib* 9lo, 104. 

ene tt.maler ; Om @tatbfortng. IX. 256«75* 
Kccnom* ^i^* V« 59 72. om SOiarffreb« 

t (?)eDer) en ®øn af g?ieW ©alt til Sn. 

I574* S^tuberte og rejjle t fin Ungbont 

S3ar i Tiårene i622-'24 banf! SRimller 

S9leT) ffben ^I^iceabmtral^ men en began« 

Ife i ben ft)en|fe Ærig maatte ()an 1644, 

imu (€ee éolberge Danm. éifr i^* 

&• 857 > 58» T//. Bari/ioUni Carmina rie 'iiobilitate gentis et mcttiii, Herbprn« 
>02. 4« 

ilitteiraturln;icoff» * Om (ani i fOtanurcrtpt efterMbfe banfFe So»B!|løtre 
gioeø Unbertetntng i p. 21. ^n4)erø famlede Sfhftct 
ifh JDeU i Sottalen pag. Xill og XIV« 

1781 cef«) SapeUntt t)eb 2>onittrfen i SRibc og 1793 
Deb ®t. Sportene 5ttrfe t Kanbere. £) i«i2* 

Ubteg af Qtolbbergø aabenbarebe S^eoUgt«« J(if6(* 
1784* 
tBef^rioelfe oor* 9{{bet Obenfe« 1792* 
fSeflvioelfe ooer Slanberd. %arbu<« 1802.^ 

®att5en (Slieis) f i ©alt^tn g>r«f!e9ftttrt, 
(\)or ^an6 Saber, 9cber ®Q(tben/ t>Qr ^t9t% 9l<iø 
^e fem Gttibent u^tnrattbé meb> 6brtrr«<)n SjeCf^ 
og b(et> pben SSiigifler 170;. iDøbe fom 9>r(i(t VU 
SetbbaUe og 9løbager i 2(ar^u« ®U 

Disp.de aqvia fupracoejeilibuf* Hafn« 1693* 4» 

eigprotbtCeii ot)er gtuc (Sltfabet(. Kofenfrantf •• ^iøb9# 
1727- fou . :: 

®am (3ona8)* f. t Sélanb. ^wt *an« gii. 
ber Dac epfftloianb ; SRobercn, SKargrete ®am« \>at 
^an% SI^M ^at førfl atector i i](^artbo / fiben i 
9le(}t)eb* 2)« omtrent 1734. (UI>obed ilcUanb^ 
6. 445« L Cib; 1724. pag* 471O ^ 

De prima fundatione religionis ChriIUan» in lalui- 
dia. Hafn«.x698* 4* 

Scbediaama tie rationfi annt folarii in Islandia -^ 

ubgi9et af 2(« JBuefoeul meb ^e jroøeø 64)eD<«. I733» 

©amborg (xnber«) f b 23 wod. 1753 

i Jttrfe^vatføe i SieUanb, l^t)or ((^anø gaber Dae 
^r«|l» ©ep. fra 8loe«»be 1771* Steifle font 
étubent ttbentanbé/ og fom ^jem 1779. Slct> 1788 
9tor)fi paa kommunitetet og Stegentfen Samme 
^ar ot)erorbimitg og 1796 orbentttg $rofe6fori$l|^u^ 
lofopbien veb JtiobenbavnéUnberftte^ 1803^ t2(n« 
lebntng af Gt^agelig^eb/ tntUbiget. ^ar fiben boet 
i gtoe<(t(bf* 

Sorfljel imellem ID^b og gobe •^anbltnger« jtifben^« ^ 
1783* 9>aa JSobff af Q. i». pendler, jtopenb« u. Seipt« 
1785. (r« (5øtr. 2ln3« 1783. P 17^3 «f CeobliJ. og i 3»er|k 
lit.« progc. 111. 14871«) 

v^etragtning ooer Sornebffabet. 5tiøb(. 1786« 2bet 
etpffe b«;taf. ib. 17S7. ^U iCfr. 1787« 9^o. i4.). 

trZetnerø/ om bet flaaer i oor SRagt at forliebe U eOfec 
itu. ooerf. ib 1787« 

Tinband til ^rof. «$vii^o IDagbog/ inbebolbenbe (i^ab 
af 2ben iDel par trpft før Sorfatterend I>9\), ubgioct 
meb Stitag. ib« 1788. 

9{pfa ober pbiiofopbtf4(>iftorif(l^e ITbbanblttng .fiber 
®rnrf. II. 111. 9la(b einem bdntfcben no^ ungebrutften 
Origtaal. ttleutberopoltø. (Jtopenbagen; 1790« (r. 9Ug* 
«:>. 25ibl. loi ». 6. 110« 2ll{g. £ur. 3* i79u j^o. 79* 
(bøtu X 1790« 9t0t 16^. i Sridf 1790* 9^0. 40*^. Sea 

(24) c 186 ) l«nff ll^ttt>e, fem »at fi)rtd{n4l||)todct/ ubfomib.eod« 
écoøft Birmf. VU ^afu 9{o* 8 09 9to. 20.) 

• 

Unforrfttrtéproøram ii( ffttfotmatmiUttn* Hafnias. 
j794..4to, utCom Qoerf. 09 focøget unbec Sitel: Unber« 
fføelfe om (oab bet et yitøt/ ec Bibraø ti( SKetetif« 
ibid. eod. 80b# (f. U iS^ 1795* 9to« li* ^Qlric« 1795* 
920« 26<28.> IBodfn blcD af % Z. ttlarcufeti ooccf. pa« 
S9bf( meb Siaora af Sorfattrren« Jtop(^. m ^^etpi* 179^ 

09 paa e^tnft, forfortet/ af C P* XOåf^lin i U^v^ia 
lll, 1 44^70* IV. 114:30 09 249«56, 

S^eorie 09 Qhrfaring om Sattgdinbrehtfnøeré Gfabeligs 
(feb — i mincrva i795#^ J<67- W^Ht aftrpft/ (r. i 
tlorMa II, 279. conf« jfolfefiettbeit 1795. 9^0.35.) ooerf. 
paa eoenf^- Upfala. 1795* SSibraø tU Sattgciiei »^iftos 
vir i Sranferi9* JCjt b()« 1795* 

fforflaa tU in goranbrinø meb Sranbribpaberne« tb« 
179«- 

Cm 9eIt>morb oa C^elomorbcre« tb. eod. (r. t Obat 
bene Univ. 3oom. Iv. 167- 70« 09 af jletfclev i l8Pf<lv^e 
S^m« 1796« 6. 3i3'3o*) 

Mebdé fo( bé aQetftrfle Brøpnbere« fb. 1797. 2bet 
^pU 1806« (U flift. 1797. 9tQ. 50. Univ. 3onm. 1797, 
171*72.) 3mmanueU Kbecet. ibib. 1803. (I. CIft. 1805« 
9to« 32. Seftt ifforal. ih, 1799* (i^* < Univ. 3otim. 
1800. p. 78*80« 1801.92*94.09 af X6.9nU6 i LiCft; 
1799* 9to* 40.) ooerf. paa Slpbff af von (E^et^ren* ibib* 

1803. ab(t foranbtebe 09 forbebrebe banffe Cplaø. ibib« 

1804. (r. 1* <Cfc. 1805. 9lo. 21.3 JCatefiMttl for aUc 
tøtenneffer* Jtiøb^. 1801. (1. tCfr. 1805. 9lo. 25.) TCnotis 
Attt9 tit et retfafrnt gorffolb, cOet 3efu eabetorr, 
famlet 09 orbnet. ibib. 1815* Befen til •Rimten eSetXiu 
iu4nin9 tit at 9orbe falig« ibib. 1816. 

'<&tori bør 2(lmtiettn9bommen ttnberoife«« itjoben^« 
1814* 

4>oab ^orbel (ar bet for bet menneffeltøe Jtjøm at 
bet fiioe« flere ©pro9 i »erten — i Vib. BefjF. ePcifr. 
Vtf Baml. V 629:38. ogfaa facftiit aftc^ft. 6ee irie 
1799. U. 276 81. Cm Sbeorie af CorfeConflen eSer gors 
{#9 til en Seøoloøie — i BcliTabero ØPnfter fori8oi»2, 
2bet ^ 0. 221 6a. (oøfaa farffilt aftrt)ft) oorrf« paa 
S^bff af vpn (Beprcn. JCopen^. u. ttiph 1803. (i^U. 
ICrø. 33i. 1807« 2(pri( 326.} S^^i^P^d til at focbebre guai 
lene< Øahg i eore éfooe, i etanoin. tHuf. i8eo. I. 

10 36. (ooerf. paa S^tfE. JCop^. 1800/ 09 paa SænfP i 
2bet ^ttfte af 826n 0(( Upt&dter ur utU journal ) ^DtU 
Ic ere be meft benftøtdmaéftde SSibrer til i enftor®tab# 
naonriø iCiøben^jaon^ .at forebpøae IXpoerier — i 7iit>u 
ne V. 315. ^Dtlfe ere be mefl ^rnftB^foarrnbe fOtiblee 
til ot forablf be norlfe JliøbfldbecO 2Clmueun9bom? — 
i ^i(t pt>ilofc»p(>. Baml« lU'g. a\ 3el(r. (or Horgiui 
X)el 3Me iDelS 2bet S). 

(Bt 9ax 6!tifter om JSontinen ubf om Z802« 

^ ®atttfl (Sacob) fobt b. 2 OToD. 1735 i 9lp. 
fteitnj} i ØieOfanb^ 6\)or ban6 ^aber t>ar Jtjobmanb. 
^It^ Øtubent 1749. Sit 1754 ^^b^paa Smalten« 
Iprfe jSoOegium« jDabe 1755« 

De vita et fcripii« Petri Parvt Ro/æfonianU Havii# 
V55* (CAf^btge n»l4)l^t U. 5IO»I2.) ®amf! (So^anne Sieatie)« 6ee !S^ej^^ 

®Wi^Z (6(au8 4>anfetY> Gee ®aa^^ 

®arboe (^enrif) føbt i Bergen, »at 
SRasifler 09 eogneproejl tit SSejtum i Stibt Stifte 
^t)or i^an babe 1727. 

2)(t eiKinliatfPe 3ion/ fanøoté. itjob^« 1707« 

®ar60C (Vetet €5emfn) en ©øn af Wæfb 
forride ;Y i SBejrum 9roe|^eøaarb b. 6 97aj 17x1. 
6fterat l^aMt taget ftne é|:amtna wb Vcabemiet bien 
l^an ^ulbmotgttg ^06 ba votrenbe ©ttftamtmanb, fTben 
83i€ef(at(olbfr/ fBeuion^ i ^^rtfltania. Siben ^u 
Diantf og Vmmunttiond Soroalter veb fBecgeni S^^< 
sitttgir, og 1745 Siceborgemejler i Sergen. 1751 
tntCfbigft. fRejfk ubenianbd og tog 4763 ben mM 
bt€in|!e S)o€torgrab i jj^aøe. jtom i ZfenePf |of 
Sør^en af 3(nbafts9emburg og b(eo ^ofrnab. Jtom 
ffben tilbage tgien til iDanmarf/ og t)ar praftiferem 
bt tcege, farfl i 4>e((!ng9r^ ^en i Jtjeben^atis. 2>it 
b« iTiu 

Diip. inaog. liftens experimenta qv«edam circa ma^ 
lam bypochondnacum. Halæ« 1762. 410. 

€anbmanbenø 4>aanbmibbel i be flepe C^ogbomme« 
ooerf. af Spbp, it]øb(. 1767« (Crit. ^onm« 2768* 
e. 3«) 

Unberretnitt9 om ttrteni triPoIii aqvatici 3UCbetebe(fi 
Og Ørug. (item om grøfen S^une< ))(after«) ib. eod« 

^ofenilcinø ^u<* og ØtejfeapotbeC- ooerf. af C^venfE* 
ib. I768« (Cric 3ourn. 1770 SH^. 24.) 

Sire fmaa mebicinffe 2(f(anbltn9er i) om 9atncL«^t 
bel Øib ot curere. 2) om 6maatopper. 3) jDrnbebc 
at (^ielpe til eioet* 4) om JCtvflerctt firug og ftytte* 
ibib. 1769. 

p. CØ« ^eilolcro 2Cnoiéninø paa 8{ebntnøimfblev fot 
plutfeliøe Cioløfe. ooerf. ibib 1770. (^eraf bleo 9tim 

Slarer af Steøjertnøen oratié ubbelte* 6. Ct^aampi 
foum. f« :ei)øbentK)vn 1. 94 95«) 

®ar6oe (»aémué) »rober til ?RcePforrigei 
føbt 1699 i 9}eirum. 2>eponerebe 1713. JBte« 
1722^ lIRag. i723r ^rcefl til Sifjøb og ^frnb«! 
gjfénig^Kber i ©ieUonb. 1737 ?)rot)fl i Sjungei 
aronborg Jg)crreb. JDøbe 1784. ((Die6(tng« 3v 
beUcsr. 2 2). i S3. 0. 310 »50 ^an« ^Jportrait Ja« 
De« fluftet af C lemene. 

DIspp. Hafn« 410. De idololatria Ægyptiorum et 
præcipue de idolo Thama«. I^ariicula i-lV. 271820. 
— Tuefeft mifceilaneæ. 1 719. — de tropieia Veiefoa^ 
prima et fecunda. 1722 

(5n yrorhiten ooec Sfaiar LXII. 6. 7. oeb 9toe<(il^e 

£anbemobe — t Srrmon: ad dcrum.^o, ^^ ^tt^OMU 

I7'<6- 8. ?)arentation ooer «f>r, yeberffiréUo^ 2fii#berf 
1778* 4to* Oojer (Si.fate^^ SinbeøaacC/ ^r» 2Ue^aii^<t 
64eb;[)e|« £io5J« 1774. 800. ( 

U^* føbe 1 SpbiKanb« SBar i mangt 3Cai; Ung^ 
ifcecer 03 6foU(;oIber i Jtiebentiaoiu 

atio raetrica de ilrenis ex reteruni coofretudine« 
1623« 4to. 

►rilegiuin Aritbrnpticum o: fonfliø Kføneioø pail 

r og meb 6tffre» ib. 1633« 8« (Øamme 8od (aof« 
tneb et npt s:itelb(ab/ ^t>0( ben ^ebe( Medulid 
netica* iMb- 1638O 

^arman (6(>rijloj)^er) f, i »erfleiT »ar 
gtb ot)er JRpfpIte Sogberie mbtU 1769« ^nit, 
3ufitt6caab/ i @tat)an9er. 

ictatus gencralls de ratione belli, feti, ut a Gallis 
olet, raifon de la gaerre, ex jure et moribus 
am. Havn* 1744« 4« 

5armatt (S(>n'fiop$et) f, i ^oug« ?)r«iif 

t)eb SSergen« S3(et> ferfl pctfonri Sapeaon ti( 
\, Ux^aoL @o9nepc* tU ^(ten i ginmarfeii/ 09 
ig (t( 2((f!af)9Ug, og $co))jl tU 4^elgelanbi 9)ro))f 
©i^be i8oo» , 

nVet om ginmarfeni occonomifCe f otfatning ^ i 
«^e^: IX, 92SI87, X» 76*119« 

Batman (SenS Sc^an^e) emi or 9}æfl# 

\tl f« b. 29 Sept. 1781 i 2a(t)tg 9)v(ijlegaar(> 
}ftnmar(en« 2)ep* 1797« Ktifle, fom ^ot)i 
X, ineb ®reD e^rifitan 2(^IefcU»eaurt)tg/ tt( 
og Seipsig, og tog 1806 ben y^i(ofo|>^tfie 2>op 
ib Deb ftbftnæt)nte Uni\)cr|ttet« 1810 b(fD«t}et< 
rftberenbe ^aif^Uvi Xi\> Sov Srttferel jtirfe t 
ttania. 

opinionibus ae ritibus feralibns in Scandinavia 
:a regnantibus. Specimen inaujp; Lipf. IfiO^t (U 
[807. 9lo« 2J 

ettWte ecjrigi^ebéprabifener, fotrffilt trpfce i^ljrt. 
s i8>4* (^en ene i ^nlcbninø of a^dnte C^^ttfltan 
ttf« *£)9lb(nd/ ben anben i 2(nlcbntng af JCti^en 
m 9{orde og ^uerrig«) 

Batman (3o^an) ^Icrflforrtgeé pngere fiSros 
Sat førfi refiberenbc SapeUan ixi ØrfebaUm 
bUn Gognepræfl tU SJjnceffet veb Sronb^itm« 

I Øtfebalrn — inbf« i b;^ norfTe t)iø* 6elff« &lv. 
i9^e ^r(^. I S«) 

Batmatt (søren) f, b* 7 giotjemb. 1674- 

i Sabcr/ (S^rifiopber @arman , t>«r ^ccrfl tU 
$rcefiegielb i SSirgene @tift« IDcpom 1692* 
r tt( .^oUanb paa fongf. Sttpenbium tc( at ftu« 
SBrbictnem Acm tilbage 1708. 2og Z)o€s 
ibeti 1709 cg biet) practiferenbt Serge t S^vU 
a« 187 Oø Tøra Hmiuuane mtåxcm (døntuB, DitC iflaoe* 
Harn« 1709. 4. ^ 

©atmfett (So^an ^enrf(^) f. i geimar 

1728 I Sønbern, ())ot bang Saber t)ar. Jtiebmanb. 
etttberebe Z^ttU^xt i ^aOe eg 3ena. gotanbcebe 
etubiunt/ og fom til Jtjeben^. for at tegge ffg eff 
ter aKebicinem Sog Z>oetorgraben 1764, og f(rei» 
ba ffn 

Disf, inau^,. de cibornm concocttone in Teatriculo* 
Hafn* 1764. 4* 

®atttCCé (Sen« STo^an) f. \ eirgen tn*. 
JDep. fra JBergen 1790. !BUt> 1801 réf* Sapettait 
tt( SucbaC i aSatberg i 2(ggera^ug @t. 1804 Ca« 
peOan i Sofbrng og 1813 ®øgtteprøe|l famroellebe* 
2)øbe 1817« 

Mffrøfge 9)oe|iet { OfFuereit {*2Carg« TgootiSoi« 

«att bar ooerfat be 4 ftbfte IDele af Koitøfeaue •{>e(oifef 
mt nogle gtejfer i eolbin< 2(r4^iv, f« ^ flXacartne«« 
9lejfe$ 8{teme 8{eife i «&oaanb -o« fl. 

©atten^etd (9e(er 92{co(ai »oron af). 

®ee syipegaat^^ 
®attnet (6Ni«&n)* 

^orticttltura/ eUec UnberoUning bt)orlebe< Epff^ Urtes 
grugt« og Jtløffenbauger f bc tiorbfffe Sanbe/ tfotr b^c 
norbenRelb«, beft tan beoared* itiobb* 1694« Sronb« 
blem 1746. 

©attnet C4^ermdtt) føbt { OctoBer 1785 

|)aa Ct, Xbomag , bt)or bone gaber var f ongelig 
Gafferer. iDep. fra ^erlufébolm 6foCe 1803* Sag« 
be fifg efter SRebtcinen og t>ar 1807 (Sanbtbat t^eb 
griberid^g^ofpital. 1809 (Ceo 9b9ffcng iSrabéberg 
TimU i8ri«i2 {luberebe t^m 9tebUineit ^ Sbin« 
burg og Sonbon / og hiro berpaa 2)iflrittadS^trurg i 
Vrenbab idi5 biet) 2>octor {Rebictnoe i itjøbe nbavm 

De bemia ingvinali et cnicali. Di^f. inaug. Hafu« 
1815* 

®eta(ia (swofe«) f. 1753 1 ^^tun, mt 

langt fra, 9Sarf({^au. S^aM gaber> fom t>ar {Rabi 
btner i ©nefen, unben^tfle bom fe(v i ftben freqDen« 
tectf ^an @pmnaftet t ^renélau* 1777-80 fottfat^ 
te %QLn ffne Gtubia i SBerttn* SSar i nogen 2tb 
£)t)ert(frer t)eb en gtifEoIe i Stotf^olm* 1806 bUti 
£)t)er(eerer t)eb ben mofaif^e grif^ote i 5tjøbenbat)it. 

gotuben abfiaiae 2(f^anb(inger i t^bfte SitS^rfftet 
og fmaa eeiitgbcbéffrifter^ b^^i^iblanbt J^ecraibrattgeii 
iim (5rabe beo verewtgten ^« ^bronjbn, ito|)enb' 1816/ 

bar ban nbgibet illn^ ^^ti 'ICO (Hbcr factomm 

Dei) meb bo<føiett9bP ODerfotttelfe / inbebotbenbe 3f« 
berne« ^^iftorte- ifte f^orfte. <&aniburg/ 1809« 2bet*&(rfte 
ØZoebetbelm* 1809* 3bie •^fte YUena* 1816« 8* 

<«4*) ( 188 ) ©eefttttt|)bett (Soad^im S^rtlKan) føbt 

1738* S^an^ S^bec t)ar 6onflflortaUa<)b ®itt ®ttU 
jmupben, ^lotft tii Cue i S3<rgfnd ®t, 2)ep« fra 
fBecdcn* Slet) 1749 i^øcec teb famme Stole 09 
SRagtflér« ' 1752 8{aabmanb ^ og 1755 9}otactué 
j^ublicué i Sergen. 1758 ©eneraltolbbirecteur i 
^ecgend 09'®(at)ariderj$ Sebn. 1760 Soctor 3u« 
fi^. 1783 optaget t JCbelflanben meb 9lat)net (Dyl^ 
^enCrantd. ©♦ 1795- 

De ven Jurls, patriæ præcipue, natura et adminillra* 
^ S€ juiia, Disi. ind ug. Haln. 1760* 

' ©eefmitijDen (itnub) føbt b. sten ?rptii 

1752» ©♦ 1792. JJ)an t)at t ffn Stib for(l 9>ro* 
curatoc ag ftben Xolbprocuteur i Sergen« Sjebe 
^breéfecontotret/ og ubgao 

Bergend 2CbreØ{^contPtr$ (efterretninger i2Carene 1778« 
92« 4to. 

®e^retl (?arl e^rijlian t)on) »or ^Jræfllt 

gtotbenburg t)eb $utba, ba i)an ij^o hU\> falbet tit 
9r«efl t)et bentpbjIreformerteSD^enigbebiJtiaben^atn« 
1806 brog ^an igjen tilbage tit J^effem 

iBerfuc^ etaer iwtdmå^fiMn 6onfirmationébanbIung, 
»ebfl cinigelBemerfuftgen abet liturgtf^c Serbefferun« 
øen. 5top$* 1791* 

fiSrief an ben ^m. yrof. Sobe* ib*. 1792* <vid. I, (tiu 
J793* 9to. 18.) 

•prebigten iur I3ef6rberung beS SSSabren uhb ®utett* 
I-lU eammlung« JCopb« u* lietpa.,179^94* 

9rebigten tUt ST^enfcbenfenntnfir ifte ^Ifte. €eip3/ 
1797. (c^Oø ^«tt. 5» 1/98* 9to. 258.) 

éammlung fleinet 6*riften »erfciikiten 3nnboU#t 
'^opb* «. 8<tPJ- 1797* (♦'taf err Om nogle upaffenbé 
Ubtrpe I offfntlige gotebrag ooerf. I ^aUeKno tHugas« 
vm 3i>42, og efterretninger om be Steformcrte ijDam 
.mart i b^n« maancDflfr. V. 527'7i ) 

Vrebtgten (iberbierelfgt6refl9eflimm.b:r^ugenb« ^pb* 
ifioo« i)r(btgten &ber bie jtenntnib feiner fcXbfl uub an« 
■leret aXenf^en. «6bf«. 1802. 

(Enmborgo 2:beorie bet Sefcfiinft« au6 Um fiånifc^en« 
Jtopb* »803« , ' 

Jlleinft 8leligfonl!ate*t«wu« fi:t Jtinber é^tiftUåtet 
mtftn aué aUen aonfeéli'onen. ^opt). ido6. (S(irtfllt(tet 
|i{eUgion<tatc(bi6mué ^um ^ebraucb bcpm anterri^t bet 
Jtonfirmanbcn. ib. eotl« 

fit ^ar entelte ^rcebifener« 

et SreD i TCnlebning af |>af!ot !Rottrieré Seretnfng 
øm ben rrformerte Øutétjenefle i «{>((ftngør — i jalie^ 
feni> tnaniKMlSJ« UU 34i'48« 

Jturse tarftetrnng bet ®ef<bi(bte bet Øteformirten in 
iD&' marf — i tTIflnterø Ulagosin II »♦ 2tcé 6t. og 
Srani^// ber Slirbrr/ ein merfrofirbtgei Opfer bet 
eå^xoitmviti unb teé r«iiai6f(ti 2(berglauben- — i ^^m* 
Ml fut Ptrt^iflW 27tet SB« 3tel et, 6f 257^31^ . ©efftrup (Ueber) føbt 158 1 i ®etffmp i 
Sgeberg ®ogn i jDbd^erreb af fattige Sorcelbtt* 
2)eponerebt fra Sloegtilbe 1605. 1608 btét) Præ« 
positus Cominunitaiis» i6io2)?agi|let 09 famme 
Tiat rejfle ubentanbe* 16 14 blet> falbet ^iem for 
at txtre ^rofeffot litterarum humaniorum« 162 x 
biet) 9rof^ Loglces. jDfbe 1630. 

Scholia in Arithmeticam Gexnmæ Friiii conlcripta 
a Joh, Rcfrnio, edit* a P, Gefjirup, Witeb, i6il. 

;Doct. 3o()An IfmMe 9laturrpeit, forbanp^t. 5tjøb9/ 
1618* (bet et ben4be Sog af 3cban 2(r!lbté fanbeGbru 
ftenbom.) Slbcopbilu^ o: en 2:ractat om gubeltg JCjttt» 
itg^eb. ooerf. af granjf* ib. 1619, i2mo» 

Dlsputatioi>e5 Logicæ I-V. Hafn. 1621-2G. 410. 
Trlfolium Politicuzn. Witeb. 1622« editio 2da. ib. 
1625. . 

Fafciculus qvæilionum pbilologicarum et phllofeplu* 
carum« ibid. 1637. 410. 

®enfc^e (3or;ati giuolai) gjegne^ogejtt 

temejlet i Jtieben()at)n« 

Ajøbenbaon« banf!e mercatortfPe dtegoing^t <&anbell« 
og Se]:el<eontoir. SCiøb^. 1742. 8« 

©eorø ((Stiitibttd)t). ®ee ^^ørgenfeti* 

©erner (^<nrif) føbt f JtjøtenfjatJtt ben 9be 
SDec* 1629« Spani ^aUt , S^omag @erner , m 
Sienteflriver. iDepouerebe fra 5tjebenbat)ng Ctete 
1650. Slet) i6s2 ^ører i ^etlufébolmg €fe(c. 
1654 rejjlf ubenlanbé til .l^oUanb og (^geHonb« 
Jtom %\txa r656 og fnart efter b(et) ^roefl t Sirte» 
røb* 4?ang $atrrett6me unber i^iøbehf^aiDné Betip 
ring brogbebamiSængfel og paa^imboenten. Cftrr 
Sreben font ^oiXi ^o^^ fri gob og til f!t jtalb.igjem 1680 
biet) ban 2Rag« . 1690 ^roDfl ot>er giunge^Sronboig 
^iXM\^ 1693 Sif!cp i SSiborg og Tb^<X. Z^eotHi 

gioe« Z)øbe 170a ((Djeøftnge 3vibeU«t. L 
, 33J'590 

^e Sifed OcconomU practico-Iacra« jCiøbb- 1662« fbl« 
5De IQifcé i'oliiica ptactico-lacra.; ib. eod« fol« 

i^eilobuø/ ubfat ^^fx^ banffe JRim. ib. 1670. i2mo. 
(vid* ^«\\^t Oigtefonil« ^ifl. 111.149853. BtH>ai6 6ai8l 
til &en ^anife «5i|l. x S. 2bet ^fte p« 103.) 

Onhographia lingvæ D<tmcK, paoi J)an|f/ IbfOrttlCt 

tn)!t band Unberoi^ing tm bet bet engdjte &prog, % 
1679. 

• «. (^riffian Vtel Slia« etter t^ffelige (anbteg eg 
Ill9«fe< etter eøtog« ib. 1681. fol. (af 3(ia« qbUs 
eontinuatiom ib« 1685- foUo. (conf. C^igtefonflft ^ 
Hl* i 54 600 

^ettiae 2)ogf« bettige a:an!et ettet ban? 9)o(Hl otir 
eoangeiietne/ to iDele« Ib« tb^\> foi^ og og poet etijb 
letne. ibib. 1693- foU "^ ' f T • < 189 

Cpttome phllologiæ Danieae« {hib* iSgo, ((SUøftilge 
Cfterretn. I. cit^ pa9.a^;9.. er urigtig. ) 

Sidprxbifca oW fSloorné ^åjteU ibib 1697- fo(. (Si;* 
trace beraf i Zlo(^ed ifiiCvTiTKCle for 2({>ri(.) 

S^fønjfning fil itond ^^rlfltan V. i^aa ^ané ^alt)in%$* 
bag* ajobb/ 1671. 4to« ^^fønfCniud tit itongend ^ilba« 
fiffomfl eftirr bet tciémarfCc Zo^ {paa tatin) Havniæ. 
1676. fer. 2&re9eré til gongen i 2(n(ebnin$ af ^oobo« 
gen* ibib* i6,S3/ 4to. 

Salen/ (on ^a\)bt a^Ut at t)olhe Itu t^aq ^an ffuTbe 
j^aoe octr^t ^enrettct^ er inbf. i XHdimvva 1807. xy* 6r« 

©erner {^enrif) en eønneføn af »i'ffop 
©erner; føbt ben 11 SWart. 1701 i Siitrebp iSieU 
lanb, J)t)et ^>an« gabcr,^ Stn« ©erner^ Mat 9)roeff* 
2)eponetebe fra griberic()«bord 1719* i7^9UtnpU» 
f one( Gapellan f)oé ffn garbrober ^IBag. Sbomaé ®cr« 
sier/ Sogneproefl i Xondber«)* 1732 @ognej)toe^ 
tii SSaaU i ®re\)flabet SatUberg« 1738 tt( grue 
itirte i jtjøben^avn og etift6prot)fi i ©ieUanb^ 
gorUingfe 09 ft! fin Xfffeb fra titte Ghnbebe j 7^7 
cg begat) ftg til be ebangelifPc SSrøbrementgl^eber i 
Spbpianb, IS|t}té orbinerte eærec t)an biet)* 3 UtiP 
Ifbntng af en Tfrt), fom t 8?orge tllfalbt ^an« ^in 
flrtt^ begao ^an (tg tit 3øn6berg , (idoc fian ompbet 
tijbe 1786* . . 

^anbemcbeprotbifen (olben i 9{oedf db« Z)om!irfex739* 

I Sermones ad clerum^ STom. I. 

Gafualprebigten« ©årlig. 175O' 

9togte SRarfoarbigbeber/ fom angaae •&« (Bemere V^ 
u og Fau, tiUtgemeb nogle (efterretninger om be eoanl 
geli^ flSrøbre af ben 2Cugéburgffe (Sonfeéfton lu ffrepne 
af Jam UVo. Jti»bb. i772» (tee* , I Sortegm pver efrit 
pcfr. Sfriinr aben 3(arg. p* 32&29O 

®erner (3en<) meønaf etiftdprct>ft®erf 
tt«t: fobt 1737. Slet) SReblem af bet fongetige 
Slaab poa ©t. ajorøa«. Sog 1777 M'« Pn 2ff* 
fEeb^ og (let> SoCber oj 6onfumtionefort>alter paa 
SRo«/ ^t>cr ISian bjøbe / (om Jtammerraab/ 1807«. 

Tfnlebptng til Docroeielft/ om Ifgerb^rfnrngen« maat 
belige »efPaffenbfb i SRorgeforaarfage« af ganbetØfJran« 
ge QUma eUer of Omgangémoabcn* •— inbf iXtlxn<x^a 
J792. 111. ®. i«3u 

©erftenberg (|)enric^ SBiiH« »o«) 

f. b. 3 Sanuar 1737 « 2ønber, Atjor Jane gaber^ 
bec Øob i Xrig^tienefie fom Siitmefier, bat)be fit 
Ctan^wrler. 3 pn W«gbom fceqventerte bon ©pm« 
tiajfet t Xltona, og gif berpao til 3cna. 17^3/ ba 
Xrigen mellem Sluélanb og Sanmart truebe meb at 
brpbe ub , biet) Jan Steutenant veb 2)ragonerne i 
e*le«t)tg. efter greben« eiutning brog Jan tU 
S)øbenjat)n Tom SRitmefler; 1768 btet) ban @oms 
tnitteret i bet tpbpe dammer* 1773 Committeret I 
Sinanrtwtt^flut* i775 ^^nft SRepbent og gonfui i |rab» ) £&6ef» 1785 3ufH(dbireckur t)eb Ut fongilige itU 
to t Vttono.. C^an« Siograpbii i 3&tbenø CerU 
don yU 166*77. og berfra i ^rie Og éobe i809» 
I. if26« . {)ang ^ortrait foran bet 5obe SBtnb af 
Heue »ibU ber ^6)hxu Wiffenfc&O 

iSdnbele^en. Seip). 1759« oerbefert^ 2(uf[age 1760« 
3te Jtuflage 1765. 9)rofaif(Je ©cbtcbte. itltono. 1759* . 
meb ét n9t Sitelblab« Jtopenjagen. 1770* 

^tiegélieber eine< f6nigl* bdnifcjen ®ren7ibierd. OiU 
tona) 1762. i2mo* ^anbbucj fiir einen øSetiter oon Ole 
SRobfen. 2((tona* 1763* 

SDie S3raut/ etne Sragoebie na(J 3&eaumcnr unb S\tu 
(Jer, nebfl hitif^en unb blograpjifcben ^bjanbtungeir 
fiber bie 4 gråflen iDt(^terbed dltecn brittifcbenSbeater«. ^ 
jtopenj« unb 8etp$. 1765. (rec, i VTeuc X>\bU ter fc(^6ti» 
XOx^. I »♦ p. iiiaa«) 

®ebt(bte eine< @Calbem JCopénJ. 1766. 4to. (r. Horfa 
tDiii, npum. I. 102*107. confi Jrie i>3 igebe. i«09 !♦ 
19*24.^ J6rbene 1. cit» 174.) 

Briefe fiber søeerfæfirbigVetttn ber £itteratur \^tt 
tBanb tn 3 ©ammlun^en. @(bled9tg 1766.-67. iDen 4be 
eamling Jar til Sitei: Ueber SD^erfwfirbtgfetten ber l^it« 
teraturi ber gortfe^ung i:eé etutf. Jgamb. unb 8re« 
men. 1770. (frorre journ. 1 S. 'AU &U 420*4^) 

Vriabne auf S^aroé; etne tragifcje Q^antate mit 6d)les 
gele ^rofrii nnb JCepJaluS componirt oon ecjetbe* ^0« 
penib 1767> fol- fiben ubgfoét af IBacJ. temg^* 17741. • 
og meb ni) goranbringer i Keid)ar^o ^beacei'jouinat« 
(paaiOaiifr»ebepotoni778. ¥aa 3tal.i 9leopel i782t) 

UgolinO/ eine Sragoebie. ^amb. u. ©remem 1768* * 
liUe CUart (rec* i Crlc* 3ourn, 1769. 9io« 35J ^aa 
JCanff af IJobaii <j;er«aii nZcjer* JtiobJ* 1779, (rec. af 
21bra Jamfcn t Hirttraturji^nrnalen for 1.779 P* 151 og 
følg.) ' . 

(5er|tenberg^ betwffcbte 6d&rtften. wn ibni felbft Jer» 
auégf geben. MII »anb. VUona, I8i5a6» (4aU.iliir.5» 

181 7« 9^0. Z20s2I.) 

<5er(lenberg ttUigemeb €, 5Icifcber og Bleen ubgat^ 
ben @orøeffe'®omling af ^trifier til be fTjenne Skiben« 
iraber« gremme. (Bee 5leif4)er og Xleen.) Xf Jam Ja« 
peiogfaa Gratierne/ i banff Coerfætt. inbf. i ^, 3» 
3&ircbø Vil IIIAØA5« 2bet Sinbø abet ^U 

©etétorf (3p(^iim) til lutebpjoim, afi 

geté ^'ofmePer, 9)r(rpbent i etat«collegtet , og S5e« 
fatingimanb ooer GaUut^bborg g^lot^ var føbf.i6ii 
bt II 9Iot»' ^ané gaber Mat Gaépar djriflopjer 
Oergtorf til Xogerup og ^ctbpgnarb. j^nn ftubere« 
be J'jemme og ttbenlan,bd/ og begpnbte berpaa ftn 
«!g)of''S3ane meb at t)otre Jtammerjunfer Joø ben ub' 
ttolgte qjrint« 6Jri(ltttn V, «eng CJri^ian IVbe6 
ctlbPt ®øn. jDøbe i66u 

Oratio de cauUs^ cur mag^næ civitates intereaot* 
Lipf* 1632« 4* 

(^tXt^^TX (fi^tipian) SogJanWcr i Jtjøbeiu ( 19^ ) mti 9an<^ Setdnfntno om et UnioerftteU Cprettelfe i 
IBibotd;; om Søberneé JDmoenbfife fnoen 2)ommfbad ic. 
l-ll DfU ^idhif. 177074. (€ric. 3^um. 1770. 9to\ 
29. 1771. 9io. 43.) 

9I9 e^amlind af banffe/ norffe og iélanbllf Su6ea«f 
ene Mil 2)el6 ifle S3inb. Ajøb^. i779'86. 4ro« 

jDe (ffCerretnindec om Øloedtilbe/ fom (ao^etf i 1Danf?< 
3lcUe Zom \i, p. 116 58. cce a^ iam, oø ligeUbet 
leof cte (an f8\\>ta^ til ^- ;j« (Braacø 2(ricr og ©ange« 

©jCéftng f3en6) f. 1645 I @iedftn9 I Hau 
t^VLéeu, i)Oor M« Safter^ @øren J^anren SDlgob, 
t>ar $rctfl. fB(et) 1668 ttffb a«peUan til SSuboipt^ 
Aiite t 2(a(borg. 1688 Gogn^pcail for 2«ecfreb i 
2(a(bord ®u 2)øbe 1713^ v' 

i&nUni Zaatt 09 SørSlabn Jtjø6(. 1684- 4^^' ^eOtg 
Ztboforbcio tb« 17241 

©ie^ftng (9la8wu8) f. 1746 i J^orfen«, 
fra b^tlfen S3pe$ Stole ban 1767 beponerebe. 1773 
bleo ref. (SapeUan i Qft\)e. 1780 6ognept.jH( Stort 
ttorbe t SBiborg 6t* 1798 til SJegenfe i Sp^n- 2)* 

18 12. 

% <H Z^Hntté fEflint Ot)etbet>tlntnaer. ooerr« Jti'bb* 
1772. (Siuéb SWinc gorfættcr. ooerjT ib. I773« y^«* 
biten paa iBebrba^ten i KnUbningaf (5b^if|{anéuorg®tot< 
S3ranb, Staiberg. 1/94« 

©ifUUie (Sfac SRauriOfcn) giimelfgt)!« f* 
i ©tUeUje t)eb ^elftn^ot. 

HeUIngora illuArata carmine gratiilatorlo. RoRocliii. 
1561* 8vo, Carnien de lecunda perl'ina Divinitatis. 
Hafii« 1563. 4t'>* Carmen gratulatorium ad Paulnm 
AJatthiæ, cum Doctor Theologiæ tdt appellatus. ilid^ 
X570, 410, 

©lérefen (3o?>n) f^btb. 20 e^^u 1750 

paa J^ialarnoeé i 3dlattb af SønberfolC C^epone« 
rebe fra Sla^elfe 1774. Sup 2(lumnué paa liBorcb^ 
GoUediuro. 2og 1785 2>octor() råben i liDfebicinen, 
og blet> berpaa ^M^wt i SufTerub« Timx. X)obe 
2804. 

Disp. I-IV. de medicina veterum Septcntrlonaliiira« 
Hafn^ 1779-8^ 8vo. 

Di.>(, iiiaug, de etepliantiaH norvegica« ib» 1785* (teC* 
ti. tt\t* 1787« 9lo« 26«) 

©jøbcfcn (3cn8) paa 8atin r Johannes 

Ægidiu« } f, 1550 i Slibe af bcrgerltge gorcelbre. 
!c58o ble\) <^ofpræbifant, 1501 (Sogneprcefl t'xidlu 
colai Jtirfe i Jtiøbenbat)n. 1593 SStftop i 2(A:bu6* 
2)øbt 1626. (Øicøftng L 947»59«) 

Stdprsbtfener ooer foløenbe 2(betide t atpbabetiff Ct« 
ben: ooer ^acob SSjørn. 1597. 800 C^ter ^øge SBroc« 
1626« 4to« Sørgen ^aa<. iux9» 4to* iDorolb* taitg«* jSi^. 8t>o* (SbtilHNe Canac. 1609. 4(0. ^eber Wlvtnt. 
1623. 800* 2lnne ^tofenfrant^. 16 10. 4to. Sørgen 8to# 
fenfrant^. i597* 800. C^brtfline Øfeel* 1612 4to. ^^tU 
ftian og Qb^ifltne eUeU 1617« 4to. 9><ber C^tvgøe«. 
i6i2» 4to. (Sbriflcnt^e SBifwert. 1626« 4to* alle trvfte t 
jtiøbenbaon^ paa ben nctr ooer (Sbrt^ian og ttfMnfU 
Gfcel/ fom er trpft i 2(arbué* 

® jøe Gtlbf tt) (U Jlrenflrup, ^an« Jabet 
t)ar SRogené ®iøe til Jtrenterup 09 ®unbtreiet)^otiii» 
j^an bøbe 1558* 

Lodl communes cSer t)or ((riflelige Scrbommel »^o« 
»ebartttlr« overfeete af p. PaUaDiuø; Æjøbb» 1549. 

(3jøe. (9tavcud) tilSra^eeborg, 9Ubber, Qu 
bejmeraabi f« 1635 b 21 9{od. J^ftne Sabec tar 
Salf ®iøe til J^oibKlbe* S^an flubircbe t @orik 
fEeitle ubenlanbe til XpbfElanb^ ^eUanb; dngeU 
lanb/ Sronff rig og Italien SBlet) efter ftn .^fenu 
Umft brugt i abflillige jtmbaffaber i 23 Zat. 1685 
blei) @jiiftamtntanb i Sottanb og Salfter* 169S 
jDuerbofmefier for SRibberocaberaiet t Aiøbenftatnu 
Z)øbe 1698. (^ani SSiograpbie i Untoerfitetépcoy 
grammet \)eb ^an^ £)ebj conf. ^anø t^an^«lø 
|)arentation otter .barn, famt hofmand £\u L 
15 1^56/ b^'or I|^an6 'Portratt l^aveø.) , 

Oratio da bonh le^ibu^« Soræ. 1655« 4^0- 

SBetetntng om Stibberorbenen af (^epbaiiten.*. jtløb^ 
1721« 800*. ubg« paa np af C^*23aUc. tb. ijto* 4to. 

Stgtale over 9tie(« Sul/ til SrpCten befortrrt af C 
p. ^r^. tbib. i75v 800- 

® jøe (SWttte) J^enbe« gaber tjar ^enrif Øfft 
til ATurebpgaarb^ benbeø lU^ober Birgitta Ørabfl 
£)atrer af ^Iveb« ^ixn bøbe ugift 1666. 

Ocn I $4rt Slra^ica eller gamle banffe btftortffe 9U 

!PoD6oifer/ fom ere lagbe om faaban JijcerligbebétJSbøetfer 
om b>29e tagvt lU rravtft eUer ^ørgtttg ttnbe. Miffi^^ 
1O57- iSDO. ^Optr. i >b(e>£om«raf lloi^ ^auitedaugtlc« 
tHiobcUiOcrcn. conf 5te ^ome. iBcputn. p. 54.} 

^ ilu^)7tg 7».ivUe IVaxis pieidiis tVin ©ubirpcitigbcW 
St)^clU, ooerf. af ^ngel|f. ^jøbb* 1645« 1666« 1705« 

^j^r (Salomon) gjar 1765 Tflumnu« pot 
(Sommunitet. SSleo J785 ^Ji)^ldt)}cr ^Phttologidr øg 
^ører Deb Sfolen i SKoeStilbe. 1789 Xectot i (Sltii 
fiianfanb* SOo^t 1806* ,^ 

pisp. de Nophilim five gigantibus autediluTiøiifc 
Havn« 1765. 

Disqviijtio antiquaria, calnmnliim Rrligionit exTheø- 
logia civili Romanoriiin veterum iliuitraiam fi j^^pt^ 
Hatn. 1785. (L Ut\U 1785. 9t0« 47 ) 

' @om 9tector ubgau b^n : :3nbbQ^p{fcøifrtff / CTaatifl 
og Zalt i 2lnlcbntng af JCrcnpnntjena ^uimsting. Høeii 
ftianfanb. 1790/ 09 fibrn abfPtnige belø banpPe og Ntt 
(atinffe ^folrpro^rommerf faafcm ii^air paa Jtongeii 
Søbfelébag/ ttbgioen fom Snbbpbelfe^llrtft til efoUffHi m 

■ (\ ^99^ ^ anAUum invitat* ibid« 1805, (Cnøllefofte KltDOL x8o6*,» 

©jørup (V^bei: SSeritifl) f»bt b* agCcrtr.- 
1730 i @uimerup i StSot^ Gtift, b^ot ()aiid ^aUt 
MC $tttft. Deponetebe fr« Kalbocg §746* S3Uo 
3758 fa(bcl til rffiberenbe SapeQan tit fSbiteftt 03 
1783 @bdnepr«1t tU4Be{!ec UUUt) tSoOanb. S06it 
X792. (K^^obee ftpllanb p. 666*67,) 

23oet^li y^ftofopbtrnø Zttit, 09crf» paa iDartfP* Jt6i* 
J756« S* ■ ' 

jDen (iri^clige a^eltaiond S^teft nreb (Øntnb'e for beni 
Canbbeb cd-^ppetltd^eb. ifle S)el« @orø» .f^« 8« 

eufptri« t Xttlebmng af ItongtiK *2)øb — fnbførte i 
I^rtf K-t- i?66» 8- 9^0. 14/ oø bebømte« ^n i^ilbf 
taae t\i ®KnmaJ[e 9?c» lO/ sneti fiC 6pac ibib. 

IDit tHouItn moraI9iBetra;)tn{n9 ooir Jtjdrltdbcbeti 
•bffiU fra ben (øeagtf^e aiftooe ^tVi^% eoerf. Jtlibbt 
1771- 

9>bl(opaec(ia< 3bfe TCnrnftrfnlnø om Orfftriøbebené 
Snbtom^er mrb anbre nv ^(nmccrfnmger formeret. ibicL 
•od« 8uo* 

i&XL fort Unberoféninø om yvcbilen oø Oubdtieneftni/ 
. cm ®Cnft(maa( og konfirmation, ibib« 1774. 8* 

■ « ' • 

(Sn ^rabtfen/ unber Sitrl : ®jør (Bub dteønfPab for 
tin t&uébolbntng. ib* eod. 8vo» 

Cpnoptiffe 3:abeller ot>er bet nx^ Seftamentel Jttrfebi> 
forie. ib. 1778. 4. G^ncbrontftiffe Sabetter oi>er 2)att« 
marM JCicteflotie* tbib, 1779. 410^ 

•-.4^n bar oi»erfat følgenbe t Stjøbenba^n i £)cta«tt9!* 
c< Gfrifter ; UIAiuøre $racbt(en om m Gbct|len< ret» 
mffifiøe fff tbolb t l^enfeenbe tt( 2Sre« ib, 1780« 3* X 
nåøfeU Om Cpbrageire tit 8{e(iaionen/ meb TCnmterf« 
fringer oø Knbanø. i78i» 

SOTagrtSin f^f patriot. ©Frib. er af b«m »ibraø I 
iU. 38. iV. 9^0- 58. 11 910« 88^ lU- i :i3tbl« for itytt* 
U 9lo. 4a'55» ©jømtp (S^cmftS) føbt i ennbrtpeti !Wa. 
tit SR'oletie ii Xarbu^ Stift/ ^vor ^anø Saber bar 
9coefl. @ii^fi9gentib i (atinft ®fote t IBibocg. gort 
føb ®to(en oø^brøg tit Ajøbenbavn^ b^or tian fom i! 
Sære ^é en 4^ør(r<emmer. SBlet) ogfaa fe(t) ^ør# 
Ircnniner og Vccmiertientvtiant t)eb bet borgertige %u 
tJUerir* £øbei8Q8. 

Crfitbrktøet'if mit ternet og min borgertige (Banbit 
Jtjøbb- 1810. (r. 1. ^\u 1810« 9to. 53.) 

■ ®jCt$ («a«^afar) f^b. 30 9lct); 1757 I 

Colbing , (^t)ør ibånø Saber bat |>aanbt)er(émanb» 
]Dfp« 1778* SBtet) 1793 $rctft tit ^Ørimflrup oø. 
tBQ%i\\ 9ltt(lr)ip i SSit^e @t* 

Gm Spvtib 00 t)ort -9^ ndtPttfc* "- < Øfilberfe of^ 
XJØbK i8i3* 9to* 64- Om Slationaleenbeb i t$«rbi» 
JDønØf ftitteromrieiriconf Mbeb »eb ^enfttntll fotØpøvøiittMrt 

mene baoe eo førffzcttiø SXpnt fra 2>anmare» ^bib^løid«' 
9to. 80*84.. .' 

©(ab (gnberif) f, ben 8 3fug. 1760 i(Sbt{# 
fltania; 2)ep. 1777. 2>a ban, tittigemeb (tn OrN 
^tr/.i779 ^i^t)eb.e en oeb Sbi^iPtania bettggenhe $a« 
picfabcit/ forlob ()an Umt)er{ttetet/ brog 't\H 9{orøe#^ 
Dg 6le\> nu Sanbmanbt 

tlfbriiben et ^ar 6maaafbanbtinøer i CanboeconomieR/ 
fom inbrpCfebeø t Ct^iifttaniie DnteatgentøfeMer z8o8* 
9tø. 40, bov b^n til Vteumanø iUn^ootf« Baml. leDe< 
ret .»eørioelfe oDer 3orbbruøet paa fin ®aarb Oefoe« 
i Røgeri @ogn/ og tiaige fra 1808 af varet 8Rebarbe{s 
beri ben i (Sbrifliania ublommenbe t^orffc 23onbep(tu 

®(ai) (8liiS.mu8) paa Satin: Erasmus 

L^tus« føbt I ØngDor jirup i Cønber ^erreb Hatt. 
Ijml Gt / (|t)or bAO^^ Sober t)ar ^errebé^rit>er« ^dtt 
tipon. I543. SSleD 1546 9)togi|ler« Stejfliuben« 
lanbø og biet) 1560 2>octor i Sbtotogien i SSitten« 
berg. @ammé Var 9rof. i Z^eot. t>eb Jttøben(^at)nf 
Unt))erfttet« Sleifle atter ubenlanbd 1579* SDIU^c« 
b< 1575 ftt 9rafe«forat» Sigfbe i Jtjøben^t 1582% 
(Clmbr. Hxtt. !♦ 4i3'i5.) . 

Garmcn gtatnlatorlum in reditum ChrilUtni Sdi is 
urbem HaYnienfeoi 1551« Hafn, 1551« 410« 

m 

jDat>ib6 ^fatter/ meb ilur^erø eummarier/ otierfatte 
paa 2)anfK. Sftbect. 1556 og 1600/ IBitteM. 2557. Jtbb* 
2578« 1591* 2620. 2(lt i £)cta9. 

Bucolica, Gum dedicatoria Phil. Melanchtonis jttm* 
fatibne ad Frid« II« Regem 'Dåniø. Witeb. 2560^ 8^0« 

Colloqviorum moralium metricorum libri qratuor^, 
BaHl. 1563. 4to. 

Margareticorum libri X live de confliAu inter Mar« 
garetam reginam Dania et Albert um rcgem Sveciir^ 
metrice* Francof« ad M. 1575* 4to« 

"De i^ nautica libri qvaiuor«metrice«fiafiI« 1573*4(0^ 

Kerum Danicajrum libri XI. xneulce« ibid« 2574«4to«r 

Bomaaoium Cttfareø Italid carmine decantatl« ib* 
eod. 4to« . 

De republica Noribergeniiam libri IV«' matrice, ik 
eod« 410. 

2(b(EtItige J^oeffer i Gruterf Deliciæ pQc^arum Qer* 
manorum. Tom. III. 

^(a^ft (^an« 6^rijlo|>^er) f. b. 13 »ec. 

I7S8 trilling i 2(ar^ul Øt«, ^Dor bone Sober imc 
^ræft« Dep. 1755« 1763 reifle fom SJlieftonair 
tii érøntanb, j)t>or bon 2769 bleD SiceproDfl og 
SifTtotor« J771 @ognepr«fl for 5ingfert)ig t S^of 
bonger i Sergene 6t« 1778 for 2ingfleb SDtenige 
%tl poo Solfler og 2781 til fRørre Sebbp og flf^ørrf« 
atriet) famme^eN. 1778 fff ^t^eebicat af fJcofeffor 
i tet ixmxlMhft Cptog* 2)øbe 2804^ 

(8i) 9^6 } ^et ^olflmffe Snfatitccieregtmrnt* 1780 Qtn\ot lotb 
j£f)eatuu 1783 i^itflmtt Zb^ocaU 1794 SStctJ 
laugmonb 09 1796 oicfelig {augmanb t S^riftianice 
ffijidbømme 1797 «ntUbt8f (• ibptiorbt fifl i fTn (ib* 
fe Setf'tib't (SaHttnbtorg , l(|i)br ^an 'bøbe' i8o3» 
J^at)bf iDt)eraubtteur6 6(iaracter» 

icn bramatiffi Soiirnar MI Tfarg.'ÆjøøJ. I77i»7a. 
(©. Sortegn. over Qfripefri^* Sft* IL ^"^1:24^) 

* gorfoar i ^øiefteret for (8out>era<ur 2(b&fftee jc- jC6^ 
1789- ubfcm oefaa paa Spbft (rec^ lotroe (Cfterr« 1792. 
«o. 34) . ' 

gorfoar fer 5tammer(erre Cdttt^atf't ®aøen imobCI» 
Colbjørnfea. ib- i?9i* O* ^- '79i- «9to. 50^510 

©teDntnø 09 3DbIot9 i ben mrfff m. ¥^ofeéforerne Øab« 
fo (Soopman«u09 Kbr 5taU oeb ^ofs 0^ Btahiutttn pao« 
itøtate So«: {bib. 1792« (L tCft« I793« 9^* 3») S^roor 
for 2(br- JUU i Øa^cn mob 9cof. ®..6oopman6, pacu 
bømt I ^øiejlcret ib. 1793 (r. Brit* 1793, 9lo. 46* 
COflf* C* leit 1793- P«fl- ^2*63 09 80,); , 

®0if1^e :(9ebet.8I»(eiif!aQ^) ««n of o)>«n« 
<infarte Sene flUefeiifbinb (Sojfle, f.iOiibnerKeDyaii 

^alfier 177?. ®ep. fra SoeeWbe i789« B'«^ Jfw^i^ 
tein beb bet ^eaatib^e^nfattt« : afsHhent 1800 ^9iu 
jtecetB 7(M)0c<U. 9x1 1801 tM et ffrori? fomaRebj. 
lem- af ben biblen ffiiUU {Rediering^commiéfioii* 
:3jBQ4 ^^^^ C^nerataubiteup i <S«aateii« . i8xa foc^ 
wiibet^ .e;t)adeiiia^«l^''n<(^^i9«^ 

Sale (om TCarfaøen ei( yroettråtoretneS 9(tn9eQ90 
1teiif«dt t bet «lbre mihift mtlftab 1796 — inbføct i 
3&rene'ø it^meboø fot 1797* 4S4I§^ Ceb ^øiefteretft 
3Cabnin9 b. 5 fWartii 1801. — i dlintrvA x8oi* U- 

Jtrtdéret for ben banlle 8anbma9t. I II ^tU ^i9^^ 
1799a8ol* (U I6|t 1810. 9lo, 36) 

ørefcriptcr/ mrfotutloiter 09 (SolIe9{arbret)e, ben banfBe 
Jtriø<ma9t t<ttanb< an9aaentet MV 2>et/ ()>cr 2)et be« 
yaaenbe af -to tiinb. ' itiobb- i803a8o5.. 

®0(lt (?Katt5la8 Soc^um) f. i*3tttt.i7i59 
t VffenØ/ (t)or l^anS Saber bengang tav Xolbtnfpecø 
teut^ jfben i fStiit. Dep. fra 9ltbe 1777« Saae 
fctm Gtubent paa Socc^^ CoOegtum« 1787 bUt> 
2>«clor "ISSebicinff*. Sar 9ractku9 t ^olbe 09 t 
nogle Tiat SaHbpbp{!cu9 i StoroøbaUx« • 2)«^ 1808^ 

}'*D\ipQ. HivJd« HVO, cfé necesflute^t ofa refpiråtiQnit 
'TUrticma 1 11. I78A-83 de contu/ione lOochaBt^ris 
ciéafoi-is« 1784» »d ephii^bOr! 1785* <i« ftstu'e .tiy«lroce- 
J^kaiion 1786' DlaC maugps^e solicopløgM. 1787« 

' Q^Otnt i^Un tiitUxi^) friJtjøbenb^af 

Scrgerfol! 1738. ©epv 1757* Op^lbt IT9 foro 
ooitJejfer boø et 9at 2fbe(«mffnb/ beI6 f @orø 09 
bel9 t>eb tpbfle Unberftteter« 1771 b(et> (SaiiceQIjt 

^ tiiftbfif;X78t ®fpuurd> 7i^\tQ£i\Um\imu Dlsp^^e deltifta furti jart dttiica* 'bodiéhio. Var«* 
1760. De convenientia Juris naturié at: jtiris Danici 
circa materiam de ludis^ pariicula 1.1761« 

©Ofc^ (3o|taS inWa) f,i ^tii b.M3Am 

ifisy Opbolb^M'iJJUébéi^aDti 1 'irårf«e'.T787# 
69.^ 9nt)attfertf flben nogeniib i ^otnbotg; ogte}^ 
fle ogfaa t ®c[l^